Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1851


Datum: 01 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Het Nederlandse schoenerschip MARIA SOPHIA, kapt. Menso van Gijzel, is de 25e oktober te Valparaiso bevracht à GBP 3.10/- met 5 pCt. voor een lading salpeter naar Dordrecht, om te Iquique te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Valparaiso, Panama en San Francisco het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjer, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van de heer Ed. Serruys en Kuyper, Van Dam & Smeer

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 13e januari 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog verkopen:
- 1/15e part in het gekoperd Nederlands barkschip REGINA, gevoerd door kapt. A. Gersen, groot 250 gemeten lasten,
- 1/15e part in het gekoperd Nederlands barkschip JAN HENDRIK, gevoerd door kapt. H. de Jong, groot 323 gemeten lasten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 27 december. Het barkschip STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, van Newport naar Panama bestemd, is volgens bericht van de gezagvoerder in het begin van de maand november te Valparaiso binnengelopen, hebbende bij Kaap Hoorn in een 42-daagse hevige storm belangrijke schade aan schip en tuig bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men verneemt thans van een goede zijde nader, dat er werkelijk met de gewezen luitenant ter zee Cores de Vries, die zich thans te Rotterdam bevindt, bij wijze van proef een voorlopig contract is gesloten tot het daarstellen ener paketvaart tussen Batavia en de westkust van Sumatra (Padang) ter overbrenging vice-versa van passagiers en goederen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht wordt dadelijk na arrivement van Batavia, van waar het schip dagelijks binnen verwacht wordt, in lading gelegd naar Valparaiso, Panama en San Francisco het puik snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, gevoerd door kapt. T.K. Veldman, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Drijvende droogdokken. De ondergetekende heeft de eer aan heren scheepsreders en gezagvoerders van schepen kennis te geven, dat hij met overleg van commissarissen een nieuw en meer gelijkmatig werkend verminderd tarief heeft vastgesteld, naar hetwelk vanaf de 1e januari 1851 de doklonen zullen berekend worden. Deze tarieven zijn gratis verkrijgbaar gesteld ten zijnen huize op de IJgracht no. 7, en aan de dokken.
Amsterdam, 27 december 1850, J.D. Diets, boekhouder van de Reederij der Drijvende Droog-Dokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip. De notaris W.A. Evertsz te Oldeboorn zal op woensdag de 8e januari 1851, des namiddags 2 uur, ten huize van de kastelein Sjoerd H. Rijpkema te Terhorne, provincie Friesland, provisioneel verkopen een overdekt tjalkschip genaamd de ZEVEN GEBROEDERS, groot volgens meetbrief 86 tonnen, met deszelfs complete inventaris, liggende te Terhorne en vroeger bevaren door schipper Engele Ales Engelsma.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 21 december. Heden is alhier van Grissee aangekomen de Nederlands-Indische schoener DJOEDUL ILLAH, thans hernaamd VRIENDSCHAP, kapt. Siedin.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Het alhier ter rede liggende Nedelands-Indische schoenerschip KIEM MAULIE is hernaamd in BIENTANG HAPLIE.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bantam, 26 december. Aangekomen. Nederlands fregat schip MENADO, kapt. R.J. Rijken, van Batavia de 23e december, met een passagier.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 december.
Aangekomen. De 27e dezer: Nederlandse brik RAPIA, kapt. A.P. Petterson,, van Gotenburg, met twee passagiers. De 28e dezer: Nederlandse bark ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, van Texel de 18e augustus. LAURENS KOSTER JZ., kapt. D.B. Kleve, van Rotterdam de 8e september. AL MOCHLARIE, kapt. Said Moehamat bin Sech bin Sahil, van Riouw de 22e september. De 29e dezer. Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, kapt-luitenant ter zee 1e klasse J.J. van der Moore, van Onrust.
Vertrokken. De 28e dezer. Nederlandse bark NEERLANDS KONING, kapt. H. Kramer, naar Semarang. De 30e dezer. Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, kapt.-luitenant ter zee 1e klasse I.J. van der Moore, naar Singapore, met enige passagiers en Zr.Ms. troepen; Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Semarang met Zr.Ms. troepen.
Schepen liggende ter rede. Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, BOREAS, Zr.Ms. stoomschepen ETNA, SAMARANG, PHOENIX, Nederlandse schepen IJSSEL, DELFT, CASTOR, MARSOEK, FATHAR RACHMAN, SIRIUS, MARIA MAGDALENA, SUZANNA CHRISTINA, GENERAAL VAN DEN BOSCH, barken KALIEMAAS, DE ZES GEZUSTERS, RESIDENT VAN SON, MARIA JOHANNA, IDA ELIZABETH, ELLEN, PRINS HENDRIK, BALGIS, JACATRA, SHAT ELVRAT, REMBRANDT VAN RHIJN, ELISABETH EN JOHANNA, DE JONGE JAN, ZORGVLIET, LAURENS JANSZOON KOSTER, AL MOEHLARIE, brikken SIRENE, ALMANSOOR, schoeners DJEILANIE, ZEEMANSHOOP.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 26 december.
Aangekomen. De 22e dezer: Nederlandse bark PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, van Emoij (opm: waarschijnlijk Amoy) de 2e december, Nederlands schip AMANA TULBARIA, kapt. J. Worthington, van Batavia de 20e december, 1 passagier en een lichtmatroos van het Nederlandse schip INDIA. De 23e dezer: Nederlandse bark MAASNYMPH, kapt. A.J. Ihlower, van Joana de 19e december. De 24e dezer: Nederlandse bark PYLADES, kapt. J.B. Perry, van China de 10e december. De 26e dezer: Nederlandse schoener LOUISE, kapt. Daeng Brahima, van Pekalongan de 25e december, 1 passagier. Nederlandse bark JAVA, kapt. L. Tuk, van Pekalongan de 25e december.
Vertrokken. De 21e dezer: Nederlandse schoener JONGE PIETER, kapt. W.A.S. Valberg, naar Soerabaja, 1 passagier. De 23e dezer: Nederlandse bark ANOEAR SALIM, kapt. Sech Abdul Rachman Almenauor, naar Batavia. Nederlandse bark KOOPHANDEL, kapt. P.L. Dupain, naar Soerabaja en Rotterdam, met 2 passagiers. De 25e dezer: Nederlandse bark JOEN GOAN, kapt. Ko Tiong, naar Rembang. Nederlandse schoener BIENTANG TOEDJOE, kapt. H.F. Carter, naar Batavia en Padang.
Schepen liggende ter rede. Nederlands schip INDIA, AMANA TOOLBARIE, FATAHOOL MOEBARAK, bark PLANCIUS, MAASNYMPH, JAVA, SAMARANG, ADERAAK, PYLADES, BANDAR ALIE, schoeners ANIS, INGOAN, TJINSENG REMBANG, LOUISA, BIENTANG TIEGA.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 december.
Aangekomen. De 20e dezer: Nederlands schip NEPTUNUS, kapt. J.N. Schnijder, van Batavia de 13e december. Nederlands schip DE STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, van Pasoeroean de 29e dito. De 21e dezer: Zr.Ms. stoomschip BROMO, kapt. luitenant ter zee J.W. Stoll, van Makassar de 17e december, 2 passagiers en 12 bannelingen. Nederlandse bark ATIAT ULMAULA, kapt. Sech Sehau bin Said Baoezeer, van Grissee de 21 december. Nederlandse bark SCHOUWEN, kapt. C. Kraan, van Batavia de 14e december. Nederlandse bark ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer, van Batavia de 6e december. Nederlandse schoener JOEDIL ILA, thans hernoemd VRIENDSCHAP, kapt. Siedin, van Grissee de 21e december. De 23e dezer: Nederlandse bark ASULTANIE, kapt. Sech Abdulla bihn Jafae Moharie, van Grissee de 23e december. Amerikaans schip AKBAR, kapt. W. Worth, van Batavia de 19e dito. De 24e dezer: Nederlandse schoener JONGE PIETER, kapt. W.A.S. Valberg, van Semarang de 21 december, 1 passagier.
Vertrokken. De 20e dezer: Nederlandse schoener KONGSING, kapt. Pa Katiea, naar Bali Ampenan over Banjoewangie. De 21e dezer: Nederlands schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot, naar Nederland over Pasoeroewan, met een ontslagen gecondemneerde. Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. H. Reiniersen, naar Nederland over Pasoeroewan. De 22e dezer: Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, naar Pasoeroewan. De 23e dezer: Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, kapt. luitenant ter zee 1e klasse J.J. van der Moore, koers stellende om de west, 3 passagiers. De 24e dezer: Nederlandse bark FATOOR RAHIM, kapt. Intje Mohamat Alie, naar Grissee. Nederlandse bark HOKSOEN, kapt. L.J.D.A.F.C. Eschauzier, naar Molukkos. Nederlandse bark EL MACHLAAR, kapt. Said Aboebakar bin Hoesien Moelaheila, naar Amboina over Sumanap. Schepen liggende ter rede: Zr. Ms. stoomschepen BROMO, VESUVIUS, BORNEO, schoener brik BANDA, schoeners JANUS, CIRCE, roei kanonneerboot NUMMER 14, Nederlandse schepen AMBARAWA, DOROTHEA, JACOBA HELENA, DE STAD AMSTERDAM, NEPTUNIS, ROOMPOT, ALFULCK, barken FATAL MAAN, GENERAAL BARON VAN GEEN, MERCATOR, FORMOSA, CORNELIA, WILLEM DE CLERCQ, ASSAD DOLLA, SCHOUWEN, CAMBA TORIDA, ABDUL HASSIM, SALMA, LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN, JENOER, FATABOOK WAHAB, ATIAT GIMAULA, NAIM BALGIJER, brik DJOEMSTING, schoener TIO TIAUW THAIJ, HOKTHAIJ, ALBORAK, MIDGE, KIEMMAULIE thans hernoemd BIENTANG HAPLIE, DJOEDUL ILLAH thans hernoemd VRIENDSCHAP, boot GOANSING.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Indramaijoe, 20 december.
Aangekomen. De 16e dezer: Nederlandse bark ELLEN, kapt. J.W. Kingdom, van Semarang. De 18e dezer: Nederlandse bark FATHOOL BARIE, kapt. W.F. Massingham, van Rembang. Nederlandse bark GELDERLAND, kapt. H. de Wijn, van Cheribon. De 19e dezer: Nederlands schip GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, van Batavia, enige passagiers. De 20e dezer: Nederlandse laadboot EMIE, kapt. Pak Rakiijo, van Batavia.
Vertrokken. De 16e dezer: Nederlandse bark ELLEN, kapt. Chevallier, naar Semarang, 1 passagier. De 19e dezer: Nederlandse bark LACHMADIE, kapt. Sech Achmad bin Sadik Jamanie, naar Batavia. Nederlandse bark NAGA LAUT, kapt. J.W. Kingdom, naar Semarang.
Schepen liggende ter rede. Nederlands schip GELDERLAND, GERARDUS JACOBUS, bark FATHOOL BARIA en laadboot EMIE.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cheribon, 21 december.
Aangekomen. De 16e dezer: Nederlandse bark OEDJONG PANDANG, kapt. Tjan Kimwaij, van Semarang de 11e december. De 20e dezer: Nederlandse schoener MOOCHTAR, kapt. Kiagoes Moehamat Assiek, van Palembang de 5e december, 1 passagier. De 21e dezer: Nederlandse bark OEDJONG PANDANG, kapt. Tjau Kimwaij, terug uit zee van een verloren reis naar Indramaijoe, de 17e december.
Vertrokken. De 17e dezer: Nederlandse schoener BIENTANG TIEGA, kapt. Siem Tjioehok, naar Semarang. Nederlandse schoener OEDJONG PANDANG, kapt. Tjan Kimwaij, naar Indramaijoe. De 18e dezer: Nederlandse bark HONG GOAN, kapt. Tjan Tangsan, naar Batavia, met Zr.Ms. troepen.
Schepen ter rede liggende. Nederlandse bark OEDJONG PANDANG, schoeners MOCHTAR en JOHANNA FREDERIKA.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Tagal, 21 december.
Aangekomen. De 16e dezer: Nederlandse bark THAELIONG, kapt. Tan Tonghaij, van Cheribon de 14e december. Nederlandse bark GAONLIE, kapt. I. Hingliem, van Pekalongan de 14e december.
Vertrokken. De 16e dezer: Nederlandse bark BATAVIA, kapt. Tan Yngok, naar Batavia. Nederlandse bark PHAIJLIANG, kapt. Tan Tonghaij, naar Rembang. De 17e dezer: Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I. Hingliem, naar Rembang. De 21e dezer: Nederlands schip BROEDERTROUW, kapt. J.C. Kunt, naar Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Pekalongan, 18 december.
Vertrokken. De 16e dezer: Nederlandse brik TARTAR, kapt. Sie Kongpat, naar Batavia. De 17e dezer: Nederlands schip ROOMPOT, kapt. De Boer, naar Nederland via Soerabaja. De 18e dezer: Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Tagal.
Schepen liggende ter rede: Nederlands schip ROOMPOT, schoener LOUISA.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Pasoeroewan, 18 december.
Aangekomen. De 13e dezer: Nederlands schip BATO, kapt. W.F. Broeksmit, van Batavia, de 1e december. Nederlands schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. H.G. Hinrichs, van Semarang de 3e december, 2 passagiers. De 15e dezer: Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, van Soerabaja de 14e december.
Vertrokken. De 13e dezer: Nederlandse bark NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffman, naar Rotterdam door straat Bali, met twee passagiers. Nederlandse bark JOHANNIS MARINUS, kapt. J. van Delft jr., naar Rotterdam door Straat Bali. De 17e dezer: Nederlandse bark WATERLOO, kapt. W.W. van Epen, naar Amsterdam door straat Balie. Nederlandse bark LITTLE TOT, kapt. Katjoong, naar Soerabaja. De 18e dezer: Nederlands schip DE STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, naar Soerabaja.
Schepen liggende ter rede. Nederlandse schepen: PHOENIX, AERT VAN NES, BATO, ADMIRAAL ZOUTMAN, en schoener WILHELMINA EN HENRIETTA.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Probolingo, 28 december.
Aangekomen. De 28e dezer: Nederlands schip KENAU HASSELAAR, kapt. O. Lindeman, van Soerabaja de 16e december.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Bezoekie, 12 december.
Aangekomen. De 10e dezer: Nederlandse stoomboot LANGEN LAMONGAN, kapt. Pa Sariman, van Probolingo de 10e december.
Vertrokken. De 10e dezer: Nederlandse stoomboot LANGEN LAMONGAN, kapt. Pa Sariman, naar Panaroekan, 1 passagier. De 12e dezer: Nederlands schip JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong, naar Amsterdam via Panaroekan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banjoewangie, 12 december.
Aangekomen. De 7e dezer: Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Zeijlstra, van Panaroekan de 4e december. De 9e dezer: Nederlands schip RIDDERKERK, kapt. H. Noltee, van Pasoeroewan de 6e december. De 10e dezer: Nederlands schip HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, van Semarang de 27 november, 2 passagiers. Nederlands schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, van Pasoeroewan de 7e december. De 11e dezer: Nederlands schip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Pasoeroewan de 2e december. Nederlands schip DE PAULINE, kapt. B.J. Post, van Probolingo de 4e december. Nederlands schip ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra, van Pasoeroewan de 5e december. De 12e dezer. Nederlandse schoener ADMIRAAL DE RUITER, kapt. G.M. Titsingh, van Semarang de 6e december. Nederlandse schoener JOHANNA HENDRIKA, kapt. K. Hoek, van Soerabaja de 7e december. Nederlandse schoener WASSENAAR, kapt. A. Hofstee, van Pasoeroewan de 9e december. Nederlandse schoener PEKING, kapt. J. van der Meulen, van Probolingo de 10e december. Nederlandse schoener DRIE MARIAS, kapt. L.G. Verbeek, van Soerabaja de 28e november. De 13e dezer: Nederlandse schoener VENUS, kapt. Kerto, van Balie Badong de 12e december. Vertrokken. De 7e dezer: Nederlands schip STRAAT BALI, kapt. G. Mulder, naar Amsterdam. De 11e dezer: Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Zeijlstra, naar Amsterdam. Nederlands schip RIDDERKERK, kapt. H. Noltee, naar Rotterdam. De 12e dezer: Nederlands schip HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, naar Rotterdam, 2 passagiers. Nederlands schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, naar Rotterdam.
Schepen liggende ter rede. Nederlandse schepen: WILHELMINA LUCIA, DE PAULINE, ELISABETH ANTHONIA, JOHANNA HENDRIKA, WASSENAAR, PEKING, DRIE MARIAS en schoener ADMIRAAL DE RUITER, VENUS.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Panaroekan, 16 december.
Aangekomen. De 11e dezer: Nederlandse stoomboot LANGEN LAMONGAN, kapt. Pa Sarima, van Probolingo de 11e december, 1 passagier. De 13e dezer: Nederlands schip JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong, van Bezoekie de 13e december, 3 passagiers.
Vertrokken. De 13e dezer: Nederlandse stoomboot LANGEN LAMONGAN, kapt. Pa Sarima, naar Soerabaja over Probolingo, enige passagiers. De 16e dezer: Nederlands schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. E. von Lindern, naar Rotterdam. Nederlands schip RABENHAUPT, kapt. S.S. Prange, naar Amsterdam.
Schepen liggende ter rede: Nederlands schip REIJERWAARD.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Wijnkoopsbaai, 14 december.
Aangekomen: de 12e dezer: Nederlands barkschip JAN VAN BRAKEL, kapt. A. van der Bent, van Batavia.
Vertrokken. De 14e dezer: Nederlandse barkschip JAN VAN BRAKEL, kapt. A. van der Bent, naar Tjilatjap.


Datum: 02 januari 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens een bij de H.H. van Meurs en Co uitgegeven staat, bestond de Nederlandse zeemacht op 1e januari 1851 uit de schepen; DE ZEEUW van 84 stukken; KONING DER NEDERLANDEN, idem; DE KONINGIN van 74 stukken; KORTENAAR, idem; TROMP, idem; DE RUYTER, in aanbouw te Vlissingen, idem, DE ADMIRAAL VAN WASSENAAER, in aanbouw te Amsterdam, idem; DE PRINS VAN ORANJE van 60 stukken; DE DOGGERSBANK idem; DE RIJN van 54 stukken; DE SCHELDE van 44 stukken; DE SAMBRE idem; DE MAAS idem; PALEMBANG idem; CERES idem; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN idem; PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN idem; HOLLAND idem; PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN van 38 stukken; PRINSES SOPHIA in aanbouw te Amsterdam, idem; ROTTERDAM ( geraseerd fregat) van 28 stukken; ALGIERS idem; JUNO van 26 stukken; ARGO idem; NEHALENNIA van 28 stukken; HIPPOMENES (kazerneschip) idem; AJAX idem; BOREAS idem; CASTOR idem; VAN SPEYK van 26 stukken; JAVA in aanbouw te Amsterdam idem; SUMATRA idem; BORNEO idem; PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN in aanbouw te Vlissingen, idem; PALLAS van 22 stukken; HELDIN idem; AMPHITRITE van 20 stukken; DE ECHO van 18 stukken; PEGASUS (kostschip te Rotterdam); DE MEERMIN idem; DE MERCUUR idem; DE VENUS idem; DE KOERIER idem; DE ZWALUS idem; DE HAAY idem; DE LYNX idem; DE SPERWER idem; DE AREND van 14 stukken; DE PIJL idem; HET ZEEPAARD in aanbouw te Amsterdam, van 12 stukken; DE ZEEHOND idem; DE CACHELOT in aanbouw te Vlissingen, idem; DE BRUINVISCH in aanbouw te Vlissingen, idem; WINDHOND idem; LANSIER van 5 stukken; DE HUZAAR idem; DE DOLFIJN idem; CIRCE van 14 stukken; SYLPH van 4 stukken; PYLADES van 14 stukken; JANUS idem; ATALANTE; MAKASSAR, in aanbouw te Willemsoord, idem; ARGO van 14 stukken; DE VOS van 4 stukken; DE WESP idem; DE ADDER van 3 stukken; DE SCHORPIOEN idem; ARUBA idem; ANADIOMENE idem; BANCA van 4 stukken; BANDA van 6 stukken; AMBON idem; SAPAROEA idem; TERNATE idem; REMBANG idem; PADANG idem; EGMOND van 5 stukken; DE KAMELEON van 14 stukken; URANIA (instructie-vaartuig) van 12 stukken. Stoomschepen: BATAVIA; CURACAO van 7 stukken; CERBERUS van 8 stukken; DE ETNA van 7 stukken; PHOENIX idem; DE HEKLA idem; DE BROMO idem; DE MERAPIE idem; DE CYCLOOP idem; VESUVIUS idem; ARDJOENO idem; GEDEH idem; TJIPANNAS; SINDORO in aanbouw te Amsterdam; SAMARANG ( schroefstoomschip); SOLAK in aanbouw te Amsterdam; SOEMBING in aanbouw te Amsterdam. IJzeren stoomschepen: BORNEO van 11 stukken; ONRUST idem; SURINAME. Transportschepen: DE MERWEDE; PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK; 4 gaffel kanonneerboten à 1 mortier en 3 stukken, 25 dito groot model en 14 dito klein model. Voorts uit 211 fregat-, bark-, brik- en schoenerschepen te Amsterdam te huis behorende, 145 dito schepen te Rotterdam te huis behorende, 29 te Dordrecht, 10 te Middelburg, 20 te Schiedam, 13 te Alblasserdam, 4 te Alkmaar, 2 te Delftshaven, 4 te Groningen, 7 te Harlingen, 1 te Hoogezand, 1 te Joure, 6 aan de Kinderdijk, 4 te Koog aan de Zaan, 1 te Maassluis, 1 te Oosthuizen, 3 te Purmerend, 9 te ’s Gravenhage, 1 te Tiel, 2 te Veendam, 3 te Vlaardingen, 1 te Vlissingen, 1 te Winschoten, 2 te Wormerveer, 8 te Zierikzee, 3 te Zwolle en 2 te Batavia, alsmede 919 galjoot-, kof-, tjalk- en smakschepen. Verder waren in de verschillende plaatsen in aanbouw 51 vaartuigen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij notariële akte in dato de 14e december 1850, is tussen de ondergetekenden Huibert van Rijckevorsel, reder en koopman, wonende te Rotterdam en Hendrik Muller, Samuels zoon, koopman, thans nog wonende te Amsterdam, aangegaan een vennootschap van koophandel, ten doel hebbende het voortzetten voor hun gemeenschappelijke rekening van de zaken, tot heden toe door de eerst-ondergetekende voor zijn eigen rekening en risico gedreven, en zulks voor de tijd van vijf jaren, aanvang nemende de 1e januari 1851 en mitsdien zullende eindigen met de laatste december 1855, zullende dezelve echter door het eenvoudig verloop van die termijn niet zelve ophouden, maar daartoe een opzegging van een van de vennoten vereist worden, vóór of uiterlijk op de 1e januari 1855, bij gebreke waarvan deze vennootschap geacht zal worden voor een jaar te zijn gecontinueerd en alzo telkens van jaar tot jaar, tot de bedoelde opzegging, vóór de 1e januari van ieder jaar, zal hebben plaats gehad. De zaken van deze vennootschap zullen bij voortduring gedreven worden op naam van de eerst-ondergetekende, welke naam mitsdien de firma van deze vennootschap zijn zal, tot de tekening waarvan de eerst-ondergetekende uitsluitend de bevoegdheid heeft, terwijl de tweede ondergetekende zulks bij procuratie zal doen, zullende dezelve firma echter niet anders mogen worden gebezigd dan in zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende en niet tot het tekenen van obligaties, promesses, borgtochten, acceptaties of kredieten in blanco, of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve van de firma, waartoe, indien dit nodig zijn mocht, altijd de particuliere handtekeningen van de beide vennoten vereist zullen worden. Rotterdam, 1 januari 1851. H. van Rijckevorsel, Hendrik Müller, S. Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping op vrijdag de 3e januari 1851, des voormiddags ten 11 ure, op het strand bij Zoutelande ( provincie Zeeland) van het wrak van het op de 16e december jongstleden aldaar gestrand en thans nog liggend Belgisch barkschip EMMA, kapt. Witteveen, komende van de kust van Afrika en bestemd naar Antwerpen; benevens de zich daarin bevindende zestig stuks Afrikaanse balken, ieder ter zwaarte van drie tot vijf tonnen. De verkoop van inventaris, enzovoort zal later worden bekend gemaakt. Informaties zijn te bekomen bij de heer J. Smith, scheepsmakelaar te Vlissingen, brieven franco.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot te koop. Door een bijzonder toeval wordt ten verkoop aangeboden een te Harlingen liggende en bij uitstek fraaie overdekte ijzeren stoomboot genaamd WILLEM I, vervaardigd in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam met zijn locomotieve stoomketel en uitmuntende machine van 30 paardekracht, inventaris en losse goederen, alles in zodanige goede staat om dadelijk in de vaart te kunnen gebracht worden.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de directie der Friesche Stoomboot Reederij te Harlingen en derzelver agent, de heer Paul van Vlissingen te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht wordt dadelijk na arrivement van Batavia, van waar het schip dagelijks binnen gewacht wordt, in lading gelegd naar Valparaiso, Panama en San Francisco het puik snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, gevoerd door kapt. T.K. Veldman, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoor J.B. ‘t Hooft te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commisie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de rekeningen en balans, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen decharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van al de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier, en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde statuten, het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op twintig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot de 11de januari 1851 ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 31 december 1850.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De geregelde wekelijkse dienst tussen Dordrecht en Londen van het ijzeren stoomschroefschoenerschip STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, voor passagiers, goederen en vee, voor korte tijd geschorst zijnde, zal bij open water op 1 februari weder geopend worden. Adres te Dordrecht bij de Directie, of bij de cargadoors Visser en Van der Sande, en te Londen bij Hall en Zoon.


Datum: 03 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Volgens een bij de H.H. Van Meurs & Co uitgegeven staat bestond de Nederlandse koopvaardijvloot per primo dezes jaars uit:
211 fregat-, bark-, brik- en schoenerschepen te Amsterdam te huis behorende, 228 dito van de Maas. 10 dito te Middelburg, 4 dito te Alkmaar, 4 dito te Groningen, 7 dito te Harlingen, 1 dito te Hoogezand, 1 dito te Joure, 4 dito te Koog aan den Zaan, 1 dito te Oosthuizen, 3 dito te Purmerend, 1 dito te Tiel, 2 dito te Veendam, 1 dito te Vlissingen, 1 dito te Winschoten, 2 dito te Wormerveer, 8 dito te Zierikzee, 3 dito te Zwolle en 2 te Batavia, alsmede uit 919 galjoot-, kof-, tjalk- en smakschepen. Verder waren in de verschillende plaatsen in aanbouw 51 vaartuigen. (opm: stoomschepen, hoewel zeker aanwezig, worden niet vermeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 29 december. Het schip AFINA JONKER (opm: kof, bouwjaar 1840; kapt. J.J. Groenewold), van Dantzig met tarwe naar Amsterdam, is gisteren alhier gestrand en vol water gelopen, doch het volk gered en de inventaris geborgen. De lading wordt nat gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 1 januari. Heden is alhier als bijlegger binnengekomen de Nederlandse kof ZORGVLIET, kapt. Z.E. de Jong, van Cardiff met ijzer voor Rotterdam. Voornoemde bodem is gisteren bij dikke lucht van tussen de Schouwse banken door de schokker No.1 van de Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij opgenomen en alhier ter rede gebracht. Het schip zal zo spoedig mogelijk de reis binnendoor naar Rotterdam voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wyma te Harlingen zal aldaar op woensdag de 8e januari 1851, des namiddags ten 3 ure, in het logement van Douwe Minnema in het openbaar presenteren te verkopen:
- het kofschip genaamd CONCORDIA, gemeten op 26 ellen 10 duim lengte, 4 ellen 91 duim wijdte en op 2 ellen 95 duim holte, geijkt op 168 tonnen, gevoerd door kapt. J.H. Kappen.
- Het kofschip genaamd JAN FREDERIK, gemeten op 24 ellen 20 duim lengte, 5 ellen 35 duim wijdte en 2 ellen 38 duim holte, geijkt op 137 tonnen, gevoerd door kapt. Harm H. Kok.
- Het kofschip genaamd HENDRIK, gemeten op 25 ellen 20 duim lengte, 4 ellen 55 duim wijdte en 2 ellen 47 duim holte, geijkt op 126 tonnen, gevoerd door kapt. J.A. Keun.
Alle met derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheeps- en andere goederen, zodanig als zij zijn liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en dadelijk na de verkoop vrij te aanvaarden. Nader onderricht ten kantore van de heren Harmens & Zonen en van de notaris te Harlingen.
(opm: de kof HENDRIK werd voor NLG 3.858 aangekocht door Jan Foekens, Harlingen; nieuwe naam TWEE GEZUSTERS, zelfde kapitein)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Van der Veer, van Harlingen naar Engeland, is den 23 december met gebroken mast, verlies van kettingen, ankers, zeilen en verdere schade te Harlingen uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Van der Linden, van Amsterdam naar Batavia, te Vlissingen binnen, heeft 22 december de reis voortgezet en bevond zich de 24ste dito in goede staat zeilende op de hoogte van Bevesier, hebbende de wind N.W.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen AGATHA, kapt. Schuur, van Dantzig naar Bordeaux, GESINA, kapt. Zelling, van Koningsbergen naar Antwerpen, en AFINA, kapt. Post, van Aeroskøbing naar Rotterdam, zijn vóór den 9e december te Arendal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AQUARIUS, kapt. Douwes, van Riga naar Delfzijl, is in november te Brækkestöe binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip NEDERWAARD, kapt. Meijer, van Patjiian naar Rotterdam, is de 12e november gepraaid op 09º31' ZB 13º52' WL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Na bekomen autorisatie zal ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte te Warffum op dinsdag 7 januari 1851, des voormiddags te elf uren, publiek worden verkocht het op het eiland Rottumeroog gestrande Hannoverse kofschip GERHARDINA, gevoerd geweest bij kapt. M.T. Christoffers, benevens het zich nog in opgemeld schip bevindend lijnzaad in tonnetjes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, genaamd KATHARINA JOZEPHINA (opm: CATHARINA JOSEPHINA, bouwjaar 1826), groot pl.min. 80 roggelasten of 113 tonnen, met deszelfs complete inventaris, thans liggende te Delfzijl, zo als het tot hiertoe bevaren is door kapt. R.P. Dik.
Nadere informatie te bekomen bij de kapitein of bij K. & J. Wilkens, te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De notaris J.A. Zaal Stroband, te Ameland zal aldaar, bij het pakhuis bestemd tot berging van strandgoederen te Nes, tegen contante betaling, publiek verkopen: op maandag de 6e januari 1851 des voormiddags te 09.00 uur, 45 kisten kaneel, 5 balen inlandse tabak, 5 vaten loodwit, plus minus 1000 Ned. ff kandij, en een partij van 3 à 400 Edammer en Goudse kazen; alles zwaar beschadigd en geborgen uit het op de 24 december l.l. bij Ameland op de reis van Amsterdam naar Hamburg gestrande Deense Everschip MARIA, gevoerd door kapitein F. Bohn van Blankenese. (opm: zie LC 271250 en NRC 301250)
Daags voor de verkoop, zondag 5 januari in de voormiddag om 10 uur, zal, zo het weer het toelaat, bij Holwerd een schip voor de overtocht van gegadigden gereed liggen.


Datum: 04 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. Onder meer andere liggen de volgende naar zee bestemde Nederlandse schepen in onze haven, als de tjalken TWEE GEBROEDERS, DRIE GEBROEDERS, GEZINA, TJAPKA SCHURINGA, BERENDINA en HENDRIKA, de smakken ONS GENOEGEN en WILHELMINA CATHARINA en eindelijk nog de kof GOEDE VERWACHTING, terwijl het Nederlandse brikschip BRAAMSPUNT, de schoener JANTINE en de kof IDA GEZINA aan de werf liggen te timmeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. De heren Coninck Westenberg & Co., scheepsagenten op Texel, als lasthebbenden van hun principalen, zijn van mening op maandag de 6e januari 1851, des namiddags 5 ure, ten huize van de logementhouder J.L. Kikkert, publiek te verkopen de geborgen tuigage van het achter Eijerland gestrande Engelse stoomschip LIVERPOOL, kapt. A. Galloway, van Londen naar Bremen bestemd geweest, bestaande in enige zeilen, rondhouten en enig lopend touwwerk, en voorts 250 balen en een partij losse tabak, pl.m. 1.300 Nederlandse ponden Spaanse wol, 1.500 kan portwijn, in drie pijpen, ieder van 500 kan, 2 kisten bruine kina, 4 kisten en 5 blikken dozen met castor-olie, alles door zeewater nat en beschadigd. De goederen liggen in ´s Rijks pakhuis, op de haven van Texel en aan Den Burg, en zullen zaterdag voor de verkoop behoorlijk gekaveld voor een ieder te zien zijn.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen bij de heren Gebr. Zurmühlen & Taylor te Nieuwediep en bij de heren Coninck Westerberg & Co. te Texel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Ingezonden mededeling. Aan de redactie der Dordrechtsche Courant.
Mijne Heren!
Gelezen hebbende het extract uit het journaal van de schokker no. 2, schipper Braam, behorende aan de Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, zijnde over het verlenen van assistentie aan het barkschip JAN VAN HOORN op de Banjerd (opm: de Banjaard), en geplaatst in de Rotterdamsche Courant van 16 december 1850, gevoelen wij ons ter liefde der waarheid verplicht, dit UEdele toe te zenden met verzoek, hetzelve in een uwer nommers te willen plaatsen.
Den 12 december ’s morgens ten 6 ½ ure stootte het schip, en na nog enige tijd voortgeschoven te hebben, bleef het vastzitten. Daar het juist het ogenblik van hoog water was, werd er eenparig besloten het schip te lichten en liet men ten dien einde al de watervaten op het dek leeglopen en over boord werpen, terwijl de luiken opengebroken werden en van de lading opgehaald. Om de 10 en 20 minuten werden er drie kort op elkander volgende schoten tot teken van nood gedaan, hetgeen duurde tot 12 à 12 ½ ure, als wanneer wij een vaartuig zagen op ons toe komen en bij nadering verkenden voor de schokker no. 2 van de Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Zij zeilde achter ons om en ging kort bij ons ten anker, waarna de schipper bij ons aan boord kwam. Hij zei op ons schieten afgekomen te zijn en vroeg of hij ons van dienst kon zijn. Wij antwoordden hem dat hij bij ons zou blijven en behulpzaam zijn om zo mogelijk het schip er af te krijgen. Op de vraag waar wij zaten en wat hij er van dacht, antwoordde de schipper dat wij op de steile punt van de Banjerd zaten en hij niet dacht dat het schip er weder af zou komen. Wij zeiden hem dat wij echter wilden doen wat gedaan kon worden en of hij een anker voor ons zou kunnen uitbrengen, hetgeen hij wel van te zullen proberen beloofde, doch hij zei ook dat hij zeer bevreesd was voor het beschadigen van zijn vaartuig bij het langs zijde komen.
De schokker peilde eerst de diepte rond het schip af, bracht zijn anker uit en liet zich naar het schip afzakken om het onze over te nemen.
Ofschoon er vijf der equipage ziek in de kooi lagen, moesten wij hem nog zes der onzen bij hem overgeven, om anker 45 vadem ketting bij hem over te krijgen, die weder terug kwamen, nadat het anker uitgebracht was. Wij draaiden vervolgens de ketting met dubbele wind en seins (opm: waarschijnlijk gelijktijdig met spil op dubbel werk en seizings) zo stijf mogelijk en, daar het nog twee uren voor hoog water was, werd het dek opgeklaard en de zeilen op stootgaren gezet.
Er scheen bij de schipper der schokker meer vrees voor het blijven zitten van het schip te bestaan dan bij ons, daar hij de boot naar ons toezond met een lijn en aanraadde de boten uit te zetten, de militairen bij hem over te brengen en ons ook zelf gereed te houden. Wij zeiden hem dat wij nog geen boten uit zouden zetten, om reden ook, dat wij wel wisten dat zo er boten buiten boord zijn, wij minder macht over het volk hadden. Wij plaatsten allen aan de spil en hadden het geluk het schip nog voor hoog water te zien vooruit schuiven. Wij hielden de ketting zo stijf mogelijk, doch daar het schip bij het vooruitgaan ook naar lij schoof, kwam het anker te loevert op en moesten het laten slippen met zestig vadem ketting.
Op welke grond schipper Braam dus in zijn journaal heeft kunnen zetten, dat het schip bij zijn komst aan boord reeds door kapitein en zeeloods was opgegeven, weten wij niet.
De scheepspapieren en paketten ontving hij eerst ’s avonds ten 6 ure, alleen uit voorzorg.
Met de meeste hoogachting hebben wij de eer te zijn,
UwEd. dw. dienaars, gezagvoerder J. Bouten, stuurman M. Versteegh.
3 januari 1850.


Datum: 06 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Het barkschip RIJSWIJK, kapt. Bijl, van hier naar Valparaiso enz. bestemd, heeft de 1e dezer onder Downs anker en ketting verloren en de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Te Rendsburg overwinteren de Nederlandse schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. Jansen en JONGE KARST, kapt. Woudstra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 januari. Een bericht uit Gothenburg deelt mede, dat het brikschip LOUISA, kapt. Aminoff (opm: Amshoff), bij Svineboden gestrand – zie ons nommer van 30 december 1850 – als wrak te beschouwen is. De bemanning was gered, van de lading meldt men echter niets. (opm: zie ook NRC 301250, 070151 en 200151)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Op de 1e januari lagen te Bremerhaven de Nederlandse brik DANIEL, kapt. Van Duin, en de kof VROUW JANTINA, kapt. Mulder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Torbay-Brixham, 1 januari. Het Nederlandse kofschip ROELFINA, kapt. Lohman, van Amsterdam naar Bilbao, hetwelk de 19e december jl. alhier op strand bij het Berry-hoofd is geraakt – zie ons nommer van 27 december j.l. – is na ontlossing der lading weder vlot gekomen en heden in onze haven gebracht.


Datum: 07 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Een nader bericht uit Gothenburg deelt mede, dat van het bij Svineboden gestrande brikschip LOUISE, van Batavia naar Kopenhagen bestemd – zie ons nommer van gisteren – een gedeelte der lading naar alle waarschijnlijkheid zal geborgen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Vlissingen van 1 januari, zou het schip ANNA PETRONELLA, kapt. Arends, van Riga naar Antwerpen, bij het Fort de Nolle gestrand - reeds vroeger gemeld - den 7e dito in het openbaar verkocht worden. (opm: Hannoverse kof, kapt. H.H. Ahrends, zie NRC 280150, 211250)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend kofschip, met complete inventaris, genaamd DIEWERDINA, groot 91 tonnen, in 1835 nieuw uitgehaald, liggende aan de werf Het Schaap op de Zoutkeetsgracht te Amsterdam. Te bevragen bij de eigenaar P. Meints te Sappemeer. (opm: koper K.J. Westenberg, Groningen)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank zal op donderdag de 16e januari 1851, des avonds te zes uur, ten huize van J. Bosvogel, broodbakker te Wildervank, publiek veilen en verkopen het kofschip en toebehoren, genaamd LUCAS WICHER, laatst bevaren door nu wijlen Willem Hazewinkel, metende 90 tonnen, liggende aan de werf Het Schaap bij het Westerdok te Amsterdam.


Datum: 08 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De 11e september jl. vertrok van Riouw het onder Nederlandse vlag varende barkschip THAI LIONG, gevoerd door de Chinees Liem Siong Pik, toebehorende aan een te Toeban (residentie Rembang) woonachtige Chinees en volgens de uitklaring bestemd naar Grisseh.
De opvarenden waren, behalve de genoemde gezagvoerder, vier Chinese toekang-peetaks (opm: handwerkslieden, c.q. bedienden), een stuurman, een mandoor (opm: voorman, bootsman) en 25 andere schepelingen. Als passagiers werden twee Boeginezen, Damatola en Kamoemoe genaamd, medegenomen. In de nacht van de 11e op de 12e werd het schip op de hoogte van Poeloo-Rondon door een stormbui overvallen, welke de meeste zeilen in stukken deed vliegen. De gezagvoerder besloot, alvorens de reis voort te zetten, eerst naar Riouw terug te keren, ten einde de geleden schade te herstellen. Nadat de meeste zeilen vastgemaakt waren en de koers bepaald was, begaf de gezagvoerder zich met de vier toekang-peetaks naar de kajuit om van de uitgestane vermoeienissen uit te rusten. Het was nu omstreeks 5 uur in de morgen van de 12e september, dat de twee Boeginese passagiers, die ook in de kajuit logeerden, ieder met een kris gewapend, aan enigen van de opvarenden het leven benamen. Een der toekang-peetaks, Liem Goat genaamd, ontving de eerste steek, snelde naar het dek, riep het volk toe, dat de Boeginezen oproer maakten, en viel terstond daarop dood neder. Van de andere toekang-peetaks waren twee gelijktijdig gewond; zij volgden Liem Goat op het dek. Een van deze twee overleed des avonds van die dag aan de bekomen wonden, de andere lijdt nog aan de zijnen. De vierde toekang-peetak moet, naar de overgeblevenen veronderstellen, ook wel gewond zijn geworden en zal, denken zij, door de schrik bevangen, door een der kajuitspoorten in zee gesprongen en verdronken zijn. De stuurman was enige ogenblikken te voren naar zijn hut op dek gegaan. Bezig van klederen te verwisselen, ontvangt hij van achteren met een kris een steek van een der Boeginezen, die daarop de deur van de hut dicht sloot en grendelde.
De mandoor en de opvarenden, van schrik en ontsteltenis verslagen, gaven op de hen door de Boeginezen gedane vraag, of zij bereid waren hun bevelen op te volgen, als wanneer zij hun tractementen aanmerkelijk zouden vermeerderd zien, een toestemmend antwoord, hetwelk, gelijk nader bleek, alleen tot uitstel diende om een betere kans waar te nemen. De Boeginezen gaven hierop last, instede van weder naar Riouw, naar Java te stevenen, en om het lijk van de gezagvoerder, die reeds door hen vermoord was, uit de kajuit te halen en met dat van de toekang-peetak Liem Goat over boord te werpen. Een der twee begaf zich vervolgens naar de kajuit om de kisten te visiteren. De ander plaatste zich op dek bij de verschansing en laadde zijn buks, doch werd, omstreeks 10 uur in de morgen van dezelfde dag, onverwachts door enige der opvarenden aangevallen en, daar hij zich verweerde, met stukken hout geslagen, zodat hij nederzeeg, over boord viel, eens weder boven kwam doch daarna verdween. Zijn makker wilde op het horen van het geraas te hulp snellen. Men sloot voor hem, juist op de trap zijnde, de deur der kajuitshut dicht en eiste hem op zich over te geven. Hij gaf geen antwoord, maar bleek weldra uit een der kajuitspoorten in zee gesprongen te zijn en bij de grote rust te willen opklimmen. Een der opvarenden belette hem dit. Hij is nog enige tijd zwemmende gezien, doch weldra uit het oog verloren. Men dacht, dat de stuurman dood was, en was dus verheugd hem, hoezeer gewond, nog in zijn van buiten toegegrendelde hut in leven te vinden. Met eenparige stemmen werd tot de terugkeer naar Riouw besloten. De 13e was men ter rede van Riouw terug en deed men rapport aan de havenmeester. De 14e werd de gehele equipage in verhoor genomen en werden hun verklaringen beschreven. Uit deze is het vorenstaand verhaal opgemaakt. Als vermoedelijke oorzaak van de misdaad, door de twee Boeginese passagiers begaan, wordt door het scheepsvolk de omstandigheid medegedeeld, dat de gezagvoerder zo onvoorzichtig zou zijn geweest om bij zijn aan boord komen het aanwezige zilvergeld aan die twee mensen te laten zien, een gezicht, hetwelk hun hebzucht zal hebben opgewekt. Het vaartuig is te Riouw aangehouden, tot dat de eigenaar, aan wie van de zaak kennis is gegeven, over hetzelve zal beschikken.


Datum: 09 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. De Nederlandse schepen HOOP, kapt. Tolner, van Smyrna (opm: Izmir) naar Rotterdam, en ADRIANA, kapt. Van Gent, van Maassluis naar San Francisco, zijn, de eerste de 22e en de laatste de 18e december met schade te Lissabon binnengelopen. Beide hebben de 25e daaraanvolgende hun respectieve reizen vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 13e januari 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, verkopen:
- 1/15 part in het gekoperd Nederlands barkschip REGINA, gevoerd door kapt. A. Gersen, groot 250 gemeten lasten.
- 1/15e part in het gekoperd Nederlands barkschip JAN HENDRIK, gevoerd door kapt. H. de Jong, groot 323 gemeten lasten
Breder volgens billetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In een vergadering van assuradeuren te Rotterdam, op uitnodiging van de directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij gehouden, ten einde de expertise der Oost-Indische schepen, door haar te bevrachten, nader te regelen, is bij overgrote meerderheid van stemmen benoemd tot expert, de heer B.J. Martens, tot hiertoe dezelfde betrekking bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij vervuld hebbende. Tevens is bij meerderheid van stemmen een commissie gekozen, tot het opmaken van de instructies van de expert en de regeling der verdere belangen en bijzonderheden, welke daarvan een voorstel aan assuradeuren doen zal, om daarover in een algemene vergadering een eindbeslissing te nemen. Die commissie bestaat uit de directie der maatschappij van assurantie, discontering en belening dier stad, en de heren M.P. Ketelaar, A.N. Trinité, C.A. Vlierboom en D. Dunlop.


Datum: 10 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een welgebouwd en goed zeilend hektjalkschip met complete inventaris, groot 99 ton, voor alle diensten zeer geschikt. Te bevragen tot de 25e dezer maand met gefrankeerde brieven of in persoon bij de eigenaresse, Wed. N.W. van der Vaart, aan genoemd schip, liggende in de Pottekaai te Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. De Boer, voerende het schip ELISA, van Amsterdam naar Genua, heeft op de hoogte van Kaap St.Vincent gered en te Malaga aangebracht de uit 7 man bestaande equipage van het in zinkende staat verkerende Franse schip ARSÈNE, kapt. Verdoux, van La Rochelle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een tjalkschip te Woudsend. De notaris A.W. Nauta te IJlst zal op maandag de 20e januari 1851, des nademiddags ten 2 ure, bij Wielsma te Woudsend publiek, bij strijk- en verhooggelden, aan de meestbiedende presenteren te verkopen een overdekt tjalkschip, genaamd de VROUW HELENA, in den jare 1826 nieuw uitgehaald (opm: tot augustus 1833 als binnenschip gevaren) en bevaren wordende door de schipper W.H. Kraan, groot volgens meetbrief 77 tonnen of 41 scheepslasten, met staand en lopend want, tuigage, en verdere complete inventaris, zodanig als hetzelve is liggende in het publieke vaarwater te Woudsend. Dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop gepresenteerd een uitmuntend op de zeilage gebouwd kopervast barkschip, groot 220 rogge-lasten, zijnde geheel afgebouwd en staande op een buitenlandse werf.
Te bevragen bij de cargadoors J.C. van Oven & Zonen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal ten verzoeke van de heer D.P. Kolk op woensdag de 22e dezer, des avonds te 5 uren, ten huize van de Wedw. P. Wessels te Oude Pekela publiek verkopen het in den jare 1843 nieuw uitgehaald Nederlands kofschip HELENA BRONS, groot 87 tonnen, met de complete inventaris van scheepsgoederen, zals laatst is gevoerd door kapt. P.J. Brons van de Nieuwe Pekela, en thans is liggende te Harlingen.


Datum: 11 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het schip NEDERWAARD, kapt. Meijer, van Batavia naar Rotterdam, in Brouwershaven binnen, is zwaar lek, makende 5 duimen water in het uur. Men heeft onmiddellijk een aanvang gemaakt met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens brief van kapt. Abrams Jr, voerende het schip AMICITIA, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, in 91 dagen in Texel binnen, in dato Nieuwe Diep, 9 januari, had hij de 1e dito op 45º41’ NB 15º12’ WL lenzende voor dicht gereefd groot-marszeil en gereefde fok met zuidenwind, een stortzee over gehad, waardoor de boven-verschansing aan beide zijden nagenoeg geheel, enz, de beide zijtrappen, stormleer, riemen en planken werden weggeslagen, de boot en barring (opm: alle waarloos rondhout) van hun plaats raakten, de ringbouten in het dek krom trokken, de heksloep stuk sloeg, en voorts enig water in de kerk (opm: ruimte vóór de kajuit, daarvan gescheiden door een schot; daar hield men vroeger de kerkdiensten aan boord) en logies kwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Van St. Petersburg meldt men, dat aldaar en in Kroonstad overwinteren de Nederlandse schepen GRIETJE MELLEMA, kapt. Hazewinkel, WILLEM CAREL, kapt. De Boer, MAGRIETHA JANTINA, kapt. De Boer, JANTINA ROELFINA, kapt. Schreuder, CORNELIA, kapt. Beekman, JUFVROUW ALIDA, kapt. Giezen, TWEE GEBROEDERS, kapt. Branbergen, JENNY, kapt. Van Wijk, MARIA CATHARINA, kapt. Kiewiet, MARIA AGNES, kapt. De Weerd, ELISABETH JOHANNA, kapt. Ekens, en wel de beide laatsten in laatstgemelde haven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. Volgens bij het departement van marine ingekomen bericht van de commandant van Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, is die bodem, bestemd naar Oost-Indië, na een tocht van 72 dagen, op 12 november 1850, in een goede staat in de Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) aangekomen. (Volgens de Kaapse Bladen van 18 november, lag voornoemde bodem toen nog in de Tafelbaai.)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Dordrecht, 10 januari. Van regeringswege is verzonden, om aan de belanghebbende kamers van koophandel en fabrieken te worden medegedeeld, een verslag van de luitenant ter zee eerste klasse De Vaynes van Brakel, commandant van Zr. Ms. schoenerbrik TERNATE, wegens een door dat vaartuig, op last van de gouverneur van Curaçao, naar Nieuw Grenada en omliggende plaatsen gedane reis, ter vertoning der vlag en om handelsberichten in te winnen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. Heden zijn alhier afgedaan 183 kanassers Java-suiker, aangevoerd per JAN VAN HOORN, tot NLG 1,- beneden de laatste Maatschappij-veiling.


Datum: 13 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Aangaande het schip NEDERWAARD, kapt. Meyer, van Batavia te Brouwershaven lek binnengelopen, wordt van daar gemeld, dat, niettegenstaande men dag en nacht bezig was met pompen, hetzelve 9 duimen water in het uur bleef maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 9 januari. Heden is alhier met verlies van kluiverboom, kluiver en bezaan, binnengelopen het Nederlandse barkschip LOOPUYT, kapt. Van Wijk Jurriaanse, van Rotterdam naar Swansea bestemd.


Datum: 14 januari 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van de heer D.P. Kolk, op maandag 20 januari 1851, des avonds te 6 uren, ten huize van de Weduwe P. Wessels, te Oude Pekela, in openlijke veiling te verkopen het Nederlandsche kofschip JANTINA PETRONELLA, gevoerd door kapt. E.J. Dik, groot 110 roggelasten, met deszelfs volledige inventaris, in den jare 1837 nieuw van de bijl te water gebracht. De inventaris en de verkoopconditien zullen in tijds ter lezing liggen ten kantore van de notaris B. Haitzema Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 84 ton, met al deszelfs toebehoren, zo als het zelve bevaren is door Klaas Jans Knol, thans liggende te Gasselter-Nijveen. Te bevragen bij Klaas Jans Thijssens aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W.A. Evertsz te Oldeboorn zal op woensdag 22 januari 1851, namiddags om 2 uur, bij de kastelein Rijpkema te Terhorne, finaal verkopen, tegen gerede betaling: een tjalkschip, genaamd de ZEVEN GEBROEDERS, groot 86 tonnen, met deszelfs complete inventaris, liggende te Terhorne en vroeger bevaren door E.A. Engelsma; staande op de geringe som van NLG 826.


Datum: 15 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Het getal schepen, gedurende het afgelopen jaar door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, was: voor Amsterdam 77, voor Rotterdam 57, voor Dordrecht 6, voor Schiedam 6, en voor Middelburg 6, te zamen 152, houdende te zamen 49.254 gemeten lasten; namelijk: voor Amsterdam 25.120, voor Rotterdam 17.435, voor Dordrecht 2.568, voor Schiedam 2.149, en voor Middelburg 1.982.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Het schip BERNARDUS, kapt. Engelsman, was 6 december te Nickerie beladen en gereed naar Amsterdam te vertrekken, doch werd door ziekte der equipage daarin verhinderd. De kapitein had pogingen aangewend om te Suriname twee man aan te nemen, zijnde de bootsman overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 januari. Het schip NEDERWAARD, kapt. Meijer, is heden door de stoomboot KINDERDIJK binnendoor van Brouwershaven alhier op de rede gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 11 januari. Het schip HENDRIKA, kapt. Gust, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), kwam hier heden lek aan, hebbende aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Gisteren overleed na een langdurig smartelijk lijden mijn geliefde echtgenoot Jean Adrien Isaac St. Martin, in de ouderdom van ruim 62 jaren.
Rotterdam, 11 januari 1851, A.E. Le Normant, wed. J.A.I. St. Martin
(opm: dit is de na de afscheiding uit België naar Nederland geëmigreerde reder)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 10e februari 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild Nederlands gebouwd, gekoperd en kopervast stoomsleepschip, genaamd NOORDHOLLAND, met dubbele machine van lage drukking en 60 paardenkracht, volgens binnenlandse meetbrief lang 31 ellen 45 duim, wijd 4 ellen 33 duim, hol 2 ellen 60 duim, en alzo gemeten op 236 tonnen of 135 belastbare tonnen, zijnde de machinekamer gemeten op 101 tonnen. Hebbende genoemd stoomschip gediend aan het Nieuwediep tot het slepen van schepen uit en naar zee.
Breder bij inventaris op de biljetten vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaars.
(opm: dit stoomschip werd in 1857, na een omvangrijke verbouwing en te zijn verdoopt tot JONGE MARIE, in de zeevrachtvaart gebracht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 13e januari in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- 1/15e part in het barkschip REGINA, kapt. A. Gersen: NLG 4.600, in slag NLG 1.000; opgehouden.
- 1/15e part in het barkschip JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong: NLG 4.100, in slag NLG 2.200; opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op het vernemen dat nabij het onder Boni sorterende eiland Boneratte een ra-schip was gestrand, is de 15e november jongstleden een kruisboot van Makassar afgezonden. Het schip verbrand vindende, heeft de gezagvoerder van die boot op Boneratte aan wal berichten van de bevolking trachten in te winnen en langs die weg vernomen: dat de stranding in oktober jongstleden in het gezicht van de wal moet zijn geschied: dat alle pogingen van de bemanning, om het vaartuig weer te doen vlotten, ook het uitbrengen van een anker achteruit, om het schip af te winden, vruchteloos moeten zijn geweest; dat, toen de opvarenden het schip vervolgens verlaten hadden, het hoofd van Boneratte, zekere Daeng Magassing, zich met zijn volgelingen naar boord moet hebben begeven en na alles (ook stukken geschut) geroofd te hebben, hetwelk van zijn gading was, het schip zou hebben in brand gestoken. De bevolking heeft de gezagvoerder van de kruisboot geen de minste inlichting gegeven omtrent de natie, tot welke het gestrand vaartuig heeft behoord. De berichtgever vermoedt dat de equipage zich met de sloepen naar de Javaanse wal heeft begeven. Meerdere narichten worden ingewonnen en zullen, indien zij bekomen worden, worden meegedeeld. Er wordt onderzocht of en in hoeverre de bevolking zelf aan de strandroof medeplichtig is.


Datum: 16 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 10 januari. Gisteren heeft zich hier onder de naam van Zeemanscollegie een talrijke vereniging gevormd, van welker bedoeling men niet alleen dadelijk, maar vooral in de toekomst de heilzaamste gevolgen mag verwachten. Aan deze vereniging, die voor het merendeel uit zeelieden bestaat, hebben zich ook de reders en andere belangstellende vrienden van de zeeman aangesloten. Ieder lid van het college betaalt jaarlijks 2 gulden contributie. Door het nu reeds aanzienlijk bedrag dezer gelden, stelt men zich voor, de lust tot de zeevaart in deze gemeente aan te wakkeren bij de lagere volksklasse, en wel voornamelijk door aan hulp behoevende jongelingen voorschotten tot de eerste uitrusting naar zee te doen, en verder ook het onderwijs te bekostigen, dat zij, om wel te slagen, bijzonder voor dit vak behoeven. De algemene deelneming aan deze vereniging bewijst, dat men instemt met de weldoordachte zienswijze van onze waardige burgemeester (van wie het denkbeeld en de oprichting dezer vereniging is uitgegaan), dat het beste middel, om het pauperisme krachtdadig te bestrijden is: de armoede voor te komen en te verminderen, door de arme uit de staat van werkeloosheid en vernedering op te heffen. En hoe zou men dit in een sterk bevolkte kolonie doelmatiger kunnen, dan door minvermogende knapen en jongelingen, die lust en aanleg voor de zeevaart hebben, van het nodige te voorzien, en aan bekwame, zorgdragende scheepskapiteins toe te vertrouwen, die genegen zijn een bijzondere waakzaam oog, vooral op de zedelijke vorming dier wel eens gedeeltelijk verwaarloosde jongelingen te houden? De ervaring heeft reeds het nut hiervan door de voorbeelden bewezen. Er bevinden zich n.l. in deze gemeente en elders reeds scheepskapiteins, aan wie of door de diakoniën of door mensenvrienden alhier, de nodige uitrusting werd bezorgd, en die nu eervol tot de rang van welvarende burgers zijn opgeklommen. De teruggave der voorschoten, boven vermeld, wordt door het college verwacht, zodra de begunstigden door de zegen van God daartoe in staat zullen zijn, en hiervoor wordt geen andere waarborg geëist, dan het gevoel van dankbaarheid voor genoten weldaden, dat in ieder menselijk hart aanwezig is en niet het minst bij de voorspoedige zeeman wordt gevonden. Overigens is de bedoeling van dit college de onderlinge verbreiding en vermeerdering der kennis van alles, wat tot de zeevaart betrekking heeft, zowel als de bevordering van de belangen der zeevarenden in het algemeen. Dat het ook als zodanig heilzaam moge werken, en het der ijverige directie gelukken moge, om ook in dit opzicht de vergadering tot het beste doel te leiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 12 januari. Het Nederlandse kofschip GEERTRUIDA ALIDA, kapt. Weits, van Amsterdam naar Corfu, is hier de 10e dezer met verlies van boten, watervaten en verschansing binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 10 januari. Heden kwam alhier lek binnen het Nederlandse kofschip HENDRIKA kapt. Gust, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad). Hetzelve heeft gisteren nacht bij Tegeler (opm: Tegeler Plate, bank aan de oostzijde van de Wezermonding) aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 juni. Zaterdag is alhier van de werf St. Joris met het beste gevolg van stapel gelopen het nieuw gebouwd barkschip WIJNHANDEL, groot ongeveer 700 tonnen, voor rekening van de heer L.F. de Bruyn, te dezer stede, gevoerd zullende worden door kapt. Theod. Versluys, en gebouwd door de scheepbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony, welke wederom een kiel hebben gelegd voor een fregatschip, groot circa 900 à 1.000 tonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 januari. Het te Hoogezand te huis behorend kofschip (opm: smak) CATHARINA ELISABETH, kapt. Huisman, van Stettin met tarwe naar Leith bestemd, is heden namiddag, nadat het op onze rede beide ankers en kettingen verloren heeft, door de zware O.Z.O. wind ten zuiden van onze haven aan de grond gezet. Het schip is lek, en daar de zee er onophoudelijk over heen beukt, is de bemanning genoodzaakt geweest hetzelve te verlaten.
(opm: zie ook NRC 180151, 201051, 270151, alsmede PGC 210151)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip. De notaris P. Böltjes te Grouw zal op maandagen de 27e januari en de 10e februari 1851, ten huize van de Wed. Van Stralen te Grouw provisioneel, en van J. Gorter aldaar finaal, telkens des avonds ten 5 ure, verkopen een zeer goed geconserveerd hek-tjalkschip, de TWEE GEZUSTERS genaamd, bij J.P. de Jong bevaren geweest, groot 88 tonnen, met tuigage en bijbehoren, gebouwd te Grouw in 1842, alwaar hetzelve thans ter bezichtiging is liggende en dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.
(opm: zie LC 170151)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Onder de talrijke voordelen, welke het drijvend droogdok te Soerabaija reeds heeft opgeleverd, kan men noemen, dat Zr.Ms. korvet ARGO in de afgelopen maand 16 dagen daarin heeft gestaan, geheel onder de waterlijn is nagezien en gerepareerd, en voor de terugreis naar Nederland is in orde gebracht.


Datum: 17 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij het aanbreken van de dag van de 17e oktober, is de Nederlands-Indische schoener ZEEMANSHOOP, gezagvoerder Thierbach, komende van Samarang, en bestemd naar Soerabaya, nabij het tegenover Japara (opm: Jepara) liggend eiland Poeloe Tengah, op de klippen geraakt.
Op het vernemen van dit ongeval, heeft de adsistent-resident van Japara (opm: Jepara), de aldaar gestationeerde kruisboot, benevens enige praauwen uitgezonden, om hulp te bieden. Nadat een groot gedeelte der lading was gelost, is het vaartuig, door verenigde inspanning van krachten, in de morgen van de 18e oktober vlot geraakt, zonder aanmerkelijke schade aan schip en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlands barkschip de DRIE VRIENDEN, gezagvoerder Tange, hetwelk blijkens de Javasche Courant van 23 oktober 1850, op de klippen bij het eiland Ra-as (opm: voorheen Pulau Raäs, 07º08’ ZB 114º32’ OL) is vast geraakt, is met de lading geheel verloren, zijnde slechts enige kleinigheden en de bagage der opvarenden gered. De gezagvoerder heeft verklaard, dat hij alle mogelijke adsistentie van het hoofd en de bevolking van het eiland Ra-as heeft ondervonden, hebbende hij uit erkentenis een zilveren horloge aan dit hoofd gegeven. Te Sumanap zijn de matrozen in een kamer in het fort gehuisvest, welke daartoe door de militaire commandant, op verzoek van het plaatselijk bestuur, was ingericht, terwijl de gezagvoerder en stuurlieden bij Z.H. de sultan en bij de assistent-resident hebben gelogeerd. Z.H. de sultan heeft het de matrozen aan niets laten ontbreken, en tevens gezorgd voor het benodigde voor de reis naar Surabaija, die de 14e oktober jl. is ondernomen, met de aan de Z.H. toebehorende schoener SUMANAP. (opm: zie ook NRC 190251 en 180351)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 november (1850). Scheepsvrachten hebben een kleine verhoging ondervonden, zijnde de schepen VRIENDSCHAP en KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB naar Rotterdam bevracht tot NLG 80 en 85 per last zonder meer voor rijst en suiker, terwijl de FANNY tot gelijke koers naar Amsterdam is ladende. De KOOPHANDEL, deze dagen gearriveerd, heeft nog geen bestemming, doch zal waarschijnlijk te Samarang gaan laden. Voor Hamburg werd gecharterd het Hamburger schip LEONTINE, tot GBP 3.7/6. Een lading suiker naar Cowes om orders, werd aangeboden tot GBP 3.15/- voor Engeland, of GBP 4.5/- voor het continent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op maandag de 27e Januari 1851, des middags ten 12 ure, ten huize van C. van der Maaden, op de Binnen Amstel bij de Kerkstraat (in ’t Schipperhuis) van het Nederlands tjalkschip, genaamd de JONGE JAN, groot 82 tonnen, met zeil en treil, ankers, touwen, boot en complete inventaris, alles in goede staat, zo als het laatst is bevaren bij schipper N. van ’t Rood, en thans is liggende in de Binnen Amstel bij de Keizersgracht te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 31 december 1850. Gedurende de laatste zes maanden van 1850 hebben slechts twee schepen onder Nederlandse vlag deze haven bezocht; het ene bracht hout aan uit Riga en keerde met ballast wederom naar Riga terug, het andere kwam van Rouaan met zwavelzuur en vertrok met dezelfde lading naar Rotterdam. Bovendien heeft het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL 15 reizen tussen deze haven en Rotterdam volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ANTINA ELSINA, kapt. Westers, van Messina naar Antwerpen, op de bank van Valkenisse gestrand, is, volgens brief van Vlissingen van 11 januari, wrak, en zou de 13e dito openlijk verkocht worden. (opm: zie RC 210151)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een hektjalk 88 ton in gebruik geweest bij J.P. de Jong, waarop geboden NLG 2.597,99 (opm: zie AH 160151)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuwe tjalk te koop, staande in de schuur bij Ies Woudstra te Ezumazijl onder Anjum.


Datum: 18 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Op de Lepar-eilanden, nabij Banka, is in het begin of midden der maand oktober komen aandrijven een schip, lang 21 en breed 5 vadem (opm: 38,43 x 9,15 m.), geen goederen in de kajuit of hutten achter gebleven, geen boten zijn meer aanwezig; de drie masten met zeil en treil zijn nog in goede staat. Wat in hetzelve is of was geladen is nog onbekend, evenzo de naam van het schip, wordende verondersteld, dat het een Engels compagnieschip is, hetwelk in de nabijheid op de klippen is geraakt, door de bemanning verlaten en daarna weder vlot is geraakt. Volgens nader ontvangen berichten, ligt dit schip op ongeveer 30 Eng. mijlen (opm: waarschijnlijk zijn landmijlen bedoeld, dus: 30 x 1609 m. = 48,3 km.) beoosten Toboali, nabij Tandjong Baginda, op nagenoeg 100 passen van het strand, in zandgrond, tussen twee uitspringende rotsen, waar hetzelve zo vast is gewroet, dat er wel geen mogelijkheid zal bestaan, om het van daar te bewegen. Bovendien is de kiel reeds gebroken, terwijl in de voor en achtersteven grote gaten zijn geslagen.
Het schip heet HANNAH EDDY, is van Boston en volgens een aan boord gevonden adres, was de gezagvoerder genaamd Perron. In het tussendek bevinden zich greinen (opm: grenen) planken, rondhouten, ijzerwerken en veel provisiën.
Op het bericht, dat er nog wat te redden was, zijn onverwijld twee tjunia-praauwen (opm: boten voor goederenvervoer) derwaarts gezonden, van welke één op de 26e oktober te Toboali is terug gekomen, beladen met zeilen, touwen, blokken, ijzeren roosters voor haarden, met haardplaten, kachels, wagenveren, enige vaten gezouten vlees, pek, teer en harst. Hoegenaamd niets, wat draagbaar of licht vervoerbaar kon geoordeeld worden, was meer op het schip aanwezig; de opvarenden dan wel vroegere bezoekers hebben het licht vervoerbare dus meegenomen of opgeruimd. Met het vervoer naar Toboali van hetgeen men nog bij laag water uit het schip zal kunnen lossen wordt zo spoedig als de voorhanden middelen en de plaatselijke gelegenheid en de afstand toelaten, voortgegaan. Welke lading het in heeft is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden heeft een nieuw bewijs gegeven van zijn voortdurende belangstelling in alles, wat de welvaart van het vaderland bevorderlijk kan zijn, door het welwillend aannemen van het beschermheerschap der Rotterdamsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 14 januari. Heden kwam alhier lek, met verlies van boten en andere averij binnen het te Groningen te huis behorende schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Louwerens, van Luçon (opm: Vendée, Fr.) komende, zijnde aangezeild door de stoomboot PELICAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 10 januari. Het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Huisman (opm: smak CATHARINA ELIZABETH, bouwjaar 1849, kapt. Johannes Frederikus Huisman), van Stettin naar Leith, alhier in de nabijheid gestrand – zie ons nommer van 16 dezer – zit vol water. De inventaris is geborgen en hoopt men ook de lading, hoewel beschadigd, te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop op de 24e januari 1851, een sedert weinige jaren nieuw gebouwd kopervast barkschip, volgens getuigenis snelzeilend; liggende op het strand en kan met weinig kosten te water worden gelaten.
Informatiën te bekomen bij J. van Sighem en A. van Kooijen te Westkapelle in Zeeland.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op de 25e december, des namiddags ten 5 ure, is het Nederlandse schip AERD VAN NES, gezagvoerder J. Noback, bij het inkomen van straat Bali, door stilte overvallen, op het rif van het Duifjes Eiland gedreven. Op verzoek van de gezagvoerder om hulp in manschappen ten einde het schip weer van het rif af te halen, werd de 26e een ter rede van Banjoewangie aanwezige kotter met een 50-tal zeelieden ter hulp gezonden. Diezelfde dag kwam de gezagvoerder te Banjoewangie aan wal. Hij vermeende dat het schip te diep geladen was om zonder gelicht te worden, van het rif af te komen en verzocht dierhalve enige prauwen, ten einde een gedeelte van de lading op het eiland te lossen. Na zeer veel moeite om geschikte vaartuigen te bekomen, werden 3 prauwen, tezamen metende 10? koijan, naar buiten gezonden. Na vruchteloos te hebben beproefd om het schip door het uitbrengen van trossen van het rif af te halen, werd in een scheepsraad besloten een gedeelte van de lading overboord te werpen. Ongeveer 1000? balen koffie, 300 kanassers suiker en 50 schuitjes tin werden uitgeworpen; waarop het schip de 27e december ’s avonds vlot raakte en met behulp van de uitgebrachte trossen van het rif werd gehaald; waarna hetzelve terstond naar Soerabaja is teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

 

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal ten verzoeke van de kinderen van wijlen J. Klasen op maandag de 27ste dezer, des avonds te 6 uur, te Nieuwe Pekela, ten huize van R.G. Koops publiek te koop presenteren:
- 14/32 aandelen in het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. G. Nanninga, liggende te Amsterdam.
- 1/3 dito in het kofschip de ARENDINA, kapt. D.D. de Grooth, liggende te Harlingen.
- 1/12 dito in het kofschip de JACOBA, kapt. A.K. de Groot, op reis naar Suriname.
- 1/30 dito in het kofschip de MARGARETHA HENDRIKA, kapt. J.B. Altona.
- 1/64 dito in het kofschip de ARENTINA JACOBA, kapt. T.M. de Jonge.

