Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1891


Datum: 01 januari 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het Nederlandse stoomschip AMSTELSTROOM, van Londen herwaarts, ligt met gebroken schroefbladen bij Velsen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 30 december 1890. Gisteravond had alhier de aangekondigde uitreiking van de medailles en getuigschriften plaats aan de bemanning van de reddingboot PRINS HENDRIK van de Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij, voor de redding van de equipage van het Engelse schip DUNROBIN. De burgemeester van Brouwershaven, de heer Corn. Bosman, deed dit van die door de Koning en de agent van de genoemde Reddingmaatschappij de heer G.A. de Kater van die door deze maatschappij toegekend aan J. de Korte, W. Meerman, J. Vermeulen en P. Vermeulen, de laatste als waarnemend loodsschipper, die met de loodsafhaalkotter de reddingboot naar de strandingsplaats bracht. Beide heren hielden daarbij toepasselijke aanspraken en brachten hulde aan hun moed en zelfopoffering. Het deed hun leed dat hierbij ook niet konden tegenwoordig zijn de twee andere redders, de varensgezel M. Bouwman, die inmiddels was overleden en de loodsleerling C. de Voogd hier niet meer aanwezig en die door de vorst verhinderd was daartoe over te komen.
Schipper J. de Korte dankte namens de redders genoemde heren voor de uitreiking, de gesproken woorden en de moeite die zij daartoe hadden aangewend.
(opm: enigszins bekort).

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 december 1890. Tengevolge van de zware ijsgang op de Schelde mogen stoom- en zeilschepen vanaf heden niet meer naar Antwerpen opvaren. Het aantal schepen dat in onze havens ligt, staat dus bij aanhoudende vorst vermeerderd te worden.


Datum: 02 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 31 december. Het in aanbouw zijnde loggerschip op de werf van de heer P. de Zeeuw is aangekocht door de heer G. Vriens alhier en zal gevoerd worden door schipper Jan Wapenaar. Het is bestemd voor de haring- en beugvisserij.
Onmiddellijk is op dezelfde werf de kiel gelegd voor een loggerschip op de koop of voor eigen rekening.
(opm: uit het tweede gedeelte van dit bericht zou kunnen worden opgemaakt, dat het in het eerste gedeelte genoemde schip op 31 december 1890 is te water gelaten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrit Jan Boelen, makelaar, presenteert ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 26 januari 1891, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal Frascatie in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag te verkopen: het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip genaamd: MACASSAR, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. C.K. Koenes. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 347,91 tonnen en zulks met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en ander scheepstoebehoren, nader bij afzonderlijke inventaris omschreven. Genoemd schip ligt in de Westerhaven te Rotterdam en is dagelijks te bezichtigen. Nadere informaties bij genoemde makelaar en bij de cargadoors De Vries & Co te Amsterdam en Kuyper van Dam & Smeer te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 18 januari 1891, des middags ten 12 ure, in de zaal van het gebouw Pro Patria aan de Scheepsmakershaven no. 29, publiek veilen het Italiaans, snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip CONFIDENZA, volgens Italiaanse meetbrief lang 45 meter, wijd 9,70 meter, hol 5,92 en alzo groot netto 341,62 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende aan de werf van de heren Gebroeders Van de Wetering, Westkous te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk worden geveild: een chronometer, van Bliss & Creichton, New York no. 557, te bezichtigen aan boord van bovengenoemd schip. Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars; zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  JB - Javabode

Gisteren ochtend is de eerste boot van de Koninklijke Paketvaart-Maa tschappij in geregelde dienst van hier vertrokken. Het was de DE CARPENTIER, die naar Samarang en Soerabaja ging. Het schip behoort tot de snelstvarende van de maatschappij en ziet er zeer geriefelijk en keurig uit. De hutten zijn alle voorzien van twee kooien, de ene langsscheeps onder de wijde patrijspoort, de andere dwars daar boven, zodat alleen de voeteneinden onder elkaar zijn. Het was-toestel kan tegen de wand worden opgeslagen en neemt dan zeer weinig plaats in. Het salon is ruim en biedt zo op de draaistoelen aan de tafel als achter op een paar banken aangename gelegenheid tot zitten. De betimmering is bijzonder fraai en niet minder zijn dit de daartegen aangebrachte bruine en blauwe Delftse tegelschilderijen. De badkamers, van een waterbak en een douche-toestel voorzien, nodigen tot gebruikmaking uit en evenzeer doen dit de andere gelegenheden. Het bovendek loopt over het gehele schip en laat dus uitgestrekte wandelingen toe, terwijl stevige stoelen en banken zo tot rusten als tot luieren aansporen. En wat van niet weinig belang is – te dezen opzichte gaan wij af op hetgeen een der opvarenden met opgewondenheid vertelde – een ventilatie-inrichting zorgt gedurende de vaart voor een voortdurende luchtstroom door salon en hutten, zodat daar nooit een benauwde atmosfeer kan heersen, terwijl de verlichting, een elektrische, geen warmte verspreidt. Wanneer nu de tafel zo goed is als de zorgen er aan besteed doen verwachten, dan kan men veilig zeggen, dat op een stoomschip als de DE CARPENTIER alles is gedaan om een zeereis zo min mogelijk onaangenaam te maken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een best onderhouden Roefschip met complete inventaris, groot 21 ton. Eigen aan en te bevragen bij L.J. Post te Oudebildtzijl.


Datum: 03 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 januari. Het Noorse barkschip RAGNA, kapt. Olsen, is geheel wrak. Slechts kleren en een sloep werden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 december. Vrachten. De laatste geldcrisis te Londen oefende een nadelige invloed uit op de suikervrachten gedurende de laatste 14 dagen en de afsluitingen bepaalden zich merendeels tot het vervoer van andere producten. Naar Holland werd een zeilschip opgenomen voor een gemengde lading van de noordkust van Java naar Amsterdam. Naar Kanaal v.o. (opm: voor orders) werd niets afgedaan, doch bestaat er nog enige vraag naar zeilschepen van 1000 tot 1100 tons reg. voor suiker met de Sont en Oostzee opties. Naar Lissabon v.o. werd een schip bevracht voor suiker naar de Middellandse Zee, Sont en Oostzee opties, terwijl voor copra een schip van 6/800 tons reg. nog gezocht wordt. Naar Amerika is de vracht voor een schip van 1000 tons reg. om te Batavia, Macassar en Padang koffie en lichte goederen voor New York te laden, nog aan de markt. Naar Australië kunnen nog enige zeilschepen geplaatst worden om suiker voor Sydney, Melbourne of Auckland te laden, terwijl men nog steeds stoombootruimte zoekt voor kapok naar Melbourne en Sydney. Naar Delagoa Baai werd een schip in de plaats van de BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAEL afgesloten voor een lading dwarsliggers tot 85 cents per ligger.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip BROMO NLG 70 koffie, NLG 85 huiden, NLG 40 rijst, NLG 50 tabak, naar Holland via Marseille; stoomschip PRINSES MARIE idem naar Holland via Genua; SMEROE in de roes bevracht voor NLG 23.500 naar Amsterdam; Noorweegs SELADON 27/6 (opm: 27 shillings 6 pence) suiker in krandjangs met de middelzee (opm: bedoeld zal zijn Middellandse Zee, zie hierboven), Sont en Oostzee optie, en Oostenrijkse NEMIRNA losgestuwde copra tot geheime vracht, beide naar Lissabon v.o. Engelse CHESHIRE een lading dwarsleggers tot 85 c. per stuk naar Delagoa Baai.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse SLAMAT en Engelse VANDALIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 30 december. Het stoomschip MAASDAM ligt nog voorgaats. De MERAPI zit nog aan de grond. Wind Oost met veel drijfijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 december. Het barkschip BACKWORTH, groot 305 ton, gebouwd in 1866, heeft in veiling NLG 6.410 opgebracht, en zal thans onder boekhouderschap van de heer F.L. Drenth te Oude Pekela bevaren worden (opm: als ALBION) door kapt. J.D. Duit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Het schip BAARN is volgens brief van kapt. S.R. Brouwer, de 7e november 1890 van Ternate naar Talisse en Kwadang vertrokken, naar buiten gesleept wordende door de mailboot SINDORO, aangezien men sedert drie dagen vergeefs getracht had de rede zeilende te verlaten. Het schip had de 14e oktober ‘s avonds door harde wind voor circa NLG 800 schade aan trossen en koper bekomen, die geheel is hersteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 december. Het stoomschip KONINGIN EMMA zit tussen hier en Velsen in het ijs vast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 december. Het stoomschip MAASDAM, van New-York, is hedenmorgen vroeg binnenkomende, op het Zuiden aan de grond gevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 januari. Het stoomschip MAASDAM is vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 december. Het stoomschip WERKENDAM, van Amsterdam hier aangekomen, heeft een stormachtige reis herwaarts gehad. Enige tussendeks passagiers hebben verwon-
dingen en andere letsel bekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. Gisteren ochtend zijn een drietal stoomschepen van de Koninklijke Paketvaart-Maa tschappij door enige daartoe uitgenodigde hoofd-ambtenaren en hoofd-officieren bezichtigd, en gisteren avond hebben zeer vele dames en heren gebruik gemaakt van de gelegenheid om de COEN te bezoeken. Des morgens stond een déjeuner, des avonds een diner klaar en zo talrijk waren bij dat laatste de aanzittenden, dat zij tot drie malen de plaatsen aan tafel vulden. Aan de algemene ingenomendheid werd uiting gegeven door de heer C. Schreutelkamp, die een toost instelde op de hoofd-agent der maatschappij, de heer Op ten Noort.
Aan de korte beschrijving, die wij gisteren van de DE CARPENTIER hebben gegeven, en die ook op de andere schepen past, kunnen wij nog toevoegen, dat zich aan boord een vrieskamer bevindt.


Datum: 04 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 3 januari. Het alhier liggende barkschip CONFIDENZA is voor geheime prijs uit de hand verkocht, en zal naar wij vernemen, onder Nederlandse vlag gaan varen (opm: als NIJENSTEIN).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 januari. Loodsboot DE SCHELDE, terug van het vuurschip van Terschelling, heeft hier binnengebracht de beide voor IJmuiden gestationeerde loodskotters, daar deze door het vele ijs op zee niet langer gaande konden blijven. De zee lijkt één groot ijsveld.


Datum: 05 januari 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 januari. Thans is hier alles ijs; zowel de haven als in zee is alles met een dikke ijsvloer bedekt. Men loopt over het ijs de Noordzee op, en nergens is nu meer water te zien. De ALERT, Hullse boot, 23 december binnen gelopen, beproefde gisteren tevergeefs naar buiten te komen; het openzagen van een geul baatte ook al niet. De boot is dus blijven liggen. De SWANLAND, insgelijks te Hull thuis behorende, beproefde binnen te lopen, maar heeft het niet verder kunnen brengen dan Stortemelk en is daarop teruggekeerd. Men kan dus constateren, dat onze haven voor de stoomvaart gesloten is, iets, wat in jaren niet is gebeurd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Workum, 2 januari. Bij de heer R.J. Visser, palingreder alhier, is telegrafisch bericht ontvangen, dat schipper F. Reijenga, voerende de palingschuit MENTOR, door een noodlottig toeval te Londen is verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop gevraagd: een Roefschip, ter grootte van 20 á 25 ton, met opgaaf van hoedanigheid en prijs.
Franco brieven, onder letters A B, aan het hulppostkantoor te Koudum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een degelijk, wel onderhouden vaartuig, zijnde een overdekt bewegerd Tjalkje, groot 31 ton, met complete inventaris, in eigen gebruik bij de weduwe P. Veltman en liggende ter bezichtiging in de Stadsgracht, aan de nieuwe kade, nevens de Hooibloksteeg te Sneek.
Nadere informatie zijn te bekomen ten kantore van den zaakwaarnemer Hijlkema aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd op 5 maart drie gehuwde scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, voor vast werk, bij J. v.d. Werf te Kootstertille.


Datum: 06 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 januari. In de Buitenhaven is men met het uithakken tot aan de Velserbrug gevorderd, het gaat zeer langzaam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. Volgens bij de Scheepvaart Maatschappij Zuid-Holland ontvangen telegrafisch bericht van de gezagvoerder D. Gomes arriveerde het schip NOACH IV, de 10e oktober 1890 uit Padang vertrokken, de 4e januari te New York.


Datum: 07 januari 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 januari. Het stoomschip HOLLAND, gisteren van hier naar Londen vertrokken, is heden met defecte machine uit zee teruggekeerd en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 januari. De Schelde ligt bevloerd met een ijskorst zo dik, dat men sinds mensenheugenis niet meer kan herinneren, dat de scheepvaart zo ernstig en zo lang gestremd is geweest. Ongeveer 70 stoomschepen liggen reeds in de havens van Vlissingen en dat aantal zal ongetwijfeld toenemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van New York te Rotterdam. SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 2 dezer van Buenos Ayres, naar Amsterdam; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Southampton; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap Vincent; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Port Said; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Genua; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; OBDAM, van de N.A.S.M, 4 dezer van Rotterdam vertrokken naar New York, vertrok 5 dezer van Boulogne; UTRECHT, arriveerde 4 dezer van Batavia via Marseille te Rotterdam; NOORDBRABANT, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said en de 5e van Suez.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 januari. Gedurende het jaar 1890 zijn de haven hier binnen gekomen:
1 Nederlands stoomschip, 113 Nederlandse zeilschepen, 265 Engelse stoomschepen,
11 Duitse zeilschepen, 32 Duitse stoomschepen, 20 Noorse, 5 Zweedse, 3 Deense en
3 Russische zeilschepen.
Uitgegaan in datzelfde jaar: 132 Nederlandse zeilschepen, 264 Engelse stoomschepen,
15 Duitse zeilschepen, 32 Duitse stoomschepen, 20 Noorse zeilschepen, 5 Zweedse,
3 Deense en 3 Russische zeilschepen. In ’t geheel zijn dus binnen gekomen 453 en uitgegaan 474 bodems.


Datum: 08 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam wordt ons gemeld: Heden ochtend zijn door de Stoomvaart Maatschappij Nederland 250 man aan het werk gesteld om een ijsvlakte uit te zagen, groot genoeg om de PRINS VAN ORANJE, die aan de Handelskade gemeerd ligt, te doen zwaaien. Dit werk geschiedt onder toezicht van de heer H. Strengers, opzichter van Openbare Werken, en van de heer M. de Bruijn, opzichter van de Gebroeders Goedkoop, die op zich hebben genomen dit werk te verrichten, weer en wind dienende.
De ijsoppervlakte, die uitgezaagd moet worden, is groot 10.000 m², over een dikte van gemiddeld 50 cm. Zodra de PRINS VAN ORANJE gezwaaid is, wat nog wel enige dagen zal duren, moet deze geijst worden naar IJmuiden, ten einde de KONINGIN EMMA tegemoet te gaan. Deze boot wordt uitgezaagd voor rekening van de nieuw gestichte Vereeniging tot bevordering van Handelsbelangen, die NLG 40.000 van verschillende rederijen ter beschikking heeft gekregen. Het uitzagen geschiedt met drie zaagsneden over de lengte van het Noordzeekanaal, tot een breedte van 13 meter over de geul. De KONINGIN EMMA loopt alsdan full speed over het aldus gebroken ijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 januari. Het stoomschip KONINGIN EMMA bevindt zich thans bij de voetbrug. Heden morgen zijn 60 man begonnen het ijs bij de sluizen alhier te breken. In de voorhaven is veel drijfijs, hetgeen echter geen belemmering is voor de scheepvaart. Een aantal loodsen zijn van Nieuwe Diep alhier aangekomen om de loodskotters te bemannen, daar zulks door het ijs van daar niet mogelijk is.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen zal a.s. zaterdag 10 dezer, des namiddags te twee uur, te water worden gelaten het stalen mailstoomschip ARDJOENO, in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam.
Als bewijs dat het ijs niet het minste hinder in de binnenhavens aldaar geeft, meldt men dat zaterdag j.l. in een paar uur door een sleepboot het rijsbed voor het aflopen van bovengenoemd schip van de tweede binnenhaven door het ijs naar de fabriek ‘De Schelde’ werd gesleept.


Datum: 09 januari 1891


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 08 januari. Tengevolge van de aanhoudende vorst, die de vaart op de rivieren de Maas en de Schelde geheel en al onmogelijk heeft gemaakt, heersen in onze havens een buitengewone drukte en bedrijvigheid en leveren die thans, door het daarin aanwezig zijn van een buitengewoon groot aantal zeil- en stoomschepen, een prachtig schouwspel op. Aanvankelijk hebben reeds enkele schepen hun lading gelost, die òf in de pakhuizen werden opgeslagen, òf met het spoor naar haar bestemmingsplaats werd vervoerd, waarna zij zee konden kiezen en plaats maken voor andere bodems.
Heden loste de Engelse stoomboot RIALTO haar lading, bestaande uit 250 stuks hoornvee, dat onmiddellijk per spoor naar Antwerpen werd vervoerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 januari. Gedurende het vorige jaar zijn hier aangevoerd 123 ladingen hout, waarvan 1 uit Amerika, 24 uit Rusland en Pruissen, 98 uit Noorwegen en Zweden (54 ladingen uit Sundsvall, 15 uit Hernösand, 11 uit Riga). Deze 123 ladingen omvatten 106.306 m³ en daaronder waren 754 Amerikaanse, 5.748 Oostzeese en 107.676 Noorse en Zweedse balken, te samen 114.178 stuks balken. Overigens werden aangevoerd 16.099 palen, 1.788 ellens, 138.202 juffers, 7.297 kolders, 27.384 sparren, 12.034 platen, 71.985 battings, te samen 249.899 delen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de arbiters, door partijen benoemd, de heren mr. M.J. Pijnappel, Th. Stang en mr. J.C. de Vries, is uitspraak gedaan over het geschil tussen de Friesche Stoomschelpvisscherij, gevestigd te Makkum, en de maatschappij Stoomschelpvisscherij A. Dros Azn. & Co. te Den Burg op Texel enerzijds en de heer W.H. ter Meulen te Bodegraven anderzijds, gerezen over de bewering der eisende vennootschappen, dat hun overeenkomst met de heer Ter Meulen tot het bergen van goederen uit het wrak van het in 1799 gezonken fregat de LUTINE de 12e mei 1889 stilzwijgend met drie jaren was verlengd, uithoofde in de eerste drie jaren door de hulp der stoomwerktuigen van de schelpvissers de vereiste diepte was verkregen. De arbiters hebben de eisende vennootschappen in het gelijk gesteld en hun vordering toegewezen.
Voor de eiseressen trad als advocaat op mr. T. van Hettinga Tromp, van Leeuwarden; voor de verweerder mr. J.R. Boerlage, van Amsterdam, die de 8e november 1890 de zaak voor arbiters te Amsterdam hadden toegelicht.


Datum: 10 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 28 december 1890. De gezagvoerder van het stoomschip WERKENDAM, van Amsterdam hier aangekomen, rapporteert op reis vanaf 49º50’ N.B. en 22º WL voortdurend stijve W. winden gehad te hebben met hoge zee. De 27e december 1890 op 40 Engelse mijlen ten zuiden van St. George reven werd hij door de hoge zee genoodzaakt 6 uur bij te leggen om te voorkomen dat deze over het stoomschip heen brak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 7 januari. Het schip (opm: brik) JOHANNA’, kapt. J.H. de Grooth, van Paysandu met huiden naar Antwerpen, is op zee door het zware werken van het schip lek gesprongen en met verlies van ankers en kettingen te Dover binnengesleept. Het schip maakt 7 duim water per uur. Het heeft ter rede een anker met 75 vadem ketting laten slippen. Het was op weg om zich naar Antwerpen te laten slepen, doch is om het ijs herwaarts teruggekomen. Voor de sleepboot werd GBP 150 en voor assistentie van bootvolk GBP 50 bedongen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 januari. Het stoomschip KONINGIN EMMA is nu eerst Velsen gepasseerd, zodat het zich laat aanzien, dat er nog verscheidene dagen over zullen heengaan voordat dit stoomschip te Amsterdam is. De tweede ploeg volk, circa 60 man, die hedenmorgen aan het werk gesteld is om voren in het ijs te hakken voor een te breken geul van af de sluizen tot aan de plaats, waar het stoomschip KONINGIN EMMA heeft gelegen, is tot circa 500 meter van de sluis gevorderd. Het stoomschip VESTA is geschut.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het stoomschip KONINGIN EMMA heeft platen gescheurd en enige nagels zijn gesprongen. Men zal enige lading naar het achterschip brengen om het voorschip te lichten. Het stoomschip is niet verder gekomen en ligt thans bij de watermachine te Velsen.


Datum: 11 januari 1891


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 11 januari. Terwijl men elders duizenden bij duizenden op het spel zet om toch maar open vaarwater te maken, liep heden namiddag alhier van stapel het op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ gebouwde stoomschip ARDJOENO. Dit schip is gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam en bestemd voor de snel-maildienst naar Nederlands-Indië. De hoofdafmetingen van dit schip zijn: lengte over dek 334 Eng. voet, breedte grootspant 38 voet, holte (moulded) 27 voet. Behoudens verschillende verbeteringen is de inrichting van dit schip nagenoeg geheel gelijk aan het zusterschip MERAPI, waarvan bij de afloop een uitvoerige beschrijving is medegedeeld. De in het schip te plaatsen machine is van het quadruple-compound systeem. De afmetingen van de cilinders zijn 24”, 36”, 48”en 75” bij een slaglengte van 42”. De stoom zal worden geleverd door twee double-ended stalen stoomketels, elk met 6 vuren. De schroefbladen zullen van Stone & Martin’s brons worden gegoten. Het schip is gebouwd volgens de rules van Veritas en de Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren en in de hoogste klasse geclassificeerd. Te half drie was alles voor het aflopen van de ARDJOENO gereed en liep het schip, nadat door de heer D. Ruys de laatste beletselen waren verwijderd, onmiddellijk met uitstekend gevolg te water.


Datum: 12 januari 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip MERAPI, van Rotterdam naar Java, passeerde 9 dezer Ponta te Guia; BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 9 dezer van Marseille; SOENDA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Colombo; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 9 dezer van Suez; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Port Said; PRINS FREDERIK HENDRIK, arriveerde 9 dezer van Suriname te IJmuiden; P. CALAND, van de N.A.S.M, van de Plata-rivier, naar Rotterdam, vertrok 9 dezer van Boulogne.


Datum: 13 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 januari. Het binnen de sluis liggend stoomschip ABRIL, van Bilbao gekomen, is zwaar lek geworden en men kan het water met de beide pompen niet bijhouden.
Later bericht: De ABRIL heeft 4½ voet water in het voorruim. Door een zeil onder het voorschip te spannen, begint men met pompen te winnen. Het lek is nog niet gevonden en het schip wordt zo dicht mogelijk naar wal gehaald, waartoe het ijs nog verder wordt weggehakt. Het bergingsvaartuig STIER, met de sleepboot NEPTUNES (opm: mogelijk NEPTUNUS), tot hulp uit Maassluis gerequireerd, zijn heden terug gezonden, zomede de stoompompen die uit Amsterdam waren ontboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 januari. Het lek van de ABRIL is voorlopig gedeeltelijk gestopt. Stoompompen blijven het water meester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het schip BALTHASAR, kapt. Jantzen, van Rotterdam naar de Congo, bij Dungeness in aanvaring geweest en met schade aan stuurboordboeg en verlies van kluiverboom te Dover aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 januari. Het stoomschip KONINGIN EMMA ligt bij de watermachine te Velsen met een gat in de boeg en zal nu bij het verder opbreken van de vaargeul door de PRINSES SOPHIE vervangen worden, die hedenmiddag van hier is opgestoomd en nu ter hoogte van Velsen is, gevolgd door het Engelse stoomschip CHILIAN. De stoompompen kunnen het binnendringende water in de Gallee (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld galley [kombuis]) meester blijven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een schip met complete inventaris, groot 25 ton.
Te bevragen bij Schipper S. Hiemstra te Irnsum.


Datum: 14 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. De pompen blijven het water in de ABRIL meester. Men is nog niet begonnen te lossen. Wind west en dooi weer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Noordwijk aan Zee, 12 januari. Het bergingsvaartuig STIER, dat hier voor de wal in het ijs lag, is heden door een sleepboot uit zijn benarde positie verlost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. Het stoomschip IJSTROOM, van Londen, is gisterenavond circa 10 ure, op de Theems aangevaren, waarbij de bootsdavit brak, de boot beschadigd werd, het want brak, en (het) meer andere schade bekwam (opm: zie NRC 150191).

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 januari. Jongstleden zondag had het heerlijke winterweer duizenden van heinde en ver naar Vlissingen gelokt om getuige te zijn van het grootse schouwspel dat onze rede en havens in deze wintertijd bieden. Langs de binnen- en buitenhavens, in welke volgens een juiste telling 101 schepen, waarvan 46 stoom- en 55 zeilschepen een veilige ligplaats hadden gevonden, was het de ganse dag, ofschoon slechts een enkel schip zijn lading loste, overdruk, welke drukte niet weinig vermeerderd werd door de aankomst van de NOORDLAND van de Red Star Line, die, nauwelijks aan wal gemeerd, zijn 250 passagiers aan wal zette, die onmiddellijk per spoor naar Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 januari. De hier gestrande Noorse bark RAGNA, kapitein Olsen, is geheel vernield en slechts weinig kon daarvan worden geborgen. Verscheidene der bemanning hebben bevroren vingers, tenen en oren, en weinig had het gescheeld of allen waren op de uitgestrekte Noordsvaarder bevroren. Zal men nu eens ernstig overwegen of het haast geen tijd is ene strandwacht in te stellen?
(opm: Hydrogr. Dienst wraknr. 191, gestrand 28.12.1890 in pos. 53º24’5” N.B. 5º6’30” O.L.)


Datum: 15 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. Het stoomschip IJSTROOM van hier naar Amsterdam is op de Thames bij Appleby's werf tijdens dikke mist in aanvaring geweest met een onbekend gebleven stoomschip dat daardoor de grote mast verloor en aan de verschansing schade leed. De IJSTROOM heeft schijnbaar onbeschadigd de reis voortgezet. (opm: zie NRC 140191)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. Door het stoomschip IJSTROOM, hier heden van Londen aangekomen, werd een stoommisthoorn voor hier aangebracht, die aan de quarantaine steiger zal gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 januari. Een groot stoomschip met schoenerstuig, vermoedelijk een Engels, is in de Noordgronden gestrand en seint om hulp. Vletten en twee blazer schuiten vertrekken ter assistentie.
Volgens later bericht is het gestrande stoomschip vermoedelijk de ELSTOW, van Londen; een sloep met drie riemen met de naam ELSTOW, is aan de kust gedreven. De ter hulp vertrokken vaartuigen komen terug. Twee reddingboten trachten hulp te verlenen. Sleepboten kunnen het schip niet bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 januari. Het hier gestrande stoomschip is gebleken te zijn de ELSTOW, kapt. Gray, met ruim 5.000 ton balen katoen van Norfolk naar Bremen bestemd. De bemanning is door reddingboten gered en hier behouden aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 januari. Door de reddingboot is de bemanning van het alhier gestrande stoomschip (opm: de ELSTOW) afgehaald. Men zal trachten hen bij Huisduinen te landen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram is Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN, onder bevel van de kapt.t.zee F.J. Stokhuyzen, de 13e dezer te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. Het stoomschip KONINGIN EMMA is gisteren 600 meter vooruit gekomen. Tussen de pieren en langs de kust is veel ijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. Het alhier binnengekomen stoomschip IJSTROOM is geschut. Dit schip was gisteravond met mist op de Theems tweemaal in aanvaring, waardoor het schade aan tuig, kraanboom en verschansing bekwam, terwijl twee davids verloren gingen. Nadere bijzonderheden ontbreken. (zie NRC 140191 en NRC 150191)


Datum: 16 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De pantserkorvet SUMATRA, voor rekening van het Departement van Koloniën in aanbouw bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, ligt voor het doen van de proeftocht gereed, doch wordt door het ijs daarin verhinderd. Dit schip zal in de zomer naar Indië vertrekken onder bevel van de kapt.luit.t.zee O.C.A.J. Moreau.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 januari. Van de tuigage en de inventaris van de Noorse bark RAGNA is niets geborgen dan 23 zeilen, 2 stuks manilla touw, een paar rollen staaldraad, 4 blokken, een gangsplit (opm: waarschijnlijk gangspil) en een boot. Zelden is van een gestrand schip zo weinig geborgen, het ijs heeft alles meegesleept. Het wrak heeft in veiling NLG 160 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 14 januari. Op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ is heden de kiel gelegd voor het stalen schroefstoomschip SALAK, geheel gelijk aan het 10 dezer te water gelaten stoomschip ARJOENO. De SALAK is eveneens voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 januari. De ABRIL begon met de lossing over het ijs op de wal. De pompen werken voortdurend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 januari. De sleepboot TEXEL is in aantocht met de verlaten stoomsleper BORKUM op sleeptouw.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het door de heer S. Barends te Delfzijl aangekochte barkschip CONFIDENZA, liggende te Rotterdam, zal thans NIJENSTEIN genaamd en bevaren worden door kapt. G.H. Bouman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. Het stoomschip KONINGIN EMMA is heden circa 1.000 meter geavanceerd en wordt gevolgd door de PRINSES SOPHIE, die nu achter haar ligt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 januari.
Het stoomschip KONINGIN EMMA is nu ongeveer 8.000 meter, dit is een derde der lengte van hier tot Amsterdam, opgevaren.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. Het ijs op de rede is zo goed als verdwenen. De loodssloepen kunnen daardoor weer geregeld de loodsen naar de inkomende schepen brengen, dat in de laatste 14 dagen moest geschieden door de transportstomer COERTZEN. Van de 80 schepen die in de haven liggen zijn er 6 bezig aan het lossen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. De BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, van Rotterdam en bestemd voor Duinkerken, maar wegens storm hedennacht hier binnengekomen, vertrok gisteren van Rotterdam met 27 koeien, waarvan drie overboord zijn geslagen, de anderen zijn bijna allen dood, twee of drie zijn nog in leven. Aan boord bevond zich o.a. als arrestant een bankier uit Parijs, die door de politie van Rotterdam naar Duinkerken moest worden overgebracht.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. Het Bremer driemastschip ALICE, kapt. Muller, komende van New York bestemd naar Antwerpen, welke wegens ijsgang te Souburg ligt, zal waarschijnlijk zijn lading petroleum te Middelburg lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Met het stoomschip P. CALAND zijn uit Buenos Ayres een aantal personen in ons land teruggekeerd, die indertijd vol goede moed daarheen waren getrokken, in de hoop daar een beter bestaan te vinden dan hier, doch in die hoop teleurgesteld werden. De meesten van hen kwamen te Rotterdam in zeer beklagenswaardige toestand aan. Zowel volwassenen als kinderen slechts gehuld in enige lompen en geen schoenen aan de voeten. Het spreekt vanzelf dat zij niet goed te spreken waren over ‘dat vervloekte land’ (opm: Argentinië) zoals zij het noemden, waar nog zovelen onzer voormalige landgenoten in diepe armoede en ellende smachten naar het ogenblik om ook te kunnen terugkomen. Enige hunner hadden van familie uit Noord-Amerika de middelen ontvangen, om tot hen te komen en gingen terstond aan boord van de tot vertrek gereed liggende MAASDAM; anderen togen per spoor naar hun betrekkingen in Zeeland. Ofschoon doodarm, rekenden allen zich gelukkig de vaderlandse bodem weder onder de voeten te hebben.


Datum: 17 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 januari. De sleepboot IJMUIDEN is door het ijs in de Buitenhaven zwaar lek geworden en heeft een scheur in de boeg. Het schip is op het droge gezet om zinken te voorkomen. Men is bezig het schip achterover te trimmen. Enige pompen zijn aangevraagd. IJmuiden, 16 januari. Het lek is gestopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 16 januari. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd voor een sleepkaan (opm: LOUISE GRIESER VON MANNHEIM), groot 400 last, voor rekening van de heer M. Bürck, van Hassmersheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Volgens particulier bericht is het schip CHRISTINE ELISABETH, kapt. Apeland, van Rotterdam naar Banda, lek te Harwich binnengelopen, 14 dezer begon men de geloste lading weer in te nemen, en zal het over ongeveer 14 dagen de reis voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINS HENDRIK vertrok 14 dezer van Batavia naar Amsterdam; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 14 dezer te Genua, en zette de 15e de reis voort; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, arriveerde 15 dezer voorgaats van de Nieuwe Waterweg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal op donderdag de 22e januari 1891, des namiddags ten 3 ure, ten huize van Mejuffrouw weduwe Fekkes, in de Korenbeurs te Harlingen, in het openbaar, á contant, verkopen: een overdekt, gewegerd Schuiteschip, genaamd DE HOOP, groot 16 scheepstonnen, zoals het is liggende aan de Turfkade te Harlingen, met inventaris. De zeilen, touwwerk enz, zijn te bezichtigen in het Weeshuis te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Stavoren, 16 oktober. De knecht van de beurtschipper H. de Jong, van Dokkum op Amsterdam, is gisteren namiddag op de hoogte van Workum over boord geslagen en verdronken. Bij de pogingen om hem te redden brak een der zwaarden, waardoor het beurtschip onze haven moest binnenlopen.


Datum: 18 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het Engelse stoomschip SEAHORSE is heden van IJmuiden opgevaren en was te 12 uur reeds 1.200 m. gevorderd. Er is dus kans dat het spoedig de KONINGIN EMMA, die ongeveer de helft van het kanaal heeft doorbroken, spoedig zal bereiken. Dan hoopt men de SEAHORSE, die als een geduchte ijsbreker bekend staat de taak van de KONINGIN EMMA te doen voortzetten en naar Amsterdam te ijzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 januari. Het stoomschip SEAHORSE neemt ballast in en zal daarna trachten het kanaal open te breken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 december. De tarieven zijn verschenen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Het zijn er drie: een algemeen passagetarief, een algemeen vrachtgoederentarief en een pakkettentarief. Het eerste geeft de passageprijzen aan voor de vier klassen van reizigers en voor elke dienst afzonderlijk, alles zo duidelijk als maar mogelijk is, zodat men er ook op kan zien wat sommige rondreizen kosten, b.v. een door de Molukken, die van hier uit heen en terug op NLG 644 komt te staan. De prijzen zijn aanmerkelijk lager dan die van de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij: zo kost de reis 1ste klasse van hier naar Singapore NLG 85, naar Samarang NLG 52, naar Soerabaija NLG 82.
Voor het vrachtgoederentarief is het moeilijk een vergelijking te maken met de tegenwoordige toestand, daar de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij nooit zulk een tarief heeft gehad. In een tabel zijn de goederen onder vijf verschillende klassen gebracht, met opgave van het aantal kilogrammen en pikols, dat voor elk per last wordt berekend, waarna dan voor elke dienst en voor elke klasse de vracht per last is opgegeven en nog drie speciale tarieven volgen. In het derde tarief, iets geheel nieuws en het gevolg van een bepaling in de met de regering gesloten overeenkomst, vindt men de bepalingen en een tarief voor het vervoer van pakketten tot 50 kilogrammen, die op de voornaamste plaatsen aan huis worden bezorgd. Aan dit tarief is een lijst toegevoegd van de agenten van de maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 december. Op zijn reis naar Batavia is het stoomschip BARON VAN TUYLL van de Billiton Maatschappij, vastgeraakt op een rif dicht bij Billiton, met dat gevolg dat een deel van de lading overboord moest worden geworpen, en het water bijna bij de vuren kwam. Nadat het schip was losgeraakt, ging het naar Billiton terug, van waar het onder geleide van de CHERIBON hierheen kwam. Het geworpen tin is door de orang sekahs (opm: orang Sekah, Sekak, Sekat, Sika; zeenomaden thuisbehorend in Billiton) terstond weer boven gebracht. De heer Ermeling was aan boord toen het ongeval plaats had. De machinisten van de BARON VAN TUYLL en de officieren van de CHERIBON hebben ruime beloningen ontvangen voor hun wakker gedrag.


Datum: 19 januari 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gestrand bij Terschelling, bij mijlpaal 22, een vaartuig, denkelijk een Amelander zeetjalk, zonder bemanning.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 15 dezer Gibraltar; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 15 dezer van Perim; SOERABAJA, van Java naar Rotterdam, vertrok 15 dezer van Colombo; DRENTHE, van Java naar Rotterdam, arriveerde 15 dezer te Suez.


Datum: 20 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ETHIOPIA, kapt. A. Tjugstad, bevracht met suiker in Suriname naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de helft van het Veerschip, varende van Hardegarijp en Tietjerk op Leeuwarden, heen en terug. Te bevragen bij R.B. Reitsma te Hardegarijp.


Datum: 21 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 januari. De sleepboot ADSISTENT, die bij het breken van het ijs in de haven belangrijke schade bekwam, is geheel hersteld en ligt gereed om ingeval van nood hulp te kunnen verlenen. De haven zit nog vol zwaar ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 januari. In de toestand van het gestrande Engelse stoomschip ELSTOW, is heden niet de minste verandering gekomen. De bewakers, j.l. vrijdag achtergebleven, bevinden zich nog altijd aan boord. Het schip zit geheel door het ijs ingesloten, zodat het niet door sleepboten kon worden bereikt. Men hoopt dat de westenwind enige ruimte zal maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 16 januari. De geborgen tuigage en inventaris van het nabij deze kust verongelukte Noorse barkschip RAGNA, kapt. Olsen, heeft in publieke veiling NLG 1.565,15 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens telegram uit Londen is het Nederlands-Indische stoomschip SINDORO te Macassar binnengelopen met gebroken cylinderdeksel. Het zal naar Soerabaija worden gesleept om daar te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 5 januari. Het Nederlandse schoenerschip CARMELITA, arriveerde hier van St. Domingo met verlies van zeilen, lek en alles van dek geslagen.


Datum: 22 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 januari. De vletterlieden, die 4 dagen op het gestrande stoomschip ELSTOW vertoefden, en heden van boord werden gehaald, verklaren dat het schip zwaar lek is, en dat in de machinekamer 8 voet en in beide ruimen 4 à 5 voet staat. Zodra het weer enigszins opknapt zullen de sleepboten HERCULES en SIMSON op onderzoek uitgaan. Enige kompassen, scheepslantaarns en verdere inventaris, goederen werden heden geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen zijn in 1891 benoemd: tot lid en voorzitter de heer J.H.P.E. Kniphorst in Den Haag; tot leden de H.H. J.P.J. Lucardie en J.V. Wierdsma te Rotterdam, D.C. Rietbergen in Den Haag, P.A. de Boer te Hilversum en C.F. Zeeman te Kralingen; tot lid en secretaris mr. W.F. van Leeuwen te Amsterdam; tot plaatsvervangende leden de H.H. L. Janse Bz, H.C. Haacke, A.J. van der Paauw en E. Oort, allen te Amsterdam, J.C. Grave te Haarlem en mr. Th. Reepmaker te Rotterdam.
De examens zullen worden gehouden te Amsterdam. Aangifte voor 3 februari bij de voorzitter der commissie voornoemd, J.H.P.E. Kniphorst.


Datum: 23 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het onbekend stoomschip waarmee de IJSTROOM op de Thames de 12e dezer in aanvaring was, is gebleken te zijn de CARRON, die aan bakboord zoveel schade leed, dat het grote ruim volwater liep en het stoomschip bij Cubbitt Town Pier aan de grond moest worden gezet om zinken te voorkomen. Het werd later afgebracht en is nu bezig in het dok te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 januari. Gelijk uit het heden gehouden onderzoek blijkt, maakt het gestrande stoomschip ELSTOW, steeds meer water, en is de algemene toestand veel ongunstiger geworden. In de machinekamer peilde men thans 10, in het achterruim 9 en in het voorruim 6 voet water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan boord van het voor Oost-Indië bestemde pantserdek korvet SUMATRA, zijn dezer dagen de torpedokanonnen geplaatst, welke geleverd zijn door de Berliner Maschinenbau Aktien Gesellschaft te Berlijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 januari. Heden zijn door de gecontracteerde bergers uit het Engelse stoomschip ELSTOW 40 balen katoen en 8 vaten tabak gelost en onbeschadigd alhier aangebracht. Het schip blijft steeds water maken. Heden peilde men 1 voet water meer in de machinekamer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 januari. Het stoomschip MAASDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, de 11e dezer van de Nieuwe Waterweg vertrokken, arriveerde reeds gisteren te New York, dus na een reis van slechts 10 dagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee Scheepstimmerknechten, gehuwd en ongehuwd, kunnen dadelijk of 5 maart vast werk bekomen bij O.H. van der Werff te Buitenstvallaat bij Drachten.


Datum: 24 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Gedurende het jaar 1890 zijn alhier aangekomen 1.675 schepen met een bruto inhoud van 4.200.409 kub.m, tegen 1.642 met 3.964.112 kub.m. in 1889.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoenerbrik) BERTHA, kapt. J.A. Mulder, van Drammen herwaarts, is volgens particulier bericht, door het ijs lek geworden en uit zee teruggekomen. Een groot gedeelte der lading is gelost om te kunnen repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde den 21 dezer te IJmuiden; BANTAM, van Glasgow naar Batavia, arriveerde 21 dezer te Padang; CELEBES, van Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales, Australië) naar Londen, passeerde 21 Ouessant; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 21 dezer te Suez; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 22 dezer van New York te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wil zeer billijk verkopen: een best onderhouden Tjalkje met complete inventaris, groot 34 ton. I.S. Visscher te Oldemarkt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. ROTTERDAM-BILBAO. Geregelde 14-daagse afvaarten met eerste klasse stoomschepen van Rotterdam naar Bilbao, in verbinding met geheel Spanje. Uitmuntende inrichting tot het vervoer van vee.
Voor inlichtingen omtrent vrachten etc, adres: Wm. H. Müller & Co, Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode

De Straits Times meldt, dat van de zeven stoomschepen, die de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij nog over had, drie zijn gekocht door de heren Holt voor hun Java-lijn en vier door de Straits Steamship Co voor de vaart in de Straits.


Datum: 25 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 januari. De stoomschepen KONINGIN EMMA, PRINSES SOPHIE, CHILEAN, PRINS FREDERIK HENDRIK en SEAHORSE, alsmede de CHRISTIANA met de AMSTELSTROOM op sleeptouw, zijn hedenmiddag tot bij de Houthaven te Amsterdam aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Goedereede, 24 januari. Beneden het Bokkengat zit een verlaten bark met kolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 januari. Het lek van het stoomschip ETNA is gevonden en wordt hier voorlopig gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 januari. Volgens rapport is op de Maasvlakte bij Goeree gestrand het Engelse stoomschip LERO, van Baltimore naar Rotterdam, en een Noorse bark. Sleepboten vertrekken derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 24 januari. Volgens rapport van de kustwacht te Goedereede zit er vermoedelijk een stoomschip op de Hinder en een bark in het Bokkengat.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 24 januari. Men meldde gisteren uit Terneuzen: De vaart uit zee op deze haven gaat nog geregeld voort; heden arriveerden nog drie stoomschepen voor hier bestemd. De stremming van de vaart van hier op Gent blijft nog voortduren. De stoomboot OUSE zou heden van Gent uit pogingen doen om het ijs te breken en het kanaal open te maken. Negen stoomschepen liggen op het kanaal te wachten om op te gaan naar Gent, en vijf te Gent om af te komen.


Datum: 27 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 24 januari. Heden is van de scheepswerf van de heer A. Vuyk alhier met behulp van een sleepboot van de Maatschappij De Blauwe Ster te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 375 last, gebouwd voor rekening van de heer Hensbroek (opm: PAUL, 461 last, voor G. Hennebruch) te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Amsterdam van 25 januari: De vloot van acht grote Atlantische stomers, die ongeveer 14 dagen door het ijs in het Noordzeekanaal beklemd is geweest, is heden namiddag tegen 4 uur voor de stad aangekomen, dank de vereende krachten, die in de laatste dagen, zowel van de zijde van IJmuiden als van Amsterdam zijn aangewend om een slop in het ijs te maken. Duizenden nieuwsgierigen bewogen zich de ganse dag aan de IJ-zijde van de stad, om het ijs door middel van buskruit van nabij te zien breken. Het was ongeveer half drie, toen de trotse KONINGIN EMMA aan de badinrichting aan de Westerdoksdijk was genaderd: en van daar tot aan de aanlegplaats (de Handelskade), plm. 600 meter, verliepen er nog twee volle uren.
Het oponthoud hier was hoofdzakelijk daaraan te wijten, dat het slop te smal was, aangezien dezerzijds met ijsploeg of sleepboot van kleiner afmeting dan de EMMA was gewerkt, zodat de kolossus of opnieuw baan breken of het slop wijder moest maken. Het kostte daarenboven aan de kapitein heel wat moeite om het schip te doen meren, aangezien de massa dik ijs moeilijk te verplaatsen was. Door middel van een stalen streng, aan de aanlegpalen vastgemaakt, kon het schip, na een uur zware arbeid, nu eens vooruit, dan achteruit, eindelijk de rustige plaats van bestemming bereiken. Daarbij was o.m. tegenwoordig de burgemeester, die de heer Tegelberg, directeur van de Maatschappij, gelukwenste met de volbrachte moeitevolle arbeid. Nauwelijks was de KONINGIN EMMA gemeerd, of de PRINSES SOPHIE zocht de bestaande aanlegplaats op, terwijl de SEAHORSE langs boord van de PRINS WILLEM III van de Koninklijke West-Indische Maildienst meerde, onmiddellijk gevolgd door de PRINS FREDERIK HENDRIK van die maatschappij en de CHILIAN.
Dezerzijds (van Amsterdam) zijn naar IJmuiden opgestoomd de EUROPEAN (Hull-boot), omdat de tussenruimte tussen de CHILIAN en de CHRISTIANA, die de AMSTELSTROOM sleept, te groot was. Deze stomers zullen vermoedelijk elkander passeren bij de Nesserton (Oostzaan).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 26 januari. De in het Bokkengat tegen de ribben van de Hinder gestrande en verlaten bark is de ALBION (opm: een Noor, zie NRC 280191), beladen met steenkolen. Volgens rapport van de loods afhaalkotter, die gisteren met de reddingboot op sleeptouw naar zee is geweest, is het barkschip doorgebroken en geheel als wrak te beschouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 januari. De bergers van de lading van het gestrande stoomschip ELSTOW konden wegens het ruwe weer heden niet aanboord komen. Het stoomschip is hedennacht gedraaid en zit thans 2 streken oostelijker. Het bergingswerk wordt daardoor niet vergemakkelijkt. De sleepboot HERCULES is in de nabijheid van de strandingplaats geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 26 januari. Nabij de strandingplaats van het stoomschip BENBRACK is heden een groot wrak aan het strand gedreven. Ogenschijnlijk is het het voorste gedeelte van een schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Het stoomschip EUROPEAN van Amsterdam naar Hull is door het ijs zwaar lek geworden en zit, een half uur beoosten Velsen, dwars in het vaarwater. Het schip is op de Zuidbank gezet om zinken te voorkomen, andere schepen kunnen echter niet passeren. Hierdoor worden ook de PRINS VAN ORANJE en BURGEMEESTER DEN TEX, die gisteravond naar Java vertrokken, opgehouden. Centrifugaal pompen van de heren Goedkoop en Ruttens zijn onmiddellijk ter assistentie derwaarts gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Volgens alhier ontvangen bericht is het stoomschip EUROPEAN op de Zuidbank vast gemeerd, en is de passage hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 26 januari. Verscheidene vaartuigen beladen uit het gestrande stoomschip LERO zijn heden te Goeree en Stellendam aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een sterk gebouwd Roefscheepje, 4 jaar oud, groot 22 ton, met gehele inventaris. Te bevragen bij M. van der Werf te Bergumerdam.


Datum: 28 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 januari. Het merendeels gesloopte stoomschip BENBRACK heeft weinig van het ijs geleden en is niet dieper in het zand gezakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Goedereede werd jongsleden zaterdag (opm: 24 januari) des middags door de kustwacht bericht dat er in het Goereese Zeegat vermoedelijk een bark en een stoomboot was gestrand. Hoewel er wegens de dikke mist geen de minste zicht was, aarzelde de schipper W. Lokker, G. Tanis en P. Tanis geen ogenblik zich met hun vaartuigen zeewaarts te begeven om het gestrande vaartuig te zoeken en te trachten de wellicht nog aan boord zijnde bemanning te redden. Enkel menslievendheid was hun drijfveer, daar men van hier genoeg berekenen kon dat aan berging van lading door de sterke wind en ruwe zee niet te denken was. Na lang zoeken vond men aan de Ribben van de Hinder het schip, dat bleek te zijn de Noorse bark ALBION. Bij het naderen zag men dat het reeds door het volk was verlaten. De hevige branding belette hen lang bij het wrak te vertoeven, zodat slechts een paar trossen en kleinigheden geborgen konden worden. Een woord van lof mag hun echter niet worden onthouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 januari. Gelijk bij een heden door vletterlieden ingesteld onderzoek bleek, is de toestand van het gestrande Engelse stoomschip ELSTOW weer veel ongunstiger geworden. In de voor- en achterruimen staat nu 15 en 16 voet water, de machinekamer staat tot aan het bovendek onder water. Blazers, door de sleepboot STAD AMSTERDAM naar de strandingplaats gebracht, wendden pogingen aan om lading over te nemen, maar konden daar niet in slagen, omdat er slechts 3 voet water bij het schip stond. De Deense bergingsboot HELSINGÖR, beproefde ook in de nabijheid van de ELSTOW te komen, maar moest onverrichterzake naar de haven terugkeren.
Nieuwediep, 28 januari: Twee blazers met katoen uit de ELSTOW zijn hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 januari. Het bergen van de lading van het gestrande stoomschip LERO is opgedragen aan de Bergingsmaatschappij te Maassluis, directeur G. Dirkzwager Mz. Het zal veel van het weer afhangen, temeer daar het stoomschip is doorgebroken bij de machinekamer, en gedeeltelijk vol water zit. Men gaat voort met het bergen van de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het gestrande schip ALBION, dat verlaten op de Oost-Hinder werd aangetroffen, was bestemd van Hull naar Christiansand en dat voor 20 januari door de equipage werd verlaten, die volgens ons nummer van 23 januari te Yarmouth door de PIONIER geland is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dunedin (N.Z.), 24 januari. Het met schade te N.Z. (opm: Nieuw Zeeland) binnengelopen Noorse (ex Nederlands) schip (opm: bark) OTTOLINA zal gerepareerd worden, en de lading weer innemen, waarvan ongeveer 30 ton beschadigd is. Het zal ongeveer 24 februari gereed zijn om te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 januari. Uit het gestrande stoomschip ELSTOW werden heden door gecontracteerde vletterlieden in dienst van de sleepbootrederij 145 balen katoen gelost, en alhier met blazers aangebracht. Het Zweedse bergingsvaartuig POSEIDON heeft ook beproefd de ELSTOW met kleinere vaartuigen te benaderen, maar slaagde daarin niet en keerde terug naar de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 januari. Vanwege de Bergingsmaatschappij zijn vele kleine en grote vaartuigen aanwezig ter lossing van het gestrande stoomschip LERO, waarin zij echter zeer worden tegengewerkt door strandvolk, die in grote getale aan boord zijn en voortgaan. (niettegenstaande de tegenwerking van de gezagvoerder en autoriteiten) van de lading in hun vaartuigen te bergen, die naar Goeree worden verzonden en aan de strandvonder in bewaring worden gegeven. Op de goederen is vanwege belanghebbenden beslag gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 januari. Uit het gestrande stoomschip ELSTOW werd heden door gecontracteerde vletterlieden in dienst van de sleepboot rederij 145 balen katoen gelost en alhier met blazers aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 18 januari. Het kofschip ANNA MARGARETHA, in november j.l. te Fehmern Sond (opm: Fehmarnsund) gestrand en later verkocht voor 750 mark, is door de koper met het laatste hoogwater vlot gebracht.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 27 januari. Zondag j.l. (opm: 25 januari) werd de vaart voor alle stoomschepen naar Antwerpen heropend. Dientengevolge vertrokken 14 stoomschepen uit de haven, waarvan er 3 zondagavond te Antwerpen arriveerden. De ijsgang op de Schelde was gisteren buitengewoon zwaar, toch hervatte de Provinciale Stoombootdienst op Terneuzen haar dienst. Een telegram uit Antwerpen meldde gisteren, dat vijftien stoomschepen mogen opvaren; zij mogen echter niet dieper liggen dan 20 voet, en geen vaste ligplaats aan de kade te Antwerpen hebben.


Datum: 29 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede 28 januari. Ongeveer 60 vaartuigen met goederen uit het gestrande stoomschip LERO zijn hier en te Stellendam aangebracht. Aan de bergers werd hedenochtend door de rijkspolitie belet met de berging voort te gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 28 januari. De volgende goederen zijn aangebracht uit het gestrande stoomschip LERO: 1.470 vaten vet, 280 vaten hars, 73 vaatjes reuzel, 23 vaatjes schillen, 45 kistjes vlees, 25 kistjes verfstof, 40 kisten spek, 62 balen boomwol, 4.400 duigen.
Te Stellendam: 59 balen boomwol (opm: katoen), 1.050 vaten vet, 180 vaten reuzel, 150 kisten vlees en verfstof, 21 balen schors, 550 pak houtwerk, 43 kisten spek, 6000 duigen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 januari. De scheepvaart op de Schelde wordt te middernacht officieel heropend. Van dat ogenblik af zullen loodsen te krijgen zijn voor stoomschepen van een bepaalde tonnenmaat; morgen wordt de vaart heropend voor alle stoomschepen, maandag ook voor zeilschepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat er gelegenheid bestaat voor een jongmens om bij zijn departement te worden opgeleid tot leerling kaartengraveur op een jaarwedde aanvankelijk NLG 400. De voorwaarden en vereisten vermeldt de Staats Courant van 28 januari.


Datum: 30 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. Door vletterlieden in dienst van de sleepbootmaatschappij zijn heden 335 balen katoen en 1 vat tabak uit het gestrande stoomschip ELSTOW gelost en alhier met de sleepboot HERCULES en blazers aangebracht. Het Deense bergingsschip HELSINGÖR, hedenochtend naar de ELSTOW vertrokken, keerde onverrichterzake in de haven terug. De ELSTOW maakt voortdurend meer water, in het voor- en achterruim staat thans ruim 17 voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 januari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het Rijnschip CAROLUS HENRIETTE, groot ongeveer 500 last, gebouwd voor de heer G. Hartmann te Lobith, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip groot ongeveer 400 last, voor de heer Math. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 29 januari. Heden werden 71 balen katoen uit het gestrande schip ELSTOW en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 26 januari. Het schip POTSDAM werd de 18e januari genoodzaakt de haven van Valparaiso te verlaten en is op strand gedreven doordat de sleepboot het schip te vroeg losgooide. Schip en lading zijn totaal verloren. Het werd genoodzaakt om de haven te verlaten door de opstandelingen.
De POTSDAM, groot 1.405 reg. ton, in 1889 van staal gebouwd, heeft met de lading een waarde van GBP 50.000. Het schip arriveerde de 4e januari te Valparaiso.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een in aanbouw zijnde nieuwe Snik, groot 12 ton, en een halfsleten 10 tons Snik.
Gevraagd: twee Scheepstimmerknechten, vast werk, bij W. Stienstra, Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best Roefschip, 22 á 23 ton. Te zien op de helling bij A.J. Bloemberg te Joure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop, door sterfgeval, een Beurtveer tussen Kampen en Amsterdam, waarbij een buitengewoon sterk gebouwd en in goede staat zijnd Paviljoenschip (Fries model), met de gehele rijke inventaris. Bij enige ambitie levert het een goed burgerbestaan op.
Brieven franco aan de agent der Beurtschepen H.J. Kroeze H.Jzn. te Kampen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een Scheepstimmerknecht (gehuwd) kan den 5 maart vast werk bekomen bij J.L. Hoekstra te Rohel.


Datum: 31 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 december. Het Nederlandse stoomschip BARON VAN TUYLL van Billiton naar Batavia, heeft op een rif gestoten en moet dokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 30 januari. Heden zijn weer enige vaartuigen met lading uit het gestrande stoomschip LERO hier aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip SAMARANG, van Java naar Rotterdam, vertrok 29 dezer van Colombo; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam naar Java, arriveerde 28 dezer te Port Said; PRINS WILLEM I vertrok 26 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 29 dezer Lezard (opm: Lizard).


Datum: 01 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Heden nacht kwam ter rede het mailstoomschip ENGELAND na volbrachte reparatie in de Tilbury Docks te Londen. Zoals destijds gemeld, brak dit stoomschip op de Theems bij Sheerness een krukas en werd ter reparatie naar de Tilbury Docks opgesleept. De dienstreizen van de ENGELAND werden gedurende de reparatie waargenomen door de nachtboot PRINSES ELIZABETH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 31 januari. Van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd KARL UND ROBERT, voor rekening van de heer Friedrich Roth te Neckargerach. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip, voor rekening van de heer Jacob Breit te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 januari. Wegens het ruwe weer en de holle zee, kond heden geen lading uit het gestrande stoomschip ELSTOW worden geborgen. De Texelse blazerschipper P. Zegel is, met zijn vaartuig naar de ELSTOW gesleept wordende, door een slag van de helmstok overboord geraakt. Door schipper Weltevreden van de blazerschuit H.D.72 werd hem onmiddellijk een touw toegeworpen, dat hij gelukkig wist te grijpen en waaraan hij nu weer spoedig aan boord werd gehaald. Zonder de tegenwoordigheid van geest van Weltevreden, zou het ongeval zeker niet zo gelukkig zijn afgelopen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapitein ter zee H. Quispel, de 29e dezer ter rede Simonsstad (Kaap de Goede Hoop) aangekomen. Aan boord was alles wel.


Datum: 02 februari 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt uit de hand te koop aangeboden het snelzeilend, wel onderhouden Nederlands barkschip NICOLAAS, met deszelfs complete inventaris, zoals het zelve is liggende in Harlingen. Het schip is groot 321 register ton en gebouwd in 1857.
Nadere informatiën worden verstrekt door Repko & Co, cargadoor te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 30 januari. Het hier liggende Nederlandse barkschip JOHANNA MARIA is verkocht aan kapitein J. Hazewinkel te Wildervank en zal varen onder boekhouderschap van de heren J. & K. Wilkens te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 22 januari. Het wrak van de schoener ANNA MARGARETHA, hier de 6e januari verongelukt, is voor 365 Mark in publieke veiling verkocht. De inventaris en lading zal later worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 28 jauari. Daar de ijstoestand op de Schelde verbeterd is, worden aan afkomende ijzeren zeilschepen loodsen verstrekt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 december. Het Nederlandse stoomschip BARON VAN TUYLL, van Billiton naar hier, heeft op een rif gestoten en moet dokken om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 30 dezer te Genua; SOERABAJA, van Java naar Rotterdam, arriveerde 30 dezer te Suez; ZUID HOLLAND, van Rotterdam naar Java, vertrok 29 dezer Perim; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 29 dezer van Southampton; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 30 dezer des ochtends 4 uur 20 minuten van Boulogne; PRINS MAURITS is den 29 dezer des nachts 12 uur van Havre naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De schipper G. Schavelier, uit Vuren, is ten gevolge van een schok door het ijskruien overboord gevallen en verdronken. Hij laat een groot gezin onverzorgd achter.


Datum: 03 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stuk. De stranding van het stoomschip LERO. Mijnheer de redacteur ! Vergun mij in uw geëerd blad een woord van protest uit te spreken tegen de verkeerde meningen, die zowel te Rotterdam als elders de ronde schijnen te doen, betreffende de handelingen van onze vissers aan boord van het gestrande stoomschip LERO. Ook in een van uw bladen toch lazen wij onder de zeeberichten, als ware het stoomschip LERO overrompeld door het Goereese strandvolk, dat de werkzaamheden van de Berging-Maatschappij wilde beletten. Menigeen zou uit zo'n bericht geneigd zijn te gaan geloven aan strandroof en daarbij onze vredelievende vissersbevolking bijna op één lijn plaatsen met de woeste Atjehers die voor een jaar of wat de NISERO plunderden, of met de Chinese zeerovers in de Chinese Zee. Tegen zulke mogelijke aantijgingen nu wil ik protesteren.
Zie hier hoe de zaak is: Het was hier bekend, dat l.l. zaterdag een stoomschip strandde. Onze vissers, dezelfde die eertijds in combinatie met de Berging-Maatschappij gestrande schepen bergden, gingen reeds zondag naar buiten om redding en hulp te verlenen. Eerst in de nacht van zondag op maandag konden zij het gestrande schip naderen, hetwelk zij toen verlaten en onbeheerd in de Noordzee vonden. Dadelijk gingen de vissers de lading uit het schip, dat inmiddels gebroken was, bergen in hun vaartuigen, waarvan er weldra een 35-tal aanwezig waren. Dit werd voortgezet tot dinsdagmiddag, toen het water verdere werkzaamheden belette. Intussen had de Berging-Maatschappij weer contract gemaakt, natuurlijk weer hopende op de samenwerking met de vissers, om de lading en het schip (?) te bergen en toen nu woensdag onze bergers weer aan boord kwamen, werden hun de verdere werkzaamheden belet, waarop zij naar binnen zeilden. Intussen was het grootste deel van de lading geborgen, want er waren 72 blazers met goederen aan wal. (En dit voeg ik hiertussen: te Goeree en Stellendam zijn veel meer goederen, dan de N.R.C. opgaf.). Of de Berging-Maatschappij nu al zoveel aan de wal zou hebben, betwijfel ik, als ik doe opmerken, dat er af en toe niet meer dan twee kleine vaartuigjes langszijde lagen, terwijl de Berging-Maatschappij daarenboven over geen duikers heeft te beschikken, zoals de vissers. Dat onze vissers dus in deze zaak zo handelend zijn opgetreden, daarmee is de betrokken assurantie niet weinig gebaat. Nu toch zijn er een massa kostbare goederen droog aan de wal gebracht, wat anders door de gebrekkige hulpmiddelen van de Berging-Maatschappij ten enenmale niet mogelijk zou geweest zijn. Nu toch zal het grootste deel van de lading niet verloren gaan, waarop in deze tijd van het jaar met ijsgang zeer veel kans was. Nu toch zal de afloop van deze strandingszaak niet dezelfde zijn als die van de F.H. VON LINDERN, welk schip door de gebrekkige maatregelen der Berging-Maatschappij is verloren gegaan volgens verklaring van de vertegenwoordiger van de Berging-Maatschappij aan een van ons. De heer Nieman toch zei: Als ik mijn oude clubje van Goeree en Ouddorp had gehad, zouden het schip en de gehele lading in behouden haven zijn geweest. Hoe die zaak nu staat weet ieder. Naar aanleiding van het bovenstaande durf ik dus de gegronde hoop uitspreken, dat de handelwijze van onze vissers niet verkeerd worde uitgelegd; want men bedenke slechts dat deze strandingskwestie het gevolg is van de willekeurigheden van de Berging-Maatschappij tegen onze vissers inzake de berging van de schepen YOXFORD, ROCKHURST e.a.
U edele bij voorbaat dankend, heb ik de eer te zijn, namens alle vissers, Uw dienstwillige dienaar, J. Troost.
Goedereede, 31 januari 1891.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 31 januari. Heden werden door vletterlieden in dienst van de sleepdienstrederij, weer 125 balen katoen en 6 vaten tabak uit het gestrande stoomschip ELSTOW gelost en met blazers alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 februari. Door de bergers werden heden 102 balen katoen en 6 vaten tabak gelost en aangebracht. Heden heeft men een grote stoompomp aan boord van de ELSTOW geplaatst, om de ruimen leeg te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 2 februari. De sleepboot ADSISTENT doet tijdelijk dienst voor de postboot TERSCHELLING, die wegens bekomen lek nog geen dienst kon doen. De ADSISTENT arriveerde alhier gisteren en vertrok hedenochtend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 februari. Heden werden uit de ELSTOW geborgen 67 balen katoen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 februari. De stoomboot JEANNETTE (opm: van de firma H. Braakman & Co, Rotterdam) arriveerde gisteren via de Nieuwe Waterweg van Gent. De kapitein nam de route Vlissingen – Maassluis omdat het kanaal Hansweert – Wemeldinge en de rivier nog onbevaarbaar waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 2 februari. Van de werf van de scheepsbouwer, de heer J. Meijer alhier, is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schip ST. MARIA, gebouwd voor rekening van de heer A. Joosten te Ubbergen. Het schip meet 350 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Heden alhier binnengekomen het stoomschip ORCONERA, behorende aan de firma Fred. Krupp te Essen, om alhier een belangrijke reparatie te ondergaan. Aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ toch is opgedragen het ombouwen van de tegenwoordige gewone compound machine tot een stoommachine van het quadruple compound systeem, met bijlevering van twee stalen stoomketels. Genoemde stoomketels en delen van de machine staan in de werkplaatsen van ‘De Schelde’ gereed, zodat onmiddellijk met dit belangrijke werk kan worden aangevangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 februari. Het schip ARDJOENO, van Batavia is heden naar Amsterdam opgevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Plaats niet vermeld), 31 januari. Het schip (opm: bark) CLARA, kapt. H. Waterborg, van Pensacola naar Delfzijl, is lek te Havana binnengelopen. (opm: zie o.a. NRC 290391)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best onderhouden Tjalkschip met volledige inventaris, groot 37 scheepstonnen. Te bevragen bij A. Koopmans, liggende aan de Nieuwe Kade te Sneek.


