Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1899


Datum: 03 januari 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een paviljoen-tjalkschip, groot 85 ton, met of zonder tuig; tevens gevraagd 2 scheepstimmerknechten (houtwerkers) bij J. v.d. Werf, Kootstertille.


Datum: 04 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nykjöbing, 30 december. Twee sloepen, voorzien van reddingsmiddelen, proviand, enz, afkomstig van het gezonken stoomschip BARENDRECHT (opm: op 261298 nabij Hyllekrog op de zuidkust van Laaland, zie NRC 301298), zijn bij Nysted op strand gedreven. In één der sloepen werd een kistje gevonden, inhoudende papieren en 18 fr. aan geld. Uit Kopenhagen wordt in dato 31 december gemeld, dat de bergingsstomer SKANDINAVIEN op de strandingsplaats is aangekomen en dat een tweede stomer wordt verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Het Nederlandse stoomschip POLLUX, van Gibraltar naar Malta vertrokken, is wegens een klein defect aan de ketel uit zee teruggekeerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip HISPANIA op 30 december 1898 te Bilbao in aanvaring geweestmet het Engelse s.s. CORWY.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijk a/F (opm: Wyk auf Föhr), 31 december. Het Nederlandse schip HONNEGIENA (opm: HONNEGINA, kapt. B.G. Mulder, gestrand op Sylt, zie o.a. PGC 061298) is met de lading kolen verkocht voor ongeveer GBP 100.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 3 januari. Het naar Genua verkochte stoomschip VOORWAARTS, vroeger aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam behorend, dat eergisteren van Cardiff naar Genua vertrok, is bij Trevose Head (8º3’ NtO van Newquay) geankerd met 6 voet water in de stookplaats. De kapitein en 10 man der equipage zijn verdronken. De overige opvarenden zijn met reddingboten gered. (opm: zie PGC 060199)


Datum: 05 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 januari. Het stoomschip MAASMOND II is heden door makelaar Jaski alhier uit de hand tot geheime prijs verkocht aan de heer G. Sterke te Meppel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 3 januari. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is gisteren met de noord-oosten wind zeewaarts gedreven en loopt gevaar te stranden. Volgens rapporten van de zuidelijke plaatsen is de kust daar ijsvrij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. De gezagvoerder van het dubbelschroef stoomschip STATENDAM van de Holland-Amerika Lijn, gisteren hier van New York aangekomen, rapporteert: “zagen 29 december 11 uur 30 min. voormiddag op 48º10’ N.B. en 37º25’ W.L. in het noord-oosten op 5 mijlen afstand een gestopt liggend tweemast stoomschip zonder schoorsteen, in de nabijheid een groot viermast stoomschip met rode schoorsteen en zwarte top, eveneens gestopt; stuurden er op af. Beide stoomschepen hadden blijkbaar sein gewisseld. Wij konden nog juist uitmaken, dat eerstgenoemd stoomschip het sein B.Q.G.K. (New York) neerhaalde. Dichterbij gekomen bemerkten wij, dat het tweemast stoomschip bezig was een houten schoorsteen op te bouwen; overigens werd van beide schepen geen sein meer gedaan, noch enig teken van distress (opm: nood) gegeven, en vervolgden wij onze reis”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 1 januari. De gezagvoerder van het bij Laaland (opm: Lolland) gezonken Nederlandse stoomschip BARENDRECHT vertrok gisteren van hier met het stoomschip PRESIDENT KOCH naar de strandingsplaats en keerde heden van daar terug. Door de lage waterstand kon enige inventaris benevens goederen van de bemanning geborgen worden. Degenen, die reeds vertrokken zijn, wordt hun kleding nagezonden. Het voorschip is nagenoeg geheel in het water weggezakt en het is niet zeker of Svitzer in het bergen zal slagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 januari. Het comité van Lloyd’s Londen heeft de zilveren medaille uitgereikt aan Jan de Voogd, eerste stuurman, en de bronzen medaille aan J.J. Joepkes, Jan Mulder en Willem Akkerman, allen van het Nederlandse stoomschip MESACRIA, voor de redding van de bemanning van de schoener BLUE JACKET in de Noordzee op 23 november laatstleden.


Datum: 06 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 januari. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Pittaluga, vertrok 4 dezer met 3400 ton patent fuel van Cardiff naar Genua, doch werd door zwaar stormweder belopen. (opm: dit is het oude mailschip VOORWAARTS, eind 1898 naar Italië verkocht en onder de oorspronkelijke naam maar onder Italiaanse vlag van Amsterdam via Cardiff – voor het innemen van lading – vertrokken) Door een stortzee, die over kwam, geraakte er zo veel water in de machinekamer, dat de vuren werden geblust, zodat het schip hulpeloos voor de storm wegdreef. De gezagvoerder, stuurlieden en een deel der equipage, tezamen 13 man, verlieten het schip in één der boten, die omsloeg, waardoor allen zijn verdronken. De eerste machinist nam toen het bevel op zich en dewijl het stoomschip naar de wal bij Trevose Head dreef, werden de ankers uitgeworpen en noodseinen gedaan. De reddingboot van Newquay haalde de overige, uit 11 man bestaande bemanning van boord en werden aldaar geland, doch 9 man werden later weder aan boord gebracht door de reddingboot en werd het stoomschip op sleeptouw genomen door een sleepboot van Falmouth en het stoomschip OLIVIA. Het passeerde 4 dezer Padstow des namiddags te 1 uur 15 min. (opm: zie PGC 040199)


Datum: 07 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. De inventaris van het barkschip PAUL, waaronder niet zijn begrepen de zeilen, heeft NLG 363,65 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ilfracombe, 5 januari. De reddingboot WILLIE ROGERS arriveerde hier ten 10 uur 30 min. gisteravond en rapporteerde, dat na de bemanning – negen personen – aan boord van het stoomschip VOORWAARTS gebracht te hebben, het stoomschip op sleeptouw werd genomen door een sleepboot naar Cardiff. Tot op 15 mijlen van Lundy Island gekomen, werd het stoomschip, dat zeer lek was, onbestuurbaar en wenste de bemanning het te verlaten. De sleeptros brak, en werd het stoomschip toen door het juist passerende stoomschip OLIVIA op sleeptouw genomen, doch ook deze kon het stoomschip niet slepen. De bemanning ging daarop in de reddingboot, die door de OLIVIA naar hier werd gesleept. Volgens bericht uit Bude dreef de VOORWAARTS 1 mijl benoorden van die plaats. De reddingboot van Bude heeft tevergeefs getracht er aan boord te komen. Volgens een nader bericht van hier zou de VOORWAARTS op 16 mijlen ten zuid-westen van Lundy Island gezonken zijn.


Datum: 08 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Poplar (opm: Londen, nabij Canary Wharf), 6 januari. Van Amsterdam komende is de AMSTELSTROOM gisterenavond te 6 uur in aanvaring geweest met de met cement beladen zeilbarge ACTIVE, die zwaar beschadigd werd en in zinkende toestand aan de grond moest worden gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bude, 5 januari. Het verlaten stoomschip VOORWAARTS is 6 mijlen ten noord-oosten van Bude tegen de middag op strand gedreven. Het schip is gebroken en zal totaal wrak worden. Het zit zeer gevaarlijk voor bergen van schip en lading. Het zit bijna tussen loodrechte klippen tussen Lower en Upper Sharpnose. Sleepboten en reddingsboten hebben tevergeefs beproefd bij het gestrande schip te komen.


Datum: 10 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 4 januari. Door het aanhoudend onstuimige weer heeft de bergingsstomer, die steeds bij het gezonken stoomschip BARENDRECHT ligt, niets kunnen uitrichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 januari. Duikers hebben het lek van het stoomschip BARENDRECHT tijdelijk dichtgemaakt. Een deel der lading is over boord geworpen en het stoomschip wordt met assistentie van Svitzer afgesleept en te Kopenhagen binnengesleept.


Datum: 11 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstad (opm: Kronsjtadt), 10 januari. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is aan deze zijde van de Seeskaer (opm: het eiland Seesker, thans Seskar [60º01’ N.B. 28º22’ O.L.]), door eilanders bemand, in vlot water geankerd. Door de kapitein zullen onmiddellijk maatregelen genomen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 januari. Naar wij vernemen is het Nederlandse schip ARDJOENO, op 28 november j.l. hier van Batavia aangekomen en sedert hier in de haven liggende, uit de hand verkocht, naar men zegt voor ca. NLG 30.000, aan de heer P.A. Thiele. De ARDJOENO, (ex-AMSTERDAM) is een compositiebark van 1407 registerton en werd te Amsterdam gebouwd in 1873.


Datum: 12 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 9 januari. De bemanning van het Duitse stoomschip PHÄDRA heeft voor de redding van de opvarenden van de Nederlandse schoener EVA van de Duitse maatschappij tot redding van schipbreukelingen beloningen gekregen. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 januari. De Nederlandse ijzeren driemast schoener FOXHAM, laatst bevaren door kapt. Wyrdeman en op 26 december j.l. van Laguna te Hamburg aangekomen, is verkocht aan de heren Duinker en Goedkoop alhier. De FOXHAM heeft een inhoud van 286 registerton en werd in 1893 gebouwd door Niestern en Te Velde te Martenshoek. (opm: zie PGC 240199)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het Engelse stoomschip VICEROY, groot 605 registerton, in 1890 gebouwd in Newcastle en thuisbehorend te Sunderland, is aangekocht door de heer W.H. Berghuys alhier en zal onder de naam IJMUIDEN onder Nederlandse vlag gebracht worden.


Datum: 13 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip BARENDRECHT na stranding vlot en te Kopenhagen binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Egersund, 6 januari. De lading van het afgekeurde Nederlandse barkschip WINNEWEER zal op 25 januari in publieke veiling worden verkocht.


Datum: 14 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. De stoomvaart-routes over de Noord Atlantische Oceaan, zoals in november j.l. in een vergadering te Londen van vertegenwoordigers der voornaamste Trans-Atlantische stoombootlijnen vastgesteld, treden op 15 dezer in werking. Bijzonderheden dienaangaande zijn gedrukt en hebben dezer dagen tegelijk met een kaart van de Noord-Atlantische Oceaan het licht gezien, uitgegeven door de White Star Line. Op de kaart wordt de wens uitgesproken, dat alle op Noord-Amerika varende stoomschepen zich aan de vastgestelde routes zullen houden, en dat zeilschepen zich zo veel mogelijk uit de koers der stoomschepen zullen houden om daardoor zo veel mogelijk aanvaringen te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. Door de vissloep MAASSLUIS 120 is hier met gescheurde zeilen binnengebracht de aangekochte viskotter HULL 1435, door Scheveningers bemand. Het vaartuig werd 25 mijl gesleept. Er werd geen accoord gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 januari. Het stoomschip SPAARNDAM geraakte hedenochtend om 5 uur bij het binnenkomen van de Nieuwe Waterweg bij rood-3 aan de grond, doch kwam zonder assistentie vlot en stoomde naar buiten, doch kwam om 9.30 uur voormiddag weder binnen en stoomde op naar Rotterdam.


Datum: 15 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het Nederlandse viermast schip JEANNETTE FRANÇOISE, hier aan de Handelskade liggende, is hedenavond in brand geraakt. De lading in het voorruim bestaat uit stukgoederen en enige vaten alcohol, in het middenruim uit vaten teer en in het achterruim uit een grote hoeveelheid lijnolie. De brandweer verleent assistentie met veel materiaal. De oorzaak der brand is onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 14 januari. In de Eierlandse gronden zit een schoenerkof aan de grond. Assistentie wordt verleend door vissers. Hedenmiddag geraakte een brik, van de West komende, op de Vliegronden bezet. Men vreest, dat het schip vergaan is. Het is niet mogelijk hulp te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 januari. Hedennacht omstreeks 1 uur had een aanvaring plaats tussen het van Rotterdam komende stoomschip GLASGOW, bestemd naar Grangemouth, en het in de Nieuwe Waterweg boven Maassluis ten anker liggende Engelse stoomschip ROSINA MENDL, in ballast naar Cardiff. De ROSINA MENDL werd aan stuurboord aangevaren, waardoor de twee achterruimen vol water liepen. Het stoomschip lichtte het anker en werd daarna met de kop tegen de Noordwal gezet, waar het thans met het achterschip onder water zit. Het stoomschip GLASGOW keerde met ingedrukte boeg weer naar Rotterdam terug, maar maakte geen water. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Het volk van de ROSITA MENDL is aan boord gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aangekomen schepen. Op 14 januari arriveerde het stoomschip INVICTA in de Nieuwe Waterweg, van Dover gesleept door de Nederlandse sleepboot LAUWERZEE, op reis naar Hendrik Ido Ambacht om gesloopt te worden.


Datum: 16 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 januari. Het ijzeren aakschip PAULINA JULIANA, schipper Stenger, beladen met kolen van de Ruhr naar Middelburg, in de nacht van de twaalfde op de dertiende onder Oude Tonge gestrand, werd gisteren met gebroken stuurgerei, beschadigd want, anker en boot door de stoomboot TELEGRAAF III afgebracht en ter reparatie naar Dordrecht gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkscheepje, groot 23 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij K. Westerhuis, op het Vliet te Leeuwarden.


Datum: 17 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 januari. Het in de Eierlandse gronden gestrande schip is de kof MARTHA, kapt. H.N. Wijnstok, van Bremen met een lading flessen naar Londen bestemd. Het kwam met assistentie van de vissers van De Cocksdorp vlot en ligt thans in de Roggesloot geankerd. Het vaartuig verloor twee ankers en kettingen, doch heeft blijkbaar geen belangrijke schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 januari. De Nederlandse koftjalk MARTHA, kapt. H.N. Wijnstok, van Bremen met een lading flessen naar Londen bestemd, is heden op de Eierlandse gronden gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 januari. De MARTHA is met assistentie van vissers van de Cocksdorp vlotgekomen en ligt thans voor de Roggesloot geankerd. (opm: zie PGC 270199)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 januari. De koftjalk TAMMO, kapt. T. Suk, van Hamburg naar Heerdt, is hier met schade aan dek en lek schip binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 januari. De nachtboot KONINGIN REGENTES is wegens het breken van het stuurtoestel 2½ uur te laat van Queensborough hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 januari. Het lichten van het door aanvaring in de Nieuwe Waterweg gezonken stoomschip ROSITA MENDL is aangenomen door de Nieuwe Rotterdamsche Bergings Maatschappij voor de som van NLG 20.000. Het bergingsvaartuig STIER ligt langszijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 januari. Gisteren is achter Den Hoorn een blijkbaar oud wrak aangespoeld. Vermoedelijk is het met de jongste stormvloeden onder het zand der bank losgewoeld en driftig geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Gisterenmiddag werd in de JEANNETTE FRANÇOISE 17½ voet water gepeild, dat sedert door de sleepboot LAPLAN van de firma Rutters werd uitgepompt. Het schip heeft ogenschijnlijk niet geleden. Misschien is het iets ontzet. Van de lading heeft het meest geleden een partijtje klosjes garen, vaten cement en lampenartikelen. De gehele lading wordt gelost, omdat men verwacht, dat de onderin geladen goederen veel waterschade hebben. Men vermoedt, dat de brand is ontstaan door de broeiing van nat stro, waarin glaswerk verpakt was. Het vertrek wordt waarschijnlijk door deze brand vier weken vertraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Holland–Gulf Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. Uitgifte van 750 hypothecaire obligatiën, groot NLG 1000, rentende 4½%. De inschrijving op bovengenoemde obligatiën zal zijn opengesteld dinsdag 17 januari 1899, ten kantore van de heren Rutgers & De Beaufort te Amsterdam en aan de Disconto-Maatschappij te Rotterdam, alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn.


Datum: 18 januari 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 23 januari e.k, des morgens 10½ uur, op het plein bij De Prins te Makkum, boelgoed van een grote partij, circa 300 percelen, eiken en grenen sloophout in verschillende lengten en zwaarten, w.o. geschikte dampalen en liggers, afkomstig van het in sloping zijnde barkschip PAUL. (opm: zie PGC 040298, 160698, NRC 180698 en PGC 070199)
Notaris S. van der Burg

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 16 januari. Volgens bericht uit Hull is de Nederlandse driemast schoener EUROPA, laatst gevoerd door kapt. Bos en 23 oktober aldaar door het volk verlaten drijvende op de lading binnengesleept, na gelost te zijn, publiek verkocht onder gehoudenheid van de koper het schip binnen de opgegeven tijd te slopen. Koopprijs GBP 7.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 januari. Het Nederlandse schip MINERVA, kapt. B. Ohlson (opm:: Ohlsen), op 27 december bij Methil gestrand, is verkocht in de positie, waarin het lag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 januari. Door de heer W. Sissingh alhier is voor geheime prijs aangekocht de te Emden liggende Duitse schoenerbrik JOHANNA. (opm: NRC 180199 spreekt van JOHANN)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Bij onderzoek is gebleken, dat de JEANNETTE FRANÇOISE zelf generlei schade heeft. De JEANNETTE FRANÇOISE heeft moeten verhalen van de Handelskade, omdat daar geen loods voor de lossing der goederen aanwezig was. Aan de Westerdoksdijk is echter geen stoomkraan, zodat de lossing niet zo bijzonder vlug kan geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 januari. De heden hier binnengekomen koftjalk DRIE BROEDERS heeft eergisteren onder de Jutlandse kust een zware breekzee overgekregen, waardoor schade aan verschansing en over dek werd veroorzaakt, terwijl de sloep met toebehoren en enige zich daarin bevindende zeilen, en de deklast hout over boord gingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 januari. Het stoomschip ROSINA MENDL zit nog in dezelfde positie; twee duikers zijn aan het werk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Deal, 16 januari. Het Engelse barkschip BRISTOW, van Shields naar Dover met kolen, kwam hedenochtend in aanvaring met het stoomschip GLENLOCHY, van Norfolk naar Londen bestemd, waardoor eerstgenoemde schade leed en te Ramsgate werd binnengesleept. (opm: later naar IJmuiden gebracht en voor sloop naar Nederland verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 januari. Door de heer A. van Dijk alhier is voor geheime prijs aangekocht de te Brake liggende Duitse brik GUSTAVE, ladende 105 standaard hout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 januari. Volgens rapport van de Special Officer te Maassluis aan de Salvage Association werd het stoomschip ROSINA MENDL aan de stuurboordzijde getroffen en is daar een opening van 21 voet lang en 3½ voet breed van het dek naar beneden. Het heeft ongeveer 6 graden slagzijde over stuurboord en er staat 12 voet water achter over het dek met laagwater. Voor het afbrengen werd door de gezagvoerder volgens Lloyd’s formulier een contract getekend voor GBP 2500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. De JEANNETTE FRANÇOISE zal van de Handelskade naar de Westerdoksdijk gesleept worden, alwaar de gehele reeds ingenomen lading zal worden gelost in de douaneloodsen van de N.V. Vriesseveem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Heden middag werd van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen te water gelaten de aldaar in aanbouw zijnde kruiser NOORDBRABANT.


Datum: 19 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 januari. De op Eierland gestrande kof MARTHA is een ijzeren schip. Indien er schade van betekenis is, gaat het naar Harlingen voor reparatie. Vanwege assuradeuren heeft een onderzoek plaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portcawl, 16 januari. Een stuk van de boeg van een reddingboot, waarop Amsterdam in loodkleuirige letters, is te Scarepoint aangedreven. Scarepoint ligt op plm. 8 mijl zuid-zuid-oost van Swansea aan het kanaal van Bristol. Wellicht is deze boot afkomstig van het stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam, dat naar Italië werd verkocht en begin januari bij Trevose Head verongelukte op de reis van Cardiff naar Genua.


Datum: 20 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 januari. Door de heer L. Teerling te Farmsum is gekocht de Nederlandse tjalk OP HOOP VAN ZEGEN, die door hem zelf zal worden bevaren.
AH 210199
Harlingen, 20 januari. Het bericht omtrent den verkoop van den 3/m schoener LAURA is niet juist. Het schip is niet verkocht, alleen zal het van kapitein veranderen en thans gevoerd worden door kapt. J. Douwes.
NRC 210199
Maassluis, 19 januari. Het gezonken stoomschip ROSINA MENDL is met hoog water 25 voet dichter naar de wal gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 januari. Door de heer J. Douwes alhier is tot geheime prijs gekocht de te Harlingen liggende driemast schoener LAURA, groot 343 registerton. (opm: zie AH 210199)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 januari. Door de heer W. Kwant alhier is tot geheime prijs gekocht de te Papenburg liggende Duitse schoener HELENE, groot 122 registerton. Dit schip zal onder Nederlandse vlag door hem worden bevaren.


Datum: 21 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 20 januari. Van de werf van de Gebroeders J. & W. Boerma is met goed gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip DANKBAARHEID, groot 120 ton, voor rekening van en bevarende zullen worden door P. Bulthuis te Onstwedde.


Datum: 22 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 januari. Het hier de 14e dezer met averij aangekomen koftjalkschip TAMMO, kapt. T. Suk, zal naar Groningen opzeilen om daar de beschadigde lading in een ander schip over te laden tot verder vervoer naar de bestemmingsplaats Heerdt (Duitsland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 januari. Het alhier van Neufahrwasser (opm: Nowy Port bij Gdánsk) binnengekomen stoomschip MERCURIUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft met zwaar weer te kampen gehad, waardoor een boot verbrijzeld, de commandobrug beschadigd, en meerdere dekschade werd veroorzaakt.


Datum: 24 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Naar wij vernemen zal het door de heren Duinker & Goedkoop aangekochte schip FOXHAM herdoopt worden in VOORSPOED en bevaren worden door kapt. K.W. de Grooth, die thans gezagvoerder is van de VOORUITGANG. Het bevel van laatstgenoemd schip zal worden overgedragen aan kapt. H. Oldenburger.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 22 januari. De Nederlandse driemast schoener TRIJNTJE, 15 november gesleept van Malmø hier aangekomen en na lossing afgekeurd, is aan de heer L. Pais alhier (opm: tagrijn) verkocht om te worden gesloopt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Op 22 januari 1899 is het Nederlandse tankstoomschip BERANDAN van Sumatra te Singapore aangekomen met brand. Het schip is vol water gezet. (opm: zie NRC 220299)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 januari. De te De Cocksdorp liggende schoenerkof MARTHA zal naar Londen worden gesleept. Aan de vissers van De Cocksdorp, die bij het afbrengen hulp verleenden, is een beloning van NLG 1300 verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Gouvernements-stoomschip HAZEWIND is op 23 januari uit de Nieuwe Waterweg naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het stoomschip EVANDALE, eergisterenavond binnenkomend onder loodsaanwijzing, heeft enige malen zwaar gestoten. Naar men verneemt, had het een diepgang van 72 dm, dezelfde waarde, die op de semaphore werd aangegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 januari. De laatste storm in het Kanaal heeft weer veel oponthoud in de dienst der mailboten uit Ostende veroorzaakt. Passagiers voor Dover werden aan de pier te Queensborough van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland ontscheept met 24 uur vertraging.


Datum: 25 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 januari. Hedenochtend is een aanvang gemaakt met het uitpompen van water uit het stoomschip ROSINA MENDL. Het schip zal vermoedelijk hedennacht ledig zijn. Het wordt thans hoger op de wal gehaald.


Datum: 26 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, op 14 januari te Batavia in veiling opgehouden (opm: zie PGC 150299), is uit de hand verkocht (opm: zie NRC 010399) aan de firma Engers in Soerabaja (opm: PGC geeft Batavia als plaats van vestiging).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 januari. Het Engelse stoomschip PARKLANDS, in 1895 gebouwd bij William. Gray & Co te West Hartlepool, groot 2520 ton bruto en 1627 ton netto, een draagvermogen van 4200 ton, met afmetingen 304’ x 44’.6 x 23’, en voorzien van een triple expansie machine, is voor NLG 330.000 aangekocht door de heren Ruys & Zonen te Rotterdam. De nieuwe naam wordt AMELAND en het zal bevaren worden door kapt. Harken. (opm: de PARKLANDS passeerde op 9 januari 1899 Vlissingen, op reis van Buenos Aires naar Antwerpen; de AMELAND arriveerde op 3 februari 1899 in de Nieuwe Waterweg, van Antwerpen).


Datum: 27 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 januari. De hier na stranding binnengebrachte koftjalk MARTHA (opm: zie PGC 170199), kapt. Wijnstok, vertrok gisteren, gesleept door de sleepboot WODAN, van hier naar Londen. Om uit de Roggesloot te komen werd assistentie verleend door vissers.


Datum: 28 januari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 28 januari. De JEANNETTE FRANÇOISE is weder naar de Handelskade verhaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 24 januari. Het Nederlandse schip CONCORDIA, van Cardiff naar Porto Cabello, dat hier met schade binnenliep, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vlissingen, 27 januari. De PRINSES AMALIA is hedenmiddag uit het droogdok te Middelburg naar de werf alhier teruggekeerd. (opm: zie uittreksel jaarverslag Stoomvaart Mij Nederland in NRC 280399)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Het stoomschip ROSINA MENDL is leeggepompt, het aanvaringsgat dichtgemaakt, en om 1.30 uur opgesleept naar Rotterdam om in het droogdok te gaan. Het is hedenochtend om 8 uur in het droogdok opgenomen.


Datum: 29 januari 1899


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Heden ging bij de werf Fijenoord te Rotterdam voor rekening van de K.P.M. te Amsterdam te water het schroefstoomschip MOSSEL

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 januari. Van de werf der firma Wigham Richardson te Newcastle-on-Tyne werd heden met het beste gevolg te water gelaten het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd aldaar gebouwde stoomschip SOLO, bestemd voor de vrachtvaart tussen Rotterdam en Nederlands-Indië. Afmetingen en inhoud van dit stoomschip zijn geheel gelijk aan die van het stoomschip MALANG, dat op dezelfde werf is gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 28 januari. De positie van het barkschip GEORGE WASHINGTON is ogenschijnlijk onveranderd. Het is echter onmogelijk het schip te bereiken voordat het ijs sterk genoeg is.


Datum: 31 januari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 januari. De Nederlandse schoener JANTJE, kapt. Lieuwen, van Mobile, laatst van Buenos Ayres, is te Rosario aangekomen met verlies van deklast. Of de lading in het ruim geleden heeft is nog niet bekend.


Datum: 01 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Egersund, 26 januari. De lading van het afgekeurde Nederlandse barkschip WINNEWEER werd publiek verkocht voor 23500 kronen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 januari. Het Nederlandse barkschip CORNELIA, kapitein Stramwitz, van Riga naar Newport met hout, liep hier binnen met verlies van kraanbalk. Enige verschansingplaten waren aan de bakboordsboeg ingedrukt door aanvaring met een stoomtrawler bij Skagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het stoomschip ROTTERDAM der Holland Amerika Lijn is naar Belfast vertrokken, om op de werf van Harland & Wolff te worden voorzien van waterballastketels met een inhoud van 1000 – 1200 ton.


Datum: 02 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 1 februari. De tjalk VERTROUWEN, van Antwerpen naar Biervliet, geladen met steen, is bij Baarland gezonken. De opvarenden zijn gered en te Terneuzen geland.


Datum: 03 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 februari. Volgens opgave van Bureau Veritas zijn in de maand december 1898 verongelukt 174 zeil- en 46 stoomschepen; waaronder 4 Nederlandse zeilschepen en 2 Nederlandse stoomschepen. Onder de zeilschepen komen voor 9 als vermist. Bij de stoomschepen komt 1 voor als vermist.


Datum: 04 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 februari. De Hoogezandster schoener ALBATROS, kapitein E. Weers, van Larache (opm: Marokko), laatst van Lissabon naar Londen, is de 30e januari op 43º N.B. en 09º W.L. door de opvarenden verlaten, die het schip daarna hebben zien zinken. De schipbreukelingen zijn gered en te Bristol geland. (opm: zie PGC 060299)


Datum: 05 februari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Nadat de lading van het Nederlandse schip JEANNETTE FRANÇOISE geheel gelost was, is men begonnen het schip van binnen schoon te maken en hoopt men daarmede heden gereed te komen. In de loop der volgende week zal vermoedelijk een begin gemaakt worden met het weder innemen der niet beschadigde lading. Onder de beschadigde lading vallen onder andere plm. 500 vaten zinkwit, menie en krijt, 2000 vaten cement, benevens partijen lampen en naaimachines.


Datum: 06 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 3 februari. Het stoomschip DOURO, varende tussen Oporto en Bristol, arriveerde heden in laatstgenoemde haven met de bemanning van de Nederlandse schoener ALBATROS, kapitein E. Weers, aan boord. De ALBATROS, van Larache naar Londen bestemd, die te Lissabon haar vroeger door aanvaring met het stoomschip CONGO belopen schade had hersteld en de 23e januari van daar de reis had voortgezet, kreeg op zee een lek, die de bemanning niet kon stoppen. Het schip was zinkende toen de DOURO in zicht kwam. De kapitein van deze boot bracht onmiddellijk een reddingboot uit en slaagde er in al de opvarenden, bij stormweer en hoge zee te redden, terwijl de ALBATROS een kwartier later zonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 februari. Het Nederlandse stoomschip AMERICAN, van New York naar Rotterdam, passeerde heden met gebroken schroef Lezard (opm: Lizard).

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

 No. 70. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij
„De Maas", te Rotterdam.
Op den 12den Januari 1899 , compareerden voor mij , mr. Pieter Julius van Wijngaarden , notaris , resideerende te Rot-
terdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heeren Hermanus de Jongh en Pliilippus van Ommeren jr.
cargadoors en expediteurs, wonende te Rotterdam , als eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap ouder de firma:
„Phs. van Ommeren", welke firma de betrekking bekleedt van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap
Maatschappij Stoomschip Dordrecht, opgericht bij akte 6 Augustus 1891 . voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris
Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van
20 Juli 1891 n°. 29;
gevende de comparanten te kennen:
dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rot-
terdam 28 December 1898, zijn behandeld: voorstellen tot wijziging der statuten van gemelde naamlooze vennootschap , welke
voorstellen door de vergadering mei algemeene stemmen zijn aangenomen, en dat zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd
om gemelde wijziging der statuten bij notarieele akte te constateeren, daarop de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen
en de eventueel daarin door het Departement van Justitie geeischte redactiewijzigingen aan te brengen; zulks alles blijkens
proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 28 December 1898 door mij notaris geformeerd.
En verklaarden ter uitvoering van den hun opgedragen last door gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders en ter uitvoering van
je in die vergadering genomen besluiten in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap te brengen de navolgende
wijzigingen :
'in art 1 worden do woorden : Maatschappij Stoomschip Dordrecht vervangen door de woorden: Stoomvaartmaatschappij „De Maas
In art. 2 vervallen de woorden: „met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in
eigen exploitatie mag hebben
In art. 4 wordt de eerste alinea aldus gelezen:
„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld ia 600 aandeelen, elk groot f 10U0. Hier?an zijn 252 aandeelen
geplaatst. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1909. De directie wordt bij deze gemachtigd om bij het
eindigen van dien termijn de verlenging daarvan ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel aan te vragen."
Vervolgens wordt eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende:
„De uitgifte der resteerende 348 aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel der directie behoefte bestaat.
Bij zoodanige uitgilte van aandeelen evenals bij deelname in eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen
de houders der iu art. 5 geuoemde oprichtersbewijzen eene preferentie hebben."
Aan art. 5 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:
„Daarenboven worden 112 oprichtersbewijzen uitgegeven."
In art. 6 wordt de eerste alinea gelezen als volgt:
„Op verzoek van belanghebbenden kunnen aandeelen gesplitst worden in onderaandeelen, elk groot f 500. De aandeelen en
onderaandeelen luiden naar verkiezing van belanghebbenden op naam of (mits volgestort) aan toonder."
In verband waarmede de aanhef der tweede alinea gelezen wordt: „De overschrijving van aandeelen of onderaandeelen op naam"
en zoo voort.
In art. 9, tweede alinea, wordt achter „vijf en twintig duizend gulden" ingevoegd „per schip" en in de derde alinea gelezen
in plaats van „twee duizend gulden" „twee duizend vyf honderd gulden per schip".
In art. 10 , tweede alinea , wordt gelezen in plaats van „Binnen drie maanden": „Binnen vier maanden".
In art. 12 wordt achter de tweede alinea ingevoegd:
„aan de eigenaren van aandeelen of onderaandeelen op naam , benevens door eene advertentie, minstens acht dagen vóór de
vergadering te plaatsen in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen". In de derde alinea wordt achter het woord „aandeelen" ge-
voegd de woorden :
„of twintig onderaandeelen en alzoo te zamen eene waarde van f 10 000 aan aandeelen of onderaandeelen ", en
in de laatste alinea van dit artikel worden achter de woorden:
minstens „10 aandeelen" gevoegd de woorden: „of 20 onderaandeelen". Achter art. 13 wordt eene nieuwe alinea gevoegd , luidende:
„Aandeelhouders welke de vergaderingen wenschen bij te wonen, moeten , voor zoover hunne aandeelen of onderaandeelen
aan toonder luiden, deze drie dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap. Het hun daarvoor af te
geven regu strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering. Na het uitschrijven van eene vergaderng worden geene aandee-
len ot onderaandeelen overgeschreven."
In art. 14 wordt in de laatste alinea, achter het woord „aandeel" ingevoegd : „of twee onderaandeelen".
Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n". 24 te Rotterdam.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Rotterdam , ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak , in tegenwoordigheid van de heeren
Franciscus Donders en Hermanus Otto Heida, beiden notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam , als getuigen , welke evenals
de comparanten aan mj notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddelijk na voor-
lezing hebben geteekend.
(Geteekend:) H. de Jongh,Ph. van Ommeren jr.; F. Donders,
H. O. Heida, P. J. van Wijngaarden, notaris.
Geregistreerd te Rotterdam 13 Januari 1899, deel 358, folio
152 verso, vak 4.


Koninklijk besluil v n goedkeuring.


24 Jan._1899 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
n". 59. Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-
— Nassau, enz., enz., enz.
Beschikkende op het verzoekschrift van mr. A. E. Bles, wo-
nende te 's Gravenhage , ter bekoming van de Koninklijke bewil-
nging op de daarbij overgelegd akte, houdende wijzigingen in
de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maat-
schappij Stoomschip Dordrecht , gevestigd te Rotterdam;
Gelet o)i de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van
jioophandel. mitsgaders op het Koninklijk besluit van 20 Juli
n°. 29, tot deze vennootschap betrekkelijk;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van
u Januari 1899, 1ste afdeeling B, n°. 107 ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
ov 0a » bewilliging te verleenen op de bj het verzoekschrift
ti^de a kte , houdende wijzigingen in de akte van oprich-
l)n y / Va ? *' e naam looze vennootschap: Maatschappij Stoomschip
than' gevestigd te Rotterdam, zoodat de vennootschap
s is genaamd: Stoomvaartmaatschappij „De Maas".
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit.
's Gravenhage , 24 Januari 1899. WILHELMINA.
De Minister van Jus lil ie,
Cort v. d. Linden.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

No. 70. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij
„De Maas", te Rotterdam.


Datum: 07 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 2 februari. De schoener ELISABETH, van Newcastle met kolen, is door dikke mist te Zuydewote (opm: Zuydcoote) op het strand gelopen. Het schip is wrak, doch de bemanning werd gered.


