Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1908


Datum: 01 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Kapt. C. Verschoor van de Nederlandse sleepboot NOORDZEE rapporteert het volgende: Op maandag 23 december vertrokken van Queenstown met het zeilschip CALGATE op sleeptouw naar Cardiff, passeerden Dungeness dinsdag de 24ste, voormiddags te 9 uur, met goed weer en gunstige wind. Wij passeerden St. Catherine’s Point, Start Point en Lizard bij nacht, dus konden niet gerapporteerd worden en woensdagavond 9 uur rondden wij Landsend – Longship. Het was toen goed weer met zuidoostenwind, dan koersten wij het Bristol – Kanaal in, kort bij de wal langs, met het volle vertrouwen donderdagavond te Cardiff te zijn, doch donderdag voormiddag te 2 uur begon het opeens ontzettend te stormen en om v.m. 3 uur, terwijl Trevose Head Light in zicht was, brak de zware sleeptros ongeveer 15 vadem achter de NOORDZEE. De sleeptros was ten volle uitgevierd en op de ankerketting van het schip gesloten, zodat dit ongeveer 180 vadem achteraan hing. De zee werd toen zeer hoog, doch wij maakten het schip direct weer vast aan de lichtere sleeptros, zodat wij het schip om v.m. 5 uur weer vast hadden. Het begon vreselijk te stormen en de zee werd zeer hoog, zodat wij steeds van de wal afdreven, doch wij deden ons best en hielden wat wij konden. Ik signaleerde herhaalde malen aan de kapitein van de CALGATE om zeilen bij te zetten, wijl wij een bezeilde en goede wind hadden, doch zonder gevolg. Er werden geen zeilen bijgezet en wij dreven steeds verder weg. Vrijdag v.m. 5 uur was het noodweer met een ontzettend hoge zee en de stalen voorloper van de tweede tros brak, zodat het schip weer los was en aan vastmaken viel niet te denken. Ik praaide de kapitein van de CALGATE en vernam dat hij de zware sleeptros, welke gebroken was, had laten slippen, zodat deze dus verloren was. Vrijdag n.m. praaide ik nogmaals de CALGATE, doch moest toen voor zelfbehoud het zeilschip achterlaten. Wij waren toen op ongeveer 10 mijl van het Small’s lichtschip in peiling O.Z.O. en stoomden zaterdag v.m. 11.30 uur Milford Haven binnen voor orders. Hedenavond vertrekken wij weder, zoekende naar de CALGATE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 december. Het Handelsblad van Antwerpen deelt mede, dat dinsdagmorgen de sleepboot PIETER, toebehorende aan H. Huyck te Rotterdam, welke aan afdak 17 naast de TELEGRAAF IV gemeerd lag, in de Schelde is gezonken. De oorzaak is onbekend. Er zijn geen persoonlijke ongelukken.


Datum: 02 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Volgens telegram uit Port Said zit het stoomschip KONING WILLEM III, van Amsterdam naar Batavia, sedert hedennacht 11.15 uur in het kanaal bij Kabret aan de grond en verspert het verkeer. Een tweede telegram meldt dat het kanaal niet meer versperd is. Van de lading moet gelost worden voor het vlotkomen. Met de lossing is men reeds begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Het Engelse zeilschip CALGATE is 30 december op 8 mijl oost van Kinsale gepraaid door het stoomschip ENGLISHMAN. De CALGATE koerste om de oost.


Datum: 04 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Hedenochtend werd uit Queenstown gemeld, dat de Nederlandse sleepboot NOORDZEE aldaar was teruggekeerd zonder de CALGATE gevonden te hebben bij ruwe zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum). Men meldt ons uit Maassluis: hedenmiddag ongeveer 1 uur had er voor de Nieuwe Waterweg een aanvaring plaats tussen het Engelse stoomschip LINDISFARNE van de Lindisfarne S.S. Co Ltd te Newcastle, groot 1151 ton bruto en 724 ton netto, en het Nederlandse stoomschip JOHANNA, waarbij eerstgenoemd schip zonk. Het stoomschip JOHANNA kwam de Nieuwe Waterweg binnen met ingedrukte boeg en 3 voet water in de voorpiek. De uit 17 koppen bestaande bemanning van de LINDISFARNE werd door de stoomloodsboot gered en aan de Hoek van Holland geland. Het stoomschip LINDISFARNE ligt gezonken in 7½ vadem water, 1 à 2 mijl buiten de gasboei. De toppen der masten steken boven water uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. De loodsschoener No. 13, welke in oktober op de Noordzee in aanvaring is geweest en toen in zinkende toestand te Ostende werd binnengesleept, ligt thans reeds enkele weken in het droogdok te Vlissingen. De schoener is daar nu door experts onderzocht, die vastgesteld hebben dat het vaartuig nog te repareren is, waarmede nu een aanvang wordt gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 2 januari. De sleepboot NOORDZEE is van hier vertrokken om de CALGATE op te sporen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 2 januari. Er is 300 ton lading uit de KONING WILLEM III gelost.


Datum: 05 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Het stoomschip JOHANNA, dat met het stoomschip LINDISFARNE in aanvaring is geweest, heeft geen deuk, maar een gat in de boeg boven de waterlijn. De aanvaring van deze schepen had plaats, toen beiden naar het loodsstation koersten om een loods aan boord te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 3 januari. De geloste lading van het stoomschip KONING WILLEM III wordt weder ingescheept. Heden zal een onderzoek plaats hebben,


Datum: 07 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 6 januari. Het gisterenochtend naar zee vertrokken stoomschip SINDORO is op de strekdam van ducdalf no. 4 (wit) gevaren en blijven zitten. De sleepboten hebben gisterenavond en hedenochtend tevergeefs getracht het stoomschip vlot te slepen. Heden is men met lichten begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 6 januari. Het stoomschip SINDORO is hedenavond niet vlot gekomen. De sleepboten POOLZEE, LAUWERZEE, GOUWZEE, ATLAS en ROZENBURG hebben tevergeefs getrokken. Men gaat voort met het lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep (geen datum). In de Zuider Haaksgronden is een tweemast stoomschip gestrand. Het steekt herhaaldelijk noodseinen af. Sleepboten en vletterlieden vertrekken met de reddingboot derwaarts. De wind is zuidwest-stormweer.


Datum: 08 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Hedenmiddag is alhier een telegram ontvangen, dat het schip CALGATE te Cardiff was aangekomen. Bijzonderheden werden niet vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 januari. Hedenmiddag, na een gedeelte der lading te hebben gelost, is het stoomschip SINDORO vlotgekomen met assistentie van de sleepboot ROZENBURG. De ducdalf wit no. 4 is bij het ongeval ontzet en het licht geblust. De SINDORO ligt gemeerd aan de HAL-steiger en neemt de geloste lading weder in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 januari. Uit Nieuwediep wordt geseind, dat het Engelse tankstoomschip TURBO, met petroleum van Batoumi naar Hamburg, in de Zuider Haaksgronden gestrand is en doormidden gebroken. De beide helften liggen gescheiden in de branding. Van de equipage zijn door de reddingboot 8 man gered, nog 24 man bevinden zich op de wrakstukken. Men tracht deze te redden, hetgeen door de hoge zee en branding zeer bemoeilijkt wordt. Een tweede telegram meldt, dat alle overige opvarenden van de TURBO door de sleepboot ATLAS zijn gered. 16 man wisten zich in eigen sloep te bergen en de sleepboot ATLAS te bereiken.


Datum: 09 januari 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 januari. Volgens telegram uit Shields is het Nederlandse s.s. HILVERSUM van Blyth naar Italië bestemd met defecte machine uit zee teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 januari. De Groninger tjalk HILLECHIENA (opm: ook HILLEGIENA), schipper W. Tonkens, met gerst van Samsö naar hier onderweg, heeft in het ijs bij de Luhe schade aan de boeg gekregen en werd door de sleepboot BERTIE naar hier gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Hedenochtend is de SINDORO, na de geloste lading wederom ingenomen te hebben, naar zee vertrokken.


Datum: 10 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 9 januari. De fokkemast en de schoorsteen zijn van het gezonken stoomschip LINDISFARNE weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 januari. Uit Cardiff wordt geseind, dat van het aldaar van Rotterdam aangekomen schip CALGATE een mars en vier ondermarszeilen zijn weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 januari. Mededeling. De lichtbrulboei in het zeegat van Hoek van Holland wordt tijdelijk verlegd ter aanduiding van het wrak van het stoomschip LINDISFARNE. Het licht der boei wordt tijdelijk gewijzigd in een rood vast licht met verduisteringen. Als wrakvaartuig is in plaats van het stoomloodsvaartuig een loodskotter uitgelegd, die in de ochtend van 13 januari wordt binnengehaald. Van het wrak steekt nog slechts één mast boven water, en ook deze mast zal waarschijnlijk spoedig vallen.


Datum: 11 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens duikeronderzoek te Southampton is de bodem van het Nederlandse stoomschip SINDORO volkomen onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Middlesbrough, 8 januari. Terwijl het stoomschip GLENDUN de Tees afvoer, moest het het anker laten vallen omdat het Nederlandse stoomschip IBERIA van Dent’s Wharf zwaaide. De GLENDUN liep toen tegen de brik GERMANIA en maakte enige schade aan de kraanbalk van dat schip. De IBERIA dreef daarna tegen de stuurboordzijde van de GERMANIA en maakte averij aan de beplanking en enige balken, alles boven de waterlijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 10 januari. Het in de Noordergronden gestrande Zweedse stoomschip SOPHIE zit thans geheel onder water. De masten zijn nog zichtbaar maar de schoorsteen is weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 januari. Volgens rapport zit het voorschip van het stoomschip TURBO geheel onder water, terwijl van het achterschip de machinekamer vol water staat.


Datum: 14 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 11 januari. Het oude schoolschip STOSCH zal alhier tot aan de romp gesloopt worden en dan naar Nederland worden gesleept. Men zegt, dat door de Nederlandse sloper 80.000 mark voor het schip is betaald. (opm: oud Duits stoomkorvet, 2947 ton, geb. 1878)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 januari. Van het wrak van het stoomschip LINDISFARNE is thans niets meer te zien.


Datum: 15 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 11 januari. De Nederlandse motorschoener SCANDINAVIA, die in de Evenstonehaven de motor repareerde, is verschenen donderdag op drift geslagen en liep gevaar op de stenen te drijven, waar het bepaald wrak zou zijn geworden. Door het schip vol water te doen lopen, heeft men dit kunnen voorkomen. De schoener heeft bodemschade en is op de rede gesleept om door een duiker onderzocht te worden.


Datum: 16 januari 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam,16 januari. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de op 6 januari j.l. behandelde zaak tegen schipper J. Veenma, wiens tjalkschip TWEE GEZUSTERS op 19 juli 1907 bij de Robbenplaat bezuiden de Elbemond strandde ten gevolge van slecht zicht. (het schip bleef behouden) De Raad sprak gedaagde vrij.
Vervolgens diende de zaak tegen schipper G. Hendriks uit Hoogezand, gezagvoerder van het tjalkschip CONFIANCE, dat op de reis van Bremerhaven naar Middelfart (Denemarken) met mais op 18 april 1907 in de Kleine Belt op 6 à7 mijl van Schleimunde verongelukte.
De uitspraak volgt later.


Datum: 18 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Het aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen opgedragen nieuwe stoomschip voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland wordt BILLITON genaamd

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 december (1907). Kort na het vertrek uit Tandjong Priok is in het voorruim van het van Cheribon naar Semarang bestemde stoomschip PAHUD brand ontstaan. Het schip is niet, maar de lading wel licht beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Volgens mededeling van de inspecteur van het loodswezen is een spitse wrakton gelegd, plm. 30 meter noordoost van het noordelijkste wrakstuk der TURBO, nabij de drempel in het Westgat. Op dit wrakstuk, dat geheel onzichtbaar is, blijft slechts weinig water staan. De ligging is ongeveer 52.55 N.B. en 00.10.07 W.L. De spitse ton no. 5a in het Schulpengat, positie 52.57.08 N.B. en 00.10.08 W.L. is opgenomen.


Datum: 19 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 januari. Het voor Altona bestemde de Nederlandse schip VOORUITGANG heeft door slecht weer schade aan de verschansing en over dek belopen. De averij wordt te Altona gerepareerd.

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Scheepshout. Tweede grote openbare verkoping van scheepshout, afkomstig van het barkschip CARMALETA, te Burgervlotbrug (gemeente Zijpe) op woensdag 22 januari 1908, ‘s voormiddags 10 uur precies. Zie circulaires en biljetten.
Deurwaarder J.G. Klein, Alkmaar.


Datum: 21 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 januari. Het Griekse stoomschip EPIRUS, van Sulina naar Antwerpen, en de Redstarboot FINLAND, van New York komende, zijn nabij Borsele met elkaar in aanvaring geweest, waardoor de EPIRUS zonk. De bemanning werd gered en alhier geland. Van de FINLAND, die naar Antwerpen opstoomde, is de averij niet bekend. De EPIRUS, thuishaven Piraeus, 3276 ton bruto en 2117 ton netto, werd in 1901 te Middlesbrough gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 januari. Het naar Londen vertrokken stoomschip BATAVIER V is in de Nieuwe Waterweg in aanvaring geweest met het aan de grond zittende stoomschip GRADAC, waarbij laatstgenoemd schip beschadigd werd. Omtrent schade aan de BATAVIER V is niets bekend.


Datum: 22 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 januari. De Nederlandse motorschoener SCANDINAVIA is voor bodemonderzoek in dok gegaan. Het is onderzocht en onbeschadigd bevonden.


Datum: 23 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 januari. Hedenmorgen heeft het afkomende schip ROTTERDAM tijdens dikke mist nabij Buitenhuizen het baggervaartuig GEOPOTES III aangevaren, zodat dit buiten het vaarwater zonk.


Datum: 24 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 januari. De sleepboot ADMIRAAL DE RUYTER die volgens bericht van 22 dezer bij Kamperduin is gestrand, is sedert nog niet vlotgekomen.


Datum: 25 januari 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 25 januari. Het stalen tjalkschip EBENHAEZER, liggende te Bremerhaven en toebehorende aan kapitein J. Kunst te Groningen, is onderhands verkocht aan kapitein Luhring te Rauderfehn. Het schip is groot 50 Reg. Ton en gebouwd bij de heren Pattje te Waterhuizen. Prijs 9750 Mark. Door schipper J. Kunst is weder het stalen tjalkschip ROELFINA aangekocht liggende te Groningen, gezagvoerder G. Kunst. Het schip is groot 65 Reg. Ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 23 januari. Hedenmorgen vertrokken naar de bij Kamperduin gestrande ADMIRAAL DE RUYTER de stoomtrawlers AZALEA en ROTTERDAM en de sleepboten VISCHPLOEG en VISSCHERSHAVEN om zo nodig assistentie te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 januari. Het voor de Nieuwe Waterweg gezonken stoomschip LINDISFARNE zal vanwege Waterstaat worden opgeruimd. Aan een aannemer is reeds opdracht gegeven. Waarschijnlijk zal men morgen met opruimen beginnen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De NV Java-China-Japanlijn te Amsterdam, getreden in de rechten en verplichtingen van de ondernemers van de stoomvaartdienst tussen Java, China en Japan, bedoeld in de overeenkomst van 30-31 juli 1902 tussen de staat en de heren L.P.D. op ten Noort, E. Heldring en B.E. Ruys, zijn overeengekomen dat de ondernemers zich verplichten om door stoomschepen, met ongeveer 4 weken tussenpozen, jaarlijks 13 reizen te doen maken in de navolgende dienst:
Van Soerabaja over Semarang (1), Batavia (1), Hong Kong, Shanghai, Yokohama (2), Amoy (8), Honmg Kong (3), Batvaia (4), Samarang (4) naar Soerabaja. De volgorde waarin de havens getekend met (1), (2) (3) en (4) worden aangedaan wordt aan de vennootschap overgelaten. (opm: uit het Staatsblad No 26 van 13.01.1908; bewerkt en zeer sterk bekort)


Datum: 26 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Vlissingen. De redders van de schipbreukelingen van de op 14 december 1907 op de Rassen onder Westkapelle gestrande Engelse schoener DORIS zijn thans door de Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij officieel gehuldigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 januari. De sleepboot ADMIRAAL DE RUYTER is heden vlot en hier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 januari. Het stoomschip RINDJANI is aan de grond gevaren benoorden vuurschip ALKMAAR met de steven tegen de Nieuwe Waterweg.


Datum: 27 januari 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf Gusto te Schiedam werd zaterdag (opm: 25 januari) met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een zeewaardige emmerbaggermolen met 2 schroeven, welke molen voor buitenlandse rekening in aanbouw is.
De afmetingen zijn 51,50 x 9,30 x 3,80 m. Hij is voorzien van 2 compound machines van tezamen 520 I.P.K. en van twee ketels met een verwarmend oppervlak van totaal 240 m² bij een werkdruk van 8 atm, en tenslotte met de nodige stoomlieren voor het manoeuvreren van het vaartuig en de baggerinrichting. De reis naar de bestemming wordt onder eigen stoom volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 27 januari. Het stalen tjalkschip AFIENA, kapitein A. Bosscher, thuisbehorende alhier is uit de hand verkocht naar Holstein. Prijs geheim.
Het stalen tjalkschip EMMANUEL, tot nu toe bevaren door R. de Boer, thuisbehorende alhier is uit de hand verkocht naar Rauderfehn. Terwijl R. de Boer door aankoop eigenaar is geworden van het ijzeren tjalkschip TEESKE, thans liggende te Amsterdam.


Datum: 28 januari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. De zuiger GEOPOTES III, gezonken na aanvaring met het stoomschip ROTTERDAM, is gelicht en in het Koningsdok opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 25 januari. In dikke mist is het Nederlandse stoomschip SNEL bij Zeebrugge gestrand. Een poging tot vlotbrengen is niet geslaagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip SNEL is met assistentie vlot gekomen en alhier binnengelopen. De schade is nog niet bepaald. Een accoord werd niet getroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Het stoomschip SUMATRA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, zal deze week met volgeladen schip op de rede van Vlissingen de officiële proeftocht houden.


Datum: 30 januari 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mozambique, 29 januari. De Duitse (ex Nederlandse) bark NIL DESPERANDUM is, na aan de grond te hebben gezeten en te zijn teruggekeerd naar Parapat, door experts afgekeurd. Een gedeelte der lading is overgescheept in de Noorse bark SYLFIDEN, de rest is geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Naar wij uit Vlissingen vernemen, heeft de Deutsche Ost Afrika Linie in verband met de aanvaring van haar schip BURGERMEISTER met de NEDERLAND van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland een schadevergoeding van GBP 1000 geëist. De Maatschappij Zeeland eist van de Ost Afrika Linie GBP 500.


Datum: 31 januari 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren werd met goed gevolg te water gelaten de stalen schroefsleepboot JOHANNA van de werf van de heer A.J. van Dam, te Overschie. Deze boot zal te Vlaardingen bij de heer C.A. Kuipers worden voorzien van triple expansie machine van 150 I.P.K. en door Gebr. J. & J. Roelofs Sleepdienst te Rotterdam worden gebezigd voor de dienst Amsterdam–Rotterdam vice versa en Rotterdam–Gouda vice versa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het nieuwe stoomschip TERNATE, voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw op de Clyde, komt binnenkort in de vaart. De bemanning is reeds derwaarts vertrokken.


Datum: 01 februari 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats en datum) Van de werf van de firma J. & K. Smit te Kinderdijk is te water gelaten een zandzuiger, gebouwd voor rekening van de heer L. Volker Azn te Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 31 januari. Heden om 08.50 uur vertrok van hier naar Shields het nieuwe stoomschip no. 314, gesleept door de sleepboot ATLAS. (opm: dit is het door de firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a.d. IJssel gebouwde casco van het stoomschip IDA CUNEO, naar Shields tot het innemen van machine en ketels)


Datum: 02 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum, geen plaats). Heden liep van het Etablissement Fijenoord met goed gevolg te water het voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gebouwde stoomschip LE MAIRE, het derde van vier gelijke schepen. Dadelijk daarop werd op de vrijgekomen helling de kiel gelegd van het stoomschip REYNIERSZ, het tweede van een latere bestelling van drie schepen voor dezelfde maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum, geen plaats). De sleepboot ATLAS, gisterenochtend met het stoomschip No. 314 op sleeptouw van Maassluis naar de Tyne vertrokken, is hedenmiddag zonder sleep in de Nieuwe Waterweg teruggekeerd. De ATLAS werd in de Noordzee door een storm belopen waardoor het schip van de sleepboot werd losgebroken. Het schip is op 30 mijl Noordwest van Schouwen achtergelaten en de ATLAS is naar de Nieuwe Waterweg gevaren om zich van nieuwe trossen te voorzien. Intussen zijn de sleepboten OOSTZEE en LAUWERZEE van Hoek van Holland vertrokken om te trachten de No.314 wederom vast te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 februari. Het nieuwe stoomschip VAN NEK, van Rotterdam naar Java, heeft heden alhier ter rede geankerd. (opm: eerste vermelding van in-de-vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Als bijzonderheid delen we mede, dat de heer Karl Schroers te Duisburg met de werf De Noord, directeur Jan Ulrich Smit, te Alblasserdam contracteerde voor de bouw van het grootste rivierschip, dat alle tot nog toe bestaande rivierschepen in afmetingen overtreft. Het schip zal worden 120 meter lang, 14 meter breed en 2,80 meter diep en een waterverplaatsing hebben van ruim 4.000 ton. Het krijgt 19 waterdichte schotten en zal van de nieuwste inrichtingen worden voorzien.


Datum: 03 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 februari. Uit Boston, Mass. wordt op 21 januari ondermeer het volgende gemeld. Heden arriveerde het s.s. DUNSTON van Calcutta alhier en rapporteerde op12 januari op 36º28’ N en 35º W het van Rotterdam en Port Talbot naar New York bestemde s.s. MARKEN te hebben ontmoet, dat met één ketel de reis vervolgde. De MARKEN toonde twee zwarte ballen (niet bestuurbaar) en scheen slecht in de hoge zeeën te sturen. De DUNSTON wilde assistentie verlenen, doch de gezagvoerder weigerde, maar verlangde te worden gerapporteerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen plaats of datum) Van IJmuiden zijn heden voor de East-Asiatic Dredging Co vertrokken de sleepboten THAMES en SCHELDE, op sleeptouw hebbende de zuig- en baggermachines SHANGHAI respectievelijk CANTON. (opm: sterk bekort; de THAMES arriveerde 11 mei en de SCHELDE 12 mei behouden met hun slepen te Shanghai)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 3 februari. Te 2.38 uur n.m. gearriveerd van proefvaart het s.s. SURINAME.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 1 februari. Van de werf van de heer Y. de Jong te Ten Boer is gisteren met goed gevolg te water gelaten een stalen aakschip van 140 ton gebouwd voor rekening van schipper R. Niezen te Groningen. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip van 200 ton voor schipper G. Kunst te Groningen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats en datum) Van de werf der firma Theissing & Co te Geertruidenberg is te water gelaten de sleepkaan CATHARINA ELISABETH, gebouwd voor de firma Gebr. Nefkens & Van Steen te Rotterdam.


Datum: 04 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 februari. Volgens bericht uit Vlissingen van 31 januari is het wrak van een stoomschip, vermoedelijk van de EPIRUS, op zandige bodem, bij laagwater in 17 meter diepte, nabij Borselen gevonden. Men vermoedt, dat het spoedig geheel met zand gevuld zal zijn. Het wrak is niet gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 31 januari. Nadat een expertise gehouden was, is het Nederlandse stoomschip SNEL gisteren van Zeebrugge naar Swansea vertrokken, waar het zal droogdokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 februari. Heden is het nieuwe stoomschip No. 314 uit zee alhier binnengesleept. Het was door de sleepboot OOSTZEE op 10 mijl van het vuurschip MAAS weder vastgemaakt.


Datum: 05 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 februari. Heden is alhier aangekomen het stoomschip SURINAME, terug van proeftocht op de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 februari. Het stoomschip SUMATRA (opm: bedoeld zal zijn SURINAME) is, na een gunstige proeftocht afgelegd te hebben, naar IJmuiden vertrokken. De gemiddelde snelheid was 13,5 mijl.


Datum: 06 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 5 februari. Heden is alhier vertrokken het nieuwe stoomschip No. 134 (opm: bedoeld is No. 314) per sleepboot LAUWERZEE naar Shields.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 februari. Op de 1e februari is te Belfast voor rekening van de Koninklijke West Indische Maildienst te Amsterdam te water gelaten het stoomschip MAROWIJNE, dat hoofdzakelijk gebouwd is voor het vruchtenvervoer. De MAROWIJNE, lang 352 voet, met een bruto inhoud van plm. 3500 tons, is onder speciaal toezicht gebouwd en wordt in de hoogste klasse van Lloyd’s geplaatst. Voor een aantal passagiers zijn geriefelijke hutten op het brugdek, in de langsscheeps en op het spardek gemaakt. En tevens is er een prachtige eetzaal vóór de brug gebouwd. De machines zijn van het triple expansie-systeem met de nodige bij-machines. De drie cylindervormige, met vele vlampijpen voorziene, ketels zorgen onder geforceerde trek voor de nodige stuw- en werkkracht.


Datum: 07 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 februari. Door tussenkomst van de firma Wait & Dodds te Newcastle on Tyne is het Nederlandse stoomschip JOHANNA naar Finland verkocht.


Datum: 08 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden vertrok uit de Nieuwe Waterweg naar Kings Lynn het stoomschip JOHANNA. (opm: eerste reis, want het schip is op 7 februari 1908 opgeleverd.)


Datum: 09 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 7 februari. De ijzeren tjalk UNION, schipper Pronk, is naar Bremerhaven verkocht en gisteren van Delfzijl derwaarts vertrokken.


Datum: 11 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 10 februari. Het van Amsterdam naar Batavia bestemde Nederlandse mailstoomschip VONDEL arriveerde te Southampton. Volgens rapport is het ter hoogte van Dungeness met de Engelse schoener POOL FISHER in aanvaring geweest, waardoor laatstgenoemd vaartuig zonk en daardoor de gehele bemanning vermoedelijk verdronk. De aanvaring had gisterenmorgen tijdens dikke mist plaats en de schoener zonk bijna onmiddellijk, waardoor de acht opvarenden verdronken. De VONDEL zette de reis met lichte schade naar Southampton voort. De POOL FISHER was een stalen schoener, groot 135 ton bruto en 96 ton netto en voer voor de rederij J. Fisher & Sons te Barrow. Van de VONDEL werd een plaat ingedrukt en de reling beschadigd.


Datum: 12 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 februari. Het gisterenavond naar zee vertrokken Nederlandse stoomschip SANTDUO heeft tegen de kop van het Noorderhoofd gestoten, waardoor enige platen van het voorschip gedeukt zijn. Echter maakt het geen water. Het stoomschip ligt voorgaats ten anker en wacht op orders. Een expert is van Rotterdam naar het stoomschip vertrokken om te bepalen of een duikeronderzoek moet plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 februari. De expert is van het stoomschip SANTDUO teruggekeerd en aangezien de schade niet van ernstige aard is, heeft het hedenmiddag de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 februari. De Nederlandse tjalken CATHARINA, laatst gevoerd door schipper Vellinga, en EMMANUEL, laatst gevoerd door schipper B. de Boer, zijn naar Duitsland verkocht en daarheen vertrokken. De CATHARINA, schipper Vellinga, vertrok op 11 dezer van hier naar Norden.


Datum: 14 februari 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 februari. De alhier thuisbehorende sleepboot TELEPHON van de heren Berg en Hulshof alhier en verkocht naar Bremerhaven is in de Jade gezonken. De TELEPHON werd gesleept door de sleepboot BORKUM, kapitein Toxopeus, die de boot naar de bestemde plaats moest brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 februari. De tjalk NIEUWE ZORG van schipper J. Huizinga (opm: NRC spreekt van N. Huizinga) te Appingedam, in 1906 gebouwd, is voor 14000 Mark naar Duitsland verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 februari. De Nederlandse schoener VOORLICHTER, kapitein Kempinga, van Altona hier aangekomen, heeft schade aan het tuig en werd voor reparatie en voor het nazien van de bodem naar de werf van Wickhorst gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Balik Papan, 7 januari. Het Nederlandse tankstoomschip SALAHADJI, de 1e dezer met een volle lading vloeibare brandstof naar Shanghai vertrokken, keerde met een gebarsten cylinder terug. Na voorlopige reparatiën vertrok het de 4e daaraanvolgend naar Batavia om afdoende te repareren. De gehele lading werd meegenomen en zou te Batavia gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 februari. De Nederlandse schoener VOORLICHTER, kapt. Kempinga, is met schade aan het tuig alhier aangekomen. Het schip wordt voor bodemonderzoek en reparatie op slip gehaald.


Datum: 15 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen datum of plaats) Het nieuwe stoomschip TERNATE, van Greenock naar Rotterdam, arriveerde 13 dezer te Barry om te bunkeren. Het stoomschip was op 12 dezer van Greenock vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 14 februari. Het Nederlandse stoomschip JOHANNA is verkocht aan de Wasa Nordsjö Ångbats A/B te Wasa (Finland) voor GBP 9500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 februari. Gisteren is op de Eems bij de Eemshorn gezonken de hier thuisbehorende sleepboot DEUX AMIS, kapt. J. Swart, doordat bij het zwaaien de boot op de ketting van het uitgeworpen anker stootte en daardoor een lek bekwam. De bemanning kon zich in een roeiboot redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 februari. Volgens mededeling van de inspecteur van het Loodswezen wordt na afloop der werkzaamheden ter opruiming van het wrak der LINDISFARNE vóór het zeegat aan de Hoek van Holland de tijdelijk noord-west van dit wrak liggende boei verlegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 13 februari. Verschenen nacht is het door de Nederlandse sleepboot BORKUM van Wilhelmshaven naar de Weser gesleept wordende stoomschip TELEPHON nabij het vuurschip BREMEN lek gesprongen en vol water gelopen. Door een van de sleepboot uitgezette boot werd de zich alleen aan boord bevindende man gered, juist voor het schip zonk.


