Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1893


Datum: 01 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 24 december 1892. Men is bezig aan boord van het Nederlandse stoomschip PENELOPE de nieuwe krukas in te zetten, welke van Engeland is uitgezonden.


Datum: 02 januari 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Door de Arrondissements Rechtbank te Heerenveen is gisteren de volgende vonnis gewezen: J.C.B, 39 jaar, schipper te Groningen, ter zake het afleggen en beëdigen van een valse scheepsverklaring, tot 8 maanden gevangenis straf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens sterfgeval á contant te koop aangeboden een goed onderhouden Tjalkschip, groot 116 ton, met volledige inventaris. (zeil 2 jaar oud)
Schip thans liggende haven, Kampen, laatst bevaren door P. Hof, bij wie inlichtingen aldaar te bekomen zijn.
Adres: Wed. Gillot, Oude Haven, Kampen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Maandag 2 januari 1893, voormiddag 11 uur, voor het logement de Prins te Makkum, boelgoed van de afbraak en de inventaris van een Visschuit, waarbij masten en rondhout, zeilen, fokken en netten.
Notaris Wassenbergh

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag 7 januari 1893, des avond te 8 uur, zal in het Koffiehuis van J. Homan, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht: het Tjalkschip AMPHIBIE, liggende te Groningen, in de Westerhaven, groot 77 ton, met de inventaris aan boord aanwezig; zijnde in Duitsland geclassificeerd 33 K 11 tot 24 juli 1893.
W. van Bommel van Vloten, Notaris te Groningen, Munnekeholm, G 148.


Datum: 03 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 31 december. Het Nederlandse stoomschip CHESTER, heden hier van New York binnengekomen, had aan boord de gehele bemanning, zijnde 19 personen, van het Engelse fregat VANCOUVER, kapt. Purdy, van St. Johns met een lading hout naar Penarth Roads voor orders bestemd. Genoemd schip was ten gevolge van hevig stormweder lek gesprongen en dreef tijdens zwaar stormweder geheel ontramponeerd, toen het op 47º42’ N.B. en 35º13’ W.L. door de CHESTER werd aangetroffen. Door van de CHESTER olie te werpen heeft men met veel moeite de zee zodanig gekalmeerd, dat de bemanning van de VANCOUVER, met eigen boot op de CHESTER kon overkomen, ofschoon dit met groot levensgevaar gepaard ging. Het schip had toen reeds vier dagen rondgedreven. De schipbreukelingen zijn met de CHESTER naar Amsterdam opgevaren. Het schip VANCOUVER, groot 1403 ton, werd in 1876 van hout gebouwd te Groscoque.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best Roefschuitje met mast en giek, oud 7 jaar.
Te bevragen bij Johs. Draaisma te Franeker. (niet op zondag)


Datum: 04 januari 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 3 januari. Het stoomschip BROMO, van Rotterdam naar Java, passeerde 1 januari Sagres; P. CALAND, van N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore via New York, passeerde 1 dezer Lizard; ROTTERDAM, van N.A.S.M, vertrok zaterdag 31 december van New York naar Rotterdam; OBDAM, van N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 1 dezer van Boulogne sur Mer; PRINS MAURITS, vertrok 31 december van New York naar West-Indië; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 dezer te Southampton; DRENTHE vertrok 2 dezer van Rotterdam naar Java.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 januari. Jaren achtereen is de schelpenvisserij op de Zuiderzee uitgeoefend door de stoomschelpenzuigers de FRIESLAND en de TIJD, waarvan eerstgenoemde de oudste is. De ondernemers hadden in de eerste tijd met grote moeilijkheden te kampen. Thans is voor een der grote ondernemers, de heer R. Veldhuizen te Makkum, in aanbouw bij Gebr. Barkmeijer te Sneek een nieuw stalen vaartuig dat wellicht in de loop der maand maart gereed komt. De nodige beweegkracht zal daarin ontwikkeld worden door een petroleum gasmotor welke door de heer W. Hubert te Sneek zal worden geleverd en gemonteerd. Door dit vaartuig en deze machine, geheel voor de schelpenvisserij ingericht, zullen de schelpen zodanig worden gewassen en gezuiverd, dat ze geheel van zand ontdaan zijn. Voor de kalkbranderij kan dit een zeer gewenste verbetering worden.


Datum: 05 januari 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Gibraltar; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 1 dezer te New York; PRINS ALEXANDER, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 3 dezer te Suez; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap St. Vincent; HECTOR, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Gibraltar; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Batavia; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Rotterdam, passeerde 3 dezer Scilly.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 januari. Gedurende het jaar 1892 zijn hier binnen gelopen 456 vaartuigen, waarvan 348 stoomschepen, metende 356.753 m³, terwijl er uitgingen 458, waaronder 348 stoomschepen, als boven. Hierbij waren 126 vaartuigen, welke hout aanvoerden, van welke 44 stoomboten, tegen 21 in het vorig jaar. De ganse hoeveelheid hout was 139.247 m³ tegen 107.305 m³ in 1891. Van het aangevoerde in, het vorig jaar, kwamen 4 ladingen uit Amerika, 20 uit Rusland en 102 uit Zweden en Noorwegen. Twee handelshuizen, die het meeste hout aanvoerden, ontvingen elk 31 ladingen. Het getal aangevoerde balken beliep 153.058, tegen 98.713 in 1891.


Datum: 06 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 januari. Het stoomschip HUNZE IX, kapt. Reitsma, van Bremen, heeft gisteren tevergeefs getracht naar Groningen op te varen. De lading zal thans van hier per spoor derwaarts worden vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. Het Nederlandse schip SPERA IN DEO overwintert hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 januari. De Nederlandse kof MARGARETHA, van Leith naar Harburg, heeft op de rede in het ijs beide ankers en ketting verloren en is door de sleepboten ATLAS en CYCLOOP in de haven gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rendsburg, 29 december. Het everschip ORA ET LABORA is vermoedelijk met de gehele bemanning verongelukt. Een naambord, gemerkt ORA ET LABORA, is te Withof (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld het schiereiland Wittow) op Rügen op het strand gevonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Er had gisteren te Gibraltar een ontploffing plaats in de kolenbergplaats van de Hollandse kruiser JOHAN WILLEM FRISO. Een persoon van de bemanning is zwaar gewond.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Snijder te Vrouwenparochie zal aldaar in de herberg bij de Boer, zaterdag den 21 januari 1893, avonds 5 ure, na bekomen rechterlijk bevel, provisioneel ter verkoop veilen:
- Een sterk huis met achterhuis, bij het dorp Vrouwenparochie (opm: niet relevant, ingekort).
- De helft in een Veerschip, de HOOP OP ZEGEN, varende in het Veer van Vrouwbuurt op Leeuwarden vice versa.
Eigen aan de erven van Lieuwe H. van Schepen. Bij biljetten omschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop gevraagd: een overdekt Snikschip met zeil en treil, groot 11 á 12 ton. Franco brieven aan Sijbrand Douma te Menaldum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een nieuw schip, groot plm. 23 ton en een best halfsleten dito, groot 15 ton, bij W.T. Kamp, Schilkampen te Leeuwarden.


Datum: 07 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Men maakt zich bezorgd over de veiligheid van het schip COLUMBUS, dat 6 mei van Manta (Ecuador) vertrok naar Havre, en waarvan tot heden niets werd vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse schip EMMANUEL, kapt. Hemmes, thans te Philadelphia, is bevracht om aldaar petroleum te laden voor Duinkerken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 6 januari. Het post stoomschip WESTERNLAND, van de Red Star Line, 25 december van Antwerpen vertrokken, arriveerde 4 dezer te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Gedurende 1892 zijn in onze haven binnen gelopen 297 Engelse, 44 Duitse en 7 Nederlandse stoomschepen, benevens 58 Nederlandse, 22 Noorse, 15 Duitse, 10 Deense, 1 Engels en 2 Zweedse zeilschepen, terwijl er zijn uitgegaan 296 Engelse, 44 Duitse en 7 Nederlandse stoomschepen, benevens 58 Nederlandse, 22 Noorse, 17 Duitse, 10 Deense, 1 Engels en 2 Zweedse zeilschepen.


Datum: 08 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 januari. Volgens van de reder uit Middelburg ontvangen bericht van de 7e dezer is het Nederlandse barkschip PRINSES WILHELMINA, kapt. Meedendorp, van Mauritius, laatst van Falmouth, de 6e januari in goede staat te Liverpool gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 5 januari. Het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM, met 1500 ton erts, wordt hier gelost, aangezien Bremen in verband met ijsgang niet bereikbaar was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 7 januari. De kust en het Friesche Gat zijn, zo ver het oog reikt, met ijs bezet. De postdienst op Schiermonnikoog is sedert de 3e dezer gestoord.


Datum: 09 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip THORBECKE VII, kapt. Maars, is bevracht van Soerabaja met 800 ton kolen naar Babbar en Gessir.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 januari. Volgens telegram uit Havana is het Nederlandse schip (opm: bark) J.P.A, kapitein C.D. Bakker, van Dordrecht naar Pascagoula, bij San Antonio (opm: Brazilië) gestrand. De equipage is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden: een schip, groot 35 ton, met zeil en treil, goed onderhouden, zeer geschikt voor alle affaires. Te bevragen bij G. Walta, Abbergasterketting.


Datum: 10 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 7 januari. Het stoomschip MARIE LOUISE heeft een zeer moeilijke reis gehad, veroorzaakt door hevig stormweer. Aan boord bevond zich een 5000 kilo wegende wagen, die op het dek werd geladen en aan de leeuwentemmer Seith toebehoorde. In die wagen bevond zich een leeuw, daarneven/daarnaast twee paarden en aan de andere zijde twee reusachtige doghonden, ieder in afzonderlijke hokken. Door het slingeren van het schip braken de assen en de hokken van de wagen en geraakten de paarden los, waarvan er een te dicht bij het hok van de leeuw kwam, die met zijn klauwen het paard zo zwaar aan de kop verwondde, dat men het beest moest overboord werpen. Na een gevaarlijke en moeitevolle arbeid gelukte het om alles weer vastgesjord te krijgen en bemerkte men ook dat een der doghonden overboord geraakt was en die vermoedelijk verdronken is. Volgens bericht uit Libau (opm: Liepaja) werd daar aan het strand op de dag van het ongeval met het stoomschip MARIE LOUISE, een grote doghond in geheel uitgeputte staat gevonden, die, behalve een wond aan de kop en een van de poten, zich weer volmaakt wel bevindt. Dit is vermoedelijk de hond van de leeuwentemmer Seith. (opm: een Duits stoomschip, maar curieus bericht en daarom opgenomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 januari. Gisteren is alhier op de werf Concordia van de heren Huygens & Van Gelder de kiel gelegd voor een stalen fregatschip, hetwelk genaamd zal worden NEDERLAND.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 januari. Volgens telegram uit Havana is het gestrande schip J.P.A, kapt. C.D. Bakker, totaal verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 5 januari. Tengevolge van de hevige vorst wordt de vaart belemmerd. Het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM, met 1500 ton erts, wordt hier gelost. dewijl het Bremen, werwaarts het bestemd was, niet kon bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 9 januari. Zaterdagavond (opm: 7 januari) werd ten overstaan van de heer W. van Bommel van Vloten, notaris te Groningen, publiek geveild het in de Nederlanden te huis behorende tjalkschip, vroeger genaamd TWEE GEZUSTERS, thans genaamd AMPHIBIE, liggende in de Westerhaven, groot 77 ton, met opgoed en toebehoren; verkocht voor NLG 1500.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Allen die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan Hendrik Annes Deelstra, schipper te Zevenhuizen, overleden den 27 november 1892, worden verzocht daarvan opgave en betaling te doen ten kantore van de Notaris Hellema te Dantumawoude, voor den 1 februari 1893.


Datum: 11 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is de hopperbarge IJMUIDEN zwaar beschadigd aan dek te St. Nazaire binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het stoomschip MARS, van hier naar Stettin (opm: Szczecin), is heden wegens ijsgang te Ystad binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan 5 maart vast werk bekomen bij O.H. van der Werff te Buitenstvallaat bij Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 10 januari. Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 6 dezer Beachy Head; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam, arriveerde den 4 dezer te New York; PRINSES WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 6 dezer van Suez; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 6 dezer van Marseille; PRINS WILLEM III, van Paramaribo naar Amsterdam via Havre, arriveerde 6 dezer te Havre.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een goed onderhouden Tjalkschip, 87 ton, met of zonder inventaris, liggende aan het Vliet te Leeuwarden.
Te bevragen aan boord bij J.D. Kajuiter of bij J. ten Horst te Veendam.


Datum: 12 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dundee, 10 januari. Volgens ingewonnen rapport liggen in de verschillende Engelse havens wegens geheel onvoldoende vrachten 479 stoom- en zeilschepen, metende 856.000 ton. Buitendien zijn 99 Engelse stoomschepen in verschillende havens van het continent opgelegd, metende ongeveer 100.000 ton. Het opleggen van deze schepen heeft 8000 zeelieden en machinisten buiten betrekking gebracht, zodat ongeveer GBP 50.000 per maand minder aan gage wordt uitbetaald.


Datum: 14 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 10 januari. De reparatiekosten van de Nederlandse baggermolen IJMUIDEN worden op GBP 200 begroot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 januari. Het stoomschip AMERICAN, van New York komende, is op het Zuiden aan de grond gelopen. De sleepboot OOSTZEE heeft vruchteloos getracht het schip vlot te slepen; het zal lichten (opm: oplossen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 10 januari. Het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM, bestemd naar Bremen, dat 1 januari hier wegens het ijs binnenkwam, wilde zaterdagavond na ontlossing de haven verlaten, doch had het ongeluk het roer te breken, weshalve het de reis niet kon vervolgen en eerst de schade herstellen moet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ystad, 10 januari. Het schip (opm: brik) ANNA JACOBA, kapt. A.W. Hutjes, van Westervik (opm: Våstervik) naar Engeland, alhier afgekeurd, is in veiling verkocht voor circa 460 kronen.


Datum: 15 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 12 januari. De vissteamer VIGILANT is aan een Nederlandse rederij onder directie van de heer Van Harwegen den Breems te Schiedam voor 80.000 mark verkocht. De Duitse gezagvoerder, stuurman en machinist zullen nog een jaar het bevel er over voeren.


Datum: 16 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 januari. Het tankschip AMERICAN, hedenochtend met assistentie van de sleepboot OOSTZEE na een gedeelte der lading gelost te hebben vlot gekomen, is weder naar buiten gestoomd en vertrok op order van de rederij naar Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 14 januari. Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 13 dezer Prawlepoint; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 12 dezer van Genua; PRINS WILLEM II, arriveerde 9 dezer van Amsterdam te Parimaribo; ORANJE NASSAU vertrok 12 dezer van Amsterdam naar Suriname; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 12 dezer Perim.


Datum: 17 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Het stoomschip BERENICE, 13 januari van Reval naar Schiedam vertrokken, werd wegens ijs te Baltishport opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 december. Het schip BAARN, kapt. S.R. Brouwer, ligt aan op 300 leggers arak naar Amsterdam, doch bijlading is zeer schaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een 9 tons Snikschip, met of zonder inventaris, bij J. de Vos te Stiens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Kennisgeving. Ondergetekende maakt aan de geëerde begunstigers bekend, dat hij de affaire, die hij met zijn broeder uitgeoefend heeft, thans van af heden geheel voor zijne rekening denkt voort te zetten. Zich bij voortduring vriendelijk aanbevelende.
Verder dat ondergetekende broeder is belast met het liquideren van de gezamenlijk gedrevene zaak.
Tevens kan geplaatst worden een scheepstimmerknecht, beste werker.
Britswerd, Gerben S. van der Werf
januari 1893 Scheepstimmerman

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten gevraagd, goede werkers, dadelijk of 5 maart, vast werk, bij P.H. v.d. Werff, scheepstimmerman te Drachten.


Datum: 18 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 januari. Door de gisteren ingevallen strenge vorst is het ijs veel dikker geworden en sedert gisterenmorgen is geen enkel schip of ijsbreker door de geul gevaren. Het laat zich aanzien, dat het morgen heel veel moeite zal kosten om het kanaal verder te kunnen bevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. In de toestand van het ijs in het Noordzeekanaal is sedert gisteren weinig veranderd. De vaargeul wordt opengehouden door de ijsbreker KRIMPEN a.d. LEK, zodat stoomschepen, niettegenstaande de strenge vorst der laatste dagen, daardoor nog zonder grote bezwaren het kanaal kunnen passeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Door het Admiraliteitshof werd heden de zaak behandeld der assistentie, door de sleepboot KINGFISHER verleend aan het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Van den Bos, van Samarang komende. Dit schip werd in de nacht van 5 december l.l. op de rivier de Mersey voor Liverpool, toen het tijdens een orkaanachtige storm van de ankers op drift geraakte, door de assistentie van de KINGFISHER voor aandrijving met een ander schip behoed. De MELATI en de kostbare lading werd tezamen op een waarde van GBP 19.800 geschat. Aan de KINGFISHER werd GBP 1.200 voor de assistentie toegewezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip GLAUCUS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Dover; MERAPI, van Java naar Rotterdam, arriveerde 17 dezer te Marseille; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 17 dezer te Suez; PRINS WILLEM I is 16 dezer van West-Indië te New York aangekomen; BATAVIA, van Java, laatst van Marseille, arriveerde 17 dezer te Rotterdam; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore, arriveerde 16 dezer te New York.


Datum: 19 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 januari. De beperkte vaarregeling der scheepvaart met het oog op de ijstoestand in het kanaal is heden in werking gesteld. De schepen mogen thans niet naar Amsterdam opvaren als er anderen van daar zich herwaarts hebben begeven. De stoomschepen EGRET, IRIS en GLASGOW, heden vroeg van Amsterdam vertrokken, zijn nog niet hier en vermoedelijk tussen Velsen en Hembrug nog trachtende het ijs te breken. De ijsbreker heeft de geul niet opengehouden en is sedert 11 januari niet hier geweest. Wel adviseerde de havenmeester hier reeds 15 januari haar naar hier te zenden, doch daaraan werd geen gevolg gegeven. De stoomschepen GLAUCUS en STENTOR moeten hier wachten tot de afkomende schepen te IJmuiden zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop tegen billijke prijs een in goede staat verkerende Tjalk, 60 ton, met inventaris. Inlichtingen bij J. Wiepking, Apeldoorn.


Datum: 20 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Samarang is het Engelse barkschip CHESHIRE met de volle uitgaande lading aan boord in de haven in brand geraakt en vermoedelijk totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 14 januari. Men heeft vergeefs beproefd de zuigpijp van het baggervaartuig IJMUIDEN te lichten. Men zal genoodzaakt zijn deze door dynamiet te vernielen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 januari. Heden passeerden zeven stoomschepen het kanaal zonder hulp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 17 januari. De loodstransport-stoomboot SCHELDE, welke heden namiddag van hier naar IJmuiden vertrok, is met gebroken stuurinrichting uit zee teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 januari. Het Nederlandse stoomschip ELVE, van Amsterdam komende, is heden naar Hamburg opgevaren, doch wegens het ijs alhier teruggekeerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 19 januari. Het post stoomschip FRIESLAND van de Red Star Line, 7 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 17 dezer, ’s morgens vroeg, te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens verandering uit de hand te koop een ijzeren Roefschip, groot 22 ton, met zeil en treil, zoals het thans dagelijks is te bezichtigen bij de eigenaar P. van der Meulen te Valom onder Murmerwoude.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekt Roefschuitje, groot 17 ton, met tuig, bij Gebr. van Manen te Berlikum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. 2 schepen te koop, waarvan 1 groot 19 ton, met zeil en treil, puik best, en 1 groot 28 ton, dekschuitje, bij H. van Koningsveld, scheepsbouwer te Franeker.
Tevens kunnen er 2 beste knechten vast werk bekomen.


Datum: 21 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 januari. De Vlissingse loodsschoener No. 14, schipper L. van der Steen, is genoodzaakt geweest wegens mist, stilte en ijs tot behoud van schip en leven zich in de haven van Zierikzee te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. De aan de werf Conrad gebouwde sleepstoomboot REINA CRISTINA, als kotter getuigd en gevoerd door kapt. Brussaart, vertrekt hedenochtend van hier naar Havana.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse barkschip GERHARDUS, groot 909 ton, gebouwd in 1860, is uit de hand verkocht aan kapt. Engelsman te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Het alhier liggende barkschip JOHANNA, kapt. K.F. de Looze, is bevracht van Newcastle on Tyne met kolen naar Soerabaja. Het schip NOACH I, kapt. Jansen, is bevracht van Java met suiker naar het Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Calais heeft het stoomschip SCHIEDAM, van Rotterdam naar Baltimore via New York, aan de grond gezeten, doch is zonder schade en zonder assistentie vlot gekomen.


Datum: 22 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De 28e maart a.s. zal te Batavia in publieke veiling worden verkocht het aldaar nabij het eiland Amsterdam, liggend en in exploitatie zijnde drijvend ijzeren droogdok. Inmiddels uit de hand te koop. Informatiën bij Joh. C. Kotting.
's Gravenhage, januari 1893.


Datum: 23 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 18 januari. Het schip ELISABETH ALICE is heden bij deze plaats in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip HOLLAND en bekwam daardoor schade aan bakboord. Het stoomschip bekwam vermoedelijk geen averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. Het (opm: Nederlandse) stoomschip AMULET, van Antwerpen naar Leith, is gisteren Flamborough gepasseerd met een defect aan een der ketels. De reparatie zou enige dagen vereisen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop: een beste, sterke, halfsleten 9 tons Modderpraam, met luiken en met of zonder tuig, en een onderhouden halfsleten Roefschuitje, 17 ton, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 24 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 januari. De Queensborough-mailstomer ENGELAND, thans hier in de haven, heeft tijdens de laatste reis op de Thames op een hard voorwerp gestoten, waarbij het enige averij bekwam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een schip, nieuw in aanbouw, groot 22 à 23 ton, solied van droog hout gebouwd, alsmede een gebruikte snik; deze laatste met inventaris, bij R. Brandsma te Franeker.
N.B. Niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 23 januari. Den 18 februari vertrekt uit Rotterdam per stoomschip BATAVIA naar Oost-Indië een detachement aanvullingstroepen, ter sterkte van 4 onderofficieren en 50 minderen, onder bevel van de van verlof terugkerende kapt. der inf. van het O.I. leger J. Franken en onder medegeleide van de voor dat leger bestemde 2e luit. der inf. W.H. Rozendaal.


Datum: 25 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 22 januari. Het wrak van het in de vorige zomer hier gestrande schoenerschip MENNO, kapt. J.K. Burghout (opm: zie PGC 270692), is tijdens de storm van vrijdagnacht (opm: 20 januari) spoorloos verdwenen. Men was dezer dagen nog bezig om het te lichten en op te ruimen.


Datum: 26 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 januari. Het Nederlandse stoomschip TITAN, komende van Smyrna (opm: Izmir), is gisteren bij Pernis aan de grond gevaren; het wordt gelicht.


Datum: 27 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 25 januari. Volgens telegram van de 25e januari uit Curaçao staat thans bij het in die plaats gestrande stoomschip CUBAN van 5 tot 17 voet water en kan de machine niet gebruikt worden. Het grootste deel der lading is beschadigd. Het stoomschip zal op verzoek van de gezagvoerder door deskundigen worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 26 januari. De toestand der rivier (opm: wegens ijsgang) laat toe loodsen te verschaffen aan alle schepen, behalve de schepen, bevattende naphta, ruwe petrool (opm: petroleum) of andere ontplofbare stoffen, daar deze lading niet in de dokken of kaaien mogen komen en de lossing op stroom nog gevaar oplevert. Niettemin moeten alle zeilschepen zich van slepers voorzien en moeten de houten schepen zich met planken tegen het ijs beschutten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 januari. Het bij Pernis aan de grond geraakte Nederlandse stoomschip TITAN is heden middag, na gelicht te hebben, vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 26 januari. Het post stoomschip WAESLAND van de Red Star Line, 14 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 24 dezer te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een beste en wel onderhouden Praam, groot 13 ton, met inventaris. Te bevragen bij Siebren de Vries, schipper te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Zo spoedig mogelijk gevraagd enige bekwame scheepstimmerknechten. Loon naar bekwaamheid. Zondags onnodig zich aan te melden. U. Zwolsman, Workum

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd, om dadelijk in dienst te treden, een Schippersknecht en een ander knechtje bij G. Vlieger.
Aanbiedingen te adresseren bij H. Brouwer, Twaeleeuwensteeg (opm: Twee Leeuwensteeg), Rotterdam.


Datum: 28 januari 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Castle-Lijn
Vlissingen – Zuid Afrika.
Koninklijke Britse en Hollandse Post.
Enige directe route van Holland naar Transvaal en de Goudvelden.
Wekelijkse dienst. Eerstvolgende afvaarten van:
Londen 3 februari a.s. METHVEN CASTLE (alleen 2de en 3de kl.), 2605 ton.
Londen 9 februari a.s. ROSLIN CASTLE, 4266 ton.
In aansluiting met de dienst Vlissingen – Queenboro (opm: Queenborough) – Londen.
Wegens het voorkomen van cholera op het vasteland, zullen de stoomschepen der Castle Line tot nader bericht Vlissingen niet aandoen en kunnen dus slechts passagiers en goederen via Londen worden aangenomen.
Directe biljetten vanuit Vlissingen of andere plaatsen van het vasteland worden niet afgegeven.
Voor passage en nadere inlichtingen bij de directie: Messrs Donald Currie & Co, 1,2,3 en 4 Fenchurchstreet, Londen E.C, of de agenten:
Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Vlissingen Staatsspoorwegen, Utrecht
Bruinier & Co, Amsterdam. Ch. Cornelder & Zonen, Rotterdam
Louis Jansen & Co, Arnhem Prins & Co, Groningen
Prins & van der Woude, Harlingen


Datum: 29 januari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Nazaire, 25 januari. Men heeft de gezonken zuigbuis van de Nederlandse stoomhopper IJMUIDEN weder geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Volgens beslissing der Belgische en Nederlandse loodsbesturen kunnen thans alle schepen, onverschillig welke lading aan boord hebbende, naar Antwerpen opvaren, doch nog steeds met gebruikmaking van een sleepboot.


Datum: 30 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE, van Queenborough, heeft de op de rede liggende Engelse schoener ISLAND MAID, van Teignmouth naar Antwerpen bestemd, aangevaren, die daardoor het voortuig verloor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 23 januari. Het Nederlandse stoomschip RHENANIA, van Blyth naar Kopenhagen, ligt hier sinds 21 januari binnen. De gezagvoerder, kapt. J. de Jonge, rapporteert des ochtends van de 17e januari zoveel zwaar ijs gehad te hebben bij het passeren van Skagen, dat hij naar de Zweedse kust overstak, doch des achtermiddags geraakte hij vast in zwaar ijs, doch de volgende dag gelukte het hem des ochtends daartussen weg te komen, doch schroef, roer en machine hadden daardoor veel te lijden.
Des achtermiddags geraakte hij bij Vinga wederom vast in het ijs. De wind, die naar het zuidwesten was gelopen, dreef het ijs noordwaarts en het stoomschip dreef met het ijs mede. De 19e en 20e januari bleef het bij dikke mist in het ijs zitten. Bij het forceren om om de west een weg door het ijs te vinden werden, behalve andere schade aan dek, ook twee der schroefbladen gebroken en leden de twee andere schade. Ook waren twaalf klinkbouten in de boegplaten gebroken, waardoor enige lekkage ontstond. Het schip werd door de onregelmatige werking van de schroef zeer ontzet. De kapitein meent, dat het raadzaam zal zijn, zodra de scheepvaart geopend is, om door een sleepboot geassisteerd naar Kopenhagen vergezeld te worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een goed onderhouden Tjalkschip, met volledige inventaris, groot 49 scheepstonnen.
Te bevragen bij P. Feenstra, liggende op de Grachtswal te Leeuwarden.


Datum: 31 januari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het voor rekening van het Nederlandse Gouvernement te Glasgow gebouwde stoomschip BORNEO had bij de heden gehouden proeftocht een vaarsnelheid van 13 knopen behaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 januari. Het schip VREDE, kapt. C. Post, alhier binnen, is bevracht naar Trinidad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het snelzeilende, in Nederland te huis behorende brikschip NERVA, gebouwd in 1866, gedeeltelijk kopervast, met volledige inventaris. Het schip is groot 251 register tons, laadt 450 ton zwaar goed en ongeveer 120 stander gezaagd hout. Nadere inlichtingen verstrekken de heren P. Statingh & Co, scheepsmakelaars te Delfzijl.


Datum: 01 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Reval (opm: Tallinn) naar Schiedam, is gisteren voor de haven van Swinemünde (opm: Swinoujscie) aangekomen, doch kon wegens het ijs die haven niet bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 30 januari. Men gaat voort met van de lading te bergen van het bij Curaçao gestrande stoomschip CUBAN. Ongeveer 3000 colli zijn geland. Het stoomschip zit gemakkelijk op de stuurboordskim. De machinepompen kunnen het binnendringende water uitpompen. De salvage-steamer RANGER vertrok van hier naar Curaçao om bij het afbrengen van het schip behulpzaam te zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. F. van der Tuuk, notaris te Groningen, zal op dinsdag 7 februari 1893, des avonds 7 uur, ten huize van de kastelein Homan aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht een nieuw overdekt tjalkschip, genaamd NEPTUNUS, groot 115 binnentonnen en 64 registertonnen, met complete inventaris, gebouwd in 1891 en geklassificeerd bij de Germanischer Lloyd klasse +A-I voor de tijd van negen jaren en thans liggende aan de Prins Hendrikkade bij de Buiten Bantammerstraat te Amsterdam, alwaar het dagelijks is te bezichtigen en bevaren wordende door E. Koopman.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de scheepsbouwer Rubertus bij Groningen, en bij ondergetekende, Mr. F. van der Tuuk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 december. Het schip CLARA, kapt. Albrand, is bevracht van Gorontalo (opm: Celebes, 00º32’ N.B. 123º3’ O.L.) naar Europa met verschillende producten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een best onderhouden Roefschuitje, groot 21 ton, met volledige inventaris.
Te bevragen bij de eigenaar J. Wijnja, Ekstersteeg te Kampen.


Datum: 02 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 1 februari. Heden ochtend tijdens dikke mist is drie mijlen bezuiden Zandvoort gestrand de Oostenrijkse bark LUIGIA RADIVO, kapt. Labille, van Savannah-la-Mar (opm: afvaarthaven kan liggen in Cuba, Dominicaanse Republiek of Jamaica) met verfhout naar Rotterdam bestemd. De equipage is gered. Het schip is lek en vol water. Bergingsvaartuigen en sleepboten zijn derwaarts vertrokken.
(later bericht) Men zal heden middag trachten het schip af te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 1 februari. Heden ochtend ten vijf ure strandde alhier het barkschip LUIGIA RADIVO, kapt. Labille van Savannah la Mar naar Rotterdam. De equipage heeft zich met eigen boot gered. De lading campèchehout is waarschijnlijk verloren. Het schip is vol water. De sleepboot SIMSON is ter assistentie aangekomen. Met hoogwater zullen de sleepboten HERCULES en SIMSON trachten het gestrande schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 30 januari. Het stoomschip BERENICE, van Reval naar Schiedam, is sedert 12 januari in de Oostzee en kan door het ijs geen haven binnenlopen. De gezagvoerder is gisteren hier aan land gekomen, doch kon wegens dikke mist niet weder aan boord komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden: het gekoperd en kopervast barkschip FRIESLAND, groot 631 register ton, met deszelfs complete inventaris, liggende te Westzaan. Te bevragen bij de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen te Amsterdam.


Datum: 03 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 februari. Het Nederlandse stoomschip AGRIPPINA is hedenochtend in de Achterhaven te Delfshaven doormidden gebroken en gezonken (opm: een binnenvaart-stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 2 februari. Uit het gestrande schip LUIGIA RADIVO zijn door de blazers der Bergingsmaatschappij Rotterdam enige zeilen en twee lantaarns geborgen. De SIMSON met vletterlieden is er weer bij geweest, doch teruggekomen zonder iets uitgericht te hebben, daar het dek is opgebroken, de verschansing weggeslagen, de fokkemast wankelend is en de lading uit het schip drijft, terwijl de zee er over heen loopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Exmouth, 30 januari. Kapt. B. Wekenborg, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerbrikschip RESOLUTIE, van Philadelphia hier aangekomen, rapporteert de 9e januari op 41º N.B. en 25º W.L. een verlaten schip te zijn gepasseerd, vermoedelijk van 800 à 1000 ton groot. Het was een schip van Engelse bouw, zwart geschilderd met witte stukpoorten. De fokkemast was overboord, doch de grote- en bezaansmast benevens de boegspriet en kluiverboom waren nog aanwezig. De naam was met grote witte letters achterop geschilderd, doch de zee liep te hoog om die te kunnen lezen. – Dit is vermoedelijk het schip STAR OF INDIA, kapt. Melsom, dat 12 november 1892 van Pensacola naar Londen is vertrokken en op 22 januari in de nabijheid van de Azorische eilanden, vol water, op de lading drijvende en verlaten, gepasseerd werd door het schip RAVENSCRAIG, van Iquique te Plymouth binnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 1 februari. Het bij Zandvoort gestrande schip LUIGIA RADIVO kan als verloren beschouwd worden. Het zit bij hoog water geheel onder en is waarschijnlijk reeds wrak. Bij de pogingen om het af te slepen heeft het spil zich begeven en zijn de kluizen gescheurd. Er was hoegenaamd geen beweging in te krijgen, waarop de sleepboten SIMSON en HERCULES naar hier zijn teruggekeerd. Daar de wind naar het noordwesten gegaan is en steeds toeneemt, worden de kansen op berging der lading ongunstiger en laat het zich aanzien, dat het schip spoedig zal doorbreken (opm: door midden zal breken).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee schepen te koop bij de Wed. A.L. Hoekstra te Rohel: een nieuw schip, groot 30 ton, en een halfsleten dito, groot 16 à 17 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een net overdekt en wel onderhouden Roeftjalkje met volledige inventaris, groot 15 ton, bij J.M. Fridsma te Scharnegoutum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een beste, overdekte Praam, vijf jaar oud, met of zonder inventaris, 14 ton, zeer geschikt tot moddervaren, bij O.H. v.d. Werff te Buiten-Vallaat bij Drachten.
Tevens gevraagd een scheepstimmerknecht. Vast werk.


Datum: 04 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Naar wij vernemen wordt het fraaie, te Amsterdam door de heer F.F. Groen nieuw gebouwde, stalen klipperschip COLUMBUS in de te Rotterdam gevestigde Zeilvaartmaatschappij Neptunus, directeur de heer G. v.d. Gevel opgenomen. Het zal een belangrijke aanwinst vormen voor de Nederlandse zeilvloot, die bovendien binnenkort vermeerderd zal worden met een nieuw te bouwen stalen schip voor dezelfde maatschappij. Gemeld schip, van ongeveer 3000 ton laadvermogen zal te Alblasserdam gebouwd worden op de werf van de heer J. Smit Czn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 februari. Het driemast schoenerschip ZEEMEEUW, laatst bevaren door kapt. Kuijper, zal thans bevaren worden door kapt. Koen, en het barkschip MERCURIUS, dat vroeger bevaren werd door kapt. Koen, zal nu bevaren worden door kapt. Kuijper, laatst gezagvoerder van het brikschip ONDERNEMING.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ambtgerecht Ritzebüttel. Bekendmaking. Op verzoek van de hotelbezitter S.I. Balssen te Cuxhaven, vertegenwoordigd door de advocaat Fehring, schuldeiser, zal de schipper Jan Cornelis Forma uit Groningen volgens meetbrief toebehorende, thans in de haven te Cuxhaven liggende Nederlandse schoenerbrik SPERA IN DEO, groot netto 549,50 kubieke meter of 193,97 Engelse register tonnen, onderscheidingssignaal P.S.R.J, te huis behorende te Groningen, klasse Veritas 5./6 A 1.1, op donderdag de 16e maart 1893, des namiddags te 3½ uur, in het hotel Continental te Cuxhaven in het openbaar verkocht worden.
Ingevolge § 34 der Wet op de Gerechtelijke ten Uitvoerlegging op Onroerende Goederen en de Gerechtelijke Verkopingen, van 14 juli 1879, worden de pand- en andere schuldeisers, evenals zij, die een de vervreemding in de weg staand recht op genoemd schip menen te hebben, hierdoor opgeroepen hun aanspraken, voor zoverre die niet uit de scheepspapieren blijken, onder opgaaf van het bedrag en de schuldoorzaak, op te geven en mogelijke bezwaren te doen gelden – en, wat buitenlanders betreft met benoeming van een persoon bevoegd hen hier ter stede te vertegenwoordigen – onder straffe volgens de wet, dat in het tegenovergestelde geval tot de verkoop en de verdeling van de koopprijs en van misschien te verdelen vallende vrachtpenningen zal worden overgegaan zonder acht te slaan op die bezwaren en aanspraken. Van de vorderingen moet voor de bovengenoemde dag van verkoop, of uiterlijk op de dag van verkoop zelve, aangifte gedaan worden op de griffie van het ambtsgerecht.
Ritzebüttel, de 30e januari 1893
Het ambtsgerecht Dr. Bacmeister, voor afschrift H. Eckermann, klerk ter griffie.


Datum: 05 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 februari. Heden zijn hier twee vaartuigen binnengebracht met verfhout, ankers enig rondhout en inventaris, geborgen uit de LUIGIA RADIVO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 3 februari. De gezagvoerder van de ijsbreker HAI heeft de voorgenomen vaart voorlopig gestaakt. Het ijs heeft een dikte van 10 tot 13 duim. De houding van de strandbewoners, voornamelijk de vissers, was zo vijandig, dat die met grote stukken ijs en stenen het stoomschip bombardeerden, zodat de bemanning zich slechts met moeite kon bergen. Ook vrouwen namen daaraan deel. De gezagvoerder besloot daarop terug te keren.


Datum: 06 februari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het op de werf De Boot van de scheepsbouwmeester F.F. Groen nieuw gebouwde stalen zeilschip COLUMBUS is aangekocht door de Zeilvaart-Maatschappij Neptunus te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 2 februari. Met het bergen der tuigage van het gestrande barkschip LUIGIA RADIVO is heden een begin gemaakt, doch de hoge zeeën, die over het schip heensloegen, kon daarmede geen voortgang worden gemaakt. Een gedeelte der lading komt aandrijven. Men vreest, dat het schip stuk zal slaan. Aan de firma Zurmühlen te Amsterdam is het bergen der lading gegund.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalk, groot 145 tonnen, voor rekening van schipper P. Veen, van Rotterdam, en werden de kielen gelegd voor twee Rijnschepen, groot 360 en 325 last, voor rekening der heren J. Witmann, Van Druten, en P. Somers, van Rumpst (België), en van twee petroleum-motorbootjes voor rekening van de heer H. Reinnarz, van Königswinter am Rhein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 3 februari. Blazerschuiten en vletterlieden zijn weder naar het gestrande schip LUIGIA RADIVO vertrokken om te trachten te bergen. Gisteren is reeds veel lading weggespoeld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 4 februari. De Nederlandse koopvaardij vloot bestond op 1 januari j.l. uit: 9 fregatten, 89 barken, 21 brikken, 29 schoonerbrikken, 54 schooners, 11 galjoten, 11 koffen, 199 tjalken, 24 andere soorten van zeilschepen, 150 stoomschepen, totaal 597, netto inhoud 828.520,56 m³, of 290.533,97½ tonnen, tegen 621 schepen, netto inhoud 827.211,10 m³ of 290.076,62½ tonnen, op 1 januari van het vorig jaar.
De vloot is dus met 24 schepen verminderd maar heeft, wat de tonnen inhoud betreft, geen belangrijke verandering ondergaan.


Datum: 07 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 februari. In de Engelse havens zijn thans opgelegd 532 stoomschepen met een register tonnage van 532.281 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 3 februari. Gisteren en heden is een groot deel van het dek van het gestrande barkschip LUIGIA RADIVO afgeslagen. Voortdurend komt een gedeelte der lading aan. Twee Zandvoortse schuiten zijn aangenomen om tuigage enz. naar IJmuiden te brengen. Met het bergen der tuigage is heden voortgang gemaakt. Het scheepsvolk, uitgenomen de gezagvoerder, is heden vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In den jare 1893, de 2e februari, ten verzoeke van:
1 Albert Augustinus Wolkammer, zonder beroep, wonende te Groningen, in hoedanigheid van voogd over de minderjarige Albert Augustinus Wolkammer, als zodanig bij voorraad benoemd door de kantonrechter te Appingedam op de 28e april 1882
2 Jacob Ritsema, olieslager, wonende te Appingedam, in hoedanigheid van toeziend voogd over voornoemde minderjarige, als zodanig bij voorraad benoemd door de kantonrechter te Appingedam op de 28e april 1882
Aan welke requiranten bij geregistreerde beschikking der Arrondissements-Rechtbank te Groningen de dato 30 december 1892 verlof is verleend tot het uitbrengen dezer derde openbare dagvaarding, heb ik Hero Hendrik Ettema, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, aldaar wonende, voor de derde maal gedagvaard:
1. Augustinus Albert Wolkammer, zo voor zich als voor zover nodig tot sterking en bijstand zijner sub 2. gemelde echtgenote en als vader en wettelijk vertegenwoordiger zijner sub 3 en 4 genoemde kinderen,
2. Grietje Siewke Ritsema, echtgenote van gedaagde sub 1 en voor zover nodig door deze te sterken en bij te staan
3. Antje Augustinus Wolkammer,
4. Sieuwke Augustinus Wolkammer,
de beide sub 3 en sub 4 genoemden vertegenwoordigd voor zoveel nodig door die sub 1, allen gewoond hebbende te Farmsum, doch wier tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, mijn exploit doende door aanplakking van een afschrift aan de hoofddeur van de gehoorzaal van voormelde rechtbank en aan het gemeentehuis van Delfzijl, terwijl een derde afschrift door mij is overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij meergenoemde rechtbank, die het oorspronkelijk met “gezien” heeft getekend, sprekende met zijne edelachtbare in persoon, en voorts dit exploit zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant en in de Provinciale Groninger Courant als aangewezen nieuwspapieren, om op vrijdag de 12e mei 1893, des voormiddags te 10 uur te verschijnen ter openbare terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Groningen, ten einde:
Aangezien op de 17e september 1881 is vertrokken van Delfzijl met bestemming naar Sundsvall het te Farmsum te huis behorende driemast schoenerschip ALBERDINA, als kapitein gevoerd door de gedaagde sub 1, vader van bovengenoemde minderjarige.
Aangezien zich aan boord van genoemd schip mede bevonden de echtgenote van genoemde kapitein, de gedaagde sub 2, moeder van bovengenoemde minderjarige, en hun twee kinderen, de gedaagde sub 3, enige zuster, en de gedaagde sub 4, enige broeder van de minderjarige.
Aangezien genoemd schip de 23e september 1881 in het Skagerrak verlaten en in ontredderde staat is aangetroffen door het schoenerschip JOHANNA, kapt. P. Rottinghuis.
Aangezien sedert die tijd niets meer van de opvarenden van de ALBERDINA, noch van het wrak is vernomen, zodat als zeker mag worden beschouwd, dat gedaagden daar zijn omgekomen.
Aangezien eisers het van groot belang achten voor de minderjarige Albert Augustinus Wolkammer, dat er na drie vruchteloze openbare dagvaardingen rechtvermoeden van het overlijden van de gedaagden wordt uitgesproken, zulks sedert de 24e september 1881.
Aldaar en alsdan van hun aanwezen te doen blijken, zullende ingeval de gedaagden niet mochten verschijnen of iemand voor zich mochten doen verschijnen, zodat van hun aanwezen niet blijkt, voor de eisers q.q. worden geconcludeerd, dat hun daarvan moge worden verleend acte, en wijders voor eisers q.q. worden geconcludeerd, dat bij vonnis van voornoemde rechtbank zal worden verklaard, dat er rechtsvermoeden van der gedaagden overlijden bestaat, en zulks sedert de 24e september 1881.
Groningen, 2 februari 1893, H.H. Ettema, deurwaarder
(opm: bekort)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 6 februari. De directie der Nederlandse Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij heeft besloten in de tweede helft dezer maand, vermoedelijk den 25e, weder te beginnen met het vervoer van tussendek passagiers naar New York.
Er zullen echter geen Russische Joden vervoerd worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een best onderhouden schip te koop, groot 22 ton, met zeil en treil.
Te bevragen bij K. Aarts, zeilmaker te Grouw.


Datum: 08 februari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Baltishport naar Schiedam, zit voor Dantzig (opm: Gdansk) in het ijs vast. Het verlangt assistentie en heeft gebrek aan kolen.
Volgens later bericht is van Pillau (opm: Baltyisk) een sleepboot ter assistentie vertrokken, die echter door het vele drijfijs genoodzaakt was terug te keren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 februari. Het stoomschip SCHIEDAM, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Rotterdam naar Baltimore, liep te Queenstown binnen met de flens der as gebroken. Dit gebeurde de 28e januari, waarna men vier dagen bijgedraaid lag om de schade te herstellen. Daarna werd de reis vervolgd onder stoom en zeil, doch na 36 uren werd de as weder defect, zodat men genoodzaakt was naar Queenstown af te houden, waar het stoomschip zonder assistentie voor de haven arriveerde en vervolgens door sleepboten, die aangenomen werden, is binnengesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 7 februari. Het stoomschip GEDÉ, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 5 dezer te Southampton; UTRECHT, van Java naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Gibraltar; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 5 dezer te Padang; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Dungeness; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Gibraltar; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 6 dezer Lizard; MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 4 dezer van New York naar Rotterdam; PRINS WILLEM II, arriveerde 4 dezer van West-Indië te New York.


Datum: 09 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 februari. Bij Falga (opm: bij Huisduinen) is gestrand de Engelse bark CONDOR, kapt. Robert, van Iquique met salpeter naar Hamburg bestemd. Sleepboten en vletten verlenen assistentie. Volgens later bericht wordt de CONDOR door zware zeeën belopen. De reddingboot vertrok van hier tot redding der equipage. De vrouw en twee kinderen van de kapitein hebben het schip met de vlet verlaten en zijn hier door de HERCULES aangebracht. De sleepboot SIMSON en enige vaartuigen vertrokken van hier naar het bij Huisduinen gestrande schip CONDOR.
Later bericht: de CONDOR is door de westenwind hoger op het strand geslagen, waardoor de positie ongunstiger is geworden. De reddingboot ligt bij het schip geankerd en wacht een gelegenheid af om het schip te bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 18 januari. Het hier met schade binnengelopen schip ROSALIE, van Batavia via de Cocos-eilanden naar Lissabon bestemd, dat afgekeurd werd, is in publieke veiling voor GBP 65 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 februari. De equipage van het gestrande schip CONDOR is met de reddingsvlet in twee tochten gered en hier aangekomen. Het schip was tegen de avond, toen het door de equipage verlaten werd, nog dicht, zodat er nog een kans bestaat de lading salpeter te behouden. Het schip, dat met hoog water over de buitenbanken is heengeslagen, heeft een weinig slagzijde. De geredde equipage bestaat uit 21 koppen, behalve de vrouw en twee kinderen van de kapitein. Alle sleepboten, die hedenochtend van hier en IJmuiden naar het schip zijn vertrokken, zijn in de haven teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Volgens nader bericht gebeurde het ongeval met de as van het stoomschip SCHIEDAM, van Rotterdam naar Baltimore via Boulogne, op 48º08’ N.B. en 30º56’ W.L.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Het schip CLARA, kapt. P. Albrand, van Gorontalo naar hier bestemd, is de 16e dezer te Macassar binnengelopen wegens aanhoudend stormweder en om schade aan zeilen en tuig te repareren, waarna het zo spoedig mogelijk de reis zal voortzetten. Aan boord was alles wel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De eerste stuurman van de stoomboot SCHIEDAM der Nederlands Amerikaans Stoomboot Maatschappij, gisteren te Queenstown ontredderd terug gekomen, beschrijft recente lotgevallen als volgt.
Drie dagen nadat wij Boulogne verlieten, kregen wij geweldig weder en reusachtige golven over het dek, toen wij plotseling den 28e januari ’s morgens 6 uur een verschrikkelijke schok voelden over de ganse lengte van het schip. Blijkbaar had de schroef tegen een hard voorwerp geslagen, waardoor de schroefas was gebroken. De duisternis belette te onderzoeken op wat voor soort van voorwerp wij gestoten hadden. Maar de kapitein gelooft dat het een drijvend wrak geweest moet zijn. Onmiddellijk werden machines stilgezet en zeilen gehesen, terwijl wij koers zetten naar Queenstown, dat op een afstand van 900 mijlen van het punt verwijderd lag. Gedurende vier dagen zeilde de SCHIEDAM voort, terwijl deskundigen de schroefas repareerden, onder voortdurend onstuimig weder, hetgeen het werk natuurlijk zeer vertraagde, terwijl het schip herhaaldelijk weigerde naar het roer te luisteren. Een aanvankelijk voldoende herstel der schroefas maakte het de vijfde dag mogelijk 36 uren langzaam voort te stomen, toen andermaal de schroefas brak, hetgeen weder het hijsen der zeilen noodzakelijk maakte. Een nieuwe reparatie daarvan bleek niet bestand tegen de golfslag, want de schroefas brak ten derde male, en nu onherstelbaar, omdat de lens der as ook gebroken was. Overigens heeft het schip geen schade, behalve dekschade. De SCHIEDAM moest dus voort zeilen en maakte vier knopen in het uur, ondanks zwaar weder. Een Liverpools stoomschip, STRABO genaamd, bespeurde de noodsignalen der SCHIEDAM vrijdag en bood aan, haar naar Queenstown te slepen, waarvoor de kapitein echter bedankte, tevens de gezagvoerder der STRABO verzoekende, het gebeurde te Liverpool mede te delen.