Datum: 04 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het zeilkorvet URANIA en de stoomkanonneerboten EVER en GIER zullen respectievelijk in mei en juni weer in dienst worden gesteld voor praktische oefeningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 februari. Er werden 61 balen katoen geborgen. In de namiddag liet de toestand van de zee niet toe te lossen. De op de stoomboot ELSTOW geplaatste stoompomp is heden in werking gebracht, uit de machinekamer werd 12 cm. en uit het achterruim 6 voet water gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 februari. Heden werd bij de Maatschappij De Maas met goed gevolg, te water gelaten een raderstoomschip, bestemd voor de passagiersdienst op de Schelde, gebouwd voor rekening van het Belgische gouvernement.
Daarna werd de kiel gelegd van het schroefstoomschip ZWAAN, te bouwen voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor de Gouvernements-Marine in Nederlands-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaya het nieuwgebouwd stalen barkschip EVERTSEN, kapt. J.G. Wiebinga.
Adres bij de cargadoors Vroege & De Wijs, en Kuyper, van Dam & Smeer, te Rotterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 februari. Enige vaartuigen met lading uit de LERO zijn alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 februari. De Schelde is thans ook weer bevaarbaar voor houten zeilschepen, mits gesleept wordende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. Het stoomschip BARON VAN TUYLL is in het dok geplaatst. De reparatiekosten worden op NLG 25.000 geschat. Om vlot te worden werd een gedeelte der lading tin over boord geworpen, dat echter weder wordt opgevist. Voor assistentie is een hulploon van NLG 18.000 betaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Volgens particulier bericht was het Nederlandse schip (opm: bark) LOTOS, kapt. D. Greven, van Pekalongan naar het Kanaal voor order, op 31 december bij Anjer kruisende met harde westenwind.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 januari van Padang; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 2 dezer te Suez; PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 1 dezer Kaap Rocca; PRINS ALEZANDER arriveerde 31 januari van Amsterdam te Batavia; BANTAM arriveerde 31 januari van Glasgow te Batavia; NOORD BRABAND, van Cardiff, arriveerde 2 dezer te Soerabaja; DRENTHE, van Java naar Rotterdam, passeerde 2 dezer Dover en wordt 3 dezer te Rotterdam verwacht; MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 31 januari van New York naar Rotterdam; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 2 dezer Prawlepoint; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van de Plata rivier naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Ouessant.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 februari. Het stoomschip REIJNST van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij vertrok van Makassar op dienst nr. 10 ( naar Kendari-baai) op de 17e januari en had volgens dienstregeling de 1e februari te Makassar terug moeten zijn. De 31 januari ontving de directie te Batavia echter een telegram van Makassar dat volgens rapport van de assistent-resident van Balangnipa aan de gouverneur van Celebes de REIJNST 29 januari nog niet daar terug was, hetgeen blijkbaar aan enig ongeval moet worden toegeschreven, weshalve het stoomschip KARANG van de Paketvaart onmiddellijk alhier werd gereed gemaakt en zondagochtend direct naar Makassar stoomde om, indien bij aankomst aldaar nog geen nader bericht zou zijn ontvangen, de REIJNST te gaan opzoeken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 februari. Het stoomschip SINDORO van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij (opm: officieel was het schip per 1 januari 1891 door de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij overgenomen) ligt met een gebroken schroef te Makassar, en van de SUMBAWA van dezelfde maatschappij, dat in de Molukken moet zijn, kwam geen bericht, zodat men niet weet waar dat schip zich bevindt.


Datum: 05 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 februari. Op de werf van de heren Wood, Skinner & Co, te Newcastle-on-Tyne, is de kiel gelegd van een stalen schroefstoomschip van 2.800 ton draagvermogen voor rekening van een maatschappij onder directie van de firma Ph. van Ommeren alhier. Het stoomschip zal de naam dragen van DORDRECHT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. Aan schipper J. Troost, Goedereede. LERO. “Qui s'excuse, s'accuse”. Laat de vriend die het ingezonden stuk in de NRC van 3 februari 2e blad B voor u samenstelde dit maar vertalen. Volg mijn raad en wacht met voorlichting van het publiek in deze zaak totdat het proces-verbaal van de majoor van de rijksveldwacht bij de officier van justitie zal zijn ingediend en beoordeeld. Volgt er geen vervolging, roep dan: victorie! In zake F.N. VON LINDERN zal Nieman zich later wel verantwoorden.
G. Dirkzwager Mzn, directeur Berging-Maatschappij.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 2 dezer Lezard; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 3 dezer van Port Said; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Gibraltar; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt uit het Nieuwediep van 2 dezer: Aan boord van het in de Noorderhaaksgronden gestrande Engelse stoomschip ELSTOW heeft den afgelopen nacht een waar schandaal plaats gegrepen, dat hier algemene verontwaardiging heeft gewekt. Een groot aantal Texelse visserlieden, volgens opgave ongeveer 100 man, die daartoe met een 8-tal vaartuigen de Texelse haven verlieten, hebben namelijk getracht zich van de ELSTOW meester te maken en zich daarbij als ware zeerovers gedragen.


Datum: 06 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 februari. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip STELLA MARIS, groot plm. 350 last, gebouwd voor rekening van de heer J.B. Linz te Herwen. Tevens is nog in aanbouw een gelijksoortig schip, groot 250 last, voor rekening van de heer Wilh. Kessel III te Nierstein a/d Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 februari. Uit de ELSTOW zijn weer 258 balen katoen gelost. Totaal zijn nu 1.600 balen katoen en 20 vaten tabak geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 februari. Het bij Katwijk gestrande stoomschip JOHANNA is door de sleepboten ZUID-HOLLAND, NIEUWERSLUIS en ZIERIKZEE af en te Maassluis binnengebracht.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 februari. Volgens gistermorgen uit Antwerpen ontvangen telegrafisch bericht konden alle schepen, onverschillig met welke lading of van welke diepgang, gesleept of niet gesleept, opvaren, tengevolge waarvan de vaart naar Antwerpen door de loodsbesturen van Nederland en België geheel heropend werd verklaard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd door J.J. de Vries, schipper te Woudsend: een Schip, in beste staat, 28 á 30 ton, met of zonder inventaris.
Tevens ook daarmede genegen te ruilen met een best onderhouden Tjalkje (18 ton).


Datum: 07 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 februari. Heden zijn 255 balen katoen uit de ELSTOW geborgen. Het schip maakt weer meer water. Een tweede stoompomp is heden geplaatst. Eerstdaags zal men ankers uitbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Heden zijn vaartuigen van hier vertrokken om de te Goeree en Stellendam aangebrachte goederen ex LERO naar hier te vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen a/d Rijn, 6 februari. Heden is van de werf van de heer D. Boot, alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren boeierscheepje, genaamd de JOHANNA CORNELIA, groot 27 last, voor rekening van de heer Th. Hendriks te Vreeswijk.
Daarna is de kiel gelegd voor een dito boeierscheepje, groot 35 last, voor rekening van de heer J. de Jager te Koog aan de Zaan en ook voor een ijzeren tjalkschip, groot 60 last, voor rekening van de heer J. Booi Jr. te Hoogeveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Volgens te Londen uit Macasser ontvangen bericht is het stoomschip REIJNST der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij reeds lang over de gewone tijd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De Burgemeester Strandvonder van Schiermonnikoog roept ter reclame op de rechthebbenden op 277 battings, gemerkt G.E.B, en een naambord, gemerkt Kristiania, alhier aangespoeld.


Datum: 08 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 februari. Heden zijn hier 331 balen katoen uit de ELSTOW geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 februari. Heden werd met het beste gevolg te water gelaten van het etablissement van de Ned. Stoomboot Reederij op Fijenoord het van staal gebouwde stoomschip DIDAM, voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij en bestemd voor de vaart tussen Nederland en Amerika. Het stoomschip is lang 328, breed 40 en hol 25 Engelse voeten, en zal ongeveer 3.500 ton groot zijn. De machine van 2500 ipk, mede aan de fabriek vervaardigd, is van het triple compound systeem. De stoom, voortgebracht in twee stalen stoomketels, zal door middel van de vierbladige schroef van gegoten staal aan het stoomschip een snelheid geven van 12½ mijl. Het fraaie stoomschip, dat uiterst solide en net is afgewerkt, wordt in de hoogste klasse van Veritas, Lloyd’s en de Ned. Vereeniging van Assuradeuren opgenomen.
Bijna onmiddellijk nadat de laatste beletselen waren weggeslagen liep het kolossale stoomschip te ruim drie uur te water. De doop van het schip werd volbracht door mej. Mathilde Wierdsma, dochter van de directeur van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, door het doen verbrijzelen van een fles champagne voor de boeg van het wegsnellende vaartuig. Behalve de belanghebbenden en de experts van de verschillende verenigingen waarin het stoomschip wordt opgenomen waren een aantal belangstellenden met hun dames op het etablissement aanwezig, terwijl aan de overkant van de Maas vele toeschouwers waren samengevloeid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 6 februari. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: ALEIDA), groot ongeveer 280 last, voor rekening van mej. de wed. W. Jansen, te Dordrecht.
Dewijl de Lek was losgeraakt, kwam veel ijs van die rivier met vloeiend water de IJssel binnen. Een tros van 7 cm. middellijn, van de wal aan het schip bevestigd, werd door het ijs afgesneden.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 7 februari. Heden is op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ de kiel gelegd van een stalen raderstoomschip, type WALCHEREN, welk schip zal worden gebouwd voor de Provincie Zeeland, ten behoeve van de Provinciale Stoombootdienst op de Westerschelde.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 februari. Het Noorse stoomschip ALPHA, komende van Antwerpen, bestemd voor Christiania (opm: Oslo), is heden bij de Nolleplaat aan de grond gevaren, doch zit niet gevaarlijk.


Datum: 09 februari 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 5 februari. Het Nederlandse brikschip HENDRIKA ROLINA (opm: HENDERIKA ROLINA), groot 353 ton, gebouwd in 1855, is verkocht aan kapt. J. Kremer te Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 5 februari. Het Nederlandse kofschip GEESSIENA (opm: GEESZIENA), gebouwd in 1886, groot 85 ton, gevoerd geweest door kapt. H.G. Mulder uit Veendam, is door makelaar P. Becker alhier verkocht (opm: voor RM 7.000, toen ca. NLG 4.150) aan kapt. Jürgen Engelhart te Breiholz (opm: nieuwe naam MARIA LOUISE).


Datum: 10 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 7 februari. Van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen en Zonen werd heden met goed gevolg te water gelaten een stalen Rijnschip, groot 700 lasten, en de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: TRANSPORT no. 2 resp. no. 3), beide bestemd voor de Hollandsch-Duitsche Transportmaatschappij, directeur de heer G.L.W. Peters, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 7 februari. Van de werf van de Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd woensdag j.l. met goed gevolg te water gelaten het stalen lichterschip genaamd ANNA, groot 180 last, voor rekening van de heer H. Peters van Hamburg en werden de kielen gelegd voor 2 dergelijke schepen van 50 en 40 last, voor rekening van de heren Joh. Wilhelmi van Bütsfleth (Hannover) en M. Vroom van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het schip MEEDEN, 13 januari van Pernambuco (opm: Recife) naar Aracaju vertrokken en het schip NICOLAAS FRANS, 16 januari van Pernambuco naar Macaun.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 februari. De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij ontving bericht dat het stoomschip REYNST van Macassar naar Kendari (Zuidoosthoek Celebes) vertrokken en in het begin dezer maand te Macassar moest zijn teruggekeerd, nog niet aldaar is gearriveerd.
Het stoomschip KARANG is uitgezonden ter opsporing. (Zie ons nummer van 6 februari.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 februari. Het aan de Hoek van Holland door aanvaring gezonken stoomschip SEAGULL zit met hoogtij met het dek onder water, doch zijn de luiken nog dicht. De lichter van Rotterdam derwaarts gezonden is bij het gezonken vaartuig, doch kan er slechts met duikers worden gewerkt. De lading bestaat voornamelijk uit 200 zakken suiker, 5.570 collies boter, 96 zakken appelen, 192 collies gist, 20 kisten kaas, 100 ledige vaten, uien en ongeveer 45 ton diverse goederen. Het van Libau komende stoomschip LONDEN, dat met de SEAGULL in aanvaring was, lost de lading aan loods 6 en is deze tot dusverre onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 februari. De positie van het stoomschip SEAGULL is nog hetzelfde als gisteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het schip THORBECKE IV, kapt. P. de Jong, 14 december van Soerabaija naar het Kanaal vertrokken, heeft wegens lage waterstand 14 dagen nodig gehad om over de bank te komen; dientengevolge passeerde het eerst 31 december Banjoewangie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 7 februari. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk, met goed gevolg, te water gelaten een stalen rijnzeilaak, groot 130 last, gebouwd voor rekening van de heer P. de Rooij te Hontenisse.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 215 last, te bouwen voor rekening van de heer P. Bongers te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiden, 7 februari. Heden werd met goed gevolg van de werf van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij alhier te water gelaten de schroefstoomboot, tevens ingericht om te kunnen slepen, ANTOINETTA, bestemd voor de veerdienst tussen Hellevoetsluis en Stellendam. Het verticale compound-stoomwerktuig met oppervlak-condensatie en stoomketel van 150 ipk is aan dezelfde fabriek vervaardigd. Het werk is geschied voor rekening van de heren C. Bos Azn. te Dordrecht en C.G. Key te Leiden.
Een tweede ongeveer gelijke boot, genaamd JAN BLANKEN Jzn, voor rekening van 's Rijks Waterstaat aangemaakt, volgt weldra.
Voorts is de kiel gelegd voor een Rijnschroefsleepstoomboot van 200 ipk voor de heer J. Jansen te Dordrecht.
Verder zijn in aanbouw genomen; een stalen sleepkaan, voor de vaart tussen Bremen en Bremerhaven, een schroefstoomboot tot vervoer van vee en goederen voor rekening van de heer H.C. Belzer te Gorinchem en een schroefstoomboot voor passagiers voor de Maatschappij De Vereeniging te Alphen a/d Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 februari. Het van de sleephelling te Schiedam gevallen Russische brikschip ARGO is vermoedelijk door de val zodanig beschadigd, dat het als geheel wrak is te beschouwen. De kiel en kimmen zijn gebroken, en het zal vermoedelijk ter plaatse gesloopt moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 februari. Heden werden uit het gestrande Engelse stoomschip ELSTOW weer 303 balen katoen geborgen. Een anker met plusminus 100 vadem ketting is heden met behulp van sleepboten uitgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 februari. Het Duitse stoomschip LONDON, van Libau, is met het Engelse stoomschip SEAGULL naar Hull, hedennacht in het kanaal bij Hoek van Holland in aanvaring geweest, waardoor de LONDON schade aan de boeg bekwam, doch opstoomde naar Rotterdam. Het stoomschip SEAGULL bekwam een gat in het schip bij de machinekamer, en moest om zinken te voorkomen, tegen de Noordwal aan de grond gezet worden, waarna het stoomschip scheef viel en vol water liep. De equipage en de passagiers werden toen door de sleepboot POSTDUIF van boord gehaald en te Hoek van Holland geland. Lichters zijn derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Terschelling, 7 februari. Gisteren is van de werf van de gebr. Krul alhier te water gelaten een buitengewoon sterk gebouwd vaartuig, voor rekening van de Berging Maatschappij te Rotterdam. Aanstonds daarop werd voor een soortgelijk schip de kiel gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 februari. Heden werd uit het gestrande stoomschip ELSTOW weer 265 balen katoen geborgen. Het schip is heden op het uitgebrachte anker ongeveer 3 streken gedraaid. De stoompompen blijven het binnendringende water meester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Door de aanvaring van het stoomschip LONDON met het stoomschip SEAGULL, is er behalve de reeds gemelde averij, nog een gat in het achterruim van de SEAGULL gevonden, waarschijnlijk door een anker van het stoomschip LONDON veroorzaakt. De duiker heeft de SEAGULL onderzocht, waarbij gebleken is dat de lekken niet van buiten zijn te bereiken, daar het schip tot op het berghout op de grond ligt. Morgenvroeg zal men met duikers beginnen lading te lossen, en met staaltrossen op de wal vastgemaakt, het schip trachten te vrijwaren voor dieper wegzinken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Nederlandse kofschip IPEUS, groot 87 reg. ton, gebouwd in 1888 van eikenhout, klasse + 3.3 P 1.1. tot september 1902, thans liggende te Neufahrwasser (opm: Nowy Port, bij Gdansk). Te bevragen bij J. S. van der Goot te Hoogezand en bij Wijnne & Barends, scheepsmakelaars te Groningen en Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 februari. Het is al dikwijls voorgekomen, dat werklieden op schepen, vooral bij nacht, van het dek in het ruim stortten en ellendig omkwamen. Zo nu weder bij het lossen van het stoomschip FRIEDE, dat steenkolen loste. De werkman M. de Burh (opm: De Buhr?) werd bij het ruimen van het schip kreunend en hevig bloedend beneden gevonden, en hoewel uitstekend behandeld en verzorgd, is hij gisteren aan de gevolgen van de val overleden. Daar dergelijke ongelukken veelal ’s nachts gebeuren, is ’t misschien niet ongepast te vragen, of er wel voldoend licht bij dergelijke arbeid wordt gezorgd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd een Schippersknecht, ongeveer 17 á 18 jaar oud. Vereisten: bekendheid met het vak en goed van gedrag. Zich aan te melden in persoon of met franco brieven aan Dirk Reinouts, turfschipper te Berlikum.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 9 februari. Het stoomschip SUMBAWA, dat de 20e december 1890 van hier vertrok is, na Banda, Amboina, Gisser en Sekar te hebben aangedaan, de 30e december op de rede van Skroë (opm: Nieuw Guinea) totaal verbrand. Een van de schepelingen verloor daarbij het leven, de overigen konden het schip verlaten met achterlating van al hun goed. De kapitein ging de 4e januari met een paar matrozen in een prauw om hulp te halen naar Ambon, waar zij de 16e januari aankwamen. Daarop heeft het stoomschip AREND de bemanning van Skroë afgehaald en naar Amboina gebracht, vanwaar zij verder de 8e februari met de G.G. s'JACOB (opm: GOUVERNEUR-GENERAAL S’JACOB) naar Makassar is gekomen. Morgen gaat zij door naar Soerabaja. De oorzaak van de brand is onbekend; het vuur woedde dagen lang (opm: zie o.a. JB 160291 en NRC 080491).


Datum: 11 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 10 februari. Gisteren is van de werf van H. Boot en Zonen te Vrijenban met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan BERTHA, groot 200 last, voor rekening van de heren Eugers en Roelofs te Schiedam.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een zeilaak, groot 150 last, voor rekening van de heer A. 't Hooft te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 10 februari. De 10e december van het vorige jaar werd men door de koude verhinderd door duikers het tin te bergen uit het gestrande schip F.H. VON LINDERN.
Hiermede wordt thans weer een begin gemaakt door de Berging-Maatschappij en zal nu door middel van een afzonderlijk daarvoor bij de Werf Conrad te Haarlem vervaardigde centrifugaal het zand, vermengd met rotting en kapok, verwijderd worden, om daarna het tin op te brengen. Het schip, zoals vroeger vermeld was, is niet verkocht.
In het geheel zijn thans door de Berging-Maatschappij geborgen: 3.404 pakken kapok, 230 balen tabak, 1.747 bos rotting, 4.173 huiden, 100 kisten gom damar, 2.584 blokken tin, 371 leggers arak, 6 ledige leggers, 2 balen cubeben (opm: Cubeben-peper komt in Indonesië en Sri Lanka voor),1 kist lantaarns en diverse inventaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 10 februari. Een aanvaring heeft op de Schelde plaats gevonden bij Fort Frederik tussen de stoomschepen NORTH BRITAIN en PARAGUAY, ten gevolge waarvan laatstgenoemde is gezonken. De bemanning is geland. De NORTH BRITAIN keerde naar Antwerpen terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 februari. Men heeft een aanvang gemaakt om de lading te bergen uit het aan de Hoek van Holland door aanvaring gezonken stoomschip SEAGULL, en men is bezig om het over bakboord scheef liggende schip beter aan de wal te bevestigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het stoomschip REIJNST van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, van Macassar naar Kindari, op Kamaena gestrand en totaal verloren. (opm: zie JB 110291 en overige berichten)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuwe 12-tons modderpraam, ook zeer geschikt voor steenfabrikanten of iets dergelijks. Te bevragen bij A. en J. Drijver, scheepstimmerlieden, Schilkampen, Leeuwarden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 februari. Volgens een door de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij van Makassar ontvangen telegram is het stoomschip REIJNST door het stoomschip KARANG verlaten en vol water gevonden op de reven ZZW van Sogari (opm: Pulau Sogori, 5º21’ Z.B. 121º45’ O.L.) bij Boeton (opm: Buton) (oostelijke ingang Golf van Bone). De opvarenden zijn gered en aangetroffen op Buton, waar ook de schipbreukelingen van het Duitse schip BURNS (opm: waarschijnlijk de Duitse bark I.C. WARNS (opm: J.C. WARNS), kapt. Morschlodt, zie NRC 130291) waren. Het ongeval van de REIJNST had plaats op de morgen van de 22e januari op de reis naar Kendari.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 februari. Het stoom-riviervaartuig ISALA, dat het vorig najaar belangrijke averij opliep door voor Rotterdam in aanraking met het stoomschip MAASDAM te komen, zal van Hellevoetsluis naar hier worden gedirigeerd om bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier gerepareerd te worden.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 10 februari. Heden morgen is bij Doel door een aanvaring gezonken, het Engelse stoomschip PERUGAUY (opm: PARAGUAY), komende van Antwerpen, welke bodem werd aangevaren door het van Antwerpen afkomende Engelse stoomschip NORTH BRITTON (opm: NORTH BRITAIN). De laatste bodem heeft belangrijke schade bekomen. De PERUGAUY (opm: PARAGUAY) is geheel vol water gelopen, de bemanning is geland.
(opm: zie NRC 120291)


Datum: 12 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 februari. Heden zijn 270 balen katoen geborgen uit de ELSTOW en alhier aangebracht. Op het uitgebrachte anker is het schip heden zes streken gedraaid en is 15 vadem vooruit gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 10 februari. Het stoomschip PARAGUAY, bestemd naar Philippeville (Algerije) met kolen, werd door het stoomschip NORTH BRITAIN van Antwerpen naar Sunderland in ballast, aangevaren en is ten anker liggende, gezonken. De NORTH BRITAIN keerde met schade te Antwerpen terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Uit het stoomschip LERO zijn alhier aangebracht 10 vaten vet, 13 vaten harst, 1.555 balen bloem, 2.470 stuks duigen, 2 stuks ledige vaten, 54 bossen bezemstelen en 1 baal katoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 februari. Het stoomschip PARAGUAY, kapt. Menzies, gisternacht van hier vertrokken, was bij Doel ten anker gegaan om hoog water af te wachten, toen om half zes het stoomschip NORTH BRITAIN, kapt. Williams, in ballast naar Cardiff gaande, in aanvaring kwam met het ten anker liggende schip, dat daarbij zonk. De NORTH BRITAIN keerde naar de rede van Austruweel terug met zware averij. Van de PARAGUAY die met laag water droog komt, zal men trachten de lading te bergen. De equipage heeft zich met grote moeite kunnen redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 februari. Het door aanvaring met het stoomschip NORTH BRITAIN gezonken stoomschip PARAGUAY, ligt op Belgisch grondgebied in de Schelde bij Fort Frederik, op ⅓ afstand in het vaarwater van de zwarte ton No. 35. De masten steken boven water uit en het wrak ligt gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Mr. P. Post Uiterweer, te Delft, zal doen veilen op maandag 16, en doen afslaan op maandag 23 februari, des avonds ten zes ure, in het Venduhuis te Delft een in werking zijnde scheeptimmerwerf met grote loods, twee hellingen, en verder toebehoren, zeer gunstig gelegen te Delft nabij de voormalige Rotterdamsche Poort, aan de grote vaart tussen Rotterdam, ’s-Gravenhage en Leiden, kadaster sectie E, no. 717, groot 354 m². Aanvaarding bij de betaling der kooppeningen op 16 maart 1891.
Te bezichtigen dagelijks van 9 – 5 uur, behalve op zondagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 februari. Het stoomschip MOSSEL, tot heden gebezigd bij de visserij, is vandaag in dienst gesteld om wekelijks geregeld van Nieuwediep naar Harlingen te varen, en daarbij dit eiland aan te doen. Het goederenvervoer naar hier zal daardoor zeker bespoedigd worden. De boot vertrok heden uit de Texelse haven naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 10 februari. Het Duitse schip I.C. WARNS (opm: J.C. WARNS), met petroleum van New York naar Ningpo, dat te Batavia met schade is binnengeweest, is op Wangi Wangi eiland totaal verongelukt (opm: zie NRC 130291).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 9 februari. Heden is men weder begonnen met het lossen van tin uit het gestrande barkschip F.H. VON LINDERN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Stockholm, 5 februari. Het alhier binnengesleepte Nederlandse schip ELISE (opm: zie PGC 041190), van Hernösand naar Delfzijl, is hedenmorgen met de inventaris in veiling voor 725 Kroon verkocht.
(opm: koper werd Kol-Transport-Aktiebolaget uit Stockholm, die met behoud van naam de schoenergaljoot op de werf in Grissiehamn tot lichter liet verbouwen; vanaf juli werd de ELISE ingezet voor het vervoer van houtskool van Noord-Zweden naar diverse staalfabrieken in het zuiden; haar uiteindelijke lot is na een hermeting in 1895 onbekend)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De brik REGALIA, kapitein Oosting, is vertrokken van Terschelling naar Harlingen.
(opm: vanwege ijsgang was de vaart naar Harlingen enige tijd gestremd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Negen matrozen van Hr. Ms. rammonitor PANTER te Dordrecht, die enige politiebeambten hebben beledigd en mishandeld, zullen te Hellevoetsluis voor de zeekrijgsraad terecht staan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw, zwaar gebouwd Roefschuitje, met wijde warings en van best droog hout gemaakt, zeer geschikt tot vervoer van modder etc, groot plm. 22 ton.
Te bevragen bij K. de Jong, scheepstim¬mer¬man, Leeuwarden.


Datum: 13 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elsfleth, 10 februari. Kapitein Morschlodt, gezagvoerder van het Duitse barkschip I.C. WARNS (opm: J.C. WARNS), telegrafeerde heden uit Macassar, dat zijn schip in de nabijheid van Macassar was verongelukt en dadelijk werd verbrijzeld. Niets werd geborgen. De equipage werd gered.
Het schip, groot 760 reg. ton, werd te Hammelwarden (opm: waarschijnlijk Hamwarde, nabij Geesthacht a/d Elbe) van hout gebouwd in 1882.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotherhite (Theems), 11 februari. Het stoomschip AMSTELSTROOM is bij Cherrygarden Pier bij het afstomen van de rivier naar Amsterdam, met de barge JOHN, beladen met kolen, in aanvaring geweest, welke daardoor is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 februari. Er zijn 127 balen katoen gelost uit de ELSTOW en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 11 februari. De werkzaamheden tot het opduiken van tin uit het wrak van de F.H. VON LINDERN zullen dezer dagen worden hervat. Een blazer met werktuigen en machines is hier van Maassluis gearriveerd. De werktuigen worden hier aan boord van een bom opgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. De lading van het bij Hoek van Holland gezonken stoomschip SEAGULL is genoegzaam gelost. Alles is geheel nat. Er worden toebereidselen gemaakt om de openingen in het stoomschip, waar men moeilijk van buiten bij kon komen door het scheef liggen van het schip, van binnen door duikers dicht te laten maken, teneinde het stoomschip leeg te kunnen pompen en af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 12 februari. Van de lading tabak werd een deel nabij dit eiland opgevist en hier aangebracht. Heden is deze tabak gereclameerd en naar Den Helder verzonden om daar publiek te worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 februari. Volgens telegram uit Havana is het schip (opm: bark) CLARA, kapt. H. Waterborg, van Pensacola naar Delfzijl, op 5 januari daar lek binnengelopen, onderzocht en bezig de lading te lossen. Men vermoedt dat de reparatiën een oponthoud van 5 weken zal veroorzaken en de onkosten zeer hoog zullen zijn. Het schip zal na de lossing voor de tweede maal onderzocht worden. (opm: zie o.a. NRC 290391)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 11 februari. De Belgische visschoener A3, schipper Verwoerd, is bij Callantsoog, en een IJmuider schokker bij Kamperduin gestrand. De sleepboot SIMSON en vletterlieden verlenen assistentie.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

De 12e dezer is Vlissingen Haven binnengekomen het schip MARY KATE, van Londen met een lading teakhout voor de Maatschappij ‘De Schelde’.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINSES AMALIA vertrok 11 dezer van Batavia naar Amsterdam; PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde den 11 dezer te Port Said en heeft de reis voortgezet; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 19 dezer van Southampton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw roefschip, lang 50 voet, wijd 12 voet, hol 4 voet en een kwartier, zo goed als klaar, bij K. Westerhuis, scheepstimmerman, Zuidvliet, Leeuwarden.
Bij wie terstond twee scheepstimmerknechten worden gevraagd, hun werk goed verstaande.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur voor twee jaren: een scheepstimmerwerf met werkplaats aan het vaarwater de Ee te Woudsend. Inlichtingen te verkrijgen bij D.L. Tromp.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wordt gevraagd een schippersknecht, goed met varen bekend, bij de weduwe F. Fokkema te Oudkerk. Aanmelding in persoon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een Schroefstoomboot, lang 20 m, breed 3,75 m, diepgang 1 m, sterkte 10 paardenkracht, voor- en achterkajuit en een laadruim om 12 koeien te bergen; ouderdom 8 jaar. Te bevragen bij de Haan & Holtrop, Joure.


Datum: 14 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 februari. Heden heeft men wegens de ongunstige toestand van de zee, geen lading kunnen lossen uit de ELSTOW. Door drie sleepboten zijn met hoog water vergeefs pogingen gedaan om het stoomschip af te brengen. Het heeft gepasseerde nacht veel water ingekregen, dat echter heden nacht weer met de stoompompen wordt verwijderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 13 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Jonker werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot LEENDERT, voor rekening van de heer Sillevis te Kuilenburg; onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, voor rekening van de heer R. Kuijpers te Beuningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het hier ten lande ten behoeve van de Gouvernements Marine in Nederlands-Indië aangebouwde stoomschip ZEEDUIF is heden te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Door eigenaars en assuradeuren van het stoomschip SEAGULL is de berging van schip en lading opgedragen aan de Berging Maatschappij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 februari. De schoener BOREAS, kapt. T.W. Gorter, vertrok heden van hier naar Quimper (Fr). Dit is het eerste zeeschip dat na de strenge winter van hier vertrok, zodat de scheepvaart als heropend is te beschouwen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 12 februari. Men is er nog niet in geslaagd de bij Callantsoog gestrande Belgische visschoener ADOLF vlot te brengen. Het vaartuig zit te hoog, dan dat het door sleepboten kan worden bereikt. De inhebbende vis is thans gelost en met wagens naar hier vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 6 januari. De waterstand op de baar blijft steeds 11½ à 12 Eng. voet. In de maand december arriveerden 73 en vertrokken er slechts 59 schepen, zodat in geheel 1890 1.123 schepen de baar zijn gepasseerd.
De vrachtenmarkt was flauw gestemd en behalve het schip AFIENA, kapt. Boswijk, dat met beenas tot 16 shilling naar de Mersey is bevracht, betreffen de enkele bevrachtingen de kustvaart. Onbevracht liggen hier thans 43 schepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Callantsoog is in de morgen van den 11 dezer gestrand de vislogger ANTWERPEN 3, ADOLF. Toen men met de reddingboot het volk wenste te redden, hebben zij geweigerd het schip te verlaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Jongens van de leeftijd van 13½ – 16 jaar, zonder lichaamsgebreken, en lichamelijk en verstandelijk goed ontwikkeld, die lust in het zeemansleven hebben, kunnen, mits zij goed oppassen, een eervolle en voordelige betrekking bekomen, door een verbintenis aan te gaan bij ’s Rijks zeemacht. Voorzien van de nodige stukken kunnen zij zich op alle werkdagen aanmelden aan de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden.
Hebben de jongelingen de leeftijd van 16 jaar reeds bereikt en wensen zij toch in de zeedienst te worden aangenomen, dan behoren zij zich aan te melden bij een der kantoren van aanneming voor de Marine te Amsterdam, Willemsoord, Rotterdam, Hellevoetsluis of Vlissingen en worden daarna geplaatst aan boord van het wachtschip te Willemsoord, om hun eerste opleiding te ontvangen.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de directeur dier inrichting op franco aanvrage.


Datum: 15 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 januari. Gedurende de laatste veertien dagen is niet de geringste verbetering in de vrachtenmarkt te bespeuren. Door de naderende afloop van dit seizoen, in verband met enige afsluitingen in Europa tot betrekkelijk lage cijfers, werd een nadelige invloed op de vrachten uitgeoefend. Met het oog op de concurrentie zijn de geregelde stoomschepen begonnen de vrachten te verlagen en de toestand der stoomvrachten bleef gedrukt. Naar Nederland bestaat geen kans op een spoedige verbetering. Naar het Kanaal voor orders werden enige zeilschepen in Europa bevracht; zeiltonnage wordt nog gezocht om droge of natte suiker te laden. Naar Lissabon voor orders kan een schip van middelmatige grootte voor coprah emplooi vinden. Naar Port Said voor orders laden enige stomers voor bevrachters-rekening. Naar Amerika is de vracht voor een schip van ongeveer 1.000 tons register nog aan de markt om koffie en licht goed van Batavia en Padang naar New-York te laden, terwijl een groter schip gevraagd wordt voor stroopsuiker naar Montreal. Naar Australië zouden schepen emplooi vinden voor suiker in kranjangs tot 20/- (opm: 20 Engelse shillings) naar Sydney of Melbourne. Er bestaat enige vraag voor schepen van Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales) naar Amboina of Macassar voor steenkolen.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip SAMARANG NLG 45 thee, NLG 45 peper, NLG 45 gom damar, NLG 45 tabak, NLG 25 rijst, naar Nederland via Marseille; Nederlands stoomschip SUMATRA idem naar Nederland via Genua; Engels stoomschip PALAMED 30/- suiker, 30/- thee per ton, peper en gom damar LG 45 per last naar Nederland. Het Nederlandse schip KERSBERGEN laadt suiker naar New-York. Het Nederlandse schip CLARA is lossende en onbevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 14 februari. Heden werd van de werf van de firma Wed. C. Boele en Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de goederenstoomboot APELDOORN, gebouwd voor rekening van de heer J. Wiepking te Apeldoorn.
De machine en ketel worden vervaardigd door de machinefabriek Delftshaven, directeur H. de Ridder te Rotterdam.
Onmiddellijk daarna worden de kielen gelegd voor twee Rijnschepen, namelijk een groot 360 last, voor rekening van de heer Fried. Asteroth, te Ehrenbreitstein, en een groot 215 last, voor rekening van de heer Willem van Kessel te Leeuwen. Terwijl op bovengenoemd etablissement nog in aanbouw is de sleepschroefstoomboot NELSON, voor rekening van de heer W. Hasselo te Dordrecht, waarvoor machine en ketel worden vervaardigd door de machinefabrikanten Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Gezonken schip. Zij die genegen zijn om het om het bij Callo (Fort Marie) in de Schelde gezonken schip ALBERDINA, schipper J. van Alem, te lichten en drijvende te maken, gelieven hun inschrijvingsbiljetten, met bijvoeging van twee gegoede borgen, in te leveren vóór of op donderdag de 19e februari 1891, voormiddags tien uur, bij W. Walker, werktuigkundig ingenieur en scheepsbouwkundige, Gapersteeg 10, Rotterdam, bij wie de nodige informaties zijn te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 14 februari. Van de werf van de heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, liep heden met goed gevolg te water het lichterschip, genaamd FREIHEIT, groot plm. 500 last, gebouwd voor rekening van de heer Julius de Gruijter te Ruhrort. Daarna werd de kiel gelegd voor een dito lichterschip, voor rekening van de heer Matthias Stinnes, te Mulheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 14 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten het Rijnschip JOSEF, groot ongeveer 275 last, voor de heer Joh. Trester, te Lützel-Koblenz, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 400 last, voor de heer Math. Stinnes te Mulheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 februari. Vanmorgen werd van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, met het beste gevolg te water gelaten het stalen fregatschip TROMP, gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij te Amsterdam. Het schip heeft vóór een lange bak en achter de fokkemast een ruime luchtige hut met verblijven voor de bemanning, kombuis, werkplaatsen en zeil- en touwkooien. Op het achterschip is een campagne waarin salon, kajuit en hutten voor kapitein en officieren. Masten en stengen zijn uit één stuk, en, evenals de boegspriet, onder- en marszeilra's van staal. Het schip heeft een draagvermogen van 2.600 ton, en wordt in de hoogste klasse van Lloyd’s, Veritas en Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren opgenomen. Het zal gevoerd worden door kapt. G. Schultz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 februari. Heden zijn uit het gestrande stoomschip ELSTOW 89 balen katoen gelost en alhier aangebracht.
Een 15-tal vaten en een partij losse door zeewater beschadigde tabak, gelost en aangedreven uit de ELSTOW, heeft hier heden in veiling NLG 950 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 februari. Het bij Kambina gestrande stoomschip REIJNST (opm: zie PGC 120291) zit geheel onder water met hoog tij. Het zal in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 februari. Heden zijn 172 balen katoen gelost uit de ELSTOW en aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 14 februari. De lichting van de bij Moerdijk gezonken sleepboot GENERAAL V.D. HEIJDEN, is aangenomen door de Berging Maatschappij, en heden is het benodigde materieel daartoe van Maassluis vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 februari. Door dynamiet is thans de katoen, enz. uit het stoomschip LERO, welke nog niet gelost was, vrij gekomen, doch moesten gisteren de werkzaamheden worden gestaakt door de hoge zee. Heden wordt de berging voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Door het ontbreken van tonnen en bakens is nabij Doove Balg eergisteren het beurtschip van schipper Bakker, beladen met schelpen, van Texel naar Harlingen, aan de grond gevaren, lek geworden en vol water geslagen. De opvarenden, alsmede inventaris en tuigage zijn door blazerschuiten geborgen. Het vaartuig is in de haven van Texel binnengebracht.


Datum: 16 februari 1891


Krant:
  JB - Javabode

Omtrent de brand van de SUMBAWA (opm: zie JB 100291) meldt een telegram uit Makassar aan de Soerabaja Courant: De lampenjongen tapte petroleum in een nog brandende lamp en de inhoud vatte vlam. Hijzelf viel, bekwam brandwonden, is ook daaraan omgekomen, en spoedig stond alles om hem heen in vlam. Het vuur greep zo snel om zich heen, tenten, banken, enz. brandden onmiddellijk, zodat blussen onmogelijk was. De blusmiddelen waren niet meer te genaken. Passagiers en equipage zonder hoogst nodige kleding te kunnen meenemen gered in boten, die gelukkig reeds te water lagen. Onder dak kwamen ze bij Arabische handelaars tot de AREND met resident aan boord hen haalde. De stomer bracht vivres (opm: levensmiddelen).


Datum: 17 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 februari. Uit de ELSTOW zijn 362 balen katoen geborgen. Sleepboten hebben andermaal vergeefs getracht het stoomschip vlot te krijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyk auf Föhr, 5 februari. De lading raapzaad uit het schip (opm: tjalk) ANNECHIENA ALBERTHA, kapt. J.A. Klugkist, van Südwesthorn naar Rotterdam bestemd, is verhit geworden en gedeeltelijk in een ander schip overgeladen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 februari. Nu de REGALIA met hout van Riga (laatstelijk van Terschelling, wegens het ijs opgehouden) en de SKIRNER met zout van Setubal (laatstelijk van Nieuwediep, om gelijke reden), hier zijn binnengelopen, nu kapt. Meinsma naar Arendal is uitgevaren, kan men zeggen, dat de scheepvaart weder is geopend. Verscheidene bodems worden gereed gemaakt voor de vaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Het bestuur der Dragster Stoombootreederij vraagt een bekwaam machinist, om dadelijk in dienst te treden, tegen een wekelijks salaris van tien gulden. Drankvrije personen genieten de voorkeur. De instructies liggen ter inzage bij de secretaris-boekhouder, de heer D.D. Duursma te Drachten. Sollicitanten worden verzocht met goede getuigschriften zich aan te melden voor donderdag de 19e februari e.k.


Datum: 18 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 februari. Er zijn 309 balen katoen geborgen uit de ELSTOW. Het schip maakt ongeveer 4 voet water per uur, dat echter met de stoompompen kan worden bijgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 februari. Er zijn 132 balen katoen geborgen uit de ELSTOW. Thans zijn nog ongeveer 250 balen in het schip, die men morgen hoopt te bergen. De ELSTOW is aanmerkelijk vooruit gekomen, doch kan heden nog niet worden vlot gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 17 februari. De werkzaamheden tot bergen van de zich nog in het wrak van de LERO bevindende lading katoen enz. werd ook gisteren weer zeer bemoeilijkt door diverse schippers uit Goedereede en Stellendam, die niettegenstaande het bevel van de Berging Maatschappij om van boord te gaan, zich eerst 's avonds en na enige strijd verwijderden, met zich nemende 4 balen katoen en enige vaten vet. Aan de Officier van Justitie is van een en ander kennis gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Harlingen wordt ons gemeld: De stoomboten HUNZE 3, kapt. Bakker, en HUNZE 5, kapt. Blomker, van Amsterdam door het Noord-Hollandsch Kanaal met bestemming naar hier, kwamen aan deze zijde van de Blauwe Slenk met elkander in aanvaring. Van de HUNZE 3 werden aan de ene zijde de berghouten stuk gelopen, terwijl de steven van de HUNZE 5 belangrijke schade beliep en laatstgenoemd vaartuig, ten einde zinken te voorkomen, werd gelicht, en met spek moest worden dicht gemaakt om de haven alhier te kunnen bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 15 februari. De ijsbreker BERLIN is hedenmiddag met het Nederlandse stoomschip MERCURIUS alhier van Swinemünde aangekomen (opm: dit bericht is onjuist; misschien te Amsterdam aangekomen?). Het ijs bij de brug heeft nog een dikte van ruim 1 voet, maar de vaart wordt door de ijsbrekers opengehouden.


Datum: 19 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 februari. Een stoomzandzuiger ligt geheel gemonteerd gereed om met de eerste gunstige gelegenheid naar het schip F.H. VON LINDERN te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 16 februari. Het stoomschip PARAGUAY, door aanvaring gezonken bij Fort Frederik op de Schelde, is geheel doorgebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot BURGEMEESTER VAN HEEMSTRA, die te Westervoort enige tijd aan de grond zat, is door de stoomboot PAUL VAN VLISSINGEN, kapt. L. Slot van de Deventer Stoomboot Maatschappij zonder enige averij vlot gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, wordt uit Hamburg geseind dat men vreest dat het stoomschip VENUS (opm: kapt. M. Geest), van Amsterdam, bij Norderney zou gezonken zijn na aanvaring. De equipage is vermoedelijk gered. Het Nederlandse stoomschip VENUS vertrok 15 februari van Amsterdam naar Hamburg.
(opm: een stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)


Datum: 20 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 18 februari. Volgens bericht van de heren Pott & Korner vrezen zij dat de door aanvaring bij Norderney gezonken steamer de VENUS is. Het aanvarende stoomschip is vermoedelijk het stoomschip ZANZIBAR, van Hamburg naar Penang. Het stoomschip VENUS, groot 772 ton, werd in 1867 van ijzer te Stockton gebouwd. (Zie ons vorig nummer).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brake, 17 februari. Betreffende de reeds vermelde aanvaring, vermoedelijk van de VENUS met een tot dusver onbekend stoomschip (zie ons vorig nummer) vermeldt de gezagvoerder van het stoomschip MURTON, met kolen van Sunderland hier aangekomen, dat hij tijdens de aanvaring in de nabijheid was. Men had gezien dat op het Franse (?) stoomschip dadelijk na de aanvaring een ontploffing plaats had en dat het toen gezonken was. Er waren op het dek van de MURTON nog kleine wrakstukken van de ontploffing gevallen. Wat het andere stoomschip (een Engels) betreft, heeft men van de MURTON gezien, dat het de bemanning van het zinkende stoomschip heeft aan boord genomen. Van de naam van de stoomschepen is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 17 februari. Volgens mededeling van een Bliezener loods, had hij gezien dat van twee uitgaande stoomschepen het een het ander wilde voorbij stomen en zo met elkander in aanvaring kwamen. Het aangevaren vaartuig werd als het Engels stoomschip VENUS opgegeven, en dit was aan het achterschip zo zwaar beschadigd, dat het spoedig zonk. De bemanning ging in hun boot op het andere stoomschip over, dat daarna de reis vervolgde. Naar het uiterlijk te oordelen zou dit een Franse boot zijn en beide van Hamburg komende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 februari. Het Duitse schip AGNETHA, van Londen naar Petershead bestemd, alhier met schade binnen, zal 2 maart publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 februari. Het restant van de lading (127 balen) (opm: uit de ELSTOW) is heden geborgen. De bergingsvaartuigen kwamen hedenmiddag met hun last met vlaggen in top binnen. In het geheel werden 4.521 balen katoen en 35 vaten tabak aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Uit de brochure Rotterdam Chamber of Commerce Port of Rotterdam, Extract from the registers kept at the Harbour offices during the year 1890, ontlenen wij het volgende:
- In 1887 kwamen te Rotterdam binnen, door de Nieuwe Waterweg, 4.062 zeil- en stoomschepen, diepgaande tot 22 voet; boven 22 tot 23 voet 42, 23 tot 24 voet 9, 24 voet, totaal 4.114 schepen, metende 9.931.297 kubieke meter of 3.509.292 tons.
- In 1888 4.414 schepen, diepgaande tot 22 voet; boven 22 tot 23 voet, 53, 23 tot 24 voet 10.24 voet 8, totaal 4.490 schepen, metende 10.838.110 kubieke meter of 3.829. 721 tons.
- In 1889 4.398 schepen, diepgaande tot 22 voet; boven 22 tot 23 voet 66, 23 tot 24 voet 16, 24 voet 4, totaal 4.484 schepen, metende 11.394.842 kubieke meter of 4.026.446 tons.
- In 1890 4.387 schepen, diepgaande tot 22 voet; boven 22 tot 23 voet 70, 23 tot 24 voet 23, 24 voet 2, totaal 4.482 schepen, metende 12.097.836 kubieke meter of 4.274.854 tons.
2.210 Vissersvaartuigen en 55 vreemde sleepboten zijn hieronder niet begrepen.
De drie meest diepgaande stoomschepen waren de MELBOURNE van Odessa, met 23 voeten en 10 duim, de RHODORA van Odessa, met 24 voet 2 duim en de RECTA, mede van Odessa, met 24 voet en 10 duim Engelse maat of circa 76 decimeter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. Stoomschip LERO
Mijnheer de redacteur! In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 februari 2e blad A komt een bericht voor uit Maassluis, vermeldende het bemoeilijken van de werkzaamheden van de Berging Maatschappij door schippers uit Goeree en Stellendam. Dat bericht is nu geheel bezijden de waarheid. Wij begrijpen, dat het van de Berging Maatschappij te doen is om ons vissers zo zwart mogelijk te maken, en daarom vragen wij beleefd uwe medewerking om naar waarheid ons pad schoon te vegen. Zie hier hoe de zaak is toegegaan:
Zaterdagavond verlieten de Maassluisse bergers het stoomschip LERO; in Goeree had men toen geen idee om uit te gaan, maar van Stellendam gingen wij zondagavond 9 uur met 5 vaartuigen, om van het onbeheerde wrak nog lading te bergen. Wij waren om 11 uur aan boord van de LERO, werkten eerst op de katoen, daarna op het vet, en hadden, toen des anderendaags de Maassluizers kwamen, uit het schip gedoken 20 vaten vet, 4 balen katoen, 10 vaten hars, 1 vat tabak en een partij lossen tabak. Onze duiker was toen nog beneden en gaf nog slechts één vat vet op, dus van bemoeilijking kan geen sprake zijn, en nog minder van strijd, als wij opmerken, dat wij nog onze vaartuigen hebben verhaald om voor schipper Nieman plaats te maken. Wij bleven ook niet tot 's avonds, maar vertrokken te 12 uur van het schip, om ruim baan te maken voor de gebrekkige bergingsmethode van de heer Dirkzwager; deze toch zou beginnen met een duiker, die nog nooit onder water was geweest, terwijl wij beschikken over een tiental geoefende duikers en duikertoestellen.
Er zit nog veel goede lading in het wrak, dat wij aannemen alles te bergen, tenzij die goederen verzanden, waarop thans grote kans bestaat, nu er gaten zijn gemaakt in de zijwanden van het schip, dat alleen dienstig kan zijn om de lading te laten verzanden, niet om die te bergen. Het heeft er zo'n schijn van, of de Berging Maatschappij zich maar, door met dynamiet de boel te laten springen, van de LERO wil afmaken. Natuurlijk spreken wij slechts een vermoeden uit; van een contractant toch, die aanneemt alles te bergen, mogen we zo'n slecht idee niet koesteren; maar in ieder geval is het dan toch een vermoeden, dat niet alle schijn van waarheid schijnt te missen.
U. Ed. voor de opname dezer regelen dankzeggend, mijnheer de redacteur, teken ik mij namens de Stellendamse vissers,
G. Jansen
Stellendam, 18 februari 1891

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 februari. Een stoomzandzuiger ligt geheel gemonteerd gereed om naar het schip F.H. VON LINDERN te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed na een langdurige ongesteldheid in de ouderdom van ruim 78 jaren de heer Ipe Annes Hooites, oud-lid der Staten van de Provincie Groningen en oud-burgemeester der gemeente Hoogezand (opm: en oud-scheepsbouwer te Hoogezand).
Hoogezand, 18 februari 1891.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen,18 februari. Aanhoudend zware mist. Het l.l. zondag naar Antwerpen gepasseerde Nederlandse barkschip KINDERDIJK ligt dientengevolge hier nog op de rede.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 21 januari. Het schip (opm: brik) ALBATROS, kapt. J.G. Boon, is bevracht van Paranagua naar de Plata rivier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen aan de Lek, 16 feb. Volgens een bij de reder ontvangen bericht, had het te Queenstown gearriveerde barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, 108 dagen reis van Banjoewangie. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen aan de Lek,18 februari. Het gisteren te Falmouth gearriveerde barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Van Baalen, had 115 dagen reis van Banjoewangie. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 21 januari. Het schip HENRIKA, kapitein J.J. Hazewinkel, werd bevracht van Fernambuck (opm: Recife) met suiker herwaarts tegen 215 Reis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te huur, voor 1 of meerdere jaren, vanaf mei 1891: een scheepstimmerschuur met ruim erf, groot 23 A. 50 C, aan het groot scheepsvaarwater de Ee op het Zuid te Woudsend, waarin sedert vele jaren een beklante scheepstimmerwerf is en nog wordt gedreven. Te bevragen bij notaris T. Poelstra te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuw schip te koop, groot 23 à 24 ton, bij de weduwe A.P. van der Werff te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, tegen billijke prijs:
A: Een goed onderhouden Veerschip, varende in de vaste beurt van Appelscha over Gorredijk naar Groningen v.v, groot 30 ton, met complete inventaris.
B: Een snelvarend, in goede staat verkerende Veerschip, varende in de vaste beurt van Gorredijk naar Heerenveen v.v, met complete inventaris.
Te bevragen bij de eigenaar Andries de Jong te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een zeer geschikt Koopmansschip, groot 10 ton, aan de werf bij E.H. van der Zee, Joure.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

De Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij heeft haar laatste boot, de BAWEAN, aan de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij verkocht, die een schip nodig had in de plaats van de verbrande SUMBAWA. Met de liquidatie van eerstgenoemde maatschappij vordert het snel. Alleen haar werkplaats te Singapore en haar kolenloodsen te Padang zijn nog onverkocht.


Datum: 21 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 20 februari. Heden middag is van hier naar het wrak van de F.H. VON LINDERN gesleept het bomschip Katwijk 35, waarop aan boord zich bevinden de nodige werktuigen en een zandzuigmachine, waarmede de werkzaamheden tot het opduiken van het tin zullen hervat worden. Bedoelde zandzuigmachine is speciaal voor dit doel ingericht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 februari. Het schip ALLEGONDA JACOBA, kapt. H. Ebes, naar Christiansand, wordt door mist verhinderd te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 februari. Als voorbeeld voor een snelle expeditie wordt medegedeeld, dat het ijzeren barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, op 2 april 1890 met een volle lading stukgoed van New York naar Sydney NZW. Vertrok. Het loste daar de lading en verzeilde naar Newcastle NZW, nam daar een volle lading steenkolen in naar Sourabaya, loste daar de steenkolen, laadde op de Noordkust van Java een volle lading suiker, bestemd naar het Kanaal voor orders, en arriveerde, zoals wij reeds meldden de 16e februari te Queenstown.
De gehele duur der reis was 10 maanden en 15 dagen. De lading suiker, met dit schip aangebracht, is verkocht naar de Clyde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 februari. De wegens mist ter rede opgehouden bark KINDERDIJK is hedenochtend naar Antwerpen opgevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Grouw, 19 februari. De stoomboot de TWEE PROVINCIËN, kapt. Woudstra, varende van Winschoten op Sneek en tussengelegen plaatsen, is bij haar poging om door het ijs te breken zo lek geworden, dat ze zonk. Het ongeval had plaats op de hoek van de Biggemeer en het vaarwater de Meer, alzo op een diepte van zeven á acht voet. Persoonlijke ongelukken vielen niet voor; de boot is zwaar geladen.
(opm: zie ook LC 280291)


Datum: 22 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 19 februari. Het Nederlandse stoomschip REIJNST ligt 6 mijlen ZZW van Sogari (opm: Pulau Sogori, 5º21’ Z.B. 121º45’ O.L.) gezonken en is half over het rif heengeslagen. Het verschil in water binnen het schip met het getij bedraagt een voet. Het voorschip zit op zandgrond, en er staat 11 voet water bij het stoomschip. Er bestaat kans als het water uitgepompt wordt, het stoomschip af te brengen. De inboorlingen zijn bezig het te plunderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 februari. De toestand van de ELSTOW heeft sedert de laatste dagen weinig verandering ondergaan. Drie sleepboten zijn bijna voortdurend in de nabijheid van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 21 februari. Heden is van de werf van de heer Vink (opm: bedoeld is Vuyk) alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: WILHELMINE), groot ruim 200 last, gebouwd voor rekening der firma Mellinkhof te Mühlheim a/d Ruhr.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 februari. De stoomboot IPSWICH, behorende tot de Great Eastern Railway Company (Harwich steamer) op reis van Harwich naar Antwerpen, is gisterochtend op zee in aanvaring geweest met de Engelse bark QUEEN OF SUNDERLAND. De bark is gezonken en slechts 4 man werden door de bemanning van de stoomboot gered. De overige bemanning is vermoedelijk verdronken. De IPSWICH heeft geen schade bekomen en passeerde hier gisteren namiddag 2 uur.


Datum: 23 februari 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 februari. Betreffende de aanvaring der twee stoomboten bij Norderney, waarvan het ene (hoogst waarschijnlijk het Nederlandse stoomschip VENUS) gezonken is, berichten de reders van de ZANZIBAR, dat zij niets van de aanvaring weten en ook niet geloven dat hun stoomschip bij de aanvaring is betrokken. (Het stoomschip VENUS, dat op 15 februari van IJmuiden vertrok, bestemd naar Hamburg en daar heden 20 februari nog niet is gearriveerd, had gemakkelijk de 17e dezer op de Elve (opm: Elbe) gearriveerd kunnen zijn, en is dus waarschijnlijk het bij Norderney gezonken stoomschip). De opvarenden zijn vermoedelijk door het aanvarend stoomschip opgenomen, dat door mist in de Noordzee is opgehouden, hen nog niet in een Engelse haven aan land heeft kunnen zetten. (opm: zie NRC 190291)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 februari. Het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, naar West-Indie bestemd, wordt alhier door de mist opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 19 februari. Volgens bij de reder ontvangen bericht vertrok het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, heden van Queenstown naar Greenock om aldaar te ontlossen.


Datum: 24 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. Het Franse viermast stoomschip BORDEAUX, kapt. Gondillon, is zaterdagmiddag door zware mist in het Zuidergat aan de grond gevaren en doormidden gebroken. Met hoog water zit het achterschip onder water. De equipage is met de boten hier aangekomen en heden naar Antwerpen vervoerd. Het stoomschip BORDEAUX, groot 2625 reg. ton, was met stukgoed geladen en bestemd van Antwerpen via Bordeaux naar New Orleans. Het vaarwater is vrij voor de vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sterkte Koninklijke Marine:
22 gepantserde schepen ter verdediging van kust en zeegaten
34 ongepantserde schepen, waaronder torpedoboten (groot model en klein model)
3 gepantserde schepen voor de algemene dienst
15 ongepantserde schepen voor de algemene dienst
3 wacht- en kostschepen
15 instructie en exercitie schepen
1 open vaartuig
Voor de Indische militaire dienst waren 28 schepen, verdeeld in korvetten, een pantserdekkorvet, raderstoomschepen, 2e en 4e klasse, opnemingsvaartuigen en een groot model torpedoboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 23 februari. Van de lading en inventaris van het tussen hier en Walsoorden gestrande Franse stoomschip BORDEAUX wordt met laag water zo veel mogelijk geborgen. Het stoomschip is bij de machinekamer gebroken en totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 februari. Betreffende de vrijdag plaats gehad hebbende aanvaring tussen het Engelse stoomschip IPSWICH en de Engelse bark QUEEN, van Rotterdam naar Cardiff, kan nog worden gemeld dat de QUEEN onmiddellijk gezonken is. De gezagvoerder, 2 stuurlieden en 4 matrozen konden zich nog in de boot redden, doch daar deze in slechte staat was, zonk zij, waardoor de 7 personen verdronken. De kok en 3 matrozen, die hun toevlucht in de masten hadden genomen, werden door de IPSWICH gered. De 4 geredden, waarvan er 2 naar Rotterdam vertrokken, hebben alles verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 20 februari. Het schip IJMUIDEN, kapt. T. Dekker, van Pensacola verwacht wordende, zal hier op de rede order bekomen voor Fécamp.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het appèl van de Maatschappij Nederland tegen de vroegere beslissing van het Engelse Admiraliteitshof, omtrent de aanvaring tussen de stoomschepen PRINS FREDERIK en MARPESSA, is door het Engelse Hof van Appèl verworpen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 februari. Ter aanvulling van het vrijdagmiddag geseinde bericht, betreffende de aanvaring van de stoomboot HARWICH met de QUEEN OF SUNDERLAND kan nog gemeld worden, dat 7 personen bij deze aanvaring zijn verdronken, wien het onmogelijk was om te redden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 februari. De op de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier gebouwd wordende nieuwe raderstoomboot, ten behoeve van de Provinciale Stoombootdienst op de Westerschelde, heeft de naam gekregen van ZEEUWSCH-VLAANDEREN.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 22 februari. Door de dikke mist, die gisteren hier de gehele dag heerste, raakte de Engelse stoomboot ELECHE, bestemd voor Gent, aan de Nieuwe Neuzenpolder aan de grond. Hedennacht is het schip echter zonder assistentie weer vlot gekomen.
Minder gelukkig was het Engelse stoomschip HALIO, dat, bestemd voor Terneuzen, bewesten onze haven aan de grond liep. Daar het niet gelukte het schip heden nacht vlot te krijgen, is men begonnen het gedeeltelijk te lichten.


Datum: 25 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 februari. De stoomboot SNEEK I, kapt. Kaspersma, van Nieuwediep met bestemming naar hier, verloor door het vele ijs de bladen van de schroef, en werd alhier binnengebracht door de stoomboot STAD IJLST, kapt. De Jong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 februari. Heden werd op de werf van de Maatschappij Maas alhier met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot SWAERDECROON, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam. Dit schip, bestemd voor de passagiers- en goederendienst in Nederlands-Indië, heeft de volgende afmetingen: lengte tussen de loodlijnen 168', breedte 27', holte 11'2'', en is gemeten op 659 ton.
De machine van 550 ipk, van het triple-expansiesysteem en de stoomketel, geconstrueerd voor 160 Engelse ponden werkdruk, zijn mede door de genoemde maatschappij vervaardigd en staan gereed om aan boord te worden geplaatst.
Het schip is ingericht voor passagiers 1e, 2e en 3e klasse en wordt elektrisch verlicht, waarvoor de installatie door de heren van Rietschoten & Houwens is geleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 februari. Volgens door ons ontvangen telegram is de bemanning van het in de Noordzee door aanvaring op de 16e februari gezonken, door ons reeds dikwijls vermelde stoomschip VENUS gered en te Southend (rivier de Theems ) geland. Volgens telegram van kapt. Geest uit Southend Essex is het stoomschip VENUS de 16e februari door aanvaring bij Norderney gezonken. De equipage is gered en te Southend geland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop op aannemelijke voorwaarden: twee in aanbouw zijnde Tjalkschepen, een van plus minus 50 en een van plus minus 80 tonnen, bij de Scheepsbouwers J. & H. Nijhuis te Sappemeer.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nieuws van den Dag verneemt, dat de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam binnenkort zal overgaan in handen van de firma Stork te Hengelo, die haar geheel zal inrichten voor de levering van spoorwegmaterieel.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Geen datum. De Engelse stoomschepen ITALIA, gez. Longstaf, van Middlesbrough met ruw ijzer naar Terneuzen, en ELECTRO, gez. Marten, van Hull met stukgoederen naar Gent bestemd, zijn zaterdag (opm: 21 februari) bij zware mist, met hoog water, op de Westerschelde tegen de vaste wal aan de grond gevaren, de ITALIA bewesten de haven van Terneuzen en de ELECTRO aan de Nieuwe Neuzenpolder. De ELECTRO kwam de daarop volgende nacht weer vlot, doch de ITALIA is, na alvorens daaruit vier lichters geladen te hebben, eerst zondagmiddag vlot gekomen. Beide schepen hebben geen schade bekomen, zijn door eigen kracht afgebracht en hebben de bestemming onmiddellijk opgevolgd.
Erger liep het af met het Franse stoomschip BORDEAUX, met een volle lading stukgoed en passagiers van Antwerpen naar New-Orleans vertrokken en door dezelfde oorzaak in het Zuidergat, op de rivier de Schelde, aan de grond gevaren. Deze is geheel verloren en door midden gebroken. De passagiers zijn te Hansweert aan de wal gekomen. Volgens later bericht zakt het vaartuig al dieper en dieper in het zand weg; en is men thans druk bezig de lading zoveel mogelijk in lichters te bergen.


