Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1841


Datum: 01 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag 4 januari 1841, des avonds ten 6 ure, zal ten huize van de logementhouder W.J. Bakker te Veendam, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek worden geveild en verkocht het in den jare 1830 nieuw uitgehaalde en sedert welbevaren kofschip DE VLIJT, groot 129 tonnen, met al de opgoederen en annexen, zo als hetzelve is bevaren door Jan Simons Bakker, van Veendam, en zich bevindt bij het Funen bij de werf De Dageraad, te Amsterdam, waar het een en ander in ogenschouw zal kunnen worden genomen, terwijl de inventaris van de opgoederen en annexen kan worden ingezien ten huize van verkoop te Veendam, en bij de scheeptimmerbaas P. Heimans te Amsterdam.
(opm: aangekocdht door H.A. Breeland; nieuwe scheepsnaam GEZINA JACOBA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Terschelling zijn gearriveerd:
De 11e december: JONGE KLAAS, kapt. Schaap, van Petersburg, de 13e dec. ANNEGINA ELSINA, kapt. Kuiper, van Stettin, FENNA, kapt. De Jonge, van Danzig, de 14e dec. GUTE HOFFNUNG, kapt. Kleijn, van Oudsoen, HOFFNUNG, kapt. Hansen, GEZINA CATHARINA BRONS, kapt. Fokken, beide van Danzig, POSTWIJK, kapt. Klatter, van Bordeaux als bijlegger. Dezelve zijn uit hoofde van het ijs in de haven gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In het Sleeswijk-Holsteinse Kanaal liggen ingevroren 55 schepen, waaronder:
Bij Holtenau: GOEDE HOOP, kapt. Oostra, van Danzig naar Nederland; JOHANNES, kapt. Lenger, van Riga naar Bremen; GESINA, kapt. De Boer, van Memel naar Bremen; ALIDA, kapt. Goossens, van Stettin naar Bremen; VERTROUWEN, kapt. Pott, van Stettin naar Rouen; MARGARETHA AGNES, kapt. Bakker, CERES, kapt. Rotgers, DIANA, kapt. Tobbens, alle drie onbeladen.
In de haven van Rendsburg: JUFVROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens, CONCORDIA, kapt. Mandema, VROUW MARGARETHA, kapt. Hazewinkel, MARGRIETHA, kapt. Scholtens, CATHARINA FREDERIKA, kapt. Duinjer, WEBBINA, kapt. Kuiper, VROUW BERENDINA, kapt. Rasker, alle 7 onbeladen.
Op de Eider, bij Tielenheim: VROUW LOLLINA, kapt. Visser, van Petersburg naar Amsterdam, VROUW ALIDA, kapt. Jaski, van Koningsbergen naar Amsterdam, GOEDE HOOP, kapt. Lukkien, van Saxkioping naar Amsterdam.
In de haven van Tonningen: ONDERNEMING, kapt. Detmers, van Elbing naar Amsterdam; GERBERDINA, kapt. Oldenburger, van Stettin naar Edam; VROUW ANJE, kapt. Ekamp, van Stettin naar Engeland; VROUW HENDRIKA, kapt. De Boer Sap, van Flensburg naar Engeland; SIETSKINA, kapt. Kortrijk, van Koningsbergen naar Engeland; DE HOOP, kapt. Visser, van Koningsbergen naar Bremen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank zal namens zijn principalen ten huize van de kastelein K.A. Veenhoven aan het Oosterdiep te Wildervank op woensdag de 6e januari 1841, des avonds te zes uren, publiek verkopen het tjalkschip DE VROUW MARIA, groot 79 tonnen, in den jare 1822 nieuw uitgehaald, met alle deszelfs opgoederen, zo als bevaren door wijlen Jacob G. Deuze en zich bevindt en ligt aan het Oosterdiep te Wildervank. (opm: binnenvaarder)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De op de 29e december 1840 bevorens bepaalde verkoop van het kofschip LIBRA (opm: zie AH 181240), is ten gevolge sterfgeval, geschorst en bepaald op maandag de 11e januari 1841, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder E.D. Everts te Veendam. (opm: met behoiud van scheepsnaam vermoedelijk aangekocht door de kapitein, Remmelt Geuchiens Engelsman)
Veendam, 30 december 1840, Mr. M. v.d. Tuuk, notaris.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

De 4e december is te Binnen-Flekkeroe binnengelopen het schip VREDE EN HOOP, kapt. C. Hoek, van Stettin naar Guernsey. Sedert is dit schip in zinkende staat door het volk verlaten geworden. (opm: zie AH 231240)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Men schrijft uit Scheveningen: Er heerst alhier tegenwoordig veel drukte. De stoompakketten der General Steam Navigation Company schijnen thans geregeld te zullen aankomen. Heden (zondag) morgen heeft de COLOMBINE, kapitein W. Norwood, enige passagiers en de Engelse brieven aangebracht. Verscheidene verzendingen van goederen door bomschuiten hebben ook reeds plaats gehad en meerdere zullen er volgen. Men roemt zeer de spoed, waarmede onze pinken de overtocht naar Engeland gedaan hebben.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Reijnders, notaris te Appingedam, zal op donderdag, de 14e
januari 1841, des avonds te 5 uren, ten huize van R.M. Hoekstra, logementhouder
te Appingedam, in het openbaar verkopen een bevaren tjalkschip, met of zonder inventaris, DE VROUW MAGRIETA (opm: binnenvaarder; zie ook PGC 160241) genoemd, groot 55 tonnen, liggende thans aan de werf van H.J. van der Werf, te Appingedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris De Vries te Augustinusga zal op donderdag de 7e januari 1841, des namiddags ten 4 ure, ten huize van Fokke Fokkes van der Zwaag, op het Huis Ternood onder Oudwoude, in het openbaar veilen en provisioneel verkopen een hecht en wel onderhouden potschip met toebehoren, eigen aan Halbe Freerks Bosgraaf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdag de 6e januari 1841, des namiddags ten 3 ure provisioneel, en des avonds ten 7 ure finaal, in het Heeren Logement, in het openbaar veilen het extra wel bezeild kofschip, genaamd GESINA, in den jare 1831 nieuw uitgehaald, groot 133 tonnen of 70 commercielasten, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde en behorende scheepsgoederen, zodanig het is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en is bevaren geweest door kapt. J.G. Postema. (opm: met behoud van naam [ook wel GESIENA] aangekocht door de kapitein, Jan Gerrits Postema)


Datum: 02 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New York, het Nederlands gezinkt hoekerschip MARIA & ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. H.F. Deddes.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip JUFVROUW STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. H.C. Vaalman.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HILLICHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Newry, het Nederlands kofschip GESINA, kapt. O.W. Pronk.
Naar Newry, het Nederlands kofschip IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema.
Naar Liverpool, het Nederlands galjootschip URANIA, kapt. J.J. de Jong.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. W.J. de Groot.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading:
Naar Londen, het Nederlands bomschip DE KLEINE VISSCHERIJ, schipper Dirk Spaans. Vertrekt heden.
Naar Londen, het Nederlands bomschip KROONPRINSES, schipper Jacob den Heijer; vertrekt dinsdag de 5e dezer.
Adres bij Phs. van Ommeren, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip AMICITIA, kapitein H.J. Benes, van Cardiff naar Amsterdam, te Penzance binnen, was 24 december bezig met lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip de MAAS, kapt. P.J. Bakema, van Liverpool naar Dordrecht, is 15 december met schade aan zeilen, boot enz., te St. Mary's, Scilly binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De schepen de DRIE GEZUSTERS, kapitein P.P. Dijkstra, van Liverpool naar Amsterdam, en NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Liverpool naar Dordrecht, zijn tussen 16 en 22 december te Fresco, Scilly binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 januari. In het afgelopen jaar zijn van deze stad naar zee gegaan 404 schepen, en aan deze stad uit zee aangekomen 330 schepen, welke aangebracht hebben 30.103 lasten. De in 1840 aangekomen schepen kwamen, te weten: uit Groot-Brittannië met steenkolen 101, met klipzout 82, met ijzer 45, met traan 1, en met ruwe suiker 1; uit Frankrijk
met ruw zout 3, met katoen 2, en met wijn 2; uit Pruissen met raap- en lijnzaad 11, met tabak 3, met olie 2, met spiritus 1, en met teer 1; uit Rusland met hout 18, met teer 4, met hennep 1, en met lijnzaad 1; uit Noorwegen met hout 20, en met stokvis 14; uit Zweden met teer 3;
uit Spanje met zout 6, uit Havanna met ruwe suiker 2, en met olie 1; uit Gallipoli met olie 4; uit Noord-Amerika met ruwe suiker 1, en uit Batavia met suiker en koffie 6.
Het jaar te voren waren hier minder naar zee gezeild 25, en minder uit zee aangekomen 5 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 januari. Gedurende het afgelopen jaar 1840 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.198 schepen, waaronder 95 van Java en Sumatra en 2 van China. In het jaar te voren waren te Amsterdam 177 zeeschepen meer aangekomen, namelijk in alles 2.375 stuks, waaronder 98 van Java en Sumatra en 1 van China.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 januari. De voorraad van koffie bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, liggende te Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg, bedroeg op den 31 december 1835, omstreeks 219.000 balen; op den 31 december 1836, omstreeks 231.000 balen; op den 31 december 1837 omstreeks 190.000 balen en 116 vaten; op den 31 december 1838, omstreeks 195.500 balen; op den 31 december 1839, omstreeks 203.700 balen en 1836 vaten, en op den 31 december 1840, omstreeks 288.000 balen en 289 vaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 december. Niets gepasseerd.
De 31e dito. Heden arriveerden uit zee: LORD MELVILL, kapt. E. Philips, van London. Weinig ijs op de stroom.
Brielle, 30 december. Gisteren namiddag arriveerde uit zee, met behulp van ijssloepen: OXENBURG, kapt. C.H. Rüse, van Saxkiobing.
De 31e dito. Kapt. Rüse is heden van het Steenen Baken op de haven gekomen.
Maassluis, de 30e en 31 december. Niets gepasseerd. Weinig ijs op de stroom.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de door directeuren overgelegde rekeningen en balansen goedgekeurd, gesloten en ten hunnen decharge getekend zijnde, van nu af aan, gedurende veertien dagen, ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier, en verder, dat het dividend nog niet is kunnen worden bepaald; maar dat daarvan later aankondiging zal plaats hebben, zijnde intussen voor ieder der deelhebbers een exemplaar van de balansen bij de mede-directeur F.C. Déking Dura verkrijgbaar, van 1 tot en met 9 januari 1841.
Dordrecht, 31 december 1840.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 januari. Sedert de 29e december zijn alhier ter rede gekomen: voor Antwerpen bestemd: LE JEUNE HENRY, kapt. G. Kuper, van Londen, met lood; deze is binnen de haven gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. De 29e december zijn alhier aangekomen: het Nederlandse schip OEMAR OSMAN, kapt. Said Aboe Bakar bin Mochamet Shabah, van Cheribon vertrokken de 19e december; de idem bark SUMATRA, kapt. L.M. Egnor, met drie passagiers, van Padang vertrokken de 22e december, en de dito bark CHERIBON PACKET, kapt. J.H. Laws, met zes passagiers, van de Golf van Perzië, vertrokken de 7e november. De 30e december zijn alhier aangekomen: de Nederlandse bark DOROTHEA, kapt. C.D. Dekker, van Amsterdam vertrokken de 1e september, de dito bark de DRIE MARIAS, kapt. A. Plokker, van Rotterdam vertrokken de 30e augustus, en drie Engelse barken.
De 30e december zijn van hier vertrokken: het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, met twee passagiers naar Amsterdam; dito schip ELIZABETH EN ANTOINETTE, kapt. D. Spreeuw, naar Soerabaija, de dito bark ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day, met enige passagiers naar dito, de dito brik DOROTHEA, kapt. Ketjiel, naar Singapore en het dito schip MARZOEK, kapt. Said Mochamat bin Oesien Atas, naar Soerabaija. De 31e december is van hier vertrokken de Nederlandse bark JUSTINA, kapt. D. Crawford, naar Samarang.
Alhier ter rede liggende schepen: Zr.Ms. korvet TRITON, Zr.Ms. fregat MAAS, Zr.Ms. stoomschip PHOENIX en de Nederlandse schepen FANNY, CANTON, VROUW JOHANNA, DE WALVISCH, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARIA, HET SCHOON VERBOND, OLIVIER VAN NOORD, BATO, AMBOINA, NAUWAN EL JOESOOR, IDA WILHELMINA, KONING DER NEDERLANDEN, KENAU HASSELAAR, OEY SINJO, OEMAR OSMAN, ERFPRINSES SOPHIA, CORNELIS HOUTMAN, DOGGERSBANK, NOGO LAUT, DOROTHEA, de DRIE MARIAS, de dito barken REVENANT, BATAVIA, PRESIDENT RAM, SUSANNA DOROTHEA, SUMATRA, BONJOL, INDIAAN, de JONGE JAN, HENG OEAN, MASTOOR, CHERIBON PACKET, de brikken BANKA, DANKBAARHEID, TONGSENG, de schoeners HAPSOEN, ALCESTA, en OEDJONG PANDANG, en elf buitenlandse schepen.
(opm: met “schip” wordt bedoeld een volschip, hebbende drie vierkant getuigde masten; dit geldt voor alle zeetijdingen in de JC van 1841)


Datum: 04 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 januari. Gedurende het jaar 1840 zijn in de Maas en Goeree binnengekomen 1.968 schepen; waarvan 77 van Batavia, 6 van Suriname, 2 van Nickerie, 4 van Smyrna, 67 van Noord-Amerika en 12 van Zuid-Amerika; en zijn vandaar uitgezeild 2.054 schepen, waaronder 90 naar Batavia, 10 naar Suriname, 5 naar Smyrna, 38 naar Noord-Amerika en 9 naar Zuid-Amerika, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1839 ingekomen. . . .2.255. In 1839 uitgezeild. . . . 2.257.
In 1840 ingekomen. . . .1.968. In 1840 uitgezeild. . . . 2.054.
Dus in 1840 minder ing. 287. Dus in 1840 minder uitg. 203.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In het afgelopen jaar 1840 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 218 schepen, waarvan 102 met kolen, hout, ijzer, teer enz., en 116 met granen, van Riga, Libau, Arensburg. Windau en Archangel, waarmede, als ook van de Rijn en verder van binnenlandse plaatsen, zijn aangevoerd 17.977 lasten tarwe, rogge, gerst enz., zijnde 9.476 lasten minder dan in het jaar 1839.


Datum: 05 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen, voor vrije en transito goederen:
Het Nederlands bomschip DE TWEE GEBROEDERS, schipper Dirk Jol; vertrekt heden.
Het Nederlands bomschip ALBERTUS ADRIANUS, schipper Ary Vrolijk; vertrekt de 6e dezer.
Het Nederlands bomschip PRINSES MARIANNE, schipper W. Corving; vertrekt de 8e dezer.
Adres bij P.A. van Es, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten.
- Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk.
- Naar Liverpool, het Nederlands schoener galjootschip EENDRACHT, kapt. C. van Limmen.
- Naar Belfast, het Nederl. schoener kofschip MARIA JOHANNA, kapt. L.S. Pinksterboer.
- Naar Newry, het Nederlands kofschip JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze.
- Naar Londonderry, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Lissabon en Gibraltar, om bij open water te vertrekken, het Nederlands gezinkt hoekerschip VERWISSELING, kapt. Teunis van der Meyden. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Onder meerdere vaartuigen die te Petersburg overwinteren bevindt zich ook het Nederlandse schip HELENA, kapt. A.W. de Jonge, groot 57 lasten en te Kroonstad overwintert het Nederlandse schip JOSINA LOUISA, kapt. T.H. Mellema, groot 56 lasten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. D. Zweers, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. C.J. Berghuis, van Batavia met koffie, suiker en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Algemeen Onderling Assurantie Compact voor Schepen bij Totaalverlies gevestigd te Pekel-A.
De bestuurders der beide Onderlinge Assurantie Compacten voor schepen, te Oude- en Nieuwe Pekel-A, hebben de eer, door deze ter kennis te brengen aan de heren intekenaren dezer scheepscompacten, en verdere belanghebbenden, dat zij voornemens zijn deze beide afzonderlijke instellingen tot algemeen belang der zeevaart te verenigen onder de benaming van Groot-Compact, en deze vereniging te doen ingaan onmiddellijk na afloop van dit lopende compactjaar, eindigende met de 15e januari 1841. Zodat ten gevolge dezer vereniging in plaats van NLG 6.000 bij ieder compact, alsdan het dubbele of NLG 12.000 als maximum op een bodem zal kunnen worden ingeschreven, voor zo verre die som het zeven-achtste der getaxeerde waarde niet te boven gaat, en kleinere sommen naar gelang der
scheepswaarde of van het aandeel. Dat wijders, dit Algemeen Onderling Compact, dezelfde strekking als vroeger blijft behouden, n.l. een jaarlijkse algemeen onderlinge assurantie, voor totaal verlies, op schepen, scheeps-aandelen, of pretensiën, beginnende van de 15e januari tot en met de 15e januari telkens, en voor de alsdan afwezige schepen tot deszelfs destinatie, waarna de ongelukken procentsgewijs worden omgeslagen over het ingeschreven kapitaal, terwijl voor de schepen welke des winters in de vaart zijn enig winterloon wordt aangerekend.
In het jaar 1823 werd alhier het eerste onderling compact tot stand gebracht, en hoewel geenszins deszelfs doel missende, waren nochtans voor de eerste compactjaren de premiën zeer uiteenlopende en door de weinige inschrijvingen bij enkele jaren tamelijk hoog. Niettegenstaande dit alles bedroeg de gemiddelde premie van de jaren 1823 tot 1839 incluis niet meer dan 3½ procent in het jaar.
Naarmate het vertrouwen op de deugdelijkheid dezer instellingen meerder veld won, hebben de inschrijvingen toegenomen, zodat thans reeds de aanzienlijke som van bijna elfmaal honderdduizend is ingeschreven, en de premie voor 1839 1¾ procent heeft bedragen.
Het bestuur gevoelt zich zo zeer overtuigd van het doelmatige dezer inrichting in het belang der zeevaart, dat zij het zich ten plicht rekent, deszelfs werkzaamheden, langs deze weg ter algemene kennis te brengen. Ja, het verheugt zich met deze inrichting, welker statuten op een negentienjarige ondervinding gegrond zijn, over het voordeel, hetwelk door de intekenaars aanvankelijk reeds is behaald niet alleen, maar het vleit zich dat hetzelve
voortaan zal verstrekken tot een vaste steun voor de zeeman en scheepsreder zowel in deze provincie als elders.
Dat onderlinge assurantie de enige grondslag legt tot het bestaan der kof-rederijen zal geen betoog behoeven; de meer of minder doelmatige kleine compacten en gilden, welke vroeger in deze provincie hebben bestaan, getuigen van derzelver heilzame uitwerking, en dezen hebben alleen wegens het te groot aantal, en daardoor te kleine omvang het bestaan aan deze inrichting geschonken.
De statuten van dit Compact kunnen door iedere intekenaar worden ingezien en gelezen, doch daar er geen gedrukte statuten voorhanden zijn, verplicht het bestuur zich aan iedere belanghebbende, buiten deze plaats, schriftelijk de gevraagde inlichting te geven. Overigens zijn dezelve zodanig ingericht, dat ieder intekenaar die ter goeder trouw handelt, de compactwetten niet zal kunnen overtreden, aangezien het bestuur voor het belang der
afwezige vrienden zorgt.
Pekel-A, 15 december 1840, M.M. Pot en L.E. Tiktak, directeuren; H.H. de Weerd en H.W. de Groot, assistenten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Volgens particulier bericht is de 2e dezer te Brouwershaven
binnengekomen het fregatschip DELTA, kapt. G. Crans, van Batavia naar deze stad. Heden zijn hier ook berichten van Batavia ontvangen, van 9 september, op welke dag van daar gezeild was, om de terugreis naar Dordrecht aan te nemen, het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Volgens de authentique zeetijdingen zijn, gedurende het afgelopen jaar 1840 in de Maas en Goeree binnengekomen 1.968 schepen, zijnde 287 minder dan in 1839, en uitgezeild 2.054 schepen, zijnde 203 minder dan in 1839, alles zo als gewoonlijk zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en de schepen die langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden van Hamburg, Bremen, enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. Onder de in Goeree binnengekomen schepen
waren er 77 uit onze Oost-Indische bezittingen, zijnde 22 minder dan in het jaar te voren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Van Maassluis zijn gedurende het jaar 1840 uitgezeild 309 koopvaardijschepen, en binnengekomen 4 koopvaardijschepen, behalve de haring- en visschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. In het afgelopen jaar 1840 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 218 schepen, waarvan 102 met kolen, hout, ijzer, teer, enz., en 116 met granen, van Riga, Libau, Arensburg, Windau en Archangel, waarmede, als ook van de Rijn en verder van binnenlandse plaatsen, zijn aangevoerd 17,977 lasten tarwe, rogge, gerst, enz., zijnde
9,476 lasten minder dan in het jaar 1839.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. In Zierikzee zijn gedurende het jaar 1840, uit zee binnengekomen
12 schepen, waarvan 4 onder Nederlandse, 4 onder Engelse, 3 onder Hannoverse en 1 onder Belgische vlag, en naar zee uitgezeild 11 schepen, waarvan 3 onder Nederlandse, 4 onder Engelse, 3 onder Hannoverse en 1 onder Belgische.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gedurende het jaar 1840 zijn te Antwerpen aangekomen 1.172 zeeschepen, waaronder 257 Belgische en 39 Nederlandse; in 1839 bedroeg dit getal 1.188, waaronder 11 Nederlandse.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 januari. Heden morgen stoomden in zee: EMERALD ISLE, kapt. W. Bouch, naar Hull, en LORD MELVILL, kapt. E. Philips, naar London.
De 2e dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ONRUST, kapt. E.H. Dik, van Liverpool; COQUETTE, kapt. J. Jens, en ERIN, kapt. D. Martin, beiden van Glasgow, en WIILIAM HELEN, kapt. J. Armstrong, van Newcastle; dezelve zijn door assistentie van ijssloepen op het kanaal gebracht.
De 3e dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEERDINA, kapt. G.E. Boer, van Liverpool. Heden arriveerde uit zee: COLUMBINE, kapt. W. Norwood, van London.
Brielle, 1, 2 en 3 januari. Niets gepasseerd.
Maassluis, 1, 2 en 3 januari. Niets gepasseerd. Weinig ijs op stroom.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op donderdag de 21e januari 1841, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein E.J. Tiddens in het Huis de Beurs aldaar, publiek worden verkocht:
- 2/30e aandelen in het kofschip JULIANA LOUISA
- 2/32e aandelen in het schoener-kofschip ALLERSMA
- 4/58e aandelen in het kofschip ANNEGINA ELSINA
- 2/32e aandelen in het kofschip HELENA
Dadelijk bij de toeslag te aanvaarden. De conditiën liggen in tijds ter lezing ten huize van verkoop en ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Sedert de 1e dezer zijn alhier ter rede gekomen:
voor Antwerpen bestemd: D’ATLAS, kapt. M. Michaelsen, van Liverpool, met klipzout; de OCTAVIE, kapt. B.D. Klein, van Maranham, met huiden; ELIZA, kapt. C. Fertig, van Havannah, met suiker; ACOS, kapt. H. Jost, van Bordeaux, met wijn; L’ADOLPHE, kapt. A. Prat, van Cette, met wijn.
Voor Gent bestemd: ELEONORE, kapt. F. Cornelis, van Liverpool, met klipzout.
Voor Middelburg bestemd: DE PHOENIX, kapt. H. Eeltjens, van Batavia, met koffie en suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Helvoetsluis, 13 mei. Binnengekomen VASCO DA GAMA, kapt. H. Hagers, van Batavia.


Datum: 06 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.C. Atkes, van Suriname met koffie, katoen, cacao en rum.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Op de eerste vendutie bij Voute & Guérin zal mede verkocht worden een aanzienlijke partij oud blad-koper, afkomstig van het schip EMANUEL, kapt. Moolenaar, van heden af voor een ieder te zien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. De 1e januari is alhier aangekomen het Nederlandse schip DOGGERSBANK, kapt. W. Smith, van Rotterdam de 4e oktober, en het dito schip ADMIRAAL DE RUITER, kapt. H.A. Tekelenburg, van Amsterdam de 4e dito. De 2e januari: het dito schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, met een passagier, van Amsterdam de 4e dito, het dito schip HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener, van Rotterdam de 11e dito, het dito schip ELIZA, kapt. A.F. Oosterlo, van Amsterdam vertrokken de 31e augustus, dito schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, met enige passagiers, van Rotterdam de 4e oktober, dito schip NEPTUNUS, kapt. W.H. Warnsinck, met een passagier, van Amsterdam de 4e oktober, en dito bark SARA ALIDA MARIA, kapt. C.P. Kuiper, van Hellevoetsluis de 11e dito. De 3e januari: de Nederlandse bark JAVA KOERIER, kapt. B.J. Doornik, van Hellevoetsluis de 4e oktober; dito schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, met een passagier, van Amsterdam de 4e dito; dito schip VAN GALEN, kapt. M. Marcussen, met vier passagiers, van Amsterdam de 4e oktober. De 4e januari: het Nederlands schip PETRUS, kapt. A, Stokvliet, van Amsterdam de 4e oktober, dito schip GERTRUDE, kapt. A. Schaap, met acht passagiers, van Rotterdam de 5e dito, Zr.Ms. schoener EGMOND, luit.t.zee 1e kl. W. Steffens, van Texel de 8e dito, en het dito schip RABENHAUPT, kapt. F.D. Sickens, van Groningen de 1e september.


Datum: 07 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip MARIA ELIZABETH, kapt. J. Barends, met kastanjes van Rochefort naar Amsterdam, is 28 december, wegens het broeien van de lading, te Plymouth binnengelopen en heeft dadelijk een aanvang gemaakt met lossen.

RC 070141
Het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Amsterdam naar Batavia, is volgens brief van Rio Janeiro van 17 oktober, de 3e dito aldaar lek binnengelopen. De lading was gelost en lekkage bevonden in de kielnaad te zijn. Het schip zou, na gerepareerd en nieuw gekoperd te zijn, binnen zes weken gereed worden om de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend Fries tweemast kofscheepje, groot 51 tonnen, met deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen enz., zo als het moet varen, zijnde zwaar vertimmerd in de jaren 1833 en 1834, is vroeger gebruikt geweest in de vaart op Londen (opm: ARGUS, binnenvaarder, vermoedelijk [ex-]bunschip; zie LC 160441 en DC 060541), geschikt voor de vaart op Brabant en Friesland, liggende in de haven van Nijmegen. Adres met brieven franco bij J. Schraven, woonachtig op de haven aldaar, ter informatie, of aan boord van het gemelde vaartuig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Handelsberichten. Amsterdam, woensdag 6 januari. Te Bremerhaven zijn in 1840 binnengekomen 624 schepen, waaronder 17 Hollandse.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA GERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulet, van Batavia met koffie, suiker, indigo en tin.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 januari. Ten gevolge van de onverwacht ingevallen vorst, zijn, gedurende de afgelopen maand door het kanaal van Neuzen slechts gepasseerd 7 zeeschepen, van welke de Schelde-tol is ontvangen, te weten: 4 uit zee inkomende en 3 naar zee uitgaande. Van de 4 inkomende, allen naar Gent bestemd, waren 3 met suiker en 1 met garst beladen, terwijl van de 3 uitgevaren 1 met suiker geladen was en 2 in ballast zijn uitgegaan. Van de bedoelde 7 schepen voerden 2 de Deense, 2 de Hanoverse en 3 de Belgische vlag.
Het gezegde kanaal is, gedurende het afgelopen jaar, in het geheel bevaren door 291 zeeschepen, waarvan 147 uit zee zijn ingekomen en 144 naar zee zijn uitgevaren. De totale ruimte van de binnengekomen, allen naar Gent gedestineerde schepen, bedroeg 15.149 tonnen, en van de uitgevarenen 14.666 tonnen. De ingekomen schepen hebben aangebracht de navolgende ladingen, te weten: 40 met granen, 39 met suiker, 25 met Noords hout, 16 met kool-, raap- en lijnzaad, 8 met wijn, 6 met katoen, 4 met vruchten, 3 met stokvis, 2 met weedasch, 1 met zout, 1 met zinksteen en 2 in ballast. De 144 uitgezeilde zeeschepen waren beladen, te weten: 55 met suiker, 3 met beenzwart, 2 met mechanique werktuigen, 1 met lijnwaad, 1 met meubelen, I met tarwe, 1 met lijnkoeken, 1 met ijzer- en staal werk; de overige 79 zijn ballastscheeps vertrokken. De bedoelde 291 zeeschepen voerden de navolgende vlaggen, als: 17 de Nederlandse, 56 de Belgische, 4 de Engelse, 11 de Franse, 1 de Pruissische, 8 de Zweedse, 9 de Deense, 28 de Noordse, 4 de Spaanse, 103 de Hanoverse, 13 de Hamburgse, 10 de Oldenburgse, 2 de Papenburgse, 10 de Meckelenburgse, 2 de Kniphauser en 13 de Amerikaanse.
Behalve door deze zeeschepen is het gezegde kanaal nog gepasseerd door 1064 geladene en door 379 ledige, dus te zamen door 1.443 binnen- of rivierschepen, die bij de op of afvaart de uiterste wacht te Sas van Gent zijn voorbij gegaan. Van dit getal voerden 1.117 de Nederlandse 316 de Belgische vlag, terwijl de inhoudsruimte van die schepen een cijfer oplevert van 70.878 tonnen. De ladingen, door de afgevaren schepen aangebracht, bestond, als volgt: 151 met steenkolen, 56 met manufacturen, 26 met kalk, 19 met zinksteen, 9 met hout, 8 met krijt, 3 met volaarde, 3 met aardewerk, 3 met hout, 3 met fruit, 2 met marmer, 2 met gesmeed ijzer, 1 met steen, 1 met brikken, 1 met suiker, 1 met graan en 49 met diverse goederen. De ladingen van de opgevaren schepen hebben bestaan in de navolgende goederen, te weten: 188 met graan, 87 met haardasch, 78 met aardappelen, 76 met raap- en lijnkoeken, 61 met mosselen, 36 met beer, 26 met wol, 16 met kaas, 14 met hooi, 12 met aarden werk, 11 met koffie, 9 met gedroogde vis, 8 met inlandse haring, 7 met biezen, 6 met tabak, 5 met ruw vlas, 4 met katoen, 4 met gezouten huiden, 3 met levertraan, 2 met tufsteen, 2 met gezaagd hout, 2 met pijpen, 2 met potaarde, 1 met tienen of wissen, 466 met differente goederen. Onder de laatstgemelde benaming zijn begrepen
de ladingen der stoomboten en barges, die naar Gent zijn opgevaren en van daar teruggekeerd. Ingeval de vaartrechten op het gezegde kanaal nog niet velen van het bevaren van hetzelve terughielden, zoude voorzeker van deze gemakkelijke communicatie met België nog meer gebruik worden gemaakt, en in vele gevallen aan dezelve
de voorkeur boven de vaart langs de Wester-Schelde worden gegeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 januari. Gedurende het jaar 1840 zijn te Hamburg (waaronder 28 te Cuxhaven op Hamburg bestemde binnengelopen schepen, om aldaar te overwinteren, benevens 354 stoomboot-vaarten, waarvan 44 van Amsterdam begrepen zijn) gearriveerd: 2.484, zo grote als kleine schepen, als: van Oost-Indië 11; van West-Indië 125; van Zuid- en Noord-Amerika
228; van de kust van Afrika 1; van Holland, Oost-Friesland en de kust 367; van België 108; en de overige van onderscheidene andere havens.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

 
 

Hellevoetsluis, 4 en 5 januari. Niets gepasseerd. De stroom drijft vol ijs.
Brielle, 4 en 5 januari. Niets gepasseerd.
Maassluis, 4 en 5 januari. Niets gepasseerd. Weinig ijs op de stroom.
Brouwershaven, 2 januari. Heden zijn alhier binnengekomen de schepen GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet, en DELTA, kapt. Crans, beiden van Batavia; HELENA, kapt. W.J. Gialts, van Cardiff, en JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Triëst, allen naar Rotterdam, behalve de DELTA, naar Dordrecht.
Gedurende deze winter was er, tijdens de strengste vorst, met de achtervloed geen ijs op de rede, zodat men uit zee voor deze stad kon varen zonder door ijs te worden belemmerd; zijnde er thans sedert 31 december jongstleden, zelfs met de achter-eb, geen ijs meer.

 


Datum: 08 januari 1841


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 31e december een aanvang met laden gemaakt het schip ALIDA, kapt. Scholtens, voor Ostende, Brugge en Gent.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Volgens de Antwerpse bladen, zijn gedurende het jaar 1840 aldaar binnen gekomen 1.172 zeeschepen, te samen metende 179.291 ton. Gedurende het jaar 1839 had dit aantal 1.188 schepen, metende 204.277 ton, bedragen. Onder de opgetelde schepen en derzelver bevrachtbare ruimte zijn de stoomboten, die regelmatig op Antwerpen varen, begrepen.
Gedurende het jaar 1840 is door België aan Nederland, ter zake van de Schelde-tol, betaald een bedrag van NLG 277.191 of ruim 587.283 franken. De daarvoor op de Belgische begroting uitgetrokken som had Bfr.650.000 bedragen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Laman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, zullen op maandag de 11e januari 1841, des avonds ten 7 ure, ten huize van mejuffrouw de weduwe Bontekoe, in de Unie, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek ter verkoop worden aangeboden, om op den 1 mei aanstaande te aanvaarden de beide veerschepen, varende van Groningen op Sneek vice versa, met derzelver opgoed en scheepsgereedschappen, invoege dezelve, het ene thans liggende buiten de Apoort onder Groningen, door Tomas Tjerks van Winden, en het andere, liggende te Sneek, door Harm Reints Nieveen wordende bevaren, en voorts met de rechten en verplichtingen, overeenkomstig de bestaande reglementen daaraan verbonden. Toebehorende aan mejuffrouw de weduwe Albert Geerts Nieveen, te Groningen. De condities van deze verkoop zullen 8 dagen bevorens ten huize van verkoop, en in het Veerhuis te Sneek alsmede met de blijken van eigendom ten kantore van gezegde notaris ter lezing liggen.
Mr. W. Laman Trip, notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.B. Oeberius te St. Anna Parochie zal op maandag de 18e januari 1841, des namiddags ten 4 ure, ten huize van Antonides te St. Jacobi Parochie bij strijk en verhooggeld, verkopen een onoverdekt snikschip, genaamd het NIEUW BEGIN, met zo goed als nieuw zeil, kleden en verder toe en aanbehoren, groot 8 ton, behorende aan Klaas Arjens Kuiken AJz., te Jacobi Parochie. Te aanvaarden na de toewijzing. (opm: LC 290141 meldt dat is geboden NLG 110)


Datum: 09 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading:
Naar Londen, het Nederlands bomschip JACOBA MOS, schipper Pieter Mos, vertrekt dinsdag de 12e dezer.
Naar Londen, het Nederlands bomschip AALBERT MOS, schipper Dirk Mos, vertrekt zaterdag de 16e dezer.
Adres bij Phs. van Ommeren, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen, het Nederlands bomschip JONGE BART, schipper C. Pronk, vertrekt a.s. dinsdag de 12e dezer. Adres bij P.A. van Es, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen, het bomschip DE TWEE GEBROEDERS, schipper Jacob den Heijer; vertrekt maandag de 11e dezer. De vracht zal zo laag mogelijk gesteld worden. Adres bij de heer P. Varkevisser te Scheveningen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. G.A. Sandman, van Batavia naar Amsterdam, is volgens brief van het Nieuwe Diep van 4 december, door een aldaar teruggekomen Texelse loodsboot onder de Nederlandse kust gepraaid; genoemde loodsboot geen loodsen meer aan boord hebbende, was het destijds nog niet geloodst geworden, maar was de loodsboot, gevoerd door schipper IJ. Messelaar, dadelijk naar zee gezeild, om het schip van een loods te voorzien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. S.IJ. Parma, van Amsterdam te Suriname gearriveerd, rapporteert op de hoogte van Madeira gepraaid te hebben het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, en op 32º44’ NB 16º38’ WL, het schip NEPTUNUS, kapt. W.H. Warnsinck Cz., beide van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. G.A. Sandman, van Batavia, met koffie, suiker en tin; HENDRIK WESTER, kapt. H.D. van Wijk, van Batavia met koffie, suiker en bindrottingen; JAVAAN, kapt. J.P. Meijer, van Batavia koffie, suiker, indigo, tin en sogahout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 4 januari. Gisteren is ter rede gearriveerd het fregatschip de PHOENIX, kapt. H. Eeltjes, van Batavia voor deze stad.
Hellevoetsluis, 6 en 7 januari. Niets gepasseerd. De stroom drijft vol ijs.
Brielle, 6 en 7 januari. Niets gepasseerd.
Maassluis, 6 en 7 januari. Niets gepasseerd. Er drijft meer ijs op den stroom als de vorige dagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. J. Parlevliet Fz., voerende het fregatschip GENERAAL VAN DEN BOSCH, van Batavia te Brouwershaven binnen, rapporteert gepraaid te hebben, 30 september 1840, op 24º54’ ZB 55º58’ OL, het schip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. Sandman, van Batavia naar Amsterdam, zijnde alles wel aan boord; de 1e november, op 15º20’ ZB 6º32’ WL, het Franse schip LUMUNY, gedestineerd naar Marseille; de 13e dito, op 7º55’ NB 24º5’ WL, de Engelse brik AUSTRALIA, kapt. Adam Yull, van Dundee naar Zuid-Australia, zijnde alles wel aan boord; de 1e dezer, bij de Singels, gezien een bark, tonende de Amsterdamse collegievlag met no. 511, en gepraaid voor Douvres het schip PHOENIX, kapt. Eeltjes, van Batavia naar Middelburg gedestineerd.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 4 januari. In de loop van 1840 heeft de haven van Antwerpen zeventien schepen, waaronder zeven Belgische verloren. Men mag zeggen dat het afgelopen jaar met betrekking van de schipbreuken zo nadelig niet is geweest als sommige der voorgaande jaren. Inderdaad in 1831 verloor de haven van Antwerpen zeven schepen; in 1832 dertien; in 1833 negen; in 1834 vijf-en-twintig; in 1835 vier-en-twintig; in 1836 drie-en-zeventig; in 1837 tien; in 1838 acht-en-veertig; in 1839 een-en-dertig; eindelijk in 1840 zeventien. Dus heeft onze haven in een tijdsbestek van 10 jaren twee honderd zeven en vijftig schepen verloren, waar onder zich twee en zeventig Belgische bevonden.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Ziehier een vergelijkende opgave van het getal der zeeschepen, die gedurende de negen laatste jaren te Amsterdam zijn aangekomen.
Jaren. Schepen. Jaren. Schepen.
1832 2246 1837 1933
1833 2374 1838 2074
1834 2158 1839 2375
1835 1956 1840 2198
1836 1694

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 januari. Sedert de 6e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Rotterdam bestemd: DE FLORA, kapt. J.D. Tobbens, van Bordeaux, met wijn en stukgoederen; is wegens de aanhoudende vorst binnen de haven gekomen.
Voor Antwerpen bestemd: L’ADOLPH, kapt. A. Prat, van Cowes, is wegens de aanhoudende vorst binnen de haven gekomen; LEOPOLD DE EERSTEN, kapt. P. Garling, van Alexandrië, met lijnzaad.
Van deze stad is gezeild: DE ONDERNEMING, kapt. P. van Boven, naar Suriname, in ballast.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen: de 5e januari de Nederlandse bark STAD ZIERIKZEE, kapt. D.C.T. Sass, van Zierikzee de 4e oktober, en dito schip SAMARANG, kapt. D. Steurs, van Rotterdam de 11e dito.


Datum: 12 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Scheveningen (opm: wegens ijsgang op de stromen naar Rotterdam werden vissersschepen ingezet die vanaf het strand opereerden) liggen in lading naar Londen, om achtereen volgende met de eerste gelegenheid te vertrekken:
Het bomschip VROUW HELENA, schipper J. Overduin.
Het bomschip JONGE ADRIANA, schipper Jan den Heijer.
Het bomschip JONGE DIRKJE, schipper K. van der Zwan.
Het bomschip JONGE DIRK, schipper L. Spaans.
Het bomschip AELBERT, schipper A. Pronk.
Adres bij P.A. van Es, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New York het gezinkt schoener-hoekerschip VOORWAARTS, kapt. G. Don, om spoedig na open water te vertrekken.
Adres bij Wambersie en Crooswijck.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 januari. Gedurende het vorige jaar zijn aan het kantoor van in- en uitklaring, expeditie en betaling te Bath, in- en uitgeklaard 4.203 schepen, waarvan 3.129 onder Nederlandse en 1.074 onder Belgische vlag; allen zonder inbegrip der stoomboten, ballastschepen, loods- en passagiers-vaartuigen, benevens de vis- en mosselschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 8 januari. Gisteren is naar Batavia gezeild het barkschip DE ONDERNEMING, kapt. J.A. van Boven.
Hellevoetsluis, 8, 9 en 10 januari. Niets gepasseerd.
Brielle, 8 januari. Heden nacht arriveerde, met behulp van ijssloepen, op de haven: TOWN OF DUNDEE, kapt. G. Baxter, van Dundee.
Gisteren is, voor de Maas, een ijssloep aan boord geweest van het kofschip NEERLANDS TROUW, kapt. B. de Groot, van Liverpool naar Dordrecht, hetwelk weer naar zee is gestevend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE NEDERLANDEN, kapt. Post, voor kapt. Struik, van Batavia naar Amsterdam, is de 2e januari te Portsmouth binnengelopen.
Het schip WILLEM I, kapt. Poppen, van Batavia naar Rotterdam, is de 29e nov. gepraaid op 14˚ NB 27˚ WL.
Het schip OUD NEDERLAND, kapt. Kuijper, van Schiedam naar Batavia, is gepraaid op 38˚ ZB 31˚ OL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op donderdag de 21e januari, des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein D.J. Vos te Farmsum, publiek verkopen een welbevaren tjalkschip genaamd MARGARETHA (opm: bouwjaar 1838), groot 47 tonnen, zoals het met deszelfs complete inventaris thans is liggende te Farmsum en door J.C. Stenger als eigenaar wordt bevaren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip DE PLANTER, kapt. H.F. Zeijlstra, van Suriname naar Amsterdam, is 5 jan. met gebroken boegspriet en steng, te Dover binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip HELENA, kapt. Breckwoldt (opm: buitenlander), van Londen naar Marseille, is volgens brief van Poole, van 2 januari, de 31e december op de hoogte van Portland overzeild geworden, doch het volk gered en te Poole aangebracht.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Kapt. Berghuis, van Batavia in Texel binnen, rapporteert op 26 oktober op het Kaapsche rif in goede staat zeilende gezien te hebben een bark, tonende vlag van het college Zeemanshoop met No. 475, zijnde die van kapt. Groenewoud, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Laman Trip, openbaar notaris ter residentie van Groningen, zal op vrijdag, de 15e januari 1841, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein J. Eekhoff aan de Groote Markt, te Groningen publiek worden te koop gepresenteerd:
- 3/32 aandelen in het kofschip, genoemd CATHARINA JOSEPHINA, wordende door Pieter Jans Muntendam bevaren.
- 2/30 aandelen in het kofschip, genoemd DE VROUW ANNA MARIA CATHARINA, wordende door W.D. Kleininga bevaren.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 31 december. Dezer dagen is door de commissie ten nutte van deze stad uitgegeven een plan tot vestiging van een scheepsrederij, waarvan de schepen zullen worden gebouwd op de scheepstimmerwerf van deze stad en geschikt zijn voor de vaart op Oost-Indië. Het kapitaal zal hoogstens bedragen NLG 200.000, en deze inrichting in werking komen, zodra genoegzame gelden zullen zijn ingeschreven tot aanbouw van het eerste schip. Moge dit plan een ruime bijval en ondersteuning vinden, en alzo de aanbouw van schepen op gezegde werf, waarbij de stad en haar inwoners zoveel belang hebben, meer en meer worden gevestigd en uitgebreid.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 januari. Sedert de 8e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: VICTORIA, kapt. L. Boey, van Fiume, met lijnzaad; KEZIE, kapt. J. Spencer, van Londen, met stukgoederen; beide wegens de aanhoudende vorst binnen de haven gekomen; binnen de dokhaven gekomen, de PHOENIX, kapt. H. Eeltjes, onlangs van Batavia.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 januari. Sedert de 1e januari tot 31 december 1840, zijn de monden van de Schelde binnen gevaren, en alzo Vlissingen gepasseerd, 1.388 schepen.
In gemeld tijdvak zijn uitgezeild of naar zee gevaren 1.289 schepen; onder deze zijn niet berekend schepen of vaartuigen van de Staat, noch vissers, beurtlieden en andere kleine vaartuigen, welke laatste bijna dagelijks de Schelde op- en afvaren.


Datum: 13 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Koningsbergen overwintert de Nederlandse smak DE GOEDE VERWACHTING, van Groningen, kapt. G.A. Nieveen, groot 40 last en te Pillau de Ned. kof FENNEGINA, van Veendam, kapt. H.H. Duit, groot 61 last; benevens de smak de ONDERNEMING, van Sappemeer, kapt. L.J. Gort, groot 35 last.
Te Dantzig overwinteren de Nederlandse schepen van de kapiteins J.P. Teensma, D.D. de Jonge en H. Drent, en ligt aldaar met averij het schip van kapt. F.F. Bieze. (opm: waarschijnlijk kapt. Frans Fransens Bieze van de HERSTELLING. zie ook PGC 081240).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, dinsdag 12 januari. In het jaar 1840 zijn te Pillau en Koningsbergen aangekomen 928 schepen, waaronder 155 Nederlandse; en zijn van daar vertrokken 928 schepen, waarvan 152 naar Nederland; in hetzelfde jaar zijn te Danzig aangekomen 1.383 schepen, waaronder 193 van Nederland; en zijn van daar uitgezeild 1.354 schepen, waaronder 262 naar Nederland bestemd waren.


Datum: 14 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met zijn complete inventaris, groot 100 tonnen, volgens de laatste inklaring 66 zeetonnen, geijkt en gebrand voor de Rijnvaart, voorzien van de kolenpapieren, liggende in de Oude Heerengracht te Leiden.
Te bevragen bij P.H. Hoos te Leiden. Brieven franco.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading, naar Londen, de Nederlandse bomschepen:
MARIA ELISABETH, schipper A. Dijkhuizen; vertrekt zaterdag de 16e dezer.
DE JONGE JACOBA, schipper W. Kuyper.
DE JONGE MAARTEN, schipper A. Baak.
Adres bij de heer P. Varkevisser, te Scheveningen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading:
Naar Londen, het Nederlands bomschip DE JONGE AALBERT MOS, schipper Pieter Mos, vertrekt de 16e dezer.
Naar Londen, het Nederlands bomschip MARTIJNTJE MOS, schipper Maarten Mos, vertrekt de 20e dezer. Adres bij Phs. Van Ommeren, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HENDRIEKA MAGRIETHA, kapt. Jan K. Bart.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heeres.
Naar Leith, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. K.F. Harding.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. A.H. Dijkhuis.
Naar Newry, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse schoenerschepen ORWELL, CARTER, FAME, HOLEMAN, EN NORTHAM, CHARROSIN, van Londen naar Harlingen bestemd, in Texel binnen, en 5 jan. met loodsen aan boord, benevens een loodschuit als voorzeilder, naar Harlingen opgezeild, zijn na tot bij laatstgemelde plaats genaderd te zijn, wegens stilte en drijfijs op de Smakmanshoek, bewesten het Vlie, gestrand; de twee eerste schepen zijn door het volk verlaten geworden, dat door de loodsschuit op het Vlie is aangebracht, hebbende het ene schip reeds de achtersteven gebroken, en zittende het andere vol water, dezelve liggen beide op zijde, zullen denkelijk beide geheel weg zijn. Laatstgemeld schip zit recht op in 4 vadem water; de equipage daarvan bevindt zich nog aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men meldt van het Nieuwe Diep d.d. 12 jan., dat de doorgeijsd wordende schepen, waaronder de MARCO BOZZARIS, kapt. Olie, van Amsterdam naar Batavia; JAPAN, kapt. Van der Zee, van Amsterdam naar Batavia; en PARAMARIBO, van Amsterdam naar Suriname, tot aan de Roode Brug genaderd zijn; dezelve zouden waarschijnlijk 13 januari tot aan de Sluis komen.
In het Nieuwe Diep ligt zeilklaar de OVERIJSSEL, kapt. Blom, naar Portsmouth en Batavia.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Het schip ABEL TASMAN wordt voor de stad Amsterdam als eerste schip vermeld op de door de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingestelde beurtlijst van 1841.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 januari. Sedert de 11e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Gent bestemd: PEGASUS, kapt. J. Piekenpak, van Villa Nova, met vijgen.
Voor Antwerpen bestemd: FRANCIS JEFFERY, kapt. J. Black, van Rio de Janeiro, met koffie; ALLERT, kapt. J.G. Lund, van Messina, met fruit; TEMISCOWALA, kapt. G. Arthur, van Londen, met stukgoederen; THE FAWN, kapt. R. Chase, van Londen, met stukgoederen.


Datum: 15 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De schepen DILIGENCE, kapt. Bos en PALEMBANG, kapt. Orts, beide van Batavia naar Amsterdam, lagen 13 januari in het Gat van Texel, en zouden de volgende dag binnengebracht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip FENNEGINA ELIZABETH, kapt. Wijkman, 17 december van Cardiff naar Amsterdam vertrokken, is 1 januari te Lissabon lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse kof JONGE KEA, kapt. Grotius, van Honfleur naar Sunderland, is in de avond van 9 januari, op 3 mijlen afstand van Rye, op het eiland Wight gelegen, bij een harde Zuiden wind gestrand. Men hoopte het schip weder af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PHILIPPINE, kapt. N. Rademaker, van Batavia met koffie, suiker, indigo, huiden en bindrottingen; de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Suriname met suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Harlingen van de 3e januari waren drie Engelse boterschoeners in het gezicht van die haven in het ijs zittende. Men zou de volgende dag een ijssloep en volk naar dezelve zenden. (opm: zie LC 190141).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Hubert, van Amsterdam naar Triëst, te Cowes binnen, heeft de 7e januari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ORION, kapt. Van der Linden, van Batavia naar Amsterdam of Dordrecht, is de 27e december gepraaid op 47˚ NB. 19˚ WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 6e januari een aanvang gemaakt met laden het schip WILHELMINA HENDRIKA, kapt. Mulder, voor Amsterdam en de 7e dito de schepen DE VROUW WIGERDINA, kapt. Kroon voor Gent en de JONGE PIETER, kapt. De Jonge, voor Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontvingen wij het treurig bericht, dat op de 7e dezer, des morgens te 4 uren te Rotterdam is overleden, na een hevige ziekte van zeven dagen, de scheepskapitein Hinderk Folkers Deddes, in de ouderdom van ruim 45 jaren. (opm: gevoerd hebbende zijn kof ALIDA, bouwjaar 1840)
Dienende deze tot algemene kennisgeving aan vrienden en bekenden.
Veendam, de 12e januari 1841, Jan F. Deddes.


Datum: 16 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Gibraltar, Malta en Smirna, het Nederlands hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 4 januari. Het schip FENECHINA ELISABETH, kapt. Wyckmann, van Cardiff, de 17e december naar Amsterdam vertrokken, is de 1e dezer alhier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia met koffie, suiker, tabak, indigo, tin en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 januari. Van Brouwershaven wordt van de 8e dezer gemeld: De kofschepen HELENA, kapt. Gialts, en CATHARINA, kapt. Kroon, zijn in deze haven gehaald, om te overwinteren, en de schepen GENERAAL VAN DEN BOSCH en DELTA zijn binnen Dwars in den Weg gevaren, om insgelijks voor ijsgang zo veel mogelijk te zijn beveiligd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 januari. De 11e januari is ter rede van Duins gearriveerd, het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, van Batavia naar Dordrecht, in afwachting van berichten omtrent het ijs in onze zeehavens.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 januari. Volgens berichten uit Batavia, tot de 20e september ll., waren aldaar van Dordrecht aangekomen, de 19e september, het barkschip TIMOR, kapt. J.A. Böning, en de 20e, de barkschepen DE ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, en de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. F.A. Begeman Sietzes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 januari. Niets gepasseerd.
De 14e dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: BOREAS, kapt. C. van Gelderen, van Smirna, laatst van Falmouth, zijnde geassisteerd door schipper L. Vink, voerende de ijssloep KOSACK; gemelde schipper rapporteert, dat voor de wal zijn de schepen MAASSTROOM, kapt. C. van der Linden, KOLONEL KOOPMAN, kapt. F.W.E. Schuchard, MACASSAR,
kapt. J.H.M. Struben, en JAVA, kapt. J.H. Zeeman, allen van Batavia, zijnde de schipper van de ijssloep bij kapt. C. van der Linden aan boord geweest.
Heden morgen stoomde in zee: COLUMBINE, kapt. W. Norwood, naar London. Weinig ijs
op de stroom.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip MARTIJNTJE MOS, schipper Maarten Mos, vertrekt woensdag de 20e dezer.
Adres bij Phs. van Ommeren, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar, Malta en Smyrna, het Nederlands hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens rapport van kapt. Zijlstra, voerende het schip de PLANTER, van Suriname naar Amsterdam, te Dover binnengelopen, had hij voortdurend veel storm doorgestaan, waardoor het tuig en rondhout veel hadden geleden en de fokkemast onder de swegten (opm: niet in Van Dale, waarschijnlijk drukfout) gesprongen was, de boegspriet zwaar en de verschansingen mede beschadigd waren; de 3e had hij een hevige orkaan doorgestaan, waarin het schip voor dicht gereefd marszeil met de gehele kop onder water lag en zwaar stampte; verscheiden schepen waren alstoen bij hem, welke grotendeels tuig verloren en meer andere schade bekomen hadden; tegen de middag bedaarde echter enigszins de wind, en hield hij af en aan Dungeness; de volgende dag kreeg hij een Engelse loods aan boord, dewijl de Hollandse loods zich alstoen niet op die hoogte bevond, welke aannam het schip voor 18 pond sterl. in Texel of in een Engelse haven binnen te brengen; dezelfde dag stak er wederom storm uit het NNO op en resolveerde hij toen, na bericht ontvangen te hebben dat al de Hollandse zeegaten vol ijs waren, te Dover binnen te lopen, en bereikte hij dan ook de 5e dezer gelukkig die haven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken den 15 januari. De Nederlandse bark INDIAAN, kapt. J. Scott, naar Pamanoekan, passagier, de heer T.M.E. Heijerdahl.
VCO 160141
Te Veere zijn in het afgelopen jaar ingeklaard 42 schepen, inhoudende 6.494 tonnen, zijnde 13 Nederlandse, 20 Engelse, 6 Belgische, 2 Franse en 1 Deens schip; Uitgeklaarde schepen, inhoudende 11.793 tonnen, zijnde 10 Nederlandse, 18 Engelse en 44 Belgische schepen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Volgens een opgave in de Alkmaarsche Courant zijn gedurende het jaar 1840, door het Noord-Hollandsch Kanaal langs die stad gevaren 1.069 uit zee komende en 575 naar zee gaande schepen, te samen een getal uitmakende van 1.644 schepen, hetgeen 212 minder is dan in 1839.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. Sedert de 13e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: ESTHER, kapt. C. Falande, van New York, met stukgoederen; DE JONGE JOHANNA, kapt. J. Bergman, van Londen, met stukgoederen.
Wegens het ijs zijn binnen de haven gekomen: ALERT, kapt. J.G. Lund, van Messina; FRANS JEFFERIES, kapt. J. Black, van Rio Janeiro.


Datum: 18 januari 1841


Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 11 januari. De Nederlandse driemaster (opm: bark) VLASHANDEL, kapt. H.H. Uil, op 10 september laatstleden van Tjilatjap (Java) naar Rotterdam vertrokken, is 15 september noodgedwongen de rede van Batavia aangelopen omdat het schip vier voet per uur water maakte als gevolg van een stranding waarbij het langs een rots was geschuurd. De lading moet aan wal worden gebracht en het schip moet naar de werf op het eiland Onrust om zijn koperen beplating weg te halen en de noodzakelijke reparaties te kunnen verrichten.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Kapt. A. Nannings, die met zijn 600 ton grote Nederlandse bark HOLLAND (opm: fregat, bouwjaar 1833; zie o.a. LP 210141) 18 januari vanuit Batavia ter hoogte van Texel aankwam, kon geen loods vinden en is totaal verloren gegaan.


Datum: 19 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York het gezinkt schoener hoekerschip VOORWAARTS, kapt. G. Don, om spoedig naar open water te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip de PLANTER, kapt. H.F. Zeylstra, van Suriname naar Amsterdam, te Dover binnen, moet volgens brief van daar van de 11e dezer lossen om nieuwe masten in te zetten en verder te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip CLYDE, kapt. J. Matches, van Batavia naar Amsterdam, is de 8e en de schepen ADELAAR, kapt. H. Noltee, van Tjilatjap naar Rotterdam, en DIAMANT, kapt. Grunewald, van Rio de Janeiro naar Hamburg, de 9e dezer te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis, van de Clyde naar Rotterdam, is de 10e dezer te Falmouth binnengelopen met verlies van de boegspriet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut, van Dordrecht te Port Rush aangekomen (bevorens gemeld), is de 3e dezer aldaar driftig geworden en aan de grond geraakt, doch slechts met geringe schade weer afgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip FENNEGINA ELIZABETH, kapt. W.A. Wijkman, van Cardiff naar Amsterdam, is de 1e dezer te Lissabon lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gepraaid: 8 december; op 29º5’ NB 36º46’ WL: FACTORIJ, kapt. Jansen, van Batavia naar Rotterdam. 8 juli; op 6º12’ NB 17º WL: THETIS, kapt. Teensma, Amsterdam naar Batavia, aan boord was alles wel.

