Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1895


Datum: 01 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 31 december 1894. Van de vermiste loodskotter EEMS No. 2 is nog niets bekend (opm: zie ook PGC 291294 en 050195).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 31 december 1894. Uit het gestrande schip JOHN FOUGT zijn nog geborgen 19 balken en 60 delen. (opm: zie diverse berichten Kroniek 1894)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1894. Aangaande het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA, 30 oktober l.l. van Oxelösund naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie o.a. PGC 101194)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 december 1894. Het Nederlandse schip (opm: tjalk) JANTJE, kapt. W.P. Alberts, van Hadersleben naar Duisburg, is nagezien en moet gedeeltelijk lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stralsund, 27 december 1894. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JOHANNA FREDERIKA, kapt. E. Gorter, overwintert hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 23e januari 1895, des avonds te 8 uur, zal in het koffiehuis De Pool, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorende barkschip STAD STEENWIJK, groot 294.19/100 tonnen, met complete inventaris, zoals het thans is liggende te Landskrona en bevaren wordt door de scheepsgezagvoerder H. Klunder. (opm: zie PGC 250195)
Nadere informatiën bij het Nederlands consulaat te Landskrona, bij de cargadoors Huisinga en Keizer te Delfzijl en bij de boekhouders Van der Goot en Kühn te Groningen.
Van Starkenborg, notaris

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel is door hevige branden geteisterd. De vorige week omstreeks half één sloegen de vlammen uit de mandenmakerij, behorende bij de glasblazerij in die gemeente. Door de hevige wind werd het vuur aangewakkerd, dat het hele gebouw vernielde. Maar door de vonken werd ook de grote loods aangestoken op de scheepswerf van de firma A. Kalkman & Zn; een schip dat op stapel stond werd onmiddellijk te water gelaten. Ook deze loods, met alles wat er omheen lag, brandde tot de grond toe af.


Datum: 03 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 31 december 1894. Sedert vrijdag l.l. heeft men op het stoomschip LAHNECK wegens het stormachtige weder niet meer kunnen lossen en zijn de luiken losgeslagen, welke, evenals een gedeelte van de lading aan het strand drijven. Het schip is vol water gelopen. De sleepboten zijn dus ook niet aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 2 januari. Met het bergen der lading van het gestrande barkschip JOHN FOUGHT wordt voortgegaan. Circa 200 platen zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 januari. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, is bij het opvaren tegen gording van de spoorbrug te Velsen gevaren en heeft daaraan enige schade toegebracht. Het schip is tussen de bruggen vastgemaakt om na afloop van het spuien de reis voort te zetten.


Datum: 04 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 30 december 1894. Aan het strand is aangespoeld een gedeelte van een dekhut, bijna nieuw, ongeveer 10 voet lang en 17 voet breed, van binnen blauw en groen geschilderd, vermoedelijk van een schoenerschip afkomstig, alsmede een ton, waarop staat NO.6 P.K.G. GRONINGEN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 31 december 1894. Gedurende het jaar 1894 arriveerden hier 305 stoomschepen metende 313.716 m³ en 82 zeilschepen metende 45.000 m³. Vertrokken zijn 303 stoomschepen metende 311.999 m³ en 86 zeilschepen metende 49.295 m³.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, (geen datum vermeld). De Nederlandse brik GESINA EN THECLA kan met de lading als verloren worden beschouwd. (opm: zie PGC 281294 en 311294, PGC 250195 en 270395)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 januari. Het barkschip JANTJE, kapt. J.W. Kaijzer, de 23e november van Kroonstad te Wyborg aangekomen, is aldaar ingevroren en moet overwinteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 januari. Gedurende het jaar 1894 zijn alhier binnengekomen 460 stoom- en zeilschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 1 januari. Gedurende het jaar 1894 zijn alhier binnengekomen 298 stoom- en 99 zeilschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Gedurende het jaar 1894 zijn te Nieuwe Diep binnengekomen 152 zeil- en stoomschepen, te Zaandam 170 zeil- en stoomschepen, te Hellevoetsluis 192 zeil- en stoomschepen, in de Nieuwe Waterweg 5325 zeil- en stoomschepen, te Brouwershaven 43 zeil- en stoomschepen, terwijl te Zierikzee 39 schepen binnenkwamen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: 2 nieuwe roefschuitjes, van plm. 19 en 25 ton, voor billijke prijs, bij P.A. v.d. Werff, Gorredijk.


Datum: 05 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 2 januari. Gedurende het jaar 1894 zijn alhier aangekomen 46 stoom- en 34 zeilschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 2 januari. Gedurende het jaar 1894 zijn alhier aangekomen 468 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. Het Nederlandse schip ELINA, kapt. F. Munning, overwintert hier. De Nederlandse schepen JANTJE, kapt. W.P. Alberts, en CONCURRENT, kapt. J. de Groot, liggen aldaar in de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 3 januari. De loodstransportstoomboten FRANS NAEREBOUT, SCHELDE en ZEEMEEUW, die de vorige week ter opsporing van de vermist wordende loodskotter EEMS No. 2 naar de Noordzee vertrokken, zijn heden onverrichter zake teruggekeerd. Er is tot nu toe niets omtrent het lot van de kotter bekend. (opm: zie PGC 291294)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 3 januari. De loodskotter TEXEL No. 2, schipper A. Bos, is heden met ingeslagen verschansing en vier gebroken stutten alhier binnengekomen, zijnde in de Noordzee door zware stortzeeën belopen.


Datum: 06 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 2 januari. Alhier zijn aangedreven 30 vaten vet, 2 vaten azijnzuur, 3 balen peper en diverse kleinigheden, afkomstig uit het gestrande stoomschip LAHNECK. Indien morgen het weder het toelaat, zal weer met de berging begonnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 januari. Het Nederlandse stoomschip TALISMAN, van Leith, kwam bij het binnenvaren der haven alhier in aanvaring met het Zuiderhoofd, waardoor enige schade werd toegebracht.


Datum: 07 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Spruyt te Sappemeer zal op woensdag 30 januari 1895, ’s avonds om 7 uur, in het Bontehuis te Sappemeer publiek verkopen het kopervast en gekoperd Nederlands driemast schoenerschip THALASSA, bevaren door kapt. J. Stukje, groot netto 228.42/100 tonnen, geclassificeerd bij de Eng. Lloyd A 1 zwart, zoals het thans ligt te Groningen, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwen, chronometer, en al hetgeen bij de aanvaarding zich verder aan boord mocht bevinden. De betaling van de koopprijs acht dagen na de toeslag, terwijl inventarissen te bekomen zijn bij voornoemde notaris en inlichtingen verstrekt worden door de boekhouder, de heer J.M. Cremer te Hoogezand en de heren Wijnne & Barends te Groningen.


Datum: 08 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 25 november. De schade aan de lading van het stoomschip PRINS HENDRIK wordt op NLG 25.000 geschat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 4 januari. De boven water uitstekende mast van de Nederlandse tjalk EMANUEL (opm: kapt. E. Weers, zie PGC 101094) is dezer dagen verwijderd, daar deze gevaar voor de scheepvaart opleverde. Aanstaande zomer zullen pogingen worden aangewend om het schip te lichten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop:
1. Een flink onderhouden roefschip, 15 ton, met vast achterdek, solide tuigage: zeil, Drentse fok, twee stagfokken, nieuw touwwerk; alles compleet.
2. Een met luiken overdekte boot met tuigage; zeer geschikt voor een kleinhandelaar.
Te bevragen en te bezichtigen aan de werf van den scheepsbouwmeester J.J. Croles te IJlst.


Datum: 09 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel (datum niet vermeld). Als hulploon voor het afbrengen van de in de jongste storm gestrande schoener HELENA MARIA in de Eijerlandsche Gronden alhier (opm: zie NRC 201194), moet aan de vissers van De Cocksdorp voor een bedrag van NLG 750 een vergelijk hebben plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 8 januari. Het dek van het gestrande schip JOHN FOUGHT is opgebroken. Nog zijn 300 platen geborgen. De elders aangedreven lading wordt door de gezagvoerder van het schip gereclameerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 januari. Volgens brief van kapt. Zwart, voerende het Nederlandse schip CONCORDIA, de 8e oktober 1894 van Java met suiker naar Valparaiso vertrokken, had hij 10/17 november op 42º Z.B. en 121º O.L. hevig stormweer doorstaan, waarin het dek lekkage bekwam en men herhaaldelijk stroop oppompte. Na gehouden scheepsraad besloot men de 17e november tot behoud der lading Port Philip af te houden, waar het schip de 29e november arriveerde. De romp en het tuig hebben geen schade bekomen. De schade bepaalde zich volgens brief uit Melbourne van de gezagvoerder d.d. 2 december l.l. alleen tot het dek. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 10 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Melbourne, 4 december 1894. Het Nederlandse schip CONCORDIA is door experts nagezien en zal een deel der lading moeten lossen. De beschadigde lading zal in veiling worden verkocht. Een 2e expertise zal later worden gehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het stoomschip FLORA, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, is hier hedenochtend van Hamburg aangekomen en heeft dus thans zijn eerste reis volbracht. Schip en machines hebben, niettegenstaande vooral op de uitreis nog al veel slecht weer werd ondervonden, uitstekend voldaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bruinisse, 7 januari. Gisteren zijn de laatste vaten melasse uit het tjalkschip AVONTUUR, benevens het schip zelf, op sleeptouw van een sleepboot, hier aangebracht. Het schip dat veel geleden heeft, zal op de werf van de heer Duivendijk alhier nagezien en gerepareerd worden.


Datum: 11 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 januari. De alhier gezonken Nederlandse tjalk BERENDINA ENGELHARDT is boven water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse bark MARNIX, kapt. A. Aarts, te Portsmouth in aanvaring geweest met de Engelse schoener ZUMA, waardoor de MARNIX schade aan het achterschip bekwam. (opm: zie ook o.a. NRC 080695)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 7 januari. Van de werf van G. & H. Bodewes is met goed gevolg te water gelaten de koftjalk WIENKE EN WIJNANDUS, groot 110 ton, gebouwd voor rekening van de bouwmeester. Het schip zal worden bevaren door kapt. J. Moesker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 januari. De lading hout uit het op Vlieland gestrande barkschip JOHN FOUGHT schijnt ook gedeeltelijk hier te zijn aangedreven. Om dit te onderzoeken is de gezagvoerder op het eiland gekomen. Blijkt zijn vermoeden juist, dan wordt het hout gereclameerd. Uit Vlieland wordt gemeld in dato 10 dezer, dat aldaar 400 platen en 10 balken zijn geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop voor billijke prijs: een nieuw overdekt tjalkschip, groot plm. 15 ton, en een halfsleten schuitje, groot 18 ton.
Dagelijks te bevragen bij F.S. v.d. Werff, scheepstimmerman te Birdaard.


Datum: 12 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 10 januari. Het wrakhout van het gestrande schip CAROLINE heeft in veiling NLG 503 opgebracht. Van de lading zijn thans in het geheel 1156 vaten terpentijn en 2307 vaten harst geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, (geen datum vermeld). Van het gestrande stoomschip LAHNECK is bijna de gehele inventaris geborgen en van de lading 75 vaten olie en vet, een kist manufacturen en een kist potlood. Morgen wordt de berging door duikers voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 9 januari. Uit het schip JOHN FOUGHT zijn op de Friese kust aangedreven 1000 platen en 100 delen. Thans zijn geborgen ruim 200 platen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 24 januari 1895, des avonds te 5 uur precies, zal in het logement Stad en Lande te Delfzijl, publiek worden verkocht het te Delfzijl liggende driemast-schoenerschip TJADUWINE, laatst gevoerd door kapt. K.A. van Wijk, gemeten op 220 register tonnen, ladende ongeveer 100 stander delen. Te bevragen bij de boekhouder, de heer U.F. Zuiderveen te Oude Pekela, en ten kantore van de heren Huisinga & Keizer te Delfzijl. (opm: zie PGC 260195)
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl


Datum: 13 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 12 januari. Het lossen van de lading van de LAHNECK wordt voortgezet met behulp van een duiker.


Datum: 16 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 15 januari. De restant lading uit het gestrande schip JOHN FOUGHT is geborgen en bestaat uit 252 delen en 12 balken. Het gestrande schip is totaal wrak en kan niet afgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 15 januari. Het wrak van de Russische bark LEONARD is heden vanwege Waterstaat opgeruimd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. De Nederlandse stalen bark EVERTSEN, kapt. Wiebenga, de 25e december van St. Nazaire naar Amsterdam vertrokken, is met schade aan de grote mast en verlies van ra’s Lizard gepasseerd, koersende naar Falmouth.


Datum: 17 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 15 januari. Het Belgische schip COACHA liep hier binnen met gebroken schutten van de kolenbunkers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 januari. Het stalen barkschip EVERTSEN, kapt. J.G. Wiebenga, van Nantes naar Amsterdam, liep hier binnen met gebroken rakken van de grootmarsra en grote ra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 januari. Het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, dat bij de Koninklijke Maatschappij de Schelde van nieuwe stoomketels is voorzien, vertrok hedenochtend van de werf naar de binnenhaven om morgen naar Rotterdam te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE en het Engelse stoomschip LAUREL BRANCH zijn ter rede van Antwerpen met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd schip heeft de boeg beschadigd en platen gebroken, laatstgenoemde platen en stutten gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in 1893 gezinkt schoenerschip genaamd REGNERA, groot l50½ tonnen, tot 1896 geclassificeerd bij VERITAS 5. 6. A. l. l, thans liggende te Harburg, alwaar het schip is te bezichtigen bij de scheepsbouwmeester Renck.
Inlichtingen te bekomen bij de eigenaar, kapt. J. Arends te Nieuwe Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 januari. Volgens een bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Vigo, is de Nederlandse baggermachine, welke door de Nederlandse sleepboot TITAN van Amsterdam naar Tunis gesleept werd, op zee lek gesprongen en gezonken. Alle opvarenden zijn gered. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 18 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Bakker van de sleepboot TITAN, gisterenavond uit Vigo ontvangen, was hij de 14e dezer des morgens op de Portugese kust, op de hoogte van Kaap Mondego, toen tijdens Z.W. storm en hoge zeeën de baggermolen KAIROUAN lek sprong en zonk. Het volk van de baggermolen werd gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip ERASMUS, groot 1263 ton, gebouwd in 1884, is verkocht aan de firma Christian Salvesen & Co te Leith, naar men zegt voor GBP 6 à 7000. (opm: zie PGC 190195)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een nieuwe roefpraam met luiken, plm. 16 ton; een dito met bollestal, 15 ton; een best halfsleten roefschuitje, 13 ton, en een bokvaartuig, 12 ton. Lage prijzen.
Dagelijks te bevragen bij J. Barkmeijer. scheepsbouwer, Birdaard. Tevens met 5 maart een knecht gevraagd, vlugge werker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop de helft van een bijna nieuw veerschip, varende in de vaste beurt van Franeker – Sneek v.v, ’t welk een goed bestaan oplevert; een overdekt turfschip, 47 ton, een overdekte roefsnik, 9 ton, en een overdekte roefpraam, 12 ton.
Te bevragen bij Johs. Draaisma, scheepsbouwmeester, Franeker, behalve op zondag.


Datum: 19 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 januari. Het bericht in ons vorig nummer als zou het stoomschip ERASMUS verkocht zijn, blijkt onjuist te zijn. Volgens van de reder ontvangen bericht is genoemd stoomschip niet verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 18 januari. Heden arriveerde de Engelse kotter WILBERFORCE, Hull-1078, aangekocht door de reder N. Haasnoot & Zn te Katwijk. De kotter is bestemd om van Maassluis te varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap Sicie, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip SOERABAJA is hier gepasseerd, koersende naar Marseille, op sleeptouw hebbende het Italiaanse schip ROSSINA M, dat de fokkemast heeft verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 januari. Het te Yarrow on Tyne nieuw gebouwde tankstoomschip ROTTERDAM, voor rekening van de American Petroleum Co te Rotterdam, is de 12e januari te water gelaten. Het is 360 voet lang, 46.6 voet breed en heeft een laadvermogen van 4900 ton petroleum.


Datum: 20 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Heveskes, 18 januari. Het Nederlandse barkschip AUGUSTE, thans liggende te Delfzijl, is voor geheime prijs aan kapt. P. Arkema te Farmsum verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De firma F. Kloos & Zonen te Kinderdijk wenst aanbiedingen te ontvangen voor het transport per sleepboot van Kinderdijk naar IJmuiden, via Arnhem, Kampen en het Noordzeekanaal, van 12 ijzeren sluisdeuren voor de grote zeesluis te IJmuiden. De sluisdeuren zijn te bezichtigen aan de fabriek te Kinderdijk.


Datum: 21 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Volgens de verschenen Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot bestond de Nederlandse koopvaardijvloot op 1 januari 1895 uit:
187 Stoomschepen metende 28.3191 tonnen
13 Fregatschepen metende 22.983 tonnen
68 Barken metende 56.353 tonnen
13 Brikken metende 3.808 tonnen
86 Schoeners en Schoeners-Brikken metende 16.887 tonnen
29 Koffen en Galjoten metende 2.170 tonnen
223 Tjalken en Kotters metende 15.203 tonnen
624 Schepen metende 400.595 tonnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. De Nederlandse sleepboot OOSTZEE is heden van hier naar Falmouth vertrokken, ten einde het Nederlandse schip EVERTSEN van daar naar IJmuiden te slepen.


Datum: 22 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Katwijk aan Zee, 20 januari. Het stoomschip CALEDONIA, dat op de reis van Newcastle naar Rotterdam op 14 december j.l. ten zuiden van hier strandde (opm: zie o.a. NRC 161294), is geabandonneerd en zal donderdag (opm: 24 januari) hier worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 januari. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram arriveerde het stoomschip BREMERHAVEN te New York met tamelijk veel dekschade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN, de 3e januari van Amsterdam naar New York vertrokken, heeft, benevens de reeds gemelde schade, enige boegplaten ingedrukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 18 januari. Door de heer S.J. Melchers alhier is aangekocht het fregatschip FRIEDLANDER, groot 1584 ton, thans liggende te Bremerhaven. Het zal onder Nederlandse vlag varen en gevoerd worden door kapt. G. Pijl. (opm: verdoopt in FRIEDE)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop een nieuw roefschuitje, groot plm. 22 ton, sterk betimmerd van droog hout, bij G. Barkmeijer, Aalsum bij Dockum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Een nieuwe overdekte praam met roef, 10 à 11 ton, met of zonder tuig, en een nieuwe, flinke 6-tons boerepraam voor billijke prijzen te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 23 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Aan de reder W. Verheij te Scheveningen is thans uitbetaald een som van NLG 9400 als schadevergoeding voor hem en zijne zeelieden voor het overstomen (opm: overvaren) van de Scheveningse bomschuit BATAVIER door het Engelse stoomschip LADY ALINE, in het begin van november 1894. De zaak is tot een bevredigende oplossing gebracht door de heer Jac. den Breems te Scheveningen, die daarvoor enige malen naar Engeland ging.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het Nederlandse barkschip EVERTSEN, kapitein Wiebenga, gesleept door de sleepboot OOSTZEE, van Falmouth naar Amsterdam, is heden te Plymouth wegens stormweder binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 20 januari. Het schip MAGDALENA, van de firma D.H. Wätjen & Co te Bremen, is aan een Nederlandse firma verkocht voor 19.000 mark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia alhier aangekomen, heeft na het vertrek van Port Said door broeiing van hooi een kleine brand aan boord gehad. Door slecht weer in de Middellandse Zee werd schade aan de verschansing toegebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) HISKELINA, groot 110 ton, gebouwd in 1890, is te Rio Janeiro uit de hand verkocht.


Datum: 24 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegrafisch bericht uit Perim (opm: eiland in Straat Bab el Mandeb, tussen Rode Zee en Golf van Aden) heeft het Nederlandse stoomschip BELLEROPHON, van Batavia naar Amsterdam, de reis naar Perim voortgezet onder bevel van de opperstuurman wegens overlijden van de kapitein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Zwart, is, na de bekomen schade te hebben hersteld en de gezonde lading weder te hebben ingenomen, op de 14e dezer van Melbourne naar de bestemming Valparaiso vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het Nederlandse barkschip EVERTSEN, kapt. Wiebenga, gesleept door de sleepboot OOSTZEE, van Falmouth naar Amsterdam, gisteren te Plymouth wegens stormweder binnengelopen, heeft hedenochtend met goed weer de reis voortgezet.


Datum: 25 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. De geborgen lading van het bij Egmond gestrande schip CAROLINE wordt per spoor naar hier vervoerd en zal in de loop der volgende maand publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 januari. Gisterenavond is hier in veiling aangeboden het Nederlandse barkschip STAD STEENWIJK, groot 294 ton, liggende te Landskrona en laatst bevaren door kapt. H. Klunder (opm: zie PGC 010195). Koper werd de heer P. Bos te Delfzijl voor NLG 3000, die als gezagvoerder de STAD STEENWIJK zal bevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadiz, 16 januari. De Zweedse brik EBBA, ten anker liggende, werd aangevaren door de Nederlandse schoenerbrik VOORWAARTS, kapt. H.R. Schuth, en bekwam daardoor schade tot een bedrag van 750 pesetas. De averij van de VOORWAARTS is nog niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 januari. Volgens telegram uit New-York is het Nederlandse schip EDAM, heden aldaar aangekomen, aan de grond gelopen, maar met adsistentie en ogenschijnlijk zonder enige schade vlot gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 21 januari. De geborgen inventaris, waaronder 17 zeilen, enig touwwerk, 1 boot, compassen en lantaarns van de bij Borkum gestrande Nederlandse brik GESINA EN THECLA, gevoerd door kapt. J.D. Kuiper, zal de 1e februari in veiling worden aangeboden.
(opm: de verkoping werd verschoven naar 3 april, zie PGC 270395), daar de Eems was toegevroren en aspirant-kopers Borkum niet konden bereiken).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop of te huur 2 nieuwe overdekte pramen, groot plm. 16 à 17 ton, en andere geschikte pramen.
Te koop een nieuw roefschip, groot 26 à 27 ton, bij K. Westerhuis, scheepstimmerman, Zuidvliet, Leeuwarden. Men vervoege zich niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Heden overleed onze vader Jisk Drijver, in leven scheepstimmerman alhier, in de ouderdom van ruim 71 jaren, laatst weduwnaar van A. Wiersma.
Leeuwarden, 21 Januari 1895.
Namens de familie, S. Drijver, E. Drijver, B. Rietstra, A. Drijver.
Enige kennisgeving aan vrienden en begunstigers.


Datum: 26 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 januari. De alhier liggende Nederlandse driemast schoener TJADUWINE, groot 220 reg. tonnen, toebehorende aan de heer U.F. Zuiderveen te Oude Pekela en laatst bevaren door kapt. van Wijk, is heden in veiling verkocht (opm: zie PGC 120195) voor NLG 1605 aan de heren Huisinga & Keizer alhier.


Datum: 28 januari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het Duitse schip MAGDALENA is aangekocht door de heren E.J. Bok & Zn. alhier. (opm: niet verdoopt)


Datum: 29 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Het Belgische stoomschip ARCHIDUC RUDOLPHE, van Antwerpen naar Valencia, is in de haven gekomen tot het lossen van een gedeelte der lading. Het blijkt te zwaar geladen te zijn en door de equipage werd bezwaar gemaakt de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 januari. Gisteren avond is door de Vlaardingse logger TRIO alhier binnengebracht het nieuwe stalen loggerschip VOORLICHTER (Vlaardingen 156). Het schip heeft in de storm van woensdag l.l. (opm: 23 januari) op de hoogte van de Doggersbank zware schade bekomen aan tuig en mast, kreeg 6 voet water in het ruim en werd geheel op zijde geworpen. Het werd donderdagmorgen door de TRIO op sleeptouw genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 januari. Het Nederlandse tankstoomschip OCEAN, van Amsterdam te New-York aangekomen, heeft zware dekschade. Het schip is voor de brug ontzet, de brug is stukgeslagen en de tanks zijn zwaar lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 28 januari. De verkoop van het wrak SINES zal morgen voor de strandvonder plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van Amsterdam naar Hamburg, kan wegens zware ijsgang op de Elbe niet opvaren en is gisteren naar Cuxhaven teruggekeerd na een anker en 15 vaam ketting te moeten hebben laten slippen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag l5 februari 1895, ‘s avonds 7 uur, zal ten huize van de weduwe S. de Vries te Delfzijl publiek worden verkocht het driemast schoenerschip (opm: voormalige bark) DINA, koper- en ijzervast, groot 414,99 ton, ladende plm. l90 stander, gebouwd in l868, liggende in de haven te Delfzijl, bevaren door kapt. H.B. Kruize.
Informatie te bekomen ten kantore der firma Wijnne & Barends, de heer J.T. Leeuwe, boekhouder, en de kapitein voornoemd, allen te Delfzijl.
J. C. Jentink, notaris te Delfzijl

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Volgens bericht van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is het stoomschip SCHIEDAM, van New York naar Amsterdam, op zaterdagavond om 11 uur 30 minuten nabij Dungeness in aanvaring geweest met het stoomschip MICHIGAN. Het stoomschip SCHIEDAM is met ingedrukte boeg en lekkend voorschip te Boulogne sur Mer aangekomen. Deskundigen zijn derwaarts vertrokken om de staat van het stoomschip op te nemen met het oog om te bepalen of het de reis naar Amsterdam kan volbrengen met of zonder assistentie (opm: zie volgend bericht en NRC 300195).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Volgens telegram van Lloyd’s liep het stoomschip SCHIEDAM ernstig beschadigd en zwaar lek te Boulogne binnen. Een deel der lading zal gelost moeten worden.


Datum: 30 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 27 januari. Het Engelse stoomschip MICHIGAN, van Londen bestemd naar Baltimore, is alhier teruggekomen met ingedrukte stuurboordsboeg en zwaar lek. De gezagvoerder rapporteert te 11 uur des avonds van de 26e dezer bij Dungeness met het Nederlandse stoomschip SCHIEDAM, van New York naar Amsterdam bestemd, in aanvaring te zijn geweest, peilende het licht van Dungeness NW op twee mijlen afstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 28 januari. Volgens telegram uit Boulogne werd betreffende de aanvaring met het stoomschip SCHIEDAM gemeld, dat de MICHIGAN de SCHIEDAM op de bakboordsboeg aan boord liep met grote kracht en die tot op de waterlijn doorsneed. De assistentie, door de gezagvoerder van de MICHIGAN aangeboden, werd afgewezen en de SCHIEDAM vertrok naar Boulogne, waar het stoomschip in de diepwaterhaven arriveerde. Het maakt veel water en de pompen moeten voortdurend in werking worden gehouden. Het stoomschip MICHIGAN is naar het Royal Albert Dock vertrokken om de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 januari. Aangaande de aanvaring van het stoomschip SCHIEDAM met het stoomschip MICHIGAN wordt uit Boulogne gemeld, dat de aanvaring plaats vond nabij de Engelse kust, alwaar de SCHIEDAM zich bevond om een loods aan boord te nemen. De MICHIGAN trachtte de SCHIEDAM aan de landzijde te passeren en kapitein Heine van de SCHIEDAM, ziende dat een aanvaring onvermijdelijk was, liet de machine hard achteruit werken. Onmiddellijk daarop vond de aanvaring plaats en werd de boeg van de SCHIEDAM tot aan de waterlijn ingedrukt. De waterdichte schotten werden dadelijk gesloten, het gat zo goed mogelijk gestopt en de reddingboten in gereedheid gebracht om onmiddellijk, indien nodig, te worden gestreken, waarop koers werd gezet naar Boulogne, alwaar het schip zal dokken om, na een deel der lading te hebben gelost, de nodige reparatie te ondergaan, alvorens de reis voort te zetten.


Datum: 31 januari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 januari. Hedennacht om 1 uur vertrok het stoomschip CRATHIE uit de Nieuwe Waterweg naar Aberdeen en kwam hedenmiddag om 1 uur weder binnen met averij aan de boeg. Om half zes heden ochtend was het in aanvaring geweest met een groot stoomschip, waarschijnlijk op de reis van Hamburg naar New York, dat later bleek de ELBE te zijn. De CRATHIE had geen assistentie nodig en stoomde op naar Rotterdam. De voorsteven en 4 à 5 boegspanten aan weerszijden zijn geheel weg voor zo ver boven de waterlijn gelegen. Het schip maakte in de overige ruimen geen water (opm: zie NRC 310195).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 januari. Het stoomschip ELBE, van de Norddeutsche Lloyd, van Nordenham naar New-York, is op zee door aanvaring gezonken. Twee-en-twintig personen, passagiers en equipage, zijn gered en te Lowestoft geland. Men vreest dat het aantal der opvarenden die het leven verloren (opm: 332 personen) groot is.
De naam van het stoomschip, waarmede de ELBE in aanvaring was, is onbekend – dit is vermoedelijk het in ons eerste blad B, vermelde stoomschip CRATHIE dat heden middag ten l ure met schade door aanvaring uit zee terugkeerde. Het ijzeren stoomschip ELBE, groot 4510 ton, werd in 1881 te Campbeltown, door John Elder & Co gebouwd en vertrok 29 dezer van Nordenham naar New-York. Redactie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen 30 januari. Volgens Reuter-telegram heeft deze van Lloyd’s bericht ontvangen dat uit Lowestoft wordt geseind dat het stoomschip ELBE in de Noordzee is gezonken na aanvaring met een ander stoomschip. Twintig personen, waaronder de tweede stuurman en de loods, zijn door vissersvaartuigen hier geland. Men vreest dat er veel personen bij deze ramp het leven hebben verloren.
Tweede dépêche (opm: telegram): volgens hier uit Lowestoft ontvangen telegram zijn van het stoomschip ELBE slechts 19 personen gered en meer dan 200 verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 Jan. Volgens Lloyd’s-dépêche van 11.32 uur namiddag uit Londen zijn van het gezonken stoomschip ELBE slechts 20 personen gered en men vreest dat er 380 zijn verdronken dewijl het schip bijna onmiddellijk na de aanvaring is gezonken. De aanvaring vond plaats woensdagochtend ten 6 uur op vijftig mijlen van Lowestoft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 januari. Nader seint onze Londense correspondent nog over de aanvaring: Het is waarschijnlijk dat het stoomschip hetwelk de ELBE aanvoer de schroefboot uit Aberdeen CRATHIE (475 registerton), onderweg naar Rotterdam, is, althans haar eigenaar ontving van de kapitein een dépêche uit Rotterdam, waarin een aanvaring met een onbekend stoomschip werd gemeld, waardoor de CRATHIE belangrijke schade ontving en in zinkende toestand te Maassluis binnenliep. De dépêche van de kapitein voegt er bij dat de eerste-stuurman het bevel voerde, terwijl de nevel dik was. De manschap van de CRATHIE was dermate op eigen behoud bedacht dat er geen gelegenheid was om te zien naar anderen.
De agent van de Norddeutsche Lloyd te Londen heeft een enquete (opm: onderzoek) geopend te Lowestoft, alwaar het havenbestuur een sleepboot uitzond om de stukken van het wrak en de lijken op te vissen.
Nadere berichten bevestigen dat onder de passagiers paniek ontstond na de aanvaring en dat de gezagvoerder vruchteloos poogde die te kalmeren. De passagiers vochten om opgenomen te worden in sloepen. Geen tijding is ontvangen van de tweede uitgezette sloep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 januari. Het opvarende Nederlandse stoomschip BERENICE is hedenavond bij Velsen in aanvaring geweest met de passagiersboot DOLPHIJN van de Gebr. Goedkoop, van Amsterdam naar hier onderweg. De DOLPHIJN kreeg belangrijke schade.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 januari. Een ernstige aanvaring vond eergisteren plaats tijdens stormweder bij Dungeness tussen de transatlantische mailstomers SCHIEDAM en MICHIGAN. De eerstgenoemde verliet op 8 januari New York naar Amsterdam met 70 passagiers. Haar reis werd vertraagd door noordooster stormen. De SCHIEDAM wachtte op de Nederlandse te Dungeness hoofdkwartier houdende loodsen, toen de MICHIGAN tussen de SCHIEDAM en de kust wilde doorvaren, hetgeen de SCHIEDAM te laat bespeurde. Haar kapitein liet achteruit stomen, maar dit voorkwam de botsing niet. De MICHIGAN voer met volle kracht tegen bakboordzijde der SCHIEDAM aan, makende enorme gaten tot aan de waterlijn, waardoor het voorschip volliep. Eén van de SCHIEDAM’s ankers werd tien voet naar binnen gedrukt. De kapitein der MICHIGAN bood bijstand aan, waarvoor de SCHIEDAM bedankte. De kapitein der SCHIEDAM liet de scheepssloepen klaarmaken, maar dit bleek onnodig, daar de bemanning er in slaagde de gaten te dichten, terwijl de waterdichte schotten gesloten bleven. De passagiers bleven vrij van paniek. De SCHIEDAM stevende naar Boulogne, waar zij gisterochtend aankwam en zij heden zal dokken en gedeeltelijk lossen, waarna zij naar Amsterdam gaat tot verdere reparaties. De weersgesteldheid was helder, terwijl beide stomers hun lichten vertoonden. De aanvaring wordt aan de met de voorschriften strijdige tussendoorvaring van de MICHIGAN geweten, wier schadebeloop onbekend is.


Datum: 01 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 30 januari. De directie van de Norddeutscher Lloyd ontving het volgende telegram van de derde stuurman Stolberg, die tot de geredden van het stoomschip ELBE behoorde en te Lowestoft werd geland:
Lowestoft, 30 januari, 11.07 n.m. De ELBE werd door een onbekende stomer aan bakboord ter hoogte van de machinekamer aangevaren en zonk in 10 minuten. Weer stormachtig, de wacht en uitkijk waren op hun post. Ik heb hoop, dat een tweede boot, die te water werd gelaten, is opgenomen, aangezien verscheidene vissersvaartuigen en een stoomschip in de nabijheid waren. Onder de sterkste discipline werd alles gedaan om mensenlevens te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 31 januari. De op Texel aangedreven lading van het gestrande schip JOHN FOUGHT heeft in veiling opgebracht NLG 930,95.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een in aanbouw zijnd roefschip, groot plm. 30 ton, en een goed onderhouden roefschuitje, groot 23 ton, bij Gebrs. Van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een nieuw schip, 28 à 29 ton, en een halfsleten roefschip met tuig, 18 ton, bij S.P. Boorsma te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Beste nieuwe snik, groot 12 ton en een halfsleten praam, 6 ton, te koop.
Gevraagd een scheepstimmerknecht, op 15 maart, bij W. Stienstra, scheepstimmerman op Zevenhuizen onder Franeker.


Datum: 02 februari 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop een zeer solied, van droog hout gemaakt, nieuw schip (spoedig klaar), wordende plm. 30 ton, en verschillende roei- en zeilschouwen.
Te bevragen (doch niet op zondag) bij T.A. v.d. Werff te Warga.


Datum: 03 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 februari. Men schijnt nu alle hoop, dat meerdere opvarenden der ELBE in leven zouden zijn gebleven, op te hebben gegeven. De heer P. Spashett, Engelse agent van de Duitse rederij, telegrafeerde: “Wij hebben alle hoop opgegeven”. Intussen doet men moeite althans enige overblijfsels van de verschrikkelijke katastrophe te vinden. In goed ingelichte kringen wordt beweerd dat het niet onwaarschijnlijk is, dat de toppen der masten van de ELBE zichtbaar zijn, aangezien zij gezonken is op een plaats, waar de diepte slechts 21 vadem bedraagt. In Lowestoft is bekend gemaakt dat men 50 pond uitlooft voor het vinden van het lijk van een bepaald aangewezen passagier van de ELBE. Aangezien verder geen signalement is opgegeven, schijnt deze bekendmaking een aansporing tot de vissers te zijn om de lijken, die ze op zee vinden zullen, aan land te brengen. De Times geeft een droevig relaas van de aankomst van vier der vijf geredde passagiers te Londen. Allen zagen er zeer slecht uit. Toen juffrouw Boecker de andere passagiers verliet, was men getuige van een aandoenlijk afscheid.
Nadat de boot met de weinige overgeblevenen de ELBE verlaten had, zeilde zij drie kwartier voor de wind. Toen daarop vissersboten in ‘t zicht kwamen, trachtte men eerst met een stuk zeildoek, later met een zakdoek de aandacht der vissers te trekken. Eerst toen zij met een wollen hemd, vastgemaakt aan een boothaak, seinden, werden de ongelukkigen door de WILDFLOWER opgemerkt.
Men schrijft ons uit Vlissingen:
Onder de heden morgen met de nachtboot PRINSES MARIE aangekomen passagiers bevonden zich 14 man der equipage van het verongelukte stoomschip ELBE, namelijk de Duitse loods, een purser, een der machinisten en matrozen. Volgens de verwarde verhalen die zij deden, schreven zij het ongeluk toe aan achteloosheid der bemanning van het stoomschip CRATHIE.
Uit het vergane stoomschip ELBE is nagenoeg de gehele Amerikaanse-, Duitse-, Zweedse-, Deense-, Noorse-, en Russische post verloren gegaan. Een klein gedeelte werd te Southampton ontscheept, waaronder de Amerikaans-Nederlandse post.
Onze Berlijnse correspondent seint: De Norddeutsche Lloyd maakt bekend, dat de ELBE daags voor de uitreis door een rijksambtenaar onderzocht en in alle opzichten zeewaardig bevonden is. Over het gedrag van de gezagvoerder der CRATHIE verheft zich in de Duitse pers een levendige gedachtenwisseling. Enige mannen van het vak trachten de openbare opwinding tot kalmte te brengen met de voorstelling, dat de CRATHIE in de eerste schrik zoveel met zich zelf te stellen had, dat zij de snel verlopende ramp van de zinkende ELBE zelfs niet bemerkt heeft, te meer waar de beide schepen waarschijnlijk spoedig van elkaar zijn gedreven. Anderen spreken echter van de “bekende roekeloosheid” van Engelse kapiteins enz. Nog anderen waarschuwen dergelijke verwijten niet zo in het algemeen te doen.
Met de ELBE zijn verdronken twee Hongaarse directeuren, de gebroeders Gutmann, die onder de valse naam Frank, wegens het verduisteren van 300.000 fl. uit Boedapest voortvluchtig waren. De verongelukte bemanning, die merendeels te Bremerhaven haar gezinnen had, laat 97 vaderloze kinderen achter. Overal in Duitsland worden inzamelingen voor de achtergeblevenen geopend.
Aan het bureau van de Norddeutsche Lloyd te Berlijn is een reiziger uit Londen het volgende komen vertellen: Op de VIENNA hadden wij, varende naar de Hoek van Holland, donderdag ochtend te 3 uur, een onopgehelderd gebleven “carambolage”. Onze boot werd door een heftige stoot zo geschokt, dat de passagiers verschrikt op dek vlogen. De kapitein deed het mogelijke om de oorzaak van de stoot te ontdekken, maar tevergeefs. De nacht was te donker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 2 februari. Volgens mededeling van de Norddeutsche Lloyd bedraagt het verlies van de ELBE over 1 miljoen mark. Het casco was niet door assuradeuren gedekt, daar de rederij op elk harer stoomschepen 2.800.000 mark eigen risico loopt. De lading bestond uit 143 ton rijst, 96 ton ijzeren hoepels en circa 1120 m³ stukgoederen. Het schip had op de 29e januari de 135e reis van Bremerhaven naar New York aanvaard.


Datum: 04 februari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) AMANDA, kapitein H. Bergmann, van Christiania (opm: Oslo) naar Sunderland bestemd, lek te Arendal binnen, is afgekeurd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gebrs. Van Manen te Berlikum vragen terstond of op den 5 maart een scheepstimmerknecht, liefst ongehuwd.


Datum: 05 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is het Noorse barkschip GAA PAA, kapt. Agerholt, van Port Natal naar Java, bij Anjer gestrand en totaal wrak geworden. Er bevindt zich geen lading aan boord (opm: zie NRC 120295 en 130395).

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 februari. Hedenmiddag kwam alhier aan het stoomschip SOERABAYA van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip in 1884 aan de Maatschappij ‘De Schelde’ alhier werd gebouwd. Het zal nu aan deze werf 24 voet worden verlengd, verder van nieuwe machines en ketels worden voorzien en overigens geheel worden ingericht als het zusterschip SALAK.


Datum: 06 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 februari. Nog enkele verspreide berichten over de ramp met de ELBE.
Uit Lowestoft komt het bericht van twee gevonden lijken; er moet door binnenkomende vissers gerapporteerd zijn, dat zij wrakhout hebben zien drijven.
In de Duitse bladen worden de Engelse berichten over de verwarring tijdens de aanvaring nog steeds ten sterkste tegengesproken. Terwijl zij er attent op maken, dat de kapitein van het Engelse stoomschip CRATHIE niet aan dek was, verklaren zij, dat de kapiteins der Duitse mailboten gedurende de ganse vaart door het Kanaal hun plaats op de brug niet verlaten. Zij blijven dan 2½ dag lang in de kleren! Ook in het algemeen blijven de bovengenoemde bladen de discipline aan boord van Duitse schepen ver boven die der Engelsen stellen.
Nog meer brieven worden over het ongeval gepubliceerd. Zonder voortdurend in herhaling te vervallen kunnen we hun inhoud niet publiceren.
De directeur van het Londense agentschap van de Noord-Duitse Lloyd verzekerde een reporter, dat het mogelijk was tegen de CRATHIE een actie in te stellen in Duitsland, Engeland of Nederland. In allen gevalle hield deze ambtenaar een lange procedure naar aanleiding van de aanvaring voor niet onwaarschijnlijk. Hij verklaarde verder, dat de equipage zich voorbeeldig had gedragen en dat men voorlopig voorzichtig moest zijn met de verklaringen der passagiers te geloven; iets wat ieder, die ooit die instructie van een strafzaak heeft bijgewoond, hem zal toegeven. Verder werd ook door deze heer een tegenspraak geconstateerd tussen de berichten der bemanning van de CRATHIE en de eenstemmige verklaring der overlevenden van de ELBE.
Vijf reddingsgordels, waaronder een gemerkt ELBE zijn te Orfordness en Albourough (opm: Aldeburgh) aangedreven. Ook werden drie luchtdichte ketels van reddingboten waarvan een te East Lane en twee te Sizewell aan het strand gevonden.
Door een vissloep van de Belgische reder Hamman is een mailzak van het stoomschip ELBE opgevist en te Ostende opgebracht. Voorts werden enige mailzakken van het stoomschip ELBE benevens een lijk op zee opgevist en te Lowestoft geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 31 januari. Het Nederlandse schip THALASSA, groot 229 ton en gebouwd in 1872, is in veiling voor NLG 6330 verkocht aan de heer F.L. Drenth te Oude Pekela.


