Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1894


Datum: 01 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 december. Tot heden heeft men uit het omgeslagen onbekende schip 9500 kolders (opm: geheel of alleen aan de voet vierkant beslagen paal van 5,5 tot 6,7 m. lengte en aan de kop 12 cm. dik) geborgen, benevens een ijzeren ketting van plm. 30 meter lang. Het schip zinkt met elk getij dieper, zodat de kans op verdere berging spoedig voorbij zal zijn.


Datum: 02 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Het Engelse stoomschip CYPHRENEN, van Savannah met katoen naar Liverpool, en het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York, zijn met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemde zonk binnen drie uur na de aanvaring, terwijl de LA FLANDRE zwaar beschadigd te St. John's (N.F.) binnenliep. De equipage van de CYPHRENEN werd gered door de LA FLANDRE.


Datum: 03 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Volgens telegram uit Corunna (opm: La Coruña) wordt het Nederlandse schip BATAVIER, bestemd naar St. Nazaire, te Corunna reeds 6 dagen opgehouden, daar de sleepboot die het naar St. Nazaire zal slepen, aldaar (opm: La Coruña) nog niet is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Volgens telegram Lloyd's vertrok het Nederlandse schip BATAVIER heden, gesleept van Corunna (opm: La Coruña) naar St. Nazaire.


Datum: 04 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. John’s, 30 december. Het Nederlandse schip LA FLANDRE, arriveerde hier met zware schade door een aanvaring met het stoomschip CYPHRENEN. Aan boord van de LA FLANDRE zijn 12 spanten gebroken, en bij het fokkewant is het van dek tot kiel doorsneden. Het zal onderzocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 januari. Het wrak van het Deense schip DANNEBROG, is gisteren in veiling voor NLG 150 verkocht. (opm: zie ook NRC 150294)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 2 januari. De brik EMMA, van New Castle (opm: Newcastle) naar Colberg (opm: Kolobrzeg) met kolen, is in de nacht zondag op het Arkona Rif gestrand, en zit vol water. Het schip stoot zwaar door de hoge zee, veroorzaakt door de NW stroom, en is vermoedelijk verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) PRESIDENT VAN RYCKEVORSEL wordt alhier gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 december. Gedurende het jaar 1893 zijn alhier binnengekomen 296 stoom- en 85 zeilschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 28 december. Het schip BROEDERTROUW, kapt. B.H. Kappen, de 18e dezer van Hamburg naar Maracaibo vertrokken met een lading stukgoed, is lek te Christiansand binnengelopen en moet de lading lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In 1893 zijn te Delfzijl binnengekomen: ter zee, 117 stoomschepen, metende 120.425 m³, 315 zeilschepen, metende 128.880 m³; rivierzijde, 50 stoomschepen, met 4.465 m³, 523 zeilschepen, met 43.317 m³. Uitgegaan: ter zee, 117 stoomschepen, met 117.078 m³, 341 zeilschepen, met 133.435 m³; rivierzijde, 47 stoomschepen, met 4.157 m³, 486 zeilschepen, met 37.295 m³.
In 1892 zijn te Delfzijl binnengekomen: ter zee 91 stoomschepen, met 89.934 m³, 420 zeilschepen, met 180.351 m³; rivierzijde, 56 stoomschepen, met 4886 m³, 504 zeilschepen, met 46.066 m³. Uitgegaan: ter zee, 91 stoomschepen, met 97.505 m³, 459 zeilschepen, met 179.678 m³; rivierzijde: 53 stoomschepen, met 4.147 m³, 456 zeilschepen, met 35.868 m³.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1893 zijn op de Vlierede binnengekomen 300 stoom- en 103 zeilschepen; te Nieuwe Diep binnengekomen 154 zeil- en stoomschepen; te Zaandam binnengekomen 183 zeil- en stoomschepen; te Hellevoetsluis binnengekomen 198 zeil- en stoomschepen; in de Nieuwe Waterweg binnengekomen 4.827 zeil- en stoomschepen; te Vlaardingen binnengekomen 32 stoom- en 38 zeilschepen; te Brouwershaven binnengekomen 15 zeil- en stoomschepen; te Zierikzee 26 zeil- en stoomschepen.


Datum: 05 januari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Gedurende het jaar 1893 zijn te Dordrecht aangekomen 120 zeil- en 102 stoomschepen; te Vlissingen 172 stoom- en 14 zeilschepen; te Terneuzen 511 stoom- en zeilschepen; te Ameland 29 zeilschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 3 januari. De sleepboot VOORUITZICHT, eigenaar de heer A. Piscaer, is in de afgelopen nacht, alhier in de haven aan de wal gemeerd liggende, door een onbekende oorzaak vol water geraakt en gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nederlandse schepen, opgelegd in buitenlandse havens: te Papenburg: JAN SMIT, kapt. Boon; GEZINA EN THECLA (opm: GESINA EN THECLA), kapt. Kuiper; te Flensburg: IPEUS, kapt. Kramer, en JANTINA, kapt. De Groot.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. 2 Nieuwe schepen te koop, een van plm. 24 ton en een van 17 ton, bij W.T. Kamp, Schilkampen bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een gehuwde scheepstimmerknecht, beste werker, kan van 5 maart vast werk bekomen bij T.D. Barkmeijer te Stroobos.


Datum: 06 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De mailboot van Ostende, de MARIE HENRIETTE, leed schade aan de landingsbrug langs de zijde van de Admiralty pier. Bij het binnenkomen om 4 uur v.m. moest men door het zware slingeren weer naar zee vertrekken voordat de passagiers en mail geheel geland waren, en de tolbeambten medegenomen werden. De boot was niet in staat langszij van de pier te komen voor 5 uur des ochtends, toen de nog niet gelande passagiers en mail geland werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 januari. Van de MIDWOLDA is nog niets vernomen (opm: zie PGC 080194 en VC 140294).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Het Nederlandse schip BATAVIER, dat 2 dezer gesleept van Corunna (opm: la Coruña) naar St. Nazaire vertrok, is wegens stormweer te Corunna teruggekeerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: twee goed onderhouden schepen, groot 9 en 14 ton, met inventaris, bij F.S. van der Werff, scheepstimmerman te Birdaard.


Datum: 07 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Cuxhaven, 4 januari. De met averij hier binnengekomen Nederlandse tjalk EMMANUEL, kapt. Gols, is na beëindiging van de reparatie, van de sleephelling te water gelaten.


Datum: 08 januari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 januari. Aangaande het driemast schoenerschip MIDWOLDA, kapitein D. Boer, 14 november l.l. van Leith met kolen naar Harburg vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 09 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Port Said, 7 januari. Het nieuw in Engeland gebouwde Nederlandse oorlogschip BORNEO arriveerde 7 januari te Port Said, laatst van Alexandrië, waar het vanaf 7 september onder reparatie was, door het breken van de as.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 januari. Door het ijs bekneld, is het particulier lichtschip VOLENDAM van zijn tros geslagen en op drift geraakt. De waker A. de Beer bevond zich in een gevaarlijke toestand. De stoomsleper ADSISTENT ging er heen, doch keerde door het ijs belemmerd, onverrichter zake terug. Van de bom weet men thans niets, de waker is echter door de Terschellinger loodskotter, schipper K. Rob, gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hoogezand, 5 januari. Het overdekt tjalkschip MARIA THERESIA, groot 106 tonnen, met volle inventaris, is in veiling verkocht voor NLG 3100 aan de heer J. Eifring te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Volgens het Bataviasch Nieuwsblad van 2 december heeft de maritieme rechtbank te Colombo uitspraak gedaan in zake de aanvaring van het stoomschip GELDERLAND met de SWORDSMAN en beide gezagvoerders vrij van schuld verklaard.
Volgens het eenparig en volkomen sluitende getuigenis van alle opvarenden van de GELDERLAND, zegt het Bataviasch Nieuwsblad, zou de uitspraak geheel anders moeten zijn, daar volgens dezen de zijlichten van de SWORDSMAN niet zichtbaar waren en het toplicht maar flauw brandde. De opvarenden van de SWORDSMAN verklaarden daarentegen dat de lichten helder hebben gebrand en het was voor de rechter moeilijk te beslissen wie in deze gelijk had. De advocaat van de Rotterdamsche Lloyd, zegt het Bataviasch Nieuwsblad verder, gaf zich weinig moeite om de schuld der aanvaring aan het Engelse stoomschip ten laste te leggen en maakte fatsoenshalve slechts opmerkingen om de getuigenis der opvarenden van de SWORDSMAN als eigenlijk niet geheel afdoende te kenmerken. Uit een later bericht omtrent de eis tot schadevergoeding van 210.000 ropijen (opm: roepies) blijkt, zegt het blad, dat de eigenaars van de SWORDSMAN met de malle uitspraak van de Engelse rechter hun voordeel trachten te doen.


Datum: 10 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 december. Het barkschip CLAN GRANT, van Amoy naar New York, met een lading thee, heeft ongeveer 50 mijlen N.O. van de Noordwachter de 27e november op een onbekend rif gestoten. Na van het rif afgekomen te zijn werd het zo lek dat men er niet tegen kon pompen. De 1e december werd het door de equipage verlaten die opgenomen werd op het stoomschip SOERABAJA dat bij het schip bleef tot de volgende ochtend toen men het verliet met het dek te water. De plaats waar men het zinkende vaartuig achterliet was op 30 à 40 mijlen benoorden de kust van Java tussen Cheribon en Tagal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. De BATAVIER, kapt. Scherpbier, vertrok van Saigon naar St. Nazaire, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, 9 januari l.l.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Door te grote aanbouw van tanksteamers vinden deze geen emplooi en zijn ongeveer 20.000 ton tankers opgelegd, zeven (opm: tankers) aan de Tyne, twee aan de Wear.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 januari. Het wrak van het Engelse schip WANDLE, onlangs in veiling gekocht door de heer Lebbe van de Bergingsmaatschappij te Maassluis, is niet door die directie geaccepteerd, aangezien zij tot die aankoop geen order had gegeven. Het is nu door belanghebbenden onderhands verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het stoomschip CASTOR, naar Piraeus bestemd, kreeg gisteren bij het verlaten van het Oosterdok de tros in de schroef van het naar de Middellandse Zee bestemde stoomschip JUNO, en ligt thans aan de kop van de Handelskade, alwaar een duiker bezig is de schroef te klaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 januari. De kof WENDELINA WICHERDINA, kapt. F.J. Venema, bestemd naar Duinkerken, liep te Portsmouth binnen met verlies van kluiverboom en boegspriet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best roefschip, 23 ton, alsmede een zeer geschikt woonschip, bij O.H. v.d. Werff te Buitenstvallaat bij Dragten.
Tevens wordt gevraagd een scheepstimmerknecht, om dadelijk of 5 maart in dienst te treden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een beste, nieuwe snik, groot 12 ton, bij W. Stienstra, scheepstimmerman te Zevenhuizen bij Franeker, bij wie tegen mei a.s. worden gevraagd twee scheepstimmerknechten.


Datum: 11 januari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 januari. De rechtbank heeft uitspraak gedaan in zake de aanvaring van de MARIA JANTINA, schipper Medendorp, en de steamer BENARES, kapitein Schoenfeld, op 9 december 1891 op de hoogte van Fort Paarl op de Schelde, waardoor de MARIA JANTINA in tweeën gesneden werd en de schipper verdronk. De vrouw van de schipper werd met grote moeite gered.
De eerste kamer staat aan de eiseres toe, bij wijze van schadevergoeding, 39.417 fr. met de rechterlijke intresten sedert 10 december 1891, plus 1500 franc met de gerechterlijke intresten sedert den dag van de eis.
De evengenoemde schade wordt als volgt verdeeld: Voor het ten gronde gaan van de tjalk fr. 8000. – Voor de landingsprijs fr. 240. – Voor kledingstukken en meubels fr. 2000. – Voor de dood van de 34-jarige schipper, voerende een schuit van 125 ton fr. 25.927. – Voor de zedelijke schade geleden door eiseres fr. 1000, – en voor die van haar kind ook fr. 1000. – Voor schade persoonlijk door het slachtoffer geleden fr. 500. – Voor het te water vallen van de vrouw en het nadeel daardoor voor haar gezondheid ontsproten fr. 500. – Voor het te water vallen van het kind der eiseres fr. 250. – Voor buitengewone kosten door de eiseres gedaan om haar rechten te doen gelden, fr. 1500. – De interesten dier som lopen slechts sedert die dag van den eis en niet van die van het ongeval.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 6 januari. Kapt. F.J. Venema, gezagvoerder van het kofschip WENDELINA WICHERDINA, hier binnengelopen, met een lading lijnkoeken naar Duinkerken bestemd, rapporteert de lichten van de haven van Duinkerken in het gezicht gehad te hebben, doch door tegenwind te zijn weggedreven tot Dungeness, waar hij een anker en ketting verloor. De kluiverboom en boegspriet zijn gebroken.


Datum: 12 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 11 januari. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is met een onbekend schip in aanvaring geweest, en arriveerde te Hull zwaar beschadigd aan bakboordzijde boven de waterlijn. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 10 januari. De in de vorige week in de haven alhier gezonken sleepboot VOORUITZICHT is heden gelicht en leeggepompt. Er zijn onder water verschillende lekken gevonden, die men bezig is te dichten.


Datum: 13 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 11 januari. Door de Earles Shipbuilding Company te Hull werd gisteren met het beste gevolg te water gelaten het stoomschip BERLIN, gebouwd voor rekening van de Great Eastern Railway Compagny, en bestemd voor de dienst Harwich – Hoek van Holland. Dit is een stalen dubbelschroefstomer, lang 302 en breed 36 voet, met 2 afzonderlijk werkende triple expansie machines, die het schip een snelheid zullen geven van 18 mijl per uur. De inrichting van de kajuit is dezelfde als van de CHELMSFORD. De boot is van de zelfde vorm, alleen iets langer, dan voornoemde. De Great Eastern Railway Company zal vier boten van deze soort in de vaart brengen op de lijn Harwich – Hoek van Holland. (opm: opgenomen vanwege de ramp met dit schip in 1907 bij Hoek van Holland)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hull, 10 januari. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, was op de reis Vlissingen naar Hull, bij Hasbrough (opm: Happisburgh, 52º47’ N.B. 01º36’ O.L.) in aanvaring met een onbekend gebleven stoomschip, en leed daardoor belangrijke schade (opm: aan bakboord) boven de waterlijn. Het was in staat de reis voort te zetten naar Hull, waar het zonder ongeval arriveerde en in het Alexandra dok werd gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 januari. MINISTER TAK VAN POORTVLIET. Het stoomschip waarmee dit schip in aanvaring is geweest, is hoogst waarschijnlijk het thans te Antwerpen liggende stoomschip ANGLO DANE, dat dokken moet ter herstelling van de schade bekomen tijdens de laatste reis. (opm: de hier gemaakte veronderstelling is onjuist; het andere schip heette REGALIA, zie NRC 130394)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 11 januari. Het stoomschip YSTROOM, hier heden aangekomen van Londen, heeft op de Theems op een wrak gestoten en dientengevolge aan stuurboordzijde een gat in de boeg bekomen. Vier platen zijn gebroken.


Datum: 15 januari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag de 31e januari 1894, des avonds te 8 uur, zal in het Café Schiermonnikoog, hoek Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het barkschip STAD STEENWIJK, groot 294 registerton, plm. 45 stander ladende, gebouwd in 1863 en in 1892 aanmerkelijk vertimmerd, liggende in het kanaal te Geestemünde. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de scheepskapitein H. Klunder Jz, bij de boekhouder P.P. Kolk te Groningen en ten kantore van W. van Bommel van Vloten, notaris te Groningen.


Datum: 16 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het vergaan der NORMANBY (opm: schroefstoomschip) van de Maatschappij Oceaan te Amsterdam, op haar reis van Manilla naar Singapore – het schip is op de oostkust van het eiland Bintang, op plm. 40 mijlen afstand van Singapore, aan de grond geraakt en is vermoedelijk verloren – meldt het Bataviasch Handelsblad:
In een stikdonkere nacht, bij een zware zee en felle stroom, is het ongeluk gebeurd. De bemanning van het schip bestond uit een kapitein (opm: kapt. J. Schuur) (met vrouw en kind), een stuurman, drie Europese machinisten en 35 inlanders. Er waren twee passagiers aan boord. De kapitein, zijn kind en de stuurman zijn verdronken, de vrouw van de kapitein wist zich te redden door zich aan een stuk hout vast te klampen, waarmee zij aangespoeld is. Enige inlandse matrozen hebben het eerst langs het zeestrand de hoofdplaats Riouw weten te bereiken. Onze resident heeft daarop onmiddellijk de gouvernements stomer INDRAGIRI uitgezonden om hulp te verlenen en de agenten van het schip te Singapore van het gebeurde kennis gegeven. De hulpvaardigheid van de resident wordt zeer geroemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. John’s (N.F.), 31 december. Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New-York in ballast, liep hier heden ochtend binnen om de schade te repareren, veroorzaakt door aanvaring met het Engelse stoomschip CYPHRENUS, dat daardoor gezonken is. In de boeg van de LA FLANDRE aan bakboord is een opening, die zich uitstrekt van het dek tot de kiel. Er zijn ook twee gaten in de bodem en de platen aan de bakboordzijde zijn over een grote lengte ontzet. Al de bakboordstanks waren volgelopen en was men genoodzaakt die aan stuurboord insgelijks te vullen om het schip recht te krijgen. Om te repareren moet het stoomschip dokken.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 januari. Binnenkort zal in het droogdok alhier komen het stoomschip ZUID HOLLAND van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip thans nog aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen ligt. De ZUID HOLLAND zal weer van elkaar getrokken moeten worden, waardoor een gewicht van 800.000 kg zal geplaatst worden, om daardoor het middenschip met 36 Engelse voeten (ongeveer 11 meter) te verlengen, waardoor dit zeekasteel een lengte van ongeveer 90 meter zal krijgen. Deze belangrijke reparatie, die bij de BATAVIA, thans SOEMBING, zo goed is gelukt, strekt onze nationale nijverheid tot eer en wordt verricht door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, die daardoor bewijst voor niets op het gebied van scheepsbouw uit de weg te gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 januari. Volgens ontvangen telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse fregatschip BATAVIER, van Saigon laatst van Corunna (opm: la Coruña), gesleept door de sleepboot NOORDZEE, de 12e te St. Nazaire.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het stoomschip PRINS HENDRIK van de Maatschappij Nederland, heeft zaterdag een belangrijke vertraging ondervonden ten gevolge van, naar men zegt, het te vroeg openen van de sluis.


Datum: 17 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 januari. De tussen Ostende en Dover varende Belgische mailboot MARIE HENRIETTE, welke onlangs met het havenhoofd te Ostende in aanvaring was, is hier aangekomen om de schade te herstellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 15 januari. Kapt. J. v.d. Laag, voerende het Nederlandse barkschip MARTINA JOHANNA, de 12e december van Rotterdam te Batavia aangekomen, schrijft aan de rederij het volgende: Op de middag van 16 oktober op 41º30’ Z.B. en 01º O.L. passeerden wij de eerste ijsberg. Vóór zonsondergang waren wij er 12 gepasseerd. Daar het doorvaren in de nacht gevaarlijk was, draaiden wij bij en gingen met de dag noordelijker sturen. Die dag en de daaraanvolgende dagen passeerden wij er nog 80, zodat wij in het geheel 92 ijsbergen gepasseerd zijn. De meesten hadden een hoogte van ongeveer 500 voet, toch waren er vele, die even boven water uitstaken en dus voor de scheepvaart zeer gevaarlijk. De thermometer deed volstrekt geen aanwijzing. Tussen de ijsbergen in was de temperatuur nog gerezen. Om ongelukken te voorkomen had het schip drie nachten bijgedraaid gelegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 16 januari. Het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIA, kapt. H. Rackow, van Brunswick naar Hamburg, is in de afgelopen nacht bij de vuurtoren van Eierland gestrand. De equipage is gered. De sleepboot HERCULES is derwaarts vertrokken.


Datum: 18 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 17 januari. Het Nederlandse barkschip CALIFORNIA, gisteren in de Eierlandse gronden gestrand, is zonder bemanning door de sleepboot HERCULES af- en alhier binnengesleept. De lading bestaat uit 4500 vaten harst (opm: hars of pek).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 januari. Het schip CALIFORNIA heeft ogenschijnlijk geen schade geleden. Het is dicht en maakt in het geheel geen water. De bemanning verliet met eigen boot het schip en kwam behouden te Cocksdorp aan de wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Het Nederlandse stalen barkschip BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, van Melbourne voor orders te Queenstown binnen, zal van daar naar Duinkerken worden gesleept, waar de lading gelost zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 januari. Het wrak van het gezonken schip CLAN GRANT ligt zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Het hier op de 8e december verlaten gedeeltelijk masteloos binnengebrachte barkschip AUGUSTE & JEANNETTE is wegens te hoge reparatiekosten afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Marseille, 13 januari. Verschillende rederijen, die 81 stoomschepen onder haar beheer hebben, laten wegens de slechte en niet lonende vrachten, daarvan 30 schepen opleggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Van de rederij van het Nederlandse schip VAN GALEN ontving de Zeepost het navolgende uittreksel uit een brief van de gezagvoerder J. Krijgsman:
De 6e oktober kwam de VAN GALEN in de baai van Rio Janeiro aan en ondervond daar, dank zij de bescherming van de Engelse vlootvoogd, aan wie de behartiging der Nederlandse belangen was opgedragen, in afwachting van de komst van een Nederlands oorlogsschip, van de binnenlandse onlusten geen overlast.
Beladen met rijst van Bangkok, werd door de grote behoefte aan mondvoorraad, de ontlossing van het schip zeer bespoedigd en het kon aan de kade een geschikte ligplaats krijgen, daar men de veiligheid van lichters in de baai niet vertrouwde. Na een verblijf van 46 dagen was de lading, groot 2100 ton, geheel gelost en de ballast voor zijn reis naar Nieuw-Zeeland ingenomen, terwijl van verschillende schepen, beladen met handelsartikelen, uit geen mondbehoeften bestaande, reeds maanden vergeefs op ontlossing wachtten. Een der grootste bezwaren, voortspruitende uit de oorlogstoestand, deed zich voor bij het overnemen der ballast, waarvoor het schip naar de overzijde der baai moest verhalen, ten einde tegemoet te komen aan de hoge prijs der steenballast, zijnde 5 milreis per ton.
Tengevolge van het aanhoudende en hevige vuren door de forten en schepen, was de VAN GALEN genoodzaakt de ballastplaats te verlaten, waardoor echter niet verhoed kon worden, dat de stuurkast door een schot uit een revolverkanon beschadigd werd, alsmede dat 2 strengen van een hoofdtouw van het fokkewant en een paar einden lopend tuig werden afgeschoten.
Wij hebben er een warme dag beleefd, schrijft de gezagvoerder, zodat alle schijnlichten en patrijspoorten voor de vele geweerkogels zo goed mogelijk voorzien en alle werkzaamheden gestaakt moesten worden. Op aanzegging van de commandant der Engelse zeemacht, dat de volgende dag nog heviger geschoten zou worden en een ontploffing kon plaats hebben, werd met veel inspanning en gevaar verhaald, doch was het moeilijk te bepalen, waar de schepen dan wel in veiligheid waren.
Na herstelling der betrekkelijk geringe schade verliet de VAN GALEN, na een zeer zorgvolle tijd te hebben doorgebracht, de 22e november de haven van Rio Janeiro met bestemming naar Nieuw-Zeeland; de gezondheidstoestand der schepelingen had gedurende het verblijf niets te wensen gelaten.
De plaatselijke onkosten, uitgenomen ballast, zijn in verhouding met die van Europese havens; van het droogdok kon geen gebruik gemaakt worden, daar de regering die inrichting gesloten had en de geëmployeerden voor de krijgsdienst had opgeroepen. Aan het tolkantoor ondervond men vele moeilijkheden en ging de behandeling der zaak zeer traag in haar werk. De gezagvoerder brengt een woord van hulde aan de uitstekende bescherming, hem door Hr.Ms. stoomschip DE RUYTER bewezen en de heuse ontvangst en bejegening van de commandant, de kolonel Hoffman, alsmede de verdere état-major en een niet minder oprecht woord van lof aan de hoogedel gestr. heer K.H.F. Palm, Nederlands consul-generaal te Rio Janeiro, van wie hij meer steun en goede raad ontving, dan hij ooit van dergelijke autoriteiten ondervond.
Zonder de gewaardeerde hulp dezer beide autoriteiten zou de VAN GALEN zeker met grotere tegenspoeden te kampen hebben gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Volgens particulier bericht moet de lading van het schip KINDERDIJK, kapt. H. de Boer, met schade te Kaapstad binnen, geheel worden gelost en zal de reis daar eindigen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Het stoomschip JASON, van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan, alhier aangekomen van Java, heeft op de reis in de Middellandse Zee brand in de lading gehad, welke, naar men vermoedt, is ontstaan door zelfontbranding van de tabak, van welk artikel er, behalve vele andere stukgoederen, 5371 pakken in de JASON zijn geladen. Dit was ook de reden waarom het stoomschip 3 dagen ter rede van Tunis heeft gelegen. De omvang der schade is nog niet bekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 januari. De Nederlandse bark CALIFORNIA is door de sleepboten HERCULES en ASSISTENT vlot gesleept en hier zonder belangrijke schade binnengebracht. Het maakt in het geheel geen water. De geredde equipage bevindt zich nog op Texel.


Datum: 19 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 januari. Naar wij vernemen wordt morgen, vrijdag, het stoomschip LAWOE (ex-ZUID HOLLAND) thans liggende ter reconstructie aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier, naar Middelburg gesleept om aldaar in het droge dok gesleept te worden, ten einde daaraan de nodige veranderingen te kunnen ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 januari. De gezagvoerder met de bemanning van de CALIFORNIA zijn naar Nieuwediep vertrokken. De geborgen inventaris zal daar naar toe vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 januari. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM, kapt. G. Stenger, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, arriveerde de 17e december van Rotterdam te New York. De gezagvoerder rapporteert dat des ochtends van de 14e januari op 43º21’ N.B. en 58º18’ W.L. een klein zeilvaartuig, de MAGGIE WELL ( red: MAGGIE WILLETT?), werd gezien met noodvlaggen op en in zinkende staat. Het woei een hevige storm met nu en dan sneeuw. De gezagvoerder besloot onmiddellijk de in nood verkerenden te helpen, liet de machines stoppen, riep vrijwilligers op om de reddingboot te bemannen en koos uit de velen die zich aanboden de opperstuurman S. Meijer, de bootsmaat E. Requant, de timmerman A. Oudijn, de tussendekswacht A. Bas, de kwartiermeester F. Eichhorn en de matroos A. Van Vliet, allen Nederlanders (opm: zie voor de juiste namen ZZN 230194). Door de hoge zee was het uiterst moeilijk de reddingboot te water te laten, doch gelukte het de moedige redders om vrij van het stoomschip te komen. De reddingboot was nog niet ver van het stoomschip verwijderd, toen deze door een vreselijke bui dwars in de zijde werd getroffen, waardoor de boot voor het oog van de opvarenden van de AMSTERDAM ten onderste boven sloeg. Slechts een ogenblik kon men de manschappen met de golven zien worstelen, dewijl een verblindende sneeuwstorm, welke uren aanhield, alle gezicht benam, zodat het onmogelijk was aan de met de dood worstelende bemanning enige hulp hoegenaamd te verlenen, zodat allen het leven verloren. De menslievende gezagvoerder bleef nog zes uren in de nabijheid, in de hoop in staat te zijn de bemanning van de MAGGIE WELL te redden, doch toen de sneeuwstorm bedaarde en men weder gezicht had, was er van de schoener niets meer te zien en is deze ongetwijfeld met de bemanning in de diepte verdwenen.
(opm: zie voor de juiste namen van de verongelukten ZZN 230194, en voor overige berichten NRC 200194 [2 x], ZZN 060294, NRC 260494, ZZN 190694, NRC 280894)


Datum: 20 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 17 januari. Een Reuter-telegram meldt betreffende het verongelukken van de reddingboot van het stoomschip AMSTERDAM en het zinken van de schoener MAGGIE WELL het volgende: De 14e januari werd door het van Rotterdam komende stoomschip AMSTERDAM een in nood verkerende Amerikaanse visschoener gezien, waarvan de uit veertien man bestaande equipage, die met touwen aan de mast waren verbonden, aan de pompen werkten. Zij seinden dat hun schip zinkende was. De opperstuurman en zes man van het stoomschip AMSTERDAM begaven zich als vrijwilligers in een boot om hen te redden, doch dicht bij het wrak gekomen zijnde, werd door een plotseling opkomende stormbui met sneeuw de boot ten ondersteboven geslagen. Het stoomschip AMSTERDAM stoomde onmiddellijk te hulp, doch men kon slechts één man redden. De gezagvoerder bleef tot des namiddags 6 uur in de nabijheid van de MAGGIE WELL totdat die door een opkomende sneeuwbui uit het oog werd verloren en niet weder werd gezien, hoewel men er nog twee uren later naar gezocht heeft. (opm: zie o.a. NRC 190194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 januari. Betreffende het verongelukken van de zes man van het stoomschip AMSTERDAM, behelst de Weser Zeitung het volgende: De reddingboot van de AMSTERDAM was reeds dicht bij de in nood verkerende schoener, toen de boot omsloeg. Drie van de bemanning zonken onmiddellijk, doch de overige vier hielden zich aan de boot vast. Het stoomschip kwam dichterbij, doch drie van de vier personen waren reeds zo verkleumd, dat zij de hen toegeworpen touwen niet konden vastgrijpen. Slechts één van hen werd aan boord gehaald. (opm: zie o.a. NRC 190194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 17 Januari. De lading van het schip BATAVIER van Saigon, is beschadigd, doch de uitgebreidheid daarvan is nog niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram is het schip GEERTRUIDA, kapt. C. van Toor, van Paramaribo naar Amsterdam, te Falmouth aangekomen met gebroken kop van het roer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

St. John’s (N.F.), 5 januari. Op het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE werd vanwege de rederij van het stoomschip CYPHRENUS beslag gelegd, wegens het verlies van laatstgenoemd stoomschip door aanvaring met het stoomschip LA FLANDRE. Laatstgenoemde bevindt zich in het droogdok te Norfolk, om de schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. De brand aan boord van het stoomschip JASON, dat thans aan de Handelskade ligt te lossen, is van zeer ernstige aard geweest, doch bepaalde zich tot ruim 2, waarin behalve een belangrijke hoeveelheid tabak, koffie, rijst, thee en cassia fistula (opm: Indische goudenregen [vruchtvlees is mild laxeermiddel, bast is looimiddel, bloemen geven laxerende siroop]) was geladen. Slechts met moeite gelukte het de bemanning het vuur meester te worden en zowel door toepassing van stoom als het pompen van water, slaagde men er eindelijk in de brand te blussen. De schade aan schip en lading kan op ruim NLG 100.000 worden geschat. (opm: zie PGC 230194)


Datum: 21 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Van het Nederlandse schip MIDWOLDA, kapt. Boer, 15 november van Leith naar Harburg, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 22 januari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens particulier bericht heeft het schip (opm: brik) GEERTRUIDA, kapt. C. van Toor, te Falmouth binnen, de deklast verloren. Schip, zeilen en tuig waren in goede staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 januari. Heden is gebleken, dat het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET werd aangevaren door het stoomschip REGALIA van Londen, thans te Sunderland liggende tot herstelling van de bekomen schade.


Datum: 23 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 22 januari. BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, van Melbourne hier voor orders binnen, bestemd naar Duinkerken, vertrok in de nacht van 21 op 22 januari gesleept naar Duinkerken, waar het tegen a.s. woensdag verwacht wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 januari. Het stoomschip COMTE DE FLANDRE werd hedenavond uit de haven van Maassluis gesleept, om te Dordrecht te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het stoomschip JASON is thans geheel gelost en in het Koninginnedok geplaatst. De lading in het benedenruim 2, bestaande uit circa 1800 pakken Javatabak en 600 bossen rotting, is bijna totaal door vuur en water vernield. De goederen, die in het tussendek van genoemd ruim lagen en uit thee, koffie, tapioca, cassia fistula en 1000 balen rijst (de laatste voor Rotterdam) bestonden, zijn alle min of meer beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop, dinsdag de 30e januari 1894, des namiddags om 4 uur, bij J. de Groot, logementhouder te Delfzijl, van het thans aldaar liggend Nederlandse schoenerschip genaamd: TERWISCH, groot 184 ton, laatst bevaren door kapt. E. de Vries. Inventarissen en informatiën zullen tijdig te verkrijgen zijn bij de firma Wijnne & Barends te Delfzijl en bij de notarissen Jentink aldaar en G. Wirtjes, Nieuweschans.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amerika. Betreffende de ramp, die de bemanning van het stoomschip AMSTERDAM trof, vermelden de Amerikaanse bladen nog het volgende:
De AMSTERDAM welke de 16e januari van Rotterdam te New York aankwam, ontmoette de 14e dezer op 43º21’ N.B. en 58º18’ W.L. een vissersvaartuig, de MAGGIE WELL, varende onder Amerikaanse vlag, dat in groot gevaar verkeerde. De bemanning ten getale van 14, was vastgebonden aan de masten en werkte tevens met alle krachten aan de pompen. De gezagvoerder seinde dat het vaartuig op het punt was te zinken en verzocht dringend om hulp. Onmiddellijk bood de eerste officier van de AMSTERDAM met zes matrozen aan in een sloep nog een poging tot redding van de drenkelingen te wagen. De sloep stak in zee, maar juist op het ogenblik, dat de redders het vaartuig hadden bereikt, kwam een zware golf opzetten, die de boot deed kantelen. Drie der Nederlandse zeelieden zonken onmiddellijk in de diepte, maar de vier overigen klampten zich vast aan de gekantelde boot en wisten zich zodoende nog enige tijd boven water te houden. De gezagvoerder van de AMSTERDAM stoomde onmiddellijk op, om de matrozen te redden. Weldra bereikte hij de boot, maar drie der matrozen waren toen reeds dermate verstijfd door de koude, dat zij niet meer in staat waren de touwen te grijpen, welke hun werden toegeworpen. De vierde matroos, die zich nog kon roeren, greep een der touwen en werd nog behouden aan boord van de AMSTERDAM gehesen. De drie anderen kwamen om, zonder dat zij geholpen konden worden. Onmiddellijk verklaarde zich een andere ploeg matrozen van de AMSTERDAM bereid om een tweede sloep te bemannen en nog een laatste poging tot redding van hun makkers en de schipbreukelingen te beproeven, maar dit was onmogelijk. De storm nam steeds toe en de zee werd zo onstuimig, dat de gezagvoerder onverantwoordelijk zou gehandeld hebben, indien hij nog meerdere mensenlevens in de waagschaal had gesteld. Niettemin bleef de AMSTERDAM zo lang mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van het zinkende schip, ten einde zo mogelijk nog hulp te kunnen bieden, maar de storm, nu en dan met sneeuwbuien gepaard, onttrok het wrak weldra aan het gezicht. Gedurende twee uren werd nog gezocht naar het vaartuig, evenwel zonder gevolg. Toen zette de AMSTERDAM de reis naar New York voort.
Volgens nadere opgaaf van de directie der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij zijn de juiste namen der verongelukten: J. Meijer, 1e officier; A.E. Requart, bootsmaat; A.J. Oudijn, timmerman; A. Bos, tussendekswacht; F.G. Eichhorn, kwartiermeester; A. van Vliet, matroos. (opm: zie o.a. NRC 190194)


Datum: 25 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Board of Trade te Londen werd aan Jan Cramer, bootsman van de reddingboot te Noordwijk een gouden medaille, en aan de roeiers ieder met een zilveren medaille vereerd voor de redding van de overlevenden van de schoener TRANSIT op 18 november 1893.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wildervank, 18 januari. Het Nederlandse galjootschip LANDBOUW, groot 134 ton, gebouwd in 1863, is in veiling voor NLG 1315 verkocht aan kapt. L. Suk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Behalve de 12 stoomschepen (de PROMETHEUS die de 14e dezer van hier naar Liverpool is vertrokken, was de twaalfde) van de Holt-Line te Liverpool, die onder Nederlandse vlag voor de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier, van hier via Liverpool op Nederlands- en Engels Indië varen, zullen, naar wij vernemen, nog 5 stoomschepen onder Nederlandse vlag worden gebracht. De Maatschappij Oceaan zou alsdan van plan zijn om met 17 boten een wekelijkse dienst op Java te onderhouden, en beurtelings van Amsterdam en Rotterdam een stoomschip naar Java expediëren.