AH 190141
Het Nederlandse galjootschip MARIA ALETTA, kapt. Schut, is de 7e januari te Port. Rusch, ten anker liggende, in een hevige storm van de 3e dezer, van zijn ankers geslagen en gestrand, echter met enige schade afgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip CERES, kapt. Bergman, van Boston naar Rotterdam, de 12e januari te Dover binnengelopen, heeft door een storm, spieren, zeilen, enz. verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 januari. Het schip WILHELMINA LUCIA, kapt. Carst, vann Batavia naar Amsterdam, is gedurende de afgelopen nacht, liggende voor anker in het gat van Texel, driftig geworden, heeft het roer afgestoten en zit thans op de zogenaamde Fransche Bank, liggende tussen de 6e en 7e ton in het gat van Texel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Hamburg overwinteren 146 schepen, waaronder 20 Nederlandse.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PALEMBANG, kapt. A. Orts, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 januari. Volgens bericht van Batavia, van de 4e oktober, was kapitein Böning, voerende het barkschip TIMOR, daags te voren aldaar begonnen met laden, en dacht tegen de 24e gereed te zullen zijn om de terugreis naar deze stad aan te nemen.
De JACOB CATS, kapt. Derks, zou de 29e september van Sourabaja naar Passarouang verzeilen om te laden.
Het fregatschip ORION, kapt. J. v.d. Linden, is, naar men verneemt, de 13e dezer van Deal naar Sheerness verzeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 en 16 januari. Niets gepasseerd. Weinig drijfijs op de stroom.
De 17e dito. Heden morgen arriveerde uit zee: COLUMBINE, kapt. W. Norwood, van London.
Brielle, 15, 16 en 17 januari. Niets gepasseerd.
Maassluis, 15 januari. Niets gepasseerd.
De 16e dito. Heden morgen zeilden naar zee: HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. H. van Rossen, NIJVERHEID, kapt. H. de Kromme, NEERLANDS KONING, kapt. G. Trens, GOED VOORNEMEN, kapt. M. de Bruijn, EENDRAGT, kapt. J. Firet, ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Warnaar, VEREENIGING, kapt. K. den Boer, VISSCHERIJ EN HANDEL, kapt. P. Vink,
Noordzee, kapt. J. Rijke, VROUW WILHELMINA KORNELIA, kapt. J. den Boogert, en DANKBAARHEID, kapt. H. Schouten, allen naar de Noordzee.
De 17e dito. Gisteren zeilde nog naar zee: NIJVERHEID, kapt. J. Schouten, naar de Noordzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op maandag de 22e februari 1841, des avonds te zes uren, ten huize van logementhoudster de wed. W. Smit, Hz., te Delfzijl, publiek verkopen een welbevaren tjalkschip, genaamd DE JONGE GERRIT (opm: binnenvaarder), groot 27 zeetonnen, zoals het met deszelfs complete inventaris thans is liggende te Termunterzijl en door A.E. Vennenga als eigenaar wordt bevaren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof FRAUKEA, kapt. Grotius (opm: buitenlander), van Honfleur naar Sunderland, is 9 januari des avonds te Rye op het eiland Wight bij een hevige storm van het zuiden, drie mijlen van daar gestrand, doch zou met de eerste gunstige gelegenheid weder afgebracht worden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Volgens rapport van kapt. J.D. Tobbens, voerende het schip FLORA (opm: buitenlander), van Bordeaux naar hier gedestineerd, te Vlissingen binnengelopen, was hij de 4e en 5e dezer reeds voor Hellevoetsluis geweest, doch, wegens het ijs, aldaar niet kunnende binnenkomen, was hij genoodzaakt geweest weer zee te kiezen, ten einde een noodhaven te zoeken en waarna hij te Vlissingen was binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip NEERLANDS TROUW, kapt. De Groot, van Liverpool naar Dordrecht, is 9 jan. te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip FENNEGINA ELISABETH, kapt. Wijkman, van Cardiff naar Amsterdam, is 1 januari te Lissabon lek binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip INDIA, kapt. Campbell, van Batavia naar Rotterdam, is de 13e januari wegens ziekte van de equipage te Deal binnengelopen.
Ook waren op die hoogte de schepen PIET HEIN, kapt. Haweg, en WILLEM I, kapt. Poppe, beide van Batavia naar Rotterdam, en ORION, kapt. Van der Linden, van Batavia naar Amsterdam, welke alle drie koers naar Sheerness hebben gezet om wegens het ijs in de Nederlandse havens, aldaar gelegenheid af te wachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 16 januari. De Engelse schoenerschepen ORWELL, kapt. Carter, FAME, kapt. Holeman en NORTHAM, kapt. Charrosin, van Londen naar Harlingen bestemd, in Texel binnen, en 5 januari met loodsen aan boord, benevens een loodsschuit als voorzeiler, naar Harlingen opgezeild, zijn, na tot bij laatst gemelde plaats genaderd te zijn, wegens stilte en drijfijs op de Smakmanshoek, bewesten het Vlie, gestrand. De eerste twee schepen zijn door het volk verlaten geworden, dat door de loodsschuit op het Vlie is aangebracht, hebbende het ene schip reeds de achtersteven gebroken, en zittende het andere vol water. Dezelve liggen beide op zijde, zullen denkelijk beide geheel weg zijn. Laatst gemelde schip zit rechtop 4 vadem water. De equipage daarvan bevindt zich nog aan boord.


Datum: 20 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Batavia met koffie, suiker, tabak, indigo, tin en bindrottingen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banjoewangie, 5 januari. Aangekomen het Nederlands schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, van Probolingo den 3 januari.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 januari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip MIDDELBURG, kapt. M. Roodenkerk, vertrokken van Middelburg de 10e oktober.


Datum: 21 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londonderry, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Gedurende de maand november jongstleden zijn door het Kanaal van Voorne gepasseerd 211 zeeschepen, waarvan 131 te Helvoetsluis binnengekomen en 80 uitgevaren, en gedurende de maand december 93 zeeschepen, waarvan 35 te Helvoetsluis binnengekomen en 58 uitgevaren.
Het getal der schepen, die over het gehele jaar 1840 door dat Kanaal zijn in- en uitgeklaard, bedraagt 1.398 en 1.092, een totaal uitmakende van 2.490 zeeschepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het schip OVERIJSSEL, kapt. G. Blom, van Amsterdam naar Batavia, heeft, volgens brief van het Nieuwe Diep van de 16e dezer, aldaar door aanvaring van het schip NAPIER, kapt. R.J. Sandford, de kluiverboom en de fokkerust gebroken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De schepen PIET HEIN, kapt. L. Hawegh, WILLEM I, kapt. H. Poppen, beide van Batavia naar Rotterdam en ORION, kapt. J. van der Linden, van Batavia naar Amsterdam of Dordrecht, alle drie laatst van Deal, zijn de 14e dezer te Sheerness binnengelopen om te overwinteren.
Het schip J.C.J. VAN SPEYK, kapt. J.A. Bangma, van Batavia naar Rotterdam, is de 14e dezer te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 januari. Zr.Ms. korvet EURIDICE, alhier in ’s Rijks dok tot vrachtschip gebezigd wordende, zal ten gevolge van ontvangen bevelen eerstdaags naar Helvoet worden vervoerd om aldaar, naar men verneemt, tot hetzelfde doel te worden gebruikt. Tot heden is het niet bekend of deze bodem door een ander zal worden vervangen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. In het jaar 1840 zijn 15.662 schepen de Sond gepasseerd, zijnde 547 schepen minder dan in het vorig jaar. Onder het genoemde getal bevinden zich 947 Nederlandse, zijnde 252 minder dan in het vorige jaar, daarvan kwamen 420 schepen van de Noordzee en 527 van de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 januari. Het schip HOLLAND, kapt. Nanninga, gisteren gemeld, als op de Haaks aan de grond geraakt, is lek en heeft veel water in. Van de lading zijn in de loop van heden enige schuiten gelost, alsmede zijn de brieven van Batavia, zo wel de post-depêche als de brievenzak, ten postkantore aan Den Helder ontvangen en met de post van heden verzonden. Het schip zit genoegzaam onder water en zal geheel weg zijn.
(opm: zie ook LP van 210141 en LP 240141)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In het Nieuwe Diep liggen zeilklaar de schepen: MARCO BOZZARA, kapt. Olie en JAPAN, kapt. Van der Zee, beide naar Batavia; OVERYSSEL, kapt. Blom, naar Portsmouth en Batavia en MERCURIUS, kapt. Mateling, naar Bilbao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VREDE, kapt. D.J. Wiersma, van Suriname met suiker, katoen en rum.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 januari. Heden morgen zeilden naar zee: SIR EDWARD BANKS, kapt. R. Stranack, naar London.
De 19e dito. Heden morgen zeilde in zee: de loodsboot No. 8.
Brielle, 18 en 19 januari. Niets gepasseerd.
Maassluis, 18 en 19 januari. Niets gepasseerd. Weinig drijfijs.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De 14e dezer zijn te Brouwershaven binnengekomen de schepen JAVA, kapt. Zeeman, en MAASSTROOM, kapt. Van der Linden, beide van Batavia naar Rotterdam; de volgende dag is laatstgemeld schip op de rede en het eerstgemelde bij No. 4 (opm: waarschijnlijk een boei) ten anker gekomen.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft op 18 januari uit Nieuwediep, dat de Nederlandse driemaster (opm: fregat, zie o.a. LP 180141 en 240141) HOLLAND, kapitein A. Nannings, van Batavia naar Amsterdam, als gevolg van dichte nevel vanochtend om 8 uur op de bank Noord-Haaks is gestrand. De kapitein is hier tegen de middag in zijn sloep aangekomen om hulp van de loodsboot en verscheidene lichters te verlangen, welke dadelijk zijn uitgevaren. Bij het vertrek van de postbode beschouwde men het schip als verloren.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Gedurende het vorig jaar zijn het Kanaal van Neuzen gepasseerd 291 zeeschepen, waarvan 147 uit zee komende en 144 naar zee varende; daarenboven is het kanaal nog gepasseerd door 1.064 geladen en 379 ledige schepen, te samen 1.443 binnen- of rivierschepen, waarvan 1.117 de Nederlandse en 326 de Belgische vlag voerden, terwijl de inhoudsruimte van die schepen bedroeg 70.878 ton.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. Sedert de 13e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: LE MERCURE, kapt. E. Doucet, van Havre de Grace, met huiden; LA JEUNE PHEOTISE, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Tiddens, van Brevich naar Groningen is de 9e januari als bijlegger, met zeeschade en met assistentie van een loodsschuit, in de haven van Terschelling gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Detering, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 10e jan. op 49º 26’ NB 07º 33’ WL gezien te hebben het schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. Hazewinkel, van Batavia naar Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Snijders, voerende het schip TRITON, van Batavia naar Amsterdam, had hij sedert zijn vertrek naar Batavia voortdurend storm doorgestaan en op 12º02’ ZB genoodzaakt geweest 1.065 balen koffie over boord te werpen en te Mauritius binnen te lopen, het schip had de karonades en watervaten verloren; men zou repareren zonder te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Danzig overwinteren 106 bodems, waaronder de Nederlandse schepen: DE JONGE TJALLING, kapt. Mellema, VROUW ALIDA, kapt. Hund, GESINA JANTINA, kapt. De Jonge, JOHANNA HENDRIKA, kapt. Das, RENSINA, kapt. Mulder en lag aldaar onder averij het schip DE EENDRAGT, kapt. Stuit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In het jaar 1841 zijn te Kiel aangekomen 13 Hollandse schepen, metende 361 lasten en zijn van daar vertrokken 11 Nederlandse bodems, metende 296 lasten. In hetzelfde tijdvak zijn te Danzig uit Holland aangekomen 174 vaartuigen en zijn van daar vertrokken naar Holland 184 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In het jaar 1841 zijn 973 Nederlandse schepen de Sont gepasseerd, zijnde 26 bodems meer dan in het vorige jaar; van eerst gemeld getal kwamen 446 schepen uit de Noordzee en 527 uit de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1841 zijn te Lübeck aangekomen 18 Nederlandse schepen, metende 391 lasten en zijn van daar vertrokken 15 Nederlandse vaartuigen, metende 314 lasten.


Datum: 22 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANTHONIE, kapt. J.H. Mugge, van Livorno met komijn, potasch, marmer, borax, galnoten, puimsteen, marmer, sumak en koopmansgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Bergen ligt in lading de 30e december (1840) de EENDRAGT, kapt. De Jonge voor Amsterdam.
Te Marseille ligt in lading de 11e januari de CORNELIS, kapt. Mellema voor Rotterdam.
Te Bayonne ligt in lading de 12e januari de GEERDINA, kapt. Doewes voor Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Bos, van Batavia in Texel binnen, rapporteert gepraaid te hebben, de 4e oktober (1840) in Straat Sunda, Zr.Ms. korvet BOREAS, kapt. Boelen, van de westkust van Sumatra naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: fregat) WILHELMINA LUCIA, kapt. Carst, van Batavia naar Amsterdam, is volgens brief van het Nieuwediep van de 17e januari, de vorige nacht in het Gat van Texel ten anker liggende, driftig geworden en na het roer afgestoken te hebben, op de Fransche Bank tussen de 6e en 7e ton, aan de grond geraakt. Hetzelve is de 18e met assistentie van de stoomboot, schuiten en sloepen, met 8 voet water in het ruim, in de haven van het Nieuwediep binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande de drie Engelse schoeners, van Harlingen naar Londen, bij Harlingen in het ijs bezet geraakt, wordt van daar in dato 16 januari gemeld, dat twee derzelven op Terschelling met enige schade binnengelopen waren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen WILLEM I, kapt. Poppen, van Batavia naar Rotterdam, en ORION, kapt. Van der Linden, van Batavia naar Amsterdam of Dordrecht, beide laatst van Deal, zijn de 14e januari te Sheerness binnengelopen om te overwinteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Sickens, voerende het schip RABENHAUPT, van Groningen naar Batavia, was hij de 27e oktober (opm: 1840) in goede staat zeilende op 11˚ ZB 23˚ WL.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, van Liverpool naar Amsterdam, te Tresco, Scilly binnen, heeft 1 januari de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse galjootschip MARIA ALETTA, kapt. Schut, is 7 januari, te Port Rusch ten anker liggende, in een hevige storm van 3 dezer, van zijn ankers geslagen en gestrand, echter met enige schade afgebracht.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FRANÇOIS, kapt. P. Voisin, van Newcastle naar Port Vendres. is volgens brief van het Nieuwediep, van 17 jan., op het Eijerland verongelukt, doch het volk gered.

GRC 220141
De schepen CERES, kapt. G.M. Bergman, van Boston, AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling,
van de Clyde, beide naar Rotterdam en LUCY, kapt. Harding, van Cardiff naar Amsterdam, zijn 12 jan. te Dover binnengelopen; het eerste met verlies van rondhout, zeilen, enz.

GRC 220141
Van Brugge wordt van 17 januari gemeld, dat die avond te zes uren op de Paardenmarkt gestrand is het schip CLIO, kapt. Christen, van Malaga naar Antwerpen. Hetzelve is zwaar lek, had het roer afgestoten en zit gevaarlijk. De equipage was gered en de lading werd geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Binnerts, residerende te Heerenveen, zal op donderdag de 4e februari 1841, des avonds ten 7 ure, bij de voorlopige toewijzing, ten huize van Barlage, in het Heeren Logement te Heerenveen, in het openbaar, ter verkoop aanbieden een uitmuntend sterk betimmerd en in beste staat onderhouden veerschip, de JONGE JACOB genaamd, varende wekelijks van Heerenveen op Groningen et vice versa, met de rechten hieraan verbonden, groot 24 tonnen, en zulks met deszelfs staand en lopend want, zeil, fokken en verdere inventaris, zodanig hetzelve door de eigenaar R.J. Stomp wordt bevaren; liggende thans in de Molendijk te Heerenveen. Dadelijk na de eindelijke toewijzing te aanvaarden. Zijnde bij voornoemde notaris inmiddels alle inlichtingen te bekomen. (opm: LC 120241 meldt dat is geboden NLG 1700).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. F. Witteveen, notaris te Metslawier, zal op dinsdag den 9 februari 1841 provisioneel, ten huize van J.J. Laskewitz, kastelein te Ezumazijl onder Anjum, en op dinsdag den 2 maart 1841 finaal, ten huize van P.T. van der Herberg, kastelein te Anjum, telkens des namiddags ten 2 ure, publiek bij strijk- en verhooggeld presenteren te verkopen
een scheepstimmerwerf, voorzien van drie sleephellingen, met ruime timmerschuur cum annexis, staande en gelegen te Ezumazijl onder Anjum, door de onmiddellijke nabijheid van de zeesluis Ezumazijl, voor de scheepsbouw bijzonder gunstig gesitueerd.
Alles breder omschreven bij verkoop boekjes, die bij den notaris te bekomen zijn. (opm: LC 120241 meldt, dat is geboden NLG 300).


Datum: 23 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Port Rush het Nederlandse smakschip GESINA JACOBA, kapt. L.W. de Jonge.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 januari. De in de haven liggende Nederlandse smak MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst, is door het broeien van zijn lading graan genoodzaakt te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Willemsoord, 20 januari. Gelezen hebbende in het Handelsblad van de 19e dezer het binnenbrengen van het roerloos schip, met 10 voet water binnen boord, WILHELMINA LUCIA, gezagvoerder J.P. Carst, op de 18e dezer door de stoomboot NOORD-HOLLAND, is het ons vreemd voorgekomen, dat daarbij geen melding is gemaakt van de Texelse lootdsbooten/rinkelaars No. 2, 3 en 4, waaraan voor het grootste gedeelte het binnenbrengen van die bodem, alsmede de redding der equipage, moet toegeschreven worden; zo als uit hun verklaring is gebleken.
De onder inspecteur over het loodswezen te Willemsoord, J. Chalmers Hoynck van Papendrecht, De commissaris der loodsen, A.J. Struyk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 januari. Niets gepasseerd.
De 21e dito. Heden morgen arriveerde uit zee: LORD MELVILL, kapt. E. Philips, van London.
Brielle, 20 januari. Niets gepasseerd.
De 21e dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARIE JEANNETTE, kapt. M. Meldohl, van Barcelona, dezelve is, na visitatie, van de quarantaine ontslagen en met behulp van
ijssloepen, op de haven gekomen.
MAASSLUIS, 20 januari. Heden morgen zeilden naar zee: MARIE MATHILDA, kapt. A. Dejou, en ONDERNEMING, kapt. H. Jongbloed, beiden naar Nantes.
De 21e dito. Kapt. Dejou is gisteren wel in zee gekomen; kapt. Jongbloed is in de bank Zeeburg geankerd, en kapt. Huising is op de haven gekomen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 januari. Sedert de 20e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Gent bestemd: ALEIDA, kapt. R.H. Sturmann, van Riga, met lijnzaad.
Voor Antwerpen bestemd: les DEUX SOEURS, kapt. M.J. Cornelissen, van Londen, met stukgoederen; de BEURS VAN SCHIEDAM, kapt. H.J. Zeven, van Livorno, met stukgoederen; CRONSTADT, kapt. E. Hatch, van Charlestown, met rijst en katoen; the SOHO, kapt. T. Whitcombe, van Londen, met stukgoederen.
Is op de helling gehaald om te repareren de Franse brik L’ADOLPHE, kapt. A. Prat, onlangs van Cette.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris D. Uyttenhooven zal op dinsdag de 2e februari 1841, des voormiddags te 10 uur, op de Haven achter het Kerkenhuis publiek presenteren te verkopen
twee scheepspompen, balken, werk- en brandhout; alles afkomstig van het gesloopt wordende brikschip DE AREND. Daags vóór de verkoping te zien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 11e februari aanstaande zal vendutie worden gehouden, krachtens vonnissen van de landraad te Soerabaija de dato 20 februari 1839 en de daarop door de landraad te Samarang op de 23e december 1840 verleende letteren d’attache voor en van wege Mr. R.W.J.C. Bake, gemachtigde van J.F. Neijndorff, welke is gemachtigde van R. Boyd, canterende voor de firma van Wilson, Boyd & Co. te Soerabaija, en bij wege van publieke executie verkocht worden de alhier ter rede van Torbaija liggende schoener genaamd DANKBAARHEID, groot omtrent 30 lasten, met diens inventaris, toebehorende aan de Chinees Kwee Tjing Lam. (opm: zie JC 190541)
Samarang, 11 januari 1841, de gezworen exploiteur bij de landraad te Samarang, Stronck.
(opm: de schoener DANKBAARHEID lag ter rede van Samarang)


Datum: 24 januari 1841


Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bericht uit Texel van 22 januari: De op de Noord-Haaks gestrande HOLLAND (opm: fregat, zie LP 210141) is gisteren door de kracht van de golven volledig verbrijzeld.
(opm: Het fregat HOLLAND was een schip van Sinave uit Brugge, in 1829 besteld door de Maatschappij voor de Reederij naar Oost-Indië en gebouwd door Le Carpentier te Antwerpen. Het werd te water gelaten op 4 oktober 1830. Vanwege de politieke omwenteling bleef het casco tot het einde van 1832 onafgewerkt in het dok, waarna het in 1833 werd afgebouwd door Jean Baptiste Lequesne. Het kwam in 1833 onder Belgisch vlag in de vaart als PRÉSIDENT SCHIMMELPENNINCK, kapt. F. Meulenbroeck, maar eind 1833 kreeg Sinave de toestemming om het schip uit te vlaggen. Vanaf het begin van 1834 tot in 1840 voer het schip onder Nederlandse vlag zonder naamsverandering, maar met Amsterdam als thuishaven. Door dezelfde reder werd het schip in 1840 omgedoopt in HOLLAND).


Datum: 25 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is het schip MERCURIUS, kapt. Mateling van Amsterdam naar Bilbao, 20 januari uit Texel naar zee gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 22 januari. Het schip HOLLAND, kapt. Nanninga, is gisteren namiddag geheel verbrijzeld, zodat heden nacht en deze morgen de stukken wrakhout langs de dijk drijven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NEDERLANDEN, kapt. S.R. Post, van Batavia met koffie, suiker en tin.


Datum: 26 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar New-York, het Nederlands schoener- kofschip ADRIAAN, kapt. H.R. Bok.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALCYON, kapt. J. van der Kolff Wzn., van Suriname met suiker, cacao, katoen en rijst; HILLEGONDA IDA, kapt. A.H. Hendriks, van Suriname met suiker en oud koper.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 januari. Het ijs, van hier naar beneden en naar boven, is thans allerwege geheel opgeruimd, behalve in de Noord, hetwelk oorzaak is, dat de gewone stoomboot op Rotterdam, heden, zo als anders het voornemen was geweest, haar beurtvaart nog niet heeft kunnen hervatten, terwijl overigens de scheepvaart hier hersteld is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 januari. Heden morgen stoomde in zee: LORD MELVILL, kapt. E. Philips, naar London; en arriveerde uit zee: COLUMBINE, kapt. W. Norwood, van London.
De 23e dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: TRIFOLIUM, kapt. J.C.H. Kuhl, van Baltimore; Vriendschap, kapt. J. Kwakkelstein, en SCHEEPSBOUWLUST, kapt. J. Cordia, beiden van Lissabon, dezelve zijn op het Kanaal gekomen.
De 24e dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CLEMENCE, kapt. O.A. Ninteman, van Sicilië, en MARIA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, van Livorno; en stoomde in zee: COLUMBINE, kapt. W. Norwood, naar London. Heden morgen arriveerden uit zee: GIRAFFE, kapt. R. Stranack, van London, dezelve is heden nacht op de Kwadenhoek aan den grond gestoomd, en ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt, van Rye.
Brielle, 22 januari. Het kofschip ONDERNEMING, kapt. H. Jongebloed, eergisteren naar zee gezeild, is, volgens opgave van de kapitein, door stille en noordelijke wind, het schip weigerende te wenden, in den Put ten anker gekomen, waar het door het vele drijfijs een lek bekomen heeft; zijnde het gisteren door zes ijssloepen van daar in de Brielse haven gebracht.
De 23e dito. Gisteren namiddag zijn uit de haven op stroom gehaald, de kapt. Mewes, Baxter en Meldahl, en zijn heden morgen opgezeild.
De 24e dito. Kapt. Ruse is heden morgen naar boven gezeild, en kapt. Jongebloed is op de stroom gehaald.
Maassluis, 22, 23 en 24 januari. Niets gepasseerd. De 23e veel, en de 24e weinig drijfijs op stroom.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip WILHELMINA, kapt. Carst, van Batavia naar Amsterdam, op de Fransche bank vastgeraakt, is, volgens brief van het Nieuwediep, van 18 jan., door de stoomboot NOORD-HOLLAND in Texel binnengesleept en in het Nieuwediep gekomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van kapt. Wijkman, voerende het schip FENNEGINA ELISABETH, van Cardiff
naar Amsterdam, te Lissabon binnen, in dato 2 jan., was hij na vier dagen in zee geweest te zijn, door een hevige storm uit het NO belopen, de Spaansche Zee ingedreven en lek geworden, en sedert genoodzaakt geweest aldaar binnen te lopen; de lekkage niet vermeerderd zijnde, hoopte hij door het schip tegen het droge te halen, het lek zonder lossen, te dichten.

GRC 260141
De schepen de MAAS, kapt. Bakema, van Liverpool naar Rotterdam en DE DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, van Liverpool naar Harlingen, te Tresco, Scilly binnen, waren
10 januari aldaar nog liggende.

GRC 260141
Het schip JEUNE HENRI, kapt. Kuper, van Londen naar Antwerpen, is 20 januari op de Schelde bij Lillo, van het ijs doorsneden en op 5 vademen water gezonken.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip de NEDERLANDEN, kapt. Post, van Batavia in Texel binnen, had bij het
binnenkomen, door dik weer, op de Zuider Haaks gestoten en had een anker en een ketting verloren; het schip had echter weinig geleden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Uit officiële staten blijkt, dat in 1839, in de verschillende havens van het rijk zijn ingeklaard 6.645 schepen, als 6.179, die 940.723 tonnen lading en 466, die 29.906 tonnen ballast inhielden; en uitgeklaard 6.707 schepen, als: 3.984, die 596.046 tonnen lading en 2.723, die 404.619 tonnen ballast bevattende.
Ingeklaard zijn:
Te Groningen: 278 schepen, 13.357 tonnen, waarvan 269 met 12.986 tonnen lading;
Te Delfzijl: 260 schepen, 13.392 tonnen, als: 231 schepen, 12.551 tonnen lading en 29 schepen, 841 tonnen ballast;
Te Termunterzijl: 205 schepen, 9.031 tonnen, waarvan 201 met 8.831 tonnen lading;
Te Oude Pekela: 36 schepen, 1.116 tonnen;
Te Langakkerschans: 39 schepen, 947 tonnen, en
Te Zoutkamp: 81 schepen, 2.540 tonnen.
Uitgeklaard zijn:
Uit Groningen: 303 schepen, 16.759 tonnen; Delfzijl: 223 schepen, 13.478 tonnen; Termunterzijl: 207 schepen, 8.862 tonnen; Oude Pekela: 40 schepen, 1.363 tonnen; Langakkerschans: 71 schepen, 2.047 tonnen en Zoutkamp: 51 schepen, 1681 tonnen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Woudsend, 22 januari. Heden liep alhier met goed succes van stapel het galjootkofschip GOUVERNEUR BARON VAN SIJTZAMA, groot 140 lasten, gebouwd op de werf DE HOOP, van de heer A.H. Tromp, voor rekening der Friesche Kofscheeps-Reederij alhier gevestigd, en zullende worden gevoerd door kapt. Auke Hendriks Trip. De wijze van constructie van deze bodem, zowel voor ruime laadplaats, goede zeilage en hechte betimmering, verdient alle aanbeveling.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 januari. Sedert de 22e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: STATIRA, kapt. W. Simpson, van New Orleans, met tabak; EENIGHEID, kapt. J. Flek, van Smyrna, met krenten; LONDON PACKET, kapt. P.F. Jansen, van Londen, met lijnzaad; JOSEPHINE, kapt. P.J. Gress, van Oostende, met ballast; l’INDUSTRIEL, kapt. L. D’houdt, van Oostende, met koper en huiden; PROVIDENTIA, kapt. J.D. Groven, met zout en stukgoederen; L’ADELE, kapt. H. Cornelissen, van Rio Janeiro, met koffie; LE PIGION, kapt. H. de Boo, van Rio Janeiro, met koffie; LE MARTIN, kapt. P. Martin, van Marseille, met zwavel en suiker; RHODES ISLAND, kapt. C. Burgess, van Cowes, met tabak; THE PEAGE, kapt. R. Breckon, van Hull, met steenkolen; L’ADELE CHERIE, kapt. L. Bouvier, van Havre de Grace, met koffie en suiker; EDMUND, kapt. C. Tromhein, van Londen, met lijnzaad; JUFVROUW ULRIKA, kapt. H.C. Loop, van Londen, met lijnzaad; LA CAMILLA, kapt. P. Coburg, van Havre de Grace, met stukgoederen; CARGANO, kapt. B. Cafiero, van Messina, met fruit; FALLETTA, kapt. P.C. Jansen, van Londen, met stukgoederen; PROMOTHEUS, kapt. J. Bradhering, van Gallas, met raapzaad; DE PRESIDENT, kapt. J. Woller, van St. Domingo, met koffie; ORNEN, kapt. A. Houser, van Ramsgate, met olie.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: THE SOHO, kapt. T. Whitecombe, met stukgoederen, naar Londen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 januari. Volgens een berekening van Lloyds opgemaakt, bedroeg het getal schepen dat in de 25 jaren van 1799 – 1824 bij de Kaap de Goede Hoop beschadigd werden, schipbreuk leden of geheel vergingen, honderd zes en twintig. Van dezelve strandden 50 in de Tafelbaai. Het getal van de om de Kaap varende schepen is van 1798 – 1839 van 103 tot op 660 gestegen.


Datum: 27 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Smirna met rozijn, vijgen, buffelhuiden en tapijten.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Samarang op het daartoe door de voor gemelde raad postulerende procureur Jan Jacob Nosse, agenderende voor en van wege het college van wees- en boedelmeesteren te Samarang, als administrerende de boedel en nalatenschap van wijlen de Maleier Intje Abdul Rahiem of Ali bin Brahiem, in dato de 18e dezer gedaan verzoek, hebben verleend appointement van dagvaarding bij edicte ad valvas curiae, tegen allen en iegelijk die enig recht of eigendom zouden mogen sustineren op het in voormelde boedel gevonden zijnde barkschip SLAMAT, zo is het, dat ik, eerste gezworen exploiteur bij gemelde raad dagvaarde allen en een iegelijk, die enig recht of eigendom zouden mogen sustineren op evengemeld barkschip SLAMAT, om op woensdag de 3e maart 1841, des morgens ten half acht ure, ter openbare rolle van meergemelde raad in persoon of bij gemachtigde te compareren, ten einde te zien dienen van eis en te horen concluderen, dat de impetranten mogen worden verklaard in het ongestoord bezit van meergemeld barkschip SLAMAT als wettig eigendom van wijlen de Maleier Intje Abdul Rahiem of Ali bin Brahiem, daartegen te antwoorden en voorts te procederen als naar rechten sub poene tegen de nalatigen of non-comparanten van hun recht en pretentie te worden verstoken en hun des wegens zal worden geïmponeerd een eeuwig stilzwijgen.
actum Samarang, de 22e januari 1841, de eerst gezworen explouiteur voornoemd, A. Pijl.
(opm: de bark SLAMAT lag ter rede van Samarang).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banjoewangie, 9 januari. Aangekomen de Nederlandse bark MARGARETHA CATHARINA, J.H. Schippers van Soerabaja 6 januari met 15 man gepasporteerde militairen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MARIA, kapt. J.J. Remkes, komende van Amsterdam, de dito bark ANNA MARIA HENRIETTA, kapt. H.F. Zeijlstra, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 4e oktober, en de dito bark CHERIBON, kapt. Van Braam Houckgeest, vertrokken van Texel de 5e oktober.
Heden is hier aangekomen het dito schip TERNATE, kapt. W. van Osch, komende van Rotterdam.


Datum: 28 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van het cognossement aan order, over 8 kisten schellak, gemerkt H, n.s. 17-24, alhier aangebracht van Liverpool, per het schip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer en afgeladen door de heer P. Devaux, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Brouwershaven de 19e januari. De heuglijke verjaardag van H.M. de Koningin werd heden alhier met hartelijke belangstelling gevierd. Talrijke vlaggen versierden de woningen der ingezetenen en de luister van het feest werd nog veel vermeerderd door het wapperen der vlaggen van vier Oostindische schepen, die alhier op de rede lagen; terwijl het fregatschip GENERAAL VAN DEN BOSCH, gezagvoerder J. Parlevliet, haar met negen schoten begroette. Bijzonder veel genoegen verstrekte zulks de ingezetenen dezer plaats, daar men voorheen nimmer iets dergelijks heeft bijgewoond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlandse kofschip JONGE HENDRIK, kapt. T.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip HOPENDE ZEEMAN, kapt. kapt. W.F. Pronk, door het Holsteinsche Kanaal.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE HERO, kapt. M.G. Feyes, door het Holsteinsche Kanaal.
Naar Stettin, het Nederlands schip GEERDINA, kapt. A.H. Schaap.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip TEKELA, kapt. J.J. de Vries; ligt gereed.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip VROUW BOUWINA, kapt. B.H. Dekker.
Naar Bremen, het Nederlands schip TWEE GEBROEDERS, kapt. W.E. Roozemulder.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, woensdag 27 januari. In het jaar 1840 zijn te Leer aangekomen 663 schepen, waaronder 30 van Amsterdam en zijn van daar vertrokken 689 schepen, waarvan 18 naar Amsterdam bestemd waren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Woudsend, 22 januari. Heden is alhier met goed gevolg van stapel gelopen, het galjoot GOUVERNEUR BARON VAN SYTZAMA, gebouwd voor de Friesche Kofscheeps-Rederij, zullende worden gevoerd door kapt. A.H. Trip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 januari. De Engelse stoomboot SIR EDWARD BANKS, kapt. Stranack, zit nog op de Kwaden Hoek, men is bezig het meublement er uit te nemen en op de Goeree te brengen, het schip is nog heel, doch zit met laag water geheel droog.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapt. Paul Voisin, gevoerd hebbende het Franse fregatschip FRANÇOIS, van New-Castle naar Port Vendres gedestineerd de 13e januari 1841, achter de Koog op Texel gestrand, is van mening op bekomene authorisatie, door de notaris Joh. Lud. Kikkert, op maandag de 1e februari aanstaande, des morgens ten 11 ure, aan het dorp de Koog, publiek te verkopen tien stuks zeilen, ruim zestig enden en worsten gekapte zware touwen, een grote partij gekapt want, stagen, pardoens, lopend touwwerk, blokken, trossen, lijnen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, alles geborgen van bovengenoemd schip, zullende deze goederen daags vóór en op de verkoopdag, behoorlijk gekaveld, voor ieder te zien zijn; terwijl nadere informaties te bekomen zijn bij Zunderdorp & Ran, scheepsagenten te Texel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frankfort, 21 januari. Gisteren is te Koblenz door de rechtbank van orde en politie aldaar uitspraak gedaan in het tegen de kapitein en stuurman van de Nederlandse stoomboot DE NEDERLANDER aangevangen proces, wegens het op 9 november van het vorige jaar aanvaren met hun vaartuig tegen de veerpont bij Neuendorp, waarbij een mens en enige stuks vee verongelukten. Zowel de kapitein als ook de stuurman, zijn bij dit vonnis van de hun te laste gelegde beschuldiging als hebbende door onvoorzichtigheid dit ongeluk veroorzaakt, geheel ontheven, en tevens van de gezamenlijke proces-kosten vrijgesproken. Uit het getuigenverhoor was het genoegzaam gebleken, dat de beschuldigden, wel verre van de bewerkers van dit ongeluk geweest te zijn, integendeel alles hadden gedaan om hetzelve te voorkomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aan de tot schout-bij-nacht bevorderde kapitein ter zee P. Buys is eervol ontslag verleend als bevelhebber van Zr.Ms. fregat de SAMBRE, welk bevel inmiddels aan de kapitein-luitenant ter zee, dienende als eerste officier op genoemde bodem, F.W. Freudenberg, is opgedragen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 1 januari jl. bestond de Nederlandsche marine uit: 2 schepen van 84 stukken, DE ZEEUW en NEPTUNES; 6 van 74, WATERLOO, KORTENAAR, JUPITER, TROMP, DE RUITER en PIET HEIN; 2 van 60, DE WAAL en DE DOGGERSBANK; 1 van 54, DE RIJN; 12 van 44, DE AMSTEL, DE SCHELDE, DE SAMBRE, DE MAAS, BELLONA, PALEMBANG, JASON, DE ZAAN, CERES, DE IJSSEL, DE LEK en HOLLAND; 5 van 32, EURIDICE, KENAU HASSELAAR, MARIA REIGERSBERGEN, JUNO en ARGO; 11 van 28, ROTTERDAM, geraseerd fregat DE RUPEL, ALGIERS, DE DOLFIJN, DE TRITON, ATHALANTE, NEHALENNIA, HIPPOMENES, AJAX, BOREAS en CASTOR; 1 van 26, MEDUSA; 2 van 22, PALLAS en DE HELDIN; 1 van 20, AMPHYTRITE, geraseerde korvet; 12 van 18, DE KEMPHAAN, DE PANTER, DE ECHO, PEGASUS, DE MEERMIN, MERCUUR, VENUS, DE KOERIER, DE ZWALUW, DE HAAI, DE LIJNX en DE SPERWER; 5 van 14, DE VLIEGENDE VISCH, DE POSTILLON, DE SNELHEID, DE AREND en DE PIJL; 1 van 12, DE WINDHOND; 3 van 8, DE GIER, DE PELLIKAAN en DE BRAK; 1 instructie-vaartuig van 12 stukken, DE URANIA; 9 stoomschepen, waarvan 1, DE CERBERUS, van 8, en de overige van 7 stukken, als: CURAÇAO, PHOENIX, DE ETNA, DE HEKLA, DE BROMO, DE MERAPIE, CYCLOOP en de VESUVIUS; 3 transportschepen, als: DORDRECHT, DE MERWEDE en PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK; 10 gaffelkanonneerboten à 1 mortier en 3 stukken; 34 gaffel-kanonneerboten, groot model, waarvan 7 in dienst; 46 gaffelkanonneerboten, klein model, waarvan 16 in dienst, en 15 roei-kanonneerboten.
Van deze schepen zijn in dienst: 1 van 54 stukken, 4 van 44, 3 van 32, 6 van 28, 1 van 20, 6 van 18, 3 van 14, 3 van 8; het instructie-vaartuig, 5 stoomschepen, 3 transportschepen, 7 gaffel-kanonneerboten, groot model, 16 gaffel-kanonneerboten, klein model.
In aanbouw zijn nog: te Amsterdam 2 van 74, PIET HEIN en TROMP; 1 van 60, de DOGGERSBANK; 2 van 44, de LEK en HOLLAND; 1 van 26, MEDUSA, en 1 van 14, DE PIJL; te Rotterdam 1 van 22, PALLAS; 1 van 18, DE HAAI; 3 stoomschepen van 7, DE BROMO, DE MERAPIE en DE VESUVIUS;
te Vlissingen 1 van 74, DE RUYTER; 1 van 22, DE HELDIN; 2 van 18, DE LYNX en DE SPERWER, en 1 stoomschip van 7, CYCLOOP.
De militaire koloniale marine in Oost-Indien, bestaat uit de volgende schepen en vaartuigen, als: het wachtschip VAN SPEYK, van 18 stukken; de brikken NAUTILUS en SIEWA, ieder van 10; 11 schoeners, waarvan 8 van 14 CIRCE, DAPHNE, SIREEN, PILADES, JANUS, ARGO, KAMELEON, KROKODIL; 1 van 10, CASTOR; 1 van 5, EGMOND; 1 van 4, SIJLPH; 2 ijzeren stoomboten, elk van 11, als HEKLA en ETNA; 5 roei-kanonneerboten, n°. 8 van 7 stukken, n°. 9 van 7, n°. 10 van 7, n°. 14 van 6 en n°. 15 van 6 stukken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip GEERDINA, kapt. G.E. Boer, van Liverpool, met klipzout en rijst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Zwolle is een naamloze maatschappij opgericht voor de stoombootvaart tussen Amsterdam en Zwolle. Die maatschappij zal den naam voeren van Zwolsche Stoombootmaatschappij, en haar zetel zal gevestigd zijn te Zwolle. Het doel dezer maatschappij is het aanleggen van een geregelde vaart met stoomboten voor transport van passagiers en goederen, tussen Zwolle en Amsterdam, en welke zodanige tussen liggende plaatsen zal aandoen, als het meest gepast zal geoordeeld worden.
Voorlopig zal één stoomboot in de vaart gebracht worden. De maatschappij zal bestaan voor den tijd van 20 jaren. Het kapitaal der maatschappij is voorlopig bepaald op NLG 80.000, verdeeld in tachtig actiën, ieder van duizend gulden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 januari. Niets gepasseerd.
De 26e dito. De Engelse stoomboot SIR EDWARDS BANKS, kapt. Stranack, zit nog op de Kwaden Hoek, men is bezig het ameublement er uit te nemen en op de Goeree te bergen, het schip is nog heel, doch zit met laag water geheel droog.
Nog arriveerde uit zee: VIER GEBROEDERS, kapt. W. de Wilde, van Cette.
Brielle, 25 januari. Kapt. Jongebloed is door het vele drijvende ijs met hulp van een ijssloep op de haven gekomen.
De 26e dito. Niets gepasseerd.
Maassluis, 25 en 26 januari. Niets gepasseerd.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 24 januari. Gedurende de maand november jongsleden zijn door het Kanaal van Voorne gepasseerd 211 zeeschepen, waarvan 131 te Hellevoetsluis binnengekomen en 80 uitgevaren, en gedurende de maand december 93 zeeschepen, waarvan 35 te Hellevoetsluis binnengekomen en 58 uitgevaren. Het getal der schepen, die over het jaar 1840 door dat kanaal zijn in- en uitgeklaard, bedraagt 1.398 en 1.092, een totaal uitmakende van 2.490 zeeschepen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Sedert de 25e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, van Londen, met passagiers en stukgoederen; IVANHOE, kapt. D. Lagana, van Messina, met fruit.


Datum: 29 januari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, donderdag 28 januari. Men vindt in een der dagbladen de volgende bijzonderheid, betreffende onze Oost-Indische koloniën:
De commissaris van het gouvernement op Sumatra, de heer raad van Indië mr. P. Merkus, zou zich waarschijnlijk met Zr.Ms. stoomboot PHENIX, naar Palembang begeven, na vooraf Benkoelen, ter regeling van de zaken aldaar, te hebben aangedaan.
Zr.Ms. brik DE PANTER, kapt.-luit. ter zee L.J. Vriese, was de 12e juli van Borneo’s westkust te Batavia terug gekomen en 23 daaraanvolgenden op een kruistocht naar Straat Sunda vertrokken, tevens om, in het belang der hydrographie, de lengte en breedte van sommige punten in die straat te bepalen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In lading te Liverpool de 21e januari. ARIANE, kapt. Muntendam, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Zoutkamp is gearriveerd de 24e januari. DE ZEEMEEUW, kapt. Sluiter van Bremerhaven, met verlies van een zwaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Sunderland wordt van de 17e januari gemeld, dat die ochtend te twee uur het ijs in de Wear aan het kruien was geraakt, hetwelk zich sedert tot een ijsveld ter breedte van de rivier en lang omstreeks 2 Engelse mijlen had verenigd en waardoor de 200 à 300 aldaar liggende schepen alle meerdere of mindere schade hadden bekomen; onder dezelven bevond zich een Nederlands schip, hetwelk van het ijs doorsneden was (opm: JANTINA, kapt. B.H. Gust, zie GRC 020241), als ook vijf Engelse stoomboten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip OUDEWERF, kapt. Goossens van Newcastle naar Amsterdam, is de 18e januari te Seaham binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip HESPERUS, kapt. Wilderman, van Stettin te Jersey aangekomen, is 15 januari bij het Steenenhof aan de grond geraakt, lek geworden en met vier voeten water in het ruim in de haven gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler te Grouw zal, ten verzoeke van de heer Mr. J. van der Veen, advocaat en secretaris aldaar, na bekomen autorisatie der Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, op maandagen de 8e februari 1841, ten huize van de kastelein S. van Stralen, te Grouw provisioneel, en de 22e derzelfder maand, ten huize van P.G. Visser aldaar, finaal, telkens des avonds om 7 uren, publiek bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een welbezeild en zeer goed onderhouden schuiteschip, genaamd de VROUW EN KINDEREN, in 1815 nieuw uitgehaald, lang 10 ellen en 80 duimen, wijd 2 ellen en 4 duimen, hol 1 el en 12 duimen, gemeten op 19 tonnen, en zulks met zeil en treil en verdere inventaris, zodanig hetzelve thans nog door Jan Jans Zuidema wordt bevaren en te Grouw is liggende, 8 dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 120241 meldt dat is geboden NLG 364,50).


Datum: 30 januari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen liggen in lading:
Naar Gibraltar, om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlands gezinkt hoekerschip VERWISSELING, kapt. T. van der Meyden.
Naar Lissabon, het Nederlands gezinkt hoekerschip TAAG, kapt. Corn.ˢ Goudswaard.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Rotterdam en Antwerpen.
De directie van dezelve maatschappij maakt bekend, dat de dienst der stoomboten op Antwerpen in februari zal worden voortgezet en dat de dagen en uren van afvaart zijn bepaald als volgt:
van Rotterdam: dinsdag ’s morgens 12½ ure; vrijdag ‘s morgens 3 ure; zondag ’s morgens 4½ ure .
van Antwerpen: dinsdag ’s morgens 6 ure; donderdag ’s morgens 8 ure; zondag ’s morgens 10 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het Nederlands gekoperd schoener- schip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 januari. De 22e dezer is te Woudsend met goed gevolg van stapel gelopen het galjootschip GOUVERNEUR BARON VAN SYTZAMA, groot 140 lasten, gebouwd op de werf De Hoop, van de heer A.H. Tromp, voor rekening der Friesche Kofscheeps-Reederij, aldaar gevestigd en zullende worden gevoerd door kapt A.H. Trip. (opm: zie ook AH 280141).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men meldt van St. Helena, dd. 16 december, dat op de hoogte van dat eiland gepasseerd is een Nederlandse schoener, welke men veronderstelt te zijn de THETIS, kapt. G.T. Teensma, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid: 8 oktober in Straat Sunda: LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Groeneveld Cadee en DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ., kapt. Hus, beide van Rotterdam naar Batavia. 20 december, op 7º NB Zr.Ms. brik ARGO, kapt. luit. Den Berger, van Texel naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink, van Cette met voorloop, wijn, olijven, brandewijn, kurk en duigen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het heeft Z.M. koning Willem Frederik graaf van Nassau, goedgunstig behaagd, de heer thesaurier D. Ragay te machtigen, om aan de heer commissaris van politie Behr een gift van NLG 300,- te doen toekomen, om te worden uitgereikt aan de commissie te Scheveningen, die zich belast heeft met het inzamelen van bijdragen ten behoeve van de nagelatene betrekkingen der vissers, die met de pink de VROUW PIETERNELLA zo rampspoedig zijn omgekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 januari. In de afgelopen nacht is het ijs uit de Noord opgebroken, en zal dien ten gevolge de gewone stoomboot op Rotterdam haar beurtvaart op morgen hervatten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 januari. Volgens particulier bericht uit Brouwershaven, gisteren avond nog laat bij ons ontvangen, waren aldaar dien morgen tussen 10 en 11 uur ter rede gearriveerd de schepen ORION, WILLEM DE EERSTE en MACASSAR.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 januari. Volgens een brief van kapitein J.A. Böning, voerende het barkschip TIMOR, gedagtekend Batavia 8 oktober, dacht hij de 19e van die maand met zijn schip gereed te zijn om de terugreis naar het vaderland aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 januari. Niets gepasseerd.
De 28e dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ANDREW WILSON, kapt. C. Wilson, van London. Heden morgen arriveerden uit zee: LORD MELVILL, kapt. J. Philips, van London; YPRES, kapt. P. Dunk, van Rye; EMERALD, kapt. S. Jennings, van Ipswich, en AMPHITRITE, kapt. F.G. Popken, van Suriname, laatst van Cowes, en VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie, van Liverpool.
Brielle, 27 januari. Heden morgen stoomde in zee: OCEAN, kapt. J. Fife, naar London.
De 28e dito. Kapt. Fife is gisteren wel in zee gekomen.
Kapt. Jongebloed is heden morgen uit de haven op stroom gehaald.
Maassluis, 27 en 28 januari. Niets gepasseerd.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 januari. Sedert de 27e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: OCTAVIA, kapt. W. Martine, van Portsmouth, met stukgoederen; AQUATIC, kapt. S. Corlijon, van Londen, met stukgoederen; RELAND, kapt. H. Steingruft, van Montevideo, met huiden; THE MARY, kapt. D. Custaner, van Londen, met stukgoederen; THE SOHO, kapt. T. Whitcombe, van Londen, met passagiers en stukgoederen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, naar Londen, met passagiers en stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 januari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip CLARA HENRIETTE, kapt. P.W. Willers, met drie passagiers, vertrokken van Amsterdam de 17e oktober.


Datum: 01 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 29 januari. Gisteren namiddag zijn alhier aangekomen de stoomboten AGRIPPINA en LUDWIG, van de Nederlandse Stoomboot-Maatschappij. Ook is de gierbrug weer gelegd, zodat de gemeenschap der Nederlanden met Duitsland volkomen hersteld is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid: 12 oktober; op 7º14’ NB 24º47’ WL ELIZE, kapt. Oosterlo, van Amsterdam naar Batavia. 20 september; op 12º8’ NB 24º33’ WL BATO, kapt. Keizer, van Dordrecht naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Suriname met koffie, katoen en cacao; HENDRIKA, kapt. H.K. Sietzema, van Samos met rozijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Correspondentie. Z. verheft zeer de daad van de kapt. A.P. Havinga, omdat deze bij het stranden van zijn schip MERCURIUS op de Kentish Knock in de nacht van 21 oktober l.l. geweigerd heeft met de equipage zijn bodem te verlaten en dan ook zijn dood in de golven heeft gevonden. Hij meent hierdoor een plicht te vervullen, omdat het manmoedig gedrag van de kapitein niet algemeen op zijn juiste waarde is geschat. (opm: zie AH 271040)


Datum: 02 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Kapt. C.L. Adboll, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, de 8e oktober, tussen Outong, Java en de Menscheneter, gepraaid te hebben het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, van Dordrecht en de 9e dito, bij Anjer, het schip DE DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. L. Hus, van Rotterdam, beide naar Batavia; de 28e december, op 7º37’ NB 22º56’ WL, Zr.Ms. oorlogscorvet ARGO, kapt.-luit. G. den Berger, uit Texel naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 februari. Kapt. H.A. Freijen, van Figueira te Bahia gearriveerd, rapporteert, de 12e oktober, op 7º14’ NB 24º27’ WL, in goede staat zeilende, gezien te hebben een Nederlands fregatschip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 45, zijnde die van kapt. A.F, Oosterloo, voerende het schip ELIZA, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: THETIS, kapt. G.S. Theensma, van Batavia met koffie; ALIDA WILLEMINA, kapt. D. Boelhouwer, van Batavia met koffie en tin; HARMONIE, kapt. J. Addicks, van Coppename met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 februari. Aan deze stad zijn sinds onze vorige gearriveerd: de schepen HILLECHINA, kapt. H. Roelofsma; PAULINA, kapt. F. de Boer; NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Boer, en HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling, allen van Liverpool, de eerste met ijzer, en de overige met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. Door de op nieuw ingevallen vorst zich heden wederom veel jong drijfijs op de rivier vertonende, is voor het ogenblik de scheepvaart wederom belemmerd, en hebben verscheiden van beneden komende en naar Rotterdam met graan bestemde poonen, in onze havens de wijk genomen. Intussen is de stoomboot naar Rotterdam heden morgen nog op het gewone uur vertrokken, terwijl andere stoomboten niet zijn gevaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: TAAG, kapt. C. Goudswaard, van Lissabon; HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling, en NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, beiden van Liverpool; LISETTE, kapt. C.W. Aspling, van Alexandrie, in Virginie; ROSETTA, kapt. J. King, ROBIN HOOD, kapt. W. Holdsworth, en AMELIA, kapt. W. Dougall, allen van Hull, en de loodsboot No. 8, welke rapporteert loodsen gegeven te hebben aan het schip NEERLANDS KONING, kapt. Schaap, van Batavia.
De 30e dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. transportschip MERWEDE, kapt. luit. Stort, van Coppename; AVONTUUR, kapt. G. E. Hoveling, en GLASGOW MERCHANT, kapt. S. Turner, beiden van Glasgow; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. A.L. Roelfsema, FORTUNA, kapt. D. Guyt, en PAULINE, kapt. S.T. de Boer, allen van Liverpool, en MARY, kapt. W. Smaal, van Dundee.
De 31e dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: SIR WILLIAM SOLIFFE, kapt. J. Lingham, van London, dezelve ligt bij de stoomboot SIR EDWARDS BANKS tot assistentie.
Heden morgen zeilde in zee: ZEELUST, kapt. D.J. Mik, naar Belfast; MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, naar Londonderry; DRIE GEBROEDERS, kapt. W. de Zeeuw Baggus, naar Lissabon.
Brielle, 29 januari. Niets gepasseerd.
De 30e dito.' Heden morgen zeilden naar zee: UNTERNEHMUNG, kapt. H. Jongebloed, naar Nantes; DUNKERQUOIS, kapt. H. Salomez, naar Duinkerken; ANNA AGATHA, kapt. P.H. de Boer, naar Belfast; EUROPA, kapt. F.Mc. Donald, en, SCHIEDAM, kapt. J. Moore, beiden naar Sunderland. Kapt. Salomez is op de rede teruggekomen.
De 31e dito. Heden morgen zeilde naar zee: DUNKERQUOIS, kapt. H. Salomez, naar Duinkerken, en MARIA, kapt. C.H. Hermansen, naar Newcastle, en arriveerde uit zee COLUMBINE, kapt. W. Norwood, van London.
Maassluis, 29 januari. Niets gepasseerd.
De 30e dito. Heden zeilde naar zee: HOOP, kapt. J. van der Bent, naar Maldon.
De 31e dito. Heden zeilden naar zee: JUFFER ALIDA, kapt. J. Huizing, naar Liverpool, en WILLIAM, kapt. W. Cooper, naar Folkestone.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ORION, kapt. Van der Linden, van Batavia naar Dordrecht en WILLEM I, kapt. Poppen, van Batavia naar Rotterdam, te Sheerness binnen, hebben de 25e januari derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FORTUNA, kapt. Taay, van Liverpool naar Dordrecht, te Beaumaris binnen, was de 22e januari van de geleden schade hersteld en bezig met het weer innemen van de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. De Kok, voerende het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, van Rotterdam naar Batavia, in d.d. 17 december, was hij, na in Het Kanaal gedurig stormweer doorgestaan te hebben en eerst de 20e november daaruit geraakt te zijn, toen in goede staat zeilende op 02˚20' NB 21˚40' WL; aan boord was alles wel.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse schip, te Sunderland van het ijs doorsneden, is, volgens brief van daar van de 20e januari, gebleken te zijn het aldaar van Grimsby gearriveerde schip JANTINA, kapt. Gust (opm: kapt. B.H. Gust, zie PGC 290141). Hetzelve had de masten, boegspriet en het roer verloren en lag geheel wrak.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip GREGORIUS, kapt. Lammers, van Dieppe naar Lynn, heeft bij deszelfs vertrek van daar vóór de 21e januari het roer uitgestoten en is in de haven teruggebracht.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 februari. Sedert de 29e januari tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: BRIDLINGTON, kapt. S. Begen, van Newcastle, met steenkolen; LADY CORNNALL, kapt. W. Burnie, van Rio Janeiro, met koffie; LA JEUNE CLEMENCE, kapt. T. Smit, van Hull, met stukgoederen; PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, van Londen, met stukgoederen en passagiers.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: TIJWI, kapt. W. Murdu, naar Londen, met suikerij; MINERVA, kapt. O. Mulder, naar Londen, met schors; AURORA, kapt. J.B. Kramer, naar Genua, met suiker; PIJTHOU, kapt. J.A. Bunnemeijer, naar Hull, met vlas; LA REINE, kapt. J.R. Jansen, naar He???, met vlas; DE MARIA, kapt. A.R. Arfsten, naar Belfast, met vlas; JASSANNIE, kapt. W. Jervis, naar Belfast, met vlas; NOOITGEDACHT, kapt. M. Lovius, naar Bayonne, met lijnwaden; DE PELICAAN, kapt. E. Pover, naar Leith, met schors; THE AAN, kapt. P. Dodd, naar Leith, met schors; EUGCHE, kapt. H. Hansen, naar Leith, met vlas; CHRISTIAN, kapt. C.E. Olsen, naar Malaga, met ballast; ELLIDA, kapt. H. Relolius, naar Almeiva, met ballast; de CARL, kapt. F.H. Martcintront, naar Cette, met ballast; LAVICTOIRE, kapt. P. Esmalin, naar Havre de Grace, met zink ; FRIDIA, kapt. A.J. Nijmen, naar Newcastle, met ballast; LA MALVINE, kapt. P. Croix, naar Havre de Grace, met zink; CONCORDIA, kapt. J.C. Feton, naar Marseille, met stukgoederen; HENRIETTE, kapt. L.A. Spelman, naar Marseille, met stukgoederen; ARCHIDUCO FREDERIKO, kapt. J. Ivanich, naar Havre de Grace, met zink; THE SOHO, kapt. T. Whitcombe, naar Londen, met stukgoederen en passagiers; MARY GALLANTE, kapt. G.H. Schwenner, naar Marseille, met stukgoederen; LOUISE, kapt. J.F. Rooms, naar Liverpool, met schors.
Van Gent gezeild: LOUISE, kapt. J. Hillebrand, naar de Middellandse Zee, met ballast.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

 
02 februari 1841
Krant GRC - Groninger Courant
 

Te Liverpool hebben de 22e januari een aanvang gemaakt met laden de schepen ELISA, kapt. Wijgers, en HOOP EN VERWACHTING, kapt. De Boer, beide voor Rotterdam.

 


Datum: 03 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. G.J. Teensma, voerende de schoener THETIS, 30 januari van Batavia in Texel binnengekomen, rapporteert 9 jan. op 23º34’ NB 35º45’ WL gezien te hebben, een brik zonder roer met gebroken grote mast en gekapte fokkemast, zijnde vol water en geheel geramponeerd; hij had geen tekenen aan dezelve kunnen ontwaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 1 februari; het schip ELISABETH, kapt. W. Barnes, van Ipswich naar Medemblik, is de 31e januari door de zware ijsgang lek geworden en bij Kaaphoofd nabij Den Helder gezonken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip (opm: galjoot) INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 4e oktober 1840.


Datum: 04 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading:
Naar Londen, het Nederlands bomschip DE JONGE JACOBA MOS, schipper Pieter Mos; vertrekt zaterdag de 6e dezer.
Naar Londen, het Nederlands bomschip JUFVROUW ILCKEN, schipper Cornelis Keus.
Adres bij Ph.ˢ van Ommeren, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip PRINSES SOPHIA, kapt. M.A. Smits; hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres bij D. Burger & Zoon.
Naar Batavia, het nieuw gebouwd Nederlands gekoperd barkschip ERFPRINSES VAN ORANJE, kapt. C.J. Kaleshoek, hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Smith & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 februari. Van Egmond aan Zee wordt de 28e januari gemeld, dat aldaar die dag was aangespoeld een grenen naambord, waarop met witte letters in een rode weerschijn, op een zwarte grond: DRUID en een eiken naambord, waarop met gele letters, op een groene grond: K. Freeseman (het laatste waarschijnlijk afkomstig van het bij Ostende gestrande schip FLORA, kapt. K. Freeseman; waarschijnlijk buitenlander).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Het schip DE VLASHANDEL, kapt. H.H. Uil, van Tjilatjap naar Rotterdam, te Tjilatjap lek uit zee terug, is, volgens brief van Batavia van de 14e oktober, de 7e dito van Tjilatjap naar Soerabaya vertrokken, om te repareren; men vreesde voor schade aan de lading.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 februari. Heden morgen arriveerden uit zee: ECHO, kapt. D. Blair, van Sunderland; F. H. Eddes, CONCORDIA, en K. Parrel, VROUW NEELTJE, beiden van Liverpool; I. B. Paulsen, VICTORIA, van Newyork, en A.F. Ljungreen, ARTEMIS, van Batavia, laatstgemeld schip ligt voor Pampus ten anker. De kapiteins Roelfsma en J F. de
Boer zijn met assistentie van boven de rede op de haven teruggekomen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 februari. Sedert de 1e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: EDER, kapt. H. Powditch (opm: mogelijk Bowditch), van Londen, met stukgoederen.


Datum: 05 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Helvoetsluis, 2 en 3 februari. Het schip ARTHEMISE, is heden morgen met assistentie van de Engelse stoomboot SIR WM. JOLIFFE, naar hier willen verzeilen, doch eerst gemelde is op Scheelhoek aan de grond geraakt en heeft ijssloepen bij zich tot assistentie, laatstgemelde is alhier op de haven gekomen, alsmede de kapt. Kranenburg en Olsen, welke alhier op de rede lagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARIA ALETTA, kapt. Schut (opm: kof, bouwjaar 1828; kapt. L.K. Schut), met ballast van Port Rush naar Glasgow, is de 4e januari lek geworden en gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip ZEPHYR (opm: buitenlander), van Larache naar Dublin, is de 22e januari overzeild geworden door het schip J.H. ADAMI, kapt. Rothfosz, van New Orleans naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw kof-potschip, groot dertien ton. Te bevragen bij de eigenaar P. Frank, te Oudebildtzijl. Brieven franco.


Datum: 06 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd fregatschip NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. J.C. Hahn; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Het Nederlands gekoperd fregatschip HENDRIK JAN, kapt. P. Wap; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter.
Het Nederlands gekoperd barkschip JACATRA, kapt. D. Varkevisser; hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Het Nederlands gekoperd fregatschip KORTENAER, kapt. B.P. Martens; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd Nederlands gekoperd barkschip ERFPRINSES VAN ORANJE, kapt. C.J. Kaleshoek, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Smith & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 februari. De Engelse sloep ELIZABETH, kapt. T. Barnes, met ballast van Londen naar het Nieuwe Diep, is, volgens brief van daar van de 1e dezer, bij het naar binnen laveren, bij Kaap Hoofd, door het stoten tegen een ijsschots, zwaar lek geworden en dadelijk gezonken; de equipage heeft zich gered, zonder iets van het hunne te hebben kunnen bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut, in ballast, van Port Rush naar Glasgow, is 4 januari door het volk in zinkende staat verlaten geworden; de equipage is gered. Gepraaid: 29 jan., op 49º52’ NB 4º32’ WL, DE JONGE WILLEM, kapt. Van Meedevoort, van Suriname naar Amsterdam; in goede staat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Faro met vijgen, China’s appelen, riet, kurk en zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 februari. Het schip ARTEMISE, gisteren morgen, met assistentie der Engelse stoomboot SIR WILLIAM JOLIFFE, naar hier willende stevenen, is op Scheelhoek aan de grond geraakt, doch heeft ijssloepen bij zich, terwijl de stoomboot alhier op de haven is gekomen, alsmede de kapiteins Kranenburg en Olsen, welke alhier op de rede lagen. De stroom is vol ijs. De wind O.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 februari. Sedert de 1e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Rotterdam bestemd: ADRIANA, kapt. J. de Jong, van Liverpool, met klipzout; is wegens de vorst binnen de haven gekomen.
De schepen, in onze vorige gemeld, als naar Antwerpen opgezeild zijnde, zijn wegens het ijs op de rede terug en binnen de haven gekomen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: ALART, kapt. J.G. Lund, naar Messina, met ballast, is door de stoomboot NOORD, kapt. N.J. van der Heyden, naar de rede gesleept doch wegens de vorst zijn beide binnen de haven gekomen.