Datum: 07 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 4 februari. De Belgische mailboot PRINCE ALBERT is gedokt om het gebroken roer te kunnen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip ZAANSTROOM kwam hedenochtend onder de stoomkraan om zijn ketel van 42 ton in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 23 januari. Aan boord van het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Amsterdam hier gisteren aangekomen, werd door stormweder de brug stukgeslagen en ook veel schade aan het dek toegebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de tweede helft dezer maand zal te Delfzijl publiek worden verkocht het best onderhouden schoener-kofschip ALBERTINE, groot 127 register-tonnen, met deszelfs complete inventaris en toebehoren, ladende 65 standerd gezaagd hout. Informatiën te bekomen bij de eigenaar-kapitein P.L. Bos te Farmsum, de cargadoors Huisinga & Keizer te Delfzijl en Keizer & Van der Burg te Groningen.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.


Datum: 08 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Schepen opgelegd in de Tyne. De hoeveelheid der tonnemaat van de in de Tyne rivier opgelegde schepen mag altijd beschouwd worden als een vingerwijzing van de staat der vrachtenmarkt. De in de laatste weken toegenomen opgelegde schepen wijzen klaarblijkelijk op een toestand die slechter wordt. Velen die geen enigszins lonende kolenvrachten kunnen vinden hebben opgelegd, en alle plaatsen, waar stoomschepen rustig kunnen liggen, zijn bezet, zodat de laatste boten, die hier komen opleggen, in de dokken of naar bovengelegen plaatsen in de rivier moeten. Naar gissing bedraagt het getal opgelegde steamers meer dan 100. Men kan veilig aannemen dat de gezamenlijke tonnenmaat der stoomschepen, die tijdelijk uit de vaart zijn genomen en hier ter plaatse zijn, ruim 133.000 bedraagt. In de havens van Hull, Glasgow, Cardiff en Londen liggen ook een belangrijk aantal schepen buiten emplooi.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 februari. De Nederlandse afhaal-loodskotter W.7 werd gisteren bij het verlaten der haven aangevaren door het Engelse stoomschip CURLEW, van Antwerpen naar Londen, en brak daardoor kluiverboom en steng. De kotter werd van de rede op de haven gesleept.


Datum: 09 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Het stoomschip SCHIEDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, hier heden van Boulogne binnengekomen, waar het met schade binnenliep en voorlopig werd gerepareerd, zal hier volledig gerepareerd worden. Het werd van Boulogne begeleid door de sleepboot CHICAGO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 6 februari. Tot geheime prijs werd heden uit de hand verkocht het tjalkschip WILLEM III, groot 111 ton, aan S. van der Linde te Makkum.


Datum: 10 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 26 januari. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen hier aangekomen, rapporteert, dat op de 11e dezer op 50º N.B. en 30º W.L. tijdens stormweder uit het noordnoordwesten de luchtkokers en stutten van de brug werden stukgeslagen. De schade werd op zee hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 februari. De tender CHICAGO, hedenochtend te 4.45 uur van hier naar Boulogne vertrokken, uit zee teruggekeerd met gebroken wielstangen en te Hoek van Holland vastgemeerd, zal hedenmiddag door de tender COLUMBUS naar Rotterdam worden opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 februari. Te Lowestoft zijn gisteren nog twee lijken van passagiers aangedreven. Ook werd de boot gevonden, waarmede de schipbreukelingen zich gered hadden en die reeds 10 dagen in de Noordzee dreef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Loods-commissaris Minssen te Bremen zegt in een schrijven aan de Weser-Zeitung, dat het gedrag van de kapitein der ELBE, Von Goeffel, dat van een flink zeeman was, die zijn plicht kent. „Alleen is hij op zijn post op de commando-brug gebleven en zonder enige reddingsmiddelen met de boot in de diepte gezonken. En zulke mensen worden nog beschimpt !"

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Over de ramp met de ELBE schrijft onze Londense correspondent:
De bemanning der CRATHIE is hier en te Aberdeen aangekomen en natuurlijk terstond een prooi geworden van de interviewer. Maar zij had niet veel meer te vertellen dan wij reeds wisten. Er is echter één punt dat nadere opheldering zal vereisen, mocht er, wat waarschijnlijk mag heten, een ambtelijke enquête naar de oorzaken der ramp gehouden worden.
Kleurenblindheid bij zeelieden is een onderwerp van zeer groot belang, waaraan tot nu toe nog niet voldoende aandacht geschonken is. Het onderzoek naar de staat der ogen bij matrozen en stuurlui geschiedt alsnog niet met de nodige grondigheid, en daarom heeft het attest van de Board of Trade, waarin staat dat de houder goed zien kan en niet aan kleurenblindheid lijdt, niet veel waarde.
De meeste kleurenblinden zijn rood- en groen-blind. Zij kunnen, met andere woorden, rood niet van groen onderscheiden, en zien rood voor donkergroen aan. Dit op de voorgrond stellende, zou kleurenblindheid bij de man die op de uitkijk staat zeer goed een ramp kunnen ten gevolge hebben gelijk die der ELBE. Indien b.v. de persoon, die dekwacht had op de CRATHIE, kleurenblind is, zou hij het rode bakboordlicht der ELBE groen zien, dus voor het stuurboordlicht houden.
Ik zeg niet dat het zo is, maar het lijkt blijkbaar een punt waarover nadere ophelderingen gewenst zijn, te meer omdat de ELBE inderdaad aan bakboord aangevaren werd.


Datum: 11 februari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Voor het te Barcelona binnenslepen van het Franse stoomschip LORRAINE is aan het Nederlandse stoomschip REMBRANDT GBP 320 als hulploon toegekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. De tjalk MARIA CAROLINA kwam hier hedenmiddag van Ipswich aan. Het schip geleek éen ijsklomp. Het dek was door de laag ijs zeer gevaarlijk te begaan, terwijl ankers en kettingen niet te gebruiken waren. Voor sleeploon van voorgaats de Nieuwe Waterweg tot hier moest NLG 96 betaald worden; de reis duurde 10 dagen. De tjalk ligt thans gemeerd aan de Maaskade.


Datum: 12 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania (opm: Oslo, geen datum). Volgens een te Arendal ontvangen telegram is de equipage van het bij Anjer gestrande barkschip GAA PAA, van Natal naar Java, gered (opm: zie NRC 050295 en 130395).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 februari. De reddingboot No. 5, in ons vorig nommer vermeld, waarmede enige schipbreukelingen van de ELBE werden gered, werd te Lowestoft aangebracht door de smak JOHN STEPHENSON. De boot, die 10 dagen rondgedreven had, was genoegzaam onbeschadigd. Miss Boecker, de enige geredde passagiere van het verongelukt stoomschip, die zich thans te Portsmouth bevindt, is door keizerin-weduwe Frederick uitgenodigd maandag te Osborne (opm: Isle of Wight!) te komen, om de geschiedenis der schipbreuk mede te delen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 februari. De Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ zal over het afgelopen jaar, evenals het jaar tevoren, 5% dividend uitdelen. Het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd, wordt in het begin der volgende week alhier verwacht, teneinde op de werf der Schelde een reparatie te ondergaan.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Antwerpen. De vaart op de Schelde is nu geheel gestremd. De stoomboot AKASSA, die naar Liverpool vertrok, moest terugkeren en ligplaats zoeken in de dokken. Drie andere stoomboten die donderdag in het ijs zaten voor Austruweel, zijn losgekomen, daarentegen geraakten zes andere stoomboten bij de eerste kromming van de Schelde in het ijs vast. Voor de handel van Antwerpen zeker een zware ramp.
Nooit zolang de oudste zeelieden heugt, is de toestand der Schelde door de ijsmassa’s voor de scheepvaart zo gevaarlijk geweest als thans. De boot NOORDLAND van de Red Star Line heeft de haven verlaten en dank de kolossale afmetingen en de buitengewone machines, kon zij Vlissingen bereiken, waar de mail en de passagiers aan boord zouden gaan. Nog hebben de vorige week drie stoomschepen de haven kunnen bereiken; de stoomboot JOHN JOHANSSEN, van Middlesbro’, moest echter in de haven van Terneuzen vluchten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië is gisteren het navolgend telegram ontvangen: Het stoomschip der Gouvernementsmarine ZEEDUIF strandde bezuiden Halmaheira; bemanning gered; afbrengen wordt beproefd. (opm: zie ZZN 120395 en 250495)


Datum: 13 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 februari. Het Belgische mailschip LEOPOLD, dat gisteren te 11 uur voormiddag van Ostende naar Dover is vertrokken, ligt volgens telegram van Dover van 11 uur gisterenavond nabij Goodwin (opm: Goodwin Sands) met defecte machine en seint om assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Heveskes, 9 februari. Het Nederlandse barkschip SAN FRANCISCO, thans liggende te Delfzijl, is uit de hand tot geheime prijs verkocht aan de heer W. Sissingh alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 11 februari. De stoomloods-transportschoener ZEEMEEUW is, vermoedelijk tengevolge van het stoten op een onzichtbaar wrak, in zinkende staat op het strand van Rockanje, nabij het Nieuwe Gat, aan de grond gezet en zit geheel onder water. De equipage en de aan boord zijnde passagiers zijn allen gered. Goederen voor particulieren, die aan boord waren, zijn allen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. Het stoomschip SOERABAJA, van de Rotterdamsche Lloyd, dat alhier aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ verlengd wordt en een belangrijke reparatie ondergaat, zal worden herdoopt in SMEROE.


Datum: 14 februari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 10 februari. Het Nederlandse stoomschip SENIOR kwam gisteren bij het verlaten van het dok door het ijs in botsing met het stoomschip CAPULET en bekwam schade aan de voorsteven, tengevolge waarvan het genoodzaakt was in het dok terug te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip AMERICAN, van New York naar Rotterdam, hier heden binnengelopen, rapporteert meestal stormweder uit het oosten te hebben gehad. De 2e dezer werd het stoomschip belopen door een storm met de kracht van een orkaan, waardoor schade aan boten, luchtkokers en andere zaken werd veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 februari. Hedenochtend vertrekt de sleepboot NEPTUNUS met een blazer van de Nieuwe Bergings Maatschappij op sleeptouw naar Rockanje om te trachten de stoomloods-transportschoener ZEEMEEUW boven water te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 13 februari. De Belgische mailsteamer RHIJNLAND van de Red Star Line, van Antwerpen hier gearriveerd, had bij het binnenkomen zware slagzij over stuurboord. Het stoomschip was geheel met ijs bedekt.


Datum: 15 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meyjes, W. De Lorme van Rossem, H. Tollenaar, J.D. Haye en J. Westerwoudt, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag 18 maart, ten 3 ure precies, in Gebouw de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Elzevier Dom en Berlage, bij opbod en afslag te verkopen:
1. Het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, genaamd: JAN EN CAREL, laatst gevoerd door kapt. A.T. Steffens, volgens Nederlandse meetbrief lang 42,72 meter, wijd 10,92 meter, hol 6,87 meter en alzo gemeten op 1979,45 kub. meter of netto 698,75 tonnen. Het schip ligt te Zaandam.
2. Het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip genaamd: JOSINE LOUISE, laatst gevoerd door kapt. D.T. Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 46,44 meter, wijd 9,92 meter, hol 6,12 meter en alzo gemeten op 1859,54 kub. meter of netto 656,42 tonnen. Het schip ligt te Rotterdam (Delfshaven).
En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen en verdere inventaris, alles breder bij biljetten omschreven.
Voornoemde schepen zijn uitstekend geschikt en ingericht voor de houtvaart. Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaars of de cargadoors Bruinier & Co te Amsterdam.
Voornoemde schepen zijn inmiddels uit de hand te koop. Zich daartoe te vervoegen bij de makelaar J.F.L. Meyjes

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag 18 februari 1895, des avonds 5½ ure, zal in het hotel Stad en Lande te Delfzijl publiek worden verkocht het kopervast brikschip BEAUPORT, groot 234 16/100e register-tons, diepgaande 13 voet, ladende 110-115 standerd gezaagd hout, met deszelfs staand en lopend tuig, en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in het dok te Delfzijl.
Nadere informatiën te bekomen bij kapt. R.J. de Weerd te Nieuwe Pekela, bij Huisinga & Keizer te Delfzijl, en Keizer & Van der Burg te Groningen.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl


Datum: 16 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 februari. Heden is geen schip aangekomen noch vertrokken (opm: de Schelde dicht zat wegens ijsgang).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 14 februari. Het Noorse stoomschip TALABOT, van Bilbao hier in de haven liggende, werd door het binnenkomende Belgische stoomschip SCALDIS, van Middlesbrough met coalpitch en ijzer naar Antwerpen bestemd, aangevaren, waardoor de TALABOT enige schade bekwam. (opm: de SCALDIS kon wegens ijsgang in de Schelde Antwerpen niet bereiken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 februari. Volgens particulier bericht is het stoomschip BARON VAN TUYL (opm: kapt. J. Mondt) op de reis van Koetei (Borneo) naar Billiton, gezonken en totaal verloren. Dit stoomschip, behorende aan de Billiton-Maatschappij te ’s-Gravenhage, is groot 314 ton en werd in 1880 te Amsterdam van ijzer gebouwd

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 februari. De gebroken krukas van het stoomschip PRINS HENDRIK, is reeds onder eigen beheer door een nieuwe vervangen. Het schip komt eerstdaags in de vaart.


Datum: 17 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlieland, 15 februari. De gehele geborgen lading uit de JOHN FOUGHT is van de strandingsplaats naar Vliedorp (opm: Oost-Vlieland) vervoerd en gekaveld hier verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. De zeevaart op de Schelde is weer open.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Het stoomschip TEUTONIA is gisterenavond vlot gekomen.


Datum: 18 februari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Door het stoomschip AMSTERDAM, heden alhier van New-York aangekomen, wordt gerapporteerd: “De 4e februari, op 40º30’ N.B. en 63º49’ W.L. doorstonden wij een orkaan van het Oosten en W.Z.W. De zee was ongekend wild en liep van verschillende kanten, zodat verscheidene stortzeeën over het gehele schip heenbraken en veel schade veroorzaakten. Het promenadedekhuis werd gedeeltelijk ingeslagen, waardoor er ongeveer 4 voet water in het benedensalon kwam. Het ijzeren dekhuis werd naar binnen gezet. Een stortzee brak over de schoorsteen heen en sloeg de kwartiermeester van het roer, die gelukkig in de broeking bleef hangen. Wij stortten met succes olie op 6 verschillende plaatsen. Laagste barometerstand 28.41 (opm: inches = 721 mm kwik = 958 mbar [hP]). Verloren bij die gelegeheid 7 reddingboeien, gemerkt stoomschip AMSTERDAM - Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip TEUTONIA, met graan van Odessa, is gisterenavond door mist even beneden Rotterdam buiten het vaarwater aan de grond geraakt en zal moeten lichten om vlot te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 februari. Aan boord van de Nederlandse mailboot PRINSES ELISABETH, te Queensbro’ liggende, is gisterenavond brand ontstaan. Het voorschip is uitgebrand en twee matrozen kwamen daarbij om. De passagiers en mails zijn hier heden ochtend met de NEDERLAND aangekomen. Het heeft de aansluiting gemist.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 26 februari 1895, des avonds ten 7 uur, zal in het logement van Huisman op Kroonstad, nabij Delfzijl, publiek worden verkocht het kopervast en in 1890 gekoperde driemast schoenerschip TRIJNTJE, groot 299 55/100e register ton, met deszelfs staand en lopend tuig en goede inventaris, zoals het ligt in het dok nabij Delfzijl. Nadere informatiën te bekomen bij kapt. R. Gosselaar te Farmsum en bij Wijnne & Barends, scheepsmakelaars te Delfzijl.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op maandag de 18e februari a.s, des nademiddags te 3½ uur, ten huize van de kastelein B. Evers te Delfzijl, tegen contante betaling, van het overdekte tjalkschip ARENDINA, groot 48 tonnen, in 1894 geheel vertimmerd en in staat alle koopmansgoederen te vervoeren, met deszelfs complete inventaris zoals hetzelve is liggende in de haven van Delfzijl en bevaren wordt door Jacob Pilon. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de schipper, bij Jan Pilon te Wildervank, bij Jurrien Pilon te Appingedam, en ten kantore van J. Kraijer, deurwaarder te Appingedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een nieuw schip, groot plm. 21 à 22 ton, en een nieuwe praam, groot 6 ton. Dagelijks te bevragen bij W.T. Kamp, Schilkampen, Leeuwarden.


Datum: 19 februari 1895


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen. De Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen is thans overstelpt met werk. Met kracht wordt gearbeid aan de voltooiing van Hr.Ms. ramschip EVERTSEN, verder moet het stoomschip SOERABAYA van de Rotterdamsche Lloyd 23 voet verlengd worden en geheel worden ingericht als de SALAK; het stoomschip DRENTHE, mede van de Rotterdamsche Lloyd, moet van nieuwe machines worden voorzien; voor het Departement van Koloniën moeten 1000 stalen vlampijpen worden vervaardigd; voor de Maatschappij Nederland moet een nieuw mailstoomschip voor de vaart op Nederlands-Indië op stapel worden gezet, terwijl de mogelijkheid bestaat dat door het Departement van Marine de bouw van een nieuw oorlogsschip zal worden opgedragen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

De vaart van Vlissingen op Antwerpen is weer heropend voor alle stoomschepen, die over een vaste plaats aan de Scheldekaai beschikken, alsmede voor die, welke een diepgang hebben van minder dan 19 voet. De overige schepen moeten wachten tot een plaats aan de kaai wordt disponibel gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 16 februari. Het Nederlandse driemast schoenerschip DINA, groot 414 ton, gebouwd in 1868, is voor NLG 4550 in veiling aan de heer v.d. Wal verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 17 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, is de alhier thuisbehorende Nederlandse vislogger ROWENA op zee gezonken. Het volk is gered en te Egmond geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 februari. Het loodstransport-stoomschip ZEEMEEUW, is door 2 sleepboten en het bergingsvaartuig STIER vlot gebracht en op de marinehaven alhier aangekomen.


Datum: 20 februari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 februari. Het Nederlandse brikschip BEAUPORT, gebouwd in 1860, groot 234 ton, laatst gevoerd door kapitein R.J. de Weerd, is heden met inventaris in veiling verkocht aan de heer A. Zijlman voor NLG 1325 (opm: zie PGC 220295).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Schepen te koop: 1 nieuwe snik, gr. 12, 1 gebr. roefscheepje, gr. 16, 1 tjalkje, gr. 29 en 1 van 51 ton, bij R. Brandsma te Franeker.


Datum: 21 februari 1895


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 februari. Omtrent de brand te Queensborough aan boord van de mailboot PRINSES ELISABETH kan nog het volgende gemeld worden: De brand was ontstaan doordat een jongen een brandende petroleumlamp liet vallen, tengevolge waarvan in een ogenblik het vertrek, waarin de thans overleden personen sliepen, in lichte laaie stond. Zij konden onmogelijk meer vluchten en zijn door de rook gestikt. Zes anderen van de equipage hebben, doordat zij met een bank een beschot hadden gerammeid, nog kunnen vluchten. Twee hunner kregen nog enkele wonden, welke evenwel niets te betekenen hebben.
Van de twee omgekomenen laat de een, S. Geluk uit Middelburg genaamd, een vrouw zonder kinderen achter; de ander, A. Sweeris uit Vlissingen genaamd, was ongehuwd. Toen men hen vond lag de een geknield met samengevouwen handen; de ander had een arm om zijn makker heengeslagen. De lichtmatroos J. van den Berg, die brandwonden kreeg, is in het Gasthuis te Vlissingen opgenomen. Uit het logies der matrozen is niets gered.
De geleden schade aan het schip is door assurantie gedekt. Bij de blussing had men enige vertraging, doordien de waterkranen van het schip op één na alle bevroren waren.
Zondag namiddag te één uur kwam van Queensborough te Vlissingen aan het stoomschip PRINSES ELISABETH, kapt. Buskop, medebrengend de twee lijken van de bij de brand omgekomen matrozen.
De PRINSES ELISABETH is belangrijk beschadigd. Het volkslogies is geheel uitgebrand met een gedeelte van de tweede klasse, zodat het daar een open ruimte is geworden. Het voordek zal ook wel vernieuwd moeten worden, omdat het aan de onderkant door de vlammen veel geleden heeft. Aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is de herstelling, die, naar men zegt, wel een NLG 20.000 zal belopen en ongeveer zes weken zal duren, opgedragen.
Het lijk van S. werd hedenmiddag begraven. Behalve de familie, brachten de kapitein, de eerste stuurman en de eerste machinist der PRINSES ELISABETH de laatste eer aan de overledene. Het lijk van S. G. werd naar Ellewoutsdijk gezonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 16 februari. Het Nederlandse schip ALBERTINE, groot 127 ton, gebouwd in 1893, is heden voor NLG 1100 in veiling (opm: zie PGC 170295) verkocht aan kapitein J. Goecken, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 19 februari. De gezonken kotter ROWENA (opm: zie PGC 190295) heeft op een drijvend wrak gestoten en ligt ten westen van Egmond in 60 voet water. Met laag water stak gisteren de steng van de grote mast circa 1½ voet boven water uit. De loodsboot SCHELDE is van hier vertrokken om er een wrakton op te leggen.


Datum: 22 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 februari. De mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE van de Maatschappij Zeeland vertrekt a.s. vrijdag of zaterdag naar Charlois (opm: bij Rotterdam) om te dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 februari. Het hier geveilde schip BEAUPORT (opm: zie PGC 200295) wordt gesloopt.


Datum: 23 februari 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag de 27e februari 1895, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein J. Homan aan de Noorderhaven te Groningen à contant publiek worden verkocht het in het jaar 1892 nieuw gebouwd ijzeren tjalkschip, genaamd SIEKA, groot 128 ton, met deszelfs opgoederen en toebehoren, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Groningen, bevaren wordende door kapt. B. Jager.
H. Drewes, deurwaarder


Datum: 25 februari 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

De notaris K. Tjebbes te Workum zal op vrijdagen den 1 en 15 maart 1895, telkens des avonds om 7 uur, ten huize van de heer J. Oosterhoff, in het hotel Ketelaar aldaar, krachtens artikel 1223 B.W, veilen en verkopen: een van ouds zeer beklante scheepstimmerwerf met twee sleephellingen, schuur, het tijdelijk gebruik van een bergplaats op het naastgelegen perceel en een woning met erf, gelegen aan het scheepsvaarwater de Dolte en de Bagijnestraat, in wijk B te Workum, de woning getekend no. 16 (opm: huisadres), bekend ten kadaster van die gemeente sectie A, nos 446 en 447, groot 8 A. 60 C. Thans in gebruik bij Simon H. Schotsman. Te aanvaarden 12 mei 1895. Nader omschreven bij biljetten, die, met opgave van verdere conditiën, te bekomen zijn ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Diep, 22 februari. Het Nederlandse barkschip AUGUSTE (opm: bouwjaar 1850, zie ook PGC 13395, NRC 200195 en SCC 210495), thuisbehorende te Heveskes, laatst gevoerd door kapt. P. Arkema en thans liggende te Delfzijl, is uit de hand verkocht aan de heren Constant c.s. te Zijpe (opm: Noord-Holland) en zal naar hier worden gesleept om te worden gesloopt.


Datum: 26 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. De gezagvoerder van het Amerikaanse schip BOHEMIA, te Anjer aangekomen, rapporteert van daar, dat op het Noordeind van Banka een schip aan de grond zit met opgegeide zeilen. De naam was hem onbekend, doch het werd reeds van Singapore gerapporteerd. (Red: het enige schip, waarvan het verlies te Singapore bekend werd gemaakt, was de Amerikaanse bark SARAH S. RIDGEWAY)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse bark MARIA, van Pensacola naar Delfzijl, lek te Havana binnengelopen (opm: zie NRC 120595).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 februari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) HIGHLANDER, kapt. Tiel, van La Plata naar Hamburg, is lek en met gebrek aan proviand te Dundee binnengelopen. Alle boten waren in de Noordzee verbrijzeld en het schotwerk aan dek beschadigd. (opm: zie PGC 280295 en NRC 260395)


Datum: 27 februari 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 24 februari. Met de lossing van het stoomschip LAHNECK zal deze week weer een aanvang gemaakt worden, waarna men zal trachten de boot af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 25 februari. Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE vertrok hedenochtend van hier met bestemming Philadelphia, geassisteerd door een sleepboot. Ter hoogte van La Perle gekomen, bleef de sleepboot steken in het ijs en werd dientengevolge aan het achterschip aangevaren door de LA HESBAYE en werd lek. De sleepboot moest om zinken te voorkomen op het strand worden gezet.


Datum: 28 februari 1895


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 27 februari. Het Nederlandse barkschip UNION, heden alhier in veiling aangeboden, is verkocht aan de heer B. Drenth te Oude Pekela voor NLG 2700, en zal worden bevaren door kapt. B. Reit.
Het Nederlandse schoenerschip MARNIX, eveneens alhier in veiling aangeboden, is verkocht aan de heren Huizinga & Keizer alhier voor NLG 1930, en zal worden bevaren door kapt. J. Jansen.

( Dit kan niet juist zijn want Jansen was reeds overleden op de reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) HIGHLANDER, kapt. Tiel, de 22e dezer te Dundee binnengelopen, heeft van 5 tot 19 dezer voortdurend zwaar stormweer, gepaard met orkaanvlagen, doorstaan, waarin de lading overging, het schip lek werd, alle boten en watervaten verloren gingen, een gedeelte der verschansing wegsloeg en meer andere schade werd aangericht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 26 februari. Het Nederlandse stoomschip MAAS, van Amsterdam herwaarts, is bij Otterndorf aan de grond geraakt, doch met assistentie weder vlot geworden, heeft de reis voortgezet en is bereids hier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 februari. Het Nederlandse stoomschip ERASMUS is, volgens De Scheepvaart, verkocht aan de African Association te Liverpool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 27 februari. De driemast schoener TRIJNTJE, groot 299 reg. ton, gebouwd in 1852, laatst gevoerd door kapitein Gosselaar, is verkocht voor NLG 2810 aan kapitein J.J. Valom alhier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Een nieuw, mooi praamscheepje, best en sterk gemaakt van droog hout, met warings, vaste boorden, roef en bollestal, geschikt voor moddervaren en ook voor veerschip, alsmede een nieuwe 18-voets ruime zeilboot, met of zonder tuig, ook geschikt voor koopmansboot, voor billijke prijzen te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 01 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan de Tyne wordt onderhandeld over de aanbouw van nieuwe tanksteamers van belangrijke grootte. Dit is een gunstig verschijnsel voor de scheepsbouw aan de Tyne, waar de meeste der thans varende tanksteamers zijn vervaardigd. In de laatste tijd echter zijn er geen tanksteamers gebouwd aan de Tyne, hetgeen toegeschreven wordt aan het te grote aantal dier schepen die gebouwd waren, en daardoor veroorzaakte achteruitgang der vrachten, voor die soort schepen. Dewijl alle opgelegde boten zijn vertrokken, verwacht men dat de grote slapte in de tankvrachten voorbij is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Drie schepen te koop: een nieuw, sterk gebouwd roefschip, groot 26 à 27 ton; een dito overdekt praamschip, groot 15 à 16 ton, en een halfsleten beurtscheepje, groot 8 ton, vroeger gevaren van Kollumerzwaag op Leeuwarden, bij wed. A.L. Hoekstra te Rohel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop een nieuw roefschip, groot plm. 30 ton, bij Gebrs. Van der Kolk te Leeuwarden.
(opm: identieke advertenties LC 030595 en 120795)


Datum: 02 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 27 februari. Aan de loodsschoener EMDEN, die een met graan beladen lichter, welke door de sleepboot GRUNO was losgelaten, te Delfzijl heeft binnengesleept, werd NLG 3000 als bergloon toegekend.


Datum: 03 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 maart. De nieuwe stalen vissloep VL.168, schipper Hoogteijlingen, van de rederij Hoogendijk Sr. te Vlaardingen, is hedenavond tijdens dikte van sneeuw en stilte binnenkomend, op de zuidpier gelopen en heeft zwaar gestoten. Enigen der bemanning zijn aan wal gekomen. Het schip is later met behulp van vletterlieden af- en zwaar lek binnengebracht. Om zinken te voorkomen heeft men het zo hoog mogelijk tegen de wal gemeerd.


Datum: 04 maart 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. Horat. Albarda en A. Ottema, notarissen te Leeuwarden, zullen, na bekomen rechterlijke machtiging, op dinsdag 12 maart 1895, ’s avonds om 7 uur, bij L. Looienga in het Koffiehuis de Os te Leeuwarden, provisioneel publiek verkopen: een huizinge met ruime scheepstimmerwerf en grote schuur, op de hoek van het groot scheepsvaarwater De Tijnje en de Kurkemeer, vooraan op Schilkampen onder Leeuwarden, in eigen gebruik bij de familie Drijver. Aanvaarding 12 mei 1895.
Bezichtiging op de verkoopdagen van 10-4 uur.
(opm: deze advertentie wordt herhaald op 8 maart 1895; zie voor het verdere verloop van de verkoping van deze werf ook LC 0395 en 220395)


Datum: 05 maart 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Om op 12 mei 1895 te aanvaarden wordt te huur aangeboden de scheepstimmerwerf met woning e.a. op Oldegalileën, aan de Dockumer Ee te Leeuwarden, thans in gebruik bij K. de Jong. Te bevragen bij S. Vinken, Bagijnestraat 52, aldaar.


Datum: 06 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouderkerk aan den IJssel, 5 maart. De nachtboot AMSTERDAM I, van Zaandam naar Rotterdam, geladen met goederen, is hier te half tien des voormiddags gezonken. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 maart. De Duitse bark PAUL is aangekocht door kapt. Kruize alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart. De Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, schipper De Jonge, van Poole naar Vegesack, is volgens alhier ontvangen telegram zwaar lek gesprongen en in de Geeste aan de grond gezet om zinken te voorkomen. (opm: zie NRC 220395)


Datum: 07 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 6 maart. Aan boord van het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van New York hier aangekomen, is op 19 februari in de machinekamer lekkage ontstaan, die men met hout heeft dichtgemaakt. De pompen moeten voortdurend gaande blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. De heer W. van der Tak was de laagste inschrijver voor het lichten van de AMSTERDAM I. De aannemingssom bedraagt NLG 2400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 6 maart. Het Belgische stoomschip FRIESLAND, met 150 passagiers bestemd naar Jaffa, zit hier aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 5 februari. Een schip is op Prinsen-eiland (Straat Soenda) gestrand. Bijzonderheden ontbreken. (opm: zie NRC 080395)


Datum: 08 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 maart. Volgens bij Lloyd´s ontvangen telegram uit Batavia is het Engelse schip EARNSCLIFFE, kapt. McKenzie, van de Tafelbaai naar Saigon, op Prinsen-eiland totaal verongelukt. Alle opvarenden zijn gered en te Batavia geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 6 maart. Men is bezig het Belgische schip FRIESLAND, bestemd naar Jaffa, dat door het defect worden van het stuurgerei bij vertrek van Port Said aan de grond geraakte, te lichten. Een sleepboot verleent assistentie. De bodem bestaat uit zandgrond. Inmiddels bericht een telegram uit Port Said, dat het schip vlot is en de reis heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 maart. Het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM, bij Blyth gestrand, zal vermoedelijk met hoog water vlot komen.


Datum: 09 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 8 maart. Het Nederlandse barkschip SAGA, kapt. E.J. Vegter, van Pensacola, laatst van Delfzijl hier gesleept wordende aangekomen, is wegens het vele afkomende ijs uit de Zuiderzee teruggekeerd en buitengaats geankerd. Opslepen is niet mogelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 maart. Het nieuwgebouwde Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM, bestemd naar New York, keerde, na vlot te zijn gekomen, naar de Tyne terug. Het is met schade vlot gekomen. De bodem is beschadigd en het is te Shields gedokt om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 maart. De door de reder W.R. Uitdenboogaard aangekochte logger PLAATS ROAL (opm: mogelijk PLACE ROYALE) is verdoopt in ANDIJK en zal bevaren worden door schipper Arie van der Hoeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 8 maart. Het schip SAGA is buitenom Nieuwediep, slepende (opm: gesleept wordende).


Datum: 10 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 8 maart. Het nieuwe tankstoomschip ROTTERDAM, dat bij Whitley aan de grond geraakte, was bezig een proeftocht te doen. Het werd om 10 uur gisterenavond door vier sleepboten gesleept en aan de Tyne gebracht. Dewijl het schade aan de bodem heeft geleden, wordt het in Palmer’s dok gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de Tyne is het getal der opgelegde stoomschepen thans tot 94 gestegen, 12 hoger dan bij de vorige opgave.


Datum: 11 maart 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: twee nieuwe ronde pramen, geschikt voor vee, 6 en 7 ton; vier halfsleten dito, 3 – 5 en 7 ton, alsmede een nieuwe eiken schouw en een halfsleten dito, bij de wed. J. Bijlsma te Oosterlittens.


Datum: 12 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 maart. De geborgen en alhier aangebrachte lading van het bij Egmond gestrande schip CAROLINE bestaat uit circa 1100 vaten terpentijn en circa 2700 vaten hars en zal 20 dezer publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 9 maart. De lossing van het gestrande stoomschip LAHNECK is gisteren weer begonnen. Er werden 34 balen cocosgaren, 2 vaten olie, 38 vlampijpen, 1 staaf ijzer en 2 vaten zink geborgen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macasser (opm: Ujung Pandang), 1 februari. Het stoomschip ZEEDUIF van de Gouvernements-marine, dat te Ternate in station ligt, is bij de Vijf-eilanden vergaan (opm: zie PGC 120295 en 250495). Alle opvarenden zijn gered. Van de resident van Ternate is onder dagtekening 16 januari telegrafisch de mededeling ontvangen, dat het gouvernements-stoomschip ZEEDUIF, dat de 2e dier maand naar Dobo was vertrokken om tegen clandestiene parelvisserij te waken, des avonds van die dag om 10 ure op het rif van Poeloe Lima, ten zuid-zuid-oosten van het eiland Gani, is geraakt en de 6e d.a.v. door de noordwestenwinden lek is geslagen. De gezagvoerder, officieren en equipage moesten daardoor het vaartuig verlaten en werden op de 16e januari per stoomschip CAMPHUYS te Ternate aangebracht. Door het stoomschip HENRIETTE van de Batjan-Maatschappij werd assistentie verleend tot gedeeltelijke berging van de inventaris, waaronder wapens en geschut. De ZEEDUIF werd in 1887 gebouwd te Rotterdam; de machines hebben een vermogen van 50 paardekracht nominaal. Volgens officiële opgaven was het bewapend met zes vuurmonden. De bemanning bestond uit 45 man, waarvan acht Europeanen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal op vrijdag den 15 maart des avonds om 7 uur, ten huize van de heer Joh. Oosterhoff, in het hotel Ketelaar aldaar, krachtens art. 1223 B.W. finaal verkopen: een van ouds zeer beklante scheepstimmerwerf met twee sleephellingen, schuur, het tijdelijk gebruik van een bergplaats op het naastgelegen perceel en een woning met erf, zeer gunstig gelegen aan het scheepsvaarwater De Dolte en de Bagijnestraat te Workum, sectie A, nos 446 en 447, groot 8 A. 60 C. Thans in gebruik bij Simon H. Schotsman. Te aanvaarden 12 mei 1895. Geboden NLG 1112.


Datum: 13 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 maart. De Belgische viskotter ORIENT, te Vlaardingen liggende, is aangekocht door de firma Halverhout & Zwart alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 februari. Het Noorse barkschip GAA PAA, van Natal herwaarts in ballast, is 4 dezer des ochtends bij de vuurtoren van Anjer gestrand en geheel wrak geworden (opm: zie o.a. NRC 050295).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 maart. De gezagvoerder van het stoomschip BERLIN, heden van Southampton te New York aangekomen, rapporteert de 9e dezer op 42º N.B. en 52º W.L. het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen naar New York bestemd, aangetroffen te hebben met schade aan het roer, slepende een stoomschip, dat als roer werkzaam was. (red: de LA HESBAYE vertrok de 24e februari van Antwerpen naar New York en passeerde de 26e dito Scilly.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havana, 23 februari. Het hier wegens lekkage binnengesleepte Nederlandse barkschip MARIA (opm: MARIE), kapt. E. de Vries, van Pensacola naar Delfzijl, maakt, ten anker liggend, minder water. (opm: zie PGC 260295 en NRC 120595)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 maart. Het barkschip AUGUSTE wordt hier afgetuigd en, wanneer het ijs in het Noord-Hollands Kanaal is verdwenen, door de sleepboot HERCULES naar Nieuwediep gesleept (opm: zie PGC 250295).


Datum: 15 maart 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het Nederlandse stoomschip MARIA vóór de 13e dezer met een lading graan van Rosario en zal te Buenos Ayres 2000 schapen bijladen. Graan en vee zijn bestemd voor Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. H. Albarda en A. Ottema, notarissen te Leeuwarden, zullen op dinsdag 26 maart 1895, ’s avonds 7 uur, bij Tamme K. de Boer, in de herberg De Stad Dokkum te Leeuwarden, finaal publiek verkopen: een huizinge met ruime scheepstimmerwerf en grote schuur, op de hoek van het groot scheepsvaarwater De Tijnje en de Kurkemeer, vooraan op Schilkampen onder Leeuwarden, in eigen gebruik bij de familie Drijver; te veilen, behoudens samenvoeging, in 2 percelen. Geboden NLG 925 en NLG 702. Aanvaarding 12 mei 1895. Bezichtiging op de verkoopdag van 10 – 4 uur.
Nota. In de maand april e.k. zullen ter plaatse bij boelgoed worden verkocht (opm: zie LC 010495 en 050495) het voorhanden hout, de gereedschappen van de scheepstimmerwerf en onderscheidene pramen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Lees s.v.p. De ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Berlikum en omstreken bekend, dat hij zich met 1 april aldaar denkt te vestigen als scheepstimmerman. Hopende door een vlugge en solide bediening zich de gunst waardig te maken.
Berlikum. T.E. v.d. Wal, scheepstimmerman.
Aan hetzelfde adres wordt een leerling gevraagd, 3 à 4 jaar bij ’t vak geweest zijnde.


Datum: 16 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 15 maart. De door de reders J. en P. de Mos, van Scheveningen, aangekochte kotter Hull 27, LILLIAN MAY, arriveerde heden te Maassluis. Deze logger is bestemd om uit Maassluis te varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 maart. Het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd zal na volbrachte reparatie aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier, morgen, zaterdag, naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het stoomschip PRINSES SOPHIE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland kwam de 15e dezer des middags om 12 uur te Genua aan en had daarmede de reis van Batavia via Padang tot Genua in 23 etmalen en 3 uren volbracht, d.w.z. in korter tijd dan ooit door enig Nederlands mailschip voor die reis werd besteed.


Datum: 19 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 18 maart. Heden is men begonnen met stoompompen het gestrande schip LAHNECK leeg te pompen en te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het stoomschip IJSTROOM, heden ochtend te IJmuiden van Londen aangekomen, is opstomende nabij het Koningsdok aan de grond gelopen en moet lichten om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen, gehouden te Amsterdam op 18 maart 1895:
- Het Nederlands barkschip JAN EN CAREL, gevoerd door kapt. Steffens, groot 698 ton, thans liggende te Zaandam: bij opbod NLG 6200, in slag NLG 300. Koper: J.F.L. Meijes.
- Het Nederlands barkschip JOSINE LOUISE, laatst gevoerd door kapt. D.T. Visser, groot 656 ton, thans liggend te Rotterdam: bij opbod NLG 4600, in slag NLG 700. Koper: J.F. von Glahn.


Datum: 20 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 19 maart. De viskotter TERSCHELLING 31, heden nacht gestrand, is vermoedelijk verloren.


Datum: 21 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 maart. Het Nederlands fregat GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, gesleept wordende door de sleepboot NOORDZEE, passeerde hedenavond te 6.30 uur Dungeness.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is de bouw van een nieuw stoomschip opgedragen aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier. Het schip zal genaamd worden naar van Outshoorn, oud Gouverneur Generaal van Nederlands Indië.


Datum: 22 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 maart. De geborgen lading hars en terpentijn van het bij Egmond gestrande schip CAROLINE is heden verkocht en heeft plm. NLG 81.000 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 9 maart. De gezagvoerder van de Nederlandse bark JAN MELCHERS, hier gisteren van Fowey aangekomen, rapporteert de 2e februari bij Kaap Hatteras een orkaan gehad te hebben van zuidzuidoost tot noordnoordwest, waardoor zeilen en watervaten verloren gingen en het dek ontzet werd. Hij was genoodzaakt voor de orkaan te lenzen tot 32º N.B. en 58º W.L.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Madoc (opm: Porthmadogh; 52º55’ N.B. 04º08 W.L.), 20 maart. De koper van de PETER VARKEVISSER is bezig met twee lichters om de lading er uit te halen. Een Trinity-boot (opm: destijds het Britse loodswezen) is hier aangekomen om het wrak door middel van springmiddelen op te ruimen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 19 februari. Het stoomschip AMBOINA van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is hier heden van Ampenan aangekomen met geëvacueerde militairen. Op de reis herwaarts is een Europese militair overleden. Hij werd bij Meindert’s Droogte over boord gezet. Ter rede van Ampenan liggen nu de oorlogsstomers KONINGIN WILHELMINA, PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, verder de CYCLOOP en de leverantieboot SINDORO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 20 maart. Voor assistentie aan de Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, die hier op de rede lek werd en naar Blexen dreef, van waar het door de sleepboten DOCTOR en GERMANIA in de Geeste werd gebracht en op het droge gezet is, is door het Strandamt aan de sleepboten 750 mark als bergloon toegewezen (opm: zie PGC 060395).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 21 maart. Heden heeft de lading van de JOHN FOUGHT in veiling opgebracht NLG 2231, de inventaris NLG 556.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 maart. Het Nederlandse schip JOSINE LOUISE, alhier liggende, is de achttiende dezer in veiling gebracht en verkocht (opm: zie NRC 190395). Het zal worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 maart. De Nederlandse tjalk TAMMO, kapt. Joh.G. Mulder, op 25 februari hier binnengekomen en bestemd naar Duisburg, is heden naar Rotterdam gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wegens ziekte een schip te koop, groot 27 ton, met volledige inventaris, bevaren door L.H. Drost. Te bevragen bij de wed. A.L. Hoekstra te Rohel.