Datum: 26 januari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 17 januari. De driemast schoener BROEDERTROUW, kapt. B.H. Kappen, van Hamburg naar Maracaibo, alhier lek binnengelopen, is heden nagezien, en men bevond dat verscheidene naden van het schip, als ook enige deknaden zijn gesprongen, terwijl ook enige bouten zich hebben losgewerkt en de grote mast en steng beschadigd zijn. Het schip, dat tijdens de lossing steeds water maakt, wordt in de beschadigde staat op 7900 kronen geschat, terwijl de reparatiekosten worden begroot op 5100 kronen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: het in 1891 sterkgebouwd roefschip, groot 24 ton, met volledige inventaris, liggende aan de Steenhouwerskade te Groningen. Aldaar te bezichtigen bij de weduwe J.A. Visser en te bevragen bij G. Barkmeijer te Aalsum bij Dockum.


Datum: 28 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 januari. Naar wij vernemen is de firma Jos de Poorter, alhier door aankoop eigenaar geworden van het stoomschip ROUMANIA, groot 3600 ton, welk schip voor een paar maanden van de werf voor de heren W. Gray & Co te West Hartlepool is te water gelaten. (opm: zie NRC 170294)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 januari. Het schip (opm: Belgisch stoomschip) PRINCE ALBERT DE BELGIQUE, van Antwerpen naar Cadix (opm: Cadiz), is te Portsmouth binnengelopen met los gewerkte lading.


Datum: 30 januari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 26 januari. De Belgische vloot bestaat uit 56 schepen met 73.343 registerton, waaronder slechts 6 zeilschepen, te weten 3 kotters, 2 schoeners en 1 bark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip YSTROOM, naar Londen bestemd, is gisteren namiddag tijdens stormweder en terwijl er gespuid werd, door het breken der trossen tegen het achterschip van het alhier vastgemeerd liggende Nederlandse stoomschip CONRAD gedreven, waardoor het lek werd, tot het tussendek vol water liep en belangrijk schade aan verschansingen, stutten, reling etc. bekwam. Men begon onmiddellijk de lading in vaartuigen te lossen om te trachten het lek boven water te brengen en te stoppen, waarmede men thans druk bezig is. Het zal daarna, begeleid door een stoompomp, naar Amsterdam worden teruggesleept om te repareren. Een gedeelte der lading is beschadigd. De CONRAD bekwam geen averij.
Later bericht. De YSTROOM is heden morgen ten 11 u. 30 min. naar Amsterdam opgevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 januari. Men is er na de grootste inspanning, kracht van volk, en 5 stoompompen in geslaagd de IJSTROOM (opm: YSTROOM) drijvende te houden. Eerst toen het water in het voorschip tot bijna aan het dek stond, konden de pompen het water meester worden. Toen heeft men binnenboord het lek gedeeltelijk kunnen stoppen, waarna de boot naar Amsterdam is teruggekeerd om het restant lading te lossen en te repareren. Vier schuiten zijn hier gelost, het grootste gedeelte van de lading bestaat uit suiker.


Datum: 31 januari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 januari. De lading uit het stoomschip YSTROOM is gedeeltelijk in drie vaartuigen gelost. Het stoomschip keert met assistentie van een sleepboot naar Amsterdam terug, terwijl het binnendringende water voortdurend door centrifugaals (opm: centrifugaal pompen) wordt uitgepompt. De geloste lading, waaronder veel suiker, is grotendeels zwaar beschadigd en wordt eveneens naar Amsterdam teruggebracht.


Datum: 01 februari 1894


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 januari. Dat men al doende leert en de opgedane ervaring grootse zaken tot een hand-omdraaiingswerk maakt, bewees heden de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, die in een kleine drie uur – te half tien begon men en te half één was men gereed – het vroegere stoomschip ZUID HOLLAND, thans LAWOE, in het droge dok alhier liggende, vier en twintig voet verlengde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Door de Minister van Marine zal een onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak van het breken van de schroefas van Hr.Ms. BORNEO, waardoor genoemde bodem ruim 3 maanden te Alexandrië werd opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: bark) NACHTEGAAL, kapt. M.J.C. Kimmerer, is bevracht van Celebes (opm: Sulawesi) naar Nederland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 30 januari. Het Nederlandse schoenerschip TERWISCH, groot 184 ton, laatst gevoerd door kapt. E. de Vries, is heden alhier in veiling verkocht aan de heer T. Pik voor NLG 1100.


Datum: 02 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) TROMP, kapt. G. Schulz van Hamburg herwaarts gesleept wordende, is wegens storm ter rede van Bremerhaven ten anker gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 1 februari. Het barkschip STAD STEENWIJK, groot 294 registerton, laatst gevoerd door kapt. H. Klunder, thans liggende te Geestemünde, werd hier gisteren in veiling verkocht voor NLG 3500 aan de heer Klaas Martens te dezer stede.


Datum: 03 februari 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd, sterk betimmerd schip, groot plm. 45 ton, voor weinig geld. Tevens kan een scheepstimmerknecht, beste werker, vast werk bekomen bij T. Barkmeijer te Stroobos.


Datum: 04 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag 13 februari 1894, des namiddags ten 2 uur, aan de Blaak achter het Postkantoor te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder F.M. Lorwa, van het goed onderhouden overdekte tjalkschip, VROUW ELISABETH, groot 118 ton, met al deszelfs staand en lopend want en inventaris, roeiboot enz, zoals hetzelve ter voormelde plaatse is liggende en dagelijks te zien. Nadere informatie ten kantore van Gouverne & Lorwa, aan het West-Nieuwland 21 te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. Ten overstaan van deurwaarder T. Agterbos Jr. te Hoogezand, zal op vrijdag 16 februari a.s, 's avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder B. van der Huizen te Hoogezand, publiek à contant worden verkocht het fraaie, in 1886 nieuw gebouwd overdekt ijzeren tjalkschip genaamd ALIDA, groot 136 tonnen, met volle inventaris, zoals het thans ligt bij de Scheepswerf van de heren Gebroeders G. en H. Bodewes te Martenshoek, bij wie het schip inmiddels uit de hand is te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen


Datum: 05 februari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 8 februari 1894, ‘s avonds te 6 uur, zullen in het koffiehuis De Unie van J. Huizinga, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te koop worden gepresenteerd:
I. De in 1892 geheel nieuw gebouwde sleepboot GRUNO, van 24 pk, lang plm. 17,26 m, wijd plm. 4,52 m, hol plm. 2,43 m, voorzien van waterreservoirs voor en achter, waardoor de diepgang kan gebracht worden op 2,10 m, geringste diepgang 4,32 m, met volledige inventaris, thans liggende te Groningen, en te bezien daags voor en op de dag van verkoop. Nadere informatiën te bekomen bij E.J. Smit & Zn, fabrikanten te Hoogezand, en te Groningen bij W.B. Top, aan de Reitdiepskade.
II – IV. Drie aandelen in de stoomboten de NOORDSTAR, de VEREENIGING en BURGEMEESTER VAN UITHUIZEN, varende van Groningen op Uithuizen naar Zoutkamp vice versa.
Van Starkenborgh, notaris


Datum: 06 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 februari. Gisteren is op de Engelse Hoek gestrand de Finse bark ROSA (opm: ROZA), kapt. Johansen, met hout van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Cadix (opm: Cadiz) bestemd. De reddingboot met de sleepboot ADSISTENT zijn uit geweest en hebben de 12 opvarenden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 5 februari. Gisteren is in de Buitengronden gestrand de bark ROSA (opm: ROZA), met planken van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Cadix (opm: Cadiz) bestemd. De equipage bestaande uit 12 man is door de sleepboot ADSISTENT gered. Het schip zit vol water en is vermoedelijk verloren en ongenaakbaar door de onstuimige zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 februari. De sleepboot HERCULES en de STAD AMSTERDAM zijn van hier vertrokken ter assistentie van een in de Vlielandergronden gestrand schip. (opm: s.s. WANDLE, zie NRC 090237)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 05 februari. De gestrande Russische bark ROZA wordt wrak. De tuigage wordt geborgen. De sleepboten zijn vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 31 januari. Het Nederlandse stoomschip MARS, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, liep alhier binnen om het lijk van de plotseling overleden eerste machinist aan de wal te zetten.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 3 februari. Burgemeester en wethouders hebben aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, eigenares van het droogdok alhier, toestemming gegeven tot het plaatsen van twee dynamo’s in het machinegebouw van het droogdok tot het voortbrengen van elektrisch licht, en zal nu de volgende week het gehele dok elektrisch verlicht worden om ook des avonds de werkzaamheden aan de schepen in het dok liggende te kunnen voortzetten.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Het stoomschip AMSTERDAM kwam donderdagnacht van New York te Rotterdam binnen. Naar men verneemt, zou ook een der Maatschappijen tot Redding van Drenkelingen te New York gelden trachten te verzamelen, om de nagelaten betrekkingen der omgekomenen te ondersteunen. De equipage der MAGGIE E. WELLS werd door de bemanning van een andere schoener, de MAGNOLIA, nog gered en de opvarenden werden te Halifax aan wal gebracht (opm: zie o.a. NRC 190194).


Datum: 07 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 6 februari. De ROZA heeft hedennacht de steven noordwaarts gedraaid. Acht vaartuigen en de sleepboot ADSISTENT hebben vruchteloos beproefd het schip te naderen. De ADSISTENT is daarna vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De New-Yorker Handelszeitung meldt: Belangrijke veranderingen in het drijven harer zaken hebben de vier continentale stoomvaartmaatschappijen: Hamburg-Amerikanische Packetfahrt, Norddeutscher Lloyd, Red Star Line en Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij ingevoerd, met behulp waarvan zij grote, hun tot nu toe ontgane inkomsten hopen te verkrijgen en tegelijkertijd in het belang hunner passagiers te handelen. Zij hebben namelijk besloten tot opheffing hunner te New-York, Brooklyn, Jersey City, Hoboken en Staten Island gevestigde agentschappen voor de verkoop van biljetten, en daarvoor in de plaats gesteld een gemeenschappelijk agentuur onder leiding van de vroeger bij de Internal Company werkzaam geweest zijnde George G. Falck op de hoek van Grant Street en Bowery opgericht. Biljetten voor tussendek en tweede kajuit kunnen voortaan slechts daar of aan de bureaus der maatschappijen worden verkocht. De agenten, welker aantal te New-York alleen ongeveer tachtig bedroeg, kregen tot nu toe van de maatschappijen een commissie van 2-3 dollars voor elke verkochte scheepskaart en evenveel voor de spoorkaarten, welke laatste commissie zij echter met de stoomvaartmaatschappijen moesten delen.
Thans denken de maatschappijen alles, wat de agenten tot nu toe verdienden, wat ongeveer 80.000 à 100.000 dollar per jaar bedraagt, te besparen en ook het door de spoorwegmaatschappijen toegestane rabat te verminderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 februari. Het schip SYLVIA, kapt. Gabrielsen van Brouwershaven buitenom naar Dordrecht vertrokken, is nabij de gastonnen voor het Aardappelgat aan de grond gevaren. De sleepboten WODAN en NIEUWESLUIS assisteren.


Datum: 08 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 februari. Het schip SYLVIA, kapt. Gabrielsen, is gisteren met hoog water t.g.v. de geringe rijzing van het tij, in het vaarwater van het Aardappelgat aan de grond gevaren, en zit nu voor zover zichtbaar, dwars tegen de plaat in ongunstige positie, en is door het hoge watergetij vannacht vermoedelijk buiten het vaarwater geschuurd. Wegens de hevige storm is er geen communicatie met het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De geborgen lading 10.000 kolders (opm: geheel of alleen aan de voet vierkant beslagen paal van 5.5 tot 6.7 m. lengte en aan de kop 12 cm. dik), benevens het wrak van het schip, welks herkomst onbekend is (opm: zie NRC 010194), wordt 13 dezer verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De grootste bruto passagiersvracht, die tussen Engeland en New York ooit betaald is op één overtocht maakte het stoomschip PARIS, toen het nog onder Engelse vlag voer n.l. NLG 170.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 februari. Het schip SYLVIA, kapt. Gabrielsen, is niettegenstaande er een buitengewoon hoogwatergetij is geweest, en de sleepboten WODAN en NIEUWESLUIS eraan trokken, niet vlot gekomen. Wegens de hevige storm is er geen communicatie met het schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het driemast schoenerschip JAN SIJBRAND, groot 304 register ton, gebouwd van eikenhout in 1863, kopervast en gekoperd, geclassificeerd Bureau Veritas 5.6.1.1 tot november 1894. Het schip ligt aan de werf van de heren Van de Wetering te Delfshaven. Inlichtingen te bekomen bij de reder P.T. Nijhoff te Farmsum.


Datum: 09 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 februari. Het schip ROSA (opm: ROZA) is op de Noordvaarder geslagen. De lading kan geheel geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 februari. Het schip SYLVIA is door de hoge watergetijen buiten het vaarwater tegen de plaat geschuurd. Men gaat heden een anker en ketting uitbrengen en de deklast lossen, die te Middelharnis zal worden opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Board of Trade te Londen heeft gouden medailles toegekend aan Jacob Bakker, gezagvoerder van de sleepboot HERCULES, en aan Theodorus Rijkers, bootsman van de reddingsboot te Nieuwediep, ter erkenning van hun diensten bij de redding der schipbreukelingen van het stoomschip WANDLE van Londen, dat 7 december j.l. nabij Nieuwediep strandde, aan de overige personen van genoemde reddingboot, n.l. Jan Bijl, Jan Minneboo, Cornelis Lastdrager, Meindert Spits, Simon Diedenhoven, Simon Bakker, Dirk Bot, Frederik van Brederode, Cornelis Klaassen en Coenraad Bot zijn zilveren medailles toegekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 februari. De schoener ANNA MARIA, kapt Martens-Kahn, van Amsterdam naar Barcelona, is volgens rapport te Winchelsea gestrand, doch zal wel vlotkomen (opm: zie PGC 240294). De equipage is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 8 februari. Het Nederlandse barkschip NOORD HOLLAND, laatst gevoerd door kapt. T.B. Bloos, is voor NLG 5.200 uit de hand verkocht aan de heer J. Bos c.s. te Zijpe om gesloopt te worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een sterk betimmerd roefschip, groot 25 ton; een halfsleten dito, groot 13 ton, met zeil en treil, en een bokvaartuig, groot 12 ton, alles billijke prijzen, bij J. Barkmeijer, Birdaard. Tevens gevraagd een gehuwde scheepstimmerknecht, beste werker.


Datum: 10 februari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 10 januari. Het Nederlands-Indische stoomschip REAEL, van hier naar Oleh-Leh, werd ter hoogte van Poeloe Bodjo door een zware storm belopen, die 16 uur aanhield. Door zware stortzeeën kwam er 4 voet water in de machinekamer, waardoor de dynamo’s van het elektrische licht onklaar geraakten en een tewater gelaten sloep omsloeg, waardoor twee personen verdronken. De REAEL kwam 24 uur te laat te Oleh-leh aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 februari. Het is gebleken dat de bark ROZA niet uit elkaar is geslagen, doch wel over de gronden tegen de Noordvaarder is gedreven. Hier door bestaat bij gunstig weer de hoop, dat het grootste gedeelte der houtlading geborgen zal worden. Men zal trachten met bergen een akkoord te treffen.


Datum: 11 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 februari. Het Belgische mailschip PRINCESSE HENRIETTE, heeft in de afgelopen nacht bij het binnenkomen tegen het oosteinde van de pier gestoten en de stuurboord raderkast en het scheprad der mate beschadigd, dat het onbruikbaar werd. De passagiers zijn met de volgende mailboot, die hedenochtend alhier verwacht wordt, vertrokken. De PRINCESS HENRIETTE zal met één rad in werking, naar Ostende terugkeren.


Datum: 13 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Hedennacht omstreeks half één is het Nederlandse barkschip CONCORDIA, aan de Handelskade liggende, door het breken van een verbindingsketting en het wegrukken van de paalwerkremming rondgezwaaid en ligt het schip thans met het achterschip naar de kade op de wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 februari. De provinciale stoomboot WALCHEREN, van Breskens komende, lag met defecte machine op de rede, en is door de sleepboot JOHN BULL hier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 10 februari. Het aakschip OP HOOP VAN ZEGEN, schipper Akkermans, met tarwe van Antwerpen naar Neuss, is die ochtend in het Nauw van Bath aan de grond gevaren en van lager wal hier binnengesleept. Ogenschijnlijk heeft het geen schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 februari. Heden werd hier aanbesteed het lossen, oprijden en stapelen van de nog in hebbende lading van het gestrande barkschip ROZA, kapt. Johansen. De vissers hebben dat aangenomen voor 39%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. De Deense schoener MAY, kapt. Christensen, van Antwerpen naar Apenrade (opm: Åbenrå) bestemd, is van de ankers geslagen en tot dicht bij de Kalootbank gedreven. De gezagvoerder van de ter assistentie gekomen sleepboot, wilde met de MAY geen akkoord maken, er werd daarom van de sleepboot geen gebruik gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 februari. De Deense driemastschoener MAY zit op de Kalootbank, de zee slaat er overheen. Van de equipage is niets bekend. De reddingboot is derwaarts vertrokken.


Datum: 14 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 februari. De naar de gestrande Deense schoener MAY afgezonden reddingboot, keerde gisteren onverrichter zake terug, daar niemand meer aan boord bleek te zijn. De equipage is naar men zegt, te Borssele aan wal gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Workum, 13 februari. Gisteren is gestrand nabij Workum, het tjalkschip JANTIENA, kapt. Meinders, met hout van Harlingen naar Deventer. Het is laag verzekerd. De equipage is gered, doch het schip wordt vermoedelijk afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 februari. SYLVIA. Met het schip van gisteren wegens de hevige storm geen communicatie mogelijk. Hedenochtend nu het weer iets handzamer is, is de lossing wederom aangevangen. Het schijnt dat sleepboten er nog geen dienst kunnen doen, wat met deze bijzonder hoge tijen vermoedelijk gunstig voor het afbrengen zou kunnen werken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 februari. Door de reder van het alhier thuis behoord hebbende Nederlandse schoenerschip NICOLAAS, bevaren geweest door kapt. J.K. Burghout, welk schip de 30e mei 1893, op reis van Harlingen naar Hernösand, in de Ooster (opm: vaarwater nabij Helsingør) door het Engelse stoomschip SCHILDON werd aangevaren en daarna onmiddellijk zonk, is vanwege de rederij van de SCHILDON als minnelijke schikking voor het verlies van de schoener een schade vergoeding ontvangen, en werd de kapitein en de gehele bemanning van deze som de volle waarde van de bij die gelegenheid verloren geraakte uitrusting uitgekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Het stoomschip STOOMVAART van Hamburg naar hier, is naar Cuxhaven teruggekeerd met verlies van deklast. Het kwam in de haven om kolen in te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 februari. Op de Noordoosthoek is aangedreven een gekenterd schip met bruin geverfde kiel. Naam onbekend.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant

De heer Derk Boer, oud 53 jaar, kapitein van het 3-mast schoenerschip MIDWOLDA, diens 21 jarige zoon Albert, stuurman, en Barend Lutter, oud 28 jaar, allen te Groningen thuis behorende, hebben op reis van Leith naar Harburg hun graf in de golven gevonden.


Datum: 15 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 februari. De lading van het hier gekenterde en later gestrande Deense vaartuig DANNEBROG (opm: zie NRC 040194), is gereclameerd en zal naar Amsterdam vervoerd worden, om verkocht of naar de bestemming vervoerd te worden. Het bergloon voor de lading is gesteld op NLG 1100, dat voor de geborgen inventaris op NLG 100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 februari. In de orkaanachtige storm, welke heden dit eiland teistert, is de gestrande Russische bark ROZA geheel uit elkander gewerkt, en liggen de planken mijlen verstrooid langs het strand. Van enige geregelde berging is nog geen sprake wegens de hoge eis die de boeren voor het rijden stelden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 14 februari. Het met verhitte lading te Kaapstad binnengelopen barkschip KINDERDIJK, kapt. H. de Boer, heeft aldaar de gehele lading kolen gelost en de reis beëindigd. Heden vertrekt het schip naar Melbourne, vanwaar het bevracht is met een lading graan naar het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 februari. De opbrengst der geborgen lading van het schip met onbekende herkomst, in Eierland gestrand (opm: zie NRC 010194 en 080294, zie ook NRC 200294), is als volgt: kolders NLG 1754,35, het schip met 5 stukken want en één ketting NLG 203,55 of samen NLG 1957,90.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 14 februari. Het barkschip CURAÇAO zit aan de grond in de haven in een slechte positie. Men is begonnen de lading in lichters te lossen.


Datum: 16 februari 1894


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 15 februari. Heden is van de werf van de heer Jan Smit Czn alhier te water gelaten het stalen fregatschip HUGO MOLENAAR, gebouwd voor rekening der Zeilvaart Maatschappij Neptunus te Rotterdam. Het schip heeft een lengte van 240, een breedte van 38 en een diepte van 25 Engelse voet. De grootte bedraagt circa 1740 ton register en het draagvermogen ongeveer 2800 ton dood gewicht. Het schip zal worden gevoerd door kapt. K.W. Schenk en is bestemd om 31 maart van Rotterdam naar Samarang en Soerabaija te vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een goed onderhouden roefschelpscheepje met complete inventaris, groot 33 ton. Te bevragen bij F.J. Bergsma, Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, groot 67 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij Joh. Draaisma, Vliet, Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een goed onderhouden roefschuitje, groot 19 ton, en een dito in de maak, groot plm. 29 ton, bij de Gebrs. Van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, goede werker, kan dadelijk vast werk bekomen bij O.H. v.d. Werff te Buitenstvallaat bij Dragten.


Datum: 17 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 februari. De boeren hebben alle aanbiedingen voor het bergen van de lading van de ROZA geweigerd, zodat men thans met 2 wagens langs het strand bezig is, de overal verspreid liggende planken aan de rand der duinen op te stapelen om ze misschien aan het strand te verkopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Door de firma Jos de Poorter zou aangekocht zijn het stoomschip ROUMANIA (opm: zie NRC 280194), maar door de grote diepgang is dit schip niet geaccepteerd. Aangekocht is nu het stoomschip NAVARINO, gebouwd door Ropner & Co te West Hartlepool. Dit schip is 305 voet lang, 42 voet breed en 21 voet hol en laadt 3650 ton. De machines zijn vervaardigd door Blair & Co te Stockton on Tees en hebben een vermogen van 1150 IPK. Gisteren had de proeftocht plaats, waarbij het stoomschip aan alle vereisten voldaan heeft, waarna met veel plechtigheid het stoomschip herdoopt werd en de naam MARIA ontving, naar de tweede dochter van de reder. Het stoomschip, weinig diepgaand, is voornamelijk bestemd om graan te laden van de Donau. Het zal bevaren worden door kapt. G. Lutz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 14 februari. Te Portsall (Finisterre) is een reddingboei aan de kust gevonden, waarop de naam CONRAD, Amsterdam. (Het stoomschip CONRAD vertrok 27 januari van Amsterdam naar Batavia en 15 februari van Suez.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 16 februari. Het lichtschip TERSCHELLINGERBANK is twee kompasstreken verdreven, het houdt gewone verlichting en wordt herplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 februari. De inventaris van de ROZA heeft opgebracht NLG 534,60

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. Gisteren is de sleepboot HEEMSKERK van de heer Ruttens van hier naar de bij de jongste storm bij Marken gezonken tjalk VRIENDSCHAP, schipper Hageman vertrokken. Het vaartuig, waarvan de mast nog staat, was geladen met steenkolen en bestemd van hier naar Groningen, en ligt ONO op een ¼ mijl afstand van de Marker vuurtoren in 14 voet water. De duiker is erin geslaagd de inventaris van het vaartuig grotendeels te bergen.


Datum: 18 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 05 februari. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, hier van Amsterdam aangekomen, heeft hevige stormen met hoge zee op de reis doorstaan. Het heeft enige schade aan dek en ventilatoren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 16 februari. Om de geborgen lading hout uit de DANNEBROG in te nemen en naar Amsterdam te vervoeren, kwam hier binnen de gaffelschoener JOHANNA FREDERIKA (opm: kapt. E. Gorter).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 16 februari. Het Nederlandse petroleum tankstoomschip LA CAMPINE, van New York hier aangekomen, had op de Atlantische Oceaan met hevige stormen te maken. Toen het schip 4 dagen in zee was, brak een kolossale stortzee over het dek, een Noorse matroos sloeg overboord en verdronk, terwijl enige andere matrozen kwetsuren bekwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 17 februari. Lichtschip TERSCHELLINGERBANK, werd heden door het stoomschip SCHELDE in de bekende peiling herplaatst.


Datum: 19 februari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 27 februari 1894, ‘s avonds 7 uur, zullen in ‘t Hotel de Beurs te Delfzijl publiek worden verkocht:
a. Het Nederlands driemast schoenerschip MARNIX, kapt. J.R. Kuiper, groot 231 registertonnen of 655,30 m³, liggende thans te Groningen.
b. Het Nederlands barkschip UNION, kapt. K.H. Voordewind, gemeten op 341,36 registertonnen of 997,02 m³, liggende thans te Delfzijl.
Informatiën ten kantore van de heren scheepsmakelaars Huisinga en Keizer te Delfzijl.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.


Datum: 20 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 februari. Het lichtschip TERSCHELLINGERBANK, dat door de loodstransportboot SCHELDE weer in de aangewezen peiling is gesleept, heeft in de jongste storm een paraplu-anker met 90 vadem ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 19 februari. ONBEKEND SCHIP. Het gekenterde schip, dat onlangs publiek werd verkocht (opm: zie NRC 150294), terwijl het toen onder water lag, is met de stormvloed van 12 dezer, hoog op de Steenplaat geslagen. Nu staat er slechts 2 voet water bij het schip tijdens eb. Men heeft overal nog eens nauwlettend gezocht om een naam of kenteken te vinden. Er kwam echter niets aan het licht. Verschansing en masten zijn weg, en de meeste dekbalken gebroken. Het is betrekkelijk nieuw en zwaar kopervast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 februari. De voerlui hebben de berging van het hout, dat op het strand verspreid ligt en afkomstig is van de ROZA, aangenomen voor 36%.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. De te Soerabaya thuisbehorende bark MARY, kapt. Valckenier de Greve, bevracht met zout van Madura naar Padang, om de zuid gaande, kreeg bij de zuidelijke uitgang van Straat Atlas, tussen Lombok en Soembawa, zulke ontzettend hoge zeeën met betrekkelijk weinig wind, dat het schip niet meer naar het roer luisterde en bij Kaap Ringgit, de zuidoostpunt van het eiland Ampenan, op het strand werd geslagen. De bemanning, bestaande uit 42 opvarenden, slaagde er in met de boten de vaste wal te bereiken en was gelukkig genoeg haar trouwens vrij schamele have benevens enige mondvoorraad te redden. Het schip was tegen de volle waarde verzekerd op Amsterdamse beurspolis. Vermoedelijk zal het schip wel als geheel en al verloren moeten worden beschouwd, want kort na de stranding stond het dek reeds geheel onder water.


Datum: 21 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Samarang, 15 januari. Hetgeen van het te Pekalongan reeds verbrande schip BEN MACDHUI geborgen werd, is in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 14 januari. Het stoomschip CAROLINA JOHANNA, van Rembang naar Batavia met een lading hout, keerde hier de 10e januari terug met defecte machine en water in de stookplaats. Het heeft bij Mandalique zeer slecht weer gehad, waardoor het stoomschip genoodzaakt was, om 4 nieuwe lichters, die naar Batavia gesleept moesten worden, los te laten. Men heeft sedert niets meer van de lichters vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 14 januari. Het Nederlandse barkschip DINA, op reis van Sumanap (opm: Sumenep) naar Priaman (opm: thans Pariaman) met zout, ligt in Straat Sapoedi (opm: Selat Sapudi) zwaar lek ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 14 januari. Het Nederlandse stoomschip PAKNAM, van Borneo herwaarts, heeft bij lossing te Panaroekan slecht weer gehad. Verschillende lichters met goederen zijn gestrand of gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop (niet op zondag): een uitmuntend, best, nieuw roefschip, plm. 22 ton, een oude praam van 13 ton, 2 mastgewichten van plm. 700 en 900 ½ kilo’s, en schouwen in soorten, voor billijken prijs, bij T.A. v.d. Werff te Warga.


Datum: 22 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 februari. Het lichtschip TERSCHELLINGERBANK, is door de transportboot SCHELDE binnengebracht voor het innemen van een nieuwe ketting en anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 18 februari. Het Nederlandse schip (opm: brik) ANNA, kapt. I.H. Velvis, van Hartlepool, is bij het binnenvaren tegen de sleepboot FOUINE aangevaren, en heeft een schade van NLG 1500 veroorzaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het stoomschip QUEEN OF INDIA, thans te Amsterdam, is aangekocht door de firma Meyer & Co te Amsterdam. Het is 3700 ton groot, en gebouwd van staal in 1889 te Sunderland. Het schip is bestemd voor de Holt-Lijn om onder Engelse vlag te blijven varen voor de dienst op China. (opm: verdoopt in NESTOR, eigendom van de Ocean S.S. Co [A. Holt & Co, mgrs], Liverpool)


Datum: 23 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 22 februari. TERSCHELLINGERBANK is na gisteren een nieuw anker en ketting aan boord genomen te hebben, heden op het station geplaatst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania (opm: Oslo), 15 februari. Op de 9e dezer werd bij Frederikshavn een boot opgepikt van het op 9 december 1893 bij Laurvig (opm: Larvik) verongelukte schip TWEE GEBROEDERS.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 22 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) ANNETTE JANTINA, kapt. A. van Dijk, op 9 januari van Hamburg te Punta Arenas aangekomen, heeft zware storm ondervonden en het scheepsnaambord verloren. Dit behoeft geen reden tot ongerustheid te geven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een roefscheepje, groot 22 à 23 ton, bijna klaar, te koop bij R. Brandsma te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuwe praam, groot 13 à 14 ton, zeer geschikt voor een steenfabrikant of anderszins. Te bevragen bij Gebrs. Drijver, Schilkampen, Leeuwarden.


Datum: 24 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 januari. De gaffelschoener JOHANNA FREDERIKA inhoudende het grootste gedeelte van de geborgen lading uit de DANNEBROG, vertrok heden naar Amsterdam (opm: zie NRC 180294).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 februari. Volgens particulier bericht is het bij Winchelsea gestrande schip ANNA MARIA, van hier naar Barcelona, met de lading geheel verloren (opm: waarschijnlijk buitenlander, zie ook PGC 090294).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 23 februari. In het op de Noordoosthoek gestrande wrak werd een gat gekapt en werden daaruit 8000 vuren tingeltjes (opm: latten van 5 x 1 cm.) gelost.


Datum: 25 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Het stoomschip SIRIUS, hedenochtend van hier naar Bordeaux vertrokken, is door de mist tussen hier en Zaandam in aanvaring gekomen met een sleep tjalken, waarvan 2 zwaar beschadigd werden, slechts één daarvan bleef drijven op de lading hout. De SIRIUS bleef onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 23 februari. Het tweede gedeelte van de geborgen inventaris en de wrakstukken van de bark ROZA, heeft in publieke veiling NLG 488,30 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen:
- THEODORUS, 924 ton, gebouwd 1851, barkschip, Nederlandse vlag, verkocht naar Rusland voor GBP 1200 (opm: zie AH 170594).
- ELLA, 456 ton, gebouwd 1878, stoomschip, Engelse vlag, verkocht naar Wm. H. Muller voor dienst tussen Rotterdam en Middlesbrough.


Datum: 26 februari 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 februari. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip GIRONDE, van Rotterdam naar Bordeaux, bij Dungeness gestrand, doch het is met hoog water weder vlot gekomen en heeft de reis vervolgd.


Datum: 28 februari 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 05 februari. Het Nederlandse stoomschip STELLA, van Amsterdam naar Algiers, liep hedenochtend binnen om de gezagvoerder en 3 man te landen van de Franse schoener CAMILLE, van Normantier (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld: Île de Noirmoutier) naar Boulogne met zout, waarmee de STELLA in aanvaring was geweest 's morgens om 03.50 uur, ongeveer 10 mijl van St. Catharine’s Point. De CAMILLE is gezonken. Er verdronk één man van de equipage van het Franse vaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 27 februari. Bij de Noordvaarder is gestrand het Duitse schoenerschip DETMAR, kapt. Marks q.q, met lijnzaad van Afrika naar Hamburg. De gezagvoerder Moller, was voor het Kanaal overleden. Het schip is lek. De equipage is hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 februari. De bergingsstoomboot NEPTUNUS, is van hier naar het gestrande schip DETMAR vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 27 februari. Volgens een hier ontvangen telegram is het alhier thuisbehorende schip (opm: kof) ANNA, kapt. Grasmeijer, zondag (opm: 25 februari) in het Skagerak bij Arendal (opm: Noorwegen) verongelukt. Het volk is gered. (opm: zie PGC 020394)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen,26 februari. Het Nederlandse stoomschip TALISMAN, de 20e februari van Rotterdam naar Middlesbro vertrokken, heeft zaterdag (opm: 24 februari) te Middlesbro zware schade door aanvaring bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 26 februari. Bij de rederij van het alhier te huisbehorende barkschip (opm: brik) AFIENA, thans liggende te Rio de Janeiro, is het treurige bericht ontvangen, dat kapt. N.H. Boswijk en diens vrouw aldaar aan de gele koorts zijn overleden. (opm: zie AH 150394)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het stoomschip STELLA, kapt. J. de Vries, van Amsterdam naar Piraeus, is de 24e dezer Cowes binnengelopen, na met het Franse schoenerschip CAMILLE in aanvaring te zijn geweest. De STELLA bleef onbeschadigd en heeft heden de reis voortgezet.


Datum: 01 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Inlandse stokers. De City lijn te Glasgow, op Engels Indië varend, gaat het voorbeeld van de overige rederijen volgen, door het bemannen van hun schepen met Laskaren. Slechts enkele Engelse matrozen en stokers zullen gemonsterd worden. Daar de lijn 22 schepen heeft, zullen 400 Engelse zeelieden vervangen worden. De reden tot dit besluit schijnt gelegen te zijn in de tegenwoordig hoge gages en de nimmer eindigende bemoeilijkingen van de volksleiders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 februari. Het Duitse schoenerschip DETMAR, dat voor het Kanaal zijn kapitein verloor, liep Falmouth binnen, waar de gezagvoerder werd begraven. Het kwam van Ibo aan de Oostkust van Afrika en is geladen met oliezaad en ebbenhout, bestemd voor Hamburg. Met een Engelse loods aan boord is het de gepasseerde nacht over de banken geslagen bij Terschelling, en zit thans bij de Noordvaarder dicht bij de belboei. Het volk is met schuiten hier aangebracht. Het zit reeds onder water, zodat het schip waarschijnlijk verloren is. Zoveel mogelijk tracht men van de inventaris te bergen, ook is reeds iets van het zaad door schuiten aangevoerd. De verdere berging zal worden aanbesteed. (opm: zie o.a. NRC 050494)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd twee bekwame scheepstimmerknechten, tegen flink loon, bij U. Zwolsman Wz. te Workum.


Datum: 02 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 februari. Enige inventaris en ruim 1600 balen zaad van het schip DETMAR zijn reeds geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 1 maart. Het Nederlandse barkschip HEVESKES II, kapt Arkema, te Falmouth binnen, heeft order bekomen naar Riga, en is gisteren vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 1 maart. Uit het wrak, dat hier op de NO hoek zit, zijn geborgen 50.000 tingels (opm: lat van 5 x 1 cm.), lang 0,25 tot 1 meter. Van het wrak, thans buiten de bank zittende, is meer berging onuitvoerbaar. De naam is tot nu toe onbekend gebleven. (opm: driemast schoener UGGENZEEMS, zie NRC 120494 en 200594)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Het barkschip NEREUS, kapt. E. de Vries, van Newport naar Guadeloupe, is lek te Lissabon binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Arendal, 29 februari. De Groninger kof ANNA, kapt. K. Grasmeijer, van Kopenhagen naar Middlesbro, is lek gesprongen en op 6 mijl afstand van Torungerne (vuurtoren in de aanloop naar Arendal, Noorwegen) gezonken (opm: zie PGC 280294). De bemanning heeft zich in eigen boot gered en is hier behouden aangekomen.


Datum: 03 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oscarshamn, 27 februari. De Zweedse driemast schoener HILDAR, kapt. Schwerin, is hier zondagmiddag van IJstadt aangekomen om de lading hout van de hier afgekeurde Nederlandse brik AURORA over te nemen, en naar de bestemmingsplaats te vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 maart. Het weer was vandaag ongunstig, zodat er op het wrak van de DETMAR, niet veel is gewerkt. Toch heeft men de ketting meegebracht (opm: de ketting uit de kettingbak gehaald), waardoor het wrak van voren lichter ligt.