Datum: 16 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 februari. De zeetjalk SPESMEA, bevaren door schipper R. Hiddingh, is verkocht naar Brake voor 15.250 mark.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 februari. Volgens een telegram uit Hamburg is de Nederlandse schoener VOORUITGANG bij het verhalen in de haven met een duc d’alve in aanvaring geraakt, waardoor laatstgenoemde palengroep brak. De schade aan de VOORUITGANG is onbekend.


Datum: 18 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 februari. De Noorse bark AMSTERDAM (opm: ex-Nederlandse bark), volgens een telegram op 3 februari uit Lorenzo Marques vertrokken, is, doordat er water door de laadpoorten in het ruim is gedrongen, alhier teruggekeerd. Het schip zelf heeft geen schade, doch er stond 5 voet water in het ruim.


Datum: 23 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Het stoomschip ROTTERDAM zou heden te Belfast worden te water gelaten. Het nieuwe schip neemt de 5e plaats in in de rij van ’s werelds grootste schepen en zal deze zomer in de vaart worden gebracht. Aan boord is plaats voor 525 passagiers in de eerste klasse, meer dan 515 in de tweede klasse en ruim 2400 in de derde klasse. Het aantal hutten bedraagt 265 in de 1e klasse. Zonder gebruik te maken van sofa’s kunnen er 525 passagiers en met inbegrip van de sofa’s 750 passagiers in deze klasse vervoerd worden. De 2e klasse telt 158 hutten, de meeste voor twee personen. (opm: een klein uittreksel uit een vrijwel paginagrote beschrijving van dit schip in bg. nummer NRC)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 21 februari. De Nederlandse driemastschoener VOORLICHTER, kapt. Kempinga, heeft na reparatie de werf verlaten.


Datum: 25 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 februari. De geborgen inventaris van het nabij Nieuwediep gestrande stoomschip NINIAN PATON heeft GBP 130 opgebracht. Het wrak is echter nog niet verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 februari. De geborgen inventaris benevens het wrak van het nabij Nieuwediep verongelukte stoomschip TURBO is verkocht en bracht GBP 525 op. Het wrak is echter waardeloos.


Datum: 26 februari 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. De Shipping Gazette schrijft. Een der laatste zeilschepen waarmede de ‘overdue’ lijst weder is verlengd is het grootste Nederlandse zeilschip GEERTRUIDA GERARDA waaromtrent men zich ernstig ongerust begint te maken. Het is slechts enige dagen geleden dat deze moderne stalen 4-mastbark op de herverzekeringsmarkt kwam en alleen het feit dat zaterdag de herverzekering reeds ongeveer 55 Guineas noteerde kan als maatstaf dienen voor de ongerustheid die aangaande het schip gevoeld wordt.
De GEERTRUIDA GERARDA, het grootste Nederlandse zeilschip met 2505 BRT, is in 1905 voor rekening van de heer Corn. Lels en onder commando van kapitein J. Kuipers in de vaart gekomen. Het vertrok 24 september 1907 van Port Talbot naar Mexillones aan de westkust van Zuid-Amerika. Het laatste nieuws betreffende het schip is een praaiïngsrapport d.d. 20 november 44 Z 60 W, dus net noordelijk van de Falkland Eilanden. Veronderstellende dat er niets van betekenis gebeurde waardoor de reis vertraagd kon worden zou men het schip ongeveer 6 weken geleden op de plaats van bestemming hebben kunnen verwachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 februari. Volgens telegram uit Novorossisk is het Nederlandse s.s. KINDERDIJK op Soujong Point gestrand. Er staat veel zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 februari. Volgens een telegram uit Trinidad is de schroefaskoker van het Nederlandse stoomschip AMSTELDAM beschadigd en de achterpiek is lek. Zonder lossing kan niet worden gerepareerd en het moet voor onderzoek en reparatie in het dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Het door de firma Bonn & Mees te Rotterdam te bouwen vrachtstoomschip ten dienste van de Rotterdamsche Lloyd en waarvoor de machine en ketels door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier zullen worden vervaardigd, zal GORONTALO genaamd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 februari. Uit Novorossisk wordt geseind, dat er een bergingsstoomschip naar het stoomschip KINDERDIJK was gezonden, doch dat dit vaartuig door het ruwe weder onmogelijk enige assistentie kon verlenen. Zo spoedig als het weder het toelaat, zal er opnieuw assistentie worden afgezonden. Er staat veel zee en de toestand is gevaarlijk.


Datum: 27 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 februari. Bij de proeftochten op de gemeten mijl, gedaan met het nieuwe Nederlandse stoomschip COPPENAME, heeft dit stoomschip een gemiddelde snelheid van 14½ knoop behaald. De snelheid was groter dan bij contract bepaald, en verder heeft het stoomschip goed voldaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 februari. Uit Novorossisk wordt gemeld dat voor het bergen van het gestrande s.s. KINDERDIJK een contract is gemaakt op Lloyd’s condities. Met het lossen der lading is een aanvang gemaakt. Het schip zit op steenachtige bodem.


Datum: 28 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Omtrent het stoomschip KINDERDIJK wordt nader geseind, dat het weder ten gunste veranderd is en dat men hoopt het stoomschip heden weder vlot te krijgen. Naar schatting moet er 1200 ton gelost worden. Het bergloon zal door arbitrage worden bepaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 24 februari. De door kapitein Buscher aangekochte 160 cub. meter grote Nederlandse ijzeren tjalk CATHARINA van schipper Vellinga te Groningen zal de naam ALINE krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 februari. Uit Novorossisk wordt geseind, dat het stoomschip KINDERDIJK zwaar lekt en dat de pompen nauwelijks krachtig genoeg zijn het lens te houden. De lossing wordt voortgezet, de toestand is ernstig.


Datum: 29 februari 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 februari. Volgens een uit Novorossisk ontvangen telegram heerst aldaar een hevige zuiderstorm en met verwacht, dat het stoomschip KINDERDIJK totaal wrak zal worden. Verder werd gemeld, dat de gezagvoerder bij het wrak blijft. De KINDERDIJK lekt zwaar in de ruimen 3 en 4. De zich aan boord bevindende 3500 ton lading bestaat uit potas en graan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 februari. De tjalk NIEUWE ZORG, groot 72 ton, in 1900 gebouwd en de in 1906 gebouwde tjalk NIEUWE ZORG zijn beide naar Duitsland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 27 februari. De Nederlandse tjalk ONDERNEMING, met mais van Bremerhaven naar Holtenau, is hedenmiddag tussen 3 en 4 uur bij het 2e Elbe-vuurschip door een onbekend gebleven uitgaand stoomschip aangevaren en gezonken. De uit vier koppen bestaande bemanning heeft zich in eigen boot gered en is alhier geland.


Datum: 01 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 29 februari. Het in 1880 te Sunderland gebouwde Nederlandse stoomschip MINERVA, groot 870 ton bruto en 526 ton netto, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, is naar Engeland verkocht.


Datum: 03 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Volgens alhier ontvangen telegram staat het stoomschip KINDERDIJK thans vol water. De gezagvoerder en de eerste machinist, die weder aan boord waren gegaan, zijn thans ook aan de wal. Verder wordt gemeld, dat de achter- en voorstevens zijn gebroken en dat de bergers weder naar het stoomschip zijn vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 2 maart. Heden is van hier vertrokken naar Vlissingen het nieuwe stoomschip MENADO, op sleeptouw van de sleepboot NOORDZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 29 februari. Terwijl de naar hier bestemde Delfzijlster tjalk ONDERNEMING eergisterochtend 3 uur ter hoogte van het vuurschip ELBE II was, werd ze door een zeewaarts stomend stoomschip zo hevig aangevaren, dat het in korte tijd zonk. Met moeite konden de opvarenden zich in de scheepsboot redden. In de donkere nacht was het onmogelijk iets van het in volle vaart doorstomende stoomschip te herkennen. Echter is het onmogelijk, dat dit voorval niet vanaf het stoomschip is waargenomen. Door de stijve zuidwestenwind waren de schipbreukelingen niet in staat een vuurschip aan te lopen en zo dreef men meerdere uren op de Elbemonding rond. Door de later in het zicht komende ewer JOHN GEORG uit Amrum werden zij opgepikt en te Cuxhaven geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Het Duitse stoomschip ERNA, van Antwerpen naar Wladiwostok, en het van Narvik komende Noorse stoomschip ADA zijn nabij Saeftingen met elkaar in aanvaring gewees, waardoor de ADA zonk. Het stoomschip ERNA keerde met averij naar Antwerpen terug. (opm: de ERNA is de ex-PRINS HENDRIK van de S.M. Nederland)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Het nieuwe stoomschip MENADOI is heden van Rotterdam alhier aangekomen om de machine en ketels te doen plaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Het voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier bestelde stoomschip zal volgens de Middelburgsche Courant een tweelingschroef mail- en passagiersstoomschip worden. Het zusterschip werd bij Alexander Stephen aan de Clyde besteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 2 maart. Door het gouvernementsstoomschip NEUWERK is het gezonken schip ONDERNEMING in 20 vadem water gevonden. De mast is er uit gerukt, opdat hij geen hinder voor de scheepvaart zal opleveren.


Datum: 05 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 maart. Heden is het nieuwe stoomschip SARAMACCA van hier naar de Noordzee vertrokken ter proeftocht. Het stoomschip keerde eveneens heden hier weer terug uit zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 maart. Volgens het Handelsblad van Antwerpen is het stoomschip ADA in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 dezer middendoor gebroken, zodanig, dat het achterschip nu geheel onder water zit. De ERNA had eveneens grote averij aan het voorschip en keerde naar Antwerpen terug. De REDDER der firma Gerling ligt nog ter plaatse om van het gezonken vaartuig te bergen wat mogelijk is. De ADA behoort aan de firma H. Waage te Christiania en meet 2650 ton bruto en 1680 ton netto. Het schip is eerst verleden jaar gebouwd. De bemanning van het gezonken vaartuig bevindt zich te Antwerpen.
PGC 050308
Rotterdam, 4 maart. Volgens een door de rederij ontvangen telegram is het stoomschip KINDERDIJK vlot gebracht en ligt het thans in de haven van Novorossisk.


Datum: 06 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Uittreksel uit het jaarverslag over 1907 van Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij NV te Rotterdam) In de samenstelling der vloot kwam geen verandering. Van averijen bleef men niet geheel verschoond. Om een aanvaring te voorkomen moest het stoomschip ALIOTH bij vertrek van de Donau aan de grond worden gezet. Het herstellen der schade veroorzaakte een oponthoud van 12 dagen. Het voordelig saldo der exploitatierekening bedraagt NLG 130890 (1906: NLG 100568) Een dividend van 7% (1906: 6%) wordt voorgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Gisteren had op de Noordzee met gunstig gevolg de proeftocht plaats van het stoomschip SARAMACCA, gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij voor rekening van de Koninklijke West Indische Maildienst. Op de tocht van IJmuiden naar de Nieuwe Waterweg en terug werden met schip, machine en alle hulpinrichtingen de meest mogelijke proeven genomen en bleek dat de snelheid met gevulde dubbele bodem en 950 ton kolen aan boord, gemiddeld 14,6 Engelse mijlen per uur bedroeg en de stoomwerktuigen met 89 omwentelingen per minuut 2800 I.P.K. ontwikkelden. De SARAMACCA zal in de helft der volgende week naar Suriname vertrekken om direct aan te vangen met het vervoer van bananen van daar naar New York, voor welke dienst het schip geheel is ingericht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In aansluiting aan het bericht betreffende het verongelukken van het ijzeren tjalkschip VERTROUWEN, schipper T. Salomons van Gasselternijveen, meldt men nog uit Urk aan de Telegraaf dat bedoeld tjalkschip, groot ongeveer 80 last, was geladen met zuivere koemest te Groningen en bestemd voor Boskoop. De reis was zonder ongelukken en met behoorlijke topskoelte volbracht tot aan de baak van het Enkhuizer Zand, op de Houtrib, een droogte aldaar. Toen zou men met het vaartuig, dat reeds aanmerkelijk overhelde, door de wind, doch het vaartuig wilde niet draaien, integendeel begon de lading door gemis van schotten in het ruim langsscheeps meer en meer over te hellen en sloeg het uiteindelijk met de mast op het water (eergisternacht om ongeveer 1 uur). De bemanning bestaande uit de schipper, zijn zuster en de knecht Pieter Karel uit Stadskanaal besloot het schip te verlaten met medeneming van het nodigste in de boot, waarmee zij bij het aanbreken van de dag werden opgepikt door het Urker vissersvaartuig UK 108 en zo goed mogelijk werden verzorgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 maart. De galjoot FIDUCIA, kapt. Hagedoorn, is alhier op de rede liggend, door de binnenkomende stoomtrawler VENUS aangevaren en heeft schade aan de boeg bekomen.


Datum: 07 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. In de Shipping Gazette komt een bericht uit Novorossisk d.d. 4 maart voor, dat de gezagvoerder van het stoomschip KINDERDIJK zijn schip geabandonneerd heeft en dat hij van dit abandonneren formeel kennis heeft gegeven. Wij vernemen, dat bij de rederij van dit abandonneren niets bekend is. Voor rekening van assuradeuren is een speciale expert van hier naar Novorossisk vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Volgens een bericht, voorkomende in de Shipping Gazette, zou het Nederlandse stoomschip ZWIJNDRECHT op de Tyne worden gerepareerd, maar omdat men vreest dat het werk stop zal gezet worden, is het half gerepareerd naar hier vertrokken om afdoende te repareren. De ZWIJNDRECHT is in de afgelopen nacht alhier aangekomen.


Datum: 08 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Maatschappij Stoomschip Katwijk deelt over het afgelopen jaar, waarin Lloyd’s survey van het stoomschip plaats vond, 7% dividend uit (1906: 8%).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiania, 4 maart. Volgens een rederijbericht hoopt men nog 2000 ton uit het stoomschip ADA te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 maart. Het Noorse stoomschip FRANCO, groot 587 ton bruto en 348 ton netto, van de rederij Madsen & Jespersen & Co te Stavanger, in 1867 te Hull gebouwd, is naar Nederland verkocht om gesloopt te worden.


Datum: 10 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbuttel, 7 maart. Het Nederlandse zeilschip ARNOLDINA, met rogge van Bremerhaven naar Bandholm bestemd, is lek alhier aangekomen en moet lossen. De lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 6 maart. Volgens een rapport is de ONDERNEMING met het Nederlandse stoomschip BATAVIER VI in aanvaring geweest en daardoor gezonken.


Datum: 11 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens een alhier uit Novorossisk ontvangen telegram zijn de kapitein en bemanning weder aan boord van het stoomschip KINDERDIJK gegaan.


Datum: 12 maart 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 10 maart. Op 27 februari voormiddags om 3 uur heeft bij het vuurschip ELBE II een aanvaring plaatsgehad tussen de te Delfzijl thuisbehorende tjalk ONDERNEMING, kapt. G. Koops, en het s.s. BATAVIER VI.
Het Seeamt deze zaak behandelende gaf de schuld van de aanvaring aan het s.s. BATAVIER VI, omdat de gezagvoerder de uitwijkmanoeuvres niet door stoten met de stoomfluit had aangekondigd.


Datum: 13 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 maart. Uit Shields wordt geseind, dat het in ballast binnenkomende Nederlandse stoomschip BESTEVAER met de Abutmentbridge in aanvaring is geweest, waardoor de stuurboordsboeg en verscheidene platen werden beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 maart. Uit Hull wordt aan de Shipping Gazette gemeld, dat de gezagvoerder van het stoomschip FRANCO mededeelde, dat zijn schip aan een slopersfirma te Dordrecht is verkocht en dat de lading per stoomschip JOTUN naar Drammen zal worden gezonden.


Datum: 14 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 12 maart. Volgens een nader bericht is het stoomschip BESTEVAER tegen de stenen peiler van de brug bij Newcastle gevaren. De reis naar Dunston werd voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Uit Novorossisk wordt gemeld: voor zo ver is na te gaan zijn ongeveer 60.000 pounds tarwe, rogge en oliekoeken gezond uit het stoomschip KINDERDIJK gelost. Alle gezonde lading is zo veel als mogelijk uit het stoomschip gelost. Het natte graan is geheel doorweekt en stinkt walgelijk. Op 2 maart is er expertise gehouden over het stoomschip KINDERDIJK, waarbij bleek, dat de machinekamer vol water stond en dat de voorpiek geheel droog was. In de ruimen 1 en 2 peilde men ongeveer 9 voet water. In ruim 4 was geen water te zien. De schade moet zich aan de bodem bevinden, waar de duikers, zoals het schip nu zit, niet bij kunnen komen. Boven water is geen schade te bespeuren, geen klinknagels zijn er geknapt en geen platen zijn er gekraakt, verbogen of ontzet. Echter schijnt het roer iets te hebben geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 11 maart. Bij het uit de sluis lopen bij Brunsbüttel is het naar Stockholm bestemde stoomschip KOSTER tegen meerdere in de binnenhaven liggende schepen gelopen, in het bijzonder tegen de Nederlandse tjalk ADELAAR, schipper Voordewind, die daardoor zwaar werd beschadigd. De ADELAAR werd later door de sleepboot DAHLSTRÖM naar Flensburg gesleept en is inmiddels aldaar aangekomen. De van Zaandam komende lading rijstmeel schijnt niet geleden te hebben, omdat het schip wel gedeukt is, doch dicht is gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 12 maart. De ijzeren tjalk AVONTUUR, thuisbehorende te Groningen en bevaren door kapt. A. Wijbrands, in 1898 gebouwd te Hoogezand, is naar Duitsland verkocht voor NLG 6.000.


Datum: 15 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Het stoomschip KINDERDIJK, dat na stranding te Novorossisk terug werd gesleept, zal door de sleepboot OCEAAN der firma L. Smit & Co naar hier worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Waterweg, 14 maart. Heden van hier vertrokken naar Sunderland de Nederlandse sleepboot NOORDZEE met op sleeptouw het nieuwe stoomschip No. 62. (opm: dit casco ging voor Londense opdrachtgevers bij Van Vliet & Co te Hardinxveld te water, maar werd tijdens de bouw verkocht aan de Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij te Rotterdam, die het schip als FRIESLAND in de vaart zou brengen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Het nieuwe mailstoomschip TABANAN zal op 18 dezer door Z.K.H. Prins Hendrik worden te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Heden is van hier naar Java vertrokken het nieuwe stoomschip TERNATE. (opm: eerste reis)


Datum: 16 maart 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waterhuizen, 14 maart. De kiel werd gelegd bij de werf van de firma J.J. Pattje en Zoon
van een stalen gaffelschoener groot 230 ton voor rekening van kapt. Wegener van Wildervank.


Datum: 20 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 18 maart. Heden heeft Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier het op stapel staande stoomschip TABANAN te water gelaten. Het schip, lang 400 voet,6 duim, breed 49 voet en hol tot opperdek 29 voet, 9 duim, heeft een diepgang (geladen) van 23 voet met een waterverplaatsing van 8810 ton. De machine, met cylinders van 30, 51 en 88 duim diameter en een slag van 60 duim, kunnen 4200 I.P.K. ontwikkelen en het stoomschip een snelheid van 14 mijl geven. De stoom wordt geleverd door twee dubbele stoomketels, die 13’9” middellijn hebben en 20’2½” lang zijn, benevens twee enkele stoomketels van dezelfde middellijn en 10’6”lang. Het totaal verwarmend oppervlak bedraagt 11580 vierkante Eng. voet. Met dit stoomschip kunnen 77 eerste- en 50 tweedeklasse passagiers vervoerd worden.
Direct na de tewaterlating werden de kielen gelegd van het stoomschip BILLITON van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en van een mailstoomschip van de Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 19 maart. Heden is alhier aangekomen het stoomschip FRANCO, van Hull per sleepboot NOORDZEE naar Hendrik Ido Ambacht, om gesloopt te worden.


Datum: 21 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 maart. Het met lijnkoeken van Neuss naar Neufahrwasser bestemde Nederlandse schip L’ESPOIR DE L’AVENIR strandde bij paal 8. Door de sleepboot NEPTUNUS werd het vlot en met gebroken roer alhier binnengebracht.


Datum: 25 maart 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 maart. De Nederlandse tjalk ALBERTINE, van Zaandam met rijstmeel naar Holtenau voor orders, is hier ter rede geankerd met lekkage. Het schip werd hedenmorgen door de sleepboot HELGOLAND op sleeptouw genomen naar Brunsbüttel en zal vandaar per kanaalsleepboot de reis naar Holtenau voortzetten.


Datum: 26 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Door de Rotterdamsche Lloyd is aan de firma W. Hamilton & Co. te Port Glasgow de bouw opgedragen van een cargaboot, groot 6000 ton. Dit stoomschip, een zusterschip van de GORONTALO, bij de firma Bonn & Mees alhier besteld, moet in het laatst van dit jaar worden afgeleverd.


Datum: 27 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 27 maart. Heden arriveerde alhier van Lissabon het stoomschip MINERVA. (opm: laatste aankomst voor overdracht? Zie bericht in NRC van 2 april 1908)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 26 maart. De sleepboot OOSTZEE, met het oude oorlogsschip TROUDE op sleeptouw, vertrok gisteren van Rochefort naar Zwijndrecht. (opm: de sleep arriveerde 30 maart 08.50 uur in de Nieuwe Waterweg)


Datum: 28 maart 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 maart. De te Scheemda thuisbehorende houten tjalk BROEDERTROUW, schipper J. Smook, woensdag 25 maart van hier naar Borkum vertrokken met stenen, is lek geraakt en gezonken in de Vischbalg. De bemanning is gered. Het schip is te Wildervank verzekerd. Er is een lichter heen gesleept om te trachten de lading uit het schip te werken en het daarna boven water te brengen.


Datum: 29 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 28 maart. Heden arriveerde alhier het stoomschip RINALDO per sleepboot NOORDZEE, van Kopenhagen naar Zwijndrecht om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 maart. De in Nederland gebouwde, voor Hamburg bestemde, sleepboot FRANZISKA II werd met defecte machine door de sleepboot ATHLET bij het Weser-vuurschip aangetroffen en alhier binnengesleept. Nadat door de bemanning de machine was gerepareerd, werd de reis naar Hamburg voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 maart. De nieuwe stoomloodsboot No.6 is heden ter rede van Texel met gunstig gevolg onder stoom beproefd. Er werd een vaarsnelheid verkregen van 12 mijl per uur.


Datum: 31 maart 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 30 maart. Heden arriveerde alhier de TROUDE, oud oorlogsschip van Rochefort naar Hendrik Ido Ambacht per sleepboot OOSTZEE om gesloopt te worden. (opm: Franse kruiser van 1850 ton, in 1888 gebouwd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 maart. Uit Buenos Aires wordt geseind, dat de bunkerkolen in het Nederlandse stoomschip EEMLAND in brand staan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 maart. Het Nederlandse zeilschip HARMANNA ALBERDINA geraakte 19 maart op de rivier Liffey aan de grond doch kwam met assistentie van een sleepboot weder vlot. Of het schade bekwam is niet bekend.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats en datum) Van de werf van de heer W. Mulder te Stadskanaal is te water gelaten een zeilaak van 170 ton voor schipper G. Corporaal aldaar, terwijl daarna de kiel werd gelegd voor een zeilaak van 233 ton voor schipper A. Nieveen aldaar.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf ‘de Bergsche Maas’ te Heusden is te water gelaten een stalen elevatorbak van 300 m³ laadruimte en een laadvermogen van 300 ton, gebouwd voor rekening van de heer P.A. Bos te Gorinchem.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de heer G. v.d. Werf te Stadskanaal werd met goed gevolg te water gelaten de koftjalk ZWERVER (200 ton) gebouwd voor rekening van de heer H. Sloots te Gasselternijveen.
Daarna werden de kielen gelegd voor een schoener van 140 ton voor rekening van de heer W. Penus te Holstein en een koftjalk van 200 ton voor de heer J. Sloots te Gasselternijveen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Wij vernemen dat het Nederlandse s.s. BURGEMEESTER S’JACOB verkocht is aan de firma Furness Withy & Co.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het jaarverslag over 1907 der Zuid-Nederlandsche Stoomvaart Mij. te Terneuzen wordt het financiële jaar als zeer ongunstig gekenschetst. Het s.s. ELISABETH dat op 13 mei 1907 door de bouwers werd opgeleverd heeft bevredigend gevaren. (opm: bewerkt en sterk bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl 30 maart. De sleepboot EEMS is naar de Visschersbalg vertrokken om van daar de lichter ALFA af te halen die een deel der lading van de gezonken tjalk heeft overgenomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 maart. De hier van Hooksiel aangekomen tjalk PIETRONELLA, schipper de Vries, bestemd naar Amsterdam, heeft averij aan het stuurtoestel tengevolge van aanvaring en wacht op orders.


Datum: 01 april 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl 31 maart. De lichter ALFA heeft hier plm. 4000 stenen aangebracht uit de in de Visschersbalg gezonken tjalk BROEDERTROUW. De rest der lading, ongeveer 4/5e deel, en het scheepje zelf worden als verloren beschouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der firma Van Suijlekom te Raamsdonksveer is te water gelaten de stalen sleepkaan DE ZWAAN, groot 200 last, gebouwd voor de heer T.H. Koreman te Oosterhout, waarna de kiel werd gelegd voor een dergelijke sleepkaan voor de heer D. Robs te Zevenbergen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der firma Van den Kuijl te Slikkerveer is te water gelaten het s.s. FALKE, gebouwd voor rekening van een Duitse firma.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de Gebr. Storm te Nieuw-Lekkerland is te water gelaten een hoogaarts, bestemd voor de oester- en mosselvangst, voor rekening van de heer J. de Waal te Bruinisse.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 maart. Uit Alexandrië werd hier een ongetekend telegram ontvangen, gedateerd op heden, meldende: het Belgische s.s. SAMBRE is vier dagen overdue; volgens gerucht is het te Benghazi gestrand.


Datum: 02 april 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 maart. De pogingen om de tjalk BROEDERSCHAP gelicht te krijgen zijn gestaakt omdat het schip geheel als verloren wordt beschouwd. Een gedeelte der tuigage en der uit gebakken stenen bestaande lading is alhier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 1 april 1908. Heden vertrok van hier naar Antwerpen het stoomschip MINERVA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 april. Uit Havre wordt gemeld dat, terwijl het Nederlandse stoomschip AUTOMAAT de haven verliet, het tegen de ingang van het dok is gevaren. Het keerde met belangrijke schade terug. Volgens alhier ontvangen berichten zal de AUTOMAAT te Havre voorlopig repareren en dan morgenavond vertrekken om bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij afdoende reparatiën te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 31 maart. De aak CONCURRENT I, schipper Engelsman, van de Gebr. Wagenborg alhier, is volgens Dagblad Scheepvaart voor geheime prijs naar Duitsland verkocht. Het is zondag (opm: 29 maart) naar Brunsbüttel vertrokken.


Datum: 04 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het stoomschip PRINS WILLEM V van de Koninklijke West Indische Maildienst, vertrok vanmogen van de De Ruyterkade naar de West, maar even nadat de boot de steiger had verlaten geraakte de machine onklaar, zodat de kapitein zich verplicht zag het anker te werpen. Enige werklieden van het droogdok werden ter assistentie gezonden, en toen bleek, dat de schade aan de machine aanzienlijk was: de deksel van de hogedruk cylinder was gesprongen, zodat het schip de reis niet kon voortzetten. Door sleepboten werd het teruggesleept naar de steiger. De passagiers bleven in afwachting van nadere orders aan boord. Zeer waarschijnlijk zal het vertrek eerst morgen plaats vinden.


Datum: 05 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. De schade aan het stoomschip AUTOMAAT blijkt niet zo groot te zijn als eerst verwacht werd. De reparaties zullen in acht dagen gereed komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het stoomschip PRINS WILLEM V is hedenmorgen na herstel van de schade vertrokken en was om 9,20 uur in zee.


Datum: 08 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Hedenochtend vertrok het stoomschip KINDERDIJK, gesleept door de Nederlandse sleepboot OCEAAN, van Novorossisk naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 april. De met rogge van Hamburg naar Nord bestemde Nederlandse tjalk ENERGIE, schipper Eefting, is bij Freiburg, voor anker liggend, aangevaren door de door de UNTERWESER 8 gesleept wordende lichter FOHR. De ENERGIE, die daardoor lichte schade aan het tuig en zwaard had belopen, en waarvan ook een ankerstok brak, werd door de sleepboot FRANCISCA in de oude haven gesleept. Heden is een expertise gehouden en de schade wordt getaxeerd.


Datum: 09 april 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Connah’s Quay, 6 april. De Ned. 2-m kotter GERRITTINA, kapt. Alberts, van Queensferry naar Randers, en het Engelse s.s. BESSIE zijn gisteren te Mostyndeep met elkaar in aanvaring geweest en beide licht beschadigd.


Datum: 10 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam 9 april. Het stoomschip MERCURIUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is verkocht naar West Hartlepool. Gisteren vertrok het stoomschip van IJmuiden derwaarts. De MERCURIUS, groot 885 ton bruto en 534 ton netto, werd in 1880 te Sunderland gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 april. Uit het wrak van het gestrande schip NINIAN PATON zijn 24 ijzeren balken geborgen en hier aangebracht.


Datum: 11 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 april. De Nederlandse schoener SCANDINAVIA heeft na reparatie het dok verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. Volgens telegram uit Gorontalo is het Nederlandse stoomschip TOMINI met gebroken schroefas door het Nederlandse stoomschip s’JACOB van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij aldaar binnengesleept.


Datum: 12 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. Het stoomschip MENADO, gebouwd bij de firma Bonn & Mees te Rotterdam voor de Rotterdamsche Lloyd, dat aan de fabriek ‘De Schelde’ alhier van ketels en machines is voorzien, is thans zo ver gereed dat het hedenochtend met gemeerd proefstomen is begonnen. Dinsdagochtend 14 dezer zullen de kompassen worden geverifieerd en de daaropvolgende dag zal het zijn officiële proeftocht houden. Daarna zal het naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 april. Gisteren werden 36 stuks balkijzer uit het wrak van de NINIAN PATON geborgen, In het geheel zijn nu 77 stuks aangebracht.


Datum: 13 april 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 april. Volgens een telegram uit Noumea, Nieuw-Caledonië, is het in ballast zijnde Ned. stalen fregat EMANUEL (ex HUGO MOLENAAR) op de westkust gestrand (opm: op 8 april) en zal waarschijnlijk totaal wrak worden. De bemanning is te Noumea geland. Voornoemd schip is in 1891 te Alblasserdam gebouwd en is groot 1801 Bruto en 1735 Netto Reg. Ton.


