Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezig jaargangen:
Start - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1860


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1860


04 mei 1860


 SAB - Samarangsch Advertentieblad

Ternate, 7 april. Er heeft hier een ongeluk plaatsgevonden, dat voor de toeschouwers een majestueus schouwspel opleverde en wel enig in zijn soort genoemd mag worden, namelijk het verbranden van de bark FATUL KARIEM (opm: FATHUL KARIM), gevoerd door de Arabier Achmed Fagie (opm: sech Achmad bin Oemar Fagie). Dit schip arriveerde hier enige dagen geleden met 700 ton steenkolen; nauwelijks 200 ton gelost zijnde, werd ’s morgens van gemelde datum ontdekt, dat de kolen aan het broeien waren en de hitte reeds een bijzonder hoge graad bereikt had. Onmiddellijk werd alles in het werk gesteld om de voortgang van de brand te stuiten, doch, zoals later bleek, moeten de kolen reeds sedert geruime tijd aan het broeien zijn geweest, want de vlam brak bijna overal tegelijk uit. Eerst werd getracht om het vaartuig te doen zinken door gaten in de romp te kappen, doch wegens de enorme sterkte van het vaartuig gelukte dat niet. Later werd op hetzelve geschoten doch ook dit had geen de minste uitwerking; ondanks alle aangewende pogingen door de heren M.D. van Duivenbode, Vos (command.) en Servatius, officieren van Zr.Ms. stoomschip ETNA, in het werk gesteld, brak tegen 6 uur de vlam met zulk een geweld uit, dat ten 7 ure reeds de bezaanmast, ten 9 ure de grote mast en ten 11 ure de fokkemast viel. Het schip heeft tot de volgende morgen 9 uur gebrand, toen het door de deining en het inslaan van het water zonk. De boeg was gelukkig op een zandbank geraakt, zodat de eigenaar het ijzerwerk, koper, zeilen, touwen, bagage, enz. gelukkig nog heeft kunnen redden. Door dit ongeluk zijn ruim 500 ton steenkolen verloren gegaan. (opm: de FATHUL KARIM was de 26e maart te Ternate met 700 ton Gouvernements-steenkolen aangekomen)