Datum: 09 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 7 februari. De Nederlandse tjalk TRIENTJE DE WINTER, schipper De Boer, van Bremen naar Papenburg bestemd, is wegens ijs in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris W.A. de Ridder te Terneuzen zal op woensdag de 15e februari 1899. des namiddags om 2 ure, in het Hotel Rotterdam te Terneuzen van de heer I. Standaert, in het openbaar veilen à contant geld het in de Wester-Schelde onder de gemeente Zaamslag gestrande en aldaar liggende Noorse barkschip DAPHNE, zoals het ligt en zich bevindt op de plaats der stranding. Inlichtingen te bekomen bij gemelde notaris en bij de heer G.A. Standaert, scheepsmakelaar te Terneuzen.


Datum: 10 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 februari. Het stoomschip FRIESLAND, van New-York naar Antwerpen, dat reeds gepasseerde zondag te Antwerpen werd verwacht, is met overgeworpen (opm: overgegane) lading te Southampton binnengesleept. Na overstuwing (opm: bedoeld wordt: herstuwing) zal het stoomschip de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. De hoge prijzen van middelgrote stoomschepen blijken daaruit, dat voor een stoomschip van ongeveer 2000 ton deadweight, dat 12 maanden geleden gemakkelijk kon worden verkregen voor GBP 7500, thans te vergeefs GBP 11.000 geboden wordt.


Datum: 12 februari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. De JEANNETTE FRANÇOISE is thans bezig de onbeschadigde lading weer in te nemen. De afgekeurde lading wordt niet geremplaceerd (opm: vervangen). Het schip zal begin maart vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip JEANNE, van Philadelphia naar hier is, met alles van dek geslagen en met andere schade, te St. Michaels (opm: Azoren) binnengelopen.


Datum: 13 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip JEANNE, van Philadelphia naar hier, te St. Michaels binnengelopen. Het heeft met hevige stormen te kampen gehad. Door de zware stortzeeën werden alle boten weggeslagen, terwijl stuur- en kaarthutten, brug, stuurgerei, dekbunkers en luiken zwaar beschadigd werden. Men vreest dat de lading beschadigd is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Het stoomschip WERKENDAM, heden alhier van New-York aangekomen, had een moeilijke reis; vliegend stormweer met zeer hoge zee, waarbij zware stortzeeën overkwamen, vier reddingboten met davits werden totaal verbrijzeld en twee boten beschadigd. De machinekap werd geheel weggeslagen, terwijl bovendien andere dekschade bekomen werd.


Datum: 14 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Het Nederlandse stoomschip CHESTER, van Philadelphia hier aangekomen, heeft zwaar stormweder doorstaan. Een sloep werd verbrijzeld, de achterstuurkast is overboord geslagen, het achterstuurrad beschadigd, terwijl ook enige kajuitsdeuren weggeslagen of beschadigd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad (opm: Kronsjtadt), 11 februari. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON ligt thans op 2 wersten (opm: Russische mijl, à ca. 1067 meter) van de Zuidspits van Seeskaer (opm: het eiland Seesker, thans Seskar [60º01’ N.B. 28º22’ O.L.]), in opeengestapeld ijs besloten en is ogenschijnlijk vlot. Onder de kiel staat 6 duim water. Het is echter onmogelijk het schip voor het voorjaar te bergen. De eilanders weigeren de kapitein het schip over te geven, en verlangen daartoe machtiging van het Wyburger Zoll Amt. De kapitein vertrekt te dien einde naar Wyburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping bij de Directie der Marine te Willemsoord op woensdag de 1e maart 1899, des voormiddags ten 11 ure, in de marinecantine aldaar van het oude raderschip VALK. De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing bij het Departement van Marine te ’s Gravenhage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de Provinciale Besturen en ter Secretarieën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. De VALK kan door gegadigden bezichtigd worden gedurende zes werkdagen, de verkoopdag voorafgaande, voormiddags van 10-12 en namiddags van 2-4 uur. De inschrijvingen op gezegelde en ondertekende biljetten moeten voor het uur der verkoping franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. (opm: zie NRC 120399)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Het barkschip GRAAFSTROOM, kapt. Lundegaard, van Darien naar hier, is te Savannah lek binnengelopen. (opm: een Noorse bark, maar ex-Nederlands)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 10 februari. Het Seeamt alhier behandelde gisteren het verloren gaan van de Nederlandse tjalk HONNEGIENA, schipper B.G. Mulder, in begin december l.l. van Cuxhaven met een lading steenkolen naar Norden bestemd. De uitspraak luidde, dat de oorzaak van de stranding op de zuidpunt van Sylt moest worden toegeschreven aan de destijds heersende westerstorm.


Datum: 15 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 januari. Het hoogste bod voor het op de 14e dezer in veiling opgehouden Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE was NLG 49900.

PGC 160299
Rotterdam, 15 februari. Het stoomschip SPAARNDAM, gisteren van hier te New-York aangekomen, ondervond zwaar stormweer, waarin twee boten werden weggeslagen. Het schip zou 17 dezer weder van New-York vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 februari. Door het Admiraliteitshof werd de zaak in behandeling genomen betreffende de aanvaring van de stoomschepen ROSINA MENDL en GLASGOW op de rivier de Maas in de nacht van 14 januari l.l, ten gevolge waarvan eerstgenoemd is gezonken. De ROSINA MENDL, in waterballast van Rotterdam naar Cardiff bestemd, lag ten anker in de rivier bij Maassluis, terwijl de GLASGOW bestemd was van Rotterdam naar Grangemouth met gemengde lading. Hoewel donker, was het weer helder; vanwege de ROSINA MENDL werd beweerd, dat aan boord van de GLASGOW geen goede uitkijk was gehouden, terwijl de tegenpartij beweerde, dat men de ROSINA MENDL, die in het vaarwater ten anker lag, sterk liet gieren. Het Hof was van mening, dat de aanvaring de schuld was van de loods, die aan boord was van de GLASGOW.


Datum: 16 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waterhuizen, 15 februari. Van de werf der Firma Patje en Zn. zijn met goed gevolg te water gelaten twee stalen schoeners, voor Duitse rekening, elk metende ca. 60 last. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een stalen zeetjalk van ca. 70 last en voor een stalen gaffelschoener van ca. 120 last, beide eveneens voor Duitse rekening.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Ponta Delgada van de gezagvoerder van het aldaar binnengelopen Nederlandse stoomschip JEANNE wordt de dekschade voorlopig gerepareerd en zal het stoomschip met enige dagen de reis naar Rotterdam kunnen voortzetten. (opm: zie PGC 220299)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 februari. De vrachtstoomboot RESERVE, in geregelde dienst tussen Rotterdam en Leith, is door de makelaar Christiaan Jaski alhier uit de hand verkocht naar Harlingen.


Datum: 18 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE, van New-York alhier aangekomen, heeft dekschade door slecht weer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aangekomen schepen. Op 17 februari arriveerde het stoomschip LOUISE DAGMAR in de Nieuwe Waterweg, van Folkestone gesleept door de Nederlandse sleepboot LAUWERZEE, op reis naar Bolnes om gesloopt te worden.


Datum: 19 februari 1899


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tweede grote openbare verkoping van scheepshout, te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe, op woensdag 22 februari 1899, ’s morgens 10 uur precies, van eiken scheepshout, afkomstig van het driemast schoenerschip DIENA.
Zie verder de biljetten. J. v.d. Maaten, deurwaarder te Schagen.


Datum: 20 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 18 februari. Het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN, hier van Antwerpen binnen, rapporteerde van de 29e januari tot de 2e februari met hevige wind, een orkaan gelijk, te kampen te hebben gehad, vergezeld van hoge zeeën, waardoor verscheidene zeilen van de ra’s en boten werden weggeslagen. Ook de ruiten van het kaartenhuis werden verbrijzeld en aan het dek belangrijke schade aangericht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Volgens bij de directie der Maatschappij NEPTUNUS ontvangen bericht vertrok het Nederlandse fregatschip HUGO MOLENAAR, kapitein Schenk, de 18e dezer van Sydney naar Melbourne, om daar naar het Kanaal te laden.


Datum: 21 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 februari. Het stoomschip BATAVIER I is op de Theems in aanvaring geweest met de Engelse schoener MARK THAT, waardoor deze enige schade beliep. De BATAVIER I bleef onbeschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 februari. De Nederlandse houten tjalk BROEDERTROUW, voor enige weken aangekocht door de heer R. Groenewold te Farmsum, is verdoopt in EENDRACHT en zal worden bevaren door kapitein Poelstra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 20 februari arriveerde het stoomschip ALBERT VICTOR in de Nieuwe Waterweg, van Folkestone gesleept door de Nederlandse sleepboot LAUWERZEE, op reis naar Bolnes om gesloopt te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Het stoom tankschip ROTTERDAM heeft in de Atlantische Oceaan op 6 februari 23 opvarenden en op 8 februari 19 opvarenden gered van het Engelse stoomschip ROSSMORE. Dit schip was op 23 januari met een lading stukgoed van Liverpool naar Baltimore voor haar eerste reis vertrokken. De geredde opvarenden zijn op 18 februari te New York geland.


Datum: 22 februari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 26 januari. De schade aan het tankstoomschip BERANDAN, door de brand in de machinekamer veroorzaakt, wordt begroot op Str.$ 5000 à 6000. (opm: zie RC 240199)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Het Nederlandse stoomschip JEANNE, van Philadelphia met schade te St. Michaels (opm: Azoren) binnengelopen (opm: zie PGC 160299), vertrok heden van Ponta del Gada herwaarts.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN, van New-York naar Antwerpen, is heden te Halifax aangekomen met lekke ketel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 19 februari. In een gisteren gehouden algemene vergadering van de Stoomvaart Maatschappij F.F. Braunlich werd besloten het stoomschip PRINSES MARIE van de Maatschappij Zeeland over te nemen voor de som van 135000 mark.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 19 februari. In een gisteren gehouden algemene vergadering van de stoomvaart-maatschappij F.F. Braunlich werd besloten het stoomschip PRINSES MARIE van de Maatschappij Zeeland over te nemen voor de som van 135.000 mark. (opm: in 1899 was 100 Reichsmark ongeveer NLG 59)


Datum: 23 februari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aangekomen schepen. Het stoomschip IJMUIDEN arriveerde op 22 februari 1899 alhier van Warkworth (opm: eerst gevonden vermelding na aankoop, zie NRC 120199)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 22 februari. Het wrak van het gestrande stoomschip GUSTAVE GRISAR, gisteren te Burgsluis verkocht, heeft NLG 67,50 opgebracht, de lading NLG 644, en de inventaris NLG 660. (opm: het Belgische stoomschip GUSTAVE GRISAR was op 18 december 1898 op de Banjaard gestrand)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Direct gevraagd: een ongehuwde scheepsmakersknecht bij de Gebr. Hoekzema te Halfweg bij Haarlem.


Datum: 24 februari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Het opnemingsvaartuig VAN GOGH, bestemd voor de Indische Civiele Marine, heeft heden op het Haringvliet langs de gemeten mijl proefgestoomd, De proeftocht heeft – ook gisteren – uitmuntend voldaan, zo zelfs, dat er één mijl (opm: bedoeld wordt: mijl/per uur of knoop) meer gestoomd werd dan het contract luidde. Dit vaartuig wordt uitgebracht door marine-personeel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Savannah, 10 februari. Het (opm: Noorse) barkschip GRAAFSTROOM, van Dariën naar Rotterdam, werd heden naar de baai gesleept, waar het ten anker kwam. De gezagvoerder rapporteert, dat het schip vier malen te Sapele (opm: Sapelo Bay, Georgia) op de baar heeft gestoten en lek geworden is. Hij was derhalve genoodzaakt het schip naar hier te laten slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 21 februari. De Nederlandse zeilkorvet Hr.Ms. NAUTILUS, kapt.luit.ter zee Seret, van de Atlantische Oceaan naar Nederland bestemd, is hier binnengesleept. Het schip had in Cawsand Bay (opm: 3’ zuidwest van Plymouth) het anker laten vallen en om assistentie gesignaleerd. Het had geen schade, maar kon niet op tegen de zware storm uit het Oosten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 23 februari. Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters, werd met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 400 last, voor rekening van de heer F. Mampedij van Rumpst (België) en een stalen gaffelschoenertje, groot 55 last, voor rekening van kapitein Wilh. Horkhammer van Hochdonn (Holstein) en werden de kielen gelegd voor 2 stalen sleepkanen, groot 225 last, voor rekening van een rederij te Leer (Ost-Friesland).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip VLUG, van Shields naar Bilbao, met gebroken excentriekstang te Grimsby binnengelopen. Het stoomschip zal in het dok gaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 21 februari. De kapitein van het stoomschip MARIE rapporteert 11 dezer op 52º19’ N.B. en 03º24 O.L. op de reis van Kiel naar Penarth te zijn gepasseerd het masteloos, vol water, zeer gevaarlijk voor de scheepvaart drijvend wrak van een Nederlandse kof, ogenschijnlijk nog niet lang geleden verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 februari. Het Nederlandse schip ARDJOENO, dat begin januari door de makelaar Alb. Vinke voor NLG 30.000 werd verkocht aan de heer P.A. Tiel alhier, is thans door deze verkocht naar Duitsland. Het schip zal onder Duitse vlag onder de naam SILO in de vaart worden gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Grofsmederij op de Streek bij Dokkum. Mr. L.W. van Kleffens, notaris te Veenwouden, verkoopt finaal:
I. Een huizinge op de Streek onder Aalsum, in de nabijheid van de Dokkumer Ee en een scheepstimmer¬werf, waarin sedert tal van jaren eene grofsmederij wordt uitgeoefend. Slechts geboden NLG 650.
II. Een arbeidershuis tegenover perceel I. Geboden NLG 206.


Datum: 25 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 februari. Het Nederlandse stoomschip BARENDRECHT, hier met schade binnen, zal 3 maart in veiling worden gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 februari. Het Nederlandse schip ARDJOENO werd verkocht aan de heer A. Hemmes te Emden (opm: zie PGC 240299).


Datum: 26 februari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aangekomen schepen. Op 25 februari arriveerde het barkschip BRISTOW te IJmuiden, van Dover gesleept door de Engelse sleepboot SIMLA, om gesloopt te worden. (zie NRC 180199).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Heden liep van de werf der Maatschappij De Maas, scheepsbouw- en werktuigenfabriek alhier, met goed gevolg te water de stalen raderboot ZUID-BEVELAND, gebouwd voor rekening van het Provinciaal Bestuur van Zeeland en bestemd voor de provinciale stoombootdienst op de Wester-Schelde. De boot is 360 ton groot, de lengte is 46 meter, de breedte 6,60 meter en de holte 3,10 meter bij 1,98 meter diepgang. De machine is hellend compound en heeft een vermogen van 500 I.P.K. Het schip is voorzien van ruime hutten en salons, wordt geheel electrisch verlicht en zal een vaart van 12 mijlen (opm: knopen) lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 februari. Het stoomschip IJMUIDEN, dat gisteren wegens een defect aan de machine hier uitgaand vastmaakte, is vanmiddag naar Amsterdam teruggesleept, daar de machine geheel weigerde te werken.


Datum: 27 februari 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 februari. De Nederlandse ijzeren gaffelschoener JOHANNA FREDERIKA, groot 145 netto tonnen, gebouwd in 1893, is tot geheime prijs uit de hand verkocht naar Frankrijk. (opm: zie PGC 010399)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 februari. De Nederlandse tjalk ROELFINA MARGRIETA, groot 53,28 netto reg. tons, in 1889 te Waterhuizen van hout gebouwd, laatstelijk gevoerd door schipper Groen, is naar Duitsland verkocht en zal voortaan onder de naam ANTJE onder Duitse vlag varen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Direct gevraagd: een scheepstimmerknecht, goede werker. Gebrs. Toornstra, scheepstimmerwerf, Dockum.


Datum: 28 februari 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het stoomschip IJMUIDEN is heden voormiddag na volbrachte reparatie weder van hier vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 februari. De Nederlandse tjalk ZEEVAART VAN FRANEKER, schipper Mud, groot 76 netto tonnen, gebouwd in 1892, is verkocht aan H. Steenstra te Amsterdam en zal voortaan varen onder de naam VERTROUWEN.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het Duitse s.s. DANTE (opm: ex-Nederlands DANTE), op 11 december uit Moji naar Singapore vertrokken met een lading kolen, wordt sinds vertrek vermist.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Dadelijk gevraagd een bekwame scheepssmid en drie timmerlieden aan de ijzeren scheepswerf der Gebr. Bodewes in Lobith.


Datum: 01 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 februari. De Nederlandse schoener JOHANNA FREDERIKA is door de makelaar Martini Buys voor circa GBP 1100 verkocht naar Bordeaux.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 februari. Niettegenstaande twee wraktonnen in de Zuiderhaaks, die de ligging van het Engelse stoomschip HARRAN aanduiden, gebeurt het bij duisternis nog nu en dan, dat vissers deze boeien te laat zien. Men wil een verzoekschrift indienen om gehele opruiming van het wrak te krijgen.


Datum: 02 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 2 februari. Het Nederlandse stoomschip BAN LIONG, bestemd naar Oost Borneo, keerde met lekke ketels uit zee terug, doch zal morgen de reis kunnen voortzetten.


Datum: 03 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Diep, 2 maart. Hr.Ms. raderstoomboot VALK, voor de dienst afgekeurd, is gisteren te Nieuwe Diep openbaar bij inschrijving verkocht. Koper werd de heer B.J. Nijkerk te Amsterdam voor NLG 31626,76.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 2 maart. Volgens een hedenavond ontvangen telegram is de TASMAN, kapt. De Vries, behouden te Figueira (Portugal) van New-Castle aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 31 januari. Het uit de hand verkochte Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE zal worden gesloopt. (opm: zie NRC 260199 en enkele latere berichten)


Datum: 04 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip HIGHLANDER, van Mobile naar Falmouth, lek te Havana binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 3 maart. Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, werd met goed gevolg te water gelaten een stalen 3-mast schoener (opm: OCEAAN); groot 225 ton, voor rekening van kapitein J.G. Mulder van Groningen en werden de kielen gelegd voor 2 stalen zeilscheepjes, groot 85 tons, voor rekening ener Hamburger firma.


Datum: 07 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De bewapening van het nieuw aan te bouwen pantserschip KONINGIN REGENTES zal bestaan uit twee snelvuurkanons van 24 cm. in barbette torens, vier snelvuurkanons van 15 cm, acht van 7,5 cm, en vier van 3,7 cm, benevens de nodige revolver-kanons, een bovenwaterboegbuis en twee onderwaterlanceerinrichtingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 6 maart. Het Duitse schoenerschip IDA is verkocht aan kapitein P. Bos te Delfzijl en zal onder Nederlandse vlag door hem zelf worden bevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 3 maart. Het Nederlandse stoomschip BARENDRECHT is 3 dezer te Kopenhagen verkocht aan een Zweedse rederij voor circa NLG 31000, die het schip na enige reparatie weer in de vaart zal brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Direct gevraagd: twee scheepstimmerknechten, waarvan een geheel en een ten dele zijn werk verstaat, bij J. Nijdam, scheepstimmerman te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Gevraagd: een scheepstimmerknecht, vrijgezel of woning bij zich, bekend met oud werk, bij de wed. J. Bijlsma te Oosterlittens. Aanbieding niet op zondag.
Tevens te koop 2 pramen, een 7 ton (nieuw) en een 6 ton, zo goed als nieuw.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het op 15 januari van New Orleans en op 23 januari van Newport News met een lading stukgoed naar Kopenhagen vertrokken stoomschip LAUGHTON (opm: ex-Nederlands stoomschip NOORD BRABAND), is sindsdien vermist.


Datum: 08 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Havana hebben de experten aanbevolen de lading uit het aldaar lek binnengelopen Nederlandse schip HIGHLANDER, kaptein W. Bruyn, te lossen en het schip in het droogdok te plaatsen tot instelling van een nader onderzoek.


Datum: 09 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Havana, 6 maart. Volgens rapport van de aflader van het Nederlandse schip HIGHLANDER, thans hier met schade binnen, is de lading bij Lloyd’s verzekerd. In het belang der assuradeuren is het, ten einde belangrijke onkosten te vermijden, raadzaam om de lading in een ander schip over te laden. Het schip moet lossen om te kunnen dokken en onderzocht te worden; vermoedelijk wordt het afgekeurd. De kosten van lossen, opslaan en weder inschepen der lading zijn zeer belangrijk. (opm: inderdaad constructive total loss verklaard; verkocht aan Amerikanen en nog enkele jaren gebruikt als lichter, zie ook NRC 280999)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. De Nederlandse schoener JOHANNA, kapitein Voget, van Plymouth naar Harburg, is met schade door aanvaring met het Engelse stoomschip MAROA te Cuxhaven binnengelopen. Het stoomschip zette de reis voort. Of het schade heeft is niet bekend.
Later bericht. De schoener JOHANNA is te Cuxhaven in de haven gesleept. Door aanvaring was de bakboordszijde en de reling bij het fokkewant ingedrukt. Na voorlopige reparatie is het schip naar de bestemming gesleept kunnen worden.


Datum: 10 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 maart. Het stoomschip HUNZE IX geraakte bij het Zoll kanaal in aanvaring met de sleepboot J. HARMS, die daardoor enige schade bekwam. De schade aan eerstgenoemd stoomschip is onbeduidend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 maart. Het afvarend stoomschip HUNZE IX, kapitein Stutvoet, is gisteren namiddag in aanvaring geweest met de te Altona thuisbehorende sleepboot J. HARMS, die daardoor schade aan bakboordszijde bekwam. De HUNZE IX bekwam enige onbeduidende averij aan de steven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 maart. Het Nederlandse stoomschip HUNZE IX, van Hamburg naar Groningen, en de Engelse schoener EDWARD WINDUS, van Port Madoc naar Harburg, zijn te Cuxhaven met elkander in aanvaring geweest. Eerstgenoemd schip leed geen schade. De schoener heeft de boegspriet en de kluiverboom verloren en zal naar Harburg worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) In plaats van een maandelijkse vaart Antwerpen – Congo zal een driewekelijkse dienst worden ingesteld. Nieuwe stoomschepen, geheel ingericht voor de vaart op tropische gewesten, zullen in dienst worden gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht, arriveerde het nieuw gebouwde stoomschip FOLMINA, kapitein Van Eijken, de 7e dezer van Sunderland te Port Arthur. Alles wel. Het zal daar laden voor Rotterdam. (opm: eerste reis na oplevering)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 maart. Naar De Scheepvaart verneemt, is het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd naar Genua verkocht. (opm: zie PGC 150399) De DRENTHE, groot 2231 ton, werd in 1876 te Newcastle van ijzer gebouwd.


Datum: 11 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Het mailstoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, heden van Suez naar Nederlands-Indië vertrokken, ondervond in het Suezkanaal 2 dagen oponthoud, tengevolge van het aan de grond zitten van het Engelse stoomschip ORESTES.


Datum: 12 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aangekomen schepen. Op 12 maart arriveerde het raderstoomschip VALK in de Nieuwe Waterweg, van Nieuwediep gesleept door de Nederlandse sleepboot HERCULES, op reis naar Bolnes om gesloopt te worden. (opm: zie NRC van 140299 en PGC 030399)


Datum: 14 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 13 maart. Alhier is gestrand het Duitse fregatschip REGULUS, kapt. Behrens, van Bremen naar de Golf van Mexico. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 15 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pieterburen, 14 maart. Op Simonszand, ten oosten van Schiermonnikoog, is een driemastschip gestrand. Een stoomschip verleent waarschijnlijk hulp. Nadere bijzonderheden ontbreken. (Dit is vermoedelijk het fregat REGULUS).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 maart. Alhier zijn aangebracht de eerste stuurman en 7 man der equipage van het schip REGULUS. Het schip is beladen met cement. Het is lek en het dek is gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 maart. Het naar Genua verkochte stoomschip DRENTHE heeft de naam AVANTI ontvangen en is heden naar Cardiff vertrokken. (opm: zie PGC 100399)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 maart. Het stoomschop BARENDRECHT is uit Kopenhagen hier in de haven gekomen om te repareren.


Datum: 16 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westernieland, 14 maart. Het 3-mastschip, oostwaarts van Schiermonnikoog gestrand, zit in de zogenaamde Balg, een geul tussen het eiland en Simonszand, zodat er grote kans is het schip vlot te krijgen. Drie sleepboten verlenen hulp. Het schip heeft geen deklast en zit nog onder volle tuig. Vandaag hebben de sleepboten de bark niet vlot gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 14 maart. Aangaande het op de buitengronden ten noord-oosten van dit eiland gestrande fregat REGULUS is nog het volgende te melden: het schip is lek gestoten, de reddingboot van Schiermonnikoog is er heen geweest, doch de bemanning wilde nog blijven. Drie sleepboten hebben moeite gedaan, doch kunnen de REGULUS niet los krijgen. Het schip heeft cement als ballast in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 14 maart. Het door de firma Wigham Richardson & Co voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Newcastle on Tyne gebouwde stoomschip SOLO heeft 11 dezer voor de mond der rivier de Tyne de proeftocht met het gunstigste gevolg volbracht. De machine werke uitstekend. Het stoomschip is lang 333 en breed 44 Engelse voet en heeft twee masten. Na afloop van de proeftocht vertrok het stoomschip, dat in de hoogste klasse van Veritas is opgenomen, onder bevel van kapt. Engelsman naar Rotterdam, alwaar het 13 dezer arriveerde.


Datum: 17 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holtenau, 15 maart. De Nederlandse tjalk TRES FACIUNT COLLEGIUM, kapt. J. Ensing, van Harlingen naar Kotka, is op Vejrö (opm: ten oosten van Samsø) in de Smaland Belt gestrand en zit vol water. De opvarenden werden allen gered door de sleepboot H.C. KIEHN. (opm: zie PGC 290399)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westernieland, 16 maart. Het driemastschip REGULUS, op Simonszand gestrand, was woensdagnamiddag omgeven door drie sleepboten. Aan de loefzijde lag een kleine stoomboot, die de lading overnam, zodat er opnieuw beproefd zal worden het schip vlot te krijgen. Het gestrande schip zit noord-zuid, aan de kant der vaargeul, de Balg genoemd, en dat geeft een dubbel voordeel. Het is zowel van de land- als van de zeezijde te naderen en met dit kalme weder gaat een schip er naast liggen. Als eb intreedt, staat er weinig water. Het weder is uiterst gunstig. Bij felle wind was het schip reeds uiteen geslagen. Een uiterst gunstige gelegenheid was hier voor tjalken om de lading te helpen bergen. Nog dient vermeld, dat het tuig er nog op zit en het schip nog niet overhelt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nykjöbing, 14 maart. De Nederlandse tjalk ALIDA, kapt. J. Mooi, met kolen van Delfzijl naar Holbeck (opm: Holbæk, is bij Skandschagen bij de monding van de Isefjord gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 16 maart. De lading van de REGULUS wordt over boord geworpen. Twee sleepboten zullen beproeven het zwaar lekke schip vlot te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 15 maart. Sleepboten hebben tevergeefs getracht het gestrande schip REGULUS af te brengen. Er staat drie voet water in het ruim en met laag tij 2 voet water om het schip. Er is weinig kans het te bergen.


Datum: 18 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Volgens telegram van Lloyd´s is het stoomschip STATENDAM in Belfast Lough aan de grond geraakt, doch later met assistentie vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 16 maart. Het hier gestrande fregatschip REGULUS zit nog in dezelfde positie. Drie sleepboten trachtten het te vergeefs vlot te krijgen. Heden zijn 20 man per roeiboot van hier naar de strandingsplaats vertrokken, om mede behulpzaam te zijn de lading cement overboord te werpen. Het schip maakt veel water en vele dekbalken zijn reeds gebroken.


Datum: 20 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 19 maart. De equipage van het schip REGULUS is heden morgen geland. Het schip zit nog in dezelfde positie.


Datum: 21 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 maart. De sleepboot ATHLET, kapitein Gaunter, met een lichter voor het op Schiermonnikoog gestrande schip REGULUS vertrokken, zijn hier gisteravond wegens te hoge zeeën teruggekeerd. Volgens telegram is de sleepboot GLADIATOR met lichter, ter assistentie van het gestrande schip REGULUS afgezonden, op Schiermonnikoog gestrand en wrak geworden. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 20 maart. Gisterenavond is door de Borkumer reddingboot hier geland de bemanning van de gestrande sleepboot GLADIATOR.


Datum: 22 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 20 maart. Van de werf des heren Hesseling (opm: H.D. Hesseling) is eveneens met goed gevolg te water gelaten een houten tjalk, groot 80 ton, genaamd BERENDINA, welk schip bevaren zal worden door J. Kamminga te Veendam. Tevens werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 20 maart. Alhier liep met goed gevolg te water van de werf van de scheepsbouwer W. Wortelboer een staalijzeren tjalkschip, groot 115 ton, voor rekening en zullende bevaren worden door A. Huls te Nieuwe Pekela. Thans zal gelegd worden de kiel voor een stalen tjalkschip, groot 60 ton, voor rekening van J. Beerta te Winschoterzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 maart. Het Belgische stoomschip PRINCESSE HENRIETTE, hier gisterenavond aangekomen, is 17 dezer des ochtends 2 uur bij Dungeness in aanvaring geweest met een onbekend gebleven schip.


Datum: 23 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 maart. Door het Admiraliteitshof werd heden een aanvang gemaakt betreffende de vergoeding, door het stoomschip RIJNSTROOM te betalen door schade, veroorzaakt door aanvaring met het stoomschip ACHILLES op 21 mei van het vorige jaar op de Humber-rivier. De reders van de RIJNSTROOM erkenden hun schuld aan de aanvaring, doch eisen dat de te betalen vergoeding der schade, aan de lading van de ACHILLES veroorzaakt, wordt verminderd, dewijl de gezagvoerder van laatstgenoemd stoomschip niet de nodige zorg heeft gedragen om de uit wol en huiden bestaande lading voor schade te vrijwaren. Hoewel het gerechtshof reeds vroeger de schade had teruggebracht van GBP 4785 aan de lading en GBP 335 voor assuradeuren tot GBP 2600 en GBP 170, beweren appellanten, dat de vermindering van bovengenoemde sommen nog niet groot genoeg is, terwijl de reders van de ACHILLES beweren dat de vermindering buitensporig is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Op woensdag 5 april d.a.v, des voormiddags te 9½ uur, zal door de makelaar J.F. von Glahn, ten overstaan van notaris C. Jonker, in het verkooplokaal Frascati worden in veiling gebracht alle machinerieën, losse en vaste gereedschappen, hout- en ijzerwaren, zich bevindende op de terreinen en in de gebouwen van de Scheepstimmerwerf Concordia, aan de Oostenburgervoorstraat, een en ander nader omschreven in notitiën, die te zijner tijd aldaar en bij de makelaar J.F. von Glahn verkrijgbaar zullen zijn.
Bezichtiging alle werkdagen van af 27 maart van 9 tot 5 uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. J.F. von Glahn c.s, makelaars, zullen op dinsdag 4 april 1899, des voormiddags te 10 uur, in Frascati, ten overstaan van de notaris C. Jonker, in veiling brengen de allergunstigst gelegen scheepstimmerwerf genaamd Concordia, speciaal ingericht voor scheepsbouw, met daarop staande fabrieksgebouwen en scheepshellingen, herenhuis en meesterknechtswoning, alles staande en gelegen aan de Oostenburgervoorstraat, achter aan de Wittenburgervaart met diep en breed vaarwater, ter gezamenlijke grootte van 57 aren 60 centiaren. Door de grote oppervlakte bovendien bijzonder geschikt voor alle fabriekmatige inrichtingen. En tegenover genoemde werf aan de Wittenburgervaart gelegen opslagterrein, groot 8 aren 10 centiaren. Breder bij biljetten omschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen datum of plaats) De Nederlandse tjalk GEZIENA, kapt. tevens reder H.D. Rozema, is tot geheime prijs verkocht aan J. Borgman Jr. te Groningen, die het schip zelf zal bevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 21 maart. Volgens hier ontvangen bericht is het schip REGULUS plm. een Engelse mijl verder op het strand geworpen. Ook de gestrande lichter en sleepboot (opm: de GLADIATOR) sloegen hoger op het strand, zodat bij dit weer te verwachten is, dat alle drie spoedig wrak zullen zijn.


Datum: 24 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. Het Admiraliteitshof deed heden uitspraak betreffende het appel van beide partijen inzake de aanvaring tussen de stoomschepen RIJNSTROOM en ACHILLES.
Het Hof bevestigde het vroeger gewezen vonnis en wees het appel van beide partijen af.


Datum: 25 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 24 maart. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij hield hedenavond in het Paleis van Justitie een zitting ter voortzetting van de behandeling van het ongeval het stoomschip PRINSES MARIE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland de 19e oktober 1898 overkomen op de reis van Batavia naar Nederland. De PRINSES MARIE is de 19e oktober uit de haven van Tandjong Priok vertrokken, koers nemende bezuiden Toppershoedje en daarna benoorden de stroomklip. Door sterke nederzetting om de zuid moest de koers veranderd worden van west op noord-west. Bij kokende zee werd op een halve mijl van de stroomklip verwijderd plotseling een lichte schok gevoeld, waarop het schip voor een ogenblik zwaar overhaalde. Al dadelijk bleek, dat het schip in het achterruim water maakte, dat langzaam bleef rijzen, hoewel met twee stoompompen gepompt werd. Buitendien deed de machine 65 in plaats van 60 slagen, waaruit werd opgemaakt, dat de schroef onklaar was geraakt. De gezagvoerder, kapt. T. van der Lee, belegde scheepsraad. Met algemene stemmen werd besloten naar Tandjong Priok terug te keren, waar men de 20e ’s morgens aankwam. De averij bleek later van zo ernstige aard, dat de maatschappij besloot het vaartuig niet meer in de vaart te houden en in Indië te verkopen.
Hedenavond werd de gezagvoerder door de Raad gehoord. Hij heeft reeds vroeger verklaard, dat hij zeer vele malen de stroomklip is gepasseerd op dezelfde afstand als nu, weshalve hij meent, dat in de zeebodem daar ter plaatse een verandering is gekomen, welke niet op de zeekaarten of in de gidsen is aangegeven. Een sterke stroom zoog het schip naar de klip, waarom de koers veranderd werd. Bij vertrek van Tandjong Priok was het goed weer. Ook bij de stroomklip was de lucht helder en kalm. Maar het scheen of het water van de bodem der zee opgedreven werd. Omstreeks half drie stootte het schip.
Later heeft kapt. Van der Lee met het rijksvaartuig LUCIFER een onderzoekingstocht naar de klip medegemaakt. Men vond toen vlak aan de klip nog 6 vaam water en binnen een afstand van 600 meter op ’t minst 12½ vaam diepte, overigens diepten van 24, 30 vaam.
De door andere reeds gehoorde leden der equipage afgelegde verklaringen werden de kapitein voorgelezen. In twee dier verklaringen – die van de roerganger en de kwartiermeester – wordt gezegd, dat het schip op het ogenblik van het stoten slechts één scheepslengte van de klip was verwijderd. Die mededeling is volgens de kapitein onjuist. Men was zeker nog op een halve Engelse mijl afstand van de klip. Trouwens het lager scheepsvolk schat de afstanden en lengten slecht. De lengte der klip boven water schatten zij op 15 meter, terwijl die later bij meting 50 meter bleek te zijn. Vier dagen voor de uitreis van Tandjong Priok las men in een Indische courant het bericht, dat de equipage van de CELEBES ter hoogte der stroomklip een licht boven het water had gezien en een dichte damp had waargenomen. Deze omstandigheid wettigt het vermoeden, dat de zeebodem bij de stroomklip wellicht onderhevig was aan een vulkanische werking.
De heer Boom, lid van de Raad, zei de vaart benoorden de stroomklip altijd gevaarlijk te achten en vooral onder de gegeven omstandigheden, waarop de kapitein antwoordde, dat hij met een mailschip de kortst mogelijke weg behoort te nemen als die weg veilig is gebleken, en de meeste zijner collega’s de koers benoorden de stroomklip nemen, die hij zelf ook meermalen, dichter dan nu onder de klip, langs gevolgd is.
Na de kapitein werd gehoord de eerste officier Stobbe, die onder meer verklaarde, dat het schip niet een scheepslengte maar een halve Eng. mijl van de klip verwijderd was op het ogenblik van het stoten.
De heer Boom meende, dat de gezagvoerder en de officier te veel op peiling, te weinig op het gezicht van het dreigend gevaar hadden gestuurd en al eerder de koers noord-west hadden moeten nemen. Het bleek, dat de PRINSES MARIE haar vorige reis ook langs dezelfde weg had genomen en op slechts weinig grotere afstand langs de klip was gestoomd.
Na korte beraadslaging in raadskamer werd de kapitein nogmaals gehoord. Bij deze gelegenheid legde hij enige tussen glaasjes opgesloten monsters slib van de zeebodem over, monsters genomen van het stof, dat na de stoot op het dek van de PRINSES MARIE werd waargenomen, welke monsters in Indië door deskundigen onderzocht zijn (opm: zie volgend bericht). Tevens bleek, dat kapt. Van der Lee onlangs is bekroond met de gouden medaille voor de door hem ingeleverde meteorologische journalen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 22 maart. De sleepboot GLADIATOR, van hier, die bij de berging van de te Schiermonnikoog gestrande bark REGULUS door de bemanning moest worden verlaten en strandde, is door stoomschepen van dezelfde maatschappij afgebracht. De REGULUS is totaal wrak geworden.