 


Datum: 20 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 januari. De lading van het in de nabijheid van Gothenburg gestrande brikschip LOUISE, kapt. Amshoff, van Batavia naar Kopenhagen bestemd, waarvan wij vroeger reeds meermalen melding maakten (opm: zie NRC 070151), is geheel geborgen en zou men de 9e dezer beginnen met dezelve aan de strandingsplaats te verkopen. Het schip is geheel verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 januari. Het Nederlands brikschip STELLA MARIS, kapt. Borger, van Rotterdam naar Boston, is hier heden met verlies van boegspriet, zeilen en andere averij binnengelopen. (opm: Falmouth werd als noodhaven aangelopen) Deze schade heeft het schip de 3e dezer op 47º35’ NB 41º WL door een zware zee bekomen. Hetzelve moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 14 januari. Men is gisteren begonnen met de ontlossing van het kofschip CATHARINA ELIZABETH, kapt. Huisman, hetwelk alhier in de nabijheid gestrand is, zie onze nommers van 16 en 18 dezer. De lading is geheel beschadigd. Of het schip weder af te brengen is, is zeer twijfelachtig, dewijl de zware zuiden- en zuidwestenwind hetzelve meer en meer op het droge hebben geworpen.


Datum: 21 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Onderdendam, 18 januari. In de op gisteren gehouden vergadering van het alhier gevestigde genootschap ter bevordering van nijverheid is op nieuw beraadslaagd over het reeds vroeger ontworpen plan tot het oprichten ener stoom-sleepbootdienst tussen de stad Groningen en de Zoutkamp. Men heeft reden om zich te mogen vlijen, dat deze voor de handel van Groningen zo belangrijke onderneming eerlang tot stand zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portland, 17 januari. Heden is op de Westerbank, tegenover het stadje Wyke, een schip gestrand, hetwelk men verondersteld een Nederlandse kof te zijn. Het schip is geheel weg, van de bemanning is niets bekend. (opm: zie NRC 230151).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen den 19 dezer. Het Nederlands kofschip ANTINA ELSINA, kapt. Westers (opm: bouwjaar 1848; kapt. Jurriaan Abrahams Westers), van Messina naar Antwerpen, den 26 december j.l. op de Schelde aan den grond geraakt (opm: zie NRC 301250), sedert te Bath gelost en verkocht, is vlot geworden en den 17 dezer, gesleept door de stoomboot KLEIN ANTWERPEN, te Antwerpen aangekomen.
(opm: het wrak was voor NLG 2.800 gekocht door Vervliet & Co, vlot gebracht, naar Antwerpen versleept en aldaar 28 januari verkocht aan Antoon de Neuter in Leuven; nieuwe scheepsnaam EUGÈNE en kapitein Edouard Folkerts)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ramsgate, 15 januari. Heden arriveerde alhier met verlies van anker en ketting het schip JOHANNA, kapt. Bakker, van Hamburg naar Fernambucq bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men bericht uit Elseneur van de 10e dezer, dat het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Huisman, aldaar in de nabijheid gestrand, vol water zit; de inventaris was geborgen en ook hoopte men de lading, hoewel beschadigd, te kunnen bergen. Volgens bericht van de 14e dito had men de vorige dag met het bergen der lading een begin gemaakt, doch was zij totaal beschadigd; of men het schip weder af kan brengen, is zeer twijfelachtig, daar het door de aanhoudende Z. en Z.W. wind hoog op het strand gedreven is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, op vrijdag 24 januari 1851, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder K.W. Hazenhoek te Delfzijl publiek verkopen het Nederlands hektjalkschip, genaamd MEJUFVROUW HEILTJE, groot 24 tonnen, met deszelfs inventaris, thans liggende in de haven van Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A. Muntinghe Cleveringa, notaris te Appingedam, zal op woensdag 5 februari 1851, voormiddags te 11 uur, ten huize van de logementhouder R. Hoekstra te Appingedam publiek verkopen het Nederlands kofschip AGATHA, groot 167 ton, laatst bevaren door kapt. H.A. Oldenburger, thans liggende te Harlingen, alwaar het schip dagelijks kan worden bezichtigd; zullende de inzage der inventaris kunnen genomen worden bij de heren Repko & Co., te Harlingen, bij de heer Mr. C.M. Nap, te Groningen, en ten kantore van de notaris Mr. A. Muntinghe Cleveringa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bevaren kofschipshol, groot pl.m. 60 roggelasten, bevaren door kapt. J. Stenger, liggende te Delfzijl, nader te bevragen bij de heer T.R. Giezen te Muntendam of bij de scheepsbouwer A.J. Bieze, te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, tot de 18e februari 1851 een onder Hannoverse vlag varend schoener-kofschip, groot 85 roggelasten, met complete inventaris, in het jaar 1830 nieuw uitgehaald. Nadere informatiën zijn te bekomen bij J.P. Vos te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal op woensdag de 29ste dezer, des avonds te 6 uur, te Oude Pekela, ten huize van G.J. Pott, publiek veilen en verkopen:
- 2/60 aandelen in het kofschip de MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer.
- 2/60 dito in het kofschip de ANNA ELISABETH, kapt. H.J. Smit
- 4/60 dito in het kofschip de HINDERIKA, kapt. R.R. Huisman.
- 2/60 dito in het kofschip de MARGRIETHA, kapt. H.B. de Boer.
- 2/60 dito in het kofschip de BROEDERTROUW, kapt. A.A. Dijkema.
- 2/60 dito in het kofschip de REINA, kapt. R. de Boer.
- 3/60 dito in het kofschip de FENNECHINA, kapt. H.B. de Jonge.
- 1/54 dito in het kofschip de JANTIENA, kapt. G.H. Strating.
- 2/60 dito in het kofschip de ELIZABETH, kapt. M.J. Klasen.
- 3/60 dito in het kofschip de JANTIENA ENGELINA, kapt. J.H. de Jonge.
- 2/60 dito in het kofschip de JONKVROUW ELIZABETH, kapt. G.G. Schuur.
- 2/60 dito in het kofschip de SUSANNA, kapt. H.L. Heres.


Datum: 22 januari 1851


Krant:
  JC - Javasche Courant

Ter rede van Koba (eiland Banka) is de 17e december 1850 roerloos en in zinkende staat aangekomen de Nederlands-Indische bark SAID MASKOOR, gezagvoerder J. de Ligt. Van Pankalpinang was dit vaartuig bestemd naar Batavia, met een lading van 1260 schuitjes tin; maar het had op een, naar de gezagvoerders zeggen, op de aan boord zijnde kaarten niet vermelde klip gestoten. Als ligging van die klip wordt opgegeven: 1º55’ ZB 106º26’ OL en 1º56’ ZB 106º26’ OL. Al de tin is behouden aan het strand gebracht; ook de inventaris en andere goederen zouden worden gelost en geborgen. Het vaartuig is de 21e december 1850 op het strand gezet, om indien mogelijk, in zo verre te worden gerepareerd, dat het onbeladen Soerabaja of Batavia zal kunnen bereiken.


Datum: 23 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weymouth, 18 januari. Het te Sappemeer te huis behorende kofschip VRIENDSCHAP (opm: hektjalk, bouwjaar 1842; kapt. Heike N. Bekkering; zie ook PGC 280151 en NRC 300151), van Nantes naar Harlingen bestemd, is de 17e dezer in de West Bay gestrand. Het schip bevindt zich in een gevaarlijke positie. De equipage is gered en de lading in beschadigde staat geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de notaris Van Dorsser, bij veiling op woensdag 5 februari 1851, en bij afslag op woensdag 12 februari, beiden ’s voormiddags 11 ½ ure, in het Koffijhuis van Zahn, te Dordrecht, van scheepsaandelen:
- 1/288 aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, met inventaris.
- 1/144 aandeel in het fregatschip DELTA, met inventaris.
- 1/144 aandeel in het fregatschip OSIRIS, met inventaris.
- Vier aandelen in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij, ieder groot NLG 400,- no. 115, 301, 492 en 501.
- 1/24 aandeel in het barkschip ANNA, met inventaris.


Datum: 24 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 januari. Men heeft heden een aanvang gemaakt met de ontlossing van het Nederlandse brikschip STELLA MARIS, kapt. Barger, van Rotterdam naar Boston bestemd, met schade alhier binnengelopen, zie ons nommer van 20 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Constantinopel (opm: Istanbul), 5 januari. Het schip (opm: bark) ANJER, kapt. P. Esink, van hier naar Queenstown, is in de Dardanellen aan de grond geraakt, doch heeft, na met adsistentie van een Franse stoomboot in vlot water gebracht te zijn, de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden het Nederlandse kofschip de VROUW MARGARETHA, groot 69 tonnen, met deszelfs inventaris zo als hetzelve is bevaren. Het schip is thans liggende te Edam en aldaar te bevragen bij Jacob Teengs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNA, kapt. Becker, van Hamburg naar Fernambuck, is de 15e dezer met verlies van anker en ketting te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank zal op donderdag 30 januari 1851, des avonds te 6 uren, in het logement De Unie te Veendam publiek veilen en verkopen het tjalkschip, genaamd DOROTHEA, groot volgens meetbrief 84 tonnen, met complete inventaris, zo en invoege hetzelve tot dusverre door de schipper Harm Jans Kuil is bevaren, en thans is liggende te Gasselter-Nijveen.


Datum: 25 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 20 januari. Heden is alhier lek en met andere schade binnengelopen het schip MARIA VAN CAMMENGA, van de Clyde naar Genua bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 januari. Kapt. Gravert, voerende het stoomschip ELVE, bericht, dat gisteren bij Neuwerk (opm: Elbemonding) aan strand is geraakt het Nederlandse kofschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lorenz, van Londen in ballast naar Jutland bestemd. Men had echter de hoop het schip met het volgend tij er af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op zaterdag 22 februari 1851, des avonds ten 6 ure, in de Jonge Prins te Wormerveer, van een welbezeild haringschip, genaamd de HOPENDE VISSCHER, groot ten haring 28 à 30 lasten, met deszelfs rondhout, staand en lopend want, benevens complete inventaris. Een en ander dagelijks te bezichtigen te Wormerveer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens schrijven van kapt. De Ridder, voerende het barkschip J.C. SCHOTEL, van Dordrecht naar Valparaiso en San Francisco bestemd, d.d. Dartmouth 19 januari, had hij sedert zijn uitzeilen aanhoudend slecht weder met contrarie winden gehad, en was uit dien hoofde aldaar de 17de binnengelopen om betere gelegenheid af te wachten. Aan boord was alles wel.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor het land. De vice-admiraal, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost Indië en inspecteur van de marine, maakt hiermee bekend dat ingevolge de daartoe door het gouvernement bij besluit van de 27e november 1850 nummer 15, verleende machtiging en onder ’s gouvernements nadere goedkeuring, op zaterdag de 1e februari aanstaande te Soerabaja publiek aan meestbiedenden zullen worden verkocht: Zr.Ms. schoeners CIRCE en JUNUS (opm: moet zijn JANUS), zo als dezelve alsdan aldaar zullen liggen, zomede enige van die bodems afkomstige en voor verdere dienst overtollige of onbruikbare inventaris-goederen; kunnende omtrent deze verkoop nadere informaties worden ingewonnen bij het marine-departement te Batavia en ten burele van de directeur van het marine-etablissement te Soerabaja.
De vice-admiraal voornoemd, E.B. van den Bosch.


Datum: 27 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Op de 25e dezer werd alhier een algemene vergadering van de leden der Koninklijke Nederlandsche Yachtclub gehouden. De voorzitter, Z.K.H. Hendrik, Prins der Nederlanden, berichtte, dat sedert de laatste opgave zeven leerlingen van het roeicorps op de schepen der Nederlandse koopvaardijvloot waren geplaatst, te weten één bij de reders C. Balguerie & Zn, drie bij de reders A. van Hoboken & Zn, één bij de reders De Groot, Roelants & Co, één bij de reders Hudig & Blokhuyzen en één bij de reder H. van Rijckevorsel, terwijl vier leerlingen als jongens of licht-matrozen bij ’s Rijks oorlogsschepen waren in dienst getreden, zodat het getal plaatsingen thans 136 bedraagt, terwijl ook in Dordrecht de oprichting van het roeicorps aan het voorgestelde doel beantwoordt. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 januari. Het schip GENERAAL VAN GEEN, kapt. Rotgans, van hier te Batavia aangekomen, heeft op de reis veel slecht weder doorgestaan en daardoor lekkage en meer andere schade bekomen. Het was naar Soerabaija verzeild om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, Het schip CATHARINA, kapt. Wildermann, van Liverpool naar Livorno, is alhier met schade aan het roer en verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 21 januari. Van de lading van het gestrande kofschip CATHARINA ELIZABETH, kapt. Huisman, werden gisteren circa 800 tonnen (opm: vaten) tarwe, grotendeels door zeewater beschadigd, in publieke veiling verkocht. Nog 200 tonnen bevinden zich aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Middelburg, 22 januari 1851. De Hanoverse kof ANNA PETRONELLA, kapt. H.H. Ahrens, van Riga met lijnzaad naar Antwerpen bestemd, en bewesten Vlissingen aan de Nolle gestrand, is heden per stoomboot PRINSES MARIANNE te Middelburg binnengebracht om alhier, na enige vertimmering te hebben ondergaan, zee te kiezen. Inmiddels is dezelve met het grootste gedeelte van de inventaris uit de hand te koop. Adres op franco aanvrage bij de eigenaren Johs. Agelink van Rentergem & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 januari. Heden is alhier het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. R.J. van der Veer, komende van Newcastle, met schade binnengelopen.


Datum: 28 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Door het departement van binnenlandse zaken is aan de heren Gebroeders van Hasselt, te Kampen, op hun verzoek en tot wederopzeggens toe vergunning verleend om met hun tot dus verre geregeld tussen Kampen en Hull varende stoomboot op de heen- en terugreis het Nieuwe Diep te mogen aandoen tot het vervoeren zowel van passagiers als van goederen tussen Kampen en het Nieuwe Diep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 25 januari. Zo als bekend is, bestaan in dit gewest vele scheepstimmerwerven, welke aan onze koopvaardijvloot jaarlijks een groot aantal schepen leveren. Wij vernemen, dat aan sommige werven, waar overigens doorgaans druk gewerkt wordt, de aanvraag naar schepen zeer groot is, zo zelfs, dat men met vermeerdering van het personeel nog bezwaarlijk aan de talrijke aanvragen zou kunnen voldoen. Een doorslaand bewijs voorwaar, dat de nieuwe scheepvaartwetten onze scheepsbouw niet de bodem ingeslagen hebben, zoals velen vreesden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cowes, 24 januari. Heden arriveerde alhier voor orders het Nederlandse barkschip MARIE JULIE, kapt. Teygeler, van Valparaiso. Hetzelve heeft de verschansing verloren en nog enige lichte averij bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

St. Mary – Scilly, 22 januari. Het schip BERNARDUS, kapt. Engelsman, van Nickerie naar Rotterdam, is gisteren met zware schade alhier binnengelopen. Men heeft suiker gepompt. Een gedeelte der equipage is ziek. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 27 januari. Uit een opgave van het aantal schepen der Nederlandse koopvaardijvloot blijkt, dat dit beliep op ultimo december 1849 2.310 schepen, metende 216.231 lasten, welk getal tot ultimo december 1850 was vermeerderd met 136 schepen, met 12.598 lasten, zodat, na aftrek van in het jaar 1850 verongelukte of gesloopte schepen, ten getale van 51, het totale cijfer op ultimo december 1850 was 2.395 schepen, met 224.666 lasten. Echter is in de laatste jaren twijfel ontstaan of inderdaad al deze hier in de laatste jaren twijfel ontstaan of inderdaad al deze opgegeven vaartuigen geacht kunnen worden bij voortduring in de vaart aanwezig te zijn. Dientengevolge is thans een opzettelijk onderzoek bewerkstelligd, waaruit gebleken is, dat werkelijk van jaar tot jaar enige vaartuigen in deze opgave zijn begrepen gebleven, waarvan de eigenaars of schippers de verleende zeebrieven niet vernieuwd hebben en welke derhalve vermoedelijk niet meer in de vaart zijn. Bij samentrekking van een en ander is gebleken, dat, zo men de afgifte van zeebrieven over een bepaald getal jaren tot maatstaf neemt, de Nederlandse koopvaardijvloot op ultimo december 1850, moet geacht worden te bestaan uit 1.793 schepen, metende 198.462 lasten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 januari. Gedurende het jaar 1850 zijn in de Nederlandse zeehavens ingeklaard 3.117 geladen Nederlandse zeeschepen, metende 439.617 tonnen, en 3.229 schepen, onder vreemde vlag, metende 590.056. In ballast werden ingeklaard 613 zeeschepen, metende 70.098 ton. Uitgeklaard zijn 2.467 Nederlandse schepen, metende 365.008 ton, en onder vreemde vlag 2.274 zeeschepen, metende 407.625 ton. In ballast 2.276 schepen, metende 364.231 ton.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 januari. Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapitein ter zee Jhr. H.A. van Karnebeek, uit Texel naar Batavia, in de Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) binnen, heeft 26 november l.l. de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Rotgans, van Dordrecht te Batavia aangekomen, heeft op de reis veel slecht weder doorgestaan en daardoor lekkage en meer andere schade bekomen; was naar Soerabaija verzeild, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 28 januari. Zaterdag avond te 5 uur liep uit de timmerschuur van de Buitenwerf van de scheepsbouwmeester E. Meursing, buiten de Kranepoort alhier, met het beste gevolg van stapel het nieuw gebouwd kofschipshol, genaamd ALBERDINA, groot 70 last; zullende bevaren worden door kapt. E. Scherpbier van de Oude Pekela.
Heden wordt op die werf de kiel gelegd van een brik, groot 170 last, zullende bevaren worden door kapt. Smit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Bekkering (opm: tjalk, kapt. H.N. Bekkering, zie NRC 230151 en 300151), van Nantes naar Harlingen, is, volgens brief van Weymouth van de 18e dezer, den vorigen dag in de Westbaai, bij Fleet, gestrand, doch het volk gered en de lading beschadigd geborgen, zijnde de kof, in ons vorig nummer gemeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ETTINA, kapt. de Jonge, van Groningen naar Londen, is de 18e januari met verlies van ankers te Yarmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Rotgans, van Dordrecht te Batavia aangekomen, heeft op de reis veel slecht weder doorgestaan, lekkage bekomen en enige bladen koper verloren. Het is naar Soerabaya verzeild om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op woensdag 12 februari 1851, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein G.F. Rasker bij de Kranepoort te Groningen, publiek worden verkocht het sterk en welgebouwde schoenerkofschip, genaamd ADMIRAAL DE WINTER, groot 102 tonnen, in 1845 gebouwd op de werf van J. Hooites te Hoogezand, thans liggende te Groningen, met complete inventaris, invoege op de aanslagbilletten zal worden omschreven. Te aanvaarden 14 dagen na de toeslag.


Datum: 29 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. De Nederlandse consul te Elseneur heeft d.d. 23 januari aan de belanghebbenden bekend gemaakt, dat het voorleden jaar uitgevaardigde bevel tot sluiting van de Eider door de Deense regering thans weder is opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 januari. Het te Antwerpen te huis behorende barkschip RUBENS, kapt. Meijer, is de 24e december op deszelfs reis van Antwerpen naar Singapore op een rots nabij het eiland Buona Vista (Kaap Verdische eilanden) totaal verongelukt. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Het schip JEANNETTE CORNELIA, kapt. Veltman, van Tjilatjap (opm: Cilacap) naar Rotterdam bestemd, in Hellevoetsluis binnen, heeft in het Kanaal van Voorne bij het voorbij varen van de Engelse stoomboot SWANLAND belangrijke schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 24 januari. Volgens bericht van kapt. T.C. Kamminga, voerende het schoener-kofschip MARINUS EN GEERTRUIDA, uit Beyruth d.d. 5 dezer, zou hij weldra de gehele lading in hebben en de terugreis naar Engeland aannemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een nog in aanbouw zijnde tjalk, lang over stevens 72 voet, wijd 16½ voet en hol 7½ voet, door de zware betimmering zeer geschikt voor de buitenvaart, Nadere informatiën zijn onder franco brieven te bekomen bij T.J. Tinkelenberg & Zn. te Medemblik.


Datum: 30 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weymouth, 25 januari. Men heeft vrijdag l.l. (opm: 24 januari) de wrakstukken en romp van het bij Portland Beach gestrande Nederlandse kofschip VRIENDSCHAP (opm: hektjalk, zie NRC 230151 en PGC 280151) verkocht. Een en ander heeft GBP 90 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, St. Mary’s, 24 januari. Men heeft gisteren het schip BERNARDUS, hier met averij binnen, in het bassin gebracht om de lading te lossen. (opm: zie PGC 310151)


Datum: 31 januari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Aangaande het schip (opm: kof, bouwjaar 1839) ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, de 31e augustus 1850 van Suriname naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen en koestert men alzo de vrees, dat deze bodem met man en muis is vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 27 januari. Het schip LYDIA, kapt. Schooneveld, van Riga naar Bordeaux, is hier heden zwaar lek binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Margate, 28 januari. Het te Groningen te huis behorend kofschip GESINA FENNA, kapt. Sap, van Dordrecht naar Belfast bestemd, is op het Long Sand verongelukt. De equipage heeft zich in de sloep gered. Een gedeelte der lading is hier aangebracht. (opm: zie NRC 010251 en PGC 040251)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip IDA WUBBINA, kapt. Fijn, van Grangemouth naar Cadix, is de 21e dezer te Leith lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BERNARDUS, kapt. Engelsman, van Nickerie naar Rotterdam, is de 21ste dezer met verlies van steng, zeilen, enz., en wegens ziekte van de equipage, te St. Mary's, Scilly, binnengelopen. De onderste laag suiker grotendeels weggesmolten zijnde, was het schip zeer rank en zou moeten lossen om te verstouwen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Na langen tijd tussen hoop en vrees te zijn geslingerd, ben ik eindelijk tot de droevige zekerheid gekomen, dat mijn dierbare echtgenoot G. K. Boon, voerende het Kofschip JUFVROUW HENDERIKA (opm: JUFFROUW HENDERIKA, ook wel JUFFROUW HENDRIKA, bouwjaar 1822; kapt. Geert Koops Boon, zie NRC 030251), in de stormen van november des verledenen jaars met man en muis is verongelukt, in den jeugdigen leeftijd van ruim 27 jaren. Hoe treurig ook voor mij, die slechts 10 maanden in enen allergenoegelijksten echt verbonden was, en voor de wederzijdse ouders, deze slag ook moge zijn, hoop ik echter gelaten te berusten in den wil van God, wiens doen enkel wijsheid en liefde is.
Nieuwe Pekela, 27 januari 1851, L.H. Nieboer, wed. G.K. Boon
NRC 010251
Margate, 28 januari. Men heeft hier heden nog enige toebehoren van het op Long Sand gestrande schip GESINA FENNA (opm: zie NRC 310151), kapt. Sap, aan de wal gebracht. De equipage is gered en bevond zich op dit ogenblik te Harwich. (opm: zie ook PGC 040251).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bevaren kofschip, met volle inventaris, groot plm. 65 roggelasten, bevaren door kapt. Evert J. Gust, liggende in Brake. Te bevragen bij de scheepsbouwer K. Kater, te Groningen.


Datum: 31 januari 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

(Geen plaats of datum) Aangaande de schepen ALIDA KUYPER (opm: tjalk), kapt. H.G. Giezen, van Dantzig naar Amsterdam, 15 december (opm: 1850) Elseneur gepasseerd en voor 27 december Arendal binnengelopen, en JOHANNES (opm: schoener, bouwjaar 1850), kapt. P.P. Poppens, van Amsterdam naar New York, 21 november (opm: 1850), na gerepareerd te zijn van Ramsgate vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
(opm: PGC 250353 rapporteert dat op de kust van Ouessant, volgens bericht van Conguet d.d. 13 maart, is opgevist een scheepsnaambord, waarop met witte letters JOHANNES)


Datum: 01 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, St.Mary’s, 27 januari. De ontloste suiker van het hier in averij liggende Nederlandse brikschip BERNARDUS, kapt. Engelsman, is zeer beschadigd. Het grootste gedeelte ervan stort men in zakken over.


Datum: 03 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 29 januari. Heden kwam alhier lek en met averij binnen het Nederlandse kofschip CONCORDIA, kapt. J.C. Londt (opm: bouwjaar 1839, kapt. Jan Coenraad Londt Hzn; zie ook NRC 300351 en AH 080451), van Suriname naar Amsterdam bestemd, hebbende de 16e januari op 42º NB 25º WL een zware zee overgekregen, welke die schade veroorzaakt heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 1 februari. Heden werd alhier met het beste gevolg te water gelaten het barkschip de SCHELDE, gevoerd zullende worden door kapt. Van Delft, groot 375 Java-lasten, gebouwd op de Stads-Commerciewerf door de bouwmeester C. Maks voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Jonge en Keller, en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Aangaande het schip JUFVROUW HENDRIKA, kapt. Boon (opm: kof JUFFROUW HENDRIKA, ook wel JUFFROUW HENDERIKA, zie GRC 310151), van Riga naar Groningen, de 27e oktober 1850 de Sond gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 januari. Na onderzoek van het hier in averij binnen gekomen schip CONCORDIA, kapt. Londt (opm: zie NRC 030251), heeft men bevonden, dat hetzelve moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Torbay, 27 januari. Heden arriveerde alhier voor contrary wind, het Nederlandse schip COURIER, kapt. Tolner, van Rotterdam naar Nantes bestemd, aan boord hebbende de equipage, bestaande uit kapitein en vijf man van het schoenerschip FERRET, zijnde dit schip op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) door een brik aangezeild, die echter zonder zich om de equipage te bekommeren was doorgezeild, en daar de schoener onmiddellijk dreigde te zinken, waren zij genoodzaakt geweest hun toevlucht tot de boten te nemen, en daaruit opgenomen door bovengemelde bodem.


Datum: 04 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 29 januari. Gisteren avond had de eerste vergadering van het hier gevestigde zeemanscollege plaats; de spreekbeurt werd op een waardige wijze door den Weleerw.Zeer gel. Heer Ds. G.W. Sannes, predikant ter dezer plaatse, vervuld; het onderwerp der reden, welwillendheid, droeg de algemene goedkeuring weg, zo door sierlijke stijl als door boeiende voordracht. De bijdragen werden geleverd door de heren G. Pot, die door een eigenaardige wijze de aanhoorders op een goed uitgewerkt dichtstuk verraste, en J. K. de Vriezer, onderwijzer aldaar, die de grondgesteldheid van Nederland als bijzonder geschikt voor het zeewezen beschouwde. Belangrijk waren de punten, welke tijdens de vergadering in overweging kwamen; hoofdzakelijk bepaalden zij zich tot een voorstel, om een zeemans-weduwen-fonds voor deze gemeente tot stand te brengen; het voeren van een nummervlag, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Onder meer anderen overwinteren te Lübeck de Nederlandse schepen; ALBERDINA GEZINA, kapt. Valk, ALIDA SOPHIA, kapt. Gnodde, ANNECHIENA, kapt. Rozema, GEZINA, kapt. Welring en HENDRIKA, kapt. Vlas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Kapt. Lieuwen, voerende het schip WEST INDIË, van Suriname herwaarts gedestineerd, in Texel binnen, heeft op reis veel storm doorgestaan, en de 15de januari een stortzee over gehad, waardoor hij de verschansingen en reling verloren had en verscheidene deknaden gesprongen waren. Het schip had sedert dien tijd water binnen gekregen en door een en ander over het algemeen veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven 1 februari. Het Nederlandse schoenerschip JANTJE, kapt. v.d. Wijk, van Libau (opm: Liepaja) naar Rotterdam bestemd, het welk den 10de november (opm: 1850) hier met averij binnen kwam, is heden, na voleindigde reparatie van de werf gekomen. Zo mede heeft het Nederlandse smakschip ONS GENOEGEN, kapt Teensma, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam bestemd, hetwelk den 12de oktober (opm: 1850) eveneens alhier met schade arriveerde, de reparatie geëindigd, en is alreeds begonnen, om de geloste lading weder aan boord te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Volgens brief van kapt. P.F. Rijken, voerende het barkschip DEN ELSHOUT, in dato 28 december ll., bevond hij zich in goede staat zeilende op 4º NB 20º WL. Verder rapporteert kapt. Rijken de 13de december benoorden Madera gepraaid te hebben het driemast schoener schip VALPARAISO, kapt. J. van der Meyden, van Rotterdam naar Valparaiso. Beide schepen hadden veel slecht weder doorgestaan en enige schade aan verschansingen etc. geleden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. P. van Duivenbooden, voerende het barkschip VAN DER WERF, van Batavia in Texel binnen, rapporteert op de hoogte van Kaap de Goede Hoop gepraaid te hebben, het Nederlandse barkschip PADANG, kapt. J.J. van der Linden, hetwelk door een stortzee schade bekomen had en naar de Kaap de Goede Hoop ter reparatie afhield.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip GESINA TEUNA (opm: GESINA FENNA, zie NRC 310151), kapt. Sap Jr., van Dordrecht naar Belfast, is, volgens brief van Margate van 28 januari, op het Longsand verongelukt, doch het volk gered en te Harwich aangekomen, alwaar ook beschadigd geborgen waren 27 tonnetjes lijnzaad; van de lading waren verder 104 tonnetjes zaad, als ook een gedeelte van den inventaris, geborgen en te Margate aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANTJE, kapt. Ruiten, van Harlingen naar Havana, is den 27 januari met verlies van bakstag te Weymouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

 
Datum 04 februari 1851
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Verkoop schepen
Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op dinsdag 11 februari 1851, des avonds te zes uren, ten huize van de logementhouder G.J. Kramer, te Nieuwe Pekela in openlijke veiling te verkopen het Nederlandse kofschip JUFFER ELLEGONDA, groot 92 tonnen, laatst bevaren door kapt. J.J. Goossens, en thans liggende te Groningen.
De verkoopconditiën en de inventaris zullen in tijds ter lezing liggen ten verkoophuize, alsmede ten kantore van de notaris.


Datum: 05 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Gisteren avond had alhier een treurig ongeval plaats. Op het voor enige dagen hier uit Oost-Indië teruggekomen schip AUSTRALIË, was men met lossen bezig, waarbij de kaptein D. Voogd Anspach op het dek stond en surveilleerde, terwijl er tevens boven in het tuig werd gearbeid. Plotseling viel er een zwaar voorwerp naar beneden en trof het hoofd des kapiteins dermate, dat deze onmiddellijk op het dek neerzeeg, en in weerwil van de dadelijk toegebrachte geneeskundige hulp, geen teken van leven meer gaf. Zij, die de brave en kundige zeeman gekend hebben, zijn met dit ongeval zeer begaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed alhier aan boord van het barkschip AUSTRALIË aan de gevolgen van een ongelukkig toeval mijn hartelijk geliefde echtgenoot Daniel Voogd Anspach, in leven gezagvoerder van de genoemde bodem, in de ouderdom van ruim vier en veertig jaren.
Rotterdam, 3 februari 1851, Wed D. Voogd Anspach, geb. Schneider.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Ter rede van Soerabaija is liggende het Nederlands-Indische schoenerschip KIEM MAULIE, thans hernaamd BIENTANG HAPLIE.


Datum: 06 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ramsgate, 2 februari. Heden arriveerde alhier met averij, ten gevolge van aanzeiling, het Nederlandse schip ANTHONIA, kapt Hendriks, van Amsterdam naar Suriname bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 2 februari. Het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Laurens, van Londen naar Jutland, op Neuwerk gestrand – zie ons nommer van 25 januari l.l. – is weder af en alhier binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 februari. Heden is het op den 11e november a°.p°. (opm: verleden jaar) alhier in averij binnengekomen Nederlandse kofschip IDA GEZINA, kapt. Brouwer, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam bestemd, na geëindigde reparatiën van de helling gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ramsgate, 3 februari. Heden arriveerde alhier lek, met verlies van zeilen, gebroken roer en meer andere schade, het Nederlands fregatschip EUROPA, kapt. Nolles, van Hartlepool naar Manilla bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Torbay, 1 februari. Het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Brouwer, van Rouaan naar Liverpool, hier wegens tegenwind binnen, heeft heden morgen de beide ankers en kettingen verloren en is in de haven gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 februari. Zaterdag l.l. (opm: 1 februari) is van de werf der Wed. J.W. Pattje, gelegen bij de Waterhuizen, omstreeks 3/4e uur (opm: gaans) van Groningen, met het beste gevolg van stapel gelopen het kofschip ANNA MARIA, kapt. Swiers, van Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 3 februari. Zaterdag l.l. (opm: 1 februari) is van de werf der Commercie-Compagnie dezer stad met goed gevolg te water gelopen het kofschip ADOLF EDUARD, gebouwd door de scheepsbouwmeester A. Otto, voor rekening van de heren Boddaert & Co, alhier; het zal gevoerd worden door kapt. J. Johansen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Tonningen, 29 januari. De schepen HENDRIKA, kapt Pruim, van Amsterdam met stukgoed naar Wismar, en ELSINA, kapt. Scholtens, van Greifswald met gerst naar België bestemd, zijn hier heden behouden gearriveerd, en ten gevolge van het ijs in de haven gelegd. De Eider is vol drijfijs en de scheepvaart daardoor voor het ogenblik gestremd.


Datum: 07 februari 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Huisman, van Stettin naar Leith, bij Elseneur gestrand - reeds vroeger gemeld - is volgens brief van Elseneur van de 28ste januari de vorige dag voor 900 Rijksbankdaalders verkocht en enige uren later met assistentie weder af- en te Elseneur in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op woensdag 19 februari 1851, des avonds te 7 uur, ten huize van den kastelein J.H. Eekhoff aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een sterk, en welgebouwd overdekt tjalkschip, de DRIE GEBROEDERS genaamd, groot 73 tonnen, met opgoed en toebehoren, volgens inventaris, invoege door K.F. Stoepker in eigendom wordt bevaren en is liggende in de Noorderhaven te Groningen. (opm: binnenvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie - Wekelijkse Stoombootdienst tussen Kampen en Hull, voor passagiers, goederen en vee.Het nieuwe Engelse ijzeren raderstoomschip PRINCE, Capt. G. Fowler, zal vertrekken:
Van Hull naar Kampen de 15e februari 1851, van Kampen naar Hull de 19e februari 1851.
En verder regelmatig van Hull naar Kampen elke woensdagavond, van Kampen naar Hull elke zaterdagavond, zullende deze stoomboot geregeld het Nieuwediep aandoen tot het opnemen van passagiers en goederen van en naar Kampen en vertrekken: van het Nieuwediep naar Kampen elke vrijdagmorgen, van Kampen naar het Nieuwediep elke zaterdagavond.
Nadere informatie te bekomen bij de hereb Gebrs. Van Hasselt te Kampen, N. Veltmann & Co te Hull, Arts van Vels en van Doorn te Nieuwediep. (opm: zie LC 281051)


Datum: 08 februari 1851


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van scheepsaandelen, ten overstaan van de notaris Van Dorsser, op woensdag 12 februari 1851, ’s voormiddags 11½ ure, in het Koffijhuis van Zahn, te Dordrecht:
- 1/288 In het fregatschip BROEDERTROUW
- 1/144 In het fregatschip DELTA.
- 1/144 In het fregatschip OSIRIS.
- Zes aandelen in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij.
- 1/24 in het barkschip ANNA.


Datum: 09 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) De Zeeuwsche Courant meldt, dat binnen de stad Middelburg een polis van intekening circuleert, vergezeld van voorwaarden of statuten ter oprichting ener rederij tot vrachtvaart op de Oost-Indiën of andere grote vaart. Wanneer de deelneming voldoende was, zou men het thans in aanbouw zijnde barkschip op de werf der Commercie- Compagnie aldaar aankopen. Als beginsel wordt voorop gesteld dat men altijd in de vaart zal blijven, en hetzij voor de Handelmaatschappij, hetzij voor particulieren producten uit Oost-Indië zal aanbrengen, ja zelfs des noods goederen voor eigen rekening aankopen, ten einde uit de meerdere opbrengst der zelve hier te lande, een vergoeding voor de vracht te vinden, of bij gunstige omstandigheden nog enige winst daarboven. Het personeel der ondernemers bestaat uit de heren J.J. den Bouwmeester, Mr. W.C. Borsius en P.J. van der Leije.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mededeling. Bij notariële akte in dato de zevende februari 1851, is tussen de ondergetekende Dionys van der Pot, cargadoor, Jacob van der Pot, en Willem Simon Burger Gerritszn, beide particulieren, allen wonende te Rotterdam, aangegaan een
Vennootschap van Koophandel, ten doel hebbende de voortzetting der zaken als cargadoor, met alles wat daartoe in de ruimste zin betrekking heeft of geacht kan worden te behoren, tot heden toe door den eerst ondergetekende alleen, onder de firma van D. Burger & Zoon gedreven, en zulks onder dezelfde firma, tot de tekening waarvan in zaken de Vennootschap betreffende alle de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligatiën, promesses, borgtochten, acceptatiën in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve van de firma, waartoe dus, indien zulke vereist zullen worden.
Deze Vennootschap is aangegaan voor den tijd van vijf jaren, ingegaan den 1ste februari 1851 en mitsdien zullende eindigen met den 31ste januari 1856.
Rotterdam, 8 februari 1851, D. van der Pot, Jb. van der Pot, W.S. Burger Gz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 5 februari. Het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. Zwanenburg, van Dantzig komende, is hier heden met verlies van boten en verschansing binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 5 februari. Gisteren heeft het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Deinum, van Amsterdam naar Batavia bestemd, onder Downs ankers en ketting verloren. Het schip is naar Noord-Voorland (opm: North Foreland) opgezeild, ankers en ketting wordt van hier daarheen gezonden.


Datum: 10 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 7 februari. Het Nederlandse barkschip HENRICUS GERARDUS, kapt. Verschuur, van Amsterdam naar Batavia, is hier heden met verlies van kluiverboom en schade aan tuig en zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 februari. Het Nedelandse schip CORNELIA, kapt. Jonker, van Batavia naar Amsterdam, is hier heden met schade aan het roer binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kaap de Goede Hoop, 8 december. Heden arriveerde alhier ter reparatie het Nederlandse schip PALEMBANG, kapt. Hoekstra, van Shanghai naar Londen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tafelbaay, 6 december. Het schip PADANG, kapt. Van der Linden, van Batavia naar Rotterdam, is alhier met schade binnengelopen, hebbende een stortzee over gehad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bodemerij. Kapt. W.J. Cremer, voerende het Nederlandse kofschip ADRIANA, met stukgoederen bestemd naar Riga, thans liggende in de haven van Texel ten gevolge van bekomen averij, nodigt mits deze uit allen, die genegen zijn tot het hem verstrekken van de bonodigde gelden ter goedmaking zijner averijkosten, met bodemerij op voornoemd schip en lading overeenkomstig de wet, op zodanige premie en conditiën als nader, en wel binnen 14 dagen na heden, is te informeren ten kantore van J. Zunderdorp en W.J. Hidde Bok, makelaars te Texel, en Aikema & Harders, cargadoors te Amsterdam. (opm: zie ook AH 020451)
Texel, 8 februari 1851.
(opm: bodemerij [van bodem = schip] of bodemarij omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, H.J. Brouwer, B.D. Bosscher en I. Karseboom, makelaars, zullen op maandag 24 februari 1851, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt schoener-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd EMILIE SOPHIE, gevoerd door kapt. Jb. Zuiderduin, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen, wijd 5 ellen 18 duimen, hol 2 ellen 19 duimen, en alzo gemeten op 180 tonnen of 95 lasten.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars. (opm: bouwjaar 1841; verkocht en nieuwe naam ANNA MARIA)


Datum: 11 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 7 februari. Het Nederlandse schip VEREENIGING, kapt. Poldervaart, van Rotterdam naar Belfast bestemd, is hier heden lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het schip PALEMBANG, kapt. Hoekstra, van Shanghai naar Londen, is volgens brief van Simons Baay in dato 9 december, aldaar met schade binnen gelopen, hebbende de 22e en 23e november zware stormen doorgestaan Het moet lossen om te repareren. De equipage bevindt zich in goede welstand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 februari. Naar men verneemt, zal Zr.Ms. oorlogsstoomschip MERAPI, liggende aan ´s Lands werf alhier, met de meeste spoed in gereedheid worden gebracht, zullende na indienststelling der boot zo spoedig mogelijk de reis naar de Oost-Indiën worden aanvaard, terwijl zowel de datum der indienststelling als die van het vertrek nader zullen worden opgegeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. Zeylstra, van Amsterdam, laatst van Dover, naar Suriname, is de 7e februari als bijlegger te Zierikzee binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof IDA GEZIENA, kapt. Brouwer, te Cuxhaven met averij binnen, is 4 februari, na geeindigde reparatie van de werf gelaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BERNARDUS, kapt. Engelsman, van Nickerie naar Rotterdam, te St. Mary's, Scilly, met schade binnengelopen - reeds vroeger gemeld - heeft de helft der lading gelost; een gedeelte der suiker is gesmolten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANTONIA, kapt. Hendriks, van Amsterdam naar Suriname, te Ramsgate binnen, zou volgens brief van daar van de 3de februari, de geledene schade, welke van geringe betekenis bevonden was, zonder lossen repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Moest ik voor ruim zes weken het verpletterend bericht ontvangen, dat het schip WILLEM, gevoerd door mijn geliefde jongste zoon H. Kleve, van Hamburg naar Bordeaux bestemd, het onderste boven voor de Franse Kust in zee was gevonden, toch dacht ik nog aan de mogelijkheid, dat mijn dierbare kon gered en gespaard zijn, doch helaas ! Ook die laatste schemering van hoop is thans voor mij verdwenen, en blijft mij niets over, dan het rouwkleed aan te doen en met weemoed terug te zien op de 24 jaren, die ik mij in zijn leven mocht verblijden, en volkomen te berusten in de wijsheid van Hem, die gaf en nam.
Oude Pekela, 5 februari 1851, Elsien Noorman, Wedw. H. Kleve. (opm: zie ook DC 281250)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op dinsdag 18 februari 1851, des avonds te zes uren, ten huize van de logementhouder G. ter Steeg, te Delfzijl publiek verkopen het in den jare 1850 nieuw gebouwd Nederlands tjalkschip, genaamd JOHANNES, groot 41 tonnen, met deszelfs inventaris, thans liggende in de haven van Delfzijl, en bevaren wordende door Roelf Cornelis Kremer.
Verder het Nederlands kofschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 24 à 25 tonnen, met deszelfs inventaris, thans liggende in de haven van Delfzijl.
(opm: binnenvaarders)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. S. Piccardt, notaris te Oude Pekela, zal op vrijdag 14 februari 1851, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder T. Koops te Oude Pekela, publiek te koop worden gepresenteerd het kofschip de VRIENDSCHAP, bevaren door A.H. Karsijns, groot 100 tonnen, in den jare 1838 nieuw uitgehaald, thans liggende te Amsterdam.
Inventaris en verkoopkonditiën zullen in tijds ter lezing worden gelegd ten huize van verkoop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, om met ultimo Juni aanstaande te aanvaarden, een tjalkschip, gemeten op 85 tonnen, met of zonder inventaris, liggende te Onderdendam, en aldaar te bevragen bij de eigenaar J. Dijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Aan de heren scheepsreders en scheepskapiteins. De heer D. Brun, scheepsmakelaar te Nantes, brengt ter kennis van heren scheepsreders en kapiteins, dat de uitvoer van granen op Nederland en Engeland steeds blijft voortduren, en de Nederlandse schepen aldaar vracht kunnen bekomen, mits goed bij assurantie staande. Dat de schepen, in ballast van Engeland komende, voor de ton- en loodsgelden, met de Franse schepen gelijk staan, waardoor hun onkosten zeer verminderen.
Nantes, 3 februari 1851.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 februari. In het jaar 1850 zijn alhier ingeklaard 485 zeeschepen, metende 81.646 tonnen, en uitgeklaard 531 zeeschepen, metende 87.841 tonnen.


Datum: 12 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 10 februari. Het schip PHOENIX, kapt. Kuiper, van Liverpool herwaarts gedestineerd, op de Schelde aan de grond vastgeraakt, is nog niet in vlot water kunnen komen. Lichters zijn derwaarts afgezonden om de lading te lossen. Het schip zit echter niet gevaarlijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Te Middelburg poogt men een rederij tot vrachtvaart op Oost-Indië of andere grote vaart op te richten. Terwijl de daar ter stede bestaande rederijen zich bijna uitsluitend bepalen tot de vrachtvaart op Oost-Indië voor de Handelmaatschappij, waardoor haar schepen na elke reis een jaar moeten stil liggen, stelt de nieuwe rederij zich tot regel altijd in de vaart te blijven en hetzij voor de Handelmaatschappij, hetzij voor particulieren producten uit Oost-Indië aan te voeren, ja, zelfs desnoods goederen voor eigen rekening aan te kopen, ten einde uit de meerdere opbrengst daarvan hier te lande een vergoeding voor de vracht te vinden, of bij gunstige omstandigheden nog enige winst daarenboven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 10 februari:
- het gekoperd brikschip ASTREA, gevoerd door kapt. J.A. de Lang: NLG 6.600, koper C.A. Schröder. (opm: de brik, vermoedelijk bouwjaar 1808, werd door makelaar Schröder namens onbekenden gekocht; de zeebrief werd in 1852 geroyeerd, met als reden ‘buiten de vaart gesteld’; mogelijk nog enige tijd als lichter of opslagschip gebruikt)
- het stoomsleepschip NOORD-HOLLAND: NLG 16.000, in slag NLG 5, koper H.J. Rietveld (opm: een makelaar)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men vraagt ui de hand te koop en bark- of brikschip, groot 150 à 200 gemeten lasten, met complete inventaris. Adres bij Floris der Kinderen, makelaar alhier.


Datum: 13 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van scheepsaandelen in het Nederlandsche Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht, op woensdag de 12e februari 1851:
- Een 288ste aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. J. G. Kunst, strijkgeld NLG.5, in veiling NLG 315; in slag NLG 10 daarboven. Koper de heer H. Boet.
- Een 144ste aandeel in het fregatschip DELTA, kapt. G. Crans, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 655, in beslag afgelopen. Koper de heer H. Vriesendorp.
- Een 144ste aandeel in het fregatschip OSIRIS, kapt. P.Y. Jobs, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 760, in slag NLG 10, daar boven. Koper de heer S. Zadoks.
- Een aandeel in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 500, in slag afgelopen. Koper de heer H. Backer.
- Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 485, in slag afgelopen. Koper de heer J.N. Pieren
- Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 465, in slag afgelopen. Koper de heer Dicke Jr.
- Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 465, in slag afgelopen. Koper de heer Dicke Sr.
- Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 460, in slag afgelopen. Koper de heer J.N. Pieren
- Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 455, in slag afgelopen. Koper de heer A. Bemold.
- Een 24ste aandeel in het barkschip ANNA, kapt. W. M. Cramer, strijkgeld NLG 20, in veiling NLG 2.425, in slag NLG 475, daar boven. Koper de heer Quak.
- Een 24ste aandeel in het barkschip ANNA, kapt. W. H. Cramer, strijkgeld NLG 20, in veiling
NLG 2.600, in slag NLG130, daar boven. Koper de heer H. Vriesendorp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charleston, 16 januari. Het Nederlandse barkschip HOUTHANDEL, kapt. B.G. Lambach, hetwelk de 5e van hier naar Amsterdam vertrok, is heden zwaar lek uit zee teruggekomen, hebbende gedurende die tijd in de Golf (opm: Golf van Mexico) met zware stormen te kampen gehad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. Het Belgisch kofschip PHOENIX, kapitein G. Kuiper, van Liverpool naar Antwerpen, op de Schelde aan de grond geraakt, was, volgens brief van Antwerpen van den 10 dezer, nog in dezelfden toestand, doch zat niet gevaarlijk; men had ligters gezonden om de lading over te nemen. (opm: zie GRC 180251)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 februari. Naar men verneemt, zal Zr.Ms. oorlogsstoomschip MERAPI, liggende aan ’s lands werf te Hellevoetsluis, met de meeste spoed in gereedheid worden gebracht, waarom de luitenant ter zee 1ste klasse P.A. Matthijsen provisioneel met het toezicht daarover belast geworden, zullende na indienststelling der boot zo spoedig mogelijk de reis naar de Oost-Indiën worden aanvaard, terwijl zowel de datum der indienststelling als die van het vertrek, nader zullen worden opgegeven.


Datum: 14 februari 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 februari. Naar men verneemt, is de bestemming van Zr.Ms. oorlogsbrik de HAAI, kapt.luit. Sluijter, liggende aan ’s Lands werf alhier, veranderd, zullende gezegde bodem niet naar de West maar naar de Oost-Indiën vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens schrijven van kapt. W.B. Derks, voerende het fregatschip ISIS, d.d. New Orleans 18 januari, had hij een reis naar de Middellandse Zee aangenomen en dacht binnen 10 à 12 dagen derwaarts te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNE MARIA HENRIETTE, kapt. Zeijlstra, van Amsterdam naar Suriname, laatst van Douvres, is 7 februari te Zierikzee binnengelopen; aan boord was alles wel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een in 1845 nieuw gebouwd hektjalkschip, 67 ton, te bevragen bij de firma S. Geerts en zoon, scheepsbouwmeesters in Joure.


Datum: 15 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Het schip KONING WILLEM, kapt. Lutje, van Nickerie naar Amsterdam bestemd, was 7 februari met verlies van zeilen, boten, verschansingen, enz. op de hoogte van Portland.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 februari. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de HARRIET, kapt. H. Soeten, naar New York.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 11 februari. Het schip HENRICUS GERARDUS, kapt. Verschuur, van Amsterdam naar Batavia, alhier met schade binnen, is na gedane reparatie op de rede gehaald en zal met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

La Rochelle, 6 februari. Het schip AFINA ALBERDINA, kapt. Nagel, van Luçon naar Galway, heeft schade bekomen. Men denkt, dat het schip zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Dordrecht op Londen. De directie van het stoomschip STAD DORDRECHT neemt de vrijheid om diegenen die de tentoonstelling te Londen willen bezoeken, op haar onderneming attent te maken. Elke zaterdag morgen vertrekt de boot van Dordrecht; tot woensdag middag is zij te Londen stil. Gedurende die tijd kan men, tot prijzen als hier te lande betaald te worden, van logies en tafel aan boord der stoomboot, gebruik maken.
De directie voornoemd, A.J. Verbeek van der Sande, president.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op de reis van Nederland naar Java aan boord van het schip NEÊRLANDS KONING overleed tot onze diepe smart op de 22e januari 1851 onze beminde broeder Johannes Martens, oud ruim 34 jaren, in leven gezagvoerder van het schip MARY EN HILLEGONDA. Alle vrienden van de overledene zullen beseffen, hoe zwaar dit verlies ons treft.
J. Martens, M.J. Martens.


Datum: 16 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 10 februari. De Zweedse brik FREDERIK, kapt. Rönblom, van Gothenburg naar Palma, is gisteren alhier in de binnengronden gestrand, doch het volk gered en de inventaris geborgen. Men is bezig de lading te lossen.


Datum: 17 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 15 februari. Heden namiddag ten ongeveer 2 ure is het gisteren reeds verwachte barkschip SOLOO gearriveerd, aanbrengende de eerste vracht, die vanwege de Nederlandsche Handel Maatschappij binnen deze stad wordt opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 december. De Javasche Courant van 11 december schrijft:
Op den 9de december 1850, is de Lombokse bark TODAH, gevoerd door Intje Oesoep, komende van Singapore en bestemd naar Ampanan (opm: eiland Lombok), op het Frederik-Hendriks-rif, in Straat Banka, vast geraakt en geheel verongelukt. Ongeacht de ijverige pogingen van Zr.Ms. stoomadviesvaartuig TJIPANNAS, gecommandeerd door de Luit.t./Zee 1e klasse P.F. Uhlenbeck en van het bestuur te Muntok, door de zorg van hetwelk de nodige reddingsmiddelen naar het in nood verkerend vaartuig werden afgezonden, is het niet mogen gelukken van schip en lading iets te redden. Daarentegen hebben drie-en-zestig mensen, die, na het vertrek van de gezagvoeder met acht schepelingen naar Muntok, op het wrak waren achter gebleven, aan deze pogingen hun behoud te danken. Mensenlevens zijn dien ten gevolgen bij dit ongeval niet te betreuren. De gezagvoeder schatte de waarde van de verloren lading, bestaande uit gambier (opm: gambir: 1. Indisch heestergewas; 2:afkooksel van gambirbladeren, gebruikt bij o.a. het leerlooien), zijde, enz, op 5.000 Spaanse matten (opm: zilveren munt), en die van het schip op 13.000 Spaanse matten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 december. Scheepsvrachten. Het Amerikaanse schip AKBAR is gecharterd voor Cowes om order à GBP 3.5/- voor suiker en huiden, te Sourabaya te laden. Alle overige vreemde schepen, als de Zweedse schepen GERDA, SIR CHARLES FORBES, MARY, ATALANTE, MARIA CARLOTTA, het Deense schip VALKYRIËN, het Franse schip MYOSOTIS en de Engelse schepen WEST en BORNEO, benevens de Nederlandse schepen RESIDENT VAN SON en IDA ELISABETH, laden voor eigen rekening.
De VRIENDSCHAP, FANNY en KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB zijn beladen tot de vracht, in ons vorig bericht genoteerd. De KOOPHANDEL laadt suiker voor NLG 90, en de ROOMPOT koffij en suiker voor NLG 85, met NLG 5, verhoging op suiker voor Amsterdam. Vrachten zijn in het algemeen stijgende te noemen. Later werd het enig disponibel schip DE ZES GEZUSTERS gecharterd tot NLG 80, voor rijst, NLG 85 voor suiker en NLG 112, voor arak (opm: rijstbrandewijn), en daarna onmiddellijk bij arrivement het schip NEERLANDS KONINGIN tot NLG 85, voor koffij en NLG 95, voor suiker, zijnde in twee dagen een vrachtverhoging van NLG 10, benevens huiden tot NLG 115, en 15 pCt. Thans zijn enkel de REMBRANDT VAN RIJN en de IJSSEL beschikbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 8 december. Het Nederlandse schoenerschip HENRIKA JOHANNA, kapt. Eeftingh, van Libau naar Schiedam, hetwelk in augustus 1850 op de Paternoster Scheren aan de grond is geraakt, is eergisteren door een stoomboot van Marstrand alhier binnen gesleept om de bekomen schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een nog in aanbouw zijnde tjalk, lang over stevens 72 voet, wijd 16½ voet en hol 7½ voet, Amsterdamse maat, door de zware betimmering zeer geschikt tot de buitenvaart. Nadere inlichtingen zijn onder franco aanvragen te bekomen bij T.J. Tinkelenberg & Zoon, Medemblik.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Amsterdam, 16 februari. Gedurende de laatste zes maanden van het afgelopen jaar zijn te Lübeck 10 schepen onder Nederlandse vlag aangekomen. Dit getal, met dat der gedurende de eerste zes maanden van het vorige jaar in eerstgenoemde haven binnengekomen Nederlandse vaartuigen, geeft een totaal van 35 Nederlandse schepen, dus drie meer dan in het jaar 1849. Het handelsverkeer met deze haven is steeds toenemende, waartoe de blokkade van Kiel veel heeft bijgedragen. De Nederlandse schepen vinden bij voorkeur vrachten, aangezien hun vrachtprijzen lager zijn dan die van andere natiën.


Datum: 18 februari 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Zweedse brik FREDERIK RÖNBLOM, van Gothenburg naar Palma, is volgens brief van Ameland d.d. 10 februari, de vorige nacht in de Buitengronden gestrand. De equipage, uit 11 man bestaande, is aan de wal gekomen en de inventaris geborgen. Men was bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 17 februari. Heden middag ten half twee ure is van de werf Het Wapen van Amsterdam van de scheepsbouwmeester F. Haverkamp in de Groote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het barkschip CAPELLA, groot 190 last, gebouwd voor rekening van de heren Van Eeghen & Co alhier, en gevoerd zullende worden door kapt. A.P. Sandberg Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 december. De Javasche Courant van 4 december schrijft:
Op de hoogte van Tjibinoeangan, residentie Bantam, is in het midden der maand november aan de wal gedreven, een vaartuig, in het welk zich bevonden vijf Javanen, die als een gevolg der vermoeienissen en het gebrek, hetwelk zij hadden geleden, niet in staat waren, een verhaal van hun wedervaren te geven, maar na enige dagen te zijn verpleegd hebben medegedeeld, dat zij behoren tot de bemanning van het schip HECTOR, hetwelk met zout beladen, komende van Sumanap, bestemd was voor Tjilatjap (opm: Cilacap), in het bijzonder tot overbrenging van tien laadboten, welke op sleeptouw waren genomen; dat in elk dier boten zich vijf personen bevonden, en dat in de nacht van 3 november 1850, door zwaar weer overvallen, de boten van de touwen zijn geslagen en uiteengedreven, waardoor zij gedurende vijf dagen, zonder voeding, een prooi van weer en wind zijn geworden. Eén der vijf opvarenden verkeert in hopeloze toestand. De laadboot is op de wal gehaald, ten einde daarover door den recht hebbende kan worden beschikt. Van het schip en van de andere prauwen is tot dusver niets naders vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 februari. Volgens brief uit Sourabaya is het schip de STAD AMSTERDAM, kapt. Blokziel, na vooraf wegens lekkage uit zee te Passaroeang terug gekomen te zijn ter ontlossing van een gedeelte zijner lading, de 20e december l.l. aldaar ter verdere ontlossing en reparatie gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het schip SIRIUS, kapt. Mulder, van Batavia herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Batavia van de 27e december met de volle lading aan boord lek uit zee teruggekomen. Het zou geheel moeten lossen en waarschijnlijk naar Sourabaya verzeilen om te koperen. (opm: zie JC 220351, 300451 en 310551)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 december. Vrachten. De Nederlandse schepen RESIDENT VAN SON en IDA ELISABETH laden voor eigen rekening. De VRIENDSCHAP, FANNY en KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB zijn beladen tot de vracht in ons vorig bericht genoteerd. De KOOPHANDEL laadt suiker voor NLG 90, en de ROOMPOT suiker en koffie voor NLG 85, met NLG 5,- verhoging op suiker voor Amsterdam. Vrachten zijn in het algemeen stijgende te noemen. Later werd het enige disponibele schip, de ZES GEZUSTERS, gecharterd tot NLG 80 voor rijst, NLG 85 voor suiker en NLG 112 voor arak, en daarna onmiddellijk bij arrivement het schip NEERLANDS KONINGIN NLG 85 voor koffie en NLG 95 voor suiker, zijnde in twee dagen een vrachtverhoging van NLG 10.
Thans zijn enkel de REMBRANDT VAN RHIJN en de IJSSEL beschikbaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop 1/40e part in het ijzervast gekoperd fregatschip PRINSES SOPHIA, gebouwd in 1842 en wordende bevaren door kapt. H.A. Matzen, vallende in de beurt der voorjaars-bevrachting en liggende in het Oosterdok. Gegadigden adrresseren zich met franco brieven, letter D, bij de boekhandelaars C.L. Schleyer & Zoon in de Warmoesstraat te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 februari. De correctionele kamer van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, heeft op 13 dezer uitspraak gedaan in de zaak van de minister van financiën, eiser tegen William Miller, voerende het brikschip WALKER, in rechten vervolgd worden, wegens het verbreken der zegels, waarmede door de belastingadministratie onder anderen het vooronder van zijn vaartuig, dat met steenkolen geladen was, verzegeld was. De rechtbank heeft het beweren van de gedaagde, dat er namelijk tot die schending noodzaak bestaan had om een stuk hout, tot het lichten van het anker, te krijgen, niet aannemelijk, in alle gevalle onbewezen verklaard, en hem veroordeeld in de tiendubbele accijns der lading steenkolen, ten bedrage van NLG 17.001,-, en in de kosten, en bij onvermogen, tot een gevangenisstraf van zes maanden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 17 februari. Op de 5 en 8 oktober 1850 zijn te Nangasaki (opm: Nagasaki) aangebracht 31 schipbreukelingen van verschillende landaard, afkomstig van het ter walvisvangst uitgerust, en nabij Jezo (opm: waarschijnlijk Jedo, het huidige Tokyo) op de Japanse kust verongelukt Engels schip EDMOND, van Hobart Town (Van Diemensland), gevoerd door William Henry Lovitt. Een van deze schipbreukelingen is op de tocht van Jezo naar Mastmai over boord geslagen en verdronken. Zijn lijk, in zout bewaard, werd te Nangasaki aangebracht, en is op de begraafplaats der Hollanders ter aarde besteld. Al deze schepelingen zijn, na van de zijde van het Japans bestuur een menslievende behandeling te hebben ondervonden, aan het Nederlands opperhoofd te Decima overgeleverd, en door de zorg van deze ambtenaar, met het Nederlands handelsschip DELFT, naar Batavia overgevoerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. Binnengekomen de PHOENIX, kapt. G. Kuiper, van Liverpool, na op het strand gezeten te hebben (opm: zie RC 130251).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 15 februari. Gisteren en heden liepen alhier met goed gevolg te water twee nieuw gebouwde schoenerschepen, zijnde de IDA, gebouwd op de werf van de heer H.K. de Wijk voor rekening en gevoerd zullende worden door kapt. J.J. Mulder, van Veendam, en de ADRIANUS EN WILLEM, gebouwd op de werf van de heer W.W. Kuiper voor rekening van de heren Gebr. Nieuwenkamp te Amsterdam, gevoerd zullende worden door kapt. J. Scheeve.
Beide schepen worden om hun sterke bouw en goed model hogelijk geroemd en dragen bij deskundigen en bevoegde beoordelaars een algehele goedkeuring weg, zijnde ook, naar wij vernemen, reders en gezagvoerders van genoemde bodems zeer tevreden. De eerste hier gebouwde en uitgeruste schoener EEFKA MARIA, bij de heer De Wijk bovengenoemd, bevindt zich reeds op reis naar de West-Indiën, en moet, volgens ingekomen berichten, buitenmate voldoen. Het blijkt dus, dat onze scheepstimmerbazen niet voor anderen in het bouwen van soortgelijke bodems behoeven onder te doen, en ten bewijze daarvan is bereids weder een dito schip alhier besteld, en zal zulks nog door meerdere aanbestedingen worden gevolgd. Wij maken heren reders en gezagvoerders, zo hier als elders, hierop merkzaam, en bevelen onze timmerwerven, ook in hun belang, vrijmoedig aan, te meer nog, daar de binnenkort te verwachten verdieping van ons vaarwater de afvoering van grote schepen aanmerkelijk zal bevorderen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip COURIER, kapt. Jongbloed, van Stettin naar Londen, is vóór de 31ste januari lek en met onklare pompen te Egersund binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNA, kapt. Van der Baan, van Petersburg naar Bordeaux, is 3 december te Hesness binnengelopen, en was de 24ste januari aldaar nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AFINA ALBERDINA, kapt. Nagel, van Lucon naar Galway, is de 6e dezer met schade te La Rochelle binnengelopen. Het zou vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENRICUS GERARDUS, kapt. Verschuur, van Amsterdam naar Batavia, de 7e februari met schade te Cowes binnengelopen - reeds vroeger gemeld - is van daar, naar van de 11 dito bericht wordt, na volbrachte reparatie op de rede gehaald en zou met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De notaris Wijma te Harlingen, zal aldaar op woensdag 26 februari 1851, 's namiddags te 03.00 uur, in het logement van T. Beidschat, publiek veilen: het welbezeild kofschip, genaamd de ONDERNEMING, lang 24 el, wijd 4 el 91 duim, hol 2 el 39 duim, geijkt op 126 ton, en dat met al zijn rondhout, opstaand- en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde goederen, zodanig het is bevaren door Rinus Lovius, en liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.
Te bevragen bij Jan L. Holstein, W. van der Woude en de notaris te Harlingen, bij wie gedacht schip intussen uit de hand te koop is.


Datum: 19 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 februari. Volgens brief van Batavia van 28 december waren van het op Raas (opm: Pulau Raäs), beoosten Madura, gestrande schip DRIE VRIENDEN, kapt. Tange, van Patjitan naar Rotterdam, 19 pikols tin en enig bladkoper geborgen, te Sourabaya aangebracht en aldaar voor rekening der belanghebbenden verkocht geworden. (opm: zie ook NRC 180351)


Datum: 20 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scilly, St.Mary’s, 14 februari. Men is l.l. dinsdag begonnen met het weder inladen der suiker van het Nederlandse schip BERNARDUS, kapt. Engelsman, hier met averij gearriveerd, en hoopt daarmede morgen klaar te zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 februari. Zr. Ms. stoomschip SURINAME, luit. ter zee 1ste klasse, G. Fabius, van Hellevoetsluis naar Batavia, is op 15 december ll. aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 februari. Van Vlissingen schrijft men d.d. 15 februari: Ter vervanging van Zr. Ms. Brik de ZWALUW, wordt Zr. Ms. brik de KOERIER, op ’s rijks werf voor de dienst in gereedheid gebracht, terwijl men verzekert, dat ook nog andere schepen spoedig zullen worden in dienst gesteld.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 februari. Volgens bericht van kapitein W. Veeneman, voerende het schip (opm: bark) MERCURIUS, van den 17 december l.l, was hij gereed om van Woosung-rivier de reis over Manilla naar Java aan te nemen. Reeds den 13de der maand was de bodem van Shanghae vertrokken. Schip en equipage waren in goeden staat.


Datum: 21 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Het schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. Niehof, van Batavia te Whampoa aangekomen, heeft in de Chinese Zee voortdurend zwaar weder doorgestaan en daardoor veel geleden. Het moet lossen om nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 17 februari. De schepen ELISABETH, kapt. Muller, en IDA, kapt. Zaag, beide met kolen van Hartlepool naar Stralsund bestemd, zijn de 13e dezer wegens ijsgang te Greifswald binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofscheepje, groot 30 rogge-lasten, in den jare 1845 geheel nieuw uitgehaald, voorzien van een goede en complete inventaris. Ligt aan de werf IJ-hoek, einde der Groote Wittenburgerstraat, alwaar het te bezichtigen en te bevragen is bij Abbema & Van Cleef.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoping van een overdekt tjalkschip, genaamd LAMMECHIENA, groot 63 tonnen, liggende te Gasselternieuwveensche Mond, met alle opgoed en gereedschappen, thans wordende bevaren door Lute Lambers Kuilman. De kooppenningen zullen moeten worden betaald voor de helft dadelijk na den toeslag, met bijbetaling van 10 per cent van de koopschat voor alle kosten; voor de wederhelft op de 1e mei 1851, tegen borgstelling en hypotheek. De verkoping zal plaats hebben te Gasselternieveen, ten huize van H.B. Hoogenesch, op vrijdag 7 maart 1851, des middags precies te 12 uur.
Assen, 19 februari 1851,bij H.H. van Lier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 20 februari. Van Harlingen wordt gemeld dat gisteren aldaar, van de werf Welgelegen door de scheepsbouwmeester D. & L. Alta, te water is gelaten het schoonerschip BEERTA HENDRIKA, te voeren door kapt. Tonnis W. Stuit, voor rekening van een rederij, onder bestuur van de heren Barend Visser & Zoon aldaar. Vele belangstellenden waren ooggetuige van deze afloop en deskundigen gaven gaarne een goedkeurend oordeel over deze arbeid.


Datum: 22 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 21 februari. Naar men verneemt, zal eerstdaags op de werf De Nijverheid alhier de kiel worden gelegd van een brikschip voor rekening van de heren Loncq & Cool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 19 februari. Heden is van de werf Welgelegen door de scheepsbouwmeesters D. & L. Alta te water gelaten het schoenerschip BEERTA HENDRIKA, te voeren door kapt. Tonnis W. Stuit, voor rekening ener rederij onder bestuur van de heren Barend Visser & Zoon alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij besluiten van den 3 dezer heeft het Z.M. behaagd als blijk van hoogstdeszelfs goedkeuring en tevredenheid zilveren medailles te verlenen aan de navolgende personen, als: aan G. van Rijn, voerman te Katwijk aan Zee, wegens zijn met goed gevolg bekroonde pogingen tot redding der equipage van het op 29 december 1849 nabij Katwijk gestrand Nederlands scheepje de VROUW ELISABETH; aan H. van Rooijen, aan W. Minderhoud, aan P. Verstraate, dijkwerkers, en aan A. Dingmans, stuurman ter koopvaardij te Westkapelle, wegens de door hun medewerking volbrachte redding der equipage van het nabij Westkapelle, de 7de februari 1850, gestrand Frans brikschip l’ AFRICAIN; aan J.T. de Kinder, schipper bij het Belgische loodswezen te Vlissingen, wegens zijn welgelukte pogingen tot het redden van de manschappen van een op 9 augustus 1850 nabij het hoofd van Vlissingen omgeslagen schuitje en vele door hem reeds vroeger volbrachte reddingen; aan de matroos der 1ste klasse Jochems en de vuurstoker J. Petersen, dienende op het stoomschip PHOENIX, wegens de door hen op 17 november 1849 met levensgevaar volbrachte redding van een over boord gevallen matroos in de baai van Soerabaya.
Voorts heeft Z.M., bij besluit van den 3 dezer, no. 64, aan de kapitein Fermann, van het Noorse schip AMPHITRITE, als een blijk van hoogstdeszelfs erkentelijkheid wegens de door hem volbrachte redding van de bemanning van het op de Noorse kust gestrande Nederlandse schip de HOOP, de gouden medaille verleend; en bij besluit van den 3 dezer, no. 63, heeft Z.M. aan T. van den Akker, stadsarbeider en klapwaker te Breda, ter beloning van de door hem op 3 september 1850 met levensgevaar volbrachte redding van een nabij de stadspoort in het water gevallen persoon, als een blijk van goedkeuring en tevredenheid, toegekend een gratificatie van NLG 10,- en een loffelijk getuigschrift.


Datum: 23 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Men herinnert zich de voor enige tijd uit Londen medegedeelde uitspraak in het rechtsgeding van de collisie (opm: aanvaring) tussen de stoomboten HARLEQUIN der General Steam Navigation Co en de BURGEMEESTER HUIDEKOPER der Nederlandse maatschappij. De eerstgenoemde maatschappij, die in het ongelijk was verklaard, kwam in appèl. Dit appèl nu is dezer dagen in het hoogste ressort behandeld en de uitslag was, dat het vroeger gevelde vonnis werd bekrachtigd, al de kosten te dragen door de appellerende partij.