Datum: 15 april 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 april. Omtrent het Ned. schip EMANUEL wordt het volgende door LLoyd’s Agent te Noumea aan de Salvage Association geseind: Door zware zeegang ging de mast overboord waardoor het schip plat op zijn zijde werd geslagen. De toestand is hoogst gevaarlijk. Er wordt geen kans gezien het schip vlot te brengen en bergingsmateriaal is niet aanwezig. Ook kan er met het Gouvernement geen contract worden gemaakt. De rechtbank heeft besloten het schip te verkopen zoals het daar ligt.


Datum: 17 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 april. De tjalk TWEE GEBROEDERS, die hier in de haven gezonken was, is bij laagwater leeggepompt, waarbij bleek, dat zij geen lekken had bekomen. Nadat een gedeelte der uit hout bestaande deklast was overgeladen in een ander vaartuig, kon zij haar bestemming vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vllissingen, 16 april. De gisteren ter rede alhier gehouden proeftocht met het stoomschip MENADO van de Rotterdamsche Lloyd, is uitstekend geslaagd. Het schip is direct naar Newcastle vertrokken tot inneming van kolen. In Rotterdam zal het lading innemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 april. De alhier binnengelopen sleepboot TITAN is in Port Talbot met een stoomschip in aanvaring geweest, waardoor de voorste mast van de TITAN gebroken werd en er meerdere lichte schade belopen werd.


Datum: 18 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 17 april. Op 21 november 1907 heeft in deze haven een aanvaring plaats gehad tussen het Nederlandse stoomschip FLORA en het Engelse stoomschip TOLEDO. Het Seeamt, dat deze zaak behandelde, was van oordeel, dat bij beiden de schuld van de aanvaring lag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 17 april. Gisterennamiddag werd van de werf de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het schroefschip VAN HOORN, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. De hoofdafmetingen zijn: lengte tussen de loodlijnen 270’, breedte 40’en holte 19’. De stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal. Schip en werktuigen worden gebouwd volgens de voorschriften van Bureau Veritas.


Datum: 19 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. De tjalk HOOP OP VERTROUWEN, schipper F. Veen, die hier uitging, is wegens storm uit zee teruggekomen met verlies van beide ankers en de scheepsboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. Gisteren arriveerde het stoomschip KINDERDIJK te Malta, gesleept door de sleepboot OCEAAN, en vertrok heden vandaar met de schroefas afgekoppeld ter verlichting van het slepen naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum). Hedenmorgen is de van Kampen vertrokken Zutphense boot JHR. COENEN in de IJssel bij het Rechterdiep in aanvaring gekomen met de naar Kampen stomende boot KOOPHANDEL, kapt. Spruijt. De KOOPHANDEL is gezonken, terwijl de bemanning is overgebracht op de JHR. COENEN. Het gezonken vaartuig was diep geladen met stukgoederen en zit geheel onder water. Van de drijvende bovenlast zijn circa 50 vaten jenever, een partij terpentijn en kisten spek op de JHR. COENEN binnengehaald, waarna deze naar Kampen terugstoomde. De JHR. COENEN had ook niet onbelangrijke averij bekomen, maar na voorlopig de gaten te hebben gedicht, is zij om 3.00 uur weggestoomd om de reis naar Amsterdam te vervolgen.


Datum: 21 april 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zaterdag (opm: 18 april) is, zo meldt de Zwolsche Courant, de van Kampen vertrokken Zutphense boot JHR. COENEN in de IJssel in aanvaring gekomen met de naar Kampen stomende Rotterdamsche boot KOOPHANDEL, kapt. Spruyt. De KOOPHANDEL is gezonken terwijl de bemanning is overgegaan op de JHR. COENEN. Het gezonken vaartuig was diep geladen met stukgoederen en zit geheel onder water. De COENEN had ook niet onbelangrijke averij, maar kon na voorlopige reparatie de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Volgens Lloyd’s telegram uit Medan is een ketel van het in Belawan liggende stoomschip PAHUD van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gesprongen, waardoor verscheidene personen gedood of gewond werden. De romp van de PAHUD werd beneden de waterlijn beschadigd en tevens werd ernstige averij aan de bovenbouw in de midscheeps veroorzaakt. Behalve dit werd er een verwoesting in de machinekamer aangericht. De lading heeft slechts lichte averij bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 19 april. De tjalk VERTROUWEN, schipper Kunst, is gestrand op het Camperwad. Gisterenmiddag werd door de loodsafhaler van hier een poging gedaan om verbinding met het vaartuig te krijgen. De afhaler keerde echter onverrichter zake terug in de haven, nadat geconstateerd was, dat er geen noodvlag woei. Hedenmorgen werd echter vanaf de vuurtoren geconstateerd dat de noodvlag werd gehesen, waarop de sleepboot NORDERNEY naar de strandingsplaats vertrok met een scheepsboot van het Loodswezen en zeven man loodspersoneel. Er werd verbinding gemaakt door middel van de scheepsboot, waarin de vrouw van de schipper met acht kinderen, met wat klederen en kooigoed, werden overgenomen en hier aangebracht werden met de sleepboot NORDERNEY. De schipper zelf, benevens de schipper Van Veen, zijn echter aan boord van de VERTROUWEN gebleven, ten einde te trachten bij laag water de ontstane lekkage te stoppen en zo mogelijk het schip weder vlot te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 19 april. Hedennamiddag kwam hier de haven binnen wegens stormweder de Ned. tjalk HOOP OP VERTROUWEN, schipper F. Veen, met verlies van beide ankers, ketting en scheepsboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 19 april. De Ned. tjalk VERTROUWEN, schipper Kunst, vrijdagmiddag van hier naar Nordeich vertrokken, is met de storm van zaterdag (opm: 18 april) bij Pilsum tegen de dijk geslagen.
Later bericht: De sleepboot NORDERNEY is hedennamiddag met het schip behouden in de haven alhier aangekomen. Het schip lekt nog erg. De stoompomp van de NORDERNEY werkte mede. Het schip is op het droge gezet.


Datum: 22 april 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Uit Helgoland wordt geseind dat door de reddingboot van het station aldaar 8 man van de Ned. tjalk BROEDERTROUW en 6 man van de Ned. tjalk TJITSKIENA gered zijn. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penarth, Wales, 17 april. Het Nederlandse schip (opm: schoener) PACIFIC, kapt. J.G. Mulder, van Groningen alhier aangekomen, heeft een anker en 60 vaam ketting verloren.


Datum: 23 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 april. De Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, kapt. Liemberg, bij de Helgolander Duene hout etc. lossende voor de marine, heeft anker en ketting verloren en wordt naar hier versleept.


Datum: 24 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 april. Bij onderzoek bleek, dat het roer van het Nederlandse schip BROEDERTROUW is beschadigd en er een boot is verloren gegaan. Of de bodem schade heeft geleden is nog niet vastgesteld.


Datum: 25 april 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 april. Gisternamiddag kwam hier in de haven binnen de Duitse bark OSTERBEK, kapt. Petersen, van Calota Calosa met een lading salpeter na een reis van ongeveer 140 dagen. De lading is voor rekening van de Heren Luitjes Kammenga en Van Hoorn te Groningen. Dit is reeds het tweede schip van dit jaar met salpeter voor deze firma. Het schip ligt 19 vt diep en behoort te Hamburg thuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 april. Wij vernemen, dat het stoomschip BURGEMEESTER s´JACOB, van de Scheepvaart Maatschappij Neptunus alhier, verkocht is aan de firma Wm. Ruys & Zonen. Het zal in het vervolg de naam WIERINGEN dragen en evenals voorheen de algemene vrachtvaart uitoefenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 april. De Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, door de sleepboot CATO hier binnengesleept, heeft nog de halve lading hout voor Helgoland aan boord. Het schip heeft beide ankers met kettingen verloren.


Datum: 26 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip GAMMA, kapt. Visser, van de La Plata naar hier, heden te St. Vincent aangekomen. Aan boord heersen typheuze koortsen. Een opvarende is overleden, drie anderen, onder wie de gezagvoerder, moeten in het hospitaal achterblijven. Het stoomschip vertrekt hedenavond onder commando van de 1e stuurman naar Madeira.


Datum: 28 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 april. De van Helgoland hier binnengesleepte Nederlandse tjalk BROEDERTROUW is bij Helgoland in aanvaring geweest met een viskotter, waardoor deze voor 300 mark schade beliep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 april. Het Nederlandse schip VIJF GEBROEDERS raakte op de Riepel vast en werd later voor de sleepboot NEPTUNUS vlotgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. Het stoomschip AMELAND arriveerde heden van Sharpness te Vlissingen om aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde een belangrijke verbouwing te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zijn de kapitein, machinist en bootsman van het stoomschip GAMMA weder zo ver hersteld, dat ze niet te St. Vincent behoeven achter te blijven en heden de reis naar Madeira zullen voortzetten.


Datum: 29 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 27 april. Heden is door de sleepboot MARS alhier binnengebracht het stoomschip PRESIDENT KRUGER, waarvan op de Schelde de schroef was gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 april. De tjalk BROEDERTROUW is hedenmorgen door de sleepboot NORDERNEY naar Helgoland teruggesleept om daar de nog aan boord bevindende lading te lossen. De sleepboot blijft gedurende het lossen bij het schip en zal het na lossing naar Brake slepen waar het zal repareren.


Datum: 30 april 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, Het stoomschip HOUTDIJK is hedenmiddag, van Huelva binnenkomende, in de Hoorn aan de zuidwal aan de rond gevaren, doch met assistentie van de sleepboten ZUIDERZEE en PERNIS vlotgekomen en opgestoomd naar Rotterdam.


Datum: 01 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 28 april. Het Nederlandse schip JOHAN WILLEM FRISO, schipper Takema, is met verlies van zeilen alhier binnengelopen.


Datum: 02 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Medan, 30 april. Het stoomschip PAHUD, waarin een ontploffing heeft plaatsgehad, is zwaarder beschadigd dan werd verwacht. Een nader onderzoek is nodig. Gezagvoerder en agenten wachten, alvorens verdere stappen te doen, op orders van de reders.


Datum: 03 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Heden is van hier naar IJmuiden vertrokken het nieuwe stoomschip LE MAIRE. Dit stoomschip kwam dezelfde dag te IJmuiden aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 2 mei. Heden is van hier vertrokken het stoomschip LAPPONIA (ex JOHANNA), naar Hamburg. (opm: eerste reis na verkoop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 mei. Het stoomschip BOGOR van de Rotterdamsche Lloyd vertrekt woensdag 8 mei a.s. naar hier om op de fabriek ‘De Schelde’ belangrijke vernieuwingen aan de ketels te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 mei. Het Duitse stoomschip HECTOR van de Maatschappij Neptun te Bremen, dat op de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier van nieuwe ketels is voorzien en belangrijke reparatiën heeft ondergaan, is heden gereedgekomen. Aanstaande maandag (opm: 4 mei) vertrekt het schip naar Amsterdam om lading in te nemen (opm: dit is het vroegere Nederlandse stoomschip DOELWIJK van W. Ruys & Zn)


Datum: 04 mei 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op de op 2 mei gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders der NV Wm. H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Mij. werden de balans en verlies- en winstrekening goedgekeurd en werd het dividend vastgesteld op 7%.


Datum: 05 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Jaarverslag Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam over 1907 (bekort). Er zal een lening, groot NLG 2 miljoen, worden aangegaan, uit te geven op de tijdstippen door de directie en commissarissen te bepalen. Het aantal reizen bedroeg in 1907: 342, tegen 309 in 1906. Vervoerd werden 594.994 ton (500.191 ton in 1906). Het bruto vrachtcijfer bedroeg NLG 4.083.708 (NLG 3.375.271 in 1906). Aan de vloot werden de stoomschepen VULCANUS, VENUS en VESTA toegevoegd, terwijl per 31 december jl. nog twee stoomschepen van ongeveer 2700 ton bij de Werf v/h Rijkée & Co te Rotterdam in aanbouw waren. Het stoomschip POLLUX werd met winst verkocht. De dienst op Koningsbergen werd einde 1907 gestaakt wegens jarenlange verliezen en onbevredigende vooruitzichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 mei. De Ned. tjalk (opm: DS spreekt van galjoot) VERTROUWEN kapt. Steenstra, 22 april met ontplofbare stoffen van Rotterdam naar Newcastle vertrokken, is na zaterdagavond 2 mei tijdens dikke mist met het Engelse te Whitby thuisbehorende s.s. ARNDALE (van Buenos Ayres naar Leith) in aanvaring geweest te zijn ter hoogte van Flamborough Head (opm: monding van de Humber) gezonken. De bemanning is door de ARNDALE gered en geland te Leith. De stalen tjalk VERTROUWEN (ex ZEEVAART) van Franeker groot 79 BRT thuisbehorend te Amsterdam was in 1892 te Martenshoek gebouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen datum) Volgens telegram uit Kiel is de Ned. gaffelschoener DINA kapt. Duit, van Norrköping met hout naar Londen, aldaar binnengelopen met beschadigde boeg en verlies van boegspriet, zijnde bij Föhr in aanvaring geweest te zijn met een Duits stoomschip.


Datum: 06 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 4 mei. De boegschade aan de Nederlandse schoener DINA is boven water. Het ligt hier op de rede de aankomst van de Nederlandse expert af te wachten. De FÖHR is ogenschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 5 mei. Heden is het stoomschip MINERVA van Rotterdam naar Antwerpen vertrokken. (opm: mogelijk eerste reis na verkoop)


Datum: 07 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Door de firma Gebr. Van Uden alhier is het te Yarrow gebouwde stoomschip BEAZLEY, groot 4600 ton, aangekocht. Onder Nederlandse vlag zal het de naam PARKHAVEN dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 6 mei. Heden arriveerde alhier van Novorossisk het stoomschip KINDERDIJK, gesleept door de sleepboot OCEAAN.


Datum: 08 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 mei. De sleepboot TRIUMPHO, gebouwd aan de werf ’t Kromhout te Amsterdam en bestemd voor Zuid Amerika, is heden alhier ter rede met gunstig gevolg onder stoom beproefd. De verkregen vaartsnelheid was 12 mijl per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Het van Novorossisk door de sleepboot OCEAAN naar hier gesleepte stoomschip KINDERDIJK is reeds voor onderzoek in het Gemeentedok alhier opgenomen. Volgens rapport is de bodem op meerdere plaatsen gedeukt.


Datum: 09 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Het stoomschip PARKHAVEN (ex BEAZLEY), aangekocht door de firma Gebr. Van Uden alhier, heeft een draagvermogen van ongeveer 4600 ton bij een diepgang van 19 voet 8 duim. De bruto inhoud bedraagt 2660 ton. Dit stoomschip, met de volgende afmetingen: lang 312’, breed 46’ en hol 20’, heeft machines met cylinders van 21½, 35 en 58 duim diameter bij een slag van 42 duim. Het thans gereed zijnde stoomschip was voor rekening der firma Beazley & Co. door de Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. te Yarrow gebouwd. De koopprijs is belangrijk lager dan die waarvoor gecontracteerd werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 5 mei. Het Ned. schip VERTROUWEN is gezonken op 6 à 7 mijl NO van Flamburg (opm: Flamborough) in 30 vadem water. De luiken zijn opengebroken en een groot aantal kisten dynamiet werden drijvende gezien.


Datum: 10 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 mei. Heden is het stoomschip LE MAIRE van hier naar Java vertrokken. (opm: de eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 mei. De met hout van Blankaholm naar Groningen bestemde Nederlandse tjalk NOORDSTER, schipper Veen, is volgens telegram uit Kopenhagen lek gesprongen en aldaar binnengesleept door het s.s. LEVANT. Verder wordt nog gemeld, dat de deklading is weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Advertentie: De heren Isaac Gerard Steijaard, Isaac Steijaard (beide fabrikanten te Rotterdam) en Jacobus Jannette Walen, ingenieur te Nijmegen, hebben een vennootschap aangegaan tot het maken, verkopen en repareren van motoren, onder de naam firma Steijaard & Jannette Walen, gevestigd te Rotterdam.


Datum: 12 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 8 mei. De Nederlandse schoener DINA is, gesleept wordende, hier aangekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aarhus, 8 mei. Ten zuid-westen van Hjelmen is gisterenavond een Nederlandse kof gestrand. De uit 5 koppen bestaande bemanning is gered. Een Svitzer-stomer is vanuit Grenaa ter assistentie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 9 mei. De Nederlandse tjalk NOORDSTER werd door het van Libau naar Bo’ness bestemde Engelse stoomschip LOVART hier binnengesleept.


Datum: 13 mei 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Er zijn drie inschrijvingen binnengekomen voor reparatie van het s.s, KINDERDIJK (opm: zie PGC en NRC 260208 en volgende), en wel van de firma Bonn en Mees voor NLG 90.000, Wilton’s Reparatiewerf voor NLG 70.000 en van de Rotterdamsche Droogdok Mij. voor NLG 38.000. Aan de R.D.M. is het werk gegund nadat zij een restrictie clausule in haar billet had geschrapt. Deze lage inschrijving was een onverwacht fortuin voor assuradeuren die er NLG 19000 voor over hadden om het schip van Novorossisk naar hier te laten slepen. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scarborough, 9 mei. Op 6 en 7 dezer zijn 99 kisten ontploffingsmiddelen drijvende gevonden op ongeveer 7 mijlen van deze haven, voorzien van diverse merken en het opschrift ‘made in Germany’. Naar men zegt drijven er nog meer rond. (opm: lading van de gezonken VERTROUWEN, zie PGC 050508)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Naar wij vernemen zal de Kon. West-Indische Maildienst over het afgelopen jaar een dividend uitbetalen van 8%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 9 mei. 39 kisten met ontplofbare stoffen, gemerkt ‘made in Germany’ en andere ondermerken, zijn op 6 à 7 mijl van deze haven drijvende gezien en volgens rapport drijven er in de omtrek nog meer. Gemeld wordt, dat deze kisten van het Nederlandse schip VERTROUWEN afkomstig zijn.


Datum: 14 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 mei. Uit Medan wordt omtrent het Nederlandse stoomschip PAHUD geseind: De stuurboordszijde benevens de beide dekken zijn tot aan de kimgang over een lengte van 39 voet weggeslagen. De kimgang zelf is 36 duim verbogen. De bakboordszijde is over dezelfde lengte 36 duim naar buiten uitgezet. Het schijnlicht, de bekapping van de kombuis en de ijzeren hutten op het tentdek zijn zwaar beschadigd en een gedeelte, 30 voet, van het bruggedek werd vernield. De stuurboordsketel is gebarsten, terwijl de bakboordsketel onbruikbaar is geworden. Omtrent de donkeyketel is men nog in het onzekere. De lagedrukcylinder en de kolom van de hogedruk zijn gebroken. Buiten en behalve dit is door de bakboordsketel (uitvloeien van het water) de machine vuil geworden. De gehele omvang der schade kan nog niet bepaald worden, omdat in het machineruim 9 voet water staat. De machines worden waarschijnlijk afgekeurd. Na voorlopige reparatiën vertrekt het stoomschip naar Singapore met een pomp langszijde, die de diepgang zal verminderen om het mogelijk te maken de baar te passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 11 mei. De tjalk TWEE GEBROEDERS, voor een jaar geleden door een zware storm op het Oosterlandhoofd der buitenhaven geworpen en later middendoor gebroken, zal nu door de waterbouwinspectie, zoals het schip ligt, afgewrakt (opm: sic) en verkocht worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Medan, 11 mei. De schade aan het s.s. PAHUD is zeer uitgebreid, en die aan de machinerie kan niet in zijn geheel worden opgenomen, daar de machinekamer 9 voet onder water staat. De voorlopige reparatie te Singapore, met het sleeploon daarheen, is begroot op GBP 3.000.


Datum: 16 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 mei. De van hier naar Denemarken bestemde Nederlandse tjalk AMBULANT is bij Brunsbüttel met het Duitse schip NYMPHE in aanvaring geweest en werd daardoor licht boven de waterlijn beschadigd. De reis werd voortgezet. De NYMPHE heeft ogenschijnlijk geen schade geleden.


Datum: 17 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Het door de firma Gebr. Van Uden aangekochte stoomschip PARKHAVEN heeft 14 mei proefgestoomd, en, naar wij vernemen, met gunstig gevolg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 16 mei. Naar wij vernemen is de Allan-liner CITY OF BOMBAY tot geheime prijs verkocht aan de Scheepsslooperij Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht. Het schip met 4548 ton bruto, is lang 123 meter, 14,10 meter breed, 8,84 meter diep en heeft machines van 2000 I.P.K.


Datum: 18 mei 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 13 mei. Gisteren werden aan de marinewerf te Sheerness enige afgekeurde oorlogsschepen verkocht, waaronder de COMET (opm: 254 ton), in 1871 voor GBP 11.721 te Portsmouth gebouwd, aan de heer J. Pas, Nederland, voor GBP 900. Alle schepen moeten binnen twee jaren gesloopt worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Advertentie. Ondergetekende belast zich met het ontwerpen van plannen van alle soorten schepen, alsmede het leveren van tekeningen, begrotingen en specificaties van materialen, en houdt toezicht op het werk gedurende de bouw, tegen overeen te komen vergoeding.
J. Bodewes Gzn, Scheepsbouwkundigte, Lobith


Datum: 19 mei 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Geen plaats of datum. Op de scheepstimmerwerf van de heer J. Verras te Paal, gemeente Graauw (Zld), is de kiel gelegd voor een nieuw rijksvaartuig, jacht-hoogaars, bestemd voor de visserijpolitie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg 18 mei. Heden te 06.45 uur is alhier aangekomen de sleepboot GOUWZEE met op sleeptouw voor de sloop de kanonneerboot ABSALOM, een oud schoolschip, van Kopenhagen, naar Bolnes. (opm: de ABSALOM is 516 ton, gebouwd in 1862)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gorontalo, 14 mei. Het stoomschip TOMINI, dat 24 maart van hier naar Banggai vertrok, werd twee dagen later met gebroken schroef teruggesleept. De ketel, de machine en het gehele dek hebben door de schok geleden en het is niet onmogelijk, dat dit stoomschip hier zal verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 17 mei. Hedenmorgen omstreeks zes uur heeft er voor de Nieuwe Waterweg een ernstige aanvaring plaatsgehad tussen het Engelse stoomschip AVOCA en het Duitse stoomschip NORDSEE. Het Engelse stoomschip AVOCA, met passagiers en geladen met stukgoed, komende van New York, was zondagmorgen 17 dezer naar Hamburg vertrokken. Het Duitse stoomschip NORDSEE, geladen met erts, komende van Narvik en bestemd voor Rotterdam, lag wegens mist voor de Waterweg ten anker. Het stoomschip NORDSEE werd getroffen ter hoogte van de fokkemast aan bakboordszijde en wel zo ernstig, dat het water naar binnen drong. Het stoomschip is gezonken in 10 vadem diep water, ongeveer 3 mijl afstand van de Waterweg, iets benoorden de lijn vuurschip MAAS – Waterweg. De masten en de schoorsteen steken boven water uit. De bemanning werd door de AVOCA gered, op één man na, die zich in het voorschip bevond en vermoedelijk is verdronken. De zich aan boord bevindende Nederlandse zeeloods A. de Ruiter werd tijdens de aanvaring door een ijzeren stag aan het voorhoofd getroffen, zodat deze kort nadat hij aan boord van het stoomschip AVOCA werd gebracht, overleed. Het wrak van het stoomschip NORDSEE wordt voorlopig aangeduid door een stoomloodsboot. (opm: bekort)


Datum: 20 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 mei. De Nederlandse tjalk NOORDSTER is, na te Kopenhagen in het droogdok te zijn geweest, 16 mei naar Holtenau gesleept en hedenochtend is het door de sleepboot EMS op sleeptouw genomen naar hier.


Datum: 21 mei 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sydney, 14 april. Kapitein Bos en de bemannning van het Nederlandse stalen fregatschip EMMANUEL (ex HUGO MOLENAAR) arriveerden te Noumea per auto van Turemba op de kust van Nieuw-Caledonia, waar het schip op 8 april op een rif strandde. De fokke- en de grote mast zijn overboord geslagen en er staat tot 4 vt. water in het schip dat als totaal verloren wordt beschouwd. Het was in ballast op reis naar Noumea om chroomerts te laden. De EMMANUEL was 1735 ton groot, in 1894 gebouwd en behoorde toe aan reder G. van Wieringen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Door de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij alhier is een stoomschip groot 1000 ton aangekocht, waarvan de romp in Nederland en de machines door een firma aan de Tyne zijn geleverd. Dit stoomschip, dat de naam FRIESLAND zal dragen, zal dienst doen van de Noordoostkust van Engeland naar Nederland v.v.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 20 mei. Heden is alhier aangekomen het stoomschip FRIESLAND, van Newcastle (opm: eerste reis)


Datum: 22 mei 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Van 1903 zijn tot en met 1907 door de Raad van Tucht behandeld 27 gevallen van stranding, van aanvaring 16, klachten van de bemanning over voeding, mishandeling en ontijdige afmonstering 6, benzine-ontploffingen 2, verlaten van een door storm ontredderd schip 11, overwerken der ballast 1, man over boord – sloep gestreken en met haar bemanning verloren gegaan 1, op een wrak gestoten 1.
De Raad van Tucht zal worden gewijzigd in samenstelling en de naam ‘Raad voor de scheepvaart’ ontvangen. Er wordt voorgesteld aan die Raad ook de bevoegdheid te laten om schippers, stuurlieden en machinisten bij gebleken ongeschiktheid hun bevoegdheid te ontnemen. (opm: uit de Schepenwet, het Regerings-ontwerp; zeer sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Gisteren (opm: 20 mei) vertrok het stoomschip PARKHAVEN van de Tyne naar Archangel (opm: eerste reis)


Datum: 23 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 22 mei. De opruiming van het stoomschip NORDSEE, gezonken na aanvaring met het stoomschip AVOCA, is opgedragen aan de Nieuwe Bergings Maatschappij te Rotterdam voor NLG 9.600.


Datum: 24 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aarhus, 20 mei. De van Randers naar Svendborg bestemde Nederlandse tjalk ZUIDERZEE heeft tijdens storm bij Hjelm het bakboordszwaard verloren en de grote boom gebroken. Na het breken der ankerketting is het schip alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats). Heden is van de werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam naar Buenos Aires vertrokken het zuig- en persvaartuig DON RICARDO, op de werf gebouwd voor Zuid-Amerikaanse rekening. Het vaartuig heeft de volgende hoofdafmetingen׃ lengte 35 meter, breedte 6,50 meter, diepte 3 meter. Het is voorzien van een compound hoofdmachine van 320 I.P.K. en een compound hulpmachine van 100 I.P.K. voor het drijven van de centrifugale waterpomp. Verder is het schip voorzien van drie stoomlieren voor het hijsen der bodemzuigpijp, der bakkenzuigpijp en der ankers. De stoom voor al deze machines wordt geleverd door twee scheepsketels, elk van 90 m² verwarmend oppervlak en 8 atm. druk. Het vaartuig heeft een opbrengstvermogen van 500 m³ per uur. Het kan zuigen tot op 12 meter beneden de waterlijn en de gebaggerde grond wegpersen tot op een hoogte van 5 meter en een afstand van 500 meter. Het wordt naar Buenos Aires gebracht door de sleepboot POOLZEE van L. Smit & Co’s Sleepdienst.


Datum: 27 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 26 mei. Heden is alhier aangekomen het stoomschip INDIAAN, van Gijon. (opm: laatste reis onder Nederlandse vlag)


Datum: 28 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 mei. Het Nederlandse stoomschip INDIAAN (ex COUNTY DERRY) van de Stoomvaart Maatschappij Triton alhier is naar Antwerpen verkocht. Dit stoomschip, dat in 1889 op de werf der firma S.P. Austin te Sunderland werd gebouwd, groot 1854 ton bruto en 1153 ton netto, heeft de volgende afmetingen: lang 272 voet, breed 38.1 voet, hol 16.8 voet. De triple expansiemachine heeft cylinders van 20, 32½ en 53 duim middellijn bij een slag van 36 duim.


Datum: 29 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 mei. Volgens telegram uit Nicolajeff is het Nederlandse stoomschip MARIA op de Dnjepr aan de grond gevaren.


Datum: 30 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Van het eerdergemelde stoomschip FRIESLAND, dat in Engeland was aangekocht en thans in de vaart is, kunnen wij thans het volgende mededelen. De romp werd door de firma Van Vliet & Co. te Hardinxveld, de machines door de North Eastern Marine Engine Co. te Sunderland gebouwd. Van de triple-expansiemachine met oppervlak-condensatie hebben de cylinders 15, 25 en 41 duim middellijn bij een slag van 27 duim. Door één ketel, lang 10’6” met een middellijn van 14’3” en een stoomdruk van 180 lbs wordt de stoom geleverd. Verder is er nog een donkeyketel aan boord die de stoom levert voor drie krachtige winches. Dit stoomschip, dat op de gemeten mijl bij 4 vaarten in ballast een gemiddelde snelheid van 10 knoop heeft bereikt, is in de hoogste klasse van Lloyd’s geplaatst en komt in de vaart Goole – Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Gisteren vertrok de sleepboot ZWARTE ZEE met het stoomschip CITY OF BOMBAY op sleeptouw van Liverpool naar Hendrik Ido Ambacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 29 mei. De opruimingswerken van de ADA, die na aanvaring bij Bath is gezonken, is toegewezen aan de Société de Remorquage à Hélice firma Gerling, voor de som van BFR 28775.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij is met goed gevolg te water gelaten het s.s. GERMANIA, in aanbouw voor de Zweedsche Lloyd. De machines en ketels met een vermogen van 900 I.P.K. worden eveneens door de R.D.M. geleverd (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf ‘De Noord’ te Alblasserdam is te water gelaten het Rijnschip WAMPOA, gebouwd voor rekening van de heer C.J. Korste te Dordrecht. Het schip heeft de afmetingen 65,25 x 9,50 x 2,45 m. Het laadvermogen bedraagt ongeveer 1120 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’ van de firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar is te water gelaten een stalen motorvaartuig, lang 44 voet, gebouwd voor rekening van de heer J. Hoogland te Broek op Langendijk.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der firma Theissing & Co te Raamsdonkveer is te water gelaten de stalen schroefsleepboot DELIANNA voor rekening van de NV Delianna, directeur de heer A.W. van Loon te Dordrecht.