Datum: 26 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 25 februari. Van de werf van de heer P. de Zeeuw is heden met goed gevolg te water gelaten de logger ALPHA, voor rekening van de heer G. Vriens alhier, bestemd voor de haring- en beugvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman (opm: = schipper) J. Wapenaar, en van de werf van de heer L. van Dam de logger VERTROUWEN, voor rekening van de Nederlandsche Zeevisserij, directeur de heer A. IJzermans, eveneens bestemd voor de haring- en beugvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman A. Starre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 25 februari. Heden zijn hier uit het gestrande stoomschip LERO aangebracht 53 vaten vet en 14 balen katoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 24 februari. Een lichter, geladen met stukgoederen en proviand van het gezonken stoomschip BORDEAUX, is hedenochtend naar Antwerpen vertrokken. Drie lichters liggen nog langszij van het stoomschip. Met elk getij zakt het voor- en achterschip meer en meer weg; circa 1.400 ton is gelost. Het stoomschip is op de kolenhokken middendoor gebroken, men zal een aanvang maken om de lading met duikers te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 februari. De pogingen om het gestrande stoomschip ELSTOW te bergen en vlot te slepen, blijven nog steeds zonder gevolg. Ook heden beproeft men zulks tevergeefs. Morgen zal de stoomschelpzuiger TIJD, die heden hier aankwam, naar de strandingplaats worden gebracht om een geul te maken, waarlangs men de ELSTOW in diep water hoopt te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Betreffende het stoomschip VENUS wordt nog bekend dat het aangevaren is door het stoomschip ZANZIBAR, van Hamburg naar Penang bestemd. De bemanning van de VENUS bevindt zich nog aan boord van dat stoomschip, dat te Southend geankerd ligt met schade aan de boeg, en door de mist verhinderd wordt naar Londen op te stomen, alwaar het zal repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De 21e maart a.s. vertrekt van Rotterdam per stoomschip ARDJOENO naar Oost-Indië een detachement aanvullingstroepen, sterk 4 onderofficieren en 50 minderen, onder bevel van den van verlof terugkerende 1e luitenant der artillerie H. Termijtelen en onder medegeleide van de voor het O.I. leger bestemde 2e luitenants der infanterie W. van der Wielen en A.W.E. Weijerman.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit de beste bron put de Celebes Courant nog de volgende bijzonderheden omtrent het vergaan van de REIJNST. Na onder gunstige omstandigheden het traject van Makassar naar Paloppo te hebben afgelegd, op welke laatste plaats zij donderdag de 22e januari des voormiddags te 8 uur arriveerde, lichtte de REIJNST wederom het anker om haar reis voort te zetten. De lucht was bewolkt, terwijl zich een stijve koelte deed gevoelen. Te 2 uur doemde het hoogland van Poeloe Kabaëna op, doch het werd steeds donkerder en donkerder, waardoor het uitzicht zeer belemmerd werd. Te 3 uur bespeurde de wachthebbende officier branding in de richting van oost-zuidoost, en rapporteerde dit aan de gezagvoerder. Het roer werd aan bakboord gelegd, doch kort daarop was een schok een maar al te duidelijk teken dat het schip gestoten had. Terstond werd de machine gestopt en na peiling van de pompen bleek dat deze lens waren. Wegens hoge zee en het dwars invallen van de wind was het uitbrengen van het werpanker ondoenlijk, waarom beproefd werd om door met volle kracht achteruit te slaan de boot weer vlot te krijgen. Te 4.50 uur was het water in het kolenhok gedrongen en nu was het raadzaam de machine weer te stoppen, daar het water èn in het kolenhok èn in de stookplaats zo onrustbarend snel steeg, dat het weer vlot raken van de boot gevaar op zou leveren voor zinken. Reeds een kwartier na het indringen van het water, had dit het vuur uitgedoofd, terwijl inmiddels het schip al meer en meer door de zee het rif was opgestuwd. Bij het aanbreken van de dag kwam men tot de ontdekking, dat de boot geheel door zand en stenen was omgeven. Men begon nu de noodzakelijkheid in de te zien van het nemen van reddingsmaatregelen; provisie werd aan dek gehaald om in de sloepen geladen te worden; vaten en alles bovendeks wat maar hiertoe geschikt was, werd met drinkwater gevuld. De boten en de stoombarkas werden in gereedheid gebracht, want men was tot het besluit gekomen om voor Boeton en Kantari bestemde passagiers per barkas en een sloep naar eerstbedoelde plaats over te brengen. Nadat de barkas van een voldoende voorraad steenkolen, proviand en drinkwater voorzien was, werd onder commando van de 2e officier W.J. Pet en met de 2e machinist J.C. de Haan, de aspirant-machinist F.L. Gemmeken, de gouvernementsloods Sakim, de djoeroemoedi (opm: jeremudi = stuurman) Sadio, de volkskok Sidin, de jongen Saniman, het gehele inlandse machine-personeel, 1 Europese korporaal, 3 inlandse passagiers voor Boeton en 7 dito voor Kandari, benevens de postpakketten aan boord, koers gezet naar Boeton. De 2e officier kreeg de last mede om aan wal te blijven, ten einde het opzicht te houden over de inlandse bemanning, en de barkas zo spoedig mogelijk terug te zenden onder commando van de loods Sakim. Overdag was het mooi weer en woei er een lichte westelijke koelte. Daar het water niet alleen in het groot- en in het achterruim gedrongen was, maar ook in de stookplaats en de machinekamer reeds op gelijke hoogte stond als buitenboord, werden uit het ruim en de pakketkamer 5 colli opium en zoveel mogelijk mondvoorraad te voorschijn gehaald. Tegen de avond liet men beide ankers vallen, ten einde gedurende de nacht bij hoogtij niet van het rif te worden afgespoeld. De giek van de whale-boot werd opgehesen, terwijl de twee andere sloepen goed vastgesteld en de wachten uitgezet werden. Door het openslaan van de verschansingspoorten van het kuildek, werd dit geheel overstroomd; thans sloeg de zee in de ruimen, de machinekamer enz, en drong weldra ook de salon en de hutten binnen. Te half drie werkte het schip zo hevig en kreeg dermate slagzij, dat het water aan stuurboord tot op het kolendek kwam en de zeeën over het bovendek sloegen. Men oordeelde het nu raadzaam de sloepen in gereedheid te houden. De toestand werd eindelijk onhoudbaar; de boot moest verlaten worden. Scheepspapieren, journaal en geldswaardige papieren werden in veiligheid gebracht en men begaf zich in de sloepen; in de whale-boot voerde de gezagvoerder het bevel, in de werkboot de 1e officier en in de laadboot de serang (opm: bootsman), terwijl de overige equipage over die drie sloepen werd verdeeld. Na over het rif geroeid en, buiten dit gekomen, de drie boten met sleeplijnen aan elkaar verbonden te hebben, werden zeilen gezet in de whale- en de werkboot, die de laadboot op sleeptouw namen. Tegen de avond stak er een steeds aanwakkerende westelijke koelte op en begon een sterke deining. In het gezicht van Poeloe Talaga had de voortdurend in kracht toenemende bries de deining in hoge zee doen veranderen, zodat de sloepen in haar vaart zeer bemoeilijkt werden en de voorste boot zich ten laatste te 9 uur van de andere twee moest losmaken; met gereefd zeil bleef zij echter in de nabijheid. Een kwartier daarna brak de vanglijn van de laadboot en was deze zo goed als aan haar lot overgelaten. De zee stond zo hoog, dat zij onmogelijk genaderd kon worden. De laadboot met een noodzeiltje op en de twee andere sloepen al roeiende en met klein zeil, trachtte men zoveel mogelijk in elkanders nabijheid te blijven en stuurde men tussen de Talaga-eilanden en Kabaëna door. Allengskens begon gelukkig de wind te gaan liggen en nam de hoge zee en vervolgens de deining al meer en meer af en te 4 uur was het doodstil. Te 7 uur evenwel stak de wind opnieuw op, vergezeld van regen. Niet lang daarna kreeg men land en te 9 uur de van Boeton terugkerende stoombarkas in het zicht. Deze nam de drie sloepen op sleeptouw naar Boeton en te 2 uur mocht men eindelijk gelukkig de veilige haven bereiken. De barkas en de boten werden voor anker gebracht en de schipbreukelingen namen hun intrek bij de detachements commandant. Wat er verder gebeurde is reeds bekend.


Datum: 27 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Southend, 25 februari. De gezagvoerder en de equipage van het gezonken stoomschip VENUS hebben het schip ZANZIBAR verlaten en vertrokken per spoor naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 25 februari. Het op de Schelde gestrande en gebroken stoomschip BORDEAUX, van hier naar New Orleans bestemd, zakt met elk getij meer weg. Van de lading zijn ongeveer 400 ton gelost. Een beladen lichter is van Hansweert naar hier opgevaren.
Genoemd stoomschip vertegenwoordigt een waarde van Ffrs. 3.000.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Abö, 20 februari. Aangaande het omver vallen van het schip ARGO op de sleephelling te Schiedam (opm: zie NRC 100291) verklaart kapt. Roos het navolgende: De 6e februari ten 1 uur des namiddags begon men met het ophalen van het schip. Het had toen een zeer geringe slagzijde over stuurboord, waar ik de directie van de sleephelling opmerkzaam opmaakte, doch werd hiervan geen notitie genomen en gezegd dat het schip recht op de kiel stond. Toen het ongeveer over de helft opgehaald was, helde het schip steeds meer en meer over naar stuurboord. Aangezien mijn roepen van boord af niets hielp, ging ik aan land en verzocht ik de directie van de sleephelling het verder opwinden te staken, dewijl het schip dreigde omver te vallen. Mijn waarschuwing werd echter in de wind geslagen. Ook de 2e stuurman riep meermalen dat het schip meer en meer overzij helde. Alles was echter vruchteloos om de machine te doen stoppen. Tegen 3 uur viel dan ook werkelijk de ARGO om, en wel van zulk een hoogte, dat zowel het schip als de sleephelling zware schaden leden. Noch aan mij, noch aan de stuurman kan enige schuld geweten worden van dit ongeluk, daar onze herhaalde waarschuwingen niet geteld werden. (Reeds vroeger kortelijk vermeld).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 februari. Het schip TJERIMAI, kapt. Diepenbroek, zal circa 25 maart van hier naar New York vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een sterke, goed onderhouden boot, groot 3 ton. Te bevragen bij R.G. Wijngaarden te Parrega.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw roefschip, plm. 22 ton, van best droog hout gemaakt, met wijde warings. Te bevragen bij de scheepstimmerman K. de Jong, Oldegalileën, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het beurtveer met best onderhouden Veerschip, groot 16 ton, met complete inventaris, varende in de vaste beurt van Heeg op Leeuwarden v.v, hetwelk met de daaraan verbonden aardappelhandel enz. een bestaan oplevert. Te bevragen bij de eigenaar J. Hendriks te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij O.H. van der Werff te Buitenst¬vallaat bij Drachten.


Datum: 28 februari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het bij de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam nieuwgebouwd pantserdekschip SUMATRA, wordt op het IJ uitgerust, en zal binnenkort naar Willemsoord worden overgebracht, om vandaar de proeftocht op de Noordzee te maken onder bevel van de kapitein luitenant ter zee P.G. Broch.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 februari. Op de algemene jaarvergadering der vereniging Zeemansvoorzorg bleek, dat zij over het boekjaar 1890 telde 52 leden 1e klasse, 20 leden 2e klasse en 4 vlaggeleden, samen 76, benevens 75 donateurs. De eersten contribueerden NLG 452, de laatsten NLG 721,30. Aan weduwen werd uitgekeerd NLG 1.029,50, de extra uitkeringen beliepen NLG 645. Het reservefonds verkeert in bloeiende staat.
Als directeur werd herkozen de heer Adr. Foekens; voor de heer Joh. Alta, overleden, werd tot commissaris gekozen de heer M. Meinsma, terwijl de aftredende commissaris, de heer K. Ebes, werd herkozen. Voor de heren S. Wiarda (overleden) en D. Harmens (vertrokken) zijn als plaatsvervangende commissarissen gekozen de heren D. Fontein Hz. en J.N. Wiarda.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Grouw, 25 februari. De stoomboot de TWEE PROVINCIËN ligt thans aan de kade en krijgt veel bekijks. De onderstelling, dat er platen zouden losgesprongen zijn tengevolge van het bezwijken der klinknagels, blijkt onjuist. Aan bakboord bij de kop ziet men een minstens drie voet lange scheur, wat van het weerstandsvermogen van het ijzer juist geen hoog denkbeeld geeft. Het boven water brengen heeft veel moeite gekost. De wijze, waarop men daarbij te werk ging, herinnert aan de dienst, die in vroegere tijd de zogenaamde scheepskamelen bij het Pampus verrichtten. Aan weerszijden van de boot werd een schip aangebracht. Deze pompte men vol water, waardoor ze zonken; daarna werden ze met zware kettingen aan de boot bevestigd en leeg gepompt, zodat de schepen, opdrijvende, de boot lichtte. Wat van de lading niet bestand was tegen het water heeft natuurlijk in een week tijds veel geleden.
(opm: zie LC 210291)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te huur aangeboden: het schoenerschip LUCY, groot 250 koijangs. Te bevragen bij Khoe Tjoen Tjiang, Pintoe Ketjiel.


Datum: 01 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 februari. De officiële proeftocht van Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER werd gisteren gehouden op de rede van Texel, ten overstaan van de inspecteur van stoomvaartdienst en verdere autoriteiten, na het verrichten van enige voorzieningen aan werktuigen en stoomketels door de Nederlandse Stoomvaart-Maatschappij te Rotterdam. De beproeving, gedurende vier achtereenvolgende uren met volle kracht, liep zonder de minste stoornis af; het overeengekomen vermogen en de daarmee overeengekomen omwentelingen werden ruimschoots en zonder inspanning bereikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Stoomvaart-Maatschappij Rotterdamsche Lloyd heeft met het oog op uitbreiding van haar materieel, in november 1889 gecreëerd een lening van NLG 2.000.000, rentende 4% per jaar, waarvan toen zijn uitgegeven 1.000 obligaties, elk groot duizend gulden. De resterende obligaties worden nu uitgegeven tot de koers van 99½, met bijbetaling van NLG 10 voor rente, van 1 januari j.l. af, die de inschrijvers terug krijgen in de coupon van NLG 20, vervallende 1 juli a.s. De Maatschappij verbindt zich, zolang deze lening van 2 miljoen niet is afgelost, haar eigendommen of schepen niet door hypotheek of anderszins te zullen bezwaren. De aflossing van de obligaties geschiedt à pari bij uitloting. Te beginnen met 1892 zal, op de lening van NLG 2.000.000, jaarlijks minstens NLG 100.000 worden afgelost. De uitlotingen zullen plaats hebben in de maand november; de terugbetaling van de uitgelote obligaties op 1 januari. De eerste uitloting zal plaatst hebben in november 1892. De maatschappij behoudt zich het recht voor, na die datum meerdere aflossing te doen plaats hebben. De maatschappij heeft geen andere leningen gesloten. Aan aandeelhouders wordt toegekend het recht van preferentie, en wel zó, dat 8 aandelen van NLG 500 recht geven op één obligatie. Indien de niet preferente inschrijvingen het daarvoor beschikbaar bedrag te boven gaan, zullen zij pondspondsgewijze worden gereduceerd; de toewijzing zal geschieden binnen drie dagen na de sluiting van de inschrijving. De storting geschiedt op 1 april 1891, ten kantore waar is ingeschreven. De inschrijving wordt opengesteld op donderdag de 5e maart a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht aan de Noord, 28 februari. Op de werf van de heer A.A. Wn. van Reede Cz, fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is de kiel gelegd voor een schroefsleepboot voor rekening van de heer Gottfried Borgards te Homberg. De machinestysteem hoge en lage druk met condensatie, met een vermogen van 80 ipk en de daarbij passende ketel, worden mee aan de inrichting van genoemde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van marine is opzegging gedaan van de contracten met de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, voor de bouw op 's Rijkswerf aldaar van het ramschip REINIER CLAESZEN en het pantserdektorenschip PRINSES WILHELMINA DER NEDERLANDEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 28 februari. De hervatte werkzaamheden tot bergen van het tin uit het wrak van de F.H. VON LINDERN ondervonden de afgelopen weken veel vertraging doordat de losse kapok, rotting enz, vermengd met zand, in de buizen van de stoomzandzuiger drong en deze herhaalde malen daardoor in het ongerede geraakte. Eerst heden slaagde men erin, schuitjes tin aan dek te brengen. Een tweede duiker zal nu aan het werk worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het alhier thuis behorende barkschip CATHARINA HELENA, kapt. H. Leeuw, is bevracht bij opening van de zeevaart met een lading gezaagd hout van Sundsvall naar een haven aan de Noordzee tot GBP 18 per standaard, deklast volle vracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Rotterdam, 28 februari. Bij vonnis van de Raad van Tucht is kapt. G. Bakker, gezagvoerder van het stoomschip OBDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche-Stoomvaart Maatschappij van alle schuld vrijgesproken aan de aanvaring van de Franse vissloep CHRISTOPHE COLUMBUS, die 27 juli van het vorig jaar bij de New Foundland banken heeft plaats gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 februari. Heden had in tegenwoordigheid van de heren Koning, Turk en Jongkees, op de rede van Vlissingen, de officiële proeftocht van Hr.Ms. Torpedoboot No. XXII (klein model) plaats, die, evenals gisteren met de Torpedoboot No. XXI (opm: zie VCO 010391), wederom zonder enige stoornis is afgelopen tot volle tevredenheid van de aanwezige autoriteiten. Gedurende twee uren met volle kracht werkende, werd met 472 omwentelingen van de schroef een snelheid van 17,85 mijl verkregen, waarbij een vermogen van 450 ipk werd ontwikkeld. Deze boot, zowel als die gisteren beproefd werd, zijn de eerste twee van een nieuw en geheel hier te lande ontworpen type van torpedoboten en de hiermee verkregen resultaten hebben het bewijs geleverd, dat men voor dit soort werk niet meer van het buitenland afhankelijk is. Ook van de heden beproefde torpedoboot, die binnenkort naar de directie van de marine te Amsterdam zal vertrekken, zijn de machines en ketel op de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen vervaardigd.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 februari. Afgelopen donderdag (opm: 26 februari) had, in tegenwoordigheid van de heren Beucker Andreae, Turk en Jongkees, op de rede alhier met uitstekend gevolg de officiële proeftocht plaats met Hr.Ms. Torpedoboot No. XXI, (klein model). Gedurende twee uur met volle kracht werkende, werd met 470 omwentelingen een vaart van 17½ mijl behaald. De Torpedoboot No. XXI wordt binnen enige dagen naar de directie van de Marine te Amsterdam gedirigeerd. De stoommachines en ketel werden op de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ vervaardigd.


Datum: 03 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 maart. Het gestrande stoomschip ELSTOW is hedennacht door de sleepboten HERCULES, SIMSON, STAD AMSTERDAM en ADSISTENT vlot gesleept en alhier binnengebracht. Het stoomschip maakt weinig water, dat door de stoompompen gemakkelijk kan worden bijgehouden. De ELSTOW strandde 13 januari l.l. en is dus bijna 7 weken op de als hoogst gevaarlijk bekende Razende Bol aan ijs en branding ten prooi geweest, zonder daarvan nog thans (opm: nochtans) noemenswaard te hebben geleden. De Sleep- en Bergingsmaatschappij onder directie van de heer A.D. Zurmühlen, en de Helderse vletterlieden, aan wie de berging van schip en lading was opgedragen, hebben vooral tengevolge van het ongunstige jaargetijde een hoogst moeilijke taak te vervullen gehad. Aan de bergers van de lading katoen uit het schip is bij wijze van voorschot op het bergloon NLG 10.000 betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip DE RUYTER wordt gereed gemaakt voor de reis naar Curaçao, ter aflossing van Hr.Ms. schroefstoomschip JOHAN WILLEM FRISO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 maart. De bemanning van het na aanvaring met het stoomschip ZANZIBAR gezonken Nederlandse stoomschip VENUS is gisteren met de AMSTELSTROOM hier ter stede teruggekeerd. Uit nadere mededelingen omtrent het ongeluk blijkt, dat de VENUS midscheeps werd aangevaren bij heiïge lucht. De boeg van de ZANZIBAR drong zo diep in het achterruim van de VENUS, dat zelfs het luik in dat ruim ontzet werd. Het water drong met zoveel kracht binnen, dat de tijd ontbrak iets te redden, en zelfs de scheepspapieren verloren gingen. De bemanning had juist de tijd zich in de boten te begeven, waarna ze naar de ZANZIBAR roeide.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 26 februari. Heden werd van de werf van de Gebroeders P. en A. Ruijtenberg, scheepsbouwmeesters, te water gelaten een ijzeren aak, voor rekening van de heren Gebroeders van Soest te Lith aan de Maas en werden onmiddellijk de kielen gelegd voor een ijzeren zeilaak, groot 150 lasten, voor rekening van de heer J. de Boer te Fijnaart en voor een ijzeren paviljoenjacht, groot 25 lasten, voor rekening van de heer W. Kruithof te Strijen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 28 februari. De stoomschepen JUPITER en PATRIA zijn hier gisteren met assistentie van een ijsbreker aangekomen. De JUPITER bleef midden in het haf in het ijs steken. Een weinig achteruit willende stomen, brak het de schroef in het ijs en werd daarop door de ijsbreker STETTIN op sleeptouw genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 2 maart. De loodskotter TERSCHELLING I, kapt. Rab, is hedenochtend zes uur aangevaren door het Duitse stoomschip RUSSIA en met schade hier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 25 februari. 87 Vaten met lijnolie (petroleumfust), vermoedelijk behorende tot de lading van het bij Norderney gezonken stoomschip VENUS, zijn in zee opgepikt en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 28 februari. Van de werf van Gebroeders G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, werd met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd AVE MARIA, groot 300 last, voor rekening van de heer Adolf Reinarz van Köningswinter a.d. Rijn en werden de kielen gelegd voor 2 dergelijke schepen, groot 300 en 180 last, voor rekening van de heer Jos. Fink van Nackenheim en Peter Will van Urmitz a.d. Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 maart. Door de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is bepaald dat het nieuwe stoomschip DIDAM zal varen van Amsterdam naar New York. De eerste reis zal woensdag 20 mei plaats hebben.
Het in aanbouw zijnde stoomschip DUBBELDAM, dat in de laatste helft van deze maand te water gelaten zal worden, gaat mede van Amsterdam varen. Het eerste vertrek is bepaald op woensdag 3 juni.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 28 februari. Van de werf van de firma E.J. Smit & Zn alhier is met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip JOHANNA, groot 115 ton, zullende bevaren worden door kapt. D. Vogel, van Sappemeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt Roefschuitje met inventaris, groot 17 ton, 6 jaar oud. Te bevragen aan het hulpkantoor te Rinsumageest.


Datum: 04 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. LYNX is in dienst gesteld onder bevel van luitenant ter zee 1e klas K.W.H. Goetz bij 's Rijkswerf te Amsterdam. De LYNX is bestemd voor hydrografisch opnemen in het Zuiderfrontier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomkanonneerboot DOG is onder bevel van luitenant 1e klas J. van de Bosch op de Rijkswerf te Hellevoetsluis in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 maart. De bij de Moerdijk gezonken raderboot GENERAAL VAN DER HEIJDEN is door de Bergingsmaatschappij van Maassluis gelicht en te Dordrecht afgeleverd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren werd te Zwolle het bericht algemeen verspreid, dat een der boten van de Zwolsche Stoombootmaatschappij in de Zuiderzee nabij Muiden is gezonken. De Zwolsche Courant verneemt daaromtrent het volgende: Gisteren ochtend is van Amsterdam een gehele vloot vertrokken om te zien of met vereende krachten de bezwaren, die het ijs in zee nog steeds bood, kon overwinnen en de Overijsselse kust bereiken. Voorop ging de MAARTEN TROMP als ijsbreker; deze werd, om de technische uitdrukking te gebruiken, ‘opgezet’ door de AMSTEL van de nachtbootonderneming; daarna volgde de STAD KAMPEN, van de Zwolsche Raderstoombootmaatschappij; de SALLAND van de Deventer stoomboot-maatschappij; de IJSSEL van de nachtbootonderneming; de DEVENTER PACKET en eindelijk de stoomboot op Almelo.
Omstreeks half twaalf, benoorden het fort bij Muiden gekomen geraakte de STAD KAMPEN door samendringen van het opzettende ijs dermate beklemd, dat de boot als het ware werd in elkander geknepen en het water met kolossale stralen binnen stroomde. De bemanning kwam er gelukkig af en werd door de SALLAND overgenomen, om vervolgens met de TROMP weer naar Amsterdam terug te keren. Door het kruiende ijs werd de boot nog circa een half uur mede genomen en geraakte in de nabijheid van het fort Pampus aan de grond. De boot was, met het oog op het ijs, beneden de laadlijn geladen. Hoofdzakelijk had men aan boord goederen van de Zaan, als rijst en meel; voorts een 17 tal vaten bier en uit Amsterdam enkele stukgoederen die zaterdag avond laat nog aan boord waren geladen. De boot was verzekerd. In de nabijheid der boot is een wacht geposteerd. De overige boten zijn in de Gouwzee ten anker gegaan. De Almelose boot is naar Amsterdam teruggekeerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best Roeftjalkje (18 ton), zonder inventaris, tegen billijke prijs, bij Jochem de Vries te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wordt ter overname aangeboden: een overdekte Hektjalk, groot 70 ton, goed onderhouden, met complete inventaris, benevens Beurtveer. Informatie te bekomen bij de weduwe H. Portheine, Zutphen.


Datum: 05 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Gisteren werd op het Haringvliet, ten overstaan van de inspecteur van 's rijks stoomvaartdienst en verdere marine-autoriteiten, de proefreis gehouden van het stoomschip ZEEMEEUW, ten dienste van het loodswezen. Door de Nederlandsche Stoombootmaatschappij werd de oude machine vervangen door een nieuwe triple compound-machine met 170 lbs. stoomspanning. Gedurende vier uren werden 225 indicateur p.k. ontwikkeld met 136 omwentelingen, waarbij een vaart van 10,5 mijl behaald en in ruime mate aan de bepalingen van het contract voldaan werd. De stoomketel is voorzien van een geheel nieuw systeem geforceerde trekking, waarmee de beide resultaten zijn behaald. Na afloop werd het stoomschip weer naar de fabriek gedirigeerd om verder te worden geverfd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 maart. Het stoomschip NOORD-BRABAND, kapt. Van der Wijk, is heden van Batavia naar Padang, Djeddah, Marseille en Rotterdam vertrokken met aan boord weder een 500 pelgrims, bestemd naar Djeddah.


Datum: 06 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Wij vernemen dat bij de firma Meijer & Co, cargadoors en agenten van de Holt's Line te Amsterdam, het voornemen bestaat de vaart op Oost-Indië uit te breiden en daarvoor met de regering in onderhandeling te treden nopens de overvoer van producten, gouvernements-passagiers en mails.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 maart. Het stoomschip ELSTOW is heden naar de Marinewerf gesleept om gedokt te worden, zodra er een dok beschikbaar is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip JUPITER is heden ter reparatie van de schroef naar de werf Vulkan vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen werd het Nederlandse barkschip CORNELIA, kapt. H. Stark, van Californië naar New-York, de 2e februari gepraaid op 26º Z.B. en 28º W.L. met scheurbuik aan boord.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het Tjalkschip van schipper P. Vlietstra, geladen met aardappelen, is te Harlingen heden morgen door de stoomboot HUNZE V binnengebracht; door het breken van het want tussen Stavoren en Enkhuizen was de mast overboord geraakt.
Volgens mededeling van dezen morgen binnengekomen stoomboten lag het beurtschip van Franeker naar Amsterdam, de ZEEVAART, schipper S.E. van der Heide, bij Gaast geankerd; het had de mast verloren (opm: zie LC 070391).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Terstond gevraagd een scheepstimmerknecht, liefst vrijgezel, bij de weduwe J. Bijlsma, Oosterlittens, bij wie tevens te koop twee 6-tons pramen, geschikt voor vee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd een ongehuwde scheepstimmerknecht bij J.J. Kuipers te Makkum. Zondags niet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop wrak. Op de vendutie van de heer Moraux te Makassar zal de 9e maart worden verkocht, voor rekening van wie zulks zal blijken aan te gaan, het ter rede Skroë verbrande stoomschip SUMBAWA (opm: zie o.a. JB 100291)met de zich aan boord bevindende of niet bevindende inventaris, aldaar liggende of niet liggende, zomede afzonderlijk de zich daarin al of niet bevindende lading.
De hoofdagent en vertegenwoordiger van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij in liquidatie, J.A. Schröder.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van het wrak van het stoomschip REIJNST (opm: zie o.a. PGC 120291) van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Op de 18e maart 1891 zal door de heren Moraux & Co, te Makassar in de Passerstraat aldaar voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het wrak van het in 1890 gebouwd ijzeren schroefstoomschip REIJNST, liggende of niet liggende op een rif op zes Engelse mijlen zuid zuid west van Sogori nabij het eiland Kabaëna, zomede de zich daarin al of niet bevindende lading en inventaris.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het reeds meermalen vermelde in de Schaar van Ossenisse gezonken stoomschip BORDEAUX is thans in vier stukken gebroken. Met duikers heeft men een gedeelte van de lading boven water gehaald en dat naar Antwerpen vervoerd. Het voorste gedeelte van het schip komt met laag water bloot, terwijl het achterste gedeelte grotendeels onder water blijft. Maandag heeft te Antwerpen de inschrijving tot berging van de lading plaats gehad, welke is gegund aan de heren Alfred Gann & Co te Londen, tegen 50%, Antwerpen geleverd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop barkschip. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag de 11e maart 1891, des namiddags te 5 uur provisioneel en 's avonds te 8 uur finaal, ten huize van de logementhouder H.J. Kremer te Harlingen, publiek verkopen: het snelzeilend, welonderhouden Nederlands barkschip NICOLAAS genaamd, groot 320,63 tonnen van 2,83 m³, bevaren door kapt J. Burghout, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en zulks met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, trossen, stuurmans-, bootsmans-, timmermans-, koks- en kajuitsgoederen en verdere complete inventaris; breder omschreven bij biljetten, welke bij de notaris zijn te bekomen. Inmiddels uit de hand te koop. Informaties zijn te bekomen bij de heren Repko & Co, cargadoors te Harlingen.


Datum: 07 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 28 februari. Het Nederlandse stoomschip JUPITER, dat naar hier gesleept was, had door het ijs de schroef verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 23 januari. Het Nederlandse barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Kruijt, 14 januari van Gefle te Sydney aangekomen, heeft op 40º O.L. een zware storm gehad, die veel schade aan dek heeft toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. fregat EVERTSEN is te Willemsoord in dienst gesteld tot oefening van zeemiliciens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 maart. Het schip ELSTOW is heden in het grootste droogdok van de Rijkswerf alhier opgenomen om zoveel nodig te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 maart. Heden is de pantserdek-korvet SUMATRA van hier naar Nieuwediep vertrokken. (opm: ook op 6 maart te Nieuwediep aangekomen; vermoedelijk de eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Samarang en Tjilatjap het nieuwgebouwd stalen clipper-fregatschip JOHANNA, kapt. P. Helle. Expeditie medio april. Adres bij de cargadoors Vroege & De Wijs en Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Stavoren, 5 maart. Gisteren namiddag werd alhier door de sleepboot STAD STAVOREN in zeer ontredderden staat binnengebracht het beurtschip van Franeker op Amsterdam, schipper Van der Heide (opm: zie LC 060391). Genoemd vaartuig, gisteren morgen met stormachtig weer van Harlingen vertrokken, had even benoorden van onze haven door het rechttrekken van de wanthaken en het breken der kokerwangen zijn tuigage verloren, waardoor het ten anker moest gaan en de opvarenden zich genoodzaakt zagen de noodvlag te hijsen. De schade is aanzienlijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping op woensdag 11 maart 1891, des middags te 12 uur, in het Café Tijhuis, aan de Gooise Vaart te Hilversum, ten overstaan van de notaris K.J. Perk, om contant geld, van: het goed onderhouden, sterk gebouwd ijzeren Paviljoen Tjalkschip, genaamd ZAANDAM-HILVERSUM, met complete inventaris, ten volle getuigd en voorzien van masten en lier, thans liggende in de Gooise Vaart te Hilversum. Het schip, eerst in 1889 gebouwd door de firma Gebrs. Boot te Leiderdorp en opgetuigd door de firma Visser & Zoon te Gouda, is groot 60 scheepstonnen.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van genoemde notaris K.J. Perk te Hilversum.


Datum: 08 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De gaffelschoener ARGUS, woensdag (opm: 4 maart) in het Marsdiep kruisende, is door misleiding van stroom, bij de batterij Kaaphoofd, op de stenen glooiing gelopen, waar zij door de sleepboot HERCULES is afgehaald en te Nieuwediep binnengesleept, alwaar zij in het droogdok is opgenomen. De voorsteven is gedeeltelijk ontzet en zal aldaar hersteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het pantserdekkorvet SUMATRA, voor Nederlands-Indië bestemd, heeft met goed gevolg de proeftocht langs de gemeten mijl gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 maart. Heden heeft men een onderzoek kunnen instellen naar de toestand van het schip ELSTOW. Daaruit bleek dat het raam met een stuk van het roer en alle schroefbladen verloren zijn gegaan, terwijl de achtersteven belangrijke schade heeft geleden. Behalve dat er een groot aantal klinknagels zijn gesprongen, heeft het schip midscheeps een klein gat, waarschijnlijk veroorzaakt door het stoten op een wrakstuk. Met het stoomschip SATURNUS zijn heden 1900 balen katoen van hier naar Bremen vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zevenaar, 6 maart. Te Lobith werd heden van de ijzeren scheepswerf met goed gevolg te water gelaten een ijzeren kaanschip, groot 60 last, gebouwd voor rekening van P. van der Velden te Gent en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, voor rekening van een Duitse firma te Ruhrort, welke 550 last moet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de Lek, 7 maart. Heden werd alhier (opm: door scheepswerf J. & K. Smit) met het beste gevolg te water gelaten het stalen barkschip, genaamd MARTINA JOHANNA, groot 2100 ton, opgenomen in de eerste klasse van Veritas met de ster en in de hoogste klasse van de Nederlandsche Vereeniging van assuradeuren. Dit schip zal gevoerd worden door kapt. R. Bleeker, onder boekhouderschap van P. van der Hoog, alhier, zijnde dit reeds het vijfde zeilschip voor deze rederij.
Terstond daarna is de kiel gelegd voor een stalen viermastschip (opm: JEANNETTE FRANÇOISE), groot 3.400 ton, zijnde het grootste schip dat op één van de Nederlandse werven gebouwd is.


Datum: 09 maart 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een knap halfsleten Roefschuitje met mast en mastgewicht, groot 11 tonnen.
Te bevragen bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag de 19e maart, des avond te 8 uur, zal in het Café Struvé van de heer M. Prins te Groningen publiek worden verkocht: een ijzeren scheepje met volledige inventaris, groot 28 ton, 5 jaar oud, gebouwd op de werf van de heer J. Mulder te Vierverlaten, thans in de besten staat liggende bij de Steenhouwerskade te Groningen. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de eigenaar, de heer H. Nieveen, en bij M. Wiertsema, notaris.


Datum: 10 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 maart. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen wordt uit Soerabaja geseind dat het stoomschip STRAHTENDRICK (opm: STRATHENDRICH) van Penarth naar Soerabaja in aanvaring is geweest met de DEVONHURST en dientengevolge is gezonken. De DEVONHURST bekwam zware schade. (opm: de DEVONHURST voer onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER, onder bevel van kapt. ter zee Baron van Hogendorp, liggende te Willemsoord, zal 20 maart naar Curaçao vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. De Nederlandse schoener CATHARINA SUZANNA (opm: schoenerbrik CATHARINA SUSANNA), kapt. J. Manneken, met een lading pijpaarde van Rotterdam naar Livorno, is 6 dezer met gescheurde zeilen te Portland binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het oorlogsschip Hr.Ms. VAN SPEIJK zal naar Endeh gaan. Daartoe moet het de 8e van Soerabaja vertrekken, daar het anders niet over de bank zou kunnen komen. De kampong die getuchtigd moet worden, ligt op 4.000 meter afstand van de rede.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats) Het Nederlands-Indisch stoomschip SUMBAWA, dat de 24e december j.l. van Amboina vertrok om de driemaandelijkse reis naar de Papoea-eilanden te doen, werd na Banda, Gisser en Sekaar te hebben bereikt, in de namiddag van de 30e dier maand op de rede van Skroë een prooi der vlammen (opm: zie o.a. JB 100291). De passagiers en bemanning, te zamen ten getale van 101, wisten zich te redden, doch verloren alles wat zij aan boord bezaten. Met uitzondering van 27 inlanders, die te Skroë op scheepsgelegenheid naar Aroe wensten te wachten, werden de schipbreukelingen de 21e januari j.l. op het Gouvernements-stoomschip AREND, waarmede de resident terstond na ontvangst van het bericht te hulp was gekomen, ingescheept, en kwamen de 24e daaraanvolgend te Amboina aan.


Datum: 11 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 maart. De beide ankers, die van het gestrande stoomschip ELSTOW werden uitgebracht en die men liet slippen toen het schip in diep water werd gesleept, zijn heden met de sleepboot HERCULES opgevist, en met de daaraan bevestigde staaltrossen alhier aangebracht.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Uit goede bron vernemen wij het voor Vlissingen heugelijk bericht, dat een nieuwe stoomvaart maatschappij tot stand gekomen is. Deze maatschappij, die nauw verbonden zal zijn met de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, heeft ten doel om het goederenvervoer van Vlissingen naar buitenlandse havens, in de eerste plaats naar Engelse havens te ontwikkelen. De eerste lijn, waarvoor nieuwe stoomschepen gebouwd worden, zal zijn een dienst tweemaal per week naar en van Hull. Met vreugde begroeten wij deze ernstige poging om de scheepvaart van Vlissingen uit te breiden, en door geleidelijke ontwikkeling de zo uitmuntende havenwerken dienstbaar te maken aan de scheepvaart onder Nederlandse vlag.
De maatschappij, die de naam zal voeren van de Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij zal staan onder directie van de heren mr. C. Bakker Czn en C.L. van Woelderen.
De scheepvaart op Engeland is met slechts enkele uitzonderingen in handen van de Engelse handelsvloot, des te meer genoegen moet het doen, dat een deel van de voordelen, die uit deze scheepvaart getrokken worden, aan de Nederlandse vlag te beurt zal vallen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Zondagmorgen is, gesleept door de vrachtgoederenboot ZEELAND, naar de directie van de Marine te Amsterdam, vertrokken Hr.Ms. Torpedoboot No. XXI (klein model) welke in de vorige week de proeftocht heeft volbracht en die op de Marinewerf te Amsterdam is gebouwd en aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ haar machines en ketel heeft ingenomen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Maandagmorgen kwam alhier aan, gesleept binnendoor van Hellevoetsluis, Hr.Ms. riviervaartuig ISALA, teneinde aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ een herstelling aan de stoomketel te ondergaan.


Datum: 12 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 11 maart. De firma wed. P. van den Adel, scheepsbouwmeesters, liet heden met gewenst gevolg van stapel lopen het ijzeren Rijnzeilschip WILHELMINA, groot 66 last, gebouwd voor rekening van de heer F. Mouthaan, te Colijnsplaat.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip groot 105 last, voor rekening van de heer G.J. van Dordt, te Bergen op Zoom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 10 maart. Heden is hier van de werf van de firma Boon, Molema en De Cock te water gelaten de schroefboot CAROLINA JOHANNA, bestemd voor de kustvaart in Nederlands-Indië.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 februari. Gelijk reeds vroeger bericht, zal het oorlogsschip VAN SPEIJK naar Endeh gaan. Daartoe moet het de 8e van Soerabaja vertrekken, daar het anders weder in geruime tijd niet over de bank zou kunnen komen. De officieren die op die bodem thuis behoren, gaan met de boot van de 5e van hier en met diezelfde gelegenheid wordt ook de nodige mondvoorraad gezonden. De kampong, die getuchtigd moet worden, ligt op een 4.000 meter afstand van de rede.


Datum: 13 maart 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 12 maart. Het hier thuisbehorende ijzeren kofschip LIBRA, kapitein A. Forma, is (opm: te Horsens) aan een Deense rederij verkocht voor NLG 12.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 11 maart. Het barkschip NICOLAAS is heden in veiling verkocht voor NLG 3.787,48 na uren op beraad. (opm: zie echter PGC 160391)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een solide, best onderhouden 6-tons praam bij A. Wiarda te Nijhuizum bij Workum.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 maart. In verband met het steeds toenemend transit vervoer van petroleum over onze haven, zal, naar men ons meldt, binnenkort worden overgegaan tot het bouwen van een tweede tank, naast de reeds in gebruik zijnde houder. Het stoomschip KASBEK heeft zijn lading petroleum in de tank gelost en is hedenmiddag vertrokken om nieuwe voorraad. De NOACH IV ligt nog te lossen, terwijl enige Rijnschepen laden voor Duitsland en ook per spoorweg wordt geëxpedieerd.


Datum: 14 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 13 maart. Heden is de 3e lichter met lading door duikers uit het stoomschip BORDEAUX geborgen, naar Antwerpen vertrokken. Het voorschip is ruim 2 voet, en het achterschip 1 voet dieper in het zand gezakt. In het achterruim komt veel zand, hetgeen de berging zal bemoeilijken.


Datum: 15 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Atjeh-blokkade. De verenigde scheepsmacht ter noordkust van Atjeh, belast met de bewaking van het afgesloten kustgebied, bestond op 1 juli 1890 uit het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, het schroefstoomschip 1e klas ATJEH, het raderstoomschip 2e klas MERAPI, de schroefstoomschepen 4e klas PONTIANAK, MAKASSAR, BATAVIA, SAMARANG, het stoomjacht SATELLIET, terwijl het ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN zich in reparatie te Singapore bevond, het schroefstoomschip 4e klas CERAM van daar op weg naar Segli was, en het schroefstoomschip 4e klas SAMBAS zich gereed maakte naar Singapore te stevenen, teneinde aldaar te worden gedokt en enige voorzieningen te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij wordt op 1 april met het stoomschip EDAM een nieuwe lijn geopend naar Baltimore. Deze afvaart, alsmede de tweede per SCHIEDAM op 29 april, hebben plaats van hier, de derde op 27 mei met de ZAANDAM van Amsterdam, om dan vervolgens elke 14 dagen zo mogelijk beurtelings van hier en van Amsterdam te vertrekken. Op deze lijn worden alleen 1e en 3e klasse passagiers vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 februari. De Duitse bark J.C. WARNS met een lading van 29.000 kisten petroleum op reis van Amerika naar China is de 25e januari gestrand op het rif Low bij het eiland Wangi-Wangi ten oosten van Boeton. De bemanning is met de KARANG te Makassar aangebracht. Het wrak en de lading hebben op vendutie NLG 531 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Mr. H.M.C. Poortman, notaris te Schiedam, zal op donderdag 19 maart 1891, des voormiddags ten half twaalf ure, op het terrein van de sleephelling aan de Maas aldaar, in het openbaar en om contant geld verkopen het barkschip (opm: Russische vlag, zie NRC 100291) ARGO, groot 505 registertonnen, met ankers, spillen, pompen, touwen, 2 grote sloepen, een partij ijzer, enz, liggende op gemeld terrein en laatst gevoerd door kapt. Roos. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden notaris.


Datum: 16 maart 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 13 maart. Het barkschip NICOLAAS werd voor het bod van NLG 3.787 niet gegund. (opm: waarschijnlijk later alsnog onderhands verkocht aan Wiarda te Harlingen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Bij Koninklijk besluit is aan Karl Buchmann, geboren te Düsseldorf, en Gottfried Leuch, geboren te Walzenhausen, vergunning verleend de geneeskunst uit te oefenen op Nederlandse zeeschepen, met uitzondering van oorlogsvaartuigen, onder voorwaarde dat zij de wettelijke bepalingen omtrent de uitoefening der geneeskunst in Nederland stiptelijk nakomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holwerd, 13 maart. Ten behoeve van de scheepvaart op de Friese wadden zal op de zeedijk ter zijde van het logement ’s Lands Welvaren bij Holwerd een kustlicht geplaatst worden. De daartoe vereiste drie á vier meter hoge ijzeren stelling is reeds aangekomen.


Datum: 17 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Een belangrijke wijziging is door de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij gebracht in het vaarplan van New York.
Zaterdag 21 dezer vertrekt de WERKENDAM van Amsterdam naar New York en daarmee is de zaterdagse dienst van daar vervallen. Te beginnen met 28 maart, zal van hier op zaterdag een wekelijkse dienst plaats hebben en van Amsterdam een dienst op woensdag om de andere week. Het stoomschip AMSTERDAM, 7 maart van New York vertrokken, komt hier binnen en de P. CALAND te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepswerf. Te huur een sedert vele jaren bestaande, welbeklante scheepstimmermanswerf met welingericht woonhuis, zeer gunstig gelegen aan de rivier de IJssel, onder Capelle aan den IJssel, groot 56 aren 75 centiaren. (opm: vermoedelijk van Geertje Noorlander wed. Pieter Oudenaarden)
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris J. Nolen te Capelle aan den IJssel.


Datum: 18 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-Materieel te Amsterdam, stelt de 23e en 24e a.s, tegen de koers van 100 procent, de inschrijving open op 200 gewone en 600 gegarandeerde aandelen, van NLG 1.000 ieder. Het kapitaal van deze vennootschap (naar men weet, feitelijk de opvolgster van de bekende Koninklijke Fabriek te Amsterdam) bedraagt NLG 1.280.000, terwijl er een 4½% lening is van NLG 920.000. Als directeur treedt op de heer C.H. Strumphler, tot dusver directeur van de machinefabriek van de heren Gebroeders Stork & Co, te Hengelo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 maart. Volgens een door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het barkschip MELATI, kapt. P. van den Bos, van Samarang, laatst van Lissabon, naar Ystad, te Scilly met verlies van verschansing en andere schade.

NRC 180391
De torpedoboot van klein model No. XXII, die dezer dagen te Vlissingen met goed gevolg haar officiële proeftocht heeft volbracht, is naar 's Rijks werf te Amsterdam overgebracht, waar zij in de 1e klasse van de reserve zal worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip CATHARINA SUZANNA (opm: schoenerbrik CATHARINA SUSANNA), kapt J. Manneken, van Rotterdam naar Livorno, heden lek te Lissabon binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 maart. De ELSTOW heeft heden het dok van de Rijkswerf verlaten om eerstdaags door de sleepboot HERCULES naar Londen te worden gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te Amsterdam is gisteren (opm: 16 maart) in dienst gesteld Hr.Ms. schroefstoomschip 4de klas SURINAME, onder bevel van den kapt. luit. ter zee H.R.J.J. Thorbecke. De SURINAME is bestemd om in het najaar naar West-Indië te vertrekken ter aflossing van de SOMMELSDIJK, doch zal van april af gedurende de zomermaanden het onafgebroken toezicht houden op de diepzeevisserij in de Noordzee.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macasser, 18 maart. Het wrak van het stoomschip REIJNST is met de lading en de inventaris heden op publieke vendutie voor 75 centen verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op onze toko vendutie van vrijdag 20 dezer zullen wij verkopen: de geredde inventaris van het gestrande stoomschip REIJNST, waaronder 3 sloepen, 1 vlet, 1 stoombarkas en 2 laadboten, allen liggende in de rivier vóór ons commissiehuis; verder zeilen, meubels, bol- en seinlantaarns, bootsankers, lange riemen, bootswatervaatjes, kaarten, enz, enz.
John Pryce & Co

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 maart. Zondagmorgen is, gesleept door de vrachtgoederenboot ZEELAND, naar de directie van de Marine te Amsterdam vertrokken Hr.Ms. Torpedoboot No. XXII, (klein model), welke een paar weken geleden de officiële proeftocht heeft gedaan. Deze boot is op de Marinewerf te Amsterdam gebouwd en werd op de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier van haar stoommachine en ketel voorzien.
In dit jaar moeten door genoemde fabriek nog de machines van een torpedoboot klein model en drie torpedoboten groot model worden afgeleverd.


Datum: 19 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. DE RUYTER heeft de haven van Nieuwediep verlaten en is ter rede van Texel geankerd. Vrijdag vertrekt ze naar Vlissingen en vervolgens naar Curaçao om Hr.Ms. JOHAN WILLEM FRISO af te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Het stoomschip ZEELAND, van Java, werd hedenochtend bij het binnenkomen van de Waterweg, aangevaren door het uitgaande stoomschip FELICIA, waardoor een gedeelte van de brug en 4 davits werden gebroken, en een sloep schade leed. De FELICIA zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 17 maart. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ANNA GERTRUDE, groot 260 last, gebouwd voor rekening van de heer Wilh. Kessel III te Wierstein a/d Rijn.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van het schip JUS ET JUSTITIA, groot plus minus 380 last, voor rekening van juffrouw de weduwe F. Henke te Lobith.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 maart. Door de Loodskotter No. 13 werd hier geland kapt. R. Schaap en de equipage van het Nederlandse barkschip MAGELLAN, van Newcastle naar Santos. dat op 12 maart om 6 uur des avonds door hen in zinkende staat op 41º49' N.B. en 6º53' W.L. werd verlaten. De equipage werd gered door de Deense schoener ALEXEI, kapitein Hansen, van Messina naar Kopenhagen, met fruit en werd bij de Lizard op de loodskotter overgezet.


Datum: 20 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij zijn thans in het vaarplan voor de nieuw te openen lijn naar Baltimore nog zodanige wijzigingen gebracht, dat ook het stoomschip P. CALAND in die lijn zal varen. Het vertrek van dat schip is bepaald van Amsterdam op 24 juni. De eerste reis van Baltimore naar hier is bepaald op 25 april.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Arnhem, 17 maart. Gisteren werd met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepboot ELFRIEDE, aan de werf van de Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, gebouwd voor rekening van de heer Heinrich Rookath I te Hamburg. De machine van het triple compound systeem (patent Prins) sterk 200 i.p.k, is in de fabriek van dezelfde maatschappij vervaardigd.
Sedert de korte tijd van haar bestaan is dit nu reeds de tweede nieuwe boot die zij zal afleveren. Nog twee andere, waarvan een dezer dagen moet aflopen, staan op stapel en binnenkort wordt de kiel gelegd van een ijzeren zeilschip, bestemd voor de Rijnvaart, zodat op de rivieroever tegenover onze stad tegenwoordig een bedrijvigheid heerst, waaraan wij vroeger niet gewoon waren en die hier veel belangstelling wekt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 maart. Het Engelse barkschip TIBER, groot 924 registerton, gebouwd in 1851, en liggend te Londen, is door tussenkomst der firma. H. Clarkson & Co te Londen verkocht aan de heer Chr. de Groof te Vlissingen. Het zal THEODORUS genaamd en bevaren worden door kapt. G. Bruijn. Genoemd schip zal naar Mobile vertrekken om voor Antwerpen hout te laden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

In de op 10, 11, 12, 13, 16, 17 en 18 dezer te Rotterdam gehouden zitting van de Rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen, is met gunstig gevolg het examen afgelegd als eerste stuurman voor de grote stoomvaart A, door F. van der Laan, J. Hensma en A. Kotting; als derde stuurman voor de grote stoomvaart A, door J. Schuurman en J. van Wijk; als eerste stuurman voor de grote zeilvaart A, door D. van der Wal en P. Kuiper; als derde stuurman voor de grote zeilvaart A, door R.P. Dekker, L. van Rossum, D. Boerema, Q.L. Veensma, A.R. Schaap, B. Reit, L. Veldman, P.R. Pots, A. Kuiper, H.J. Eldering, S. van Heukelom, terwijl door H.P. Dekker, L. van Rossum, D. Boerema, T.L. Teensma, A.R. Schaap, B. Reit, L. Veldman, P.R. Pots en Th. L. Arnold met gunstig gevolg een aanvullingsexamen is afgelegd als derde stuurman voor de grote stoomvaart A, en door K. Hagedoorn als tweede stuurman van de grote stoomvaart A.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: twee nieuwe Roefschuitjes, groot plus minus 18 en 22 ton, gedeeltelijk klaar. Tevens gevraagd twee bekwame Scheepstimmerknechten bij de Gebrs. van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Praam, omstreeks 14 ton, in goede staat zijnde, te koop gevraagd door S.W. van der Werff, mr. scheepstimmerman te Veenwouden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. T. Pauw te Muiden vraagt enige bekwame Scheepstimmerlieden, voor de houten bouw, tegen 16 cent per uur.


Datum: 21 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 maart. Heden is het restant der alhier geborgen lading van de ELSTOW, zijnde 609 balen, 3 halve balen en 95 zakken katoen, per stoomschip SATURNUS naar Bremen verscheept. Het schip vertrok heden door de HERCULES gesleept, van hier naar Sunderland, om aldaar re repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Groter ellende dan gisteren te aanschouwen was bij de aankomst van het stoomschip EDAM van Buenos Ayres, is wel zelden gezien. De ongeveer 150 tussendekspassagiers waren slechts in enige lompen gehuld. De meesten waren niet in staat de kosten voor hunne verdere reis te betalen. Enige consuls, alsmede de directeur der N.A.S.M, voorzagen hen zoveel mogelijk van het nodige, en tevens van spoorwegkaarten. Aan boord der boot had het hun aan niets ontbroken. Over de toestanden in Zuid-Amerika werden de treurigste taferelen opgehangen. Duizenden smachten nog naar de gelegenheid om terug te kunnen komen.


Datum: 22 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. ram-monitor 2e klasse LUIPAARD is gedokt bij de Rijkswerf Willemsoord voor het ondergaan van wijzigingen in verband met verwapening, verhoging commandotoren, opstelling snelvurend geschut, en elektrisch licht.
Hr.Ms. ram-monitor 1e klasse DRAAK en Hr.Ms. stoom-kanonneerboot HYDRA worden 15 mei te Hellevoetsluis in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 maart. De tjalk FAMILIETROUW, schipper Zeijlemaker, verloor op de Vlierede in een hevige sneeuwbui, de mast, en werd door de loodsschuit binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr. Ms. schroefstoomschip DE RUYTER is heden vertrokken van Texel, via Vlissingen voor kompas stellen, naar Curaçao.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 21 maart. Het schip MERCURIUS, kapt. Van Wijk, met hout van Neuzen naar Antwerpen, heeft bij Bath de mast gebroken. Het is heden door de CONGO van de firma H. Braakman & Co te Rotterdam hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Faillissement. Openbare verkoping. De deurwaarder S.P. Vink, te Rotterdam, zal op donderdag 26 maart 1891, des namiddags ten 2½ uur, te Schiedam, aan de Hoofdstraat, om contant geld publiek veilen: de helft in een aldaar liggend onlangs nieuw getimmerd als kotter getuigd zeilschip, genaamd EVA, groot circa 33 ton, voorzien van alle benodigde bijna nieuwe zeilen, en ijzeren ballast, in staat om onmiddellijk zee te kiezen, benevens een zich daarin bevindende hoeveelheid gedistilleerd, tabak, sigaren, reukwater, gezouten vlees en ledige kruiken. Vóór de verkoop te zien.


Datum: 23 maart 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 20 maart. Het barkschip ARGO, dat hier bij het halen op de helling is omgevallen, werd heden in veiling (opm: zie NRC 150391) opgehouden voor NLG 1.400.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt Roefschuitje, groot ruim 12 ton, met zeil en fok. Te bevragen bij H. Hiemstra, aan de Franekervaart te Sneek.


Datum: 24 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galea, 20 maart. Het Belgische stoomschip PRINCESSE HENRIETTE wordt door het Engelse stoomschip TRINIDAD naar Bilbao gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 maart. De gezagvoerder van het stoomschip TORPEDO, heden van Hull hier aangekomen, rapporteert gisteren bij Grimsby gepasseerd te zijn de sleepboot HERCULES, slepende de ELSTOW van Nieuwediep naar Sunderland; ogenschijnlijk verkeerde de ELSTOW in zinkende toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het Nederlandse schip MARS heeft volgens telegram door ons uit Londen ontvangen, het Engelse stoomschip GEORGE HATON, dat de schroef verloren had, te Lissabon binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 februari. Het schip J.C.N. ARNS (opm: J.C. WARNS), met 29.000 kisten petroleum van New York naar Ning-Po, is 25 januari op een rif bij Wongie-Wongie gestrand. De bemanning is thans per stoomschip KARANG hier aangekomen. Wrak en lading hebben op vendutie NLG 53 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan den Rijn, 21 maart. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichter, groot plus minus 90 last, genaamd CHARLES, gebouwd voor rekening van de heren Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) WILLEM, laatst gevoerd door kapitein M. Meinsma, is aangekocht door de heer R. Pais alhier en zal worden bevaren door kapitein R. Koudenburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 1e en 2e stuurlieden voor de grote vaart gevraagd. Adres met franco brieven, met bijvoeging van getuigschriften, aan A. Kranendonk, Westerkade 9, Rotterdam.


Datum: 25 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 24 maart. Van de werf van de Gebroeders Boot alhier, zijn met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren Rijnschip, groot 135 last, voor rekening van Johannes Smit te Amsterdam; een nieuw gebouwde ijzeren tjalk, groot 60 last, voor rekening van H. Boertien te Hoogeveen; een nieuw gebouwd ijzeren Rijnschip, groot 255 last, voor rekening van W. Becker te Kuilenburg en werden terstond de kielen gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 225 last, voor rekening van M. Geene te Millingen, voor een ijzeren sleepkaan, groot 200 last, voor rekening van F. Meijer te Hedel, voor een ijzeren Rijnschip, groot 150 last, voor rekening van G. Leenders te Millingen en voor een stalen Rijnschip, groot 120 last, voor rekening van D. Muysson, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. In het vaarplan van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is nader zodanige wijziging gebracht, dat het stoomschip AMSTERDAM nog van Amsterdam naar New York zal vertrekken op zaterdag 4 april. Het aantal passagiers 3e klasse voor het stoomschip WERKENDAM was zó groot, dat ruim 300 moesten wachten tot het vertrek van de VEENDAM op aanstaande zaterdag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden, de laatste dag van de aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam verleende surséance van betaling, wordt een groot deel van het personeel, 900 à 1000 man, afgedankt; 100 man blijven nog enige dagen om enig werk af te maken van welke ploeg de helft wordt aangenomen, om als alle werkzaamheden gestaakt zijn, voor het onderhoud van de machines te zorgen. Aan de ploeg die heden gedaan krijgt (opm: ontslagen wordt), wordt donderdag, de gewone betaaldag, een volle week loon uitbetaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 22 maart. Het stoomschip ELSTOW, van Nieuwediep naar Sunderland gesleept door de sleepboot HERCULES, is door de gewoed hebbende storm zo lek geworden, dat het binnen Spurn Point om zinken te voorkomen, aan de grond moest worden gezet. Het zal vermoedelijk naar Grimsby gesleept worden. De opvarenden hebben het verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bilbao, 20 maart. Het Belgische stoomschip PRINCESSE HENRIETTE, arriveerde hier met defecte machine, gesleept door 3 sleepboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 maart. Binnenkort zal op de werf Concordia der firma Huijgens & van Gelder de kiel worden gelegd van een stalen barkschip van ongeveer 1700 ton draagvermogen voor rekening van een rederij onder directie van de heer W.A. Huijgens alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens particulier telegram van kapt. Bakker van de sleepboot HERCULES is men bezig het stoomschip ELSTOW leeg te pompen. Het zal met een stoompomp aan boord door de HERCULES naar Sunderland worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Soerabaija en Batavia het nieuwgebouwd stalen klipper-barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. R. Bleeker. Expeditie einde april. Adres bij de cargadoors Vroege & De Wijs en Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De stoomboot MINISTER HAVELAAR was zaterdag op haar tocht van Urk naar Kampen nauwelijks een half uur van genoemd eiland of door de bemanning werd in de verte een schip ontdekt dat in nood verkeerde. De kapitein der boot stoomde onmiddellijk derwaarts om hulp te bieden. Het bleek toen dat het vaartuig, zijnde een met mest geladen tjalk van schipper A. Haagsma, door de hevige windvlagen mast en zeilen verloren en het schip lekkage had bekomen. Na het toewerpen van een tros, dat eerst met veel moeite gelukte, werd het vaartuig, nadat de opvarenden op de boten waren overgenomen, op sleeptouw genomen. Voor men aan de Ketel was trof het ongeluk, dat de bolder van het vaartuig losraakte, zodat de boot zich opnieuw keren moest om het schip op sleeptouw te krijgen, dat weder met de grootste moeite gepaard ging. In plaats van te half zes kwam de HAVELAAR eerst kwart voor acht te Kampen aan. De tjalk kwam van Zaandam en was bestemd voor Gasselternijveen. De schipper had niets verzekerd. Een woord van lof voor deze menslievende daad mag voorzeker de kapitein De Groot niet worden onthouden.


Datum: 26 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen is de uitslag van de inschrijvingen voor aandelen in de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel deze, dat de gegarandeerde aandelen alle, en de ongegarandeerde aandelen voor de helft ongeveer geplaatst zijn. Het is bekend, dat de plannen tot reorganisatie van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alleen dan voortgang kunnen hebben, indien het kapitaal van de nieuwe fabriek ten volle geplaatst is. Indien zich nu velen een kleine krachtsinspanning getroosten, is de zaak in 24 uren in orde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 25 maart. Van de werf van de heren Gebroeders Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden namiddag met goed gevolg te water gelaten, het gedeeltelijk uit staal en ijzer vervaardigd lichterschip No. 4, gebouwd voor rekening van de Hollandsch-Duitsche Transport-Maatschappij, directeur G.L.W. Peters te Rotterdam. Daarna werd de kiel gelegd voor een petroleum-tankschip, groot plus minus 725 last, voor rekening van de heren Gebroeders Tendel te Aden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Voor de eerste reis naar Baltimore met het stoomschip EDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij hebben zich reeds ruim 100 passagiers 3e klasse aangemeld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gedurende het jaar 1890 zijn door de sluizen te Harlingen gepasseerd 5.956 opkomende en 5.737 neergaande vaartuigen, metende achter volgens 319.625 en 298.527 tonnen inhoud; zijnde te samen 11.693 schepen, metende 618.152 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 27 februari. Op zaterdag 14 februari is aangekomen het Britse oorlogsschip EMERALD, commandant Sir Walker Bart, van Kingston, Jamaica. Het schip is gewapend met 12 stukken en heeft een bemanning van 240 koppen. De commandant en enige officieren werden door de gouverneur der kolonie op een diner onthaald. Onder de genodigden waren de commandant van ons stationsschip, de procureur generaal, de Britse consul enz. Door een ongeval aan boord verloor de EMERALD een onderofficier, die dinsdag alhier werd begraven. Ook een detachement uit de bemanning van ons stationsschip vergezelde het lijk naar de laatste rustplaats.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wordt gevraagd een bevaren Schippersknecht, tegen flink loon, op ’t Beurtschip Appelscha – Groningen. De beurtschipper, A.F. van der Bosch, Oosterwolde.

Krant:
  SC - Schiedamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De bark ARGO (opm: mogelijk brik, Russische vlag, zie NRC 100291) is onder de hand verkocht (opm: zie NRC 150391 en 200391) aan de heer Prins te Nieuwediep voor NLG 850; met het slopen is reeds gisteren een begin gemaakt.


Datum: 27 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 maart. Gisteravond omstreeks 8 uur, heeft op de rivier de Maas, bij de Oude Plantage, een aanvaring plaats gehad tussen de van hier naar Deventer bestemde stoomboot GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST en de van boven komende sleepboot EINIGKEIT, tengevolge waarvan de sleepboot EINIGKEIT is gezonken. De bemanning werd gered, alleen de stoker kreeg enige kwetsuren. De GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST keerde met schade aan de boeg naar hier terug en zal naar de werf van de heer Wilton gaan om daar te repareren. Een deel van de lading, waaronder koffie en suiker is enigszins beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 maart. Het Nederlandse ijzeren barkschip MELATI, kapt. Van den Bos, van Java bestemd naar Ystad, hier van Scilly binnengesleept, heeft de verschansing en stutten tussen het voor en grote want verloren, benevens de rustijzers. Het grote want is gebroken en de kajuit werd vol water gezet. Deze schade werd veroorzaakt door de hevige storm van 9 en 10 maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 maart. De vissmak IJM 26 is in het Nieuwediep bij het binnenkomen tegen het stoomschip ADA VAN HOLLAND gelopen, dat daardoor belangrijke schade aan de kap van de voorkajuit kreeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 maart. Het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS wordt gerapporteerd als gestrand te Kamaran (Rode Zee) (opm: Kamaran Eilanden [destijds Engels, thans Jemen]; 15º20’ N.B. 42º30’ O.L.). Men vermoedt dat het vlot gekomen is, doch is men daar niet zeker van, dewijl de telegram niet duidelijk is. (Shipping Gazette)
Het stoomschip VOORWAARTS vertrok 24 februari van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram zit het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, te Kamaran gevaarlijk aan de grond en heeft men vruchteloos getracht het af te slepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het Journ. d. Déb. ontvangt uit Brazzaville, de hoofdstad van Frans Kongo, een schrijven, waaruit blijkt dat de toestand zeer gespannen is. Twee Nederlandse stoomboten, de FREDERIK en de NEDERLAND, met een lading koopwaren van Brazzaville voor handelskantoren op Belgisch gebied, werden door de ambtenaren der Kongo regering aangehouden zodra zij de Belgische grens passeerden. Er werd zelfs op de boten geschoten en de beambten gingen aan boord om de lading te onderzoeken. De Kongo regering beweert het recht te hebben de boten te onderzoeken, maar de kooplieden weigeren zich aan dit onderzoek te onderwerpen. (opm: de laatste – korte – alinea is op de website onleesbaar;.daarvoor dient de krant te worden geraadpleegd).


