Inloggen

Boeken/Naslagwerken

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven, in ontwikkeling, van boeken/naslagwerken die betrekking hebben op of ingaan op diverse aspecten en ontwikkelingen aangaande de Nederlandse Koopvaardijvloot die de periode vanaf 1813 bestrijken en die online in te zien zijn.

Voor een overzicht van boeken die alleen in de boekhandel te verkrijgen zijn klik hier

Online Naslagwerken

Het vier-delige naslagwerk de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden gaat in op de maritieme geschiedenis van Nederland vanaf de Prehistorie. De negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw tot  omstreeks 1970, worden behandeld in deel 3 en deel 4.  Thema's die in dit naslagwerk worden besproken zoals "De vaart in en buiten Europa","Handelsvaart" en de onwikkeling/beschrijving van de diverse scheepstypen geven achtergrond bij de gegevens die door MARHISDATA verzameld worden. Hierbij aandacht specifiek voor de ontwikkeling van het rederijbedrijf in deel 3. Online publicatie gerealiseerd door Huygens ING. 

 

"Enquête omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot : verslag der commissie". z.u., [1875]". Te raadplegen via Delpher. Verslag van de enquête commissie die de ontwikkeling van de Nederlandse koopvaardijvloot onderzocht. In dit verslag zijn veel verslagen van interviews met belangrijke personen uit de Nederlandse scheepvaartwereld zoals reders en scheepsbouwers opgenomen.  

 

Stalen en IJzeren (Kof) Tjalken op Zee, J.F.M. Bos 1993, eindscriptie Hogeschool Haarlem afd. Scheepsbouwkunde. Gedegen en uitgebreide studie naar (Kof) Tjalken.