Datum: 10 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 februari. Sleepboten en schuiten bevinden zich bij het gestrande schip CONDOR tot lossing der lading, waarmede is aangevangen. Het schip is hogerop gewerkt, doch maakt geen water. Het schip heeft tot nu toe weinig geleden. Met het lossen der lading salpeter wordt sedert hedenochtend geregeld voortgegaan. Tot heden zijn drie vaartuigen met lading binnengekomen. Men is thans bezig met het uitzetten van ankers om te voorkomen dat het schip hoger op het strand werkt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE is heden namiddag zonder assistentie Danzig (opm: Gdansk) binnengelopen met een paar gescheurde boegplaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een uitmuntend, sterk Roefschip, groot 17 ton, met inventaris, voor alle vervoer geschikt. Te bevragen bij E. ten Kate te Rinsumageest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best schip, groot 23 ton, met gehele inventaris.
Te bevragen bij H.M. de Jong te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw roefschuitje, in de maak, groot plm. 26 ton, gedeeltelijk klaar, en een halfsleten, groot 17 ton, bij Gebrs. van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een Barkschip.
De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen, zal op woensdag den 15 februari 1893, ‘s avonds te 7 uur precies, ten huize van H.J. Kremer aldaar, provisioneel veilen:
1: Het snelzeilend Nederlands barkschip CASPAR DE ROBLES, groot 299,96 tonnen van 2,83 m³, bevaren door kapt. P. Bos, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, met deszelfs complete inventaris, welke in het brede is omschreven bij biljetten, die ten kantore van de notaris zijn te bekomen, en
2: Een chronometer met zeekaarten, op gemeld schip aanwezig.
Inmiddels uit de hand te koop.
Informatie zijn te bekomen bij I. & S. Wiarda, cargadoors te Harlingen.
(opm: LC 170293 meldt dat is geboden op 1: NLG 3.526 en op 2: NLG 54)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Zijlstra, notaris te Wommels, zal zaterdag 18 februari 1893, ’s namiddags 2 uur provisioneel en diezelfde dag te 4 uur ’s namiddags finaal, veilen en verkopen: het uitmuntend onderhouden, voor 5 jaren nieuw uitgehaald, overdekt, bewegerd Tjalkschip BOELTJE, bevaren geweest door wijlen Johannes F. Bakker, lang 10,12, wijd 2,99, en hol 1,27 m, gebrand op 28 ton, met zeil en treil, in besten staat.
Dadelijk te aanvaarden. Dagelijks te Wommels te bezichtigen. Betaling, tegen solide borgstelling, in drie termijnen, 1 mei, 1 november 1893 en 1 mei 1894, met 4½% rente sedert de aanvaarding.


Datum: 11 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 9 februari. Heden zijn alhier 13 wagenvrachten wrakhout, benevens enige stukken campêchehout en de beide boten van de LUIGIA RADIVO door de strandvonder geborgen. De fokkemast en de grote mast zijn gevallen, doch blijven, aan het want hangende, naast het wrak liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 10 februari. Het gestrande barkschip CONDOR is heden door het breken van de staaltros, waarop een anker was uitgebracht, weer veel hoger op het strand gewerkt. Het zit nu bijna onder aan de duinvoet. Wegens stormweder kon heden niet met het lossen der lading worden voortgegaan. Gisteren zijn in het geheel 659 balen gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 februari. Terwijl men, zo ver het oog reikt, in zee geen ijs ziet drijven, is onze haven van de sluisdeuren tot de havenmond zo vol gestuwd met zwaar ijs, dat er geen water te zien is. Zeilschepen kunnen onmogelijk de haven in of uit komen en de Zuiderzee-stomers hebben zeer veel moeite om zich er door te werken. Gisteren kwamen drie dezer boten met veel moeite binnen en een dezer bodems, de HUNZE I, kreeg een gat in de boeg.
Heden morgen verlieten zes Zuiderzee-stomers de haven, doch na oponthoud van een uur, besteed aan het bewerken van het ijs in de havenmond. Woensdagmorgen (opm: 8 februari) hebben de beide Lemmer-stoomboten de reis van Amsterdam naar de Lemmer aanvaard, doch waren des avonds te Amsterdam terug. Zij konden niet verder komen dan in het gezicht van Urk. De stoomboten HUNZE VI en HUNZE VII zijn gisteren namiddag om half vier van Harlingen via Enkhuizen te Amsterdam aangekomen, na des morgen om 8 uur van Harlingen te zijn vertrokken. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dantzig (opm: Gdansk), 8 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, dat hier gisteren door het drijfijs heen zonder assistentie de haven van Neufahrwasser binnenkwam met enige schade aan de boegplaten, is het eerste vreemde stoomschip, dat sedert vier weken daar arriveerde.


Datum: 12 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 10 februari. Door de storm is het gestrande barkschip LUIGIA RADIVO geheel uit elkander geslagen. Lading en stukken van het wrak komen steeds aandrijven. Een en ander wordt door de strandvonder geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ostende, 11 februari. Het stoomschip PRINCESSE HENRIETTE, gistermiddag met mail en 39 passagiers aan boord van Dover naar Ostende vertrokken, is hedenochtend nog niet gearriveerd en men heeft geen bericht van de mailboot.
Bericht van 7.30 uur: de mailboot is heden aangekomen van Dover met enige machineschade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dantzig (opm: Gdansk), 9 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE vertrok de 11e januari van Reval (opm: Tallinn) naar Amsterdam, doch bleef des avonds voor Reval in het ijs zitten tot de 13e toen het gelukte in het vaarwater van de ijsbreker METEOR, met nog een ander stoomschip, de ALICE, te komen, waardoor zij tot 3½ mijl van Reval avanceerden (opm: voortgang maakten), waar zij beiden van de 15e tot de 20e januari bleven zitten. Toen stak er een hevige Noordwestelijke storm op, waardoor het ijs werd stukgeslagen en zij voorwaarts konden komen, zodat beide stoomschepen des avonds te Baltishport binnen liepen, waar de kolenvoorraad werd aangevuld. De BERENICE vertrok des anderen daags alleen naar zee, doch werd des namiddags door in het zware ijs te stomen lek, hetgeen met spek werd dicht gemaakt, waarna het de reis heeft voortgezet en de 23e Gothland passeerde. De 24e januari werd weer veel zwaar ijs aangetroffen en bleef het stoomschip de 25e in het ijs vastzitten. Men versterkte zoveel mogelijk de boeg van binnen, om beter tegen de druk van het ijs bestand te zijn. Des avonds kon men voorwaarts komen en de 25e januari was de BERENICE bij Bornholm, waar men het ijs zo opeengepakt vond, dat aan doorkomen niet te denken viel. De 27e trachtte men te Rönne binnen te lopen, doch was deze haven door ijs geheel ingesloten, weshalve men koers zette naar Swinemünde (opm: Swinousjcie), voor welke haven de BERENICE 30 januari arriveerde, doch was het binnengekomen zonder ijsbreken niet mogelijk. De 31e ging de gezagvoerder aan land om proviand te halen en om inlichting betreffende het ijs in de naburige havens. Dewijl aan binnenkomen te Swinemünde niet te denken viel, besloot de gezagvoerder de 2e februari te Neufahrwasser binnen te lopen en was men de 3e februari des avonds op drie mijlen afstand van Neufahrwasser gekomen, doch bevond dat ook daar de haven door ijs was ingesloten. Derhalve koerste de BERENICE naar Pillau (opm: Baltyisk), doch ook daar was alles dichtgevroren, weshalve besloten werd weder naar Neufahrwasser te koersen, doch geraakte het stoomschip op 3 mijlen van Neufahrwasser in het ijs vast en werd met het ijs langzaam naar het Z.O. gedreven. De 6e kwam de BERENICE weder los doch kon het sterke ijs niet doorbreken. Dewijl men de 7e het strand zeer nabij was gedreven en de BERENICE groot gevaar liep van te stranden, werd besloten met volle kracht op het ijs in te stomen, hetgeen met goed gevolg gebeurde, waardoor het stoomschip des avonds de haven van Neufahrwasser bereikte, na 28 dagen van Reval in de Oostzee tussen het ijs te hebben doorgewerkt.
Zoals reeds gemeld, heeft de BERENICE schade aan de boeg en zal hier repareren. Een deel van de uit graan bestaande lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 11 februari. Tengevolge van de hevige tegenwind heeft het stoomschip PRINSES HENRIETTE de as van een van de schepraderen verbogen, waardoor het hulpeloos ronddreef. Het werd door de PARLEMENT BELGE op 9 mijlen van Ruijtingen aangetroffen. Later nam het stoomschip LA FLANDRE, dat mede van Dover kwam, en nog twee sleepboten het op sleeptouw en brachten het hedenochtend ten acht ure in de haven. Het zou zonder ongeval hier te middernacht zijn aangekomen en was dus acht uren over de gewone tijd. De mail en passagiers van beide stoomschepen werden per speciale trein vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 februari. De schuiten en vletten, die heden naar het gestrande schip CONDOR vertrokken, zijn onverrichter zake teruggekeerd, daar het schip wegens de branding niet was te bereiken. Van de lading kon dus niets worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Het Nederlandse schip NIL DESPERANDUM, kapt. Mulder, van Bangkok naar het Kanaal, is 31 december te Banjoewangi aangekomen en zou de volgende dag de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping voor contant geld te IJmuiden in het hotel Nommer Eén, op donderdag 16 februari 1893, des voormiddags 10 uur, ten overstaan van de te Beverwijk gevestigde notaris M.J. de Lange, van de gedeeltelijk geborgen inventaris van het bij Zandvoort gestrande Oostenrijks-Hongaarse barkschip LUIGIA RADIVO, bestaande in zeilen, trossen, ankers, ketting, touwwerk, rondhout en hetgeen verder zal worden aangeboden.
Informatiën te bekomen te IJmuiden bij de heren Zurmühlen & Co, en te Beverwijk bij de notaris De Lange.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 11 maart. Het gisteren bij Kwadenhoek gestrande Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, van de rederij van de heer Brantjes te Purmerend, gevoerd door kapt. Grilk, van Java naar Dordrecht, is beladen met 30.000 balen koffie en 20.000 blokken tin. De bergingsmaatschappij Brouwershaven heeft aangenomen tegen NLG 10 per last de lading onbeschadigd te Dordrecht te brengen. Heden wordt lading gelost in kleine vaartuigen, en naar Hellevoetsluis gebracht, waar deze in lichters wordt overgeladen. Het schip zit niet gevaarlijk en zal na lichting vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Goedereede, 11 maart. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS is hedenavond niet vlot gekomen, Met lossing wordt voortgegaan. Vijf sleepboten zijn bij het schip.


Datum: 13 februari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 8 februari. Het stoomschip BERENICE zal de in het ijs bekomen schade hier voorlopig herstellen en daarna de reis naar Amsterdam voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Gisteren avond is brand ontstaan in het magazijn der machinekamer aan boord van het Nederlandse stoomschip KONINGIN EMMA, liggende in het Koninginnedok. Door eigen blusmiddelen was men het vuur spoedig meester. De schade is slechts gering.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het stoomschip SAMARANG, van Rotterdam naar Batavia, is gisteren te Port Said aangekomen met verlies van een schroefblad. Het moet te Suez dokken om de schade te herstellen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De gisteren ochtend te Vlissingen binnen gekomen mailboot PRINS HENDRIK heeft de vorige nacht ongeveer 2 uren dwars van Calais overstoomd de Franse vissloep JEANNE MARIE 1402, van Boulogne. De sloep is onmiddellijk gezonken. Vier man zijn verdronken, zes gered door de mailboot en te Vlissingen aangebracht.
Het was helder licht. De kapitein en de tweede officier bevonden zich op de brug en de gewone uitkijk vooruit. De aanvaring had plaats ten gevolge van verkeerde lichten van de vissloep.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor een billijke prijs: een schip, groot 22 ton, met of zonder tuigage.
Te bevragen bij de heer D.S. Gaastra te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomvaart Harlingen - Hull.
Door onvoorziene omstandigheden vertrekt het stoomschip ALERT, in plaats van woensdag, des donderdag ’s morgens ten 6 ure van Harlingen naar Hull en vervolgens iedere woensdag en zaterdag morgen.
Adres voor goederen bij de agenten: Gebroeders Scheur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoombootdienst Sneek – Enkhuizen – Amsterdam.
Stoomboot STAD SNEEK.
Van Sneek: Dinsdags namiddag 1 uur en zaterdags morgen 8 uur.
Van Amsterdam: maandags en donderdags morgens 11 uur.
Stoomboot NOORD HOLLAND.
Sneek – Alkmaar –Zaanstreek.
Van Sneek: dinsdags namiddags 1 uur via Enkhuizen, Hoorn, Edam, Purmerend naar Alkmaar en de Zaanstreek.
Langs de Zaanstreek: donderdags, vanaf Sneek.
Sneek. Directeur P. de Jong Pz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd bij P.H. v.d. Werff, scheepstimmerman te Drachten, dadelijk of 5 maart: 2 bekwame scheepstimmerknechten.
PGC 140293
Londen, 10 februari. Het Nederlandse stoomschip AMERICAN is bij het vertrek van New York naar Dover voor orders op de rivier aan de grond gevaren, doch kwam zonder assistentie weder vlot en zette de reis voort.


Datum: 14 februari 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 februari. Op Noordvaarder is aangespoeld zeer veel wrakhout en een naambord, waarop staat KIRSTEN OF MANDAL.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 13 februari. Het stoomschip VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 10 dezer Kaap Roca; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok zaterdag 11 dezer van New York naar Rotterdam; VEENDAM, van de N.A.S.M,vertrok 11 dezer van Rotterdam; PRINS ALEXANDER vertrok 11 dezer van Amsterdam naar Batavia; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 11 dezer van Padang.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkscheepje, groot 25 ton, met complete inventaris, tot turfvaren gereed, bij F. Weidema, Witmarsum.


Datum: 15 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 10 februari. Het stoomschip BERENICE zal hier repareren en het beschadigde deel der lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 13 februari. Volgens telegram zullen van het gestrande stoomschip CUBAN 1200 kisten brandewijn en ijzerwaren, die beschadigd zijn, te Curaçao verkocht worden. Van de voor Curaçao bestemde lading zijn 242 colli ingemaakte zaken en 727 kisten brandewijn beschadigd. Men hoopt, dat de sleepboot RANGER, die verwacht wordt, spoedig moge komen opdagen. Deze kan langszij van het stoomschip komen, dat niet gevaarlijk zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 februari. Heden is op de scheepsbouwwerf De Boot van de heer Groen van Waarder alhier de kiel gelegd voor een stalen fregat, groot ongeveer 2800 ton, voor rekening van de bouwmeester.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 januari. Het schip EVERTSEN, kapt. Wiebenga, is bevracht met koffie, huiden en kapok naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Beurtschip – Hardegarijp.
De notaris H.J. Sierevelt te Leeuwarden zal op woensdag 22 februari 1893, des avond te 5 uur, bij Wijmenga in De Pilaars te Hardegarijp, provisioneel publiek verkopen: de onverdeelde helft in een zeilschip, genaamd de VRIENDSCHAP, metende 13 ton, met zeilen treil, kleden, kruiwagens en verdere inventaris, aan de eigendom van welk schip is verbonden de beurtvaart van Hardegarijp en Tietjerk op Leeuwarden.
Een en ander inmiddels uit de hand te koop, te bevragen ten kantore van genoemde notaris.
(opm: LC 270293 meldt dat is geboden NLG 428; eigenaar Rinze Barteles Reitsma)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een halfsleten Roefschip, groot 19 ton, met zeil en fok en verdere toebehoren; een sterk gebouwde, nieuwe 6-tons Boerenpraam; een beste Zeilboot, lang 4,4 el, wijd 1,72 el (opm: 4,40 x 1,72 m.), met bezaantuig; een grote Zeilschouw met spriettuig, geschikt voor een venter of voor een boterfabriek; alsmede nieuwe eiken en vuren melkschouwen. Alles te bevragen bij H. Westerhuis te Poppingawier.
Tevens gevraagd een ongehuwde scheepstimmermansknecht, beste werker.


Datum: 16 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 februari. Heden zijn uit het gestrande schip CONDOR 2548 balen salpeter gelost en met schuiten alhier aangebracht. Er zijn drie ankers met staaltrossen van het schip in zee uitgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 13 februari. Van het wrak van het gestrande schip LUIGIA RADIVO is nog een gedeelte bij laagwater zichtbaar. Bij gunstig weder hoopt men nog enige lading te kunnen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het Nederlandse stoomschip MINERVA heeft een staaldraadtros of kabel in de schroef gekregen, waardoor het schip niet kan vertrekken. Er is een duiker bij om de schroef te klaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 10 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE moet een gedeelte der lading wegens beschadigdheid lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 14 dezer te Marseille; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Amsterdam, passeerde 14 dezer Dover; VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 13 dezer Ouessant; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 14 dezer Pantalaria; MAASDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 14 dezer, des voormiddag 10 uur van Boulogne; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 14 dezer Suez.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tweede grote openbare verkoping van het barkschip GERRIT EN WILLEM op woensdag 22 februari 1893 's morgens 10 uur precies aan de Burgervlotbrug gem. Zijpe, bestaande uit: 25 stuks beste eiken en grenen dekbalken, zwaar 26 bij 30 cm, lang 8 meter; 1 beste eiken boegspriet, zwaar 55 bij 55 cm, lang 9 meter; 2 Amerikaans grenen lijfhouten, zwaar 28 bij 30 cm, lang 5 meter; 5 dito dito, zwaar 25 bij 35 cm, lang 7 tot 10 meter; 1 Amerikaans grenen mast, zwaar over diameter 40 cm, lang 14 meter; 1 Amerikaans grenen mast, zwaar over diameter 40 cm, lang 7 meter; 1 eiken roerbalk, zwaar 30 bij 34 cm, lang 8 meter; 1 partij eiken buiten- en binnenhuidsdelen; 1 partij eiken oplangers; 7 Amerikaans grenen platen, zwaar 10 bij 28 cm, lang 5 tot 10 meter; een grote partij eiken brandhout; 1 beste grote boot met 2 riemen, lang over de steven 7,50 meter; 1 idem boot met 2 riemen, zeil en fok, lang over de steven 4,50 meter; een partij ijzeren want enz.
Informaties te bekomen bij notaris Van der Veen te Schoorldam, J. van der Maaten, deurwaarder te Schagen en bij K. Bos Czn aan de sloperij.


Datum: 17 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albs. Vinke en J.F.L. Meijjes, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen op maandag 13 maart, te 3 ure precies, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder Joh. H. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag te verkopen: het extra ordinair, welbezeild en voor de houtvaart uitstekend geschikte driemast schoenerschip, genaamd AMSTELSTROOM, laatst gevoerd door kapt. P.T. Teensma, volgens Nederlandse meetbrief lang 45,76 meter, breed 9,88 meter, hol 5,71 meter en alzo gemeten op 1826,40 kub. meter of netto 644,72 tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en verdere inventaris, alles breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt te Rotterdam (Delfshaven) in de Middenkous, en is vanaf 21 februari tot en met 1 maart a.s. te bezichtigen.
Nog zal afzonderlijk worden geveild een chronometer Hohwü no. 392.
Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaars en de cargadoors Vinke & Co te Amsterdam en Vroege & De Wijs te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hembrug, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip P. CALAND, van Baltimore, is bij de hoek van het Nauwernasche Gat aan de grond gevaren, doch weder vlot geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Roefscheepje te koop, sterk en wel onderhouden, 14 ton, met inventaris.
Te bevragen bij J. Kuipers te Makkum, bij wie twee ongehuwde scheepstimmerknechten worden gevraagd. (Zondags niet)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw Roefschuitje, plm. 16 ton; een nieuw Praampje, plm. 3 ton, en een best halfsleten zeil bij K. de Jong, Oldegalileën, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drachtster Stoomboot Rederij.
Wegens ketelinspectie maandag 20 februari a.s, met de stoomboot KONINGIN EMMA geen dienst op Leeuwarden.
Namens bestuurders, F.J. Oosterbaan, pres.
D.D. Duursma, Secr. boekh.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Posthuma te Buitenpost zal op maandag 20 februari, ’s avonds 6 uur, bij Ritske Boersma te Oudwoude, voorlopig veilen voor de Weduwe en kinderen van Pieter van der Meer:
1: Een perceeltje bouwgrond aan de Grindweg te Oudwoude, groot 0-19-60.
2: Een overdekt Tjalkschip, groot 64 tonnen, met zeil en treil en verdere inventaris, liggende onder Oudwoude; betaling en aanvaarding binnen 8 dagen na de finale toewijzing.
(opm: LC 240293 meld dat is geboden 1: NLG 440 en 2: NLG 625)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van vaartuigen etc, te Sneek op dinsdag 21 februari 1893.
De notaris W.A. Peereboom te Bolsward zal publiek verkopen voor Gerrit Johannes Walta:
1: Een goed onderhouden Turfschip, genaamd de JONGE GERRIT, groot 35 ton, met complete inventaris, bestaande uit 14 luiken met rondhout, Drentse fok met staagfok, touwen enz.
2: Staand en lopend want, als: touwen, bakstagen, zeil, nieuwe staagfok, grote kluiffok en kleine kluiffok.
3: Een 5 tons praam.
4: Een schippersboot met tuig.
Alles te bezichtigen vanaf zaterdag 18 februari bij de herberg van Gerben Bokma te Sneek.
Wie gading maken komen op dinsdag 21 februari 1893, ’s namiddags 2 uur bij de veiling en ’s namiddags 4 uur bij de toewijzing in de herberg van Gerben Bokma aan de Geeuw te Sneek.


Datum: 18 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 februari. Heden zijn uit het gestrande schip CONDOR ongeveer 1200 balen salpeter geborgen en hier aangebracht. Het schip is weder een scheepslengte meer op ankers naar zee gebracht. Morgen zullen de sleepboten trachten het vlot te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 februari. Voor het barkschip CASPAR DE ROBLES, groot 300 registerton, gebouwd in 1864, laatst gevoerd door kapt. Bos, werd heden in veiling geboden de som van NLG 3580. De finale verkoop zal heden over een week plaatsvinden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Daar duikers er niet in geslaagd zijn de kabel uit de schroef van het stoomschip MINERVA te klaren, is het stoomschip naar het Koninginnedok vertrokken, alwaar de kabel verwijderd is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag de 2e maart 1893, des avonds te 6 uur, in het hotel Concordia van de heer Eefting te Winschoten, zal in het openbaar worden verkocht het kopervast en onder Nederlandse vlag varend barkschip UNION, met inventaris, groot 341 register tonnen, geclassificeerd tot 1897 bij de Germanischer Lloyd, klasse B.1, laatstelijk bevaren door kapt. M. Kuiper, thans liggende te Amsterdam aan de werf van de heren Bok & Zonen, Zwarte Raaf, alwaar het dagelijks is te bezichtigen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de boekhouder, de heer F.L. Drenth te Oude Pekela. Inventarissen zijn acht dagen voor de verkoop te bekomen ten kantore van M. de Boer, notaris te Nieuwe Pekela.


Datum: 19 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Auckland, 14 februari. Volgens bericht uit de Vriendschapseilanden is de equipage aan boord van het Amerikaanse barkschip HESPER oproerig geworden en had zich meester gemaakt van het schip, in de verbeelding dat zich een belangrijke som geld bevond aan boord. Ten einde zich daarvan meester te maken, werd de stuurman gedood en overboord geworpen en de gezagvoerder in de boeien gezet en in de kajuit opgesloten om hem later, als men geen navigateur meer nodig had, insgelijks overboord te werpen. In de nabijheid van het eiland Tahiti gekomen, werd het schip opgemerkt door het Franse oorlogsvaartuig DURANCE. Deze zond een gewapende sloep derwaarts, die de muitelingen geboeid aan land deed brengen, vanwaar zij met een ander schip naar San Francisco zullen vervoerd worden om daar gevonnist te worden.
(Red: het Amerikaanse barkschip HESPER, kapt. Sodergrun, vertrok 22 december van Newcastle ( N.Z.W.) naar Honolulu. (opm: curieus bericht, daarom opgenomen)


Datum: 20 februari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het Nederlandse stoomschip SAMARANG, met schade te Suez aangekomen, heeft de reparatie geëindigd en zette heden de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 febriari. De gedeeltelijk geborgen inventaris van het schip LUIGIA RADIVO heeft heden in veiling NLG 846,60 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 februari. Het Nederlandse stoomschip CHESTER, van Rotterdam naar New York, is met defecte machine en schade aan de schroef Halifax binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden overdekte praam, groot 10 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij R. de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een schippersknecht gevraagd bij G. Weima te Warga.


Datum: 21 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 20 februari. Men maakt zich bezorgd over de veiligheid van het Belgische stoomschip HERMAN, de 31e januari van Antwerpen vertrokken naar Boston en daar nog niet is gearriveerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe 11 à 12-tons Praam, zeer geschikt voor een stenenfabrikant etc; een nieuw Schippersbootje en een halfsleten Vissers(tent)boot.
Te bevragen bij Gebr. Drijver, Schilkampen, Leeuwarden.


Datum: 22 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 februari. Uit het gestrande schip CONDOR zijn heden ruim 2000 balen salpeter gelost en alhier aangebracht. De sleepboten HERCULES, SIMSON, STAD AMSTERDAM en ASSISTENT hebben hedenochtend met hoog water vergeefs beproefd het schip vlot te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 februari. Te Hull werd heden te water gelaten het stoomschip CHELMSFORD, gebouwd voor rekening van de Great Eastern Railway Company en bestemd voor de nieuwe stoombootlijn Harwich via Hoek van Holland naar het continent. Gemeld stoomschip, van staal gebouwd op de werf van de heren Earle te Hull, is 200 voet lang en 34½ voet breed, heeft twee schroeven en twee geheel afzonderlijk werkende triple compound machines die 4.500 paardenkracht kunnen ontwikkelen, welke het fraaie stoomschip, beladen en vol passagiers, een vaart zullen geven van 17½ knopen in het uur. Er zijn prachtige inrichtingen voor 200 eerste klasse passagiers en verwacht men de nieuwe lijn Harwich en Hoek van Holland de 1e juni a.s. te kunnen openen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 februari. Heden zijn plm. 1750 balen salpeter gelost. De sleepboten hebben gisteravond met hoog water andermaal getracht het schip in diep water te brengen. Ofschoon het 6 à 7 vadem meer naar zee werd gesleept, kon men het niet over de buitenbank heen krijgen. In afwachting van hoog water blijven de boten nu bij het schip.
Later bericht: de CONDOR is door sleepboten vlot en hier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip KINDERDIJK is bevracht van Melbourne met tarwe naar Europa. Het stalen viermastschip JEANNETTE FRANÇOISE is bevracht om alhier stukgoederen te laden naar Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 februari. Het Engelse schip HARRY BAILEY, groot 686 ton, gebouwd in 1874, liggende alhier, is verkocht aan de heer J.H. Albers te Groningen voor GBP 1150.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 21 februari. Het tjalkschip TWEE GEBROEDERS, schipper T. de Jong, van Dordrecht, geladen met 1450 hl. gerst, op reis van Rotterdam naar Friesland, strandde zaterdag op het Enkhuizer Zand. Het schip kreeg een gat onder water, dicht bij de boeg. Spoedig verlieten enige schuiten de haven om hulp te verlenen. Nadat ongeveer 90 hl. gerst was overgeladen, geraakte het vaartuig vlot en werd te Enkhuizen binnen gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 21 februari. Het stoomschip OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 20 dezer Lezard; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 19 dezer te New York; PRINS MAURITS, arriveerde 20 dezer te Amsterdam; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 19 dezer Carboéra; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 20 dezer te Suez; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Southampton; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Batavia; GEDE, van Java naar Rotterdam, passeerde 19 dezer Ouessant en wordt 20 dezer des nachts verwacht; SALAK, van Java naar Rotterdam, vertrok 20 dezer Port Said; DEUCALION, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 19 dezer bij Perim; LARNACA, van Singapore naar Amsterdam, passeerde 20 dezer Dover; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Genua.


Datum: 23 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 13 januari. Het stoomschip KONGSEE, dat de 8e dezer bij het binnenkomen van de haven op het strand geraakte, is gisteravond met assistentie van het stoomschip FLINTSHIRE vlot gekomen. Het schijnt door het aan de grond zitten niet geleden te hebben en zal naar Soerabaja en Singapore vertrekken, waar het gedokt zal worden voor onderzoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. Het Nederlandse stoomschip TEUTONIA, tot vertrek naar Cardiff gereed liggende, bleek een gat in de boeg te hebben en gaat naar de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 14 januari. Gedurende een 14 dagen heeft op de kust stormachtig weder geheerst. Het stoomschip GEDEH heeft de lading te Samarang gelost. Twee stoomschepen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij konden noch passagiers noch lading te Samarang aan land krijgen.
Het stoomschip BAN POH GUAN, van Makassar, kan de lading te Boelding niet lossen door het slechte weder. Te Pasaroean konden twee schepen niet lossen uit hoofde van het slechte weder en men was daar bevreesd, dat schepen op de rede van hun ankers werden geslagen. Sedert is het weder wat bedaarder geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 22 februari. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 10 dezer te Pandang; PRINS WILLEM I, vertrok 21 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III, arriveerde 18 dezer van Amsterdam te Paramaribo; GEDEH, van Java via Marseille, arriveerde 21 dezer te Rotterdam; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Southampton.


Datum: 24 februari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd zaterdag met goed gevolg te water gelaten een ijzeren schoener, groot 100 registertonnen, geclassificeerd door Engelse Lloyd 100 A, voor rekening van de heer John Hawkes, van Padstow (Engeland). Daarna werden de kielen gelegd voor een ijzeren tjalk voor rekening van de schipper F. Mulder, van Deventer, en een ijzeren korenschip, voor rekening van de schippers Van der Tuuk en Van der Molen, van Onderdendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: een nieuwe, overdekte Praam, groot plm. 13 ton, alsmede een beste, gebruikte Beurtsnik, groot 9 ton, geschikt tot venten of bij een boterfabriek, bij F.S. v.d. Werff te Birdaard, bij wien tevens gebruikte pramen van onderscheidene grootte te koop of te huur zijn.


Datum: 25 februari 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping voor contant geld in het hotel Driehuizen te Zandvoort op woensdag de 1e maart 1893, 's middags 12 uur, ten overstaan van de te Beverwijk gevestigde notaris M.J. de Lange, van het hol of casco, van het bij Zandvoort gestrande Oostenrijks-Hongaarse barkschip LUIGIA RADIVO, van de daarin zich nog bevindende lading hout en van hetgeen verder zal worden aangeboden.
Inlichtingen geven de heren Zurmühlen & Co, te IJmuiden en de notaris De Lange te Beverwijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 februari. Er zijn hier enige schuitjes met inventaris en lading van het gestrande stoomschip ARIADNE aangekomen. Men gaat steeds voort met lossen. De lossing wordt met kracht voortgezet. Het bergingsvaartuig BUFFEL ligt langszijde, pompende. De gelegenheid tot berging der lading is gunstig, de zee is kalm. Kapitein, stuurlieden en machinisten zijn weder aan boord gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 22 februari Het Nederlandse barkschip CASPAR DE ROBLES, groot 300 register ton, is verkocht aan R. Oosting te Farmsum voor NLG 3618 (opm: nieuwe naam FELICITAS).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 23 februari. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE, heden nacht vertrokken naar Antwerpen, is bewesten de Waterweg op de Maasvlakte gestrand. De sleepboten NOORDZEE, OOSTZEE en ZUID-HOLLAND hebben vruchteloos getrokken. Volgens later bericht is de equipage door de reddingsboot en de sleepboot NEPTUNUS van de bergingsmaatschappij alhier aangebracht. De achtersteven van de ARIADNE is gebroken en het schip is lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 23 februari. Met de bergingsmaatschappij is een contract gesloten tot berging van schip en lading van het gestrande stoomschip ARIADNE. Het stoomschip heeft de schroef verloren en het achterschip zit vol water. Enige bergingsvaartuigen zijn van IJmuiden vertrokken om naar het op de Maasvlakte gestrande schip te gaan.


Datum: 27 februari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het te Rotterdam aangekochte schip HARRY BAILEY, thans
MINERVA genaamd, zal bevaren worden door kapitein B. Ohlsen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap Carveiro, 19 februari. Van boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER werd geseind, dat de gezagvoerder overleden was en dat het lijk werd meegenomen naar Genua.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 25 februari. Het lijk van de heer Van der Woude, in leven gezagvoerder van de PRINS ALEXANDER van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, die in de Golf van Biscaye is overleden, werd door de gehele bemanning en de passagiers plechtig begraven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 februari. Er zijn hier enige schuitjes met inventaris en lading van het gestrande stoomschip ARIADNE aangekomen. Men gaat steeds voort met lossen. De gelegenheid tot berging is gunstig, de zee is kalm. Kapitein, stuurlieden en machinisten zijn weder aan boord gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 februari. Het Nederlandse schip KERSBERGEN, groot 985 ton, gebouwd in 1871, te Rotterdam liggende, is voor NLG 24.000 uit de hand verkocht.


Datum: 28 februari 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 25 februari. Ruim 700 ton lading is tot heden uit het gestrande stoomschip ARIADNE gelost en naar hier vervoerd, waar de goederen in grote lichters naar Rotterdam worden overgeladen. De lading is grotendeels droog en onbeschadigd. Stoompompen zijn aan boord geplaatst en het bergingsvaartuig BUFFEL is langszijde. Tevens zijn sleepboten aanwezig. Het afbrengen van het stoomschip is afhankelijk van wind en weer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 februari. Het stoomschip ARIADNE, van Rotterdam naar Genua via Antwerpen, strandde in de ochtend van 23 februari op de Maasvlakte; des voormiddags werd de equipage gered door de reddingboot NEDERLANDSCHE LEEUW en het vaartuig van Nieman en te Maassluis geland. Diezelfde namiddag werd door de kapitein een overeenkomst met de bergingsmaatschappij gesloten. Des avonds werd het bergen van de lading begonnen met 20 vaartuigen en 150 man, terwijl het bergingsvaartuig BUFFEL het stoomschip leegpompte en het indringende water uit het achterruim, tijdens en na de lossing verwijderde. Donderdag en vrijdag werd de berging voortgezet in blazers, die naar Maassluis werden gedirigeerd en de lading in grote lichters overgeladen en doorgezonden werd naar Rotterdam. Vrijdagavond trok de sleepboot ZUID-HOLLAND en sleepte de ARIADNE twee streken om de West. Zaterdagochtend werd niet getrokken, doch de lossing voortgezet en de lekkage zoveel mogelijk dichtgemaakt; des avonds werd met assistentie van de sleepboten NOORDZEE, WODAN, ZUID-HOLLAND, ROTTERDAM, VLAARDINGEN en PERNIS het stoomschip ARIADNE vlotgesleept en door de NOORDZEE, ZUID-HOLLAND en WODAN naar Rotterdam gebracht en daar aan de boeien vastgemeerd. Jammer dat bij het vlotslepen door het breken van bolders op het achterschip van de ARIADNE, kapt. Lupcke en timmerman Borkus, van de bergingsmaatschappij, nogal ernstig werden gewond; ook aan boord van de bergingsstoomboot NEPTUNUS werd de matroos Roos, door het breken van het ankerspil gewond. De beide laatsten zijn echter tegen ongevallen verzekerd bij de eerste Nederlandsche verzekeringsmaatschappij op het leven tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. Daar de Maasvlakte, waar de ARIADNE strandde, zeer gevaarlijk is, mag deze berging gelukkig geslaagd genoemd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 24 januari. Het barkschip CHESHIRE is 22 dezer gezonken, nadat het 4 dagen gebrand heeft. Het ligt in vijf vadem water en dewijl het in de laatste dagen zeer stormachtig geweest is, zal het spoedig opbreken. Het schip was bijna beladen met een lading teak dwarsleggers, bestemd voor een spoorlijn in de Transvaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens van de directie van de Maatschappij Neptunus ontvangen bericht is het te Amsterdam nieuw gebouwd stalen barkschip COLUMBUS bevracht om te Cardiff kolen te laden naar Rio Janeiro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 20 januari. De Chinese schoener KIMSOEN HO, te Bandjermassin te huis behorende, is bij Bawean-eiland totaal verongelukt. De opvarenden werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens particulier bericht passeerde het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, kapt. Vernes, van Banana naar Rotterdam, de 26e februari Madeira.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 februari. Het Nederlands barkschip KRIMPEN AAN DE LEK is bevracht om van Greenock naar New York te vertrekken en daar petroleum te laden naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carthagena, 24 februari. De lading van het hier lek binnengelopen Nederlands schoenerschip JAN EN ANTOON, kapt. J. Wekenborg, van Benicarlo naar Rotterdam bestemd, bestaat uit wijn en zal deze vermoedelijk gelost moeten worden. Het schip wordt onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 februari. Het schip JAN EN ANTOON, kapt. H.H. Schuring, van Benicarlo naar Rotterdam, is met enige lekkage Carthagena binnengelopen. De lading zal vermoedelijk gelost moeten worden. Het schip zal worden nagezien. (opm: NRC 280293 noemt kapt. Wekenborg, die bij verkoop van het schip aan F.L. Drenth, Pekela door kapt. Schuring was opgevolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 februari. Volgens particulier bericht arriveerde het schip ADRIANA, kapt. H.G. Mulder, de 5e december van Bandjermassin te Passaroean en is het bevracht met stroopsuiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 februari. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram heeft het stoomschip VEENDAM, te New York van Rotterdam gearriveerd, door zwaar stormweder belangrijke schade geleden aan dek.


Datum: 01 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ferrol, 26 februari. Het stoomschip CONGO van Antwerpen naar Corsica met kolen, verloor de 21e februari door stormweer het roer, toen het 47 mijl benoorden Kaap Prion (NW-kust van Spanje) was. Het werd naar de Gabusas eilanden gesleept door het stoomschip GEORGE ALLEN. Door de hoge zee was deze niet in staat het stoomschip alleen te slepen en seinde om assistentie, weshalve de salvage steamer HERMES derwaarts vertrok. Met vereende krachten gelukte het om het moeilijk bestuurbare schip binnen te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Het stoomschip ARIADNE ligt thans aan boei 16. Kapt. Lupcke is naar het ziekenhuis vervoerd moeten worden, daar door het springen van een tros een zijner benen is stukgeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens van de directie der Maatschappij Neptunus ontvangen bericht is het te Amsterdam nieuw gebouwde stalen barkschip COLUMBUS bevracht om te Cardiff kolen te laden naar Rio Janeiro.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris T. Poelstra te Heeg is voornemens op maandag 6 maart 1893, ’s avonds 5 uur, in de herberg van Visser te Heeg, in ene zitting, á contant, publiek te verkopen: een beste overdekte schuit, groot 28 tonnen, met zeil, 2 fokken, kleed, giek, gaffel, bomen, haken en verdere inventaris, bij W. Hendriks in eigen gebruik, liggende voor de wal van genoemde herberg te Heeg. Dagelijks te bezichtigen.


Datum: 02 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Volgens bij de Scheepvaartmaatschappij Zuid-Holland ontvangen telegrafisch bericht, is het fregatschip NOACH I, kapt. H.B. Jansen, van Probolingo naar Het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 27 februari. Het palingschip STAD WORKUM met een lading paling, liep hier voor tegenwind binnen. De stuurman rapporteert dat de afgelopen nacht bij Southwold, de gezagvoerder overboord viel uit het want, waarin hij zich begeven had om uit te kijken. Men slaagde er niet in hem te redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 februari. Volgens heden ontvangen telegram is schipper Feenstra van het schip STAD WORKUM, hetwelk j.l. zaterdag naar Londen vertrok en heden Yarmouth binnenliep, gisteren in de Noordzee overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 februari. Het Hof van Appel heeft uitspraak gedaan inzake de aanvaring tussen de P. CALAND en het Engelse stoomschip GLAMORGAN. De gezagvoerder van het laatstgenoemd schip, dat ten gevolge van de aanvaring zonk, werd van alle schuld vrijgesproken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 februari. Het Nederlandse schip THORBECKE, groot 826 ton, gebouwd in 1876, laatst gevoerd door kapt. Kuijpers, is te Marseille uit de hand verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het nieuwgebouwde stoomschip IRIS, voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gebouwd door de heren Rijkee & Co te Katendrecht, heeft proefgestoomd en zal 5 maart onder kapt. P. Euwes Speelman van hier naar de Middellandse zee worden geëxpedieerd.


Datum: 03 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 maart. De Engelse driemast schoener LUCY MARCH, met een lading lei van Port Madoc naar Harburg bestemd, is op de Razende Bol gestrand. Sleepboten en haringvletten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.
Volgens later bericht zullen de sleepboten HERCULES en AMSTERDAM beproeven het schip vlot te slepen. Het bergingsvaartuig NEWA is in de haven teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carthagena, 24 februari. De Nederlandse brik JAN EN ANTOON van Benicarlo naar Rotterdam liep hier met enige lekkage binnen en er wordt wijn gepompt. Het schip zal onderzocht worden, en de lading zal vermoedelijk worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 27 februari. Het stoomschip LA FLANDRE van Antwerpen naar Philadelphia, liep hier binnen. Het stoomschip had een opeenvolging van zware stormen, waardoor een der boten werd stukgeslagen en nog meer schade veroorzaakt werd.


Datum: 04 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New Orleans, 18 februari. De sleepboot E.D. WOOD is ter assistentie van het op Klein Curaçao gestrande stoomschip CUBAN van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 maart. Het Nederlandse stoomschip IRIS is heden bij het binnenkomen met een vissersvaartuig in aanvaring geweest, waardoor het enige schade aan de schroefbladen bekwam. Het is naar Amsterdam opgevaren en zal gedokt worden om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door het bergingsvaartuig BRUINVISCH is hier heden een stel zeilen en enig lopend want van het gestrande schip LUCY MARCH aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 maart. Het schip LUCY MARCH is lek en vol water. Het kan als verloren worden beschouwd. De opvarenden zijn door de reddingboot gered en hier aangebracht. Ook is een deel der lading lei in een blazerschuit gelost en hier aangebracht. De sleepboot HERCULES, bij de strandingsplaats voor twee ankers liggende, is heden middag door het breken van de ankerkettingen op de Razende Bol aan de grond geraakt, doch met hoog water zonder assistentie vlot gekomen. Alle sleepboten zijn in de haven teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 1 maart. Heden is het eerste zeilschip, de GRIETJE, kapt. Alberts, van hier met mout naar Duisburg vertrokken (opm: waarschijnlijk na opening der vaart na de winter)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 1 maart. Het wrak en het zich daarin nog bevindende gedeelte lading van het gestrande barkschip LUIGIA RADICO heeft bij de heden gehouden verkoop opgebracht de som van NLG 81. Koper is de heer B.C. Weltevreden te Den Helder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 maart. Het op de Razende Bol gestrande driemast schoenerschip LUCY MARCH, gevoerd door kapt. Griffiths en bestemd van Port Madoc naar Harburg, is lek, vol water en als verloren te beschouwen. De equipage is met de reddingboot gered en alhier aangebracht. De sleepboten zijn teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 maart. Van het op de Razende Bol gestrande schip LUCY MARCH zijn nu nog slechts de masten boven water zichtbaar. De grote mast is heden afgebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 2 maart. Het Nederlandse schip KERSBERGEN, alhier uit de hand verkocht, is aangekocht door de heer P. Wiborg te Drammen en zal genaamd worden CHRISTIANE.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 3 maart. Het stoomschip KONINGIN EMMA, vertrok 2 dezer van Cuxhaven naar Amsterdam; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Port Said; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 2 dezer van Port Said; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 2 dezer Lizard; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, passeerde 2 dezer Beachy Head.


Datum: 05 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 5 maart. Volgens telegram uit Curaçao is het stoomschip CUBAN door het stoomschip NICARAGUAN met zware slagzij van het strand te Klein Curaçao afgesleept. Dewijl men het water in het schip niet meester kon worden, werd het op een veilige plaats aan de lijzijde van het eiland weer op het strand gezet in 24 voet water. Men tracht het stoomschip door zand in zakken rechtop te werken. Duikers zijn bezig de lekken te dichten. Binnen een paar dagen wordt de CUBAN in de haven van Caracas verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 maart. In de Admiralty Division werd heden een aanvang gemaakt met de zaak van de aanvaring in de Drogden tussen het stoomschip DORDRECHT, van Riga naar Dordrecht, en het Engelse stoomschip THETFORD van de Tyne naar Stettin (opm: Szczecin) met een lading kolen, waarna de THETFORD gezonken is. Zoals reeds vermeld werd, is de equipage van de THETFORD aan boord van de DORDRECHT opgenomen en te Kopenhagen geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 maart. Volgens Reuter telegram is het stoomschip OBDAM, 18 februari van Rotterdam naar New York vertrokken, bij Sandy Hook gestrand. Het schip zit in een gevaarlijke positie. Assistentie is derwaarts verzonden.


Datum: 06 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 maart. Het Nederlandse schip GERREDINA WILHELMINA, kapt. Visser, van Newport naar Laguayra, is zwaar lek en onder voortdurend pompen te Gijon binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 17 februari. Het Nederlandse stoomschip CHESTER, van Rotterdam naar New York, heeft een schroefblad verloren. De reparatie zal in circa een week geëindigd zijn. Het stoomschip is in het droogdok geplaatst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. J. Brandsma, Hijlaard, vraagt terstond, door ziekelijke omstandigheden, een schippersknecht, P.G, 18 á 19 jaar oud. Aanbieding in persoon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te huur of te koop gevraagd een snelvarende stoomboot, geschikt voor passagiers en vrachtgoederen, grootte tussen 20 en 30 ton. Franco brieven onder letter H met prijsopgave, aan de Boek- en Papierhandel J. Hilarius, Weerd, Leeuwarden.


Datum: 07 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 februari. Volgens het Samarangse dagblad Locomotief heeft een Deense matroos voor de officier van justitie bekend, de brand aan boord van het Engelse schip CHESHIRE te hebben gesticht. Hij is daarop in verzekerde bewaring genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 maart. Het schip ELINE, kapt. F. Munning, van Groningen naar Newcastle bestemd, is heden alhier lek en met verstopte pompen uit zee teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 6 maart. Gelijk reeds op een ander plaats in onze courant gemeld werd, is het stoomschip OBDAM van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij bij Sandy Hook gestrand. Blijkens mededelingen van de directie der maatschappij had dit ongeval geen ernstige gevolgen. Het schip geraakte aan de grond tijdens een sneeuwstorm maar werd na enige assistentie, door sleepboten verleend, spoedig weer vlot gestoomd. Zo kon de OBDAM reeds de 4e maart behouden de plaats harer bestemming bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart. Het Nederlandse schip DRIE BROEDERS, kapt. P. Jannes, van Londen naar Zumaya bestemd, is zwaar lek te Bordeaux binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der scheepsbouwmeesters Niestern & te Velde te Martenshoek zijn j.l. vrijdag (opm: 3 maart) met goed gevolg te water gelaten de houten koftjalk JOHANNA, groot 200 ton, voor rekening van kapt. F. Sleur te Westrauderfehn, de ijzeren koftjalk GRIETJE, groot 200 ton, voor rekening van kapt. J. Kramer te Groningen en de ijzeren tjalk ESPERANCE, groot 145 ton, voor rekening van kapt. J. Dekker te Wildervank.
Daarna werden de kielen gelegd voor twee ijzeren koftjalken, groot 200 ton, bestemd om bevaren te worden door de kapiteins J. Mooi en T. Gorter, van Groningen.
(opm: drie tewaterlatingen op één dag bij dezelfde werf! zie ook PGC 070693)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door mr. J. Klaasesz de Boer, notaris te Witmarsum, zal op zaterdag 11 maart 1893, ’s voormiddag 11 uur, in het tramstation bij Meijer te Witmarsum, á contant worden verkocht: een Schip, dienende voor turfvaart, groot 17 ton, met zeil, kleden, haken, bomen, kruiwagens, korven en verdere volledige inventaris, bevaren door Saekle de Boer, te Pingjum, liggende in de vaart te Witmarsum.


Datum: 08 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 maart. Het Nederlandse stoomschip RHENANIA, van Frederikshaven komende, is heden met defecte schroef door de sleepboot AMALIENBORG hier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 2 maart. Het barkschip UNION, kapt. Kuiper, groot 341 ton, gebouwd in 1858, is hier heden in veiling voor NLG 4.500 opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Abo, 1 maart. Het te Liverpool liggende Nederlandse schip PRINSES WILHELMINA, laatst bevaren door kapt. Meedendorp, groot 370 registerton, gebouwd in 1882, is hier dezer dagen uit de hand tot geheime prijs verkocht aan de hier thuisbehorende gezagvoerder N. Pitterson, die reeds naar Liverpool vertrokken is en het schip zelf zal voeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 7 maart. Zaterdag nacht (opm: 4 maart) strandde het tjalkschip de HOOP, schipper G. Postma, op de “Krempel”, ten noorden van Enkhuizen. Het vaartuig werd lek en zonk. Door het opkomen van de vloed geraakte het schip weldra onder water, zodat de opvarenden, de schipper, zijn vrouw, de knecht en een passagier, genoodzaakt waren zich aan de mast en het want vast te klemmen. Niettegenstaande hun geroep om hulp en het zwaaien met een vlag mocht het niet gelukken de opmerkzaamheid der voorbij varende schepen op zich te vestigen.
Eerst zondag morgen, na ongeveer 36 angstige uren in het want te hebben doorgebracht, werden zij door de bemanning van een tjalkschip gezien, gered en te Enkhuizen binnen gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te Scheveningen is van de schuit HOLLAND 6 de matroos Pronk over boord geslagen en verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De stoomboot WINSUM vaart voortaan ’s vrijdags morgens 5 uur van Winsum naar Leeuwarden.
De ondernemers.


Datum: 09 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 maart. Het in de Noordengronden gestrande Engelse schip LUCIE MARCH is met de nog in hebbende lading in veiling gekocht door de heer L. van Roosendaal alhier voor NLG 75. De geborgen inventaris is verkocht voor NLG 137,50, het geloste deel der lading voor NLG 37,50.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Volgens telegram uit Gijon kan de lekkage van het schip GERREDINA WILHELMINA, kapt. B.H. Visser, niet gestopt worden alvorens ca. 200 ton der lading is gelost. Er is aanbevolen het schip naar Santander te slepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 februari. Het stoomjacht ANNA, dat eergisteren uit Seroeway (opm: Seruwai) te Belawan terug keerde, is zowel op zijn reis derwaarts als terug op de Tamiang rivier door troepen Atjehers van 10 á 12 man beschoten, die op verschillende tandjongs (opm: landpunten) post hadden gevat. Het totaal Atjehers dat aan de beschietingen deelnam, wordt door de commandant van het dekkings-detachement aan boord van dat vaartuig op 50 á 60 man geschat. De ANNA werd door een twintig tal kogels getroffen, waarvan een paar door de schoorsteen, andere door watervaten, en een enkele door de romp vloog, zonder iemand der opvarenden te deren.
De vijand zou ook nog getracht hebben het jacht te doen kantelen door dwars over de stroom gelegde touwen van bamboe, maar die poging mislukte, want het vaartuig stoomde daar met glans doorheen.