Datum: 23 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 maart. Het Noorse jacht SINA, aangekocht door de firma Poortman & Co, is verdoopt in HOLLANDSCH ROEM. Als schipper zal D. van Gelderen daarop varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 maart. De Belgische stoomtrawler CATHARINA, O. 43, is hier met verlies van schroef binnengebracht door de Nederlandse vissloepen PV 50 en PV 41, die het vaartuig vanaf het Haaks-vuurschip af hebben gesleept. Inzake bergloon werd een accoord gemaakt voor BFrs. 4000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 maart. Er bestaat kans met het gunstige weder de viskotter TERSCHELLING 31 af te brengen. Er is een anker uitgebracht. Accoord gemaakt voor NLG 160.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 22 maart. De viskotter TERSCHELLING 31 is vlot geweest. Het zit vol water en is lek geslagen. Het zal vermoedelijk wrak worden.


Datum: 24 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 februari. Het wrak van het Noorse schip GAA PAA (opm: zie NRC 050295) is voor NLG 930 in publieke veiling verkocht. De inventaris zal binnenkort in publieke veiling verkocht worden.


Datum: 25 maart 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. Volgens telegram van Lloyd´s is de Nederlandse tankstomer LA CAMPINE, van Rotterdam naar Baltimore, aldaar lek aangekomen en moet dokken om nagezien te worden.


Datum: 26 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De ondergang der ELBE. Verschillende personen werden in de zitting van 23 maart voor de maritieme autoriteit te Bremerhaven gehoord.
Na voorlezing van de verklaring van de equipage der CRATHIE voor de autoriteit te Rotterdam, reeds bekend, legde het eerst inspecteur Berdow getuigenis af van zijn bevinding van schip en lading vóór het vertrek der ELBE naar Amerika.
Er waren 10 boten en 2 reddingsvlotten aan boord, kunnende te zamen 384 personen bevatten. De eerste officier had te zorgen, dat deze boten in goede staat waren, verdeelde de zeelieden over elke boot en benoemde de gezagvoerders. De manschappen werden vaak in het uitzetten en verdere manoeuvres met de boten geoefend.
Verder sprak de inspecteur over lading en stouwing der ELBE en deelde mede dat het aan de kapitein is overgelaten, wanneer hij de waterdichte schotten wil sluiten. De ELBE had er zeven.
De verklaring van de 3e officier Stollberg, die hij de 3e februari voor het kantongerecht te Bremerhaven aflegde, werd vervolgens voorgelezen, waaruit o.m. bleek dat in donkere doch klare nacht bij W.Z.W. koers het eerst de vreemde stoomboot gezien werd, die de ELBE aanvoer. Alleen het witte toplicht en groen zijlicht waren zichtbaar. Het schip scheen koers te zetten naar het noorden. Haar afstand werd op een zee-mijl geschat.
De getuige Zollberg (opm: moet Stollberg zijn) werd nu nog nader gehoord. Een rood licht heeft hij niet gezien, noch in het begin noch later. De afstand scheen vrij groot, toch volgde bijna onmiddellijk de botsing, misschien 2 minuten na het eerste signaleren.
Na de collisie (opm: aanvaring) heeft dadelijk de kapitein de leiding op zich genomen. Verschillende boten werden door getuige losgemaakt, toen reeds de zee over ‘t dek spoelde.
Hoe hij zelf in een boot kwam, weet hij niet, of er vrouwen en kinderen in waren evenmin.
Over verdere maatregelen noch feiten kon de getuige iets mededelen: het was te donker, hij weet alleen dat de machinetelegraaf op stop stond, toen de 1e officier hem verliet.
De rijkscommissaris constateerde vervolgens dat dus niet alles in volledige orde is geweest waarop Stollberg antwoordt dat hij zijn boot gereed heeft gemaakt.
De rijkscommissaris merkte op dat het in het belang van het onderzoek is, dat de gebeurtenissen na de aanvaring zo uitvoerig mogelijk worden vernomen en dat ook kleinigheden niet verwaarloosd moesten worden.
Na een scherp verhoor van deze getuige door de rijkscommissaris uit blijkt dat de 1e officier niet bevolen heeft de boten te vieren, maar ze gereed te maken.
Verder verklaarde deze getuige dat op de ELBE een bevel tot viering van boot 3 niet is gegeven en of er voor boot 1 een dergelijk bevel gegeven is, is hem onbekend. Hij verklaart niet te weten, hoe hij in de boot is gekomen en dat hij er een eed op zou kunnen doen, dat niemand de passagiers verhinderd heeft zich in de boten te redden.
De eerste machinist weet ook niet hoe hij in boot 3 is gekomen maar ontkende dat er gedrang op dek ontstond. De stoot was volgens hem zó hevig, dat iedereen daardoor wakker is moeten worden.
Verschillende personen, die in de 3e boot hadden gezeten, werden nog gehoord: de administrateur Wefer, de loods De Harde, de kok Bothen enz. De laatste meent gehoord te hebben dat de opname van Mej. Boecher geweigerd werd, doch de anderen ontkennen dat dit waar zou zijn.
De verklaring van de Engelse loods Greenkam wordt eindelijk nog voorgelezen, waaruit blijkt dat officieren en equipage aan boord van de ELBE hun plicht deden en tot het laatste aan boord de grootste orde heeft geheerst.
De behandeling der zaak werd geschorst tot nader orde. Men wenst eerst berichten te verzamelen over hetgeen aan boord der CRATHIE geschied is eer de collissie plaats vond, bovendien verlangt men een schriftelijk advies over de bouw der ELBE te bezitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 maart. Het Nederlandse schip HIGHLANDER is heden van Dundee naar Hamburg vertrokken (opm: zie PGC 260295), gesleept door de Duitse sleepboot SEE ADLER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 maart. Door de zware mist is zaterdag de Belgische Loodsschoener No. 5, bij Breskens aan de grond gevaren en ‘s nachts 12 uur vlotgekomen. Door dezelfde oorzaak raakte die dag de Vlissingse Loodsschoener No. 15, schipper Engels, ‘s namiddags 4 uur op de Noorden (een gedeelte der Rassen) aan de grond, doch kwam des avonds half elf zonder assistentie of schade vlot. Een sleepboot werd ‘s nachts 12 uur nog ter assistentie gezonden, doch vond het vaartuig toen in het vaarwater ten anker liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 maart. Het Nederlandse stoomschip MAAS is bij Cuxhaven aangekomen met enige lichte schade door aanvaring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 25 maart. Gisteren heeft hier een hevige zuidwester storm gewoed. De toestand van het gestrande stoomschip LAHNECK is ogenschijnlijk dezelfde. De bergingsblazer BRUINVISCH is van de ankers geslagen en weggedreven, doh weder in zicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York bestemd, is, na 2 uren in de nabijheid van Dover aan de grond te hebben gezeten, aldaar in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 maart. Het Nederlandse ijzeren schoenerschip NOORDSTER, kapt. H. Ufken, van Maracaibo naar Hamburg bestemd en gisteren van Falmouth vertrokken, is bij Brook (opm: 50º39’ N.B. 01º28’ W.L, Isle of Wight) gestrand en is vol water. De bemanning werd gered. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 27 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 24 maart. De Nederlandse schoener NOORDSTER, met een lading divi-divi en verfhout van Maracaibo naar Hamburg bestemd, is heden ochtend om 5.45 uur te Brook gestrand. De equipage is door de reddingboot gered. Het schip zit dicht bij de wal en vol water. (opm: zie PGC 260395 en 240495)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Foreland, 25 maart. Een Nederlandse driemast schoener was genoodzaakt de beide ankers te laten slippen en werd door de sleepboot OOSTZEE te Ramsgate binnengesleept. Heden vertrok het Noordwaarts, gesleept door de OOSTZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 24 maart. De inventaris van het Nederlandse schip GEZINA EN THECLA, op reis van Methil naar hier op Borkum gestrand, zal 3 april op het eiland verkocht worden. Wegens ijsgang is de verkoop uitgesteld. (opm: zie PGC 040195 en 250195)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Antwerpen, 27 maart. Volgens ontvangen telegram arriveerde de Nederlandse tankstomer LA CAMPINE met lekkage in een der tanks en andere schade, waardoor het gedokt moest worden. Men verwacht binnen twee dagen met de reparatie gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Volgens hier ontvangen bericht van New York is het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM IV, van West Indië naar New York, heden Fortress Monroe gepasseerd, op sleeptouw hebbende het stoomschip CITY OF PARA. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Het stoomschip CITY OF PARA, van New York naar Colon, werd door het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM IV te Norfolk binnengesleept met gebroken schroef. Het is een der schepen van de American Mail Steamship Co, en is groot 3532 ton; het werd in 1878 te Chester (Pennsylvania) van ijzer gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 26 maart. Het schip EMMELINE, van Apalachicola (Florida), is hier aangekomen met slagzij en stuurboords-verschansing stukgeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelmshaven, 25 maart. De Nederlandse schoener (opm: schoenerbrik) SPRUIT, kapt. K.W. de Grooth, van Alloa naar hier bestemd, is gisternacht van de ankers op drift gegaan en tegen het havenhoofd gedreven. Het schip verloor de masten en de boegspriet en werd des middags als totaal wrak in de haven gesleept. (opm: zie PGC 230495)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop een puik beste boerenpraam, 6 à 7 ton, één jaar oud, en een splinternieuwe dito, 6 ton, alsmede een grote, nieuwe eiken zeilschouw, lang 5 el 50, breed 1 el 80. Te bevragen bij H. Westerhuis, Poppingawier.


Datum: 29 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het onderzoek te Lowestoft naar de ramp, die het stoomschip ELBE trof, is gisteren opnieuw door de coroner van Suffolk tot 30 april uitgesteld. Als reden van het uitstel gaf hij op de verwachting, dat de Norddeutsche Lloyd hem van Duitsland uit enige gegevens zou kunnen verschaffen, doch dit schijnt, naar hetgeen in de laatste dagen bekend geworden is, twijfelachtig. Een tweede reden was, dat het proces te Rotterdam tegen de eigenaars der CRATHIE ingesteld niet geëindigd is, en hun vertegenwoordiger hem, de coroner, had overtuigd, dat het in hun nadeel zou zijn reeds nu met het onderzoek aan te vangen.
De coroner had samengesproken met de vertegenwoordigers beider partijen en met kapitein Wilson van de Board of Trade en hij meende dat het onderzoek bij de volgende gelegenheid, als men weer samenkwam, in 2 of 3 dagen kon afgelopen zijn.


Datum: 30 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 maart. De nieuw gebouwde mailstomer LA RAPIDE heeft bij het te water laten schade aan de boeg bekomen. Het zal de schade, die op GBP 500 begroot wordt, in het droogdok repareren.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 28 maart. In het droogdok Prins Hendrik heeft heden met goed gevolg de uit elkaar zetting plaats gehad van het stoomschip SMEROE van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip alhier 24 voet verlengd moet worden. Deze belangrijke reparatie is opgedragen aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen.


Datum: 31 maart 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 maart. De gezagvoerder van het stoomschip LA HESBAYE rapprteert 6 dezer op 43º10 ’N.B. en 47º50’ W.L. stijve westenwinden te hebben gehad met korte zee, waardoor het roer en de roerpot (opm: steunlager aan de achtersteven voor het roer) verloren gingen. De volgende dag kwam het stoomschip SPAIN in zicht en met haar assistentie kwam het schip hier binnen.


Datum: 01 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Busum, 27 maart. De te Groningen te huis behorende tjalk LINA LOUISE (opm: ook wel LINA LOUISA), kapt. R. Ewegen, van Bremerhaven met petroleum naar Dantzig (opm: Gdansk), is in de nacht van de 25e dezer tijdens storm in de nabijheid van hier gestrand en zit hoog aan den dijk. De lading, bestaande uit 600 vaten, is geborgen. Er is nog geen contact gemaakt om het schip af te brengen. (opm: zie PGC 120495 en NRC 280495)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

De Notarissen H. Albarda en A. Ottema te Leeuwarden zullen op dinsdag 9 april 1895, om 11 uur op de scheepstimmerwerf van de familie Drijver, vooraan op Schilkampen onder Leeuwarden, publiek verkopen:
1. Al de voorhanden scheepstimmermansgereedschappen, waaronder: 5 dommekrachten, zwaar hellingtouw, kettingen, slepen en helling, sleephaken, kraanzagen, blokken etc.
2. De aanwezige voorraad diverse houtsoorten, als: eiken en vuren planken in verschillende dikten, Amerikaans grenen en andere balken, een den, kromhout, klamphout, oplangers en leggers enz.
3. Tien beste open pramen, inhoud van 1 – 13 ton, o.a. zeer geschikt voor steenfabrikanten, tot vervoer van tichelklei, schouw met zeil en verder toebehoren en twee hellingschouwen.
Bezichtiging vooraf, ’s morgens van 9 tot 11 uur. (opm: zie ook LC 150395)


Datum: 02 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 maart. Het Belgische stoomschip JOHN COCKERILL, hedenochtend na volbrachte reparatie vertrokken, is weder teruggekomen met een defect aan de machine.


Datum: 03 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 april. De binnengekomen Engelse kotter W. DE LA POLE, Hull 1229, werd aangekocht door de reder W. van Buuren en is bestemd om vanuit Maassluis te varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pensacola, 20 maart. Het Nederlandse barkschip FAIRY, van Liverpool via Barbados, is enige dagen geleden hier lek aangekomen. Na lossing heeft men het lek gevonden. Het schip zal op de sleephelling gaan om gerepareerd te worden. Door het onstuimige weder kon dit heden niet geschieden, doch bij gunstig weder zal het morgen opgehaald (opm: drooggezet) worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Volgens ontvangen bericht bij Lloyd’s van Pensacola d.d. 20 maart is de Nederlandse bark FAIRY, kapt. Gien, van Barbados lek aldaar aangekomen, nagezien. Het schip zal moeten repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 28 maart. De Groninger eenmast-kof JANTJE SPEELMAN, gevoerd door kapt. R.B. Slangenberg, tevens reder van het vaartuig, is voor NLG 2800 verkocht aan schipper Reiners te Oldenburg en zal onder Duitse vlag de naam ERNA voeren en naar Geestemünde vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 29 maart. De in de vorige week gestrande botter TERSCHELLING 31 is geheel wrak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 29 maart. Heden arriveerde alhier de Engelse kotter GY 909 (opm: Great Yarmouth 909), MORNING STAR. Deze werd aangekocht door de reder J.J. van der Laan te Katwijk, en zal van uit Maassluis varen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 26 maart. Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen, werd de 7e dezer met verlies van roer en roersteven door het stoomschip SPAIN op sleeptouw genomen en heden alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 maart. Volgens telegram uit Baltimore is op het stoomschip CITY OF PARA, dat door het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM IV te Norfolk met gebroken schroef werd binnengesleept, beslag gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 28 maart. De Nederlandse sleepboot GRUNO, die sedert de laatstleden decemberstorm nabij Rysum op het strand heeft gezeten, is hier gisteren binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blackwall, 28 maart. De Nederlandse schoener (opm: schoenerbrik) TRIAS, kapt. Paap, vastgemeerd liggende aan de boeien, is door het Engelse stoomschip CHELENA aangevaren en verloor daarbij de bovenbramsteng en kluiverboom.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 april. Het Nederlandse schoenerschip (opm: 3-mast schoener) BERTHA, kapt. J.A. Mulder, van Leith naar IJstad, is op zee (opm: pos. 57º57’ N.B. 03.º04’ O.L, zie ook PGC 050495) verlaten. De opvarenden zijn gered en te Bremen geland.


Datum: 04 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 10e april 1895, 's morgens tien uur, zal ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Utrecht, eerst bij opbod en vervolgens bij afslag, in het openbaar worden verkocht het navolgend ten verzoeke van Hubertus van Vlaardingen, scheepstimmerman, wonende te Gouda en ten laste van de weduwe F.D. de Boer, geboren Biena Mulder, in executoriaal beslag genomen overdekt tjalkschip, genaamd WELDAAD, groot 69 tonnen met deszelfs gehele inventaris, staande mast, twee zwaarden, gaffelzeil, gaffelzeildek, anker met ketting, 37 stuks losse luiken, boegspriet, fokzeil, watertonnen (twee stuks), een giek, acht losse luiken op de roef, vijf vaarstokken (opm: vaarbomen), een peilstok (opm: slagaard), een fokstrijker (opm: fokneerhaler), een boom met ijzer, een loopplank en verder staand en lopend want, en een bij het schip behorende boot, welk schip thans is liggende in de Rijn (opm: Oude Rijn) onder de gemeente Barwoutswaarder (opm: 52º05 N.B. 04º51’ O.L.) en gevoerd wordt door de eigenares de Wed. F.D. de Boer, geboren Biena Mulder. De veilconditiën zijn ter lezing en informatiën te bekomen bij Mr. A.A. Pit, advocaat en procureur, te Utrecht, als met deze verkoop belast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 1 april. Heden is de sleepboot ASSISTENT met een blazerschuit met stoompompen aan bood alhier aangekomen en morgen zal weder een aanvang worden gemaakt met het ledig pompen van het stoomschip LAHNECK. Door een duiker werden heden weder 9 balen cocosgaren opgehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pensacola, 20 maart. Het Nederlandse barkschip FAIRY, van Liverpool via Barbados, is eenige dagen geleden hier lek aangekomen. Na lossing heeft men het lek gevonden. Het schip zal op de sleephelling gaan om gerepareerd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 30 maart. De Nederlandse sleepboot GRUNO is alhier op de helling geplaatst om te worden nagezien.


Datum: 05 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geestemünde, 1 april. De visstomer TONNI heeft op de 28e maart des avonds 6 uur zwaar lek op de Groote Vischbank aangetroffen het schoenerbrikschip BERTHA, kapt. J.A. Mulder (opm: in 1855 in New York als schoenerbrik gebouwd, in 1882 in Memel verlengd en tot 3-mast schoener vertuigd; kapt. Jan A. Mulder), dat met een lading kolen van Leith naar IJstad was bestemd. De schoener was zwaar lek en verkeerde in zinkende staat en daar het weer te stormachtig was om een boot te kunnen uitzetten, werd de uit 8 man bestaande equipage in reddingsgordels met een lijn van het zinkende schip naar de visstomer gehaald, aan boord waarvan de schipbreukelingen een goede verpleging genoten en op de 31e maart behouden te Geestemünde arriveerden. De Nederlandse consul voorzag hun daarna van geld, om naar hun woonplaatsen te kunnen reizen. (opm: zie PGC 030495)


Datum: 06 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlieland, 5 april. De in Friesland aangedreven lading van de JOHN FOUGHT zal 10 dezer te Harlingen worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 4 april. Het tjalkschip MARIA, schipper Althuis, van Groningen, komende van Amsterdam, werd heden in de Zuiderzee, ten zuiden van Enkhuizen, op grote afstand van de wal zwaar lek, zodat het vaartuig, in weerwil dat de bemanning met pompen trachtte het drijvend te houden, weldra begon te zinken. De noodvlag werd gehesen en een Urker schuit was weldra in de nabijheid. Het reddingswerk ging echter niet gemakkelijk, daar het hard woei en de zee zeer hol stond. Toch mocht het gelukken de opvarenden, bestaande uit de schipper, zijn vrouw, zoon en dochter, op te nemen en te Enkhuizen aan de wal te brengen.


Datum: 07 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Volgens particulier bericht is de voor Brazilië gebouwde sleepboot DR. JOAO FELIPPE, dat als zeilschip (schoener) getuigd op 1 december van Rotterdam, en 4 januari van Plymouth vertrok naar Santa Catharina, onder commando van kapt. Lukkien, op 3 april behouden op haar bestemming aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het Nederlandse (zeil-)schip ARDJOENO, kapt. D. Bakker, is 5 dezer van Rotterdam te Samarang aangekomen met gebroken roerpost en verlies van zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, wegens sterfgeval, van een overdekte tjalk. De notarissen van Wijngaarden en Nolen, residerende te Rotterdam, zijn voornemens, onder directie van Van Marle & de Sille, op donderdag 18 april 1895, des middags ten 12 ure, aan de Blaak achter het postkantoor te Rotterdam, publiek te verkopen een overdekte tjalk, genaamd CORNELIA HELENA groot 110 ton, met mast, giek en staande want, en verdere inventaris, liggende aan bovengemelde plaats en aldaar te zien twee dagen vóór en op de dag der verkoping.


Datum: 08 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaja, 26 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) COLUMBUS, kapt. D.K. Wijkmeijer, van Rotterdam naar Samarang, heeft op de hoogte van de Kaap enige lading over boord geworpen. Bij aankomst te Anjer had het schip enige lekkage. Het arriveerde 22 dezer alhier, alwaar een gedeelte der lading is gelost.


Datum: 09 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 6 april. Het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. H. Meerjansen, met guano van Harburg naar Leith, is alhier gestrand. Schip en lading zijn verloren; doch het volk is gered. (opm: zie PGC 110495)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 8 april. De Belgische mailsteamer PRINCESSE HENRIETTE is licht beschadigd aangekomen ten gevolge van een aanvaring op 4 mijl van South Foreland met een onbekend gebleven stoomschip, dat de reis voortzette.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 5 april. Het Zweedse schip INGEBORG, kapt. Johanson, van Gothenburg alhier binnen, is vrijdag l.l. in de Noordzee in aanvaring geweest met het Nederlandse schip (opm: schoener) JAN SMIT, kapt. G.G. Boon, van Rotterdam naar Gothenburg. Een matroos is op de INGEBORG overgesprongen en alhier aangebracht. De overige bemanning is aan boord gebleven. De JAN SMIT heeft vermoedelijk de reis voortgezet. De INGEBORG heeft een ingedrukte steven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laurvig, 4 april. Het van Leith hier aangekomen schip SIEGFRIED heeft het wrak van het verlaten Nederlandse schoenerschip BERTHA in de Noordzee aangetroffen. (opm: zie PGC 030495)


Datum: 10 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 8 april. Het stoomschip BLENCOWE passeerde hier op weg naar het London Dock met schade aan voorsteven en stuurboordboeg, veroorzaakt door één der op Dover varende mailboten (opm: vergelijk NRC 090495 – PRINCESSE HENRIETTE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 7 april. Door het stormachtige weder heeft men nog niet op het stoomschip LAHNECK kunnen werken met de stoompomp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 april. De sleepboot VOORWAARTS is onverrichter zake teruggekeerd, aangezien de FRIESLAND 4 zo hoog aan de grond zit, dat de VOORWAARTS niet in de nabijheid kon komen om assistentie te verlenen. Een lichter bevindt zich langszij van de FRIESLAND 4.


Datum: 11 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 4 april. De Nederlandse sleepboot TITAN vertrok van Tunis naar Batoum om van daar het Franse stoomschip ARMENIE, dat de schroef gebroken heeft, naar Marseille te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 8 april. De Duitse schoener ERNST, kapt. Schuldt, van Rendsburg in ballast naar Charlestown bestemd, is in de morgen van de 6e dezer tijdens stormweer lek gesprongen en op 55º20’ N.B. en 04º O.L. gezonken. De equipage, bestaande uit 4 man, heeft het schip in eigen boot verlaten en werd des middags aangetroffen door de logger WILLEBRORDUS uit Vlaardingen, schipper Sluimer, die haar aan boord nam en hedenmorgen alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 7 april. Het alhier gestrande schip GESINA was tijdens stormweer lek gesprongen en had verstopte pompen. Het was beladen met guano.(opm: zie NRC 090495)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Omtrent het binnenslepen van het stoomschip CITY OF PARA door het stoomschip PRINS WILLEM IV te Hampton Roads schrijft de gezagvoerder het volgende:
De 22e maart 1895, des voormiddags te 11 uur, zijnde het schip toen op 74º25’ W.L. en 32º03’ N.B. zagen wij een Amerikaans stoomschip, dat naderhand bleek de CITY OF PARA van de Pacific Mail Steamship Company te zijn met 2 vlaggen in de voortop, waarmede hij seinde: ‘Kom nader, ik heb belangrijke mededelingen te doen’. Wij stuurden dadelijk naar hem toe, en dichterbij gekomen zijnde, kwam een sloep van dat stoomschip naar ons toe. De 2e officier kwam aan boord en deelde ons mede dat hun schroef ongeveer een half uur geleden gebroken en verloren was gegaan en vroeg uit naam van de gezagvoerder of wij hen slepen wilden. Wij namen dit aan en begonnen met de trossen vast te maken, wat door de hoge zee tot 2 uur duurde. Onder stoom zijnde met hoge Noordelijke zee en wind liep het schip 4 mijlen. De trossen hadden veel te lijden, des avonds om 10 uur brak de manillatros, die nacht was er geen denken aan door de hoge zee en duisternis om de trossen weder vast te maken. Wij bleven echter die nacht in zijn nabijheid. Te 7 uur waren de trossen weer vast en stoomden wij vooruit. Er liep nog een hoge Noordelijke zee en NO deining, waardoor het zwaar op de trossen aankwam. De 24e ‘s morgens brak de stalen tros. Wij gingen dadelijk aan het werk om de trossen weer vast te krijgen en om 10 uur gingen wij weder vooruit, het weer en de zee werden gaandeweg beter, zodat wij 7 mijls vaart met hem liepen. De 25e maart, des middags tegen 5 uur, ankerden wij op de Hampton Roads, hebbende het stoomschip 325 Engelse mijlen gesleept. De CITY OF PARA was de 20e maart vertrokken van New-York naar Colon, had, behalve de lading, 40 1e klas passagiers en 800 zakken mails aan boord en lag 21 voet diep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 april. Een alhier binnengekomen tjalkschip rapporteert, dat het stoomschip FRIESLAND IV, van Amsterdam naar Harlingen, tussen Workum en Makkum aan de grond zit. De sleepboot VOORWAARTS is ter assistentie derwaarts vertrokken.


Datum: 12 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 10 april. Het hier aangespoelde hout van het op Vlieland gestrande Zweedse barkschip JOHN FOUGHT heeft heden in publieke veiling NLG 6454,50 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 11 april. Het gestrande stoomschip LAHNECK is leeggepompt en zes voet gerezen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 april. Het stoomschip FRIESLAND IV is, na gelicht te hebben, vlot en alhier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Busum, 8 april. De Groninger tjalk LINA LOUISA (opm: ook wel LINA LOUISE), kapt. R. Ewegen, die nabij deze plaats gestrand was (opm: zie PGC 010495), is in de afgelopen nacht vlot gebracht en, begunstigd door een buitengewoon hoge waterstand, hedenochtend hier in de haven gekomen.


Datum: 13 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 9 april. De bezaansmast van het alhier gestrande Nederlandse kofschip GESINA is overboord geslagen; de grote mast staat er nog in. Overigens zit het schip onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia via Genua, is volgens telegram uit Ouessant van 10 dezer in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip ELMINA, van de westkust van Afrika naar Havre bestemd. De gezagvoerder van de PRINSES AMALIA was van plan de schade te Genua te herstellen, hetgeen vermoedelijk een oponthoud van 4 dagen zou veroorzaken. De schade van de ELMINA is gering.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Terstond gevraagd een bekwame scheepstimmerknecht aan de scheepstimmerwerf van S. Schotsman te Workum.


Datum: 14 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 april. Volgens bij de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht van kapt. Bakema uit Reval (opm: Tallinn) , heeft het stoomschip ARIEL, waarover men zich, door het lange uitblijven van enig bericht sedert het vertrek uit Kopenhagen, reeds ongerust maakte, gedurende 12 dagen aan de Finse kust in het ijs gezeten. Toen het stoomschip daarna vrij en voor Reval bij Surup aan de zoom van het vaste ijs arriveerde, zond de gezagvoerder iemand aan de wal om de behouden aankomst van het schip te rapporteren. Door het stoomschip METEOR werd toen een geul door het ijs gebroken, waardoor de ARIEL, met nog 12 andere stoomschepen, waarvan enige de schroef in het ijs stukgeslagen of andere schade hadden bekomen, de rede van Reval bereikten en de volgende dag behouden in de haven aankwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York, op 41ºNB en 67ºWL gepraaid met gebroken as, bijliggende om te repareren. De gezagvoerder verwacht 13 dezer de reis te kunnen voortzetten.


Datum: 15 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veendam, 12 april. Men is hier zeer ongerust over de bemanning van het hier thuisbehorende kofschip (opm: schoener) JAN SMIT, kapt. G.G. Boon (opm: zie PGC 090495). Genoemde bodem is de 5e dezer op de reis naar Gothenburg aangevaren door de Zweedse schoener INGEBORG, kapt. Johannissen, die met ingedrukte boeg en een man der equipage van de JAN SMIT overgesprongen, te Gent arriveerde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een uitmuntend best nieuw schip, van droog hout, naar de eisen des tijds gebouwd, groot plm. 30 ton, benevens roei- en zeilschouwen, in soorten, voor billijken prijs, bij T.A. v.d. Werff te Warga.


Datum: 16 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 11 april. De gezagvoerder van het stoomschip ELMINA, hier van Afrika aangekomen, rapporteert de 10e dezer te 9 uur voormiddag op 35 mijlen van Ouessant tijdens mistig weder in aanvaring te zijn geweest met het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, De ELMINA bleef 4 uren in de nabijheid van de PRINSES AMALIA, aangezien de gezagvoerder van de PRINSES AMALIA meende, dat het schip lek geworden was door de aanvaring. Het zette echter, hoewel beschadigd, de reis voort. De voorsteven van de ELMINA is verbogen, er zijn waarschijnlijk 1 of 2 platen beschadigd. Het stoomschip vertrekt van hier naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 april. Het stoomschip VIRGINIA is bij het binnenkomen even voor Maassluis aan de grond gevaren en zal met hoog water waarschijnlijk vlot komen. Het stoomschip GELERT en het Nederlandse stoomschip ARUNDO zijn binnenkomende even voor Maassluis voor anker gegaan, aangezien zij het stoomschip VIRGINIA niet konden passeren, daar dit in de vaargeul lag.
Later bericht. Het stoomschip VIRGINIA is om 4 uur namiddag vlot gekomen en om 4.15 uur namiddag naar Rotterdam opgestoomd. Het stoomschip ARUNDO zit ongeveer op de plaats van de VIRGINIA aan de grond, waardoor het stoomschip GELERT niet passeren kon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundee, 11 april. Een hevige zuidwesterstorm woei gisteren in de Firth of Forth. Verscheidene schepen, die bij de kolenstations lagen, werden genoodzaakt van de aanleg-
plaats te vluchten en beschutting te zoeken. Een Nederlandse schoener is bij Wemyss op de kust gedreven. Het Belgische stoomschip L’AVENIR, van Grangemouth uit het dok komend, werd ook op de kust gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 april. Het stoomschip ARUNDO is hedenmiddag on 5.50 uur vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd.


Datum: 17 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 11 april. Het alhier gestrande Nederlandse kofschip GESINA en een weinig geborgen tuigage, alsmede de scheepsboot, zijn verkocht voor het gezamenlijke bedrag van NLG 86.


Datum: 18 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 maart. Het schip EARNSCLIFFE, van de Tafelbaai naar Saigon, op Prinseneiland gestrand en wrak geworden, werd voor NLG 1500 verkocht. Drie scheepsboten brachten NLG 412 op.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 16 april. Gisteren is met hoog water tegen de dijk nabij Wissekerke in de Roompot aan de grond gevaren het Engelse schoenerschip PRIDE OF THE WEST, geladen met pijpaarde, bestemd naar Dordrecht. De stoomboot KOOPHANDEL met nog een paar vaartuigen zijn derwaarts vertrokken om het schip te lichten en assistentie te verlenen.
Bericht van 17 april. Ongeveer 100 ton china-clay is gisteren uit het Engelse schoenerschip PRIDE OF THE WEST overgeladen in het stoomschip KOOPHANDEL en lichter en gisteravond is het schip vlot gesleept door genoemde stoomboot en hedenmorgen alhier in de haven gebracht. Het schip is niet lek.


Datum: 19 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pernambuco (opm: Recife), 30 maart. Het Belgische stoomschip MASKELYNE is 26 dezer, buiten de baar ten anker liggende om te lossen, door het Portugese barkschip GOYA aangevaren. Het verloor daardoor de giek en de valreeptrap en leed schade aan de verschansing. De GOYA verloor de boegspriet en voorsteng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. Wegens een defect aan de machine is de mailboot PRINSES ELISABETH tijdelijk buiten dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip LA FLANDRE, komende van Antwerpen, heden te New York aangekomen met gebroken as.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 18 april. Er ligt een stoomboot gezonken, 10 mijlen buiten de Steenbank. De masten steken boven water uit. Het wrak levert gevaar op voor de scheepvaart op het noorden van Engeland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te huur, wegens sterfgeval: een geheel vernieuwde en gunstig gelegen scheepstimmerwerf met ruim erf, waarop 2 hellingen; voor uitbreiding zeer geschikt. Te bevragen bij de wed. F. Zwat te Grouw.


Datum: 20 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. Volgens particulier bericht is de Nederlandse tjalk CATHARINA, kapt. D.J. Mulder, van Delfzijl naar Flensburg, bij Norderney gestrand en verloren, Het volk is gered. Van de lading zijn slechts 100 zakken rijst geborgen (opm: zie PGC 240495 en 300495).
SCC 210495
Advertentie. Eerste grote openbare verkoping van scheepshout, afkomstig van het barkschip AUGUSTE, te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe, op woensdag 8 mei 1895, ’s morgens ten 10 ure, bestaande uit 3 Amerikaans grenen masten,1 lang 10 meter, zwaar over diameter 60 cm.1 lang 11 meter, zwaar over diameter 33 cm en 1 lang 13 meter, zwaar over diameter 62 cm; enige raas, stengen en ander rondhout; 1 Amerikaans grenen steng, lang 15 meter, zwaar 25 cm, 6 Amerikaans grenen platen, lang 8 meter, zwaar 12 bij 25 cm, 2 Amerikaans grenen balken, lang 10 meter, zwaar 25 bij 25 cm, 1 balk lang 8½ meter, zwaar 30 bij 30 cm, 2 eiken platen, lang 8 meter, zwaar 10 bij 25 cm, 1 grenen balkje, lang 9 meter, zwaar 17 bij 18 cm, 14 eiken balkjes, lang 4 meter, zwaar 10 bij 14 cm, 21 eiken balkjes, lang 1½ meter, zwaar 10 bij 14 cm, 14 grenen platen, lang 8 meter, zwaar 10 bij 25 cm, een grote partij grenen en vuren dekdelen, van verschillende lengte; 6 eiken palen, lang 2,70 meter, zwaar 22 bij 25 cm.; 30 eiken en grenen dekbalken, lang 5 tot 9 meter, zwaar 25 bij 30 cm.; een partij eiken buiten- en binnenhuid -planken, de mahoniehouten betimmering van de kajuit en volkshut; brandhout en enige watervaten. Nadere informaties te bekomen bij de firma Muijs, Wagenaar en Co. te Alkmaar, C. Constant te Burgervlotbrug en J. v. d. Maaten, deurwaarder te Schagen.
PGC 220495
Londen, 19 april. Het Nederlandse brikschip VLAANDEREN, kapt. Brussaart, van Hamburg naar Rio Janeiro, is volgens telegram van Lloyd´s zwaar lek te Lissabon binnengelopen.


Datum: 22 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brake, 18 april. De tjalk ELISE, schipper Rozenboom, hier voor anker liggende en met 40 ton gerst naar Papenburg bestemd, is gisteravond door de van Bremen komende Nederlandse stoomboot HUNZE IX aangevaren en dientengevolge gezonken. De bemanning werd gered.


Datum: 23 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 april. De gezagvoerder van het stoomschip CORIENTES, de 16e dezer te Havre aangekomen, rapporteert op 48º54’NB en 07º14’WL een geklonken whaleboot, ongeveer 24 voet lang, wit geschilderd met bruin bovenwerk, te hebben zien drijven. Op de boot was de naam AMSTERDAM op het achtereind geschilderd en voor de letters T.S. (red. Bij de aanvaring van het stoomschip PRINSES AMALIA, op10 april bij Ouessant met het stoomschip ELMINA, werden volgens particulier bericht twee boten door de PRINSES AMALIA verloren. De mogelijkheid bestaat dat genoemde boot een dier boten is).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Volgens rapport uit Genua, d.d. 17 april van kapitein Visman, had de reeds vermelde aanvaring van het stoomschip PRINSES AMALIA op de reis van Southampton naar Genua plaats nabij Ouessant op de 10e april des voormiddags ten ongeveer 9 uur. Het was flauwe koelte, westelijke deining met zware mistvlagen, soms dik. Sedert 5 uur ‘s morgens stoomde men met verminderde vaart en liet de stoomfluit horen. Ten 8 u. 45 min. hoorde men het geluid van een stoomfluit aan bakboordzijde. De machines werden gestopt, de fluit gaande gehouden. Daar het andere stoomschip, op het geluid te oordeelen, bleef naderen, werd met volle kracht achteruit gestoomd, zodat de PRINSES AMALIA op het ogenblik der aanvaring achteruit ging. Het andere stoomschip trof de PRINSES AMALIA aan bakboord nabij de fokkemast, terwijl het veel schade aanrichtte aan buitenromp en verschansing en een der sloepen nagenoeg verbrijzelde. Bij inspectie bleek, dat huidplaten waren ingedeukt en gescheurd, zodat er water naar binnen drong. De sloepen werden uitgezet, gestreken tot aan de reling; passagiers en opvarenden ontvingen order om gereed te zijn, ieder bij zijn sloep, te einde, zo nodig, het schip te verlaten. Kapt Visman zond een sloep naar het andere stoomschip, hetwelk bleek te zijn de ELMINA, bestemd naar Havre, welk schip in de nabijheid bleef, ten einde, zo nodig, assistentie te verlenen. Na het verwerken van de lading bij het lek gekomen, bevond men dat weliswaar water naar binnendrong, maar dat er geen gevaar bestond, daar de stoompomp het schip gemakkelijk lens kon houden. Het lek werd zo goed mogelijk gestopt en na gehouden scheepsraad werd besloten de reis te vervolgen en te Genua de schade te herstellen. Behalve de sloep, die verbrijzeld werd, ging nog een andere sloep verloren; dit is vermoedelijk de sloep, die door het stoomschip CORRIENTES op zee gepasseerd is. Er blijft nog voldoende sloepenruimte over voor al de opvarenden op de uitreis. Bij expertise te Genua werd bepaald, dat de schade voldoende kon worden gerepareerd, na lossing van een gedeelte der lading in lichters om het lek boven water te brengen. Het schip zal dan de lading weder innemen en de reis aanstaande maandag worden voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 17 april. In de heden gehouden zitting van het Seeamt werd de stranding te Wilhelmshaven van de Nederlandse schoener SPRUIT, kapt. de Grooth (opm: zie PGC 270395), behandeld, en als oorzaak daarvan aangenomen het breken der beide ankerkettingen in de toen gewoed hebbende orkaan.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 april. Met de verlenging met 24 voet van het stoomschip SMEROE van de Rotterdamsche Lloyd, in het droogdok Prins Hendrik te Middelburg, is men reeds zover gevorderd dat het schip in het begin van de volgende maand het dok zal kunnen verlaten. Het zal dan ongeveer zes weken daarin hebben gelegen en aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier verder worden afgewerkt.
Wegens de vele en buitengewoon drukke werkzaamheden aan de werf De Schelde is het aantal werklieden opgevoerd tot ruim duizend, terwijl nog enkele ploegen tot des avonds 10 uur moeten werken.


Datum: 24 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 april. Volgens particulier bericht is het wrak van het bij Brook (eiland Wight) gestrande Nederlandse schip NOORDSTER, van Maracaibo naar Hamburg bestemd, zoals het daar ligt, publiek verkocht (opm: zie PGC 260395).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 19 april. Het Nederlandse tjalkschip CATHARINA, kapt. D.J. Mulder, van Wormerveer naar Flensburg, is in de nacht van de 16e dezer tijdens mist op Norderney gestrand (opm: zie PGC PGC 200495, 300495 en 040595). De bemanning is gered. De volgende morgen trachtte men door lossing der lading het schip, dat water maakte, vlot te brengen, hetgeen echter mslukte. Van de lading zijn 110 zakken rijst en 5 zakken mosterdzaad, benevens enige inventaris goederen geborgen. Het afbrengen van het schip zal zeer moeilijk zijn.


Datum: 25 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 april. De Loodsschoener No. 11 is bij het binnenkomen der haven aan de grond geraakt. De gele vlag, ten teken, dat de haven onveilig was, is gehesen. Met hoog water kwam het vaartuig vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 maart. Volgens de Soerab. Courant is het gestrande schip ZEEDUIF (opm: zie PGC 120295 en ZZN 120395) door het schip BORNEO afgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 21 april. De tjalk ELISABETH, die in de nacht van den 6e op de 7e dezer bij St. Peter op het strand geraakte, is na ongeveer de gehele lading, die geborgen werd, gelost te hebben, afgebracht en in de haven gemeerd.


Datum: 26 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 april. Het Nederlandse stoomschip AMULET, naar Leith bestemd, heeft bij het verlaten der haven het stoomschip ROLAND van de Norddeutsche Lloyd aangevaren, ten gevolge waarvan laatstgenoemd stoomschip vrij belangrijke schade heeft bekomen; verscheidene platen werden ingedrukt. De schade aan de ROLAND zal hier hersteld worden, waardoor een oponthoud van drie dagen zal worden veroorzaakt. De AMULET zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Willem de Lorme van Rossem, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 27 mei ten 3 ure precies in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J.H. Dupont Noordbeek, alleen bij opbod te verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlandse barkschip genaamd: NOACH V, volgens Nederlandse meetbrief lang 63.23 meter, wijd 12.89 meter, hol 7.60 meter en alzo gemeten op 3577.05 kub. meter of netto 1262.70 ton, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen en verdere inventaris, alles breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam. Afzonderlijk zal worden geveild 1 chronometer no. 365. A. Hohwu.
Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors Ruys & Co te Amsterdam en te Rotterdam.