Datum: 06 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 maart. Uit de schoener DETMAR zijn heden weer plus minus 500 balen zaad en enkele stukken hout geborgen. Het schip is volgens de vissers in tweeën gebroken, de masten staan op vallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 maart. De DETMAR is gebroken, zodat van afbrengen geen sprake is. Toch werden heden nog uit het wrak aangevoerd 484 balen zaad en 21 stukken ebbenhout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best en sterk roefschip, groot 21 ton en een grote boot met luiken. Te bevragen bij J. Nijdam en H. Douma te Wartena, niet op zondag.


Datum: 07 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 6 maart. Het wrak van de schoener MAY met de nog inhebbende lading zemelen, is heden alhier verkocht voor NLG 418.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op dinsdag 13 maart 1894, des morgens ten 12 uur precies, in het gebouw Pro Patria, Scheepmakershaven 29 te Rotterdam, van het barkschip AUGUSTE JEANNETTE, op reis van Memel (opm: Klaipeda) naar Grangemouth in ontredderde toestand door het stoomschip EDUARD binnengebracht, thans liggende in de Achterhaven ( Oud-Delfshaven) en aldaar te bezichtigen. Het schip zal worden verkocht bij opbod en afslag met al het toebehoren, voor zoverre aanwezig en aan boord. Nadere informatiën bij de makelaar Hessel M. Lels en de cargadoors Wambersie & Zoon.


Datum: 08 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 maart. Het weer was te slecht om heden op de DETMAR te werken. Gisteren zijn nog 29 stukken ebbenhout en 219 balen zaad eruit gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 maart. Volgens een bij Lloyd's te Londen uit Christiansand ontvangen telegram, is de Nederlandse brik TWEE GEBROEDERS (opm: kapt. H. Kok Houwink), in ballast van Harlingen naar Christiansand, nabij Sognvoor (opm: waarschijnlijk Sognvaer, 7 mijl zuidwest van Kristiansand) op strand gezeten te hebben, gezonken. De bemanning is gered, met uitzondering van kapitein, stuurman en scheepsjongen. (opm: zie volgend bericht en PGC 130394)


Datum: 09 maart 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 7 maart. Hier is bericht ontvangen, dat het brikschip de TWEE GEBROEDERS, kapitein Kok Houwink, verleden zaterdag van hier naar Christiansand vertrokken, in de nabijheid van de plaats der bestemming is gestrand. De kapitein, stuurman en een jongen verloren bij de stranding het leven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 7 maart. Het wrak benevens de geborgen inventaris van het alhier verlaten binnengesleept schip SÖLVE, wordt morgen publiek verkocht.


Datum: 10 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 7 maart. Heden zijn door duikers uit het wrak van de schoener DETMAR opgehaald 100 balen zaad en 145 stukken ebbenhout. Men gelooft dat het zaad er thans uit is, enkele balen misschien uitgezonderd. Het bergen van hout gaat bezwaarlijk, daar het vaartuig vol zand loopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 9 maart. Het stoomschip MAARTEN TROMP, vertrok hedenochtend naar Amsterdam met twee lichters, inhebbende 800 balen zaad en plus minus 170 stukken ebbenhout uit het wrak van de DETMAR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 09 maart. Het stoomschip CALLISTO van de firma Hudig & Veder alhier is voor ca. GBP 12000 verkocht aan de heer Ramon de la Sota te Bilbao.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De mailboten van de White Star Line zullen geen katoen meer vervoeren, wegens het gevaar voor de opvarenden van brand (opm: spontane ontbranding als gevolg van broei).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 4 maart. Heden passeerde hier door het Holsteinse kanaal het eerste van de Elbe komende schip: de Nederlandse kof ALIDA, kapt. J. Mooi, met een lading salpeter van Hamburg naar Denemarken bestemd. De betonneringswerkzaamheden van de vuurtoren zijn thans voltooid, en er zal weldra met het metselwerk een begin gemaakt worden. (opm: het Nord-Ostsee Kanal [eerst Kaiser Wilhelm Kanal, later Kieler Kanal] kwam in 1895 gereed).

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Zierikzee, 8 maart. Binnen enkele dagen zullen het etablissement en de scheepswerf van de scheepsbouwmeester P. Smit Jr, een zaak van zeer grote omvang te Slikkerveer, worden verplaatst naar de Varkenoordschepolder onder IJsselmonde. Geen wonder, dat de vele ingezetenen, die daar geregeld hun brood verdienen, in gespannen verwachting de bestemming van genoemde gelegenheid met 29 huizen, welke verkocht zullen worden, tegemoet zien.


Datum: 11 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 maart. Volgens telegram uit Baltimore, is het Nederlandse stoomschip CHESTER van Amsterdam naar Baltimore, te Cobb Island benoorden Kaap Charles gestrand, assistentie is derwaarts gezonden (opm: zie NRC 130494).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 maart. Het stoomschip HECTOR van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan te Amsterdam, is naar China verkocht.


Datum: 12 maart 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling, te houden op dinsdag 27 maart ten huize van de wed. Veldman te Delfzijl. Publiek wordt verkocht het Nederlandse brikschip ELISE SUSANNA, gekoperd en kopervast, 228 registerton, op lading diepgang ladende ca. 350 ton, classificatie Veritas 5.6 A 1.1 tot eind september1895, liggende in het dok in Delfzijl, bevaren door kapt. G.H. Eefting; inmiddels uit de hand te koop.
Informatiën ten kantore van Wijnne & Barends, scheepsmakelaars te Delfzijl en notaris J.C. Jentink.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 6 maart. In het Elfsborgdistrict (opm: Ålvsborgsdistrict) is een scheepsboot aangedreven, gemerkt ANNA - J.H.Velvis. (opm: waarschijnlijk losgeslagen van de brik ANNA)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: twee beste, nieuwe pramen van ongeveer zes en drie ton, zeer geschikt tot gebruik bij een zuivelfabriek, of tot vervoer van modder en mest, bij K. de Jong, scheepstimmerman, Oldegalileën, Leeuwarden.


Datum: 13 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Volgens door ons van Lloyd’s ontvangen telegram heeft het schip (opm: brik) JANTJE BAAS, kapt. R. Schaap, bij Berwick aan de grond gezeten, doch kwam zonder schade en assistentie weder vlot en heeft de reis voortgezet. (opm: zie NRC 150394, 160394 en 180394)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 maart. Het Belgische stoomschip PRINS PHILIPPE, van Antwerpen naar Pasajes is hier ter rede geankerd met defect roer en is later alhier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 12 maart. Volgens van Lloyd's ontvangen telegram is het stoomschip CHESTER van Amsterdam naar Baltimore, dat op Cobb's eiland aan de grond zat, vlot gekomen en te Kaap Henry binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 maart. Door de High Court of Justice Admiralty Division, werd heden uitspraak gedaan inzake de aanvaring van het stoomschip TAK VAN POORTVLIET, van Vlissingen bestemd naar Hull, en het stoomschip REGALIA van Sunderland bestemd naar Dieppe, met een lading kolen, op 7 januari j.l. 's morgens om 11.05 uur tijdens dikke mist bezuiden het vuurschip van Harsbrough (opm: Happisburgh) waardoor beide schepen belangrijke schade leden (opm: zie o.a. NRC 130194). De rechter was van oordeel dat de TAK VAN POORTVLIET tijdens de mist te grote vaart maakte, en daardoor de schuld van de aanvaring moest dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram is het Nederlandse schip AMANDA, kapt. Bergman (opm: vermoedelijk H. Bergmann, Ostrauderfehn), van Christiansand naar Sunderland, te Arendal vol water binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 7 maart. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Kok Houwink, van Harlingen in ballast naar Christiansand is gisterenochtend bij storm en mist op een klip in de nabijheid van het vuurschip van Songvaer (opm: 7 mijl zuidwest van Kristiansand) gestrand (opm: zie NRC 080394). Door het stoten van het schip viel de grote mast naar de zijde van de klip, langs welke zich 5 man der equipage konden redden Het schip dreef daarna spoedig af en zonk in diep water. Aan boord bevonden zich nog de kapitein, de stuurman en de kajuitsjongen, die daarbij verdronken. De geredde schipbreukelingen zijn heden door het stoomschip RYVINGEN alhier aangebracht en worden door bemiddeling van de consul naar huis gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 12 maart. In de nacht van zaterdag op zondag te ongeveer 01.30 uur, had er ter hoogte van het Scheur, nabij Hoek van Holland in de NW een aanvaring plaats tussen het uit zee komende Duitse stoomschip LINING en het uitgaande Engelse stoomschip LINCOLN. De LINING zonk terstond en ligt onder de Zuidwal, doch verspert het vaarwater niet. Masten en schoorsteen steken boven water. Drie mensenlevens zijn bij deze scheepsramp te betreuren, daar de 1e machinist en 2 stokers verdronken. Het gezonken stoomschip is geladen met 200 zakken aardappelmeel, een aantal zakken tarwemeel en 6254 houten dwarsliggers (opm: spoorbiels), en kwam van Danzig (opm: Gdansk). Waarschijnlijk zal het door springmiddelen uit de weg geruimd worden. De LINCOLN stoomde enige uren later naar Rotterdam, alwaar het stoomschip onmiddellijk in het dok werd opgenomen. Bij onderzoek bleek dat het slechts lichte schade had geleden, zodat hedenochtend de reis naar Engeland opnieuw kon worden ondernomen. De landverhuizers die aan boord waren, mochten gedurende die tijd het schip niet verlaten. De aanvaring had bij heldere nacht plaats.


Datum: 14 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 13 maart. Door duikers heeft men gisteren getracht de lijken van de omgekomen schepelingen van het stoomschip LINING op te sporen, het geen echter niet is gelukt. Het stoomschip ligt op 15 meter met het achterschip buiten de vuurlijn. Aanstalten tot lichten zijn door de eigenaars nog niet gemaakt, zodat waarschijnlijk het rijk wel tot het doen springen van het wrak zal overgaan, daar de kans tot lichten uiterst gering is. In het geval dat men laat springen, geschiedt dit de laatste tijd als volgt: met zuigers maakt men een gat in de rivierbedding terzijde van het wrak, zodat dit daarin omkantelt, vervolgens wordt aan de andere zijde eveneens een gat gezogen, en het vaartuig als dan gedeeltelijk begraven. Het boven de grond stekende gedeelte laat men uit elkaar springen. Eenvoudig en doeltreffend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 maart. Het wrak van het door de Duitse stoomschip EDUARD binnengesleepte AUGUSTE JEANETTE is heden voor NLG 1375 verkocht aan S. Bremen te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 13 maart. Het alhier in winterlaag liggende Nederlandse driemast schoenerschip ADELAAR, in eigendom toebehoord hebbende aan de heer M. van Neck te Nieuwediep (opm: laatst bevaren door kapt. M. Ritsma), is uit de hand verkocht tot geheime prijs aan de heer N. Kranenborg te Midwolda, en zal bevaren worden door kapt. H. Middel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 maart. Het wrak van de DETMAR heeft opgebracht NLG 75,50.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Het Nederlandse stoomschip LAWOE (ex-ZUID HOLLAND), dat in het droogdok te Middelburg is verlengd, kwam hedenmiddag alhier terug, ten einde bij ‘De Schelde’ verder te worden afgewerkt.


Datum: 15 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 maart. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram is de Nederlandse schoener JANTJE BAAS, kapt. Schaap, van Londen naar Berwick met hout, te Bamboro (opm: Bamburgh, 55º36’ N.B. 1º42’ W.L.) gestrand (opm: zie NRC 130394 en 160394).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 14 maart. Het stoomschip NEVA van de Norddeutsche Bergungs Verein ligt te Maassluis voor anker en zal morgen bij het wrak van de LINING zien, of pogingen tot berging thans kans op succes hebben. Zo niet, dan zal het ogenblikkelijk naar Hamburg terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 maart. In publieke veiling heeft de hier geborgen lading van het gestrande schip ROZA de som van NLG 4487,55 opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 13 maart. De oud-kapitein G.G. Smit is door de rederij van het barkschip AFFINA (opm: brik AFIENA) naar Rio de Janeiro gezonden om het schip naar hier te brengen (opm: zie PGC 280293). Met kapt. Smit gaat als stuurman van hier mede C. Dijk.


Datum: 16 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Het schip JANTJE BAAS, dat te Bamboro (opm: Bamburgh) aan de grond zit, is vlot en met gebroken pompen te Berwick aangekomen (opm: zie ook NRC 130194 en 180394).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 maart. De opruiming van het stoomschip LINING zal op order van de hoofdingenieur van Waterstaat geschieden door de onderhouds-aannemer Van der Plas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 maart. De inventaris van de DETMAR heeft bij verkoop opgebracht NLG 1066,05.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Het op de lading drijvende en verlaten Duitse driemastschip AUGUSTE JEANNETTE, alhier binnen, is aangekocht door L. van der Weyde te Krimpen aan de Lek.


Datum: 17 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. De vertimmeringen, die in het stoomschip PRINS VAN ORANJE hebben plaats gehad, zijn de volgende: de campagne is grotendeels weggehakt en alle passagiersverblijven eveneens, zodat hiermede veel laadruimte is gewonnen. De boot is dan ook als vrachtboot ingericht. De machines zijn niet gewijzigd.


Datum: 18 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newcastle, 15 maart. Gisterochtend is de schoener JANTJE BAAS, kapt. Schaap, van Londen naar Alloa, op het Bamburg Sand (opm: Bamburgh, zie o.a. NRC 130194) gestrand en is vol water. De havenstoomboot is derwaarts vertrokken om assistentie te verlenen en het schip zo mogelijk af te brengen.


Datum: 20 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op dinsdag 24 april 1894, des morgens ten 12 ure precies in het lokaal Pro Patria, Scheepmakershaven 29 alhier, van het Nederlands ijzeren barkschip ELSA, groot 888 reg. tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 L l.l. tot mei 1895 in de eerste divisie, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, kettings etc, zoals hetzelve thans aan de werf van de heren Gebroeders Kortlandt, in de Zalmhaven is liggende en aldaar te bezichtigen. Voor lijst van inventaris en nadere bijzonderheden vervoege men zich bij de makelaar Hessel M. Lels of bij de cargadoors Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam – Samarang – Soerabaja. Het nieuw gebouwd stalen fregatschip HUGO MOLENAAR, kapt. K.W. Schenk, sluit 31 maart. (opm: eerste reis)
Adres Vroege & De Wijs, Kuijper, van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 19 maart. Het naar Spanje verkochte Nederlandse stoomschip CALLISTO heeft de naam MUSQUES ontvangen.
Het door de heren Wm.H. Müller aangekochte Engelse stoomschip ELLA heet thans MESACRIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 maart. Hedenmorgen meldde een telegram uit New Castle het binnenkomen van het kofschip ZEEMEEUW, kapt. W. Kramer, hetwelk 20 februari j.l. Delfzijl verliet, maar behelsde tevens de treurige tijding dat ten gevolge van zwaar weer de kok overboord geslagen was.


Datum: 21 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 februari. De gehele lading uit ruim no. 1 van het stoomschip DORUNDA is beschadigd door vuur en water en is geland. Men heeft 16 voet water in het ruim gepompt. Al de beschadigde lading van ruim no. 2 is ook geland. De dekken van het tussen- en koebrugdek zijn verbrand, even als de luiken, schotten, enz. Er zijn slechts geringe reparaties aan het schip gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 maart. De Texelse Loodsschoener No. 3, schipper Lap, van Dungeness alhier aangekomen, is in het Engels Kanaal aangevaren door een onbekend, voor Rotterdam bestemd, stoomschip, waardoor een deel van de bakboordsreling en de verschansing zijn ingedrukt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: een halfsleten mooi roefschuitje, 13 à 14 ton, met tuig; een jacht of grote boot met flink tuig, alles nieuw, geschikt voor koopmansboot, en kleine boten, alsmede kleine pramen, geschikt voor melkvaren, te koop of te huur, alles voor zeer billijke prijzen, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 22 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. Volgens de Weser Zeitung is eergisteren op het te Hamburg liggende Nederlandse stoomschip HUNZE IX een buis van de stoomketel gesprongen en zou de kapitein daarbij omgekomen zijn (opm: zie volgend bericht).


Datum: 23 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Het stoomschip HUNZE IX, varende van Groningen op Hamburg, lag in de nacht van zaterdag op zondag aldaar gereed om de volgende ochtend naar Groningen te vertrekken. Tegen 3 uur zouden nog enige goederen geladen worden. Kapt. D. Reitsma deelde het volk mede, dat hij nog een half uurtje naar de kooi ging, waarna men begon de goederen te laden. Te dien einde werd de stoomlier in beweging gesteld. Ten gevolge van de grote hitte sprongen enige buizen, die door de kajuit liepen en onder diens kooi, waardoor in een ogenblik de kleine ruimte vol stoom kwam. De ongelukkige kapitein, bijna blind door de stoom, kon de deur niet open krijgen, zodat het geruime tijd duurde, voor hij naar buiten was gebracht. Onder een vreselijk lijden is de heer Reitsma zondagavond overleden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw roefschuitje, plm. 19 ton, zwaar betimmerd, en een dito, in aanbouw, plm. 26 ton, bij P.A. v.d. Werff te Gorredijk.


Datum: 24 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit New York is het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN aldaar aangekomen met schade door ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op donderdag 12 april 1894, 's morgens 11½ uur, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van een in 1889 nieuw gekoperd schoenerschip genaamd ARCHIPEL, laatst gevoerd door kapitein P. van Rijn, groot 139 registertonnen, laatst geclassificeerd 5/6 A l.l., met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, kabels kettingen, zeilen, stuurmans-, bootsmans-, koks- en kajuitsgoed en verdere volledige en in uitmuntende staat zijnde inventaris. Het schip ligt in de haven te Vlaardingen en is aldaar van de 1 april 1894 iedere werkdag te bezichtigen. Veilingboekje en inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen.


Datum: 25 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot Reederij nieuw gebouwde stoomschip HOLLANDIA, bestemd voor de vaart op Mannheim, ligt aan de Prins Hendrikkade alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het onderzoek inzake de aanvaring tussen de LINING en de LINCOLN op de Maas zal voor het Admiralty Court te Londen plaats vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 24 maart. Het wrak van het tjalkschip, dat bij stormweder vorige maand ten noordoosten van Marken is vergaan, is gelicht en heden te Enkhuizen binnengebracht.


Datum: 28 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 maart. Het vermoeden dat het ten ondersteboven drijvende schip, eerst gerapporteerd door de gezagvoerder van het stoomschip ZAANDAM in peiling Schouwenbank Z.O. op 7 mijl afstand en later door het stoomschip JUNIO, op 50º01’ N.B. (opm: de breedte is waarschijnlijk 52º1’ zijn) en 03º40’ O.L. het schip LAGUNA zal zijn, wordt bijna bevestigd, doordat gemeld schip donderdag 22 dezer bij Schouwen van een loods werd voorzien, bestemd naar Rotterdam, en nog niet is gearriveerd. ( Zie ons vorig nommer onder laatste berichten). Volgens ontvangen telegram is de loods, die aan boord was van bovengenoemd schip, waarvan het wrak thans langs de kust drijft, en dat naar Rotterdam bestemd was, te Christiania (opm: Oslo) aangekomen. Waarschijnlijk is hij geland door het stoomschip dat met het schip in aanvaring is geweest (opm: zie NRC 280394, 290394, 300394 en 050494).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 maart. Volgens door ons van Lloyd’s ontvangen telegram wordt uit Christiansand (opm: Kristiansand) geseind dat het Noorse driemastschoenerschip LAGUNA, bestemd naar Rotterdam en het Noorse schip PROSPERO, van Antwerpen naar Christiania (opm: Oslo), bij de Nederlandse kust met elkander in aanvaring zijn geweest tengevolge waarvan de LAGUNA waarschijnlijk is gezonken. Al de opvarenden zijn gered. De PROSPERO heeft slechts geringe schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 27 maart. De sleepboot ROTTERDAM ging heden uit om een gerapporteerd wrak (opm: vermoedelijk de LAGUNA, zie ook NRC 290394) ter hoogte van de Nieuwe Waterweg op te sporen. Tevergeefs probeerde de sleepboot het wrak in beweging te brengen. Waarschijnlijk zijn de ankers gevallen en ligt het ondersteboven gekeerde wrak daarvoor geankerd. De equipage van de ROTTERDAM borg enkele voorwerpen van de inventaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 24 maart. Volgens Rijkswaterstaat zal aan het Noorderstrand eerstdaags het wrak van een stoomboot, waarvan pijp en stalen mast nog zichtbaar zijn, met dynamiet worden opgeruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Het stoomschip GAUL, van Hamburg te Antwerpen aangekomen, passeerde het schip LAGUNA op 6 mijl van het vuurschip Maas. Het schip was half onder water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 maart. Het stoomschip TELEMACHUS van de Holtlijn te Liverpool, dat op 20 maart j.l. van Londen via Liverpool naar Java is vertrokken om aldaar weder voor Amsterdam en Liverpool te laden, zal na volbrachte reis ten behoeve de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan voor de dienst op Java onder Nederlandse vlag gebracht worden ter vervanging van het stoomschip HECTOR, dat naar China is verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 maart. Het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN, van Rotterdam te New York aangekomen, heeft drie boegplaten beschadigd en lekkage in het voorruim. Het schip maakt 100 ton water in 24 uur.


Datum: 29 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 maart. De sleepboten WODAN en ROTTERDAM zijn hedenochtend naar het wrak van de LAGUNA vertrokken om te trachten dit nog te verwijderen, daar het zeer gevaarlijk voor de scheepvaart ligt. Het schip was geladen met verfhout (opm: hout dat geschikt is om er verf uit te bereiden, b.v. geelhout).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. De mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE is hedenochtend door mist op de oosterberm der Nieuwe Haven aan de grond gevaren en blijven zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 28 maart. Beide sleepboten waren niet in staat het wrak van de LAGUNA in beweging te krijgen en zijn onverrichterzake teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. De WILLEM PRINS VAN ORANJE is des namiddags om 4.45 uur vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 27 maart. Gisteren is te Rio Grande binnengelopen het driemastschip (opm: schoener) JAN DERK, kapt. P.A. Mulder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Volgens te Londen ontvangen telegram van St. Mathien (opm: St. Mathieu, 48º19’ N.B. 04º46’ W.L.) wordt het Nederlandse stoomschip DRENTHE, van Batavia naar Rotterdam, te Brest binnengesleept door het Duitse stoomschip BARIA.


Datum: 30 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het stoomschip DRENTHE werd te Brest binnengesleept met verlies van de gehele schroef. De as is in de koker afgebroken. De sleepboot HERCULES vertrekt naar Brest om de DRENTHE herwaarts te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 27 maart. Volgens rapport van de vissmak VOLANTE, alhier te huis behorende, passeerde deze de 23e dezer een omgeslagen schip, peilende het vuur van Schouwen Z.O.t.O, op 15 mijl, naam LAGUNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 maart. Het Duitse barkschip FORTUNA, groot 428 ton, gebouwd in 1863, is voor 8500 mark aangekocht door kapt. B.H. Geertsema alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 maart. Het stoomschip SPAARNDAM, van New York, geraakte hedenmiddag om 5.30 uur bij de Hoornplaat aan de grond, doch kwam spoedig weder vlot en stoomde naar zee terug. Om 7 uur namiddag kwam het weder de Waterweg binnen en stoomde naar Rotterdam.


Datum: 31 maart 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 20 februari. Het stoomschip PRINSES MARIE, van Amsterdam, heeft een groot gedeelte van de lading beschadigd gelost. Kort na het vertrek van Southampton werd zwaar stormweder ondervonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het Nederlandse schoenerschip TERWISCH zal voortaan genaamd worden AGATHE en bevaren worden door kapt. J. Valom, die dit schip gekocht heeft. De JAN SYBRAND (opm: bark) zal worden bevaren door kapt. Voldman (opm: J. Veldman).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Van het schip URANIA, kapt. Larsen (opm: waarschijnlijk geen Nederlander), van Rotterdam naar Londen en 6 februari van Maassluis vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 01 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Uit New York wordt bericht, dat de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij alhier in tweede instantie is veroordeeld tot betaling van een vergoeding aan de eigenaar van het Franse vissersvaartuig CHRISTOPH COULOMB voor schade aan dit schip door aanvaring met de OBDAM veroorzaakt.


Datum: 03 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 31 maart. Een nieuw systeem lichten, die afwisselend een rood en wit licht vertonen, werd heden vanwege het loodswezen aan de monding van het Schortengat (opm: mogelijk Schulpengat) gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungarvan (geen datum). De PETER VARKEVISSER, van hier naar Port Madoc (opm: Porthmadog, 52º55’ N.B. 04º8’ W.L.), is te Abbey Side Point aan de grond geraakt en zal wel niet eerder dan bij het volgende spriingtij vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 30 maart. De onlangs bij de Nobesbrug gezonken baggermachine UTRECHT 3, behorende aan de Nederlandse firma Calles (opm: wellicht bedoeld Kalis) is gisteren door de ondernemers Conrad & Co gelicht door het stoomschip DAHLSTRŐM. Nadat de bagger- machine voorlopig was dichtgemaakt, werd zij heden hier binnengesleept en in het dok opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 april. Het stalen driemast schoenerschip ZWIJGER, gebouwd voor rekening der Scheepvaart Maatschappij Amsterdam te Amsterdam, is met goed gevolg van de werf van J. & K. Smit te Kinderdijk te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Het stoomschip DRENTHE, komende van Java, vertrok hedenochtend van Brest naar Rotterdam, gesleept door de sleepboot HERCULES. Het passeerde hedenochtend ten 10.15 uur St. Michel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 30 maart. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, van Appingedam met muurstenen naar Langeoog, is lek door de stoomboot DEUTSCHLAND naar Norderney gesleept.


Datum: 04 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 april. Het te Papenburg liggende Duitse schip ANNA, groot 133 ton, gebouwd in 1853, is aangekocht door kapt. Stenger (opm: schoenerkof ANNA, niet verdoopt, kapt. J.G. Stenger, Farmsum).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op dinsdag 24 april 1894, des morgens ten 12 ure precies, in lokaal Pro Patria, Scheepsmakershaven 29, Rotterdam, van het Nederlands ijzeren barkschip ELSA, groot 888 register tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 L.1.1. tot mei 1895 in de eerste divisie, met masten, rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, etc. zoals hetzelve thans aan de werf van de heren Gebr. Kortlandt in de Zalmhaven is liggende en aldaar te bezichtingen. Voor lijst van inventaris en nadere bijzonderheden vervoege men zich bij de makelaar Hessel M. Lels, of bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS zal van Batavia met koelies naar Suriname vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 30 maart. Het nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip A.C.O. (opm: kapt. H. Poel), dat gisteren van hier naar New York vertrok, is met defecte machine uit zee teruggekomen.


Datum: 05 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 3 april. Door het Seeamt te Hamburg werd heden de zaak behandeld betreffende het verongelukken van het schoenerschip DETMAR te Terschelling, op de reis van Ibo via Falmouth naar Hamburg. Aan boord van gemeld schip overleed de gezagvoerder en werd te Falmouth begraven. Een nieuwe gezagvoerder, kapt. Schacht, werd van Hamburg derwaarts uitgezonden, die het bevel van de DETMAR op zich nam en de opperstuurman, die het schip had binnengebracht, op diens verzoek aldaar afmonsterde. De DETMAR vertrok de 23e februari van Falmouth naar Hamburg. In plaats van de afgemonsterde stuurman, nam men, dewijl er geen Duitse stuurman te krijgen was, een Engelse kanaalloods aan boord en werd de reis zonder bijzondere voorvallen vervolgd, tot des avonds van de 26e februari, toen het schip bij Terschelling aan de grond raakte en wrak werd. De bemanning werd merendeels door vissersvaartuigen gered.
Na onderzoek was het Seeamt van mening, dat de hoofdoorzaak der stranding daarin te vinden was, dat de te Falmouth aan boord genomen loods, die de wacht had, de gezagvoerder niet had gewekt bij het zien van het vuur, zoals hem was aanbevolen. De gezagvoerder zou dan een andere koers gestuurd hebben, waardoor het schip vrij van de banken zou gebleven zijn. De redding der equipage door de Nederlandse vissers was ten hoogste verdienstelijk geweest. De gezagvoerder wordt vrij van schuld aan het verlies van het schip verklaard, doch het Seeamt meende, dat dit bij een meer voorzichtige navigatie vermeden had kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 4 april. Door kapt. A. Weltevrede en de heer Van der Tak, van Goedereede, werd heden per sleepboot PERNIS een onderzoek ingesteld naar het wrak van de Noorse driemast schoener LAGUNA, die bleek geheel gezonken te zijn en als totaal verloren te beschouwen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 april. Men maakt zich ongerust over het Nederlandse schip HAINAUT, kapt. C. Gerdes, dat 22 januari van Antwerpen naar New York vertrok, en 16 februari Lizard passeerde. Verder werd van gemeld schip niets vernomen. Hoewel het schip een lange reis heeft van Antwerpen, is het nog zeer wel mogelijk, dat het zal arriveren, aangezien de reizen voor schepen naar New York wel eens zeer lang kunnen uitvallen, en vanaf de Lizard gerekend is de reis nog niet zo lang. (opm: zie NRC 070494)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse barkschip HERNÖSAND, groot 547 ton, gebouwd in 1855, is uit de hand verkocht om te worden gesloopt.


Datum: 06 april 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 april. Het stoomschip KONINGIN REGENTES, voor rekening der Stoomvaart Maatschappij Nederland op de werf der heren Caird & Co te Greenock in Schotland gebouwd, is heden met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notarissen Westra te Dokkum en Feensta te Metslawier verkopen: een huizinge met een in volle werking zijnde scheepstimmerwerf, bergplaats, grond en erve c.a, gunstig gelegen aan het Diep en het Bolwerk te Dockum, kad. groot 9 are 50 centiare. Te aanvaarden 12 mei 1894. (opm: bekort)


Datum: 07 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. Het Nederlandse schip HAINAUT, waarover men zich ongerust maakte (opm: zie NRC 050494), arriveerde de 6e april van Antwerpen te New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier werd aan de Maatschappij De Maas te Rotterdam de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip, groot 600 registerton, dat tegen november van dit jaar zal worden afgeleverd. De machines worden eveneens door de Maatschappij De Maas vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 6 april. In de Westerschelde is op de Suikerplaat gestrand de Noorse bark HIRAM, kapt. Nielsen, met hout van Arendal naar Gent bestemd. De grote en bezaansteng zijn gebroken. Later bericht: het schip is gebroken en zit vol water. De bemanning is in veiligheid.


Datum: 08 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 7 april. De op de Suikerplaat zittende bark HIRAM is totaal gebroken aan bakboord en er is alle vrees, dat het wrak zal worden. Men is begonnen met het lossen der lading hout in lichters.


Datum: 11 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 april. Volgens particulier bericht was het Nederlandse barkschip LOTOS, kapt. D. Greven, van Java komende, de 9e april om 5 uur namiddag bij Eastbourne, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, bestemd naar Amsterdam.


Datum: 12 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 april. Nader verneemt men, dat niet de ANCHISES van de Maatschappij Oceaan, maar het stoomschip SARPEDON, dat hier gisteren van Java is aangekomen, naar China is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) De Nederlandse tjalk ALIDA (opm: kapitein-eigenaar W. Kuilman, Hoogezand), groot 70 ton, gebouwd in 1887, is verkocht aan de heer J.H. Witt te Neuenfelde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 11 april. Het wrak van het schip UGUNZEEMS (opm: UGGENZEEMS) bracht in veiling NLG 116 op. (opm: zie NRC 020394)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. Het Belgische stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE, met ijzererts van Bilbao naar Antwerpen, is hedennacht op de oostberm der Nieuwe Haven alhier aan de grond gevaren en blijven zitten. Twee sleepboten hebben tevergeefs getracht het af te slepen. Met het middagtij hebben drie sleepboten vruchteloos getracht het schip vlot te trekken. De lading wordt in lichters gelost.


Datum: 13 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens bericht van 10 dezer van kapt. K.W. Schenk, gezagvoerder van het schip (opm: fregat) HUGO MOLENAAR, van Rotterdam naar Java, uit Dungeness, waar de loods werd geland, had hij in de Noordzee fraai weder met omlopende koelte en heiïg weder. Het schip voldeed in alle opzichten uitstekend. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam,11 april. Het Nederlandse barkschip THORBECKE III, dat hier reeds geruime tijd in het Oosterdok ligt, is naar Noorwegen verkocht voor NLG 28.000.


Datum: 14 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 april. Het afgesloopte wrak van het Engelse stoomschip BENBRACK, dat gedurende de winter nagenoeg onder het zand zat, is thans gedeeltelijk ontgraven om opnieuw het slopingswerk te kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 13 april. Het aangedreven hout, ex UGGUNZEEMS (opm: UGGENZEEMS), heeft in publieke veiling NLG 1127,85 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. De PRINCE ALBERT DE BELGIQUE is door zes sleepboten vlotgesleept en naar Antwerpen opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. Op het (opm: Belgische) stoomschip DE RUYTER, dat 12 maart van Antwerpen naar New York is vertrokken, werd 4 april re-assurantie gesloten tot 12%, doch sedert is de premie aanmerkelijk gestegen, zodat het stoomschip thans aan de markt is voor 60 à 65%. Naar wordt gemeld, is het stoomschip gepraaid en was het tussen ijsbergen bezet geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 13 april. Een oude industrie wordt hier weder op touw gezet. De heer J.G. van Wingerden, reder alhier, die gisteren de schoener ARCHIPEL kocht, met inventaris, voor NLG 2625, zal het vaartuig verbouwen tot visserijschip, om daarmede de visserij op IJsland te gaan uitoefenen. In vroeger jaren is dat ook meermalen beproefd, maar daar het geen gunstig resultaat opleverde, gestaakt. (opm: zie NRC 240394)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 april. De sleepboot WODAN, met een sleepbootje en twee zandbakken op sleeptouw naar Tonningen (opm: Tönning) vertrokken, is heden als bijlegger hier binnengekomen met verlies van een der zandbakken, genaamd No. 5, die hedennacht bij Petten is gezonken. De opvarende is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie,12 april. Het schip MARNIX, van Kragerö naar Delfzijl, is alhier als bijlegger binnengelopen. Gezagvoerder Jansen is overleden en alhier begraven. (opm: zie NRC 170494)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

De bekende kampioenroeier, de heer Ooms, de 14e maart per stoomschip ROTTERDAM naar New York vertrokken, rapporteert het volgende omtrent een geweldige storm, welke men onderweg heeft gehad.
De 19e maart werd de ROTTERDAM door een storm belopen. Deze nam elke dag nog in hevigheid toe en sloeg de 23e over in een orkaan, zo ontzettend, als volgens het oordeel der bemanning nog zelden gewoed heeft. Het schip werd door kolossale stortzeeën geteisterd, waardoor het dek onophoudelijk vol water stond. Op één ogenblik werden verscheidene passagiers door een hevige schok uit hun kooien geslingerd. Oorzaak daarvan was, dat het schip van een hemelhoge golf plotseling in de diepte viel. Op hetzelfde ogenblik sloeg een stortzee overboord, vernielde een groot gedeelte van de commandobrug, waarop kapitein Roggeveen, de 2e officier Van der Weijde en de 4e officier Boonstra stonden, sloeg de telegraaf aan stukken, rukte een grote stoomlier los van het dek, en brak twee poorten van de eerste klas salon, waardoor het water met grote massa’s daar binnenstroomde. Een tweede stortzee sloeg de salonkap stuk, zodat daar in minder dan een minuut het water twee voet hoog rees en alle hutten onder water stonden; ook werd toen het kompas omver geslagen. Een groot wonder mag het heten, dat de kapitein en de twee officieren niet van de brug geworpen zijn. De orkaan duurde niet minder dan 16 uur en het schip lag gedurende dertig uur bijgedraaid. Veel olie werd in zee gestort, zonder grote dienst te doen; eindelijk tegen de avond van de volgende dag bedaarde de orkaan en kon men weer de oude koers volgen.