Datum: 09 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip DE JONGE TEUNIS, schipper W. Beekhuizen.
Adres bij Ph.ˢ van Ommeren, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd barkschip MOSAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman, met bijzonder goede inrichting voor passagiers en een bekwame scheepsdokter aan boord.
Het Nederlands gekoperd barkschip NEDERWAARD, kapt. M.D. Meyer, met bijzonder goede inrichting voor passagiers.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen, de bomschepen:
ADRIANA PIETERNELLA, schipper C. den Dulk; TIENDAAGSCHE VELDTOCHT, schipper Wm. Bal; JONGE MAARTEN, schipper A. Baak. Adres bij P. Varkevisser, Scheveningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HILLECHINA GEERDINA, kapt. Roelfsema, en PAULINA, kapt. De Boer, beide van Liverpool, zijn vanE boven de rede terug en met assistentie in de haven van Helvoet gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 24e februari 1841 zal door de notaris Schmidt te Emden in Oostvriesland publiek te koop gepresenteerd worden het aldaar liggende, in het jaar 1836 te Sappemeer nieuw gebouwde en onder Nederlandse vlag varende hektjalkschip, genoemd LEONORE, groot volgens Nederlandse meetbrief 51 tonnen, bevorens in eigendom bevaren zijnde door wijlen kapt. M. Mulder.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de cargadoor R.H. Schuitema, te Groningen.
(opm: kapt. M. [Michiel?] Muller; in april retourneerde de consul in Emden de zeebrief naar Den Haag onder vermelding ‘schip verkocht’; de koper is waarschijnlijk Freerk Freerks Jansen, Dordrecht, die het schip ELISABETH noemde, om na enkele jaren in de binnenvaart te hebben gevaren in 1843 Greetsiel als thuishaven te nemen; van 1848 tot 1857 is de tjalk, gevoerd door kapt. J. de Buhr, nog traceerbaar).

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 februari. De ALLARD, kapt. Lund, in onze vorige gemeld, is niet in de haven gekomen, maar naar zee gezeild.
De MARCHINA, kapt. H.F. Mulder, en ELISABETH, kapt. J. Krieger, beide van Antwerpen naar Hamburg, zijn wegens het drijfijs binnen de haven gekomen.


Datum: 10 februari 1841


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 februari. Wij vernemen, dat op de 1e dezer bij Anjer gestrand is het Hamburger schip LOUISA MARIA, kapt. Holmes, komende van Hamburg en bestemd naar Batavia. Ofschoon de toestand van deze bodem aanvankelijk enige hoop tot deszelfs behoud opleverde, zijn de daartoe in het werk gestelde pogingen vruchteloos afgelopen en bevindt zich het vaartuig thans in zodanige slechte staat, dat bereids met de sloping een aanvang wordt gemaakt. Van de equipage is niemand verongelukt, terwijl het grootste gedeelte der lading in goede staat te Anjer is gelost.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 februari. de 6e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark EGMOND, kapt. L. Vink, vertrokken van Amsterdam de 21e augustus.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeijlstra, vertrokken van Amsterdam de 25e juli.
(opm: twee zeer lange reizen; mogelijk hebben beide schepen ergens schade moeten herstellen)


Datum: 11 februari 1841


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 februari. Sedert onze vorige zijn wegens het drijfijs en de aanhoudende vorst binnen de haven gekomen: LA JEUNE CLEMENCE, kapt. T. Smit, LYDY CORNWALL, kapt. W. Burnie, DE PHOENIX, kapt. H. Eeltjens.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Den 1ste februari is weder vlot en te Marseille teruggebracht het bij Aténe gestrande schip LA VIERGE MARIE, kapt. Beckman, van Marseille naar Alicante en Antwerpen.


Datum: 12 februari 1841


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Rengers Hora Siccama, notaris te Hoogezand, zal ten verzoeke van schipper Hindrik A. Kemper op woensdag de 17e februari 1841 voorlopig en op woensdag de 24e daaraanvolgende finaal, telkens des morgens te 10 uren, ten huize van H.J. Nieboer, te Hoogezand, om contant geld, publiek verkopen een welbevaren hektjalkschip, FRANSINA genoemd, groot 82 tonnen (40 roggelasten), in 1834 nieuw uitgehaald (opm: gevoerd door kapt. H.A. Kemper, die het schip, zonder dat een verkoop tot stand was gekomen, tot 1845 bleef bevaren), met deszelfs complete inventaris, geschikt tot binnen- en buitenvaart, thans liggende op het Hoogezand, nabij de Bonthuisterbrug, zullende de voorwaarden in tijds ter lezing liggen bij Nieboer en ten kantore van Mr. J. Rengers Hora Siccama.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een turfschuitje met toebehoren, lang 12 el, wijd 3,124, gemeten op 23 ton, liggende te Wartena. Te bevragen bij A.G. Hempenius, aldaar.


Datum: 13 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rostock, het Nederlands kofschip GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Het schip ZORGVLIED, kapt. J.R. Berghuis, van Glasgow naar Rotterdam, is de 4e dezer met beschadigde en overgeworpen lading, verlies van boten, zeilen, enz. te Ramsgate binnengelopen, hebbende een stortzee overgekregen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 8 februari. Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Suriname naar Amsterdam, alhier binnen, is gisteren van voor zijn ankers weggeslagen en op Cawsand Beach gestrand. De lading is gelost en men hoopte, indien het weder niet onstuimiger werd, het schip af te brengen. (opm: zie o.a. AH 200241)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de 16e van deze maand zal te Anjer, voor rekening van wie zulks mogen aangaan, publiek worden geveild het geborgene van de inventaris en verdere toebehoren van het Hamburger schip LOUISA EN MARIA, kapt. Holmes, op de 1e dezer bij Anjer gestrand, waaronder een nog nieuw stel zeilen, enig oud koper, enz.


Datum: 15 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De recht hebbende op de navolgende uit zee aangespoelde of aangebrachte en door substituut strandvonders in het ressort, voor het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland
Geboren goederen, worden bij deze opgeroepen, om zich te voorzien van bewijzen van eigendom ter reclame, ten spoedigste aan te melden, bij de opperstrandvonder van het voormeld ressort, woonachtig te ’s Gravenhage, als:
16½ vaten terpentijn, 33 balkjes, 3 trossen touwwerk, 2 ankers, 1 ketting-anker, 1 scheepsboot, aan de binnenzijde William Lorell en aan de buitenzijde ELISABETH DE TWEEDE, 3 watervaten, enige ledige tonnen, een mast, enige dekplanken, rondhouten, raas, riemen, enz. ’s Gravenhage, 12 december 1840.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De recht hebbende op de navolgende, uit zee aangespoelde of aangebrachte en door de substituut strandvonders te Zandvoort en te Wijk aan Zee geborgen goederen, werden bij deze opgeroepen, om zich voorzien van bewijzen van eigendom ter reclame, ten spoedigste aan te melden, bij de opperstrandvonder, woonachtig te s Gravenhage, als:
een boot, waarin aan de binnenzijde John Dixon en aan de buitenzijde JAMES THERESIA of Blyth.
‘s Gravenhage, 12 januari 1841.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel, G. de Vries en J. Steenhoff, makelaars, zullen op woensdag de 17e maart 1841, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in den Brakken Grond, presenteren te verkopen: 433 vaten circa 150.000 Ned. Ponden palmolie, zijnde het opgehoudene gedeelte der veiling van 25 november 1849 of wel het resterende van de alstoen alhier direct van de kust van Afrika aangebrachte ladingen, per de schepen ELMINA, kapt. J. Baak Ezn. en TRITON, kapt. W.B. Dinkla. Liggende als nader bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw gekoperd en kopervast gebouwd fregatschip BERNARD, HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, gevoerd door kapt. P.H. Hazewinkel, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers en is voorzien van een bekwame scheepsdokter. Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 16 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Nantes het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip AEOLUS, kapt. Edo Eden, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Leith het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heeres.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. W. Groen, van Batavia in Texel binnen, heeft door dikke mist tussen Boulogne en Calais in de banken vastgezeten, doch is dichtgebleven. Twintig man der equipage waren voor Boulogne met de grote boot van boord gegaan en is het schip door de kapitein en verdere equipage, met assistentie van een visser ter rede van Texel gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Batavia met koffie, suiker, tabak en bindrottingen; CLAUDIUS CIVILIS , kapt. W. Groen, van Batavia met koffie en suiker; VERONICA, kapt. K. Welger, van Batavia met koffie, suiker en tin; POLLUX, kapt. G.C. Blankert, van Batavia met koffie en suiker.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 27 januari. Binnengekomen BELLE ALLIANCE (opm: pleit), kapt. J.T. Jepsen, van Brussel, laatst van Plymouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De 2e februari is in goede staat op de rivier Firth of Forth binnengelopen het schip GESINA, kapt. Rozema, van Harlingen naar Dundee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZORGVLIED, kapt. Berghuis, van Glasgow naar Rotterdam, is de 4e februari met beschadigde en over geworpen lading, verlies van boten, zeilen enz., te Ramsgate binnengelopen, hebbende een stortzee overgekregen. Een gedeelte van de lading zal door dezelve moeten worden gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Bordeaux waren de 7e februari bezig met laden de schepen MARIA, kapt. Smit, DE HOOP, kapt. Kiers Kok, IDA CATHARINA, kapt. Veenhorst, DE VROUW GEERTJE, kapt. Bakker, HENRIETTA, kapt. De Haan, alle vijf voor Amsterdam, ZELDENRUST, kapt. Koning voor Zwolle, PETRUS EN HEILENA, kapt. Haverbult, NEPTUNUS, kapt. Dokman, AURORA, kapt. Lesstuiver, HENDRIKA ARENTINA, kapt. Breeland, alle vier voor Rotterdam en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Polter, voor Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop om dadelijk te aanvaarden een welbevaren tjalkschip genoemd de VROUW MAGRIETA, groot 55 tonnen, met of zonder de complete inventaris, liggende bij de werf van H.J. van der Werf te Appingedam, bij wie nadere informatiën te bekomen zijn. (opm: zie GRC 010141; kennelijk op de veiling van 14 februari niet verkocht)

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 7 februari. De equipage van de Belgische brik PROGRÈS, van Manilla te Antwerpen aangekomen, is aldaar in beslag genomen. Men zegt, omdat het scheepsvolk gedurende de reis in opstand is gekomen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 februari. In de haven van Breskens liggen de schepen MARIE ANTOINETTE, kapt. P. Ocket, JEANNETTE, kapt. J. Dam, beide van Liverpool, met klipzout, de WIGERDINA, kapt. J.J. Kroon, van Londen, met lijnzaad, de GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Londen, met stukgoederen.
De rede onder deze wal is vol met drijfijs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Mann, residerende te Workum, zal, ten verzoeke van den heer J. Stoffels, kandidaat notaris mede te Workum, publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een welbezeild en zeer goed onderhouden tjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, in 1822 nieuw uitgehaald, gebouwd in de Nederlanden, lang 15 el, wijd 2 el en 7 palm en hol 1 el 4 palm, gemeten op 38 ton, en zulks met zeil en treil en verdere inventaris, zodanig hetzelve is bevaren door wijlen Jaekle Oenes Los, en thans te Workum liggende; kunnende hetzelve dadelijk na de finale toewijzing worden aanvaard. Nadere inlichting te bekomen bij voornoemde notaris, de kandidaat notaris en Oene Meinderts Los, te Workum. Wie gading hieraan make, kome op vrijdagen de 26e februari aanstaande bij de beschrijving, ten huize van Thomas van der Meulen, logementhouder in het Wapen van Amsterdam, en de 5e maart daaraanvolgende bij de finale toewijzing, ten huize van Douwe Romkes Nauta, logementhouder in de Gouden Leeuw, beide te Workum, telkens des avonds om zes uren, en kope op conditiën, die alsdan zullen worden voorgelezen, en inmiddels ten kantore van bovengemelde notaris te vernemen zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een tjalk te koop, groot 59 ton. Te bevragen bij Sikke G. Palsma, te Heeg.


Datum: 17 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: THEODORA EN SARA, kapt. J. Schut, van Batavia met koffie, suiker en tin; JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. P. van Duivenbooden, van Batavia met koffie, suiker en tin; NEERLANDSCH INDIEN, kapt. P.E. Karst, van Batavia met koffie en suiker; EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, van Havana met suiker; DRIE GEZUSTERS, kapt. E. Oldenburger, van Londen met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in het begin der maand maart vertrekken: het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip AMPHITRITE, kapt. J.K. de Jong, voorzien van een bekwame scheepsdokter. Passagiers van deszelfs bijzonder welingerichte kajuit voor de overtocht wensende gebruik te maken of iemand goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op de 27e januari 1841 is te Padang in de ouderdom van 41 jaren overleden de heer Evert Wobben, gezagvoerder van het Nederlands-Indische barkschip SUMATRA. Een slepende ziekte maakte een einde aan zijn werkzaam en nuttig leven, en diep blijft zijn verscheiden betreurd door een ieder welke zijn edele inborst kende.
Batavia, 14 februari 1841, W. Poolman en J.H. Peter, executeuren.


Datum: 18 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Nantes het Nederlands kofschip ADRIANA, kapt. J. de Jong.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dublin het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. H. Brugts.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Op de 9e december laatstleden is het Nederlands hoekerschip FLORA, op 38º19’ NB 6º OL, door een vliegende orkaan overvallen en heeft, niet dan met de grootste moeite, eerst verscheiden dagen later de naaste haven van Almeria kunnen bereiken. Intussen waren de ongelukkige kapitein N. van Schouten en de stuurman, in de storm van de 9e, tegelijker tijd over boord geraakt en zijn, daar niemand in staat was hun hulp toe te brengen, jammerlijk in de golven omgekomen. (opm: zie ook RC 200241)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer, van Suriname met suiker, katoen, cacao en rum.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. N.H. Brouwer, voerende het barkschip PICTURA, van Dordrecht naar Batavia, rapporteert, dat hij des namiddags van de 14de september 1840, ten twee ure, gezien heeft een grote ijsberg, in het noorden van hem af, op ongeveer 2 ½ mijlen afstand, hebbende een hoogte, volgens calculatie van 150 à 200 voeten, en 2 Duitse mijlen in omtrek, de lucht was bewolkt, doch tussen de wolken scheen somtijds de zon en dan was die spiegelachtig; was er geen zon, dan vertoonde zich het geheel als een hoop sneeuw.
Deze ijsberg lag op 37º54’ ZB 16º26’ OL, volgens chronometer die, 21 dagen geleden, bij het eiland Trinidad geregeld was. Volgens bericht van kapt. Brouwer was hij de 21ste oktober ter rede van Batavia gekomen, hebbende toen 113 dagen reis. Schip en equipage waren in goede staat.


Datum: 19 februari 1841


Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Men is nog steeds zonder nieuws over de driemast bark REGINA van de Nederlandse Koloniale Marine, die op 17 maart 1840 van Batavia voor orders naar Cowes is vertrokken onder het commando van James Clunies Ros.


Datum: 20 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newry het Nederlands kofschip AKKE BOON, kapt. J.A. Potjer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip FLORA, kapt. M. van Schouten, van Cephalonia naar Rotterdam, is, nadat de kapitein en de stuurman door een stortzee overboord geslagen en verdronken waren, de 29e januari, met zware schade, te Malaga binnengelopen. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Heden is, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, overleden mijn waarde man Jan Rooderkerk, kapitein aan boord van het schip HARMONIE, liggende te Vlaardingen, in de ouderdom van 62 jaren, waarvan ik 36 jaren in een gelukkige echt met hem verenigd mocht zijn.
Maassluis, 19 februari, Anna van Schouten, wed. Jan Rooderkerk.
(opm: vermoedelijk was het overlijden van kapt. Rooderkerk, die de schoener-hoeker in 1826 nieuw had uitgehaald, de aanleiding waarom het schip, na tijdelijk opgelegd te zijn geweest, op 11 oktober onderhands naar Dordrecht werd verkocht; de nieuwe scheepsnaam werd CLASINA EN GEERTRUIDA, onder kapt. J. de Groot)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en mijne betrekkingen smartelijk bericht van het overlijden van mijn zeer geliefde echtgenoot, Floris Guyt, in leven kapitein aan boord van het Nederlands barkschip JACOBUS, op deszelfs terugreis van Batavia, de 12e der vorige maand, in de ouderdom van 29 en na een gelukkige echtverbintenis van bijna 6 jaren.
Vrienden en bekenden, zo binnen als buiten de stad, van wier deelneming in deze ik mij verzekerd houd, gelieven deze algemene kennisgeving ook als een bijzondere te willen aannemen.
Rotterdam,16 februari 1841, Lucretia Admiraal, wed. F. Guyt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. Frans Dijkman, openbaar notaris, residerende te Rotterdam, als daartoe door de arrondisements-rechtbank aldaar gecommitteerd en als last hebbende van zijn principalen, is voornemens om op woensdag de 10e maart 1841, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal voor Publieke Verkopingen, aan de Gelderschekade aldaar, in het openbaar te veilen en verkopen, om contant geld een overdekte kraak- of damschuit, genaamd DE VROUW ELISABETH, groot 31 tonnen, met al het daarbij behorend rondhout, staand en lopend want, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, liggende in de Blaak, aan de Noordzijde, bij de Dam, over het pand wijk D, no. 183, te Rotterdam.
Het voorschreven te veilene zal twee dagen vóór en des voormiddags van de dag der veiling kunnen worden bezichtigd, terwijl inmiddels nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de notarissen Jongeneel en Dijkman, in de Opper te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 15 februari. Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. Van Medevoort (opm: pink, later omschreven als bark, ex-Noorse DOVRE, bouwjaar vermoedelijk 1812; kapt. G. van Meedevoort) van Suriname naar Amsterdam, op Cawsand Beag (opm: Cawsand Beach) gestrand, is gebarsten en zal waarschijnlijk weg zijn; 241 vaten suiker en 44 balen katoen zijn geborgen. (opm: zie ook RC 230241 en RC 040341)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, van Suriname met suiker en koper.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Den 14de februari is voor Vlissingen aangekomen, doch wegens drijfijs weder naar zee gegaan de GUSTAVE (opm: Belgische ex-Nederlandse brik), kapt. L. Jepsen, van Kertch (opm: Rusland, Zwarte Zee), naar Antwerpen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 februari. Sedert de 17e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Brussel bestemd: DE COMMERCIE, kapt. C.F. Gaukema, van Londen.
Voor Antwerpen bestemd: THE SOHO, kapt. T. Whitecombe, van Londen, met stukgoederen en passagiers; ARFPRINSEN, kapt. J. Wahlgren, van Livorno, met marmer; CHRISENT, kapt. J. Domaille, van Rio Janeiro, met koffie; BROADEYE, kapt. J. Dolbel, van Fernambuco, met koffie en suiker.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 19 februari 1841. Van Rembang is de tijding ontvangen van het verongelukken van het schip AL MANGSOOR, gevoerd geweest door de Arabier Sech Salim bin Abdulla Garnoek. Deze bodem is in het begin der maand januari met een lading gambier en lijnwaden van Singapore naar Java onder zeil gegaan en, na een dag de berg van Cheribon in het gezicht gehad te hebben, door mistig en donker weer op de klippen van de zuidwestkant van Karimon-Java geraakt, alwaar dezelve door zware zeeën spoedig aan stukken geslagen en verbrijzeld is, zonder dat er gelegenheid is geweest om het schip of een gedeelte der lading door spoedige hulp te behouden. Volgens de verklaring der equipage, welke te Toeban is aangeland, zou geen van de 60 aan boord geweest zijnde personen het leven hebben verloren, terwijl echter van de goederen niets gered is kunnen worden.


Datum: 22 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Lissabon met koopmansgoederen, suiker, China’s-appelen, vijgen, drakenbloed en zout; JOANNA JACOBA, kapt. M.F. Schaap, van Bordeaux met wijn, brandewijn, noten, koopm. en pruimen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal veertien dagen na de gehele heropening der scheepvaart in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het gekoperd tweedeks fregatschip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe. Passagiers van deszelfs bijzonder welingerichte kajuit voor de overtocht wensende gebruik te maken of iemand goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Floris der Kinderen en Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Tegen half maart aanstaande zal naar Batavia, via Teneriffe, vertrekken het extra snelzeilend gekoperd fregatschip DE STAD UTRECHT, gevoerd bij kapt. F.P.J. Jaski, van uitmuntende inrichtingen voor passagiers voorzien. Diegene welke van deze gelegenheid gebruik wensen te maken, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.


Datum: 23 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Houders van cognossementen aan order, over goederen alhier aangebracht per de schepen CLAUDIA THEODORA, kapt. P. Fijn, van Marseille, en VIER GEBROEDERS, kapt. W.E. de Wilde, van Cette, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. Aangaande het schip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort, van Suriname naar Amsterdam, te Plymouth binnen en aldaar gestrand (opm: zie AH 200241), wordt van daar van de 15e bericht, dat het in de kiel gebroken was en vermoedelijk weg zou zijn; van de lading waren 281 vaten suiker en 44 balen katoen geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Het schip ELIZA, kapt. D.B. Wygers, van Liverpool naar Rotterdam, is de 2e dezer met gescheurde zeilen te Holyhead binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 21 manschappen, die bij Boulogne het schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. W. Groen, van Batavia in Texel binnen, verlaten hebben, zijn 15 februari te Duinkerken aangekomen en zouden zich naar Amsterdam inschepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JACOBA MAURINA, kapt. J.A. de Haas, van Batavia met koffie, suiker en tin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognessementen over goederen aan order te Rotterdam aangebracht per de schepen KLASINA THEODORA, kapt. P. Fyn, van Marseille en DE VIER GEBROEDERS, kapt. W.E. de Wilde, van Cette, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys, aldaar of ten hunne kantore alhier.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 20 februari. De dag van heden was voor de ingezetenen van deze stad wederom een dag van ware vreugde; wij hadden immers het genoegen het fraaie nieuw gekoperd barkschip MARIE JULIE, toebehorende aan de heer E. Serruijs te Rotterdam, en gevoerd wordende door kapt. F.J. Marker, naar de rede te zien vertrekken, ten einde van daar deszelfs reis naar de Oost-Indiën te vervolgen. Het gunstige winterweer had reeds vroegtijdig een menigte mensen derwaarts gelokt, ten einde dit trotse schouwspel te mogen aanstaren; onder een driewerf herhaald hoera de schepelingen met geestdrift toegeroepen, en de afwisselend welluidende tonen van het korps stedelijke muzikanten, verliet dan deze bodem, waarop zich voor het laatst verscheidene aanzienlijke ingezetenen verenigd hadden, onze haven, gesleept wordende door de stoomboot CONCORDIA.
Terecht nu mag de heer J. Strickaert, eigenaar der werf De Goede Intentie, zich beroemen constructeur van die bodem te zijn, welke zich, zowel door fraai uiterlijk als door goede kwaliteiten, alleszins aanbeveelt. Mochten dan de onvermoeide pogingen van deze man, tot uitbreiding zijner zaak tot welzijn der stad, van alle zijden medewerking vinden, ziedaar het verlangen van ieder weldenkend burger.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lemmer, 17 februari. Heden liep alhier met goed gevolg van stapel het kofschip genaamd MINISTER VERSTOLK, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Poppes Bakker voor rekening der Vriesche Kofscheeps Reederij, en zullende gevoerd worden door kapt. Dirk Roelofs Nolles.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. Men schrijft uit Zierikzee, d.d. 16 dezer, naar men verneemt, dat het Z.M. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau, heeft behaagd, na zo vele vroegere gunstbewijzen, opnieuw hoogstdeszelfs belangstelling in het welzijn dezer stad te doen blijken, door in het plan tot oprichting van een scheepsrederij deel te nemen voor de aanzienlijke som van zes duizend gulden.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. Sedert de 19e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: THE TWO FRIENDS, kapt. A. Ogier, van Montevideo, met huiden; en zijn naar Antwerpen opgevaren de reeds vroeger vermelde schepen als: JEUNE CLEMENCE, MARIE ANTOINETTE, JEANNETTE, VROUW WICHERDINA, DE GEERDINA, en l’ALPHONSE, kapt. P. Monnier, van Havre de Grace, met koffie.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: ELISABETH, kapt. J. Kriegen, naar Hamburg, met stukgoederen; PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, naar Londen, met stukgoederen en passagiers.


Datum: 24 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ENGELINA JANTINA, kapt. W.J. Wygers, van Londen met ijzer, walvisbaarden, wijn, olie en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. De opperstrandvonder van het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland, zal ingevolge bekomen machtiging, op dinsdag de 2e maart 1841, des voormiddags ten elf ure, te Noordwyk aan Zee, publiek en om contant geld, doen verkopen: de navolgende beschadigde goederen, afkomstig van het aldaar gestrand tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS (opm: buitenlander), van Bremen, bestemd naar Antwerpen, als: tabak, sigaren, hop en wol. Zullende gemelde goederen op de dag der verkoping kunnen worden bezichtigd en inmiddels informaties worden genomen bij de substituut strandvonders te Noordwijk aan Zee, terwijl voorts de rechthebbenden worden opgeroepen om ten spoedigste de zuivere opbrengst dier goederen aan te vragen.
(opm: mogelijk buitenlander).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Een ieder wordt gewaarschuwd geen krediet te verlenen aan de equipage van het Bremer barkschip ANTILOPE, zonder voorkennis van de kapt. J.G. Lange, alzo zulks niet zal valideren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 10e maart (via Tenerife) vertrekken, het extra wel bezeilde gekoperd tweedeks barkschip ANNA CATHARINA, gevoerd bij kapt. P. Bakker, van uitmuntende inrichtingen voor passagiers voorzien. Diegenen welke van deze gelegenheid wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Olivier & Co., te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De belanghebbenden bij de stoomboot de KONINGIN DER NEDERLANDEN worden uitgenodigd om op donderdag de 11e maart aanstaande, des middags ten 12 ure, in persoon dan wel bij gemachtigde bijeen te komen ten kantore van Maclaine, Watson & Co. te Batavia, ten einde mededeling te ontvangen van de voorwaarden, waaronder de goedkeuring van het Gouvernement tot het oprichten der Javasche Stoomboot Maatschappij zou kunnen verkregen worden en daarop te besluiten.
Batavia, 22 februari 1841, Maclaine, Watson & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse barkschip HERMINA, kapt. J. Verey, met twee passagiers, vertrokken van Calcutta de 26e januari.


Datum: 25 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse brikschip ONRUST, kapt. E.H. Dik.
Adres bij Jan van Ommeren Fz. en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast het Nederlandse kofschip JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Jersey het Nederlandse smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, woensdag 24 februari. Het strekt ons tot genoegen onze stadgenoten te kunnen berichten, dat het werk der doorijzing van het Nieuwe-Diep naar Amsterdam en vice versa, in de korte tijd van 10 dagen, opheden deszelfs volle beslag verkregen heeft. Ondanks alle zwarigheden en tegenspoeden, waarmee men te strijden heeft gehad, is men dezelve toch eindelijk te boven gekomen; met dat gelukkig gevolg, dat de eerste zeeschepen heden reeds in onze dokken zijn aangekomen, terwijl, behalve enige uitgaande bodems, gisteren en heden een vijftigtal lichters het Nieuwe-Diep zullen bereiken, om de ladingen van enige der aldaar liggende Oost-Indische schepen, geheel of gedeeltelijk, over te nemen en herwaarts te vervoeren. Wij wensen de handel geluk met de voltooiing van dit reuzen-werk, waarvan het nut en het voordeel niet te ontkennen vallen, daar het anders waarschijnlijk nog wel drie weken of langer geduurd zou hebben, vóór en aleer de communicatie met het Nieuwe-Diep geheel open en vrij zou zijn geweest, vooral nu, daar de winter ons nog niet schijnt te willen verlaten.
De van de Oost-Indiën binnengelopen schepen, voor welke in deze onderneming deel genomen is, zijn de volgende: ANNA GEERTRUIDA, kapt. Boulet; THETIS, kapt. Theensma; DE STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel; PALEMBANG, kapt. A. Orts; DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. D. Zweers; JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. Rademaker; HENDRIK WESTER, kapt. H.D. van Wijk; DE JAVAAN, kapt. Meyer; DILIGENCE, kapt. Bos; GEZINA, kapt. Adboll; DE NEDERLANDEN, kapt. Post; MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. Berghuys; benevens nog enige andere schepen, zowel uitgaande als terugkomende, van en naar onderscheidene havens.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HUNDEREN, kapt. K.C. Ouwehand, van Lissabon met zout, kastanjes, citzers, China’s appelen en kurk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen, over goederen aan order, aangebracht per het schip FLORA, kapt. J.H. D. Bramstedt, van Bordeaux, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Canne & Balwé, op de Geldersche kade bij de Schrijers Toren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Heden is van deze stad vertrokken het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeester Jan Schouten is voornemens, aanstaande zaterdag de 27e februari 1841, des morgens ten 11 ure, het fregatschip OSIRIS te water te laten.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 februari. Sedert de 22e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, van Londen, met stukgoederen en passagiers; PHILIS, kapt. E.B. Jorkman, van Havre de Grace, met stukgoederen; COLUMBUS, kapt. C.A. Egholm, van Rio Janeiro, met koffie; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. de Grooth, van Marseille, met stukgoederen; SOLIDE, kapt. Sundberg, van St. Domingo, met verfhout.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: THE SOHO, kapt. T. Whitecombe, met passagiers en stukgoederen, naar Londen; de PRESIDENT, kapt. J. Moller, met ballast, naar St. Domingo; LA JEUNE LEONIE, kapt. H.A. de Vries, met ballast, naar St. Ubes; LE PROSPER, kapt. L. Lefebre, naar Havre de Grace, met stukgoederen; NEPTHUNIS, kapt. P.C. Dillewyns, met schors, naar Londen; L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt, met schors, naar Londen; STEIGLITZ, kapt. W. Cushing, met ballast, naar New Orleans; FALETTE, kapt. F.F. Janssen, met suikerij, naar Guernsey; UNION, kapt. B.L. Fredrichs, met ballast, naar Almeira; LADD, kapt. P.J. Gress, met schors, naar Hull; THEMIS COTWATA, kapt. G. Arthur, met suikerij, naar Liverpool.
Van deze stad gezeild: DE NOORD, kapt. J.N. van der Heyden, met ballast, naar Rotterdam.
Van Gent gezeild: ELEONORE, kapt. T. Cornelis, met ballast, naar Marennes.


Datum: 26 februari 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 23 februari. Heden is van deze rede naar zee gezeild met bestemming naar Batavia het alhier voor rekening van de heer Serruys te Rotterdam nieuw gebouwde en bevrachte gekoperde barkschip MARIE JULIE geladen met sterke dranken en suiker-rafinaderij-werktuigen, gevoerd door de kapt. F.C. Marker.
Wijders zijn uit de haven dezer stad naar derzelver respectieve bestemmingen vertrokken, de overwinterd hebbende stoomboten en andere schepen en vaartuigen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen GEERDINA, kapt. Doewes van Bayonne, WIGERDINA, kapt. Kroon van Londen en MARGINA, kapt. Mulder van Hamburg, zijn naar Antwerpen opgevaren.
Het schip AMICITIA, kapt. Benes van Cardiff naar Amsterdam, te Penzance binnen, heeft de 15e febr. de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten, geheel of ten dele hun werk verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij Lieuwe Wiltjes Werksma, scheepstimmerbaas te Akkrum.


Datum: 27 februari 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van diverse cognossementen aan order, over goederen per de schepen: CLEMENCE, kapt. O.A. Ninteman, van Napels, NOORDOOG, kapt. B.C. Behrens, van Bordeaux en LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, van Triëste,worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.
De houders van het cognossement aan order, over een marmersteen, alhier aangebracht per het schip MARIA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, van Livorno, gelieven zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.
De houders van het cognossement aan order, over 1 ballot tabak, gemerkt ɪɪ + ɪɪ, alhier aangebracht per het schip JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, van Smirna, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 februari. De 23e dezer is te Monnickendam met het beste gevolg van stapel gelopen het door de scheepsbouwmeesters Gebr. Kater nieuw gebouwd schoener-kofschip, genaamd ARCHIPEL, groot 90 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.A. Spijkman, voor rekening van de heer G. Psicha, consul-generaal van Griekenland te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GOUDA SUSANNA, kapt. J.L. Mulder, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 260241. Het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, is deze morgen door een stoomboot der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij tot aan ’s-Gravendeel gesleept.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Het bij de scheepmaker Jan Schouten op stapel staande schip OSIRIS, zal morgen zaterdag, des voormiddag ten negen ure, te water worden gelaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DELTA, kapt. G. Crans, van Batavia, met suiker en koffie; AURORA, kapt. Meppelder, van St. Ubes, met ruw zout; CATHARINA, kapt. J. de Best, van Bordeaux, met wijn; VON SITHART, kapt. W. Donn; HILLECHINA, kapt. H.L. Roelfsema; PAULINA, kapt. J.T. de Boer; NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot; HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling; de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes; CERES, kapt. P. Vernis, en LA ROSE MARIA, kapt. J.J. Kramer, allen van Liverpool, de eerste met ijzer, en de laatste acht met klipzout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Getrouw verslag, betreffende het door brand vergaan van het schip de ZEEPLOEG, gecommandeerd door kapitein Schindehutte, in de nacht van 10 op 11 september 1815, in de Chinese Zee. (opm: pink, bouwjaar < 1814; kapt. Johannes Schindehutte; zie ook RC 140316)
Door M.D. Burkens, Ridder van de Orde van de Nederlandsche Leeuw, in der tijd dirigerend geneesheer van het hoofd-hospitaal op Weltevreden te Batavia, thans woonachtig te Zutphen.
Wij stevenden van Batavia naar het vaderland, met de wil om op reis China aan te doen. De avond was schoon, en er woei, bij een heldere sterrenhemel, een labber koeltje. Om mij, na de doorgestane hitte van die dag, enigermate te verfrissen, bleef ik tot omstreeks twaalf uur op het dek wandelen, wenste toen de stuurman een goeden nacht, en begaf mij naar mijn kajuit. Tegen drie uur in de morgen werd ik door een geweldige slag plotseling uit mijn slaap gewekt. De eerste gedachte, welke natuurlijk bij mij opkomen moest, was, dat wij door zeerovers waren aangevallen, welke in deze zeeën, niet verre van de Maleise kust, veelvuldig worden aangetroffen. In een ogenblik was ik uit mijn kooi en bij de kapitein, die gerust sliep. Terwijl wij naar boven gingen, om te onderzoeken wat er gaande was, bespeurden wij, dat de batterij in lichtelaaie vlam stond. Een bliksemstraal, welke door de opening van de kajuit was geslagen, had dit onheil aangericht. De schrik en ontsteltenis van de kapitein laten zich niet beschrijven. Hij stond enige ogenblikken als versteend. Eindelijk riep hij uit: “Ach, mijn God! wij zijn verloren!" Ik beijverde mij, om hem tot bedaren te brengen en vermaande hem, dat hij toch zijn tegenwoordigheid van geest mocht behouden en alle krachten inspannen, om de vlammen meester te worden en schip en schepelingen te redden. Bij onze komst op het dek vonden wij alles in rep en roer; een dodelijke angst had ieder bevangen. Nu werd er aanstonds bevel gegeven, om water aan te voeren; doch nauwelijks waren er twintig putsen gebruikt, of men hoorde algemeen roepen: “Scheidt maar uit; het kan niets baten; het gehele tussendeks staat in brand." Op het vernemen dezer treurmare was de kapitein radeloos; hij liep heen en weer, wrong de handen, en was tot geen bedaren te brengen. “Indien blussen niet mogelijk is", zei ik tot hem, “dan moeten wij trachten ons leven te redden".
Ik bevond mij aan boord als passagier, met mijn twee zoontjes, het ene zes en het andere vier jaren oud. Nadat ik de beide knaapjes, welke gerust sliepen, naar boven gehaald en in de kombuis, als verder van het gevaar verwijderd, gebracht had, begaf ik mij naar de heer Matak, die ongesteld was, en ried hem, zich in allerijl met vrouw en kinderen naar het dek te spoeden en daar te blijven. De scheepsarts, die in een zwakke toestand verkeerde, hielp ik insgelijks naar boven. Middelerwijl was de kapitein verdwenen. Natuurlijk moest de gedachte bij mij opkomen, dat hij zich van het dek verwijderd had, om elders de nodige bevelen te geven, ten einde, zo mogelijk, ons voor het elk ogenblik toenemende gevaar te behoeden. In dit vermoeden werden wij versterkt door de eerste stuurman Linnenbeek, die ons verzekerde, dat hij hem nog zo even gezien had. Na een poos gezocht en geroepen te hebben, vernamen wij tot onze schrik, dat hij ons in de jol, die achter aan het schip hing, schandelijk verlaten en de bootsman en den bootsmansmaat meegenomen had. Dit was te noodlottiger, dewijl deze twee lieden in onze hachelijke omstandigheden van de grootste dienst konden geweest zijn. Zodra deze laagheid van de kapitein ter ore van de manschappen kwam, waren de ontsteltenis en verontwaardiging algemeen en onder de verwarde kreten hoorde men gestadig de uitroep: “Wij zijn verloren ! — Wij verbranden, of vinden in de golven onze dood!" Wat zou men beginnen? Ofschoon ik tot nog toe mijn bedaardheid tamelijk wel had behouden, stond ik nu echter een paar ogenblikken besluiteloos; eindelijk zei ik tot de stuurlieden: “Wie er niet is, wordt niet gerekend;" (waarbij ik het voorkomen aannam, alsof ik de kapitein was) “wij moeten de nodige maatregelen nemen en de grote boot in zee trachten te krijgen." — Doch, helaas! wat antwoord ontving ik? — “Er zijn geen noktakels; en wat zal het baten? — binnen weinige minuten vliegen wij toch in de lucht; de kruitkamer is slechts door een licht beschot van de brand verwijderd en zal ons spoedig genoeg van alle aardse zorgen bevrijden." Aan mijn verzoek, om het kruit er uit te halen en in zee te werpen, toonde niemand genegenheid te voldoen. Zonder verder een woord te uiten, ging ik naar beneden, haalde het kruit uit de hut en gaf het door de koekoek naar boven, alwaar het over boord werd gesmeten. Hoe weinig tijd wij hiertoe ook behoefd hadden, was de brand intussen zodanig toegenomen, dat het bijkans onmogelijk scheen, door de vlammen heen te komen. — Men stelle zich, in weerwil hiervan, de blijde verrassing van de nog altijd hoop voedende manschappen voor, toen zij vernamen, dat het kruit over boord en daarvan niets meer te vrezen was! Zij zagen mij als hun reddende engel aan en beschouwden mij van nu af als hun kapitein. Dit was mij hoogst aangenaam, dewijl hierdoor, naar ik mij vleide, ons uitzicht op redding vergroot werd. Ik liet nu overal de luiken dichtmaken, opdat ons de voortgang van de brand bij het uitzetten van de boot niet mocht hinderen. Tweemaal hadden wij dit reeds te vergeefs beproefd; de derde maal gelukte het; doch zij raakte daarbij de mond van een stuk geschut zodanig, dat wij vreesden, of zij daardoor niet onbruikbaar geworden en wij alzo van alle hoop op redding beroofd waren. De stuurman, die haar onderzocht, gaf ons echter weldra het aangename bericht, dat zij weinig of niet geleden had en haar dienst zou kunnen doen.
Toen nu de matrozen zich aanstonds van de boot wilden meester maken, gaf ik hun te verstaan, dat zij daarbij met omzichtigheid en bedaardheid te werk moesten gaan, er bij voegende: “Ik zal de laatste wezen."
De eerste stuurman, Linnenbeek, ontving de last, om in de boot te blijven, en zonder mijn voorkennis niets in te nemen; de tweede stuurman Pop werd zijn plaats in de rust aangewezen. Middelerwijl haalde ik de kinderen, benevens de heer Matak en zijn vrouw en de scheepsarts, die innig verblijd waren, dat zij de brandende kerker konden verlaten. Ondersteund door de jongen Kuit, (een brave borst, die mij veel dienst heeft bewezen) en een paar matrozen, hielp ik hen over de verschansingen, en zo kwamen zij allen zonder enig letsel in de boot.
In het voorschip had de brand alsnog geen schade aangericht, zodat de manschappen niets van hun goed verloren hadden. Ieder kwam dus met zijn scheepskist aansjouwen. Zodra mij de stuurman daarvan kennis gaf, riep ik uit: “Smijt al die ballast in zee; indien alle scheepskisten in de boot worden gebracht, moet deze gewis zinken; en zeven en twintig levens zullen daarbij verloren gaan. Eet- en drinkwaren kan en moet elk meenemen, zo veel hij heeft, of nog uit het schip redden kan."
Deze woorden hadden de gewenste uitwerking, behalve in het laatste punt, dewijl niemand de moed had, naar beneden te gaan. Onze voorraad van leeftocht was dus zeer gering: een varken, dat de vorige dag geslacht was, enig pluimgedierte en een vaatje met drie of vier flessen water! Verder voorzagen wij ons van een lijzeil, dat op het dek lag, enige stukken hout en andere kleinigheden, die weinig plaats besloegen en geacht werden van dienst te kunnen zijn.
Toen alles behoorlijk geborgen was en de manschappen zich in de boot bevonden, verliet ook ik het schip en begaf mij in hun midden. Wij lieten ons met een lijn afzakken, om achter het schip de dageraad af te wachten; terwijl wij nog een heimelijke hoop bleven voeden, dat de brand zou uitgaan. Doch er verliep nauwelijks een half uur, of de vlam sloeg met zulk een woede achter uit de kajuitglazen, dat het door allen raadzaam werd geoordeeld, de lijn los te maken en het brandende vaartuig te verlaten. De stuurman kreeg bevel, om voor de wind af te houden, doch hierbij de hoogst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen, dewijl een enkele stortzee toereikend zou wezen, om de boot te doen zinken en ons allen in de golven te begraven. Met het aanbreken van de dag zagen wij, op ongeveer een mijl afstand, de vlammen nog zeer duidelijk; doch, naar mate het lichter werd en wij ons verwijderden, verloren wij het schip eindelijk geheel uit het gezicht. Het is naar alle waarschijnlijkheid tot op het water afgebrand en daarna gezonken; want men heeft nooit weer van hetzelve iets vernomen. Nu eerst scheen men in te zien, welk een groot en dreigend gevaar wij ontkomen waren. Ik vermaande allen tot dankbaarheid aan het Opperwezen voor onze aanvankelijke redding, en bad, zo goed ik zulks vermocht, in naam van ons allen, dat het de hemelse Vader mocht behagen ons verder te beschermen.
De grootste zwarigheid was, welke richting wij nemen zouden, dewijl de stuurman verklaarde, dat hij met de Chinese Zee niet bekend was. Ik zelf wist, dat er in die zee twee eilanden werden gevonden, Poelo Saptoe en Poelo Condor, welk laatste alleen bewoond was. Daar mij echter de aard en de inborst van de bewoners onbekend waren, durfde ik niet voorslaan derwaarts te sturen; en de Maleise kust, die volgens de verzekering van de stuurman niet ver verwijderd kon wezen bood geen gunstiger uitzichten aan. Terwijl wij te samen overlegden, wat wij doen zouden, daar er toch een besluit moest genomen worden, riep de man op de uitkijk: “Een sloep vooruit!" — “Dat zal onze sloep met de kapitein wezen," zeiden de matrozen; »maar als die vervl….. schavuit hier komt, smijten wij hem in zee!" Op mijn vermaning, dat zij toch bedaard mochten wezen en zich tot geen overhaaste stappen laten vervoeren, antwoordden enigen hunner, dat zij te mijnen gevalle alles doen wilden, daar zij aan mij het behoud van hun leven te danken hadden.
Wij hielden nu op de sloep aan en zagen weldra, dat wij ons niet bedrogen hadden, dat het de jol was met kapitein Schindehutte, die zijn plicht verzaakt en ons zo verraderlijk aan een schier onvermijdelijke dood prijs gegeven had. Zodra hij ons op zijde kwam, riep hij verbaasd uit: “Mijn Hemel, hoe is het u toch mogelijk geweest, de grote boot in zee te krijgen?" “Daar u die moeilijkheid zo goed bekend schijnt te wezen", was mijn antwoord, “blijkt het uw voornemen te zijn geweest, ons allen maar aan de vlammen ten prooi te geven. Doch gedane zaken hebben geen keer. Kom maar in de boot, opdat wij maatregelen beramen, wat wij doen moeten, om zo spoedig mogelijk land te bereiken."
Op zijn woorden: “Ik ben kapitein; ik zal de nodige bevelen wel weten te geven!" nam het volk een houding aan, alsof de vroeger uitgesproken bedreiging onmiddellijk zou uitgevoerd worden. Zodra ik door vleiende woorden de rust enigszins hersteld had, voegde ik de kapitein toe: “Het recht, om hier bevelen te geven, hebt gij door uw gedrag verbeurd. Het is hier de plaats niet, verder daarover uit te weiden; wij spreken daarover wel eens nader. Hoe de manschappen omtrent u gezind zijn, kan u niet langer onbekend wezen; waarom ik u de welgemeende raad geef, dat gij u bereidwillig en gelaten naar de omstandigheden schikt en u beijvert, om zo veel mogelijk tot onze redding bij te dragen." Dewijl ik zag, dat de manschappen gedurende deze toespraak een minder dreigende houding aangenomen hadden, begreep ik, dat het niet ongepast zou wezen, ook hun enige woorden toe te voegen, en zei: “Wij verkeren in een hachelijke toestand en er moeten onverwijld krachtdadige maatregelen worden genomen, opdat wij, mogen ons al de golven sparen, niet door nog erger vijanden, honger en koude, worden aangevallen en overwonnen. De ondervinding heeft ons geleerd, wat ons zonder hoofd te duchten staat; want zo het kruit niet over boord ware gesmeten, zouden wij allen misschien in de lucht zijn gevlogen. De kapitein heeft zijn recht op het commando verbeurd, en wij zijn dus allen gelijk. Kiest dan iemand uit ons midden, die de anderen leidt en bestuurt!"
“Aan wie anders," sprak een hunner, “komt dit recht toe, dan aan u, die reeds zo veel aan ons hebt gedaan?" “lk ben te weinig zeeman," was mijn antwoord, “dan dat ik zulks, met enig uitzicht op een gunstige afloop, zou durven ondernemen. Wil de kapitein mij daarbij echter behulpzaam wezen, dan hoop ik, met God, dat wij ons allen binnenkort over onze redding zullen verheugen." Na enige woordenwisseling werd dit goedgekeurd, hoewel onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij van mij alleen bevelen ontvangen zouden.
Zal men het mij ten kwade duiden, dat ik deze vererende onderscheiding niet afwees? Ik voldeed toch slechts aan de wens van lieden, welke sedert ons ongeluk op mijn wenken vlogen, en alles aanwendden, om mij genoegen te geven en zo mogelijk, onze redding te bewerkstelligen. “Indien gij," dus sprak ik hen aan, “plechtig beloven wilt, dat gij u zonder morren aan al mijn bevelen zult onderwerpen en geen dienst hoegenaamd weigeren, dan, en enkel onder deze voorwaarde, zal ik mij uw keus laten welgevallen. Doch wee degenen, die het waagt, zich te verzetten, of slechts de minste schijn van ongenoegen aan de dag te leggen! Aan handen en voeten gebonden, laat ik hem over boord werpen. In de korte tijd van ons bijeenzijn heeft het u niet aan de gelegenheid ontbroken, om mij te leren kennen. Ik ben gestreng omtrent weerspannigen, toegevend jegens gewilligen. Nog staat het u vrij, een andere keus te doen. Blijft gij echter bij het genomen besluit, dan kunt gij in alles op mij rekenen." Niemand toonde de geringste lust om terug te treden, en wij zwoeren een plechtige eed, dat wij elkander getrouw zijn en niets verzuimen of nalaten zouden, wat kon bijdragen om het gewenste doel te bereiken. Nu begon men na te zien, welke artikelen van het wrak waren meegenomen; doch, helaas, wat vond men behalve het boven gemelde (vijf kalkoenen en vier ganzen), niets. Het lijzeil bewees ons thans de grootste dienst, dewijl wij daarvan een zeil voor onze boot vervaardigden. De kapitein had, even als wij, het voornemen gehad, om naar Poelo Condor te sturen. Dit zou echter met grote zwarigheden vergezeld geweest zijn, daar hun getal te klein was, om de jol te roeien, waarbij het van hun hemden vervaardigde zeiltje slechts een geringe dienst bewees. Uit de boot, welke 27 personen bevatte, konden nu gevoegelijk enige manschappen in de jol overgaan. Het lot besliste, en 6 personen verlieten ons, zodat wij thans nog 18 volwassen en 3 kinderen, behalve een klein wichtje, telden. leder ontving nu de nodige bevelen, de ene om de wacht te houden, de andere om de sloep schoon te maken, het water uit te hozen, doch vooral om met de grootste oplettendheid uit te kijken, omdat wij ons gestadig met de hoop vleiden, het een of ander bevriende schip te zullen ontdekken. Degenen, welke niets te doen hadden, sliepen even zo gerust, alsof zij op een bed van dons lagen; een voorrecht, waarin ik echter niet met hen deelde, dewijl de onrust mij de slaap uit de ogen hield; en ik geloof niet, dat ik ooit twee uren achtereen geslapen heb: des daags zat ik meestal bij de stuurman en des nachts bleef ik altijd op de been.
Alles, wat de vaart betrof, was nu zo goed mogelijk geregeld en men begreep, dat het niet ongepast zou wezen, de manschappen, welke gedurende een aanmerkelijke tijd niets genuttigd hadden, van de geringe voorraad enige verversing te bezorgen. Dewijl het varken reeds vroeger, als geheel bedorven, over boord moest geworpen worden, hadden wij niets dan de kalkoenen en ganzen over. Men slachtte er van iedere soort een en gaf aan elk van de manschappen een gelijk deel, met uitzondering van de drie kinderen, de vrouw, de heer Matak en mij. De minder hongerigen wilden ons voorbeeld volgen en hun portie aan de anderen overlaten; doch ik raadde hun, dat zij ze liever zouden aannemen en bewaren, dewijl zij in hun verwachting, om binnen een paar dagen land te bereiken, wel eens teleur gesteld konden worden. Met opzicht tot de geringe hoeveelheid water die wij hadden, bevond ik mij in de grootste verlegenheid; eindelijk waagde ik het, aldus tot hen te spreken: “Thans heb ik u een verzoek te doen. Meermalen hebt gij verklaard, dat gij aan mij uw leven te danken had en alles voor mij willen opofferen. “Zo ik op uw woorden mag vertrouwen, dan zult gij mij in mijn verwachting niet teleurstellen. Het vaatje water, dat op zijn hoogst vier flessen bevat, zal, bij een gelijke verdeling voor elk, nauwelijks een matige teug opleveren. Zoudt gij mij wel vergunnen willen, het voor het uitsluitend gebruik van de vrouw en kinderen te behouden?" Als uit één mond werd er geroepen: “Gaarne! Hoe toch zouden wij die geringe opoffering kunnen weigeren aan een man, wie wij zo veel verplicht zijn? Denk niet, dat wij, al zijn wij slechts eenvoudige varensgezellen, daarom geen dankbaarheid kennen."
Ik betuigde hun mijn genoegen over de betoonde welwillendheid en borg het water op een veilige plaats, om geen dorstige in verzoeking te brengen. Van vier scheepsbeschuiten die ik had en zorgvuldig bewaarde, gaf ik aan de vrouw en de kinderen nu en dan een stukje; en hoewel zij in het eerst weinig trek daartoe deden blijken, aten zij er echter weldra met een graagte van, alsof het de grootste lekkernij ware geweest. Het jonge kind van mevrouw Matak, dat gespeend werd, leed zichtbaar en men begon voor deszelfs behoud te vrezen. Ik ried daarom de bedrukte moeder, het weer aan de borst te leggen, om te zien, of het zog wilde terugkeren. Hoewel zij daaraan scheen te twijfelen, kreeg de liefde voor haar kind de overhand en men stelle zich haar verrukking voor, toen zij bespeurde, dat het kind zoog en dus voedsel kreeg!
De eerste dag van onzen nood was bij het schoonste weer ten einde gelopen en de nachtwacht werd uitgezet. In de stilte van de nacht, die zeer kalm was en in onze omstandigheden ieder voorzeker tot ernst moest stemmen, stamelde ik mijn dank aan het Opperwezen voor de weldaden, die wij van zijn goedheid ontvingen. In mijn ganse leven heb ik wellicht niet met zulk een eerbied en gevoel gebeden! — Er woei een stijve koelte, die ons met tamelijke snelheid over het water deed heen glijden. Nu en dan riep ik de man, die de wacht hield, toe, dat hij toch goed mocht uitkijken en dan schreeuwde hij met een stem, welke halfdoden in het leven had kunnen terugroepen: “Goed uitkijken voor!"
De volgenden dag had er niets plaats, dat bijzondere melding verdient. De wind bleef gunstig en alles ging de gewone gang. Men slachtte twee kalkoenen en twee ganzen, die, in gelijke porties verdeeld, gretig aangenomen en, nadat zij op de rand van het boord terdege gebeukt en met zeewater bevochtigd waren, schijnbaar tenminste met smaak genuttigd werden. Doch, hoewel de honger enigermate hierdoor gestild werd, hoorde men algemeen over de dorst klagen, welke nog vermeerderd werd door een ondraaglijke hitte, want de zon brandde zo hevig, dat de ene arm van mijn jongste zoontje, hetwelk geheel ongekleed in de boot was gekomen, daardoor binnen korte tijd geheel ontveld werd. Wat mij zelve aangaat, ik vond een aanmerkelijke verkwikking in het zeewater, met hetwelk ik van tijd tot tijd mijn ganse lichaam bevochtigde. De schone avondstond, welke op de vermoeienissen en het lijden van de dag volgde, vervrolijkte allen, voor zo ver vrolijkheid in onze omstandigheden mogelijk was; en toen allen zich ter ruste hadden begeven, vond ik weer heul en troost in een hartelijk gebed, dat ik tot de hemel opzond.
Omstreeks twee uur na middernacht kwam er een vrij zware bui op. Ik wekte de kapitein, die aanstonds bevel gaf, om zeil te minderen, dewijl hij vreesde, dat wij door die bui belopen zouden worden. Met gespannen opmerkzaamheid vestigden wij het oog op dezelve, en bespeurden weldra, dat wij niets te vrezen hadden; zij dreef achter ons voorbij. Toen de derde van onze ongeluksdagen aanbrak, begonnen de manschappen enig ongeduld te tonen, dat wij nog geen land zagen. Zo goed ik kon, sprak ik hun moed in, haalde voorbeelden aan van schipbreukelingen, die veel langer, dan wij reden hadden te vrezen, op de onmetelijke oceaan hadden rondgezworven en eindelijk op een onbegrijpelijke wijze en soms als door een wonder gered waren, zo als onder andere Bontekoe. Ik vermaande hen, de hoop op redding niet te laten varen, daar wij bij zulk gunstig weer alle reden hadden te vermoeden, dat wij spoedig een gewenste haven zouden binnenlopen. “Zo ik nog ongeduldig ware," voegde ik er bij, “ik, die mijn arme kinderen zo zwaar zie lijden, dan zou mij dat nog te vergeven zijn; doch van u, die het zeeleven gewoon zijt en elke dag voor dergelijke ontberingen blootstaat, van u had ik zoo iets niet verwacht. En wat toch baat uw ongeduld? Wordt daardoor uw lijden verminderd of uw uitzicht op redding vergroot, uw honger gestild of uw dorst gelest?" Toen hierop een van de manschappen vrij luid te kennen gaf, dat hij, in weerwil van mijn fraaie gezegden, echter wel trek tot een glaasje water zou hebben, nam ik het voorkomen aan, alsof ik niet merkte, van wie die woorden kwamen, deed de grootste verbazing blijken en sprak na enige ogenblikken: “Hebt gij allen geen afstand van het water gedaan, zelfs nadat ik u vermaand had, wel toe te zien, wat gij deed? De eerste, die het waagt, een vinger naar dit water uit te strekken, zal de punt van dit mes zijn borst voelen doorboren!" Bij het uiten van de laatste woorden greep ik een mes, dat naast mij op de bank lag, met schijnbare drift op. Dit argument, wellicht meer dan alles, wat ik kon aanvoeren, had de begeerde uitwerking en verscheidene stemmen riepen: “Bravo!"
Welk een foltering de dorst is, kunnen slechts diegenen beseffen, welke daarvan in een hoge mate ondervinding gehad hebben. De honger is, in vergelijking, niets. Allen leden daardoor in meerdere of mindere graad, en sommigen zo zeer, dat zij hun eigen water dronken.
De werkzaamheden aan boord gingen intussen de gewone gang en de kapitein gaf ons herhaaldelijk de verzekering, dat wij met grond mochten hopen, nog die dag land te zullen aandoen. Er werd nogmaals een kalkoen en een gans geslacht, die op de gewone wijze verdeeld en verorberd werden. Toen de avond begon te naderen, koos de kapitein onder de manschappen diegenen uit, die het scherpste gezicht had en beval hem, vooral goed uit te zien, daar wij niet ver meer van land konden wezen. Nadat nu de nachtwacht uitgezet en alle werkzaamheden verricht of geregeld waren, begaven zich de overigen ter rust; ik deed weer, als gewoonlijk, mijn avondgebed en vond daarin een krachtige troost.
Weer en wind bleven gunstig. Van tijd tot tijd riep ik, wel vooruit te zien; doch mijn stem werd enkel gehoord door de matroos, die op de uitkijk stond, en door de stuurman; al de anderen — zal men het geloven? — lagen onder de bank gerust te slapen. Dewijl mij zulk een geluk niet beschoren was, hadden de twee wakenden aan mij een trouwe makker.
Met het aanbreken van de dag begon de lucht te betrekken en het werd zo donker, dat wij geen mijl van ons af zien konden, hetgeen ons te meer grieven moest, wijl de kapitein ons gedurig verzekerde, dat wij niet ver meer van land verwijderd waren. Eindelijk viel er, tot ieders vreugde, een frisse, verkwikkende regen, waarvan allen zo veel opvingen, als bij onze geringe hulpmiddelen doenlijk was. Sommigen trokken hun hemden uit, hielden ze aan de vier hoeken vast, en verzamelden daarin een vocht, hetwelk gretig door hun werd ingezwolgen, hoewel het er zo walgelijk uitzag, dat het onder andere omstandigheden voorzeker tot wassing van de handen zou versmaad zijn. Ik zelf maakte gebruik van het water, dat langs het zeil afliep; en hoe zal ik mijn gewaarwording beschrijven bij de eerste teug, die mijn droge lippen bevochtigde, nadat ik in een ondraaglijke hitte, bij een onbewolkte hemel, in geen drie dagen iets gegeten of gedronken had? De regen begon nu allengs te verminderen; de lucht klaarde op en de man, die op de uitkijk stond, deed ieders hart van vreugde kloppen, toen hij riep: “Land vooruit!" En eer men nog de tijd had gehad, om elkander zijn blijdschap mee te delen hoorde men dezelfde man roepen: “Een zeil in 't gezicht!" De verrukking, welke op aller aangezichten uitgedrukt was, laat zich met geen woorden beschrijven. Als uit één mond riepen de kapitein en ik: “Daar moeten wij heen!" De boot werd nu aanstonds gewend, om naar het schip te roeien, dat tegen gebrast lag. Doch zodra aan boord van hetzelve ons voornemen bespeurd werd, maakte men weer toebereidselen om weg te zeilen, waarschijnlijk dewijl men ons voor zeerovers hield. Wij begrepen nu, dat het raadzaam wezen zou, ons voornemen op te geven en liever de jol derwaarts af te zenden. Toen de kapitein dit zag, liet hij weer tegenbrassen en wachtte de lieden af.
Zodra zij aan boord waren, volgden wij, en daar wij de wind in ons voordeel hadden, kwamen wij spoedig op zij van het schip. De kapitein liet ons dadelijk overkomen. Met blijde harten verlieten wij onze boot en verhaalden in korte woorden het gebeurde; waarop onmiddellijk bevel werd gegeven tot het gereedmaken van de nodige spijs en drank voor de uitgehongerde manschappen. Dewijl ik echter beducht was, dat zij zich, na zo vele ontberingen, door onmatigheid benadelen zouden, ja zelfs wel hun leven in gevaar brengen, nam ik de vrijheid, de kapitein te doen opmerken, dat, nadien zij in vier dagen schier niets hadden genuttigd, men wel zou doen, bij het toedelen van spijs en drank, de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen. “Als geneesheer," voegde ik er bij, “raad ik u, hun voor het ogenblik niets te laten geven, dan een stuk beschuit en een teug grog, ten einde op die wijze zo veel mogelijk te verhoeden, dat zij zich een ziekte op de hals halen."
Het vaartuig, dat ons aan boord had genomen, was een Amerikaanse brik, LE CHASSEUR, gecommandeerd door kapitein Davy, een zeer braaf en rechtschapen man. De supercargo Alexander onderscheidde zich door vriendelijke voorkomendheid en toonde in al zijn handelingen, dat hij een voortreffelijke opvoeding ontvangen had. Beide deze heren deden alles, wat in hun vermogen was, om ons het doorgestane leed te doen vergeten en ons het verblijf aan hun boord aangenaam te maken, waarvoor ik hun thans, na het vierde van een eeuw, openlijk mijn oprechte dank betuig.
De brik was naar China bestemd. Op mijn verzoek, ten einde spoedig aan land te komen, zette men koers naar de rede van Maccou (opm: Macao), een Portugese plaats. Zodra wij daar aangekomen waren, verlieten wij, met de warmste dankbetuigingen, onze redders en weldoeners en begaven ons aan wal: de Heer Matak met vrouw en kinderen, kapitein Schindehutte en ik met mijn twee kinderen, benevens twee scheepsjongens, welke mij hadden gesmeekt, om bij mij te mogen blijven. Kapitein Schindehutte keerde aanstonds naar boord terug, om met de equipage van de ZEEPLOEG de reis naar China te vervolgen, dewijl daar gedurig schepen aangetroffen worden, die manschappen benodigd zijn.
Wij hadden nauwelijks voet aan land gezet, of wij werden omringd door enige Chinezen, welke tolbedienden schenen te zijn en onze goederen wilden onderzoeken. Met moeite beduidde ik hun, dat wij schipbreukelingen waren, die niets bezaten, dan hetgeen wij aanhadden, dewijl ons de tijd ontbroken had, iets van het brandende wrak mee te nemen. Mijn plunje, die uit een matrozenbroek en een baaitje bestond, werden spoedig door een ander gewaad vervangen. De heer Davy had namelijk de goedheid gehad, mij enige kledingstukken ten geschenke te geven; doch dewijl hij een van de langste en zwaarste Amerikanen was, die ik ooit gezien heb, en ik tamelijk klein van postuur ben, zal men licht begrijpen, welk een kluchtige vertoning ik in zijn kledij maakte!
Op mijn verzoek bracht men ons bij de Gouverneur, die ons echter wegens onpasselijkheid niet kon spreken, doch zijn secretaris zond. Het weinige Portugees, dat ik vroeger, toen ik met het 28ste bataljon aan de Kaap de Goede Hoop garnizoen hield, aldaar gekend had, was mij thans van grote dienst. Nadat ik de secretaris had doen verstaan, dat wij de hulp van de Gouverneur kwamen inroepen, verliet hij ons en keerde weldra terug met enige Spaanse matten. Zonder die aan te nemen, voegde ik hem toe: “Dit is de bedoeling niet. Ofschoon wij meer naar bedelaars gelijken, dan naar fatsoenlijke lieden, behoren wij echter tot de laatsten. Wij hebben schipbreuk geleden en alles verloren. Wij zijn hier gekomen, ten einde de heer Gouverneur om een voorschot te verzoeken, dat hem met dankzegging zal teruggegeven worden." Hij verliet ons andermaal, doch keerde spoedig terug met een verontschuldiging van zijn meester. Men bracht ons nu bij de Minister, die, reeds met ons ongeluk bekend, ons zeer vriendelijk ontving en naar ieders naam en rang vroeg. Onze opgaven werden vergeleken met Javase naamboekjes, waarop wij vermeld stonden. Daar het nu bleek, dat wij geen bedriegers waren, beijverde een ieder zich, om ons voor de geleden ongemakken schadeloos te stellen en ons naar 's lands wijze uit te dossen. Mevrouw Matak ontving voor zich en haar kinderen van de gade van de Minister de nodige kledingstukken; terwijl ik door de supercargo van een Portugees schip in de gelegenheid gesteld werd, om mijn Amerikaans gewaad voor een ander uit zijn garderobe te verwisselen, dat mij zo nauwkeurig paste, alsof het opzettelijk voor mij vervaardigd was.
Na afloop van het toilet keerden wij tot het gezelschap terug; doch eer wij tijd hadden om plaats te nemen, werden wij door de Minister in een ander vertrek geleid, waar ons een kostelijk ontbijt wachtte. Het was ten dele op de Portugese, ten dele op de Engelse wijze toebereid, van alles ruim voorzien en voor onze hongerige magen een onwaardeerbare schat.
Onze gastheer behoorde tot de klasse van die mensen, welke niets ten halve doen. Hij deed mij de aanbieding, om mij met mijn twee zoontjes in zijn woning op te nemen. “Had ik meer plaats" voegde hij er bij, “gaarne zou ik u allen bij mij behouden, maar het huis is vol". Ik betuigde hem mijn oprechte dank voor deze ongemene welwillendheid, doch wees de uitnodiging van de hand, omdat ik aan mijn lotgenoten beloofd had, bij hen te zullen blijven. Nu liet ons zijne Excellentie het Hollandse huis ten gebruike aanwijzen dat op dit ogenblik niet bewoond werd, dewijl de heren wegens handelszaken naar Canton waren vertrokken. Met uitzondering van een tafel, enige oude stoelen en twee verwormde ledikanten, vonden wij dit gebouw geheel ledig. De man, die ons hierheen geleidde, was de hofmeester van de Minister, een oude praatzieke Duitser, die meer dan veertig jaren uit zijn vaderland verwijderd was geweest. In mijne jeugd had ik enige tijd vertoefd in de streken, waar hij geboren was, kende de namen van enige personen aldaar, welke hij zich nog herinnerde en dit nam de goede man niet weinig voor ons in. Toen ik hem op de naaktheid van het huis opmerkzaam maakte, voegde hij mij toe: “lk heb van mijn meester in last, om u van alles te voorzien, wat gij nodig hebt of verlangen moogt. De kamers, welke gij open ziet, dienen tot gemeenschappelijk gebruik voor de heren; de geslotene zijn de afzonderlijke woonvertrekken en bevatten de meubelen van de eigenaars." De man hield zijn woord, en kwam spoedig terug, om al het nodige te bezorgen.
Het eerste, wat ik thans in onze nieuwe woning deed, was, dat ik een brief gereed maakte voor de Heer Rabinel, chef van de Factorij te Canton, waarin ik hem de toedracht van het gebeurde naar waarheid mededeelde, zonder de minste achterhoudendheid omtrent het gedrag van kapitein Schindehutte. En al had ik het ook willen bewimpelen, dit zou weinig gebaat hebben, dewijl de manschappen, die allen voor hem verschijnen moesten, uit hoofde van hun verbittering tegen de kapitein, alles toch zouden uitbrengen. Later is mij intussen gebleken, dat de heer Rabinel door kapitein Schindehutte zelven van alles onderricht en tevens verzocht was, om mij te bewegen, dat ik de zaak toch niet wereldkundig zou maken. Terwijl ik nog met schrijven bezig was, kwam de hofmeester mij vragen, welke spijzen en welke wijn hij ons zou bezorgen. Dat wij dit aan de man zelf overlieten, spreekt vanzelf.
Zodra ons middagmaal geëindigd was, begaf ik mij met mijn brief naar de Minister, die met dezelve aanstonds een expresse afzond en mij verzekerde, dat ik binnen drie dagen antwoord kon hebben. Nog binnen de opgegeven tijd ontving ik het verlangde, namelijk een wissel op zijn agent, de heer D’lemos. Nu bezaten wij de middelen, om onszelf van het nodige te voorzien en begrepen dus, niet langer van de Minister’s gastvrijheid gebruik te mogen maken. Ik begaf mij daarom naar zijne Excellentie, betuigde hem onze hartelijke dank, en verzocht hem nog slechts, om ons, de Heer Matak en mij, door zijn voorspraak, met het eerste schip, passage naar Canton te bezorgen.
De weinige dagen, die wij te Maccou sleten, waren hoogst aangenaam en genoeglijk, waartoe niet weinig bijgedragen werd door de heer Hope, een van de Commissarissen van het Engelse Gouvernement op Java, die tot herstel van zijn gezondheid hier was en ons de grootste beleefdheden bewees.
Eindelijk verscheen er een Amerikaans schip, dat ons aan boord nam en op de rede van Wampoe (opm: Whampoa) bracht. Hier vonden wij gelegenheid een klein vaartuig te huren, met hetwelk wij behouden te Canton aankwamen. Wij werden met de meeste beleefdheid ontvangen door de heren Rabinel, Bletterman en Zeeman. Zij boden ons in de Factorij logies aan, dat met bereidwilligheid aangenomen werd. Het gebeurde met de ZEEPLOEG was hier aan allen bekend; en, dewijl onze gewezen kapitein zich nergens liet zien, mocht men met grond vertrouwen, dat hij zich over zijn gehouden gedrag schaamde. Zodra zich de heer Rabinel alleen met mij bevond, zei hij tot mij: “Uw kapitein heeft zich niet wel gedragen; doch welk mens heeft niet zijn ogenblikken van radeloosheid, in welke hij stappen doet, die hij in een bezadigde toestand zelf veroordeelt? Laten wij hem niet te hard vallen! Zelf heeft hij mij bekend, dat zijn angst hem buiten staat had gesteld, om verstandig te handelen. Eigen levensbehoud was het enige dat hem toen geheel vervulde. Dewijl ik echter overtuigd ben, dat gij geen bijzondere haat tegen hem voedt, waag ik het, u te verzoeken, de zaak ten minste in twintig jaren niet openbaar te maken. Het is u bekend, dat hij vrouw en kinderen heeft. Mocht zijn gedrag bekend worden, dan loopt hij gevaar, nimmer weer een schip te krijgen." Kon ik dit weigeren? Kon ik een man, die mij anders nooit enig kwaad gedaan had, willen benadelen? Ik gaf mijn woord en ieder, die het leest, zal overtuigd wezen, hoe zeer ik de man verschoond heb. Ik weet niet, of hij nog in leven is; mocht zulks het geval zijn en deze regels onder zijn ogen komen, dan zal hij zich mij voorzeker niet met een onaangenaam gevoel herinneren. Gedurende ons verblijf te Canton werden wij door de heer Rabinel in de gelegenheid gesteld, om al het merkwaardige te zien, dat de plaats oplevert.
Er lag een schip in lading dat, even als de ZEEPLOEG, voor het kantoor van de Heer Voute te Amsterdam voer, de CANTON, kapitein Arends. Met dit schip besloten wij te vertrekken en op de hoek van Java uit te stappen. Wij begaven ons nu, om ons voor de reis gereed te maken, naar Maccou (opm: Macau) alwaar wij over land bericht zouden krijgen, wanneer de CANTON afzeilde. In een overdekt vaartuig wachtten wij tussen de eilanden op de komst van het schip, dat ons binnen weinige dagen te Anjer aan land zette.
Zutphen, december 1839.
M.D. Burkens, Ridder, in der tijd dirigerend geneesheer van het Hoofdhospitaal op Weltevreden te Batavia.
(opm: het artikel is samengevoegd uit een vervolg van JC 270241 in JC 030341 en JC 060341)