Datum: 27 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 25 april. De Nederlandse sleepboot GRUNO, die enige weken geleden van het strand hier werd binnengebracht, is gesleept naar Groningen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een best woningschip op een kleipraam, welonderhouden en een best dikschip, 28 ton, met zeil en treil. Te bevragen, doch niet op zondag, bij H. v. Koningsveld te Franeker.


Datum: 28 april 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Busum, 25 april. De tjalk LINA LOUISA, kapt. Ewegen, de 25e maart l.l. hier gestrand (opm: zie PGC 010495) en afgebracht, heeft de lading weder ingenomen en de reis naar Dantzig (opm: Gdansk) voortgezet.


Datum: 30 april 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 25 april. Van de geborgen lading van het op Norderney gestrande Nederlandse schip CATHARINA (opm: zie PGC 200495 en 240495), van Wormerveer naar Flensburg, zullen morgen 700 zakken rijst, 3 zakken mosterdzaad en 2 vaten verfstof, alle door zeewater beschadigd en 1115 zakken onbeschadigde rijst en 5 zakken onbeschadigde mosterdzaad verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 26 april. De Enkhuizer visschuit EH 82, schipper Edelenbos, is heden, van hier naar zee zeilende, door een granaat van de kustbatterij Zeefront getroffen en totaal verbrijzeld. Een der opvarenden, de zoon van de schipper, verloor hierbij het leven. De schipper werd zwaar verminkt, terwijl de derde opvarende, de knecht J. Bakker, ongedeerd bleef en door vissers kon worden gered.


Datum: 01 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wilhelmshaven, 26 april. Het Nederlandse schip SPRUIT (opm: zie PGC 270395) zal 4 mei alhier in veiling worden aangeboden.


Datum: 02 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Het stoomschip PARANA liep bij het binnenkomen wegens dikke mist tegen de stenen kade van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Hoek van Holland. Het stoomschip VEENDAM juist van New York binnen, schuurde achter langs het stoomschip PARANA en leed enige schade aan de sloepdavits en bovenverschansing. De PARANA stoomde op naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 30 april. Het Nederlandse stoomschip DORDRECHT, gisteren alhier aangekomen, is zondagmorgen in de haven van Swinemünde (opm: Swinoujscie) in aanvaring geweest met de loodsstoomboot DELPHIA, die belangrijke schade bekwam, welke op 5000 mark werd begroot. Het anker geraakte na de aanvaring vast in twee telegraafkabels, die daardoor zwaar beschadigd werden. De schade, daaraan toegebracht, wordt op 1000 mark begroot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 30 april. De Nederlandse brigantijn ANNA, heden alhier aangekomen van Bari, rapporteert, dat zij zondagmiddag, terwijl zij bijgereefd lag op de kust van het rif (Marokko), aangevallen is door 8 sloepen met inlanders. De kapitein werd doodgeschoten, de eerste stuurman gekwetst en het schip geplunderd. De eerste stuurman die in gevaar verkeert, is naar het hospitaal alhier gebracht. Het aangevallen schip is vermoedelijk de brigantijn ANNA van de firma J.J. Koerts & Zn te Oude Pekela, kapt. Velvis. (opm: kapt. Israël Hindriks Velvis; zie ook volgend bericht en PGC 040595)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. De Nederlandse brigantijn ANNA, kapt. Velvis, op reis van Bari naar Lorient, heden te Gibraltar binnengesleept, rapporteerde, dat het op 28 april, tijdens windstilte, vermoedelijk ter hoogte van de Rifkust, door Moren was overvallen, die op de bemanning vurende de kapitein doodschoten en de eerste stuurman ernstig verwondden, waarna zij touwwerk, provisie, reservezeilen en 8 kisten olie van de lading wegnamen. (opm: zie PGC 040595 en 100595)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brake, 27 april. Door het Seeamt te Brake werd heden behandeld de aanvaring tussen het Nederlandse stoomschip HUNZE IX met de tjalk ELIZE, die langszij van een ten anker liggend vartuig lag en door de aanvaring is gezonken. Het Seeamt was van mening dat de schuld aan de HUNZE IX, die onder loodscommando voer, was toe te schrijven, doch tevens werd opgemerkt dat de tjalk, die buiten het vaarwater lag, geen ankerlicht vertoonde.


Datum: 03 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 30 april. Het alhier liggende Deense barkschip CONCORDIA (ex MARGARETH KNIGHT), groot 364 ton, gebouwd in 1871, is naar Nederland verkocht.
(opm: de bark wordt voor NLG 8.000 uit de hand gekocht van reder J.J. Lote te Skælskør door reder F.L. Drenth te Oude Pekela).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 april. Vanwege een commissie van Lloyd’s wordt het Nederlandse schip (opm: driemaster) BATAVIER, kapt. D. Gomes, 5 oktober van Java naar het Kanaal vertrokken en 9 december St. Helena gepasseerd, als “overdue” beschouwd (opm: zie PGC 220795).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 30 april. Het Nederlandse barkschip HIGHLANDER, groot 1286 ton, gebouwd in 1869, zal op 14 mei alhier publiekelijk verkocht worden.


Datum: 04 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 1 mei. De equipage van de Nederlandse schoenerbrik ANNA rapporteert, dat tijdens dat hun schip met windstilte dreef op 6 mijl van de Afrikaanse kust bij de Alcuzemas-baai (opm: Baie d’Al Hoceïma, 35º15’ N.B. 03º50’ W.L.), een boot langszij kwam met 7 man, die de gezagvoerder gedood en de stuurman gevaarlijk gewond hebben. Er waren nog 7 andere boten in de nabijheid. De kapitein laat een weduwe en 4 kinderen achter. (opm: zie PGC 020595 en 100595)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 1 mei. Het op Norderney gestrande Nederlandse schip CATHARINA (opm: zie PGC 240495), van Wormerveer naar Flensburg, zal morgen aldaar met inventaris publiek worden verkocht.


Datum: 05 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Het Nederlandse stoomschip THEANO, van Bilbao naar Rotterdam, is te Brest zwaar lek binnengekomen.


Datum: 07 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Het officiële onderzoek naar de oorzaak der aanvaring tussen de stoomschepen ELBE en CRATHIE zal op 20 dezer te Westminster aanvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 2 mei. Het Nederlandse schip (opm: tjalk) PIETERTJE, kapt. F. Koopman, van Rostock met bestemming naar Rotterdam, alhier aangekomen, is op de Abt aan de grond gelopen, doch na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, weder vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Datum: 08 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 6 mei. Kapt. J. Mulder alhier zal naar Gibraltar vertrekken om het beroofde Nederlandse schip ANNA naar de bestemmingsplaats te brengen. Noch de rederij, noch de familie van de doodgeschoten kapitein Velvis en de gewonde stuurman Urcher Smit hebben enig bericht van die bodem ontvangen. (opm: zie PGC 020595, 090595 en 100595 en ZZN 270895)


Datum: 09 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 1 mei. De Nederlandse schoenerbrik ANNA, die door rovers van de Rifkust werd aangevallen en hier binnengesleept, was beladen met olijfolie en bestemd van Bari naar Lorient. Kapitein Velvis is gisterochtend aan de bekomen wonden overleden en de toestand van de stuurman, die in het hospitaal is opgenomen, is hoogst gevaarlijk.


Datum: 10 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Oude Pekela is bij de rederij van het schoenerschip ANNA, kapt. Velvis, dinsdag 7 dezer van het Consulaat te Gibraltar het volgende schrijven ontvangen:
Mijn telegram bevestigende, kan ik nader melden dat de schoener ANNA geënterd is door Barbarijsche zeeschuimers, 7 mijl van Alhucenes (opm: Al Hoceïma, 35º22’ N.B. 03º55’ O.L.) op zondag rond twee uur dertig. Kapt. Velvis is vermoord, stuurman Smit gevaarlijk gewond, scheepsprovisie, tuig en een gedeelte der lading is geplunderd. Het schip ligt ten anker in Gibraltar. Sein heden instructie.
Gisternamiddag vervolgde ik mijn onderzoek op de ANNA, waar ik kapitein Velvis dood in zijn kajuit vond en stuurman Smit gevaarlijk gewond op een hoopje stro in zijn hut vond liggen. De laatste werd direct door de dokter bijgestaan, welke zijn verplaatsing naar het hospitaal beval, waaraan onmiddelijk gevolg werd gegeven.De toestand van de stuurman is sedert zijn verplaatsing opmerkelijk vooruit gegaan.Volgens de doktoren waren er kentekenen van buikvliesontsteking waar te nemen. Vanmiddag heeft een gerechterlijke lijkschouwing plaats gehad. De jury keerde terug met de uitspraak van moedwillige moord door verschillende onderdanen van de Sultan van Marokko gepleegd. Voor de rest bestond het scheepsvolk uit twee bevaren zeelui, een kok en een jongen.
Kapt. J. Mulder te Nieuwe Pekela is naar Gibraltar vertrokken om het schip naar de bestemmingsplaats te brengen.
De berichtgever van de Globe te Gibraltar heeft een onderhoud gehad met iemand van de bemanning der ANNA en deelt op grond daarvan omtrent het voorgevallene het volgende mede, in enkele opzichten afwijkend van de vroegere berichten. De ANNA is met olie van Bari naar Lorient koerszettende. Het werd door tegenwind genoodzaakt dicht onder de Marokkaanse kust te laveren, waar het op zondag 23 april door windstilte overvallen werd. Op 7 mijl van de wal tussen Melilla en Ceuta, tegen 3 uur des middags zag men een boot in zee steken, die bij nadering met 7 woeste Moren van het Rif bemand bleek, met naakt bovenlijf en gladgeschoren schedels,waarop een bosje haar was overgelaten. De woestaards, met Martini-Henry geweren en lange messen gewapend, riepen de kapitein in het Spaans toe de zeilen te strijken, wat de heer Velvis weigerde. Nu begonnen de Moren te schieten, terwijl de bemanning met bijlen en koevoeten zich gereed maakte om de aanval af te slaan. De eerste Moor, die aan boord poogde te komen, werd door stuurman Smit neergeveld, maar deze werd zelf getroffen door een kogel en stortte op het dek. De kapitein loste zijn revolver, het enige vuurwapen aan boord, maar werd zelf reeds na het eerste schot aan de hand gekwetst. De stuurman, inmiddels naar achter gekropen, kreeg nog 4 schotwonden en bleef voor dood liggen, waarop ook de kapitein met een kogel in de buik nederviel. Bovendien naderden nog meer boten van de wal met wel 120 bandieten, zodat verdere tegenstand onmogelijk werd. De Moren lieten de scheepsboot neer en laadden vol beddengoed, keukengerei, gereedschappen, kompassen en zeilen, olie van de lading en al wat aan levensmiddelen te vinden was, behalve pekelvlees, tot de kajuitsdeuren toe en de kleren der opvarenden, die hun van het lijf werden gerukt. Steeds voeren boten heen en weer om de buit in veiligheid te brengen. Gelukkig stak des avonds de wind op, terwijl de rovers aan wal waren en kon de ANNA zo goed en zo kwaad als het ging naar de Spaanse kust koersen. Anders had men wellicht nimmer iets van het schip meer gehoord. De kapitein, die duideloos leed, werd stervende naar de kajuit gedragen. Een der bemanningsleden, een Engelsman, nam het bevel op zich. Men brandde toortsen van werk (opm: materiaal om te breeuwen) om de aandacht van voorbijvarende schepen te trekken, maar vruchteloos. Ongeveer 4 uur ‘s ochtends vonden 2 matrozen de kapitein in de kajuit liggen. Hij ademde nog en zij tilden hem op een rustbed. “We zullen wenden” zei de een. “Och, jongens, ik kan jullie niet helpen” antwoordde de stervende kapitein. Toen de twee, nadat het schip was gewend, terugkwamen was de arme man dood. Te 05.30 uur dinsdagochtend zag men rook aan stuurboord en bij gebrek aan vlag werd een blauwe lap en een hemd gehesen. Te 10.00 uur bij mistig weder kwam Gibraltar in zicht, vanwaar men te 4 uur de ANNA opmerkte en een sleepboot zond om haar naar binnen te slepen. De stuurman werd in allerijl naar het hospitaal gebracht, schrikkelijk aan beide dijen, in de buik en aan de rechterhand gekwetst.
De verontwaardiging te Gibraltar over deze daad van zeeroof in het gezicht van Europa is groot. Het is hoog tijd, meent de berichtgever, dat de mogendheden te zamen maatregelen nemen om aan dergelijke gruwelen een einde te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 5 mei. Het stoomschip THEANO, van Bilbao naar Rotterdam bestemd, dat hier zwaar lek ter rede kwam, heeft in de nacht van 3 dezer op de Vendree klippen gestoten, gelegen tussen Ile de Sein en St. Mathieu. Het leed daardoor belangrijke schade aan de bodem vooruit. Door het aanzetten van de pompen is het boven water gebleven, doch de zee begon over het voorschip te lopen, Het havenbestuur verleende assistentie en het schip werd aan de grond gezet. De lading wordt in lichters gelost en aan land gebracht. Duikers zijn aangenomen om de lekkage tijdelijk dicht te maken, teneinde het stoomschip langszijde van de kade te kunnen brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Lees hier. De ondergetekende maakt aan het geachte publiek bekend dat hij zich met 12 mei als scheepstimmerman wenst te vestigen te Woudsend, en hoopt door vlugge en solide behandeling zich ieders gunst waardig te maken.
Jelle L. Nijdam

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Scheepstimmerwerf aan het Wijd te Wartena. De ondergetekende maakt aan zijn geachte begunstigers bekend, dat hij van af 12 mei de zaak geheel voor eigen rekening zal voortzetten en beveelt zich vriendelijk aan tot het maken zowel als repareren van alle soorten vaartuigen.
H.J. Douma
Tevens te koop een nog knap roefscheepje, 18 ton, voor NLG 85 en een beste halfsleten visschersboot.


Datum: 11 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 mei. Voor een scheepsrederij alhier is door de firma Halverhout & Zwart alhier aangekocht het te Grimsby thuis behorende kotterschip JOHN SCEVILL om van hier ter trawlvisserij te varen. Het zal de naam ADOLPHI bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelmshaven, 7 mei. Het wrak van het schoenerbrikschip, gevoerd geweest door kapt. K.W. de Grooth (opm: zie PGC 270395), is in veiling voor 600 Mark verkocht.


Datum: 12 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Pekela, 5 mei. De Nederlandse schoener ANNA, vroeger gevoerd door kapt. Velvis, van Bari naar Lorient, hetwelk te Gibraltar arriveerde na door de Moren te zijn geplunderd (opm: zie o.a. PGC 090595 en ZZN 160595), zal de reis onder kapt. Mulder voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Het Nederlandse schip MARIA (opm: bark MARIE), kapt. E. de Vries, van Pensacola naar Delfzijl, lek te Havana binnen, is afgekeurd. (opm: zie PGC 260295 en NRC 130395)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 11 mei. Heden vertrokken de lichter STIER en een blazer der Bergings Maatschappij, gesleept door de sleepboot ROTTERDAM, naar Antwerpen, ten einde een aldaar gezonken baggermolen te lichten.


Datum: 14 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 12 mei. Op de werf De Boot van de scheepsbouwmeester F.F. Groen werd 11 dezer de kiel gelegd voor een stalen fregatschip (opm: NICOLAAS WITSEN), groot 2700 ton, voor rekening van de bouwmeester.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glouchester,10 mei. Het Nederlandse schip THALASSA, van Groningen, is op 8 mei bij het binnenkomen in aanvaring geweest met het schip SELINA JANE. Het bekwam schade aan de stuurboordsboeg.


Datum: 16 mei 1895


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Uit Malaga ontving de Nieuwe Rotterdamsche Courant van de heer G. van Dulken het volgende schrijven d.d. 9 mei. – De omstandigheden onder welke de aanval op het Nederlandse schip ANNA plaats had, zijn in hoofdzaak reeds door uw blad bekend gemaakt. Toevallig te Gibraltar zijnde, toen de ANNA daar werd binnengebracht, vernam ik enige meerdere bijzonderheden, in welke uw lezers misschien belang zullen stellen. Het schip kwam zondag 28 april, tegen 3 uur ’s middags, tegen westen wind kruisend, op enige mijlen afstand van de Afrikaanse kust en in het gezicht van de versterkte Spaanse nederzetting Alhucemas (opm: Al Hoceïma), toen bij volkomen windstilte 7 boten met Moren naderden, en aan de bemanning in de Spaanse taal bevolen werd de zeilen te strijken. Toen hieraan niet werd voldaan, kwam een boot langszij en werden kapitein Velvis en stuurman Smit, beide van Nieuwe Pekela, de enige Nederlanders aan boord, en die zich met revolver en handspaak poogden te verdedigen, zwaar door geweerschoten verwond; de rest der bemanning, 2 Engelsen, een Zweed en een Duitser, bleven ongedeerd. De Moren vingen nu aan het schip te plunderen, toen gelukkig, terwijl zij een gedeelte van hun buit aan land brachten, wind opkwam en de ANNA ontsnappen kon. De kapitein stierf na enige uren, de stuurman werd in het hospitaal te Gibraltar gebracht, waar ik hem bezocht. Hij had 4 schoten in de benen en een kogel in de maag, en de dokter gaf slechts weinig hoop op zijn behoud. (opm: zie o.a. PGC 090595)


Datum: 17 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 mei. Het te Zaandam te huis behorende schip GEBROEDERS, kapt. J. Oosterveld, en het stoomschip GARFIELD zijn j.l. zaterdag (opm: 10 mei) in de Noordzee met elkaar in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemde zonk en laatstgenoemde te Hamburg binnenkwam. De equipage van de GEBROEDERS werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens akte op de 16e mei 1895 voor de ondergetekende notaris gepasseerd, is de tussen de heren Johann Jacob Bonke, koopman en reder, en Jan Visser Jaczn, cargadoor, beiden wonende te Rotterdam, bestaan hebbende vennootschap tot het uitoefenen van het boekhouderschap van stoomschepen, gevestigd te Rotterdam onder de firma: Bonke & Visser, ontbonden, te rekenen van af de 30e april 1895.
Geschiedende deze bekendmaking ingevolge artikel 31 van het Wetboek van Koophandel.
A.C. van Wijngaarden, notaris

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 mei. Volgens rapport van de vuurtoren van Westerschouwen is ten zuidwesten van daar een Groninger zeetjalk op het strand gelopen. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 18 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven,16 mei. De bij Westerschouwen gestrande tjalk is de ONDERNEMING, schipper J. Sloots, met cement van Londen naar Alloa bestemd. De kapitein, diens vrouw, de stuurman en een matroos zijn behouden aan land en op de vuurtoren aangekomen. Het schip is vermoedelijk weg. (opm: zie ZZN 250595)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 17 mei. Benoorden Egmond is gestrand de Duitse schoener ETTA M. JACOBS, kapt. Aswegen, van Londen naar Dantzig (opm: Gdansk). De equipage, bestaande uit 4 man, is gered. Schip en lading zijn verloren.


Datum: 19 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 mei. Het stoomschip ROSA, van Goole hier aangekomen, bracht het bericht mede van de loods R. Dik, dat de Loodstender No. 2 op de kruispost aan de monding der Eems door een grond- of breekzee is belopen, waardoor een en ander van het schip werd weggeslagen. Niemand der opvarenden werd gekwetst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 18 mei. Heden is aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier de kiel gelegd voor het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, dat voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland zal worden gebouwd. Dit stoomschip krijgt een laadvermogen van 4100 ton en wordt het grootste van de thans tot de Nederlandse vloot behorende stoomschepen. De afmetingen zijn: lang 389 voet, breed 45 voet en diep 29.1 voet.


Datum: 20 mei 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen,16 mei. Het Nederlandse tjalkschip BROEDERTROUW, kapt. E. Wagenborg, gemeerd liggende, is met zware schade op de Tyne aan de grond gezet, zijnde aangevaren door het stoomschip SKEFFINGTON.


Datum: 21 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 mei. De Nederlandse mailstomer CONRAD, van Batavia, laatst van Genua, naar Amsterdam, liep heden te Carthagena binnen met ingestoten bakboordboeg en de voorpiek vol water, doch de lading is vermoedelijk onbeschadigd. Het is bij Carthagena in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea met kolen bestemd naar Marseille, dat daardoor gezonken is. De gezagvoerder van de SULLY en een scheepsjongen zijn verdronken. (opm: zie volgend bericht en NRC 131195)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Ten behoeve van het stoomschip CONRAD, dat na in aanvaring te zijn geweest, met schade aan de boeg en voorpiek Carthagena is binnengelopen, werd het gouvernements droogdok door de Spaanse regering ter beschikking gesteld en zal de CONRAD nu daarin worden gezet om te worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 16 mei. Het stoomschip THEANO bevindt zich in het Gouvernementsdok. De bekomen schade is van nogal ernstige aard en de kosten van afdoende reparatie worden op Ffrs. 125.000 geschat. Daar zullen ongeveer twee maanden voor nodig zijn, terwijl de voorlopige reparatie, waarvan de kosten op Ffrs. 25.000 worden geschat, in ongeveer 14 dagen kunnen worden voltooid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, (geen datum). Het Nederlandse schip FRITS FABER BEUKEMA is bevracht met patent fuel van Cardif naar Rio Grande del Sul.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 mei. Door de bemanning van de vissloep No. 6, van Pernis, schipper Noordzee, is hier binnengebracht de Zweedse schoener SVARTVIK, van Fiksebökskil, beladen (opm: in Shoreham) met kolen, die door hen op 17 dezer op 55º25’ N.B. in de Noordzee verlaten werd aangetroffen. Het schip is dicht, en behalve dat de bramsteng is gebroken en het stuurrad ontbreekt, is alles in goede staat. Het schip schijnt plotseling verlaten te zijn. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 22 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nörrenebel, 19 mei. De Zweedse schoener SVARTVIK, kapt. Berendsen, van Shoreham met een lading kolen naar Stubbekjobing, is in de Noordzee gezonken. De uit 7 man bestaande bemanning werd door een Engelse stoomtrawler gered en te Nymindegab (opm: 55º48’ N.B. 08º11’ O.L.) geland. (opm: zie NRC 210595)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 18 mei. Het alhier gestrande schip EYRENE was in ballast en zit vrij hoog op het strand. Men is begonnen de tuigage en inventaris te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 mei. De aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea naar Marseille, vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag (opm: van 17 op 18 mei) des nachts te twee uur op 54 mijl van Carthagena. Negentien man van de SULLY konden worden gered, doch de gezagvoerder en een jongen zijn verdronken.


Datum: 23 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 20 mei. De tuigage en inventaris van het gisteren gestrande schip EYRENE is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 mei. Men heeft vruchteloos getracht het Noorse barkschip ALBATROS af te slepen. Er staat 3 voet water in het schip. Drie man der equipage zijn hier aangekomen, de overigen bevinden zich nog aan boord. Er is contract gemaakt met de firma Zur Mühlen. Later bericht (opm: van 22 mei): het schip ALBATROS is na lossing van een gedeelte van de deklast met hoog water door sleepboten vlotgesleept en hier binnengebracht. Het schip is lek en maakt water. Er zijn pompers aangenomen.


Datum: 25 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carthagena, 22 mei. Het hier met schade door aanvaring binnengelopen stoomschip CONRAD staat nu in het dok en wordt morgen onderzocht. De admiraal der haven wil niet veroorloven, dat de werkzaamheden aan het stoomschip door particulieren worden verricht. Alleen gouvernementsambtenaren en -materieel zijn toegestaan.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Burgh, 24 mei. Zoals bekend is, strandde de 16e dezer maand, te 03.30 uur des namiddags, op het strand nabij de vuurtoren van Westen-Schouwen de tjalk DE ONDERNEMING, schipper J. Sloots van Stadskanaal, komende van Londen en bestemd naar Alloa (opm: zie NRC 160595). Wist de bemanning zich gelukkig te redden, omtrent het schip werd de mening geuit, dat het geheel en al verloren zou zijn. Men grondde deze mening daarop, dat door verschillende lekkages het binnendringen van het zeewater onvermijdelijk was, terwijl tengevolge van de zware lading – cement – het vaartuig diep het zand inwerkte. Toen echter j.l. zondag daarnaar een technisch onderzoek werd ingesteld, meende men alle hoop tot behoud van het schip niet te moeten opgeven en werd besloten te beproeven de tjalk eraf te krijgen. Door J. van Vessem te Burghsluis werd voor een som van NLG 595 aangenomen het schip in de haven van Burghsluis binnen te brengen. Met omstreeks 30 man begon men maandagmorgen de lading te lossen, hetgeen tengevolge van het binnengedrongen zand en water, waardoor de cement tot een harde massa was gevormd, geen gemakkelijk werk schijnt te hebben geweest. Toen de lading over boord was geworpen, bleek het eerst op hoeveel verschillende plaatsen het vaartuig lek bekomen had. Zo goed mogelijk werden de gaten gestopt; bij hoog water raakte woensdag de tjalk vlot en met behulp van een der schepen van en onder leiding van schipper H.T. Landegent van Burghsluis, bracht men het vaartuig, al pompende, behouden in de haven aldaar. Het schip heeft veel geleden en zal ter reparatie naar Groningen worden gesleept.


Datum: 26 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 mei. Het stoomschip ARUNDO, van Rotterdam naar Bilbao, is in het Engels Kanaal tijdens dikke mist in aanvaring geweest met het Noorse schip MONTON, te huis behorende te Tønsberg. De MONTON is gezonken en de ARUNDO is met schade aan de boeg te Southampton binnengelopen. (opm: zie NRC 290595 en 270795)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 23 mei. Dewijl de gelegenheid hier klein is om het stoomschip PRINS LEOPOLD te dokken, vertrekt het woensdag a.s. naar Londen. Het heeft een schroefblad beschadigd, en dat zal te Londen door een nieuwe worden vervangen.


Datum: 28 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Liverpool, 25 mei. Het stoomschip ERASMUS, met defecte machine, arriveerde hier van Ferrol, gesleept door de sleepboot BLAZER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse brik PALME, kapt. R. Schaap, van Gloucester naar Limerick, bij het binnenkomen aan de grond gevaren, doch later vlot gekomen, ogenschijnlijk zonder schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip SALAK niet vlot gekomen. Het schip is dicht, doch moet lossen om afgebracht te worden. De passagiers zijn geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 mei. Het Nederlandse barkschip NOACH V, groot 1263 ton, gebouwd in 1875, sedert enige maanden alhier in het Oosterdok liggende, is heden verkocht voor NLG 17.000. Koper is de makelaar W. de Lorme van Rossem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 mei. De Nederlandse mailstomer SALAK, van Rotterdam naar Batavia, zit te Foreland (opm: Bembridge), eiland Wight, aan de grond en zal men trachten het met het volgende getij af te slepen. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 29 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Het bij Bembridge (opm: Isle of Wight) aan de grond zittende stoomschip SALAK is volgens particulier bericht met hoog water niet vlot gekomen.
- Rotterdam, 28 mei. Volgens bericht van heden is men druk bezig van de lading van de SALAK te lossen. De zee is kalm en het schip is dicht.
- Rotterdam, 28 mei. Volgens telegram uit Londen heeft men twee lichters van het aan de grond zittende stoomschip SALAK van langszij moeten halen, dewijl zij te veel slingerden. Het stoomschip maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Southampton, 26 mei. Het Nederlandse stoomschip ARUNDO, van Rotterdam naar Bilbao, liep hier gisterenavond binnen. De gezagvoerder rapporteert op 50º18’ N.B. en 01º08’ W.L. in aanvaring geweest te zijn met het stoomschip MONTON, van Cardiff bestemd naar de Oostzee (opm: zie NRC 260595 en 270795). Deze is door de aanvaring gezonken; 14 man der equipage werden door de ARUNDO gered, twee zijn verdronken. Aan boord van de ARUNDO werden 2 platen beschadigd, één aan stuurboord en één aan bakboord in de boeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 28 mei. Alhier is aangekomen de sleepboot ROTTERDAM, van Maassluis, tot het afhalen der equipages van de haringloggers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Gedagvaard Jan Joris Engelhard, Jaapkien Speelman en Joris Engelhard, allen gewoond hebbende te Groningen, doch thans afwezig.
Aangezien Jan Joris Engelhard en Jaapkien Speelman, echtelieden, en Joris Engelhard, allen gewoond hebbende te Groningen, in het laatst van september 1888 met het schip (opm: kof) WILLEMINA in ballast van Rotterdam zijn vertrokken met bestemming Bergen in Noorwegen, zonder volmacht tot het waarnemen hunner zaken en belangen achtergelaten hebbend.
Aangezien de laatste tijding van hen is binnengekomen op 23 september 1888, vóór hun vertrek uit Rotterdam, maar na die tijd noch van het schip noch van de opvarenden iets is vernomen.
Aangezien de eiser en de zijnen alle moeite hebben gedaan om iets van de afwezigen gewaar te worden, maar hun onderzoek steeds vruchtloos is gebleken, zodat zij de zekerheid hebben, dat gemeld schip, in een destijds gewoed hebbende storm met man en muis is vergaan.
Aangezien er alzo meer dan vijf jaren na hun vertrek en na de laatste tijding, waarop kon blijken dat zij in leven waren, zijn verlopen zonder dat er bewijs is binnengekomen van hun aanwezen of overlijden.
Eiser is de voogd van Jacob Engelhard, zijnde de enige gerechtigde tot hun nalatenschap.
Als de gedagvaarden na drie maanden niet opdagen, zal de rechtbank hopelijk uitspreken dat betroffenen overleden zijn en mag eiser over een eventuele nalatenschap beschikken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse barkschip ANNETTE JANTINE, kapt. A. van Dijk, van Bremen naar Trinidad, op de Goodwin Sands gestrand en zit gevaarlijk. Assistentie werd niet aangenomen.
- Londen, 28 mei. De ANNETTE JANTINE zit op een gevaartlijke plaats geankerd (opm: zie volgend bericht).


Datum: 30 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 28 mei, 12.09 uur namiddags. Op enige noodschoten, die van het North Sand Head vuurschip gedaan werden, werden een aantal boten te water gebracht. Men bevond, dat het barkschip ANNETTE JANTINE, van Bremen naar Trinidad, gevaarlijk dicht bij de Goodwin Sands ten anker lag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 mei. Het Nederlandse stoomschip MERAPI, op 22 dezer van Batavia naar Rotterdam vertrokken, keerde met lekke ketels derwaarts terug. De reparaties kunnen in 8 dagen verricht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 mei. Volgens een Exchange Telegraph Company’s telegram zit het stoomschip SALAK nog aan de grond bij Bembridge. Een aantal sleepboten zijn in de nabijheid van het stoomschip. De wind waait op de wal. In geval het hedenavond niet vlot komt, zal een stoomschip met twee overdekte barges worden gezonden. Alles wel aan boord.
- Bembridge, 27 mei. Daar het stoomschip met hoog water niet vlot kwam, zijn 22 passagiers met hun bagage naar Southampton vertrokken. Het schip is dicht en het weder zeer schoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 mei. Het hier liggende Nederlandse ijzeren barkschip ELSA (ex-OCEAAN), groot 712 registerton, gebouwd in 1857 aan de Kinderdijk, is voor NLG 8500 verkocht aan de heer C.H. Sunderman te Dordrecht om te worden gesloopt. (opm: zie ook PGC 190995)


Datum: 31 mei 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET van Rotterdam met lichte schade door aanvaring met een onbekend gebleven schip te Hull aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bembridge, 28 mei, 03.55 namiddag. Het aan de grond zittende stoomschip SALAK zit rechtop en maakt geen water. Men is bezig van de lading te lossen, die naar Southampton wordt gezonden. Sleepboten hebben vergeefs getracht met hoog water het stoomschip af te slepen. Er komen meer barges aan om goederen in te nemen. Om het schip te lichten heeft men de ankers en kettingen op de rotsgrond laten zakken. Het schip zit vast vóór de machinekamer. Mistig, fraai weder. De zee is zeer kalm.
- Portsmouth, 28 mei, 05.25 uur namiddag. Het is de gehele dag mistig geweest, zodat men het stoomschip van hier niet kan zien zitten. Twee lichters heeft men van het stoomschip weggesleept wegens het zware slingeren. Eén der lichters is ledig en een heeft ongeveer 15 ton lading in. Deze gaan naar Bembridge.
- Portsmouth, 29 mei, 08.17 uur voormiddag. Lloyd’s agent seint: te 08.30 uur namiddag gisteren met laag water van het schip vertrokken, dat met de kop naar de wal ligt. Voor zit het droog over een lengte van 30 voet en bij het achterschip staat 18 voet water. Het heeft enige slagzijde over stuurboord. Ongeveer 400 ton is in lichters gelost. Met hoog water is met twee sleepboten te vergeefs een poging gedaan om het stoomschip af te slepen. Een der sleepboten blijft bij het stoomschip. Het schip is dicht en de zee kalm. Vermoedelijk zal een massa lading gelost moeten worden om het schip vlot te kunnen brengen.
- Bembridge, 29 mei, 08.17 uur voormiddag. De staat van het stoomschip SALAK is onveranderd. Fraai weder.
- Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram van Lloyd's is de positie van het stoomschip SALAK onveranderd; de sleepboten hebben vruchteloos getracht het af te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Het wrak van het bij Egmond gestrande schip ETTA M. JACOBS heeft met de nog inhebbende inventaris NLG 130,50 en de (opm: geborgen) inventaris NLG 371 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. De goederen, die door het stoomschip SALAK te Southampton zouden zijn geladen, worden door het stoomschip PRINS HENDRIK, dat 1 juni van Amsterdam vertrekt, ingenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 mei. Het hier liggende Nederlandse schip THORBECKE IV is, naar de Scheepvaart mededeelt, aan een Italiaanse firma verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een extra best, mooi, zo goed als nieuw roefscheepje, 12 ton, zeer geschikt voor beurt of eigen handel. Te bevragen bij E.H. v.d. Zee, Joure.


Datum: 01 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, dat 19 dezer met door aanvaring bekomen schade te Carthagena is binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 mei. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is van Rotterdam te Hull aangekomen met lichte schade, zijnde in aanvaring geweest met een onbekend gebleven schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, dat door aanvaring schade heeft bekomen, zal hier in het dok gaan om te repareren. (opm: zie NRC 020695)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 mei. Het Nederlandse stoomschip THEANO, met schade te Brest binnen, heeft een voorlopige reparatie ondergaan en zal onder eigen stoom naar Cardiff vertrekken om volledig te worden gerepareerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 mei. De positie van het gestrande Nederlandse stoomschip SALAK is onveranderd. Sleepboten hebben geen beweging in het schip kunnen brengen. Het stoomschip ligt met de kop naar de kust, circa 30 voet op het droge. Rondom het schip staat 18 voet water. Van de lading zijn circa 400 ton gelost en in lichters naar Southampton vervoerd. Lloyd’s agent is van mening, dat een grote hoeveelheid der lading gelost moet worden, alvorens het stoomschip, dat enige slagzij aan stuurboord heeft, vlot zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 29 mei. De lading van het stoomschip SALAK, dat op Bembridge Ledge aan de grond zit, wordt benevens de kolenvoorraad geheel gelost, men zal een poging aanwenden om het af te brengen, voor het eerstvolgende springtij, dat over 8 dagen is.
- Bembridge, 29 mei, 03.07 uur namiddag. Negentig ton goederen in kisten zijn naar Southhampton verzonden, twee barges bevinden zich langszijde en nemen kolen over. Er wordt om meer sleepboten geseind. Men zal nogmaals trachten het stoomschip met het eerste hoogwater, ongeveer 2 uur na middernacht, af te slepen. Het weer is zeer schoon.
- Bembridge, 30 mei, 09.55 uur voormiddag. Sleepboten hebben vergeefs getracht het stoomschip SALAK af te slepen; een grote barge met lading vertrok naar Southampton. Twee liggen langszijde en nemen goederen in. Het weer is fraai.
- Rotterdam, 31 mei. Volgens telegram van Lloyd's uit Londen van 01.32 uur namiddag is de positie van het stoomschip SALAK onveranderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 mei. Het Nederlandse stoomschip THEANO, van Bilbao naar Rotterdam met ijzererts, dat, na op de klippen te hebben gestoten, te Brest werd gedokt, heeft een reeks van deuken en breuken, en ontzette zomen (opm: stuiken en landen van de huidplaten) in de bodem; er is een opgereten strook van de voorpiek tot achter het aanvaringsschot in ruim no. 1. De machines zijn in goede orde. (zie ons vorig nummer).


Datum: 02 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hull, 30 mei. Tijdens de aanvaring op 26 dezer, drie mijlen bezuiden de Dudgeon, van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET met een onbekend stoomschip (opm: zie PGC 310595), was genoemd stoomschip met de machine achteruit werkende en had het reeds achteruitgang (opm: vaart over de achtersteven) toen de onbekende boot, met de bakboordsboeg schurende, tegen de steven van de MINISTER TAK VAN POORTVLIET aanvoer, waarna het onmiddellijk in de dikke mist verdween, vermoedelijk slechts weinig beschadigd. De steven van de MINISTER TAK VAN POORTVLIET was ongeveer 6 duim naar stuurboord overgebogen, van het negen-voet-merk tot veertien voet, doch er was geen spoor van breuk of scheur aan steven of platen, weshalve het stoomschip de reis naar Rotterdam kon voortzetten. (Red: het schip arriveerde aldaar de 30e dezer).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Het stoomschip ARUNDO, van hier naar Bilbao, met schade door aanvaring te Southampton binnengelopen, heeft gerepareerd en heden de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juni. Een groot gedeelte der hier aangebrachte goederen van het op Schiermonnikoog gestrande stoomschip LAHNECK zal binnenkort alhier publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bembridge, 30 mei. Ongeveer 1100 kisten Apollinariswater (opm: een merk bronwater) zijn gelost en er zijn er nog aan boord.
- Rotterdam, 1 juni. Heden te 5.45 uur namiddag is het stoomschip SALAK vlot gekomen en naar Southampton vertrokken.


Datum: 03 juni 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een zo goed als nieuw ijzeren potschip of z.g. drijvende winkel, bij Gebrs. Barkmeijer, IJzeren scheepsbouw, Sneek.


Datum: 05 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Volgens particulier bericht is het gouvernements-stoomschip GLATIK, van hier bestemd naar Java, de 2e dezer te Aden aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. De door aanvaring bekomen schade van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is van dien aard, dat het schip het dok in moet om de schade aan de voorsteven te herstellen. De reparatie zal circa 6 dagen duren.


Datum: 06 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. Het stoomschip TITAN van de Ocean Steamship Co (Holt Line) te Liverpool, dat thans te Londen in lading ligt voor Java, wordt ongeveer 20 dezer hier verwacht. Het stoomschip zal dan onder Nederlandse vlag worden gebracht ten dienst van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier, en vertrekt, na te hebben bijgeladen, op 26 dezer van hier via Liverpool naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 2 juni. Het Nederlandse stoomschip SALAK werd door eigen middelen vlot en ging onder eigen stoom naar Southampton, waar het is onderzocht. Men bevond 11 platen min of meer beschadigd. Het keert met de nog inhebbende lading naar Rotterdam terug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 4 juni. Het stoomschip SALAK, van Southampton naar Rotterdam, passeerde heden namiddag 1 uur, onder eigen stoom, Eastbourne en wordt morgen voormiddag te Rotterdam verwacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 2 juni. De Nederlandse tjalk EENDRACHT, schipper Poel, van Papenburg naar Ameland met basaltsteen, is op de Wadden gezonken. Het volk is gered.


Datum: 07 juni 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juni. Het Nederlandse stoomschip THEODORA, gisteren van Rotterdam te Cardiff aangekomen, is eergisteren in aanvaring geweest, waardoor het schip schade heeft bekomen.


Datum: 08 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens telegram van Lloyd´s is de Nederlandse schoener MARNIX, kapt. A. Aarts, van Vegesack naar Landscrona, zwaar lek te Cuxhaven binnengesleept. (opm: zie NRC 110196, PGC 110695 en NRC 260795)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 5 juni. De gezagvoerder van het stoomschip THEODORA, maandag l.l. ter rede van Cardiff aangekomen, rapporteert, dat er die dag wegens feestdag niet werd geschut, weshalve hij ten anker kwam. Dinsdagochtend om 3 uur ging hij anker op, doch werd enige minuten daarna met grote vaart aangevaren aan bakboord door het stoomschip EUGENIE, van Londen, waardoor aan de boeg een paar platen werden ingedrukt en andere beschadigd, ook binnenboord. De reparatie kan in vier dagen geschieden, terwijl het stoomschip lading inneemt.


Datum: 09 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

SALAK. In de Shipping Gazette van 7 juni komt het rapport voor van kapt. K.C. de Gruiter, gezagvoerder van het stoomschip SALAK, in dato Cowes 27 mei. Onder meer behelst het, dat het stoomschip SALAK, op 25 mei van Rotterdam via Southampton naar Batavia vertrokken, in de Noordzee mistig weer aantrof, Dungeness te zien kreeg en het vuurschip van de Royal Sovereign de 26e mei, te 07.00 uur voormiddag en de Owers te 11.45 uur voormiddag werd gepasseerd. Dewijl het mistachtig was, stopte men de machine te 01.05 uur namiddag en werden de ankers gereed gemaakt om ten anker te komen totdat het op zou klaren. Te 01.15 uur namiddag, met vallend water, lichte wind uit Z.W. met kalme zee, stootte het stoomschip op Bembridge Legde, op de N.O. kust van het eiland Wight, terwijl de gezagvoerder van mening was dat het stoomschip zich een mijl van Nabvuur bevond. Het lood was gereed gehouden van de tijd dat de machine werd gestopt, dat 10 minuten gebeurde voordat het stoomschip stootte, om daarmede te beproeven of het stoomschip stil lag om ten anker te komen, doch voordat zulks gebeuren kon, zat het stoomschip aan de grond. (From the time the engines were stopped, which was 10 minutes prior to here striking, the lead was held in readiness so that the anchor might by let go directly the way on the ship stopped, but she struck before this could be done). Met de machine werd onmiddellijk full speed achteruit gewerkt, doch te vergeefs werd zulks nog enige tijd gedaan. Met hoog water 's nachts kwamen drie sleepboten, die twee uur lang te vergeefs beproefden de SALAK af te slepen, terwijl de machine mede in werking was. In de ochtend van de 27e werd zoveel mogelijk van de lading achteruit gewerkt, om het stoomschip vóór te lichten en twee sleepboten van Southampton trachten gedurende anderhalf uur te vergeefs het stoomschip af te slepen. De getijen die afnamen maakte het noodzakelijk dat de lading gelost moest worden om het stoomschip af te kunnen brengen. (Red: zoals reeds vermeld kwam het zaterdag 1 juni vlot, na te hebben gelicht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Bij vonnis door de arrondissements-rechtbank alhier, gewezen in zake de op 21 december 1889 in het Noordzeekanaal plaats gehad hebbende aanvaring tussen het stoomschip P. CALAND en het barkschip THORBECKE VII, is de P. CALAND in het ongelijk gesteld en veroordeeld om de geleden schade aan het schip THORBECKE VII en de inhebbende lading te vergoeden.