Datum: 26 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Ingezonden stukken. Amsterdam, 25 maart 1899. Aan de redactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant te Rotterdam.
Mijne heren! In het tweede blad van uw courant van heden zaterdag 25 maart, komt voor onder uw verslag van de zitting van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij: ‘Bij deze gelegenheid legde hij enige tussen glaasjes slib van de zeebodem over, monsters genomen van het stof, dat na de stoot op het dek van de PRINSES MARIE werd waargenomen, welke monsters in Indië door deskundigen onderzocht zijn’. Dit nu is onjuist en moet zijn ‘van de bodem der PRINSES MARIE onder getuigen afgenomen tijdens haar opname in het droogdok te Tandjong Priok, en wel daar, waar die bodem de duidelijkste blijken droeg in aanraking geweest te zijn, waar op genoemd stoomschip in Straat Sunda, tijdens het ongeval op 19 oktober 1898 stootte’.
Met verzoek dit nog in uw blad te willen verbeteren of herplaatsen, Hoogachtend,
Uw d.w. dienaar J. van der Lee, Gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.


Datum: 28 maart 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 maart. Het passagiersstoomschip STAD EDAM werd heden door de makelaar C. Jaski alhier uit de hand naar Frankrijk verkocht (opm: een binnenvaart-stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum of plaats) Aan het verslag van de directie van de Stoomvaart-Maatsachappij Nederland over 1898 ontlenen wij het volgende.
De uitkomsten van het boekjaar 1898 zijn wederom gunstig. Het passagiersvervoer bleef op één hoogte, de maildienst vereiste bij grotere snelheid en hogere steenkolenprijzen meer uitgaven, maar de betrekkelijk grote vloot (de maatschappij bezit acht mail-stoomschepen en een in reserve, alsmede vijf vracht-stoomschepen) kon profiteren van de vaste en zelfs iets verhoogde vrachten, die gedurende een groot gedeelte van het jaar zowel in Europa als in Indië werden betaald, en waardoor het scheepvaart-bedrijf zich over het algmeen door zeldzame voorspoed kenmerkte.
De bate op de reizen der stoomschepen bedraagt NLG 1.903.760,44. Na toevoeging van diverse baten beloopt de winst NLG 2.275.812,18. Na afschrijving op de stoomschepen van NLG 678.405,41 en diverse reserveringen en afschrijving op etablissementen laat het overblijvende winstsaldo toe een dividend uit te keren van 14 pct. over het thans geheel geplaatste kapitaal van NLG 7 miljoen.
Ten aanzien van de afschrijvingen op onze bestaande vloot wordt voortgegaan op de wijze in ons vorig verslag nader uiteengezet, mede in verband met het in de vaart brengen van de nieuwe schepen. De versterking der reparatie-rekening met NLG 65000 geschiedde met het oog op een belangrijke herstelling, ten behoeve van ons stoomschip PRINSES AMALIA, die reeds in 1898 werd aangevangen, doch eerst dit jaar voltooid en betaald.
Voltooid werden 26 mailreizen naar en 25 van Java – waarbij éénmaal een ongeval plaats had met de PRINSES MARIE – en voorts 17 reizen met vrachtschepen, uitgaande rechtstreeks naar Indië, op 2 na, waarbij Southampton werd aangedaan, en thuiskomende alle van Indië naar Nederland met de volgende tussenhavens: op 4 reizen via Marseille, op 2 via Marseille en Havre, op 1 via Marseille en Liverpool en op 1 via Havre.
De duur der mailreizen was op de lijn Genua – Batavia gemiddeld 25 dagen 2 uur, met als korste uitreis 23 dagen, en op de lijn Batavia – Genua gemiddeld 24 dagen 12 uur.
Het nieuwe mailstoomschip KONING WILLEM I, in november 1898 opgeleverd door de Maatschappij ‘De Schelde’, heeft zijn eerste reis met uitnemend succes volbracht. Een tweede mailschip van hetzelfde type is thans in aanbouw bij de Maatschappij Fijenoord. Het zal KONING WILLEM II genoemd worden, en in het begin van het volgend jaar geleverd worden. Bij de Maatschappij ‘De Schelde’ wordt eerstdaags de kiel gelegd van een derde mailschip, dat in het voorjaar van 1900 moet geleverd worden en dat de naam zal ontvangen van KONING WILLEM III.
De vrachtschepen, na het volkomen succes van de MADURA, van ongeveer hetzelfde type besteld, zijn de volgende: BALI, in aanbouw bij de firma Carmichael Maclean & Co te Greenock, levering zomer 1899, SOEMBAWA, bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, levering zomer 1899, FLORES bij dezelfde, levering 15 december 1899 en TIMOR bij dezelfde, levering 15 februari 1900. Ondanks alle aangewende pogingen heeft de directie geen sneller oplevering van die schepen kunnen bedingen of verkrijgen. Van de vloot werden afgevoerd het stoomschip VOORWAARTS, dat de 30e november in veiling verkocht is aan een Italiaanse reder voor NLG 70.000, en het stoomschip PRINSES MARIE, dat na de ondervonden averij de 23e januari jl. te Batavia verkocht is om te Soerabaja te worden gesloopt, en welks provenu in de volgende rekening zal worden verantwoord.
In de boeken is een liquidatie-rekening geopend voor verkochte stoomschepen. Zij staat thans credit met NLG 58.196,05 wegens opbrengst boven boekwaarde van de CONRAD en de VOORWAARTS, en een eventueel nadelig saldo van de liquidatie van de PRINSES MARIE zal daardoor vermoedelijk ruimschoots worden gedekt. De gezamenlijke stoomschepen staan thans op de balans voor NLG 4.369.000; er is successievelijk op afgeschreven NLG 7.797,054,06. De stoomschepen in aanbouw, waaronder ook nog voorkomt de KONING WILLEM I, welks rekening van bouwkosten eerst in dit boekjaar werd afgesloten, staan op de balans voor de betalingen in het afgelopen boekjaar met NLG 2.103.090,26. (opm: zeer sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip VIOLET, van Antwerpen naar Galatz, met defecte machine te Cadix binnengelopen.


Datum: 29 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 maart. De te Buitenpost tehuis behorende tjalk BROEDERTROUW, schipper J.G. de Jong, van Fowey naar Bremen, is lek te Geestemünde binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 27 maart. De Veendammer ijzeren tjalk DANKBAARHEID, schipper Brouwer, van Delfzijl naar Stade, is voor het Rittersgat gezonken en met de lading totaal verloren. De schipper, de matroos en de kok zijn verdronken. De stuurman is half verkleumd door de sleepboot SOPHIA PAULINA, schipper Fink, uit de mast gered en hier geland. Het schip, beladen met pannen, was bestemd van Nederland naar Altona.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 25 maart. Het Nederlandse schip TRES FACIUNT COLLEGIUM, kapt. J. Ensing, is lens gepompt en vlot gebracht. Het schip ligt thans op de rede van Felö, waar de bodem wordt onderzocht en gedicht, waarna het schip naar de plaats der bestemming (Vordingborg) zal worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westernieland, 28 maart. Naar wij vernemen, zijn door de burgemeester/strandvonder van Schiermonnikoog de beide robbenvangers van onze kusten, vader en zoon Visser, met hun blazer bij de REGULUS geplaatst om daarop toezicht te houden en wellicht behulpzaam te zijn bij het bergen van de lading, die nog in het gestrande schip is en bij kalm weer geborgen wordt en onder beheer komt van genoemde strandvonder. Sedert enige dagen bevinden beide blazers zich daar reeds ter plaatse.


Datum: 30 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 26 maart. De hier van Hoogezand aangekomen nieuw gebouwde ijzeren tjalk ANNY, heeft de ingenomen lading steenkolen moeten lossen, en is op de helling gezet om nagezien te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 28 maart. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, hier aangekomen van Antwerpen, heeft op reis met zwaar stormweer te kampen gehad en enige deklading (vitriool en zoutzuur) overboord moeten werpen. Bij het openen der luiken tijdens mooi weer, bleek dat het bijtende vocht door het dek was gedrongen, waardoor een deel der lading benedendeks was verbrand, terwijl ook zeewater in de ruimen was gedrongen en schade aan de lading had toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse schoener ALIDA, van Brake met een lading cokes naar Oxelösund, bij Frederikshaven gestrand. (opm: zie NRC 020499,080499 en 110499)


Datum: 31 maart 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 25 maart. Drie kleine vaartuigen, zogenaamde blazers, zijn, zonder verlof van de gezagvoerder of de burgemeester, aan boord van het gestrande schip REGULUS gekomen en hebben al wat los en vast was, zoals zeilen, trossen, touwwerk, proviand enz, medegenomen en in de kajuit alles stukgeslagen.
De burgemeester heeft vier zeepolitie-agenten laten komen en hun opgedragen de plunderaars op te sporen; zij hebben hun buit hier niet geland. Door bergers hier ter plaatse is het bergen aangenomen voor 33 pct. Er zijn hedenochtend twee kleine vaartuigen van het schip hier aangekomen, die echter slechts weinig geborgen hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 maart. De Nederlandse schoener G.J. RAY, kapt. Bos, van Delfzijl naar Grangemouth, is te Cuxhaven lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant no. 77 bevat de statuten van de naamloze vennootschappen:
- Stoomvaartmaatschappij Amsterdam, te Amsterdam. Duur: 50 jaren, kapitaal NLG 600.000 in twee seriën, ieder van 120 aandelen. De eerste serie is geheel geplaatst en op de daartoe behorende aandelen wordt uiterlijk 13 april ten minste 10 pct. gestort. Directeur: Mr. A. Tak van Poortvliet, commissarissen W. Fenenga en J. Vink. (opm: deze rederij werd eigenaar van de stoomschepen ZEEBURG, van 1899, en VOORBURG, van 1901)
- Stoombootmaatschappij Kampen, te Kampen. Duur: tot 28 februari 1914. Kapitaal NLG 6500, in 65 aandelen, waarvan 27 geplaatst en volgestort. Directeuren G. de Groot en P. Westerhuis Hzn, commissarissen P. de Jong Pzn, en H. Westerink.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) De firma A. F. Smulders alhier heeft een baggermachine afgeleverd, besteld door het Russische ministerie van marine, die zich onder eigen stoom naar haar bestemmingsplaats Wladiwostok (Siberië) zal begeven, welke reis ongeveer tien dagen (opm: hier moet tien weken zijn bedoeld) duren zal. Deze baggermachine is de krachtigste, die tot nog toe in ons land gebouwd is. Haar hoofdafmetingen zijn de volgende: lengte 162 voet, breedte 33 voet, holte 12.6 voet. Zij is voorzien van twee compound-machines, een vermogen ontwikkelende van 1000 I.P.K. Bij de officiële beproevingen in tegenwoordigheid der Russische commissie was haar opbrengstvermogen 365 kub. meter per uur in zware kleibodem, terwijl de vaarsnelheid 10 knopen per uur bereikte. Van wege andere buitenlandse regeringen waren afgevaardigden ter bezichtiging en tot het bijwonen der beproevingen gezonden. Dit leidde tot opdracht van een zelfde baggervaartuig voor het Roemeense gouvernement.


Datum: 01 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Uit een door I.G. Schölvinck, commissaris der Holland-Gulf Stoomvaart-Mij, ingezonden stuk blijkt, dat op 18 april 1898 een contract is gesloten tussen de Gulf Spoorweg in Kansas City en Jos. de Poorter, welk contract is overgenomen door de Holland-Gulf Stoomvaart-Maatschappij. Binnen negentig dagen nadat de Port-Arthur Dock and Channel Company het kanaal van Sabine Pass tot Port Arthur zal hebben gebracht op een diepte van 24 voet dient een regelmatige dienst tussen Port Arthur en Nederland te worden geopend met drie eerste klas vrachtboten, elk van 6000 ton. De Gulf-Spoorweg Mij zal de haar ten vervoer gegeven goederen doen verschepen met boten van De Poorter tegen de vrachten die op het tijdstip van lading worden genoteerd te Galveston en New Orleans. Wordt onvoldoende lading aangeboden dan staat het de rederij vrij om in elke Golf-haven bij te laden. De Gulf-Spoorweg geeft aan de rederij een subsidie van USD 2500 voor iedere uit- en thuisreis, waar tegenover de Spoorweg-Maatschappij zal genieten de helft van de overwinst, nadat 7,5 pct op de boten zal zijn afgeschreven en 5 pct zal zijn verdiend over het gehele kapitaal. Jos de Poorter stichtte in Port Arthur een eigen kantoor en nam voor NLG 437000 deel in de Holland-Gulf Stoomvaart-Mij. (opm: zie NRC 160499)
Een hierop volgend ingezonden stuk van L.A. Lamping toont de twijfel over de haalbaarheid van de diepgang van 24 voet. Het s.s. LEONORA werd om die reden naar Galveston gestuurd. (opm: bewerkt en bekort)


Datum: 02 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westernieland, 31 maart. Het gestrande schip REGULUS zakt van achteren reeds diep in het zand weg, en binnenkort zal deze driemaster op Schiermonnikoog wellicht publiek verkocht worden. De proviand wordt nu geborgen. Het schip ging met een lading Portland cement naar Amerika om vandaar een lading hout te halen. Er was voor een kleine NLG 40.000 cement aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 1 april. Volgens van de directie der Maatschappij Neptunus ontvangen bericht vertrok het Nederlandse fregatschip HUGO MOLENAAR, kapt. Schenk, 1 april van Geelong naar het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 maart. Volgens alhier ontvangen berichten, is het Nederlandse schip ALIDA, kapt Geertsema, als geheel verloren te beschouwen.


Datum: 03 april 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop. Onderscheidene pramen van 5 tot 15 ton, met of zonder luiken en roef; 2 nieuwe eiken roeischouwen; een paar nieuwe zwaarden, lang 10½ voet, dik 2½ duim, en een solied jacht met tuigage, groot 4 ton, zeer geschikt voor beurtscheepje. Lage prijzen. Dagelijks te bevragen bij J. Barkmeijer te Birdaard. Tevens pramen te huur.


Datum: 04 april 1899


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Java Courant meldt: Wij vernemen uit de Oosthoek, dat de vorming van een geheel modern Java-eskader, dat hoofdzakelijk gevormd zal worden uit de uit Nederland te verwachten nieuwe oorlogsschepen, zal gepaard gaan met de oprichting van een marinestaf te Sourabaja. Tot dusverre was zulk een staf in Indië een onbekende zaak, doch thans achtte de schout bij nacht hem noodzakelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Havana, 17 maart. De lading van het schip HIGHLANDER, kapt Bruin, van Mobile naar Falmouth, hier lek binnengelopen, is voor GBP 1400 verkocht.


Datum: 05 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 april. Volgens telegram uit Cuxhaven is de Nederlandse tjalk CATHARINA, van Groningen naar Hamburg met aardappelmeel, aan de grond geraakt, doch kwam vlot, makende enig water. Een deel van de lading is door zeewater beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 2 april. De Nederlandse tjalk HENRIETTE, van Ruhrort naar Fehmern, is op een gezonken wrak gestoten en is daarop gezonken. De opvarenden zijn te Cuxhaven geland. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 April. Volgens ontvangen bericht heeft het Nederlandse schip TROMP, van Java te Barbados binnen, order bekomen om de lading te Boston te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 14e maart 1899 verleden voor de Notaris Mr. Carolus Marie Hermannus Schadee te Rotterdam, is opgericht de naamloze vennootschap ‘Stoombootmaatschappij voorheen firma E. & S. & C. St. Martin’, gevestigd te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 azpril. Volgens van de Maatschappij Neptunus ontvangen bericht is het barkschip BURG. JHR. COENEN, kapt. Godthelp, heden vertrokken van Probolingo direct naar Delaware voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 april. Het Nederlandse tankstoomschip CHESTER geraakte gisterenochtend door mist op de Maasvlakte aan de grond, dicht bij het oude Brielsche Gat. Reddingboten gingen derwaarts. Met de Nieuwe Bergingmaatschappij werd een overeenkomst aangegaan, op arbitrage te Rotterdam.
De sleepboten OCEAAN, VLAARDINGEN, PERNIS en LAUWERZEE trokken om 7 uur het schip vlot na uitpompen van 150.000 gallons petroleum. Schade werd niet geconstateerd, behalve aan dek. Het stoomschip stoomde later onder eigen kracht naar Rotterdam.


Datum: 06 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 april. Het tjalkschip HENRIETTE is van het Kratzand (opm: Krautsand, bank in de Elbe) af en te Cuxhaven binnengesleept. Een deel van de lading werd overboord geworpen en het overige is waarschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Firma A.F. Smulders, hoofdadres: Rotterdam.
Specialiteiten in Baggermachines, Stoomhopperbarges, Zandzuigers, Elevateurs, Excavateurs enz enz.
Te Slikkerveer, hoofdkantoor: Scheepswerf en Machinefabriek.
Te Grâce-Berleur bij Luik (België): Ketelmakerij, speciaal voor Land- en Marineketels, Locomotief- en Locomobielketels, van alle typen en afmetingen. De nagelgaten worden na de samenstelling geboord en de klinknagels hydrolisch geklonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Volgens telegram van Lloyd’s is het s.s. VLUG te Middlesbro in het dok gekomen na op de Tees aan de grond te hebben gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 4 april. Het Engelse barkschip CLWYD, ex Nederlands barkschip MELATI, op 30 maart van Hong Kong naar Callao vertrokken, is 1 dezer gestrand en wordt vermoedelijk wrak. De bemanning werd gered en is op de Pratas (opm: Pratas Rif, 20º40’ N.B. 116º47’ O.L.), Chinese Zee, geland. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 07 april 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Door de rederij Solleveld, Van der Meer en T.H. van Hattum alhier is aangekocht het Engelse s.s. BARON CLYDE, metende 1719 bruto en 1071 netto tonnen. Het stoomschip, bestemd voor de algemene vrachtvaart, zal de naam dragen van MOERDIJK en gevoerd worden door kapt. W. Ponsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Amsterdamsche Droogdok Mij blijkt, dat werden gedokt 274 schepen, metende tezamen 298.076 tonnen, tegen 235 schepen met 289.974 tonnen in 1897. Bovendien werd van het vijseldok gebruik gemaakt door 24 stoomschepen voor de binnenlandse vaart.
Na voldoende afschrijving op het materieel werd besloten tot een uitdeling van NLG 100 per aandeel.
De werkplaatsen werden aanmerkelijk uitgebreid en nieuwe krachtige werktuigen zijn aangekocht. Het nieuwe grote in aanbouw zijnde droogdok zal vermoedelijk met mei in exploitatie worden gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Gisteren ging bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam het s.s. HEELSUM te water, gebouwd voor de Stoomvaart Mij “Oostzee” te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Middlesbro, 4 april. Het s.s. VLUG heeft gisterenavond op de rivier bij Eaton op de Slabnak aan de grond gezeten, doch kwam spoedig vlot. Het is nu in het droogdok om te worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Madoc, april. De 31e maart werd een verzegelde fles opgevist op het strand van Port Madoc, waarin zich een papier bevond waarop het volgende was geschreven: ‘s.s. SPAARNDAM, capt. Stenger, op 40º14’ N.B. en 29º48’ W.L. temperatuur van het zeewater 16º celsius. Gelieve dit naar het Bureau of Navigation te Washington te zenden. 20 aug. 1898’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hong Kong, 5 april. (later bericht) Het Engelse barkschip CLWYD (ex Nederlands schip MELATI) is op de Prater reven (opm: Pratas Rif) totaal verongelukt. De bemanning werd gered en is hier geland. (opm: zie NRC 060499)


Datum: 08 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshavn, 1 april. De Nederlandse schoener ALIDA zit op ongeveer 200 vadem van het strand (opm: Jutse noordkust, 7’ zuidwest van Skagen). Met bewoners van Roobjerg is een contract gemaakt omtrent berging.


Datum: 09 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 7 april. Het kofschip JOHANNE ANTINE, is op het rif van Norderney gestrand. Kapt. Roggenberg en de vier man equipage zijn door de reddingboot FÜRST BISMARCK gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 7 april. Het Nederlandse aakschip EMMANUEL, schipper Bul, van Hamburg met gerst naar Flensburg, is met schade aan schip en roer hier binnengesleept.


Datum: 11 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 7 april. De Nederlandse tjalk EMANUEL (opm: vergelijk vorig bericht, hier geschreven met één M), van Nederland naar Flensburg, is hier binnengesleept met verlies van zwaard en zal de schade hier herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 april. Door de Board of Trade is toegekend: aan August Voege, gezagvoerder van het tankstoomschip ROTTERDAM, een gouden horloge; aan F. Heinz, opperstuurman, een nachtkijker en zilveren medaille, en aan J. Strebelow, W. Röske, C. Linton, G. Loos, G. van Wouw en A. Schop, matrozen van genoemd stoomschip, ieder een zilveren medaille en GBP 3 als erkenning voor de redding van een deel der bemanning van het s.s. ROSSMORE, dat 8 februari in de Atlantische Oceaan werd verlaten. (opm: zie RC

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 7 april. De reddingboten van Winchelsea en Camber zijn te water gebracht ter assistentie van een Nederlandse (Dutch) schoener, die ogenschijnlijk in zinkende staat verkeerde en in de East baai ten anker kwam. Beide reddingboten zitten te Dungeness op strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Skagen (opm: Denemarken), 8 april. De bij Kandestederne (opm: Jutse noordkust, 7’ zuidwest van Skagen) gestrande en wrak geworden Nederlandse schoener ALIDA is gisteren in publieke veiling voor 102 kronen en 10 pct. verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen is de Hollandsche Stoombootmaatschappij voornemens de dienst van de heer Robert Drost te Antwerpen van Amsterdam en Rotterdam op Southampton, Plymouth, Bristol en Swansea, in combinatie met deze firma, uit te breiden door afvaarten van en op Amsterdam, en zouden deze voorlopig minstens eens in de veertien dagen plaats vinden

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmerman voor hout gevraagd door C. de Haas, scheepsbouwmeester te Monnikendam, loon 16 tot 18 cent.


Datum: 12 april 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 10 april. De schoener JOHANNES, van New Castle (opm: Newcastle-upon-Tyne) naar Hamburg bestemd, is in de Noordzee gezonken. De bemanning is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl 12 april. Het alhier thuisbehorende schip TRITON, gevoerd door kapt. R. Visser, is volgens ontvangen telegram op de reis van Londen naar de Oostzee verongelukt. Het volk is gered. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 13 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 12 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) TRITON, kapt. Visser, van Londen naar Raumo (opm: Rauma), is bij Söderarm (opm: Söderhamn) gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 12 april. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip KRIMPEN A/D LEK, kapt. Bier, 17 maart l.l. beladen met suiker van Sourabaja naar Barbados voor order vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos-Ayres, 17 maart. Het Nederlandse s.s. ALPHA, van Cardiff, heeft bij het binnenkomen van het dok tegen een van de sluisdeuren gestoten, en leed enige geringe schade aan de bakboordsboeg boven de waterlijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth, 10 april. Bij Lowestoft had heden een aanvaring plaats tussen het s.s. EDDA en de smak LAURA, ten gevolge waarvan laatstgenoemde is gezonken. De bemanning werd gered en aan boord van het stoomschip opgenomen. Het stoomschip leed door de aanvaring slechts geringe schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 april. Het Nederlandse schip FORTUNA, kapt. Veldman, van Emden naar Stockholm, hier ter rede liggende, verloor in de nacht van zaterdag op zondag een anker en plm. 45 vaam ketting.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 11 april. Het stoomschip TELEGRAAF IV, Rederij H. Braakman & Co te Rotterdam, heeft het met hout geladen tjalkschip VROUW JEANETTE (opm: NRC 130499 noemt de tjalk VROUW JANNEKE), schipper Opmeer, vlotgesleept en behouden te Wemeldinge binnengebracht.


Datum: 14 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 april. De hier met schade binnengelopen Nederlandse tjalk HENRIETTE lost de lading in lichters, waarmede deze naar Fehmarn vervoerd zal worden. De tjalk zal hier gerepareerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westernieland, 12 april. Op de Noordwestplaat, een zandbank ten westen van Rottum, zijn aangedreven de hutten en een groot watervat van het gestrande schip REGULUS. Het is geborgen door de voogd van Rottum en onder beheer gesteld van de burgemeester-strandvonder van Warffum. Het achtereind van het stoomschip zit geheel in het zand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij verrnemen zal het bestuur der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord alhier, worden voorgesteld het dividend over 1898 vast te stellen op 8 pct. Over 1897 is 7 pct. uitgekeerd.


Datum: 15 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 13 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Van der Meer, heden van New-York met stukgoederen beladen naar Sydney. Het barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Duit, vertrok heden van Boston naar New-York om stukgoederen te laden voor Australië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 april. De reeds sinds juni 1896 alhier opgelegde bark SAGA wordt wederom zeilklaar gemaakt. Ze is echter herdoopt in MARIE ANTOINETTE en zal voor de zelfde reder, de heer A.E. Doewes te Groningen, bevaren worden door kapt. Bos.


Datum: 16 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 13 april. Het s.s. THOR is hedenochtend met de bemanning en een gedeelte van de inventaris van de Nederlandse bark TRITON alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Abb’s Head, 13 april. Het Nederlandse schip ALBION, kapt. Duit, uit Oude Pekela, van Delfzijl naar Leith, passeerde hier om de Noord met verlies van bramsteng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 april. De Nederlandse tjalk AMBULANT, De Groot, van Ruhrort naar Hamburg, met ijzer, heeft de mast gebroken en werd hier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Het s.s. FOLMINA, van Port Arthur naar hier, heeft gisteren te Norfolk kolen ingenomen en de reis voortgezet.


Datum: 17 april 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, ± 34 ton, zo goed als gereed, een best oud dito, 26 ton, en een veerschip, 18 ton, bij M. v.d. Werf te Bergumerdam.


Datum: 18 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 10 april. Voor het Seeamt alhier werd behandeld de aanvaring van de kaan MARIE LUCIE op 17 november l.l. (opm: 1898) door het Ned. s.s. HUNZE IX. De kaan zonk kort na de aanvaring. Wegens niet aanwezig zijn der getuigen werd de zaak verdaagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Hedenmiddag half vier kwam van Nieuwediep, na gehouden proeftocht, te IJmuiden binnen, het nieuwe, voor de Kon. Paketvaart Maatschappij bestemde s.s. MOSSEL. Schip en machine hebben goed voldaan en op de gemeten mijl werd een vaarsnelheid verkregen van 12,4 mijl (opm: knopen). (opm: de paketboot MOSSEL was 16 april van Rotterdam te Nieuwediep aangekomen om te proefstomen en vertrok op 27 april van Amsterdam naar Padang voor haar eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Borkum, 15 april. De Nederlandse tjalk de HOOP, kapt. Teerling, geraakte 13 dezer bij de toegang naar de Nord Steert aan de grond. Des avonds ten 11 uur werd het vaartuig afgesleept en is op de rede ten anker gelegd. Het maakt bijna geen water.


Datum: 19 april 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 april. De Nederlandse bark IJMUIDEN van de heren E.J. Bok & Zn te Amsterdam is verkocht aan de heer Pais (om: tagrijn) te Harlingen om gesloopt te worden. Het schip is reeds te Harlingen aangekomen.


Datum: 20 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen zal in de algemene vergadering van aandeelhouders der Kon. West-Indische Maildienst te Amsterdam, een dividend worden voorgesteld van 6 pct. Over 1897 is 6½ pct. uitgekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 apr. Het stoomschip GOUV. GEN. MIJER van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. is voor NLG 27000 uit de hand verkocht aan een Chinees. (opm: het schip bleef onder dezelfde naam onder Nederlandse vlag varen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Volgens telegram van Lloyd’s heeft het s.s. MAASDAM, gisteren van hier te New-York aangekomen, een der schroefbladen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Furnsund (opm: Furusund, 8’ zuidwest van Norrtalje, waarschijnlijk een loodsstation t.b.v. Stockholm), 13 april. Van het Nederlandse barkschip TRITON, dat bij Söderarm (opm: Söderhamn) is gestrand, is het voorschip alleen nog boven water zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 17 april. De met 100 ton mais beladen Nederlandse tjalk ALBATROS, kapt Bleeker, is op de hoogte van Stollergrund zo lek gesprongen, dat er aanhoudend moest gepompt worden. De lading moet gelost worden.


Datum: 21 april 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ansjovis-visserij. Te koop een kleine, bijna nieuwe visaak met nieuw tuig, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 22 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 17 april. De bij Söderhamn gestrande bark TRITON is uit elkaar geslagen. Een gedeelte van de lading koolteer werd geborgen.


Datum: 23 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westernieland, 21 april. Het driemastschip REGULUS, op Simonszand gestrand, zakt van achteren geheel weg, zodat dat deel zelfs bij laag water geheel onder water staat, dat tot de grote mast komt. Het achterdek is er af geslagen en op het eiland Rottum aangespoeld. De beide robbenvangers Visser zijn dagelijks bezig alles van het schip te halen wat los is. De masten staan er nog in.


Datum: 24 april 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse barkschip CLARA, eigendom van de heer J. Vink te Amsterdam, thans te Goole liggende, waar het van Colastine (opm: Argentinië) is aangekomen, is door bemiddeling van de makelaar A. Vinke uit de hand verkocht aan een firma in Oporto.


Datum: 25 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 April. De uitgaande mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE is in de haven gesleept met gebroken krukas. In haar plaats is de ENGELAND vertrokken.


Datum: 27 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 april. Door het Admiraliteitshof werd heden een aanvang gemaakt met de zaak, de aanvaring betreffende, tussen het s.s. GOTHA en het Nederlandse mailstoomschip PRINS HENDRIK in de nacht van 21 januari l.l. bij fraai helder weder. De GOTHA was bestemd van Gent naar Goole en de PRINS HENDRIK van Vlissingen naar Queensbro. Beide schepen hebben door de aanvaring schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Geen plaats of datum) In zijn verslag over het boekjaar 1898 – uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders op 13 mei – deelt de directeur der alhier (opm: Rotterdam) gevestigde Droogdok Maatschappij Tandjong Priok mede, dat, evenals ten vorigen jare de fabriek te Tandjong Priok weder geregeld werk had. Van het dok werd gebruik gemaakt door de stoomschepen der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, verschillende Gouvernements-vaartuigen, de stoomschepen PRINSES MARIE, ARDJOENO, MERAPI, enz. Het verwisselen der pontons werd geregeld voortgezet, zodat thans alle met koolteer bestreken zijn en nu vermoedelijk beter bestand zullen zijn tegen de schadelijke inwerking van het zeewater dan met de eerst toegepaste roestwerende verf. In overleg met de directeur der burgelijke openbare werken te Batavia is overeengekomen voorlopig iedere drie maanden een ponton te verwisselen, totdat gebleken zal zijn, dat met een kleiner aantal verwisselingen zal kunnen worden volstaan. Het gemiddeld aantal werklieden te Tandjong Priok in dienst nam wegens de meerdere werkzaamheden toe, zodat dit cijfer 276 bedroeg, tegen 251 in 1897. Behalve een groot aantal kleinere opdrachten van gouvernement en particulieren, waren de voornaamste werken die uitgevoerd werden de volgende: belangrijke reparatiën aan de stoomschepen MEDAN, REYNST en BAWEAN der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, reparatiën aan de zeilschepen THISTLEBANK en DAELEMONA (opm: vermoedelijk het Britse zeilschip DESDEMONA), reparatiën aan de gouvernements-vaartuigen GEDEH, ATJEH, KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, DE RUYTER, DISSELWERF en de baggermolens SALAK en MERAK. Het aantal dokkingen was 93 met 881 dokdagen, tegen 95 en 998 in 1897. Het nieuwe dok blijft bij voortduring goed voldoen, terwijl het systeem der verwisselbare pontons volkomen geslaagd mag heten, waardoor de Maatschappij in staat is gesteld door systematisch onderhoud periodieke grote herstellingen, die de meeste drijvende dokken in tropische zeeën niet kunnen ontvangen, te voorkomen.
Blijkens de winst- en verliesrekening bedraagt de opbrengst der exploitatierekening NLG 109.887,20½. Het dividend zal, gelijk wij vroeger reeds medegedeeld hebben, NLG 100 per aandeel belopen. Van de commissarissen is de heer J.V. Wierdsma aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar (opm.: financieel gedeelte bekort, zie ook NRC 140599)


Datum: 28 april 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Attentie s.v.p. Ondergetekende, opgericht hebbende de scheepstimmerwerf Nijverheid, beveelt zich beleefd aan voor alles wat tot het vak behoort. Eit A. v.d. Veen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 april. Het Admiraliteitshof deed heden uitspraak inzake de aanvaring tussen het s.s. GOTHA en het s.s. PRINS HENDRIK, en gaf aan laatstgenoemde de schuld. De rechter was van mening dat het achterste licht van het s.s. GOTHA helder brandde en behoorlijk geplaatst was, en dat het verkeerd was van de PRINS HENDRIK om met full speed te beproeven voor het s.s. GOTHA over te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit Westernieland wordt ons gemeld: De robbenvangers Visser zijn dag na dag met hun beide blazers bezig het voornaamste uit de REGULUS te bergen en dan naar Groningen te brengen. Dat bergen geschiedt met behulp en onder toezicht van stuurman en kaptein van de REGULUS. Aan bergloon wordt 50 procent uitgekeerd. De REGULUS is nog niet verkocht, en het is zelfs mogelijk dat zulks achterwege blijft, wijl het schip gestadig aan wegzinkt in het zeezand.