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Parijs, 22 februari. Laatstleden vrijdag is gedurende de mist het Nederlandse vaartuig CLAUDIUS CIVILIS, kapt. Groen, van Batavia naar Amsterdam, met een lading suiker en koffie, op de kust van Grinez (opm: Cap Gris Nez), bij Boulogne, op het strand geworpen. Men begon dadelijk de passagiers in veiligheid te brengen; van de 35 werden 21 personen aan land gezet. Toen men terug kwam, om ook de overige te redden, was het schip verdwenen. Het was weer vlot geraakt, en de kapitein had van deze gelegenheid gebruik gemaakt, om zijn reis te vervolgen. De 21 aan land gezette passagiers wachten op een schip, om hen naar Amsterdam te voeren.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 februari. Sedert de 24e dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: THE RAPID, kapt. G. Mackie, van Rio Grande, met koffie; L’ADOLPHE, kapt. A. Prat, onlangs van Cette, laatst van Vlissingen, met wijn; LA REINE, kapt. J.R. Jansen, van Hull, met stukgoederen; L’EUGENE, kapt. H. Jansen, van Hull, met stukgoederen; THE SOHO, kapt. T. Whitecombe, van Londen, met stukgoederen en passagiers; DE VROUW GEZINA, kapt. J. Lindeboom, DE CONCORDIA, kapt. R. Lovius, DE FLORA, kapt. J.D. Tobbens, welke alle drie wegens de ingevallen vorst hier binnen de haven hebben gelegen, zijn naar Rotterdam opgevaren.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: PRINCESS VICTORIA.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Bij akte, op den twintigstcn Februarij achttien honderd een en vee'11»' voor den Notaris Johannes Albertus Hoog , in tegenwoordigheid van get'11"' te Amsterdam verloden , geregistreerd als volgt.: » Geregistreerd te A&. dam, den twee en twintigsten Februarij achttien honderd een en veel'"»' deel negen en vijftig, folio drieentwintig, verso, vak zeven en volgende, '|( dende twee bladen , zonder renvooi ; ontvangen met de verhooging drie gll' « een en dertig en een halven cent. De Ontvanger (geteekend) tVeggeÜ>°n '. blijkt, dat de heeren JVibrandui Kranenborg, Nanno Kranenborg en Harin löi' Kranenborg, allen Kargadoors en Konvooiloopers , wonende te Amsterda ( hebben opgerigt een Contrakt van Vennootschap , betrekkelijk dc voort-ct'' " der Kargadoors- en Konvooiloopers- affaire , door hen sedert eenige '^rL onder de Firma van Kranenborg en Zonen, uitgeoefend; en zulks vc-'I.fl voor eenen onbepaalden tijd , ingegaan den eersten Januarij des jaars ach' honderd een en veertig, onder dezelfde Firma van Kranenborg nn J'olit... dewelke door allen , doch uitsluitend de Affaire betreffende, zal worden 6 teekend. Voor uittreksel , J. A. Hoog , Notaris. 


Datum: 28 februari 1841


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 februari. Het schip VROUW MARIA, kapt. Kuypers, van hier naar Londen, is gisteren met schade uit zee teruggekomen en moet de lading, welke zwaar beschadigd is, lossen om te repareren.


Datum: 01 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het lichterschip, gevoerd door schipper J. Klein, met suiker, tabak en rijst, zijnde een gedeelte der lading van het schip CLYDE, kapt. Matches, van Batavia naar Amsterdam in Texel binnen, is 25 februari in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij Buiksloot van het ijs doorsneden geworden en geheel gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het lichterschip, gevoerd door schipper H. Vestering, met suiker en rum, uit het schip MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Suriname naar Amsterdam, is volgens brief van het Nieuwe Diep dd. 25 februari aldaar van het ijs doorsneden geworden en gezonken. Van de lading waren 25 vaten suiker dadelijk geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Hilbrands, van Suriname in Texel binnen, rapporteert de 5e februari op 35º NB 36º WL, een zware storm te hebben doorgestaan, die twee etmalen aanhield, waardoor het schip lek heeft bekomen en een gedeelte der lading waarschijnlijk beschadigd zal zijn (opm: betr. het schip JULIA).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Suriname met suiker, cacao, katoen en rum; HEPPENS, kapt. G.D. Swart, van Suriname met suiker, katoen, rum en koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossemten aan order over goederen te Rotterdam aangebracht per het schip LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, van Triëst, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Jan Corver & Co., op de Buitenkant, no. 36 en aan de Beurs voor Pilaar no. 38.


Datum: 02 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dundee, het Nederlands kofschip HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. K.F. Harding.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. K.H. Dijkhuis.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwde barkschip ELISE SUSANNE, kapt. N.A. Dijkama. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip CATHARINA HENDRIKA, kapt. R. Kroon.
Naar Dantzig (opm: zie echter RC 180341), het Nederlands kofschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. G.J. Das.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. J.H. Dick.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip MARIA ENGELINA, kapt. J.J. de Groot.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stadsnieuws. Heden namiddag ten half twee ure, is met het beste gevolg van stapel gelaten, het koopvaardij barkschip SIRIUS, gebouwd op de werf De Walvisch, van de scheepsbouwmeester J. Nuveen, voor rekening van de heer H. Angelkot Willink, gevoerd zullende worden door kapt. H. Mulder en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen: Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. Medenvoort (opm: Van Medevoort), van Suriname naar Amsterdam, op Cawsand gestrand, is volgens bericht van Plymouth, 24 febr. af en in de haven gebracht om geïnspecteerd te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux met wijn; ALKMAAR, kapt. F.F. Zeven, van Bordeaux met wijn; FLORA, kapt. J.H.D. Bramstedt, van Bordeaux met wijn, brandewijn, voorloop, pruimen en anijszaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Het fraaie stoomvaartuig DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop. Passagiers en goederen. Van Rotterdam naar Londen des dinsdags, van Londen naar Rotterdam des zondags. De uren van afvaart zullen nader in de Nieuwspapieren bekend gemaakt worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ORION, kapt. J. van der Linden, en TIMOR, kapt. J.A. Boning, beiden van Batavia met koffie en suiker; FORTUNA, kapt. F. Taay, van St. Ubes, en de MAAS, kapt. P.J. Bakema, van Liverpool, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag morgen ( opm: 27 februari), omstreeks 9 ure, is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg van stapel gelaten het fregatschip OSIRIS, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren A. Kist, Ez., Herman van der Sande, Hz., Florent van Wageningen, Henri Vriezendorp en J. van Wageningen, Dz., zullende gevoerd worden door kapt. J.H. Hazewinkel, en zijnde bestemd voor de vaart op Oost-Indië. Onmiddellijk daarna is de kiel opgehaald voor een schip, genaamd JUNO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 1 maart. Sedert een paar dagen is het Reitdiep vrij van ijs. De schepen DE VROUW MARIA, kapt. Jansen, van Amsterdam naar Hoekzijl (opm: Hooksiel), DIE HOFFNUNG, kapt. Rozeboom, van Amsterdam naar Emden, zijn hier nog al liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Rendsburg lagen de 18e februari onbevracht de schepen: CATHARINA, kapt. Duintjer; MARGARETHA, kapt. Scholtens; JUFVROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens; CONCORDIA, kapt. Mandema; MARGARETHA, kapt. Hazewinkel; WOBBINA, kapt. Kuiper en de VROUW BERENDINA, kapt. Rasker.
Te Tonningen: DE HOOP, kapt. Mooij.
Te Holtenau: MARGARETHA AGNES, kapt. Bakker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Egholm, van Rio de Janeiro naar Antwerpen, te Brouwershaven binnen, rapporteert op 01˚33' NB 24˚52' WL, gezien te hebben een Nederlands schip, tonende vlag van het College Zeemanshoop met No. 246, zijnde die van kapt. Veenstra, voerende het schip DE TWEE CORNELISSEN, van Amsterdam naar Batavia.
Het schip JONGE HENDRIK, kapt. Plukker, van Londen naar Liverpool, is de 16e febr. Deal gepasseerd.
Het schip DE MERWESTROOM, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht naar Londonderry, is de 14e febr. te Campbeltown binnengelopen.
Kapitein Glim, van Amsterdam te Fernambuck gearriveerd, rapporteert de 26e november op
38˚54' NB en 14˚53' WL, gepraaid te hebben het schip PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.
Van Fernambuck zou vertrekken de 20e jan. het schip HELENA, kapt. Stratingh, naar Amsterdam.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 maart. Sedert de 26e februari tot heden zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Brussel bestemd: MARIA LOUISE, kapt. H. Geelvink, van Bordeaux, met wijn.
Voor Antwerpen bestemd: SALADIN, kapt. O. Jenner, van Charleston, met katoen en rijst; JAMES BROAK, kapt. J. Tunnes, van Londen, met stukgoederen; de PIJTON, kapt. J.A. Bunnemeijer, van Londen, met stukgoederen; PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, van Londen, met stukgoederen en passagiers.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: THE SOHO, kapt. T. Whitecombe, naar Londen, met stukgoederen en passagiers; DIANA, kapt. O.A. Nahmens, naar Hull, met vlas; THE PEACE, kapt. R. Breekon, naar Hull, met schors en vlas; l’AUGUSTA, kapt. J.B. Quesnell, naar Honfleur, met steen ; ATLAS, kapt. M. Michaelsen, naar Liverpool, met schors en vlas; l’ADELE, kapt. H. Cornelissen, naar Libau, met ballast; FRANCIS JEFFERIES, kapt. J. Black, naar Aberdeen, met vlas; DE MARIA, kapt. M. Bruckholtz, naar Hamburg, met stukgoederen, THE TAWN, kapt. R. Chace, naar Belfast, met vlas; PRINCES CAROLINE AMALIA, kapt. Bentzer, naar Rio Janeiro, met ballast; DE OCTAVIE, kapt. J.J. Petersen, naar Brazilië, met stukgoederen; KEZIA, kapt. Z. Spencer, naar Hull, met vlas en schors; STATIVA, kapt. J. Limpson, naar Havannah, met ballast.


Datum: 03 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stadsnieuws. Heden namiddag ten 1½ ure, is met het beste gevolg van stapel gelaten het koopvaardij-fregatschip AGNETA, gebouwd op de scheepstimmerwerf St. Jago van de scheepsbouwmeester J. Nuveen, voor rekening van de heren Kopersmit en Ter Meulen, gevoerd zullende worden door kapt. J. Reessen en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en sogahout; WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; HERALD, kapt. J. Meyers, van Baltimore met tabak, koopmanschappen en verfhout; AMSTEL, kapt. D. Visser, van Charleston met katoen, rijst en verfhout.


Datum: 04 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Het Nederlands fregatschip LUCIE, kapt. D.J. Bulsing; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Het gekoperd Nederlands barkschip MAAS, kapt. J. van Waning; hebbende goede inrichtingen voor passagiers en om de 15e dezer te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Aberdeen het Nederlands kofschip HENDRIKA MAGRIETA, kapt. Jan K. Bart.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New York, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip DOROTHEA, kapt. B.J. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dantzig het Nederlands JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd brikschip ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. U. Trip, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 maart. Het schip APOLLO, kapt. T. Sadler, van Rotterdam naar Hull, is de 25e februari op de Haisbro’ sand gestrand en door het volk verlaten geworden.
(opm: vermoedelijk buitenlander; zie ook RC 060341)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Het schip DE ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname naar Amsterdam, te Portsmouth binnen, heeft de boegspriet, voorsteng, boten enz. verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 maart. Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. Van Meedevoort, van Suriname naar Amsterdam, te Plymouth gestrand, is weer afgebracht en tegen het strand gehaald om nagezien te worden, hebbende het veel geleden en het grootste gedeelte der kiel verloren. (opm: de zeebrief werd 6 augustus ingeleverd onder vermelding ‘schip verongelukt’)

AH 040341
Carga-lijsten Amsterdam: NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Den 17 februari van Livorno uitgezeild de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, H.F. Klein naar Hyeres.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 14e maart (via Teneriffe) vertrekken, het extra wel bezeild gekoperd tweedeks barkschip ANNA CATHARINA, gevoerd bij kapt. P. Bakker, van uitmuntende inrichtingen voor passagiers voorzien. Diegenen welke van deze gelegenheid wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Olivier & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 8e maart te Brouwershaven tot vertrek gereed te liggen, het nieuw gebouwd kopervast fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors Jan Daniels en Zoon en Arbman, te Amsterdam en Visser en Muller, te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. Heden morgen is van voor deze stad naar Brouwershaven vertrokken, het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, gesleept door de stoomboot de STAD ANTWERPEN, toebehorende aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.


Datum: 05 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Nederlandse brik ERASMUS, kapt. Hazekamp, van Rotterdam en Londen naar Batavia, is 26 december ten gevolge van opstand der equipage aan Kaap de Goede Hoop binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het eind dezer maand vertrekken: het extra ordinair snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTHONIA, kapt. Simon Hinderks
Veer, van een bekwame scheepsdokter voorzien. Iemand goederen te laden hebbende of wel families of bijzondere personen tot de overvoer naar Java van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuiten, van alle mogelijke gemakken voorzien, wensen gebruik te maken, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors D’Arnaud & Co., op de Geldersche kade, bij Boomsloot, no. 10.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkshol, oud 14 jaren, groot 54 ton, geschikt om er alles mede te vervoeren. Te bevragen bij de scheepstimmerbaas A.J. Koenes, op de Rohel onder Augustinusga.


Datum: 06 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts.
Adres ten kantore van Sandberg & Co., te Dordrecht en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Houders en cognossementen over goederen aan order, aangebracht per het schip DE VROUW GEZINA, kapt. J.C. Lindeboom, van Riga, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Joh.ˢ Ooms en Zn. & Co., alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ONRUST, kapt. R.H. Huisman.
Naar Dantzig, het Nederlands smakschip GEERDINA, kapt. A.H. Schaap.
Naar Stettin, het Nederlands smakschip VROUW BOUWINA, kapt. B.H. Dekker.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Rozemulder.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 maart. Aangaande het schip APOLLO, kapt. T. Sadler, van Rotterdam naar Hull, op Haisbro’zand gestrand, wordt van Yarmouth van de 26e februari gemeld, dat het sedert verbrijzeld was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Het schip DE VLASHANDEL, kapt. H.H. Uil, van Tjilatjap naar Rotterdam, te Tjilatjap met schade uit zee terug en van daar naar Soerabaya vertrokken, is volgens brief van Batavia van de 4e november, de 25e oktober te Soerabaya aangekomen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.J. Offerhaus, notaris te Groningen, gedenkt op donderdag 11 maart 1841, des avonds ten 7 ure, bij de wed. J.S. Bontekoe, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkopen een nog onbevaren, geheel nieuw uitgehaald kofschip, genaamd de SPECULATION, groot 32 commercielasten, met deszelfs opgoederen en complete inventaris, alles nieuw, zo als hetzelve thans ligt in Groningen, in de Noorderhaven. Adres om nadere informatiën bij de touwslager R.T. Swart, te Groningen.
Mr. E.J. Offerhaus, advocaat en notaris. (opm: de koftjalk werd waarschijnlijk aangekocht door D.D. Klontje, Schiermonnikoog, en ging 18 maart als MEINSIENA in de vaart)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd fregatschip LUCIE, kapt. D.J. Bulsing, dit schip heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een geexamineerde scheepsdokter, om de 15e maart aanstaande te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht, ligt in lading naar Batavia om de 20e maart te Helvoersluis tot vertrek gereed te liggen het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip BIESBOSCH, gevoerd door kapt. P.M. Vogelsang, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en Gerard Mauritz, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlandse kofschip GEERTRUIDA SMIT, gevoerd door kapt. E.C. Eilts, om spoedig (weder en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp., cargadoors aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 maart 1841. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark MERCATOR, kapt. M. Korteland, vertrokken van Schiedam de 25e november, en het dito schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. C.N. Gorter, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 17e oktober.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 maart. Sedert de 3e dezer, zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: THE SOHO, kapt. T. Whitecombe, van Londen, met stukgoederen en passagiers; L’ALPHONSE, kapt. P. Mithois, van Havre de Grace, met katoen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van deze rede naar zee gezeild: PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, naar Londen, met passagiers en stukgoederen.


Datum: 08 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Suriname met suiker en koffie; DRIE GEBROEDERS, kapt. S.Y. Parma, van Suriname met suiker, katoen en koffie; CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Suriname met rum, suiker, koffie en katoen; HUBERT CORNELIS, kapt. A. Hendriks, van Bayonne met terp. olie, harst, azijnstokken en palmhout; GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge, van Bordeaux met wijn, pruimen en anijszaad; EMANCE, kapt. A.Klein, van Bordeaux met wijn; IDA CATHARINA, kapt. J.V. Veenhorst, van Bordeaux met wijn; BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer, van Bordeaux met wijn, brandewijn en voorloop.
(opm: het fregat CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, in 1810 als prijsschip aangekocht, werd na deze reis verkocht voor de sloop; de zeebrief werd op 6 november 1841 geroyeerd onder vermelding ‘schip gesloopt’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal veertien dagen na open water in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het extra welbezeild gekoperd barkschip ADOLF VAN NASSAU, gevoerd door kapt. J.H. Brandt. Personen of families van de bij uitstek wel ingerichte kajuit voor deze overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieven zich in tijds aan te melden bij de cargadoors Kranenborg & Zonen, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg, in correspondentie met Lubeck en St. Petersburg.
De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM zullen voor dit jaar de 14e maart aanstaande deze vaart openen en dezelve vervolgens geregeld vertrekken:
Van Amsterdam de 5e, 10e, 15e, 20e, 25e en 30e van iedere maand.
Van Hamburg de 5e, 10e, 15e, 20e, 25e en 30e van iedere maand.
De passagiers behoren de dag voor het vertrek voor middernacht aan boord te zijn.


Datum: 09 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Koningsbergen het Nederlands kofschip CATHARINA CORNELIA, kapt. H.T. van der Borgh. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 15e dezer te vertrekken, het snelzeilend fregatschip BANCA, kapt. B.C. ten Ham; genoemde bodem biedt de uitmuntende inrichting tot de overvoer van passagiers en zullende een bekwame dokter meevaren. Men gelieve zich te adresseren ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuyzen of anders bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 maart. Zaterdag namiddag is van de werf St. Joris, alhier, met het beste gevolg van stapel gelaten het fregatschip ERASMUS, groot 370 lasten, voor rekening van de heren Jacques Serruys & Co. alhier, gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt & Anthony, bestemd voor de vaart op Oostindië en gevoerd zullende worden door kapt. C.M. van Dijcke.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA, kapt. H.F. Bieze, van Cardiff met ijzer; ANNA, kapt. H.J. Korter, van Riga met zaai-lijnzaad, dederzaad, wagenschot, duigen, slaglijnzaad en haar; ALIDA GIEZEN, kapt. J.J. Zelling, van Riga met zaailijnzaad en slaglijnzaad; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Stralsund met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om de 20e maart te Helvoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het nieuw gekoperd tweedeks barkschip EENDRAGT, gevoerd door kapt. H.H. Deuling, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en een bekwame scheepsdokter aan boord. Adres bij de cargadoors De Groot Roelants & Co. & A. Prins & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BROEDERTROUW, kapt. R.H. Minkman, van Batavia, met suiker en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 maart. Het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, woensdag ll. van deze stad naar Brouwershaven vertrokken, is aldaar ll. zaterdag in de namiddag aangekomen, gesleept wordende door twee stoomboten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft men de 26e februari een aanvang gemaakt met het laden van het schip ZEELUST, kapt. Mik, voor Dordrecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bij contract van de 4e maart 1841, verleden voor de notaris J.S. Bokma te Akkrum, behoorlijk geregistreerd, is tussen Hendrik Wijbe en Eliza Rienks Boxum, scheepstimmerlieden te Akkrum woonachtig, overeengekomen, dat de vennootschap tussen hen, in den jare 1827 opgericht en sedert voor onbepaalde duur gedreven onder de firma De Gebroeders Boxum, waarvan allen de medetekening hadden en bestaande in de uitoefening van twee scheepstimmerwerven, beide gelegen te Akkrum, te rekenen vanaf de 10e maart 1841 geheel zal zijn ontbonden en dat de zaken der gedreven vennootschap door Hendrik en Eliza Rienks Boxum in naam van dezelve firma zullen worden vereffend.
Voor extract conform, J.S. Bokma.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Advertentie. De notaris D. Uyttenhooven zal op dinsdag de 16e maart 1841, des voormiddags ten 10 uren, op de Nieuwendijk achter het Kerkenhuis, publiek en aan de meestbiedende presenteren te verkopen een partij werk- en brandhout, mitsgaders een greine (opm: grenen) fokkemast, lang 16 ellen en dik 0,42 ellen, en een greine boegspriet, lang 9,60 ellen en dik 0,47 ellen; alles afkomstig van de gesloopt wordende brik DER ADLER. Daags vóór de verkoping voor een ieder te zien.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 maart. Sedert de 5e dezer, zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen bestemd: PRINCESS VICTORIA, kapt. T. Minter, van Londen, met stukgoederen en passagiers.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van deze rede naar zee gezeild: THE SOHO, kapt. T. Whitecombe, naar Londen, met stukgoederen en passagiers; GEORGE WASHINGTON, kapt. D. Diederich, met ballast, naar Gotenburg; DE HARMONIE, kapt. H. Lucht, DIE HOFFNUNG, kapt. H.J. Buss, TITIA, kapt. C. Roelofs, LINCA, kapt. J. Dubbers, allen met suiker naar Hamburg.
Van Gent gezeild: ROELFINA, kapt. J.K. Ballert, met suiker, naar Hamburg.


Datum: 10 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski van Batavia met koffie en suiker; AERT VAN NES, kapt. J.H. Bodeman van Batavia met koffie, indigo, peper en bindrottingen; DE STAD ZWOLLE, kapt. T. Lange, van Suriname met suiker, koffie, katoen, cacao en kwassiehout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen, over goederen aan order, alhier aangebracht van Bordeaux, per het schip PETRONELLA, kapt. H.M. Swart, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren, bij de cargadoors Kranenborg en Zonen, in de Oude Teertuinen te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

In de Staats-Courant vindt men het volgende:
Rio de Janeiro, de 20e augustus. Door een Amerikaans vaartuig is, op de 20e juli jongstleden, op 5º NB 27º WL westerlengte ontmoet een roversvaartuig zijnde een schoenerbrik, zwart geverfd en slechts met een smalle rode streep afgezet, bemand met meer dan vijftig koppen en behalve vier caronades, gewapend met een zwaar kanon, dat op het midden van het dek met een spil draait en bij de Engelsen bekend is onder de naam van Longtom. Dit roversvaartuig heeft het gemelde Amerikaanse schip door een opkomende bui niet kunnen vervolgen, doch heeft onmiddellijk koers gezet naar een Nederlandse bodem, die in de morgen van dezelfde dag door de Amerikaan was gepraaid geworden.
De bevelvoerder van het Nederlandse schip heeft verklaard, van Amsterdam te komen en naar Rio de Janeiro bestemd te zijn en doordien uit de Texelse lijst blijkt, dat een Nederlands schip, de OCEAAN, van daar naar dezelfde plaats is gezeild en het er na 90 dagen reis nog niet is aangekomen, het dus te vrezen is, dat het door de rover zal genomen zijn. Ongelukkigerwijze herinnert de bevelvoerder van de Amerikaanse bodem zich de naam van het Nederlandse vaartuig niet meer; hij meent daarop de woorden DE HENSCH of HENSCHIL of iets dergelijks gelezen te hebben.
(opm: onder Nederlandse vlag is in die tijd alleen het Amsterdamse fregat OCEAAN, kapt. P. Zunderdorp, bekend, dat rond 1 september 1840 van Batavia naar Amsterdam vertrok)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark de BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. W. Veenstra, van Rotterdam vertrokken de 31e oktober.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 28 februari. De Nederlandse bark INDIAAN, J. Scott, van Batavia den 25ste februari met Zr.Ms. Troepen, passagiers, de heren P. Pattehe en familie, P.I. de Groot, Metselaar, Fleit en Grant.


Datum: 11 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 maart. Maandag middag is van de werf De Walvisch, van de scheepsbouwmeester J. Nuveen, in de Groote Bikkerstraat te Amsterdam, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer B.W. van Straten gebouwd fregatschip BAREND WILLEM, groot circa 650 lasten, gevoerd zullen worden door kapt. J. Riekels en bestemd voor de vaart op de Oostindiën.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, van Batavia met koffie, suiker, kaneel en tin; FERDINAND, kapt. A. Hagedoorn, van Havana met suiker en verfhout; MARIA, kapt. B.G. Smit, van Bordeaux met 512 oxhoofden wijn, 6 okshoofden brandewijn en koopmansgoederen; DE KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van Cette met voorloop, wijn en duigen; AUGUSTA CATHINCA, kapt. J. Lucas, van Dantzig met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen tegen het einde der maand maart vertrekken de snelzeilende tweedeks gekoperde fregatschepen OOST-INDIËN, kapt. J. Engelenburg en LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, beide voorzien van een scheepsdokter en van bijzondere gemakken voor passagiers. Degene welke van deze gelegenheden voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 maart. Volgens brief uit Batavia, van 29 november, was het fregatschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kleij, de 22 dezer aldaar aangekomen, en de 29 van daar naar Sourabaya vertrokken.
Het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, is, volgens rapport van kapt. Fokkens, de 24 januari te St. Helena aangekomen, en heeft de 25 de terugreis naar het vaderland voortgezet.


Datum: 12 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men vraagt te koop een Nederlands schoenerschip van 75 à 85 rogge-lasten groot. Hierop reflecterende gelieve opgaaf te doen van ouderdom, prijs, lengte, wijdte, holte, diepgang, enz. met franco brieven onder Lett. X.A. Bureau Handelsblad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen over goederen aan order voor Amsterdam, Rotterdam, alhier aangebracht van Cette, met het schip DE KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors De Vries & Co., op de Ygracht, no. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen van goederen aan order, alhier van Cette aangebracht, per het schip MONNICKENDAM, kapt. K.W. Immink, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren aan de cargadoors Van Ulphen en Ruys alhier, of ten hunnen kantore te Rotterdam.


Datum: 13 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dundee, het Nederlands brikschip ONRUST, kapt. E.H. Dik.
Adres bij Jan van Ommeren Fz. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Konstantinopel en Odessa, het Nederlands gekoperd brikschip JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. Het schip EMANUEL, kapt. S.G. Molenaar, de 1e november van Rotterdam te Batavia gearriveerd, was, volgens brief van daar van de 14e dito, zwaar lek en de 3e dito naar Onrust verzeild om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Men schrijft uit Lissabon, de 1e dezer, dat de VIER GEBROEDERS, kapt. Delver, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, aldaar de 27e laatstleden met zeeschade is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Van Gibraltar wordt in dato 25 februari geschreven, dat het Nederlands schip ANNA MARIA, naar Lissabon gedestineerd, de 8e dier maand, op 35 NB 27º WL gepraaid is, na de 3e, in een storm, zware zeeschade en verlies van sloepen te hebben geleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. De Boer, voerende het schip DE VIER GEBROEDERS, van Batavia naar Amsterdam dd. Lissabon 28 februari, had hij de 11e, 12e en 13e dito, bij de Wester Eilanden (opm: Azoren) aanhoudende zware stormen doorgestaan en drie breekzeeën overgekregen, waardoor alles wat op het dek los en vast stond, de gehele verschansing weg, de spiegel in- en het potdeksel en dek opengeslagen werd en waardoor het schip zware lekkage bekwam, 8 voet water in het ruim had en in zinkende toestand verkeerden, zodat men genoodzaakt was, circa 7 a 800 balen koffie over boord te werpen, om hetzelve te lichten, men had drie dagen melasse gepompt en was in geheel ontredderde staat te Lissabon binnengelopen; overigens was aan boord alles wel.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 27 februari. Uitgezeild BELLE ALLIANCE (opm: Belgische pleit), kapt. J.T. Jepsen, naar Brussel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 10 maart. Op gisteren is, in het bijzijn van een ontelbare menigte aanschouwers, van de werf der Commercie-Compagnie dezer stad, met het beste gevolg van stapel gelopen het barkschip het ZEEPAARD, groot ongeveer 500 Javalasten, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heren Van den Broecke, Luteyn en Schouten, alhier, gevoerd zullende worden door kapt. J. Giltjes Lzn en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA EN LOUISA, kapt. K. de Jong, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 20e november, de dito brik DE COCK, kapt. P. Willems, vertrokken van Rotterdam de 30e oktober, de dito bark CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. D.H. Kramer, met enige passagiers, van Rotterdam vertrokken de 6e november, en het dito schip (opm: brik) PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, van Rotterdam vertrokken de 31e oktober.


Datum: 15 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel, G. de Vries en J. Steenhoff, makelaars, zullen op woensdag de 17e maart 1841, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Brakke Grond presenteren te verkopen 433 vaten, circa 150.000 Nederlandse ponden, palmolie, zijnde het opgehouden gedeelte der veiling van 25 november 1840 of wel het resterende van de alstoen alhier direct van de kust van Afrika aangebrachte ladingen, per de schepen ELMINA, kapt. J. Baak Edzn. en TRITON, kapt. W.B. Dinkla. Liggende als nader bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand in het Nieuwe Diep, tot vertrek gereed liggen: het gekoperd tweedeks fregatschip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe. Passagiers van deze bodem voor de overtocht, waartoe dezelve uitmuntende inrichtingen heeft, gebruik wensende te maken of iemand goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Floris der Kinderen en Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het laatst van maart in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het nieuw gebouwde tweedeks fregat-schip JOHANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. S. Lammerts, van uitmuntende inrichtingen voor passagiers voorzien en hebbende een geëxamineerde dokter aan boord. Diegenen, welke van deze gelegenheid wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoor Hs. Verweyde Cz., Stroomarkt no. 12 te Amsterdam.


Datum: 16 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 14 maart. Het schip WELTEVREDEN, kapt. Meijerooff (opm: B.H. Meyerhoff), is, na twee lichters gelost te hebben, gisteren in vlot water en op het Kanaal gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE PLANTER, kapt. H.J. Zeylstra, van Suriname met suiker, cacao, suiker en katoen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schooner-kofschip JUFFER FREZINA, kapt. J.H. Potjer.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ELIZA, kapt. J.B. Wijgers.
Adres ten kantore Van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. De stoomboot DE BATAVIER heeft haar vaart hervat en is, na laatstleden woensdag, voor de eerste maal in dit seizoen, te Londen aangekomen te zijn, heden morgen van daar alhier teruggekeerd. Ze brengt geen nieuws van belang aan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 maart. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak; NEÉRLANDS KONING, kapt. M. Schaap, JOHANNA CORNELIA, kapt. H.G. Henrichs, en WELTEVREDEN, kapt. B.H. Meyerhoff, eerstgemelde laatst van Brouwershaven; zijnde de laatstgenoemde op het Pampus aan de grond gezeild.


Datum: 17 maart 1841


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De ondergetekenden geven bij deze kennis, dat het agentschap der stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN door hen is overgedragen aan de heren Paine, Stricker & Co.
Batavia, 12 maart 1841, MacLaine, Watson & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip CHRISTINA AGATHA, kapt. G. Fabius, met 7 passagiers, vertrokken van Amsterdam de 6e december.
Heden is hier aangekomen de dito bark PRINS HENDRIK, kapt. N.R. Dijkhuis, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 3e november.
JC 170341
Samarang, 6 maart. Vertrokken De Nederlandse bark INDIAAN, A. Metzelaar, naar Rembang, Toebang, Soerabaija, met Zr.Ms. troepen, passagiers de heren P. Pattehe en familie, P.I. de Groot, J. Scott en J. Steinson.
RC 180341
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip ONRUST, kapt. P.R. Huisman.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.


Datum: 18 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Koningsbergen, het Nederlands kofschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. G.J. Das.
Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA ANNECHIENA, kapt. H.G. Sap.
Hamburg, het Nederlandse smakschip (opm: hektjalk) JANTINA ENGELINA, kapt. J.J. de Grooth.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder van het cognossement aan order, over 4 kisten parfumerieën, gemerkt K O en MP in elkaar er onder, no. 6 a 9, alhier aangebracht van Marseille per het schip KLASINA THEODORA, kapt. P. Fijn, wordt verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt te lading naar Stettin het Nederlands schip (opm: tjalk) JONGE SMIT, kapt. W.W. Smit.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Stettin (door de Sond), het Nederlands kofschip VERTROUWEN, kapt. T.B. Konter; vertrekt vóór of op primo april. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Men verneemt dat het Z.M. behaagd heeft, aan de heren W.M. Hop c.s., oprichters ener stoomvaartuig-maatschappij alhier, toe te staan, een hunner stoomboten, voor de vaart op Antwerpen geschikt, te mogen noemen WILLEM DE TWEEDE, zijnde deze boot de eerste welke die doorluchtige naam zal dragen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Binnen de Dokhaven van Vlissingen is gekomen, om een zware lekkage te herstellen, het Belgische HENRIETTE, kapt. P. Beniest, van Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C,A, de Wit en R.R. Viervant, makelaars, zullen, op dinsdag de 23e maart 1841, des avonds ten zeven ure, in den Brakken Grond, in de Nes, aan de meestbiedende verkopen: een partij van 2373 Kranjangs Java suiker, beschadigd en 33 Kranjangs geheel ledig. Alhier aangebracht per de schepen WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Batavia en HENDRIK WESTER, kapt. H.D. van Wyk, van Tjilatjap. Alles nader bij notities aangewezen.


Datum: 19 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof) de JONGE HERO, kapt. M.G. Feijes, van Rotterdam naar Newhaven, is 13 maart op Goodwin Sand gestrand, doch weer af en te Ramsgate binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H.A. van Overzee en H.P. van Ede van der Pals, makelaars te Rotterdam, zullen op maandag de 29e maart 1841, des namiddags ten 5 ure, in het logement Het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, aan de meestbiedenden verkopen, om contant geld, circa 34 vat oude rode en witte bordeaux wijnen, benevens 1 tiersje azijn en 1 okshoofd cognac brandewijn, geborgen uit het totaal verongelukte schip ELISA, kapt. M. Paeton, van Bordeaux naar Rostock gedestineerd. Nadere onderrichting bij de makelaars, bij wie de notitie te bekomen is. Nog zal na afloop van deze veiling door de makelaar C.M. Overgaauw om contant geld worden verkocht 3 fusten terpentijn en 1 pak diverse soort schrijfpapier, mede afkomstig uit bovengemeld schip en liggende in ’s Rijks entrepot, waaromtrent nadere informatie bij gemelde makelaar is te bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van een schip. Op woensdag de 7e april 1841, des morgens om 10 ure zal de notaris Van der Meer, residerende te Raamsdonk, namens zijn principalen, ten huize van M. Verschure, in de Drie Kronen, te Waspik, publiek en voor alle man verkopen een in de jare 1839 nieuw gebouwd tjalkschip, genaamd DE JONGE MATTHYS (opm: binnenvaarder), groot 101 tonnen, met deszelfs complete inventaris, zo als het zeilt en 8 dagen voor de verkoping in de haven van Waspik voor een ieder te zien zal liggen. Een gedeelte der kooppenningen kan op het verkochte gevestigd blijven, terwijl de overige binnen 14 dagen na de verkoop zullen moeten worden voldaan. Nadere onderrichtingen te bekomen bij de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 60 tonnen, zonder inventaris, bevaren door J.H. Smit, liggende te Foxhol. Adres bij de eigenaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt kofke, genaamd de JONGE THEUNIS, groot volgens ijkbrief vijftien ton, met het daarbij behorende zeil, fok, twee bomen, een haak cum annexis; zijnde hetzelve goed in staat, en thans liggende te Terhorne, alwaar hetzelve zal aangewezen worden door Jan Jelles. Zijnde verder omtrent hetzelve inlichtingen te bekomen bij Sijbe Klazes Reen, landbouwer te Sijbrandaburen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder A.S. Eijsinga te Dronrijp zal publiek, tegen genot van strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een snikschip met roef en luiken, zeil en verder toebehoren, liggende bij de Bruggeburen te Dronrijp. Wie gading maken, komen op zaterdag den 20 maart 1841, des namiddags ten vijf ure, ten huize van Wijtze F. de Boer, kastelein bij de Hoornbrug te Dronrijp.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop een wel bevaren veerschip, met zeil en treil, groot 22 ton: laatst bevaren door Jan Ebes Heersma, thans liggende te Drachten. Te bevragen aldaar.


Datum: 20 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 maart. De 16e dezer is te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het stoom-sleepschip DE STAD AMSTERDAM, aangebouwd door de scheepsbouwmeester J.L. Ceuvel op de werf Vredenhof, voor rekening van de stoombootrederij, ten doel hebbende het slepen van schepen aan het Nieuwe Diep, onder directie van de heer P. van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Het schip ANNEGINA ELZINA, kapt. R.J. Kuyper, van Stettin naar Amsterdam, is de 16e dezer op Pampus aangekomen, na op de hoogte van Enkhuizen wegens het ijs een anker en ketting te hebben laten slippen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, vrijdag 19 maart. Naar aanleiding van een dezer dagen genomen koninklijk besluit, zullen met de 1e april aanstaande, ter aflossing van buiten ’s lands zich bevindende bodems, in actieve dienst worden gesteld Zr.Ms. korvet JUNO, liggende te Rotterdam, met een bemanning van 150 koppen en een bovenrol van 15 koppen en het bevel daarvan opgedragen van de kapt.-luit. ter zee A. Klein; benevens de brik DE ZWALUW, liggende te Amsterdam, met een bemanning van 100 koppen en een bovenrol van 10 koppen, over welke het commandement is opgedragen aan de kapt.-luit. ter zee W. Enslie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. Hazewinkel, van Rotterdam naar Batavia, is 14 maart op New Combe-Sand aan de grond geraakt, doch is weer opgebracht met verlies van twee ankers en kabels, waarna hetzelve de reis heeft voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. G. Mulder, van Batavia met koffie, suiker en bindrottingen; MARIA JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao met pokhout, katoen, huiden, balsem, koffie, indigo, wol, tabak, schillen en sigaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Arrondissements-Rechtbank te Arnhem heeft de 16de uitspraak gedaan in de zaak tegen de heer J. van Haag, kapitein van de stoomboot DRUSUS, beschuldigd als zullende door het niet houden van zijn vaarwater en het niet in tijds verminderen der vaart van zijn boot, de oorzaak zijn geweest, dat op de rivier de IJssel nabij Brummen, het met zout en appelen beladen schip van H. Weening, schipper, wonende te Dalfsen, in de grond is gevaren. De rechtbank heeft echter gemelde kapitein Van Haag van deze beschuldiging vrijgesproken, hoofdzakelijk op grond, dat de boot, ofschoon uit gebrek aan tijdsruimte niet van het voor haar in dergelijke omstandigheden verplichtende seinteken voorzien geweest zijnde, zijn vaarwater had verlaten, ten gevolge van de genomen richting van het haar tegenkomende schip van Weening zelve, terwijl deze, door korte ogenblikken daarna andermaal van richting te veranderen, en in het bereids genomen water van de stoomboot te komen, toen het voor deze laatste onmogelijk was zijn gekozen vaarwater weder te verlaten, zelf oorzaak van het onheil was geweest, om welk echter te verhoeden de bestuurder der boot dadelijk de machine had doen stoppen en achterwaarts keren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De 17e is te Gorinchem de nieuwe stoomboot, STAD GORINCHEM genaamd, voor het eerst aangekomen, bestemd voor de vaart tussen Middelburg en die stad.
De stoomboot op de Linge, voor welke dienst onlangs concessie is verleend heeft jl. zondag een proefreis gedaan, met boven verwachting goed gevolg, derwijze dat in de eerste dagen van april aanstaande deze dienst zal aanvangen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 maart. Den 14de dezer is te Vlissingen lek binnengekomen het schip HARRIET, kapt. Beniest, van Antwerpen naar Liverpool, hebbende op de Spijkerplaat aan den grond gezeten.
(opm: de HARRIET werd hierna verkocht aan scheepsbouwer De Ceuster uit Boom, die het 39 jaar oude fregat, vermoedelijk wegens gebrek aan nieuwbouw orders, opkalefaterde en vertuigde tot bark; na door B.V. voorzien te zijn van het certificaat ‘goed voor emplooi in de lange vaart’ ging kapt. F. Beniest er weer mee naar zee; na van 20 september tot 13 oktober nog een reis naar Liverpool te hebben gemaakt was het definitief gedaan met de korte ‘heen-en-weertjes’ op Liverpool)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip ANTHONY, kapt. F. Klomp, met een passagier en Zr.Ms. troepen, vertrokken van Rotterdam de 9e oktober, het dito schip JONGE ADRIANA, kapt. C.F. Hempel, met een aantal passagiers, vertrokken van Rotterdam de 25e november, en de dito bark DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 6e december.


Datum: 22 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PIETER FLORISZ., kapt. J.F. Spiegelberg, van Batavia met koffie, suiker en tin; MINERVA, kapt. P.S. Matzen, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Suriname met suiker, koffie en rum.


Datum: 23 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip GEERDINA, kapt. A.H. Schaap.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd en kopervast snelzeilend brigantijnschip DE LEEUW, kapt. J.R. Butter. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys, alhier en De Groot, Roelands & Co., te Schiedam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Naar Bremen, het Nederlands schip VROUW HARMKE, kapt. H.H. Plukje.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Het schip DE JONGE HERO, kapt. M.G. Feyes, van Rotterdam naar Newhaven, is de 14e dezer met verlies van een anker en touw te Ramsgate binnengebracht, hebbende op het Goodwin Sand gezeten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, over diverse goederen, alhier aangebracht per de schepen CATHARINA, kapt. W.J. Wilkens, van Triëst; PETRUS EN HEILENA, kapt. J.H. Haverbult, van Bordeaux; HENDRIKA JANTINA, kapt. A.P. Struyk, van Cette, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Houders van cognossementen over goederen aan order, met de schepen NEPTUNUS, kapt. H.K. Dokman, alhier van Bordeaux, en per CORNELIS, kapt. R.F. Mellema, van Marseille alhier aangebracht, worden verzocht, zich ten spoedigste te adresseren ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip AURORA, kapt. Dahl, van Tarragona en Benicarlo naar Rotterdam, is 19 maart te Ramsgate lek, met verlies van zeilen en meer andere schade, binnengebracht. Hetzelve was in de nacht van 12 maart op 48º NB aangezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans van Tjilatjap met koffie en suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de noodlottige tijding, dat mijn waarde echtgenoot Thomas Lange, kapitein op het kofschip DE STAD ZWOLLE, op zijn terugreis van Suriname naar Nederland, de 12e febr. l.l, in de ouderdom van 44 jaar is overleden. Alle die de overledene hebben gekend, zullen kunnen beseffen wat ik en mijn vijf nog onverzorgde kinderen in hem verliezen.
Zwolle, 16 maart 1841, C. Carstens, wed. Th. Lange.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Gullen, J. Corver, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en J. Schutte Hoyman, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1841, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd fregatschip, genaamd WILHELMINA MARIA (opm: meestal WILHELMINA EN MARIA, ex-EUTERPE, bouwjaar < 1820), gevoerd door kapt. J.C. Aikes en varende onder Nederlandse vlag. Volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen, 70 duimen, wijd 5 ellen 5 duimen, hol 4 ellen 49 duimen, en alzo gemeten op 158 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 maart. Volgens bericht van kapt. P.H. Hazewinkel, per zeebrief van 15 maart, was hij op die dag met het fregatschip BERNHARD, HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, in goede staat zeilende, op de hoogte van Wight; de wind oost. De 14de, des avonds ten zes ure, was het schip door zware mist en stilte tegen de vlakte van de punt van Dungeness aangedreven, echter zonder enig letsel spoedig afgebracht, door het uitbrengen van een werp- en klein anker, die gekapt zijn. Daar zich buitendien nog 5 ankers met het benodigde aan boord bevinden, was zulks voldoende, de reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 maart. Zaterdag namiddag is van voor deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken het naar Batavia bestemde fregatschip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, zijnde gesleept geworden door een stoomboot toebehorende aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 maart. Volgens een van kapt. W.B. Derks van St. Helena ontvangen schrijven van 25 januari ll., was hij aldaar na 61 dagen reis van Batavia aangekomen, en zou hij, na alleen wat water ingenomen te hebben, de reis naar deze stad vervolgen. Schip en lading waren in de best mogelijke staat, en van de equipage maar een matroos ziek, doch aan de beterende hand.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 22 maart. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen la BELLE ALLIANCE, kapt. J.T. Jepsen, van St. Ubes, met zout.
(opm: mede gelet op de schade ontstaan bij de stranding in Bigbury Bay, zie AB 151240, zal de pleit, bouwjaar mogelijk 1813, na lossing zijn verkocht voor de sloop)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal op vrijdag de 26 maart 1841, des voormiddags ten 11 ure precies, in de herberg van de erven Sijtse Beidschat aldaar, tegen contante betaling, in het openbaar veilen een partij uit het uithoofde van bekomen lekkage te Harlingen weder binnen gelopen smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Voordewind, geloste en door zeewater beschadigd vlas, als: circa 3.000 bundels zwaar beschadigd en circa 1.000 bundels licht beschadigd, benevens enige ledige balen, bij nummers, zoals dezelve zijn liggende in het pakhuis de Hoop, op de Zuiderhaven te Harlingen, en te bezichtigen des daags voor en des voormiddags van de verkoopdag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 maart. Uitgezeild het kofschip VROUW ANTJE, B.D. de Grooth naar Noorwegen.


Datum: 24 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE ONDERNEMING, kapt. G. Gerrits, voor wijlen H.J. Klein, met koehuiden, buffelhuiden, arak, koffie, thee, tin, rijst, kurkuma, peper, suiker en indigo; SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Buenos Ayres met droge huiden en gezouten afval van huiden; ANNA REBECCA, kapt. J.C. Kreye, van Smirna met fruit, papier, koopm., rozijn, stam en was; VERWACHTING, kapt. T.D. Leeuwen, van Alicante met wijn, zoethout, matten en amandelen; DE HOOP, kapt. W.K. Kok, van Bordeaux met wijn, brandewijn en pruimen; DE VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden een Nederlands gebouwd en gezinkt kofschip, groot volgens Rijks meetbrief 153 tonnen, met deszelfs inventaris.
Te bevragen bij de scheepsmakelaar H.I. Rietveld, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 10e april zal des morgens ten 9 ure door de vendumeester der residentie Japara te Joana, ten overstaan van een commissie uit de landraad en ten bijwezen van de ondergetekende, krachtens door de landraad te Samarang op de landraad te Pattie, residentie Japara, verleende letteren requisitoriaal, ten einde haar vonnis van de 15e juni 1839, geslagen ten laste van Sultan Galip, ook genaamd Sultan Galip bin Abdullah bin Djaphar bin Achmet Alketerie, te doen executeren, publiek worden verkocht het brikschip FATAL WAHAP, met diens inventaris, liggende in de rivier te Joana, toebehorende aan de gedaagde voornoemd. Degenen welke enige actie of pretentie op voorgeschreven vaartuig en diens inventaris mochten hebben, maken zich aan de ondergetekende bekend.
Joana, residentie Japara, 19 maart 1841, de gekwalificeerde deurwaarder Astrothoeno.
(opm: volgens JC 070441 is deze publieke verkoping uitgesteld tot zaterdag 24 april 1841)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 maart. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip de TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, met 12 passagiers, vertrokken van Amsterdam de 10e december.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark (opm: brik) COURIER, kapt. J. Teijgeler, vertrokken van Rotterdam de 27e november, en de dito bark STRAAT SUNDA, kapt. D. Bruin, vertrokken van Calcutta de 12e februari.