Datum: 11 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, (geen datum). De Vlissingse Loodsschoener No. 15, schipper Engels, werd in de nacht van zaterdag op zondag j.l. bij dikke mist nabij het lichtschip WANDELAAR aangevaren door het Belgische stoomschip RIJNLAND, van New York naar Antwerpen. De schoener brak daardoor zijn kluiverboom en boegspriet, terwijl een gedeelte van de bovensteven werd afgebroken. Het loodsvaartuig was daardoor verplicht naar binnen te komen om te repareren. De RIJNLAND is hier voorgaats ten anker gekomen en passeerde tegen de avond Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Het stoomschip THEODORA, met schade te Cardiff aangekomen, was in aanvaring met het Engelsche stoomschip EUGENIE. De schade, aan eerstgenoemde veroorzaakt, beloopt ongeveer GBP 300, terwijl de reparatie circa 8 dagen zal duren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juni. Het te Cuxhaven lek binnengesleepte Nederlandse schip MARNIX (opm: zie NRC 110195, 080695, PGC 110695 en NRC 260795) moet lossen om te repareren.


Datum: 14 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. Het alhier thuisbehorende stoomschip MARIA is in de Bosphorus in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip BERNHARD en heeft enige schade bekomen, die op GBP 200 begroot wordt. De schade zal te Nicolajeff worden gerepareerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juni. Het stoomschip SALAK wordt donderdag alhier verwacht om in het droogdok te Middelburg geplaatst te worden, ter reparatie van de schade bekomen bij de stranding op het eiland Wight.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 juni. Het gestrande en later lek alhier binnengebrachte barkschip ALBATROS (opm: zie NRC 230595) is onderzocht en afgekeurd. Het zal publiek worden verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aardappelscheepje. Een knap snikscheepje met tuig en al voor weinig geld te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 15 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 juni. De lading gezaagd hout van het afgekeurde Noorse barkschip ALBATROS zal binnendoor van hier naar Gent worden verscheept.


Datum: 17 juni 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een beste visaak met tuig, een 15-voets boot met tuig en een 15-voets grote eiken schouw, geschikt voor een vogelflapper (opm: iemand die vogels vangt met een flap), melkboer of venter. Te bevragen bij J.E. Kapper, Wartena.


Datum: 18 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Antwerpen, 14 juni. De gezagvoerder van het schip UNION, van Rio de Janeiro met huiden hier aangekomen, rapporteert de 11e, 12e en 13e maart door een orkaan te zijn belopen, waardoor het veel water over kreeg en zwaar heeft gewerkt. De 14e maakte het zo veel water, dat de pompen gaande moesten worden gehouden. Het schip arriveerde op 31 mei te Falmouth, waar het werd onderzocht en tijdelijk gerepareerd. Het werd van Falmouth herwaarts gesleept, makende aanhoudend veel water. (opm: onbekend of dit de Nederlandse UNION is onder kapt. Hut)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 juni. Het (opm: Belgische) stoomschip NOORDLAND, dat 12 dezer bij het vertrek van hier naar Antwerpen met het stoomschip DEUTSCHLAND in aanvaring was, werd de 14e dezer op 61º23’ W.L. gepraaid met een groot stuk zeildoek op stuurboordsboeg door het stoomschip ONTARIO, hier gisteren aangekomen. Aan boord alles wel.


Datum: 20 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 19 juni. De hier binnengebrachte, naar Rudkjöbing berstemde Zweedse schoener SVARTVIK vertrok heden naar Amsterdam. De lading kolen is daar verkocht. Ook het schip zal verkocht worden. (opm: zie NRC 210595 en 250695)


Datum: 21 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 20 juni. Het afgekeurde Noorse barkschip ALBATROS, masteloos alhier binnengebracht, is heden in veiling verkocht aan de heren J.L. Kaan en T. v.d. Sterre te Texel. Het schip bracht NLG 1800 op en de inventaris NLG 615,45.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Een gedeelte van de lading van het stoomschip SALAK werd van Southampton verscheept met het stoomschip LAWOE, dat 11 dezer van daar is vertrokken. Het restant der lading wordt geladen in het stoomschip BROMO, dat 22 dezer van hier naar Batavia vertrekt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 20 juni. In Hollandsche bladen wordt medegedeeld, dat hier het bericht is ontvangen, dat op de Noordzee het nieuwe ijzeren tjalkschip van kapt. Kramer met man en muis is verongelukt. Uit de door ons ingewonnen informatiën blijkt, dat er niets officieels omtrent het verongelukken van het koftjalkschip GRIETJE, kapt. J.R. Kramer, welke hier bedoeld wordt, bekend is. Wel is men omtrent schip en bemanning zeer ongerust, aangezien het reeds ongeveer het midden van mei van Newcastle naar Borkum vertrokken moet zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip SALAK, thans te Vlissingen, zal in het dok te Middelburg repareren en de 3e augustus weder van hier naar Java kunnen vertrekken.


Datum: 22 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 juni. Het stoomschip ST. PANCRAS, dat op de Samarang-bank is gestrand, is verzekerd voor GBP 41.000, en GBP 6.000 is op de lading geassureerd.


Datum: 23 juni 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wegens omstandigheden te koop aangeboden: een schip met inventaris, groot 43 ton.
Te bevragen en te bezichtigen bij U. Zwolsman, scheepstimmerman te Workum. Aan hetzelfde adres een zware jijn (opm: takel van twee blokken met tezamen tenminste zes schijven) te koop, zo goed als nieuw.


Datum: 25 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. de Lorme van Rossum en J.A.P. Bijl, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J.H. Dupont Noordbeek, op maandag 8 juli 1895, des namiddags ten 3 ure precies, in het lokaal Frascati (kleine zaal) te Amsterdam, bij opbod en afslag te verkopen het extra ordinair welbezeild Zweeds schoenerschip SVARTVIK, volgens Zweedse meetbrief gemeten op netto 169,32 registerton, ladende plm. 300 tons zwaar gewicht. En zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, touwen en verdere gereedschappen, volgens inventaris. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam, alwaar het te bezichtigen is. Afzonderlijk zullen geveild worden 2 nachtkijkers en enige zeekaarten, Engels Kanaal en Oostzee, in afdelingen.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars of de cargadoor B.J. van Hengel, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 juni. Volgens mededeling van de inspecteur over het loodswezen in het 3de district, d.d. 18 juni j.l, is in de Zuiderzee het tjalkschip DE VROUW JENNEKE gezonken, 70 m. ten zuiden van den kop van de noordwestelijke havendam van de haven van Kuinre, in 14 dm. water.


Datum: 26 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juni. In het ruim van het Noorse barkschip ALBATROS, liggende te Nieuwediep en aangekocht door de heren Kaan en Van der Sterre alhier, staat bijna 6 voet water. Men is druk bezig het schip leeg te pompen om het vervolgens te doen verslepen naar de haven alhier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Oproeping. Wie iets verschuldigd is aan of nog geen opgave deed van wat hij te vorderen heeft van wijlen de scheepstimmerman F. Zwat te Grouw, wordt verzocht daarvan vóor 1 juli kennis te geven aan de notaris Noordhoff te Grouw.


Datum: 27 juni 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 juni. Het Nederlandse stoomschip LEYDEN, van Rotterdam naar Cardiff, is de 22e dezer bij Portland in aanvaring geweest met het Engelse schip BRENTON, dat daarbij schade bekwam. Of de LEYDEN averij kreeg is niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Volgens particulier telegram uit Pera is het Nederlandse stoomschip MARIA, van Sebastopol naar Antwerpen, in aanvaring geweest in de Bosphorus, met het ten anker liggende Noorse stoomschip ROMSDAL. Aan stuurboordzijde, op de hoogte van ruim no. 2, is enige schade, die tijdelijk moet gerepareerd worden, dewijl het de reis zo niet kon voortzetten, Het maakt geen water. Volgens later ontvangen telegram kon de schade niet gerepareerd worden, zonder dat er enige lading gelost wordt. Ook de ROMSDAL leed schade aan steven en boeg.


Datum: 28 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 juni. Heden werd het (opm: Noorse) barkschip ALBATROS tot nabij de haven gesleept, doch kon ten gevolge van de grote diepgang niet binnenkomen. Men heeft het aan de zeedijk vastgemeerd en met werpankers vertuid. Er dient nu op een buitengewoon hoog tij te worden gewacht om het binnen de haven te brengen. Het zit beoosten de haven aan de grond.


Datum: 30 juni 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 27 juni. Het Belgische mailstoomschip MARIE HENRIETTE ligt 3 mijlen van hier met gebroken voedingspomp ten anker. De steamer PRINCE ALBERT is langszijde geweest en heeft de mail en passagiers overgenomen, waarmede het naar Ostende is vertrokken. De sleepboot GRAVILLE is langszijde de MARIE HENRIETTE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 juni. Het stoomschip MARIE HENRIETTE werd te Dover binnengesleept, alwaar de voedingspijp (opm: eerder bericht: voedingspomp) werd gerepareerd. Het stoomschip is weder naar Ostende vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 juni. Het gewone wekelijkse vertrek naar New York heeft heden niet plaats gehad, daar de reparatie van het stoomschip NOORDLAND nog niet voltooid is. Het vertrek zal plaats vinden maandag a.s. des ochtends om 8 uur.


Datum: 02 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 juni. Ook gisteren was de waterstand niet hoog genoeg om het barkschip ALBATROS in de haven te brengen. Het schip maakt veel water, doch kan nog met de scheepspomp worden bijgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juli. Ook gisteren gelukte het niet de Noorse bark ALBATROS binnen te brengen. Het schip is zeer lek, zodat gedurig met molen- en handpomp gewerkt moet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 juli. Volgens hier ontvangen bericht is het bij Curaçao gestrande stoomschip ASTURIAN PRINCE als verloren te beschouwen. De bergingsboot van Chapman keert van het verongelukte schip, dat geheel wrak geworden is, naar New York terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 juni. Volgens telegram heeft het stoomschip DANIA de 26e dezer op 350 mijlen van Sandy Hook de schroefas gebroken en werd het de volgende morgen door het Nederlandse stoomschip WERKENDAM op sleeptouw genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 juni. Het Nederlandse stoomschip WERKENDAM, van Amsterdam naar New-York, bevindt zich bij Sandy Hook met op sleeptouw het Duitse stoomschip DANIA, van Hamburg naar New-York.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN REGENTES, heden morgen van hier naar Batavia vertrokken, is voorbij de Nieuwe Petroleumhaven aan de grond gelopen. De sleepboot SIMSON, benevens verscheidene kleine boten, vertrokken ter assistentie. Later bericht: het stoomschip KONINGIN REGENTES is niet vlot gekomen en zal moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 27 juni. De te Schiedam tehuis behorende stoomvissloep VIGILANT is in veiling voor 26.000 mark verkocht aan de heer A. Heine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Het stoomschip KONINGIN REGENTES is heden morgen vroeg, na circa 4 lichters gelost te hebben, door de sleepboten SIMSON, HERCULES en andere sleepboten vlot geworden en te IJmuiden aangekomen, alwaar het de geloste lading weder inneemt.


Datum: 03 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 29 juni. De kotter van de bergingsmaatschappij Whitstable is hier aangekomen met 21 zakken was en een vat olie uit het wrak van het Nederlandse stoomschip CASTOR, het vorige jaar bij Folkestone gezonken. (opm: zie ZZN 310794 en volgende berichten, NRC 110795 en 250795)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 juli. Het stoomschip SWITZERLAND, van Philadelphia hier aangekomen, dat bezig was aan de kade du Rhin vast te maken, werd door het Engelse schip FALKLAND BANK, dat uit het dok werd gesleept door de Engelse sleepboot FLYING SERPENT en van de sleeptros was losgebroken, met de steven dwars in de zijde gelopen achter de machinekamer en bleef daar enige minuten vastzitten. Zeven platen zijn doorgesneden. De scheepspompen kunnen het binnendringende water meester blijven en men is onmiddellijk begonnen het schip aan een zijde te lossen om de opening, door de aanvaring veroorzaakt, boven water te brengen. De ontsteltenis onder de passagiers was groot, doch niemand heeft letsel bekomen. De FALKLAND BANK, bestemd naar Glasgow, is ten anker gekomen om onderzocht te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 9 juli 1895, des avonds te 8 uur, zal ten huize van de kastelein J. van Deest, scheepsbevrachter, hoek Singelweg – Westerbadstraat te Groningen, publiek worden verkocht het tjalkschip, VROUW CATHARINA genaamd, met toebehoren, zoals het thans ligt in het Hoendiep bij de houtzaagmolen van de heren Schrage & Van der Goot, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij M. Wiertsema, notaris te Groningen.


Datum: 04 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 juli. De schade, door de FALKLAND BANK aan het Belgische stoomschip SWITZERLAND toegebracht, wordt op Bfrs 25.000 begroot. Ook de boeg van de FALKLAND BANK is zwaar beschadigd. Van wege de SWITZERLAND is beslag gelegd op de sleepboot FLYING SERPENT en op de FALKLAND BANK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 juli. Met het stormachtige weder van heden is de bark ALBATROS met het achterschip omgezwaaid. Het ligt nu maar weinige meters van de zeedijk en zal moeilijk weder in de haven gebracht kunnen worden.


Datum: 05 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 28 juni. De Belgische stoombagger FERDINAND I, bestemd van Rotterdam naar Bourgas, hier de 26e dezer binnengesleept door de stomer VITO, is onderzocht. De kosten der reparatie aan de vuurhaarden wordt begroot op GBP 360. De gezagvoerder wacht op orders. Er is beslag gelgd op de FERDINAND I als waarborg voor een vordering van GBP 3000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juli. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip (opm: bark) TJERIMAI, kapt. W. van Duijn, van Amsterdam naar Batavia, van bezuiden de Lizard te Falmouth binnengesleept met verlies van de grote marssteng en al het daaraan verbonden tuig, benevens andere schade, veroorzaakt door stormweder. (opm: zie volgend bericht en NRC 280795)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 1 juli. Het Nederlandse fregatschip EMMANUEL, kapt. A. Hemmes, van Philadelphia hier aangekomen, werd door het uit de haven vertrekkend stoomschip ALGERIE aangevaren, waardoor verscheidene stutten in de verschansing zijn gebroken en de sloep van een lichter, die langszijde van de EMMANUEL lag, werd verbrijzeld. De ALGERIE heeft de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een best overdekt roefschuitje met volledige inventaris, groot 14 ton.
Te bevragen bij Johs. Draaisma, scheepsbouwer te Franeker (behalve op zondag).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop twee schepen, een nieuw, groot 28 à 29 ton, en een halfsleten, groot 23 ton, bij J.L. Hoekstra te Rohel.


Datum: 06 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 juli. Het schip TJERIMAI, van Amsterdam naar Batavia met gemengde lading, hier het schade binnengesleept, heeft de grote- en de bezaansteng verloren tijdens hevig stormweder op de 1e dezer op 46º N.B. en 10º W.L. Het werd vanaf 15 mijlen ten zuidwesten van de Lizard op sleeptouw genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 juli. Volgens telegram uit Curaçao is na gehouden onderzoek besloten om het gestrande stoomschip ASTURIAN PRINCE zoals het daar ligt te verkopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 juli. Het beslag op het schip FALKLAND BANK, dat met het stoomschip SWITZERLAND in aanvaring was, en op de sleepboot FLYING SERPENT, is na voldoende borgstelling opgeheven en zijn beide schepen van de rede naar Glasgow vertrokken. De SWITZERLAND werd in het dok onderzocht en de schade is groter bevonden dan eerst werd gedacht. Thans wordt deze begroot op Bfrs 30.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Het stoomschip AJAX, van de Ocean Steamship Co te Liverpool (Holt Line), groot bruto 2358 ton, gebouwd in 1866, dat heden hier van Londen is aangekomen, om bij te laden voor Java, zal onder Nederlandse vlag worden gebracht en voor de Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier op de 11e juli de reis van hier via Liverpool naar Java aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juli. Het stoomschip SMEROE, van de Rotterdamsche Lloyd, vertrekt heden van hier naar Rotterdam, na aan de werf van de Koninklijke Mij. ‘De Schelde’ 24 voet te zijn verlengd.


Datum: 07 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 juli. Bij het verlaten van de kade werd aan boord van het stoomschip SWITZERLAND een gat in stuurboordzijde ontdekt van ongeveer 2½ voet in omtrek onder de waterlijn, vermoedelijk veroorzaakt door een voorwerp, dat onder water lag tijdens de aanvaring, toen het schip met kracht tegen de kade werd gedrukt. Acht rijen platen werden doorgesneden aan bakboord door de steven van de FALKLAND BANK. Er werd op genoemd schip en de sleepboot FLYING SERPENT voor GBP 4.000 beslag gelegd voor de schade.


Datum: 08 juli 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juli. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram heeft het Nederlandse stoomschip PENELOPE van de Middellandse Zee naar Amsterdam, op de baak (opm: waarschijnlijk wordt hier de baar bedoeld) voor Lissabon aan de grond gezeten, maar later met assistentie van sleepboten vlot en naar Lissabon gesleept.


Datum: 09 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 juli. In verkooplokaal Frascati alhier werd heden in veiling verkocht het Zweedse schoenerschip SVARTVIK, laadvermogen pl.m. 300 ton zwaar goed, met inventaris, voor NLG 1150. Koper: de makelaar W. de Lorme van Rossem alhier (opm: in opdracht van J.J. Koerts & Zoon, Oude Pekela, en verdoopt in ZEEMEEUW).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop of te huur een beste halfsleten roefpraam, 14 ton, een bokvaartuig, 12 ton, en een roeiboot met tuig, uiterst lage prijzen.
Dagelijks te bevragen bij J. Barkmeijer te Birdaard.


Datum: 10 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 juli. De pogingen om de Noorse bark ALBATROS in de haven te brengen zijn gestaakt. De eigenaars hebben een begin gemaakt om het te slopen op de plek, waar het thans aan de grond zit.


Datum: 11 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 8 juli. Door het duikvaartuig INVICTA is wederom een gedeelte was uit het gezonken stoomschip CASTOR aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juli. Het stoomschip WEBSTER, groot 2018 ton bruto, is het eerste Engelse schip, dat door het Kaiser Wilhelm kanaal (opm: Kieler Kanal) passeerde. De passage nam 8 uur in beslag.


Datum: 12 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De deurwaarder F.M. Lorwa, te Rotterdam, zal op dinsdag 16 juli 1895, des namiddags ten 2½ uur, in het café Rhein Provinz, M. Heinsius, Groote Draaisteeg no. 8 aldaar, ten verkoop aanbieden het in zeer goede staat zijnde tjalkschip, genaamd DE VROUW JOHANNA, groot 93 ton of 54 last, met volledige inventaris, liggende in de Scheepmakershaven aan de brug der Groote Draaisteeg. Van af heden daar te bezichtigen.
Informatiën te bekomen ten kantore van Gouverne & Lorwa, West-Nieuwland no. 21.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. De gezagvoerder van het van Java aangekomen stoomschip OENGARAN heeft de 10e dezer gepraaid het Nederlandse driemast schip NBJV (opm: naamsein), zijnde de ADRIANA (opm: fregat), kapt. G. Bruijn, van Hamburg naar Santa Rosalia, kruisende op de hoogte van St. Alban’s Head (opm: 47º52’ N.B. 55º51’ W.L., onder Newfoundland), waarvan de gezagvoerder verzocht gerapporteerd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Het nieuw gebouwde Nederlandse fregatschip VONDEL zal gevoerd worden door kapitein J.H. Bart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Flensburg, 6 juli. De tjalk ANNA, van Emden naar Veile (opm: Vejle), met kolen, is op Pahlriff gestrand, werd lek en is vol water. Ze werd gisteren door de bergersteamer ADLER afgesleept en hier binnengebracht om te repareren. Het bergloon bedraagt 1500 mark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 juli. Het tweede voor rekening der Stoomvaart Maatschappij Zeeland gebouwde stoomschip KONINGIN REGENTES is gisteren met gunstig gevolg van de werf van John Elder te Glasgow te water gelaten.


Datum: 14 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 juli. De Noorse bark SOSKUMMEREN, kapt. Langstrand, van Skelleftea naar Antwerpen met een lading hout, is vol water, met dekschade en verlies van een deel van de deklast door de sleepboten IJMUIDEN en HERCULES hier binnengesleept. De gehele bemannning is nog aan boord. Het vaartuig dreef met de noodvlag in top naar het strand. Door het stoomschip PENELOPE werd getracht het volk van boord te halen, doch de reddingboot ging verloren.


Datum: 15 juli 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 12 juli. Van de werf der scheepsbouwmeesters Huijgens & Van Gelder werd gisteren met goed gevolg te water gelaten Hr.Ms. schroefstoomschip NIAS, gebouwd voor de Indische marine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11juli. Het schip (opm: brik) ANNA, kapt. J.A. Mulder, van Bari, laatst van Gibraltar, naar Lorient bestemd, is lek te Lissabon binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhafen, 9 juli. Op het schip (opm: tjalk) GRATITUDE, kapt. J.E. Klugkist, hetwelk in oktober 1894 in aanvaring was met het schip (opm: tjalk) ELZIENA AFIENA, kapt. H. Klugkist, is beslag gelegd, daar de gezagvoerder weigert de schade aan de lading van de ELZIENA AFIENA aan een verzekeringsmaatschappij te Hamburg te vergoeden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gevraagd: een bekwame scheepstimmerknecht, vast werk, hoog loon, bij U. Zwolsman, scheepstimmerman te Workum. Zondags niet aanmelden.


Datum: 16 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 13 juli. Het gestrande Duitse stoomschip LAHNECK is heden met het middagtij door de Amsterdamsche Sleep- & Bergingsmaatschappij vlot gebracht en in de geul tussen het strand en de bank geankerd om bij gunstig weder naar Amsterdam te worden gesleept. De sleepboot TERSCHELLING is alhier aangekomen om het af te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juli. Volgens telegram uit Curaçao, ontvangen bij de Koninklijke West-Indische Maildienst, heeft het stoomschip PRINS WILLEM I op strand gezeten op het eiland Cubagos (opm: Cubagua; 10º48’ N.B. 64º11’ W.L.). Het stoomschip PRINS WILLEM IV is gisteren van Curaçao derwaarts vertrokken ter assistentie. Volgens mededeling van een der kapiteins van de rederij, die thans in Amsterdam is, moet het ter plaatse waar men vermoedt dat het schip gezeten heeft, altijd kalm water zijn. (opm: zie PGC 190795)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 juli. Het schip SOSKÜMMEREN is door de sleepboot IJMUIDEN leeggepompt en hedenmiddag opgevaren naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. De verlaten Zweedse bark VEGA is op 25 mijl noordoost van Terschellinger vuurschip met zware slagzij, ogenschijnlijk vol water en alleen nog de fokkemast staande, gerapporteerd door de gezagvoerder van het stoomschip HEKLA. De bemanning werd gered door de steamtrawler STORMCOCK en te Hull geland.


Datum: 17 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 15 juli. De Zweedse bark HEBE is op Klein Curaçao gestrand.


Datum: 18 juli 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 14 juli. Gisteren is gestrand de TALISMAN, kapitein W. Erikson, met hout van Söderhamn naar Cowes. De reddingboot beproefde tot driemaal toe het volk op te nemen, maar de opvarenden weigerden het schip te verlaten. Hedenmorgen is het schip nader aan deze kust gedreven. De kapitein en 4 man zijn afgehaald met de reddingboot uit Paesens; de stuurman, aan boord gebleven, werd afgehaald door de reddingboot van Schiermonnikoog. Het schip zal denkelijk verloren zijn. (opm: later vlotgesleept)


Datum: 19 juli 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Volgens bij de Koninklijke West-Indische Maildienst ontvangen telegram uit Trinidad is het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM I, kapt. Sorgdrager, dat te Cubagua op strand heeft gezeten (opm: zie NRC 160795), doch zonder assistentie en zonder schade weder vlot kwam, behouden aldaar aangekomen.


Datum: 22 juli 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Een bij de Scheepvaart Zuid-Holland ontvangen mededeling behelst, dat bij de Nederlandse Consul-Generaal te Londen bericht is ontvangen, dat een naambord, gemerkt BATAVIER, de 28e juni bij Dunnet Head Vuurtoren (opm: 58º40’ N.B. 03º22’ W.L.) is aangedreven. (Het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. D. Gomes, vertrok de 6e oktober 1894 van Java naar het Kanaal en passeerde de 9e december St. Helena [opm: zie NRC 030595]).


Datum: 23 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 20 juli. De kotter INVICTA van de Whitstable Salvage Co arriveerde alhier met 27 vaten olie uit het wrak van het bij Folkestone gezonken Nederlandse stoomschip CASTOR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 21 juli. Gisteren had hier een verkoping plaats van sloophout, afkomstig van het op Vlieland verongelukte Zweedse barkschip JOHN FOUGHT. De totale opbrengst was NLG 227,80.


Datum: 26 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 juli. Door de Trinity Masters en rechter Barnes werd een aanvang gemaakt met het onderzoek betreffende de aanvaring tussen het stoomschip ARUNDO, van Rotterdam, en de MONTON, van Cardiff naar Stockholm (opm: zie NRC 290595), op de 24e mei tijdens dikke mist op ongeveer 20 mijl bezuiden het eiland Wight, ten gevolge waarvan de MONTON bijna onmiddellijk zonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 19 juli. De Belgische baggermolen FERDINAND I, van Rotterdam naar Bourgas, hier met schade binnen, wacht nog op orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 juli. De Nederlandse driemast-schoener MARNIX is afgekeurd (opm: zie NRC 080695 en PGC 110695).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F. von Glahn, makelaar te Amsterdam, zal aldaar op maandag 12 augustus 1895, des namiddags ten drie ure precies, in het verkooplokaal Frascati in veiling brengen de navolgende stoomboten:
1. Het extra snel varend stoomschip, genaamd WILLEM III, volgens meetbrief lang 34,50 meter, wijd 4,59 meter en hol 1,77 meter, en alzo gemeten na aftrek van ⅔ van de machinekamer op 186 tonnen, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want en complete inventaris.
2. Het extra snelvarend stoomschip, genaamd MINISTER FOCK, volgens meetbrief lang 31,50 meter, wijd 3,66 meter en hol 1,51 meter, en alzo gemeten, na aftrek van ⅔ van de machinekamer, op 124 tonnen, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want en complete inventaris.
Beide boten zijn dagelijks te bezichtigen. Ligplaats aan de Westerdoksdijk bij de schutsluis te Amsterdam.
3. De extra sterke en in uitmuntende staat zijnde ijzeren schroefsleepboot, genaamd NOORD HOLLAND No. 3, volgens meetbrief lang 15,84 meter, breed 3,95 meter en hol 2,10 meter, en alzo gemeten na aftrek van ⅔ van de machinekamer op 52 ton, met complete inventaris. Deze boot zou na uitname van de machine en ketel zeer geschikt zijn voor kolenlichter, daar dezelve alsdan plm. 150 ton kon laden. De eigenaars zijn bereid desverlangd deze boot in het droogdok te laten bezichtigen. (opm: zie NRC 140895)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 juli. De sleepboot OOSTZEE, komende van Brunsbüttel met de baggermolen YMUIDEN en een zandbak, bestemd naar Dordrecht, is hedenmorgen de Nieuwe Waterweg binnengekomen, alleen op sleeptouw hebbende de zandbak. De baggermolen is lek gesprongen en in zee ter hoogte van Monster gekanteld en gezonken. De opvarenden zijn gered door de bemanning van de sleepboot. De zandbak, die ook lek was, moest, om zinken te voorkomen, dadelijk in de Waterweg aan de grond worden gezet.


Datum: 27 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis (geen datum). Hedennacht vertrok de sleepboot WODAN naar Stettin (opm: Szczecin) om aldaar een baggermolen af te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Het Admiraliteitshof deed gisteren uitspraak inzake de aanvaring tussen de stoomschepen ARUNDO en MONTON. Beiden werden schuldigverklaard.


Datum: 28 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 28 juni. Voordat men beproefde het hier in de nabijheid gestrande stoomschip ASTURIAN PRINCE vlot te maken, was er nog enige lading aan boord. De 26e dezer slaagde men erin het van de klippen af te slepen, doch het maakte zoveel water, dat het begon te zinken. Door het breken van de sleeptros is het weer op de klippen gedreven en thans als verloren te beschouwen. De aan boord gebleven lading, die grotendeels onbeschadigd is en uit ijzeren fornuizen, ketels, bier in flessen en vaten whisky bestaat, kan geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Curaçao, 7 juli. Men is bezig het overige gedeelte van de lading uit de ASTURIAN PRINCE te lossen, dat in goede staat geland wordt. Het beschadigde gedeelte wordt in publieke veiling verkocht. De wapens en slaghoedjes worden in het gouvernements-kruithuis bewaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. De stoomboot VLAARDINGSCHE KOOPHANDEL is op de Maas tegen het stoomschip MARUSCHKA aangevaren, en eerstgenoemde moest, om zinken te voorkomen, bij de Oude Plantage omhoog gezet worden. Van de MARUSCHKA werd het roer beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 24 juli. Het Nederlandse fregatschip EMMANUEL, kapt. A. Hemmes, hier bezig om krijt te laden voor Philadelphia, is lek geworden. Er was reeds 1800 ton krijt geladen en het is waarschijnlijk, dat de gehele lading zal moeten worden gelost om de nodige reparaties te kunnen verrichten. (opm: zie PGC 050795 en NRC 270895)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zal het Nederlandse barkschip TJERIMAI, kapt. W. van Duijn, met schade te Falmouth binnengelopen, tegen het laatst der volgende week de schade hebben hersteld en de reis kunnen voortzetten. (opm: zie NRC 050795 en 140895)


Datum: 30 juli 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 9 juli. De lading van het alhier gestrande stoomschip ASTURIAN PRINCE wordt onder bergingscontract gelost. Het wrak zal, zoals het daar ligt, verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. De lading van het hier met schade binnengelopen schip SOSKÜMMEREN is gelost en wordt met lichters naar de bestemming Antwerpen vervoerd. Bij de hedenmorgen gehouden expertise werd bevonden, dat de reparariekosten de waarde van het schip zouden overtreffen en is de SOSKÜMMEREN met het oog daarop afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: brik) PALME, kapitein R. Schaap, van Newport met kolen naar Figueira, met verlies van ra’s, 17 zeilen en meer andere schade te Bordeaux binnengelopen.


Datum: 31 juli 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 juli. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip HEVESKES, kapitein M. Borg, heden van Bordeaux te Cardiff aangekomen met verlies van deklast en schade aan de verschansing, en lag het schip (opm: bark) HEVESKES II te Caen zeilklaar naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 juli. De Belgische Red Star-stoomboot NOORDLAND, 28 dezer te New York aangekomen met ruim 300 passagiers, rapporteert op 130 mijlen van Sandy Hook tijdens zware mist in aanvaring te zijn geweest met een onbekende schoener, welke zijn boegspriet tegen de stuurboordzijde van het stoomschip verbrijzelde. Alle pogingen om het schip nog te vinden, waren vruchteloos. Het vaartuig was in de mist verdwenen.


Datum: 02 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 26 juli. De Belgische baggermachine FERDINAND I, van Rotterdam naar Bourgas, hier met machineschade binnengesleept, wacht op nieuwe ketels.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop voor de geringe som van NLG 300, een best onderhouden roef-praamschip, groot 14 ton, met inventaris. Te bevragen bij de scheepstimmerman S. v.d. Zee te Harlingen.


Datum: 06 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 19 juli. Het Zweedse schip HEBE, bestemd van Caracas naar St. Domingo, is op Klein Curaçao verongelukt. Het grootste gedeelte der lading was voor St. Domingo bestemd. Men zal trachten zo veel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juli. Op de middag van de 26e januari werd door het stoomschip GODAVERY in Straat Bangka nabij Poeloe Dapur opgemerkt een masteloos schip, hetgeen bij onderzoek bleek te zijn de Nederlands-Indische bark JONGLY, kapt. Piano, toebehorende aan Ang Kee Sing alhier, komende van Blinjoe (opm: Belinyu, 01º38’ Z.B. 105º45’ O.L.) met 5000 picols gouvernements-tin, bestemd voor hier, overvallen door zware deining, waardoor het tuig over boord slingerde. Het kon de reis niet vervolgen en werd door het stoomschip REYNIERSZ binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer, 2 augustus. De schoener GEZINA, kapt. Broeken, heeft op de reis van Kragerö naar hier in de nacht van 25 op 26 juli op Doggersbank op een drijvend wrak gestoten. Het schip is lek en moet repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Mr. F. Witteveen, notaris te Ternaard, zal op donderdag 8 augustus 1895, des middags 12 uur, te Moddergat, publiek bij boelgoed, tegen contante betaling, verkopen:
a. De inventaris van de gestrande schoener TALISMAN, bestaande onder meer in 35 zeilen, 60 blokken, 1 blok met ket en 1 dito met staaldraad, 1 bos schijven, 28 bos touw, 29 stuks geteerd lopend henneptouw, 6 stuks haren lopend touw, 5 stuks manilla touw, lopend, 2 trossen menitie, vierstrengs, 2 einden tros, 1 driestrengs tros van hennep, kettingen, 1 nieuwe tros van ijzerdraad, 1 touw met wanthaak, 1 ijzeren kruk, 2 krukken van de lier, 1 rad, 1 stuurrad, 15 stuks schiphout, 8 stukken rondhout, 2 kluisblokken, 4 ringen, 1 lier, 2 grote vlaggen, 11 signaalvlaggen, 2 toestellen met kompassen, 6 lantaarns,1 misthoorn, 1 halve ton teer, ladders, deuren, tafels, 1 lessenaar, emmers, stoelen, verfstoffen, watervaten, trappen, potten, pannen, koperen ketels enz.; bij biljetten omschreven, die ten kantore van de notaris verkrijgbaar zijn.
b. Het wrak van bedoelde schoener, waarop 1 mast, zittende op de Engelsmansplaat, 1 boot en 1 vlet met riemen. (opm: zie ook LC 060995)


Datum: 08 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 7 augustus. Van Sundsvall arriveerde hier het Duitse stoomschip JOHANNA met een diepgang van 53 dm. Het stoomschip, groot 892 registerton, kon zonder lichten in de haven komen, zodat het voorwater (opm: aanloopgeul) naar hier, wat diepgang betreft, belangrijk verbeterd is in de laatste jaren.


Datum: 09 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) Het stoomschip LAHNECK, dat bij Schiermonnikoog op strand heeft gezeten, is heden te Amsterdam in veiling verkocht aan de heren Wm.H. Müller & Co te Rotterdam (opm: na herstel als OSIRIA onder Nederlandse vlag gebracht).


Datum: 10 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 19 juli. Het wrak van het stoomschip ASTURIAN PRINCE is 17 dezer in publieke veiling geweest, doch daar er geen behoorlijk bod op gedaan werd, is het opgehouden.


Datum: 14 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 augustus. De heden in lokaal Frascati gehouden veiling van schepen (opm: zie NRC 260795) zijn afgelopen als volgt:
- Raderstoomschip WILLEM III: bij opbod NLG 2500, in slag NLG 600. Koper: makelaar J.F. von Glahn.
- Raderstoomschip MINISTER FOCK: bij opbod NLG 2800, in slag NLG 600. Koper: makelaar J.F. von Glahn, later verkocht aan makelaar W. de Lorme van Rossem.
- Schroefsleepboot NOORD HOLLAND 8: bij opbod NLG 2350, in slag NLG 800. Koper: makelaar W. de Lorme van Rossem.


Datum: 15 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau (opm: Liepaja), 12 augustus. De Nederlandse tjalk WELVAART, kapt. De Boer, van Memel (opm: Klaipeda) met planken naar Bremerhaven, is met gescheurde zeilen te Libau binnengebracht. Het schip is in Nederland verzekerd.


Datum: 18 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens sterfgeval zal op vrijdag 30 augustus1895, des middags om12 ure, in het verkooplokaal Van der Horst aan de Groenmarkt te Dordrecht door de notaris K. Hoogenveen ter standplaats Dordrecht in het openbaar worden verkocht een zo goed als nieuw ijzeren tjalkschip, genaamd BUITEN VERWACHTING, groot ongeveer 80 tonnen, met staand en lopend want, zeilen, tuigen en verdere inventaris, liggende van af 20 augustus 1895 in de Kalkhaven te Dordrecht en aldaar dan dagelijks te bezichtigen.


Datum: 21 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 augustus. Het nieuwgebouwde mailstoomschip RAPIDE heeft de eerste reis tussen Ostende en Dover, een afstand van 70 Engelse mijlen, in 3½ uur afgelegd. Het nieuwe stoomschip heeft GBP 69.000 gekost.


Datum: 22 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 augustus. De PRINS HENDRIK van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland gaat nu buiten dienst. De bemanning vertrekt heden naar Greenock om over te gaan op de eerste der in Glasgow gebouwde boten voor de Queensboro-lijn.


Datum: 23 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 16 augustus. De nieuwe ketels voor de Belgische baggermachine FERDINAND I zijn heden aangekomen en zullen zo spoedig mogelijk aan boord gebracht worden. De oude ketels zijn reeds uit het vaartuig genomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Sneek, 21 augustus. De schoonste dag van de Sneeker kermis is die der hardzeilpartij. Reeds gisteren waren prachtige pleiziervaartuigen aangekomen, die in de onderscheidene grachten gelegen, een schoon schouwspel opleverden. Het is ons aangenaam te kunnen vermelden, dat die schepen, schoon van Amsterdam komende, toch Friese nijverheid vertegenwoordigen, vervaardigd als zij zijn door de scheepsbouwmeester E. Holtrop v.d. Zee te Joure.
(opm: sterk bekort; bovenstaande regels zijn ontleend aan een alleraardigst artikel, dat op sfeervolle en gedetailleerde wijze onder de kop Particuliere Correspondentie een beeld schetst van de hardzeilpartij)


Datum: 25 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 23 augustus. Het Belgische stoomschip JOHN COCKERILL kwam hier binnen met defecte machines.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 augustus. Gisteren is in de Eijerlandse Gronden gestrand het Duitse keizerlijk zeiljacht METEOR, naar Kiel bestemd. Het is heden nacht door sleepboten en vletterlieden afgebracht en door de sleepboot HERCULES hier binnengesleept.


Datum: 27 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 23 augustus. De lossing der lading krijt uit het Nederlandse schip EMMANUEL, op 24 juli lek gesprongen, is geëindigd. Het schip zal gedokt worden om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 23 augustus. Een ongeladen Nederlandse tjalk is heden tijdens een plotseling opgekomen onweersbui op de Elbe bij Brunshausen (opm: be-oosten Stade) vol water geslagen en gezonken. Schipper en knecht wisten zich te redden door zwemmen, maar de vrouw van de schipper is verdronken. (opm: REFORME, zie NRC 060995 en 080995)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berlijn, 24 augustus. De Norddeutsche Zeitung verneemt uit betrouwbare bron, dat Marocco de schadeloosstelling van 112.500 francs voor de beroving van de Nederlandse schoener ANNA (opm: zie o.a. PGC 080595), die eerst op 9 november moest betaald worden, reeds op 9 augustus uitbetaald heeft aan de met de vertegenwoordiging der Nederlandse belangen belaste Duitse gezant te Tanger, graaf Tattenbach.


Datum: 29 augustus 1895


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 augustus. Het eerste der drie nieuwe mailsteamers van de Maatschappij Zeeland, het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, is alhier aangekomen. De boten, welke, als alle drie de nieuwe steamers gereed zijn, uit de dienst zullen worden genomen, zijn de stoomschepen PRINSES MARIE, PRINSES ELISABETH en PRINS HENDRIK. Het stoomschip WILLEM PRINS VAN ORANJE, dat van nieuwe stoomketels zal worden voorzien en een daarbij behorende reparatie zal ondergaan, blijft dienst doen als nachtboot.
Op 9 september zal met het nieuwe materiaal een feesttocht naar Engeland plaats hebben. Door de Maatschappij Zeeland zijn daarvoor uitgenodigd post-autoriteiten, vertegenwoordigers van spoorwegmaatschappijen, hoofd-redacteurs van binnen- en buitenlandse bladen, enz.


Datum: 30 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 augustus. Heden kwam in zinkende staat in de haven het tjalkschip ZEVEN GEBROEDERS, schipper K. Feenstra, beladen met basalt en bestemd van Rotterdam naar de Eems. Het schip was door het zware zeilen lek gesprongen en zou ongetwijfeld spoedig gezonken zijn, daar het water reeds aan dek stond en één der pompen niet te gebruiken was. Met drie pompen wordt thans gewerkt, en het water is zichtbaar vallende, zodat het gevaar van zinken voorbij is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: twee beste nieuwe pramen, 6 en 7 ton, lage prijs, bij wed. J. Bijlsma, Oosterlittens.


Datum: 31 augustus 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 augustus. De Nederlandse schoener ELINE, van Riga naar Peterhead, is te Hollen, bij Christiansund, binnengelopen met enige lekkage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. Het stoomschip HEBE, gisteren te IJmuiden aangekomen van Helsingfors (opm: Helsinki) met een lading hout, heeft zware slagzij. Een deel van de deklast wordt te IJmuiden in lichters gelost,waarna het stoomschip naar hier zal opvaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoener-brikschip REGNERA, bouwjaar 1865, metende 150 registerton, met complete inventaris, en liggende in de Oosterhaven in Groningen. Te bevragen bij de gezagvoerder J.J. Aarents en bij B. Huisinga, scheepsmakelaar te Groningen.