Datum: 29 april 1899


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 20 april. Het s.s. GOUVERNEUR GENERAAL MIJER is alhier voor NLG 27000
verkocht aan een Chinees. (opm. bleef onder dezelfde naam onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 april. Het Nederlandse s.s. PRIMA, van de firma Duinker en Goedkoop alhier, werd verkocht aan de heer H.W. Selmer te Drontheim; prijs geheim. (opm: in een later bericht bleek de prijs GBP 5850 te zijn; de Noorse PRIMA vertrok op 10 mei van IJmuiden naar Londen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 april. Het Engelse s.s. WELLFIELD, van de firma A. Ropner & Co te West Hartlepool, dat 26 april van Bilbao te Rotterdam is aangekomen, werd onder voorbehoud van nadere inspectie, verkocht aan de heer P.A. Tiel alhier. (opm: verdoopt in BESTEVAER)


Datum: 30 april 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

29 April in de Nieuwe Waterweg aangekomen MAID OF KENT, stoomboot, van Dover naar Hendrik Ido Ambacht, per sleepboot NOORDZEE om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Mij. ‘Maas en Amstel’, opent per 1 mei 1899 nieuwe nachtdienst Rotterdam – Amsterdam v.v. Vertrek iedere werkdag 8 uur ’s avonds. Ligplaats der boten te Rotterdam Maaskade W.Z. voor de Thorbeckestraat, voorheen ligplaats Duinkerkse boot.
Adres: A. Wilson van Reede.


Datum: 02 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. Bij acte, op de 17e april 1899 voor de ondergetekende, te Alblasserdam gevestigde, notaris Mr. J.P. van den Brink verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van de 5e april 1899 no. 13, is opgericht de naamloze vennootschap Scheepswerf voorheen Jan Smit Cz. De acte is in haar geheel opgenomen in de Nederlandse Staatscourant van de 20e april 1899 no. 100
Mr. J.P. van den Brink, notaris

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. Bij acte, op de 24e april 1899 voor de ondergetekende, te Alblasserdam gevestigde, notaris Mr. J.P. van den Brink verleden, is de vennootschap onder de firma Jan Smit Cz, welke bij acte op de 10e januari 1890 voor de toen te Alblaserdam gevestigde notaris D. van Wageninge verleden, was aangegaan tussen de heren Jan Smit Corneliszoon, Cornelis Smit, Hendrik Jan Smit en Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeesters te Alblasserdam, ten doel had de uitoefening van de scheepsbouw, grofsmederij, werktuigkunde, houthandel en houtzagerij en hetgeen daartoe in de meest uitgebreide zin behoort, ter voortzetting van de zaken, tot die tijd door genoemde heer Jan Smit Corneliszoon voor eigen rekening gedreven en gevestigd te Alblasserdam, te rekenen vanaf 30 april 1899 ontbonden. De liquidatie der lopende zaken van de ontbonden vennootschap geschiedt door de beherende vennoten, die daartoe met de naam der firma, zonder enige bijvoeging, zullen tekenen
Mr. J.P. van den Brink, notaris

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 1 mei. De Nederlandse tjalk CONCURRENT, bestemd naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is hedennacht op Schieringhals aan de grond gevaren.


Datum: 03 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Caen, 29 april. De gezagvoerder van het Nederlandse s.s. JOHANNA, van Cardiff met kolen, rapporteert op 26 dezer hevig stormweder te hebben gehad, waardoor een van de ventilatoren werd vernield en er zoveel water naar beneden kwam, dat het stoomschip slagzijde kreeg. Er stond 13 duim water bij de pomp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) ANNA ALEIDA, kapt. W.B. van der Meer, van New York naar Sydney (N.Z.W.), is met verlies van dekhut, verschansing en stutten te Barbados binnengelopen. Het schip is niet lek, maar heeft door overkomende zeeën veel water overgekregen, dat in het ruim gedrongen is. Een deel der lading zal moeten worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 30 april. Voor de redding der bemanning van het Nederlandse schip EVA door de Neptun steamer PHÄDRA op 17 december 1898 werd aan kapt. A. Peters, aan de stuurlieden J. Schulte en H. Wessels en aan de matroos J. Strebelow behalve de onderscheidingen, toegekend door de Duitse en Nederlandse Maatschappijen tot redding van schipbreukelingen, door bemiddeling van het Nederlandse consulaat vanwege Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan de kapitein een gouden horloge, aan de beide stuurlieden ieder een scheepskijker en aan de matroos 100 mark vereerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 2 mei. De zeetjalk CONCURRENT, die op de Schieringhals aan de grond geraakte, is door de sleepboot HOOP vlotgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping bij de directie der Marine te Willemsoord op donderdag 25 mei 1899 des voormiddags te 11 uur, in de Marinecantine aldaar, van het oude gekoperde fregat JOHAN WILLEM FRISO. De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing bij het Departement van Marine te ’s-Gravenhage en bij de directie der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de Provinciale besturen en ter secretarieën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. De JOHAN WILLEM FRISO kan door gegadigden bezichtigd worden gedurende zes werkdagen, de verkoopdag voorafgaande. De inschrijvingen op gezegelde en ondertekende biljetten en op duidelijke wijze bevattende de naam en de woonplaats van de inschrijver, zomede de geboden som in letterschrift, moeten vóór het uur der verkoping franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het drectiegebouw te Willemsoord.


Datum: 04 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 2 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Van der Meer, op reis van New-York naar Sydney, op heden te Barbados met zware averij binnengelopen. Het dek schoongeveegd, drie sloepen verloren, kajuitskap ingeslagen, verschansing belangrijk beschadigd en 7 duim water in het schip. Het schip is echter dicht gebleven.


Datum: 05 mei 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop. Een mooi, best, klein beurtscheepje en een nieuw visaakje, beide met tuig, boerepramen en een paar melkbootjes te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Heden ging bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam te water het voor de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam in aanbouw zijnde schroefstoomschip SOEMBAWA. Het schip krijgt een machine van 1600 I.P.K.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot (groot model) MAKJAN, commandant de luitenant ter zee 1e klasse R.J. Castendijk, heeft belangrijke averij gekregen aan hare machines, zodat ze op ’s rijks werf te Hellevoetsluis moet worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het gekoperd fregat JOHAN WILLEM FRISO, dat in 1883 op ’s rijks werf te Amsterdam werd gebouwd, zal 25 mei a.s. met meerkettingen, touwen en loopplanken in de directie der marine te Willemsoord worden verkocht.


Datum: 06 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brevig, 1 mei. De smak TOEKOMST, van Middelharnis, die door de bark ZORIDA, van Engeland in ballast, hier werd binnengesleept, is 26 april in aanvaring geweest. Van de uit 14 man (opm: vier man) bestaande bemanning zijn er drie verdronken en de stuurman werd door de vallende stukken van het tuig gedood. Het lijk werd herwaarts vervoerd. (opm: dit was een vissersschip, 16 jaar oud en 95,26 ton groot, visserijsein MD-7)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Westernieland meldt men ons: De hoge vloed met de wind uit het noordwesten heeft de REGULUS, op Simonszand gestrand, duchtig geteisterd. Het ijzeren schip zakt steeds dieper in het zand, en dat ging eerst van achteren, maar nu begint de voorzijde ook. Bij laag water stroomt het zeewater reeds tot de voorste mast. De ra’s zitten nog in de mast.


Datum: 07 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Opgericht Maatschappij “Zeilschip Voorspoed”, te Amsterdam. Doel: het exploiteren van het in de titel genoemd schip. Kapitaal NLG 27000, in aandelen van NLG 1000, op naam, geheel geplaatst. Voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer J.J. Duinker, en als diens plaatsvervanger de heer F. Meijerdirck Jr. (opm: voor statuten zie Staatscourant No. 107)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ronne, 2 mei. Het schoenerschip HILDA, dat heden verlaten hier werd binnengebracht door het s.s. DUESTERNBROOK, was beladen met planken en dreef op de lading. De deklast was weggeslagen. Het werd aangetroffen hedenochtend tussen Ystad en Ronne. Men vreest dat de bemanning is verdronken. De zeilen zijn allen aan flarden en het schip is ook zwaar beschadigd.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van eiken en iepen scheepshout, afkomstig van het Engelse loggerschip, genaamd: WILLIAM WOOD, op dinsdag 9 mei 1899, ’s morgens 10 uur precies, aan het vaarwater en aan de harde weg in de Leihoek nabij Petten. Zie de biljetten.
G. van Os, notaris te Zijpe.


Datum: 09 mei 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Engelse stoomschip WELFIELD, dat onlangs door makelaar A. Vinke werd aangekocht, is ingebracht in een N.V, waarvan de heer P.A. Tiel alhier zal optreden als directeur. Het schip zal in de vaart worden gebracht onder de naam BESTEVAER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Zaterdag j.l. (opm: 6 mei), toen het s.s. LEONORA in het IJ werd gesleept, brak voor Loods D aan de Handelskade de sleeptros, ten gevolge waarvan de LEONORA naar de wal liep en 6 palen vernielde. Door de stoot ontstond een gat in de boeg; een schroefblad brak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, zal in de algemene vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, een dividend worden voorgesteld van 10 pct. Over 1898 (opm: bedoeld wordt boekjaar 1897) is 9 pct uitgekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 mei. Volgens telegram van Lloyd’s agent te Barbados, in dato 5 mei, moeten de stutten van het hier van Java met schade binnengelopen barkschip ANNA ALEIDA worden gerepareerd eer het de reis kan voortzetten. Een deel van de lading uit het tussendek moet gelost worden. Een en ander zal een oponthoud veroorzaken van zes tot acht weken.


Datum: 10 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. De firma D. Burger & Zn alhier heeft aangekocht het Belgische s.s. CLEVES, dat onder de naam LERFOS in de vaart zal worden gebracht in de lijn Rotterdam-Drontheim. (opm: de CLEVES was op 3 mei 1899 van Liverpool te Rotterdam aangekomen)


Datum: 11 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt ons van Schiermonnikoog: Nog steeds logeert hier de gewezen gezagvoerder van het in maart op Simonszand gestrande fregat REGULUS, in afwachting van de afloop der rechtzaak die aanhangig is tegen de bemanning van drie Terschellinger vissersvaartuigen, welke bemanning gezegd wordt roverij en baldadigheid gepleegd te hebben op het verlaten schip. Het wrak van de REGULUS is nu voor NLG 300 gekocht door onze nieuwe dorpsgenoot Freiherr von Gundlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, 9 mei. De Loodskotter No. 6 is binnengesleept en geankerd, na aanvaring met het uitgaande s.s. TREGURNO ten gevolge van de dikke mist. De kotter is aan stuurboordszijde ter hoogte van de logieskap in het vaste werk ingelopen en bekwam schade. De kotter is hedenochtend opgesleept naar Rotterdam. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.


Datum: 12 mei 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 8 mei. Met goed gevolg werd hedennamiddag te water gelaten van de werf van de Gebr. Van de Wijk een stalen tjalk van 135 ton, genaamd WELDAAD, voor rekening van en gevoerd wordende door schipper J. Borgman, van Groningen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant
Link naar origineel bericht

Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

N . 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP; Sloomvaart-maatschappij „ Triton", te Rotterdam.

Op 13 April 1899 compareerden voor my , mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, notaris. resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen :

de heeren Bernard Ewoud Ruys, reeder en cargadoor, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap ouder de firma W. Ruys en Zon^n; mr. Marten Mees, kassier en makelaar; Rudolf Adriaan Mees, kassier en makelaar; Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Laudas Wyborg, makelaar, en Hendrik Veder Janzoon, assuradeur.

De comparanten wonen allen te Rotterdam, zijn mij notaris bekend , en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklyke bewilliging is verleend by besluit van 22 Maart dezes jaars n'. 14 , waarvan een afschrift met het af­schrift van het ontwerp der akte van oprichting aan deze minuut is vastgehecht.

Naam , doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam van: Stoomvaart-maatschappij „Triton".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de vrachtvaart met eigen of gehuurde stoom- of andere schepen of vaartuigen en verder alle zoodanige verrichtingen als kunnen dienen om aan de schepen behoorlijk vracht te bezorgen.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbin­ding of liquidatie, aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde by art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 4. Uiterlijk één jaar vóór het expireeren van den termijn in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht worden ontbonden of geliquideerd , zal eene algemeeue vergadering wor­den byeengeroepen, om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen , behoudens de Koninklijke bewilliging , zoo die dan nog wordt gevorderd.

By een besluit tot voortzetting, overeenkomstig art. 14 genomen, worden alle aandeelhouders geacht op de alsdan op gelyk wyze vast te stellen voorwaarden tot de nieuwe vennootschap toe­getreden te zijn.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2 000 000, verdeeld in 10 serieën , elk van 200 aandeelen van f 1000. Voorloopig zyn slechts uitgegeven 3 serieën , welke alle zyn geplaatst.

De uitgifte! van verdere aandeelen zal, na goedkeuring van commissarissen, worden geregeld door de directie.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zyn vóór het einde van 1910, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklyke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Het kapitaal kan, behoudens evengemelde Koninklijke bewil­liging en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeel­houders , te allen tyde worden uitgebreid.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de firma W. Ruys en Zonen voornoemd voor 579 aandeelen en door de comparanten mr. Marten Mees voor 10 aandeelen ; Rudolf Adriaan Mees voor 5 aandeelen ; Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Landas Wyborg voor 3 aandeelen en Hendrik Veder Janzoon voor 3 aandeelen.

Makende te zonen 600 aandeelen.

By of uiterlijk 8 dagen na het passeeren dezer akte zullen deze 600 aandeelen ten volle moeten worden gestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden gefourneerd in geld, of wel

door inbreng van stoomschepen, ten genoegen van dircteur en commissarissen en tegen zoodanigen prijs als volgens schatting van drie door hen te benoemen neutrale deskundigen zal worden bepaald.

Art. 7. De aandeelen worden hij de uitgifte volgefourneerd en luiden alsdan aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en twee commissarissen.

Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel gedrukte dividend­bewijzen met talon, door den directeur gewaarmerkt, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Geldleeningen.

Art. 8. Geldleeningen kunnen niet anders worden aangegaan dan krachtens een besluit door de algemeene vergadering genomen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Niemand zal tot de vergaderingen worden toegelaten dan voor­zien van een bewys van toegang, door den directeur ten tijde en plaatse door hem te bepalen , tegen tydelyke nederlegging der aandeelen af te geven ; voor die aandeelen zal een bewys vau ontvangst worden af gegeven.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf en even zooveel als gemachtigde.

Art. 11. De stemgerechtige aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54 , tweede lid, Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aan­deelhouder, schriftelyk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlyk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen , kunnen hunne wettelyke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts één be­stuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uderlijk in de maand Mei van ieder jaar, voor het eerst in Mei 1900.

Art. 13. De orde der werkzaamheden is:

  1. de overlegging van het rapport van den directeur over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;
  2. de overlegging van de rekening en balans over het afge­loopen jaar, zooals die door den directeur en commissarissen zyn opgemaakt;
  3. het goedkeuren van de rekening en de balans en het geven van décharge aan directeur en commissarissen;
  4. de benoeming van commissarissen ;
  5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van den directeur of commissarissen;
  6. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelyk aan den directeur zijn ingediend.

Behalve het genoemde kan niets anders worden verricht dan alleen het beraadslagen over voorstellen waaromtrent het sub f bepaalde niet is in acht genomen.

Tot stemmen over een dergelyk voorstel kan in die vergadering niet worden overgegaan, doch indien de meerderheid van de vergadering stemming verlangt, moet die plaats hebben in eene vergadering binnen 14 dagen te houden.

Art. 14. Tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termyn , of andere wyziging van de bepalingen dezer akte, als­mede tot voortzetting der vennootschap na het tijdvak van 25 jaren in art. 3 genoemd , wordt eene meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden gevor­derd. De behandeling der onderwerpen in dit artikel omschreven, kan niet anders geschieden dan in eene daartoe opzettelijk byeen te roepen buitengewone algemeene vergadering.

Art. 15. Behalve in de gevallen van het voorgaande artikel worden alle besluiten by volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene tweede vrye stemming worden gehouden. Indien ook dan geen vol­strekte meerderheid verkregen is, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de twee personen op wie de meeste stemmen zyn uitgebracht. Staken de stemmen by het benoemen van per- souen dan beslist het lot; staken de stemmen in andere gevallen dan wordt bet voorstel geacht niet te zyn aangenomen.

Art. 16. Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelyk met ongeteekende briefjes.

Alle andere stemmingen geschieden by hoofdelyke oproeping, tenzy , zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeel­houder, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaald.

Art. 17. De voorzitter en de secretaris van commissarissen fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergadering.

Art. 18. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd eene alge­meene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ; zy zijn verplieht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand na ontvangst vau eene daartoe strekkende schriftelyke aanvrage van den directeur of wel van aandeelhouders, gezamen­lijk houders van 100 aandeelen en de aandeelen tegen re^u onder den directeur deponeerende.

Art. 19. De byeenroeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door aankondiging in één der voornaamste Rotterdam- sche , Amsterdamsche en Haagsche couranten , minstens 14 dagen vóór de vergadering. Elke oproeping tot de vergadering van aandeelhouders zal dag, uur en plaats der vergadering vermelden, alsmede de zakelyke opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Beheer.

Art. 20. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, bestaande uit één persoon of firma, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De benoeming van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering.

De jaarwedde van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directeur moet 25 aaudeelen iu eigendom bezitten.

Die aandeel en worden gedeponeerd ter plaatse door commis­sarissen aan te wijzen.

Bij ontstentenis van den directeur kan door commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien tot aan de eerstvol­gende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan den directeur, indien zy dit noodig oordeelt, te allen tijde ontslaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan den directeur, op diens ver­zoek , ontslag te verleenen.

De directeur kan te allen tyde onmiddellijk door commissa­rissen in zijne functiën worden geschorst. In dit geval zijn commissarissen verplicht binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen , waarin tot ontslag , of tot herstel in zijne betrekking van den geschorsten directeur wordt besloten.

Art. 21. De directeur heeft, onder toezicht van commissarissen , het bestuur en het beheer der vennootschap en te dien einde alle macht, die niet aan de algemeene vergadering of aan com­missarissen is voorbehouden of aan de goedkeuring van commis­sarissen is onderworpen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 22. Commissarissen worden benoemd door aandeelhouders in de gewone jaarlijksehe algemeene vergadering. Jaarlyks treedt een hunner af volgens rooster. De afgetredene is terstond her­kiesbaar. Indien in den loop van het jaar meer dan één commis­saris mocht komen te ontbreken, wordt eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien. Zy moeten ieder eigenaar zyn van minstens 3 aandeelen.

Zij genieten een presentiegeld van f 10 per vergadering, benevens het bepaalde in art. 26. Zy benoemen één hunner als voorzitter en een als secretaris.

Art. 23. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

  1. den aankoop, aanhouw en verkoop van schepen ;
  2. het aangaan van overeenkomsten , waardoor de maatschappij voor langer dan 1 jaar wordt verbonden ;
  3. het bepalen der waarde waarvoor de schepen verzekerd zullen worden, en de beslissing of eenig gedeelte onverzekerd zal blyven.

Art. 24. Commissarissen hebben toegang tot alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 25. Commissarissen bepalen hoe gehandeld wordt in alle gevallen niet by deze akte voorzien.

Balans.

Art. 26. De boeken der vennootschap worden gesloten op 31 December van elk jaar. Commissarissen bepalen, na overleg met den directeur, de afschrijving op de waarde van het vlottend materieel, welke afschrijving nooit minder bedraagt dan 5 pet. van de origineele waarde.

De balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden worden vóór 1 April door den directeur aan commis­sarissen overgelegd. Van de jaarlijksehe zuivere winst wordt eerst 5 pet. over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeel­houders uitgekeerd.

Het o verblijvende wordt aldus verdeeld: 20 pet. ketel fonds, 10 pet. commissarissen , 10 pet. directeur, 60 pet. aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 27. By liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeuren commissarissen , tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit dit op andere wyze te doen.

Geschillen.

Art. 28. Indien tusschen eenige personen, bij deze akte ge­noemd, over eenigerlei onderwerp, dat de vennootschap betreft, eenig geschil mocht ontstaan dat niet in der minne mocht kunnen worden vereffend, en voor zoover die geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, is de beslissing daarvan in het hoogste ressort opgedragen aan drie scheidslieden, door den bevoegden rechter benoemd, ten verzoeke van de meest gereede party. Die scheidslieden zullen als goede mannen uit­spraak doen.

Art. 29. In afwijking van de wyze van benoeming van directeur en commissarissen worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de firma W. Ruys en Zonen te Rotterdam , en tot commissarissen , de heeren Rudolf Adriaan Mees, kassier en makelaar; Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Laudas Wyborg, makelaar, en Hendrik Veder Janzoon , assura­deur, allen wonende te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellyk na voorlezing is deze minuut door de compa­ranten , de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Bernard E. Ruys, M. Mees, R. A. Mees, yh. bn. Sweerts de Landas. Hend. Veder Janz.; J. Kaarsmaker, ’. van der Kamp, C. M. H. Schadee.

Geregistreerd te Rotterdam 15 April 1899, deel 361, folio 45 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

22 Maart 1899 Wu WILHELM IN A, bij de gratie Gods, n°. 14. Koningin der Nederlanden , Prinses van Oranje- —            Nassau, enz., enz. enz.

Beschikkende op het verzoekschrift van Hendrik Johannes Lam- wrl, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging Op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart-maal- schappij „Triton", te vestigen te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1899, 1ste afdeeliug B, n°. 159;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart-maatschappij „Triton", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast niet de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage , 22 Maart 1899.

W I L II E L M 1 N A

De Minister van Justitie,

Cort v. d. Linden.

 

 

 

 


Datum: 13 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij akte, op de 13 april 1899, voor de notaris Mr. C.M.H. Schadee te Rotterdam gepasseerd, is opgericht de Naamloze Vennootschap Stoomvaartmaatschappij “Triton”, gevestigd te Rotterdam, waarop de Kon. Bewilliging is verleend bij besluit van 22 maart 1899, No. 14. (opm: zie Nederlandse Staatscourant 11 en 12 mei 1899 en NRC 250599)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. fregat DE RUYTER, onder bevel van de kapitein ter zee W.M.J. Visser, in ons land uit Oost-Indië teruggekeerd, zal buiten dienst worden gesteld. De DE RUYTER is een gekoperd fregat en werd in 1879 op de marinewerf te Amsterdam gebouwd. Het is lang 92,10 m. en breed 12,50 m, terwijl de grootste diepgang 6,74 m. en de waterverplaatsing 3517 kub. m. is. De bewapening bestaat uit 32 stukken geschut, n.l. 16 kanonnen van 17 cm, 8 van 12 en 2 van 7,5 cm, 2 mortieren van 7,5 cm, 8 kanonnen van 3,7 cm en 6 revolver-kanonnen van 3,7 cm. Het stoomvermogen is 3305 I.P.K. De vaste bemanning 301 koppen.


Datum: 14 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare aanbesteding. Burgemeester & Wethouders van Rotterdam zijn voornemens op dinsdag 30 mei 1899 voor de tijd van 5 jaar aan te besteden: Het kosteloos slepen door de Koningshaven (Feijenoord) van alle niet door stoom voortbewogen schepen, waarvoor dit verlangd wordt. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Droogdok-Maatschappij “Tandjong-Priok”, gevestigd te Rotterdam. Ingevolge besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam de 13 mei 1899, is het dividend over 1898 vastgesteld op NLG 110 per aandeel en NLG 55,36 per oprichtersbewijs. (opm: bekort, zie ook NRC 270499)


Datum: 16 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De kolossale tabaksoogst, dit jaar op Java gemaakt, veroorzaakt groot gebrek aan scheepsruimte naar Nederland. Voor de tweede helft van mei schijnt er geen denken aan te zijn om lading van Tandjong Priok weg te krijgen; niet minder dan 13000 balen tabak liggen daar thans opgestapeld. Kwamen de Holt-lijn en andere vreemde stoomvaartmaatschappijen van tijd tot tijd niet een handje helpen, dan zouden de ‘Nederland’ en de Rotterdamsche Lloyd het vervoer niet alleen af kunnen, schrijft de Java-Bode.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 15 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip SENIOR, kapt. Visser, 18 dezer van Java naar Rotterdam.


Datum: 17 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Volgens hier ontvangen bericht heeft de Nederlandse schoener ZWIJGER te Para het Engelse stoomschip HILARY aangevaren, waardoor beide schade bekwamen.


Datum: 18 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam (geen datum). Uit het verslag over 1898, heden uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, blijkt dat door de schepen der maatschappij zijn 290 reizen, tegen 280 in 1897. Vervoerd werden 375.177 ton goederen, tegen 347.994 in 1897, en bevaren werd NLG 2.677.823, tegen NLG 2.565.932. Op het einde van 1898 had de vloot een grootte van 28 stoomschepen met een ladingsvermoen van 30.850 ton en één stoomschip in aanbouw bij de firma Rijkee & Co, de HELENA, van 1500 tons; het zal einde augustus 1899 worden geleverd. De URANIA, die minder geschikt was geworden, is verkocht voor NLG 2303 boven de boekwaarde. Van belangrijke averijen bleef de rederij verzekerd. De SATURNUS, 27 november bij Terschelling gestrand, kwam spoedig zonder schade vlot.
Op de winst- en verliesrekening, welke sluit met NLG 964.726, komt op de creditzijde voor: per wisselrekening NLG 11.985, interestrekening NLG 28.084, expeditie- en verschottenrekening NLG 39.804, vaart der stoomschepen NLG 675.389. En aan de debetzijde: aan provisie en assurantie NLG 118.443 (NLG 6000 meer dan verleden jaar wegens het in de vaart brengen van drie nieuwe schepen), onkostenrekening NLG 142.780, onderhoud schepen NLG 103.129, afschrijving op de schepen NLG 217.085, idem rekening dienst geldlening NLG 347.085, saldo winst NLG 201.389, waarvan 10% als dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd en NLG 28.187 aan tantièmes. Het saldo voor de nieuwe rekening is NLG 355.
Besloten is reeds nu tot de plaatsing van NLG 311.750 nominaal van de nog niet in omloop gebrachte aandelen, waarvan de termijn tot plaatsing door de Koningin is verlengd met 10 jaren. Het bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal aldus zijn gebracht op NLG 2.000.000. De 623½ nieuwe aandelen worden aangeboden tegen de koers van 150%. Elke zes aandelen zullen recht hebben op een nieuw aandeel. De opbrengst zal dienen tot aflossing van obligatiën, zodat er een gunstigere verhouding tussen kapitaal en schuld zal worden verkregen.
De balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam (geen datum). In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders der Zeilvaart-Maatschappij Neptunus alhier is het verslag van de directeur over het boekjaar 1898 uitgebracht, blijkens hetwelk de verleden jaar uitgesproken verwachting, dat het verliessaldo belangrijk gereduceerd zou worden, bewaarheid is. Er is namelijk dit maal een winst behaald van NLG 13.219,03½, zodat het debetcijfer der winst- en verliesrekening teruggebracht is kunnen worden tot NLG 28.352,16. De vergadering hechtte haar goedkeuring aan de balans en verlies- en winstrekening en verkoos als commissaris de heer Hendrik Veder Janzn.
Op de gewone volgde een buitengewone algemene vergadering, welke de directie machtigde de koninklijke bewilliging aan te vragen op een wijziging der artikelen 4 en 19 der statuten, strekkend om op het maatschappelijk kapitaal 50% af te schrijven door middel van afstempeling van 35% op de aandelen en terugbetaling van 15%.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 mei. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. G. Bruijn, is gister volgens telegraphisch bericht te Delaware (N.A) in goede welstand aangekomen. Het kwam van Soerabaya en heeft bereids orders bekomen om naar Boston te verzeilen en aldaar de lading te lossen.


Datum: 19 mei 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best, welonderhouden roefschip, groot 22 ton. Te bevragen bij J. Nijdam te Woudsend, die tevens een scheepstimmerknecht vraagt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 16 mei. De Nederlandse tjalk CONCURRENT, kapt. J.U. Scholtens, met meel van Schulperzijl naar Zweden, is bij het vertrek aan de grond gelopen, maar na een gedeelte der lading te hebben gelost, vlot gekomen en hier geankerd. Het schip is vermoedelijk dicht gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het in februari 1899 naar Rusland verkochte stoomschip STAD KAMPEN is op 8 mei 1899 op eigen kracht van Amsterdam te Odessa aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best, welonderhouden roefschip, groot 22 ton. Te bevragen bij J. Nijdam te Woudsend, die tevens een scheepstimmerknecht vraagt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 6 mei. De gezagvoerder van het stoomschip OCEAN, van Shields hier aangekomen, rapporteert op 24 april op 56º18’ N.B. en 31º W.L. hevig stormweder gehad te hebben uit het noord-westen en noorden met hoge zee, die 24 uur aanhield. Men was genoodzaakt gedurende 24 uur bij te leggen. Het stuurtoestel, de brug en de telegraaf naar de machinekamer waren beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, (geen datum). Uittreksel uit het jaarverslag over 1898 van de Madoera Stoomtram Maatschappij te Amsterdam. Voor de stoomvaartverbinding tussen Soerabaja en Kamal werd met een firma te Singapore op 1 mei een contract gesloten voor de levering van een stalen schroefstoomboot met twee roeren, lang 100 Eng. voet, breed 18 voet, met een diepgang van 8 voet. Deze boot is bestemd voor het vervoer van personen, vee en goederen en kan 20 ton laden. De aflevering, die ultimo december had moeten plaats hebben, ondervond vertraging en geschiedde in april van het thans lopende dienstjaar.


Datum: 20 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) Hr.Ms. VAN SPEIJK, welke bodem uit de sterkte der vloot zal afgevoerd worden, is van ongeveer hetzelfde type als de JOHAN WILLEM FRISO, welke dezer dagen wordt verkocht. De huid is evenwel verzinkt. De VAN SPEIJK werd in 1882 op de Marinewerf te Amsterdam gebouwd en heeft een lengte van 92,10 meter bij een breedte van 12,50 meter.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven,18 mei. De hier in de haven liggende Nederlandse tjalk LINA LOUISE is gisteren met complete inventaris verkocht voor 3050 mark.


Datum: 23 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 18 mei. Het Seeamt behandelde heden de stranding van het Duitse schip REGULUS op de kust van Schiermonnikoog op 10 maart l.l. Het Seeamt was van mening, dat de zorgeloze navigatie oorzaak van de strandig was en verklaarde de kapitein in hoofdzaak schuldig, weshalve het hem zijn bevoegdheid om als gezagvoerder te varen ontnam.


Datum: 25 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 21 mei. De hier in de haven liggende Nederlandse tjalk HOOP is gisteren door de bliksem getroffen, waardoor lichte schade aan de mast en het tuig werd veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Ingezonden mededeling. Bij acte, op de 13e april 1899 voor de ondergetekende notaris te Rotterdam gepasseerd, is opgericht de Naamloze Vennootschap Stoomvaart-Maatschappij Triton, gevestigd te Rotterdam, ten doel hebbende de vrachtvaart met eigen of gehuurde stoom- of andere schepen of vaartuigen en verder alle zodanige verrichtingen als kunnen dienen om aan de schepen behoorlijk vracht te bezorgen. Zij is aangegaan, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, voor 25 jaar, aangevangen op de datum van oprichting. Het kapitaal is bepaald op NLG 2.000.000, verdeeld in tien series van 200 aandelen van NLG1000 aan toonder, waarvan voorlopig drie series of 600 aandelen zijn uitgegeven, welke alle zijn geplaatst en volgestort. Tot volledige storting op 536 van de door de firma W. Ruys & Zonen genomen 579 aandelen zijn ingebracht de stoomschepen AMELAND en INDIAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, zijnde een persoon of een firma onder toezicht van minstens drie commissarissen. De benoeming van de directeur geschiedt door de Algemene Vergadering, die ook zijn jaarwedde vaststelt. De directeur moet 25 aandelen in eigendom bezitten. Voor de eerste maal zijn tot directeur benoemd de firma W. Ruys & Zonen te Rotterdam en tot commissarissen de heren R.A. Mees, C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas Wijborg en H. Veder Jzn te Rotterdam. Het boekjaar loopt tot 31 december. Van de jaarlijkse zuivere winst wordt eerst 5% over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het overblijvende wordt verdeeld als volgt: 20% ketelfonds, 10% commissarissen, 10% directeur, 60% aandeelhouders.
Mr. C.M.H. Schadée, notaris.


Datum: 26 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats), 25 mei. Bij de heden te Nieuwediep gehouden verkoping van het voor de dienst afgekeurde oorlogsfregat JOHAN WILLEM FRISO is koper geworden de heer F.H. de Goey c.s. te Helder voor NLG 82.154,60½.


Datum: 27 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). Het fregat DE RUYTER is heden te Willemsoord buiten dienst gesteld.


Datum: 28 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Farsund, 19 mei. De Svitzersteamer ORESUND is gisteren bij het gestrande stoomschip ALPHA geweest om te beproeven het af te brengen, doch heeft na de toestand, waarin het schip zich bevindt, onderzocht te hebben, daarvan afgezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 12 mei. Ongeveer 300 ton lading is gelost uit het Nederlandse schip ANNA ALEIDA, van New York naar Sydney, met schade hier binnen, ten einde de ijzeren verschansingsstutten te kunnen repareren. De gezagvoerder heeft naar Nederland geseind om scheepsboten uit te zenden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. De minister van marine heeft de vervaardiging en levering van de nikkelstalen pantserplaten voor het in aanbouw zijnde pantserschip KONINGIN REGENTES opgedragen aan de firma Krupp te Essen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Albertus Vinke & W. de Lorme van Rossem, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, op de 5e juni 1899, des namiddags te 3 uur precies, in het verkooplokaal De Brakke Grond bij opbod en afslag te verkopen het in alle opzichten goed onderhouden en wel uitgeruste Nederlandse eerste klasse stalen barkschip genaamd AMSTERDAM, gebouwd in 1893, met de volledige en in alle opzichten goed onderhouden en uitstekende inventaris. Het schip ligt te La Pallice, alwaar het dagelijks is te bezichtigen. Nadere informatién geven bovengemelde makelaars of de cargadoors Vinke & Co alhier, te wier kantore de inventarislijst ter inzage ligt.