Datum: 25 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen over goederen aan order, alhier aangebracht per de schepen JONGE ARIE, kapt. S. Post, van Triëst, PETRUS EN HEILENA, kapt. J.H. Haverbult, van Bordeaux, CATHARINA, kapt. W.J. Wilkens, van Triëst en ANNA, kapt. N. Hareld, van Cette, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Aberdeen het Nederlands kofschip NEERLANDSCH TROUW, kapt. B.J. de Groot; vertrekt binnen uiterlijk 10 dagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Zr.Ms. oorlogsbrik PEGASUS, benevens de stoomschepen ETNA en HEKLA, zijn dezer dagen alhier van Hellevoetsluis aangekomen en liggen op stroom, om de koning bij hoogstdeszelfs tegemoet geziene komst mede te begroeten. De rivier de Maas zal bij die gelegenheid een verrukkelijk schouwspel opleveren, ook door een onafgebroken linie van fraaie koopvaardijschepen, die, tot zelfs ver voorbij de stad, zo naar boven als beneden, daarin liggen zal, al welke schepen, meer en min luisterrijk, met vlaggen versierd zullen zijn, terwijl een der grootste, de SARA LYDIA, juist gelegen voor het hotel van waar Z.M. hoogstdezeszelfs nachtverblijf zal houden, naar verzekerd wordt, des avonds schitterend geïllumineerd zal wezen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het schip AURORA, kapt. J.J. Dahl, van Tarragona naar Rotterdam, is de 13e dezer lek, met ingedrukte boeg en andere schade, te Ramsgate binnengelopen, hebbende de 12e dito de Deense brik ADOLPH aangezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars binnen Rotterdam, zullen, ten verzoeke van de eigenaar, op dinsdag 6 april 1841, des middags ten 12 ure, in het Locaal der Openbare Verkoopingen, op de Scheepsmakershaven, letter A, no.458, in het openbaar veilen het hecht en sterk gebouwd en snel bezeild Nederlands pleitschip, genaamd DE ONDERNEMING, gevoerd bij de gezaghebber Willem de Neef, groot volgens meetbrief 34 Nederlandse zeetonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren, volgen de gedrukte inventaris, daarvan uit te geven, zijnde het te veilen vaartuig zeer geschikt voor de vaart op de Zeeuwse stromen en naar de Belgische havens; liggende het schip in de Wijnhaven, voor de woonhuizing letter A, no. 440. Nadere informatiën bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA PAULOWNA, kapt. C. Jäger, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; CONCORDIA, kapt. B.J. Wygers, van Suriname met suiker, katoen en cacao; HARLINGEN, kapt. J.J. Dyk, van Samos met rozijn; HENDRIKA WILHELMINA, kapt. W.H. Mulder, van Londen met suiker; JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, van Dantzig met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H. Knoops, H. van Wayenburg Arnz. en J. Otterbeek, makelaars, zullen op dinsdag de 6e april 1841, des avonds ten zes ure, ten huize van A. van Es, in de Brakke Grond in de Nes, verkopen 1.546 vaten nieuw Samos rozijn, aangebracht per het schip HENDRIKA, kapt. H.K. Sietzema, gekomen van Samos. Liggende als nader bij notities zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal ten spoedigste vertrekken het extra ordinair snel zeilend gekoperd tweedeks fregatschip ELISABETH ANTHONIA, kapt. Simon Hinderks Veer; van een bekwame scheepsdokter voorzien. Iemand goederen te laden hebbende of wel families en bijzondere personen tot de overvoer naar Java van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte kajuiten, van alle mogelijke gemakken voorzien, wensende gebruik te maken, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors D’Arnaud & Co., op de Geldersche Kade bij Boomsloot, no. 10.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ZEELUST, kapt. D.J. Mik, van Liverpool, met klipzout.


Datum: 26 maart 1841


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Schoewert, van Batavia te Helvoet binnen, rapporteert de 17e maart bij Bevezier gezien te hebben een kof, voerende collegevlag van Wildervank met No. 26, zijnde die van kapt. Kroon, voerende het schip DE VROUW WIGERDINA, van Gent naar Les Sables d'Olonne.
Het schip ABRAHAMINA HENRIETTA, kapt. Kok, van Amsterdam naar Ancona, was de 16e maart op de hoogte van het Noord-Voorland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE EENDRAGT, kapt. De Jong, van Bergen naar Amsterdam, was volgens brief van Bergen van de 6e maart, wegens tegenwind nog op het Lied (opm: Liet van Bergen, vaarweg naar Bergen) liggende.


Datum: 27 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. M.M. Pott, Jr.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rouaan het kofschip DE VROUW GEZIENA, kapt. J.C. Lindeboom.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip MARIA THERESIA, kapt. Oppedijk, van Amsterdam met suiker naar Stettin, is 24 maart met schade te Medemblik binnengelopen. Het moet waarschijnlijk lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P. van Santen, A.F. Pflughaupt, B.H. Timmer, Bz. en J.H. Hienfeld zullen op maandag 5 april 1841, des namiddags ten half twee ure, ten overstaan van de heer B.D. Beetz, in Den Brakken Grond, in de Nes, worden geveild: 303 stuks Caraques en Isaguayra huiden aangevoerd per het schip MARIA EN JACOBA, kapt. D. Bart, van Curaçao. Liggende in entrepot op het pakhuis Canton en mede op de verkoping te zien.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 maart. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de GUSTAVE, kapt. L.J. Jepsen, met ballast, naar de Havanah.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip de STAD ’s GRAVENHAGE, kapt. C. Keus, met een aantal passagiers, vertrokken van Rotterdam de 7e december.


Datum: 29 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, J. Corver, A. van der Sluys, C.A. Schröder, P. Blom en D. Beth, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1841, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd JACOBA, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. Jb. van den Oever; volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 80 duimen, wijd 5 ellen 22 duimen, hol 2 ellen 52 duimen en alzo gemeten op 80 lasten of 151 tonnen. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 30 maart 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 25e dezer overleed, na een smartelijk doch kortstondig lijden, mijn geliefde echtgenoot, B.H. Meijerhoff, in leven kapitein van het onlangs van Batavia gekomen barkschip WELTEVREDEN, in de ouderdom van 45 jaren, mij nalatende twee kinderen, te jong om hun verlies te beseffen.
Rotterdam, 28 maart 1841, J.H. Hulshoff, Wed. B.H. Meijerhoff

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het schip MARIA THERESIA, kapt. J.P. Oppedijk, van Amsterdam naar Stettin, is, na over het Pampus gesleept en daarbij lek geworden te zijn, de 23e dezer te Medemblik binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Van Thisted wordt de 17e dezer gemeld, dat de 12e dito op de kust bij Thorsminde aangedreven was een ledig schip, van Nederlandse bouwaard, zonder mast of inventaris, doch van een roer voorzien en voerende op de spiegel: O.J. Wits 1830. (opm: niet geïdentificeerd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping. Op vrijdag de 2e april 1841, des middags ten één ure, zal door de deurwaarder D.H. Corne, worden overgegaan tot de verkoop van een tjalkschip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, groot volgens meetbrief 56 tonnen, lang 16 el 88 duim, wijd 2 el 82 duim, hol 1 el 76 duim, met deszelfs mast, giek, boegspriet, zeilen, ankers, touwen, staande en lopend want en verdere inventaris, liggende binnen deze stad in de Singel, aan de Scheveningsche Vischmarkt, alwaar hetzelve van heden af voor een ieder te zien is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: BOUWINA, kapt. A. de Haan, van Bordeaux, met wijn, brandewijn, terpentijn, wijn, cacao en honing; LIBAU, kapt. J.W. Holle, van Cette, met wijn en voorloop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Jager, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 21e maart op de hoogte van Wight gezien te hebben een schip tonende Dordtse signaalvlag met No. 50, zijnde die van kapt. Hazewinkel, voerende het schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, van Dordrecht naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VROUW BARBARA, kapt. Jonker, van Groningen naar Londen, is de 19e maart te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE ZWAAN, kapt. Van Driesten, van Rotterdam naar Suriname, is de 18e maart in Torbay binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CORNELIUS DASSE VIËTOR, kapt. Borgman, zou volgens brief van Fernambuck van de 1e februari van daar naar Triëst vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 18e maart een aanvang gemaakt met laden de schepen MARGARETHA, kapt. Mulder en GROOT LANKUM, kapt. De Weerd, beide voor Harlingen en de 19e dito het schip GEERDINA, kapt. Boer voor Rotterdam.
Het schip DE EENDRAGT, kapt. De Jonge van Bergen naar Amsterdam, is volgens particulier bericht, de 25e maart in het Vlie binnengekomen.
Van Rendsburg wordt van de 21e maart gemeld, dat de Eider tussen die plaats en Tonningen van ijs bevrijd, doch Het Kanaal nog vast zat. De aldaar overwinterd hebbende schepen DE VROUW LOLLINA, kapt. Visser van St. Petersburg en DE VROUW ALIDA, kapt. Jaski van Koningsbergen beide naar Amsterdam, zouden de reizen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. Doornbos van Rotterdam naar Londonderry, is de 20e maart en het schip ATALANTE, kapt. Veenema van Middelburg naar Suriname, is de 22e maart ter rede van Deal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FRIESLAND, kapt. De Vries, van Cette naar Rotterdam, is de 18e maart met gescheurde boegspriet, verlies van zeilen en andere schade te Dartmouth binnengelopen, zijnde de kapitein door een slag van de roerpen het been gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsaandelen. Op zaterdag, de 3e april 1841, des avonds te zeven uren, bij de kastelein Tiddens in het Huis de Beurs, te Groningen, zullen door mr. E.J. Offerhaus, notaris, publiek ter verkoop worden gepresenteerd:
- 4/16 aandelen in het kofschip DE JONGE JOHANNA, groot ongeveer 65 roggelasten en oud 3 jaren, gevoerd door kapt. R.J. Wever, thans liggende te Delfzijl, alwaar het schip tot en met donderdag kan worden bezichtigd, doch door de verkoper vrij in zee te leveren.
GRC 300341
Te Zwolle den 18 maart aangekomen VRIENDSCHAP, kapt. Dik (opm: vergelijk PGC 221240), en ANNA MARGARETHA, kapt. Stuit, beide van Hull.
JC 300341
Advertentie. In de loop van april zal bij publieke vendutie alhier verkocht worden het brikschip, vroeger genaamd AIMA SALAMA, thans hernaamd LAANDIEN, groot 66 lasten volgens meetbrief, zo als hetzelve thans alhier ter rede is liggende.
Soerabaija, 25 maart, de testamentaire executeur in de boedel van wijlen The Djie Liang, Tjoa Ki Kiang.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op bodemarij benodigd NLG 18.000 à 20.000 ten behoeve van het Nederlandse barkschip EGMOND, kapt. Vink.
Adres te Soerabaija bij Manuel & Co.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 29 maart. Zeilklaar den 26ste, VRIENDSCHAP, kapt. H.R. de Haan, naar Hull.


Datum: 31 maart 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Suriname met koffie en katoen; LAMORAAL ULBO, kapt. N.A. Smaal, van Bordeaux met brandewijn en wijn; ANNA, kapt. C.C. Lindeboom, van Bordeaux met wijn; CHRISTIAAN DE ACHTSTE, kapt. M.J. Brandt, van Cette met wijn; MARGARETHA, kapt. J.B. de Groot, van Cardiff met ijzer; AMSTERDAM PAQUET, kapt. H.C. Ellertsen, van Bergen met traan en stokvis; EENDRAGT, kapt. J.W. de Jong, van Bergen met traan en stokvis.


Datum: 01 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. W.G. Bakker.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoenerschip ZODIAC, kapt. A.C. Krull.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. W.J. de Groot.
Adres ten kantore van Hudig & Groothuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 – 25 maart. Binnengekomen H.R. Onnes, TWEE GEBROEDERS (opm: tjalk).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Cuxhaven binnengekomen, 26 maart, JONGE EGBERTUS, J.B. Mulder van Bayonne.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, van Batavia, met koffie en suiker.


Datum: 02 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname met suiker; NEPTUNUS, kapt. S. Hoekstra, van Havana met suiker en sigaren; INDEPENDENCE, kapt. S.M. Smit, van Bahia met suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepasseerd: Te Rendsburg de 23e maart JOHANNA, kapt. Visser, van Emden naar Demmin; de 25e maart VRIENDSCHAP, kapt. De Vries, van Groningen naar Stralsund; JOHANNES, kapt. Lenger, van Riga naar Bremen; ALIDA, kapt. Goossens, HET VERTROUWEN, kapt. Pott, beide van Stettin naar Rouen; GESINA, kapt. De Boer, van Memel naar Bremen.
Gepasseerd: Te Tonningen de 21e maart ANNA, kapt. Vegter, van Amsterdam naar Wismar; de 23e maart ENGELINA, kapt. Vlaskamp, van Bremen naar Lübeck.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE HANDELAARS, kapt. Nijman, van Harlingen naar Liverpool, was de 25e maart op de hoogte van het Noord-Voorland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE ZWAAN, kapt. Van Driesten, van Rotterdam naar Suriname; te Brixham-Torbay binnen, heeft de 25e maart de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van een aanzienlijke partij gezaagd eiken en grenen hout op Ameland. Job Dirks Visser, zaakwaarnemer te Hollum op Ameland, is voornemens, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar, op maandag den 19 april aanstaande, des voormiddags ten 9 ure, bij het pakhuis der strandbergerij te Ballum, publiek te verkopen een aanzienlijke lading uitmuntende Oostzeese eiken en grenen planken en delen, uitgemaakt hebbende de lading van het gestrande Deens galjasschip ALEXANDER & CAMILLA, bestemd geweest van Windau naar La Mailleraye, en bestaande in 80 stuks zware eiken planken van 4 el 736 streep tot 10 el 656 streep lengte, en 72 tot 96 streep dikte, plus minus 12 duim breed; 444 grenen delen van 2 el 368 streep tot 14 el 800 streep lengte, 72 tot 96 streep dik en breed als boven; 2514 dito delen van 1 el 776 streep tot 5 el 328 streep lengte, van 24 tot 48 streep dikte en breed als boven. Alle welke goederen in behoorlijke kavelingen daags voor de verkoop bij bovengenoemd pakhuis kunnen gezien worden, terwijl er gezorgd zal worden dat op de 18e april een geschikt vaartuig te Holwerd zal gereed liggen ter overvaart der gegadigden.
(opm: zie ook LC 111240).


Datum: 03 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg het Nederlandse kofschip PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dantzig, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Naar Stettin, het Nederlands schip GOEDE VERWACHTING, kapt. M.H. Meijer.
Naar Bremen, het Nederlands schip ALIDA, kapt. C. van der Werff.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip JUFVROUW STIJNTJE, kapt. H.E. Boll.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin het Nederlands kofschip NEPTUNES, kapt. H.R. Dokman (door het Holsteinsche Kanaal). Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Govert Blom, voerende het schip OVERIJSSEL, in dato Plymouth 28 maart ll., had hij, na de 11e te voren uit Plymouth gezeild te zijn, van de 14e tot de 24e met zware Zuid-Westen en variabele stormen te kampen gehad, waardoor het tuig veel had geleden en geheel los was geraakt, hetwelk hem had doen besluiten om in bovengemelde haven binnen te lopen, ten einde, dewijl het weer hetzelfde bleef en de barometer niets goeds voorspelde, grotere schade te voorkomen, het schip aldaar in goede staat te brengen, hetwelk om de voortdurende stormen en hoge zeeën, in zee niet mogelijk was. Het schip had zich uitmuntend gehouden. De equipage en de passagiers waren welvarende. Een Engelse bark was hem gepasseerd met verlies van voortuig en boegspriet; een driemast schip met verlies van stengen en bezaansmast en een schooner geheel masteloos, doch kon hij hun geen assistentie verlenen. De kapitein dacht in 3 dagen klaar te zijn, om weer naar zee te gaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PIETER EN EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Nickerie met suiker, katoen en koffie; AGNES, kapt. J.C. Kraeft, van Cette met wijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Ternate op het daartoe door Antonetta Theodora Magdalena Landouw, geboren Hoedt, woonachtig te Menado, gedaan verzoek, hebben verleend appointement tot edictale citatie van haar echtgenoot Theodorus Roeland Landouw, welke op de 8e oktober 1832 met de particuliere schoener CLARISSE, gezagvoerder Tufreau, de rede van Menado heeft verlaten zonder volmacht tot het waarnemen zijner zaken te geven of order op het beheer derzelve gesteld te hebben, en er sedert van hem, noch van gemelde bodem enig bericht is ingekomen, zo is het, dat ik, ondergetekende deurwaarder en gezworen exploiteur bij gemelde raad, voor de eerste maal dagvaarde de persoon van Theodorus Roeland Landouw voornoemd om, in leven zijnde, zijn persoon dan wel bij gemachtigden binnen de tijd van drie maanden ter openbare rolle van meergemelde raad te verschijnen, ten einde van zijn aanwezen te doen blijken.
Ternate, de 20e februari 1841, de gezworen exploiteur voornoemd, Carsten Schneider.


Datum: 05 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: OOST INDIA PAKET, kapt. B. Bakker, van Batavia met koffie en suiker; DE SNELHEID, kapt. T.J. Kamp, van Havana met suiker, koopm., hout, sigaren; HELENA, kapt. E.P. Stratingh, van Fernambuck met suiker en huiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen LEEUWARDEN, kapt. Nieboer, van Harlingen naar Liverpool; IDA BERENDINA, kapt. Hensema, van Rotterdam naar Douglas; ARIANE, kapt. Muntendam, van Amsterdam, beide naar Liverpool, zijn vóór de 29e maart Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. Doornbos, van Rotterdam naar Londonderry, ter rede van Deal binnen, heeft de 26e maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip EUROPA, kapt. Scholtens, van Grietzijl (opm: Greetsiel) naar Koningsbergen, met de lading van het te Grietzijl binnengelopen schip CORNELIA, kapt. Santjer, van Amsterdam te Delfzijl binnen, heeft de 25e maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen DE JONGE GERRITSEN, kapt. Dublinga en DE JONGE HENDRIK, kapt. Hitman, beide van Groningen naar de Eider, zijn vóór de 25e maart te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Louwerens, van Groningen naar Londen, was de 26e maart op de hoogte van Aldbro.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JAPAN, kapt. Van der Zee, van Amsterdam naar Batavia, was de 23e maart op de hoogte van Goudstaart.


Datum: 06 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Nantes het Nederlands kofschip ELSJE, kapt. H.H. Potjer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg het Nederlands smakschip DE VROUW BOUWINA, kapt. B.H. Dekker.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van de cognossementen aan order, over 80 okshoofden wijn en 2 kisten vruchten, gemerkt JWW, 20 okshoofden wijn, gemerkt JM, 20 dito, gemerkt VSV en 4 dito, gemerkt LH, alles aangebracht van Bordeaux, per het schip TWEE BROEDERS, kapt. H.J. Polter, welk schip op heden de 6e april tot lossen gereed is, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dundee het Nederlands kofschip ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Plymouth het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren der Nederlandsche Scheeps-Reederij, gevestigd alhier, berichten hiermede aan de respectieve deelhebberen in dezelve, dat zij de interest over het afgelopen jaar 1840 op 5 pCt. en dus op NLG 50 per aandeel bepaald hebben, welke tegen intrekking der behoorlijk ingevulde, getekende en geviseerde coupons van de 15e dezer af en vervolgens bij de Associatie-Cassa betaald zullen worden, zullende tot het viseren der coupons dagelijks, uitgezonderd des zaterdags en zondags, gevaceerd worden ten kantore der rederij in de Doelenstraat, ’s morgens van tien tot een ure.
Amsterdam, 5 april 1841, directeuren der Nederlandsche Scheeps-Reederij voornoemd, A. Horstman, tijdelijk voorzitter, Theods. Johs. Kerkhoven, directeur-secretaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NETTA CHRISTINA, kapt. J.D. Sandersfeldt, van Bremen met tabak, potasch, verfwaren en lood; MARIA MARGARETHA, kapt. J. Deterts, van Westerstede met boekweit; NEERLANDS WELDAAD, kapt. J.D. van Wijk, van Dantzig met tarwe en schoppen; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.H. Kramer, van Hamburg met raapzaad en geneverbessen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H. Knoops, H. van Wayenburg Arnz. en J. Otterbeek, makelaars, zullen op dinsdag de 6e april 1841, des avonds ten zes ure, ten huize van A. van Es, in de Brakke Grond in de Nes, verkopen: 1.546 vaten nieuw Samos rozijn, aangebracht per het schip HENDRIKA, kapt. H.K. Sietzema, gekomen van Samos. Liggende als nader het notities zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, H.I. Rietveld, F. Bovy, J.B. Westerwoudt, A. van der Sluis en Jan Schutte Hoyman, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1841, des avonds ten zes uren, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair snel bezeild gezinkt kofschip genaamd DOLPHIJN, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. B.J. Bakker, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 68 duimen, wijd 4 ellen 54 duimen en alzo gemeten op 153 tonnen of 81 lasten, breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars. (opm: de holte wordt niet vermeld).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke veiling van mahoniehout, te Boulogne sur Mer. Op woensdag de zevende april 1841 zal men te Boulogne sur Mer, in het openbaar veilen en verkopen de lading van het aldaar gestrande schip HEBE, komende van de Antillen en bestemd geweest naar Londen. Dezelve bestaat in honderd en zestig blokken van 3 tot 8 Ned. ellen lengte en 60 à 115 Ned. duimen breedte, grotendeels gevlamd en gebloemd en wegende circa 400.000 Nederl. ponden; benevens ca. 45.000 Nederl. ponden campechehout. Ter verkrijging van verdere informatie adressere men zich bij de heren A. Adam & Co., te Boulogne sur Mer; Paul Delessert, te Havre; Vink & Co., te Rotterdam; Osy & Co., te Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de laatste helft van mei e.k. vertrekken het barkschip POLIUX, kapt. C.G. Blankert, voor passagiers en goederen, te bevragen bij J. Daniels en Zoon en Arbman, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen.
Het fraaie stoomvaartuig DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, voor passagiers en goederen.
Van Rotterdam naar Londen. │Van Londen naar Rotterdam.
Dinsdag 6 april morg. 10½ ure │Zondag 11 april morg. 7½ ure.
Dinsdag 13 april nam. 4 ure │Zondag 18 april morg. 11 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best, om in de volgende week te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip JELDINA MARGARETHA, kapt. J.D. Douwes.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., cargadoors.


Datum: 07 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. De 31e maart zijn te Deal binnengelopen de schepen DE HARMONIE, kapt. J.E. de Jong, van Rotterdam naar Lissabon en MARIA, kapt. Haje Rubinga, van Rotterdam naar Dublin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA JOHANNA, kapt. F.C. Jaski, van Batavia koffie, suiker en huiden; CICILIA, kapt. J. Sass, van Neustadt met garst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 5 april. Uitgezeild: ADRIAAN, kapitein H.R. Bok, naar New York. Z.O. en omlopend.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 april. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MINERVA, kapt. L.M. Hoffman, vertrokken van Middelburg de 12e december, en het dito schip NATALIE, kapt. E.J. Drent, vertrokken van Amsterdam de 3e december.


Datum: 08 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands gezinkt kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bremen, het Nederlands schip HOOP, kapt. J. van der Bent.
Naar Bremen, het Nederlands schip GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Joosten.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Houders van cognossementen aan order, over 20 okshoofden wijn en 4 dito, gemerkt MC en 8 fusten dito, gemerkt CR, alhier van Bordeaux aangebracht met het schip NEPTHUNES, kapt. H.R. Dokman, worden verzocht zich, ter voorkoming der onkosten van opslag en entrepot, heden aan te melden ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 april. Laatstleden zaterdag is te Rotterdam te water gebracht het schip (opm: fregat) GERARDUS JACOBUS, groot circa 750 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer L.F. de Bruijn, op de werf van de weduwe C. Visser, aldaar.


Datum: 09 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen. De 30e dezer zal in het Nieuwe Diep zeilree liggen het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, voerende een bekwame dokter. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze bodem gebruik willende maken of iemand goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich aan te melden bij Floris der Kinderen, cargadoor te Amsterdam.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

De Nederlandse tjalk VIER GEBROEDERS, kapt. Van der Kaa (opm: binnenvaarder), is te Gent aangekomen.


Datum: 10 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 23e dezer te Hellevoetsluis gereed te liggen het geheel nieuw en gekoperd Nederlands barkschip LOUISE, kapt. J.T. Verschuur, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om de 18e dezer van Hellevoetsluis te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal tegen het eind dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen: het bijzonder snelzeilend gekoperd fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, gevoerd door kapt. D. Zweers, voorzien van een geoctroyeerd toestel tot drinkbaar maken van zeewater en hebbende een bekwame scheepsdokter aan boord. Personen of families van deszelfs uitmuntend goede inrichtingen voor passagiers wensende gebruik te maken, worden verzocht zich in tijde aan te melden bij de cargadoors De Vries en Comp., te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 april. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, van Kaap de Goede Hoop vertrokken de 16e februari.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark CERES, kapt. W. Kettler, van Rotterdam vertrokken de 13e december.


Datum: 13 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op dinsdag de 20e april 1841, des middags ten 12 ure, aan de noordzijde van de Blaak te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder D.H. Corne, van een nog zeer goed tjalkschip, genaamd DE JONGE ROELOF, groot volgens meetbrief 73 tonnen, lang 19 el 5 duim, wijd 3 el 45 duim en hol 1 el 67 duim, met deszelfs roer, zwaarden enz.; kunnende hetzelve van heden af ter plaatse voornoemd worden bezichtigd en zijnde inmiddels bij gemelde deurwaarder uit de hand te koop. (opm: vermoedelijk de tjalk, bouwjaar 1833, van kapt. Derk Jans Kip die waarschijnlijk in 1837 het varen eraan gegeven heeft en in 9/1847 overleed; de verkoop van dit inmiddels binnenschip is niet teruggevonden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoompaketvaart tussen Rotterdam en Havre. De stoompaket ROTTERDAM, kapt. Coutard, zal van Rotterdam vertrekken donderdag 15e dezer, des morgens ten 7 ure. Adres ten kantore van Smith en Co. Boompjes A. 147. (opm: de ROTTERDAM voer onder Franse vlag).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeesters B. van Limmen en Co. zijn voornemens, aanstaande donderdag 15 april 1841, des morgens ten 11 ure, het barkschip ATALANTE te water te laten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

’s-Gravenhage, 7 april. Men verneemt, dat Z.M. dezer dagen heeft bepaald, dat de twee wachtschepen, de AMSTEL te Hellevoetsluis, en KENAU HASSELAAR te Willemsoord, zullen worden vervangen door twee der drie voor de grote zeereizen niet meer geschikte fregatten de SCHELDE, de ZAAN en de SAMBRE.
De kostschepen ATALANTE voor Rotterdam, en de KEMPHAAN voor Rotterdam, zullen worden vervangen door de korvet HIPPOMENES en de brik PEGASUS, als voor grote zeereizen niet meer geschikt.
Het linieschip WATERLOO, de fregatten AMSTEL, KENAU HASSELAAR en MARIA REYGERSBERG, de korvetten de DOLFIJN en ATALANTE en de brik de KEMPHAAN, elf gaffel-kanonneerboten en twaalf roei-kanonneerboten zullen van ’s Rijks zeemacht worden afgevoerd, voor ’s Rijks rekening gesloopt en, met uitzondering van de ongebruikte materialen, in het openbaar verkocht zullen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA, kapt. Mulder, van Rotterdam naar Douglas, te Ramsgate binnen, heeft de 2e april de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ADOLF VAN NASSAU, kapt. Brandt, van Amsterdam naar Batavia, is de 5e april Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ARGO, kapt. Lenger, van Bordeaux naar Antwerpen, was de 4e april op de hoogte van Dartmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HET JONGE REINTJE, kapt. Mellema, van Amsterdam naar Bordeaux en JONGE HENDRIK, kapt. Wever, van Rotterdam naar Nantes, in Torbay binnen, hebben de 2e april de reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Londen heeft de 3e april een aanvang gemaakt met laden het schip VROUW BARBARA, kapt. Jonker, voor Amsterdam.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 5 april. Daar de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, in navolging van de nieuw opgerichte Rotterdamsche Stoomvaart Maatschappij, Z.M. toestemming heeft gevraagd om ook een van haar stoomboten, en wel die, reeds genaamd ROTTERDAM, in het vervolg de doorluchtige naam van WILLEM II te mogen geven, heeft de directie van de laatstgemelde maatschappij zich deswege eerbiedig aan Z.M. gewend, en heeft hoogstdeszelve goedgunstig gelieven te behagen, bij besluit van 5 dezer, na overweging van het aan Z.M. medegedeelde, aan de Rotterdamsche Stoomvaart Maatschappij, bij voorkeur toe te staan, om haar ten deze bedoelde boot in de vaart op Antwerpen te brengen onder de naam van KONING WILLEM II.


Datum: 14 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser, van Batavia met koffie, suiker en tin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde dezer maand vertrekken, het bijzonder snelzeilende en gekoperde fregatschip MARIA SUSANNA HENDRIKA, gevoerd door kapt. C.J. Berghuis, voorzien van een uitmuntend sedert vijftien maanden goed bevonden toestel tot drinkbaar maken van zeewater en hebbende een bekwaam geneeskundige aan boord. Personen en families, welke genegen mochten zijn met deze bodem, welke bijzonder goed ingericht is, voor de overtocht naar Java gebruik te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. De 25e dezer zal in het Nieuwe Diep zeilree liggen het gekoperd tweedeks barkschip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Z.H. Stoelman. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze bodem gebruik willende maken of iemand enige goederen derwaarts te verzenden hebbende, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors Kranenborg & Zonen, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Voor gehele bevrachting naar plaatsen beoosten de Kaap de Goede Hoop, dan wel voor gehele of gedeeltelijke belading naar Rotterdam wordt aangeboden het wel bezeilde schip CATHARINA, groot 218 tonnen, en gevoerd door F. Rietmeijer.
Adres bij Reijnst & Vinju.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 april. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse brik ERASMUS, kapt. A. Hazekamp, van Rotterdam vertrokken de 17e augustus (opm: zie AH 050341 en JC 110841).
Heden zijn hier aangekomen Zr.Ms. korvet ARGO, kapt.luit.t.zee G. den Berger, met twee passagiers,van Texel vertrokken de 3e december, en de Nederlandse brik TARTAR, kapt. P. Rough, met enige passagiers, van Calcutta vertrokken de 7e maart.


Datum: 15 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bremen het Nederlands schip ALBERDINA HILLEGINA, kapt. W. Wolkammer.
Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer; vertrekt deze week.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 april. Jongstleden zaterdag de 10e dezer is aan de fabriek van onze verdienstelijke stadgenoot, de heer Christiaan Verveer, te water gelaten de ijzeren stoomboot genaamd KONING WILLEM DE TWEEDE, toebehorende aan de nieuwe stoomvaart-maatschappij van de heren Hop c.s. te Rotterdam, zijnde deze stoomboot bestemd om tussen Rotterdam en Antwerpen te varen. Zij is 140 Engelse voeten lang, en 20 voeten breed en voorzien van twee laagdruk-stoomwerktuigen, te zamen van 90 paardekracht.
Dit nieuwe gewrocht der voormelde, steeds in bloei en werking zich uitbreidende fabriek achten wij ten hoogste merkwaardig. Dit is het eerste belangrijke ijzeren schip, hetwelk in Amsterdam is gebouwd. Als men de voortgang dezer fabriek gadestaat, wordt men geneigd om meer en meer geloof te hechten aan de vervulling der profetische voorzegging, dat eenmaal de houten schepen door ijzeren zullen vervangen worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Maassluis, als bijlegger naar Aberdeen, dezelve heeft op de Maasluissche droogte het roer afgestoten en is door de loodsboot No. 1 alhier binnengebracht.


Datum: 16 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DINA MARIA, kapt. H.C. Wrieburg, van Suriname met koffie, katoen, rum, cacao en arrowrood; ALCYON, kapt. H.G. Bergveld, van Havana met suiker en sigaren; DANIA, kapt. P. Hansen, van Drontheim met koper, crainsaltz, stokvis en traan; WOBBEGINA, kapt. J.M. de Vries, van Bremen met suiker; JONGE BAREND, kapt. E.J. Stuurman, van Hamburg met koehaar en ossenbenen; GEERTRUIDA, kapt. S.H. Bontekoe, van Hamburg met suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door de Texelse loodsschipper Griek, voerende de loodsboot No. 2, zijn de 7e april op de hoogte van het Noord-Voorland, in peiling noordwest, gezien 11 Nederlandse schepen, voerende vlaggen van het college Zeemanshoop, waaronder de schepen AMPHITRITE, kapt. De Jong, STAD UTRECHT, kapt. Jaski, JOHANNA CATHARINA, kapt. Lammerts, alle van Amsterdam naar Batavia, benevens een brik, tonende dezelfde vlag met No. 573, zijnde die van kapt. Trip, voerende het schip ADRIANUS EN JACOBUS, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend tweemast Vriesch kofscheepje, groot 51 ton (opm: zie ook AH 070441), met ankers, kabels en ketting, voorzien van goede zeilen en inventaris, in 1833 en 1834 zwaar vertimmerd, geschikt voor binnen en buitenvaart; liggende in de haven te Nijmegen; adres bij de eigenaar Dillie, aldaar woonachtig.


Datum: 17 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle, het Nederlands kofschip CORNELIS, kapt. R.F. Mellema.
Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Triëste, het Nederlands gezinkt hoekerschip TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedijk.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ELSJE, kapt. H.H. Potjer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dantzig, het Nederlands kofschip JANTJE, kapt. J.H. Schippers.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. J.H. Schippers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool. Het Nederlands kofschip AURORA, kapt. P.G. Lesstuyver.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HOLLAND, kapt. A. Dekker, van Batavia met koffie, suiker en tin; WEST INDIË, kapt. J.J. Boon, van Suriname met katoen en suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders der cognossementen aan order, over C.D. no. 162, een vat vuurstenen en no. 163 a 165, drie vaten dito, met het schip L’ARMIDE, kapt. A. Bidault van Nantes te Antwerpen aangebracht en sedert voor rekening van genoemde kapitein naar Rotterdam geleverd, gelieven zich aldaar aan te melden bij P.J. Reindorp-Haine, Wijnstraat, B. 223.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of enige goederen, gelden, effecten, enz., onder zich hebben, behorende tot de nalatenschap van wijlen Hendrik Jurgen Klein, in leven kapitein op het schip (opm: galjoot) DE ONDERNEMING, van Zaandam, varende op de Oost-Indië en de 12e december l.l. op zijn terugreis van Batavia overleden, gelieven daarvan aan de ondergetekende opgave of betaling te doen, voor of op de 31e mei 1841.
Zaandam, 8 april 1841, W. Prins.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Oproeping. De persoon van Jacob Johannes Riewerts of wel diens wettige descendenten, zoon van wijlen Jacob Riewerts, oud koopvaardij-kapitein (opm: laatstelijk van het fregat DE COLONIST), gewoond hebbende en op de 26e april 1840, te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, overleden, worden bij deze opgeroepen, om, vóór de 31e mei 1841, ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg zich aan te melden.
Middelburg, 31 maart 1841, Hubertus Bekker, procureur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor goederen en passagiers van Amsterdam naar Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ANNA GERTRUDA, gevoerd door kapt. L.A.J. Boulet, zal in het eind dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen. Iemand enige goederen te laden hebben of van deszelfs voor passagiers bij uitnemendheid welingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensende gebruik te maken, vervoege zich in tijds bij de cargadoors Canne en Balwé of Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bekendmaking. Bij akte van 10 april 1841, is door de heer Herman van der Sande, H. Zoon, koopman, wonende te Dordrecht, voor de Edel Achtbare Heer Kantonrechter te dier stede, handlichting verleend aan zijn minderjarige zoon, de heer Hendrik Herman van der Sande, zonder beroep, wonende te Dordrecht, met toekenning van de bevoegdheid en de rechten tot de gehele ontvangst, de uitgave van en de beschikking over zijn inkomsten, het oprichten of deelnemen in enige fabriek, en tot het drijven van nering en handel, met alles wat tot een en ander, naar aanleiding van art. 484 van het Burgerlijk Wetboek, kan gerekend worden geoorloofd te zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren morgen is van de werf van de heren B. van Limmen en Co. in de Lijnbaan alhier, met het beste gevolg te water gelaten, het barkschip ATALANTE, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren J. van Wageningen Dz. en F. van Wageningen, en zullende gevoerd worden door kapt. P. van Wageningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 april. Aan deze stad is gearriveerd het schip MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Cardiff, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door de Arrondissements-Rechtbank dezer stad is woensdag ll. de 14de april, uitspraak gedaan in de zaak van Adrianus Jacobus Cornelis Musquetier, eiser tegen Willem Rudolf Menkman, gezagvoerder van het fregatschip de BROEDERTROUW. Gemelde kapitein is wegens het toebrengen van slagen en van feitelijke mishandelingen, gepleegd aan de persoon van genoemde Musquetier, scheepsjongen, aan boord van het schip de BROEDERTROUW, op reis van Dordrecht naar Batavia en de terugreis van daar naar eerstgemelde plaats, gedurende de maand maart en volgende maanden van het vorige, en in de drie eerste maanden van het lopende jaar, alsmede wegens moedwillige verwonding door middel van een mes aan dezelve persoon en aan boord van genoemd schip, in de nacht van 1 juni 1840 gepleegd, zonder dat echter gebleken is, dat door deze verwonding of door de mishandelingen een ziekte of ongeschiktheid tot persoonlijke arbeid gedurende meer dan twintig dagen veroorzaakt is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, in een geldboete van 25 gulden en in de kosten dier procedure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 april. Heden morgen arriveerde uit zee: FORMOSA, kapt. T. Reiniersen, van Batavia, welke op het Pampus aan de grond is geraakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 april. Dat kapt. De Groot op de Maassluissche droogte het roer heeft afgestoten, is abusief, zo als in de zeetijding van Hellevoetsluis van de 12e dezer wordt gemeld. Dit moet zijn Maasdroogte, bij de Uiterton.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 14e april arriveerde ter rede van Batavia Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, commandant luit.t.zee 1e klasse J.W. Stoll, van het Brouwersrif nabij de Twee Gebroeders, aan boord hebbende de equipage en passagiers, te zamen 42 personen, van het aldaar gestrande barkschip ONDERNEMING, gezagvoerder Said Alie bin Hoesien, benevens het van genoemd schip geborgen tuig, zeilen, rondhouten, en een gedeelte der lading. De genoemde bark was van Palembang gezeild de 25e maart j.l. en bestemd over Batavia en Cheribon naar Soerabaija.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De ondergetekenden verklaren mits deze, dat zij zich niet verantwoordelijk stellen voor de schulden van A. Hazekamp, gewezen gezagvoerder van de Nederlandse brik ERASMUS.
Batavia, 14 april 1841, Thornton & West.


Datum: 19 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt van Ameland, d.d. 13 april, dat het schip DE VROUW JANTINA, kapt. Mandema (opm: tjalk, bouwjaar 1813; kapt. Jouke K. Mandema), van Hamburg naar Amsterdam op het Bornrif gestrand en weer van het rif naar het vaste land in stukken over geslagen is, de equipage alsmede de kapiteins vrouw en kind hebben zich met de boot gered; de equipage is geborgen en men was bezig zo veel doenlijk van de lading te bergen. (opm: zie ook LC 280541)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. P.H. Lund, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen.


Datum: 20 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands schooner kofschip VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie.
Naar Rostock, het Nederlands kofschip TWEE BROEDERS, kapt. H.J. Potter.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker, om deze week te vertrekken. Adres bij Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE RHIJN, kapt. C. Brandligt, van Batavia met koffie, suiker en tin; CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname met suiker en katoen; VROUW LUPPINA, kapt. E.J. Visser, van Leer met boekweit en honing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 22e dezer maand te Hellevoetsluis gereed te liggen, het gekoperd snelzeilend Nederlands fregatschip DE STAD DORDRECHT, kapt. Jan van Nassau, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de scheepsmakelaars Gerard Mauritz, J.B. ’t Hooft en Sandberg en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 april. Het zaterdag ll. van Rotterdam langs de Oude Maas alhier ter rede aangekomen en op heden naar Hellevoetsluis vertrokken stoomschip HEKLA zal, naar men verneemt, binnenkort eerst een proefvaart in de Noordzee ondernemen, daarna naar Kronstadt vertrekken, om een aldaar op last van de keizer van Rusland gebouwd en als geschenk voor Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden bestemd schip af te halen en naar ons vaderland te brengen, en vervolgens, men rekent omstreeks de helft der maand augustus, naar de Oost-Indiën stevenen. Men zal beproeven om de overtocht naar de Indiën alleen met kracht van stoom te doen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 april. Het schip FORMOSA, kapt. Reiniersen, is in vlot water en op de rede gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ESTHER, kapt. E. Youngh; GEERDINA, kapt. G.E. Boer; THOMAS AND JANE, kapt. J. Loveling, en CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, allen van Liverpool met ruw zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 17 april. Het schip MAGRETHA, kapt. Boomgaard, van Groningen naar Liverpool, is heden op de Buitengronden in het Noordwestergat aan de grond geraakt, doch door de loods G. Matroos zonder schade af en onder het zogenaamde Rode Hoofd gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip de STAD GRONINGEN, kapt. Kruse, is van Hull te Gothenburg gearriveerd om een lading voor Ostende in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen KORTENAAR, kapt. Martens, LUCIE, kapt. Bulsing, beide van Rotterdam; AMPHITRITE, kapt. De Jong, STAD UTRECHT, kapt. Jaski, JOHANNA CATHARINA, kapt. Lammerts, EUGENIE, kapt. Klimp, ANNA CATHARINA, kapt. Bakker, alle vijf van Amsterdam naar Batavia; ONRUST, kapt. Huisman, van Rotterdam naar Liverpool, zijn de 8e april en de schepen GEZUSTERS, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Suriname; DE EENDRAGT, kapt. De Jong van Harlingen naar Havanna; AVONTUUR, kapt. Hoveling, van Rotterdam naar Gloucester, de 12e april Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE RIJN, kapt. Brandligt, van Batavia naar Amsterdam, is volgens particulier bericht, de 18e april in Texel binnengekomen; dezelve rapporteert de 14e dito op de hoogte van Wight door vlaggen geseind te hebben de schepen DE EENDRAGT, kapt. Deuling, RHOON EN PENDRECHT, kapt. Plug, beide van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapitein De Weerd, van Liverpool te Harlingen gearriveerd, rapporteert bij de Sorlings gepraaid te hebben het schip DE SPRUIT, kapt. Karsyns, van Amsterdam naar Venetië.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Advertentie. De notaris D. Uyttenhooven zal, op dinsdag den 23 april 1841, des voormiddags ten 10 ure, op de Nieuwendijk achter het Kerkenhuis, publiek en aan de meestbiedende presenteren te verkopen : een aanzienlijke partij zwaar eiken timmerhout, bestaande in kiel, wrangen, dekhouten en planken, een partij greine (opm: grenen) dekplanken, boegspriet, mast en barkas, afkomstig van het gesloopte brikschip DER ADLER. Drie dagen vóór de verkoping voor een ieder te zien.


Datum: 21 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is alhier van de werf De Haan in de Groote Bikkerstraat met goed gevolg van stapel gelopen het barkschip AFRIKA, groot 200 lasten, gebouwd voor de heren J. Boelen en Co., zullende worden gevoerd door kapt. Baak, bestemd voor de vaart op Afrika.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE STAD THIEL, kapt. E.M. Chevalier, van Batavia met koffie en suiker; MARIA, kapt. S.J. Rotgans, van Curaçao met verfhout, pokhout, huiden, katoen, schillen, limoensap en sigaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. A.F. Pflughaupt en B.H. Timmer B. Zn., makelaars, zullen op woensdags de 5e mei 1841, des avonds ten zes ure, door de deurwaarder B.D. Beets, in de Brakken Grond, in de Nes, verkopen: 1.306 stuks beschadigde Fernambuck ossen- en koehuiden, direct uit zee, aangebracht met het schip HELENA, kapt. E.P. Strating, van Fernambuck, alsmede 200 stuks dito, per het schip DE MAAS, kapt. Bakema, van Liverpool. Liggende en te zien als bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 19 april, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y:
- Een welbezeild gekoperd fregatschip WILHELMINA MARIA, kapt. C. Atkes. NLG 9.400. In slag NLG 600, opgehouden. (opm: zie AH 230341; op 30 april werd de zeebrief in Den Haag ontvangen met de vermelding ‘schip wordt gesloopt’)
- Een welbezeild gezinkt kofschip DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker. NLG 5.000, opgehouden (opm: zie AH 060441; de DOLPHIJN, bouwjaar 1830, werd naar Deventer verkocht; scheepsnaam en kapitein [mede-eigenaar] werden niet gewijzigd)
- Een welbezeild kofschip JACOBA, kapt Jb. Van den Oever. NLG 8.100. In slag NLG 1.700. B.D. Bosscher (opm: een makelaar; nieuwe naam EENSGEZINDHEID, kapt. Tijs Jacobs Visser)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 15 april. Alhier ligt ter rede het Nederlandse barkschip de JONGE WILHELMINA (opm: kapt. G. Muller; N.O.I.-zeebrief), thans hernaamd de VROUW JACOBA.
Batavia 18 april. Vertrokken de Nederlandse bark (opm: brik) COURIER, kapt. J. Teijgeler, naar Rotterdam.


Datum: 22 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New York het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. M.M. Pott Junior, om de 10e mei te zeilen.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM, kapt. L. Wilschut, van Suriname met suiker, rum, huiden, katoen en hout; REMKE, kapt. G.R. Glim, van Fernambuck met suiker; MARIA ELISABETH, kapt. J. Barends, van Bordeaux met wijn, brandewijn en vruchten op brandewijn; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.L. v. Sluis, van Hamburg met suiker; MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Londen met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, kapt. Gribbert de Jong, gevoerd hebbende het fregatschip MARIA, varende voor de heren Gebr. Hartsen, verklaart bij deze geen aanmerking te hebben op de goede naam, de eerlijkheid, zedelijkheid of bekwaamheid van de heer Meinard Frederik Tijdeman, laatst met hem als opperstuurman, de reis gemaakt hebbende van Amsterdam naar Batavia.
Amsterdam, 20 april 1841, Gribbert de Jong.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende Meinard Frederik Tijdeman, als opperstuurman de reis gemaakt hebbende van Amsterdam naar Batavia met kapt. Gribbert de Jong op het fregatschip MARIA, varende voor de heren Gebr. Hartsen, verklaart bij deze zich geheel voldaan ten opzichte van hetgeen tussen hem en gemelde kapitein op deze reis is voorgevallen.
Dordrecht, 20 april 1841, M.F. Tijdeman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 21 april. Gisteren middag is te Amsterdam aan de werf De Haan in de Bikkerstraat met het beste gevolg te water gelaten, het aldaar door de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen en Zonen voor rekening van de rederij voor vaart en handel op Afrika onder de firma van Johannes Boelen en Co. gebouwde barkschip AFRIKA, groot ruim 200 lasten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 21 april. De correctionele rechtbank te Dusseldorp heeft, in haar zitting van de 17de, de kapiteins Bronkhorst en Van Haag, de eerste van de aan de Dusseldorpsche stoombootmaatschappij toebehorende stoomboot VICTORIA, de laatste van de aan de Rijn-IJsselstoombootmaatschappij toebehorende stoomboot DRUSUS, - van de tegen hen ingebrachte klachten, wegens het op 2 november van het vorige jaar bij Stürzelberg plaats gehad hebben tegen elkander varen dier beide stoomboten, vrijgesproken.
Zoals bekend is, heeft op die dag de stoomboot DRUSUS, varende van Kampen naar Keulen enz., tegen de VICTORIA zo hevig gestoten, dat zij kort daarna gezonken is en twee mensen hierbij het leven verloren hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JUFFER ALIDA, kapt. J.B. Huizing, van Liverpool, met zout en tabak.
Heden namiddag is van voor deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, bestemd naar Batavia.


Datum: 23 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FORENINGEN, kapt. B.P. Baarsen, van Drammen met blaauwsel en hout; NEPTUNES, kapt. N.M. Aalburg, van Krageroe met hout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Rotgans Jzn., van Curaçao in Texel binnen, rapporteert de 11e april op de hoogte van Lizard gepraaid te hebben de schepen OOST-INDIËN, kapt. Engelenburg en JOHANNA CATHARINA, kapt. Lammerts, beide van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zeilklaar te Liverpool de 19e april ARIANE, kapt. Muntendam, naar Amsterdam; PIETER, kapt. De Weerd, naar Texel om order; te Cuxhaven de 18e april ROELINA, kapt. Pronk, naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder S.P. Heijmans, te Leeuwarden, zal op maandagen de 3e en 10e mei 1841, telkens des avonds om 6 uren, ten huize van de kastelein G. Jorna, in de Os te Leeuwarden, provisioneel en finaal presenteren te verkopen een half trekveer met de gerechte helft van een trekschip, varende van Leeuwarden op Harlingen en terug, benevens aandeel in de lijnen, kloeten en verdere goederen daarbij behorende, zodanig laatst door wijlen J.M. Rijpstra is bevaren geweest, behorende de wederhelft aan J. de Vries. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. Conditiën en biljetten te vernemen bij gemelde deurwaarder.


Datum: 24 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin het Nederlands smakschip GOEDE HOOP, kapt. H.P. Lukkien.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 april. Gisteren namiddag is te Amsterdam met de beste uitslag te water gelaten het op de werf De Oranjeboom, in de Groote Bikkerstraat door de scheepsbouwmeester De Graaf voor rekening van de heer Luden gebouwde koopvaardij-fregatschip JUPITER, groot circa 550 lasten, gevoerd zullende worden door de kapt. De Jong en bestemd voor de vaart naar de Oostindiën.


Datum: 27 april 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands schooner galjootschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip ELSJE, kapt. H.H. Potjer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 24 april. Heden liep onder begunstiging van het heerlijke weer in tegenwoordigheid van vele in Enkhuizens lot belangstellende personen met het beste succes van de helling van de heer P. Schokker af het buisschip WILLEM DE EERSTE. Dit schip, van zulk een goede vlugge bouw voor de korte tijd geleden opgerichte rederij De Herstelling gebouwd en welke dadelijk door het leggen eener nieuwe kiel zal worden gevolgd, zij een wezenlijk aanvang der voorspoed dezer rederij, maar ook der Herstelling, welke onze van alles beroofde vaderstad zo zeer behoeft.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, van Batavia met suiker en koffie.


Datum: 28 april 1841


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken. 25 april de Nederlandse brik ERASMUS, kapt. A. Rehling, naar Soerabaija, passagier de heer R.G. Culbert.
26 April. Heden is hier aangekomen Zr.Ms. brik de KOERIER, kapt.luit.t.zee G. Willinck, met twee passagiers, vertrokken van het Nieuwe Diep de 3e december.
JC 280441
Soerabaija. Vertrokken 21 april De Nederlandse bark INDIAAN, A. Metzelaar, naar Batavia.
RC 290441
Rotterdam, 28 april. Het schip LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, van Amsterdam naar Batavia, is de 21e dezer te Portsmouth binnengelopen, hebbende de 19e, op de hoogte van Lowestoft, door aanzeiling met een Franse schoener, een anker en ketting enz. verloren.


Datum: 29 april 1841


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen zijn voornemens, aanstaande donderdag 29 april 1841, des morgens ten elf ure, van hun werf in de Lijnbaan te water te laten het fregatschip GEERTRUIDA MARIA.


Datum: 30 april 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 28 april. Heden zijn aan de scheepstimmerwerf DE NIJVERHEID alhier, onder het bestuur van de scheepsbouwmeester C. Gips en Zonen, de kielen gelegd voor twee schepen, ieder groot 350 à 400 last, welke de namen SOOLO en JOHANN JACOB zullen voeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ANNA, kapt. Ebels, van Rotterdam naar Batavia en BORDEAUX, kapt. Wortelboer, van Amsterdam naar Bordeaux, zijn de 22e april Deal gepasseerd.


Datum: 01 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 april. Gisteren morgen is te Dordrecht van de werf De Merwede, van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, aldaar, met de heren Voogd en Comp., te Amsterdam, gebouwde fregatschip GEERTRUIDA MARIA, groot circa 600 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. C. Spiegelberg en bestemd voor de vaart op Oostindië. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een barkschip, genaamd BORNEO, groot circa 400 lasten en mede bestemd voor de vaart op de Oostindië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 april. Zr.Ms. stoomboot CERBERUS, commandant Van den Broeke, kwam heden alhier ter rede, om Zr.Ms. corvet DE SCHELDE, alhier in het dok liggende, naar Helvoet te slepen, waar men meent dat die bodem, waarschijnlijk, tot wachtschip zal worden gebezigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Hamburg met suiker; HENRIETTE, kapt. H. Pogge, van Neustadt met garst.


Datum: 04 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip KONING WILLEM DE TWEEDE, gevoerd door kapt. L.C.E. van der Brugh; hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dan & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Heden namiddag ten half vier ure had men aan de stoomsleephelling te Fijenoord het genoegen Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden te zien arriveren, met Hoogstdeszelfs gevolg. De directie bood aan Z.K.H. en gevolg, benevens aan heren burgemeester en wethouders der stad Rotterdam, een collation aan. Onderscheiden toasten werden ingesteld, onder anderen op het welzijn van onze geliefde koning en de koninklijke familie, op dat der Edel Achtbare Regering van Rotterdam, enz. Ten vijf ure begon de opsleping van het Nederlands schip PIET HEIN, kapt. L. Hawegh en ten half zeven ure was genoemd schip opgesleept; alles beantwoordde aan het nuttig doel dezer oprichting.
Bij het arrivement van Z.K.H. hadden de schepen MENADO, van de heren A. van Hoboken & Zonen en MAASSTROOM, van de heren C. & A. Vlierboom, elk met 21 schoten, gesalueerd, gelijk door beide schepen op nieuw een salvo gedaan werd, zo wel toen het schip opgesleept was, als bij het vertrek van de Prins.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip PAULINA, kapt. S.T. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. R.R. Onnes, van Hamburg naar Rotterdam, te Cuxhaven binnen, was, volgens brief van daar van de 25e april, van de geleden schade hersteld en gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ELISE, kapt. Koch, van Baltimore met tabak, stelen en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal begin dezer maand vertrekken het gekoperd tweedeks-brikschip ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Lutjes, van Amsterdam. Voor passagiers en goederen gelieve men zich te adresseren ten kantore van de cargadoors D’Arnaud & Co., alhier of bij de kapitein, aan boord van de brik, liggende in het Westerdok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor passagiers en goederen. In de loop dezer maand zal naar Batavia vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip THEODORA EN SARA, gevoerd door kapt. Th. Schut, van Amsterdam. Een familie of enkele personen genegen met dit schip de overtocht te doen, waartoe herzelve mooi is ingericht of indien iemand enige goederen ter inlading heeft, verzoekt men zich te adresseren bij de cargadoors D’Arnaud & Co. en Floris der Kinderen alhier of bij de kapitein aan boord van het schip, liggende in het Westerdok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aan passagiers of families wordt voor de overtocht naar Java met de schepen:
VERONICA, CHRISTOPHORUS COLUMBUS, OOST-INDIA en HET GOEDE VERTROUWEN bijzonder goede gelegenheid aangeboden. Adres bij de kapiteins aan boord en bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. F.A.B. Sietzes, van Batavia, met koffie en suiker, en ACTIVE, kapt. J.S. Meijer, van Memel, met hout.
Heden namiddag, omstreeks half drie ure, is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 mei. Aanstaande woensdag, de 5 dezer, des namiddags ten 4 ure, zal, bij gunstige waterstand, van de werf van de scheepsbouwmeester B. Pot, in het Elshout, te water worden gelaten, het schip JOHANNES MARIENES (opm: JOHANNES MARINUS).

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Binnengekomen H.R. Onnes, TWEE GEBROEDERS, van Hamburg.
GRC 040541
Helvoet, den 28 april. Vertrokken JANTINA ENGELINA, kapt. J.G. Vos, op avontuur.


Datum: 05 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 mei. De aankomst van Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, commanderende Zr.Ms. fregat DE RIJN, wordt hier ieder ogenblik tegemoet gezien, als wanneer H.D. met het daartoe bepaalde escader, waarvan bovengemeld fregat het vlaggeschip zal uitmaken, een kruistocht in de Noordzee doen zal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. De 28e dezer maand zal in het Nieuwediep zeilree liggen het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, hebbende goede inrichtingen voor passagiers. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze bodem wensende gebruik te maken of iemand goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoor Floris der Kinderen te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia, zal de 17de dezer in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, gevoerd door kapt. K. Welger. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze voor passagiers bijzonder goed ingerichte bodem gebruik willende maken of iemand goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors de wed. Jan van Wesel & Zoon of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor goederen en passagiers van Amsterdam naar Batavia, het gekoperd tweedeks barkschip GOUDA SUZANNA, gevoerd door kapt. Jan Leendert Mulder, zal de 14e dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen. Iemand enige goederen te laden hebbende of van deszelfs voor passagiers bij uitnemendheid welingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensende gebruik te maken vervoege zich intijds bij de cargadoors Canne en Balwé of Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht te Oost-Indië en inspecteur der marine maakt bekend, dat in gevolge de daartoe bij besluit van de 8e april j.l. no.14 ontvangen autorisatie van Z.E. de waarnemend Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, op zaterdag de 22e mei aanstaande aan ’s Lands equipagewerf te Soerabaija, ten overstaan van de haven- en equipagemeester aldaar, aan de meestbiedende zal worden verkocht Zr.Ms. schoener SIREEN, zo als dezelve bij voorschreven equipagewerf is liggende, benevens enige tot die bodem behorende inventaris-goederen. Kunnende nadere berichten dienaangaande bij het marine-departement te Batavia en ten kantore van de haven- en equipagemeester voornoemd worden ingewonnen.
Batavia, 3 mei, de Schout-bij-Nacht voornoemd, E. Lucas.


Datum: 06 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingericht het Nederlands gekoperd fregatschip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet, Fz.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 4 mei. Men verneemt, dat het fregatschip KONING WILLEM DE TWEEDE van de ’s Gravenhaagsche Scheepreederij in de volgende week naar Batavia zal vertrekken met een transport troepen onder het commando van de 1e luitenant Post.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 mei. Het eskader, met hetwelk Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden in de loop der maand juni e.k. een kruistocht in de Noordzee zal ondernemen, bestaat, behalve Zr.Ms. fregat DE RIJN, door Hoogstdenzelfde gecommandeerd, uit het fregat PALEMBANG, kapt.-luit. Freudenberg; corvet JUNO, kapt.-luit. Klein; brik DE ZWALUW, kapt.-luit. Enslie en de stoomboot HECLA, comm. Courtzen, welke bodems zich in het begin der volgende maand, ter rede dezer stad zullen verzamelen.
De beide divisies kanonneerboten, gecommandeerd geweest zijnde door de kapt.-luits. ter zee Jolly en Schuit, zijn tot op acht kanonneerboten voor de dienst op de Schelde verminderd, over welke de kapt.-luit. ter zee Ferguson het bevel zal voeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADOLPH FREDERIK, kapt. G. Zwanenburg, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in het laatst dezer maand bertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. J.A. de Haas. Passagiers voor de overtocht naar Java, van deze bijzonder welingerichte gelegenheid wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Glasgow met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Huibert Struyk zal bij veiling en dadelijk daarna bij afslag op dinsdag 18 mei 1841, ’s voormiddags elf ure, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein te Dordrecht, publiek verkopen het extra-ordinair net betimmerd, snelzeilend en in 1833 en 1834 aanmerkelijk vertimmerd en verbeterd Fries tweemast kofscheepje, genaamd de ARGUS, liggende in de Nieuwe Haven, te Dordrecht, groot 51 tonnen, lang 15,62 ellen, wijd gemiddeld 3,40 ellen, en hoog gemiddeld 1,47 ellen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kabels, touwen, zeilen en verdere uitgebreide inventaris, voorts nog afzonderlijk een ijzeren kabelketting, twee zware scheepsankers, een roeiaak met toebehoren, een zeilboot met dito; een en ander breder bij de aangeslagen biljetten omschreven, en dagelijks (uitgezonderd ’s zondags) te bezichtigen, ’s voormiddags van 9 tot 12 ure. (opm: zie eerdere advertenties AH 070141 en LC 160441)
Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de notaris Struyk en op het te verkopen schip, alwaar aanwijzing zal worden gedaan.


Datum: 07 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CHRISTINA ELIZABETH, kapt. C.F. Pogge, van Bergen met traan en stokvis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Gelegenheid naar Batavia voor passagiers en goederen, tegen medio mei, met het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip GEZINA, kapt. C.L. Adboll, voorzien van een geëxamineerd scheepsdokter en bijzonder welingerichte kajuit.
Adres bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ADOLF VAN NASSAU, kapt. Brandt, van Amsterdam naar Batavia, te Dartmouth binnen, was volgens brief van daar van 24 april van de geleden schade hersteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 20e april een aanvang gemaakt met laden het schip CATHARINA ELSINA, kapt. Schuring, voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNEGINA, kapt. Patje, van Groningen naar Osterrisoer, is de 16e april te Mandal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH ANTHONIA, kapt. Veer, van Amsterdam naar Batavia is de 18e april gepraaid op 53˚ NB 03˚ OL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH MARIA, kapt. Bart, van Havanna naar Amsterdam, is de 15e april gepraaid op 45˚50' NB 34˚15' WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 28e april een aanvang gemaakt met laden de schepen DE JONGE LOUIS, kapt. Mulder, ONRUST, kapt. Huisman en GESINA PETRONELLA, kapt. Nagel, alle drie voor de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ADOLF VAN NASSAU, kapt. Brandt, van Amsterdam naar Batavia, te Dartmouth binnen, heeft de 28e april de reis voortgezet.