Datum: 01 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Naar wij vernemen, zal het stoomschip CONRAD, kapt. D.J. Duinker, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat ten gevolge van een aanvaring op de hoogte van Cartagena in mei l.l. enige maanden uit de vaart geweest is, de 19e oktober de reis naar Batavia aanvaarden en daarmede weder in de gewone maildienst worden opgenomen. De schade, door de aanvaring veroorzaakt, is thans geheel hersteld, doch het schip zal nog worden voorzien van een nieuwe bronzen schroef, waardoor de snelheid van de vaart zal worden vermeerderd met een halve mijl per wacht, zodat de gehele duur der reis daardoor met 36 uur wordt bekort. Ook de PRINS ALEXANDER en de BURGEMEESTER DEN TEX zullen van een dergelijke schroef worden voorzien, waarvan de maatschappij de gunstige resultaten reeds enige tijd heeft kunnen waarnemen bij twee andere schepen, n.l. bij de PRINSES WILHELMINA en de PRINSES MARIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 augustus. Van de werf der heren Richardson, Duck & Co te Stockton on Tees is dezer dagen te water gelaten een stoomschip, groot 4000 tons, hetwelk door de heer Jos. de Poorter te Rotterdam is aangekocht. Dit stoomschip zal met machines der nieuwste vinding voorzien worden en einde september in de vaart komen. Het zal de naam LEONORA voeren.


Datum: 03 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 september. Het stoomschip IJSTROOM is bij de Tower in Londen op drift geraakt en aan de grond gedreven. Het zal met hoog water waarschijnlijk volt komen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Grote en kleine gebruikte, beste en halfsleten boten te koop voor zeer billijke prijzen bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 04 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 september. Het Nederlandse schip (opm: viermast bark) JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. R. Bleeker, van Samarang te Liverpool aangekomen, heeft schade aan het roer gekregen door tegen het dok te lopen.


Datum: 06 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 september. Het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, de eerste nieuwe mailboot van de Maatschappij Zeeland, vertrok hedenochtend 9 uur naar Queensboro tot het houden van een proeftocht en wordt hedenavond terug verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Het Seeamt te Hamburg behandelde gisteren het kenteren van de Nederlandse tjalk REFORME, schipper J. Hageman, op 24 augustus in de Elbe bij Brunshausen, ten gevolge waarvan de vrouw van de schipper verdronk. Het Seeamt sprak als zijn menig uit, dat het kenteren van de tjalk moet worden toegeschreven aan de onmogelijkheid om bij een plotseling omspringende bui de zeilen te bergen. Niets kon worden gedaan om de vrouw van de schipper te redden. (opm: zie NRC 270895 en 080995)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Maandag 9 september eerstkomende, voormiddag 11 uur, zal er te Makkum boelgoed worden gehouden van een belangrijke partij sloophout, bestaande in palen, planken, delen, battings en rondhout, waaronder een zware grenen mast, alsmede een partij ijzerwerk, alles afkomstig van de gestrande schoener TALISMAN (opm: zie o.a. LC 060895).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Een in aanbouw zijnd, nieuw schip, plm. 20 ton, een nog best roefschip, 25 ton, en een halfsleten dito, 18 ton, bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Drachten.


Datum: 07 september 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 sepember. Het in Harburg liggende Nederlandse barkschip CALIFORNIA, groot 719 ton, bouwjaar 1853, is uit de hand verkocht en zal gesloopt worden.


Datum: 08 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 6 september. De onlangs bij Brunshausen gezonken (opm: zie NRC 270895) en weder gelichte Nederlandse tjalk REFORME is hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 1 september. De reparaties aan het stoomschip VILLE D’ANVERS zullen een oponthoud van 10 dagen veroorzaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 september. Het te Barth thuisbehorende ijzeren barkschip DEUTSCHLAND, groot 838 registerton, gebouwd in 1858, liggende te Hamburg, is verkocht aan de firma G.B. Pas & Zonen te Bolnes om te worden gesloopt.


Datum: 10 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 september. Het (opm: Belgische) stoomschip NOORDLAND, van New York herwaarts, zit op de Schelde bij Dael aan de grond. Het was plotseling zeer mistig op de rivier geworden. Sleepboten en lichters zijn derwaarts vertrokken. De passagiers en de mail zijn door de MOORHEN, die tevergeefs beproefde het schip af te slepen, naar Antwerpen gebracht. Men is begonnen met de lading in lichters te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 september. Het stoomschip NOORDLAND is heden met assistentie van sleepboten en lichters vlotgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het tjalkschip NIEUWE ZORG, heden in veiling aangeboden, heeft opgebracht bij opbod NLG 500, in slag NLG 60. Koper is geworden G. Veen te Vreeswijk.


Datum: 11 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 10 september. Gisteren avond 10 uur heeft nabij Borssele een aanvaring plaats gehad tussen het Noorse stoomschip XANIA, van Gefle naar Antwerpen, en het Spaanse stoomschip MANILLA, van Antwerpen naar zee gaand. Eerstgenoemd schip is gezonken. Van de opvarenden, bestaande uit 15 koppen, werden door de MANILLA negen gered. Door het omslaan van een sloep verdronken twee kinderen van de gezagvoerder, drie matrozen en een Belgische loods. De MANILLA ligt hier ter rede.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het stoomschip PALINURUS van de Ocean Steamship Co vertrekt morgen van Londen naar hier met enige lading van Singapore. Na lossing wordt het stoomschip ten behoeve van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier onder Nederlandse vlag gebracht en zal het op 21 september van hier via Liverpool naar Java vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiania (opm: Oslo), 11 september. Volgens telegram van kapt. Mohn uit Vlissingen heeft het stoomschip XANIA een gat in het achterschip. De schade is niet belangrijk, doch het lichten van het stoomschip is twijfelachtig. Op het stoomschip MANILLA is voor NLG 150.000 beslag gelegd.


Datum: 12 september 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 september. De stoomschepen DUBBELDAM en DIDAM van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij zijn naar Engeland verkocht.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 september. De KONINGIN WILHELMINA, de nieuwe mailboot van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, die woensdag bij de proeftocht geen voldoende stoom kon houden en slechts een 18 mijls-vaart kon behalen en daarom door de Zeeland niet aanvaard werd, is thans onder handen van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’. De fout in de machine moet gevonden worden en van geringe betekenis zijn. Men denkt haar spoedig te kunnen herstellen en de boot de bedongen vaart van 21 knopen te geven. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de Zeeland het schip, wanneer het bij de volgende proeftocht in alle opzichten blijkt te voldoen, zal aanvaarden. De machinekamer, waar het ondragelijk heet was, wordt ook van koelbladen voorzien.


Datum: 13 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 september. Het stoomschip NOORDLAND is in het droogdok nagezien en onbeschadigd bevonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een goed onderhouden roefschuitje, groot 25 ton, met enig tuig.
Te bevragen bij Gebrs. Van der Kolk te Leeuwarden.


Datum: 14 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 september. Het Nederlandse stoomschip MARIA, van Amsterdam naar Cardiff, liep in de buitenhaven tegen enige vissersvaartuigen en de vissteiger, waaraan schade werd toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 13 september. De Nederlandse schoener HARMINA, kapt. Feldman, van Gefle naar Delfzijl, is met gebroken mast hier op de rede ten anker gekomen.


Datum: 15 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 september. Het Nederlandse schip (opm: fregat) HUGO MOLENAAR, kapt. K.W. Schenk, van Cadiz te Montevideo aangekomen, is van zijn ankers gedreven, doch heeft assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen. Het wrak van het gezonken stoomschip XANIA is bevonden te liggen in de Schelde boven (opm: stroomopwaarts van) Rammekens op 51º25’42” N.B. en 01º11’52” W.L. van Amsterdam (opm: men bedoelt waarschijnlijk de posite 51º25’42” N.B. 03º41’08” O.L) in een diepte van 16 meter in gewoon laag water.


Datum: 16 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 september. Het Franse barkschip ST. PIERRE, bestemd naar Tonkin, is op de zuidkust van Zutphen-eiland gezonken. De equipage en passagiers werden gered.


Datum: 17 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 12 september. De Nederlandse brik ANNA, hier lek binnengelopen, heeft Fr. 18.700 bodemarij afgesloten. Men vreest voor schade aan de lading.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 september. Het stoomschip ZAANSTROOM heeft op het Noordzeekanaal van het aldaar gezonken wrak de mast alsmede de vlet met daarop geplaatste bakens en lichten overvaren.


Datum: 18 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar (opm: Ujung Pandang), 14 augustus. Het barkschip PAUL RICKMERS, van Cardiff naar Amboina, dat de 2e dezer op een onbekend rif in de Onobay passage verongelukte, is in publieke veiling voor NLG 218 verkocht.


Datum: 19 september 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 september. Het Nederlandse ijzeren barkschip ELSA, groot 888 ton en gebouwd in 1857, is uit de hand verkocht en zal worden gesloopt. (opm: zie ook PGC 300595)


Datum: 20 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 30 augustus. Een verdere poging zal door Merritts Wrecking Organisation in het werk gesteld worden om het gestrande stoomschip ASTURIAN PRINCE af te brengen. Door Lloyd’s is een verzoek gericht aan het gouvernement om de berger de nodige faciliteiten toe te kennen, teneinde het werk der berging te vergemakkelijken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 september. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip EDAM (opm: kapt. B.G. Bruinsma) van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van New York naar Amsterdam, bij Start Point gezonken. De passagiers en equipage zijn gered en te Plymouth geland.
Later bericht: Het Nederlandse stoomschip EDAM en het Engelse stoomschip TURKESTAN, van Londen naar Cardiff, zijn bij Start Point met elkander in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemde is gezonken. Van de schade, door laatstgenoemde geleden, is niets bekend. Het werd in de mist uit het oog verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 september. Bij de proeftocht van de nieuwe mailboot KONINGIN WILHELMINA werd de uitreis in 6 uur 10 min. gedaan en de terugreis in 5 uur 40 min. afgelegd, terwijl het stoomschip gemiddeld 19½ mijl vaart heeft kunnen behouden (opm: proeftocht Vlissingen-Queensbrough, zie ook ZZN 210995).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Berging gezonken stoomschip XANIA. Olaf Mohn, gezagvoerder van het in de Westerschelde tussen Vlissingen en Borsele, de 9e september l.l. gezonken stoomschip XANIA, nodigt gegadigden uit, die bereid zijn een poging te doen om dat schip te lichten en op een veilige plaats te brengen, zich onverwijld te vervoegen bij de cargadoors De Groof & Co, te Vlissingen.
Vlissingen, 18 september 1895

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar De Scheepvaart verneemt zijn de stoomschepen DIDAM en DUBBELDAM tezamen voor GBP 58000 verkocht aan de firma Singlehurst & Co te Liverpool, die een stoomvaartlijn onderhoudt op Para (opm: Belém) en Maranham (opm: São Luis). De beide schepen zullen eveneens op deze lijn gaan varen en moeten de lijn Antwerpen – Para dienen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 september. Het Nederlandse stoomschip MARIA, van Cardiff naar Napels, is tijdens dikke mist te Lundy eiland aan de grond gevaren. De voorpiek en het voorruim zitten vol water. Er is assistentie bij het stoomschip, doch het moet lichten om vlot te komen. Voor de veiligheid der equipage bestaat geen gevaar.
Later bericht: Men heeft vergeefs getracht het stoomschip met hoog water af te slepen. Er moeten onmiddellijk maatregelen tot berging worden genomen. De zee is kalm. Men is bezig lading overboord te werpen. (opm: zie volgende berichten)


Datum: 21 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lundy, 19 september. Het gestrande stoomschip MARIA ligt bijna op dezelfde plaats waar het Franse stoomschip TUNISIE drie jaar geleden gestrand is. De bodem, waar het op zit, bestaat uit grote stenen. Met laag water zit het genoegzaam droog. Het overboord werpen der lading gaat langzaam. Vermoedelijk zijn er gaten in het stoomschip van voor tot achter. Het stoomschip ligt beschut voor winden van Noord rond West tot Zuid

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Volgens bij de reder ontvangen bericht van de gezagvoerder van de MARIA is de positie van het stoomschip nog dezelfde. Er zijn bergers aan boord gezonden en men is begonnen met het lossen der kolen uit het voorruim. Ook zijn er pompen aan boord gebracht. Indien het weder goed blijft, verwacht men het stoomschip in enige dagen af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 september. Onze Londense correspondent seint: Passagiers van de EDAM zijn vanochtend te Londen aangekomen om over Vlissingen naar Rotterdam te vertrekken. De gezagvoerder weigert zich uit te laten over de vraag wie de schuld van de ramp draagt. Hij verklaarde echter, dat hij en de tweede stuurman voor de aanvaring op de brug stonden. Het schip werd aan bakboord midscheeps ingelopen. De EDAM had alles gedaan om de botsing te voorkomen. Men stoomde wegens de dikke mist met halve kracht, terwijl de misthoorn bleef klinken. Het bericht, dat de TURKESTAN – die op reis naar de Perzische Golf was en Cardiff alleen zou aandoen – enige schipbreukelingen zou hebben opgenomen, is onjuist. Toen de opvarenden reeds aan boord van de treiler VULTARE (opm: VOLTAIRE?) waren, poogde kapt. Bruinsma nog vergeefs op de EDAM te komen. Het schip zonk achterover in de diepte weg. De schepelingen bereikten Plymouth in deerniswaardige toestand, maar vonden een gastvrij onderkomen in het matrozenhuis, werwaarts de Nederlandse vice consul hen geleidde. De passagiers van de EDAM waren voor het grootste deel Duitsers, Russen en Polen, landverhuizers die teleurgesteld uit Amerika terugkwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De lading van het gezonken stoomschip EDAM bestaat uit: 78.295 bushels mais, 14.200 balen meel, 240 balen voeder, 644 balen koffie, 126 balen bedveren, 10 balen en 33 vaten schoenpennen, 111 balen, 185 kisten en 29 vaten tabak, 20 vaten siroop, 310 vaten gedroogde appelen, 6 vaten runderblazen, 727 bundels tinafval, 43 bundels balein, 100 kisten gedroogde vruchten, 173 kisten naaimachines, 66 kisten vernis en verf, 2 kisten zweepkokers, 144 kisten cederhout, 78 kisten schoolleien, 2 kisten sigaren, 1 kist leder, 178 kratten petroleumkachels, 2696 tonduigen, 3 stoomketels, 76 ijzeren pijpen, 47 bundels ijzeren en houten buizen, 3 kratten schoorstenen, 4 vaten en 17 kisten machinerie, 9 pakken ijzeren pijpen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 september. Volgens bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij ingekomen bericht is het stoomschip EDAM, van New York naar Amsterdam, in de afgelopen nacht nabij Eddystone door aanvaring met het Engelse stoomschip TURKISTAN, van Swansea, gezonken. Passagiers en bemanning zijn gered en door een vissersvaartuig te Plymouth aangebracht. Volgens Lloyd’s telegram had de aanvaring plaats bij mist. Daardoor ook werd de TURKISTAN spoedig uit het oog verloren, zodat haar schade niet bekend is. Het stoomschip EDAM werd in 1883 te Fijenoord gebouwd. Het aantal passagiers en manschappen der EDAM bedraagt 93.
De TURKISTAN bleef bij het zinkende schip tot allen gered waren. De zee was zeer kalm. De meeste passagiers hadden slechts de tijd hun leven te redden, daar de EDAM spoedig zonk. De orde aan boord was voorbeeldig. Zowel de gezagvoerders van beide stoomschepen als de visser, die de redding volbracht, verklaren dat er een dikke mist hing.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 september. De laatste officiële proeftocht van de KONINGIN WILHELMINA van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland naar Queensborough heeft ook niet voldaan (opm: zie NRC 200995). De boot zal nu naar de werf te Glasgow teruggaan, waar ze gebouwd werd om zo het mogelijk is de nodige verbeteringen aan te brengen. Het gebrek zit in de ketels die te klein zijn.


Datum: 22 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. Het stoomschip EDAM werd aan bakboord achter de machinekamer aangevaren en bij het achteruit stomen van de TURKISTAN vloeide het water door de veroorzaakte opening met zulk een kracht, dat het blijkbaar spoedig moest zinken.


Datum: 23 september 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 september. De verkochte stoomschepen DIDAM en DUBBELDAM worden herdoopt in SANTARENSE en MADEIRENSE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 september. Het stoomschip UTRECHT van de Rotterdamsche Lloyd, dat aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ een belangrijke verandering ondergaat en van nieuwe ketels en machines voorzien, vertrok heden naar het Prins Hendrikdok te Middelburg. De UTRECHT wordt in een vrachtboot veranderd en zal, in plaats van 10 mijl, 11½ mijl moeten gaan lopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een best halfsleten dekschip, 27 ton, bij J. v.d. Werf, Kootstertille.


Datum: 24 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 september. Het Nederlandse stoomschip GEDÉ, van Rotterdam naar Batavia, passeerde Perim, seinen tonende waaruit men opmaakte dat de machine in goede staat verkeerde, doch dat de schroef beschadigd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 september. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip MARIA, op Lundy-eiland gestrand, van plaats veranderd, waardoor de positie gunstiger is geworden. Het zal vermoedelijk heden of morgen vlot komen, nadat de lekken door duikers dichtgemaakt zijn.
(Later bericht.) Volgens telegram van Lloyds, d.d. Londen 23 dezer, 2 uur 23 minuten namiddag, kan het stoomschip MARIA in de eerste dagen niet van het strand afgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 september. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het op Lundy-eiland gestrande stoomschip MARIA vlot gekomen en weder op een betere plaats aan de grond gezet, waar door een duiker een groot gat in de bodem werd gevonden, dat men heden zal trachten dicht te maken.


Datum: 25 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lundy-eiland, 23 september 8 uur 25 minuten voormiddag. Het stoomschip MARIA werd hoger op een geschikte plaats op het strand gezet, om beter door een duiker nagezien te kunnen worden; in het grote ruim staat met ieder getij ongeveer 10 à 11 voet water, doch dit komt vermoedelijk uit ruim no. 1; het deel achter de machinekamer schijnt niets geleden te hebben. Door de duiker wordt een gat gerapporteerd van 6 voet lang in het voorruim.
Men verwacht in staat te zijn om tegen dinsdag of woensdag het lek te kunnen dicht maken, waarna het naar Swansea of Cardiff zal worden gesleept om daar te kunnen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lundy-eiland, 23 september 11 uur 30 minuten voormiddag. Een groot gat werd in de stuurboordsboeg ontdekt en een kleiner aan de bakboordzijde onder in het schip. Men gaat voort lading uit het voorruim overboord te werpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Volgens telegram van de gezagvoerder van het op Lundy-eiland aan de grond zittende stoomschip MARIA aan de reder, zal het afbrengen van het stoomschip eerst over een paar dagen kunnen gebeuren, dewijl het nodig zijn zal een kistdam te maken om de lekkage tijdelijk te kunnen voorzien. Het weer is fraai en het stoomschip zit gemakkelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 september. De Nederlandse tjalk MARGARETHA, van Flensburg naar Rosenthal, is op de Elbe lek gesprongen door tegen een ton te stoten. Het vaartuig, dat 2¼ dm. water per uur maakt, is hier door de sleepboot HERCULES in de haven gesleept. De lading moet gelost worden.


Datum: 26 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lundy Island, 25 september. Men gaat voort met werkzaamheden tot afbrenging van het stoomschip MARIA. Het weder is voortdurend fraai en gunstig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newcastle, 24 september. De gezagvoerder van het stoomschip HENGEST, te Newcastle van Aarhus aangekomen, rapporteert zondagochtend 11 uur op ongeveer 54 mijl van Tynemouth een boot te hebben aangetroffen, waarin zich zes personen bevonden. Na hen aan boord te hebben genomen, bleek het te zijn kapt. G.G. Boon, gezagvoerder, en verdere bemanning van het schoenerschip JAN SMIT, van Groningen. De gezagvoerder van dit schip rapporteerde, dat het schip door stormweder zo lek geworden was, dat het de 22e dezer des ochtends in zinkende toestand is verlaten op 56º N.B. en 05º O.L. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 24 september. De hier thuisbehorende schoenerbrik (opm: tweemast schoener) JAN SMIT, kapt. G.G. Boon, van Leith naar de Oostzee, is op 22 september in zinkende staat in de Noordzee verlaten. Alle opvarenden zijn gered en te North Shields geland. Het schip was op 17 dezer van Leith naar Wemyss vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 september. De te Farmsum thuisbehorende kof ANNA, laatst gevoerd door kapt. Stenger, is verkocht aan de heer A. Smaal alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 september. De Groninger brik PALME, kapt. R. Schaap, met kolen van Newport naar Figueira, is in de monding van de rivier Figueira gestrand en zal vermoedelijk wrak worden. De PALME vertrok 28 augustus van Bordeaux (opm: zie PGC 300795) alwaar het met schade was binnengelopen.
(opm: NRC neemt dit bericht ook op, maar schrijft als gezagvoerder kapt. Bos; in eerdere berichten [NRC 280595 en PGC 300795] noemen de kranten ook in de voorgaande reis als kapitein R. Schaap – het lijkt dan ook waarschijnlijk dat hij hier de gezagvoerder is geweest)


Datum: 28 september 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Volgens particulier bericht uit Figueira is het Nederlandse schip PALME, kapt. Schaap, gebroken. (opm: zie ook PGC 260995, 031095, 251095 en NRC 051295 en 071295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 september. Het stoomschip AMSTERDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van New York naar Rotterdam, is hedenochtend te 7.55 uur in Den Hoorn aan de grond geraakt, doch met behulp der sleepboot ROTTERDAM te 9.15 uur vlotgekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Lundy Island, 25 september. De Salvage-steamer arriveerde hedenochtend met het benodigde materiaal voor het dichtmaken van het stoomschip MARIA. De werkzaamheden worden met spoed voortgezet. Men gaat nog steeds voort met het lossen van kolen. Vermoedelijk zal het in een paar dagen naar Cardiff kunnen vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 september. Het dezer dagen hier binnengelopen stoomschip KIRKSTALL is door de firma Wm.H. Müller & Co alhier aangekocht en verdoopt in CALEDONIA. Het zal onder Nederlandse vlag varen van hier op Aberdeen, werwaarts het op 1 oktober, gevoerd door kapt. J. Stephan, zal vetrekken.


Datum: 29 september 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 10 september. De Merritts bergings expeditie is 6 dezer hier aangekomen en vertrok de volgende dag naar het gestrande stoomschip ASTURIAN PRINCE, waaraan de werkzaamheden om te trachten het af te brengen onmiddellijk zijn aangevangen. Alle faciliteiten, door Lloyd’s agent gevraagd, zijn door het gouvernement verleend.


Datum: 01 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Volgens telegram aan de reder van de gezagvoerder was hij van mening, dat het stoomschip MARIA heden, maandag namiddag, met hoog water vlot zou gebracht worden en naar een nabijzijnde haven zou kunnen gesleept worden om daar de schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 september. Volgens telegram uit Hjorring is het te Delfzijl thuisbehorende schoenerschip (opm: schoenerbrik) ELISABETH, kapt. J. Homan, met hout van Lappvik (opm: Lappohja) naar Nederland, op de Jutse kust gestrand. Assistentie wordt verleend. (opm: zie PGC 051095 en NRC 191295)


Datum: 02 oktober 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 september. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het op Lundy Island gestrande Nederlandse stoomschip MARIA hedenmiddag te twee uur vlotgekomen en wordt het naar Cardiff gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip MARIA gesleept te Penarth aangekomen.


Datum: 03 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Java-Bode schrijft: Een tweede-klasse passagier van de SMEROE, de vroegere SOERABAIJA, die verlengd is en in hare nieuwe gedaante de eerste reis hierheen heeft gemaakt, verzoekt ons uit naam van al de tweede passagiers, een twintigtal, een klacht op te nemen over de inrichting van dat stoomschip der Rotterdamsche Lloyd, voor zover zij daarvan ondervinding hebben opgedaan. Volgens hen voldoet die inrichting niet aan de eisen, die men aan een schip dat ook in de tropen vaart, stellen mag: In de hutten kwam geen frisse lucht genoeg, omdat de patrijspoorten veertien dagen en langer achtereen gesloten waren, en op het dek had men last van de geuren welke uit de kombuis kwamen; de patrijspoorten lieten soms water door en dan werd dat gebrek niet verholpen, maar kreeg men een emmer in zijn kooi om het water op te vangen, soms drie dagen lang, zodat men op een harde bank moest slapen en 's morgens afgemat opstond.
Ook over de bediening en de voeding wordt geklaagd; alles opdat de directie der Rotterdamse Lloyd een onderzoek instellen en verbetering aanbrengen kan.
In een volgend nummer meldt hetzelfde blad:
Enige passagiers 2e klasse van de SMEROE delen ons mede dat hun passagiers, wiens klachten wij hebben opgenomen, het recht niet had ook namens hen te spreken, daar zij hem dit niet hadden verzocht en dat die klachten niet allen gegrond zijn; ook maken zij de juiste opmerking dat men het aan boord niet zo kan hebben als thuis. Van de agenten der Rotterdamse Lloyd vernemen wij verder, dat het slechte weer tot het sluiten der patrijspoorten heeft gedwongen en dat slechts in één kooi een emmer moest worden geplaatst om het door de defecte patrijspoort sijpelende water op te vangen, zonder dat dit de passagiers hinderde in het slapen in de overige kooien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 oktober. Het stoomschip HUNZE VII, van hier naar Amsterdam vertrokken, kreeg een defecte machine en werd door het stoomschip HUNZE VIII hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 1 oktober. Het stoomschip MARIA werd te Penarth in het dok gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Figueira, 24 september. De Nederlandse brik PALME, kapt. Bos, van Newport met kolen hier op 17 september aangekomen, geraakte op een zandbank. Gister bemerkte men dat het lek werd en doorgezet is. De lading wordt in lichters gelost, doch men vreest dat het schip zal opbreken.


Datum: 04 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. Openbare verkoping aan ’s Rijks werf te Hellevoetsluis op woensdag de 16e oktober 1895, des voormiddags ten 11 ure, bij enkele inschrijving, van de navolgende voor ’s Rijks dienst onbruikbare goederen als een Loodskotter, en diverse oude metalen en gereedschappen (opm: bekort)
Hellevoetsluis, 30 september 1895.
De Schout-bij-Nacht directeur en commandant der Marine T.E. de Brauw

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 oktober. Volgens telegram uit Coruna (opm: La Coruña) is het Nederlandse stoomschip JUPITER, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, bij Corrubedo gestrand. De bemanning is gered. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Het bericht van Lloyd’s omtrent de stranding van het stoomschip JUPITER blijkt zeer overdreven te zijn. De JUPITER heeft, volgens van de rederij ontvangen bericht, maar even aan de grond gezeten en kwam blijkbaar geheel zonder schade vlot. Het maakt geen water en ligt thans in de baai van Arosa (opm: Ria de Arousa; 42º31’ N.B. 08º56’ W.L.) ten anker, ten einde door duikers te worden onderzocht om vervolgens naar bevinding de reis voort te zetten. De bemanning is natuurlijk niet van boord geweest. (opm: zie NRC 101095)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Heden werd te Stockton on Tees proefgevaren met het nieuwe stalen stoomschip LEONORA, kapt. G. Lutz, gebouwd door de heren Richardson, Duck & Co voor rekening van de Maatschappij s.s. Leonora, directeur de heer Jos. de Poorter. Het is lang 315 voet, breed 43 voet en hol 19.3 voet, en laadt 4.000 ton. De machine is vervaardigd door de heren Blair & Co. Machine en schip hebben bij de proeftocht uitstekend voldaan.


Datum: 05 oktober 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven 30 september. De lading van de Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. J. Homan wordt geborgen. Het schip is wrak. (opm: zie PGC 011095)


Datum: 06 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 oktober. De Engelse schoener LILY, kapt. Douglas, met tarwe naar Yarmouth bestemd, is hier gestrand. De equipage is met de reddingboot van boord gehaald. Het schip is verloren.


Datum: 07 oktober 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newcastle, Del. 23 september. Het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Amsterdam naar Philadelphia, is bij Reedy eiland vuurtoren aan de grond geraakt, doch spoedig vlot gekomen. (dit stoomschip vertrok de 30e september weder naar Nederland)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. Het nieuw gebouwde stoomschip LEONORA vertrok heden van Shields naar Constantinopel (opm: Istanbul).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Na bekomen rechterlijk bevel zal publiek worden verkocht de aan het groot scheepsvaarwater van de Lemmer naar Groningen gelegen scheepstimmerwerf met nieuwe schuur en bijbehorend woonhuis met keuken, samen ter oppervlakte van 1330 □ meter, bij wijlen F. Zwat in gebruik. Deze, in het centrum der provincie gelegen werf biedt ruimte voor de grootste binnenschepen.
Noordhoff, notaris


Datum: 08 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Perranporth (opm: 50º20’ N.B. 05º09’ W.L.), 5 oktober. Hier op het strand werd het achterdeel van een scheepsboot gevonden, waarop met vergulde letters ss EDAM – Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse bark HEVESKES, van Cardiff naar Landskrona, lek te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 oktober. Door de sleepboot TITAN is hedenochtend hier binnengesleept de verlaten Noorse schoener NORMANN uit Laurvig (opm: Larvik), vol water op de lading drijvend en met verlies van fokkemast en tuig. Het schip werd op 16 Engelse mijlen uit de kust op sleeptouw genomen. Door de bom KW 50 werd heden te Katwijk aan Zee geland de kapitein en stuurman van de NORMANN, die ter hoogte van IJmuiden hun schip zwaar lek moesten verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 oktober. Het Nederlandse barkschip JANTJE, kapt. J.W. Kayzer, van Sundsvall naar Delfzijl, is lek te Lillesand (opm: 58º15’ N.B. 08º22’ O.L.) binnengelopen en moet waarschijnlijk de lading lossen. (opm: zie NRC 111095)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht uit Puebla del Caramiñal is aldaar gisteren van Corunna (opm: La Coruña) een duiker gearriveerd om het Nederlandse stoomschip JUPITER te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 6 september. Het wrak van het in de Ombay-passage verongelukte schip PAUL RICKMERS werd te Macassar in publieke veiling voor NLG 76, en de lading voor NLG 1,25 verkocht, Ook werden de beide boten geveild, waarmede de equipage het schip verlaten had. De ene boot bracht NLG 126 op, en de andere NLG 141.


Datum: 09 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 7 oktober. Vier man van de equipage van het schoenerschip NORMANN, van Laurvig (opm Larvik) naar Northfleet met duigen, zijn hier geland door de smak ALERT. Zij hadden hun schip, dat vol water gelopen was, op de Noordzee verlaten. De gezagvoerder en de stuurman zijn aan boord gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 oktober. De Nederlandse tjalk CRESCENDO, schipper K.P. Albers, is hier aangekomen om de lading over te nemen van de hier met averij binnengelopen Nederlandse tjalk MARGARETHA, schipper E. Karsies.


Datum: 10 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 7 oktober. Het bij Curaçao gestrande stoomschip ASTURIAN PRINCE is vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 oktober. Volgens bij Lloyd’s ontvangen bericht uit Corunna (opm: La Coruña) is het Nederlandse stoomschip JUPITER, dat te Corrubedo (opm: plaats niet kunnen traceren, waarschijnlijk tussen Kaap Finisterre en de Ria de Arousa) op strand heeft gezeten, vlot gekomen. Het stoomschip, dat zware schade heeft en lek is, wordt gerepareerd. De lading is ogenschijnlijk in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 oktober. De Nederlandse baggermachine NEPTUN, van Rotterdam, schippper De Vos, die door de sleepboot DRAGOR van Holtenau herwaarts werd versleept, verloor in de Kielerbocht 5 baggerpramen, waarvan één dadelijk zonk. Met grote moeite werd de bemanning der pramen gered. De NEPTUN is bestemd om de kalvebodem (opm: de bodem van het Kalvebod Kanaal [ten zuidwesten van de stadswal]) te verdiepen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 7 oktober. Schipper J. Visser van het loggerschip MARIE HENRIËTTE, alhier binnengekomen, rapporteert dat hij woensdag j.l. (opm: 2 oktober) ’s namiddags half één op 54º40’ N.B. en 01º38’ O.L. het te Groningen thuisbehorend ijzeren tjalkschip genaamd MARTHA CORNELIA in nood verkerende aantrof. De lading was door storm overzij gevallen en roer en zeilen waren defect. Onmiddellijk werd van de logger een boot met de stuurman P. Verheij en de matrozen D. van Os en J. Harms bemand, om de opvarenden van het tjalkschip te redden. Dit moest echter worden opgegeven doordien de redders zelven in het grootste gevaar verkeerden en de boot dreigde te bezwijken. Van de opvarenden, schipper H. Wijnstok met diens vrouw en vier kinderen, 1 stuurman en 1 matroos, werden het eerst de vrouw en een zuigeling van 9 maanden (aan het lichaam der moeder vastgebonden) langs een lijn met een reddingboei aan boord gehaald, daarna na lang worstelen en met de grootste moeite en inspanning een kind van 4 jaar, vervolgens weder twee kinderen en eindelijk de stuurman, de matroos en de schipper. Het reddingwerk geschiedde, terwijl de donker viel en bij aanhoudende storm en regen. Tot de volgende morgen bleef men in de nabijheid van het verlatene schip, om zo mogelijk op sleeptouw te nemen. Nogmaals gingen de stuurman van de logger en die der tjalk er heen om nog enige noodzakelijke goederen te redden, onmiddellijk daarna echter zonk het schip. Het was geladen met steenkool van Bonesse (opm: Bo’ness) naar Weener aan de Eems. De opvarenden der tjalk werden door die van de logger liefderijk opgenomen en verpleegd en behouden alhier binnengebracht. Onophoudelijk prijzen zij de zelfopoffering en de moed hunner redders en tonen hun innige dank daarvoor.


Datum: 11 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 oktober. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip HEVESKES moet op order van experts de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Kayzer, van Sundsvall naar Delfzijl, lek te Lillesand binnen (opm: zie NRC 081095 en 161095), moet van daar naar de bestemmingsplaats worden gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een zwaar betimmerd, droog, nieuw schip, plm. 34 ton, bij P.A. v.d. Werff, Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. P. Noordhoff Fz, notaris te Grouw, zal, na bekomen rechterlijk bevel, op maandag den 21 october 1895, ’s avonds om 7 uur precies, in het logement van Corns. Bijlsma te Grouw, provisioneel veilen:
1. Een te Grouw aan het groot scheepsvaarwater van de Lemmer naar Groningen gelegene, ruime, voor de grootste binnenschepen berekende scheepstimmerwerf, voorzien van twee vaste hellingen, met nog nieuwe schuur en aan de schuur verbonden woonvertrek, te zamen ter oppervlakte van ruim 1000 □ meter, in eigen gebruik bij de weduwe van wijlen de scheepstimmerman F. Zwat. Deze werf, welke den 12 november 1895 is te aanvaarden, is, door zijne gunstige ligging, in het centrum der provincie, als geknipt voor de bouw en de reparatie van ijzeren schepen en stoomboten en ook voor andere doeleinden uitnemend geschikt.
2. Twee houten bergplaatsen, aan voormeld scheepsvaarwater, ten westen van perceel 1, met aangrenzend plekje grond ten zuiden, waarop tijdelijk een derde hok is opgericht, te zamen groot ongeveer 105 □ meter.
3. Een huizinge, bevattende twee kamers c.a, met bleken en grond, ten zuiden van perceel 1, in gebruik bij de weduwen van S. en F. Zwat, te zamen groot 2 are 20 centiare. Vorenstaande drie perceelen worden geveild met behoud van het recht van samenvoeging. 4. Twee woningen onder één dak met bleekje, in de Kerkstraat te Grouw, in huur bij K. Sietema en J. Hiemstra, samen groot 80 centiare. Aanv. perc. 2, 3 en 4 op 12 Mei 1896. Betaling 12 mei 1896. Biljetten bij de notaris. De helft der koopsom kan, desverkiezende, als 1e hypotheek onder de perceelen gevestigd blijven.


Datum: 12 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 11 oktober. Het schip ADELAAR, kapt. Sommer, van Lappvik, kwam hier zonder zeeloods binnen. Het heeft in het Stortemelk twee maal op de ruggen (opm: bank in het Stortemelk) gestoten en is zwaar lek naar Harlingen opgezeild.


Datum: 13 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 3 oktober. Kapt. E. Lukkien, van het Nederlandse stoomschip MARIA, rapporteert de 18e september van Cardiff naar Napels te zijn vertrokken en de 19e te 1 uur voormiddag, door de 1e stuurman te zijn gewaarschuwd dat het dik van mist werd.
Aan dek komende bevond ik dat de koers WZW werd gestuurd. Bijna onmiddellijk nadat ik op de brug kwam liep het schip op de rotsen en bleef zitten. Te 5 uur voormiddag kwam een sleepboot, die te vergeefs trachtte het af te slepen. Het was toen lek in de voorpiek en het voorruim. De 20e kwam een duiker met bergingsmiddelen van Cardiff, en na ongeveer 600 ton lading overboord geworpen te hebben, kwam het 30 september vlot en werd naar Penarth gesleept. De plaats waar het strandde was op de oostkant van Lundy eiland.
Er was vóór de stranding niet gelood. Met de bergers, de heren Mordey, Cenney & Co te Cardiff, werd geen contract gemaakt. Na ontlossing der lading zal het in het droogdok gezet worden om de schade te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandal, 8 oktober. De gezagvoerder van de Nederlandse schoener SELINA JOHANNA, van Halmstadt met mijnstutten naar Blyth bestemd, te Mandal binnengelopen, rapporteert dat hij gisteren op 60 mijlen van Lindesnaes de Duitse brik MAX verlaten heeft aan getroffen. Kapt. Kruize liet zijn uit 5 koppen bestaande equipage twee man op de brik overzetten, die met behulp van de sleepboot RIJVINGEN het te Kleven binnenbrachten. De brik is dicht en heeft ogenschijnlijk geen schade. Er bevonden zich twee boten op dek, doch de scheepspapieren en uitrusting der equipage waren niet aanwezig. Het roer was, toen de bergers aan boord kwamen, vastgesjord en de zeilen waren beslagen. (opm: zie NRC 171095)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 oktober. De Nederlandse kof ALBERTINA (opm: ALBERTINE, kapt. J. Goecken, zie ook PGC 171095 en 211095), van Moss naar Papenburg, is te Christiansand vol water binnengelopen.


Datum: 15 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 oktober. De Belgische loodsschoener No.15 werd hedennacht bij Schouwenbank aangevaren door het stoomschip STERN. De schoener heeft belangrijke schade aan het voorschip. Vijf van de opvarenden sprongen op de STERN over, doch kwamen later aan boord van de schoener terug. Persoonlijke ongelukken vielen niet voor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ulvesund, (geen datum). Een Nederlandse bark, van Sundsvall met hout naar Nederland, is op de 6e dezer te Bjorveg, hier nabij, binnengelopen, hebbende op de Noordzee op de 4e dezer zwaar weder gehad, waarbij zij enige zeilen verloor en lek werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s werd een Nederlandse bark, voerende de seinletters PLBF – zijnde vermoedelijk het Nederlandse barkschip SENIOR – , koersende om de zuid, op de 12e dezer op 42º N.B. en 11º W.L. gepasseerd met verlies van voorbramsteng en lek gesprongen. Het verlangde geen assistentie. (opm: de roepletters PLBF zijn niet uitgegeven; de SENIOR had als roepnaam PSBF, zie ook volgend bericht)


Datum: 16 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 14 oktober. De gezagvoerder van het stoomschip SPARTAN, van Kaapstad hier aangekomen, rapporteert de 12e dezer op 41º48’ N.B. en 10º58’ W.L. een Nederlandse bark, zuidwaarts koersende, gepasseerd te zijn. De voorbramsteng was verloren en het schip was lekgesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 oktober. Het hier van Nykjöbing aangekomen Nederlandse schip (opm: galjoot) SWAANTJE GROENENDAAL, kapt. R.W. Pekelder, is lek en heeft alle zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Christiansand, 12 oktober. Hedenochtend arriveerde te Lillesand een Nederlandse sleepboot om het hier binnengelopen schip JANTJE (opm: zie NRC 111095) naar de bestemming te slepen.


Datum: 17 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Corunna (opm: La Coruña), 11 oktober. Het Nederlandse stoomschip JUPITER, dat te Corbedo (opm: mogelijk Corrubedo, zie NRC 101095) aan de grond geraakte kwam met het volgende getij vlot en ankerde in de haven van Puebla del Caramiñal, waar tijdelijke reparaties verricht werden, waarvan de kosten op GBP 200 geschat werden. De schade bestaat voornamelijk in het breken en verbuigen van verscheidene huidplaten. De voorpiek is vol water, benevens één der ballasttanks. De lading schijnt geen schade te hebben. Volgens later ontvangen telegram uit Corunna heeft de JUPITER, nadat de schade tijdelijk hersteld was, de reis voortgezet naar Lissabon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 oktober. Het Belgische stoomschip RIGA is, na de lading gelost te hebben, te Gent gedokt. Het is door experts onderzocht en bevonden, dat een der schroefbladen gebroken, het schroefraam verbogen en op twee plaatsen gebroken, twee platen beschadigd, verscheidene nagels gesprongen, en het ankerspil en drie stoomlieren zwaar beschadigd waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 11 oktober. De brik MAX, uit Rostock, door de Nederlandse schoener SELINA JOHANNA verlaten te Mandal binnengebracht (opm: zie NRC 131095), had, toen zij op 57º10’ N.B. en 03º32’ O.L. werd aangetroffen, 10 voet water bij de pompen. Met het stoomschip RYVINGER, die de brik binnensleepte, was acoord gemaakt voor 150 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 oktober. Voor de Nieuwe Waterweg ligt een wrak, dat op zee drijvende is gevonden door de sleepboot OCEAAN. Men vermoedt, dat dit de bark BETTINA is. (opm: dit is de Duitse bark BERTHA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 oktober. Het Nederlandse schip (opm: bark) NIJENSTEIN, kapt. H. Velthuis, alhier binnengesleept door de sleepboot ALBATROS, heeft zware slagzij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 12 oktober. De Nederlandse kof ALBERTINA (opm: ALBERTINE), kapt. J. Gocken, van Moss met een lading hout naar Papenburg en hier door de sleepboot FLECKERO binnengesleept, was 21 dagen op zee geweest. Het schip is in de midscheeps doorgebroken en wordt alleen door sjorringen bij elkaar gehouden. (opm: zie NRC 131095, PGC 211095 en 091195)


Datum: 18 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 15 oktober. De equipage van het barkschip FREDRIKSVAERN, dat in de Noordzee werd verlaten en later te IJmuiden werd binnengesleept, is te Grimsby geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbuttel, 16 oktober. Het stoomschip DORDRECHT, dat hier passeerde, heeft in het kanaal (opm: Kieler Kanal) verscheidene malen aan de grond gezeten, waardoor andere schepen werden opgehouden.