Datum: 10 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gijon, 3 maart. De schoener GERREDINA WILHELMINA, kapt. B.H. Visser, van Newport naar Laguayra, liep de 1e maart te Lastres binnen, een kleine vissershaven, waar volk van land aan boord kwam om te helpen bij het pompen, dewijl het schip zeer lek geworden was. Volgens telegram, bij de Salvage Association uit Gijon ontvangen, ligt het schip zeer gevaarlijk en maakt het 8 duim water per uur. De pompen zijn niet in staat het binnendringende water meester te blijven. Minstens 200 ton van de lading moet gelost worden, voor dat men bij het lek kan komen. Het zou beter zijn het schip naar Santander te laten slepen, waarvoor 2000 franc gevorderd wordt. (opm: zie PGC 060393, 090393, 300393 en 270493)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE is in het dok geplaatst. Men bevond, dat het roer en de achtersteven gedeeltelijk zijn afgebroken. De schroef is nog aanwezig, doch twee bladen zijn beschadigd. De schroefsteven is tot onder de as afgebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 9 maart. Naar wij vernemen, bestaat bij de Stoomvaart Maatschappij Zeeland het plan om in de loop van deze zomer met een harer stoomschepen een of meer tochten te organiseren naar het Engelse Kanaal. Ook zullen op bepaalde, vooruit te annonceren, dagen speciale zeer goedkope biljetten beschikbaar gesteld worden om per dagboot naar Engeland te reizen en op die wijze het publiek in de gelegenheid te stellen voor zeer weinig kosten Londen of andere delen van Engeland te bezoeken. Een bezoek aan Noorwegen enz. staat ook op het programma. Deze tocht zou echter van Engeland uitgaan.


Datum: 11 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) De Belgische mailsteamer PRINCESSE HENRIETTE, van Ostende naar Dumbarton om aldaar het beschadigde scheprad te repareren, passeerde hier (opm: Vlissingen?), vergezeld van het Belgische opleidingsschip VILLE d' ANVERS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 maart. Het schip WILLEM EGGERTS, van Java naar Dordrecht, zit in het zeegat, nabij de Goereese haven op de Kwadenhoek aan de grond. De sleepboot ZUID-HOLLAND verleent assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 maart. In de Admiralty Division werd heden uitspraak gedaan in de aanvaringszaak tussen het stoomschip DORDRECHT en het stoomschip THETFORD in de Drogden, ten gevolge waarvan laatstgenoemde gezonken is. De schuld der aanvaring werd aan de DORDRECHT toegewezen.


Datum: 13 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 maart. Volgens ontvangen telegram uit Londen zijn de brik MARINER en het alhier thuisbehorende stoomschip HISPANIA hedenochtend bij Beachy Head met elkander in aanvaring gekomen. De MARINER is gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens hier ontvangen bericht heeft het stoomschip HISPANIA, van Londen naar Santander, dat met het Engelse brikschip MARINER in aanvaring was, de reis voortgezet. Vermoedelijk heeft het dus door deze aanvaring geen schade geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 9 maart. Heden is bij de Kon. Mij ‘De Schelde’ alhier met goed gevolg te water gelaten Hr.Ms. stalen stoomschroefstoomschip ARGUS, bestemd ter bestrijding van de opium-sluikhandel in Neerlands-Indië (opm: tezamen met Hr.Ms. CYCLOOP, zie NRC 110893). De hoofdafmetingen zijn 188 x 23 x 12 Eng. voet; waterverplaatsing 400 ton; triple-expansiemachine van 1700 I.P.K., waarmede een snelheid van 17,5 mijl kan worden bereikt. (opm: gegevens gedeeltelijk overgenomen uit DS 301293)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bordeaux,7 maart. De Sappemeerster tjalk DRIE BROEDERS, kapt. P. Jannes, de 18e januari van Londen naar Zumaya met een lading jute vertrokken, arriveerde op 11 februari bij Machicaco. Het kon te Zumaya niet binnenkomen en de 21e februari woei het een hevige storm, waardoor veel water aan dek kwam en relings en andere zaken verloren gingen. Door de storm werd het schip naar de Gironde-rivier gedreven, waar het binnenliep.
Vermoedelijk is een deel der lading nat geworden en zal een gedeelte er van gelost moeten worden om het vaartuig te kunnen onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 februari. Het schip BATAVIER, kapt. Scherpbier, van New York naar Saigon, is hier wegens muiterij onder de bemanning binnengelopen. De drie belhamels werden hier ontslagen en ander volk in hun plaats aangemonsterd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 11 maart. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS is met het morgengetijde niet vlot geworden. De sleepboten hebben te vergeefs getrokken. Men is begonnen van de lading te lossen. De sleepboten SIMSON, HERCULES, ZUID-HOLLAND en WODAN bevinden zich bij het schip. Er is een bergingscontract gemaakt met de Coöperatieve Bergings Maatschappij te Brouwershaven. Het weder is gunstig. Heden avond tegen 7½ uur is het hoogwater.
Later bericht. Het bergen en het vervoer der lading naar Dordrecht van het schip WILLEM EGGERTS is aangenomen tegen een vergoeding van NLG 11 per last, terwijl het aannemen der sleepboten overgelaten is aan de kapitein. Heden zijn 10 vaartuigen met koffie en peper gelost en op het kanaal gekomen, welke goederen in lichters worden overgeladen.


Datum: 14 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 10 maart. Het Belgische mailschip PRINCESSE HENRIETTE, op weg naar Dumbarton om de schade aan het scheprad te herstellen, is hier met de defecte kompassen binnengelopen. Dit moest verholpen worden, eer dat het de reis kon voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 maart. Het schip WILLEM EGGERTS is, na een aanzienlijk gedeelte der lading, plus minus 5000 balen, te hebben gelost, met assistentie van sleepboten vlot gekomen, en wordt opgesleept naar Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse driemast-schoenerschip AMSTELSTROOM is heden in de Brakke Grond geveild. Bij opbod werd geboden NLG 1600 en bij afslag werd het schip op NLG 8000 opgehouden.


Datum: 15 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 11 maart. De Nederlandse hopperbarge FIVE LILLE (opm: mogelijk FIVESLILLE) heeft tijdens werkzaamheden bij de Charpentiers schade geleden. Vermoedelijk is de zuigpijp verloren geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip THEODORA, de 14e maart des nachts van Swansea naar Caen vertrokken met een loods aan boord, tijdens mistig weder in de nabijheid van Swansea aan de grond gevaren. Met assistentie van drie sleepboten is het vlot en weder naar Swansea teruggekomen. Het stoomschip is dicht gebleven en volkomen zeewaardig bevonden. Het zal heden avond de reis naar Caen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 9 maart. De tjalk DRIE BROEDERS, kapt. P. Jannes, van Londen naar Zumaya, is onderzocht en aanbevolen de lading te lossen om de schade te kunnen herstellen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder Veenstra te Joure zal op donderdag den 23 maart 1893, ’s namiddags 2 uur bij inzet en ’s avonds 6 uur bij palmslag, in het logement het Tolhuis te Joure, á contant verkopen: het overdekte Tjalkschip, genaamd de KOOPHANDEL, groot volgens meetbrief 78 tonnen, met zeil en treil, tot heden bevaren door Jacob Duiker en thans liggende in het vaarwater te Joure.


Datum: 16 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 13 maart. Het stoomschip CONGO passeerde hier met defecte machine, gesleept door een Belgische sleepboot op weg naar Antwerpen.
(Red: de CONGO passeerde 14 dezer Vlissingen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Het Nederlandse stoomschip OBDAM, van New York naar hier bestemd, is op de Romerbanken aan de grond geraakt, doch kwam spoedig zonder assistentie weder vlot en zette de reis voort.


Datum: 17 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 maart. Het Nederlandse barkschip CATHARINA werd voor GBP 3500 verkocht aan de heer J.M. Jonasson te Farsund en zal thans worden gevoerd door kapt. Karlson.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 maart. Het stoomschip VEENDAM, gisteren avond ongeveer half twaalf van New York in de Nieuwe Waterweg binnengekomen, is des nachts 1 uur op de strekdam beneden Maassluis gevaren en zit daar een 40 voet overheen, waardoor het schip in een schuine richting ligt. De passagiers zijn per passagiersboot van Maassluis naar Rotterdam vervoerd. Twee lichters zijn bij het schip, waarin wordt gelost. De sleepboot NOORDZEE heeft te vergeefs getracht het stoomschip met hoogwater af te slepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een nieuw Dekschip, ± 28 à 29 ton, en een overdekt Bokschip, 13 ton, te koop of te huur bij S. Boorsma, Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuwe Kleipraam, groot 12 ton en een nieuw Roefschuitje, groot 22 ton, te koop, tegen billijke prijs, bij R. Brandsma, Franeker.
N.B. Niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomboot BURGEMEESTER BRITZEL.
Zaterdag 18 maart e.k. geen dienst. Vanaf 20 dezer bestaat de gelegenheid tot het vervoeren van vee weder als vroeger.
Makkum, 17 maart 1893 Bonting & van der Zee

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag de 22e maart 1893 's namiddags te 4 uur provisioneel en 's avonds te 8 uur finaal, in het logement van H.J. Kremer aldaar, publiek veilen en verkopen:
1. Het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands Barkschip HARLINGEN, groot 371,75 tonnen van 2,83 m³, bevaren door kapt. J. Fluchmacher, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, met deszelfs complete inventaris, welke bij verkoopbiljetten is omschreven, en
2. Een chronometer van Hohuw.
Informaties verstrekken de heren Hubert Jans & Co te Harlingen; verkoopbiljetten zijn te bekomen bij de notaris. (opm: zie PGC 250393)


Datum: 18 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. De sleepboten NOORDZEE, OOSTZEE, WODAN en NIEUWERSLUIS hebben vruchteloos getracht het stoomschip VEENDAM af te slepen. Men gaat voort met lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Het stoomschip SCHIEDAM, van Rotterdam naar Baltimore via New York, op 7 februari met gebroken collaras (opm: bedoeld wordt: collar shaft = kraag-as) te Queenstown binnengelopen, heeft, na de schade te hebben hersteld, heden ochtend te 7.30 uur de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop Tjalkschip wegens vertrek naar Amerika.
De deurwaarder Reinbach te Workum zal op donderdag den 28 maart 1893, namiddag 1 uur, in het hotel Tuinenga te Bolsward, á contant verkopen: een overdekt tjalkschip, genaamd HOOP OP ZEGEN, groot 25 ton, met geheel complete inventaris, zoals het ’s morgens voor de verkoop is liggende aan de Stoombootkade te Bolsward.


Datum: 19 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 18 maart. Heden werden door de stoomboot KOOPHANDEL en twee vissers vaartuigen diverse stukgoederen aangebracht uit het stoomschip STAD ANTWERPEN, welk stoomschip gisteren door hevige storm en hoge zee verzeild is en daarna door de equipage in zinkende staat op de slikken in het Mastgat aan de grond werd gezet. De goederen worden hier in pakhuizen opgeslagen.


Datum: 20 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 maart. Het stoomschip VEENDAM, dat bij Maassluis aan de grond voer, is na een deel der lading gelost te hebben, met assistentie van de sleepboten NOORDZEE, WODAN, NIEUWESLUIS, PERNIS en VLAARDINGEN, heden ten 3.15 uur namiddag vlotgekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 16 maart. De Nederlandse schoenerbrik SPERA IN DEO, groot 212 register ton, gebouwd in 1868, hier met schade binnen (opm: zie PGC 180192), is gerechtelijk verkocht voor 7000 Mark aan de heer Lehman te Itzehoe.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 18 maart. De storm van donderdag (opm: 16 maart) heeft voor enige binnenschippers noodlottige gevolgen gehad.
In het Mastgat, onder de gemeente Bruinisse, is een schip gezonken, geladen met steen, bestemd voor de polder Borsele.
Te Bruinisse verdronk op de Vlieger, W van de Klooster, schipper, te Ouddorp.
Het stoomschip STAD ANTWERPEN is in het Hesten gezonken (opm: zie NRC 190393); de opvarenden werden gered door het stoomschip AMSTERDAM.
Wegens het stormweder ligt de haven van Urk vol visschuiten, elders thuisbehorende; een groot deel vissers kon zelfs niet meer binnen komen en moest ergens anders een veilige ree zoeken. De stoomboot MINISTER HAVELAAR moest eergisteren morgen, zonder te Urk de post aan te brengen, doorstomen naar Enkhuizen.


Datum: 21 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 19 maart. De stoomboot KOOPHANDEL heeft gisteren met laag water weer een partij stukgoederen uit het bij Vianen op de slikken zittende STAD ANTWERPEN geborgen en te Zierikzee aangebracht. De STAD ANTWERPEN zit zowel bij laag als bij hoog water geheel onder, en hebben assuradeuren het lichten van het stoomschip aanbesteed.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 20 maart. Het tjalkschip van schipper Huisman, geladen met steen, bestemd voor de firma van Wagtendonk te Enkhuizen, is in de storm van donderdag middag l.l. (opm: 16 maart), nabij Broekerhaven, ten zuidwesten van Enkhuizen vergaan. De opvarenden trachtten zich in de sloep te redden en zijn, voor de westenwind uitdrijvende, behouden te Zwartsluis aangekomen.


Datum: 22 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 05 maart. De geborgen lading uit het op Klein-Curaçao gestrande stoomschip CUBAN, zal 7 maart in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 18 maart. Het grootste deel der zuigpijp van het baggervaartuig FIVESLILLE was gelicht, doch brak de pijp in 3 stukken, terwijl het buitenste eind in het zand bleef zitten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. De belangstelling om het kolossale viermast klipperschip JEANETTE FRANCOISE te zien, dat gemeerd lag aan de Nassaukade te Fijenoord, is, het ongunstige weder van zondag in aanmerking genomen, bijzonder groot geweest en was de opbrengt der entreegelden ongeveer NLG 320, die ten voordele komen der kas van hulpbehoevende oud-zeevarenden, onderafdeling der Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Rotterdam.


Datum: 23 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 17 maart. De reparatiën aan het tjalkschip DRIE BROEDERS, kapt. P. Jannes, zullen morgen volbracht zijn en de 20e wordt de lading weder ingenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Derde grote openbare verkoping op woensdag 29 maart 1893, voormiddags 10 ure, nabij de vlotbrug in de Sintmaartensweg in de Zijpe, om contant geld, van een aanzienlijke partij extra best eiken en Amerikaans grenen scheepshout, als 10 zware tussendeksbalken, 70 à 80 buiten- en binnenhuidsplanken, zwaar 10 x 27 cm, lang 10 à 12 meter, een grtoe partij oplangers, benevens een partij grenen dekhout en een grote partij brandhout, alles extra best eikenhout, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd, alles afkomstig van het voor weinige jaren nieuw gebouwde Duitse barkschip ANNA MARIE. Inlichtingen zijn te bekomen aan de sloperij en ten kantore van de notaris. Het hout ligt zeer gunstig om te transporteren aan het water en nabij de harde weg.
G. van Os, notaris te Zijpe.


Datum: 24 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 23 maart. De aannemer K. v.d. Linde heeft het nabij Vianen gezonken stoomschip STAD ANTWERPEN gelicht en hier in de haven gebracht met behulp van sleepboten. Het stoomschip is erg beschadigd, doch maakt geen water en zal spoedig naar een werf gesleept worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuwe Roefpraam met luiken, groot ± 12 ton, en een halfsleten Roefschuitje, groot 14 ton, met mast en giek, bij J. Barkmeijer, Birdaard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw roefschip, zeer sterk gemaakt, groot 25 à 26 ton, een zwaar vertimmerd roefschip, groot 15 ton, zeer geschikt voor een beurtschip, en een roefschip, groot 16 ton, met volledige inventaris.
Te bevragen bij K. Westerhuis, Zuidvliet, Leeuwarden. Niet op zondag.


Datum: 25 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 maart. Het Nederlandse barkschip HARLINGEN, laatst gevoerd door kapt. J. Fluchmacher, gisteren avond alhier in veiling aangeboden (opm: zie LC 170393), is opgehouden voor NLG 3.900.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 maart. Volgens telegram uit Ystad is het Nederlandse stoomschip ARIEL, van hier naar Dantzig, heden morgen bij Ystad gestrand. Assistentie is derwaarts vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lannion, 20 maart. Het schip (opm: kof) ALIDA, kapt. B.P. Jansen, van hier naar Londen, heeft bij vertrek op een rots gestoten en is aan de ingang der baai gezonken. De equipage, bestaande uit 4 man, heeft zich met eigen boot gered en is hier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oxelösund, 20 maart. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA zal morgen worden uitgeijsd, waarmede men in 3 dagen gereed denkt te zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 maart. De stoomschepen ETNA en ONDINE zijn hedenochtend met elkander in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan beide enige schade leden aan de verschansingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Poelstra te Heeg is voornemens woensdag 29 maart 1893, ’s avonds 6 uur, in de herberg van Visser te Heeg, in een zitting, á contant te verkopen: een wel onderhouden Roefscheepje, groot 12 tonnen, met zeil, 2 fokken, loefgangen, luiken en verdere inventaris, bij D. de Vries in eigen gebruik; terstond te aanvaarden.


Datum: 26 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 maart. De gezagvoerder van het stoomschip BELGENLAND, hier heden aangekomen van Antwerpen, rapporteert op 21 maart het stoomschip POMERANIAN van de Allan Line, dat 15 maart van de Clyde vertrok, te hebben aangetroffen met gebroken cilinder. Aan een verzoek om op sleeptouw te worden genomen, werd door de BELGENLAND niet voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 maart. Het Belgische stoomschip SCALDIS, geraakte bij Kastrup aan de grond. Door het overboord werpen der lading is het vlot gekomen.


Datum: 27 maart 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 maart. Het Nederlandse brikschip ONDERNEMING, vroeger bevaren door kapt. Kuiper, zal thans gevoerd worden door kapt. Veldhuis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag de 4e april 1893, des avonds te 6 uur, in het hotel Concordia van de heer Eefting te Winschoten, zal in het openbaar worden verkocht het kopervast gebouwd en onder Nederlandse vlag varend schoenerschip MONTROSE, met inventaris, groot 344,64 tonnen van 2,83 kub.meter, laatstelijk bevaren door kapt. G. Eefting, thans liggende te Amsterdam. Nadere inlichtingen te bekomen bij de heer F.L. Drenth te Oude Pekela.
M. de Boer, notaris te Nieuwe Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 maart. Het bij Ystad gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL, van hier naar Dantzig (opm: Gdansk), is vlot gekomen en te Ystad binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 26 maart. Het poststoomschip BELGENLAND, van de Red Star Line, 11 dezer uit Antwerpen vertrokken, arriveerde 23 dezer ’s morgens te New York.


Datum: 28 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 maart. Men heeft vergeefs getracht het door brand vernielde schip CHESHIRE te lichten. Bij publieke verkoping van het wrak werd geen bod gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 maart. Het klokbakenschip is heden op zijn station in het Schuitengat gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens telegram uit Ystad is het Nederlandse stoomschip ARIEL door experts nagezien, onbeschadigd bevonden en zal het de reis voortzetten. Wegens feestdagen zal de geloste lading waarschijnlijk eerst maandag a.s. weder ingenomen kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 maart. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, zit sedert gisteren in het Suez-kanaal, bij de wissel Kabret, aan de grond. Assistentie is gezonden om te lossen. De vaart is niet gestremd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 24 maart. Het Nederlandse ijzeren barkschip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, groot 968 ton, gebouwd in 1885, is uit de hand verkocht aan de firma F.C.L. Wehrhahn alhier voor GBP 6150.


Datum: 29 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 25 maart. Het Belgische stoomschip SCHELDE liep hier binnen om de machine te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens telegram uit Londen is het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, dat te Kabret aan de grond zat, vlot en te Suez aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip MEDAN, 13 februari van Sumbawa vertrokken, heeft op de reis herwaarts veel slecht weder gehad. Het heeft sommige kusthavens door het stormachtige weder niet aan kunnen doen, of kon geen gemeenschap met de wal daarstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip (opm: brik) GOEDHART, kapt. H.A. Oldenburger, van Hamburg naar Porto Allegre, met schade te Bahia binnen, afgekeurd en publiek verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 maart. Het schip GERREDINA WILHELMINA, kapitein B.H. Visser, van Newport naar La Guaira, te Lestro lek binnengelopen, is later naar Gijon gesleept, waar een deel der lading gelost zal worden.


Datum: 30 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 maart. Het uitgaande stoomschip CHESTER wordt alhier opgehouden wegens een defect aan de machine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 25 maart. Aan de werf Vulcan is voor Nederlandse rekening opgedragen de bouw van twee ijsbrekers, en wel een grote en een kleinere.


Datum: 31 maart 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 30 maart. Volgens particulier bericht is het in 1885 van ijzer gebouwde Nederlandse schip (opm: bark) GEZUSTERS VAN HAAFTEN, groot 986 ton, aan een Hamburgse firma verkocht voor GBP 5100.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een goed onderhouden Veerschip, geschikt tot vele doeleinden.
Te bevragen bij de eigenaar K. Kinderman te Oenkerk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens teleurstelling nog te koop een net Roefschip, 16 ton, met inventaris, en een groot 15 ton, flink solide, voor billijken prijs, bij T.A. van der Werff te Warga.
Niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop: een best en goed vertimmerd Paviljoenschip, groot 16 ton, met best tuig; een Roefpraam met luiken, groot 11 ton; een beste Plezierboot met tuig, ook zeer geschikt voor een venter; een halfsleten Vissersboot met tuig, alles voor billijken prijs. Te bevragen bij J. Nijdam en H. Douma, scheepstimmerbazen te Wartena. Niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Beurtschip met vaste beurt op Leeuwarden.
Te bevragen Bureau dezer Courant.


Datum: 01 april 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 31 maart. Het post stoomschip NOORDLAND van de Red Star Line, 18 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 29 dezer te New York.


Datum: 03 april 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Het schip ARDJOENO, kapt. Bakker, is bevracht van Java naar Montreal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 april. De directeur der N.V. Scheepvaart Maatschappij Groningen deelt ons mede, dat in de loop dezer week op de werf van de heer J. Mulder te Vierverlaten kiel en stevens gesteld en de spanten gericht zijn van het voor rekening van deze maatschappij in aanbouw zijn de stalen schoenerschip, dat TASMAN zal worden geheten, circa 150 registerton groot en bevaren zal worden door kapt. J. Koning.


Datum: 06 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuw gebouwde barkschip COLUMBUS zal gevoerd worden door kapt. D.K. Wijkmeijer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 april. De nachtmailboot PRINSES ELISABETH van Queensbro is hedenochtend t.g.v. de dikke mist bij het binnenkomen der Nieuwe Haven op de Oostberm aan de grond gevaren en blijven zitten, doch zal vermoedelijk deze middag met hoog water afgesleept worden. De passagiers en mail zijn met een sleepboot aan de wal gebracht.
Later bericht: Het stoomschip PRINSES ELISABETH kwam om 2.30 uur n.m. vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 30 maart. Aan boord van het schip THORBECKE, kapt. Kuijpers, vastgemeerd liggende aan de Rive Neuve, is eergisteren avond een begin van brand uitgebroken in de kajuit van de gezagvoerder, die echter spoedig werd geblust.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 1 april. Het Nederlandse barkschip HARLINGEN is uit de hand verkocht aan de heer J. Alta Lzn om te worden gesloopt.


Datum: 08 april 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 april. Heden is alhier binnengekomen van Glasgow Hr.Ms. BORNEO, nieuw gebouwd Nederlands oorlogsschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een Schip. J. de Jong, notaris te Koudum, zal op zaterdag 15 april 1893, ’s namiddags 5 uur, in het logement van Dooper te Stavoren, publiek tegen contante betaling verkopen: een tjalkschip, genaamd de JONGE CORNELIS, groot 54 tonnen, met deszelfs staand en lopend want en complete inventaris, zoals het thans is liggende en dagelijks te bezichtingen is te Stavoren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Jong, notaris te Koudum, zal op zaterdag den 15 april 1893, ’s namiddags 5 uur, in het logement van Dooper te Stavoren, publiek, tegen contante betaling, verkopen: een tjalkschip, genaamd de JONGE CORNELIS, groot 54 tonnen, met deszelfs staand en lopend want en complete inventaris, zoals het thans is liggende en dagelijks te bezichtigen is te Stavoren.


Datum: 09 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 7 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram was het barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapt. v.d. Mey, heden van New York te Sydney aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 1 april. Het Belgische stoomschip SCHELDE, van Antwerpen naar Civita Vecchia, liep hier binnen met stukgeslagen reddingboot en gebroken stutten, ook zijn de deknaden ontzet. De schade zal hier worden hersteld.


Datum: 10 april 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het post stoomschip WAESLAND, van de Red Star Line, 25 maart van Antwerpen vertrokken, arriveerde 5 dezer te New York.


Datum: 11 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 8 april. De pakketboot LEOPOLD II, die de Belgische regering bij een Engelse firma heeft doen vervaardigen om dienst te doen op de lijn Ostende - Dover, heeft bij de officiële proeftocht een vaart gemaakt van 22 knopen of 41 km. per uur. Deze buitengewone snelheid werd over een afstand van 54 mijl behouden, die voor de helft met gunstige en voor de andere helft met tegenwind werd afgelegd (opm: zie NRC 180593).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 april. Ten gevolge der werkstaking te Hull zal het stoomschip PROFESSOR BUYS van de Zeeuwsche Stoomvaart Maatschappij hedenavond niet naar die haven, doch naar het noordelijker gelegen Hartlepool vertrekken.


Datum: 12 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 april. Het dinsdag j.l. van hier naar Hull vertrokken stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET van de Zeeuwsche Stoomvaart Maatschappij, dat zondag hier had moeten binnenkomen, ligt ongelost te Hull. (opm: door de werkstaking)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bordeaux, 7 april. Volgens hier ontvangen bericht is het hier gerepareerd hebbende tjalkschip DRIE BROEDERS te Zumaya gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op maandag 17 april, des namiddags te 3 ure, in het café de Ruyter aan de De Ruyterkade te Amsterdam, zal door de makelaar C. Jaski, ten overstaan van de deurwaarder F.W. Beuningh en ten verzoeke van zijn principalen, in veiling worden gebracht:
- Het bijzonder snelvarende schroefstoomschip, genaamd KENNEMERLAND, geschikt
voor passagiers en goederen, lang 35, breed 8,15, diepgang 1,40 meter, liggende te Beverwijk.
- Het tjalkschip DE JONGE DIRK, groot 93 ton, met deszelfs complete inventaris.
Het stoomschip is te bezichtigen op bewijs van boven genoemde makelaar, de tjalk daags voor de verkoopdag aan de Oosterdokdijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 8 april. Het Nederlandse schip MONTROSE, groot 345 ton, gebouwd in 1861, in veiling op NLG 3525 gebracht, is opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 april. De Duitse stoomboot FALKE, van Antwerpen naar Hamburg, is op de hoogte van Terschelling in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip RAINBOW en werd in zinkende toestand verlaten. De bemanning werd door de RAINBOW gered en te Londen geland. De FALKE is een stoomboot van 728 ton, werd gebouwd in 1866, was vroeger het eigendom van de Norddeutscher Lloyd en behoort thans aan de Hamburger firma Russ.


Datum: 13 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dumbarton, 5 april. De gemiddelde vaart, gemaakt door het stoomschip LEOPOLD II, voor rekening van het Belgische Gouvernement, om gebruikt te worden op de lijn Ostende – Dover, was 22.16 knoop. Aangezien het Belgische Gouvernement slechts 21½ knoop gecontracteerd had, en een hoge premie had uitgeloofd voor grotere snelheid, zal de bouwmeester een goede som boven de bedongen prijs ontvangen. Het stoomschip is 340' lang, 38' breed en 14' hol. De snelheid van dit raderstoomschip is nog door geen enkel bestaand schip geëvenaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 april. De naar zee bestemde Nederlandse tjalk CONCURRENT heeft alhier op de rede een anker en 20 vadem ketting verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 11 april. Heden middag is een vissersschuit, genummerd TX 17, schipper Plaatman, met rogge, dwars voor de haven gezonken tengevolge van stoten op de stroom leidende dam. De opvarenden hadden gelegenheid om met den sloep (een zeldzaamheid bij een vissersschuit) zich te redden. Later heeft de sleepboot WATERWEG de schuit binnen gesleept.


Datum: 14 april 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het poststoomschip FRIESLAND, van de Red Star Line, 1 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 11 dezer ’s morgens te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best overdekt Tjalkschip, groot 48 ton, met complete inventaris: ankers, kettingen, 5 fokken, 1 zeil, 6 grote dekkleden, een nieuwe boot, nieuwe trossen en verder alles compleet. Te bevragen bij H. van Koningsveld te Franeker.


Datum: 15 april 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 13 april. Het stoomschip CERES, van Gibraltar naar Amsterdam, is hier heden binnengelopen wegens gebrek aan kolen.


Datum: 17 april 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam 14 april. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM, groot 267 ton, gebouwd in 1853, liggende in deze haven, is naar Kiel verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schip te Sneek te koop, groot 10 ton, met zeil en treil enz., op donderdag 20 april 1893, ’s middags 12 uur in het Hooghuis.
Bezichtigen vanaf dinsdag bevorens, bij de Oosterpoortsbrug.
Kamstra, Deurwaarder.


Datum: 18 april 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 april Het Nederlandse barkschip BERTHA, groot 651 ton, gebouwd in 1857, liggende in deze haven, is voor NLG 4750 uit de hand verkocht om te worden gesloopt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 17 april. Onder het bevel van de kapt. der infant. R.A.F. Wijgersma en het medegeleide van de 2de luit. kwartierm. H.K.A. Hamakers, zal den 13e mei e.k. van Rotterdam per stoomschip BROMO naar Oost-Indië vertrekken een detachement suppletie troepen, ter sterkte van 2 onderofficieren en 30 korporaals en manschappen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Terlet te Joure zal, mede ten verzoeke van de notaris Poelstra te Sneek, op woensdag 19 april 1893, ’s voormiddag 9 uur, ten huize en ten verzoeke van A.J. Bloemberg te Joure, á contant verkopen:
Scheepstimmergereedschappen, als een grote, zo goed als nieuwe sleephelling met sleep, blokken, spil, enz. op afbraak; een dito helling en toebehoren, op in erfpacht bezeten grond; een groot hok op afbraak; een groot hellingtouw, zo goed als nieuw, een best lichttouw, tros, sleeptouw, grondtouwen, drie hellinghaken, zes beste dommekrachten, kettingen, slijpsteen, boutentrekker, nijptangen, kluchten, haken, beste kraanzaag, trekzaag, twee schulpzagen, nogers (opm: onbekend), rijdschaaf, voorloper, ploegen, bijlen, dissels, beitels, schalen, boren en verder gereedschap.
Twaalf beste, sterke Bokvaartuigen, voor alle zwaar werk geschikt, w.o. 1 geheel nieuw en 1 zo goed als nieuw, een schouw, zo goed als nieuw, 18 voet lang, met 2 tuigen, een schip, groot 23 ton, met complete inventaris. (Dit inmiddels uit de hand te koop).
Een grote partij kromhout, w.o. mooie Rijnse oplangers, liggers, eiken planken, w.o. 1 duims kloshout, 2 en ½ duims Amerikaans grenen hout, schalen, eiken schroten enz. enz.


Datum: 19 april 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 april. Het stoomschip CONRAD, van Batavia herwaarts, arriveerde gisteren te Messina met lichte schade aan de machine, doch zal heden weder vertrekken. Volgens nader ontvangen telegram uit Messina van kapt. Duinker werd op het stoomschip CONRAD, stomende in Straat Messina, de lagedruk-zuiger defect. Kapt. Duinker seinde van Kaap Faro aan de agent te Messina om een sleepboot. Door het daartoe uitgezonden stoomschip SARDEGNA werd de CONRAD gisteren te Messina binnengesleept. De aan boord zijnde waarloze zuiger wordt aldaar ingezet en zal het stoomschip vermoedelijk heden de reis naar Genua voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 april. Door het stoomschip JUPITER, heden van Stettin (opm: Szczecin) hier aangekomen, is zondag 16 april, 3 uur namiddags, op 15 geografische mijlen noord van Terschelling gepraaid de Nederlandse stoombaggermachine DIANA, van Haarlem naar Pillau (opm: Baltyisk) bestemd.


Datum: 20 april 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Jong, notaris te Koudum, zal op woensdag de 26e april 1893, ’s namiddags 5 uur, ten huize van de logementhouder Groot te Stavoren provisioneel en een week later finaal verkopen een overdekt bewegerd tjalkschip genaamd de JONGE GEESKE, groot 69 tonnen, met deszelfs staand en lopend want en volledige inventaris, zoals het thans is liggende voor het station te Stavoren, afkomstig van wijlen Age P. Kooistra. Betaling dadelijk na toewijzing.


Datum: 21 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Volgens particulier bericht vertrok het stoomschip VICTORIA dinsdagavond van Rotterdam met 20 vrijwillige werklieden aan boord en een baas als chef met het oog op de werkstaking te Hull, om gemelde boot te lossen. Om 4.00 uur n.m, op19 april heeft, na in het William Wright dok gehaald te zijn, de lossing onmiddellijk een aanvang genomen. Zaterdagavond vertrekt de VICTORIA met de werklieden die de boot beladen weder herwaarts terug. Ook met het stoomschip SWIFT zijn gisteren 20 werklieden en een baas van hier vertrokken naar Hull, om dezelfde werkzaamheden te verrichten. Ingeval men deze maatregel niet genomen had, zou men niet verzekerd zijn geweest van een geregelde vaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop aangeboden: een nieuwe snelzeilende Boot, 8 el 80 lang; een dito Schouw, 1 el 80 wijd, een jaar oud, vereerd met een prijs, bij Hiemstra, aan de Franekervaart te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Jong, notaris te Koudum, zal op woensdag den 26 april 1893, ’s namiddags 5 uur, ten huize van de logementhouder Groot te Stavoren, provisioneel, en een week later finaal verkopen: een overdekt bewegerd tjalkschip, genaamd de JONGE GEESKE, groot 69 tonnen, met deszelfs staand en lopend want en volledige inventaris, zoals het thans is liggende voor het Station te Stavoren; afkomstig van wijlen Age P. Kooistra. Betaling dadelijk na toewijzing.


Datum: 22 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 april. Heden kwam hier binnen de sloep PERNIS No. 7, schipper H. van Vliet, die rapporteert tijdens harde wind de 16e april op 56º21’ N.B. en 05º20’ O.L. een open boot te zijn gepasseerd waarin zich vier lijken bevonden, voorzien van zwemgordels. Drie dezer lagen in de boot en waren bevestigd aan de doften. Het 4e lijk hing gedeeltelijk over de boeg. De riemen waren nog aanwezig en ook aan de boot verbonden. De boot is voor en achter scherp en was boven zwart, doch de bodem witgeschilderd. Door hoge zee kon men de boot niet voldoende naderen en ook ging het moeilijk de naam uit te maken, daar juist de armen van het lijk, dat op de boeg lag, zich telkens door het werken der boot bewogen en dan gedeeltelijk de naam bedekten. Tenslotte slaagden wij er in te lezen: S.S. NORANSIDE. Echter is afwijking van enige der letters niet geheel onmogelijk.
(opm: het Engelse stoomschip NORANSIDE, 969 ton bruto, gebouwd in 1875, is op 11 april 1893 van Blyth met een lading steenkolen vertrokken naar Neufahrwasser. Sindsdien is niets meer van schip of bemanning vernomen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 19 april. Het schip ALBERTINA AMELIA, kapt. Meinsma, van Harlingen naar Goole met ijzererts, verloor beide ankers bij het ten anker komen op de rede van Hull. Met assistentie van een sleepboot is het te Hull in het St. Andrew-dok gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hektjalk, gebouwd in 1886, bevaren wordende door A. de Jong. Te bevragen bij D.H. Gaastra te Lemmer.


Datum: 23 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Volgens van de directie der Maatschappij Columbus ontvangen bericht, vertrok het nieuw gebouwde stalen barkschip COLUMBUS, kapt. Wijkmeijer, hedenochtend van Rotterdam en des namiddags van IJmuiden naar Rio de Janeiro via Cardiff, gesleept door de sleepboot NOORDZEE.


Datum: 25 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris A.M. Tak zal op donderdag de 18e mei 1893, namiddags te drie uren, op de bovenzaal der sociëteit De Vergenoeging op de Markt te Middelburg, in het openbaar bij opbod en afslag verkopen het droogdok Prins Hendrik, met machinegebouw en verdere aanhorigheden, voor weinige jaren geheel nieuw gesticht en zeer gunstig gelegen te Middelburg, in de nabijheid van de haven van Vlissingen.
Het dok is lang 126 meter en breed 20 meter met een diepgang van 14 Engelse voeten.
En met de daarbij behorende scheepstimmerwerf “Middelburg’s Welvaren”, met woningen, werkplaatsen, smederij en verdere gebouwen en inrichtingen.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris en ten kantore van de notarissen Troost en Wildschut te Arnhem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 april. Het stoomschip SEKOPSE, van Amsterdam naar Hull vertrokken, heeft werkvolk aan boord om te Hull te kunnen laden en lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 24 april. De Deense driemastschoener CERES, te Amsterdam uit de hand verkocht aan de heren Van der Wal en Kleyn, is alhier aangekomen om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag op zaterdag 6 mei te 1 uur aan de dijk te Garnwerd, onder het ministerie van deurwaarder Bonnema, van al het hout van zeven gesloopte schepen, waaronder een grote Keulse aak van 33 meter, en een grote buitentjalk, bestaande uit extra lange en zware eiken posten, dito planken, palen damleggers, brandhout, enz.
Pontveer die dag vrij.
L.M.J. & M.J. Homan.


Datum: 26 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 april. Het Nederlandse barkschip AMSTELSTROOM, groot 645 ton, gebouwd in 1857, is voor NLG 6500 uit de hand verkocht om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Door de sleepdienst-rederij L. Smit & Co te Alblasserdam is van de werf Conrad te Haarlem aangenomen het transport van twee aldaar gebouwde grote baggermolens van IJmuiden naar St. Petersburg.


Datum: 27 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 april. Volgens van de directie der maatschappij Neptunus ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip COLUMBUS, kapt. Wijkmeijer, heden van Amsterdam te Cardiff, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, om aldaar voor Rio de Janeiro te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlaardingen, 26 april. Volgens particulier telegrafisch bericht, ontvangen bij de reder A. Hoogendijk Jzn alhier, is het driemast schoenerschip VREDE, van Londen naar Trinidad, na een reis van 54 dagen aldaar gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 april Het schip GERREDINA WILHELMINA, kapt. Visser, van Newport naar Laguayra, zwaar lek te Gijon binnengekomen, is verkocht (opm: zie o.a. PGC 100393).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 22 april. Het Nederlandse barkschip NEREUS, groot 613 ton, gebouwd in 1863, is voor GBP 650 naar Noorwegen verkocht.


Datum: 28 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 april. Het hedenochtend van hier vertrokken stoomschip EUROPEAN heeft 20 Amsterdamse werklieden aan boord om te Hull het stoomschip te lossen en te laden (opm: in verband met de staking aldaar)


Datum: 29 april 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 28 april. Het werk in de dokken geschiedt met de gewone snelheid en schepen komen en gaan op de gestelde tijd.


Datum: 02 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Volgens mededeling van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is het stoomschip CERES, te Lissabon aangekomen, een weinig lek. Nadere berichten ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 april. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: bark) JANTJE, kapt. J.W. Kayzer, van Delfzijl naar Stockholm, met gebroken pompen te Gothenburg aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 mei. Een opmerkelijk verschijnsel doet zich hier in de scheepvaart voor, n.l. dat onze schepen met lading cokes en steenkolen uit het Ruhrdistrict naar Zweden vertrekken. Zo is reeds vertrokken de ONDERNEMING, kapt. Velthuis, met 100 ton kolen en 150 ton cokes, en liggen tot vertrek gereed de BOTHNIA, kapt. Houwink, om 300 ton, en de GEERTRUIDA AMELIA, kapt. Ebes, om 400 ton cokes naar Zweden over te brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Zijlstra, notaris te Wommels, zal zaterdag 6 mei 1893, ‘s namiddags 3 uur bij Vellinga te Spannum, mede ten verzoeke van de heer C.W. Eisma te Bolsward, publiek verkopen, zo mogelijk in een zitting: een uitmuntend onderhouden Veerschip, AURORA, groot 8 ton, met complete inventaris, varende van Spannum op Leeuwarden, Sneek, Franeker en Bolsward, met een boot met zeil en treil en twee schiphuizen te Spannum.
(opm: LC 150593 meldt dat is geboden NLG 565)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een (zeer solied) in aanbouw zijnd nieuw schip, wordende plm. 22 ton; een bevaren dito, groot 16 ton, met volledige inventaris, en een dito, groot 15 ton, met mast; beiden in zeer goeden staat tot alle vervoer, voor zeer billijke prijs, bij T.A. v.d. Werff te Warga. (Niet op zondag)


Datum: 03 mei 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 mei. Het Nederlandse stoomschip AMBOINA van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is bij Macassar aan de grond gelopen en zal moeten lichten om vlot te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 april. Het driemast schonerschip IDA, kapt. Hazewinkel, van Bremen naar Riga, is wegens tegenwind benoorden Elseneur geankerd.


Datum: 05 mei 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Roefpraamschip met inventaris, op billijke voorwaarden.
Te bevragen bij Dooije Schuitema te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een beste, sterke, onoverdekte opgeboeide praam, zes jaar oud, met een woning er voorop, met wijde warings, benevens mast, giek, zwaarden en planken, groot 16 ton.
Te bevragen bij Gebrs. van Manen te Berlikum (niet op zondag).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Hellema te Dantumawoude zal op zaterdag den 13 mei 1893, avonds 6 uur, ten huize van de kastelein Bonnema te Rinsumageest, provisioneel verkopen: een best onderhouden en goed burgerlijk bestaan opleverend Veerschip met haken, bomen, ijsborden (opm: losse bekleding van planken om de huid van het schip tegen insnijding van ijsschotsen te beschermen) en toebehoren, varende in de vaste beurt van Rinsumageest op Leeuwarden en Dokkum vice versa, eigen aan Geert Halbesma en direct te aanvaarden.
(opm: LC 170593 meldt dat is geboden NLG 777; het daarbij gebruikt wordend trekpaard wordt alsdan mede verkocht)


Datum: 07 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 26 april. Kapt. A. Potjer, gezagvoerder van het stoomschip MAASDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, hier de 18e april na een reis van 10 dagen van Rotterdam gearriveerd met 201 kajuits- en 597 tussendekspassagiers, rapporteerde de 18e april op 40º23’ N.B. en 71º59’ W.L. een zwart geschilderde, geluid gevende boei aangetroffen te hebben. (opgenomen vanwege het grote aantal passagiers op dit schip van 4000 ton)


Datum: 08 mei 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 6 mei. De directie der Stoomvaart Maatschappij Zeeland te Vlissingen stelt zich voor bij genoegzame deelneming pleziertochten te ondernemen, een naar de Noordkaap en drie naar de Noorse fjorden, met het stoomboot WILLEM PRINS VAN ORANJE.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor weinig geld: een halfsleten Praam met woning, groot 8 ton, met of zonder tuig, en een Roefschuitje, groot 17 ton, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerman te IJlst.


Datum: 09 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau (opm: Liepaja), 3 mei. Met het Duitse stoomschip BRITTANNIA vertrokken hedenavond met 50 meest Joodse inwoners dezer stad naar Rotterdam om van daar naar Amerika te vertrekken. Dewijl vele personen, die vertrekken wilden, nog geen passen konden krijgen, wordt verwacht, dat later nog een massa emigranten van hier naar Amerika via Rotterdam vertrekken zullen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 8 mei. Volgens bericht uit Bremen onderhandelen de continentale scheepvaart-
maatschappijen om de vrachten van en naar Noord-Amerika te verhogen. Hetzelfde bericht vermeldt, dat deze onderhandelingen kans op slagen hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 8 mei. Zaterdag de 6e dezer is van de werf van de heer W. de Boer op de Gideon met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd gierschip ten dienst van de gemeente-reiniging te Groningen, voor rekening van B. Schaap.


Datum: 10 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Firma Muijs, Wagenaar en Co te Alkmaar zal, ten overstaan van de deurwaarder J.G. Klein, aldaar op woensdag 17 mei 1893, 's morgens te 11.00 uur, in het lokaal Tivoli aan de Geestersingel te Alkmaar verkopen de inventaris van het driemast-schoenerschip, genaamd AMSTELSTROOM, bestaande in zeilen, zeildoek en zeilgaren, trossen, stuurmansgoed, kajuitsgoed, bootsmans- en timmermansgoed, koksgoed, kaarten en boeken en in het algemeen alles wat tot de inventaris van een dergelijk schip kan geacht worden te behoren. Breder bij biljetten omschreven.
Informatiën bij de firma Muijs, Wagenaar & Co, C. Constant, aan de sloperij, en bij deurwaarder Klein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens toeval te koop een bij uitstek flink onderhouden houten tjalkschip, met complete inventaris, groot 70 lasten.
Te bevragen bij W. & H. Boerma, ijzeren scheepsbouwers te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 mei. Het stoomschip DUBBELDAM, dat gisteren middag van Amsterdam naar New York vertrok, heeft in het Noordzeekanaal schade aan de remmingswerken van de Velser-voetbrug veroorzaakt. Het stoomschip werd door het personeel van de Waterstaat aangehouden, doch kon, na een borgstelling van NLG 11.000 gesteld te hebben, tegen middernacht de reis voortzetten. Het stoomschip bekwam echter zelf geen schade en vertrok naar zee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hango, 2 mei. Het stoomschip SIRIUS, van Amsterdam naar Reval (opm: Tallinn), is hier binnengelopen, dewijl het door het vele ijs niet in staat was Reval te bereiken.


Datum: 11 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Het stoomschip ALERT, morgen van hier naar Hull vertrekkende, neemt 15 werklieden en een voorman mede voor de lossing en weder-belading van genoemde bodem te Hull. De laatste datum, dat de ALERT van hier vertrok, was 12 april, zodat drie reizen zijn verloren als gevolg van de werkstaking, doch is thans de dienst van hier naar Hull hersteld en vertrekken en arriveren de stoomboten geregeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, de 2e dezer van Hangö naar Reval (opm: Tallinn) vertrokken, heeft de bestemming nog niet bereikt. Twee-en-twintig stoomschepen zijn de Reval aangekomen, waarvan enige rapporteren de SIRIUS gepasseerd te zijn en te zijn verzocht genoemd stoomschip op sleeptouw te nemen. Een bergingsstomer is ter adsistentie van Reval vertrokken.


Datum: 12 mei 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. J. Feenstra, notaris te Metslawier, zal op dinsdag 16 mei 1893, ’s namiddags 3 uur, ten sterfhuize van Bokke Sijtzes van der Werff, te Birdaard, bij boelgoed, á contant, presenteren te verkopen:
Een eikenhouten kabinet, 3 bedden met toebehoren, 1 staartstukklok, spiegel, 8 stoelen, stoven, kook- en kolomkachel, grote haardstander, doofpot, koperen ketels, handketel, gootlingen, tobben, emmers, linnenrakken, watervat, karn met koperen hoep, koper-, tin-, glas- en aardewerk.
Voorts 2 pramen, groot 7 en 8 ton.


Datum: 13 mei 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 28 april. Het Nederlandse barkschip CALIFORNIA, kapt. Rackow, is bevracht van Savannah naar Cork voor orders met harst (opm: hars of pek) 2sh.1½p en spiritus 3sh.4½p.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het post stoomschip WAESLAND, van de Red Star Line, 29 april van Antwerpen vertrokken, arriveerde 10 dezer te New York.


Datum: 15 mei 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 mei. Gisteren namiddag is een met stenen beladen tjalk door aanvaring met het Nederlandse stoomschip IJSTROOM bij de Houthaven gezonken. De opvarenden werden gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Het stoomschip WHITEFIELD, van hier te Newcastle aangekomen, is de 11e dezer door Hr.Ms. stoomschoener ZEEHOND, commandant Feith, aangevaren, waardoor het enige schade bekwam. Hr.Ms. ZEEHOND verloor de boegspriet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Amerika, Red Star Line.
Antwerpen, New York en Phliadelphia.
De expresselijk voor passagiers ingerichte post stoomschepen FRIESLAND, NOORDLAND, WESTERNLAND enz, voorzien van dubbele bodem en waterdichte en brandvrije afdelingen, zijn de grootste, varende van het vasteland op Amerika. Bekend en beroemd wegens veiligheid en snelle reizen. Deze maatschappij heeft nog geen mensenlevens verloren.
Tevens hebben wij het genoegen te kunnen mededelen, dat de directie onzer maatschappij is opgedragen de nieuwe Hansa Lijn, rechtstreeks van Antwerpen naar Montreal (Canada).
De bootvracht is NLG 6 goedkoper dan per New York lijnen, en de spoorvracht van Montreal naar de meeste plaatsen in de Verenigde Staten is $ 1½ of circa NLG 3,75 goedkoper, zodat de reiskosten ongeveer NLG 10 minder bedragen dan via New York.
Tot nadere inlichtingen zijn gaarne bereid de heren G. de Jong te Harlingen, hoofdagent in Friesland, en J. Jongsma, vertegenwoordiger in Friesland, Groningen en Drenthe, te Witmarsum, alsmede bij de agenten in Friesland:
D. IJntema te Pingjum J.S. Teijema te Kortezwaag
Johs. Huigens te Witmarsum A.C. Hoekema te Roordahuizum
J. Prinzen te Akkrum IJ.Z. van der Meer te Oldeholtpade
G. de Jong te Oosterwierum P. Jongsma te Franeker
Sjoerd Alberda te Gauw J.H. de Vries te Rijperkerk
D. de Boer, Schrans bij Leeuwarden S. Sijbesma te Morra
K. Buikema te Drachten E. de Wit te Menaldum
W.C. Rinzema te Ureterp I.W. Bierma te Holwerd
K. Budstra te Grouw S.S. Douma te Bergum
P. van Lune te Oudwoude E. de Vries te Elsloo


Datum: 16 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE VII, kapt. Meurs, de 4e dezer van de Molukken te Soerabaija aangekomen, bevracht van Semarang met een lading slippers (opm: sleepers, dwz. dwarsliggers tussen de rails) naar Delagoa Baai.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het tjalkschip NOOITGEDACHT, groot 58 ton, eigen aan en gevoerd door P. Borgman, van Groningen, met een lading van 30 last haver op reis van Groningen naar Harlingen, is zondag middag nabij Kingmatille aangevaren door de stoomboot HUNZE I, kapitein A. Zwart.
De tjalk zonk onmiddellijk, terwijl de schipper zich naar Franeker spoedde om aangifte te doen. De HUNZE moest daarop voor de Ooster-draaibrug blijven liggen, zolang er een conferentie op het Stadshuis plaats had tussen schipper en kapitein tegenover bevoegde macht. Schip en lading waren niet verzekerd. (opm: zie LC 180593)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De notaris de Wit te Terschelling zal op vrijdag 19 mei 1893 publiek, á contant, verkopen:
’s voormiddag 10 uur te West Terschelling, op de plaats nij (opm: na of naast) het Voorhout, ongeveer 1533 battings en ’s avonds, na aankomst der stoomboot van Harlingen, ten huize van de logementhouder T.P. Krul in de Zeevaart te West Terschelling, ongeveer 540 battings, liggende op het op het eiland Vlieland.
Alles afkomstig van het stoomschip GORD, in percelen.


