Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1866


02 juli 1866


Krant:
  JB - Javabode

Volgens een gisteren openbaar gemaakt telegram zijn de troepen de 26e juni van Rigas teruggekeerd zonder de gevangenen van de HOK CANTON mede te brengen. Het kan niet worden aangenomen, dat de eigenaars van dat stoomschip het naar de westkust van Atjeh hebben gezonden om handel te drijven. In gewone zin ten minste niet. Wel om ruilhandel te drijven. En welke artikelen door de Atjeher worden begeerd, weet man: kruit, lood, geweren en opium. De HOK CANTON en de andere schepen, die de marine-leverancier (opm: de Chinese eigenaar van de HOK CANTON had ook de concessie verkregen voor de leverantie van levensmiddelen aan de Marine) in de vaart heeft, staan in een kwade reuk. Doch onlangs had de inschrijving plaats voor de levering van levensmiddelen aan het leger. De hoogste inschrijver is de Chinees Tio Tjiauw Siat voor NLG 1.257.000. Die Chinees is eigenaar van de HOK CANTON en leverancier der marine in vereniging met de Chinezen Lie Anjie en Ong Boen Sin. De laagste inschrijver is een kongsi, gevormd door Lie Anjie, Ong Boen Sin en Tjia Tjoa Sen. De laatste woont te Atjeh en is eenvoudig employé van de tegenwoordige Atjeh-leverancier. Hij bezit geld noch goed. Deze kongsi heeft ingeschreven voor een bedrag van NLG 1.072.000. Zou het vermoeden gewaagd zijn, dat er tussen de hoogste en de laagste inschrijvers een zekere band bestaat? (opm: sterk bekort)