Datum: 15 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Londen, 14 april. Hoewel de scheepvaart op de Oostzee begonnen is, verminderde de opgelegde stoomvloot in geen enkel opzicht. Volgens de River Tyne Commissioners is de op emplooi wachtende vloot eer toegenomen dan verminderd in de maand maart, dewijl er op einde dier maand 70 stoomschepen, tezamen metende 62.212 ton, in de rivier lagen. Dit is 12 vaartuigen meer dan einde februari. Hoewel er enigen van deze emplooi gevonden hebben in de Oostzee, zijn deze weder, ten gevolge van de opnieuw verlaagde vrachten, door anderen vervangen waardoor de tonnenmaat buiten emplooi, zoals boven vermeld, nog vergroot werd. Door de nieuwe in de vaart gebrachte scheepsruimte schijnt er weinig vooruitzicht te bestaan, dat de opgelegde schepen lonende bezigheid zullen vinden, dewijl de nieuwe boten, die groter zijn, voordeliger kunnen bewerkt worden dan de oude en doorgaans kleinere boten, die onmogelijk met de nieuwe kunnen concurreren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram zit het barkschip HELENA, van Vlissingen naar Pensacola bestemd, buiten de baar van laatstgenoemde plaats aan de grond. Een sleepboot verleent assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 april. Het stoomschip SALAK van de Rotterdamsche Lloyd, op 14 maart van Batavia herwaarts vertrokken, arriveerde heden te Rotterdam. Inclusief het oponthoud te Perim, Suez, Port Said en Marseille, werd de reis tot laatstgenoemde plaats in 24 dagen, en tot Rotterdam in 31 dagen volbracht, zijnde een opmerkelijk snelle reis.


Datum: 16 april 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen,.De driemast schoener JACOB EN MARIA, van Riga met hout naar Bo’ness, is hier zwaar beschadigd binnengebracht, na in aanvaring te zijn geweest met het Duitse stoomschip JACOBA.


Datum: 17 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 6 april. Het stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen hier aangekomen, rapporteert, dat door zwaar stormweder de brug, kombuis, stuurhut en luchtkokers beschadigd werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 15 april. Kapt. Jansen, de 8e dezer van Kragerö (Noorwegen) met het Nederlandse schoenerschip MARNIX naar Delfzijl vertrokken, is op de reis overleden (opm: zie PGC 140494). Het schip is op de Vlie-rede geankerd en vertrok gisteren onder bevel van kapt. R. Schaap naar de bestemmingsplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 14 april. Het Nederlandse schip THORBECKE III is naar Noorwegen verkocht voor NLG 28.000.


Datum: 19 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 17 april. Volgens telegram uit Philadelphia heeft de tankstomer LA HESBAYE, onder Nederlandse vlag tussen de Verenigde Staten en Antwerpen varende, veel van het weer te lijden gehad. De brug, het stuurhuis, de boten, alles werd van dek geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 18 april. Naar aanleiding van de vermoedelijke schipbreuken van de stoomschepen APOLLO en DE RUYTER verdient vermeld te worden, dat gedurende het gehele wintertijdvak de tocht over de oceaan allermoeilijkst is geweest. Het stoomschip DE RUYTER heeft nu 37 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. Het onlangs door de reder de heer Jos. de Poorter aangekochte nieuwe stoomschip MARIA, kapt. Lutz, is hier van de eerste reis van Porman (opm: Portman, 37º35’ N.B. 0º51’ W.L.) gearriveerd en ligt nu aan boei 17. Na het lossen der uit ongeveer 3500 ton erts bestaande lading zal het aan de kolentip een lading cokes innemen, bestemd voor de Donau.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 april. Men beschouwt het stoomschip DE RUYTER (opm: een Belgisch stoomschip, voer van 1873 tot 1875 onder Nederlandse vlag), dat 12 maart van Antwerpen naar Boston vertrok en 13 maart de Lizard passeerde, en waarvan tot op heden geen enkel betrouwbaar bericht is ontvangen, als verloren.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 april. Maandagmiddag (opm: 16 april) werd te Vlissingen aangebracht de Belgische zeeloods V. (opm: A.E. Vileijn, zie ZZN 210494), die, terwijl hij in zee van een stoomboot was afgehaald, met de roeiboot van de Belgische afhaal-kotter No. 7, tengevolge van een aanvaring met de loodsschoener No. 9 zo ernstig gekwetst werd, dat hij per brancard naar zijn woning vervoerd moest worden. Zijn toestand is bedenkelijk. Bij de aanvaring moet, volgens geruchten, ook een matroos verdronken zijn.


Datum: 20 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 16 april. Het brikschip BEAUFORT, groot 234 ton, gebouwd in 1860, is verkocht aan kapt. R.J. de Weerd te Pekela. Het schip zal over 14 dagen van Leer naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt) vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 april. Er moeten thans onderhandelingen worden gevoerd over de opruiming van het gezonken wrak van de GULF OF PANAMA. De wrakstukken van dit schip, in de zogenaamde Keizersbult liggende, brachten aan de vissersvloot reeds heel wat schade toe en deden nog onlangs een Wieringer vissersschuit bijna verongelukken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 april. Volgens de semaphore te St. Mathieu – bij Brest – wordt het stoomschip PENELOPE, van Amsterdam naar Smyrna (opm: Izmir), te Brest binnengesleept door het Engelse stoomschip ALDBOROUGH, de 12e dezer van Cartagena vertrokken naar Engeland. Een later bericht uit Brest van de 19e dezer meldt, dat de PENELOPE aldaar is binnengesleept en dat de schade nog onbekend is (opm: zie o.a. NRC 100594 en 050794).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. De machine van de PENELOPE, die te Brest werd binnengesleept, is defect.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval der gezagvoerder is uit de hand te koop het driemast schoenerschip MARNIX, groot 231 registerton.
Informatiën te bekomen bij Huisinga & Keizer, cargadoors te Delfzijl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse schip BATO (opm: schoener, kapt. S.G. Brouwer), groot 260 ton, gebouwd in 1871, is naar Engeland verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 16 april. Het schip (opm: fregat) HIGHLANDER, kapt. P.A. Tiel, van Barry naar Rio de Janeiro, liep hier lek en met defect stuurtoestel binnen (opm: zie volgend bericht).


Datum: 21 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 18 april. Het Nederlandse schip HIGHLANDER, kapt. Tiel, maakt veel water en moet een deel der lading lossen om het lek te kunnen vinden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gevraagd twee bekwame scheepstimmerknechten, liefst ongehuwd, tegen goed loon, bij U. Zwolsman te Workum. Onnodig zich op Zondag aan te melden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 april. Het ongeluk de Belgische zeeloods A.E. Vileijn van Vlissingen overkomen (opm: zie ZZN 190494), heeft zich volgens nader verkregen inlichtingen, op de volgende wijze toegedragen:
De afhaal-kotter No. 7, die nabij de Wielingen is gestationeerd om schepen van loodsen te voorzien of daarvan af te halen, haalde ook dinsdag met haar roeiboot de loods Vileijn van een stoomboot af, die hij van Vlissingen naar zee had gebracht. Daar echter de loodsschoener No. 9 ter zelfder hoogte kwam, koersende naar Vlissingen, werd besloten hem niet naar de afhaalkotter No. 7, maar naar de loodsschoener No. 9 te brengen. Door een tot heden onbekende oorzaak werd de roeiboot van kotter No. 7, door de loodsschoener No. 9 overzeild, met het gevolg dat loods V. bekneld geraakte tussen de schoener en de boot, één matroos verdronk, de andere sprong over op de schoener. De verdronkene moet onder het schip doorgegaan zijn, en het is daarom, dat men niet spoedig genoeg bij hem kon zijn om hem te redden; hij verdween in de diepte en werd niet meer gezien.


Datum: 22 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 april. Op het stoomschip DE RUYTER, waarvan elk bericht ontbreekt (opm: zie PGC 190494), is tot 90% re-assurantie gesloten.


Datum: 23 april 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 april. Het onlangs naar Noorwegen verkochte schip THORBECKE III is heden herdoopt en wordt onder de naam LOUISE in de vaart gebracht.


Datum: 24 april 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ondergetekenden, door aankoop eigenaars geworden zijnde van de scheeps¬tim-merwerf, tot heden gedreven door de familie Dijk (opm: zie LC 090594), bevelen zich bij schippers en verdere begunstigers beleefd aan. Door solied werk zullen zij trachten de begunstiging zich waardig te blijven.
Dokkum. Gebroeders Toornstra
P.S. De hellingen zullen worden ingericht ook tot het ophalen van stoomboten.


Datum: 25 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Heden is in veiling gebracht de Nederlandse ijzeren bark ELSA. De ELSA is opgehouden voor NLG 12.000.


Datum: 26 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Aan kapt. G. Stenger, gezagvoerder van het stoomschip AMSTERDAM, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, werd te New York als erkenning voor de poging tot redding der equipage van het in nood verkerende Amerikaanse schip MAGGIE WELLS, door de Life Saving Benevolent Association of New York vereerd en door een deputatie vanwege die vereniging, die zich daartoe aan boord van het stoomschip AMSTERDAM begaven, overhandigd een gouden medaille met de volgende inscriptie: Presented to captain G. Stenger, master of the steamer AMSTERDAM in recognition of his humane efforts to rescue the crew of a wrecked vessel in a storm in Mid Atlantic Ocean in January 1894. Aan de keerzijde der medaille bevindt zich een in nood verkerend schip in hoge zee. Aan de matroos A. van der Wilt, de enige overgeblevene van de bemanning van de reddingboot die door het stoomschip AMSTERDAM, kapt. Stenger werd afgezonden, om de equipage van het in nood verkerende Amerikaans schip MAGGIE WELLS te redden, werd door de bovengenoemde vereniging te New York, een zilveren medaille vereerd. Ook ontving hij de zilveren medaille van de Boston Life Saving Society. Vanwege de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen werd hem gisteren door de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij overhandigd de gouden medaille, benevens vijfhonderd gulden, uit Amerika voor hem gezonden. (opm: zie o.a. NRC 190194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mauritius, 23 maart. Kapitein Jacob, gezagvoerder van het Franse barkschip MARGUERITE ELISE, van Cheribon te Mauritius lek binnengelopen, rapporteert dat het gezonken wrak, waarop zijn schip in de Javazee heeft gestoten, zich bevond op 18 mijlen van het vuur van Pekalongan. De peiling van het vuur was Z 5º30' O. en de punt van Pemalang Zuid 36º 30' W.L. In de kaarten van de Nederlandse kust, de gezagvoerder had de nieuwste aan boord, was geen melding gemaakt van genoemd wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A. van Mens, notaris te Delfshaven, zal aldaar in het Café Concordia, aan de Nieuwe Binnenweg op woensdag 2 mei 1894, des voormiddags ten 12 ure, onder directie van de heren Van Marle en De Sille, in het openbaar verkopen: de alom bekende sterk-slepende en zich in uitmuntend goede staat van onderhoud bevindende schroef-stoomsleepboot PR.PSZ. HEYN, zogenaamd KLEINE PIET HEYN, groot volgens meetbrief, na aftrek van de machinekamer 15 tonnen, met inventaris. Vanaf heden op elke werkdag onder stoom te bezichtigen te Rotterdam aan de monding van de Leuvehaven, uitgezonderd op de dag van de veiling wanneer de boot ter bezichtiging ligt in de Voorhaven te Delfshaven. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Mr. A. van Mens voornoemd, Havenstraat 146. Inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 27 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Het stoomschip OBDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van New York naar Rotterdam, heden Lizard gepasseerd, seinde dat de circulatiepomp defect was en dat deze op zee niet gerepareerd kon worden.


Datum: 28 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 april. Het stoomschip BREMERHAVEN, heden van New York alhier binnengekomen, heeft bijzonder slecht weer gehad. Een stortzee brak op het achterschip en liep tot boven de commandobrug. Het stuurrad op het achterschip, zomede de kompasstandaard, werden verbrijzeld en een ijzeren rek. waarop tegen de machinekamer handspaken staan, werd eveneens stukgeslagen.


Datum: 29 april 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Volgens particulier telegram uit Delgado (St. Michaels, Azorische eilanden) is het van Pensacola naar hier bestemde schip AQUATOR aldaar afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) JAN EN CAREL, kapt. A.T. Steffens, van hier naar Sundsvall bestemd, lag van 20 tot 23 dezer met nog circa 100 zeil- en stoomschepen bij Falsterbo geankerd wegens storm. Het Nederlandse schip (opm: fregat) ANTELOPE, kapt. H.J. Hut, van Nieuwediep naar Söderhamn, bevond zich in de nabijheid van de JAN EN CAREL.


Datum: 02 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats vermeld), 28 april. Het schip MOSKWA is op de Aruba-reven aan de grond gevaren en totaal wrak geworden. Het zal in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 april. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. B. Schuitema, van Antwerpen naar Odense, is wegens stormweer hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij is aan de scheepsbouw- meesters Huygens & Van Gelder alhier de bouw opgedragen van een stoomschip van ca. 975 ton laadvermogen voor de dienst Amsterdam-Londen. (opm: de ZAANSTROOM)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 23 april. De reparatiekosten van het Nederlandse stoomschip PENELOPE worden op 3 à 4000 francs begroot. De rederij heeft voor het sleeploon ten behoeve van het stoomschip ALDBOROUGH cautie moeten stellen.


Datum: 03 mei 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. De uitvoer van Duitse cokes uit Rotterdam wordt gaandeweg groter. Per Nederlands stoomschip MARIA van de heer Jos. de Poorter, heden naar de Donau vertrokken, werden 2000 ton verscheept, die in zeer korte tijd werden ingenomen. Een contract is lopende voor Duitse cokes van hier naar Spanje van tussen 70 en 80 duizend ton. Voor de haven van Rotterdam is dit artikel voor uitvracht van groot belang.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van affaire te koop aangeboden een welonderhouden schip, groot 25 ton met complete inventaris. Te bevragen en te bezichtigen aan de scheepstimmerwerf van Gebr. De Jong te Heeg.


Datum: 05 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 3 mei. Volgens telegram uit Londen passeerde het stoomschip EDAM, van New York naar Rotterdam, Lizard, en seinde van daar iets omtrent gebroken hogedruk zuiger. Het telegram is zeer onduidelijk en luidt aldus: Carried AJAX high pressure piston. Het stoomschip AJAX, dat ongeveer 14 april van de Clyde te Hongkong arriveerde, kan in het telegram niet bedoeld worden. Vermoedelijk zal het telegram moeten beduiden dat het stoomschip EDAM, van New York naar Rotterdam, Lizard passeerde, stomende met de hogedruk zuiger defect.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 mei. Op het schip INNOCENZA ROSA, dat te Corunna (opm: La Coruña) met schade binnenliep met de lading van het afgekeurde Nederlandse schip (opm: bark) NEREUS, bestemd van Londen naar Santos en dat te Bordeaux werd afgekeurd, is bodemarij gesloten voor GBP 1326.19.6.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Mathieu, 3 mei. Het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. P. Schots, van St. Nazaire, passeerde hier heden, gesleept door de sleepboot OOSTZEE, bestemd naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: door teleurstelling een nieuw roefschip, groot 25 ton, sterk betimmerd van droog hout. Prijs NLG 1100. Te bevragen bij J. Barkmeijer te Birdaard. Zondags niet te spreken.


Datum: 06 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 5 mei. De bom, door de Sleepdienst L. Smit & Co ingericht om de machinedelen en verloren inventaris van de op 19 november 1983 op de Zuiderdam van de Nieuwe Rotterdamsche Waterweg gestrande sleepboot ZUID HOLLAND op te slaan, is hedennacht gezonken en zal waarschijnlijk totaal wrak worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 5 mei. De Texelse Loodskotter V (opm: No. 5) heeft heden op de “vlakte” bij Enkhuizen op een hard voorwerp, waarschijnlijk een anker, gestoten, waardoor in het benedengedeelte van de boeg een groot gat werd gestoten en de kiel erg gehavend is. Het vaartuig is alhier binnen en naar de scheepstimmerwerf gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dungeness, 5 mei. De logger SKIPJACK heeft het schip LOUIS, ex-THORBECKE III, van Amsterdam naar Canada, gepraaid, hetwelk 15 man aan boord had van een Franse steamtrawler, die door aanvaring met een schoener gezonken was. De mannen werden overgezet op een loodskotter naar Boulogne.


Datum: 08 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heveskes, 6 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram arriveerde het barkschip SAN FRANCISCO, kapt. H. Leeuw, de 5e dezer van Leith te Landscrona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats vermeld), 4 mei. Aan de heren Smit in Nederland is door de River Wear Commissioners opgedragen de bouw van een zandzuiger, in staat om 600 ton zand in te nemen. Door die Nederlandse firma werd ingeschreven voor GBP 11.100, geheel compleet, terwijl de laagste inschrijver in Engeland voor GBP 12.270 had ingeschreven, alleen voor scheepshol en ketel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 april. Het stoomschip VAN DIEMEN is ten gevolge van onklaar geraken van het stuurgerei in aanvaring gekomen met de hopperbarge REMBANG, en verloor drie sloepen met davits. De REMBANG verloor een hut aan dek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 mei. De Nederlandse schoenerbrik ADELAAR, kapt. Sommer, van Burntisland naar Hernösand, is bij Saltholmen aan de grond geraakt, maar heeft na vlotgebracht te zijn onbeschadigd de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 mei. Volgens telegrafisch bericht van Duinkerken kan het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN niet vertrekken, omdat de vaart in de haven is belemmerd door het wrak van de GEORG FISHER.


Datum: 09 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 7 mei. De haven is door het gezonken stoomschip GEORG FISHER nog steeds versperd en belet het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, bestemd voor Rotterdam, de haven te verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Het te Stockton on Tees in aanbouw zijnde stoomschip voor de Koninklijke West-Indische Maildienst zal in de loop dezer maand te water worden gelaten. Het zal de naam PRINS WILLEM IV voeren en zal gevoerd worden door kapt. H. Sluiter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum). Het Nederlandse schip BATO, groot 260 ton, gebouwd in 1871, is in Engeland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 mei. De Nederlandse schoener WERKLUST, kapt. G.G. Potjewijd, van Pelotas naar het Kanaal met huiden, heeft bij Rio Grande gestoten en het roer verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 mei. Van de Vliehors is het onbekende schip met de stormvloed van vrijdagnacht weggeslagen. Het was onlangs gekocht om het bij wijze van werkverschaffing door vissers te laten slopen. Nu is het wrak spoorloos verdwenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 6 mei. Het barkschip IDA, kapt. F.K. Harding, is op reis naar Hernösand verongelukt. De equipage is gered. (opm: zie NRC 110594)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 6 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip AUGUSTE, kapt. P. Arkema, van Londen in ballast naar Söderhamn, 5 mei zwaar lek te Arendal binnen gelopen. (opm: zie PGC 100594)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Rekening en verantwoording. De crediteuren in het faillissement van Jacob Willems Dijk, vroeger scheepstimmerman, wonende te Dockum, worden opgeroepen om op vrijdag de 25e mei 1894, des voor¬middags ten tien ure, te compareren in een der lokalen van het Paleis van Justitie te Leeuwarden, zullende alsdan door de ondergetekende, ten overstaan van de EdelAchtb. Heer Rechter-Commissaris, rekening en verantwoording worden gedaan.
P.H. Roos, curator


Datum: 10 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 mei. De Nederlandse tjalk HENDRIKA GEZINA is hier lek binnengekomen na op Neuwerk gestoten te hebben (opm: kapt. H.J. Dost, zie PGC 180594).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Het stoomschip BAWNMORE is op weg van Payta (Peru) met 20.000 vaten olie in tanks, die men verwacht als brandstof in plaats van kolen te gebruiken. Drie en een halve vat olie worden berekend een ton der beste steenkolen te vervangen. De vracht van Peru naar het Kanaal is slechts 17sh.6p. per ton. Om de olie als brandstof te kunnen gebruiken behoeven slechts weinig kostbare inrichtingen gemaakt te worden en de kosten van stoken worden, doordat er geen stokers nodig zijn, zeer gering. (opm: het begin van het gebruik van olie als brandstof voor stoomschepen, zie ook NRC 120594)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE, van Amsterdam naar Piraeus, met schade aan de machine te Brest binnengelopen, heeft gisteren na volbrachte reparatie de reis voorgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. P. Smit Jr, scheepsbouwmeester en fabrikant van stoomwerktuigen te Rotterdam, bericht hiermede, dat hij zijn werkplaatsen naar Hillesluis heeft overgebracht. Hij beveelt zich aan voor het bouwen en repareren van schepen en stoomwerktuigen, alsmede tot het verrichten van alle werkzaamheden, het vak betreffende.
Post- en telegramadres: P. Smit Jr, Rotterdam

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram uit Arendal lag het schip AUGUSTE, kapt. P. Arkema, aldaar zeilklaar naar Söderhamn. (opm: zie PGC 090594)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 8 mei. Het Duitse driemastschip FRISIA, kapt. Buscher, arriveerde na een zeer snelle reis van Hamburg te Pernambuco. Genoemd schip, dat 20 maart van Cuxhaven naar zee vertrok, volbracht de reis in de buitengewoon korte tijd van 29 dagen vanaf Prawle Point tot Pernambuco, waar het 25 april arriveerde. Dit snelvarende vaartuig werd gebouwd van ijzer en staal in 1892 te Hoogezand door de scheepsbouwmeesters E.J. Smit & Zoon aldaar.


Datum: 11 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Door het Nederlandse stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, is volgens telegram van Lloyd’s, de 9e dezer te Suez binnengesleept het Italiaanse stoomschip DOMENICO BALDUINO, van de Florio Rubattino lijn, van Genua naar Bombay, welk stoomschip schade had bekomen aan de machines.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oeregrund (opm: 60º19’ N.B. 18º26’ O.L.), 7 mei. Van het verongelukte Nederlandse schip IDA is de inventaris geborgen (opm: zie NRC 090594).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Waarschijnlijk zullen de gevolgen van de bezwarende nieuwe voorschriften voor de Engelse reders binnenkort te zien zijn in de komst naar onze haven van enkele Engelse stomers onder Nederlandse vlag. De bemanning zal, naar wij vernemen, uit Nederlanders bestaan.


Datum: 12 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 mei. De op de Nollen aan de grond gezeten hebbende en hier binnengesleepte Deense driemast schoener CERES II, kapt. Mikkelsen, wordt gedokt om door experts te worden onderzocht. Het schip is niet geassureerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Op de laatste overtocht van Engeland naar Amerika van het stoomschip BAKU STANDARD, waarbij olie werd gebruikt als brandstof, waren voor de bediening der stoomketels slechts drie man gebezigd. Eén werd door ziekte buiten dienst gesteld, en de beide anderen deden de gehele overtocht om de 6 uren wacht en konden zonder bijzondere inspanning de ketels bewaken en bedienen. (opm: zie ook NRC 100594)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 10 mei. Gisteren zijn hier de lijken gevonden van B. Plump en E. Poort, gezagvoerders van de in de vorige herfst voor de Eider verongelukte schepen MARGARETHA en DIRKJE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 mei. De Nederlandse tjalk MARGRITHA ENGELINA, van Oude Pekela met aardappelmeel naar Hamburg, is alhier met schade aan de achtersteven uit zee teruggekeerd. Het heeft zwaar stormweer doorstaan en anker met ketting verloren. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 16 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 13 mei. De Deense driemast schoener CERES II is afgekeurd en zal verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 5 mei. Het drijvend droogdok AMSTERDAM, onlangs van Batavia alhier aangekomen en op de rede gemeerd liggende, is gezonken. Agenten zijn van Singapore aangekomen om te trachten het dok te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 mei. Volgens telegram uit Soerabaya is het Engelsche schip COUNTY OF ANGLESEA in aanvaring geweest met het Nederlands-Indische barkschip TWEE VRIENDEN, waarbij eerstgenoemd schip schade aan het roer bekwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 12 mei. Het Nederlandse schip (opm: kof) CATHARINA GEERTINA, kapt. J.H. Alberts, van Schulperzijl (opm: Schülpersiel, 54 15 N 08 54 O) naar Calmar, is bij eerstgenoemde plaats gezonken. (opm: zie PGC 190594 en 060794)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Stavoren, 14 Mei. In de jongste zomers liepen van tijd tot tijd verschillende, meest Engelsche, pleiziervaartuigen de haven alhier binnen. Sommige dier vaartuigen waren gehuurd van buitenlandsche ondernemers. Dit bracht de bejaarde scheepsbouwmeester D.G. Roosjen alhier (bekend wegens de fraaie sloepen op zijn werf gemaakt) op het denkbeeld om een kotter (Engels model) te bouwen, ten einde die, indien zij niet verkocht mocht worden, voor lange of korte tijd te verhuren op de voorwaarden in Engeland gebruikelijk.
De kotter, gedoopt DE DOLFIJN, is deze week te water gelaten. Haar lengte bedraagt op dek 45 A. voet, hare grootste wijdte 12 A. voet. Zij is gemaakt van eikenhout, doch de binnenbetimering van teakhout en van mahoniehout. Zij biedt een comfort als men zich, zonder het vaartuig van binnen bezichtigd te hebben, bezwaarlijk kan voorstellen.
Uit de stuurstoel treedt men het dames-salontje binnen, waarin drie slaapplaatsen. Daarop volgt een gang met privaat en trap naar het dek. Aan de gang grenst het tweede (een groter) salon, waarin vier slaapplaatsen, canapés, tafel enz.
Voor de mast is de kombuis, het logies voor de schipper en de knecht enz.
Gaarne zou schrijver meerdere bijzonderheden mededeelen, ook wat het tuig enz. betreft, maar hij bepaalt zich liever tot de raad aan liefhebbers van fraaie vaartuigen, om een kijkje te komen nemen en vertrouwt, dat de bouwmeester of zijn schoonzoon volgaarne de bezoekers daartoe gelegenheid willen geven.
Moge de heer Roosjen van dit eerste pleiziervaartuig zoveel succes hebben, dat hij zich opgewekt zal voelen weldra een tweede op stapel te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een jacht, lang 4,80, wijd 2,15 meter, gebouwd in 1869, met complete inventaris. Te bevragen bij W.T. Kamp, Schilkampen te Leeuwarden.


Datum: 17 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Purmerend, 16 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip (opm: bark) WILLEM EGGERTS, kapt. J.G. Grilke, van Java te Cadiz voor orders gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 mei. Het Russische barkschip THEODORUS (opm: ex-Nederlands, zie AH 250294), kapt. Ericksen, van Pensacola naar Lübeck, is in de nabijheid van Havana gestrand en wrak. De lading zal vermoedelijk geborgen kunnen worden.


Datum: 18 mei 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 mei. Het Nederlandse tjalkschip HENDRIKA GEZINA, kapt. Dost, dat op 8 mei hier binnenliep (opm: zie NRC 10594), is voorlopig dichtgemaakt en naar Hamburg opgevaren.


Datum: 19 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 mei. Het in 1893 alhier aan de werf De Zwarte Raaf nieuw gebouwde loggerschip werd verkocht aan een Vlaardingse rederij. Het vaartuig is thans genaamd ANNA LOUISE, wordt gevoerd door schipper P. Roeleveld en vertrok heden naar de Noordzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), (geen datum).Van het Nederlandse schip CATHARINA GEERTINA, kapt. Alberts, is de zwaar beschadigde lading in lichters gelost en naar hier gebracht (opm: zie PGC 160594). Het schip is later vlot en alhier binnengebracht.


Datum: 20 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 4 april. Door duikers wordt gerapporteerd, dat het droogdok in 2 vadem modder is gezonken. Agenten, die van Singapore gekomen waren met het oog het dok te lichten, zijn teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 14 mei. De hulk, behorende aan de firma Landberg en als kiellichter gebruikt en ook om zware lasten te lichten, is gezonken. Men zegt, dat de meerkettingen vernield zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 mei. Het wrak van de UGGENZEEMS (opm: zie NRC 020394), hetwelk gedeeltelijk was gesloopt en toen met een stormvloed van de noord-oosthoek van Vlieland werd medegesleurd, is niet teruggevonden, in weerwil van het ijverig onderzoek dat door vissers van De Cocksdorp werd ingesteld. Het lijdt geen twijfel, dat het schip in één der diepe vaarwaters is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 mei. Hedenmiddag is van de werf van de heren William Doxford & Son Ltd te Sunderland met goed gevolg van stapel gelopen het Nederlandse stalen stoomschip CELAENO, gebouwd voor rekening van de heren Hudig & Veder te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 11 april. Uit een namens assuradeuren te Singapore ingesteld onderzoek naar de oorzaak van het zinken van het droogdok AMSTERDAM is gebleken, dat zowel de machinist aan wiens behandeling het dok was toevertrouwd, als de mandoors (opm: voorlieden) elkander telkens en op velerlei punten tegenspraken. De een verklaarde, dat de kleppen met leder, anderen weder, dat dit met indiarubber was (opm: waarschijnlijk is hier iets weggevallen; mogelijk werd hier gedoeld op het type afdichting tussen klep en klepzitting). De een beweerde, dat alle kleppen nog onlangs waren nagezien, anderen beweerden, dat dit in geen jaren had plaats gehad: ‘in fact there was no one who knew anything about a dock’. Op de vraag, waar en wanneer het laatste onderzoek van pompen etc. door een ingenieur of een ingenieursfirma had plaats gehad, wist niemand antwoord te geven. Het resultaat van het onderzoek was, dat het dok gezonken was ten gevolge van algehele onbevoegdheid (incompetance) bij hen aan wie het dok was toevertrouwd. Het is bijna onbegrijpelijk, dat enig assurantieagent te Batavia voor zulk een risico heeft willen tekenen, tenzij het alleen was voor de reis van Batavia naar Soerabaija. Dit zal waarschijnlijk ook wel de bedoeling geweest zijn van hem, die de polis tekende. Het dok was te Singapore verzekerd voor GBP 220.000. (ontleend aan het Soerabaijasch Handelsblad)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 mei. Heden werd te Stockton on Tees met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst nieuw gebouwde stoomschip PRINS WILLEM IV.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 19 mei. Aan boord van de WILLEM EGGERTS (opm: bark) zijn tien man der equipage ziek.


Datum: 21 mei 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tegen hoog loon gevraagd twee bekwame scheepstimmerknechten bij U. Zwolsman te Workum. Zondags niet aan te melden.


Datum: 22 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Volgens alhier ontvangen bericht uit Bilbao heeft het aldaar van Duinkerken aangekomen Nederlandse stoomschip HISPANIA op de klippen gezeten. Het gaat in het droogdok om te worden nagezien.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is aangekomen het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip alhier zal moeten voorzien worden van nieuwe ketels. Dit schip zal evenwel niet gelijk de zusterschepen ZUID HOLLAND en BATAVIA verlengd moeten worden. Wel wordt hier binnenkort verwacht het stoomschip SAMARANG, dat in het droogdok te Middelburg 24 voet verlengd zal moeten worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw, sterk betimmerd roefschip, groot 25 ton, en een best halfsleten, 28 ton, bij J. Barkmeijer te Birdaard. Lage prijzen.


Datum: 25 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dievenow (opm: Dziwnów, 54º1’ N.B. 14º45’ O.L.), 23 mei. Gister avond is de Nederlandse kof AGATHA KRAMER, kapt. M. Meinen, met een lading dakpannen van Antwerpen naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) bestemd, tijdens een Noord-ooster storm gestrand. De bemanning werd door het vuurpijltoestel gered. (opm: zie PGC 090694)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 mei. Het Nederlandse tjalkschip ENGELINA, kapt. Van der Horst, heden van hier vertrokken met een lading vlaszaad, is op de Ballastplaat aan de grond gevaren en door midden gebroken. De lading wordt gelost.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Executoriale verkoop van schip etc. op heden, vrijdag, namiddags 4 uur, aan de scheepstimmerwerf van Luitzen van der Werff te Veenwoudsterwal.
G. Acker, deurwaarder

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen en pramen te koop, als: een nieuw, sterk gebouwd schip, groot 29 ton, een bejaard dito, groot 16 ton, en 7 open pramen, van 12 tot 6 ton. Verder gelegenheid tot het maken van ijzeren schepen en reparatiën, ook van stoomboten, behalve de machines. Rohel. Wed. A.L. Hoekstra


Datum: 28 mei 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Het Nederlandse stoomschip LOYAL, van Taganrog, liep te Gibraltar binnen met schade aan de veer van de stoomzuiger.


Datum: 29 mei 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 mei. Aan de heer Weltevreden te Nieuwediep is opgedragen om de wrakken van het stoomschip GULF OF PANAMA, waardoor de vissersvloot reeds meermalen schade leed, geheel op te ruimen. De wrakken liggen nabij de ondiepte ‘de Keizersbult’ in de buitengronden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland alhier door de scheepsbouwmeesters Caird & Co te Greenock nieuw gebouwde stoomschip KONINGIN REGENTES is na gehouden proeftocht hedenmorgen van daar naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. Dezer dagen is door de kopers een begin gemaakt met het slopen van het onbekende schip, dat in de jongste herfst in de Eierlandse gronden strandde en later met een stormgetijde hoog op de Steenplaat sloeg. De naam van het schip, dat zwaar gekoperd blijkt te zijn, is evenmin bekend als de nationaliteit.


Datum: 30 mei 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 mei. Het schip (opm: tjalk) MARGARIETHA ENGELINA, kapt. J. Pilon, met schade uit zee terug, heeft de reparatie beëindigd en ligt tot vertrek naar Hamburg gereed.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadiz, 21 mei. Een man van de equipage van het Nederlandse schip (opm: bark) WILLEM EGGERTS, van Java hier aangekomen, is overleden. Zeven man worden in het hospitaal verpleegd, lijdend aan beri-beri.


Datum: 01 juni 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fécamp, 29 mei. Een eiken plaat, vijf voet lang en acht duim breed, gemerkt GRIETJE KRYTHE (opm: ex Nederlandse brik van deze naam), is te St. Pierre en Port op het strand gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 mei. Van het Belgische stoomschip DE RUYTER, kapt. Meijer, de 12e maart van Antwerpen naar Boston vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Volgens bij de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ontvangen bericht is het Nederlandse schip EVERTSEN, kapt. J.G. Wiebenga, heden van Soerabaija te Saigon aangekomen.


Datum: 06 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, van hier naar Batavia, arriveerde heden te Port Said met verlies van een der schroefbladen. Men is bezig een nieuwe aan te zetten en het stoomschip zal morgen waarschijnlijk de reis voortzetten.


Datum: 08 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 juni. Het stalen fregat NEDERLAND is de 6e dezer te 3.30 uur des namiddags van de werf Neêrlands Handel van de scheepsbouwmeesters Huygens & Van Gelder alhier met goed gevolg te water gelaten.


Datum: 09 juni 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dievenow (opm: Dziwnów, 54 01 N 14 45 O), 5 juni. De Sappemeerster kof AGATHA KRAMER, kapt. M. Meinen, van Antwerpen naar Koningsbergen, alhier gestrand, is met de lading totaal verloren (opm: zie NRC 250594).


Datum: 11 juni 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop: een best en sterk roefschip, groot 19 ton, een woonschip, in beste staat, dadelijk te aanvaarden, 2 nieuwe schippersboten, een met 5/4 omschot (opm: omschot = huid onder het berghout; één boot heeft 5 gangen, één boot heeft 4 gangen) en boeisels, alles voor billijke prijs, bij J. Nijdam en H. Douma te Wartena.


Datum: 14 juni 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 11 juni. Kapitein Pietsch van het Hamburger stoomschip GALICIA, van Hamburg via Nordenham naar West Indië bestemd, rapporteert het volgende: We verlieten Nordenham 8 juni des morgens om 4 uur en passeerden 08.40 uur het Weser vuurschip, waar ons de loods verliet. De wind woei stijf uit het NW, vergezeld van zware buien. De zee was zeer onstuimig en we vorderden dientengevolge niet veel. Te een uur in de middag op 53º51’ N.B. en 06º53’ W.L. (opm: de lengte is foutief opgegeven, dient O.L. te zijn) ontdekten wij op ca. 4 mijl afstand een vaartuig met de noodvlag in top, hielden daarop af en bemerkten naderbijkomend, dat het vaartuig zich in zinkende positie bevond en dat op het achterdek zich enige mensen samengepakt hielden. Wij maakten spoedig daarop een boot gereed om de bemanning te hulp te komen en na veel moeite gelukte het hen aan boord van de GALICIA te brengen, waar de uitgeputte equipage liefderijk werd verpleegd. Het vaartuig was de tjalk TEUNTJE MARIA, uit Dordrecht, van Andernach naar Kiel bestemd. De geredden zijn kapt. A. Hamel uit Dordrecht, diens dochter, stuurman en een matroos. (opm: zie PGC 160694)


Datum: 15 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 juni. Er is een contract gemaakt om de gezonken zuiger SLIEDRECHT boven water te brengen en te dokken in Kiel.


Datum: 16 juni 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geestemünde, 13 juni. Schipper Gieze, voerende de viskotter L.F. 8, alhier binnengekomen, rapporteerde op 8 juni des namiddags 5 uur ten Noorden van Juist in 12 vadem water de Nederlandse kof TEUNTJE EN MARIA te hebben zien zinken (opm: zie PGC 140694; bij benadering gezonken in positie 53º50’ N.B. 6º50’ O.L.).