Datum: 31 mei 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nicolajeff, 29 mei. Doordat er een ondiepte in het vaarwater van de Dnjepr was ontstaan, is de MARIA aan de grond gevaren. De havenmeesters verlenen alle mogelijke assistentie. Het stoomschip zit dwarsscheeps, blokkerende het baggermolenkanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg 29 mei 09.20 uur aangekomen de sleepboot SCHEVENINGEN, van Portsmouth (opm: DS 300508 spreekt van Plymouth), met oud oorlogsschip (opm: geen scheepsnaam genoemd) naar Bolnes, om te slopen.


Datum: 01 juni 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nicolajeff,29 mei. Het Ned. s.s. MARIA zit in het vaarwater aan de grond en blokkeert de geul voor de baggermolen tengevolge van aanslibbing. De havenautoriteiten verlenen alle mogelijke bijstand.


Datum: 02 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 mei 1908. Sedert eergisteren reeds zit het ijzeren tjalkschip KOOPHANDEL vast op de Meeuwenbol, nabij Eierland. Pogingen om het schip af te werken, mislukten. Men zal een hoger getij afwachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 juni. De Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE, met het stoomschip CITY OF BOMBAY op sleeptouw, van Liverpool naar de Nieuwe Waterweg, ankerde gisteren ter hoogte van Portland. Volgens rapport is de machine defect.


Datum: 03 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. De Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE, die ter hoogte van Portland met defecte machine ten anker was gegaan, heeft, na afkoppeling van de hoge druk, gisterenavond met de middelbare en lage druk machines de reis naar de Waterweg voortgezet. De ZWARTE ZEE wordt geassisteerd door de sleepboot ZUIDERZEE en het gehele konvooi passeerde heden Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 2 juni. Heden is van hier vertrokken naar Newcastle het stoomschip MARNIX, ex-INDIAAN. (opm: eerste vermelding na verkoop)


Datum: 04 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. De heden gehouden proeftocht met het nieuwe stoomschip ROTTERDAM van de Holland Amerika Lijn had een zeer bevredigend resultaat. Er werd een vaartsnelheid van 18 mijl bereikt. Na de proeftocht vertrok het van Belfast naar Southampton om aldaar in het dok te worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 3 juni. Het stoomschip WIERINGEN is hier heden aangekomen van Rotterdam. (opm: eerste vermelding onder deze naam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 3 juni. Heden arriveerde alhier het stoomschip CITY OF BOMBAY, van Liverpool naar Hendrik Ido Ambacht om te slopen, op sleeptouw van de sleepboten OOSTZEE en ZUIDERZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 Juni. Het stoomloodsvaartuig AMSTERDAM heeft gisteren ter rede van Texel proefgestoomd en goed voldaan. Er werd een tien mijls vaart behouden. Het vaartuig vertrekt heden naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uittreksel uit het Jaarverslag over 1907 van de NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij. De stoomschepen DJAMBI, ‘s JACOB en VAN NEK werden in dienst gesteld en de LE MAIRE is op reis naar Indië. In Indië werd het stoomschip DORDT, groot 191 ton bruto en bestemd om als sleepboot tevens bergings-, brandblussers- en ontsmettingsvaartuig te dienen, aangekocht. Het stoomschip REYNIERSZ ging 23 januari 1907 verloren door een brand, waarvan de oorzaak onbekend bleef. Melding wordt reeds gemaakt van de ketelontploffing welke op 19 april van het lopende jaar plaats vond aan boord van het stoomschip PAHUD, terwijl het aan de steiger te Belawan lag, bij welk ongeluk verlies van mensenlevens is te betreuren. Naar de omvang en de gevolgen van de materiele schade alsmede naar de oorzaak van de ontploffing wordt een onderzoek ingesteld. Het voordelig saldo van de reizen der stoomschepen bedroef NLG 1.847.917 (1906: NLG 1.861.423). Er wordt 8½% dividend voorgesteld (1906: 9½%).


Datum: 06 juni 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 3 juni. Op 3 mei zijn in de nabijheid van het Fehmarnbelt-vuurschip de Nederlandse schoener DINA en het stoomschip FOEHR met elkander in aanvaring geweest. Het Seeamt dat deze zaak behandelde oordeelde, dat de schuld bij het stoomschip lag.


Datum: 07 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats, geen datum) Hedenmorgen (opm: mogelijk zaterdag 6 juni) is van de werf van de NV Werf v/h Rijkee & Co alhier met goed gevolg te water gelaten het stalen stoomschip CERES, in aanbouw voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Het schip, dat een laadvermogen heeft van 2700 ton, zal worden voorzien van een triple expansiemachine van 1000 I.P.K. uit de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal te Amsterdam.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor de stalen stoompont LEEUWARDEN, bestemd voor het vervoer van spoorwagens tussen Enkhuizen en Stavoren, voor rekening van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. De machines en ketels voor deze stoompont worden vervaardigd door de Alblasserdamsche Machinefabriek te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 juni. Heden vertrok van hier ter proeftocht op de Noordzee het nieuwgebouwde stoomschip VAN HOORN, hetwelk dezelfde dag hier weder terugkeerde.


Datum: 09 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 7 juni. Het stoomschip ROTTERDAM arriveerde heden in de Nieuwe Waterweg, van Belfast, laatst van Southampton.


Datum: 10 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noumea, 29 april. De gestrande en wrak geworden Nederlandse bark EMANUEL is in publieke veiling verkocht. De voor de veiling geborgen goederen zullen eveneens worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 juni. Een Nederlandse baggermolen van de Gebr. Goedhardt is nabij Hull omgeslagen en gezonken. De bemanning is gered.


Datum: 11 juni 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘Vredenhof’ te Amsterdam is te water gelaten een sleepboot van 80 I.P.K, waarna de kielen werden gelegd voor een motorvrachtboot en drie luxe motorboten.


Datum: 12 juni 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 10 juni. De tjalk HEIDEBLOEM, met mais van Hamburg naar hier bestemd, is na aan de grond gezeten hebbend lek in Stege binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juni. De Nederlandse baggermolen, van Gebr. Goedhardt, die in de Humber aan het baggeren was, sloeg plotseling ondersteboven en zonk. De in de nabijheid zijnde sleepboot ELISABETH slaagde er in de opvarenden te redden. Bij het overgaan ontsnapten enorme hoeveelheden stoom uit de ketels, doch gelukkig ontstond er geen ontploffing en verloor geen mens er bij het leven. De baggermolen verdween geheel uit het zicht en bij doodtij is er niets van te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Van de werf ‘t Kromhout, firma D. Goedkoop Jr, werd heden met goed gevolg te water gelaten een stalen dubbelschroef motorvrachtboot, lang 21,35 meter, breed 4,55 meter en hol 1,80 meter, bestemd voor Bombay. Twee Kromhout-motoren, ieder van 20 PK, zullen het vaartuig een snelheid van 7½ mijl per uur geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 10 juni. De tjalk HEIDEBLOEM, met mais van Hamburg naar hier bestemd, is, na aan de grond gezeten te hebben lek te Stege binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 juni. De voor Dortmund bestemde Nederlandse tjalk GOEDE TROUW, schipper Groenewold, beladen met 320 vaten benzine, ging hier hedennacht door brand totaal verloren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 juni. De hedennacht alhier in de haven door brand vernielde houten tjalk GOEDE TROUW, eigenaar P. Wagenborg, had j.l. dinsdag (opm: 9 juni) uit het s.s. ALTONA 230 vaten benzine geladen, bestemd voor een fabriek aan het Dortmunder Kanaal en zou hedenmorgen 3 uur van hier daar heen worden gesleept. Gisteravond ten 11.30 echter werden alle bewoners van Delfzijl en omstreken door ene hevige slag, alsof een kruitmagazijn in de lucht vloog, verschrikt, direct stond de lucht zwart van walm en ’t schip in volle vlam, waar geen blusmiddelen tegen waren opgewassen. Men trachtte zo spoedig mogelijk alle vaartuigen, alsook het s.s. ALIDE, dat de volle deklast hout nog in had, en ’t naast bij het brandende schip lag, uit de haven in veiligheid naar de rede te slepen. Waar bovendien de drijvende vaten brandende zich verspreidden in de haven liet het zich ernstig aanzien. Gelukkig zijn beide opvarenden, schipper en matroos, met sloepen gered. Laatstgenoemde heeft ernstige brandwonden aan hoofd en handen. Mede is verbrand de sleepkaan TRANSPORT, eigenaar Blaauw & Co alhier, waarvan ’t ijzeren casco uitgebrand nog drijvende is doch mede totaal als verloren is te beschouwen. Beide schepen zijn door gedeeltelijke verzekering gedekt. Het s.s. ALIDE ligt wederom in de haven en is begonnen met lossen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 10 juni. De Ned. baggermolen die op de Humber werkte is gisteren eensklaps omgeslagen en gezonken. De sleepboot ELIZABETH die toevallig in de nabijheid was, slaagde er in de bemanning te redden. Toen de baggermolen kantelde stegen grote wolken stoom uit de ketels omhoog, doch gelukkig had geen ontploffing plaats. Met halftij is het schip boven water te zien.


Datum: 13 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juni. De van Dordrecht naar Singapore bestemde Engelse sleepboot COR is, volgens telegram uit Lissabon, met defecte machine aldaar binnengelopen. (opm: een in Dordrecht gebouwde sleepboot?)


Datum: 14 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 13 juni. Heden vertrok van hier naar New York het stoomschip ROTTERDAM. (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 10 juni. De gezonken baggermolen is slechts bij laagwater zichtbaar. Het vaartuig ligt bij de zwarte boei No. 14 gezonken. De schipper is van mening, dat een opgebaggerd zwaar voorwerp de bodem heeft beschadigd.


Datum: 16 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 12 juni. De koftjalk HEIDEBLOEM, die verschenen maandag (opm: 8 juni) bij Kallehave aan de grond geraakte, werd door de postboot STEGE vlot en te Stege binnengesleept en daarna is dit vaartuig, dat lek is, door de reservepostboot ULF naar hier gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Waterhuizen. Heden werd van de werf van de firma Pattje met goed gevolg te watergelaten een stalen 2-mast gaffelschoener voor rekening van kapitein J.J. Wegener te Wildervank.


Datum: 18 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Heden werd door J. & K. Smit’s Scheepswerven te Kinderdijk de sleepboot ROODE ZEE met goed gevolg te water gelaten. Het schip is lang 171’, breed 30’ en hol 18’. De machine is van het triple expansie systeem en wordt geleverd door de Machinefabriek Kinderdijk. De ROODE ZEE, gebouwd voor L. Smit & Co’s Sleepdienst alhier, zal met de sleepboot ZWARTE ZEE in augustus a.s. de reis naar Callao (Peru) aanvaarden met een droogdok van ca. 8000 ton lichtvermogen, gebouwd te Wallsend on Tyne. De route wordt genomen door de straat van Magellan.


Datum: 20 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Gisteren werd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij met goed gevolg te water gelaten de zeesleepboot SEINE, in aanbouw voor rekening van de Internationale Sleepdienst Maatschappij alhier. De afmetingen van het schip zijn als volgt: 130 x 23 x 13.6 voet. Het zal worden voorzien van een triple expansiemachine en twee hoofdketels, eveneens bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij in aanbouw.


Datum: 21 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 juni. Het stoomschip AMELAND heeft hedenmorgen het droogdok te Middelburg verlaten en is naar hier gesleept om de kompassen te verifiëren. Onderweg voer het door de krachtige wind tegen het remmingswerk der spoorbrug, dat daardoor belangrijke schade beliep. Komt men met het stellen der kompassen hedenmiddag gereed, dan vertrekt het stoomschip nog heden naar Newcastle on Tyne, anders morgenochtend.


Datum: 23 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 juni. De Nederlandse schoener VOORUITGANG, kapt. Smit, met diverse schade hier aangekomen, is heden naar de werf van J.H.N. Wichorst gebracht om te repareren.


Datum: 25 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 juni. Volgens telegram uit Windau is het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, de rivier afvarende, tegen de schipbrug gevaren, waardoor deze voor GBP 1500 schade werd toegebracht. De VEERHAVEN is vermoedelijk onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Heden is van de werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een drijvende kraan met twee schroeven en een hefvermogen van 60 ton. Deze kraan, alsmede een tweede met een hefvermogen van 100 ton en welke de 21e mei te water werd gelaten, zijn in aanbouw voor rekening der Argentijnse regering. Het vaartuig heeft een lengte van 40 meter, is 17 meter breed en 3,60 meter diep. Het is voorzien van twee compoundmachines, gezamenlijk 540 I.P.K. ontwikkelend, met aangegoten condensors. Deze machines drijven een luchtvoeding en lenspomp. Het kraan werk wordt gedreven door een compoundmachine van 150 I.P.K. Na voltooid te zijn zal deze 60 tons kraan, evenals de 100 tons kraan, onder eigen stoom de reis naar Buenos Aires ondernemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Hr.Ms. kanonneerboot DOG kwam heden namiddag om 2.30 uur bij het binnenstomen der Wolwevershaven te Dordrecht met de stuurboordszijde zodanig in aanraking met de Damiatenbrug, dat de stuurboordsschoorsteen achterover sloeg, de mast van het armseintoestel brak, en de davits der vlet naar binnen gebogen werden. Personen werden daarbij niet gedeerd. Oorzaak van het ongeval moet zijn, dat in de monding der haven een paar sleepboten lagen, die het manoeuvreren der kanonneerboot belemmerden.


Datum: 26 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 juni. Het Engelse zeilschip GONDOLA, thuisbehorende te Portsmouth, met stukgoed van Keeling (Cocos Islands) naar Batavia, strandde 21 februari op Java en is vermoedelijk totaal wrak.


Datum: 27 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 25 juni. Het stoomschip NETTUNO, (ex AVONDALE), 1940 ton bruto en 1245 ton netto, in 1899 bij Messrs Short Bros. te Sunderland gebouwd, eigenaars Messrs P. Lorusso & Co te Bari (Italië) is verkocht aan de heren Vinke & Co te Amsterdam voor ongeveer GBP 14000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 24 juni. De alhier in de haven liggende Nederlandse tjalk WELDAAD zal de 10e augustus gerechtelijk worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Het door de heren Vinke & Co. voor de Stoomvaart Maatschappij Oostzee aangekochte stoomschip NETTUNO zal in de vaart worden gebracht onder de naam BRITSUM.


Datum: 30 juni 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 29 juni. Heden vertrok het Nederlandse fregat ADRIANA, kapt. Bruyn, van Valparaiso naar Taltal om aldaar salpeter voor Europa te laden. Alles wel aan boord. (opm: vermoedelijk de laatste reis; tijdens de reis naar Europa te Rio de Janeiro afgekeurd)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 24 juni. De tjalk ANNA CATHARINA, kapt. H. Kelder, brak bij het lossen van vee de mast en werd daardoor lek. Het lek kon tijdelijk gedicht worden en het schip de haven bereiken.


Datum: 01 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 juni. Uit Aden wordt geseind, dat het Noorse stoomschip NORMAN ISLES, van Manila komende, te Guardafui is gestrand. De inboorlingen zijn begonnen het schip te plunderen. De bemanning is hier aan land gekomen. De NORMAN ISLES is groot bruto 3455 ton en netto 2190 ton. Het werd in 1896 te Sunderland gebouwd en vaart voor rekening van de D/S Norman Isles (Wilh. Wilhelmsen, mgr), Tonsberg. (opm: na reparatie verkocht en WALCHEREN van Wm. Ruys geworden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 1 juli. Het in de haven alhier gezonken schip GOEDE TROUW wordt van rijkswege opgeruimd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 juni. De Ned. schoener VOORUITGANG, kapt. Smit, is onderzocht. Het vaartuig heeft schade aan dek en platen en moet 4 platen vernieuwen. De reparatie zal ongeveer 10 dagen duren.


Datum: 06 juli 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 5 juli. Zaterdagavond (opm: 4 juli) plm. half negen kwam het stoomschip WATERLAND hier de haven binnen met een lading steenkool van Goole, gesleept door de SPES MEA in de haven. Bij de ingang van de haven werd de vlet te water gelaten. Twee matrozen waren in de vlet om de boot vast te leggen. Met het achteruitwerken der schroef schepte de vlet water en sloeg ondersteboven. Een der matrozen kwam onder de vlet de ander hield zich aan de vanglijn vast. Zodra het ongeluk werd opgemerkt kwam de sleepboot zo spoedig mogelijk om de drenkeling te redden. Deze kwam na een poosje weer boven water en wist zich zwemmende boven te houden totdat het de sleepboot na enige moeite mocht gelukken hem op te pikken. De kapitein van de WATERLAND mag noch havenloods noch vletterman nemen. Het blijft dan ook altijd een gevaarlijk werk om met eigen equipage het schip vast te leggen.


Datum: 07 juli 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 juli. Volgens telegram uit Bec du Raz is het Ned. s.s. NOORDWIJK van Santander naar Rotterdam bestemd, hedenochtend tijdens dikke mist op de rots Tête du Chat gestrand en wrak geworden. Volgens bericht van de gezagvoerder zijn alle opvarenden gered en vertrokken naar Brest. Volgens een nader telegram gaat de gezagvoerder weer naar de strandingsplaats terug om zonodig maatregelen te treffen en te zien of het schip nog te bergen is.
Uit Brest is een gouvernementsschip ter assistentie naar het stoomschip vertrokken. (opm: het s.s. NOORDWIJK toebehorende aan de Mij. van die naam te Rotterdam liep in 1907 van stapel, mat 2054 ton bruto en 1298 ton netto)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Medan, 9 juni. Het Nieuws van de Dag weet mede te delen, dat een der redenen, waarom het zwaar beschadigde stoomschip PAHUD vermoedelijk zal worden afgekeurd en gesloopt, is, dat het schip niet uit de haven kan om naar Singapore te worden gesleept. De PAHUD ligt na de beschadiging op 16’ diepgang en kan dus niet over de bar van de Belawan-rivier. Voorzieningen om het schip te lichten, zodat het naar buiten kan worden gesleept, zouden zo kostbaar zijn, dat de gezamenlijke kosten van lichten, slepen en reparatie te kostbaar zouden zijn.


Datum: 09 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. De expert van de assuradeuren seint, dat hij wegens hoge zee de NOORDWIJK niet heeft kunnen bereiken. Zodra het weer gunstig is, gaat hij met de kapitein naar de strandingsplaats om de toestand op te nemen. Volgens een particulier bericht zijn alle opvarenden behouden aan de wal te Brest en zij hebben nog de gelegenheid gehad hun bagage te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 5 juli. Een groot aantal delen van de deklast van het stoomschip VEERHAVEN zijn door de slagzij in het dok gevallen. Hierdoor werd de slagzij belangrijk verminderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Volgens een Reuter-telegram zou het stoomschip NOORDWIJK geabandonneerd zijn en zouden de assuradeuren trachten het schip vlot te brengen. Wij vernamen, dat bij de rederij hier nog niets omtrent abandonneren bekend is.
NRC 100708
Rotterdam, 9 juli. Volgens telegram van de gezagvoerder van het stoomschip NOORDWIJK is het nog niet mogelijk iets naders omtrent de toestand van het schip te zeggen. Het slechte weer verbiedt hem naar de strandingsplaats te vertrekken. Verder wordt gemeld, dat de bemanning morgen per spoor naar Rotterdam vertrekt.


Datum: 10 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Volgens de inspectie van het Loodswezen in de haven van IJmuiden zal met ingang van 1 augustus de loodsdienst worden uitgeoefend met een stoomloodsvaartuig in plaats van twee zeilvaartuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 juli. De nachtboten van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland zullen eerdaags worden voorzien van electrische zoeklichten.


Datum: 12 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 juli. Volgens telegram uit Kiel is de van Rotterdam naar Stockholm bestemde Nederlandse motorschoener SAN ANTONIO overvaren en gezonken. De gehele bemanning op één na is gered. Wij vernamen, dat deze schoener hedenochtend door een Duits oorlogsschip werd overvaren en dat een lichtmatroos is verdronken. De SAN ANTONIO was een stalen driemast motorschoener, groot 219 ton bruto, die in 1906 te Capelle aan den IJssel werd gebouwd, die werd bevaren door S. Hammerstein en voer onder boekhouding van de heer A. Hammerstein.


Datum: 13 juli 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Reuter seint uit Kiel dat bij manoeuvreren in de vaarweg de kleine kruiser LŰBECK zaterdagochtendvroeg (opm: 11 juli) op de Ned. schoener SKANDINAVIA is gelopen. De laatste is zwaar beschadigd de werf binnengesleept. Een man van de schoener is verdronken. (opm: de motorschoener SKANDINAVIA onder kapt. W.H. de Jager behoort aan Wm.H. Müller & Co Alg. Scheepvaart Mij te Rotterdam)


Datum: 14 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 juli. Het van Hull komende Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS is met defecte machine door de sleepboot JOHANNES naar binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. In de Sumatra Post van 10 juni komt het volgende bericht voor: Naar aanleiding van het bericht over de PAHUD, aan het Nieuws van de Dag ontleend, wordt ons medegedeeld, dat naar het oordeel der geraadpleegde Lloyd’s experts de boot wel degelijk versleept zal worden en naar een der dokken, welke is nog niet bekend, ter reparatie zal worden gebracht. Met de voorzieningen daarvoor zal echter nog enige tijd gemoeid zijn. Het schip is verzekerd tegen total loss, doch Lloyd’s is van mening, dat het mogelijk zal blijken het schip te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 11 juli. Volgens nader bericht waren de kruisers LÜBECK en HAMBURG aan het Gabelflach nachtelijke schietoefeningen aan het houden. Toen de LÜBECK in volle vaart een manoeuvre uitvoerde, kruiste de SAN ANTONIO de boeg der LÜBECK, en zodoende liep de kruiser in de midscheeps aan bakboord de schoener in, met het gevolg, dat laatstgenoemd schip binnen enige minuten zonk. Door de direct door de LÜBECK uitgezette boten werd de bemanning op één na gered. De SAN ANTONIO, die thans op 4 mijl van Gabelflach ligt, was met een lading vuurvaste stenen van Keulen naar Stockholm bestemd en voor 120.000 mark verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 juli. Het hier van Archangel aangekomen Nederlandse stoomschip MAASHAVEN heeft schade aan beide verschansingen en een gedeelte der deklast verloren.


Datum: 15 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 juli. In verband met het nieuwe postcontract tussen de Maatschappij Zeeland en de Staat der Nederlanden moet zij haar vloot met drie vaartuigen uitbreiden. Dit zullen niet, zoals de reeds bestaande schepen, raderboten zijn, doch dubbelschroef stoomschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 juli. Het stoomschip PROFESSOR BUYS blijft zo lang liggen, totdat de machinedelen, die naar Amsterdam werden verzonden, gerepareerd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 12 juli. Het wrak van de Nederlandse motorschoener SAN ANTONIO ligt op 54º29’ N.B. en 10º30’ O.L. De masten steken boven water uit.


Datum: 16 juli 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nakskov,12 juli. De Groninger tjalk VRIENDSCHAP van Karlshamn naar Kiel bestemd is zaterdagavond (opm: 11 juli) bij Albuc Triller op het strand geraakt, later echter met assistentie van Svitzerboten vlot en alhier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 15 juli. Het wrak van het in de Nieuwe Waterweg gezonken Spaanse stoomschip BUSTURIA is opgeruimd en door Waterstaat goedgekeurd.


Datum: 17 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kiel, 14 juli. Volgens verklaring van de bemanning van de SAN ANTONIO vertrok dit schip op 27 juni van Niederdollendorf, arriveerde 10 juli te Holtenau en vertrok ’s avonds van daar naar Stockholm. De stuurman had de wacht, terwijl de gezagvoerder ter kooi was. Om 10 uur ’s avond zag de wacht verscheidene stoomschepen, die onderling signaleerden, vooruit. Plotseling kwam een oplopend stoomschip uit zee – het was de kruiser LÜBECK. Volgens berekening van de stuurman moest dit stoomschip grote vaart lopen, daar het bij de peilingen merkbaar veranderde en zeer spoedig had de SAN ANTONIO, die 7 mijl liep, die kruiser dwars aan bakboord. De kruiser draaide plotseling naar rechts, de SAN ANTONIO behield aanvankelijk zijn koers, maar toen de aanvaring onvermijdelijk bleek, werd het roer hard bakboord gelegd en de bezaanschoot losgegooid, waardoor het zeilschip twee streken naar bakboord afviel. Nogmaals werd door de kruiser een manoeuvre naar rechts gemaakt en direct daarop werd de SAN ANTONIO in stuurboordboeg ingelopen, waardoor het zeilschip binnen de minuut zonk. De bemanning, die in de masten was geklommen, volgde het voorbeeld van de gezagvoerder die, uit zijn kajuit komende, direct overboord sprong. De bemanning, die door de boten van de kruiser gered werd, had haar logies juist ter plaatse waar het schip is aangevaren. Men vermoedt, dat de verdronken kajuitsjongen Otto Schäppe uit Düsseldorf door de aanvaring gewond werd of door het binnendringende water gedood is. Volgens nadere berichten was de SAN ANTONIO voor 130.000 mark en de lading stenen voor 25000 mark verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping van de inventaris van een scheepswerf te Alblasserdam op maandag 27 juli. J. de Keijzer en J. de Jong, scheepsbouwmeesters te Alblasserdam op de scheepswerf aan de haven aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 16 juli. De te Hamburg liggende ijzeren en stalen Nederlandse schoener VOORUITGANG (ex- HOOGEZAND II), IN 1895 te Martenshoek gebouwd, groot 238 ton bruto en 228 ton netto, en voorheen varende voor de firma Duinker en Goedkoop te Amsterdam, is aan de rederij Claus Dreyer alhier verkocht.


Datum: 18 juli 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van de tjalk GOEDE TROUW is voor de sloop gekocht door de heer Rumpf te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,17 juli. Het s.s. NOORDWIJK is door de rederij geabandonneerd.


Datum: 19 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. In het Handelsblad komt het volgende voor: De nieuwe dienst Java – Sydney van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is geopend. Het eerste schip vertrekt 11 december van Batavia. De schepen zijn voorzien van koelinrichtingen. Zij lopen aan: Makassar, Dobo, Thursday Island en Townsville op weg naar Sydney, vandaar naar Melbourne en keren via dezelfde weg terug.


Datum: 21 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 20 juli. Het stoomschip SATURNUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is naar Spanje verkocht en vertrok onder de naam AITOR van hier derwaarts.


Datum: 22 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Parijs, 19 juli. De storm heeft te Brest hevig gewoed in de omtrek waar het Italiaanse stoomschip FRATELLI (opm: waarschijnlijk de FRATELLI PRINZI) en het Nederlandse stoomschip NOORDWIJK op de rotsen zijn gedreven. Deze zijn nu door de golven uiteengeslagen.


Datum: 25 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juli. De gisteravond van hier vertrokken nachtboot KONINGIN WILHELMINA kwam hedenochtend tijdens dikke mist nabij de Queensboro-pier in aanvaring met een baggermolen en beliep daarbij enige schade aan het bovendek. De mailboot kwam echter behouden aan en zal hedenavond in de gewone dienst naar hier terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 24 juli. Uit Havana wordt geseind, dat het in ballast aldaar aangekomen Nederlandse stoomschip ZWIJNDRECHT aan de grond heeft gezeten. Een expertise is gehouden en daarbij bleek, dat het volkomen zeewaardig was om voor Londen te laden. De ZWIJNDRECHT was 22 juli van Cardiff te Havana gearriveerd.


Datum: 28 juli 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 juli. Het voor de haven liggende tjalkschip ZORG EN VLIJT werd heden door de bergingsmaatschappij De Hoop gelicht en in de haven gebracht.


Datum: 01 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 30 juli. De stalen stoomtrawler BALMORAL CASTLE, 268 ton bruto en 121 ton netto, gebouwd in 1889 te Dundee, is naar Nederland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 31 juli. De heden in publieke veiling verkochte stoomtrawlers hebben opgebracht: AURICULA NLG 8930, BORONTO NLG 6500, ESCOLLOMA NLG 10.050, CAMELIA NLG 8750 en TRITON NLG 4800.


Datum: 02 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 augustus. Het tjalkschip ZORG EN VLIJT, alhier binnengebracht, vertrok hedenochtend ter reparatie naar Kampen, gesleept door de sleepboot DE HOOP.


Datum: 04 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 1 augustus. De sleepboot AJAX met een baggermolen van de Bremer Bau Gesellschaft op sleeptouw heeft deze bij Ameland verloren. De baggermolen is gezonken. De bemanning is door de AJAX gered. De sleepboot AJAX was 30 juli met de baggermolen uit Rotterdam naar Wilhelmshaven vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 augustus. De te Oude Pekela thuisbehorende schoener ELZINA HELENA, schipper P. Bosselaar, van Frederikstadt naar Leeuwarden, heeft door aanvaring schade aan de Koetillerbrug toegebracht.


Datum: 07 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lübeck, 4 augustus. Op 26 mei heeft er voor de Hoek van Holland een aanvaring plaatsgehad tussen de stoomschepen AVOCA en NORDSEE, waardoor de NORDSEE zonk en twee personen, een Nederlandse loods en een Nederlandse matroos, verdronken. Het Seeamt deed na behandeling dezer zaak de volgende uitspraak: de oorzaak van het zinken van de NORDSEE is, dat het stoomschip AVOCA, trots de dikke mist, te snel heeft gevaren. De gezagvoerder van de NORDSEE wordt van alle schuld vrijgesproken. De hulp, door de gezagvoerder, de bemanning en de dokter van de AVOCA na de aanvaring is zonder tegenspraak te loven. Het Seeamt voegt aan de uitspraak toe dat, wanneer de AVOCA langzaam had gevaren, laatstgenoemd schip niet zo diep in de met ijzererts gevulde romp van de NORDSEE was gedrongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 6 augustus. Het Noorse stoomschip HEIDRUN, met hout van Christiania naar hier, is op Schiermonnikoog gestrand. Men meldt van Moddergat aan de Leeuwarder Courant: het stoomschip HEIDRUN, groot 1900 ton, geladen met hout van Christiania naar Harlingen, is hedennacht om 2 uur gestrand ten noorden van de Engelsmanplaat tussen de eilanden Ameland en Schiermonnikoog. De stuurman is hedenmorgen door de reddingboot van Schiermonnikoog afgehaald. De overige 15 man landden hedenmiddag half drie bij Ternaard in eigen boten. Het schip is vermoedelijk verloren.