Datum: 30 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Porsgrund (opm: Porsgrunn), 20 mei. Het Nederlandse schip TOEKOMST, dat 26 april in aanvaring was met het barkschip ZERIDA, is hier voor 5000 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 mei. Het voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam gebouwde stoomschip HEELSUM, heden van Amsterdam hier aangekomen, is op de reis van Amsterdam naar hier met gunstige uitslag onder stoom beproefd. Het is nog heden van hier naar Archangel vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 mei. Het Nederlandse barkschip CATHARINA, van Bremerhaven naar Helsingfors, werd lek te Moss binnengesleept na op strand gezeten te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 mei. Volgens telegram uit Caracas is het Nederlandse stoomschip PRINS MAURITS, kapt. Duif, van de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam, gisteren bij Cumaná (Venezuela), gelegen op 10º23’ N.B. en 64º20’ W.L, gestrand en wrak geworden (opm: zie NRC 220999). Het schip was onderweg van Amsterdam via Paramaribo naar New York met een lading stukgoed. De 86 opvarenden (passagiers en bemanning) zijn gered. Het stoomschip PRINS MAURITS, groot 1310 ton, werd in 1884 te Amsterdam van ijzer gebouwd.


Datum: 31 mei 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 2 mei. (De courant) De Locomotief verneemt uit Soerabaja, dat het stoomschip PRINSES MARIE, toebehoord hebbende aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland en met schade naar Soerabaja verkocht zijnde, door de kopers na verkoop van de kolen en een gedeelte van de inventaris, weder verkocht is aan een Chinese kongsi voor de prijs van NLG 39000. De bedoeling van deze kongsi is het schip naar Singapore te doen slepen, het aldaar te doen repareren en het dan naderhand weer in de vaart te brengen.


Datum: 01 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Geen plaats of datum) Blijkens het in de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders der Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij Oceaan te Amsterdam uitgebrachte jaarverslag is er, na afschrijving van het saldo verlies van vorige jaren ad NLG 60305 en de gewone afschrijving op de stoomschepen ad NLG 61211, een winst overgebleven van NLG 34067. Besloten werd NLG 16,50 per aandeel van NLG 1000 uit te keren en, na reserve voor de bedrijfsbelasting, het saldo ad NLG 242 op de nieuwe rekening over te boeken. De sterkte der vloot onderging geen wijziging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neufahrwasser (opm: Nowy Port, 27 mei. De ijzeren tjalk TRIENTJE, schipper Weerts, van Hamburg naar Stolpmünde (opm: Ustka) met een lading mais, is ongeveer een kilometer van hier gestrand. De opvarenden zijn gered. (opm: zie NRC 210699)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Moss, 29 mei. Het Nederlandse barkschip CATHARINA, kapt. J. Stada, groot 779 register ton, te Terschelling thuisbehorende, van Bremerhaven naar Helsingfors (opm: Helsinki) bestemd met een lading cokes, werd hier lek binnengebracht na op de Hornreven (opm: Horns Rev, 15’ W.N.W. van Esbjerg) aan de grond te hebben gezeten. Het moet lossen en dokken. (opm: zie NRC 170699)


Datum: 02 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip AMICITIA met verhitte lading te Samarang aangekomen.


Datum: 03 juni 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop schoener JOHANNE, groot 115 Reg.Ton, bouwjaar 1891, liggende te Harburg. Verkoping in hotel Hoogezand en uit de hand te koop bij de Fa. E.J. Smit & Zn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 1 juni. De zich aan boord van het op de kust van Venezuela gestrande Nederlandse stoomschip PRINS MAURITS bevindende specie (opm: muntgeld) zal vermoedelijk geborgen worden.


Datum: 04 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Bij de directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst is het volgende telegram ontvangen van de kapitein van het stoomschip PRINS MAURITS:
Het schip heeft in de Golf van Orinoco op een rots gestoten. Ik was genoodzaakt het schip op strand te zetten om opvarenden en lading te redden. Ik zie geen kans het schip af te brengen. Ik beraadslaag met de agent van assuradeuren.


Datum: 06 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 juni. Lloyd’s agent te La Guayra (opm: La Guaira) seint, dat het stoomschip PRINS MAURITS is gestrand en wrak geworden bij Guanta. Er is daar geen Lloyd’s agent. De kapitein heeft evenwel Lloyd’s bemiddeling gevraagd en bovengenoemde agent vraagt thans instructies. Volgens andere berichten zal de specie, die aan boord is, te bergen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 juni. Het gestrande stoomschip PRINS MAURITS zit vol water. Er kan slechts weinig van geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juni. Volgens bij de directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst ontvangen telegram komt de equipage van het verongelukte stoomschip PRINS MAUIRITS per PRINS WILLEM III huiswaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 27 mei. Het tjalkschip HOOP OP WELVAREN, schipper Everiske, is bij Blankenberg gezonken. De opvarenden zijn verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 5 juni. Heren experts hebben geadviseerd, dat een gedeelte der kolen van het schip AMICITIA, kapt. Pronker, te Samarang moet gelost worden. Het schip zou binnen een week gereed zijn om naar Soerabaja te verzeilen om aldaar het restant van de lading te lossen.


Datum: 07 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 mei. De commandant der zeemacht is gemachtigd Hr.Ms. wachtschip GEDEH, indien bij het onderzoek aan het Marine Etablissement te Soerabaja blijkt, dat het schip voor geen verdere diensten geschikt is, aldaar ten meesten voordele van den lande in het openbaar te verkopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Het gisteren alhier in het lokaal De Brakke Grond in veiling aangeboden Nederlandse barkschip AMSTERDAM is opgehouden voor NLG 72000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 5 juni. De 31e mei werd te Greenock te water gelaten het door de firma Carmichael, MacLean & Co voor rekening van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij gebouwde stoomschip EEMSTROOM. Het is lang 235 voet, breed 35 voet en 17 voet hol, en heeft een draagvermogen van 1000 ton en metende bruto ongeveer 1300 ton. (opm: dit dient te zijn 1300 ton draagvermogen en ongeveer 1000 ton bruto). Het stoomschip is in de hoogste klasse van Bureau Veritas opgenomen. De machines, vervaardigd door de firma Muir & Houston, zijn van het triple-expansiesysteem.


Datum: 08 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Het stoomschip BESTEVAER is heden van Engeland de Nieuwe Waterweg binnengekomen (opm: eerst gevonden vermelding, zie NRC 290499 en 090599)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. De Nederlandse sleepboot CYCLOP, dir. A.D. Zur Mühlen, vertrekt morgen naar La Rochelle om het Nederlandse barkschip AMSTERDAM van daar herwaarts te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse sleepboot OCEAAN, van Rotterdam, op de Clyde aan de grond gevaren en blijven zitten.


Datum: 09 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepenveiling, op dinsdag 20 juni 1899, 2½ ure, zaal Pro Patria, Scheepmakershaven, Rotterdam: het bijzonder puike tjalkschip DE ONDERNEMING VAN LEEUWARDEN, 50 last, vroeger gevaren in de beurt van schipper Osinga, van Leeuwarden op Rotterdam, met uitstekende inventaris. (opm: sterk bekort)
Martini Buijs, makelaar in schepen, Gelderschekade 17, Rotterdam


Datum: 10 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse sleepboot OCEAAN met assistentie vlot gekomen en na onderzoek onbeschadigd bevonden.


Datum: 11 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de statuten van de NV Werf ‘De Voorharding’ te Maassluis. Doel: het bouwen, verbouwen en herstellen van vaartuigen en al wat verder tot het bedrijf van een scheepsbouwwerf gerekend kan worden in de meest uitgebreide betekenis; echter met uitsluiting van het rederijbedrijf. Duur: 30 jaren. Kapitaal NLG 25000 in 25 aandelen, alle genomen. Tot directeur is benoemd de heer A.J. van der Paauw, koopman te Maassluis; tot commissarissen zijn benoemd de heren J. Leeverstein, reder en koopman te Maassluis, J. Reynvaan, koopman te Amsterdam, en C.A.P. van Stolk, koopman alhier.


Datum: 13 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Sloping van het fregatschip JOHAN WILLEM FRISO. Te koop aangeboden: ca. 1.000.000 kilo geslagen ijzeren platen, ca. 300.000 kilo 1e kwaliteit machine gegoten ijzer, ca. 100.000 kilo vierkante ijzeren ballastschuitjes, een grote partij geslagen ijzeren assen, vanaf 15 Eng. duim diameter en dunner. Diverse voedingspompen, centrifugaalpompen met aaneengekoppelde machines, pijpen, kranen, afsluiters, sloep-davits, bolders, kluizen, enz, enz, benevens zeven grote stoomketels, water- en oliereservoirs van verschillende afmetingen, alles afkomstig van het in amovering (opm: sloop) zijnde marine-fregatschip JOHAN WILLEM FRISO. Alle goederen zijn in uitstekende staat en zeer kort gebruikt.
Te bevragen bij M.S. Springer, Rapenburg 16, Amsterdam, telephoonnummer 899.


Datum: 14 juni 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 juni. Bij de Koninklijke West-Indische Maildienst. is een telegrafisch bericht ontvangen uit Barcelona (Venezuela), meldende dat het stoomschip PRINS MAURITS na gestoten te hebben noch enige tijd de weg vervolgde en daarna in 5¾ vadem is gezonken. Men meent dat schip en lading als verloren beschouwd dienen te worden.


Datum: 15 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. De Nederlandse sleepboot CYCLOP passeerde heden Ouessant, op sleeptouw hebbende het Nederlandse barkschip AMSTERDAM, kapt. Wiebes, bestemd van La Rochelle naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 14 juni. Heden werd van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Mij alhier met goed gevolg te gelaten het voor de Kon. Paketvaart Mij nieuwgebouwde s.s. VAN DER PARRA. De machines, van het compound systeem, worden vervaardigd door de Mij ‘De Schelde’, te Vlissingen, en ingericht voor het gebruik van astatki (opm: residu van Russische petroleum) als brandstof.


Datum: 16 juni 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 juni. Het Nederlandse stoomschip HEELSUM arriveerde gisteravond van Amsterdam te Archangel, na 8 dagen door het ijs in de Witte Zee te zijn opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 juni. Door Lloyd’s wordt als overdue opgegeven de Nederlandse bark COLUMBUS, 23 augustus 1898 van Anjer naar Delaware Breakwater vertrokken. (opm: zie ook PGC 230699)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 15 juni. De mailstomer WILLEM PRINS VAN ORANJE wordt van Queensboro naar hier gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is de mailstomer WILLEM PRINS VAN ORANJE te Sheerness binnengesleept.


Datum: 17 juni 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 juni. Volgens telegram uit Swanike (opm: Svaneke, Bornholm) is het Nederlandse stoomschip ETNA, van Neufahrwasser (opm: Nowy Port) met stukgoed naar Amsterdam bestemd, nabij Bornholm gestrand. Een bergingsstomer is onderweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens door Lloyd’s ontvangen telegram uit Moss is het Nederlandse schip CATHARINA afgekeurd. (opm: zie NRC 010699)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 juni. Het s.s. WILLEM PRINS VAN ORANJE, van Queensboro naar Vlissingen, heeft bij het Girdle vuurschip de hogedrukcylinder gebroken, waardoor het genoodzaakt was ten anker te komen. Het s.s. DUITSCHLAND, van dezelfde maatschappij, dat gisterochtend van Vlissingen naar Queensboro vertrok, nam de mails en passagiers over en bracht die naar Queensboto terug, waar zij des avonds ten 7 ure 30 min. geland werden. Zij vertrokken later met de nachtboot KONINGING WILHELMINA naar Vlissingen. De sleepboot DILIGENT sleepte het hulpbehoevende stoomschip naar Queensboro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aanbesteding. De heren L. Smit & Zoon, scheepsbouwmeesters te Kinderdijk, zijn voornemens op zaterdag 24 juni 1899, des voormiddags te 11 uur, te hunnen kantore aan te besteden: het bouwen van een Ketelmakerij en Machinefabriek op het etablissement Fop Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colberg, 14 juni. Het Nederlandse schip EMANUEL, kapt. Gols, van Hamburg met mais naar Elbing (opm: Elblag) bestemd, kwam hier gisteren met gebroken gaffel voor noodhaven binnen. De reddingboot was reeds in zee gegaan om zo nodig assistentie te verlenen.


Datum: 18 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen aan de Lek, 17 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. Bleeker,van Amsterdam te Batavia gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penang, 16 juni. Het s.s. AMBOINA is volgens telegram uit Morgui (opm: waarschijnlijk Mergui, Birma) verongelukt en met de lading totaal verloren. De opvarenden werden gered. (opm: het stoomschip AMBOINA, dat in 1896 door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij aan Chinezen te Penang was verkocht, was op 11 juni 1899, op reis van Rangoon naar Penang met een lading stukgoed, bij Bentinck Isle aan de grond gelopen)


Datum: 19 juni 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip ETNA, na plusminus 80 ton van de lading in vissersvaartuigen te hebben gelost, zonder schade vlotgekomen en heeft het de reis naar Kopenhagen voortgezet om aldaar de geloste lading weer over te nemen. (opm: zie NRC 240699)


Datum: 20 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandsche Handel-Maatschappij keert over 1898 een dividend uit van NLG 75 per elk geheel aandeel groot NLG 1000, tegen NLG 60 over 1897.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 juni. Het Nederlandse s.s. ETNA is te Kopenhagen aangekomen. Het stoomschip is door duikers nagezien en onbeschadigd bevonden. Het zal de reis voortzetten.


Datum: 21 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwalde (opm: Darlowo), 16 juni. Het op 26 mei bij Neufahrwasser (opm: Nowy Port) gestrande schip TRIENTJE, kapt. Weers, is van het strand afgehaald en op de helling gesleept om gerepareerd te worden. (opm: zie NRC 010699)


Datum: 22 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen aan de Lek, 21 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Van der Meer, 19 dezer na volbrachte reparatie van Barbados naar Sydney.


Datum: 23 juni 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een beste, nieuwe snik, groot 12 ton, bij W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen bij Franeker, bij wie een scheepstimmerman geplaatst kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdekschip KONINGIN WILHELMINA, dat aan ’s Rijks werf te Willemsoord belangrijke voorzieningen aan de stoomwerktuigen heeft ondergaan, is heden ter rede van Texel onder stoom beproefd. Men is nog niet tot het gewenste resultaat kunnen komen, waarom de proeftocht na enige dagen zal worden hervat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juni. Van het Nederlandse schip COLUMBUS, kapt. Spanjer, 17 augustus 1898 van Probolingo via Samarang naar Delaware en op 27 augustus Anjer gepasseerd, heeft men sedert niets meer vernomen.


Datum: 24 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Svaneke, 18 juni. Het s.s. ETNA, dat op Bornholm strandde, loste van de lading ongeveer 80 ton meel, bonen en suiker in zakken, waarna het vlot kwam. De geloste goederen, die te Gudhjem geland waren, werden weder in genomen, waarna het stoomschip de reis naar Kopenhagen voortzette en sedert arriveerde. Er werd met visserlieden van de Svitzer’s Maatschappij een contract voor berging gemaakt, waarvan het bedrag voor de Marine Court te Kopenhagen vastgesteld zal moeten worden. Het stoomschip kwam voor de aankomst van de Svitzer’s sleepboot vlot.


Datum: 25 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de statuten van de naamloze vennootschap Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij, Dordrecht. Doel: 1. het ter leen verstrekken van gelden onder verband op schepen; 2. het kopen en in huur geven van schepen; 3. het deelnemen in naamloze vennootschappen, welke ten doel of tot hoofddoel hebben: a. de exploitatie of het verhuren van schepen, b. de verzekering van schepen, of van belangen die derden bij schepen hebben; 4. het uitgeven van pandbrieven aan toonder, waarvan het gezamenlijk bedrag noch het kapitaal der geldleningen noch het vijfvoud van het maatschappelijk kapitaal
zal te boven gaan. Duur tot 31 december 1998. Kapitaal NLG 1.000.000 in 1000 aandelen, waarvan er 800 zijn geplaatst, op welke 10 pct. is gestort. Tot directeur is benoemd de heer J.W. van Herwaarden NWzn, kassier te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 juni. Volgens bij de directie der Kon. West-Indische Maildienst van de gezagvoerder van het s.s. PRINS MAURITS ontvangen berichten, viel de stranding 28 mei 11 uur voormiddags nabij Caraca Deloeste, een eilandje nabij Guante gelegen, voor. Alle opvarenden werden in goede orde door reddingsboten aan wal gebracht, ook de mail en specie (opm: muntgeld) werd gered. 1 Juni zijn alle passagiers en de equipage per s.s. MANZANARES naar Curaçao vertrokken, en 3 dezer aldaar aangekomen. Experts adviseerden de gezagvoerder het schip en de lading te verkopen.


Datum: 26 juni 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Pleiziervaartuig. Te huur aangeboden voor de zomermaanden een nieuw ijzeren scheepje, circa 9 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij T. v.d. Wal, Birdaard.


Datum: 27 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 juni. De Loodskotter No. 11, schipper Muldijk, is gisterochtend uitgaande in den Hoorn in aanvaring geweest met het binnenkomende s.s. VIENNA. De loodskotter kreeg schade aan de verschansing, het dek werd ontzet, het potdeksel splijtte en taalrepen (opm: talreep, vervorming van taliereep; touw dat dient om een touw, stag of hoofdtouw te spannen) braken af. Ook is er een vloei van het anker afgeslagen. De VIENNA kreeg voor zover bekend geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 23 juni. Te Delfzijl werd voor rekening van de firma Heinr. G. Viser (opm: Fisser) te Bremen een nieuwe schoener gebouwd, genaamd GENIUS, groot 180 reg. Ton. De GENIUS werd voor 45000 mark van staal gebouwd en is hier heden van Delfzijl aangekomen. (opm: de GENIUS werd gebouwd bij J. & G. Verstockt in Martenshoek voor rekening van H.G. Fisser te Bremen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 juni vertrokken OCEAAN, J.G. Mulder, naar Finland. (opm: eerste reis van deze driemastschoener)


Datum: 28 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Volgens telegram van Lloyd’s keerde de Russische baggermolen No. 1, van hier naar Vladivostok, met lichte schade, veroorzaakt door stormweder, te Aden uit zee terug.


Datum: 30 juni 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dato 20 juni 1899, zullen worden uitgegeven: Een Duizend Nieuwe Aandelen 3e Serie, elk van Een Duizend Gulden. Deze aandelen worden aangeboden tot de koers van 150 pct. (opm: sterk bekort)
H.H. Makelaars en Commissionairs in Effecten genieten ¼% provisie over het nominaal bedrag hunner inschrijving.


Datum: 01 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wm. H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart-maatschappij, gevestigd te Rotterdam. Opgericht bij akte de 29e juni 1899 voor de Notaris Mr. P.J. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke Bewilliging is verleend bij Besluit van de 21e juni 1899, No. 40.
Maatschappelijk kapitaal NLG 2.000.000, verdeeld in 2000 aandelen, ieder groot NLG 1000, waarvan geplaatst NLG 600.000.
Raad van Commissarissen, de Heren:
Norman Mac Leod, gepensionneerd Vice-Admiraal, Voorzitter.
B.C. de Jong, oud-Directeur der Ned. Ind. Stoomvaart Mij.
Mr. P. Maclaine Pont, oud Advocaat bij het Hoog Gerechtshof van Ned. Indië.
Mr. WS. de Ridder, Directeur der Dordtsche en der Haagsche Bank.
Directie: Wm. H. Müller & Co, Rotterdam.
Uitgifte van NLG 600.000 4½ pct. obligatiën, verdeeld in 600 obligatiën à NLG 1000.
Inschrijving woensdag 3 juli 1899 van 9 uur voormiddags tot des namiddag 4 uur.
(opm: bekort)


Datum: 02 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Hamburg naar Amsterdam met stukgoederen, lek te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping krachtens faillissement, vrij van alle lasten volgens de wet, ten overstaan van de Deurwaarder M. van de Liefde, of vrijdag 7 juli 1899, des voormiddags ten 11 uur, in het Koffiehuis van de Wed. L. van der Heijden & Zoon, aan de Merwekade No. 22 te Dordrecht, van een schroefsleepstoomboot, genaamd ADRIANA I, groot 45 Tonnen, met de aanwezige inventaris en een stoommachine van 23 paardenkracht. Zoals deze ligt te Dordrecht in de Voorstraatshaven aan de Mattenkade en aldaar dagelijks te bezichtigen is. Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde Deurwaarder, Groenmark No. 14 te Dordrecht.


Datum: 04 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 juli. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Hamburg met stukgoederen naar Amsterdam, is zwaar lek uit zee teruggekeerd en hier in de haven gekomen. Men tracht het schip met de machinepompen lens te houden. De stomer MÖWE ligt gereed om assistentie te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 1 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. Van der Laag, heden van Newcastle N.S.W. naar Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 30 juni. Het Seeamt alhier, heden uitspraak doende inzake het verongelukken van de Nederlandse tjalk DANKBAARHEID bij Amrum, verklaarde, dat de oorzaak van de stranding moet worden gezocht in het stormachtige weder en der navigatie geen schuld kan worden toegeschreven. De lading bestond uit 58000 dakpannen. (opm: zie PGC 290399)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip REMBRANDT is met zoet water in het grootruim te Cuxhaven binnengelopen. De lading wordt gelost en zal in het stoomschip PENELOPE, dat morgen van Hamburg herwaarts vertrekt, worden overgeladen.


Datum: 05 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 juli. De Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, kapt. J.G. de Jong (opm: uit Buitenpost), van Ruhrort met een uit ijzer bestaande lading naar Hamburg bestemd, dreef gisteren hier op de rede voor de boeg van het Noorse stoomschip NAUTILUS, dat een loods van boord zette. De tjalk werd lek en zonk onmiddellijk. De opvarenden werden door de stoomloodsboot ALTE LIEBE gered en hier geland. Het stoomschip NAUTILUS, dat geen schade had geleden, vertrok naar zee.


Datum: 06 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Het s.s. PENELOPE is hedenmiddag van Hamburg naar Cuxhaven vertrokken om de lading over te nemen van het aldaar binnengelopen s.s. REMBRANDT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 juli. Schepen ondervinden op dit ogenblik te Kroonstad (opm: Kronsjtadt) veel oponthoud wegens gebrek aan gelegenheid om te lossen. Vijftien met kolen beladen stoomschepen wachten op losplaatsen. Door de grote drukte hebben de stuwadoors een verhoging van arbeidsloon verkregen van 15 kopeken.


Datum: 07 juli 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris S. de Jong te Hardegarijp verkoopt:
Voor de erven Luitzen J. v.d. Werf: 1. een nieuw en sterk gebouwd roefschip, zoo goed als afgewerkt, groot ± 19 ton.
Voor Klaas L. v.d. Veen: 2. een overdekte praam, groot 12 ton, voorzien van mast met gewicht en zwaarden.
Beide liggende te water vóór de werf te Veenwoudsterwal, aldaar te bezichtigen en dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best roefschip, groot 24 ton, bij S. Boorsma te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Veenwoudsterwal. Verkoop scheepstimmerwerf. Notaris S. de Jong te Hardegarijp verkoopt provisioneel op 15 Juli 1899: de scheepstimmerwerf van nu wijlen Luitzen J. v.d. Werf, met schuur, erf en woonhuis met veestalling c.a, aan het Vaarwater te Veenwoudsterwal onder Veenwouden, kadastraal groot 0-11-80.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juli. Volgens van de reder ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. Helleden, 4 dezer van Barry te Tagal. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 juli. Het Nederlandse s.s. PENELOPE is in de haven gekomen om de lading van het hier met schade binnengelopen s.s. REMBRANDT over te nemen.


Datum: 08 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Greenock, 4 juli. Heden werd van de werf der scheepsbouwmeesters Carmichael, Maclean & Co, alhier, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening der Maatschappij Nederland te Amsterdam nieuwgebouwde s.s. BALI. De afmetingen van het stoomschip zijn 322’ lang, 44’ breed en 31’ diep en de bruto-inhoud ongeveer 5000 reg. tonnen De machines van het triple expansion systeem met cilinders van 23, 38 en 62 dm (opm: bedoeld is duim), slaglengte 42 dm (opm: duim), worden vervaardigd door de heren Bow, McLachlan & Co te Paisley.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juli. Het nieuw gebouwde s.s. OCEANIC wordt bij Lloyd’s en andere maatschappijen verzekerd. Het wordt geschat op een waarde van GBP 500.000, waarvan GBP 150.000 door de reders voor eigen risico wordt genomen. (opm: dit was destijds met 17274 ton bruto het grootste schip ter wereld)


Datum: 09 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 6 juli. Het Seeamt alhier, heden de zaak behandelende van de aanvaring tussen de Nederlandse tjalk BROEDERTROUW en het Zweedse s.s. NAUTILUS, ten gevolge waarvan de tjalk is gezonken, kende in zijn uitspraak de schuld toe aan de BROEDERTROUW alleen. (opm: zie NRC 050799)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt zal Hr.Ms. kruiser NOORD-BRABANT, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, in het begin der volgende week van de fabriek naar de buitenhaven vertrekken, om gemeerd proefstomen te beginnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 juli. Gisteren kwam bij Gravesend het Nederlandse s.s. ANGLIA, op reis van Londen naar Rotterdam, in aanvaring met de barge CHARLES AND GORDON. De met cement geladen barge is daarbij gezonken. (opm: de barge werd op 10 juli gelicht)


Datum: 11 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop en te bevragen bij H.J. Smit en Zoon te Hoogezand, het in 1896 nieuw gebouwd, snelzeilend 3-mast schoenerschip ANJE BERG, 239 ton, ladende 330 ton, klasse * 3/3 L 1.1. B.V, thans liggende te Ellesmere Port bij Liverpool.


Datum: 12 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar wij vernemen is het stoomschip EDAM der Holland Amerika Lijn aan een Italiaanse firma verkocht. (opm: zie PGC 010899)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Naar men verneemt heeft de Kon. West-Indische Maildienst bij de firma Bonn & Mees alhier een nieuw stoomschip besteld. (opm: dit bericht werd de volgende dag als onjuist herroepen)


Datum: 14 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 juli. Het Engelse barkschip ANITA, kapt. Evans, in ballast van Bahia naar Aruba bestemd, is 11 dezer op Klein Curaçao totaal verongelukt. De opvarenden zijn gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Veenwoudsterwal. Morgen (zaterdag), 5 uur, veiling van de scheepstimmerwerf en van twee schepen. S. de Jong, notaris. (opm: zie LC 070799)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Het stoomschip HEELSUM, van Archangel te Zaandam aangekomen, heeft aan de ingang van de Witte Zee veel en zwaar ijs ontmoet, waardoor het schade aan de schroef beliep.


Datum: 15 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 juli. De Nederlandse tjalk GEERDINA, kapt. Tatje, van Wilhelmshaven naar Oslo, is hier in de haven gekomen met ingedrukte boeg, gebroken boegspriet en dekbalken, door aanvaring in de afgelopen nacht met een viskotter. (opm: zie PGC 150899)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Embden, 11 juli. Het Seeamt deed heden uitspraak betreffende de stranding van het Nederlandse tjalkschip EENDRAGT, kapt. Ras, op 18 mei bij Baltrum, waar het vaartuig op de Middelplaat aan de grond kwam, van waar het lek werd afgebracht. Het Seeamt was van mening, dat de stranding van genoemde tjalk was veroorzaakt door de onbekendheid van de gezagvoerder met het vaarwater op het Baltrumer Wad.


Datum: 18 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juli. Blijkens een in de afgelopen week ingesteld onderzoek met het bergingsvaartuig van schipper Duinker, blijkt de STANLEY, zittende nabij de Vliehors, geheel onder het zand te zijn verdwenen. Van de duizenden balen jute, die nog in het schip aanwezig zijn, kan derhalve niets meer worden geborgen.


Datum: 20 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

13 Juli gepraaid op 43º N.B. en 11º W.L. de Noorse bark (opm: ex-Nederlands fregat) GRAAFSTROOM, kapt. Lundegaard, van Rotterdam naar Sapelo (opm: Ver. Staten; op de terugreis naar Ierland is het in 1897 naar Noorwegen verkochte schip vergaan).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 18 juli. De Nederlandse tjalk TWEE BROEDERS, kapt. Smid, met rogge van Bremen naar Norden bestemd, is is zondag l.l. (opm: 16 juli) bij Blexen lek geworden en hier binnengekomen; moet repareren. De lading, die grotendeels onbeschadigd is gebleven, zal door de Nederlandse tjalk PIETERTJE II, schipper Bloemker, naar de bestemming worden vervoerd.


Datum: 21 juli 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Boelgoed – Veenwoudsterwal. Notaris S. de Jong te Hardegarijp verkoopt op maandag 31 Juli 1899, ten sterfhuize van L.J. v.d. Werf te Veenwoudsterwal publiek bij boelgoed à contant: een grote praam, kleine dito, schouw, een partij krom- en plankhout, roeren, zwaard, oud ijzer, handgereedschappen, spijkerkast, kruiwagen, trog, etc. – kabinet, kastje, tafel, stoelen, klok, spiegel, schilderijen, lamp, 2 bedden met toebeh, kolomkachel, turfbak, ijzeren potten, koperen handketel en ketels, stoven, plaatstoof, steen- en glasgoed, statenbijbel, enz. – 1 schaap, 6 hennen en 1 haan – ± 50 roede rogge op de bult.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris S. de Jong te Hardegarijp verkoopt op zaterdag 29 Juli 1899 finaal à contant: een flink, overdekt tjalkschip, pas vertimmerd, groot 41 ton, met mast, zwaarden, losse luiken en loeggangen, eigen aan Geert Baarsma. Enkele dagen vooraf te bezichtigen nabij de werf te Veenwoudsterwal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris S. de Jong te Hardegarijp verkoopt op zaterdag 29 Juli 1899 finaal à contant:
1. Een nieuw en sterk gebouwd roefschip, zo goed als afgewerkt, groot ± 19 ton; bod NLG 600.
2. Een overdekte praam, ± 12 ton, met mast en zwaarden; geboden slechts NLG 59.
Beide liggende vóór en nabij de werf te Veenwoudsterwal, aldaar te bezien en dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Veenwoudsterwal Verkoop - scheepstimmerwerf.
Notaris S. de Jong te Hardegarijp verkoopt op zaterdag 29 Juli 1899 finaal: de scheepstimmerwerf van nu wijlen Luitzen J. v.d. Werf, met schuur, erf en woonhuis met veestalling c.a, aan het Vaarwater te Veenwoudsterwal onder Veenwouden, kad. groot 0 – 11 – 80. Aanvaardig 1 augustus a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 juli. Heden liep van de werf der firma Rijkee & Co te Katendrecht met het beste gevolg te water het voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van staal gebouwde s.s. HELENA. Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor een schroefstoomschip voor Cornelder & Co te Rotterdam.


Datum: 23 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 21 juli. Het stoomschip LOIRE (opm: Belgische vlag) is bij het binnenlopen in de rivier gezonken, en belemmert de vaart. Het stoomschip is totaal verloren. De opvarenden zijn gered.


Datum: 25 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De electrische boot der rivierpolitie.
Zoals wij reeds hebben gemeld, werd heden de electrische boot der rivierpolitie alhier beproefd.
De verschillende in tegenwoordigheid van de hoofdcommissaris van politie, de heer W. Voormolen, en van de waarnemende directeur der gemeentewerken, de heer H.A. van IJsselsteijn, genomen proeven slaagden zeer naar wens. Bij een proeftocht van 5 uur werd 1-1/2 kilometer per uur meer normale snelheid verkregen dan bij contract was bedongen.
De boot is tussen de loodlijnen lang 12 meter en breed 2½ meter. Zij is voorzien van een electrisch zoeklicht met een lichtbundel, die tot op 200 en 300 meters werkt. Electrisch verlicht zijn de kajuit, de boord- en seinlichten. De boot heeft een vast dek en is o.m. ook geschikt om zieken per brancard aan boord te vervoeren. Zij werkt geruisloos. De maximum snelheid is ongeveer 15 kilometer, de normale snelheid ongeveer 12½ kilometer per uur. Het sturen en voortbewegen wordt door één persoon bewerkstelligd. Aangewezen daarvoor zijn de inspecteur en de onder-inspecteur, dienstdoende bij de rivierpolitie. Naast het roer staat de handel voor de electrische voortbeweging van het schip.
Voorlopig zal de lading met electriciteit geschieden aan de Rijnhaven, tegenover het electrische station, in afwachting van de inrichtingen tot het laden aan de Veerkade en aan de Admiraliteitskade gereed zijn.
Heden is de electrische boot door de gemeente in gebruik genomen en in verband daarmede zal in de eerstvolgende dagen het personeel der rivierpolitie geoefend worden om daarop dienst te doen. Daarbij zal dan ook met het zoeklicht gewerkt worden, waarmede men zo nu en dan de emplacementen langs de kaden en de verschillende lichters en op stroom liggende zeeschepen, graan- ijzerertsboten enz, zal verlichten.
De electrische politieboot, waarvan de prijs NLG 14000 is, werd gebouwd bij de Heren L. Smit & Zoon te Kinderdijk. Het is de eerste boot van deze soort in ons land.
De ligplaats van de boot is in het vluchthaventje aan de Veerkade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenmiddag hebben tussen Slikkerveer en Maassluis proefvaarten plaats gehad met de op de werf van de heren L. Smit & Zoon te Slikkerveer (opm: waarschijnlijk Kinderdijk) gebouwde en voor de rivierpolitie alhier bestemde electrische boot, en wel in tegenwoordigheid van de hoofdcommissaris en de inspecteur van de rivierpolitie.


Datum: 26 juli 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg (opm: hier is Helsingfors, thans Helsinki, bedoeld), 19 juli. Het alhier binnengekomen Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON heeft de kiel van midscheeps naar achteren verloren, terwijl naden uit de bodem zijn gesprongen. Omtrent reparatie is nog geen besluit genomen. Van de lading hout zijn nog ongeveer 300 stander aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de onderhandse aanbesteding voor het nieuwe pantserschip type KONINGIN REGENTES, is de bouw gegund aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord.


Datum: 27 juli 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Zuiderzee is gisteravond gezonken de tjalk NEERLANDS WELVAART, schipper H. Lundsingh, van Vreeswijk naar Texel vertrokken met een lading basaltsteen. De opvarenden (de schipper, diens 78-jarige vader en een 16-jarige jongen) zijn gered en te Medemblik aangebracht. Met groot levensgevaar zocht de bemanning redding in de boot, geholpen door een paar wakkere Medemblikkers: J. Bethlehem en W. Gagel. Het ongeval is vermoedelijk ontstaan door het losspringen van een plank.
Het wrak ligt plm. 200 meter uit de wal, op ongeveer 2000 meter ruim benoorden de haven van Medemblik, en wordt door de Zuiderzeepolitie (die ter plaatse is) gesignaleerd. (opm: het wrak is later geruimd)


Datum: 01 augustus 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 27 julI. Het s.s. EDAM van de HAL werd door bemiddeling van de heren Cloid Routledge & Co te Londen verkocht aan de Firma De Micheli en Wassmuth te Genua voor iets beneden de GBP 10.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 juli. De Nederlandse 3-mast schoener JAN SYBRAND, kapt Veldman, met cokes van Papendrecht (opm: bedoeld wordt waarschijnlijk Papenburg) naar Gefle, wegens tegenwind in het Ranselgat (opm: Eems) voor anker liggende, werd hedenochtend 7 uur aangevaren door de naar zee kruisende haringlogger No. 42 uit Emden, waardoor hij kluiverboom, boegspriet en voorsteng brak en averij aan boeg en zeilen bekwam. De postboot DR. VON STEPHAN tussen Emden en Borkum sleepte het schip naar de rede alhier, van waar het met hoog water met behulp van een sleepboot in de haven kwam. De logger heeft de achtermast gebroken en is teruggezeild naar Emden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 juli. Volgens alhier ontvangen bericht is de Nederlandse galjoot AGINA ALIDA, kapt. Goeken, van Drammen naar Delfzijl bestemd, te Fredrikstad binnengelopen met gebroken lenspomp, welke daar gerepareerd wordt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 juli 1899. Door Hubert Jans & Co te Harlingen is voor 186.500 mark aangekocht het Duitse stoomschip KOLLUND van 511 nrt en gebouwd in 1889. Het schip wordt herdoopt in ALIDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 29 juli. De passagiersboot LA BELGIQUE, van Ostende, is hier gisterenavond ten 8 uur met defecte machine ten anker gekomen. De passagiers werden te Tilbury geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Husum, 27 juli. De ewer CHRISTINE, gisteren met een lading mais hier aangekomen, werd eergisterenochtend door de bliksem getroffen, die de top van de mast verbrijzelde en langs de kluiverleider over de boegspriet in het water ging. Het gehele vaartuig was als het ware door vuur omgeven. Niemand aan boord werd verwond, en ook het schip leed slechts geringe schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 juli. Het Duitse s.s. INDUSTRIE, dat gisteren binnenkwam van Londen naar Keulen, is bij Dordrecht in aanvaring geweest met de rivierboot TELEGRAAF I, waardoor beide belangrijke schade beliepen; de INDUSTRIE is teruggekeerd naar Rotterdam en ligt nu aan de Nassaukade, met de voorpiek vol water.