Datum: 24 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zeemans-Collegiën te Oude en Nieuwe Pekela.
Bij de vele pogingen, welke zo van de zijde der bestuurders der beide gemeenten, als van de ingezetenen dezer plaatsen aangewend worden, om niet alleen de scheepvaart, maar vooral alles wat daarmede in betrekking staat, levendig te houden, op te wekken en aan te kweken, mag vooral genoemd worden de oprichting van een zeemanscollege te Oude, en die van een zeemansfonds te Nieuwe Pekela. Ofschoon nu beide genoemde plaatsen wat het administratieve betreft van elkander gescheiden zijn, blijft desniettegenstaande die betrekking, in alle andere opzichten, onafscheidelijk aan elkander verbonden, zo als twee zusters door de band der vriendschap en bloedverwantschap innig verknocht en daardoor de wederzijdse wensen zoeken te voorkomen, zo ook hebben beide plaatsen één belang, één hoofdtak van bestaan, namelijk de scheepvaart. Willen wij de doeleinden van beide genoemde verenigingen met een onpartijdig oog gadeslaan, dan kunnen wij één wens niet onderdrukken, en deze is: vereniging der beide zeemanscollegiën. Moge zelfs de een vroeger dan de andere in het leven zijn geroepen, moge de ene iets in hare statuten hebben opgenomen, waarvan in het andere volstrekt geen melding gemaakt wordt, dit alles is geen oorzaak om zich eenzijdig te houden, maar veeleer een reden te meer, om onderling elkander de hand ter vereniging te reiken. Voor beide plaatsen is het belang even groot. Immers ligt het onder het bereik van ieder om duidelijk uit de handelingen der beide collegiën te lezen de behoefte van samentrekking der nu verschillende werkende krachten. Worden de fondsen, door toenadering der leden onderling, in één kas gestort, dan zullen ook de krachten door eendracht bijeen vergaderd, zich verder dan alleen tot de stoffelijke belangen kunnen uitstrekken, dan zullen niet alleen de jonge lieden ter zeevaart kunnen uitgerust, de weduwen der schippers een zekere toelage jaarlijks uitgereikt worden, maar er zou bovendien uit kunnen voortvloeien een inrichting voor jonge zeelieden, een inrichting, waar de jonge lieden in de voorbereidende zakelijke kundigheden, welke de zeeman onontbeerlijk zijn, onderwezen worden. Hij zou daar niet alleen zijn vorming als zeeman kunnen voltooien, maar de gelden, welke de matroos in de wintermaanden voor zijn verdere volmaking besteden moet, zouden tevens niet alleen ter bestrijding dier kosten aangewend worden, maar daarenboven zou dezelfde som beter kunnen werken door de vereniging, en de belanghebbenden zouden er meer nuttige kundigheden voor kunnen op doen. Tot nu toe bepaalde zich het onderwijs ter dezer plaatse voor de jonge zeelieden uitsluitend tot de stuurmanskunst. Hoe vele zaken zijn er echter niet behalve deze, welke een even noodzakelijke behoefde blijven. De zeeman immers komt in aanraking met alle volken, met alle natiën, wat vloeit hier uit voort? Het antwoord is zeer gemakkelijk. Komt hij in Engeland, Frankrijk, Spanje, langs de kusten van de Middellandse Zee, dan staat zelfs de gezagvoerder van zulk een aanzienlijk vaartuig verlegen, hij kan met zijn kantoren niet onderhandelen, hij kan zich niet overtuigen of de tolk hem de waarheid wedergeeft en, of hij niet in deszelfs patroons belangen de kapitein benadeelt. Neemt hij de koers noordwaarts, dan ja, dan kan hij het half Duits verstaan en in gebroken tongval enige klanken nabootsen, maar moet er schriftelijk gehandeld worden, dan staat hij daar, even als in het zuiden, verlegen. Wij zouden derhalve voorstellen, dat er bij meerdere deelneming en uitgebreidheid der geldelijke administratie, vooral in overweging wordt genomen, om ter dezer plaatse te vestigen een school der zeevarenden! De wijze van inrichting hoe, de overeenkomst waar, deze school het best te plaatsen zij, de vakken welke daar zullen moeten onderwezen worden, laten wij bescheidenlijk aan de meer belanghebbenden over. Wij hebben alleen maar de opmerkzaamheid willen vestigen op de bestaande behoefte en het middel willen aanwijzen, dat aangewend moet worden, om de belangstelling van beide plaatsen op te wekken, in werking te brengen en tot een heilrijke verbetering daar te stellen.


Datum: 25 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het koopvaardij-hoekerschip, genaamd ZELDEN RUST, met deszelfs inventaris, te Antwerpen. Op dinsdag 11 maart 1851, ten 2 ure namiddag, zal de deurwaarder J. Lombaerts, ten huize van sieur de Beukelaer, aan Timmermans kaai, aan de grote Bassin te Antwerpen, aan de meest en laatst biedende, publiek verkopen:
het schoon hoekerschip, genaamd ZELDEN RUST, metende 85 zeetonnen, met deszelfs complete inventaris, alles zich in de beste staat van onderhoud bevindende; voorts komende van de nalatenschap van wijlen P. J. Heikens-Zoon.
Gemeld schip, liggende in de grote Bassin, zal aldaar acht dagen voor de verkoping kunnen gezien en geëxamineerd worden. De verkoping zal geschieden op contante betaling en op de conditiën ter plaatse voortelezen. Voor nadere inlichtingen zich te vervoegen ten kantore van bovengenoemde deurwaarder.
Zegt het voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia om in de loop van de volgende maand te vertrekken het nieuw gebouwd, snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip GRAAF DIRK III, kapt. A.J. van Nouhuys, hebbende zeer ruime, fraaie en goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft aldaar. (opm: de GRAAF DIRK III, op reis van Dordrecht naar Batavia, lag op 13 maart te Portsmouth).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden het extra welbetimmerd Nederlands smakschip VIER GEZUSTERS, gevoerd door kapt. J. Helmers, en groot 60 rogge-lasten, thans liggende in het Westerdok. Nadere informatiën zijn te bekomen bij genoemde kapitein of bij de cargadoors Dade & Houtkoper, Gelderschekade no.42.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen:
Voor Amsterdam: NEERLANDSCH INDIË, NEHALLENIA, VIJF GEBROEDERS, MARGARETHA JOHANNA, ALIDA WILHELMINA, JEANNETTE PHILIPPINE, JAPAN, DILIGENTIA, OOST INDIA PACKET, SCHOON VERBOND, BAREND WILLEM, GRAAF VAN NASSAU, JAVA’S WELVAREN, ZEEVAART, VERONICA, DOLPHIJN, ZWALUW, HERMAN DE RUITER, GEERTRUIDA MARIA.
Voor Rotterdam: ANNA, BATAVIER, BOERHAVEN, HENDRIKA, WILLEM, ELISE SUSANNA, GENERAAL CHASSÉ, BATAVIA, CELEBES, PRINSES MARIANNE, DRIE GEBROEDERS, KINDERDIJK, MACASSAR, ALBLASSERDAM, JAN VAN BRAKEL, JACOBA.
Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, GRAAF DIRK III.
Voor Schiedam: VIER GEZUSTERS.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 februari. Uit Hellevoetsluis meldt men: Z.M. stoomschip MERAPI, hetwelk op ’s lands werf alhier voor de dienst in orde wordt gebracht, zal op 16 maart e.k. in dienst gesteld worden. Het commandement over die bodem is opgedragen aan de luitenant ter zee 1ste klasse H.J. van Maldeghem, terwijl als 1ste officier op dezelve de luitenant ter zee 1ste klasse P.A. Matthijsen is geplaatst. Gedachte bodem is bestemd voor een reis naar de Oost-Indië. Z.M. brik HAAI, mede alhier liggende, zal niet, zo als aanvankelijk was bepaald naar de West-, maar mede naar Oost-Indië vertrekken, en zal het commandement van de kapitein-luitenant F. Sluijter overgaan op de kapitein-luitenant J.F.E. von Römer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 februari. Volgens bij het departement van marine ingekomen bericht, is Zr. Ms. stoomschip SURINAME, onder bevel van de luitenant ter zee der 1ste klasse Fabius, na op 15 december ll. aan de Kaap de Goede Hoop te zijn aangekomen, op de 22ste dier maand van daar vertrokken, ten einde de reis naar Oost-Indië te vervolgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop van de volgende maand te vertrekken: Het nieuw gebouwd snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlandse barkschip GRAAF DIRK III, kapt. A.J. van Nouhuys, hebbende zeer ruime, fraaie en goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. De ondergetekenden hebben de eer te berichten, dat de dienst der Keulsche Stoomsleepvaartmaatschappij voor 1851 is hervat, en de schepen dier Maatschappij bij voldoende lading des zondags van hier naar Keulen zullen worden opgesleept. Daar de directie geen vrachttarieven zal uitgeven, gelieve belanghebbenden zich omtrent het bepalen der vrachten met de ondergetekenden te verstaan.
Dordrecht, 24 februari 1851, P.A. Kuyk en H.I. Penn, agenten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARGRIETHA, kapt. De Jonge, in de morgen van de 15e dezer van Rotterdam in Warrenpoint aangekomen, is, bij deszelfs vertrek naar Newry, bij Narrow Water gestrand en heeft met hoogtij vier voet water in het ruim; assistentie is derwaarts gezonden, doch de lading zal grotendeels beschadigd zijn. Volgens bericht van de 17de dito was het schip weder af- en ogenschijnlijk met weinig schade te Warrenpoint in het dok gebracht; de lading is zwaar beschadigd.


Datum: 26 februari 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om spoedig te vertrekken, voor passagiers en goederen, het nieuw gebouwd barkschip VIER GEZUSTERS, kapt. B. P. Martens, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers en expresselijk vervaardigde luiken voor het laden van machinerieën. Adres ten kantore van de cargadoor Wm. Ruys J. D.zn, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip JAN VAN BRAKEL, kapt. A. J. Delclisur (opm: mogelijk A.J. Declisseur), hebbende een ruime campagne, bijzonder geschikt tot de overvoer van passagiers. Vertrek medio maart. Adres bij Wambersie & Crooswijck te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Kapt. Harken, voerende het schip ANNA ELISABETH, van Suriname herwaarts gedestineerd, eergisteren in Texel binnengekomen, rapporteert, dat hij, na de 12e januari de rivier van Suriname verlaten te hebben, zware storm had doorgestaan en daardoor genoodzaakt was de 15e dito met gebroken stengen, boegspriet, rondhouten, verlies van zeilen en meer andere schade te Barbados binnen te lopen en na aldaar tien dagen vertoefd te hebben de 26e dito de reis had voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, gehouden te Amsterdam op 24 februari 1851: het gezinkt schoenerkofschip EMILIE SOPHIE, kapt. J. Zuiderduin: NLG 9.600, in slag NLG 3.800, koper H.J. Brouwer.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Volgens nader ontvangen berichten omtrent de ter rede van Koba roerloos en in zinkende staat aangekomen bark SAID MASKOOR, waarvan melding is gemaakt in de Javasche Courant van 22 januari 1851, no. 7, is deze bark, na zo veel mogelijk hersteld te zijn, op de 19e januari onbeladen weder van Koba naar Java vertrokken.


Datum: 27 februari 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Kennisgeving aan de deelhebbers in de Friesche Stoomboot-Reederij, dat het dividend over het dienstjaar 1850 is bepaald op 5 pCt. ad NLG 25 per aandeel. De betaling zal geschieden tegen verwisseling van coupon no. 5 op woensdag de 12e maart e.k. en vervolgens alle woensdagen van ’s morgens 10 tot ’s middags 2 ure, ten kantore van de heer D. Krayer te Harlingen, alwaar ook de rekening en verantwoording over gemeld dienstjaar gedurende 14 dagen voor de deelhebbers ter visie zal worden gedeponeerd.
Commissarissen van voormelde rederij, namens dezelve C. Harmens, president.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om op 20 maart te vertrekken, het nieuw gekoperd tweedeks barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors Visser & Van der Sande, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Wekelijkse dienst Dordrecht en Londen, voor passagiers, goederen en vee:
het nieuw gebouwd snelvarend Nederlands stoomschroefschip STAD DORDRECHT naar Londen zaterdag 1 maart, des morgens.
Adres te Dordrecht bij de directie, of bij de cargadoors Visser & Van der Sande, en te Londen bij Hall en Zoon.


Datum: 28 februari 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 februari. Dinsdag voormiddag werd alhier in de haven gebracht het nieuw gebouwde kofschipshol MARIA AURELIA, groot ongeveer 64 last, zullende bevaren worden door kapt. J.S. Pik, van Veendam, en gebouwd op de werf van G. van der Werf te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te Koop het kofschipshol (opm: herhaling van advertentie PGC 030151), genaamd CATHARINA JOSEPHINA, groot 113 tonnen, laatst bevaren en toebehorende aan kapt. R.P. Dik, thans liggende te Delfzijl. Gadingmakenden vervoegen zich bij genoemde eigenaar, wonende aan het Oosterdiep te Veendam. (opm: het hol, bouwjaar 1826, is vermoedelijk gesloopt)


Datum: 01 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 februari. Heden werd van de werf De Notenboom, toebehorende aan de heren Gebr. Visser, met het beste gevolg van stapel gelaten het aldaar voor rekening van de heer H. van Rijckevorsel alhier gebouwde gekoperd brikschip GOUVERNEUR ELSEVIER, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. Jan Kuijt, en bestemd voor de vaart op Curaçao, waarheen dat schip op de 31e maart zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, St. Mary, 24 februari. Het Nederlands brikschip BERNARDUS, kapt. Engelsman, van Nickerie naar Rotterdam, hier in averij binnen, heeft na geëindigde reparatie de geloste lading weder ingenomen en is heden klaar om de reis te vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband te Ameland zal op woensdag de 5e maart 1851, des voormiddags ten 9 ure, te Hollum in de herberg van Jan Eeuwes Visser tegen contante betaling ten verzoeke van na te melden kapitein in het openbaar verkopen het hol of casco van het op 9 februari l.l. op de reis van Gothenburg naar Palma op de buitengronden van Ameland bij Ballum gestrande Zweedse brikschip FREDERICK, groot 130 lasten en gevoerd geweest door kapt. Zacharias Rönblom, van Byggdea.
Nadere informatiën daaromtrent te bekomen bij de heer Cornelis Harmens, vice-consul van Zweden en Noorwegen te Harlingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men verlangt uit de hand over te nemen een snelzeilende schoener of schoener-kof, niet boven de 8 à 9 jaren, zonder gebreken, metende 85 à 95 lasten. Verder gelieven de hierop reflecterenden zich te adresseren onder de letter R.C. met franco en ondertekende opgaven aan het adres van de kantoorboekverkoper R.C. Lepper, Beurssteeg no. 117 te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Callao, 24 december 1850. Binnengekomen WOLTEMADE, kapt Guyt Jr van San Francisco.


Datum: 02 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Als een bijzonderheid bericht men ons uit Meppel, dat aldaar een tweemaster kofschip in aangekomen om run (opm: fijngemalen eikenschors, gebruikt bij het leerlooien) bestemd voor Engeland, te laden, hetwelk nog nimmer heeft plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Aan boord van het stoomschip BURGEMEESTER HUIDEKOPER, liggende in het Oosterdok - volgens het Algemeen Handelsblad van heden: aan boord van de stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK – had hedenmorgen het volgende ongeval plaats: de stoom uit de ketel is namelijk plotseling in de machinekamer doorgedrongen, waardoor één der stokers het leven heeft verloren en twee anderen licht gewond zijn geworden. Verdere bijzonderheden zijn vooralsnog onbekend.


Datum: 03 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Van de Lemmer wordt gemeld d.d. 22 februari: Heden is van de werf De Herstelling van de heer C.P. Bakker met het beste gevolg te water gelopen een schoener, groot 90 lasten, genaamd PETERSBURG PACKET, gevoerd zullende worden door kapt. T. Teensma.


Datum: 04 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 februari. Het te Veendam te huis behorende kofschip ELSINA JOHANNA, kapt. Huizing, van Dantzig met tarwe naar Rotterdam bestemd, hetwelk alhier overwinterde, heeft heden de reis vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 maart. Wij vernemen, dat Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, kapt.luit. Voet, de 26e december l.l. van Vlissingen naar Batavia gezeild, tot de 23e januari te Falmouth is moeten blijven liggen, daar het voortdurend stormweder het innemen van steenkolen belette. Op die datum naar zee gestoomd, werd het van de 25e tot de 30e januari door hevige storm uit het westen en zuidwesten overvallen, op welke laatste datum de wind met een zware bui naar het noordwesten schoot. Van de 1e tot de 2e februari werd het door een orkaan uit het noorden en noordnoordwesten langs de kant van Portugal geteisterd, verloor het grootste gedeelte zijner raderkasten en bekwam enige andere schade en lekkage. De 3e februari, het weder bedaard zijnde, ontmoette het op 33º20’ NB 15º20’ WL in zinkende staat de Portugese schoenerbrik NOVA OLINDA, van welke het de bemanning, bestaande uit tien schepelingen en vijf passagiers, waaronder een vrouw en een kind, overnam. Deze schoener was de 25e januari op de hoogte van Lissabon, zijnde de 3e januari van St. Jago gezeild en na eerstgenoemde datum door de zware stormen zodanig lek geworden, dat dezelve verplicht was geweest voor de wind te houden. De stuurman van genoemde schoener was sinds drie dagen het been verbrijzeld, het volk in geen vier dagen van de pompen geweest en allen verkeerden in een ellendige toestand. De ARDJOENO stelde daarna koers naar Madeira, alwaar het de 4e februari ter rede kwam en de schipbreukelingen ontscheepte. Na inname van kolen en de voorziening van het lek, dat boven water was, zou de ARDJOENO binnen een paar dagen de reis naar Kaap de Goede Hoop vervolgen.


Datum: 05 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 maart. Heden namiddag omstreeks 6 uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en kopervast barkschip FLORA, gevoerd zullende worden door kapt. M.F. Tydeman, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren Sandberg & Co alhier en bestemd voor de grote vaart. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een schip, hetwelk de naam zal dragen van de ORANJEBOOM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Gisteren namiddag is het Nederlandse barkschip ZEEMEEUW, liggende in de Wittenburgergracht en gevoerd door L.H. Kayser, op zijde gevallen, waardoor Jacob Smit Oetersen, stuurman op gemeld schip, zijn been heeft gekneusd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading. Rotterdam.
Naar Batavia. Mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd fregatschip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. de Winter jr. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen, en Kuiper van Dam en Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekel-A, 1 maart. Gisteren en heden zijn met het beste gevolg van stapel gelopen twee kofschepen, waarvan het ene genaamd ANNA ELISABETH, groot omstreeks 100 lasten, op de helling van Jan Drents gebouwd, vooral door een bijzondere constructie en, naar men verzekert, door hechte bouworde boven vele andere uitmunt. (opm: van het tweede schip wordt niet gerept)


Datum: 06 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Zaterdag l.l. (opm: 1 maart) is te Middelburg in een voorlopige vergadering van aandeelhouders besloten tot oprichting ener schoener-rederij, waarvan de heer A.H.G. Fokker boekhouder zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 maart. Het schip VERWACHTING, kapt. Frankena, van Nantes alhier aangekomen, is aangezeild en heeft daardoor lekkage en meer schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 3 maart. Het Nederlands driemast brigantijnschip (opm: galjoot) JEANNETTE EN ANNA, kapt. Van den Braak, van Livorno met een lading marmer naar Antwerpen bestemd, is gisteren morgen ten 4½ ure tussen Kaap Griney (opm: Kaap Gris-Nez) en Zuid Voorland (opm: South Foreland) aangezeild. Het schip is onmiddellijk gezonken. De equipage heeft zich, op een matroos na, gered. (opm: zie ook NRC 140351, 170351 en 180351)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 maart. Heden nacht heeft alhier een zware orkaan uit het Noord-Oosten gewoed, waar door verscheidende schepen meer of minder belangrijke schade hebben bekomen Onder deze bevind zich ook het Nederlandse schoener kofschip IDA GEZINA, kapt Brouwer, welke door het breken der touwen van het Oldenburgse brikschip JASON, dit schip voor de boeg kreeg, ten gevolge waarvan de boegspriet brak, en meerdere schade veroorzaakt werd. Had men van de JASON niet spoedig twee zware trossen vast gekregen en daardoor een verdere aandrijving verhoed, dan waren voorzeker beide schepen totaal verloren gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 4 maart. De loods C. Burg heeft heden gerapporteerd, dat het hoekerschip TAAG (opm: zie NRC 070351 en 180351) door een Engelse brik is aangezeild, en dat de equipage door kapt. Strijbos, van het schip WELKOM VLAARDINGEN (opm: visserman hoeker WELKOM uit Vlaardingen), ten noorden van het Engels Kanaal is gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 maart. Eerstdaags verwacht men te rede van Vlissingen Zr. Ms. fregatschip de RIJN, komende van Batavia en gevoerd door de kapitein ter zee Jöhr. Dientengevolge is bij het Nederlands loodswezen order ontvangen om op gemelde bodem te kruisen. Met de 1ste april zal het commandement van Zr. Ms. fregatschip PRINS VAN ORANJE worden overgenomen door de kapitein ter zee Bijl de Vroe, daartoe benoemd ter vervanging van de kapitein ter zee Bouricius; terwijl de zeildag van Zr. Ms. schoener ATALANTE, gevoerd door de luitenant ter zee 2de klasse jhr. Klerck, en bestemd naar de West-Indische bezittingen, is bepaald op den 10 dezer maand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op Zr. Ms. stoomboot MERAPI, welke op 16 maart in dienst wordt gesteld en naar Batavia is bestemd, zijn geplaatst als commandant de luitenant ter zee 1ste klasse Van Maldeghem, de luitenant ter zee 1ste klasse Matthijsen, de luitenants ter zee 2de klasse Osti en Van Hecking Colenbrander, officier van administratie Den Ouden, scheepsklerk Ten Hove, in de bovenrol de luitenants baron Gansneb, genaamd Tengnagel, ridder Huyssen van Kattendijke, en vier adelborsten. Op Zr. Ms. transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, de luitenants ter zee Van Holtzapfel en Van Coehoorn. De zeildag van Zr. Ms. brik de HAAI, kapt. luitenant Van Römer, is bepaald op 20 maart.


Datum: 07 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Men meldt uit Plymouth in dato 3 maart, dat aldaar die morgen was aangekomen kapt. F. van der Borden van het hoekerschip TAAG, welke bodem de 23e februari l.l. ten gevolge ener aanzeiling in zinkende staat door het volk verlaten is, welke opgenomen zijn door kapt. Strijbos, voerende het schip WELKOM VLAARDINGEN, van Lissabon naar Vlaardingen bestemd. (opm: volgens AH zou de naam kunnen zijn: WELKOM, van Vlaardingen, zie hiervoor ook NRC 180351)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op aannemelijke voorwaarden te koop een nieuw gebouwd schoenerschip van pl.m. 100 rogge-lasten, op de werf Het Hoofd, buiten het Kleine Poortje te Groningen bij F.U. van der Werff.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 maart. Het op de werf van W.C. Wildervanck, te Hoogezand, nieuw gebouwde galjootschip CATHARINA, groot ongeveer 80 last, is gisteren alhier binnengebracht, zullende bevaren worden door kapt. K.H. Bekkering, van de Wildervank.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Jelle Croles, scheepsbouwmeester te IJlst, begaf zich, benevens een zijner kinderen, een volwassen jongeling, zaterdag morgen l.l. (opm: 1 maart) met een zeilboot naar Bakhuizen, om familie zaken. Des nademiddags, ongeveer 3 ure, namen zij van daar de terugreis aan, welke zij echter niet hebben mogen volbrengen, want nadat zij omstreeks 5 uur ’s avonds de Galama Dammen gepasseerd en vervolgens op het Heeger meer gekomen waren, is de boot aldaar omgeslagen, en zijn beide deze personen verdronken. Een doorkundig en zeer bekwaam man in zijn vak zijnde ontbrak het hem nimmer aan werk, zodat menig huisgezin te IJlst aan hem het brood verdiende, dit, en dat hij een talrijk kroost nalaat, van hetwelk hij als weduwnaar de enige verzorger was, maakt dit droevig ongeluk des te treffender.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een tjalkschip, groot 71 ton, liggende aan de werf van de scheepstimmerman M.G. Palsma te Heeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 3 maart. Vrijdag voormiddag (opm: 28 februari) arriveerde hier het fraai gebouwd galjootschip GEZIENA JANTIENA (opm: GEZINA JANTINA), groot ongeveer 80 lasten, zullende bevaren worden door kapt. F. Pronk, van Veendam, en gebouwd op de werf van A. Hooites te Hoogezand, en hedenavond kwam alhier binnen het insgelijks fraai gebouwd kofschip genaamd ANNEGIENA, groot 80 lasten, kapt. W.W. Pattje, van Hoogezand, gebouwd op de werf van J.J. van der Werf te Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Het fregatschip JAPAN, kapt. Willers, van Amsterdam naar Batavia, bevond zich de 3e dezer met verlies van ankers en ketting op de hoogte van Ramsgate.


Datum: 08 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Barend Bakker Wz, makelaar, zal op maandag de 31e maart 1851, des avonds ten 6 uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Houtman en Franke, verkopen het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd STRAAT SUNDA, gevoerd door kapt. D.H. Zijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen, 50 duimen, wijd 5 ellen, 7 duimen, hol 3 ellen, 70 duimen en alzo gemeten op 229 tonnen of 121 last.
Breder volgens inventaris en nadere informatiën bij bovengemelde makelaar. (opm: de bark, bouwjaar 1837, werd onder behoud van naam binnen Amsterdam verkocht)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 maart. Te Hellevoetsluis liggen thans zeilree, om den 22 dezer maand maart te vertrekken: de brik de HAAI, bestemd naar Oost-Indiën, en het transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, bestemd naar West-Indiën. De brieven voor genoemde bestemmingen, welke men mocht verlangen met gezegde bodems te verzenden, zullen uiterlijk op 20 maart, onder aanduiding op de adressen van de aldus begeerde verzending, aan het postkantoor te Amsterdam, moeten bezorgd zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Uit Vlissingen meldt men van den 3 dezer: Een os, welke met de stoomboot de STAD VLISSINGEN moest worden vervoerd, ontsnapte heden morgen bij het aan boord brengen, woedend geworden, aan zijn geleiders. Al brullende doorliep het dier de straten van het oostelijk gedeelte dier stad, alles voor zich heenjagende of hetgeen niet vluchten wilde omverstotende. Ruim 2 uren werden de inwoners door dit dier in een gestadige angst gehouden, daar hetzelve zich nu hier en dan daar vertoonde en aan drie personen, waarvan een thans in een gevaarlijke toestand verkeert, wonden toebracht; toen eindelijk vier Spanjaarden, behorende tot de equipage van de Spaanse schoener ERNESTO, met averij liggende in het marinedok dier stad, het beest in touwstroppen wisten te verstrikken en alzo omver te werpen, waarna hetzelve, op een slede gebonden, naar de stalling werd teruggebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Vrijwillige Verkoping, ten overstaan van de notaris De Koning te Dordrecht, in het Koffijhuis van Jilles Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, van twee schepen, met derzelver bijbehoren, genaamd l’AIMABLE en le VIEUX, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, zijnde mignols, bestemd tot vervoer van kalk en steenkolen.
De verkoping zal geschieden bij veiling en onmiddellijk daarna bij afslag, op donderdag 20 maart 1851, des voormiddags ten half twaalf ure.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 1 november. Zr.Ms. brik TERNATE is de 21e oktober van Curaçao uitgezeild, ter opsporing van een slavenhaler, die zich in de nabijheid moest bevinden; dit schip is dan ook werkelijk in zee bij onze kusten aangetroffen; maar vermits onze regering geen traktaat tot wering van de slavenhandel met Spanje heeft gesloten en dit slavenschip een Spaans vaartuig bleek te zijn, had de commandant van de TERNATE, de heer De Vaynes van Brakell, instructies meegekregen om hetzelve van onze kusten te verwijderen, hetwelk dan ook geschied is. Zulks heeft hier veel sensatie verwekt, daar men van oordeel is, dat het schip had moeten opgebracht worden. Deze zaak had echter nog verdere gevolgen; er bleek namelijk later dat de slavenhaler in de Piscadorebaai gemeenschap met de wal had gehad tot het innemen van provisies, welke geleverd waren door zeker negotiehuis, tegen hetwelk het openbaar ministerie deswege een crimineel proces instelde en het hoofd daarvan in hechtenis liet nemen, doch 24 uren later weer op vrije voeten deed stellen, op last van de rechtbank van deze kolonie, welke daartoe in buitengewone zitting was vergaderd en dit besluit nam, op grond dat het de gearresteerde bij het leveren van die provisies onbekend was, dat het bewuste vaartuig een slavenhaler was.


Datum: 10 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Men meldt uit Middelburg, dat, buiten de twee reeds vermelde rederijen, zich een derde heeft geconstitueerd onder directie van de heren Van Renterghem & Co aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Audierne, 28 februari. Het Nederlands schip COURIER, kapt. Tolner, van Nantes naar Rotterdam, is hier gisteren met belangrijke schade ten gevolge van aanzeiling binnengelopen. De lading schijnt niet beschadigd te zijn, daar het schip geen water maakte.


Datum: 11 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cowes, 7 maart. Het Nederlands kofschip DE BEURS VAN SCHIEDAM, kapt. Vervooren, van Spezzia (opm: Spétsai, Griekenland) naar Croonstad (opm: Kronsjtadt, Rusland) bestemd, is hier heden lek binnen gelopen. (opm: zie ook NRC 140351 en 120551)

NRC 110351
Amsterdam, 10 maart. Volgens brief van kapt Jaski, voerende het schip ANNA EN ELISE van hier te Cardiff aangekomen, in dato 7 maart, had hij, na de 4de maart aldaar te zijn gearriveerd, de volgende dag in een hevige west-noord-wester storm gestoten en twee ankers en kettingen verloren. Na op de modderbank geïnspecteerd te zijn, was bevonden dat de voorsteven vier voeten opgescheurd, de kiel van achteren beschadigd en het roer van onderen verbrijzeld was. Het schip in het dok moetende halen, zou de 8ste dito van Cardiff naar Bristol gesleept worden, om aldaar te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr. Ms. korvet SUMATRA, gevoerd door de kapt. ter zee ’t Hooft, is zaterdagmorgen onder het lossen van ’t geschut, door Zr. Ms. stoomschip CYCLOOP, uit het Nieuwe Diep naar zee gesleept en heeft vervolgens koers genomen naar Vlissingen, waar genoemd bodem in het droge dok moet worden nagezien, om, naar men zegt, daarna een reis naar de kust van Guinea te ondernemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 8 maart. Een vissersvaartuig (bezaan) zit of is gestrand ten Z.Z.W. van de derde of Prince-ton van de West-Maas, op 11 à 11½ voet bij laag water. Blijkens een stuk mast, giek, stagfok en een gedeelte gekapt want, alhier aangebracht, is het vaartuig gevoerd geweest door schipper D. Gorisse, behorende tot de rederij van de heer Hoogendijk te Kralingen. Het vaartuig ligt geheel op zijde en schijnt niet te kunnen gered worden. Van de bemanning is nog niets bekend en hoogstwaarschijnlijk omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 maart. Zaterdag werd alhier binnengebracht het te Hoogezand op de werf van de heer E.H. Meursing gebouwde schoenerschip ELIZABETH, kapt. H.J. Hubert, van de Nieuwe Pekela. Dit is het breedste schip, dat tot heden daar is gebouwd, metende lang over de steven 93½ voet, en wijd 21 voet; de inhoudsgrootte wordt op ongeveer 113 ton of 95 last geraamd, waardoor men het dan ook slechts met zeer veel moeite onder de bogen dezer stad heeft kunnen doorwerken om het in de haven te brengen, waar het nu verder zal worden afgewerkt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 maart. Hedenmorgen arriveerde alhier het galjootschip de MORGENSTER, kapt. H.Ph. Drent, van Zuidlaren, groot 65 last; gebouwd bij de heer G. Bodewes te Martenshoek.


Datum: 12 maart 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.S. Bokma te Akkrum zal op woensdag de 19e maart 1851, des namiddags ten 2 ure, ten huize van de kastelein Age S. Dijkstra, aldaar finaal verkopen voor de heer Terhorst en anderen, een in den jare 1845 nieuw uitgehaalde hektjalk, de TWEE GEZUSTERS genaamd, groot 56 tonnen, met complete inventaris, waarvan het touwwerk in het vorig jaar geheel is vernieuwd, in de Vriesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen, gevestigd te Heerenveen, gewaarborgd voor een som van NLG 3.000, waarop slechts geboden is de geringe som van NLG 1.210.
De betaling moet geschieden onder borgtocht in drie termijnen: 1 april en 1 november 1851 en 1 mei 1852, telkens 1/3e gedeelte. De aanvaarding is dadelijk na de betaling van het eerste termijn.
Om gemeld vaartuig nauwkeurig te kunnen bezichtingen zal het op de dag des verkoops worden gehaald op de werf van E.R. Boxum te Akkrum, waar hetzelve thans is liggende en dagelijks kan worden bezichtigd.


Datum: 13 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 maart. Op zaterdag 15 maart des namiddags ten een ure zal van de werf IJhoek van de scheepsbouwmeesters Abbema & Van Cleef aan het einde der Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam worden te water gelaten het brikschip genaamd JACQUELINE EN ELISE, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren M.C. van Hall Azn en W.L. van Coeverden, en zullende gevoerd worden door kapt. O. de Haas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlie, 10 maart. Heden arriveerde alhier het schip CATHARINA ANTOINETTE, kapt. D.H. Vos, van Lübeck als bijlegger, hetwelk wegens aanzeiling zware schade heeft bekomen. Het ligt thans in de haven van Terschelling.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 maart. De Harlinger Groenlandsvaarders SPITSBERGEN, commandeur P. Nagel, en DIRKJE ADAMA, commandeur O. Mehlen, zijn ll. zaterdag uit het Vlie in zee gezeild naar de visserij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 maart. Op 18 dezer zal van Harderwijk vertrekken om op de 20ste in het Nieuwe Diep te embarkeren, aan boord van het schip de VIJF GEBROEDERS, gezagvoerder G.J. Teensma, bestemd naar Oost-Indië, een detachement suppletietroepen, sterk 125 onder-officieren en manschappen, onder commando van de 1ste luitenant-adjudant, bij de generale staf van het leger in Oost-Indië, A. Abeelen en onder mede geleid van de 2de luitenant der inf. W.E. Frowein, welke beide officieren van verlof naar Java terugkeren en van de 2de luitenant der inf. N.J. Wagelmans, 2de luitenant der artillerie jhr. L. de Casembroot en de officier van gezondheid 3de klasse J. Boomsma.
Mede zal van Harderwijk vertrekken, om te Hellevoetsluis te embarkeren, aan boord van Zr.Ms. transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, bestemd naar Suriname (West-Indië), een detachement sterk 50 militairen, onder commando van de sergeant Krauss.


Datum: 14 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart, Wij maakten in ons nommer van 6 dezer van het onderstaande reeds melding, thans deelt het Handelsblad daaromtrent nog het volgende mede:
Wij ontlenen aan een particulier bericht de navolgende bijzonderheden omtrent het verongelukte Nederlandse driemast galjootschip JEANNETTE EN ANNA, kapt. Van den Braak. Met een lading marmer van Livorno naar Antwerpen bestemd, werd het schip tussen Kaap Grinez (opm: Kaap Gris-Nez) en Zuid Voorland (opm: South Foreland) door een nog onbekende stoomboot aangezeild en wel met zodanig geweld, dat de bemanning zich genoodzaakt zag het schip te verlaten en in allerijl hun leven in een boot te redden. De bewuste stoomboot, zich geenszins om de gevolgen der door haar aangebrachte schade bekreunende, had haar weg vervolgd, terwijl de equipage van het Nederlands schip, welke ter nauwernood de tijd had zich te redden, het schip reddeloos zag wegzinken. Van alles ontbloot en ten spel ener verbolgen zee, hadden zij geruime tijd in doodsangst rondgezwalkt, tot dat zij gelukkig en op het onverwachts door een Franse kotter werden opgemerkt en bereidwillig opgenomen. Te Boulogne aangebracht, werden zij daar met de meeste liefderijkheid en hulpvaardigheid verpleegd en van al het nodige voorzien om naar Nederland terug te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 9 maart. Het kofschip BEURS VAN SCHIEDAM, kapt Vervooren, van Spezzia (opm: Spétsai, Griekenland) naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt, Rusland) bestemd – waarvan wij in ons nommer van de 11de december (opm: bedoeld is 11 maart) melding maakten – is heden in de haven gehaald, om het bekomen lek te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 maart. Het Nederlands brikschip BRAAMSPUNT, kapt Zwart, van Palermo naar Dordrecht bestemd, het welk de 28ste November Aº.Pº. (opm: Anno Passato, verleden jaar) alhier met averij binnenkwam, is heden, na geëindigde reparatie, van de werf gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 maart. Het strekt ons tot een waar genoegen te kunnen berichten, dat het meer en meer blijkt, dat onze scheepsbouw door de nieuwe scheepswetten volstrekt niet belemmerd wordt. Tot nog toe is gelukkig het oordeel van hen gelogenstraft, die voorspelden, dat onze scheepsbouw door het invoeren van die wetten, voor een groot gedeelte op vreemde bodem zou verplaatst worden, en dat honderden handwerkslieden alhier, die uitsluitend door deze tak van nijverheid hun brood verdienden, tot armoede zouden worden gebracht. De tegenstanders dier wetten, waaronder het Handelsblad een eerste plaats bekleedde, verkeerden in het denkbeeld, dat men op vreemde bodem aanmerkelijk beterkoop (opm: goedkoper) schepen bouwen, en men aldaar met veel minder uitgaven al derzelver toebehoren fabriceren kon, dan bij ons te lande. Zo als wij in No. 24 berichtten, verkeert onze scheepsbouw in een bloeiende toestand. Er gaat schier geen week voorbij of er worden hier enige nieuwe schepen binnengebracht om opgetuigd en alsdan in de vaart gebracht te worden. De schepen, die tot nu toe hier gearriveerd zijn, bewijzen niets omtrent de scheepvaartwetten, als reeds vóór het invoeren derzelve op stapel gezet zijnde. Van meer belang, en juist dit wilden wij vermelden, is, dat in deze provincie nog voortdurend bestellingen gedaan worden, hetgeen toch niet het geval zou zijn, indien onze scheepsbouwmeesters niet met het buitenland konden concurreren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schuiteschip, lang 12 el 14 duim, hol en wijd naar rato bij H. v.d. Kolk te Wartena.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In de avond van 1 maart 1851, zijn op het Heeger Meer door het omslaan van de
boot verdronken de persoon Jelle Croles en deszelfs zoon Walle, zijnde deze laatste reeds
gevonden. Al degene welke nu nog de vermiste eerstgenoemde persoon vindt of aanwijzing
kan doen ter ontdekking, wordt verzocht dadelijk aangifte te doen bij de heer burgemeester
der stad Ylst. Op meergemelde vinding of ontdekking wordt een premie gesteld van
vijfentwintig gulden. (opm: dit was de IJlster scheepsbouwer en zijn zoon)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA EN ELISA, kapt. Jaski, van Amsterdam te Cardiff aangekomen, heeft de 5e dezer bij stormweder aldaar twee ankers en kettingen verloren en zwaar gestoten, zodat de voorsteven zwaar ontzet, de kiel beschadigd en het benedenroer verbrijzeld was geworden; het schip zou de 8ste dito naar Bristol gesleept worden, om in het dok te repareren.


Datum: 15 maart 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. fregat de RIJN, onder bevel van de kapt.t.zee F.A. Jöhr, de 1e december van Batavia naar Nederland vertrokken, is de 13e maart ter rede van Vlissingen aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De houders van connossementen aan order over diverse goederen, alhier van Messina en Palermo aangebracht per het schip MARIA ANNA, kapt. J.H. Duit, worden verzocht zich ten spoedigste te melden ten kantore van de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft te Dordrecht, liggende het schip gereed tot lossen.
Dordrecht, 12 maart 1851.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 maart. het Nederlands brikschip BRAAMSPUNT, kapt. Zwart, van Palermo naar Dordrecht bestemd, hetwelk 28 november Aº. Pº. (opm: van het vorige jaar = 1850) alhier met averij binnenkwam, is heden, na geëindigde reparatie, van de werf gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 10 maart. Heden werd alhier met het Nederlands schip JANTINA, kapt. Kwint, aan wal gebracht de bemanning der Blankenezer ever DEMUTH, welke bodem, naar men vermoedt, op een gezonken wrak nabij de Piep (opm: vaarwater naar Büsum) gestoten heeft en onmiddellijk daarop gezonken is.


Datum: 16 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 maart. Het barkschip (opm: brikschip, zie NRC 130351 en 010451) JACQUELINE EN ELISE, waarvan wij het van stapel lopen vroeger aankondigden, is heden van de werf IJhoek te Amsterdam met het beste gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 maart. Het nieuw gebouwd kofschip KLASIENA ELISABETH (opm: KLASINA ELISABETH), kapt. O.E. Mulder, groot 70 lasten, is gisteren alhier binnengekomen. Het is gebouwd op de werf van H. Bieze op Dwarsdiep te Veendam.


Datum: 17 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 maart. Naar het schijnt, bestaat er thans weder meer kans, dat de directe stoomvaart van hier op Londen zal tot stand komen. Men weet dat onze handelscommunicatie thans, wat de stoomvaart betreft, door tussenkomst van Harlingen plaats heeft, iets hetwelk in genen dele nodig is, als hier slechts de handen behoorlijk worden ineengeslagen, hetwelk te eerder te verwachten is, omdat men hier al meer en meer gaat toeleggen, om ook andere producten naar Engeland uit te voeren, dan tot heden hier plaats greep. Het behoeft niet gezegd, van hoe groot belang dit voor ons landbouwend, veel producerend, gewest kan en moet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 14 maart. Aan het strand alhier is aangedreven 5 vaten olijvenolie, 20 verlakte huiden en een sloep, alles afkomstig van het verongelukte Nederlandse schip JEANNETTE EN ANNA, kapt. Van den Braak, van Livorno naar Antwerpen bestemd, waarvan wij in ons nommer van 6 en 14 dezer melding maakten.


Datum: 18 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 maart. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, hebben in hun jongste vergadering, gehouden den 14de dezer, besloten te doen uitreiken, als:
- Aan Brata-Yoeda, opperhoofd van het eiland Ra-as, gelegen beoosten het eiland Madura, en benoorden het oostelijk gedeelte van Java, de grote zilveren medaille, voor zijn krachtige bijstand en verleende hulp aan de equipage van het op de 4de oktober l.l. op de klippen nabij gemeld eiland, gestrand en vergaan Nederlands barkschip, de DRIE VRIENDEN (opm: bouwjaar 1842, zie NRC 170151), te huis behorende te Alblasserdam, gevoerd door kapitein R.A. Tange, en haar, na verlaten van het schip, op gemeld eiland vier dagen met alle mogelijke gastvrijheid, kosteloos te verplegen, en behoorlijk voor de veiligheid van het geredde te waken.
- Aan Pierre Pichon, gezagvoerder van het Franse loggerschip genaamd ST. PIERRE, te huis behorende te Boulogne-sur-Mer, mede een zilveren medaille, en tweehonderd franken om onder de equipage van zijn schip te verdelen; voor het op den 11de februari l.l. opnemen van de equipage van het door een Engelse stoomboot op de hoogte van Zuid Voorland, overzeilde, en daarna dadelijk gezonken Nederlandse galjootschip JEANNETTE EN ANNA, gevoerd door kapt. E.J. van Braak (opm: zie NRC 010351), komende van Livorno, en bestemd naar Antwerpen, hier ter stede te huis behorende; welke equipage, bestaande uit elf man, zich in de boot had gered, door gemelde kapitein Pichon is opgenomen, en onder allerloffelijkste behandeling te Boulogne voornoemd aan wal gezet; terwijl de stoomboot, zonder naar de equipagie van JEANNETTE EN ANNA om te zien, of hulp te verlenen, dadelijk haar reis heeft vervolgd.
- Aan P. Strijbos, voerende het Nederlandse hoekerschip WELKOM, te huis behorende te Vlaardingen, mede een zilveren medaille en vijftig gulden om onder zijn equipage te verdelen, voor het op de hoogte van Plymouth, op de 28ste februari, ziende noodseinen, redden der equipage, bestaande in zeven personen, van het mede door overzeilen van een brikschip, zich in een zinkende staat bevindende hoekerschip de TAAG, gevoerd door F. van der Borden, bestemd naar Lissabon, en hen veilig te Vlaardingen aan wal te brengen, hebbende mede in weerwil der noodkreten, gemeld brikschip zich verwijderd, zonder enige hulp aan de in doodsgevaar verkerende equipage te verlenen.
Zijnde bij deze medailles behoorlijke getuigschriften, de edele daad van redding vermeldend, gevoegd.
Terwijl mede aan onderscheidene weduwen uit het zo weldadig fonds van wijlen mejufvr. Ida Maria de Raath onderstand is verleend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Appingedam, 15 maart. De sierlijke en smaakvolle galjoot-kof JACOBUS, groot ruim 100 last, gebouwd op de werf van de heer Van der Werf alhier, is heden, in tegenwoordigheid van kapitein en reders, van stapel gelopen. – Dit schip, dat zal bevaren worden door de heer A.J. Borst, strekke ten bewijze, dat men hier zeer goed met anderen kan concurreren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 maart. Vertrokken FENNA (opm: kof), kapt. E.A. Vennenga, naar Noorwegen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 maart. Den 13 maart vertrokken de EENDRAGT (opm: kof), H.A. Scheppers naar Noorwegen.


Datum: 19 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Appingedam, 15 maart. Heden namiddag ten 3 ure is alhier met goed gevolg van stapel gelopen de op de werf MOLLY van en door den heer H. H. v.d. Werf gebouwde galjootkof JACOBUS, groot 100 lasten, gevoerd zullende worden door de kapt. A. J. Borst.
De scheepstimmerwerven alhier hebben een geruime tijd vrij goed gewerkt. Tot aan dit voorjaar toe ontbrak nog ter dezer stede een goede touwslagerij en zeilmakerij om een zeeschip geheel uit te rusten, In het eerste is dezer dagen voorzien door de heer J. Fokkens, die op een geheel nieuwe lijnbaan alle soorten van touwwerk kan doen vervaardigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 maart. Het fregatschip ORION, kapt. Borghorst, van Java hier binnengekomen, heeft bij het ten anker komen zijn beide kettingen gebroken, zodat de kapitein genoodzaakt was het schip bij het Dijkwater in zachte slijk te zetten, alwaar het zonder gevaar zit en aldaar zal lossen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Ter rede van Soerabaija liggen de Nederlands-Indische schoeners ALBORAK, thans hernaamd REMBANG DJEPOON, en CIRCE, thans hernaamd MACHMODIE. (opm: daarna lagen beide schepen nog verscheidene weken ter rede van Soerajbaija; de naam van het eerstgenoemd schip later geschreven KAMBANG DJEPOON; terwijl men voor de CIRCE het bericht in de Javasche Courant van 25 januari raadplege)


Datum: 20 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Helder, 18 maart. Heden werd op ’s Rijks werf alhier de kiel gelegd van de oorlogsschoenerbrik MAKASSAR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 17 maart. Het schip ORION, gevoerd wordende door kapt. Borghorst, is heden in vlot water gekomen.


Datum: 21 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Men schrijft uit Makasser, dat die vrijhaven zeer in bloei toeneemt en men wenst, dat het moederland hoe langer zo meer gebruik make van die stapelplaats. Daarom zag men ook verlangend uit naar de aanvang der stoomvaart-onderneming in Nederlands-Indië van de heer W. Cores de Vries te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 maart. In dit voorjaar heeft hier het uithalen van nieuwe zeeschepen buitengewoon sterk plaats, zodat er schier een gehele vloot ligt om verder afgewerkt en opgetuigd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 maart. De schoener-rederij, waarvan de heer A.H.G. Fokker boekhouder zal zijn, is tot stand gekomen en op verzoek van de boekhouder zijn hem heden uit door hem gedane voordracht als commissarissen toegevoegd de heren B. Bomme en Jhr. P.D. van Citters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Osterrisöer, 3 maart. In de verlopen week is het eerste Nederlandse schip van dit jaar alhier gearriveerd om hout te laden. In Krageröe zijn eergisteren twee Nederlandse schepen aangekomen om ijs te laden, welke naar men verneemt 3 spec. (opm: dit is waarschijnlijk zilverspecie, zilveren muntgeld, destijds in Scandinavië gebruikelijk) per commercielast bedingen. Uitgezonderd deze laden nog tien schepen ijs, welke daar te huis behoren, namen enz. niet opgegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marstrand, 11 maart. Het kofschip MARTHA, kapt. De Boer, hetwelk naar Uddevalla bestemd was om aldaar te laden, is ten gevolge van ijs niet binnen kunnen komen, en alzo op onze rede geretourneerd, om dit te doen.


Datum: 22 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 januari. Scheepsvrachten. De particuliere schepen die tot heden zijn binnen gekomen en vracht zochten, hebben die gevonden. Daar de voorraad van producten evenwel zo sterk is afgenomen en vele particuliere schepen nog gewacht worden, zo is men van mening dat waarschijnlijk de vrachten weldra lager zullen lopen en in april en mei wellicht zullen teruggaan tot het lage standpunt, waarop men dezelve in het afgelopen jaar heeft gezien. Ook voor wat dit punt betreft zal veel af hangen van een en al of niet strenge winter in Europa. Mochten de vrachten in China gedurende enige tijd zo laag blijven als dezelve gepasseerde maand genoteerd stonden, dan is het te voorzien dat wij weldra vracht zoekende schepen van daar zullen zien aankomen. De volgende bevrachtingen hebben in de loop dezer maand plaats gevonden, als: de IJSSEL: naar Brouwershaven om orders voor Hamburg of Rotterdam tot NLG 85 voor rijst en NLG 90 voor suiker alhier te laden, en NLG 85 voor suiker te Sourabaija te laden; ZORGVLIET: NLG 85 voor rijst en NLG 90 voor suiker; ERASMUS: suiker tot NLG 95 te Pekalongan, en NLG 92,50 te Samarang te laden, en arak (opm: rijstbrandewijn) tot NLG 110 met 15 pCt; CATHARINA: NLG 90 voor suiker. De AERT VAN NES, door de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij beladen, is met schade te Sourabaija terug gekomen.
Wij hadden ons gevleid, dat wij met deze mail aan onze vrienden bericht zouden mogen geven, dat de gewijzigde scheepvaartwetten, die met de 1e dezer in werking zijn gekomen, de vooruitzichten opleverden, dat de toepassing daarvan voor onze Nederlandse schepen voordelig zou kunnen werken. Tot ons leedwezen moeten wij evenwel erkennen, dat er voor die schepen weinig partij van te trekken is, zo het gouvernement hier zich aan bepalingen wil blijven vasthouden, die voor Nederlands-Indische schepen zijn gemaakt, doch voor onze Nederlands-Europese schepen niet alleen overbodig zijn, maar zelfs onmogelijk om na te komen. Daar dit toch nimmer de bedoeling van de wetgevers kan geweest zijn, zo is het te hopen, dat het gouvernement hier zal inzien, dat ten dien opzichte andere bepalingen behoorden genomen te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. Op de 25ste december, des namiddag ten 5 ure, is het Nederlandse schip AERD VAN NES, gezagvoeder J. Noback, bij het inkomen van Straat Balie, door stilte overvallen, op het rif van het Duifjes Eiland gevaren. Op verzoek van de gezagvoerder om hulp in manschappen, ten einde het schip weder van het rif af te halen, werd den 26ste een ter rede van Banjoewangie aanwezige kotter, met een 50-tal zeelieden, ter hulp gezonden. Diezelfde dag kwam de gezagvoerder te Banjoewangie aan wal. Hij vermeende, dat het schip te diep geladen was om zonder gelicht te worden van het rif af te komen, en verzocht dierhalve enige prauwen ten einde een gedeelte der lading op het eiland te lossen. Na zeer veel moeite om geschikte vaartuigen te bekomen werden 3 prauwen, te samen metende 10 koijan (kojan, Maleis: koyan: 1 kojan = 32 pikol = 1 last = 1976 kg; hier dus 3 prauwen, tesamen plm. 20 ton kunnende vervoeren), naar buiten gezonden. Na vruchteloos te hebben beproefd, om het schip door het uitbrengen van trossen van het rif af te halen, werd in een scheepsraad besloten een gedeelte van de lading over boord te werpen. Ongeveer 1000 balen koffij, 300 kanassers (korven van grof rottingriet) suiker en 50 schuitjes tin werden uitgeworpen; waarop het schip de 27ste december ’s avonds vlot raakte, en met behulp van uitgebrachte trossen van het rif werd gehaald; waarna hetzelve terstond naar Soerabaija is terug gekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Javasche Courant van 22 januari meldt: Ter rede van Koba, eiland Banka, is de 17e december 1850 roerloos en in zinkende staat aangekomen de Nederlands-Indische bark SAID MASKOOR, gezagvoerder J. de Ligt. Van Pankalpinang was dit vaartuig bestemd naar Batavia met een lading van 1260 schuitjes tin, maar het had op een, naar des gezagvoerders zeggen, op de aan boord zijne kaarten niet vermelde klip gestoten. Als ligging van die klip wordt opgegeven 01º55’ ZB 106º26’ OL. Al de tin is behouden aan het strand gebracht. Ook de inventaris en andere goederen zouden worden gelost en geborgen. Het vaartuig is de 21e december 1850 op het strand gezet om, indien mogelijk, in zo verre te worden gerepareerd, dat het onbeladen Soerabaija of Batavia zal kunnen bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. De Javasche Courant van 1 januari 1851 bevat de volgende bekendmaking van wege de Commissie tot verbetering der Indische zeekaarten.
Door zijne Excellentie de minister van marine is mededeling gedaan van de ontdekking van een onbekend rif benoorden het eiland Middelburg, nabij de rede van Batavia.
Den 1ste juli 1850, stiet het Nederlandse koopvaardijschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, gezagvoeder C A. Gorter, in het grootscheepsvaarwater, over bakboord bij de wind om de west zeilende, op een klein steen- of koraalrif, wellicht slechts een scheepslengte groot. De eerste schok was gering en zacht, dan hoe verder het schip er overheen liep, des te heviger stootte het. Door de grote vaart – 5 à 6 mijl – geraakte evenwel het schip, met een diepgang van 21¼ en 21½ voet, er over. Gedurende het stoten werd met het stuurkompas gepeild: Middelburg (opm: het eiland) over het midden Zuid, de zuidhoek der kleine kombuis W¼N. Op het ogenblik toen het schip er over en los was: de westhoek van Middelburg Z½W, de zuidhoek der Kleine Kombuis (opm: een eilandje) W½N, en kort na het stoten werd 12 vadem gelood.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het kofschip HENDRIKA, kapt. Nieboer, van Hamburg naar Londen bestemd, is de 19e maart met gebroken spil te Cuxhaven binnen gelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De heer M.J. Lange, Nederlands agent op het eiland Bali, heeft op een reis van Bima naar Bali een ontmoeting met zeerovers gehad. Aan boord van zijn schoener VENUS, de 19e januari jongstleden van Bima vertrokken, met grote moeite tegen de zware westelijke wind en stroom opwerkende, ontwaarde hij, op de hoogte van de vlakke hoek van Tambora, vier grote prauwen, welke almede tegen het ongunstige weer schenen te kampen. Vermits deze prauwen een verdacht voorkomen hadden, stelde de heer Lange naar dezelven koers en bespeurde toen dat het grote, meer dan gewone handelsvaartuigen waren, naar gissing elk bemand met minstens 100 zielen en van een dubbele rij riemen voorzien. Toen de prauwen naderbij gekomen waren, werd van de schoener VENUS de vlag gehesen, welk sein echter niet werd beantwoord, waarop de schoener een scherp schot, uit een 8-ponds draaibas deed, en tussen de prauwen insturende, hen zodanig beschoot, dat een derzelve, met achterlating van een sampan, landwaarts de vlucht nam, terwijl de overigen, zee kiezende, door de schoener tot in de namiddag werden vervolgd. Aangezien de avond begon te vallen en de voorraad kruit onvoldoende was, besloot de heer Lange, om, ter voorkoming dat hij in de nacht werd overvallen, naar Bima terug te keren, alwaar hij de 20e januari met de sampan op sleeptouw aankwam. In de avond van die dag heeft de heer Lange zich andermaal aan boord van de schoener VENUS ingescheept en is hij, vergezeld van zijn almede ter rede van Bima liggende schoener ARROW, ter weder opsporing van de roversprauwen onder zeil gegaan, doch na vergeefs getracht te hebben op te werken, op de 25e daaraanvolgende te Bima teruggekeerd, zonder de rovers weer te hebben ontmoet; wordende voorts door de gezaghebber van Bima gerapporteerd, dat zich 13 roversprauwen in de baai van Dompo zouden ophouden. De twee te Makassar gestationeerde schepen van oorlog zijn op het ontvangen van deze berichten, de 14e februari jongstleden naar Bima gedirigeerd, om, na alvorens aldaar nadere informaties omtrent de rovers te hebben ingewonnen, langs de kust van Sumbawa, westwaarts, een kruistocht te doen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zullen de ondergetekenden verkopen, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, ca. 43 picols bladkoper, koperwerk en lood, afkomstig van het Nederlandse schip SIRIUS, kapt. H. Mulder.
E.S. Voute & Co.


Datum: 23 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Canton, 28 januari. Het schip CLAUDIUS CIVILIS moet alhier een belangrijke reparatie ondergaan.


Datum: 24 maart 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 maart. Uitgezeild CATHARINA VISSER, kapt. D.J. Duif, naar Christiansand.


Datum: 25 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 maart. De 19e dezer is te Monnickendam met het beste gevolg te water gelaten het schoenerschip MONNICKENDAM, zullende gevoerd worden door kapt. G.G. Flik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Daar de minister van financiën bemerkt heeft, dat enkele scheepsreders schijnen te geloven, dat de Nederlandse zeebrieven, welke, volgens de bepalingen der wet van 8 augustus 1850 (Staatsbl, No. 49 ) tegen betaling van een registratierecht van vier ten honderd ook aan buiten ‘s lands gebouwde schepen worden uitgereikt, ook verleend kunnen worden voor vaartuigen, welke in den vreemde aangekocht of aangebouwd, van daar naar elders verzeilen of in de vaart gebracht zonder alvorens een Nederlandse haven aan te doen, zo heeft hij het nodig geoordeeld de belanghebbenden te doen opmerken, dat geen Nederlandse zeebrief verleend wordt zonder dat het schip, waarvoor dezelve wordt aangevraagd, hier te lande gemeten zij, en dat evenzo het voor de zeebrieven van buiten ‘s lands gebouwde schepen verschuldigde registratierecht niet kan worden in ontvang genomen, zonder dat de administratie in de gelegenheid gesteld is, om zich door eigen waarneming of onderzoek van deskundigen van de juistheid der opgegeven waarde te overtuigen. Een en ander maakt het alzo nodig dat het buiten ‘s lands gebouwde schip, waarvoor een Nederlands zeebrief aangevraagd wordt, zich hier te lande bevindt, en de enige faciliteit, welke op dit punt kan bewezen worden, ligt in het verschaffen der middelen om een buiten ‘s lands aangebouwd of aangekocht schip met een voorlopige zeebrief rechtstreeks naar Nederland te doen overkomen, ten einde alhier aan de vereiste formaliteiten te voldoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Appingedam, 23 maart. In een vergadering van de onderafdeling der maatschappij van Nijverheid te Onderdendam, alhier ten vorige jaren gevestigd, is het wenselijke overwogen van het in werking brengen ener stoombootdienst tussen Delfzijl en Londen. Koeien, ossen, schapen en onderscheidene voortbrengselen van de landbouw, welke in grote menigte uit onze provincie derwaarts worden vervoerd, gaan thans merendeels over Harlingen en Rotterdam. Men begrijpt, dat het voor de landbouwers van groot belang zou zijn op deze wijze in de gelegenheid gesteld te worden hun vee, als anderszins, op een meer gemakkelijke en goedkope wijze in de onmiddellijke nabijheid der plaats hunner inwoning te kunnen inschepen, ja desnoods zelve door commissionairs te Londen ter markt te doen brengen. Er is een commissie benoemd om over de mogelijkheid van het daarstellen dier stoombootvaart rapport uit te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In de Staats-Courant leest men het volgende:
Valparaiso, december 1850. Nadat er omstreeks vijftien jaren verlopen waren gedurende welke de Nederlandse vlag zich alhier niet vertoond had, is het verkeer tussen Nederland en Chili eensklaps hervat en zodanig toegenomen, dat in de laatste 18 maanden niet minder dan 31 Nederlandse schepen deze haven bezochten, en alle vrij voordelige vrachten gevonden hebben, Daarvan kwamen er 4 van Amsterdam, 12 van Rotterdam, 4 van Dordrecht, 1 van Schiedam, 4 van Vlaardingen, 4 van San Francisco, 1 van Guayaquil en 1 van Guaneras. Door dezelve werden alhier ingevoerd de volgende artikelen: wijn 550 collies, bier 800 idem, brandewijn 1100 idem, jenever 3500 idem, likeuren 200 idem, boter 3200 idem, kaas 4500 idem, suiker 7400 idem, kaneel 20 idem, sigaren 120 idem, stearin-kaarsen 400 idem, rijst 2100 idem, steenkolen 210 tonnen, parfumeriën 90 collies, spijkers 2700 idem, vensterglas 6500 idem, loodwit 900 idem, verfwaren 950 idem, papier 290 idem, pijpen 675 idem, glaswerk 1700 idem, porcelein 260 idem, aardewerk 350 idem, zeildoek 110 idem, lakens 60 idem, manufacturen 160 idem, leder 10 idem, meubelen 95 idem, marmer 50 idem, leien 160 idem, ijzerwaren 420 idem, ijzer 11200 bossen, ledige kruiken 500 stuks, en teer 160 collies.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 maart. De Nederlandse kof RICHARD, kapt. H.B. Engelsman, van Newcastle met steenkolen naar Kampen, is volgens brief van Texel van de 21e dezer, die nacht in de Eijerlandse buitengronden gestrand en zal met de lading weg zijn. Het volk is gered en te Koksdorp (opm: De Cocksdorp) aangekomen, en de tuigage geborgen. (opm: zie ook NRC 260351 en AH 280351)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 24 maart. Het schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. de Winter, is door de stoomboot KINDERDIJK, binnen door naar Brouwershaven gesleept. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Vrijdag is te Helder van Harderwijk aangekomen een detachement koloniale troepen, hetwelk is ingescheept aan boord van de VIJF GEBROEDERS, kapt. P. Dekker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Javasche Courant van 29 januari bevat een omstandig bericht ener belangrijke ontmoeting van ’s rijks stoomschip HEKLA met zeerovers, nabij Sumanap. Vroeger is mededeling gedaan van een aanval, door vijftien grote roversprauwen, gedaan op het eiland Bawean, en van de pogingen, door Zr.Ms. stoomschepen BROMO en HEKLA aangewend, om deze zeerovers op te sporen. Die pogingen bleven vruchteloos, in weerwil dat zorgvuldig onderzocht zijn het eiland Selombo en de gehele zuidkust van Borneo, waar de civiele schoener ZEEMEEUW met een kruisboot, bij het uitzeilen van de rivier van Samgrit, met vijf grote roversprauwen, onder Megindanosche vlag, slaags waren geweest. Onder dagtekening van 6 januari werd echter van de resident van Soerabaya bericht ontvangen, dat een sterke afdeling roversprauwen de eilanden beoosten Sumanap verontrustte, en dat Zr. Ms. stoomschip HEKLA tot hun tuchtiging was vertrokken. Bij brieven van den 15 dezer werden deze berichten bevestigd, en was mededeling gedaan van het verschijnen van roversvaartuigen op verschillende plaatsen, zelfs in de nabijheid van Sumanap; terwijl tevens bericht werd, dat het Zr. Ms. stoomschip HEKLA gelukt was, met de rovers tot een treffen te geraken en hun aanzienlijke afbreuk te doen. In het geheel heeft de HEKLA, behalve een grote prauw, medegebracht 14 rovers, 61 verloste slaven en 8 stukken geschut, waaronder een metalen kanon van de voormalige Oost-Indische compagnie. Het andere nog in de modder liggende geschut, en enige goederen, die op de wal lagen of op het water dreven, zijn onze bondgenoten, de Kangeangers, als buit achtergelaten. De uitslag van deze kruistocht is zeer gewichtig, het verlies, door de rovers geleden, allerbelangrijkst geweest. Het getal der gesneuvelden aan de zijde des vijands valt onmogelijk op te geven, doch de vele lijken, die er gevonden zijn, bewijzen dat het zeer groot is geweest. Aan de andere kant is die overwinning zonder een enkele dode en met slechts zeer weinig gekwetsten van onze schepelingen verkregen. Dit gering geleden verlies heeft men vooral te danken aan het beleid en de tegenwoordigheid van geest van de luitenant ter zee 1ste klasse P.A.M. Hinlopen, commandant van Zr. Ms. stoomschip HEKLA, waarbij zich ook de luitenant ter zee 2de klasse P.M. Collard bijzonder heeft onderscheiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. Nieboer, van Hamburg naar Londen, is de 19e dezer met gebroken spil en andere schade te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip SIRENE, kapt. Pik, van Dordrecht naar Yarmouth, Wight, is de 17e dezer te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar New-York ligt te Amsterdam in lading en zal tegen het midden der maand April vertrekken het nieuw gekoperd tweedeks Nederlandsch barkschip LEWE VAN NIJENSTEIN, hebbende ook uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij Kranenborg & Zonen, te Amsterdam, of bij C.M. Nap, te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 maart. Het op de werf van de wedw. J.W. Pattje, bij de Waterhuizen, ¾ uur van deze stad gelegen, nieuw gebouwde kofschip ANNA MARIA, kapt. S.J. Swiers, van Sappemeer, is vrijdag hier in de haven gebracht.


Datum: 26 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Het schip RICHARD, kapt. H.B. Engelsman, van Newcastle naar Kampen, in de Eijerlandse buitengronden gestrand, is volgens brief van Texel van de 24e dezer geheel in het zand geweld. De masten zijn gekapt en een gedeelte der tuigage beschadigd geborgen. Een en ander zou de 31e dezer te Koksdorp (opm: De Cocksdorp) verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Een bericht van het fregatschip DELTA, kapt. G. C. Krans, te Dordrecht te huis behorende, in dato 5 november 1850, deelt mede, dat die bodem de reis van Plymouth naar Port Adelaïde (opm: Zuid-Australië) in 88 dagen heeft volbracht, en allen, zowel het groot aantal passagiers als de equipage, aldaar in de beste welstand zijn aangekomen. Men stond verwonderd over de ontwikkeling dezer bij ons nog zo weinig bekende kolonie, zijnde deze havenplaats sedert 18 maanden van inwoners verdubbeld. De landontginners, die er met enig kapitaal aankomen, vinden aan de wal terstond kleine houten huizen, die ze per week huren, tot dat zij de plek hunner nederzetting hebben bepaald, en aldaar hun verblijf hebben ingericht. Voor alle ambachtslieden is er werk in overvloed, en wordt van 7 tot 10 Engelse schellingen (opm: shillings) per dag betaald, terwijl men er voor 10 à 12 Engelse schellingen per week het onderhoud kan bekomen. Ook boerenarbeiders zouden daar overvloedig werk en ruime huur kunnen vinden. Het klimaat schijnt er vrij gezond.


Datum: 27 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 26 maart. Heden morgen is van de werf der scheepsbouwmeesters de Erven B. Pot in ’t Elshout onder Nieuw Lekkerland met het beste gevolg te water gelaten het barkschip VERTROUWEN, groot plm. 380 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. Vroege.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. De schepen NEERLANDS INDIË, kapt. Haacke q.q, en BAREND WILLEM, kapt. Rutgers, bevonden zich beiden de 22e dezer met verlies van anker en kettingen op de hoogte van Margate. Derzelve zijn van die plaats opnieuw daarvan voorzien. Laatstgenoemde is de 23e te Deal binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Het kofschip DINA MARCHINA, kapt. Engelsman, van Dordrecht naar Dublin, is op de 22e met verlies van anker en ketting te Brixham gearriveerd.


Datum: 28 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 maart. Het te Sappemeer te huis behorend kofschip TITIA, kapt. Pottjer, van Tschesme naar Stettin bestemd, is hier gisteren aangekomen en onder quarantaine gelegd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Zunderdorp & Co en Coninck Westenberg & Co., scheepsagenten te Texel, zijn van mening op maandag 31 maart e.k., des morgens ten 11 ure, te De Cocksdorp op Eijerland, ten overstaan van de notaris Mr. Willem Bok, publiek te verkopen de tuigage, geborgen van het aldaar gestrande Nederlandse kofschip RICHARD, kapt. H.B. Engelsman, van Newcastle naar Kampen bestemd geweest, en bestaande uit 22 deels nieuwe zeilen, 4 ankers, twee kettingen, een kabeltouw, zware trossen, lier, gekapt staand en lopend want, rondhouten, koks-commaliewant, en wat verder zal worden gepresenteerd. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van bovengenoemde scheepsagenten en de makelaar W.J. Hidde Bok te Texel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, directeur-boekhouder der Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwe Diep, maakt bij deze aan heren reders bekend:
- dat de door hem over het verleden jaar gedane en door heren commmissarissen goedgekeurde rekening vanaf maandag de 31e dezer gedurende veertien dagen voor hen ten zijnen kantore, Buitenkant no. 38, ter visie zal liggen.
- dat in een door heren commissarissen gehouden vergadering ingevolge art. 14 der voorwaarden tien portiën in genoemde rederij zijn uitgeloot.
- dat deze portiën zullen worden ingetrokken tegen voldoening van hun bedrag, zijnde NLG 250 per portie, zomede dat betaling zal worden gedaan van 5 pCt of NLG 12,50 bij iedere portie afgegeven .
Amsterdam, 27 maart 1851, de directeur-boekhouder der voorn. rederij, Paul van Vlissingen
(opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sedert de laatste opgave zijn weder twee nieuwe schepen hier in de haven gebracht, zijnde de kof JANTINA, groot 98 ton, kapt. H.J. Blaak, van de Wildervank, gebouwd bij J.H. Nibbelke, te Veendam, en de kof JANTIENA JIKKIENA, groot 70 last, kapt. H.C. Kieft, van Kielwindeweer, gebouwd bij R.D. Pik, te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse kofschip JOHANNA, gebouwd in 1838, groot 124 ton of 90 roggelasten, met een complete inventaris, liggende thans te Rotterdam; te bevragen tot de 31sten dezer, bij de kapitein G.W. Bakker, te Sappemeer. (opm: de kof werd eerst in 1855 verkocht)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. W. Laman Trip zal op vrijdag de 4e april, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein Eekhof aan de Groote Markt alhier publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip genoemd de JONGE ANTONIE, groot 60 tonnen, met opgoed en scheepsgereedschappen, invoege hetzelve thans bij de Kijk in ’t Jatsboog te Groningen is liggende en door nu wijlen Antonie Harms Kruize bevaren geweest. Te aanvaarden drie dagen na de toeslag en kunnende dagelijks worden bezichtigd. Nadere informatiën ten kantore van de notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A.A. Land te Franeker, zal op de 31e maart 1851, te 03.00 uur na de middag, ten huize van C. Boersma op het Vliet aldaar, publiek, provisioneel verkopen: een uitmuntend snel zeilend, van nieuwe tuigage voorziene Hektjalk schip, genaamd de HOOP, groot 28 last, lang 12 el 60 duim, wijd 3 el 60 duim en hol 1 el 77 duim, geijkt op 79 ton; behorende aan K.E. v.d. Veen; bij de toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een hechte schip, 24 ton, bij P.W. Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.


Datum: 29 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 maart. Op morgen ten 1½ ure zal van de werf Het Wapen van Harlingen te Amsterdam van stapel lopen het barkschip de IJSTROOM, groot 195 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Broen & Co door de scheepsbouwmeester F. Haverkamp, en gevoerd zullende worden door kapt. T. de Meester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 maart. Te Schiedam is de 24e dezer op de werf De Nijverheid door de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen de kiel gelegd van een brikschip, genaamd BANTAM, groot ongeveer 230 Java-lasten, voornamelijk voor de grote vaart bestemd, onder directie van de heren Loncq & Cool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Den Helder, 26 maart. Zr.Ms. korvet ARGO, dezer dagen uit Oost-Indië aangekomen, heeft zo vele zieken onder deszelfs equipage medegebracht, dat er thans reeds ruim een 70-tal alhier in het hospitaal liggen, waarvan er vijf zijn overleden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 22 maart. De Nederlandse oorlogsschoener ATALANTE, luitenant Klerck, van Vlissingen naar Suriname, is heden hier in de haven gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 19e maart jongstleden is op het maritiem etablissement te Onrust, met het beste gevolg van stapel gelopen, Zr.Ms. schoenerbrik SYLPH. Dit vaartuig dat gedurende verscheidene jaren in Indië goede diensten heeft bewezen, is te Onrust voor het grootste gedeelte uit djatihout vernieuwd geworden en zal nu spoedig, wanneer het geheel getuigd en in actieve dienst zal zijn gesteld, onder de beste en deugdzaamste vaartuigen behoren van een soort die door haar snelle bezeildheid en andere goede eigenschappen, als oorlogsbodem voor deze wateren zo bijzonder geschikt is.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Ter rede van Soerabaija is liggende de Nederlandse schoener JANUS, thans hernaamd GLEANER. (opm: zie JC 250151 en JC 070551)


Datum: 30 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 maart. Zo als wij gisteren aankondigden, is heden namiddag te 1½ ure te Amsterdam van de werf Het Wapen van Harlingen met goed gevolg te water gelaten het barkschip de IJSTROOM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 29 maart. Heden is van de werf De Lelie van de scheepsbouwmeester C. Lindeman te water gelaten het barkschip H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. A. Leeflang, groot 222 gemeten lasten. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van een brikschip, genaamd H. WILLEBRORDUS, beide schepen bestemd voor de grote vaart, varende onder directie van de heer J.H. van Gent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 27 maart. Gisteren is hier (opm: door scheepswerf G.K. de Vries) met het beste gevolg te water gelaten het nieuwe kofschip JACOBUS JOHANNES, groot 50 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. G.B. Pekelder alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. Londt Hzn, van Suriname naar Amsterdam gedestineerd, te Falmouth met schade binnengelopen (opm: zie NRC 020351), is volgens brief van daar van de 24e dezer afgekeurd geworden. De lading zou in het Pruissische schip ARMINIUS, kapt. Hartwich, overgeladen worden.


Datum: 31 maart 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delftshaven (opm: nu Delfshaven), 30 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester H. de Hoog alhier met goed gevolg te water gelaten het barkschip JOHANNA MARIA, groot ca. 250 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. L. Keus, en gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren Vaesen & Steinhaus te Rotterdam en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F.der Kinderen en H.J. Rietveld, makelaars. zullen op maandag de 28e april 1851, des avonds om 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip, genaamd JOHANNA, kapt. J.H. Schippers, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen; wijd 7 ellen 68 duimen; hol 6 ellen 15 duimen, en alzo gemeten op 840 tonnen of 441 lasten.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. Het fregat Zr.Ms. de RIJN, commandant Jöhr, zal buiten dienst gesteld worden en de equipage gedeeltelijk gepasporteerd worden. Men wil, dat hetgeen zij heeft tegoed gemaakt wel NLG 75.000 moet bedragen, en haar te ’s Gravenhage en niet hier, zo als anders, zal worden uitbetaald. (opm: zie NRC 020451)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, in den jare 1850 te Muiden bij de heer P. Paauw gebouwd, met deszelfs complete inventaris, groot volgens meetbrief 77 tonnen, varende in het Rijn- en IJselbeurtveer van Deventer over Utrecht naar Rotterdam vice versa. Des verkiezende zal men dat veer kunnen blijven bedienen. Te bevragen met franco brieven bij L. Hofste, meester-timmerman te Deventer.


Datum: 01 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 maart. Heden middag, ongeveer ten 3 ure, werd alhier van de werf St. Joris, toebehorende aan de scheepsbouwmeester De Jong, Kortelandt & Anthony, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd barkschip JUNO, groot ca. 250 lasten, gebouwd voor rekening van de heren C. Vlierboom & Zonen, bestemd voor de grote vaart en zullende gevoerd worden door kapt. L.W. van Rhijn van Alkemade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dockum, 29 maart. Een drietal zeeschepen, welke hier overwinterden, hebben thans de stad weder verlaten. Het is voor de bevolking van dit nijvere stadje gewis van groot belang, dat het de zeeman gemakkelijk gemaakt worde om gedurende de winter zijn schip hier een veilige ligplaats te kunnen verschaffen, waartoe het aan ruimte niet ontbreekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 maart. Naar men verneemt, zal de kapt.luit.t.zee A.J. de Smit van den Broecke als commandant overgaan op Zr.Ms. stoomschip GEDEH, liggende te Vlissingen, hetwelk met de 16e april e.k. in dienst zal worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 28 maart. Het schip WILLEM BARENDSZ, kapt. Landsaat, van Banjoewangie naar Amsterdam, is alhier zwaar lek, met verlies van twee man en wegens ziekte der equipage binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 29 maart. Op de werf De Nijverheid van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen is de kiel gelegd van een brikschip, genaamd BANTAM, groot ongeveer 230 Java-lasten, voor rekening van de heren Loncq & Cool en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading om tegen het einde dezer maand te Nieuwe Diep zeilree te liggen het nieuw gebouwd en gekoperd brikschip JACQUELINE EN ELIZE, kapt. O. de Haas. Adres bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar New York, voor passagiers en goederen, het op de zeilage gebouwd, gekoperd en kopervast nieuwe barkschip FLORA, gevoerd door kapt. M.F. Tydeman, om tegen 20 dezer maand tot vertrek gereed te liggen. Adres bij Sandberg & Co., cargadoors. (opm: aankondiging eerste reis van dit nieuwe schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 31 maart. Heden morgen is alhier het kofschip JEANNE AGATHA, groot ongeveer 67 lasten, binnengeboomd, gebouwd op de werf van O. v.d. Werf, te Hoogezand, en zullende bevaren worden door kapt. L.P. Jager, van Noordbroek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 31 maart. Uit Vlissingen meldt men, dat in het droge dok aldaar nog aan de oorlogskorvet SUMATRA getimmerd wordt, en dat met zekerheid van de bestemming van dien bodem nog niets bekend is; wordende het er eerder voor gehouden, dat dit kostelijke vaartuig een reis naar Oost- of West-Indië zal doen, dan dat het tot het overbrengen van enige afgekeurde en gepensioneerde negersoldaten naar Sint George d’Elmina zal worden gebezigd.


Datum: 02 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Van goederhand vernemen wij nog omtrent de afbetaling der manschappen van Zr.Ms. fregat de RIJN, enz. waarvan wij eergisteren in de rubriek particuliere binnenlandse correspondentie onder Vlissingen gewag maakten, dat de veelvuldige werkzaamheden, aan het opmaken en afsluiten der rekeningen van de betrokken schepelingen verbonden, hetwelk de uitbetaling noodwendig moest vertragen, de Minister van Marine genoopt heeft aan die manschappen, na een langdurig verblijf in Oost-Indiën, de gelegenheid te geven, zich spoedig naar hun haardsteden of betrekkingen te kunnen begeven, en het aan hun verkiezing overgelaten heeft of zij de uitbetaling van de hun aankomende gelden te Vlissingen, op het aldaar liggende wachtschip, wilden afwachten, dan wel of zij zich, ter bekoming van dezelve, op de daartoe aangegeven tijdstippen, bij het departement van marine wilden aanmelden, om inmiddels hun betrekkingen te kunnen bezoeken, waartoe aan dezulke een niet onaanzienlijke à compte (opm: voorschot), op hun vordering, kon worden ter hand gesteld. Dat deze maatregel algemeen welgevallig is geweest, blijkt daaruit, dat ruim ¾ van die schepelingen van die vergunningen hebben gebruik gemaakt. (opm: zie NRC 310351)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Zaterdag morgen (opm: 29 maart) is te Hellevoetsluis binnengekomen het schoenerschip de OCEAAN, gevoerd door kapt. G. van Duffelen, komende laatst van Iquique en Valparaiso. Deze bodem, te Vlaardingen te huis behorende, vertrok de 9de december 1848 uit Hellevoetsluis naar Valparaiso, en was het eerste Nederlandse schip, dat de haven van San Francisco (Californië) bezocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 45 schepen als:
Voor Rotterdam: GERARDINA, kapt. M.J. Witch, BUITENZORG, kapt. P. Flens; HELENA CHRISTINA, kapt. M. van der Plas; d’ELMINA, kapt. J.C. Jansen; BROUWERSHAVEN, kapt. M.W. Zwart; PRESIDENT RAM, kapt. J.R. Ulrich; MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker; MARY & HILLEGONDA, kapt. L. Visser; STAD ‘S GRAVENHAGE, kapt. C.J. Ninck Blok; PRINSES SOPHIA, kapt. J. H. Pellenwessel; KONING WILLEM II, kapt. L. R. Giezen; KORTENAER, kapt. A. Glazener jr; CANTON, kapt. H.J. Tweehuys; WILHELMINA CATHARINA, kapt. J.A. van Doorninck; CONSTANTIA, kapt. C.J. Kaleshoek.
Voor Amsterdam: CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. E.A. Niehoff; ADOLF VAN NASSAU, kapt. D. Doornbos Borchers; AMSTEL, kapt. J. van Duyn; OOST INDIË, kapt. E.E. Mos; AGNETA, kapt. J.D. Dekker; AMICITIA, kapt. C. Abrahamsz. Jr; VAN DER WERF, kapt. B. van der Plas; AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong; JUPITER, kapt. G.J. van der Mey; AEOLUS, kapt. G. Schlichtenbree Jr; PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eylerts; HOLLAND, kapt. R. Dekker; ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuyper; THEODORA EN SARA, kapt. A. van Oosteroom; SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Tekelenburg; BATAVIER, kapt. D. Grim; ARDJOENO, kapt. S.R. Post; STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong; CAPELLA, kapt. A.P. Sandberg Jr; JACQUELINE EN ELISE, kapt. O. de Haas; BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel (van Dordrecht).
Voor Schiedam: PIETER CORNELISZ. HOOFT, kapt. D.H. de Boer; STELLA MARIS; kapt. J.F.C. Börger; WILLEM III, …….
Voor Dordrecht: BIESBOSCH, kapt. P. M. Vogelsang; ‘s-HERTOGENBOSCH, kapt. F.J. Matthijssen.
Voor Middelburg: ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes Lzn., MIDDELBURG,…….; SCHELDE, kapt. J. van Delft Cz.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Zunderdorp & Co., scheepsmakelaars te Texel, als lasthebbenden van hun principalen, zijn van mening, krachtens daartoe bekomen rechterlijke autorisatie, op donderdag 10 april 1851, ’s namiddags 3 uur, in het logement Het Wapen van Texel, aan Den Burg ten overstaan van de aldaar residerende noraris Mr. Willem Bok, publiek te verkopen het onbeschadigd gedeelte der lading van het Nederlandse kofschip ADRIANA, met stukgoederen van Amsterdam naar Riga bestemd geweest, doch met zware zeeschaden in de haven van Texel binnengebracht, bestaande in 7 fusten en 156 flessen Rijnwijn, 418 stuks kazen, 6 molenstenen, een partij tabak in bladen, drie kisten staal in staven, alsmede een grote partij ijzeren handwerkgereedschappen. (opm: zie AH 100251)
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van Zunderdorp & Co te Oudeschiuld en de makelaar W.J. Hidde Bok aan Den Burg op Texel. (opm: bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Aankondiging van verkoop van in beslag genomen goederen. In naam des Konings. Op donderdag de 15e mei 1800-een-en-vijftig, des voormiddags ten negen ure, zal, ten verzoeke van Mr. James Loudon, wonende te Batavia, welke in deze als procureur voor de heren Major & Co., kooplieden, wonende te Pasoeroean, occupeert, domicilie stellende ten huize van mij deurwaarder, tegen Conradus Willem Pické, scheepsgezagvoerder te Cheribon woonachtig, tegen wie het beslag gedaan is, krachtens een vonnis van de raad van justitie te Batavia, dd. 20 december 1850, waarvan het condemnatum is NLG 1528,56 recepis (opm: in 1846 in O.-Indië door gouverneur-generaal Rochussen ingevoerd soort papieren geld) met de renten en kosten, door tussenkomst van het vendu-departement te Cheribon, openlijk verkocht en aan de meestbiedende toegewezen worden de schoener JOHANNA FREDERICA, groot 15½ last, met deszelfs gehele inventaris, toebehorende aan Conradus Willem Pické, liggende afgetakeld in de rivier achter de zoutpakhuizen te Cheribon, zijnde bezwaard bij wege van hypotheek voor een som van NLG 2000 recepis, verbonden aan de firma Major & Co te Pasoeroean. Voormelde schoener met inventaris ingezet op NLG 200 recepis.
De buitengewone deurwaarder te Cheribon, Behrens.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Het totaal der schepen, gedurende het afgelopen jaar 1850 door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, is geweest: voor Amsterdam 77, voor Rotterdam 57, voor Dordrecht 6, voor Schiedam 6 en voor Middelburg 6, houdende te zamen 49.254 gemeten lasten, namelijk voor Amsterdam 25.120, voor Rotterdam 17.435, voor Dordrecht 2.568, voor Schiedam 2.149 en voor Middelburg 1.982.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april.
Alhier aangekomen schepen:
Maart 31 – Z.M. stoomschip ONRUST, luit. ter zee 2de klasse D.L. Wolffson, van ……
April 1 – Nederlandse bark ORESTES, kapt. C.F.A. Persille, van Padang de 26ste maart, met Z.M. troepen, vrouwen en kinderen.
Van hier vertrokken schepen:
Maart 29 – Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, luit. ter zee 1ste klasse J.J. van der Moore, naar Singapore, met 15 passagiers, passagiers, Z.M. troepen, vrouwen en kinderen.
Maart 30 – Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Soerabaija met een aantal passagiers en Z.M. troepen – dito schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. T. Hofkamp, naar dito – dito dito JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, naar Panaroekan – dito dito de TWEE ANTHONIJS, kapt. J.F. Klomp, naar Soerabaija, met een passagier.
Maart 31 – Nederlandse brik HENRICA, kapt. J.R. de Boer, naar Pekalongan.
April 1 – Nederlandse bark MAIJMOON, kapt. J. Heiligers, naar Banka.
Nederlandse schepen liggende ter rede:
Zr. Ms. korvet NEHALENNIA, fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, stoomschepen PHOENIX, BORNEO, ONRUST, schoener ARUBA, dito brik PADANG, Nederlandse schepen BANCA, HENDRIKA, EUROPA, SERIUS, barken KALIEMAAS, JOHAN, ALNOER LACHMADIJ, DEN ELSHOUT, GATMIR, SAIJAN MASCHKOOR, HONG GOAN, MAGDALENA, MAIJMOON, NEERLANDS KONING, schoeners DOLFIJN, TJINSENG REMBANG.
Samarang, 27 maart.
Alhier aangekomen schepen: maart 26 – Nederlands laadboot de HOOP, kapt. Liem Teauwkie, van Tagal de 22ste maart – dito schoener de LEEUW, kapt. R.R. Bok, van Batavia de 21ste dito – dito bark ELLEN, kapt. H. Chevalier, van Soerabaija de 19de dito, met vier passagiers,– dito schoener KIEM SOENGOAN, kapt. Santoen, van Muntok de 24ste december. Maart 27 – Nederlandse brik JAN VAN GALEN, kapt. P.H. de Boer, van Batavia de 24ste maart, passagiers de heer S.P. Ingerman en familie.
Van hier vertrokken schepen:
Maart 21 – Nederlandse bark DJELLANIE, kapt. Said Mohamat Bin Alie, naar Soerabaija, met twee passagiers.
Maart 22 – Nederlandse bark MARIA JOHANNA, kapt. J. Sullock, naar Tagal en Batavia, met een passagier en Z.M. troepen – dito brik FIEDHA RAGMAN, kapt. Sech Abdul Ragman Bilfagie, naar Cheribon en Batavia – dito bark SAMARAM, kapt. B.J. Raket, naar Singapore, met een passagier.
Maart 23 – Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Batavia, met een aantal passagiers, Z.M. troepen en bannelingen.
Nederlandse schepen te Samarang liggende ter rede:
Nederlandse barken JAN VAN GALEN, BANDAR, ALIE, ELLEN, schoeners ANIS, INGOAN, LOUISA, ALOEI SEGAF, KIEM SOENGOAN, laadboot de HOOP – Ling. bark MACHIAAR.
Soerabaja, 26 maart.
Alhier aangekomen schepen:
Maart 20 – Nederlandse kotter LITTLE TO, kapt. Katjoong, van Pasoeroewan de 19de maart – Zr.Ms. stoom advies vaartuig TJIPANNAS, luit. ter zee 1ste klasse Uhlenbeek, van Batavia de 17de dito, met 2 gecondemneerden – Nederlandse schoener KOOMPOOL MAAS, kapt. Djamaloedin, van Sumanap de 15de dito.
Maart 21 – Nederlandse schoener GAI GOAN, kapt. Tan Houtjoan, van Rembang de 14de maart.
Maart 22 – Nederlandse bark FATAHOOL KARIM, kapt. Said Salim Motahar, van Batavia de 22ste maart, met bannelingen – Hamburgs schip ESMERALDA, kapt. B.A.G. Tollens, van Bombay de 9de februari.
Maart 24 – Nederlandse kotter HELPER, kapt. Lintjang, van Batavia de 16de maart.
Maart 26 – Nederlandse bark DENNOK BIENTANG TOEDJOE, kapt. Hadjie Osman, van Grissee de 26ste maart – dito dito DJEILANIE, kapt. Said Mohamat Bin Alie van Palembang de 16de februari, passagiers de heren F. Klein en J.H. Beer – dito dito SPHYNX, kapt. G. Wigman, van Batavia de 20ste maart.
Van hier vertrokken schepen:
Maart 22 – Nederlandse bark SALEM, kapt. Mohamat Arsat, naar Banjermassing via Sumanap.
Maart 23 – Zweeds schip GERDA, kapt. D.L. Ohlson, naar Gothenburg – Nederlandse schoener BIENTANG HAPLIE, kapt. Tjo Alo, naar Balie Badong – dito kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, naar Pasoeroewan.
Maart 25 – Nederlandse bark CAMBA TORIDA, kapt. F.J.P. Meijer, naar Benkoelen via Sumanap, met 15 bannelingen – dito schoener KOOMPOOLMAAS, kapt. Djamalodia, naar Banjermassing.
Maart 29 – Nederlandse schoener BIENTANG TOEDJOE, kapt. IJap Ong, naar Samarang – dito bark TATAS BANJERMASSING, kapt. Sarif Abdulla Bin Hoesin Baharon, naar dito.
Maart 27 – Nederlandse bark FATHOOR BARIE, kapt. W.F. Massingham, naar Banka.
Nederlandse schepen, te Soerabaija liggende ter rede:
Zr.Ms. stoomschepen BROMO, SAMARANG, VESUVIUS, SURINAME, HEKLA, ETNA, stoom advies vaartuig TJIPANNAS, schoeners brik BANDA, ARGO, ROEL, kannonneerboot no. 14, Nederlandse schip SARA JOHANNA, barken FATAL MAHU, SALMA, SHAT EIVRAT, de VROUW JACOBA, NAGA LAUT, KONING WILLEM II, ALMASSOOR, SERLE, FATAHOOL KARIM, AL ALOEWIE, BALBEER, HING GOAN, FATAHOOL KARIEM, schoeners TIO TIAUW THAIJ, MIDGE, ZEEMANSHOOP, MAUSOOT SERLE BANJERMAUS, GAI GOAN, ALBORAK, thans hernaamd REMBANG DJEPOON, CIRCE thans hernaamd MACHMODIE, JANUS thans hernaamd GLEANER, kotter HELPER.


Datum: 03 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Heden morgen ten 7 ure is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Bakhuizen te Capelle a.d. IJssel met het beste gevolg te water gelopen het barkschip de HOOP VAN CAPPELLE, groot ongeveer 300 gemeten lasten, gebouwd voor een rederij onder directie van Reuchlin, Moll & Dutilh, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. David Forbes Browning.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 april. Gisteren is te Nieuwendam van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd schoenerbrikschip
HENDRIKA BARTINA, voor rekening ener rederij onder directie van de heren C. & A. Schröder Jr. te Amsterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. J. Hofker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 23 maart. Het hier binnengelopen schip (opm: fregat) BAREND WILLEM, kapt. Landzaat, maakt 2½ voet water in het uur en moet lossen om te repareren.


Datum: 04 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 3 april. Heden is alhier aangebracht door de schipper Dirk Liscet, van de vishoeker DE NOORDZEE, van Vlaardingen, de kapitein Bernard Ernst en de equipage van het Hannoverse kofschip HARMONIE, te huis behorende te Ditsou (opm: waarschijnlijk wordt Ditzum aan de Eems bedoeld), welke op een reis van Noorwegen naar Ditsou met een lading hout de 28ste maart 1851, ’s morgens ten 4 ure op 56º48’ NB is aangezeild door de Nederlandse smak DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Hendrik Sprik, van Zwolle naar Noorwegen bestemd, waarna het kofschip onmiddellijk gezonken is. Bij het aanzeilen is de jongen van DE TWEE GEBROEDERS bij kapt. Ernst aan boord gesprongen. Wat er van de smak geworden is, is onbekend, doch zal waarschijnlijk spoedig gezonken zijn, daar men die niet gezien heeft. Kapitein Ernst roemt zeer de hulpvaardigheid van de schipper Liscet en zijn manschap, daar zij met gevaar van hun leven, hen hebben gered, alsmede de menslievendheid door hen aan boord ondervonden. (opm: zie ook PGC 080451)(opm: de TWEE GEBROEDERS is binnengelopen, zie NRC’s 110451, 130451 en PGC 150451)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 31 maart. Het schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, van Batavia naar Amsterdam, is op de hoogte van Folkestone door het schip PROMISE, kapt. Marshall, van North Shields naar Malta bestemd, aangezeild, ten gevolge waarvan de PROMISE is gezonken. De equipage is gered. De JACOB ROGGEVEEN heeft averij bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 3 april. Gisteren arriveerde alhier de nieuwe schoener-galjoot BELLAMY, groot 108 ton, kapt. E.C. van Driesten, van Veendam, gebouwd bij J.H. Bieze, aan het Benedenste Verlaat, te Veendam; en heden middag de schoener-galjoot ALBERT SCHURINGA, groot 116 ton, kapt. A.J. Smit, van Veendam, gebouwd bij R.G. van der Werf, te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden 45 schepen, als:
voor Amsterdam 22, voor Rotterdam 15, voor Dordrecht 2, voor Middelburg 3 en voor Schiedam 3.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip RENSKE, kapt. Pott, van Laurvig naar Delfzijl, is 29 maart wegens tegenwind ter rede van Bremerhaven binnengelopen.


Datum: 05 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Het schip AFINA ALBERTINA, kapt. Nagel, van Luçon naar Galway (Ierland), hetwelk in averij te La Rochelle was binnengelopen, lag de 29e maart aldaar klaar om de reis opnieuw te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Audierne, 26 maart. De Nederlandse sloep COURRIER, kapt. Tolner, van Nantes naar Rotterdam, wegens averij hier binnen, heeft na geëindigde reparatie heden de reis vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Land te Franeker zal het geveilde hektjalkschip, waarop bij provisionele toewijzing geboden is de som van NLG 2.900,50, op maandag 7 april 1851, ’s namiddags ten 3 ure, ten huize van Boersma te Franeker finaal verkopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Valparaiso om bepaald 1 mei e.k. te vertrekken het tweedeks barkschip OUD-ALBLAS, kapt. W.H. Budde, voerende een bekwame scheepsdoctor. Adres voor goederen en passagiers bij de cargadoors J. Daniels & Zoon en Arbman, te Amsterdam, en Visser en Van der Sande, te Dordrecht.


Datum: 07 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 april. Het uitzeilen van het nieuwe brikschip GOUVERNEUR ELSEVIER, kapt. Jan Kuyt, naar Curaçao bestemd, is tot heden vertraagd door ziekte der equipage, welke aan koortsen lijdende was, waardoor reeds gedeeltelijk twee keren andere manschappen moesten gemonsterd worden. Heden is het schip naar zijn bestemming vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Die iets te vorderen heeft van, verschuldigd is aan of goederen onder bewaring mocht hebben van wijlen J.H. Renken, in leven scheepskapitein, de 8e januari 1851 te Paramaribo overleden, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen binnen acht dagen na deze ten kantore van de heren Kranenborg & Zonen, cargadoors te Amsterdam.
Winschoten, 3 april 1851, Hk. Mulder, executeur testamentair.


Datum: 08 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Het schip DILIGENCE, kapt. Smit, van Amsterdam naar Batavia, is de 4e april te Harwich binnengebracht, hebbende op het Cork-zand gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Het schip MARTHA, kapt. Klokgieter, van Manzanilla de Cuba komende, is de 4e dezer met verlies van verschansing te Portsmouth binnengelopen, zijnde op de hoogte van Falmouth aangezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndrecht en van Dam, te Rotterdam, zijn van mening, op last van hun meesters, op dinsdag de 29ste april 1851, des namiddags ten 4 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, wijk 1, No. 499, publiek te verkopen de Nederlandse sleep-stoomboot, genaamd ZUID-HOLLAND, met machines van lage drukking, uit de fabriek van Thirlmell & Co, te Newcastle, volgens Rijks meetbrief lang 12,91 el, wijd 3,81 el en hol 3,96 el, en alzo groot 96 ton, na aftrek van de machinekamer, belastbaar voor 48 ton, thans in gebruik tot het slepen van zeeschepen, in en uit zee, en op de rivieren van Zuid-Holland en Zeeland, alsmede tot het slepen van binnenschepen op dezelfde rivieren, met deszelfs machines, gereedschappen en verdere inventaris, zo als dezelve thans is liggende binnen het Oude Hoofd, bij de Boom, om dadelijk te aanvaarden en tot directe dienst gereed.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 april. Het te Falmouth afgekeurde schip CONCORDIA, kapt. Londt Hzn. (opm: zie NRC 020351), van Suriname naar Amsterdam, is aldaar publiek voor GBP 160 verkocht, zonder de inventaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 22 maart. Vrachten stil met weinig vraag. Een Pruisisch schip is aangenomen tot GBP 7.5/6 per ton wol naar het Verenigd Koninkrijk, Nederland of België, een Sardinisch naar Triëst tot 40 kronen per cant. talk, een dito naar Londen tot Sh.6/- per quarter tarwe en GBP 6.15/- per ton wol, een Russisch tot Sh. 8/10 per quarter van Galatz naar het Verenigd Koninkrijk, en een Grieks tot Sh. 5/8.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Hanoverse kof HARMONIE, kapt. Ernst, van Noorwegen naar Ditzum, is 28 maart op 56º 48' NB door het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Sprik, van Zwolle naar Frederikshald, overzeild en gezonken, doch het volk, alsmede een jongen van laatstgemelde, die overgesprongen was, door stuurman Dirk Liscot, van de Vlaardinger vischhoeker de NOORDZEE, met levensgevaar gered, en de 3e dezer te Rotterdam aangebracht; de TWEE GEBROEDERS, kapt. Sprik, was niet meer gezien, en is dus vermoedelijk mede gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. De Blécourt, te Wildervank, zal, namens zijne principalen, op zaterdag 19 april 1851, des voormiddags te tien uur, ten huize van de logementhouder D.E. Everts, te Veendam, in het openbaar verkopen het kofschip GESINA genaamd, als kapitein bevaren door P.H. Ebeling, thans liggende te Harlingen, groot 80 tonnen, met alle daartoe behorende opgoederen, volgens inventaris.
Tot aanwijs en bezichtiging vervoege men zich bij de heren Bouwe Roodenhuis en Zonen, te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Harlingen en London, met de Engelse ijzeren stoomboot ROSCOMMON, kapitein Richard Willams, groot 465 ton, welke geregeld iedere zaterdagmorgen van Harlingen naar London vertrekt en woensdagsmorgens van daar naar hier terug; de vracht van goederen en vee als met elke andere boot, hebbende dezelve een ruime en fraaie kajuit met een groot aantal afzonderlijke slaapplaatsen en verdere commoditeiten, waardoor dezelve zeer geschikt is tot vervoer van passagiers;
De vracht is GBP 1 per persoon 1ste Kajuit.
Adres te London bij James Hartley Esq, 137 Leadenhall street, en te Harlingen bij I. & S. Wiarda.
Harlingen, 7 april 1851


Datum: 09 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden kofschip, groot 124 tonnen volgens Rijksmeting, gebouwd in den jare 1838, liggende te Rotterdam en aldaar te gevragen bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Britse regering heeft een gouden medaille toegekend aan kapt. J.J. van der Eb, gevoerd hebbende het brikschip ST. GEORGE DE LA MINA en thans gezagvoerder van het barkschip CELEBES voor zijn menslievend en edelmoedig gedrag bij de stranding van het Engelse schip NORMA, kapt. Reuss, op de Westkust van Afrika.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkopingen. Op de vendutie van donderdag de 10e april ten elf ure precies, zal voor het commissiehuis van John Pryce & Co. publiek verkocht worden de Nederlands-Indische bark KALIEMAAS, liggende ter rede van Batavia, groot 132 gemeten lasten, voorzien van een welonderhouden en ruime inventaris.


Datum: 10 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 9 april. Heden voormiddag ten elf ure werd met het beste gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeester Duivendijk het barkschip WITTE CORNZN. DE WITH (opm: WITTE CORNELISZN DE WITT), groot ca. 300 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. T. van Rossen, voor een rederij onder directie van de heren Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam, zijnde dit het eerste aldaar gebouwde schip, dat voor de grote vaart bestemd is.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 april. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de GUSTAVE, kapt. B.C. Ketelsen, naar Rio de Janeiro, met stukgoederen.


Datum: 11 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 april. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben besloten als een erkentelijk bewijs hunner tevredenheid te doen uitreiken:
Aan Dirk Licet, voerende het Nederlandse hoekerschip, genaamd NOORDZEE, te huis behorende te Vlaardingen, de grote zilveren medaille, voor het de 28ste maart, op 56°48 NB bij stormweer redden der equipagie van het Hannoverse kofschip HARMONIE, te huis behorende Ditson (vermoedelijk wordt Ditzum aan de Eems bedoeld), gevoerd door kapt. Bernard Ernst, zijnde op zijn reis van daar naar Noorwegen, door het Nederlandse smakschip TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Sprik, van Zwolle naar Noorwegen bestemd, aangezeild, en wel met dat ongelukkig gevolg, dat de smak, vermoedelijk, met de equipagie dadelijk is gezonken, terwijl alleen de jongen op de HARMONIE bij de stoot is overgesprongen, en welk schip op zijn inhebbende lading hout, nog enige tijd is blijven drijven, hebbende schipper Licet zich in deze redding door stoutmoedige pogingen onderscheiden, door gemelde equipagie met zeemans hartelijkheid en gulle gastvrijheid aan zijn boord te behandelen en veilig te Vlaardingen aan te brengen. (opm: de TWEE GEBROEDERS is niet vergaan, zie NRC 130451)
Aan Willem Schouten Jz, matroos, de kleine zilveren medaille voor zijn onmiddellijke bereidvaardigheid om de sloep der NOORDZEE te bemannen, en de schipbreukelingen van de HARMONIE in groot gevaar af te halen, en daardoor mede heeft aangespoord de matrozen Jan de Koning en Pieter van den Berg, aan welke mede een bronzen medaille is toegekend, benevens aan ieder dezer drie stoutmoedige redders de som van NLG 20 en vererende getuigschriften, waarin hunne edele daad is vermeld. Voorts nog NLG 45 om aan de overige negen mensen, uitmakende de equipagie van den hoeker, te verdelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 8 april. Het hier ter rede liggende Nederlandse schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, heeft gisteren ankers en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 april. Gisteren is hier gearriveerd het kofschipshol MARGRIETHA VAN FARMSUM, groot 70 last, kapitein J.C. Stenger, van Farmsum, gebouwd op de werf van A.J. Biese, te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een Nederlandse scheepsboot, van binnen gemerkt T.B. Brouwer, is, volgens brief van Hjerting van 29 maart op het strand van Blaasand (opm: Blåvand) aangespoeld. (red. vermoedelijk afkomstig van het schip de NOORDSTER, kapt. J.B. Brouwer, op 21 maart van Liverpool te Bremerhaven aangekomen.)


Datum: 13 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 12 april. Van de werf De Boot van de scheepsbouwmeester Freds. Franç. Groen in de Groote Wittenburgerstraat alhier is hedenmiddag met het beste gevolg te water gelaten het barkschip MERCURIUS, groot ca. 250 lasten, gebouwd voor rekening van de heren F. Smelt & Zonen, en gevoerd zullende worden door kapt. W.C. Ran.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 april. De 14e dezer zal het brikschip VICE-ADMIRAAL LUCAS, groot ruim 200 lasten, gebouwd op de Noorderwerf van de heren K. Kater en A. Meulman alhier, te water worden gelaten. Deze brik is gebouwd voor rekening van de heren A. Prins & Co te Schiedam, en zal in de grote vaart gevoerd worden door kapt. J.K. de Weerd, van Oude Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Sprik, van Zwolle naar Frederikshald, met het schip HARMONIE, kapt. Ernst in aanvaring geweest (opm: zie NRC 040451), is de 9e dezer met schade te Lemmer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 april. Gisteren avond omstreeks 7 uur is het Russische kofschip ANNA MARIA, gevoerd door kapt. B. Bröring, komende van Antwerpen, door tegenwind uit zee terugkerende, met de vloed komen aandrijven en in deszelfs vaart op de Spaanse brik NUEVO CID, gevoerd door kapt. Arrigunaga, komende van Antwerpen en bestemd naar Havanah, geladen met zijde, laken enz, gelopen waardoor laatstgemelde brik dermate lek is geworden dat hij, niettegenstaande alle aangewende pogingen, onmiddellijk is gezonken. De stoomboot uit deze haven afgezonden om zo mogelijk de zinkende bodem nog binnen te slepen, heeft niet mogen slagen, alleen is de bemanning daarmede behouden hier aan wal gekomen. (opm: zie NRC 190451, 220451 en 190951)


Datum: 14 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 13 april. Gisteren namiddag ten half een ure is alhier van de werf Hollandsch Trouw, scheepsbouwmeester E. van der Hoog, met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip genaamd MARIA JOHANNA, groot 221 tonnen of 114 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.A. Spijkman, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer M.F. Lapidoth te Amsterdam, en bestemd voor de grote en kleine vaart.


Datum: 15 april 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 april. Heden is alhier het schip HILLECHINA, kapt. E.P. Horn, komende van Oudsoen, zijnde lek, op de Westwal aan de grond gezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 april. Van Vlissingen schrijft men van 11 april: Zo men verneemt is de zeildag van ’s rijks fregat PRINS VAN ORANJE, gecommandeerd door de kapt. ter zee D. Bijl de Vroe, bestemd naar de Middellandse Zee, en die van korvet SUMATRA, gecommandeerd door de kapt. ter zee ’t Hooft, en bestemd naar de kust van Guinea, bepaald op de 20ste dezer maand. Twee Pruisische officieren, waarvan de een aan boord van het fregat en de andere aan boord van de korvet zijn geplaatst, zullen deze reizen mede maken, ten einde zich in de zeevaartkunde als anderszins te oefenen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 april. Sedert onze vorige opgave zijn weder 2 nieuwe schepen hier in de haven gebracht, als: het kofschip SUZANNA, gemeten op 113 ton, gebouwd bij S. Lewes, te Wildervank, zullende bevaren worden door kapt. J.J. Moesker, van Veendam, en de galjoot ANNEGIENA, groot ongeveer 55 last, kapt. Ime L. van Sluis, van Groningen, gebouwd bij H. Boerma, in de Kiel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Sprik, in ballast van Zwolle naar Engeland, is met ingestoten boeg en andere schade uit zee terug en de 9e dezer te Lemmer aangekomen, om te repareren, zijnde met het Hannoverse schip de HARMONIE, kapt. Ernst, in aanzeiling geweest. (opm. zie PGC 080451)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 13 april. Vertrokken de 7e JANKE HOOITES, kapt. Munning, naar Noorwegen.


Datum: 16 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 14 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester K. de Vries, buiten het Kleine Poortje alhier, is heden met het beste gevolg van stapel gelopen het kofschip ANTJE JANSEN, groot pl.m. 80 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.B. Stomp alhier.
En van de werf van J. Pik te Veendam, ingsgelijks met het beste gevolg, het nieuw gebouwde kofschip AEOLUS, toebehorende aan en gevoerd zullende worden door kapt. Steenhuizen aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, H. Salm, H.J. Rietveld, P. Blom, G.J. Boelen en J.J. van der Meulen, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de notaris J. de Man te Amsterdam, op maandag 12 mei te huize van J. Meijerink, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, des avonds te 6 ure precies, te verkopen een extra ordinair snelzeilend kopervast en gekoperd fregatschip, varende onder de Nederlandse vlag, genaamd SUMATRA, gevoerd door kapt. K.L. Swart, volgens de Nederlandse meetbrief lang 40 el 90 duim, wijd 7 el 7 duim, hol 6 el 1 duim, en alzo gemeten op 772 tonnen of 408 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is te zien. Het voorz. fregatschip ligt aan de werf de Pelikaan op de hoogte van de Kadijk. (opm: het schip werd zonder naamswijziging naar Dordrecht verkocht)

NRC 170451
Batavia, 24 februari. Vrachten. In het begin der maand bedong men voor de JAN PIETERSZ KOEN NLG 90 voor suiker, en andere artikelen in evenredigheid, terwijl op de kust door de CLARA ANNA MARIA, PLANCIUS en REMBRANDT VAN RHIJN tot NLG 92 wordt geladen. De WILLEM I werd vorige week voor Amsterdam gecharterd voor een lading suiker tot NLG 80, en 100 koijangs rijst tot NLG 75, en is de WILLEM II thans nog zonder bestemming. De verminderde voorraad der producten van de laatste oogst doet voor een meerdere daling der vrachten vrezen, bij aankomst der verschillende dagelijks hier verwacht worden particuliere schepen, welke allen van groot charter (opm: laadvermogen) zijn. Het Noorse schip ALFEN, is gecharterd tot GBP 3.10/- naar Cowes om orders.
Particuliere Nederlandse schepen ter rede: JAN PIETERSZ KOEN, WILLEM I, WILLEM II, en SPHYNX.


Datum: 18 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 16 april. Nadat eergisteren door een klein ongeval het van stapel lopen van de brik VICE-ADMIRAAL LUCAS, groot ruim 200 lasten, niet naar wens geslaagd was, is zulks gisteren met het beste gevolg en onder de toevloed van een groot aantal toeschouwers geschied. Deze brik is, zoals wij reeds gemeld hebben, gebouwd voor rekening van de heren A. Prins & Co te Schiedam en zal in de grote vaart gevoerd worden door kapt. J.K. de Weerd, van Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 17 april. De brik VICE ADMIRAAL LUCAS, groot ruim 200 last, gebouwd op de werf van de heren K. Kater en A. Meulman alhier, is dinsdag l.l. van stapel gelopen, in tegenwoordigheid van vele toeschouwers en onder het wapperen der nationale vlaggen. Dit fraaie schip is gebouwd voor rekening van de heren Prins & Comp. te Schiedam, die bij het te water laten tegenwoordig waren en hun genoegen te kennen gaven over de schone bouworde van dien bodem, die zal bevaren worden door kapt. De Weerd, van Pekela.
Thans wordt op dezelfde werf de kiel gelegd voor een schoener-schip, groot 100 last, gebouwd wordende voor rekening van de heren E.M. Wieringa c.s., te Ezinge. Ook wordt er een begin gemaakt met een schoener-schip, groot 90 last, genaamd JULIA, kapt. E.J. Gust, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 april. Sedert de vorige opgave zijn alhier vier nieuwe schepen binnengebracht, als:
De schoener-galjoot WICHERDINA, groot 93 ton, kapt. D.A. Degenhart, van Veendam, gebouwd bij H.G. van de Werf, te Stadskanaal; de schoener-galjoot JOHANNA GEZIENA, groot ca. 70 last, kapt. M.H. Kwint, van Groningen, gebouwd bij J.G. Berg, te Sappemeer; de schoener-galjoot HARMONIE, groot 75 last, kapt. H. Doewes, te Veendam, en aldaar gebouwd bij J.A. Bieze, zo mede bij denzelfde gebouwde schoener-kof EGBERDINA SCHURINGA, gemeten op 100¾ ton, kapt. G.J. Orsel, van Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FERDINAND, kapt. Hoff, van Bordeaux naar Lübeck en Rostock, heeft, volgens brief van Brest van de 8ste dezer, 6 maart op de rots La Jument bij Hijsant (opm: Ouessant) gestoten en is vol water gelopen; het volk is door boten van Hijsant gered en het schip uit het oog verloren.


Datum: 19 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 15 april. Heden werd hier met goed gevolg te water gelaten het door de scheepsbouwmeesters D. en L. Alta gebouwde schoenerschip CASPAR DE ROBLES, gebouwd voor rekening van de heren Zeilmaker & Co, zullende gevoerd worden door kapt. O. Parma. Ofschoon dit schone schip reeds op de werf geheel opgetuigd was, liep alles naar wens af.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Er worden pogingen aangewend om de brik, welke onlangs op de rede van Vlissingen aangevaren en dien ten gevolge gezonken is, te lichten (opm: de NUEVO CID, zie NRC 130451). Dat dit evenwel niet dan met de grootste inspanning zal kunnen geschieden, kan men daaruit opmaken, dat het schip zwaar geladen is en met het dek ongeveer 18 voet onder water zit. (opm: zie: NRC 220451 en NRC 190951)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Op de scheepstimmerwerven te Hoogeveen zijn in 1850 te water gelaten 14 nieuw gebouwde vaartuigen, als acht grote of zeepramen, een boeijer of IJsselpraam en vijf open pramen. Onophoudelijk gaat de scheepsbouw in die gemeente voort, dat, naar men wil, nog toenemen zal, zodra het nieuwe kanaal is daargesteld, daar het te verwachten is, dat men zich alsdan tevens zal toeleggen grotere schepen te bouwen, hetwelk tot heden door de engte der schutten of houten sluizen op de Hoogeveensche Vaart niet kon geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Het schip AERD VAN NES, kapt. Noback, van Passaroeang naar Amsterdam gedestineerd, te Soerabaya met schade binnengelopen, zou volgens brief van Batavia van de 24e februari, in het begin van maart, na gedane reparatie, de reis weder voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 10 februari. Het schip ALKMAAR, kapt. Barry, van Batavia naar Rotterdam, is de 24e juni (opm: 1850) wegens lekkage alhier binnen gebracht. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 20 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 april. Het schip HILLEGINA, kapt. Horn, van Oudsoen naar Harlingen, is in de Vlielandse buitengronden vergaan. De bemanning, alsmede de lading, bestaande uit hout, is gered. (opm: zie AH 150451)

NRC 200451
Rotterdam, 19 april. Het Nederlandse schip WILLEM BARENDSZ (opm: BAREND WILLEM), kapt. Landzaat, met schade te Portsmouth binnen (zie NRC 040351), is de 16de dezer aldaar op de sleephelling gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Het schip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, hetwelk de 16de dezer van Hartlepooi naar Aden zouden vertrekken, heeft, naar men verneemt, bij het uitzeilen twee malen op de bank gestoten.


Datum: 22 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 20 april. Alle moeite wordt gedurende het schone weder aangewend om de Spaanse brik NUEVO CID, beoosten van Vlissingen gezonken, te lichten. Tot heden is slechts het bovenste tuigagie aan wal gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip AERD VAN NES, kapt. Noback, van Passaroeang naar Amsterdam gedestineerd, te Soerabaya met schade binnengelopen, zou, volgens brief van Batavia van 24 februari, in het begin van maart, na gedane reparatie, de reis weder voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Batavia, van de 25ste februari, lag aldaar nog onder reparatie het schip SIRIUS, kapt. Mulder, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, met schade uit zee terug gekomen.


Datum: 23 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

Groningen, 20 april. Ten vervolge op onze vroegere berichten delen wij thans een lijst van schepen mede, die vanaf de 1e januari tot de 16e april j.l. hier binnen gebracht zijn om opgetuigd en verder afgewerkt te worden:
16 januari: de schoener LUMMINA, kapt. H.J. Brouwer, groot 124 tonnen, gebouwd te Hoogezand,
21 februari: de kof de VRIENDSCHAP, kapt. R.H. Mulder, groot 80 lasten, gebouwd te Martenshoek,
22 februari: de galjoot CATHARINA, kapt. P.H. Zigers, groot 60 lasten, gebouwd te Hoogezand,
25 februari: het kofschipshol MARIA AURELIA, kapt. J.S. Pik, groot 64 lasten, gebouwd te Martenshoek,
28 februari: de galjoot GEZIENA JANTINA (opm: GEZINA JANTINA), kapt. F. Pronk, groot 80 lasten, gebouwd te Hoogezand,
3 maart: de kof ANNEGIENA, kapt. W.W. Pottje, groot 80 lasten, gebouwd te Hoogezand,
5 maart: de galjoot CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, groot 80 lasten, gebouwd te Hoogezand,
8 maart: de schoener ELISABETH, kapt. H.J. Hubert, groot 113 tonnen, gebouwd te Hoogezand,
10 maart: de galjoot MORGENSTER, kapt. H.Ph. Drent, groot 65 lasten, gebouwd te Martenshoek,
12 maart: het kofschipshol KLAZIENA ELISABETH (opm: ook: KLASIENA ELISABETH), kapt. O.E. Mulder, groot 101 tonnen, gebouwd te Veendam,
14 maart: de schoener-galjoot ALBERTINA, kapt. H.A. Hazewinkel, groot 117 tonnen, gebouwd te Veendam,
15 maart: de schoener-galjoot MAGRITA AUGUSTA (opm: MAGRIETA AUGUSTA), kapt. A. Jongman, groot 120 tonnen, gebouwd te Hoogezand,
26 maart: de kof JANTINA, kapt. H.J. Blaak, groot 98 tonnen, gebouwd te Veendam, en de kof JANTINA JIKKIENA, kapt. H.C. Kieft, groot 70 lasten, gebouwd te Wildervank,
31 maart: de kof JEANNE AGATHA, kapt. L.P. Jager, groot 67 lasten, gebouwd te Hoogezand,
9 april: het kofschipshol MARGRIETHA VAN FARMSUM, kapt. J.C. Stenger, groot 70 lasten, gebouwd te Wildervank,
12 april: de kof SUZANNA, kapt. J.J. Moesker, groot 113 tonnen, gebouwd te Wldervank, en de galjoot ANNEGIENA, kapt. J.L. van Sluis, groot 55 lasten, gebouwd aan de Kiel,
14 april: de schoener-galjoot WICHERDINA, kapt. D.A. Degenhart, groot 93 tonnen, gebouwd aan het Stads-Kanaal, de schoener-galjoot JOHANNA GEZIENA, kapt.M.H. Kwint, groot 70 lasten, gebouwd te Sappemeer, de schoener-galjoot HARMONIE, kapt. H. Doewes, groot 75 lasten, gebouwd te Veendam, en de schoener-kof EGBERDINA SCHURINGA, kapt.G.J. Orsel, groot 100 tonnen, gebouwd te Veendam.
Hierbij moeten nog gevoegd worden vijf schepen, die te dezer stede gebouwd zijn, namelijk het kofschipshol ALBERDINA, kapt. E. Scherpbier, groot 70 lasten, het kofschip ANNA MARIA, kapt. S.J. Swiers, eveneens groot 70 lasten, het kofschip JACOBUS JOHANNES, kapt. G.B. Pekelder, groot 50 lasten, het kofschip ANTJE JANSSEN, kapt. J.R. Tromp (opm: ANTJE JANSEN, kapt. J.R. Stomp), groot 80 lasten, en de brik VICE-ADMIRAAL LUCAS, kapt. de Weerd, groot 200 lasten.
Uit het bovenstaande kan men genoegzaam afleiden, dat de scheepsbouw in dit gewest van zeer groot belang is en tot een aanmerkelijke hoogte is geklommen, vooral wanneer men er bij in aanmerking neemt, dat ook vele schepen elders in deze provincie, bijvoorbeeld te Pekel-A, opgetuigd worden. (opm: zie ook GRC 160951 en NRC 190951)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 april. Naar men verneemt, zal de alhier aan ’s Lands werf liggende oorlogs-schoenerbrik de LANSIER met de 1e mei a.s. in dienst worden gesteld.


Datum: 24 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomgelegenheid van Rotterdam naar Batavia via de Kaap van Goede Hoop.
Voor passagiers zal tegen het einde van juni derwaarts vertrekken het expresselijk daartoe uitmuntend ingerichte schroefstoomschip PADANG, kapt. Bisschop Greveling (opm: zie NRC 040551). Doordien er van de stoomkracht zal worden gebruik gemaakt, stelt men zich voor de overtocht in betrekkelijk zeer korte tijd te zullen doen. Adres ten kantoor van de cargadoor Wm Ruys J.Dzn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 april. Heden woensdag vertrekt van Harderwijk een detachement suppletietroepen, sterk 150 onderofficieren en manschappen, om op morgen aan boord van het te Rotterdam op stroom liggend schip CONSTANTIA naar Oost-Indië te worden geëmbarkeerd, onder bevel van de heren E.R. Goteling, 2de luitenant, A. van den Hurk, 2de luitenant, en C.N. Cruque, officier van gez. 3de klasse, en op 28 dezer een detachement van gelijke sterkte, even als het vorige naar Oost-Indië bestemd, om te embarkeren aan boord van het in het Nieuwe Diep liggende schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, onder bevel van de heren W.W.A. Roijen, 1ste luitenant bij de cavalerie, en E.J.R. List, 2de luitenant bij de infanterie.


Datum: 25 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 april. Volgens particulier bericht is het schip HELENA CHRISTINA, kapt. Van der Plas, van Rotterdam naar Batavia, bij dik en mistig weder op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) de 21e dezer des morgens gestrand. Na met behulp van kustwachters des middags om 1 uur in vlot water te zijn gebracht, is hetzelve door een stoomboot, van Londen op Dublin varende, in de nacht van de 22e tot voor Cowes gesleept, alwaar hetzelve door een andere sleepboot in de haven is gebracht. Het schip moet lossen om te repareren.
(opm: zie NRC 020551)


Datum: 26 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 april. TWEE GEZUSTERS (opm: kof ex-HENDRIK), kapt. J.A. Keun, van Amsterdam naar Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 22 april. Het schip HELENA CHRISTINA, kapt. Van der Plas, van Rotterdam naar Batavia, is alhier lek binnengesleept. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 27 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 april. Heden middag ten 1 ure is van de werf der Gebroeders J. & K. Smit, scheepsbouwmeesters aan de Kinderdijk, met het beste gevolg te water gelaten het barkschip CORNELIS SMIT, groot ongeveer 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. D.O. van der Wal en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën voor een rederij onder directie van M. Lels te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 april. Heden namiddag ten 1½ ure is van de werf De Boot van de scheepsbouwmeester Fredrik François Groen in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam met het beste gevolg te water gelaten het barkschip AZIA, groot 300 lasten, gebouwd voor rekening van de heer G.W. van Barneveld Kooij, en bestemd tot de grote vaart, zullende gevoerd worden door kapt. C. Abrahamsz Jr.


Datum: 28 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 22 april. Heden kwam alhier met schade ter rede de galjas KLEINE HANS, kapt. Misch, van Memel met een lading planken naar Rotterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Barend Bakker Wzn, makelaar, zal op maandag 19 mei 1851, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Houteman en Franke, verkopen een extra ordinair, welbezeild, geheel nieuw vertimmerd en gezinkt brigantijnschip, varende onder de Nederlandse vlag, genaamd BRAAMSPUNT, gevoerd door kapitein G.E. Swart, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 44 duimen, hol 3 ellen 9 duimen en alzo gemeten op 199 tonnen of 105 lasten, liggende te Dordrecht. Breder volgens inventaris en nadere informatie bij bovengemelde makelaar. Opm: het schip werd naar Dordrecht verkocht)


Datum: 29 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 april. Heden namidddag is van de werf St. Joris door de scheepsbouwmeesters De Jong, Korteland & Anthony met het beste gevolg te water gelaten het barkschip EDOUARD MARIE, groot ongeveer 265 lasten, voor rekening van de heer E. Serruys, zullende gevoerd worden door kapt. H. Eeltjes, en is onmiddellijk daarna voor dezelfde rekening de kiel gelegd voor een schoenerschip van 180 lasten, hetwelk JULIA zal genaamd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 april. Binnengekomen HAMPDEN, J. Dau, van Pillau.
(opm: deze bark, gebouwd Pillau [nu Baltiisk) 1850, Hamburger vlag, werd na lossing overgenomen door Fraissinet & Van Baak, Amsterdam en kreeg de naam CAMELEON onder kapt. J.D.J. van Wijhe)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 april. Woensdag, de 23ste dezer, arriveerde alhier het kofschip WILLIAM FREDERICK, kapt. H.B. Blanchard, van Londen. Volgens opgave ingeklaard op de Engelmansplaat als met ballast geladen, moet echter bij nader onderzoek gebleken zijn, dat het in plaats daarvan 13 fusten (40 dozijn flessen) bier (ale) in had, en daar dit bier aan een hoge inpost (opm: accijns) is onderworpen, zijn schip en lading door de rijks-ambtenaren alhier in beslag genomen. Het schip is echter vervolgens onder borgtocht weder vrijgegeven, en ligt thans hier in lading, met haver naar Engeland bestemd. Het schijnt overigens, dat de aanleiding tot de inbeslagneming aan een misverstand moet worden toegeschreven, ontstaan doordien kapt. Blanchard, een Engelsman, geen Nederlands, de Nederlandse beambten van het inklaringsvaartuig geen Engels verstaan, althans zo hoort men verhalen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 april. Vrijdag arriveerde alhier de nieuwgebouwde galjoot JOHANNA, groot 112 ton, kapt. W.W. Medendorp, van Nieuwe Pekela; gebouwd bij P.S. Smit, op het Dwarsdiep, te Veendam. Dit is de 30ste zeebodem, die sedert januari l.l. hier in de haven is gebracht om te worden opgetuigd.


Datum: 30 april 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 26 april is te Delfshaven van de werf van de heer T. de Hoog met goed gevolg te water gelaten het barkschip ARLEQUIN, gebouwd voor rekening van de heer E. Serruys.
Voor dezelfde rekening is van de werf van de heer C. Smit te Alblasserdam insgelijks met goed gevolg van stapel gelopen het barkschip COLUMBINE. (opm: drie tewaterlatingen en één kiellegging in twee dagen tijds voor dezelfde reder, zie een voorgaande bericht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Blom, makelaar, zal op de 12e mei 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, genaamd ECHO, gevoerd door kapt. H.J. Bonder, volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen 85 duimen, wijd 2 ellen 1 duim (opm: de breedte was 4,01 m.) en hol 2 ellen 28 duimen, en alzo gemeten op 81 tonnen of 43 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar. (opm: de kof werd binnen Amsterdam verkocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 28 april in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ± het gekoperd en kopervast fregatschip JOHANNA, kapt. J.H. Schippers: NLG 20.000, in slag NLG 13.000. Koper F. der Kinderen (opm: een makelaar, optredend voor een opdrachtgever, in dit geval Boissevain & Kooy, Amsterdam).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Amsterdam. HAMPDEN, Dau, van Pillau met: 7.710 schepels tarwe, 4.525 schepels rogge, A. Tinholt en Co. Order. (opm: zie voor deze bark AH 290451; een schepel is een inhoudsmaat = ¼ Amsterdamse mud)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van vrijdag de 2e mei aanstaande van E.S. Voute & Co. zal precies ten elf ure worden verkocht, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, een mast, afkomstig van het Nederlandse schip SIRIUS, zo als die is liggende te Onrust (opm: een eilandje met een scheepswerf).


Datum: 01 mei 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt uit de hand tot een billijke prijs te koop gepresenteerd een snelzeilend brikschip, varende onder Pruisische vlag, groot circa 112 rogge-lasten, oud vijf jaren, liggende voor deze stad. Nadere informatiën bij de cargadoors J. van Veen en Koli op de Buitenkant.


Datum: 02 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portsmouth, 28 april. Heden kwam alhier met averij binnen het Nederlands schip AMSTEL, kapt. Van Duyn, van Amsterdam naar Batavia, zijnde op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) in aanzeiling geweest met het Spaanse brikschip DACILA, kapt. Arozena, van Tenerife naar Londen gaande. Laatstgenoemd schip is onmiddellijk gezonken. De equipage en passagiers zijn, met uitzondering van één man, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 1 mei. Als een nader verslag, omtrent de aanzeiling van het Nederlandse schip AMSTEL, kapt. Van Duyn, van Amsterdam naar Batavia, met het Spaanse schip DACILA, kapt. Arozena, van Tenerife naar Londen bestemd, waarvan wij in ons nommer van gisteren melding maakten, dient het volgende: Vroeg in de morgen van de 27e april jl. kwamen beide schepen met donker weder op de hoogte van Bevesier in aanzeiling met elkander, waardoor de AMSTEL schade aan de boeg bekwam en de buitenkluiverboom verloor, terwijl de DACILA zo snel na het ongeval zonk, dat er nauwelijks tijd was voor de passagiers en equipage – met uitzondering van de kok, die verdronken is – om hun leven aan boord van de AMSTEL te redden, waar zij met de meeste vriendelijkheid door de kapt. Van Duyn ontvangen werden. De heer Van den Bergh, Nederlands consul te Portsmouth, zich op het eiland Wight bevindende, en van dit ongeluk bericht ontvangende, deed onmiddellijk aanvraag voor een gouvernements stoomboot, om daar, waar zulks nodig was, hulp te verlenen, welke boot spoedig de AMSTEL ontmoette, en haar behouden Portsmouth binnenbracht. Beide kapiteins verklaren, dat de aanzeiling alleen aan de duisternis is toe te schrijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. Het te New York van Rotterdam gearriveerde schip DOROTHEA HENRIETTE, kapt. Smit, heeft gedurende deszelfs overtocht met aanhoudend stormweder te kampen gehad, en ontmoette de 22e en 23e maart op 44º NB 48º WL verscheidende ijsbergen en grote massa’s drijfijs. Ook meer andere, aldaar van verschillende plaatsen gearriveerde schepen, ondervonden in de maand maart en het begin van april steeds onstuimig weder, zodat verschillende ongelukken plaats grepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur 27 april. De alhier met schade binnengelopen galjas KLEINE HANS, kapt. Misht, van Memel (opm: Klaipeda) naar Rotterdam bestemd (zie ons nommer van 28 april jl.), heeft heden, na geëindigde reparatie, de reis vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 mei. De schoener-galjoot GEERTRUDA, groot 109 ton, kapt. J.J. Gosens, van de Nieuwe Pekela, gebouwd bij H. Holthuis, te Wildervank, is dinsdag alhier in de haven gebracht, om opgetuigd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Groningen, 1 mei. Uit Appingedam wordt van de 28ste april j.l. medegedeeld:
Heden is te Delfzijl een vergadering gehouden van ingezetenen uit Appingedam en Delfzijl, betrekkelijk de daarstelling ener stoombootdienst tussen Londen en Delfzijl, en is er een commissie gekozen, om zich zo veel mogelijk aan te sluiten bij een commissie, door de onderafdeling Appingedam vanwege het Genootschap van Nijverheid benoemd, welke in deze zaak verslag zou uitbrengen in de eerstvolgende algemene vergadering. Genoemde ingezetenen vernemen, dat er genoegzame grond bestaat, om in hun belang de invoering van een zodanige stoombootdienst aan te raden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Te Londen, 25 april, JANTINA, H.J. Blaak, van Groningen. (opm: eerste reis van deze kof; de lading bestond zeer waarschijnlijk uit haver)


Datum: 03 mei 1851


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 mei. Heden is van hier naar Soerabaija vertrokken het Nederlands-Indische barkschip KALIEMAAS, kapt. Sech Oemar bin Said Mokarim.


Datum: 04 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam 3 mei. Heden, omstreeks 5 ure, liep van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met het beste gevolg van stapel het ijzeren schroefstoomschip PADANG, bestemd voor de pakketvaart in Nederlands-Indië. Dit schip is het eerste der drie stoomvaartuigen, welke aanvankelijk in de vaart zullen gebracht worden voor de onderneming der vennootschap onder directie van de heer W. Cores de Vries en zal omstreeks de maand juli, onder het bevel van kapt. Bisschop Grevelink, via de Kaap de Goede Hoop naar Indië vertrekken, om in de beurt op Padang gebezigd te worden. Het schip wekt de bewondering van alle kenners, door deszelfs fraaie vorm en solide constructie, hetwelk de bouwmeester alle eer aandoet. Hetzelve wordt op een doelmatige wijze voor de overvoer van passagiers ingericht en buitengewoon fraai getimmerd. Door de vriendelijke zorg van de heer Van Oordt, directeur der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, onder wiens zorg de PADANG gebouwd werd, was er een stoomboot disponibel gesteld, waarmede belanghebbenden en belangstellenden, waaronder vele aanzienlijken zo binnen als buiten de stad, deze plechtigheid op de meest aangename wijze hebben kunnen bijwonen. Het fraaiste weder begunstigde dit feest. Wij wensen de ondernemers met de aanvang van hun pogingen geluk en hopen, dat deze onderneming, zo belangrijk voor de bloei onzer Indische bezittingen, met bestendige voorspoed zal worden bekroond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 3 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 44 schepen als:
Voor Rotterdam: MARIE JULIE, kapt. L. van Dijcke; MARGARETHA IDA, kapt. H. Hagers; GERTRUDE, kapt. A. Schaap; AUSTRALIE, kapt. R. A. Tange; WHAMPOA, kapt. W.C. Kuyk; PICTURA, kapt. A. Lupcke; CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans; HUGO GOTIUS, kapt. J. Glazener; PIO NONO, kapt. J.D. Nordlohne; MOZAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. G.F. Bus; GRAAFSTROOM, kapt. J.H. van Santen; LUCONIA, kapt. A. Pronk; LOUIS, kapt. P.A. Honig; VERTROUWEN, kapt. H.G. Pott; JOHANNA MARIA, kapt. L. Keus; JUNO, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Voor Amsterdam: KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer; JOHANNA CATHARINA, kapt. D.C. Claus; MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes; THETIS, kapt. H.H. Rademaker; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; MARIA, kapt. H.D. van Wijk; IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief; CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. G. Groenewoud; NASSAU, kapt. J.L. ten Boekel; PRINCES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen; KONING WILLEM II, kapt. G. van Eijk Menkman; URANIA, kapt. E.K. de Boer; PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart; PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun; DOGGERSBANK, kapt. P.J. van Kerkhoven; LEWE VAN NYESTEIN, kapt. R.H. Borchers; PRINS HENDRIK, kapt. J. Goedkoop; CESAR, kapt. S. Hooglandt; TWEELING ZUSTERS, kapt. W.P. Carst; IJSTROOM, kapt. T. Meester.
Voor Schiedam: H. VINCENSIUS DE PAULO, kapt. A. Leeflang; VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. J.K. de Weerd; NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer (van Rotterdam); ARLEQUIN, kapt. C.A. Malbrane, (van dito).
Voor Dordrecht: KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadée; FLORA, kapt. M.F. Tydeman.
Voor Middelburg: MINERVA, kapt. N.N.


Datum: 06 mei 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Van het Nieuwe Diep vertrok den 1ste dezer per Nederlands koopvaardijschip LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. Z.H. Borchers, een veertigtal landverhuizers naar Noord-Amerika. Dertig dezer lieden, allen uit Gelderland, gingen derwaarts onder het geleide van een vermogend echtpaar, met het plan ener kolonisatie, de overigen waren uit de omstreken van Dokkum en bestonden meest uit minvermogenden.


Datum: 07 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. & F.N. & H.W. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam, te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening, op dinsdag de 13de mei 1851, des namiddags ten 4 ure, in de zaal op den hoek der Scheepmakerhaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands kofschip JOHANNA, gevoerd door kapitein G.W. Bakker, volgens meetbrief lang 25,15 el, wijd 4,28 el, hol 2,60 el en alzo groot 124 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve ligt in de Wijnhaven nabij de Vischsteeg te Rotterdam

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwde, gekoperde en kopervaste barkschip H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapitein A. Leeflang, om tegen de 17de dezer maand te vertrekken, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de heer J.H. van Gent, en de cargadoors A. Prins en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Renouf, te Havre binnengekomen, rapporteert de 13e maart op 19º30’ZB 03º WL gepraaid te hebben het schip PALEMBANG, kapt. Hoekstra, van Shanghai, laatst van Kaap de Goede Hoop, naar Londen. Hij had bij het Kaapsche Rif enige schade aan de bezaanmast bekomen en was bezig die te repareren. Ofschoon niet ver van St. Helena verwijderd, zou kapt. Hoekstra aldaar niet binnenlopen, zijnde de schade onbelangrijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, H. Salm, J. Salm Jr. en A. Roland Holst, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, op maandag 19 mei 1851, des avonds ten 6 ure precies, door een bevoegd beambte ten huize van J. Meijerink in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ alhier te verkopen:
- 1/32e aandeel in het Nederlands gekoperd fregatschip genaamd PRINS HENDRIK.
- 1/20e aandeel in het Nederlands gekoperd fregatschip genaamd CLAUDIUS CIVILIS.
- 1/28e aandeel in het Nederlandse schoener-kofschip HIJLKE TROMP.
Verder bij billet omschreven. Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gading makenden wordt geinformeerd, dat het te koop gepresenteerde Pruisische brikschip EMMA, groot circa 112 rogge-lasten, thans geheel ontlost zijnde, volkomen bezichtigd kan worden. Nadere informatiën en inzage der inventaris bij de cargadoors Van Veen & Koli op de Buitenkant (opm: ongetwijfeld het schip van de advertentie AH 010551; de brik werd aangekocht door Engelberts & Zoon, Amsterdam en als GEERTRUIDA onder Nederlandse vlag gebracht)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Verkoping van een schip. Op een nader door het Vendu-kantoor te bepalen dag zullen de ondergetekenden, voor rekening van belanghebbenden, op vendutie verkopen de romp van het Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip PRINS VAN ORANJE, gevoerd door kapt. J.C. van der Zweep, zo als hetzelve alhier ter rede is liggende, mitsgaders de nog aanwezige inventaris, bestaande uit rondhouten, zeilen, touwwerk, kettingen, ankers, geschut, sloepen, enz.
E.S. Voute & Co.
(opm: de PRINS VAN ORANJE, kapt. J.C. van der Zweep, op de 21e november 1850 van Rotterdam vertrokken, arriveerde de 6e april 1851 onder noodtuig ter rede van Batavia, werd afgekeurd en verkocht; zie ook JC 170551, NRC’s 200551, 160651, 180651, 170751, 180751 en 200851)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 27 april. Heden vertrok van hier met drie passagiers naar Batavia het Nederlands-Indische brikschip GLEANER, kapt. J.F. Thierbach, voorheen de schoener JANUS. (opm: zie JC 250151; het schip is dus inmiddels omgetuigd tot brik)


Datum: 09 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bovenlands schip (vaartuig dat de Wezer of de Eems bevaart), benaamd GEDULD, groot 35 gemeten lasten, varende twee masten, ankers, zeilen en verdere tuigage. Kettingen etc. voorhanden. Geschikt om ook binnen te varen. Het is liggende in de Wijnhaven bij de Leuvebrug. Adres aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 mei. Gisteren arriveerde alhier de schoener-galjoot ELIZABETH VAN LEIDEN, groot ongeveer 110 ton, kapt. A.K. Smits, van Borger-Compagnie, gebouwd op de werf van H. Nijhuis te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens rapport van kapt. Ugen, was in de middag van de 5e dezer in de Eems verongelukt een kof, die, na aan den grond gezeten te hebben, en weder in vlot water te zijn gekomen, met de equipage een prooi der golven is geworden, de naam onbekend, naar vermoeden een Hanovers schip.


Datum: 10 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 6 mei. Het barkschip HELENA CHRISTINA, kapt. Van der Plas, hetwelk alhier met schade binnengebracht is – zie ons nommer van 25 april – is heden na ontlossing van een gedeelte der lading in het Medina dok gehaald om nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 6 mei. Het schip VESTA, kapt. Berg, van hier naar Napels vertrokken, is de 3de dezer op het Cardiff Sand aan de grond vastgeraakt, doch met zware schade weder in vlot water gekomen. Het moet in het droge dok halen.


Datum: 11 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 mei. Gisteren is onder de naburige gemeente Rockanje het lijk aangespoeld van de koopvaardijkapitein Jongbloed, gevoerd hebbende het kofschip MARIA, welke in de maand november van het vorige jaar in het Kanaal van Voorne alhier is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 mei. Volgens brief van Delfzijl van de 7e dezer, was de 5e dito op de Eems, na aan de grond gezeten te hebben, gezonken een ogenschijnlijk Hanoverse kof, de naam onbekend. Het volk was vermoedelijk daarbij omgekomen.


Datum: 12 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Volgens bericht van Victoria in dato 3 maart, was kapt. Van der Hoeven, voerende het brikschip ST. GEORGE DE LA MINA, van Rotterdam, aldaar op de 25ste februari aangekomen, en dacht binnen weinige dagen de reis naar Monrovia, Kaap Palmas en de Goudkust voort te zetten. Niettegenstaande de bijzondere ongezondheid van het seizoen en van dat gedeelte van Afrika en de verpestende uitdampingen der moerassen aan de rivier, was de gezagvoerder en verdere equipage volkomen gezond gebleven. Kapitein Van der Hoeven was, voor zo verre de diepgang zulks veroorloofde, de rivier met zijn schip opgegaan en daarna nog gedurende een paar dagreizen met zijn boten. De ST. GEORGE DE LA MINA was het eerste schip onder de Nederlandse vlag, hetwelk in die streken was komen handel drijven. Een bloedige oorlog tussen twee negerstammen in het binnenland, maakte dit echter schier onmogelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiaansand (opm: Kristiansand), 5 mei. Het schip BEURS VAN SCHIEDAM, kapt. L.J.A. Vervooren, met marmer van Spezia bij Livorno, laatst van Cowes naar Croonstad, is gisteren alhier lek en met gebroken fokkemast door loodsboten binnen gebracht. Het moet repareren alvorens de reis te kunnen voortzetten. (opm: zie ook NRC 110351 en 140351)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 9 mei. Het schip AMSTEL, kapt. Van Duin, van Amsterdam naar Batavia, alhier met schade binnen, is op het droge gezet en nagezien. De schade geheel onder aan de kiel zijnde, is door experts bevolen dat de lading moet worden gelost ten einde in het droge dok of op de helling te halen om te repareren.


Datum: 13 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 12 mei. Naar men verneemt, bestaat het voornemen om een tweede stoomboot in de vaart tussen Amsterdam en Harlingen, vice versa, te brengen. De overtocht daardoor zou in kortere tijd dan door de stoomboot FRISO geschieden, terwijl de vrachten mede lager zouden gesteld worden. Aan de concessionarissen zou het voorts vrijstaan om de reis door die stoomboot dagelijks heen en terug te doen plaats vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, extra op zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip JOHANNA MARIA, kapt. L. Keus, adres ten kantore Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het nieuw, extra op zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip LOUIS, kapt. P.A. Hövig, varende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop van deze maand vertrekken: het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks barkschip IJSTROOM, gevoerd door kapitein T. de Meester, zijnde uitmuntend ingericht tot de overvoer van passagiers. Personen of familien van deze gelegenheid gebruik willende maken, worden verzocht zich aan te melden bij Broen en Co, of bij B.D. Bosscher, cargadoor te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 4 april. Het Nederlandse fregatschip AMBARAWA, stuurman C. de Lanoy, voor wijlen kapt. Carst, (de 10de februari overleden), van Banjoewangie naar Amsterdam, is de 31ste maart jl. met verlies van bezaanmast, top der grote mast, grote kruisstengen, meer andere averij aan het tuig en verlies van zeilen, in de Simonsbaai (opm: Simonstad, False Bay) binnengelopen, zijnde de 27e februari op 13° ZB 114° OL door hevige stormen belopen, welke deze schade veroorzaakt hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke en finale verkoping te Gend, van het schroefstoomschip onder Belgische vlag, genaamd KOOPHANDEL VAN GEND, groot volgens meetbrief 210 tonnen. Gemeld stoomschip met machine van 120 paardenkracht, benodigdheden en tuigage, zo als hetzelve thans is liggende aan de werf van de scheepsbouwmeester J. de Landshere, bij de Antwerpsche Poort, zal op maandag de 20ste mei 1851 publiek worden verkocht in het lokaal van de Beurs, te Gend, ten overstaan van de deurwaarder C.H. Godineau, door de scheepsmakelaars B. Kreps & F. Leys, waar de verkoop-conditiën en inventaris voor een ieder ter inzage zijn liggende. Het schip is dagelijks te bezichtigen van ’s morgens 8 tot 12 en des middags van 2 tot 6 ure.
(opm: Het houten stoomschip COMMERCE DE GAND, gebouwd in Kingston, N.B. in 1845, werd in maart 1848 als ex-ROBERT RANKIN aangekocht en daarmee het eerste zeegaande schroefstoomschip onder Belgische vlag. In 1852 werden in Antwerpen bij Lecarpentier reparaties aan het schip uitgevoerd en werden bij Cockerill een nieuwe machine en ketels ingebouwd, waarna de – nu – ENTREPRISE werd ingezet voor een dienst van Gent op Londen. In 1853 werden als COURRIER DE BELGIQUE nog enkele reizen op Londen uitgevoerd en daarna voer het van Antwerpen op Bordeaux v.v. In mei 1855 werd het schip in Marseille naar Frankrijk verkocht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel van de Lloydslijsten van 8, 9 en 10 mei.
De bark LOUISA CHRISTINA, kapt. L.C. Peters, van Amsterdam naar Suriname, was den 29 april op de hoogte van Goudstaart. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Norden wordt van de 4e dezer gemeld, dat de 26ste april op het strand van Norderney is aangespoeld een naambord, vermoedelijk van ene verschansing, lang 6 voet, 5 duim, breed 6 duim, dik ½ duim, waarop met witte Romeinsche letters ZWOLSCHE DIEP. (Het schip ZWOLSCHE DIEP, kapt. Veldhuis, is de 15e maart uit Helvoet naar Boston vertrokken).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp. De 9e dezer is door K.G. Frik en W.G. Frik, visserlieden alhier, in zinkende staat binnengesleept een hektjalk, zonder roef, hebbende een naambord met witte letters, waarop: SUSANNA. Van het schip, nabij Oostmahorn zijnde, viel de mast om en wel op de 20 jarige zoon van J.G. Smit, loods alhier, die op de plaats dood bleef. (opm: zie PGC 020951)


Datum: 14 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben besloten te doen uitreiken de zilveren medaille, benevens een loffelijk getuigschrift, aan de kapitein H.H. de Boer, voerend het hier ter stede te huis behorende kofschip ELIZA, en vijftig gulden, om onder zijn equipage te verdelen, als een blijk van erkentelijkheid voor de de 19de december II. op 37°59’ NB 9°47’ WL bij stormweder verleende hulp en het redden der equipage, bestaande in zeven personen, van het in zinkende staat verkerende Franse brikschip ARSENNE, gevoerd door kapitein Verdois, komende van Rochelle en bestemd naar Marseille, hen enige dagen aan zijn boord minzaam te verplegen en veilig te Malaga aan wal te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Veendam is de 9e dezer van de werf van O. Holthuis met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde kofschip ANNECHIENA, voor rekening van en gevoerd zullende worden door kapt. Gruppelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Amsterdam op 12 mei 1851:
- het gekoperd en kopervast fregatschip SUMATRA, kapt. K.L. Swart: NLG 45.600, in slag NLG 5.000, koper C.A. Schröder (makelaar, voor zijn opdrachtgever Gebr. Blussé, Dordrecht).
- het schoener-kofschip ECHO, kapt. H.J. Bonder: NLG 5.525, koper J. Meijerink Meijer, voor Oolgaardt & Bruinier, Amsterdam).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw gebouwd klipper-schoenerschip, varende onder Pruisische vlag, van eikenhout, groot circa 110 rogge-lasten, met complete inventaris, liggende voor deze stad. Nadere informatie en inzage der inventaris bij de cargadoors Van Veen & Koli op de Buitenkant.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Sumbawa overleed op de 27e maart j.l. kapt. R.S. Peterson, gezagvoerder van de Nederlands-Indische brik SUDARAH.


Datum: 15 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Eerstdaags zal te Zwolle op de werf van de heer Van Goor de kiel worden gelegd van een bark voor Amsterdamse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Volgens brief van de Zoltkamp van de 12de dezer, is de 10de dito door visserslieden aldaar binnengebracht, een hektjalk zonder roef, beladen met eikenhout, hebbende een naambord waarop met witte letters “Suzanna” (vermoedelijke het schip SUZANNA, kapt. Bultje, van Hamburg met hout naar Harlingen, bij Ameland door het volk in zinkende staat verlaten. (opm: zie GRC 260851)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Yarmouth-Norfolk, 10 mei. Aan boord van het alhier gearriveerde Nederlandse schip ADRIANA PIETERNELLA, kapt. Den Dulk, heeft men 471 ponden gekorven tabak en 2 vaten genever verborgen gevonden, ten gevolge van waarvan het schip in beslag is genomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Gedurende het bezoek, waarmede de koning de hoofdstad vereerde, deelde Z.M. aan de heer burgemeester het voornemen mede om als een blijk van belangstelling in de hoofdstad, welke Z.M. met zo veel genoegen op nieuw bezocht en tot herinnering daaraan, de naam van het op ’s Rijks werf aangebouwd wordende schip SALAK, het grootste onzer stoom-oorlogsschepen, te veranderen in die van AMSTERDAM. Deze naamsverandering had heden middag plaats. (opm: bekort)


Datum: 16 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 mei. Het schip SEBILLA GESINA, kapt. …., van Grimstad op hier bestemd, is in de Noordzee verongelukt, de equipage gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 15 mei. Sedert de laatste opgave zijn weder twee nieuwe bodems in deze haven gebracht, als: maandagavond het schoener-kofschip JOHANNA MARIA, groot ongeveer 100 ton, kapt. W. Schummelketel, van Gieten, prov. Drenthe, en gebouwd bij J. Bodewes, te Hoogezand, en gisteren de schoener-galjoot MARTA, groot 90 last, kapt. S.G. Postema, van Sappemeer, gebouwd bij H. Hooites, te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar men verneemt, zou de in ons vorig nummer gemelde hektjalk, die in zinkende staat te Zoltkamp is binnengebracht, zijn de SUSANNA, kapt. Bultje, van de Pekela; de equipage zou de 7e dezer ten noorden van Ameland het schip verlaten en door een kof opgenomen zijn. Het wrak ligt thans vol water voor de haven.
Aangaande dit bericht meldt men nog het volgende: Het schip SUSANNA, kapt. Bultje, met hout van Hamburg naar Harlingen, is de 7e dezer op de hoogte van Ameland in ontredderde staat door het volk met de boot verlaten, dat door kapt. Kroon, voerende het schip VROUW WICHERDINA, van Tonningen, opgenomen, en de 10e dito in het Vlie binnengebracht is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welonderhouden kofschip, genaamd MARIA, laats gevoerd door kapt. Dirk Franken, groot 122 ton, met uitmuntenden inventaris; liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Informatiën te bekomen, op franco aanvraag, bij de heren Zeilmaker & Co. aldaar, of bij de heer A. Meulman, te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar New-York ligt te Amsterdam in lading voor goederen en passagiers der eerste en tweede klasse: Het buitengewoon snelzeilend gekoperd barkschip CHINA, kapt. D.A. Zeilstra; adres bij de Cargadoors de Wedw. Jan van Wesel & Zoon of Wehlburg en Breuker aldaar.


Datum: 17 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam.
Naar Suriname het Nederlands gezinkt schoenerschip (opm: schoenerkof) AMSTEL, kapt. G.W. Kernkamp.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 28e dezer zullen de ondergetekenden, tegen 4 pCt. vendu-salaris, in het entrepot, voor rekening van belanghebbenden, precies ten 10 ure, verkopen de romp van het Nederlands fregatschip PRINS VAN ORANJE, gevoerd door kapt. J.C. van der Zweep, zo als hetzelve alhier te rede is liggende, mitsgaders de nog aanwezige inventaris, bestaande in rondhouten, zeilen, touwwerk, kettingen, ankers, geschut, enz.
E.S. Voute & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Voor het land. De resident van Riouw brengt bij dezen, ten gevolge van zijn oproeping in The Singapore Free Press, van de 25e april 1851 nummer 17, ter kennis van elk en een iegelijk wiens zulks mocht aangaan, dat op de hoogte van Seboong, onder Riouw, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het onlangs in de nabijheid aldaar gestrand Engels barkschip ANN, in zee drijvende zijn opgevist en in ’s lands pakhuis te Tandjong-Pinang geborgen: 13 grote balen katoen. Geschiedende deze eerste oproeping, ook in de Javasche Courant, naar aanleiding van het bepaalde artikel 555 van het wetboek van koophandel; wordende een ieder die tot die goederen vermeent gerechtigd te zijn, mits deze opgeroepen, om bij hem resident, onder overlegging van cognossementen of andere deugdelijke bescheiden, tot staving van recht, die goederen te reclameren.
Riouw, de 28e april 1851, de resident van Riouw, Baumgardt.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De Engelse bark VIRGILIA, gezagvoerder N.W. Lakeman, komende van Bombay en bestemd naar China, is, volgens ingekomen berichten, in de avond van de 27e januari jongstleden tussen de eilanden Mysole en Popa, op een onzichtbare en op de kaart niet bekend gestelde droogte geraakt. Na vruchteloze pogingen, om het schip vlot te krijgen, is de equipage de 7e februari jongstleden met drie boten naar Amboina vertrokken, alwaar zij de 16e daaraanvolgende is aangekomen. Met de bark ANNA HENDRINA, weer naar de plaats des ongeluks vertrokken, om nogmaals te beproeven het schip vlot te krijgen en de lading te redden, is het eerste de gezagvoerder, met de aangebrachte hulp, niet mogen gelukken, doch de lading worden, behalve andere scheeps- en inventaris-goederen, geborgen: 188 balen katoen, 304 zakken tripang en haaievinnen en 630 stuk sandelhout. De 16e maart jongstleden is de bark ANNA HENDRINA naar Amboina teruggekeerd en aldaar de 22e van die maand aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Directeuren van de hier ter stede (opm: Rotterdam) gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben in hun jongste vergadering, gehouden de 14e maart, besloten te doen uitreiken aan Brata Yoeda, opperhoofd van het eiland Ra-as, gelegen beoosten het eiland Madura en benoorden het oostelijk gedeelte van Java, de grote zilveren medaille voor zijn krachtige bijstand en verleende hulp aan de equipage van het op de 4e oktober laatstleden op de klippen nabij gemeld eiland gestrand en vergaan Nederlands barkschip DE DRIE VRIENDEN, te huis behorende te Alblasserdam, gevoerd door kapt. R.A. Tange, en haar, na het verlaten van het schip op gemeld eiland vier dagen met alle mogelijke gastvrijheid, kosteloos te verplegen en behoorlijk voor de veiligheid van het geredde te waken.


Datum: 18 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 mei. Op de werf IJhoek van de scheepsbouwmeesters Abbema en Van Cleef te Amsterdam is heden de kiel gelegd van een brikschip, groot ongeveer 130 lasten, bestemd voor de grote vaart, onder directie van de heren Abbema & Van Geldrop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Volgens brief van kapt. Lanoy, voor wijlen kapt. Karst, voerende het schip AMBARAWA, van Banjoewangie herwaarts gedestineerd, vroeger met schade aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, in dato 2 april, had hij een hevige orkaan doorgestaan, waarbij de AMBARAWA de bezaansmast had verloren.


Datum: 19 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 mei. De 17e dezer is te Zwolle van de werf van de scheepsbouwmeester W. van Goor, aan het Zwarte Water, met het beste gevolg van stapel gelaten het brikschip ST. MICHAËL, groot 250 lasten, gebouwd voor rekening ener vennootschap onder administratie van de heren Doyer & Kalff aldaar, gevoerd zullende worden door kapt. P.J. Plenzinga en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.


Datum: 20 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 maart. Wij ontlenen aan de Javasche Courant van 26 februari: Volgens nader ontvangen berichten omtrent de ter rede van Koba (opm: op Pulau Banka) roerloos en in zinkende staat aangekomen bark SAID MASKOOR, waarvan melding is gemaakt in de Javasche Courant van 22 januari 1851, is deze bark, na zo veel mogelijk hersteld te zijn, op de 19e januari 1851 onbeladen weder van Koba naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 maart. Scheepsvrachten. De WILLEM II laadt suiker op de kust à NLG 90. De SPYNX is gecharterd naar California 5000 dollars bij de roest. De LEEUW laadt suiker te Batavia en Samarang à NLG 90 en cassia à NLG 100. De JOHANNA MARIA CHRISTINA rijst à NLG 75, suiker à NLG 80 en cassia à NLG 100 te Batavia, en suiker op Java’s Oostkust à NLG 83. De ELSHOUT suiker te Batavia à NLG 85 en te Samarang à NLG 90. De DOELWIJK paddie (opm: ongepelde rijst) te Indramaijoe à NLG 105 en vult op voor rederij rekening. De TWEE GODFRIEDS is bevracht naar Petersburg met suiker te Sourabaija te laden à GBP 4.10. De MERCURIUS doet een tussenreis op de kust. De DOLPHIJN gaat op avontuur naar Padang. Het Deense schip JOHANNES HAGA laadt voor rederij rekening. Ook de BANKA laadt naar men zegt voor rederij rekening.
Het Engels schip RALEIGH is bevracht naar Cowes à GBP 3.10. De CAROLINE AGNES naar Cowes om order à GBP 3.12.6. De JOHN COOPER vertrekt naar Singapore, en komt hier terug om te laden voor Cowes op order à GBP 3.5. De TWEE ANTHONYS laadt voor rederij rekening. Het Britsch-Indisch schip EMPRESS ligt in lading voor Australië, en het Zweedse schip CECILIA is ter bevrachting aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 maart. Het fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. J.C. van der Zweep, van Rotterdam naar Batavia, heeft in een orkaan al zijn masten verloren en is door de EENDRAGT gepraaid op de 26e februari op 37º ZB 82º OL hebbende toen een noodtuig op. Daardoor blijft dit schip dan ook zo lang uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 19 mei. Heden is alhier van de scheepstimmerwerf De Nijverheid door de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zoonen met het beste gevolg te water gelaten het barkschip HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, groot 215 gemeten lasten, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren Roelants, De Groot & Co, en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 16 mei. Het Nederlands schip WILLEM BARENDS (opm: BAREND WILLEM), kapt. Landzaat, is heden na geëindigde reparatie van de helling gelaten en is begonnen met de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 mei. De schoener-galjoot GEZINA PRONK, groot 75 last, kapt. O.W. Pronk, van Wildervank, gebouwd op de werf van A. Hooites, te Hoogezand, is l.l. zaterdag alhier in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 19 mei. Heden namiddag arriveerde alhier het kofschipshol ANNEGIENA, groot 50 last, kapt. H.R. van Laten, van Groningen, gebouwd bij G.O. Bijlholt, te Foxhol.


Datum: 21 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Het schip AMSTEL, kapt. Van Duin, van hier naar Batavia, met schade te Portsmouth binnengelopen, heeft na opheffing van het arrest een aanvang gemaakt met repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Amsterdam op 19 mei 1851:
- Het gezinkt brigantijschip BRAAMSPUNT, kapt. G.E. Swart: NLG 11.400, in slag NLG 800, koper J. Corver (makelaar, voor zijn opdrachtgever).
- 1/32e part in het fregatschip PRINS HENDRIK: NLG 2.220, in slag 5,-, koper J. Corver.
- 1/20e part in het fregatschip CLAUDIUS CIVILIS: NLG 1.000, opgehouden.
- 1/28e part in het schoener-kofschip HIJLKE TROMP: NLG 245, in slag NLG 40: opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Het schip SPHYNX, kapt. Wigman, is alhier bevracht naar Californië en het schip TERNATE, kapt. Cars Czn., zal uit China met thee naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 22 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) De 19de maart jl. is op het maritiem etablissement te Onrust (opm: eilandje bij Java) met het beste gevolg van stapel gelopen, Zr.Ms. schoenerbrik SYLPH. Dit vaartuig, dat gedurende verscheidene jaren in Indië goede diensten heeft bewezen, is te Onrust voor het grootste gedeelte uit djattihout vernieuwd geworden, en zal nu spoedig, wanneer het geheel getuigd en in actieve dienst zal zijn gesteld, onder de beste en deugdzaamste vaartuigen behoren, van een soort, die door hare snelle bezeildheid en andere goede eigenschappen, als oorlogsbodem voor deze wateren zo bijzonder geschikt is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 mei. Op de van Havre komende (opm: Franse) stoomboot ROTTERDAM, kapt. Coutard, heeft eergisteren een verschrikkelijk ongeluk plaats gegrepen. De kajuitwachter, een jongeling, hield zich bezig met het aan een touw ophalen van een emmer warm water uit de machinekamer, toen zijn voet uitgleed en hij, het evenwicht verliezende, op de lantaarn viel en vervolgens door de kruk der as naar beneden getrokken, door de machine verbrijzeld werd. De boot bevond zich tijdens het ongeluk even buiten Hellevoetsluis, en de machine in volle werking zijnde, kon niet zó spoedig gestopt worden als nodig ware geweest, om de onmiddellijke dood des ongelukkigen voor te komen.


Datum: 23 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd snelzeilend barkschip DE HOOP VAN CAPPELLE, kapt. D.F. Browning, hebbende geschikte inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de cargadoor Vlierboom & Suermondt alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 mei. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK, kapt.t.zee P. Sauvage, met het begin der volgende maand een kruistocht ondernemen naar de Middellandse Zee en wel voor de tijd van drie maanden, en alsdan naar de overzeese bezittingen vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 mei. Het schip ZWAANTINA HENDRIKA, kapt. De Boer, komende van Cardiff, is heden alhier als bijlegger met schade binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 22 mei. Sedert de opgave in ons vorig nummer zijn drie schepen alhier in de haven gebracht om opgetuigd te worden, als: de galjoot AGATHA, groot 111 ton, kapt. R.P. Dik, van Veendam, gebouwd bij U.H. Holthuis, te Muntendam; de schoener-galjoot ANJA SIETSIA, groot 79 ton, kapt. N.J. Huisman, van Holwierde, gebouwd op de werf van H.J. van der Werf, te Wildervank, en de schoener-galjoot AFIENA HILLECHIENA, groot 80 last, kapt. D.H. Drewes, van Hoogezand, gebouwd bij H.W. Bieze, te Veendam.


Datum: 26 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Men verneemt, dat er plan bestaat om een stoomboot in de vaart te brengen van het Nieuwe Diep naar Texel en Harlingen, welke twee maal op een dag de heen- en terugtocht naar Texel zal doen. Bereids is door particulieren te Nieuwe Diep en Texel daarvoor een aanzienlijke som bij elkander gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. In de Staats-Courant leest men het volgende:
Een bericht van het Nederlandse consulaat te Gent behelst bijzonderheden wegens bedriegelijke handelingen, aldaar door zekere Henri Brant, een Engelsman, gepleegd, ten gevolge waarvan onder anderen verscheidene gezagvoerders van Nederlandse koopvaardijschepen in ongelegenheden gewikkeld zijn. Genoemde persoon had zich een jaar geleden aldaar gevestigd en een graanhandel begonnen, waaraan hij steeds grotere uitbreiding gaf. Laatstelijk had hij een twintigtal schepen van onderscheidende natiën, waaronder vijf Nederlandse, te weten de JOHANNA MARIA, kapt. W.K. de Grooth, de JACOBINA, kapt. H. W. Bontekoe, de HARMONIE; kapt. S.K. Mulder, de JACOBA ALIDA, kapt. H. van der Laan; en de JANTINA, kapt. C.J. Boon, aangenomen, die in de haven te Gent lagen, op hun bevrachting wachtende. De ligdagen waren reeds enige tijd verstreken, en de kapiteins maakten reeds aanstalten om de schadevergoeding te eisen, waarop zij recht hadden, toen op de Gentse beurs vertegenwoordigers van Engelse huizen verschenen, in het bezit van cognossementen, die door de bedoelde kapiteins heetten ondertekend te zijn, en waarop die huizen aan voormelde Brant voorschotten hadden gedaan. Deze cognossementen bleken al spoedig vals te zijn, ofschoon de handtekeningen met grote bekwaamheid nagemaakt waren. Brant werd in staat van faillissement verklaard, maar slaagde er in zich door de vlucht aan gerechtelijke vervolgingen te ontrekken, terwijl de kapiteins in Gent gebleven zijn, de van hun vermeende handtekeningen voorziene cognossementen te hunnen laste hebbende, ter zake waarvan zij, zolang deze zaak niet geheel opgehelderd is, aan ernstige moeilijkheden blootstaan van de kant dergenen, die de ladingen gekocht hebben. Sommige hunner, die door de reis naar en het verblijf in Gent reeds op grote kosten gejaagd waren, hebben willen vertrekken zonder een afschrift te lichten van het vonnis waarbij Brant failliet verklaard is; zich vergenoegende met een certificaat van den procureur des konings in het arrondissement Gent, houdende dat tegen Brant een gerechtelijke vervolging wegens valsheid in geschriften begonnen is, en met een certificaat van hun scheepsmakelaar en van de controleur der douane, verklarende, dat hun schepen in Gent geheel onbevracht zijn gebleven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Zr.Ms. stoomschip MERAPI zal op de 1e juni van Hellevoetsluis naar Oost Indië vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend schoenerschip, groot 100 rogge-lasten, in den jare 1850 nieuw uitgehaald, varende onder Russische vlag, thans liggende voor deze stad. Te bevragen bij Hendrik Gullen, makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 22 mei. Heden morgen zijn alhier in de haven gekomen drie sloepen, waarin zich bevonden kapt. John Smith en verdere equipage, gevoerd hebbende het Engelse brikschip BERNARTH, van Newcastle met steenkolen naar Hamburg, hetwelk alhier voor de wal is gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een halfsleten kofscheepje, 21 ton, bij M.G. Palsma te Heeg.


Datum: 27 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Het schip VROUW MARIA, kapt. G.J. Puister, van Meldorf naar de Zaan, is volgens brief van Delfzijl van de 24e dezer, de 22e dito lek, met verhitte lading, verlies van anker en touw, enz. binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 mei. De telegraaf tussen het Nieuwe Diep en Amsterdam is in werking en voor het publiek opengesteld. Reeds openbaart zich het nut dier inrichting voor zeevaart en handel. Naar wij vernemen had men van het Nieuwe Diep in 11 minuten tijds een bericht naar Amsterdam en het antwoord terug.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op den 29 dezer zal van Harderwijk naar het Nieuwe Diep vertrekken een detachement, sterk 150 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de luitenant Beelaerts van Emmichoven, om met het schip PRINS MAURITS naar Oost-Indië te vertrekken.

PGC 270551
Groningen, 26 mei. Zaterdag werd alhier in de haven gebracht, om te worden opgetuigd, de schoenerkof GEERDINA VAN FARMSUM (opm: GEERDINA, thuishaven Farmsum), groot 67 ton, kapt. L.A. van der Borg, van Farmsum, gebouwd op de werf van A. Bieze, te Wildervank.


Datum: 28 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 27 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 31 schepen als:
Voor Rotterdam: VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard; IDA ELIZABETH, kapt. J.M. Kleinhouwer; GRAAF VAN HOOGENDORP, kapt. F. van Hees; RESIDENT VAN SON, kapt. F.C. Bauditz; LUCIE, kapt. J. van der Schaft; ZUID-HOLLAND, kapt. J.C. Jansen; JONGE CORNELIS, kapt. C. Verhey; ZES GEZUSTERS, kapt. G.H. Ruhaak; RIJSWIJK, kapt. J.R.N.J. Bijl; HOOP VAN CAPELLE, kapt. D.F. Browning; WITTE CORNELISZ DE WITTE, kapt. F. van Rossem; COLUMBINE, kapt. J.F. Andriessen; CORNELIS SMIT, kapt. D.O. v.d. Wal.
Voor Amsterdam: FANNY, kapt. C. Tjebbes; DANKBAARHEID, kapt. W. Postma; ANJER, kapt. P. Esink; VAN GALEN, kapt. J.R. Smit; MATHILDA, kapt. Wriborg; HELENA, kapt. H. Wittebol; ZORGVLIET, kapt. J.G. Appel; JAVAAN, kapt. G. Eylers; MARGARETTA SIMONETTA, kapt. F.J. Hoffman; ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek Wzn; ANNE EN ELISE, kapt. C.J. Jaski; MERCURIUS, kapt. W.C. Ran; STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, (van Dordrecht); STAD SCHIEDAM, kapt. F.A. Wulf (van Schiedam); EDOUARD EN MARIE, kapt. H. Eeltjes, (van Rotterdam).
Voor Schiedam: HENRIETTE ELISABETH SUSANNE, kapt. ..(opm: E.T. Prater).
Voor Middelburg: KONING WILLEM II, kapt. W. Blaakhert; ONDERNEMING, kapt. J. Jozanse (opm: mogelijk J. Johanse.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 16 mei. Heden vertrok van hier naar Grissee de Nederlands-Indische bark HONG GOAN, thans hernaamd KIM HOG ING, kapt. Oey Bok Seng.


Datum: 29 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Aangaande het schip ALKMAAR, kapt. Barry, van Batavia naar Rotterdam, met schade te Mauritius binnengelopen, wordt van daar gemeld, dat, niettegenstaande het grootste gedeelte der lading gelost was, het schip voortdurend nog water maakte en geheel zou moeten lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands snelzeilend kofschip, groot 60 gemeten lasten of 114 Nederlandse tonnen, met complete en goed onderhouden inventaris. Te bevragen bij Canne & Balwé op de Geldersche Kade no. 61.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een buitenlands gebouwd fregatschip, groot circa 300 last, gekoperd en kopervast, voorzien van goede inventaris. Nadere informatiën te bekomen bij de cargadoors Wehlburg & Breuker, Binnenkant bij de Bantammerstraat alhier.


Datum: 30 mei 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 29 mei. Gisteren avond arriveerde alhier de schoener-galjoot AEOLUS, groot ruim 80 last, kapt. H.E. Steenhuisen, van Veendam, gebouwd bij J.J. Pik, te Veendam.


Datum: 31 mei 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 mei. Hedenmiddag is naar zee gezeild Zr.Ms. stoomschip GEDEH, gecommandeerd door de Kapt.Luit.t/Zee Smit van den Broecke, en bestemd om Z.K.H. Prins Hendrik uit Londen af te halen. Deze stoomboot, geheel nieuw gebouwd, deed gisteren zijn eerste proeftocht ter rede dezer stad en heeft geheel aan de verwachting voldaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 29 mei. Heden vertrok van hier het brikschip VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. J.K. de Weerd, gebouwd door de heren Kater en Meulman (opm: eigenaars van de Noorderwerf) voor rekening van de heren A. Prins & Co te Schiedam, en bestemd naar Java.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 mei. Heden vertrok van hier naar Amsterdam het schip SIRIUS, kapt. H.J. Mulder.


Datum: 02 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 29 mei. Het van hier naar de Kaap de Goede Hoop vertrokken Nederlands barkschip HOLLAND, kapt. Dekker, is heden lek uit zee terug gekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast campagne barkschip HENRIETTE ELIZABETH SUSANNE, kapt. Prater, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers. Adres bij de heren De Groot, Roelants & Co te Schiedam of P.A. van Es & Co, cargadoors te Rotterdam.


Datum: 03 juni 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 2 juni. In de haven alhier zijn weder binnengekomen de schoenerkof JAKOB SIJNES, groot 63 last, kapt. B. Schut, van 't Hoogezand, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer; de schoener-galjoot ANNECHIENA BOUWINA, groot 92 ton, kapt. J.R. Knooihuizen, van Veendam, gebouwd bij H. Bieze, te Veendam, en de schoenerkof MARGRIETA VAN GRONINGEN, groot 75 ton, kapt. J. Beckering, van Groningen, gebouwd bij W.J. Patje te Foxhol.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 2 juni. De zogenaamde stuurraden, op schepen, die voor de grote vaart gebruikt worden, en ook voor kleinere zeeschepen geschikt, vroeger van elders ontboden wordende, worden thans gemaakt en geleverd door de mr. schrijnwerker J. Fischer alhier. Deze stuurraden worden gemaakt van mahoniehout en zeer fraai met koper gemonteerd, terwijl het geheel hecht is en sterk. De hierdoor genoemde schrijnwerker reeds vervaardigde en in gebruik gestelde worden door deskundigen geroemd, en de prijs is niet hoger dan elders.


Datum: 04 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 juni. Heden tegen de avond is van de werf van de heer Fop Smit aan de Kinderdijk met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren schroef-stoomschip MACASSAR, gevoerd zullende worden door kapt. K.W.E. Bergner, en gebouwd voor rekening van de vennootschap tot uitoefening der pakketvaart in Nederl. Oost- Indië, onder directie van de heer W. Cores de Vries, te Sourabaya; zijnde dit stoomschip het tweede dat voor deze onderneming gebouwd is. De heren aandeelhouders in deze vennootschap, hebben zich met de daartoe afgehuurde stoomboot AMICITIA naar de Kinderdijk begeven, om deze gebeurtenis bij te wonen, welke door het schoonste zomerweer begunstigd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 juni. Zaterdag 31 mei is bij de scheepsbouwmeester F. van der Werff, buiten het Kleine Poortje te Groningen, met het beste gevolg van stapel gelopen de hektjalk JANTIENA PETRONELLA, groot ruim 60 tonnen, kapt. H.H. de Boer, van Groningen. Verder zijn op deze werf, Het Hoofd genaamd, nog twee dusdanige schepen in aanbouw, alsmede is aldaar nagenoeg voltooid een schoenerschip, hebbende pl.m. een inhoud van 125 tonnen, hetwelk eerstdaags van stapel zal lopen.


Datum: 05 juni 1851


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 juni. Zondagmorgen omstreeks 1 ure is van Hellevoetsluis vertrokken onder het lossen van het geschut, Zr. Ms. stoomschip MERAPI, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse H.J. van Maldeghem, ten einde zich naar Plymouth te begeven om steenkolen in te nemen en alsdan de reis naar Batavia verder voort te zetten.


Datum: 06 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 juni. De Nederlandse smak BROEDERLIEFDE, kapt. A.L. van Sluijs (opm: bouwjaar 1838; kapt. Harm Luitjes van Sluis), van Hartlepool met steenkolen en aardewerk naar Medemblik, is, volgens brief van Texel van de 4e dezer, die nacht bij de Slufter, benoorden De Koog, gestrand, doch het volk benevens de kapiteinsvrouw gered. Men hoopte de lading en tuigage te kunnen bergen. (opm: zie AH 120651)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe het uitmuntend is ingericht, het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd campagneschip EDOUARD MARIE, kapt. H. Eeltjes. Adres bij de reder, de heer E. Serruys, en bij de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw op de zeilage gebouwd, gekoperd, Nederlands campagneschip barkschip COLUMBINE, kapt. A.J. Andresen, voerende een geëxamineerde scheepsdoctor. Adres ten kantore van de heer Ed Serruys, en bij de cargadoors Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in het laatst van deze maand te vertrekken: het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd barkschip WITTE CORNELISZ DE WITT, kapt. Teunis van Rossem. Hetzelve heeft een luchtige campagne, bijzonder geschikt tot vervoer van passagiers, adres ten kantore van Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 juni. Gisteren, na het aflopen van het stoomschip MACASSER, is op de werf van de heer Fop Smit aan de Kinderdijk de kiel gelegd van het derde ijzeren stoomschip voor dezelfde rekening. Hetzelve is mede bestemd voor de pakketvaart in de Indische Archipel en zal AMBON genaamd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een snelzeilend gekoperd Pruisisch barkschip, groot 173 commercie-lasten. Te bevragen bij Hesselink & Hurrelbrink, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 juni. Eergisteren arriveerde alhier de schoener-galjoot AMELIA, groot 105 ton, kapt. H. de Weerd Poelman, van Veendam, gebouwd op de werf van D. Holthuis aldaar.


Datum: 09 juni 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Faillissement. Krachtens uitgevaardigd bevelschrift worden alle, geen uitgezonderd, zo bekende als onbekende schuldeisers in het faillissement van Jelle Gerbens Aukes, scheepstimmerman te Woudsend, opgeroepen om op maandag de 16e juni e.k., ’s middags ten 12 ure, in persoon of bij behoorlijk gevolmachtigde te verschijnen in het paleis van justitie te Sneek, ten einde hun schuldvorderingen ter verificatie aan te bieden.
De curator in voorzegd faillissement, Mr. B.S. Stienstra, procureur.


Datum: 10 juni 1851


Krant:
 GCO - Goessche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 27 juni. Binnengekomen: WILLEM CORNELIS, R.B. Jonker, van Amsterdam. (opm: zie NRC 050951)


Datum: 11 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 8 juni. De 3e dezer liep alhier met het beste gevolg van stapel de nieuw gebouwde schoener-galjoot HENDERIKA, toebehorende en bevaren zullende worden door kapt. Keizer, van Ommelanderwijk, en gebouwd op de werf van H. Bieze aan het Beneden-Dwarsdiep alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 juni. Gisteren is alhier in dienst gesteld Zr.Ms. korvet URANIA, vroeger gediend hebbende als instructie-vaartuig voor de adelborsten der marine te Medemblik, doch, gedurende de opheffing van het instituut aldaar, aan ’s Lands werf alhier is gestationeerd geweest en, naar men verneemt, thans zal worden gebezigd tot kostschip te Rotterdam in plaats van Zr.Ms. brik PEGASUS.


Datum: 12 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Het schip PETRUS, kapt. Stokvliet, van North Shields naar Manila, is volgens brief van Rio de Janeiro van de 22e april, de vorige dag aldaar lek en met schade binnengelopen, hebbende op 25º ZB 28º WL een hevige storm doorgestaan. (opm: zie NRC 160951)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tortola (opm: één der Maagdeneilanden), 26 mei. Het Nederlandse schip HOOP, kapt. Tolner (opm: hoeker, kapt. K.J. Tolner), van Rotterdam naar Portorico, heeft de 6e mei te Anegada (opm: één der Maagdeneilanden) gestoten en is gezonken. Het grootste gedeelte der lading is gered en verkocht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Coninck Westenberg & Co., scheepsagenten te Texel, presenteren op vrijdag de 13e juni 1851, des morgens ten 11 ure, voor het logement De Lindenboom aan Den Burg te verkopen het hol of casco van het Nederlandse smakschip de BROEDERLIEFDE, gevoerd geweest door kapt. H.L. van Sluis, zo als hetzelve in het strand nevens de slufter achter Eijerland is zittende (opm: zie NRC 060651).
Voorts 14 zeilen, 4 ankers, 1 zwaar touw, lang 150 vadem, 1 tros, lang 150 vadem, 1 dito, lang 30 vadem, 1 ankerketting, lang 30 vadem, staand en lopend want, lopend touwwerk, blokken, een leer, een spil, zwaarden, watervaten, kombuis, kachel, rondhouten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
En eindelijk pl.m. 20 lasten smidskool, liggende gedeeltelijk op het strand en gedeeltelijk nog in het wrak aanwezig.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen bij de heren scheepsagenten voornoemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 juni. Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, voerende 10 stukken, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee A.J. Voet, van Vlissingen, laatst van Falmouth en Madera, naar Batavia bestemd, aan boord hebbende de heer mr. Boll, lid van de raad van justitie te Batavia, is op 7 april in de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) binnengelopen.


Datum: 13 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juni. Sedert enige tijd zijn aan boord van Zr. Ms. korvet AJAX, proeven genomen om uit zeewater goed drinkwater te verkrijgen, waartoe door de ontwerper, de heer Roulet, een toestel werd verstrekt, hetwelk te gelijker tijd als gewone kombuis moest dienstbaar zijn. Het is de heer Roulet gelukt om met gemeld machine in de tijd van 8 uren zes honderd kannen drinkbaar water te verkrijgen, waardoor hij ten sterkste de deugdzaamheid van zijn systeem heeft bewezen. Daar echter de korvet een oefeningstocht met de adelborsten der marine moet ondernemen, zo werd het gebruik maken van gemeld machine als gewone kombuis minder doelmatig geacht, omdat door een grote vermeerdering van equipage er natuurlijker wijze een grotere vermeerdering van spijsbereiding ontstaat dan waarvoor dit machine ingericht is. Zo wij wel onderricht zijn zullen de proeven wat de spijsbereiding aangaat nader hervat worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juni. WOLTEMADE (opm: bark), Guyt Jr van Callao.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 juni. Heden zijn de volgende schepen alhier in de haven gebracht, om afgetimmerd en opgetuigd te worden: De schoener AGATHA, groot 90 last, kapt. A.E. Zeilinga, van Amsterdam, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand; het kofschip HINDERIKA BOUWINA, groot 65 ton, kapt. A. Joosten van de Wildervank, gebouwd bij J.K. Mulder te Wildervank, en de galjoot GEZIENA HINDERIKA, groot ruim 80 last, kapt. H. Breeland, van de Nieuwe Pekela, gebouwd bij R. Berg, te Sappemeer.


Datum: 14 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Aangaande het schip AMBARAWA, kapt. De Lanoij, voor wijlen kapt. Karst, van Banjoewangie herwaarts gedestineerd, met schade in Simons Baai (opm: rede Simonstad, False Bay) binnen – waarvan wij vroeger melding maakten – wordt volgens brief van de kapitein in dato Kaapstad 1 mei gemeld, dat de reparatie vermoedelijk tegen de helft van de maand geëindigd zou zijn en onmiddellijk daarna de reis zou worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Smirna (opm: Izmir) 27 mei. De van hier naar Amsterdam vertrokken Nederlandse kof DRIE GEBROEDERS, kapt. Venster, met een lading palmhout, is voorzien van een zuivere gezondheidspas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna, 27 mei. Het Nederlandse driemast galjootschip VRIESLAND, kapt. Leeuwe Jans Holstein, alhier in ballast van Cadix aangekomen, zoekt vracht.


Datum: 15 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 13 juni. Heden liep alhier met het beste gevolg te water het barkschip NIJVERHEID, gevoerd zullende worden door kapt. G.F. Bus, gebouwd door de scheepsbouwmeester F. Kloos voor rekening ener rederij onder directie van de heer C.G. van der Lee alhier.


Datum: 16 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 april. Scheepsvrachten. Gedurende deze maand hebben geen bevrachtingen van Nederlandse avontuurschepen (opm: schepen die bij vertrek uit Nederland nog niet door de N.H.M. voor een lading uit Indië waren gecontracteerd en dus op goed geluk waren uitgezeild) plaats gevonden, zijnde de KOLONEL KOOPMAN voorlopig ter lossing van enige lading naar Soerabaija bestemd, terwijl de PRINS VAN ORANJE, met verlies van masten gearriveerd, eerst zal moeten repareren. De MERCURIUS en ALBRECHT BEIJLING, worden heden ter bevrachting aangeboden, doch is nog geen lading voor die bodems. Laatstgenoemde heeft suiker aangenomen tot NLG 85,00 zonder meer. Het Deense schip WILHELMINA werd bevracht naar Cowes tot GBP 4.10/. voor Stockholm, met een vermindering van GBP 0.10/. indien het schip naar Hamburg mocht worden bestemd. Wijders is het Engelse schip JENNY LIND ter bevrachting aangeboden. Het Amerikaanse schip DOLFIJN laadt koffie voor rederij rekening. De TALBOT laadt suiker tot GBP 3.10/- en tabak tot GBP 4.1/- voor Nederland. De ABBYPRAT en het Hamburgerschip RIO DE JANEIRO worden aangeboden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangaande de schepen ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, de 29e augustus van Suriname naar Amsterdam vertrokken’ (opm: kof; zie NRC 310151);, JUFVROUW HENDRIKA, kapt. G.K. Boon, van Riga naar Groningen, de 27e oktober Elseneur gepasseerd (opm: kof; zie NRC 030251) ALIDA KUYPER, kapt. H.G. Giezen, van Dantzig naar Amsterdam, de 15e december Elseneur gepasserd en vóór 27 december te Arendahl binnengelopen (opm: tjalk; zie AH 000251) en JOHANNES, kapt. P.P. Poppens (opm: schoener, bouwjaar 1850; zie AH 000251), van Amsterdam naar New York, de 21e november na gerepareerd te zijn van Ramsgate vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 17 juni 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof ZEEVAART, kapt. Landeweer, uit Veendam, van Petersburg met stukgoederen naar Rotterdam bestemd, is door een Engelse schoener op de rede van Elseneur aangezeild, en de 10e dezer met verlies van de fokkemast aldaar binnengelopen om te repareren.


Datum: 18 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Het Nederlandse oorlogsstoomschip ONRUST is bij Onrust op een koraalrif vastgeraakt en zal denkelijk weg zijn. (opm: zie NRC 190751)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het op de 6e april van Rotterdam te Batavia gearriveerde fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Van der Zweep, heeft op deszelfs overtocht door zwaar stormweder de masten verloren en meer andere averij bekomen, welke schade gezamenlijk op NLG 80.700,- geschat wordt.


Datum: 19 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 18 juni. Heden is op de scheepstimmerwerf De Onderneming alhier de kiel gelegd voor een barkschip genaamd JACOBA CORNELIA, groot circa 260 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Vaesen & Steinhaus te Rotterdam, bestemd voor de grote vaart en gevoerd zullende worden door kapt. G.H. Lodewijks.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mededeling. Bij notariële akte in dato de 16de juni, behoorlijk geregistreerd, is tussen de ondergetekenden Johannes Vlierboom en Barthold Jacob Suermondt, beide te Rotterdam, overeengekomen om hun bestaande vennootschap onder de firma van Vlierboom en Suermondt, tot het uitoefenen van zaken als cargadoors en al wat daartoe behoort, te continueren en zulks voor de tijd van tien jaren, welke gerekend worden te zijn ingegaan met de 1ste januari dezes jaars en mitsdien zullen eindigen met de 31ste december 1860; van welke firma de beide vennoten de tekening zullen hebben, zonder die echter te mogen bezigen tot het tekenen van obligatiën, promesses, borgtochten, acceptatiën in blanco of het opnemen en negotieren van gelden, als waartoe, zulks nodig zijn, de bijzondere handtekeningen van beide de vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 17 juni, Johs. Vlierboom, B.J. Suermondt

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 17 juni. Heden middag ten 12 ure is bewesten Huisduinen gestrand het smakschip ANNA MARIA (opm: scheepsnaam waarschijnlijk ANNE EN MIENTJE), kapt. Hazewinkel, komende van Newcastle en beladen met ankers, kettingen en steenkolen. De equipage, bestaande uit 4 man, is gered. (zie ook NRC’s 190651, 200651 en 270651)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 17 juni. Heden morgen strandde alhier in het Schulpengat het kofschip ANNA EN MIENTJE, kapt. Hazewinkel, komende van Newcastle en bestemd naar Zwolle. Van de lading, bestaande uit steenkolen en ijzerwerk, heeft men vooralsnog niets kunnen bergen en voor het behoud van het schip was weinig hoop. De equipage is gered.


Datum: 20 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 18 juni. Het smakschip ANNE EN MIENTJE, waarvan wij gisteren melding maakten, zit nog op het strand. Bij eb is men druk bezig hetzelve te lossen, waarna men zal beproeven het vlot te krijgen.


Datum: 21 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 20 juni. De 7 leden van de 2de Kamer der Staten-Generaal, welke naar London vertrokken waren, om aldaar de tentoonstelling te bezichtigen, hebben het op hun terugreis al zeer ongelukkig getroffen. Ingescheept op de stoomboot de STAD DORDRECHT werden zij door de sterke stroom en wind, en bij de menigte schepen, op de rivier Theems, tegen de bakens en tonnen aangedreven, waardoor de schroef brak. Daarna op het Engelse schroefstoomschip ADONIS overgestapt, gebeurde kort daarna, door een noodlottig toeval met die stoomboot hetzelfde, zodat die heren tenslotte genoodzaakt waren de terugreis over Dover en Ostende aan te nemen. Hierdoor konden zij eerst heden in de residentie terug keren en werden in de onmogelijkheid gebracht, de vergadering gisteren bij te wonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 juni. Op de 10e dezer is door kapt. J.G. Frost van het schip FALCON, komende van Sunderland, gepraaid een naar Engeland gedestineerd vissersvaartuig, aan boord hebbende de door hetzelve geredde equipage van de Engelse brik GARDAN, kapt. Robinson, van Shields, welke brik nabij Texel ten gevolge van belopen storm was gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Wordt tot billijke prijs uit de hand ten verkoop gepresenteerd een in Oost-Pruisen op stapel staande afgewerkt brikschip van gezond eikenhout, ijzervast, vlug model en op circa 160 last rogge getaxeerd. De hierop reflecterende gelieve zich tot nadere inlichtingen te vervoegen bij de cargadoors Van Veen & Koli te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DELFT, kapt. Muller, de 18e juni van Batavia te Brouwershaven binnen, is lek en maakt drie duim water per uur.


Datum: 23 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Het nieuw gebouwde galjootschip ENGBERTUS, kapt. J.M. de Jong (opm: schoonerkof EGBERTUS, kapt. Jan Meilofs de Jonge), van de Nieuwe Schans naar Delfzijl vertrekkende, zit bij het Doekaaffverrak (opm: bedoeld zal zijn: Doekegat) op strand; men is echter bezig dezelve weder af te graven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 21 juni. Het Nederlands kofschip HELENA, kapitein Broekman, komende van Dantzig, geladen met hout en bestemd naar Brussel, is gisteren ter rede dezer stad gearriveerd. De rivier opzeilende, is gemelde bodem door windstilte op de Spijkerplaat aan de grond geraakt. Het opkomende water evenwel heeft het vaartuig spoedig vlot gemaakt, zonder dat het enige schade heeft bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Monnikendam, 20 juni. Heden is alhier op de werf van de scheepsbouwmeester J. Kater Pzn de kiel gelegd van een schoener, genaamd CECILIA, groot circa 100 lasten, voor rekening van de heren Craandijk & Co te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. G. van IJperen.


Datum: 24 juni 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, makelaar, zal op maandag de 30e juni 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen twee extra ordinair, welbezeilde Nederlands gebouwde stoomschepen, elk voorzien van dubbele machine van lage drukking, 90 paardekracht, en liggende in het Oosterdok, zijnde:
- Het ijzeren stoomschip KONING WILLEM II, gemeten op 159 lasten of 301 tonnen, gediend hebbende in de vaart van Kampen op Hull, vice versa.
- Het gekoperd en gedeeltelijk kopervast stoomschip ORION, gemeten op 106 lasten of 202 tonnen, gediend hebbende in de vaart van Amsterdam op Londen, vice versa.
Breder bij aanslag-biljet en inventarissen vermeld en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zaterdag is uit Texel naar zee gezeild het schip PRINS MAURITS, kapt. Bart, aan boord hebbende een detachement troepen, sterk 150 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de luitenant Beelaerts van Emmichhoven, bestemd naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden arriveerde hier (opm: niet vermeld waar, mogelijk Zoutkamp) het brikschip VICE-ADMIRAAL LUKAS, kapt. J.K. de Weerd, van Groningen, en bestemd naar de Oost-Indiën; het schip zal hier enige dagen blijven liggen, om ballast in te nemen en verder tot de reis gereed te worden gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de ONDERNEMING, kapt. Vierow, van Amsterdam naar Curacao, heeft de 17e dezer in de Zuiderzee ankers en kettingen verloren, doch is daarvan weder voorzien geworden en zou de reis voortzetten.


Datum: 25 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 24 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende schepen bevracht:
Voor Rotterdam: NEERLANDS KONINGIN, kapt. H.H. Kramer; ANTOINETTE MARIA, kapt. J.J. Day; KOOPHANDEL, kapt. P.L. Dupain; HONGKONG, kapt. M. van der Putte; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J.M. Kleinhouwer; JEANNETTE, kapt. F.F. Zeven; NEDERWAARD, kapt. S.A. Meijer; BORNEO, kapt. C.C. Hansen.
Voor Amsterdam: PALEMBANG, kapt. S. Hoekstra; LODEWIJK ANTONIE, kapt. J.J. van der Meulen; CATHARINA, kapt. D. Lamers; CHRISTINA, kapt. D.H. Visser; ELIZE, kapt. J.F. Detering; BALTIMORE, kapt. F.C. Jaski; WILLEM DE CLERCQ, kapt. J.C. Hoek; RHIJN, kapt. C. Brandligt; FLEVO, kapt. S. van der Mey; REGINA, kapt. A. Gersen; HENDRIK WESTER; kapt. R.J. Reynders; LUCIA MARIA, kapt. B. Barends; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot; WALVISCH, kapt. T. Schut; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck (van Rotterdam); ISIS, kapt. W. B. Derks; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veltman (beide van Dordrecht).
Voor Dordrecht: JUNO, kapt. W.J. Chevalier; ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge.
Voor Middelburg: ROOMPOT, kapt. H.H. de Boer; DUIVELAND, kapt. J.C. Kreye.
Voor Schiedam: GOUV.-GEN. ROCHUSSEN, kapt. G.F. Rijken (van Rotterdam).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 juni. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. brik PEGASUS onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse J. van der Meersch. Gezegde bodem, welke tot kostschip heeft gediend te Rotterdam en vervangen is door Zr.Ms. korvet URANIA, zal alsnu waarschijnlijk buiten dienst worden gesteld.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van 27 mei jongstleden is op de klippen bij het eiland Ra-as verongelukt het schip ALMOCHLARIE, gevoerd door de Arabier Said Mochamad bin Alie bin Sahaboe, komende van Bima. De passagiers en matrozen, ten getale van 80 personen, zijn door de hulp van het hoofd van het eiland gered, doch van 330 paarden, die aan boord waren, zijn 321 verdronken en slechts 8 behouden. Z.H. de sultan van Sumanap heeft onmiddellijk een van H.D. vaartuigen naar het eiland Ra-as gezonden om de nodige hulp te verschaffen.


Datum: 26 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Volgens brief van kapt. Wriborg, voerende het schip MATHILDE, in dato New York 10 juni, had hij op reis van Bremerhaven derwaarts, een zware storm doorgestaan, waardoor het tuig ontramponeerd, en de boegspriet, fokkemast en grote mast gesprongen waren. Het schip was echter dicht gebleven en was men bezig de schade te inspecteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 juni. Het hier met schade binnengelopen kofschip ZEEVAART, kapt. Landeweer – zie ons nommer van 17 dezer – heeft gisteren, na geëindigde reparatie, de reis naar St. Petersburg vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstad, 16 juni. Het schip GEZINA CATHARINA, kapt. Everts met een lading lijnzaad van St. Petersburg naar Amsterdam bestemd, is in de avond van de 3de dezer in het noordelijk vaarwater tussen hier en St. Petersburg, aan de grond geraakt. Hetzelve is echter, na een gedeelte der lading in een lichter gelost te hebben, welke tot dat einde daarheen is geboegseerd (opm: met behulp van sloepen daarheen getrokken), weder vlot water gekomen. Het schip is dicht gebleven en heeft heden de reis vervolgd.


Datum: 27 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 25 juni. Het smakschip (opm: de ANNE EN MIENTJE), op de 17de dezer bewesten Huisduinen gestrand – zie ons nommer van 19 dezer – is, na gelost te hebben, heden van het strand afgewerkt en in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool 23 juni. Het Nederlands kofschip URANIA, kapt. Dubbelaar van hier naar Nerva bestemd, is met zeeschade teruggekomen, hebbende met de schoener CONDOR in aanzeiling geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens door het plotseling afsterven van mijn onvergetelijke echtgenoot Willem Cornelis Ran, in leven scheepsgezagvoerder om de Oost, aan de gevolgen van een zenuwtoeval in de ouderdom van 55 jaren na een allergelukkigste echtvereniging van circa 26 jaren. Wat ik en mijn zeven kinderen en behuwdkinderen in hem verliezen, zullen diegenen alleen kunnen beseffen, die de brave overledene van nabij gekend kebben.
Amsterdam, 22 juni 1851, Hillegonda Rademaker, wed. W.C. Ran.
(opm: Kapt. Ran voerde het gezag over de bark MERCURIUS, ten tijde van zijn overlijden op de Javaanse kust in belading voor Amsterdam).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 26 juni. Heden werd alhier binnengebracht de schoenerkof HILLECHIENA, groot 109 ton, kapt. S.P. Gruppelaar, van Veendam, en aldaar gebouwd door Otte Holthuis.


Datum: 28 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de morgen van dinsdag j.l. brak boven de gemeenten Delfzijl, Termunten, ’t Zand en omstreken een hevig onweder los, vergezeld van hagelslag. Zo sloeg de bliksem in de fokkemast van het in de haven van Termunterzijl liggende kofschip de WINSCHOTERZIJL, schipper H.J. Mooi, doch de daardoor veroorzaakte brand werd spoedig geblust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 24 juni. De Nederlandse kof de MUNTE, kapt. J.K. Hazewinkel, van Stettin naar Lynn (opm: Kings Lynn), is de 21e dezer op 56º08’ N.B. en 60º21’ W.L. (opm: de positie 60º21’ W.L. kan niet juist zijn; dit dient te zijn: 06º21’ O.L.) gezonken, doch het volk, bestaande uit de kapitein en drie man, door kapt. I. Baltzersen, voerende het schip NIORD, gered en alhier aangebracht. (opm: zie NRC 270951)


Datum: 29 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 juni. Volgens een te Thisted ontvangen bericht d.d. 19 juni is bij Langer in het ambtdistrict Ringskiöbing (opm: Ringkøbing) een Nederlands schip gestrand, beladen met tarwe. Nadere bijzonderheden ontbreken. (opm: zie NRC 300651, 010751 en 080751)


Datum: 30 juni 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 juni. Van het bij Langer gestrande kofschip – waarvan wij in ons vorig nommer melding maakten – is volgens schrijven uit Aalborg, d.d. 20 dezer de bemanning gered. (opm: de MARIA ALETTA, zie NRC 010751)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 juni. Het te Pekela te huis behorende kofschip ELSINA JANTINA, kapt. Zeven, met een lading stukgoed van Liverpool naar Stettin bestemd, is hier heden lek in de haven gekomen. Op onze rede bevinden zich vele, naar de Noordzee bestemde schepen, welke door de westelijke winden worden opgehouden.


Datum: 01 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 30 juni. Het bij Langer gestrande kofschip, waarvan wij in ons nummer van gisteren en eergisteren melding maakten, is volgens nader bericht gebleken te zijn de MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut, van Dantzig met een lading tarwe naar Amsterdam bestemd. (opm: zie NRC 080751)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 21 juni. Eergisteren is bij Vangsaa (opm: Vangså, zuidwest van Hanstholm) gestrand en geheel verbrijzeld het te Pekel-A te huis behorend kofschip JONGE CORNELIS, kapt. De Groot (opm: bouwjaar ca 1824; kapt. Barteld Israels de Groot), met een lading timmerhout van Laurvig naar Delfzyl bestemd. De equipage en het grootste gedeelte van de inventaris is gered, en hoopt men ook nog de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden het in den jare 1848 gebouwde Russische barkschip HIÖMA, groot circa 400 ton, voorzien van een zeer complete inventaris, zo als hetzelve ligt te Schiedam. Te bevragen bij de makelaars F. en W. van Dam, te Rotterdam, en de heren A. Prins en Co te Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juni. Heden is met het beste gevolg te water gebracht Zr.Ms. brik CACHELOT

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H.I. Rietveld en J.H. Rocquette, makelaars, zullen op maandag de 14e juli 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
- 4/30e parten in het gekoperd fregatschip OOST-INDIEN, kapt. E.E. Mos, groot 377 gemeten lasten.
- 2/30e parten in het gekoperd fregatschip LUCIA MARIA, kapt. B. Barends, groot 379 gemeten lasten.
- 1/31e part in het gekoperd barkschip KONING WILLEM II, kapt. G. van Eijk Menkman, groot 382 gemeten lasten.
- 1/8e part in het gekoperd fregatschip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, groot 317 gemeten lasten.
- 1/16e part in het gekoperd barkschip HENRIETTA CLASINA, kapt. T. Hagen, groot 332 gemeten lasten.
- 1/8e part in het kofschip ARIANE, kapt. H. Bekkering, groot 63 gemeten lasten.
- 1/30e part in het schoener-kofschip JENNY, kapt. A.H. van Wijk, groot 65 gemeten lasten.
- 1/16e part in het gekoperd schoenerschip ANNA MARIA, kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam, groot 103 gemeten lasten.
- 1/32e part in het kofschip CATHARINA, kapt. J.H. Duintjer, groot 69 gemeten lasten.
Breder bij biljetten omschreven en nader bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op heden overleed tot mijn bittere droefheid, na een smartelijk lijden van zestien maanden, mijn dierbaar geliefde echtgenoot Cornelis Dekker, in leven scheepsgezagvoerder om de Oost, in de ouderdom van 34 jaren en 7 maanden, na een echtvereniging van bijna acht jaren, mij nalatende twee nog jonge kinderen, die dit hun verlies niet beseffen kunnen. Innig gevoel ik met zijn ouders en betrekkingen dit voor ons zo bedroevend afsterven.
Niet twijfelende aan de deelneming van allen, die de overledene gekend hebben, berusten wij in de weg des Heren, met de bede ook door Hem gesterkt te mogen worden.
Amsterdam, 26 juni 1851, J.M. Nieuwenhuys, wed. C. Dekker.
(opm: kapt. C. Dekker Nzn was laatstelijk gezagvoerder op het fregat VAN GALEN, reder Pook van Baggen & Co, Amsterdam)


Datum: 02 juli 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door een bijzonder toeval uit de hand te koop een nieuw tjalkscheepje van pl.m. 60 ton, geheel afgetimmerd liggende aan de werf van de scheepsbouwmeester H. Schouten te Muiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 30 juni in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- het ijzeren stoomschip KONING WILLEM II: NLG 4.000, in slag NLG 1.700. Koper F. der Kinderen (opm: de makelaar).
- het gekoperd en gedeeltelijk kopervast stoomschip ORION: NLG 11.000, in slag NLG 200. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ter verkoop of bevrachting wordt aangeboden het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast Amerikaans barkschip AMAZON, gevoerd door kapt. W. Thompson, groot 385 Amerikaanse tonnen, liggende in het Entrepot-dok. Adres bij de cargadoors Nobel & Holtzapffel, Buitenkant no. 27 te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De particuliere stoomboot LANGEN LAMONGAN, heeft een reis van Soerabaja naar Makassar, ter overbrenging van brieven, volbracht in 94 uren. Men had tegen hoge zee en sterke wind op te werken met een stoomkracht van 7 pond op 3½ pikols kolen per uur. Van de zeilen is geen gebruik gemaakt kunnen worden. De terugreis van Makassar naar Soerabaja is volbracht in 70 uren, werkende met een stoomkracht van 7 pond.


Datum: 03 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan het verslag over 1850 van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland ontlenen wij:
Uit de Oost-Indische bezittingen zijn te Rotterdam aangekomen 88 schepen, wederom grotendeels door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht.
De vrachten, door particulieren bedongen, waren meer nog dan in vroegere jaren gering; doch de prijzen voor de retouren bedongen, hebben voor sommige reders, die voor eigen rekening goederen aanvoerden, dit nadeel vergoed. De goederen naar Java uitgezonden, gaven wat de manufacturen betreft, vrij goede rekening.
Te Rotterdam zijn in het afgelopen jaar door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht 69 schepen, metende 22.152 lasten, tegen 61 schepen, metende 19.787 lasten in 1849. Bovendien vertrokken van de Maas 14 schepen voor particuliere rekening naar Oost- Indië, waarvan een naar Padang en 3 naar Macasser.
Voor de Nederlandsche Handel Maatschappij beladen zijn te Dordrecht van Oost-Indië aangekomen 8 schepen en 1 schip met lading voor particuliere rekening, en zijn daarheen vertrokken 10 schepen, welke allen door genoemde maatschappij voor retourladingen zijn ingehuurd. Nog werden te Dordrecht naar Valparaiso en Californië 3 schepen beladen.
Van de 23 schepen voor de rederijen, te Schiedam gevestigd varende, bestaande uit 4 fregatschepen, 11 barken, 2 schoeners, 1 brigantijn, 1 brik en 4 kofschepen, zijn 7 bodems met ladingen voor de Nederlandsche Handel Maatschappij teruggekomen; 6 van die schepen door gezegde maatschappij voor retour-reizen van Java of Sumatra bevracht, zijn in de loop des jaars uitgezeild; 5 bodems werden bevracht om steenkolen in Engelse havens te laden voor Hongkong, Singapore en San Francisco, terwijl een schoenerschip op de reis van China in de Chinese zee op een verborgen klip gestrand en totaal verloren is gegaan en een andere schoener van Valparaiso is teruggekeerd, doch weder naar London vertrokken, om aldaar zijn lading te lossen.
De toestand der scheepstimmerwerven is als volgt:
Op de werven te Rotterdam zijn in 1850 3 bodems te water gelaten en waren er nog 5 in aanbouw. Voor rekening van de Rotterdamse rederijen zijn bovendien op andere werven aan de Maas 7 schepen afgelopen, terwijl er nog 6 in aanbouw waren.
De grote scheepstimmerwerf De Nijverheid, te Schiedam, blijft in een bloeiende toestand verkeren; van dezelve zijn in het vorige jaar 2 schepen van stapel gelopen, en waren er toen nog 4 schepen in aanbouw, terwijl van de tweede scheepstimmerwerf De Lelie één schip te water is gelaten en de kiel voor een ander schip is gelegd. De uitgebreide en belangrijke fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord heeft in het afgelopen jaar meer geregeld kunnen doorwerken, dan in het vorige jaar het geval was. De bestellingen van de departemeten van Marine en Koloniën, gevoegd bij die van particulieren, hebben de maatschappij in staat gesteld gemiddeld het hele jaar door aan 600 werklieden werk te verschaffen. (opm: uittreksel uit het verslag over 1850)
Eindelijk zijn van de werven te Dordrecht 3 schepen afgelopen, terwijl nog 6 in aanbouw waren. (opm: bekort)


Datum: 04 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 juni. Het kofschip ORION, kapt. Cramer, met rogge naar Rotterdam bestemd, hetwelk hier in averij binnen was gelopen, heeft gisteren, na geëindigde reparatie de reis vervolgd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een bevaren tjalkschip, liggend op de Heerenwal bij het Heerenveen, aan de werf van de Erven R. Spoelstra.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen 3 juli. Hedenmorgen arriveerde alhier de schoenergaljoot HENDERIKA, groot 102 ton, kapitein H.F.G. Keizer van Ommelanderwijk, gebouwd bij H.J. Bieze te Veendam.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de haven te Delfzijl zijn in 1850 uitgeklaard 566 zeeschepen, hebbende tezamen een inhoud van 34.602 tonnen. Hiervan waren herkomstig: 180 van Groningen; 262 van Delfzijl; 96 van Amsterdam; 9 van Zaandam; 1 van Rotterdam; 1 van Dordrecht; 2 van Gieterveen; 3 van Muiden; 1 van de Oostzee; 2 van Dockum; 1 van Zwolle; 7 van Lange Akkerschans; 1 van Harlingen.
En bestemd: 266 naar Hannover; 72 naar Bremen; 41 naar Hamburg; 156 naar Noorwegen; 7 naar de Oostzee; 5 naar Engeland; 1 naar Oldenburg; 18 op avontuur.
In gemelde haven zijn ingeklaard 593 zeeschepen, hebbende tezamen een inhoud van 32.800 tonnen. Hiervan waren herkomstig: 300 van Hannover; 86 van Bremen; 29 van Hamburg; 135 van Noorwegen; 1 van Rusland; 37 van de Oostzee; 2 van Engeland; 1 van Frankrijk; 2 van Pekela;
En bestemd: 239 naar Delfzijl; 210 naar Groningen; 113 naar Amsterdam; 13 naar Zaandam; 1 naar Schiedam; 1 naar Rotterdam; 1 naar Dordrecht; 2 naar Zwolle; 2 naar Bremen; 4 naar Engeland; 4 naar de Oostzee; 3 naar Hannover.
Onder de uitgeklaarde schepen, voerden 395 de Nederlandse vlag, 154 de Hannoverse vlag, 6 de Oldenburger vlag, 6 de Kniphauser vlag, 1 de Mecklenburger vlag, 3 de Noorse vlag, 1 de Deense vlag.
Onder de ingeklaarde: 410 de Nederlandse vlag, 165 de Hannoverse vlag, 5 de Oldenburger vlag, 1 de Hamburger vlag, 1 de Mecklenburger vlag, 1 de Russische vlag, 3 de Noorse vlag, 6 de Kniphauser vlag, 1 de Spaanse vlag.
Van de uit- en ingeklaarde schepen in de haven te Zoltkamp is van het bestuur der gemeente Ulrum geen bericht ontvangen.
Van de uit- en ingeklaarde schepen te Termunterzijl, kan mede geen opgave worden gedaan.
Ten einde deze opgave te erlangen, hadden Burgemeester en Wethouders van Termunten zich tot de Rijksontvanger te Termunterzijl gewend, doch van die ambtenaar in antwoord ontvangen, dat ZEd. aan dat verlangen niet kon voldoen, aangezien, bij resolutie van Z.E. de Minister van Financiën, d.d. 28 februari jl., no. 156, was beslist, dat: “vermits door de Regering algemene statistieke tabellen voor de handel en scheepvaart worden openbaar gemaakt, er geen termen gevonden zijn, om te bewilligen in het verstrekken der verlangde statistieke opgaven.”
Bij de Statenzijl werden in 1850 uitgeklaard 90 schepen, wier bestemming Hannover was, terwijl 97 schepen en vlotten, komende van Hannover, aldaar zijn ingeklaard.
Volgens bekomen opgaven waren in 1851 tachtig scheepstimmerwerven in werking, meestal bestemd tot de bouw van zeeschepen, waarvan een groot aantal zijn gebouwd en bijna allen afgeleverd, zodat men, op enkele uitzonderingen na, mag aannemen, dat deze tak van nijverheid bloeiende was, niettegenstaande van de buitenlandse scheepvaart dit in het algemeen niet kan gezegd worden.
(Uittreksel uit het verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie, gedaan in derzelver vergadering van de 4e juli 1851 Groningen)


Datum: 05 juli 1851


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia.
Alhier aangekomen schepen:
Juni 30 – Engelse bark CHEBAR, kapt. J. Grayson, van Onrust.
Juli 2 – Nederlandse bark BATAVIA, kapt. Tan Ingok, van Pekalongan, de 28ste juni – dito schip FATHAR RACHMAN, kapt. Sech Obit bin Abdul Rachman Drahim, van Cheribon de 30ste dito, passagiers de heren J.D. van Schelle, J. Rodemski en familie.
Juli 3 – Nederlandse bark IJOESSERIN, kapt. Sech Abdul Kadir Baradja, van Indramaijoe de 1ste juli – Engels schip ORIENTAL, kapt. W. Carr, van Sydney de 6de juni, passagier mevr. Carr.
Van hier vertrokken schepen:
Juli 2 – Nederlandse schoener JONGE PIETER, kapt. J. Worthington, naar Soerbaija.
Juli 3 – Nederlandse brik FIEDHA RACHMAN, kapt. Sech Abdul Rachman bin Abdoen Bilfagie, naar Samarang.
Juli 4 – Nederlandse schoener PAINAN, kapt. J.M. Fischer, naar Bencoelen – dito dito DOLFIJN, kapt. C.B. Brandligt, naar Pekalongan.
Alhier ter rede liggende schepen:
Zr. Ms. korvet NEHALENNIA, fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, stoomschepen ETNA, SURINAME, schoener DOLFIJN, Gouvernements schoener ZEEMEEUW, Nederlandse schepen MARSOEK, PRINS VAN ORANJE, FATAHOOL RACHMAN, MARSOEK, FATHAR RACHMAN, barken CECILE, ALNOER, MAIJMOON, JOAN, EMILIE, BOERHAVE, FATHOOL BARIE, SAFOERA, GOANSIEN, ALMASSOOR SARIE, FAIDOOL RACHMAN, de JONGE CORNELIS, PRINS VELDMAARSCHALK, BATAVIA, CAMBA TORIDA, IJOESSERIN, schoeners PAINAN, DOLFIJN, GOAN LIONG – Engelse schip CHEBAR.
Indramaijoe, 28 juni.
Alhier aangekomen schepen:
Juni 23 – Nederlandse bark ANOAR SALIM, kapt. P. Boodt, van Batavia, de 16de juni.
Juni 25 – Nederlandse bark IJOESSERIN, kapt. Abdul Kadier Baradja, van Cheribon de 23ste juni – dito dito JADUL KARIM, kapt. K. de Looper, van Batavia de 20ste dito.
Juni 26 – Nederlandse bark INDRAMAIJOE, kapt. Nie Tekwie, van Batavia de 21ste juni.
Van hier vertrokken schepen:
Juni 26 – Nederlandse bark FAIDOOL RACHMAN, kapt. Sech Tjin bin Aboebakar Sebedie, naar Batavia – dito dito JADUL KARIM, kapt. K. de Looper, naar Banka.
Juni 28 – Nederlandse bark ANOAR SALIM, kapt. P. Boodt, naar Muntok (eiland Banka).
Schepen liggende ter rede van Indramaijoe:
Nederlandse barken IJOESSERIN, INDRAMAIJOE.
Tagal, 27 juni.
Alhier aangekomen schepen:
Juni 23 – Nederlandse schoener ALMAS, kapt. Lim Anjan, van Muntok de 31ste mei.
Juni 27 – Nederlandse bark KIMWAN, kapt. Oeij Lietiek, van Riouw de 8ste mei.
Van hier vertrokken schepen:
Juni 24 – Nederlandse schoener ALMAS, kapt. Lim Anjan, naar Grissee.
Schepen liggende ter rede van Tagal:
Nederlandse bark KIMWAN.
Pekalongan, 28 juni.
Alhier aangekomen schepen:
Juni 21 – Nederlandse bark ALUOER, kapt. Sech Sabat Mohamat Baharmoes, van Samarang de 20ste juni.
Juni 22 – Nederlandse schoener TJINGSENG REMBANG, kapt. The Biansing, van Samarang.
Juni 24 – Nederlandse bark BATAVIA, kapt. Tan Ingok, van Banjermassing de 16de juni.
Van hier vertrokken schepen:
Juni 24 – Nederlandse bark ALNOAR, kapt. Sech Sahat Mohamat Baharmoes, naar Batavia.
Juni 26 – Nederlandse schoener TJINSENG REMBANG, kapt. The Biansiang, naar Cheribon.
Juni 28 – Nederlandse bark BATAVIA, kapt. Tan Ingok, naar Batavia.
Pasoeroewan, 25 juni.
Alhier aangekomen schepen:
Juni 23 – Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, van Soerabaija de 21ste juni.
Schepen liggende ter rede van Pasoeroewan:
Nederlandse kotter LITTLE TOT.
Sumanap, 20 juni:
Alhier aangekomen schepen:
Juni 19 – Nederlandse schoener MANSOOR SORIE BANJARMAAS, kapt. Hadjie Mohamat IJasin, van Soerabaija de 11de juni.
Juni 20 – Nederlandse laadboot de HOOP, kapt. I-Kikbieng, van Rembang de 10de juni.
Van hier vertrokken schepen:
Juni 17 – Nederlandse schoener MARIA, kapt Pa Talieman, naar Banjermassing – dito dito SIE DAMAR, kapt Pa Kalieman, naar dito.
Juni 19 – Nederlandse schoener SIENGIE, kapt. Ho Thaijtjiang, naar Samarang.
.
JC 050751
Advertentie. Verkoping van een schip. Op een nader te bepalen dag, in de loop van deze maand, zal de ondergetekenden op publieke vendutie, voor rekening van belanghebbenden verkopen de romp van het Engels schip CHEBAR, groot 403 ton, gevoerd door kapt. Grayson, zo als hetzelve alhier ter rede is liggende; mitsgaders de nog aanwezige inventaris, bestaande in rondhouten, zeilen, touwwerk, kettingen, ankers, enzovoort.
John Pryce & Co. (opm: de CHEBAR, kapt. J. Grayson, was de 30e juni te Batavia gearriveerd van Onrust)


Datum: 06 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Men verneemt, dat door de raad der Nederlandsche Handel-Maatschappij besloten is om op Java gebouwde en daar te huis behorende schepen in haar bevrachtingen op te nemen. Vervolgens zal de uitsluiting van oude schepen, van eigenaar veranderende, ophouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 18 juni. Het schip ALKMAAR, kapt. Barry, van Batavia naar Rotterdam, met schade te Mauritius binnengelopen, lag de 16e april j.l. na geëindigde reparatie aldaar klaar om de reis te vervolgen. De gemaakte onkosten bedroegen 17.475 dollar (opm: waarschijnlijk Straits dollars of Mexicaanse zilveren dollars) ,voor welk bedrag de kapitein bodemarij getekend heeft.


Datum: 08 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 28 juni. Het schip MARIA ALETTA, kapt. Schut (opm: kof, bouwjaar 1842; kapt. Lammert Schut), van Dantzig naar Amsterdam, bij Langer gestrand – zie ons nommer van 1 juli – is de 24e dezer geheel verbrijzeld. Van de lading zijn 230 tonnen (opm: vaten) tarwe beschadigd geborgen.


Datum: 09 juli 1851


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt gevraagd pl.m. NLG 45.000, op bodemarij op het Engelse barkschip CHEBAR. Inschrijvings-biljetten voor de 15e juli, des middags 12 ure, in te leveren ten kantore van de t.w. notaris A.F. Lens te Batavia.


Datum: 10 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Maassluis op donderdag de 17e juli 1851:
1e. des voormiddags 9 ure, aan de haven, van een extra welbezeild Nederlands koopvaardij, haring- en vishoekerschip, nieuw uitgehaald in 1848, met complete inventaris en haringvleet, waarvan de opveiling en afslag eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd zal plaats hebben;
2e. des namiddags ten 4 ure in het logement de Moriaan, aldaar, van een extra snelzeilend Nederlands gezinkt schoener-hoekerschip, genaamd de JONGE ARIE, laatst gevoerd door kapitein W. Leversteyn, groot 181 tonnen, in 1848 aanmerkelijk vernieuwd, met volledige inventaris;
Beide schepen liggen in de haven te Maassluis, en kunnen dagelijks worden bezichtigd.
Nadere informatie ten kantore van de notaris Reeser, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 juli. Dezer dagen is door de heer A.P. Timmermans, beurtschipper tussen Rotterdam en Arnhem, die van het gouvernement concessie heeft verkregen tot het aanleggen ener stoombootdienst tussen deze stad en Arnhem en tussenliggende plaatsen, tot vervoer van passagiers en goederen, een circulaire rondgezonden, om tot deelneming in de naamloze Maatschappij tot het ten uitvoer leggen dezer onderneming uit te nodigen. Het doel dezer onderneming is een dagelijkse dienst tot vervoer van passagiers, goederen en vee, zelfs bij de laagste waterstand, daar te stellen, en de heer Timmermans acht het buiten alle twijfel, of door deze onderneming met het behoorlijk kapitaal gevestigd, met orde, regel en zuinigheid bestuurd, wordt aan de deelnemers een aanzienlijke jaarlijkse uitdeling en winst verzekerd.
Bereids zijn de nodige maatregelen genomen tot de spoedige vervaardiging van twee stoomschepen, bijzonder voor deze dienst ingericht, ten einde, bij de laagste waterstand, dagelijkse dienst te kunnen uitoefenen en de reis van hier tot Arnhem binnen zeven uren te kunnen afleggen; de boten kunnen binnen vijf maanden gereed zijn en in dienst worden gesteld. De maatschappij zal bestaan onder de naam van Rotterdamsche en Arnhemsche Stoomboot Maatschappij, onder directie van de heer A.P. Timmermans en van twee commissarissen van toevoorzicht; het daartoe benodigd kapitaal wordt berekend op NLG 130.000,-, waarin kan worden deelgenomen in aandelen van NLG 500,-; zodra de nodige aandelen zullen zijn ingeschreven, zal onmiddellijk worden overgegaan tot het benoemen van het bestuur, en het opmaken der gevorderde statuten en al hetgene tot het ten uitvoer leggen nodig wordt geacht. Dus luiden de grondslagen waarop men de onderneming wenst te vestigen.
Uit een begroting omtrent de aanbouw, het in dienst stellen, de vermoedelijke kosten en de opbrengsten van twee stoomjachten dezer maatschappij, blijkt het volgende: Men rekent voor de aanbouw van twee ijzeren stoomjachten, met machines van 70 paardenkracht, lage drukking, NLG 95.000; voor een ijzeren lichterschip bij lage waterstand voor goederen en vee NLG 5.000,--; voor aanlegplaatsen te Rotterdam, Vreeswijk, Culemborg, Arnhem enz. NLG 10.000,--, en resevekas voor de dienst NLG 20.000,--, tezamen NLG 130.000,--. De jaarlijkse zuivere opbrengst wordt geraamd op NLG 31.871,25, zijnde 24 procent van het kapitaal. Men gaat hierbij uit van het beginsel, dat jaarlijks van de Rijn en de Lek te Rotterdam worden aangebracht circa 15.000 stuks vee en 25.000 stuks schapen, en rekent op de helft daarvan als vracht, benevens op een vervoer van 50.000 centenaars lading à 40 cent jaarlijks, en een ontvangst aan passagiersvrachten van NLG 70,- per reis.


Datum: 11 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Volgens een particulier schrijven uit Smirna (opm: Izmir), d.d. 27 juni – zie scheepstijdingen hierachter – had het ongeluk, de kapitein van het galjootschip VRIESLAND, aldaar overkomen, voornamelijk door het beleid van de Nederlandse consul-generaal aldaar, geen verdere nadelige gevolgen gehad, daar het gezag over het vaartuig door diens tussenkomst op de bekwame stuurman Schelte van der Hoeff was overgedragen, die de 11e dier maand onder zeil is gegaan. Kapt. Holstein was op raad der doctoren als passagier aan boord gebleven. Het gedrag van de Nederlandse consul-generaal aldaar, de heer J. van Lennep, bij deze gelegenheid wordt bij meergemeld schrijven zeer geroemd, hebbende hij daarbij getoond hoezeer hem de belangen van zijn landgenoten ter harte gaan en hoe juist hij die weet te bevorderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Een particulier schrijven, d.d. Smirna 27 juni, deelt mede, dat het galjootschip VRIESLAND, onder bevel van stuurman Schelte van der Hoef, voor kapt. Holstein – zie binnenland – de 11e van die maand met een lading naar Cork was vertrokken, om aldaar order voor Londen of Liverpool te ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kaap de Goede Hoop, 31 mei. In de eerste helft van deze maand hadden wij op onze zuidelijke kusten zwaar stormweder, hetwelk veel schade aan de scheepvaart berokkend heeft. Door kapt. Smith, voerende het schip GRATITUDE, alhier gearriveerd, is de 21e mei – hoogte niet opgegeven – een grote Nederlandse bark gezien, sturende om de west. Dezelve had verschansingen, boten, enz. verloren.
Op de 8e mei is bij Point Padrone gezien het schip PRINS HENDRIK, kapt. Smit, van Banjoewangie naar Amsterdam, door het schip SUCCESS. Eerstgenoemde bodem heeft aan dat schip provisiën overgedaan, hebbende het scheepsvolk gedurende de laatste dagen hongersnood geleden. (opm: zie NRC 120751 en 130751)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 6 juli. Het te Veendam te huis behorende kofschip WILLEMINA, kapt. Kwakenburg, van St. Petersburg met een lading haver naar Hull bestemd, hetwelk hier de 29e juni uitklaarde, is heden met gebroken bezaansmast in onze haven terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. S. Reinders, notaris te Appingedam, zal van verzoeken de Wed. en erven Harm Koenes Westhof, op zaterdag 19 juli 1851 des voormiddags te 10 uren ten huize van de kastelein P.T. Wiersum te Appingedam, publiek verkopen: een bevaren tjalkscheepshol, groot 44 tonnen genaamd DE JONGE HENDRIKJE, liggende in de grote Heekt te Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij executie van een kofschip. Op woensdag 16 juli 1851 des voormiddag te 11 uur, zal ter terechtzitting der Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (kamer van Vacante), in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, in het openbaar worden verkocht en toegewezen het Nederlandse kofschip, genaamd ELSIENA JOHANNA, thans liggende in de Wijnhaven te Rotterdam, groot 82 tonnen met al de zelf, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, gevoerd wordende door en in eigendom toebehorende aan kapt. Jacobus Bernardus Huizing, gearresteerd ten verzoeke van de heer Remmelt Remmelts Engelsman, negociant, wonende te Veendam. (opm: koper A.H. van der Wal, nieuwe naam JANTINA).


Datum: 12 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam 11 juli. Volgens brief van kapt. De Lanoy, voor wijlen kapt. Karst, voerende het schip AMBARAWA, van Banjoewangie herwaarts gedestineerd, in dato Kaapstad 29 mei, zou genoemd schip de 1e juni bij gunstige gelegenheid de reis van Simonsbaai (opm: Simonstad, False Bay) herwaarts voortzetten. De reparatie van het schip was geëindigd, en waren van de lading beschadigd verkocht geworden 19 kannassers suiker en 53 balen koffie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 31 mei. Op de 6e mei is bij Point Padrone gepraaid het schip PRINS HENDRIK, kapt. Smit, hebbende 75 dagen reis, van Banjoewangie naar Amsterdam, door het schip SUCCESS. Laatstgenoemde bodem heeft aan dat schip provisies overgedaan, hebbende het scheepsvolk zich gedurende de laatste drie dagen met rauwe huiden gevoed.
NB. Wij plaatsen dit bericht nogmaals, omdat er in ons vorige nommer, door een verkeerde opvatting, een klein abuis was ingeslopen, staande er in de tweede alinea: ‘eerstgenoemde bodem enz.’ in plaats van ‘laatstgenoemde bodem enz. Het komt ons intussen nog zeer vreemd over, dat een schip, van Oost Indië naar Nederland bestemd, hebbende 75 dagen reis, zodanig gebrek aan provisie heeft, dat de equipage rauwe huiden moet eten, en ook verwondert het ons, dat er niets gemeld wordt omtrent enig ongeluk of wat het voornemen van de kapitein was. Wij geloven dus dat dit bericht nog nadere bevestiging verdient.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Departement van Financien, bestuur der domeinen.
Verkoping tot afbraak van domeingoederen, te Rotterdam. Op dinsdag 29 juli 1851, des voormiddags te 10 ure, zal de ontvanger der Domeinen te ’s Gravenhage, als daartoe gemachtigd, in een der Lokalen van het Hoofdgebouw der voormalige Grote Rijkswerf te Rotterdam, ten overstaan van de notaris R. Borderwijk, in het openbaar tot afbraak verkopen:
- de grote en kleine scheepshellingen, met de houten kappen, staande op de Grote Marinewerf te Rotterdam.
- een grote mastbok, met toebehoren volgens de inventaris.
- een stenen gebouwtje, bestemd voor houtstoof met de daartoe behorende ketels en werktuigen.
- een stenen gebouwtje, aan de uiterste oostzijde van de Werf, voor smederij bestemd geweest.
- een stenen gebouw of pakhuis op de Kleine Werf staande, naar ’s Konings Sloeploods.
De voorwaarden, waarop deze verkoping zal plaats hebben, liggen ter lezing aan het Hoofdgebouw der Marine, bij de opzichter Verhagen, aan het Bureau van de Directeur der Registratie en Domeinen van Zuid-Holland te Rotterdam, ten kantore van de Notaris Borderwijk, bij wie, even als ten kantore van al de HH. Notarissen te Rotterdam, inlichtingen te bekomen zijn, zo mede ten kantore van de Ontvanger der Domeinen te ’s Gravenhage.
De ontvanger der domeinen, H. Collot d’Escury.


Datum: 13 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Uit heden bij ons ontvangen Kaapse dagbladen blijkt, dat onze opvatting aangaande de ontmoeting tussen het schip PRINS HENDRIK en de SUCCESS op geen misverstand berustte, en dat niet de PRINS HENDRIK van de SUCCESS, maar wel degelijk laatstgenoemd vaartuig van het eerste provisie ontvangen heeft. (opm: zie NRC 110751 en 120751)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Bij resolutie von den 8e dezer, is door het departement van binnenlandse zaken aan de heren Hijmans & Co, A. Tilanus en J. van Winsen, allen te Tiel, onder zekere voorwaarden concessie, tot wederopzeggens toe, verleend voor een geregelde dienst met een schroefstoomboot, tussen Tiel en Amsterdam, langs Zaltbommel, Gorinchem, Dordrecht en Gouda, welke boot dagelijks zal varen, te weten, de ene dag van Tiel naar Amsterdam, en de andere dag van laatstgenoemde stad naar Tiel terug, met dien verstande, dat de boot iedere week een dag zal moeten stilliggen. Met deze dienst mag echter niet worden aangevangen, dan nadat een reglement omtrent de wijze van hare uitoefening en de daartoe betrekkelijke tarieven door genoemd departement zullen zijn vastgesteld.


Datum: 15 juli 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 2 juli. Met scheepsvrachten is het meer geanimeerd en de prijzen zijn gestegen. Men heeft besteed Sh.8/9 à Sh.9/6 per quarter tarwe en Sh.60/- per ton talk, naar Engeland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Als nader bericht delen wij mede hetgeen in de Port Elizabeth Telegraph van 15 mei ll. vermeld wordt:
De kotter SUCCESS arriveerde ll. dinsdag alhier, een aaneenschakeling van stormen en gevaren getrotseerd hebbende, haar redding waaruit inderdaad wonderbaar is. Het blijkt dat zij van de Buffalo omtrent drie weken geleden vertrokken is, leeftocht aan boord hebbende voor slechts drie dagen. Na in een verschrikkelijke storm te zijn rondgedreven, gedurende welke zij dikwijls bijna op zijde lag, terwijl hoge zeeën gedurig over haar heen stortten, begon haar leeftocht op te raken. De dertig ponden vlees en vijftig ponden beschuit, zijn al de leeftocht welke zij aan boord had toen zijn van de Buffalo vertrok, waren op en niets bleef over dan enige pinten rijst, welke het scheepsvolk verplicht was te koken met enige stukken rauwe huiden (waaruit de lading bestond), ten einde het leven te verlengen. Niets dan verhongering verbeidde hen en de ellende van hun toestand werd nog vermeerderd door gebrek aan water, zijnde een vat, de grootste hoeveelheid bevattende, over boord gespoeld. In deze kommervolle toestand, en toen rijst en water bijna geheel op waren, ontmoetten zij op de hoogte van de Vischrivier een Nederlands schip. De stroom, het Nederlands schip van hen afdrijvende, te gezwind om door hun kleine bodem achterhaald te worden, liet de kapitein van de SUCCESS zijn boot zakken en trachtte aan boord te komen. Hier wachtte hen weder een ander ongeluk. Terwijl zij roeiden, brak een van de twee riemen, de enige welke zij bezaten, en zij werden aan de genade der golven overgelaten. Zij riepen het schip toe en werden, toen zij bijna uitgeput waren, gelukkig opgemerkt, en de vreemdeling nam hen aan boord, zijnde de manschap zo uitgeput, dat men verplicht was die op te hijsen. De kapitein van de SUCCESS, Nederlands verstaande, maakte zijn behoefte en zijn toestand aan de Nederlander bekend, die hem en zijn gezellen met de grootste vriendelijkheid behandelde, hen van een vat water en een gedeelte provisie voorziende. De SUCCESS zette haar reis vervolgens voort en kwam veilig in deze haven aan. Haar mast en boegspriet zijn beiden beschadigd en zij was 400 of 500 mijlen uit haar koers gedreven. (redactie: dit Nederlands schip is denkelijk de bark PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, van Banjoewangie naar Amsterdam.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WILMINA, kapt. Kwakenburg, van Petersburg naar Hull, is 6e dezer met gebroken bezaansmast uit het Kattegat terug en te Elseneur binnengekomen.


Datum: 17 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 mei. De Javasche Courant van 17 mei meldt: de Engelse bark VIRGILIA, gezagvoerder N.W. Lakeman, komende van Bombay en bestemd naar China, is volgens ingekomen berichten, in de avond van de 27e januari jl. tussen de eilanden Mysole en Popa, op een onzichtbare en op de kaart niet bekend gestelde droogte geraakt. Na vruchteloze pogingen om het schip vlot te krijgen is de equipage de 7e februari jl. met drie boten naar Amboina (opm: Ambon) vertrokken, alwaar zij de 16e daaraanvolgende is aangekomen. Met de bark ANNA HENDRIKA, weder naar de plaats des ongeluks vertrokken om nogmaals te beproeven het schip vlot te krijgen en de lading te redden, is het eerste de gezagvoerder met de aangebrachte hulp niet mogen gelukken, doch van de lading werden, behalve andere scheeps- en inventaris-goederen, geborgen: 188 balen katoen, 304 zakken tripang (opm: [gedroogde] zeekomkommer) en haaivinnen en 630 stuks sandelhout. De 16e maart jl. is de bark ANNA HENDRIKA naar Amboina teruggekeerd, en aldaar de 22e dier maand aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 mei. Van scheepsvrachten valt weinig bijzonders te melden. Het Engels schip CHRISTINA ligt in lading naar Californiën. Het Amerikaans schip ABBY PRAT is gecharterd naar Cowes om order tot GBP 2:15:- voor suiker en GBP 2:10: - voor rijst. De MERCURIUS en de JACOBUS laden voor eigen rekening. De PIET HEIN zal te Soerabaya suiker laden, en waarschijnlijk opvullen met tabak. De KOLONEL KOOPMAN is naar Soerabaya vertrokken. De JENNY LIND is zonder bestemming. De MARY GODDARD laadt suiker voor NLG 80, tabak voor NLG 90 en huiden voor NLG 100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 mei. Het alhier ter rede liggende Nederlandse schip PRINS VAN ORANJE zal op nader te bepalen dag in publieke veiling verkocht worden. (opm: zie NRC 200851)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van scheeps-aandelen, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, op maandag 14 juli:
- 1/30 part in het fregat OOST INDIEN, NLG 2.175, NLG 25, P. Blom,
- 1/30 part in dito NLG 2.175, NLG 25, H.J. Rietveld,
- 1/30 part in dito NLG 2.175, NLG 25, P. Blom,
- 1/30 part in dito, niet geveild,
- 1/30 part in het fregat LUCIA MARIA, NLG 1.650, NLG 250, J.H. Rocquette,
- 1/30 part in dito NLG 190, NLG 30, H.J. Rietveld,
- 1/31 part in de bark KONING WILLEM II, NLG 2.250, NLG 250, H.J. Rietveld,
- 1/32 part in het fregat MANA, NLG 2.050, NLG 250, J.H. Rocquete,
- 1/32 part in dito, NLG 2.106, NLG 25, J.W.F. Matthes,
- 1/32 part in dito, NLG 2.100, NLG 30, J.H. Rocquette,
- 1/32 part in dito, NLG 2.150, NLG 25, J.H. Rocquette,
- 1/32 part in de bark HENRIETTA CLASINA, NLG 650, NLG 200, J.H. Rietveld,
- 1/32 part in dito, NLG 670, NLG 120, J.H. Rietveld,
- 1/8 part in de kof ARIANE, NLG 460, NLG 12,
- 1/30 part in de schoenerkof JENNY NLG 230, NLG 120,
- 2/32 parten in de schoener ANNA MARIA, NLG 1.080, NLG 225,
- 1/32 part in de kof CATHARINA, NLG 60, NLG 12, allen F. der Kinderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Het Nederlandse schip AMSTEL, kapt. Van Duyn, Van Amsterdam naar Batavia, met schade te Portsmouth binnen, is de 13e dezer na geëindigde reparatie uit die haven naar Spithead gesleept en zou binnen een paar dagen zijn reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 juili. Het kofschip WILHELMINA, kapt. Kwakenburg, heeft heden na geëindigde reparatie onze haven verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Londen ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het Nederlands snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip JUNO, gevoerd door kapt. W.J. Chevalier. Adres bij de scheepsmakelaars Hofman & Schenk te Londen en Sandberg & Co te Dordrecht. (opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 juli. Gisteren is alhier binnengekomen Zr.Ms. oorlogs-schoener de VOS, commandant luit.t.zee 1e klasse De Vries, komende van Suriname.


Datum: 18 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 mei. Het fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. J.C. van der Zweep, is afgekeurd, omdat de kosten van reparatie zo enorm waren. Het schip wordt publiek geveild. De gezamenlijke schade aan het schip wordt op NLG 80.700 geschat. (opm: zie NRC 200851)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 13 juli. Het kofschip ELSINA, kapt. Zeven, met stukgoed naar Stettin bestemd, heeft heden, na gedane reparatie, onze haven verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 11 juli. Het te Schiedam te huis behorend kofschip ADRIANA, kapt. Veenhuizen, van Arendsburg (opm: Kuressaare) met rogge naar die plaats bestemd, is hier heden met zware slagzij binnengekomen en zal waarschijnlijk een gedeelte der lading moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 10 juli. Naar wij vernemen is gisteren bij Agger een Nederlandse kof of schoener gestrand. Nadere bijzonderheiden ontbreken (opm: zie volgend bericht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 10 juli. Gisteren avond strandde bij Wangsaa (opm: Vangså, ten zuidwesten van Hanstholm) de schoenerkof MARGARETHA, kapt. Scholtens (opm: galjoot MAGRIETA, bouwjaar 1850 maar eerst sinds maart 1851 naar zee; kapt. Koop Jans Scholtens), van Dantzig met een lading tarwe naar Londen bestemd. Het schip zal hoogst waarschijnlijk weg zijn. De bemanning is gered. Van de lading is tot dusverre nog niets geborgen. (opm: zie NRC 210751 en 300751)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst der Nederlandsche schepen welke de Sond gepasseerd zijn.
11 juli: GEZIENA VAN WIELER, kapt. Regt door Zee (Amsterdam), van Langakkerschans naar de Oostzee. (opm: galjoot GESIENA VAN WIELER, bouwjaar 1851, kapt. R.P. Regtdoorzee)


Datum: 19 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 juli. Gisteren is van de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen, van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening ener rederij onder het beheer van de heer J. Bletz nieuw gebouwde ijzeren schoenerschip HENRIETTE, groot ongeveer 120 roggelasten, zullende gevoerd worden door kapt. H. van der Baan. Gemelde schoener, geschikt voor alle vaarten, is het eerste zeilschip alhier van ijzer vervaardigd; men roemt zowel de fraaie vorm van het vaartuig als de hechtheid van constructie en deszelfs betrekkelijk zeer grote ladingsruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Per overland mail. Zr.Ms. stoomschip ONRUST, op de 3e april op een koraalrif ten zuid-oosten van Kuipers-Eiland geraakt (opm: zie NRC 180651), is daarvan afgebracht op de 3e mei en werd naar Soerabaya gesleept ter herstelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 4e augustus 1851, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd NICKERIE PACKET, gevoerd door kapitein D. Hofker, volgens Nederlandse meetbrief, lang 26 ellen, wijd 4 ellen 5 duimen, hol 4 ellen 24 duimen; alzo gemeten op 177 tonnen of 94 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar. (opm: holte groter dan wijdte lijkt merkwaardig)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 juli. De Nederlandse tjalk GEERTRUIDA LAMMEGIENA, kapt. H.J. Hoetjer (opm: GEERTRUIDA LAMMECHIENA, bouwjaar 1847; kapt. Hindrik Jeltes Hoetjer), van Harwich naar Hamburg met cementsteen, is eergisteren avond in de Noordzee gezonken. Het volk heeft zich, zonder iets te kunnen bergen, gered en is op Terschelling aangekomen. (opm: zie ook AH 190751)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 juli. Gisteren nacht is op Terschelling aangekomen de equipage, bestaande uit de kapitein en twee man, van het eergisteren avond ten 9 ure in de Noordzee ten gevolge van zware buien in zinkende staat met de scheepsboot verlaten tjalkschip GEERTRUIDA LAMMEGINA, te huis behorende te Veendam en met cementsteen komende van Harwich en bestemd naar het Rodenburgshoofd bij Hamburg (opm: zie NRC 190751). Tot lijfsbehoud had men geen tijd gehad enige goederen of scheepspapieren mede te nemen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Publieke vendutie op donderdag de 24e juli 1851, tegen 4 pCt vendusalaris, door John Pryce & Co., voor rekening van wie zulks aangaat, voor het entrepot, van:
- Het afgekeurde Engelse schip CHEBAR, gezagvoerder J. Grayson, groot 403 tonnen, en deszelfs inventaris.
- De geborgen goederen van het Amerikaanse schip EADY , bestaande uit 54 vaten gezouten vlees, 20 paren wagenveren, 45 assen, ijzeren kettingen en ankers, zeilen, twee kisten marmeren haardplaten, enz.enz.


Datum: 20 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende schepen bevracht:
Voor Rotterdam: DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit; PRINSES CHARLOTTE (opm: PRINCES CHARLOTTE), kapt. L.E.C. van der Brugh.
Voor Amsterdam: ANTOINETTA MARIA HENRIETTE, kapt. H.F. Zeylstra; ASIA, kapt. C. Abrahamsz Jr; DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman (van Rotterdam).


Datum: 21 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 13 juli. Van het bij Wangsaa (opm: Vangså) gestrande kofschip MARGARETHA, kapt. Scholtens (opm: galjoot MAGRIETA, kapt. K.J. Scholtens, zie NRC 180751), zijn ongeveer 1000 tonnen (opm: vaten) tarwe geborgen. Ook het andere gedeelte hoopt men te bergen.


Datum: 22 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Parijs, 17 juli. Het schip ASTREA, kapt. Oldenburger, van Pert la Nay naar Londen, is in de haven van Brest, na op een rots gestoten te hebben, gezonken, doch zal waarschijnlijk weder boven water gebracht kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam te Rotterdam, als last hebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 5de augustus 1851, des namiddags ten 4 ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend, in het jaar 1848 op Dagoe gebouwde Russische barkschip HIOMA, gevoerd door kapitein H.J. Klidt, volgens meetbrief lang 38,80 el, wijd 5,76 el, hol 4,03 el, en alzo groot 400 tonnen of 211 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verderen inventaris, zoals hetzelve is liggende te Schiedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, Notaris te Groningen, zal op maandag 28 juli 1851 des avonds te 7 uur ten huize van de kastelein H. Piek, buiten de A poort te Groningen, publiek worden verkocht. Een sterk en welgebouwd overdekt tjalkscheepje, genaamd DE VROUW CORNELIA, groot 24 tonnen met completen inventaris zodanig als hetzelve van de 22e dezer in het Hoendiep voor de behuizing van verkoop ter bezichtiging zal liggen. Om dadelijk te aanvaarden.


Datum: 23 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Zr.Ms. brik de HAAI, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J.F.E. von Römer, van Hellevoetsluis naar Batavia bestemd, is in het laatst der maand mei, na het doorstaan van zeer slecht weder en het verlies van enige zeilen en rondhout, te Rio de Janeiro binnengelopen. Het was bij het afzenden van het bericht reeds 12 dagen met repareren bezig en zou tot dat einde nog wel 14 dagen in de haven moeten vertoeven. Overigens was alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het hecht en snelzeilend Zweeds gekoperd en kopervast brikschip RAPID, gevoerd door kapitein C.A. Odelmark, lang 32,30 el, wijd 5,20 el, hol 4,01 el, of 299 tonnen of 158 lasten; oud ruim 5 jaren, met zeer complete inventaris, liggende voor deze stad, op de hoogte van het kantoor der Nederlandsche Handel Maatschappij, en kunnende dagelijks door de gegadigden bezichtigd worden.
Te bevragen bij de makelaars F. & W. van Dam te Rotterdam.


Datum: 24 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Venlo, 23 juli. Laatstleden zaterdag (opm: 19 juli) werd door de heer P.J. Berger alhier een derde stoomboot op de Maas gebracht, welke met zijn twee andere eerstdaags de dienst van hier naar Rotterdam zal beginnen, zodat men zich alsnu binnen weinige dagen zal kunnen verheugen in een geregelde dagelijkse stoombootdienst tussen die twee plaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 9 mei. WITTE LEEUW, Brandt, vertrokken naar Callao.
Callao, 22 mei. WITTE LEEUW, Brandt, aangekomen, van Valparaiso.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juli. Gisteren is, onder het lossen (opm: schieten) van het geschut, van het Nieuwe Diep, naar zee gezeild ’s rijks oorlogskorvet VAN SPEYK, onder bevel van de kapt. ter zee P. Sauvage, bestemd naar Batavia, op welke bodem zich bevindt de schout-bij-nacht E.G. van der Plaat, benoemd commandant der zeemacht in Oost-Indië.


Datum: 25 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 24 juli. Heden middag omstreeks half een ure is van de werf De Merwede bij de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd schoenerschip MERWESTROOM voor rekening der heren Klerk & Voogd alhier, zullende gevoerd worden door kapt. P. Vernes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Men leest in de Indiër: De heer Cores de Vries is steeds te Batavia werkzaam aan voorbereidende maatregelen tot het welslagen en de uitbreiding zijner onderneming. Hij verwacht nog in de loop van dit jaar twee stoomboten, waarvan één voor Padang en de verdere westkust van Sumatra bestemd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 21 juli. Gisteren strandde nabij Koserow (opm: pos. 54º03’ NB 14º00’ OL), vier mijlen (opm:waarschijnlijk Duitse mijlen; 22 km) NW-lijk van hier (opm: Swinemünde), het van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met een lading lijnzaad naar Amsterdam bestemde schip LOUISE, kapt. Bakker. Hetzelve heeft bereids 9 voeten water in het ruim. (opm: zie NRC 300751)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 18 juli. Het alhier met schade binnengelopen kofschip ADRIANA, kapt. Veenhuizen – zie ons nommer van 18 dezer – heeft eergisteren, na geëindigde reparatie, zijn reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 21 juli. Uitgezeild WOLTEMADE, Guyt Jr. naar Kaap de Goede Hoop.
PGC 250751
Groningen, 24 Juli. Dinsdag arriveerde alhier de schoenergaljoot ALIDA IKINA, groot 130 ton, kapt. J.J. Scholten van Wildervank, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen 24 Juli. Gisteren arriveerde alhier de schoenergaljoot DE TWEE GEBROEDERS, groot 101 ton, kapit. H.M. Kooima van Sappemeer, gebouwd bij D.H. Holthuis te Veendam.


Datum: 26 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwolle, 24 juli. Het schip de ST. MICHAËL, groot ca. 150 rogge lasten, gebouwd op de scheepstimmerwerf van de heer Goor alhier, voor rekening ener Zwolse rederij, is in de vorige week op het Voorland van het Zwarte Water, aan de grond geraakt. Men is bezig de grond onder hetzelve weg te baggeren, ten einde het schip in vlot water te brengen. Als dit gelukt is, zal het te Amsterdam gekoperd en door de Ned. Handel-Maatschappij bevracht worden. Op dezelfde werf is de kiel gelegd voor een schip van gelijke grootte, voor rekening van de heer Fraisinet en Co, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juli. Heden is te Schiedam op de werf De Nijverheid door de scheepsbouw- meesters C. Gips & Zonen de kiel gelegd voor een barkschip, genaamd JACOBUS MARTINUS, groot ongeveer 230 lasten, geschikt voor de vaart op de Oost-Indiën en gevoerd zullende worden door kapt. J. Gagestein onder directie van de heer M. Kerdel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 25 juli. Op de 23e dezer hebben de ondernemers in de stoombootdienst, tussen Tiel, Rotterdam en Schiedam, in eerstgenoemde stad een vergadering gehouden, waarin de commissie verslag uitbracht van haar verrichtingen en een ontwerp der akte van vennootschap aanbood, die door de vergadering met enige wijziging werd aangenomen en waarin men een definitief bestuur benoemde en wel tot commissarissen, de heren Mr. H. Dijckmeester te Tiel, D.C. den Ouden te Opijnen, Wm. Ambrosius Az te Heerewaarden, J.M.G. Hoffmann van Hove te Zaltbommel en G. de Jong te Gameren, tot directeur de heer L. de Ruijter te Tiel en tot administrateur de heer Z. de Jongh, kassier te Tiel. Zijnde tevens besloten, dat de stoomboot zal voeren de naam ADMIRAAL DE RUIJTER en ten slotte aan het bestuur opgedragen, het maken van een aanlegplaats en de aan- en verbouw van de tent, aan de Westluidensche Dijk alhier tot bergplaats van steenkolen en pakgoederen. Men hoopt dat de concessie voor deze dienst binnen enige dagen mag verleend worden, op dat in de maand augustus aanstaande, als wanneer de boot gereed zal zijn, de dienst geopend kan worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Blom, makelaar, zal op maandag 4 augustus 1851, des avonds en 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen 10/36e parten in het nieuw gebouwd gekoperd en kopervast Nederlands schoenerschip MARIA JOHANNA, gevoerd door kapt. J.A. Spijkman, groot 115 gemeten lasten.
Breder bij billetten omschreven en nader bericht bij de bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Departement van Financiën, bestuur der domeinen. Verkoping tot afbraak van domeingoederen te Rotterdam. Op dinsdag de 5e augustus 1851, des voormiddags ten 10 ure, zal de ontvanger der domeinen te ’s Gravenhage in een der lokalen van het hoofdgebouw der voormalige grote Rijkswerf te Rotterdam, ten overstaan van de notaris R. Borderwijk, in het openbaar tot afbraak verkopen:
- de grote en kleine scheepshellingen met de houten kappen, staande op de grote Marinewerf te Rotterdam
- een grote mastbok met toebehoren, volgens de inventaris.
- een stenen gebouwtje, bestemd voor houtstoof met de daartoe behorende ketels en werktuigen.
- een stenen gebouwtje, aan de uiterste oostzijde van de werf, voor smederij bestemd geweest
- een stenen gebouw of pakhuis op de kleine werf, staande naast ’s konings sloeploods.
De voorwaarden, waarop deze verkoping zal plaats hebben, liggen ter lezing aan het hoofdgebouw der marine, bij de opzichter Verhagen, aan het bureau van de directeur der registratie en domeinen van Zuid-Holland te Rotterdam, ten kentore van de notaris Borderwijk, bij wie, even als ten kantore van al de heren notarissen te Rotterdam, inlichtingen te bekomen zijn, zo mede ten kantore van de ontvanger der domeinen te ’s Gravenhage.
De ontvanger der domeinen, H. Collot d’Escury.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 juli. Volgens bericht van Curaçao van 7 juni, zouden binnen weinige dagen naar Nederland vertrekken de Nederlandse oorlogsschepen VENUS, luitenant Van Hasselt, en PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, luitenant Esscher.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De minister van Financiën, bemerkt hebbende, dat enkele scheepsreders schijnen te geloven dat de Nederlandse zeebrieven, welke volgens de bepalingen van de wet van 8 augustus 1850 ( Staatsblad nummer 49), tegen betaling van een registratierecht van vier ten honderd ook aan buiten ‘s lands gebouwde schepen worden uitgereikt, ook verleend kunnen worden voor vaartuigen, welk, in den vreemde aangekocht of aangebouwd, van daar naar elders verzeilen of in de vaart gebracht worden, zonder alvorens een Nederlandse haven aan te doen, heeft nodig geoordeeld de belanghebbenden te doen opmerken, dat geen Nederlandse zeebrief verleend wordt zonder dat het schip, waarvoor dezelve wordt aangevraagd, hier te lande gemeten zij, en dat evenzo het voor de zeebrieven van buiten ’s lands gebouwde schepen verschuldigde registratierecht niet kan worden in ontvang genomen, zonder dat de administratie in de gelegenheid gesteld is om zich door eigen waarneming of door onderzoek van deskundigen van de juistheid van de opgegeven waarde te overtuigen. Een en ander maakt het alzo nodig dat het buiten ’s lands gebouwde schip, waarvoor een Nederlandse zeebrief aangevraagd wordt, zich hier te lande bevindt en de enige faciliteit welke op dit punt kan bewezen worden, ligt in het verschaffen van de middelen om een buiten ’s lands aangebouwd of aangekocht schip met een voorlopige zeebrief rechtstreeks naar Nederland te doen overkomen, ten einde alhier aan de vereiste formaliteiten te voldoen.
’s Gravenhage, de 24e maart 1851, de minister voornoemd, Van Bosse.


Datum: 27 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 19 juli. Heden is het nieuw gebouwde schip VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. De Weerd, van hier naar Batavia vertrokken.


Datum: 28 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 25 juli. Herhaalde malen hebben wij in dit blad reeds melding gemaakt van de drukte, die dit jaar op de scheepstimmerwerven in deze provincie heerst. Voortdurend komen hier weder nieuwe schepen binnen om opgetuigd en verder afgewerkt te worden. Zij zijn doorgaans ter grootte van 100 à 125 lasten. Men zou ze gaarne groter willen bouwen, maar daarvan moet men afzien, doordien de bruggen en bogen hier ter stede, alsmede de sluizen te Martenshoek zodanig zijn, dat er geen grotere schepen door kunnen. Dikwijls ontwaart men er het belemmerende van. Zo is dinsdag een kof onder een brug, op 1 uur afstands van hier gelegen, blijven vastzitten, waardoor de passage enige uren gestremd en de passagiers van enige marktschuiten genoodzaakt waren, wilden zij tijdig ter markt zijn, de schuiten, die voor de brug moesten blijven liggen, te verlaten, en te voet de weg naar deze stad af te leggen. Het ware te wensen, dat in het belang van onze gewestelijke scheepsbouw maatregelen werden genomen, waardoor die hindernissen uit de weg zullen worden geruimd.


Datum: 29 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 28 juli. Onder de werkzaamheden welke Z.M. daar (opm: Rotterdam) bijwoonde, was het gieten van een cylinder voor de machines van ’s Rijks stoomschip SOEMBING, te Amsterdam in aanbouw, en nog een ander stuk, waarvoor niet minder dan 4000 Nederlandse ponden vloeibaar ijzer gebezigd werden. Ook bood men de koning op een sierlijk presenteerblaadje de weggedrukte twee duim dikke stukken ijzer aan, als de uitwerkselen van een vervaarlijke ponseermachine enz. Geen lokaal, der moeite waardig, werd door Z.M. onbezocht gelaten. De koning, even als prins Hendrik, geleid door de heren Van Oordt en Christie, deden aan de beide heren de meeste vleiende betuigingen, en meenden dat deze inrichting met de beste van dien aard in Europa kon wedijveren.
De werkplaatsen waren meest alle met groen, bloemen en tropheen versierd; van al de gebouwen wapperden nationale en oranje-vlaggen en het geheel had als fabriek een behaaglijk voorkomen.
Daarna begaf Z.M. zich naar het nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomschip PADANG en werd op die bodem ontvangen door een commissie, vertegenwoordigende de vennootschap tot uitoefening der stoompakketvaart in Oost Indië, onder directie van de heer W. Cores de Vries, te Sourabaija. Gemelde commissie bestond uit de heren J. Bonke, Fop Smit van Nieuwlekkerland, H. Veder en H. van Rijckevorsel van Rotterdam en T. van Wageningen van Dordrecht. De heer H. van Rijckevorsel sprak Z.M. namens de commissie volgenderwijze aan:
‘Het is voor ons een grote eer en voldoening, Sire! U.M. ook te mogen verwelkomen aan boord van de eerste stoomboot der onderneming der stoompakketvaart tot uitoefening in Nederlandsch Indiën. Het is voor ons een verblijdend en vererend blijk van Uwer Majesteits belangstelling in een onderneming, die zoveel kan bijdragen tot de bloei der Nederlandse bezittingen in Oost Indië en tot het handelsverkeer in de Indische Archipel. De commissie neemt dan ook de vrijheid, Sire!, die onderneming in de welwillendheid en protectie van Uwe Majesteit aan te bevelen.’
Daarna heeft de heer Besier, als gevolmachtigde van de heer Cores de Vries voor de bouw der stoomschepen, de koning en Prins Hendrik in het fraaie stoomfregat rondgeleid. Na dit vaartuig bezichtigd te hebben, stapte Z.M. met de prins en gevolg onder het gejuich van de 800 à 900 werklieden der fabrieken weder in de sloepen.
(opm: uit het verslag van het bezoek van Koning Willem III aan Rotterdam, sterk bekort)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. de Vries zal op woensdag de 18e augustus 1851, des namiddags te 3 uur, in het tolhuis te Joure publiek presenteren te verkopen het ten jare 1846 van de werf der scheepsbouwmeesters Simon Geerts & Zn. te Joure nieuw uitgehaalde hektjalkschip genoemd de VROUW EKE, groot 76 tonnen, met deszelfs algeheel complete en beste inventaris, zodanig als bevaren is geweest door wijlen schipper Jelle S. Atema en thans is gelegen aan de werf van bovengenoemde scheepsbouwmeesters, bij wie hetzelve inmiddels uit de hand te koop is.


Datum: 30 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swinemünde, 25 juli. Het bij Koserow gestrande schip LOUISE, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam bestemd – zie ons nommer van 25 dezer – is gisteren met het beschadigde gedeelte der lading als wrak verkocht. Circa 1500 schepels slaglijnzaad zijn droog geborgen en zullen mede verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalborg, 22 juli. Het schip MARGRIETA (opm: MAGRIETA, zie NRC 180751), kapt. Scholtens, van Dantzig naar London – zie ons nommer van 21 dezer –, bij Wangsaa (opm: Vangså) gestrand, zal met inventaris en ca 400 ton (opm: vaten) tarwe de 29ste dezer verkocht worden.


Datum: 31 juli 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 28 juli. De Harlinger Groenlandsvaarder DIRKJE ADEMA, kapt. Mehlen, is heden in onze haven binnengelopen met de aanzienlijke vangst van 3.500 robben en een walvis. De andere, gelijktijdig van hier vertrokken SPITSBERGEN, kapt.P. Nagel, is ter rede van ’t Vlie gearriveerd met 900 robben, zodat deze minder gelukkig is geslaagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 30 juli. Heden werd aan de deelhebbers in de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, verslag gedaan over het boekjaar 1850. Daaruit bleek o.a. dat deze belangrijke industriële inrichting gedurende het gehele jaar aan ruim 500 werklieden arbeid heeft verschaft, en voor ruim NLG 842.000 aan nieuwe werktuigen en reparatiën afgeleverd en dat ten gevolge van meerdere bestellingen de werkplaatsen weder zijn uitgebreid. Onder de nieuwe uit de fabriek voortgekomen werktuigen kunnen genoemd worden een stoompompmachine voor ’s rijks droogdok op Onrust (opm: eiland in Nederlands-Indië), verschillende suikertoestellen voor Oost- en West-Indië, de machinerie voor ’s Rijks stoomschip GEDEH, de gastoestel voor Meerenberg, een complete suikerraffinaderij te Görz in Oostenrijk, enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 juli. Eerstdaags zal van Hellevoetsluis naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia vertrekken het stoomschroefschip PADANG, gezagvoerder Bisschop Greveling, welke van de stoomkracht gebruik makende, waarschijnlijk de overtocht in zeer korte tijd zal volvoeren. Met bovengenoemde bodem is aldus een uitmuntende gelegenheid ter verzending van brieven, via Hellevoetsluis, naar Kaap de Goede Hoop en Oost-Indiën.


Datum: 01 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 juli. Naar men verneemt zal Zr.Ms. schoener de VOS, liggende aan ’s Lands werf te Hellevoetsluis, met de laatste dezer maand buiten dienst worden gesteld.
De CERES, te Rotterdam gebouwd, een fregat der 2e klasse van 44 stukken, thans de naam voerende van PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, is de 28e juli te Vlissingen in het droge dok gehaald, wordt nagezien en in orde gebracht om tegen de 1e september in dienst gesteld te kunnen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 30 juli. Heden is alhier van de werf van W.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip ZEESTER, groot circa 135 lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Haantjes & Schermer, en gevoerd zullende worden door kapt. Nenneboog.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 30 juli. In de zaterdag j.l. gehouden vergadering van aandeelhouders in de Rijn- & IJssel-Stoomboot-Maatschappij is medegedeeld, dat de rekening over het afgelopen maatschappijk jaar sluit met een batig saldo van ruim NLG 11,-, wanneer namelijk geen uitdeling aan de aandeelhouders gedaan wordt.


Datum: 02 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Lissabon, om spoedig te vertrekken, het Nederlands hoekerschip JONGE ARIE, kapt. J. Goedknegt. Adres bij de cargadoors Seeuwen & Co. (opm: zie veilingaankondiging NRC 100751, mogelijk niet hetzelfde schip; de JONGE ARIE, kapt. J. Goedknegt, was op 2 augustus te Hellevoetsluis gearriveerd van Lissabon)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Blom, makelaar, zal op maandag de 25e augustus 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild schoener-hoekerschip genaamd SCHEEPSBOUWLUST, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. N. van den Bosch, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 el 45 duim, wijd 4 el 60 duim, hol 2 el 77 duim, en alzo gemeten op 127 tonnen.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.
(opm: nadat was geboden NLG 2.450, en NLG 300 in slag, is het schip opgehouden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 27e mei is gepraaid op 35º ZB 26º OL (opm: 65’ ZZO van Port Elizabeth) het schip IJSSEL, kapt. Visser, van Batavia naar Rotterdam, met gekraakte fokkemast.


Datum: 05 augustus 1851


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 augustus. Aan het Nieuwe Diep wordt in dienst gesteld de korvet HELDIN, kapt-.luit. ter zee J. Spanjaard, welke bodem bestemd is om de korvet AMPHITRITE in West-Indië af te lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. Appleby, van Nieuw Calabar te Liverpool aangekomen, rapporteert op 25 mei op 3º NB 21º WL, gepraaid te hebben het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. Hazewinkel, van Dordrecht naar Batavia, hebbende de bramsteng verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris G.S. Zijlstra te Heeg verkoopt een aldaar aan het Groote Vaarwater zeer geschikt gelegen scheepstimmerwerf, met daarbij behorende woningen enz. om te worden aanvaard 12 mei, waarop geboden NLG 1.361,75.


Datum: 06 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 augustus. Volgens bericht van kapt. van Leeuwen, is het schip ERASMUS, kapt. Scharper, van Java naar Rotterdam, op de vlakte aan de grond geraakt. Er zijn met de stoomboot KINDERDIJK twee lichters van hier naar de bodem vertrokken om te lossen, ten einde te trachten dezelve weder in vlot water te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 4 augustus 1851 in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam:
- Het gekoperd brikschip NICKERIE PACKET, kapt. D. Hofker, NLG 12.050, in slag NLG 150, koper J.H. Roquette. (opm: een makelaar, voor zijn opdrachtgever Anthony Rocquette)
- 3/36e parten in het nieuw gebouwd schoenerschip MARIA JOHANNA, kapt. J.A. Spijkman, NLG 1.750, in slag NLG 200, opgehouden (opm: er werden nog meer parten in veiling aangeboden; ook deze werden alle opgehouden tegen ongeveer dezelfde prijzen)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van goederen. In de loop van de maand september aanstaande zullen publiek, dan wel uit de hand verkocht worden: twee derde aandelen in, of de ganse scheepstimmerwerf, gelegen te Dassoen, residentie Rembang, bekend onder de firma H. Browne & Co., met woonhuis van twee verdiepingen, bijgebouwen, opzienerswoning, vier loodsen, een smederij; circa 350 jattie-houten balken, 200 dito planken, 100 knieën, 700 inhouten, circa 140 pikols Zweeds en Engels staafijzer, 130 pikols rond, vierkant- en ringijzer, bladkoper en dito spijkers, benevens materialen en gereedschappen, een tien- koijangs kotter met inventaris, verder loodsboten, chaloupen enz., gereed of in aanbouw.


Datum: 07 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 augustus. Te Zierikzee is de 2e dezer van de werf van de scheepsbouw- meester J. Strickaert met goed gevolg van stapel gelopen het brikschip JOHANNES ALBERTUS, gebouwd voor een rederij onder directie van de heer J.C. Londt te Amsterdam, zullende gevoerd worden door kapt. J.C. Londt Hzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 augustus. Het schip ERASMUS, kapt. Scharper, is heden nacht in vlot water en alhier door de stoomboot KINDERDIJK in het kanaal gesleept.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 augustus. Maandagavond is ter rede van Vlissingen gearriveerd Zr.Ms. korvet SUMATRA, commandant ’t Hooft, komende van de kust van Guinea.
Zr.Ms. korvet VAN SPEYK, op 23 juli uit Texel naar Batavia, heeft, met tegenwinden en slecht weder, de 28ste voor Torbay het anker laten vallen, door meerdere schepen gevolgd, om bij gunstiger wind de reis voort te zetten.


Datum: 08 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 5 augustus. Op de 1e dezer is op de werf van de scheepsbouwmeester Ph. Rogaar alhier de kiel gelegd voor en schoenerschip, groot 80, voor rekening van de firma R.J. Giezen & Zoonen te Muntendam en H. Veenhoven te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 augustus. Gisteren is alhier gearriveerd de schoenergaljoot HARBERDINA, groot 95 last, gebouwd op de werf van de heer W.C. Wildervank te Hoogezand, zullende bevaren worden door kapt. H. Reinink van Zuidbroek.


Datum: 09 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Ten bewijze ener snelle lossing, lading en expeditie van een vaartuig diene het volgende. Het Nederlandse brikschip ACTIVO, kapt. Huss, liep 25 juli van Havana in Texel binnen, kwam naar de stad Amsterdam, loste de lading in het Westerdok, nam andere lading in, vertrok eergisteren ochtend vroegtijdig van de stad en ging gisteren uit Texel weder naar zee, hebbende alzo voor een en ander slechts 13 dagen besteed.


Datum: 11 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, B.D. Bosscher, C.A. Schröder en J.H. Rocquette, makelaars, zullen op maandag de 25e augustus 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, te verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd de KLEINKINDEREN, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. B.G. Flik, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen 80 duimen, wijd 5 ellen, hol 2 ellen 69 duimen, en alzo gemeten op 142 tonnen of 75 lasten. Breder volgens inventaris, en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm. uit AH: bij veiling opgehouden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Het Nederlandse schip HENRIETTE CLASINA, kapt. Hagen, van Amsterdam naar Batavia bestemd, is de 6e dezer lek te Falmouth binnengelopen.


Datum: 12 augustus 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ROELFINA, kapit. Lohman, van Liverpool naar Koningsbergen, is de 4e dezer lek en met verlies van fokstag en verschansingen te Liverpool uit zee teruggekomen.


Datum: 13 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 augustus. Heden is aan de werf der fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel met het beste gevolg te water gelaten een van ijzer gebouwde schroefstoomboot, genaamd de EERSTELING, bestemd om onder directie van de heren Gebr. Zurmühlen op het Noord-Hollandsche Kanaal tussen deze stad en het Nieuwe Diep dienst te doen. De aller élégantste bouw van voorgenoemd vaartuig wordt zeer bewonderd en strekt de constructeur tot grote eer.


Datum: 14 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a.d. IJssel, 13 augustus. Heden namiddag is alhier op de werf van W. & J. Hoogendijk & Co voor rekening der rederij onder directie der heren Schloss & Hencke te Rotterdam met het beste gevolg te water gelaten het brikschip CATHARINA MARIA, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. M.J. Logger.
Te gelijkertijd is voor rekening der genoemde rederij op nieuw de kiel gelegd van een barkschip van ongeveer 300 Java-lasten, hetwelk de naam zal voeren van BEATRIX.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Het te Falmouth lek binnengelopen fregatschip HENRIETTE CLASINA, kapt. Hagen – zie ons nommer van 11 dezer – is de 10e aldaar nagezien en is begonnen met de lading te lossen.


Datum: 15 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 2 augustus. Het kofschip VIJF GEZUSTERS, kapt. Kuyper, van Memel (opm: Klaipeda) met een lading rogge naar Harlingen bestemd, is hier wegens zeeschade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam en Londen. Geregelde dienst voor passagiers, goederen en vee. Het snelvarend nieuw gebouwd Nederlands stoomschip BURGEMEESTER HUIDEKOPER, kapt. F. Swart, vertrekt van Rotterdam naar Londen geregeld elke woensdag morgen. Passagiers-vracht: 1e kajuit NLG 12,00, heen-en-weer NLG 18,00. Nadere informatiën bij de agent R. Twiss Hzn te Rotterdam (opm: opening nieuwe dienst; het schip zelf was zeker niet nieuw)


Datum: 16 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Volgens particulier bericht was het schip MAASSTROOM onder bevel van de stuurman L. Londegreen, voor wijlen kapt. Kaleshoek, op reis overleden, van Callao komend, heden voor de Goederede.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Nijmegen is dezer dagen door de concessionarissen, de heren W. van der Heyden c.s., een stoomvaartdienst voor het vervoer van passagiers en goederen tussen die stad en Arnhem tot stand gekomen, waartoe bereids bij de heren fabrikanten Paul van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam een daarvoor bestemd ijzeren vaartuig met stoomwerktuigen van lage drukking in aanbouw is. Reeds met het vroege voorjaar zal deze boot in de vaart worden gebracht, waardoor in een reeds voor lang gevoelde behoefte zal worden voldaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het fraaie snelzeilende Franse barkschip ALBERT, oud twee jaren, gekoperd en kopervast, groot circa 200 lasten, voorzien van zeer complete inventaris en kunnende dadelijk in de vaart gebracht worden, liggende te Rotterdam over de Groote Draaisteeg. Te bevragen bij de makelaars F.& W. van Dam aldaar. (opm: zie advertentie AH 180851)

Krant:
 MOP - Morning Post, Londen


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 augustus. Het schip de GUSTAVE, kapt. Ketelsen, van Antwerpen, den 30ste mei lek en met schade te Rio de Janeiro binnengekomen, is aldaar vóór 15 juli afgekeurd.
(opm: de Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik was in 1826 als NEDERLANDER gebouwd; laatste kapitein was B.C. Ketelsen, die op 17 juli afmonsterde)


Datum: 18 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 augustus. Heden arriveerde alhier het schip JONGE JAN, kapt. H.B.L. Evers, van Banjoewangie, hebbende met een Amerikaans schip in aanzeiling geweest en daardoor schade aan boegspriet en tuig bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 16 augustus. Zr.Ms. korvet de HELDIN, kapt.luit.t.zee J. Spanjaard, bestemd om Zr.Ms. korvet AMPHITRITE in de West-Indiën af te lossen, is heden morgen alhier in dienst gesteld.


Datum: 19 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 juni. Scheepsvrachten. De schepen MARY GODDARD, PIET HEIN en ADELAAR worden merendeels te Soerabaija beladen tot NLG 80 voor suiker, NLG 90 voor tabak en NLG 100 voor huiden, en laadt de KOLONEL KOOPMAN insgelijks tabak tot NLG 90 en suiker van de factorij te Pekalongan tot NLG 85. De later gearriveerde HENRICUS GERARDUS en GENERAAL MICHIELS hebben nog geen bestemming. De EMILIE laadt voor eigen rekening. Het Zweeds schip STOCKHOLM werd tot GBP 2.15 voornamelijk voor rijst naar Schiedam gecharterd. Van Engelse schepen werden bevracht: de WAVERLEY tot GBP 2.15 voor rijst en GBP 3,00 voor andere artikelen naar London, en THOMAS CHODWICH voor een reis naar China en terug tot NLG 3800 per maand voor minstens zes maanden. De RICHARD THORNTON laadt voor eigen rekening naar London en de VICTORIA naar Sidney, terwijl het Hamburger schip ROSE naar California is bestemd. De NEPTUNE, ELEONORE, en het Amerikaanse schip MATHILDE, geen chartering kunnende bekomen, verzeilden van hier naar Singapore. Het Franse schip VESTA wordt thans nog ter bevrachting aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kampen, 17 augustus. De op de werf der Rijn- en IJsel-Stoomboot Maatschappij alhier in aanbouw zijnde nieuwe ijzeren stoomboot, genaamd J.H. GRAAF VAN RECHTEREN, zal, zo wij vernemen, niet hier in de dienst gebracht worden, maar zou gisteren aan twee heren uit de hand verkocht zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Diep, 16 augustus. Als een zeldzaam voorbeeld van uiterst voorspoedige reis, verdient zeker vermeld te worden, dat het koopvaardijschip ELISE, kapt. D.H. Dirks, heden morgen van Suriname in deze haven gearriveerd, de overtocht in de betrekkelijk korte tijd van 35 dagen heeft afgelegd.


Datum: 20 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Het fregatschip HENDRIKA, kapt. Lourens, de 25e mei van Batavia naar Rotterdam vertrokken, is de 16e juni te Mauritius binnengelopen, uithoofde van een gesprongen lek gedurende een woedende storm op 18º37’ ZB 73º52’ OL. Een gedeelte der lading was in gezonde staat gelost. Passagiers en equipage waren volkomen wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 juni. Het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. Van der Zweep, alhier afgekeurd, is publiek verkocht geworden, de romp voor NLG 20.800 en de inventaris voor NLG 19.200.
(opm: het fregat ging als JADOEL WADOET of JOEDUL WADOET weer in de vaart, zie OP 150653)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op donderdag de 28e augustus 1851, des middags ten 12 ure, in het koffijhuis genaamd Willem II van de heer Ph. van Uden in de Wijnstraat te Rotterdam, ten overstaan van D.H. Corne, van het hecht en sterk aak- of pontschip, met deszelfs complete inventaris, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 3.405 centenaars of 86 last, bevaren wordende door Gebr. L’Espagne, liggende in de Wijnhaven voor de Vischsteeg te Rotterdam, en aldaar daags voor en op de dag van de verkoop te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van een nieuw barkschip. Op woensdag de 10de september a.s. voormiddags ten 11 ure, zal alhier ten gevolge van het overlijden van de reder, door de ondergetekende worden verkocht: een geheel nieuw kopervast barkschip, van ongeveer 340 à 350 roggelasten, voorzien met een complete, geheel nieuwe, inventaris. Het gemelde schip is onder opzicht van de kapitein in dienst des reders, door de scheepsbouwmeester H. T. Ulrichs in Vegesack van allerbeste materialen gebouwd, en aangezien het voor Oost-Indische reizen bestemd was, buitengewoon sterk betimmerd en bevestigd, en heeft tot betere uitdroging lange tijd in de houten gestaan. Hetzelve is thans met volledige inventaris aan boord, liggende te Brake, en is te allen tijde vrij te bezichtigen, mits zich aanmeldende bij kapitein A. Hagedorn of bij de heren Koppen & Co aldaar. Nadere onderrichtingen benevens inventaris te bekomen te mijnen kantore.
Bremen, augustus 1851, Fr. Wm. Bödeker Jr, opvolger van H. Aug. Heineken, scheepsmakelaar.
Te Rotterdam zijn informatiën te bekomen bij Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 21 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende drie schepen, als:
Voor Amsterdam: VIER GEBROEDERS, kapt. M. de Wijn, en REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. R. Grivel.
Voor Rotterdam: VLASHANDEL, kapt. N.F. Hoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dezer dagen is te Nijmegen tot stand gekomen een scheepsrederij onder het boekhouderschap van de heer A. Graadt van Roggen te Amsterdam. Voor deze rederij is reeds op de werf Het Wapen Van Harlingen in de Groote Wittenburgerstraat van de heer F. Haverkamp aldaar een barkschip in aanbouw, bestemd voor de grote vaart, hetwelk de naam zal voeren van STAD NIJMEGEN, groot zal zijn 210 gemeten lasten en gevoerd zal worden door kapitein P.W.B. Mellink.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. & F. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam te Rotterdam als lasthebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 26e augustus 1851, des namiddags ten 4 ure, in het Locaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, publiek te veilen het snelzeilend eiken, gekoperd en kopervast Franse barkschip ALBERT, in het jaar 1849 te Dieppe gebouwd, volgens meetbrief lang 28,90 ellen, wijd 4,90 ellen, hol 3,91 ellen, en alzo groot 246 tonnen met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende voor de stad Rotterdam, nabij de Draaisteeg, en zal nog worden geveild, een chronometer, zijnde inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie AH 160851)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Javasche Courant van de 25e juni j.l. leest men nog het volgende bericht. In de nacht van 27 mei j.l. is op de klippen bij het eiland Ra-as verongelukt het schip ALMOCKLARIE, gevoerd door de Arabier Said Mochamed bin Alie bin Sahaboe, komende van Birma. De passagiers en matrozen, ten getale van 80 personen, zijn door de hulp van het hoofd van het eiland gered, doch van 320 paarden, die aan boord waren, zijn 312 verdronken en slechts 8 behouden. Z.H. de sultan van Sumanap heeft onmiddellijk één van hoogstd. vaartuigen naar het eiland Ra-as gezonden om de nodige hulp te verschaffen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 19 augustus. Naar wij vernemen is l.l. zaterdag in een algemene vergadering der aandeelhouders in de Zwolsche Stoomboot Maatschappij met algemene stemmen besloten tot het negociëren van de benodigde gelden ten einde een tweede boot van hier op Amsterdam vice-versa in de vaart te brengen. Reeds is zondag een commissie uit de directie met de kapitein Meeter naar Hamburg vertrokken ten einde aldaar over de aankoop van een gereed liggende stoomboot te onderhandelen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden en snelzeilend kofschip, groot 71 ton, thans varende in de vaste beurt van Workum op Amsterdam. Nedere informatiën zijn te bekomen bij de beurtschipper J. Koch te Workum, of te Amsterdam bij de boekverkoper J.G. Hamel, Bantammerstraat no. 30 te Amsterdam.


Datum: 22 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 augustus. Heden is op de werf De Boot van de scheepsbouwmeester F.F. Groen te Amsterdam de kiel gelegd van een barkschip, groot 250 rijkslasten, hetwelk genaamd zal worden JULIE CLAIRE, voor rekening van de heer G.W. van Barneveld Kooy en rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Volgens ontvangen bericht lag het barkschip TIMOR, kapt. J. Koning, van Dordrecht, de 22e juni jl. nog te Hongkong met gesprongen ondermasten. Na herstel van schade dacht de gezagvoerder de reis naar Batavia aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 27 juni. Het schip PRINS HENDRIK, kapt. Smit, van Banjoewangie naar Amsterdam, heeft bij het Kaapsche rif hevige stormen doorgestaan en daardoor boten, watervaten, en op het dek aanwezige proviand verloren, en 114 balen koffij en 50 schuitjes tin over boord moeten werpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 18 augustus. Heden werd alhier door het van Batavia naar Stockholm bestemde schip PYLADES (opm: een Zweedse brik) aan wal gezet, acht man der equipage van het te Liverpool te huis behorende schip JAEGER (opm: mogelijk JEAGER, zie NRC 230851), kapt. Bartleht, van Calcutta naar London gedestineerd, welk schip de 24ste juli op 26º ZB 40º WL door vuur vernield werd. Het overige gedeelte der bemanning, nog uit 20 koppen bestaande, zijn opgenomen aan boord van het Nederlandse fregatschip EUROPA, kapt. Keus, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 10 augustus. Binnengekomen. EENSGEZINDHEID, Visser, WILLEM CORNELIS, Jonker, beide van Amsterdam. (opm: laatste rondreis van de WILLEM CORNELIS voor de vermissing, zie NRC 050951)


Datum: 23 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 augustus. Van een geachte hand ontvangen wij het volgende extract uit een brief van kapt. D. Keus, voerende het schip EUROPA, behelzende een nader verslag omtrent het verongelukken van het Engelse schip JEAGER, waarvan wij in ons nummer van gisteren reeds met een enkel woord melding maakten.
“Sinds 8 dagen hadden wij,“ zo luidt de brief, “onder meer andere schepen, ook het Engelse driemastschip JEAGER bij ons, doch steeds op een afstand van 1½ mijl. Op vrijdag 25 juli des morgens was het wederom, zo als sinds 5 dagen, te loefwaarts van ons en zeilde met alle dienstdoende zeilen. Ten 7 ½ uur hees gemeld schip de Engelse vlag en hield tegelijk voor de wind naar ons toe. Wij van onze zijde hielden derhalve dicht bij de wind, om zodoende het zo spoedig mogelijk te benaderen. Ten 9 uur enigzins genaderd zijnde, zagen wij rook en stoom tussen de grote- en bezaansmast opgaan, en meenden dat het een schroefstoomschip was, omdat er juist een te St. Helena was, dat de volgende dag naar London zou vertrekken. Wij hadden ook nog een Zweedse brik aan lij vooruit, welke tegelijk zijn vlag vertoonde, en daar wij direct een grote Nederlandse vlag gehesen hadden en genoemd schip nagenoeg zo dicht bij ons was, om de seinen te kunnen zien, doch steeds niets als zijn vlag liet waaien, zo vroegen wij welk schip het was, om zo doende verder onderzoek te doen, waarop na lang wachten wel geantwoord is, doch welke seinen wij niet konden zien. Op eenmaal, half 10 uur, zagen wij op gemeld schip een gedeelte der zeilen neerlopen en alles in wanorde door elkander losgooien, waaruit men begreep dat er iets buitengewoons gaande moest zijn, en daar gemeld schip op dat ogenblik een paar streken oploefde, bemerkten wij dat het schip tussen de grote- en bezaanmast, in plaats van stoom en rook, in de brand stond en er reeds een boot te water was gebracht. Onmiddellijk wendden wij met de EUROPA met alle zeilen bij, om zo spoedig mogelijk bij het brandende schip te komen. Wij brachten intussen onze grote sloep te water tot redding van mensen, enz. Om 10 uur stond het schip reeds geheel in brand, en in minder dan 15 minuten was de grote top in zo verre verbrand, dat dezelve ter halve mast hoogte ter neder stortte, waarmede de kruistop en mast naar beneden en overboord vielen. Wij waren toen gemeld schip zeer dicht genaderd, zonden onze sloep af, en draaiden bij. Kort daarna zagen wij 3 boten van boord komen. Alstoen was het niet meer mogelijk aan boord te komen, terwijl het gehele schip in vlam stond. Ruim 10 ure kwamen de twee boten met de onze, die wij afgezonden hadden, aan boord met de kapitein William Thomas Bartlitt en zijne equipage, bestaande uit 28 mensen. De equipage had nog een weinig van haar goederen gered, doch de kapitein niets dan zijn chronometers, en om dezelve uit zijn kamer te krijgen, was hij bijna zelf verbrand. Bij het aan boord komen hebben wij hen dadelijk alle hulp verleend, en op ons verzoek nam de Zweedse brik PYLADES, welke inmiddels genaderd was, 8 man van de equipage over, omdat ik met 23 passagiers over niet veel ruimte te beschikken had. Alzo bleef de kapitein, 1e en 2e stuurman, met de andere, te samen 20 man aan boord, welke wij zo goed mogelijk logeerden en verzorgden. De JEAGER behoorde aan de heren Clark en Zonen te Liverpool, en was beladen met salpeter, suiker, rijst, raap- en lijnzaad, castor-olie en jute, en een soort van hennep of vlas, waardoor, zo men gist de brand is ontstaan. De kapitein ontdekte dezelve ’s morgens ten 7 uur, doch dezelve nam zo snel toe, dat zij nauwelijks tijd hadden de boten te water te laten en er zich in te redden. Ten 12 ure zag men niets meer dan de romp van het schip, ontdaan van masten en boegspriet; het geleek een enkele vuurmassa. Des middags ten 3 uren ontplofte de salpeter. Daarna hebben wij er niets meer van kunnen zien; het schip was toen, benevens de lading, uitgebrand, zodat er bijna niets van overgebleven zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 augustus. Volgens een van St. George d’Elmina ontvangen bericht, waren op de 8e juni te Axim (opm: in Ghana) aangekomen, de gezagvoerder J. Oldfield en verdere bemanning van de Engelse schoener METEOR, van Sierra-Leone, welke twee dagen te voren genoemd vaartuig in zinkende staat hadden verlaten, op twee mijlen afstand van de wal nabij Bejien (opm: Benyin; pos 5º00’ NB 02º39’ WL). De lading van dat vaartuig, hetwelk weinige ogenblikken nadat de bemanning zich in drie boten had gered, is omgeslagen, bestond uit zestig á zeventig ton palmolie en tien à twaalf ton cam nood (opm: betekenis onbekend). De schipbreukelingen zijn door de zorg van de resident van Axim, de heer Van Hien, verpleegd en verzorgd geworden, in afwachting dat zij in staat zouden zijn zich naar het Engels etablissement Cape Coast te begeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Coninck Westenberg & Co., makelaars en scheeps-agenten op Texel, als lasthebbende van hun principalen, zijn van mening op woensdag de 3e september. des morgen 11 ure, in het logement de Lindenboom aan Den Burg aldaar, ten overstaan van de notaris Johannes Ludovicus Kikkert, publiek te verkopen enige geborgen voorwerpen van het achter Eijerland gestrande Engelse stoomschip LIVERPOOL, gevoerd geweest door kapt. A. Galloway, van Londen naar Bremen bestemd geweest, als kettingen, ankers, een kraan, een lier, een tros, een mast, enz., en voorts lading als kisten koper, blik, ijzerdraad, enz., alles afkomstig van voornoemd stoomschip en door zeewater meerder of minder beschadigd. De goederen liggen in het pakhuis aan Den Burg op Texel en zullen dinsdag voor de verkoop behoorlijk gekaveld voor een ieder te zien zijn. Nadere informatiën zijn op franco aanvragen te bekomen bij de heren Gebr. Zurmühlen & Taylor, scheepsmakelaars te Nieuwediep, en bij de heren Coninck Westenberg & Co. te Texel.


Datum: 24 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 augustus. De 19e dezer is van de werf van de heer W.H. Meursing te Nieuwendam met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip PIET HEIN, groot ongeveer 100 lasten, gebouwd voor rekening van de heer W. Kaars Sijpesteyn en gevoerd zullende worden door kapt. A. Meijer.
Hierna is wederom de kiel gelegd voor een schoenerschip, groot 125 lasten.


Datum: 25 augustus 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het Franse barkschip ALBERT, te Rotterdam aangekondigd op de 26e augustus, is uitgesteld tot nadere advertentie, doch blijft het schip uit de hand te koop.


Datum: 26 augustus 1851


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar luidt van particulier bericht van Fernando-Po, zou kapt. W. v.d. Hoeven, voerende het brikschip ST. GEORGE DE LA MINA, na Prince’s eiland te hebben aangedaan, weldra langs de Goudkust de terugreis naar Rotterdam aannemen, met een volle lading palmolie, enig ivoor enz. Alles wel aan boord. Op order van de gouverneur van het eiland Fernando-Po, waren aan boord van genoemde brik 3 man der equipage van het Nederlands barkschip DECIMA, kapt. Baak, geëmbarkeerd, ten einde ter zake van rebellie naar Nederland te worden opgezonden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. Op zaterdag de 30e augustus 1851, des voormiddags te 11 uur, zal te Zoutkamp ten overstaan van een bevoegd beambte in het openbaar tegen contant geld worden verkocht een wrak hektjalkschip, genaamd SUZANNA, met deszelfs gedeeltelijke tuigage en enig verder toebehoren.
Ulrum, 20 augustus, de burgemeester-opperstrandvonder W. Wolthers
(opm: zie NRC 150551)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Op voordelige voorwaarden te huur of te koop aangeboden een beklante scheepstimmerwerf, met woonhuizinge, erve en loots,. benevens twee uitmuntende sleephellingen, gelegen te Woudsend, waarbij kunnen overgenomen worden de complete gereedschappen als ghijns, takels enz. Te bevragen bij de eigenaar A.H. Tromp.


Datum: 27 augustus 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 25 augustus te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- het kofschip de KLEINKINDEREN, kapt. B.G. Flik: NLG 3.700, in slag NLG 350: opgehouden
- het schoener-hoekerschip SCHEEPSBOUWLUST, kapt. N. van den Bos: NLG 2.450, in slag NLG 300: opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het is bekend dat de jongste regeling van zaken op Bali in het jaar 1849, onder anderen ten doel had de afschaffing van de overoude Balische gewoonte, Tawang Karang geheten, volgens welke het aan de kustbewoners vrijstaat de aldaar strandende schepen te beroven en de opvarenden als slaven aan te houden. Het navolgende strekke ten bewijze van de goede werking van de dienaangaande gemaakte bepalingen en van het ernstig voornemen van de Bali-Bandongse vorsten om zich daaraan te houden. Op 6 april jongstleden raakte de Nederlandse schoener KONGSING, van Soerabaija, op de rif van Tandjong ( Balie Badong Panteij Timor) vast en nog in de avond van die dag was het vaartuig ten gevolge van de hevige branding, geheel verbrijzeld. Onder medewerking van de Nederlandse agent te Bali Badong, M.J. Lange en van de radja’s aldaar, mocht het nochtans gelukken de gehele bemanning, de lading en een groot gedeelte van de scheepsinventaris te redden. Volgens eenparige verklaring van de opvarenden, werd van de zijde van de bevolking daarbij de meeste hulpvaardigheid betoond en ging zij bij de berging van de goederen met de grootste eerlijkheid te werk. Overeenkomstig de gemaakte bepalingen, werd toen een commissie van arbitrage benoemd, ter bepaling van de hoegrootheid van de verschuldigde red- en berglonen. Zij bestond uit de Nederlandse agent Lange, optredende voor en vanwege het gouvernement; radja Ngoerah Ketoet, namens de Badongse vorsten, en de djoeragan en supercargo van het verongelukte vaartuig. Op 16 juli deed de commissie uitspraak en stelde het bergloon op 25% van de waarde van de geredde goederen vast, hetgeen, uit aanmerking van het doorgestane gevaar, als en alleszins billijke beloning voor de betoonde hulp moest worden beschouwd. De supercargo Oeij Songkie evenwel heeft daarmee geen genoegen willen nemen en is van deze uitspraak in beroep gekomen bij het gouvernement, hetwelk thans in laatste instantie de zaak zal moeten beslissen. Naar men verneemt, heeft hetzelve de uitspraak van de commissie in haar geheel bekrachtigd.


Datum: 28 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 augustus. Heden is van de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam van de scheepsbouwmeester J. Meijjes & Zonen met goed gevolg te water gelaten het brikschip GEBROEDERS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Curaçao via St. Thomas, zal op de 20e september 1851 van Amsterdan vertrekken, het nieuw gebouwde en gekoperde schoenerschip ZEESTER, kapitein S. Nenneboog, voorzien van een goede en geschikte gelegenheid om passagiers over te voeren. Adres bij de cargadoor E. Windhouwer te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zaltbommel, 25 augustus. Eergisteren had op de rivier de Waal voor deze stad een voorval plaats, dat grote schade en ongelukken had kunnen veroorzaken. Een der Duitse stoomslepers, op sleeptouw hebbende 3 of 4 ijzeren, zeer zwaar beladen schepen, kwam stroomafwaarts varen en moest, het vaarwater houdende, langs de overzijde, en dus de Tuilse zijde heen. Aan die zijde lag de gierpont aan de wal, en deze had de terugtocht niet spoedig genoeg afgelegd, om aan de aankomende boot en schepen genoegzame ruimte te geven voor de doorvaart, zodat, was er van de zijde der stoomboot niet alles aangewend om het te verhoeden, voorzeker de gierpont ware in de grond gevaren. De boot werd gestopt, de touwen, waarmede de schepen aan de boot waren vastgemaakt, gekapt of losgelaten; doch allen waren in te snelle vaart om onmiddellijk op te houden, zodat de boot tegen de wal liep, een der schepen de ketting der gierpont verbrak, een ander tegen een aan de wal liggend aardappelschip aanvoer en daaraan schade toebracht, terwijl de andere op de rivier drijvende het anker wierpen, hetgeen door de boot en beide eerstvermelde schepen zodra mogelijk werd gevolgd.
Behalve aan de aardappelenschuit is er geen schade toegebracht; de diligence van Van Gend en Loos, rijdende tussen ’s Bosch en Utrecht, kon echter het veer niet passeren, en men was genoodzaakt, passagiers en goederen in veerschuiten over te zetten, en aan de Tuilse zijde paarden en rijtuig te nemen, om de reis te vervolgen. Men mag het er daarom voor houden, dat zowel belanghebbenden als aanschouwers voornamelijk er met de schrik zijn afgekomen.


Datum: 29 augustus 1851


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Zeetijdingen. Te Hollesloot binnengekomen den 26 augustus. GESINA VAN WIELER, kapt. Regt door Zee (opm: GESIENA VAN WIELER, kapt. R.P. Regtdoorzee), van Riga.


Datum: 30 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 25 augustus. Het op de 6e dezer alhier lek binnengelopen schip HENRIETTE CLASINA, kapt. Hagen – zie ons nommer van 11 augustus – is heden, na ontlossing der lading op de Patentslip gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 25 augustus. Heden kwam alhier met verlies van beide ankers biinnen het Nederlandse schip VIJF GEBROEDERS, kapt. Scherpbier, van Hartlepool naar Lübeck bestemd.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De heer Chs. Etty Sr., suikerfabrikant te Probolingo, residentie Bezoekie, deed in het nu afgelopen jaar 1850 aan het Indisch bestuur het aanbod om het hem toebehorend stoomscheepje, de LANGEN LAMONGAN, te bezigen tot het houden van een geregelde gemeenschap tussen Java en het eiland Celebes. Doordrongen van het nut hetwelk in de daarstelling van een geregelde en versnelde gemeenschap met Celebes, voor de dienst in het algemeen en de handel van Makassar in het bijzonder, gelegen was, verklaarde de regering zich bereid om, bij wijze van proef, en, tot wederopzeggens toe, van dit aanbod gebruik te maken. Met de heer Etty werd alsnu een overeenkomst aangegaan, nopens het onderhouden van een maandelijkse gemeenschap tussen Soerabaija en Makassar, met het hem toebehorende stoomscheepje de LANGEN LAMONGAN, op de navolgende voorwaarden:
a. dat de LANGEN LAMONGAN eens in de maand, telkens na aankomst te Soerabaija van de landpost uit Europa, naar Makassar zou vertrekken, tot overbrenging van brieven, pakketten, lichte goederen en passagiers;
b. dat het stoomschip, na een oponthoud van vier dagen te Makassar, naar Soerabaija zou terugkeren, meenemende brieven, pakketten, lichte goederen en passagiers;
c. dat uit ’s lands voorraad, voor elke reis van Soerabaija naar Makassar en terug, kosteloos zouden worden verstrekt 560 (vijf honderd zestig) pikols steenkolen, van welke de helft te Soerabaija en de andere helft te Makassar, en zulks te leveren vrij aan boord van het stoomscheepje;
d. dat het gouvernement voor het overbrengen van de brieven, pakketten en lichte goederen ( de laatste tot zodanige hoeveelheid als de boot met opzicht tot haar bergruimte, diepgang en vaart gedoogt) zou betalen een vergoeding van NLG 1.000 (duizend gulden) ’s maands; e. dat de betaling voor gouvernements passagiers zou worden geregeld, in overeenstemming met de bestaande tarieven voor de overvoer van gouvernements passagiers met stoomschepen.
Gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober 1850, is op deze wijze de maildienst tussen Soerabaija en Makassar zeer goed waargenomen. De reizen zijn opvolgend volbracht:
reis van Soerabaija naar Makassar in van Makassar naar Soerabaija in
De 1e in mei 95½ uur 61 uur
De 2e in juni 81 uur 62 uur
De 3e in juli 83 uur 63 uur
De 4e in augustus 111 uur 62 uur
De 5e in september 79 uur 62 uur
De 6e in oktober 71 uur 72 uur.
Vanaf november 1850 tot april 1851 is de vaart evenwel gestaakt moeten worden, daar de LANGEN LAMONGAN, gedurende de westmoesson, voor die diensten niet berekend is. Voor het jaar 1851 is de overeenkomst met de heer Etty vernieuwd en heeft de LANGEN LAMONGAN de maildienst tussen Soerabaija en Makassar in de maand mei op dezelfde voorwaarden als in het afgelopen jaar weer aangevangen. De reis in mei, naar Makassar is volbracht in 94 uren en vandaar naar Soerabaija in 70 uren. In juni verliet de LANGEN LAMONGAN de 16e, omstreeks 1 ½ ure, de rede van Soerabaija en kwam de 19e daaraanvolgende te Makassar aan. De terugtocht werd aangenomen in de ochtend van de 23e juni en in de achtermiddag van de 26e juni ankerde het vaartuig te Soerabaija. De laatste reis in juli naar Makassar is bewerkstelligd in 79 uren en de terugreis naar Soerabaija in 70 uren.
Omtrent het vaartuig kan worden meegedeeld dat hetzelve over steven 102 voet lang is en over haar grootste breedte, tussen de raderkasten, een lengte van ruim 16 voet heeft. De machine is van 32 paardekrachten en afkomstig uit de fabriek Penn & Co., en moet licht en gemakkelijk werken. Gedurende de reis naar en van Makassar is het verbruik van steenkolen, bij het aanwenden van 7 pd. stoomkracht, gemiddeld 3½ pikol in het uur geweest. Het is niet ondoelmatig geacht om bij de meer en meer klimmende belangstelling in de stoomvaart, ook de aandacht te vestigen op het nut, dat zelfs van zulk een klein vaartuig te trekken is. Opmerkenswaardig is het ook dat dit stoomscheepje gevoerd wordt door een inlander, Pa Sariman genaamd.


Datum: 31 augustus 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. & F. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, te Rotterdam, als last hebbende van hunne meesters, zijn van mening, op dinsdag de 9e september 1851, des namiddags ten vier ure, in het lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen:
- Ten eerste: het snelzeilend, gekoperd en kopervaste Nederlandse brikschip ADRIANUS EN JACOBUS, gevoerd door kapitein P.J. van Emmerick, volgens meetbrief lang 26,70 ellen, wijd 5,33 ellen, hol 3,29 ellen en alzo groot 216 tonnen of 114 lasten.
- Ten tweede: het snelzeilend gekoperd en kopervaste Nederlandse barkschip DRIE MARIA’S, gevoerd door kapitein L.G. Verbeek, volgens meetbrief lang 30,40 ellen, wijd 6,05 ellen, hol 4,02 ellen en alzo groot 335 tonnen of 177 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris.
(opm: de DRIE MARIA’S, bouwjaar 1830, werd verkocht en in 1851 gesloopt)
- Ten derde: het hol van het kopervaste barkschip HOUTHANDEL, laatst gevoerd door kapitein B.G. Lambach, volgens meetbrief lang 32,15 ellen, wijd 5,59 ellen, hol 4,81 ellen, en alzo groot 384 tonnen of 203 lasten.
Liggende voorschr. schepen in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf van de heren Gebrs. Visser, en het hol aan de algemene scheephelling, aan het einde van het Nieuwe Werk.


Datum: 01 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 augustus. Eergisteren, 29 augustus, is aan de werf de Casimirus van de scheepsbouwmeester C. de Graaf te Amsterdam met het beste gevolg te water gelaten het barkschip WILLEM EN CAREL, groot ongeveer 200 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Broen & Co, en gevoerd zullende worden door kapt. N.D. Steenveld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 28 augustus. Heden bevindt zich op de hoogte van onze haven het Nederlands schip MERCURIUS, kapt. De Haan, van Dordrecht naar Liverpool. Hetzelve heeft een anker met 45 vadem ketting verloren en is hier op nieuw daarvan voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 augustus. Gisteren is alhier lek binnengelopen het Nederlands barkschip HOLLAND, kapt. Dekker, van Swansea naar de Kaap de Goede Hoop gaande. Hetzelve moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Op voordelige voorwaarden wordt te huur of te koop aangeboden een beklante scheepstimmerwerf met woonhuizinge, erve en loods, benevens twee uitmuntende sleephellingen, gelegen te Woudsend, provincie Friesland, aan het vaarwater tussen Sneek en de Lemmer, waarbij kunnen overgenomen worden de complete gereedschappen als ghijns (opm: takels bestaande uit twee 3-schijfs-blokken), takels, vijzels, dommekrachten, enz.
Te bevragen bij de eigenaar, de heer A.H. Tromp aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Öffentlicher Verkauf eines neuen Barkschiffes. Am Mittwoch den 10. September d.J., Vormittags 11 Uhr, im Hause Schütting hierselbst, soll wegen Ablebens eines der Rheder ein ganz neues, kupferfestes ungefähr 340 bis 350 Rockenlasten großes, mit durchaus completen, ganz neuen Inventar versehend Bark-Schiff durch unterzeichneten öffentlich dem meistbietenden verkauft werden.
Das Schiff ist unter Aufsicht des Capitains der Rheder vom besten Material und, weil für Ostindische Reisen zunächst bestimmt, außergewöhnlich stark gebaut und befestigt, und hat zu besserer Austrocknung lange Zeit offen gestanden.
Das Schiff liegt gegenwärtig mit vollständigem Inventar am Bord, in Brake und ist jederzeit unter Anweisung von Capt. A. Hagedorn oder Herrn Köppen & Comp. frei zu besehen.
Gedruckte Inventar und Verzeichnisse sind bei mir zu haben. Weitere Auskunft ertheilt gern Fr. Wm. Bödeker Junior, H. Aug. Heineken Nachfolger.
Bremen, August 1851.
Nader bericht en inventarissen zijn te bekomen bij de cargadoors Kranenborg & Zonen te Amsterdam .


Datum: 02 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Terstond na het te water brengen van het barkschip WILLEM EN CAREL van de werf Casimirus op j.l. vrijdag (opm: 29 augustus) is aldaar de kiel opgehaald voor een schip, groot 160 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 28 augustus. Het schip MERCURIUS, kapt. de Haan, van Dordrecht naar Liverpool, is alhier met verlies van boegspriet, enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 augustus. Het schip ONS GENOEGEN, kapt. Brouwer, van St. Petersburg naar Bremen, is alhier met verhitte lading binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 29 augustus. Aan de zeezijde van Oost Woole is heden nacht met zwaar stormweder een Nederlandse kof geankerd. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.(opm: zie NRC 050951)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoompacket-Vaart tussen Rotterdam en Bordeaux. Op de 1e november e.k, zal met het nieuw gebouwd Nederlands schroefstoomschip BORDEAUX, gevoerd wordende door kapitein M.J. Frantzen, een nieuwe geregelde dienst aangevangen worden tussen Rotterdam en Bordeaux. De afvaarten zullen vooreerst iedere 20 dagen van beide havens plaats hebben; de datums zullen nader worden bekend gemaakt.
Dit prachtig stoomschip groot 550 tonnen, hebbende een ruim tussendek, is voorzien van machines van nominaal 110 paardenkracht, is uitmuntend uitgerust voor een aanzienlijk getal passagiers, en expresselijk ingericht tot het vervoer van wijnen, kaas en alle andere goederen. De overtocht zal geschieden in 3 dagen. Deze dienst in correspondentie zijnde met de verschillende transport-middelen, zowel te land als te water van Bordeaux, naar Marseille, Toulon, Cette, Bayonne, Montpellier, Bilbao, Santander, Perpignan, Nantes, Angoulême, Limoges, enz; zo kunnen alle goederen langs deze weg in korte tijd, en tot zeer billijke conditiën van en naar het zuiden van Europa overgevoerd worden.
Nadere inlichtingen omtrent vrachten van passagiers en goederen zijn te bekomen ten kantore van Smith & Co, Rotterdam en Albrecht & Fils, agenten, André Ferrière & Neveux, cargadoors te Bordeaux.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een in augustus 1850 nieuw gekoperd en kopervast brikschip, groot 120 lasten rogge, gebouwd op de Weser in 1845, extra snelzeilend en van een goede inventaris voorzien. Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel en Zoon te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zoutkamp, 30 augustus. Het wrak van het hektjalkschip SUSANNA, de 9e mei alhier door K.G. Frik en W.G. Frik binnengesleept (opm: zie PGC 130551) is heden voor NLG 275 verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 31 augustus. Gisteren nacht is in de buitenbanken dezes eiland vervallen, het Noorse barkschip ALBERTINA, kapitein Eduard Lorentsen, met een lading hout van Drammen naar Plymouth bestemd. Zodra de heer burgemeester van deze stranding kennis had bekomen, begaf dezelve zich met de onder zijne directie zijnde reddingboot der Noord- en Zuidhollandsche Redding-Maatschappij naar de plaats des ongeluks, ten einde daarmede pogingen aan te wenden om de schepelingen te redden.
De boot, bemand door: Lolke Hendriks Wagenaar, Jacob Reimers Spleet, Heere Paulus Schols, Jan Johannes van den Brink, Wessel Edes, Jetze Jans de Boer, Wessel van der Kooi en Barend Hendriks Zwart, alsmede bij de drie eerste pogingen door I. Huizer van Reenen, Sijmen Rienks Brouwer en Nicolaas Schenkel, welke zich daarna door van der Kooi, Zwart en Edes hadden doen vervangen, allen te Nes alhier woonachtig, werd dadelijk bij aankomst te water gebracht. De eerste en tweede poging om het schip te bereiken mislukte door de hoge branding en hevige stroom. Bij een derde poging daartoe redde men van een omgeslagen boot een der schepelingen, welke met die boot van af het schip geslagen was, terwijl een tweede, toen men die boot bereikte er af sloeg en verdronk. Het schip was inmiddels geheel op zijde geworpen en begon te verbrijzelen. De schepelingen, wier hulpgeroep steeds gehoord werd en zich op de zijde van het schip bevonden, waarover de brandinggedurig liep, waren in levensgevaar. Op nieuw werd de redding beproefd; het gelukte zeer nabij het schip te komen, doch de daarom (opm: -heen) drijvende wrakken, tuigage en balken, maakten het onmogelijk de schepelingen te redden, zodat de boot beschadigden bijna vol water moest terugkeren. Na weder van het water ontdaan te zijn, werd de redding nogmaals beproefd; men bereikte het wrak, wierp een dreg en lijn op hetzelve, door middel van welke lijn het gelukte de tien zich op het wrak bevindende schepelingen met levensgevaar in de boot over te nemen en aan strand te brengen. Enige minuten daarna was het schip geheel verbrijzeld en niets meer van hetzelve te zien. De moed en volharding der bootsgezellen, aan welke, naast God, de geredden het behoud van hun leven te danken hebben, verdient alle lof.


Datum: 03 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 september. Gisteren na posttijd stoomde de PADANG, kapt. Bisschop Greveling, naar de Noordzee. (opm: proeftocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De voorgenomen publieke veiling op de 9e september van het hol van het schip HOUTHANDEL (opm: bark, 1829 als fregat gebouwd; kapt. B.G. Lambach) zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht.


Datum: 04 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 september. Gisteren arriveerde na posttijd het stoomschip PADANG, kapt. Bisschop Greveling, van de Noordzee. (opm: terug van de proeftocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. In een vergadering van reders van het barkschip de STAD ZIERIKZEE is bepaald, dat de directie of boekhouderij van gezegde bodem overgaat op de ondergetekenden als directeuren, en dat dus alles betrekkelijk die rederij alleen van kracht en waarde zal zijn, wat door die directeuren gezamenlijk of door ieder afzonderlijk van heden af zal gedaan of ondertekend worden.
Zierikzee, 1 september 1851
get. M.C. de Crane, K.W. de Jonge en W.D. de Jonge.


Datum: 05 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 30 augustus. De Nederlandse kof, welke bij Oost Woole geankerd was – zie ons nommer van 2 dezer – is heden met schade aan tuig door een stoomboot binnen geboegseerd en gebleken te zijn de HOOP, kapt. Koning, van Messina komend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkiöbing, 30 augustus. Eergisteren morgen is gedurende een hevige storm bij Nymindegab gestrand het Nederlandse tjalkschip JUFFROUW GRIETJE, kapt. Kliphuis, in ballast naar Fredrikstad bestemd. De kapitein heeft een contract gesloten om het schip, dat overigens weinig schade heeft bekomen, in vlot water en in onze haven te brengen, hetwelk men hoopt spoedig te kunnen doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bolderaa, 23 augustus. WILLEM CORNELIS, Jonker, naar Elseneur. (opm: de kof WILLEM CORNELIS, bouwjaar 1829, onder kapt. Roelof Bouwes Jonker, vertrok 27 augustus 1851 van Riga met een lading lijnzaad bestemd voor Amsterdam en is sindsdien vermist; passage van Elseneur is niet gerapporteerd, zodat het schip in de zuidelijke Oostzee moet zijn vergaan)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ten verkoop wordt aangeboden het gekoperd, kopervast, Engels met campagne gebouwd barkschip AMELIA, gevoerd door kapt. A.B. Holder, groot 192 Engelse tonnen. Tot nadere informatiën gelieve men zich te adresseren bij de cargadoors Meijer & Dellwig, Binnenkant no. 3.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 4 September. Donderdag e.k. zal de gekoperde brik GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, groot 180 last, kapt. H.H. Smit, van Ezinge, van de Buitenwerf van de heer E.H. Meursing alhier van stapel lopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Het schip DE HOOP, kapt. Fekkes (opm: smak, kapt-eigenaar Pieter Hendriks Fekkes, zie verder AH 271051), van Leith naar Rotterdam is de 27 augustus lek en met verlies van zeilen en andere schade door Terschellinger loodsen in het Vlie binnen en naar Terschelling gebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 27 augustus. De schepen WELVAART, kapt. Suk, van Bremen naar Stettin en ANNECHINA, kapt. de Jonge, van Bremen naar de Oostzee, zijn heden alhier uit zee teruggekomen, het eerste met verlies van een anker en 25 vadem en ketting, en het laatste met gebroken spil.


Datum: 06 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse barkschip HOLLAND, kapt. – zie ons nommer van 1 dezer – heeft heden een aanvang met de lossing gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St.Helena, 10 juli. Het schip GARLAND GROVE, kapt. Spittal, van Londen naar Adelaïde, is de 3e juni op 25º ZB 59º OL gezonken. De equipage is door kapt. Kleyn, voerende het schip MAGDALENA, van Batavia naar Amsterdam bestemd, gered en alhier aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 5 september. Gisteren middag is van de werf De Merwede alhier met het beste succes te water gelaten het door de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen gebouwde kopervaste en gekoperde barkschip PANTALON, groot ongeveer 175 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. M.F. Remmers, voor rekening ener rederij onder directie van de heer E. Serruys, te Rotterdam, en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 september. Naar men verneemt, is door het bestuur der Nederlandsche Zeil- en Roei-Vereeniging te Amsterdam, een geschikt werkman naar Londen afgezonden, ten einde gade te slaan en op te nemen al datgene wat op de wereldtentoonstelling meer bepaaldelijk tot de scheepsbouwnijverheid behoort en in betrekking staat, en in welk vak zo bijzonder veel merkwaardigs aldaar voorkomt. Genoemd persoon is een zogenaamde commandeur aan de scheepstimmerwerf van de heren J.R. Boelen en Zonen aldaar, die door zijn bekwaamheid, en bekendheid met de Engelse taal, bijzonder geschikt voor deze belangrijke zending mag geacht worden.


Datum: 07 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Colberg, 30 augustus. Het schip FROUWINA, kapt. Duit, van Amsterdam alhier aangekomen, is in de storm van eergisterennacht van deszelfs ankers weggeslagen en bewesten deze haven gestrand, doch na de lading gelost te hebben, weder in vlot water gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Om nader te bepalen tijd, zullen in de volgende maand worden aangevangen de dagelijkse diensten tussen Culemborg en Rotterdam en tussenliggende plaatsen en terug (uitgezonderd des zondags), van het nieuw gebouwd snelvarend ijzeren stoomschip de STAD CULENBORG, van tachtig paardenkracht, dat bij de laagste waterstand de dienst geregeld kan volbrengen. (opm: er staat inderdaad CULENBORG)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Geregelde schroefstoombootdienst tussen Rotterdam en Hamburg. Het snelvarend Nederlands schroefstoomschip de ELVE, kapitein …(opm: niet ingevuld, dit was P.J. van Emmerik), vertrekt van Rotterdam naar Hamburg zaterdag de 20e dezer, en vervolgens van Rotterdam iedere 10, 20 en 30 der maand. Van Hamburg iedere 5, 15 en 25 der maand. Nadere onderrichtingen bij de agenten P.A. van Es & Co alhier en Vincent Janssen & Wendt te Hamburg.


Datum: 09 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 september. Heden arriveerde alhier het stoomschip DIRECTOR, kapt. Rowlindson, van Hull. (opm: verkocht en herdoopt in ELVE, zie NRC 070951)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 september. Vrijdag (opm: 5 september) is te Alblasserdam met het beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester C. Smit van stapel gelopen het barkschip SOUBURG, bestemd voor de grote vaart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.A. van Roijen, notaris te Zwolle, zal ten verzoeke van de heren R.J. Otten en J.A. Westenbrink Meijer te Zwartsluis, ten huize van de logementhouder J.B. Scheuer te Zwolle, op vrijdag de 19e september e.k., des middag ten 12 ure, doen inzetten en 14 dagen later publiek verkopen een in 1850 nieuw gebouwd tweemast smakschip genaamd ZWARTSLUIS, groot 29 lasten of 55 zeetonnen, met geheel nieuw optuig en inventaris als zeil, treil, tuigage, ankers, touwen en verdere toebehoren, thans liggende te Zwartsluis. Nadere informatiën bij voornoemde eigenaren en de notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 8 september. Door het Departement van Binnenlandse Zaken is, bij resolutie van 30 augustus j.l. aan de heren C. Harmsen, D. Fontein Fs. en mr. J.H. van Boelens, als commissarissen van de Friesche Stoomboot Reederij, gevestigd te Harlingen, onder zekere voorwaarden, vergunning verleend tot het aanleggen van een tweede stoomboot in de vaart tussen Amsterdam en Harlingen, waarvoor aan die rederij is concessie gegeven bij Koninklijk Besluit van de 25e maart 1839.


Datum: 10 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 6 september. Het Franse schip JOSEPHINE, kapt. Rolland, van Rouaan naar Marseille, is bij Ouessant geheel verbrand, doch het volk door kapt. Puister, voerende het schip de NIJVERHEID, van Hamburg te Bayonne aangekomen, gered en aldaar aangebracht. (opm: zie NRC 130152)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het nieuw, bijzonder op de zeilage gebouwd, Nederlands gekoperd barkschip NIJVERHEID, kapt. G.F. Bus. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bristol het nieuw Nederlands kofschip JACOBUS JOHANNES, kapt. G.B. Pekelder. Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoom-Schroef-Schooner-Reederij. De boekhouder-directeur der voornoemde alhier gevestigde rederij maakt bij deze aan de heren reders bekend, dat de door hem over het verleden jaar gedane en door de heren commissarissen goedgekeurde rekening vanaf de 10e dezer gedurende veertien dagen voor hen te zijnen kantore, Buitenkant no. 38, ter visie zal liggen. Voorts, dat in de algemene vergadering van reders, op heden gehouden, de uitdeling over dat jaar is bepaald op NLG 64,25 per portie, welk bedrag, ingevuld in de bij de portiën gevoegde eerste coupon, tegen intrekking daarvan, ontvangbaar zal zijn vanaf dezelfde datum ten kantore van de heren Di Gazar Franken & Cie, kassiers alhier.
Amsterdam, 8 september, de boekhouder-directeur voornoemd, Paul van Vlissingen.


Datum: 11 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 7 september. Het schip ANNA JANTINA, kapt. Haan, van Hohnfeld (opm: moet waarschijnlijk Hohenfelde zijn) naar hier bestemd, is hier gisteren met belangrijke schade binnengebracht, zijnde in de morgen tussen de Sunk en de Shipwash banken door een brik aangezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament, makelaar, zal op maandag 29 september 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen een extra ordinair, welbezeild Nederlands galjootschip (opm: waarschijnlijk veeleer een tweemast hoeker), genaamd ADRIAAN, gevoerd door kapt. H. Zeeven, volgens meetbrief lang 19 ellen 60 duimen, wijd 3 ellen 90 duimen, hol 2 ellen 92 duimen en alzo gemeten op 99 tonnen of 52 lasten.
Breder volgens billetten, inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.
(opm: zie ook AH 011051 en AH 181051)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping door en ten overstaan van B. van Geluk, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, op dinsdag 16 september 1851, des voormiddags ten elf ure precies, ten huize en herberge van Pieter Volkert, aan de Engelenburgerbrug, te Dordrecht, van een overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE JOHANNES, gemeten op 18 el 68 duim lengte, 3 el 44 duim wijdte en 1 el 72 duim hol, groot 73 tonnen, thans liggende aan het Vuilpoortshoofd, te Dordrecht, en zulks met deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris.
Die gading hebben komen ten dage, ure en plaats voormeld, alwaar alsdan de veiling en dadelijk daarna de afslag en finale verkoop, tegen contante betaling, zullen plaats hebben. Hetzelve schip is dagelijks, ter plaatse voormeld, te bezichtigen.
Nadere inlichting bij genoemde deurwaarder.


Datum: 12 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Volgens brieven van Suriname was de gele koorts aldaar nog niet aan het afnemen. Gedurende de maand juli waren 102 personen overleden, waaronder kapt. H.D. Puister, gevoerd hebbende het schip SICILIË. (opm: bekort)


Datum: 13 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 10 september. Heden morgen liep met beste gevolg van stapel de schoener JULIA, groot ongeveer 80 lasten, kapt. E. Gust en gebouwd door de heren K. Kater en A. Meulman. Bij deze gelegenheid moeten wij tot ons leedwezen te kennen geven, dat in het beredenerend verslag door heren Gedeputeerde Staten aan de Staten van deze provincie, in hunne zomerzitting ingediend, weinig of niets omtrent de gewestelijke scheepsbouw, een zo belangrijke tak van industrie, wordt gevonden, iets wat ongetwijfeld zeer te bejammeren is, vermits men nu van een nauwkeurige statistiek te dien opzichte is verstoken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Appingedam, 10 september. Voor een paar dagen had de timmerman L. Reeder het ongeluk, om van een 22 voet hoge ladder te vallen, welke geplaatst was tegen een balk in de nieuw gebouwde loods op de scheepstimmerwerf Molly van de heer v.d. Werf alhier. In het eerst vreesde men voor zijn leven, doch na een aderlating en daarop gevolgde slaap, schijnt het dat de man voor zijn betrekkingen zal bewaard blijven. De bedoelde loods is in vervanging van de vroegere, doch hoger en langer dan vroeger, zodat voor de in het vervolg te bouwen zeeschepen meerdere ruimte is en ze met minder moeite kunnen te water komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 30 juli. Gisteren heeft alhier een hevige storm gewoed, waardoor het schip OOST-INDIEN. kapt. Mos, van de ankers is weggeslagen, doch geen belangrijke schade heeft bekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor het land. De kapt.-ter-zee, tijdelijk commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost Indië en inspecteur van de marine, maakt hiermee bekend dat ingevolge de daartoe door het gouvernement verleende machtiging, bij besluit van 12 juni 1851 nummer 2, en onder ’s gouvernements nadere goedkeuring, op zaterdag de 27e van deze maand, te Batavia publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht Zr.Ms. schoener KAMELEON, zoals dezelve alsdan ter rede aldaar zal liggen, zomede enige voor de dienst overtollige of onbruikbare inventarisgoederen van die bodem afkomstig. Kunnende omtrent deze verkoop nadere informaties worden ingewonnen bij het marine departement te Batavia en ten burele van de haven- en equipagemeester aldaar.
Batavia, de 10e september 1851. De kapt.-ter-zee voornoemd, Huijs.


Datum: 14 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 september. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen & Zonen te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het tweedeks barkschip NEDERLAND EN ORANJE, groot circa 330 lasten, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heren Boissevain & Co en bestemd voor de grote vaart.


Datum: 15 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 september. Vrijdag l.l. (opm: 12 september; het casco was reeds in 1846 gebouwd maar tot nu toe onverkoopbaar gebleken; de bark werd in januari 1852 opgeleverd) is van de werf der Commercie-Compagnie te Middelburg met goed gevolg te water gelaten het barkschip WALCHEREN, gebouwd door de scheepsbouwmeester A. Otto voor rekening ener rederij onder directie van de heren J.J. den Bouwmeester, Mr. W.C. Borsius en P.J. van der Leijé, bestemd voor de grote vaart en gevoerd zullende worden door kapt. S. Ouwehand. Er is onmiddellijk daarop de kiel gelegd van een barkschip, berekend op ongeveer 300 lasten.


Datum: 16 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 september. Het schip PETRUS, kapt. A. Stokvliet (opm: fregat, bouwjaar 1832, kapt. Andries Stokvliet), van Newcastle naar Manilla, met schade te Rio de Janeiro binnengelopen (opm: zie NRC 120651), is volgens brief van daar van de 13e augustus afgekeurd en zou verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 11 september. Gisteren is bij Norderney aan de grond geraakt en onmiddellijk vol water gelopen het Nederlandse tjalkschip TWEE GEBROEDERS, kapt. R.A. de Groot (opm: kapt. Roelf Aukes de Groot), van Groningen naar Bremen bestemd. De bemanning heeft zich op het eiland gered (opm: zie NRC 011151 en PGC 130152). Met de berging van de lading en takelagie is men thans bezig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lübeck, 12 september. Volgens een op heden uit Stralsund ontvangen missive wordt gemeld, dat het Nederlandse kofschip GERDINA, kapt. Drok (opm: tjalk GARMDINA, bouwjaar 1846, kapt. H.J. Drok; zie ook NRC 071051), op deszelfs reize van hier naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), de 11e dezer aldaar lek binnengelopen is. Het schip had in de afgelopen nacht met een zware storm te kampen gehad en daardoor enige schade aan het rondhout bekomen. Men zou zo spoedig mogelijk de lading lossen en hoopte, dat de reparatie niet zwaar zou zijn. (opm: de tjalk moet zijn afgekeurd; de zeebrief werd 14 januari 1852 geroyeerd onder vermelding ‘schip verongelukt’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 14 september. Eergisteren liep van de werf van de heer E.H. Meursing alhier met het beste gevolg van stapel het gekoperd brikschip GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, van 180 lasten, hetwelk onder kapt. H.A. Smit in de grote vaart zal worden gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 31 juli. In de nacht van 25 dezer werden onze kusten door een hevige storm geteisterd, waardoor het Engelse schip NIMROD strandde en meerdere schade aan de scheepvaart berokkend werd. Vele schepen, waaronder ook het Nederlandse schip OOST-INDIEN, kapt. Mos, werden van hun ankers geslagen; dezelve bekwamen echter geen verdere schade.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

LIJST van 56 nieuwe brik- schoener- en kofschepen, die sedert de 16e januari dezes jaars te Groningen zijn binnengebracht om opgetuigd te worden. Het overzicht geeft achtereenvolgens type schip, naam schip, naam gezagvoerder en naam scheepsbouwmeester, de beide laatstgenoemden met hun woonplaats:
Gekoperd brikschip VICE ADMIRAAL LUCAS, J.K.de Weerd, Oude Pekela, K. Kater & A. Meulman, Groningen
Gekoperd brikschip GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, H.H. Smit, Ezinge , E.H. Meursing, Groningen
Schoenerschip JULIA, E. Gust, Groningen, K.Kater & A. Meulman, Groningen
Kofschip ALBERDINA, E. Scherphuis, Oude Pekela, E.H. Meursing, Groningen
Kofschip JACOBUS JOHANNES, G.B.. Pekelder, Groningen, G.K. de Vries, Groningen
Kofschip ANTJE JANSEN, J.B. Stomp, Groningen, K.K. de Vries, Groningen
Kofschip ANNEGIENA, H.R. van Laten, Groningen, G.O. Bijlholt, Foxhol
Schoenerkof MARGRIETA, J. Beckering, Groningen, W.J. Pattje, Foxhol
Schoenerschip LAMMINA, H.J. Brouwer, Pekela, W.J. Pattje, Foxhol
Schoenerschip ELISABETH, H.J. Hubert, Nieuwe Pekela, Hooites, Hoogezand
Schoenerschip DE LEVANT, K.J. Tolner, Hoogezand, E.H. Meursing, Hoogezand Schoenerschip AGATHA, A.E. Zeilinga, Amsterdam, Hooites, Hoogezand
Schoenergaljoot CATHARINA, P.H. Zegers, Hoogezand, J.U. van der Werf, Hoogezand
Schoenergaljoot GEZINA JANTINA, F. Pronk, Veendam, Hooites, Hoogezand
Schoenergaljoot CATHARINA, K.H. Bekkering, Wildervank, W.C. Wildervanck, Hoogezand
Schoenergaljoot MAGRIETA AUGUSTA, A. Jongman, Noordbroek, Hooites, Hoogezand
Schoenergaljoot MARTHA, S.G. Postema, Sappemeer, Hooites, Hoogezand
Schoenergaljoot GEZINA PRONK, O.W. Pronk, Wildervank, Hooites, Hoogezand
Schoenergaljoot HARBERDINA, H. Reinink, Zuidbroek, W.C. Wildervanck, Hoogezand
Schoenerkof JOHANNA MARIA, W. Schimmelketel, Gieten(D), J. Bodewes, Hoogezand
Kofschip ANNEGIENA, W.W. Pattje, Hoogezand, J.J. van der Werf, Hoogezand
Kofschip JEANNE AGATHA, L.P. Jager, Noordbroek, U.O. van der Werf, Hoogezand
Schoenergaljoot ANNEGIENA, Ime L. van der Sluis,Groningen, H. Boerma, Kiel
Schoenergaljoot de MORGENSTER, H.Ph. Drent, Zuidlaren, G. Bodewes, Martenshoek
Kofschip de VRIENDSCHAP, R.H. Mulder, Veendam, G. Bodewes, Martenshoek
Kofschip MARIA AURELIA, J.S. Pik, Veendam, G.O.van der Werf, Martenshoek
Schoenergaljoot AGATHA, R.P. Dik, Veendam, U.H. Holthuis, Muntendam
Schoenergaljoot WICHERDINA, D.A. Degenhart, Veendam, H.G.van de Werf, Stadskanaal
Schoenergaljoot JOHANNA GEZIENA, M.H. Kwint, Groningen, J.G. Berg, Sappemeer
Schoenergaljoot ELISABETH VAN LEIDEN, A.K.Smit, Borgercompagnie, H. Nijhuis, Sappemeer
Schoenergaljoot GEZIENA HENDERIKA, H. Breeland, Nw. Pekela, R. Berg, Sappemeer
Schoenergaljoot ALIDA IKINA, J.J. Scholtens, Wildervank, J. Berg, Sappemeer
Schoenerkof JAKOB SYNES, H. Schut, Hoogezand, J. Bodewes, Sappemeer
Schoenergaljoot ALBERTINA, H.A. Hazewinkel, Veendam, T.O. Bok, Veendam
Schoenergaljoot BELLAMIJ, E.C. van Driesten, Veendam, J.H. Bieze, Veendam
Schoenergaljoot HARMONIE VAN VEENDAM, A.H. Doewes, Veendam, J.H. Bieze, Veendam
Schoenergaljoot JOHANNA, W.W.Medendorp, Nw. Pekela, P. Smit, Veendam
Schoenergaljoot AFIENA HILLECHIENA, D.H. Drewes, Hoogezand, H.W. Bieze, Veendam
Schoenergaljoot ECHIENA BOUWINA, J.R. Knooihuizen, Veendam, J.H. Bieze, Veendam
Schoenergaljoot AMELIA, H.v.Weerden Poelman, Veendam, D. Holthuis, Veendam
Schoenergaljoot HENDERIKA, H.F.G.Keiser, Ommelanderwijk, H.J. Bieze, Veendam
Schoenergaljoot de TWEE BROEDERS, H.M. Kooima, Sappemeer, D.H. Holthuis, Veendam
Schoenerkof EGBERDINA SCHURINGA, G.J. Orsel, Veendam, J.H, Bieze, Veendam
Schoenerkof HILLECHIENA, S.P. Gruppelaar, Veendam, O. Holthuis, Veendam
Kofschip KLAZIENA ELISABETH, O.E. Mulder, Veendam, H.J. Bieze, Veendam
Kofschip JANTINA, H.J. Blaak, Wildervank, J.H. Nibbelke, Veendam
Kofschip ANNA MARIA, S.J. Swiers, Sappemeer, Wed. J.W.Pattje, Waterhuizen
Schoenergaljoot ALBERT SCHURINGA, A.J. Smit, Veendam, R.G. van der Werf, Wildervank
Schoenergaljoot GEERTRUDA, J.J. Goosens, Nw.Pekela, H.D. Holthuis, Wildervank
Schoenergaljoot ANJA SIETSIA, N.J. Huisman, Holwierde , H.J. van der Werf, Wildervank
Kofschip GEERDINA VAN FARMSUM, L.A. van der Borg, Farmsum, A. Bieze, Wildervank
Kofschip JANTIENA JIKKIENA, H.C. Kieft, Kiel Windeweer, R.D. Pik, Wildervank
Kofschip MARGRIETA VAN FARMSUM (opm: MARGRIETHA, thuishaven Farmsum), J.C. Stenger, Farmsum, A.J. Bieze, Wildervank
Kofschip SUSANNA, J.J. Moesker, Veendam, S. Leeuwes, Wildervank
Kofschip HINDERIKA BOUWINA, J.A. Joosten, Wildervank, J.K. Mulder, Wildervank


Datum: 17 september 1851


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op de 12e september is Straat Sunda doorgekomen de Engelse stoomboot CITY OF GLASGOW, kapt. J.R. Savers, naar Batavia, de 1e april vertrokken van Londen. De stoomboot arriveerde de 14e september te Batavia. (als JAVA onder Nederlandse vlag gekomen, zie JC 200951)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 september. Heden is van hier via Muntok naar Riouw vertrokken de Nederlands-Indische bark KEMBANG DJAPON, kapt. Oei King Liong. (opm: ex-ALBORAK, zie JC 190351)


Datum: 18 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 september. Gisteren na posttijd stoomde de PADANG, kapt. J. Bisschop Greveling, naar Kaap de Goede Hoop en Batavia.


Datum: 19 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 16 september. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van de 23e april l.l. hebben wij een lijstje medegedeeld van het aantal nieuwe brik, schoener- en kofschepen, die vanaf de 16e januari tot de 20e april l.l. hier binnengebracht waren om te worden opgetuigd. Dit getal bedroeg alstoen 27. De Groningsche Courant van heden deelt een lijst mede, waaruit blijkt dat er vanaf de 20e april tot de 16e september nog 29 grote schepen, zo brikken, als schoeners en kofschepen, zijn bijgekomen. Dus is het getal van de nieuwe schepen die in de loop van het jaar hier binnengebracht zijn, om te worden opgetuigd, 56. Bedenkt men nu, dat ook een aantal nieuwe schepen in andere havens van dit gewest zijn binnengebracht en dat hier in de loop van dit jaar ook vele grote tjalkschepen zijn gebouwd, dan volgt hier vanzelf uit, dat de scheepstimmerwerven in een zeer bloeiende toestand verkeren, zo als wij reeds vroeger hebben medegedeeld, en dat de nieuwe scheepvaartwetten, althans hier, geen nadelige invloed op de scheepsbouw hebben uitgeoefend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 september. De Spaanse brik NUEVO CID, kapt. Arrigunaga, van Antwerpen naar Havannah, welke de 10e april ll. door het aandrijven of aanzeilen van het Russisch kofschip ANNA MARIA, kapt. B. Bröring, een lek bekwam en dien ten gevolge zonk, bleef in die gezonken staat, niettegenstaande er alle mogelijke middelen werden aangewend, om gemelde bodem te lichten; tot dat men eindelijk in de vorige week bij gunstig weder er in geslaagd is om door middel van vier schepen, als lichters, die brik zover te lichten, dat men bij laag water een aanvang heeft kunnen maken met het ontschepen der lading, welke voor het grootste gedeelte uit zijde, linnen, katoen en andere manufacturen bestaat. Het levert een vreemd gezicht op, het schip bij laag water te zien. Het zit op enige afstand van de dijk met de boeg in de hoogte en met de spiegel onder water, tegen de steile oeverkant, zodat het lossen zeer bezwaarlijk gaat; te meer omdat de oever nimmer geheel droog loopt, met uitzondering evenwel van de strandvlakte aan de voet van de zeedijk gelegen. Waarschijnlijk zal het schip, nadat de lading zal zijn gelost, geheel kunnen worden gelicht en op de oever gesleept. De lading is zeer beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. & F. en H.W. Montauban van Swijndrecht en F. & W. van Dam, te Rotterdam, als last hebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 30e september 1851, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands barkschip, genaamd NEÊRLANDS NIJVERHEID, hebbende metalen huid (opm: gekoperd), gevoerd door kapt. D.J. Mos, volgens meetbrief lang 33,50 ellen, wijd 6,55 ellen, hol 5,03 ellen, en alzo groot 491 tonnen of 259 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Haringvliet.
Na afloop der veiling van het schip zullen nog worden geveild twee chronometers.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop. (opm: als fregat NEDERLANDSCHE NIJVERHEID in 1829 gebouwd en in 1830 naar zee; de bark kwam niet opnieuw in de vaart en werd gesloopt, waarschijnlijk in 1853)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 september. Zr.Ms. korvet SUMATRA, kapt. ‘t Hooft, is gedesigneerd om in de volgende maand met nog een tweede oorlogsschip gezonden te worden naar de Middellandse Zee om aldaar acht of negen maanden te kruisen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris J.S. Bokma te Akkrum verkoopt: een zeer welgelegene scheepstimmerwerf, met grote en welgebouwde schuur, helling en sleep, waarop gedurende meer dan 25 jaren een scheepstimmerij is uitgeoefend. Staande en gelegen aan het algemeen en diepe vaarwater de Polsloot, in den dorpe Akkrum, bij Rienk H. Boxum in gebruik. De grote gereedschappen bij deze werf behorende kunnen door de koper worden overgenomen. waarop geboden NLG 3460.


Datum: 20 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juli. De particuliere stoomboot LANGEN LAMONGAN heeft een reis van Soerabaya naar Makasser ter overbrenging van brieven volbracht in 94 uren. Men had tegen hoge zee en sterke wind op te werken met een stoomkracht van 7 pond op 3½ picols kolen per uur. Van de zeilen is geen gebruik gemaakt kunnen worden. De terugreis van Makasser naar Soerabaya is volbracht in 70 uren, werkende met een stoomkracht van 7 pond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 juli. Scheepsvrachten. De HENRICUS GERARDUS, GENERAAL MICHIELS en PRINS VELDMAARSCHALK laden suiker tot NLG 82 en rijst tot NLG 77 per last, en de EENDRAGT suiker tot NLG 80, rijst NLG 76, tabak NLG 90 en arak (opm: rijstbrandewijn) NLG 115, alles zonder meer. Thans liggen nog onbestemd de in de laatste dagen aangekomen schepen BANTAM, VIER GEZUSTERS en TERNATE (de laatste terug van Padang) en de Engelse schepen ORIENTAL, WILLIAM JAMES, JOHN RIBBY en PEDLAR. De Amerikaanse schepen HAZARD en CARTHAGA zullen vermoedelijk koffie voor Amerika laden.
De JONGE CORNELIS is bevracht met koffie voor Macassar en zal vermoedelijk later zijn charterpartij uit Nederland voor de terugreis afwachten. Van vreemde schepen werden gecharterd, de VESTA naar Frankrijk, zo men zegt tot 55 francs per ton voor een lading rijst; Engelse BANGALORE voor GBP 1200 naar London tot overvoer der lading van het alhier afgekeurd Engelse schip CHEBAR; en de CRESSWELL in lading naar London tot GBP 2.15/- voor suiker en GBP 2.10/- voor andere producten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Singapore, 30 juli. Heden is alhier binnengekomen het schip MARIA ELIZABETH, kapt. Jonker, komend van Londen. Het had op 23 mei bevorens zwaar weder ondervonden en was genoodzaakt geweest om ijzer over boord te werpen, ten einde het schip te lichten. Het had ook op de hoogte van Kaap de Goede Hoop een onweder doorgestaan.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op zaterdag de 27e september 1851. Voor s’lands equipagewerf alhier, voor rekening en onder nadere goedkeuring van het gouvernement, van Zr.Ms. schoener KAMELEON, zoals dezelve alsdan ter rede alhier is liggende; zomede enige voor de dienst overtollige of onbruikbare inventarisgoederen van die bodem afkomstig. Kunnende omtrent deze verkoop nadere informaties worden ingewonnen bij het marine departement te Batavia en ten burele van de haven- en equipagemeester aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomboot-Maatschappij. De directie maakt bij deze bekend dat het tarief voor passagegelden van heden af is vastgesteld als volgt:
Van Batavia naar Semarang, per persoon met een bediende NLG 100. Voor ieder extra bediende NLG 10. Van Batavia naar Soerabaija, via Semarang per persoon met een bediende NLG 150. Voor ieder extra bediende NLG 15. Van Semarang naar Soerabaija, vice versa, per persoon met een bediende NLG 100. Voor ieder extra bediende NLG 10.
Het vertrek van de onlangs alhier aangekomen stoomboot JAVA, gevoerd door kapt. J.R. Stavers, zal plaats hebben, van hier naar Semarang, op maandag de 22e dezer des morgens ten 8 ure. Naar Singapore, op woensdag de 1e oktober aanstaande, des morgens ten 7 ure.


Datum: 21 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 september. Dezer dagen zal te Antwerpen van stapel lopen de stoomboot ADMIRAAL DE RUITER, gebouwd voor rekening ener Nederlandse maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Singapore, 30 juli. Het op heden alhier van Londen gearriveerd fregatschip MARIA ELISABETH, kapt. Jonker, heeft van de 23e tot de 30e mei veel slecht weder doorgestaan, zodat men genoodzaakt was een belangrijke hoeveelheid ijzer over boord te werpen om het schip te verlichten. Ook op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop ondervond die bodem een hevige orkaan.


Datum: 22 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 sptember. Gisteren na posttijd stoomde de ELVE, kapt. P.J. van Emmerik, naar Hamburg. (opm: eerste reis na aankoop, zie NRC 090951)


Datum: 23 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 20 september. Het schip PERSEVERANCE, kapt. Nelson, van Newcastle naar Rotterdam, is op de Ooster gestrand doch weder in vlot water gekomen en wegens lekkage op de Slikken gezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 september. De Moerdijkse stoomboot, die gisteren namiddag van deze stad vertrokken is, heeft op de hoogte van de Kil een ongemak aan de machine (de luchtpomp) gekregen en is, daar zij zelfs niet meer voortkomen kon, door de veerboot naar de Moerdijk gesleept. Dit betrekkelijk zeer geringe defect heeft veroorzaakt, dat gemelde stoomboot niet op de gewone tijd kon terugkeren, doch is in het vervoer van passagiers en goederen, door andere middelen, zo goed mogelijk voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens particulier bericht uit Elseneur d.d. 9 september l.l. is het schip FROUWINA ENGELINA, kapit. M.J. de Jonge, van de Pekela, komende van Riga en bestemd naar Dundee, door een hevige storm belopen welke de stuurman over boord is geslagen en deze niet kunnende redden is hij in de golven verzwolgen. Het schip en de overige bemanning zijn eindelijk te Elseneur aangekomen en hebben van daar de reis naar Dundee voortgezet.


Datum: 24 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Het barkschip TIMOR, kapt. Koning, met schade te Hong Kong van San Francisco aangekomen, had volgens brief van daar d.d. 23 juni, de reparatie bijna volbracht en zou tegen het laatst dier maand de reis naar Batavia aannemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 14 september. Scheepsvrachten. Ofschoon tot lagere prijzen aangeboden en niettegenstaande de schaarste van goede schepen, is de vraag naar vrachten beperkt ten gevolge van de steeds ongunstige berichten van de westelijke graanmarkten. Men heeft besteed 38 à 40 Kronen naar Fiume, 35 à 40 kronen naar Triëst, Sh.60/- naar Engeland en Ffrs. 21 naar Marseille.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens berichten van Makassar, is op de 15e augustus 1851, in de nabijheid van de Tijger-eilanden, gestrand het Amerikaans driemastschip GEORGE BROWN, gezagvoerder Asa Higgens, komende van California en bestemd naar Calcutta. Het schip had zodanig op de koraalriffen gestoten dat het onmiddellijk vol water liep en daar er geen mogelijkheid meer bestond om het vaartuig te redden, werden de boten uitgezet, ten einde de naastgelegen haven te bereiken. In de namiddag van de 25e augustus jongstleden, kwam de gezagvoerder met drie man van de equipage, in een barkas, te Makassar aan, terwijl de overige bemanning van het vaartuig, bestaande uit achttien koppen, op de 21e augustus te voren te Bonthain was geland, vanwaar dezelve de 31e augustus met drie sloepen, onder geleide van de gouvernements kruisboot nummer 18, naar Makassar is gezonden en aldaar op de 1e september aangekomen is. Bij ontstentenis van een zaakgelastigde van het Amerikaanse gouvernement te Makassar, is de gezagvoerder en de verdere bemanning van het gestrande schip, tezamen uitmakende 22 koppen, met het particuliere vaartuig BINTANG ANAM naar Semarang gedirigeerd om van daar verder te worden verzonden naar de plaats waar zij te huis behoren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 september. Heden vertrok van hier naar Samarang het Nederlands-Indische stoomschip JAVA, kapt. T.R. Stavers. (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag)


Datum: 25 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Het schip ONS GENOEGEN, kapt. Stenger, van Rostock naar Londen, is volgens brief van Delfzijl van de 20e dezer, aldaar met verlies van anker en ketting en meer andere schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havanna, 19 augustus. Vertrokken de HARRIET, kapt. H.H. Soeten, naar Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Te Koop twee aandelen in de door de heer Jan Schouten c.s. opgerichte Dordrechtsche Reederij-Maatschappij. Adres bij de boekhandelaar T. Pieren Jz.


Datum: 26 september 1851


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op woensdag de 1 oktober 1851, des avonds te 7 uren ten huize van de logementhouder K.W. Hazenhoek te Delfzijl, publiek verkopen een Nederlandse tjalkschip genaamd ADRIANA, groot 58 zeetonnen met deszelfs volledige inventaris, thans liggende in de haven van Delfzijl en in eigendom bevaren geweest door de scheepskapitein A.O. de Jonge. (opm: Anske Onnes de Jonge verkocht zijn hektjalk in de veiling voor 720 gulden aan Arend Hayes Post, scheepskapitein, Farmsum)


Datum: 27 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 september. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben in hun vergadering van heden besloten te doen uitreiken:
- De grote zilveren medaille aan D. Keus, gezagvoerder van het hier ter stede te huis behorende Nederlandse fregatschip EUROPA, voor de 25 juli laatsleden op 25º31’ NB 40º05’ W.L. krachtdadig verleende hulp en bijstand in het redden en op zijn schip overnemen der equipage van het Engelse schip JEAGER, te huis behorende te Liverpool, en gevoerd door kapt. William Thomas Bastlett, van welk schip op de reis van Calcutta naar Liverpool in de lading, bestaande in salpeter, suiker, rijst, raap- en lijnzaad, ricinus olie, enz, brand is ontstaan, met dat ongelukkig gevolg, dat dezelve, benevens het schip, door het vuur verteerd, en welke equipage hij, na geruime tijd op de EUROPA, met alle mogelijke zeemans-gastvrijheid te hebben verzorgd veilig te Brouwershaven aan wal heeft gezet.
- Gelijke grote zilveren medaille, aan James Coppard, voerende het Engelse schoenerschip MARIA, te huis horende te Rye, voor allerbereidvaardige hulp en krachtige bijstand, op de 7e dezer verleend, aan de passagiers, waaronder verscheidende Nederlanders, en de equipage te samen een vijftigtal personen, van de Engelse schroef-stoomboot APOLLO, gevoerd door kapt. W.H. Smith, op zijn reis van deze stad naar London, de vorige nacht op de Kentish Knock gestrand en verbrijzeld, hen allen in hun noodlottige toestand, met al wat hem ten dienste stond, aller-menslievendst te verplegen, en des middags veilig te Dover aan wal te zetten.
- Alsmede de grote zilveren medaille aan kapitein Ingebredt Baltzersen, voerende het Noorse brikschip NIORD en de gewone zilveren medaille aan zijn stuurman Caspar Evensen, benevens tachtig gulden om onder zijn equipage te verdelen, voor hun stoutmoedig en bijzonder hulpvaardig gedrag bij stormweder de 21e juni l.l. op 56º08’ NB en 60º01’ OL (opm: de positie 60º01’ OL kan niet juist zijn; waarschijnlijk was dit 06º01’ OL)
aangewend, in het redden der equipage van het in een zinkende staat verkerende Nederlands kofschip de MÜNTHE (opm: geschreven als MUNTE, zie NRC 280651) gevoerd door kapitein J.K. Hazewinkel, te huis horende te Muntendam, komende van Stettin en bestemd naar Lynn, hun met liefderijkheid aan zijn boord te bejegenen, en te Harlingen, werwaarts hij bestemd was, veilig aan wal te zetten. Zijnde bij deze medailles, getuigschriften gevoegd, waarin de edele daad bijzonder is omschreven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens schrijven van kapt. De Ridder, voerende het schip J.C. SCHOTEL, van Dordrecht, d.d. Valparaiso 25 juli, dacht hij binnen een paar dagen naar San Francisco te vertrekken. Schip en equipage waren in goede staat.
Genoemde kapitein rapporteert nog dat tussen den 7 en 8 en op den 25 ter rede van Valparaiso een storm uit het noorden had gewoed, waardoor 4 schepen gestrand zijn, terwijl er 21 masteloos in de baai ronddreven, en er nog wel 30 kluiverbooms en stengen verloren hebben.


Datum: 28 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 september. Men schrijft ons uit Curaçao in dato 23 augustus het volgende: De 15e augustus kwam de Nederlandse schoener AUGUSTINA, kapt. Jones, hier binnen, het droevig nieuws brengende, dat de Nederlandse schoener FLEUR DE MARIE, kapt. Muller, slechts weinige dagen te voren van hier vertrokken, beoosten het eiland Aruba vergaan en geheel gezonken was. Twee matrozen hadden het leven erbij verloren, de overigen waren in de boot behouden op Aruba aangekomen. Het vaartuig behoorde aan de heer D.A. Jesserun alhier. De schade moet belangrijk zijn. Men zegt dat; behalve de aanzienlijke lading, grote sommen gelds aan boord waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomgelegenheid van Rotterdam naar Batavia via de Kaap de Goede Hoop. Voor passagiers zal het tegen het einde van oktober derwaarts vertrekken het expresselijk daartoe uitmuntend ingerichte schroefstoomschip MACASSAR, kapitein F.W.C. Bergner.
Doordien er van de stoomkracht zal worden gebruik gemaakt, stelt men zich voor de overtocht in betrekkelijk zeer korte tijd te zullen doen. Adres ten kantore van de cargadoor Wm Ruys J.Dzn.


Datum: 29 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden is alhier overleden onze waardige oom, de weled. heer Jan Hoogendijk, in de ouderdom van 74 jaar en 2 maanden. (opm: de scheepsbouwmeester)
Capelle op d’IJssel, 24 september 1851
Get. C.W. Hoogendijk en C. Hoogendijk Azn, executeuren-testamentair.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De definitieve toeslag van het tweemast smakschip ZWARTSLUIS door de notaris Mr. J.A. van Roijen te Zwolle zal plaats vinden op vrijdag de 3e oktober 1851, des middags ten 12 ure, ten huize van de logementhouder J.B. Scheuer te Zwolle. De op de 19e september gehouden inzet staat op NLG. 3.900.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 september. Alhier is heden als bijlegger binnengelopen het schip JACOMINA, kapt. Huges, van Stockholm naar Vlaardingen, met gescheurde zeilen en gebroken schoenerboom.


Datum: 30 september 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de Kanter Jr. en H. Boonen, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op zaterdag de 11e oktober 1851, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlands Koffijhuis, over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd barkschip, genaamd LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, varende onder Nederlandse vlag, en gevoerd door kapitein J.F.H. Göbel, volgens meetbrief lang 37,30 ellen, wijd 7 ellen, hol 5,12 ellen en alzo gemeten op 594 tonnen of 314 lasten; liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, en breder bij inventaris omschreven.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars, of bij de gezamenlijke cargadoors te Dordrecht.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, oud 5 jaren, met zijn gehele inventaris. liggende te Wildervank.
Nadere informatie te bekomen bij Jan R. Giezen te Muntendam.


Datum: 01 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 september. Kapt. Brandligt, voerende het schip TWEE GODFRIEDS, met schade te St. Helena gearriveerd – zie ons vorig nommer – meldt van daar in dato 3 augustus, dat hij, de 6e mei van Batavia naar St. Petersburg vertrokken, van de 27e dier maand af tot de 5e juli toe, als wanneer hij voor St. Helena ten anker kwam, met zware stormen en hoge zeeën had te worstelen gehad, waardoor veel schade aan schip en tuigage is veroorzaakt geworden, die echter, het schip overigens dicht gebleven zijnde, bereids was hersteld, zodat hij hoopte de volgende dag (4 augustus) de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Een tweede stoomboot zal in de vaart tussen Zwolle en Amsterdam gebracht worden, en wel zodanig, dat van beide steden een boot op dezelfde dag afvaart. Dit zal een belangrijke aanwinst zijn voor de communicatie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 29 september te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: het welbezeild galjootschip ADRIAAN, kapt. Harm Zeeven, NLG 2.800. Opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 september. Heden vertrok van hier naar Padang het Nederlandse barkschip SAMARANG, thans hernoemd DEFIANCE, kapt. M.L. Pike.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Naar men verneemt is op de 25e september het ijzeren stoomschip CELEBES te Soerabaija met het beste gevolg te water gebracht. Als een bewijs in welke korte tijd dit vaartuig in elkaar gezet en alzo van de vooruitgang van dergelijke werkzaamheden, in de laatste tijd in Nederlands Indië, kan tot vergelijking genomen worden het laatste te Soerabaija gebouwde ijzeren stoomschip BORNEO, hetwelk in ieder opzicht van dezelfde afmetingen als de CELEBES is, doch iets minder werk vereiste, aangezien het tot rivierboot bestemd was, terwijl de CELEBES in alle delen versterkt en ingericht is voor een goede zeeboot met kiel enzovoort. De BORNEO, waarvan de kiel op de 1e september 1847 werd gelegd, is op de 31e juli 1848 te water gelaten en dus 330 dagen in aanbouw geweest. Het personeel, daarbij gebezigd, bestond gedeeltelijk uit Europeanen, die voor de ineenzetting van dit vaartuig en de ONRUST waren uitgezonden en uit inlandse werklieden. De kiel van de CELEBES daarentegen is op de 3e mei 1851 gelegd en is dus tot op de 25e september slechts 141 dagen onderhanden; hierbij heeft slechts één Europeaan geassisteerd, terwijl de overige werklieden allen inlanders waren. De oorzaak van dit grote verschil kan hoofdzakelijk aan de navolgende redenen worden toegeschreven: 1e. Dat de inrichtingen voor deze werkzaamheden zeer veel verbeterd zijn. 2e. Dat de werklieden meer geoefend worden in dit vak. 3e. Dat de CELEBES op de helling van ’s lands timmerwerf te Soerabaija in elkaar is gezet, welke dicht gelegen is bij de fabriek voor de marine, het stoomwezen en de nijverheid, terwijl de ineenzetting van de BORNEO heeft plaatsgehad op het nieuw maritiem etablissement te Soerabaija, ongeveer twee palen van gezegd atelier verwijderd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Straat Sunda, 28 september. Doorgezeild. De 22e dezer: Amerikaans schip MAGATTAN, kapt. D. Cotting, van … naar Calcutta. De 23e dezer: Engels schip NIAGARA, kapt. A. Shervan, van Glasgow naar Batavia, een passagier. Engels schip FLORA MURE, kapt. C.T. Glover, van Glasgow naar Singapore. Nederlands schip MARIE JULIE, kapt. L.C. van Dijcke, van Batavia naar Tjilatjap. De 25e dezer: Engels schip CHINSURAH, kapt. J. Furness, van China naar Bombay, een passagier. De 26e dezer: Nederlands schip STAD SCHIEDAM, kapt. T.A. Wulp, van Schiedam naar Batavia. Nederlands schip VRIENDSCHAP, kapt. T.W.E. Schuchard, van Rotterdam de 28e juni, naar Batavia. Nederlands schip WALVISCH, kapt. T. Schut, van Tafelbaai de 22e augustus naar Batavia. Engels schip ELIZA, kapt. P. Nobbe, van New Castle de 27e mei naar Hongkong. De 27e dezer: Nederlands schip RIDDERKERK, kapt. H. Noltee, van Cardiff de 26e juni, naar Hongkong. Nederlands schip CONSTANTIA, kapt. C.J. Kaleshoek, van Batavia de 26e september naar Rotterdam, enige passagiers en zes gepasporteerde militairen. Nederlands schip SOERABAIJA, kapt. A.M. Swarts, van Semarang de 13e september, naar Rotterdam. Engels schip GANGES, kapt. R. Leas, van China de 1e september, naar Londen. Engels schip JULIA, kapt. M.G. Row, van China de 17e augustus naar Bombay. De 28e dezer: Nederlands schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, van Batavia naar Amsterdam. Nederlands schip CAPELLA, kapt. A. Sandberg, van Batavia naar Amsterdam met acht gepasporteerde militairen. Nederlands schip IDA ELISABETH, kapt. M.A. Overgaauw, van Batavia naar Tjilatjap.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 september.
Aangekomen. De 26e dezer: Zweeds schip ANTILOPE, kapt. J.S. Liebech, van St. Francisco de 1e juli. Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, van Semarang de 25e september, enige passagiers en Zr.Ms. troepen. Nederlands bark VAN DER WERF, kapt. B. van der Plas van Pekalongan de 24e september, een passagier. Nederlandse bark ALNOER, kapt. Sech Sahad Baharmoes, van Semarang de 18e september. Nederlandse bark WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said Sech bin Hoesien Segaf, van Indramajoe de 25e september. Nederlandse bark HONG GOAN, kapt. Oeij IJangsing, van Cheribon de 25e september. Nederlandse bark MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, van Amsterdam de 31e mei. Engels schip NIAGARA, kapt. A. Shewan, van Glasgow de 5e juni, een passagier. De 27e dezer: Nederlandse bark INDRAMAIJOE, kapt. Nie Tekwie, van Indramaijoe de 25e september. Zr. Ms. stoomschip BORNEO, kapt. luitenant ter zee 1e klasse F.J.E. van Gorkum, van Lampongs de 26e september. De 28e september Nederlands schip STAD SCHIEDAM, kapt. T.A. Wulp, van Schiedam de 21e juni. Nederlands schip VRIENDSCHAP, kapt. F.W. E. Schuchard, van Rotterdam de 28e juni. De 29e dezer: Nederlands schip MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, van Singapore de 3e september. Nederlands schip KONING WILLEM II, kapt. L.R. Giezen, van Cheribon de 25e september. Nederlandse schoener JOHANNA CATHARINA, kapt. D.C. Claus, van Amsterdam de 21e juni. Nederlands schip WALVISCH, kapt. T. Schur, van de Kaap de Goede Hoop de 22e augustus. Nederlandse bark HOKSOEN, kapt. Agil, van Cheribon de 26e september, twee passagiers. Nederlands schip OEIJ SINJO, kapt. Kwe Samiang, van Cheribon de 26e september. Nederlands schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, van Probolingo de 22e september. Nederlands stoomschip JAVA, kapt. T.R. Stavers, van Soerabaja de 27e september.
Vertrokken. De 27e dezer: Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, kapt. luitenant ter zee A.J. Voet, naar Calcutta, aan boord hebbende zijne excellentie de minister van staat, oud Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië met gevolg. Zr.Ms. advies-brik PYLADES, kapt. luitenant ter zee 1e klasse L. Nocolson, koers stellende om de noord. Nederlandse bark TERNATE, kapt. T. Cars, naar China. Nederlandse bark IDA ELISABETH, kapt. M.A. Overgaauw, naar Tjilatjap. Nederlandse bark JOHANNA MARIA, kapt. L. Keus, naar Cheribon. Nederlandse bark JADUL RACHMAN, kapt. Said Jaffar bin Hassan Segaf, naar Banka. Nederlands schip DJEILANIE, kapt. Said Moehamat bin Alie, naar Soerabaja. Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, naar Pekalongan. Nederlands schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, naar Amsterdam. Nederlandse bark CAPELLA, kapt. A.P. Sandberg jr., naar Amsterdam met acht militairen. De 28e dezer: Zr.Ms. stoomschip BROMO, kapt. luitenant ter zee J.W. Stoll, naar Nederland. Nederlandse bark GATMIR, kapt. Said Alie bin Aloewie Segaf, naar Soerabaja. Nederlandse bark DE EENDRACHT, kapt. M. van Velthoven, naar Rotterdam met zes militairen. Nederlandse bark ARIEF BANJERMAAS, kapt. Moehamat Ariep, naar Banjermassing. De 29e dezer: Zr.Ms. stoomschip BORNEO, kapt. luitenant ter zee 1e klasse F.J.E. van Gorkum naar Onrust. De 30e dezer. Nederlands schip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, naar Soerabaja. Nederlands schip PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, naar Soerabaja. Nederlandse bark VAN DER WERF, kapt. B. van der Plas, naar Amsterdam. Nederlandse bark FATHOOE RACHMAN, kapt. Said Oesien bin Oemar Maglaar, naar Cheribon. Nederlandse bark SAMARANG thans hernoemd DEFIANCE, kapt. M.L. Pike, naar Padang. Nederlandse bark TARTAR, kapt. Sie Kong pat, naar Pekalongan.
Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, brik DE HAAI, schoener brik BANDA, gouvernements schoeners ZEEMEEUW, ANADIJOMENE, stoomschip JAVA, Nederlandse schepen PRINS VAN ORANJE, GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, JEANNETTE, JAN DE WITT, WALVISCH, WADIE ATOOL RACHMAN, OEIJ SINJO, PRINS HENDRIK, KONING WILLEM II, MARIA ELISABETH, VRIENDSCHAP, STAD SCHIEDAM, CORNELIS HOUTMAN, PRINS MAURITS, barken DE MAAS, CORTGENE, JANE SERENA, HONG GOAN, ALNOER, NAGA LAUT, HOKSOEN, KOOPHANDEL, WHAMPOS, LACHMADIE, MAXIMILIAAN THEODOOR, INDRAMAIJOE, RESIDENT VAN SON, brik SALIM, schoeners JOHANNA CATHARINA, BLIENJOE SRIE BOELAN.


Datum: 02 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Volgens brief van Texel van de 30e september was de vorige dag achter de Zanddijk door het volk verlaten hoog op strand gedreven de Engelse brik PHOEBE, van Stockton, geladen met ballast. Men had noch boten, noch scheepspapieren aan boord gevonden. De inventaris werd door de strandvonderij geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 1 oktober. Op de hoogte van het eiland Marken is in de nacht van 21 dezer een Groninger tjalk vergaan, en de gehele bemanning daarbij omgekomen. Laatstleden donderdag avond werd door een Urker visser het lijk ener vrouw van ongeveer dertig jaren, in vermoedelijk zwangere toestand, in de nabijheid van genoemd eiland gevonden en op Urk aangebracht. Ook moeten door de Harlinger beurtman de lijken van twee kinderen, mede op gemelde bodem behoord hebbende, elders aangebracht zijn.


Datum: 03 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 oktober. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Smit aan het Slikkerveer met goed gevolg te water gelaten het voor rekening der rederij van de heer Wm Ruys J.Dzn. alhier gebouwde barkschip genaamd FOP SMIT, groot ca. 350 lasten.


Datum: 04 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Volgens brief van kapt. Sandman, voerende het schip GENERAAL LIST, in dato Aden, 4 september j.l, was alles wel aan boord en het schip gereed de reis naar Java te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 29 september. Heden is alhier met verlies van een zwaard, gebroken boom en meer andere schade aan tuig binnengekomen het Nederlands tjalkschip VROUW SOPHIA, kapt. Brongers, van Brussel met stukgoederen naar Lübeck bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoop op Texel. De opperstrandvonder in het ressort van Texel, als daartoe geautoriseerd, is voornemens op woensdag 8 oktober e.k., des morgens 10 ure, ten overstaan van de notaris J.L. Kikkert, publiek en ad opus jus habentium te verkopen het casco van het de 29e september l.l. benoorden de Koog gestrande brikschip PHOEBE, met de daarvan geborgen masten en verdere inventaris, zo als dit alles op de strandingplaats is liggende. Nadere informatiën zijn te bekomen bij hem, opperstrandvonder, en de substituut-strandvonder in loco.
Texel, 2 oktober.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Semarang, 26 september. Aangekomen: De 19e dezer: Nederlandse bark ANOER SALIM, kapt. Said Aboekar, van Batavia de 13e september, een passagier. Nederlandse bark ELLEN, kapt. M. Chevalier, van Batavia de 14e september. De 22e dezer: Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, van Soerabaja de 21e september, 8 passagiers en Zr.Ms. troepen en bannelingen. Nederlands schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J.F.D. Petersen, van Batavia de 18e september. De 23e dezer: Nederlandse bark FATAHOOL KARIM, kapt. Said Salim Moetahar, van Banjermassing de 6e september. Nederlands stoomschip JAVA, kapt. F.R. Stavers van Batavia de 22e september, enige passagiers en Zr.Ms. troepen. Nederlandse bark SAID MASKOOR, kapt. Abdul Kariem, van Batavia de 16e september. De 26e dezer: Nederlands schip ALFULCK, kapt. Sech Abdul Kadir Baradjak, van Soerabaja de 23e september met Zr.Ms. troepen.
Vertrokken: De 20e dezer: Nederlandse bark CONSTANTIA, kapt. J. Caleshoek, naar Batavia en Rotterdam, enige passagiers, zes gepasp. militairen en zes schepelingen van het verongelukte Amerikaanse schip GEORGE BROWN. Nederlandse bark SALMA, kapt. Said Ibrahim Albabassij, naar Soerabaja en Sumanap. Nederlandse schoener PAKKIS, kapt. Tan Hong Goan, naar Soerabaja. De 21 dezer: Nederlandse brik FAVORIT, kapt. Intje Amat, naar Pontianak en Riouw. De 23e dezer: Nederlandse bark ALNOER, kapt. Sech Sahad Baharmoes, naar Batavia. Nederlandse bark SOERABAIJA, kapt. A.M. Swarts naar Rotterdam. De 24e dezer: Nederlandse bark JUSTINA, kapt. Nelant Bannier, naar Padang. Nederlands stoomschip JAVA, kapt. F.R. Stavers, naar Soerabaja. De 25e dezer: Nederlands schoener SIENGIE, kapt. Ho The Tjiang, naar Munrok en Riouw. Nederlandse bark ANOEAR SALIM, kapt. Said Aboebakar, naar Soerabaja en Balie. Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Batavia, enige passagiers en Zr.Ms. troepen en bannelingen.
Schepen liggende ter rede. Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 14, Nederlands schip JAPAN, CLAUDIUS CIVILIS, ALFULCK, FREDERIKA, barken CHRISTOPHORUS COLOMBUS, AUSTRALIE, ADENAN, ELLEN, FATHOOL KARIM, SAID MASKOOR, brik STELLA MARIS, schoeners LOUISE, BIENTANG TIEGA.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 24 september. Aangekomen: De 19e dezer: Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, van Passoeroewan de 17e september. Nederlandse bark PICTURA, kapt. A. Lupcke, van Batavia de 9e september. Engelse brik CHARLOTTA, kapt. J.B. Middleton, van Batavia van 26e augustus. Engelse bark ENNERDALE, kapt. W.H. Moore, van Port Philip de 30e juli. Nederlandse bark JADUL KARIM, kapt. Sech Mohamat bin Hoesin Atas, van Batavia de 10e september. De 21e dezer: Nederlandse schoener MIFREJOOL MOELOOK, kapt. Braie, van Rembang de 19e september met een aantal passagiers. De 22e dezer: Nederlandse schoener HOAT GOEWAN, kapt. Le Geliong, van Banjermassing de 16e september met een Chinese passagier, Nederlandse schip DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven van Batavia de 14e september. De 23e dezer: Zr.Ms. stoomschip ETNA, kapt. luitenant ter zee 1e klasse C. Fabius, van Onrust de 19e september. Zr.Ms. stoomschip ONRUST, kapt. luitenant ter zee 2e klasse D.L. Wolfson, van Onrust de 19e september. De 24e dezer: Zr.Ms. schoener ARGO, kapt. luitenant ter zee 1e klasse J. van Mauriks, van Banjoewangie de 22e september. Nederlandse schoener HEATLIE, kapt. Tan Kiantien van Balie Padang de 18e september. Nederlandse bark SALIEM, kapt. Said Ibrahim Alhabassij, van Semarang de 21e september. Nederlandse bark JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten, van Batavia de 11e september. Nederlands schip GEERTRUIDE, kapt. A. Schaap, van Batavia de 15e september.
Vertrokken: De 19e dezer: Nederlands schip HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener, naar Nederland via Pasoeroewan. Nederlands schip D’ELMINA, kapt. P.C. Teengs, naar Nederland via Probolingo. De 20e dezer: Nederlands schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. N. Rademaker, naar Amsterdam, enige passagiers en zes gepasporteerde militairen. Nederlandse bark MARSOEK, kapt. Sech Salma bin Achmat bin Soekar, naar Batavia via Grissee. De 21e dezer: Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Batavia via Semarang, met Zr.Ms. troepen en bannelingen. Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, naar Pasoeroewan. Nederlandse bark ASSAD DULLAH, kapt. Said Mohamat bin Aloei Habassij, naar Sambas via Sumanap. De 22e dezer: Engelse brik SIR JOHN BYNG, kapt. R. Firth, naar Sydney. De 23e dezer: Nederlands schip ALFULCK, kapt. Sech Abdul Kadir Baradjak, naar Sambas via Semarang, met Zr.Ms. troepen. Nederlandse bark FATHOOL HAER, kapt. Sech Oemar bin Mohamat Bafadil, naar de oostkust van Banka. De 24e dezer: Nederlandse bark DENNOK BIENTANG TOEDJOE, kapt. Tan Giok Gin, naar Riouw. Nederlandse bark PICTURA, kapt. A. Lupcke, naar Nederland via Probolingo. Nederlands schip KORTENAAR, kapt. A. Glazener, naar Nederland via Pangool, met zes gepasporteerde militairen. Nederlands schip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, naar Nederland via Panaroekan.
Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. korvet BOREAS, brik ZWALUW, stoomschepen VESUVIUS, BATAVIA, PHOENIX, HEKLA, stoom-adv.-vaartuig TJIPANNAS, schoener brik BANKA, Nederlandse schepen ANNA PAULOWNA, JAVAAN, BATAVIER, ROTTERDAM, FATAHOOL MOBARAK, barken FATAL MAAN, WILLEM III, AGNETA, WILHELMINA CATHARINA, CELEBES, ZEEMANSHOOP, BATAVIER, HECTOR, SUMATRA, HEILIGE VINCENTIUS VAN PAULO, WADIAT TULBARIE, FATOOR RAHIM, JADUL KARIM, schoeners TIO TIAUW THAIJ, ZEEMANSHOOP, SOEIKIT, ISREEN, TIAU HAPLIE, FATAHOOL MOEBIN, MIFREJOOL MOELOOK, HOAT GOEWAN.


Datum: 06 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 oktober. Een particulier schrijven d.d. San Francisco 15 augustus deelt ons het volgende mede: Het schip HILLEGONDA CATHARINA HELENA, kapt. J.C. Radeloff, heeft op 25 maart een lek gestoten op Amanu (Marquesas Eilanden) (opm: Frans Polynesië), welke die bodem op reis van hier naar Callao, water te kort komende, aandeed. Volgens brieven van Otaheite (opm: Tahiti), d.d. 20 juni, bevond hij zich toen nog op dat eiland en was bezig te repareren, daar het schip bij expertise goedgekeurd en reparatie bevolen was. De kapitein meldt, dat het moeilijk was aldaar geld te bekomen. (opm: zie NRC 291251 en AH 291251)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 oktober. Volgens brief van kapt. C. van der Hoeven, voerende het schip VROUW JOHANNA, in dato St. Helena 16 augustus, was bij aldaar in goede staat aangekomen, en zou de volgende dag naar Cowes vertrekken, zijnde aan boord alles wel. De VROUW JOHANNA, is eerst de 3e mei van Akyab vertrokken, en had bij de Kaap met veel stormen te kampen gehad, hetgeen de reis had vertraagd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 oktober. Het schip THETIS, kapt. K. Poel, van Suriname heden hier binnen, heeft op de Westerse eilanden zware stormen belopen en is dien ten gevolge met verlies van de grote mast, van zeilen en verdere schade hier binnengekomen.


Datum: 07 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 oktober. De stoomboot HAMBOURG, kapt. J. Maressel, van Havre, arriveerde heden, op sleeptouw hebbende het schroefstoomschip FIJENOORD, kapt. H. Rolfe, hebbende de laatste het roer op de Maasdroogte afgestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stettin, 2 oktober. Het Nederlandse kofschip GERDINA, kapt. Drok, van Lübeck naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) bestemd, is de 29e september op 2 mijlen ten oosten van Stolpmünde gestrand. Bovengenoemd schip was reeds vroeger, als in ons nommer van 16 september j.l. gemeld is, lek te Stralsund binnengelopen. (opm: tjalk GARMDINA, zie NRC 160951)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 oktober. Volgens te Scheveningen ontvangen brieven uit Engeland, heeft de vloot, ter steurharingvisserij uitgerust, niet alleen door de in de nacht van 26 op 27 september aldaar gewoed hebbende hevige storm, veel geleden, maar is ook voor de haven van Flamborough met man en muis vergaan de pink SCHEVENINGS WELVAREN, toebehorende aan de heer J. Hoogenraad, en gevoerd bij stuurman L. Mos (opm: stuurman is de benaming voor de schipper bij vissersschepen). Door deze vreselijke ramp zijn zeven moeders, waaronder in zwangerschap verkerende vrouwen, en meer dan 20 kinderen, eensklaps van hun broodwinners beroofd! De equipage bestond uit zes matrozen en een jongen, zijnde de broeder van de stuurman.


Datum: 08 oktober 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 oktober. Het stoomschip BURGEMEESTER HUIDEKOPER, kapt. Swart, heden alhier binnengekomen, heeft op de rede de machine gebroken en is door de sleepboot KINDERDIJK naar Rotterdam gesleept.


Datum: 10 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 9 oktober. Heden is alhier van de werf De Nijverheid met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip JOHANNA JACOBA, groot 143 gemeten lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zn voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Groot, Roelants & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 oktober. De Nederlandse kof GEERTRUIDA JOHANNA, kapt. Scholtens (opm: GERTRUDA JOHANNA, bouwjaar 1848, kapt. Hermanus Johannes Scholtens), van Londen naar Rotterdam, is gisteren morgen bij Zandvoort gestrand, doch het volk benevens des kapiteins vrouw en kind gered.
(opm: casco en verdere zaken werden ter plaatse verkocht; de kof kwam weer in de vaart)


Datum: 11 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoombootdienst tussen Rotterdam en Hamburg. Uit hoofde van enige hoogst wenselijke verbeteringen aan het stoomschip ELVE zal de vaart gedurende korte tijd gestaakt worden.
De directeur, James Smith


Datum: 12 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 oktober. Heden middag is van de werf Het Wapen van Amsterdam, van de scheepsbouwmeester F. Haverkamp in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam, met goed gevolg te water gelaten het barkschip HENRIETTE, groot 210 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de heer Fr.Adr. Jas, en gevoerd zullende worden door kapt. J.W.J. Witsen Elias.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen. Veiling in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht van het barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN. Strijkgeld NLG100, in veiling NLG 17.000, H.W. Roelants te Schiedam, in slag daarboven NLG 1.200, koper J.H. van Gent, Schiedam (opm: zie DC 141051)


Datum: 13 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, J. Corver en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag 20 oktober 1851, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt brigantijnschip, genaamd DANIEL (opm: volgens de bijlbrief en de zeebrief uit 1845 is hier sprake van een kof), en gevoerd door kapt. W. van Duin, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen, 34 duim, wijd 4 ellen, 73 duim, hol 2 ellen, 80 duim, en alzo gemeten op 161 tonnen of 85 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en de cargadoors Jan Corver en Comp. (opm: zie ook AH 221051)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Jan Zunderdorp en Willem Jan Hidde Bok, makelaars te Texel, als lasthebbende van hun principaal, zijn van mening op maandag 20 oktober e.k. ’s namiddags 4 ure, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Mr. W. Bok, op de haven te Oudeschild publiek verkopen het onder Nederlandse vlag varende, welbezeild kofschip ADRIANA, gevoerd geweest bij wijlen kapt. W.J. Kremer, volgens Nederlandse meetbrief lang 20 el 70 duim, wijd 3 el 87 duim, hol 1 el 94 duim, en alzo gemeten op 69 tonnen of 36 lasten, met de daartoe behorende complete inventaris, zo als hetzelve thans in voornoemde haven is liggende.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van bovengenoemde makelaars.


Datum: 14 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 oktober. Heden is op de werf De Merwede van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen te Dordrecht voor rekening der Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij de kiel gelegd voor het barkschip TAGAL, groot zullende zijn omstreeks 400 gemeten lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 oktober. Volgens brief van kapt. Van der Baan, voerende het schip HENRIETTE, van Amsterdam naar Venetië, in dato Yarmouth 8 dezer, was hij die dag aldaar ter rede gekomen om een en ander aan het tuig in orde te maken. Na zijn vertrek had hij met aanhoudend slecht weder te kampen gehad, waardoor de briksboom dicht bij de klauw was gebroken, welke echter weder hersteld was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 oktober. Het zaterdag l.l. alhier geveilde barkschip LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN, toebehorende aan de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepreederij, is gekocht door de heer J.H. van Gendt, zeereder te Schiedam, voor de som van NLG 18.200.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AGNETA, kapt. Hollander, van Emden naar Wilmington is de 2edezer met gebroken masten te Emden uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam, zal ten verzoeken van zijnen principaal op zaterdag de 25 October 1851, des avonds te 7 uur ten huize van de logementhouder E.J. Duintjer te Veendam, publiek veilen en verkopen een bevaren tjalkschip genaamd MARIJKE (opm: binnenvaarder), in 1846 nieuw gebouwd, groot 45 ton met al deszelfs opgoed en toebehoren invoege laatst door Pieter Paulus Zielstra is bevaren en thans in het Diep te Muntendam is liggende.


Datum: 15 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 oktober. Het schip HOLLANDS TROUW, kapt. Pijbes (opm: kof, bouwjaar 1835; kapt. Derk Berents Nolte Piebes), van Riga naar Delfzijl, is volgens brief van Groningen van de 12e dezer, bij Falsterbo gestrand en zal weg zijn. De equipage is gered. (opm: zie NRC 161051)


Datum: 16 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malmö, 2 oktober. In de nacht van 28 september j.l. is op Falsterbo-Rif gestrand het Nederlandse kofschip HOLLANDS TROUW, kapt. Pijbes van Riga, met een lading balken enz. naar Delfzijl bestemd. Het schip is onmiddellijk vol water gelopen en zal hoogstwaarschijnlijk wrak zijn; met de berging van de inventaris heeft men alreeds een aanvang gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Het schip ZES GEBROEDERS, kapt. Visser, van Memel naar Oporto, ter rede van Yarmouth binnengelopen, heeft de 26e en de 27e september zware stormen doorgestaan, en daardoor het grootzeil, bezaan, stagfok en kluiverboom verloren, doch was overigens in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 1 oktober. Kapt. Brouwer, voerende het Nederlandse schip IDA GESINA, van New York te Wilmington aangekomen, rapporteert dat hij in de nacht van 13 september l.l, ten 1 ure, op de hoogte van Barnegat, gezien heeft een zinkende schoener. Een boot met negen man van het schip afkomstig, had moeite gedaan om aan boord te komen, doch was door de hevige storm niet in staat geweest het schip te bereiken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 20e oktober, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen het galjoot-scheepshol, de ANNA EN MARIA (opm: bouwjaar 1831, drie masten, twee dekken, laatste kapitein Daniel Steenveld), waarbij een ketting-anker met ijzeren stok, twee dito met houten stokken, en een ijzeren kombuis, liggende aan de werf Casimirus op de Hoogte van de Kadijk no. 9.
Nader onderricht bij bovengenoemde makelaar. (opm: zie NRC 091050 en AH 221051)


Datum: 17 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 oktober. De Nederlandsche Handel-Maatschappij bezit in Nederland geen schepen, maar in Indië slechts een paar kustvaarders en volgens art. 67 van haar statuten is het haar verboden schepen te bezitten anders dan bij volstrekte noodzakelijkheid in enkele gevallen. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Valparaiso, 22 augustus. Een groot aantal schepen liggen zonder bestemming in onze baai. Vrachten zijn buitengemeen schaars te bekomen en verscheidene schepen vertrekken in ballast naar Rio de Janeiro, Buenos-Ayres of Java. De GRAAF VAN NASSAU is na drie maanden verblijf alhier naar Java vertrokken. Nog nimmer heeft men hier zulk een slechte tijd voor de bevrachtingen gekend. Meer dan twintig schepen hebben zich aangeboden om tot een lage vracht de lading over te nemen van de WITTE LEEUW, welk schip is afgekeurd en verkocht. De EVERDINA ELISABETH ligt klaar om lading naar San Fransisco in te nemen, maar niemand durft goederen te schepen uit vrees, dat zij te lang aan boord zullen blijven. Alleen wanneer men verneemt, dat een schip op zijn vertrek is, maakt men gebruik van de gelegenheid om het weinige, dat zich voor San Francisco voordoet, te laden.
(opm: zie ook AH 201051 en NRC 261051).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 oktober. Volgens brief van kapitein Thijs Visser, voerende het alhier te huis behorende ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, in dato Rio de Janeiro 13 september, was hij aldaar op deszelfs reis van Callao naar Cowes, na op de 29e juni op 57º ZB 62º WL in een woedende orkaan zijn masten en tuig verloren te hebben, de 21e augustus binnengelopen om te repareren. Hoewel het schip 49 dagen in deze ontredderde toestand en onder een noodtuig aanhoudend met verschillende rampen en stormen heeft te kampen gehad en bij herhaling op 38º ZB door een orkaan belopen werd, die 3 dagen aanhield, waarbij alles wat aan het dek was, verloren is geraakt, en verschansingen en stutten grotendeels werden weggeslagen, was het schip geheel dicht gebleven, zodat de reparatie zonder voorafgaande lossing zou plaats hebben, en dacht kapt. Visser tegen half oktober gereed zijn, om de reis voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip lang 14 el en 768 streep (52 voet), wijd 3 el 408 streep (12 voet), hol 1 el 420 streep (5 voet); te bevragen bij de scheepstimmerman D.B. Bakker op het Zuidvliet bij Leeuwarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen 16 oktober. Maandag ochtend is op het Reitdiep in het zogenaamde Schoorsterrak nabij Schouwerzijl, plotseling een met keien geladen tjalkschip gezonken, bevaren wordende door kapt. Egbert Wind, van de Pekela, komende van Winschoten en bestemd naar het Nieuwe Diep. Heden morgen was het schip nog niet gelicht.


Datum: 18 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 oktober. Volgens brief van kapt. M.F. Tydeman, voerende het barkschip FLORA, van Dordrecht, in d.d. Rio de Janeiro 13 september, was hij aldaar op deszelfs reis van New York naar Java de 30e augustus binnengelopen, hebbende veel storm en slecht weder doorgestaan en daardoor schade aan schip enz. bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiana (opm: Oslo), 8 oktober. Kapt. Halsteinsen, voerende het schoenerschip HELENA, van Alloa alhier aangekomen, rapporteert dat hij de 3e dezer, zich toen bevindende op ca. 7 mijlen ten zuidzuidoosten van Somfineland, gepasseerd is een met tabak beladende Nederlandse kof in een zinkende toestand verkerende. In de nabijheid bevond zich een Engelse brik, van Stockton naar Gothenburg gedestineerd, welke bereids een menigte goederen uit het wrak geborgen had, hetzelve later op sleeptouw nam en daarmede om de Z.Z.W. stevende. (opm: zie ook NRC 191051 en NRC 271051)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend gezinkt Zweeds brikschip, groot circa 82 commercielasten, met eiken inhouten en grenen huid. Te bevragen bij de makelaar Hendrik Gullen, Geldersche Kade no. 38.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het Nederlands galjootschip (opm: hoeker) ADRIAAN, de 29e september in publieke veiling opgehouden, blijft nog uit de hand te koop. Adres bij de makelaar C. Ament, Oudezijds Achterburgwal bij de N iezel, no.133.
(opm: het schip, vermoedelijk bouwjaar 1809, werd eerst op 2 februari 1852 onderhands verkocht voor NLG 2.000 [vergelijk de eerder afgewezen bieding van NLG 2.800]; koper waren J.F.P.A. Abbema, en anderen, scheepsbouwmeester en boekhouder te Amsterdam; kapitein werd Sierk Greeult Hobma)

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Exmouth, 11 oktober. Aangekomen ELISABETH MARIA, kapt. Christophersen, van Miramichi (opm: N.B, Canada, zie EFP 041251).


Datum: 19 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 11 oktober. Kapt. Geo. Ellery, voerende het te Stockton te huis behorende brikschip STOKESLEY, heden alhier van Londen aangekomen, bericht, dat hij de 3e dezer op 58º18’ NB 10º30’ WL (opm: bedoeld is OL) ontmoet heeft een schoenerschip, genaamd HARMONIE, masteloos, in zinkende toestand en van het volk verlaten, hetwelk hij op sleeptouw had genomen en naar Kilsund in Noorwegen geboegseerd had. Het schip, welks herkomst niet te ontdekken was, had verscheidene vaten tabak en kisten met schilderijen in olieverf aan boord. Nadat het lens gepompt was, ontdekte men aan de stuurboordszijde onder een slaapplaats twee boorgaten. (red: reeds in ons nommer van gisteren maakten wij van het bovenstaande enige melding in de rubriek Christiania. Het toen medegedeelde, als zoude het een Nederlands schip zijn, verdient echter nog nadere bevestiging).
(opm: noch de HARMONIE noch de in NRC 271051 genoemde schoener HENRIETTE kon door Marhisdata worden getraceerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 augustus. Aan de Javasche Courant van 2 augustus ontlenen wij het volgende bericht. Van Madioen is bericht ontvangen, dat een der ijzeren lichters, welke door de aldaar woonachtige heren H.M.M. Rappard en H. Fievez bestemd zijn voor de vaart tussen Soerabaija en die plaats via Ngawie, op de 13e juli ter eerstgenoemde plaatse is aangekomen, zonder dat dezelve in het minst hinder gehad heeft van de ondiepten, welke gedurende dit jaargetijde de vaart van praauwen op de Solo- en vooral op de Madioen-rivier, ondoenlijk maken. Deze lichter, welke te Amsterdam in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel vervaardigd en in acht stukken herwaarts is gezonden, is in de constructie-winkel te Soerabaija ineengezet. Dezelve bevat drie waterdichte schotten, heeft een lengte van 50 en een breedte van 10 voeten, en bij een volle lading van 300 picols een diepgang van anderhalf voet, terwijl dezelve, ongeladen zijnde, slechts drie duimen diep gaat. Sedert de aankomst van dit ijzeren vaartuig, bestaat te Madioen een aanhoudende toeloop van nieuwsgierigen, en de Javaan verwondert zich vooral over de lichte bouw en de geringe diepgang van hetzelve. Genoemde heren verwachten nog tien dusdanige lichters uit Nederland, welke reeds in de Koninklijke Grofsmederij te Leiden worden aangemaakt, en slechts uit drie stukken zullen bestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 augustus. Scheepsvrachten blijven zonder verandering. De POLLUX, laadt suiker tot NLG 80 en de SOERABAIJA een partij suiker tot NLG 85, te Samarang liggende. De A.R. FALCK, ROTTERDAM en JAVAAN laden grotendeels voor eigen rekening, de beide eerstgenoemden te Samarang. De BANTAM werd kort na het vertrek der vorige mail voor Californië gecharterd tot GBP 4 per ton, en is reeds derwaarts vertrokken. De TERNATE ligt in lading naar China, evenals het Bremerschip PATRIOT. Het Hamburgerschip CHRISTIAAN vertrok naar Makasser. Van vreemde schepen werden overigens nog bevracht: Hamburger schip CONDOR voor GBP 2.15/. naar Hamburg en Engels CRESSWELL naar London GBP 2.15/. terwijl de Zweed SVEA voor eigen rekening een lading naar Bremen inneemt. Voor Engelse schepen naar Sydney werd GBP 2.10/. à GBP 3. betaald. Zonder bestemming liggen thans nog ter rede: de GOUVENEUR GENERAAL ROCHUSSEN, JAVA KOERIER en JAN DE WITT, alsmede het Engelse schip CHARLOTTE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 15 oktober. Heden is alhier met verlies van anker en ketting ter rede aangekomen het Nederlands kofschip ZES GEBROEDERS, van de Oostzee naar Oporto bestemd. Hetzelve is op nieuw van het nodige voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 oktober. Volgens brief van Delfzijl van 16 dezer was de 14e op Borkum gestrand en vol water gelopen een Nederlands schip, vermoedelijk de JULIANA, kapt. K. de Boer, van de Elve (opm: Elbe) met zaad naar de Zaan gedestineerd. Van Borkum waren lichters afgezonden om zo veel mogelijk te bergen. (opm: zie ook NRC 211051)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE HOUTHANDEL, kapt. De Groot, van Christiansand naar Harlingen, is de 10e oktober met gebroken roer te Löwestoft binnengebracht, na reeds 20 mijlen van Texel te zijn geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA, kapt. Veling, van Amsterdam naar Londen, is de 12e oktober in zinkende staat door twee lichters op de rede van Carolinensiel binnengebracht. De lading krenten is zwaar beschadigd.


Datum: 20 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ramsgate, 16 oktober. Heden arriveerde alhier lek, met gebroken spil en verlies van fokke-ra, de Nederlandse schoenerkof ZES GEBROEDERS, kapt. Visser, van Memel (opm: Klaipeda) naar Oporto gedestineerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Het barkschip CELEBES, kapt. Van der Eb, de 8e augustus l.l. te Batavia van Rotterdam aangekomen, moet naar Soerabaija vertrekken om op nieuw te koperen, hebbende zijn koper op de reis veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Volgens bericht van Hongkong, d.d. 21 augustus, had de brik KOMEET, kapt. Wisseman, op de reis van San Francisco naar opgemelde plaats aanmerkelijke zeeschade bekomen en was dezelve, na gedane reparaties, dien datum wederom gereed om naar New York te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Valparaiso, 22 augustus. De Nederlandse brik WITTE LEEUW, kapt. Brandt, 18 juli l.l. op de reize van Callao naar Rotterdam alhier binnen, is afgekeurd en verkocht.


Datum: 21 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 16 oktober. Gisteren is bij Borkum gestrand het Nederlandse tjalkschip JULIANA, kapt. De Boer (opm: VROUW JULIANA, tewaterlating 1845, in de vaart juni 1849; kapt. K.H. de Boer), van de Eider met een lading raapzaad naar Nederland bestemd. De bemanning is gered, en ook van de lading 20 last, alhoewel doornat geborgen. De fleet (opm: tuigage) is mede door enige vaartuigen van het wrak gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 oktober. Het schip AMPHITRITE, kapt. De Jong, van Amsterdam te Batavia aangekomen, heeft bij het opwerken naar de rede, op de hoogte van het eiland Purmerend aan grond gezeten, en daardoor enig koper verloren. Het is naar Soerabaija verzeild om aan beide zijden te kielen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. De Engelse brik AMITY, kapt. Whitemore, van Archangel naar Engeland, is de 7e dezer op 61º49’ NB 01º40’ WL gezonken, doch het volk door kapt. Patje, voerende het schip ANNEGIENA, van Archangel in Texel binnen, gered en aldaar aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt te koop aangeboden een ijzeren zeestoomboot, volgens meetbrief lang 25,73 el, wijd 5,14 el en hol 2,69 Nederlandse ellen, voorzien van een paar stoomwerktuigen van een gezamenlijk vermogen van 90 paardenkracht, met haar complete inventaris en welke boot en werktuigen zich in de best mogelijke staat bevinden. Deze boot is thans nog in de vaart tussen Amsterdam en Lemmer, waardoor de gelegenheid aan belangstellenden wordt aangeboden, om de deugdelijkheid der machine en de snelheid der boot te kunnen onderzoeken. Te bevragen bij de heer G.J. Roland Holst, makelaar te Amsterdam.
(opm: zie ook AH 251051)


Datum: 22 oktober 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 20e oktober in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- het gezinkt brigantijnschip (opm: kof, zie NRC 131051) DANIEL: NLG 10.100, koper J. Corver (opm: een makelaar voor zijn opdrachtgever)
- het galjootschipshol ANNA EN MARIA, NLG 1.300, in slag NLG 600, opgehouden.
(opm: op 26 mei 1852 werd aan J. Bakker & S. Lastdrager te Nieuwediep een nieuwe zeebrief verstrekt voor de – nu – CATHARINA JOHANNA onder kapt. L. Solum)


Datum: 23 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 oktober. De Nederlandse kof VROUW TRIENTJE, kapt. Liberg (opm: smak TRIJNTJE, kapt. T.M. Liberg), van Memel naar Gent, is alhier zwaar lek en door het volk verlaten door loodsen binnengebracht. (opm: schip en bemanning verenigden zich weer, maar in 1852 verging de smak alsnog – zie NRC 261052)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwe-Diep. De heren reders in voornoemde rederij worden bij deze uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering, te houden op woensdag de 5e november e.k. ten einde te voorzien in de vacatures van twee commissarissen. (opm: sterk bekort)
Amsterdam, 22 oktober 1851, de boekhouder der voorn. rederij, Paul van Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen 23 October. Dinsdag is alhier gearriveerd de schoenergaljoot HARMINA, groot ongeveer 85 last, zullende gevoerd worden door kapt. E.F. Muller van Wildervank, gebouwd bij R. van der Werff te Martenshoek.


Datum: 24 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 20 oktober. Het Nederlandse schip ZWIJGER, kapt. Weyland, van Dantzig naar Bordeaux, is hier wegens gebrek aan provisie binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, tot de 5e november aanstaande, het in dit voorjaar door de heer scheepsbouwmeester H. Lobeck, te Memel nieuw uitgehaald, kopervast, van gezond droog eikenhout gebouwd Pruissisch barkschip LUCIFER, gevoerd door kapitein J.W. Braun, gemeten op 298 normal lasten en liggende in het Oosterdok te Amsterdam. Het schip is van af de 31e oktober aanstaande te bezichtigen tegen schriftelijk bewijs, af te geven door de cargadoors Jansen en Muller, Oudewaal voor de Kraansluis No.15 aldaar, bij wie ook voorlopig alle mogelijke inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Puister, voerende het schip de NIJVERHEID, van Bayonne in Texel binnen, rapporteert op 17 dezer bij Goudstaart gepraaid te hebben het Nederlandse kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Scherpbier, van Maracaïbo naar Bremen.


Datum: 25 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 oktober. Heden middag is van de werf van de heren Gebr. Visser alhier, met het beste gevolg te water gelaten, het voor rekening van de heren Mees en Moens alhier, nieuw gebouwde brikschip AMERIKA, groot 150 à 160 lasten en gevoerd zullende worden door kapt. F. Ruiter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 oktober. Gisteren is te Schiedam, van de werf van de heer Lindeman, met het beste gevolg te water gelaten, de brik, genaamd H. WILLIBRORDUS, groot omtrent 180 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Lion. Daarna is de kiel gelegd van een bark, H. LIDUINA, genaamd, groot ruim 300 Java lasten. Beide zijn bestemd voor de grote vaart, en voor rekening der rederij onder directie van de heer J.H. van Gent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. De eerste tocht der nieuwe stoomboot ADMIRAAL DE RUIJTER, varende tussen Tiel, Rotterdam en Schiedam v.v, werd gisteren reeds door een ongelukkig toeval gekenmerkt. Ter hoogte van Zuilichem werden met een bootje twee passagiers aangebracht. Doch hetzij de schipper het touw, dat hem toegeworpen werd, niet wilde grijpen, hetzij door een andere reden, het bootje geraakte onder de raderkast en sloeg in een oogwenk om. De vier mensen, die zich daarin bevonden, waren een geruime tijd ter prooi aan de golven en zouden stellig zijn omgekomen, indien de pogingen ter redding, van de boot en van de wal gedaan, niet met een gunstig gevolg waren bekroond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directie der Friesche Stoomboot-Reederij brengt bij deze ter kennis van het reizend publiek, dat de stoomboot WILLEM II, in de vaart tussen Amsterdam en Lemmer, op vrijdag de 30e dezer van Amsterdam, en op primo november gedurende dit seizoen voor het laatst van de Lemmer zal afvaren, en dat gelijktijdig de binnenstoomvaart tussen de Lemmer en Stroobos en diligencediensten tussen Groningen en Lemmer en Heerenveen en Lemmer tot nadere kennisgeving zullen worden gestaakt.
(opm: vermoedelijk houdt dit verband met de advertentie in NRC 211051)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen den 22 oktober. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: CATHARINA, kapt. Hansen, LOOCHRISTIJ, kapt. Nifors, EUGÈNE, kapt. E. Folkerts, en MINERVA, kapt. Deswelg, alle vier naar Liverpool.


Datum: 26 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 25 oktober. Het te Valparaiso afgekeurde brikschip de WITTE LEEUW is aldaar in publieke veiling verkocht en heeft een som van $ 1.125 opgebracht.


Datum: 27 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Arendahl (opm: Arendal), 13 oktober. De 10e dezer is alhier binnengeboegseerd (achter roeisloepen naar binnen gesleept) de romp van het schoenerschip HENRIETTE, zie onze nommers van 18 en 19 dezer. Het schip is volgens gedane meting 37½ commercielasten groot. De lading tabak wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bristol om na aankomst te retourneren het nieuw Nederlands kofschip JACOBUS JOHANNES, kapt. G.B. Pekelder. Adres ten kantore van Chr. Cornelder & Zonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 10 oktober. Door kapt. Oluffs, voerende het galjootschip GRÜNHORST, te Randöesund aangekomen, is de 10e dezer op circa 8 mijlen zuidoost van Lindesnes) in zinkende toestand en van de equipage verlaten gezien het Nederlandse tjalkschip GESINA.
(opm: zie ook NRC 301051 en AH 101151)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het hol of casco van het op de 1e oktober 1851 te Terschelling publiek verkochte smakschip de HOOP, groot pl.m. 50 lasten (opm: zie PGC 050951), laatst gevoerd door kapt. P.H. Fekkes, zijnde voor twee jaren zwaar vertimmerd en liggende thans in de haven van Terschelling. Nadere informatie met franco brieven bij de scheepstimmerbaas P.J. Alta te Terschelling.


Datum: 28 oktober 1851


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop wordt aangeboden een extra welbezeild Nederlands kofschip, lang volgens meetbrief 20,50, wijd 4,03 en hol 1,80 el en alzo gemeten op 68 ton, zijnde van een goede en complete inventaris voorzien.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de cargadoors Dade & Houtkoper, Geldersche Kade no. 42.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Bij resolutie van den 20 dezer is door het Departement van Binnenlandsche Zaken, krachtens art. 6 van 's Konings besluit van 31 juli 1841 (Staatsblad no. 26) ingetrokken de vergunning, die den 28 januari 1851, aan de heren Gebroeders van Hasselt, te Kampen, tot weder-opzeggens toe was verleend, om met hunne geregeld tussen Kampen en Hull varende stoomboot, op de heen- en terugreis, het Nieuwe-Diep aan te doen tot vervoer van passagiers en goederen tussen Kampen en het Nieuwe-Diep. (opm: zie LC 070251)


Datum: 30 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marstrand, 19 oktober. De 16e dezer is bij Karinjoen een afgetakelde en van de equipage verlaten kof aangedreven. Op het buiten-naambord was de naam GESINA en op een binnen-naambord MARGRIETA geschilderd. De uit hout bestaande lading wordt gelost. Het schip is als wrak te beschouwen. (red: waarschijnlijk de Nederlandse kof, waarvan wij vroeger melding maakten; zie ons nommer van 27 dezer, artikel Christiansand). (opm: de kof was van Zuid-Noorwegen naar de Zweedse westkust gedreven)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. De schepen ARENDINA SOCCHIEA (opm: vermoedelijk ARENDINA SOPHIA), kapt. Lodewijks, van Carolinensiel, en ANNA THEKELINA, kapt. Bakker, van de Elve (opm: Elbe) herwaarts gedestineerd, zijn volgens brief van Delfzijl van de 27e dezer aldaar met overgeslagen (opm: overgegane) lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 27 oktober. Er is op dit ogenblik een Nederlandse oorlogsschoener op de Goodwin Sands aan de grond. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. (hoogstwaarschijnlijk Zr.Ms. schoener LANSIER, luit.t/z 1e kl. d’Alvarez, van Hellevoetsluis naar de kust van Guinea)


Datum: 31 oktober 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 28 oktober. De Nederlandse oorlogsschoener, waarvan wij gisteren melding maakten, is gebleken de LANSIER, luit.t/z.1e kl. d’Alvarez, te zijn, van Hellevoetsluis naar de kust van Guinea bestemd. Het schip geraakte gisteren morgen ten 5½ ure aan de buitenzijde van de Goodwin Sands aan de grond, doch kwam spoedig met adsistentie van een Deal-boot in vlot water en is onder Downs gebracht. Het schip heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 oktober. Heden stoomde naar zee de stoomboot MACASSER, kapt. K.W.E. Bergner, van hier naar Batavia bestemd. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 28 oktober. Heden arriveerde alhier met gebroken bezaansmast het Nederlandse kofschip LAMBERTHA, kapt. Carst, van Bremen naar Horsens bestemd. Overigens alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. De Engelse raderstoomboot THE QUEEN, kapitein G. Peurson, van 140 paardenkrachten, welke 90 beesten en 120 last haver kan laden, is gisteren op de Zoutkamp gearriveerd en zal zo spoedig mogelijk hier aan de stad komen. De boot is reeds sedert enige tijd in de veevaart geweest en de kapitein dus volkomen met de behandeling van zulke lading bekend. De vrachten zullen billijk gesteld worden en recommanderen wij dus deze gelegenheid ter verzending van vee, granen, boter of andere goederen. De boot zal, beladen zijnde, zodra mogelijk wederom naar London vertrekken.
Voor nadere informatie gelieve men zich te adresseren aan scheepsmakelaars J.J. Bulsing Bzn. en G.J. Kortrijk.
Groningen, 27 oktober 1851, Wijchers & Bauerman.


Datum: 01 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 oktober. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, hebben in hun vergadering van heden besloten, te doen uitreiken:
- Aan kapitein Louis Maressal, voerende de Franse stoomboot HAMBOURG, varende in de beurt van deze stad op Havre, de grote zilveren medaille, voor zijn op de 5e dezer, verleende krachtdadige hulp en bijstand aan de Nederlandse stoomboot FIJENOORD, gevoerd door kapitein H. Rolfe, hebbende in het uitlopen van de Maas, het roer afgestoten en dezelve tot op de rede van Hellevoetsluis binnen te slepen.
- Aan kapitein Jan Kort, voerende het Nederlandse tjalkschip PETRONELLA, te huis behorende te Delfzijl de grote zilveren medaille, en aan zijn stuurman Hendrikus Pieters Jager de gewone zilveren medaille voor hun menslievende hulp en bijstand, verleend aan de schipper R.A. de Groot en zijn drie kinderen, zijnde hun tjalkschip, genaamd TWEE GEBROEDERS, te huis behorende te Bergumerdam te Friesland, op de Boesplaat (opm: Buseplate) in het zeegat bij Norderney gestrand (opm: zie NRC 160951) en verbrijzeld, en hen veilig te Delfzijl aan wal te zetten.
Zijnde bij deze eretekenen loffelijke getuigschriften gevoegd, waarin die edele daden omstandig zijn vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 28 oktober. Het schip ANTJE, kapt. Klaasen, van Koningsbergen herwaarts gedestineerd, is gisteren bij Donna Nook op strand geraakt en zal waarschijnlijk moeten lossen om in vlot water te komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip, voorzien van goede en complete inventaris, metende ca. 200 last, Nadere informatie te bekomen bij de cargadoor Ths. Wehlburg, Binnenkant, bij de Buiten Bantammerstraat, no. 24.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Charlottetown (Prince Edwards Eiland), 7 oktober. In de drie laatste dagen heeft op onze kusten een hevige storm gewoed, waardoor onnoemelijke schade aan de scheepvaart is berokkend en honderden mensenlevens te betreuren zijn. Nog is het onmogelijk een juiste opgave te doen, maar zoveel is zeker, dat er bij het begin van de storm meer dan 400 zeilen op de Noordkust van het eiland waren, waarvan men heden niets gewaar wordt, als de wrakstukken, welke hier en daar verspreid liggen. Volgens zeggen van de overgeblevenen moet het getal dergenen, die gezonken zijn, dat der gestrande schepen ver te boven gaan. Van Newburyport waren 65 vissersvaartuigen op zee, bemand met 725 koppen; ongeveer 140, mede vissersvaartuigen van Gloucester, bemand met 800 koppen, en zeker eens zoveel uit de andere steden van Massachusets, waren gedurende die tijd in de nabijheid; en het onzekere omtrent hun lot baart grote ongerustheid. De waarde der Gloucesterschepen alleen bedraagt $ 600.000,-.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van goederen. Krachtens vonnis van de raad van justitie te Soerabaija, gedagtekend 13 augustus 1851, waarbij Johan Frederik Thierbach, als gezagvoerder van de schoener ZEEMANSHOOP, is veroordeeld tot de betaling van NLG 1.459,33, recepis met de kosten, zal op vrijdag de 5e december 1851, achter het stadhuis alhier, door tussenkomst van het vendukantoor, ten verzoeke van Donald MacLennan & Co., scheepsbouwmeesters te Soerabaija, ten deze domicilie kiezende ten kantore van mr. Rudolf Willem Johan Cornelis Bake, advocaat en procureur alhier, bij wege van executie publiek verkocht worden: een schoener, genaamd ZEEMANSHOOP, met complete tuigage, groot 39 lasten, lang 53 voeten en 9 duimen, breed 15 voeten, diep 9 voeten en 2 duimen en verder ingevolge inventaris, liggende ter rede te Soerabaija, toebehorende aan Johannes Wilhelmus Versteft, particulier, wonende te Semarang; zullende de eerste inzet zijn NLG 1.000.
Soerabaija, 16 oktober 1851, de gewone deurwaarder C.F. Damwijk.


Datum: 02 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 oktober. Het schip ARION, kapt. Cramer, van Arendsburg (opm: Kuressaare) naar de Maas, is alhier met zware schade, na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, binnengelopen.


Datum: 03 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Staat van ’s rijks schepen in Oost-Indië, volgens de laatst ingekomen staat in dato 20
mei 1851.
Het fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, in goede staat.
De korvetten: BOREAS, romp, masten, tuig en sloepen in reparatie; moet onder water nagezien worden; NEHALENNIA het gehele schip in slechte staat.
De brik DE ZWALUW, moet buitenboord gebreeuwd worden; masten en rondhouten in goede staat; het tuig behoeft gedeeltelijke vernieuwing.
De schoenerbrikken HUZAAR, bevindt zich in goede staat, DOLFIJN, de romp is in reparatie, EGMOND: in goede staat, doch in het achterschip bevinden zich witte mieren. BANKA, de romp behoeft voorziening; BANDA in goede staat; AMBON, in vrij goede staat; SAPAROEA, de romp behoeft enige voorziening; PADANG, in goede staat.
De adviesbrik PYLADES, de romp moet worden nagezien, mast en tuig in goede staat.
De schoeners ARGO, in goede staat; KAMELEON, de romp slecht, wordt geïnspecteerd; ARUBA, in goede staat.
De stoomschepen BROMO, de romp wordt nagezien, de ketels ontvangen belangrijke reparatie; ETNA, romp en tuig in goede staat, de ketels, ofschoon oud, kunnen nog goede diensten doen; VESUVIUS, de romp in goede staat; masten en rondhout bijna in orde gebracht; de nieuwe ketels weldra gereed; HEKLA, in goede staat; PHOENIX, schip en tuig in goede staat; de ketels behoeven belangrijke reparatie; SURINAME, in goede staat; SAMARANG, in goede staat; de romp moet onder water nog worden nagezien; BORNEO, in goede staat; ONRUST, bevindt zich te Onrust in de haven; behoeft reparatie door ontstane
lekken; BATAVIA, de ketels kunnen geen dienst meer doen en zullen door nieuwe verwisseld worden; Roeikanonneerboot NO. 14, staat in het droog dok en zal spoedig weer gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington-Quay, 30 oktober. Heden zijn alhier aangekomen de schepen PORT DUNDAS, kapt. Scotland, van Rotterdam naar Glasgow, en ZORG EN VLIJT, kapt. Muller (opm: J.B. Mulder), van Hamburg naar Seaham, de laatste met verlies van boegspriet ten gevolge van aanzeiling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 12 oktober. Scheepsvrachten. Niettegenstaande alhier een zestigtal schepen zijn aangekomen, zullen nochtans diegene, welke zich hier wensen te bevrachten, vrij goede ladingen naar Nederland en België kunnen innemen. Op dit ogenblik worden de volgende vrachten berekend: naar Engeland Sh.55/- per ton talk, naar Havre en Hamburg Sh.60/-, naar Rotterdam Sh. 52/6 per ton talk, Triest 34 à 36 kr. per stajo.


Datum: 04 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 november. Zo als men weet is door de heren Van Roijen en Van der Lee concessie aangevraagd en verkregen voor het in werking brengen ener stoom-sleepdienst op het Reitdiep, ten einde de communicatie met Engeland te bespoedigen. Aanvankelijk werden de kosten, om dit plan uitvoer te brengen, beraamd op een som van NLG 45.000, verdeeld in actien van NLG 500. Thans echter is het de concessionarissen gebleken, dat zij het voorgestelde doel beterkoop (opm: goedkoper) kunnen bereiken en is diensvolgens hun raming met 2/3 verminderd. Het is te wensen, dat die heren door een ruime deelneming in staat mogen gesteld worden deze voor de stad en provincie zo gewichtige onderneming tot stand kunnen brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vollenhove, 30 oktober. Heden werd aan onze reeds aanzienlijke vissersboot weder een nieuwe visschuit toegevoegd. Dezelve werd vervaardigd op de met roem bekende scheepstimmerwerf te Blokzijl, op last van de heer G. Costers alhier. Met voedt thans gegronde hoop, dat de beletselen, welke steeds de uitoefening van het vissers-beroep als de voornaamste tak van onze plaatselijk welvaart in de weg staan, zullen worden weggeruimd; namelijk verbetering en herstelling onzer haven, die daaraan sedert jaren de grootste behoefte heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 november. Zaterdag l.l. (opm: 1 november) is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Otto te Krimpen op den IJssel te water gelaten het barkschip MARIA ANNA, groot ca. 275 lasten, gebouwd voor rekening der rederij van de heer J.R. Veder alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 november. De Nederlandse smak de VROUW ENGELINA, kapt. Kuyper (opm: kapt. Geert Derks Kuiper), van Frederikstad met hout naar Harlingen, is volgens brief van Elseneur van de 28e oktober in de avond van de 21e dito in de Noordzee door een brik overzeild, doch het volk de volgende morgen door kapt. Budig, voerende het schip CARL, van Stettin, gered en aldaar aangebracht. (opm: zie NRC 241151)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 23 oktober. Het schip INDUSTRIE, kapt Zellien, van Alexandrië (Egypte) naar Queenstown, is alhier lek en met verlies van zeilen binnengelopen. Het heeft lijnzaad gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 november. De Nederlandse galjoot DE VRIENDEN, kapt. Prins, van Frederikstad naar Purmerend, is in de nacht van de 31e oktober op de Oostkust van Ameland gestrand, doch het volk gedeeltelijk gered. (opm: zie ook PGC 071151, LC 071151, AH 111151 en AH 181151)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 november. Van de smak de JONGE TJALLING, kapt. Mellema, bij De Koog gestrand, hoopt men bij goed weder de lading en tuigage nog te kunnen bergen. (zie PGC 041151)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 november. Gisteren avond is voor het eerst van hier een Engelse stoomboot met vee en haver naar Londen vertrokken. Men schijntr eerst voornemens geweest te zijn de boot aan deze stad te laden, maar heeft daarvan afgezien om de te grote diepgang der boot, die nu aan de mond van het Reitdiep, aan de Zoutkamp, haar lading heeft ingenomen. Men hoopt, dat nu de rechtstreekse stoombootvaart van hier op Engeland voor goed zal zijn gevestigd, waarnaar men reeds zo vele jaren te vergeefs heeft uitgezien.
Naar het schijnt, zal de geconcessioneerde sleepbootdienst op voornoemd Reitdiep naar zee nu ook wel spoedig in werking worden gebracht, zijnde het laatstelijk gebleken, dat daartoe geen groot kapitaal vereist werd. De stad Groningen heeft voor het 1/6e daaraan deel genomen, tot groot genoegen van de handelsstand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 1 november. In de avond van de 31 oktober, omstreeks 6 uur, strandde te De Koog op Texel de smak DE JONGE TJALLING, kapt. Mellema (opm: bouwjaar 1829, kapt. Haike Haikes Mellema), van Schiermonnikoog, met een lading bestaande uit 36.000 duigen, 160 pakken lijnzaad en enige rollen linnen van Koningsbergen naar Amsterdam bestemd. Ten gevolge van bekomende lekkage was de kapitein genoodzaakt het schip op strand te zetten en had zich en de verdere bemanning, uit vier koppen bestaande, met de grootste inspanning in de boot gered, waarmede zij juist behouden aankwamen toen de reddingboot ter hunner assistentie werd uitgezet. Het schip is met laag water geheel uit elkaar geslagen en van de lading is niets kunnen gered worden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sondpassage.
Elseneur, 26 oktober. CERES, kapt. Boswijk (Pekela), van Riga naar Amsterdam.
(opm: de kof CERES, kapt. Klaas Eertwijns Boswijk, is na passage van de Sont vermist, zie ook PGC 090256)


Datum: 05 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vergelijkende staat der op ultimo december 1849 en op ultimo december 1850 in de vaart aanwezige Nederlandse zeeschepen en derzelver lastdragende inhoud:
Aanwezig op ultimo Door verongelukken, nieuw gebouwde Aanwezig op ultimo
December 1849 slopen, enz. in 1850 uit schepen, in 1850 december 1850
de vaart geraakt in de vaart gekomen

Soort van schepen Getal lasten getal lasten getal lasten getal lasten
Fregatten 237 77400 3 1254 - - 234 76146
Barken 149 41494 3 717 20 5430 166 46207
Pinken 17 3089 - - - - 17 3089
Galjassen en galjoten 18 1962 1 158 4 184 21 1988
Brigantijnen 1 99 - - - - 1 99
Brikken 65 6366 2 144 6 903 69 7123
Schoeners 110 9005 2 171 21 1923 129 10757
Koffen 889 50889 25 1262 52 2757 916 52384
Hoekers 68 3433 1 58 4 296 71 3671
Stoomschepen 10 1668 - - 3 360 13 2028
Schepen, welker 746 20826 14 399 26 745 758 21172
Inhoud gemiddeld
minder dan 50 lasten
bedraagt
totaal 2.310 216.231 51 4.163 136 12.598 2395 224.666
Aanmerkingen: onder het getal schepen zijn niet begrepen die voor de visvangst gebezigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 4 november. Sedert zondag namiddag bevond zich voor de wal te Scheveningen een Engels vaartuigje, dat ten gevolge van de ontstane storm verplicht was te ankeren. In de afgelopen nacht is het scheepje op een klein uur afstand van Scheveningen naar de zijde van Ter Heyden gestrand. Het moest anker laten slippen. Nauwelijks was de tijding der stranding door de strandbewakers der Strandvonderij kenbaar gemaakt, of de directeur der Noord- en Zuid Hollandsche Redding-Maatschappij te Scheveningen, de heer Varkevisser en de subst. strandvonders de heren Behr en de Jager, begaven zich in allerijl naar de plaats van het ongeval. Aldaar gekomen bleek het, dat het schip met geen mogelijkheid was te naderen en het scheepsvolk gewis in de golven zou omkomen als zij het waagden het schip te verlaten. Daarom liet men een paar wakkere mannen te water gaan, die op een zekere afstand de schipbreukelingen toeriepen toch vooral niet van boord te gaan, maar het laag water af te wachten. Die maatregel was van beste gevolg, zodat men de tijd had met bedaard overleg de reddingsboot in zee te laten gaan, die het geluk had het schip te bereiken en de equipage, ofschoon in een zeer afgematte staat verkerende, behouden aan wal te brengen. Het schip zelf, de NEW AMITY, behoort tot Goole te huis, komende van London, naar Rotterdam bestemd en geladen met tarwe. De naam van de kapitein is J. Burton, wiens dochter en kleindochtertje zich ook aan boord bevonden. Het kind was, toen het naar het dorp werd vervoerd, meer dood dan levend. Voor het behoud van haar leven is echter nog hoop! Dank de onvermoeide hulp van de geneesheer Hoos, die alle middelen, welke de kunst aan de hand geeft om de levensgeesten op te wekken, met de meeste ijver en met het beste gevolg heeft toegepast. Het vaartuig heeft door de storm van verleden nacht zoveel geleden, dat het zich niet laat aanzien, dat de lading geheel zal kunnen worden gelost. (opm: zie ook NRC 071151)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht van kapt. Ochtman, voerende het barkschip STAD ZIERIKZEE, van de Chincha-eilanden dd. 4 september l.l., dacht hij de 14e daaraanvolgende geladen te zijn en van daar via Callao de terugreis aan te nemen.


Datum: 07 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Scheveningen. De opperstrandvonder van het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland zal, ingevolge bekomen machtiging van John Burton, scheepskapitein, gevoerd hebbende het Engelse schoenerschip NEW AMITY, op zaterdag de 8e november 1851, des namiddags ten 12 uur, in het hotel van de heer Maas, om contant geld, doen verkopen het hol of casco van het aldaar op de 3e november 1851 gestrande Engelse schoenerschip NEW AMITY, alsmede de daarvan geborgen inventaris, bestaande uit ankers, zeilen, pompen, kettingen en andere scheepsgoederen. Voorts zullen, alsmede op daartoe bekomen machtiging, ten gemelde dage en plaats in het openbaar om contant geld worden verkocht: ongeveer 10 of 12 last tarwe, afkomstig uit bovengemelde bodem. Alle welke goederen van heden kunnen worden bezichtigd, terwijl inmiddels bij de Substituut-Strandvonders te Scheveningen informatiën omtrent een en ander te zijn bekomen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 6 november. Gisteren middag omstreeks drie uur, is achter Oostvoorne, op het vaste strand, binnen de westplaat, een sloepscheepje vastgeraakt. Op het bericht daarvan zijn de nodige manschappen van hier derwaarts gesneld, om zo mogelijk schip en lading, benevens de zich aan boord bevindende mensen te redden. Aldaar aangekomen zijnde, brachten zij de reddingboot te water en hadden het geluk, den kapitein, vier man van de equipage en een passagier des avonds ten half acht ure, behouden aan wal te brengen, welke dan ook te middernacht alhier zijn aangekomen en verpleegd. Het schip genaamd ALIDA, gevoerd door kapitein J. Agnes, komende van Rouaan, beladen met rogge en bestemd naar Groningen. Het scheepje is in zijn geheel en zit zo hoog op het strand, dat men bij laag water er rond kan gaan; men heeft dus het voornemen te lossen en de lading alhier op te slaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 5 november. Na posttijd is tegen de Westplaat gebleven de Franse sloep ALIDA, geladen met rogge, bestemd naar Groningen, kapt. Joseph Agnes; de equipage, bestaande uit zes man, is tussen 9 en 10 uur, door de reddingboot aan wal gebracht. Het vaartuig is waarschijnlijk weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 november. De kof, in het Friesche Gat gestrand – zie ons nommer van gisteren – is volgens bericht van de Zoltkamp weder afgebracht en naar Dokkum opgezeild, Dezelve wordt gevoerd door kapt. Haversmit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Winterdienst van Amsterdam naar het Nieuwediep, vice versa, langs het Groot Noord- Hollandsch Kanaal, per de nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomboot CONSTANTIA, aanvang nemende 1 november 1851.
Van Amsterdam: zaterdag, dinsdag en donderdag des voormiddags ten 9 uur; van Alkmaar:
des namiddags ca. 1 uur.
Van het Nieuwe Diep: zondag, woensdag en vrijdag, des morgens ten 8 uur; van Alkmaar:
des voormiddags circa 11 uur.
Adres bij de Commissaris van het Buikslooter-Veer aan de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam en aan het Nieuwe Diep in het veerhuis der stoomboot.
De vrachtgoederen daags te voren aan het veer te bezorgen.
Amsterdam, 31 oktober 1851.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van 31 oktober op 1 november j.l. is bij het eiland Ameland gestrand een driemast kof (opm: driemast galjoot DE VRIENDEN, bouwjaar 1828; kapt. Zacharias J. Prins), bemand met 13 koppen en geladen met balken. De kapitein en een lichtmatroos zijn daarbij omgekomen. Verdere bijzonderheden omtrent dit ongeluk zijn tot dusverre nog niet bekend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Ameland wordt van den 1 dezer gemeld: heden nacht is alhier gestrand het Nederlandse barkentijnschip DE VRIENDEN, kapt. Prins, met een lading hout van Fredrikstad naar Purmerend bestemd (opm: zie NRC 041151). De kapitein en een lichtmatroos zijn door het misspringen der boot met welke men kort na de stranding het schip genoodzaakt was te verlaten, verdronken, doch de overige elf personen zijn met de boot aan land gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris P. Boltjes te Grouw verkoopt een ruime scheepstimmerschuur met uitgestrekte werf; aan het vaarwater de Grouw, te Grouw. Thans bij J.C.Sjollema in gebruik, waarop geboden NLG 885. (opm: LC 281151: waarop geboden NLG 675).


Datum: 08 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 7 november. Het gisteren gemelde sloepschip ALIDA zit hoog op het strand. De inventaris is geborgen en men is bezig de lading te lossen en alhier op te bergen. Het vaartuig zelf schijnt nog in goede staat en dicht te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyd’slijsten van den 4 en 5 november.
Van Newcastle te 2 dezer uitgeklaard TWEE GEBROEDERS, kapt. Hobma (opm: kof, kapt. S.G. Hobma), naar Valencia.


Datum: 09 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 6 november. Heden arriveerde alhier met overgeslagen lading de Nederlandse kof TJAPKO SCHURINGA, kapt. Drent, van Odenzee (opm: Odense) naar Amsterdam bestemd.


Datum: 10 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 november. Volgens brief van Delfzijl in dato 7e dezer, waren op de 5e dito op Juist gestrand de Nederlandse kof de VRIENDEN (opm: DRIE VRIENDEN; zie NRC 121151 en PGC 181151), kapt. P.E. Spithorst, van Noorwegen naar dito en een kof, gevoerd door kapt. Foelders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 november. De Nederlandse kof ROELFINA, kapt. W.H. Kleindijk (opm: kapt. Wibbe Kleindijk), van Frederikstad naar Delfzijl, is volgens brief van Delfzijl van de 7e dezer de 4e dito op het Koperzand gestrand. Lichters waren derwaarts ter berging afgezonden.
(opm: zie ook NRC 121151, PGC 181151, PGC 121251 en PGC 261251)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De eigenaar van een tjalkschip genaamd GEZINA of GEZINA MARGARETHA, geladen met balken en delen en vermoedelijk onder Nederlandse vlag gevaren hebbende, in de nacht tussen 15 en 16 oktober aan de westkust van Zweden gestrand, kan nadere inlichtingen bekomen bij Hendrik Gullen, cargadoor op de Geldersche Kade no. 38.
(opm: zie ook NRC 271051)


Datum: 11 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 7 november. Het Nederlandse schip KOMEET, kapt. Zeylstra, van London naar Amsterdam, is heden hier binnengelopen, hebbende op de hoogte van Texel een zware storm doorgestaan, waardoor de ballast overgeslagen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 31 oktober. Het Nederlandse kofschip KLASINA MARIA, kapt. Douwes (opm: KLAZINA MARIA, bouwjaar 1849, kapt. Hindrik Johannes Douwes), van Nerva met vlas naar Elseneur bestemd, is gisteren morgen bij het onder zeil gaan gestrand en onmiddellijk vol water gelopen. De bemanning is gered. Ook hoopt men, zo het weder hetwelk nu zeer onstuimig is, een weinig bedaart, de inventaris en lading te kunnen bergen. Het schip zelf zal echter hoogstwaarschijnlijk weg zijn (opm: de zeebrief werd inderdaad geroyeerd met de opmerking ‘verongelukt’).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden ontving ik de allertreurigste tijding mijns levens, hoewel het Gode behaagde van mijte ontrukken mijn hartelijk geliefde echtgenoot Z.J. Prins, in de ouderdom van ruim 48 jaren, waarvan ik ruim 16 jaren met hem in de genoeglijkste echt verenigd was, bij het noodlottig verongelukken van het Nederlandse galjootschip DE VRIENDEN, waarop hij gezagvoerder was, op 31 oktober l.l. aan de oostkust van Ameland, mij met mijn twee kinderen nalatende, waarvan de ene nog te jong is zulk een smartelijk verlies te kunnen beseffen. Zo staren wij hem wenend na. Hij, die doet wat goed is in Zijn ogen, trooste mijn diepe droefheid. (opm: zie NRC 041151)
Amsterdam, 4 november 1851, Wed. Z.J. Prins, geb. R. Blad

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARTHA ELISABETH, kapt. Koster, van Peterburg naar Bristol, is 1 november met verlies van de fokkera te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA SOPHIA, kapt. Visser, van Flensburg te Maldon binnen, is lek, hebbende veel slecht weder doorgestaan.


Datum: 12 november 1851


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 november. Aangaande het schip ROELFINA, kapt. Kleindijk, van Frederikstad naar Delfzijl, op het Koperzand gestrand - zie ons nommer van 10 dezer - wordt van Delfzijl gemeld, dat een gedeelte van de inventaris geborgen en te Norden was gebracht; het volk was gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 11 november. In de nacht van de 6e dezer is nabij Texel gestrand het Nederlandse smakschip VROUW JANNEKE, kapt. E.E. Visser (opm: Eltje Eltjes Visser) met een lading hout van Osterrisoër naar Edam. De equipage was gered, het schip zal weg zijn. (opm: het schip werd gesloopt en de zeebrief geretourneerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 6 november. Gisteren is in het gat alhier gestrand, een kof, smak of galjas, waarvan men door de geweldige zee niets kon onderscheiden, dan dat een man zich in de top van