Datum: 08 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Heden hebben de heren William Froude en Hermann Skantze, resp. directeur en president-commissaris der Svenske Lloyd, het door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij alhier gebouwde stoomschip GERMANIA na officiële proeftocht aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 6 augustus. De ijzeren sleepboot AUSTRALIA, groot 128 ton bruto en 18 ton netto, in 1882 door de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk gebouwd, is voor ongeveer GBP 120 naar Nederland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 6 augustus. Verscheiden nacht om 11.00 uur is het met kopererts van Huelva naar Hamburg bestemde Engelse stoomschip KIRKWALL dwars van Ameland door een onbekend gebleven bark in de machinekamer ingelopen en ongeveer een kwartier later gezonken. Een stuurman en een bootsman werden door de sleepboot SIMSON eerst hedenochtend om 7 uur gered, nadat zij al die tussentijd op planken hadden rondgedreven. Een machinist en drie stokers, die zich eveneens aan planken hadden vastgeklampt, stierven door uitputting. Men vermoedt, dat de overige bemanning verdronken is. Ook gelooft men, omdat geen enkel spoor van de bark gevonden is, dat dit vaartuig eveneens gezonken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 5 augustus. Volgens een uit Montevideo afgezonden Lloyd’s telegram is het van New York te Montevideo aangekomen Engelse schip IMOGEN op 21º Z.B. en 40º W.L. het Nederlandse schip AMSTELLAND gepasseerd, dat op reis van Buenos Aires naar Amsterdam was. Volgens rapport van de IMOGEN stond de AMSTELLAND in brand, doch zette het de reis voort nadat het vuur was geblust. Men vreest, dat door deze brand verscheidene mensen zijn omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 5 augustus. De op 10 augustus vastgestelde executoriale verkoop van de Groninger tjalk WELDAAD is afgelast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg. 5 augustus. De Groninger 1-mast kof ANTIENA HENDRIKA, schipper H.G. Veen, met gerst van hier naar Kappeln, is met schade aan het ankerspil en lek door de sleepboot RESERVE te Glückstadt binnengesleept. De lading wordt door de VIER GEBRÜDER
naar de bestemming vervoerd.


Datum: 09 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 augustus. Het Nederlandse stoomschip ARDJOENO van de Rotterdamsche Lloyd, sedert 14 maart in deze haven liggende, is naar Griekenland verkocht en vertrekt hedenavond derwaarts. De ARDJOENO, 2527 ton bruto en 1590 ton netto, werd in 1891 te Vlissingen gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 augustus. De sleepboot WODAN, verschenen maandag van hier naar het gestrande stoomschip NOORDWIJK vertrokken om een nader onderzoek in te stellen, is heden met de inventaris van voornoemd schip, die te Brest was opgeslagen, naar hier vertrokken. Naar wij vernemen, zijn de bergingsvooruitzichten bepaald ongunstig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 augustus. Het hedennacht binnengekomen Nederlandse stoomschip CASTOR is wegens het onklaar raken van het stuurgerei aan de Hoek van Holland tegenover de Berghaven aan de zuidzijde aan de grond gelopen, doch hedenochtend met assistentie van de sleepboten SCHEVENINGEN en PERNIS vlotgekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 augustus. Het naar Griekenland verkochte stoomschip ARDJOENO is in MARGIORA herdoopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 augustus. Het stoomschip KIRKWALL was volgens telegram uit Londen met de van hier met stukgoed naar Australië vertrokken viermast bark TASMANIA in aanvaring geweest. De TASMANIA is met gebroken voorsteven de Thames opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 augustus. Alhier zijn verschillende goederen aangebracht, onder anderen een chronometer met opschrift s.s. KIRKWALL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Men schrijft ons uit Amsterdam: de AMSTELLAND, aan boord waarvan brand heeft gewoed, behoort tot de Koninklijke Hollandsche Lloyd. De directie heeft een telegram ontvangen, waarvan de inhoud luidt: Captain Edwards van het stoomschip IMOGEN, op 6 augustus van New York te Montevideo aangekomen, rapporteert het stoomschip AMSTELLAND gepasseerd te zijn op 31 juli in positie 21º46’ Z.B. en 04º08’ W.L. Het stoomschip AMSTELLAND had brand aan boord, die geblust werd, terwijl het stoomschip IMOGEN in de buurt bleef. De kapitein van de AMSTELLAND verklaart, dat de brand is ontstaan in de lading, bestaande uit balen wol, waar het lijk is gevonden van een stowaway.
Enige der passagiers hebben een boot overboord gezet en enigen zijn overboord in deze boot gesprongen. Deze boot is door een boot van de IMOGEN weder teruggebracht naar de AMSTELLAND, waar de passagiers weer aan boord zijn gegaan. De kapitein van de IMOGEN acht het niet onwaarschijnlijk, dat enige der overboord gesprongen passagiers verdronken zijn. Het stoomschip AMSTELLAND vertrok 25 juli van Montevideo en 30 juli van Rio de Janeiro en heeft circa 330 derdeklasse passagiers aan boord. Aangezien de AMSTELLAND de reis heeft voortgezet, is het niet waarschijnlijk, dat de schade belangrijk is.


Datum: 10 augustus 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kragerö, 5 augustus. De gister met steenkool van Hamburg alhier aangekomen Groninger tjalk FREDRIK, schipper H.J. Puister, werd vrijdag (opm: 7 augustus) door een zware N.N.W. storm belopen. Een hevige zee werd overgenomen die het gehele dek vulde, een zwaard brak en de fokkemast scheurde. Ook kreeg het schip slagzijde.


Datum: 11 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 augustus. De schade aan het schip TASMANIA is niet zo groot als werd verwacht. Twee platen en drie spanten zijn boven de waterlijn gekraakt en de steven is 10 voet onder de waterlijn ontzet. Het schip maakt een weinig water, doch de ruimen zijn droog gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum). Men meldde uit Moddergat aan de Leeuwarder Courant: de HEIDRUN zit aan de buitenzijde van een rif ten noorden van de Engelsmanplaat. De afstand van hier tot het wrak is 25 à 30 km. en het wrak is met het blote oog zeer goed waarneembaar. Bij het wrak lagen twee sleepboten op wacht, die echter vrijdagmorgen vertrokken zijn. Volgens de vissers, die goed met de bodem der zee aldaar op de hoogte zijn, zal het wrak gaandeweg zich zelf in het zand werken, en bestaat er geen kans dat het schip afgebracht kan worden.


Datum: 13 augustus 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 augustus. Hedenmiddag hees de tjalk JONGE GRIETJE, kapitein W. Komdeur, de vlag aan de mast N.l, het sein voor de sleepboot. Het schip lag voor anker bij de dijk van Weiwerd waar het pain (??) moest lossen. Het ging door de harde noordelijke wind op drift en had groot gevaar op de stenen glooing van de dijk te komen. De sleepboot ENGELINE, kaptitein Zwart ging dadelijk derwaarts en had het geluk het schip behouden in de haven te brengen. De tjalk had reeds enige schade bekomen door het stoten op de steenglooing. Het schip is verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 augustus. Toen hedenmorgen de lichter ANTON, kapitein Harms, met behulp van de sleepboot in de haven kwam, had men een touw vastgemaakt om een der ducdalven, doch door de harde wind ging de tros omhoog en rukte de kop van de middelste paal stuk. De kapitein moest daarvoor cautie stellen. De lichter is verzekerd.


Datum: 14 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 13 augustus. De TABANAN, aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd, komt deze week gereed. Het personeel en de bemanning zijn heden gearriveerd. Zaterdag aanstaande heeft een proefvaart plaats op de Schelde; na welslagen zal het schip de zondag daarop naar Rotterdam vertrekken en onderwijl zal de officiële proefvaart gehouden worden.


Datum: 18 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Het stoomschip AMSTELLAND heeft volgens berichten uit Lissabon weinig geleden.


Datum: 21 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 augustus. Volgens telegram uit Reykjavik is de Nederlandse trawler WILHELMINA bij Skagastrand totaal wrak geworden. De bemanning is gered.


Datum: 22 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 augustus. Het bij Gairloch aan de Clyde liggende ijzeren stoomschip SARMATIAN, in 1871 te Greenock gebouwd en in 1890 van nieuwe machines voorzien, 3920 ton bruto en 2431 ton netto, is verkocht aan de Scheepsslooperij Holland te Hendrik Ido Ambacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 augustus. De stranding van de trawler WILHELMINA, IJM 35, had plaats op 15 augustus. Het verlies is niet bevestigd. Op last van de directeur is een Deense bergingsboot uit de haven van Akureyri vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rudkobing,19 augustus. De Groninger gaffelschoener VOORWAARTS, kapitein L. van de Veen, van Londen met klei, is heden zonder loods binnenkomend tegen de kade gevaren en heeft daaraan zware schade toegebracht. Het schip bekwam geen averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Emden, 19 augustus. De Ned. koftjalk ANNA is na een volbrachte reparatie weder te water gelaten en neemt nu een lading haring voor de Oostzee in.


Datum: 25 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 augustus. De gisteren van Buenos Aires te Falmouth aangekomen Italiaanse bark SILVERSTREAM, kapt. Garziano, heeft de gehele bemanning van het stoomschip ZWIJNDRECHT aldaar geland. Volgens rapport is dit stoomschip op 7 augustus op 1800 mijl van Falmouth lek gesprongen en gezonken. De bemanning heeft nog vier dagen aan de pompen gestaan voordat ze gered werd. Een half uur nadat zij gered was, zonk de ZWIJNDRECHT. De ZWIJNDRECHT zonk in positie 30º N.B. en 39º W.L. Van de rederij ontvingen wij bevestiging van dit bericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 augustus. De stoomtrawler WILHELMINA werd geborgen door de bergingsstomer.


Datum: 26 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. In de Sumatra-Post van 29 juli komt het volgende voor: Naar Lloyd’s ons bericht, is de paketboot PAHUD niet te beschouwen als een ‘constructive total loss’, hetgeen zeggen wil, dat reparatie uitvoerbaar is. Wordt tot herstel overgegaan, dan zal eerst een voorlopige reparatie te Belawan plaats hebben, zodat het schip voor verder herstel naar een dok gesleept kan worden. Zoals reeds eerder medegedeeld, was het schip voor ‘total loss’ verzekerd. De laagste inschrijver voor reparatie besomde NLG 370.000.


Datum: 27 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kiel, 26 augustus. Het oude torpedo-schoolschip BLÜCHER is verkocht om te worden gesloopt en zal door de sleepboot SEINE naar Rotterdam worden gesleept.


Datum: 29 augustus 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Wij vernemen, dat de stoomschepen EXPORT en IMPORT, die een geregelde dienst van hier op Londen onderhielden, nu sleepvaart gaan ondernemen. Beide boten moeten 12 september te Wallsend-on-Tyne aanwezig zijn om vandaar twee droogdokken naar Para te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 26 augustus. De met rogge naar Rotterdam bestemde tjalk CATHARINA MARTHA is in de buitenhaven op het anker van een ander schip gelopen en dientengevolge lek geworden en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 augustus. Op 25 augustus vertrok van Stettin de sleepboot HERCULES met de baggermolen GG 14 en het sleepbootje WALKURA. Het sleepbootje is ten noordwesten van de Haaks gezonken. Of er runners op dit bootje waren, is niet bekend. Naar men ons nader mededeelt, zijn de twee opvarenden van het sleepbootje door de sleepboot HERCULES gered.


Datum: 01 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 28 augustus. Het lichten van de gezonken tjalk CATHERINA MARTHA is aan de Fa. Cassens alhier opgedragen, doch heden kon wegens het stormachtige weder niet gewerkt worden. Ook vreest men dat de luiken reeds weggeslagen zijn en door de sterke stroom veel lading uit het schip gespoeld is. Volgens nadere berichten is de tjalk voor 15 mark verkocht.


Datum: 02 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 september. De Groninger tjalk DANKBAARHEID, schipper Meijer, met grind naar Emden, is hedennacht nabij Oost op Texel gezonken. De 8 opvarenden wisten zich in de boot te redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 30 Augustus. Voor de berging van de Ned. tjalk NOORDSTER die 7 mei j.l. op Bornholm strandde werd door het Zee- en Handelsgerecht aan het Engelse s.s. LOVART 4000 Kr. toegekend.


Datum: 03 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats of datum) Hedenavond tijdens zware z.w. storm zijn door de reddingboot CLAUS DREYER drie personen van de bemanning van de Ned. tjalk AVONTUUR, schipper Trip uit Appingedam, gered.


Datum: 04 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 september. Hedenmiddag werd alhier door de sleepboot EEMS, kapt. Klaassen, binnengesleept het Ned. tjalkschip MARNE, schipper v/d Maar, van Hamburg naar Groningen bestemd en geladen met kunstmest. Het schip had met zwaar weder te kampen gehad en had een zwaard gebroken en enige lekkage bekomen en andere lichte schade.


Datum: 05 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 3 september. Het vaartuig ARNOLDINA, kapt. Wildeman, met stenen van Landskrona naar Kiel, is 12 mijl van Langeland lek gesprongen en gezonken. De bemanning bestaande uit de kapitein, diens vrouw en broeder benevens een kind van 10 maanden wisten zich in de boot te redden en bereikten na uren rondgedreven te hebben bij Warder het land. Het schip is verloren.


Datum: 07 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 september. Men is er in geslaagd iets van de inventaris van de gezonken tjalk DANKBAARHEID te bergen. Het lichten van de tjalk zal denkelijk niet kunnen worden volbracht voor de lading grind uit het ruim verwijderd is. Alleen een deel van de mast is boven water zichtbaar.


Datum: 08 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg 7 september. Heden alhier aangekomen het stoomschip NELLIE WISE, per sleepboot WODAN van West Hartlepool naar Zwijndrecht, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 7 september. Het lichten van het bij Texel gezonken tjalkschip DANKBAARHEID, schipper Meier, is voor NLG 1150 aangenomen door de heren A.J. van der Wal & Zn alhier.


Datum: 09 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 7 september. Bij duikeronderzoek is gebleken, dat de schade van de 11 juli hier in de nabijheid gezonken Nederlandse motorschoener SAN ANTONIO niet zo groot is, dat het gerechtvaardig zou zijn het schip door springmiddelen op te ruimen. Men kan daarom verwachten, dat men zal trachten het schip nog te lichten.


Datum: 10 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 september. De tjalk ANNA ETTIENA, bevaren door schipper R. van de Wal is in de Bandsbalg lek gesprongen en onmiddellijk gezonken. De bemanning is gered. Het schip is verzekerd.


Datum: 11 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 september. De Nederlandse tjalk ANNECHIENA ALBERTHA, kapt. Winter, is over een bakenton gezeild, lek gesprongen en voor Eitzenloch gezonken. De bemanning redde zich in eigen boot en werd later door het stoomschip NEUWERK naar een in de nabijheid liggende andere Nederlandse tjalk gebracht. Het schip had 71 stuks grote zandstenen aan boord. Schip en lading zijn waarschijnlijk totaal verloren. Bij hoogwater is alleen de mast zichtbaar.


Datum: 12 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Naar de Sumatrra-Post verneemt, heeft de Koninklijke Paketvaart Maatschappij besloten het geteisterde stoomschip PAHUD te doen repareren. Gisteren is hier een werktuigkundige dezer maatschappij aangekomen onder wiens leiding de PAHUD van een houten noodverschansing wordt voorzien, waarna zij wordt vlotgemaakt en naar Singapore gesleept. Volgens de Deli-Courant wordt de PAHUD zo ver gedicht, dat zij over zee kan worden gebracht en dan wordt koers gezet naar Batavia, waar de reparatie zal plaatshebben. De kosten worden geraamd op ruim 3½ ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harnæs (Gefle-district), 10 september. De van Rotterdam komende Nederlandse gaffelschoener JANTINA AGATHA, kapt. Dijkstra, is met gebroken gaffel, verlies van schoenerzeil en meerdere dekschade alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 9 september. De Nederlandse tjalk MARTHA CATHARINA (opm: CATHARINA MARTHA) is verder de Eems op, op het Watt gesleept. Een gedeelte van de romp is bij ebbe boven water zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 september. Volgens telegram uit Harnæs zal de gaffelschoener JANTINA AGATHA repareren zonder te lossen. De romp en de lading zijn vermoedelijk onbeschadigd.


Datum: 13 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tönsberg, 9 september. Volgens een telegram uit Perim, afgezonden door de gezagvoerder van het stoomschip NORMAN ISLES, is voornoemd stoomschip onderzocht en bevonden, dat de schade belangrijk is; echter kan het stoomschip, na voorlopig gerepareerd te zijn, met het restant lading de reis naar Antwerpen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 12 september. Heden is het stoomschip TABANAN van Rotterdam naar Java vertrokken. (opm: eerste reis).


Datum: 15 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 september. Volgens een telegram uit St. Vincent K.V. is het 3 september met schade aldaar binnengelopen Nederlandse stoomschip DELFLAND gerepareerd en heeft het de reis naar Buenos Aires voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Geestemünde, 12 september. De stoomtrawler GEORG is naar Nederland verkocht en zal als vrachtboot dienst gaan doen. (opm: de GEORG arriveerde op 15 september van Bremen te Delfzijl en werd later de EMMA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 september. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE, in ballast van Terneuzen naar Seaham, ankerde hier op de rede met averij aan de machine. Het wacht nu op orders van de rederij.


Datum: 16 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 september. Na bekomen orders der rederij is het Nederlandse stoomschip ARIADNE met behulp van een sleepboot op de haven gekomen om de machineschade door de Maatschappij ‘De Schelde’ alhier te doen herstellen.


Datum: 17 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Gisterenmiddag om 1 uur vertrokken de stoomschepen IMPORT en EXPORT, ieder met een droogdok op sleeptouw, van Wallsend on Tyne naar Para.


Datum: 18 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wyk à F, 15 september. Op verschillende delen van het eiland zijn kisten met carbonit aangespoeld. Men vermoedt, dat dit kisten zijn van het Nederlandse schip VERTROUWEN, dat 22 april van Rotterdam naar Newcastle vertrok en na aanvaring met het stoomschip ARNDALE nabij Flamborough zonk.


Datum: 19 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 september. De Engelse stoomtrawlers BALMORAL CASTLE, groot 268 ton bruto, en COURTLAND, groot 211 ton bruto, aangekocht door de heer Meeuwenoord c.s. te IJmuiden, zullen verdoopt worden in FRIESLAND en GROTIUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 18 september. Heden vertrok van de werf Gusto onder eigen stoom naar Buenos Aires de 100 tons drijvende kraan met twee schroeven, genaamd PUERTO DE LA CAPITAL No.2, gebouwd voor rekening van het Argentijnse gouvernement. De zich voor de voortstuwing in deze drijvende kraan bevindende compoundmachines ontwikkelen tezamen 540 I.P.K, en kunnen haar een snelheid geven van 7½ knoop, zodat verwacht kan worden, dat ze begin november te Buenos Aires aankomt. De reis wordt gemaakt zonder dat de bovenbouw gedemonteerd wordt.


Datum: 20 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 17 september. Het lichten van de na aanvaring gezonken Nederlandse motorschoener SAN ANTONIO zal hoogstwaarschijnlijk nog deze herfst plaatsvinden. Met de Norddeutsche Bergungsverein te Hamburg is men in onderhandeling getreden.


Datum: 24 september 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 23 september. Volgens een gister door de rederij uit Rio de Janeiro ontvangen telegram is het schip ADRIANA kapt. G. de Bruyn daar aangekomen met verlies van ra’s, grootbramsteng en meerdere dekschade t.g.v. een doorstane orkaan. De bemanning is in goede welstand.


Datum: 26 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 25 september. Heden is hier aangekomen het stoomschip SARMATIAN,
gesleept door de Nederlandse sleepboot THAMES, van Greenock naar Hendrik Ido Ambacht om gesloopt te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hoogezand (geen datum) De kiellegging vond plaats van twee 3-mast schoeners van 150 reg. ton, zusterschepen, 1 voor I. Jonker te Hoogezand en 1 voor Tammes te Groningen.


Datum: 29 september 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 25 september. De Nederlandse tjalk CATHARINA MARTHA, welke 26 augustus, gesleept wordende door een stoomschip werd aangevaren en daarop zonk en naderhand, zoals het schip lag, verkocht werd, is thans gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 september. De klipperaak DISPONIBEL, groot 180 ton, is voor NLG 13000 aan kapt. J. Groenewold verkocht.


Datum: 01 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 28 september. De tjalk CATHARINA MARTHA ligt thans achter de Oosthaven geankerd. Het zich nog in het vaartuig bevindende rogge zal eerst gelost worden, voordat het schip naar hier zal worden gebracht.


Datum: 02 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 1 oktober. De vrachtboot TELEGRAAF VII, met stukgoed van Gent naar Rotterdam, is tegen de zeedijk alhier gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mededeling van het Loodswezen: Het wrak van het stoomschip TURBO is geruimd nabij de drempel van het Westgat, in positie 52º55’36” N.B. en 00º 17’ O.L.


Datum: 03 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 1 oktober. De gestrande TELEGRAAF VII is hedenavond, na gedeeltelijke overlading, met behulp van de stoomboot TELEGRAAF I vlotgekomen en heeft de reis voortgezet.


Datum: 04 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 3 oktober. Heden zijn de werkzaamheden op het wrak van het gezonken Duitse stoomschip NORDSEE geëindigd. Als minste diepte werd 16 meter gepeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 oktober. Volgens telegram uit Tromsö is het Nederlandse stoomschip KINDERDIJK, van Archangel naar Dordrecht bestemd, met schade aan de verschansing en stutten aldaar binnengelopen. Een expertise zal worden gehouden.


Datum: 06 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 oktober. Het stoomschip KINDERDIJK zal, omdat repareren ter plaatse nogal kostbaar is, ongeveer 12000 planken van de deklast aldaar achterlaten en met het resterende de reis naar Dordrecht voortzetten. Het achter gelaten gedeelte zal met een andere gelegenheid vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 oktober. Volgens een uit Victoria B.C. ontvangen telegram was het met graan van Astoria naar St. Vincent bestemde Nederlandse stoomschip NEDERLAND voor onderzoek aldaar binnengelopen. Wij vernemen, dat het onderzocht moest worden, omdat het op de baar van Astoria gestoten had. Bij het weder verlaten van Victoria B.C. liep het stoomschip aan de grond, kwam echter weer vlot en keerde naar de haven terug. Duikers werden aangenomen om de bodem te onderzoeken, en het bleek, dat er een klein lek was ontstaan. Verdere schade, indien aanwezig, was nog niet vast te stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 oktober. Volgens telegram uit Bahia Blanca is van het Nederlandse stoomschip LAURA de deksel van de middelbare drukcilinder gebroken en de stoomzuigerstang gebarsten; deze kan gelast worden. Een expertise is gehouden. Het stoomschip kan te Bahia Blanca repareren, hetgeen enige dagen in beslag zal nemen.


Datum: 07 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 oktober. In tegenstelling met een vorig bericht heeft de NEDERLAND niet op de baar van Astoria gestoten, doch wel aan de grond gezeten in de Columbia-rivier. Volgens het duikerrapport is de bodem van de NEDERLAND ogenschijnlijk licht beschadigd maar niet lek bevonden. De voorlopige reparatie, waarmee reeds een aanvang is gemaakt, kan zonder lossen plaatsvinden en in vier dagen klaar zijn. Na repareren vertrekt het schip naar Comex om te bunkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 3 oktober. De 60-tons drijvende kraan met twee schroeven PUERTO DE LA CAPITAL No. 3, gebouwd voor het Argentijnse gouvernement, is onder eigen stoom naar Buenos Aires vertrokken. De afmetingen van het vaartuig zijn 40 x 17 x 3,60 meter, en het is uitgerust met twee compound machines van tezamen 540 I.P.K, die het een vaart van 8 mijl kunnen geven. De constructie is gelijk aan die van de PUERTO DE LA CAPITAL No. 2 van 100 ton, die al eerder in Buenos Aires aangekomen was.


Datum: 08 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Het stoomschip SALAK, van Java naar Rotterdam, passeerde op 7 oktober Dover en wordt hedennamiddag te Rotterdam verwacht. (opm: laatste reis voor verkoop)


Datum: 09 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 oktober. Omtrent de reparatie aan het te Tromsö binnengelopen stoomschip KINDERDIJK is nu beslist, dat het daar afdoende zal repareren. Met het lossen der deklast is men reeds begonnen.


Datum: 10 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 8 oktober. Hedenochtend is de vrachtboot TELEGRAAF VIII nabij Pesterak bij mist aangevaren door de stoomboot BURGEMEESTER VAN LEEUWEN, van Rotterdam naar Antwerpen, waarbij laatstgenoemde boot aanzienlijke schade aan het voorschip en de verschansing bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 8 oktober. Met de werkzaamheden in de Noordzee voor de Nieuwe Waterweg aan het wrak van het gezonken stoomschip NORDSEE is weder een aanvang gemaakt, omdat bij onderzoek is gebleken, dat het wrak nog niet voldoende was opgeruimd.


Datum: 11 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats.) De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zal in januari 1909 haar dienst op Alexandrië en Syrië uitbreiden tot een veertiendaagse dienst .

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 9 oktober. Het van New York komende stoomschip PRETORIA rapporteert in de afgelopen nacht tijdens mist ter hoogte van Texel, op 52º46’05” N.B. en 03º59’ O.L, in aanvaring te zijn geweest met het van Lulea naar Rotterdam bestemde Duitse stoomschip NIPPONIA, waardoor laatstgenoemd schip zonk. Van de uit 25 koppen bestaande bemanning werden er 10 door de PRETORIA gered. Omtrent het lot van de gezagvoerder en de rest der bemanning is nog niets bekend, doch men gelooft, dat zij zich in de boten hebben kunnen redden. Van het wrak, dat juist in de trek Texel – Elbe ligt, steekt nog een mast boven water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Het Nederlandse stoomschip NEDERLAND, dat te Victoria B.C. enige schade beliep, is volgens alhier ontvangen berichten voorlopig gerepareerd en heeft van Lloyd’s agent een bewijs van zeewaardigheid ontvangen. Gisteren is het schip van Victoria B.C. naar Comex vertrokken om aldaar te bunkeren. Vandaag vertrekt het naar Coronel.


Datum: 14 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) De mailboot PRINS HENDRIK van de Maatschappij Zeeland te Vlissingen is, zoals wij gisteren meldden, gestrand op het strand bij Nieuwersluis. Het was dik van de mist. De PRINS HENDRIK, die zondagavond te kwart over tienen Queensborogh had verlaten, was tegen vijf uur de Zeeuwse wateren binnengelopen op weg naar Vlissingen. Daar de PRINS HENDRIK geheel op zand rustte werd hoog water afgewacht om het schip vlot te krijgen. Toen is de mailboot dan ook afgesleept en daar het schip niet de minste averij had, is het gisterenavond weer in de gewone dienst naar Engeland vertrokken. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 12 oktober. Het gezonken stoomschip NIPPONIA is hoogstwaarschijnlijk gebroken. Het ene gedeelte is gekenterd, terwijl van het andere gedeelte de mast ongeveer 7 meter boven water steekt. De diepte bij het wrak bedraagt ongeveer 26 meter.


Datum: 15 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 oktober. De met kaïniet (potaszout) geladen Nederlandse tjalk AMICITIA, schipper Kruidhof, is op Spiekeroog gestrand.


Datum: 16 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 oktober. Bij de ramp met het stoomschip NIPPONIA zijn de gezagvoerder, twee stuurlieden, twee machinisten en acht man der equipage van dit stoomschip verdronken.


Datum: 17 oktober 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuharlingersiel 14 Oktober. De gestrande tjalk AMICITIA was van Hamburg met 50 last kainiet naar Groningen bestemd. Het schip is lek gesprongen. Door eilanders werd reeds 10000 pond van de lading geborgen.


Datum: 18 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 oktober. Gisteravond is het stoomschip SANTUNUS, dat nabij St. Petersburg aan de grond was gevaren, na een gedeelte der lading te hebben gelost, vlot gekomen.


Datum: 19 oktober 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 17 oktober. Heden is in de haven te Enkhuizen binnengebracht het ijzeren klipperschip EBENHAEZER schipper J. Timmer, geladen met papier, welk vaartuig eergisteren op het zogenaamde Enkhuizer zand tussen Enkhuizen en Urk aan de grond was gelopen. Enige Enkhuizer vissersvaartuigen namen een gedeelte der lading over. De lading afkomstig uit Hoogezand en bestemd voor een cartonnagefabriek te Rotterdam was evenals het vaartuig geassureerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 oktober. De lading uit het lek gesprongen Nederlandse schip GOEDE GUNST is thans geheel gelost. Het schip is ter reparatie op de slip gehaald.


Datum: 20 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Volgens uit Stockholm ontvangen berichten ondergaat het stoomschip OSCAR FREDRIK op de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een gehele ombouw. Het schip wordt geheel voor de Plate-riviervaart ingericht en zal in combinatie met andere boten in de vaart gebracht worden. Verder wordt gemeld, dat de verbouwingskosten NLG 100.000 bedragen. Het stoomschip OSCAR FREDRIK werd in 1900 te Kiel gebouwd en is groot 4499 ton bruto en 3337 ton netto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuharlingersiel, 17 oktober. De tussen Langeroog en Spiekeroog gestrande Nederlandse tjalk AMICITIA is, na een gedeelte van de lading te hebben gelost, vlot en alhier in de haven gekomen. De schade aan het schip wordt op 1500 Mark geschat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 18 oktober. Met nevelachtig weer is gisternacht op de minderhoek aan de Gaasterlandse kust gestrand het te Groningen thuisbehorende houten tjalkschip DWAAL IK WACHT U, groot 149 ton, schipper H. Koopmans, geladen met gezaagd hout van Zaandam naar Sneek. Met behulp van visserlieden is het schip vlot en alhier in de haven gebracht. (opm: waarschijnlijk een binnenschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norderney, 18 oktober. De te Wildervank thuisbehorende tjalk WELVAART, schipper J.H. de Boer Sap, van Bremen met 115 zak meel naar Dortmund bestemd, is op het wad gelopen en lek gesprongen. Assistentie is ter plaatse.