Datum: 02 augustus 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 22 juli. Het Nederlandse schip (opm: fregat) ADRIANA, kapt. G. Bruin, van hier met petroleum in kisten naar Melbourne bestemd, werd gister gedeeltelijk beladen naar Newton Creek gesleept en stootte toen op een drijvend voorwerp, waardoor het lek werd. Het werd toen naar pier 10 gesleept waar de lading weer gelost zal worden, waarna het schip in het droogdok zal worden gezet om te worden nagezien en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Het vertrek van het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, van de Koninklijke West-Indische Maildienst, op 15 dezer, zal wegens reparatie niet plaats hebben. Het Engelse stoomschip DEAN zal op die datum de dienst waarnemen.


Datum: 03 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De bouw van een stalen stoomloodsvaartuig is door het ministerie van marine opgedragen aan de Mij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord. Dit vaartuig zal een waterverplaatsing hebben van 440 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Openbare Schepenveiling, op dinsdag 15 augustus a.s. 2½ ure, in de zaal Pro Patria, Scheepmakershaven 29, te Rotterdam, van de welbekende schroefsleepboten FRITS, 18 P.K, en JOHAN, 18 P.K., welke de laatste vijf jaren de dienst in de Noorderhaven te Rotterdam gedaan hebben.
Dagelijks alhier te zien. Martini Buijs, makelaar in Schepen, Gelderschekaai 17, Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 augustus. Het s.s. BETA, bij W. Gray & Co te West Hartlepool gebouwd voor rekening van de Vrachtvaart Mij Bothnia alhier en op 23 mei te water gelaten, is heden na een welgeslaagde proeftocht van West Hartlepool naar Archangel vertrokken om aldaar te laden voor Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Eveneens uit de J.-B: Ongeveer 35 jaar geleden liep een Nederlands oorlogsschip, het raderstoomschip BORNEO, op een steenbank, welke zich bij de Soengei Sebagtoe in de kleine Sambas-rivier bevindt. Het wrak van de BORNEO was oorzaak dat het vaarwater daar ter plaatse, door de steenbank toch reeds nauw, zodanig werd versmald, dat de scheepvaart er belangrijke belemmering ondervond. Nadat reeds in het jaar 1881, naar de J.-B. meent, een poging is gedaan om wrak en hinderlijke stenen op te ruimen, is thans – meldt het blad – door het bebakeningsvaartuig SPERWER, onder leiding van de ingenieur I.I.A. Dreveldt, door middel van dynamiet het wrak geheel opgeruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De J.-B. (opm: Java Bode) schrijft: De nieuwe schepen der gouvernementsmarine HAZEWIND, DOG en BRAK, die speciaal gebouwd zijn ten behoeve van een krachtige handhaving der scheepvaartregeling ter kuste van Atjeh, blijken aan de verwachtingen te voldoen. De scheepjes hebben op de uitreis getoond, ook bij stormweer, bijzonder zeewaardig te wezen, hebben voor de opvarenden, Europese en inlandse bemanning, een goed logies en lopen een vaart, meer dan voldoende voor het beoogde doel.


Datum: 04 augustus 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 augustus. Het schip TASMAN, kapt. E. de Vries, is gister behouden te Macduff (Schotland) aangekomen van Mazagan (opm: El Jadida, Marokko).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 3 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. Van der Laag, heden van Newcastle N.S.W. te Soerabaja aangekomen. Alles wel aan boord.


Datum: 05 augustus 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Volgens bij de directie der Koninklijke West-Indische Maildienst ontvangen telegram uit Paramaribo, zit het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM V op de Suriname-rivier aan de grond. Het moet lossen om vlot te komen.


Datum: 06 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Liverpool, 3 augustus. Door de heren G.W. Kellock & Co alhier werd heden in veiling verkocht het s.s. VERONA, van de P. & O. Comp. voor GBP 10500. Koper is de heer F. Rijsdijk, te Hendrik-Ido-Ambacht. De VERONA is een stoomschip van 3246 ton en werd in 1879 door Caird & Co te Greenock gebouwd. Het stoomschip ligt thans te Southampton.


Datum: 07 augustus 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Direct gevraagd, voor vast werk, 2 scheepstimmerknechten, bij M. v.d. Werf, Bergum.


Datum: 08 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 3 augustus. Het Seeamt deed heden uitspraak inzake de aanvaring, welke 21 augustus 1898 in het Noordzeekanaal heeft plaatsgehad tussen het Duitse s.s. GEORG MAHN en het Nederlandse s.s. PENELOPE, ten gevolge waarvan de stuurboordsboeg van eerstgenoemd werd ingelopen. Het Seeamt schreef het ongeval daaraan toe, dat de slecht sturende PENELOPE na het passeren van het Engelse s.s. RESOLUTE niet gehoorzaamde aan het hard bakboord liggende roer, doch met de kop naar bakboord afviel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Naar wij vernemen zal Hr.Ms. kruiser NOORDBRABANT, in aanbouw bij de Kon. Mij ‘De Schelde’, 12 dezer van de werf naar de binnenhaven alhier vertrekken, tot het innemen van steenkolen, om de 24e d.a.v. proef te stomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 7 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip KRIMPEN A/D LEK, kapt Boer, gisteren te Philadelphia aangekomen om aldaar de lading te ontlossen en vervolgens te New York petroleum in kisten te laden naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit de Nieuwe Winschoter Courant (opm: bewerkt en sterk bekort):
Van 1710 tot 1730 werd veel turf naar Hamburg vervoerd, terwijl in 1728 de rivier de A van Pekela tot Bult voor rekening der stad (opm: Groningen) werd uitgegraven. In ’t zelfde jaar werd ook aan twee Pekelder schuiten octrooi verleend tot vervoer van goederen en personen.
In de loop van de 18e eeuw ontwikkelde de scheepvaart zich van lieverlee. Een besluit van 1807, waarbij alle scheepvaart langs de kust verboden werd, en het intrekken van de Kniphauser vlag, waaronder de meeste sluikhandel gedreven werd, was een geduchte slag voor de Pekelder reders en kapiteins. Voor en na werden schepen genomen. Deze konden echter teruggekocht worden, en, het geval heeft zich voorgedaan, dat een kapitein drie malen zijn schip heeft teruggekocht.
In 1863 had men nog 95 rederijen, 163 schepen: 30 schooners en schoonerbrikken, 119 koffen, galjoten en hoekers, 14 smakken en tjalken met 79 kapiteins.


Datum: 10 augustus 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Heerenveen, 8 augustus. Een scheepstimmerman in de gemeente Schoterland kreeg heden met zijn zoon onder het werk hevige twist; de vader werd zó driftig, dat hij zijn zoon met een hamer boven op het hoofd sloeg. Dadelijk werd dr. Kijlstra, van Heerenveen, gehaald, die de wonde aanvankelijk niet levensgevaarlijk oordeelde. De zaak is reeds in handen der politie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petersburg, 8 augustus. Een lichter met 45000 mud kolen, ex Nederlandse s.s. MAUD CASSEL, is gezonken. Bergingmaatregelen worden genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 augustus. Vertrokken paketboot stoomschip VAN DER PARRA, naar het Nieuwediep voor proeftocht, alwaar 9 augustus aangekomen.


Datum: 11 augustus 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd, om dadelijk in dienst te treden, een ongehuwd scheepstimmerknecht, bij J.D. v.d. Werff, scheepstimmerman te Veenwoudsterwal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Papenburg, 8 augustus. Gisteren passeerde hier, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) komende, het Nederlandse schip ZUIDERZEE, kapt. Dros, bestemd naar Münster in Westfalen, met een lading hout. Dit is het eerste zeeschip dat door het Dortmund-Emskanaal, uit de Oostzee komende, direct tot Münster opvaart. Het schip laadt bij een diepgang van 1,50 meter 73 standaard hout of 180 ton cokes en beladen met 220 ton kolen heeft het een diepgang van 1,70 meter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Het nieuwe s.s. VAN DER PARRA, gebouwd aan de werf der Nederl. Scheepsbouwmaatschappij, is hier heden teruggekeerd van Nieuwediep, na aldaar op de gemeten mijl proef te hebben gestoomd. Schip en machine hebben uitstekend voldaan en hoewel gecontracteerd werd voor slechts 10 mijlen (opm: knopen), werd een snelheid verkregen van circa 11 mijlen (opm: knopen). (opm: op 9 september vertrokhet schip voor haar eerste reis van IJmuiden naar Batavia)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 augustus. Heden Vertrokken naar Amsterdam s.s. VAN DER PARRA, na volbrachte proeftocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Door de directie der Stoomvaart Mij Oostzee alhier werd aan de scheepsbouwmeesters Wm Gray & Co Ltd te West Hartlepool de bouw opgedragen van 2 nieuwe stoomschepen van resp. 2800 en 3100 ton d.w. De stoomschepen, die onderscheidenlijk LOPPERSUJM en OOTMARSUM zullen worden gedoopt, moeten april en mei 1900 worden opgeleverd.


Datum: 12 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 11 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het driemast schoenerschip VREDE, kapt Akkerman, 8 dezer van Lissabon vertrokken met 325 ton zout en 200 bos kurk voor de firma A. Hoogendijk Jz alhier. (opm: hun eigen schip; de firma was daarnaast reder van visschepen en importeur van wijnen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van 10 op 11 juli is het Britse driemastschip ANITA, kapitein Robert Evans, komende van Bahia, met bestemming naar Aruba, om een phosphaatlading in te nemen, op Klein-Curaçao op strand gelopen. In de namiddag van de 12e kwamen aldaar de kapitein en het grootste gedeelte der bemanning van het schip, dat als geheel en al verongelukt beschouwd wordt, met een zeilboot uit Klein-Curaçao.
Het ongeval, het schip overkomen, is volgens opgave van de kapitein, toe te schrijven aan een sterke stroom; het torenlicht op Klein-Curaçao brandde helder.


Datum: 13 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Feijenoord alhier in aanbouw gebrachte flottieljevaartuig is bestemd voor de Indische militaire marine. De lengte tussen de loodlijnen, getrokken op voorkant voorsteven tot achterkant roersteven op de lastlijn zal 50,80 m. zijn. De grootste wijdte 9,40 m. De holte, gemeten van de onderkant der vrangplaat tot aan de rechte lijn der bovendeksbalken, 4,61 m. De grootste diepgang 3,591 m, terwijl de waterverplaatsing 810 ton zal wezen.


Datum: 15 augustus 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 augustus. De heden hier aangekomen Nederlandse tjalk VIER GEBROEDERS, van Kiel naar Papenburg bestemd, heeft hier gelost de gehele inventaris benevens rondhouten, zeilen, enz. van het te Cuxhaven met averij binnengekomen zijnde Nederlandse tjalkschip GEERDINA, kapt. Tatje, zoals bekend aangevaren door een vislogger. Na wederzijds accoord heeft kapt. Tatje de romp van zijn schip aldaar voor 2000 M. verkocht, met het doel een ander vaartuig aan te kopen of te laten bouwen. (opm: zie NRC 150799)


Datum: 16 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 augustus. Uit Demerara wordt aan Lloyd’s geseind, dat het s.s. PRINS WILLEM V te Suriname aan de grond kwam, doch dat het na het lossen van een deel der lading vlot werd.


Datum: 17 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, gevestigd te Dordrecht.
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 18 mei 1899 No. 9.
Maatschappelijk kapitaal een millioen gulden.
Directie L.W. van Herwaarden N.Wzn.
Deze Maatschappij verstrekt geld tegen matige rente onder eerste verband op schepen.
Nadere inlichten te bekomen ten kantore der Maatschappij Wolwevershaven 67, Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 15 augustus. Alle schepen, die na 1 dezer uit Portugese havens of Vigo naar Brazilië zijn vertrokken, moeten quarantaine houden.
Punta Delgada, 15 augustus, Alle communicatie tussen Portugal en de Azoren is gestopt wegens het uitbreken van de pest te Oporto, en worden mitsdien geen schepen, koopmansgoederen noch mails van Portugal in de Azorische eilanden toegelaten.
Londen, 15 augustus. Volgens hier ontvangen telegram uit La Plata zijn 20 dagen quarantaine voorgeschreven voor schepen, komende van Portugal, de Canarische eilanden en de Kaap Verdische eilanden.
Vanwege de quarantaine in Brazilië zullen de schepen van de Hamburg-Süd en A.C. de Freitas & Co voorlopig de havens Vigo, Oporto en Lissabon niet aandoen.


Datum: 18 augustus 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf en bouwterrein. De Notarissen H.J. Sierevelt en A. Ottema te Leeuwarden zullen, door het ministerie van eerstgenoemde, op maandag 4 september a.s, des avonds 7 uur, in het koffiehuis “het Blauwhuis” bij de Joeksterpoort te Leeuwarden, provisioneel veilen: de sedert jaren bestaande scheepstimmerwerf, gelegen aan de Dokkumer Ee, tegenover de Cavaleriestallen te Leeuwarden, bestaande in: een flink, sterk gebouwd woonhuis, gequoteerd P no 5 (opm: huisadres), ruimen timmerschuur, loods, enz. en uitgestrekt terrein met hellingen, door zijn ligging en grootte uitstekend geschikt voor ijzerwerf, alles te zamen groot 37 aren 70 centiaren. Aanvaarding: 1 januari 1900 en een gedeelte van het huis 12 november 1899.


Datum: 19 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 augustus. Heden naar Nieuwediep voor een proeftocht vertrokken s.s. SOEMBAWA. (opm: het schip kwam dezelfde dag weer in IJmuiden terug)


Datum: 20 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop schoener. Op maandag 4 september des avonds 7 uur, zal in het Hotel Hoogezand publiek te koop worden gepresenteerd het in 1896 gebouwde driemast schip ANJE BERG, groot 239 registerton, klasse +I.3/3 L. 1.1, liggende te Ellesmere Port. Nadere inlichtingen geeft de firma E.J. Smit & Zoon te Hoogezand. (opm: zie PGC 111099)


Datum: 22 augustus 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, wegens plaatsgebrek en veranderen van werken van de eigenaar, een woon¬schip met 1 kamer en zijkamertje, bedsteden en verder goed ingericht en onderhouden, voor een kleine prijs. Te bevragen bij A. Drijver, scheepstimmerman, Schilkampen, Leeuwarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 augustus. De Nederlandse schoenerbrik ALBION, kapt. J.D. Duit, met hout van Skelleftea (opm: Botnische Golf) naar Delfzijl, is op de rede van Cuxhaven aan de grond geraakt, doch later met assistentie vlot en te Cuxhaven binnengesleept. Het schip is lek. (opm: zie PGC 240899)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Peterhead, 17 augustus. De schoener ANNA,van Bo'ness (opm: oostelijk van Falkirk) naar Fraserburg met kolen, werd op 18 mijl van hier in zinkende staat verlaten. De bemanning werd gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 augustus. De gezagvoerder van de Nederlandse kof SWAANTJE GROENENDAL, kapt. B.H. Pekelder, heeft voor NLG 2300 genoemd vaartuig van de eigenaar A.F. Rasker aangekocht en zal hetzelfde blijven bevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 21 augustus. Lloyd’s heeft met de directie van de Sleep- & Bergingsmaatschappij De Hoop gecontracteerd voor de berging van de lading van het in 1876 nabij Vlieland gestrande stoomschip ICELAND. Er is thans goede kans tot berging van katoen, palmpitten en andere waardevolle goederen.


Datum: 24 augustus 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 21 augustus. Het Nederlandse tjalkschip GRATITUDE, kaptein tevens reder H. Klugkist, is verkocht aan kapt. Oldenburger, die het voorlopig zal bezigen in de binnenvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 21 augustus. Door de steamtrawler MERRIE ISLINGTON werd geland de bemanning van de Duitse schoener INDUSTRIE, van Lynn (opm: King’s Lynn) naar Dantzig, met een lading kolen, die 275 mijl van Spurn vrijdag l.l. (opm: 18 augustus) in zinkende staat verlaten werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Haugesund, 19 augustus. Het Nederlandse stoomschip LERFOS, van Blyth, heeft gisteren inkomend op Skagefluen gestoten. Bij de pogingen om vlot te komen kreeg het een stalen tros in de schroef. Het zal, in de buitenhaven voor anker liggend, door een duiker worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 22 augustus. Het Nederlandse stoomschip DURWARD, 19 dezer van hier naar Leith vertrokken, is op de hoogte van het fort La Perle in aanvaring geweest met de met diverse goederen beladen Rijnboot BADENIA 23, van hier naar de Rijn bestemd. Het stoomschip zette met enig weinig betekenende schade de reis voort. De Rijnboot kreeg belangrijke schade aan stuurboordszijde en keerde naar hier terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 22 augustus. De tjalk ROELFINA KONING, schipper Huizinga, met ijzer van Hamburg naar Ruhrort, is op het Hamburger Sand op de Ooster-Eems gestrand. De equipage alsmede de tuigage van het schip zijn hier aangebracht door de beurtschipper op Norderney.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. De bewapening van het flottieljevaartuig, aan te bouwen voor de Indische Militaire Marine, zal bestaan uit twee kanons van 10½ cm achterlaad, vier snelvuurkanons van 3,7 cm en twee revolverkanons van 3,7 cm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Het opnemingsvaartuig VAN DOORN, dat bestemd is voor Oost-Indië en waarvan de bouw is opgedragen aan de Maatschappij De Maas alhier, zal een lengte hebben van 56 meter. De grootste wijdste op de buitenkant der houten huid zal 8,30 meter en de holte, gemeten van de onderkant der vrangplaat tot aan de rechte lijn der bovendekbalken 4,39 meter zijn. De rondte in de langste balk van het bovendek zal 0,12 meter wezen. De diepgang bij gehele toelading zal vóór 2,84 meter, in het midden 3,01 meter en achter 3,18 meter zijn. Waterverplaatsing 700,5 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 augustus. Volgens telegram uit Cuxhaven wordt de Nederlandse schoener ALBION, die lek werd na aan de grond te hebben gezeten, naar Delfzijl gesleept.


Datum: 25 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 24 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s heeft nabij Gravesend een aanvaring plaats gehad tussen de Engelse schoener ENTERPRISE en BATAVIER III, bestemd naar Rotterdam, waarbij eerstgenoemd schip schade heeft bekomen. De schade van laatstgenoemd, dat de reis voortzette, is niet bekend. (opm: zie NRC 270899)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 augustus. Te West-Hartlepool werd gisteren van de werf der firma William Gray & Co met goed gevolg te water gelaten het s.s. OLANDA, gebouwd voor rekening van de Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, in het bijzijn van de heer Victor R. Los, directeur van bovengenoemde Maatschappij. (opm: na oplevering op 4 oktober van Newcastle voor haar eerste reis vertrokken naar Genua)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 augustus. Het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER JHR. COENEN, kapt. Godthelp, arriveerde 23 dezer van Probolingo te Delaware.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens nieuw reglement van de Board of Health te Newcastle, N.Z.W. (opm: Australië), zullen schepen, komende van oostelijke havens, waaronder Nieuw Guinea, de Philippijnse eilanden, China, Japan, kust van Azië en nabijgelegen eilanden, de oostkust van Zuid-Amerika, de oostkust van Zuid-Afrika, waaronder Delagoa Baai, Madagascar, Mauritius, Seychellen, Reunion en bijgelegen eilanden, hun ballast niet meer mogen landen maar moeten die in zee werpen. Men berekent dat van de 15000 ton ballast, die daar maandelijks uit de schepen wordt gelost, ongeveer 6000 ton van bovengenoemde plaatsen komen die aangenomen worden als doorlopend te zijn besmet.
Door een vereniging van gezagvoerders werd een vergadering belegd, waarin tegen deze maatregel werd geprotesteerd.


Datum: 26 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 augustus. Volgens advies van deskundigen zijn het wrak en de lading van het bij de kust van Venezuela gestrande s.s. PRINS MAURITS verkocht, dewijl er hoegenaamd geen kans bestond om het wrak af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Hellevoetsluis: Naar wij met zekerheid vernemen is op de ’s Rijkswerf de last ontvangen om Hr.Ms. stoomschoener SURINAME met bekwame spoed klaar te maken voor indienststelling met bestemming naar West-Indië.


Datum: 27 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 augustus. Vertrokken s.s. SOEMBAWA, naar Java. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 26 augustus. Uit het wrak van het s.s. ICELAND zijn geborgen en hier aangebracht 210 stukken zoolleer, 80 kisten platen blik en 28 trossen vijgentouw. (opm: zie NRC 220899)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 24 augustus. Het s.s. BATAVIER III, bestemd naar Rotterdam, en de schooner ENTERPRISE, bestemd naar Hartlepool met een lading krijt, zijn te 4 uur 35 min. des middags met elkander in aanvaring geweest. (opm: zie NRC 250899) Eerstgenoemd heeft vermoedelijk onbeschadigd de reis voortgezet. De schoener leed schade aan verscheidene planken aan bakboord achter het grote want, de grote boom brak en het grootzeil scheurde. Het schip geraakte te Tilbury Hors Causeway aan de grond en is vóór zeer lek. De steven is vermoedelijk beschadigd door tegen de wal te stoten. De sleepboot BRITANNIA is aangenomen om het vaartuig af te slepen.
Gravesend, 25 augustus. De schoener ENTERPRISE werd heden te 2 uur 30 min. des ochtends vlot gesleept door de sleepboot BRITANNIA en te Rocherville op de blokken gezet.


Datum: 29 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge Kon. Besluit van 25 dezer zal Hr.Ms. pantserdekschip KONINGIN WILHELMINA DER NEDERLANDEN met 16 september a.s. te Willemsoord in dienst worden gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Volgens bij de directie van de Kon. West-Indische maildienst ontvangen bericht is de stuurboords stoomleibuis van het Nederlandse s.s. PRINS WILLEM V, gesprongen. Twee stokers zijn gekwetst. Het schip stoomt met bakboordsketel naar IJmuiden. De toestand der gekwetsten is bevredigend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Het s.s. PRINS WILLEM V, van de Kon. West-Indische Mail, waarvan gemeld is dat het met een gesprongen ketel te Dungeness voor anker was gegaan, is onder eigen stoom te IJmuiden binnengekomen. Niet de ketel, maar een buis van de stoomleiding was gesprongen. Uit IJmuiden was voor alle zekerheid een sleepboot tegemoet gezonden. De toestand van de twee bij het ongeval gewonde stokers is, volgens een door de directie ontvangen telegram, bevredigend.
Hedenavond half zeven wordt het stoomschip te Amsterdam verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent het ongeluk, het stoomschip PRINS WILLEM V der Koninklijke West-Indische Mail, overkomen, kan nog het volgende worden medegedeeld:
Zondagmorgen (opm: 27 augustus) om half zeven, tussen Havre en Dungeness, is met een geweldige slag de hoofdstoompijp van de stuurboordsketel gesprongen. De eerste machinist bevond zich met de olieman in de machinekamer, deze beiden bekwamen geen letsel. De stoker Jan Wiekamp en de tremmer Jacob Bakker echter, die op de plaat werkzaam waren, moesten met levensgevaar door de ontsnappende stoom naar dek vluchten. Met brandwonden overdekt, werden zij bij de scheepsdokter gebracht. Het schip ging in volle zee voor anker om de toestand van ketels en machines te onderzoeken. Het bleek, dat men, stomende op de tweede ketel, verder kon gaan. Aldus werd met eigen krachten zondagavond om 7 uur Dungeness en hedenmiddag 3 uur IJmuiden bereikt. Het schip liep nog een vaart van 7 mijlen. Wiekamp is per brancard naar het Binnengasthuis vervoerd; Bakker, die lopen kon, is met zijn vrouw naar huis gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s is het Engelse s.s. HEBBLE, van Rotterdam, te Goole in aanvaring geweest met het Belgische s.s. HANDEL. De HEBBLE heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 28 augustus. Aangekomen s.s. VICTORIA, van Folkestone, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 augustus. Vertrokken kruiser NOORD-BRABANT, naar Rotterdam om te dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 26 augustus. Het Belgisch stoomschip JOHN COCKERILL, kwam gisteren, van de Jordaenskaai naar het nieuwe dok stomende, in aanvaring met de Nederlandse tjalk CORNELIA HENDRIKA, schipper Kieboom, thuis behorende te Raamsdonk. Deze sprong lek, en moest door een sleepboot van de rederij Letzer tegen de linkeroever op het droge gezet worden. Gedurende de nacht heeft men het lek gestopt en het schip kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 augustus. Daar het water voor de Lemmer lager is dan hier, geeft dat heel wat drukte: alle diepgeladen vaartuigern komen hier binnen, – enkele moeten toch nog lichten om hun bestemmingsplaatsen te bereiken. Wanneer er niet spoedig regen komt ziet het er slecht uit voor de peenschepen (opm: schepen geladen met penen) en de stoomvaart. Het nieuwe kanaal (opm: Van Harinxma kanaal) vertoont een mastbos.


Datum: 30 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 29 augustus. Het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER JHR. COENEN, van Java, met een lading suiker te Delaware aangekomen, heeft order ontvangen de lading te Philadelphia te lossen.


Datum: 31 augustus 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 30 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s is het naar hier bestemde s.s. BATAVIER I beneden Gravesend in aanvaring geweest met de lichter TRAFALGAR, beladen met zand, die daardoor gezonken is. Omtrent schade aan de BATAVIER, die de reis voortzette, is niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Het Nederlandse s.s. ORION, van Dantzig herwaarts, is het kanaal opstomende tegen de Hembrug gelopen en heeft daaraan schade toegebracht, waardoor het treinverkeer en ook de scheepvaart korte tijd gestremd is geweest. De ORION kreeg weinig of geen schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sassnitz, 29 augustus. De Nederlandse tjalk HOOGHAMMEN, kapt. Seven, van Dantzig naar Oldenburg met planken, is hier binnengelopen met overgegane lading en schade aan het roer. De HOOGHAMMEN passeerde de 27ste Holtenau.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schip te koop. Door verandering van affaire te koop een goed onderhouden overdekt, gewegerd (opm: van wegering planken voorzien) schip, groot 17 ton, met zeil en treil enz, om dadelijk te aanvaarden, liggende bij de scheepstimmerwerf van H. van der Werf te Heerenveen, Terband.


Datum: 01 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 30 augustus. Bij het zinken van de met zand beladen barge TRAFALGAR door aanvaring met het s.s. BATAVIER I, zijn twee man van de barge verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg, 28 augustus. De te Kalmar thuisbehorende 3-mast schoener RAPID is in de nacht van 18 dezer in aanvaring geweest met een zeilschip. Thans is gebleken dat dit schip de Nederlandse bark JAN & CAREL, kapt. Steffens, met kolen van Newcastle naar Kroonstadt, is geweest.


Datum: 03 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 september. Het opnemingsvaartuig VAN DOORN, bestemd voor de dienst in Oost-Indië en in aanbouw bij de Maatschappij De Maas alhier, zal met twee achterlaadkanons van 7½ cm. bewapend worden.


Datum: 06 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenhithe, 3 september. Een deel van de barge TRAFALGAR, die zonk na aanvaring met het s.s. BATAVIER I, is gelicht door de Thames Conservancy en te Greenhithe aan de grond gezet. Een lijk is in het schip gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het pantserdekschip KONINGIN WILHELMINA wordt gereed gemaakt tot vertrek naar Oost-Indië ter versterking van het auxiliaire eskader en ter vervanging van de KONINGIN EMMA, welk schip naar Nederland terugkeert.
Het pantserdekschip ZEELAND is bestemd voor een kruistocht in de West-Indische wateren, o.a. naar Curaçao.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Volgens telegram van Lloyd’s is het barkschip EEMS, kapt. Wegener, van Hull naar Kroonstad, lek te Bremen binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Het Nederlandse fregatschip HUGO MOLENAAR, kapt. Schenk, van Melbourne thans te Falmouth voor orders, moet de lading te Greenock lossen.


Datum: 08 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Voor het afbrengen van het Chinese stoomschip AMBOINA (opm: zie NRC 180699) zal een contract worden gesloten van GBP 8000 op de voet van ‘no cure no pay’.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf en bouwterrein. De Notarissen H.J. Sierevelt en A. Ottema te Leeuwarden zullen, door het ministerie van eerstgenoemde, op maandag 18 september a.s, des avonds 7 uur, in het koffiehuis “de Stad Dokkum” bij T. de Boer, finaal verkopen: de scheepstimmerwerf, gelegen aan de Dokkumer Ee, tegenover de Cavaleriestallen te Leeuwarden, met huis, schuur en uitgestrekt terrein met hellingen, door zijne ligging en grootte uitstekend geschikt voor ijzerwerf, alles te zamen groot 37 aren 70 centiaren. Geboden NLG 4155. Aanvaarding: 1 januari 1900 en een gedeelte van het huis 12 november 1899.


Datum: 09 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Hr.Ms. pantserdekschip NOORD BRABANT, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, heeft bij de deze week gehouden proeftocht 18,8 mijl gelopen.


Datum: 12 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 september. Heden arriveerde in de Nieuwe Waterweg het Britse stoomschip VERONA, van Southampton gesleept door de Nederlandse sleepboot OCEAAN, naar Hendrik Ido Ambacht om gesloopt te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 september. De ijzeren tjalk NIEUWE ZORG, kapt. J. de Jong, 53 ton groot en in 1895 gebouwd, is aangekocht door kapt. Tattje, wiens vaartuig, de houten tjalk GEERDINA, is verkocht te Cuxhaven, waar het met schade was binnengelopen.


Datum: 13 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 september. Heden namiddag omstreeks 1 uur kwam met een defecte machine voorgaats de Nieuwe Waterweg het zaterdagnacht de 9e dezer van Rotterdam naar Kroonstad vertrokken Nederlandse stoomschip VIOLET. Het werd naar Rotterdam opgesleept om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rosario, 9 september. Het schip ALBERTINA is aan de grond geraakt en moet lichten om vlot te komen.


Datum: 14 september 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 september. Het Nederlandse tjalkschip HILLECHIENA, kapt. D. Rozema, van Swinemünde (opm: Swinoujście) naar Hasselt, heeft hier een anker met 15 vadem ketting verloren.


Datum: 15 september 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koppenhage (opm: Kopenhagen), 14 september. Het barkschip ANNETTE JANTINE, kapt. L. B. Smit, is in aanvaring geweest met het Russische schoenerschip NICOLAI LEBELOFF (opm: NRC geeft als naam NICOLAI LEBEDEFF), dat hier met schade binnenliep. De ANNETTE JANTINE, waarvan de schade niet bekend is, kwam bij Drage (opm: Dragør) ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 13 september. Het panserdekschip NOORD BRABANT, dat heden ter rede van Texel de officiële proeftocht zou houden, is met een gebrek aan de machine hier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 12 september. Alhier wordt verondersteld, dat de vermist wordende Nederlandse schoenerschip CORNELIA, kapt. L. v.d. Land, in het Kattegat door een passerend stoomschip is overzeild (opm: overvaren).


Datum: 16 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cardiff, 14 september. Het Nederlandse stoomschip JOHANNA arriveerde te Hill’s Dock met één van de platen aan bakboordsboeg beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 augustus. Het Bataviasch Nieuwsblad schrijft: Een gebrek, dat steeds kleeft aan in Nederland voor Indië gebouwde oorlogsschepen vindt zijn oorzaak hierin, dat men in Nederland niet genoegzaam rekening houdt met de ventilatie. De warmte aan boord van het pantserdekschip HOLLAND bijvoorbeeld is haast ondragelijk, zodat bij de reparatie, die dat schip te Soerabaja heeft ondergaan, al het mogelijke is gedaan moeten worden voor luchtverversing om de temperatuur wat dragelijker te maken. Zo men bij de bouw daarmede behoorlijk had rekening gehouden, zou veel geld en moeite gespaard zijn. Ook in de machinekamer van de pas aangekomen VAN GOGH is het zo vreselijk heet, dat dit schip te Soerabaja weder verbeteringen dient te ondergaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 13 september. De gezagvoerder van het Nederlandse s.s. DURWARD, hier in de afgelopen nacht van Antwerpen aangekomen, rapporteert 10 dezer op 35 mijlen van Westkapelle het Spaanse stoomschip SENDEJA te hebben aangetroffen in hulpbehoevende staat. Hij nam het stoomschip op sleeptouw, doch dewijl de sleeptros tot 3 malen toe brak, was hij genoodzaakt na 6 uren daarmede bezig te zijn geweest, het te laten drijven.
Volgens bericht uit Dover, vertrok genoemd stoomschip gisteravond naar de destinatie.


Datum: 17 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Northfleet, 15 september. Aan boord van het stoomschip BATAVIER II, bestemd naar Rotterdam, is gisteren namiddag ten 5 ure bij het afstomen der rivier bij Tilburyness Point het stuurtoestel gebroken, waardoor, ten einde te vermijden dat het stoomschip hier aan de grond dreef, men genoodzaakt was te ankeren; ten 7 ure was het stuurtoestel weder in orde en werd de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Het stoomschip RIJNSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij wordt thans in Engeland met circa 20 voet verlengd.


Datum: 19 september 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 september. Het heden alhier van Londen gearriveerde Engelse stoomschip COLUMBA, groot 1009 ton bruto en 609 ton netto, in 1872 te Sunderland van ijzer gebouwd, is aangekocht voor GBP 5000, door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij alhier, en zal onder den naam PRO PATRIA door haar in de vaart worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 september. Het nieuwgebouwde pantserdekschip NOORD BRABANT hield zaterdag 16 dezer ter rede van Texel de officiële proeftocht. Het heeft nog niet aan alle gestelde eisen kunnen voldoen. Wel werd voldoende vaartsnelheid verkregen, doch het aantal ontwikkelde paardekrachten bleef nog beneden het overeengekomen cijfer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors (opm: Helsinki), 12 september. De sleepboot CYCLOP is hier aangekomen en begonnen met het uitpompen van de hier binnengebrachte Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON (opm: zie PGC 260799). Men zal een pomp aan boord opstellen, waarna het schip door de CYCLOP naar Amsterdam zal gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 september. Het pantserdekschip GELDERLAND, gebouwd op het Etablissement Fijenoord en het voor de Indische wateren bestemde flottieljevaartuig SNIP, gebouwd op de fabriek van de heer P. Smit, vertrokken hedenmiddag van die fabrieken naar het Gemeentedok.