Datum: 18 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 16 mei. Als een bewijs der goede zorgen door de Shipping Federation voor de gezondheidstoestand der vrije werklieden, die te Hull tijdens de strike (opm: staking) worden aangevoerd, kan dienen, dat, toen de gezondheidscommissie de grote schuren onderzocht waar de werklieden op kosten der reders gehuisvest werden, de commissie de plaats in de beste staat bevond en dat er in verhouding minder ziektegevallen voorkwamen dan in de stad Hull. Door het groot aantal lediglopende arbeiders te Londen, was de Federation in staat om de beste werklieden uit te zoeken, en hoewel 3.000 werklieden werden aangevoerd te Hull, kwam er nauwelijks een enkel geval van ziekte voor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 mei. Bij de officiële proeftocht van het stoomschip LEOPOLD II, gebouwd door de heren Wm. Denny & Brothers op de Leven-werf te Dumbarton, voor rekening van het Belgische gouvernement en bestemd voor de passagiersvaart tussen Dover en Ostende, werd een gemiddelde vaart van 22 knopen per uur of 41 kilometer geconstateerd. Deze vaart werd gemaakt over een afstand van 54 knopen, half met en half tegen de stroom. Men hoopt, dat het stoomschip, dat onmiddellijk in dienst gesteld wordt, de overtocht tussen Ostende en Dover in 2½ uur zal doen. De inrichtingen voor het passagiersvervoer zullen in gemak en weelde alles overtreffen wat tot heden op dat gebied bestaat. Van 1 juni af komt een dienst in werking tussen de voornaamste steden op het vasteland en Londen via Ostende-Dover, waardoor de reis van Venetië naar Londen 5½ uur korter gedaan kan worden en teruggebracht tot 33 uren, en van Berlijn naar Londen tot 22 uren en van Frankfurt in 17 uren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 17 mei. Het bericht betreffende de aanvaring van het tjalkschip NOOITGEDACHT was niet geheel juist. De inhoud, 30 last haver, afgeladen door de firma Wijnne & Co, te Groningen, was namelijk verzekerd op Amsterdamse beurspolis. (opm: zie LC 150593)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het poststoomschip FRIESLAND van de Red Star Line, 6 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 16 dezer ’s morgens vroeg te New York, 9½ dag reis.


Datum: 20 mei 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 19 mei. Met het lossen der lading van het zondag j.l. (opm: 14 mei) nabij Kingmatille gezonken tjalkschip NOOIT GEDACHT, welk werk werd aangenomen door de heren Th. Steensma en Zoon, expediteur te Franeker, werd reeds maandag aangevangen. Gisteren was het volbracht, waarna het vaartuig werd gelicht en naar een der werven gesleept tot reparatie. (opm: zie LC 160593 en 180593)


Datum: 21 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. Volgens particulier bericht arriveerde het stoomschip ALBLASSERDAM van Rotterdam te Kroonstad met verlies van schroefbladen. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock. 18 mei. Bij het proefstomen van het nieuw gebouwde mailstoomschip MARIE HENRIETTE, van het Belgische gouvernement en bestemd voor de maildienst tussen Dover en Ostende, is bij Skelmorlie het stuurboordrad gebroken en keerde het zonder assistentie met één rad terug naar de werf. Vermoedelijk heeft het op een mast, die rechtop onder water zat, gestoten.


Datum: 22 mei 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder C.W. Eisma te Bolsward zal donderdag 25 mei 1893, namiddag 12½ uur, in het hotel Tuinenga te Bolsward, á contant verkopen (in één zitting): een goed onderhouden open Praam, groot 7 ton, met zeil en treil, alsmede ± 60 hectoliter steenkool.


Datum: 24 mei 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Het schip JAN SIJBRAND, kapt. J.J. Valom, is bevracht van Suriname met suiker naar Boston.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, heden van Reval (opm: Tallinn) naar Rotterdam vertrokken, is des avonds met enige lichte schade door het ijs uit zee teruggekeerd en moet lossen om te repareren.


Datum: 25 mei 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 24 mei. Het post schip PENNLAND van de Red Star Line, 10 mei van Antwerpen vertrokken, arriveerde 20 dezer te New York.


Datum: 26 mei 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 23 mei. Het Nederlandse schoenerschip EVA, kapt. J.B. Brongers, van Rotterdam met kolen naar Nerva, is de 22e dezer bij Baltishport gestrand, doch heden weder vlot geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een best onderhouden Roefschip, groot 18 ton, acht jaar oud, met complete inventaris, nieuw zeil en kleden, benevens drie nieuwe dekkleden en een nieuwe zes tons praam. Te bevragen bij Wietze van der Wal te St. Jacobiparochie.


Datum: 27 mei 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip HEBE bij het opvaren naar Petersburg tegen de Nicolai-brug aangevaren, waardoor schip en brug enige schade bekwamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip HEBE op 20 mei met assistentie van een sleepboot te Kroonstad aangekomen met schade door het ijs. Enige platen en spanten aan de boeg zijn gebroken en in het voorschip stond 2 voet water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 mei. Volgens telegram uit Reval (opm: Tallinn) aan de rederij d.d. gisterenavond, is het Nederlandse schip (opm: bark) HEEMSE, kapt. W.W. Visser, de 2e mei van Amsterdam naar Kroonstad vertrokken, gezonken. Het volk is gered.


Datum: 28 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 23 mei. Het stoomschip SIRIUS, gisteren van hier naar Nederland vertrokken, keerde n.m, zwaar lek en met 3 voet water in het ruim veroorzaakt door het ijs, terug.
De uit gerst bestaande lading moet gedeeltelijk worden gelost.


Datum: 29 mei 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 24 mei. Het schip HEEMSE, kapt. W.W. Visser, is door het ijs doorsneden en ten Westen van Narga in 25 vadem diep water gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 27 mei. Het post stoomschip RHIJNLAND van de Red Star Line, 13 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 24 dezer te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Rotterdam - Bergen (Noorwegen) – Middernachtzon.
De Hollandse stoomschepen INGERID en OLAF KYRRE, met uitmuntende inrichting voor passagiers 1ste klasse, vertrekken van Rotterdam naar Bergen via Stavanger, in aansluiting met de stoomschepen naar de Noord Kaap, Hardanger- en Sognefjord en geheel westelijk Noorwegen, iedere donderdag avond 8 uur.
Passage enkele reis NLG 40. Retourbiljet, 3 maanden geldig, NLG 66. Voeding inbegrepen.
D. Burger & Zoon


Datum: 30 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 18 mei. Het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE, is bij het vertrek van de quarantaine plaats in aanvaring geweest met het bij Tomkinsville ten anker liggende Noorse barkschip BELLONA, dat van Wellington, N.Z, is gearriveerd. Het verloor boegspriet en kluiverboom. De LA CAMPINE leed geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Volgens bij de Nederlandse Scheepvaartmaatschappij ontvangen telegram, vertrok het Nederlandse fregatschip TROMP, kapt. Schultz, voor de 28e mei van Saigon naar het Kanaal voor orders, met een volle lading rijst. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 mei. Gisteren werd in het publiek verkocht een hier aangespoelde sloep, van het gestrande schip LUCY MARCH, alsmede ongeveer 1000 platen, schroten en battings, die in zee waren opgevist en hier aangebracht. De opbrengst van alles met elkaar was NLG 420.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekte Snik, groot 9 ton, met of zonder inventaris, bij G. Barkmeijer te Aalsum bij Dokkum, bij wien direct 2 ongehuwde scheepstimmerknechten kunnen geplaatst worden.


Datum: 31 mei 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Het Nederlandse barkschip NICOLAAS, kapt. J.K. Burghout, van Harlingen naar Hernösand (Zweden), in ballast, werd tijdens dikke mist bij het vuurschip Copersteen, door het stoomschip SHILDON van West-Hartlepool aangevaren, waardoor het stoomschip 12 voet in de NICOLAAS drong en de laatste onmiddellijk zonk. Alle opvarenden werden door de SHILDON gered en te Elseneur geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 mei. Het stoomschip NORMANBY van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij OCEAAN, van Singapore naar Padang, is bij Penang lek gesprongen en naar Singapore teruggekeerd, alwaar het de lading zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. P. Oudsburg, kandidaat notaris en deurwaarder te Dokkum, zal op zaterdagen 3 juni 1893 provisioneel en 10 juni 1893 finaal, telkens ’s avonds 7 uur, ten huize van de kastelein G. Sikkema te Wierum, á contant, verkopen: een in 1887 nieuw gebouwd overdekt gewegerd Roefschuitje, genaamd NOOITGEDACHT, groot 20 tonnen, met zeil, 2 fokken, giek en verdere inventaris, bevaren wordende door Anne P. de Haan en liggende te Wierum.
(opm: LC 060693 meldt dat is geboden NLG 352)


Datum: 01 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 10 mei. Het Nederlandse barkschip ELSA, kapt. Pahnke, van Calcutta naar Demerara (Georgetown) liep de 6e mei binnen in een hevige NW storm bij de kust, na enige zeilen verloren te hebben. Ook heeft het veel water gemaakt. Het zal heden achtermiddag onderzocht worden.


Datum: 02 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier is aan de scheepsbouwmeesters Rijkee & Co te Katendrecht de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip ter grootte van circa 1500 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 1 juni. Het post stoomschip WESTERNLAND van de Red Star Line, 20 mei van Antwerpen vertrokken, arriveerde 31 mei, ’s morgens vroeg te New York; 10½ dag reis.


Datum: 03 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 31 mei. De haven van Terschelling, welke aan de mond en achterin zeer verzand was, zodat slechts weinig diepgaande schepen konden binnen lopen, is thans door een baggermachine geheel uitgediept en toegankelijk voor grote schepen geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op maandag 26 juni a.s, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond, van het te Amsterdam liggende Nederlandse barkschip GEORGE WASHINGTON. Breder bij biljetten omschreven en dagelijks te bezichtigen.
Nadere informaties bij de makelaar A. Vinke of bij de cargadoors Vinke & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 31 mei. Het stoomschip VOORWAARTS, toebehoord hebbende aan de Harlinger Stoom-Sleepboot Maatschappij, is onderhands tot geheime prijs verkocht aan de firma I.S. Wiarda alhier.


Datum: 05 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 2 juni. Met het stoomschip KATHLEEN, heden de Nieuwe Waterweg binnengekomen van Reval (opm: Tallinn) en bestemd naar Schiedam, zijn aangebracht 8 man, behoord hebbende tot de equipage van het op 24 mei bij Reval gezonken Nederlandse schip HEEMSE, kapt. Visser (opm: zie PGC 270593).


Datum: 06 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip AMBOINA, is bij Bajoa op de reis van Bolima naar Balanguipe aan de grond geraakt en moet lossen om vlot te komen. Assistentie is derwaarts gezonden. Er bestaat geen gevaar voor belangrijke schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. Het schip OOSTENBURG, kapt. J.H. Bron, is bevracht met arak en tin naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 juni. Volgens een van Lloyd’s ontvangen telegram is het schip MELATI, kapt. H. van Duyn, van Newport naar Anjer, met brand in de lading te Simonsstad binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 mei. De aanvaring van het Nederlandse barkschip NICOLAAS en het stoomschip SHILDON (opm: zie NRC 310593) vond de 27e dezer plaats tijdens mist onder Gotland.


Datum: 07 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 juni. Uit Harlingen schrijft men ons: De bemanning van het in de Oostzee door een Engelse stoomboot overzeilde schip NICOLAAS is hier aangekomen, zonder iets van kleding of andere bezittingen te hebben gered. Van Kopenhagen, waar ze aangebracht waren, hadden ze een reiskaart van de consul op Lübeck, van de consul aldaar werden ze tot Hamburg “bevorderd” (opm: getransporteerd) en van Hamburg tot aan Nieuwe Schans. Hier, op Nederlandse bodem, werden ze als landlopers behandeld. De burgemeester van Nieuwe Schans zond ze naar zijn collega te Winschoten, deze zou ze zeker op die van Groningen hebben geëndosseerd, enz. enz, indien ze te Winschoten niet gelukkig hun kapitein hadden gevonden, die vooruit was gereisd. Deze nu had gelukkig nog geld genoeg om zijn makkers in het ongeluk naar Harlingen te doen transporteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 6 juni. De 2e juni zijn met goed gevolg van de werf der heren Niestern & Te Velde, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, te water gelaten de beide ijzeren koftjalken ALIDA en BOREAS, ieder groot 100 register ton, welke bevaren zullen worden door de kapiteins J. Mooi en T. Gorter, van Groningen, en werden de kielen gelegd van twee ijzeren tjalken, groot 140 ton, voor rekening van de schippers J. de Haas, van Bergen op Zoom, en H.O. de Vries, van Terneuzen, en van een ijzeren tjalk, groot 80 ton, voor rekening van schipper J. Schuring, van Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. Door kapt. P. Gransbergen te Farmsum is aangekocht het Duitse barkschip PILLAU, groot 470 ton, gebouwd in 1863, thans liggende te Koningsbergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juni. Een dépêche uit Soerabaya houdt in, dat te Koetei aan boord van het Nederlandse stoomschip HOUTHANDEL BUWALDA een ontploffing heeft plaatsgehad.
Vijf man werden gedood en verscheidene gewond. De kapitein is te Soerabaya aangekomen. (opm: zie PGC 140693)


Datum: 08 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juni. Het schip MELATI, kapt. Van Duyn, met verhitte lading te Simonstown binnengelopen, is nagezien en experts hebben aanbevolen de lading te lossen.


Datum: 09 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stralsund, 3 juni. De Nederlandse tjalk ANNECHIENA ALBERTINA, kapt. J.M. Klugkist, is naar de scheepswerf verhaald om gerepareerd en nieuw geclasseerd (opm: onder klasse gebracht) te worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden: een flink gebouwd Turfschip, nog zo goed als nieuw, groot 22 ton, met zeil en treil enz, voor verschillende doeleinden geschikt, thans liggende in de vaart te Pingjum.
Te bevragen bij den eigenaar en bevaarder Andries S. Nieuwenhuis te Pingjum. Aanwijzing geeft W. Sieswerda aldaar.


Datum: 10 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 17 mei. Het Nederlandse barkschip ELSA, kapt. Pahnke, van Calcutta naar Demarara, is in het dok gekomen en heeft men het lek gevonden. Er was een klinksel uitgevallen en is het gat door een duiker dicht gemaakt. Een groot deel der lading schijnt beschadigd te zijn en is aanbevolen om een gedeelte te lossen om de uitgebreidheid der schade op te nemen.


Datum: 13 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam, H. Montauban van Swijndregt en Hessel M. Lels, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op woensdag 5 juli 1893, des middags te 12.00 uur, in de zaal van het gebouw Pro Patria, aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek veilen het Nederlands snelzeilend ijzeren barkschip THEODORUS, volgens meetbrief lang 66,54 meter, wijd 9 meter, hol 19,80 meter en alzo groot netto 921,11 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende aan de werf van de heren Bonn & Mees te Rotterdam.
Nog zullen afzonderlijk worden geveild twee chronometers, te bezichtigen aan boord van bovengenoemd schip.
Nadere informatie bij makelaars en bij de Heren Wambersie & Zoon; zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 10 juni. Heden arriveerde hier het stoomschip BATAVIA van de Rotterdamsche Lloyd, teneinde bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ belangrijke veranderingen te ondergaan, in verband met de onlangs met de regering afgesloten mailcontracten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Het schip ANNA HERBERTHA, kapt. Th. Wettre, is bevracht van Melbourne naar Londen.


Datum: 14 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kalmar, 9 juni. Het Belgische stoomschip SCHELDE, van Antwerpen herwaarts, is 7 dezer bij Habygrund aan de grond gelopen, maar na een gedeelte der lading te hebben gelost, vlot gesleept, en zonder schade te hebben geleden alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juni. Lloyd’s agent seint uit Soerabaya d.d. gisteren het volgende betreffende het gezonken stoomschip HOUTHANDEL BUWALDA. De ramp gebeurde de 22e mei op de Koetei-rivier (Borneo). Er was geen lading aan boord. Het schip is aan bakboordszijde van de machinekamer zwaar beschadigd en ligt in 60 voet water, waar een sterke stroom loopt en waardoor de vooruitzichten op berging niet gunstig zijn. Er zijn geen maatregelen genomen tot berging. Te Koetei is geen voldoend materieel aanwezig om het schip te lichten. Ook is hier geen materiaal, doch vermoedelijk wel te Singapore. (opm: zie PGC 070693, 070793 en LC 190793)


Datum: 15 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 09 mei. Het stoomschip AMBOINA bij Badjoa gestrand, is zonder assistentie vlot gekomen en heeft ogenschijnlijk zonder schade de reis naar verschillende havens op de zuidkust voortgezet. Het is hier de 5e mei aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 mei. Van 200 tot 300 ton van het Nederlandse barkschip ELSA van Calcutta naar Demerara (opm: Georgetown) is gelost, en een groot deel der lading is zwaar beschadigd. Men zal lossen tot men bij de onderste lagen kan komen, waar men verwacht dat een grote hoeveelheid beschadigd zal worden bevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 juni. Hedennacht om 01.15 uur, bij het naar zee gaan van het Engelse stoomschip VICTORIA, is door dit stoomschip nabij Hoek van Holland een jol van de aldaar gestationeerde loodskotter overstoomd. De jol was uitgezonden om de loods af te halen, en werd doormidden gevaren, met het ongelukkige gevolg dat de matroos J. Langendoen verdronk. De zich in de boot bevindende matroos H. van Es wist zich aan een stuk der boot vast te houden en drijvende te blijven, totdat hij door de bemanning van de loodskotter, die een tweede jol had uitgezet, werd gered.


Datum: 16 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 juni. De stoomkanonneerboot VALI is volgens rapport van de vissers in het Oude Vlie aan de grond gelopen. Sleepboten zijn ter assistentie vertrokken.


Datum: 17 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juni. Door de blazerschuit TX 36, die zich heden in het Oude Vlie bevond, wordt gerapporteerd, dat tegen de Westwal een stoomkanonneerboot aan de grond was gelopen. De schipper belastte zich met het overbrengen van een brief naar de directie der Marine te Willemsoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 juni. Het Nederlandse schip SAN FRANCISCO, kapt. Leeuw, ligt zeilklaar te Hernösand met bestemming naar Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop gevraagd een 7 of 9-tons overdekte praam. Aanbiedingen met opgaaf der wijdte worden ingewacht bij J.J. Kuipers, scheepstimmerman te Makkum.


Datum: 18 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Volgens van de directeur der Zeilvaart Maatschappij Neptunus ontvangen bericht, werd het stalen barkschip BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, kapt. Kruyt, bevracht met suiker van Java voor Melbourne, en daar een lading graan in te nemen naar het Kanaal voor orders.


Datum: 19 juni 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop aangeboden twee zo goed als nieuwe zwaarden, lang 1,85 meter, en een best onderhouden, bruin getaand zeil van een jacht, lang bij de mast 7 meter, bij de giek 4,20 meter. Te bevragen bij S. Boorsma, hellingbaas te Oostermeer.


Datum: 20 juni 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een bijzonder best Roefschip, zes jaar oud, groot 28 ton.
Te bevragen bij O.H. v.d. Werff te Buitenstvallaat bij Drachten.


Datum: 22 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Het schip AMSTERDAM, kapt. Schneider, is bevracht van Java met suiker, en het schip OOSTENBURG, kapt. Bron, van Rangoon of Bassein met rijst, beide met bestemming naar het Kanaal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het post stoomschip BELGENLAND van de Red Star Line, 7 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 17 dezer te New York.
Het post stoomschip FRIESLAND, van de Red Star Line, 10 dezer van Antwerpen vertrokken, arriveerde 19 dezer te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren ochtend is de tjalk de DRIE GEZUSTERS, van de schipper W. Meijer te Wildervank, die te Rotterdam een lading steenkolen had ingenomen, nabij de Harderwijker kust gezonken. De opvarenden zijn gered.


Datum: 24 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Recente ongelukken met Engelse Marine schepen:
05-02-1863 ORPHEUS 190 doden
04-11-1864 RACE HORSE 99 "
14-12-1864 BOMBAY 91 "
09-02-1870 SLANEY 40 "
17-09-1870 CAPTAIN 472 "
24-03-1878 EURYDICE 312 "
02-03-1880 ATALANTE 280 (vermist)
27-09-1884 WASP 73 doden
10-11-1890 SERPENT 173 "
23-06-1893 VICTORIA 400 "
totaal 2030 doden

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 juni. Volgens bij de reder ontvangen bericht, ligt het schip HEVESKES II, kapt. Arkema, te Memel (opm: Klaipeda) zeilklaar voor Rio de Janeiro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 23 juni. Het stoomschip TEUTONIA, gisteravond van Seriphos binnengekomen, is in de rivier bij Maassluis aan de grond gevaren. De sleepboot NIEUWESLUIS heeft heden tevergeefs getracht genoemd stoomschip vlot te slepen. Men is aangevangen met lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Volgens particulier bericht heeft het stoomschip ARUNDO, op reis van Lulea naar Rotterdam, op een rots gestoten en is lek te Kopenhagen binnengelopen. Het is aan de grond gezet om zinken te voorkomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een zeer goed en net onderhouden Jacht, groot 23 ton, met of zonder tuig, bevaren geweest door schipper P. Evendik, alsmede een Tjalk, groot 95 ton, zonder tuig, bij H. de Goede, IJzeren scheepsbouw, Zwartsluis, die zich tevens minzaam aanbeveelt tot het maken van alle soorten ijzeren schepen, tegen concurrerende prijzen.


Datum: 25 juni 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Commerce et l'Industrie ontlenen wij het volgende: Men deelt ons mede dat de Société Maritime Belge de dienst tussen Londen en Terneuzen zal opgeven, en dat de Société Gand-Terneuzen hem zal vervangen. Te dien einde zal deze een stoomschip aankopen om het scheepvaartverkeer tussen bovengenoemde plaatsen te onderhouden. Deze beslissing zou gevallen zijn in de op 21 dezer gehouden algemene vergadering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 juni. Het stoomschip TEUTONIA is na 200 ton der lading gelicht te hebben, vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.


Datum: 26 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Het oorlogsstoomschip CERBERUS heeft op de Zuiderzee, bij het eiland Marken, een defect aan de machine bekomen. Men zal trachten de schade te herstellen en naar hier terug te stomen.


Datum: 29 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 juni. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is in veiling verkocht aan de heren E.J. Bok & Zn alhier.


Datum: 30 juni 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 juni. Het stoomschip ARUNDO is de 24e dezer, nadat het lek voorlopig gestopt was, weder vlot en naar Refshaleben (opm: plaatsje beoosten Kopenhagen) gebracht, alwaar de rest der lading zal worden gelost, waarna het schip op de helling zal worden gehaald.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop op aannemelijke voorwaarden: een goed onderhouden schip, groot 21 ton, met inventaris, liggende te Aalsum en te bevragen bij Wieger Dijkstra aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee schepen te koop: een nieuw, groot 30 ton, een halfsleten, groot 8 ton, en een mast met ijzeren gewicht, bij de Wed. A.L. Hoekstra te Rohel.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Verkoop schepen

Schiedam. De bark NEERLANDS VLAG, kapt. D.J. Brouwer, reders de firma H.J. Plant & Co alhier, is verkocht aan de heer J.N. Prins te Helder om te worden gesloopt. (opm: zie PGC 010793)


Datum: 01 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 juni. Volgens telegram uit Kaapstad wordt bij eventuele verkoop der lading van het Nederlandse schip MELATI aanbevolen het voor GBP 250 naar Kaapstad te laten slepen, daar te Simonsbaai geen goede markt voor de kolen is. Er is echter nog geen besluit genomen en men wacht verdere orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 juni. Het Nederlandse barkschip TJERIMAI, kapt. Van Duyn, gisteren met gemengde lading van Amsterdam te Soerabaya aangekomen, heeft op Meinderts Droogte aan de grond gezeten. Of het schip schade bekwam is niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Schiedam, 28 juni. Het Nederlandse barkschip NEERLANDS VLAG, groot 771 ton, gebouwd in 1864, is verkocht aan de heer Prins te Nieuwe Diep om te worden gesloopt. (opm: het schip bleef vooralsnog in de vaart)


Datum: 03 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 30 juni. Door de Scheepvaart Maatschappij Amsterdam is de bouw opgedragen van een stalen 3-mast schoener aan de bouwmeesters J. & K. Smit te Kinderdijk. (opm: ZWIJGER)


Datum: 04 juli 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een zeer goed onderhouden Roefschip, groot 18 ton, met tuig en volledige inven¬taris, alsmede een Roefschip, zonder tuig, groot 17 ton. Te bevragen bij Gebrs. Toornstra, scheepstimmerlieden. Dokkum.


Datum: 05 juli 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Delfzijl – Norderney.
De stoomboot VICTORIA of AUGUSTA vertrekt van Delfzijl zaterdag 8 juli e.k, ’s namiddags 1 uur, en van Norderney maandag 10 juli, ’s morgens 7 uur.
Retourbiljetten 3 dagen geldig NLG 5,50
Enkele reisbiljetten NLG 4,50
De Agent: P.J. Smit


Datum: 07 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 05 juli. Volgens telegram van Lloyd's agent te Soerabaja, betreffende het te Borneo gezonken stoomschip HOUTHANDEL BUWALDA (opm: zie PGC 070693 en 140693), wordt bericht dat er geen contract te maken is voor het bergen van genoemd stoomschip op voorwaarde no cure, no pay.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 juli. Nabij de Vliehors is een wrakton gevonden en in de haven aangebracht. Men vermoedt, dat deze ton afkomstig is van het wrak der ICELAND, een gezonken Engelse stoomboot, die sinds jaren voor het Eierlandse Gat ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Het Nederlandse barkschip THEODORUS, heden alhier in veiling aangeboden, is opgehouden voor NLG 21.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 14 juni. Een partij rijst van 1172 zakken, beschadigd gelost uit het Nederlandse schip ELSA, werd 12 juni verkocht. Een andere partij van 300 zakken zal binnen een paar dagen worden verkocht.


Datum: 08 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 05 juli. Het Nederlandse schip GESINA EN THEKLA, kapt. Kuiper, heeft gisteren bij de kettingbrug een gedeelte van het voortuig verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 7 juni. Van de werf van de Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 330 last, voor rekening van schipper P. Somers, van Rumpst in België, en een ijzeren tjalk, groot 110 ton, voor rekening van schipper F. Mulder, van Deventer, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren rijnschip, groot 250 last, voor rekening van de heer Peter Will, van Neuwied a.d. Rijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Praamscheepje te koop, groot 14 ton.
Te bevragen bij J. Kuipers, scheepstimmerman te Makkum.


Datum: 10 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 21 juni. Een verdere publieke verkoping van beschadigde lading uit het barkschip ELSA, kapt. Pahnke, van Calcutta naar Demerara, heeft de 16e juni plaats gevonden. Men is met de wederinneming van de onbeschadigde lading gereed en zal het schip binnen een paar dagen de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 21 juni. Het schip MELATI, kapt. Van Duyn, van Newport naar Anjer, de 2e juni met verhitte lading in de Simonsbaai binnengelopen, is bezig die te lossen. Dat gedeelte, dat gelost moet worden, is voor 10 sh. per ton langszijde van het schip verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 6 juli. De stoomkanonneerboot EVER, heden alhier aangekomen, is gisteren in aanvaring geweest met het instructievaartuig URANIA en heeft daardoor de mast gebroken en schade aan de schoorsteen bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De torpedoboot MAKJAN is heden, uit de Koopvaardijsluis komende, in aanvaring geweest met het tjalkschip ANNA, schipper Dekker, hetwelk belangrijke schade bekwam. Ook de torpedoboot bekwam averij aan de steven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 8 juli. Uit Amsterdam meldt men: Omstreeks 1 uur gisteren middag brak de fokkemast van het stoomschip PRINSES AMALIA der Stoomvaart Maatschappij Nederland, terwijl men bezig was met het inladen van een locomotief, een stuk van 10 á11 ton zwaarte. De mast viel langsscheeps achterover en trof in de val een werkman, Jan Pluim, die de lier hanteerde. Het duurde enige tijd voor men de getroffene, die bovendien tussen het tuig van de mast beklemd was geraakt, uit zijn benarde positie kon bevrijden. Het bleek toen, dat de man een been had gebroken en een wond aan het bekken had bekomen. Zo spoedig mogelijk werd hij naar het Gasthuis vervoerd.
Het schijnt, dat eerst de steng van de fokkemast is bezweken en daardoor het evenwicht van de mast zelve dermate werd verbroken, dat ook deze afbrak. De locomotief kwam tamelijk goed op de walkant terecht en werd later door een bok van Goedkoop uit de weg geruimd. De AMALIA zelf werd onmiddellijk verhaald tot de onder de 30 tons hydraulische bok aan het westelijk hoofd der Handelskade om daar de gevallen mast van boord te doen weghalen. Het schip zou zaterdag 15 dezer naar zee moeten; de directie hoop echter, dat tegen die tijd de averij hersteld zal kunnen zijn.


Datum: 11 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juli. Het Nederlandse stoomschip AMERICAN, van Rotterdam naar New York, is met twee gebroken schroefbladen te Halifax aangekomen.


Datum: 12 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gent, 8 juli. Het thans te Londen liggende schip VLAANDEREN, kapt. Lestuiver, is bevracht om te Cardiff kolen te laden voor Banana (Congo) en zal van daar waarschijnlijk in ballast naar Brazilië, West-Indië, de Golf van Mexico of Noord-Amerika vertrekken om vervolgens wederom met lading naar Europa terug te keren.


Datum: 13 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 11 juli. Het stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE van Antwerpen naar Bilbao, liep hier binnen om de schroef vast te zetten, die los was gewerkt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juli. Het Nederlandse stoomschip BROMO is bij het vertrek van Soerabaija aan de grond geraakt, doch weder vlot gekomen en met gebroken schroefas te Soerabaija teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Petersburg, 8 juli. Het Nederlandse stoomschip ETNA is de 5e dezer bij het passeren der slotbrug met het achterschip tegen de brug gevaren en bracht schade toe aan de pontons.


Datum: 14 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 12 juli. Het schip NEREUS, van Londen naar Santos, is lek te Pauillac binnen gelopen. (red: de NEREUS, vroeger toebehorende aan de heren Craandijk & Zn te Amsterdam, werd in april naar Noorwegen verkocht [opm: zie PGC 270493].)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden Roefschuitje, 27 ton, zonder inventaris, 8 jaar oud. Te bevragen bij O.H. v.d. Werff, scheepstimmerman te Buitenstvallaat bij Dragten.


Datum: 15 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juli. Van de lading cement aan boord van het schip NEREUS, van Londen naar Santos en te Pauillac zwaar lek binnengelopen, werd 30 ton overboord geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 juli. De BORNEO, nieuw gebouwd oorlogsstoomschip, is heden naar de Noordzee vertrokken om proef te stomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Het Hof van Appèl te Londen heeft het stoomschip DORDRECHT schuldig verklaard aan de aanvaring, welke de 17e oktober van het vorig jaar tussen genoemd vaartuig en het stoomschip THETFORD heeft plaats gevonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop bij de scheepsbouwmeester J. Ater te Stadskanaal: een overdekt, flink, nieuw gebouwd Tjalkschip met eiken dekken, groot plm. 71 ton, zo goed als gereed.


Datum: 16 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 juli. Het Kanaal van Corinthe zal 20 juli a.s. voor de scheepvaart geopend worden. In maart 1882 werd een aanvang gemaakt met de werkzaamheden van de doorgraving, en na twee maal stil gestaan te hebben wegens financiële moeilijkheden, is het kanaal, hoewel nog niet geheel gereed voor de scheepvaart, opengesteld. De kosten hebben belopen de som van GBP 2.758.000.


Datum: 17 juli 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een goed onderhouden overdekt Tjalkscheepje met complete inventaris, groot 38 ton. Te bevragen bij J. Scholte te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Huizinge met erf, Stavorense Jol en Ansjovisnetten.
De notaris K. Tjebbes te Workum zal op woensdagen 19 en 26 juli 1893, telkens des avond om 6 uur, in de Stadsherberg te Hindelopen, publiek verkopen:
1: Een huis en een slagerij met erf, gelegen aan de Buren te Hindelopen, in gebruik bij den eigenaar Sj. Heeres (opm: bekort).
2: Een beste Stavorense Jol, lang ongeveer 6 meter, met roer, mast, fok, boom en riemen.
3: 12 beste Ansjovisnetten met 2 dreggen.
4: 11 dito netten met 2 dreggen.
Het huis te aanvaarden 14 dagen na toewijzing. Betaling bij de aanvaarding.


Datum: 18 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. De Nederlandse sleepboot HERCULES is naar Liverpool vertrokken, om het aldaar in de haven liggende stoomschip AUSTRALIAN naar hier te slepen om gesloopt te worden. Mocht het bij onderzoek in bijzonder goede staat worden bevonden, dan zal er een viermastschip van worden gemaakt.
De AUSTRALIAN is een stoomschip van bruto 2499 ton, gebouwd in 1867, was tot dusver het eigendom van de West India and Pacific Steamship Company te Liverpool. Het stoomschip is lang 324'5", breed 39'8" en diep 26'4", en is door de heer M.S. Springer alhier gekocht voor GBP 2.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 17 juli. Volgens telegrafisch bericht arriveerde de sleepboot NOORDZEE met de baggermachine WOLGA I op sleeptouw heden na een reis van negen etmaal van IJmuiden behouden te Kroonstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het Engelse stoomschip BELLEROPHON, alhier aangekomen van Singapore, is heden overgenomen door de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan, en vertrekt 4 augustus onder Nederlandse vlag van hier via Liverpool naar Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 27 juli 1893, ’s avonds 8 uur, in het koffiehuis van P. Tiel aan de Groote Markt te Groningen, zal publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd de NIEUWE ZORG, groot 113 tonnen, met complete inventaris, laatst bevaren door R.J. à Stuling en thans liggende in het Schuitendiep te Groningen. Betaling en aanvaarding binnen acht dagen na de toewijzing.
Mr. P.L. de Gavere, notaris

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Rechtszaken. J. van der M, 73 jaar, schipper te Makkum, die terecht gestaan heeft ter zake dat hij den 29 april l.l. te IJlst niet 80 centen bakengeld wilde betalen omdat hij daarvoor geen kwitantie kon krijgen, is schuldig verklaard aan het niet betalen van bakengeld bij het doorvaren van de Geeuw te IJlst en veroordeeld tot NLG 5 boete, bij niet betaling te vervangen door 1 dag hechtenis.


Datum: 19 juli 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 18 juli. Omtrent een scheepsramp in Indië (opm: zie o.a. PGC 140693) meldt de Soerabaijasche Courant de volgende bijzonderheden:
Den 14e mei vertrok het stoomschip HOUTHANDEL BUWALDA (in ballast) van Batavia naar Koetei, en den 21 lag het in de Koetei rivier veilig aan de wal gemeerd en nam te Batoe Pinggal, het kolendepot van de Oost-Borneo-kolen-maatschappij, 80 ton kolen in, voor eigen gebruik. Hierna stoomde het schip de volgende dag naar het grote kolen etablissement Perdjiva, gelegen tegenover Tengaran (opm: waarschijnlijk Tenggarong) (de residentie van Koetei’s sultan), ten einde daar een lading kolen in te nemen, bestemd voor Java. Men was juist ter bestemde plaatse aangekomen, het anker was in 10 vaam water gevallen en men was bezig het schip te verhalen naar de ligplaats aan de kolensteiger. ’t Was een half uur ongeveer na de middag, en alleen de donkey-machine behoefde verder in werking te blijven en dus alleen de donkey-ketel had stoom op. Juist was het stokerpersoneel, voor zover niet meer nodig, sedert een kwartier naar boven gegaan om te gaan schaften.
Plotseling hoort en voelt men aan boord een vreselijke slag en schok, blijkbaar een ontploffing, alles vult zich met stoom, de schoorsteen en het dek boven de machinekamer worden overboord geslagen, en een heel deel van de bakboordzij van het schip slaat tevens weg. In minder dan geen tijd begon het schip reeds te zinken, “headfore most”. Ieder was natuurlijk, zo snel het ging, naar boven gekomen. Machinekamer, ketelruim etc, waren één toneel van verwoesting, en dus moest daar wel een deel van het personeel de dood hebben gevonden. De eerste machinist G. (Europeaan), de mandoor (opm: voorman, hier: bootsman) en een paar inlandse stokers of tremmers, krabbelden nog “tant bien que mal” (opm: zo goed en zo kwaad als het ging) naar boven, elkander steunend en helpend, onkenbaar van de brandwonden. De tweede machinist M. (Europeaan), twee stokers en een tremmer (inlanders), worden vermist, en zijn denkelijk met de ketel mee de lucht ingegaan. De eerste machinist overleed de volgende dag. De mandoor werd gered.
Het schip was reeds ¾ uur na de ramp gezonken, vruchteloos had men nog getracht de ontredderde romp aan de wal te halen, de stroom was te machtig: alleen het achtereind van het schip bleef nog een poos boven water, zodat men des namiddag nog wat van de inventaris heeft kunnen redden. Te 7 uur zonk ook het achterschip geheel en al in de diepte weg. De slachtoffers zijn derhalve de twee Europese machinisten, de heren G. en M. (de eerste overleed de dag na het ongeval, en is niet meer zoveel bij kennis geweest om een verklaring te kunnen afgeven, de andere is blijkbaar in de lucht gevlogen), benevens twee inlandse stokers en een tremmer. De gezagvoerder van het stoomschip, Duinker, de stuurman Pretowsky en 24 inlandse schepelingen, zijnde de rest der equipage van het schip, werden 5 juni per s.s. SWAERDECROON van Bandjermasin te Soerabaja aangebracht. De arme lieden verloren alles bij de ramp.


Datum: 20 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 28 juni. Kapt. C. Pahnke, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip ELSA, van Calcutta naar Demerara, heeft geadverteerd om GBP 900 op bodemarij tot dekking der onkosten.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 7 juli. De gezagvoerder van het stoomschip CORONA, hier van Bremen aangekomen, rapporteert de 4e dezer, op 42º N.B. en 63º W.L, een klein bootje te hebben aangetroffen, genaamd FLYING DUTCHMAN, waarin zich 1 man bevond, die daarmee de Oceaan wilde oversteken, en naar Amsterdam bestemd was. Hij werd van water en petroleum voorzien, als ook van enig zeildoek voor het zeeanker, dat in een storm enige dagen te voren was verloren gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 28 juni. Het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Van Duyn, van Newport naar Anjer, te Simonsbaai met verhitte lading binnen, is bezig met lossen; 500 ton zijn reeds geland. De 30e juni zou een onderzoek plaats vinden, om te beslissen welke hoeveelheid nog nodig is om te lossen. Tot heden is de hitte in de kolen niet verminderd.


Datum: 21 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 18 juli. Het comité vanwege de Belgische regering belast met het onderzoek om de havenonkosten te Antwerpen te verminderen, heeft zijn rapport bekend gemaakt. Het beveelt de regering aan om zich met de Nederlandse regering te verstaan betreffende vermindering der door die regering geheven wordende onkosten; tevens wordt aanbevolen een belangrijke vermindering der kosten van expertises en gerechtskosten en beveelt ten sterkste aan het contract met de spoorlijn Mechelen – Terneuzen op te geven en een kanaal naar de Ruhr aan te leggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip BANTAM te Hongkong in aanvaring geweest met het stoomschip AMIGO, welke daarbij gezonken is. Eerstgenoemd schip heeft slechts lichte schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 14 juli. Het s.s. AMSTERDAM, van Sundsvall naar Amsterdam, heeft in de nabijheid van de vuurtoren van Understen de machine gebroken. Het werd toen door de stomer HERNOSAND II op sleeptouw genomen. Een uur daarna brak de sleeptros en moest het stoomschip aan zijn lot overlaten. Uiteindelijk gelukte het om de lagedruk machine in werking te brengen, waarmede men hier binnenkwam en te Finnboda slip vertuide (opm: waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat het schip in de laag is afgemeerd. Daarbij ligt het vóór achter twee ankers, en zijn vanaf het achterschip trossen of draden kruislings op bolders of boeien uitgebracht, waarbij het oog weer aan boord is genomen. Bij vertrek kan men vanaf het schip de draden eenvoudigweg laten slippen, en na het thuishieuwen van de ankers de ligplaats verlaten.). Het stoomschip heeft de reis 17 juli voortgezet.


Datum: 22 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 juli. Door de sleepboot ADSISTENT is de Franse schoener LIBERTÉ, van St. Vaast (Cotentin), lek hier binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 juli. Het Franse schoenerschip LIBERTÉ, kapt. Druot, met hout van Sundsvall naar Quimper (Bretagne), is vol water door de sleepboot ADSISTENT, alhier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 juli. Volgens telegram uit Bordeaux werd het schip NEREUS, van Londen naar Santos, te Bordeaux lek binnengelopen, onderzocht en bevond men, dat het 2 duim water per uur maakte. Het dek en de stuiken bij de steven zijn zeer ontzet. Door de inhebbende lading kan men het schip niet van binnen nazien, weshalve wordt aanbevolen de lading te lossen totdat het lek gevonden wordt. De gezagvoerder neemt daarvoor de nodige maatregelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het gebeurt niet dikwijls, dat de naam van Nederland vermeld moet worden in ons Algemeen Overzicht. Gedachtig aan de bewering, dat een volk zonder geschiedenis een gelukkig volk is, zou men ons land dus kunnen feliciteren met het stilzwijgen, dat te zijnen opzichte in de Europese politiek wordt bewaard. Zo echter nu over Nederland gesproken wordt, is het nog niet om der wille van een gebeurtenis, waarbij ogenblikkelijk gedacht moet worden aan een oplossing door de wapenen, maar toch is de zaak belangrijk genoeg, om er even bij stil te staan.
Voor enige dagen werd uit Londen per telegraaf bericht: “De eerste minister van Nieuw Zuid Wales (opm: Australië) zond de agent der kolonie alhier per draad instructie om de Britse regering mee te delen, dat er grote verontwaardiging te Sydney heerst naar aanleiding van Engeland’s zwakke houding in zake de COSTA RICA PACKET en de detentie van het schip door de Nederlands-Indische regering, tengevolge der arrestatie van de gezagvoerder. Men oordeelt de betaling van 2500 pond sterling volstrekt onvoldoende. De eer der Britse vlag vergt een krachtiger houding van de Britse regering, alsook een vollediger schadeherstel voor de scheepsbemanning en de eigenaars."
Deze COSTA RICA PACKET kwestie dateert van Januari 1888. Het is dus geoorloofd er niet mede bekend te zijn en daarom is een kort exposé der feiten misschien niet onwelkom.
De particuliere Londense correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant heeft over deze zaak met een hooggeplaatst Engels regeringsambtenaar een onderhoud gehad. Deze heeft hem belangrijke officiële stukken laten zien, waardoor hij in staat is ons uitvoerig in te lichten. Uit zijn schrijven nemen wij een en ander over:
“Den 24 Juni 1888 bevond kapitein Carpenter, gezagvoerder der COSTA RICA PACKET, een Australisch barkschip, dat voor de walvisvangst bestemd was, zich ter hoogte van Ternate op een afstand van twee en dertig Engelse mijlen van het nabijgelegen land, toen hij een verlaten prauw ontmoette, op welke zich een kleine hoeveelheid arak (opm: rijstbrandewijn) bevond. Die arak meende hij zich te mogen toe eigenen, daar de prauw zonder eigenaar ronddreef. De arak werd op de COSTA RICA PACKET overgebracht en daar deed de beman¬ning, die zes en twintig koppen sterk was, zich er aan te goed, ten minste zo men deze uitdrukking gebruiken kan, wat met het oog op de gevolgen van het arakgebruik betwijfeld mag worden. De bemanning maakte er zo ruim gebruik van, dat een flinke vechtpartij er het gevolg van was en kapitein Carpenter zich verplicht zag het restant overboord te doen werpen.
Meer dan drie jaren verliepen. Den 2e november 1891 bevond de kapitein zich met zijn schip wederom in dezelfde buurt, toen hij door de Nederlands-Indische overheden, die het gebeurde inmiddels vernomen hadden en haar eigen uitlegging er aan gaven, ter verantwoording werd geroepen. Zijn vaartuig werd opgebracht naar Macassar (opm: Ujung Pandang), dat duizend Engelse mijl ver lag en daar vastgelegd tot tijd en wijle de rechterlijke macht een beslissing zou hebben genomen. Kapitein Carpenter moest twaalf dagen in de kerker doorbrengen, ofschoon hij tot zelfs honderdduizend gulden cautie wilde stellen, indien men hem in vrijheid liet.
Daarna werd hij weder op vrije voeten gesteld, maar had toen de mail gemist naar Batavia, waar hij gelegenheid moest vinden om naar Sydney weder te keren. Zes en twintig dagen was hij verplicht te Macassar door te brengen. Middelerwijl had hij de gelegenheid om iets te vangen verzuimd. Het richtige (opm: goede) seizoen was verlopen, de bemanning van het barkschip verstrooid. Het had voor de eigenaars veel van zijn waarde verloren en bracht, te Singapore in veiling gebracht haast niets op.
Dit zijn de feiten en de regering van Nieuw Zuid Wales is op grond van de getuigenissen van andere schepelingen zeker, dat ze zich werkelijk aldus hebben toegedragen.
En nu de appreciatie der feiten. De eigenaars der COSTA RICA PACKET zijn van oordeel, dat kapitein Carpenter door zich arak toe te eigenen volstrekt niets strafwaardigs deed. Hij bevond zich op 32 Engelse mijl van de kust, dus buiten de jurisdictie der Nederlands-Indische regering, die dit ook erkend heeft door het schip niet langer in beslag te houden en de kapitein in vrijheid te stellen. Maar de eigenaars van het schip hadden er een geheel seizoen der walvisvangst mee verloren. Er was geen tijd om een andere gezagvoerder te benoemen, die men bovendien zo maar niet dadelijk vindt wanneer men er een nodig heeft. Eigenaren en bemanning, welke laatste geen vast loon zouden krijgen, hebben dus aanspraak op flinke schadevergoeding evenals de kapitein.
Toen kwam de zaak in behandeling bij de Nederlands-Indische, Nederlandse en Britse regeringen. Een briefwisseling werd gevoerd, die uitliep op een voorstel van Engeland, dat de Nederlands-Indische regering een schadeloosstelling van 2500 pond sterling zou uitkeren. Dit voorstel is door de Nederlands-Indische regering nog niet aangenomen, maar reeds van te voren komt, zoals men uit het telegram heeft gezien, de regering van Nieuw Zuid Wales met hevig protest aanzetten. De beslissing der Engelse regering kan zij geenszins eerbiedigen; de kolonie vindt, dat het moederland veel te zwak is opgetreden en hoopt, dat er desnoods een nieuw onderzoek, gevolgd door een nieuwe uitspraak, zal worden ingesteld.
Zo staat het er nu mede. De COSTA RICA PACKET is een bewijs te meer van de grote omvang, die in politiek door kleine zaken kan worden aangenomen.


Datum: 23 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 juli. Ten gevolge van de bouw van de Trans-Siberische spoorbaan is de handel in die omstreken zeer levendig geworden. Dien ten gevolge heeft een nieuwe scheepvaartmaatschappij bij de firma John Cockerill drie nieuwe stalen stoomschepen en verschillende stalen barkassen besteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 juli. De sleepboot ZUID-HOLLAND is heden van hier naar Queenstown vertrokken om het aldaar met gebroken as binnengesleepte stoomschip P. CALAND naar Rotterdam te slepen.


Datum: 24 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Het s.s. AMSTERDAM, de 17e dezer van Stockholm vertrokken, is gister bij Landskrona aan de grond gelopen, doch weder vlot te Landskrona binnengebracht. De schade is onbeduidend en het stoomschip zal morgen de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 21 juli. Het stoomschip P. CALAND, van New York naar Rotterdam, werd 250 mijl west van Fastnet door het Engelse stoomschip DEMARA, dat van Halifax naar Londen bestemd was, op sleeptouw genomen en te Queenstown binnengesleept. De P. CALAND heeft op een wrak onder water gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 19 juli. Drie matrozen van het schip BEAUPORT (opm: brik, kapt. R.J. de Weerd, Nieuwe Pekela) werden heden in de gevangenis gebracht wegens gezamenlijke dienstweigering aan boord. Enige leugenachtige en geheel uit de lucht gegrepen voorgevens betreffende de zeewaardigheid van het schip en de hoedanigheid van de proviand, werd als voorwendsel gebruikt voor hun misdadig optreden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juli. De stoomboot VEEHANDEL, kapt. De Haan, die om de lage waterstand niet over de Lemmer naar Amsterdam kon varen, is dicht bij Harlingen, door defect aan de machine, genoodzaakt geworden om met de lading vee naar Leeuwarden terug te keren, om te repareren. De boot is daarheen gesleept door paarden.