Datum: 21 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen plaats of datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij zette het onderzoek voort naar de ramp van de Nederlandse motorschoener SAN ANTONIO, gezagvoerder A. Hammerstein. Van Rotterdam met bestemming naar Stockholm werd het schip op 10 juli nabij Kiel door het Duitse oorlogsschip LÜBECK, bij oefeningen aldaar door een deel van de Duitse vloot, ingevaren en zonk binnen enkele minuten. De bemanning werd aan boord van de LÜBECK opgenomen, uitgezonderd een Duitse kok die, vermoedelijk niet spoedig genoeg naar boven kunnende komen, verdronken is. Gehoord wordt de kapitein A. Hammerstein. Hij verklaart, dat hij op het ogenblik van de invaring in de kooi lag; des avonds te half 9 had hij het commando overgegeven aan de 1ste stuurman Westerveld. Het was toen goed weder, geen mist. Alle vuren waren goed te onderscheiden. Hij heeft niets gemerkt voor hij de stoot voelde. Hij schijnt vast geslapen te hebben, daar hij in twee nachten niet geslapen had. Op de stoot vloog hij naar boven en zag toen, dat de SAN ANTONIO bij de boeg aan stuurboordszijde getroffen was. Beide schepen waren toen los van elkander. Hij herkende het andere schip als een oorlogsschip. Zijn schip lag toen reeds met de voorpiek onder water. Maatregelen tot redden of behoud heeft hij niet kunnen nemen. Toen hij naar de achterzijde van het schip ging, was hij genoodzaakt reeds dadelijk over boord te springen. Tijd om naar beneden te gaan, ten einde papieren en bescheiden te halen, was er niet. Op de LÜBECK hebben de stuurman Westerveld en de matroos Bos, die op het ogenblik der invaring aan het dek waren, hem het gebeurde medegedeeld. Met de opvarenden der LÜBECK heeft hij niet over de oorzaak der aanvaring gesproken. Men bewaarde daarover een diep stilzwijgen.
De volgende getuige is de 2e stuurman H. Kiefers. Ook hij was tijdens het ongeval in kooi. Hij kon niet slapen. Ongeveer half elf hoorde hij de 1ste stuurman roepen om de kapitein. Hij stond toen dadelijk op en nog in de hut zijnde voelde hij een stoot. Hij ging toen naar boven. Aan dek gekomen, zag hij een grote stomer, die aan de boeg, aan stuurboordszijde, in zijn schip vast zat. Op de SAN ANTONIO zag hij nog mannen aan dek bezig om een jol uit te zetten. Of daarmede nog mannen gered zijn, kan hij niet zeggen. Hij heeft wel de kapitein geroepen; een antwoord heeft hij niet gekregen. Aan boord van zijn schip moeten de vuren in goede orde geweest zijn. Dit was steeds het geval.
Op de LÜBECK hebben de stuurman Westerveld en de matroos Bos, die op het ogenblik der invaring aan het dek waren, hem het gebeurde medegedeeld, Met opvarenden der LÜBECK heeft hij niet over de oorzaak der aanvaring gesproken. Men bewaarde daarover een diep stilzwijgen.
De volgende getuige is de 2e stuurman H. Kiefers. Ook hij was tijdens het ongeval in kooi. Hij kon niet slapen. Ongeveer half elf hoorde hij de 1ste stuurman roepen om de kapitein. Hij stond toen dadelijk op en nog in de hut zijnde voelde hij een stoot. Hij ging toen naar boven. Aan dek gekomen zag hij een grote stomer, die aan de boeg, aan stuurboordszijde, in zijn schip vast zat. Op de SAN ANTONIO zag hij nog mannen aan dek bezig om een jol uit te zetten. Of daarmede nog mannen gered zijn, kan hij niet zeggen. Hij heeft wel de kapitein geroepen, een antwoord heeft hij niet gekregen.
Op een vraag van de voorzitter, Mr. A. Fentener van Vlissingen, omtrent het zinken van de SAN ANTONIO zegt getuige, dat slechts een of twee minuten nadat hij aan dek kwam, het schip in de diepte verdween. Hij is over boord gesprongen en weggezwommen.
De gezagvoerder alsnu nog gehoord, zei dat er nog geen actie tot schadevergoeding tegen de Duitse marine is ingesteld, doch dat dit zal gedaan worden. De schade beloopt 193000 mark voor schip en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen plaats of datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij zette het onderzoek voort naar de oorzaak van de ramp overkomen aan het Nederlandse stoomschip NOORDWIJK. De bemanning, 25 man, benevens de vrouw van de kapitein en een dochter van de reder, konden zich met eigen boot en een reddingboot van het vissersplaatsje Isle de Seine redden en werden naar Brest overgebracht.
Gehoord werd de kok, A.M. Maas. Hij was gedurende de stoot beneden. Boven gekomen, was het potdik van de mist, doch het regende niet en het onweerde ook nog niet. Nader gevraagd zegt hij dat even na de stranding het onweder kwam opzetten (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisterenavond uitspraak in de zaak tegen de gezagvoerder C. Hoekstra, kapitein van het Nederlandse stoomschip ZWIJNDRECHT, welk schip, geladen met melasse, de 7e augustus l.l. op reis van Havana naar Londen op 30º N.B. en 39º W.L. is gezonken ten gevolge van een lek. De bemanning kon, een half uur voordat het schip in de diepte verdween, gered worden door het Italiaanse barkschip SILVERSTREAM, waarmede de opvarenden Londen bereikten. De Raad was van oordeel, dat het onderzoek het vermoeden wettigt, dat de stoot of het slepen over het koraalrif zeer ernstig is geweest, dat het schip daardoor zwaar is beschadigd, en ongetwijfeld enige klinknagels heeft losgemaakt. Ook moet het onderzoek der experts blijkbaar tamelijk oppervlakkig geacht worden en was het ongetwijfeld beter geweest dat de gezagvoerder zich met dat onderzoek niet tevreden had gesteld. Dat dit niet geschiedde, mag hem echter niet als een daad van nalatigheid worden aangeduid. De Raad was van oordeel, dat het niet bewezen is, dat de ramp aan schuld of nalatigheid van de gezagvoerder te wijten is en spreekt hem vrij. (opm: zie NRC 25 juli 1908)


Datum: 22 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 oktober. Door de heer A.C. Lensen te Terneuzen is aan de firma Craig, Taylor & Co Ltd te Stockton on Tees opgedragen het bouwen van een stalen schroefstoomschip van 3730 ton, welk schip in april volgend jaar in de vaart moet worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norddeich, 19 oktober. De gestrande Nederlandse tjalk WELVAART heeft bij hoog water 18 duim water in het ruim. De Nederlandse tjalk REFORM ligt langszijde en neemt lading over.


Datum: 23 oktober 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 21 oktober. De te Groningen thuisbehorende schoener VOORWAARTS", kapt. L. van de Veen, met aardappelmeel van Groningen bestemd voor Hamburg, is vrijdagavond in de Noordzee in aanvaring geweest met het naar Engeland bestemde Noorse s.s. ACTIV en bekwam schade boven de waterlijn. Het stoomschip zette de reis voort. De VOORWAARTS is later wegens stormweer in de Elbe-monding voor anker gegaan, doch van zijn ankers geslagen die beide verloren gingen. Het schip is heden alhier gearriveerd, heeft een reserveanker aan boord genomen en de reis naar Hamburg voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 21 oktober. Door de directeur der marine te Willemsoord werd heden een openbare verkoping gehouden van afgekeurde schepen, waaronder het artillerie-instructie
vaartuig HET LOO en de torpedoboot XIV. De HET LOO werd gekocht door de N.V. Scheepsslooperij Holland te Hendrik Ido Ambacht voor NLG 8817 en de torpedoboot door de heer M. Hildering te Zaandam voor NLG 1400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 oktober. Volgens een bij de rederij te Terneuzen ontvangen bericht heeft het Nederlandse stoomschip JENNY, met hout van St. Petersburg naar Terneuzen bestemd, een gedeelte van de deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Haag, 22 oktober. De havens en redes van Hellevoetsluis en Neuzen zijn door de Minister van Binnenlandse zaken aangewezen als havens en redes die schippers van vaartuigen, komende van besmet verklaarde landen of plaatsen, of waarvan een geval dier ziekte tijdens de jongste zeereis is voorgekomen, mogen aandoen, alvorens hun schip het gezondheidsonderzoek, voorgeschreven bij de wet van 28 maart 1877 te hebben doen ondergaan.


Datum: 24 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 oktober. Het op de werf ‘De Schelde’ nieuw gebouwde stoomschip BILLITON voor de Maatschappij Nederland heeft gemeerd proefgestoomd en zal de volgende week worden afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 oktober. Het Nederlandse stoomschip BESTEVAER, van Newcastle naar hier, is bij de stroomleidende dam aan de grond geraakt. Twee lichters en de sleepboot VOORWAARTS vertrokken derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. De Java-Bode deelt mede, dat waarschijnlijk aan het einde van dit of tegen het begin van het volgende jaar de Koninklijke Paketvaart Maatschappij met het stoomschip RUMPHIUS een nieuwe dienst zal openen tussen Soerabaja, Semarang, Batavia, Singapore en Deli, in aansluiting met de Duitse mails te Singapore en het Verre Oosten. Dit nieuwe schip, dat nagenoeg geen lading kan bergen, is geschikt voor het vervoer van 60 eersteklasse en 20 tweedeklasse passagiers, benevens voor het overbrengen der mails. De RUMPHIUS, die thans nog niet geheel gereed is, zal waarschijnlijk in de maand november de reis naar Java aanvaarden. Het stoomschip RUMPHIUS, dat bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam in aanbouw is, wordt 1900 ton bruto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 19 oktober. De Nederlandse sleepboot ANNA PAULINA, op 16 oktober na in aanvaring geweest te zijn met de stoomschepen RIGA en RURIK gezonken, is gelicht. De onkosten worden volgens de Shipping Gazette op 5 à 6000 roebel geschat. Het stoomschip RURIK beliep enige schade aan het voorschip.


Datum: 25 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 24 oktober. Heden vertrok het stoomschip REIJNIERSZ, gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, van hier naar zee tot het houden van de proeftocht op de Noordzee en kwam dezelfde dag weder de Nieuwe Waterweg binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 oktober. De Nederlandse schoener VOORWAARTS, die met het stoomschip ACTIV in aanvaring is geweest, is gisterenavond alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 oktober. Het stoomschip BESTEVAER is met hoog water niet vlot gekomen. Er vertrokken nog meer lichters derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 24 oktober. Het te Dordrecht gebouwde schip JOSEPHINE is onder Duitse vlag gebracht met thuishaven Düsseldorf.


Datum: 28 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 oktober. De sleepboot OCEAAN, die het oude schip EUROPEAN van Madeira naar Liverpool sleepte, passeerde eergisteren Ventnor en signaleerde, dat de EUROPEAN 23 oktober 1 uur namiddag op 250 mijl Z.W.t.W ½ W (miswijzend) van Lizard was gezonken. Volk gered.
De kapitein van de sleepboot OCEAAN, heden in de Nieuwe Waterweg binnengekomen, rapporteert, dat het voor sloop verkochte stoomschip EUROPEAN, door de OCEAAN gesleept van Madeira naar Garston, zondag 18 oktober op de Atlantische Oceaan is lek gesprongen. Ofschoon men direct met het pompen begon, kon men het water niet voorhouden. Ten slotte raakten ook de pompen defect, waarom besloten werd de equipage van boord te halen. Het schip bleef, gesleept, tot vrijdag op zijn waterdichte schotten drijven. Toen echter werd het weer ongunstig en zonk het plotseling in de diepte.


Datum: 29 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Ingezonden brief) Wel moet de directie van de Maatschappij Zeeland grondige redenen hebben om zo vast te houden aan haar voorwaarden, dat de nieuwe boten op één werf gebouwd moeten worden, waar zij vooruit weet, dat voor de Nederlandse werven mededinging onmogelijk wordt. Waar de minister bij de behandeling in de Tweede Kamer van de verhoogde subsidie voor de Zeeland op een vraag van één der leden kon antwoorden niet bevreesd te zijn, dat de maatschappij haar boten in het buitenland zou laten bouwen, daar moet ieder betreuren, dat in een tijd van werkloosheid voor miljoenen werk ons land uitgaat. De vraag is zeker wel gepast, waarom de Nederlandse maatschappij, ondanks de premie, welke zij voor ieder schip in Nederland gebouwd van de Staat ontvangt en ondanks de grote moeite en de vele tegemoetkomingen der directies der drie scheepswerven gedaan, aan hare voorwaarden blijft vasthouden, waardoor Nederland wordt afgesneden. (w.g. F.W. Franck)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 1 oktober. Na expertise is aanbevolen, dat het Nederlandse schip ADRIANA, dat 24 september met schade alhier binnenliep, het tussendek voor een nader onderzoek zal lossen. Voor zo ver te zien is de lading in het geheel niet beschadigd. De geschatte reparatiekosten, zo ver als ze opgenomen zijn, bedragen GBP 800. De reparatietijd zal ongeveer 20 dagen zijn.


Datum: 30 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 29 oktober. Gisteren en heden hebben op de Noordzee proeftochten plaats gevonden met het op 19 augustus te water gelaten stoomschip RUMPHIUS. De proeftochten slaagden uitstekend. Het schip bereikte op de gemeten mijl een snelhied van 15,52 Engelse mijl per uur bij volkomen rustig schip. De RUMPHIUS zal 11 november onder de gezagvoerder E. Meuleman naar Indië vertrekken en is bestemd voor een nieuwe 14-daagse dienst tussen Soerabaja, Semarang, Batavia, Singapore en Deli in aansluiting met de Duitse mail te Singapore en het Verre Oosten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 27 oktober. De Nederlandse tjalk REFORM, die uit de op het Watt bij Norderney gestrande Nederlandse tjalk WELVAART lading heeft overgenomen, is met 850 zakken gezond meel alhier aangekomen. De WELVAART is inmiddels vlot na lichting en alhier binnengebracht.


Datum: 31 oktober 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 oktober. De Nederlandse schoener VOORWAARTS, die met het stoomschip ACTIV in aanvaring was, gaat ter reparatie naar een werf op Köhlbrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 28 oktober. De tjalk WELVAART heeft nog 300 zak meel aan boord, doch de restant lading is door het water beschadigd. Het is nog niet vastgesteld, of die lading alhier zal worden verkocht of dat ze naar Dortmund zal worden gezonden. Het schip is lek, echter maakt het niet zo veel water als voorheen.


Datum: 01 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 29 oktober. 180 zak beschadigd roggemeel ex-WELVAART zijn heden verkocht. De ongeveer 140 zak, die bovenop hebben gelegen, gaan waarschijnlijk per scheeps-gelegenheid naar Dortmund.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen datum of plaats) De 21e oktober j.l. is het voormalige oorlogsschip HET LOO te Nieuwediep in het openbaar voor NLG 8817 verkocht aan de N.V. Scheepsslooperij Holland te Hendrik Ido Ambacht. De HET LOO was gebouwd in 1858/1859 op ’s Rijks Werf te Amsterdam en was al op 15 mei 1876 buiten dienst gesteld. Machine en ketels werden verwijderd en sindsdien deed het schip dienst als artillerie instructievaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Advertentie) Het stoomschip AVOCA, gebouwd in 1891, en eigendom van de heer Robert Robertson Shankland te London, in beslag genomen, zal op 17 november 1908 te Rotterdam executoriaal worden verkocht op verzoek van de N.V. L. Smit & Co’s Sleepdienst voor hulploon van NLG 14307. (opm: zie NRC 19 en 23 mei, aanvaring met s.s. NORDSEE)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 31 oktober. Heden is van hier naar Java vertrokken het nieuwe stoomschip REIJNIERSZ van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.


Datum: 03 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 november. De stoomschepen EXPORT en IMPORT, ieder met een droogdok op sleeptouw van Wallsend on Tyne naar Bahia, arriveerden gisterenmiddag te Para.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 30 oktober. De tjalk WELVAART is naar de Zungenkade verhaald om aldaar het nog onbeschadigde gedeelte lading meel te lossen, dat naar Dortmund zal worden doorgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 november. Volgens telegram uit Port Said heeft het van Bangkok naar Antwerpen bestemde Noorse stoomschip NORMAN ISLES op de kanaaloever gestoten. Alle schroefbladen zijn gebroken. Een expertise zal worden gehouden.


Datum: 04 november 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 november. Hedennamiddag kwam alhier in de haven de sleepboot NORDERNEY, kapt. K. Toxopeus, van Hamburg naar hier bestemd. De NORDERNEY had een sleepboot genaamd HOFNUNG op sleeptouw om hier te worden gerepareerd bij de heren Berg en Hulshof te Farmsum. In de nabijheid van Borkum is de HOFNUNG gezonken, waarbij de sleeptros van de NORDERNEY verloren is gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hendrik Ido Ambacht, 2 november. Het artillerie instructieschip HET LOO is door Frank Rijsdijk’s Industrieele Ondernemingen gekocht van de Scheepsslooperij Holland, beide alhier. Het schip zal worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij zette gisteravond het onderzoek voort naar de oorzaak van het vergaan van het Nederlandse stoomschip NOORDWIJK, gezagvoerder Dijkstra, welk schip in de ochtend van 6 juli ll. bij plotseling opgekomen mist nabij Brest op een klip liep, lek raakte en zonk.
Allereerst werd gehoord getuige J.B. Bakker. Hij was derde stuurman op de NOORDWIJK, toen het schip is vergaan. Hij verklaart des nachts te 12 uur op de 5e juli de wacht aan zijn opvolger te hebben overgegeven. Men hield de gewone koers. Het was te 12 uur goed, helder weder, de zee kalm. Vuren heeft hij niet gezien, doch die lagen ook niet in het bestek. Te 3.30 uur vernam hij een stoot en sprong hij onmiddellijk uit de kooi en aan dek gekomen was het dik van mist, het onweerde, bliksemde en donderde, doch het regende toen nog niet. De tweede stuurman was aan ’t roer. De kapitein was op de brug toen hij boven kwam. Het schip zat al vaster. In welke richting het schip lag, kan getuige niet zeggen. De wind was iets aangewakkerd. Op een desbetreffende vraag van de president, Mr. Fentener van Vlissingen, antwoordt getuige gehoord te hebben – van wie weet hij niet – dat de kapitein voornemens was van koers te veranderen en buitenom in plaats van binnendoor te gaan. Doch het kwam er niet toe. Het hoe en waarom weet hij niet. Pogingen om los te komen door achteruit te slaan, mislukten. Op last van de kapitein heeft hij toen twee boten gestreken. Het schip maakte toen voorin reeds veel water, ondanks aanhoudend pompen kwam er steeds meer water in het schip. De eerste grote groep ging in de boten, die door een vissersman werden gesleept. De laatste vier man gingen over aan boord van een gouvernements-stomer, waarmede men in Brest aankwam.
De tweede getuige is A. J. Monstantofils. Hij was tweede machinist aan boord van de NOORDWIJK tijdens de ramp. Hij nam des nachts te 12 uur de wacht in de machinekamer over. Van 12 tot 2 uur liep de NOORDWIJK met volle kracht, toen ongeveer te 2 uur werd gelast met verminderde kracht te stomen, omdat het mistig was geworden. Toen kreeg hij order om te stoppen en achteruit te slaan, omdat er geloodst zou worden. Daarna kreeg hij weer order om zacht vooruit te stomen, doch plotseling daarna om weder achteruit te draaien en toen bemerkte hij dat het schip vast zat. Pogingen om met volle kracht achteruit te slaan en weder vlot te komen, mislukten. De ketels werden toen opgepompt en de vuren getrokken, de ketels uitgespoten. Ofschoon de pompen goed werkten, bleef het schip steeds meer water maken. Het onderzoek werd hierna geschorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij hoorde, onder presidium van Mr. Henny, de heer H.W.F. Beening, passagier aan boord van de AMSTELLAND van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, kapitein de heer Scottée de Vries, aan boord waarvan op 31 augustus l.l. in de Atlantische Oceaan op ongeveer 200 mijl van Rio de Janeiro brand is ontstaan. Gelijk men zich zal herinneren, stegen de avond van 31 augustus plotseling dikke rookwolken uit de luchtkokers van het voorschip, en werd brand geroepen. Er ontstond een hevige paniek onder de Portugese en Spaanse passagiers. Enigen wisten een boot te bemachtigen, lieten die te water en verlieten het schip, doch nadat de brand geblust was, werd de boot met de passagiers door een sloep van het Engelse stoomschip IMOGEN weder naar de AMSTELLAND gebracht. Bij het verlaten van de AMSTELLAND bleken zes Portugezen en Spanjaarden verdronken te zijn. Getuige deelde mede, dat de brand ongeveer half zes uur op het voordek uitbrak. Op het achterdek staande werd hij op het gevaar opmerkzaam gemaakt door de stoomfluit. Dadelijk werden veel brandblusmiddelen voorgedragen, en allen namen toen aan het blussen deel. Alle tussendekspassagiers kwamen naar het achterdek. Doordat allen zagen naar hetgeen vooruit voorviel, zag hij niet wat achter gebeurde en hoe de boot losgemaakt werd. Hij heeft haar eerst gezien toen zij drijvende was. Aangezien het donker was, kon hij niet onderscheiden, wie in de boot zaten. Binnen een paar uur was de brand geblust. Toen de brand ontstond, was het Engelse schip in zicht, dat nu op de AMSTELLAND aanstoomde. Zij streek weldra een boot om de boot met de vluchtende passagiers van de AMSTELLAND weder op te halen. Aan boord weder opgenomen, bleken zij allen passagiers te zijn. Het verhoor eindigde hiermede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op een op 17 november te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam zal aan aandeelhouders machtiging worden gevraagd voor een uitgifte van 4% obligaties tot een bedrag van ten hoogste drie miljoen gulden. Op 14 maart 1902 was reeds machtiging verstrekt voor een lening tot NLG 3.000.000 welke geheel was geplaatst.
Naar wij vernemen zullen de NLG 1.000.000 obligaties, die men zich voorstelt naar aanleiding van genoemde machtiging uit te geven, moeten dienen ter bekostiging van de vlootuitbreiding, welke het steeds groeiend verkeer noodzakelijk maakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 november. Volgens een telegram uit Hamburg is een Nederlandse tjalk (naam onbekend) in aanvaring geweest en daardoor belangrijk beschadigd.


Datum: 05 november 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg (geen datum). Het s.s. ELSE ZUM BACH is in aanvaring geweest met de Groningen thuisbehorende tjalk FOLKERDINA, kapt. J.J. Balk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 november. Volgens een telegram uit Rouaan is het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN in de Seine aan de grond gevaren. Assistentie is ter plaatse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 2 november. Volgens de mening van de expert kan het stoomschip NORMAN ISLES met gereduceerde kracht de reis voortzetten. De reis is gisteren vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij werd heden met goed gevolg te water gelaten de zeesleepboot NEPTUNUS, in aanbouw voor de Nederlandsch Indische Tankstoomboot Maatschappij te ’s Gravenhage. De machine en ketels met een vermogen van ca. 800 I.P.K, en ingericht voor het stoken met liquid fuel volgens Meyers systeem, zullen eveneens door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij geleverd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 november. Morgenochtend vertrekt het stoomschip BILLITON, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebouwd voor rekening der Maatschappij Nederland, van de fabriek naar de buitenhaven tot het verifiëren der kompassen. Maandag aanstaande, 9 november, wordt naar de rede gevaren om dinsdagmorgen vroegtijdig naar Amsterdam te kunnen vertrekken. Op de reis van Vlissingen naar Amsterdam heeft de beproeving van hoofd- en hulpwerktuigen plaats. Het voornemen is om 28 november a.s. het schip naar Indië te doen vertrekken met een lading kolen en stukgoederen onder commando van kapt. K. Haasnoot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 3 november. De Ned. schoener CORNELIA, kapt. De Vries, 21 oktober van hier naar Christiana vertrokken, is op 1 november tussen Dröbak en Christiana door het s.s. TONSBERG aangevaren. De schoener verloor het gehele voortuig en bekwam nog andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 november. Het uitgaande stoomschip ELSE ZUM BACH is in de Segelschiffhafen met een Nederlandse tjalk in aanvaring geweest, waardoor laatstgenoemd schip zwaar werd beschadigd. Het stoomschip heeft ogenschijnlijk onbeschadigd de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep,4 november. Heden is van hier vertrokken de HET LOO, oud instructieschip, naar Hendrik Ido Ambacht, gesleept door de sleepboot ROZENBURG.


Datum: 06 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 5 november. Naar wij vernemen is het stoomschip SALAK van de Rotterdamsche Lloyd aan een Griekse rederij verkocht. Het stoomschip SALAK, groot bruto 2519 ton en netto 1584 ton, werd in 1891 bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Westernieland, 4 november. Een kustvaarder uit zee komende bericht, dat op de grote zandbank Simonszand, aan de oostzijde van Schiermonnikoog, een aanzienlijke partij zware balken liggen, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het Noorse stoomschip HEIDRUN. Op het eiland Rottum zijn meer dan 1000 zware balken aangespoeld en daarboven nog delen, planken, etc. Deze grote partij zat eerst op het Simonszand en Noordwestplaat, en latere hoge vloeden brachten haar naar het eiland Rottum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 november. Uit Rouaan wordt geseind, dat het stoomschip VEERHAVEN met sleepboothulp is vlotgekomen. Volgens bij de rederij ontvangen berichten was de VEERHAVEN reeds gisteravond vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 5 november. Heden is hier aangekomen de HET LOO, van Nieuwediep naar Hendrik Ido Ambacht per sleepboot ROZENBURG, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 3 november. Het schip WELVAART, alhier in de binnenhaven gehaald, is voorlopig dicht gemaakt en zal naar Delfzijl gaan om aldaar te repareren.


Datum: 07 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 4 november. De meermalen vermelde tjalk WELVAART is naar Delfzijl vertrokken om aldaar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) De firma Glen & Co te Glasgow heeft met de scheepsbouwmeesters A. Vuyk & Zonen te Capelle a.d. IJssel een contract gesloten voor de bouw op deze laatste werf van een stoomschip, dat 240 voet lang, breed 35 voet en hol 17 voet, 6 duim moet worden en dat bij een diepgang van 16 voet 3 duim ongeveer 2000 ton moet kunnen laden. De aflevering moet in mei 1909 plaats hebben. De machines worden door G.T. Grey te South Shields vervaardigd. (opm: dit werd het s.s. SHUNA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swinemünde, 5 november. De met graniet van Ahus naar Stettin bestemde Nederlandse tjalk ANNA CATHARINA, schipper Kelder, is in de afgelopen nacht op het Westergrund gestrand. De zich aan boord bevindende drie kinderen van de schipper zijn door de wachthebbende loods gered. De andere opvarenden redden zich zelf in eigen boot. Later is het schip gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swinemünde, 5 november. De gisteravond hier gestrande Groninger tjalk ANNA CATHARINA is hedenmorgen 3 uur verder op het strand gedreven. Het schip dat vol water zit zinkt dieper in het zand weg en wordt vermoedelijk totaal wrak. Van de inventaris wordt zoveel mogelijk geborgen.


Datum: 08 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 november. In de Middelburgsche Courant komt het volgende voor: Er is enige wijziging gekomen in de plannen der rederij met het stoomschip BILLITON. Daarmede zal dinsdag a.s. ter rede van Vlissingen proeftocht worden gehouden. Na afloop daarvan keert het schip naar de fabriek terug om te worden uitgerust voor een reis naar Indië. De 17e november a.s. vertrekt het van Vlissingen naar Cardiff om aldaar te dokken en te worden beladen met steenkolen met bestemming naar Sabang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Uit Amsterdam meldt men ons: De Raad van Tucht voor de Koopvaardij wijdde gisterenavond een vierde zitting aan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp aan het Nederlandse stoomschip NOORDWIJK overkomen, welk schip, gezagvoerder Dijkstra, in de ochtend van 6 juli ll. bij plotseling opgekomen mist nabij Brest op een klip liep en kort daarna zonk. De bemanning en twee vrouwen werden met eigen boten en een gouvernements-reddingboot gered en te Brest aangebracht.
Gisterenavond werd gehoord de tweede stuurman W. van Keulen, die de scheepsverklaring bevestigt. Hij had des nachts te 12 uur de wacht overgenomen. Het was gewoon helder zacht weder. Hoe de wind was, kan getuige niet met zekerheid zeggen. Men volgde de gewone koers door Letour. Tegen 1.45 uur kwam het vuur van Penmark in ’t zicht, waarop hij van de kapitein order kreeg om meer bakboord te houden. Om welke reden de kapitein die last gaf, kan hij niet zeggen, evenmin hoe of in welke richting het schip lag. Van de kapitein vernam hij niet, waarom hij niet meer binnendoor, doch om het eiland heen moest koersen. Te half drie werd het plotseling dik van mist. De kapitein gaf toen order om te loden, waarvoor gestopt en 17 vadem water bevonden werd, waardoor men tot de ontdekking kwam op een plaats te zijn, waar men niet had gedacht te komen. Op herhaalde vragen van de voorzitter, Mr. Fentener van Vlissingen, antwoordt getuige eindelijk, dat, toen hij de wacht overnam, men naar het oosten koers zette. Omstreeks twee uur na de stranding, tegen half zes, werd het boos weder en regende het. Over de kracht waarmede gestoomd werd kan getuige geen juiste antwoorden geven, anders dan dat op het ogenblik, dat hij de wacht overnam, het schip met volle kracht liep. De voorzitter merkt getuige op, dat de scheepsverklaring positief melding maakt van onweder, donder en bliksem en gietregen te 3 uur, terwijl getuige hier verklaart, dat het onweder veel later opkwam, tegen half 6 uur. Hierop opmerkzaam gemaakt, zegt getuige dat de scheepsverklaring de juiste tijd aangeeft. Getuige zegt nu de vragen verkeerd te hebben verstaan als hij een veel later tijd genoemd heeft. Herhaaldelijk werd getuige gewezen op de vage herinneringen, welke hij van het geval heeft, en de verwarde antwoorden, wat de voorzitter zich niet kan verklaren. “Ik begrijp dus”, zegt de voorzitter, “dat er na het loodsen vier maal van koers veranderd is”. Getuige: “Ja. Van twee weet ik zeker, dat ze meer naar bakboord waren en wel van de eerste en de vierde, doch van de twee middelsten ben ik niet zeker”. Ofschoon de scheepsverklaring meldt, dat onmiddellijk na het loden westelijk gestuurd is, weet getuige zich daarvan niets te herinneren. Hij weet niets van een plan, dat de kapitein buiten om wilde gaan. De voorzitter houdt getuige voor, dat zijn onbeduidende en weifelende antwoorden onverklaarbaar zijn. Wel weet hij, dat de kapitein bij het stoten last gaf achteruit te slaan, en dat dit was zonder gevolg. “Zonderling”, zegt de voorzitter, “dat gij dit op eenmaal weet, al ’t andere niet”. “De pompen werden aangezet, zij werkten ook wel goed, maar zij konden niet bijgehouden worden” verklaarde getuige nu verder, en voorts dat men in de boten ging toen het schip meer en meer water maakte. Hij heeft het schip met de kapitein verlaten. Eindelijk zegt de voorzitter het wonderbaarlijk te vinden, dat een tweede stuurman, die controle op de koersen moet houden, die het vaarwater kent, zich geen denkbeeld kan maken van het plan, dat de kapitein kan gehad hebben met het geven van orders tot het veranderen van koers. De zitting wordt hierna geschorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 november. Verschenen nacht vertrokken de stoomschepen EXPORT en IMPORT van Para naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 november. Volgens alhier ontvangen telegram kan de sleepboot HOFFNUNG, die voor de Eemsmond zonk, niet gelicht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Ingevolge Koninklijk Besluit no. 53 wordt met 16 november a.s. Hr.Ms. torpedo-instructieschip MARNIX, liggende te Willemsoord, uit dienst gesteld, en Hr.Ms. fregat KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN aldaar in dienst gesteld om dienst te doen als torpedo-instructieschip.