Datum: 20 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 17 september. Men heeft hier in het dok van de heren R. Thompson & Sons een aanvang gemaakt met het verlengen van het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM. Men heeft het stoomschip vóór de machinekamer middendoor gesneden en zijn de delen van het schip op 20 voet afstand van elkander gebracht. Men is onmiddellijk begonnen er een stuk van die lengte in te bouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors (opm: Helsinki), 13 september. De eis voor het binnenbrengen van het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON door de bergingsstomer AHTI te Dromsöe was 26000 Finse mark, welke som echter na minnelijke schikking tot 12000 Finse mark werd verminderd. De waarde van de lading werd na bezichtiging vastgesteld op 11000 Finse mark en van het schip op 4500 Finse mark. Het bij Seeskar (opm: het eiland Seesker, thans Seskar [60º01’ N.B. 28º22’ O.L.]) geloste deel van de lading is aldaar voor rekening van assuradeuren opgeslagen.


Datum: 21 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 september. Het Nederlandse schip LUCINA, kapt. Hoberg, naar Oxelösund bestemd, is met verlies van anker en ketting uit het Ranselgat (opm: vaargeul in de Eems) teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Gisterenmorgen had ter rede van Hellevoetsluis de vollekrachtsproef plaats met Hr.Ms. schroefstoomschip SNIP, dat bestemd is voor de recherche in Nederlands-Indië. De machine ontwikkelde gedurende vier achtereenvolgende uren met natuurlijke trek een gemiddeld vermogen van 531 I.P.K, terwijl 500 volgens contract voldoende was. Het schip zowel als de machine en ketel zijn vervaardigd aan de Scheepsbouwwerf & Machinefabriek ‘De Industrie’ van de heer P. Smit Jr. alhier. Het schip is naar de werf teruggekeerd om verder te worden afgewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 14 september. Het barkschip ANETTA JANTINE (opm: ANNETTE JANTINE, zie NRC 150999) heeft vermoedelijk geen schade en zal de reis voortzetten.


Datum: 22 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 september. Het wrak van het Nederlandse stoomschip PRINS MAURITS, dat op de kust van Cumaná strandde (opm: zie NRC 300599), is volgens de Venezuela Herald in publieke veiling verkocht voor USD 400.


Datum: 26 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 september. Volgens hier ontvangen particulier telegram van 23 dezer is het Nederlandse stoomschip MOERDIJK gisteravond bij het vertrek van Huelva met de schroef onklaar geraakt in de ankerketting van het stoomschip ELORRIO en kwam het daardoor in botsing met de stoomschepen WYNNSTAY, SALTWICH en ALFONSO, waardoor eerstgenoemd zwaar beschadigd werd. Er is een onderzoek ingesteld. De ketting van de ELORRIO zit nog in de schroef van de MOERDIJK. Een duiker is bezig deze te verwijderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 september. Het Nederlandse stoomschip KONING WILLEM I, van Batavia naar Amsterdam, zit sedert gisteren in het Suezkanaal aan de grond. Men is bezig de lading te lossen. Assistentie is verstrekt. De scheepvaart in het kanaal wordt door het stoomschip niet belemmerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Meyers Legde (opm: ondiepte op het Süd-eversand, Wezermonding), 22 september. Noord van hier, op de Zwarte Grond zit een Nederlandse tjalk vast, zij toont de vlag halfstok. (opm: zie

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welonderhouden roefscheepje, groot 22 ton, met inventaris, liggende aan de werf bij W. Zwolsman te Makkum.


Datum: 27 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Meyers Legde (opm: ondiepte op het Süd-eversand, Wezermonding), 23 september. Van de gemelde tjalk is vandaag niets te zien. Later bericht: de gemelde Nederlandse tjalk drijft noord-oost van hier in het wad en toont vlag halfstok. De reddingboot DORUMERTIEF is in de nabijheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 25 september. De Nederlandse tjalk ONDERNEMING, kapt. Salomons, met een lading graan van Glückstadt naar Rotterdam bestemd, is op Meyers Legde (opm: ondiepte op het Süd-eversand, Wezermonding) aan de grond geraakt. Met behulp van de reddingboot DORUMERTIEF is de tjalk met verlies van drie werpankers en lek naar hier en in de Geeste gebracht. (Men zie ons vorige nummer).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 25 september. Aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is de kiel gelegd van het stoomschip KONING WILLEM III, voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen bericht uit Port Said is het in het Suezkanaal aan de grond gevaren stoomschip KONING WILLEM I heden vlot gekomen na een gedeelte van de lading in lichters gelost te hebben. Het weder innemen van die lading zal vermoedelijk hedenavond geëindigd zijn.


Datum: 28 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havana, 9 september. Het Amerikaanse (opm: ex-Nederlandse) barkschip HIGHLANDER, kapt. Hansen, dat 4 dezer hier van Tampa lek binnenkwam, is de 6e weder derwaarts vertrokken. (opm: zie NRC 090399)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse bark JAN SIEVERT, van Hernösand naar Delfzijl, lek en met andere schade te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 28 september. Volgens heden bij de Eerste Groninger Zeeassurantie Mij. ontvangen bericht is de NEPTUNUS, kapt. T.A. Zeilinga, bij de Rifshavens (opm: nabij Hanstholm, echter niet gevonden) verlaten en is het volk (waarschijnlijk met een Franse boot) te Rouen geland. (opm: zie o.a. PGC 041099 en RN 290300)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. S. van der Woude, deurwaarder voornoemd, zal op vrijdag 29 september om 10 uur, op het terrein der nieuw gestichte scheepshelling a/h Nieuwe kanaal en Noordvliet te Leeuwarden, verkopen: een partij bij dat werk gebruikte doch nieuwe houtwaren enz, waaronder: planken, latten, grote partij juffers, kruidelen, steigerdelen, partij kruiwagens (z.g. pijpegalen), 2 steenkruikarren, enige ladders, schragen, strijkbokken, gegalvaniseerde emmers, schoppen, kalkbakken, partij rode pannen, ribben, posten, balken, teervaten, partij tegels, partij steen en hetgeen verder te voorschijn komt. Alles zeer geschikt liggende om te vervoeren a/h Noordvliet en Nieuwe kanaal voormeld. Zegt het voort.


Datum: 29 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 27 september. De tjalk DE GOEDE VERWACHTING, met mais van Hamburg naar Leer, is hier zwaar lek in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunswick, Ga, 27 september. Het Noorse barkschip GRAAFSTROOM, van Sapelo met hout, is hier aan de grond geraakt, doch enigszins lek vlot gekomen. (opm: zie ook NRC 200799)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 september. Het stoomschip PRO PATRIA, heden van hier naar Cardiff vertrokken, keerde uit zee terug met defecte machine. (opm: eerstgevonden reis, zie NRC 170999)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. De Nederlandse sleepboot CYCLOP met de GEORGE WASHINGTON op sleeptouw, 26 dezer van Cuxhaven vertrokken, is daar heden wegens slecht weer teruggekeerd uit zee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een beste Stavorensche jol met flinke inventaris te koop, 4 jaar oud. Te bevragen en te bezichtigen bij U. Zwolsman, scheepstimmerman, Workum.


Datum: 30 september 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Bij de gisteren gehouden vollekrachtsproef met het pantserdekschip NOORD BRABANT werd een vaartsnelheid verkregen van 20,2 knopen bij 10400 I.P.K, wat ver boven de gecontracteerde cijfers gaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Bos, van Zweden naar Delfzijl met hout, lek te Wyck auf Föhr binnengelopen.


Datum: 01 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 september. Het Nederlandse schip JAN SIEVERT is lek, met overgeworpen lading en schade aan de verschansing en reling door de sleepboot FAIRPLAY IV alhier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. De Nederlandse bark NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, uit Schiermonnikoog, van Hernösand naar …., is in de nacht van vrijdag op zaterdag (opm: 23 september) der vorige week zwaar lek geworden. De bemanning trachtte met eigen boot het schip te verlaten, wat echter niet gelukte. Gelukkig kwam het Zweedse stoomschip META, uit Gothenburg, in de nabijheid, haalde haar, nadat twee harer boten waren stukgeslagen, in drie tochten van boord en landde haar te Dieppedal bij Rouaan. De kapitein is reeds hier aangekomen en de overige negen der bemanning worden spoedig hier verwacht. Zij hebben bij de ramp al hun goed verloren. De kapitein was zelf eigenaar van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Het stoomschip BATAVIER III, van Londen naar hier, is bij het vertrek van Brewers Quay op de Thames aan de grond geraakt en men heeft tevergeefs getracht het af te slepen. Vermoedelijk komt het bij het eerste hoog water vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Huelva, 23 september. Het stoomschip MOERDIJK geraakte bij het vertrek van hier met de schroef onklaar van de ketting van het stoomschip ELORRIO, en sleepte laatstgenoemd stoomschip over enige afstand mede. Beide stoomschepen kwamen toen onklaar van het stoomschip SALTWICK. De MOERDIJK leed schade aan een plaat in de verschansing. Dewijl de ketting van de ELORRIO in de schroef van de MOERDIJK verward zat, liet de ELORRIO de ketting slippen en haalde naar de Rio Tinto-pier. De MOERDIJK en de SALTWICK dreven toen de rivier af en kwamen onklaar met het stoomschip WYNSTAY, waaraan de MOERDIJK schade veroorzaakte. Dier platen werden achter midscheeps aan stuurboordzijde gescheurd. Na klaar gekomen te zijn van de WYNSTAY, kwam de MOERDIJK onklaar met het stoomschip ALFONSO, waardoor aan boord van de MOERDIJK een plaat in de bakboordsverschansing werd gescheurd. Daarna geraakte de MOERDIJK aan de grond doch kwam met het volgende tij vlot. Het stoomschip zal voor vertrek worden onderzocht en te Rotterdam, werwaarts het bestemd is, repareren en in het dok gaan. (red.: de MOERDIJK heeft 26 dezer de reis voortgezet).


Datum: 02 oktober 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Bos, met hout van Stockholm naar Delfzijl, is te Wyk auf Fohr binnengekomen met lekkage en het grootruim vol water.


Datum: 03 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 29 september. De beschadigde lading – ca. 30.000 kg. tarwe – van de alhier lek binnengekomen Nederlandse tjalk ONDERNEMING werd gisteren publiek verkocht. Er werd 5½ à 6 mark per 100 kg. betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 28 september. Een verlaten, met mijnstutten beladen bark, die vermoedelijk in aanvaring is geweest dewijl een deel van het tuig op dek lag, dreef hier langs de kust. Verscheidene boten van Vangså (opm: 8.5’ zuidwest van Hanstholm) zijn aan boord geweest en hebben een deel van de inventaris en het tuig geborgen. Toen het schip zich op 1 zeemijl van Klitmöller (opm: 6’ zuidwest van Hanstholm) bevond, ging de reddingboot derwaarts en vond de naam NEPTUNUS op het schip. De haven van herkomst was niet uit te maken. Het wrak drijft om de noordoost. Men heeft aan Svitzer kennis er van gegeven, ook aan de reders van het stoomschip VESTKIPPEN. (opm: zie NRC 051099)


Datum: 04 oktober 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 29 september. De 3-mastschoener EDSKE SMIT (opm: Deense, ex-Nederlandse vlag), kapt. Nielsen, van Lemvig naar Bo’ness (opm: oostelijk van Falkirk), is gister met schade aan de zeilen Egersund binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 30 september. Door de bergingsstomer OERESUND is alhier binnengebracht het verlaten Nederlandse barkschip NEPTUNUS, kapt. T.A. Zeilinga van Schiermonnikoog op sleeptouw (opm: zie PGC 280999, NRC 011099, NRC 051099 en PGC 071099). Het had het schip drijvende gevonden tussen Hanstholm en Skagen. Het wrak ligt 18 voet diep en drijft geheel op de lading. Verschansingen, dekhuizen enz. zijn van dek geslagen en de masten zijn gekapt. Er werden geen scheepspapieren aan boord gevonden. Het wrak zal hedenmiddag in de haven worden gesleept en aan de autoriteiten worden overgedragen.


Datum: 05 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 30 september. Het barkschip NEPTUNUS, van Schiermonnikoog, werd heden hier binnengesleept door een steamer van Svitzer. Het werd bij Hanstholm verlaten en masteloos aangetroffen, ook de ankers waren weg. De lading bestond grotendeels uit spieren (opm: palen; het schip was echter beladen met mijnstutten, zie NRC 031099).


Datum: 06 oktober 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 oktober. De gister hier van Port Kunda aangekomen Nederlandse bark ANETTE JANTINA (opm: ANNETTE JANTINE), kapt. L.B. Smit, ondervond op de reis en in het bijzonder de laatste dagen op de Noordzee zwaar stormweer, waardoor het schip zwaar werkte en belangrijke slagzij kreeg. Hierdoor geraakte de deklast in beweging, welke dan ook tot behoud van schip en bemanning overboord moest worden geworpen. Het schip werd zwaar lek, waardoor aanhoudend moest worden gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse galjoot AGINA ALIDA, van Frederikshaven naar Delfzijl, lek en met andere schade te Cuxhaven binnengesleept. Een gedeelte van de deklast werd geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 5 oktober. Het stoomschip PRINS ALEXANDER (opm: van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij) is in veiling voor NLG 5000 aan een Chinees verkocht.


Datum: 07 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 26 september. Aan boord van het (opm: Belgische) stoomschip FRIESLAND, van Antwerpen hier aangekomen, is op de reis, de eerste nacht na het vertrek, brand ontdekt in de voorste bunker. Door het inlaten van stoom en door water op de kolen te werpen, werd de brand spoedig geblust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip AGINA ALIDA door experts nagezien. De lading moet gelost worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 oktober. Het Nederlandse barkschip JAN SIEVERT, kapt. Arkema, van Hernösand naar Delfzijl, dat op 28 september lek en met overgeworpen lading te Cuxhaven werd binnengesleept, is heden van daar gesleept naar Delfzijl vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 4 oktober. De Nederlandse bark NEPTUNUS is nagezien. De bodem heeft blijkbaar niet geleden. Het schip zal worden leeggepompt, waarna de lading mijnstutten, die hier vermoedelijk in veiling zal worden gebracht zal worden gelost.


Datum: 09 oktober 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 oktober. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het te Groningen thuis behorende barkschip MARIE ANTOINETTE, kapt. W. Bos, van Grangemouth met kolen naar Gefle bestemd, bij Hoburg op de zuidpunt van Gotland gestrand. Het volk is gered. Het schip zal vermoedelijk wrak worden. Op het schip was geen verzekering gesloten. (opm: zie PGC 101099, PGC 131099 en PGC 161099)


Datum: 10 oktober 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bitte auf Hiddensee, 3 oktober. Een geweldige hoge zee heeft de kof CONCURRENT op de rots geworpen. Het schip is vol water, drijvend op zijn zijde. Bij gunstig weer hoopt men het schip te kunnen bergen. Kaptein De Groot is met de equipage naar Stralsund vertrokken ten einde een verklaring af te leggen. (opm: zie volgend bericht en PGC 121099)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bitte auf Hiddensee, 5 oktober. Nadat de gestrande kof CONCURRENT, kapt. De Groot, nogmaals onderzocht werd, sprak de expert de overtuiging uit dat het vaartuig nog te repareren was en dit ook waard was. De bergingstomer RUGEN is naar de strandingsplaats vertrokken en zal nadat het lek door een duiker is onderzocht en zo mogelijk gestopt, het schip voor de nodige reparatie naar Stralsund slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 oktober. De Nederlandse bark MARIE ANTOINETTE, kapt. W. Bos, van Grangemouth naar Gefle, bij Hoburg gestrand zal waarschijnlijk totaal wrak worden. De lading bestaat uit kolen. (opm: zie PGC 091099 en PGC 131099)


Datum: 11 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 oktober. De tjalk CHRISTINA, schipper Kuvel, met tarwe van Nieuwe Schans naar Rotterdam, is bij Statenzijl gestrand en gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s keerde het Nederlandse stoomschip KONINGIN WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, op 9 oktober te Aden uit zee terug met defecte schroef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 oktober. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Bos, op 29 september j.l. vol water te Wyck auf Föhr binnengebracht, is gisteren van daar, geassisteerd door een sleepboot, naar Delfzijl vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is de KONINGIN WILHELMINA door duikers onderzocht. Er werd geconstateerd, dat één schroefblad afgebroken is. Het stoomschip heeft zonder reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Leer, 8 oktober. De Nederlandse 3-mastschoener ANJE BERG, kapt. Douwes, groot 239 ton, gebouwd in 1896, is verkocht (opm: zie NRC 200899) aan een rederij te Neermoor en onder Duitse vlag gebracht. Het zal gevoerd worden door kapt. H. Buse. (opm: zie PGC 271099)


Datum: 12 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff. De (opm: Belgische) sleepboot DIRECTOR GERLING kwam te Penarth in dok met schade aan het achterschip, veroorzaakt door een aanvaring ter rede van Deal met de schoener KENNETH VICTOR.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bitte auf Hiddensee, 7 oktober. Nadat de inventaris en ook een deel der lading door duikers waren gelost heeft de bergingstomer RUGEN de gestrande Nederlandse kof CONCURRENT vlotgebracht en op sleeptouw genomen teneinde het vaartuig naar Stralsund te brengen. De kof werd gister hier ten anker gelegd terwijl de RUGEN naar Stralsund stoomde. Intussen werd het vaartuig erg geteisterd door de heden opgekomen noordwestelijke storm en sloeg nagenoeg geheel wrak. Vele wrakstukken waaronder 131 dwarsliggers, vermoedelijk de rest van de lading, zijn aan wal gespoeld en geborgen. Het vaartuig is waarschijnlijk geheel wrak. (opm: zie PGC 101099)


Datum: 13 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. De KONINGIN WILHELMINA vervolgt heden de reis naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 oktober. De Nederlandse schoener AGATHA ALIDA kan gesleept wordende de reis voortzetten. Het sleeploon zal GBP 25 bedragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 10 oktober. Het bij Hoburg gestrande Nederlandse barkschip MARIE ANTOINETTE, kapt. W. Bos is wrak geworden. (opm: zie PGC 091099, PGC 101099 en PGC 161099)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Winschoten d.d. 12 oktober 1899 is Berend Niestern, scheepsbouwmeester wonende te Martenshoek, handelende onder de Fa. Niestern en Te Velde, verklaard te zijn in staat van faillissement, met benoeming van de Edelachtbare Heer Mr. H. Hesse, lid dier rechtbank, tot rechtercommissaris en van de ondergetekenden tot curatoren.
Mr. W.C. Wildervanck te Hoogezand en Mr. J.D. Tresling te Winschoten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nog goed roefschip met mast en giek. Tevens gevraagd knechten voor hout- en ijzeren scheepsbouw bij Van der Werff te Buitenvalaat.


Datum: 14 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bitte auf Hiddensee, datumloos. Het wrak van de Nederlandse kof CONCURRENT, heden hier drijvend voor anker gelegd, zou door een sleepboot worden weggehaald. Deze vond echter niets meer van het wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 oktober. Volgens telegram van het Duitse marine-departement ligt het wrak van de gezonken Nederlandse kof CONCURRENT drie mijlen bewesten Bitte auf Hiddensee, eiland Rügen, in 24 voet water en gevaarlijk (opm: voor de scheepvaart).


Datum: 15 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 september. Het Nederlandse barkschip AMICITIA, bestemd naar Lissabon met copra, geraakte bij het vertrek uit Tjilatjap aan de grond. Het zal vermoedelijk worden onderzocht nadat het zal vlotkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bitte auf Hiddensee, 10 oktober. Om het wrak van de gezonken kof CONCURRENT uit de weg te ruimen was een rijksstoomvaartuig ontboden, dat echter tevergeefs naar het wrak zocht en onverrichterzake moest terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 14 oktober. De (opm: Belgische) mailboot LEOPOLD, van Ostende-haven, is in de afgelopen nacht bij South Foreland in aanvaring geweest met de Engelse schoener SUSANNA THRIFT. De schoener is gezonken. De opvarenden werden gered en hier geland.


Datum: 16 oktober 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schip te koop voor NLG 250 à contant. Door verandering van affaire te koop een goed onderhouden overdekt, gewegerd (opm: voorzien van wegering) schip, groot 17 ton, met zeil en treil enz, om dadelijk te aanvaarden, liggende bij de scheepstimmerwerf van H. van der Werf te Heerenveen, Terband


Datum: 17 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 oktober. Gisteren kwam het s.s. BATAVIER I op de Theems bij Fountains Pier in aanvaring met de barge JACKAL, welke is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 13 oktober. Het bergen der lading van het te Hoburg gestrande Nederlandse barkschip MARIE ANTOINETTE vordert slechts zeer langzaam. De publieke verkoop van het wrak en van de lading zal 23 oktober plaats vinden. Er wordt onder meer om toezending der cognossementen verzocht. Met de bergers is een accoord gemaakt voor 50%.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Volgens hier ontvangen particulier bericht heeft het s.s. VIOLET, van Petersburg te Rotterdam aangekomen, averij grosse, hebbende in de Oostzee aan de grond gezeten.


Datum: 18 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 16 oktober. Het gestrande Nederlandse barkschip MARIE ANTOINETTE is door het stormweer geheel opgebroken en met de lading totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wapping, 16 oktober. Het naar Rotterdam bestemde stoomschip BATAVIER I kwam ter hoogte van Fountain Pier in aanvaring met een kolenschuit, ten gevolge waarvan dit vaartuig is gezonken. Omtrent de schade is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow, 14 oktober. Op de plaats, waar de kof CONCURRENT is gezonken, is een baken gezet, en ook wordt thans de steen, waarop de CONCURRENT gestoten heeft, door een kenteken aangeduid.


Datum: 19 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bitte auf Hiddensee, 12 oktober. Twintig behakte eiken dwarsliggers, afkomstig van de lading van de kof CONCURRENT, zijn bij Dranske en Goos aan het strand gedreven en door de bergers voorlopig in bewaring genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. Het Nederlandse stoomschip THEODORA, van Akassa de Nigerrivier opwaarts varend, zal over een maand weder te Akassa arriveren, van waar de terugreis naar Europa zal worden aanvaard.


Datum: 20 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Volgens een bij het Handelsblad ontvangen bericht uit Batavia is het Nederlandse pantserdekschip HOLLAND op een rots nabij de Duizend Eilanden, even ten noorden van Java, gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s zijn het stoomschip NORWARD en het stoomschip ZAANSTROOM op de Humber met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd schip had schade. De schade aan het laatste is onbekend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd: twee scheepstimmerknechten, een gehuwd en een ongehuwd. Vast werk. W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen, bij Franeker.


Datum: 22 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stettin, 20 oktober. Gisteren en heden zijn rijksstomers bezig geweest om zo mogelijk het wrak van de CONCURRENT te verwijderen, doch zonder gevolg, daar het te diep in de grond zit. Het ligt 5 meter beneden de waterspiegel en is derhalve niet alleen voor de netten der vissers, doch ook voor schepen met meer dan 5 meter diepgang zeer gevaarlijk. Er is thans een groene wrakton uitgelegd in plaats van het daar geplaatste baken. Een ankerketting en zeilboom van de kof werden nog geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s zit het Nederlandse stoomschip HISPANIA, van Huelva naar Harburg, bij Moorburg op de Elbe aan de grond. Een sleepboot heeft vergeefs getracht het vlot te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 oktober. Volgens telegram uit Drontheim heeft het Nederlandse stoomschip ALPHA bij de ingang van de fjord aan de grond gestoten, doch is niet blijven zitten. Het stoomschip is lek in de voorpiek en in de voorste bunker. Het zal onderzocht worden. Het heeft een deel van de deklast verloren.


Datum: 25 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 24 oktober. Door de eigenaar, de heer H.D. v.d. Koek, is de STAD HARLINGEN, varende in geregelde wekelijkse dienst op Kampen, Zwolle, etc, uit de hand verkocht naar Amsterdam, en heeft hierdoor deze dienst naar genoemde plaatsen opgehouden te bestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 21 oktober. Het Seeamt behandelde heden de zaak der aanvaring van het Nederlandse s.s. HUNZE IX met de tjalk ETJE (opm: NRC 251099 noemt de tjalk EELTJE) en de kaan MARIE LUCIE, welke op 27 november 1898 plaatsvond op de Weser. De schuld van de aanvaring werd gelegd bij de schipper van de ETJE. De HUNZE IX werd geheel vrijgesproken.


Datum: 26 oktober 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 23 oktober. De Groninger tjalk MORGENSTER, kapt. J. Schuitema, van Delfzijl naar Laurvig, is op zee verlaten en hier op het strand gedreven. Het vaartuig zal niet zonder hulp van sleepboten kunnen worden afgebracht. Omtrent het lot der opvarenden is niets bekend.


Datum: 27 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harboore (opm: Harboør, noordwest van Lemvig), 25 oktober. Hedenochtend vroeg is hier gestrand de Nederlandse tjalk MORGENSTER, van Groningen, met een lading aardappelen naar Laurvig bestemd. De volgens de scheepspapieren uit vier man bestaande bemanning wordt vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Genua, 20 oktober. Tijdens een hevige Noorderstorm is het Italiaanse stoomschip EDAM van de landvasten losgebroken en tegen het stoomschip PACHINO van de Florio Rabattino Lijn aangedreven. Van schade wordt niets gemeld. (opm: dit is het voormalige Nederlandse mailschip EDAM, enige maanden te voren voor sloop naar Italië verkocht, zie NRC 120799 en PGC 010899)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 oktober. Het nieuwe stoomschip BALI, voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Greenock gebouwd, heeft gisteren aldaar op de proeftocht uitstekend voldaan. Vermoedelijk heden, na het regelen der kompassen, zal het schip van Greenock naar hier vertrekken ten einde in de geregelde vrachtlijn van de Maatschappij Nederland te worden opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 oktober. Het Nederlandse schip ANJE BERG is verkocht aan Jacob Hero Martini te Leer. (opm: zie PGC 111099)


Datum: 28 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Het met schade te Malta binnengebrachte Nederlandse stoomschip TITAN, zal door de sleepboot BLACK COCK van daar herwaarts worden gesleept. De BLACK COCK vertrok 23 dezer van Cardiff naar Malta.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 28 oktober. Het alhier in het dok in winterlaag liggende schoenerschip ALBION, kapt. J. Duit, 298 Brt, is door de eigenaar uit de hand verkocht.


Datum: 29 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 oktober. Gisteravond ongeveer 6 uur kwam de Vlaardingse boot op de hoogte van de petroleumpakhuizen in aanvaring met de sleepboot AMICITIA van de heren Ragni & Roosenburg, waardoor de laatste gezonken is. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.


Datum: 30 oktober 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 oktober. Volgens bij de directie van de Koninklijke West Indische Maildienst ontvangen telegram uit New York werd het Amerikaanse stoomschip PONCE te Savannah binnengesleept door het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK. De PONCE is een nieuw stoomschip van 3200 ton bruto, gebouwd in 1899 en toebehorend aan de New York & Portorico Steamship Co. De PONCE had alle schroefbladen verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Eiken sloophout, alle dagen verkrijgbaar van het zeeschip ADOLF, als dekdelen, leggers, gangen, planken, enz.
Te bevragen bij Wopke Leijenaar bij de Bildtpoort, en bij het in sloping zijnde schip in de Zuiderhaven te Harlingen. (opm: stranding of sloping niet in Kroniek 1898 of 1899 gevonden)


Datum: 01 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Rügen, 28 oktober. De inventaris van de gestrande Nederlandse tjalk CONCURRENT is voor 460 mark verkocht. Voor de scheepsboot werd 70 mark betaald. De geborgen lading is nog niet verkocht.


Datum: 02 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 November. Het Nederlandse stoomschip TITAN is heden van Malta naar Amsterdam vertrokken, gesleept door de Engelse sleepboot BLACK COCK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 27 oktober. De overgebleven wrakstukken met de inventaris van de bij Hoburg gestrande Nederlandse bark MARIA ANTOINETTE brachten in veiling 2500 kronen op en het recht tot berging der lading, werd voor 450 kronen (opm: NRC 021199 geeft als bedrag 125 kronen) verkocht.


Datum: 03 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. De lading van het heden naar New-York vertrekkende dubbelschroefstoomschip STATENDAM, van de Holland-Amerika Lijn, bestaande uit ruim 8000 tonnen maat (opm: 8000 m3), is ongetwijfeld de grootste lading stukgoed, die ooit onze haven verliet. Bovendien vervoert dit stoomschip op dezelfde reis ruim 1000 passagiers.


Datum: 04 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 2 november. Op de Firth of Clyde werd de vorige week de proeftocht gehouden van het op de Clyde voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland gebouwde stoomschip BALI. De machine van het triple-expansie systeem ontwikkelde 1650 I.P.K, waardoor het stoomschip onder ongunstige omstandigheden van stormachtig weer een vaart liep van 10,8 knoop. Het stoomschip is lang 322 voet, breed 44 voet en 31 voet hol tot het spardek en heeft een waterverplaatsing van 7100 ton. Het arriveerde op 30 oktober te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 2 november. Volgens bericht van de rederij werd het stoomschip POLARSTJERNEN, dat te Ponta Delgada werd binnengesleept door het stoomschip HELIOS, ex-Nederlands stoomschip A.C.O, over een afstand van 850 mijl gedurende zes dagen gesleept.


Datum: 06 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lemvig, 1 november. De Nederlandse tjalk MORGENSTER, zit thans zo hoog op strand, dat men bij gewone waterstand naar het schip kan lopen. De assuradeuren hebben besloten een poging te doen het af te brengen, daar het slechts weinig geleden heeft. Alleen de lading wordt verkocht; de inventaris blijft aan boord. Het lot der bemanning is nog onbekend. Bezuiden de strandingsplaats is een boot zonder naam aangedreven: men vreest dat de opvarenden hiermede een landing beproefd hebben, doch daarbij zijn omgekomen. (opm: zie PGC 261099, 091199 en 180100)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 november. Het Nederlandse barkschip CORNELIA, kapt. Stramwitz, van Rosario naar Havre, is op zee gezonken. De opvarenden zijn gered en te Montevideo geland. Het schip, groot 654 ton bruto, werd in 1863 te Kinderdijk van ijzer gebouwd. (opm: als fregat in 1867 gebouwd)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 1 november. De Nederlandse tjalk DRIE GEBROEDERS, kapt. Jannes, hier gisteren van Stolpemünde (opm: Ustka) aangekomen, heeft op stroom liggend anker en ketting verloren.


Datum: 07 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 november. Het stoomschip THEODORA, van Akassa (opm: Niger-monding) naar het Kanaal, is te Dakar binnengelopen met losse schroef. De gezagvoerder seint aan zijn reders dat hij daar de schade niet kan herstellen. Door de reder wordt een sleepboot naar Dakar gezonden om het stoomschip naar het Kanaal te slepen. (opm: zie PGC 241199)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 5 november. De bemanning van het Nederlandse barkschip CORNELIA werd opgepikt door het van de Clyde naar Buenos-Ayres bestemde Engelse stoomschip HORACE. (opm: zie NRC 061199)


Datum: 08 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 5 november. Het Engelse stoomschip PERSEVERANCE, bestemd naar Newcastle, is bij vertrek uit dok met lichters in aanvaring geweest. De lichter GERBERA, met 50 ton kolen beladen, is gezonken, de lichter LEONA met 250 ton tarwe beschadigd, de lichter FERNAND, eveneens beladen met tarwe, is mede beschadigd, terwijl tien overige lichters waarvan zeven beladen en drie ledig, eveneens zijn beschadigd. Er is beslag gelegd op het stoomschip.


Datum: 09 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Het Nederlandse stoomschip TITAN, van Batavia naar Amsterdam, van Malta gesleept door sleepboot BLACK COCK, is heden te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 8 november. Volgens mededeling van de kustwacht van Burghsluis zit een kotter op het Noordland aan de grond: reddingboten gaan derwaarts.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 november. Het Nederlandse stoomschip GIRONDE, van Hamburg naar Rotterdam, zit op de Elbe aan de grond. Adsistentie is derwaarts vertrokken.
Later bericht: Het stoomschip GIRONDE is weder vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lemvig, 4 november. Donderdag (opm: 2 november) werd te Harboore (opm: Harboør) het onbeschadigde gedeelte der lading aardappelen, van de Nederlandse tjalk MORGENSTER, ongeveer 5-600 Tdr, in publieke veiling verkocht voor 0,83 tot 2,25 kronen per Tdr.


Datum: 11 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, met schade an het dek te Falmouth binnengelopen. Er heeft een ontploffing plaats gevonden in de ijskamer van het schip. (opm: zie NRC 171199)


Datum: 13 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Helder, 12 november. Hedenmorgen is bij Petten gestrand de Nederlandse schoener ANTJELINA, kapt. Ulpts, in ballast van Ostende naar Emden. De opvarenden zijn gered en te Petten aan land gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Op 11 november 1899 ging bij R. Duncan & Co te Port Glasgow voor Jos. de Poorter te Rotterdam het in aanbouw zijnde schroefstoomschip JOSEPHINA te water. (opm: op 15 december 1899 op de eerste reis van Greenock te Bilbao aangekomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 november. De schoener ZEEMEEUW, kapt. W. Koen, van Lapvik (opm: waarschijnlijk Lappohja, Finland) naar Amsterdam, is wegens storm te Elseneur binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 12 november. De Nederlandse schoener ANTJELINA, kapt. L. Ulpts, in ballast van Ostende naar Emden, is bij Petten gestrand. De equipage, bestaande uit 5 man is gered en te Petten aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Heeren aannemers. Te koop een in beste staat zijnd directieschip, zeer net ingericht, als: een net woonvertrek, slaapvertrek met 2 bedsteden, keuken en verdere gerieflijkheden. Te bevragen bij R. de Boer Dz, scheepswerf te Bolsward.