Datum: 19 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 oktober. Het stoomschip ASTURIAN PRINCE is hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zaandam, 17 oktober. Het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM, hedennacht van Hernösand hier aangekomen, heeft bij Nauwerna (opm: Nauerna) aan de grond gezeten, doch kwam, na een gedeelte van de lading gelost te hebben weder vlot.


Datum: 20 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 oktober. De gisteren binnengekomen stoomboot PARLEMENT BELGE, gesleept door de slepboot NOORDZEE, is heden opgesleept naar Hendrik Ido Ambacht om te worden gesloopt.


Datum: 21 oktober 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 oktober. Het Nederlandse schip VONDEL, kapt. J.H. Bart, van Amsterdam naar Batavia, is met verlies van voor- en grote stengen te Kaapstad binnengelopen. (opm: zie NRC 141195)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 12 oktober. De Nederlandse kof ALBERTINA, kapt. Gocken (opm: ALBERTINE, kapt. J. Goecken), is hier binnengesleept door het stoomschip FLECKERO en ligt in de Oxoscheren geankerd. Het schip is in de midscheeps gebroken. (opm: zie PGC 171095)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Een flinke aardappelsnik met tuig enz. en bomen voor billijke prijzen te koop en pramen te huur of te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 22 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 oktober. Het wrak BERTHA ligt thans nog aan de buitenkade gemeerd en wordt met een tiental pompen van de sleepboot ZEELAND droog gehouden. Het lossen van de lading geschiedt door de burgemeester-strandvonder zonder tussenkomst van bergers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmudien, 21 oktober. Het naar Hull bestemde stoomschip ZAANSTROOM is in de nacht van de 19e op de 20e dezer bij Oostzaan aan de grond gevaren, doch na een gedeelte der lading gelost te hebben, gisteravond met assistentie van sleepboten weder vlot geworden. Na de geloste lading weder ingenomen te hebben, zette het de reis voort en ging hedenochtend in zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen a.d.Lek, 20 oktober. Volgens bij de reder ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse viermastschip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. Bleeker, de 18e dezer na een reis van 29 dagen van Liverpool te New York. De gezagvoerder rapporteert zwaar stormweder uit het zuiden doorstaan te hebben, waardoor tuig en zeilen beschadigd werden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 18 oktober. De Nederlandse stoomschepen CONTINENTAL, groot 1088 ton, en LOYAL, groot 1534 ton, zijn aan een Duitse rederij verkocht.


Datum: 23 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 oktober. Door de scheepsbouwmeester Amels alhier is aangenomen de op het Vliestrand gelopen visbotter TX 134 af en binnen te brengen voor NLG 190. De eerste pogingen hadden geen resultaat. Toch heeft men goede moed het schip te behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 22 oktober. Maandag namiddag, nadat de sleepboot ZEELAND met haar centrifugaalpompen de binnengebrachte Duitse bark BERTHA had leeggepompt en een gedeelte der lading was gelost, is het wrak in de haven gesleept.


Datum: 24 oktober 1895


Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J.O.D. Dikkers, notaris te Texel, zal publiek verkopen op woensdag 30 oktober 1895, des morgens 10 ure, op het haventerrein te Oudeschild op Texel een aanzienlijke partij sloophout van het schip ALBATROS, bestaande uit eiken en grenen huidplanken, dekplanken, leggers, palen en brandhout. (opm: zie NRC 230595, 140595, 210695, 260695 en 280695)


Datum: 25 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 24 oktober. Het Duitse stoomschip THASOS, met stukgoed van Hamburg naar de Zwarte Zee, is hedennacht hier op de Westergronden gestrand. De boot, waarmede de bemanning het schip verliet, werd onderste boven geslagen, doch allen werden door visserslieden gered. Het achterschip zit onder water. De sleepboten HERCULES en ADSISTENT zijn bij de strandingsplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 oktober. Het hier verlaten binnengebrachte Zweedse barkschip EMIL is heden leegepompt. Met het lossen der lading zal men morgen beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 24 oktober. Het stoomschip THASOS is in 6 vadem water gezonken en met de lading totaal verloren. Twee passagiers en een matroos zijn verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 23 oktober. Volgens telegram uit Figueira zal het Nederlandse schip PALME, kapt. Bos, publiek worden verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een best gemaakt nieuw schip, bijna klaar, plm. 20 ton; een dito, best, halfsleten, 25 ton; een dito, halfsleten, 18 ton, bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Dragten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Finale verkoop. P. Noordhoff Fz., notaris te Grouw, zal op maandag den 4 november 1895, ’s avonds7 uur precies, bij Sijtema te Grouw, finaal verkopen:
1. Het terrein met de gebouwen, alwaar de familie Zwat ruim een eeuw lang hare scheepstimmer-affaire heeft uitgeoefend, gelegen te Grouw, aan het groot scheepsvaarwater van de Lemmer naar Groningen, te zamen groot 1330 vierk. meter, geveild in drie percelen, t. w:
a. De werf met nog nieuwe schuur en keuken, groot 1000 vierk. meter, voorzien van 2 vaste hellingen, waarop is geboden NLG 1200.
b. Twee turf- en kolenbergplaatsen met de grond waarop tijdelijk eeen derde hok is opgericht, samen groot plm. 105 vierk. meter, staande op NLG 281.
c. De woonhuizinge met bleken, in gebruik bij de weduwen van S. en F. Zwat, groot 2 are 20 centiare, ingezet op NLG 801 en verhoogd tot NLG 981.
Dit terrein is, door zijn bizonder gunstige ligging, bij uitstek geschikt voor de oprichting ener fabriekzaak (ijzeren scheepsbouw enz.).
2. Twee woningen onder één dak met bleekje, aan de Kerkstraat te Grouw, in huur bij K. Sietema en J. Hiemstra, samen 80 centiare, staande op NLG 700.
De werf is den 12 november a.s. te aanvaarden; biljetten te bekomen bij de notaris.


Datum: 26 oktober 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het Nederlandse schip JUPITER zal te Cadix repareren in het dok.


Datum: 27 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 oktober. Volgens Lloyd´s tetegram van Gibraltar is het Engelse stoomschip ABERDEEN, van Londen naar Mogador (opm: Essaouira), ten anker liggende, aangevaren door het Nederlandse stoomschip THEODORA, van Cardiff naar hier bestemd. Eerstgenoemd schip heeft daardoor aan bakboord schade aan verschansing en stutten bekomen, terwijl bij laatstgenoemd schip een plaat in de bakboordboeg is gebroken.


Datum: 29 oktober 1895


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

P. Noordhoff, notaris te Grouw, zal op woensdag den 6 november 1895, ’s morgens 9 uur, op de werf van wijlen F. Zwat te Grouw, bij boelgoed verkopen: 3 beste pramen (1 à 7 ton en 2 à 6 ton), nieuw 6-tons praamvlak met leggers en stevens, oud 18-tons dito en een zwaar houtvlot, lang 6 en breed 1 meter. Scheepstimmermateriaal, als: eiken kromhout, lijsten, eiken, greinen en vuren planken van diverse afmeting, greinen balk (9 m. 35/31 cm.), hout voor damleggers, sloop en brandhout, c.c. 50 kilo pik enz. Dito gereedschap, waarbij grote kraanzaag, span- en andere zagen, schaven, beitels, nogers (opm: onbekend), brandtangen en ijzers, schammels (opm: bokjes), 4 gr. en 4 kl. dommekrachten, 13 schulp- en andere vijzels c.a., 3 hellingtouwen, w.o. 1 nieuw van bij de 200 meter lang, grondtouwen, takels enz. Handhei, sleien, kettingen, slijpsteen, ladders, riet, dakpannen, ledige teer- en piktonnen, teer-, pik- en verfpotten en wat meer te voorschijn komt. Alles de vorige dag te bezichtigen.


Datum: 30 oktober 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 24 oktober. De Nederlandse kof ALBERTINE, die hier op de lading drijvend werd binnengebracht, is door experts nagezien. Het schip is gebroken en de schade is van dien aard, dat eerst na lossing der lading kan worden vastgesteld of het gerepareerd kan worden. Om het indringende water meester te blijven, heeft men de gaten in het schip voorlopig met zeildoek dichtgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Volgens telegram van Lloyd´s is de Nederlandse brik MEEDEN, kapt. P. Schabels, van Buenos Ayres naar Plymouth, met verlies van grote mast en zeilen te St. Michaels (Azoren) binnengelopen. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 01 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Michael’s (Azoren), 31 oktober. De hier lek binnengelopen Nederlandse brik MEEDEN moet de lading, waarvan een gedeelte beschadigd is, lossen. De schade onder de waterlijn kan nu nog niet uitgemaakt worden. Het schip zal vermoedelijk worden afgekeurd. (opm: zie PGC 151195, 161195, 021295, 141295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 31 oktober. Het wrak van het hier binnengebrachte schip FREDERIKSVAERN is heden naar Amsterdam opgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 oktober. Volgens bij de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij binnengekomen bericht deed het Admiraliteitshof te Londen heden uitspraak inzake de aanvaring in het Kanaal tussen het Nederlandse stoomschip EDAM en het Engelse stoomschip TURKESTAN, en wel in dier voege dat de TURKESTAN alleen schuldig werd verklaard, dewijl deze nalatig was gebleven met het stoppen en achteruit werken der machine.


Datum: 02 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 31 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. Grilk, van Amsterdam naar Soerabaja, wegens slecht weder te Portland binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een beste praam, groot 73 ton, met completen inventaris; een potschip, 30 ton, en een best tjalkscheepje, 26 ton, bij Gebrs. Barkmeijer, IJzeren scheepsbouw, Sneek.


Datum: 03 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 31 oktober. Door de bergingsmaatschappij Zur Mühlen en enige vissers is de berging der lading van het gezonken Duitse stoomschip THASOS aangenomen, het bergloon te bepalen door arbitrage. Men zal bij de eerste gunstige gelegenheid een onderzoek instellen.


Datum: 05 november 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 november. Het Nederlandse stoomschip OBDAM, de 19e oktober van Rotterdam vertrokken naar New York, is heden door het Belgische stoomschip PENNLAND, van Liverpool naar Philadelphia, met gebroken schroefas te Halifax binnengesleept.De OBDAM heeft een waarloze schroefas aan boord en kan te Halifax dokken. De passagiers zijn gedeeltelijk per spoor en gedeeltelijk per PENNLAND naar de bestemming vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 november. Het Nederlandse schip HEVESKES, kapt. Borg, van Cardiff naar Landskrona, hier met averij binnengelopen, is heden naar Hamburg gesleept.


Datum: 06 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 november. Het stoomschip PHOENICIA, van New York komende, geraakte op de Elbe nabij Blankenese aan de grond en bleef zitten. Even bezuiden voornoemd schip kwam het opgesleept wordende barkschip HEVESKES aan de grond. Ook de afstomende mailstomer PRUSSIA stoomde aldaar vast. Gisteren namiddag kwamen alle drie schepen met de vloed vlot, waardoor de PRUSSIA enige schade aan de PHOENICIA veroorzaakte en tevens aan de HEVESKES. Grote schade werd echter vermeden, doordien de gezagvoerder van de HEVESKES op het juiste ogenblik anker en ketting liet slippen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 november. Volgens onderzoek der bergingsmaatschappij Zur Mühlen heeft men bevonden, dat op het wrak van de THASOS met hoog water 7 en met laag water 3 voet staat. Het ligt geheel op haar zijde met de masten aan de grond. Het onderzoek wordt voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 november. Na eerst de ligging van de gezonken THASOS te hebben opgenomen, werd er gepasseerde zaterdag voor het eerst op het schip gedoken en heeft men hier aangebracht 6 vaten menie, een kist snuifdozen, 3 kisten vis, een kist lampen, een baal rijst en een pak papier.


Datum: 09 november 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 november. Het kofschip ANNA, laatst gevoerd door kapt. Stenger, zal thans worden bevaren door kapt. N. Person, onder boekhouderschap van de heer A. Smaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 5 november. De Nederlandse kof ALBERTINE, kapt. J. Goecken, van Moss naar Papenburg, die hier op de lading drijvende werd binnengesleept (opm: zie 171095), is afgekeurd. De waarde der lading, die door het zeewater beschadigd en zwart geworden is, wordt op 3175 Kr. geschat. De romp van het schip is zo goed als waardeloos. De waarde van rondhout, tuig en zeilen en verdere inventaris wordt op 350 Kr. geschat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Crail, 4 november. De tjalk MARTENSHOEK I, kapt. L. Buisman, is op 2 november met een lading hoepels van Londen te Anstruther gearriveerd. Het schip maakt tengevolge van het slechte weder een weinig water. De schade aan de lading is nog niet bekend, doch vermoedelijk niet meer dan 50 bundels zijn beschadigd.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 november. Nog deze week wordt hier het tweede nieuwe mailstoomschip van de Maatschappij Zeeland, de PRINS HENDRIK, verwacht. Het schip heeft bij de proefvaart 21 mijl per uur gelopen. Men is nu begonnen met aan het in de binnenhaven aldaar liggende stoomschip KONINGIN WILHELMINA, het eerste schip, dat niet de nodige snelheid haalde, de nodige herstellingen aan te brengen, opdat men zo spoedig mogelijk de definitieve winterdienstregeling zou kunnen doen aanvangen. Zaterdag (opm: 9 november) zal de PRINS HENDRIK een proeftocht naar Queensborough doen.


Datum: 10 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 november. Volgens bij Lloyd´s ontvangen bericht uit Cadix is het Nederlandse stoomschip JUPITER in het droogdok aldaar onderzocht en heeft men bevonden, dat enige platen in het onderschip vernieuwd moeten worden. De voorsteven is verbogen en 5 spanten zijn gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 november. Het Engelse schip LADY RUTHVEN, kapt. Jones, van Iquique met een lading salpeter naar Hamburg bestemd, is bij Callandsoog gestrand. Sleepboten en vletterlieden verleenden assistentie. Volgens later bericht heeft de equipage het schip verlaten en is alhier met sleepboten aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 november. Volgens telegram van Lloyd´s is de Nederlandse bark ANTELOPE, van Finland naar Hull, lek te Mandal binnengelopen. (opm: zie PGC 131195)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Callantsoog, 9 november. De bemanning van het hier gestrande schip LADY RUTHVEN, welke aanvankelijk het schip niet wilde verlaten, is des middags op de sleepboot HERCULES overgegaan, nadat deze en nog een andere boot tevergeefs getracht hadden het schip af te slepen. Het is waarschijnlijk verloren.


Datum: 12 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 november. In de afgelopen week is door het slechte weder slechts drie maal op de THASOS gedoken en werden hier aangebracht 7 gezonde huiden, een kist porcelein, een kist apothekerswaren, een kist papier, een kist lampeglazen, een kist kreeft, een baal cacaobonen, 2 kisten schuiers, een kist snuifdozen, een kist leien, een partij zakken, 9 vaten beschuit, 15 vaten verf, 17 vaten vis, 2 balen lijm, 4 pakken papier, twee partijen gonjezakken (opm: grove stof, zoals jute), 18 kisten thee, een baal manufacturen, 27 balen rijst, 7 vaten salpeter, 5 vaten traan, en een tros manillatouw. Er is veel van het geborgene beschadigd, zodat het geen waarde heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 november. De positie van het schip LADY RUTHVEN is onveranderd. Bij gunstig weder zal men trachten de inventaris te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 11 november. Het Groninger schip (opm: brik) VOORWAARTS, kapt. H. Schuth, de 22e juni van Rio Grande naar Falmouth voor orders, is aldaar j.l. zondag (opm: 10 november), na een reis van 113 dagen, gearriveerd. Op deze bodem waarover ongerustheid heerste, bevinden zich ook o.a twee kwekelingen van onze zeevaartschool, H.W. Blijham en J. Reijenga.


Datum: 13 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 november. Door het Admiraliteitshof te Londen werd heden behandeld de zaak der aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, met een Engels stoomschip (opm: s.s. SULLY, zie o.a. NRC 210595), waardoor laatstgenoemde is gezonken. Bij de aanvang van het onderzoek werd vanwege beide partijen aan het hof te kennen gegeven, dat zij overeengekomen waren, dat beiden schuld hadden aan de aanvaring, waarvan nota werd genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 23 oktober. Het nieuwgebouwde Nederlandse schip VONDEL (opm: fregat, kapt. J.H. Barth), van Amsterdam naar Batavia in ballast, liep hier de 18e oktober binnen met verlies van voor- en grote steng (opm: zie NRC 211095). Het roer is beschadigd, vermoedelijk doordat de gebroken rondhouten er tegen gestoten hebben toen zij overboord vielen. Het schip zal in het droogdok gaan om de bodem te onderzoeken, en het roer zal afgenomen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 november. Het Nederlandse schip (opm: bark) ANTELOPE, kapt. H.J. Hut, lek te Mandal binnengelopen (opm: zie NRC 101195, 201195 en 211195), is aldaar gestrand en zit gevaarlijk. Het tuig is gekapt en het schip zal vermoedelijk totaal wrak worden. De opvarenden zijn gered.


Datum: 14 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 november. De masten van het bij Callantsoog gestrande Engelse schip LADY RUTHVEN zijn heden overboord geslagen. Wrakhout, van het schip afkomstig, drijft langs de kust. Assistentie en verdere belanghebbenden vertrokken heden aan boord van de sleepboot HERCULES om zich van de toestand van het schip te overtuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 november. Volgens brief van kapt. J.H. Bart, voerende het Nederlands schip VONDEL, op de reis van hier naar Java met schade te Kaapstad binnen (opm: zie NRC 211095), had hij op 33º Z.B. en 23º W.L. een storm doorstaan, waarna het schip zwaar werkte en het boventuig los geraakte, waardoor bramstagen met ra´s over boord gingen, bij welk ongeval de timmerman door zware verwonding het leven verloor. Door het kappen der talrepen (opm: touwsjorring tussen twee ogen) was men de vleet spoedig kwijt. Het schip bleef overigens volledig dicht en beliep zichtbaar geen schade.


Datum: 15 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 13 november. Het bij Callantsoog gestrande Engelse schip LADY RUTHVEN is geheel stuk geslagen. Wrakstukken drijven aan het strand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 november. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip ACADIE II heden van Jamaica te Havre gearriveerd, onder bevel van de eerste stuurman, daar de kapitein overleden is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Michaels, 31 oktober. De Nederlandse brik MEEDEN, kapt. P. Schabels, van Buenos Ayres naar Plymouth, werd hier binnengesleept met verlies van grote mast, zeilen en ra’s, verschansing weg en lek schip. De lading, die gedeeltelijk is beschadigd, moet worden gelost om het schip te kunnen onderzoeken. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 16 november 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Michaels, 9 november. De lading van het hier binnengelopen Nederlandse schip MEEDEN, kapt. Schabels, is geheel gelost. Blijkbaar is de schade niet groot en bepaalt deze zich tot ongeveer 206 huiden. De 11e dezer zal een expertise gehouden worden. Er werd niets van de lading overboord geworpen en op verlangen zal te Londen het bergloon vastgesteld worden. (opm: zie o.a. NRC 011195)


Datum: 17 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Duits barkschip BERTHA – lading hout. Vrijdag 29 november 1895 te 11 uren, in het koffiehuis Bellevue aan de Z/Z. Haven te Maassluis, zullen publiek worden verkocht:
- Het Duitse driemast barkschip BERTHA, groot 1.355 scheepston, zoals het zich bevindt in de haven van Maassluis.
- Enige inventaris.
- Grenen battens en schroten, zijnde de geborgen lading, bestaande uit ongeveer 10.700 stuks 2½ x 6, 9.600 stuks 2 x 6 en 900 stuks 2 x 4½.
Catalogi verkrijgbaar op de morgen van de verkoop te Maassluis.
Informatiën bij de heren John Hudig, Wambersie & Zoon, te Rotterdam, G. Dirkzwager Mz. te Maassluis en bij Mr. L. Reeser aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 15 november. De Nederlandse tjalk GOEDE VERWACHTING, van Gothenburg naar Londen, is wegens storm de Weser binnengelopen en hier op de rede ten anker gekomen.


Datum: 19 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 november. De Nederlandse bark VICTORIA, kapt. Baas, van Hernösand naar Delfzijl, is wegens stormweder hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 30 oktober. De nodige stalen stengen en ra’s voor het hier met verlies van boventuig binnengelopen Nederlandse schip VONDEL zullen van Amsterdam uit herwaarts gezonden worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 november. Het Nederlandse schoenerschip (opm: schoenerbrik) JOHANNA, geladen met delen, van het volk verlaten, is bij Helgoland gestrand en wrak geworden. De lading zal vermoedelijk geborgen kunnen worden. Het Nederlandse schoenerschip JOHANNA, kapt. R.J. Wyrdeman, was de 4e oktober van Nyköbing te Helsingfors (opm: Helsinki) gearriveerd.


Datum: 20 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mandal, 15 november. Het hier gestrande Nederlandse barkschip ANTELOPE (opm: zie PGC 131195) zit met een diepgang van 21 voet in 18 voet water. Het heeft zwaar geleden en kan als wrak worden beschouwd. De ANTELOPE, ex H.W.M. (opm: H.W. MEIJER, fregat), werd in 1852 te Brooklyn van hout gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 18 november. De Deense kof GEBROEDERS NIJHUIS van Schotland naar Lemvig, is gestrand en totaal verloren. (opm: ex-Nederlands schip, gebouwd in 1874 en in 1895 naar Denemarken verkocht en niet herdoopt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 november. Volgens telegram uit Bremerhaven is de Nederlandse brik JOHANNA, kapt. Wyrdeman (opm: zie PGC 191195), totaal verloren gegaan en is de stuurman (opm: Albert de Jonge, 23 jaar) in de storm verdronken.


Datum: 21 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York (datum niet vermeld). Het stoomschip OBDAM is gedokt. Vanwege de rederij van het stoomschip PENNLAND werd door de sheriff een eis ingesteld tegen genoemd stoomschip voor de som van USD 100.000, voor verleende assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 18 november. Omtrent het te Oude Pekela thuisbehorende schoenerbrikschip JOHANNA, kapt. Wyrdeman, van Helsingfors (Helsinki) naar Groningen bestemd, wordt nader gemeld, dat het in de nacht van zaterdag op zondag j.l. (opm:van 16 op 17 november) in de nabijheid van de westkust van Jutland door de stoomtrawler VEGESACK werd aangetroffen. Het schip had in de laatste dagen stormweder ondervonden, was lek geworden en dreef op de lading. De stuurman was de vorige dag overboord geslagen en verdronken. De stoomtrawler trachtte het schip te slepen, maar moest het bij Helgoland laten slippen,daar het te dicht onder de wal kwam. De opvarenden werden daarna door de trawler gered. (opm: zie PGC 191195 en 201195)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mandal, 15 november. Het Nederlandse schip ANTELOPE is tijdens een zware storm op de Risorbank gestrand en als wrak te beschouwen (opm: zie PGC 131195). Er is een contract gemaakt om de lading te bergen tegen 33%. Vermoedelijk zal de lading door een ander schip naar de plaats van bestemming gebracht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 november. Het Engelse stoomschip CORALIE en het Nederlandse stoomschip DORDRECHT zijn te Barry met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip kreeg slechts lichte schade.De schade aan de DORDRECHT is nog niet bekend.


Datum: 22 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 19 november. Het stoomschip DORDRECHT is in de afgelopen nacht bij het in het dok komen in aanvaring geweest met het stoomschip CORALIE, dat daardoor schade leed aan enige platen van de verschansing. Het vertrok echter heden ochtend naar zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 21 november. De Nederlandse tjalk VERTROUWEN, schipper W. Kuilman, van Hadersleben naar Duisburg met een lading mout, is hier gestrand en vermoedelijk verloren. Het volk is gered. (opm: ze PGC 261195)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland,.19 november. De inventaris, alsmede een deel der lading van het verlaten aangedreven Nederlandse schip JOHANNA (opm: zie PGC 191195) is geborgen. Het schip is afgekeurd, doch met het bergen der lading wordt voortgegaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Uit de hand te huur een beste, in volle gang zijnde scheepstimmerwerf met ruime woning, gelegen aan een groot scheepsvaarwater in het midden van Friesland. Te bevragen bij de notaris Ter Haar te Warga.


Datum: 23 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip MARIA kapt. Ketelaar, van Gefle naar Purmerend is de 14e dezer met verlies van een gedeelte van de deklast een noodhaven binnengelopen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 november. Het stoomschip OBDAM kwam 6 november in het droogdok te New York. Op verzoek van de reders van het stoomschip PENNLAND, is op het schip beslag gelegd voor een bedrag van 100.000 dollar. Intussen is de OBDAM gisteren van New-York naar hier vertrokken.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, varende van Rotterdam op Duinkerken, werd bij het vertrek van laatstgenoemde plaats op 17 dezer één der schepelingen vermist. Dinsdagavond vond men bij aankomst aan de Maaskade te Rotterdam het treurig overschot in één der kolenruimen. Uiterlijke kenteken van geweld waren niet op de man te bespeuren.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

De Veendamse koopvaardijvloot die voor een veertig jaar uit 350 bodems bestond, is zodanig achteruit gegaan, dat er nu slechts vijf Veendammer gezagvoerders op zeilschepen zijn.


Datum: 24 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. Het te Cadix liggende Nederlandse stoomschip JUPITER zal de 26e dezer de reparatie beëindigd hebben.

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Eerste openbare houtverkoping aan het Zand, gemeente Zijpe, op woensdag 11 december 1895, ten overstaan van de deurwaarder J.W. van der Wal, des morgens ten 10 ure, van sloophout van het welbetimmerde barkschip SOSKUMMER, bestaande in gave eiken en grenen balken, zwaar 25 x 25 cm in verschillende lengte, planken, kajuitsdelen, steilen, deuren, watervaten, een kokshut met twee deuren, eiken en grenen buitenhuidsplanken in verschillende dikte en lengte tot 60 voet lang, en een grote partij eiken en grenen brandhout, en al hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Alles genummerd en gekaveld te bezichtigen op de sloperij aldaar.
Nadere informatiën bij de heer A.V. v.d. Pol te ’t Zand. (opm: zie NRC 140795)


Datum: 26 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Willem de Lorme van Rossem, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 23 december 1895, ten 3 ure precies, in het lokaal Frascati in de Nes alhier, ten overstaan van de deurwaarder J.H. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag te verkopen het extra ordinair, welbezeild gekoperd en kopervast Nederlands schoener-brikschip GEERTRUIDA, volgens Nederlandse meetbrief lang 29,87 meter, wijd 7,02 meter, hol 3,51 meter en alzo gemeten op 484,77 kub.meter of netto 171,12 ton, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen en verdere inventaris, alles breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam.
Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors Van Tubergen & Daam, te Amsterdam. (opm: zie NRC 251295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terschelling 24 november. Met het duiken op de THASOS gaat het niet voorspoedig. Het schip is bij de machinekamer gebroken. Eénmaal heeft men in de afgelopen week er op kunnen werken namelijk dinsdag 19 dezer. Er is hier toen aangevoerd: een kist kramerijen, 2 kisten thee, een pak papier, 6 balen rijst, en een kist koord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 24 november. Uit het op Ameland gestrande Nederlandse schip VERTROUWEN zijn ca. 200 zakken mout geborgen. (opm: zie NRC 221195)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een nieuw roefschip, plm. 22 ton; een best halfsleten dekschip, 54 ton, en een beste eiken boot, lang 5,75 meter, wijd 1,90 meter, bij G. Barkmeijer, Aalsum bij Dockum.


Datum: 27 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 22 november. De Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, kapt. J.G. de Jong, van Groningen naar Southampton met haver, werd hier van Stokesbay af zwaar lek binnen gesleept. Het heeft op de Owers gestoten. Voor het binnenslepen werd GBP 25 betaald. Het werd op de blokken gezet en men vreest dat de gehele lading beschadigd zal zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 25 november. De Zweedse bark INDIA (opm: INDIEN; zie volgend bericht en PGC 281195), kapt. Beekman, naar Antwerpen bestemd, is bij Westkapelle gezonken. De equipage werd door de Belgische loodskotter gered en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 november. De bark INDIEN, niet INDIA, is alhier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. Openbare verkoping aan ’s Rijks werf te Amsterdam, op dinsdag de 10e december 1895, des voormiddags ten tien ure, bij enkele inschrijving, van het oude, afgekeurde en voor ’s rijks dienst onbruikbare instructieschip (opm: voormalig stoomfregat) ANNA PAULOWNA, ter sloping. Het schip, liggende op ’s Rijks werf te Amsterdam, kan bezichtigd worden gedurende zes werkdagen, de verkoopdag voorafgaande, des voormiddags van 10-12 en des namiddags van 2-4 ure. Gegadigden moeten zich daartoe aanmelden ten burele van de hoofdingenieur der marine te Amsterdam. De inschrijvingsbiljetten, op gezegeld papier, moeten vóór de aanvang der verkoping worden ingeleverd ter griffie van de directie der marine te Amsterdam.
De voorwaarden, waarnaar de verkoping zal geschieden, liggen ter lezing aan het departement van marine te ’s-Gravenhage bij de directiën der marine te Amsterdam, Willemsoord en Hellevoetsluis, ter griffie van de provinciale besturen, uitgezonderd dat van de provincie Zuid-Holland, en ter secretarie van de gemeentebesturen te Rotterdam en te Dordrecht, en zijn op franco aanvrage, zolang de voorraad strekt, te verkrijgen ter griffie van de directie van de marine te Amsterdam tegen NLG 0,20 per exemplaar.
Amsterdam, de 26e november 1895
De Schout-bij-nacht voornoemd, C. ten Bosch


Datum: 28 november 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 26 november. Het Nederlandse schip (opm: kof) WIENKE EN WIJNANDUS, kapt. J. Moesker, zondag (opm: 24 november) naar Ipswich vertrokken, is op de Schildgronden gestrand, doch ligt volgens later bericht in vlot water (opm: zie PGC 291195). De sleepboten KNACK en MARTIN POPELAU zijn ter onderzoek vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 november. De gisteren als gezonken gemelde bark INDIA (opm: INDIEN), van Vestervik, blijkt in zinkende staat door de equipage te zijn verlaten. De bark is hedenmorgen hier op de rede gesleept, vol water en met de bemanning van de Nederlandse loodschoener No. 3, schipper W.J. Jansen aan boord, die het schip drijvende in zee heeft gevonden. Het is geladen met hout en kwam van de Oostzee.


Datum: 29 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 november. Het stoomschip EDINBURGH, van Rafsö is bij het binnenkomen tegen de stoomzuiger AMSTERDAM aangevaren, waardoor dat vaartuig tot aan de waterlijn werd doorsneden. Door het openzetten der kleppen werd zinken voorkomen. De AMSTERDAM is naar Amsterdam opgevaren om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 november. De lading hout van de hier in de Buitenhaven gesleepte bark INDIEN zal, nadat de nodige cautie voor de sleepboten, die het schip binnen brachten, gesteld is, in lichters worden overgeladen met bestemming naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 november. Het Nederlandse schip WIENKE EN WIJNANDUS is bij Rottum gestrand (opm: zie PGC 281195, 031295, 061295 en 161295) en zal waarschijnlijk wrak worden. Men is bezig de lading te lossen en de inventaris te bergen.


Datum: 30 november 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 29 november. In publieke verkoop bracht heden het alhier binnengebrachte wrak van de Duitse bark BERTHA NLG 425 op en werd toegewezen aan J. Degeling te Rozenburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 november. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, van Hamburg naar Rotterdam, is op de Elbe bij Brunsbüttel aan de grond gelopen.


Datum: 01 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 november. Volgens Lloyd’s is de Belgische mailboot RAPIDE van de dienst Ostende-Dover, in de Downs gesleept met defect bakboords schoepenrad. De passagiers en mail zijn te Dover per sleepboot geland. De RAPIDE zal naar Ostende terugkeren.


Datum: 02 december 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 november. Blijkens alhier ontvangen bericht zijn de pogingen om het stoomschip STOOMVAART vlot te slepen vruchteloos gebleken, zodat vanuit Hamburg vaartuigen zijn gezonden om het schip te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 november. Het hier van Gefle aangekomen schip (opm: bark) ALBATROS, kapt. L. Drijfhamer, had verlies van deklast en ankers en werd gesleept door de sleepboot OOSTZEE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

St. Michaels (Azoren), 29 november. Het meermalen vermelde brikschip MEEDEN, kapt. P. Schabels, van Buenos Ayres naar Plymouth, op 29 oktober hier binnengelopen, is volgens telegram van Lloyd´s afgekeurd. De reparatiekosten werden op 9456 millereis begroot. (opm: zie o.a. NRC 011195)


Datum: 03 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Het heden in het lokaal De Brakke Grond in veiling aangeboden barkschip FREDERIKSVAERN , alhier masteloos en vol water binnengesleept, heeft opgebracht bij opbod NLG 550, in slag NLG 110. Koper: makelaar A. Vinke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Het Nederlandse stoomschip ONDINE, van Amsterdam naar Stettin (opm : Szczecin), is heden met lichte schade te Gothenburg binnengelopen. (opm: zie NRC 121295 en 141295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 december. Op het gezonken stoomschip THASOS werd de 26e, 28e en 30e november gewerkt en hier aangevoerd: een kist thee, een collo machinedelen, een kist sigarenkokers, een kist stijfsel, een kist tricot’s, een kist koord, een baal wollen stoffen, 6 balen rijst, 5 vaten verf, 3 kisten lont, 3 partijen zakken, een kruiwagen, losse tafellakens, los papier, een pak papier, een baal springveren, een vat ijzerwerk, een kist porceleinen knopjes, 4 kisten gereedschappen, 2 kisten porcelein, een kist geconserveerde waren, 7 kisten ijzerwaren en twee ledige vaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 2 december. Het nieuw in Engeland van staal gebouwde door de reder Jos. de Poorter aangekochte, stoomschip LEONORA, kapt. G. Lutz, arriveerde gisteren te Rotterdam van Novorossisk met ruim 4000 ton graan en zaden op diepgang 19’6”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 30 november. Het Belgische mailstoomschip RAPIDE is heden weder naar Ostende vertrokken. Een steamer is van Ostende gezonden om zo nodig te assisteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 november. De sleepboot MARTIN POPELAU is teruggekeerd van het schip WIENKE EN WIJNANDUS, kapt. J. Moesker, dat wegens de branding niet was te benaderen. Het schip zit geheel onder water en is met de lading geheel verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 28 november. Het wrak van het Nederlandse schoenerschip JOHANNA (opm: zie PGC 191195) heeft in veiling 290 Mark opgebracht. De lading wordt op 30 november verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 november. Het bij Brunsbüttel aan de grond geraakte Nederlandse stoomschip STOOMVAART is nog niet vlot. Twee sleepboten met lichters zijn ter assistentie afgezonden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 29 november. Met goed gevolg werd van de werf De Volharding van de firma Den Bouwmeester, Borsius & van der Leije alhier te water gelaten een ijzeren clipperscheepje, groot 25 last, voor schipper H. Schot te Bergen op Zoom en de kiel gelegd voor een dito scheepje voor schipper K. Schippers te Cortgene en een rijnschip, groot 80 last, voor schipper A.A. Dijckema te Terhorne (Friesland).


Datum: 04 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 december. De alhier binnengebrachte Zweedse bark INDIEN is door de experts afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 13 november. Men heeft een aanvang gemaakt met de werkzaamheden tot optuigen van het hier met schade binnengelopen nieuwe Nederlandse schip VONDEL. De nieuwe stagen en ra’s worden binnenkort verwacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 2 december. Het stoomschip STOOMVAART is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlot gekomen en wordt naar hier opgesleept.


Datum: 05 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Figueira, 25 november. Het hol en het tuig van het afgekeurde Nederlandse barkschip (opm: brik, zie ook PGC 280995) PALME werd voor 939,5 millereis verkocht, de lading werd in veiling voor 1271 millereis verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Volgens bij de Maatschappij Neptunus ontvangen telegram zou het schip BURGEMEESTER JHR. COENEN, kapt. D. Godthelp, gisteren van Sydney NSW naar Londen vertrekken

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 december. Het schip (opm: schoener) EUROPA, kapt. E.T. Bos, is gisteren gestrand op de z.g. Hond (opm: zandplaat) in de Eems. Lichters zijn uitgezonden om het vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 december. De Engelse visaak INTERHORPE is hedenavond in de Nieuwe Waterweg gekomen gesleept door de Engelse sleepboot SCOTSMAN, en is op het Zuiden geankerd. Ook deze is aangekocht voor de haringvisserij te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier is aan de scheepsbouwmeester James Laing te Sunderland de bouw opgedragen van een stoomschip van ongeveer 700 ton. (opm: zie PGC 141295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 december. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART is om te repareren op de slip van de firma H. Wencke Söhne gehaald.


Datum: 06 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 december. De bark INDIEN is, om zinken te voorkomen, naar Rammekens gesleept en aan de grond gezet, ten einde daar verder gelost te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 december. Volgens telegram van Lloyd’s heeft het Nederlandse stoomschip MARS, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), bij het binnenkomen te Pillau (opm: Baltiysk) tegen het havenhoofd gestoten en daardoor zware schade veroorzaakt. (opm: zie volgend bericht en PGC 101295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 december. Het stoomschip MARS is gisteren van Kopenhagen te Pillau (opm: Baltyisk) aangekomen en aldaar onder loodscommando door misleiding van de stroom tegen het havenhoofd gelopen, waardoor de voorsteven zwaar beschadigd werd en drie boegplaten zijn ingedrukt. De voorpiek is vol water, doch de lading onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 december. De bark INDIEN, bij Rammekens aan de wal gezet, was onder bewaking van H. Bogerd en J. Verbrugge. Wegens de hoge vloed en storm in gevaar verkerende, werden genoemde personen met de reddingboot van boord gehaald, waarbij deze enige averij bekwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 2 december. Volgens telegram, van de Salvage Association ontvangen door de Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap te Rotterdam, kan het in de Congorivier gestrande stoomschip LUTO voor een vroeger aangeboden som niet worden afgebracht. Vermoedelijk is het stoomschip totaal verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 december. Door de Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Matroos, is hier aangebracht en opgeslagen de geborgen inventaris, tuig en touwwerk enz, van het op de Schildgronden gestrande schip WIENKE EN WIJNANDUS, kapt. J. Moesker (opm: zie PGC 281195). Het schip zelf, waarop de beide masten, boegspriet en het staande tuig nog aanwezig zijn, zakt meer en meer in het zand weg en kan dus met lading als verloren worden beschouwd, te meer daar het wegens de branding niet te genaken is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Een beste, nieuwe snik te koop, geheel van gegarandeerd droog hout, bijna gereed, groot 12 ton, bij W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop of te huur: scheepstimmerwerf met grote schuur, ruim erf, huizen en sleephellings, aan het groot scheepsvaarwater en nieuw Kanaal te Leeuwarden, zeer geschikt voor ijzeren scheepsbouw. Te bevragen bij W.T. Kamp, Schilkampen.


Datum: 07 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Figueira, 3 december. De verkoop van het Nederlandse barkschip (opm: brik) PALME, dat hier werd afgekeurd, heeft GBP 222 opgebracht. Het is nog niet mogelijk het bedrag der onkosten op te geven.


Datum: 08 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. Het schip NEDERLAND, kapt. G. Bona, thans te Marseille, is bevracht van Girgenti met zwavel naar San Francisco tegen 15 sh. per ton.
Het Nederlandse barkschip SENIOR, thans op reis van Sundsvall naar Port Natal, is bevracht om te Rosario te laden naar Engeland of Continent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 6 december. De sleepboot WODAN deed gisteren en heden buitengaats loodsdienst en keerde hedenavond alhier uit zee terug met stukgeslagen boot en kajuitskap, ontzette machinekap en meer andere schade. Ook ging alles wat los aan dek was overboord door hevige stortzeeën tijdens dat de loodsdienst werd uitgeoefend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 7 december. Hier is heden gestrand de Noorse bark AGATHE, kapt. Olsen, met hout van Rafsoe naar Londen. Het volk is gered, het schip verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 december. Hedennacht is bij Callantsoog bij paal 12 gestrand de Duitse bark LIBERTAS, gezagvoerder Dieplow, van Kotka met duigen naar Rochester. Het schip is stukgeslagen, Twee man zijn gered en vier lijken zijn aan strand aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 december. Ingevolge koninklijk besluit worden Hr.Ms. pantserschip GUINEA en Hr.Ms. monitor REINIER CLAESZEN met 24 december uit dienst gesteld, respectievelijk te Amsterdam en te Hellevoetsluis. Hr.Ms. pantserschip PIET HEIN, aangebouwd bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Rotterdam-Fijenoord wordt met 3 januari 1896 aldaar in dienst gesteld en het bevel van dat schip opgedragen aan de kapt.t.zee R.C.A.L. Jansen van Afferden.