Datum: 28 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip ALBERT, groot ongeveer 350 last, gebouwd voor de heer H. Lieberton, te Lobith en zal de kiel gelegd worden voor een dito Rijnschip, groot 470 last, genaamd ANNA SELMA, voor de heer H. Keienburg, te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 26 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip JUNO, gebouwd voor rekening van de Rijnschipper P. Geutjes te Eversaal aan de Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. De 24e dezer vertrok (opm: van Batavia) de VOORWAARTS met 900 pelgrims, hoofdzakelijk afkomstig uit de residentie Batavia, naar Djeddah. Ongeveer 3.000 andere inlanders deden hen uitgeleide naar Tandjong Priok. Al de bedevaartgangers waren ruimschoots voorzien van geld, één hunner had 700 pond sterling in goud bij zich. Te Padang neemt hetzelfde stoomschip nog 200 van die lieden aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Djeddah, 26 maart. Het stoomschip VOORWAARTS geraakte de 19e te Karamon ) (opm: Kamaran Eilanden, zie NRC 270391) aan de grond. Het stoomschip PORT FAIRY heeft twee dagen tevergeefs getracht het vlot te slepen, en men is nu bezig met lichten. Het bericht van Hodeidah is van 23 maart en het schijnt van Kamaran drie dagen te vereisen per kameel om berichten vandaar naar Hodeidah over te brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heeg, 24 maart. Heden middag is een Groninger tjalk, zwaarbeladen met koolzaad, in het Heegermeer op een steen gestoten, daardoor lek geworden en gezonken. De schipper en zijn gezin zijn behouden hier binnengebracht. Volgens gerucht was de lading verzekerd doch het schip niet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 maart 1891. Het stoomschip VOORWAARTS van de Maatschappij Nederland is de 19e maart op reis naar Amsterdam in de Rode Zee op het eiland Cameran ) (opm: Kamaran Eilanden, zie NRC 270391) op het strand gelopen. Pogingen om het schip los te krijgen zijn tot nu toe vruchteloos gebleven.
Batavia, 28 maart. Volgens bericht van Camaran, dato 22 maart, is het stoomschip VOORWAARTS bij het binnenkomen van de haven van Camaran op de 19e dezer aan de grond gedreven. De passagiers zijn ontscheept en de lading werd gelost.
De VOORWAARTS, die volgens Reuters telegram en bovenstaand bericht op het eiland Camaran, in het zuidelijkste deel van de Rode Zee dicht bij de Arabische kust is gestrand, is de 24e februari van hier vertrokken. De passagiers waren uitsluitend Mekka-gangers en het schip zou Padang en Djeddah aandoen.


Datum: 29 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 maart. Het Nederlandse schip JOHANNA HENDRIKA van Skjelskar naar Brugge, is thans bezig de lading in een ander vaartuig over te laden teneinde hiermede naar de destinatieplaats te worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, is het Nederlandse barkschip CLARA, kapt. H. Waterborg, van Pensacola naar Delfzijl, lek en met schade te Havana binnengelopen, aldaar na onderzoek afgekeurd (opm: zie NRC 030291, 130291, 310391, 310391, PGC 200491, 280491).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. instructiekorvet NAUTILUS te Hellevoetsluis gereed om de volgende week oefeningen op het Haringvliet te beginnen. In begin mei zal een reis van drie maanden aanvangen, waarbij Stockholm en Edinburgh worden aangedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Niettegenstaande het gure weer, waren heden namiddag te Fijenoord veel belangstellenden met hun dames tegenwoordig bij het met gunstig gevolg aflopen – ongeveer te 6 uren – van het op het etablissement voor scheepsbouw van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Fijenoord van staal gebouwde schroefstoomboot OLAF KYRRE. Dit fraaie vaartuig bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en de Noorse havens voor goederen en passagiers, waarvoor ruime en comfortabele inrichting wordt gemaakt voor 35 passagiers eerste klasse, is gebouwd voor rekening van de firma D. Burger & Zoon te Rotterdam. Het is lang 205, breed 27 voet, 6 duim en hol 15 voet, 9 duim, Engelse maat en zal ongeveer 675 ton dood gewicht kunnen laden. Het stoomschip heeft een dubbele bodem voor waterballast en is tot meerdere veiligheid door vijf waterdichte schotten in zes afdelingen verdeeld. De stoom wordt voortgebracht in de stalen stoomketel, die hydraulisch geklonken is en berekend op een stoomdruk van 160 pond per vierkante Engelse duim, en zal, door middel van de triple expansion machine en de vierbladige schroef, het stoomschip een gemiddelde vaart doen lopen van 10 Engelse mijl per uur. Machine en ketel zijn mede aan het etablissement vervaardigd en alles is zoveel mogelijk hydraulisch geklonken. Het bewerken van de ankers, laden, lossen en sturen geschiedt door stoom. De fraaie vorm en de keurige en solide afwerking van het geheel maakt de gunstigste indruk. Even vóór het zich in beweging stellen van het stoomschip werd het gedoopt door het verbrijzelen van twee met de nationale kleuren versierde flessen champagne, hangende aan een groen koord ter weerzijde van de boeg door de jongedames Van der Pot en Crol. De OLAF KYRRE wordt gevoerd door kapt. G.H. Leffers en zal in de hoogste klasse met de ster van Bureau Veritas opgenomen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 maart. Van de werf en voor rekening van de firma Joost Pot alhier is met goed gevolg te water gelaten de logger ZUID-HOLLAND II, zullende gevoerd worden door stuurman (opm: kapitein) M. Hoogerwerf, bestemd voor de haringvisserij.


Datum: 30 maart 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heeg, 27 maart. Het in het Heegermeer gezonken tjalkschip, schipper W.A. Veenhuis, met een lading koolzaad van Antwerpen naar Groningen, zit in het vaarwater niet ver van de Leijepolle aan deze kant en is bij nacht voor de scheepvaart zeer gevaarlijk.


Datum: 31 maart 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klas SURINAME, onder bevel van kapt. luitenant ter zee H.R.J.J. Thorbecke, heeft het Marinedok te Amsterdam verlaten om op het IJ de kompassen te regelen. Woensdag vertrekt het naar Willemsoord, om vervolgens toezicht te houden op de diepzeevisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 27 maart. De geborgen inventaris van het op de Schelde verongelukte stoomschip BORDEAUX is voor ongeveer GBP 500 verkocht. De geborgen lading, die beschadigd is, en niet wordt opgeëist, zal morgen verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 maart. Volgens telegram uit Havana aan de Lloyd's agent, is het Nederlandse schip CLARA, kapt. H. Waterborg, van Pensacola naar Delfzijl, afgekeurd. De consignees van het vaartuig vorderen het schip en de lading, dewijl er reeds GBP 1.600 kosten gemaakt zijn. Bij weder verscheping komen er nog GBP 700 bij. De Lloyd's agent verzocht om orders hoe te handelen in deze. (opm: zie NRC 290191)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 28 maart. Het stoomschip ELSTOW is hier in het dok gebracht, en er is een stoompomp langszij om het water uit te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 maart. Het Griekse stoomschip EMBIRICOS en het Nederlandse stoomschip VESTA, het eerste stoomschip hedenochtend binnengekomen, het tweede stoomschip van Amsterdam, kwamen bij Buitenhuizen in aanvaring, waardoor beide schade leden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 maart. De schade aan het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Van den Bos, van Java naar Ystad, kan zonder lossen gerepareerd worden. Het schip heeft slagzij en veel water over gehad. Bij opening van het grootluik bleek de lading, voor zover zichtbaar, onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 maart. Op de scheepswerf van de naamloze vennootschap De Industrie te Slikkerveer is de kiel gelegd van een schroefstoomboot, genaamd HERCULES, welke voor rekening van de Slikkerveersche Sleepdienst zal worden gebouwd. Deze sleepboot, welke in hoofdzaak zal worden ingericht om als ijsbreker dienst te doen, zal worden voorzien van een triple expansion machine van 90 indicateur paardenkracht, zodat deze de krachtigste ijsploeg zal zijn, welke in Nederland bestaat. De machine, alsmede de stoomketels, worden op hetzelfde etablissement vervaardigd. Om tegemoet te komen aan een behoefte, die deze winter is gebleken, zullen nog vier sleepboten van genoemde dienst versterkt en van ijsploegen voorzien worden, zodat de dienst bij ijsgang evengoed zal kunnen uitgeoefend worden, als tot heden met open water heeft plaats gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Het aantal passagiers voor de eerste reis naar Baltimore met het stoomschip EDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij bedraagt thans reeds ver over de 200. Men verwacht dat er geen enkele plaats onbezet zal blijven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 maart. Volgens ontvangen telegram, dato 29 dezer, is het stoomschip VOORWAARTS de 27e dezer zonder schade vlot gekomen en heeft het de reis van Comaran (opm: Kamaran Eilanden, zie NRC 270391) naar de verdere bestemming vervolgd.
(opm: de VOORWAARTS komt door afsleeppogingen van het Engelse schip SCULPTON vrij van de banken, zie NRC 210491)


Datum: 01 april 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Bij de directie der Stoomvaartmaatschappij Nederland is bericht ontvangen van kapitein Koning uit Hodeidah, dat de VOORWAARTS bij het verlaten van de rede van Camaran (opm: Kamaran Eilanden) op een zandbank bij de Zuider passage aan de grond is gelopen. De VOORWAARTS was 24 februari van Batavia vertrokken en had een 900-tal pelgrims aan boord, bestemd voor Djeddah. Te Padang zouden nog 200 van deze lieden ingescheept worden.
Bij Lloyd’s is bericht ontvangen, dat de boot zeer slecht zit. Pogingen van de pakketboot PORT FAIRY om haar af te brengen waren mislukt. Men was bezig de boot te lichten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 6 maart. Benoemd bij het departement der koloniale vaartuigen tot gezagvoerder van de stomer CURAÇAO de gezagvoerder D. de Boer; tot de gezagvoerder van de stomer NEDERLAND de stuurman R.A. de Vries.


Datum: 02 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 april. Heden morgen werd van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, met het beste gevolg te water gelaten de stalen schroefstoomboot BADENIA IV, laadvermogen 500 ton, gebouwd voor rekening van de Mannheimer Lagerhaus Gesellschaft te Mannheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 april. Het certificaat van de gezagvoerder van de LERO, dat 24 januari op de Hinder verongelukte, werd door de Board of Trade te Sunderland voor 4 maanden geschorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Door de Scheepvaartmaatschappij Zuid-Holland is aangekocht het Engelse ijzeren fregatschip DUNFILLAN, groot 1.241 registerton, gebouwd in 1873 op de werf van de heren Dobie & Co te Glasgow. Het zal thans worden genaamd NOACH I, en evenals de schepen NOACH IV en NOACH V, te Cardiff kolen laden voor Nederlands-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. De directie der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij heeft de vrachtprijs voor 3e klasse passagiers naar Baltimore verhoogd tot NLG 57.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De ondernemers van de stoomboot MINISTER HAVELAAR, Gebr. de Groot, zagen gisteren, terwijl de zee zeer hol stond, tussen Urk en Enkhuizen een schip, dat des ochtends ongeveer op dezelfde plaats lag en dat naar hun mening hulp nodig had. Derwaarts gestoomd, vonden zij niemand aan boord en het roer gebroken. Het vaartuig werd zo goed mogelijk in orde gemaakt en toen op sleeptouw genomen. ’t Duurde niet lang of men zag in de richting van Lemmer een stoomboot naderen, die op de HAVELAAR aankwam en waarvan de kapitein het schip opvorderde. De ondernemers van de HAVELAAR waren daartoe echter niet bereid. Zij hadden het vaartuig als onbeheerd beschouwd en namen het mede naar Kampen. De Friese boot had het vaartuig eerst gesleept, maar had de reis niet kunnen volbrengen ten gevolge van het ruwe weder en het defecte roer. Men had het schip toen doen ankeren en de opvarenden opgenomen met het doel het vaartuig later te halen. Het was een ijzeren lichterschip, een boeglegger van de stoomboot SNEEK I, rijk bevracht met stukgoederen, komende van Rotterdam en bestemd voor Sneek. De MINISTER HAVELAAR had een oponthoud van 1½ uur en kwam eerst om 7 uur te Kampen aan.


Datum: 03 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Het stoomschip ELSTOW is gisteren, gesleept door de sleepboot HERCULES, van Nieuwediep, laatst van Grimsby, te Sunderland aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder (Krimpen a/d IJssel), 2 april. Gisteren werd van de werf Hoop van de firma C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ANNA ELISABETH, groot 330 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Hch. Specht te Rheindürkheim en de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: GUTE GUNST), groot 350 lasten, te bouwen voor rekening van de heer Heinrich Möhlen te Stockum.
Heden werd van de werf Nijverheid van genoemde firma met eveneens goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer vervaardigde Rijnschip HOLLANDS-DUITSCHE TRANSPORT-MAATSCHAPPIJ No. 5 (opm: TRANSPORT No. 5), groot ongeveer 700 lasten, gebouwd voor de maatschappij, waarvan het schip de naam voert en waarvan directeur de heer G.L.W. Peters te Rotterdam en de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: LOHENGRIN), groot 600 lasten, te bouwen voor rekening van de heer Heinrich Sack te Kleef.


Datum: 04 april 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het met stukgoederen bevracht tjalkschip, lichter van de stoomboot SNEEK I, Paasmaandag door de stoomboot MINISTER HAVELAAR verlaten gevonden in zee tussen Urk en Enkhuizen, is gisteren van Kampen naar Sneek, de plaats zijner bestemming, vertrokken. Men heeft de zaak in der minne geschikt.


Datum: 05 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 3 april. Van de werf van H. Boot en Zoon te Vrijenban is heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren hevelaak, DE DRIE GEZUSTERS, voor rekening van de heer C. Broekmeulen, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een klipperschip, voor rekening van de heer Donsdorf te Wamel.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Gisteren had alhier de officiële proeftocht plaats van Hr.Ms. torpedoboot, groot model, MAKJAN. Gedurende 2 uur werd met volle kracht gevaren, met de volgende uitkomsten: luchtdruk in het afgesloten stookruim 15 cm, aantal omwentelingen van de machine 448, indicateur paardenkracht 785, vaart van het schip in knopen 21,1. Zonder de minste stoornis en door kalm weer begunstigd, liep alles tot volle tevredenheid van de inspecteur over de stoomvaartdienst en verdere autoriteiten af. Deze boot is op ’s Rijks Werf te Amsterdam gebouwd, terwijl de ketel en machines bij de Koninklijke Mij. ‘De Schelde’ zijn vervaardigd.


Datum: 07 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 4 april. Nieuw model stoomschip. Te Baltimore is van een der scheepswerven een stoomschip te water gelaten van geheel nieuw model en constructie. Het is alleen ingericht voor passagiers en zal geen goederen laden. De bouwmeesters beweren, dat het noch verbranden noch zinken kan, en indien het mocht omslaan, komt het zelf weder overeind, dewijl zich viermaal meer zwaarte onder dan boven de waterlijn bevindt. De kiel weegt 35 ton, en door de dikte en sterkte van de kiel blijven én de as én de machine beter in hun gewone richting dan zulks bij andere stoomschepen het geval is. Het schip, genaamd HOWARD CASSARD, heeft zowel water- als luchtdichte afdelingen, ten getale van 170, waarvan er 135 zich bevinden aan beide zijden van het stoomschip. De machine van 1.600 p.k, met een verbeterd compound systeem, zal het stoomschip met een kolenverbruik van een ton per uur een vaart doen lopen van 25 mijl per uur. Het kleppen-systeem is zo volmaakt, dat de kleppen geopend en gesloten kunnen worden in het twintigste deel ener seconde. De HOWARD CASSARD is 222 voet lang en 206 voet tussen de loodlijnen, 16 voet breed en 18 voet hol. Het stoomschip is gebouwd van geplette ijzeren platen, volgens het cellen-systeem. Een gewoon stoomschip zou, wanneer het alleen aan de beide uiteinden gesteund werd, doormidden breken, terwijl de HOWARD CASSARD in dezelfde positie, evenals een kokerbrug, nog bovendien verscheiden malen zijn eigen gewicht zou kunnen dragen. Dit stoomschip is slechts als een proefschip te beschouwen en op twee vijfde der afmeting gebouwd van hetgeen men van plan is daar te stellen.
Er zal aan boord geen onaangename lucht van machine of keuken zijn. De dekken zullen lucht- en waterdicht worden gemaakt en de trilling van het stoomschip zal door de bijzondere constructie van het geheel en de zware kiel tot een minimum worden teruggebracht. Deze stoomschepen zullen tussen Baltimore en Havana varen en slechts de passagiers en mails en postpakketten mede nemen. Men is van plan bij welslagen een Oceaan-maildienst in te richten.
De uitvinders beweren dat hun systeem een gehele omwenteling zal veroorzaken in de Oceaanstoomvaart en er in de toekomst slechts boten voor passagiers en afzonderlijke boten voor vrachtgoederen zullen varen, evenals op de sporen afzonderlijke treinen lopen voor passagiers en voor goederen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 4 april. Heden werd van de werf van de heer A. van Duijvendijk met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilaak, groot 135 last, gebouwd voor rekening van de heer F. van Geffen, te Overlangel. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilaak, groot 175 last, te bouwen voor rekening van de heer A. de Jong te Terneuzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 april. De hopperbarge DW 4, hier heden binnengekomen van Rotterdam naar de Oostzee, heeft een defecte machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 4 april. Het gisteren bij Engelsmanplaat gestrande schip DREI GEBRÜDER (opm: tjalk, kapt. F. Jelden, West Rauhderfehn) was bestemd naar Hamburg met pannen van Makkum. Het vaartuig zonk spoedig.
Voor het aan de grond raakte was 1 van de 2 opvarenden overboord geslagen. De schipper, die het met de jol verlaten had, werd met grote moeite door een visser van Moddergat gered. (opm: zie LC 080491 voor gedetailleerder informatie)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd: een schippersknecht op mei of eerder, goed met varen bekend, door P.IJ. Veenstra te Birdaard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best onderhouden schip, groot 28 ton, en een visaak bij Minne v.d. Werf te Bergum. Tevens worden gevraagd twee scheepstimmerknechten.


Datum: 08 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. instructiebrikken CASTOR en POLLUX, heden van Amsterdam naar de Zuiderzee vertrokken voor oefeningstochten met de oudste jongens van Hr.Ms. opleidingsschip ADMIRAAL VAN WASSENAAR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Door de directie van de N.A.S.M. is thans ook het tarief voor passagiers tweede klasse naar New-York verhoogd, en gebracht op NLG 90 voor enkele reis, en NLG 170 retour. De tarieven voor eerste klasse en dekhutten zijn onveranderd gebleven.
Het stoomschip AMSTERDAM, waarvan het vertrek van Amsterdam is bepaald op 18 april, komt op de terugreis hier binnen. De ZAANDAM maakt woensdag a.s. de laatste reis naar New-York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 6 maart. Aan het officieel verslag omtrent de brand van het stoomschip SUMBAWA (opm: zie o.a. JB 100291) zijn de volgende bijzonderheden ontleend:
Na Banda, Gisser en Sekar te hebben bereikt, bevond het schip zich op 30 december op de rede van Shroe, op de kust van Nieuw-Guinea, waar het op die dag te 6 uur namiddag een prooi van de vlammen is geworden.
Van het schip zijn slechts de ijzeren romp en de machine overgebleven, en van de lading heeft men niet meer dan enige zakken rijst en drie koebeesten in veiligheid kunnen brengen.
De resident heeft zich, na ontvangst van het bericht, de volgende ochtend met de kapitein onverwijld per stoomschip van de Gouvernement-Marine AREND naar de plaats des onheils begeven.
De 20e januari te Shroe aangekomen, trof de resident de schipbreukelingen aan, bestaande uit de hulpprediker F. Quack en diens echtgenote, de pastoor C. van der Heijden, de natuuronderzoeker W. Micholits, de agent te Djobo van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij F. Leunissen en diens echtgenote.
Wijders uit: de 1e stuurman en 1e machinist, het verdere machinistenpersoneel en enige Ambonese werklieden, Chinezen, Arabieren en enige andere inlanders, benevens de inlandse opvarenden, tezamen uitmakende 101 personen.
Allen waren door de radja van Ati-Ati en diens zoon, zomede door de daar gevestigde enkele Chinezen en Arabieren, liefderijk in hun zeer bekrompen woningen opgenomen, en stonden deze de ongelukkigen met het weinige dat zij hadden zoveel mogelijk bij.
De passagiers en machinisten van de SUMBAWA hadden alles, wat zij aan boord bezaten, verloren.
De ijzeren romp van het schip was nog drijvende en lag voor anker. De in de romp aanwezige steenkolen waren nog smeulende.
Op verzoek van de gezagvoerder, om een commissie te benoemen tot opname van de toestand van het vaartuig, werden daartoe door de resident aangewezen de stuurman en de 1e machinist van de stomer AREND.
Het resultaat van het onderzoek was, dat het schip onredbaar verloren is.
De 20e en 21e januari werden de schipbreukelingen door de AREND opgenomen en de 24e d.a.v. te Ambon aan wal gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 6 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. Mulder te Vierverlaten is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren zeil-rijnschip, groot plm. 120 last, voor rekening van Jan de Bot Jr, van Rozendaal, N.Br, alsmede een ijzeren sleepkaan, groot plm. 325 last, voor de heer H.H. Oerlemans, te Vrijhoeven Kapel, N.Br.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 7 april. Men meldt ons van Terschelling, dat heden het Klokbakenschip op het station in het Schuitegat is gelegd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 7 april. Vrijdag ochtend (opm: 3 april), omstreeks 11 uur, bemerkten enige vissers van Moddergat, die wegens de noordenwind het Friese Gat niet durfden uitzeilen en bij het eerste buitenrif ten anker lagen, een klein Duits scheepje, dat de noodvlag had gehesen. Enkele ogenblikken daarna zag men het zinken. De visser, W.P. de Vries, van Moddergat, die dadelijk ter hulp snelde, had het geluk de kapitein, die dadelijk bij het zinken in een sloep was gesprongen, te redden; de stuurman was even te voren over boord geslagen. Het scheepje, van Makkum komende, en met pannen geladen, was circa 35 á 40 last groot en voerde 2 man. De kapitein is, van alles ontbloot en zonder papieren, te Moddergat aan wal gebracht. Het vaartuig was verzekerd.
(opm: wrak 613 Hydrogr. Dienst, tjalk DREI GEBRÜDER, kapt. F. Jelden, West Rauderfehn, Duitsland)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 7 april. De Staats Courant van de 4e dezer bevat een bij Koninklijk besluit van 1 maart j.l. vastgesteld reglement alsmede de programma’s, voor de examens ter verkrijging van een diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen. Door de commissie, die tenminste vijf zittingen houdt in het jaar, zoveel mogelijk aanvangende op de vierde dinsdag ener maand, bij afwisseling te Amsterdam en Rotterdam, wordt examen afgenomen ter verkrijging van diploma’s A, B en C.
- Diploma A is een bewijs van bekwaamheid als tweede machinist op schepen, uitsluitend bestemd voor de vrachtvaart.
- Diploma B is een bewijs van bekwaamheid als: a. eerste machinist op schepen, uitsluitend bestemd voor de vrachtvaart, zomede op schepen, varende tussen Europese havens onderling en tussen deze en niet-Europese havens der Middellandse en Zwarte zee; b. tweede machinist op alle koopvaardijschepen.
- Diploma C is een bewijs van bekwaamheid als eerste machinist op alle koopvaardijschepen.
Om tot het afleggen van een examen te worden toegelaten moet de kandidaat o.a. de leeftijd van 18 jaren bereikt hebben; wat de verdere vereisten betreft, daarover raadplege men de Staats Courant van 4 april.


Datum: 09 april 1891


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 april. Het stoomschip VAN RIEBEECK van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, heden morgen van Djambi en Palembang teruggekeerd, heeft bij het binnenkomen aan de kade te Tandjong Priok schade aan de voorsteven belopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Voor een stuurman aan de kustvaart bestaat gelegenheid tot plaatsing bij de stoomvaart tussen Holland en Engeland. Hoofdvereisten zijn: flinkheid en accuraatheid met het laden en lossen. Examen als navigator geen vereiste.
Franco brieven, met opgaaf van ouderdom en bij wie gevaren, te richten, onder het motto ‘Stoomvaart’, aan de boekhandelaar G.B. ’t Hoofd, Haringvliet 99, Rotterdam.


Datum: 10 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling te Middelburg op 4 mei 1891, des namiddags te half drie uur, op de bovenzaal van de sociëteit De Vergenoeging (indien niet uit de hand verkocht) van het hechte, sterke en snelzeilende barkschip JACOBUS JOHANNES, gemeten 395,44 registerton, gebouwd te Middelburg 1879, opnieuw gekoperd in 1889. Laadt ongeveer 550 ton (deadweight) bij 13 voet diepgang, kan verhalen zonder ballast, geclassificeerd bij Veritas + 3/3 L 1.1.
Het schip ligt thans te Middelburg, waar het dagelijks kan bezichtigd worden.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de reders, de heren den Bouwmeester Borsius & van der Leijé te Middelburg, en ten kantore van de notaris B.A. Verheij, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Door het Departement van Koloniën is aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (Fijenoord) opgedragen het bouwen van twee composite stoomschepen ten dienste van de Gouvernements-Marine in Nederlands-Indië, type ZEEDUIF. Naar wij vernemen, is de gunning geschied buiten mededinging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 april. Hedenochtend werd hier geland door de sleepboot SIMSON de equipage, bestaande uit 3 man van de Engelse barge ADSEY, van Rotterdam naar Londen bestemd, die 7 april gesleept door de SIMSON van Rotterdam vertrok. Het schip hebben zij bij de Noord-Hinder in zinkende toestand verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 9 april. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouw- meester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip (opm: MATHILDE II), groot 350 last, voor rekening van de heer P.J. Hammer, te Dordrecht, en de kiel gelegd voor een stalen sleepkaan (opm: PATRIA, groot ongeveer 600 last, voor rekening van de heer Theodore Krapp, van Weissenau.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een flink, overdekt Praamschip, met zeil en treil, best onderhouden, groot 10 á 11 ton. Te bevragen bij S. Haitema te Schraard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een goed onderhouden Praam, groot vier ton, met zeil, zwaarden en verder toebehoren, alles in beste staat.
Te bevragen met franco brieven bij de boekhandelaar Berndes te Harlingen.


Datum: 11 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 april. Van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Jonker alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan FRANCISKUS WILHELMINA, voor rekening van de Rijnschipper J. Jegen te Vechel. Daarna werden de kielen gelegd van twee dergelijke schepen, een van plusminus 400 en een van plusminus 450 last, beiden voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 10 april. Het hedenochtend naar Hamburg vertrokken stoomschip VESTA, is met een binnenkomend vissersvaartuig in aanvaring geweest, het welk daardoor aanmerkelijke schade heeft bekomen, en hedenmiddag bij het verhalen is gezonken. De VESTA bekwam geen schade en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van de botter E.H. 95, welke in november des vorigen jaars door de FRIESLAND werd overvaren, is eergisteren gelicht en te Enkhuizen aangebracht. Daar het vaartuig zeer gehavend is, zal het worden gesloopt.


Datum: 12 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip BONAIRE is heden uit Suriname te Nieuwediep teruggekeerd onder bevel van kapt. luitenant ter zee H. Schotborgh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het verslag, door de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij aan de commissarissen uitgebracht over het boekjaar 1890, wordt het volgende medegedeeld:
De aanbieding van de rekening en balans over het achttiende boekjaar onzer maatschappij is voor ons geen aangename taak. Werd, aan het slot van ons vorig verslag, reeds gewezen op de waarschijnlijkheid dat de resultaten over 1890 bij die over 1889 zouden ten achterstaan, wij erkennen volmondig niet te hebben verwacht – en ook niet te hebben kunnen verwachten – dat onze winst- en verliesrekening over 1890 met een verliespost zou moeten sluiten. Die post zou geheel kunnen verdwijnen wanneer wij afgeweken waren van de gewone afschrijving op onze stoomschepen. Wij meenden dit niet te moeten voorstellen. De afschrijving, zowel als de toevoeging aan het ketel- en reparatiefonds, hebben dan ook geheel plaats gevonden op de basis van vorige, zelfs de gunstigste jaren.
De redenen die aanleiding gaven tot de min gunstige uitkomsten waren van verschillende aard. In de eerste plaats de ongunstige loop van zaken in de Argentijnse Republiek. Dat de politieke toestand aldaar niet rooskleurig was, en te eniger tijd tot een uitbarsting zou leiden, was bekend. Wij hadden ons intussen altoos gevleid – en zulks ook op grond van de overtuiging, vaststaande bij personen sedert jaren met de verhoudingen aldaar vertrouwd – dat die politieke gisting zich grotendeels, zoniet geheel, bewegen zou buiten het handelsbedrijf om. Te méér reden bestond tot die mening, omdat de onmiddellijke behoeften van de bevolking aldaar noodzaken moesten tot verkoop en uitvoer van de hoofdproducten als granen, zaden, wol, huiden, enz. In die opvatting werden wij, en anderen met ons, bitter teleurgesteld. Bij het uitbreken van de omwenteling bleek al spoedig dat het bankwezen zozeer betrokken was bij de politieke beroeringen, dat het vertrouwen daarin van de handel, ginds zowel als hier, in hoge mate bleek geschokt. Dit gaf, en geeft nog, een blijvende vrees voor het doen van zaken, waarvan onze jeugdige stoomvaartlijn de onmiddellijke gevolgen in ernstige mate ondervond. De Argentijnse regering staakte haar passages op krediet, de gewone emigratie hield, tengevolge van min gunstige berichten van daar, grotendeels op. Het aanbod van uitgaande goederen nam, om de hiervoor genoemde reden, belangrijk af, de thuisvrachten leverden meer en meer teleurstelling op. Het natuurlijk gevolg was dat de reizen naar de Plata meer en meer met betekend verlies sloten.
Toen wij tot de overtuiging kwamen dat, trots de schoonste voorspellingen, in de toestand niet spoedig afdoende verbetering was te wachten, oordeelden wij het geraden u voor te stellen, onze afvaarten naar de Plata tijdelijk te staken. Het besluit daartoe heeft ons veel gekost, omdat wij nog immer van mening zijn, dat voor ons een toekomst in Zuid Amerika ligt. Wij meenden evenwel op dit punt niet te mogen weifelen, en zulks te minder omdat gelijktijdig onze Noordlijn, en wel hoofdzakelijk door daling van de thuisvrachten, ongunstige resultaten ging opleveren.
In die achteruitgang is zeker een niet minder belangrijke oorzaak onzer slechte uitkomsten over 1890 te vinden. Een derde reden is de duurdere exploitatie, tengevolge van de hogere steenkolenprijzen, arbeidslonen, enz. Eindelijk nog had het werkeloos liggen van verschillende stoomschepen, tengevolge van ketelvernieuwing of andere belangrijke voorzieningen, en van sommigen juist in een tijd dat voordelige reizen hadden kunnen worden gemaakt, vrij belangrijke winstderving tengevolge.
Wij hebben gemeend ditmaal enigszins langer bij een en ander te moeten stilstaan, omdat wij er prijs opstellen de oorzaken van de minder gunstige gang van zaken zojuist mogelijk weer te geven.
Tegenover de tegenspoed staan intussen ook lichtpunten. Van grote rampen bleef de maatschappij verschoond. De nieuwe opgenomen of gedeeltelijk vernieuwde schepen voldeden geheel aan de verwachting, hetgeen vooral aan de lijn ten goede kwam op passagegebied, en ook voor de toekomst reden geeft voor de verwachting dat de maatschappij in dit opzicht met rasse schreden vooruit zal gaan. Tot openen van een vaart op Baltimore wordt overgegaan, niet alleen om gebruik te maken van het materieel, tot dusver is de Zuidlijn gebezigd, maar ook van de beide in aanbouw zijnde DIDAM en DUBBELDAM. Gedurende 1890 zijn volbracht 59 reizen naar Noord- en 9 reizen naar Zuid Amerika. Buitendien werden, van New York, 6 stoomschepen gecharterd.
De directie doet opmerken dat het verliescijfer van NLG 322.789,52, op zich zelf belangrijk, toch ternauwernood 8 pct bedraagt van het kapitaal. Vergelijken wij daarbij, zo besluit de directie, onze positie van thans bij die van voor enige jaren, dan menen wij te mogen wijzen op een groot verschil tussen toen en nu. Weliswaar hebben de eerste maanden van 1891 nog weinig bevredigende resultaten opgeleverd, doch onze algemene toestand is thans onbetwist beter. Toen hadden opvolgende tegenspoeden onze reputatie geschaad en stonden wij voor belangrijke voorzieningen aan ons, in die dagen, in menig opzicht bij onze zusterlijnen ten achter staand materieel. Thans hebben wij, dank zij onze zoveel verbeterde vloot, een goede naam gekregen in de passagiers- en vrachtenwereld. Wij zijn dus nu ontwijfelbaar beter berekend om mede te dingen in de wedstrijd en ons deel daarvan te veroveren, daarbij gesteund door ons personeel, over welks activiteit en toewijding – ook al moesten ditmaal de uitkomsten teleurstelling geven – wij niet anders dan met grote lof kunnen gewagen.
In de creditzijde van de winst- en verliesrekening komen voor: de exploitatierekening (voor avans) met NLG 284.479,67, te vermeerderen met NLG 11.300 voor uitdeling op aandelen stoomschip OBDAM, geeft NLG 295.779,67; wissels (voor avans) NLG 4.295,71; brievenvervoer NLG 334,80; saldo van 1889 NLG 3.066,35.
De debetzijde vertoont: voor administratie- en bureaukosten alhier, Amsterdam, New York en Buenos Aires NLG 84.630,20; publiciteitskosten NLG 36.578,03; nadelig saldo interestrekening NLG 65.431,08; en voorts voor afschrijvingen: op materieel NLG 323.695,09; op ameublement NLG 2.289,36; op onkosten uitgifte leningen NLG 4.187,16 en voor reserve, ketel- en reparatiefonds NLG 109.455,13. Het verlies is dus (gelijk reeds gezegd) NLG 322,789.52.
Door commissarissen is bij het verslag van de directie een kort woord gevoegd, waarin dit college verklaart ondanks de ongunstige uitkomsten te hebben ingestemd met de mening van de directie om met de afschrijving op de schepen en de dotatie van het ketelfonds op de gewone wijze voort te gaan, omdat elke andere wijze van handelen een, naar ons inziens, minder juist beeld van de toestand onzer maatschappij zou geven. Wij hebben in vroegere min gunstige jaren evenzo gehandeld, en het is toen gelukt het verliescijfer weer op te verdienen; moge dat ook thans het geval zijn. Van de toekomst kunnen wij natuurlijk niets zeggen; maar onze ijverige directie volhardt in haar streven, om van alle goede kansen te profiteren ten voordele van onze maatschappij. Wij wensen haar daarop het beste succes, en doen dat met te meer vertrouwen, omdat onze vloot, volgens haar oordeel, thans zodanig is samengesteld, dat zij aan alle redelijke eisen kan voldoen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. Woensdag j.l. (opm: 8 april) heeft het mailstoomschip ARDJOENO, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd, aan de Koninklijke Mij. ‘De Schelde’ gemeerd, gestoomd en is deze beproeving uitnemend geslaagd. Heden morgen vertrok het schip uit de haven, om een voorlopige proeftocht te houden. Vermoedelijk zal de officiële proeftocht op zondag 18 april plaats hebben, om na gunstige afloop naar Rotterdam te vertrekken, waar het voor zijn eerste reis naar Batavia, die de 2e mei zal aanvangen, zal worden uitgerust.


Datum: 13 april 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw Roefschip, groot 26 à 27 ton, zwaar betimmerd, wijde warings (opm: gangboorden), bij J. v.d. Werf te Kootstertille.


Datum: 14 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor de sleepdienstrederij L. Smit & Co, directeuren de heren Murk Lels & Zoon te Alblasserdam, zijn aan het etablissement Fop Smit aan de Kinderdijk in aanbouw gebracht twee stalen schroefstoomschepen, welke in het bijzonder bestemd zullen zijn voor de zeesleepdienst dezer firma en voor het assisteren van stoomschepen in de Rotterdamse Waterweg. De boten worden 128 voet lang, 23 voet breed en 14 voet hol, en worden voorzien van triple-expansie machines van 600 paardenkracht.
Door het aanbrengen van bak, brug en overdekt achterschip worden de boten volkomen bestand tegen de vaart op de Atlantische Oceaan, terwijl de kolenberging voldoende groot is voor twaalf etmalen volle kracht stomen, zodat zij zonder bezwaar sleeptochten naar de Oostzee en Middellandse Zee kunnen ondernemen.
Waterballasttanks worden in voor- en achterschip aangebracht om het schip naar gelang van het verbruik van de kolen, op voldoende diepgang te kunnen houden. Een sterk stoomankerspil met trossenwinder wordt aangebracht, terwijl een stoomstuurwerk en speciale constructie van schroefraam en scheg het vlug manoeuvreren van de boten verzekeren. Met het doel om ook bij zware ijsgang in de Waterweg ongehinderd dienst te kunnen doen, worden de voorschepen buitengewoon sterk gebouwd, terwijl door het aanbrengen van zeven waterdichte schotten de kans van zinken bij aanvaringen zeer wordt verminderd. Voor ruime en luchtige verblijven voor de bemanning wordt zorggedragen, terwijl verder, behalve de gewone werkboot, een complete reddingboot van voldoende capaciteit aan boord aanwezig zal zijn.
Door de aanbouw dezer schepen wordt het sleepmaterieel in de Rotterdamse Waterweg dusdanig versterkt, dat aan de steeds klimmende eisen van het verkeer – zowel wat getal, als met afmetingen van de schepen betreft, welke de haven van Rotterdam aandoen – ten volle wordt tegemoet gekomen.
Bovendien zullen de sleepboten WODAN en ZUID-HOLLAND van buitengewoon zware stoomankerspillen met daarmede evenredige ankers en ketting worden voorzien, en deze boten geheel als bergingsboten worden uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 8 april. Heden werd van de firma de Gebr. P. en A. Ruijtenberg, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip JOHANNA, groot 300 last, voor rekening van de heer M.J. Verschure alhier, en zal daarna de kiel gelegd worden voor een dito ijzeren Rijnschip, voor rekening van de heer M. Sagt, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 april. De sleepboot ZUID-HOLLAND, gisteren van hier met de baggermolen CAESAR op sleeptouw naar Tonningen (opm: Tönning) vertrokken, keerde heden uit zee terug. De gezagvoerder rapporteert dat de baggermolen na eerst lek geworden te zijn, slagzij kreeg, daarna kantelde en later zonk, peilende Egmond aan Zee, Z ten O op 5 Engelse mijlen afstand, in 10 vadem water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, Het stoomschip DEVONHURST, dat met het stoomschip STRATHENDRICH in Straat Madoera in aanvaring was, ligt nu ter rede. Het was van hier naar de Molukken vertrokken. Het schip zal onderzocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 april. Hr.Ms. BONAIRE, gisteren van Suriname, laatst van Martinique hier binnengekomen, heeft gedurende de reis, voortdurend met stormweer te kampen gehad, waardoor het enige schade leed aan tuig en rondhouten, en een boot verloor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 13 april. Door de heer S van der Hei, reder alhier, is aangekocht het te Kopenhagen liggende barkschip IRMA (opm: later genaamd HEVESKES II, zie PGC 140791), groot 377 register ton, gebouwd te Brake, zullende bevaren worden door kapt. J. Eilts.


Datum: 15 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag van de directie van de Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd over het jaar 1890, uit te brengen in de tegen de 28e a.s. uitgeschreven algemene vergadering van aandeelhouders, behelst het volgende:
De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van 23 reizen door onze negen grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht, en van de twee stoomboten, die op de kleine vaart dienst doen. De exploitatierekening over 1890 laat een voordelig saldo van NLG 692.643,91; saldo van de vorige rekening NLG 360,49; samen NLG 693.004,40.
Daarvan moet worden afgetrokken: Voor afschrijving op de boten NLG 268.899,85; voor vernieuwing- en reservefonds NLG 117.641,83; voor dienst van de geldlening NLG 15.641,31; voor commissarissen volgens art. 22 van de statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 7.168, totaal NLG 410.850,99, latende een saldo ter verdeling van NLG 282.153,41.
De directie stelt voor uit dit saldo een dividend van 7 pct uit te keren over het kapitaal van NLG 4 miljoen, waarvoor dus NLG 280.060 vereist wordt, zodat er NLG 2.153,41 overblijft om op nieuwe rekening over te brengen.
De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met de twee stoomschepen van de Stoomvaart Maatschappij Rotterdam volbracht, waardoor wij in staat waren de geregelde veertiendaagse dienst op Java te onderhouden. Voor deze twee stoomschepen, die alsnu onze dienst verlaten, treden in plaats de twee stoomschepen, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, waarvan het eerste, de ARDJOENO, in mei de eerste reis aanvaardt, en het tweede, de SALAK, in september geleverd wordt.
Het proces inzake de aanzeiling van de SOERABAJA met het Italiaanse stoomschip REGINA, werd grotendeels in ons voordeel beslist.
De veertiendaagse maildienst van Batavia en terug, werd op de oude voet voortgezet.
De onderhandelingen met ons gouvernement over een te sluiten contract, leidde nog niet tot een gewenst resultaat. Wij vertrouwen echter dat er een oplossing te vinden zal zijn van dit vraagstuk, omdat het belang van Nederland en zijn overzeese bezittingen een geregelde verbinding met nationale stoomschepen niet kan missen.
Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 173.959,04. Het eigen risico is nog NLG 100.000 op elke boot; dit bedrag wordt onder goedkeuring van commissarissen voorlopig niet verhoogd.
Aan het vernieuwingsfonds ontnamen wij NLG 14.500 voor het aanbrengen van elektrisch licht; wij doteerden het uit deze balans met NLG 117.641,83.
In de balans staan de 11 stoomschepen geboekt voor een gezamenlijke waarde van NLG 3.861.982,92 en de beide in aanbouw zijnde schepen voor NLG 1.041.899,65.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdekkorvet SUMATRA, commandant kapitein luitenant ter zee P.G. Bruch, is uit Nieuwediep te Amsterdam teruggekeerd. Bij de proefvaart liep deze bodem 17 mijlen, terwijl de stabiliteitsproeven met goed gevolg werden doorstaan en het varen met zwaar geschut geen schade veroorzaakte.
Zoals men weet is de SUMATRA de eerste in ons land gebouwde stalen pantserdekbodem; hij is lang 70 meter, heeft een waterverplaatsing van 1.700 ton en een diepgang van 4,25 meter. De bewapening bestaat uit 2 torpedokanonnen, 1 kanon van 21 centimeter A. No. 2, dat recht vooruit kan vuren tot 115º naar beide zijden, een kanon van 15 centimeter A. No. 2, dat recht achteruit tot 120º naar beide zijden kan schieten; voorts 2 kanonnen van 12 centimeter L.A. in uitgebouwde half torens, 1 kanon van 7½ centimeter achterlaad, 4 kanonnen van 3,7 centimeter en 2 revolverkanonnen van 3,7 centimeter tot afwering van torpedoboten, zodat het artilleristisch vermogen belangrijk mag heten.
De commandotoren, uit compound-platen van 15 centimeter samengesteld, is op het voorschip geplaatst. Onder het beschermend dek zijn 9 waterdichte afdelingen en boven het dek 6, terwijl onder de ketels een waterdichte dubbele bodem is gebracht. Het schip heeft 2 schroeven, bewogen door een dubbelstel verticale direct werkende stoomwerktuigen van 3.750 pk, die door een langsscheeps schot, gaande door de machinekamer, van elkander gescheiden zijn. De maximum kolenvoorraad is 180 ton, voldoende om een afstand van 1.000 mijlen met 10 mijlsvaart af te leggen.
De manoeuvreervaardigheid van de SUMATRA bleek alleszins voldoende te zijn. Het schip zal met enige spoed voor de reis naar Oost-Indië worden uitgerust en in gereedheid gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Wrak stoomschip LERO en inventaris. Vrijdag 17 april 1891, te 11 uur, zullen in het Koffiehuis van Veltenaar, a/d Zz van de haven te Maassluis, publiek worden verkocht:
het wrak van het stoomschip LERO, zodanig als het zich bevindt op de Maasvlakte, en de geborgen inventaris, bestaande in ankers, kettingen, zeilen, stoomlieren, davids, touwwerk, lantaarns, kompassen, blokken, ra's en boten.
Informaties ten kantore van G. Dirkzwager Mz. en bij Mr. L. Reeser, beiden te Maassluis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een ijzeren zeesloep, zeer net en geschikt voor de ansjovisvangst.
Te bevragen bij S.J. Hoekstra te Sloten, behalve Zondags.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 april. Zondagmorgen (opm: 12 april) is van hier binnendoor naar Hellevoetsluis vertrokken, Hr.Ms. stoomkanonneerboot VOS, om aldaar in het droge dok te worden opgenomen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 april. De heer G.J. Boon, achtereenvolgens gezagvoerder op de mailstomers BATAVIA, BROMO en MERAPI, zal ook het bevel voeren op de nieuwe mailstomer ARDJOENO.


Datum: 16 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Morgen vertrekt van hier naar Java het met stukgoed bevrachte fregat DE RUYTER, kapt. Joh. G. Wiebenga. Het is het derde schip van de Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (directie A.D. Zurmühlen en C.M. van Vessem.).
De EVERTSEN, gemeten op 1.418 registerton met een laadvermogen van ca. 2.150 ton, werd gebouwd op de werf van de heren Rijkee & Co te Charlois en vertrok gepasseerde zondag naar Java.
De VAN GALEN, van dezelfde afmeting, gebouwd op de werf van Jan T. Meursing, alhier, ligt te IJmuiden gereed op vertrek naar Australië.
Een vierde schip, het fregat TROMP, is nog in aanbouw bij de heer Smit & Zn. en zal in mei zijn eerste reis doen.
Wat nu de DE RUYTER betreft, het is van staal, door de firma Huygens en Van Gelder te Amsterdam gebouwd. De 13e december 1890 te water gelopen, is het een van de grootste schepen die de Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij liet aanbouwen.
De afmetingen zijn 240' x 39'11'' x 24'11''; het meet 1.689 registertonnen, heeft een draagvermogen van ongeveer 2.600 tonnen doodgewicht en werd gebouwd volgens de voorschriften en ter verkrijging van de hoogste klassen bij de Nederlandsche vereeniging van assuradeuren, Lloyds Register en Bureau Veritas.
Masten onder- en marsra's, boegspriet en kluiverboom zijn van staal.
Vóór heeft het schip een verhoogde bak, waaronder het ankerspil, varkenshok, verfkast en de privaten voor de bemanning. Achter een rond overgebouwde campagne, waarin de smaakvol uitgevoerde kajuit en kerk, benevens de slaapkamer en zitkamer van de kapitein, een passagiershut, badkamer, wc's, verblijven voor de stuurlieden, stuurmansleerlingen en hofmeester, de bottelarij en berging voor aangestoken en natte provisie. Achter de fokkemast staat een ruime hut voor het scheepsvolk en onderofficieren, waarin tevens de kombuis en de timmermanswerkplaats, touwkooi en ziekenhut is aangebracht.
De reddingsmiddelen bestaan uit drie boten. Het is de grootste zeilschip dat tot heden te Amsterdam werd gebouwd.
De vorm en uitrusting van het fraaie schip heeft opnieuw bewezen, dat op de Nederlandse werven nog goed werk gemaakt kan worden, al moeten zij in spoed van aflevering bij de Engelse werven achterstaan. Heden maakten vele belangstellenden gebruik van de door de maatschappij aangeboden gelegenheid om het zeekasteel te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. kanonneerboten HEIMDAL en BALDER zijn gedokt te Willemsoord voor het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 15 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram van kapt. J.J. van Heuvelen uit La Palais is het schip (opm: brik) J.H. HENKES, van Porto Plata (St. Domingo) naar Londen bestemd, de 23e maart zonder roer, en zwaar lek door het volk verlaten. De equipage is door een Engels schip opgenomen, en wordt te Bordeaux aan land gezet (opm: zie NRC 210491).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier heeft aan de heer James Laing te Sunderland de bouw opgedragen van een stalen stoomschip groot plusminus 1.100 tons dw, levering eind september.


Datum: 17 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomkanonneerboot DAS, wordt te Amsterdam op 1 mei in dienst gesteld voor hydrografische opnames in de Zuiderzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 april. Heden zijn alhier aangebracht 450 blokken tin, gelost uit de F.H. VON LINDERN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 april. Het stoomschip P. CALAND, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is te Dover binnengelopen met ingedrukte boeg. Het kwam in aanvaring met de Engelse stomer GLAMORGAN, die gezonken is. De bemanning is door de P. CALAND gered en te Dover aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Volgens bij de Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam ontvangen bericht, is het eerste waterdichte schot door het gat in de boeg te zien. De P. CALAND zou echter de reis naar Amsterdam morgen doorzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. fregat EVERTSEN is van de Rijkswerf overgebracht naar de haven van Nieuwediep. Op 21 april wordt ze in dienst gesteld tot oefening van zeemiliciens.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 april. Aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is de vervaardiging opgedragen van twee triple compound stoomwerktuigen met stoomketels en oppervlakte condensor, ten dienste van de twee schroefsleepboten groot model, in aanbouw bij de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk, voor rekening van de sleepdienst L. Smit & Co te Alblasserdam.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 april. Gisteravond kwam alhier aan, gesleept per stoomschip ZEELAND, Hr.Ms. 1e klasse torpedoboot LAMONGAN, gebouwd op ’s Rijks werf te Amsterdam, om aan de fabriek van de Koninklijke Matschappij ‘De Schelde’ haar machines en ketel in te nemen.


Datum: 18 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Morgen heeft de proeftocht plaats van Vlissingen naar Rotterdam met het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ aangebouwd prachtig stoomschip ARDJOENO, bestemd voor de maildienst tussen Rotterdam en Java, zijnde dit het 5e stoomschip voor voornoemde rederij aan de fabriek ‘De Schelde’ gebouwd.
De afmetingen van het schip zijn iets groter dan die van haar zusterschepen; de lengte over alles is 334, breedte grootspant 38 en holte 27 Eng. voet.
Het schip zal onder stoom een waterverplaatsing van 5.300 ton bezitten, bij een diepgang van 23 Eng. voet, en heeft een laadvermogen van plusminus 3.500 ton.
Het heeft vier dekken. De twee bovenste dekken zijn van teakhout, het tussendek van staal, bekleed met Amerikaans grenenhout, terwijl het onderdek van gewoon grenenhout is.
Op het schip is de campagne met de brug verlengd door een tentdek, wat voor de passagiers een prachtige promenade geeft, en in de kuil tussen de spanten zijn geslagen ijzeren kleppen met bull-eyes (opm: bulls’ eye; glas in vaste patrijspoort, c.q. lichtrand) aangebracht, om bij slecht weer de passagiers gelegenheid te geven op dek te kunnen verblijf houden.
Een keurig ingericht ruime salon bevindt zich onder het campagnedek; vooral trekt daar de aandacht de tegelversiering tussen de patrijspoorten, welke in sepiakleur een aangenaam effect maakt. Achter het salon is een ruime middengang, waarin zich aan weerszijden de hutten van de 1e klasse passagiers bevinden voor 33 passagiers, terwijl bij die hutten ruime en nette bad- en mandiekamers aanwezig zijn.
Op het campagnedek is een keurig net damessalon en een rooksalon aangebracht. Tussendeks vooruit wordt het verblijf voor de 2e klasse passagiers aangetroffen. Ook hier is een flink net salon, waarin alles van blank hout is afgewerkt. Aan beide zijden van het salon zijn geriefelijke hutten van 24 passagiers, welke hutten alle voldoende kunnen geventileerd worden. Voor de campagne bevindt zich op het opperdek een kinderkamer.
De kapiteinshut en de kaartenkamer zijn op het brugdek geplaatst, terwijl de hutten voor de dokter met apotheek, voor officieren en machinisten zich onder de brug bevinden.
Een koude luchtmachine met koel- en vrieskamers is in de zijde van het schip aangebracht, om de scheepsvictualie in bevroren toestand te bewaren en ijs te maken; voorts bevindt zich daar de bakkerij, enz. met de keuken in twee afdelingen.
Het schip heeft een stoomstuurmachine, een stoomankerspil en een machine om zoetwater te distilleren. In het schip zijn vijf waterdichte schotten aangebracht. Onder de machinekamer en gedeeltelijk onder het groot laadruim is een waterballasttank.
Het schip is als schoenerbrik getuigd, en geheel elektrisch verlicht. De elektrische machine en keurige inrichting voor de verlichting is geleverd door de heren Van Rietschoten & Houwens.
Het stoomschip, geheel van staal, is volgens de hoogste klasse van de Rules van Veritas gebouwd, alsmede onder toezicht van de Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren.
De stoommachine is van het quadruple compound systeem. Dit systeem wordt door de directie van de Rotterdamsche Lloyd bij voorkeur toegepast, naar aanleiding van de gunstige verkregen resultaten met de zusterschepen BROMO en MERAPI.
De machine is in staat een vermogen van plusminus 2.000 i.p.k. te ontwikkelen.
De afmetingen van de cilinders zijn 24", 36", 48", en 75" Eng. duim, bij een slaglengte van 42 duim en 60 omwentelingen per minuut.
Behalve de gewone voedingpompen, bezit deze machine nog een compleet stel Weir's patent voedingpompen, alsmede een hulpcondensor, een verwarmingstoestel en een distilleerinrichting, waarvan laatstgenoemde in staat is 10.000 liter water per dag te maken, om zodoende het water in de stoomketels voortdurend op peil te houden, zonder bijvoeden van zout water. De krukas is 14 duim diameter, de krukpennen zijn 14½ duim. De machine wordt door middel van stoom aangezet, waardoor gelegenheid bestaat haar in 3 seconden van vooruit op achteruit te doen werken.
De voor de machine benodigde stoom wordt geleverd door twee stalen stoomketels, op een werkende drukking van 200 lbs, elk van 4 geribde vuren voorzien, en van 3'6" diameter, terwijl de diameter van de ketels is 12'2" en de lengte 18 Eng. voet.
De ketels zijn hydraulisch geklonken door een 150 ton klinkmachine.
De schroef, vierbladig, Griffith's model, heeft een diameter van 16¾ Eng. voet, bij 22 voet spoed, en is evenals de naaf uit Stone & Martin brons vervaardigd.
Het schip zal gevoerd worden door de heer G.J. Boon, vroeger gezagvoerder van de stoomschepen BROMO en MERAPI.
Op de in de vorige week gehouden proeftocht bleek, dat de vaartsnelheid 13 knopen bedroeg.
Dit stoomschip is een grote aanwinst voor de Rotterdamsche Lloyd en strekt de Nederlandse industrie in elk opzicht tot eer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 16 april, (7u.27m. v.m.) Het stoomschip P. CALAND, van New York met gemengde lading naar Amsterdam bestemd, is hier ter rede aangekomen met de boeg ingedrukt, zodat het niet ten anker kan komen, doordat de boeg te zwaar beschadigd is. De gezagvoerder rapporteert des avonds van de vorige dag ten 9 ure, op ongeveer 10 mijlen van de Varne, in aanvaring geweest te zijn met het stoomschip GLAMORGAN, van Antwerpen in ballast naar Cardiff bestemd, dat dientengevolge gezonken is. De equipage werd door de P. CALAND gered, zie ons vorig nommer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 16 april. (11u.23m. v.m.) Het stoomschip P. CALAND ligt gemeerd aan de boei aan de westzijde van het hoofd. Er zijn toebereidselen gemaakt om het aanvaringschot te stutten en een kluis in orde gemaakt om te kunnen gebruiken. Het zal vermoedelijk morgen namiddag gereed zijn om de reis naar Amsterdam voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 april. Het stoomschip P. CALAND van New York met gemengde lading en passagiers arriveerde 16 april des ochtends 6 ure bij Dover met belangrijke schade aan de boeg en water in de voorste afdeling (reeds gemeld). Aan boord bevond zich de gezagvoerder, diens vrouw, die van de opperstuurman en twee kinderen benevens 34 man van de equipage van het stoomschip GLAMORGAN waarmede het in aanvaring was geweest en dat daardoor was gezonken. Volgens rapport van de gezagvoerenden van de GLAMORGAN vertrok het stoomschip van Antwerpen naar Cardiff en stoomden zij met fraai helder weer op ongeveer 10 Engelse mijlen van de Engelse kust en zagen de vuren van Zuid-Foreland (opm: South Foreland) op grote afstand. Kapt. Roberts en de stuurman Goodfellow waren beiden op de brug toen de aanvaring plaats vond des avonds ten 9 ure 30 minuten bij de Varnebank, gelegen midden in het Kanaal, tussen Dover en Folkestone. Kapt. Roberts rapporteert dat zij de vuren van de P. CALAND lang voordat de aanvaring plaats vond konden zien en even voordat deze plaats vond riep hij de P. CALAND toe om achter hem om te lopen, hetgeen niet gebeurde, waarop de aanvaring met vreselijk geweld volgde in de stuurboordzijde en werd het schip doorgesneden tot halfweg in de machinekamer. De eerste machinist ontkwam ternauwernood en de “donkeyman” zat zo tussen de wrakstukken verward dat het grootste moeite en enige tijd kostte hem los te krijgen. De boeg van de P. CALAND werd ongeveer 8 à 10 voet ingedrukt en grote ontsteltenis werd door de aanvaring onder de passagiers veroorzaakt dewijl het niet bekend was of het stoomschip ook gevaar liep van te zinken. Als oorzaak van de aanvaring werd opgegeven dat men de machine van de P. CALAND niet konde doen achteruit werken. Onmiddellijk na de aanvaring gaf kapt. Roberts bevel om de boten uit te zetten dat met de grootste orde gebeurde, doch zij hoefden niet gebruikt te worden, dewijl de stoomschepen zo vast in elkander zaten geklemd dat het meer dan een uur duurde voordat door het vol lopen van de GLAMORGAN het vaartuig zo zwaar werd dat het van de P. CALAND werd losgerukt en zinkende een gedeelte van de boeg van de P. CALAND wegscheurde. De opvarenden van de GLAMORGAN hebben zich allen gered door over de boeg van de P. CALAND te klimmen en waarop de vrouwen en kinderen het eerst werden overgebracht in hun nachtgewaad dewijl zij in de kooi lagen toen de aanvaring plaats vond. De eerste machinist verklaart dat hij tijdens de aanvaring zich in de machinekamer bevond en een geweldig gekraak hoorde, waarna de steven van de P. CALAND door het brugge- en bovendek en door een 10 voet dikke laag kolen drong en ook door de machine tot aan de cylinders. Het was een wonder dat het machinepersoneel ontkwam, want grote stukken kolen en ijzer vlogen in alle richtingen. Hij rapporteert dat de beide stoomschepen zo vast in elkander zaten, dat de P. CALAND twee mijlen achteruit stoomde, de GLAMORGAN meeslepende en dat deze slechts los kwam doordat het schip vol water liep en als boven gemeld zonk. De GLAMORGAN (ex LADY ARMSTRONG), groot 2.066 ton, werd gebouwd van ijzer te Glasgow in 1883 en was juist verkocht aan een nieuwe rederij te Greenock, voor wier rekening het nu de eerste reis deed.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht zijn het s.s. P. CALAND, van New York naar Amsterdam, en het s.s. GLAMORGAN, van Antwerpen naar Cardiff, in het Engels Kanaal met elkander in aanvaring geweest ten gevolge waarvan laatstgenoemde is gezonken. De equipage werd door de CALAND, die te Dover binnenliep, gered en daar geland. Het stoomschip CALAND heeft schade aan den boeg. Deze werd ook onder water onderzocht en heeft men het schip zeewaardig genoeg gevonden om enige tijdelijke reparaties gedaan te hebben morgen de reis naar Amsterdam te kunnen voortzetten.
Nadere bijzonderheden omtrent de bij Dover plaats gehad hebbende aanvaring tussen het stoomschip CALAND en de schroefboot GLAMORGAN, uit Cardiff, tonen aan, dat zij plaats gehad heeft in de avondschemering op 10 mijlen afstand van de kust. De heldere nacht en het kalme weder maken de aanvaring onbegrijpelijk. De CALAND gaf de GLAMORGAN een geduchte schok aan stuurboord, ten gevolge waarvan de laatstgenoemde spoedig zonk nabij de zandbank Varne. Ook de CALAND bekwam belangrijke schade; de boeg werd geheel ingedrukt. Dertig opvarenden van de splinternieuwe GLAMORGAN werden met moeite gered. Na de botsing waren de CALAND en de GLAMORGAN als aan elkander genageld; zij gingen eerst uit elkaar toen de GLAMORGAN volliep.


Datum: 19 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Volgens particulier bericht had het stoomschip P. CALAND tijdens de aanvaring met het stoomschip GLAMORGAN drie rode lichten boven elkaar brandende, volgens art. 5a van het reglement tot het voorkomen van aanvaringen, als teken dat de machine niet in staat was behoorlijk dienst te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats Courant (No. 91) bevat de statuten van de alhier gevestigde N.V. American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij). Doel: het uitoefenen van de petroleumhandel in de meest uitgebreide zin, het redersbedrijf en andere handelszaken, waartoe door de directie en commissarissen besloten wordt.
Aangegaan tot 31 december 1920. Hoofdzetel alhier, met een kantoor te Antwerpen, en met bevoegdheid ook buiten Nederland bijkantoren of filialen te vestigen. Kapitaal NLG 5.000.000, in 100 aandelen (opm: bedoeld zal zijn 200 aandelen) op naam van NLG 25.000 ieder, alle geplaatst.
Het beheer van de zaken is, onder toezicht van de commissarissen, opgedragen aan vijf directeuren, waartoe benoemd zijn de heren O. Randebrock, F.W. Randebrock, O. Horstmann, F. Speth en A. Maquinay.
Tot commissarissen zijn voor de eerste maal benoemd de heren Ch.F. Ackermann, Th.C. Bushnell, G.F. Gregory, W.H. Libby, en A.J. Pouch. Als volledige storting op de aandelen, waarvoor in deze vennootschap wordt deelgenomen door de heren H. Stursberg, O. Randebrock, F.W. Randebrock, F. Speth, Ch. Good, F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer, worden door hen respectievelijk ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de navolgende zaken, te weten:
Door de heren H. Stursberg, O. Randebrock en F.W. Randebrock: het ijzeren schroefstoomschip genaamd: BREMERHAVEN, gemeten op netto tweeduizend eenhonderd negen en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHARLOIS, gemeten op netto eenduizend achthonderd een en vijftig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHESTER, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: OCEAN, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verdere toebehoren.
Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Door dezelfde voor hun firma Hermann Stursberg & Co; tien twintigste aandelen in de Tank-Rijnschip-reederij, gevestigd alhier, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Horstmann & Co te Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; door de heer F.W.O. Horstmann; het overdekte ijzeren schroefstoombootje genaamd: MIGNON, gemeten op vijftien tonnen, met de gehele inventaris en verder toebehoren, welk schip nimmer op een van de openbare registers alhier te lande is te boek gesteld.
Door de heren F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer voor hun firma Horstmann & Co; tien twintigste aandelen in de Tank-Rijnschip-reederij gevestigd te Rotterdam, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Hermann Stursberg & Co, te Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; twintig tankwagons; diverse tanklichters, petroleumwagens en verdere zaken tot de detailhandel te Amsterdam behorende; de kantoorinrichtingen alhier te Amsterdam.
Door de heren F. Speth en Ch. Good voor hun firma Fr. Speth & Co: het stalen zeilschip genaamd: HAINAUT, gemeten op eenduizend zevenhonderd achttien en drie en twintig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd: LA FLANDRE, gemeten op eenduizend vijfhonderd negen en acht en tachtig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd LA CAMPINE, gemeten op tweeduizend zeven en tachtig en een en dertig honderdste tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verder toebehoren. Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Voorts drie spoorwegwagons en de te Antwerpen door hen als roerend goed opgerichte tankinrichting, met al hetgeen daartoe behoort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 18 april. Heden werden van de scheepswerf van de heer A. Vuyk alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip (opm: VESALIA), groot 300 last, voor rekening van de heer Wilson te Mülheim a/d Ruhr; een ijzeren sleepkaan, groot 350 last, en een ijzeren sleepkaan, groot 350 last (opm: PINA resp. SCHÜSSING), beiden voor rekening van de heer Matthias Stinnes te Mülheim a/d Ruhr. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 500 last, en een dito groot 400 last, voor rekening van een Duitse firma (opm: MARIA, Wm. Klusmann, Mühlheim a/d Ruhr resp. ANNA. W. Thiebes te Beuel bij Bonn).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot MAKIAN, grootmodel, die aan de fabriek ‘De Schelde’ van stoomwerktuigen is voorzien, wordt morgen naar Amsterdam overgebracht om, na geheel afgewerkt te zijn, op de Rijkswerf in conservatie te worden genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 4 april. Het barkschip CURAÇAO, van Curaçao hier de 4e april aangekomen, heeft de 28e maart op 28º40' N.B. en 74º10' W.L. een hevige storm doorstaan met hoge zee, welke 48 uur heeft geduurd, waardoor 50 m. van de bakboord bovenverschansing werd weggeslagen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. Hedenmiddag is, gesleept door de vrachtgoederenboot ZEELAND naar de directie van de Marine te Amsterdam vertrokken, Hr.Ms. 1e klasse torpedoboot MAKJAN, die veertien dagen geleden de proeftocht heeft volbracht, op de Marinewerf te Amsterdam is gebouwd en aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ haar machines en ketel heeft ingenomen.


Datum: 20 april 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Havana, 5 april. Het afgekeurde barkschip CLARA (opm: zie o.a. NRC 2903491), kapt. H. Waterborg, van Pensacola naar Delfzijl, zal morgen in publieke verkoping worden verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het aantal tussendekspassagiers voor de reis met het stoomschip AMSTERDAM, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij op heden naar New York was zo groot, dat ruim 400 tot een volgende boot moeten wachten.


Datum: 21 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum vermeld) Op de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co te Katendrecht is in aanbouw genomen een ijzeren zandzuiger, welke alle tot nu toe in gebruik zijnde in grootte overtreft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het stoomschip P. CALAND, van New York naar Amsterdam bestemd, bevond zich des avonds van de 15e april te ongeveer 9 uur in het Engelse Kanaal benoorden de Varnebank toen een rood vuur van een stoomschip werd gerapporteerd aan bakboordzijde kraanbalksgewijze vooruit. Ongeveer een half uur voordat het rode licht werd gezien was de machine van de P. CALAND door het zakken van de stoomschuif enigszins defect geworden en koerste men zeer langzaam aan met een paar mijlen vaart. Volgens het reglement ter voorkoming van aanvaring waren drie rode brandende lantarens op de P. CALAND gehesen en dewijl het schip nog enige vaart had bleven ook de zijlichten brandende. Deze maatregel dient ter waarschuwing van in de nabijheid varende schepen dat men met de machine niet naar behoren kan werken en ieder dus bijzonder op zijn hoede moet zijn en het stoomschip zo mogelijk moet vermijden. De P. CALAND hield Kanaalkoers en de gezagvoerder en de stuurman bevonden zich op de brug. Had de GLAMORGAN zijn koers blijven behouden dan waren de stoomschepen zeker ver van elkander vrij gelopen. Doch plotseling zag men dat stoomschip van koers veranderen en vertoonde zich het groene licht zodat blijkbaar aan boord van de GLAMORGAN het roer tegen het reglement aan stuurboord werd gedraaid. Het is ook mogelijk dat men gemeend heeft op het zien van de drie rode lichten dat zich een stoomschip in nood bevond en dat er assistentie nodig zou kunnen zijn, anders is het onverklaarbaar dat de GLAMORGAN op de P. CALAND afhield en waarvan de aanvaring reeds door ons meermalen vermeld, het gevolg was. De GLAMORGAN voor de P. CALAND over willende varen voer op dat stoomschip toe en hoewel de gezagvoerder van de P. CALAND door stoppen van de machine en zoveel mogelijk achteruit te slaan de aanvaring trachtte te voorkomen werd de GLAMORGAN door de steven van de P. CALAND op de hoogte van de machinekamer aan stuurboord getroffen en bleven de stoomschepen niettegenstaande alle pogingen om lost te komen ongeveer een uur in elkander verward zitten. Hoewel de boten van de GLAMORGAN onmiddellijk werden uitgezet, behoefden deze niet gebruikt te worden terwijl al de opvarenden van de GLAMORGAN, waaronder de vrouwen van de gezagvoerder en opperstuurman met twee kinderen, ruimschoots de tijd hadden om over de boeg van de P. CALAND zich daar aan boord te redden; ook al de goederen van de opvarenden zijn op de P. CALAND overgekomen. Eindelijk, doordat de GLAMORGAN vol water liep, scheurde het stoomschip los en verdween in de diepte. Men bereikte des ochtends tegen 6 uur de rede van Dover waar de schipbreukelingen geland en de passagiers van de P. CALAND werden ontscheept en voor rekening van de maatschappij onmiddellijk naar de bestemming werden vervoerd. Te Dover werd het voorste waterschot gestut en enige breuken met cement voorzien en werd besloten nadat het schip wat lading van vooruit naar achter had gewerkt, ten einde de opening in de boeg zoveel mogelijk boven water te houden, de reis, nadat het stoomschip was onderzocht en zeewaardig genoeg bevonden, naar Amsterdam te vervolgen. Vrijdagavond ten 5 ure vertrok de P. CALAND van Dover doch had met tegenwind en hoge zee in de Noordzee te kampen. Met de open boeg moest men voorzichtig aan stomen en kon men niet meer dan drie en halve mijl tegen wind en zee maken. Op de hoogte van de Nieuwe Waterweg gekomen, besloot de gezagvoerder, dewijl wind en zee steeds toenamen, tot veiligheid van schip en lading de Nieuwe Waterweg binnen te lopen en arriveerde het stoomschip ten ongeveer 3 ure des nachts aan de kade, bij het Poortgebouw te Fijenoord. De boeg van het stoomschip ziet er vreselijk uit. De boegspriet is afgebroken, er ligt een gedeelte voor op de bak. Het bovendeel van de boeg en steven is grotendeels weg, evenals de bakboordkluis, dewijl die aan stuurboord ook defect is, wijkt het overschot naar stuurboord over. Alleen het bovenstuk galjoen met de scheepsnaam hangt er nog aan. Aan alles kan men zien dat de aanvaring plaats vond door een van bakboord afkomend stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 18 april. De opvarenden van het Nederlandse schip J.H. HENKES werden gered door het Amerikaans schip ELLIE BAKER (opm: TILLY BAKER) en gingen later over op het stoomschip JANE RICHARDSON, met welk stoomschip zij hier zijn aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfshaven, 20 april. Extract uit een brief van kapt. J.J. van Heuvelen, gedateerd uit Bordeaux de 17e april 1891.
De 26e februari vertrok het schip J.H. HENKES van Port Plata; in het begin van de reis hadden veel tegenwind, doch er viel verder niets bijzonders voor tot de 19e maart op 30º56' N.B. en 53º42’ W.L, toen wij door een hevige storm werden belopen die tot een soort orkaan aangroeide uit het O.N.O. Het schip onder stormzeil drijvende werkte hevig in de hemelhoge zee en maakte meer water bij de pompen waardoor men gedurig moest pompen om zo mogelijk het schip lens te houden, hetgeen zeer moeilijk was daar de zee voortdurend over het schip brak en alles los sloeg. De wind die naar het N.N.O. opkromp deed de zee toenemen, die het schip met water overstelpte, nog steeds hield het schip zich tamelijk goed. Kregen op de 21e maart een hevige breker die dwars over en achter het schip op brak, verschansing, watervaten en meer andere voorwerpen wegsloeg en het roer in drie stukken brak. Alle mogelijke pogingen werden aangewend om het overgebleven stuk roer, dat hevig tegen de steven sloeg, zoveel mogelijk in bedwang te houden, doch vruchteloos, de achtersteven werkte weldra los, zodat het water meer en meer naar binnen drong en onze toestand bedenkelijk werd. Steeds woedde de storm voort en werkte het schip zonder stuur verschrikkelijk in de hoge zee.
In de morgen van de 23e maart zagen wij een bark (die reeds de vorige dag zichtbaar was) niet veraf en na met de beide stuurlieden overlegd te hebben, kwamen wij tot het resultaat dat het schip, hetwelk niets meer dan een wrak was geworden, niet meer te behouden was en besloten alzo het te verlaten. Seinden nu aan de bark, die een Amerikaanse bleek te zijn, om hulp, waarop toestemmend werd geantwoord. De storm was intussen minder en de zee afnemende. Na veel moeite gelukte het eindelijk om onze boot onbeschadigd overboord te krijgen en verlieten wij het schip op de middag van de 23e maart op een gegiste W.L. van 54º46' en N.B. van 20º41', peilende 3½ voet water bij de pomp. Vriendelijk werden we ontvangen aan boord van de bark TILLY BAKER, kapt. Vrijman (opm: mogelijk Freeman), van New York naar Australië bestemd.
Na 5 dagen aan boord van genoemd schip te zijn geweest, passeerde een om de noord koersende bark en werd gevraagd om ons over te nemen mee naar Europa. Er werd toestemmend geantwoord en zo zijn wij de 27e maart op 32º52' N.B. en 41º51' W.L. op de Engelse bark genaamd JANE RICHARDSON, kapt. Williams, tehuis behorende te Brixham, komende van Martinique en bestemd naar Bell Island (opm: waarschijnlijk Belle-Île [Fr.], 47º20’ N.B. 3º11’ W.L.) voor orders, overgezet en na 23 dagen aan boord van genoemd schip doorgebracht te hebben, eindelijk alhier geland. Gedurende ons verblijf aan boord van genoemd schip, zijn we door de kapitein met de meeste vriendelijkheid behandeld, die zich ook alle moeite gaf om de stuurlieden, die erge wonden aan de handen hadden gekregen, te genezen, hetgeen gedeeltelijk gelukt is. De eerste stuurman is nu genezen, de tweede nog niet geheel. Uitgenomen de voornaamste scheepspapieren is er niets gered kunnen worden en zijn wij ook bijna zonder kleren er afgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wormerveer, 18 april. In deze week werd aan de werf De Zaan van de heren Verhoeven & Vis de kiel gelegd van een ijzeren zeil-kraakschip, groot 108 ton, voor rekening van de firma H. v.d. Hoek & Co te Waalwijk, en de kiel van een ijzeren Rijnschip, groot 604 ton, voor rekening van de firma Gebrüder Kröll te Mannheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 april. 500 blokken tin zijn gelost uit de F.H. VON LINDERN en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 19 april. Het wrak van het op de Maasvlakte gestrande Engelse stoomschip LERO, heeft NLG 50, en de geborgen inventaris NLG 2.481,40 in publieke verkoop opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Jeddah, 4 april. Het stoomschip VOORWAARTS werd van de banken afgesleept door het stoomschip SCULPTON van Bombay en heeft ongeveer 350 ton van de lading gelost om vlot te komen. (opm: zie o.a. NRC 270391)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr. Ms. fregat EVERTSEN wordt morgen te Willemsoord in dienst gesteld.


Datum: 22 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het Rijnschip AUGUSTE, groot ongeveer 400 last, gebouwd voor de firma Math. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr, en zal de kiel gelegd worden voor een rijnschip groot 630 last, voor de heer H.A. Disch te Mainz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het jaarverslag van de Stoomvaart Maatschappij Nederland blijkt dat in 1890 de reizen van de stoomschepen een bate van NLG 1.330.614,43 hebben opgeleverd, terwijl de interestrekening sloot met een batig saldo van NLG 29.767,75 en de diverse baten en het saldo uit 1889 NLG 26.440,52 beliepen, zodat de creditzijde van de winst- en verliesrekening NLG 1.386.822,70 bedraagt. Daar tegenover staat: voor afschrijving op de stoomschepen NLG 447.000, op de dienst van de geldlening NLG 2655, op de etablissementen te Amsterdam NLG 11.170, en op huizen en erven NLG 10.000; voorts voor reserve op rekening van afschrijving NLG 200.000 en voor reserve voor assurantie eigen risico NLG 35.663,19, dus totaal NLG 706.488,19, zodat de nettowinst NLG 680.334,51 beloopt, waarvan NLG 503.333 kan worden uitgedeeld aan de aandeelhouders (9,7 pct, gelijk reeds door ons gemeld is), terwijl NLG 1.528,19 wordt overgebracht op nieuwe rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan den Rijn, 21 april. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een ijzeren schroefstoomboot, genaamd P. VAN DER HOOG, waarvan de machine en ketel van 14 pk worden geleverd door de heren Löhnis & Co te Rotterdam, en gebouwd voor rekening van de Maatschappij voor Schroefbootdienst, directeur de heer W. Bus te Haarlem.
Daarna werden de kielen gelegd voor een ijzeren dekschuit, voor rekening van diezelfde maatschappij, en voor een ijzeren tjalkschip, genaamd WOELLUST, groot plusminus 90 ton voor rekening van de firma Wed. P.A.W. Wernink & Zoon te Oudshoorn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge machtiging bij Koninklijk Besluit van de 20e dezer wordt Hr.Ms. pantserdek-korvet SUMATRA, liggende te Amsterdam, met de 1e mei in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de kapt.t.zee P.G. Bruck.
Ingevolge machtiging bij Koninklijk Besluit van de 20e dezer wordt Hr.Ms. stoomschip 4e klasse BONAIRE met de 22e daaraanvolgende uit dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 april. Uit het schip F.H. VON LINDERN zijn 206 blokken tin gelost en hier aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee á drie Scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij S. Nijdam te Sneek.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Het lossen van de lading uit de stoomboot BORDEAUX in het Zuidergat wordt nog steeds door de Engelse duikers voortgezet. Het geredde goed wordt naar Antwerpen vervoerd.


Datum: 23 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. ram-monitor 1e klasse DRAAK en idem 2e klasse PANTER, welke in augustus aan de manoeuvres in de stelling van de monden van de Maas en van het Haringvliet zullen deelnemen, worden voorzien van een toestel, systeem Conz, waardoor deze vaartuigen in staat zullen zijn met de zich aan boord bevindende elektrische lampen nachtsignalen te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 15 april. Het barkschip FRIESLAND, kapt. Teensma, in het laatst van oktober hier binnengesleept met schade, vertrok gisteren na volbrachte reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Naar wij vernemen, is, nadat de bijzonderheden der aanvaring zijn bekend geworden, door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, op advies harer rechtsgeleerden in Londen, een tegenvordering ingesteld tegen de rederij stoomschip GLAMORGAN voor de schade, aan het stoomschip P. CALAND veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het verslag aan aandeelhouders in de stoomvaart maatschappij Koninklijke West-Indische Maildienst over 1890, blijkt, dat verschillende oorzaken samenwerkten om 1890 een ongunstige jaar te doen zijn. In 1890 werd de maandelijkse vaart in een drieweekse veranderd, en hoewel kan gewezen worden op de niet onaanzienlijke vermeerdering van circa 18 pct. in het cijfer van het vracht- en personenvervoer, zo hield die toch niet gelijke tred met de vermeerderde uitgaven tengevolge van het grote aantal reizen. Het vereist natuurlijk enige tijd om het passagiers- en goederenvervoer in die mate te ontwikkelen dat de 50 pct. scheepsruimte die in het afgelopen jaar meer werd aangeboden zal verbruikt worden. Uit dit oogpunt kan 1890 als een overgangsperiode worden aangemerkt. Bovendien moet gewezen worden op het verlies van de PRINS WILLEM I, de hoge kolenprijzen, de concurrentie van een stoombootmaatschappij die uit Londen de vaart opende en Suriname aandoet, en op het dalen van de koffievrachten uit Venezuela. De winst- en verliesrekening sluit met een voordelig saldo van NLG 155.383, terwijl het nadelig saldo van de interestrekening bedraagt NLG 35.000. Na afschrijving van NLG 90.000 blijft er een saldo ter verdeling over van NLG 29.733, waarvan wordt voorgesteld een dividend van 2 pct. op de aandelen te betalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De resultaten van het boekjaar 1890, zegt de directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland in haar verslag, waaruit wij in ons blad van gisteren reeds de hoofdcijfers van de winst- en verliesrekening hebben mede gedeeld, zijn iets minder dan die van het vorige, doch zij geven stof tot tevredenheid, als men in aanmerking neemt, dat wij het verlies te betreuren hadden van een onzer nieuwste en snelste stoomschepen, en dat de zeer geringe tabaks- en koffieoogsten op Java ons nadeel toebrachten in de thuisvrachten. Wij hadden gelukkig volle schepen op de uitreizen; een toenemende rijstuitvoer van Java stelde ons enigszins schadeloos voor hetgeen wij bij de hierboven genoemde producten moesten derven; het passagiersvervoer bleef op ongeveer dezelfde hoogte.
In 1890 werden voltooid: 25 uitreizen en 26 thuisreizen van de veertiendaagse maildienst, benevens: 5 extra reizen met eigen schepen, terwijl 2 stoomschepen van de Stoomvaartmaatschappij Phoenix en 5 van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voor de uitreis naar Indië op onze lijn werden beladen.
Ons stoomschip PRINS FREDERIK verongelukte op de 25e juni 1890 in de Golf van Biscaye, tengevolge van aanvaring door het stoomschip MARPESSA bij mistig weer. De gezagvoerder, kapt. Visman, wiens kloekheid bij het onheil algemeen werd genoemd, is door de Raad van Tucht vrijgesproken van door enige daad of nalatigheid de aanvaring te hebben veroorzaakt. De uitslag van het proces tegen de MARPESSA in Engeland is bekend en in vakbladen uitvoerig besproken. Wij laten het oordeel over die uitspraak aan onpartijdigen over.
De duur van de reizen was als volgt: gemiddelde uitreis: 36 dagen 6 uur stoomdagen en 41 dagen 21 uur reisdagen (tegen 36 dagen 8 uur stoomdagen en 42 dagen 11 uur reisdagen in 1889); kortste uitreis 33 dagen 15 uur stoomdagen en 39 dagen 17 uur reisdagen (tegen 32 dagen 16 uur stoomdagen en 38 dagen 19 uur reisdagen); gemiddelde thuisreis 38 dagen 12 uur stoom- en 40 dagen 7 uur reisdagen (tegen 37 dagen 22 uur stoom- en 40 dagen 90 uur reisdagen); en kortste thuisreis34 dagen 3 uur stoom- en 35 dagen 21 uur reisdagen (tegen 33 dagen 23 uur stoom- en 35 dagen 13 uur reisdagen). Op het mailtraject is op de uitreis van Genua naar Batavia de contractuele reisduur 30 dagen, terwijl besteed werd: gemiddelde uitreis 29 dagen 9 uur reisdagen, tegen 30 dagen in 1889; en kortste uitreis 27 dagen 11 uur reisdagen, tegen 28 dagen 1 uur in 1889.
Op de thuisreis van Batavia naar Genua bepaalt het contract 32 dagen. De gemiddelde thuisreis in 1890 was 30 dagen 10 uur reisdagen, tegen 30 dagen 2 uur in 1889, en de kortste thuisreis 27 dagen reisdagen, tegen 27 dagen 1 uur.
De veertiendaagse dienst via Genua, zegt het verslag verder, werd binnen de bepaalde tijd volbracht.
In mei 1890 werd met de Nederlandse regering een contract gesloten, waarbij een verkorte reisduur werd bepaald, terwijl voor verdere besparingen van tijd in de overvoer van de brieven een premie werd toegezegd. Het was voor het eerst sedert 1875, toen ons eerste postcontract werd gesloten, dat wij zulk een ernstige medewerking van de regering ondervonden om een postdienst met Nederlands-Indië te vestigen, die, rekening houdende met hetgeen thans te verkrijgen is, de gelegenheid gaf tot ontwikkeling. In verband met het gelijktijdig gesloten contract met de Rotterdamsche Lloyd, was het de definitieve invoering van de wekelijkse maildienst, en de voorbode van een postgemeenschap, die in alle opzichten met hoog gesubsidieerde mails had kunnen wedijveren. Door verschillende omstandigheden, niet in het minst door het overlijden van Zijne Majesteit de Koning, werd het wetsontwerp eerst op de 6e februari l.l. door de tweede kamer van de Staten Generaal behandeld. Tot veler verwondering, tot onze grievende teleurstelling, werd het met 40 tegen 38 stemmen verworpen. Hierdoor is nu weer een grote vertraging ontstaan in de pogingen tot verbetering van onze postgemeenschap met Indië, waarvoor wij sedert jaren werkzaam zijn. Wij zullen ons niet laten ontmoedigen, overtuigd als wij zijn, dat degenen, die zich niet door de buitenlandse naburen wensen te doen overvleugelen in het verkeer met de eigen koloniën, ten slotte de publieke opinie op hun hand zullen krijgen. In afwachting, naar wij vertrouwen, van een nieuwe regeling, die aan sommige geopperde bezwaren kan tegemoet komen, is het bestaande contract bestendigd.
De beide nieuwe stoomschepen PRINSES SOPHIE en PRINS HENDRIK werden door de firma Caird & Co te Greenock op tijd en in goede orde afgeleverd. Zij aanvaardden de eerste reis respectievelijk op 27 september en 8 november 1890. De afrekening daarvan behoort tot het thans lopende dienstjaar, doch reeds nu kan worden verklaard, dat deze mailschepen door snelle reizen, grote ladingcapaciteit en bijzonder gezochte passagiersinrichting, een grote aanwinst voor de vloot van de maatschappij zijn.
In 1880 werd betaald de totale schade van het stoomschip PRINS FREDERIK, waarop de risico van de maatschappij beliep NLG 240.000; voorts andere kleine schaden ad NLG 216, te samen NLG 240.216. Aan premie werd gemaakt NLG 204.552,81, zodat het nadelig saldo bedroeg NLG 35.663,19, dat door de assurantie-reserverekening werd gedragen.
In 1890 werden 204 obligaties van 1872 geruild tegen aandelen. Op ultimo december bedroeg het kapitaal NLG 5.189.000 (NLG 7 miljoen na aftrek van NLG 1.811.000 ongeplaatste aandelen). Van de 5 pcts. obligaties van 1872 staat nog uit NLG 518.000 en van de 4 pct. van 1881 nog NLG 1.584.000, totaal NLG 2.102.500.
Het reservefonds is van NLG 185.817,56 op 1 januari 1890, gestegen tot NLG 232.332,91. Het ondersteuningsfonds voor het personeel is vermeerderd met NLG 25.958,03; voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van personeel; aan invaliden en werkvolk werd betaald NLG 7.005,46, zodat het fonds op ultimo december j.l. NLG 107.587,19 beliep.
De 13 stoomschepen van de maatschappij staan in de balans te boek voor NLG 6.053.014,75; de inventarissen voor NLG 202.598,67.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 22 april. Van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebrs. Van der Windt is heden met goed gevolg te water gelaten de logger ARIE EN FRANS, voor rekening van de heer R. Ommering alhier, zullende gevoerd worden door stuurman A. Schriel, bestemd voor de haring- en beugvisserij.


Datum: 24 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Het aantal tussendekpassagiers voor het stoomschip SPAARNDAM, dat aanstaande zaterdag (opm: 25 april) van hier vertrekt, bedraagt reeds ver over de 800. Het plan is om in de loop der week, vermoedelijk maandag, een extra boot naar New York te zenden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 april. Met het beste gevolg werd heden te Katendrecht, van de werf van de heren Bonn en Mees, te water gelaten het fraaie, van staal gebouwde schroefstoomschip DUBBELDAM, gebouwd voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, en bestemd voor de vaart tussen Nederland en Amerika. Het stoomschip is lang 341, breed 40 en hol 25 Eng. voeten en 10 duim en zal ongeveer 3.500 ton groot zijn.
De machine van 2.500 paardenkracht is van het triple compound systeem en wordt benevens de stalen stoomketels, die hydraulisch geklonken worden, aan het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord vervaardigd. De vierbladige schroef is van gegoten staal, en men rekent op een vaart van 12½ mijl.
Het stoomschip heeft drie dekken, het bovendek is van staal vervaardigd, met teak bedekt, de beide andere dekken zijn van pitch pine. Het schip krijgt twee masten, en alle zware werkzaamheden, zoals lichten van de ankers, lossen, laden en ook het sturen, worden met hulp van stoom verricht. Aan de ventilatie is bijzondere zorg besteed; er loopt een kunstmatige inrichting daartoe door het gehele schip. Behalve een grote ruimte voor 440 tussendek-passagiers worden de grote en de boven salon ingericht voor 50 eerste klasse passagiers, die van alle geriefelijkheden zullen kunnen profiteren, welke op een eerste klasse passagiersboot met redelijkheid zouden kunnen worden verlangd. Alles wordt elektrisch verlicht.
De doop van het stoomschip werd volbracht door het verbrijzelen van een fles champagne tegen de boeg van de DUBBELDAM door freule M.C.G. Reuchlin, dochter van Jhr. Otto Reuchlin, een van de directeuren van de Ned. Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. Dit solide en zeer net afgewerkte stoomschip zal in de hoogste klasse van Veritas met de ster, Lloyd’s en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren worden opgenomen. Door het fraaie weer en het altijd belangwekkende van de zaak waren vele toeschouwers met hun dames op de werf. Ook de experts van de verschillende verenigingen, waarin het stoomschip wordt opgenomen, waren op het terrein aanwezig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw roefschuitje plm. 19 ton; een dito, plm. 25 ton, zwaar betimmerd, voor billijke prijs, bij P.A. v.d. Werff, scheepsbouwer, Gorredijk.


Datum: 25 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 april. Uit de F.H. VON LINDERN zijn 400 blokken tin gelost en hier aangebracht.


Datum: 26 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Heden had de proefvaart plaats met de schroefstoomboot MIDDELBURG II, gebouwd aan de fabriek van B. Wilton alhier, voor rekening van de Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart te Middelburg. Deze boot is, evenals de MIDDELBURG I, bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen tussen Middelburg en Rotterdam en is, wat aangaat de inrichting en afmetingen, aan de vorige geheel gelijk. De machine van triple compound systeem met oppervlakcondensatie en 11 atmosferen stoomspanning, ontwikkelde bij deze gelegenheid met 145 omwentelingen 340 ind. paardenkrachten, en gaf aan het schip een vaarsnelheid van 11,6 knoop of 13,45 mijlen op de gemeten mijl aan de Nieuwe Waterweg (opm: 11,6 knoop = 11,6 x 1.852 m. = 21.483 m; deze afstand gedeeld door 13,45 levert: 1.598 m; dat komt nagenoeg overeen met de lengte van een statute mile [1.609 m.]; de gemeten mijl aan de Nieuwe Waterweg is blijkbaar uitgelegd op de Engelse statute mile, het verschil tussen 1.598 en 1.609 wordt waarschijnlijk verklaard door waarnemingsfouten). Beide schepen, machines en ketels zijn gebouwd onder direct toezicht van de heer J.H.L. van Deinse, ingenieur te Amsterdam. Aanstaande dinsdag (opm: 28 april) vertrekt het schip naar Middelburg, om in de dienst te worden opgenomen.


Datum: 28 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Paketvaart-Maa tschappij, onder voorzitterschap van mr. J.P.R. Tak van Poortvliet, waren vertegenwoordigd 144 aandelen, uitbrengende 64 stemmen.
De balans van de maatschappij wijst over 1890 aan beide zijden een bedrag van NLG 9.364.644,90 aan.
Uit het verslag van de maatschappij blijkt, dat de hoofdagent, de heer L.P.D. op ten Noort, in april 1890 naar Indië is vertrokken en dat door hem alle maatregelen zijn getroffen, nodig om op 1 januari de dienst aan te vangen. Met grote lof maakt het verslag van zijn werkzaamheid gewag.
In de loop van het jaar 1890 zijn twaalf van de dertien aangebouwde stoomschepen afgeleverd, en behoorlijk uitgerust, naar Indië gezonden. Er bestaat alle reden om tevreden te zijn over die producten van de vaderlandse nijverheid. De oplevering van het dertiende schip werd door de brand, welke een gedeelte van de werkplaatsen van de Maatschappij ‘De Maas’ vernielde, vertraagd. Het zal eerstdaags vertrekken.
De vloot van de maatschappij bestaat uit 28 stoomschepen, waarmede niet alleen kan worden voorzien in de diensten aan de maatschappij, krachtens haar overeenkomst met de Ned. Indische regering, opgelegd, maar met behulp waarvan, ook buiten contract, op ruime schaal kan worden voldaan aan de behoefte van handel, nijverheid en landbouw.
Het verslag werd voor kennisgeving aangenomen; de balans werd goedgekeurd. De heer mr. M. Mees werd als lid van de raad van bestuur herkozen, en nam de herbenoeming aan. De vraag van de heer Wilkens of het onlangs vergane stoomschip REYNST verzekerd was, beantwoordde de voorzitter bevestigend, en hij sprak daarbij de verwachting van het bestuur uit, dat het ongeval voor de maatschappij geen schade zou opleveren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 23 april. Bij het vertrek van de rede op 20 maart kwam het schip THOMASSINA Mc.LELLAN in aanvaring met het ten anker liggende stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, waardoor ze een schade leed, die op NLG 500 werd begroot. De THOMASSINA Mc. LELLAN kwam hier ten anker, doch werd nu aangevaren door het Nederlandse barkschip CORNELIA ELISABETH, waardoor aan eerstgenoemde een schade werd veroorzaakt van ongeveer NLG 600.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Havana, 11 april. De lading hout van het afgekeurde schip CLARA (opm: zie o.a. NRC 290391), kapt. H. Waterborg, van Pensacola naar Delfzijl, werd in publieke veiling verkocht voor 6.075 gouden dollars en het schip met toebehoren voor 675 gouden dollars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 27 april. Eergisteren ochtend is het vaartuig van A. Jongejan, op reis naar Groningen, in de Zuiderzee in botsing gekomen met de tjalk de JONGE JOZEF, die koers zette naar de Oranjesluizen. Het schip van Jongejan is gezonken, en de schipper met zijn vrouw en enige kinderen zijn overgesprongen op de tjalk. Het wrak ligt in het Hoornse Gat, niet ver van de wal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Schippersknecht gevraagd door M. Jellema te Gauw.


Datum: 29 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. De eerste reis naar New York met het nieuwe stoomschip DUBBELDAM, welke bepaald was op 3 juni, zal niet plaats hebben. Het vertrek is thans bepaald op 15 juli.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 april. De beide raderboten van de Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, die gedurende zoveel jaren op uitstekende wijze de communicatie te water tussen Middelburg en Rotterdam onderhielden, worden door de Maatschappij van de hand gedaan en vervangen door twee schroefboten MIDDELBURG I en MIDDELBURG II, waarvan eerstgenoemde reeds in dienst is, en de laatste vermoedelijk deze week reeds in de vaart komt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 april. Het Engelse stoomschip PETREL liep heden bij het binnenkomen der haven tegen de Leeuwarder beurtman de DRIE GEBROEDERS, waardoor laatstgenoemd vaartuig aan het achterdek belangrijke schade bekwam.


Datum: 30 april 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De vervaardiging van de stoomwerktuigen met ketel voor het op ’s Rijks werf te Amsterdam aan te bouwen artillerie-instructieschip is opgedragen aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit het prospectus voor de uitgifte van de eerste serie aandelen van de alhier te vestigen NV Droogdok Maatschappij Tandjong Priok blijkt dat de 5e mei, tot pari-koers, de inschrijving wordt opengesteld op NLG 300.000 van de genoemde serie welke in haar geheel 5 ton beloopt, waarvan 2 ton vast overgenomen is. De stortingen zullen plaats hebben als volgt: 25% binnen 14 dagen na het verlijden van de akte van oprichting, 25% op 1 juli 50% op 1 september a.s. onder berekening van 2½ pct disconto voor dadelijke volstorting, van de dag van de laatste storting af.
Gelijk bekend, wordt de NV opgericht tot uitvoering van de overeenkomst, gesloten door de Nederlands-Indische regering met de heer David Croll, bekrachtigd bij de wet van de 22e november 1890 (Stsbl. No. 169): voor het in exploitatie brengen en houden van een reparatiewerf met dokgelegenheid te Tandjong Priok, de haven van Batavia.
Als directeur zal optreden de heer D. Croll, directeur van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier (Fijenoord), vroeger chef werktuigkundige bij de Bataviasche havenwerken, en als administrateur te Tandjong Priok de heer G.J. Mees, gewezen ingenieur van het Bureau Veritas te Parijs. Commisarissen zullen zijn de heren M. Bock, directeur van de Nederlandsche Handelsbank en van de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij, Jhr. Mr. C.J. den Tex; G.M. Titsingh, lid van de firma Rutgers & De Beaufort, en J.V. Wierdsma, directeur van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Als vertegenwoordiger in Nederlands-Indië zal optreden zal optreden de Factorij van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Batavia.
Het prospectus geeft een overzicht van hetgeen door de Nederlands-Indische regering wordt afgestaan ter uitvoering van de hierboven vermelde overeenkomst, en bevat voorts o.a. het volgende:
In Nederlandsch-Indië bestaat geen particuliere gelegenheid tot het dokken van grote schepen, terwijl ook voor kleinere schepen de gelegenheid tot dokken niet voldoende geacht kan worden. De Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok zal dus tot zich trekken:
- Nagenoeg alle in Ned.-Indië thuis behorende schepen, die thans te Singapore moeten dokken en repareren.
- Alle te Batavia vertoevende grote schepen, die aldaar reparaties van enige betekenis moeten ondergaan.
Hiertoe zal in de eerste plaats behoren het grootste gedeelte van de vloot van de Koninklijke Paketvaart-Maa tschappij. Deze maatschappij toch, die een vloot bezit van ruim 30 grotere en kleinere stoomschepen, welke geregeld gedokt en gerepareerd moeten worden, zal niet verder haar toevlucht behoeven te zoeken te Singapore, gelijk haar voorgangster, de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. De overeenkomst met de regering, waarbij 125 dokdagen voor haar schepen werd bedongen, opent daarbij gegrond vooruitzicht, dat ook door de oorlogs- en gouvernementsschepen een ruim gebruik van de reparatiewerkplaatsen zal worden gemaakt.
Afgezien van wisselvallige omstandigheden, waardoor grotere en kleinere schepen haar diensten zullen moeten gebruiken, zal de Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok voldoende inkomsten hebben door het dokken en repareren van de Indische Archipel thuis behorende schepen; dit gevoegd bij de verdiensten voortvloeiende uit het bedienen van de kranen voor lossen en laden en de vele werkzaamheden, welke zij zal kunnen volvoeren door in het bezit te zijn van uitstekend ingerichte machinewerkplaatsen, zal haar in staat stellen over haar kapitaal goede rente uit te keren. De scheepvaart, eenmaal overtuigd dat Batavia, wat dok- en reparatiegelegenheid betreft, niet onderdoet bij Singapore, zal met volkomen gerustheid de thans nog dikwijls vermeden route langs Java nemen.
De overeenkomst met de Nederlands-Indische regering, ter welker uitvoering de Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok opgericht wordt, zal zekerlijk goede winsten opleveren; voor de regering was het nodig de condities gunstig te stellen, daar slechts daardoor een exploitatie, zo geheel ongeëigend om onder haar bestuur te geschieden, door particulieren kon ter hand genomen worden.
De uitmuntende haven van Tandjong Priok, met zoveel geldelijke opofferingen tot stand gebracht, kan eerst tot haar recht komen, wanneer de scheepvaart aldaar een instelling vindt, geheel berekend om aan al haar behoefte tegemoet te komen, en wanneer deze instelling op gezond commerciële grondslag wordt geëxploiteerd.
De opdracht van de overeenkomst aan de Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok vindt plaats tegen vergoeding van NLG 35.000 in contanten en 240 oprichtersbewijzen, gezamenlijk recht gevende op 25 pct. van de overwinsten en deelname à pari in een vierde van de later uit te geven aandelen.
Blijkens de ontworpen statuten, wordt de vennootschap aangegaan tot 31 december 1915. Het kapitaal is bepaald op 1 miljoen gulden, waarvan aanvankelijk slechts de eerste serie wordt uitgegeven; tot uitgifte van de 2e serie is een besluit nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders. Als zuivere winst worden beschouwd de gezamenlijke inkomsten van de vennootschap, geen uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten. Van die zuivere winst, wordt in de eerste plaats zodanig bedrag afgezonderd als door commissarissen, in overleg met de directeur, met het oog op behoefte aan bedrijfskapitaal zal worden nodig geoordeeld. Daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 6% over het gestort kapitaal, of indien die winst geen 6% van het gestort kapitaal bedraagt, de gehele winst. Van het daarna overschietende komt 25% aan de houders van de bovengenoemde 240 oprichtersbewijzen. Van de hierna overblijvende winst, komt 15 % aan de raad van de commissarissen, 20% aan de directeur, 65% aan de aandeelhouders. De directeur en de commissarissen moeten Nederlanders zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 april. Van de F.H. VON LINDERN, zijn 215 blokken tin gelost en hier aangebracht, terwijl naar raming nog plusminus 5000 blokken aan boord zijn.


Datum: 01 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomkanonneerboten BRAGA en ULFA zijn gedokt op de Rijkswerf voor het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 29 april. Van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen & Zonen werd heden met goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer gebouwde Rijnschip EMBDEN, groot 500 last, gebouwd voor rekening van de heren J. Schutter Hzn. en B. Prestel te Rotterdam, en werd daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: KATHARINA), groot 400 last, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van de heer Philipp Oehler te Oberhausen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd om dadelijk in dienst te treden, een schippersknecht, niet jonger dan 18 jaar en bij voorkeur R.K, bij Andries Bouwhuis te Poppingawier.


Datum: 02 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 22 april. De gezagvoerder van het vroegere Nederlands schip NOACH VI (opm: nu Noorse vlag met behoud van de Nederlandse naam), kapt. Sandvid is op de reis van Padang herwaarts overleden en werd 10 februari in zee begraven. Het schip arriveerde hier met 93 dagen reis van Padang en was onder bevel van de opperstuurman de heer Boorland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 april. Kapt. De Jonge van de ROBUSTE, van Haarlem naar Rio Grande, alhier met lekkage binnen, is door experts onderzocht en bevonden niet lek te zijn; de aanvoer van water ontstond door een zich onder het berghout bevindend pijpje, dat niet afgesloten was. Het ligt thans, wachtend op gunstige gelegenheid, tot vertrek gereed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De schout-bij-nacht, directeur en commandant van de marine te Hellevoetsluis, zal, op woensdag de 13e mei 1891, des voormiddags ten 11½ ure, bij inschrijving, trachten te verkopen: de ter sloping bestemde afgekeurde scheepsromp van het gewezen schroefstoomschip CORNELIS DIRKS, liggende in het marinedok aldaar.
De voorwaarden waarop deze verkoping zal geschieden, liggen ter lezing ten burele van de hoofd-ingenieur van de marine te Hellevoetsluis, bij wie ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn en tot wie aanvraag tot bezichtiging van de romp behoort gericht te worden.
De gezegelde inschrijvingsbiljetten zullen, behoorlijk ondertekend en gesloten, franco moeten worden ingeleverd ter griffie van de directie van de marine te Hellevoetsluis, vóór of uiterlijk op de dag van de verkoping, des voormiddags ten 11½ ure.


Datum: 03 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 1 mei. Heden werd van de scheepswerf van de Wed. P. Oudenaarden alhier met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde houten jacht OP HOOP VAN ZEGEN, groot 56 ton, bestemd voor de Schelde en Zeeuwse stromen, gebouwd voor rekening van de heer M. Koole, te Sas van Gent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 1 mei. Van de scheepswerf der heren A. Kalkman en Zoon werd met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 250 last, gebouwd voor rekening van de heer P.J. Hell te Millingen. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: CATHARINA), te bouwen voor rekening van de heer J. Balzer te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 mei. Het stoomschip GARNOCK van Caen is gisteravond bij het binnenlopen van de Katendrechtse Haven, door een defect aan de machine in aanvaring gekomen met het tjalkschip EBENHAEZER, komende van Zwolle en bestemd naar Domburg met dijkstutten. De EBENHAEZER is kort na de aanvaring gezonken, en de lading gedeeltelijk weggedreven. De schipper, diens vrouw en kinderen, benevens de knecht, zijn gered.
De GARNOCK heeft aan een van de aanlegplaatsen schade toegebracht en liep later nog aan de grond, vanwaar het echter door de assisterende sleepboot werd afgesleept. De GARNOCK leed geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het Departement van Marine is gecontracteerd met de Maatschappij ‘De Maas’ te Rotterdam voor de bouw van een achterwiel stoomsloep met werktuigen en ketel compleet, terwijl aan de scheepsbouwmeester Jan F. Meursing te Amsterdam het bouwen van een lichtschip werd opgedragen. Beide vaartuigen zullen worden gebouwd onder toezicht van de ingenieur van de marine voor algemene dienst, de heer P.J. Turk.


Datum: 05 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Een Dalziel-telegram uit New York van 1 mei meldt dat het stoomschip ZAANDAM is gecharterd door de Hamburg-Amerika Maatschappij, om evenals haar eigen stoomschip RUSSI een lading steenkolen voor eigen gebruik voor die maatschappij in te nemen. Het schijnt een maatregel van voorzorg te zijn met het oog op mogelijke werkstakingen in mei.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok, te vestigen te Rotterdam, kapitaal NLG 1.000.000, verdeeld in twee seriën, elk groot NLG 500.000, van 500 aandelen à NLG 1000. Aanvankelijk wordt slechts uitgegeven de eerste serie. De inschrijving wordt opengesteld op dinsdag 5 mei eerstkomend, van de voormiddag 10 tot des namiddags 4 ure, ten kantore van de heren Stadnitski & Van Heukelom, bij wie prospectussen, inschrijvingsbiljetten en de ontwerp-statuten te verkrijgen zijn.
Amsterdam, 28 april 1891.


Datum: 06 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 mei. Uit een daartoe ingesteld onderzoek is gebleken, dat de hier gezonken Duitse bark URSULA erg verzand is, en dat men wel genoodzaakt zal zijn met dynamiet te werken, wil men een gedeelte van de rijst en het kostbare djattihout bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 mei. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Buisman, van Bremen naar Bristol, is in de Noordzee door een Engels vissersvaartuig overzeild. De equipage is gered en te Londen aangebracht.
(opm: de kof JANTINA, kapt. J.J. Buisman is op 14 april, onderweg met koolteer van Bremen naar Zelzate, ter hoogte van Ameland – Terschelling, gezonken na aanvaring met de Engelse sloep LO 258)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. Het voor de scheepvaart in het algemeen en voor Rotterdam in het bijzonder belangrijke lichtschip MAAS, bestemd om voor de Nieuwe Waterweg als lichtschip dienst te doen, arriveerde hier heden voormiddag aan de stad. Dit vaartuig, gebouwd aan de Marinewerf te Amsterdam, is groot 162 ton, heeft ijzeren spanten en balken en een dubbele beplanking van teakhout. Aan de hoge mast, die midden in het schip staat, wordt des nachts de lantaarn gehesen, terwijl als merk voor de dag een rood geschilderde open cilinder of korf zich boven aan de mast bevindt. De lantaren, die zich rondom de mast beweegt die er doorheen steekt, daalt overdag in een open hut neer, aan de achterkant waarvan zich de kajuitskap bevindt, toegang gevende tot een gang waar de proviand wordt bewaard, en de hut zich bevindt waarin de olie bewaard wordt voor de lampen, in drie koperen kisten, die ongeveer 1500 liter olie kunnen bevatten, en tevens de bergplaats van de lampen en reflectors is en waar die schoongemaakt worden. Aan de achterkant daarvan bevindt zich het verblijf van de machinisten en stuurlieden en daarachter de kajuit voor de beide gezagvoerders. Overvloedig licht en lucht geven twee grote solide teakhouten kappen met zwaar spiegelglas. Voor de mast onder dezelfde overkapping waarin zich de lantaren overdag bevindt, is de kap van de machinekamer. Vooruit bevindt zich het zeer ruime verblijf van de lichtwachters, kombuis zeilkooi, een afzonderlijke hut voor de machinisten, en voor die hut de zeilkooi. Aan bakboord is een werkplaats met toebehoren voor de machinisten. Onder in het schip bevinden zich waterketels, kettingbakken en de kolenhokken die ongeveer 210 hectoliter cokes bevatten. Het schip is van buiten rood en heeft op de zijden in kolossale witte letters het woord MAAS geschilderd.
De lantaren, geleverd door de firma Change Brothers and Co te Birmingham, is voorzien van 12 gebogen glazen en heeft een diameter van 2,50 meter en een rechtop staande hoogte van 2,35. Het daarin vertoonde licht wordt door een uurwerk in beweging gebracht. Het zal een draailicht zijn, tonende vier snel opvolgende witte schitteringen, gevolgd door een verduistering van ongeveer 15 seconden, alles om de halve minuut; hoog 10,90 meter boven water en zichtbaar tot op 11 zeemijl.
De catoptrieke lichttoestel (opm: catoptriek: leer van de terugkaatsing van licht) wordt in de grote mast gehesen en met slecht weer of lastige zee slechts 9,4 meter boven water. Als ankerlicht wordt een wit lantaarnlicht getoond voorop aan het stag. De misthoorn of sirene zal elke twee minuten vier snel op elkander volgende geluidstoten geven en wordt bewerkt door de hete luchtmachine, waarmede ook het zeer solide patent-ankerspil van Harfield & Co wordt bewerkt. Als de sirene onklaar is wordt de klok geluid, vier slagen om de halve minuut. De beide ankerkettingen van het vaartuig zijn lang, een 460 meter en een 400 meter, en 1½ Engelse duim dik. Het vaartuig wordt verankerd voor een mushroom-anker van 730 kilogram; bovendien bevinden zich nog twee waarloze ankers aan boord. Voor heeft het schip een solide, grote overkapping schildpadvormig van staal en behoorlijk gestut om tegen de zware overkomende stortzeeën bestand te zijn. Twee boten zijn aan boord en vier kolossale zware davits om die uit te kunnen zetten, een half dozijn reddingboeien hangen aan het houtwerk van de lantarenhut en twee metalen stukken bevinden zich op dek om schepen te waarschuwen voor een verkeerde koers. Ook een chronometer is aanwezig om passerende schepen desverlangd de juiste Greenwichtijd te geven, en de nodige seinvlaggen en weerkundige instrumenten zijn in overvloed voorhanden.
De bemanning zal bestaan uit twee gezagvoerders, twee machinisten en 12 lichtwachters. Er zullen slechts een gezagvoerder en een stuurman en een machinist tegelijk dienst doen, dewijl deze iedere maand worden afgelost, zodat ieder een maand vrij af heeft; van de lichtwachters zullen slechts 8 tegelijk aanwezig zijn, en hebben dus vier een maand vrijaf en twee maanden dienst. De bemanning moet te Rotterdam verblijf houden. Men is van plan, nadat aan de uitrusting van het vaartuig hier de laatste hand gelegd is, het in de helft van deze maand op het station voor de Waterweg te brengen op 52º01'30" N.B. en 3º53'00" O.L. van Greenwich.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Schippersknecht gevraagd, oud 18 á 19 jaar, om dadelijk in dienst te treden bij G. Weima te Warga.


Datum: 07 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. De 4e en 5e dezer had op de Noordzee de proeftocht plaats van het stoomschip SWAERDECROON, gebouwd bij de Maatschappij ‘de Maas’ alhier, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam. Onder Texel werd op de gemeten mijl gestoomd, waarbij een vaart werd geconstateerd van 10.91 Duitse geografische mijlen (opm: 10,91 x 7.407 m. = 80.810 m.!; dit moet onjuist zijn; waarschijnlijk worden statute miles bedoeld), of 0.41 mijl meer dan bij contract was bepaald.
Naar wij vernemen, vertrekt het schip de 16e dezer van hier met bestemming naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 mei. Door de blazerschuit MAASSLUIS 126 zijn hier aangebracht 513 blokken tin uit het schip F.H. VON LINDERN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. ram-monitor 1e klasse DRAAK, liggende te Hellevoetsluis, wordt de 15e mei in dienst gesteld onder bevel van de kapt.luit.t.zee L. Becker Overbeek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 mei. Uit een ingesteld duiker-onderzoek is gebleken, dat in de toestand van het in de Haaksgronden liggende wrak van de Engelse stoomboot NEWNHAM geen verandering is gekomen sedert men in het vorig jaar de berging der lading moest staken. De in het wrak nog aanwezige balen katoen liggen diep in het zand bedolven. Mocht men het bergingswerk wensen voort te zetten, dan zal dat zeker met vele bezwaren gepaard gaan.


Datum: 08 mei 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. F. Zwat te Grouw vraagt terstond een flinke, ongehuwde, scheepstimmerknecht. Vast werk.


Datum: 09 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 mei. Op 6 mei zijn 155 en op 7 mei 211 blokken tin uit de F.H. VON LINDERN geborgen.


Datum: 10 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 8 mei. Heden is van de werf van de Wed. P. van den Adel, met gunstig gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde ijzeren Rijnzeilschip SPEC ET FIDUCIA (opm: waarschijnlijk SPES ET FIDUCIA) groot 90 last, voor rekening van de heer W. van de Veewey te Oudenbosch.
Daarna werd de kiel gelegd voor een Rijnzeilschip, genaamd MARIA FREDERIKA, groot 105 last, voor rekening van de heer P. Schot Jz. te Bergen-op-Zoom.
Van de werf van de heer A. van Duijvendijk werd met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd HENDRINA, groot 215 last, gebouwd voor rekening van de heer Joh. Bongers te Dordrecht.
Daarna werden de kielen gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 180 last, voor rekening van de heer C. Hovestadt te Werkendam, en een stalen Rijnzeilschip, groot 90 last, voor rekening van de heer G. Maes te Willebroek (België).


Datum: 12 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoom-kanonneerboten VIDAR en VALI zijn opgenomen in het droge dok te Willemsoord tot het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 10 mei. Hedenochtend is tussen hier en Zandvoort gestrand het Russische driemast schoenerschip LETTONIA, kapt. Grewe, beladen met balken van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam. Met behulp van sleepboten en vletterlieden is het, na een deel der deklading gelost te hebben, afgesleept en vol water hier binnengesleept.


Datum: 13 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lissabon, 8 mei. De lading van het Nederlandse schip CATHARINA SUZANNA (opm: brik CATHARINA SUSANNA), kapt. J. Manneken, van Rotterdam naar Livorno, lek alhier binnen, is publiek verkocht. Na enige kleine reparatiën te hebben ondergaan, is het schip gisteren naar Vlaardingen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 12 mei. Bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, werd heden de kiel gelegd voor de schroefstoomsleepboot KRIMPEN A/D LEK voor rekening der rederij Van der Garden & Co. Behalve het verrichten van sleepwerk, zal deze boot zonodig des winters dienst moeten doen als ijsbreker. Met het oog daarop, wordt het schip veel sterker dan gewoonlijk, terwijl schroefas en schroef van bijzondere constructie zullen zijn.
De ijsschoen voor deze boot wordt in hoofdzaak gebouwd volgens hetzelfde systeem als waarmee de sleepboot KRIMPEN A/D IJSSEL in de afgelopen winter zo gunstig werkte, doch groter en sterker. Ketel en machine, van het triple expansion stelsel, worden vervaardigd aan de machinefabriek der heren Diepeveen Lels en Smit te Kinderdijk.
Daar ook de sleepboot KRIMPEN A/D IJSSEL inwendig versterkt is, en van een nieuwe ijsschoen wordt voorzien, zal de rederij Van der Garden & Co bij eventueel strenge winter over twee zeer krachtige ijsbrekers te beschikken hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier het Rijnschip FRIEDRICH GROSSHERZOG VON BADEN, groot 425 last, gebouwd voor de heer Math. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip groot 435 last voor de heren Stachelhaus & Buchloh te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 mei. Gistermiddag werd ten raadhuize alhier onder voorzitterschap van de heer mr. J.P.R. Tak van Poortvliet een buitengewone vergadering gehouden van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, in welke vertegenwoordigd waren 56 aandelen, gerechtigd tot het uitbrengen van 44 stemmen. Zonder hoofdelijke stemmen werd daarin op voorstel van de voorzitter de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland gemachtigd tot het sluiten van een exploitatiecontract met de nieuw opgerichte Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij betreffende een in het leven te roepen stoomvaartdienst tussen Vlissingen en Hull, dat werd vastgesteld. Mede werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen het voorstel tot het sluiten van een financiële overeenkomst tussen de Maatschappij Zeeland en voornoemde Stoomvaart-Maatschappij, waarin deze 4% dividend van haar voor de dienst Vlissingen-Hull benodigde kapitaal door de Maatschappij Zeeland gedurende de eerste vijf exploitatiejaren wordt gegarandeerd.


Datum: 14 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Hr.Ms. schroefstoomschip BONAIRE is in het droge dok te Willemsoord opgenomen tot herstel der schade, welke het op de terugreis uit Suriname door stormen nabij de Canarische eilanden heeft belopen.


Datum: 15 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 13 mei. Heden werd met goed gevolg van de werf der heren Gebr. Pot alhier te water gelaten het lichterschip genaamd ALBERT KÖNIG VON SACHSEN, groot plm. 500 last, gebouwd voor rekening van de heer Mathias Stinnes te Mülheim a/d Ruhr.
Daarna werd de kiel gelegd voor een dito schip, groot plm. 400 last, voor rekening der heren W. Kollmann & Co te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het lichtschip MAAS zal de 19e mei op station gelegd worden. Het lichtschip TERSCHELLINGERBANK zal de eerste helft van juni in bedrijf gesteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De stad Rotterdam lag grotendeels nog in diepe rust toen het fraaie, voor de Nederlandsche Stoombootmaatschappij op haar etablissement te Fijenoord gebouwde stalen schroefstoomschip DIDAM, kapt. Potjer, de 14e mei vertrok om een proeftocht te doen op de Noordzee. Juist te 5 uur 30 minuten werd het schip met behulp van een sleepbootje gezwaaid en kwam men onder stoom. Het mede van de stad vertrekkende stoomschip DENHAM kwam toen gevaarlijk dichtbij, doch liep toch vrij van de DIDAM. Het weer was fraai en de wind noordwestelijk. Te 5 uur 50 minuten passeerde men Schiedam en het binnenkomende Engelse stoomschip OPORTO en te 6 uur 20 minuten de haven van Vlaardingen en het binnenkomende stoomschip EUGENE KROHN. Bij Maassluis, dat de DIDAM te 7 uur passeerde, begon het weder te betrekken. Te 7.45 zag men het gezonken stoomschip SEAGULL, dat, plat op zijde liggende, slechts weinig boven water uitstak. Tal van kleine vaartuigen lagen in de nabijheid tot assistentie bij de werkzaamheden om het vaartuig weer boven water te brengen. Te ongeveer 8 uur was men buiten de hoofden en passeerde daar het Engelse stoomschip FRIARY, van Newport, en juist ten 8 uur werd de uiterton van de Nieuwe Waterweg gepasseerd en bevond de DIDAM zich in volle zee. De wind was matig uit het noordwesten, de zee zeer kalm met lichte deining, en de lucht klaarde weder op.
Bij het passeren van de seinpost werd te 7 uur 50 minuten en circa 2 uur na hoog water nog 90 decimeter water geseind, wel een bewijs van de voortreffelijke staat van de Nieuwe Waterweg. De koers werd toen op Noordoost ten Oost gesteld en men hield zo langs de kust. Achtereenvolgens passeerde men Monster met zijn stompe toren, de toren van Delft werd zichtbaar en de toren van Den Haag, steeds een voortreffelijk zeemerk, die te 8 u.50 min. in het Oostzuidoosten gepeild werd. Te 9 uur werd het Kurhuis te Scheveningen gepasseerd. Over het geheel zag het strand er zeer verlaten uit; er waren slechts enige pinken zichtbaar, een groot verschil bij de grote drukte bij fraai weer in het badseizoen. Achtereenvolgens, met de koers van Noordnoordoost, passeerde men bij fraai weer en heldere zonneschijn op matige afstand van de kust Katwijk, Noordwijk en Zandvoort, totdat te 11 uur de vuurtorens en de twee hoofden van IJmuiden in het gezicht kwamen. Te 11 u. 20 waren de vuurtorens van de haven van IJmuiden in het Oostzuidoost en peilde men de geluid gevende of bromton in het Westnoordwest.
Te 11 u.25 werd de koers weer zuidwaarts gesteld en het van Indië komende stoomschip PRINSES SOPHIE der Maatschappij Nederland gepraaid en het gewone saluut gedaan door het driemaal op en neerhalen der Nederlandse vlag op beide stoomschepen. De PRINSES SOPHIE stoomde de haven van IJmuiden binnen. Toen werd de steven weder noordwaarts gewend totdat de vuurtorens van Egmond te 12 u.35 in het oosten werden gepeild, waarna zuidwaarts werd gekoerst en op de Nieuwe Waterweg werd aangehouden. Het weer was prachtig en de zon scheen helder. Vele vissersvaartuigen der verschillende vissersplaatsen aan de Noordzee kwamen achtereenvolgens in zicht, ook enkele stoomschepen werden op verre afstand gezien. Te 1 u.16 min. werd te IJmuiden weer gepasseerd, en te 1 u.40 min. Zandvoort. Te 2 u. gaf de log een vaart aan van 14½ mijl (opm: knopen). Te 3 u. passeerde het barkschip GRAAFSTROOM, dat van Rotterdam naar Newcastle werd gesleept, en tegen half vier was de DIDAM weer bij de uiterton van de Nieuwe Waterweg.
Des ochtends tegen 11 uur verenigden de genodigden zich aan een flinke lunch en tegen vier uren gaf de etensbel het sein voor het diner, dat allerkeurigst was en waaraan men, gescherpt door de frisse zeelucht, alle eer deed, terwijl de gebruikelijke toosten niet ontbraken. Onderwijl stoomde de DIDAM voor de Waterweg op en neer en was te 4 u.25 min. binnen de hoofden en tegen 6 u. voor de stad.
Met gemiddeld 74 omwentelingen werd gedurende ruim vier uur door de triple expansion machine, de grootste die tot heden in ons land werd vervaardigd, een vermogen ontwikkeld van ruim 2.300 paardenkrachten, waardoor een vaart werd verkregen van 14 mijl (opm: knopen). De machine werkte zacht en gemakkelijk; van heetlopen had men niet de minste last en het luchtledige in de condensor was 27 à 27½ duim. Gedurende een uur werd gewerkt met geforceerde trek en toen maakte de schroef 76 omwentelingen in de minuut.
Als belanghebbenden bevonden zich aan boord de directeur der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, de heer Croll, en de chefs der verschillende afdelingen, de heren Rijnberk, Tideman en Hohn, de commissarissen dier maatschappij de heren Kolf, Delprat en Moens, en vanwege de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij de directeur, de heer Wierdsma, en de heer Mr. M. Mees, commissaris, met de ingenieurs Bijl en Van Veen. De heren experts Van Ollefen en Van Deinse waren ambtshalve mede aan boord. Ook talrijke genodigden hadden van de beleefde uitnodiging der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij tot het bijwonen van de proeftocht, niettegenstaande het vroege morgenuur, gebruik gemaakt, en sommigen hadden aan het gastvrije aanbod om aan boord te overnachten gevolg gegeven en een gezellige avond aan boord doorgebracht.
Deze proeftocht, die tot tevredenheid der belanghebbenden en tot genoegen der genodigden in de beste orde afliep, heeft het bewijs geleverd dat door de Nederlandse industrie een fraai stoomschip is geleverd, dat met de beste in het buitenland gebouwde kan wedijveren. Veel geluk wordt de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij gewenst in haar ijverig streven, met het schone en degelijke schroefstoomschip DIDAM.
Van het stoomschip, waarvan wij bij het te water lopen reeds kortelings melding maakten, geven wij in een volgend nummer een uitvoeriger beschrijving.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 mei. Het Nederlandse schip HANSA (opm: schoener, kapt. H. Rackow) is verkocht voor NLG 8.000 aan kapt. Luppo S. Schmidt te Oldersum. (opm: de naam HANSA werd niet gewijzigd)

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 mei. In aansluiting aan onze vroegere berichten omtrent de oprichting van de Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij, kunnen wij onze lezers nog meedelen, dat de maatschappij gevestigd zal zijn te Vlissingen.
Als commissarissen zullen optreden de heren Mr. W.J. Snouck Hurgronje, schoolopziener te ’s Gravenhage, president, Mr. H.F. Baron de Kock, raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, Jhr. Mr. I.E. Huijdecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, lid van de firma van Drielen & Huijdecoper te Utrecht, Mr. W.K.L. van Walree te Amsterdam en H.P.J. Tutein Nolthenius, burgemeester van Vlissingen. Het aandelenkapitaal is ruimschoots voltekend. Naar aller verwachting zal de nieuwe dienst op Hull geopend worden op 1 januari a.s. De schepen, die gebouwd worden op de bekende werf van de firma Dobson & Co te Newcastle, zullen plm. 800 ton groot zijn en voorzien worden van triple compound machines. De blijvende snelheid zal 11 mijl zijn.
Wij kunnen hier aan toevoegen, dat het de directie leed doet, dat het niet mogelijk geweest is deze stoomschepen van een echt nationale lijn en waarvan het kapitaal in Nederland bijeengebracht is, op één van de Nederlandse werven ‘De Schelde’ of Fijenoord te doen bouwen. Beide zijn te ruim van werk voorzien om binnen de gestelde termijn te kunnen leveren.
De schepen zullen hun ligplaats hebben aan de havenwerken van ‘De Schelde’, waardoor, evenals door de geregelde afvaarten van de Castle-Line geschiedt, meerdere bedrijvigheid aan de binnenhavens zal gegeven worden.


Datum: 16 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van het stoomschip DIDAM, gebouwd door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij gaven wij reeds een korte beschrijving toen het te water liep. Ter aanvulling melden wij nog het volgende.
Het schip heeft twee masten en is als schoener-brik getuigd. Voor onder de bak bevindt zich het verblijf der zeelieden en stokers; daar achter zijn twee ruime kappen over een zeer groot luik, die toegang geven tot het hoge tussendek, dat zeer geriefelijk en doelmatig ingericht is tot het vervoer van passagiers. Langs de kolossale van staal vervaardigde lange hut achter dat luik is aan wederzijde een gang welke toegang geeft tot de kombuis, lampenkamer en tot de messroom, het ruime en comfortabele verblijf der stuurlieden en verdere officieren. Achter is in deze hut toegang tot de machinekamer, verblijf van de administrateur en de hut van de dokter. Boven op deze hut is een zeer fraaie kaartenhut en het verblijf van de gezagvoerder, en daarboven de ruime brug waarop de kompassen, seinkist en telegraaf naar de machinekamer. Ook kan daar met stoom worden gestuurd evenals achter, waar met stoom en de hand kan worden gestuurd in de ruime stalen stuurhut aan de voorkant, waarvan een deel der kunstmatige ventilatie, die door het gehele schip loopt, zich bevindt. Van de voorste hut komt men over een brede, van stevige leuningen voorziene brug, op de grote over gehele breedte van het schip zich uitstrekkende kampanje. Daar bevindt zich het verblijf der eerste klasse passagiers en in een kolossale overkapping boven die kampanje is de toegang tot de salon en de hutten onder dek langs een fraaie met zware mahoniehouten leuning versierde trap. Aan de voorkant van die overkapping bevindt zich de damessalon, die licht ontvangt van boven door een zeldzaam fraaie kap met gebogen gekleurde glazen. Rondom deze salon zijn zeer gemakkelijke met bronskleurig fluweel bedekte sofa’s en wordt het beschotwerk van satijnhout afgewisseld door spiegelglas, doorschijnend glas en van Delfts aardewerk met taferelen naar du Chattel, Mesdag en Van de Sande Bakhuyzen.
Een kostbaar Smirna’s tapijt bedekt de grond, terwijl sierlijke melkwitte fraai gevormde glazen voor elektrisch licht boven aan het dek zijn bevestigd. Een kostbare piano is in deze keurige salon niet vergeten. Ter wederzijde van de trap zijn nog twee eenpersoons hutten.
In de overkapping waar men met de zeldzaam fraaie trap naar de salon afdaalt, bevindt zich het portret van onze jeugdige koningin.
Aan de achterkant der overkapping is de toegang tot de zeer comfortabele ingerichte rookkamer met brede, stevige, met donker groen fluweel beklede sofa’s, rondom met teakhout en Delfts aardewerk beschoten, licht ontvangende door een kap van gekleurde gebogen glazen. In die kap is nog een ventilator aangebracht. Het beschotwerk van damessalon en rookkamer is vervaardigd door de heer H.P. Mutters & Zn te ’s-Hage.
In de grote salon, prachtig beschoten met keurig afgewerkt teak- en mahoniehout, zijn acht tafels, waarvoor twee in het midden van de salon voor diners. Rondom al die tafels zijn vaststaande draaiende, zeer gemakkelijke stoelen, terwijl de brede sofa’s rondom de salon met fraaie stoffen zijn bekleed. In het midden aan de voorkant der salon is een allerprachtigst buffet met marmeren blad en kolossale geslepen spiegel, die men kan laten zakken en daardoor een gemeenschap opent met de pantry.
Aan de achterkant der salon is een bibliotheek, waar tussen een fraaie spiegel. Tien zeer grote patrijspoorten geven overvloed van licht in dit fraaie verblijf, dat vooral wat het beschietwerk aangaat een meesterstuk mag heten. Al dit beschietwerk, gekozen uit de fijnste soorten van teak- en mahoniehout, werd vervaardigd aan het etablissement der Ned. Stoomboot Maatschappij, alleen niet, zoals gemeld is, dat van de dames en de rooksalon.
Door een gang aan wederzijde van de pantry komt men ook uit deze salon aan de voorkant der kampanje op het vaste dek. In de kampanje bevinden zich 20 ruime van licht en lucht overvloedig voorziene zeer comfortabel ingerichte hutten, met sofa en twee slaapplaatsen.
Ook is desnoods inrichting voor drie personen in iedere hut. Achter bevinden zich de hut van de hofmeester en hofmeesteres, badkamers, enz. en gelegenheid tot toilet maken, alles geheel op zindelijkheid en comfort berekend.
Door het gehele schip is de verlichting elektrisch, geïnstalleerd door de firma Van Rietschoten & Houwens. Ook een koudelucht-machine met vries- en koelkamer, tot het preserveren van verse proviand, werd door genoemde firma aan boord ingericht. De ankers, het lossen en laden en koken wordt door stoom bewerkt. Het schip heeft twee vaste dekken van staal met teak- en pine-hout bekleed. Zes kolossale reddingboten hangen in de davids, of staan op klampen. Hoewel stevig vastgesjord is dit zodanig ingericht dat ze binnen weinige seconden kunnen overboord worden gezet. Op de waterdichte schotten in het stoomschip zijn de waterdichte deuren, uitgevonden door de heer W. F. D. van Ollefen, Lloyds ingenieur-expert te Amsterdam, toegepast.
Het stoomschip, dat in de Spoorhaven te Fijenoord ligt, en dat woensdag a.s. bestemd is naar New-York te vertrekken, zal dezer dagen vermoedelijk voor het publiek toegankelijk zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam – Samarang en Soerabaya. Het nieuw stalen fregatschip TROMP, kapt. G. Schultz. Expeditie ultimo juni. Adres bij de cargadoors Vroege & De Wijs en Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam. (opm: eerste reis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 15 mei. Het lossen der lading van het in het Zuidergat gezonken stoomschip BORDEAUX wordt zeer belemmerd door het zand in het ruim en het wegzakken der wrakstukken. De kleinste barge, waar zich ook duikertoestellen bevonden, is reeds naar Engeland teruggekeerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verslag van vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op woensdag de 13e mei, ’s avonds 8 uur. Daar de voorzitter, de heer G. Menalda Az, uit de stad is, werd zijn plaats ingenomen door de ondervoorzitter, de heer G. Schilthuis.
5: Een circulaire van het bestuur van het Zeemanscollege De Vereniging te Delfzijl, houdende toezending van een afdruk van een door hen aan de Minister van waterstaat, handel en nijverheid ingediend adres, om in het belang der mensheid maatregelen te nemen, dat wettelijke bepalingen in het leven worden geroepen tot afschaffing of beperking van de invoer van dekladingen met vreemde of Nederlandse schepen, met verzoek aan deze Kamer, harerzijds de maatregelen te willen nemen, welke genoemd doel kunnen bevorderen. Daar de Kamer van gevoelen is, dat de zaak niet tot haar werkkring behoort, worden de stukken voor kennisgeving aangenomen.
(opm: uitsluitend agendapunt 5 had betrekking op de scheepvaart)


Datum: 17 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 mei. Het hedenavond van hier naar Amsterdam vertrokken stoomschip FRIESLAND III kreeg, even buiten de haven zijnde, een defect aan de machine en werd door het stoomschip FRIESLAND IV in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Heden werd met het beste gevolg geproefd het nieuwe stalen stoomschip OLAF KYRRE, gebouwd door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op Fijenoord voor de heren D. Burger & Zoon te Rotterdam. Het stoomschip is lang 205’, breed 27’6”, hol 15’9”en draagt 675 ton op een gemiddelde diepgang van 13’6”. Het stoomschip is ingericht voor 30 eerste en 12 tweede klasse passagiers met een salon voor de eerste klasse hutten midscheeps. Alle hutten zijn voorzien van elektrische schellen, terwijl de verwarming plaats vindt door stoven. De machine is van het triple compound systeem en ontwikkelde bij 88 omwentelingen 570 i.p.k, waardoor het schip een vaart bereikte van 11 mijl. Alles liep zonder de minste stoornis af en het schip werd door te eigenaars, onder betuiging van volle tevredenheid met de behaalde resultaten, aanvaard.


Datum: 18 mei 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 1 à 2 scheepstimmerknechten, hun werk flink verstaande, kunnen direct vast werk bekomen bij R. & W. Leijenaar nabij Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best overdekt Roefschip met zeil en treil, groot 21 ton, oud vijf jaar, vroeger bevaren door Wouter de Vries, van Oudega (H.O. en N.).
Te bevragen en te bezien bij de heer K.J. Meinesz te Harlingen.


Datum: 19 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Vele genodigden met hunne dames hadden zondagavond tussen 8 en 10 uur van de gelegenheid door de directie der Nederlansch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij aangeboden, gebruik gemaakt tot het bezichtigen van het elektrisch verlichte stoomschip DIDAM. Dit niet alledaagse schouwspel beloonde wel de moeite van een wandeling naar de overzijde der Maas. De grote salon door 24 opaalkleurige gloeilampen verlicht, bood een toverachtig schouwspel aan, en ieder gaf zijn bewondering zowel over de zeldzaam fraaie salons en de overige keurig ingerichte lokalen, als over de verlichting te kennen. Door het gehele schip, ook in het tussendek, was de elektrische verlichting, door de heren Van Rietschoten en Houwens geïnstalleerd, in werking. Deze bestaat uit 160 gloeilampen, een lichtglans vertegenwoordigende van 3.200 normaalkaarsen, en voldeed uitstekend. Als voorbehoedmiddelen tegen brandgevaar en verontreiniging der lucht is de elektrische verlichting vooral aan boord zeer aanbevelingswaardig en zal steeds in ruimere mate op grote stoomschepen, vooral op die welke passagiers vervoeren, toepassing vinden. De directie en het beleefde personeel waren ter plaatse, om ieder des verlangd op de hoogte van het werkelijk bezienswaardige stoomschip te brengen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 mei. Het stoomschip SWAERDECROON van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij is de 17e dezer van Amsterdam herwaarts vertrokken. (opm: eerste reis)


Datum: 20 mei 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: een nieuw roefschip, lang 50 voet, wijd 12 voet, hol 4¼ voet, met wijde warings, zeer sterk gemaakt, en een 13-tons praam te huur of te koop bij K. Westerhuis, scheepstimmerman, Zuidvliet, Leeuwarden.


Datum: 21 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ystad, 16 mei. De lading suiker van het schip MELATI (opm: zie o.a. NRC 270391) is belangrijk beschadigd door bij Scilly-eiland aan de grond gezeten te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 20 mei. Voor rekening der rederij Poseidon, alhier, directeur de heer M. Zwanenburg, werd heden met goed gevolg van de scheepstimmerwerf der heren Rijkee & Co te Katendrecht te water gelaten het stalen sloepschip DRIMMELEN, bestemd voor de kabeljauw- en schelvisvisserij. Het schip zal gevoerd worden door stuurman (opm: kapitein) C. B. Zwanenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 20 mei. Heden werd van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit en Zoon alhier, met het beste gevolg te water gelaten het stalen salonraderstoomschip WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN, gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot Reederij te Rotterdam, en bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen tussen Rotterdam en Mannheim. De machines en ketels worden vervaardigd door de firma Diepeveen Lels & Smit, alhier.


Datum: 22 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 20 mei. Het barkschip JACOBUS JOHANNES is voor NLG 20.000 opgehouden (opm: op verkoping, aangekondigd in NRC 100491).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Volgens uit Londen ontvangen telegram werd 17 mei een Nederlands stoomschip gepasseerd op 44º N.B. en 48º W.L. met de machine niet in werking. (red: Wellicht de VEENDAM, de 9e mei van Rotterdam naar New York vertrokken.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

In de deze maand te Rotterdam gehouden zitting van de Rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord der koopvaardijschepen, is met gunstige uitslag het examen afgelegd: als eerste stuurman voor de grote stoomvaart A, door D. Cordia; als eerste stuurman voor de grote zeilvaart A, door C. Hoekstra; als tweede stuurman voor de grote zeilvaart A, door K. Haasnoot, M. Kwint, G. Brouwer, L. Jaarsma, en J. Teensma; als derde stuurman voor de grote zeilvaart A, door N.A. Wijmenga en K. Haasnoot met gunstig gevolg een aanvullingsexamen is afgelegd als derde stuurman voor de grote stoomvaart A.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koo: een beste Snik, groot 10 ton, met of zonder inventaris.
Te bevragen bij J.H. de Jong te Bolsward.


Datum: 23 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit een telegram, door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij uit Hamburg ontvangen, blijkt, dat het gepraaide Nederlandse stoomschip een gebrek had aan het aanzet-toestel. (red. dewijl het stoomschip VEENDAM gewoonlijk binnen 12 dagen de reis van Rotterdam naar New York volbrengt en tot heden geen bericht van arrivement werd ontvangen, bevestigt dit het vermoeden, dat bovengenoemd stoomschip de VEENDAM is, die aanvankelijk een zeer gunstige reis had)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: brik) ALBATROS, kapt. J.G. Boon, zwaar lek en met verlies van verschansingen te Santa Catharina binnengelopen (opm: zie o.a. PGC 200291 en NRC 200691).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 mei. Uit het wrak van de F.H. VON LINDERN zijn 127 blokken tin geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 mei. De Nederlandse driemast-schoener JAN SIJBRAND, kapt. J.J. Valom, van La Plata met beenas naar Hamburg bestemd, zit sedert eergisteren namiddag bij Altona tegenover de Köhlbrand aan de zuidzijde van het vaarwater aan de grond. Twee sleepboten hebben vergeefs getracht het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 mei. Van de werf der firma wed. C. Boele & Zonen, alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip DR. KARL PETERS, groot 375 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Fried. Asteroth te Ehrenbreitstein.
Daarna werd de kiel gelegd voor een stalen Rijnzeilschip, groot 175 lasten, voor rekening van de heren Dönzelmann & Cie te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 21 mei. Heden werd van de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten een stalen Rijnschip (opm: TRANSPORT No. 6), groot plm. 700 lasten, gebouwd voor rekening van de Hollandsch-Duitsche Transport Maatschappij, directeur de heer G.L.W. Peters, te Rotterdam. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: CORNELIE MARIE), groot plm. 430 lasten, voor rekening van de heer P. Schoenmakers, te Raamsdonk.


Datum: 24 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 22 mei. Heden werd aan de werf van de heer A. J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: LOUISE GRIESER VON MANNHEIM), groot plm. 400 last, voor rekening van de heer Martin Bürck te Hassmersheim en de kiel gelegd voor een stalen sleepkaan (opm: WILHELM), groot plm. 500 last, voor rekening van de heer Kaspar Ungefehr te Rheindürkheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 mei. Heden maakte het stoomschip ORCONERA, toebehorende aan de firma Fried. Krupp te Essen en geregeld varende tussen Bilbao en Rotterdam tot het aanvoeren van ijzererts, een proeftocht naar zee, na aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier belangrijke veranderingen ondergaan te hebben. Gedurende de proeftocht werkte alles uitstekend, en het schip vertrok daarna onmiddellijk naar zee met bestemming naar Bilbao.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. De gedane veranderingen aan de machine van de ORCONERA bestaan in een nieuw stel stalen stoomketels en het veranderen der machine tot quadruple compound-systeem en werkend met een stoomdruk van 200 lbs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag der Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap alhier over 1890 ontlenen wij het volgende:
Over het afgelopen boekjaar kunnen wij goede berichten aan onze aandeelhouders geven. Door de gunstige weersgesteldheid was de oogst in Afrika groter dan vorige jaren, voornamelijk voor palmpitten en palmolie. De aangevoerde producten troffen bovendien in Europa meestal een gunstige markt. Vooral was dit het geval met gom-elastiek (opm: rubber) en ivoor. De prijzen van laatstgenoemd artikel liepen zelfs aanzienlijk vooruit, doch zijn in de laatste maanden weer sterk gedaald.
Wij zullen hier niet in bijzonderheden treden over de gevoerde strijd tegen de invoerrechten in het Congo-gebied, omdat wij de geschiedenis daarvan bij onze aandeelhouders als genoeg bekend achten. Nu onze regering ten slotte haar verzet liet varen, hebben wij de nodige maatregelen genomen, om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te ontgaan. Die strijd was nooit gericht tegen het betalen van billijke rechten, maar alleen tegen de zodanige, die aanleiding kunnen geven tot willekeurige handelingen van ambtenaren, waarvan wij nogal eens treurige ervaringen opdeden. Onze belangen in Afrika zijn slechts voor een gedeelte in het gebied van de Congo-Vrijstaat, doch het voorzien van onze factorijen in de verschillende delen van het Congo-gebied, zowel als van de Portugese provincie Angola, geschiedde tot nog toe voornamelijk vanuit het op Etat-gebied liggende Banana, waarheen ook weder de meeste producten van de factorijen ter verscheping naar Europa overgebracht werden.
Wij hebben het in het belang onzer vennootschap geacht daarin een zeer belangrijke wijziging te brengen. Onze hoofdadministratie verleggen wij naar Cabinda (Portugeesch-Congo), terwijl onze boten in het vervolg verschillende losplaatsen zullen aandoen, waartoe de nodige voorbereidende maatregelen, in overleg met onze hoofdagent, de heer F. de la Fontaine Verweij, reeds genomen zijn. Tot die belangrijke wijziging gingen wij te eerder over, omdat wij zowel van de Franse als van de Portugese autoriteiten, steeds de meest welwillende behandeling ondervinden. Behalve de verplaatsing onzer hoofdadministratie, werden nog verschillende factorijen van het gebied van de Ėtat-Indépendant, op Portugees of op Frans gebied overgebracht, van welke maatregelen wij de beste verwachting koesteren.
Na flinke afschrijving op de vaste eigendommen en vaartuigen ter kuste, liet de handel op Afrika een winst zien van NLG 675.518,66, de exploitatie der stoomboot AFRIKAAN van NLG 12.161,51, de interestrekening van NLG 720,05; totale winst NLG 688.395,22. Hiervan moet worden afgetrokken: onkosten en salarissen te Rotterdam NLG 54.772,51, blijvende een zuivere winst van NLG 633.622,71. In overleg met de commissie tot opname der rekening en verantwoording, stelt de directie voor, om af te schrijven: op panden te Rotterdam NLG 3.671,73, op stoomboten en schepen hier in administratie NLG 58.000 en om over te boeken op reserve NLG 124.902,50, te samen NLG 186.574,23; blijft NLG 447.048,48. Hierbij gevoegd het onverdeeld saldo van het vorig jaar ad NLG 3.641,92½, blijft ter verdeling over NLG 450.690,40½. Volgens de statuten komt hiervan aan aandeelhouders over het maatschappelijk kapitaal van NLG 1.995.000 5%, dus NLG 99.750. Verder kan nog worden uitgekeerd 15% of NLG 299.250, te samen dus 20% dividend ad NLG 399.000. Aan twee directeuren ieder 5% van NLG 337.083,40 dus NLG 33.708,34; dividend belasting NLG 10.215,07; saldo over te boeken op nieuwe rekening NLG 7.766,99½.
Tot toelichting der balans wordt o.a. het volgende aangevoerd: de inventaris in Afrika met alle daarop betrekking hebbende posten bedraagt NLG 2.817.282,55, dus circa NLG 575.000 meer dan het vorige jaar. Die vermeerdering is het natuurlijk gevolg van de ruimere oogst, waardoor voor de ruilhandel een flink assortiment vereist wordt. De post stoomboten hier in administratie werd verhoogd door de uitzending van een schip, om te St. Paul de Loando dienst te doen als kolenhulk. Bovendien moest de stoomboot AFRIKAAN een belangrijke vertimmering ondergaan, waarbij ook de gelegenheid tot vervoer van passagiers veel werd uitgebreid. Deze stoomboot maakte daardoor in het afgelopen jaar slechts 3 reizen. In een en ander is dan ook de reden gelegen, dat het winstcijfer der exploitatie van genoemde boot geringer is dan andere jaren. Door de ruime afschrijving van NLG 58.000 komt dit hoofd nu evenwel nog ca. NLG 5.000 lager te boek dan het vorige jaar.
De reserverekening vermeerderde door verjaring van dividenden met NLG 97,50, en door overboeking uit de winst met NLG 124.902,50 en bedraagt nu NLG 375.000.
De assurantie-reserve is nu gebracht op NLG 230.625,09, en vermeerderde met NLG 27.171,50. De heer B.P. van IJsselstein heeft ook dit jaar de boeken weer geregeld gecontroleerd. De heer M.M. de Monchy treedt dit jaar af als lid der commissie tot opname der rekening en verantwoording. Volgens de statuten is hij niet dadelijk herkiesbaar, en zal in de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 juni e.k. in zijn vacature moeten worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Volgens bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij ontvangen telegram uit New York rapporteert de gezagvoerder van het stoomschip WERRA, aldaar van Bremen aangekomen, het stoomschip VEENDAM, van Rotterdam naar New York bestemd, te zijn gepasseerd onder eigen stoom, de reis langzaam voortzettend na korte tijd gesleept te zijn geweest door het Engelse stoomschip LUDGATE HILL, dat de 9e mei van Londen naar New York vertrok.


Datum: 25 mei 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een beste Snik met toebehoren, groot 11 ton.
Te bevragen bij A. Jukema te Oosterbierum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een half Veer, varende in de vaste beurt tussen twee Friese steden. Burgerbestaan. Bewijzen ter inzage.
Adres met franco brieven, onder no. 26, aan Westerbaan’s Boekhandel te Franeker.


Datum: 26 mei 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door langdurige ongesteldheid en verandering van zaken uit de hand te koop: een wel onderhouden Roefschuitje, groot 17 ton, geschikt tot alle vervoer, en daarvoor volledige inventaris.
Te bevragen bij S. Munniks te Wolsum en A. Bloemberg, scheepstimmerman te Joure.


Datum: 27 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 mei. De gezagvoerder van het stoomschip LUDGATE HILL, van Londen hier aangekomen, rapporteert in de nabijheid van het stoomschip VEENDAM te zijn gebleven tijdens het repareren van de machine. De loods, die het stoomschip WERRA binnenbracht, rapporteert het stoomschip LA FLANDRE gepraaid te hebben, van Antwerpen bestemd naar Philadelphia, dat de VEENDAM enige tijd op sleeptouw heeft gehad, doch het stoomschip losliet toen het onder eigen stoom de reis kon voortzetten. Hoe lang de VEENDAM op sleeptouw is geweest, wordt niet vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 26 mei. Van de werf van de heer Meijer is te water gelaten het ijzeren klipperzeilschip de VIER GEBROEDERS, dat voor rekening van schipper P. Kooijmans gebouwd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 26 mei. Van de werf van L. van Dam & Co alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger GEERTRUIDA, voor rekening van de heer Jacob den Dulk te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman (opm: schipper) S. Roeleveld, bestemd voor de haring- en trawlvisserij.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vlissingen, 26 mei. J.l. zaterdag (opm: 24 mei) had ten kantore van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Er waren 11 aandeelhouders tegenwoordig met 265 aandelen, uitbrengende 43 stemmen. Uit het verslag van de directeur bleek dat, na aflossing van NLG 16.000 van de obligatielening en na een afschrijving op de goederenrekening van NLG 18.849, een winst werd verkregen van NLG 4.213,86, welk bedrag voor afschrijving zal benuttigd worden en wel NLG 2.864,86 op de kosten van de obligatielening en NLG 1.349 op verlies van de vorige jaren.
Het aantal werklieden in 1890 bedroeg 8 à 900. De in 1890 betaalde arbeidslonen beliepen NLG 475.654,71. De heer F.H.J. Wibaut, die als commissaris aan de beurt was van aftreden, werd met algemene stemmen herkozen.


Datum: 28 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 mei. Heden middag heeft het stoomschip ZAANDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Amsterdam naar Baltimore, nabij de Velserbrug te Velsen, een tjalk, beladen met steen, aangevaren, die onmiddellijk zonk. De opvarenden zijn gered. De tjalk ligt midden in het kanaal. De ZAANDAM zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip VAN GALEN is zaterdag jongstleden (opm: 24 mei) uit Oost-Indië ter rede van Texel aangekomen en is na de gebruikelijke inspectie in de haven van Nieuwediep gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Deense marine neemt thans proeven met cellulose als beveiligingsmiddel tegen projectielen. De kruiser HEKLA werd in de waterlijn met een drie voet dikke gordel van cellulose omgeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 25 mei. Het stoomschip VEENDAM, dat hier heden van Rotterdam arriveerde, schijnt op zee de as gebroken te hebben. De reparatie heeft twee dagen geduurd, waarna het stoomschip de reis onder eigen stoom volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdekkorvet SUMATRA en Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN zullen de 1e juni een kruistocht op de Noordzee aanvangen, waarbij waarschijnlijk Christiania (opm: Oslo) zal worden aangedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag over 1890, uitgebracht in de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van deelhebbers in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, ontlenen wij het onderstaande:
Het aantal reizen door de schepen der maatschappij volbracht was in het geheel 262 tegen 244 in 1889.
Vervoerd werden: 303.250 tons goederen, tegen 290.860 tons in 1889, en bevaren NLG 2.611.141 tegen NLG 2.712.676 in 1889. De cijfers der vervoerde tonnen wijzen weder enige vermeerdering aan in vergelijking met die van het vorige jaar; de twee nieuwe schepen van 1889 voeren nu het gehele jaar mede en de OBERON, de 31e mei 1890 in de vaart gekomen, bracht ook het hare bij tot de resultaten. Er werden geen buitengewone reizen ondernomen, aan alle schepen in de geregelde lijnen kon volop emplooi gegeven worden en ze behoefden niet op avontuur te worden uitgezonden, wat voor een rederij, die zich op bediening van geregelde lijnen heeft toegelegd, zelden voordelig is. De uitbreiding aan de vaart op Smyrna in 1889 gegeven, werd in 1890 gehandhaafd, al bracht de inmiddels opgestoken concurrentie van de Deutsche Levant Linie daaraan wel enig nadeel toe.
Die Linie heeft de vaart op Smyrna vrij vroeg gestaakt, maar schijnt de gedachte om die bij de volgende oogst weer op te vatten niet op te geven. De maatschappij moet er dus op rekenen om haar het hoofd te blijven bieden. Op andere lijnen werd niet zulk een speciale strijd gevoerd, maar concurrentie ontmoet men overal.
Voor 1890 zijn geen bijzondere omstandigheden te vermelden, die op de vrachtenmarkt van grote invloed waren. De reders vonden over het algemeen voldoend emplooi voor hun schepen, de vrachten daalden niet al te veel. Zoals men reeds weet, zal dit van 1891 niet gezegd kunnen worden, integendeel is de stemming bij de aanvang des jaars zeer gedrukt geweest en zijn vele bevrachtingen tot belangrijk lagere cijfers gesloten. Daarin kan echter verbetering komen, wanneer de uitslag van de oogst met meer zekerheid kan berekend worden. De houtvrachten van de Oostzee waren reeds in 1890 belangrijk lager dan in 1889. Van de afschaffing der kanaalgelden op het Noordzeekanaal en van de vermindering der consulaatgelden, beide met 1e juli in werking gekomen, had de maatschappij mitsdien het halve jaar voordeel. De laatste maatregel nam tevens de bron weg van vele kleine kibbelarijen over onjuist berekende consulaatgelden. Met de opheffing der voordelen kunnen in vele havens – althans in de Europese – de consulaten verdwijnen. Daar waar der zeevaart kundige havenmeesters en goede rechters bestaan, zijn consuls voor de scheepvaart overbodig, en leveren soms een bezwaar op, wanneer zij als kooplieden hun eigen belang natuurlijk in de eerste plaats te behartigen hebben, en dikwijls als agenten de belangen van vreemde rederijen met hun eigene gelijk stellen.
Van de spoorwegovereenkomsten zal het voordeel eerst later ondervonden worden, evenals van de aanstaande zolang verbeide opening van het Merwede-kanaal, waarin men terecht vertrouwen begint te krijgen. Van beide kan echter nu reeds gezegd worden, dat zij aan enig bestaand kwaad een einde hebben gemaakt.
De steenkolenprijzen daalden wel een weinig van het hoge cijfer in de aanvang van het seizoen, doch niet genoeg voor de belangen der nijverheid, en zijn later weer gestegen, zodat dezelfde voorzichtigheid geboden schijnt als in het vorig jaar betoond werd, en opnieuw een reserve voor steenkolen-rekening ad NLG 50.000 gemaakt met goedvinden van commissarissen. Door de hevige winter is veel nadeel berokkend aan de maatschappij, doch hiervan komt het meest op de rekening van het nieuwe jaar.
Van averijen was ook weer in 1890 eigenlijk geen sprake. De belangrijkste was die der PENELOPE, de 5e maart bij Tigani (Samos) gestrand en van 10 tot 28 maart in het dok te Salamis gerepareerd. Het verlies der VENUS op 16 februari 1891 behoort tot het nieuwe jaar. In haar plaats is voor een schip van de grootte der OBERON gecontracteerd met de heer James Laing te Sunderland, te leveren in september a.s.
De OBERON werd in het einde van mei afgeleverd, en stak de 31e in zee. Het schip van de heren Huijgens & van Gelder voldoet uitstekend, de machines van de Maatschappij ‘De Maas’ te Rotterdam eveneens.
Uit de winst- en verliesrekening blijkt, dat de wissel-rekening een winst heeft opgeleverd van NLG 24.462,10; de interestrekening een van NLG 33.459,72½, en de expeditie- en voor- schottenrekening een van NLG 16.748,65, terwijl de vaart der stoomschepen van de maatschappij NLG 879.331,59 heeft afgeworpen. Met inbegrip van het saldo ad NLG 609,77 is de brutowinst NLG 954.611,83½. Na aftrek van de verschillende uitgaven en van NLG 208.627,64 voor afschrijvingen (waarvan NLG 194.127,64 op de schepen), blijft er als saldowinst NLG 165.569,08½, welke verdeeld wordt als volgt: aan aandeelhouders dividend NLG 151.942,50 (= 9%); patentbelasting NLG 3.889,73; tantièmes NLG 7.503,33, en saldo op nieuwe rekening NLG 2.233,52½. De te verdelen winst is circa NLG 70.000 minder dan in 1889, welke som met de NLG 30.000 extra-afschrijving van dat jaar, staat tegenover de NLG 100.000 minder opbrengst der vaarten.
In de onkostenrekening zijn de reeds in het vorige verslag behandelde gratificatiën aan de scheepsofficieren, voor dit jaar circa NLG 7.000 bedragende, opgenomen. Het onderhoud der schepen vereiste circa NLG 16.000 meer, voornamelijk voor nieuw dek in een drietal schepen.
Het assurantiefonds is van NLG 150.000 tot NLG 200.000 opgevoerd, en daartoe werd, behalve de bespaarde premie, NLG 9.289,72 van de winst besteed. De afschrijving op de schepen NLG 194.000 is ongeveer het gewone bedrag (waarbij in het vorig jaar NLG 30.000 was gevoegd als extra afschrijving op de grotere schepen), en die op loodsen enz. tot hetzelfde totaal als in 1889.
De 23 stoomschepen der maatschappij tezamen met een ladingsvermogen (opm: laadvermogen) van 23.000 tons staan in de balans uitgetrokken voor NLG 2.422.480.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een knap halfsleten Roefscheepje, een grote nieuwe zeilboot met tuig en een beste Roeiboot met tuig, voor billijke prijs, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 29 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het bij Kwadenhoek gezonken werkvaartuig BATO zal door de Marine-torpedodienst te Hellevoetsluis door middel van kruitladingen worden geruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 28 mei. Van de werf der scheepsbouwmeesters Gebr. Jonker werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan AOKNOS, voor rekening van de heer J. Breit te Lobith. Daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren sleepschip, voor rekening van de heer H.J. Oomes te Maastricht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Burgrij, notaris te Roordahuizum, zal zaterdag 6 juni a.s, des avonds 7 uur, bij Elzinga te Irnsum, finaal verkopen:
1: Twee woningen te Irnsum, geboden NLG 887. (opm: bekort)
2: Een Praamschip, groot 14 ton, met zeil, fok en verdere inventaris, bevaren wordende door Sijbren B. Wiersma en op de verkoopdag te bezichtigen in de Boorne te Irnsum. Geboden NLG 170.


Datum: 30 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 28 mei. Aan de werf van de Wed. P. van den Adel werd heden met goed gevolg te water gelaten een nieuwgebouwd ijzeren paviljoenjacht, groot 35 last, voor rekening van de heer M. Beije te Zierikzee. Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 65 last, voor rekening van de heer K. de Raadt te Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 mei. Een lichter, beladen met 450 schuitjes tin uit het wrak van de F.H. VON LINDERN zal heden naar hier opvaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 28 mei. Volgens rapport van de gezagvoerder van het stoomschip YSABEL is het Duitse stoomschip OTTILLE bij de kust van Nieuw Guinea verongelukt. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calmar, 27 mei. Het s.s. AMSTERDAM, van Amsterdam naar Stockholm, is in aanvaring geweest met het Noorse schip NORA, dat daarbij de boegspriet verloor en schade aan de boeg bekwam.


Datum: 31 mei 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram uit New York heeft de rederij van het stoomschip LA FLANDRE een eis ingesteld bij het tribunaal tegen de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij voor bergloon wegens het slepen gedurende twee dagen van het stoomschip VEENDAM.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 mei. Vrijdagmorgen kwam alhier aan, binnendoor gesleept door de vrachtgoederenboot ZEELAND, Hr.Ms. torpedoboot (groot model) NOBO, om aan de fabriek ‘De Schelde’ de machines in te nemen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen. Het Belgische stoomschip PRINCE BAUDOUIN, van Antwerpen naar Valencia, ligt met gebroken schroef aan het vuurschip van de Wandelaar geankerd.


Datum: 01 juni 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(geen plaats of datum) Het nieuw gebouwde Nederlandse stalen barkschip SEMPER SPERA, liggende te Amsterdam, is voor FFRs. 350.000 uit de hand verkocht aan de firma Prentout te Rouen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 29 mei. Volgens bij de reder ontvangen schrijven dachten kapt. Eilts van de IRMA, en kapt. N. Arkema van de SAN FRANCISCO de 30e dezer te Riga beladen te worden, om dan met de eerste gelegenheid van daar naar Delfzijl te vertrekken.


Datum: 02 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 juni. Volgens door ons ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip HOLLANDIA, kapt. M.A. Jansen, van Mauritius naar New York, bij Kaapstad verongelukt. Slechts een gedeelte van het volk is gered. (om: zie o.a. NRC 240691)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse fregatschip BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, groot 1.214 ton, is voor GBP 2.900 uit de hand verkocht aan de firma Karl Liljequist te Wasa. (opm: opm: BARON VAN PALLANDT VAN ROZENDAAL, zie ook HND 240691)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 juni. De stoomschelpenzuigers de FRIESLAND en de TIJD liggen hier thans in de haven gereed om heden het duikerswerk op de LUTINE voort te zetten, op welk wrak verleden jaar ‘t geheel niet gedoken werd.


Datum: 03 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 1 juni. Het Nederlandse schoenerbrikschip ETHIOPIA (opm: AETHIOPIA), groot 271 ton, gebouwd in 1874, is voor NLG 11.500 verkocht aan een rederij te Frederikstad (opm: Fredrikstad, Noorwegen) en zal thans genaamd worden INGA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is heden bericht ontvangen, dat het stoomschip VEENDAM te New York gedokt is.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen. Het Belgische stoomschip PRINCE BAUDOUIN is door het Belgische stoomschip ARCHIDUC RUDOLPH op de rede binnengesleept en wacht nadere orders.


Datum: 04 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdek-korvet SUMATRA is in de nacht van 1 op 2 juni van IJmuiden vertrokken ter aanvaarding van de proeftocht in de Noordzee, het Engels Kanaal en de Atlantische Oceaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden werd aan de fabriek van de heer B. Wilton te water gelaten de schroefstoomboot EUGÉNIE, gebouwd voor rekening van de heren H. Braakman & Co alhier en bestemd voor het vervoer van goederen tussen Rotterdam en Antwerpen. De daarvoor bestemde machines van compound systeem, 300 i.p.k, met oppervlak -condensatie, alsook de stoomketel zijn aan dezelfde fabriek in bewerking.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 3 juni. Van de werf van de heer A. A. Wn. van Reede Cz, fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is heden met gunstig gevolg te water gelaten de schroefstoomboot OUD CONTROLEUR TENGBERGEN II, gebouwd voor rekening van mej. de wed. H. Vermeulen, te Rotterdam, en bestemd voor het wekelijks vervoer van goederen tussen Rotterdam en Doesburg.
De machine, systeem hoge en lage druk met condensatie, met een vermogen van ruim 100 i.p.k, en de daarbij behorende ketel, zijn mede aan de inrichting van genoemde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 3 juni. Van de werf, toebehorende aan de heer P. de Zeeuw, alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de logger AURORA, bestemd voor de haringvisserij, voor rekening van de heer J. H. Warnecke, te ’s-Gravenhage, zullende gevoerd worden door schipper J. Blenk, en is onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen logger voor rekening van de bouwmeester of te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoom-kanonneerboten EVER en GIER zijn ter Nieuwediep in dienst gesteld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de sociëteit Concordia werd gisteren verteld dat het stoomschip PRINSES MARIE van de Maatschappij Nederland vergaan zou zijn op reis van Suez naar Genua. Blijkens informatie van de agenten alhier is daarvan niets bekend, doch is er waarschijnlijk naamsverwarring met het kleine stoomschip MARIE, dat gisteren tussen Soerabaja en Grissee moet zijn verongelukt.


Datum: 05 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 27 mei. De gezagvoerder van het stoomschip VEENDAM, alhier de 21e mei van Rotterdam aangekomen, rapporteert, dat de 15e mei op 44º53’ N.B. en 45º47’ W.L. de grote as zich begaf. De 16e werd het schip op sleeptouw genomen door het stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen bestemd naar Philadelphia, die de VEENDAM twee dagen op sleeptouw had, tijdens welke reis de schade in zoverre werd hersteld, dat de reis zachter kon worden voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juni. Volgens nader bericht zijn van het verongelukte Nederlandse schip HOLLANDIA de gezagvoerder, de stuurman en 5 man gered en te Kaapstad aangebracht (opm: zie o.a. NRC 240691).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Heringa te Bergum zal op vrijdag de 12e juni 1891, ’s namiddags 5 uur, in de herberg bij de weduwe Terpstra te Bergumerdam, zo mogelijk in een zitdag, verkopen: een overdekt gewegerd Tjalkje, de VREEDE genaamd, groot 29 ton, eigen aan Rinse S. Douma en vroeger bevaren door Abraham D. van der Veen, liggende bij de herberg van de weduwe Terpstra voornoemd. Aanvaarding en betaling dadelijk.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 juni. Heden is alhier binnengekomen het Belgisch stoomschip PRINCE BAUDOUIN, van Antwerpen naar Valencia, tot het repareren van haar averij.


Datum: 06 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 5 juni. Van de werf ’s Lands Welvaren van de scheepsbouwmeester J.S. Figee alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger ANNA, bestemd voor de haringvisserij, voor rekening van de heren C. en M. van den Toorn, Scheveningen, zullende gevoerd worden schipper M.W. Taal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 juni. Na een langdurige behandeling van de aanvaringszaak van de P. CALAND met de GLAMORGAN door het Admiraliteitshof te Londen op de 3e juni, was de uitslag er van, dat niettegenstaande het vele tegenstrijdige in deze zaak, de schuld der aanvaring aan de P. CALAND gegeven werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram heeft het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER JHR. COENEN, de 5e mei van Rotterdam via Cardiff naar Amboina vertrokken, bij Barry door aanvaring met het stoomschip BRITANNY lichte schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Naar wij vernemen, zal voor de Nieuwe Afrikaansche Handels- Vennootschap een stoomschip worden gebouwd voor de vaart tussen Rotterdam en Congo. Dat schip zal tevens bevatten inrichtingen voor het vervoer van 1e en 2e klasse passagiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Het schip ELISABETH, dat behalve een lading steenkolen en ijzer, ook 1.900 vaten naphta aan boord had, alhier ingenomen uit het schip HARRIET HICKMAN, is ten gevolge van het inslaan der bliksem eergisteren bij Gustavsborg in brand geraakt en onmiddellijk aldaar uit de haven gesleept. Gisteren stond het schip nog in volle vlam. Een matroos heeft het leven gelaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een sterke en best onderhouden Praam.
Te bevragen en te bezichtigen bij Anne S.J. de Boer te Broek bij Joure.


Datum: 07 juni 1891


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen. Meer dan 600 Israëlieten, uit Rusland verdreven, zijn gisteren te Rotterdam aangekomen en zouden hedenmorgen direct per stoomschip SPAARNDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij naar New York vertrekken. Het aantal tussendekpassagiers is zo groot, dat ongeveer 400 moeten achterblijven. De EDAM welke 10 juni naar Baltimore gaat, zal de achtergeblevenen meenemen en te New York aan wal zetten, om van daar naar Baltimore door te varen.


Datum: 08 juni 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 4 juni. Volgens particulier bericht lag de HEVESKES, kapt. Glimmenga, op 27 april te Macassar, om proviand aan te vullen, bestemd voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Blijkens het departement van marine ontvangen bericht, is Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO, onder bevel van de kapt. ter zee G. Doorman, op de terugreis van Curaçao de 4e te Falmouth aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een thans nog bevaren, goed onderhouden schip met zeil en treil, groot 20 ton. Te bevragen bij J.A. v.d. Werf te Bergum.


Datum: 09 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 juni. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, van Shields naar Batavia, heeft bij de Leman and Owers vermoedelijk op een wrak gestoten en is te Hull in het dok gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 7 juni. Heden werd op de werf van de heer A. van der Giessen Sr. de kiel gelegd van een ijzeren jachtschip, te bouwen voor rekening van de wed. C. van Drimmelen te Klundert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 juni. Het alhier gestrande stoomschip BEABRACK is door de Engelse eigenaren verkocht aan de heer A. Dros alhier. Het sloopwerk, in de laatste zomer door de Engelsen gestaakt, is nu hervat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 juni. Alhier zijn 480 blokken tin aangebracht uit het wrak van de F.H. VON LINDERN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO is de 8e dezer aangekomen op de rede van Texel (opm: van Curaçao).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Volgens door ons uit New York ontvangen telegram wordt door het tribunaal aldaar voor bewezen diensten door het stoomschip LA FLANDRE aan het stoomschip VEENDAM de som van USD 3.500 toegekend. (opm: zie o.a. NRC 110691)


Datum: 10 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 mei. Het Nederlandse barkschip CALIFORNIA, van Cardiff naar Batavia, liep hier de 18e mei lek binnen. Het schip zal in het dok verder onderzocht worden.


Datum: 11 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Het hulploon aan het stoomschip LA FLANDRE bedraagt niet USD 3.500, doch GBP 1.775.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. In overleg met assuradeuren heeft de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij in Londen appel aangetekend tegen het vonnis, dezer dagen gewezen inzake de aanvaring P. CALAND – GLAMORGAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Aan het Handelsblad ontlenen wij het volgende attest, door de passagiers van het stoomschip VEENDAM aan de gezagvoerder bij hun aankomst te New York ter hand gesteld:
“Steamer VEENDAM, New York, May 25, 1891. The undersigned, first-cabin passengers on the steamer VEENDAM, from Rotterdam to New York, desire to give formal and hearty expression for grateful sense of the skill and care with which the captain Adriaan Roggeveen, with his officers and the chief engineer Eustachius Hermanus Josephus Savenye, with his assistants, under circumstances of great difficulties and danger have by the blessing of Divine Providence brought us safely to our desired haven.”


Datum: 12 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De lichtschepen TERSCHELLINGERBANK en HAAKS zullen dezer dagen door de transportschoener SCHELDE naar Willemsoord worden overgebracht, ten einde van nieuwe ankerkettingen te worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ystad, 9 juni. De geloste beschadigde lading suiker uit het schip MELATI, van Java, zal de 20e dezer publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdek-korvet SUMATRA is te Plymouth aangekomen, doch niet vergezeld door Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN; deze ligt nog te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJsel, 11 juni. Gisteren is van de scheepswerf van de heer A. Vuyk alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip groot 250 last, gebouwd voor rekening van de heer Hermann in Duitsland (opm: CHRISTINA, Ph. Hermann, Neckargerach).
Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak, groot 200 last, voor rekening van de heer Greefeling in Duitsland (opm: ANNA, Joh. Greveldinger, Trier).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een voor 2 jaar zeer solide gebouwd Tjalkscheepje, groot 13 ton, met gedeeltelijke inventaris; een puike Snik, plus minus 11 ton, met inventaris, en een niet overdekt Veerscheepje, groot 9 ton. Te bevragen bij R. Brandsma, Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een grote, sterk gebouwde eiken houten Schouw, laadvermogen plus minus 2.800 halve kilo’s. Te bevragen bij U.P. Hornstra te Aegum.


Datum: 13 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het Nederlandse stalen barkschip BURGEMEESTER JHR. COENEN, kapt. Kruyt, de 12e juni van Barry naar Amboina.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Tot directeur-leraar aan de zeevaartschool op Vlieland is benoemd de heer N.J. Gilhuys, eervol ontslagen luitenant ter zee 2e klasse te Amsterdam.


Datum: 14 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelminahaven, 12 juni. In de afgelopen nacht is in de Brack (Buiten-Jade) de van Amsterdam naar Bremen bestemde tjalk VOORUITGANG, kapt. Huizenga, gestrand. Deze ligt op 200 meter van de dijk in noordelijke richting van de toren. Aan boord zijn twee mannen en twee vrouwen. Gevaar voor de opvarenden bestaat er niet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 13 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip ANNA SELMA, groot 470 last, gebouwd voor de heer Herm. Keienburg, te Mülheim a/d Ruhr, en zal de kiel gelegd worden voor een dito, ARIENFELS, groot 400 last, voor de heer Peter Schwarz te Leubsdorf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban bij Delft, 12 juni. Gisteren is van de werf van H. Boot en Zonen, met goed gevolg, te water gelaten de ijzeren zeilaak METTA MARGARETHA, groot 150 last, voor rekening van de heer A. ’t Hoff te Rotterdam, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een ijzeren kraakschip voor rekening van de heer C. S. Brugts, te Amsterdam.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen. Het alhier thuis behorend Nederlands barkschip THEODORUS, kapt. G. Bruijn, arriveerde heden volgens ontvangen bericht te Mobile, komende van Greenock, alles wel aan boord, 42 dagen reis.


Datum: 15 juni 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding van de deurwaarder Hebo Hendriks Ettema voor Klaas Ohlsen, laatstelijk scheepsstuurman, gewoond hebende te Delfzijl, doch wiens woon of verblijfsplaats thans onbekend is, om te verschijnen op vrijdag 18 september 1891, des voormiddags te 10 uur,
- aangezien gedaagde zich in het jaar 1881 als stuurman bevond op het schip (opm: galjoot) CORNELIA CATHARINA, en dit schip op een reis van Noorwegen met bestemming Delfzijl, in de nacht van 9 op 10 augustus 1881 op het Borkumerrif met man en muis is vergaan.
- aangezien sedert die tijd niets meer van hem is vernomen, zodat als zeker mag worden beschouwd, dat hij daar is omgekomen.
Op verzoek van Hilje Muller te Delfzijl, doch verblijf houdende te Emden. Dit in verband met rechtsvermoeden van overlijden en zulks om verlof te bekomen een ander huwelijk aan te gaan. (opm: zie ook PGC 241092)


Datum: 16 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 15 juni. Volgens ontvangen telegram van de gezagvoerder van de sleepboot WODAN, dienst doende als haringjager, is genoemd stoomschip heden ochtend behouden te Lerwick gearriveerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Aan boord van het oorlogsschip KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN te Nieuwediep is eergisteren een matroos, die in het want werkzaam was, van een aanzienlijke hoogte op het dek neergevallen. Hij was bijna terstond dood.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 juni. Op de Noordvaarder alhier is een flesje aangespoeld, waarin een papiertje was gestoken, met het volgende schrijven: ‘Schip in nood, vol water; kapitein Brouwer, schip HANSA.’ (opm: mogelijk binnenvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: 120 voer best riet en een zes tons Praam.
Te bevragen bij G.W. van der Wielen te Tietjerk.


Datum: 17 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris B.A. Verhey zal op vrijdag de 10e juli 1891, des namiddags te half drie uur, te Middelburg op de bovenzaal der sociëteit De Vergenoeging in het openbaar verkopen: de raderstoomboten STAD MIDDELBURG No. 1 en No. 2, gevaren hebbende in de dienst voor passagiers en goederen tussen Vlissingen, Middelburg en Rotterdam, zoals die thans zijn liggende te Middelburg en aldaar te bezichtingen zijn van 2 tot 10 juli e.k, uitgenomen de zondag. Inmiddels uit de hand te koop.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de directie der Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, en ten kantore van gemelde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Stavoren, 15 juni. Door de palingschuit de KOERIER, van Workum, werd heden morgen alhier binnengebracht de met gaskalk geladen tjalk VROUW KLAZINA, schipper J. Wijkstra, komende van Amsterdam met bestemming naar Leeuwarden. In zwaar zinkende staat was dit schip door de KOERIER in zee aangetroffen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De Staats Courant bevat een extract (opm: uittreksel) uit het maandelijks rapport van Hr.Ms. stoomschoener DOLFIJN, kruisende tussen het Eierlandsche Gat en de monden der Eems, tot uitoefening van politietoezicht in de territoriale wateren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 juni. Hedenmorgen heeft de inlander Bahani, bottelier op het barkschip MARIE van de firma P. Landberg en Zoon, liggende op de rede alhier, de kapitein van dat vaartuig, de heer De Bruijn, doodgestoken en daarna diens huishoudster en vier andere personen zwaar gewond; door een patrijspoort is hij vervolgens in zee gesprongen. De politie tracht hem op te sporen. De aanleiding tot deze misdaden is een vrouw. (opm: zie LC 230791)

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen (geen datum). Het alhier in averij liggend Belgisch stoomschip PRINCE BAUDOUIN, kapt. Demyttenare, van Antwerpen naar Valencia, heeft zijn schade hersteld en zal de reis morgenvroeg naar zijn bestemming voortzetten.


Datum: 18 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 27 mei. Het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIA, hier lek binnengelopen op de reis van Cardiff naar Java, is in het dok gehaald en heeft men bevonden, dat het vier duim water per uur maakte. Ten einde het lek te kunnen vinden, zullen eerst 300 ton kolen worden gelost. Deze hoeveelheid werd vooraf op 23 mei in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het voor aandeelhouders ten kantore der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland te Vlissingen ter visie liggend verslag over het 16e boekjaar 1890 wordt het volgende ontleend:
De dienst is geregeld uitgevoerd en de inkomsten zijn vermeerderd.
Hoewel ten gevolge van de strenge winter bij de dienstuitoefening van personeel en materieel het uiterste gevergd werd, kwamen toch geen noemenswaardige vertragingen voor. De exploitatiekosten zijn dit jaar aanmerkelijk hoger, hetgeen vooral te wijten is aan de hoge steenkolenprijzen. Ware dit niet het geval geweest, dan zou de beschikbare winst bijna 2 ton gouds hebben bedragen. Deze uitkomst wijst aan, dat, sedert de aanvang van de dagdienst, een geregelde vooruitgang in verkeer en opbrengst plaats vond.
Steeds blijft het oog gevestigd op meerdere verbindingen tussen Vlissingen en Engeland; alle hoop bestaat dat reeds in 1892 een verbinding met Hull tot stand zal komen.
Van de 3% obligatielening 1886 werden uitgeloot 51 stuks à NLG 1.000, zodat in omloop bleef voor een bedrag van NLG 3.453,000.
Het ketelfonds bezat op 31 december 1889 een waarde van NLG 199.357,63
daarin werd in 1890 gestort: NLG 70.000, pl.
gekweekte rente NLG 76.578,41
Totaal NLG 275.936,04
waaruit betaald werden de kosten van nieuwe stoomketels
het stoomschip PRINSES ELISABETH NLG 122.687,37½
Saldo op 31 december 1890 NLG 153.248,66½
Hiervan is belegd in effecten voor een nominaal bedrag van NLG 160.000, waarvan de boekwaarde NLG 152.630 en de beurswaarde NLG 154.602,50 bedroeg.
Het reservefonds bedroeg op 31 december 1890 NLG 17.479,56, eveneens in effecten belegd, voor een nominaal bedrag van NLG 17.500. De beurs- en boekwaarde daarvan was NLG 17.386,25.
Van het kasgeld was op 31 december 1890 NLG 85.780 in effecten belegd.
Evenals in 1888 en 1889 werden in 1890 730 reizen door de stoomschepen afgelegd.
De bruto-opbrengsten beliepen wegens vervoer van reizigers en bagage in 1890 NLG 738.340,56½, in 1888 NLG 681.382,87½.
Vervoer van koopmansgoederen en pakketten in 1890 NLG 369.426,18½, in 1889 NLG 377.750,05½, in 1888 NLG 307.191,83.
Vervoer van brievenmalen in 1890 NLG 802.416,40, in 1889 NLG 298.460,36, in 1888 NLG 271.677,73½.
Huur van hutten op de stoomschepen in 1890 NLG 23.136, in 1889 NLG 24.828,20, in 1888 NLG 18.607.
Buitengewone ontvangsten in 1890 NLG 21.198,96½, in 1889 NLG 11.384,72½, in 1888 NLG 4768,16½.
Pacht der buffetten op de stoomschepen in 1888 NLG 11.084,10.
Totaal in 1890 NLG 1.454.518,11½, in 1889 NLG 1.425.935,20½, in 1888 NLG 1.294.711,70½.
Percent (1888 berekend op 100 procent) in 1890 112,543%, in 1889 110,135%, in 1888 100%.
Per reis in 1890 NLG 1.992,49½, in 1889 NLG 1.953,33½, in 1888 NLG 1.773,57½.
De toeneming der buitengewone ontvangsten met NLG 9.814,24 spruit voort uit de nadere verrekening van de aandelen in het bagagevervoer over voorgaande jaren.
De gemiddelde opbrengst van het reizigers- en bagagevervoer over de laatste 5 jaren is:
Reizigers. Opbrengst. Per reiziger. Per reis.
1890 76.333 NLG 738.340,56½ NLG 9,6726 NLG 1.011,42½
1889 74.198 NLG 716.511,86½ NLG 9,6567 NLG 981,52½
1888 70.388 NLG 681.382,87½ NLG 9,6803 NLG 933,40
1887 70.056 NLG 683.372,79 NLG 9,7546 NLG 1.180,26½
1886 68.003 NLG 671.621,68 NLG 9,8763 NLG 1.840,06
Die van het goederenvervoer:
Tonnen. Opbrengst. Per ton. Per reis.
1890 44.698 NLG 369.426,18½ NLG 8,2649 NLG 506,06½
1889 45.621 NLG 377.750,05½ NLG 8,2801 NLG 517,46½
1888 38.395 NLG 307.191,83 NLG 8,0005 NLG 420,81
1887 33.300 NLG 275.652,38½ NLG 8,2779 NLG 476,08½
1886 27.450 NLG 251.716,43 NLG 9,17 NLG 689,63½

Voor het vervoer van brievenmalen werd ontvangen NLG 300.000,00
Voor het vervoer van postpakketten werd ontvangen NLG 2.416,40
NLG 302.416,40
Het vervoerde gewicht brieven bedroeg in 1890 1.231.664 kg.
tegen in 1889 1.164.456 kg.
De exploitatiekosten bedroegen in 1890 NLG 1.179.996,03½ of gemiddeld NLG 1.616,43½ per reis, tegen NLG 1.095.669,56½ of gemiddeld per reis NLG 1.500,91½ in 1889.
Van het voordelig saldo der exploitatie ad NLG 274.522.08
moet worden afgetrokken: het nadelig saldo der intrestrekening,
voortspruitende uit de rente der 3% obligatielening, na aftrek
van rente van uitgezette gelden NLG 91.866,69
Bijdrage ten behoeve van het ketelfonds NLG 70.000,00
Verlies op uitgelote obligaties der lening 1868 NLG 8.500,00
NLG 170.366,69
Beschikbare winst NLG 104.155,39
die, ingevolge art. 17 der statuten, voor afschrijving is bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 15 juni. Schipper N van Eijk, voerende het loggerschip AMSTERDAM I, rapporteert in de Noordzee gepraaid te hebben het sloepschip EENDRACHT, schipper A van der Steen, te huis behorende te Pernis, die hem verzocht te rapporteren dat hem op 8 juni op 55º50’ N.B. zijn beug met toebehoren door Grimsby en Hull kotters werd vernield of ontstolen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. Heden morgen is het dok te Tandjong Priok gebroken, nadat het Gouvernements-stoomschip LUCIFER er was ingebracht om te worden nagezien.


Datum: 19 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 juni. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip JUS ET JUSTITIA, groot 380 last, gebouwd voor rekening ven mej. de wed. F. Henke te Herwen bij Lobith.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor het Rijnschip BIESBOSCH II, groot plm. 450 last, voor rekening van de heer Christoph Mulleneissen te Mülheim a/d Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram zal het Nederlandse schip (opm: brik) ALBATROS, kapt. J.G. Boon, van Cadix met zout naar San José del Norte en in mei te Desterro (Santa Catharina) lek binnengelopen, vermoedelijk worden afgekeurd. (opm: zie o.a. NRC 230591 en 200691)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd: een schippersknecht bij Jan F. de Groot te Jorwerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best en sterk Roefschuitje, groot 18 ton, met complete inventaris (het zeil 2 jaar oud). Te bevragen en te bezichtigen aan de werf van de scheepsbouwmeester J.J. Croles te IJlst.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Dinsdag j.l. (opm: 16 juni) had alhier op de rede een voorlopige proeftocht plaats met Hr.Ms. torpedovaartuig (groot model) LAMONGAN, welke naar wens is geslaagd. Binnen enkele dagen zal dus de officiële proeftocht plaats hebben.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Naar men verneemt is bij de onderhandse inschrijving aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier opgedragen het verder gereed maken en opstellen van de stoomwerktuigen en ketels, ten dienste van het ramschip REINIER CLAESZEN, gedeeltelijk vervaardigd door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.


Datum: 20 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Santa Catharina, 24 mei. De Nederlandse brik ALBATROS, kapt. Boon, van Montevideo naar Pernambuco met gedroogd vlees, liep hier de 21e mei zwaar lek binnen. Het schip is door stormweder belangrijk beschadigd, de deknaden staan open, de verschansing is stukgeslagen en de stutten zijn losgewerkt. Gisteren werd na onderzoek aanbevolen om het schip te lossen, ten einde het nader te onderzoeken. Vermoedelijk wordt het afgekeurd. (opm: zie NRC 230591 en diverse berichten tot PGC 270791)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 18 juni. Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het Rijnzeilschip ELIZABETH, groot 120 lasten, gebouwd voor rekening van de heren S.G. van de Pol & Co te Eck en Wiel.
Op bovengenoemd etablissement is mede in aanbouw een Rijnschip, ingericht voor petroleumtank, groot 560 lasten, voor rekening van de heer Jos. Conr. Fendel te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 juni. De transportboot SCHELDE is binnen met het lichtschip op de Terschellingerbank, ter verwisseling van de ketting.


Datum: 23 juni 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 juni. Het naar Batavia bestemde stoomschip CONRAD is bij het binnenkomen in de sluis tegen de sluismuur gelopen en heeft daardoor in een der bakboordsboegplaten, ca. 6 voet boven water, een scheur van ca. anderhalve voet lengte gekregen. Na binnenboord de schade zoveel mogelijk gerepareerd te hebben, ging het stoomschip in zee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop, wegens treurige omstandigheden: een Tjalkschip, groot 71 ton, met staand en lopend want en complete inventaris. Inlichtingen te bekomen bij R. Ronner, Stad Dokkum te Leeuwarden, en bij M.J. Mellema te Lekkum.


Datum: 24 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 3 juni. Het Nederlandse barkschip HOLLANDIA, kapt. M.A. Janssen, van Mauritius naar New York met een lading suiker, is de 27e mei op 36º Z.B. en 18º O.L. gezonken. De gezagvoerder en zes man werden de 29e mei opgenomen door het Zweedse barkschip MONARCH, van Melbourne komende, en hier geland. De overige vier leden der bemanning zijn met het schip verongelukt. (opm: zie NRC 020691, PGC 050691 en 290691)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 12 juni. De kosten der reparatie aan de machine van het stoomschip VEENDAM, thans hier onder reparatie, worden begroot op USD 15.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 3 juni. Het lek van het Nederlandse schip CALIFORNIA is niet gevonden. De lossing wordt voortgezet. De verkoop van 350 ton kolen zal morgen plaats hebben.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 juni. Met het lichten van het te Tandjong-Priok gezonken ijzeren cylinderdok vordert men goed; het is op ruim twee derde van de lengte gebroken en het grootste deel is reeds boven water, terwijl het kleinste deel spoedig ook gelicht zal zijn, waarna men de beide stukken weer aaneen zal zetten.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 juni. Zaterdag had op de rede alhier de officiële proeftocht plaats van Hr.Ms. torpedoboot groot model LAMONGAN. Gedurende 2 uur werd met volle kracht gevaren, met de volgende uitkomsten: luchtdruk in het afgesloten stookruim 6 duim; stoomdruk in de ketel 170 lbs; maximum aantal omwentelingen van de machine 508 per minuut; maximum indicateur paardenkracht 861; vaart van het schip in knopen 20,15.
Ofschoon de weersgesteldheid zeer ongunstig was, liep alles zonder de minste stoornis tot volle tevredenheid van de inspecteur over de stoomvaartdienst en verdere autoriteiten af. De gecontracteerde indicateur paardekracht was 750. Deze boot is op ’s Rijks Werf te Amsterdam gebouwd, terwijl de ketels en machines bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier zijn vervaardigd.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Heden is van hier vertrokken naar ‘t Zand (nabij Den Helder) om te worden gesloopt het Noorse barkschip COMMERCE.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Het Russische schip PALLAS, ex- BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL (opm: bark BARON VAN PALLANDT VAN ROZENDAAL, zie NRC 020691), is heden van hier naar Christiansand vertrokken.


Datum: 25 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. Het Nederlandse brikschip ALBATROS, kapt. Boon, met schade en lek te Santa Catharina binnengelopen, is onderzocht en werd aanbevolen te repareren (opm: zie NRC 200691).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 23 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, genaamd ANNA MARIA, gebouwd voor rekening van de heer W. Brons te Rotterdam.
Op stapel zijn gezet een Rijnschip genaamd NIJMEEGS KOOPHANDEL 2 voor rekening van de heer T. den Breejen van den Bout, te Nijmegen, en een Rijnschip genaamd GOOD HOPE, voor rekening van de heer B. Verschoor te Hardingsveld.


Datum: 26 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juni. Heden kwam alhier binnen het schip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, met een volle lading van Hudiksvall en bij Oostenwind, zonder genoodzaakt te zijn eerst te lichten. Het schip had een diepgang van 46 dm, en hierdoor is bewezen, dat schepen van groter kaliber en dus belangrijk dieper gaande, hier kunnen binnenlopen, zelfs bij aflandige wind.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw Roefschuitje, plus minus 24 ton, voor civiele prijs.
Gorredijk, P.A. van der Werf.


Datum: 27 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Londen, 25 juni. Volgens de Shipping Gazette hebben de Hamburgse reders besloten ten gevolge der scherpe mededinging der Antwerpse en Rotterdamse reders de vrachten naar Aziatische havens te verlagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. monitor 2e kl. KROKODIL zal eerstdaags van Willemsoord naar Hellevoetsluis worden overgebracht, om op ’s Rijks werf aldaar belangrijke wijzigingen te ondergaan, in verband met de verwapening, de verhoging van de commandotoren, de opstelling van snelvurend geschut en elektrisch licht.
Dezelfde wijzigingen worden dit jaar te Willemsoord aangebracht op Hr.Ms. ramschepen STIER en SCHORPIOEN en op Hr.Ms. ram-monitor 2e kl. LUIPAARD.
De SCHORPIOEN krijgt bovendien torpedonetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 25 juni. Heden werden van de werf van Gebroeders G.& H. Bodewes, scheepsbouwmeesters, met goed gevolg te water gelaten 2 ijzeren Rijnschepen, groot 300 en 180 last, voor rekening der heren Jos Fink en Peter Will van Nackenheim en Urmitz a/d Rijn, en werd de kiel gelegd voor een dito schip, groot 300 last, voor rekening van de heer Peter Ebling van Nierstein a/d Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN is bestemd om in het najaar (oktober) om de Kaap de Goede Hoop naar Oost-Indië te vertrekken. Dit zal waarschijnlijk de laatste reis naar Indië zijn, die dit vaartuig maakt, daar het een andere bestemming krijgt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kotka (geen datum). Het barkschip HOLLAND, kapt. J. Wielema, is met een loods aan boord bij het vertrek van Pyterlaks, waar het schip hout had geladen, aan de grond geraakt. Na 40 tot 50 stander hout in lichters te hebben gelost, is het schip met assistentie van een sleepboot uit Kotka vlot en hier zonder schade binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Het schip KERSBERGEN, kapt. K. Klasen Mzn, van Java te Sandy Hook binnen, heeft order bekomen voor New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Leeuwarden, 26 juni. De Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen heeft haar verslag over 1890 uitgebracht. Daaruit blijkt, dat stations en reddingsmiddelen gevestigd zijn in Ter Heyde, ’s Gravezande, Hoek van Holland, Maassluis, Brielle, Hellevoetsluis, Ouddorp, Brouwershaven, Burchsluis en Vlissingen.
Onder de pogingen tot redding, die in 1890 gedaan zijn, verdient in ’t bijzonder vermelding van die van 18 oktober. Het Engels fregatschip DUNROBIN strandde bij zwaar stormweer op het Nieuwe Zand van de Bongaard (opm: waarschijnlijk wordt ’t Nieuwe Land bij de Banjaard bedoeld). De reddingboot van Brouwershaven mocht erin slagen 20 man behouden binnen te brengen. Een der schepelingen was ongelukkig achtergebleven en de dag daarop was de DUNROBIN uiteen geslagen.
Een gouden medaille werd toegekend aan G. Basroger van het Franse stoomschip EMMA en aan kapitein B.G. Bruinsma van de LEERDAM. Verder werden aan verschillende loodsen en schippers zilveren en bronzen medailles uitgereikt.
In 1890 schonk de heer Emile Robin te Parijs een kapitaal, waarvan de rente á NLG 150 bestemd is om jaarlijks op naam van 3 minderjarige dochters van in dienst der maatschappij overleden personen een spaarbankboekje van NLG 50 te doen inschrijven, dat tot haar meerderjarigheid door de maatschappij bewaard en dan met de opgelopen rente aan haar wordt uitgereikt.
De prijs en premie van NLG 250 van het fonds Robin, uitgeloofd voor het redden van manschappen, werd voor 1889 toegekend aan kapitein F. Klop van de ZUID HOLLAND voor de redding der bemanning van de AURORA.
Uit het fonds van wijlen mej. Ida Maria de Raath werd aan 36 weduwen of nagelaten betrekkingen van in de uitoefening van hun beroep noodlottig omgekomen zeelieden NLG 1.727,55 toegekend.