Datum: 14 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 november. Het Oostenrijkse schip PRAZATTUS, naar Amsterdam opstomend, is in het kanaal in aanvaring gekomen met het naar zee bestemde Nederlandse stoomschip AMERICAN. Beide schepen hebben schade en op eerstgenoemde moeten verscheidene platen vernield zijn. Men is bezig de schade aan de AMERICAN te onderzoeken om te bepalen of het schip de reis kan voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 november. Volgens rapport van de 3e (opm: 2e) stuurman en acht man der equipage van het stoomschip BELGIQUE, op 7 november van Antwerpen naar Alexandrië vertrokken, is genoemd stoomschip bij de Kiskassen (opm: Casquets) vermoedelijk gezonken. Acht der opvarenden zijn verdronken. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 15 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 november. De gezagvoerder van het stoomschip ST. KILDA, van Guernsey hier aangekomen, rapporteert 4 mijlen bewesten Kaap la Hague (opm: bewesten Cherbourg) een scheepsreddingboot met volk er in te hebben aangetroffen, waarop hij aanstuurde. Het woei een storm uit het west-zuid-westen met hoge zee. Men wierp de boot een touw toe, doch door een schok, die zij kreeg, werden er drie man uitgeworpen, die verdronken. Men wierp hen vergeefs reddingboeien toe. De bemanning in de boot was te zeer afgemat om aan boord te komen, weshalve de opperstuurman van de ST. KILDA in de boot sprong en lijnen om hun lijf bond, waarmede zij aan boord van het stoomschip werden opgehaald. Op deze wijze werden acht man gered. Men heeft nog enige tijd rondgestoomd om de uit de boot gevallenen te redden, doch kon niets meer van hen ontdekken, weshave de reis naar Londen werd voortgezet. De tweede stuurman, die zich onder de geredden bevond, rapporteerde, dat zij behoorden tot de bemanning van het Belgische stoomschip BELGIQUE, van Antwerpen bestemd naar Alexandrië met 3600 ton gemengde lading, en dat genoemd schip ongeveer zes mijl noord-westen van de Kiskassen (opm: Casquets) de 10e dezer des nachts ten 11.30 uur is gezonken. Er waren 16 man in de boot geweest toen men het stoomschip verliet, doch vijf er van waren tengevolge van uitputting en ontbering gestorven en werden overboord gezet. De gezagvoerder en de overige bemanning waren nog aan boord, toen de boot het zinkende stoomschip verliet, en zijn vermoedelijk omgekomen. De gehele bemanning bestond uit 26 koppen. Het stoomschip BELGIQUE, ex-MOUNT HEBRON, groot 2560 ton, werd in 1889 te Belfast van staal gebouwd. (opm: zie NRC 141199)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 november. Het stoomschip AMERICAN is hier aangekomen met negen platen gebroken. In het voorruim staat water. Het is naar Amsterdam teruggekeerd om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 november. Het stoomschip (opm: binnenvaart) FRIESLAND III, kapt. Bakker, hedenmorgen naar Amsterdam vertrokken, is naar hier teruggekeerd, daar de mast overboord was geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 13 november. Volgens alhier ontvangen bericht van kapt. J.D. Kuiper, voerende de Nederlandse bark CONCORDIA, van Hernösand naar Delfzijl, lag hij de 10de dezer in de Sond wegens tegenwind geankerd. Op den 24ste oktober werd het schip op de hoogte van Gothland door een orkaan uit N.W. en N.N.W. overvallen, waardoor het schip in een zeer gevaarlijke positie kwam maar geen schade werd belopen. Aan boord der CONCORDIA is alles wel. De reis zal per eerste gunstige gelegenheid worden voortgezet.


Datum: 16 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 15 november. De oorzaak van het verongelukken van het stoomschip BELGIQUE was, dat het stoomschip reddeloos werd door het breken van de stuurketting, waardoor het stoomschip dwarszees veel water overnam en begon te zinken. De boot, waarin de 2e stuurman zich bevond, werd, zoals reeds is gemeld, door het stoomschip ST. KILDA aangetroffen, doch de boot, waarmede de gezagvoerder en een deel der bemanning het schip verliet, wordt nog vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 13 november. Het stoomschip GEMMA uit Flensburg heeft de Nederlandse ijzeren kof JOHANNA aangevaren, die ten gevolge daarvan is gezonken. De JOHANNA was, geladen met stenen, onderweg van Zweden naar Bremen.

Krant:
  RR - Rigasche Rundschau


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 15 november. De bij Wiems gestrande driemaster is de Nederlandse bark KOOPHANDEL, met een lading planken van Kotka naar het “buitenland” onderweg. De bemanning van het reddingsstation ter plaatse was op zaterdag op tijd op de strandingsplaats aanwezig, doch de gezagvoerder van de bark weigerde het schip te verlaten, daar het schip op zandgrond en op een enigermate beschutte plaats vast zat. Ook de hulp van de Bergungsverein werd van de hand gewezen totdat er van de rederij opdracht toe was gegeven. (opm: vertaald uit het Duits)


Datum: 17 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Door de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ wordt het volgende medegedeeld:
Volgens het rapport van kapt. Potjer, 10 dezer met het stoomschip PRINS VAN ORANJE te Falmouth uit zee teruggekeerd, was reeds in het Engelse Kanaal stormweer ondervonden, doch op 7 november in de Golf van Biscaye werd het schip door een hevige zuid-wester storm overvallen met buitengewoon wilde zee. Zware brekers kwamen aan boord en sloegen met geweld op het voordek. Het water drong door in de voorpiek en de daarbij aanwezige ijskamer werd uit elkaar geslagen. Hierdoor verstopte de lensleiding en kon de pomp niet goed meer werken. Op de 8e november werd besloten om naar Falmouth af te houden, doch het weder bedaarde niet en onder hevige stormvlagen uit het westen kwam weder een zware breker over, waardoor het schip overhaalde, ten gevolgde waarvan de deklading lossloeg en veel schade op het achterdek werd veroorzaakt. De bemanning had met grote ijver alles zo goed mogelijk geklaard om verdere schade te voorkomen. De beschadigde lading wordt te Falmouth gelost en daarmede gehandeld volgens voorschrift van experts. Het oponthoud zal vermoedelijk veertien dagen duren. (opm: zie NRC 291199)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 15 november. Het nieuwgebouwde pantserdekschip UTRECHT is hier ter rede van Texel met zeer gunstig gevolg onder stoom beproefd. Het schip liep een 21 mijls vaart.


Datum: 18 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 november. Alhier is opgericht de Noord-Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij, Het stoomschip ALIDE (opm: zie RC 010899) is het eerste stoomschip van deze maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip JUNO, van Palermo naar Amsterdam, gisteren met gebroken as te Cadix binnengesleept door het van Taganrog naar Amsterdam bestemde Griekse stoomschip ELENI MILLAS.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Op 17 november op de Nieuwe Waterweg aangekomen van Folkestone naar Zwijndrecht het s.s. MARY BEATRICE, gesleept door de ZUIDERZEE, om te worden gesloopt. (opm: Engels rader stoomschip 817 brt / 279 nrt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 november. Het schip REPUBLIEK, kapt. Draijer, van Frederikshald (opm: Halden) naar Papenburg, is op de Paap (opm: zandplaat in de Eems) aan de grond gevaren en de sleepboot MARTIN POPELAU tracht hem vlot te slepen.


Datum: 20 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 november. De schoener REPUBLIEK is door de sleepboot MARTIN POPELAU afgesleept en later ter rede geankerd.


Datum: 21 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbüttel, 17 november. De ijzeren tjalk ALBERDINA is hedenmorgen in het kanaal aangevaren door het Zweedse stoomschip IRIS en bekwam daardoor zware schade aan bakboord. Het schip kwam hedenmorgen alhier in de binnenhaven en zal de lading hout moeten lossen. De IRIS heeft de reis naar Holtenau voortgezet.
(Dit bericht heeft waarschijndelijk betrekking op de Nederlandse tjalk ALBERDINA, kapt. E. Schuur, van Stolpemünde (opm: Ustka) naar Rotterdam bestemd.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 november. De Nederlandse schoenerbrik ALBION, kapt. Duit, is uit de hand verkocht aan den heer E.T. Bos alhier. Prijs geheim.


Datum: 22 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. De Nederlandse sleepboot TITAN vertrekt heden van hier naar Cadix om het Nederlandse stoomschip JUNO, dat aldaar met gebroken schroefas is binnengesleept, naar Amsterdam te slepen. (opm: zie PGC 241199)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 november. Op 17 dezer werd van de werf der firma W. Doxford & Sons Ltd te Sunderland te water gelaten het voor de firma Wm. H. Müller & Co te Rotterdam nieuw gebouwde turret-stoomschip SKANDIA. Het is het vijfde turret-stoomschip en heeft de volgende afmetingen: 409 x 50 x 28.6 voet. Het schip is speciaal bestemd voor de ertsvaart en is in de hoogste klasse van Bureau Veritas opgenomen.


Datum: 23 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 22 november. Door te de Grimsby thuisbehorende trawler CEYLON werd gisterenavond hier geland de bemanning, uit tien koppen bestaande, van de Belgische trawler CATHARINA, die in de Noordzee is gezonken na op een wrak te hebben gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 november. Op 1 december zal te water worden gelaten van de werf der scheepsbouwmeesters R. Thompson & Sons te Sunderland het voor de Stoomvaart Maatschappij Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip ZEEBURG. De ZEEBURG is een stoomschip van plm. 4000 ton en zal waarschijnlijk worden opgevolgd door meer schepen om in de Burg-lijn te worden opgenomen. De machines worden te Newcastle vervaardigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 november. Het schroefstoomschip FLORES is vandaag bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam bij het te water laten op de helling blijven steken. Het schip is bestemd voor de Stoomvaart Mij Nederland alhier. (opm: zie NRC 031299)


Datum: 24 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 22 november. De Nederlandse sleepboot TITAN is heden van Nieuwe Diep naar Cadix vertrokken om het Nederlandse stoomschip JUNO van daar naar Amsterdam te slepen.


Datum: 25 november 1899


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 25 november. Heden ging bij Scheepswerf J. Smit Czn te Alblasserdam het schroefstoomschip DORDRECHT tewater, gebouwd voor de Stoomvaart Mij “de Maas” (Phs. van Ommeren) te Rotterdam.


Datum: 27 november 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 november. Volgens bericht van de reder is het stoomschip THEODORA heden van Dakar vertrokken, gesleept door de sleepboot ZWARTE ZEE. Men heeft vooraf enige reparatiën verricht met materieel door de sleepboot van Rotterdam medegebracht.


Datum: 28 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 november. Door de Stoomvaart Maatschappij Nederland alhier is aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen opgedragen de bouw van een stoomschip, type TIMOR, voor de vrachtvaart van Amsterdam op Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 november. Volgens telegram uit Reval (opm: Tallinn), is het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. F.A. Ekamp, van Kotka met hout naar Amsterdam, aldaar (opm: Reval) aan de ingang van de haven gestrand en maakt het een weinig water, doch schijnt de toestand niet gevaarlijk. Adsistentie wordt geweigerd. Aanbevolen werd evenwel maatregelen te treffen, de lading zo spoedig mogelijk te bergen, daar de strandingsplaats gevaarlijk is indien de wind draait.


Datum: 29 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. De bekomen schade aan het stoomschip PRINS VAN ORANJE (opm: zie NRC 171199) is hersteld. Het schip is heden van Falmouth naar Batavia vertrokken.


Datum: 30 november 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 november. De sleepboot TITAN is gisteren van Nieuwediep te Cadix aangekomen en vertrekt heden van daar met het stoomschip JUNO op sleeptouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 november. De tjalk DELFZIJL, kapt. Leertouw, was heden van hier met stenen naar Borkum vertrokken. In het Ranselgat braken de kokerswangen (opm: de zijkanten van de mastkoker) met het gevolg, dat de zeilen en het tuig over boord gingen. Van de in de nabijheid zijnde loodskotter EEMS No.1 gingen een paar man op de tjalk over om mee te helpen het tuig binnenboord te werken. De kotter nam het vaartuig op sleeptouw en bracht het voor de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 26 november. Schipper M. Boon Jr, van Cocksdorp, heeft op de Vliehors een gedeelte van een scheepsspiegel gevonden, met naambord er aan bevestigd, waarop met witte letters op zwarte grond staat PACTOLUS. Ook dreef er veel wrakhout aan, zodat vermoed wordt, dat bedoeld schip in de Eierlandsche banken moet zijn geraakt en daar stuk gestoten zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 november. Op het Noorderstrand werd gevonden een reddingsboei gemerkt O.43 s.s. CATHARINA O.43 s.s.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallin), 25 november. Tijdens hevig stormweder is de schoener BRUNO, van Port Kunda (opm: Kunda, Estland), bij deze haven gestrand. Vier man van de equipage zijn verdronken, slechts een werd gered.


Datum: 01 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 november. Het stoomschip STATENDAM is hedennacht ongeveer 12.30 uur tegenover de haven van Maassluis aan de grond gevaren en verspert een gedeelte van het vaarwater, maar de scheepvaart is niet gestoord. Lichters zijn langszij om zo nodig lading over te nemen. De STATENDAM zit op vrijwel de droogste plaats in de Nieuwe Waterweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 november. De STATENDAM is hedenmorgen niet vlot gekomen. De sleepboten LAUWERZEE en ZUIDERZEE hebben vergeefs getrokken. Men gaat voort met het lossen van de lading.


Datum: 02 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 december. De STATENDAM kwam hedennacht 1.30 uur bij hoog water en met behulp van de sleepboten LAUWERZEE en ZUIDERZEE, benevens de tender COLUMBUS vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Nadat men te Dicido (bij Bilbao) een geheel nieuw systeem van erts-inlading gevonden heeft en men daardoor de tijd tot het beladen van een stoomschip van 2000 ton, waarover men vroeger minstens vier tot zes dagen gebruikte, nu gereduceerd heeft tot één, hoogstens 1½ dag, besloot de firma Jos. De Poorter zich voor die vaart een stoomschip aan te schaffen en kocht van de heren Duncan & Co te Port Glasgow een nieuw stoomschip van 2000 ton, dat heden proefgestoomd en geheel voldaan heeft. Genoemd stoomschip gaat geladen slechts 16½ voet diep en zal voor de bovengenoemde vaart worden gebruikt. Het stoomschip zal JOSEPHINA genaamd worden en bevaren door kapt. Dobbenga en is bevracht van Dicido naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad (opm: Kronstjadt), 28 november. Het Nederlandse stoomschip SENIOR kwam hedenochtend tot op de vuurtoren, waar het sterk ijs aantrof, en keerde daarop naar zee terug, waarschijnlijk naar Reval (opm: Tallinn).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen,1 december. Het Nederlandse s.s. IJMUIDEN, van Amble (opm: 12,5’ noord van Blyth), is bij het binnenkomen tegen het Middenhoofd aangevaren en heeft daaraan belangrijke schade toegebracht. Ook het schip zelf bekwam enige averij.


Datum: 03 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 december. Het stoomschip FLORES is gisteren zonder ongeval te water gelaten. Het schip heeft hoegenaamd niet geleden. (opm: zie RC 231199)

NRC 031299
Vlissingen, 2 december. Heden werd alhier met goed gevolg te water gelaten van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ het voor de maildienst van de Rotterdamsche Lloyd op Nederlands Indië bestemde stoomschip SINDORO, met een laadvermogen van 5000 ton DW.


Datum: 04 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 29 november. Het Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, kapt. Ekamp, hier bij de haven gestrand (opm: zie PGC 281199), zinkt diep in het zand en is vermoedelijk gebroken. De gezagvoerder is met drie man in de scheepsboot aan land gekomen om maatregelen te nemen betreffende het bergen van het schip, doch kan thans wegens de zware westerstorm niet aan boord komen. Evenmin kunnen dat de personen, die het schip zullen onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 december. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het alhier thuisbehorende schip G.J. RAY, kapt. W. Bos met hout van Gotenburg naar Bo’ness (opm: oostelijk van Falkirk) bestemd, met verlies van deklast en meer andere schade Arendal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 december. Volgens hier ontvangen bericht is de schoener TASMAN, kapt. E. de Vries, op 22 november van Marokko naar Queenstown vertrokken, heden aldaar gearriveerd.


Datum: 05 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 december. De Nederlandse driemast schoener HILLECHIENA HELENA, kapt. Drewes, vertrok heden van Weener naar hier per sleepboot PAPENBURG, na aldaar de lading uit Borga te hebben gelost. De sleepboot heeft wegens harde tegenwind het schip niet verder kunnen krijgen dan Termunterzijl, waar het nu geankerd ligt, niet zonder gevaar bij aanhoudende harde noordwestenwind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 28 november. Door de westelijke storm, die hier woedt, is zoveel zand aangespoeld, dat de 19 voet diep liggende Nederlandse bark KOOPHANDEL nog slechts 9 voet water om zich heeft. Men vreest, dat het schip door de zware zeegang gebroken is. De equipage bestaat uit kapt. Ekamp en twaalf man. Wegens de hoge zee kon de reddingboot het station Brigitten niet verlaten. Kapt. Ekamp, die aan land wilde gaan om het vereiste in zake de berging van het schip te bewerkstellingen, verliet het schip daarop in eigen boot. Deze werd echter op strand geworpen. Twee van de druipnat aangekomen matrozen worden te Brigitten verpleegd, terwijl de kapitein met de andere matroos zich naar de stad begaven naar de Nederlandse consul, die zich hunner aantrok. Bij de aanhoudende westerstorm is het schip van de landzijde onbereikbaar en kan ook de zich nog aan boord bevindende equipage het schip niet verlaten. (opm: zie ook Kroniek 1900: RN 300800 en Kroniek 1903: NRC 200803)


Datum: 06 december 1899


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 december. Het Nederlandse 3-mast schoenerschip ADELAAR, groot 295 bruto registerton, gevoerd geweest door kapt. Middel, is onderhands aangekocht door de heren B.H. Geertsema, scheepskapitein, en A. van Dijk, scheepsmakelaar, beide te Delfzijl. Prijs geheim.


Datum: 07 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 december. De Belgische stoomtrawler O.65 heeft hier binnengebracht de Nederlandse schoener HELENE, kapt. Kwant, van Rochester naar Leith met cement, die in de nacht van zondag op maandag bij vliegend stormweer al het tuig verloor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 december. Het alhier thuisbehorende tjalkschip WILHELMINA HELENA, schipper De Boer, met een lading stenen voor Borkum bestemd is nabij Hoogwatum (opm: 2’ noord van Delfzijl)aan de Eems) tegen het s.s. WILHELM LÜDKE aangevaren, waarna het zonk. Het volk werd gered. Er bestaat kans dat het schip bij laagwater gelicht kan worden. (opm: zie PGC 161299)


Datum: 08 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 5 december. Een onbekende Nederlandse tjalk, gevoerd door schipper Sloots, van Hobro (opm: Noord-Jutland) naar Pahlhude (opm: Sleeswijk Holstein), is te Achterland gestrand. De bemanning werd met de reddingboot van boord gehaald en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 5 december. Een Nederlandse tjalk uit Groningen, gevoerd door schipper Sloots, met krijt van Hobro (opm: N.Jutland) naar Pahlhude (opm: Sleeswijk Holstein), is onder het achterland gestrand. Toen het bericht er van hier kwam, gingen zeelieden van hier onder aanvoering van de loodsen Friedr. en Christ. Smitsch met een boot op de wagen naar de strandingsplaats. De boot moest men van een 10 voet hoge steile kant laten zakken en daarna de manschappen zelve. Bij de derde poging gelukte het verbinding met het schip te krijgen en de bemanning in uitgeputte toestand aan wal te brengen, met touwen bij de hoge oever op te halen en per wagen hier te brengen. Gisterenavond 6 uur was het schip gestrand. Beide loodsen verdienen alle lof voor hun bereidwilligheid en moed. (zie ons eerste blad)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 5 december. De gestrande Nederlandse tjalk is gebleken te zijn een nieuw schip met de naam VIOD (VOORUITGANG IS ONS DOEL) kapt. B. Sloots. Men hoopt het vaartuig af te kunnen brengen. Kapt. Sloots heeft geneeskundige hulp in moeten roepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 5 december. Het Belgische stoomschip FRIESLAND, van Antwerpen herwaarts, is op het quarantaine station met het daar liggende stoomschip LUSSELL, van Santos, in aanvaring geweest. De LUSSELL bekwam een gat aan de bakboordszijde en moest om zinken te voorkomen aan de grond worden gezet; het water stond reeds boven de deuren der fornuizen (opm: vuurhaarden van de ketels). De uit koffie bestaande lading is beschadigd. De FRIESLAND leed slechts geringe schade.


Datum: 10 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 december. Volgens telegram uit New York heeft het dubbelschroef stoomschip ROTTERDAM schade aan de voorsteven en zit het nu in het droogdok. Het zal vermoedelijk 23 dezer vertrekken.


Datum: 11 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhafen, 7 december. De Neue Dampfer Cie te Kiel heeft de berging van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL aangenomen voor 5000 mark. Het stoomschip HOLLMANN (opm: HOLTENAU, volgens PGC 121299) is reeds ter plaatse en de DAHLSTROM wordt verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 december. Zaterdagavond ongeveer half acht heeft op de Maas voor de stad een aanvaring plaats gehad tussen het van Kroonstad binnenkomende Nederlandse stoomschip VIOLET en het uitgaande stoomschip BATAVIER I. De VIOLET bekwam schade boven de waterlijn, de BATAVIER I zette de reis voort. Of dit stoomschip schade heeft, is niet bekend.


Datum: 12 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Weener, 8 december. Ongeveer 30 standaard hout, door zeewater beschadigd, alhier aangebracht door het Nederlandse schip HILLECHINA HELENA, zullen 13 dezer publiek worden verkocht.


Datum: 13 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Voor de redding van de equipage van het Harlinger barkschip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, op 23 september j.l. in de Noordzee, werden door de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen de volgende beloningen uitgereikt: aan kapt. E. Fagerlund de gouden medaille, aan de 2e stuurman R. Lundh, de 2e machinist R. Magnussen en matroos F. Johanssen de grote zilveren medaille. De redders behoorden tot de equipage van het stoomschip META, van Gothenburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhafen, 9 december. De Nederlandse tjalk V.I.O.D, kapt. Sloots is, nadat een gedeelte der lading overboord was geworpen, vlot en de haven van Kiel binnengesleept alhier binnengebracht. Het schip is lek en moet hier repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval 7 december. De gestrande Nederlandse bark KOOPHANDEL heeft door de branding niet zoveel geleden als aanvankelijk werd aangenomen. Men hoopt het schip nog af te kunnen brengen en met de berging, die werd aangenomen door de Russisch-Baltische Bergungs Verein, is reeds een begin gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen 12 december. Als bijlegger kwam hier binnen het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Bouman, van Delfzijl vertrokken met bestemming Laurvik. Onder de Noorse kust stootte de JANTJE op een wrak, brak het kielzwaard en werd lek. De kapt. besloot naar Delfzijl terug te keren, doch moest wegens tegenwind naar het Vlie afhouden, vanwaar het naar hier werd opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 december. Het Nederlandse stoomschip THEODORA, van Akassa (opm: Niger-monding) naar Londen, vanaf Dakar gesleept door de Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE, passeerde hedenochtend Dungeness.


Datum: 14 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 11 december. Door het Seeamt werd heden de zaak der aanvaring behandeld tussen het Zweedse stoomschip IRIS en de Nederlandse tjalk ALBERTINE (opm: waarschijnlijk ALBERDINA, zie PGC 211199) op 17 november in het Kaiser Wilhelmkanal. Het tjalkschip werd gesleept met nog andere schepen en bekwam door de aanvaring een schade van 4300 mark, benevens verdere kosten, die 1200 mark beliepen. De loods van de IRIS had geen schuld aan de aanvaring, doch het Seeamt gaf de schuld aan de loods aan boord van de sleepboot KÖNIGSBERG, die de sleep bestuurde.


Datum: 15 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 december. Volgens telegram van Lloyd’s zit de Nederlandse tjalk ANNECHIENA AFIENA, van Nakskov naar Hamburg, te Brunsbüttel vast in het ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 december. Het Nederlandse stoomschip THEODORA, van Akassa (opm: Niger-monding) en laatst van Dakar gesleept door de Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE, arriveerde heden te Londen in het West India Dock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 december. Kapt. Bouman van het schip JANTJE, door de sleepboot DE HOOP te Harlingen binnengebracht, rapporteert, dat hij op de reis van hier naar Laurvig op een drijvend wrak heeft gestoten en wel op 57º N.B. en 07º27’ O.L, lodende 17 vadem water. Het kielzwaard brak daardoor en het schip werd ook lek, waarom besloten werd de eerste de beste noodhaven binnen te lopen. Zondag 10 dezer kwam hij voor de Eems en nam een loods over met het doel deze haven te bereiken. Binnengaats ankerende wegens harde oostenwind, begaf zich het ankerspil, waardoor de kapitein door sterke tegenwind moest afhouden naar Terschelling. Aldaar werd het schip zonder accoord door de reeds genoemde sleepboot op sleeptouw genomen en naar Harlingen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 december. Volgens telegram van Lloyd’s is de stoomhopper GAINACEE, van Rotterdam naar Odessa, met defecte machine te Dover binnengelopen. (opm: dit is waarschijnlijk een in Nederland voor Russische rekening gebouwde stoomhopper, op de uitreis naar de bestemming).


Datum: 16 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 december. Het nieuwe stoomschip JOSEPHINA van de firma Jos. de Poorter, van Greenock naar Dicido (nabij Bilbao), liep te Bilbao binnen om daar voor Rotterdam te laden. Door het onstuimige weer was het niet mogelijk de lading te Dicido in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december. Door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij alhier is aan de heren Rijkee & Co te Rotterdam de bouw opgedragen van een stoomschip van 1300 ton deadweight. De machine en ketels zullen worden vervaardigd in de fabriek van de Maatschappij Fijenoord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 13 december. De Nederlandse tjalk TAMMO, kapt. T. Suk, van Burgstaaken met gerst naar Hamburg bestemd, is op de Grönwohld in de Fehmarnsund gestrand, doch werd na 10 à 15 ton gerst overboord te hebben geworpen door het s.s. VEREIN weder vlot en alhier in de haven gebracht. Het schip schijnt dicht te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 december. Heden ging bij scheepswerf Blohm & Voss te Hamburg voor de Holland Amerika Lijn te Rotterdam te water het s.s. POTSDAM.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 december. Het in de vorige week in de Bocht van Watum gezonken tjalkschip WILHELMINA HELENA, schipper De Boer, geladen met stenen, is als verloren te beschouwen. (opm: zie PGC 071299)


Datum: 17 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Het opkomende Nederlandse stoomschip ANGLIA is deze ochtend bij de Houthaven door mist aan de grond geraakt. Vier sleepboten hebben tevergeefs getrokken. Hedenmiddag vertrokken zolderschuiten en een tjalk van hier om het schip te lichten. Na een deel der lading te hebben gelost, is het schip vlot en aan de De Ruyterkade aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 11 december. Van het gestrande Nederlandse barkschip KOOPHANDEL is een lichter met hout hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boulogne, 12 december. Volgens mededeling schijnt het dubbelschroef stoomschip ROTTERDAM, dat sedert te New York in het dok zit, op 24 november hier met het voorschip tegen enige klippen aan het einde der breakwater te hebben gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 15 december. De Nederlandse matroos J.A. Wortman, 21 jaar oud, die zijn passage van Baltimore naar hier had verdiend met werken aan boord van het stoomschip MASAPEGUSA, trachtte zich te verstoppen aan boord van het naar Rotterdam bestemde stoomschip QUENTIN, doch toen hij ontdekt werd, sprong hij over boord en is verdronken.


Datum: 18 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 16 december. De beide met schade hier binnengekomen tjalken VOORUITGANG IS ONS DOEL en JOHANNE liggen in de Horn. Eerstgenoemde lost de uit krijt bestaande lading en zal daar morgen mee gereed zijn. De pompen worden voortdurend gaande gehouden. Men heeft nog geen begin gemaakt met het repareren van de door de aanvaring geleden schade.


Datum: 19 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 18 december. Het van Londen naar Amsterdam bestemde stoomschip AMSTELSTROOM is hedenochtend tijdens dikke mist op de Zuidpier gelopen. Het voorruim maakt water. Een sleepboot is aan het pompen en men is bezig met het lossen der lading. Met middagtij hoopt men het stoomschip vlot te krijgen.
Later bericht: het gestrande stoomschip AMSTELSTROOM is na lossing van een gedeelte der lading met assistentie van sleepboten vlot en in de haven gekomen, alwaar het aan de grond is gezet. Het zal na enige voorzieningen tegen de lekkage naar Amsterdam opstomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 22 december 1899, des voormiddags ten 10½ uur, zal ten overstaan van notaris Jentink, te Delfzijl in het café van de wed. Veldman aldaar publiek worden verkocht het (opm: Noorse) brikschip OLOF, groot volgens Noorse meetbrief 197,58 netto registerton, koper- en ijzervast en gekoperd, in beschadigde toestand, zoals het thans ligt in het Dok (opm: binnendijkse noordzijde Eemskanaal) nabij Delfzijl, met al deszelfs rondhouten, staand- en lopend tuig, zeilen, ankers, kettingen, boten, enz, enz. Het schip kan elke dag worden bezichtigd. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Wijnne & Barends, scheepsmakelaars te Delfzijl. (opm: zie NRC 271299)


Datum: 20 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 december. Het stoomschip AMSTELSTROOM is in de Buitenhaven aan de grond gezet, alwaar het werd lens gepompt. Sleepboten hebben thans vruchteloos getracht het stoomschip weer vlot te krijgen om het daarna op te slepen naar Amsterdam. Men is nu weer bezig goederen in een lichter over te laden.
Later bericht: Het stoomschip AMSTELSTROOM kwam heden vlot en is naar Amsterdam gesleept.


Datum: 21 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 9 december. Men ontdekte gisteren, dat enige platen in de bodem van het dubbelschroef stoomschip ROTTERDAM verbogen waren, veroorzaakt door aanvaring met het breakwater te Boulogne op 24 november l.l. Bij aankomst alhier bevond men, dat een ketting in één van de schroeven verward zat, hetgeen vermoedelijk de oorzaak is geweest van het ongeval te Boulogne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 18 december. Het roer, dat bij de stranding van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL, die thans hier in de haven ligt, verloren raakte, is bij Heiligenhafen aan het strand gespoeld en naar hier gezonden.


Datum: 22 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 20 december. De lading aardappelen van 225.000 kg van het alhier met schade binnengelopen Nederlandse schip JANTJE, kapt. Bouman, van Delfzijl bestemd naar Laurvig, is heden in publieke veiling verkocht aan de heer J. Veening te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 21 december. Gisteren namiddag is het Engelse stoomschip MAGGIE McNAIR, van Buenos Aires naar Antwerpen, bij Otene (Schelderivier) tijdens dikke mist aangevaren door het Duitse stoomschip LUCANIA. Eerstgenoemd stoomschip is heden gezonken. De bemanning werd hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 18 november. Het stoomschip CHEONKONG arriveerde hier van Wutchow. De gezagvoerder rapporteerde, dat hij door zeerovers was aangevallen, die het gehele schip en de passagiers uitplunderden. Daarna gebruikten zij het stoomschip om een jonk aan te vallen, die zij uitplunderden en onder meer 17 kisten opium en ongeveer $ 2000 in goud buit maakten. De zeerovers lieten toen de CHEONKONG terugstomen naar Chan Tua San, waar zij het schip verlieten en het toen de reis naar Hongkong lieten voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd, zo spoedig mogelijk, een gehuwde en een ongehuwde scheepstimmerknecht, door W. Stienstra, scheepstimmerman op Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop: een nieuw, best gemaakt roefschip, plm. 18 ton, en een halfsleten dito met mast en wigt; bij Van der Werff te Buitenvallaat bij Drachten. Tevens knechten gevraagd voor ijzeren en houten scheepsbouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een in aanbouw zijnd overdekt en gewegerd praamschip met roef, sterk gebouwd, plm. 18 ton, en een in beste staat zijnde gebruikte snik met roef en luiken, mast en giek, groot 9 ton bij K. de Jong, scheepstimmerman, Oldegalileën, Leeuwarden.


Datum: 23 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op maandag de 8e januari 1900, ’s avonds 6 uur, ten verzoeke van de heren curators in het faillissement van de heer B. Niestern, scheepsbouwer te Martenshoek, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema te Hoogezand, publiek à contant verkopen het in den jare 1896 te Martenshoek nieuw gebouwd Nederlands stalen schoenerschip ALBATROS, groot 165,72 tonnen van 2,83 m³, met complete inventaris, invoege ligt in de haven te Altona bij Hamburg, en tot nu toe is bevaren door kapt. J.J. Buisman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 december. Het stoomschip WERKENDAM, van Rotterdam naar New York, werd hedennacht ten anker liggende ter hoogte van Vlaardingen aangevaren door het van Rotterdam komende stoomschip SILVIA. Vijf platen en spanten aan bakboord boven het potdeksel zijn ingedrukt of gebroken. Het stoomschip SILVIA kreeg geen schade. Bij helder weer zal de WERKENDAM de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 december. De equipage van het stoomschip PRESTO, dat op de Nolleplaat aan de grond raakte, is hier geland. Het schip maakt water.
Later bericht: Het Zweedse stoomschip PRESTO is gebroken. Lichters zijn langszij om de lading over te nemen. Kleine vaartuigen landen de lading hout.


Datum: 24 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Het alhier nieuw gebouwde stoomschip CURAÇAO, van de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam, is heden van hier naar Curaçao vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 21 december. Het aan de grond gezette stoomschip MAGGIE McNAIR ligt nu in 17 voet water voor en 50 voet achter, zodat het water tot aan de brug staat. Al wat los is, drijft weg. Het schip is nog niet doorgebroken en is het mogelijk twee uur voor en twee uur na laagwater uit het voorluik van de lading te bergen. Stoompompen en duikers zijn naar Terneuzen gezonden. Het is raadzaam een bemande boot als wacht bij het gestrande schip te houden. Later bericht: Het water loopt in de voorpiek en in het logies door de luchtkokers. Bergers hebben reeds enige lading uit het schip gehaald. Het gat, door de aanvaring met de LUCIANA veroorzaakt, is aan stuurboord op de hoogte van luik no. 3 en strekt zich waarschijnlijk uit tot 9 voet beneden het dek. De gezagvoerder en de bemanning hebben het schip verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 23 december. Er is accoord gemaakt met de Zweedse bergingsmaatschappij Neptun tot bergen van schip en lading van het gedeeltelijk gezonken stoomschip MAGGIE McNAIR op basis van ‘no cure no pay’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 23 december. De op 15 november hier met averij binnengesleepte Noorse bark OLOF, kapt. Andersson is hier publiek verkocht. Koper werd de heer Pais (opm: tagrijn) alhier voor NLG 1930. (opm: om te slopen)


Datum: 28 december 1899


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf, huis en land. K. Velding, notaris te Joure, verkoopt finaal ten verzoeke van H. Veenstra te Joure: een scheepstimmerwerf met groot timmerschuur en drie langshellingen, ook geschikt voor ijzeren scheepsbouw, een nieuw burgerhuis en weiland, bij de Scharsterbrug, aan het zeer drukke scheepsvaarwater, de Scharsterrijn, aan de kunstweg en aan de geprojecteerde tramweg Joure – Lemmer, onder Nijega, groot 57 are 13 centiare; waarop in drie onderdelen geboden NLG 2800. (opm: op 3 januari 1900 in drie onderdelen geboden NLG 3000)


Datum: 29 december 1899


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 22 december. Met het bergen der lading van het gestrande barkschip KOOPHANDEL is men thans zo ver gevorderd, dat nog slechts een klein gedeelte der planken aan boord is. Het schip zit thans 4 voet diep in het zand. Men zal met hoog water het schip trachten af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 december. Volgens telegram van Lloyd’s uit New York van 26 dezer zijn aan boord van het stoomschip STATENDAM aan bakboord midscheeps klinknagels los gevonden over een lengte van ongeveer 200 voet, en ook enige aan stuurboordszijde. Het Eriedock is het enige dok, dat het stoomschip kan opnemen.