Datum: 25 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. De sleepboot HERCULES vertrok 22 dezer met het alhier aangekochte stoomschip AUSTRALIAN op sleeptouw van Liverpool naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 juli. Volgens telegram uit Curaçao is het schoenerbrik schip VICTORIA op de Goajira kust gestrand en wrak geworden.


Datum: 26 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 5 juli. De lading van de Nederlandse bark MELATI is weder onderzocht en vertoont geen verhitting meer. Het schip vertrekt met de overige lading, ongeveer 700 ton, naar Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 juli. Het Nederlandse barkschip SMEROE is voor GBP 3.000 naar Noorwegen verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 25 juli. Bij het departement van koloniën is het volgende telegram van de gouverneur generaal van Nederlands-Indië ontvangen:
“In de avond van 20 dezer is op het stoomschip onder Hollandse vlag RAJAH KONGSI ATJEH (opm: RADJA KONGSI ATJEH) tussen Telok Semawé en Edi onder de Atjehse passagiers een oproer uitgebroken. Het scheepsvolk werd aangevallen en grotendeels vermoord; ook de kapitein en de stuurman, beiden Engelsen. Totaal gedood 34, gewond 15. Twee Europeanen, machinisten, ongedeerd aan boord gebleven. De Atjehers verlieten met enige door hen gevangen genomen passagiers, geen Europeanen, het schip bij Diamantpunt (opm: Noordpunt Sumatra). Drie gevangenen naar Telok Semawé gevlucht. Schip in onze handen. De gouverneur, de commandant der scheepsmacht en de resident zijn naar de plaats van het onheil vertrokken.”
De correspondent van de Times te Singapore maakt ook melding van dit oproer. Naar hij er bijvoegt, heeft dit niets te maken met de politiek, maar werd het vermoedelijk alleen op het getouw gezet met het doel een buit te maken. Het is dus uitsluitend een daad van zeeroof.
De RAJAH KONGSI is een stoomboot, die handel drijft op Atjeh’s oostkust en onder Nederlandse vlag vaart.


Datum: 27 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 25 juli. Het lossen en bergen van de deklast van de Franse schoener LIBERTÉ werd heden aangenomen voor NLG 25,40.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Volgens door ons ontvangen telegram is het stoomschip P. CALAND uit Queenstown vertrokken met gebroken as, gesleept wordende door de ZUID-HOLLAND.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Deli-courant van 24 juni meldt omtrent het voorgevallene met het stoomschip RAYAH KONGSI ATJEH (opm: RADJA KONGSI ATJEH): Genoemd stoomschip is een zusterschip van de HOCK CANTON, waarop jaren geleden Toekoe Oemar zijn verraderlijke overval deed, hetgeen aan kapt. Hansen het leven kostte en aan diens vrouw en de andere schepelingen een langdurige gevangenschap, waaruit zij slechts na betaling van een grote som gelds door de Nederlands-Indische regering verlost werden. – Beide stomers varen onder Nederlandse vlag, behorende tot een schatrijke Chinese firma te Penang en daar de meeste voor Atjeh en voor onze blokkadeschepen bestemde koopwaren en vooral de voor onze troepenmacht benodigde vivres (opm: levensmiddelen) enz. hun weg over Penang vinden, hebben die twee stomers altijd overvloed van lading. Op hun terugreis van Atjeh naar Penang gaan zij gewoonlijk de Atjeh-kust langs van Oleh-Lah tot Edi, om vooral peper in te nemen en een aantal Atjehers als passagiers. Dit aantal bedraagt soms 100 tot 150 man, dus ingeval van een opstand een overstelpende overmacht tegen een kleine bemanning van hoogstens vier Europeanen en ongeveer 15 of 20 inlanders.


Datum: 28 juli 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 27 juli. De nieuwe consul generaal vertrekt 21 september van Genua aan boord van het stoomschip PRINS HENDRIK naar Indië.


Datum: 29 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 28 juli. Van de werf van de heren Niestern & Te Velde, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, liep de 26e juli met goed gevolg te water het stalen driemast schoenerschip JAN DERK, groot, ongeveer 330 reg. ton, dat bevaren zal worden door kapt. P.A. Mulder van Veendam. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren aak, groot ongeveer 160 ton, voor rekening van schipper M. Sibrijns van Amsterdam.


Datum: 30 juli 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 juli. De kotter DOLORES, reder H. van Buren, die j.l. donderdag met een zieke man moest terugkeren, is hedenochtend met een andere man ter haringvisserij vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwediep, 29 juli. Van de werf De Lastdrager alhier is heden met goed gevolg één der loodskotters te water gelaten, voor rekening van het Departement van Marine aldaar in aanbouw.


Datum: 31 juli 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Verkoping van een scheepstimmerwerf. De notarissen W. Sijpkens Kijlstra en Mr. A.H. van Kleffens te Harlingen zullen, ten verzoeke van de heren J. en S.W. Zwanenburg, op woensdag 9 augustus a.s. des avonds te 8 uur, in het logement van de heer H.J. Kremer aldaar, provisioneel veilen de scheepstimmerwerf met woonhuizen, bergschuren en verdere gebouwen, alsmede vaste werktuigen, zeer geschikt voor de ijzeren scheepsbouw en gunstig gelegen aan de Zuiderhaven te Harlingen. De veiling geschiedt in percelen en in massa.
Biljetten en inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemde notarissen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 juli. Heden is alhier aangekomen van Liverpool de sleepboot HERCULES met het Engelse stoomschip AUSTRALIAN op sleeptouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notarissen W. Sijpkens Kijlstra en mr. A.H. van Kleffens te Harlingen zullen, ten verzoeke van de heren J. en S.W. Zwanenburg, op woensdag 9 augustus a.s, des avond te 8 uur, in het logement van de heer H.J. Kremer aldaar, provisioneel veilen: de Scheepstimmerwerf met woonhuizen, bergschuren en verdere gebouwen, alsmede vaste werktuigen, zeer geschikt voor de ijzeren scheepsbouw en gunstig gelegen aan de Zuiderhaven te Harlingen. De veiling geschiedt in percelen en in massa.
Biljetten en inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemde notarissen.
(opm: aanvulling LC 180893: geboden 1e perceel NLG 495, 2e perceel NLG 518, 3e perceel NLG 530, 4e perceel NLG 751, 5e perceel NLG 1230, 6e perceel NLG 701; zie ook LC 011293)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor een billijke prijs: een goed onderhouden Dekschip, groot 38 ton, met beste inventaris; liggende te Harlingen, alwaar te bevragen bij J. Scholte.


Datum: 01 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Heden morgen zijn de stoomschepen STAD ZWOLLE, naar Zwolle bestemd en de MINISTER FOCK, naar Harlingen gedestineerd, bij het vertrek met elkander in aanvaring geweest. De STAD ZWOLLE moest wegens bekomen averij terugkeren en kan de reis niet voortzetten. De passagiers zijn op de nachtboot overgegaan. De MINISTER FOCK zette de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juli. Gisterenochtend omstreeks half tien heeft een aanvaring plaats gehad tussen de STAD ZWOLLE, die naar Kampen vertrok en de MINISTER FOCK, van de Harlinger Stoomboot Maatschappij. Laatstgenoemd vaartuig vertrok van de De Ruyterkade, achterwaarts varende en liep daarbij in de raderkast der voorbijvarende Zwolse boot, zodat de kast werd verbrijzeld. De MINISTER FOCK kon zijn reis terstond voortzetten maar de STAD ZWOLLE natuurlijk niet; de reizigers werden gedeeltelijk vervoerd met de Kamper nachtboot, welke die morgen was aangekomen. De overigen vertrokken per spoor. Des avonds zou een hulpboot de nachtdienst vervullen. Van het gebeurde is proces-verbaal opgemaakt. (opm: in dit bericht is sprake van de MINISTER FOCK als aanvarend schip, terwijl in LC 010893 over de in dezelfde dienst varende WILLEM III wordt gesproken)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 31 juli. Eergisteren ochtend te half tien kwam de stoomboot STAD ZWOLLE, bij haar vertrek van Amsterdam naar Kampen, in aanvaring met de WILLEM III der Harlinger Stoomboot Maatschappij, welke boot achteruit van de steiger van de De Ruyterkade stoomde, in de raderkast der STAD ZWOLLE liep, zodat deze geheel verbrijzeld werd en deze boot haar reis niet kon vervolgen. De WILLEM III bleek geen belangrijke schade bekomen te hebben, want zij vervolgde haren tocht zonder aan het ongeval zich te storen.
De meeste passagiers gingen van de STAD ZWOLLE over aan boord van de nachtboot van Kampen, anderen gingen per spoor.
In de nachtdienst zal door een hulpboot worden voorzien. Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt.
(opm: in dit bericht is sprake van de WILLEM III als aanvarend schip, terwijl in PGC 010893 over de in dezelfde dienst varende MINISTER FOCK wordt gesproken)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 2 à 3 flinke scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij K. Westerhuis, Zuidvliet, Leeuwarden.


Datum: 02 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 31 juli. Hedenochtend om 09.50 uur passeerde hier een Nederlandse bark, gesleept door een sleepboot uit Alblasserdam, waarschijnlijk de MARTINA JOHANNA, kapt. Van de Laag, van Rotterdam naar Batavia, gesleept door de sleepboot OOSTZEE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 juli. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip HISPANIA, van Lulea met erts naar Rotterdam, bij Saltholmen aan de grond geraakt, doch met assistentie van een Svitser salvage steamer vlot gekomen en in Kopenhagen binnen gebracht. Het is aldaar door duikers onderzocht en bevonden geen schade bekomen te hebben. Het zal de reis voortzetten. Het bergloon zal door arbiters bepaald worden te Kopenhagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 juli. Het stoomschip P. CALAND kwam heden de Nieuwe Waterweg binnen Van New York, gesleept wordende door de sleepboot ZUID-HOLLAND.


Datum: 03 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 12 juli. De Nederlandse bark ELSA is 6 juli naar Trinidad vertrokken na volbrachte reparatie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop gevraagd: een in goede staat zijnde Boeier, van ± 20 ton inhoud. Franco aanbiedingen met opgaaf van prijs; grootte, bouwmeester en ouderdom, worden onder nummer 16516 ingewacht aan het bureel Handelsblad te Amsterdam.


Datum: 04 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 augustus. De bark MARY uit Frederickstad (Oslofjord), van Kotka (Finland) naar Londen met hout, is gisteren alhier ter rede door de Nederlandse schoener SPRUIT, kapt. De Grooth, uit Pekela aangevaren. De MARY bekwam schade boven water, die hier ter rede gerepareerd wordt. De SPRUIT zou volgens rapport slechts geringe schade hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 augustus. De kanonneerboot UDUR was gisteren vastgeraakt op een zandrug, doch werd heden met assistentie van loodsvaartuigen en een sleepboot weder vlot gebracht.


Datum: 06 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 augustus. De Franse schoener LIBERTÉ is hier lek binnen en moet kielen.


Datum: 07 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Het barkschip (opm: ook wel omschreven als brik) BENGALEN, kapt. Smit, van Hernösand naar Delfzijl, is, na op strand gezeten te hebben, in Frederikshaven binnengelopen. (opm: de BENGALEN werd naar Delfzijl gesleept en na lossing aldaar gesloopt, zie PGC 260893)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notarissen mrs. Neeb en Van Osselen zal op zaterdag 12 augustus 1893 bij inzet, en acht dagen later bij toeslag, telkens des middag om 12 uur, in het Hotel Ducroix te Harderwijk worden geveild en verkocht: het in uitmuntende staat verkerende overdekt Tjalkschip de ALEIDA GEERTRUIDA, gebouwd in 1889, groot 25 last, circa 111 m³, 39 ton, met staand en lopend want, lier en verdere volledige inventaris en gereedschappen; bevaren geworden door schipper F.J. Ypenburg; benevens een Kubboot (opm: klein [tot 4 m.] scheepje voor de aalvisserij), liggende in de haven te Harderwijk. Betaaldag 15 september 1893.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een grote Zeilboot met tuig, alles nieuw, pas gemaakt, voor billijke prijs te koop
bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 08 augustus 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens ziekte wordt uit de hand te koop aangeboden een schip, groot 20 ton, met inventaris. Te bezichtigen te Deinum en te bevragen bij A. Tiemersma, Schrans bij Leeuwarden.
N.B. De helft der koopsom kan er onder blijven.


Datum: 09 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 7 augustus. De tjalk ANTILOPE, schipper Hageman, geladen met melasse van Dordrecht naar Antwerpen, zit op de Vondelingenplaat aan de grond. Vier vaartuigen hebben een gedeelte der lading overgenomen, en zijn daarmede naar Zierikzee gevaren. Men hoopt het schip met hoogwater vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 07 augustus. De kapitein van het schip SCHIEHALLION, is zaterdag van Dartmouth aangekomen, rapporteert de 25e juli op 41º34’ N.B. en 52º53’ W.L. gepasseerd te zijn het kleine platbodemvaartuig FLYING DUTCHMAN met een man erin, ongeveer 620 mijl van Shellburne (Nova Scotia) naar Amsterdam bestemd. De SCHIEHALLION voorzag het met proviand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau (opm: Liepaja), 3 augustus. De Nederlandse tjalk SCHOUWEN, kapt. K.A. Buitkamp, met een diepgang van 6½ voet, geladen met stenen en kalk, is na een reis van 23 dagen van Ruhrort aan de Rhein, alhier aangekomen. Dit is de eerste maal dat een zeilschip die reis heeft gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 8 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht uit Falmouth bekwam het schip KINDERDIJK heden order voor Waterford en vertrok het schip daarheen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 augustus. Te Riga heerste de eerste dezer een sterke windhoos die belangrijke schade aanrichtte, o.a. aan de Nederlandse schepen TRIJNTJE, kapt. Gosselaar en IDA, kapt. Harding.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 26 juli. Het barkschip JAN SYBRAND, kapt. Valom, is van Brunswick naar Rotterdam bevracht voor harst (opm: hars of pek) à sh. 2½ en terpentijn à sh. 3¾.


Datum: 10 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Heden werd door de Zweedse en Noorse vice-consul alhier overhandigd aan kapt. G.J. Stenger, gezagvoerder van het stoomschip AMSTERDAM der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, de gouden medaille van verdienste met het opschrift sin memore allos fecere merendo, hem geschonken door zijne majesteit de koning van Zweden en Noorwegen voor de redding der equipage van het Zweedse schip SIGNE, in de Atlantische Oceaan in het begin van juni 1892 onder moeilijke omstandig- heden. De stuurman G.W. Landman, die de boot bestuurde om de equipage af te halen zal bij zijn binnenkomst ontvangen de zilveren medaille van verdiensten, terwijl aan de vier manschappen die in de boot waren, met name E. Requost, H. Larsen, A. Bos en S. Rens door zijne majesteit een geldelijke beloning is toegekend ieder van 25 kronen.


Datum: 11 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 10 augustus. De opiumjager CYCLOOP (opm: zusterschip van de ARGUS, zie PGC 130393), van Vlissingen naar Batavia, is gisteravond te Malta gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 augustus. Het Nederlandse brikschip CAPELLA, kapt. G. Plukker, van Riga naar Bremen bestemd, is bij Kastrup gestrand doch met assistentie weder vlot gekomen. Er was geen akkoord gemaakt. Het schip is door duikers nagezien en onbeschadigd bevonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 2 augustus. De tjalk GRIETJE, schipper Brusker, naar Borkum bestemd, was gisteren in aanvaring met het stoomschip VARINA en werd zo erg beschadigd, dat het terugkeren moest om te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 4 augustus. Het brikschip BENGALEN, dat na stranding bij Skagen door het stoomschip EXPRESS hier gebracht werd, is zwaar lek en moet de houtlading lossen om te repareren. Het bergloon zal geaccordeerd zijn voor 1/4e der waarde van schip en lading.


Datum: 12 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 10 augustus. De Nederlandse tjalk HENDRIKA GEERTINA, groot ca. 66 registerton, is verkocht aan J.L. Kuper te Langeroog en zal voortaan onder Duitse vlag en de naam JOHANN varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 augustus. De Franse schoener LIBERTÉ, kapt. Drouot, van Sundsvall (Zweden) naar Quimper (Bretagne), hier vol water binnengebracht, is door de experts afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 3 juli. Het Nederlandse schip TJERIMAI, dat op Meinderts Droogte aan de grond heeft gezeten, bekwam weinig of geen schade.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 augustus. Kort voor de haven te Stavoren zonk hedenmorgen de sleepboot van de heer Noordenne. Ze was lek geworden, doordat ze op het anker der baggermachine liep. De bemanning werd intijds afgehaald.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 11 augustus. De onderstaande schepen zijn van de werf der heren E.J. Smit & Zn. te Hoogezand, met goed gevolg te water gelaten.
1: De ijzeren zeetjalk, genaamd CONFIANCE, groot 180 ton, voor rekening van kapt. J.N. Wijnstok, van Martenshoek.
2: De ijzeren zeetjalk, genaamd MARTHA CORNELIA, groot 150 ton, voor rekening van H.N. Wijnstok, van Groningen.
3: De ijzeren tjalk, genaamd ESPERANCE, groot 140 ton, voor rekening van kapt. J. Miedema, van Wildervank.
4: Het ijzeren beurtschip MEPPEL – GRONINGEN, voor rekening van S. Jager, van Groningen.
De eerste drie schepen zijn gebouwd volgens de reglementen van de Germaansche Lloyd (opm: Germanischer Lloyd), eerste klasse, kleine kustvaart.
Na deze stapellopen werd de kiel gelegd van een ijzeren zeetjalk, groot 190 ton, en van een ijzeren sleepkraan, groot 900 ton, voor rekening van een Duitse firma te Ruhrort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 11 augustus. Het post stoomschip RHIJNLAND van de Red Star Line, 29 juli van Antwerpen vertrokken, arriveerde 9 dezer te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 augustus. (opm: helaas is de eerste regel van de scan van de LC niet leesbaar) …een bootje van 15½ voet lang en nog geen 2 voet diep, de FLYING DUTCHMAN (de Vliegende Hollander) genaamd, waarmede de heer Gardner de reis van Sherburne (Nova Scotia) naar Amsterdam heeft ondernomen. Op 4 juli werd het aangetroffen door het stoomschip CORONA, dat op 7 juli van Bremen te New York is aangekomen, op 42º N.B. 68º W.L.
De gezagvoerder Ths. Mitchell van de SCHIEHALLION, een stoomschip, dat te Amsterdam 7 dezer van Mobile is aangekomen, rapporteert de ondernemende zeeman met zijn notendop den 25e juli te hebben aangetroffen op 41º34’ N.B. 25º32’ W.L, waar het vaartuigje zich bevond na een reis van 34 dagen. De heer Gardner, die een goede gezondheid genoot en welgemoed was, deelde mede, dat hij zeer slecht weder had gehad en gedurende zes dagen bijgedraaid had moeten liggen, alsook dat hij een ongeluk had gehad met zijn voorraad petroleum, die in brand was geraakt, terwijl hij bezig was het zeil te reven, waardoor een gedeelte van zijn uitrusting en proviand is verbrand.
Het aanbod van kapt. Mitchell, om hem met zijn boot aan boord te nemen, werd beslist door Gardner van de hand gewezen. Hij beweerde “All right” te zijn en zijn bestemming wel te zullen bereiken, als hij maar eerst de New Foundlandse banken gepasseerd was, waar hij het meest vreesde ijs te zullen ontmoeten, waartegen hij zich niet voldoende beschermen kon.
Vertrouwende op de Voorzienigheid, toonde hij des nacht geen licht. Kapt. Mitchell voorzag hem van enig proviand, en na het roer van het vaartuig, dat gebroken was, te hebben hersteld, werd de koene zeeman een verdere goede reis gewenst, na van hem nog een brief te hebben ontvangen voor zijn vrouw, die te Amsterdam woonachtig is, met het verzoek om, bij een eventueel bezoek, haar ook mondeling te willen mededelen, dat haar echtgenoot gezond was en niet aan twijfelde, goed en wel thuis te zullen komen.


Datum: 13 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellvoet, 12 augustus. Opnieuw is een wrak ontdekt, thans voor men het Nieuwe Gat invaart bij het voormalige badhuis van Rockanje. De stoomzuiger NAUTILUS haalt op en de schokkers van Ouddorp stellen en onderzoek in en brengen partijen looderts aan, waarbij enige stukken tin, verfhout enz. In elk geval heeft het nu opgedokene waarde.


Datum: 14 augustus 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 14 augustus. De sleepboot van de heer Noordenne, vrijdagmorgen te Stavoren gezonken, is met grote moeite gelicht. Het lek was zo groot, dat twee centrifugaals (opm: centrifugaal pompen) het toestromende water juist konden voorblijven. Toen de boot was leeggepompt werd het gat gestopt en de boot naar de helling gesleept om te worden gerepareerd. Ware er een flinke Noordwester opgestoken, dan was ze zeker stuk geslagen.


Datum: 15 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 12 augustus. De ijzeren tjalk ANTILOPE, schipper Hageman, heeft de in vaartuigen geloste melasse weder ingenomen en zal maandag de reis naar Antwerpen voortzetten. Bij onderzoek is gebleken dat het schip geen schade geleden heeft, doch het tuig, ankers, lijnen enz. zijn verloren geraakt of beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 13 augustus. De sleepboot NOORDZEE arriveerde heden van Frederikstad te Frederikshavn om de aldaar liggende brik BENGALEN naar Delfzijl te slepen. Zodra de verplaatsbare stoompomp met een capaciteit van 5 ton water per minuut van de NOORDZEE overgeplaatst is op de BENGALEN, zal de thuisreis worden aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 augustus. Op het Nederlandse fregatschip NOACH I, kapt. Jansen, de 1e maart van Probolingo naar het Kanaal vertrokken, en waarvan tot heden niets werd vernomen, werd tussen 50 à 60 guineas reassurantie gesloten (de NOACH I, ex DUNFILLAN, werd in 1878 te Glasgow gebouwd van ijzer).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 13 augustus. Het wrak van een tjalk, gezonken op gezichtsafstand ten ZW van Urk, is gelicht en zaterdagavond laatstleden alhier binnengebracht. Vermoedelijk is dit het wrak van een tjalkschip hetwelk in het voorjaar van 1892 aan de grond is geraakt en naderhand met het ijs noordwaarts is gedreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Voet te Leeuwarden zal, ten verzoeke van A.G. Orie, als curator in het faillissement van P. Dames, op woensdag den 16 augustus 1893, voormiddag 11 uur, ten huize van de kastelein H. Smits, in de Stad Groningen, aan den Grachtswal aldaar, á contant verkopen: 14 differente (opm: verschillende), goed onderhouden Pramen, 4 holle en 2 platte karren, zomede 3 schouwen.
Bezichtiging der pramen in de Stadsgracht, nevens de Grachtswal.


Datum: 16 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 augustus. Het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd lichtte te Soerabaija om half twee (opm: datum niet genoemd) het anker, om door het Oostgat naar buiten te gaan met een loods aan boord. Het schip dat betrekkelijk dicht, hoewel op 18 voet water, onder de Madoerawal had gelegen, raakte onder het draaien aan de grond, vermoedelijk op een nog onbekende of kortelings ontstane ondiepte, waarbij een der schroefbladen brak en moest daarom in het dok worden opgenomen.


Datum: 17 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 augustus. Heden vertrekt van hier naar Middelburg het stoomschip BATAVIA van de Rotterdamsche Lloyd om in het droogdok aldaar verlengd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 augustus. De Franse schoener LIBERTÉ zal 11 augustus alhier in veiling worden aangeboden.


Datum: 18 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam der koningin! Op vrijdag de 8e september 1893, des voormiddags te tien uur, zal ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Groningen, gehouden worden in het paleis van justitie in de Oude Boteringestraat aldaar, ten verzoeke van mejuffrouw Gerrida Annegina Mulder, echtgenote van Meint Bakker, zonder beroep, wonende te Groningen, bij afwezigheid van genoemde haren echtgenoot tot deze handeling behoorlijk gemachtigd bij geregistreerde beschikking van de heer kantonrechter te Groningen van de 7e augustus jongstleden, domicilie hebbende gekozen ten kantore van mr. H. van der Wal, procureur bij de arrondissementsrechtbank van- en wonende te Groningen, die in dezen als zodanig voor de executante occupeert, ten laste van Meintje Jans Dijkstra, schipper, gedomicilieerd te Groningen, aan de meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht het overdekt smakschip, genaamd FROUKE KRODER, groot 55 tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggende in het Schuitendiep, bij het Klokhuis te Groningen, zo en in dier voege als hetzelve in beslag is genomen bij procesverbaal van de deurwaarder H.H. Ettema te Groningen, van de 8e augustus 1893, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen (schepen en vaartuigen), de 15e augustus daaraanvolgende, deel 25, nummer 4771, in eigendom toebehorende aan en door genoemde Meintje Jans Dijkstra als schipper bevaren wordende; - uit kracht van een eerste grosse ener acte van schuldbekentenis en verband, de 13e juli 1864 verleden voor de destijds te Groningen residerende notaris mr. R.IJ. Muller, en ten gevolge van het bevel, gedaan bij exploit van voornoemde deurwaarder, van de 7e augustus 1893, ten einde betaling te bekomen ener som van NLG 299,88 zijnde restant hoofdsom en verschenen rente. Gemeld vaartuig en toebehoren wordt door de executante ingezet op een som van NLG 150.
Mr. H. van der Wal, procureur

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. Het Nederlandse schip KINDERDIJK is bevracht van Cardiff naar Samarang direct tot sh. 14/- per ton. Het Nederlandse schip VAN GALEN is bevracht van Nieuw Zeeland tot sh. 30/- naar een directe haven van het Verenigd Koninkrijk, sh. 32/6 naar een directe haven aan het continent en sh. 35/- naar Falmouth voor order.


Datum: 19 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het oudst bekend staande schip dat nog in de vaart is, is de Deense schoener SVANEN. Het werd gebouwd in 1777 en is dus 116 jaren oud. Gemeld vaartuig doet sedert lang dienst bij de visserij op IJsland waartoe sterke schepen nodig zijn. Het vaartuig staat echter bij assuradeuren zo gunstig bekend, dat er geen hogere premie voor betaald wordt als voor nieuwe schepen.


Datum: 20 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 17 augustus. De boot FLYING DUTCHMAN, waarin zich een persoon bevindt die met het bootje van Shellburne (N.S.) vertrok om daarmee Amsterdam te bereiken, werd gepraaid de 29e juli op 43º N.B. en 47º W.L. door het stoomschip L' ORIFLAMME. Het bootje had veel stormweder gehad en verloor de kombuis en het roer. Verscheidene dagen was de enige man in het bootje genoodzaakt geweest met een riem te sturen tot hij een roer bekwam van een passerend schip. Door de L' ORIFLAMME werd het van water en enige proviand voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 augustus. Het tjalkschip TEXEL, schipper P. Smit, gisteren gestrand op het Stenenhoofd met een lading grint aan boord, heeft een deel daarvan gelost in het vaartuig van Gebr. de Waard. Met behulp van een aantal vletterlieden, is de tjalk daarna afgebracht en waarschijnlijk zonder averij in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 augustus. In het Droogdok Middelburg is binnengekomen het schip BATAVIA van de Rotterdamsche Lloyd, welk stoomschip aldaar zal worden verlengd, het werk zal wel een paar maanden duren en worden uitgevoerd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, thans eigenares van de dokken te Middelburg.


Datum: 21 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 18 augustus. Het schip BENGALEN, kapt. Smit, arriveerde hier heden van Hernösand, laatst van Frederikshaven, gesleept door de sleepboot NOORDZEE.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een zwaar vertimmerd Roefschip, groot 15 ton, zeer geschikt om in beurt te varen of te venten, en een nieuw Roefschip, groot 24 à 25 ton, met wijde warings (opm: gangboorden), zeer sterk gemaakt, bij K. Westerhuis, Zuidvliet, Leeuwarden.


Datum: 22 augustus 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden. Gisteren nacht, circa één uur, lag in de Zuiderzee, voor Uitdam, te vissen de botter VD 212, met vereist licht op. De tjalk van A. Booi uit Hoogeveen kwam met volle vaart op het vissersvaartuig aan. Daar zag men het gevaar, en trachtte door roepen een aanvaring te vermijden.
Aan boord van het tjalkschip zag en hoorde men niets, en de botsing was hevig. De botter is zeer erg gehavend. De bemanning van VD 212 sprong op de tjalk over, zodat gelukkig geen persoonlijke onheilen plaats hadden.


Datum: 23 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 17 juli. Het Nederlandse stoomschip BROMO werd in het dok nagezien en zijn enige spanten enigszins verbogen bevonden. De klinknagels schenen echter in volmaakt goede staat te zijn. Men vermoedt dat het cement gebroken is, doch kan men zulks niet gewaar worden omdat het schip beladen was. Één schroefblad was gebroken, en de andere bladen waren verbogen en zijn weer rechtgezet. (Het stoomschip BROMO vertrok 21 juli van Batavia naar Rotterdam en 19 augustus van Marseille.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 augustus. De afgekeurde Franse schoener LIBERTÉ heeft in publieke verkoop NLG 790 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 14 augustus. De reparatiekosten van het Nederlandse schip NEREUS, van Londen naar Santos, met schade alhier binnen, zullen de waarde van het schip overtreffen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl (opm: Carolinensiel), 18 augustus. De Nederlandse tjalk REFORM, kapt. J. Hageman, met een lading papier van Emden naar Hamburg bestemd, is met schade alhier binnengelopen, hebbende op een anker gestoten. De lading, die gelost moet worden, is slechts weinig beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 17 augustus. Het schip CATHARINA, kapt. H.R. Speelman, van Stralsund alhier aangekomen, heeft gescheurde zeilen, hebbende een hevige storm doorstaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 17 augustus. De Nederlandse tjalk CATHARINA, kapt. Speelman, die hier heden binnenkwam, had door hevig stormweder veel geleden en kon, dewijl de zeilen beschadigd waren, de haven niet bezeilen, doch was genoodzaakt door de branding heen aan de zuidkant in het vaarwater te komen. Als door een wonder is zulks zonder ongelukken afgelopen.


Datum: 24 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 augustus. Hr.Ms. BORNEO is heden van hier naar Batavia vertrokken. (opm: eerste reis)


Datum: 25 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 22 augustus. De Sappemeerster tjalk AURORA, schipper L. Smid, met een lading krijt van Stevns Klint (eiland Møn) (opm: merkwaardig bericht: Stevns Klint ligt op 55º19’ N.B. 12º27’ O.L, terwijl het eiland Møn slechts Møns Klint kent dat op 54º58’ N.B. 12º33’ O.L. ligt) naar Pahlhude (opm: plaatsje aan de Eider, 54º16’ N.B. 9º18’ O.L.) bestemd, is de 20e dezer, des ochtends om drie uur, tussen Gulstaf en Bülk (opm: in de Eckernförder Bucht) lek gesprongen en binnen 10 minuten gezonken. De opvarenden, bestaande uit de schipper met zijn vrouw en twee man hebben daarbij alles verloren en slaagden er slechts met moeite in zich in de scheepsboot te redden, waarmede zij na zeven uur te hebben geroeid behouden te Schleimünde (opm: 54º40’ N.B. 10º2’ O.L.) zijn aangekomen, vanwaar zij zich naar Kappeln begaven. Na zich aldaar enigszins hersteld te hebben, zijn zij naar hier gekomen om de hulp van de Nederlandse consul in te roepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 augustus. Op het Nederlandse ijzeren barkschip NOACH I is de re-assurantie-
premie thans tot 70% gestegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Het barkschip NEREUS, kapitein J.L. Jansen, van Londen naar Santos, te Bordeaux met schade binnen, is afgekeurd. (opm: schip blijft nog wel in de vaart)


Datum: 26 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 22 augustus. Het schip BENGALEN, kapitein A.W. Smit, alhier binnengesleept, heeft aan de romp en het tuig belangrijke schade. De reparatiekosten om het schip weder zeewaardig te maken, zullen de waarde overtreffen. (opm: de brik werd later ter plaatse voor de sloop verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 22 augustus. Het Nederlandse galjootschip GESINA, naar Ipswich met haver beladen, is met verlies van anker en ketting alhier aangekomen.


Datum: 28 augustus 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 augustus. De bomschuit DORP SCHEVENINGEN, schipper Roeleveld, aan boord hebbende 400 tonnen haring, is hedennacht met het stoomschip WERKENDAM in aanvaring geweest en verloor een zwaard en bekwam een gat aan stuurboordszijde. De bom werd omhoog gezet en zal na de lading en vistuig gelost te hebben, naar Vlaardingen worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 augustus. De Salvage Association onderhandelt met belanghebbenden over de verzending der lading van het van Londen naar Santos bestemde en te Bordeaux afgekeurde Nederlandse schip NEREUS. 1000 kisten stout worden woensdag a.s. naar Liverpool vervoerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 26 augustus. Omtrent de muiterij op de RADJA (opm: RADJA KONGSI ATJEH), wordt aan de JB uit Penang den 24e geseind:
Donderdag avond is de RAIJA op reis van Edi hierheen door een kleine bende van de Atjehse passagiers gedeeltelijk uitgemoord en beroofd en daarna ter hoogte van Simpang Olim op strand gezet, waar het schip vrijdag ochtend door de MADURA werd aangetroffen met een veertigtal geredde personen. Van de equipage en de passagiers werden minstens zestig man vermoord of vermist en tien gewond. Van de vier Engelse officieren zijn de kapitein en de stuurman gedood; de beide machinisten bleven gespaard. De Atjehers voerden alleen drie inlandse vrouwen mee en lieten de lading ongedeerd, die thans in prauwen wordt gelost. Vermoedelijk zal het schip met hoogwater vlot komen.
Daarentegen ontving het blad uit Medan het volgende bericht:
Volgens een telegram uit Kota-Radja aan de Deli Courant is op het stoomschip RAIJA den 20e juli ’s avonds om 10 uur ter hoogte van Diamant punt amok gemaakt, en daarna het schip op strand gezet. De kapitein Woodt en stuurman zijn gedood, twee Europese machinisten zijn in het leven gebleven. In het geheel zijn 24 personen vermoord en 15 gewond, terwijl enige passagiers als gevangenen het binnenland zijn ingevoerd. Het schip is door onze marine bezet.
Daarbij tekent het blad aan: De RAIJA, die eigenlijk RADJA KONGSI ATJEH heet, en toebehoort aan de Chinees The Tiauw Siat, consul van China te Penang en hier te lande als een groot pachter en aannemer bekend, vaart onder Nederlandse vlag. Het aantal doden en gekwetsten in het voorstaande telegram uit Medan opgegeven, komt overeen met het officiële bericht omtrent het voorgevallen ontvangen. Ons telegram uit Penang sprak van 60 doden en vermisten; zijn er nu 24 mensen vermoord, dan zouden er 36 vermist zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Aankondiging. Krachtens bevelschrift van de Edelachtbare heer rechter-commissaris in het faillissement van H.M. de Jong, scheepstimmerman, wonende te Heeg, worden alle schuldeisers in dat faillissement, de bevoorrechte en de pand- of hypotheekhebbende daaronder begrepen, opgeroepen om op vrijdag den 8 september 1893, des voormiddag ten elf ure, te verschijnen in het daarvoor bestemde lokaal in het Paleis van Justitie te Leeuwarden, ten einde alsdan de bijeenkomst tot verificatie der schuldvorderingen bij te wonen en hun vorderingen in te dienen.
Mr. Th.K. Dorama, curator


Datum: 29 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 augustus. De op Terschelling afgekeurde Franse schoener LIBERTÉ is naar hier gesleept en be-oosten de haven bij lage waterstand blijven zitten. De eigenaars J. Kraan en T. v.d. Sterre zijn voornemens het schip in de herfst te slopen. Daartoe wordt het bij hoogwater achterin de haven gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Belangrijke verkoping van hout, afkomstig van het Franse schoenerschip LIBERTÉ te Terschelling.
De notaris De Wit te Terschelling zal op dinsdag 5 september 1893, ’s voormiddag 10 uur, op de Groente te West Terschelling, publiek, á contant verkopen: ongeveer 2000 grenen- en vuren platen, 3 bij 9, 4000 vuren delen en schroten, 5/4 bij 5 en 8, 1700 schroten, 1 en 6, en 150 spieren, lang van 40 tot 50, dik 8 bij 5, alles Amsterdamse maat.
Inlichtingen geeft voornoemde notaris, bij wie tevens, op aanvraag, catalogus verkrijgbaar zijn.
Vanaf 1 september 1893 vertrekt de Terschellingerboot van Harlingen, ’s namiddag 12:30 Greenwichtijd.


Datum: 30 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 augustus. Op het Nederlandse ijzeren fregatschip NOACH I, gebouwd te Glasgow in 1878, en 1 maart van Probolingo naar het Kanaal vertrokken, werd tot 80 guineas percent ter re-assurantie aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 augustus. Toen gisteren de stoomboot ZEELAND, van hier naar Zierikzee, Willemstad gepasseerd was, ontwaarde men een Rijnschip met de noodvlag in top, dat in het Hellegat aan de grond zat. De gezagvoerder besloot direct een poging te wagen om het schip uit zijn benarde positie te verlossen, waarin men slaagde. De naam van het vaartuig is CATHARINA, schipper Pols.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 29 augustus. Volgens alhier ontvangen bericht is de driemast schoener JACOBA, kapitein A. Meinsma, van Sundsvall met hout naar hier bestemd, mastloos en vol water door een Engelse stoomschip te Christiansand binnengesleept. Volgens een later ontvangen bericht was de equipage wel.

Krant:
  JB - Javabode

Sumatra’s Oostkust, 22 juli. In de avond van 20 juli brak aan boord van het Nederlandse stoomschip RAJAH KONGSEE ATJEH (opm: RADJA KONGSI ATJEH), op reis tussen Telok Semawé en Edi, onder de Atjehse passagiers een oproer uit, ten gevolge waarvan het scheepsvolk aangevallen en gedeeltelijk vermoord werd. Daarna werd het schip nabij en even beoosten Diamantpunt (opm: Noordpunt Sumatra) op de wal gezet en uitgeplunderd, en verlieten de rovers het schip, behalve geld en goed, nog vijf vrouwen en vier Atjehers, allen passagiers, met zich naar het binnenland van Simpang-Olim medevoerende. 24 Personen, waaronder de gezagvoerder en de stuurman, werden vermoord en 12 gewond, terwijl 18 verdronken door het omkantelen van de sloep, waarmede zij zich van het schip wilden verwijderen. Volgens de laatste berichten zijn de medegevoerde passagiers in vrijheid gesteld. Pogingen worden aangewend om de misdadigers uitgeleverd te krijgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juli. Aan de Deli Courant. wordt uit Kota Radja geseind: De Atjehse tjintjoe (opm: supercargo) van het s.s. RAJAH (opm: RADJA KONGSI ATJEH) is de bedrijver van het aflopen van dat stoomschip. Hij liet, onder stoom zijnde, een sampan met zeven Atjehers aan boord. Er zijn alleen Atjehers gevangen weg gevoerd. Het schip is ongedeerd.
Het blad tekent hierbij aan: Men zal zeker met genoegen uit het partie telegram uit Kota Radja gezien hebben, dat, indien onze berichtgever goed is ingelicht, en wij hebben geen reden daaraan te twijfelen, de Atjehers die de RAJAH afliepen, slechts landgenoten gevankelijk naar het binnenland sleepten. Politieke verwikkelingen kunnen uit deze ramp dus niet ontstaan, en zij is alleen een staaltje te meer van het verraderlijke karakter van dat volk en van de onbedwingbare roof en moordzucht, welke die kerels bezielt.
De Penang Gazette meldt nog, dat de RAJAH met geringe schade is afgebracht, en dat slechts NLG 5000 werden geroofd. In het geheel werden 24 personen vermoord en 12 gewond (die in beterschap toenemen), terwijl 18 verdronken bij het omslaan van de reddingboot. Tweeëndertig man van het scheepsvolk en negentien passagiers ontvingen geen letsel.
Laatste bericht: de RAJAH is donderdag avond te Penang aangekomen, begeleid door een Nederlands oorlogsschip.
Naar aanleiding van het gebeurde met de RAJAH zegt de Straits Times o.a: Het incident heeft naar men verneemt, geen politieke betekenis. Dat wil zeggen: men gelooft niet, dat de Atjehse passagiers deze zeeroverij bedreven als een onderdeel van hun politiek, doch dat voortvloeide, gedeeltelijk uit een twist en gedeeltelijk uit de aangeboren zucht tot zeeroverij.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 29 augustus. De stoomboot BURGEMEESTER VAN MARLE, gezagvoerder Bonenberg, gisteren komende van Amsterdam, zag ter hoogte van Harderwijk een vaartuig met de noodvlag in top. Derwaarts gestoomd bleek het de met rogge geladen tjalk van schipper H. Dories, komende van Rotterdam en bestemd naar Leeuwarden. Het vaartuig, door een lek in zinkende staat, werd door de boot op sleeptouw genomen en behouden te Kampen binnen gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder C.W. Eisma te Bolsward zal op donderdag den 31 augustus 1893, namiddag 3 uur, in het hotel Tuininga aldaar, publiek verkopen: een overdekt Snikschip, de GOEDE WELVAART, met zeil en treil, ongeveer 9 ton groot.
Ligplaats in de Oude Gracht bij de Harlingerweg.


Datum: 31 augustus 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 25 juli. De aanvaring tussen het Nederlandse schip BANTAM en het Deense stoomschip AMIGO vond plaats de 19e juli, 's avonds om 19.00 uur.
Het stoomschip BANTAM arriveerde van Bangkok, terwijl het stoomschip AMIGO kolen uit twee jonken overnam, die langszij lagen. De BANTAM sneed een der jonken middendoor, en beschadigde toen de AMIGO in de midscheeps dermate dat het stoomschip vol water begon te lopen, en een uur later bij Yamato aan de grond werd gezet, waar het nu ligt met de top van de schoorsteen boven water. Vermoedelijk kan het schip zonder grote moeilijkheden gelicht worden. Aan boord van de BANTAM werden slechts enige platen voor in de steven beschadigd en maakt het geen water.


Datum: 02 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bordeaux, 1 september. Het afgekeurde Nederlandse schip NEREUS zal 6 september. worden verkocht. De inzet is bepaald op 5000 Francs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 27 augustus. Het Nederlandse schip JACOBA, kapitein A. Meinsma, van Sundsvall naar Groningen is 27 mijlen van Hanstholm op sleeptouw genomen door het Engelse stoomschip EUSTACE en alhier binnengebracht. Aan boord is alles wel. (opm: zie PGC 300893)


Datum: 03 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 september. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, heden alhier van Java aangekomen, heeft in de Binnenhaven de schroefas gebroken, en wordt door drie sleepboten naar Amsterdam opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 september. De Engelse schoener SAM WELLER, kapt. Loveridge, van Dordrecht naar Sunderland, beladen met turfstrooisel, zit achter de Kwak tegen het vaste strand aan de grond.


Datum: 04 september 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 31 augustus. Zoals blijkt uit de mededeling van de burgermeester van Rotterdam, zijn in de verlopen 24 uren aangegeven: 1 persoon als overleden aan Aziatische cholera en 1 persoon als daaraan lijdende. Deze laatste persoon is een matroos, die gisteren morgen uit het Zeemanshuis naar de barak te Crooswijk is gebracht.
Van het Nederlands Aakschip DAGERAAD, schipper Schot, dat te Hansweert onder quarantaine gesteld en geheel ontsmet was, moesten donderdag morgen weder een kind en een vrouw naar de barak worden overgebracht.


Datum: 05 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 september. De sleepboot NIEUWESLUIS heeft 2 getijden tevergeefs getracht om de Engelse schoener SAM WELLER, tegen het strand van Rockanje aan de grond zittend, vlot te slepen. Het voornemen is nu om een gedeelte van de lading (die uit hooi en niet uit turfstrooisel bestaat), uit het achterschip te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, is het schip (opm: schoener) EUROPA, kapt. E.T. Bos uit Delfzijl, van Riga naar Amsterdam, lek in Rönne (Bornholm) binnengelopen. Moet lossen om in het dok te kunnen repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 4 september. Zoals bekend is, zal jhr. Van der Wijck, de nieuw benoemde gouverneur generaal van Nederlandsch-Indië, te Genua scheep gaan op de PRINS HENDRIK, van de maatschappij Nederland, die 9 september e.k. van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Voor Z.E. is op het campagne dek van genoemde bodem een teakhouten hut gebouwd, bevattende slaapvertrek en badkamer, die beide zo gerieflijk mogelijk worden ingericht. Tevens zijn nog twee losse dekhutten aangebracht voor de familie van Z.E. De kapiteinskamer zal gedurende de reis voor de gouverneur generaal ter beschikking zijn gesteld om dienst te doen als zit- en werkkamer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 4 september. Zoals bekend is, zal jhr. Van der Wijck, de nieuw benoemde gouverneur generaal van Nederlandsch-Indië, te Genua scheep gaan op de PRINS HENDRIK, van de maatschappij Nederland, die 9 september e.k. van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Voor Z.E. is op het campagne dek van genoemde bodem een teakhouten hut gebouwd, bevattende slaapvertrek en badkamer, die beide zo gerieflijk mogelijk worden ingericht. Tevens zijn nog twee losse dekhutten aangebracht voor de familie van Z.E. De kapiteinskamer zal gedurende de reis voor de gouverneur generaal ter beschikking zijn gesteld om dienst te doen als zit- en werkkamer.


Datum: 06 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 september. Het schoenerschip SAM WELLER heeft twee vaartuigen, die meer dan de helft der lading hooi hebben geladen, gelost. De NIEUWESLUIS beproefde met het avondtij gisteren weer om het af te slepen, maar zonder resultaat. Nu er niet meer gelost kan worden en de tijden afnemend zijn, zal er gewacht worden tot dat de tijen weer toenemen; momenteel zit het niet gevaarlijk en heeft een anker uit in de goede richting om te voorkomen dat het hoger opschuurt.


Datum: 07 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Het schip JEANNETTE FRANÇOISE is bevracht voor 3400 ton rijst tegen sh. 22/6 per ton van Java naar Falmouth voor orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 31 augustus. De driemast schoener JACOBA, kapt. A. Meinsma, van Sundsvall naar Groningen bestemd, alhier met schade binnengesleept, is nagezien en moet de lading lossen om te repareren. (opm: zie PGC 020393 en 080993)


Datum: 08 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 september. Het schip (opm: kof) CHRISTINA ALIDA, kapitein J.G. de Jong, van Memel (opm: Klaipeda) naar Emden, is bij Dantzig (opm: Gdansk) gestrand. Een stoomschip zal ter assistentie worden uitgezonden. De equipage is door middel van een vuurpijltoestel gered. (opm: zie PGC 220993)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 29 augustus. De tjalk REFORME, schipper J. Hageman, heeft na de schade te hebben hersteld de reis naar Hamburg voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 7 september. Volgens ontvangen bericht is het schip JACOBA, kapt. A. Meinsma, van Sundsvall naar Groningen bestemd, met schade te Christiansand binnengesleept (opm: zie o.a. PGC 070993 en 140993), aldaar afgekeurd.


Datum: 09 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alexandrië, 7 september. Het Nederlandse oorlogsschip BORNEO van Amsterdam naar Batavia, werd hier binnengesleept met gebroken as door het stoomschip GAEKWAR, van Calcutta naar Londen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne, 5 september. Het Nederlandse schip EUROPA is lens gepompt. Het lek is gevonden, doch kon wegens het slechte weer niet worden gestopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het nieuwe Nederlandse oorlogsstoomschip BORNEO, van Amsterdam naar Batavia, de 6e september te Alexandrië binnengesleept met gebroken schroefas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne, 4 september. Het schip EUROPA, kapt. Bos, van Riga naar Delfzijl, gisteren hier lek binnengelopen, was donderdag j.l. lek gesprongen en niettegenstaande de equipage voortdurend aan het pompen was geweest, was het water in het ruim tot 10½ voet gestegen. Door assistentie van de wal was men er in geslaagd door voortdurend pompen het water tot 4½ voet te verminderen. Het schip zal heden door een duiker worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, 4 september. De lading suiker, aangebracht per stoomschip PENELOPE is door zeewater beschadigd. Volgens het journaal is deze schade veroorzaakt door zwaar stormweder.


Datum: 11 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 september. Het alhier liggende schoenerschip ADELAAR, kapitein M. Ritsma, is heden middag door de bliksem getroffen, waarbij de steng aan de grote mast gespleten is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 9 september. Op het eiland Malta is, naar aan de Times geseind wordt, voor vaartuigen uit Nederland een quarantaine van 21 dagen voorgeschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 7 september. In de afgelopen nacht is op de Mirdumerhoek gestrand het tjalkschip, genaamd ANNA, schipper Dirk van Santen. Het schip was geladen met grint, komende van Lobith en bestemd naar Damsterdiep (prov. Groningen). Schip en lading zijn totaal verloren; het eerste was niet verzekerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Tweede verificatie. De tweede vergadering tot verificatie van schuldvorderingen in het faillissement van H.M. de Jong, scheepstimmerman te Heeg, is bepaald op vrijdag den 22 september 1893, des voormiddag elf een/vierde uur, in het Paleis van Justitie te Leeuwarden. Alle crediteuren die hunne vorderingen nog niet hebben doen verifiëren, worden tot deze vergadering opgeroepen.
De curator, mr. T.K. Dorama


Datum: 12 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 september. Op het ijzeren fregatschip NOACH I, kapt. H.B. Jansen, de 1e maart van Probolingo naar het Kanaal vertrokken, kan geen re-assurantie meer worden afgesloten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 september. Het schip MERCURIUS, kapt. P. Kuiper, van hier naar Riga, is lek te Elseneur binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop (niet op zondag): een zeer solied in aanbouw zijn nieuw schip, plm. 22 ton; twee bevaren dito’s van 15 en 16 ton, waarvan een met inventaris; een overdekte bok, groot 13 ton; modderpramen van 3 tot 8 ton, en verschillende schouwen; alles voor zeer billijke prijs, bij T.A. v.d. Werff te Warga.


Datum: 13 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het barkschip MERCURIUS, kapt. P. Kuiper, van Riga naar Harlingen, lek te Elseneur binnengelopen, onderzocht. Het lek is door duikers gevonden en dichtgemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 septembver. Volgens telegram uit Londen is het schip UNIE, kapt. K.D. Franken, van Runcorn naar Groningen, lek te Swansea binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop voor slopen een tjalkschip, groot 97 ton, sterk gebouwd, een zo goed als nieuwe ijzerbak, lang 14, breed 3, hol 1 meter, met twee waterdichte einden, waarover houten dek. Te zien en te bevragen bij S.J. de Boer, Enkhuizen.