Datum: 10 november 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 november. De Groninger tjalk FOLKERDINA die met het inmiddels naar Rotterdam vertrokken s.s. ELSE ZUM BACH in aanvaring is geweest is heden, na gelost te hebben, naar Wewelsfleth vertrokken om aldaar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 november. Het Nederlandse stoomschip THEMISTO is te Laurium aangekomen, en gerapporteerd werd, dat het met de loskade te Skyros in aanvaring was geweest, en dat het stoomschip daardoor lichte schade had belopen. Een expertise is gehouden en daarbij is het stoomschip zeewaardig bevonden. Verder zegt het telegram, dat het naar Limiona zal vertrekken om de lading te completeren. De loskade te Skyros is volgens rapport belangrijk beschadigd.


Datum: 11 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Athene, 8 november. Van het stoomschip THEMISTO is een verschansingsplaat ingesneden terwijl een stuk reling en twee steunsets zijn verbogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 november. De van de Tyne naar Gothenburg vertrokken sleepboot THAMES zal het stoomschip OBERON van daar naar Amsterdam slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 november. Volgens telegram uit Hongkong is het stoomschip TJILATJAP van de Java-China-Japan Lijn, na op strand gezeten te hebben, aldaar aangekomen. Men verwacht, dat het stoomschip ernstig beschadigd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 november. Bij de heden op de rede gehouden proeftocht met het stoomschip BILLITON van de Stoomvaart Maatschappij Nederland hebben de machines goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping bij executie, door notaris Willem van Traa te Rotterdam als daartoe aangewezen bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 12 oktober 1908, op 17 november 1908, ter uitvoering van een arbitrale uitspraak van 11 september, executoir verklaard door gemelde rechtbank op 19 september 1908, ten verzoeke van de NV L. Smit & Co’s Sleepdienst te Rotterdam, uit krachte van voormelde arbitrale uitspraak, waarbij het door de heer Robert Robertson Shankland, wonende te Londen, verschuldigde hulploon is vastgesteld op NLG 14307, met de renten daarvan ad 6% ’s jaars vanaf 22 juli 1908, aan de meestbiedende of eerstmijnende te verkopen het s.s. AVOCA, kapitein Walter Edwin Frost, gebouwd te Dumbarton in 1891.
Het schip, zoals het na de in de Noordzee plaats gehad hebbende aanvaring met het s.s. NORDSEE voorlopig is gerepareerd, is thans liggende in de Maashaven zuidzijde. De eerste aanzet van de executante is NLG 25000. (opm: zeer sterk bekort)


Datum: 12 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 11 november. Heden van hier vertrokken het nieuwe stoomschip CORRECT, per sleepboot WODAN naar Shields. (opm: tot het innemen der machines)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 november. Heden is het nieuwe stoomschip RUMPHIUS van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij van hier vertrokken naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 9 november. Het stoomschip OBERON werd bij Hanstholm door het stoomschip BLOTBERG aangetroffen en van daar naar het Rifofjord nabij deze plaats gesleept. De BLOTBERG zette onmiddellijk de reis naar Stockholm voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 20 oktober. Een tweede expertise is over het Nederlandse schip ADRIANA gehouden. De schade is groter dan verwacht werd en er moet meerdere lading worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar aanleiding van twee vragen van de heer Van Doorn is door minister Bevers het volgende antwoord ingezonden:
Naar ingekomen berichten is door de stoomvaartmaatschappij Zeeland nog geen beslissing genomen omtrent de bouw der nieuwe boten, aangezien door haar aan de Nederlandse werven tot 13 november a.s. uitstel is verleend voor het haar doen toekomen van inschrijvingen voor de bouw van die boten.
Door de regering is herhaaldelijk en nog onlangs bij de Maatschappij Zeeland er op aangedrongen, dat de bouw der boten hier te lande zou geschieden. Het is daarom niet te verwachten, dat een herhaling van die aandrang enige invloed op het besluit zou uitoefenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 11 november. De hier in de buitenhaven gezonken tjalk is, nadat een gedeelte lading in een praam gelost was, onbeschadigd vlotgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Reuter seint ons uit Levallois Perret: Heden om kwart voor twaalven heeft minister van arbeid Viviani Clément Bayard vergezeld op een tocht met diens bestuurbare luchtballon. Boven het Bois de Boulogne werden op verzoek van de minster proeven genomen met het veranderen van richting naar alle kanten, met wijziging van de hoogte, het tot stilstand brengen en weer aanzetten van de motor. Viviani was er volkomen over voldaan. Vervolgens sloeg de ballon de richting naar Parijs in en bewoog zich met het grootste gemak boven Trocadéro, Place de l’Etoile en Levallois. Om kwart voor enen was de ballon terug. (opm: dit heeft weliswaar niets te maken met maritieme zaken, maar is vanwege de curiositeit opgenomen)


Datum: 17 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar wij vernemen is onjuist de mededeling van de Rotterdamse correspondent van het handelsblad, dat het de vraag zou zijn of de Mij ‘Zeeland’ tot de bouw van schroefboten zou moeten overgaan, dan wel raderboten zou bouwen. De nieuwe boten zullen schroefboten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 16 november. Het s.s. VENUS van de K.N.S.M, met zuidvruchten enz. van de Middellandse Zee en via Lissabon naar Amsterdam bestemd, is gistermiddag even bezuiden paal 1 bij Zandvoort gestrand. Wind z.z.o. matige koelte, kalme zee, mistig. Voor zover valt waar te nemen hebben twee sleepboten vastgemaakt en zijn twee naar IJmuiden teruggekeerd. Men vermoedt dat het stoomschip hedenavond met hoogwater zal worden vlotgebracht.


Datum: 18 november 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 16 november. De te Wildervank thuisbehorende tjalk MUTATIO, kapt. J. Dik, is in Reiherstieg met een lichter in aanvaring geweest en werd daardoor zo ernstig beschadigd aan de huid en de reeling dat het gerepareerd dient te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de Provinciale Staten van Groningen waren enige adressen binnengekomen – o.m. van de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Groningen en Hoogezand-Sappemeer – met verzoek, voor de haven te Delfzijl geen rechten te heffen (opm: NRC 111108). Daarop had een zeer uitvoerig debat plaats over de voordracht tot het sluiten van een overeenkomst met het rijk betreffende het beheer, onderhoud en de exploitatie van de haven en havenwerken te Delfzijl. Met 24 tegen 20 stemmen werd tenslotte besloten wèl havenrechten te heffen. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 november. De directie der Stoomvaart Maatschappij Zeeland deelt ons mede, dat door haar gisteren de bouw van drie dubbelschroefstoomschepen is opgedragen aan de Fairfield Shipbuilding & Engineering Co te Govan (Glasgow). Binnen enkele dagen zal er voor aandeelhouders een nota verkrijgbaar worden gesteld, waarin mededelingen worden gedaan betreffende de loop dezer veel besproken aangelegenheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 17 november. Heden arriveerde alhier het stoomschip OBERON, per sleepboot THAMES, van Gothenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen datum of plaats) Op 17 november arriveerde in de Nieuwe Waterweg het zeilschip GEERTRUIDA GERARDA, gezagvoerder Kuipers, van Ostende naar Krimpen. Het schip wordt te Krimpen opgelegd. (opm: hier is thuishaven Krimpen a/d Lek bedoeld)


Datum: 19 november 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 november. De Ned. tjalk ALFA, kapt. Beck, van Kalmar naar Gotenburg, is na aan de grond gezeten te hebben met schade Kopenhagen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 17 november. Volgens telegram uit Batavia is de Ned. bark WILLEM EGGERTS, kapt. H. Feyes, aldaar aangekomen met verlies van vele zeilen en geringe schade aan schip en tuig. Overigens alles wel aan boord.


Datum: 21 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 november. In de Noordergronden is een zeilschip gestrand, dat later bleek te zijn de Italiaanse driemast schoener ROMA, met verfhout van Cuba naar Bremen bestemd. De naar de strandingsplaats vertrokken sleepboten ATLAS en HERCULES komen terug. Volgens nader rapport is de tuigage over boord geslagen en zijn tien man en een landskenner alhier aangebracht. De ROMA, een in 1906 van hout te Chiavari gebouwde driemast schoener, groot 592 ton bruto en 505 ton netto, voer onder boekhouderschap van Filippo Abbo te Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam werd heden met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een emmerbaggermolen met hopper en twee schroeven, tevens zuig- en persvaartuig, in aanbouw voor het Italiaanse gouvernement. Het vaartuig heeft de volgende hoofdafmetingen: 64,50 x 10,50 x 5,30 meter. Het is voorzien van de volgende machines:
1) twee verticale compound machines welke elk 300 I.P.K. ontwikkelen. Elk der machines drijft één schroef, terwijl zij tezamen de emmerketting in beweging brengen. Zij hebben een gezamenlijke condensator.
2) Een zandpomp, gedreven door een der hierboven genoemde machines.
3) Een centrifugaal waterpomp, welke in beweging wordt gebracht door een compound machine.
4) Een perspomp in staat 300 m³ specie weg te persen tot een hoogte van 2 meter en een afstand van 600 meter.
5) Een waterpomp voor het mengen van de weg te persen specie, welke wordt gedreven door een speciale compound machine van 100 PK.
6) Een hulpmachine voor het drijven der dynamo.
7) 6 Stoomlieren voor het manoeuvreren van de emmerladder, de ankers, de kettingen, de stortbakken, enz. en een servo-motor voor de beweging van het roer.
De nodige stoom voor al deze machines wordt geleverd door twee marineketels, welke elk een verwarmend oppervlak hebben van 120 m² en werkende met een druk van 8 atm.
Deze baggermolen is in staat met de emmerketting ongeveer 300 m³ grond per uur te baggeren en met de zuigbuis ongeveer 600 m³ op te zuigen tot op een diepte van 15 meter. De hopper heeft een inhoud van 500 m³. De baggermolen is geheel electrisch verlicht.
Het vaartuig kan varen met een snelheid van 8 knopen en zal onder eigen stoom de reis naar Venetië maken. Het is gedoopt VENEZIA.


Datum: 22 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). De nieuwe boten der Stoomvaart Maatschappij Zeeland zullen bij een lengte van 330 à 350 voet en een breedte van 44 à 45 voet, in beladen toestand slechts een diepgang mogen hebben van 12 voet 5 duim. De schepen krijgen elk twee triple expansiemachines met ieder vier cylinder, zodat voor de lage druk twee cylinders aanwezig zijn. Verder is gecontracteerd, dat de schepen op de proeftocht niet 22, als oorspronkelijk gedacht, maar 21 mijl snelheid moeten hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum of plaats). Hedennamiddag werd met goed gevolg van helling no. 1 van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten een stalen zeelichter, genaamd FRIESLAND, ingericht tot vervoer van 1500 ton petroleum of benzine bij 3,50 meter diepgang en bestemd voor de dienst in Nederlandsch Oost Indië. Het schip, lang 65,50 meter, breed 12,25 meter, is door één langsscheeps middenschot en een aantal dwarsschotten verdeeld in tien volkomen oliedichte compartimenten, bovendien in twee cofferdams, twee laadruimen, en een voorpiek. De verlichting van het hele schip is electrisch, wordende de dynamo gedreven door een petroleummotor. Het achterschip is door een gebogen stalen dek geheel beschermd voor overkomende zeeën en voorzien van hekanker en spil. Het vaartuig is als schoener getuigd, geheel gebouwd volgens de hoogste eisen van Lloyd’s en zal na gehouden sleepproeftocht naar Nederlandsch-Indië worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 november. Hedenmiddag is in de nabijheid van het vuurschip Haaks het te Stavanger thuisbehorende Noorse stoomschip HVIDINGSÖ gezonken. De bemanning werd door de stoomtrawler BATAVIER II gered, die naar IJmuiden heeft koers gezet. Het stoomschip HVIDINGSÖ, ex ALPHA, groot 415 ton bruto en 248 ton netto, werd in 1891 te Thorskog van hout gebouwd. Het was eigendom van de A/S D/S Hvidingsö (N.B. Sörensen) te Stavanger.
Uit IJmuiden meldt men ons nader, dat de stoomtrawler BATAVIER II hedenmiddag arriveerde met elf schipbreukelingen aan boord, zijnde de geredde equipage van het Noorse stoomschip HVIDINGSÖ, met een lading graan van Nakskov naar Rotterdam bestemd. Spoedig na de redding der equipage zonk het stoomschip, dat zeer zware slagzij had, op ongeveer 2 mijl west van het Haaks vuurschip, waar het gevaarlijk voor de scheepvaart ligt.


Datum: 24 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 november. Het heden van Rotterdam te Barry aangekomen Nederlandse stoomschip JOHANNA, om aldaar voor Caen te laden, is op de rede van voornoemde haven op drift geslagen en met het Engelse stoomschip HELMSDALE in aanvaring geraakt, waardoor van de JOHANNA de beplating van het achterschip en de schroef werden beschadigd. De JOHANNA is in dok gegaan. Volgens een telegram van de gezagvoerder, door de rederij alhier ontvangen, is de schade niet ernstig en is men met de belading begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 november. Door de bergingsdienst Gebr. Zur Mühlen werd heden alhier aangebracht enige kompassen, instrumenten, lantaarns en diverse voorwerpen, afkomstig van het Italiaanse schoenerschip ROMA, Het schip zit half vol water, doch de positie is overigens onveranderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 november. Van het zeilschip ROMA is een groot wrakstuk, bestaande uit het dek en een gedeelte van de romp bij het fort Harssens te Nieuwediep aangedreven. Enige balken zijn opgevist. Het merendeel der lading drijft echter de Zuiderzee in.


Datum: 25 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 november. Heden is van hier vertrokken de sleepboot THAMES naar Rotterdam met de oude sleepboot SIMSON op sleeptouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 november. Het stoomschip SANTDUO vertrok gisterenmiddag van Algiers naar Middlesbrough. (opm: laatste vertrek voor haar vergaan)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 24 november. Heden arriveerde alhier de sleepboot THAMES met de oude sleepboot SIMSON op sleeptouw, van Nieuwediep naar Hendrik Ido Ambacht om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 november. Heden werd gerapporteerd, dat op stroom vele drijvende goederen waren gezien, waarbij hout, blijkbaar afkomstig van de schoener ROMA. Een aantal vissers zijn uitgezeild om te pogen de drijvende goederen te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats). Scheepsramp bij Terschelling. Men seint ons hedenochtend van Terschelling: er zit een schip in de gronden. Het is gebroken. Sleepboten en de reddingboot zijn er heen, maar kunnen het schip niet bereiken.
Later seint men ons: Het schip is de Italiaanse schoener FERNANDO, het is geheel verloren. Zeven man van de equipage zijn verdronken, twee man zijn op het schip gebleven, vier man zijn aangebracht. Bij de pogingen tot redding is de reddingboot omgeslagen, drie redders verdronken.
Van Vlieland seint men ons: de FERNANDO, kapt. Francisco Arpe, was met hout op weg van Riga naar Swansea. Tot de twee man, die nog aan boord zijn, behoort de kapitein.
Hedenmiddag seint men ons uit Terschelling: de equipage der FERNANDO bestond uit 14 man. Er zijn er thans vijf aangebracht. Van de twee, die nog op het wrak zitten, ligt er één met gebroken benen. Nu is de reddingboot van Paal 7 uit om te trachten die twee schipbreukelingen te redden. De omgeslagen reddingboot is de WEST-TERSCHELLING, die weg is.
De Scheepvaart verneemt heden van Terschelling: de kustwacht meldt, dat van 12 uur tot 2.30 uur hedennacht af en toe blauw licht is gezien N.W.t.W van de Brandaris. Thans is in die richting een zeilschip te zien, waarvan een der masten nog boven water is, waarin zich nog volk bevindt. De sleepboot ATLAS is in de nabijheid, de sleepboot NEPTUNUS is met de reddingboot van hier vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 november. Het s.s. FARMSUM van Kroonstad naar Amsterdam gesleept door de sleepboten TELEGRAPH en DROMEDES, is in de Oostzee tijdens storm van de sleepboten losgebroken en met eigen kracht behouden te Karlskrona binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Scheepsrampen bij Terschelling. Naar men ons nog meldt zijn er nog pogingen gedaan om de twee op het wrak der FERNANDO achtergebleven ongelukkigen te redden. De sleepboot NEPTUNUS heeft met de reddingboot een tocht gedaan, maar kon door de invallende duisternis het wrak niet meer bereiken, waar dus de kapitein en de gekwetste matroos moesten blijven.


Datum: 26 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Men seint ons hedenochtend van Terschelling: De man met het gebroken been is van het wrak der FERNANDO gehaald, maar kapt. Arpe is verdronken. De redding is geschied door de reddingboot van paal 7, opgesleept door de sleepboot NEPTUNUS. Van andere zijde meldt men ons, dat kapt. Arpe vanmorgen om zes uur overboord gesprongen is en zo de dood gevonden heeft. Uit een telegram uit Cuxhaven aan de Hamburgischer Correspondent zien wij nog, dat de FERNANDO zondagavond (opm: 22 november) van daar naar Swansea was vertrokken, gesleept door de VULCAN. Maandag namiddag ca. 2 uur brak ter hoogte van Terschelling de sleeptros en door het slechte weer kon de verbinding tussen beide schepen niet hersteld worden. De FERNANDO poogde toen zeilen bij te zetten, maar ze vlogen in flarden van de masten. Later verloor de sleepboot het schip geheel uit het oog en moest terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 8 november. Het is nu beslist dat de schade aan het Nederlandse zeilschip ADRIANA veel groter is dan werd verwacht. De reparatiekosten zullen belangrijk zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 november. Het s.s. EMMA, thuisbehorende te Groningen, van Bremen naar Groningen bestemd met een lading stukgoederen, is hier heden door de Duitse sleepboot THOR binnengebracht. Het stoomschip lag op 4 vadem ten anker onmiddellijk aan het strand bij Juist met defecte machine, waar het door de THOR werd aangetroffen.


Datum: 27 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 november. Het schip FERNANDO, waarvan wij meerdere telegrammen onder de gemengde berichten hebben geplaatst, is nu totaal uit elkaar geslagen. Er komt veel hout en ook wrakhout aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 25 november. Het Nederlandse zeilschip MUTATIO is alhier voorlopig gerepareerd. Heden is het schip naar Groningen vertrokken om afdoende te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 november. Het s.s. EMMA hier gister binnengekomen gesleept door de sleepboot THOR is lek. De stoomboot NORDERNEY ligt langszij te pompen en houdt het schip lens. Het ligt nog steeds op orders te wachten.


Datum: 28 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 november. Heden is van hier vertokken de lichter FRIESLAND per sleepboot THAMES naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Gisternacht is, zoals ons met een enkel woord reeds uit Vlissingen gemeld is, op de Noordzee een ongeluk gebeurd dat goed is afgelopen. Bij het beloodsen van het s.s. SAXONIA, bestemd voor Antwerpen, in de omtrek van het vuurschip SCHOUWENBANK, is de jol van de Nederlandse loodsschoener N 15, schipper J. Meijnderts, omgeslagen. Door een ongewone manoeuvre van het te beloodsen schip was de aan het roer zittende zeeloods J. Baart genoodzaakt voor de wind te sturen, wat bij moeilijke zee volgens deskundigen zeer gevaarlijk is, daar een achteroplopende zee het vaartuig dwars kan gooien en om kan doen slaan. Een hoge golf pakte de jol van achteren op en wierp haar zo in de lengte voorover. De man aan het roer werd daardoor wel 7 à 8 meter ver in zee geslingerd, terwijl de overige drie inzittenden, n.l. J.L. van Hoeke, kwekeling 1e klas, W. Rijkeboer, kwekeling 2e klas, en J. But, matroos, zich vastklampten aan de omgeslagen boot. Van Hoeke heeft er een geruime tijd onder gezeten, doch op een gegeven moment voelde hij een been van een zijner kameraden, wat hij vastpakte, en zo gelukte het hem er onderuit te komen. Noch van de loodsschoener noch van het stoomschip had men iets van ’t ongeval bemerkt. Van de schoener, die met flinke vaart opkruiste om zo dicht mogelijk bij het stoomschip te komen en dan vlug de jol te kunnen oppikken, hoorde men plotseling om hulp roepen. In minder dan geen tijd was in de richting van dit hulpgeroep een boei, voorzien van een Helmusapparaat, over boord geworpen. De schoener schoot in zijn vaart de plek des onheils voorbij, doch door een handige manoeuvre van de schipper was deze spoedig over stag. Direct werd een tweede boot uitgezet en op het Helmuslicht aangestuurd, in welks nabijheid de weer rechtgekomen boot dreef. Gelukkig konden allen behouden worden opgenomen.
Gisterenmiddag is de schoener op de haven gekomen. Enige rust zal de getroffenen wel opknappen. De jol is in de donkere nacht verloren gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 november. De stoomschepen EXPORT en IMPORT, die beide een dok naar Para hebben gebracht en thans weer hier binnen zijn, zullen de volgende week weer in de vaart op Londen worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 november. Het s.s. HILVERSUM, van Rafsö naar Zaandam, kwam heden met zware bakboordslagzij alhier aan. Het schip had zwaar stormweer doorstaan, waardoor een gedeelte deklast verloren ging en de brug en de scheepsboten werden ingeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 november. Het s.s. EMMA is hedenmorgen gesleept door de sleepboot AMELAND naar Groningen vertrokken. De eis van de Duitse sleepboot THOR die de EMMA heeft binnengebracht bedraagt 15000 mark voor schip en lading.


Datum: 29 november 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Medan, 29 oktober. Dinsdag is het bergingsvaartuig DORDT van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Belawan aangekomen. Zodra de voorlopige herstelling van de PAHUD, waarmede flink wordt voortgemaakt, voldoende gevorderd is – waarschijnlijk in de loop van november – zal dit schip door de DORDT naar Priok worden gesleept om daar door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij zelf geheel te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 28 november. Heden is van de werf Gusto van de firma A.F. Smulders, alhier, vertrokken de BAGGERMOLEN No. 1, gebouwd voor de haven van Kopenhagen.
Het schip heeft de hoofdafmetingen: lang 34 meter, breed 9 meter, diep 3 meter. Het is voorzien van een compoundmachine van 250 PK voor het drijven der emmerketting en van 6 stoomlieren voor het hijsen der emmerladder, der stortbakken, voor de bediening der ankers en voor het manoeuvreren van het vaartuig. De stoom welke voor al deze machines nodig is wordt geleverd door een scheepsketel met een verwarmd oppervlak van 80 m² en werkend met een stoomspanning van 8 atmosferen. Het schip is geheel electrisch verlicht en de stoom voor de dynamo wordt geleverd door een kleine afzonderlijke verticale ketel welke desnoods ook alle stoomlieren voeden kan.
Deze baggermolen is in staat om ongeveer 250 m³ gewone klei per uur tot op een diepte van 12,75 meter te baggeren. Het opbrengstvermogen in zeer harde klei bedraagt ongeveer 150 m³. Het schip wordt gesleept door de firma L. Smit en Co te Rotterdam.


Datum: 30 november 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 28 november. Volgens telegram uit Frederikshavn is de Groninger 1-mast kof VRIENDSCHAP, schipper N.P. Jensen, van Christiana naar Nordenham bestemd, bij Skiveren gestrand. Een bergingsvaartuig is ter assistentie onderweg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats) Een Engels stoomschip komende van Lissabon dat na het invallen van de nacht buiten de haven van Vigo het anker had laten vallen had – naar Reuter meldt – midden op zee een sloep ontmoet waarop zich 20 man van de equipage van een Nederlands stoomschip, dat gezonken was. De Engelse boot had de mensen aan boord genomen en wachtte het aanbreken van de dag af om in de haven van Vigo te komen.
Nader bericht meldt, dat hier bedoeld is het schip SANTDUO van Van Santen & Co te Rotterdam.


Datum: 01 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 november. Wij vernemen dat door de Salvage Association een speciale expert naar het met schade te Rio de Janeiro liggende Nederlandse schip ADRIANA is gezonden om een expertise over dat schip te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 november. Volgens een telegram uit Vigo is het van Algiers naar Middlesbro bestemde Nederlandse s.s. SANTDUO doordat het lek sprong op zee gezonken. Alle opvarenden werden gered en te Vigo geland. [Door de rederij is een telegram ontvangen dat de bemanning van het s.s. SANTDUO gered werd door het Engelse s.s. READING.]
(De SANTDUO ex KINGSLAND, groot bruto 2016 en netto 1260 reg. ton werd in 1890 te West Hartlepool gebouwd.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Vigo kwam zaterdagavond (opm: 28 november) het onrustbarend bericht, dat een Engels schip, de READING, in open zee een sloep had aangetroffen, bemand met twintig personen van de bemanning van een Nederlands schip dat daar in de buurt gezonken was. Dit bericht wordt bevestigd. Het Nederlandse schip dat vergaan is blijkt de SANTDUO te zijn, die lek geslagen is op reis van Algiers naar Middlesborough. De hele bemanning heeft zich kunnen redden. De READING heeft ze allen aan boord genomen en naar Vigo gebracht. Vandaag zullen ze per scheepsgelegenheid van Vigo naar Rotterdam vertrekken, over Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Van het Nederlandse driemastschip HAINAUT, zondag (opm: 29 november) te Vlissingen gepasseerd naar bestemming Antwerpen, is tijdens de laatste storm een 15-jarige jongen uit de mast gevallen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 30 november. Een partij Riga grenen balken, waarschijnlijk afkomstig van het verongelukte s.s. FERNANDO, is alhier aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van Terschelling meldt men ons: Aan de roeiers der omgeslagen reddingboot van West-Terschelling bij de poging tot redding van de opvarenden der FERNANDO is de hoogste premie, NLG 20 per hoofd, door de plaatselijke commissie uitgereikt, terwijl aan de roeiers der vlet die de drenkelingen redden een beloning van 10 per man is toegekend. Bovendien schonk de hoofdcommissie aan elk der roeiers van de reddingboot, als buitengewone beloning, NLG 30, en aan die van de vlet NLG 10. Ook nam het bestuur op zich de kosten der geneeskundige behandeling van de nog ongesteld zijnde schipper der reddingboot K. Knop en de roeier G. de Beer, en deed aan deze beide een toezegging van NLG 10 per week gedurende hun ongesteldheid.
Ter vervanging van de in de branding gebleven reddingboot zal een zelfrichtende boot alhier gestationeerd worden.
(opm: Drie redders vonden bij deze ramp de dood. Alleen het lijk van de heer D. Former, 50 jaar, in dienst van de Bergingsmaatschappij Zur Mühlen, kon worden geborgen en ter aarde besteld. Artikel bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 29 november. Heden is van hier vertrokken het stoomschip KOZZIKAS (ex SALAK) naar Piræus.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 27 november. Voor het te Delfzijl binnenslepen van het Nederlandse s.s. EMMA wordt door de (opm: Duitse) sleepboot THOR 15.000 mark gevorderd. De machinekamer staat vol water en de boten zijn beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 november. Volgens heden bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen telegram is de te Zuidlaren thuisbehorende houten tjalk FOLKERDINA, schipper Mulder, van Groningen met metselsteen naar Helgoland, bezuiden Helgoland gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 30 november. Schipper Bruins, hier van Harlingen aangekomen, rapporteert bij het Langezand een onder water zittende Friese praam gepasseerd te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Skagen, 27 november. De te Groningen thuisbehorende Nederlandse koftjalk VRIENDSCHAP, met hout van Christiania naar Nederland, is in de afgelopen nacht lek gesprongen en hedenochtend tussen Skiverne en Kandestederne aan de grond gezet. De uit 3 man bestaande equipage is door de reddingboot van Kandestederne gered.


Datum: 02 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vigo, 29 november. Het stoomschip SANTDUO is op ongeveer 65 mijl Noord van Berlengas gezonken

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 december. Volgens een uit Hamburg ontvangen telegram is de naar Manchester uitgaande Nederlandse lichter FRISIA aldaar lek gesprongen. Voor onderzoek is het vaartuig in dok opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 november. De met hout van Zweden naar Groningen bestemde schoener JANTJE is met verlies van zeilen en gedeelte deklast uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 november. Gisterenavond heeft de Nederlandse schoener JANTJE, gesleept door de sleepboot FAIRPLAY V, de reis naar Groningen voortgezet.