Datum: 17 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 juni. Sinds enige dagen sloopt men niet meer aan het wrak van het Engelse stoomschip BENBRACK. Het ontgraven van het onderschip baat niet meer, terwijl de werkzaamheden met te grote kosten gepaard gaan om nog voort te zetten. Het wrak ligt in het zand bedolven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 juni. Het nieuwe stoomschip KONINGIN REGENTES zit in het kanaal bij Hembrug aan de grond. Sleepboten van hier en Amsterdam vertrekken derwaarts voor assistentie. Later meldt men, dat de KONINGIN REGENTES met behulp van zes sleepboten en de zeesleepboot SIMSON vlotgebracht en naar IJmuiden onderweg is. (opm: zie ZZN 190694)


Datum: 19 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 17 juni. De Deense driemast schoener CERES II, die op de Nolleplaat aan de grond heeft gezeten en door de experts is afgekeurd, is uit de hand verkocht naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 18 juni. De directie der sleepdienst L. Smit & Co ontving heden per telegraaf bericht uit Odessa, dat de baggermolen DNIEPER I, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, de 17e dezer aldaar van Haarlem is gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. Het Engelse stoomschip CYCLOPS, groot 2108 ton, gebouwd in 1880, gaat over aan de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

De regering te Washington heeft besloten een som van 5750 dollars beschikbaar te stellen ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der bemanning van de reddingboot van het stoomschip AMSTERDAM der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, en die enig overgebleven zeeman A. v.d. Wilt, ter zake der pogingen tot redding der bemanning van de Amerikaanse schoener MAGGIE E. WELLS (opm: zie o.a. NRC 190194).

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. De KONINGIN REGENTES is haar eerste reis niet bijster voorspoedig begonnen (opm: zie ook NRC 170694). Omstreeks half elf vertrok zij met de acht ministers van de Handelskade. Wegens dit late vertrek vond zij de Hembrug gesloten, zodat er gestopt moest worden. Toen gebeurde het, dat de KONINGIN REGENTES uit haar roer liep, dwars kwam te liggen en met de neus in de modder zoog. Daar het bleek dat zij niet bij machte was zich met eigen krachten uit die netelige positie los te werken, werd de hulp van een viertal sleepboten ingeroepen, terwijl bovendien twee lichters werden ontboden om, zo nodig, de KONINGIN REGENTES van een deel van haar belasting te bevrijden. Dit behoefde echter niet. Toch zat de KONINGIN REGENTES zo vast, dat de kracht van een SIMSON nodig was om haar weer vlot te krijgen, en deze SIMSON (een der IJmuider sleepboten) slaagde daarin omstreeks 7 uur. De ministers hadden intussen de bevrijding der KONINGIN REGENTES niet afgewacht, en waren, haar aan haar lot overlatende, met een der sleepboten naar Amsterdam teruggekeerd, om vandaar uit de Residentie te bereiken. Te half tien werd de KONINGIN REGENTES door de sluizen te IJmuiden geschut en weinige ogenblikken later koos zij het ruime sop.


Datum: 20 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 juni. Hr.Ms. pantserdekschip KONINGIN WILHELMINA, naar de rede stomende, is ten gevolge van een defect aan het stuurgerei op de Harssens gelopen en blijven zitten. De sleepboot HERCULES beproefde vergeefs het schip, dat nog op het strand zit, af te slepen. Later bericht: men heeft vruchteloos getracht het pantserdekschip KONINGIN WILHELMINA af te slepen.


Datum: 22 juni 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 juni. Het Nederlandse stoomschip DORDRECHT, van Riga alhier binnen, heeft buitengewoon zware slagzijde en moet op order van de havenmeester de lading eerst rechtwerken, alvorens naar Zaandam te mogen opvaren.
Later bericht: de DORDRECHT heeft alhier een deel der deklast gelost en is naar Zaandam opgevaren.


Datum: 26 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) De Texelse Loodskotter No. 6, schipper Troost, is heden hier binnengekomen met gescheurd zeil, gedeeltelijk ingedrukte verschansing en andere schade, zijnde door weigering van wending in aanvaring geweest met het vuurschip HAAKS.


Datum: 27 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 23 juni. Men maakt zich hier ongerust over het lange uitblijven van het opleidingsschip VILLE D’OSTENDE, dat een maand geleden hier op kruistocht is uitgegaan rond de Faroer eilanden en waarvan men sedert niets vernomen heeft. Het opleidings-zeilschip heeft een groot aantal jongens aan boord te opleiding voor de zeevaart en had voor de 19e dezer terug moeten zijn. De mailsteamer PRINCE BADUIN is uitgezonden om het schip op te sporen.


Datum: 29 juni 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juni. Het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, dat aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier de nodige herstellingen en voorzieningen aan de machine onderging, stoomde gisteren proef op de rede en in het zeegat, en zal bij voldoening heden naar Rotterdam vertrekken.


Datum: 01 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 juni. Hr.Ms. zeilkorvet NAUTILUS, commandant Vreede, is alhier binnengekomen met schade aan schip en tuig, zijnde 28 dezer des nachts tijdens dikke mist in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip NAUTILUS, van Londen met stukgoederen naar Hamburg bestemd, dat beschadigd de reis heeft vervolgd. 13 Man en een vrouw der equipage zijn overgegaan op de korvet, en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 juni. Het Engelse stoomschip NAUTILUS is te Gravesend aangekomen met schade door aanvaring met het Nederlandse oorlogsschip NAUTILUS in de Noordzee d.d. 29 dezer. De schade van laatstgenoemd schip is niet bekend. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 03 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 30 juni. Het stoomschip NAUTILUS van de General Steam Navigation Co, van Hamburg naar Londen, passeerde hier heden voormiddag met schade aan stuurboord in de midscheeps boven dek. De brug is vernield en de schoorsteen, benevens verschansing aan stuurboord achterschip is beschadigd. De gezagvoerder rappporteert om 4.00 uur des ochtends van de 29e tijdens mist in de Noordzee in aanvaring te zijn geweest met een Nederlands oorlogsschip en dat 10 man van zijn stoomschip zich daar aan boord bevinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 juli. Heden voormiddag vond een aanvaring plaats tussen het Franse stoomschip ALGIERS en het Belgische stoomschip ADOLPHE DEPPE. Laatstgenoemd leed schade in het achterschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 juni. Het tjalkschip ANNA, schipper E. van der Molen, van Appingedam naar Carolinensiel, beladen met stenen, is nabij Norderney aan de grond geraakt en gezonken. De opvarenden zijn gered. Van de lading zijn ongeveer 6000 stenen geborgen. Ook de tuigage is geborgen en door het schip TRIENTJE, schipper S. Nieman, alhier aangebracht.


Datum: 04 juli 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, N.F. De reparatiekosten van het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE bedragen ca. USD 120.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Volgens van de directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen bericht heeft het stoomschip VOORWAARTS, op 17 juni te Paramaribo aangekomen, op de reis van Batavia naar Kaapstad, waar het 28 mei binnenliep, zware stormen ondervonden, terwijl het schip hevig slingerde. Onder de immigranten vonden 35 sterfgevallen plaats, terwijl 2 man der equipage waren overleden.


Datum: 05 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Door het Admiraliteitshof te Londen is aan het Engelse stoomschip ALDBOROUGH voor het binnenslepen van het Nederlandse stoomschip PENELOPE te Brest op 19 april GBP 550 toegekend (opm: zie NRC 200494).


Datum: 06 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 juni. Door slopen van het onbekende schip, hetwelk bij een der stormwinden met een lading hout is omgeslagen en op een zandplaat tussen De Cocksdorp en de Vliehors vastdreef, is ontdekt, dat de koperen bouten gemerkt waren SKU.TUNA100. Overigens zijn, ofschoon men er oplettend naar gezocht heeft, geen merktekens gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 juli. De schade aan de ADOLPH DEPPE door het stoomschip ALGERIA schijnt ernstiger te zijn, dan men eerst meende. Het hek is geheel vernield en beide boegen zijn ingedrukt. Het schip was gereed om met een lading naar Bordeaux te vertrekken. De lading heeft geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) MELATI, kapt. H. van Duyn, van Passaroean naar Amsterdam, is in aanvaring geweest met het vuurschip ROYAL SOVEREIGN. Van schade wordt niets gemeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 3 juli. Het Seeamt te Tonningen hield zich in zijn laatste zitting bezig met het verongelukken van de Nederlandse tjalk CATHARINA GEERTINA, kapt. J.H. Alberts, bij Schülpersiel op 11 mei 1894, die geladen was met 100 ton tarwe, voor Calmar in Zweden bestemd (opm: zie PGC 160594). Het ongeval moest worden toegeschreven aan de zeer geringe breedte van het vaarwater daar ter plaatse en aan de invloed van de vloedstroom. In die zin sprak zich dan ook het Seeamt uit en pleitte de schipper van alle schuld vrij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calmar, 28 juni. De Nederlandse schoener HARMANNA, kapt. J.K. Veldman, is vlot te Calmar binnengebracht, alwaar men thans bezig is de lading te lossen om daarna de bekomen schade te herstellen.


Datum: 09 juli 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best, halfsleten schip, groot 30 ton, bij M. v.d. Werf te Bergum, bij wie tevens direct een scheepstimmerknecht gevraagd wordt.


Datum: 10 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juli. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET heeft het Engelse stoomschip SWIFT, van Rotterdam naar Hull, aldaar binnengesleept met defecte machine.


Datum: 11 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gravesend, 8 juli. Het Nederlandse stoomschip IJSTROOM (opm: YSTROOM) arriveerde hier van Amsterdam met gebroken stoomzuiger, gesleept van Lower Hope Point af door de sleepboot EAGLE. Het zal naar Bremers Quay gesleept worden.


Datum: 13 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 22 juni. In de avond van zondag de 17e juni liet ter rede van Paramaribo de VOORWAARTS (opm: stoomschip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland) het anker vallen. Het schip had 50 dagen reis van Batavia komende, van waar het met 593 emigranten was vertrokken. Met de werving en inscheping dier Javaanse emigranten was belast de te Batavia gevestigde factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, als vertegenwoordigende het immigratie-departement in Suriname.
Dinsdags de 19e juni, ’s morgens, zijn de Javanen geland en naar het koelie-depot gebracht. Een aantal hunner werd vandaar naar het hospitaal, of dadelijk van boord naar het hospitaal geëvacueerd. Zeer velen waren zo zwak dat zij gesteund moesten worden. Het was alsof men een troep Russische bannelingen op reis door Siberië zag trekken! Ze vielen in het depot als uitgehongerde wolven aan op het brood en de beschuit, voor rekening van het immigratie-departement hun gegeven, hoewel hun vóór dat zij het schip verlieten zeker wel voedsel zal zijn verstrekt.
Op reis stierven 33 personen. De dag van aankomst stierven er nog 3 aan boord. Het aantal zieke Javaanse emigranten in het militair hospitaal was op 21 juni 115, terwijl toen aldaar waren overleden 6, en nog een 6-tal stervende waren. Meest al de zieken lijden aan beri-beri, de overigen aan diarrhaea (opm: diarree), uitputting en andere lichte ongesteldheden.
Aan boord bestond de voeding uitsluitend uit rijst, afgewisseld door rijst met gedroogd vlees en rijst met vis; van brood of beschuit geen sprake. De beide dokters, die door het immigratie-departement hier met het onderzoek van de levensmiddelen enz. aan boord belast werden, verklaarden dat het vlees bedorven is.
Ofschoon er een waterdistilleertoestel aan boord was, is dat nimmer in werking gebracht, omdat, naar de gezagvoerder zegt, er drinkwater genoeg in de bakken was.
Waswater is niet aan de immigranten verstrekt; zij mochten zeewater gebruiken, waartegen zij bezwaar hadden, zodat er niet of zeer weinig gebaad is.
Een kraamvrouw aan boord verklaarde dat zij met veel moeite een weinig waswater had gekregen.
Van ventilatie anders dan door de gewone luchtkokers was er geen sprake. Uit de logies der immigranten kwam een ondraaglijke stank.
Wollen dekens zijn niet voor de immigranten verstrekt; de weinige dekens die de gezagvoerder aan boord had, heeft hij evenwel uitgedeeld.
De dokter aan boord, een man die verleden of voorverleden jaar gepromoveerd is, is nooit te voren op Java geweest, doch heeft een of twee reizen medegemaakt per een der boten van de Kon. West-Indische Maildienst van Amsterdam, over Suriname, naar New-York en terug. Door middel van geïmproviseerde tolken moest de dokter met de zieken spreken.
Aan de dokter is NLG 1,50 toegelegd als premie voor iedere immigrant die behouden overgebracht wordt. De gezagvoerder krijgt daarvoor NLG 3 per hoofd.
Van ziekenregisters, voorschriften, reglementen enz. was geen spoor aan boord te vinden. Uit goede bron verneem ik bovendien dat bij het verlaten van Batavia geen voorschriften zijn gegeven omtrent drinkwater, lichaamsreiniging, luchtverversing, enz, enz.
Bij emigratie van arbeiders uit Brits-Indië is het anders. Voor de verscheping is een bepaald seizoen aangewezen, dat eerst over enige maanden intreedt. De schepen zijn voor het vervoer van emigranten gebouwd. Er bestaan zeer strenge voorschriften, door het Brits-Indisch gouvernement vastgesteld, omtrent voeding, drink- en waswater, ruimte, ventilatie, wollen dekens enz. Benevens rijst en vlees wordt er brood en beschuit verstrekt. Behalve de luchtkokers zijn er automatie ventilators voor luchtverversing. De dokter krijgt een premie van 16-20 shillings voor elke immigrant die hij goed overbrengt, en de gezagvoerder – naar ik meen – niet minder. Het zijn geen gewone scheepsdokters die voor deze boten worden aangehuurd, doch ervaren geneesheren, die de emigranten door en door kennen en hun taal machtig zijn. Een schip dat Brits-Indische arbeiders hier in dezelfde omstandigheden zou overbrengen als de VOORWAARTS deed, zou zonder twijfel aan de ketting gelegd worden en de dokter en gezagvoerder zouden onmiddellijk eenvoudig op eis van de Britse consul in arrest genomen zijn. Men moet dan ook die Brits-Indische koelies zien aankomen, goed doorvoed en glimmend van welgedaanheid! Er sterven natuurlijk ook van die koelies aan boord, doch het getal is gering, de ziekteverlopen zijn na te gaan en de verpleging laat nooit iets te wensen over.
Dat de autoriteiten in de kolonie alles doen wat mogelijk is om hulp te verschaffen, dat zwakken en zieken de vereiste goede zorgen niet ontberen, staat vast; de chef van het militair hospitaal en de overige officieren van gezondheid zijn vol toewijding, doch men was er op ingericht noch verdacht zo ’n hoop uitgeteerde mensen te zien aankomen. Het hospitaal is dan ook overvol.
Deze eerste aanvoer van Javaanse immigranten – een proef van voor enige jaren niet meegerekend – is mislukt, schandelijk mislukt ten gevolge van onverantwoordelijke onkunde, luchthartigheid en zuinigheid. Vooral op Java zal die uitslag met schrik worden vernomen.
Hoevelen van die lieden zullen nog voor de veldarbeid op de plantages ten slotte geschikt zijn? Zullen zij die beri-beri hebben gehad later in staat zijn te werken? Wat moet er met het grote getal gedaan worden dat voor landbouw ongeschikt geworden is? Voor wiens rekening komt de schade, van de Nederlandsche Handelmaatschappij of van het immigratiefonds der kolonie?
De ambtenaar die aan het hoofd van het immigratie-departement staat geeft alle waarborgen voor een volledig onderzoek naar de redenen die tot de mislukking geleid hebben zomede dat recht geschiedt; het is niettemin te hopen dat het resultaat van het bij de wet hem opgelegd onderzoek door de druk openbaar gemaakt wordt.
De regering zal, evenals de Britse regering dat doet, de meest nauwgezette zorg moeten dragen dat zulke gebeurtenissen zich niet herhalen. Een in beginsel goede zaak als de Javaanse emigratie behoeft echter niet opgegeven te worden omdat in de aanvang alles nagelaten is wat met een weinig goede wil men vooraf had kunnen weten dat absoluut noodzakelijk was voor het welslagen.
Als eerste maatregel zal het immigratie-departement alhier voor een goede vertegenwoordiging op Java zorg moeten dragen en de regering toezien dat de Java immigratie geschiede, evenals de Brits-Indische, onder streng ambtelijk toezicht en met stipte inachtneming van op dat stuk bestaande of alsnog te maken voorschriften.


Datum: 14 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Notaris J.M. Geluk, gevestigd te Giessendam, zal op vrijdag 3 augustus 1894 te Dordrecht, des voormiddags om 11 uur, in het koffiehuis van de heer Van der Horst, aan de Groenmarkt, om contant geld in het openbaar verkopen, de navolgende uitmuntend onderhouden stoomsleepboten en stoombaggermachine als:
- De stoomsleepboot JASON (50 p.k. nominaal) met hoge drukmachine en complete inventaris, benevens ijsploeg en ijsschroeven met toebehoren, zeer gunstig bekend als ijsbreker.
- De stoomsleepboot BURGEMEESTER A. NANNINGA (40 p.k. nominaal) met hoge en lage drukmachine met injector condensor en complete inventaris.
- De stoomsleepboot ONRUST 111 (20 p.k. nominaal), met hoge en lage drukmachine met injector condensor en complete inventaris.
- En een stoombaggermachine met inventaris, 6 meter diep baggerende en 700 m³ opbrengst per dag.
De stoomsleepboten liggen 8 dagen vóór de verkoop in de Rietdijkshaven te Dordrecht en de stoombaggermachine vanaf heden in het kanaal van Steenenhoek bij het stoomgemaal te Hardinxveld.
Inlichtingen bij de H.H. P. van Vliet, Kromhout 6 te Dordrecht, en P. Langeveld Kz te Hardinxveld voor de boten, en bij de H.H. Van der Meijden te Hardinxveld voor de baggermachine.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 juli. Aan het op de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier op stapel staande ramtorenschip EVERTSEN wordt met buitengewone kracht doorgewerkt. Men tracht n.l. dit schip in zoverre gereed te krijgen dat de koninginnen bij haar bezoek aan onze gemeente het schip zouden kunnen zien aflopen. Zelfs worden pogingen aangewend H.M. de Koningin uit te nodigen de laatste beletselen te laten wegnemen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het stoomschip BROMO, van de Rotterdamsche Lloyd, dat in december 1887 van de werf ‘De Schelde’ te Vlissingen werd te water gelaten, is thans aan genoemde werf voorzien van een gedeeltelijk doorlopend dek, waardoor èn campagnedek èn brugdek zijn vervallen, terwijl de ketels opnieuw zijn voorzien van een kunstmatige trek (forced draught). Door deze inrichting wordt gelegenheid gegeven om desnoods met één stoomketel te werken en dan toch met bijna volle kracht te kunnen stomen, door alsdan die trek te versterken. Voor deze kunstmatige trek zijn twee ventilators aangebracht om de nodige verwarmde lucht te verschaffen, die men onder de roosters brengt. Ook wordt een dergelijke inrichting aangebracht, teneinde de groots mogelijke economie in het steenkolenverbruik te kunnen verkrijgen.


Datum: 15 juli 1894


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het fregatschip BATAVIER, kapt. D. Gomes, op Java bevracht voor een volle lading droge suiker met bestemming het Kanaal voor orders. Ook het Nederlandse fregat HUGO MOLENAAR, kapt. Schenk, na een reis van 95 dagen heden te Batavia aangekomen, is bevracht naar Europa met suiker.


Datum: 17 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. De stoomschepen, die sedert enige tijd in concurrentie met de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij een goederendienst op New York onderhielden, hebben de dienst gestaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 juli. Het Nederlandse schip (opm: brik) SPRUIT, kapt. K.W. de Grooth, van Delfzijl naar Bristol, alhier met schade binnen, is opgevaren naar Amsterdam om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Coneron, 9 juli. Gisteren is aan boord van het Belgische stoomschip ADOLPH DEPPE brand ontstaan in de lading cokes, hier in de haven. Deze werd spoedig geblust, doch de veroorzaakte schade is belangrijk.


Datum: 18 juli 1894


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Het zich te Java bevindende Nederlandse schip (opm: bark) NIL DESPERANDUM, kapt. K.G. Mulder, is bevracht met een lading suiker in krandjangs (opm: gevlochten mand van bamboe als verpakking voor suiker) van Java naar het Kanaal voor orders, tot sh. 25 aan het adres van de firma A. van Hoboken & Co alhier.


Datum: 19 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 juli. Het Belgische stoomschip SCALDIS is bij het binnenlopen der haven op twee loodskotters gelopen en heeft daaraan vrij wat schade veroorzaakt.


Datum: 20 juli 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 juli. Het stoomschip PROMETHEUS van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan, dat op 5 juni van Amsterdam via Liverpool naar Java is vertrokken en 8 juli Perim is gepasseerd, werd naar Japan verkocht.


Datum: 21 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 juli. Hr.Ms. kanonneerboot BRAGA is heden, Nieuwediep binnenkomend, in aanvaring geweest met de Enkhuizer visschuit EH-23, bevaren door schipper Goos, welke een gat in de steven bekwam. De kanonneerboot beliep geen schade.


Datum: 24 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 juli. Het Nederlandse stoomschip ETNA kwam bij het binnenkomen der haven in aanvaring met de gesleept wordende lichter MARGARETHA, beladen met cement. Men is dadelijk begonnen met het vaartuig te lichten, wijl het de vaart hindert.


Datum: 28 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 juli. Volgens bericht uit Stettin (opm: Szczecin) is de baggermolen SLIEDRECHT, die in het Noord-Oostzeekanaal zonk en later werd gelicht, in het dok te Kiel opgenomen en onderzocht. Er werd aanvraag gedaan om de geleden schade bij aanneming te herstellen en men heeft nu een aanvang gemaakt volgens gesloten overeenkomst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 24 juli. Gister zeilde het Nederlandse tjalkschip VIJF GEBROEDERS, kapt. J.D. Kajuiter, beladen met bouwmaterialen, bij Norddeich aan de grond en leed belangrijke schade. Men heeft tevergeefs beproefd het schip door lossing der lading vlot te krijgen.


Datum: 29 juli 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Volgens telegram uit Londen zit het stoomschip SOEMBING, van Java naar Rotterdam, sedert gisteren in het Suezkanaal aan de grond, in de sector El Guisr tussen km. 64 en Ismaïlia, en belemmert de vaart door het kanaal. Men is bezig met lossen, waarbij assistentie wordt verleend.
Later bericht: het stoomschip SOEMBING is volgens telegram uit Londen vlot gekomen en neemt de geloste lading weder in. Daarna zal het de reis weder voortzetten.


Datum: 31 juli 1894


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 juli. Volgens hier ontvangen bericht is het stoomschip CASTOR, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, met volle lading van de Levant, laatstelijk van Corfu, naar hier, hedennacht op 10 mijlen van Dungeness in een zware mist door het Duitse barkschip ERNST, kapt. Albrecht, aangevaren en gezonken. De opvarenden zijn gered. Volgens een later bericht zijn van de bemanning der CASTOR slechts 25 personen gered; 3 zijn er verdronken. (opm: zie ook NRC 310794, PGC 010894, ZZN 040894, PGC 241094 en NRC 030795)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 juli. Volgens ontvangen bericht werd het stoomschip CASTOR door de Duitse bark ERNST tussen het derde en vierde luik ingelopen en is het binnen 15 minuten in diep water gezonken. Een deel der bemanning sprong op de ERNST over, terwijl de overigen in een der boten aan de ramp ontkwamen. Niets werd gered; zelfs was er geen tijd om de scheepspapieren te bergen.


Datum: 01 augustus 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juli. Zaterdagochtend (opm: 28 juli) te 5 uren, tijdens dikke mist, vond, zoals wij reeds meedeelden, een aanvaring plaats tussen het Nederlandse stoomschip CASTOR, van de Middellandse Zee naar Amsterdam, en het Duitse barkschip ERNST. Het barkschip liep in de stuurboordszijde van de CASTOR, waardoor een grote opening ontstond en het stoomschip binnen 15 minuten na de aanvaring zonk. Kapitein J.R. Visser en de equipage, ten getale van 25 man, benevens 3 passagiers zijn met scheepsboten aan land gekomen. De Texelsche loods was reeds aan boord van de CASTOR. De mist was zo dik dat geen van beide schepen elkander gewaar worden konden, zodat de aanvaring onvermijdelijk was. Ook de ERNST leed belangrijke schade aan de boeg. Volgens nader ontvangen bericht werd het stoomschip CASTOR tussen het derde en vierde luik door de Duitse bark ingelopen en is het binnen 15 minuten in diep water gezonken. Een deel der bemanning sprong op de ERNST over, terwijl de overigen in een der boten aan de ramp ontkwamen. Niets werd gered, zelfs was er geen tijd om de scheepspapieren te bergen. De lading van de CASTOR bestond uit 554 ton rozijnen, 356 ton olie, 150 ton valonea, (een plantaardig middel [o.a. eikeldoppen van de mediterrane valonea eik], wordt gebruikt bij het leerlooien) 207 ton amaril,180 ton krenten en 83 ton diversen, totaal ruim 1500 ton.
Folkestone, 28 juli. Hedenochtend 5 uur vond bij Folkestone een aanvaring plaats tussen het Nederlandse stoomschip CASTOR en het Duitse barkschip ERNST. De CASTOR zonk binnen een paar minuten. De equipage van 25 man en 3 passagiers zijn te Folkestone geland. Het barkschip ERNST ligt zwaar beschadigd bij Folkstone ten anker en wacht op een sleepboot.
Dover, 28 juli. Het Duitse barkschip ERNST, dat met het Nederlandse stoomschip CASTOR in aanvaring is geweest, werd hier heden met ingestoten boeg en het voorschip vol water binnengesleept. Het zal waarschijnlijk naar Londen worden gesleept.


Datum: 03 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 augustus. Hr.Ms. pantserschip (opm: monitor) REINIER CLAESZEN heeft een gebrek aan de circulatieklep, waardoor water in de machinekamer binnenstroomt. Het werd door sleepboten achter in de haven op een droge plaats gebracht om eventueel zinken te voorkomen. Stoom- en handpompen zijn gereed en langszij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Het Nederlandse stoomschip CERES, van de Middellandse Zee hier aangekomen, heeft op de reis lekkage bekomen. Er is water in het ruim gedrongen, zodat een deel der lading beschadigd werd. Na lossing zal het stoomschip lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Aan de scheepsbouwmeesters Huygens & Van Gelder alhier is de bouw van een flottille-vaartuig voor de Indische Marine opgedragen.


Datum: 04 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 augustus. Het stoomschip MINISTER FOCK, hedenochtend naar Amsterdam vertrokken, kreeg ter hoogte van Makkum een defect aan de machine. Het stoomschip WILLEM III, van Amsterdam bestemd naar hier, nam het op sleeptouw en bracht het in de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 30 juli. Men is bij het Trinity House voornemens het wrak van het gezonken stoomschip CASTOR morgen op te nemen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het vergaan van het stoomschip CASTOR. Het Handelsblad ontleent aan een particulier schrijven van een der passagiers aan boord van het gezonken stoomschip CASTOR het volgende: Op 28 juli waren wij des ochtends Dungeness gepasseerd, zodat wij er op rekenden zondagmorgen te Amsterdam te zijn. Ik lag enigszins ongesteld te bed, toen ik tegen 5 uur de stoomfluit bij voortduring hoorde gaan. De machine werkte zacht aan en het schip liep zeer weinig vaart. De loods was reeds aan boord, anders had ik gedacht dat wij daarop wachtten. Nu echter begreep ik wel dat het mistig moest zijn, hoewel wij slechts even te voren het stoomschip REMBRANDT van dezelfde maatschappij gepasseerd waren en de beide boten elkander gesalueerd hadden, zodat er toen nog goed zicht was. Ik maakte mij dan ook volstrekt niet ongerust, daar ik de kapitein op de brug wist en liep slechts even naar boven om uit te kijken. Het was zéér dik, zo zelfs dat ik van uit de kajuitstrap de brug niet of slechts zeer onduidelijk kon zien. Daarop begaf ik mij weer naar bed, doch nauwelijks lag ik, toen ik opgeschrikt werd door een hevige stoot, gevolgd door een knarsend, krakend geluid, juist alsof het schip op de klippen liep of over de grond schuurde, zodat ik mij dit laatste, bij mijn onbekendheid met zeegaten, werkelijk enige ogenblikken verbeeldde. Ik schoot haastig enige kledingstukken aan en vloog naar dek, juist toen de kapitein met stentorstem in de kap schreeuwde: "passagiers onmiddellijk boven komen!". Een toneel van verwoesting vertoonde zich aan mijn blikken. De CASTOR was aan stuurboordzijde een weinig achter midscheeps door een grote ijzeren bark ingelopen. De scherpe steven van dit vaartuig, dat ondanks de mist met volle zeilen was blijven doorvaren, had een reusachtig lek beneden de waterlijn gestoten, door welke opening het water met grote stromen drong, terwijl zijn boegspriet grote schade op ons achterdek had aangericht. Onze machine stopte en de stoom ontsnapte met geweld uit de veiligheidskleppen, die door de chef-machinist waren geopend. Een gedeelte van de bemanning was reeds in de eerste schrik op het aanvarende schip overgesprongen, voor de rest was dit onmogelijk; wel was er een tros uitgebracht, om de beide schepen bij elkaar te houden, maar de kapitein van het Duitse zeilschip sneed deze koelbloedig door en zijn vaartuig verdween langzaam naar achteren in de nevel. Met bewonderenswaardige zelfbeheersing gaf de kapitein der CASTOR zijn bevelen. Hoewel er vissersvaartuigen in de nabijheid waren, was het zaak spoedig de bakboordssloep te water te brengen, daar het stoomschip snel zonk.
Gemakkelijk was dit niet bij het klein getal handen die aan boord restten, daargelaten dat het geluid van het water dat nu met donderend geweld door het lek naar binnen drong, de stoutste harten van vrees deed kloppen. Het werd meer en meer tijd: het water stond reeds bijna gelijk met het dek en het schip kon elke minuut ja elke seconde onder onze voeten zinken. Maar niemand verloor het hoofd, met reuzenkrachten werkten allen met de kapitein aan de spits door, binnen 6 minuten was de sloep te water, en wij allen sprongen er in.
Nog een ogenblik stond de kapitein op het dek en liet de blik over zijn schip gaan, toen sprong ook hij in de sloep: de laatste die van boord ging. Nog geen minuut daarna zagen wij het schip snel zinken.
Wij waren gered, gelukkig, maar het was op het kantje af, zoals men zegt. Intussen van de bezittingen der opvarenden kon niets worden geborgen: wij brachten er het leven af, maar ook niets meer.
Opmerking maar zeker geen waardering verdient het feit, dat toen de personen die aan boord van het zeilschip onze pogingen zagen om de sloep buiten te krijgen, vrezende dat wij niet daarin zouden slagen, de Duitse kapitein verzochten zijn sloep, die gereed hing, te strijken, dit verzoek door de gezagvoerder werd geweigerd. En toch, zoals uit bovenstaande blijkt, was het een kwestie van seconden en van leven of dood voor twaalf mensen.
Vissersvaartuigen namen ons allen aan boord en brachten ons behouden te Folkestone aan wal. Nog eens, ik kan geen woorden vinden om mijn bewondering uit te drukken over de kalmte en de koelbloedige moed van gezagvoerder en officieren. Deze heeft ons allen het leven gered. Van het ogenblik der aanvaring tot het zinken van de CASTOR verliepen slechts 10 à 12 minuten.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Door de minister van waterstaat is bepaald dat het letterteken voor schepen, die de zeevisserij uitoefenen, is, voor die uit Arnemuiden ARM, Biervliet BIE, Borssele BOR, Bosch-Kapelle BK, Breskens BR, Brouwershaven BH, Bruinisse BRU, Clinge CLN, Colijnsplaat CP, Goes GOE, Grauw GRA, Haamstede HS, Hontenisse HON, Hoofdplaat HP, Kerkwerve KE, Krabbendijke KB, Kruiningen KN, Middelburg MG, Terneuzen NZ, Nieuw-Vosmeer NV, Oud-Vosmeer OV, Philippine PI, Poortvliet PV, Rilland RL, St. Annaland SAL, St. Philipsland PS, Stavenisse SV, Stoppeldijk STO, Tholen TH, Veere VE, Vlissingen VLI, Wemeldinge WMD, Yerseke YE, Zierikzee ZZ en Zoutelande ZL.


Datum: 05 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 30 juli. Het Belgische stoomschip l’AVENIR, dat, ten anker liggende, door het stoomschip YORKSHIREMAN werd aangevaren, heeft daardoor zulke belangrijke schade geleden, dat het naar Lomant gesleept werd om te repareren.


Datum: 07 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 augustus. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Baltimore alhier aangekomen, heeft het alhier in het kanaal vastgemeerd liggende Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, van Amsterdam met cokes naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt) bestemd, aangevaren, dat daardoor averij bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 4 augustus. De 1e augustus werd te Middlesbrough door de heren Sir Raylton Dixon & Co te water gelaten het op hun werf gebouwde schroefstoomschip LEYDEN. Het is van staal gebouwd, heeft drie dekken, en is op order van de heren Robert Alexander & Co te Liverpool voor de Stoomvaart Maatschappij Leyden te Rotterdam gebouwd. Het schip zal ongeveer 5400 ton kunnen laden bij middelmatige diepgang. De toestellen voor laden en lossen zijn zeer volmaakt, waaronder vijf stoomlieren en zeer grote luiken, zodat er grote ketels en machinedelen ongehinderd geladen kunnen worden. Het schip is verdeeld door zes schotten is zeven waterdichte afdelingen, en waterballastruimte is verdeeld over de gehele lengte van het schip in de dubbele bodem. Een keurig verblijf is ingericht voor de gezagvoerder, stuurlieden en machinisten. De machines en ketels, berekend op een druk van 180 pond per vierkante Engelse duim (13 kg/cm²) zijn vervaardigd door de heren Thomas Richardson & Sons te Hartlepool.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 augustus. Het is thans zeker, dat het op de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier in aanbouw zijnd oorlogsschip EVERTSEN niet zal te water worden gelaten door de koningin. Naar wij vernemen is dit wel aan H.M. aangeboden, maar heeft zij, met het oog op de andere delen van het programma, gemeend er voor te moeten bedanken.


Datum: 08 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 augustus. Het Nederlandse barkschip ANNA MARGARETHA, hier gisteren door het stoomschip CHARLOIS aangevaren, zal hier repareren en de reis zonder lossing voortzetten.


Datum: 10 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 17 juli. De Italiaanse schoener TUNISI, van Malaga naar Maracaibo met wijn en olie, geraakte de 10e juli op het oostelijk gedeelte van Klein Curaçao aan de grond. De lading werd met kleine vaartuigen geborgen, doch het schip zal wrak worden. Men verwacht het grootste gedeelte van de lading te kunnen bergen, die herwaarts gebracht zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. Volgens bij de Maatschappij Neptunus ontvangen telegram uit Breadstairs (bij North Foreland) van heden, lag het Nederlandse barkschip COLUMBUS, kapt. D.K. Wijkmeijer, van Rotterdam naar Java, wegens storm en tegenwind aldaar ten anker. Alles wel aan boord.


Datum: 11 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 10 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. E.J. Karst, voor drie maanden gecharterd en vertrok het heden van Nicolajeffak naar Tientsin (Tianjin).


Datum: 14 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) Door het Admiraliteitshof te Londen werd op 10 augustus de zaak behandeld betreffende de aanvaring tussen het Nederlandse stoomschip CASTOR en het ijzeren Duitse barkschip ERNST. De zaak betreft een verzoek van de reders van de ERNST, waarop door de eigenaars van de lading van de CASTOR beslag werd gelegd, om het beslag op te heffen tegen borgstelling ener som, gelijkstaande met de waarde van het schip in de tegenwoordige staat. De waarde zou in overleg met beide partijen moeten worden vastgesteld en beschouwd worden als opbrengst van het schip, als ware het verkocht, zodat nu geen verdere aanspraken op de ERNST zouden kunnen doen gelden. De eisers, die beslag hebben gelegd, kwamen tegen deze regeling op, dewijl de reders van de ERNST daardoor minder dan de door de wet vastgestelde GBP 8.- per ton, waarvoor zij aansprakelijk zijn, zouden vergoeden en het Hof heeft derhalve het verzoek van de hand gewezen, even als een verzoek om een order tot verkoop te geven, waartoe de rechter zich niet bevoegd achtte.