Datum: 14 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip genaamd 6 GEBRÜDER WILL, groot 200 last, voor rekening van de heer Peter Will van Urmitz a/d Rijn en werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 350 last.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 8 september. Het schip JACOBA, kapt. A. Meinsma, van Sundsvall naar Groningen, alhier met schade (opm: zie PGC 080993) binnengebracht, is opnieuw nagezien en nog zwaar lek bevonden. De reparatiekosten aan schip en tuig worden geschat op 20.000 kronen, een som die de waarde van het schip overtreft, zodat het zal worden afgekeurd.
De lading is thans geheel gelost en opgeslagen. Deze heeft veel geleden van het zeewater en is zwart. De schade wordt geschat op 25 pct.

Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Belangrijke houtveiling. G.J.O.D. Dikkers, notaris te Texel, zal op zaterdag 16 september 1893, des morgens 10 uur, aan de haven te Oudeschild op Texel publiek verkopen: een belangrijke partij houtwaren, waaronder Amerikaans grenen dekplanken, lang 10 tot 53 voet, dik 3 bij 5½ Amsterdamse duim. Voorts eiken dekbalken, palen, rondhout, brandhout, en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, afkomstig van het Franse schip LIBERTÉ.
(opm: zie NRC 220793, 270793, 060893, 120893, 170893, 230893, 290893 en LC 290893)


Datum: 15 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 13 september. De Nederlandse bark MERCURIUS, kapt. Kuiper, van Riga naar Harlingen, die de 9e dezer hier lek binnen liep, heeft nadat het lek door duikers was dichtgemaakt, heden de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Pramen. Te huur gevraagd drie pramen, van ongeveer twaalf ton, tot kleiaanvoer in de wintermaanden, door Lucas IJsbrandsz & Zoon, te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tjalkschip – Oldeboorn. Wegens ziekte wordt uit de hand te koop aangeboden een best onderhouden, hecht Tjalkschip, met complete inventaris, groot ongeveer 70 ton, tot alle vervoer geschikt. Te bevragen bij H.J. Zondervan.


Datum: 16 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 september. Volgens telegram uit Londen is het schip GERHARDUS, kapt. H.R. Engelman (opm: bark, kapt. H.R. Engelsman), van Neder-Calix, met verlies van een gedeelte van de deklast te Charente aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 13 september. De galjas TRINE EN STINE is ten noorden van Kullen ondersteboven drijvend aangetroffen en werd hier door de bergingsstomer HERTHA binnengebracht. Nadat het vaartuig met een kraan op effen kiel was gebracht, bleek dat de mast, boegspriet en verschansingsstutten tot aan het dek waren afgebroken en het achterschip zwaar beschadigd was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 13 september. Het schip MERCURIUS, kapt. Kuiper, van Harlingen naar Riga, hier lek binnengelopen, heeft heden de reis voortgezet.


Datum: 17 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 16 september. De sleepboot ADSISTENT tijdelijk dienstdoende als poststoomboot, zit bezuiden Vlieland, bij Malliton, door mist aan de grond.


Datum: 19 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 18 september. De sleepboot ADSISTENT is zonder schade vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het stoomschip GELDERLAND van Batavia naar Rotterdam te Colombo met vernielde boeg. Het waterdicht schot vóór heeft zich goed gehouden. Men was bezig de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 september. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram praaide het stoomschip URANIA, te Aden gearriveerd, het Nederlandse stoomschip GELDERLAND, van Batavia naar Nederland, koersende naar Colombo, met ingestoten boeg, veroorzaakt door een aanvaring met het stoomschip SWORDSMAN op 1º Z.B. en 64º O.L. Laatstgenoemde is bijna onmiddellijk na de aanvaring gezonken. De opvarenden werden gered met uitzondering van zes Lascaren.
Het ijzeren stoomschip SWORDSMAN, varend tussen Bombay en Zanzibar en behorende aan de Sultan van Zanzibar, is groot 720 ton en in 1880 te North Shields gebouwd. Het was 13 augustus te Bombay gearriveerd en vermoedelijk weder van daar naar Zanzibar vertrokken. Het ongeluk moet veroorzaakt zijn doordien de SWORDSMAN niet de bij de wet voorgeschreven lichten had branden. Het stoomschip GELDERLAND, van Batavia herwaarts, is zaterdag (opm: 9 september) te Colombo aangekomen. Het heeft 350 ton der lading overboord geworpen en moet op order van de experts de overige lading lossen.


Datum: 20 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikstad, 14 september. De schoener INDUSTRIE is heden te Vesleo gestrand bij Akersen, Whale-eiland, waar het totaal wrak werd. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 14 september. Op verlangen van bij de lading belanghebbende assuradeuren, werd gisteren een hertaxatie gehouden aangaande de kosten voor nieuw tuig en nieuwe zeilen voor het Nederlandse schip JACOBA, daar men de geraamde som van 12.000 kronen te hoog vond. De taxateurs waren van oordeel dat het bedrag de som van 9.000 kronen niet moest overschrijden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Christiansand, 15 september. Het Nederlandse schip JACOBA zal met de inventaris 16 dezer in veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, werd het stoomschip MAASDAM, 6 september van Rotterdam naar New York vertrokken, gepraaid de 17e september op 50º N.B. en 23º W.L, gesleept door het stoomschip P. CALAND, die op 9 september van Rotterdam naar New York vertrok, en terugkeerde naar Plymouth. De MAASDAM had de krukpen gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 18 september. De Raad van Tucht heeft uitspraak gedaan inzake de stranding van het Nederlandse stoomschip ARIADNE, kapitein J. Lupcke, op 23 februari l.l. op de Maasvlakte. Na rijpe overweging werd de gezagvoerder schuldig verklaard aan nalatigheid en werd hij voor de tijd van 3 maanden als gezagvoerder van een Nederlands schip geschorst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. Heden zijn hier aangekomen de tjalken PIETERTJE, schipper W. Tonkens, van Bremerhaven naar Emden, en CONFIANCE, schipper Huizenga, van Friedrichstadt. De laatste heeft tuigage verloren en werd gesleept door eerstgenoemde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bordeaux, 14 september. Het Nederlandse schip NEREUS is heden in veiling gebracht, doch niet verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden. Het stoomschip PRINS WILLEM II arriveerde 16 dezer van Amsterdam te Parimaribo; PRINS FREDERIK HENDRIK vertrok 16 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 17 dezer, des middag 12 uur, Wight; OBDAM, van de N.A.S.M, vertrok 16 dezer van New York naar Rotterdam met 1150 vaten margarine en 300 vaten lard (opm: varkensreuzel); DIDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 18 dezer, des namiddag 1 uur 20 minuten, Lezard; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 16 dezer Gibraltar; VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Dungeness; BROMO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 17 dezer te Southampton; SUMATRA, van Batavia, arriveerde 18 dezer te Amsterdam; PRINSES MARIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 17 dezer te Padang; LOCH LOMOND, der N.A.T.L, vertrok 17 dezer van New York naar Rotterdam; CARLISLE, der N.A.T.L, van New York, arriveerde 17 dezer te Rotterdam.


Datum: 21 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het stoomschip MAASDAM, gesleept door het stoomschip P. CALAND, bij Scilly.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 20 september. Volgens hier ontvangen telegram heeft de gezagvoerder van het stoomschip MANITOBA gerapporteerd op 23º W.L. te hebben aangetroffen het stoomschip P. CALAND, op sleeptouw hebbende het stoomschip MAASDAM, met defecte machine, vermoedelijk koers zettende naar Plymouth.


Datum: 22 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 september. De kof VOLHARDING, kapt. De Groot, van Groningen naar Ipswich, is op zee gezonken. Het volk is gered. (opm: zie PGC 250993 en 250993)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Danzig (opm: Gdansk), 19 september. Het voor enige dagen bij Heisternest gestrande kofschip CHRISTINA ALIDA, kapitein J.G. de Jong (opm: zie PGC 080993) is geheel wrak, doch het is gelukt het grootste gedeelte van de lading te bergen, dat verkocht zal worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 september. Volgens uit Londen ontvangen telegram arriveerde het stoomschip MAASDAM, gesleept door het stoomschip P. CALAND, by Scilly. Aanstaande vrijdag of zaterdag wordt het stoomschip bij Plymouth verwacht.


Datum: 23 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 22 september. Volgens bij de reder ontvangen telegram was op heden het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. W.L. van der Vegte, van New York te Anjer voor order aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 september. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen bericht zit het Nederlandse brikschip ELISE SUZANNA (opm: ELISE SUSANNA), kapt. G. Eefting, van Le Havre naar de Oostzee in ballast, te Hirtsholm aan de grond (opm: zie PGC 270993).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 21 september. Door het stoomschip P. CALAND van Rotterdam naar New York werd hier binnengesleept het stoomschip MAASDAM, van Rotterdam naar New York dat de 11e september de krukas had gebroken. De 15e kwam het stoomschip WINCHESTER in het gezicht, en bleef bij het stoomschip tot dezelfde dag het stoomschip P. CALAND in het gezicht kwam, die de MAASDAM op sleeptouw nam. Het woei stijf uit het ZW toen de MAASDAM op sleeptouw werd genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 16 september. De equipage van het schip OCEAN QUEEN, dat in de Noordzee werd verlaten, werd hier geland door het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. Volgens bericht van de Salvage Association is het Italiaanse barkschip INNOCENZA ROSA bevracht om de lading van het Nederlandse schip NEREUS, kapt. J.L. Jansen, van Bordeaux naar Santos te vervoeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Men bericht ons uit Harlingen: De vrachten voor hout, die in ’t begin dezes jaars zich al niet hoger lieten aanzien dan in de laatste jaren het geval was, bleven ook deze zomer zeer stationair en er was van rijzing of daling bijna geen sprake. De grote hoeveelheden hout, ‘t vorige jaar aangevoerd en waarvan dit voorjaar veel onverkocht lag, was ook een der redenen, waarom de vrachten op deze haven dezelfde koers behielden en er dikwijls meer aanbod was dan vraag naar scheepsruimte. ’t Vorig jaar kwamen hier tot 21 september 26 stoomschepen met hout beladen binnen en dit jaar tot heden slechts 12, wat dus een belangrijk verschil zal veroorzaken in de aanvoer. Thans reeds liggen twee der alhier te huis behorende bodems in winterlaag, doch anderen, thans hier liggende, maken zich voor een laatste reis gereed.


Datum: 24 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 september. De sleepboot HERCULES is heden, gelijktijdig met het oorlogsfregat DE RUYTER binnenkomend en dit willende voorbijkomen om het op de ligplaats te assisteren, in aanraking gekomen met de lijzeilspier van het oorlogsschip, en heeft daarbij de bezaanmast gebroken.


Datum: 25 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 20 september. Door het stoomschip LUTTERWORTH, van Hamburg, werden de 19e september drie man opgevist die zich in een kleine boot bevonden. Zij waren afkomstig van de koftjalk VOLHARDING, kapitein De Groot, van Groningen naar Ipswich met haver, dat de 18e september ten tien uur des avonds in de Noordzee is gezonken. (opm: zie PGC 220993)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Zeven, notaris te Wildervank, zal op woensdag 25 oktober 1893, des avonds 7 uur, in het hotel Poll te Meeden, ten verzoeke van zijn principalen publiek verkopen het in 1875 van eikenhout gebouwde, in juli 1889 nieuw gekoperde brikschip MEEDEN, laatst bevaren door kapt. J. Keizer, groot 194 registertonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A.1.1, thans liggende te Hamburg en aldaar te bevragen bij de heer F.W. Dahlström, scheepsmakelaar, met de inventaris, in biljetten omschreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 september. Het viermast stoomschip MAASDAM werd gisteren te Plymouth binnengesleept door het stoomschip P. CALAND. Eerstgenoemde, die de 6e september van Rotterdam naar New York vertrok met lading en ongeveer 400 passagiers, vervolgde de reis met tamelijk gunstig weder tot de 11e, toen door een orkaanachtige storm en daardoor veroorzaakte hoge zee de krukas brak, waardoor het stoomschip geheel hulpeloos in de zee lag. Onmiddellijk werden zeilen bijgezet om het schip te steunen, terwijl de machinisten ijverig doch vruchteloos bezig waren de schade te herstellen. Gelukkig begon de storm spoedig te bedaren, waardoor evenwel het stoomschip dwars van de zee lag te slingeren. Kapt. Potjer slaagde er echter in om het stoomschip in de koerslijn der uitgaande stoomschepen te houden, zodat binnen drie dagen hulp kwam opdagen. Er werden noodseinen gedaan en de derde dag na het ongeval kwam het Engelse stoomschip WINCHESTER in het gezicht, dat op het stoomschip MAASDAM toehield. De machine van de WINCHESTER, mede bestemd naar New York, was niet krachtig genoeg om het stoomschip MAASDAM op sleeptouw te nemen, doch op verzoek van kapt. Potjer bleef de WINCHESTER in de nabijheid om de passagiers gerust te stellen, in afwachting, dat er assistentie zou komen opdagen. Na 30 uren wachten kwam het stoomschip P. CALAND, dat 9 september van Rotterdam vertrok, en toen men bemerkte, dat deze op de noodseinen van het stoomschip MAASDAM afhield, ging een gejuich onder de passagiers op. Het stoomschip WINCHESTER vervolgde toen de reis naar New York en werd na beraadslaging besloten, dat de P. CALAND de MAASDAM naar Plymouth zou slepen. Wind en weder waren gunstig en de afstand werd met een gemiddelde van 200 mijlen per etmaal afgelegd. Bij aankomst te Plymouth Sound was de vreugde der passagiers uitbundig en gaven zij op de luidruchtigste wijze hun tevredenheid over de gelukkige aankomst ter plaatse aan de gezagvoerders der beide schepen uiting. De mails werden overgezet op de P. CALAND, dat na kolen ingenomen te hebben, dezelfde dag des namiddags de reis naar New York heeft voortgezet. Het stoomschip MAASDAM zal te Plymouth repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 23 september. Het stoomschip SAMARANG, van Java naar Rotterdam, arriveerde 21 dezer te Suez; PRINS ALEXANDER, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 dezer van Genua; VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 22 dezer Carvoeiro; ORANJE NASSAU, van Amsterdam naar Parimaribo, is 22 dezer, des ochtend 7 uur, Dover gepasseerd.


Datum: 26 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 september. Het barkschip CAPELLA, kapt. G. Plukker, van Bremen naar Kroonstad, is op de Weser aan de grond geraakt en verlangt assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 september. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram is het Nederlandse schip CAPELLA met assistentie vlot gekomen en op de rede van Bremen geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 september. De Texelse loodsboot no. 3, schipper Lap, is hier heden met gebroken steng uit het Engels Kanaal teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 23 september. Men acht het Russische oorlogsschip ROOSALKA (opm: men spreekt in latere berichten over ROUSSALKA) als verloren. Genoemd vaartuig vertrok 19 september van Reval (opm: Tallinn) naar Helsingborg met 10 officieren en 150 man equipage en is daar nog niet gearriveerd. Vele wrakstukken en het lijk van een matroos heeft men drijvende gevonden. Het schip was een naar een Amerikaans plan gebouwde monitor van ongeveer 1900 ton groot, diepgaande 12 voet 4 duim, en was gedeeltelijk gepantserd met 3½ en 4½ duims ijzeren platen. Twee draaiende geschuttorens bevonden zich op het dek, in ieder waarvan zich een 15-tons kanon bevond. De machine van 700 paardekracht gaf door middel van twee schroeven aan het vaartuig een snelheid als maximum van 8 mijlen. Vermoedelijk heeft het vaartuig, dat voor de kustverdediging bestemd was, slecht weder ondervonden, waardoor er water tussen de onderkant der torens naar beneden is gekomen, dat de vuren doofde, zodat het vaartuig hulpeloos geworden en gezonken is, zoals met vele Amerikaanse monitors van hetzelfde model is geschied.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Het Nederlandse stoomschip VEENDAM, dat heden van Rotterdam naar New York vertrekt, zal Plymouth aandoen om de passagiers van het stoomschip MAASDAM over te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MIDWOLDA, kapitein D. Boer van Söderhamn naar Leith, is te Kopenhagen binnengelopen, na aan de grond te hebben gezeten. Het is door duikers nagezien, onbeschadigd bevonden en zal de reis voortzetten.


Datum: 27 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 25 september. De blazerschuit TX II is heden in veiling verkocht voor NLG 1.700.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 22 september. Zoals reeds door ons vermeld werd, is het brikschip ELISE SUSANNE (opm: ELISE SUSANNA), kapt. G. Eefting, tijdens dikte van regen op het N.Westelijke rif van Hirtsholmen (opm: Hirsholmene) gestrand. De salvage-steamer ORESUND vertrok ter assistentie derwaarts, doch moest onverrichterzake terugkeren. De equipage is nog aan boord. Men hoopt het schip bij goed weder te kunnen afbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 23 september. Het op Graesholmen gestrande Nederlandse schip ELISE SUZANNE heeft de aangeboden assistentie van een bergingsstomer niet aangenomen, en een akkoord aangegaan met een viskotter. Men tracht door het overboord werpen van de ballast het schip vlot te krijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 22 september. Het fregatschip ADRIANA, kapt. H.G. Mulder, alhier van Java gearriveerd voor order, heeft de voorbramsteng en ra verloren.De lading suiker van genoemd schip is geconsigneerd aan Aug.Volz te Londen.


Datum: 28 september 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 16 september. Het barkschip TJERIMAI, kapt. H. van Duijn, is hier in het droge dok geweest. Men heeft de kiel geschuurd en het koper beschadigd bevonden. Ongeveer 80 platen waren verloren van het koper. De kosten der reparatie hebben ongeveer NLG 8.000 belopen. (De TJERIMAI is 12 september van Batavia naar Amsterdam vertrokken).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 22 september. Daar men niet tot een overeenkomst is geraakt aangaande het berg- en sleeploon voor het alhier binnenbrengen van het schip JACOBA, kapt. A. Meinsma, waarvoor door de rederij van het stoomschip EUSTACE GBP 500 wordt gevorderd, zal het bedrag gerechtelijk worden vastgesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven 25 september. Het schip CAPELLA, kapitein G. Plukker is lek en moet lossen.


Datum: 29 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 september. De blazerschuit TH 108 schipper Vlaming, werd gisteravond bij het binnenzeilen in de haven, aangevaren door de torpedoboot IDJEN, waardoor belangrijke schade aan zwaard en boeisel werd toegebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 28 september. Volgens brief d.d. 25 september van kapt. R. Schaap, voerende het schip JANTJE BAAS, bestemd naar Sundsvall, ankerde hij de 21e dezer ter rede van Elseneur. Men had veel storm doorgestaan, doch aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram heeft het stoomschip GELDERLAND, dat te Colombo aangekomen is met vernielde boegen, ongeveer 1000 ton van de lading gelost. De reparatiën zullen waarschijnlijk in ongeveer 3 weken zijn volbracht en het stoomschip dan gereed zijn om de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 26 september. Het barkschip CAPELLA, kapt. G. Plukker, dat in de afgelopen nacht in de Kaisershaven werd gebracht, is vermoedelijk niet zo zwaar beschadigd als men denkt. Terwijl maandag l.l. nog 76 duim water in het schip stond, had men dit heden morgen met de hand- en windmolenpomp lens gepompt. Het barkschip zal heden worden onderzocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 28 september. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 27 dezer te Atjeh; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam, arriveerde 27 dezer te Batavia; UTRECHT, vertrok 27 dezer van Batavia naar Rotterdam; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 dezer te Suez; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 dezer van Southampton en passeerde 27 dezer Ouessant; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 26 dezer te Port Said en vertrok 27 dezer van Suez; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, arriveerde woensdag 27 dezer, des voormiddag 8 uur, te Plymouth; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 27 dezer van Rotterdam naar New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: twee nog in goeden staat zijnde Roefschepen, groot 24 en 18 ton, met zeil en treil. Te bevragen (niet op zondag) bij Johannes Draaisma, scheepstimmerman te Franeker.


Datum: 30 september 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 27 september. Het onderzoek naar de monitor ROUSSALKA heeft tot de ontdekking van meerdere wrakstukken geleid. Men vermoedt dat het schip op een blinde klip heeft gestoten, en daardoor is gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 25 september. De brik ELISE SUSANNA, kapt. G. Eefting, is gisteren met assistentie van het vissersvaartuig JENNY af- en door de stoomboot EXPRESS hier in de haven gesleept. Er was een accoord gemaakt met het vissersvaartuig tot 300 kronen en met de stoomboot voor 200 kronen. De vertegenvwoordiger van de Svitzer Berging Co vorderde GBP 200 bergloon. Het schip is dicht, maar de bodem zal door een duiker onderzocht worden, terwijl de overige schade aan tuig, zeilen, enz, zal worden begroot,

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 26 september. Het schip CAPELLA, kapt. G. Plukker, dat gisteren nog 56 duim water in had, is heden lens gepompt en zal worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Höganäs, 25 september. Het barkschip (opm: in PGC 181093 schoener genoemd) HENDRIK ONNES, kapt. J. Middel, van Delfzijl in ballast naar Finland, ankerde gister wegens zwaar weder in Scheldervik (opm: aanloop naar de Sont). Des nachts was men genoodzaakt, om stranding te voorkomen, de tuigage te kappen. De uit zeven man bestaande equipage verliet daarna het schip en landde bij Arildslage (opm: Arild, 56º15’ N.B. 12º35’ O.L.). De stuurman, zoon van de kapitein is daarbij verdronken.


Datum: 01 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 september. Het Nederlandse barkschip HENDRIK ONNES, dat bij Arildsläge (opm: Arild, 56º15’ N.B, 12º35’ O.L.).op het strand dreef, is door Svitzer afgesleept en totaal masteloos verlaten hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Koningsbergen (opm: Kaliningrad), 28 september. De Nederlandse tjalk ONDERNEMING, kapt. J. Sloots, 21 dezer van Memel (opm: Klaipeda) met hout naar Hamburg vertrokken, is eergisteren bij stormweer in de nabijheid van Palmnicken (opm: Jantarny, 54º51’ N.B. 19º57’ O.L.) gestrand. Het stoomschip BRAVO heeft het schip lek, op de lading drijvende en van het volk verlaten, aangetroffen en te Pillau (opm: Baltyisk) binnengesleept.


Datum: 02 oktober 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 26 september. Van de brik ELISE SUZANNE (opm: ELISE SUSANNA), kapt.G. Eefting uit Delfzijl, is gisteren de bodem door duikers onderzocht en onbeschadigd bevonden. De experts verklaren het schip, nadat het de zeilen weer gerepareerd heeft, weer zeewaardig om de reis naar Lappvik te doen, alwaar het een lading hout voor Delfzijl zal innemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw Tjalkschip met beste, volledige inventaris, groot 71 ton.
Te bevragen bij I.A. Heikens, voormalig Klein Poortje Q 101a, Groningen.


Datum: 03 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 2 oktober. Het vaartuig de JONGE ARIE, met steenkolen beladen, is door een aanvaring met een praam bij zijkanaal F gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het schip ARDJOENO, kapt. D. Bakker van Java naar Montreal. is 30 september j.l te Quebec aangekomen. Het heeft in een orkaan een gedeelte der zeilen verloren. Overigens alles wel.


Datum: 04 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petersburg, 29 september. Na een gehouden vergadering van admiraals is de vermoedelijke oorzaak van het verongelukken van de Russische monitor ROUSSALKA met de gehele bemanning aangenomen, dat het vaartuig op één der vele klippen onder water heeft gestoten, maar daar niet is op blijven zitten, doch door de vaart eroverheen is geschuurd. Men vermoedt dat het door stoten zo lek is geworden, dat het onmiddellijk na over de klip te zijn heen geschuurd, in diep water is gezonken. Met fraai en stil weer verwacht men het wrak te kunnen vinden en hoopt men de plek te kunnen aanwijzen ten zuiden van de eilanden Sandhamn en Kremaro, waar reeds talrijke vaartuigen en het gehele loodspersoneel bezig zijn om de bodem te onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 september. Het schip CONFIANCE, kapt. Huizinga, heeft de gehele lading in het schip EBEN HAEZER gelost en is naar de werf verhaald om te worden nagezien.


Datum: 05 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op maandag de 16e oktober 1893, des morgens ten 11½ ure precies, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen van het in 1890 nieuw gekoperd en kopervast Nederlandse barkschip, genaamd CORNELIS, in Sunderland van eikenhout gebouwd, voorzien van houtpoort (opm: opening in de voorsteven), uitnemend voor de houtvaart ingericht, laatst gevoerd door kapt. J. Dohmeijer, groot 293 registertonnen, laatst geklassificeerd bij Veritas 5/6 A 1.1, met masten, rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, boten, kajuits-, stuurmans-, koks- en bootmansgoederen en verder in goede toestand zijnde inventaris. Het schip ligt in de haven te Vlaardingen en is iedere werkdag te bezichtigen.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen, die notities met omschrijving van voorwaarden en inventaris op aanvrage toezendt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 oktober. Hedenavond om ongeveer 7 uur liep een bomschip op de Zuiderpier van de Nieuwe Waterweg. De sleepboot ZUIDHOLLAND trachtte de bom te naderen, doch moest onverrichter zake terugkeren. De reddingboot van Hoek van Holland bracht haar equipage aan de overzijde om over land zich in verbinding te stellen met de bemanning van het bomschip. Bij het afdrukken dezer courant, was de bemanning van de reddingboot nog niet teruggekeerd. (opm: MARIA FANNY, zie 061093)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 oktober. Het Nederlandse schip NEREUS (opm: bark, kapitein J.L. Janssen), dat op de reis van Londen naar Santos lek te Bordeaux is binnengelopen en aldaar werd afgekeurd waarna het werd geveild zonder te worden verkocht, en waarvan de lading door het schip INNOCENZA ROSA naar de bestemming zal worden vervoerd, zal thans gevoerd worden door kapitein. E. de Vries (opm: zie PGC 061093) en van Bordeaux naar Cardiff vertrekken om aldaar voor Dako te laden. (opm: mogelijk voer het schip tussen april en september 1893 onder Noorse vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 oktober. Volgens telegram uit Glasgow is het Nederlandse stoomschip ANTENOR in aanvaring geweest met het engelse stoomschip FERGUSILE. Eerstgenoemde leed schade; of en welke schade laatstgenoemde heeft bekomen werd niet bekend.


Datum: 06 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wilhelmshaven, 3 oktober. De Deense regering heeft vastgesteld dat voor door gouvernements vaartuigen op Deens zeegebied geborgen goederen, aan vreemde staten toebehorende, geen bergloon gevraagd of ontvangen zal worden. Vanwege het Duitse gouvernement zal dezelfde tegemoetkoming in die zin getoond worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 5 oktober. De bom, gisteravond als gestrand gemeld, is de Ostendse vissloep MARIA FANNY, schipper Aspeslagh, de equipage bestaande uit 5 man, redde zich hedennacht met hun eigen boot. Hedenochtend bij het aanbreken van de dag begaf de bemanning zich weer aan boord om te trachten het schip en de inventaris te bergen. De sloep zit hoog op tegen de Zuiderpier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 oktober. Het schip NEREUS, in averij te Bordeaux, is uit de hand verkocht aan de heer A.E. Doewes te Groningen, en zal thans bevaren worden door kapitein E. de Vries. (opm: het schip wordt in 1894 herdoopt in: MARIE).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 6 oktober. Het stoomschip DRENTHE, van Java naar Rotterdam, vertrok 4 dezer van Perim; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, passeerde 3 dezer Gibraltar; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde te Genua 3 dezer; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 4 dezer te Genua; PRINSES SOPHIE, vertrok 4 dezer van Batavia naar Amsterdam; PRINSES WILHELMINA, arriveerde 3 dezer van Amsterdam te Batavia; SAMARANG, van Batavia naar Rotterdam, is 3 dezer Gibraltar gepasseerd; PRINS FREDERIK HENDRIK, van Suriname naar Amsterdam, arriveerde 4 dezer te Havre.


Datum: 07 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het Nederlandse barkschip CLARA, kapt. P. Albrandt, van Amsterdam met stukgoederen naar Macassar, is heden bij de Hembrug aan de grond gevaren, en ondanks de hulp van 4 sleepboten niet vlot gekomen. Hedennacht zal men met behulp van verscheidene sleepboten weer een poging wagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 oktober. Het te Nieuwe Pekela thuisbehorende brikschip AURORA, kapt. R.J. de Weerd, van Riga naar Weener, is bij Oland gestrand (opm: zie NRC 151293).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 oktober. De tjalk LAMMECHIENA DIEVERDINA, kapt. G.H. Bakker, van Elmshorn (opm: 53º44’ N.B, 9º38’ O.L.) met meel en grutten naar Duisburg bestemd, is hier lek aangekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 6 oktober. Het stoomschip WERKENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 5 dezer Beachy Head; VEENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 4 dezer te New York; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 4e dezer van New York naar Amsterdam; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een schip met toebehoren, groot 21 ton.
Te bevragen bij A. v.d. Werf, bij de Oosterpoortbrug, Sneek.


Datum: 08 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 4 oktober. Het sleeploon aan het stoomschip EUSTACE voor het alhier binnenslepen van het Nederlandse schip JACOBA, is vastgesteld op 4530 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingfors (opm: Helsinki), 1 oktober. Dagelijks worden wrakstukken, afkomstig van de verongelukte Russische monitor RUSSALKA aan de kust gevonden. Zo heeft een visser uit Bornholm riemen, vaten, stukken van een roer, en een visser uit Swatwik (opm: mogelijk Stansvik, 57º57’ N.B. 11º32’ O.L.) een reddingsboei en verscheidene riemen gevonden. Al deze wrakstukken worden in Sveaborg verzameld. De nasporingen om het wrak te vinden, worden ijverig voortgezet, doch tot heden zonder resultaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 5 oktober. Het Nederlandse tjalkschip MARGINA GEZINA ligt ijzer te laden, afkomstig van het Engelse linieschip VICTORIA, en is naar Hamburg bestemd. Het ligt langszij het gesloopt wordende vaartuig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Die im Jahre 1853 in Papenburg erbaute, ca 75 Standard Holz ladende, 138,62 R.T. grosse Galliot ANNA, capt.Breijmann, ist unter der Hand zu verkaufen. Das Schiff liegt in Papenburg. Nähere Auskunft vertheilt Heinrich. F. Freericks, Schiffsmakler, Papenburg. (opm: aangekocht door J.G. Stenger, onder Nederlandse vlag niet verdoopt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 3 oktober. De brik ELISE SUZANNE (opm: ELISE SUSANNA), kapt. G. Eefting, die, na bij Graesholmen op het strand gezeten te hebben, hier werd binnengebracht, heeft gisteren na voor de verloren zeilen andere aangeslagen te hebben, de reis naar Lappvik voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

 

Kalmar, 20 oktober. De Groninger tjalk FOLKERDINA, schipper J.J. Balk, met hout van Memel (opm: Klaipeda) naar Flensburg, geraakte op 30 september nabij Sodra Winneby aan de grond, doch kwam later zonder assistentie vlot en heeft de reis voortgezet.

 


Datum: 09 oktober 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 7 oktober. Het stoomschip OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 6 dezer des middag 12 uur Wight; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, vertrok 5 dezer van New York naar Rotterdam; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York via Plymouth, arriveerde 4 dezer des namiddag te New York; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 6 dezer van New York te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Boelgoed te Heeg van vaartuigen, houtwaren, gereedschappen en inboedel. Notaris Poelstra te IJlst zal op woensdag 18 oktober 1893, ’s morgens 9 uur, ten verzoeke van de heer mr. Th. K. Dorama, advocaat en procureur te Sneek, ten huize van H.M. de Jong, scheepstimmerman te Heeg, bij boelgoed, à contant, verkopen:
Vaartuigen, als een snikschuit met zeilen, een praam met luiken, zeil, fok en touwwerk, 2 pramen en een bootje.
Houtwaren, als: 25 eiken palen en posten, ruim 100 dito planken en schalen, ruim 130 dito leggers en oplangers, 80 stuks dito kromhout, dito schulpstukken, dennen, juffers, grenen wagenschot en ander hout.
Scheepstimmermansgereedschappen, als: 3 takels met blokken en grondtouw, 8 dommekrachten, kraan- en trekzagen, brandschammels, kettingen, blokken, touw, zwaarden, schaaf- en draaibank, slijpsteen; voorts pik, teer, riet, mos, breeuwwerk, vijzels, spijkers, enz.
Meubelen en huisraad, als: kabinet, kleerkast, klok, spiegel, schilderijen, tafels, stoelen, boekenhanger met boeken, kachels, lampen, petroleumstel, stoven, gootlingen, ketels en verder koper-, blik-, ijzer-, glas-, porcelein- en aardewerk; voorts zeewier, kapok en veren bedden met toebehoren, mannen- en vrouwenlijfdracht, divers linnengoed, gordijnen, matten, kleden enz.
Goud- en zilverwerk, als: gouden slot met koralen, 2 kerkboeken met zilveren haken en dito lepels. Voorts een kippenhok met loop, 5 kippen en ’t geen meer zal worden geveild.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Heeg van 3 huizen en een roefschip in aanbouw. Dezelfde notaris zal, ten verzoeke als voren (opm: zie voorgaande advertentie), op woensdag 18 oktober 1893, ’s avonds 6 uur, in de herberg van Rudolphi te Heeg, provisioneel verkopen:
1. Een huis, bevattende 2 woningen, met erf, nabij het kerkhof te Heeg, sectie A, nos. 1161 en 1162, groot 50 el, in huur bij M.H. de Jong en B. Koerten.
2. Een huis met erf en bleek, ten Westen van het vorige perceel, sectie A. no. 1664, groot 47 el, in huur bij C. v. Brug.
3. Een huis met hok, erf en bleek, aan de helling te Heeg, sectie F no 986, groot 1 roede 65 el, in huur A. Zijlstra. Aanvaarding 12 Mei 1894. Betaling 12 November 1893.
4. Een in aanbouw zijnde roefschip, groot 22 ton. Het schip is van buiten afgetimmerd en kan te water worden gelaten.
Aanvaarding en betaling dadelijk na de toewijzing. Nadere inlichtingen en biljetten te bekomen ten kantore van genoemden notaris.
(opm: LC 241093 meldt dat is geboden op kavel 1 NLG 515, op 2 NLG 330, op 3 NLG 307, op 4 NLG 517)


Datum: 10 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 8 oktober. Het Nederlandse barkschip CAPELLA is ter reparatie zaterdagochtend in het Wenkes dok gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 oktober. Het bij de Hembrug vastgeraakte Nederlandse schip CLARA is, niettegenstaande met 8 sleepboten daartoe pogingen zijn aangewend, nog niet vlot gekomen. Men is thans bezig te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 5 oktober. Het tjalkschip MARGIENA GEZIENA, kapt. R. Meijer, laadt ijzer, afkomstig van het Engelsche linieschip VICTORIA en is naar Hamburg bestemd. Het ligt langszijde van het gesloopt wordende vaartuig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 oktober. De LAMMECHIENA DIEVERDINA zal volgens later bericht zonder lossen naar Duisburg doorvaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiana (opm: Oslo), 4 oktober. Het bergloon betreffende het schip JACOBA, kapitein A. Meinsma (opm: zie PGC 080993) is door de rechtbank vastgesteld op 4500 Kr.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw scheepje met roef en vaste dekken, zeer geschikt, 13 à 14 ton. Te bevragen bij J.A. v.d. Werf, Bergum.
P.S. Niet op zondag.


Datum: 11 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 oktober. Het Nederlandse schip CLARA, kapt. Albrand, is heden na lossing van plm. 200 ton lading vlot gekomen en naar hier gesleept. Morgen wordt het schip door een duiker onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 september. Het schip LOTOS, kapt. D. Greven, ligt aan met koffie naar Amsterdam. Het schip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. R. Bleeker, is bevracht van Java naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 11 oktober. Het stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Perim; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap del Armi; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 7 dezer van Padang; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 8 dezer te Southampton; SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, passeerde 8 dezer Gibraltar; KONINGIN EMMA, arriveerde 9 dezer van Amsterdam te Batavia; SAMARANG, van Batavia via Marseille, arriveerde 9 dezer te Rotterdam; MERAPI, van Java naar Rotterdam, arriveerde 9 dezer te Marseille; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 9 dezer te Batavia.


Datum: 12 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 oktober. Nabij het Schuitengat is gestrand de zeetjalk de HOOP, schipper Van Veen (opm: W. van der Veen), met steenkolen van Ruhrort. Assistentie wordt verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 3 oktober. Gisteren kwam hier een Engels stoomschip binnen om de kolenvoorraad aan te vullen. Dit vaartuig was van Norrbotten naar Nederland bestemd en had een deklast van 10 à 12 voet hoog, zo als men die hier nog nooit gezien had. Het stoomschip had belangrijke slagzij. Het schijnt, dat de Engelsen, niettegenstaande hun Plimsoll-merken, hun schepen op gevaarlijke wijze beladen, wanneer zij naar een vreemde haven bestemd zijn. Een deklast, als boven vermeld, is altijd zeer gevaarlijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Het schip NEREUS, kapt. E. de Vries zal van Bordeaux naar Cardiff vertrekken, om voor Rio de Janeiro te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hembrug, 10 oktober. Het schip JAN EN CAREL, kapt. A.T. Steffens van Sundsvall, is op de hoek van het Zaansche Gat aan de grond geraakt.


Datum: 13 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 oktober. De zeetjalk DE HOOP, die hedenochtend in het Schuitengat gestrand is, heeft een gedeelte van de lading gelost, en is daarna vlot en hier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 12 oktober. De bergingsmaatschappij heeft een gedeelte lading en inventaris gelost uit de gestrande logger DE KLEINE MARIE. Men gaat met lossen voort (opm: zie NRC 191093).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. De Nederlandse tjalk EMMANUEL, kapt. T. Wassenaar, van Memel (opm: Klaipeda) naar Emden, is Hamburg binnengesleept met verlies van roer en met meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 oktober. De mailboot PRINSES MARIE is hedenochtend 4 uur aangevaren door een onbekend gebleven zeilschip op de London rivier, waardoor één der raderen stuk sloeg. In plaats van de PRINSES MARIE, komt morgenochtend de PRINSES ELISABETH hier binnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hembrug, 10 oktober. Het bij het Zaansche Gat aan de grond gelopen schip JAN EN CAREL, kapt. A.T. Steffens, is met assistentie van drie sleepboten vlotgekomen en heeft de reis naar Zaandam voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11oktober. De bodem van het schip CLARA, kapt. Albrand, dat aan de grond heeft gezeten, is onbeschadigd bevonden. De geloste lading wordt weder ingenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram is de Nederlandse schoenerbrik ELISABETH WIEMANN, kapt. H.R. Zoutman, van Borga naar Delfzijl bestemd, te Kopenhagen binnengelopen met verlies van verschansing en deklast. Ze lost de lading om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 10 oktober. De Nederlandse brik AURORA, kapt. R.J. de Weerd, van Riga naar Weener, is door de bergingsmaatschappij Neptun afgebracht en te Oskarshamn binnengesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden. Het stoomschip SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Marseille; GEDEH vertrok 11 dezer van Batavia naar Rotterdam; PRINS MAURITS, vertrok 9 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; ORANJE NASSAU, arriveerde 10 dezer te van Amsterdam te Parimaribo; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 dezer van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 11 dezer van Port Said; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 11 dezer Scilly; EDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 11 dezer met 124 passagiers derde klasse.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best halfsleten, zwaar vertimmerd Roefschip, 23 ton, bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Drachten.
Tevens gevraagd een gehuwde scheepstimmerknecht, die zijn werk verstaat.


Datum: 14 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 oktober. De zeetjalk DE HOOP, schipper W. van der Veen, hier met steenkolen binnen is, na enige uren aan de grond te hebben gezeten en zwaar gewerkt te hebben, bezig de lading te lossen. Het vaartuig maakt vrij veel water en zal gerepareerd moeten worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 oktober. Volgens hier ontvangen bericht lag het schip ELISABETH, kapt. J. Homan, op 30 september van Delfzijl naar Salsaker (opm: 62º59’ N.B. 18º14’ O.L.) vertrokken, op 9 oktober met nog 50 andere schepen in de Hoenbeckbucht voor tegenwind ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, (geen datum). Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van de Vegte, thans op Java, bevracht om te Nieuw Zeeland te laden naar het Kanaal voor orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 oktober. Het Hoogezandster koftjalkschip EMMANUEL, schipper E. Weers, van Memel (opm: Klaipeda) naar Emden, is met verlies van roer en meer andere schade te Hamburg binnengesleept.


Datum: 15 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East Greenwich, 12 oktober. Het stoomschip AMSTELSTROOM, van Amsterdam herwaarts, is bij Blackwall Point met het stoomschip BURHAM in aanvaring geweest, waardoor enige schade aan het achterschip werd veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 oktober. Nog steeds gaat de bergingsmaatschappij voort met bergen der lading. Een blazer van de maatschappij geraakte daarbij zelf aan lager wal, doch kwam spoedig vrij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 oktober. Het stoomschip BATAVIA van de Rotterdamsche Lloyd dat in het droogdok alhier aanmerkelijk is vergroot, zal herdoopt worden en de naam SOEMBING voeren.


Datum: 16 oktober 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 oktober. Het schip ESPERANCE, kapt. Van der Putten, heden van hier met aardappelmeel naar Hamburg vertrokken, is met gebroken stag door de sleepboot PAPENBURG uit zee teruggesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 oktober. Het schip ARDJOENO, kapt. Bakker, is bevracht van Montreal naar Fleetwood met delen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 oktober. De Nederlandse tjalk EMMANUEL werd hier door 2 visserschepen binnengebracht. Het vaartuig, dat stuurboordszwaard heeft verloren, heeft bij Baltrum gestoten en moet lossen om te repareren. (opm: onbekend welke EMMANUEL dit is geweest, vergelijk NRC 131093 en PGC 141093)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 oktober. Van het schip (opm: fregat) NOACH I, kapt. H.B. Jansen, op 1 maart van Probolingo naar het Kanaal vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 17 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 oktober. De Vlissingse Loodsschoener No.14, schipper L. van der Steen, kruispost hebbende bij het vuurschip de WANDELAAR, is gisteren namiddag aangevaren door het Engelse stoomschip EUROPEAN, kapt. Barnes, van Antwerpen naar Montreal, en bekwam daardoor zulke zware schade, dat de bemanning, aanvankelijk denkende dat de schoener zou zinken, op het stoomschip oversprong. Toen echter bleek dat de schade alleen aan het boven water liggende gedeelte van het loodsvaartuig was toegebracht, zijn de schipper, de kwekelingen en matrozen door de sloep van de EUROPEAN weer aan boord gebracht en is het vaartuig, vergezeld door dat stoomschip naar de rede van Vlissingen gezeild, waar het in de haven gekomen is om de schade, die zeer belangrijk is, te herstellen. De EUROPEAN zelf heeft geen schade geleden en vertrok naar zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 14 oktober. De gezagvoerder van het stoomschip MARIE HENRIETTE, van de Belgische maildienst, hedenochtend 4uur 24 minuten hier aangekomen, rapporteert op de reis van Ostende herwaarts, ongeveer in het midden van het vaarwater, de Deense schoener ELINOR in de grond gelopen te hebben, waardoor vijf man van de equipage zijn verdronken. Eén man werd gered, doch is verwond en bewusteloos onder geneeskundige behandeling. De schoener kwam van Duinkerken met een lading pek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 oktober. De Nederlandse bark CLARA, kapt. Albrandt, heeft de geloste lading weer scheep genomen en ligt thans tot vertrek gereed naar Soerabaja.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 oktober. Het stoomschip PRINSES MARIE is in aanvaring geweest met de Engelse driemast schoener STAR OF THE OCEAN, van Shields met kolen naar Ramsgate, die na de aanvaring, welke tijdens dikke mist plaats had, zonk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 16 oktober. Uit Vlissingen schrijft men aan de M. Ct.: Door het Engelse s.s. CITY OF BRUSSEL, varende in geregelde dienst tussen Brussel en Londen, zijn twee man der equipage van het zeilschip, dat bij de aanvaring met de PRINSES MARIE, ten gronde ging, in zee drijvende gevonden. Een ervan stierf van uitputting, zodra hij aan boord van het stoomschip was; de andere werd te Gravesend aan land gebracht. Uit diens verklaring is gebleken, dat het verongelukte schip was de Engelse driemast schoener STAR OF THE OCEAN, geladen met kolen en onderweg van Shields naar Ramsgate.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee boten te koop, een grote boot met roef en luiken, zeer geschikt voor een venter of in de beurt te varen, en een winkelboot of grasboot, beide met best tuig, bij Nijdam en Douma te Wartena.


Datum: 18 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 oktober. Het stoomschip GELDERLAND, op reis van Java naar Rotterdam, met schade door aanvaring te Colombo binnen, heeft van de lading overboord geworpen 910 balen gambier (blokjes), 100 ton gambier, 422 balen koffie, 70 balen tapioca, 1509 bossen rotting, 200 balen rijst en 9 kranjang schelpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 11 oktober. De driemast schoener (eerder barkschip genoemd, zie NRC 300993) HENDRIK ONNES, kapt. J. Middel, van Delfzijl naar Finland, hier binnengesleept na aan de grond te hebben gezeten, is afgekeurd en zal publiek worden verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw Roefschuitje, groot plm. 16 ton, zeer geschikt tot vervoer van aardappelen, modder, etc, bij K. de Jong, scheepstimmerman, Oldegalileën, Leeuwarden.


Datum: 19 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Eastbourne, 16 oktober. Een brik, vermoedelijk Nederlands werd hier ter rede gesleept door de sleepboot JOHN BULL van Antwerpen. Het had de voorbramsteng verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 oktober. Het stoomschip OBERON, op Saltholmen gestrand, is met assistentie van een Svitzer bergingsstomer vlot gekomen en te Kopenhagen binnengebracht. Duikers zijn aangenomen om de bodem te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 oktober. De lading van het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. Behrends, alhier lek binnen, wordt gelost in het schip CONFIANCE, kapt. Huizinga, en naar Keulen vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 18 oktober. De logger DE KLEINE MARIE, op de Maasvlakte gestrand, is thans geheel wrak. De inventaris en lading zijn door de bergingsmaatschappij geborgen en alhier opgeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlaardingen, 16 oktober. Het Nederlandse barkschip CORNELIS, groot 293 ton en gebouwd in 1862, is voor NLG 3.700 geveild en verkocht aan A. Vreugdenhil te Monster. Het zal worden gesloopt (opm: zie NRC 021193).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 oktober. Het Nederlandse stoomschip OBERON, van Amsterdam naar St. Petersburg, zit te Saltholmen aan de grond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colombo, 27 september. Het stoomschip GELDERLAND, met schade door aanvaring hier binnen, heeft met de voorlopige reparatie een aanvang gemaakt en zal over drie weken gereed zijn om de geloste lading weder in te nemen.


Datum: 20 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Volgens schrijven van de gezagvoerder van een Nederlands schip uit Rio-Janeiro, in dato 19 september, was hij gereed om te vertrekken, doch kon hij geen proviand en water aan boord krijgen van de wal voor de reis. De landmacht heeft de pijpen van de waterleiding onbruikbaar gemaakt, om de marine drinkwater te onthouden. Schepen die geen water meer aan boord hebben, moeten zulks van andere schepen afbedelen. Voornoemde gezagvoerder, vergezeld van een Engelse scheepsgezagvoerder, vervoegde zich bij de commandant van een in de baai liggend Engels oorlogsschip en verzocht, als dit mogelijk was, zijn bemiddeling, ten einde hun water te verschaffen, doch deze gaf beleefd ten antwoord dat ook hij geen water uit de stad kon krijgen, doch het zichzelf door condensatie verschafte. Hij bood echter de gezagvoerders aan hun voor dagelijks gebruik water te geven, doch niet voor de reis. Dit gebrek aan water veroorzaakte aan vele schepen ongerief en oponthoud. Evenals de waterboten zijn ook de sleepboten door de oproerige marine in beslag genomen, zodat de schepen die gereed zijn, soms enige dagen oponthoud hebben bij gebrek aan gunstige wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 oktober. Het Nederlandse schip CERES, kapt. Visser (opm: schoener, kapt. T. Visser) van Kroonstad naar Groningen, is met verlies van zeilen en deklast te Elseneur binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De zeetjalk DE HOOP is gelicht en blijkt zowel van onderen als in de voorsteven erg ontzet te zijn. Het vaartuig zal naar Harlingen worden gebracht om daar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Het stoomschip OBERON is door een duiker onderzocht en onbeschadigd bevonden, het neemt de geloste lading weder in en zal vermoedelijk de reis naar Petersburg morgen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 oktober. De kustwacht van Lydd is gisternacht aan boord geweest van het Italiaanse schip INNOCENCA ROSA, van Hamburg naar Bordeaux bestemd om de lading van het Nederlandse schip NEREUS, die op laatstgenoemde plaats achterbleef, naar Santos te vervoeren. Hij vond het schip vol water, aangezien het zeer veel schade had geleden door de laatste storm. De gezagvoerder lag krankzinnig in de kajuit en de stuurman was overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 18 oktober. 10 uur voormiddag de INNOCENCA ROSA, die bij Dungeness ten anker lag, is gisteravond met stijve oostelijke wind van de rede vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 17 oktober. Naar uit Dover wordt gemeld door de Nederlandse zeeloods van het Italiaanse barkschip INNOCENZA ROSA, dat 17 september van Hamburg naar Bordeaux vertrok en thans bij Dungeness geankerd ligt, gerapporteerd dat gezagvoerder Napoli krankzinnig is geworden, geen stuurman aan boord en een gebroken chronometer heeft. De INNOCENZA ROSA was bestemd naar Bordeaux om aldaar de lading in te nemen van het Nederlandse schip NEREUS en deze naar de bestemming Santos te vervoeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 19 oktober. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 18 dezer van Rotterdam naar New York; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 18 dezer Prawle Point; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 18 dezer Beachy Head; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 18 dezer te Genua; PRINSES MARIE vertrok 18 dezer van Batavia naar Amsterdam; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 18 dezer te Port Said.