Datum: 08 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders der cognossementen aan order, over goederen, aangebracht van Bordeaux met de schepen ANTHONIUS, kapt. G. Roskamp en GEORG, kapt. H.W. Poelman, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Seeuwen & Mair, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 mei. Vanuit ’s Rijks dok naar de rede gehaald Zr.Ms. fregat DE SCHELDE, onder bevel van de heer onder-equipagemeester C.J. Matthyzen, alsmede Zr.Ms. stoomboot CERBERUS, commandant J.A. de Smit van den Broeke, welke schepen bij de eerste gelegenheid binnen door naar Hellevoetsluis zullen vertrekken.


Datum: 10 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 mei. Zr.Ms. stoomboot HECLA, gecommandeerd door de luit. ter zee 1e klasse Courtzen, bestemd, om met het eskader van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden een kruistocht te doen, kwam heden in het doen ener proefreis ter rede dezer stad; naar men verneemt is deze stoomboot, na afloop van de kruistocht, bestemd om een reis naar de Oost-Indiën te ondernemen.
Zr.Ms. stoomboot CERBERUS, luit. 1e klasse Smit van den Broeke, stoomde heden naar Helvoet, op sleeptouw hebbende het fregat DE SCHELDE, welke in laatstgenoemde haven als wachtschip moet dienen; gemelde stoomboot zal naar men verneemt binnen weinige dagen herwaarts terug keren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. AMBARAWA: kapt. W.H. Buykes, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin en bindrottingen; KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer, van Suriname met suiker en katoen; ELISABETH MARIA, kapt. J. Bart, van Havana met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen aan order over goederen, alhier aangebracht per het schip PRECIOSA, kapt. H.A. Klein, van Bordeaux, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen der goederen aan order, van Marseille te Rotterdam aangebracht, per het schip DE NEDERLANDEN, kapt. J.H. Jonker, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Ulphen & Ruijs, aldaar of ten hunnen kantore alhier.


Datum: 11 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Houders van cognossementen aan order, over diverse goederen, aangebracht per het schip VROUW ELISABETH, kapt. T. van Vliet, van Malaga worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen liggen in lading:
Naar Gibraltar, het Nederlands hoekerschip FORTUNA, kapt. M.D. Noordhoek, om spoedig te vertrekken.
Naar Cadix, het Nederlands hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen, om de 22e dezer te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. De 7e dezer arriveerde te Helvoetsluis JACOBINE BARBARA, kapt. K.L. Schut, van St. Ubes, als bijlegger op order, zijnde op Scheelhoek aan de grond geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 2 mei. Heden is alhier de brik JOHANNA SOPHIA, kapt. H.J. Dirks (opm: buitenlander), van Stralsund naar Rotterdam bestemd, bij Ilven in de Sond door een dwarrelwind gekenterd en gezonken. De zich in de kajuit werkzaam bevindende kapitein werd door de kok van het gevaar onderricht, doch in hetzelfde ogenblik sloeg ook de kajuit vol water, zodat beide personen verdronken. De overige equipage is gered en hier aangekomen. Het schip is daarna op 9 à 10 vadem diepte gezonken en is de mast slechts 15 à 16 voet boven water zichtbaar. (opm: zie ook RC 030641)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENRIETTE KLAZINA, kapt. F.J. Hoffman, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius, van Bilbao met azijnstokken; GEZIENA, kapt. O.W. Pronk, en ANGE, kapt. O.J. Bok, beiden van Glasgow, met ruw ijzer; CERES, kapt. P. Vernis, en ROELFINA, kapt. J.B. Kuiper, beiden van Liverpool, met klipzout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 22e april een aanvang gemaakt met laden het schip IDA BERENDINA, kapt. Hensema, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HET ZEEPAARD, kapt. Giltjes, van Middelburg naar Batavia, en ZELDENRUST, kapt. Jonker, van Hamburg naar Nantes, zijn vóór de 3e mei Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Amsterdam naar Batavia, is de 1e mei ter rede van Deal binnengelopen, doch heeft de 3e dito de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 4e januari is te Batavia gearriveerd het schip RABENHAUPT, kapt. Sickens, van Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, den 7 mei. Heden 10 á 11 uren voormiddag, is alhier van stapel gelopen het schoenerkofschip PLATA, circa 120 lasten groot, gevoerd zullende worden door kapt. J.J. Henning, voor rekening van de heren J.J. Poncelet en Zoon, te Amsterdam; dit schip aanvankelijk voor de vaart op Zuid Amerika bestemd, zal met een koperen huid worden voorzien. Over model en nette bewerking verdienen de bouwmeesters D. & L. Alta, zoals steeds, alle aanbeveling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Schultze, te Dronrijp, zal, op zaterdagen den 15 mei, bij voorlopige, en den 22 mei 1841, bij finale toewijzing, telkens ’s avonds 5 ure, ten huize van den kastelein Lolke Aukes van der Meer, in de Kerkeburen aldaar, publiek, bij strijk en verhooggelden, presenteren te verkopen het gerechte ⅓ gedeelte in het Dronrijper Kerkebuurster veerschip, zijnde nieuw en overdekt, benevens het gerechte 1/6e gedeelte in de Dronrijpster veersnik, beide varende van Dronrijp op Leeuwarden, Franeker en Harlingen vice versa, en zulks met zeil en treil, haken en boomen, touwwerk, dekkleden en verdere dergelijke aanhorigheden, mitsgaders de gerechte een zesde in het geoctrooieerd veer van Dronrijp op de drie even genoemde steden cum annexis; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 210541 meldt dat is geboden NLG 1.284)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 10 mei. De 5 januari is te Batavia gearriveerd het schip de STAD ZIERIKZEE, kapt. D.C.T. Sass.


Datum: 12 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip EOLUS (opm: mogelijk AEOLUS), kapt. Eden, van Rotterdam naar Batavia, is 23 april op de hoogte van Kaap Finisterre gezien, hebbende de masten verloren; de kapitein dacht te Lissabon binnen te lopen ten einde de schade te herstellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrotting.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark URANIA, kapt. C. van der Drift, vertrokken van Amsterdam de 3e november.


Datum: 13 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van het cognossement aan order, over 30 boten krenten, gemerkt S & C, aangebracht per het schip FLORA, kapt. wijlen M. van Schouten, gelieven zich ten spoedigste te adresseren ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. P.W. Drenth, van Hamburg naar Amsterdam, is de 7e dezer met gescheurde masten te Delfzijl binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, ? mei. Uitgezeild VREDE EN VRIJHEID (opm: brik), kapt. Lammerts, naar Reval.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DELPHIN, kapt. P.L. Peters, van Havana met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houder of houders der cognossementen over de onderstaande goederen, te Dordrecht van Batavia aangebracht, per het brikschip DANKBAARHEID, kapt. T.K. Veldman, gelieven zich ten spoedigste aan te melden, ten kantore van de cargadoor J.R. ’t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Van der Looy en Van der Hoop, residerende te Rotterdam, als last hebbende van dezelver principaal, zijn voornemens om op donderdag 27 mei 1841, des middags ten 12 ure, in het Lokaal van Publieke Verkopingen, aan de Gelderschekade te Rotterdam, na gedane aangifte conform de wet, in één zitting, in het openbaar te veilen en aan de meestbiedenden of eerstmijnende te verkopen:
- Een Nederlands tjalkschip, genaamd TEXELAAR, thans gevoerd door schipper J.J. van der Borg (opm: binnenvaarder), groot circa 30 lasten, met deszelfs inventaris, liggende in de Wijnhaven, nabij het Postkantoor te Rotterdam.
- Een dito schip, genaamd HOOP EN LIEFDE, thans gevoerd door schipper S.J. van den Borg (opm: binnenvaarder), mede groot circa 30 lasten, met deszelfs inventaris, liggende als voren.
Zijnde inmiddels nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de genoemde notarissen, als mede ten kantore van de notaris J.L. Kikkert, te Texel en de te veilen schepen daags vóór en op de dag der veiling te bezichtigen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de laatste helft der maand juni aanstaande vertrekken, het nieuw gebouwd gekoperd fregatschip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff. Deszelfs gelegenheid voor passagiers bijzonder wel ingericht zijnde, worden personen daarvan voor de overtocht gebruik wensende te maken verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. T.K. Veldman, van Batavia, met stukgoederen, en AKKE BOON, kapt. J.A. Potjer, van Glasgow, met ruw ijzer.


Datum: 14 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.W. de Boer, te Soerabaya liggende, is volgens brief van daar dd. 28 dec., de 20e dito door de bliksem getroffen, waardoor de fokkemast zwaar beschadigd was geworden; de kapitein hoopte in de loop dier week een nieuwe mast in te zetten, om in de volgende (opm: week) de reis naar Amsterdam waarschijnlijk door Straat Bali aan te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ARENDINA ELISABETH, kapt. G.H. Boerhave, van Genua met olijfolie, koopm., marmeren vloerstenen, sumak, galnoten, komijn, sucade, manna en olie; PRECIOSA, kapt. H.A. Klein, van Bordeaux met wijn en pruimen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Malaga en Triëst zijn te Rotterdam aangebracht, de onderstaande goederen aan order te Amsterdam, als: met het schip DE VROUW ELISABETH, kapt. T. van Vliet, 50/2 kisten rozijnen en 5 balen oranje-schillen en met het schip FREYA, kapt. H. Clasé, 2 kisten graspaarlen, 3 vaten, 2 kisten, 3 vaten en 4 vaten drogerijen. De onbekende houders der cognossementen, gelieven zich ten spoedigste te adresseren aan de cargadoors Kuijper Van Dam en Smeer, aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door de Texelse loodsschipper Krynen, voerende de LOODSBOOT No. 4, is de 6e mei op de hoogte van Kamperduin gepraaid het schip ARENTINA JACOBA, kapt. Van Wijk, van Cette naar Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Zijlstra, van Cette in Texel binnen, rapporteert de 4e mei op 49˚30' NB 05˚ WL, gepraaid te hebben het schip GEZINA JACOBA, kapt. Breeland, van Amsterdam naar Genua.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 6e mei een aanvang gemaakt met laden het schip IDA WUBBINA, kapt. Dik, voor Amsterdam.


Datum: 15 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dublin het Nederlandse kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DRIE VRIENDEN, kapt. J. Sipkes Fzn., van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; DOGGERSBANK, kapt. H.J. van Maldeghem, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 mei. Volgens particulier bericht is het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van deze stad naar Batavia bestemd, de 7 dezer, met verlies van stengen, te Falmouth binnengelopen. Daar het schip verder geen schade had bekomen, dacht men de reis binnen enige dagen te kunnen voortzetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende hebben de eer aan de handel te berichten, dat zij een geregelde beurtvaart van Brussel en Antwerpen op deze stad en omliggende plaatsen hebben daargesteld. Nadere informatiën en opgave der vrachtprijzen zijn te bekomen te Brussel bij de gezamenlijke expediteurs, te Antwerpen bij de heer I.J. Coens, commissionair, en alhier bij de heren Penn en Bauduin.
Dordrecht, 14 mei 1841, J. van Ee, N. van Cooten.


Datum: 18 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ERFPRINCES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindr.; ANNA PETRONELLA, kapt. P.P. Poppens, van Bordeaux met wijn, brandewijn en voorloop; CLARA MARIA, kapt. F. Ruster, van Bordeaux met wijn en brandewijn; CATHARINA, kapt. D.A. Zeilstra, van Cette met voorloop, wijn en duigen; FREDERIKA, kapt. S. Feyen, van Cette met voorloop en wijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt van Christiansand d.d. 29 april, dat een in zee van de equipage verlaten, gevonden gekenterd wrak naar Udoe bij Mandal gebracht is geworden; uit de papieren is gebleken, dat het was de Nederlandse kof ALIDA JANTINA, van de Pekel-A, kapt. Hulsebos (opm: ex-CONCORDIA, bouwjaar 1823; kapt. Gerrit Abels Hulzebos), komende van Brevig met hout naar Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Buitenlandsche scheepvaart te Harlingen. Den 14 mei binnengekomen het kofschip de JONGE BAREND, kapt. J.O. Stuit, van Christiaansand.


Datum: 19 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: BAROS, kapt. E.R. Borchers, van Batavia met koffie, suiker en bindrotting; ZEEMANSHOOP, kapt. P.N. Dekker, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindrotting; JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk, van Bahia met suiker; ARCHANGEL, kapt. A.W. Wilkens, van Malta met lijnzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De in de Javasche Courant van de 11e februari j.l. geannonceerde, doch op rechterlijk gezag uitgestelde vendutie van de alhier ter rede van Torbaija liggende schoener DANKBAARHEID met diens inventaris, toebehorende aan Kwee Tjing Lam, zal alsnu plaats hebben op de 15e juni aanstaande (opm: vergelijk JC 230141). Indien er iemand mocht zijn, die enig recht, actie of aanspraak op voorschreven schoener zoude willen pretenderen en zich tegen deze executoriale verkoop zoude willen opponeren, die kome en make het mij, ondergetekende, bekend.
Samarang, 14 mei 1841, de gezworen exploiteur bij de Landraad te Samarang, Stronck.


Datum: 21 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Het schip DE VROUW HEDEWIKA, kapt. Pekelder (opm: tjalk VROUW HEIDEWIEKA, bouwjaar 1828; kapt. Jan Jans. Pekelder), van Rostock met garst naar Westzaan, is de 14e mei op de Juister (opm: het eiland Juist) gestrand, vol water gelopen en zal met de lading geheel weg zijn, de equipage is gered en een gedeelte der inventaris geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Weyland, van Banjoewangie met koffie en suiker; PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, van Havana met suiker, honig en sigaren; DE EENDRAGT, kapt. H.G. Burga, van Bayonne met terpentijnolie, galipot en wijn; GEERTINA, kapt. E.W. Woltman, van Londen met huiden en kalfsvellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HOLLANDS TROUW, kapt. Kok, van Koningsbergen en CONCORDIA, kapt. Kwakenburg, van Wismar, beide naar Amsterdam, zijn volgens particulier bericht, in het Vlie binnengelopen en de 17e mei op het Pampus aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GEERDINA BEERTA, kapt. Flik, van Amsterdam naar St. Petersburg, is volgens particulier bericht, de 15e en het schip FRAUKE KNELSINA, kapt. De Jonge, van Amsterdam naar Riga, de 16e mei, uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapitein Bakker, van Amsterdam te St. Cruz de Teneriffe gearriveerd, rapporteert de 11e april bij Lezard gezien te hebben de schepen JOHANNA CATHARINA, kapt. Lammerts en SUSANNA CHRISTINA, kapt. Corbière en AMPHITRITE, kapt. De Jong, alle drie van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JANTINA PETRONELLA, kapt. Kolk, van Bahia, te Cowes binnen, is de 11e mei op bekomen order verzeild naar Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Drewes, van Rio Grande, was de 10e mei op de hoogte van Dartmouth, hebbende in een orkaan de voorsteng gekapt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool hebben de 12e mei een aanvang gemaakt met laden de schepen CHRISTINA MARIA, kapt. Stuiveling, voor Zwolle en CONCORDIA, voor Elseneur.


Datum: 22 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dantzig het Nederlands schoener-kofschip MARIA JOHANNA, kapt. L.S. Pinksterboer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Hamburg:
Het Nederlands smakschip (opm: hektjalk) JANTINA ENGELINA, kapt. J.J. de Grooth.
Het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. J.R. de Jonge.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. De kapiteins W.J. Bakker, voerende het kofschip VROUW JACOBA, en C. Ouwehand, voerende het kofschip EENDRAGT, beide alhier van Bordeaux gearriveerd, informeren hiermede heren geconsigneerden, dat op heden, zaterdag de 22e mei, gemelde schepen tot ontlossing zijn gereed liggende en alzo hun ligdagen ingaan en verzoeken tevens de houders van cognossementen aan order, opgave te doen ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CORNELIS HOUTMAN, kapt. D. Boes Lutjens, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrotting; SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Dirksen, van Fernambuck met suiker; HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.T. Pronk, van Stralsund met garst; WIBBINA, kapt. B.H. Kuiper, van Dantzig met spoorhout en linnen.


Datum: 24 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangaande het schip ASIA, kapt. Doodenhuis, van Batavia naar Middelburg, te Mauritius binnen, wordt van daar dd. 24 januari gemeld, dat de lading zou verkocht worden, tot goedmaking der kosten van reparatie ten belope van 9.000 à 10.000 ponden sterling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MATHILDE, kapt. J.C. Schultz, van Dantzig met tarwe, garst en erwten.


Datum: 25 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 mei. Laatstleden zaterdag is te Maassluis, op de werf Hollands Trouw, van de scheepsbouwmeester E. van der Hoog, geregeld van stapel gelopen het fregatschip ROTTERDAM, groot 650 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. Pieter Vis voor rekening van de heren A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam.
De tegenwoordigheid van de Edelachtbare Regering der stad en van een groot deel der ingezetenen van die en omliggende plaatsen, strekt ten bewijze der algemene belangstelling in dit echt nationaal schouwspel, hetwelk in de twee laatste jaren ook veel heeft bijgedragen tot opbeuring der kwijnende stad Maassluis en het is dan ook waarlijk zeer te bejammeren, dat op dit ogenblik nog geen plan schijnt te bestaan om een nieuwe kiel te leggen, het gevolg van de reusachtige uitbreiding van de nationale koopvaardijbouw door het gehele vaderland.
De scheepstimmerwerf te Maassluis behoort ongetwijfeld tot de best gelegene van het land en het daar geleverd werk kan naar veler oordeel wedijveren met de beste voortbrengselen in het vak, zo wel binnen als buiten ’s Lands.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma, van Bahia met suiker en huiden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 mei. Aan deze stad is gearriveerd de VRIENDSCHAP, kapt. S.J. Pot, van Halte, met eikenhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VERTROUWEN, kapt. Pinksterboer, van Mayo naar Buenos Aires, is de 23e februari gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 15e mei een aanvang gemaakt met het laden het schip HARMONIE, kapt. Pekelder, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Cardiff heeft de 15e mei een aanvang gemaakt met laden het schip JANTINA, kapt. Van der Werff, voor Rotterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 25 mei. Gearriveerd de GEZINA JOHANNA, kapt. Lukens (opm: nieuwe schoenerkof GESINA JOHANNA, kapt. Harm Wolters Lukens), van Pekela.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.S. Zijlstra te Heeg zal op vrijdag de 4e juni 1841, ten huize van A.J. Roest, herbergier te Heeg, bij de provisionele, en op maandag den 14 dito, bij U.I. Bergsma, herbergier aldaar, bij de finale toewijzing, telkens des avonds om 6 uren, publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een hektjalkschip, groot 74 tonnen, met zeil en treil, haken en bomen, ankers en touwen, staand en lopend want en verder aanbehoren, laatst bevaren geweest door Sijbe Gerrits Boetje (opm: binnenvaarder), en thans liggende bij de Buren te Heeg; dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.


Datum: 26 mei 1841


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker, vertrokken van Zierikzee de 23e februari.


Datum: 27 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Maryport, het Nederlandse schoener-kofschip MARIA JOHANNA, kapt. L.S. Pinksterboer.
Naar Koningsbergen, het Nederlandse smakschip CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 mei. Maandag middag is van de werf De Hollandsche Tuin te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het koopvaardij fregatschip PASSAROUANG, groot 500 lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester J. Nuveen, voor rekening van de heren Otter en Van der Voort, gevoerd zullende worden door kapt. B.F. Fullbrun en bestemd voor de vaart op de Oostindië.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H. Hz., makelaars te Rotterdam, zullen op dinsdag de 8e juni 1841, des namiddags ten vier ure, in de Zaal der Openbare Verkopingen, op de Scheepsmakershaven, wijk A, no. 458, in het openbaar veilen het Nederlands tjalkschip, genaamd ALIDA EN LUCAS, gezagvoerder en toebehorende aan H.K. Rentes, volgens meetbrief lang 20 el 20 duim, wijd 3 el 66 duim, hol 1 el 76 duim, gemeten op 58 tonnen, alles Nederlandse maat; met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen daarbij behorende, volgens de gedrukte inventaris en zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven, noordzijde, voor de woonhuize wijk B, no. 229. Nadere onderrichting bij de makelaars. (opm: een aandeel in de hektjalk, bouwjaar 1836 werd verkocht; kapt. Hendrik Klaassens Rentes bleef kapitein op nu DE JONGE JAN)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van Suriname met katoen, rum en suiker; FENNA, kapt. D. Jacobs, van Hamburg met rogge; ELISABETH, kapt. H.F. Kremer, van Bremen met tabaksstelen, suiker, wijn, tabak en sapanhout.


Datum: 28 mei 1841


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Hendriks, van Newport te Amsterdam gearriveerd, rapporteert de 16e mei op de hoogte van Plymouth gepraaid te hebben het kofschip DE GEBROEDERS, kapt. Sorgdrager, van Amsterdam naar Triëst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CAROLINE, kapt. Bonjer, van Aarhus naar Antwerpen, is de 9e mei zwaar lek en met verlies van zeilen te Mandal binnengelopen. Het moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA AGATHA, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Belfast, is de 20e mei met schade te Ramsgate binnengelopen, zijnde aangezeild geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 7 mei. Het stoomfregatschip HEKLA is bij het binnenstomen van de Hellevoetse haven tegen het hoofd opgelopen en heeft voor het grootste gedeelte de raderkast verbrijzeld, zodat men genoodzaakt geworden is, om aldaar te timmeren. Men dacht echter tegen de 25e of 26e dezer gereed te zullen zijn om naar Vlissingen te gaan, ten einde van daar een kruistocht van 2 of 3 maanden te ondernemen. Bij de terugkomst daarvan meende men, dat voormeld stoomfregat naar Oost-Indiën zou stevenen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J.H. Heijmans, residerende te Nes op Ameland, zal, ten verzoeke van den heer Grietman van Ameland, belast met het beheer der Opperstrandvonderij aldaar, op dinsdag den 8 juni 1841, des voormiddag ten negen ure, bij het pakhuis te Hollum op Ameland, in het openbaar, aan den meestbiedende, om contant geld, verkopen: twintig eiken balken, lang van 8 tot 16 ellen en dik (de zwaarste einden) van 45 tot 60 duim, benevens zes stuks grenen balken, en; des namiddags ten drie ure, bij het pakhuis te Ballum aldaar, twaalf dito eiken balken, en vier stuks grenen dito, alles geborgen uit het, op de reis van Hamburg naar Amsterdam, op den 12 april l.l. op Ameland gestrand schip JANTINA, kapt. Mandema (opm: tjalk VROUW JANTINA, zie AH 190441).
Gegadigden zullen daags voor den verkoop, des voormiddag ten elf ure, gelegenheid hebben om van Holwerd naar Ameland te kunnen varen. (opm: zie PGC 200441).


Datum: 29 mei 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Triëst, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JANTINA, kapt. J.A. Klein, van Papenburg met hout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 28 mei. Eergisteren arriveerde aan het Fort den Haak het schip (opm: fregat) MERCURIUS, kapitein Jan Kooger, van Banjoewangie, bestemd voor deze stad.


Datum: 31 mei 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HUIBERT CORNELIA, kapt. A. Hendriks, van Newport met ijzer en plaat-ijzer; MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best, van Cardiff met ijzeren spoorstaven; JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, van Libau met lijnzaad en hennepzaad; ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman, van Koningsbergen met tarwe en rogge.


Datum: 01 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin het Nederlands kofschip DE VREDE, kapt. B.B. Kuen, Rz.
Adres bij Jan van Ommeren Fz. & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Delfzijl gearriveerd: De 27e mei MARGARETHA, kapt. Bakker, van Finsterwolde; kapt. Dijk met de tuigage van het op Juist gestrande tjalkschip VROUW HENDERIKA (opm: VROUW HEIDEWIKA, zie AH 210541), kapt. Pekelder, van Rostock, met gerst naar de Westzaan bestemd, de lading is nagenoeg de helft beschadigd geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuitehol, lang 14 el 2 palm, wijd 3 el 4 palm, hol naar rato. Te bevragen bij M.H. van der Werf, scheepstimmerbaas te Kootstertille.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij F.J. Prins, scheepstimmerbaas aan de Nieuwe Brug bij Heerenveen. Brieven franco.


Datum: 02 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 mei. De 27e dezer is, met goed gevolg, van de werf van de heer Fop Smit, aan de Kinderdijk, te water gelaten het aldaar voor rekening ener rederij, onder directie van de heer Wm. Ruys J.D. Zn., te Rotterdam, gebouwd barkschip JAN DANIËL, groot circa 450 lasten en bestemd voor de vaart op de Oost-Indië.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Will be sold by public auction in the course of next week the British ship CECILIA, as she now lies dismasted in Batavia Roads, on account of the concerned. For information apply to the commander, capt. Pearson, or to his agents, Thompson, Roberts & Co.
Batavia, 1st June, 1841


Datum: 03 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 1 juni. Zijne Majesteit heeft het bevel over het uit Oost-Indië teruggekomen fregat DE MAAS met de 1e dezer tijdelijk opgedragen aan de zich thans op non-activiteit bevindende kapt.-luit. ter zee H.W.T. Coops.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg het Nederlands smakschip HERMANNA, kapt. J.H. Pluktje.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Heden is met het beste gevolg, bij de heer scheepsbouwmeester Corn.ˢ Smit te Alblasserdam te water gelopen het barkschip VAN DER WERF, zullende gevoerd worden door kapt. Pieter van Duyvenbooden, groot circa 400 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Boussevain & Co., te Amsterdam en zijnde bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 juni. Het schip JOHANNA SOPHIA, gevoerd geweest door kapt. H.J. Dirks, van Stralsund naar Schiedam, ter rede van Elseneur gezonken, is volgens brief van daar van de 22e mei weer bovengehaald; het zou vermoedelijk naar Kopenhagen gesleept en aldaar leeg gepompt worden; de lading is geheel weg (opm: de brik komt onder Nederlandse vlag niet voor).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 juni. Het schip ENGELINA (opm: kof, bouwjaar 1815), kapt. H.H. Velthuis, met ballast van Harlingen naar Drobach, is, volgens brief van Strömstad, van de 20e mei, de vorige dag op de Häskär (opm: Haskar, beZO-en Mörholmen; pos. 58º52’46” NB 10º58’30” OL) gestrand en zal weg zijn; de equipage is gered en het grootste gedeelte van de inventaris geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Binnenland. Helder, 30 mei. Gisteren zijn van hier vertrokken Zr.Ms. oorlogschepen DE URANIA, luit. 1e kl. D‘Escury, naar Medemblik, benevens DE ZWALUW, kapt. luit. Enslie en de PALEMBANG, kapt. ter zee Rietveld; deze beide laatste naar Vlissingen, om een deel uit te maken van het exercitie-eskader, dat uit die zeehaven, onder bevel van de schout bij nacht Arriens, zal uitzeilen. Van de bestemming van het uit O. Indië gerepatrieerd fregat DE MAAS, kapt. ter zee Van Maren, is nog niets met zekerheid bekend; men wil evenwel weten, dat genoemde bodem spoedig zal worden buiten dienst gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 mei. Het Deense schoenerschip TRITON, kapt. Molckenbuhr, van Cardiff naar Altona, is heden morgen, na twee ankers en een werp-anker verloren te hebben, in de Eyerlandsche gronden vervallen, doch na zwaar gestoten en vijf voet water in het ruim bekomen te hebben, weer af en in het Eijerland binnengebracht, alwaar men bezig is de lading ijzer in lichters te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAVAAN, kapt. S. van Duyn, van Batavia met koffie, suiker, indigo, kaneel, tin en bindrotting; SPECULATION, kapt. A. Lind, van Christiaansund met traan en stokvis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het laatste dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de HOOP, kapt. J.J. Veldkamp, van Papenburg met hout.


Datum: 04 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juni. Al de schepen behorende tot het eskader, gecommandeerd door de schout bij nacht Arriens, waarmee Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden een kruistocht zal doen, zijn successievelijk ter rede dezer stad aangekomen, als Zr.Ms. fregat PALEMBANG, kapt. ter zee Rietveld, korvet JUNO, kapt. luit. Klein, brik DE ZWALUW, kapt. luit. Enslie en de stoomboot HECLA, luit. der 1e klasse Courtzen. Z.K.H. Prins Hendrik, benevens de schout bij nacht Arriens, worden ieder ogenblik hier verwacht, zullende na dezelver aankomst het eskader, zo men verneemt, dadelijk onder zeil gaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Uithuizerwad gepasseerd: de 24e mei DE EENDRAGT, kapt. Rozeboom, van Bremen naar Zwolle; de 25e mei VIJF GEBROEDERS, kapt. Thormahlen, van Rendsborg naar Amsterdam; HENDERINA, kapt. Katt, van Amsterdam naar Carolinerzijl (opm: Carolinensiel); de 28e mei VROUW CATHARINA, kapt. Hulsebos, van Bremen naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA AGATHA, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Belfast, is de 22e mei Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. Goossens, van Rouen naar Kopenhagen en Stockholm, is de 26e mei wegens tegenwind te Douvres binnengelopen.


Datum: 05 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt galjootschip HARMONIE, kapt. B.J. Zoetekerk.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dantzig, het Nederlands kofschip JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. E. van Duijn, vertrokken van Amsterdam de 26e februari.


Datum: 08 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Kapt. W.L. Hensema, voerende het Nederlands kofschip IDA BERENDINA, alhier van Liverpool gearriveerd, informeert bij deze de heren geconsigneerden, dat sedert gisteren gemeld schip tot ontlossing is gereed liggende. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA, kapt. G.K. Wijkmeijer, van St. Ubes, met zout en stukgoederen; HARMONIE, kapt. G. Pekelder, van Liverpool met klipzout.
De 4 dezer is te Middelburg binnengekomen het schip AZIA, kapt. S. Doodenhuis, van Batavia, laatst van Mauritius.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Dik, van Liverpool in Texel binnen, rapporteert de 26e mei op 49º53' NB 04º02' WL, in goede staat te hebben zien zeilen een kof, tonende vlag van het Veendammer College met A 3, zijnde die van kapt. De Jonge, voerende het schip GEZINA JACOBA, van Rotterdam naar Belfast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te New York waren de 8e mei bezig met laden de schepen VENILIA, kapt. Kranenburg, MARIA EN ADRIANA, kapt. Boiten beide voor Rotterdam.
Te Bayonne was de 29e mei bezig met laden het schip FENNA, kapt. Sok, voor Bremen.
Te Londen heeft de 30e mei een aanvang gemaakt met laden het schip GEERTRUIDA, kapt. Legger, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GEERTRUDE CATHRINA, kapt. Weber, van Amsterdam naar Randers, is de 20e mei te Frederikshaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. Goossens, van Rouen naar Kopenhagen en Stockholm, te Douvres binnen, heeft de 28e mei de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Cette lag de 24e mei in lading naar Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht het schip BEERTA SCHURINGA, kapt. De Vries.


Datum: 09 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOSINA WILHELMINA, kapt. T.W. Stuit, van Rochefort met brandewijn, wijn en zout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Witt en W.F. Gebhard, makelaars, zullen op woensdag, de 16e juni 1841, te Amsterdam, des avonds ten zes ure, in den Brakken Grond, in de Nes, verkopen een partij van 163/1 en 2/2 kisten wit Fernambuck suiker, beschadigd. Alhier aangebracht per het schip REMKE, gevoerd door kapt. G.H. Glim, van Fernambuck. Liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Gedurende de loop dezer maand zullen van Amsterdam naar Batavia, vertrekken de schepen LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski, DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln,
WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg, en AERT VAN NES, kapt. J.H. Bodeman.
Personen of families van deze gelegenheden voor de overtocht naar Java als passagiers wensende gebruik te maken, worden verzocht zich intijds te adresseren bij de cargadoors De Vries & Comp., op de Ygracht, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip HELENA CHRISTINA, kapt. J. Martens, vertrokken van Rotterdam de 1e november (opm: uitzonderlijk lange reis; zie ZP 121140 waar men Portsmouth aanloopt wegens lekkage)


Datum: 10 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers het Nederlands gekoperd fregatschip PHÉNOMÈNE, kapt. M. Kaleshoek; vertrekt de 21e dezer.
Het Nederlands gekoperd barkschip KOLONEL KOOPMAN, kapt. F.W.E. Schuchard; vertrekt de 22e dezer, mede naar Batavia.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Kapt. G.H. Feijen, voerende het kofschip FLORENTZ, van Livorno alhier gearriveerd, informeert hiermee heren geconsigneerden, dat op heden donderdag de 10e juni gemeld schip tot ontlossing is gereed liggende en alzo zijn ligdagen ingaan en verzoekt tevens de houders van cognossementen aan order, opgave te doen ten kantore van Kuyper. Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen: Op de rivier bij Bordeaux W.J. Bakker (opm: kof VROUW JACOBA) van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA AGNACIA, kapt. B. Zagaraga, van Alicante met wijn, matten en zoethout; JANTINA, kapt. W.J. Kramer, van Hamburg met suiker; CATHARINA SOPHIA, kapt. H. Groth, van Hamburg met smalt, drogerijen, veren, wijn, wol en talk; DRIE GEBROEDERS, kapt. K.R. van Lathen, van Hamburg met meel, verf zink en hoornen; DRIE GEBROEDERS, kapt. U.T. Ulrichs, van Bremen met lood, tabak en verfhout; VROUW HELENA, kapt. G. Estra, van Bremen met tabak, duigen en suiker; VROUW IDA, kapt. J.D. de Vries, van Bremen met tabakstelen en suiker; TWEE GEBROEDERS, kapt. U. Dauws, van Bremen met lood, tabak, koehaar en pruimen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Het ondergetekende gezelschap acht zich verplicht om aan de kapitein van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, de heer J.H. Savert, bij deze openlijke erkenning deszelfs dank te betuigen voor de uitmuntende wijze waarop hij zijn stoomschip WILLEM DE EERSTE heeft gevoerd, alsmede voor zijn onvermoeide zorgbetoning gedurende de pleziertocht naar en van Helgoland, op 2 en 3 juni. Het gezelschap kan tevens niet nalaten deszelfs lof en bewondering te kennen te geven over de voortreffelijke inrichting van het vaartuig, de netheid en pracht deszelven en inzonderheid over de deugdzaamheid der machinerie, vervaardigd door de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, te Amsterdam. De reis naar Helgoland werd, terwijl wind en vloed tegen waren, in 9½, de terugreis bij bedaard weer in 8 uren afgelegd.
Hamburg, 3 juni 1841, het Pinkster Reisgezelschap uit Leipzig en Dresden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het laatste dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip AVONTUUR, kapt. E.G. Hoveling, van Newport met ijzer en blik.
Het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Dordrecht naar Batavia, is 26 mei op 47º12’ NB 10º15’ WL gepraaid; alsmede op 24 februari, op 29º10’ ZB 36º55’ OL, het barkschip LOUISA, PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Groeneveld Cadee, van Banjoewangie naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading, en gereed om op 16 juni aanstaande van Hellevoetsluis te kunnen vertrekken, het met buitengewoon ruime en fraaie inrichtingen voor passagiers voorziene fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema. Adres bij de Cargadoors Visser en Muller, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.


Datum: 11 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE EENSGEZINDHEID, kapt. C.J. Jaski, van Triëst en Buccari (opm: Bakar) met duigen, smalt en hennep.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. R.J. Brons.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Berghuis, van Liverpool te Brielle binnen, rapporteert de 1e juni bij Goodwin sand gezien te hebben het kofschip GEZINA, kapt. Wijkmeijer, van Liverpool naar Nerva.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, van Suriname naar Amsterdam, is de 29e april met verlies van stengen te Barbados binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. De Boer, voerende het schip DE VRIENDSCHAP, in dato Passarouang de 16e januari, was hij bezig met laden en hoopte in het laatst van die maand gereed te zullen worden om de reis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Genua lag de 27e mei in lading het schip ALIDA GIEZEN, kapt. Zelling, voor Amsterdam.


Datum: 12 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Het schip DE JONGE DIRK, kapt. P.P. Meyer, van Harlingen naar Noorwegen, is de 7e dezer met gebroken anker te Harlingen uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. De 20e juni e.k. zal in het Nieuwediep tot vertrek naar Batavia gereed liggen: het extra snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip HENDRIK WESTER, gevoerd wordende door kapt. H. Smit. Iemand van deze prompte gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands Indiën als passagier wendende gebruik te maken, wordt verzocht zich aan te melden bij de cargadoors Kranenborg en Zonen, in de Oude Teertuinen, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip CHRISTINA, kapt. H.W. Tunteler, van Papenburg, met hout.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban Van Swijndregt, F. Van Dam, F. N. Montauban van Swijndregt en W. Van Dam H. H. Zoon, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hunne Meesters, op dinsdag den 29 Juni 1841 des namiddags ten vier ure, in het lokaal op den hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n° 458, aldaar, publiek te veilen het snelzeilend kopervast en gekoperd Nederlands fregatschip ELISABETH gevoerd door kapitein C. Schoewert, volgens meetbrief lang 31,10 ellen, wijd 5,83 ellen, hol 4,50 ellen en alzoo groot 363 tonnen met al deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen en zeilen, liggende aan de Scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren, aan den Hoogen-Zeedijk nabij Rotterdam, alwaar hetzelve acht dagen voor de veiling kan worden bezichtigd. Bovengemeld schip is gebouwd te Boom, en destijds genaamd ROSALIE.
(opm: de zeebrief van de ELISABETH, bouwjaar 1829, werd op 17.09.1841 te Den Haag ingeleverd met de mededeling ‘schip gesloopt’; zie ook DC 100741)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 16e juni, bij Roselje & Co., zal precies ten 11 ure worden verkocht, voor rekening van de belanghebbende, het Engelse barkschip CECILIA, met diens inventaris, zo als hetzelve alhier ter rede is liggende. Informatiën te bekomen bij Thompson, Roberts & Co. en bij Roselje & Co.


Datum: 14 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit en G. Wilds, makelaars, zullen op donderdag de 17e juni 1841, te Amsterdam, des avonds ten half zeven ure, in den Brakken Grond, in de Nes, verkopen; een partij van 79 en 2/2 kisten en 332/4 vaatjes wit Fernambuck suiker, beschadigd en 22 kisten en 9/4 vaatjes geheel ledig, alhier aangebracht per het schip SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. J.B. Dirksen, gekomen van Fernambuck. Liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.


Datum: 15 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands schip HOOP, kapt. H.H. Panjer.
Naar St. Petersburg, het Nederlandse kofschip EETINA, kapt. J.J. Mulder.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H. Zoon, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 29e juni 1841, des namiddags ten vier en een half ure, in het lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, publiek te veilen het snelzeilend kopervast Nederlands gebouwd fregatschip VASCO DA GAMA, gevoerd door kapt. H. Hagers, volgens meetbrief lang 29 ellen, wijd 5,18 ellen, hol 5,18 ellen en alzo groot 307 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven en aldaar kan worden bezichtigd.
(opm: koper voor NLG 10.400 werd de scheepsbouwer Fa. W. & J. Hoogendijk en Co, Capelle a/d IJssel, die zich hiermede kortstondig in de schepenhandel zou begeven en intussen wegens gebrek aan orders op zijn werf [vergelijk AH 240741] het in 1824 gebouwde schip groot onderhoud kon geven; zonder weer in de vaart te zijn geweest werd in mei 1842 11/16e aandeel weer verkocht voor NLG 9.625, waarmede het schip NLG 14.000 waard was geworden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 5 juni. Heden is aan de werf der Commercie-Compagnie alhier de kiel gelegd voor een schip groot ca. 500 Java lasten, voor rekening van de heren J. en Th. van Marselis, te Amsterdam, bestemd voor de vaart op de Oost-Indië, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. W.A. Berghuis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenland. Vlissingen, 12 juni. Het eskader, ter rede dezer stad, door de aankomst op gisteren van Zr.Ms. stoomboot HECLA, luit. ter zee der 1e klasse Courtzen, voltallig zijnde, ligt gereed om met de eerste gunstige wind onder zeil te gaan.
De hoop dat Zr.Ms. fregat DE RIJN, na volbrachte kruistocht herwaarts terug keren, zal, naar men verneemt, verwezenlijkt worden, terwijl de overige schepen, vermoedelijk in het Nieuwe Diep zullen binnen vallen, ten ware van hoger hand wellicht gunstige beschikkingen werden genomen, om bij de waarschijnlijke aanstaande plechtige ontbloting van het standbeeld, voor de admiraal M.A. de Ruiter, door het tegenwoordig zijn van een gedeelte van Neerlands zeemacht, den luister van dit nationale feest, niet alleen te verhogen, maar tevens de herinnering aan die tijden van roem en helden-grootheid, door het vrolijk wapperen der oude zeebanier en het gebulder van het geschut, bij de hulde van het dankbare nageslacht te verlevendigen en het vrolijke hoerah ! onzer zeelieden, met de vreugdekreten des volks, als juichtonen, het beeld des helds, aan wien wij ons volks bestaan grotendeels zijn verschuldigd, het eerst moge begroeten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VREDE, kapt. L.P., van Koningsbergen met tarwe; CERES, kapt. M. Ekman, van Christinestad met teer en potas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ZEEMEEUW, kapt. D.H. Noordhoek, en LOUISA, kapt. H. Ringe, beiden van Liverpool met klipzout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 6e juni is, na op de Burbo bank gestoten te hebben en 5 vadem water gezonken, het die ochtend van Liverpool naar Antwerpen vertrokken schip ATLAS, kapt. M. Michaelsen.
(opm: de brik, bouwjaar < 1807, ex-Zuid-Nederlander, werd gelicht en in Liverpool hersteld; in september 1841 in Liverpool te koop aangeboden, eind 1841 naar Antwerpen gezeild en in mei 1842 verkocht aan F. Consales, Oostende; de nieuwe naam werd PRÉCURSEUR; het schip ging in september 1845 verloren, zie RC 090945)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA MARGINA, kapt. Bakker, van Amsterdam naar Cardiff, was de 4e juni op de hoogte van Lizard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, de VROUW ANNA, groot 60 tonnen, zonder inventaris, bevaren door J.H. Smit (opm: binnenvaarder), liggende aan de Drekstoep te Groningen. Adres bij de eigenaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een schuitje te koop, oud acht jaren, lang over stevens 13 el 632 streep en wijd 3 el, hol naar rato, groot volgens meting 23 ton; liggende aan de werf bij de ondergetekende te Drachten.
T.W. Kamp

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw tjalkscheepje, lang 14 el 6 palm, wijd en hol naar rato, bij de scheepstimmerman D.T. Albertsma, te Oldeboorn.


Datum: 16 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.H. Kramer, van Hamburg met koehaar, tabak en hazenvellen;
DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, van Bremen met wijn, koehaar, waid, suiker en tabak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping, om contant geld, op donderdag de 24e juni 1841, des namiddags ten 5 ure, in het Heeren Logement, aan Den Helder, van 38 stuks zeilen, 1 kabeltouw, gekapt want, stagen en lopend touwwerk, 3 kettingkabels, 2 zwaar- en werp-ankers, 3 ijzeren waterkisten, metalen scheepsklok, Pont de Bascula stuurrad, watervaten, blokken, ijzerwerk en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Afkomstig van het gedeelte geborgene inventaris van het op 18 januari dezes jaars in de gronden der Haaks verbrijzelde schip HOLLAND, gevoerd geweest bij kapt. A. Nannings. Liggende de goederen aldaar en op de verkoopdag voor een ieder te zien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juni. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark LUCIPARA, kapt. J. van Duijn, vertrokken van Amsterdam de 26e februari.


Datum: 17 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Goedkope aanbieding. Door vertrek van hier voor NLG 6.000, te koop, een zestiende aandeel in het schip de JACOBA MAURINA, kapt. J.A. de Haas (opm: bark, bouwjaar 1838), bevracht en op reis naar Java; men gelieve zich te adresseren met franco Br., onder lett. T.H., in de kantoor-boekwinkel van H. Blikman & Comp., Dam no. 23.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het laatste dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.J. Duintjer, adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz aldaar.


Datum: 18 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen, van Batavia en Tjillatjap met suiker, tin, koffie, hennep en rotting; PIZARRO, kapt. J. Andersen, van Havannah met suiker.
NB. Per het schip PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Suriname, zijn nog aangebracht katoen en indigo.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greven, van Cardiff naar Amsterdam, is de 9e juni ter rede van Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JUFVROUW ALIDA, kapt. Huizing, van Dordrecht naar Liverpool, is de 8e juni te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Leeuwarden, den 17 juni. Z. M. de Koning van Pruisen heeft, op het deswege ingezonden verslag van de Pruisische gezant bij ons hof, aan de koopvaardij-kapitein Noordloon (opm: kapt. J.D. Nordlohne, zie DC 281140), voerende het schip DELFSHAVEN, de ridderorde de Rooden Adelaar, 4de klasse, en aan deszelfs manschappen ene beloning in geld toegekend, wegens het redden der equipage, bestaande uit negen man, van de Pruisische koopvaarder de WAAKZAME, schipper Trapp; welk schip door genoemde Nederlandse kapitein, op de 15e november des vorig jaars nabij de kusten van Engeland in zinkende staat ontmoet werd, en waarvan hij de equipage met eigen gevaar afgehaald en behouden te Rotterdam aan wal gebracht heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool was de 8e juni bezig met laden het schip CONCORDIA, kapt. Eddes, voor Dordrecht.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Men las eergisteren in de Haagsche Courant dat de nieuwe stoomvaartmaatschappij tussen Rotterdam en Antwerpen van de heren W. Hop c.s. als eerste tussen deze steden haar dienst met het raderstoomschip LAURENS KOSTER heeft geopend door een proeftocht naar Terneuzen.


Datum: 19 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederlands gekoperd barkschip DELFSHAVEN, kapt. J.D. Nordhlone.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin, het Nederlands schip JONGE WILLEM, kapt. P.D. Douwes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De inschrijving voor jongelingen, welke wensen aangenomen te worden in de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, tot opleiding zowel voor de koopvaardij hier te lande als voor die in Oostindië, zal plaats vinden op donderdag de 24e juni 1841, des morgens ten negen ure, aan gemeld Gesticht of ten huize van Commissarissen buiten Amsterdam; kunnende men bij hen of aan de Kweekschool zelve de verlangde informaties franco aanvragen. De innaam geschiedt ééns in het jaar, tegen september, na af te nemen examen in augustus; voor dit jaar 1841 moeten zij zijn geboren, voor de Koopvaardij hier te lande, tussen de 1e september 1827 en de 31e augustus 1830; die voor Oostindië worden één jaar ouder geadmitteerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Suriname met suiker, katoen, rum, cacao, oranjeschillen en hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens particulier bericht is het barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, van Batavia naar deze stad, gisteren na posttijd te Hellevoetsluis behouden en in goede staat binnengekomen. Alles was wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. De gewone jaarlijkse vergadering van de Raad der Nederlandsche Handel-Maatschappij is hier heden, op de gebruikelijke wijze, door de president derzelve maatschappij geopend met een rede, waarin de stand der maatschappij over het laatste boekjaar in enige hoofdtrekken met klaarheid blootgelegd, en ook van haar uitzichten in de toekomst gewag gemaakt wordt. Uit deze rede blijkt, dat tot hiertoe de uitkomsten over het geheel gezegend waren, en men de toekomst nog altoos bemoedigd kan tegemoet gaan. Had voorts de president, reeds sedert verscheiden jaren, in zijn openingsrede gewaarschuwd tegen de in het buitensporige gedreven aanbouw van schepen voor de vaart op Oost-Indië, en gewezen op de daarvan voor de rederijen te wachten schadelijke gevolgen, - thans waren die gevolgen daar, en werd het nodig om daaromtrent met een bepaald voorstel voor de dag te komen, en onderwierp hij daartoe aan commissarissen een conceptbesluit, hoofdzakelijk strekkende om, buiten de bestaande en in aanbouw zijnde schepen, waarvan de maatschappij tot heden kennis draagt, en waarvan een bepaalde lijst bij dezelve is opgemaakt, geen nieuw te bouwen schepen meer in de bevrachtingen der maatschappij te begrijpen. En zal dit conceptbesluit in de eerstvolgende vergadering van de raad der maatschappij in deliberatie gebracht worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen zullen op heden zaterdag de 19e dezer, des namiddags ten 4 ½ ure, indien het water de vereiste hoogte bereikt, van hun werf De Merwede te water laten het barkschip JAN VAN HOORN.
Dordrecht, 19 juni 1841.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Paramaribo. Uitgeklaard, den 14 juni , het schip CAROLINA EN JOHANNA, Kapt. F.A. Matzen, naar Amsterdam; lading: 298 vaten suiker en 13 balen schone katoen.


Datum: 22 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juni. Zaterdag is met goed gevolg te water gebracht het barkschip CELEBES, groot 370 ton, gebouwd voor rekening van de heer H. van Rijckevorsel op de werf De Noteboom alhier, waarna de kiel werd gelegd van een barkschip van gelijke grootte, genaamd HAMBROEK, beide bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juni. Zaterdag namiddag (opm: 19 juni) werd te Dordrecht van de werf De Merwede, van het scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, met het beste gevolg te water gelaten het barkschip JAN VAN HOORN, gebouwd voor rekening eener rederij, onder directie van de heren A. Blussé van Oud-Alblas, Herman van der Sande Hz., F. van Wageningen en Mr. P Blussé, zullende gevoerd worden door kapt. J. Keeman en zijnde bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juni. Op de werf De Goede Intentie, toebehorende aan de heer J. Strickaert, te Zierikzee, zijn de kielen gelegd voor twee schepen, bestemd voor de vaart op Oostindië, het een genaamd DE ROOMPOT, groot 500 en het ander DE GOEDE INTENTIE, groot 300 lasten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd : de schepen LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, van Samarang, met suiker en koffij; ENIGHEDEN, kapt. A. Marchussen, van Drammen, met hout; JOHANNA, kapt. W.G. Bakker,
en SALOME, kapt. W. Varwell, beiden van Glasgow, met ruw ijzer; CARACTACUS, kapt. E. Barrus, ROSAS, kapt. W. Jerman, VINE, kapt. A. Brown, en EXUL, kapt. J. Read, alle vier van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juni. In den morgen van den 17 dezer is het ter rede van Vlissingen liggende eskader, bestaande uit Zr.Ms. fregat DE RIJN, kommandant Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, fregat de PALEMBANG, kommandant H. Rietveld, korvet JUNO, kommandant A. Klein, brik DE ZWALUW, kommandant W. Enslie, en stoomboot HECLA, kommandant J.F. Coersen, naar zee gezeild.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 21 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de SOPHIA DOROTHEA (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik), kapt. J. de Meire, naar Singapore, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Bayonne lag de 8e juni in lading het schip (opm: kof) GEERDINA, kapt. Doewes, voor Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een zwaar vertimmerd, hecht en sterk schuiteschip, lang 13 el 5 palm, wijd en hol naar rato, met nieuw zwaarden, roer enz.
Te bevragen bij den heer S.W. Visser, te Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Schultze, te Dronrijp, zal op zaterdagen, den 26 juni 1841, ten huize van Wijtze Franzen de Boer, in de Kleine Posthoorn, aldaar, bij voorlopige, en den 3 juli daaraanvolgende, in het logement de Posthoorn, bij de weduwe De Jong, aldaar, bij finale toewijzing, telkens des avonds 6 uur, publiek, tegen genot van strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: de gerechte helft in een trek veerschip, met de gerechtigheid van het veer, varende van Harlingen op Franeker vice versa, met het quoteel aandeel in haken, boomen en hetgeen verder daartoe aanbehoort, thans bevaren wordende bij den schipper Peereboom, den 15 juli aanstaande te aanvaarden. (opm: LC 290641 meldt dat is geboden NLG 303).


Datum: 23 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: STRAAT BALIE, kapt. J. Ingerman, van Batavia met koffie, suiker, cochenille, cacao, schildpad, tin en bindrotting; HELENA, kapt. E. Blom, van Batavia met koffie, suiker, peper, huiden, tin en bindrotting; JAVA’S WELVAREN, kapt. J. Riekels, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit en G. Wilds, makelaars, zullen op vrijdag 25 juni 1841, des avonds ten zes ure, in de Brakke Grond, in de Nes, aan de meestbiedende verkopen: een partij van 40 kisten beschadigd blond Havana suiker. Alhier aangebracht per het schip RIGA, kapt. W. Willems, gekomen van Havana. Liggende als nader bij notities zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit en G. Wilds, makelaars, zullen op vrijdag 25 juni 1841, des avonds ten half zeven ure, in den Brakken Grond, in de Nes, aan de meestbiedende verkopen: een partij van 80 kisten Moscovados en 45 dito wit beschadigd Bahia suiker. Alhier aangebracht per het schip JANTINA PETRONELLA, kapt. B.P. Kolk, gekomen van Bahia. Liggende als nader bij notities worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H.J. Bloemen en W.F. Gebhard, makelaars, zullen op vrijdag de 25e juni 1841, des avonds ten zes ure, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: een partij van 15 kisten Moscovados, 13 kisten wit en 1 vaatje wit Brasil suiker, (beschadigd) aangebracht per het schip CHRISTIAN, kapt. J.A. Simonsen, van Bahia, liggende en te zien als nader bij biljetten wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, A.W. Abrahamsz, J. Schutte Hoyman en D. Beth, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 26 juli 1841, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks fregatschip, genaamd DE DRIE VRIENDEN, gevoerd door kapt. J. Sipkes Fzn., volgens Nederlands meetbrief, lang 30 ellen 45 duimen, wijd 5 ellen 13 duimen, hol 4 ellen 36 duimen en alzo gemeten op 303 tonnen of 160 lasten; liggende aan de werf De Reus, in de Groote Bikkerstraat en breder bij de inventaris omschreven.
(opm: het schip, bouwjaar 1837, werd binnen Amsterdam met behoud van naam voor NLG 34.700 verkocht; kapitein werd H. de Wijn)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip MARCO BOZZARIS, kapt. H. Olie, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 31e januari.


Datum: 24 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Bordewijk en Van Kerckhoff, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver principalen, zijn van mening om op donderdag de 8e juli 1841, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal voor de publieke verkopingen aan de Gelderschekade te Rotterdam, publiek te veilen en te verkopen:
- Twee dertigste aandelen in het kofschip, genaamd DE JONGE WILLEM (opm: kapt. E.F. Wieringa), zijnde in de jaren 1838 en 1839 nieuw gebouwd te Hoogezand, gemeten op 133 Nederlandse tonnen.
- Een dertigste aandeel in het kofschip, genaamd CATHARINA CORNELIA (opm: kapt. H.T. van der Borgh), zijnde in de jaren 1839 te Groningen nieuw gebouwd, gemeten op 93 Nederlandse tonnen.
- Twee zestigste aandelen in het kofschip, genaamd DE BEURS VAN SCHIEDAM (opm: bouwjaar 1839; kapt. H.J. Zeven), gemeten op 160 Nederlandse tonnen. De uitdeling van wege de rederij, gevestigd te Schiedam, heeft in maart 1840 plaats gehad met NLG 47,34 voor het voormelde aandeel.
- Een zestigste aandeel in het kofschip, genaamd GESIENA PETRONELLA (opm: GESINA PETRONELLA; kapt. G.H. Nagel), zijnde nieuw uitgehaald in de jare 1838 te Oude Pekel-A, gemeten op 158 Nederlandse tonnen. De uitdeling van wege de rederij, gevestigd te Oude Pekel-A, heeft in december 1839 plaats gehad met NLG 40 voor hetzelve aandeel.
- Een twee en dertigste aandeel in het kofschip, genaamd JUFFER ANNETTE (opm: kapt. S.T. Kramer), zijnde in de jare 1840 te Hoogezand nieuw gebouwd, gemeten op 125 Nederlandse tonnen. De uitdeling van wege de rederij, gevestigd te Hoogezand, heeft in februari 1841 plaats gehad met NLG 50 voor hetzelve aandeel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JANTINA, kapt. H.G. Smit, van Dantzig met tarwe en weedas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand juli eerstkomende vertrekken: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip SARA JOHANNA, gevoerd door kapt. G.L.J. van der Hught, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en vaart met een bekwame scheepsdokter. Nader te bevragen bij D.B. Bosscher, cargadoor op de Buitenkant, no. 26.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, van Marennes, met ruw zout; de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Cardiff, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juni. Volgens schrijven uit Sourabaya, van 6 februari, had het fregatschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kleij, na tien weken in Oost-Indië geweest te zijn, de 4de dier maand een begin met laden gemaakt. Het schip was in de beste orde, en van de equipage was maar een man ziek en reeds aan de betere hand.


Datum: 25 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Engelse schoenerschip GEORGE DEAN, kapt. Hamon, van Rio-Janeiro naar Bremen, is in de nacht van 22 juni, op de Noorderhaaks vervallen en gestrand; hetzelve is na het roer verloren te hebben, door de equipage verlaten geworden, welke met de boot op Texel is aangekomen. Het schip is de volgende morgen, met assistentie van zeven visserschuiten, weer in vlot water en vermoedelijk in het Vlie of Terschelling binnengebracht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Rotterdam is het barkschip CELEBES te water gelaten (opm: waarschijnlijk op 19 juni); bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt publiek bij strijk en verhooggelden te verkopen: een uitmuntend kofschipshol, VROUW GEERTJE (opm: geen zeevaart) genaamd, met derzelver roer en zwaarden, liggende aan de werf van den heer A.H. Tromp, te Woudsend, groot volgens meetbrief 69 ton, vroeger door den eigenaar J.W. Bootsma, te Sneek, wordende bevaren in de beurt van Sneek op Amsterdam et vice versa; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Wie gading maken, komen op woensdagen den 30 juni 1841, bij de provisionele toewijzing, en den 7 juli daaraanvolgende, bij den finale palmslag, telkens des namiddags ten twee ure, ten huize van den kastelein J.T. Nolles, te Woudsend, en kopen op condities alsdan voor te lezen, en welke inmiddels te vernemen zijn ten kantore van den notaris voornoemd.


Datum: 26 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw Nederlands gebouwd en gekoperd barkschip CELEBES, kapt. F. Cars, om in de loop der volgende maand te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederlands gezinkt MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Boiten.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juni. De 21e dezer is te Krimpen op den IJssel met het beste gevolg van stapel gelaten het barkschip CORNELIA, groot 500 Javalasten, gebouwd door de scheepsbouw- meester J. Otto, voor rekening van de heren L. Bienfait & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARGARETHA CATHARINA, kapt. J.H. Schippers, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; LOUISE, kapt. P.G. Idman, van Batavia met tafelrijst, koehuiden, arak, tamarinden, sapanhout en bindrotting.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 juni. Het fregatschip ISIS, kapt. Abbema, de 18de dezer uit Hellevoetsluis naar zee gezeild, en bestemd naar Batavia, is, volgens schrijven uit Deal van de 21ste dezer, aldaar, daags tevoren, wegens aanhoudende harde westelijke winden, komen ankeren, en zou, zodra het weder bedaarde en de gelegenheid enigszins voordelig werd, dadelijk de reis voortzetten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van de maand juli aanstaande zal door de Wees- en Boedelkamer te Samarang, voor rekening der nalatenschap van wijlen de ad intestato overleden Maleier Intje Abdul Rahiem of Alie bin Brahim, publiek verkocht worden het barkschip genaamd SLAMAT, groot 41 lasten, thans liggende in de rivier van Torbaija.
Samarang, 14 juni 1841, namens de Wees- en Boedelkamer, de secretaris P.W. Opdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De vertimmeringen aan het schip EGMOND, gevoerd door kapt. E. Vink, liggende te Soerabaija, thans waarschijnlijk voltooid zullende zijn, wordt genoemde bodem nogmaals voor vracht naar Nederland aangeboden.
Adres: Nolthenius & Co.


Datum: 28 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VRIENDSCHAP, kapt. H.W. de Boer, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand juli eerstkomende vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip SARA JOHANNA, gevoerd door kapt. G.L.J. van der Hucht, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en vaart met een bekwame scheepsdokter.
Nader te bevragen bij B.D. Bosscher, cargadoor op de Buitenkant, no. 20.