Datum: 16 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 15 augustus. Het heden alhier van Sundsvall gearriveerde Duitse stoomschip FÖHR geraakte, in de haven komende, met de schroef verward in de kettingen, die aan boeien waren bevestigd ten dienste der baggerwerken in de haven. De machine van de FÖHR stond ogenblikkelijk stil en men slaagde er tot heden niet in de ketting uit de schroef te verwijderen. Ook de sleepboot VOORWAARTS kreeg bij de poging om de losgeraakte boeien op te vissen, een tros om de schroef, doch was spoedig daarna weder bevrijd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op de maandelijkse lijst van de in juni uit de vaart geraakte schepen komt voor het Nederlandse schip TEUNTJE MARIA, kapt. A. Hamel, dat op de reis van Andernach naar Kiel is verlaten (opm: zie PGC 140694).


Datum: 17 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het Nederlandse schip HIGHLANDER, kapt. P.A. Tiel, dat de 12e maart van Barry naar Rio de Janeiro vertrok, de 26e maart lek te Queenstown werd binnengesleept en de 7e april van daar de reis voortzette, vervolgens op 16 april weder lek raakte en met onklaar stuurgerei terug keerde naar Plymouth, van waar het eindelijk de 25e mei vertrok, heeft op 26 juli de bestemming Rio de Janeiro bereikt. Op het schip werd reeds re-assurantie gesloten tot 10%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Havre, 14 augustus. Het Nederlandse schip (opm: brik) JOHANNA, kapt. J.R. Wyrdeman, arriveerde alhier van Pernambuco via Falmouth met de lading huiden van het afgekeurde schip ANE CATHERINE (opm: waarschijnlijk buitenlander), dat op de reis van Rio de Janeiro naar Falmouth aldaar met schade binnenliep.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nog in beste staat zijnde visaak, lang 24 en wijd 8 voet, met complete inventaris. Te bevragen bij A.S. de Jong, scheepstimmerbaas te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 16 augustus. Gisteren namiddag, circa 4 uur, werd van de werf van het Etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het voor de Nederlandse Marine bestemde pantserschip PIET HEIN. Verschillende autoriteiten en genodigden woonden dit als altijd belangwekkende schouwspel bij. Het schip heeft een lengte van 86,20 meter, een wijdte van 14,30 meter, een holte van 8,20 meter, terwijl de waterverplaatsing 3400 ton bedraagt en de grootste diepgang 5,10 meter is. (opm: bekort)
Onmiddellijk na deze tewaterlating werd aangevangen met de bouw van een zeestoomschip voor de Gouvernementsmarine in Nederlandsch-Indië, GLATIK genaamd.


Datum: 18 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 17 augustus. Van de steamer FÖHR heeft men te Harlingen het voorruim geballast ten einde een ketting uit de schroef te kunnen verwijderen. Indien dit mislukt, zal men het stoomschip In het droogdok te Amsterdam doen opnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 augustus. Het Duitse stoomschip FÖHR, dat alhier van Sundsvall arriverende een ketting om de schroef kreeg, waardoor de machine weigerde te werken, heeft na lossing der lading een hoeveelheid zand in het voorruim geladen ten einde daardoor met vallend getij het achterschip uit het water te lichten. Het stoomschip is met hoogwater getij zo hoog mogelijk bij de Noorderdam aan de grond gezet, terwijl ijzeren platen onder het roer en de schroef zijn aangebracht, opdat deze niet in de slib zouden wegzakken. Bij laagwater getij van heden middag is echter gebleken dat de FÖHR niet hoog genoeg aan de grond was gezet en de schroef niet genoeg zichtbaar werd, zodat opnieuw meer zand in het voorschip zal worden verladen om met een volgend getij nog hoger aan de grond te geraken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Volgens hier ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: bark) ANNETTE JANTINE, kapt. A. van Dijk, van Costa Rica naar het Kanaal, met schade te Rio de Janeiro binnengelopen. De gezagvoerder vraagt instructies. (opm: zie NRC 190894)


Datum: 19 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 augustus. Tijdens het laagwater-getij van heden slaagde men er in de ketting, die zich aan beide zijden der schroef van het stoomschip FÖHR had vastgewerkt, weg te kappen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Volgens telegram uit Londen heeft het Nederlandse schip ANNETTE JANTINE, kapt. van Dijk, de boegspriet en de kluiverboom verloren. (opm: zie NRC 180894)


Datum: 20 augustus 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop of te huur: drie platte pramen, waaronder twee nieuwe, van plm. zes en drie ton, bij K. de Jong, Oldegalileën, Leeuwarden.


Datum: 21 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 20 augustus. Het Nederlandse schip ALBERDINA AMELIA (opm: brik ALBERTINA AMELIA), kapt. B.M. Meinsma, alhier aangekomen van Helsingfors (opm: Helsinki), is van quarantaine ontslagen en opgezeild naar Harlingen.


Datum: 22 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Van gouvernementswege is hier ter stede beslag gelegd op het hier liggende stoomschip DIAMOND wegens het in de grond varen van de Loodskotter No. 12.


Datum: 28 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het vakblad Neptunus vermeldt betr. het stoomschip AMSTERDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, dat het Amerikaanse congres aan de nagelaten betrekkingen van hen, die de schoener MAGGIE E. WELL te hulp wilden komen, een bedrag van 5750 dollar heeft toegewezen, namelijk aan de weduwe van de 1e officier J. Meijer 500 dollar, aan elk harer beide kinderen 250 dollar, aan de weduwe van de bootsman E. Regnard 500 dollar, aan de moeder van A.J. Ondijn 500 dollar, aan elk der beide kinderen Eichhorn 250 dollar, aan de weduwe A. van Vliet 500 dollar, en aan elk harer vijf kinderen 250 dollar. Aan A. v.d. Wildt, die behouden bleef, is 500 dollar toegewezen. (opm: zie o.a. NRC 190194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 augustus. Het Engelse stoomschip VIVIENNE, van Skelleftea naar Zaandam bestemd, heeft gisterenavond bij Kijkduin OZO 2½ mijl uit de wal de Texelse Loodskotter No. 4 aangevaren, die daardoor vrij aanzienlijke schade aan spiegel en stutten bekwam.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 augustus. Door de directeur der Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen is het volgende ter kennis van de werklieden gebracht: Hare Majesteit de Koningin-Regentes heeft mij opgedragen om de werklieden der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ en speciaal de bewoners der Banckert- en Evertsen straten, de innige dank van H.H.M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes te willen overbrengen voor de allervriendelijkste en hartelijke wijze, waarop Hoogstdeszelven bij het bezoek alhier door de werklieden zijn ontvangen. Ik kwijt mij van die vererende hoge opdracht door u daarvan deze mededeling te doen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Naar wij vernemen is het ongeval dat donderdag te Vlissingen aan boord van Hr.Ms. pantserschip STIER plaats vond, niet ontstaan door gasontploffing, maar door het springen van een stoompijp. Blijkens een rapport van de commandant van Hr.Ms. pantserschip STIER, zijn ten gevolge der ter rede van Vlissingen aan boord van die bodem plaats gehad hebbende ontploffing de volgende personen verwond: Van der Zee, Klumper, De Vries, Sturk, Dropman, Kuiper, Bakker en Heltma. De toestand der drie eerstgenoemden is ernstig, doch niet direct levensgevaarlijk.


Datum: 30 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 28 augustus. Volgens hier ontvangen bericht is het stoomschip HERO, van Middlesbro met ruw ijzer naar hier bestemd en zaterdag in zee gegaan, door een nog onbekende oorzaak gezonken. De equipage en passagiers zijn gered en te Sunderland geland. De HERO was door een firma van Antwerpen gekocht en deed zijn eerste reis.


Datum: 31 augustus 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 28 augustus. Volgens bericht van Reuter is het Japanse oorlogsschip TATSUTA, dat vóór de oorlogsverklaring tussen China en Japan van Newcastle vertrok en hier binnenliep om kolen te laden, hier aangehouden op grond, dat gezagvoerder en equipage Engelse onderdanen zijn. Bovendien weigerde de equipage, toen zij vernamen voor welke dienst zij aangenomen waren, verder mede te gaan en hebben allen besloten het schip te verlaten, dat thans in handen van de Engelse marine is.


Datum: 01 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s werd het Nederlandse barkschip AMICITIA, kapt. W.B. v.d. Meer, van Sydney naar Londen bestemd, op 6 mei gepraaid, seinende dat het op een wrak gestoten had, doch ogenschijnlijk geen schade had bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 augustus. Door mist is het stoomschip CALEDONIA, komende van Aberdeen, op de strekdam in het Scheur aan de grond gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 augustus. Bij het in de sluis komen liep het Nederlandse tankstoomschip CHESTER tegen de remming en bracht daaraan schade toe. Het anker drong door de huid van het schip, juist boven de waterlijn en beide handen van het anker zijn bij de schacht afgebroken.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 augustus. Wij vernemen dat ongeveer half september het op de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ in aanbouw zijnde ramtorenschip van de Nederlandse Marine, EVERTSEN genaamd, te water zal worden gelaten.


Datum: 02 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 augustus. Het tankstoomschip JAMES BRAND is in de Tyne van de nodige inrichting voorzien om petroleum te gebruiken in plaats van kolen om stoom te maken en zal binnen een paar dagen de reis naar Batoum (opm: Batoumi, 41º38’ N.B. 41º39’ O.L.) aanvaarden. Op de uitreis worden kolen gebruikt, doch op de thuisreis zal petroleum worden gebruikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 september. Het stoomschip CALEDONIA, dat gisterennacht omstreeks 3.30 uur voorbij het Scheur wegens mist aan de grond is gevaren, is hedennacht omstreeks 3.15 uur na gelicht te hebben vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.


Datum: 04 september 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Het voor de rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst te Stockton on Tees gebouwde stoomschip PRINS WLLEM IV, dat op 19 mei te water werd gelaten, is thans ook, wat de machinerie en binnenbetimmering betreft, voltooid en voor de vaart gereed. Het stoomschip, dat gevoerd wordt door kapt. Sluiter, is 30 augustus te Middlesbro aangekomen om kolen in te nemen en om na gehouden proeftocht die a.s woensdag (opm: 5 september) plaats zal hebben, naar Amsterdam te vertrekken, van waar het begin oktober de eerste reis naar West-Indië zal aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg,1 september. De Nederlandse tjalk MARGARETHA, in veiling ingezet voor 3000 mark, is verkocht aan Ad. Birkholz voor 1100 mark.


Datum: 05 september 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 24 augustus. Het schip (opm: brik) AFIENA, kapt. G.G. Smit, van hier met ca. 6000 huiden en 3500 hoorns naar het Kanaal, is lek uit zee teruggekomen. Het zal lossen om te worden nagezien. Met het oog op de hoge kosten van opslag is het raadzaam de lading in een ander schip over te slaan. (opm: zie PGC 021194)


Datum: 06 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De firma J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek maakt hiermede bekend, dat de brand welke op hun werf heeft plaatsgehad, volstrekt geen invloed heeft op het spoedig uitvoeren van herstellingen op hun hellingen en het vervaardigen van al wat tot het scheepsvak behoort. (opm: een bericht over de brand zelf is niet gevonden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 september. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier is aan de scheepsbouwmeesters Rijkee & Co te Katendrecht de bouw opgedragen van een stoomschip van ca. 1800 ton, af te leveren medio augustus 1895. Dit stoomschip, dat in de plaats komt van het stoomschip CASTOR, dat onlangs bij Dungeness ten gevolge van aanvaring met de Duitse bark ERNST gezonken is (opm: zie ZZN 310794), zal dezelfde naam krijgen en gevoerd worden door dezelfde gezagvoerder J.H. Visser. De machines voor genoemd stoomschip zullen worden vervaardigd op het Etablissement Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 5 september. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. J. van der Laag, van Priaman (opm: Pariaman, 0º37’ Z.B. 100º19’ O.L.) te Batavia aangekomen, bevracht om op Java suiker te laden naar Cadix (opm: Cadiz) of Lissabon voor orders.


Datum: 07 september 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Windau (opm: Ventspils), 1 september. Het schip (opm: tjalk) GEERDINA, kapt. P. Tattje, van Gothenburg met haring naar Riga bestemd, is alhier binnengelopen, zijnde bij deze plaats lekgesprongen. Een bergingssleepboot en duikers zijn bezig het schip lens te pompen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Gisteren heeft met goed gevolg de proefvaart plaats gehad van het te Stockton nieuwgebouwde stoomschip PRINS WILLEM IV, dat heden alhier wordt verwacht.


Datum: 09 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 september. Op het bericht, dat het Nederlandse schip (opm: bark) AMICITIA, van Sydney naar Londen, op 6 mei, ongeveer tien dagen na vertrek uit Sydney, was gepraaid en de gezagvoerder W.B. van der Meer toen rapporteerde op een wrak te hebben gestoten doch blijkbaar geen schade te hebben bekomen, werd op genoemde bodem re-assurantie gesloten tot 5%. Sedert is echter bericht ontvangen, dat de AMICITIA op 27 augustus op 47º N.B. en 14º W.L. werd gepraaid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Het stoomschip CHESTER, heden van hier naar New York vertrokken, is in het Noordzeekanaal in aanvaring geweest met het van de Zwarte Zee komende stoomschip TEUTONIA. Van de CHESTER werden enige boegplaten aan bakboord ingedrukt, terwijl de TEUTONIA slechts geringe schade bekwam. De CHESTER heeft inmiddels heden weer zee gekozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 september. Het Zweedse barkschip HILLMA, te West Hartlepool in het dok liggend, werd door een menigte volk omringd, die van de gezagvoerder de aan land zending van één der matrozen vorderde, die, na gedeserteerd te zijn, door de politie was teruggebracht en toen in de boeien gezet. De gezagvoerder weigerde en toen men geweld wilde bezigen, werd de equipage gewapend en is er zelfs geschoten. De gezagvoerder van een in de nabijheid zijnde Noors schip verleende assistentie. De politie, die spoedig ter plaatse was, kon niemand der bende, die bij haar verschijnen onmiddellijk op de vlucht sloeg, achterhalen. Het schip wordt bewaakt. (opm: curieus bericht en daarom opgenomen)


Datum: 11 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Het Nederlandse barkschip JAN EN CAREL, kapt. A.T. Steffens, op 21 augustus Malmö gepasseerd van Uddevalla naar Zaandam, bevond zich wegens slecht weer en tegenwind op 6 september ter rede van Elseneur (opm: Helsingör). Het had een stoomschip aangenomen om noordwaarts te worden gesleept. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 september. Het Nederlandse barkschip UNION, kapt. B. Reit, van Grangemouth naar Riga, is op zee verlaten. Het volk is gered en op de Tyne aangebracht. (red: Het barkschip UNION, ex CERES II, ex VON DER LUHNE ROHLSTORFF, groot 352 ton, werd in 1862 te Wismar van hout gebouwd en behoorde thans aan de heer F. Drenth te Oude Pekela en werd bevaren door kapt. K. Voordewind)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 september. Volgens bij Lloyd’s uit Suez ontvangen bericht is het stoomschip GEDE, van Rotterdam naar Java, te Suez uit zee teruggekeerd met verlies van één der schroefbladen en de overigen beschadigd.


Datum: 12 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip GEDE, dat met verlies van een blad van de schroef te Suez terugkwam, onder toezicht van het Nederlandse consulaat onderzocht. Er werd aanbevolen op vlot water de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 september. De schoener VILLE D’OSTENDE van het Belgisch gouvernement, belast met het toezicht op de bescherming der visserij, is, ter rede van Yarmouth liggende, aangevaren door de sloep SIR GARNET, die ten gevolde daarvan zonk. De bemanning werd door de reddingboot van Yarmout gered. De VILLE D’OSTENDE, die veel schade aan de boeg heeft geleden, is te Lowestoft binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats of datum) Het naar Liverpool vertrokken stoomschip MENELAUS (opm: Nederlandse vlag, kapt. T.M. Gregory) zal aldaar worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 augustus Aan boord van het Nederlandse stoomschip PRINS ALEXANDER is tijdens de uitreis bij Kaap Guardafui met het bijzetten van de fok de bootsman overboord geslagen, doch doordat hij zich aan de schoot vasthield, gered. Bij die gelegenheid zijn drie reddingsboeien overboord geworpen. Mochten die dus worden opgepikt of ergens aan wal drijven, dan kan dit geen reden tot ongerustheid geven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 2 september. Het Nederlandse schip (opm: bark) GEORGE WASHINGTON, kapt. R.K. Visser, op reis van Shields, met een lading kolen naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt), ankerde hier gisteren op de buitenrede. Aangezien het schip een diepgang had van 23½ voet, weigerde de Deense loods de verantwoordelijkheid op zich te nemen het door de Drogden te loodsen. Kapitein Visser vroeg toen per draad aan het Zweedse loodswezen eventueel per sleepboot zijn schip te willen loodsen. Hieraan werd voldaan en vertrok het met behulp van een sleepboot door het Zweedse vaarwater op de Oostzijde van het eilandje Saltholm door het z.g. Flinter-einde.


Datum: 13 september 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 september. Door de trawler TYNEMOUTH werd geland de gezagvoerder en 8 man equipage van het Nederlandse barkschip UNION, de 7e dezer van Grangemouth naar Riga vertrokken, dat diezelfde avond door een hevige Noordoosterstorm werd belopen, waardoor het schip lek werd en door de opvarenden moest worden verlaten. Deze werden gisterochtend in zeer afgematte toestand door de trawler aangetroffen en hier aangebracht. (opm: zie NRC 110994 en PGC 180994)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,11 september. Naar wij vernemen zal het stoomschip KONINGIN EMMA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland herdoopt worden in JAVA.


Datum: 15 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag de 3e oktober 1894, des middags ten één uur, te Muiden in het logement Het Hof van Holland, ten overstaan van de notaris P. Munnikhuizen, van een sedert onheugelijke jaren bestaande scheepstimmerwerf
De Bloementuin, met woonhuis, smederij, blokkenmakerij, loodsen, schuur en erven te Muiden aan de mond van de rivier de Vecht en de Zuiderzee, groot 14 are, 31 centi-are, en het erfpachtsrecht van 18 are, 90 centi-are.
De gebouwen worden eerst in 8 percelen tot amotie (opm: voor de sloop) geveild, daarna het terrein zonder gebouwen en tenslotte alles in massa. Te bezichtigen dinsdag tot en met vrijdag van elke week. Informatiën te bekomen bij de eigenaar T. Pauw, te Muiden en ten kantore van de notaris Munnikhuizen, te Naarden. (opm: het einde van een bekende scheepswerf, waar in de 19e eeuw vele zeeschepen zijn gebouwd)


Datum: 18 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 september. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Philadelphia hier aangekomen, heeft 8 dezer in de Atlantische Oceaan een zware stortzee overgekregen, waardoor de commandobrug gedeeltelijk weg en een grote reddingboot over boord sloeg, de luchtkoker defect werd en meer andere schade ontstond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep,15 september. Door het Engelse stoomschip FREDERICK SNOWDON zijn hier heden van Shields aangebracht 4 man der equipage van het op de Engelse kust verongelukte Nederlandse barkschip UNION (opm: zie NRC 110904).


Datum: 19 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 september. Het stoomschip WINCHESTER, een der stoomschepen welke deel uitmaakt van de North American Transportline, heeft geruime tijd hier vertoefd, ten einde de nodige reparatiën aan de machine te ondergaan aan de werf van de heer B. Wilton.
Thans is de gehele machine weer geplaatst in het schip, dat nu weer gereed is om in de gewone dienst van Rotterdam op New-York te worden opgenomen. Heden is de machine aan een onderzoek onderworpen. Het stoomschip maakte hiervoor een tocht van Rotterdam naar de Hoek en terug, welke tot volle tevredenheid van de manager van het stoomschip, mr. Blendell, die aan boord was, is afgelopen. (opm: uit dit artikel blijkt, dat Wilton reeds in 1894 belangrijke reparaties aan machines verrichtte)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. Volgens particulier telegrafisch bericht heeft het Nederlandse schip ANNETTE JANTINA, kapt. A. van Dijk, met schade te Rio de Janeiro binnengelopen, de reparatie in 10 dagen beëindigd. De totale kosten bedragen 24000 milreis.


Datum: 22 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. De baggermachine FREEMANTLE is volgens bericht te Batavia bezig met de reparaties van enige spanten in de stookplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig (opm: Gdansk), 15 september. Heden werd hier voor het Seeamt behandeld de oorzaak van het verlies van de Duitse steamer LINING (opm: zie o.a. NRC 130394).
In de nacht van 10 op 11 maart ll. werd het Duitse stoomschip LINING, kapt. Mössen, bestemd naar Rotterdam en aldaar de rivier opstomende aangevaren door het Engelse stoomschip LINCOLN waardoor de LINING zo lek werd dat de zich in de machinekamer bevindende wacht geen tijd had zich te redden, en de machinist Emil Conradt, oud 34 jaar, benevens de stokers Alex Harwarth, oud 19 jaar, en Paul Irzeciak, oud 18 jaar, zijn verdronken. De zich op dek bevindende equipage klom in het tuig vanwaar uit zij door de boten van de LINCOLN werden gered. De LINCOLN, die slechts lichte schade aan de voorsteven bekwam, stoomde naar Rotterdam terug, landde aldaar de geredde equipage en zette onmiddellijk de reis naar Grimsby voort, zodat te Rotterdam de verklaring der oorzaak zich beperkte tot die van de Duitse equipage. Het ingestelde onderzoek was hoogst moeilijk aangezien de Engelse reders zich met niets wilden inlaten, zodat men eerst door tussenkomst van het ministerie van buitenlandse zaken de verklaring van de Engelse kapitein William Howell van de LINCOLN verkreeg. De Nederlandse autoriteiten waren daarentegen dadelijk bereid om de verklaring van de loodsen over te zenden, waarin vermeld werd dat de loods aan boord van de LINCOLN werd ontslagen terwijl die van het andere stoomschip vrijgesproken werd.
De LINING had aan boord een lading hout en meel; de laatste reis was het stoomschip voor 150.000 DM, verzekerd.
De rijks-commissaris kapitein S. Rodenacker was van mening dat het ongeval plaats vond door het verkeerde werken met het roer aan boord van de LINCOLN; het Seeamt was van dezelfde mening. Door genoemd Engels stoomschip werd na de aanvaring cautie gesteld voor 100.000 DM; door het totaal verloren gaan van de LINCOLN werd door de assuradeuren de volle verzekerde som uitbetaald en door deze is een proces tegen de Engelse rederij voor de Nederlandse rechtbank ingesteld.


Datum: 23 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 september. Het stoomschip ISLE OF FRANCE, van Cardiff naar de Donau, zit te Kepez Shoal in de Dardanellen aan de grond. Assistentie is er bij. (opm: dit is het latere stoomschip HILVERSUM van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 september. De 16e juli, op 49º37’ N.B. en 26º07’ W.L, ongeveer 650 mijlen van Queenstown, brak aan boord van het stoomschip HOLKAR, van Swansea naar Philadelphia, met hoge zee en stijve oosten wind de tussen-as loodrecht af, waarna het schip dwarszees kwam te liggen en buitengewoon zwaar slingerde. Na onderling overleg begon de eerste machinist M.B. Taylor de breuk tijdelijk te repareren. Aangezien er voor het voorgenomen werk geen gereedschappen aan boord waren, beschouwde de gezagvoerder, kapt. Cunningham, het onuitvoerbaar. Ofschoon door het zware werken van het schip het werk zeer werd bemoeilijkt, slaagde de machinist met zijn personeel er in, de gebroken einden der as bij elkander te krijgen door middel van takels en kettingen en ze daarna met sjorringen te bevestigen. Men begon om van oude vijlen en stukken staal boren te maken om daarmede twee gaten door de as (die 11 Eng. duimen in omtrek was) te drillen. Dit gelukte, waarna twee zware bouten in die gaten gedreven werden die aan beide zijden tegen de as door draad en moer werden bevestigd; hierop werden beide einden van de as stijf tegen elkander aangetrokken. Verder gebruikte men de ijzeren banden der laadbomen tot versterking rond de breuk. De openingen in de breuk werden door de machinist opgevuld met een mengsel van lood en tin. Om dit alles te bewerkstelligen verliepen drie dagen en 12 uren, waarna de machine werd aangezet en koers gezet met een vaart van 5 mijl per uur naar Queenstown, alwaar het schip de 25e juli voor noodhaven repareerde. Toen het stoomschip hulpeloos ronddreef, werd het door verschillende oostwaarts bestemde stoomschepen gepraaid, die aanboden om het op sleeptouw te nemen, doch alle assistentie werd afgewezen. Door de Engelse ingenieurs wordt het vermelde beschouwd als een buitengewoon vernuftig uitgedacht werk, waardoor veel sleeploon werd bespaard en waaraan het behoud van het stoomschip was te danken. (opm: een curieus verhaal, en daarom opgenomen)


Datum: 25 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 23 september. Gisteren namiddag heeft op de Schelde een aanvaring plaats gevonden tussen het van Antwerpen afkomende Duitse stoomschip PENTAUR en de Engelseschoener ISLAND LASS, van Tynemouth naar Antwerpen. De ISLAND LASS is gezonken, waarbij een jongen van 18 jaar verdronk. De overigen zijn gered. De PENTAUR is onbeschadigd gebleven en heeft de reis naar Londen voortgezet.


Datum: 27 september 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 24 september. De tjalk CONFIANCE, kapt. Huisinga (opm: M. Huizenga), met een lading stenen van Renberg naar Rendsburg, is lek gesprongen en op ca. ¼ mijl buiten Bülck (opm: gehucht nabij Bülker vuurtoren, 54º27’ N.B. 10º11’ O.L. [ingang Kieler Förde]) gezonken (opm: zie PGC 021094, 091094 en 131294). Het volk is gered.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 24 september. Hedenmorgen vertrok van hier het stoomschip OENGARAN (ex. SAMARANG) naar Vlissingen. Genoemd stoomschip behoort aan de Rotterdamsche Lloyd, en werd alhier door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen 24 Engelse voet verlengd. Het schip kwam 7 augustus jl. in het Prins Hendrikdok en men was dus in 7 weken tijds met deze werkzaamheden gereed.


Datum: 28 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 25 september. De gezagvoerder van de duikkotter INVICTA, die bezig was aan het wrak van het Nederlandse stoomschip CASTOR, op reis van de Middellandse Zee naar Amsterdam door aanvaring bij Folkestone gezonken (opm: zie o.a. ZZN 310794), rapporteert, dat er kans bestaat de achter in het schip geladen olie te bergen zodra het weer gunstig is. De wrakstukken, die zulks verhinderden, werden opgeruimd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 september. Volgens particulier telegrafisch bericht is het schip (opm: brik) AGATHA, kapt. J. Valom, van Delfzijl naar Sundsvall te Grisslehamn (opm: 60º6’ N.B. 18º49’ O.L, zie ook volgend bericht) gestrand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een gehuwde scheepstimmerknecht, die het werk verstaat, kan dadelijk vast werk bekomen bij O.H. v.d. Werff te Buitenstverlaat bij Dragten.


Datum: 29 september 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 september. De sleepboot SIMSON kwam binnenkomende bij de pieren in botsing met het door haar gesleept wordende Engelse schip CENTESIMA, ten gevolge waarvan de SIMSON schade aan het achterschip bekwam en wegens schade aan het roer genoodzaakt was de CENTESIMA los te laten. De CENTESIMA liep daarna zonder schade binnen, terwijl de SIMSON door de sleepboot WERKENDAM 3 werd binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 25 september. Van het Nederlandse schip AGATHA, dat op reis van Delfzijl in ballast naar Sundsvall op Singö (opm: 60º10’ N.B. 18º45’ O.L.) bij Grisslehamn is gestrand, wordt nader vermeld, dat de equipage gered werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gefle (opm: Gävle), 25 september. De Nederlandse driemast schoener OLDAMBT, kapt. L. Veldman, met een lading cokes van Delfzijl, geraakte de 23e dezer bij het binnenkomen alhier met de loods aan boord en gesleept door de sleepboot THERESE, op Sörgrund aan de grond. Een gedeelte der lading moest gelost worden om het schip vlot te krijgen.


Datum: 02 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 september. De Nederlandse tjalk ELSINA AFINA, schipper Klugkist (opm: waarschijnlijk H. of R. Klugkist), met gerst van Hamburg naar Norden, en de GRATITUDE, schipper Klugkist (opm: tjalk, kapt. J.E. Klugkist), met lijnkoeken van Hamburg naar Neuss, zijn op de rede met elkander in aanvaring geweest. Beide leden enige schade, maakten echter geen water en zijn in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 29 september. Er worden kettingen onder het gezonken schoenerschip ISLAND LASS doorgehaald, teneinde het te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 26 september. De bij Bülck gezonken Nederlandse tjalk CONFIANCE, kapt. M. Huizinga (opm: zie PGC 270994), zal gelicht worden. Des nachts wordt ter aanduiding van het wrak een licht aan de mast gehesen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 23 september. De Deense brik HAEBET is heden met de overgenomen lading van het Nederlandse schip AFINA, kapt. G.G. Smit (opm: brik AFIENA, zie PGC 050994 en 021194), lek uit zee teruggekomen, naar Falmouth vertrokken. De gezamenlijke kosten bedragen 25000 (opm: waarschijnlijk milreis).

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 29 september. Hedenmiddag te 3 uur werd op de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te water gelaten het voor het Departement van Marine gebouwde pantserdekschip EVERTSEN, zijnde een zusterschip van de in aanbouw zijnde schepen KORTENAER op de marinewerf te Amsterdam en de PIET HEIN te Fijenoord. Behalve de directie en commissarissen der maatschappij waren daarbij tegenwoordig de directeur van scheepsbouw, C.L. Loder, de ingenieur der marine J. ’t Hoofd, belast met het dagelijks toezicht bij de bouw, en de officier-machinist 2e klasse J.J. Knotter. Bovendien werd de tewaterlating bijgewoond door een aantal genodigden en belangstellenden, waaronder de oud-ministers Tak van Poortvliet en J.C. Jansen en enige kamerleden. Het schip liep in een wieg (cradle) van de helling, waarvoor de laatste beletselen werden weggenomen door freule C.B. de Mey van Alkemade, aanstaande echtgenote van de heer J. ’t Hoofd. Aan haar werd als herinnering aan dit feit een prachtig gebeeldhouwde hamer in etui met daarop toepasselijke inscriptie aangeboden. De werktuigen en stoomketels, die mede aan de Maatschappij ‘De Schelde’ worden vervaardigd, zullen na de voltooiing in het schip worden geplaatst. De pantsering van het schip zal eerst in het volgende jaar plaats vinden.
Nog vernemen wij, dat het volgend jaar aan deze Maatschappij weder de bouw zal worden opgedragen van een nieuw oorlogsschip. Wij achten het gelukkig dat men thans gaat inzien dat men niet naar den vreemde behoeft te gaan om degelijk werk afgeleverd te zien. Vooral de Maatschappij ‘De Schelde’ heeft toch reeds meermalen bewezen voor niets op het gebied der scheepsbouw terug te deinzen. Aan deze fabriek werken thans bijna 1000 man en nog moet tot ’s avonds 10 uur gewerkt worden, wegens de kolossale drukte.


Datum: 06 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 17 september. De gehele geborgen lading van het gestrande Italiaanse barkschip TUNISIS is verkocht in publieke veiling. Ook het schip met de geborgen inventaris werd voor NLG 937 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 oktober. Volgens telegrafisch bericht van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip LOYAL, van Cardiff naar Singapore, met onklare machine te Gibraltar binnengelopen.


Datum: 08 oktober 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 oktober. Naar wij vernemen is het Nederlandse schip (opm: bark) THORBECKE VII uit de hand naar Napels verkocht.


Datum: 09 oktober 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 4 oktober. Van het gezonken Nederlandse schip CONFIANCE (opm: zie PGC 270994) zijn zeilen, ankers, kettingen en enige andere inventaris geborgen. Het schip is gebarsten, dus zal men het vermoedelijk laten springen.


Datum: 10 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 29 september. De 25e augustus is het stoomschip McALISTER bij het vertrek naar Singapore in aanvaring geweest met het aan een Arabier toebehorende barkschip HAIROOL BARIE, van Cheribon. Het schip zonk met een aan het Nederlandse gouvernement toebehorende lading zout. De equipage werd gered en de McALISTER heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 8 oktober. De Belgische mailsteamer PRINCESSE HENRIETTE werd, langzij van het hoofd liggende, aangevaren door het stoomschip MASDATKENT. Eerstgenoemde leed weinig schade, doch laatstgenoemde verloor de raderkast en het scheprad aan bakboord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 oktober. Het schip (opm: bark) ZEEMEEUW, kapt. W. Koen, van Harlingen naar Skelleftea, was de 5e dezer bij Bornholm geankerd wegens storm.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 6 oktober. De tjalk EMANUEL, kapt. E. Weers, van Ekensund (opm: Egernsund, 54º54’ N.B. 9º36’ O.L.) naar Libau (Liepaja), op de rede van Sønderborg ten anker liggende, begon des nachts vol water te lopen en werd, na 3 uren tevergeefs tegen de lekkage gepompt te hebben, door de equipage met de boot verlaten, waarna het schip bijna onmiddelijk in 25 meter diep water zonk. Het was eerst 4 jaar oud. (opm: zie PGC 080195)


Datum: 11 oktober 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 oktober. Het Engelse stoomschip LAERTES, van de Ocean Steamship Company, zal onder Nederlandse vlag gebracht worden.


Datum: 12 oktober 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekt 29-tons tjalkschip met volledige inventaris; een overdekt tjalkschip, 26 ton, zonder tuig; een overdekte roefsnik, 9 ton, met complete inventaris; een beste boerenboot en een 10-tons kleipraam.
Te bevragen (behalve zondags) bij Joh. Draaisma, scheepstimmerman te Franeker.


Datum: 13 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 10 oktober. Door de duikerkotter INVICTA, van Whitstable, werden 33 vaten olijfolie aangebracht uit het bij Folkestone gezonken Nederlandse stoomschip CASTOR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 oktober. Men is bezig het gat aan bakboord zijde van het schip MAGDALA door duikers met smalle delen dicht te maken om aldus het lek te stoppen. Daarna wil men het schip leegpompen en in de haven brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. De kapitein van het stoomschip MARS rapporteerde op zijn reis van Amsterdam naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt) een klein Deens jacht overzeild te hebben. Het jacht voerde geen lichten. De bemanning sprong over op de MARS.


Datum: 15 oktober 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stralsund, 10 oktober. Het schip CONFIANCE, kapt. J. Wijnstok, van Barch naar Gothenburg, is met enige schade door aanvaring hier aangekomen.


Datum: 16 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 oktober. Volgens particulier bericht arriveerde het Nederlandse barkschip JOHANNA, kapt. P. Schots, heden na een reis van 110 dagen te Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 oktober. Volgens telegrafisch bericht van Lloyd’s is de Vlissingse Loodskotter No. 13 lek te Ramsgate binnengesleept na op het Goodwin Sand gezeten te hebben. (opm: zie volgend bericht en ZZN 181094)


Datum: 17 oktober 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van de notaris Van Starkenborgh werd gisteravond publiek geveild een nieuw van de bijl te water gebracht tjalkschip, groot 65 tonnen, liggende in de Westerhaven; koper schipper Hijlke Hijlkema voor NLG 1.525.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Foreland, 14 oktober. De Vlissingse Loodskotter No. 15 (ons telegram uit Londen gaf No.13) is heden ochtend tijdens dikke mist op de Goodwin Sands aan de grond geraakt. De reddingboot van Broadstairs nam de bemanning en zes loodsen van boord en bleef bij het vaartuig tot 10 uur voormiddag, toen het weer vlot kwam. De bemanning en de loodsen begaven zich toen weder aan boord, waarna het te Ramsgate zwaar lek door een sleepboot van die plaats werd binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 13 oktober. Het stoomschip LA FLANDRE van de maillijn Ostende - Dover is hedenochtend tijdens dikke mist, de haven binnenkomende, tegen de palen van de hoofden gelopen, waardoor het belangrijke schade leed. Niemand kreeg enig letsel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 11 oktober. Het schoenerschip VEENDAM, kapt. Speelman, van Memel (opm: Klaipeda) naar Londen, is vol water hier binnengebracht. Men vermoedt, dat het schip met een drijvend wrak in aanvaring is geweest. (opm: zie NRC 211094 en 181194)


Datum: 18 oktober 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 16 oktober. Volgens een telegram uit Londen van kapitein H. Veldhuis, alhier gisteravond ontvangen, is het Nederlandse brikschip ONDERNEMING, 26 september van hier naar Sundsvall vertrokken, door een stoomschip overzeild en gezonken. De stuurman en de jongen zijn verdronken. Nadere bijzonderheden volgen nog.
Van Londen verneemt men nog dat het stoomschip CHRISTIAN IX in het Kattegat in aanvaring is geweest met het Nederlandse brikschip ONDERNEMING. De equipage werd, met uitzondering van twee man die verdronken zijn, gered. (opm: zie LC 191094 en AH 241194)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 oktober. Het schip (opm: tjalk) JANTJE, kapt. Albers (opm: W.P. Alberts), van Gothenburg via Stockholm, heeft alhier quarantaine onderzoek gehad, dewijl vier dagen geleden een der bemanning is overleden. Het lijk was in zee overboord gezet.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 17 oktober. Omtrent het ongeval, de Vlissingse loodsschoener No. 15, schipper L. I. Engels, overkomen, kan het navolgende vermeld worden:
Door dikte van mist en door de zware stroom verleid, is het loodsvaartuig in de nacht van zaterdag op zondag (14 oktober) te 2 uur op de Goodwin Sands gezeild en, daar het vallend water was, blijven zitten. Wind en zee sterk toenemende, seinde men om hulp, waarna zondagvoormiddag om half acht twee reddingboten langszij het gestrande vaartuig kwamen, dat met zijn zijde onder water lag, zodat de bemanning zich veiligheidshalve in een der reddingboten begaf, doch bij de loodsschoener bleef liggen, terwijl een anker werd uitgebracht. Met wassend water kwam het loodsvaartuig weer recht, begaf de bemanning zich weer aan boord, werden de nodige zeilen bijgezet en zeilde men van de bank af. Door het zware stoten bleek de schoener zeer lek geworden te zijn, doch met beide pompen kon men het water meester blijven. Bij Ramsgate gekomen, werd de loodsschoener door een sleepboot aldaar in de haven binnengebracht; het zal op de slib gezet worden om te worden nagezien.