Datum: 21 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijwillige verkoping. De deurwaarder J.C. van Baaren te Vlaardingen zal verkopen op woensdag de 25e oktober 1893, voormiddags 10 uur, aan de sleephelling van de heer Verwey aldaar, een in goede staat zijnde, gekoperd en kopervaste loodskotter, geschikt voor visserij in het algemeen. Dagelijks ( uitgenomen zondags) te bezichtigen. De verkoper is genegen een som van NLG 400,-- op de koopsom te laten korten tegen inlevering van het bladkoper.
Onmiddellijk daarna ter bovengemelde plaatse: een partij eiken en grenen balken, leggers, eiken huidplanken, ijzerwerk, pompen, pompspil, alles afkomstig van een gesloopte kotter. Informaties ten kantore van voornoemde deurwaarder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 20 oktober. Den 18e november vertrekt uit Amsterdam per stoomschip PRINSES AMALIA, van de Maatschappij Nederland naar Oost Indië een detachement aanvullingstroepen ter sterkte van 4 onderofficieren en 50 minderen onder bevel van de van verlof terugkerende kapitein der infanterie van het O.I. leger J.W. Eisma en onder medegeleide van de voor dat leger bestemde 2e luitenant der infanterie P.A.J. van Alderwereld van Rosenbergh en J.H.R. van Siepkamp.


Datum: 22 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 oktober. De Belgische vissmak OSTENDE 109 hedenmiddag binnengekomen, heeft alhier binnengebracht de bemanning van de Hollandse kotter EVA, thuisbehorende te Schiedam, welk schip laatstleden nacht in de Noordzee gezonken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 oktober. Van de vier zandbakken gisteren op sleeptouw van het stoomschip BETTY van hier naar Geestemünde vertrokken, is er één bij Eierland, en één op de Vliehors gestrand, terwijl van een derde dwars van Eierland ten anker liggende, vier opvarenden door een Wieringer blazerschuit afgehaald en hier aangebracht zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 oktober. De Duitse BETTY, gisteren van hier naar Geestemünde vertrokken met 4 zandbakken op sleeptouw, heeft die bakken in de afgelopen nacht door het breken der sleeptros, benoorden Eierland moeten laten slippen. Eén der bakken is bij de vuurtoren van Eierland, een tweede op de Vliehors gestrand. Een derde, gemerkt ALH 4 is door de Wieringer visschuit WR 84, schipper J. de Haan, dwars van Eierland drijvende gevonden, deze heeft 4 opvarenden gered, en de bak is later door de sleepboot HERCULES opgespoord en hier binnengebracht.


Datum: 23 oktober 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Piccard te Hoogezand en Spruyt te Sappemeer zullen op maandag 13 november bij inzet, en op maandag 20 november bij toeslag, telkens des avonds om 7 uur in het Bonte Huis te Sappemeer, publiek verkopen het extra snelzeilend, kopervast en gekoperde Nederlandse driemast schoenerschip HINDERK ROBERTS LEEMHUIS SR, groot 237,37 ton netto, geclassificeerd bij de Engelse Lloyds A4 zwart, liggende in het dok te Delfzijl en oorspronkelijk gevoerd door kapt. P.A. Renkema Dzn, thans bevaren door kapt. A. de Jong, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en al hetgeen zich op de verkoopdag verder aan boord mocht bevinden. Aanvaarding en betaling bij de toeslag.
Inlichtingen te bekomen aan boord van het schip en bij de boekhouder, de heer J.M. Cremer te Hoogezand.


Datum: 24 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Albertus Vinke en F. von Glahn, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen de 21e november, des middags 12 uur, in het lokaal Frascati te Amsterdam, presenteren te verkopen: het casco van het zeer solide en sterk gebouwde ijzeren stoomschip AUSTRALIAN, groot volgens Engelse meetbrief bruto 2498 tonnen; zeer geschikt om tot zeilschip te worden ingericht. De machines en ketels zijn er uitgenomen. De inventaris zal in kavels des voormiddags van de verkoopdag afzonderlijk worden geveild. Het schip ligt bij het Koningsdok en is, zomede de inventaris, welke gekaveld ligt, op het terrein aldaar dagelijks te bezichtigen. Nadere informaties geven bovengemelde makelaars of de cargadoors Vinke & Co, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op vrijdag 27 oktober 1893, ten 10 ure aan de Westhavenplaats te Vlaardingen, van de inventaris van het barkschip CORNELIS, als: masten, rondhout, staand en lopend want, zeilen, 2 zware ankers met kettingen, 2 lichte ankers, ijzeren waterketels, boot, touwwerk, vlaggen, kompassen, lantaarns, kaarten, koksgoed enz. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 20 oktober. De zonder masten hier binnengebrachte en later afgekeurde Nederlandse bark HENDERK ONNES (opm: HENDRIK ONNES) werd heden in het openbaar verkocht. Voor de romp werden 1.175 kronen betaald. De inventaris wordt afzonderlijk verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 oktober. De rechtbank te Gravesend heeft uitgemaakt dat de dood van een matroos van de STAR OF OCEAN, welke door de PRINSES MARIE van de Maatschappij Zeeland werd aangevaren, aan een ongeluk te wijten is. (zie NRC 151093 en 221193).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundee, 19 oktober.Het stoomschip DOELWIJK is op de Carronrivier aan de grond geraakt.


Datum: 25 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 oktober. De sleepboot ADSISTENT is heden van Nieuwediep vertrokken ter opsporing van de van de sleepboot BETTY losgeraakte vierde zandbak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 24 oktober. De Nederlandse tjalk TRIENTJE DE WINTER, kapt. J.C. de Boer, van Altona naar Kampen bestemd, is wegens slecht weder hier binnengelopen en heeft op de rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thans staat het vast, dat Hr.Ms. wachtschip PRINS VAN ORANJE te Hellevoetsluis wegens ouderdom wordt vervangen door Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. Gisterochtend is het aakschip ALIDA in de Maas aan de Veerhaven in aanvaring gekomen met het stoomschip MAAS, varende tussen hier en Hamburg, tengevolge waarvan het aakschip zonk, doch werden de opvarenden door de bemanning van het stoomschip MAAS gered.


Datum: 26 oktober 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde (opm: Swinousjcie), 21 oktober Het Duitse barkschip PAUL, kapt. Klatt, met hout van Pitea naar Delfzijl, is hier wegens slecht weder binnengelopen. (opm: later het Nederlandse schip PAUL)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Burgij, notaris te Roordahuizum, zal, perceel 1 mede ten verzoeke van mr. B. van Loon te Leeuwarden, op woensdag 1 november 1893, ’s avonds 6 uur, in het na te melden huis, ter verkoop veilen:
1: Een woon- en winkelhuis, waarin herberg en vergunning, met pakhuis, hok, regenbak, erf, steeg enz, in de Buurt te Deersum, bij Auke Boersma in eigen gebruik.
2: Een veerschip, varende van Deersum op Leeuwarden en Sneek v.v, met zeil, fokken enz.


Datum: 27 oktober 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 26 oktober. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Point de Galle; DRENTHE, van Java via Marseille, arriveerde de 25e dezer te Rotterdam; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, vertrok 24 dezer van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 25 dezer te Suez; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Ouessant; ZUID HOLLAND, vertrok 25 dezer van Batavia naar Rotterdam; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 25 dezer Lizard; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 25 dezer van Amsterdam naar New York; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 25 dezer van Rotterdam naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 oktober. Het Nederlandse stoomschip JUNO is uitgaande op de rivier de Elbe aan de grond gekomen. Assistentie is bij het stoomschip, waardoor het later zonder schade geleden te hebben, vlot is gekomen en de reis heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 oktober. De Texelse Loodsschoener no. 8, schipper C. Duinker, hedenochtend van hier naar de kruispost bij Dungeness vertrokken, is later met gebroken grote zeilboom en gescheurde kluiver, uit zee teruggekeerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 26 oktober. De 7e vertrekt uit Rotterdam per stoomschip GEDEH, van de Rotterdamsche Lloyd, naar Oost-Indië een detachement van de koloniale reserve uit Nijmegen, ter sterkte van 120 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de 1e luitenant der infanterie O.I. leger J. Reerink, en onder medegeleide van de 1e luitenanten der infanterie L.W.J.K. Thomson en H.C.J. ter Beek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop, wegens verandering: een best onderhouden Roefschip, 4 jaar oud, groot 27 ton, met complete inventaris, bij S. Zuiderveld te Roden.


Datum: 28 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 oktober. Het stoomschip ERASMUS, van Amsterdam naar Kroonstad, is bij het binnenkomen in laatstgenoemde plaats, tegen het havenhoofd gelopen. De machinekamer is vol water.


Datum: 30 oktober 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 oktober. Het alhier liggende Nederlandse barkschip NELLY EN HELENA, groot 1236 ton, is uit de hand verkocht naar Frankrijk. Het laadt hier turfstrooisel en briquetten en zal onder de naam KONG derwaarts vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, kapt. W.H. Scholten, van hier naar Duinkerken, gisteravond om 6 uur Oostende binnengelopen wegens stormweder. Aan boord is alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 25 oktober. Het alhier in ontredderde staat binnengesleepte en later afgekeurde en verkochte Nederlandse schip HENDRIK ONNES is gisteren op sleeptouw naar Kastrup vertrokken.


Datum: 31 oktober 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 26 oktober. Volgens bij de reder ontvangen telegram bericht van kapt. Arkema, lag het barkschip HEVESKES II, de 26e dezer te Rio zeilklaar om naar Jamaica te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Urk, 28 oktober. Gisternacht omstreeks half vier is op de Zuiderzee tussen Marken en Urk de tjalk JANTINA MARIA, groot 105 ton, beladen met steenkolen en bestemd voor Bolsward, gezonken. De schipper Tijs Fekkes uit Veendam, alsmede de opvarenden, zijn vrouw, kind. dienstbode en twee knechten, zijn gered doordien ze in de boot gingen, waarna zij, na tot ongeveer half tien te hebben rondgezwalkt, werden opgemerkt door Arie Klaassen Kz, schipper van de botter HK 133, die hen opnam en naar Harderwijk overbracht. De tjalk was tegen zeegevaar verzekerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 30 oktober. Eergisteren nacht omstreeks half vier is op de Zuiderzee tussen Marken en Urk de tjalk JANTINA MARIA, groot 105 ton, beladen met steenkolen en bestemd voor Bolsward, gezonken. De schipper, Tije Fokkens (opm: T.P. Fekkes) uit Veendam, alsmede de opvarenden, zijnde vrouw, kind, dienstbode (opm: !) en twee knechten, zijn gered doordien zij in de boot gingen, waarin zij; na tot ongeveer half tien te hebben rondgezwalkt, werden opgemerkt door Arie Klaassens Kzn, schipper van de botter HK 133, die hen opnam en naar hun woonplaats Harderwijk overbracht. De tjalk was tegen zeegevaar verzekerd.


Datum: 01 november 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 27 oktober. Het schip SUZANNA MARIA, van Hamburg naar Aalborg, is bij Kalundborg gestrand en zit vol water. Men verwacht dat het wrak zal worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 26 oktober. Volgens hier ontvangen brief van kapitein T. Zeilinga, van het barkschip NEPTUNUS, was hij de 24e dezer ter rede van Elseneur met tegenwind geankerd. Er waren ongeveer 200 schepen die in het zelfde geval verkeerden, waaronder de MERCURIUS, kapitein Koen, de HOLLAND, kapitein Wiersma en de FRIESLAND, kapitein Teensma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 oktober. Volgens alhier ontvangen telegram is het schip CERES, kapitein Visser, van Kroonstad naar Delfzijl, te Lauervig binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 31 oktober. Het stoomschip PRINS WILLEM I vertrok 30 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III arriveerde 30 dezer van Amsterdam te Parimaribo; DIDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 30 dezer Prawle Point; LOCH MAREE, van de N.A.T.L, van New York, arriveerde 30 dezer te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 31 oktober. Op de rivier de Oude Maas; nabij Oud-Beijerland, had maandag een noodlottig ongeval plaats. De stoomboot de OUDE MAAS (opm: OUDE MAAS I) kwam bij het omvaren van een landpunt in aanraking met een aak, waarin 5 personen waren, die allen te water raakten. Slechts 2 hunner wisten zich te redden, terwijl de overige 3 verdronken (opm: zie LC 071193).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 31 oktober. Volgens de New-York Herald begint men zich ongerust te maken over het lot van kapitein Nansen en zijn schip de FRAM. Zoals bekend is, tracht kapitein Nansen de Noordpool te bereiken. (opm: Fridtjof Nansen, Noorse ontdekkingsreiziger, zou tijdens deze reis, die duurde van 1893 tot 1896, tot 86º14’ N.B. komen)
Enige Samojeden hebben het schip geruime tijd geleden gezien in de Jugor Scharstraat, zijnde de doorvaart tussen Siberië en het eiland Waigat. Aangezien de Jugor Scharstraat evenwel niet bijzonder lang is en sedert van de FRAM niets meer vernomen werd, maakt men zich ernstig zorgen over het lot van het schip.
Deskundigen beweren, dat de FRAM of vergaan is, of de Nieuwe Siberische eilanden heeft bereikt.


Datum: 02 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Maassluis, 1 november. Hedenochtend werd het onlangs verkochte zeilschip CORNELIS de Nieuwe Waterweg uitgesleept om nabij Monster op het strand gezet te worden, ten einde aldaar verder te worden gesloopt (opm: zie PGC 191093).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 november. Volgens rapport van binnengekomen vissers heeft de Pernisser vissloep ADMIRAAL VAN KINSBERGEN in de Noordzee op sleeptouw genomen het verlaten Noorse schoenerschip SKULDA met hout beladen, koersend naar IJmuiden. De Noorse schoener SKULDA, van Porsgrunn naar Newcastle werd in de Noordzee verlaten. De equipage werd gered en door het Zweedse schip BLANEKE te Elseneur aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oct. Volgens bij de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ontvangen bericht is het fregatschip DE RUYTER, kapitein Wiebenga, thans te Samarang liggende, bevracht met suiker van Java naar het Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 oktober. De tjalk GEESSIEN BROUWER, kapitein Huizenga is gister binnendoor naar Amsterdam vertrokken, om aldaar te laden. De driemastschoener VREDE, kapitein Post, is gisteren naar Delftshaven gesleept om aldaar gekoperd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 oktober. Het stoomschip PRINS MAURITS, van Suriname, is bij het binnenstomen der pieren in aanvaring geweest met enige vissersvaartuigen, waardoor 3 botters enige averij bekwamen. Een der opvarenden van een botter werd door de schok overboord geslagen en is verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 1 november. Het stoomschip GEDEH van Java naar Rotterdam, vertrok 31 oktober van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 31 oktober te Genua; VOORWAARTS arriveerde 31 oktober van Amsterdam te Batavia; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 29 oktober te New York; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 29 oktober Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 31 oktober Lizard; P. CALAND, van de N.A.S.M, vertrok 31 oktober van Rotterdam naar New York; SEMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 31 oktober van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, is 30 oktober te Padang aangekomen.


Datum: 03 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Papenburg, 30 oktober. Voor de april j.l. verleende hulp aan de Papenburger schoener BERNARDINE, kapt. Eisenbart, is door Z.M. de keizer van Duitsland aan de bemanning van de Nederlandse vissloep FLEVO I een geldelijke beloning toegekend, en wel NLG 100 aan de schipper, NLG 70 aan de stuurman en NLG 50 aan ieder der matrozen. (opm: NLG 100 vertegenwoordigt in 2008 een waarde van € 1178)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 2 november. In de afgelopen nacht is bij Zandvoort gestrand de gisteren vermelde verlaten schoener SKULDA. Het schip zit hoog op het strand. De vissers hebben het schip verlaten en zijn door de stoomtrawler te Oostende geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 2 november. Bezuiden deze plaats is heden onbeheerd gestrand de Noorse schoener SKULDA met een lading hout. De lading wordt gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens opgave van Bureau Veritas zijn er in de maand september 1893 twee Nederlandse zeilschepen verongelukt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 2 november. Het stoomschip PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 oktober van Genua; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 dezer te te Genua; PRINS MAURITS, van Suriname, arriveerde 1 dezer te Amsterdam; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, vertrok 1 dezer van Port Said; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 1 dezer van Rotterdam naar New York; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Dover; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Marseille; PRINSES WILHELMINA vertrok 1 dezer van Batavia naar Amsterdam; CONRAD, van Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Batavia.


Datum: 04 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. Een eis tot betaling van bergloon voor bewezen diensten door het stoomschip WINCHESTER aan het stoomschip MAASDAM in de Noord Atlantische Oceaan, toen dit met defecte machine aldaar ronddreef ingesteld, werd heden behandeld door de Admiraliteits division en de Trinity masters. Om te bewijzen dat de zee niet zo hoog en gevaarlijk was als vanwege de eisers werd beweerd, werden foto's van de zee overgelegd, die op de MAASDAM waren genomen. Het stoomschip P. CALAND heeft de MAASDAM te Plymouth binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 2 november. De Noorse schoener SKULDA geladen met hout, hedennacht alhier verlaten gestrand, zit hoog op het strand, en zal waarschijnlijk verloren zijn. De achtersteven is zeer gehavend, het roer is geheel verbrijzeld en de masten en tuigage zijn gedeeltelijk vernield. Door de strandvonder wordt de lading geborgen. De goederen van de bemanning, alsmede de scheepsjournalen, behalve een paar boeken met aantekeningen, waren niet meer aanwezig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 oktober Het Nederlandse schip ELISABETH WIEMANN, kapt. H.R. Zoutman, van Borga herwaarts, met schade te Kopenhagen binnen, is afgekeurd (opm: zie PGC 131093 en 091193).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 3 november. Het stoomschip ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, vertrok 2 dezer van Suez; KONINGIN EMMA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 2 dezer van Singapore; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Lizard; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 2 dezer Wight; VEENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 2 dezer Boulogne; ZAANDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 2 dezer van New York te Amsterdam; DRENTHE, vertrok 2 dezer van Rotterdam naar Batavia; PRINS FREDERIK HENDRIK vertrok den 1 dezer van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te 9¼ uur gisteren morgen had in de machinekamer van het in de Maas voor Schiedam aan de boeien in lossing liggende stoomschip BERESFORD een ernstig ongeluk plaats. Terwijl zich 9 man in de machinekamer bevonden, sprong opeens, zonder dat de oorzaak daarvan bekend is, het deksel van den stoomketel, tengevolge waarvan de stoom zich eensklaps door die kamer verspreide. Zeven der aanwezigen wisten zich ijlings naar het dek te begeven, 2 van hen konden dat niet meer halen, zodat de een onmiddellijk door de stoom gedood werd en de ander aan armen en voeten deerlijk werd verwond. Beiden zijn stokers op het stoomschip. Geneeskundige hulp werd kort daarop verstrekt, waarna verwonde en dode vervoerd werden naar het ziekenhuis te Schiedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De stoomboot AURORA voer gisteren avond, ongeveer 9 uur, te Capelle aan den IJssel het schip MATHILDE, schipper A. van der Meulen, geladen met pulp en bestemd naar Moordrecht, zodanig aan, dat het zwaard, het boeghout enz, verloor en aan de grond raakte. De schipper kon bijtijds het schip met zijn gezin verlaten. Van het geval is proces verbaal opgemaakt.


Datum: 05 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 3 november. Met het lossen der lading van het gestrande schoenerschip SKULDA is heden voortgang gemaakt; 23 vrachtwagens hout zijn door de strandvonder geborgen. Men beijvert zich de lading zo spoedig mogelijk te bergen, aangezien men vreest dat bij hoge zee het schip uit elkaar zal slaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 november. Het stoomschip WINCHESTER, van Rotterdam naar New York, trof de 14e september op 50º N.B. en ongeveer 32º W.L. het stoomschip MAASDAM aan met defecte machine, dewijl de krukas gebroken was. De machinisten waren bezig om die te repareren, doch vreesden dat het niet zou lukken die zodanig te herstellen, dat die weer dienst zou kunnen doen. De gezagvoerder van de MAASDAM verzocht aan de gezagvoerder van de WINCHESTER, dewijl er 450 passagiers aan boord waren, om naar Queenstown te worden gesleept, waartoe de gezagvoerder van de WINCHESTER zich genegen verklaarde zodra wind en zee zouden bedaren. Te 4 uur des namiddags werd een boot met de stuurman en vier matrozen uitgezet, die een lijn naar de MAASDAM brachten waaraan later een dertien duims Manilla-kabel van de WINCHESTER op de MAASDAM werd aan boord gehaald. Een vierduims staaltros werd later op de Manilla-tros bevestigd en aan de grote mast van de WINCHESTER vastgemaakt. De boot sloeg bij het ophijsen langszijde van de WINCHESTER gedeeltelijk aan stukken, waarbij de stuurman nog aan een van zijn ogen werd verwond. Te vijf uren des namiddags begon men te slepen, doch een half uur later brak de sleeptros. Dewijl het bijna duister was, bleef bedoelde boot in de nabijheid van de MAASDAM tot men des ochtends te 5 uren van de WINCHESTER weer een boot te water liet, waarin zich de gezagvoerder, derde stuurman en drie matrozen naar de MAASDAM begaven. Men kwam overeen om de stalen kabel van de WINCHESTER op de stalen kabel van de MAASDAM te bevestigen en daaraan 45 vadem ketting van laatstgenoemde aan te sluiten, hetgeen gedaan werd. Omstreeks die tijd kwam het stoomschip P. CALAND in het gezicht en werd de gezagvoerder van de MAASDAM met de boot van de WINCHESTER naar de P. CALAND en later weer naar zijn stoomschip teruggebracht. De gezagvoerder van de WINCHESTER, die weer aan boord van de MAASDAM kwam, werd toen kennis gegeven dat de P. CALAND de MAASDAM naar Queenstown of Plymouth zou slepen en verzocht de sleeptros los te werpen, waaraan hij weigerde te voldoen, waarop de gezagvoerder van de MAASDAM verklaarde de sleeptros stuk te zullen hakken. Na eerst aangeboden te hebben voor GBP 1500 behalve het hem toekomende voor bewezen diensten, de sleeptros los te zullen laten, op welke voorwaarde de gezagvoerder van de MAASDAM niet wilde toestemmen, besloot de gezagvoerder van de WINCHESTER, onder protest, de MAASDAM aan de P. CALAND over te geven. Hij nam een zak brieven mee van de MAASDAM en vervolgde de reis naar New York, na een oponthoud gehad te hebben van 40 uren, waarbij het werken met de boten zeer gevaarlijk was geweest en de WINCHESTER gevaar had gelopen in aanvaring te komen met de MAASDAM bij het aan boord halen van de trossen. De WINCHESTER verloor een patentlog, de sleeptros werd beschadigd en 30 ton kolen werd extra verbruikt. De waarde van de WINCHESTER werd begroot op GBP 20.000, de lading op GBP 4000 en de vracht op GBP 250. De waarde van de MAASDAM werd begroot op USD 40.000, van de lading GBP 20.000 en van de vracht op GBP 750.
De High Court of Justice Admiralty Divisie kende aan de WINCHESTER voor bewezen diensten GBP 1250 toe, waarvan GBP 800 voor de eigenaars en GBP 450 voor de equipage, waarvan een derde voor de gezagvoerder en het overige aan de equipage in verhouding van hun gage.


Datum: 06 november 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 2 november. De Noorse schoener SKULDA, geladen met hout, hedennacht alhier verlaten gestrand, zit hoog op het strand en zal waarschijnlijk verloren zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden schelpschip met complete inventaris, groot 33 ton, zeer geschikt voor turfvaren.
Te bevragen bij F.J. Bergsma te Makkum.


Datum: 07 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 november. Door de bergers der zandbakken, hier onlangs in het Eierlandse Gat en bij de vuurtoren geborgen wordt een beloning van NLG 1500 gevraagd. Deze eis komt de eigenaar der bakken veel te hoog voor. Men is tot heden niet tot een vergelijk gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 november. Het Nederlandse fregat ADRIANA is van Greenock met lading naar New York bestemd om daar voor Australië te laden. Het zal gevoerd worden door kapt. G. Bruijn, ex barkschip THEODORUS, in plaats van kapt. G.H. Mulder, die op zijn verzoek door bovengenoemde kapitein wordt vervangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 6 november. Het stoomschip MAASDAM, van de N.A.S.M, arriveerde de 4e november van Plymouth te Rotterdam; LOCH MAREE, van de N.A.T.L, vertrok 4 dezer van Rotterdam naar New York; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, passeerde 3 dezer Carvoeiro; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Padang; BURGEMEESTER DEN TEX vertrok 4 dezer van Amsterdam naar Batavia; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 4 dezer van Rotterdam naar New York; LOCH LOMOND, der N.A.T.L, vertrok 4 dezer van New York naar Rotterdam; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Perim.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden. De lijken van Cornelis Stolk Kz, Jan van Leenen Lz. en Arie van de Wetering, die j.l. maandag in de rivier het Spui bij aanvaring hunner aak door de stoomboot OUDE MAAS I verdronken (opm: zie LC 011193), zijn door Woudrichemse vissers, bijna op dezelfde plaats waar het ongeluk gebeurde, opgehaald.


Datum: 09 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 7 november. Heden zijn 40 vrachtwagens hout uit het gestrande schip SKULDA gelost. Waarschijnlijk zal de gehele lading binnen 2 dagen geborgen zijn. Het hout zal te Zandvoort in het openbaar worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 4 november. De Nederlandse driemast schoener ELISABETH WIEMANN is gisteren in publieke veiling verkocht voor 105 Kronen en de inventaris voor 394,75 Kronen (opm: zie PGC 041193).


Datum: 10 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Zandvoort, 08 november. Heden zijn 46 wagenvrachten hout uit de SKULDA geborgen. Het schip is geheel gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 9 november. Het Nederlandse barkschip BARSINGERHORN, laatst gevoerd door kapt. S.H. van der Woude, is uit de hand verkocht aan de heer Constant e.a. te Zijpe en heden naar Stolpe gesleept om te worden gesloopt.


Datum: 11 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 9 november. Het laatste gedeelte van de lading van het gestrande schip SKULDA is heden gelost en geborgen. In het geheel zijn plus minus 5700 delen opgeslagen, die binnenkort publiek zullen worden verkocht. Het schip is heden afgekeurd en zal waarschijnlijk ook verkocht worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 10 november. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 9 dezer van Suez; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 9 dezer van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 9 dezer Dungeness; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 9 dezer te Batavia; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 9 dezer van Marseille; KONINGIN EMMA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 9 dezer Point de Gaille; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Marseille; CARLISLE, der N.A.T.L, van New York, arriveerde 9 dezer te New York.


Datum: 13 november 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 november. Het hier thuisbehorende barkschip NIJENSTEIN, kapt. J.Smit, van Sundsvall herwaarts, is bij Borkum gestrand. Het stoomschip THYRA, van Riga naar hier bestemd, verleent assistentie. De sleepboot MARTIN POPELAU is van hier naar de strandingsplek vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 november. Het Groninger kofschip AURELIA GRUNO, kapt. D. Speelman, is te Wisby afgekeurd en publiek verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 10 nov.Het schip NIJENSTEIN, kapt. J. Smit, van Sundsvall herwaarts, bij Borkum gestrand, is door het stoomschip THYRA en de sleepboot MARTIN POPELAU vlot en hier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 9 november. De IJSBREKER II, één der beide die voor Nederlandse rekening op de werf Vulcan vervaardigd zijn, vertrok heden van hier naar de bestemmingsplaats Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Warnemünde, 8 november. Kapt. Bakker, van het alhier van Methil aangekomen Nederlandse stoomschip PRIMA rapporteert bij het eiland Møn gepasseerd te zijn de Zweedse schoener OSCAR, met zware schade aan de boeg en verlies van kluiverboom, zijnde in aanvaring geweest met een onbekend gebleven schip. De gezagvoerder van de OSCAR wenste door de PRIMA op sleeptouw genomen te worden, doch bood daarvoor geen aannemelijke som aan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 november. Het stoomschip ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 10 dezer van Perim; OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 10 dezer van Boulogne; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 9 dezer van Colombo.


Datum: 14 november 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 9 november. De ever CADET, kapt. Wegner, van Hamburg naar Odense, heeft bij grote Vogelsang (opm: Grosser Vogelsand, Elbemonding) gestoten, is lek geworden en gezonken. De equipage redde zich met eigen boot en werd door de Nederlandse tjalk GEZIENA, kapt. Rozema, opgenomen en heden namiddag alhier geland.


Datum: 15 november 1893


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op 17 dezer, des namiddags te 3 uur, zal van de scheepstimmerwerf aan het eind der Oostenburgerstraat (Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen) te water worden gelaten het stoomschip ORANJE-NASSAU, voor de Koninklijke Westindische Maildienst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 14 november. Het stoomschip OCEANIA, met Chinese en Indische mails, arriveerde 10 dezer nachts te Suez. De mails kunnen 16 dezer te Marseille verwacht worden; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, passeerde 19 dezer Lezard; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 12 dezer te Southampton; GEDEH, van Java, passeerde 13 dezer Dover, en wordt des nachts van 13 op 14 dezer te Rotterdam verwacht; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde de 13e dezer Prawle Point; ORANJE NASSAU, vertrok 11 dezer van New York naar West-Indië; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 11 dezer van New York naar Rotterdam.


Datum: 16 november 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gent, 13 november. Volgens een schrijven, hedenochtend bij de rederij van kapt. Lestuiver, voerende de Nederlandse brik VLAANDEREN, ontvangen is dit schip niet 20 maar 8 october te Banana aangekomen. Te Banana is geen telegraafstation, zodat het bericht eerst per brief naar Sao Tome moest worden gezonden, waar het eerst de twintigste werd overgeseind. De kapitein deelt in dit schrijven verder mede, dat hij 10 augustus van Cardiff vertrok en daar een paar dagen op de rede bleef liggen, zodat hij eigenlijk maar 54 dagen reis heeft gehad, een reis zo vlug als in de laatste 10 jaren niet is voorgekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 15 november. Het stoomschip GEDEH, arriveerde 14 dezer van Java via Marseille te Rotterdam; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, vertrok 13 dezer van New York naar Rotterdam; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 14 dezer Dover; SOENDA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 13 dezer Carvoeira; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 14 dezer te Padang.


Datum: 17 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 15 november. Volgens bij de reder ontvangen telegram, lag het barkschip HEVESKES, schipper Stukje, zeilklaar te Buenos Aires, bestemd naar Leith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 16 november. Heden werd alhier verkocht de inventaris van het gestrande schip SKULDA voor NLG 227,10. Daarna werd het casco verkocht voor NLG 152.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 november. Het Nederlandse schoenerschip H.R. LEEMHUIS SR, liggende te Delfzijl, waarvan de toeslag plaats zal hebben op maandag 20 november te Sappemeer, is 13 november ingezet op slechts NLG 4.350.


Datum: 18 november 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 17 november. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 16 dezer Prawle Point; MAASDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 16 dezer Prawle Point; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 15 dezer van Port Said; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, arriveerde 15 dezer te Port Said; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde den 16 dezer van New York te Rotterdam; DIDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 16 dezer Wight; PRINS WILLEM I, van West-Indië naar Amsterdam, arriveerde 16 dezer te Havre.


Datum: 19 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 18 november. De lading van het gestrande schip SKULDA, ongeveer 5800 baddings, zal 23 dezer alhier publiekelijk worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noordwijk, 18 november. Alhier is gestrand de Engelse schoener TRANSIT met koolteerpek naar Rotterdam bestemd; 4 man der equipage zijn gered, waaronder de kapitein, 2 man zijn verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 18 november. Naar het gestrande schip TRANSIT is vertrokken de sleepboot WODAN met 3 blazers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 18 november. Bij Noordwijk is de afgelopen nacht de Engelse schoener TRANSIT gestrand, kapt. Howes, van Londen met koolteer naar Rotterdam. Het schip is waarschijnlijk verloren.
Volgens later bericht is het dek onder water en het schip verloren. Sleepboten zijn hier teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 18 november. Twee personen der bemanning van het bij Noordwijk gestrande Engelse schoenerschip TRANSIT, zijn bij deze ramp omgekomen. Één was reeds voor de stranding overboord gespoeld, de tweede is uit het tuig gevallen en verdronken. Het schip zit onder water. De bemanning had de vlucht in het tuig genomen, waar het door de reddingboot werd afgehaald. De gezagvoerder was reeds bewusteloos. Het schip was beladen met 250.000 kilo koolteerpek, en vertrok woensdag j.l. van Londen.


Datum: 20 november 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Het Nederlandse stoomschip SARPEDON, van Java alhier aangekomen, heeft in de Middellandse Zee brand aan boord gehad, die echter met eigen middelen geblust werd. Van de lading is een gedeelte zwaar beschadigd, voornamelijk tabak.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 18 november. Het stoomschip SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok de 16e dezer van New York naar Amsterdam; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde de 16e dezer te New York; DIDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde de 17e dezer Lezard; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok de 17e dezer van Boulogne; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, vertrok de 16e dezer van Genua; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 16 dezer van Suez; SUMATRA, arriveerde 17 dezer van Amsterdam te Batavia; SOENDA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Dungeness.


Datum: 21 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 19 november. Ten 9 uur voormiddag geraakte de bom SCH 115 aan lager wal ten zuiden van de N.W. (opm: Nieuwe Waterweg) en kwam daar voor anker. De ZUID HOLLAND, een sleepboot van L. Smit, trachtte de bom hulp te verlenen, doch geraakte daarbij zelf op de strekdam. De bom werd tegen de zuiddam stukgeslagen, waarbij 5 man verongelukte, vier werden gered. In de namiddag werden 12 man equipage van de ZUID HOLLAND door een vaartuig van het loodswezen gered. De ZUID HOLLAND is verloren, en was niet geassureerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 november. Het Nederlandse brikschip MEEDEN, kapt. Keizer, groot 194 ton, gebouwd in 1875, werd heden in publieke veiling opgehouden voor 8.000 mark bij afslag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 20 november. Blijkens een bericht uit Maassluis is de Scheveningse bom ZEEVISSSCHERIJ gisteren morgen aan de Waterweg verongelukt en zijn daarbij vijf van de negen personen der bemanning verdronken. De sleepboot ZUID-HOLLAND, die beproefde hulp te verlenen, zit zeer gevaarlijk aan de lage strekdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 20 november. De stoomboot HEEMSTRA, welke vrijdag ten zuiden van Enkhuizen aan de grond geraakte, is eergisteren vlot gekomen, en heeft haar reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 20 november. Het stoomschip SOENDA, van Java naar Amsterdam, arriveerde 18 dezer te Amsterdam; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Perim; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Perim; PRINSES AMALIA, vertrok 18 dezer van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gisteren nacht strandde bij Noordwijk het Engelse schip TRANSIT, kapitein Howes, geladen met pek, op reis van Londen naar Rotterdam. Te twee uur ’s nachts rukte de reddingboot uit; maar hoe moedig de mannen ook onder het bevel van de flinke stuurman der reddingboot tegen de golven kampten, het mocht niet baten. Nu wilde men trachten met het vuurpijltoestel een lijn op het schip te schieten. Van de vier pijlen werden drie misgeschoten, terwijl de vierde het schip bereikte. Dit werd evenwel niet door de bemanning van het schip opgemerkt, zodat ook deze zijn doel miste. Tegen de morgen kon men echter eerst zien, in welke hachelijke toestand de bemanning en het schip verkeerden. Alleen het want van het schip was nog te zien, en in de raas zat het scheepsvolk, dat zich krampachtig vasthield. Plotseling viel een der matrozen uit het want en vond zijn graf in de golven.
Een tweede proef met de reddingboot onder bootsman Cramer werd nu ondernomen. Twee volle uren duurde het, eer men bij het schip kwam, daar elk ogenblik de kans bestond, dat de boot tegen de Engelse schoener werd stukgeslagen. Eindelijk gelukte het schip te naderen; nu sprongen de drie matrozen en de kapitein een voor een van de boegspriet uit in de reddingboot, en werden behouden aan wal gebracht.


Datum: 22 november 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 21 november. Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 19 november met 152 passagiers derde klasse van Rotterdam naar New York en passeerde de 20e november, des voormiddag 9 uur 20 minuten, Wight; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 18 november van New York naar Rotterdam; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 20 november te Batavia, 25 dagen reis van Marseille; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 19 november te Southampton; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 18 november van Padang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 november. De in de Noordergronden gestrande schoener EXPRESS wordt voortdurend door zware zeeën belopen, die de masten reeds wegnamen en het schip soms geheel onzichtbaar maken. Van de schoener zal weinig terecht komen, doch van de lading teer hoopt men bij gunstige weersgesteldheid te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

21 november. Blazerschuiten met vletten zijn op onderzoek naar de EXPRESS geweest. Zij rapporteren dat het schip stukgeslagen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 november. Het Nederlandse stoomschip INGERID van Bergen naar Rotterdam, ligt met defecte machine voorgaats, en zal door de WODAN worden binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Terneuzen, 20 november. De Noorse schoener LEONARA, 25 oktober alhier vol water binnengesleept, met bestemming voor Gent met een lading hout, is na lossing aldaar afgekeurd en verkocht voor 2.200 francs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dover, 20 november. Het stoomschip LA FLANDRE van de maildienst Ostende - Dover, dat 11 uur voormiddag van Ostende vertrok, arriveerde eerst tussen 6 en 7 uur 's avonds. Het stuurboord scheprad was defect geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 november. Van het wrak in de Noordergronden gestrande schip EXPRESS is op de strandingplaats niets meer te ontdekken, waaruit mag worden afgeleid, dat het uit elkander is geslagen. Enige grote en kleine wrakstukken, vermoedelijk afkomstig van de EXPRESS, zijn in de nabijheid drijvend gezien, terwijl hier een mast werd aangebracht. De lading schijnt naar zee gedreven te zijn, men heeft althans geen enkel vat teer ontmoet. De reddingboot der K.N.Z.H.R.M, waarmee gisteren de equipage van de EXPRESS werd gered, heeft belangrijke schade bekomen, en is zwaar lek aan de werf in reparatie genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 november. Het Nederlandse schip JOHANNA van Fraserburgh naar Dantzig (opm: Gdansk), is, na op het strand gezeten te hebben, lek te Bornholm aangekomen (opm: zie NRC 081293).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 november. Door de High Court of Justice is uitspraak gedaan inzake de aanvaring van het Nederlandse schip PRINSES MARIE der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland en de Engelse brik STAR OF THE OCEAN, en werden beiden schuldig verklaard (opm: zie NRC 241093).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerbrikschip JANTJE BAAS, groot 245 register ton, gebouwd in 1863, kopervast, liggende in het dok te Delfzijl.
Te bevragen bij de kapitein R. Schaap, Sophiaplein, H. Huisinga, scheepsmakelaar te Groningen, en bij Pott en Smaal, scheepsmakelaars te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 november. Te Hamburg is gisteren geveild de Nederlandse brik MEEDEN. Ingezet op 12.000 Mark, werd het schip afgeslagen tot 8.000 Mark zonder echter een koper te vinden.


Datum: 23 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 22 november. Door schipper J. Bakker, varende het vissersvaartuig HD 21, zijn op zee opgevist en alhier aangebracht 2 vaten teer, terwijl 2 wrakstukken zijn aangedreven op het strand bij Huisduinen, afkomstig van de Deense schoener EXPRESS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 november. Het schip (opm: fregat) PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Stellens, gisteren van Kroonstad alhier aangekomen, heeft een groot gedeelte van de deklast verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 20 november. De Nederlandse raderstoomboot TELEGRAAF IV, met stukgoederen en passagiers, kreeg op het kanaal een defect aan de machine, tengevolge waarvan de verdere vaart gestaakt moest worden. De boot zal naar de destinatieplaats gesleept worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 22 november. Te Amsterdam was gisteren morgen het gerucht verspreid, dat de mailboot PRINSES MARIE van de Maatschappij Nederland verongelukt zou zijn. Voor dit gerucht bestaat intussen geen enkele grond; er is, voor zover de directie van de Nederland bekend is, niets voorgevallen met deze mailboot. Den 15 november is het schip van Genua naar Amsterdam vertrokken. Op zijn vroegst wordt het eerst op 24 of 25 november aldaar verwacht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 22 november. Door de sleepboot SIMSON zijn te IJmuiden binnengebracht 3 man der equipage van het Duitse barkschip PALLAS, kapt. Bradhering, van Hartlepool met kolen naar Dantzig (opm: Gdansk) welk schip na enkele uren slepen 2½ mijl Z.O. ten Zuiden van IJmuiden op 9 vadem water is gezonken. De kapitein had met 5 man in de enige boot het schip reeds verlaten; bij het redden van de achtergebleven 5 man zijn 2 verdronken. De masten steken boven water uit en het schip ligt gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Eergisteren ochtend werd schipper P. v.d. Meer, van de Lemmer, met zijn praam geladen met turf en bestemd naar Amsterdam, op de zeedijk gezet bij Diemerdam. De opvarenden werden met grote moeite door enige kustbewoners gered.
Tegelijkertijd werd schipper J.J. Troost, van Hoogeveen, met zijn turfpraam op de stenen glooiing van den dijk geworpen. De schade is zeer groot.
Geen van beide schepen is verzekerd.


Datum: 24 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 november. Door de bergers van een zandbak, welke zij in het Eierlandse Gat opvisten, zal nu als bergloon NLG 500 worden ontvangen. Het loon der op het strand gelopen bak wordt nader bepaald. Een sleepboot uit Nieuwediep komt beide bakken weghalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. Het Nederlandse schip HERNÖSAND, kapt. Hansens, van Sundsvall naar Delfzijl, is volgens particulier bericht lek te Grimsby binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 november. De verwoesting, door de jongste storm aangericht, geeft volgens Lloyd's het grootste getal rampen aan, die ooit bij Lloyd's in één dag werden vermeld. Tot nu toe bedroeg dit getal 139, doch maandag laatstleden werden daar 144 scheepsrampen vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 november. Voor de Balg dreef heden in de vroege morgen een wrak. De garnalenboot HD 295 is er in het donker opgelopen en lek gestoten. Gelukkig kon men al pompende de haven van Nieuwediep weer bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 23 november. Door de strandvonder zijn circa 20 vaten teer geborgen, terwijl te Petten en Callantsoog ongeveer 700 vaten teer zijn aangespoeld. Deze zijn vermoedelijk afkomstig van het bij Nieuwediep verongelukte schip EXPRESS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 23 november. Het heden alhier van Kotka gearriveerde brikschip ONDERNEMING, kapt. Velthuis, had in de haven komende nog de quarantaine vlag in top, daar door afwezigheid der geneesheer te Vlieland de bemanning van genoemd schip niet op de rede van Vlie geneeskundig kon worden onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 november. Het Nederlandse schoenerschip H.R. LEEMHUIS SR. is dezer dagen voor NLG 6.000 verkocht aan de heer Hordijk te Dordrecht. Het zal bevaren worden door kapt. S. Brouwer van Veendam. PGC 241193
Stettin, 20 november. De ijsbreker IJSBREKER I, gebouwd voor rekening van de Vereeniging voor Scheepvaartbelangen te Amsterdam, is varensgereed en zal binnen enige dagen een proeftocht maken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 november. Het Nederlandse barkschip WILLEM EGGERTS is bevracht van Java naar Europa, Lissabon voor orders, met een lading suiker tot de vracht van 25 pennies per ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 november. Het schoenerschip ANNA, kapitein I.H. Velvis, de 25e oktober van Calmar naar West Hartlepool vertrokken, is met verlies van deklast en enige zeilen, alsmede van verschansingsstutten, te Sandside (opm: 54º13’ N.B. 2º49’ W.L.) binnengeloopen. Van de equipage is een man over boord geslagen en verdronken.


Datum: 25 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Coruna, 27 november. Om 11.15 v.m. liep hier binnen het Nederlandse fregatschip BATAVIER, van Saigon naar St. Nazaire met een lading rijst, met schade aan de waterlijn. Het heeft veel stormweer doorstaan en verloor verschansing, stutten, enige zeilen, een boot. Schade aan de lading, zo die er is, heeft men nog niet kunnen vaststellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Het stoomschip GELDERLAND van Batavia naar Rotterdam, met schade te Colombo aangekomen, heeft volgens telegram Lloyd's de 24e dezer de reparatie beëindigd en de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 23 november. De heden alhier gehouden verkoping van de lading hout (plusminus 5800 baddings) van het gestrande schip SKULDA, heeft NLG 3.331,35 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 21 november. Aan boord ven het stoomschip TALISMAN, van Harlingen hier aangekomen, werden door de storm in de Noordzee enige der boten stukgeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Krimpen aan de Lek. 22 november. Volgens bij de reder ontvangen bericht vertrok het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van der Vegte, gisteren van Sourabaya naar Nieuw-Zeeland, Otagoheads (opm: vermoedelijk Otago, Zuid Eiland), voor order, om aldaar in een haven te laden naar het Kanaal voor order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 November. De schade aan het schip BATAVIER, kapt. Scherpbier, van Saigon naar St. Nazaire, is niet zo groot als aanvankelijk werd vermoed. De schade is boven de waterlijn en het schip is dicht. Van de equipage zijn 2 man overleden.


Datum: 26 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 november. Door het Court d' Appèl te Brussel, werd heden uitspraak gedaan in de zaak der aanvaring tussen de lichter CORNELIS, schipper Zack, eigenaar de heren Rykee & Co te Charlois, en het Engelse stoomschip WANDLE, van Hamburg via Antwerpen naar Indië bestemd, op de Schelde op 31 augustus 1891, ten gevolge waarvan de CORNELIS, die een zeer kostbare lading aan boord had, is gezonken. De waarde van het schip en lading wordt begroot op plusminus 200.000 francs. Het Court d'Appèl wees de schuld der aanvaring toe aan de gezagvoerder van het stoomschip WANDLE, en veroordeelde de eigenaar van het stoomschip tot gehele vergoeding der schade aan schip en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. Het door de firma De Voogd & Hordijk te Dordrecht aangekochte schip H.R. LEEMHUIS SR zal thans BATO II worden genaamd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 24 november. Betreffende de redding van de gezagvoerder van het Duitse schip HELLAS, in ons vorig nummer reeds vermeld, bericht de Hamburger Börsenhalle, dat de 21e dezer des avonds de man die de uitkijk op het stoomschip VERA had, geroep om hulp hoorde, waarop gestopt en de boot uitgezet werd. Deze vond een vol water drijvende boot, waarin zich een bijna verkleumde persoon bevond, die aan boord werd genomen, en na enige tijd aan boord geweest te zijn, weer bijkwam. Het bleek te zijn kapt. Bradhering, gezagvoerder van het te Rostock thuisbehorende barkschip HELLAS, dat op de reis van West-Hartlepool naar Dantzig (opm: Gdansk) in zinkende toestand werd aangetroffen door de sleepboot SIMSON en op sleeptouw werd genomen, doch niet ver van IJmuiden zonk, zoals reeds door ons gemeld. Er zijn drie personen aan boord gebleven, die gered werden, doch de gezagvoerder had, voordat het schip door de SIMSON op sleeptouw werd genomen, het reeds met de boot met de vermelde drie man, die omgekomen zijn, verlaten en dreef hij daarmede rond, totdat hij door het stoomschip ATHEN werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 november. De sleepboot BREEVEERTIEN is bij het uitslepen van een vissloep buiten de pieren onklaar geraakt en door de sleepboot SIMSON alhier binnengesleept.


Datum: 27 november 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Kapt. Hisschemoller, gezagvoerder van het stoomschip THEODORA, hedennacht te 12 uur, van Caen in de Nieuwe Waterweg binnengekomen, rapporteert dat hij in de Noordzee een massa visserbreels (kleine, gemerkte, drijvende tonnetjes die met breeltouwen aan de visreep van een haringvleet zijn bevestigd) heeft zien drijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 22 november. Het Noorse barkschip CATO, van Zweden naar Londen, is op zee gezonken. De bemanning werd opgenomen en te Antwerpen geland door het Nederlandse stoomschip AMULET.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 25 november. Gisteren morgen, omstreeks 5 uur, ontstond brand in een der ruimen van het stoomschip ARIEL der Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij. Een lading katoen en huiden werd aangetast en gaf het vuur zoveel voedsel, dat men een ogenblik ernstig beducht was voor uitbreiding van de brand. De JAN VAN DER HEIJDEN was spoedig ter plaatse, terwijl bovendien door de brandweer van de wal een standpijp der Vechtwaterleiding in werking werd gesteld, met het gevolg, dat het vuur tot het voorruim beperkt werd. Een houten tussenschot ging intussen geheel teloor. Aan het schip is weinig schade, behoudens het verbranden van het houten schot. De verbrande goederen werden later aan dek gehesen en bleken tot zoveel verschillende partijen te behoren, dat nog niet met zekerheid kan gezegd worden wat wel en niet verzekerd was.
De ARIEL lag te Amsterdam geladen in de Nieuwe Vaart en gereed om te vertrekken.