Datum: 10 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 9 december. Van de toren van Noordschouwen was een wrak van een bark te zien, tegen de Springer (opm: zandplaat in de Grevelingen) gedreven. De equipage is vermoedelijk omgekomen. Hier ter rede drijft veel hout, gemerkt MFD. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 9 december. Het wrak op de Springer is het Noorse barkschip FAMILIEN, kapt. Hansen, op reis van Sandarne met hout naar Plymouth. De uit 9 man bestaande is hedennacht op het alhier ter rede liggende stoomschip ACME aangekomen en later hier geland. Volgens rapport van kapt. Hansen verging een driemastschoener in zijn nabijheid met man en muis. Door blazers werd te Ouddorp het bovengedeelte van voornoemd wrak aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 december. De loodskotter is hier binnengekomen met averij aan zeilen en boot, terwijl het schijnlicht is weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 9 december. Bezuiden de grote Zuidpier is gestrand de Noorse schoener RINGDOVE, in ballast van Southampton naar Fredrikstad bestemd. Het volk is gered. De fokke- en grote mast zijn overboord. Het vaartuig zal wel niet af te brengen zijn. Enige lijfgoederen en kleine zaken zijn geborgen.
Het schip FAMILIENSMINDE zit zo hoog, dat men met laagwater het te voet kan bereiken. Enige inventaris en lijfgoederen zijn heden geborgen.
Bij Zandvoort strandde de Noorse bark FORSÖKE, kapt. Christensen, van Arendal met hout naar Port Natal. Het volk is gered, het schip vermoedelijk verloren.
Bij Egmond is een Zweedse schoener gestrand. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

10 december. Van Hoek van Holland wordt ons van 8 dezer gemeld: Gisteren avond te 7 uren strandde benoorden de Nieuwe Waterweg, bij W.N.W. storm en hoge zee, het Noorse barkschip KREONA komende van Dantzig (opm: Gdansk), bestemd naar Newport en geladen met spoorwegdwarsleggers. Pogingen tot redding werden te vergeefs gedaan, zodat de equipage een lange bange nacht op het wrak moest doorbrengen. Heden morgen te 9 uren voormiddag werd de bemanning, bestaande uit 9 personen aan wal gebracht. Zij werden, verkleumd van koude, van droge kleren voorzien en goed verzorgd. Bevreemding wekt het dat met het schip door middel van het vuurpijltoestel geen verbinding met de wal kon verkregen worden, hoewel het nog geen 200 m. uit de wal zat, alsmede dat de equipage, die reeds zo lange tijd in nood verkeerd had, eerst te 9 uren van boord gehaald werd, toen de zee van het strand af tot aan de lij van het schip reeds betrekkelijk zeer kalm was.
Terzelfzelfder tijd, toen de KREONA strandde, leed ook een schoener bij Terheyde schipbreuk, waarvan de equipage diezelfde avond behouden aan wal kwam.
Hedenmorgen te 9 uren kwam ten N.N.W. van de Nieuwe Waterweg een Russische driemastschoener in ’t gezicht met zeer weinig zeilen bij en met de noodvlag gehesen. Het was voor iedereen, enigszins bekend met scheepvaart, duidelijk dat het schip onder de ongunstige omstandigheden van W.N.W. storm en hoge zee moest stranden, indien het niet gelukte de Nieuwe Waterweg te bereiken. Dit gelukte echter te half elf ongeveer, doch door de weinige zeilen was het schip onhandelbaar en strandde het ongeveer kwart voor elf uren aan de zuidzijde van het vaarwater tegen de lage dam in de nabijheid van de wrakken CITY OF ROTTERDAM en ZUID-HOLLAND. Voor ieder die bekend is met de plaats van stranding, verkeerde dit schip in grote nood, te meer, daar de vloed te wachten was. De enige weg om het schip te bereiken was tussen de lage dam en het zuiderhoofd. Pogingen om de equipage te redden werden spoedig beproefd met 2 jollen, bemand met personeel van het loodswezen, een vlet en een roeiboot. Door de hoge laagwaterstand, 9 dm. boven gewoon laagwater, sloegen de golven over de lage dam heen en maakten de tocht voor deze vaartuigen gevaarlijk. Een jol gelukte het dicht bij het schip te komen, waarvan de bemanning reeds stukken hout, verbonden aan touwen, overboord wierp om verbinding te krijgen, doch door de hoge zee sloeg de jol het ondersteboven en de bemanning, bestaande uit 4 personen te water. Gelukkig waren zij van zwemgordels voorzien en bereikten zij zwemmend het zuiderhoofd. Ere aan deze moedige mannen, die hun leven waagden, met dit voor redding gebrekkige hulpmiddel.
Van 9 uur ’s morgens af was het te zien, dat het vaartuig moest stranden, benoorden, in of bezuiden de Waterweg, dit laatste bijna ondenkbaar; te 12 ure, dat is 1¼ uur nà de stranding werd verzocht de platbodem reddingsboot van Vluchtenburg, gestationeerd op ½ uur afstand naar hier te zenden, die zeer veel kans van slagen had de equipage eraf te halen tussen de beide dammen. Deze boot werd bij de Berghaven te water gebracht ten 2 uren, doch sloeg tegen de sleepboot ROTTERDAM zo lek, dat zij moest terugkeren en daarna in de Berghaven zonk. Voor de bemanning, 7 koppen sterk, is nu alle hoop op redding verloren en gaan zij een bange nacht in het want tegemoet, waarin zij hun toevlucht moeten nemen, daar het schip reeds vol water is en de zee er over heen breekt. Zeer waarschijnlijk komen zij allen om. Onverklaarbaar is het dat de platbodemreddingsboot niet gereed gehouden werd om dadelijk dienst te doen, daar de stranding van het schip vooruit te zien was, alsmede dat met het vuurpijltoestel geen pogingen zijn aangewend van het zuiderhoofd af, zijnde het schip 60 m. daaruit verwijderd.
Men meldt ons uit Den Haag van 8 december: In de vroege ochtend van heden, tegen 6¾, is te Scheveningen gestrand de Noorse bark EMANUEL, kapt. My Knudsen, geladen met hout, komende van Zweden en bestemd naar Shoreham in Engeland. De stranding had plaats ongeveer een uur benoorden Scheveningen.
Vier man der equipage trachtten met eigen boot naar de wal te komen doch de boot sloeg door de hoge zee in de nabijheid van het strand om, tengevolge waarvan een jong matroos, een Noor, verdronk. De drie andere zeelieden in de boot werden door de kloekheid van een aantal Scheveningers van een wisse dood gered. Door hand aan hand in zee te gaan, wisten die Scheveningers de schipbreukelingen te bereiken en hen behouden aan wal te brengen. De namen dier kloeke redders zijn: Gerrit den Heijer, Arie Verbaan, Pieter den Heijer, Frans de Jages, Wouter de Jager, Arie Kuyper, Cornelis den Heijer en Adrianus Ameraal.
Van de drie schipbreukelingen bevindt zich een in bedenkelijke toestand. Hij werd terstond door de heer De Niet, arts, in behandeling genomen en verzorgd.
Van Katwijk trachtte men door middel van vuurpijlen verbinding met het schip te verkrijgen. De Scheveningse reddingsboot slaagde er in de overige 4 man der equipage, onder wie de kapitein van het schip, te redden en te Scheveningen aan wal te brengen. Door de goede zorgen van de heer L.G. Vernée, commissaris van politie en waterschout te Scheveningen, werden al de schipbreukelingen in een logement opgenomen, terwijl zij door hem van droge klederen werden voorzien. De schepelingen hebben alles verloren, zelfs de scheepspapieren zijn verloren gegaan. Het schip is totaal verloren en zal niet kunnen worden afgebracht.
De burgemeester van Wassenaar is van de stranding kennis gegeven, terwijl aan de consul van Noorwegen per telegram van de schipbreuk is kennis gegeven.
Ook was heden ochtend voor Scheveningen te zien een bark met weinig zeilage; deze koerst zuidwaarts en heeft de vlag opgezet. Wanneer de wind zo hevig uit het N.W. blijft waaien, bestaat voor dit vaartuig gevaar.
Een ooggetuige deelt ons nog mede: De equipage werd gered. Bij het uitbrengen der reddingsboot is door het terugslaan der boot een der bootslieden zwaar gekwetst. De boot is licht beschadigd.
Een Russische driemast gaffelschoener hier voor de wal verkeerde in nood, en vroeg om assistentie van sleepboten. De reddingsboot werd gereedgemaakt en telefonisch om hulp van de sleepboten gevraagd. Het vaartuig dreef af naar de Hoek van Holland en is ten zuiden van de Hoek gestrand.
De reddingsboot van Vluchtenburg is ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 december. De Engelse kotter Hull 1097 is aangekocht door de reder P. Dijktrenth te Katwijk en zal alhier havenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 december. Heden morgen half elf strandde op de lage strekdam de Russische driemast schoener REINHOLD, thuisbehorende te Riga. De reddingboot van Maassluis is om half twaalf zeilende naar buiten gegaan, terwijl door het loodswezen pogingen worden aangewend om de equipage van af het Zuiderhoofd te bereiken. De toestand is zeer hachelijk.
Maassluis, 9 december. De reddingboot van hier, die gisteren middag vertrok, kon door de hoge zee het schip niet bereiken. De twee boten van het loodswezen, die beproefden het schip van de binnenkant te bereiken, moesten eveneens onverrichter zaken terugekeren, waarbij een der boten omsloeg en de vier roeiers zich slechts met grote moeite met zwemgordels konden redden.
Later bericht: Heden morgen zijn zes personen van de bemanning gered, terwijl een is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 8 december. Het Noorse barkschip EMANUEL, kapt. Knudsen, van Zweden met hout naar Shoreham, is gisteren alhier gestrand en vermoedelijk totaal weg. De opvarenden zijn, met uitzondering van één man, gered en alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 december. Op de Bosplaat is gestrand de Noorse bark FENSALE, kapt. Nielson, van Wyborg naar Plymouth. Het volk is met paarden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 8 december. Hedenmiddag is benoorden Egmond gestrand en verbrijzeld de Deense schoener DAGMAR, kapt. Petersen, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met haver naar Rochester. Van de uit zes man bestaande equipage zijn drie met de reddingboot gered. De kapitein is overleden; twee opvarenden zijn onder geneeskundige behandeling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 8 december. De Noorse schoener ARGUS, kapt. Olsen, geladen met hout van Gothenburg naar Par, is zaterdagavond te 6½ ure tijdens hevig stormweder en zeer hoge zee bij Terheide gestrand. De equipage heeft zich met eigen boot gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 december. Het stoomschip ARY SCHEFFER, van Havre heden hier gearriveerd, was te Dover binnengelopen met verlies van de deklast en schade aan de verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 9 december. Het Engelse stoomschip YORK, op de Othensche Schor, beoosten deze haven, aan de grond gevaren, is daar nog zittende. Van Antwerpen afkomende, heeft het op de rede van Vlissingen ankers en kettingen verloren.
(opm. op 7 en 8 december 1895 woedde er een buitengewoon zware Noordwester storm, waarbij volgens officiële opgave van Rijkswaterstaat niet minder dan twaalf zeeschepen op de Nederlandse kust verloren gingen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. Het te Oude Pekela thuisbehorende schoenerschip ALBION, kapt. J.W. Duit, van Riga naar Grangemouth, is zwaar lek en met water in het ruim te Christiansand binnengelopen. (opm: zie PGC 131295, NRC 151295 en PGC 231295)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau (opm: Baltiysk), 4 december. Het Nederlandse stoomschip MARS werd, na tegen het havenhoofd te hebben gestoten, door de sleepboot ROLAND in de binnenhaven gesleept, alwaar het morgen door experts zal worden onderzocht. De lading zal in douaneloodsen worden gelost. (opm: zie NRC 061295 en 181295)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 december. Het te Martenshoek thuisbehorende tjalkschip MARTENSHOEK I, kapt. P. Buisman, van Alloa met kolen naar Struer bestemd, is bij Lemvig gestrand (opm: de strandingsplaats ligt 1 zeemijl benoorden de plaats Bovbjerg aan de Noordzee-kust) en met de lading totaal verloren. (opm: zie volgend bericht en PGC 141295)


Datum: 11 december 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 9 december. De bemanning van het hier gestrande Nederlandse tjalkschip MARTENSHOEK I, kapt. P. Buisman is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 10 december. Een accoord is aangegaan voor het bergen van schip, lading en inventaris van de gestrande Noorse bark FAMILIENSMINDE voor 23 pct.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zandvoort, 9 december. De berging van het barkschip FORSETE, zomede van de lading, is aangenomen door de heer Konijnenburg te Noordwijk aan Zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 10 december. Het vroeger te Rotterdam gestationeerde opleidingsschip ANNA PAULOWNA heeft bij openbare verkoop, heden aan ’s Rijks werf te Amsterdam gehouden, de som van NLG 26.244,51 opgebracht, zijnde het hoogste van de tien aanbiedingen. De heer B.J. Nijkerk te Amsterdam is de koper. (opm: in 1867 als Zr.Ms. stoomfregat te water gelaten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 december. Heden is te Hellevoetsluis buiten dienst gesteld Hr.Ms, pantserschip SCHORPIOEN. De commandant, kapt.t.zee W.J.P. van Waning, is belast met het commando over Hr.Ms. KORTENAER, dat de 17e dezer op ’s Rijks werf te Amsterdam zal worden in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 december. De Oostenrijkse bark ZORA, die op de Spijkerplaat aan de grond zit, is gebroken. Het schip, dat met spoorstaven en stukgoederen geladen is, zal gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 9 december. Het bij Goeree gestrande driemastschip WATERLOO blijft dicht. Met de Brouwershavensche Bergingsmaatschappij is een overeenkomst aangegaan om te trachten het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 december. De lading van de Noorse bark AGATHA, kapt. Olsen, ligt langs het strand en wordt zo veel mogelijk geborgen. Het bergen van de inventaris is aangenomen tegen 44 pct.


Datum: 12 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ter Heijde, 10 december. De berging van het gestrande vaartuig ARGUS, inventaris en lading, is aanbesteed voor 24½%. De berichten, als zou de equipage met eigen boot zijn geland, zijn onjuist; ze zijn gered met de reddingboot WILLEM VAN HOUTEN, één der alhier gestationneerde boten der Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 7 december. Het Nederlandse stoomschip ONDINE is bezig de lading te lossen om te repareren. (opm: zie NRC 031295 en 141295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 december. Hier is gestrand de Duitse tjalk WILHELM, kapt. Rosenboom, met glasscherven van Londen naar Hamburg. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 december. Het tjalkschip JONGE GEERTJE, kapt. J. Toxopeus, op Borkum liggende, heeft geen schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 december. Het stoomschip IJSTROOM, alhier aangekomen van Amsterdam, kwam op de Thames bij Blackwall in aanvaring met de Engelse schoener WILLIAM, ten gevolge waarvan dit vaartuig is gezonken. Het volk is gered. De IJSTROOM bekwam geen schade.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burgh, 10 december. Aan het strand van Renesse zijn zondag (opm: 8 december) en in de nacht van zondag op maandag een groot aantal planken en balken, waarschijnlijk afkomstig van het op de Ooster gestrande schip, aangespoeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 december. Het tjalkschip GRIETJE, kapt. T. Wildeman moet ingevolge hier ontvangen bericht op Borkum zijn verongelukt, doch het volk gered. (opm: zie NRC 131295 en 241295)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een best onderhouden tjalkscheepje, 30 ton, met of zonder inventaris. Te bevragen bij R. de Jong, IJlst, en Gebrs. Barkmeijer, IJzeren scheepsbouw, Sneek.


Datum: 13 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Borkum, 11 december. Tijdens de storm is hier een Nederlandse tjalk gezonken en uit elkander geslagen. Een gedeelte van het vaartuig is aan het strand gedreven en de bemanning is door een Nederlandse loodskotter gered. (opm: mogelijk de GRIETJE, zie PGC 121295 en 241295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 november. Een boot, afkomstig van het Engelse schip AVOCA, kapt. Millichap, is te Emmahaven (Brandewijnbaai) aangekomen, waarin zich bevonden de stuurman en 10 man equipage. Zij rapporteerden, dat hun schip, bestemd met een lading jute van Calcutta naar Boulogne, de 28e oktober op 150 Duitse mijlen (opm: à 4 zeemijlen of 7407 m.) ten zuidwesten van Padang door brand was vernield. Het schip werd door de bemanning in drie boten verlaten. Van de andere twee, waarin zich de overige bemanning en de gezagvoerder met echtgenote bevonden, is nog niets bekend. De boten waren ruim van het nodige voorzien en de gearriveerde manschappen hadden aan niets gebrek geleden. Het gouvernements-stoomschip VALK zal onmiddellijk vertrekken om de twee boten op te zoeken. (red: de beide boten zijn behouden te Anjer aangekomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 december. Door de bemanning van de Loodsboot No. 3 is, door het volk verlaten drijvende gevonden en hier op de rede gebracht, de Zweedse bark SCANDIA, kapt. Nilsson, met gezaagd hout. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 december. De door de bemanning verlaten, alhier door de loodsen binnengebrachte bark SCANDIA hoort te Hocana (opm: niet getraceerd) thuis. Het schip heeft blijkbaar weinig schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 december. Op het alhier in de binnenhaven liggende Zweedse barkschip EMIL en de reeds geloste lading hout is beslag gelegd door de rederij van de Engelse stoomtrawler AMAZON, die het schip verlaten binnensleepte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 12 december. De Nederlandse schoener ALBION, kapt. J. Duit, lek en met verlies van verschansing te Fleckerø binnengelopen (opm: zie PGC 101295), is heden naar hier gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Drie schepen te koop: een nieuw van ongeveer 20 ton, een nieuw van ongeveer 16 ton en een halfsleten van 19 ton. Te bevragen bij de wed. A.L. Hoekstra, Rohel.


Datum: 14 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Het stoomschip ONDINE zal, na volbrachte reparatie, tegen 17 dezer de reis van Gothenburg naar Stettin (opm: Szczecin) kunnen hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Naar ons uit IJmuiden wordt gemeld, werd door het stoomschip GENERAL beslag gelegd op de Nederlandse sleepboot TITAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 december. Volgens nadere berichten van de directeur der Zeilvaart Maatschappij Neptunus alhier, is het barkschip COLUMBUS, kapt. D.K. Wijkmeijer, in aandrijving geweest met een schoener (opm: zie NRC 201295). De COLUMBUS verloor daarbij bakboordsanker en zal de reis vervolgen als het weer iets gunstiger is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Het stoomschip, dat bij scheepsbouwmeester J. Laing te Sunderland op stapel staat voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (opm: zie NRC 051295), zal ORION genoemd worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 december. De lading van het brikschip MEEDEN, van Buenos Ayres naar Plymouth, dat te St. Michaels is afgekeurd, zal per stoomschip CHEMISTON naar de bestemmingsplaats worden vervoerd. (opm: zie o.a. NRC 011195)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 10 december. Het Nederlandse barkschip NEERLANDS VLAG, kapt. T.R. Wielema, heeft bij het binnenkomen bij de Hoheweg vuurtoren (opm: Wezermonding) beide ankers verloren en is naar Nordenham opgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bovbjerg, 7 december. De Nederlandse tjalk MARTENSHOEK I, van Alloa met kolen naar Struer (opm: Limfjord) bestemd, is hedenmorgen 1 mijl ten noorden van hier bij Lilleors gestrand (opm: positie 56º32’ N.B. 08º07’ O.L, zie PGC 101295). Twee man der equipage konden, daar het schip hoog op het strand stond, te voet het land bereiken. Een derde persoon, de kok, was de tweede dezer overboord gevallen en verdronken. De tjalk is totaal wrak geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 december. De zeetjalk WILHELM, hier op de Noordvaarder gestrand, is lek. Men bergt zoveel mogelijk, doch het vaartuig zal wel verloren zijn. De opvarenden zijn met een lijn van het schip gehaald door strandjutters, daar de reddingboot in duikelzand vast bleef zitten

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 december.De Nederlandse schoenerbrik ELENA, kapt. F. Munning, van Holmstrand naar Alloa, is te Cuxhaven binnengebracht. Het schip is lek. Het heeft enige zeilen en een gedeelte van de deklast verloren, terwijl de verschansing is weggeslagen.


Datum: 15 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 11 december. De Nederlandse schoener ALBION is onderzocht (opm: zie PGC 101295). De deklast zal gelost worden, waarna het schip opnieuw zal onderzocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. De beslaglegging van de TITAN staat in verband met de door het stoomschip GENERAL bij het binnenkomen belopen schade, die naar wordt beweerd, werd veroorzaakt, doordat de sleepboot TITAN in het vaarwater lag, zodat de GENERAL genoodzaakt was uit te wijken en daarbij met de kop tussen de remstoel en de wal geraakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 13 december. De berging van de inventaris van het alhier gestrande schip RINGDOVE is eergisteren aangenomen door de Nieuwe Bergings Maataschappij voor 40%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 december. Bij strandpaal 5 is aangedreven een groot kopervast wrak, 48 meter lang en 10 meter breed, met staand want, het wrak boven zwart, onder rood geverfd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 december. Bij gisteren gedaan onderzoek is gebleken, dat het wrak van de THASOS geheel met zand is bestort, zodat er niet meer op gedoken kan worden. De boei, die er op geplaatst was, is weggenomen.


Datum: 16 december 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 11 december. Het Nederlandse kofschip WIENKE EN WIJNANDUS, gevoerd door kapt. Moesker (opm: zie PGC 281195), is gedurende de laatste zware storm van het strand en totaal stukgeslagen op Borkum aangedreven.


Datum: 17 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Scheveningen, 15 december. De lading hout van de brik EMANUEL wordt naar hier vervoerd en op een terrein, behorend aan de Maatschappij Zeebad Scheveningen opgeslagen om daar later publiek te worden verkocht. Naar wij vernemen, is het bergloon van de lading 39% van de opbrengst in publieke veiling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 december. Op de plek, waar hier 18 jaar geleden in de Eierlandsche Gronden het Engelse stoomschip ICELAND schipbreuk leed, heeft men nu een stuk wrak gevonden, waarop zich een scheepsanker bevond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 december. Het Nederlandse stoomschip SATURNUS, gisteren van hier naar Kopenhagen vertrokken, is hedenochtend uit zee teruggekomen, op sleeptouw hebbende de ijzeren Noorse driemast schoener LILLIE, kapt. Knudsen, met mahoniehout naar Bremen bestemd, die door de sleepboot AUSTRALIE was losgelaten en ten anker lag. Men heeft het anker laten slippen. Gisteren namiddag te 4 uur bemerkte de SATURNUS op 1½ mijl afstand ten noorden van de Noorderhaaks een schip met noodvlaggen in top. Men stoomde er heen en vond het schip LILLIE met verstopte pompen, lek en niet te navigeren. Het schip was op sleeptouw geweest van de sleepboot AUSTRALIE, die het in de storm van vrijdag l.l. bij de Noorderhaaks in de steek had gelaten. De LILLIE heeft toen de ankers moeten laten slippen om zich gereed te maken. Gisteravond om 7 uur werd het door de SATURNUS op sleeptouw genomen en hedenochtend te circa half acht alhier voor de haven gebracht, alwaar het door de sleepboot HERCULES werd overgenomen en in de buitenhaven gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pensacola, 28 november. Het Nederlandse schip (opm: fregat) HIGHLANDER, kapt. W. Bruyn, naar Buenos Ayres bestemd, is gisteren bij het naar buiten gaan aan de grond geraakt, doch door twee schepen weder vlotgebracht. Het heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 december. Gisteren werd het uitrijden der lading en het afbrengen van de Duitse tjalk WILHELM aanbesteed. Het eerste is aangenomen door de heer Truijgh voor NLG 482,50, het tweede door de heer K. Krul voor NLG 247.


Datum: 18 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 december. De Duitse tjalk WILHELM is afgebracht en ligt nu bij de werf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau (opm: Baltiysk), 12 december. Het stoomschip MARS zal hier, na de lading te hebben gelost (opm: zie NRC 061295), dokken om de bekomen schade te herstellen. Na een nader onderzoek van het schip werd het raadzaam geacht het plan op te geven, volgens hetwelk de MARS de schade te Dantzig (opm: Gdansk) zou herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 december. De op de Spijkerplaat gestrande bark ZORA is gebroken. Ongeveer 500 ton van de lading is gelost en naar Antwerpen vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 december. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse schoener ELINA, die lek te Cuxhaven binnen lag, onderzocht. De lading moet gelost worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 december. De Nederlandse driemast schoener SPES NOSTRA, kapt. R.J. de Weerd, op 27 november van Windau (opm: Ventspils) naar Grangemouth vertrokken, is aan de Oostkust van Oland gestrand en zit gevaarlijk. (opm: zie NRC 251295, SD 281295, PGC 140196 en 210196)


Datum: 19 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjörring, 16 december. Door het Seeamt is het bergloon van het Nederlandse schoenerbrikschip ELISABETH, kapt. J. Homan, dat 27 september l.l. bij Uggerby (opm: 57º35’ N.B. 10º06’ O.L.) gestrand en wrak geworden (opm: zie PGC 011095) is, na aftrek der kosten, bepaald op 1/3e van de waarde van de geborgen goederen. Het gezamenlijk bedrag der waarde van de lading, inventaris, enz, is 1348 kronen, terwijl de onkosten 2429 kronen bedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 december. Hr.Ms kanonneerboot HADDA is gisterenavond tijdens dikke mist met hoog water op één der strekdammen van het Hoornschehoofd aan de grond gevaren. De sleepboot GIER heeft vannacht vruchteloos geassisteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Volgens bericht, voorkomende in de Shipping Gazette, wordt voor het te IJmuiden binnenslepen van het schip LILLIE door de sleepboot GBP 2000 gevorderd. Het schip is onderzocht en dicht bevonden, en het kan, na borg gesteld te hebben, naar Bremen worden gesleept. De gezagvoerder heeft om orders van de reder geseind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ter Heijde, 18 december. Het gestrande schip ARGUS is thans gelost en afgetuigd. Het schip schijnt niet gebroken te zijn. Een anker is noordwest in zee gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 december. De sleepboot HERCULES vertrok heden van hier naar een aan de oostkant van het Oostgat bij Terschelling gestrand driemast schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 december. Hr.Ms. HADDA is met assistentie van de sleepboot ROTTERDAM vlot en in de Marinehaven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 december. Men begint zich zorgen te maken over het niet arriveren van het stoomschip AMSTEL, dat 12 dezer van Rotterdam herwaarts vertrok en de 14e hier had kunnen zijn. Het stoomschip is in 1893 te Kiel van staal gebouwd. (opm: zie volgend bericht en NRC 271295)


Datum: 20 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 december. Tot heden is geen bericht ontvangen van het stoomschip AMSTEL, 12 dezer van hier naar Hamburg vertrokken. Er werd heden op de beurs voor zover bekend vergeefs herverzekering gezocht op de lading, grotendeels uit koffie bestaand, tegen 75%. De AMSTEL werd het laatst gezien in de namiddag van donderdag 12 dezer bij Noordwijk door de gezagvoerder van het stoomschip STOOMVAART, dat nog dezelfde avond te Rotterdam van Hamburg arriveerde. (opm: de AMSTEL bleek met alle opvarenden te zijn vergaan; zie ook NRC 250296)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 december. Hr.Ms. stoomschip ALKMAAR zit sedert gisterenochtend bij de Hembrug in het kanaal aan de grond. Vier sleepboten hebben tevergeefs getracht het vlot te slepen. De sleepboot SIMSON vertrekt van hier ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 december. Het Nederlandse barkschip COLUMBUS, kapt. D.K. Wijkmeijer, wegens stormweer te Liverpool uit zee teruggekeerd (opm: zie NRC 141295), vertrok gisterenochtend, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, weer van daar naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 december. Volgens bij de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ontvangen telegram uit New York is het Nederlandse schip (opm: bark) DE RUYTER, kapt. P.J. Teensma, beladen met salpeter, aldaar zeilkaar om naar Java te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 19 december. De Russische driemast schoener TANTIVA is heden in de positie, waarin het zich bevindt, met de gehele inventaris bij publieke verkoop verkocht aan de heer S.A. Bakker alhier tot NLG 875.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop een nieuw roefschuitje, groot plm. 18 à 19 ton, sterk gemaakt van best droog eikenhout; benevens een platte praam, ruim 6 ton groot, zeer geschikt tot vervoer van modder en mest. Te bevragen bij K. de Jong, Oldegalileën, Leeuwarden.


Datum: 21 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 december. Hr.Ms. ALKMAAR is door de sleepboot SIMSON en andere sleepboten vlot gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 december. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse tjalk TESSINA LIMBURG, beladen met 100 ton lijnkoeken, door het Engelse stoomschip ROUMTON op de Schelde aangevaren en gezonken. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 december. Het hier onlangs verlaten binnengebrachte Zweedse barkschip EMIL, laatst gevoerd door kapt. Jacobsson, heeft heden met de nog aanwezige inventaris NLG 2492,50 opgebracht. Koper is de heer J. Breed te ´t Zand (Zijpe).


Datum: 22 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 20 december. De lading mijnstutten van het hier verlaten binnengebrachte Zweedse barkschip EMIL is door assuradeuren verkocht naar Duitsland. Het vervoer zal per spoor plaats vinden.


Datum: 23 december 1895


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand,17 december. Het Nederlandse schip ALBION, kapt. J.D. Duit, hier met schade binnengelopen (opm: zie PGC 101295), is gisteren opnieuw nagezien en moet de gehele lading lossen om daarna in het droge dok te gaan, ten einde de geleden schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 december. De Nederlandse bark MINERVA, groot 625 ton, gebouwd in 1874, laatst gevoerd door kapt. Ohlssen, thans liggende te Oud Delfshaven, is tot geheime prijs naar Zweden verkocht.


Datum: 24 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 19 december. De Nederlandse tjalk GRIETJE, met stenen beladen en in de laatste storm aan het strand bij Borkum gezonken (opm: zie PGC 121295), is aan een bewoner van het eiland verkocht voor 425 mark.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 23 december. Het Noorse schoenerschip RINGDOVE, hier gestrand, heeft in publieke verkoop NLG 210, de inventaris NLG 658,35 opgebracht.


Datum: 25 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 december. De Nederlandse, alhier in veiling aangebrachte, gekoperde en kopervaste schoenerbrik GEERTRUIDA (opm: zie NRC 261195) is voor NLG 3250 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 december. De Belgische Loodsschoener No. 4 zit op de Spijkerplaat aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oscarshamn, 25 december. Het Nederlandse schip SPES NOSTRA, op Oland gestrand (opm: zie o.a. PGC 181295), is als verloren te beschouwen. De stomer NEPTUN is van het wrak teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 december. De Loodsschoener No. 4 is niet vlot gekomen. De ballast zal over boord geworpen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 24 december. Met het lossen van de lading van de gestrande brik EMANUEL is men thans gereed gekomen. Hout en schip zullen weldra publiek verkocht worden.


Datum: 27 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 december. De Belgische Loodsschoener No. 4 is woensdagmorgen (opm: 25 december) met behulp ener sleepboot van de Spijkerplaat afgebracht en in de haven alhier gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 december. Op het stoomschip AMSTEL, op 12 december van Rotterdam naar Hamburg vertrokken (opm: zie NRC 191295) met een kostbare lading koffie enz, is tot 85 guineas percent gedaan en is nu niet meer te verzekeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad 4 december. Het Nederlandse schip VONDEL van Amsterdam naar Java, hier met schade aan tuig, rondhouten en roer binnengelopen, is in het droge dok gezet om de bodem te onderzoeken.


Datum: 28 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 27 december. De sleepboot TELEGRAAF is heden nacht door een onbekende oorzaak in de nieuwe haven gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 26 december. De gehele lading hout uit het gestrande barkschip FAMILIENSMINDE is thans gelost en opgeslagen. Het schip zal spoedig verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Monster. De deurwaarder Van Baaren, te Vlaardingen, zal ten verzoeke van kapitein O.A. Olsen, op donderdag de 2de januari 1896, voormiddags 11 uur, te Monster verkopen:
Het hol of casco van het Noorse schoenerschip ARGUS, groot 155 register tonnen, laatst gevoerd door kapitein O.A. Olsen, liggende op het strand te Terheijde bij Monster. Het schip is in 1874 van eikenhout gebouwd, is kopervast en op 9 Engelse voeten gekoperd.
Voorts: de geborgen inventaris van gemeld schip, bestaande in 22 zeilen, waaronder verscheidene geheel nieuw, 4 ankers, trossen, kabels, touwwerk, 2 boten, raas, masten, kettingen, waterketel en wat verder zal worden aangeboden.
Informatiën bij de heren De Vos en Zonen, assuradeuren te Amsterdam, en ten kantore van genoemde deurwaarder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 23 december. Het galjootschip HARMONIE, thuisbehorende te Groningen en laatst gevoerd door kapt. Lukkien, is voor geheime prijs verkocht aan kapt. J. Gocken (opm: J. Goecken).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Schepen te koop: een nieuw, solied gemaakt schip, plm. 20 ton, en twee goed onderhouden halfsleten schepen bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Dragten.

Krant:
  SD - Svenska Dagstidningar


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kalmar, 28 december. Een openbare veiling zal worden gehouden op Egby op Öland op donderdag 9 januari aanstaande conform de wet. Verkocht zullen worden meubilair, zoals zeilen, enz, staand en lopend want, alsook de liggers en het wrak van het Nederlandse schip SPES NOSTRA, kapitein R.J. de Weerd, welke schip ter plaatse is vergaan tijdens een reis van Windau (opm: Ventspils) naar Grangemouth met een lading hout (opm: zie o.a. PGC 181295).
De betaling dient plaats te vinden in contanten. (opm: vrije vertaling)
Kalmar, 28 december 1895
J. Gust. Kreuger, Nederlandse vice consul


Datum: 29 december 1895


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping. De burgemeester-strandvonder van Wassenaar maakt bekend, dat op zaterdag 4 januari 1896, ’s voormiddags ten elf ure, aan de gemeentehaven en op het erf van A. van der Ham te Wassenaar, in het openbaar, om contant geld, zullen worden verkocht:
- Het wrak van de op 8 december j.l. gestrande driemast-brik EMANUEL, met staand en lopend want en de zeilen (plm. 23), benevens verdere tot de inventaris behorende zaken.
- Wijders een partij ribben en baddings van de lading van genoemd schip afkomstig, zomede een partij uit zee aangespoeld timmerhout, benevens wrakhout, rondhout en masten.
Te bezichtigen op de verkoopdag.
Wassenaar, 27 december 1895
De burgemeester-strandvonder voornoemd, R. van Zuijlen van Nijeveld

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht is voornemens om ten verzoeke van de heren K.L. Kalis Wzn & Co te Sliedrecht, op vrijdag 17 januari 1896, des middags 12 ure, in het koffiehuis Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, bij veiling en afslag te verkopen twee stoomzandzuigers, genaamd GEOPOTES en NOORDZEEKANAAL 3, met bijbehorende inventarissen, zich thans in uitstekende staat bevindende aan de werf van de heer Hoebée aan de Lijnbaan te Dordrecht.
Voormelde stoomzandzuigers zijn ook zeer geschikt voor stoomheistelling en stoomlichtbok.
Inlichtingen zijn te bekomen bij voornoemde heren K.L. Kalis WZn & Co, de heer A.M. Borren, Singel 94, de chef-machinist J. van Merkesteijn, Lijnbaan 3, beiden te Dordrecht, en voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 december. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse tjalk HILLECHIENA, van Rostock naar Papenburg, op zee in zinkende staat verlaten. De opvarenden, waaronder de vrouw en het kind van de gezagvoerder zijn gered en te Grimsby geland. (opm: zie NRC 311295)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) De lading eiken balken van het benoorden de Nieuwe Waterweg gestrande barkschip KREON wordt thans door de Nieuwe Bergingsmaatschappij per as gebracht naar het station van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en zal van daar per spoor vervoerd worden naar Maassluis. Het vervoer met vaartuigen leverde te veel bezwaren op, daar het schip hoog op het strand zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Gisteren is men met de lossing van het voor Scheveningen gestrande schip EMANUEL gereed gekomen. In het geheel zijn 330 wagenvrachten hout gelost, dat nu op een terrein nabij het Kurhaus is opgeslagen. Het schip zal in het begin van januari in het openbaar worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oldersum, 27 december. Men kan het thans als zeker aannemen, dat het vroeger reeds gemelde schip ANTJE DIRKS, kapt. Sieps, in de storm van 5 tot 8 dezer met man en muis is verongelukt.


Datum: 30 december 1896


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 december. De Nederlandse tjalk ANNECHIENA AFINA, kapt. Klugkist, van Hadersleben naar Duisburg, gisteren alhier binnengekomen, is na van ijsplaten (opm: correcte naam is ijsbord, losse bekleding van planken om de huid van het schip tegen insnijding van ijsschotsen te beschermen) te zijn voorzien, opgevaren naar Amsterdam.


Datum: 31 december 1896


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens acten, de 27 december 1895 voor de ondergetekende notaris W.H. van Bilderbeek te Dordrecht verleden, is de vennootschap tussen de heren Cornelis Gips Corneliszoon en Cornelis Gips junior, onder de firma Cornelis Gips Corneliszoon te Dordrecht, en ten doel hebbende het kopen en verkopen van hout, het bereiden van hout tegen bederf, en alles wat tot dat vak kan gerekend worden te behoren, te rekenen vanaf de eerste januari 1896 ontbonden, en voorts overeengekomen dat die handelszaken van af dat tijdstip door de heer Cornelis Gips junior voornoemd, onder dezelfde firma Cornelis Gips Corneliszoon op de bestaande voet, voor eigen rekening zullen worden voortgezet, hetzij alleen of in vereniging met anderen, buiten enige aansprakelijkheid van de uitgetreden werkende vennoot.
Geschiedende deze bekendmaking overeenkomstig het voorschrift van het wetboek van Koophandel.
W.H. van Bilderbeek, notaris
(opm: dit is waarschijnlijk de voortzetting van de vroeger zo bekende scheepswerf van Cornelis Gips & Zn te Dordrecht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Voorlopig bericht van een belangrijke veiling van hout en scheepsinventaris.
In januari a.s, op nader te bepalen dagen, zullen te Ouddorp, ten overstaan van de te Goedereede gevestigde notaris A. van Schouwen, publiek verkocht worden:
De te Ouddorp geborgen lading, bestaande in ong. 31.000 stuks planken en ong. 1.000 stuks baddings; en de geborgen inventaris van het op de Ooster gestrande Noorse barkschip FAMILIËN, kapitein C. Hansen.
Nader onderricht verstrekken de heren John Hudig, Lloyd’s agent te Rotterdam, J. de Kater Jzn te Brouwershaven, representant van assuradeuren, en de notaris, bij wie intijds notitiën van deze veiling verkrijgbaar zullen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het net en solide afgewerkte Nederlandse pantserdekschip PIET HEIN, gebouwd op het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord, ligt nu genoegzaam geheel gereed aan de Wilhelminakade te Fijenoord. Van de technische inrichting en de bewapening van het schip gaven wij in ons nummer van 16 augustus (zie opmerking) een volledige beschrijving; weshalve hier nog slechts enige aanvulling volgt betreffende de inrichting enz.
De kajuit van de commandant bevindt zich bijna in het achterste deel van het schip; daarop volgt de longroom voor de officieren en de dokter en verder naar voren is de voorlongroom der adelborsten.
De hutten van officieren, adelborsten, dokter, machinisten en schipper bevinden zich, door een brede gang gescheiden, aan weerszijden van de longroom. Al deze verblijven zijn hoogst comfortabel ingericht en badkamers, sofa’s, buffetten en een piano ontbreken niet.
Achter het verblijf van de commandant is een grote ruimte voor het lanceren der torpedo’s. De equipage heeft in het voorste deel van het schip drie zeer ruime verblijven en ook in deze is veel verbeterd, zodat voor het gemak der equipage veel meer dan vroeger is gezorgd. Daar zijn ook twee provoosten aanwezig. Geheel voor in het schip is een flinke ruimte ingericht voor onderofficieren, die geen afzonderlijke hut hebben. Aan het filtreren van drinkwater voor de gehele bemanning is de grootste zorg besteed en voor de veiligheid der opvarenden zijn voor iedere man aan boord op het dek in twee grote kasten zwembuizen aanwezig. Zeven grote en kleine sloepen, waaronder ook een gewapende stoombarkas en reddingboot met luchtkasten, zijn er voor de dienst aan boord. In de grootste kunnen desnoods 100 man en in twee andere ieder 75 man opgenomen worden. In de gepantserde toren, waarin de commandant zich tijdens het gevecht ophoudt, is onder meer ook een inrichting waardoor, indien alle stuurtoestellen op het tentdek zijn vernield, het schip kan bestuurd worden.
Op het tentdek bevinden zich behalve de zes snelvurende stukken de kaartenhut en het stuurtoestel voor hand en stoom, benevens de kompassen en de telegrafen naar de machinekamer. Door vijf waterdichte schotten wordt het schip in zes ruimten verdeeld.
Twee krachtige elektrische zoeklichten zijn aanwezig. Ook de inrichting voor het vervoer der zware puntkogels, die uit het ruim door hydraulische kracht naar boven worden gebracht en door middel van een onder aan het dek bevestigd spoor naar de in de gepantserde geschuttorens opgestelde stukken worden vervoerd, is voor de bediening der stukken zeer doelmatig en gemakkelijk. Aan de ventilatie, vooral aan die der machinekamer, is buitengewoon veel zorg besteed. De bemanning zal bestaan, alles geteld, uit 260 koppen en het pantserdekschip staat onder bevel van de kapitein ter zee Jansen van Afferden.
(opm: in de NRC van 16 augustus 1895, noch in het nummer daarvoor of daarna is het artikel, waarnaar in de eerste alinea wordt verwezen, gevonden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De directie van de Rotterdamsche Lloyd kreeg heden per telegram uit Lissabon het bericht, dat het stoomschip SALAK, van Rotterdam naar Java, aldaar heden was aangekomen, na tengevolge van dikke mist in aanvaring te zijn geweest met het stoomschip PEACE, uit Newcastle, dat daardoor gezonken is. Alle opvarenden zijn gered en niemand kreeg kwetsuren. Van de SALAK liggen de boegen aan weerszijden tot beneden de waterlijn open. Haar lading schijnt evenwel niet beschadigd. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 december. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram, in dato 29 dezer, zijn het Engelse stoomschip PEACE, van Galatz naar Liverpool en het Nederlandse stoomschip SALAK, van Rotterdam naar Batavia, met elkander in aanvaring geweest, tengevolge waarvan eerstgenoemde zonk. De bemanning werd gered. De SALAK is zwaar beschadigd te Lissabon binnengelopen. Het stoomschip PEACE, groot 1696 ton; werd in 1889 te Paisley van staal gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 28 december. Het Nederlandse tjalkschip HILLECHIENA was de 23e dezer in de Noordzee, op de reis van Rostock naar Papenburg, zo lek geworden, dat het de 26e in de Noordzee door de opvarenden werd verlaten (opm: zie NRC 291295). Zij werden hedenmorgen alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Katwijk aan Zee, 30 december. Het stoomschip MAAS, kapt. R. Giesen, van Hamburg naar Rotterdam, strandde heden voormiddag op 4 paal afstand van hier. Het is door de sleepboten WODAN en ROTTERDAM vlot gesleept geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het pantserdekschip PIET HEIN, thans aan de Wilhelminakade (opm: te Rotterdam) liggende, zal op 3 januari aanstaande in dienst gesteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 december. Het heden alhier van New York aangekomen stoomschip P. CALAND heeft een vreselijke reis gehad en grote schade aan dek bekomen. Vier personen der bemanning zijn verwond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 december. Het schip ALBERDINA, kapt. Eckhoff, van Porsgrund (opm: Porsgrunn) met hout naar Papenburg, is hier vol water aangekomen. Het werd tot voor de haven gesleept door de sleepboot MÖWE.