Datum: 19 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. Volgens telegrafisch bericht van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, op reis van Antwerpen naar New York, heden te Falmouth aangekomen wegens ziekte van de gezagvoerder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 18 oktober. De bemanning van het overzeilde brikschip de ONDERNEMING, kapt. Veldhuis (opm: zie PGC 1810904), van hier naar Sundsvall bestemd, voor zoverre gered, is hier via Harwich aangekomen. De aanvaring geschiedde door het Deense stoomschip CHRISTIAN IX, van Kopenhagen naar Londen, op vrijdag 12 oktober, des morgens circa 8 uur, bij dikke mist op ongeveer 4 mijlen van Skagerrif (opm: Skagerrev). De stoomboot boorde met een ongeveer 8 mijls vaart zover in de ONDERNEMING ter hoogte van de fokkemast, dat genoemde bodem binnen de tijd van 5 minuten zonk. De stuurman A. van Gorcum verdween onmiddellijk in de draaikolk, door het zinkende schip gemaakt, en hoewel de jongen K. Pries in de eerste ogenblikken er in slaagde zich aan de ankerketting der stoomboot boven water te houden, moest hij al spoedig loslaten en verdween eveneens in de diepte. De behandeling aan boord van de CHRISTIAN IX, die van Kopenhagen bestemd was naar Londen, wordt door de schipbreukelingen zeer geroemd. Van hun eigendomen hebben de geredden niets kunnen behouden.


Datum: 20 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schoenerschip WERKLUST. Notaris Spruijt te Sappemeer zal wegens sterfgeval op donderdag 1 november 1894, des avonds 7 uur, in het Bontehuis te Sappemeer, publiek verkopen het kopervast en gekoperd goed geconserveerd Nederlands driemast schoenerschip WERKLUST, vroeger bevaren door kapt. G.G. Potjewijd, het laatst door nu wijlen kapitein H.G. Potjewijd, groot netto 200 12/100 register tonnen, in januari 1893 van nieuw koper voorzien, geclassificeerd bij de Engelse Lloyd A 1 zwart tot december 1898, liggende in het Dok te Delfzijl, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwen, chronometer en al hetgeen zich op de verkoopdag verder aan boord mocht bevinden. Inventarissen te bekomen bij voornoemde notaris, terwijl inlichtingen verstrekt worden door de boekhouder, de heer J.M. Cremer te Hoogezand en door de heren Huizinga & Keizer te Delfzijl. Aanvaarding en betaling van de koopprijs bij de toeslag.


Datum: 21 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 oktober. Het stoomschip KONINGIN REGENTES, van Amsterdam uitgaande, heeft bij de Hembrug aan de grond gezeten. Na twee uur oponthoud is het met assistentie van sleepboten vlot gekomen en thans naar hier onderweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 18 oktober. Het Nederlandse schip VEENDAM, kapt. Speelman, alhier vol water binnengesleept (opm: zie PGC 171094 en NRC 181194), is nagezien en moet lossen.


Datum: 22 oktober 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 oktober. Het schip (opm: brik) BEAUPORT, kapt. R.J. de Weerd, van Grangemouth naar Norrköping met een lading pek en teer, hier binnengelopen, is lek, heeft verstopte pompen en gescheurde zeilen. (opm: zie o.a. NRC 081194)


Datum: 23 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Londen, 18 oktober. Tot heden waren de kolenhandel en vrachten op de Oostzee grotendeels in Engelse handen, doch thans begint de sterke mededinging van Duitse kolen zich te doen gevoelen, gescheept uit Hamburg, Rotterdam en Antwerpen. Vooral Rotterdam, als door de natuur aangewezen voor uitvoerhaven der Rijnse en Westfaalse kolen, heeft reeds belangrijke vorderingen en in steeds toenemende mate op dat gebied aan te wijzen. Een vrachtcirculaire uit Rotterdam van de laatste dagen verlangt scheepsruimte voor kolen van die plaats naar een dozijn havens in de Sont en de Oostzee. Daarin wordt tevens vermeld dat te Rotterdam kolen verladen worden per tip tegen zeer geringe kosten en men in staat is stoomschepen te beladen met 2000 ton per dag. Indien Engeland dus de kolenuitvoer naar de Oostzee in handen wil houden, worden de kolenverschepers aangemaand daartoe hun krachten in te spannen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 oktober. De bomschuit MINERVA – SCH. 99, schipper C. Mos, van de rederij N.A. de Niet te Scheveningen, geraakte in de nacht van zaterdag op zondag beneden de zuiderpier van de Nieuwe Waterweg op lager wal. Gedurende de gehele dag was het niet doenlijk met de sleepboot nabij het in nood verkerende vaartuig te komen om het af te slepen of althans het volk er af te halen. In de namiddag beproefde men met het schiettoestel een lijn aan boord te krijgen, hetgeen echter niet gelukte. Het zeer hoge getij, door de zuidwesterstorm opgestuwd, zal de bom deze nacht hoger op de wal zetten, en mocht het vaartuig het uithouden en niet uit elkaar slaan, dan is er een kans, dat de bemanning zich bij laag water redden kan. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 oktober. Heden ochtend bij het aanbreken van de dag bleek het, dat de bom SCH. 99 niet uit elkaar was geslagen. Het weer is dan ook gelukkig gedurende de nacht veel verbeterd. De bom zit hoog tegen de zuiderpier en men heeft de netten aan dek gebracht. Langs de pier zou de bemanning zich kunnen redden. Het blijft voor sleepboten ondoenlijk de bom te naderen. Of alle bemanningsleden behouden zijn, is onbekend. Men telt acht man aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 oktober. De Nederlandse schoener STELLA MARIS, kapt. P.J. Groenewold, met huiden van Rio Grande naar Hamburg bestemd, werd hier lek met 1½ voet water in het ruim en met ingedrukte bakboord-verschansing door de sleepboot SIMSON binnengesleept, zijnde de vorige nacht in aanvaring geweest met het Engelse schip CLIFTON, met hout van Sundsvall naar Bristol bestemd. De kapitein verwacht instructies van assuradeuren alvorens naar Amsterdam op te varen. De bemanning verkeert in uitgeputte toestand door onafgebroken bij de pompen geweest te zijn. (opm: zie volgend bericht, NRC 241094 en 021194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 oktober. Het schip STELLA MARIS is naar Amsterdam opgevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Goslings te Sneek verkoopt:
A. Een grote houtschuur met 4 knechtswoningen buiten het Hoogënd aan de Geeuw.
B. Een huizinge en scheepstimmerwerf met grote timmerschuur, ruim erf, nieuw gebouwd houtpakhuis, 2 woningen, droogloodsen, groot erf, waterkolk, enz, alles aan elkander staande en gelegen buiten het Hoogënd aan de Geeuw te Sneek, sectie C nos. 224 tot 230, 232, 914 en 1516, tezamen 64 are 51 centiare. Te veilen in 2 percelen.
C. Een houtzaagmolen etc.
D. Een herenhuizinge bij de Waterpoort etc.
Alles in eigendom aan de firma Teetse Gonggrijp te Sneek. Aaanvaarding 12 mei 1895, behalve de scheepstimmerwerf, in huur bij J. Boorsma, die de 22e november1894 en het houtpakhuis met schuren, terrein enz, sub c die de 12e augustus 1895 of zoveel eerder als ’t door verkopers ontruimd wordt, te aanvaarden zijn. (opm: bekort)


Datum: 24 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 23 oktober. Heden voormiddag kwam alhier binnen het Deense stoomschip ALICE, kapt. Sorensen, met hout en stukgoederen van Kopenhagen naar Gent bestemd, alwaar aan boord was de gehele equipage, uit 5 man bestaande, van de Nederlandse schoener WILHELMINA, kapt. H.E. Ohlsen, van Fredrikstad naar Groningen met hout. De schoener werd zondag voormiddag (opm: 20 oktober) in de Noordzee bij stormweder masteloos en vol water door de ALICE ontmoet, en de bemanning door middel van de reddingboot aan boord genomen (opm: zie NRC 281094 en PGC 011194). Voor de op de ALICE ondervonden liefderijke behandeling werd door de equipage der verlaten reddeloze schoener alle lof betuigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 oktober Alle opvarenden van de bom MINERVA – SCH. 99 zijn behouden gebleven. Het vaartuig zit zo hoog, dat men het met een kar heeft kunnen naderen, waarop reeds netten zijn overgeladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 22 oktober. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij te Amsterdam verklaarde, dat kapt. J.R. Visser geen blaam kan treffen als gezagvoerder der CASTOR bij de ramp die bodem overkomen op 21 juli l.l. in het Engels Kanaal tussen Dungeness en Folkestone (opm: zie o.a. ZZN 310794) en spreekt hem mitsdien vrij.


Datum: 26 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 oktober. In de avond van 23 oktober jl. overleed te Brielle de heer Arij van der Schee, in leven gepensioneerd loodsschipper, een persoon, bekend in de geschiedenis van ons loodswezen als een stoutmoedig, onversaagd en hoogstbekwaam man.
In 1842 geplaatst als kwekeling bij het Loodswezen had de jonge zeeman reeds spoedig gelegenheid blijken van moed te geven bij het redden van de equipage van een Franse schoener, LA ROSE D’ALBANIE.
Twee jaar later, op 2 maart 1844, werd een redding volbracht, waarop de bemanning van Loodsboot no. 9, schipper Condia (opm: waarschijnlijk Cordia), kruisende in het Brouwershavense Zeegat met recht trots mocht wezen. In een der maandwerken van die tijd (Stuiversmagazijn) vinden we het verhaal opgetekend als: ‘De Loodsboot no. 9’.
Bezuiden het Brouwershavense zeegat ontdekt de Loodsboot no. 9, aldus het verkort verhaal, op de 2e maart 1844, een dag van storm, regen en hagel, een schip in nood. Het is een Engelse schoener, de MARTHA AND MARY, op een zeer gevaarlijke plaats aan de grond zittend. De bemanning is in het want gevlucht. Na grote inspanning gelukt het, in de N.W. storm, in de brekings (opm: plaats waar de golfslag door de ondiepte wordt gebroken) op 4½ vadem diepte te ankeren en de jol uit te brengen. In twee tochten gelukt het de bemanning, zijnde acht koppen, af te halen.
Te Brielle liggen nog vers in het geheugen de ontzettende moeilijkheden en gevaren, verbonden aan het redden van de opvarenden der LITTLE BECK, nu 7 jaar geleden. Men denke zich vijftig jaar terug en zal dan zeker eerbied en bewondering gevoelen voor de vier mannen, wier namen hier nog eens mogen vermeld worden. Het waren de loodsen Cornl. van der Steen en Cornl. Roskam, de kwekelingen Ph. Smit en v.d. Schee. Deze redding bleef niet onopgemerkt. Z.M. Koning Willem III schonk hem de zilveren medaille als “Hulde aan betoonde menslievendheid”, de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen de gouden medaille.
In 1845 tot loods bevorderd, vinden wij de heer v.d. Schee als waarnemend schipper van de Goereese Loodsboot no. 1 vermeld in december van het jaar 1859, toen onder zijn leiding eveneens in twee tochten de bemanning van de Engelse brik REBECCA ELISABETH, gestrand op de z.g. Oosten werd gered.
Wel mocht de schrijver aan het slot van zijn boeiende beschrijving ‘De Loodsboot No.9’ zeggen: “Onze loodsen zijn waarlijk wakkere mannen, die niet alleen vertrouwd met het onstuimig element, menig schip in onze havens binnenbrengen, maar die ook daar, waar hun medemensen in nood en gevaar zijn, hun leven veil hebben, om dat van anderen te redden”. Het was in de donkere onstuimige dagen van 2, 3 en 4 december 1863, dat de buitengewone zeemanstalenten van de onverschrokken loods geheel tot hun recht kwamen.
In die dagen van geweldige stormen, toen de schrik ieder om het hart sloeg, de bemanning niet meer naar de gegeven bevelen luisterde, beide stuurlieden, geheel moedeloos geworden, onwillig waren iets meer uit te voeren, toen de verschansing en al wat los en vast was over boord ging en de zeilen wegvlogen als papier, toen was het weer de loods, die het voorbeeld gaf van kalmte, onverschrokkenheid en doodsverachting, die de stengen kapte, een werk, waarin ten slotte slechts heel enkelen volgden.
Dankbaar erkent dan ook de gezagvoerder van het Nederlands fregat d’ELMINA, de heer Hörner, de grote diensten door de loods bewezen; en is voor een officiële aanbeveling dit stuk reeds in warme bewoordingen geschreven, de brieven van de enkele passagiers laten niet de minste twijfel, dat door allen de heer v.d. Schee als hun redder werd beschouwd.
Is het wonder dat onze loods gunstig stond aangeschreven bij zijn superieuren? In 1867 viel hem de eer te beurt, Zr.Ms. stoomschip VALK, commandant de kapt.-luit. ter zee KOOPMAN, van Hellevoetsluis naar Woolwich te loodsen. Hare Majesteit koningin Sophie was aan boord, op weg naar Frankrijk. In een zeer vriendelijke brief wordt de loods, namens H.M. dank betuigd voor de goede diensten, op die tocht bewezen, en hem “ter herinnering” een goed horloge met ketting vereerd. De Franse loods, voegt de commandant van b.g. schip er bij, heeft een gouden ringetje gekregen. Als teken van bijzondere ingenomenheid is aan de binnenzijde van het horloge het wapen van koningin Sophie gegraveerd.
Wie te Brielle, die ooit op vaderlandse feestdagen de Nieuwstraat bezocht, herinnert zich niet die bijzondere vlag met een groot wapen in het midden? Het is het wapen dat v.d. Schee gerechtigd was in zijn vlag te voeren.
Drie jaar later volgde zijn benoeming tot loodsschipper en na nog 7 jaar in deze hoogste betrekking bij het Loodswezen te zijn werkzaam geweest, werd onze schipper als invalide gepensioneerd. Zeventien jaar lang mocht schipper v.d. Schee het leven aan de wal genieten, omringd door velen, die hem in zijn zeemansloopbaan leerden kennen en achten. Moge deze schets het beeld van de wakkere zeeman, van ‘die waaghals’, aan velen zijner tijdgenoten nog eens voor ogen brengen, dan is, dunkt mij, een wens vervuld van hem, die ik als man van eenvoud en karakter leerde hoogachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 oktober. Het Nederlandse stoomschip LEYDEN is bevracht van New Orleans met katoen naar Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 oktober. Het alhier verlengd wordende stoomschip SAMARANG van de Rotterdamsche Lloyd zal verdoopt worden in OENGARAN.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 oktober. Volgens van Reuter ontvangen telegram uit Ystad is de Nederlandse driemast schoener ALBERTINE, kapt. R. Koudenburg, van Hernösand naar Harlingen, aldaar hedenochtend bij zware storm gestrand, en werd de bemanning slechts met grote moeite gered. Het schip zal waarschijnlijk wrak worden. (opm: zie NRC 301094 en 181194)


Datum: 27 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stralsund, 24 oktober. De Nederlandse tjalk GEZIENA, schipper Eerkes, van Nordenham naar Elbing (opm: Elblag), is hier wegens op zee belopen schade binnen gelopen.


Datum: 28 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Danzig (opm: Gdansk), 25 oktober. Volgens rapport van de gezagvoerder van het Duitse stoomschip CARLOS, van hier te Antwerpen aangekomen, passeerde hij 21 dezer op 54º40´N.B. en 05º25´O.L. het op de lading drijvende wrak WILHELMINA (opm: zie NRC 241094).


Datum: 30 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 25 oktober. Het stoomschip BELOS is van hier naar het gestrande Nederlandse schip ALBERTINE (opm: zie AH 261094) vertrokken, doch men vermoedt, dat het wrak zal worden. Dit is reeds de vijfde stranding nadat het nieuwe vuur op Sandhammaren werd ontstoken, waartegen indertijd van bevoegde zijde, dit is van de zijde der zeelieden, zo veel bezwaren werden ingediend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 oktober. De Italiaanse bark MAGDALA, welke aan het havenhoofd lag te lossen, is leeg naar de Boonersluis gesleept en op het droge gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 oktober. Het schip MARTHA, kapt. Berg, van Sundsvall hier binnen, heeft een gedeelte van de deklast verloren en dekschade. De fokkemast schijnt gekraakt te zijn.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 october. De 25e november vertrekt het te Vlissingen aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ in reparatie liggende stoomschip OENGARAN naar Indië met een detachement suppletie-troepen, ter sterkte van 15 officieren en 100 minderen.


Datum: 31 oktober 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Foreland, 27 oktober. De Nederlandse Loodskotter No. 15, die de 14e dezer op het Goodwin Sand strandde, vertrok gisteren van Ramsgate naar de bestemming, na volbrachte reparatie.


Datum: 01 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 oktober. Het Nederlandse schip (opm: bark) ANNA MARGARETHA, kapt. A. Steffens, van Kroonstad (opm: Kronsjtadt) te Nieuwediep binnen, zal buitenom naar Amsterdam gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 oktober. Volgens particulier bericht van 27 dezer ligt het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNA, kapt. P. Helle, van Rotterdam naar Java, door stormweder en tegenwind ter rede van Portland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 31 oktober. De bom MINERVA - SCH. 99, aan de Hoek van Holland gestrand, kwam hedenmiddag zonder assistentie van sleepboten vlot. De bom is naar Scheveningen opgezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 26 oktober. Het wrak van de op de 21e dezer door de bemanning in de Noordzee verlaten schip WILHELMINA, gevoerd door kapt. H.E. Ohlsen (opm: zie NRC 241094), is de 23e dezer op circa 22 mijl NW van Helgoland aangetroffen door het gister alhier gearriveerde vissersvaartuig PRINS WALDEMAR, van welk vaartuig een boot naar het wrak werd afgezonden. De in de kajuit gevonden scheepspapieren, alsook een deel van het tuig en een boot werden geborgen. De scheepspapieren werden aan de Nederlandse consul en de geborgen goederen aan de strandvonder overhandigd.


Datum: 02 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 oktober. De lading van het Italiaanse barkschip MAGDALA, dat op zee verlaten is gevonden en hier werd aangebracht, is thans op het gedeelte bouwgrond van de Maatschappij Zuid-Holland opgeborgen en het schip bij de Boonersluis op het ondiepe gebracht, waar het lek thans bij laag water zal worden dichtgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. De lading van het Nederlandse schip STELLA MARIS, van Rio Grande naar Hamburg, hier met schade binnen (opm: zie NRC 231094), zal per stoomschip naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikstad, 25 oktober. De gezagvoerder van het stoomschip SWIFT rapporteert op 54º35’ N.B. en 05º30’ O.L. een brandende brik of schoener te zijn gepasseerd. Alleen de helft van de grote mast en de kluiverboom was nog aanwezig. Het scheen met hout beladen. (red: dit is klaarblijkelijk het reeds dikwijls vermelde Nederlandse schoenerschip WILHELMINA [opm: zie o.a. NRC 241094]).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 november. Het lek in het Italiaanse barkschip MAGDALA is dichtgemaakt en het schip naar de haven overgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Het Nederlandse schoenerschip AFIENA, kapt. G.G. Smit, van Rio de Janeiro naar Falmouth, met schade aldaar uit zee teruggekeerd (opm: zie PGC 050994 en 021194), is volgens particulier bericht afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 oktober. Het Nederlandse barkschip HENRIETTE, kapt. A. Aslaksen (opm: bouwjaar St. John N.B. 1863, kapt Axel Aslaksen), van Hubbards Cove (opm: 44º37’ N.B. 64º2’ W.L, Nova Scotia) naar Preston met planken, is bij Southport (opm: County Merseyside, Engeland) gestrand. Men heeft tevergeefs getracht het schip vlot te brengen. Het schip toont tekenen van ontzetten. (opm: zie NRC 081194, PGC 121194 en 171194)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens opgave van Bureau Veritas zijn in de maand september 2 Nederlandse zeilschepen verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 30 oktober. De Nederlandse tjalk CATHARINA, schipper D.J. Mulder, van Danzig (opm: Gdansk) naar Wildervank, is hier wegens storm binnengelopen en ter rede geankerd.


Datum: 03 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schoenerschip MAGDALA en lading hout. De 15e november 1894, te 10½ uren, in het koffiehuis Bellevue aan de Z.Z. haven te Maassluis, zullen publiek worden verkocht om gereed geld:
- Het Italiaanse driemast schoenerschip MAGDALA, groot 498 scheepston, zoals het zich bevindt in de haven van Maassluis.
- De inventaris van dit schip, bestaande uit zeilen, ankers, kettingen, touwwerk enz. enz.
- Vuren en grenen delen, battens en plaatjes; zijnde de geborgen lading.
Informatiën en notitiën bij de heren John Hudig, Jacs. van Vollenhoven te Rotterdam, G. Dirkzwager Mz. en Mr. L. Reeser te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 30 oktober. Het Nederlandse schip VEENDAM is van de helling gelaten en zal waarschijnlijk morgen beginnen te herladen.


Datum: 04 november 1894


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 november. Het Italiaanse schip MAGDALA is, nadat bij Boonersluis het lek werd gestopt, hier in de haven gesleept, waar het vermoedelijk gesloopt zal worden.


Datum: 05 november 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 november. Het schip ALINE, kapt. Dirks, met lijnkoeken van Petersburg naar Boston (UK), is lek en met broeiende lading alhier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 november. Het Nederlandse schip (opm: brik) JAN EN ANTON, kapt. H.H. Schuring, van Rotterdam in ballast naar Nerva, is volgens telegram uit Nerva bij Hungerburg gestrand. Het volk is gered. (opm: zie PGC 101194, 201194 en 111294)


Datum: 06 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 november. Volgens telegrafisch bericht van Smirna (opm: Izmir) is het Nederlandse stoomschip PENELOPE, dat de 2e dezer van Chesme naar Smirna (opm: Izmir) vertrok, gestrand, doch later zonder assistentie vlot gekomen. Het stoomschip is onderzocht en volkomen zeewaardig bevonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 november. Volgens telegram uit Wisby is het Nederlandse barkschip BERTHA, kapt. Veldman, van Lapvikken (opm: Lappvik) naar Zaandam bestemd, na door een hevige storm in ontredderde staat te zijn gebracht, door de bemannning verlaten. Alle opvarenden zijn gered en te Wisby geland (opm: zie PGC 101194). Het schip is gestrand en wrak geworden.


Datum: 08 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 november. Het Nederlandse schip (opm: brik) BEAUPORT is onderzocht en moet lossen om te repareren. (opm: zie PGC 221094)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 november. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. P. Helle, van Rotterdam naar Java, heden namiddag tijdens hevige storm op de rede van Portland op drift geraakt en naar een Noorse bark gedreven. Assistentie is derwaarts verzonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Southport, 30 oktober. Volgens rapport van de gezagvoerder Axel Aslaksen, van het Nederlandse barkschip HENRIETTE, van St. Madredsbay (N.S) met een lading hout naar Preston bestemd, vertrok hij de 10e september naar zee en ankerde de 27e september in de Boghole nabij Southport. De 29e oktober woei het daar een storm uit het NW en lag het schip voor beide ankers met 45 vaam ketting. Door de hoge zee brak een der kettingen, zwaaide het schip rond en alvorens het achter het tweede anker opdraaide, dreef het in de baai te Southport op strand. Het roer is gebroken en een gedeelte der loze kiel is weg, doch het bleef nog dicht. Men heeft tevergeefs getracht het schip, dat vast in het zand en met laag water droog zit, af te slepen. (opm: zie o.a. PGC 021194 en 171194)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 november. Door een maatschappij op aandelen te Sönderho is de te Delfzijl liggende Nederlandse driemast schoener WERKLUST, groot 212 registerton, laatst bevaren door kapt. Menkema, voor de som van 9.000 kronen gekocht.


Datum: 09 november 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een best schip, 22 ton; een potschip, geheel daarvoor ingericht, bij P.H. v.d. Werff, scheepstimmerman te Drachten.
Tevens gevraagd twee knechten. Vast werk.


Datum: 10 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nassau, 24 oktober. Het grootste gedeelte van de lading uit het wrak geworden schip ALIDA is bij Beach, Brown & Sandy Co geland. Een gedeelte werd te Bimi en een klein deel hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 november. Volgens bij de reder ontvangen bericht was het Nederlandse schip (opm: bark) HEVESKES 2, kapt. N. Arkema, te Gothenburg zeilklaar, bestemd naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 7 november. Het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE, van New York hier aangekomen, heeft een zeer moeilijke reis gehad. Tijdens een orkaan, waardoor het stoomschip belopen werd, braken hoge zeeën over het schip heen en veroorzaakte schade aan roer en machinerie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 november. De Nederlandse schoenerbrik RESOLUTIE, kapt. B. Wekenborg, van hier naar Demerara, en een Duits schip, naam onbekend, zijn de 7e dezer met elkander in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemde is gezonken (opm: zie o.a. PGC 131194). Laatstgenoemde heeft de reis voortgezet en van schade is niets bekend. De equipage van de RESOLUTIE is hedenavond te Dungeness geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 6 november. De bergingsstomer HERMES is naar het bij Avanänset (Oostkust Gotland) gestrande Nederlandse schip BERTHA vertrokken (opm: zie AH 061194, en volgend bericht) om te trachten het af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Farösund, 3 november. De bemanning van het Nederlandse schip BERTHA werd door de Oostenrijkse bark TRITON, van Riga naar Barcelona bestemd, gered en hier geland. Op circa 50 mijl afstand van Faro werd de BERTHA in zinkende staat verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berlijn, 8 november. Volgens bij Reuters office ontvangen telegram uit Norrköping zijn bij Heeradskar (opm: mogelijk Häradskar, de scherenkust oostelijk van Norrköping) wrakstukken drijvend gezien van het te Rotterdam thuisbehorende stoomschip HOLLANDIA, gevoerd door kapt. C. Leverstein, en veronderstelt men dat gemeld schip vergaan is en de uit 18 man bestaande equipage is verdronken. De HOLLANDIA vertrok de 30e oktober van Oxelösund naar Rotterdam. (opm: zie NRC 111194, PGC 121194, NRC 131194 [2 x], PGC 141194, NRC 181194 [2 x] en 241194)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 8 november. Volgens bij de rederij ontvangen telegram lag het schip (opm: bark) KOOPHANDEL, kapt. F.A. Ekamp, te Stugsund (Zweden) zeilklaar met bestemming Nieuwediep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 2 november. De Nederlandse brik JAN EN ANTOON (opm: kapt. H.H. Schuring), in ballast van Rotterdam naar hier bestemd, trachtte hedenochtend met de loods aan boord hier binnen te komen, onder stormweer uit het WZW. Doordat het schip te noordelijk afdreef, kon het de haven niet halen en werd het door de wind op het strand gezet. Het is nog niet zeker of het schip wrak zal worden. (opm: zie NRC 051194, PGC 201194 en 111294)


Datum: 11 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nyköbing, 7 november. Men maakt zich hier zeer ongerust over het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA. Het vertrok 30 oktober met een lading erts van Oxelösund naar Rotterdam en de gezagvoerder was van plan de loods in een zuid-Zweedse haven te landen. Dit is tot heden niet geschied en ook van genoemd stoomschip is nog geen bericht. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 10 november. Volgens bij de reder ontvangen bericht heeft het Nederlandse barkschip JOHANNA, kapt. P. Helle, van Rotterdam naar Java, dat te Portland wegens storm was binnengelopen heden de reis voortgezet.


Datum: 12 november 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 november. Het stoomschip HOLLANDIA is volgens particulier bericht aan de Rotterdamse beurs verzekerd als volgt: op het casco NLG 116.000, op behouden varen NLG 36.000 en op de lading NLG 5.000. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 november. Het Nederlandse barkschip HENRIETTE, kapt. A. Aslaksen, zit nog steeds bij Southport op het strand. Enige lading is in lichters overgeslagen. Men zal thans pogingen aanwenden om het schip, dat zwaar lek is, vlot te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 6 november. De bergingstoomboot HERMES is naar het op Gotland gestrande Nederlandse schip BERTHA vertrokken om te trachten het te bergen. (opm: zie o.a. AH 061194)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Boelgoed te Sneek, wegens kwijting der affaire.
J. Rodenhuis, deurwaarder te Sneek zal publiek op woensdag 21e november 1894, ten huize van de scheepstimmerman J.P. Boorsma, aan de Geeuw te Sneek, verkopen:
1. Vaartuigen, als: 11 pramen, van verschillende grootte (4 – 8 tons), nieuwe boot, ter lengte van 4½ meter, met zeil, en 2 nieuwe sloepen met riemen.
2. Enige percelen eikenhout en afval van eikenhout, een partij oud ijzer en enig gereedschap; voorts 7 grote en 2 kleine sleden, haken, bomen, enz.
3. Meubelen, huisgeraden enz, als: eiken kabinet, seraphine orgel met fraaie kast, kastje, kolom- en kantoorkachel, cokesbak, veren bed, tafels, stoelen, spiegels, klok, stoven, karpet, gangloper, gordijnen, lampen, petroleumstel, linnenrekken, tobben, emmers, koper-, blik-. ijzer-, porcelein-, glas-, kristal- en aardewerk; voorts enige oud porceleinen borden, schalen, kommen, enz, enige zilveren voorwerpen en enige boekwerken.
Eindelijk een vet schaap en hetgeen meer zal worden aangeboden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Oproeping. Debiteuren van de scheepstimmerman J.P. Boorsma te Sneek worden verzocht hun verschuldigde vóór of op 21 dezer te voldoen.


Datum: 13 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norrköping, 9 november. Bij Haraldsklar (opm: mogelijk Häradskar, zie PGC 101194) zijn een grote hoeveelheid dekplanken, wrakstukken, stukken van scheepsboten en een naambord van het stoomschip HOLLANDIA aangedreven. Er schijnt dus geen twijfel meer te bestaan dat het stoomschip HOLLANDIA, hetwelk 30 oktober van Oxelösund met 1820 ton erts naar Rotterdam vertrok met de gehele equipage, bestaande uit 18 man, benevens de Zweedse loods, verongelukt is (zie onze vorige nommers). (opm: zie o.a. PGC 101194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg, 9 november. Kapt. E. Nicander van het stoomschip MOTALA, rapporteert dat hij zondag 4 dezer, te 5 uur namiddag, tijdens dikke mist op de hoogte van Skagen een groen geschilderd stoomschip is gepasseerd en daarop de naam HOLLANDIA duidelijk heeft gelezen.
(Red: Dit bericht berust klaarblijkelijk op een vergissing. De HOLLANDIA is niet groen geschilderd en indien het 4 november bij Skagen was, zou het, dewijl de reis van Skagen naar de Nieuwe Waterweg gemakkelijk in drie dagen kan gedaan worden, zonder mogelijk ongeval reeds lang zijn binnen geweest.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 november. Volgens gisteren bij de rederij ontvangen telegram van kapitein Wekenburg uit Dungeness is het Nederlandse schip RESOLUTIE aangevaren door het te Hamburg thuisbehorende viermastschip PITLOCHRY, kapt. Hilgendorf, dat 1 november vertrokken was van Hamburg naar Valparaiso en Iquique. De kapitein en de equipage van de RESOLUTIE bevinden zich thans te Dover en wachten op instructie van de rederij. Het schip was verzekerd voor NLG 45.000 bij de Nieuwe Unie Onderlinge Verzekerings Maatschappij te Groningen en Wildervank, en de vracht voor NLG 1200 aan de Rotterdamse beurs. (opm: zie PGC 141194)


Datum: 14 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 november. Het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, alhier van Rotterdam aangekomen, zal bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ de nodige herstellingen en voorzieningen ondergaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 november. Volgens ingewonnen bericht bij de rederij werd niets naders vernomen, als wat reeds bericht is door de dagbladen betreffende het stoomschip HOLLANDIA. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 10 november. Kapt. Wekenborg en 8 man der equipage van het schoenerbrikschip RESOLUTIE zijn hier heden in het Sailorshome (opm: zeemanshuis) aangekomen. Ze rapporteren, dat hun schip des ochtends te 5 ure van de 7e november werd aangevaren door het Duitse viermast schip PITLOCHRY, door welk schip zij te Dungeness zijn geland en ook dat de RESOLUTIE drie minuten na de aanvaring is gezonken. De bemanning klom over op de PITLOCHRY, door wie zij te Dungeness zijn geland door bootsvolk van Deal, waar zij per spoor naar Dover zijn vertrokken. De PITLOCHRY, die ogenschijnlijk niet geleden had, zette de reis voort.


Datum: 15 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. raderstoomschip SINDORO heeft bij het opstomen der rede van Penang, waarheen het moest om te worden schoongemaakt en onder water nagezien, een ongelukje gehad. Het liep het stoomschip DANDIE en een waterboot aan, en bezorgde aan die vaartuigen enige averij, welke leidde tot een schikking, waarbij ongeveer GBP 1000 schadeloosstelling moest worden uitgekeerd. Behalve deze schade, zegt de Soerabajasche Courant, beliep de
SINDORO zelf enige averij, voor welk herstel NLG 450 aan onkosten werden gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 november. Op zaterdag 30 november a.s. zal van de werf De Boot van scheepsbouwmeester F.F. Groen te water worden gelaten het fregatschip VONDEL, groot 2750 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gravesend, 12 november. Het barkschip JOHANNA arriveerde hier van Ornsköldsvik met een lading hout. De gezagvoerder rapporteerde op 30 mijl van Lowestoft het roer te hebben verloren. Donderdag de 11e november sloeg door storm en hoge zee een der matrozen overboord en verdronk.


Datum: 16 november 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest,14 november. Het Nederlandse stoomschip TEUTONIA, van Odessa naar Amsterdam, is met gebroken roer en overgeworpen lading alhier binnengelopen. Vier man der equipage zijn gekwetst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Maassluis, 15 november. Bij de verkoping van de MAGDALA, als ook van de lading, welke nog voortduurt, is het casco van genoemd schip verkocht voor NLG 1250, inzet NLG 1000. De inventaris bracht NLG 1100 op.


Datum: 17 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 november. De opbrengst van de lading van het wrak van de MAGDALA is NLG 9760.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 november. Het bij Southport gestrande Nederlandse schip HENRIETTE is vlotgekomen en zal vermoedelijk naar Preston worden gesleept. (opm: zie o.a. PGC 021194; het schip werd afgekeurd)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 november. Van een Belgische loodssloep, die gistermiddag bij het aan boord brengen van een loods, door het Engelse stoomschip SEAGULL werd overvaren, zijn gered: roeier Daense, Urul, Van Houcke, Loesberg en P. de Munck, die aan boord van het stoomschip wisten te komen; de laatste overleed op reis naar Terneuzen, waar de anderen aan wal zijn gezet. De schipper der loodsboot, M. de Munck verdronk, zijn lijk spoelde diezelfde middag aan. De rivierloods Dumon en de roeier Van den Rovenkamp werden gered; omgekomen zijn schipper De Munck, de loodsen Fraijenhoven en Loevenick, de roeiers Bovenkamp en De Munck, allen zijn gehuwd en laten kinderen na.