Datum: 28 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 25 november. Het uitzenden van de sleepboot WODAN, uit Maassluis, naar het te Scheveningen in nood verkerende Noorse brikschip MARTHA, is niet het gevolg geweest van het telegrafische verzoek van de opzichter van de kustwacht te Scheveningen. L. Smit & Co verzoeken ons mede te delen, dat zij, noch hun vertegenwoordiger te Maassluis, ooit enig bericht van een stranding of in nood zijnd vaartuig van een kustwacht benoorden de Waterweg hebben ontvangen. De berichten van stranding of in nood verkerende schepen kwamen steeds van particuliere zijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 november. De berichten omtrent de gewoed hebbende storm tonen aan dat deze bijna over de gehele wereld gewoed heeft en dat alle soort van schepen daardoor geleden hebben. De nieuwste schepen hebben evenmin aan het geweld van de storm weerstand kunnen bieden als het soort dat men minder in staat zou geacht hebben de storm te kunnen doorstaan, en bij nauwkeurig onderzoek zal vermoedelijk blijken dat de schade en het verlies van schepen in de hoogste klasse groter is als bij enige storm te voren. Wij vernemen dat alleen van één firma zeven schepen door de storm zijn beschadigd en dat de laatstgebouwde de meeste schade leden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Tijd (opm: krant) ontving enige bizonderheden over het bij IJmuiden gezonken barkschip HELLAS. Om half een des middags verliet de sleepboot SIMSON, kapitein P. van Vliet, de haven van IJmuiden naar zee op avontuur en ging toen recht uit de wal. Na ongeveer 2 uren gestoomd te hebben werd in het noordwesten een bark gezien met zijn topsels, kluiver en fok op. Onmiddelijk werd door kapitein van Vliet van koers veranderd en om half vier was de SIMSON dicht bij het schip genaderd, zodat er van de sleepboot gezien werd een man staande voorop de boeg van het schip, zwaaiende met een Duitse vlag. Naast het schip gekomen, gaven de drie man van de nog aanwezige equipage te kennen naar binnengesleept te willen worden. De sleeptros werd vastgemaakt en het was 4 uur toen kapitein van Vliet koers zette naar IJmuiden. Om 5 uur kwamen de lichten van de vuurtoren van IJmuiden uit het water te voorschijn. Opeens hoorde men om 6 uur hulpgeschreeuw van de drie menschen op het schip. Het vaartuig ging zinken. Dadelijk liet kapitein Van Vliet de machine stoppen. De boeg van het schip zonk al meer en meer. Opeens schoot het schip met groot geraas naar beneden in de diepte der zee. Onmiddellijk werd de sloep van de SIMSON te water gelaten en sprongen P. Zwart, H.P. van Vliet en Joh. Meijers daarin en roeiden met grote spoed om hulp te verlenen aan de drie ongelukkige schipbreukelingen. Aan lij van de SIMSON werd door hen eerst de negentienjarige Julius Preel, die niet zwemmen kon, binnen de sloep gehaald, daarna de zestienjarige Robert Stauben, de scheepsjongen. Toen roeiden de redders met de grootste krachtinspanning tegen de felle stroom naar het reeds gezonken schip. Een matroos, de zevenentwintigjarige Wilhelm Kringin, zat in de bezaansmast, angstig om hulp roepende. Door de zuiging van het schip en de sterke stroom, kon men de plaats waar de schipbreukeling zat niet best bereiken. Men riep hem toe, dat hij zich in de zee moest storten, dan kon men hem grijpen. Hij gaf ten antwoord, ik kan niet meer zwemmen. Nu moest er raad geschaft worden. Door de stroom en de hoge golven, die allengs meer aanschoten werd de sloep in het tuig van het schip geworpen, een zeer hachelijk ogenblik voor de redders die al twee van de drie behouden in de sloep hadden en gevaar liepen zelf te verdrinken. Door grote krachtinspanning kwam men weder vrij. Nu riep men de matroos toe, laat je tot op het water zakken en wanneer er gezegd wordt: spring, dan wordt je een lijn toegeworpen. Men naderde weder. De matroos greep de lijn en nu ten tweede male werden zij met de ondergang bedreigd. De sloep kreeg een stoot van de onderwater zittende gaffel. Door de stroom en grote krachtsinspanning geraakte men weder vrij, de matroos die nog steeds de lijn vast had werd achter in de sloep uit het water getrokken. De 3 Duitsers werden toen aan boord van de SIMSON gebracht.
Kapitein Van Vliet heeft getoond een hart te bezitten voor de arme zeeman. Alles liet hij in het werk stellen om deze drie mensen van de dood te redden. De sleeptros werd zoveel mogelijk naar binnengehaald en later gekapt. De SIMSON zette koers naar IJmuiden. Door bemiddeling van de agent van de sleepdienst werden de schipbreukelingen onder dak gebracht in het hotel Willem Barendsz en van droog goed voorzien. De volgende dag vertrokken zij onder geleide van de heer Hoekstra naar Amsterdam, om zich bij de Duitse consul te vervoegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 23 november. Het schip (opm: brik) JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Fraserburgh naar Dantzig (opm: Gdansk), lek alhier binnen (opm: zie PGC 031293), moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het vorige jaar redde kapitein J. de Vries, voerende het stoomschip STELLA der Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, een zevental Turkse schipbreukelingen van een gewisse dood, aan de ingang der Dardanellen. De Sultan heeft thans de koene zeeman benoemd tot officier der Medjidjé orde.


Datum: 29 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 28 november. Binnengekomen vissers rapporteren dat 10 Duitse mijlen (opm: à 4 zeemijlen of 7407 m.) NW van IJmuiden ronddrijft de met hout beladen driemast-schoener SALVE, door de equipage verlaten. Ook werd een gezonken schip gezien, waarvan de voorsteven versierd is door een beeld, dat even boven water stak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 28 november. Het tjalkschip JOANNA MARIA, van Texel geladen met wier, liep gisteravond met volle zeilen tegen het havenhoofd te Enkhuizen. Zwaar beschadigd aan de boeg is het vaartuig aldaar binnengekomen. Het schip is niet verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Nadat de brand van het stoomschip ARIEL was geblust, werd onmiddellijk een begin gemaakt de lading, bestaande uit diverse stukgoederen, als manufacturen, katoengaren, tabak, olijfolie, huiden, enz, uit het ruim waarin de brand was ontstaan, te lossen en te sorteren, teneinde daarna een expertise te kunnen houden over de door water en vuur beschadigde goederen. De omvang van de schade is naar omstandigheden, dank zij het beleid- en tactvol optreden van de brandweer, niet groot, en zeker mag onze wakkere brandweermannen een woord van lof daarvoor niet worden onthouden. Gisteren werd de expertise over de beschadigde goederen gehouden, waarna de gezonde lading weer ingenomen werd en zal het stoomschip vermoedelijk morgen, woensdagochtend, de reis naar Kopenhagen en Koningsbergen (opm: Kaliningrad) aanvaarden. Slechts een klein deel van de geloste goederen kon wegens te grote beschadigdheid niet worden ingenomen, als enige balen manufacturen en garens, alsmede een partijtje huiden.
Het schip zelf leed weinig schade en bepaalde deze zich in hoofdzaak tot het houten schot, dat vernieuwd werd, in het ruim tegen het ijzeren schot van de machinekamer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

London, 27 november. De Belgische mailboot PRINCESSE MARIE HENRIETTE arriveerde gisteren 4 uur te laat te Ostende van Dover. Eén der raderen werd door drijvend wrakhout beschadigd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een goed onderhouden Tjalkschip met complete inventaris, groot 113 ton, alsmede een nieuw gebouwd schip, groot 80 ton, zonder inventaris. Beide schepen zijn gebouwd van eikenhout. Adres: H. van Bruggen, houthandel te Groningen.


Datum: 30 november 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Coruna 23 november. De gezagvoerder van het Nederlandse barkschip BATAVIER, van Saigon naar St. Nazaire hier binnengelopen, rapporteert dat het schip nu geen water maakt, doch dat men soms 18 duim water peilde, zodat hij vreest dat er enige schade aan de lading zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 november. Het bij Noordwijk gestrande schip TRANSIT, heeft met de lading NLG 125 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 november. De schoenerbrik CLARA, kapt. Harding, van Fernambuck (opm: nu Recife) naar Londen, is heden Prawle Point gepasseerd, met schade aan bakboordsverschansing.


Datum: 01 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 30 november. De Nederlandse schoenerbrik CLARA, kapt. Harding, van Pernambuco, arriveerde te Gravesend met schade aan de verschansing en enige slagzij over stuurboord.

Krant:
  AT - Abo Tidning


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 november. (uit Hufvudstadsbladet) Vandaag is de bemanning van het schip ST. OLOF naar de thuishaven Mariehamn (opm: Finland maar in die jaren varend onder Russische vlag) afgereisd, nadat hun schip op Long Sand nabij de monding van de Theems was vergaan. Kapt. E.V. Jansson, die naar de traditie van de zeevarenden als laatste zijn schip had verlaten, kon slechts met grote moeite worden gered. Hij moest van het wrak springen en verdween bijna in de diepte.
(opm: deze voormalige Nederlandse bark HERMAN, bouwjaar 1855, was, onderweg van Helsinki naar Dieppe, op 13 november vergaan, waarna de bemanning in Harwich aan land was gebracht; in 1861 kreeg het schip de naam ANNA ELIZABETH, in 1866 PASSAROEANG, in 1873 volgde met behoud van naam verkoop naar Zweden, thuishaven Hudiksvall, en in 1882 kreeg de bark haar laatste naam ST. OLAF)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens opgave van Bureau Veritas zijn in de loop van vorige maand vier Nederlandse zeilschepen verongelukt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 30 november. Het tjalkschip VIJF GEBROEDERS, schipper B. Haringa, van Makkum, werd eergisteren in het Krabbersgat bij Enkhuizen aangevaren door een palingaak, toebehorende aan de firma J.A. Visser, van Heeg. De VIJF GEBROEDERS kon na de aanvaring niet spoedig genoeg wenden en liep tegen de stenen leidam. Op het hulpgeroep der schepelingen verlieten verscheidene vletterlieden de haven, met wier bijstand de beide vaartuigen zwaar beschadigd te Enkhuizen werden binnen gebracht.
De VIJF GEBROEDERS beliep zoveel averij, dat het schip de reis niet zal kunnen voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 30 november. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 29 dezer van Rotterdam naar New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; CONRAD, vertrok 29 dezer van Batavia naar Amsterdam; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 28 dezer te Genua; MERAPI, van Rotterdam naar Java, vertrok 29 dezer van Port Said; VEENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde de 29e dezer van New York des namiddag 4 uur 25 minuten voorgaats van den Nieuwe Waterweg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende bericht, dat hij zich te Harlingen heeft gevestigd als scheepstimmerbaas, op de werf vroeger van de Heren Zwanenburg (opm: zie LC 310793). Hij beveelt zich beleefd aan, zullende zorg dragen voor solied werk en billijke behandeling.
Jetze J. Kuipers.
Inmiddels te koop aangeboden een overdekt tjalkscheepje, groot 14 ton, tegen billijke prijs.


Datum: 02 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Seaham, 28 november. De schoener ARIEL beschouwt men als met man en muis verongelukt. De lijken van de gezagvoerder, stuurman en een matroos, benevens de scheepsboot, zijn aan de kust gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het mailstoomschip PRINCE ALBERT kreeg bij het verhalen van de pier naar Ostende een tros in het scheprad, waardoor enig oponthoud ontstond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 28 november. Het Nederlandse barkschip HERNÖSAND, kapt. T.A. Hanssens, van Sundsvall naar Delfzijl, lek hier binnengelopen, heeft veel zaken aan dek overboord verloren en schade geleden aan de verschansing. Ook is een der opvarenden overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Corunna, 30 november. Het ijzeren fregatschip BATAVIER, kapitein Scherpbier, van Saigon naar St. Nazaire, daar met schade binnen, is onderzocht en aan bevolen om tijdelijk te repareren, hetgeen in 20 dagen kan geschieden. Een deel van de lading wordt in een hulk gelost. Het schip zal naar de bestemming gesleept worden.


Datum: 03 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 december. De Nederlandse tjalk HENDRIKA, van Danzig (opm: Gdansk) naar Hamburg is wegens slecht weer heden te Hamburg binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 december. De loodsschoener TEXEL No. 5, schipper D. Lap, heden uit het Kanaal, alhier binnengekomen, heeft gisteren in de Noordzee zwaar stormweer doorstaan, ten gevolge waarvan de bree-fokkera brak, het groot zeil scheurde, en de bree fok verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 27 november. De Nederlandse brik JOHANNES, kapt. H.B. Reit, die op Bornholm gestrand is geweest, is door duikers onderzocht en moet lossen om gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 1 december. Het Nederlandse barkschip LADY ELIBANK, van Pernambuco (opm: nu Recife) naar St. John is op zee verlaten. De equipage werd gered en te Philadelphia geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Het stoomschip REMBRANDT, gisteren van hier naar Bordeaux vertrokken, is met losgewerkte schroef teruggekeerd en in het Koningsdok gedokt.


Datum: 04 december 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 2 december. Men meldt ons uit Terschelling: De talrijke vissersvloot is overvallen door de noordoosten sneeuwstorm. De schepen zijn geheel ontredderd teruggekeerd. Nabij de buitengronden drijft een omgeslagen schip. Aangespoeld zijn twee naamborden, waarop WL 38 en NOOITGEDACHT.
Uit de dorpen Paesens en Wierum komen ook treurige berichten. De beide vissersvloten, in zee zijnde, werden door sneeuw en wind overvallen. De Paesumer vloot is erg gehavend binnengekomen. Van de Wierumer aken zijn nog negen te zoek en zeven zitten op het strand (opm: zie LC 051293).


Datum: 05 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. De Nederlandse bark HERNÖSAND, kapt. Hanssens van Sundsvall naar Delfzijl, met schade en lek te Grimsby binnengelopen, zal voorlopig worden gerepareerd, en daarna naar de bestemming worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 december. De sleepboot HERCULES is heden van hier uitgestoomd om te trachten een benoorden de Eierlandse gronden drijvend omgeslagen schip (bark of brik) op sleeptouw te krijgen, doch is onverrichterzake teruggekeerd, daar het schip te kort onder de wal dreef (in de richting van de Vliehors) om het te kunnen bereiken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 4 december. Het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Gibraltar; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 30 november te Aden; PRINSES SOPHIE, vertrok 2 dezer van Amsterdam naar Batavia; ZUID-HOLLAND, van Batavia via Marseille, arriveerde 2 dezer te Rotterdam; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 2 dezer van New York te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ternaard, 3 december. Een vreselijke ramp heeft het dorp Wierum getroffen. De vissersvloot, die ter visvangst uitgezeild was, is j.l. vrijdag namiddag (opm: 1 december) door geweldige sneeuwstorm overvallen. Van de 16 aken was er zaterdag morgen slechts één teruggekeerd en heden morgen kwamen daar nog 8 bij. 4 Aken met 22 man zijn verongelukt en 9 aken zijn gestrand op Ameland, waarvan de bemanning, 47 personen, is gered.
Van de verongelukte 4 schepen is één omgeslagen ten noorden van Ameland tussen Hollum en Nes, terwijl 3 verbrijzeld zijn op het Bornrif, ten noorden van het Amelander gat. De omgekomen manschappen laten 13 weduwen en 29 kinderen na, waarvan de oudste nog maar 14 jaren telt. De toestand is zeer moeilijk, want allen zijn arm. Ook van de 47 geredden op Ameland, hebben velen meer of minder zware huisgezinnen, terwijl hun kostwinning nu vooreerst stil staat en zij dus brodeloos zijn. Of enkele van de gestrande schepen later ook nog afgebracht kunnen worden, moet de tijd leren.


Datum: 06 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 december. Het schip CLAN GRANT van Amoy naar New York heeft op een rif in de Java Zee gestoten, en werd in zinkende staat door de equipage verlaten, die gered werd en naar Singapore vertrok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 5 december. Een gekenterd schip drijft voor het Stortemelkgat. De sleepboot ADSISTENT is derwaarts vertrokken en zal trachten het schip binnen te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 05 december. Het omgeslagen schip, dat tegen de Vliehors ligt, is met hout beladen, blijkbaar uit delen en battings bestaande. Met de gunstige wind van heden zou men trachten zoveel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan. Naar wij vernemen zullen de stoomschepen van bovengenoemde maatschappij in de loop van het volgend jaar worden vervangen door nieuwere van grotere afmeting en ingericht voor het vervoer van een groter aantal passagiers dan thans met de varende boten kan worden vervoerd. De nieuwe schepen zullen tevens van elektrische verlichting worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 december. Volgens bericht van de reder dato 1 dezer, werd te Singapore bericht ontvangen, dat het schip CARL FRIEDRICH (opm: waarschijnlijk buitenlander) bij het Luconiarif op de kust van Borneo, gevaarlijk aan de grond zit. Assistentie vertrok derwaarts, doch wordt het afbrengen zeer moeilijk geacht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 5 december. Het stoomschip DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 4 dezer des avond te 6 uur Lezard; P. CALAND, van de N.A.S.M, van New York, arriveerde 4 dezer te Rotterdam; EDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 4 dezer te New York; CARLISLE, van de N.A.T.L, van Rotterdam, arriveerde 3 dezer te New York; MERAPI, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Perim.


Datum: 07 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 6 december. Op het wrak van het gezonken schip HELLAS ten noordwesten van deze plaats, is een wrakton gelegd. Steeds wordt alhier nog hout aangebracht, voornamelijk mijnstutten en schroten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 december. Het omgeslagen schip, dat door hoge vloed op de Vliehors is gedreven, wordt daar gelost. Buiten de gronden van het Eierland meent men nog een omgeslagen schip, vermoedelijk een brik, te hebben ontdekt. De branding liet niet toe het geheel te naderen. Van de kust heeft men nog een paar wrakken gezien, terwijl veel hout aan het strand is gedreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 6 december. Tijdens de hevige sneeuwstorm van vrijdag avond (opm: 1 december) is een tjalk (eigenares mej. Bosschinga te Delfzijl), welke donderdag naar de Paap (opm: plaat in de Eems) vertrokken was om ballast te halen, lek geslagen en gezonken. De bemanning, uit drie personen bestaande, redde zich in de mast, doch de schipper J. Engels, een gehuwd man, was reeds enige uren daarna van de koude bezweken. Het lijk, dat door beide anderen aan de mast gebonden was, spoelde des nacht weg. Eerst te half acht des ochtends bemerkte men op de vuurtoren te Delfzijl het ongeval, waarop de loodskotter de beide mannen binnen bracht. Een dezer, Wieringa, was bijna sprakeloos en zo uitgeput, dat men hem met een slede naar zijn woning gebracht heeft; aan de derde echter was geen spoor van de doorgestane ellende te zien.


Datum: 08 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens door ons ontvangen telegram van Lloyd's is het Nederlandse stoomschip MAAS op de Elbe in aanvaring geweest met het schoenerschip DONA LUISA, kapt. Schoone, van Hamburg naar Savanilla, en is het stoomschip MAAS met defect stuurtoestel te Cuxhaven binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. Het Nederlandse schip JEANETTE FRANÇOISE, kapt. Bleeker, zal medio december van Java naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 december. Het Nederlandse barkschip JOHANNA, van Fraserburgh met een lading haring naar Dantzig (opm: Gdansk), dat hier werd binnengesleept na aan de grond gezeten te hebben (opm: zie NRC 221193), is onderzocht en afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 december. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen bericht is het Nederlandse schip NORMANBY (opm: stoomschip, kapt. J. Schuur) op de kust varende in Indië op de Oostzijde van Pulau Bintang (opm: Riouw Archipel; Pulau Bintan, 1º5’ N.B. 104º30’ O.L.) gestrand, en zit in gevaarlijke positie. Assistentie zal derwaarts gezonden worden. Het schip is nog dicht (opm: zie PGC 121293).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 6 december. De TAYGETHA, kapt. Hansen, raakte bij het Terschellinger vuurschip, in peiling ZW 11 Engelse mijlen afstand, vast aan een ondersteboven drijvend wrak, zonder kiel, ogenschijnlijk een schoener of kof, 100 tot 150 ton groot. Het schip kwam voor zover waarneembaar, zonder schade vrij. De gezagvoerder zag daarna vele duigen uit het wrak opkomen, waaruit dus waarschijnlijk de lading bestaat. Dit wrak ligt zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, daar het in rechte koers van Terschelling naar Haaks vuurschip drijft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 december. Het Engelse stoomschip WANDLE, van Tampa naar Stettin (opm: Szczecin) met beenas enz, is in de Noordergronden gestrand. De equipage is door de reddingboot gered en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 december. Het Duitse stoomschip EDUARD, van Stettin (opm: Szczecin) naar Rotterdam, heeft op de Noordzee aangetroffen en op sleeptouw genomen het verlaten Duitse barkschip AUGUSTE JEANNETTE, geladen met hout, en drijvend op de lading, met verlies van grote mast en boegspriet. De sleepboot WODAN heeft op de hoogte van Scheveningen dit schip mede op sleeptouw genomen, zodat de EDUARD en WODAN thans koers zetten met de AUGUSTE JEANNETTE naar de Nieuwe Rotterdamse Waterweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 december. Het op de lading drijvende en alhier binnengebrachte schip is vermoedelijk de Zweedse bark SOELVE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 december. Nog altijd belet de branding de nadering van het in de Eierlandergronden omgeslagen schip. Het zit op een der gevaarlijkste punten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 7 december. Heden namiddag werd door de kustwacht alhier in zee een stoomschip gezien, slepende vermoedelijk een wrak stoomschip. Ten gevolge van tegenwind en stroom vorderde de sleep zeer weinig. Naar aanleiding daarvan werd door de kustwacht alhier het volgende telefoonbericht aan de sleepdienst L. Smit & Co te Rotterdam verzonden: een stoomschip met wrak stoomschip op sleeptouw, koersende west, maakt weinig voortgang. Daarop kwam om plusminus 4 uur de WODAN bij de beide schepen en daarna hielp de WODAN slepen, zij vorderden evenwel nog weinig, daar wind en stroom steeds tegen bleven, doch kunnen de schepen hedennacht binnenvaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 december. Het in de Noordergronden gestrande Engelse stoomschip WANDLE is volgens door de geredde equipage gedane mededelingen als verloren te beschouwen. Het moet ter plaatse van de machinekamer gebroken zijn en reeds tot aan het dek onder water zitten. Wanneer de toestand der zee zulks toelaat, zal morgen op de strandingplaats een onderzoek worden ingesteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 7 december. Het stoomschip SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 6 dezer van Rotterdam naar New York; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Prawle Point; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 5 dezer Southampton; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 5 dezer te Suez; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 dezer te Port Said; SOERABAJA vertrok 6 dezer van Batavia naar Rotterdam.


Datum: 09 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. In de maand november zijn op het Noordzeekanaal geschut door de Noordzeesluizen te IJmuiden, naar zee: 9 fregatten of barken, 2 brikken, 12 schoeners, 136 stoomschepen, 7 tjalken, 166 vissersvaartuigen, 2 andere vaartuigen; tezamen 334 schepen, inhoudende 455.596 m³; uit zee: 7 fregatten of barken, 1 brik, 8 schoeners, 139 stoomschepen, 6 tjalken, 280 vissersvaartuigen, 2 andere vaartuigen; tezamen 443 schepen, inhoudende 483.436 m³. Totaal 777 schepen, inhoudende 939.032 m³ tegen 1.000.132 m³ in 1892. Door de Oranjesluizen te Schellingwoude: 80 rader- en 706 schroefstoomboten, 2.568 tjalken of pramen, 2.390 vissersvaartuigen en 106 andere vaartuigen; tezamen 5.850 schepen, tegen 7.293 in 1892.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 december. Het stoomschip MAAS, van Hamburg naar Rotterdam, kwam heden in aanvaring met het op de rede van Cuxhaven ten anker liggende driemast-schoenerschip DONA LUISA, het welk daardoor belangrijke schade leed. Het werd te Cuxhaven binnengesleept en moest lossen om te repareren. Het stoomschip MAAS kwam na de aanvaring aan de grond, doch kwam met assistentie vlot, en werd in de haven gesleept door de SIMSON, met gebroken spil en defect stuurtoestel.
Later bericht: Het stoomschip MAAS dat in de haven kwam, heeft het anker verbogen en meer andere schade bekomen, die echter onbeduidend is. Schip en machine zijn in de beste orde en zou het stoomschip morgenavond gereed zijn de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 08 december. Het Belgische stoomschip PRINCESSE LOUISE van Bilbao naar Antwerpen, zit bij Bath binnen de zwarte tonnen vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 08 december. Ten gevolge van het ongunstige weer en hoge zee, kan heden geen onderzoek aan boord van het gestrande stoomschip WANDLE worden ingesteld. De sleepboot HERCULES is nog naar de strandingplaats gestoomd, doch moest onverricht terzake terugkeren. Het stoomschip is ongeveer 100 m. in noordelijke richting gedreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 8 december. Het stoomschip SAMARANG, van Rotterdam naar Java, arriveerde 7 dezer te Batavia; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 6 dezer te Marseille en vertrok van daar 7 dezer; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 6 dezer Point de Galle; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Suez; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 7 dezer van Boulogne en passeerde des namiddags Wight; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 7 dezer van Boulogne; PRINS WILLEM II, van Parimaribo naar Amsterdam, passeerde 7 dezer Ouessant.


Datum: 10 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. AUGUSTE JEANNETTE. Zij die van genoemde driemast bark, drijvende gevonden op de Noordzee en door de bemanning verlaten, het wrak nog wensen te zien, nemen hun wandeling naar 't Park, alwaar 't aan de Parkkade de gehele zondag is te bezichtigen (opm: zie NRC 081293).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het mailschip PRINCE ALBERT, hier om 9 uur van Ostende aangekomen, was niet in staat hedenochtend, toen zulks nodig was, het bakboord schoeprad achteruit te doen slaan, aangezien dit scheprad defect was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 december. De zuiger SLIEDRECHT is te Rendsburg gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 december. Bij mijlpaal 12 is een gaffelschoener gestrand, die verlaten op zee ronddreef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 december. Belanghebbenden van het Engelse stoomschip WANDLE hebben met de Sleepdienst Rederij, dir. D. zur Mühlen, een contract gesloten voor berging van schip en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 december. Uit een heden aan boord van het stoomschip WANDLE ingesteld onderzoek is gebleken dat het voor de machinekamer gebroken is en bij laagwater 4½ voet onder water zit. Schip en lading kunnen dus als verloren beschouwd worden. Uit de kaartenhut heeft men enige inventarisgoederen meegenomen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 december. Het stoomschip SOEMBING van de Rotterdamsche Lloyd ligt thans gereed om morgen, zondag, na proef gestoomd te hebben, naar Rotterdam te vertrekken. De ZUID-HOLLAND van dezelfde Maatschappij, kwam hedenmiddag om 1.30 uur binnen tot het ondergaan van een gelijke reparatie (opm: zie NRC 151093).


Datum: 11 december 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 9 december. Het stoomschip OBDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 8 december van New York te Rotterdam; BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 7 december van Perim; DRENTHE, van Rotterdam naar Java, vertrok 7 december van Suez; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 7 december Dungeness; KONINGIN EMMA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 7 december van Marseille; EDAM, van de N.A.S.M, vertrok 7 december van New York naar Rotterdam; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 8 december Lezard; PRINS WILLEM II, van Suriname naar Amsterdam, arriveerde 8 december te Havre.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ondergetekenden maken aan het geëerde publiek van Haulerwijk en omstreken bekend, dat zij de trekschuit van Marcus Blomsma hebben gekocht en voornemens te zijn in de beurt te varen evenals Blomsma voorheen.
Verzoekende beleefdelijk gunst en recommandatie, belovende een nette en prompte bediening.
Onder aanbeveling, de ondernemers,
Gebroeders Jakob en Freerk Bosma,
Haulerwijk, 7 december 1893

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd op 5 maart: 2 gehuwde scheepstimmerknechten, tegen vast werk, bij J. v.d. Werf te Kootstertille.


Datum: 12 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 december. Het hier door het stoomschip EDUARD, van Stettin, geassisteerd door de sleepboot WODAN en andere sleepboten, verlaten binnengebrachte Duitse barkschip AUGUSTE EN JEANNETTE, ziet er deerlijk verhavend uit. De fokkemast is ongeveer twintig voet boven het dek en de boegspriet bij de apostelen (opm: benaming van elk van de twee opstaande houten, aan weerszijden tegen de voorsteven aangebracht) afgebroken en heeft een gedeelte van de scheg meegenomen. Van het gehele vaartuig is alleen slechts de stomp van de fokkemast overgebleven. De grote mast brak af boven het tuig. De verschansing is geheel weggeslagen, doch de stutten en relings zijn nog grotendeels aanwezig. De luiken zijn weggeslagen, waardoor men de uit hout bestaande lading, waarop het schip drijft, kan zien. De ankers hangen onder de kraanbalken. Voor, op het volkslogies, is een grote boot, en achter, op de kajuit, ligt een sloep op de jukken vastgesjord. De kajuit en het volkslogies zijn van alles ontbloot en door de zee van binnen grotendeels vernield. De top van de grote mast is met een gedeelte van de steng op het dek, voor de kajuit, neergevallen; de grote steng, waarvan de top is afgebroken, steekt even overboord. De grote ra, die gelast was, is bij de lassing afgebroken en een stuk ervan hangt aan de bakboords toppenant, beide overblijfselen liggen over het dek bij het grote luik, met enig tuig en een stuk van het grootzeil. De bezaansondermast is nog in zijn geheel, doch de bezaanssteng is afgebroken. Het lopend tuig en andere zaken die te vervoeren zijn, zullen wel door passerende vaartuigen, tijdens het schip verlaten ronddreef, er zijn afgehaald. Het roer schijnt nog in orde te zijn, doch het stuurtoestel is defect. Het op de lading drijvende barkschip heeft ongeveer anderhalf voet uitwatering en is bovenop een geheel ontredderd wrak. Het schip was bestemd van Memel (opm: Klaipeda) naar Sunderland met dwarsleggers en werd 21 november bij Doggersbank verlaten. De equipage werd, zoals in ons nommer van 24 november werd vermeld, door de steamtrawler BEE te Hull geland. (Red: Het barkschip AUGUSTE & JEANNETTE werd in 1857 te Kolberg (opm: Kolobrzeg) van hout gebouwd.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 december. Het Nederlandse barkschip CAPELLA, kapt. Plukker, van Wyborg naar Gent, met een lading hout, liep hier binnen met verlies van ankers en kettingen en een gebroken spil.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 december. Het bij mijlpaal 12 op strand gedreven gekenterd schip, is een driemast-gaffelschoener waarvan de naam nog onbekend, geladen met gezaagd hout. Men hoopt de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 december. Gisteren is men erin geslaagd aan boord te komen van het omgeslagen schip in het Eierland. Van naam of nationaliteit was niets te constateren. De lading bestond uit kolders. (opm: geheel of alleen aan de voet vierkant beslagen paal van 5,50 tot 6,70 m. lengte en aan de kop 12 cm. dik)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 9 december. Het bij Bath gestrande stoomschip PRINCESSE LOUISE is geheel verloren en doormidden gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 december. Het stoomschip SOEMBING, vroeger BATAVIA van de Rotterdamsche Lloyd, dat te Middelburg is verlengd, is hier hedenmiddag na gehouden proeftocht, van Vlissingen aan gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 december. Heden zijn van het gestrande stoomschip WANDLE enige trossen, kleren en inventarisgoederen geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 december. Het schip (opm: schoener, ex bark) TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Olthof, van Sundsvall herwaarts, is bij Laurvig totaal verongelukt. De stuurman, de bootsman en de lichtmatroos zijn verdronken, de overige equipage is gered (opm: zie PGC 151293, 171293, 201293 en LC 201293).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 december. Het gestrande stoomschip NORMANBY is geheel wrak geworden (opm: zie NRC 081293). De specie (opm: contant geld) is geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 december. Ten gevolge van de lage waterstand in de Zuiderzee geraakten gisteren de MINISTER FOCK, de STAD SNEEK en twee goederenboten ten zuiden van Enkhuizen aan de grond.


Datum: 13 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 11 december. Men maakt zich bezorgd over de veiligheid van de tjalk DIRKJE, kapt. E. Poort, die de 29e november met een schip in de beneden Eider, in aanvaring is geweest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren ochtend omstreeks 10½ uur had op de rivier voor Dordrecht even beneden de spoorwegbrug een aanvaring plaats tussen een houten en een ijzeren tjalk, welke gesleept werd door de stoomboot ADRIANA, kapt. Bos, en een grote ijzeren aak EMANUEL genaamd, gesleept door de stoomboot HENDRIKA, kapt. Baars. De eerste twee waren bestemd naar Antwerpen, de laatste kwam rivier opwaarts. Het gezonken vaartuig heet de DRIE GEBROEDERS. De schipper, J. Veen, uit Groningen, wiens vrouw en acht kinderen met moeite gered werden, verklaarde dat de aanvaring te wijten was aan de stuurman van de “ijzeren kast”. Niets was verzekerd. De ijzeren aak is naar Papendrecht gesleept om daar de nodige herstellingen te ondergaan.


Datum: 14 december 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 december. Men is zeer ongerust over het Groninger driemast schoenerschip MIDWOLDA, kapt. D. Boer, welk schip reeds op 14 november met een lading steenkolen uit Engeland naar Hamburg vertrokken is en waarvan men sedert niets meer vernomen heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 9 december. Het afgekeurde schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit (opm: zie PGC 281193), zal op 16 december met de inventaris publiek verkocht worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 13 december. Het stoomschip GEDEH, van Rotterdam naar Batavia, wordt wegens zwaar stormweer te Southampton opgehouden; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 12 dezer van Rotterdam te New York; ORANJE NASSAU vertrok 11 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; PRINS MAURITS arriveerde 11 dezer van Amsterdam te Parimaribo; MAASDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 12 dezer van New York te Rotterdam.


Datum: 15 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip (opm: brik) AURORA, kapt. R.J. de Weerd, dat te Oskarshamn is binnengelopen, na op strand te hebben gezeten (opm: zie PGC 071093), afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 december. De sleepboot NOORDZEE vertrok heden van hier naar Grimsby om het aldaar binnengelopen Nederlandse barkschip HERNÖSAND naar Delfzijl te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 december. Volgens particulier bericht zal de lading van het bij Laurvig verongelukte schip TWEE GEBROEDERS (opm: zie PGC 121293), van Sundsvall naar Delfzijl bestemd, vermoedelijk geborgen kunnen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 14 december. De vrachtboot NOORD-HOLLAND, kapitein K. de Jong, van Sneek naar Amsterdam, geraakte gisteren op de “Vlakte” ten zuiden van Enkhuizen aan de grond. Bij de pogingen om vlot te komen, brak haar vin (opm: waarschijnlijk wordt hier het boegzwaard bedoeld), zodat zij haar reis niet kon voortzetten en te Enkhuizen is binnen gebracht. Nog drie andere stoomboten bleven vast zitten; twee zijn daarna vlot geraakt; de derde zit nog aan de grond.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 14 december. Het stoomschip GEDEH, van Rotterdam naar Java, vertrok 13 dezer van Southampton; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 12 dezer van Genua; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 12 dezer te Suez; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 13 dezer te Genua; SUMATRA vertrok 13 dezer van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Veerschip, groot elf ton, met inventaris, 2 zeilen en 4 fokken, bij J. Veenema te Eernewoude. Niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een uitmuntend, best, nieuw Roefschip, geheel klaar, groot plm. 22 ton; 2 oude schepen van 13 en 16 ton, en 2 mastgewichten van plm. 1.000 en 700 halve kilo’s, bij T.A. v.d. Werff te Warga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomboot ZEVENHUIZEN.
W. Koning, notaris te Zuidhorn, zal donderdag 21 december 1893, ’s avonds 6 uur, ten huize van K. Bron te Leek, ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. en erven H.A. Deelstra en de heer J. Reijntjes te Zevenhuizen, publiek verkopen:
1: De stoomboot ZEVENHUIZEN, groot 38 tonnen, met een machine van 8 pk, dienstdoende tussen Zevenhuizen en Groningen.
2: Een ijzeren Veerpraam, groot 12 tonnen.


Datum: 16 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 december. Het Belgische stoomschip PRINCESSE HENRIETTE, dat van Dover naar Ostende vertrok, heeft een anker en 50 vadem ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december. De IJSTROOM heeft de verschansing midscheeps ingedrukt, enige platen gescheurd en het campagnedek ontzet. Het uiterste zal worden beproefd het stoomschip zaterdag weer te kunnen laten vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 december. Het Nederlandse brikschip BENGALEN is hier gesloopt (opm: zie PGC 260893).


Datum: 17 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. Volgens telegram uit Batavia is het Engelse barkschip BEN MACDHUI van New York te Pekalongan op de rede aangekomen, in brand geraakt en is deze nog niet geblust. Het schip zal vermoedelijk totaal verloren zijn. Een deel der inkomende lading (petroleum.) bevindt zich aan boord. Volgens later bericht is het schip tot aan de waterlijn afgebrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 14 december. Het achterruim van het bij Bath wrak geworden stoomschip PRINCESSE LOUISE wordt gelost. Men zal trachten het achterstuk van het stoomschip te bergen en de machine eruit te halen. Het voorste gedeelte zakt meer en meer in het zand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 15 december. Volgens alhier nader ontvangen bericht van G. Olthof, kapitein van de te Laurvig verongelukte driemastschoener TWEE GEBROEDERS (opm: zie PGC 121293), is het schip des avonds 11 uur bij dikke mist tegen een klip aangedreven, waardoor ongemerkt de stuurman, bootsman en een matroos overboord raakten en verdronken. Later kwam het schip in stil water tussen de klippen en werd de overige bemanning gered.


Datum: 18 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 16 december. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht, vertrok het stalen Nederlandse viermast schip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. Bleeker, op heden van Indramayoe, met een lading rijst naar Amsterdam.


Datum: 19 december 1893


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 18 december. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 16 dezer Dungeness; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 16 dezer Del Armi; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 15 dezer Gibraltar; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 16 dezer van Padang; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 16 dezer van Amsterdam naar New York, met 53 derde klasse passagiers; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 16 dezer van New York naar Rotterdam; PRINSES MARIE, vertrok de 16e dezer van Amsterdam naar Nederlands-Indië; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 16 dezer Lezard; WINCHESTER, van de N.A.T.L, vertrok 16 dezer van Rotterdam naar New York.


Datum: 20 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 december. Een deel van het materieel der bergingsmaatschappij te Maassluis, wordt voortaan te Nieuwediep gestationeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 19 december. Ter rectificatie van het bericht omtrent het vergaan van de TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Olthof (opm: zie PGC 121293), voorkomende in ons nummer van heden, dient het volgende dat genomen is uit een brief van bovengenoemde kapitein.
Vrijdag 8 december waren we onder de kust van Noorwegen met tamelijk goed weder. Tegen de avond kwam er een hevige storm opzetten uit het Zuiden, bijna gelijk aan een orkaan. Een dichte stofregen belemmerde ons het uitzicht. Het was onmogelijk om van de kust te blijven.Tegen middernacht stootte het schip op de klippen. De branding was geweldig en de zeeën vlogen over de ra’s. De stuurman, bootsman en een lichtmatroos sloegen overboord, waarvan wij eerst niets bemerkten. Het stoten van het schip was verschrikkelijk, maar het werkte zich tussen de klippen in, waar de branding gebroken was. Hierdoor werden wij gered, maar de nacht die we hebben doorgebracht was onbeschrijfelijk.Het schip is overal gebroken, de masten zijn erdoor.
Zondag zijn - naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant meldt - per stoomschip ALPHA te Antwerpen aangekomen de schipbreukelingen, 6 in getal, van het Nederlandse driemast schoenerschip TWEE GEBROEDERS, dat in de nabijheid van Laurvig (Noorwegen) strandde en verlaten moest worden. De gezagvoerder, G. Olthof, die bij de ramp het leven behield, is nog te Laurvig om te trachten nog te redden van het schip wat mogelijk is. De stuurman D. Douwes, van Groningen, de bootsman Folker Hoven, van Delfzijl en de lichtmatroos Dirk Pik, van Groningen, allen Nederlanders, kwamen in de golven om. De 6 overlevenden, ook allen Nederlanders, werden zondag in het Zeemanshuis opgenomen en zijn gisteren door tussenkomst van het Nederlandse consulaat-generaal gerepatrieerd.


Datum: 21 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 december. Het alhier door het volk verlaten binnengesleepte barkschip, is thans gebleken te zijn het Zweedse barkschip SOLVE, gevoerd door kapt. Persson, van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Santos bestemd. De reder bevindt zich thans hier en de lading wordt reeds gelost en opgeslagen. Aan de heer J.J. Sijdses, scheepsbouwmeester, is opgedragen het schip voorlopig dicht te maken. De waarde van schip en lading wordt begroot op NLG 20.000.


Datum: 22 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 15 december. Door aanvaring met het stoomschip ESCOURIAL, hier in de baai, werd aan boord van de DORDRECHT een plaat in de zijde, 2 verschansingplaten en 3 voet van de bovenreling gebroken en andere geringe schade veroorzaakt. Het heeft tijdelijke reparaties verricht en vertrok naar Cork.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 19 december. Het alhier afgekeurde Nederlandse schip (opm: brik, zie o.a. PGC 141293) JOHANNES is in veiling verkocht voor 1.860 kronen. (opm: vergelijk deze prijs met die uit PGC 231293 en NRC 241293)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 december. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, kapt. de Boer, van Cardiff naar Semarang, met verhitte kolenlading, te Kaapstad binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 21 december. Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Suez; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 19 dezer te Port Said; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 20 dezer te Batavia; ARDJOENO, vertrok 20 dezer van Batavia naar Rotterdam; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 19 dezer te Marseille; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 20 dezer van Southampton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een in beste staat verkerend Roefschip, groot 20 ton, oud 7 jaar, met geheel volledige inventaris. Te bevragen en te bezien bij de gebruiker en eigenaar W. Pietersma te Rinsumageest. Niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris H. Fennema te Sneek zal op woensdag 3 januari 1894, ’s avonds 8 uur, bij de Wed. S.G. van der Zijl aldaar, provisioneel veilen:
1: Een zo goed als nieuw beurtschip, MARIA CATHARINA, groot 80 ton gebouwd in 1882, tot dusverre bevaren door Andries de Boer.
2: Een flink beurtschip, KOOPMANS WELVAREN, groot 73 ton, tot dusverre bevaren door IJde Baanstra.
Beide gebouwd op de werf van de heer Croles te IJlst en met volledige inventaris, zoals deze schepen worden gebruikt tussen Sneek en Amsterdam.


Datum: 23 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 21 december. Het barkschip KINDERDIJK van Cardiff naar Semarang, kwam hier binnen met verhitte kolenlading (128º F.). (opm: 53º Celcius).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen,19 december. Het alhier afgekeurde Nederlandse schip JOHANNES is in veiling verkocht voor 1260 Kronen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 22 december. Het stoomschip BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 21 dezer van Marseille; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 21 dezer Dover; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 dezer van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 20 dezer van Suez; PRINS FREDERIK HENDRIK arriveerde 20 dezer van West-Indië te New York; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, keerde 20 dezer uit zee terug te Southampton wegens stormweder, doch zette 21 dezer de reis weder voort; GEDEH, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Marseille.


Datum: 24 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 december. Het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. Scherpbier, van Saigon naar St. Nazaire, te Corunna met schade binnen, is volgens tel. bericht vandaar weder gereed om de reis voort te zetten. De onkosten voor schip en lading gemaakt, bedragen ongeveer 14.000 francs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 19 december. Het afgekeurde brikschip JOHANNES is voor 1200 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. De verhitte lading van het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, van Cardiff naar Semarang, te Kaapstad binnen, moet gelost worden. Een deel der beschadigde lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 december. De rederij van het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE, heeft GBP 500 betaald aan de reders van het schip W.D. MARVEL, waarmee het stoomschip in aanvaring is geweest.


Datum: 25 december 1893


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 december. Het stoomschip URANIA, van Hamburg naar Amsterdam, is gisteren te Cuxhaven uit zee teruggekomen en ligt aldaar ter rede geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fleetwood, 21 december. Het schip ZEENYMPH, kapt. J. de Groot, van Wilmington hier aangekomen, heeft op de reis veel slecht weder ondervonden. Een van de boten werd overboord geslagen en hedenochtend was het genoodzaakt ter rede een anker met 90 vadem ketting te laten slippen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens verandering van affaires uit de hand te koop de helft in het beurtschip van Akkerwoude, varende in vaste beurt op Dokkum en Leeuwarden. Te bevragen bij K. Hout…..(opm: rest onleesbaar)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop bij H. Koningsveld te Franeker: een beste welonderhouden Praam, 12 ton, geheel overdekt, met roef en voordek, zeil en treil.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een knap Roefschuitje, groot 13 ton, met of zonder inventaris, te koop bij L.O. Lantinga, Scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 26 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ter Heyde, 24 december. Via de kustwacht alhier werden hedenochtend per telefoon van de Z.H.R.M. gealarmeerd de stations Vluchtenburg en Hoek van Holland met het bericht dat ten noorden van Vluchtenburg een schoener was gestrand, vermoedelijk door de dichte mist. Op dit bericht kwamen de sleepboten KINDERDIJK en NIEUWESLUIS uit, en sleepten omstreeks 2 uur in de middag, het vaartuig de Nieuwe Waterweg binnen, het bleek te zijn, de NEPTUN, kapt. Niemeyer, met suiker van Hamburg naar Exeter.


Datum: 27 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 november. Naar wij vernemen is het stoomschip BANTAM, van de Stoomvaart Maatschappij Phoenix, door de K.P.M. aangekocht, en zal na reparatie in de vaart worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 december. Sedert de laatste opgave, heeft men weer ruim 10 kolders geborgen uit het aan de Vliehors liggende wrak. Nog altijd zijn naam en nationaliteit van het omgeslagen schip onbekend. Het bergen der lading wordt geregeld voortgezet.


Datum: 28 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 december. Het gekenterde schip is van de Vliehors naar de Steenplaat geslagen, omtrent naam en herkomst is nog altijd niets bekend. Van de lading zijn nu ongeveer 500 kolders geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Plymouth, 25 december. Het stoomschip PENELOPE van Smirna (opm: Izmir) naar Amsterdam met fruit, arriveerde hier gisteren, gesleept door het stoomschip BENMORE, met de vuren geblust, dewijl veel water in de machinekamer stond en in de stookplaats was gedrongen. Het stoomschip, dat gevaar liep op de Franse kust te drijven, seinde om assistentie en werd toen door het stoomschip CLAN MCARTHUR op sleeptouw genomen, totdat de 25e dezer de BENMORE, bestemd naar Londen, in het gezicht kwam, die de PENELOPE te 5 uur op sleeptouw nam en te Plymouth binnensleepte. De BENMORE heeft de reis onmiddellijk vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 december. Volgens particulier bericht is het te Kaapstad binnengelopen Nederlandse schip KINDERDIJK nagezien. Experts hebben bevolen dat de lading onmiddellijk gelost moet worden, terwijl een gedeelte daarvan publiek zal worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 december. Het Engelse stoomschip PERTH, van Delfzijl naar Dundee, is op Beaconrock (rivier de Tay) gestrand, zit zeer gevaarlijk en heeft zware schade. De machinekamer is vol water en het moet lossen om vlot te komen. Met hoog tij is het dek vermoedelijk onder water.
(opm: Het stoomschip PERTH heeft een twintigtal jaren van Delfzijl op Dundee gevaren. In de Delfzijlster volksmond stond het schip bekend als “het peerd”. In het museum te Delfzijl is een fraai model van het schip aanwezig. Het stoomschip voer van 1882 tot 1890 onder de naam BRINIO onder Nederlandse vlag. Zie foto plm. 1912)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 december. Het galjootschip NEPTUN, kapitein Niemeijer, van Hamburg met suiker naar Exeter, is heden morgen door mist benoorden de Waterweg gestrand, doch met het middagtij door de sleepboten NIEUWERSLUIS en KINDERDIJK af en alhier binnengesleept. De schade, voor zover bekend, is niet belangrijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 22 december. Uit het opschrift van een in het wrak gevonden plankje (opm: er staat volgens NRC 211293 met potlood geschreven 1885 Skonert Skip Dannebrog) en enige andere merken gelooft men, dat het hier gestrande vaartuig is de Deense schoener DANNEBROG (opm: gestrand op 081293). Het bergen van de lading hout gaat zeer bezwaarlijk door de ongunstige toestand van het water. Het wrak is meer gekanteld en ligt thans rechtop.


Datum: 29 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 24 december. Het Nederlandse barkschip CAPELLA vertrok heden van hier naar Gent, na voorzien te zijn van nieuwe ankers en kettingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laurvig (opm: Lurvik), 31 december. De lading van het te Wicktfjord gestrande schip TWEE GEBROEDERS wordt herwaarts gebracht. De ligging van het wrak is gunstig om de lading te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 december. Volgens bericht uit Hamburg van 27 dezer is het Nederlandse schip ANNA HERBERTHA, ex Duitse schip KALLIOPE, thans te Londen van Melbourne binnen, door bemiddeling van de scheepsmakelaar Daniel Milberg, uit de hand naar Drammen verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 december. Het schip HARMONIE, kapitein Lukkien, hier lek binnengelopen, is hedenochtend naar Amsterdam opgevaren om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop aangeboden het tjalkschip de VROUW ANTJE, volgens meetbrief groot 66 ton, met volledige en in beste staat zijnde inventaris, Boskoper boot en enig koksgereedschap, direct te aanvaarden.
Te bevragen en dagelijks, behalve zondags, te bezichtigen bij de eigenaar F. Hoeksma te Lemmer.


Datum: 30 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 december. Bij nader onderzoek is gebleken, dat op het grootluik van het bij Terschelling gekenterde wrak, de signaal letters van het Deense schip DANNEBROG staan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Men is bezig de machine van het te Plymouth binnengesleepte s.s. PENELOPE weder in orde te brengen en hoopt dat het stoomschip met enige dagen de reis naar hier zal kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 27 december. Het schip GEBINA, kapt. Jungerhans, haalde gister na voldane reparatie uit de haven en vertrok heden met de schepen TAMMO, kapt. Joh.G. Mulder, GESINA, kapt. H. Meerijansen, en meer andere, naar zee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 27 december. Het Nederlandse barkschip ANNA HERBERTHA, groot 1091 ton, gebouwd in 1876, is naar Drammen verkocht. (opm: zie ook NRC 291293 en DS 301293)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 28 december. De Nederlandse schoenerbrik BROEDERTROUW, kapt. Kappen, de 18e dezer met stukgoed van Hamburg naar Maracaibo vertrokken, is lek te Christiansand binnengelopen en moet lossen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De prijs, welke voor het Nederlandse schip ANNA HERBERTHA is betaald, is GBP 2.350. Ook de firma H. Clarkson & Co te Londen is in de koop betrokken.


Datum: 31 december 1893


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 december. De gezagvoerder van het bij Monster af en hier binnengebracht schip NEPTUN werd aanbevolen om de lading te lossen en het schip te repareren.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Eerste grote verkoop van scheepshout, afkomstig van het Nederlandse barkschip BARSINGERHORN te St. Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe, op woensdag 10 januari 1894 's morgens ten 10 ure, bestaande uit 12 eiken dekbalken, zwaar 30 bij 32 cm, lang 8½ meter; 2 grenen masten, 4 dito ra's, lang 16 meter; 1 bezaansteng, lang 20 meter, een grote partij dekhout, verschansing-planken, buiten- en binnenhuidsplanken, een aanzienlijke kajuitbetimmering, eiken brandhout en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Een en ander gunstig gelegen aan de Grintweg en het Noord-Hollandsch Kanaal.
Nadere informaties te bekomen bij de heer P. Breed te St. Maartensvlotbrug en bij J. van der Maaten, deurwaarder te Schagen.