Datum: 03 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 december. Volgens mededeling van de Inspecteur van het Loodswezen ligt in het Marsdiep Zeegat van Texel, op ongeveer 52º59’4” N.B. en 0º6’37” W.L. een wrakstuk (gedeelte van een voorschip), vermoedelijk afkomstig van de schoener ROMA.
Een gedeelte van het wrak steekt met stil water ongeveer 3 meter boven water uit, doch stroomt bij doorstaand tij onder; het ligt gevaarlijk voor de scheepvaart. Een wrakton is er bij gelegd, terwijl het ’s nachts volgens de voorschriften wordt verlicht. (opm: zie SCC 040509)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 30 november. De Nederlandse kof VRIENDSCHAP, bij Skiveren gestrand, is totaal wrak geworden.


Datum: 04 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 2 december. De Nederlandse lichter FRISIA is onderzocht. Er moeten zes klinknagels vernieuwd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 1 december. Het grootste gedeelte der inventaris, de gehele deklast en een gedeelte van de ruimlading van de Nederlandse kof VRIENDSCHAP heeft men kunnen bergen.


Datum: 05 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Het hedenmiddag vertrekkende Nederlandse s.s. OLANDA is bij de Petroleumhaven in aanvaring gekomen met het van St. Petersburg komende s.s. NEUMUNSTER, waarbij laatstgenoemd stoomschip zo ernstig beschadigd werd aan de voorsteven, dat de voorpiek vol water liep; het schip is op de waterdichte schotten blijven drijven. De OLANDA heeft eveneens grote schade aan de voorsteven. De NEUMUNSTER zal aan Wilton’s werf repareren.


Datum: 06 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 december. Rijkswerf en particuliere scheepsbouw.
In strijd met een der hoofdbeginselen waarop in 1885 en volgende jaren een reorganisatie heeft plaatsgehad van de rijkswerven wordt sedert 1904 voor het loodswezen, de betonning en de verlichting op ’s rijks werf te Amsterdam allerlei drijvend materiaal aangebouwd dat voordien uitsluitend door de particuliere scheepsbouw werd geleverd. Die aanbouw is belangrijk, omdat o.a. de zeilloodsdienst gaandeweg wordt omgezet in een stoomloodsdienst, waarvoor een groot aantal stoomloodsvaartuigen moet worden aangeschaft, en omdat voor het onderhoud en het geregeld van gas voorzien der gasboeien speciale vaartuigen nodig werden.
Nog vers ligt in het geheugen hoe vorig jaar de minister de particuliere scheepsbouw krenkte door de mededeling ‘dat het voor deze categorie van vaartuigen, die onder de meest ongunstige omstandigheden van weer en zee hun dienst verrichten en derhalve in alle opzichten volkomen deugdelijk moeten zijn samengesteld, wenselijk is, dat zij onder voortdurend onmiddellijk toezicht worden afgebouwd’.
Intussen werd de bouw van het bij de begroting voor 1908 toegestane zevende stoomloodsvaartuig weer aan ’s rijks werf te Amsterdam opgedragen, waar de minister ook het achtste schip zal laten bouwen. Met als nieuwe argument – alhoewel ditmaal niet zo krenkend – dat het ‘voor de behoorlijke voorziening in de dienst van het loodswezen een eerste eis is dat de vaartuigen gereed zijn op de tijd die daarvoor is gesteld. Bij aanbouw door particulieren bestaat deze zekerheid niet’.
Daargelaten of deze redenering juist zou zijn als de rijkswerf stoomvaartuigen in hun geheel kon bouwen, is zij zeker onjuist en onhoudbaar nu de rijkswerf wel de rompen bouwt, doch zowel machines en ketels als de voor de bouw benodigde materialen van de particuliere industrie moet betrekken. Indien aan particuliere werven een tijd van levering werd gegeven zó ruim als waarover de rijkswerf beschikt, zou – force majeure daargelaten – in de regel zeker ver binnen de gestelde tijd geleverd kunnen worden.
Hier volgen enige gegevens over de bouw voor het loodswezen bij de rijkswerf te Amsterdam:
Stoomloodsvaartuig HELLEVOETSLUIS. Opdracht voor de bouw gegeven 6 februari 1904, kiel gelegd 9 mei, te water 14 september, proeftocht 17 en 19 december. Gereed en afgeleverd aan het loodswezen 17 februari 1905.
Stoomloodsvaartuig RESERVE. Opdracht 21 februari 1905, kiel gelegd 26 mei, te water 19 september, afgeleverd 16 maart 1906.
Een betonningsvaartuig met motor en een botter voor het loodswezen. Opdracht 23 en 30 juni 1906. ‘Wegens het niet aanwezig zijn van materialen’ kon eerst eind september met de eigenlijke bouw worden begonnen. Te water gelaten 22 december 1906 en 3 januari 1907. Afgeleverd 4 en 19 april 1907.
Uit deze opgave mag zeker niet worden afgeleid, dat in geval van aanbouw bij particulieren de aflevering later zou hebben plaatsgehad. (opm: bekort)


Datum: 08 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. Het s.s. MERAPI, van de Handelsvereeniging Kian-Gian te Samarang, is met meerdere dekschade te Hong Kong aangekomen.


Datum: 09 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 december. Het stoomschip KATENDRECHT, van Hamburg te Mobile aangekomen, heeft nabij Mobile aan de grond gezeten en bekwam dientengevolge lichte schade.


Datum: 10 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 december. Het stoomschip KINDERDIJK, dat met zware schade te Dordrecht arriveerde, komt heden naar hier en zal bij Bonn & Mees repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 december. Voor het Belgische loodswezen te Vlissingen zal binnenkort de rededienst met roei- en zeilschepen vervallen en zal hiervoor een motorloodsdienst worden ingesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 december. Het stoomschip OLANDA, dat na de aanvaring met het stoomschip NEUMUNSTER bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij wordt gerepareerd, is reeds zo ver hersteld, dat het a.s. maandag de werf zal kunnen verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 december. Het in 1896 door de firma James Laing te Sunderland gebouwde stoomschip CLIO van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, groot 599 ton bruto en 350 ton netto, is naar Griekenland verkocht.


Datum: 12 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 december. Het door de Ned. Scheepsbouw Mij. te Amsterdam aan de Ned. Indische Tankstoomboot Mij. afgeleverde tanklichterschip FRIESLAND, ingericht tot het vervoer van 1500 ton petroleum of benzine, heeft een sleepproeftocht gehouden, waarbij met het geladen schip, gesleept door de zeesleepboot NEPTUNUS de snelheid van 8,24 mijl werd behaald. Daarna vertrokken de FRIESLAND en NEPTUNUS naar Nederlandsch-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

South Shields, 9 december. Het wrak van het Nederlandse schip JOHANNA is heden naar Sunderland gesleept. Nadat de lading zal zijn gelost, zal het waarschijnlijk worden gesloopt. Een slopersfirma heeft het schip gekocht.


Datum: 13 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 december. Lloyd’s expert rapporteert uit Montevideo, dat de Nederlandse sleepboot ROODE ZEE aanzienlijke schade heeft bekomen aan bakboord; 31 platen kunnen op hun plaats worden gevlakt, 14 moeten worden afgenomen en gevlakt en 10 platen moeten vernieuwd worden. Verscheidene spanten zijn beschadigd, de roerkoning is gebogen en de achtersteven is gebroken. Lloyd’s adviseert om een nieuwe steven te zenden. Een deel der lading moet worden gelost om de gehele omvang der schade vast te stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlton, 10 december. Terwijl het stoomschip IJSTROOM achteruit door de Tower Bridge voer, geraakte het in aanvaring met de gesleept wordende met steenkolen geladen lichter ALFRED, die daardoor belangrijk aan stuurboord boven water werd beschadigd.


Datum: 15 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 14 december. Volgens rapport van het hedenochtend van Newcastle binnengekomen stoomschip DAWDON dreef er een verlaten (Engelse?) schoener op ongeveer 8 zeemijlen ten noorden van het lichtschip Maas. De kapitein van voornoemd stoomschip begaf zich aan boord van de schoener en nam de scheepspapieren mede of nam er inzage van. De sleepboten LAUWERZEE, PERNIS en ROTTERDAM vertrokken ter opsporing naar zee. Het gisteren binnengekomen stoomschip EXPORT passeerde waarschijnlijk dezelfde schoener ter hoogte van Schouwenbank. Uit Vlaardingen wordt ons onder meer gemeld, dat zaterdagochtend (opm: 12 december) ongeveer 10 uur de Engelse schoener ARGUS, met steenkolen op reis van Hull naar Plymouth, op 52º02’ N.B. in de Noordzee in hulpbehoevende toestand verkeerde, met de noodvlag in top. Het was stormweer. Het gelukte de bemanning van de Scheveningse logger SCH 239, schipper Roeleveld, drie man der schipbreukelingen te redden. Zij moesten echter zien, dat bij de tweede poging de twee nog achtergebleven mannen dier equipage door het omslaan der roeiboot verdronken. De kapitein was reeds de vorige dag over boord geslagen en verdronken.
De gezagvoerder van het heden te IJmuiden binnengekomen stoomschip VEGHTSTROOM rapporteert gepasseerd te zijn tussen Maas en Scheveningen een ogenschijnlijk verlaten schoener van onbekende nationaliteit. Een boot was in de nabijheid. Van hier vertrok onmiddellijk de sleepboot ADMIRAAL DE RUYTER om zo nodig assistentie te verlenen. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 december. De sleepboten LAUWERSZEE, PERNIS en ROTTERDAM zijn uit zee teruggekeerd zonder iets van de verlaten schoener gezien te hebben.


Datum: 16 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen (geen datum). De nieuwgebouwde torpedoboot G 12, gebouwd op het Etablissement Fijenoord, heeft bij de heden op de rede gebouwde proeftocht 24,65 mijl gelopen. De gecontracteerde snelheid was 24 mijl, zodat de G 12 ruimschoots aan de gestelde eisen heeft voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Advertentie) Bij beschikking van de heer Rechter-Commissaris in het faillissement van de Maatschappij voor Scheeps- en Machinebouw Bergsche Maas, gevestigd te Rotterdam, is bepaald:
1. Dat de indiening van schuldvorderingen aan de curatoren moet plaats hebben voor 1 februari 1909.
2. Dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden op zaterdag 13 maart a.s. voormiddags te 10 uur in het Gerechtsgebouw te Rotterdam
Men wordt verzocht de vorderingen in te willen zenden bij de heer curator Mr. F.J. van Lanschot te ’s Hertogenbosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 14 december. De gezagvoerder van het van Rotterdam alhier aangekomen stoomschip MANNHEIM rapporteert, dat hij op 13 dezer op 52º N.B. en 04º6’ O.L. een ongeveer 3 à 4 meter uit het water stekende mast is gepasseerd, welke aan een wrak vast zat en zeer gevaarlijk voor de scheepvaart wordt geacht. Red: het lichtschip Maas ligt op ongeveer 52º01’06” N.B. en 03º53’09” O.L. Op acht mijl ten noorden van dit lichtschip is een verlaten schoener gezien.


Datum: 17 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. De Nederlandse sleepboot NEPTUNUS met de lichter FRIESLAND van Rotterdam naar Singapore, is gisterenavond te Vigo aangekomen. Op de sleepboot was alles wel, doch door stormweer heeft de FRIESLAND zware schade bekomen, onder andere is het stuurtoestel defect.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania, 13 december. De Nederlandse schoener ZES GEBROEDERS is verschenen zaterdagavond (opm: 11 december) op Bastö gestrand en lost de lading in lichters. Het bergingsvaartuig NEPTUN is bij het schip en tracht de schoener te bergen.


Datum: 18 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 december. Het stoomschip LOPPERSUM, van Riga naar Amsterdam, is alhier met ingeslagen brug aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Luchtvaart. Wilbur Wright had gistermiddag bij le Mans bezoek van een twintigtal leden van de Britse Vliegtoestelclub en heeft toen een paar heel merkwaardige proefvluchten gedaan.
Eerst deed hij een vlucht van 10 minuten, waarin hij zien liet, hoe gemakkelijk zijn toestel wendt. Hij draaide verscheidene malen rond in een cirkel met een diameter niet groter dan 50 meter, en kwam neer op het punt, waar hij opgestegen was.
De tweede vlucht was een oefening voor de poging die Wright wil doen om de prijs van de Luchtvaartclub van de Sarthe te winnen voor het vliegen op een hoogte van 100 meter.
Dadelijk na het verlaten van de houten rail begon het toestel snel te klimmen en na een paar minuten had het een hoogte van 90 meter bereikt. Een ballon aan een touw gaf deze hoogte aan. Langzaam daalde het weer. Toen het op een hoogte van ongeveer 65 meter was, zette Wright zijn motor stop en heel geleidelijk, nog een afstand van 300 meter afleggende, is toen het toestel gedaald. (opm: opgenomen vanwege het curiositeitsgehalte)


Datum: 19 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 december. De Salvage Association heeft uit Rio de Janeiro een telegram ontvangen, dat de zichtbare schade aan het Nederlandse schip ADRIANA drijvende is onderzocht. Aanstaande vrijdag gaat het voor bodemonderzoek in dok en na expertise zal een volledig rapport worden uitgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 december. Volgens telegram uit Ronne, aan de westkust van het eiland Bornholm, is de met petroleum van Hamburg naar Danzig bestemde Nederlandse motorschoener SCANDINAVIA op Amager gestrand. Een tank lekt. Aan Svitzer is om assistentie gevraagd.


Datum: 20 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 november. In het Nieuws van de Dag komt onder andere het volgende voor: Na een reis van 9 dagen is het stoomschip PAHUD, gesleept door het stoomschip TASMAN van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, hedenochtend behouden te Tandjong Priok aangekomen. Zoals men zich zal herinneren, zijn juist zeven maanden geleden, de 21e april, de stoomketels van dit schip door nog niet geheel opgehelderde oorzaak achter elkaar ontploft, waardoor de scheepshuid ter hoogte van het grootspant over een lengte van 30 voet werd weggeslagen en een enorme schade werd aangericht. Het schip zonk hier in de haven van Belawan en heeft daar vier maanden onder water, of liever, in de modder gelegen, voordat men kon beginnen met de voorbereidende maatregelen om het te bergen. Drie maanden heeft men gewerkt om het schip zo ver te herstellen, dat het veilig over zee kon worden gerepareerd. Het stoomschip, dat door de ontploffing leek op twee halve, slecht aan elkaar verbonden stukken, werd door een grote buitenboordsbekisting en van binnen met elkaar kruisende hoekijzers weer aaneen verbonden. En zo werd de reis aanvaard. Zo spoedig mogelijk zal de PAHUD het dok in gaan, waarna het sloopwerk van de verschillende overgebleven fragmenten van ketel en machine kan beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 december. Een bergingsstomer van Svitzer verleent assistentie aan de te Amager gestande motorschoener SCANDINAVIA. Men is bezIg met pompen en hoopt het schip nog heden vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 december. Het op de werf van Bonn & Mees te Rotterdam voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd gebouwde stoomschip GORONTALO zal volgende week van daar naar Vlissingen worden gebracht om alhier ketels en machines in te nemen, die bij ‘De Schelde’ zijn vervaardigd.


Datum: 22 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 december. Door de dikke mist is de binnenkomende dagmailboot ENGELAND op de oostberm van de buitenhaven vastgevaren. Met assistentie van een sleepboot en op eigen kracht was de ENGELAND binnen een half uur weder vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 december. Het stoomschip STELLA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is verkocht om te worden gesloopt. De STELLA, 1503 ton bruto en 929 ton netto, werd in 1871 te Amsterdam gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed hedenavond uitspraak in de zaak tegen gezagvoerder J. Scottee de Vries van het s.s. AMSTELLAND der Kon. Hollandsche Lloyd, aan boord van wiens schip op 31 augustus l.l. op ongeveer 200 mijlen van Rio de Janeiro brand was ontstaan, vermoedelijk door een onbekende persoon veroorzaakt, wiens verkoolde lijk later tussen verbrande en geschroeide balen katoen werd gevonden. Er ontstond toen aan boord onder de plm. 350 passagiers paniek. Enigen hunnen wisten ongemerkt een reddingboot te water te laten en onder het inspringen in die boot zijn er zes Portugezen en Spanjaarden verdronken. (opm: zie ook NRC 041108)
De Raad achtte het ongeluk niet te wijten aan nalatigheid van de gezagvoerder, ofschoon er onvoldoende maatregelen genomen waren om bij een brand de orde te handhaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandelde vanavond de zaak tegen schipper H. Kelder (opm: Harm Kelder uit Ulrum) van het tjalkschip ANNA CATHARINA, dat op 4 november l.l. van Aluis (opm: bedoeld is Ahus) met graniet voor Stettin op Westergrond gestrand en vol water gelopen is. De opvarenden, behalve Kelder bestaande uit een knecht (opm: stuurman Pronk), zijn 21-jarige dochter en nog twee jongere kinderen, werden gered. De drie laatste op noodseinen van een boot uit Swinemünde, terwijl later schipper Kelder met zijn knecht met eigen boot de wal kon bereiken.
De kapitein verklaarde in de avond van 4 november tot op 3 mijlen van Swinemünde gekomen te zijn. Op een diepte van ongeveer 6 vadem water schoot de wind plotseling uit, zodat het schip overstag moest, doch niet naar het roer luisterend viel het over stuurboord. Herhaaldelijk werd beproefd overstag te gaan. Te 7 uur werd het anker uitgeworpen en te 9 uur raakte het schip dicht bij de haven aan de grond. Op een noodsein kwam de loodsstomer bij het schip waarmede de drie kinderen naar Swindemünde gebracht werden. Het schip was in 1898 gebouwd en verleden jaar nog goed nagezien. Schip en lading gingen verloren.
De uitspraak is later.


Datum: 23 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 december. De motorschoener SCANDINAVIA heeft door de stranding bij Amager zware bodemschade belopen, die door duikers voorlopig wordt gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 november. De Java Bode deelt onder meer mede, dat de nieuwe ketel en nieuwe machinerieën, die voor het stoomschip PAHUD besteld zijn, eind april 1909 verwacht kunnen worden en dat waarschijnlijk het gehele middengedeelte van de romp vernieuwd zal moeten worden. Men verwacht, dat het stoomschip eerst over tien tot twaalf maanden weer in de vaart zal komen.


Datum: 24 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Volgens rapport van de experts uit Rio de Janeiro wordt de schade aan het schip ADRIANA geschat op GBP 2100. Waarschijnlijk zal het schip worden afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Vigo, 18 december. De reparaties aan het roer van de hier met schade binnengelopen zeelichter FRIESLAND zijn zonder verwijl ter hand genomen en wanneer dag en nacht wordt doorgewerkt, kunnen de reparaties in drie dagen zijn afgelopen. De onkosten worden geschat op GBP 70. (red: De sleepboot NEPTUNUS met de lichter FRIESLAND zette gisteren de reis van Vigo naar Singapore voort.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Hedenavond stelde de Raad van Tucht voor de Koopvaardij een onderzoek in naar het vergaan van het Nederlandse s.s. SANTDUO van de firma Van Santen & Co te Rotterdam, gezagvoerder Klaas Ree.
Blijkens de te Antwerpen afgelegde scheepsverklaring was de SANTDUO de 23e november met een lading ijzererts van Algiers vertrokken met bestemming Middlesborough. Het schip was dicht en vast en volkomen zeewaardig. In de Middellandse Zee had men goed weer, in de Spaanse Zee een hoge noordwestelijke deining, zodat het schip stampte en slingerde. De 27e november passeerde men op acht mijl afstand de Burlings en vandaar werd om de noord gekoerst.
’s Avonds om 11 uur van diezelfde dag rapporteerde de eerste-machinist dat door hem een stoot was gevoeld en dat het schip veel water maakte. De kapitein liet ieder die geen wacht had aan dek komen, en nadat het ongeval door hem was geconstateerd gaf hij bevel om de boten gereed te maken. Inmiddels werden alle pogingen in het werk gesteld om schip en lading te behouden, doch daar het water in de machinekamer een paar voet op de vuurplaat was gestegen en de vuren uitgingen werd besloten het schip te verlaten. Om 12 uur ’s nachts verliet men het schip; het water stond toen 9 voet in de machinekamer. Te 1 uur kwam een stoomschip in zicht. De schipbreukelingen schoten enige vuurpijlen af en werden door het vaartuig – het Engelse s.s. READY – opgemerkt, opgepikt, en de 28e november te Vigo geland. Kort nadat men de SANTDUO had verlaten verdween het in de golven.
De eerste-machinist voegde aan deze nog verklaring toe, dat hij om kwart voor elven een stoot voelde, welke werd gevolgd door een hevig inbruisende dikke straal water achter de condensor. Nadat voorzorgsmaatregelen genomen waren werd de machinekamer verlaten, het water was toen tot 3½ voet boven de vuurplaat gestegen. De kracht van het instromende water was van dien aard, dat de oorzaak van het ongeval niet kon worden nagegaan.
Behalve de gezagvoerder en de eerste-stuurman Wm. Fries, die buiten ede werden gehoord, waren vier getuigen gedagvaard.
De gezagvoerder verklaarde dat de eerste-stuurman op de bewuste avond de wacht had. Hij lag in kooi, toen de eerste machinist hem kwam zeggen dat het schip gestoten had. Hij zag in de machinekamer een dikke straal water die wel twee meter omhoog spoot. Hij vermoedt dat het schip op een wrak is gestoten. Het schip was 18 jaar oud, maar er mankeerde niets aan. In april is het nog tegen de vierjaarlijkse survey in het dok geweest. Daar het in de Waterweg aan de grond gezeten had zijn toen twee platen in de voorsteven vernieuwd. Na die tijd is niet meer gestoten. De scheepspapieren met het journaal, de zeilaanwijzingen en de logarithmentafels zijn door hem aan de tweede-stuurman afgegeven, doch het journaal, de zeilaanwijzingen en de logarithmentafels zijn op onverklaarbare wijze verdwenen, waarschijnlijk zijn ze over boord gevallen.
De eerste-stuurman, die de wacht had, verklaarde voor elven te hebben waargenomen dat het schip met een ruk zwaar naar stuurboord overhelde. Kort daarop hoorde hij rumoer in de machinekamer en snelde de eerste-machinist naar dek. Getuige zag het water door de machinekamer bruisen.
De eerste-machinist C.A. Hofman, vervolgens gehoord, zegt een stoot te hebben gevoeld alsof het schip over iets heen gleed; het helde over naar stuurboordzijde. Wat de oorzaak is weet hij niet; uitgesloten is dat de as gebroken is en een gat in het achterschip geslagen heeft. In april is het schip nog onderzocht, op de lensleidingen en de condensor na.
De tweede-stuurman H. Kuipers verklaart helder wakker in kooi gelegen te hebben, toen hij duidelijk waarnam dat het achterschip zwiepte. Journaal en verdere scheepspapieren zijn hem door de gezagvoerder overhandigd en hij gaf ze weer over aan iemand in de boot, maar weet niet aan wie. Waarschijnlijk is het journaal enz. buiten boord gevallen.
De donkeyman J. de Jong had de wacht in de machinekamer; hij heeft nog bij het pompen geholpen, doch het pompen hielp niet.
De bootsman L. Londema lag in kooi te slapen, toen hij gewekt werd omdat de machinekamer water maakte.
De Raad van Tucht schorste daarop het onderzoek. (opm: bekort)


Datum: 25 december 1908


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 december. Het s.s. GORONTALO, van de Rotterdamsche Lloyd, kwam heden, gesleept door de GOUWZEE en ROZENBURG, hier aan tot innemen van machines en ketels op ‘De Schelde’.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 24 december. Heden is van de werf Gusto, van de firma A.F. Smulders, naar Venetië vertrokken de zeewaardige zuiger PO met perspomp en twee schroeven, gebouwd voor rekening van de Italiaanse regering.
Het vaartuig heeft als hoofdafmetingen 30,00 x 6,00 x 2,20 meter. Het is voorzien van een compound machine van het marinetype met oppervlakscondensatie, 150 PK ontwikkelend voor het drijven van de zandpomp en de twee schroeven, een boegstoomlier voor het ophalen van het anker en de grondzuigbuis en een achterstoomlier.
De stoom voor al deze machines wordt geleverd door een scheepsketel met terugkerende vlam, een verwarmend oppervlak van 60 m², en werkende met een druk van 8 atm.
Deze zuiger is in staat 400 m³per uur op te zuigen tot op een diepte van 7 meter en dit weg te persen door een drijvende buisleiding van 100 meter lengte. Het vaartuig zal een snelheid hebben van omstreeks 8 knopen en maakt de reis naar Venetië onder eigen stoom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). De stranding van Hr.Ms. EVERTSEN. Naar aanleiding van de pleidooien op 3 dezer voor het Gerechtshof te Amsterdam gevoerd, toen daar in hoger beroep van het vonnis der Rechtbank te Alkmaar de zaak diende van de vergoeding voor de verleende assistentie bij de stranding van het oorlogsschip EVERTSEN voor de haven van IJmuiden – de firma Zur Mühlen eiste NLG 120.000, de firma Van Eyk, reder van de sleepboot WILLEM, NLG 20.000 hulploon; de staat bood resp. NLG 25.000 en NLG 4000 aan, de rechtbank wees resp. NLG 32,000 en NLG 8000 toe – werd heden door het O.M, advocaat-generaal Mr. Pleyte, conclusie genomen.
Zijns inziens had de Alkmaarse rechtbank terecht de scheepsverklaring niet als bewijs toegelaten, wijl die op enkele punten niet nauwkeurig was. Daarmee toch zou het journaal verband moeten houden; mannen van de handel hechten aan het journaal als bewijskracht. Intussen was dit voor sleepboten zo kort bij de kust ook niet doenlijk. De verleende hulp dient echter niet te worden onderschat. Immers, hoe voortreffelijk de EVERTSEN ook was uitgerust, toch verloor zij anker en ketting, en deden de trossen van de sleepboot goede dienst. Dat de hulp in zo korte tijd baatte, mocht geen reden geven die geldelijk te onderschatten. Spreker vergelijkt dit bij de spoedige, krachtdadige hulp in de arts bij een operatie. Snelle hulp dient dubbel te worden beloond. Het zou anders een premie zijn op langzame hulp. Nochtans, omtrent de grondzeeën en veel wat de EVERTSEN kan hebben bemoeilijkt, wilde spreker niet oordelen, leek als hij zich gevoelt. Ook wat de hulp betreft, door de WILLEM (van de firma Van Eyk) verleend, gelooft spreker dat de manoeuvre zeer gevaarlijk voor haar was. Doch ook hier is meer licht nodig. In beide zaken concludeerde spreker, dat wenselijk was deskundigen te benoemen.
Omtrent deze conclusie zal het Hof zich 29 januari e.k. verklaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 december. De motorschoener SCANDINAVIA vertrok gisterenochtend na voorlopige reparaties, gesleept van Ronne naar Danzig, alwaar zij hedenochtend arriveerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 december. De van Wilhelmshafen door de sleepboot SEINE naar hier gesleept wordende baggermolen DORDRECHT is gisteren in het Westgat tussen Noord- en Zuiderhaaks gezonken. De opvarenden werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 december. Het stoomschip GORONTALO kwam heden, gesleept door de sleepboten GOUWZEE en ROZENBURG, hier aan tot het innemen van machine en ketels bij de werf ‘De Schelde’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 24 december. Heden is van de Werf Gusto van de firma A.F. Smulders naar Venetië vertrokken de zeewaardige zuiger PO, met perspomp en twee schroeven, gebouwd voor rekening van de Italiaanse regering. De hoofdafmetingen zijn lengte 30 meter, breedte 6 meter en holte 2,20 meter. Het is voorzien van een compoundmachine van het marinetype met oppervlakte condensator, 150 I.P.K. ontwikkelend, voor het drijven van de zandpomp en twee schroeven, een boegstoomlier voor het ophalen van het anker, en een achterstoomlier. De stoom wordt geleverd door een scheepsketel met terugkerende vlam en een verwarmd oppervlak van 60 m² en een stoomdruk van 8 atm. Deze zuiger is in staat om 400 m³ per uur op te zuigen tot een diepte van 7 meter, en dit weg te persen door een drijvende buislengte van 100 meter lengte. Het vaartuig zal een snelheid hebben van 6 knopen en maakt de reis onder eigen stoom.


Datum: 27 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 26 december. Het Engelse stoomschip KYLERONA, thuis behorende te Sunderland, gesleept wordende door de Nederlandse sleepboot SCHELDE van Drontheim naar Sunderland, is 21 december des namiddags tijdens harde wind lek gesprongen en gezonken op 60º57’ N.B. en 01º45’ O.L. De bemanning werd door de sleepboot gered en 24 december des avonds te Maassluis geland. Nog dezelfde avond vertrok zij per Harwichboot naar Engeland.


Datum: 28 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 december. Van de Nederlandse schoener HARMANNA ALBERDINA, op 17 november van Pillau naar Gefle vertrokken, heeft men sedertdien niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 december. De Java Bode deelt mede, dat voor enige maanden scheurtjes in de ketels van het aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij toebehorende stoomschip DUYMAER VAN TWIST zijn ontdekt. Deze bodem is niet meer in de vaart geweest en krijgt nieuwe ketels. (opm: dit schip is een zusterschip van de PAHUD, waarop een ketelontploffing plaats vond)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 december. De Java Bode deelt mede: Nu het zo zwaar geteisterde stoomschip PAHUD in dok staat, is gebleken, dat ook de bodem van het middenschip zwaar te lijden heeft gehad en algehele vernieuwing behoeft. Thans staat het schip droog om het volkomen waterdicht te maken, hetgeen te Belawan slechts onvoldoende kon geschieden door gebrek aan vereiste hulpmiddelen. Vervolgens gaat het schip op de helling voor de herstelling, waarna de inmiddels uit Europa te ontvangen machines er in kunnen worden geplaatst. Men rekent op acht maanden arbeid. Het ganse ongeluk zal de Koninklijke Paketvaart Maatschappij wel ongeveer vier ton kosten.


Datum: 29 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 28 december. In haven no. 1 is het Nederlandse stoomschip EMMA met de sleepboot ILSE in aanvaring geweest, waardoor laatstgenoemd vaartuig in de midscheeps werd getroffen, zwaar beschadigd en lek werd, elf spanten braken en vier platen werden beschadigd, enige stoompijpen zijn lek gesprongen en is de machine een weinig ontzet. De EMMA bleef onbeschadigd.


Datum: 30 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 december. De Nederlandse tjalk HARMINA, kapt. Bakker, is gisteren met gebroken zwaard van Krageroe alhier aangekomen. Tijdens de reis is de kok verdronken.