Datum: 29 juni 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen, Brouwershaven, CANTON, Lourens, van Batavia naar Rotterdam.
AMBOINA, kapt. D. Charlau, van Banjoewangie naar Rotterdam.
RC 290641
Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar en Malaga het Nederlands schoenerschip TREKVOGEL, kapt. J. Spanjersberg, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Herdenberg, J. Witkamp, A.C. Dalen, J. Sinderam en L.J. Plemp van Duiveland, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meesters en voor rekening van assudeuren, na gedane aangifte conform de wet, op vrijdag de 2e juli 1841, des voormiddags ten elf ure, in het Huis der Notarissen aan de Gelderschekade, publiek te verkopen: circa 3.000 balen Java koffie, allen minder en meerdere door zeewater beschadigd, alhier van Batavia aangebracht per het schip DE VLASHANDEL, kapt. H.H. Uil en dat bij kavelingen, zo als die zijn liggende op een zolder van het pand Hubert, wijk A, no. 89, alwaar dezelve daags vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien zullen zijn. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EIZO DE WENDT, kapt. D.W. Hellinga, van Maroim met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn hartelijk beminde echtgenoot Dirk Spreeuw, gezagvoerder van het schip (opm: fregat) ELISABETH EN ANTOINETTE, in de ouderdom van circa 43 jaren op de 24e januari dezes jaars te Soerabaya is overleden.
Amsterdam, 26 juni, J.M. Grovendonck, wed. D. Spreeuw.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 juni. Volgens schrijven van kapt. Abbema, voerende het fregatschip ISIS, had hij de 23ste dezer, des morgens ten 10 ure, wederom de rede van Duins verlaten, om de reis naar Batavia voort te zetten, en was hij omstreeks de middag op de hoogte van Zuid Voorland zeilende, met licht koelte van het zuiden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 juni. De KONING DER NEDERLANDEN was de 22e, en de WASSENAAR de 23e op de hoogte van Goodwin Sand gepasseerd, en de 23e Zr.Ms. transportschip MERWEDE uit Duins naar Suriname gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepraaid: De 20e juni, Noord-Voorland NNW 4¾ mijl, ALIDA, kapt. Haasnoot, van Amsterdam naar Havanna; Bevezier NW 3 mijlen, MENADO, kapt. Fokkens, van Rotterdam naar Batavia; op 03˚40' WL, EUGENIE, kapt. Klimp, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren tjalkschip (opm: binnenvaarder), in den jare 1834 nieuw uitgehaald, groot 87 tonnen, met volle inventaris, zo als hetzelve wordt bevaren door de schipper T. van Duinen, thans liggende aan de Groenmarkt te Groningen, te bevragen bij de ondergetekende,
Mr. E.J. Offerhaus, advocaat en notaris.


Datum: 30 juni 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CLIPPER, kapt. R. Holland, van Smirna met rozijn, Turks garen, opium, galnoten, tapijten en koopmanschappen; GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Petersburg met hout; JANTINA GEZINA, kapt. J.H. Mulder, van Koningsbergen met tarwe, lijnzaad en hennep; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Dantzig met tarwe en lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, D.F. Stieven, C. Ament en J. Schutte Hoyman, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 26 juli 1841, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, presenteren te verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip, genaamd ALCYON, gevoerd door kapt. H.G. Bergveld; volgens meetbrief lang 25 el 60 duimen, wijd 4 el 13 duim, bol 4 el 25 duim en alzo gemeten op 200 tonnen of 106 lasten. Liggende aan de werf het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat alhier en breder bij inventaris omschreven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nieuwe Rotterdamsche Stoomvaart tussen Rotterdam en Antwerpen, Ter Neuzen in correspondentie met Gent, met het nieuw gebouwde, uitmuntend ingericht Nederlands stoomjacht de LAURENS KOSTER.
Nadere informatie omtrent deze stoomvaart, ten kantore van de directie der Rotterdamsche Stoomvaart. Ligplaats aan het Oude Bolwerk, Boompjes en bij de cargadoors Seeuwen en Mair, te Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het gekoperd Engels barkschip CECILIA, reeds twee malen geannonceerd in de Javasche Courant, zal heden ten 11 ure op de vendutie van Roselje & Co. worden verkocht.
Batavia, 30 juni.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juni. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark BOERHAVE, kapt. P. Nap, met drie passagiers, vertrokken van Rotterdam de 7e maart, en het dito schip NEERLANDS KONINGIN, kapt. J.C. Hahn, vertrokken van Rotterdam de 13e maart.


Datum: 01 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 25 juni. Naar men verneemt, is door Z.M. de keizer van Rusland, bij monde van zijn gezant in de Nederlanden, aan onze regering kennelijk gemaakt, dat hoogstdeszelfs tweede zoon, de grootvorst Konstantijn, bij zijn komst alhier, het strengste incognito zal bewaren. Gemelde prins zal eerstdaags met een Russisch eskader aan Den Helder arriveren. Z.K.H. dient als midshipman aan boord van het fregat AURORA, welke bodem de commandovlag voert.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het heeft H.M. de Koningin behaagd de heer J.A. Speijers te ’s-Hertogenbosch toe te staan, aan een onder zijn directie te bouwen barkschip, Hr.Ms. namen te mogen geven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt, ten vervolge der aankondiging van 31 december 1840, kennis gegeven dat het dividend over het jaar 1840 door directeuren en commissarissen nu bepaald zijnde op vijftig gulden voor ieder Aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot 8 juli e.k. ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 30 juni 1841.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 30 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild LOUISE, kapt. J.F. Rooms, naar Liverpool, met schors.


Datum: 02 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HELENA, kapt. A.W. de Jonge, van Petersburg met potasch, ijzer, hennep, drogerijen, borstels, koopmansgoederen, ravensdoek en kalminken (opm: soort wollen stof).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. N.H. de Groot, J.H. Hackman Assenbergh en H. Calkoen Hz., makelaars, zullen op donderdag de 8e juli 1841 des namiddags ten twee uren, ten huize van A. van Es in de Brakke Grond in de Nes verkopen: 40 pakken beschadigde Nickerie katoen, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip PARAMARIBO, kapt. L.C. Töpper, van Suriname, liggende als bij notitie wordt aangewezen.

PGC 020741
Advertentie. IJzeren stoomboot TELEGRAAF. De eigenaren van genoemde solide gebouwde en geheel voor passagiers ingerichte stoomboot hebben de eer, hierdoor te berichten, dat dezelve op de zaterdagen van de 10e en 17e juli aanstaande, telkens des namiddags omstreeks 2½ uur (na vooraf Emden, Leer, Jemgum en Ditzum, tot het innemen van passagiers te hebben bezocht), van voor Delfzijl naar het, door deszelfs badinrichting, zo bloeiende eiland Norderney zal afvaren, des zondags aldaar vertoeven en des maandagsmorgens te 8½ uur zijn passagiers wederom aan boord neemt, om dezelve tegen ongeveer 12½ uur te Delfzijl terug te leveren.
De vracht ineens, voor heen en terug, is bepaald op NLG 3,- terwijl nadere informatiën en kaartjes op franco aanvraag te bekomen zijn bij de logementhouder K.W. Hazenhoek, te Delfzijl.
Indien de deelneming aan de verwachting van de ondernemers beantwoordt, zullen bedoelde vaarten Eems op- en afwaarts, telkens Delfzijl daaronder begrepen, gedurende het badseizoen, iedere zaterdag naar Norderney worden gecontinueerd. Zullende men steeds al het mogelijke aanwenden, om de passagiers het verblijf aan boord te veraangenamen en voor een alleszins prompte en nette bediening de meeste zorg dragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht naar Batavia, is de 30e april gepraaid op 01˚ NB 22˚ WL.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kapt. Thomas Hamon, voerende het Engelse schoenerbrikschip GEORGE DEAN, van Rio Janeiro naar Bremen gedestineerd, doch door zware zeeschade in de haven van Terschelling binnengebracht, is voornemens op dinsdag den 6 juli eerstkomende, op het eiland Terschelling in het logement de Paauw, en geautoriseerd en ten overstaan van de heer C. Zunderdorp, subagent van Lloyd’s enz., door de notaris J. Reedeker Fz., publiek te doen verkopen plus minus 600 balen koffie, alles door zeewater zwaar beschadigd.
Nadere informatie bij de heren Zunderdorp en Ran, te Texel en de heer C. Zunderdorp Jr., te Terschelling.


Datum: 03 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Nantes, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. W.E. Boswijk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 juli. De Amsterdamsche Courant geeft het volgende bericht uit Batavia de 22e februari jongstleden:
Eergisteren, de 20e dezer op de middag, zag men van boord van Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, ter rede van Batavia, een achtste mijl van het hoofd en iets beoosten ten anker liggende, een koopvaardijschip in de branding, met het naar binnen roeien, aan het inkomen der rivier omslaan en dat zich op dit met de kiel boven komende vaartuig enige mensen bevonden. De commandant van genoemd stoomschip op het dek zijnde en dadelijk inziende, dat zonder hulp die personen, bij de vrij hevige branding, in het water hun graf zouden vinden, nam onmiddellijk het besluit, om zijn evenmens, zo mogelijk, te redden, latende daartoe de op zijde hangende grote of kapiteinssloep te water brengen, terwijl de luit. ter zee 2e klasse, R.W. Besier, de kwartiermeester Groen en nog negen brave matrozen van genoemde bodem zich vrijwillig aanboden, om, al was zulks dan ook met gevaar van hun eigen leven, ter redding toe te snellen. Dit menslievend elftal personen begaf zich naar de monding der rivier; met inspanning roeiende, was de sloep van de PHOENIX spoedig in de branding, alwaar de koopvaardijsloep met de kiel boven lag en gelukte het hun, de drie zich daarop bevindende personen, welke door de over de sloep heenlopernde branding geheel waren afgemat en zonder de aangebrachte hulp hoogstwaarschijnlijk zouden zijn omgekomen, te redden. Deze manschappen zijnde drie matrozen en ook nog een bootsman, welke laatste zich door zwemmen uit de branding had gered en door enige Javanen bij het lantarenhuisje uit het water was gehaald, werden eerst naar boord van de PHOENIX en daarna naar het Nederlands koopvaardijschip WALVISCH, kapt. Schut (opm: fregat, kapt. J. Schut), zijnde de bodem waartoe zij behoorden, teruggebracht. Een dokter, een 2de stuurman en een matroos, welke zich mede in de sloep hadden bevonden, waren reeds, voordat de sloep van de PHOENIX bij het omgeslagen vaartuig was aangekomen, verdronken en heeft men niets verder van hen vernomen. Daar de blauwe vlag bij het bootshuisje of zogenaamde uitkijk was gehesen, als het gewone teken, dat er te veel branding aan het inkomen der rivier staat, om veilig met sloepen te kunnen in- en uitvaren en er inderdaad ook een vrije sterke branding was, zo als het omslaan der sloep bewijst, moet men aan de luitenant Besier en de edele mensen, die dien officier hebben vergezeld, de redding toeschrijven der drie matrozen van de WALVISCH en hun voor deze edele daad alle lof toekennen.”
“(Aangaande bovenstaand ongeluk vernemen wij nog nader, dat de boot bij goed weer was van boord gegaan en door een ogenblikkelijk opstekende harde wind was omgeslagen. De namen der verongelukten zijn de scheepsdokter P. Isoer, van Haarlem; de 2e stuurman A. Sturenberg, van Leeuwarden en de matroos L. Kroel)”

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ELLIDA, kapt. O.B. Hagman, van Stockholm met ijzer en teer.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Mochten wij ons op den 22ste dezer, toen wij van onze drie ter koopvaardij varende zoons verblijdende berichten van hen zelven ontvingen, verheugen, weinig dachten wij heden reeds in diepen rouw gedompeld te zullen worden, door het ontvangen van een bericht, dat onze oudste veel geliefde zoon Arend Ojers, 3de Stuurman op het Koopvaardij Fregatschip CANTON, kapitein J. Lourens, op den 12de maart 1841, in den ouderdom van 23 jaar, op zijne terugreis van Batavia, aan boord, aan hevige koortsen was overleden; gevoelig is voor ons dit verlies, daar wij hem ieder ogenblik in ons midden verwachtten, en dit de tweede oudste zoon is, die wij binnen twee jaren moesten verliezen. De Almachtige God schenke ons kracht, om deze beproeving met gelatenheid te dragen.
Maarssen, 26 juni 1841 J. Ojers,
J.A.M. Ojers, geb. Röckus
DC 030741
Advertenties. De ondergetekenden zijn voornemens op zaterdag 3 juli, des namiddags ten 3½ ure, het fregatschip ’s HERTOGENBOSCH te water te laten, indien het water de vereiste hoogte zal bereikt hebben.
B. van Limmen en Comp.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 juli. De 27e juni is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, vertrokken van Brouwershaven de 14e maart.
Gisteren zijn hier aangekomen de dito bark TRITON, kapt. J.N. Schnijder, vertrokken van Amsterdam de 26e februari, en de dito bark JACATRA, kapt. D. Varkevisser, vertrokken van Rotterdam de 11e maart.
Heden zijn alhier aangekomen het dito schip ANNA EN ELIZA, kapt. P. Arenspoot, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 26e februari, de dito bark ERFPRINCES VAN ORANJE, kapt. Kaleshoek, vertrokken van Rotterdam de 11e maart, en de dito bark PRINCES SOPHIA, kapt. M.A. Smits, vertrokken van Rotterdam de 11e maart.


Datum: 05 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bericht aan de handel.
Wekelijkse afvaart, iedere vrijdag van Amsterdam op Antwerpen en geheel België, vice versa met de onderstaande schippers:
A.J. Glim,………………..het Nederlandse schip VROUW HERMANNA.
K.H. Hendriks,…………..het Nederlandse schip MARIA TRINETTE.
G.J. Koekoek,…………...het Nederlandse schip GOEDE VERWACHTING.
E.J. Glim,………………...het Nederlandse schip VROUW TITJE.
A.E. Noordenbos,……….het Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS.
Informatie: te Amsterdam bij J. van der Maaden en A. Derksen, te Antwerpen bij P.J. v.d. Schrieck & Co. en J.A. de Meyer.


Datum: 06 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. H.K. de Boer.
Naar Koningsbergen, het Nederlands smakschip VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Dekker.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York het Nederlands schoenerschip MENTOR, kapt. L.J. Boon.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Leith, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Men meldt uit Antwerpen, dat de burgemeester en verscheiden schepenen dier stad een opzettelijk bezoek hebben afgelegd op de nieuwe stoomboot LAURENS KOSTER, onlangs in de vaart tussen Rotterdam en Antwerpen gekomen en aan de directeur, welke zich aan boord bevond, de grootste tevredenheid hebben betuigd, zo wel over de stevige bouw en het gemakkelijk mechanismus, als over de fraaie en smaakvolle inrichting en meubilering der boot en inzonderheid het paviljoen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 juli. Zaterdag middag werd alhier op de werf St. Joris I met het beste gevolg van stapel gelaten het fregatschip D’ELMINA, groot 800 tonnen, voor de rekening van de heren C & A. Vlierboom, bestemd voor de vaart op Oostindië en gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt & Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 juli. De 2e dezer liep van stapel van de werf van de scheepsbouwmeester A. van der Werf de Willigen, te Vlaardingen, het barkschip MAASNYMPH, groot 200 javalasten, gebouwd voor rekening van de heren De Groot, Roelants & Co., te Schiedam en gevoerd zullende worden bij kapt. J.A. Lunsen, bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Schadee en Kley, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver principaal, zijn van mening om op dinsdag de 13e juli 1841, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal der publieke verkopingen, aan de Gelderschekade, wijk B, no. 52, binnen deze stad, in het openbaar te veilen en aan de hoogstbiedenden of eerstmijnenden te verkopen:
• Een onder Nederlandse vlag varende kofschip, genaamd JANE, gevoerd door kapt. G.W. Lohman, groot 136 tonnen, met deszelfs uitmuntende inventaris.
• (opm: voor NLG 2.400 verkocht; nieuwe naam VESTA, kapitein bleef G.W. Lohman)
• Een onder Nederlandse vlag varende pleitschip, genaamd DE TWEE VRIENDEN, gevoerd door kapt. J.G. Pot (opm: J.G. Pott), groot 67 tonnen, met deszelfs inventaris;
alles breder bij biljetten omschreven en liggende beide in de Wijnhaven te Rotterdam.
Kunnende deze schepen en toebehoren door een ieder worden bezichtigd, terwijl inmiddels nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de gemelde notarissen, aan de Gelderschekade, wijk B, no. 48, te Rotterdam. (opm: beide schepen van George Sanderson kwamen te koop als gevolg van diens overlijden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Rueb en J. Rueb, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening, ten overstaan van mijnheren de agenten van Lloyds, in het openbaar te verkopen, op vrijdag de 9e juli 1841, des voormiddags ten 11 ure, in het huis der notarissen, op de Gelderschekade: 70 kisten beschadigd blonde Havanna suiker, benevens 10 ledige kisten, alhier aangebracht per het schip VERONA, kapt. J. Bogardus, van Havanna, liggende in een pakhuis aan de Zalmhaven en aldaar daags vóór en op de verkoopdag te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SEPHINE CATHARINA, kapt. J. Andresen, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; CORNELIA HENRIETTE, kapt. P.P. Bruining, van Batavia met koffie, suiker en bindrottingen; VAN SPEYK, kapt. C. van der Wind, van Havana met suiker en sigaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandse Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen met
het fraaie stoomvaartuig DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, voor passagiers en goederen.
Van Rotterdam naar Londen. │ Van Londen naar Rotterdam.
Dinsdag 6 juli middag 12 ure │ Zondag 11 juli morgen 8½ ure.
Dinsdag 13 juli morgen 7 ure │ Zondag 18 juli middag 12 ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HERSTELLING, kapt. C.H. Drent, en MARIA, kapt. H.J. Brouwer, beiden van Lissabon, met zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop wordt er aangeboden een tjalkschip (opm: binnenvaarder), nagenoeg zo goed als nieuw, groot plm. 25 lasten, thans liggende te Oude Pekela, te voren bevaren geweest door wijlen J.J. Visser. Iemand hierop reflecterende, vervoege zich bij W.M. Pot, negociant aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het welbevaren tjalkschip EELBERDINA (opm: binnenvaarder), met zeil en treil, groot 39 tonnen, liggende te Termunterzijl. Informatiën te bekomen bij de eigenaar J.P. Smit aldaar.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant
Link naar origineel bericht

Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Op 18 Junij 1841, is tussen de Heeren Pierre Joseph Kandorp Haine, Cargadoor en Expediteur en Robert Twiss Hz., Particulier, wonende te Rotterdam, aangegaan eene Vennootschap, tol het uitroeren van Bevrachtingen en Vcrvrachlin-en van Schepen, Expeditien en (kommissiën, onder de firma van Reindorp Haine en Twiss, welke door de beide Vennoot en zal worden geleek end voor den tijd van vier jaren en zeven maanden, aanvang genomen hebbende den Istcn Junij 1841, en mitsdien zullende eindigen den Sisten Decem¬ber 1845, met dien verstande nogtans, dal deze Vennootschap alsdan niet van zelve zal eindigen , maar blijven voortduren van vijf lot vijf jaren, lol dat eene opzegging van de eene of andere zijde zes maanden te voren zal zijn gedaan; zullende geen der Vennooten, onder de lee- kening der firma, of onder zijne bijzondere handleekening, cenige geld- lecning voor de Vennootschap mogen doen, maar zulks moeten geschie¬den onder de bijzondere handleekeningen van ieder der Vennooten.


Datum: 07 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 juli. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeesters B. van Limmen en Co., met goed gevolg van stapel gelopen, het fregat ’S HERTOGENBOSCH, gebouwd voor een rederij te ’s Hertogenbosch, zullende worden gevoerd door kapt. E. Westerouen van Meteren en bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia vertrekken in de loop der maand juli het snelzeilend tweedeks gekoperd fregatschip ANNA PAULOWNA, kapt W. Bek Wzn. en het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Hk. Rolff, beide zeer uitmuntend ingericht voor de overvoer van passagiers. Personen of families voor de overtocht van een dezer gelegenheden gebruik wensen te maken of door iemand goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 20e dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed leggen, het extra snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, gevoerd door kapt. Remke de Weerd. Iemand goederen te laden hebbende of van deszelfs bij uitnemendheid voor passagiers ingerichte kajuit, tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark JAPAN, kapt. W. van der Zee, met drie passagiers, vertrokken van Amsterdam de13e maart.
Heden is hier aangekomen de dito brik JOHANNA, kapt. H. Poort, vertrokken van Rotterdam de 11e maart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip CHERIBON, gevoerd door kapt. Jan Douwes Dekker, zal de 22e dezer maand naar Batavia vertrekken en is voor de overvoer van goederen en passagiers te bevragen bij de cargadoor B.D. Bosscher, op de IJgracht no. 6, te Amsterdam.


Datum: 08 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, voor passagiers en goederen naar Batavia het gekoperd Nederlands barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, om de 18e dezer te vertrekken. Adres ten kantore van Smith & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip FACTORY, kapt. M.W. Zwart, om de 13e dezer van hier te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip PIET HEIN, kapt. Havegh, om de 13e dezer tot vertrek van Hellevoetsluis gereed te zijn.
Adres bij Jan van Ommeren Fz. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. De 2e dezer is te Amsterdam van de werf Hollandia, in de Groote Wittenburgerstraat, van de scheepsbouwmeesters Blok en Co., te water gebracht het koopvaardij-barkschip PRESIDENT VERKOUTEREN, groot 450 lasten, gebouwd voor de heren G. Nolthenius en Luden en Van Geuns, zullende worden gevoerd door kapt. J.A.K. van Hasselt, bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 juli. Aan Slikkerveer is zaterdag (3 juli), van de werf van de scheeps-bouwmeester J. Smit, met het beste gevolg van stapel gelopen het fregat MARIA ELISABETH, groot 500 Java-lasten, gebouwd voor rekening ener rederij, onder directie van de heer P. Varkevisser, zullende worden gevoerd door kapt. Flensz, bestemd voor de vaart op de Oostindië.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 juli. Op zaterdag de 10e dezer, des morgens tussen 8 en 9 ure, zal van de scheepstimmerwerf, genaamd Hollands Trouw, van de scheepsbouwmeester E. van der Hoog, te Maassluis, van stapel lopen het voor de vaart op Oostindië uitmuntend bestemde nieuw gebouwde barkschip NAGASAKI, groot 500 lasten, gebouwd voor Rotterdamse rekening, moeten worden gevoerd door kapt. F.H. Bunnemeijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. G. Groenewoud, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindrottingen en kadranghout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Dordrecht, het aldaar nieuw gebouwd gekoperd en kopervast fregatschip OSIRIS, kapt. J.H. Hazenwinkel, om op de 13e dezer te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, is van een bekwame scheepsdokter voorzien en heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de heren Gerard Mauritz, J.B. ’t Hooft en Sandberg & Comp., cargadoors te Dordrecht of bij de kapitein aan boord, zomede bij de heren Jan Daniels & Zoon & Arbman, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip GEERDIDINA, kapt. G.E. Boer, van St. Davis, met steenkolen.


Datum: 09 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Batavia met koffie, suiker, peper, tin en bindrotting; WOBBEGINA, kapt. J.M. de Vries, van Bremen met tarwe en tabakstelen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, den 8 maart. Binnengekomen de koffen JONGE WILLEM, kapt. E.F. Wieringa, en JOHANNA, kapt. A.J. Oltmans, beide van Lissabon.


Datum: 10 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip HOOP, kapt. A. Pronk; hetzelve uitmuntende inrichtingen voor passagiers; vertrekt de 15e dezer. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 7 juli. Heden elf ure voormiddag is alhier van de werf Welgelegen van stapel gelopen het schoener-kofschip EMILIE SOPHIE, groot ca. 120 roggelasten, te voeren door kapt. J. Zuiderduin, voor rekening van de heren H.J. Rahé en Co., te Amsterdam. De schone bouw ook van dit schip werd met alle recht geroemd.
Op de plaats van het afgelopene zal de kiel worden gelegd van een dito schip voor rekening van de heren Barend Visser en Zoon, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOSINA LOUISA, kapt. T.H. Mellema, van Petersburg met pot- en stroasch.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, D.F. Stieven. C. Ament en J. Schutte Hoyman, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 26 juli 1841, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y, te Amsterdam, presenteren te verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip genaamd ALCYON, gevoerd door kapt. H.G. Bergveld, volgens meetbrief lang 25 el 60 duim, wijd 4 el 13 duim, hol 4 el 25 duim, alzo gemeten op 200 tonnen of 106 lasten. Liggende aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgstraat en breder bij inventaris omschreven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 juli. Volgens particulier bericht van Hellevoetsluis is het barkschip PICTURA, gezagvoerder Herderschee, in plaats van kapt. Brouwer, gisteren behouden voor Pampus ten anker gekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam, H.H. Zn., Makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 27 juli 1841, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 358, publiek te veilen een zeer grote partij scheepsgereedschappen, bestaande in geschut, ankers, kettingen, zeilen, touwwerk, blokken, kompassen enz., grotendeels afkomstig van het fregatschip ELISABETH (opm: zie LP 120641), zo als alles bij kavelingen genummerd zal zijn liggende op een zolder in de Herderinnestraat, nabij de Zalmhaven, wijk C, no. 408, en aldaar daags vóór en des morgens van de dag der veiling kan bezichtigd worden.


Datum: 12 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Batavia, dd. 26 februari, is Zr.Ms. fregat DE RUPEL, te Onrust liggende, bezig zijnde te repareren, nadat de koperen huid opgenomen was, door het springen van een der achterplanken, zwaar lek geworden en gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname met suiker en katoen; HARMONIE, kapt. B. Jansen, van Suriname met suiker, katoen, huiden en oud koper.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 juli. Alhier is ter rede gekomen, voor Antwerpen bestemd, GUSTAVE, kapt. Jepsen, van Havanah, met suiker.


Datum: 13 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 juli. Vrijdagavond (opm: 9 juli) is te Dordrecht, van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten, met goed gevolg van stapel gelaten het barkschip WATERLOO, gebouwd voor rekening van de heer B. Kooy Jz., te Amsterdam en bestemd voor de vaart op Oostindië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname met suiker en cacao; SURINAME, kapt. R. v.d. Mey, van Suriname met suiker en katoen; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.H. Kramer, van Bremen met tarwe, wol en koehaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen PICTURA, kapt. G. Herderschee, van Passaroeang, met suiker en koffie, en ONRUST, kapt. P.R. Huisman, van Nerva, met hout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Triëst was de 24e juni bezig met laden het schip JUFFER EBELS, kapt. Dethmers, voor Amsterdam en Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 30e juni een aanvang gemaakt met laden het schip CATHARINA, kapt. Van Dam, voor Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JULIANA LOUISA, kapt. Spijkman, was volgens brief van St. Petersburg, van de 25e juni, naar Croonstadt afgezakt en zou de 29e dito van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Verslagen van de heer Staatsraad, Gouverneur, en van heren Gedeputeerde Staten aan de heren Staten der Provincie Vriesland. Gedaan in derzelver vergadering van de 6 juli 1841.
De buitenlandse scheepvaart was ook minder bloeiende en heeft niet zulke goede uitkomsten gehad dan wij in het vorige verslag mochten vermelden. De vrachten moesten tegen zeer lage prijzen worden aangenomen, hetwelk medebracht, dat de vaart niet levendig was en de voordelen gering waren.
De binnenlandse scheepvaart, waarin zo velen een middel van bestaan vinden en waarmede vele honderden tjalkschepen van 25 tot 40 lasten groot zich bezig houden, heeft mede geen gunstige uitkomsten opgeleverd.
Wat de scheepsbouw betreft, zo hebben in het afgelopen jaar op onderscheidene scheepstimmerwerven in deze provincie steeds aanbouwen van nieuwe schepen, zowel voor de buitenlandse, als voor de binnenlandse vaart, plaats gehad. Op de werven te Harlingen, Joure, Lemmer, Grouw en Woudsend, welke de voornaamste zijn, zijn verschillende kofschepen van onderscheidene grootte gebouwd, van stapel gelopen en in zee gebracht, zowel voor rekening van bijzondere personen, als voor de hier gevestigde scheepsrederijen.
De mindere groei der buitenlandse scheepvaart schijnt echter onder invloed te zijn op de uitbreiding van de scheepsbouw, daar er niet zo vele nieuwe bestellingen zijn gedaan dan dit in het vorige jaar het geval was.
Mochten de in 1839 ter walvis- en robbenvangst uitgezonden schepen zich over geen gelukkige vangst verheugen, dit zelfde lot viel ook van de te hetzelfder einde in 1840 uitgeruste twee schepen te beurt. De uitkomsten der reis waren zeer ongunstig, en slechts ongeveer 2.800 robben werden aangebracht, ten gevolge waarvan dan ook weder aan de uitrusters de bij de wet van de 12 januari 1816 (Staatsblad no. 6), bepaalde premie voor wanvangst is toegekend worden. Niettegenstaande deze herhaalde ongunstige uitkomsten hebben de heren Barend Visser en Zoon echter hun onderneming niet gestaakt, doch hebben zij de beide bedoelde schepen in dit voorjaar weder opnieuw uitgerust, en ter walvis- en robbenvangst uitgezonden.
Volgens de ingekomen berichten zijn er tot de kust visserij gebezigd 36 schepen, waarvan 7 behoren tot het eiland Ameland, 10 te Wierum en 19 in het Moddergat onder Nes.
Aldus gearresteerd de 1e juli 1841, Gedeputeerde Staten van Vriesland, Van Sijtzema, ter ordonnantie van dezelven, J. Schik. (opm: alleen maritiem relevante passages zijn opgenomen).


Datum: 14 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE HOOP, kapt. B.J. Gust, van Bahia met suiker.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juli. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip KORTENAER, kapt. B.P. Martens, met een passagier, vertrokken van Rotterdam de 6e april, en het dito schip BERNHARD VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, vertrokken van Hellevoetsluis de 11e maart.


Datum: 15 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Nantes, het Nederlands schip DE JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

’s Gravenhage, 13 juli. De handel en zeevaart zijn, dit is van algemene bekendheid, in 1840 weder levendig geweest, zonder daarom juist al die voordelen af te werpen, welke men zou verwachten.
Niet ongunstig zijn de berichten omtrent de scheepsbouw op de werven van particulieren; de vaart door het kanaal van Voorne, vroeger aangestipt; de in het voorjaar geheel gereed gekomen sleephelling tegen over Rotterdam en de verdere toen door de koning bezochte etablissementen op het eiland Feijenoord.
De zeehandel, vooral met grote schepen op de Oostindië, zou hoop geven op nog meerdere toeneming en voordeel, indien dezelve, door mindere bevrachting vanwege de Handel-Maatschappij, niet in de voorgenomen pogingen tot verdere uitbreiding werd gestuit.
We moeten te dezer plaatse aanmerken, dat in het najaar enige voor de Oostindische vaart uitgeruste schepen ongebruikt zijn gebleven; een gevolg van het niet genoeg raadplegen der vermoedelijke behoefte. Evenwel kenmerkte zich de tweede helft des jaars 1840 toch door meerder vertrouwen.
Het zij ons vergund hier enige statistieke bijzonderheden betrekkelijk Zuid-Hollands scheepvaart en handel te laten volgen. Gedurende het jaar 1840 zijn in de havens van Zuid-Holland ingeklaard 2.052 schepen; uitgeklaard 2.149, binnengekomen 2.066, uitgevaren 2.168.
Te Rotterdam zijn binnengekomen 1.430, uitgevaren 1.475 schepen; Dordrecht binnengekomen 336, uitgevaren 404; Schiedam binnengekomen 218, uitgevaren 219; Hellevoetsluis ingeklaard 1.684, uitgeklaard 1.353, binnengekomen 3 en uitgevaren 3; Brielle ingeklaard 364, uitgeklaard 387, binnengekomen 10 en uitgevaren 6; Maassluis ingeklaard 4, uitgeklaard 409, binnengekomen 5 en uitgevaren 4; Delftshaven binnengekomen 13, uitgevaren 10 en te Vlaardingen binnengekomen 51, uitgevaren 47; totaal ingeklaard 2.052, uitgeklaard 2.149, binnengekomen 2.066 en uitgevaren 2.168 schepen.
Voor de Oostindische vaart zijn te Rotterdam in 1840 weer 8 schepen afgebouwd en op nieuw 8 schepen opgezet, waarvan 2 in dit jaar van stapel gelopen. Te Schiedam zijn in 1840 drie schepen gereed gekomen en 1 in 1841, terwijl aldaar nog 4 in aanbouw zijn.
Te Vlaardingen kwamen in 1840 drie kleinere koopvaarders en 2 vissers en in 1841 nog 3 vissers in de vaart en is nog 1 schip voor die op de Oostindiën in aanbouw.
Te Maassluis is 1 schip in het vorige en 1 in het tegenwoordige jaar voor de Oost afgelopen en nog 1 in aanbouw, bovendien is van daar mede 1 nieuwe visser in zee gekomen en dit jaar aldaar een stoomboot afgebouwd.
Te Dordrecht zijn in 1840 zes Oostindische schepen te water gelaten en 7 op nieuw opgezet. In 1841 zijn weer 3 schepen afgelopen en nog 2 opgezet. Aan de Kinderdijk zijn in 1840 vier schepen en te Alblasserdam 3 te water gebracht, terwijl ter laatstgenoemde plaats nog 5 in aanbouw zijn. In de IJssel zijn 2 schepen afgelopen en nog 2 in aanbouw.
Aan de Elshout heeft men in 1840 en 1841 twee schepen te water gebracht en is er nog 1 in aanbouw. Aan het Slikkerveer, eindelijk, worden 2 schepen gebouwd. Zodat, alles te zamen genomen, onze vloot van Oostindische schepen weer aanzienlijk is vermeerderd, niettegenstaande de behoefte is verminderd, daar de oogst van koffie en suiker op Java ver beneden de raming is gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Door een klein ongemak, aan het stoomjacht LAURENS KOSTER overkomen, zal de dienst voor een korte tijd moeten worden gestaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 juli. Bij Zr.Ms. besluit van 30 juni jl., no. 465, is aan de heer Dirk Dronkers, te Middelburg, de concessie verleend, tot het in dienst stellen ener stoomboot van Vlissingen op Antwerpen. Deze stoomboot, aan wier doelmatige inrichting geen kosten zullen worden gespaard en welke alle denkbare gemakken, als ook alles wat de reiziger genoegen kan verschaffen, in zich zal bevatten, zal van twee machines worden voorzien, ieder van 45 paarden kracht; dezelve zal drie maal in de week van de beide steden vertrekken en belooft, door de dadelijke en min kostbare gemeenschap met België, voor de inwoners dezer provincie zo wel als voor vreemdelingen, de beste uitslag. De behoefte ener zodanige inrichting heeft zich reeds lang doen gevoelen, daar er geen andere middelen van vervoer naar Antwerpen bestonden, dan de kleine vaartuigen, welke de loodsen overbracht, of wel, de voorbij varende Engelse of Belgische stoomboten, waar het aan boord zetten op de rede met kleine ranke bootjes, bij ongunstig weer en harde wind, hetwelk meesttijds in de nacht of in de vroege morgen geschiedde, altijd zeer onaangenaam en soms gevaarlijk was; moge dus een inrichting, die de middelen van gemeenschap verbetert, bedrijvigheid te weeg brengt en reiziger gemak en genoegen belooft, met de gunstigste uitslag worden bekroond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 10e dezer is aan de werf De Raaf van de scheepsbouwmeester G.H. de Baay, de kiel gelegd voor een fregatschip van ca. 200 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. K.W. Willers, bestemd voor de vaart op de Wetsindien, onder directie van de heren J. & T. van Marselis, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: IDA CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Fernambuck met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Kapt. K. H. Hoek, voerende het Nederlands kofschip ANNA MARIA, heeft op de 6e juli, des avonds omstreeks 10 ure, op de Zuiderzee, op de hoogte van Medemblik, Z.W. ten W. en de Ton van de Kryl O. ten N. laten slippen: een Engels ketting-anker, 642 pond Engels gewicht, met ijzeren stok en houten knop en een ijzeren ketting, circa 1 duim dik, 90 vadem, met 4 afsluitingen. Diegenen welke dezelve mocht hebben opgevist of gevonden, worden verzocht zich te adresseren bij J. Daniels & Zn. en Arbman, cargadoors te Amsterdam.


Datum: 16 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TRITON, kapt. J. Rull, van Havana met suiker; TJATZINA, kapt. H.T. Bakker, van Dantzig met hout.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Kapitein Kunst, van Nickerie te Helvoet binnen, rapporteert de 8e juli in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gezien te hebben het schip WILLEM I, kapt. Poppen, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Aankomst en vertrek van schepen.
Te Pillau, den 3 juli, MARGRIETHA, kapt. Hazewinkel, van Amsterdam en VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, van Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CLASINA ADRIANA, kapt. Nielsen, van Amsterdam naar Suriname, was de 5e juli op de hoogte van Goudstaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ARCHANGEL, kapt. Wilkens, van Rotterdam naar Lissabon, was de 3e juli op de hoogte van Torbay.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuiteschip met platte luiken en roef, lang 11 el 3 palm en 6 duim, wijd 3 el 1 palm en 2 duim, hol naar advenant, met zeilen, touwwerk, haken en bomen, dekken en verdere annexen van dien, liggende te Grouw.
Informatie te bekomen bij T. Sikkema, zaakwaarnemer aldaar. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nog hecht, goed betimmerd en wel onderhouden jagt, met ronde luiken, de JONGE LUCAS genaamd, groot 16 tonnen, met deszelfs zeer goede en volledige inventaris, zodanig als hetzelve als veerschip is gebezigd geworden van Makkum op Sneek.
Nadere informatie zijn te erlangen ten kantore van de heren Lucas IJsbrands & Zoon, te Makkum.


Datum: 17 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux, het gezinkt Nederlands kofschip GERHARDUS HENRICUS, kapt. G. van der Velde. Adres ten kantore van Van Ulphen & Riys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het extra op de zeilage gebouwd en gekoperd nieuw Nederlands fregatschip ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers; vertrekt de 22e dezer van hier.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin, het Nederlands kofschip UDONIA, kapt. G. Tersteegh.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar, Maltha, Smirna en Constantinopel, het Nederlands gekoperd hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: INDIAAN (opm: bark), kapt. H.M. Volkertsen, van Batavia met arak, gom, peper, sapanhout, sigaren, bindrottingen, tabak, zijdendoeken, rijst, huiden en koopmansgoederen; SOPHIA CECILIA, kapt. J.C. Radeloff, van Suriname met suiker en katoen; AMSTEL (opm: schoenerkof), kapt. D. Visser, van Boston met katoen, stelen, verfhout en duigen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal medio augustus alhier tot vertrek gereed liggen, het extra snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip (opm: galjoot) INDIAAN, gevoerd door kapt. H.M. Volkertsen. Iemand goederen te laden hebbende of van deszelfs voor passagiers zeer wel ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel en Zoon, te Amsterdam of bij de kapitein aan boord (opm: vergelijk AH 131041).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 kuli. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip BANKA, kapt.B.C. ten Ham, vertrokken van Rotterdam de 6e april en de dito bark NEDERWAARD, kapt. M.D. Meijer, vertrokken van dito de 11e maart.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip STAADSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe, vertrokken van Amsterdam de 6e april, het dito schip JOHANNA CATHARINA, kapt. S. Lammerts, vertrokken van Amsterdam de 6e april, het dito schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schon, vertrokken van Amsterdam de 13e maart, en het dito schip AMPHITRITE, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 6e april.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 juli: Men is nog steeds zonder nieuws over het Nederlandse schip ANNA SUSANNA, kapt. Bos, dat 13 januari van Suriname naar Amsterdam is vertrokken.
(opm: brik ANNA EN SUSANNA, in april 1834 door Frans Baay & Zoon, Amsterdam, op stapel gezet, in oktober 1837 tewatergelaten als VERWACHTING en eerst in mei 1839 verkocht; kapt. Jan Daniel Bos)


Datum: 19 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Men verneemt, dat op dinsdag de 20e dezer, des namiddags ten half twee ure, van de werf De Walvisch, in de Groote Bikkerstraat, zal van stapel gebracht worden het koopvaardij fregatschip GENERAAL LIST, groot 500 lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester J. Nuveen, voor rekening van de heren B.W. van Straten, gevoerd zulle worden door kapt. G.A. Sandman en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.


Datum: 20 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rostock, het Nederlandse smakschip GEZINA JACOBA, kapt. L.W. de Jonge.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. H.K. de Boer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Gisteren morgen heeft alhier een treurig ongeluk plaats gehad. De ketel der sedert enige tijd tussen deze stad en Gouda varende stoomboot (opm: de stoomboot JULIA) is namelijk, terwijl die boot gereed lag om ten negen ure van het Oude Hoofd af te varen, gesprongen, met dat gevolg, dat niet alleen het achterdek en paviljoen grotendeels vernield zijn, maar dat de conducteur reeds ten elf ure in het gasthuis is overleden.
(opm: zie ook AH 220741 en DC 240741).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 juli. Zaterdag namiddag zijn van de scheepstimmerwerf van de heer Cornelis Smit te Alblasserdam met goed gevolg te gelijk van stapel gelopen drie barkschepen, DE AMSTEL, gebouwd voor rekening van de heren Boissevain en Kooy, te Amsterdam; BATAVIER, gebouwd voor rekening van de heren gebroeders Hendriks en Co. en DRIE VRIENDEN, gebouwd voor rekening van de heer Cornelis Smit, te Alblasserdam, alle bestemd voor de vaart op Oostindië; zullende het barkschip BATAVIER gevoerd worden door kapt. G. Mulder en het barkschip DRIE VRIENDEN door kapt. G.H. Ruhaak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stadsnieuws. Het barkschip KONING WILLEM DE TWEEDE, gebouwd op de werf Koning William, hetwelk door te lage stand van het water op donderdag 15 juli jl. niet te water is gebracht geworden, zal alsnu heden, dinsdag de 20e dezer, des namiddags ten 1 ure plaats hebben.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl, den 11de juli. Binnengekomen CORNELIA (opm: smak JETSKA CORNELIA), kapt. Wolthuis, van Noorwegen.
(opm: Helaas is dit de laatste gevonden zeetijdingen voor dit schip. Op 11 mei 1842 kreeg kapitein Wolthuis postuum een dochter Gerritje. In de geboorteakte staat vermeld ‘Tjalling Tebbes Wolthuis, in leven schipper van beroep en woonachtig geweest te Veendam, volgens ingekomen narigten, op zee verongelukt’. De smak, bouwjaar 1819, moet dus tussen augustus 1841 en mei 1842 zijn vergaan, maar waar is niet bekend.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekte tjalk, met toebehoren, zoals het tegenwoordig gebruikt wordt, groot 29 ton, in 1833 nieuw uitgehaald. Adres bij T.S. de Vries, staande met zijn wafelkraam gedurende de kermis te Leeuwarden, en vervolgens te Zwolle.


Datum: 21 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Enkhuyzen, dd. 18 juli, is aldaar tegen de dijk geraakt en gezonken het lichterschip, gevoerd door schipper J. van Welsen, met tabak uit het schip INCA, kapt. Burnham, van Baltimore naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NASSAU, kapt A. Orts, van Havana met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. G.H. Matthes Gzn., A.B. van der Vies en J.W. Mijnssen, makelaars, zullen op maandag de 26e juli 1841, des voormiddags ten elf ure, in Den Brakken Grond, ingevolge appointement van de Hoog Ed. Gestr. Ed Achtb. Heer Staatsraad President der arrondissements Rechtbank te Amsterdam, ten overstaan van de heer W.J. Luijtjes, verkopen: een partij van 168 stukken podolier linnen, door zeewater beschadigd, alhier aangebracht per het schip VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, gekomen van Dantzig. Liggende ten kantore van de heren L. Hoyack en Comp., op de Keizersgracht tussen de Brouwersgracht en Heerenstraat en aldaar vrijdag en maandag voor de verkoping voor een ieder te zien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 juli. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MOSAMBIQUE, kapt. F.J.J. Bouman, met twee passagiers, vertrokken van Rotterdam de 6e april, de dito bark EENDRAGT, kapt. H.H. Deuling, met een passagier, vertrokken van Schiedam de 11e april, het dito schip INDIA, kapt. D. Keus, met twee passagiers, vertrokken van Rotterdam de 11e april, en het dito schip LUCIE, kapt. D.J. Bulsing, met twee passagiers, vertrokken van Rotterdam de … april.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, vertrokken van Rotterdam de 6e april, en het dito schip EUGENIE, kapt. G.A. Klimp, vertrokken van Amsterdam de 6e april.


Datum: 22 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juli. Gisteren middag is van de werf Koning William, van de scheepsbouwmeester C.E. Duyts Cz., op de hoogte van de Kadijk aldaar, met goed gevolg te water gelaten het schip KONING WILLEM DE TWEEDE.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juli. Te Zwolle is 17e dezer, met goed gevolg, van de werf van de scheepsbouwmeester W.R. van Goor, van stapel gelopen het kofschip genaamd THOMAS AINSWORTH, gebouwd voor rekening van de Zwolsche Reederij-Maatschappij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Heden morgen heeft alhier van wege de justitie, bijgestaan door drie deskundigen, een gerechtelijke opneming der stoomboot JULIA, dezelfde welke laatsleden zondag het bekende ongeluk getroffen heeft, plaats gehad, ten einde, vooral wat de machinerie betreft, een nauwkeurig onderzoek in te stellen, om de ware oorzaak uit te vorsen, waardoor dit ongeluk is ontstaan. Even zo heeft ook heden namiddag, een gerechtelijke schouwing van het lijk, van de bij die gelegenheid omgekomen conducteur plaats gehad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, makelaar, zal op maandag 26 juli 1841, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HENDRINA, gevoerd geweest door kapt. Petrus Jagtman, volgens Nederlandse meetbrief lang 18 ellen 50 duimen, wijd 3 ellen 80 duimen, hol 1 el 90 duimen en alzo gemeten op 59 tonnen. Breder bij biljetten, alwaar de inventaris, ligplaatsen en wanneer te zien op vermeld staat. Nader bericht bij bovengemelde makelaar. (opm: zie AH 280741)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Hervatting der dienst van het stoomjacht LAURENS KOSTER.
Aanstaande zaterdag de 24e dezer zal de dienst tussen Rotterdam, Antwerpen en Ter Neuzen, weer worden geopend. De LAURENS KOSTER, zal alsdan naar Ter Neuzen vertrekken, des morgens ten zes ure en zo vervolgens overeenkomstig vroeger gedane annonce en gedrukte biljetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juli. Volgens particulier bericht is het fregatschip OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, den 19 dezer uit Hellevoetsluis naar zee gezeild, en bestemd naar Batavia, de daaropvolgende dag wegens het ruwe weder te Brouwershaven zonder enige schade binnengekomen, en zou, zodra het weder bedaarde en de gelegenheid enigszins voordelig werd, dadelijk de reis voortzetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeester Jan Schouten is voornemens, om indien het water de vereiste hoogte bereikt, aanstaande vrijdag de 23e dezer, des morgens ten 8 ure, van zijn werf te water te laten het fregat PHILIPS VAN MARNIX.
Dordrecht, 21 juli 1841.


Datum: 23 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 21 juli. Heden is ter rede alhier aangekomen, Zr.Ms. stoomboot HEKLA, behorende tot het Nederlandse excercitie-eskader. Deze bodem, welke enige dagen quarantaine moet houden, is de 4e dezer van Lissabon gezeild en had de 5e het Nederlandse eskader in welstand verlaten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 16 juli. Heden is alhier met goed gevolg te water gelaten, een schoener-kofschip, groot 170 last, voor Amsterdamse rekening gebouwd, zullende worden gevoerd door kapt. H. Pumpke, bestemd voor de vaart op Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WENDELINA, kapt. H.J. Mulder, van Dantzig met tarwe en lijnzaad; JAN EN FREDERIKE, kapt. J.H. Wey, van Petersburg met potasch, borstels en ijzer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AMICITIA, kapt. Benes, van St. Petersburg naar Nantes, vóór de 15e juli Deal gepasseerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Aankomst en vertrek van schepen
Zeilklaar te New York, tussen den 25 en 30 juli, ADRIAAN, kapitein H.R. Bok, naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een welbetimmerde nieuwe hektjalk, lang over steven 19 el 5 palm, wijd over de berghouten 4 el 6 palm, hol op de uitwatering 1 el 9 palm.
Te bevragen bij den scheepstimmerbaas H.O. Brouwer, te Makkum.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken.
Vertrek van beide plaatsen de 5e, 10e, 15e, 20e, 25e en laatste van iedere maand.
Zaterdag de 31e juli, de stoomboot PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., agenten te Rotterdam.


Datum: 24 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. W.J. Dreurs; ligt gereed.
Naar Stettin, het Nederlands smakschip GEERTINA, kapt. J.J. Legger; ligt gereed.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip CATHARINA FREDERIKA, kapt. H.H. Duintjer.
Adres bij de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het nieuw Nederlands gebouwd en gekoperd barkschip CELEBES, kapt. F. Cars, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon en Gibraltar, het Nederlands hoekerschip FORTUNA, kapt. M.D. Noordhoek.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gorinchem, 21 juli. Het te Werkendam te huis behorende gaffelschip van Hendrik Ritmeester, dat met zinkstenen geladen was, is in de storm, die gedurende de nacht van zondag de 18e op maandag de 19e dezer in deze streken gewoed heeft, op de Ooster-Schelde, ter hoogte van Yersekendam gezonken. Gelukkig zijn echter van de negen zich aldaar aan boord bevindende personen, onder welke de vrouw en kinderen van de schipper zich bevonden, geen enkele verdronken, maar zijn heden allen behouden in hun woonplaats aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ingezonden stukken. Nederlandse Scheepsbouw.
Onder de takken van nijverheid, welke te recht kunnen gezegd worden van uitgebreide en zeer weldadige invloed op de welvaart des vaderlands te zijn, bekleedt gewis de scheepsbouw een voorname plaats. Wij hebben hier niet te onderzoeken of wij deze tak van nijverheid aan de kruistochten of aan enige andere grote wereldgebeurtenis te danken hebben, want zulks toch staat tot de weldadige invloed van de scheepsbouw in geen noodwendig verband. Hechtheid, duurzaamheid, doelmatigheid onzer schepen, zijn zaken, die veel eerder in aanmerking komen; en onpartijdige vreemdelingen erkennen, dat de Nederlandse schepen, in alle opzichten, boven de schepen van verschillende andere naties vooruit hebben. Nochtans is onze scheepsbouw niet meer, als in vroegere dagen, te beschouwen ‘’als een manufacture en koopmanschap’’, want het getal schepen, dat bij ons, ter voldoening aan buitenlandse orders, gebouwd, reeds aan buitenlanders verkocht worden is uiterst gering. De oorzaak daarvan ligt, bedriegen wij ons niet, geenszins aan ons, maar moet vooral gezocht worden in de veranderde omstandigheden van Europa. Indien al sommigen de oorzaak menen te vinden in onze zo betreurenswaardige achteruitgang, gedurende de achttiende eeuw, dan nog gelieven de zodanige te bedenken, dat gedurende de stilstand, welke in Nederland plaats vond, de omstandigheden der meeste Staten van Europa soms op één onbegrijpelijke wijze, zijn veranderd.
De scheepsbouw kan niet genoemd worden onder die takken van Nijverheid, welke, na de hernieuwing van ons volksbestaan, het eerst wederom in het leven zijn teruggebracht. Wij schamen ons althans het getal zeeschepen te noemen, dat, gedurende het eerste tienjarig tijdvak, na de afschudding van het Franse juk, in Nederland is van stapel gelopen. Sedert het jaar 1824 eerst, heeft men meer en meer scheepstimmerwerven zien aanleggen; schepen zijn op stapel gezet en klieven, in het bijzonder de laatste tien jaren, in steeds vermeerderde hoeveelheid, de zee.
Verblijdend was dit gezicht voorzeker, omdat, zo als wij reeds hebben aangemerkt, de scheepsbouw een zo weldadige invloed uitoefent op de welvaart des vaderlands. Men bedenke slechts, hoe velerlei grondstoffen de scheepsbouw bezigt, welke uit Russische, Zweedse of Noorweegse havens moeten gehaald en naar hier worden aangevoerd, om zich te overtuigen, dat, door de scheepsbouw, aan een menigte handen werk verschaft wordt, zonder dat die handen tot de eigenlijke scheepsbouw iets verrichten. Verder komen in aanmerking al de bedrijven, welke rechtstreeks aan de scheepsbouw dienstbaar zijn, als touwslagerij, spijkermakerij, teerkokerij en zo menig andere. Hoe groot is bovendien het getal mensen, dat in de levensbehoeften, in de kleding en wat dies meer zij, van al de opgenoemden voorziet! Wie ziet dus niet van welk een uitgebreid nut voor Nederland het is, wanneer de scheepsbouw in het groot gedreven wordt. Ieder vriend zijns vaderlands moet dan ook wensen, dat men in staat gesteld blijven daarmee voort te gaan, in voege als thans sedert enige jaren het geval geweest is.
Terwijl echter, zo als wij gezien hebben, de scheepsbouw in Nederland niet meer is ‘’een manufacture en koopmanschap’’, behoren de eigenaars en rederijen van schepen, ongetwijfeld door bevrachting of door eigen handel, behoorlijke rentes van hun uitgeschoten kapitaal te verlangen en een zekere som bovendien, voor de jaarlijkse vermindering van hun kapitaal of de slijtage van schip en toebehoren. Daarbij komt het in de eerste plaats neer op zuinigheid, dat is, veel hangt af van de keuze van een goed boekhouder (die hier te lande alle inkopen doet, de maandgelden betaalt, de vrachtpenningen ontvangt, enz.) en een goed gezaghebber of kapitein. Door goed verstaan wij hier der zake kundig en eerlijk. Immers door de contante betaling der scheepsbenodigdheden van de zijde des tweeden, kunnen spoedig enig duizend guldens ’s jaars worden bespaard, om de uitdelingen der aandeelhouders te stijven. Ten bewijze zouden wij menig voorbeeld kunnen aanhalen; terwijl het bovendien mede onder de daadzaken behoort, dat soms de ene boekhouder van één schip, bij minder verdiende vrachtpenningen, evenwel grotere uitdeling doet aan zijn reders, dan deze of gene boekhouder, wiens schip meerdere vrachtpenningen heeft verdiend.
Wat evenwel de bevrachting zelve aangaat, hieromtrent beweert men, dat de meeste schepen, welke voor de vaart op Indië zijn gebouwd, zulks zijn in het vooruitzicht, van door de Nederlandsche Handel-Maatschappij te worden bevracht. Dit moge waar zijn, doch het is tevens waar, dat reeds sedert enige jaren van de zijde van dat handelslichaam geen aanmoediging meer gegeven is, tot het verder op stapel zetten van schepen, bestemd om voor Oost-Indië in de vaart gebracht te worden. Zelfs is in de verslagen van de voorzitter der Handel-Maatschappij, meermalen tegen diens steeds voortgezette scheepsbouw gewaarschuwd geworden en aangetoond, dat eerlang de scheepsruimte de behoefte zou komen te overschrijden. Door het vermeerderde aanbod van scheepsruimte is natuurlijk de prijs van bevrachting per last minder geworden. Die verminderde vrachtpenningen leverden nochtans aan de reders goede uitkomsten op en over het geheel vond de meerdere ruimte toch steeds bevrachting, ten gevolge der voortdurend toenemende productie op Java. Dat deze beide redenen voor menigeen voldoende waren, om met het kiel-leggen van nieuwe schepen gestadig voort te gaan, laat zich gemakkelijk begrijpen en het is enkel in dier voege, dat men moet verstaan het vooruitzicht van door de Nederlandsche Handel-Maatschappij te worden bevracht. Had men ook niet voor ogen hoe, in weerwil dier waarschuwingen van de president, het cijfer der door de Handel-Maatschappij betaalde vrachtpenningen, van jaar tot jaar toenam, zodat het nimmer zo aanzienlijk is geweest als over het afgelopen jaar.
Het komt ons evenwel voor, dat gezegde waarschuwingen niet geheel vruchteloos geweest zijn. Tenminste wanneer wij de zes eerste maanden van het tegenwoordige jaar vergelijken met die der beide laatst vorige jaren, dan vinden wij, met der daad, een vermindering. Er zijn in de zes eerste maanden van 1841 voor de grote vaart, van stapel gelopen 13 schepen, metende ruim 6.000 last, zijnde meer dan 1.000 last minder dan de scheepsruimte, welke in de eerste zes maanden van 1840 beschikbaar zijn geraakt.
Het zelfde tijdvak van 1840 staat nagenoeg in de zelfde verhouding tot dat tijdvak van 1839, als 1841 tot 1840. De scheepsruimte, welke in het afgelopen halfjaar in de vaart is gekomen, levert dienvolgens een minder op, dan het overige.
Wij erkennen evenwel dat de vermeerdering der scheepsruimte met 5.000 last ongeveer (het meerdere moet afgetrokken worden voor schepen, die op een of andere wijze uit de vaart geraakt zijn) in zes maanden tijds aanzienlijk is. Maar wij vernemen, dat die vermeerdering geenszins te aanzienlijk kan geacht worden, wanneer men de wezenlijke behoeften van de Nederlandse handel op het oog heeft. Immers de voorzitter der Handel-Maatschappij kon slechts spreken voor zo veel de scheepsruimte betrof, welke dat handelslichaam benodigd heeft. Ook stellen wij te veel belang in de Nederlandse scheepsbouw, om niet te trachten het bewijs te leveren, dat het er nog verre af is, van te veel scheepsruimte voor onze handel te hebben. In een volgend artikel hopen wij dat bewijs tot geruststelling van scheepsbouw en rederij te zullen leveren. (opm: vergelijk RC 150641)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 23 juli. Gisteren is te Amsterdam, ten 1½ ure, van de werf De Rave van de scheepsbouwmeester G.H. Baay, in de Groote Wittenburgerstraat, met goed gevolg te water gelaten het koopvaardij-fregatschip de GOEDE VERWACHTING, groot 400 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Th. van Schaak en gevoerd zullende worden door kapt. F.H. Zeylstra.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juli. Volgens nader ingekomen berichten nopens het ongeluk door het springen van de ketel der stoomboot JULIA, te Rotterdam voorgevallen, was de persoon die daardoor zo noodlottig het leven verloren heeft, Van Daalen Wetters genaamd, geenszins de conducteur dier boot, maar ambtenaar bij het Departement van Binnenlandse Zaken, zich met verlof bevindende om redenen van gezondheid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip AURORA, kapt. H. Meppelder, van Archangel, met lijnzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juli. De 20e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip SUSANNA CHRISTINA, kapt. B.M. Corbiere, vertrokken van Amsterdam de 6e april.
Heden is hier aangekomen het dito schip IJSTROOM, kapt. J.F. Detering, vertrokken van Amsterdam de 6e april.


Datum: 26 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 juli. Heden morgen ten acht ure is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten, te Dordrecht, met goed gevolg van stapel gelaten het voor rekening van de heer B. Kooy Jz. te Amsterdam, gebouwde fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, groot 800 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. P. Kraay en bestemd voor de vaart op Oostindië, zijnde dit fregat, het grootste koopvaardijschip, dat tot heden in de vaart is (opm: onder Nederlandse vlag). Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een barkschip genaamd VAN SEVENHOVEN.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen; JUNO, kapt. H.L. Ruyl, van Riga met lijnzaad, hennepzaad, dederzaad en hennep.


Datum: 27 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 23 juli. Heden namiddag is van de rede alhier, onder het lossen van wederzijdse saluutschoten, zo van de batterij Kijkduin als van de oorlogsschepen, naar zee gezeild het keizerlijk Russische eskader, commandant schout bij nacht Lutke, bestaande uit het fregat AURORA, aan boord van hetwelk zich Z. Keiz. H. de Russische grootvorst Konstantijn bevindt, de korvet PRINS VAN WARSCHAU en de brik CAZARSKI. Zr.Ms. stoomschepen ETNA en HEKLA en de stoomboot NOORD-HOLLAND hebben het eskader tot buitengaats uitgeleide gedaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. E.H. Drent.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juli. Volgens particulier bericht, zou het fregatschip OUD-ALBLAS, den 31 mei te St. Helena aangekomen, na aldaar water ingenomen te hebben, de volgende dag van daar vertrekken en de terugreis naar het vaderland voortzetten.

Krant:
 OVC - Overijsselsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 23 juli. Binnengekomen de STAD ENSCHEDE, A.P. de Boer van Hull.
24 Juli. Binnengekomen ANNA, F. Fokken van Bremen.
24 Juli. Uitgezeild J.R. Schippers, CLASINA MARGARETHA naar Osterrisoer.
26 Juli. T.H. de Jonge, ARGO, naar Drammen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Bayonne lag de 15e juli in lading het schip DIANA, kapt. Duit, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. Gust, van St. Petersburg naar Nantes, was de 17e juli op de hoogte van Dungeness.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 17e juli een aanvang gemaakt met laden het schip JACOBINA, kapt. Bontekoe, voor Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Bayonne lag de 15e juli in lading het schip DIANA, kapt. Duit, voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. Gust, van St. Petersburg naar Nantes, was de 17e juli op de hoogte van Dungeness.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 17e juli een aanvang gemaakt met laden het schip JACOBINA, kapt. Bontekoe, voor Groningen.