Datum: 28 juni 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 27 juni. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan JOHANNA, voor rekening van de rijnschipper R. Kuijpers te Beuningen. Daarna werden de kielen gelegd van twee sleepschepen voor Rotterdamse rekening.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 juni. Heden middag vertrok van hier, om verder door de vrachtgoederenboot ZEELAND gesleept te worden naar de Marinewerf te Amsterdam Hr.Ms. torpedoboot, groot model, LAMONGAN die de vorige week een gunstige proeftocht deed. Het vaartuig is op de Marinewerf aldaar gebouwd en door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier van machine en ketels voorzien.


Datum: 29 juni 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 juni. Het te Groningen te huis behorend tjalkschip HENDERIKA, kapt. J.H. Kruize, met een lading van 150.000 pond dynamiet van Honfleur naar St. Petersburg bestemd, is maandag namiddag onder Bornholm door de bliksem getroffen en met schade aan mast, tuig en kompassen heden alhier op de rede teruggekomen en na de schade hersteld te hebben heeft men de reis weder voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 juni. Betreffende het verongelukken van het barkschip HOLLANDIA, wordt door de gezagvoerder, kapt. M.A. Janssen, nader gemeld:
In de nacht van 26 mei, op 36º 30’ Z.B. en 18º O.L, werden wij door een orkaan belopen, waardoor het gehele vaartuig verloren ging. De volgende dag brak de grote mast en viel met al het tuig overboord.
Aanvankelijk was het schip nog dicht, toen men eensklaps bemerkte dat het veel water begon te maken en wel zo snel dat er nauwelijks tijd overbleef om de reddingboot over boord te krijgen. Zeven manschappen bereikten de boot, toen het schip plotseling in de golven verdween. Na 2 nachten en 1 dag in het grootste levensgevaar te hebben verkeerd zonder enig proviand en water werd de uitgeputte equipage door een Zweeds barkschip gered. De kok en 4 man verloren bij deze ramp het leven. (opm: zie o.a. NRC 240691)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Buitengewone gelegenheid. Door ziekte te koop: een best en sterk Roefschuitje, groot 25 ton, met complete inventaris.
Dagelijks te bezichtigen te Balk en te bevragen bij F.D. Hoekstra aldaar.


Datum: 30 juni 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. De notaris D.F. van Giffen te Wolvega zal op woensdag 1 juli 1891 provisioneel en op woensdag 8 juli daaraanvolgende finaal, telkens des namiddags 4 uur, ten huize van de Sociëteithouder M. Bijl te Wolvega, á contant verkopen: een best onderhouden Snikschip met zeil en toebehoren, groot 12 ton, benevens een Punter met zeil, liggende in de Vaart te Wolvega, in eigendom behorende aan G. Doop.
(opm: LC 060791 meldt dat provisioneel voor het snikschip NLG 200 en de punter NLG 33 geboden is)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een wel onderhouden half Beurtveer met zeil en treil, vast varende van de Oude Bildtdijk, Westhoek onder Sint Jacobi Parochie via Leeuwarden. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij de eigenaar J.D. Miedema te Oude Bildtdijk, Westhoek o/d Sint Jacobi Parochie.


Datum: 03 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN zal de 16e juli van Nieuwediep vertrekken voor een kruistocht over de Noordzee.
Het op de Rijkswerf in aanbouw zijnde visserijbeschermings-stoomschip ZEEHOND wordt geheel van staal vervaardigd en zal, behalve een machine voor een 10-mijls vaart, een groot zeilvermogen krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 juli. Volgens rapport ligt het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN met defecte machine bij de Schouwenbank geankerd. De sleepboot NIEUWESLUIS vertrok derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 2 juli. Van de werf der heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een gedeeltelijk van staal en ijzer vervaardigd Rijn-petroleum-tankschip, groot plm. 725 last, gebouwd voor rekening der heren Gebr. Fendel te Aken.
Daarna werd de kiel gelegd voor een tankschip, geheel overeenkomstig bovengenoemd schip en voor dezelfde rekening, en van een goederen-schroefstoomboot voor rekening der Zwolsche & Rotterdamsche Schoefstoombootmaatschappij te Zwolle. De machine en ketel voor deze boot zullen vervaardigd worden door de heren Löhnis & Co, machinefabrikanten te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant no. 153 bevat de statuten der Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam, de bekende opvolgster van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen.


Datum: 04 juli 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juli. Het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN van hier, dat met defecte machine werd gerapporteerd, arriveerde hedenavond te 8.30 uur te Duinkerken. Alles wel aan boord.

Krant:
  JB - Javabode

Op ’s Rijks werf te Amsterdam zijn de 1e juni op stapel gezet het nieuw aan te bouwen artillerie-instructieschip, dat de naam zal dragen van BELLONA, en het nieuw aan te bouwen stoomschip voor de bescherming van de visserij, dat de naam van ZEEHOND krijgt.


Datum: 05 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gouda, 3 juli. Van de werf ‘t Kromhout van de heer H. van Vlaardingen alhier is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 110 gemeten lasten (klippermodel) voor rekening van de heer W. Slokkers te Oud-Gastel.
Onmiddellijk daarop werd de kiel gelegd van een dergelijk schip voor rekening van de heer P. Zevenhuizen te Rotterdam.


Datum: 07 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het vertrek van Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SURINAME naar Paramaribo is vastgesteld op de 1e augustus. Na aankomst keert het schroefstoomschip SOMMELSDIJK naar Nederland terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 1 juni. Het Duitse stoomschip OTTILIE is op een rif bij de Noordkust van Nieuw Guinea verongelukt. Het vertrok de 2e maart met de mail en proviand naar Stephensort. De equipage werd gered en hier geland door het stoomschip SABEL, die het gestrande schip op een rif aantrof bij de terugreis naar Stephensort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 6 juli. Eergisteren werd van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot MARIE, gebouwd voor rekening van de Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, directeur de heer J.F. Vlekke, te Gastel. De machine, met daarbij behorende ketel, van 90 indicateur paardenkrachten compound systeem met surface condensor wordt vervaardigd in de Machinefabriek Katendrecht te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F. Schaafsma te Lemmer is voornemens op donderdag de 9e juli 1891, des morgens 11 uur bij voorlopige en des namiddags 3 uur bij finale toewijzing, ten huize van de logementhouder Tulleners te Lemmer, publiek te verkopen: een in het vorig jaar belangrijk vertimmerd Praamschip, groot 59 ton, laatst bevaren geweest door schipper W.C. de Vries, liggende in de Zijlroede te Lemmer, met inventaris: zeilen, fokken, ankers, kettingen, enz. bij biljetten omschreven.


Datum: 08 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 7 juli. Heden werd met gewenst gevolg aan de werf van Mej. de Wed. P. van den Adel, te water gelaten het nieuwgebouwd ijzeren Rijnzeilschip OOSTERSCHELDE, groot 105 last, voor rekening van heer G.J. van Dordt te Bergen op Zoom.
Daarna werd de kiel gelegd voor een paviljoenschip, groot 30 last, voor rekening van de heer L. Kruit te Vinkeveen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het schip FALLS OF EARN, kapt. McNeil, van Penarth naar Atjeh, bij laatstgenoemde streek gestrand en vermoedelijk totaal verloren. De opvarenden zijn gered. (opm: zie NRC 260791)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, groot 1.184 ton, gebouwd in 1860, liggende te Bremerhaven, is aangekocht door de heer J.A. Tiel alhier.


Datum: 09 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 7 juni. Een latere verkoop van plm. 400 ton kolen uit het hier lek binnengelopen Nederlandse barkschip CALIFORNIA heeft de 13e juni plaats gevonden. De kolen brachten 34 shilling per ton op, belasting inbegrepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 juli. Volgens telegram uit New York d.d. 6 juli werd het stoomschip SERVIA, van New York naar Liverpool, circa 160 mijl oost van Sandy Hook gepasseerd door het stoomschip EIDER. De SERVIA had een defecte machine (gebroken hogedrukpen) en keerde terug naar New York, gesleept wordende door de Nederlandse tankstomer CHESTER, van New York naar Rotterdam bestemd. In het geheel bevonden zich aan boord van de SERVIA 470 passagiers 1e klasse, 110 passagiers 2e klasse en 155 tussendeks- passagiers. Onder de passagiers aan boord van de SERVIA bevindt zich ook Prins Georg van Griekenland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Men meldt ons, dat door de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij de bouw van een stoomschip is opgedragen, bestemd voor de vaart op de westkust van Afrika. Het schip zal 1.800 ton draagvermogen bezitten, en gebouwd worden van staal volgens de spardek-regels van Lloyd’s. Het wordt voorzien van een krachtige machine van het triple-compound systeem, en zal genoemd worden KONINGIN WILHELMINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 8 juli. Heden werd van de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: GUTE GUNST), groot 350 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Heinrich Möhlen, te Stockum, bij Ruhrort, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: AGNES), groot 250 lasten, dat gebouwd zal worden voor rekening van de heer Jacob Hewel, te Tilsen, bij Camp a/d Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Raamsdonk, 8 juli. Op de nieuw aangelegde werf tot het bouwen van ijzeren schepen werd heden door de eigenaar, de heer D. P. van Suijlekom, de eerste nagel geklonken van de eerste ijzeren aak, die daar vervaardigd zal worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder J.W. Drijfhout te Sneek zal zaterdag de 11e juli 1891, ’s morgens 11 uur, te IJtens publiek, tegen directe betaling, zonder opgeld, verkopen:
1: Een Tjalkschip, groot 27 tonnen, met complete inventaris, liggende te IJtens, diverse bij dit vaartuig gebruikt wordende goederen, benevens meubelen, huisgeraden enz.
2: Een open Praam, groot ongeveer 4 ton, aldaar liggende.
Alle welke goederen door voornoemde deurwaarder zijn in beslag genomen bij behoorlijk geregistreerd proces verbaal van de 29e juni 1891, ten verzoeke van Pieter Wester, schipper te IJtens, ten laste van Anskje Pieters Schilstra en Jan Wiegers Veenstra, schipper, echtelieden, aldaar wonende aan boord van voormeld tjalkschip.
(opm: kavels 3 en 4 niet scheepvaart gerelateerd)


Datum: 10 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen a/d Rijn, 9 juli. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip ALPHONSE, groot ± 90 last, gebouwd voor rekening van de heren Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip genaamd PAULINE, voor de heer T. de Lege te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 8 juli. Volgens telegram uit Penang van de 7e juli arriveerde het schip FALLS OF EARN de 1e juli op de rede van Olehleh en kwam het schip onklaar van het anker, waardoor twee of meer gaten in de bodem van het schip werden gemaakt, en waardoor het spoedig vol water liep en in vier vadem water gezonken ligt. De zee breekt over het schip heen en men is bezig het af te tuigen. Volgens bericht uit Penang van de 8e dezer is het schip vermoedelijk geheel verloren; ook zal van de lading weinig geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 juli. Het alhier met machineschade uit zee teruggekeerde stoomschip SERVIA heeft een pen van de krukas gebroken en zal het vervaardigen van een nieuwe pen een oponthoud van twee à drie weken vergen. Het ongeval gebeurde de 4e juli des avonds te half zeven op 217 mijlen ten oosten van Sandy Hook. De CHESTER trof het stoomschip des anderen daags 9.30 v.m. aan en nam het op sleeptouw tot het door een sleepboot werd afgelost. De CHESTER heeft bij het slepen schade geleden aan de stuurboord-beting.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tjalkscheepje te koop, groot 19 ton, met complete inventaris.
Te bevragen bij T. Molenaar, mr. Zeilmaker te Grouw.


Datum: 11 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 9 juli. Dewijl het bergen van goederen, gezonken in de Schelde met het stoomschip BORDEAUX zeer bezwaarlijk wordt, zal men het bergen staken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 juli. De wrakstukken van het in de Zuidergronden verongelukte schip ROHILLA, die zeer gevaarlijk voor de visserij worden geacht, zullen door de Zuid-Hollandsche Bergings Maatschappij worden opgeruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 juli. Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen werd heden met goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer gebouwde Rijnschip EXPECTANT, groot 215 last, voor rekening van de heer Willem van Kessel te Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode

De North China Daily News zegt, dat de firma A. Holt zes nieuwe stoomschepen zal bouwen voor de vaart op China, en elf der oude schepen onder Nederlandse vlag tussen Nederland en Java zal in de vaart brengen, met welke schepen zij ook militairen en gouvernements-goederen hoopt te vervoeren.


Datum: 12 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van stoomschepen en andere eigendommen van de Zwolsche Rader-Stoombootmaatschappij.
W.C. van Reede, notaris te Zwolle, zal op dinsdag 28 juli 1891, des middags om 12 uur, in het Odeon te Zwolle, doen inzetten en veertien dagen later, terzelfde uur en plaats, publiek verkopen:
1. Het ijzeren raderstoomschip 1e klasse, genaamd STAD ZWOLLE, voorzien van nieuwe ketel met compoundmachine van 65 paardenkracht, volgens meetbrief lang 44,75 meters, breed 10 meters, inhoudsgrootte 122 ton, terwijl de diepgang bedraagt 17 decimeters.
-2. Het ijzeren raderstoomschip 1e klasse, genaamd STAD AMSTERDAM, voorzien van uitmuntende machine van 60 paardenkracht, volgens meetbrief lang 46,75 meters, breed 9,65 meters, inhoudsgrootte 135 ton, terwijl de diepgang bedraagt 17 decimeters.
3. Het ijzeren schroefstoomschip genaamd STAD MEPPEL, voorzien van uitmuntende machine van acht paardenkracht, volgens meetbrief lang 23,35 meters, breed 3,60 meters, inhoudsgrootte 37 ton, terwijl de diepgang bedraagt 15 decimeters.
De stoomschepen sub 1 en 2 genoemd zijn geschikt voor zee- en rivierdienst en in de vaart van Zwolle op Amsterdam vice versa; het stoomschip sub 3 genoemd, is in de vaart van Zwolle op Meppel, vice versa. Zij zijn allen in uitmuntende staat van onderhoud, voorzien van nette kajuiten 1e en 2e klasse en ingericht tot het vervoer van passagiers, goederen en vee en worden verkocht met complete inventarissen, zoals aan boord aanwezig.
4. Een pakhuis, smederij en erf, staande en liggende in de Waterstraat te Zwolle, kad. Sectie F no. 3366, groot 82 centiaren.
5. Een steenkolenpakhuis en erf, staande en liggende aan de Friesche Wal te Zwolle, kad. Sectie F. 3775, groot 2.20 aren.
6. Een wachtlokaal met steiger aan de Willemsvaart te Zwolle.
7. Een steiger aan de buitenkant te Zwolle.
8. Een agentuurlokaal te Hasselt.
9. Een agentuurlokaal te Zwartsluis.
De stoomschepen STAD ZWOLLE en STAD AMSTERDAM zijn te bezien te Zwolle en te Amsterdam aan de ligplaatsen, iedere morgen vóór 9 uur en des namiddags na 5 uur; het stoomschip STAD MEPPEL aan de ligplaats te Zwolle, iedere dag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur; de percelen sub 4 en 5 omschreven dagelijks op aanvrage aan het kantoor van de Zwolsche Rader-Stoombootmaatschappij en de percelen sub 7, 8 en 9 omschreven dagelijks. Al de hiervoor vermelde stoomschepen en gebouwen zijn inmiddels, zo tezamen als ieder afzonderlijk, uit de hand te koop.


Datum: 13 juli 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 7 juli. Gister is bij hoogtij aan de Noorddijk (opm: Norddeich) bij de leidam gestrand de Nederlandse tjalk VERWISSELING, kapt. De Groot, van Delfzijl naar Bremen. Het schip is gebroken en wrak. De gezagvoerder, diens vrouw en twee kinderen zijn gered. De stuurman bevindt zich nog aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 juli. Het bergloon van de lading van het stoomschip ELSTOW, dat januari j.l, op de Razende Bol strandde, is nu in aantocht. Naar beweerd wordt zou aan de sleepdienst en de bergers een bedrag van gezamenlijk NLG 96.000 zijn toegekend.


Datum: 14 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 11 juli. (Stormpolder). Met goed gevolg werd heden van de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen & Zonen, te water gelaten het ijzeren Rijnschip LOHENGRIN, groot 600 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Heinrich Sack, te Kleef, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: IDA SOPHIA), groot 465 lasten, te bouwen voor rekening van de heer W. Mühlenfeld, te Mühlheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelvarende Nederlandse fregatschip INSULINDE, groot 1.326 register tonnen, ladende 2.040 tonnen steenkolen van Engeland naar Atjeh, liggende in het Oosterdok te Amsterdam.
Informatie bij de heer J. von Lindern, Westerkade 16, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Höganas, 10 juli. Het schip ANNA, bestemd naar Gefle met kolen, is lek te Helsingborg binnengelopen en zal lossen om te repareren. (opm: zie PGC 180791)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 juli. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ALEGONDA JACOBA, kapt. H.H. Ebes, van Sundsvall, is hedennacht circa 2 uur bij het binnenkomen buiten het vaarwater bij de kleine pier aan de grond gevaren en met hoogwater niet vlot gekomen. Het schip zit niet gevaarlijk.
Later bericht: het schip is hedenavond 7 uur door het naar voren brengen van enige deklading zonder assistentie vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 10 juli. Door de rederij van de Nederlandse tankstomer CHESTER, van New York naar Rotterdam, die het stoomschip SERVIA, naar Liverpool bestemd, met defecte machine aantrof en tot voor de haven van New York terugsleepte, werd USD 75.000 gevraagd voor de verleende assistentie. De Cunard Company is van mening, dat USD 15.000 voldoende vergoeding is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram werd de 11e juli gepraaid op 41º N.B. en 67º W.L. het stoomschip SCHIEDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij met gebroken krukas en later op de dag werd het gepraaid, zacht aan stomende.
De SCHIEDAM, van Rotterdam naar New York en Baltimore, arriveerde volgens een later bericht de 13e bij Sandy Hook. Sleepboten zijn van New York daarheen vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Volgens bericht van de rederij zal het Nederlandse barkschip IRMA, kapt. Eilts, van af heden onder de naam van HEVESKES 2 varen. (opm: zie PGC 140491)


Datum: 15 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 14 juli. Van de werf van de scheepsbouwer J. Meijer is met gunstige uitslag te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 450 last, gebouwd voor rekening ener Duitse firma. Het schip is genaamd de HARMONIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 juli. Het bergloon van het op de Maasvlakte gestrande stoomschip LERO werd verdeeld als volgt.
Bij arbitrage werd aan de Bergings-Maatschappij te Maassluis, directeur G. Dirkzwager Mzn toegewezen een som van NLG 6.008,69.
Het bruto bergloon komt op NLG 174.618,85, waarvan 20% bedraagt NLG 34.923,77, waarvan moet worden afgetrokken voor onkosten van transport der goederen NLG 1.800, en aan de burgemeester-strandvonder NLG 6.418,48, zodat er voor bergers tezamen met de maatschappij een som blijft van NLG 26.795,29. Van dit bedrag afgetrokken de bij arbitrage aan de Bergings-Maatschappij toegewezen NLG 6.008,89. blijft voor de bergens te Stellendam alleen NLG 20.696,60. Van de NLG 26.795,29 zijn NLG 26.700 bij de heren R. Mees & Zoonen uitgezet, waarop NLG 7.898 aan rente is gekweekt. Proportioneel verdeeld, komt van die rente de bergers te Stellendam NLG 6.012 toe, waardoor de som tezamen op NLG 20.756,72 komt. Hiervan afgetrokken de halve arbitragekosten NLG 315, blijft netto NLG 20.441,72. Voorts nog af 5% aan de advocaten voor hun bemoeiingen en verschotten, zijnde NLG 1.022,07, zodat het onder de bergers te Stellendam te verdelen saldo NLG 19.419,65 bedraagt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 juli. Het wrak van het in de monding van de Nieuwe Waterweg gezonken stoomschip SEA GULL zal eerstdaags in publiek verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 12 juli. Heden arriveerde hier het tjalkschip FLEVO (opm: binnenvaarder), schipper J. Hazewinkel, met lijnzaad van Amsterdam naar Groningen. Het vaartuig is tussen Enkhuizen en Stavoren op een onbekend voorwerp gevaren, tengevolge waarvan het lek werd en enige balen lijnzaad vermoedelijk beschadigd zullen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 juli. Kapitein Oltmans (opm: G.K. Oltmanns, Westrauderfehn, voor NLG 2.300 koper van de Nederlandse brik GRIETJE KRYTHE, b.j. 1867, kapt. E.B. Gorter) is vertrokken naar Wick met het schip de FENNA ELISE.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Sumatra Courant dd. 8 juli leest men: Uit Atjeh deelt men ons mede, dat in een der laatste nachten een Engels viermast-zeilschip (opm: FALLS OF EARN, zie NRC 180791) met steenkolen voor de firma De Lange & Co, op de rede te Oleh-leh (opm: Banda Aceh) op plus minus 400 meter van de vaste wal aan de grond is geraakt. Toen nu het anker uitgeworpen was, liep het schip over dit werktuig heen en kreeg het daardoor lekkages, ten gevolge waarvan het niet alleen vast zat maar ook gedeeltelijk zonk. Hoge golven sloegen daarop over het dek heen; in dezelfde nacht trachtten de Atjehers aan boord te komen, hetgeen hun echter door de bemanning belet werd. Thans ligt een van onze oorlogsschepen naast het gestrande vaartuig, ten einde het tegen de aanslagen van Atjehers te beveiligen.
De equipage is nu reeds naar Poeloe (opm: naam ontbreekt, wellicht Pulu Weh) vertrokken, alleen de gezagvoerder is nog aan boord. Men wil thans trachten met hulp van duikers het lek te dichten en het schip weer vlot te krijgen; bij mislukking waarvan het publiek zal worden verkocht.


Datum: 16 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 13 juli. De gezagvoerder van het stoomschip OLYMPIC van de Anchor-Line, heden hier gearriveerd, rapporteert, de 11e dezer gepraaid te hebben het Nederlandse stoomschip SCHIEDAM, van Rotterdam naar New York met gebroken krukas, dat echter geen assistentie verlangde, daar men de benodigde reparatie in korte tijd dacht te kunnen verrichten. Overigens was alles wel aan boord. Het stoomschip ENGLAND van de National Line passerde de SCHIEDAM om 6 uur namiddag, de reis voortzettende onder verminderde stoomkracht. Ook hier werd de aangeboden assistentie niet verlangd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. De Rijnvloot is weer met een fraai stoomschip vermeerderd, namelijk met het voor rekening der Nederlandsche Stoombootreederij nieuwgebouwde, heden aan de Prins-Hendrikkade alhier gekomen, salon-raderstoomschip WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN, bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen tussen Rotterdam en Mannheim.
Het geheel van staal gebouwde schip is 71,00 m. lang, 7,60 m. breed en 3,05 m. hol, en heeft, met een lading van 120 ton en gehele voorraad steenkolen, een diepgang van slechts 1,29 m. De inrichting van passagiers beantwoordt geheel aan de eisen des tijds, en bestaat uit een fraaie salon met promenadedek, dames-salon, alsmede 8 slaapkamers, welke voor 24 passagiers een geriefelijk verblijf aanbieden. Het geheel is sierlijk betimmerd en in alle delen keurig afgewerkt.
In het voorschip bevindt zich een geruime kajuit voor 2e klasse passagiers. De laadruimen worden met stoomkranen bediend. De machines zijn van het triple- expansiesysteem en ontwikkelen bij een stoomspanning der ketels van 10 atmosferen 550 indicateur paardenkrachten. Zij werden vervaardigd door de heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk. Het schip werd gebouwd op het etablissement Fop Smit te Kinderdijk en doet de scheepsbouwmeesters, de heren L. Smit & Zoon, alle eer aan.


Datum: 17 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 juli. Het Nederlandse stoomschip SCHIEDAM is gisteren in het dok gekomen. De schade van de krukas bestond uit een scheur van 18 duim lang. Men slaagde er in na 25 uur arbeid de krukas weer bruikbaar te maken, doch bij Longbranch is de as weder gebroken. Van daar werd het schip door sleepboten in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 14 juli. Het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, laatst gevoerd door kapt. Lindblad, is uit de hand aan een Noors huis verkocht voor GBP 1.500.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull,13 juli. Het schip GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, van Shields naar Soerabaija, met schade alhier binnen, heeft om in het droogdok te kunnen komen 1.200 ton kolen en 300 ton stenen gelost. Het schip heeft de reparatiën beëindigd en het laatste gedeelte der geloste lading weder ingenomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor 60 gulden: een klein visaakje met vaste tent en best tuig.
Te bevragen bij J. Nijdam en H. Douma, scheepsbouwers te Wartena.


Datum: 18 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 juli Bij de Bergings Maatschappij is van Lloyd’s agent te Penang een telegram ontvangen, gedateerd heden, meldende, dat het te Oleh-leh gezonken Engelse barkschip FALLS OF EARN op zachte grond zit en recht staat. De kapitein rapporteert per brief dat er een gat in de bakboords boegplaten zit en stuurboord achterschip werkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ter-Neuzen, 16 juli. Van 1 januari tot en met 30 juni zijn hier binnengekomen 730 zeeschepen, waarvan bestemd waren voor hier 254, voor Gent 454 en voor Selzaete 22.
In hetzelfde tijdvak in 1890 waren binnengekomen 673 zeeschepen, waarvan voor Ter- Neuzen 236, Gent 421 en Selzaete 15.
Aan de sluizen werden van 1 januari tot en met 30 juni opgeschut 1641 rivierschepen, tegen 1718 in 1890.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Höganas, 12 juli. Het schip ANNA, dat te Helsingborg binnenliep (opm: zie NRC 140791), is onderzocht en moet de lading lossen. Vermoedelijk wordt het afgekeurd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 juli. Uit het wrak der LUTINE werden weder een paar Spaanse matten en een aantal kogels opgehaald. De stoomschelpenzuigers zullen thans het wrak in een andere richting onderzoeken. ’t Is daarbij te wensen, dat het weder enigszins mede loopt, want tot heden heeft men dit jaar nog slechts enkele malen boven de zandbank kunnen verkeren.


Datum: 19 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Maatschappij De Maas alhier is opgedragen de levering en opstelling van een stel stoomwerktuigen en ketels voor het op ´s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnde stoomschip ter bescherming der visserij ZEEHOND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 juli. Morgen, de 18e dezer, zal door het Seeamt te Hamburg de zaak worden behandeld betreffende een aanvaring in het Eemskanaal van het Duitse schip HOLLAND met de Nederlandse tjalk VRACHTZOEKER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 18 juli. Heden werd aan de werf van de heer J. van Duyvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 180 last, gebouwd voor rekening van de heer A. de Jong, te Ter-Neuzen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een stalen aakschip, groot 100 last, te bouwen voor rekening van de heer J. van den Bossche, te Steendorp.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juli. Heden is het Noorse barkschip DORA (ex-JACOBUS JOHANNES), kapt. Hendal, van Middelburg naar Antwerpen vertrokken.


Datum: 20 juli 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 18 juli. Gisteren avond te kwart voor tienen is aan de West-Indische steiger te Amsterdam aangekomen het stoomschip PRINS WILLEM II van de Koninklijke West- Indische Maildienst. Aan boord van dit schip bevond zich de oud-gouverneur van Suriname, jhr. mr. M.A. de Savornin Lohman, met familie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Roefscheepje, groot 8 ton, en een puike Boot, 2½ ton, beide met zeil en fok. Te bevragen bij de Wed. Johs. Bijlsma te Oosterlittens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop 40 m³ eiken spaandermot, een beste boot, lang 4,50 m, wijd 1,40 m, en een Roefbok-vaartuig, groot 11 ton, bij G. Barkmeijer, scheepstimmerman bij Dokkum.


Datum: 21 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. ram-monitor KROKODIL is van Nieuwediep naar Hellevoetsluis vertrokken ten einde op ’s Rijks werf aldaar de nodige wijzigingen te ondergaan in verband met de wapening, de verhoging van commandotoren, de opstelling van snelvurend geschut en electrisch licht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 juli. Betreffende de aanvaring tussen het stoomschip HOLLAND en de tjalk VRACHTZOEKER op 15 april in het Eemskanaal tussen Delfzijl en Groningen, is door het Seeamt alhier, na verschillende getuigen te hebben gehoord, uitspraak gedaan. Volgens deze uitspraak moet de schuld der aanvaring worden geweten aan toevallige omstandigheden en kunnen aan geen der beide vaartuigen verkeerde manoeuvres ten laste worden gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie.Vrijdag, 24 juli, te 11 uur, zullen in het koffiehuis van Veltenaar, aan de haven te Maassluis, publiek worden verkocht: het wrak van het in het Scheur gezonken stoomschip SEAGULL en enige inventaris, waaronder lantaarns, klipankers, 4 boten, manillatros, zeilen enz. Informaties bij de H.H. Boutmy, te Rotterdam en G. Dirkzwager te Maassluis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Quebec, 7 juli. Een bark, waarschijnlijk het Nederlandse barkschip JAN MELCHERS, van Montreal naar Bristol bestemd, is de 4e dezer bij Matane op het strand geraakt, doch vermoedelijk met hoog water zonder schade weer vlot geworden en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juli. De machtiging van het opperbestuur is gevraagd voor de aanschaffing van een rivierstomer ten dienst van de resident van Palembang, welk vaartuig zal worden gebouwd bij de firma Taylor & Lawson alhhier.


Datum: 22 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip ELSA, groot 630 last, gebouwd voor de heer H.A. Disch te Mainz, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 550 last, voor de heer Fritz Ziegler te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 21 juli. Heden werd aan de werf van de heren P. en A. Ruijtenberg alhier, met goed gevolg, te water gelaten een ijzeren zeilaak, groot 150 last, gebouwd voor rekening van de heer J. de Boer te Fijnaart, en een paviljoenjacht, groot 25 last, voor rekening van de heer W. Kruithof te Strijen.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak, groot 150 last, voor rekening van de heer J. Schroot alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de scheepsbouw- en werktuigenfabriek der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen is opgedragen het afwerken, opstellen enz, van de werktuigen en stoomketels voor het op ’s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnde ramschip REINIER CLAESZEN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse driemastschip KHERSONESE, kapt. A. Hemmes, van Dundee naar San Francisco, in Montevideo binnengesleept met verhitte en overgeworpen lading en met verlies van fokke- en grote mast. (opm: zie o.a. PGC 210891)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 juli. Het driemastschip AASTROOM, kapt. Siegel, is alhier bevracht naar Rio Grande del Sul.


Datum: 23 juli 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 20 juli. Volgens telegrafisch bericht van het station te Norderney werden de 19e juli het op het Norderney-rif gestrande tjalkschip de ZWERVER, kapt. P. Meinen, van Hamburg naar Zaandam bestemd, 5 personen door de reddingboot BARMER van het weststation gered. Onder de geredden bevonden zich de vrouw van de gezagvoerder en twee kinderen (opm: zie o.a. PGC 250791).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juni. Een hoogst betreurenswaardig incident heeft zich voorgedaan aan boord het zeilschip MARIE, kapitein De Bruin, ter rede van Batavia. Tengevolge van ontstane onaangenaamheden tussen aan boord aanwezige personen, heeft de inlandse bottelier amok gemaakt, de kapitein van het vaartuig doodgeschoten, diens menagère (opm: huishoudster) dodelijk gekwetst en vervolgens de stuurman en nog enige andere tot de inlandse bemanning behorende personen min of meer ernstig verwond. De gezagvoerder, het slachtoffer dezer daad, was een ongehuwd man van ongeveer 48 jaar. De moordenaar is na zijn daad volvoerd te hebben, in het halfduister overboord gesprongen en vermoedelijk verdronken, althans men heeft tot nog toe geen spoor van hem gevonden. (opm: zie JB 170691)


Datum: 24 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen a/d Rijn, 23 juli. Van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip HERMANN, groot ongeveer 120 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Grotloh te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 juli. Alhier zijn aangebracht 500 schuitjes tin, geborgen uit het wrak van het schip F.H. VON LINDERN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Volgens particulier bericht zijn niet de fokke- en de grote mast, maar de voor- en grote steng van het reeds vemelde schip KHERSONESE, kapt. A. Hemmes, te Montevideo binnengelopen, verloren (opm: zie o.a. PGC 220791).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 1 juli. Het lek in de bark CALIFORNIA, kapt. Th. Kopcke, is gevonden en door een duiker dichtgemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 18 juli. Naar men verneemt, heeft een rederij in Neermoor en omstreken de heren Smit & Zn te Hoogezand opgedragen een stalen schip te bouwen. Dit schip zal volgens de nieuwste bepalingen van de Germanischer Lloyd en Veritas gebouwd worden en bestemd zijn voor de Braziliaanse kustvaart.


Datum: 25 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Volgens particulier telegrafIsch bericht is het schip THORBECKE VII de 23e juli van New York te Batavia aangekomen na 98 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 23 juli. Gisteren werd van de werf van Gebroeders G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalk, groot 125 ton, voor rekening van schipper J. Krombrink van Meppel, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren lichterschip, groot 400 ton, voor rekening ener Hamburger rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Liverpool, 22 juli. Sedert enige jaren reeds schijnt men bij het bouwen en optuigen der stoomschepen het doel te beogen om deze geheel van zeiltuig te ontdoen. De stoomschepen met welke men het naaste dit doel is nabij gekomen, zijn volgens de Liverpool Mercury, tot dusverre de Trans-Atlantische boten TEUTONIC en MAJESTIC.
Gisteren arriveerde echter een stoomschip, C.W. WETMORE genaamd, met ca. 3.060 ton graan van Lake Superior alhier, waarvan de hulk slechts ca. 9 voet boven de oppervlakte van het water uitsteekt en waarop noch zeiltuig noch masten aanwezig zijn. Dit stoomschip is van zeer bijzondere constructie en wordt beschreven als een “whaleback” (walvisrug) en cigarship (sigaarvormig schip). De eerste benaming is meer toepasselijk als het schip te water ligt, terwijl de laatste beter zou kunnen worden toegepast op de gehele vorm van het vaartuig, dat 265 voet lang, 38 voet breed en 24 voet diep is. Het vaartuig heeft geen kiel; de bodem is een gebogen hellend vlak van de voor- tot de achtersteven; ballast is overbodig en waterdichte schotten zijn niet aanwezig, terwijl de gebogen zijden van de midscheeps naar de einden spits toelopen en het geheel dus de vorm krijgt van een op het eind platgedrukte torpedo. Geladen heeft het boven water uitstekende gedeelte van het schip de vorm van een walvisrug. In dit gedeelte, ongeveer 4/5 der gehele lengte van het schip, bevindt zich het ruim, waartoe door 9 luiken, die zonder hoofden, met bouten op het dek worden bevestigd, toegang wordt verkregen. Deze luiken kunnen alle te gelijk worden geopend, zodat bij het lossen of laden in alle 9 luiken te gelijk kan worden gewerkt. Voor op de boeg bevindt zich slechts een stalen koepel die de toegang dekt naar het volkslogies. De machinekamer bevindt zich zover mogelijk in het achterschip, waarop eveneens drie dier stalen koepels zijn aangebracht; in een dezer bevindt zich de schoorsteen, een ander is boven de machinekamer, terwijl de derde toegang verleent naar de kajuit en machinekamers. Boven deze koepels is een stalen dek, dat van alle zijden is ingesloten en in de ruimte daaronder zijn de officiershutten.
Het stoomschip, dat geheel van staal is gebouwd, heeft een compound condensing-machine met 2 cilinders, waarmede een vaart kan worden ontwikkeld van 9 knopen en de gehele bemanning bestaat uit 20 koppen, inclusief de kapitein, 2 loodsen en 2 machinisten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 juli. Het lichtschip SCHOUWENBANK is hier binnengesleept wegens gebroken ankerketting.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 21 juli. Het reeds vermelde schip (opm: tjalk) ZWERVER, kapt. P. Meinen, werd na vlot gekomen te zijn door Hamburger viskotters ten anker gelegd. Tegen 8 uur ging het stoomschip NORDERNEY (opm: in NRC staat stoomschip NORDDEICH) naar buiten om de ZWERVER in de Norderneyhaven te brengen, doch door stroom en wind gelukte dit niet aangezien het schip het roer verloren had. Daarop namen de viskotters het weder op sleeptouw en dreven ermede voor de wind af. Zij zullen trachten de eerste de beste haven ermede te bereiken om zo schip en lading in zekerheid te brengen.
(opm: zie PGC 230791, 280791, NRC 020891, PGC 120891, 140891 en 200891)


Datum: 26 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De klein model torpedoboot III, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is heden namiddag (opm: 25 juli) met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juli. Bij de Salvage Assoiciation is van Lloyd’s agent te Penang het telegrafische bericht ontvangen, dato 22 juli, dat er een accoord aangenomen is voor GBP 10.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 juli. De inventaris van het stoomschip SEAGULL heeft heden in veiling opgebracht NLG 510,70, terwijl het wrak werd verkocht voor NLG 20.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Onder vrij onstuimig weder had vrijdag 24 juli op de rede van Vlissingen de officiële proeftocht plaats van Hr.Ms. torpedoboot groot model NOBO. Gedurende 2 uren werd met volle kracht gevaren met de volgende uitkomsten: luchtdruk in het afgesloten stookruim 6 duim, stoomdruk in de ketel 170 lbs maximum, aantal omwentelingen der machine 50 per minuut, maximum indicateur paardenkracht 830, vaart van het schip in knopen 21,2.
Alles liep zonder stoornis tot volle tevredenheid van de ingenieur der marine, Koning, waarnemend inspecteur over de stoomvaartdienst, de ingenieur 1e kl. der marine G. Tuck, en verdere autoriteiten af. De gecontracteerde indicateur paardenkracht was 750.
De NOBO vertrok zaterdag onder eigen stoom naar Amsterdam om aan de directie van de Marine te worden afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 juli.Heden liep van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ met het beste gevolg te water het stoomschip SALAK, aangebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd, zijnde een zusterschip van het in januari j.l. te water gelopen stoomschip ARDJOENO. De laatste beletselen werden weggenomen door het 7-jarige dochtertje van de directeur der Maatschappij ‘De Schelde, waarna het schip in tegenwoordigheid van de directie en een groot aantal toeschouwers te ruim 5 ure te water liep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, mijn hartelijk geliefde echtgenoot, de heer C.G.A. von Lindern, in leven gezagvoerder ter koopvaardij, in de ouderdom van 52 jaar en 8 maanden. Zij, die de overledene van nabij gekend hebben, zullen beseffen, wat ik en mijn drie kinderen in hem verliezen.
Alblasserdam, 25 juli 1891 Wed. W. von Lindern, geb. de Haan

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden vertrok van Vlissingen onder eigen stoom naar Amsterdam om aan de directie der marine te worden afgeleverd de torpedoboot groot model NOBO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdekschip SUMATRA, onder bevel van kapt.t.zee P.G. Bruch, is heden namiddag van ’s Rijks werf te Amsterdam naar IJmuiden vertrokken met bestemming Willemsoord om daar te worden gedokt en de aan boord zijnde torpedo-inrichtingen te beproeven. Het schip zal vervolgens naar Amsterdam terugkeren ten einde aan de Rijkswerf aldaar nog enige voorzieningen te ondergaan en met spoed gereed gemaakt te worden voor de reis naar Oost-Indië.


Datum: 27 juli 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mariehamn, 14 juli. De bark ST. CHRISTOPHER, kapt. T.L. Teensma, neemt de lading over van de VESTALINDEN om deze naar de destinatie te brengen. De VESTALINDEN liep hier in oktober (opm: 1890) in ontredderde staat binnen, op reis van Sandviken naar Glückstadt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juli. Het schip KHERSONESE, kapt. A. Hemmes, welke bij Montevideo in brand is geraakt, was volgens de laatste berichten nog steeds brandende en zou waarschijnlijk geheel verloren gaan. (opm: zie o.a. PGC 210891)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Santa Catharina, 25 juni. Het Nederlandse barkschip (opm: brik) ALBATROS heeft de lading gelost en een tweede onderzoek heeft plaats gehad. Door de experts werd aanbevolen hier te repareren, waarmede dan ook reeds begonnen is. De reparatiekosten worden geschat op 2.000 Milreis (opm: zie o.a. NRC 200691).


Datum: 28 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Maatschappij ‘De Maas te Rotterdam is opgedragen de vervaardiging en levering van drie stel werktuigen en ketels voor stoomsloepen van 30 voet, welke op ’s Rijks werven te Willemsoord en Hellevoetsluis zullen worden aangebouwd. De officier-machinist 1e kl. A. Jongkees is belast met het toezicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 juli. Heden is van de werf der firma P. Boele Pz. alhier met goed gevolg te water gelaten de van staal en ijzer gebouwde schroefstoomboot RIVAL, in welke boot wordt geplaatst een compound-machine met condensatie van 18 p.k. De boot is bestemd voor de sleepdienst op de Bovenrijn en is gebouwd voor rekening van de heer H. Gutjahr te Gernsheim.
Verder ligt aan dezelfde werf ter oplevering gereed de stoomboot FIAT VOLUNTAS III, bestemd voor de sleepdienst naar de Rijn, en gebouwd voor rekening van de heer W. van Driel te Rotterdam. Deze boot is voorzien van een compoundmachine met condensatie van 60 p.k, welke, met bijbehorende stoomketel, evenals de machineriën van eerstvermelde boot, zijn vervaardigd aan de fabriek van de heren Burgerhout en Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juni. De handel te Soerabaija klaagt over gebrek aan scheepsgelegenheid, waardoor nu de consignatie van suiker, koffie en andere producten naar Europa grote vertraging ondervindt. In de boten, die nog moeten aankomen, is reeds dagen geleden laadruimte besproken, en naar zeilgelegenheid wordt sedert een paar maanden te vergeefs uitgezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 24 juli. De tjalk de ZWERVER, kapt. P Meinen, is door twee vissersvaartuigen alhier binnengebracht en bij Blexen op strand gezet (opm: zie o.a. PGC 250791).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 juli. Het tjalkschip ARENDINA MARGARETHA, schipper H. Bul, met vlas van Groningen naar Frankrijk bestemd, kwam heden alhier in de haven, daar het schip op de Wadden op het anker gelopen en lek geworden was.


Datum: 29 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Londen, 26 juli. De Hamburg-Amerikanische Packetfahrt weerspreekt de verspreide geruchten alsof zij van plan was de passagiersvrachten op haar lijnen te verminderen. De bewering, dat zij de verbannen Joden tegen verminderde vrachtprijzen vervoert, is insgelijks onwaar. Het comité tot assistentie der bannelingen betaalt de volle vracht, behalve dat dit comité de courtage geniet, die anders door agenten in het binnenland wordt genoten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Algemeen overzicht, 28 juli. Uit Dover wordt gemeld, dat in Het Kanaal de paketboot naar Oostende wegens mist in aanvaring is geweest met een Engels schip. Dit vaartuig is terstond gezonken. Men gelooft, dat de bemanning aan boord van de paketboot is opgenomen en naar Oostende gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 28 juli. Men schrijft van Terschelling, d.d. 15 dezer:
Met genoegen maken wij melding van het moedig gedrag van een onzer matrozen, Cornelis Bakker, zoon van de loodsschipper Bakker aldaar. Hij dient op de Nederlandse bark THEODORA, van Vlissingen. De bark lag te Mobile (Amerika) langszijde van een Amerikaanse schoener. Een der matrozen, een Harlinger, had 1 dezer (opm: 1 juli 1891) het ongeluk van de voorondertopzeilra op de reling van die schoener en vervolgens in zee te vallen. De ongelukkige, misschien bewusteloos, bleef geruime tijd onderwater. Onmiddellijk na zijn val was echter matroos C. Bakker hem van de verschansing nagesprongen en toen de drenkeling niet boven kwam, dook hij onder, had het geluk hem te grijpen en sleepte hem naar ’t schip, waar beiden werden opgehaald. De drenkeling kon intussen niet tot bewustzijn teruggebracht worden en overleed een paar dagen later in het hospitaal te Mobile.


Datum: 30 juli 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 29 juli. Van de werf der heren Gebroeders Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een Rijnschip, genaamd PRINZ JOACHIM, groot plm. 425 lasten, gebouwd voor de heren Wilh. Kollmann & Cie te Homberg a/d Rijn.
Daarna is de kiel gelegd voor een dito schip, groot plm. 450 lasten, voor rekening van de heer F. W. Engeln te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Alhier zijn weder aangebracht 450 blokken tin, afkomstig uit de F.H. VON LINDERN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 april. Het stoomschip VAN RIEBEECK is te Tandjong Priok tegen de kade gevaren. Bij onderzoek is gebleken, dat de voorsteven zeven voet boven water gebroken is en boegplaten zijn ingedrukt. Na de open klinknagelgaten dichtgemaakt te hebben, zal het naar Singapore vertrekken om aldaar te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 juli. Het lichtschip SCHOUWENBANK is weder op station gelegd.


Datum: 31 juli 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 juli. Het schip (opm: tjalk) AURORA, kapt. L. Smid, van Hamburg met gerst naar Rostock, heeft bij het Eider vuurschip op een drijvend voorwerp gestoten en is hedenmorgen zwaar lek alhier binnengelopen. Het is nagezien en moet lossen. (opm: zie PGC 030991)


Datum: 01 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 31 juli. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip THORBECKE IV bevracht om een lading kolen te Cardiff in te nemen voor Macassar, in plaats der lading van het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIA, dat lek te Kaapstad binnenliep, en waarvan de naar Macassar bestemde lading werd verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 augustus. De Straits Times meldt, dat volgens het oordeel van de bevoegde autoriteit te Singapore de gezagvoerder van het bij Oleh-leh (opm: Banda Aceh) gestrande Engelse schip FALLS OF EARN niet met beleid heeft gehandeld door zich vóór de ramp niet voldoende op de hoogte te stellen van de plaats waar hij zich bevond. Hij werd deswege berispt, doch kreeg zijn diploma terug.


Datum: 02 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 augustus. Woensdag j.l. is van de werf der firma P. Boele Pz. alhier, met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip LEOPOLD MARIANNE I. Het schip heeft bij een diepgang van 2,30 m. een laadvermogen van ongeveer 660 last, is gedeeltelijk van staal en ijzer, en gebouwd voor rekening van de heer Leopold Zenz te Rotterdam.
Aan dezelfde werf ligt een dergelijk Rijnschip gereed, groot 460 last, hetwelk is genaamd ANNA CATHARINA, en gebouwd voor rekening van de heer H. Bütefür te Mülheim a/d Rijn.
Verder is aldaar in aanbouw voor rekening van de heer H. Derksen te Dordrecht, een schroefstoomboot, welke hoofdzakelijk bestemd is voor de sleepdienst naar de Rijn; zij wordt, met het doel om als ijsbreker dienst te kunnen doen, van zware constructie en voorzien van een ijsploeg. In deze boot wordt een machine geplaatst van 60 pk. systeem triple expansion, welke machinerieën compleet met de twee stoomketels worden vervaardigd aan de fabriek van de heer H.J. Koopman, te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 30 juli. Van het vroeger vermelde tjalkschip ZWERVER, bij Blexen op strand gezet, is een gedeelte der lading door vissers hier aangebracht en in het kanaal gelost. De berging wordt voortgezet. (opm: zie o.a. PGC 250791).


Datum: 03 augustus 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 1 augustus. De rijkscommissie tot het examineren van machinisten aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen hield van 28 – 31 juli zitting in het Loge-gebouw te Rotterdam. Aangemeld hadden zich 10 kandidaten. Het diploma B is uitgereikt aan de heren H.G. van der Toorn, W. Sauer en J.J. Bokelmann, en het diploma A aan de heren P.J. Monté, D. Geuzenbroek, F. de Graaft, G.G. Flinterman, H.B.L. Moss en C.J. Caspers; terwijl één kandidaat voor het diploma A afgewezen is.


Datum: 04 augustus 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris P. Noordhoff te Grouw zal op maandag 10 augustus, ’s morgens 10 uur, op de werf van Zwat te Grouw, publiek verkopen, enige timmergereedschappen, als: vijzel met trekvijzel, zware en lichte kettingen, kraanzaag, zagen, koevoeten, beitels, schaven enz; voorts een hoeveelheid nieuwe spijkers en andere ijzerwaren en ook enige stokken; alles ’s morgens vooraf te bezichtigen.


Datum: 05 augustus 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 4 augustus. Bij Terschelling vonden vissers een bark (opm: Noorse ATLAS, zie NRC 050891 en latere berichten) in zinkende staat. De sleepboot is derwaarts getrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 4 augustus. Achter de Gronden is drijvende de verlaten bark ATLAS van Fredrikstad in ballast. Het schip is tot de tussendeksbalken vol water. Een sleepboot is ter assistentie er bij.
Terschelling, 4 augustus. Door de sleepboot ADSISTENT is de verlaten Noorse bark ATLAS uit Fredrikstad aangetroffen en hier binnengebracht (opm: zie LC 050891).
Christiansand, 1 augustus. De equipage van het verlaten Noorse barkschip ATLAS, van Dieppe naar Söderhamn bestemd, is door de stoomtrawler WITHEM alhier aangebracht.


Datum: 06 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d Lek, 5 augustus. Heden werd met goed gevolg te water gelaten, van de werf der heren J. & K. Smit alhier, de van staal gebouwde salon-raderstoomboot CULEMBORG, bestemd voor de dienst tussen Rotterdam en Kuilenburg. De afmetingen dezer boot zijn: lengte 56,00 m, breedte 6,50 m, holte 2,70 m; zij is voorzien van een promenadedek boven de salons met een oppervlakte van ± 240 m², waarop het stoomstuurwerk is geplaatst. De compound-machine van 325 ind. paardenkracht, wordt vervaardigd bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dagvaarding, 30 juli 1891. Hendrik Sinning, koksmaat, gedomiliceerd te Groningen doch thans afwezig. Aangezien gedaagde koksmaat op het schoenerschip WOLDINA CHRISTINA (opm: WILDINA CHRISTINA), kapt. G.J. Kramer, welk schip door de firma Rannenborg & Kring te Groningen met haver naar het Bristolkanaal afgeladen is volgens conossement van de 21e februari 1888, op die reis schipbreuk heeft geleden en waarschijnlijk met man en muis is vergaan, zijnde sedert dat tijdstip geen bericht meer van ingekomen. (opm: zie ook PGC 100588)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 augustus. De Noorse bark, hiervan het volk verlaten, binnengesleept, is de ATLAS, kapitein C. Nielson, met een lading cement van Frederikstad. Alle papieren aan boord ontbreken. Men denkt, dat de equipage op een ander schip is overgegaan.


Datum: 08 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 4 augustus. Kapt. Bakker, gezagvoerder van het stoomschip CELEBES, van Java alhier aangekomen, werd beboet met GBP 5 wegens het aan boord hebben van 26 Engelse ponden buskruit in het Waterloodok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar Hessel M. Lels, te Rotterdam, zal aldaar op 11 augustus a.s, des middags ten 12 uur precies, in het gebouw Pro Patria, Scheepmakershaven No. 29, publiek verkopen: het Nederlands schoenerbrikschip CATHARINA SUSANNA, 212 reg. tonnen, in 1889 nieuw gekoperd, geclassificeerd bij Veritas 5/6 A.1.1. tot augustus 1892.
Het schip is thans liggende in de Zalmhaven aan de werf van de heren Gebr. Kortlandt en aldaar te zien. Nadere informaties verstrekt de makelaar bovengenoemd.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 09 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schoenerbrikschip CATHARINA SUSANNA, groot 212 registerton, gebouwd in 1868, thans liggende aan de Zalmhaven te Rotterdam, is uit de hand verkocht aan de kapt. J.C. Forma te Groningen voor NLG 4.500.


Datum: 10 augustus 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een sterk en goed onderhouden schip, 22 ton, geschikt binnen of buiten te varen. Te bevragen bij W. Braaksma en Douwe Visser te Moddergat en Jakoba Visser te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee schepen te koop: één groot 20 ton met inventaris, en een scheepshol groot 16 ton, bij de weduwe A.L. Hoekstra te Rohel.


Datum: 11 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 augustus. Het Nederlandse barkschip KERSBERGEN werd bevracht voor 20 à 22 dollarcents per kist petroleum, alhier te laden voor Nederlands-Indië.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 7 augustus. Heden werd aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ de kiel gelegd voor een stalen raderboot ten dienste van de Zeeuwsche Spoorboot Maatschappij te Middelburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 augustus. De Noorse bark ATLAS, met overgewerkte lading in zee verlaten gevonden, is thans leeggepompt en recht gewerkt en ligt in de haven van Terschelling (opm: volgens PGC 130891 ogenschijnlijk zonder lek te zijn). Het schijnt dat voorbijvarende schepen alles hebben medegenomen, wat er maar te krijgen viel, want van het gehele schip is alles van ’t dek en uit de kajuiten verdwenen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 9 augustus. Gisteren namiddag is op de Zuiderzee, zuid ten westen van onze haven, op circa ¾ uur uit de wal, gezonken het Tjalkschip ZOO GOD WIL, schipper J. van Putte, gedomicilieerd te Groningen. Het vaartuig was geladen met waalsteen en bestemd naar Papendrecht (Oost Friesland) (opm: hier wordt Papenburg in Oost Friesland bedoeld) . De opvarenden zijn, van alles ontbloot, gered en hier geland. Schip en lading kunnen als verloren worden beschouwd.
(opm: waarschijnlijk was de scheepsnaam NIETS ZONDER GODS ZEGEN, de naam van de schipper J.P. van der Putten, zie LC 230991; zie voor overige variaties LC 150891 en LC 140991)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verslag van de toestand der Provincie Friesland over 1890.
Het interprovinciaal scheepvaart verkeer was geringer dan in 1889. Door de sluizen te Harlingen, Stavoren, Lemmer en Schoterzijl en de brug te Stroobos toch voeren onderscheidenlijk slechts 9.877, 3.384, 9.634, 516 en 12.690 schepen, tegen 11.424, 3.923, 9.674, 542 en 14.041 in 1889. Alleen door de zeesluis de Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum) was het verkeer enigszins groter, n.l. 79 zee- en 1.247 binnenschepen, tegen 58 zee- en 1.224 binnenschepen in 1889. Deze vermeerdering kwam echter alleen ten goede aan het traject Nieuwezijlen – Dokkum – Leeuwarden, daar tussen Leeuwarden – Harlingen het verkeer weder geringer was. Evenals in vorige jaren werd in de zomer door de schipperij veel gebruik gemaakt van de gelegenheid om door de gaten in de Amelanderdam te varen.


Datum: 12 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 augustus. Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer vervaardigde Rijnzeilschip ICHTUS, groot 175 last gebouwd voor rekening van de heren Dönzelmann & Co te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 11 augustus. Gisteren namiddag is van de scheepswerf van de heer A. Vuijk alhier, met goed gevolg te water gelaten het stalen klipperschip MARIA, groot 500 last, gebouwd voor rekening van de heer Wm. Klusmann te Mülheim a/d Ruhr; terstond daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig voor rekening van de heer G. Höhr van Kerstein (opm: CATHARINA), te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 11 augustus. Heden werd van de scheepswerf van de heer A. Vuijk alhier, met goed gevolg te water gelaten, het stalen Rijnschip ANNA, groot 350 last, gebouwd voor rekening van de heer Wm. Thiebes te Beuel, bij Bonn.
Terstond daarna werden de kielen gelegd van 2 schepen (opm: MATTHIAS STINNES 32 resp. 33), elk 309 last, groot elk 300 last, voor rekening van de heer M. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot groot model IDJEN, commandant luit.t.zee Baron Mulert, had gisteren bij gelegenheid der schietproeven het ongeluk een torpedo te verliezen, die tot op heden niet is teruggevonden. De stoom-kanonneerboot DOG werd uitgezonden om de IDJEN te helpen zoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naamloze Vennootschap Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen in liquidatie, gevestigd te Amsterdam.
Aan heren aandeelhouders in bovengenoemde naamloze vennootschap wordt bekend gemaakt, dat overeenkomstig onze circulaire van november Aº.Pº (opm: anno passato, verleden jaar), 65% van het bedrag der préferente en 50% van dat der gewone aandelen in actions de jouissance (opm: vruchtgebruik) te hunner beschikking is gesteld bij de Kas-Vereeniging alhier.
Tegen overgave der aandelen zijn de 18e en 19e augustus e.k. van des morgens 10 tot 1 uur die actions de jouissance of zo nodig restantbewijzen bij gezegde instelling te bekomen.
Amsterdam, 11 augustus, 1891. De liquidateuren,
F.H. Hudig, J.D. van der Made

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 8 augustus. Het wrak van de bij Blexen op het strand gezette tjalkschip ZWERVER, kapt. P. Meinen, zal de 10e dezer publiek worden verkocht. (opm: zie o.a. PGC 250791 en 140891).


Datum: 13 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 22 juli. Het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIA, kapt. Hidde, van Cardiff naar Batavia, hier de 18e mei lek binnengelopen, heeft de gehele, uit kolen bestaande, lading hier verkocht en is de 19e juli, na volbrachte reparatie, in ballast naar Savannah vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 12 augustus.. Van bevoegde zijde wordt het getal der passagier- stoomschepen in de maand augustus die van Europese havens naar New-York vertrekken als 77 opgegeven en 76 stoomschepen van Noord-Amerikaanse havens naar Europa.
Onder de 77 uitgaande stoomschepen bevinden zich 34 snelvarende van de eerste rang, waarvan 13 van de Nord Deutsche Lloyd.
Ook onder de van Amerika varende stoomschepen in de maand augustus staan de snelvarende boten de Nord Deutsche Lloyd in getal bovenaan. Daarbij moet nog gevoegd worden dat de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij in de laatste tijd een geregelde dienst heeft tussen Rotterdam en Baltimore.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 4 augustus. Het stoomschip VILLE D’ANVERS is hier binnengesleept met defecte machine.


Datum: 14 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 13 augustus. Een ijzeren Rijnschip, genaamd CORNELIE MARIE, groot 440 last, en gebouwd voor rekening van de heer P. Schoenmakers te Dussen, is heden met goed gevolg van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen en Zonen te water gelaten, waarna de kiel gelegd werd voor een dergelijk schip (opm: LOUIS, L. Jolgraf), groot 330 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 augustus. Volgens hier ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE VII bevracht van Singapore naar Londen tegen GBP 1.900, optie het Kanaal voor orders GBP 2.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 augustus. Heden passeerde van zee naar Dordrecht het Engelse stoomschip TEXAN, van Newport News. Dit vaartuig, metende 3600 ton met een diepgang van 21½ voet of bijna 65 dm, bereikte in één getijde met ongebroken lading zijn bestemming. Het feit is een vernieuwd bewijs voor de uitnemende toestand, waarin de waterweg uit zee naar Dordrecht zich bevindt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 11 augustus. De verkoop op order van het Strandamt alhier van 1.683 zakken roggemeel, geborgen uit het bij Blexen op het strand gezette Nederlandse schip ZWERVER, heeft heden plaatsgevonden en er werden buitengewoon hoge prijzen besteed. Voor de zwaar beschadigde zakken werd van 5 tot 7 Mark en voor de lichtbeschadigde en gezonde 10 tot 10½ Mark bedongen. (opm: zie o.a. PGC 250791)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een in beste staat zijnd roefschip, groot 18 ton. Te bevragen en te bezichtigen bij W. Dijk te Dokkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een grote vuren Schouw met tuig, zeer geschikt voor een koemelker om gras te halen; voorts een 3 á 4 tons Praam. Ook genegen te ruilen. Te bevragen bureau dezer courant.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 13 augustus. Het te Vlissingen thuis behorende Nederlandse barkschip JEAN BAPTISTE, kapt. Visser, arriveerde gisteren te Havre komende van Pensacola.


Datum: 15 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders is verslag uitgebracht omtrent de liquidatie der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.
Ingevolge besluit der algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei 1890 werd de liquidatie voortgezet en werden met de zich voordoende gegadigden onderhandelingen ter overname aangeknoopt, doch deze dreigden tot geen gewenst einde te zullen komen. De surséance werd bij arrest van de Hoge Raad verlengd.
Dat dit geen tijdperk van stilte is geweest, kan blijken uit de opsomming der voornaamste afgeleverde orders als uit de bedragen, op werken en contracten genoten, welke sedert de 1e januari 1890 de NLG 2.500.000 overtreffen. Zij stelden ons in staat de concurrente crediteuren 36 pct. over hun vorderingen uit te keren en zullen nog een tweede extra uitkering toelaten.
Uitgenomen de twee grote marine-orders, die in onvoltooide staat werden overgegeven, waren de voornaamste afgeleverde werken: een rader-stoomschip voor de veerdienst Enkhuizen-Stavoren, een compound-machine voor een stoom-meelfabriek, twee stel machines en ketels voor torpedoboten groot model, drie stoomschepen der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, een pantserdek-korvet, en diverse andere werken. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Liverpool, 13 augustus. Het stoomschip CITY OF NEW YORK vertrok van New York naar Liverpool op 5 augustus en arriveerde na een reis van 6 dagen en 51 minuten. Wijl het dik en mistig was te Queenstown, heeft het die haven niet aangedaan maar is direct naar Liverpool doorgevaren. Dit is de snelste reis oostwaarts dit jaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nes op Ameland, 12 augustus. Bij het bericht, betreffende het redden van schipper Van der Putte en opvarenden, is nog vergeten de namen te noemen van de schipper en zijn knecht, die het geluk hadden bovengenoemde van een anders wisse dood te redden. Die namen zijn Andries Metz en Jan Wagenaar van hier, die halverwege Lemmer en Urk de zinkende tjalk ontmoetten, dadelijk alle pogingen in ’t werk stelden de in nood verkerende op hun eigen schip over te nemen, en gelukkig deze pogingen, ondanks hol staande zee, met goede uitslag bekroond zagen. Op het verzoek van de geredde schipper keerde Metz nu ook nog terug op zijn reis en bracht de schipbreukelingen behouden te Lemmer aan. De edelmoedige handelwijze van schipper Metz en zijn knecht verdient zeker wel openlijk te worden vermeld. (opm: zie o.a. LC 110891)


Datum: 17 augustus 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een grote zeilboot met tuig, alles pas nieuw gemaakt, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 18 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot groot model ETNA, commandant luit.t.zee 1e klasse H.J.F. Michelhoff, zal in het droge dok te Hellevoetsluis worden opgenomen tot herstel van belopen schade bij het aan de grond varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Arnhem, 17 augustus. Heden werd met goed gevolg van de werf van de stoomsleephelling alhier te water gelaten het ijzeren klipperschip genaamd DE JONGE NICOLAAS, bestemd voor de Rijnvaart en gebouwd voor rekening van de heer J.T. Sueringh te Huissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 15 augustus. Van de werf van de Gebroeders J. en G. Verstockt is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalkschip, groot 112 ton, voor de heer J. Wever te Leeuwarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Het fraaie van staal gebouwde schroefstoomschip DUBBELDAM, gebouwd door de scheepsbouwmeesters Bonn en Mees te Katendrecht voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, ligt thans geheel gereed op Fijenoord aan de Prins Hendrikkade bij het Poortgebouw. Het is lang 341, breed 40 en 25 Engelse voeten en 10 duim hol en ongeveer 3.500 ton groot. De machine van 2.500 paardenkracht van het triple compound systeem werd benevens de stalen stoomketels die hydraulisch geklonken zijn, vervaardigd aan het etablissement van de Nederlandsche Stoombootrederij te Fijenoord. Het schip heeft drie dekken; het bovendek is van staal met teak bedekt; de beide andere dekken zijn van pitch pine, het is met twee masten als schoenerbrik getuigd en alle zware werkzaamheden, zoals lichten van ankers, laden en lossen en sturen, geschiedt met stoom. In de grote salon zijn uitstekende en weelderig ingerichte gelegenheden voor vijftig eerste klasse passagiers, die reeds alle zijn besproken en voor 440 tussendeks-passagiers, waarvoor de inrichtingen geheel naar de eisen des tijds en zeer geriefelijk zijn. Aan ventilatie is bijzondere zorg besteed; er loopt een kunstmatige inrichting voor luchtverversing door alle delen van het schip. De verlichting is elektrisch en door de heren Van Rietschoten en Houwens geïnstalleerd en voldoet uitstekend. Het stoomschip DUBBELDAM is geheel ingericht als het door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij aan het etablissement op Fijenoord vervaardigde stoomschip DIDAM, waarvan wij reeds in ons nommer van 16 mei laatstleden een zeer uitvoerige beschrijving gaven. Om niet in herhaling te vervallen zullen wij ons daarvan onthouden. Wij kunnen er alleen dit bijvoegen, dat het ss. DUBBELDAM in genen dele voor het s.s. DIDAM, wat keurigheid van bewerking en soliditeit betreft, behoeft onder te doen en dat het prachtige beschotwerk van de fijnste houtsoorten, vervaardigd aan het etablissement van de heren Bonn en Mees, in het kostbare salon en andere delen van het schip en de keurige dames- en rooksalons, ingericht door de heren H.P. Mutters & Zn te 's Gravenhage, met de fijnste werken van dien aard uit het buitenland kunnen wedijveren. Het geheel vormt een waardig product van de Nederlandse nijverheid en is een belangrijke aanwinst voor de stoomvloot van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. Het stoomschip dat in de hoogste klasse van Veritas met de ster, Lloyd’s en Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren is opgenomen, zal donderdag aanstaande onder bevel van de in de vaart op Amerika gunstig bekende gezagvoerder de heer A. Potjer naar Amsterdam vertrekken, om daar passagiers en goederen in te nemen naar New York, werwaarts het de 26e augustus zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 17 augustus. Eergisteren werd alhier met goed gevolg van de werf van de Gebroeders Jonker te water gelaten de ijzeren sleepkaan MARIE, voor rekening van de heer Carl Lechner jr. te Duisburg.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 augustus. Vanwege de Admiraliteit te Londen werd in een brief aan de Australian Association for the Advance of Science kennis gegeven, naar aanleiding van het besluit door boven genoemd lichaam genomen, om de zee, gelegen tussen Nieuw Zeeland en de eilanden ten Noord-westen van Nieuw Zeeland aan de ene zijde, en Australië en Tasmanië aan de andere zijde, voortaan Tasman Zee te zullen noemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Volgens bij de Scheepvaart-Maatschappij Zuid-Holland ontvangen telegram is het barkschip MELATI, kapt. Van den Bos, heden te North Shields aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 augustus. Een uitmuntend voorbeeld van machinistenbekwaamheid werd in de Engineer beschreven, in verband met de tijdelijke reparatie van de as van het aan de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij toebehorende stoomschip VEENDAM, op een reis van Rotterdam naar New York.
Het ongeluk, dat op 15 mei in het midden van de oceaan plaats had, bestond in het breken van de tunnelas, het vernielen van een van de metalen (opm: lagers) en het beschadigen van het collarblok (opm: kraagblok, waar de voortstuwende kracht van de schroef op het schip wordt overgebracht). De breuk in de as was 21 Engelse duim lang. De as is 16½ Engelse duim in de middellijn, 22½ voet lang en weegt ongeveer 10 ton. Toen de breuk plaats had, bleef het gedeelte as tussen de breuk en de stoommachine doordraaien en werkte als een spie het achterste gedeelte van de as terug, waardoor een kussenblok en twee koppelingen braken en het collarblok beschadigd werd. De as werd opgestut, de gebroken bouten van de koppelingen werden herplaatst en een toestel, bekend als Thompsons koppeling, voor zulke gevallen in het ruim van het schip medegevoerd, werd aangebracht. Dit toestel bestaat uit een soort buis uit drie delen, in het midden met een verwijding om ook de gewone flenskoppeling in te kunnen sluiten. Deze delen zijn voorzien van flenzen met boutgaten en worden met zware bouten om de as geklemd. De moeilijkheid om dit werk uit te voeren zal begrepen worden, wanneer men bedenkt, dat in de tunnel slechts ruimte voor vier man was om te werken. Drie dagen had men nodig om de verbinding samen te stellen. De machine werd daarna zacht aan in beweging gebracht, maar na zeven uren stomen, brak door het zwiepen van de as de punt af, acht van de koppelbouten sloegen eruit en de koppeling scheurde. De machine werd wederom gestopt en het verbindingswerk van de gebroken as samengehaald en versterkt met zware kettingen en staaldraad. De kettingen en het staaldraad werden rond de koppelingen gewikkeld en zo stijf mogelijk aangezet. Houten keggen werden tussen de ketting en de koppelingen gedreven en oefenen druk op de koppeling uit, welke voldoende was om de nodige wrijving te verkrijgen, ten einde de schroef te doen draaien. Met de as aldus hersteld, zette het stoomschip de reis onder verminderde vaart voort naar New York, alwaar het op 27 juni behouden aankwam.
De eigenlijke oorzaak van de breuk in de as kan, alvorens die ter reparatie uitgenomen is, niet vastgesteld worden. De schroef kan in aanraking gekomen zijn met een onder water drijvend voorwerp; ook kan er een scheur in de as geweest zijn. Hoe dit ook zij, aan kapt. Roggeveen en aan de eerste machinist E.H.G. Savonaye is alle eer verschuldigd voor het behouden binnenbrengen van het stoomschip VEENDAM in de haven van bestemming. Met minder ervaren machinisten had het schip verloren kunnen worden.


Datum: 19 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 15 augustus. De schoener JOSEFINE, van Tonsberg naar Boness met mijnstutten is 13 augustus ongeveer vijf mijlen WZW van May eiland met een onbekende Nederlandse (Dutch) schoener in aanvaring geweest, waardoor beide schepen schade geleden hebben. De JOSEFINE liep te Granton binnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 augustus. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ALIDA, kapt. H.E. Nagel, van Fernambuck (opm: Recife) naar Macao, is te Natal binnengelopen. De oorzaak is nog onbekend. (opm: zie PGC 080991 en 221091)

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Advertentie. Ter voldoening aan art. 38 van het Wetboek van Koophandel wordt bekend gemaakt, het bestaan van de te Vlissingen gevestigde Naamloze Vennootschap ‘Zeeuwsche Stoomvaartmaatschappij’, opgericht blijkens acte, de 30e april 1891 ten overstaan van de ondergetekende notaris, residerende aldaar, verleden, op de ontwerpen, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 juni 1891, No. 63 en van welke acte en Koninklijk Besluit afschriften zijn geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van de 18e augustus 1891 no. 192.
J.A. de Wolff


Datum: 20 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 augustus. De Shaw, Savill & Albion Co te Londen heeft de gezagvoerders harer stoomschepen order gegeven om van Nieuw Zeeland tot Kaap Hoorn de Noordelijke route te nemen, ten einde het koude weder te vermijden en de reis behagelijker te maken voor de passagiers. Het stoomschip DORIC heeft voor de eerste maal die route gevolgd en heeft wel is waar een dag langer reis gemaakt dan gewoonlijk, doch was het weder veel beter en werd in het geheel geen ijs aangetroffen, zodat de passagiers met deze verandering zeer waren ingenomen. Het weder was voortdurend zeer schoon en, hoewel het niet zeker is, dat men ook op de Noordelijke route geen ijs zal zien, zo is de kans toch zeer gering.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 15 augustus. Door het Seeamt alhier werd heden een onderzoek ingesteld betreffende het stranden en later binnenbrengen van het tjalkschip ZWERVER, kapt. P. Meinen.
Gemeld vaartuig, dat voor 5.800 Mark bij verschillende assurantiemaatschappijen verzekerd was, vertrok van Hamburg naar Zaandam met 1.700 zakken roggemeel, en geraakte door stormweder op 19 juli op het strand, en begon zwaar te stoten, waardoor het lek werd en grotendeels vol water liep. Door de reddingboot van Norderney werden de schipbreukelingen van boord gehaald. Het schip kwam later vanzelf weder vlot en werd toen de Weser binnengesleept, waar het bij Blexen op het strand werd gezet (opm: zie o.a. PGC 250791).
Het oordeel van het Seeamt was, dat gezagvoerder noch equipage schuld hadden aan de zeeramp, die veroorzaakt werd door het plotseling veranderen van de wind en verleiding van de stroom en dat het verlaten van het gestrand schip in alle delen gerechtvaardigd was.


Datum: 21 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de uitnodiging tot het bijwonen van de proeftocht van het bij de heren Bonn & Mees te Katendrecht voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij van staal gebouwde stoomschip DUBBELDAM, kapt. A. Potjer, van Rotterdam naar Amsterdam via IJmuiden, hadden vele genodigden en belanghebbenden gevolg gegeven. Dewijl het stoomschip SPAARNDAM des nachts van New York was binnengekomen en de plaats nodig had waar de DUBBELDAM lag, verhaalde deze naar boei no. 19 vóór het droge dok. Een stoombootje lag echter aan de Stieltjeskade gereed om de genodigden onder welke vele dames, naar het gereed liggende stoomschip te vervoeren, dat te 8 uur 40 minuten van de stad vertrok. Het weer was prachtig en de wind zuid-westelijk met matige koelte. In het fraaie salon stond een keurig ontbijt gereed, waaraan door de genodigden alle eer werd bewezen. Te 9 uur werd Schiedam, te 9 uur 12 minuten Vlaardingen en te 9 uur 35 minuten Maassluis gepasseerd. De seinpaal van de Nieuwe Waterweg gaf te 10 uur ongeveer laagtij 79 decimeter aan, wel een bewijs van de voortreffelijke staat van de Nieuwe Waterweg. De gas-ton, de buitenste ton van het zeegat, werd te 10 uur 15 minuten gepasseerd en men zag het vuurschip MAAS in het noordwest ten west. De koers werd toen noordoost, half oost per miswijzend kompas gesteld langs de kust. De loodskotter no. 12 en de loodsafhaalder no. 8, die het kruisende hielden voorgaats, werden op enige afstand gepasseerd. De zee was voortdurend zeer kalm, met nu en dan enige lichte regenbuien. Te 10 uur 40 werd de toren van Den Haag in het oosten per kompas gepeild en te 11 uur het Kurhaus van Scheveningen in het oost-zuid-oost, dat op ongeveer zeven vadem water werd gepasseerd. Er werd van boord met de stoomfluit geblazen, wat zeker aan het strand door de talrijke aanwezigen kon worden gehoord. Het zag er daar recht gezellig uit. Achtereenvolgens werden Katwijk en Noordwijk gepasseerd en te 11 uur 50 kwamen de vuurtorens van IJmuiden in het gezicht. Te 12 uur 45 werd een vaart van 15 mijl gelogd. De machine werkte zacht en gemakkelijk met 72 slagen in de minuut en het luchtledige in de condensor was 27 Engelse duim. De vuurtorens van IJmuiden waren te 12 uur 55 in het zuid-oost ten oost half oost en de DUBBELDAM voer dicht bij de hoofden langs. De signaalvlaggen met de scheepsnaam werden daar gehesen en voor de pieren rond gestoomd, om het stoomschip op alle wijzen te beproeven. Men bevond dat het in alle delen voldeed. Te 1 uur 25 voer de DUBBELDAM de hoofden van de haven van IJmuiden binnen, waar het stoomschip werd vastgemaakt en volmaakt dicht werd bevonden. Een keurig aangerichte lunch, waaraan de genodigden alle eer bewezen en waar het aan de gebruikelijke toosten niet ontbrak, besloot deze genoeglijke tocht. Aan boord bevonden zich de directeuren van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, de heren Wierdsma en Reuchlin, de bouwmeesters van de boot de heren Bonn en Mees en de heer David Croll, directeur van de Nederlandse Stoomboot-Maatschappij, de vervaardiger van de machine, benevens de hoofden van de verschillende afdelingen van hun etablissementen; alsmede de experts van de verschillende verenigingen, waarin het schip is opgenomen. De bouwmeesters van het schip en machine hebben op deze proeftocht getoond een degelijk werk te hebben verricht en voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij een flink stoomschip te hebben gebouwd, waarmee zij eer kunnen inleggen en dat, zo wij hopen, tot voordeel van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij de reizen zal volbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip KATHARINA LUISE, groot ongeveer 435 last, gebouwd voor de heren Witthaus & Teyung te Mülheim a/d Ruhr, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 425 last voor de heer Math. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 20 augustus. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk werden heden met goed gevolg te water gelaten een stalen zeilaak, groot 80 last, gebouwd voor rekening van de heer G. Maïs te Willebroek en een ijzeren boeieraak, groot 35 ton, gebouwd voor rekening van de heer G. Breur te Giesendam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijn-zeilschip, groot 120 last, te bouwen voor rekening van de heer L. Fontse te Bergen op Zoom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 15 augustus. Heden werd van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, met het beste gevolg te water gelaten het stalen salonraderstoomschip WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN, gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Stoombootrederij te Rotterdam en bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen tussen Rotterdam en Mannheim. Het schip is 71 meter lang, 7,50 meter breed en 3,05 meter hol. Het is geheel van staal gebouwd. De inrichting is gelijk aan die van de halfsalonraderboot WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN. De machine en ketels worden vervaardigd door de firma Diepeveen, Lels en Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Er zijn weder 486 blokken tin uit het schip F.H. VON LINDERN aangebracht, terwijl gisteren weder 12 blokken werden geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Montevideo, 22 juli. Het schip KHERSONESE, kapt. A. Hemmes, dat tengevolge van brand, die aan boord heeft gewoed, door de bemanning moest worden verlaten, is op de buitenrede gezonken. Men tracht zoveel mogelijk te bergen, maar door het ongunstige weder kan er weinig worden uitgevoerd. (opm: zie PGC 220791, 240791, 270791 en NRC 290891)


Datum: 22 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De instructie-brikken CASTOR en POLLUX worden op 1 september a.s. buiten dienst gesteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 20 augustus. De personen, die gisteren, niet ver van hier, op zo noodlottige wijze het leven verloren, zijn: Hendrik Roelofs Schurink, 45 jaar, schipper, geboren te Zwartsluis: Jentje Schurink, 16 jaar; Roelofje Schurink, 12 jaar, beiden dochters van eerstgenoemde, en Berend Hendriks Koelink, 24 jaar, schippersknecht, wonende te Hoogeveen. Omtrent dit vreselijk ongeluk kan nog het volgende worden medegedeeld:
Gisteren middag lagen aan het einde van de Lemsterrijn (opm: de Lemster Rhijn), bij de ingang van het Tjeukemeer, o.m. vier met turf geladen praamschepen, welke door tegenwind verhinderd waren naar Lemmer op te varen. Door de opvarenden werd besloten de schepen één voor één naar hier te trekken en daartoe elkander de behulpzame hand te bieden. Toen twee dier vaartuigen tot dicht bij onze plaats waren genaderd, keerde men naar de beide achtergeblevene terug, om ook deze ter bestemde plaatse te brengen. Door elf personen, groot en klein, werd daartoe plaats genomen in een der scheepsboten. Terwijl reeds een aanzienlijke afstand was afgelegd, schepte, naar men zegt tengevolge de speelsheid van het 13-jarig zoontje van schipper Schurink, het scheepje water, hetwelk onmiddellijk, door zijn reeds te zware last, begon te zinken. Al de inzittenden geraakten te water, met het noodlottig gevolg, dat slechts zeven hunner zich wisten te redden of gered konden worden. Van een dezer laatste is de toestand nog niet zeer gunstig. Deze zo treurige gebeurtenis verwekt hier algemene deelneming.


Datum: 23 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschepen 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, onder kapt.t.zee H. Quispel, VAN GALEN onder kapt.t.zee P.C. Pabst, en JOHAN WILLEM FRISO onder kapt.t.zee K.A. Stakman Bosse, zullen, naar wij vernemen, de 10e oktober gezamenlijk naar Rio-Janeiro vertrekken, van waar beide eerstgenoemde schepen de reis zullen voortzetten naar Oost-Indië, terwijl de JOHAN WILLEM FRISO weder een kruistocht van een jaar zal maken, waarbij o.a. enige havens van Japan en China zullen worden aangedaan. Deze schepen worden thans te Willemsoord voor de a.s. reis in gereedheid gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Raamsdonk, 20 augustus. Gisteren zijn te Raamsdonkveer van de scheepstimmermanswerf van D.P. van Suylekom & Zoon te water gelaten twee ijzeren vaartuigen en daarna onmiddellijk de kielen gelegd voor een jacht, groot 40 last en voor een boeier-aak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 21 augustus. Van de werf van de Gebroeders Boot, is met goed gevolg te water gelaten het klipperschip, genaamd JOHANNA HERMINA, groot 165 lasten, voor rekening van de heer G. Leenders te Millingen. Daarna is te water gelaten het lichterschip, genaamd NOOIT GEDACHT, groot 100 lasten, voor rekening van de heer J.Kreft te Rotterdam.
Gisteren is te water gelaten het van staal gebouwde klipperschip groot 120 lasten, genaamd HENRI MATHEU, voor rekening van de heer D. Muison te Rotterdam en heden is te water gelaten het Rijnschip genaamd LOISE, groot 220 lasten, voor rekening van de heer Max Geene; terwijl de kielen zijn gelegd van een stalen zeilschip voor rekening van de firma Dros en Gebroeders Tieleman te Leiden en van een dergelijk schip voor rekening van de heer C. van Zuilen te Katwijk.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 augustus. Gistermiddag kwam alhier aan, binnendoor gesleept per stoomschip ZEELAND, Hr.Ms. torpedoboot No. III, gebouwd op de Marinewerf te Amsterdam, om aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ ketel en machine in te nemen.


Datum: 24 augustus 1891


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 augustus. In de Javasche Courant wordt door de bestuurders der N.V. Stoomvaart-Maatschappij Deli bekend gemaakt, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies heeft ondergaan van 50%.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 22 augustus. Omtrent de inbeslagname door de Nederlandse overheid te Curaçao van een lading oorlogsbehoeften, bestemd voor de opstandelingen op Haïti, wordt nader het volgende gemeld: Was Curaçao in vroegere tijden steeds het toevluchtsoord der staatkundige ballingen uit de kleine republieken van Midden- en Zuid-Amerika en werden daar gewoonlijk de omwentelingsplannen beraamd, ook de middelen tot uitvoering dier plannen werden in de Nederlandse kolonie gezocht. Geweren, buskruit, enz. werden er in grote hoeveelheden aangevoerd en, met het oog op de risico’s, tot flinke prijzen van de hand gezet, onverschillig wie als koper aantrad. De Nederlandse regering liep daardoor echter herhaaldelijk kans, in moeilijkheden te geraken en tenslotte werd dan ook de handel in oorlogsbehoeften verboden. Enige duizenden geweren, bij handelaars in voorraad, werden onder bewaring gesteld der militaire overheid, die ook belast werd met de bewaring van en het toezicht op de grote hoeveelheden dynamiet en buskruit, voor industriële doeleinden nodig. De openbare handel in krijgstuig hield daardoor op, maar slechts om plaats te maken voor de veel gevaarlijker sluikhandel, ook al werd het bestaan daarvan verbloemd. Het schijnt echter dat de Nederlandse Consul-Generaal te New York een waarschuwing heeft ontvangen, althans vestigde de aandacht der overheid te Curaçao op het daar telkens van New York aankomende driemast schoenerschip CURAÇAO. Toen dit vaartuig nu in het laatst der vorige maand weder in de haven der hoofdstad het anker liet vallen, werd de lading aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, tot grote verontwaardiging van het publiek, aangezien niets verdacht werd gevonden. De overheid kwam toen op de gedachte, dat vermoedelijk de verboden waar zou zijn over boord geworpen; een gouvernement stoombaggermachine kwam langszijde der CURAÇAO en werkelijk haalde deze een aantal blikken met buskruit op. Een verder onderzoek bracht toen aan het licht, dat het grootste gedeelte der lading bestond uit ontplofbare stoffen, verpakt als scheepsbeschuit, tarwebloem en dergelijk waar. De gehele lading is toen in beslag genomen en naar een veilige bewaarplaats overgebracht. De persoon voor wie de goederen bestemd waren, een neger, heeft zich bijtijds uit de voeten weten te maken en op het vaartuig of de kapitein heeft de regering geen vat, daar gene beweert niet geweten te hebben welk gevaarlijk goedje zich onder valse namen aan boord van zijn schip bevond.


Datum: 25 augustus 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 21 augustus. Het te Rotterdam liggende Nederlandse driemast schoenerschip BANDA, groot 280 ton, gebouwd in 1866, is door tussenkomst van makelaar H.G. Fischer aan een Duitse rederij te Bremen verkocht voor NLG 8.000 en zal thans HEINRICH HORN worden genaamd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 augustus. Het schip (opm: bark) GERHARDUS, kapt. W. Bruin, zal ca. 10 september van hier naar Pensacola vertrekken.


Datum: 26 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 25 augustus. Voor rekening van de Nederlandse Maatschappij De Noordzee, tot uitoefening van de zeevisserij, directeuren de heren P. en H. Kikkert, is op de werf van de scheepsbouwmeesters Gebroeders van der Windt alhier de kiel gelegd van een logger, genaamd GEVERS DEYNOOT, bestemd voor de voorjaars- en haring-visserij.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 augustus. Jongsleden zondag herdacht de heer L.J. Stasse, gezagvoerder op een van de dagboten van de Maatschappij Zeeland, de dag waarop hij 50 jaar geleden zijn loopbaan als zeeman begon, waarvan hij er zestien in dienst van bovengenoemde maatschappij doorbracht.
De heer Stasse kan met tevredenheid op dat lange tijdstip neerzien, want de eervolle maar zwaarwichtige betrekking die hij thans bekleedt, heeft hij alleen door energie en ijverige plichtsbetrachting verkregen. Hij is geheel wat de Engelsen noemen een “selfmade man”.


Datum: 27 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mededelingen. De Staatscourant (No.199) bevat de statuten van de naamloze vennootschap De Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij Oceaan, te Amsterdam. Doel: het tot stand brengen en onderhouden van een stoomvaartverbinding tussen Indië en Nederland en tussengelegen havens, met bevoegdheid ook andere reizen door haar schepen te doen ondernemen, de schepen aan anderen in huur of krachtens anderen titel af te staan. Kapitaal 2 miljoen, in aandelen van NLG 1000, alle genomen door de heren: J.B. Meijer, voor en namens zijn lastgever, de heer A. Holt, 1.500, B. A. Hyde 150, J.B. Meijer (in privé) 100, W.N. Cool Mzn 50, D. Bonnerman, voor en namens zijn lastgever A. Bakker 50, en voor zijn firma Cool & Co 50 aandelen.
Leden van de raad van bestuur de heren: A. Crompton en M.L. Davies, beiden te Liverpool; J.B. Meijer en B.R. Hyde te Amsterdam en W. N. Cool Mzn. te Rotterdam.


Datum: 28 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gouda, 26 augustus. Heden is van de werf ‘t Kromhout van H. van Vlaardingen, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren klipperschip THADDEA, groot 250 lasten voor rekening van de heren A.M.H. van Elk en J.A.M. van Elk te Leeuwen. Daarna werd onmiddellijk de kiel gelegd voor een klipperschip genaamd HERMAN, groot 125 lasten, voor rekening van een Rotterdamse rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Het stoomschip SACHSEN praaide de 26e augustus des avonds, een dagreis van Suez, het stoomschip ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, met gebroken hogedruk-cylinder de reis vervolgende. Het wordt de 28e augustus te Suez verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Heden heeft op de Maas, ter hoogte van de mond van de Leuvehaven, een aanvaring plaats gehad tussen de stoomschepen SEAHORSE, van Hull, en HISPANIA, geladen met ijzererts. Beide stoomschepen volgden elkaar op korte afstand, toen de HISPANIA bij boei 5 het anker liet vallen. De stroom deed echter de HISPANIA zwaaien, zodat zij dwars in de rivier kwam te liggen, en de SEAHORSE, die daarop niet verdacht was, er boven op deed lopen. Beide stoomschepen bekwamen schade. De SEAHORSE brak een paar platen boven water, welke voorlopig worden gerepareerd, zodat zij morgen weder zal kunnen vertrekken na cautie te hebben gesteld. De HISPANIA is met belangrijke schade aan het achterschip bij het Park aan de grond gezet (opm: de HISPANIA is een Nederlands stoomschip, toebehorende aan de firma Wm.H. Müller & Co te Rotterdam)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 28 augustus. Gisteren is door aanvaring met de vrachtboot EUGENIE (opm: firma H. Braakman & Co, Rotterdam) de tjalk JONGE WILLEM, schipper Gielbert, met kolen geladen, in de Wemeldingse haven gezonken.


Datum: 29 augustus 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Betreffende de aanvaring van het stoomschip HISPANIA met het stoomschip SEAHORSE ontvangen wij nog het volgende bericht van de rederij der HISPANIA, in verband met het bericht van de aanvaring in ons vorig nummer. De HISPANIA kwam van zee over de vloed en en liet in de nabijhied van boei 5 het anker vallen om daarna te kunnen vastmaken. De SEAHORSE daarentegen kwam niet, zoals vermeld, de HISPANIA achterop, maar tegemoet, tegen stroom op. De SEAHORSE kwam van de Boompjes, waar een gedeelte der lading was gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Montevideo, 5 augustus. Het Nederlandse schip KHERSONESE, kapt. A. Hemmes, is geheel wrak geworden en het moet op order van de havenmeester binnen zekere tijd opgeruimd worden. (opm: zie o.a. PGC 290891)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: bark) CATHARINA HELENA, kapt. H. Leeuw, van Riga naar Delfzijl bestemd, met verlies van deklast en zeilen, zware schade en vol water te Arendal binnengelopen. (opm: zie PGC 111191)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Volgens door ons ontvangen telegram moet het schip CATHARINA HELENA, dat lek te Arendal is binnengelopen, de lading lossen en dokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Helle, is bevracht met droge suiker van Tjilatjap naar het Kanaal voor order, te lossen tussen Bordeaux en Hamburg.


Datum: 30 augustus 1891


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 augustus. De mailboot ENGELAND is vrijdagmorgen naar Middelburg gesleept om aldaar in het droogdok te worden schoongemaakt en geschilderd. De mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE keerde diezelfde dag uit het Middelburgse droogdok alhier terug.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen. Het Belgische stoomschip PRINCE BAUDOUIN, kapt. Demyttenare, de 27e dezer in de Schardijnkol (opm: waarschijnlijk de Sardijngeul) aan de grond gevaren, is dezelfde dag zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis naar zijn bestemming voortgezet.


Datum: 31 augustus 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 29 augustus. Door de eergisteren avond plotseling opgestoken storm en de daardoor hevige eb geraakten de naar de haven te Stavoren koers zettende tjalkschepen, de GEZINA, schipper H. Smid, geladen met metselsteen, komende van Driel en bestemd naar Groningen, en de VOLHARDING, schipper Buys, geladen met lijnzaad, komende van Amsterdam en bestemd naar Warga, buiten staat de haven binnen te lopen, zodat zij de ankers moesten uitwerpen. De opvarenden van de GEZINA kwamen met de boot aan wal, en dit vaartuig is gisteren ochtend gezonken. De VOLHARDING is met behulp van Stavorense vissers in zinkende toestand in de haven binnengebracht. Geen der beide schepen is verzekerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 29 augustus. Tijdens een zware stormbui is gisteren een te Urk thuisbehorend vissersvaartuig, de schokker U.K. 28, die van de visserij in de Noordzee naar Nieuwediep terugkeerde, voor het Westgat omgeslagen, waarbij alle opvarenden verdronken. Andere schuiten, die met het verongelukte vaartuig uit zee kwamen, zeilden op te grote afstand om hulp te kunnen verlenen. De omgeslagen schuit is in de namiddag door de sleepboot STAD AMSTERDAM mastenloos en vol water te Nieuwediep binnengesleept. De omgekomen vissers waren allen te Urk woonachtig. Hun namen zijn Kl. Koffeman, schipper, A. Ras en H. de Vries. Ras was gehuwd en vader van een jong kind.


Datum: 01 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 31 augustus. De sleepboot COLONEL is heden nacht op het wrak van het stoomschip SEAGULL gelopen en in diep water gezonken.

Krant:
  JB - Javabode

Aan boord van het stoomschip OBDAM is op de tehuisreis uit Amerika onder de stokers en tremmers een volslagen muiterij uitgebroken. De kapitein, de heer G. Bakker, die de muiters tot hun plicht wilde brengen, werd door een hunner te lijf gegaan, waarop hij tot zelfverdediging een schot uit een revolver loste, met het noodlottige gevolg dat de aanvaller, een zekere Blom, dodelijk gewond werd en kort daarop overleed. (opm: ze ook JB 050991)


Datum: 02 september 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 augustus. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS is op Java bevracht om aldaar te laden in twee havens naar het Kanaal voor orders tot 31/3 shilling per ton voor droge suiker.


Datum: 03 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuw gebouwde stoomschip DORDRECHT is de 1e september van Shields naar Kronstadt vertrokken (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 1 september. Hedenmiddag werd van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te water gelaten de raderboot ZEEUWSCH-VLAANDEREN, gebouwd voor rekening van de provincie Zeeland en bestemd voor haar stoombootdienst op de Westerschelde. Deze boot is geheel van staal vervaardigd en voorzien van een gegoten stalen voorroer, om in de haven niet te moeten draaien en heeft een lengte van 147 Engelse voet, een wijdte van 20 Engelse voet en een diepgang van 6 Engelse voet. Het schip is ingericht met kajuiten voor 1e en 2e klasse passagiers en heeft een rookkamer als dekhut, die van teakhout is aangemaakt en tevens tot ingang naar het eerste-klasse-salon dienst doet. Tussen de zijdekhuizen is een grote promenade brug aangebracht, waarop zich een stoomstuurmachine bevindt met telegraaf naar de machinekamer. Op het voordek is een stoomankerspil geplaatst, terwijl de kajuiten met stoom zullen worden verwarmd. De machine, die mede aan bovengenoemde fabriek wordt vervaardigd, is van het triple-compound oscillerend systeem met een stalen stoomketel, werkende op 150 meter druk en in staat een vermogen van 450 paardenkracht te ontwikkelen, hetwelk het schip in de vaart een snelheid zal geven van 13 knopen. Voorts zijn op genoemd stoomschip de allerlaatste verbeteringen die op scheeps- en machinebouw betrekking hebben, toegepast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 augustus. Het schip AURORA, kapitein L. Smid, van Hamburg naar Rostock alhier met schade binnen (opm: zie PGC 310791), heeft de reparatie beeindigd en zal de geloste lading weder innemen.


Datum: 04 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-Materieel te Amsterdam, biedt te huur aan: het gedeelte van haar terreinen, vroeger door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen gebezigd voor scheepsbouw.
Het terrein, allergunstigst gelegen aan de ene zijde van de Wittenburgervaart en aan de andere zijde aan de Houthaven van de marine, biedt een uitmuntende gelegenheid tot uitoefening van het scheepsbouwbedrijf aan, terwijl het geheel ook uiterst geschikt is tot opslag en als zodanig ook in huur kan worden verkregen.
De Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-Materieel beveelt zich aan voor het leveren en herstellen van stoom- en andere werktuigen en stoomketels, zowel ten behoeve van de scheepvaart als voor andere industriële doeleinden, speciaal installaties voor suikerfabrieken, benevens voor het maken van spoorweg-materieel.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 september. Heden is alhier binnengekomen het Engels stoomschip CITTA DI VENEZIA, kapt. Ascrougt, van Newcastle naar Middelburg, om aldaar te dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 30 augustus. Gisterochtend is het Nederlandse tjalkschip ANNA, met hout van Memel (opm: Klaipeda) naar Elsfleth bestemd, bij Vollerwiek (opm: aanloop van de Eider) aangevaren door het stoomschip SCHLESWIG. Van de ANNA werd het achtergedeelte weggeslagen en het schip, dat op de lading dreef, werd door de SCHLESWIG op sleeptouw genomen en alhier binnengebracht. (opm: zie PGC 250991 en 161091)


Datum: 05 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Dinsdag l.l. (opm: 1 september) heeft de proeftocht plaats gehad van het stoomschip DORDRECHT, gevoerd door kapt. Heideman en volgens order van de firma Phs. Van Ommeren alhier bij de heren Wood, Skinner & Co te Billquay bij Newcastle- on-Tyne gebouwd. Het stoomschip, beladen met 2.500 Engelse ton steenkolen, behalve 270 tons in de bunkers, heeft een diepgang van gemiddeld 18 Engelse voet en behaalde bij de ongunstigste weersgesteldheid met geringer dan het bij contract bepaalde kolenverbruik, onder verschillende omstandigheden een gemiddelde vaart van ruim 9½ mijl; de machines werkten voortdurend zeer geregeld, terwijl het schip een uitmuntend zeeschip werd bevonden, en in de hoogste klasse van Lloyd’s is opgenomen. Na de proeftocht zette het koers om de Noord, op reis naar Kronstadt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 4 september. Aanstaande zaterdag zal aan de werf Concordia van de scheepsbouwmeesters Huijgens en Van Gelder, in de Oostenburger Voorstraat alhier, worden te water gelaten het voor de Indische Militaire Marine bestemde schroefstoomschip LOMBOK. Het schip is lang ruim 48 meter, wijd 8 meter en gaat diep 3,35 meter. De romp is van staal met teakbekleding. De stoomwerktuigen, die een vermogen van 850 i.p.k. zullen ontwikkelen en van de nieuwste constructie zijn, worden vervaardigd in de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 september. Heden werd aan de werf van de Maatschappij ‘De Maas’ alhier, met goed gevolg te water gelaten het stoomschip ZWAAN, gebouwd voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor de dienst van de Gouvernements-Marine in Nederlandsch-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 3 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester F. van Duyvendijk met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip NIJMEEGS KOOPHANDEL II, gebouwd van ijzer en staal, voor rekening van de heer F. den Breejen van den Bout, te Nijmegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 setember. Het Italiaansche stoomschip CITTA DI VENEZIA, groot 2.445 ton, gebouwd in 1890, liggende te Shields, is aangekocht door de heren Ruys & Co te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 september. Volgens alhier ontvangen bericht is wegens storm te Grimstad binnengelopen het schip (opm: bark) SAN FRANCISCO, kapitein N. Arkema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 september. De aanvaring van het stoomschip BANDA met de Nederlandse Rijnvaarder CORNELIS heeft met zulk een geweld plaatsgevonden, dat het gehele achtereind van de CORNELIS door de BANDA werd afgesneden en gezonken is. Het vaartuig bleef met de kostbare lading, waarvan de waarde meer als NLG 200.000 bedraagt, drijven door de waterdichte schotten, zodat men het nog in die zwaarbeschadigde toestand op het strand kon zetten. Het lange vaartuig loopt echter gevaar van door te breken, dewijl het zand onder de kiel in het midden wegvalt. Men gaat ijverig voort de lading te bergen, die slechts gedeeltelijk beschadigd is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 september. Het blad Recht voor Allen bevat een schrijven, ondertekend door W.J. Verhagen en C. van der Kleij, stokers, A. Hoornweg, olieman en A.E. Schreij, tremmer, allen aan boord van het stoomschip OBDAM, over de reeds door ons vermelde muiterij op dat schip (opm: zie JB 010991). Het schrijven, waarvan de opname door de redactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant werd geweigerd, luidt als volgt:
Beleefd verzoeken wij ondergetekenden stokers en tremmers van het stoomschip OBDAM, dit stuk in uw veel gelezen blad te willen plaatsen.
Op de thuisreis van New York naar Rotterdam, is er op bovengenoemd schip een drama afgespeeld. Bij vertrek van New York heerste er door de zoele lucht een verschrikkelijke warmte in de machinekamer, waardoor bijna allen van het personeel te lijden hadden. Bijna alle stokers en tremmers vielen voor de vuren neer of moesten naar boven. Zo was het ook met de stoker Blom, die er zeer veel van te lijden had; hij ging ook naar boven en naar zijn logies, hij zei nog tegen zijn collega's “Ik kan het niet meer uithouden, ik ben nog nooit zo beroerd geweest”. Zodra Blom in zijn logies was, kwam de machinist bij hem, om hem naar het hospitaal te zenden. Blom wilde niet, waarop de machinist de kapitein riep, die Blom gelastte naar het hospitaal te gaan. Blom vroeg: “Waarom moet ik naar het hospitaal?”, waarop de kapitein zonder meer gezegde dan “in naam des konings”een schietwapen te voorschijn haalde en hem ongeveer in de rechterborst schoot. Blom schreide, ging nog een weinig op zijde en riep: “O, God, je hebt me geraakt”, de kapitein zei: “Het is maar los kruit”, maar de aanwezigen op dit ogenblik in het logies zagen het bloed over het lichaam vloeien; daarna werd hij door de kapitein en machinist naar het hospitaal vervoerd, waar hij na enige ogenblikken is overleden.
Ook verzoeken wij de inzenders van de stukken, ingezonden in verschillende bladen, hun namen openbaar te maken, zo niet, dan weten wij wat ons te doen staat. Wij kunnen verklaren van de ingezonden stukken die in de verschillende bladen voorkomen, dat het niets anders dan leugen- en lastertaal is. Indien de inzender schrijft dat er muiterij gepleegd is aan boord van bovengenoemd schip, waarom worden de muiters dan niet gerechtelijk vervolgd, want muiterij aan boord van een schip wordt volgens de wet streng gestraft.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 3 september. Het stoomschip CITTA DI VENEZIA, dat gebouwd werd in Engeland voor een firma te Genua, die thans failliet is, wordt te Vlissingen verwacht. Het schip is aangekocht door de firma Ruys & Co te Rotterdam en zal te Middelburg dokken. (opm: verdoopt tot SPARTAN)


Datum: 06 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 5 september. Hedenochtend werd van de werf van J. de Graaf alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip, groot 150 last, van schipper J. van der Waarden, terwijl direct de kiel werd gelegd voor een soortgelijk schip, voor rekening van N. Poppelier, voor twee ijzeren zeilaken van circa 17 last.


Datum: 07 september 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 september. Het schip AMANDA, kapt. Lutjens (opm: vermoedelijk buitenlander), van Tonningen (opm: Tönning) naar Rotterdam bestemd, is op 26 augustus bij hevige storm gezonken. De equipage is te Tonningen door vissers aangebracht.


Datum: 08 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 september. Het naar hier bestemde tjalkschip MERCURIUS, schipper Veltman, weigerde heden ochtend in de nabijheid der haven te wenden en brak, door aan de grond te stoten, een der zwaarden, waardoor de schipper zich genoodzaakt zag te ankeren ten einde niet op de stenen te geraken. Met behulp van drie vletterlieden van hier had men in korte tijd het schip weder slaags en kwam het veilig binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 september. Volgens rapport van de kustwacht zit een groot stoomschip met zwarte schoorsteen en witte band, vermoedelijk Nederlands, nabij de Noordergronden aan de grond en seint om assistentie. Sleepboten zijn derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 september. Zaterdag 5 september is van de werf Concordia van de heren Huygens & Van Gelder alhier met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip LOMBOK, bestemd voor de Indische Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 7 september. Het Nederlandse stoomschip VESTA, van Hamburg naar Amsterdam, is door de loodskotter het Stortemelk binnengesleept en vervolgens aan de sleepboot STAD AMSTERDAM overgegeven, die het op de Vlieree heeft gesleept, alwaar het geankerd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 september. Het stoomschip DUBBELDAM, kapt. Potjer, 26 augustus van Amsterdam met passagiers en goederen naar New York vertrokken, keerde zaterdag 5 september te Plymouth uit de oceaan terug. Na het passeren van de Scilly-eilanden had men met stijve west en zuidwestelijke winden en hoge zee te kampen, waarin het schip zwaar werkte. Des ochtends van de 30e augustus begon de barometer snel te dalen en tegen de middag woei er een ontzettende storm met veel regen en hoge zee. De 31e augustus, des ochtends ten 3 ure, werd het stoom- en het gewone stuurtoestel stuk geslagen, waardoor het schip, dwars in de zee viel en daar meer dan dertig uur hulpeloos lag te slingeren. Men gelooft dat het ongeval aan het stuurtoestel veroorzaakt werd doordat het stoomschip op een drijvend wrak heeft gestoten, doch door de duisternis kon men niets onderscheiden. De schok door dit ongeval veroorzaakt, werd door het gehele schip gevoeld en veroorzaakte grote ongerustheid onder de tussendekspassagiers. De zee overstroomde voortdurend het dek en er kwam veel water beneden in het verblijf van de passagiers. Veel zaken werden van dek geslagen en aan de boten en sloep-davits werd door de zee veel schade veroorzaakt.
Dinsdagochtend de 1e september begon de storm te bedaren en kon men een noodstuurtoestel vervaardigen, waarmee de reis naar New York zou voortgezet worden. Door tegenwind en hoge zee vorderde men slechts zeer weinig of niets en had men veel moeite met de ketting van het stuurtoestel, welke schade aan de hut veroorzaakte. Des voormiddags begaf de equipage zich achteruit en verzocht kapt. Potjer om af te houden naar een haven om de geleden schade te herstellen. Na met de stuurlieden geraadpleegd te hebben werd besloten naar Plymouth af te houden waar het stoomschip zaterdagochtend zonder enige assistentie binnenkwam, om in het Great Westerndok de schade te herstellen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 september. Hedenmorgen werd in het droogdok Prins Hendrik alhier gezet de gisteren uit Newcastle langs Vlissingen binnengekomen schroefstoomboot CITTA DI VENEZIA om te worden onderzocht voor de Rotterdamsche Lloyd, die het schip, dat blijkens zijn naam van Italiaanse afkomst is, denkt over te nemen. Het reusachtig gevaarte dat, nog groter dan de kolossale mailboten, een lengte heeft van 410 Eng. voet, en nauwelijks in het dok kan, levert met zijn keurig tuigage en statig versierd dek een schoon gezicht op tussen zijn ongewone makkers, de bomen en huizen van de Dam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Volgens telegram uit Londen is het schoonerschip ALIDA, kapitein H.E. Nagel, van Macau, lek te Rio Grande do Norte binnengelopen, makende 2 duim water per uur. (opm: zie PGC 221091)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Het Nederlandse schip (opm: bark) CLARA. kapitein P. Albrand van Java, heeft order bekomen naar Boston.


Datum: 09 september 1891


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 september. Het stoomschip DE CARPENTIER, op hare reis van Samarang naar Batavia in de nacht van 7 op 8 dezer iets beoosten de hoek van Krawang vastgelopen, is gisteren avond zonder assistentie vlot gekomen en onbeschadigd in de haven van Priok aangekomen. Het ongeval moet worden toegeschreven aan slecht gezicht wegens dikke heiige lucht. De passagiers en postpakketten werden gisteren ochtend door de SINDORO overgenomen en gisterenmiddag hier aangebracht.


Datum: 10 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 september. Van de werf van de firma Wed.C. Boele & Zonen werd heden met goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer vervaardigde petroleum-tankschip MAGDALENA, groot 550 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Jos. Corn. Fendel te Rotterdam.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een van staal en ijzer te bouwen Rijnschip, groot 425 lasten, voor rekening van de heren Gebr. Haubrich te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het stoomschip VESTA is heden ochtend op sleeptouw genomen van Nieuwediep langs het Noord-Hollandsch kanaal om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 september. Het stoomschip PRINSES AMALIA, alhier van Amsterdam aangekomen, zal aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ belangrijke veranderingen aan de machine ondergaan en van nieuwe stalen stoomketels worden voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elfsborg (zolljacht) (opm: Ålvsborg [nabij Göteborg], a/b van het douanevaartuig), 8 september. De Nederlandse schepen OLDAMBT, kapt. Veldman, van Amsterdam naar Wisby, en ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Harlingen naar Sundsvall, zijn door stormweder in de Riföfjord binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 september. Heden middag gingen een sleepboot en enige zeilschepen uit om hulp te verlenen aan een stoomboot met defecte machine, gesleept door onze loodskotter. Die boot is gebleken te zijn de VERTU, van Hamburg naar Amsterdam. In zee nam zij de hulp aan van een sleepboot, die haar verder bracht.


Datum: 11 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. panterdekschip SUMATRA vertrekt de 16e september van Amsterdam door het Suezkanaal naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 10 september. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, genaamd PATRIA, groot ongeveer 550 last, voor rekening van de heer Theodore Krapp van Weisenau, en onmiddellijk de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: THEO), groot 500 last, voor rekening van de heren G. Böhmer en F. Schmitt van Mannheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 10 september. Gisteren is van de scheepswerf van de heer A. Vuijk alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schip genaamd ANNA, groot 200 last, gebouwd voor rekening van de heer Joh. Greveldinger, van Trier, bestemd voor de vaart op de Moezel. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: ERNST), groot circa 225 last, voor rekening van de heren Gebr. Mellinghoff te Mülheim an der Ruhr.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Volgens bericht van kapt. J.J. Koster, gezagvoerder van het schip WILLEMINA CORNELIA, van Rangoon voor orders naar het Kanaal, lek te Simonsbaai binnengelopen (opm: zie NRC 211191 en overige berichten), heeft de stuurboordsverschansing verloren, 900 balen rijst over boord geworpen, zeilen en 1 man der equipage verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 september. Het schip NIL DESPERANDUM, kapt. K.G. Mulder, de 14e augustus van Samarang hier aangekomen, heeft order bekomen voor Liverpool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip CLARA, kapt. Albrand, van Java naar Boston, bij Fortress Monroe in aanvaring geweest met de Noorse bark LYDIA. Eerstgenoemde heeft lichte schade bekomen; de schade aan de LYDIA is onbekend.


Datum: 12 september 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 september. Het barkschip NICOLAAS, kapt. Burghout, van hier naar Sundsvall, is heden lek te Elseneur binnengelopen. Het zal aldaar dokken.


Datum: 13 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 september. Van de werf van de Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer gebouwd sleepschip KOOPHANDEL, voor rekening van de heer H.J. Oomes te Maastricht. Daarna werd de kiel gelegd van één van de drie te vervaardigen ijzeren sleepkanen, groot plus minus 20.000 centenaars (opm: 1.000 ton), voor rekening van de heren Hengstenberg & Co te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 september. Aan kapt. A. Potjer, gezagvoerder van het stoomschip DUBBELDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Amsterdam naar New York bestemd, met schade uit de oceaan teruggekeerd en te Plymouth de 5e september binnengelopen, werd vanwege de Israëlitische gemeente te Plymouth een zilveren lucifers-standaard en een adres van dankbetuiging overhandigd, als bewijs van erkentelijkheid voor de menslievende behandeling van de Joodse emigranten aan boord van het stoomschip DUBBELDAM.
Vanwege de eerste klasse-passagiers werd aan kapt. Potjer, behalve een adres van dankbetuiging voor zijn manmoedig gedrag en betoonde zeemanschap tijdens het stoomschip door het breken van het stuurtoestel hulpeloos in de oceaan lag en het later behouden binnen te brengen te Plymouth van gemelde bodem, een zilveren beker vereerd met inscriptie.
Zoals reeds vermeld is, vertrok gemeld stoomschip de 10e september na de schade hersteld te hebben weer van Plymouth naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten het Rijnschip ARENFELS, groot 415 last, gebouwd voor de heer Peter Schwarz te Leubsdorf, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 470 last, voor de heer August Bütefür te Duisburg am Rhein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan den Rijn, 11 september. Heden werd met goed gevolg van de werf van P. Mijs te water gelaten het statie-tjalkschip GOD MET ONS, gebouwd voor rekening van schipper K. de Vries, van Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 september. De in de Waterweg gezonken sleepboot COLONEL van de heren Volker & Bos is heden nacht gelicht en opgesleept naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 september. De sleepboot ZUID-HOLLAND zal morgen het Russische schoenerschip WOLDEMAR, kapt. Andersen, van Nerva lek alhier binnen, naar Poole slepen.


Datum: 14 september 1891


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 september. Door een bergingsmaatschappij is hier heden aangebracht de grote ijzeren mast van de gezonken Duitse bark URSULA, zodat elk merk in zee verdwenen is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lemmer, 11 september. Het vaartuig van schipper L. van Putte, dat een viertal weken geleden op circa een uur afstand zuidwesten van onze haven zonk, is deze week door de scheepsbouwmeester Schepman te Kampen, nadat door een duiker zware kettingen onder het schip waren doorgebracht, enigszins gelicht en daarna, hangende tussen twee tjalkschepen, hier binnengebracht. Op een ondiepe plek in de haven heeft men het vaartuig, dat veel geleden heeft, na de lading steen geheel gelost te hebben, opnieuw laten zinken. Zowel schip als lading zullen weldra publiek verkocht worden. (opm: zie o.a. LC 110891)


Datum: 15 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingseveer, 14 september. Heden werd van de werf van de firma A. Kalkman & Zoon met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: CATHARINA), groot 350 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Balzer te Dordrecht.
Daarna werden de kielen gelegd voor een dergelijk vaartuig en voor één van 230 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 september. Heden werd hier de laatste mast aangebracht van de gezonken bark URSULA. Het schip zit geheel onder het zand en elk teken er van in zee is thans verdwenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Terschelling, 12 september. De verlaten op zee aangetroffen en binnengebrachte Noorse bark ATLAS is geabandonneerd. Het schip zal vermoedelijk in veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 september. Volgens telegrafisch bericht van de kustwacht is een tjalk tussen Westkapelle en Domburg, drijvend met de mast over boord, met slagzij en met de branding er over heen slaand gezien. Sleepboot en reddingsboot zijn ter assistentie vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 september. Het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, kapt. Ouwehand, de 17e juni van Rotterdam naar Batavia en Semarang met stukgoederen vertrokken, is volgens particulier bericht, retour bevracht met een volle lading droge suiker tot 33/9d per ton, naar het Kanaal voor orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 10 september. Het schip (opm: tjalk) BELLANDE, kapt. R. Sloots, van Memel (opm: Klaipeda) naar ......., is volgens telegram uit Schwartsort (opm: Schwartzort, thans: Juodkranté [Letland], 55º33’ N.B. 21º6’ O.L.) bij stormweder gestrand. De gezagvoerder, diens vrouw en een kind, benevens 6 man werden door de reddingboot gered. Een kind van de gezagvoerder is overleden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. Cannegieter zal op maandag 21 september 1891, ’s namiddags 3 uur, in de Bocht van Guinea te Franeker, ten verzoeke van Atze Bouma te Achlum, publiek verkopen: een overdekte Snik, groot 10 ton, in goede staat, met zeil, fok en verder toebehoren. Ligt ter bezichtiging bij Rein Witema te Achlum en ’s morgens van de dag der verkoping bij De Prins, in de Stadsgracht te Franeker.


Datum: 16 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder ( Krimpen aan den IJssel), 15 september. Van de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip KATHARINA, groot 400 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Philipp Oehler te Oberhausen, en de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: CATHARINA) groot 373 lasten, te bouwen voor rekening van de heer Hermann Otten te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 september. De sleepboot, gisterenavond uitgezonden ter opsporing van de drijvende tjalk, keerde onverrichterzake terug. De reddingboot is hedennacht om 2.15 uur uitgezeild en ging volgens bericht van de vuurtoren bij Westkapelle hedenochtend om 5.15 uur naar de tjalk toe, die zich nog in dezelfde positie bevond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 september. Volgens door ons ontvangen telegrafisch bericht is het stoomschip CALIFORNIAN te Aruba gestrand en totaal verloren. Equipage en passagiers zijn gered. Een gedeelte der lading kan mogelijk geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse schoenerschip SPERO IN DEO, kapt. Forma, van Rotterdam naar Brunsbuttel, na op strand gezeten te hebben lek te Wyk auf Föhr binnengelopen. De SPERO IN DEO was de 12e dezer van Rotterdam naar Brunsbuttel vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Risoer, 8 september. De schoener ALPHA, van Folkestone, arriveerde hier met schade door aanvaring in de nacht van 6 september met een Nederlands schip, waarvan de naam onbekend gebleven is. Men vreest dat gemeld schip gezonken is.


Datum: 17 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 14 september. Het duikeronderzoek op de LUTINE bracht heden aan het licht, dat een gedeelte van het wrak bloot ligt, zodat men hopen kogels en ballastbroden ziet liggen. Opgehaald werden een goude horloge, een blad zilver, drie Spaanse matten, en veel koper en ijzer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Volgens ontvangen telegram is de sleepboot ZUID-HOLLAND, op sleeptouw hebbende het Russische schoenerschip WOLDEMAR, van Harlingen naar Poole, aldaar hedenochtend behouden aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hembrug, 15 september. Het Engelse stoomschip BRUNSWICK, van Sundsvall naar Zaandam, is hedennacht, terwijl het bij zijkanaal F aan de grond zat, door het van New York komende Nederlandse stoomschip DIDAM aangevaren, waardoor het achterschip tot op de waterlijn werd afgescheurd. Het stoomschip is door twee sleepboten naar Zaandam gesleept. De DIDAM bekwam enige schade aan de boeg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 13 september. Het Nederlandse schip WILLEMINA CORNELIA, kapt. J.J. Korte, van Rangoon naar het Kanaal en lek hier binnengelopen, is onderzocht en moet een deel der lading lossen om beter onderzocht te worden. De lading is zeer verhit en belangrijk beschadigd. Men vreest dat het beschadigde deel der lading waardeloos is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 16 september. Te Terschelling is binnengelopen de Franse schoener MARIE VICTORIA, van Nantes, kapitein Verdal, met pijpstaven van Hamburg naar Nantes. Het schip is lek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Heringa te Bergum zal op woensdag 23 september 1891, ’s avonds 6 uur, ten huize der weduwe Terpstra te Bergumerdam, zo mogelijk in een zitdag, finaal verkopen: een overdekt gewegerd Schuitje, genaamd de JONGE JOHANNA, groot 18 tonnen, met staand en lopend want, zeilen, haken, bomen en verderen inventaris, liggende bij de helling van Jan A. van der Werf te Bergumerdam. Betaling en aanvaarding dadelijk.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 september. De commandant der zeemacht is gemachtigd om op een nader door hem vast te stellen tijdstip het 3.000 tons marinedok van Soerabaja naar Tandjong Priok te doen overbrengen en daarvoor gebruik te doen maken van een of twee door de resident van Batavia ter zijner beschikking te stellen hopperbarges, de Gouvernements-stoomschepen GIER en SPERWER en Hr.Ms. stoomschip JAVA, en zo nodig ook nog van het stoom- bebakeningsvaartuig CHERIBON.


Datum: 18 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 september. Het stoomschip CALIFORNIAN is op Aruba verongelukt. De equipage, passagiers en mail zijn in veiligheid. De gehele of een gedeelte van de lading kan geborgen worden. De CALIFORNIAN vertrok 15 augustus van Liverpool naar Barbados, Curaçao, Savannah en Carthagena. Het was een ijzeren schoefstoomschip, groot 1.832 ton, gebouwd te Greenock in 1865, en toebehorende aan de West-Indian and Pacific Steamship Co te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 september. De sleepboot COLONEL is niet, zoals vermeld, twee maal gezonken, doch is zaterdag l.l. bij het ophalen op de sleephelling te Schoonderloo van de wagens gevallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 16 september. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnvaartschip, groot 180 last, gebouwd voor rekening van de heer C. Hovestaat, te Werkendam.
Daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren Rijnzeilschip, groot 80 last, te bouwen voor rekening van de heer H. Bezemer te Nieuwe Tonge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 september. Het schip ERMINIA C, kapt. Rocco, thans te Batavia liggende na op de reis van hier naar Batavia en Padang met averij te Lissabon te zijn binnengeweest, alwaar een bodemarij van NLG 22.000 werd opgenomen, zal vermoedelijk met de inhebbende lading voor de bodemarij publiek verkocht worden. (opm: zie JB 291291)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij acte, op de 6e augustus 1891 voor de notaris A.C. van Wijngaarden, residerende te Rotterdam, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van de 20e juli 1891 No. 29, is opgericht een naamloze vennootschap of maatschappij onder de naam van Maatschappij Stoomschip Dordrecht, gevestigd te Rotterdam. De acte is in haar geheel geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van de 17e september 1891, No. 218.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 16 september. De lading van het schip WILLEMINA CORNELIA, kapt. J.J. Korte, van Rangoon naar Falmouth, welk schip op 7 september lek en met verlies van stuurboordsverschansing te Kaapstad binnenliep, is zwaar beschadigd. Ongeveer 900 zakken rijst werden overboord geworpen; 4.400 zakken zijn gelost, waarvan 756 beschadigd. Deze zijn onderzocht en verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 16 september. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip NELLY EN HELENA, kapt. Wijkmeijer, van Barry naar Batavia, te Rio de Janeiro binnengelopen met verhitte lading. Een deel der lading moet onmiddellijk verkocht worden en het schip zal, na de rest van de lading afgekoeld te hebben, met het overige de reis voortzetten. De gezagvoerder heeft om orders van de rederij verzocht.


Datum: 19 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen a/d Rijn, 18 september. Van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis alhier werd met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip genaamd WOELLUST, gebouwd voor rekening van de firma wed. P.A.W. Wernink en Zoon te Oudshoorn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 september. De TWEE GEBROEDERS, schipper De Raadt, is te Veere masteloos en met verlies van anker en kettingen binnengelopen ten gevolge van zwaar stormweder in Zeeland. (opm: mogelijk het schip van de berichten NRC 150991 en 160991)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 september. Het schip NOACH I, kapt. Zwart, werd bevracht van Java naar het Kanaal voor orders.


Datum: 20 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amrum, 16 september. Hedenochtend hier geland zeven man der equipage van het op de Ruitersbranding gestrande schoener-brikschip SPERO IN DEO, kapt. Forma. De gezagvoerder en twee man zijn aan boord gebleven. Het vaartuig kwam van Rotterdam, met cementsteen naar Hamburg bestemd. Met hoogwater vlot gekomen, werd het door kapt. Quesen naar de Schmaltiefe geloodst, waar het ten anker kwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 september. Heden werd van de werf van B. Wilton alhier te water gelaten de schroefstoomsleepboot ADMIRAAL NELSON, gebouwd voor rekening van de heer H. Hasselo te Dordrecht. De machines van het compound systeem met condensatie, alsook de stoomketel worden aan dezelfde fabriek vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdekschip SUMATRA, onder bevel van de kapt.t.zee Bruch, zal maandag via Suez naar Oost-Indië vertrekken.


Datum: 21 september 1891


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 september. Het naar West-Indië bestemde stoomschip PRINS WILLEM III, van Amsterdam alhier aangekomen, is te zwaar beladen en is bezig een gedeelte der lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amrum, 16 september. Heden zijn alhier geland 7 man der equipage van het schip (opm: brik) SPERA IN DEO, van Rotterdam naar Brunsbüttel. Kapt. J.C. Forma en de stuurman waren aan boord gebleven. Het schip is met hoog water vlot gekomen en naar het Smaldiep (opm: Schmaltiefe) gesleept, waar het ten anker ligt.


Datum: 22 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 19 september. Volgens telegram uit Curaçao aan de rederij is de CALIFORNIAN met de lading totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 september. Van de werf van Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan EINIGKEIT, groot plus minus 16.000 centenaar (opm: 800 ton), voor rekening van Gebr. Schümacher te Ruhrort. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip voor rekening van de heer G.H. Hell te Dordrecht.


Datum: 23 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 september. Gisteren werd met goed gevolg te water gelaten bij de heren Bonn & Mees alhier een bergingsvaartuig, genaamd BUFFEL, voor de Bergings-Maatschappij te Maassluis. Het vaartuig is 105 voet lang, 30 voet breed en 12 voet hol, zeer zwaar gebouwd met 5 waterdichte afdelingen en zal voorzien worden van zandzuiger, twee vaste pompen van 14 ton elk, elektrisch licht, zware stoomlieren en is vooruit ingericht tot het lichten van vaartuigen en zware lasten door de voorsteven die van bijzondere constructie is en van schijven voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Shields, 20 september. Het stoomschip BRUNSWICK arriveerde in de Tyne met belangrijke schade aan het achterschip, veroorzaakt door aanvaring met het stoomschip DIDAM in het Noordzeekanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Volgens particulier bericht zal de verkoop van de EMINIA C met de inhebbende lading niet doorgaan, daar de bodemarij wordt betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het schip GRETJELINA (opm: vermoedelijk buitenlander), van Emden naar Wismar, te Dunbar gestrand. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 22 september. Het wrak met de inhebbende lading van het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN is heden voor NLG 348 verkocht aan Corn. Keur alhier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van wrak, waalsteen en scheepstuigage te Lemmer.
De notaris F. Schaafsma te Lemmer is voornemens op woensdag 30 september 1891, des morgens 11 uur, ten verzoeke van de heer burgemeester van Lemsterland, aan de oostelijke haven te Lemmer, bij boelgoed, tegen gerede betaling, te verkopen: het wrak van het in de Zuiderzee gezonken, thans in de haven van Lemmer liggende vaartuig NIETS ZONDER GODS ZEGEN, groot 68 tonnen, bevaren geweest door schipper J.P. van der Putten, met de zich daarin bevindende straatklinkers, mastkoker en wrakhout.
Voorts 34.000 straatklinkers (in percelen), een mast, een roer, twee ankers, lier, zwaard, dennenboom, braadspil met 2 zijkokers, stuurpen, 9 diverse blokken, 2 span want (opm: twee complete stellen hoofdverstaging voor de mast), strijkreep met blokken, oud ijzerwerk, 2 ijzeren platen, 2 dito potten, een koekpan, een wekker en een stuk presenning. (opm: zie o.a. LC 110891)

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 september. Aan het tweede petroleum-reservoir op het terrein aan de Tweede Binnenhaven, wordt thans met grote spoed gewerkt. Men hoopt deze nieuwe tank die reeds bijna klaar is, nog deze week in gebruik te kunnen nemen. Het stoomschip ROCK LIGHT, dat zijn lading nog niet heeft gelost, ligt daarop te wachten. De tank-steamer BEACON LIGHT is gisteren namiddag vertrokken, na de lading petroleum te hebben overgepompt, deels in lichterschepen, deels in tank A.


Datum: 24 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 23 september. Heden is van de werf van Gebr. Boot alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd JACOBUS, groot 200 last, voor rekening van F. Meijer te Hedel en terstond daarna de kiel gelegd van een klipperschip, groot 175 last, voor rekening van J.W.H. Oomens te Waspik en van een stalen tjalk, groot 70 last, voor rekening van A. Meijnen te Hoogeveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 september. De Duitse driemast-schoener EMILIE HESSENMULLER, van Laguna de Terminos (Mexico) naar Hamburg, en het Nederlandse tankstoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York, zijn zaterdagochtend (opm: 19 september) tijdens mistig weder met elkander in aanvaring geweest, tengevolge waarvan eerstgenoemde een paar minuten na de aanvaring is gezonken. De schoener liep met een Westzuidwestelijke wind met alleen de razeilen bij en er werd, wijl het mistig was, verscheidene malen op de misthoorn geblazen. Op ongeveer 25 mijl van Start Point in het Noordwesten per kompas werd het witte licht van een stoomschip gezien en spoedig daarna het groene licht. Voordat men iets kon doen om een aanvaring te voorkomen kwam de LA FLANDRE in aanvaring met de schoener, achter het bezaanswant. De gezagvoerder van de schoener had de wacht aan dek en riep de te kooi zijnde manschappen onmiddelijk aan dek. Binnen één minuut na de aanvaring was er 4 voet water in de schoener en werd onmiddelijk de boot uitgezet, waarin men snel het zinkende schip verliet. Een minuut daarna zonk het schip met het achterschip het eerst in de diepte. Inmiddels was het stoomschip LA FLANDRE in de nabijheid gebleven en liet voortdurend de stoomfluit blazen. Het duurde echter nog een half uur voordat de boot in de mist het stoomschip vinden kon. Ze werden minzaam aan boord opgenomen en in de achtermiddag te Plymouth geland. De bemanning heeft alles verloren, doch het scheepsdagboek bleef behouden. Na de schipbreukelingen geland te hebben zette het stoomschip de reis naar New York voort.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 september. Te Amsterdam is een stoomvaart-maatschappij opgericht. De hoofd-aandeelhouder daarvan is Alfred Holt te Liverpool. Haar doel is de stoomvaart tussen Nederland en Indië.


Datum: 25 september 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban, 23 september. Heden is alhier van de werf van H. Boot en Zonen met goed gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak MACHTILDA, groot 140 last voor rekening van de heer W.R. Domsdorf te Wamel en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een sleepkaan, groot 190 last, voor rekening van de heer W.G. Hubens te Almkerk en een hevelaak, groot 55 last voor rekening van de heer N. Paré te Druten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 18 september. De tjalk ANNA, welke aangevaren werd door het stoomschip SCHLESWIG (opm: zie PGC 040991), werd gisteren in publieke veiling aangeboden. Er werd 550 Mark geboden, doch de koop is tot heden niet gesloten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdagen de eerste oktober 1891, zal provisioneel en de achtste dier zelfde maand finaal, telkens des avonds zes uur, in het koffiehuis Het Blauwhuis te Leeuwarden, publiek worden verkocht: een in 1882 nieuw gebouwd, zeer solide en sterk overdekt bewegerd (opm: van wegeringlatten voorzien) Praamschip, genaamd de ZES GEBROEDERS, groot 16 scheepstonnen, met beste scheepsinventa