Datum: 18 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 15 november. Het Nederlandse driemast schoenerschip ALBERTINA, op reis van Hernösand met een lading hout, bij Sandhammaren gestrand, is 12 dezer in publieke veiling voor 5550 kronen verkocht. (opm: zie AH 261094)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bayonne, 14 november. Het stoomschip MERANNIE, van Glasgow met kolen, is bij het binnenkomen van St. Jean de Luz in aanvaring gekomen met het Belgische schip ADOLPH DEPPE, van Antwerpen met gemengde lading. Het laastste leed schade aan de zijde tot beneden de waterlijn, doch de lekkage was gering. De MERANNIE leed geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malmö, 15 november. Betreffende het vermoedelijk verongelukte stoomschip HOLLANDIA ontving de firma Svenson & Aresschony, die het consulaat vertegenwoordigen, van kapt. P.A. Oestermann, gezagvoerder van het schoenerschip AUGUST een schrijven uit Hufvudskar (opm: Huvudskär, 57º59’ N.B. 16º49’ O.L.), gedateerd 9 november, het bericht behelsende, dat de schoener 10 dagen wegens storm, tegenwind en mist te Hufvudskar voor anker lag, toen tijdens een orkaanachtige storm, vergezeld van sneeuw, de schoener ALFSUL, benevens een onbekend schip in de branding bij Hufvudskar verongelukten. Het gelukte van het stoomschip enige wrakstukken, benevens reddingsboeien op te vissen. Op geen dezer was een naam te vinden; op een gedeelte van een boot, die opgevist werd, stond de naam SCHOLLANDIA (= ss. HOLLANDIA). Er bestond dus geen twijfel meer, dat het stoomschip HOLLANDIA bij Hufvudskar is verongelukt. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 november. Op het Nederlandse schip HOLLANDIA, met erts van Oxelösund naar Rotterdam, werden belangrijke posten re-assurantie gesloten en liepen de premies van 15% tot 70%. Aangenaam was het daarna zeker niet, dat reeds een paar dagen te voren bericht was ontvangen, dat wrakstukken van genoemd stoomschip waren opgevist. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 15 november. Het Nederlandse schip VEENDAM, kapt. Speelman, van Memel (opm: Klaipeda) naar Londen, hier vol water binnengesleept (opm: zie PGC 171094), heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 november. In de buitengronden van Eierland, noordwest van de vuurtoren, strandde heden een schip, blijkbaar een schoener. Assistentie scheen niet verlangd te worden. De reddingboot van Eierland stond gereed, doch behoefde geen zee te kiezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Hedenmiddag waren op de werf De Boot van de heer F.F. Groen in de Groote Wittenburgerstraat een zeer groot aantal dames en heren, waaronder tal van autoriteiten uit de hoofdstad, bijeengekomen om getuige te zijn van het te water gaan van het op die werf gebouwde stalen fregatschip VONDEL. Het was een aardig denkbeeld van de bouwmeester, de heer H.F. Groen van Waarder, voor wiens rekening het schip gebouwd werd, deze plechtigheid te doen plaats hebben op de 17e november, de dag, waarop de dichter Vondel in 1587 het eerste levenslicht aanschouwde. Het fraaie schip, dat met de werf De Boot eer aandoet en bewijst, dat de scheepsbouw te Amsterdam nog geen dood vak is, is geheel van staal gebouwd naar de hoogste eisen van Lloyd’s Register, Bureau Veritas en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren. Het is 250 Engelse voet lang, 40 Engelse voet breed en heeft een holte van 24 voet bij een laadvermogen van 2750 ton. Het schip is geheel gebouwd op de vrachtvaart met de nieuwste inrichtingen. Het model van het schip is onder zeer fijne lijnen voor een goede bezeildheid gebracht, doch tevens is goed draagvermogen niet uit het oog verloren. Voor het schip te water werd gelaten, begaf de bouwmeester zich, volgens oud gebruik van deze werf, met zijn werklieden op het vlot, dat aan de achtersteven lag, en de heer Groen van Waarder las thans een paar teksten uit de Bijbel: Psalm 107, de verzen 21 – 30, waarna hij de Heer dankte voor de voorspoed tot dusverre aan dit werk geschonken en Hem afsmeekte dit schip verder steeds nabij te zijn. “Amen”, klonk het daarna plechtig uit de mond der werklieden, en een bloem, die op een zilveren blad mede gebracht was, werd daarop in de achtersteven gestoken. Toen begon men de klossen weg te slaan, die het vaartuig nog op de werf hielden, een ogenblik later knipte Mw. Baronesse De Watteville, geboren De Pesters, van Utrecht, de draad door, die de klink, het laatste beletsel, deed vallen en langzaam maar statig ging het schip onder het gejuich der menigte, op de werf en op de grachten tesaam gestroomd, en onder de tonen van het volkslied, door Zaagmans kapel ten gehore gebracht, te water. De Nederlandse koopvaardijvloot mag met de VONDEL op een fraai schip meer wijzen. Ere de bouwmeester.


Datum: 20 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 november. Het gisteren gestrande schip is blijkens mededeling van vissers genaamd HELENA MARIA, komende van Engeland en bestemd naar Hamburg met een lading pijpaarde. Vissers van Cocksdorp hebben hulp verleend om het schip in vlot water te brengen, dat daarna de reis vervolgde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 november. De Loodsschoener No. 3, schipper Lap, is heden, uit het Engels Kanaal komend, met gebroken roer alhier binnengekomen en naar de werf gebracht om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 18 november. In de jongste storm is hier een Nederlandse loodskotter, hier voor twee ankers liggend, weggeslagen, waarna hij zee moest kiezen. Beide ankers, waarvan een met 60 vadem, en de ander met 90 vadem ketting, zijn opgevist en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 november. De Italiaanse bark MAGDALA is zaterdagmiddag per sleepboot KINDERDIJK binnendoor opgesleept naar Stellendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 13 november. De equipage van het bij Hungerburg gestrande Nederlandse schip JAN EN ANTOON, kapt. H.H. Schuring vertrok de 10e dezer met het stoomschip ALBLASSERDAM van hier naar Zaandam. Genoemd schip, van Rotterdam naar hier bestemd, was in ballast en kwam de 2e november te 9 uur bij hevige storm uit het WZW met dikke lucht en regen in het gezicht van deze haven. De branding op de baar was zo hevig dat het aan de loods, niettegenstaande alle pogingen, niet gelukte bij het schip te komen. Doordat het ver Noordelijk overliep, kon het later de haven niet meer bereiken, weshalve het plotseling zonder loods aan boord, voor de wind op het strand liep. Het grootste deel der inventaris is geborgen.Of het wrak wordt, is nog niet zeker. (opm: zie NRC 051194, PGC 101194 en 111294)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 november. Zaterdag vertrok van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen naar Rotterdam het stoomschip OENGARAN van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de maildienst van Rotterdam op Java. Dit stoomschip is gereconstrueerd volgens het type der schepen ARDJOENO en SALAK en is verder van alle moderne inrichtingen voorzien, zoals vries- en koelkamers met Linde’s ijsmachine en electrisch licht. De werktuigen zijn van het quadruple compoundsysteem en met nieuwe stoomketels. Gedurende de proeftocht die op de reis van Vlissingen naar Rotterdam plaats had, werkte alles uitstekend.


Datum: 21 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 november. Volgens particulier bericht van Soerabaja d.d. 15 oktober is het op de Arends-eilanden gestrande schip BERNA, terwijl men bezig was een gedeelte van de inventaris te bergen, in brand geraakt en totaal afgebrand. De oorzaak is onbekend, doch men vermoedt dat de brand door vissers werd aangestoken. Enige inventaris is door het stoomschip OPHIR, dat ter assistentie was vertrokken, geborgen en te Soerabaja aangebrach.


Datum: 22 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Het Nederlandse schip (opm: schoener) TJAPKO, kapt. R. Bos, van Söderhamn naar Delfzijl, is lek en met verlies van deklast heden te Balticport (opm: Baltischport, thans Paldiski) aangekomen (opm: zie NRC 111294).


Datum: 24 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingborg, 22 november. De Sødermanlands L.T. vermeldt het volgende: Door de beambten van het toljacht in dit district wordt gerapporteerd, dat in de nacht van 2 op 3 dezer in de nabijheid van Haradskar (opm: mogelijk Häradskar, zie o.a. PGC 101194) stukken van dekplanken, luiken, deuren en gedeelten van een of twee boten zijn gevonden, waarop duidelijk de woorden ss. HOLLANDIA in zwarte verf op grijze grond, aan het strand zijn gedreven. De wrakstukken waren echter zo klein, dat dit door het geweld der zee niet kan zijn veroorzaakt. Men kan derhalve als zeker aannemen, dat zodra de zee in de machinekamer drong, er een ontploffing van de ketels heeft plaats gehad, waardoor het stoomschip vernield werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 november. De Nederlandse koftjalk JOHANNA HENDRIKA, kapt. R.G. Kramer, met raapzaad van Husum naar Rotterdam, is wegens slecht weer hier binnengelopen. Het zal de weg wegens tegenwind binnendoor vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 november. Aan de rederij van het alhier thuis behoord hebbende brikschip ONDERNEMING, ex-DIANA, kapt. Velthuis, dat de 16e oktober l.l. door het Deense stoomschip CHRISTIAN IX in de grond werd geboord (opm: zie PGC 181094), werd bij minnelijke schikking door de rederij van genoemd stoomschip een vergoeding toegekend. Aan de equipage werd eveneens verloren geraakte klederen terugbetaald.


Datum: 27 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 november. Het stoomschip ARIËL voer inkomende tegen het gemeerd liggend stoomschip PEERESS, en bracht daaraan schade toe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 23 november. De Nederlandse tjalk CONFIANCE II, kapt. J.N. Wijnstok, zal door de firma Stocks & Colbe te Kiel worden gelicht, nadat de lading muurstenen door duikers is geborgen.


Datum: 28 november 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 november. Het Nederlandse stoomschip AMULET, van Antwerpen naar Leith, voer in de vroege morgen van zondag j.l. bij de Noordzeeboulevard nagenoeg tot aan de stenen vestingsmuur zo hoog aan de grond, dat men, terwijl het achterschip in vlot water bleef, van voren er onder door kon zien. Het schip had daarbij gemakkelijk op de zich daar bevindende strekdammen kunnen lopen, waar het slechts even van vrij gebleven was. Des voormiddags ca. 11 uur kwam het met het opkomend water weer vlot en zette – na enig oponthoud op de rede – de reis voort.


Datum: 29 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Elseneur (opm: Helsingör), 24 november. De Nederlandse driemast-schoener G.T. RAY, kapt. L.B. Smit, van Riga met hout naar Purmerend, arriveerde hier met verlies van een deel der deklast, na op Drogden aan de grond te hebben gezeten. Het is lek geworden. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 november. De sleepboot IJMUIDEN, die de 24e dezer van IJmuiden naar Elseneur (opm: Helsingör) vertrok om aldaar het Nederlandse schip G.T. RAY op sleeptouw te nemen, is gisteren wegens defecte machine uit zee teruggekeerd. De Nederlandse sleepboot TITAN is gisteren van Falmouth naar Elseneur vertrokken om de G.T. RAY van daar naar Nieuwediep te slepen.


Datum: 30 november 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 november. Volgens telegrafisch bericht van Lloyd’s is het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt. Zwart, van Java naar Valparaiso, met lek dek te Melbourne binnengelopen. De lading is beschadigd, doch de omvang van de schade is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 november. Het pantserschip GUINEA is hedenmiddag bij het manoeuvreren in de haven, in aanvaring geweest met het binnenkomende praamschip TWEE GEBROEDERS, beladen met turf, dat daardoor schade aan zeil en gaffel en enige lichte schade aan de verschansing bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Malo, 21 november. De gezagvoerder van het schip HADA rapporteert de 22e oktober op 54º40’ N.B. en 02º40’ O.L. het verlaten schip WILHELMINA gepasseerd te zijn. Een boot was op het grote luik vastgesjord. (opm: zie o.a. NRC 241094)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT is de 27e dezer te Barcelona aangekomen met het stoomschip LORRAINE van de Société Générale de Transports Maritimes op sleeptouw, welk stoomschip de as had gebroken en de schroef verloren had.


Datum: 01 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Door het Admiraliteitshof werd uitspraak gedaan in de aanvaring tussen het stoomschip LAHN van de Norddeutscher Lloyd en het Italiaanse barkschip MAGDALA, ten gevolge waarvan laatstgenoemd schip zo veel schade leed, dat het vol water werd verlaten. Het werd later te Maassluis binnengebracht, waar het werd afgekeurd en verkocht. Het Hof was van oordeel, dat, dewijl de MAGDALA een licht op het achterschip vertoond had toen de LAHN achterop voer, de schuld der aanvaring geheel aan laatstgenoemd schip moest worden toegewezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een in klein werk bekwame scheepstimmermansknecht kan direct vast werk bekomen bij A.S. de Jong, scheepstimmerman te IJlst. Voor een gehuwde een kamer gereed.


Datum: 02 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 29 november. Door de steamtrawler SWIFT werd woensdagavond te Grimsby geland de uit vier personen bestaande bemanning van de schoener ANNA, schipper H. Boiten, van Groningen, en bestemd van Sunderland naar Southampton met een lading kolen. Het schip heeft de 23e dezer op een rots onder water gestoten (opm: PGC 041294 spreekt over een drijvend voorwerp) en begon onmiddellijk te zinken. De boot werd direct uitgezet, waarin zich toen de bemanning begaf. Kort daarna zag men de ANNA zinken. Zeven uur later werden zij door genoemde trawler aangetroffen en aan boord genomen.


Datum: 03 december 1894


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 1 december. De rechtbank in Rotterdam deed gisteren uitspraak in de zaak betreffende de aanvaring tussen de schepen MARCHIEN en TELEGRAAF III. Het vonnis neemt aan, dat de TELEGRAAF III, bij laag water, zoals het tijdens de aanvaring was, had moeten wachten, totdat de sleep de haven van Hansweert verlaten had, en dat het vooral te wijten is aan schuld, slecht zeemanschap en onachtzaamheid van de gezagvoerder van de TELEGRAAF III, waarvoor gedaagde aansprakelijk is. De vordering van eiseres werd dus toegewezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een in aanbouw zijnd, sterk gemaakt roefschuitje, van best, droog hout, groot plm. 20 ton; twee nieuwe pramen, plm. 6 en 3 ton, en een halfsleten praam van 7 ton. Te bevragen bij K. de Jong, scheeps¬timmerman, Oldegalileën, Leeuwarden.


Datum: 04 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 1 december. Het mailschip MARIE HENRIETTE, gistermiddag van hier naar Dover vertrokken, heeft schade aan het bakboord-scheprad en is op sleeptouw genomen door de PRINCE BADOUIN. Het stoomschip is nog niet binnen, maar wel in het gezicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 december. Aan de vissers van De Cocksdorp, die in november l.l. het gestrande Duitse schoener HELENA MARIA afbrachten, wordt thans uit Leer, waar het schip thuisbehoort, een hulploon van NLG 600 aangeboden. Aangezien de vissers met de gezagvoerder een hulploon van NLG 1200 accordeerden, werd het aanbod van de hand gewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heveskes, 2 december. Volgens bij de reder ontvangen bericht arriveerde het barkschip HEVESKES, kapt. N. Arkema, gisteren van Gothenburg te Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Volgens rapport uit Genua d.d. 29 november van kapt. Weber, werd door het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX op het traject Balearische Eilanden tot Genua zwaar stormweder ontmoet, waarbij drie reddingsboeien zijn weggeslagen. Het vinden van deze boeien behoeft dus geen reden tot ongerustheid te zijn.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 december. Van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ is vertrokken de ijzeren lichter DE ZES GEBROEDERS, geladen met 2 stoomketels voor Hr.Ms. ramschip KORTENAER, in aanbouw aan ’s Rijks Marinewerf te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 29 november. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. H. Boiten, van Sunderland naar Southampton, heeft op 23 november op een drijvend voorwerp gestoten en is daardoor lek gesprongen en spoedig gezonken. De equipage heeft het schip in eigen boot verlaten en werd door het stoomschip SWIFT alhier aangebracht. (opm: zie NRC 021294)


Datum: 06 december 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl (geen datum). Het Nederlandse tjalkschip BERENDINA ENGELHART, schipper S. Pennings, geladen met gerst uit het stoomschip TRAFALGAR, is hier in de haven gezonken.


Datum: 07 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 december. Het door Hr.Ms. monitor TIJGER in het Schuitengat verloren anker is aldaar door het bergingsvaartuig GENERAAL BOOTH teruggevonden en heden alhier aangebracht.


Datum: 10 december 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 december. Volgens heden ontvangen telegram is in de Nieuwe Waterweg binnengekomen het Nederlandse schip MINERVA, kapt. B. Ohlsen. Alles wel aan boord.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De regering der Verenigde Staten heeft besloten alleen het werk der opruiming van de wrakken, welke in de Atlantische Oceaan ronddrijven, ter hand te nemen, nu Engeland weigert daartoe mee te werken. Uit de officiële Amerikaanse verslagen blijkt, dat die wrakken veel gevaar opleveren. Sinds 1887 vond men in de Oceaan 1628 wrakken (onder welke 482, waarvan de herkomst bekend was) en 45 aanvaringen werden daardoor veroorzaakt.


Datum: 11 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 december. Volgens particulier bericht is het lek van het Nederlandse schip TJAPKO, kapt. R. Bos, van Söderhamn naar Delfzijl, te Baltisporth (opm: Baltischport, thans Paldiski) binnen, gevonden en wordt de schade hersteld (opm: zie NRC 221194).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 4 december. Het hier verongelukte Nederlandse barkschip JAN EN ANTON (opm: brik JAN EN ANTOON, kapt. H.H. Schuring) zal heden in publieke veiling aan de meestbiedende worden verkocht. (opm: zie NRC 051194, PGC 101194 en 201194)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een sterk gebouwde snik, bijna klaar, en een gebruikt roefschuitje, bij R. Brandsma, Franeker.


Datum: 12 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 december. De te Delfzijl thuis behorende schoener ALBION is hedenochtend, na lossing der lading hout, in de binnenhaven gebracht om daar de winter door te brengen.


Datum: 13 december 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 9 december. De Nederlandse tjalk CONFIANCE II, die bij Balk (opm: Bülk) gezonken is (opm: zie PGC 270994), is door de firma Stocks & Kolbe (opm: eerder Stocks & Colbe) gelicht, nadat vooraf de lading stenen door duikers geborgen was. Het schip is naar Schwentine (opm: plaatsje ten zuidoosten van Kiel) gebracht, alwaar het verkocht zal worden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 december. Het stoomschip SOERABAYA van de Rotterdamsche Lloyd zal in februari naar Vlissingen stomen om aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te worden verlengd en een belangrijke reconstructie te ondergaan.


Datum: 14 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 december. Van het stoomschip AMSTERDAM zijn twee platen der verschansing ingeslagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best, halfsleten dekschip, groot 22 ton, met inventaris; een zo goed als nieuw roef¬schuitje, groot 17 ton, gebouwd in 1894, met denzelfden nieuwen inventaris, en een beste zeilboot, geschikt te venten. Te bevragen en te bezichtigen aan de werf van T.J. v.d. Wal te Birdaard, doch niet op zondag.


Datum: 15 december 1894


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 december. Aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is aangekomen de sleepboot OCEAAN, van de werf Fop Smit te Kinderdijk, welke boot aan ‘De Schelde’ van machine en ketels moet worden voorzien.


Datum: 16 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 december. Het stoomschip CALEDONIA (opm: kapt. J. Stephan), van Middlesbro’ naar Rotterdam, was hedennacht voorgaats, doch geraakte waarschijnlijk door de mist hedenochtend bij Katwijk op het strand. Van IJmuiden vertrok de sleepboot SIMSON met een blazer der Bergingsmaatschappij ter assistentie. De sleepboot WODAN ligt hier eveneens gereed om te vertrekken.
Later bericht: de equipage is gered. De toestand van het stoomschip is zodanig, dat de sleepboten het schip niet kunnen bereiken. (opm: zie latere berichten en NRC 220195)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 december. Met de Rotterdamsche Bergingsmaatschappij is een contract gesloten om het gestrande stoomschip CALEDONIA af te brengen.


Datum: 18 december 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk,15 december. Bij Wassenaar is gestrand het Nederlandse stoomschip CALEDONIA, van Aberdeen naar Rotterdam bestemd. Het stoomschip zit vol water en zinkt in het strand weg. Alleen de masten en de schoorsteen zijn nog zichtbaar. Van het bovendek spoelen verschillende stukken aan. Met de Nederlandse sleepboten SIMSON en HERCULES is een contract gemaakt om het stoomschip benevens de lading te bergen. De sleepboot SIMSON is echter onverrichte zake teruggekeerd naar IJmuiden. Door de hoge zee was het stoomschip niet te bereiken. (opm: zie ook PGC 191294 [2 x])

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep,15 december. De loodsschoener TEXEL No. 3, schipper Lap, hedenmorgen met vrij handzaam weer van hier naar het Engels Kanaal vertrokken, is buiten de Haaksgronden door een hevige stormbui overvallen en door een stortzee plat op de zijde gelegd. Gelukkig richtte de schoener zich spoedig weer op, waardoor onheilen werden voorkomen. Een sloep, die aan dek stond, geraakte overboord en ging verloren.In de namiddag keerde de schoener hier terug.


Datum: 19 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, 17 december. Het stoomschip ANVERS, van Antwerpen naar Halifax, is hier met verstopte pompen en gebrek aan kolen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 december. De lading van het Nederlandse schip BEAUPORT is in een ander schip overgeladen, welke bij heropening van de vaart naar Norrköping (opm: nadat de dooi is ingetreden) zal worden verscheept. (opm: zie o.a. PGC 221094)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk, 17 december. De masten en schoorsteen van het gestrande Nederlandse stoomschip CALEDONIA zijn weggeslagen. Er staat 8 voet water boven het schip. Verscheidene zaken, waaronder kajuitsdeuren en kappen, zijn aangedreven. Het stoomschip kan als totaal verloren worden beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. Omtrent de stranding van het stoomschip CALEDONIA wordt nog het volgende gemeld.Toen men vrijdagavond (opm: 14 december) de Nederlandse kust naderde, was het zeer mistig, waarom men gebruik makende van het lood naar land stoomde, toen men eensklaps, terwijl men juist bezig was het lood te werpen, aan de grond liep. Onmiddelijk werd met volle kracht achteruit gewerkt, doch tevergeefs. Het schip bleef zitten tot eindelijk de machine door het zand onbruikbaar werd. Het was nog ebbe en, hoewel de zee nog vrij onstuimig was, de geschikste tijd om met eigen boot het schip te verlaten, daar dit, als de vloed begon, niet doenlijk geweest zou zijn. Met de kop van de boot op zee gehouden, werd achterwaarts naar het strand gewerkt, alwaar men omstreeks negen uur, doornat, doch behouden landde. Waar men was, wist men niet juist voor des nachts twee uur, toen het wat opklaarde en het vuur van Scheveningen zuidwaarts werd gezien. De gehele nacht liep men op het strand heen en weder om niet van de koude te verstijven. De bootsman, die kort voor de stranding door een val de schouder had onwricht, welke men tevergeefs getracht had op zijn plaats te brengen, lag tegen het duin. Hij werd, toen de dag aanbrak, per wagen naar Katwijk vervoerd.


Datum: 22 december 1894


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 20 december. Wegens verandering van betrekking zal kapt. A. Stukje, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip HEVESKES, thans liggende te Bordeaux, opgevolgd worden door kapt. M. Borg, van Delfzijl.


Datum: 24 december 1894


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 23 december. Hedenochtend is benoorden deze plaats (opm: Egmond) gestrand en verbrijzeld de Duitse bark CAROLINE, kapt. Geerds (opm: fregat, kapt. I. Gerdes), met hars en terpentijn van Savannah naar Hamburg bestemd. Van de uit 17 man bestaande equipage hebben slechts 7 levend het land bereikt, terwijl 5 dood op strand werden geworpen. De lading drijft aan strand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 23 december. De Zweedse bark JOHN FOUGT (opm: fregat, kapt. E.L. Bkörkman) is op de Vliehors gestrand. De fokkemast is geheel, de grote mast gedeeltelijk over boord. De bemanning schijnt nog aan boord te zijn. De reddingboot trachtte twee malen tevergeefs het schip te naderen. De lading hout drijft aan strand. Het schip wordt vermoedelijk geheel wrak. (opm: zie AH 271294)


Datum: 25 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de storm bereiken ons onder meer de volgende berichten:
IJmuiden, 23 december. De storm richtte belangrijke schade aan de Zuidpier en havenoevers aan. De stoomschepen ELVE en ARIEL worden, onder meer anderen, nog opgehouden. De orkaan van de afgelopen nacht heeft veel schade aan particuliere en havenwerken toegebracht. Nooit te voren is de zee hier zo woest gezien. Steenblokken van 10.000 kilo’s zijn op de pieren door zee en wind verplaatst, een groot deel van de duinvoet was verdwenen. De waterstand bereikte de nog nimmer gekende hoogte van 368 cm. plus AP. De straatweg naar zee is een heel eind opgebroken en weggespoeld. In de afgelopen nacht zijn ten noordwesten van hier noodseinen geobserveerd, terwijl heden vroeg de Duitse bark CAROLINA, kapt. Geerdes (opm: fregat CAROLINE, kapt. I. Gerdes), nabij Egmond strandde. De masten vielen onmiddellijk overboord. Zes man zijn gered, doch zijn er tien verdronken. De reddingsboot heeft pogingen aangewend om er bij te komen, doch tevergeefs. De geredden zijn, voorzien van gordels, naar het strand gezwommen. Het schip, dat geheel verbrijzeld werd, was geladen met harst (opm: hars of pek) en terpentijn, en bestemd van Savannah naar Hamburg. De wrakstukken en lading drijven langs het gehele strand.
Terschelling, 23 december. Het particuliere lichtschip is met de opvarenden door de storm weggeslagen. De vissersvloot is uitgezeild, daar de zee vol teervaten drijft. De loodskotter is binnengekomen met averij.
Nieuwediep, 22 december. In de storm van heden is nabij onze kust zeer waarschijnlijk een schip verongelukt. Tegen de avond zijn hier althans, behalve enig klein wrakhout, een aantal ledige okshoofden (opm: wijnvaten) aagespoeld, gemerkt PM en alle voorzien van een verschillend nummer.
Brouwershaven, 23 december. Bij de Oude Hoeve is aangedreven het voorstuk van de boeg ener sloep, waaraan nog een stuk van de kiel zat. De boeg had een witte rand, gemerkt B.No. 2035. Ook zijn in de nabijheid van Oude Hoeve de duinen 20 meter afgenomen.
Maassluis, 23 december. Gedurende de zware storm is hedennacht de lichtopstand aan het Noorderhoofd te Hoek van Holland weggeslagen. Als bijzonderheid kan gemeld werden, dat het water heden nacht de zeldzaam hoge stand van 125 dm. bereikte.
Burgsluis, 23 december. Het boothuis van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen alhier is in de afgelopen nacht door storm en hoge vloed weggeslagen. De reddingboot is waarschijnlijk beschadigd.
Petten, 23 december. Bij Kamperduin is een driemast schip gestrand en geheel gebroken. Later bericht: het bij Kamperduin gestrande Duitse driemast schip, geladen met terpentijn, is losgeraakt en onderstboven bij Egmond aangespoeld. De naam is nog onbekend. Van de bemanning, bestaande uit 18 koppen, zijn vijf levend aangedreven. (red: zie onder CAROLINE)


Datum: 27 december 1894


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 december. Het schip JOHN FOUGT is gebroken (opm: zie AH 241294). Van de equipage is elf man gered en is een verdronken.

Krant:
  WZ - Weser Zeitung


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 24 Dezember. Der Ortsausschuß auf Borkum telegrafiert: Vorgestern Nacht sind auf hiesiger Rhede drei Schiffe gesunken und drei Personen leider ertrunken. In vergangener Nacht ist auf dem Südwesthörn die Brig GESINA EN THECLA gestrandet. Acht Personen wurden duch das Südboot gerettet. (Die holländische Brig GESINA EN THECLA, Kapitän Kuiper, war vom Methil mit Steinkohlen nach Emden für Rechnung der Firma Cassens hierselbst bestimmt).


Datum: 28 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 december. Om de lading hout uit het gestrande schip JOHN FOUGT te bergen en te leveren in de haven van Vlieland is door enige vissers een bergloon van 45% der waarde gevraagd. Men verwacht wel, dat het schip vandaag uit elkaar zal slaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 december. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip (opm: bark) TJERIMAI, kapt. W. van Duin, van Batavia naar Amsterdam, wegens ziekte van de kapitein te Simonstad binnengelopen en zou het schip 25 dezer de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 26 december. Van de lading van het gestrande schip CAROLINE zijn tot heden alhier geborgen ruim 500 vaten terpentijn en ruim 600 vaten harst (opm: hars of pek).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 december. De loodstransportboot SCHELDE vertrekt van hier naar de Noordzee ter opsporing van de Loodskotter No. 2, uit het eerste district (Eems), die zich bij de jongste storm in zee bevond en waarvan niets werd vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. Hoogeveen, ter standplaats Dordrecht, zal op vrijdag de 1e februari 1895, des voor middags om 11 uur, te Dordrecht in het verkooplokaal van de heer Van der Horst aan de Groenmarkt, wegens uittreding van één der vennoten, in het openbaar verkopen de net en solide gebouwde, van machines met hoge en lage druk met condensatie voorziene en in beste staat verkerende Rijnstoomsleepboten:
GENERAAL VAN DER HEIJDEN (± 60 paardenkrachten).
LAMBERTINE (± 60 paardenkrachten).
HENDRINA (± 45 paardenkrachten).
De stoomboot GENERAAL VAN DER HEIJDEN, speciaal voor ijsvaart en ten gebruik van directies gebouwd, heeft als zodanig steeds goede diensten bewezen.
Een der firmanten is geneigd (opm: genegen) bij eventueel gecombineerde verkoop aandeel in de zaak te nemen. De boten liggen te Dordrecht, in de Rietdijkshaven, en zijn inmiddels uit de hand te koop. Inlichtingen te bekomen bij de eigenaars, de heren Gebr. Braakman te Hardinxveld, W. Walker, werktuigkundig ingenieur te Rotterdam, O.P. Smit, Merwekade te Dordrecht, notaris Geluk te Giessendam, en bij bovengenoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 december. In de jongste storm (opm: 22-23 december) zijn volgens hier ontvangen berichten op Borkum gestrand de Nederlandse tjalken KLAZIENA, kapt. Leertouwer, NOOIT GEDACHT, schipper Van der Glas, AFIENA, schipper J. Matroos en JONGE GEERTJE, schipper J. Toxopeus, terwijl de tjalk JONGE CORNELIS, schipper K. van der Molen, onder Borkum van de ankers is weggeslagen en verder niets van bekend is. (opm: zie ook WZ 291294)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 december. Volgens telegrafisch bericht van Lloyd’s is het Nederlandse kofschip GEBINA, kapt. B. Jungerhans (opm: mogelijk R. Jungerhans), van Harburg met een lading lijnzaad naar Bridgeport, te Bremen binnengelopen met verlies van al de zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 december. De Nederlandse brik GESINA EN THECLA, kapt. J.D. Kuiper, van Methil naar Emden, is bij Borkum gestrand en wrak geworden. Nadere bijzonderheden ontbreken. (opm: zie WZ 271294, PGC 311294 en 040195)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 december. De Nederlandse tjalk JANTJE, schipper W.P. Alberts, van Hadersleben naar Duisburg, is lek en met verlies van stuurboordzwaard Cuxhaven binnengelopen. (opm: zie NRC 301294)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Weggedreven. In de nacht van 22/23 december zijn van het eiland Wieringen weggedreven: 1 grote eikenhouten boot van 3 bladen (opm: een huid van 3 gangen) en 1 kleinere vurenhouten boot eveneens van 3 bladen. Zij, die hieromtrent enige inlichtingen kunnen verstrekken, hebben zich te vervoegen bij de scheepsbouwmeester IJ.D. Wijbrands, Hindeloopen.


Datum: 29 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 december. Op het Nederlandse stalen barkschip COLUMBUS, van Rotterdam naar Java en sedert daar gearriveerd, werd herverzekering gesloten tot 15 guineas pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 28 december. Het gestrande barkschip JOHN FOUGT is in tweeën gebroken en hoger op het strand geschoven, zodat het met laag water van de wal te bereiken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 december. Van de lading van het bij Kamperduin gestrande schip CAROLINE zijn circa 1125 vaten terpentijn en 3750 vaten harst (opm: hars of pek) aan het strand gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 26 december. Men is druk bezig de lading uit het gestrande stoomschip LAHNECK te lossen, welke alhier wordt opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Amsterdam naar Bordeaux, alhier met schade binnen, zal na een kleine reparatie te hebben ondergaan de reis voortzetten. De lading in het voorruim is als totaal beschadigd gelost. De goederen in het middenruim worden nog onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 december. De Loodskotter No. 2, bemand met 11 koppen, is na de storm van zaterdag (opm: 22 december) niet meer gezien. Men vreest dat het vaartuig verongelukt is.
(opm: het schip is inderdaad met man en muis vergaan; de slachtoffers waren loodsschipper 1e klasse J.F. Sleeboom; de zeeloodsen L. Hakvoort, H. Freeze, M. Visser, W. Vuursteen en J. Mandema; loodskwekeling 1e klasse E. Bol; matroos-hulploodsen G. de Boer en J. de Vries; de matrozen R. Astuling en J. Plas. [bron: boek Pompen, paapen en kiellichten van G.M. de Vries])

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 december. Het Nederlandse schip VICTORIA is, na een gedeelte der lading te hebben gelost, vlot en alhier binnengesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een beste overdekte praam met mast, wicht en giek, vijf jaar oud. Tevens gevraagd een scheepstimmerknecht, dadelijk of 5 maart, vast werk, bij O.H. v.d. Werff te Buitenst-Vallaat bij Drachten.

Krant:
  WZ - Weser Zeitung


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 28. Dezember. Die in dem schwerem Sturm bei Borkum verloren gegangenen holländischen Tjalken heissen: NOOITGEDACHT, Van der Glas; JONGE CORNELIS, Van der Molen; und KLAZIENA, Leertouwer (opm: zie ook PGC 281294); ferner haben daselbst auch die hier bekannten Tjalken AFIENA, Matroos; und GRIETJE, Toxopeus, schweren Schaden erlitten.
Umweit Borkum ist noch der Belgische Fischkutter LOUIS EUGENE in sinkendem Zustande verlassen worden; drei Mann von demselben sind in Cuxhaven vom Schlepper GLADIATOR gelandet worden.


Datum: 30 december 1894


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, 16 december. Het Belgische stoomschip ANVERS, van Antwerpen naar Halifax en Philadelphia, beladen met lijnzaad, liep hier binnen met gebrek aan kolen. Door hevig stormweer werd veel schade aan dek veroorzaakt, de ventilators weggeslagen en de hutten vol water gezet. Ook de lading leed veel schade. Na kolen ingenomen te hebben, zal het de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 27 december. De bij Riesum (opm: Rysum) gestrande sleepboot GRUNO wordt als verloren beschouwd. De lichter, welke door de GRUNO werd gesleept, werd door de loodsboot EMDEN op het Groninger wad aangetroffen met noodsein op, door deze op sleeptouw genomen en te Delfzijl binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 december. De Nederlandse tjalk JANTJE, schipper Alberts, is nagezien en moet gedeeltelijk lossen om gerepareerd te worden. (opm: zie PGC 281294)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stralsund, 27 december. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JOHANNA FREDERIKA, kapt. E. Gorter, zal alhier overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 december. Het schip JOHN FOUGT zit nog in dezelfde positie; 600 delen, 20 balken en enig huidkoper zijn geborgen. De hoge zee belet de voortzetting der berging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 december. Nabij de Koog moet een scheepswrak aan het strand gedreven zijn. Bijzonderheden onbekend.


Datum: 31 december 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 24 december. De opvarenden van het bij Borkum gestrande schip GEZIENA EN THECLA (opm:brik GESINA EN THECLA), kapt. J.D. Kuiper, zijn gered. (opm: zie PGC 281294, WZ 311294 en PGC 040195)

Krant:
  WZ - Weser Zeitung


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 29. Dezember. Die auf Borkum gestrandete Brig GESINA EN THECLA, Kuiper, gilt mit der Ladung als verloren.