Datum: 28 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM PAQUET, kapt. H.C. Eilertsen, van Bergen met traan en stokvis; ALBERDINA, kapt. R.W. de Jonge, van Hamburg met rogge; DANKBAARHEID, kapt. A.K. Pruim, van Hamburg met wol en boekweit; ARIADNE, kapt. J.J. Breadhering, van Riga met slaglijnzaad; CHARLOTTE, kapt. J.P. Vos, van Riga met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 26 juli, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
Een welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks fregatschip DE DRIE VRIENDEN, kapt. J. Sipkes Fykeszoon. NLG 30.500. In slag NLG 4.200. Koper G.J.R. Holst.
Een welbezeild gekoperd barkschip ALCYON, kapt. H.G. Bergveld. NLG 6.750. In slag NLG 50. Opgehouden. (opm: op 30 juli alsnog voor NLG 6.200 onderhands binnen Amsterdam verkocht; nieuwe naam AURORA, nieuwe kapitein S.IJ. Parma)
Een welbezeild kofschip HENDRINA, kapt. P. Jagtman. NLG 890. Koper G.J.R. Holst (opm: een makelaar).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de 10e augustus 1841 zal door vendumeesteren, ten overstaan van een commissie uit de Raad van Justitie te Batavia, krachtens appointement condemnatoir d.d. 28 juli 1841 ter instantie van de advocaat Mr. J.H. Cremer voor en van wege de firma P. Suermondt & Co. bijwege van executie worden verkocht het ondervolgende barkschip ANNA AUGUSTINA, met dies inventaris, welke daags op het vendukantoor alhier ter lezing liggende is, hebbende een dek, drie masten, lang te zijn 23,10 Nederlandse ellen, wijd 6,03 Nederlandse ellen, hol 3,66 Nederlandse ellen, voorts berekend te kunnen laden 85 lasten, toebehorende aan L. Desperoux als generale gemachtigde van Charles Vital Bechade, representerende de te Soerabaija canterende firma Bechade & Co.
Indien er iemand mocht zijn, die enig recht, actie of aanspraak op voornoemd barkschip zoude willen pretenderen, die kome en make het mij, ondergetekende, bekend.
Batavia, 27 juli 1841, de 2e deurwaarder en gezworen exploit. bij de raad voornoemd, Wasmus.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt ter kennisse gebracht, dat op de 28e augustus aanstaande bij publieke veiling zal worden verkocht de tot dat einde zeer geschikte en wel gelegen scheeps-timmerwerf en een stuk grond, aan dezelve belendende, groot 33,785 vierkante ellen, vroeger aan de kapitein Perry, en thans aan de ondergetekende toebehorende, gelegen aan de rivier Lassem, kampong Galangan, met het daarbij behorend woonhuis, twee lombongs, geschikt voor het bewaren van gereedschappen en provisiën, verder twee pondoppos, met pannen gedekt, alsmede een huis of winkel voor twee baas-ijzersmids met acht à tien knechts, en een stenen magazijntje, met pannen gedekt.
Bij voornoemde publieke verkoping zullen nog verkocht worden de ondervolgende en op voornoemde werf zich bevindende goederen als een voltooid vaartuig, groot 36 tonnen, 2.400 à 2.500 kromhouten, welker verkoop bij kleine kavelingen zal plaats vinden, pl.m. 600 à 700 grote en kleine planken en zwalpen, geschikt voor buiten- binnen- en bovenhuids-planken, 60 stuks balken van grote dimensiën, waaronder vier mastbalken van 60 tot 70 voeten lengte en bijzonder geschikt voor een groot vaartuig, enige kleinere balken, dekbalken, balkjes en latten, een stel grote blokken teneinde masten in te zetten en voor het kielen van vaartuigen gebezigd wordende, pl.m. 80 pikols Engels en Zweeds ijzeren bouten van verschillende dimensiën, en plat ijzer, 80 tot 90 pikols ijzeren spijkers van 2 tot 7 dm., geschikt voor scheeps- en huisbouw.
Rembang, 9 juli 1841, C. Grainge

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, vertrokken van Rotterdam de 27e april.


Datum: 29 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JONGE BRECHTUS, kapt. T.P. Teensma, van Petersburg met potasch, ijzer en veren; DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker, van Petersburg met borstels, potasch en ijzer; GEZINA, kapt. J.F. de Boer, van Dantzig met tarwe; DE JONGE LOUIS, kapt. F.M. Mulder, van Koningsbergen met slaglijnzaad en tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Duuring Junior, A.C. Dalen, E.L. Jacobson en D. van den Abeelen, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als geautoriseerd door de edel achtbare heer president van de heren agenten van Lloyds, na gedane aangifte conform de wet, op woensdag de 4e augustus 1841, des voormiddags ten elf ure, in het huis der Notarissen, aan de Gelderschekade, te verkopen: een partij van 2.120 balen Brazil koffie, zo gezond als beschadigd; alhier van Rio-Janeiro aangebracht per het schip PETRUS LUDOVICUS, kapt. A.H. Karssiens. En dat bij kavelingen, als nader bij notities zullen worden aangewezen. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.J. de Grys en C. Ament, makelaars, zullen op maandag de 9e augustus 1841, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip genaamd DEBORA, gevoerd door kapt. G. Verkade, varende onder Nederlandse vlag; volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 23 duimen; hol 2 ellen 57 duimen. En alzo gemeten op 77 lasten of 147 tonnen. Breder volgens inventaris.
Voorts:
- 1/8 part in het welbezeilde brikschip, genaamd BRISEIS, gevoerd door kapt. J. Jansen, onder directie van de heer S. Paleologo alhier, thans liggende te Smirna, varende onder Nederlandse vlag en gemeten op 129 tonnen.
- 4/30 part in het welbezeilde en in het jaar 1839 nieuw gebouwde kofschip, genaamd ALIDA, gevoerd door kapt. B.J. Goossens, onder directie van de heren J.W. Wever c.s., te Pekel-A, thans liggende te Stockholm, varende onder Nederlandse vlag en gemeten op 89 tonnen.
Breder bij biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CATHARINA HENDRICA, kapt. R. Kroon, van Stockholm, met teer; HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling, en GEZIENA, kapt. K.K. Wijkmeijer, beiden van Nerva, met hout.


Datum: 30 juli 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 22e dezer is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester P. van Goor, te Zwolle, van stapel gelopen het kofschip genaamd NIJVERDAL, groot ruim 100 tonnen, gebouwd voor rekening van de Zwolsche Reederij-Maatschappij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EENSGEZINDHEID, kapt C. Meyer, van Suriname met suiker, katoen, cacao en rum.


Datum: 31 juli 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNA LIUTZIA, kapt. H.M. Pott.
Naar Rostock, het Nederlands smakschip GEZINA JACOBA, kapt. L.W. de Jonge.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: OUD ALBLAS, kapt. P. Kley, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin en bindrottingen; NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Alicante met wijn, anijszaad, mattenstroken en zoethout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping, ten overstaan van de notaris De Koning, residerende te Dordrecht, van twee aandelen, in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij, ieder groot NLG 400,-. Dezelve verkoping zal plaats hebben in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, op dinsdag 10 augustus 1841, des namiddags ten half één ure precies.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. De 27e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, vertrokken van Helvoetsluis de 11e april.
Gisteren is hier aangekomen het dito schip OCEAAN, kapt. P. Zunderdorp, vertrokken van Amsterdam de 21e april, het dito schip STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, vertrokken van Amsterdam de 6e april, het dito schip ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 5e april, en het dito schip ELIZABETH ANTHONIA, kapt. S.H. Veer, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 17e april.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Plug, van Rotterdam vertrokken de 11e april, en de dito brik ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. U. Trip, vertrokken van Rotterdam de 6e april.


Datum: 02 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matzen, van Suriname met suiker en katoen; GEZINA JOHANNA, kapt. H.B. Lukens, van Dantzig met tarwe en linnen; JULIANA LOUISA, kapt. K.E. Spijkman, van Petersburg met koehaar en ijzer; HELENA CHARLOTTE, kapt. A. Jonsson, van Stockholm met ijzer en staal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houder of houders van cognossementen aan order over goederen, van Liverpool te Rotterdam aangebracht met het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, gevoerd door kap. P.H. de Boer, gelieve zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Hudig & Blokhuyzen, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. N.H. de Groot, J.H. Hackman Asschenbergh en H. Calkoen Hzn., makelaars, zullen op dinsdag de 10e augustus 1841, des namiddags ten twee ure, in den Brakken Grond, verkopen 38 pakken beschadigde Surinaamse en Nickerie katoen. Nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip SOPHIA CECILIA, kapt. J.C. Radeloff, van Suriname. Breder bij notitie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. G.H. Matthes Gz. en J.W. Mijnssen, makelaars, zullen op donderdag de 5e augustus 1841, des middags ten een ure precies, in den Brakken Grond, in de Nes, te Amsterdam, als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de heer B.D. Beets, aan de meestbiedenden presenteren te verkopen een partij van 285 stukken Podolier linnen, door zeewater nat, gevlekt en beschadigd, alhier aangebracht door het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. D. Fokkes, gekomen van Dantzig. Liggende bij de Waagdragers van het Roodhoeden Veem, op de N.Z. Achterburgwal bij de Rosmarijnsteeg en aldaar daags voor en op de verkoopdag te zien.


Datum: 03 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dublin het Nederlands kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke; vertrekt de 18e dezer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen aan order, over 6 kisten zeep en 1 kist essence, gemerkt een klaverblad, nr.s 700-706, afgeladen door de heren Paul Auguste Fils & Armand en 13 balen komijn, gemerkt O met haal er door, nr.s 126-138, afgeladen door de heren Imer Frères, van Marseille alhier aangebracht per het schip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houder of houders van cognossementen aan order over goederen, van Liverpool te Rotterdam aangebracht met het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, gevoerd door kapt. P.H. de Boer, gelieve zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Hudig & Blokhuyzen, te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNA GESINA (opm: kof, ook JOHANNA GEZIENA), kapt. Schuur is door tegenwind onder Oostmahorn nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CESAR, kapt. Nierinck, van Ostende naar Liverpool, is de 19e juli met verlies van zeilen en schade aan het roer te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Wijland, van Sunderland in Texel binnen, rapporteert de 28e juli des morgens te 4 uren, Camperduin ZO ten Z, 14 mijlen van zich, gepraaid te hebben het schip DE JONGE CLEMENTS, kapt. De Jong, van Amsterdam naar Hull.
Het schip DE JONGE MARGARETHA, kapt. Wijkmeijer, van St. Petersburg naar Nantes, is vóór de 26e juli Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepraaid: De 25e juli, op de hoogte van Portland, ANTJE, kapt. Klein, van Harlingen naar St. Thomas en Havanna; de 18e juli op 46˚ NB 25˚30' WL, ANTONIA, kapt. Speelman, van Suriname naar Amsterdam; had toen 40 dagen reis.


Datum: 04 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, van Riga met hout en dederzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel van het overdekt gewegerd kajuitschip, genaamd de VROUW BAUKJE. Ten overstaan van de te Texel residerende notaris Johannis Ludovicus Kikkert en ambtgenoot, zal op dinsdag de 10e augustus 1841, des avonds ten zes ure, in het logement De Zeven Provinciën, aan het Oude Schild, publiek worden verkocht:
Een overdekt gewegerd kajuitschip of klein kofscheepje, genaamd: DE VROUW BAUKJE (opm: binnenvaarder), gemeten volgens meetbrief lang 17 ellen 40 duim, wijd 3 ellen 11 duim, hol 1 ellen 64 duim.
En alzo groot 59 tonnen; met dezelfde mast, zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen en verder toe- en aanbehoren, zo als hetzelve thans in de haven van Texel is liggende en vroeger door schipper C.C. Bethlem is bevaren geweest. Nadere informatiën zijn te bekomen bij voornoemde notaris Kikkert, brieven franco.


Datum: 05 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Triëst, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands barkschip GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. D. den Haas, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stockton het Nederlands kofschip HELENA, kapt. A.P. Kuyt, vertrekt woensdag de 11e dezer.
Adres bij Jan van Ommeren Fz. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip SOURABAYA, kapt. F. Poodts; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter.
Naar Batavia, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip EDOUARD, kapt. M. Harkema; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. GEZUSTERS, kapt. T.W. de Vries, van Nickerie met suiker, koffie, katoen en rum.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde dezer maand vertrekken het bijzonder snelzeilend gekoperd fregatschip CATHARINA JOHANNA, kapt. F.C. Jaski p.p. kapt. J.E. Schneebeke, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Personen of families van die gelegenheid voor de overtocht naar Nederlands Indiën wensen gebruik te maken, gelieven zich in tijds aan te melden bij de cargadoors De Vries en Comp., op de Ygracht, no. 11, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JUFFER ALIDA, kapt. J.B. Huizing, van Liverpool, met klipzout, en ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Tremblade, met ruw zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Volgens brief van Liverpool van 29 juli, was die ochtend op de North-Spitt aan de grond geraakt en vol water gelopen het schip LOUISE, kapt. Rooms (opm: schoenerbrik, bouwjaar mogelijk 1812, Belgische ex-Zuid-Nederlandse vlag, kapt. J. Rooms) van Antwerpen naar Liverpool.


Datum: 06 augustus 1841


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Potjer, van Liverpool te Helvoet binnen, rapporteert, de 25e juli, bij Portland gepraaid te hebben het schip ANTJE, kapt. Kleijn, van Harlingen naar St. Thomas en Havanna.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VEREENIGING, kapt. Herman, van Amsterdam naar Batavia, is de 22e mei, met gebroken mast, te Rio de Janeiro binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Konstantinopel was de 6e juli bezig met laden het schip ANTONIUS, kapt. Scheper, voor Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden zal op donderdagen de 19 en 26 augustus 1841, telkens des avonds ten 6 ure, ten huize van den kastelein J. Swart, op Vijversbuurt te Leeuwarden, provisioneel en finaal, tegen strijk en verhooggeld, verkopen:
- een overdekt hektjalkschip, de JONGE SJOUKE (opm: binnenvaarder), groot 60 tonnen, met mast, zeil en treil, staand en lopend want, haken, bomen en verdere annexen, volgens inventaris, bevaren wordende door schipper Bauke van der Zee.
- een snikschip met luiken, de SNELHEID, groot 8 ton, met mast, zeil en treil, staand en lopend want, haak, bomen en verder toebehoren, in gebruik bij de eigenaresse de weduwe S.S. Postma.
- een dito snikschip, de GOEDE VERWACHTING, met mast, zeil en treil, staand en lopend want, haak, bomen en verder toebehoren, in gebruik geweest bij de schipper Johannes Potje, zodanig die schepen ter bezichtiging liggen op Vijversbuurt te Leeuwarden.
Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. Condities te vernemen en biljetten te bekomen ten kantore van de notaris. (opm: LC 240841 meldt dat is geboden op kavel 1: NLG 1056, kavel 2: NLG 361, kavel 3: NLG 76.)


Datum: 07 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip VRIESLAND, kapt. P.W. de Vries.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 4 augustus. Niettegenstaande sinds het sluiten van de vrede met België, vele toen nodige veiligheidsmaatregelen als overbodig zijn vervallen, is echter tot heden alhier de gewoonte in gebruik gebleven, dat de agenten van politie, dadelijk bij de aankomst der stoomboten zich op dezelve begeven, ten einde de reizigers zonder onderscheid de passen af te vragen. Ofschoon deze maatregel in het belang der openbare veiligheid geen afkeuring verdient, is de wijze, waarop dezelve wordt uitgevoerd, ten opzichte van het reizend publiek beschouwd, echter wel eens lastig en hinderlijk.
Met belangstelling zag men dan ook algemeen een rechterlijke uitspraak tegemoet, wegens een belediging door de kapitein der stoomboot DE NEDERLANDER bij die gelegenheid aan een agent van politie aangedaan. Bij het aanleggen aan wal in het laatst der maand juni ll., toen deze stoomboot van boven gekomen was, plaatste zich een agent als naar gewoonte op de loopplank bij de raderkast. De kapitein, hierover gebelgd, weigerde hem op de boot toe te laten en noodzaakte hem op een dringende wijze die plank te verlaten en aan wal terug te keren. Het doel daar latende, waarmee hij dit trachtte te bewerkstelligen, is het echter geenszins te ontkennen, dat de brutale en beledigende woorden, door hem te dier gelegenheid gebezigd, een alleszins laakbare handelwijze opleveren. Die woorden hier te herhalen of de daadzaken meer uiteen te zetten, achten wij, kiesheidshalve, ongepast.
Deze zaak op de 31e juli ll. voor de Arrondissements-Rechtbank alhier behandeld wordende, werd de beschuldigde door de heer Mr. Paijen op een hem eigenaardige en krachtige wijze verdedigd, welke de gronden, vanwege het openbaar ministerie aangevoerd, trachtte te weerleggen. Bij de uitspraak van het vonnis heden middag werd de politie door die rechtbank in haar gekrenkte eer gehandhaafd en gezegde kapitein veroordeeld tot een geldboete van vijf en zeventig gulden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, van Havana met suiker.


Datum: 10 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bericht aan het publiek. Door een noodzakelijk onderzoek aan de machines, zal het stoomjacht de LAURENS KOSTER haar dienst tussen Rotterdam, Antwerpen en Ter Neuzen voor enige dagen staken; de hervatting der vaart zal wederom spoedig worden bekend gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Rotterdam.
New York. ADRIAAN, kapitein H.R. Bok, 55 v. tabak, 522 stukken lignum vitea, 46 vjs. potasch, 3 k. drogerijen, 212 v. walvistraan, 46 tons, 1000 weights, 2 quarters en 2 pond verfhout, diversen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 augustus. Aan de sleephelling te Rotterdam is dezer dagen voor de eerste maal ook een schip met deszelfs gehele lading opgehaald. Het Amerikaanse brikschip HOLLANDER, groot 300 tonnen, gevoerd door de kapt. John Ewer, van Hellevoetsluis, met een lading voor Boston, in zee gezeild, en op 18 juli jl., door een zware storm belopen, stootte op de Banjerd, werd lek en bekwam andere schade aan hol en tuig, waardoor het, met assistentie van vissers, weder te Hellevoetsluis moest binnenlopen. Naar Rotterdam opgebracht, ankerde deze bodem in de namiddag van 24 juli voor de sleephelling, en werd in de korte tijd van 2½ uren opgehaald. Nu werd de koperen huid er afgestroopt, het schip geheel nagezien, gerepareerd, gekalfaat, van een nieuwe koperen huid voorzien en op 3 augustus, dus na 8 werkdagen, weder geheel reisvaardig te water gebracht, zonder dat er behoefte is geweest de luiken van het schip te openen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 augustus. Dezer dagen is te Harlingen de daar uitgeruste Groenlandsvaarder, kapt. Both, teruggekeerd met de in onze dagen niet onaanzienlijke vangst van twee vissen en 450 robben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HET ZEEPAARD, kapt. Bakker, van Stettin en de JONGE MARGARETHA, kapt. Wijkmeijer, van St. Petersburg, beide naar Nantes, waren de 30e juli op de hoogte van Dungeness.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VERTROUWEN, kapt. Pinksterboer, van Buenos Aires naar Cowes om order, is de 27e juni gepraaid op 05˚ NB 27˚ WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen VROUW HARMKE, kapt. Plukje, van ……… naar Harlingen, MARGARETHA GESINA, kapt. Stutvoet, van Amsterdam naar Rendsburg en DE JONGE SMIT, kapt. Smit, van Lynn (opm: King’s Lynn) op avontuur, zijn te Cuxhaven binnengelopen en waren aldaar de 30e juli nog wegens tegenwind liggende.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, den 3 augustus. Vertrokken H.R. Onnes, TWEE GEBROEDERS (opm: tjalk), naar Hamburg.


Datum: 11 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, van Batavia met koffie, suiker, indigo, nagelen, tin, sapanhout en sogahout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 9 augustus in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y:
- Een welbezeild kofschip DEBORA, kapt. C. Verkade. NLG 3.050. In slag NLG 150. Koper J.R. Lublink. (opm: zie AH 290741; koper Van Voogd & Co, nieuwe naam GEERTRUIDA MARIA, nieuwe kapt. C. Spiegelberg)
- 1/8 part in het brikschip BRISEÏS, kapt. J. Jansen; liggende te Smirna. NLG 1.225. In slag NLG 100. Koper C.J. de Grijs.
- 4/30 part in het in 1839 nieuw gebouwde kofschip ALIDA, kapt. B.J. Goossens, liggende te Stockholm. NLG 800. In slag NLG 30. Koper Kranenborg en Zonen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frankfurt, 12 maart. De 10e dezer is de stoomboot DE IJSSEL, gevoerd door kapt. L. Holzken en toebehorende aan de Rijn-IJssel Stoomboot-Maatschappij, de Ruhr tot Mülheim opgevaren. Dit is de eerste maal, dat die rivier door een stoomboot bevaren is en tot dus ver hield men dergelijke onderneming voor onuitvoerlijk.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 29 juli. Heden is hier aangekomen de Nederlandse schoener MERCURIUS, kapt. D.C.M. Bouwmeester, vertrokken van Bali de 26e juli, met de passagier en een gedeelte van de equipage van het verongelukte schip OVERIJSSEL.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op de 30e juli is van Soerabaya vertrokken over Sumanap naar Padang de Nederlandse brik ERASMUS, kapt. Said Abdulla Habsy. (opm: waarschijnlijk 1805 in Amerika gebouwd, ex-Zuid-Nederlands fregat HÉROS / HELD, sinds 1824 brik; intussen dus verkocht aan een Brits-Indische Arabier; vergelijk JC 140441 en 170441)
JC 110841
Batavia. Vertrokken 8 augustus de Nederlandse bark INDIAAN, G.W. Siegman, naar Benkoelen, passagier, de heer W. Hutchinson.
AH 120841
Carga-lijsten Amsterdam: NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, van Suriname met suiker en katoen; MARIA ELIZABETH, kapt. H. Fockens, van Buenos-Ayres met droge en gezouten huiden en hoorns.


Datum: 12 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Vaart op België. Naar Antwerpen, Brussel en Gent, het schip DE RUPEL, schipper J. van Kerkhoven, om de 20e dezer te vertrekken. Vervolgens vaart er naar bovengemelde plaatsen geregeld alle 10 dagen een schip en wel op de 10e, 20e en laatste van iedere maand. Adres bij Gallenkamp & Jacobs, bij L. Straatman, te Antwerpen, bij P. Verstroeten de Meurs & L. Straatman, te Brussel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 10 augustus. Binnengekomen COURIER, kapt. J. Teijgeler, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 augustus. Gisteren morgen is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het naar Batavia bestemde fregatschip DELTA, kapt. G. Crans, gesleept wordende door een stoomboot van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 10 augustus. Gedurende het jaar 1840 zijn in de havens van Noorwegen ingeklaard 488 Nederlandse schepen, houdende 22.859½ lasten. De waarde van de door deze bodems aangebrachte artikelen bedraagt NLG 729.548, zijnde ruim NLG 150.000 meer dan in 1839, terwijl de waarde van de uitvoer uit Noorwegen naar Nederland wordt geschat op NLG 2.496.498, zijnde NLG 260.000 meer dan in het voorgaande jaar. De scheepvaart met Nederlandse schepen schijnt vooral in de noordelijke gedeelten van Noorwegen niet te willen toenemen; Bergen is in dit opzicht geheel afhankelijk van de haringvangst en de overige visserij in de Noordlanden, die minder hebben opgeleverd, dan in voorgaande jaren en ook over 1841 niet veel schijnen te beloven. Van de voornaamste houtmarkten hoort men allerwege klachten, vooral wat de handel met Nederland betreft. Dit moet worden toegeschreven aan de te hoge prijzen van die artikelen op de plaatsen van uitvoer, als ook aan de koersverbetering, waardoor NLG 250, vroeger berekend tegen 125 spd., thans gelijk staan met 92 spd.


Datum: 13 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FANNY, kapt. C.W. Flens, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin, bindrotting en tabak; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.C. Atkes, van Suriname met suiker, katoen, koper en metaal; CHRISTINA, kapt. W. Ran, van Havana met suiker en sigaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Pinksterboer, van Buenos Aires te Rotterdam gearriveerd, rapporteert de 21e juni op 02˚34' ZB 24˚47' WL, gepraaid te hebben het schip DE JONGE WILLEM, kapt. Wieringa, van Rio Grande naar Het Kanaal, aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE STAD GRONINGEN, kapt. Kruse, van Gothenburg naar Tréport, is de 17e juli in de Klåholmen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft de 4e augustus een aanvang gemaakt met laden het schip ALIDA, kapt. Jonker, voor Rotterdam.


Datum: 14 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dublin, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 augustus. Uit een uittreksel van het journaal, gehouden aan boord van het Nederlandse schip ELISABETH ANTHONIA, gezagvoerder S.H. Veer, gedurende de jongste reis van Amsterdam naar Batavia, blijkt, dat door die bodem in de nabijheid der linie (opm: evenaar) een verdacht vaartuig is ontmoet, zijnde een brik, zwart geschilderd, zowel de romp als de masten en ra’s, goed getuigd en getopt, voorzien van een lang galjoen, sterk hangende masten en lange bramstengen, met een grote sloep aan weerszijden in de davids.
De gezagvoerder Tits van de door de ELISABETH ANTHONIA gepraaide bark the WHITE OAK, van New-London, verklaarde, dat hij de brik had gepraaid, dat hij veel volk op dek had gezien en bemerkt had, dat er aan boord vele hangmatten te drogen hingen. Volgens zijn zeggen had de brik een vergulde dolfijn op het galjoen, waarvan het goud tot aan de boeg liep, en geen naam achterop. De brik liet de Engelse vlag zien, zeilde zeer snel en scherp bij de wind, werd voor het eerst gezien op 05º13’ NB 19º38’ WL en verliet de ELISABETH ANTHONIA niet voor dat zij op 01º06’ NB 20º22’ WL gekomen was waar een frisse zuid-oost passaat haar aan de verdachte bewegingen van het vaartuig onttrok.
De gezagvoerder Veer was van oordeel, dat het schip voor een roversvaartuig moest gehouden worden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 augustus. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker, vertrokken van Amsterdam de 3e april.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. J. Admiraal, met 7 passagiers, vertrokken van Rotterdam de 12e april.


Datum: 16 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, van Petersburg naar de Zaan, onder het Noorder kwartier ten anker liggende, is de 12e augustus door het Russische barkschip BRAILOW, kapt. L.H. Luban, aangezeild geworden, heeft daardoor de boegspriet, kraanbalken, benevens een anker en touw verloren en een ander anker en touw laten slippen; voorts is aan hetzelve de volgende morgen, door aandrijving van hetzelfde schip de bezaansmast gebroken en verdere schade aan het schip en tuig toegebracht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DIANA, kapt. B. Barends, van Bahia met suiker; ANNA, kapt. S.B. de Jong, van Fernambuck met suiker; HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand, van Lissabon met fruit, wijn, zout en koopmansgoederen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand september vertrekken, het snelzeilend fregat PIETER FLORISZ., kapt. C. Jager, bijzonder ingericht voor passagiers. Personen of families van die gelegenheid voor de overtocht naar Nederlands Indiën wensen gebruik te maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.


Datum: 17 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brieven van kapt. Jan Engelenburg, voerende het schip OOST-INDIËN, gedestineerd van Amsterdam naar Batavia, in dato Rio Janeiro 26 mei en 15 juni ll., was hij aldaar de 24e mei binnengelopen, na de 6e mei te voren ’s nachts om 11 uur op 1º35’ NB 19º25’ WL, door een orkaan uit het Oosten overvallen te zijn geweest, waardoor hij in een ogenblik al het boventuig verloor, door het breken van de kluiver-boom, voorsteng en grote steng en hij genoodzaakt was, om groter schade te voorkomen, een gedeelte van dat tuig te kappen. De bekomen averij, in zee niet kunnende herstellen, was hij verplicht geweest naar bovengemelde haven te stevenen. Bij onderzoek aldaar, was gebleken, dat de grote mast gekraakt was. Aan een nieuwe mast en verdere reparaties was men begonnen en hoopte de kapitein daarmee met een drie weken gereed te zijn. De equipage was welvarend. Nog bericht gemelde kapitein, dat het schip DE VEREENIGING, kapt. Herman, mede gedestineerd naar Batavia, de 14e juni zijn nieuwe grote mast had ingezet en de daarop volgende week dacht te kunnen vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Havana met suiker, tabak, honig en sigaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Onlangs is te Rotterdam tot stand gebracht een naamloze vennootschap, onder de titel van: Rotterdamsche Stoomvaart-Maatschappij. Het doel van dezelve is, om een geregelde vaart met stoomboten daar te stellen, ter overbrenging van personen en goederen van Rotterdam, langs Bath naar Antwerpen en vice versa, alsmede tussen Rotterdam en Terneuzen en vice versa, waartoe bereids door Z.M. de koning de concessie is verleend, mitsgaders naar en van zodanige andere plaatsen, zo binnen als buiten het rijk der Nederlanden, als nader voor het algemeen nuttig en voor deze maatschappij voordelig zal worden geacht; zo ook een behoorlijke geregelde sleepdienst op de rivieren en van en naar zee voor de grote schepen; alles echter na vooraf ook daartoe de koninklijke goedkeuring, voor zo veel nodig, te hebben verkregen. De maatschappij is aangegaan voor de tijd van 25 jaren. Het kapitaal derzelve wordt bepaald op NLG 500.000,-, te verdelen in 2.000 aandelen, elk van NLG 250,-. De maatschappij zal worden aangevangen met het in de vaart brengen van ten minste twee stoomboten. Tot hoofddirecteur is benoemd W.H. Hop, en tot administrateuren de heren: A. Seeuwen, A.H. Schermers, P.J. Lucardie en A.A. Nieuwkamp, zijnde tezamen de ontwerpers dezer vennootschap. Tot commissarissen zijn benoemd de heren: G.A. Blankenheym, Mr. A. Gleichman, A.L. Coenen, M.A.F.H. Hoffmann, allen te Rotterdam, Jhr. K.W. de Jonge, te Zierikzee, en P.J.M. Fauchy, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 augustus. Volgens particulier bericht is het fregatschip BATO, kapt. J. Keyser, van Batavia naar Dordrecht, gisteren namiddag ten 2 ure behouden ter rede van Brouwershaven gearriveerd. Alles was wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 augustus. Volgens schrijven van Batavia, was het fregatschip IDA WILLEMINA, kapt. P. Romijn, ter inneming zijner lading van Batavia naar Samarang verzeild en aldaar op 6 april aangekomen, en hoopte de kapitein spoedig de terugreis naar het vaderland aan te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Flens, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 24e juli op 30˚44' NB 39˚14' WL, gepraaid te hebben het schip DE JONGE WILLEM, kapt. Wieringa, van Maroim naar Cowes om order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE HERO, kapt. Feyes, van Maldon naar Cardiff, was de 8e augustus op de hoogte van Dungeness.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA, kapt. De Jong, van Fernambuck naar Amsterdam, is de 28e juli op 43˚ NB 31˚ WL gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Old Calabar was de 5e juni liggende het schip GOUVERNEUR BARON VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, kapt. Van Wyk, in lading naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool was de 8e augustus bezig met laden het schip MARGARETHA, kapt. Boomgaard, voor Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA JOHANNA, kapt. Pinksterboer, van Rotterdam naar Liverpool, is de 5e augustus te Maryport binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Van Wijk, van Amsterdam naar Batavia, is de 12e juni gepraaid op 16˚29' ZB 32˚21' WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ter rede van Batavia lagen de 17e april, de Nederlandse schepen CHRISTINA AGATHA, kapt. Fabius; NATHALIE, kapt. Drent; ANNA EN LOUISA, kapt. De Jong; NEPTUNUS, kapt. Warnsinck Cz.; SAMARANG, kapt. Steur; SARA ALIDA MARIA, kapt. Kuyper; PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis.


Datum: 18 augustus 1841


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 augustus. Brieven van Soerabaija en Bali behelzen de treurige tijding, dat het Nederlandse koopvaardijschip OVERIJSSEL gezagvoerder G. Blom (opm: fregat, bouwjaar 1840; eerste reis, kapt. Govert Blom), op de reis van Amsterdam herwaarts, naar het schijnt door misvatting van straat, op de klippen bij het eiland Serangan in Straat Lombok gelopen en totaal verongelukt is. Aan boord bevonden zich een aantal passagiers waaronder de gepensioneerde kolonel Lucassen en zijn gezin, die, benevens de opvarenden, niet dan met moeite gered zijn. Van de lading is niets geborgen, zijnde alleen enige kooigoederen door het scheepsvolk medegenomen. Men heeft, niettegenstaande alle aangewende pogingen, niet kunnen verhinderen dat het reddeloze schip is geplunderd. Aan de schipbreukelingen is door de op Bali aanwezige Europeanen alle hulp verleend.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 augustus. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark JAVA KOERIER, kapt. B.J. Doornik, vertrokken van Calcutta de 21e juni.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 31 juli. Het Nederlandse schip (opm: hoeker, bouwjaar 1830) VOORWAARTS, kapt. G. Don, 2 juli van New York naar Rotterdam vertrokken, is op 10 juli door de bemanning verlaten op 46°NB 58°WL na verlies van de gehele tuigage. De bemanning is gered en de 21e alhier aangebracht door de driemast bark ROTSCHILD. De VOORWAARTS was een schip van 160 ton met thuishaven Vlaardingen; het casco en de lading waren in Amsterdam verzekerd.


Datum: 19 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip LUCAS WICHER, kapt. J.J. de Jonge.
Naar Liverpool. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes.
Naar Yersey, het Nederlands kofschip IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over 248 en 904 stukken campechehout, van Bremen aangebracht per het schip AMELIA, kapt. P.W. de Vries, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van W.P. Knaepen, alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen over goederen aan order, aangebracht met de schepen HENDRIKA JANTINA, kapt. A. Struik, van Liverpool en DIANA, kapt. R.H. Duit, van Bayonne, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 17 augustus. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, commanderende Z.M. alhier ter rede liggende fregat DE RIJN, is heden morgen van hier naar ’s Gravenhage vertrokken.


Datum: 20 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADRIANA, kapt. J. de Jong, van Portorico met tabak en pokhout; DANIEL MARIUS, kapt. W.J. de Boer Brouwer, van Cette met wijn, Spaans groen, spiritus; DE JONGE PIETER, kapt. A. Pieters, van Emden met koolzaad; VROUW CATHARINA, kapt. Peters, van Emden met koolzaad; CHERON, kapt. Rieke, van Archangel met lijnzaad; HOFFNUNG, kapt. Rooseboom, van Norden met tarwe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. De Jong, van Fernambuck in Texel binnen, rapporteert op 51˚36' NB 02˚30' OL, gezien te hebben een kof, tonende vlag van het college De Harmonie te Wildervank, met No. 22, zijnde die van kapt. De Jonge, voerende het schip BOUGINA, van Danzig naar Rouen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE ONDERNEMING, kapt. Detmers, van Anclam naar Groningen, is de 23e juli te Mandal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HET ZEEPAARD, kapt. Bakker, van Stettin naar Nantes, is de 11e augustus te Portsmouth lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE MARGARETHA, kapt. Wykmeyer, van St. Petersburg naar Nantes, in Torbay binnen, heeft de 8e augustus de reis voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 augustus. Binnengekomen H.R. Onnes, TWEE GEBROEDERS, van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop op aannemelijke voorwaarden een kofschip, lang 14 el, wijd ruim 2½ el; wordende thans bevaren door Michiel Schouwmans.
Te bevragen bij Abele J. Koenes te Rohel onder Augustinusga.


Datum: 21 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Gibraltar en Smirna, het Nederlands gekoperd schoener-hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip PETRUS LUDOVICUS, kapt. A.H. Karssies.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 18 augustus. Heden is van de werf der Commercie Compagnie, met goed gevolg te water gelaten het fregatschip PRINS MAURITS, groot 600 lasten, gebouwd door de scheeps-bouwmeester Haverkamp, voor rekening van de heer G.C. Bosch Reitz, te Amsterdam, zullende worden gevoerd door kapt. J.J. Bart, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VERWACHTING, kapt. T.D. Lieuwen, van Nantes met oker; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met raapzaad en klaverzaad; VROUW IDA, kapt. J.D. de Vries, van Hamburg met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te Rotterdam zijn aangebracht met het schip DIANA, kapt. R.H. Duit, van Bayonne: 2 vaten terpentijn olie, 5 vaten dito. 10 okshoofden wijn en met het schip HENDRIKA JANTINA, kapt. A.P. Struch, van Liverpool: 49 balen katoen. Alles aan order te Amsterdam en waarvan de onbekende houders der cognossementen zich ten spoedigste gelieven te adresseren aan de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 20 augustus. Heden is naar zee gezeild het schip (opm: vertuigd naar bark) MERCURIUS, kapt. J. Kooger, naar Batavia.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 augustus. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. D. Zweers, vertrokken van Amsterdam de 7e mei.


Datum: 23 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

’s Gravenhage. 20 augustus. Een koninklijk besluit van 31 juli 1841, (Staatsblad no. 26), houdt bepalingen in, omtrent het vragen van vergunning tot het aanleggen van stoomboot- diensten.
Overwegende dat het, bij de steeds toenemende vermeerdering der stoomboten in de zeehavens en op de binnenwateren van het rijk, nodig is maatregelen te nemen, ten einde bij de uitvoering der stoomvaart de goede orde en openbare veiligheid verzekerd blijven; zo mede, dat het van belang is, de tot dusverre gevolgde beginselen omtrent het aanleggen van nieuwe stoombootdiensten in verband te brengen tot de algemene verordeningen met opzicht tot andere openbare vervoermiddelen bestaande; heeft Z.M. besloten:
1ͦ. Dat het, voortaan aan niemand geoorloofd zal zijn in de zeehavens of op de binnenwateren van het Rijk, stoomboten aan te leggen of dezelve te doen aankomen of vertrekken, om daarmee op vooraf bepaalde en aangekondigde tijdstippen of bij wijze van een geregelde dienst, personen of goederen of beide te zamen van de ene plaats naar de anderen, hetzij binnen het Rijk, hetzij tussen een Nederlandse en een buitenlandse haven of plaats te vervoeren of ook stoomboten tot het voortslepen van andere schepen of vaartuigen, tussen bepaalde plaatsen of en een bepaalde richting te bezigen, dan na daartoe vergunning te hebben bekomen.
2ͦ. Deze vergunning zal in ’s Konings naam worden verleend door onze Minister van Financiën, na gehouden overleg met de Gedeputeerde Staten der bij op te richten dienst betrokkene provinciën, tot welke minister alzo de belanghebbenden zich zullen behoren te vervoegen, onder mededeling van zodanige opgaven en bijzonderheden, als strekken kunnen om de aard van de dienst, waartoe vergunning gevraagd wordt, te doen kennen.
3ͦ. In zo verre er thans bepaaldelijk tussen enige Nederlandse vreemde havens stoomboten in de vaart zijn, waarvoor tot heden geen concessie door Z.M. of van Koningswege verleend is, zullen de ondernemers of andere belanghebbenden verplicht zijn, zich uiterlijk binnen de tijd van drie maanden na de dagtekening van het tegenwoordig besluit, tot het verkrijgen ener vergunning, op de voet van het bepaalde bij art. 2 hierboven, aan te melden.
Bij gebrek hiervan, zullen de ondernemers of andere belanghebbende gehouden zijn, zodanige diensten, na verloop van gemelde termijn van drie maanden, te staken.
Het aanleggen van nieuwe stoombootdiensten, vallende in de termen van art. 1 hierboven, zonder dat daartoe een vergunning is verkregen, mitsgaders het voortzetten ener dienst, waarvoor een vroeger verleende vergunning mocht zijn ingetrokken of voor welke geen gebruik zal zijn gemaakt van de gelegenheid, welke bij art. 3 hierboven aan de ondernemers van reeds bestaande diensten is geopend, zullen naar aanleiding van art. 1 der wet van 6 maart 1818 (Staatsblad no. 12) met een boete van honderd guldens voor elke overtreding worden gestraft en wel bovendien het voortzetten van zodanige diensten door de door de zorg der plaatselijk politie belet worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid, 23 mei, op 27º ZB 53ºOL: DE JONGE ADRIAAN, kapt Hempel, van Batavia naar Rotterdam, had schade aan de tuigage bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE ARIE, kapt. S. Post, van Port-a-Port met wijn, wijnsteen, huiden en kurk; MARIA AGNES, kapt. De Weerd, van Archangel met lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, B.D. Bosscher en J. Schutte Hoyman, makelaars; zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 23e augustus 1841, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y, te Amsterdam, presenteren te verkopen: een extra ordinair welbezeild gezinkt tweedeks Nederlands barkschip, genaamd SOPHIA CECILIA, gevoerd door kapt. J.C. Radeloff, volgens meetbrief lang 27 el 86 duim, wijd 5 el 60 duim, hol 4 el 47 duim en alzo gemeten op 310 tonnen of 164 lasten; liggende voornoemd schip in de Kattenburgergracht, voor de Oosterkerk en breder bij inventaris omschreven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand september of in het begin van oktober, van Amsterdam vertrekken, het nieuw gekoperd en vertimmerd fregat JOHANNA, gevoerd bij kapt. R. Maalsteed, door deszelfs ruime kajuit bijzonder geschikt tot de overvoer van passagiers en varende met een bekwame scheepsdokter, personen of families van deze gelegenheid wensen gebruik te maken of iemand goederen te laden hebbende, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Vaart op België. Naar Antwerpen, Brussel en Gent het schip DE DANKBAARHEID, schipper J. Saeys, om de laatste dezer maand te vertrekken. Vervolgens vaart er naar bovengemelde plaatsen geregeld alle 10 dagen een schip en wel op de 10e, 20e en laatste van iedere maand. Adres bij Gallenkamp en Jacobs, te Amsterdam; bij L. Straatman, te Antwerpen; bij Pr. Verstraeten de Meurs en L. Straatman, te Brussel.


Datum: 24 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 augustus. Kapt. Sprik rapporteert, de 15e dezer, op 54º18’ NB, Z.Z.O. van Terschelling, geborgen te hebben de equipage van het Hannovers kofschip GERARDINA, kapt. M.T. Christophersen en drie man, van Coolbrand (opm: Hamburg) naar Hull bestemd, geladen met tarwe; het schip is kort daarna gezonken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Het schip BROEDERLIEFDE, kapt. J.K. Romeling, van Mandal naar Delfzyl, is de 14e dezer zwaar lek ter rede van Helgoland binnengelopen en op het strand gehaald, om het lek te stoppen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 13e dezer is op Süderoog verongelukt een Nederlands tjalkschip (opm: EILKE, zie PGC 270841), van Sappemeer, de naam onbekend, beladen met katoen, verfwaren, enz.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FRANZ, kapt. J. Schuldt, van Petersburg met lijnzaad; VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, van Koningsbergen met lijnzaad; GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, van Rostok met rogge; DE WELDAAD, kapt. R.T.Fenenga, van Stettin met rogge.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en wel betimmerd tjalkje, lang volgens meetbrief 13 el 6 palm, groot 29 ton, met zeil en treil, liggende en te bevragen bij M. Boontje te Oldeboorn.


Datum: 25 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA ENGELINA, kapt. C. Sextro, van Petersburg met lijnzaad; DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, van Petersburg met zeildoek, potasch, talk, kalminken, koehaar en hennep; VROUW ALETA, kapt. M.J. Henck, van Bremen met tabak, lood en duigen; VRIESLAND, kapt. J.C. van der Veer, van Coppename met hout; WIBBINA, kapt. B.H. Kuiper, van Stettin met tabaksbladen; NEERLANDS WELDAAD, kapt. B. van Wijk, van Hamburg met rogge; VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, van Hamburg met rogge; HENDRINA, kapt. A.D. Kat, van Emden met tarwe en rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aan te vangen met de 25e september aanstaande, zal door de aankoop en uitrusting ener tweede stoomboot, de dienst tussen Rotterdam en Havre (gelijk vroeger), om de vijf dagen plaats hebben en alzo van die tijd af op de 5e, 10e, 15e, 25e en laatste van elke maand een alleszins voor goederen en passagiers goed ingericht stoomschip van beide havens vertrekken. Rotterdam, 23 augustus 1841.
De agenten Smith & Co.
(opm: dit zijn Franse stoomschepen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 23 augustus, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y:
een welbezeild gezinkt tweedeks barkschip SOPHIA CECILIA, kapt. J.C. Radeloff.
NLG 8.800. NLG 200. Opgehouden. (opm: de ex-brik is in november verkocht, vermoedelijk aan een sloper; de zeebrief werd op 8 november geroyeerd)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Pro justitia. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Ternate op het daartoe door Antonetta Theodora Magdalena Landouw, geboren Hoedt, woonachtig te Menado, gedaan verzoek, hebben verleend appointement tot edictale citatie van haar echtgenoot Theodorus Roeland Landouw, welke op de 8e oktober 1832 met de particuliere schoener CLARISSE, gezagvoerder Tafreau, de rede van Menado heeft verlaten zonder volmacht tot het waarnemen zijner zaken te geven of order op het beheer van dezelve gesteld te hebben, en er sedert van hem noch van gemelde bodem enig bericht is ingekomen, zo is het dat ik, ondergetekende, deurwaarder en gezworen exploiteur bij welmelde raad, voor de tweede maal dagvaarde de persoon van Theodorus Roeland Landouw voornoemd om in leven zijnde in persoon dan wel bij gemachtigden binnen de tijd van drie maanden ter openbare rolle van meermelde raad te verschijnen ten einde van deszelfs aanwezen te doen blijken. (opm: herhaling van JC 230441)
Ternate, de 21e mei 1841, de gezworen exploiteur voornoemd, Carsten Schneider.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of enige goederen, gelden, effecten enz. onder zich hebben, behorende tot de nalatenschap van wijlen Hendrik Jurgen Klein, in leven kapitein op het schip (opm: galjoot) de ONDERNEMING, van Zaandam, varende op de Oost-Indiën en de 12e december l.l. op zijn terugreis van Batavia overleden, gelieve daarvan opgave of betaling te doen aan de ondergetekende voor de 1e februari 1842.
Zaandam, de 8e april 1841, W. Prins.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 augustus. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, vertrokken van Amsterdam de 28e april, en de dito bark PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. F.B. Teunissen, vertrokken van Rotterdam de 23e april.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip PALEMBANG, kapt. E. Visser, vertrokken van Amsterdam de 7e mei, en het dito schip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 21e april.


Datum: 26 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 2 augustus. Deze morgen ten 8 ure arriveerde, onder de herhaalde toejuiching ener talrijk te zamen gevloeide menigte, met het koninklijke stoomjacht DE LEEUW, koning Willem de Tweede, met bijhebbende adjudanten en verder gevolg, waarbij ook tegenwoordig waren Z.Exc. de heer staatsraad, gouverneur der provincie, Jhr. Van Vredenburch; de heer majoor Oudemans, welke met het stoomjacht ZEELAND, Z.M. hadden opgewacht en begroet.
Na afloop der audiëntie bezocht Z.M. het gebouw van het provinciaal gerechtshof, de stads-armenschool, de tekenacademie, de werf der commercie-compagnie, alwaar hoogstdezelve het onlangs afgelopen fregatschip PRINS MAURITS en daarna het over de werf liggende schip DE ZEEUW heeft bezichtigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 10e augustus is het Papenburger schip PLUTUS, kapt. B.H. Kramer, met ballast van Amsterdam naar Archangel bestemd, na 24 dagen in zee geweest en tot op de hoogte van Bergen gekomen te zijn, met schade te Christiaansand binnengelopen, ten einde te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JANTINA FROUWINA, kapt. J.E. Scherpbier, van Petersburg met lijnzaad; ALBERDINA, kapt. G. Venema, van Kroonstad met masten; VROUW ALIDA, kapt. T.D. Hund, van Stettin met rogge; EENDRAGT, kapt. C. van Limmen, van Libau met lijnzaad, masten, balken en delen; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.K. Roelfsema, van Memel met lijn- en dederzaad en houtwaren; GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer, van Rendsburg met boekweit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. A.F. Pflughaupt en B.H. Timmer Bzn. Makelaars, zullen op dinsdag 31 augustus 1841, des namiddags ten een ure, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen circa 1.600 stuks beschadigde Buenos-Ayres Mataderos huiden, afkomstig van de lading per MARIA ELISABETH, kapt. W. Fokkes, van Buenos Ayres. Liggende als bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand september eerstkomende vertrekken: het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast, Nederlandse fregatschip GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, van Amsterdam, liggende te Dordrecht, voerende een geëxamineerde scheepsdokter en hebbende zeer uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Personen of families welke daarvan tot de overtocht naar Java wensen gebruik te maken of degenen die goederen met dit schip verlangen te verschepen, gelieven zich te adresseren te Amsterdam, bij de cargadoors Coopman & De Witt & Lennaertz; te Dordrecht, bij de cargadoors G. Mauritz of J.B. ’t Hooft of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen VON SITTARD, kapt. W. Jown, van Newport, met ruw ijzer; FORTUNA, kapt. T. Taay; CERES, kapt. P. Vernis, beide van Liverpool, de eerste met hout, de tweede met zout en katoen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

26 augustus 1841
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading
 

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Leith het Nederlands kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer.
Adres bij Boutmy & Co.

 


Datum: 27 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Dinsdag (opm: 24 augustus) zijn H.M. de koningin van Wurtemberg, Hoogstderzelver dochters, benevens H.K.H. de prinses van Oranje het Museum van Schilderijen gaan bezichtigen; verder zijn hoogstdezelven naar ’s lands werf gereden en hebben van daar het nieuw gebouwd koopvaardij-fregatschip, genaamd BAREND WILLEM, gevoerd door kapt. J. Rikels en toebehorende aan de heer B.W. van Straten, met een bezoek vereerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Bart, van Curaçao in Texel binnen, rapporteert, buiten het Engels Kanaal van een loods vernomen te hebben, dat dezelve gepraaid had het schip SURINAME, kapt. Van der Meij, van Amsterdam naar Suriname, welk schip door aanzeiling de boeg ingestoten was en koers stelde naar Douvres, het schip was echter niet lek. Het schip is volgens nader bericht 22 augustus te Ramsgate binnengelopen, zo mede DE JONGE GERBRAND, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Syra bestemd, insgelijks aangezeild geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. J.J. Remkes, van Batavia met kurkema, tamarinden, koehuiden, arak, rijst, buffelhuiden, suiker, peper, diverse, confituren, planten, kruit, thee, paardenhaar en tabak; MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao met koffie, huiden, katoen, pokhout, wol, tabak, schillen en sigaren; DE WELVAART, kapt. H.W. Velt met lijnzaad; NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk, van Hamburg met rogge; PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Dantzig met hout; BROEDERLIEFDE, kapt. Hayen, van Petersburg met lijnzaad; MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper, van Petersburg met veren, ijzer, potasch en talk; JONGE JELTJE, kapt. P.L. Posthumus, van Koningsbergen met erwten; MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga, van Dantzig met tarwe; GOEDE VERWACHTING, kapt. M.H. Meyer, van Dantzig met hout; CATHARINA ALIDA, kapt. H.W. Scholtens, van Dantzig met hout; ROELMA, kapt. K.J. Pronk, van Eckernfiorde met rogge; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer, van Rendsburg met boekweit; ANNA MARGARETA, kapt. A. Paulsen, van Tonderen met boekweit en rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.H. Schaap. W. Leendert Pzn., H. Mos, F. Kat, N.J. Ten Bosch, J.J. Rooseboom, J.W. Nienhuis, P.J. van der Horst, A.M. van Valkenburg en J.A. Namias, makelaars, zullen ten overstaan van de griffier P. Tiedeman, op dinsdag de 7e september 1841, des middags ten half een ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakken Grond, verkopen: een partij van 8 vaten Marylandsche bladen, 7 vaten en 40 balen kort, 19 vaten, 97 balen en 44 pakken stelen tabak, benevens een partijtje sigaren, alhier aangebracht van Alexandria en Boston, per de schepen AMERICA, kapt. B.F. Berry en AMSTEL, kapt. D. Visser, liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping, op maandag de 30e augustus 1841, des voormiddags ten half 11 ure, in het Logement Het Curaçaosche Jagt, aan de Steiger te Rotterdam, van circa 97 lasten gedroogde gerst, meer en min beschadigd aangebracht van Libau, per het schip CATHARINA ELZINA, kapt. H.A. Schuring. Nadere informaties ten kantoren van de heren Schadee & Co., Van Tomputte & Dorrepaal en Wm. & Alb. Smalt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Flik (opm: H.G. Flik / ONDERNEMING), van St. Petersburg in Texel binnen, rapporteert in de nacht van de 21 augustus gepraaid te hebben het schip ALBERDINA EDZINA, kapt. Naatje, van Stettin naar Jersey.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip OSIRIS, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht naar Batavia, te Brouwershaven binnen, heeft de 19e augustus de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Süderoog wordt gemeld, dat de 13e augustus aldaar verongelukt was een te Sappemeer thuis behorend tjalkschip (opm: tjalk EILKE, kapt. Jacob Klaassens Bekkering, zie ook PGC 240841, 310841 en RC 020941); van de lading waren 70 à 80 balen katoen, waaronder enige gemerkt met een ruit, waarin 33, 46, 56, 513, 529, enige grote vaten verfwaren en twee kisten thee aandreven, welke laatste reeds te Pellworm verkocht waren; ook was aan het strand gevonden het lijk van een man, wiens linnen gemerkt was I. B.
(opm: zie ook PGC 310841 en RC 020941).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen JANTINA, kapt. Van der Werff, van Rotterdam naar Cardiff, LUNA, kapt. Roskamp, van Danzig naar Nantes en DE STAD GRONINGEN, kapt. Kruse, van Gothenburg naar Treport, zijn vóór de 19e augustus Deal gepasseerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler te Grouw zal op maandagen de 6 september 1841, ten huize van J. Gorter aldaar provisioneel, en de 20 derzelfde maand, ten huize van T.G. Visser mede aldaar finaal, telkens des avonds om 7 uren, publiek presenteren te verkopen:
- 1/32e in het kofschip EISO DE WENDT, kapt. D.W. Hellenga, groot 110 lasten, met quoteel aandeel in deszelfs complete inventaris, etc., liggende thans in lading te Amsterdam, en
- 2/32e in het smakschip HILLEGONDA MARIA, groot ruim 50 lasten, met quoteel aandeel in deszelfs aan en toebehoren, zoals het door de medereder Durk Douwes Visser wordt bevaren.
Zijnde beide schepen in 1829 nieuw uitgehaald en steeds uitmuntend onderhouden.
(opm: LC 170941 meldt dat is geboden op HILLEGONDA MARIA NLG 382)


Datum: 28 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlandse smakschip WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip (opm: tjalk) JOHANNA, kapt. H.T. de Jong.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Naar Gent (over zee), het Nederlands schip JOHANNA CORNELIA, kapt. H. Seeuwen.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken.
Vertrek van beide plaatsen de 5e, 10e, 15e, 20e, 25e en laatste van iedere maand.
Dinsdag de 31e augustus, des morgens ten 7 ure, DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., agenten, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 augustus. Een zolderschuit, beladen met huiden uit het schip MARIA ELIZABETH, kapt. W. Fokkes, van Montevideo te Amsterdam aangekomen, in het entrepotdok liggende, is, door het overgaan der huiden, op zijde gevallen, waardoor omstreeks 1600 stuks in het water geraakt zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, van Batavia met koffie, suiker, indigo, nagelen, tin en sapanhout; WALVISCH, kapt. J. Schut, van Padang met koffie, suiker, tin, bindrotting en sapanhout; TJARK GIEZEN, kapt. J. Jaski, van Stettin met rogge; JONGE WILLEM, kapt. J.T. Mellema, van Dantzig met lijnzaad en weedasch; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met rogge, raapzaad, koehaar, klaverzaad, smalt en koopmansgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 augustus. Volgens de Engelse scheepsberichten is het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, van deze stad naar Batavia, op 19 juli ll. gepraaid op 08° NB 22° WL.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 augustus. Volgens brief van kapt. P. Romijn, voerende het fregatschip IDA WILLEMINA, gedateerd van Batavia 2 mei 1841, was hij gereed om de volgende dag de terugreis naar Nederland aan te nemen. Aan boord was alles wel.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 augustus. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, vertrokken van Rotterdam de 23e april, de dito bark PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, vertrokken van Amsterdam de 29e april, het dito schip LUCIA MARIA, kapt. H. Winte, vertrokken van Amsterdam de 17e april, en de dito bark het ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes Lzn., met een passagier, vertrokken van Middelburg de 1e mei.


Datum: 30 augustus 1841


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOHANNA GEZINA, kapt. B.H. Nagel, van Koningsbergen met tarwe; HENDRIKA, kapt. H.E. de Groot, van Dantzig met tarwe; HILLEGINA CHRISTINA, kapt. G.E. Broekema, van Dantzig met tarwe en schoppen; JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber, van Stettin met rogge; ANNA MARG., kapt. J.H. Naatje, van Stettin met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P. van Santen, A.F. Pflughaupt en B.H. Timmer Bzn., makelaars, zullen op dinsdag de 31e augustus 1841, des namiddags ten een ure, in den Brakken Grond, in de Nes, verkopen en zulks alzo op daartoe verleende authorisatie van de H. E. G. heer Staatsraad president der arr.-rechtbank alhier, circa 1600 stuks beschadigde Buenos-Ayres Mataderos huiden, afkomstig van de lading per MARIA ELISABETH, kapt. W. Fokkes, van Buenos-Ayres. Liggende als bij notities wordt aangewezen.


Datum: 31 augustus 1841


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JOANNA, kapt. G.W. Bakker.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA HENDRIKA, kapt. J.C. Westenbrink.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip SUSANNA, kapt. W.T. Hund.
Naar Gent (over zee), het Belgisch schip JOHANNA CORNELIA, kapt H. Seeuwen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip (opm: brik) PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. Kok; hebbende bijzondere goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederlands schoener galjootschip ADRIAAN, kapt. H.R. Bok.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, na 3 augustus. Terug uit zee: KLEINKINDEREN, kapt. Sakes, bestemd naar Amsterdam, na reeds tot op de hoogte van Corsica te zijn geweest en door zware storm de bezaanmast gebroken en meerdere schade aan zeilen en tuig bekomen te hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen HENRIKUS EVERHARDUS, kapt. W. Rebok, van Memel, met hout; ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker, van Cardiff, met ijzer; ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de REMBRAND, kapt. P. Garling, naar Alexandrië, met ammunitie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij nader onderzoek is gebleken, dat het wrak van het op Süderoog gestrande schip, is ons vorig nummer vermeld, dat is van het schip AILKE (opm: tjalk EILKE, zie PGC 270841 en RC 020941), kapt. Bekkering.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Het schip PLUTUS, kapt. B.H. Kramer, met ballast van Amsterdam naar Archangel, is na 24 dagen in zee en tot op de hoogte van Bergen te zijn geweest, de 10e augustus met schade te Christiansand binnengelopen; moet repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Remkes, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 23e augustus bij Wight gezien te hebben een fregatschip, tonende Dordrechtse collegevlag met No. 9, zijnde die van kapt. Hazewinkel, voerende het schip OSIRIS, van Dordrecht naar Batavia en een kof, tonende vlag van het college Zeemanshoop, met No. 529, zijnde die van kapt. De Weerd, voerende het schip GROOT LANKUM, van Harlingen naar Liverpool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA KLASINA, kapt. Tiktak, van Rotterdam naar Liverpool, is de 21e en het schip de JONGE GERBRAND, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Syra en Konstantinopel, de 22e augustus te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA SIBERDINA, kapt. Uges, van Rotterdam naar Liverpool, is de 21e en de schepen IDA WUBBINA, kapt. Dik, van Amsterdam naar Genua en HILLEGINA, kapt. Brakke, van Rotterdam naar Dublin, zijn de 23e augustus, ter rede van Deal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip RABENHAUPT, kapt. Sickens, van Batavia naar Amsterdam, is de 10e juli bij St. Helena gepraaid.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 augustus. Uitgezeild den 23 augustus VROUW ANTJE, B.D. de Grooth naar Noorwegen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 31 augustus. Donderdag de 2e september aanstaande, ’s namiddags te 2 uur, zal het schip (opm: bark) BROUWERSHAVEN, weer en getij dienende, worden te water gelaten.


Datum: 01 september 1841


Krant: