Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1825


Datum: 01 januari 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1824. Gisteren is in goede toestand voor deze stad aangekomen het schip de CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, van Batavia, zijnde het eerste schip, hetwelk het Groot Noord-Hollandsche kanaal, van het Nieuwe Diep herwaarts, gepasseerd is – hetzelfde hetwelk, in dit kanaal, gelijk wij gezegd hebben, het oorlogsfregat BELLONA gekruist had. Bij zijn aankomst op het IJ salueerde kapt. Zeijlstra de stad uit zijn geschut, hetwelk beantwoord werd door het gejuich der menigte, die in korte tijd op alle de kaaien en bruggen, van waar men het schip kon zien was zaam gevloeid. Verscheidene in de laag liggende schepen namen ook, door het ophijsen van vlaggen, deel aan de algemene vreugde over deze eerste, welgeslaagde gebruikmaking van een werk, zo gewichtig en zo veel belovend voor de Amsterdamse koopvaart.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van deze maand januari, de dag nader te bepalen, zal voor rekening van de assuradeurs publiek verkocht worden de brik BARONESSE VAN DER CAPELLEN, groot 105 lasten, met deszelfs staande en lopende takels, zo als dezelve hier te rede (opm: van Batavia) is liggende. De inventaris ligt ter visie op het vendu-kantoor, en bij de heer T. Rickette, Groote Rivier. (opm: de ex-BAROSSA, met thuishaven Antwerpen, had sinds juni 1823 in Oost-Indië vermoedelijk slechts één reis gemaakt, zie BC 100424)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
24 december: schip FATTOLKAIR, kapt. Said Abdal Rachman, van Malakka, aldaar 5 november vertrokken; 27 december: brik NAWAL ALLIE JOEFOOR, kapt. Said Aboe Bakar Sarhie, van Riouw, aldaar 16 december vertrokken; 28 december: schoener REMBANG, kapt. W. Borgen, van Samarang den 20 dito en Zr.Ms. brik HAAIJ, 1e luit. Jordan, van Bantam, aldaar de 26e dito vertrokken.
Van Batavia vertrokken schepen:
25 december: brik FOENGSIE, kapt. Lim Tiamko, naar Timor Koepang; brik GOERAB SEMBET, kapt. Lim Tiang Song, naar Tagal; 26 december: brik EXPERIMENT, kapt. J.J. Green, naar Samarang en Soerabaija met 4 passagiers; ELIZABETH, kapt. F. Deighton, naar Soerabaija, met 2 passagiers; 29 december schip ALABAB ALKARIEM, kapt. Said AbdullaMamoes, naar Cheribon en Samarang; schoener ADA, kapt. J.H. Meijer, naar Soerabaija met1 passagier; 30 december: schip BUITENZORG, kapt. d’Allen, naar Samarang en Soerabaija; schip CAROLIUS EN JACOBA, kapt. J. Gebbart, naar Tagal, Cheribon en Soerabaija, met 4 passagiers; brik RUBBENS, kapt. kapt. Th. Versluijs, naar Antwerpen met 15 passagiers en gepasporteerde militairen; schoener HAPHIS, kapt. Tan Sinko, naar Soerabaija en Timor Koepang; 31 december: brik ANNA, kapt. J.B. Baggers, naar Cheribon en Samarang; brik DEBORA, kapt. Katen, naar Tagal.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. fregat MELAMPUS, Zr.Ms. brikken JACOBA ELISABETH en HAAIJ, de schepen FRANKLIN, ROSALIE, EVERTSEN, JOHANNA WILHELMINA, AUGUSTE, de brikken GOEDE FORTUIN, FREDRIK, WESP, en de schoeners LUCIFER, DE JONGE FREDRIK en REMBANG, benevens een Amerikaans schip.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
19 december: MARY, kapt. C.W. Lendam, van Batavia 14 december, met 3 passagiers; 22 december: schip FATOOL RACHMAN, kapt. Said Moebarak, van Samarang.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
18 december: brik FANNY, kapt. Oei Tjoan Ling, naar Sumanap; 21 decmer: brik HARRIET, kapt. G. White, over Sidajoe naar Banda29 december: schoener DRACKE, kapt. M.A. Mayne, naar Amboina en Banda met passagiers
Schepen liggende ter rede van Soerabaija:
Zr.Ms. fregatten DAGERAAD en DE JAVAAN; Zr.Ms. korvetten KOMEET, ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoeners IRIS, JOHANNA, CASTOR, EMMA, en Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.15, de schepen PAMANOEKAN, PEKIN, LAJU, RACE HORSE, HENRIETTE ELIZABETH, BOEROONG, FATAL RACHMAN, MARY, de brikken LEVINIA, MARIA, TIKLING, KALIMAAS, DINA ALIDA, WILHELMINA, KAMPAR GEAP GOAN, en schoener WESP.
(opm: met “schip” wordt meestal een driemastschip bedoeld)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 25 december. Gisteren is alhier ter rede gekomen het Nederlandse driemastschip (opm: fregat) DELPHINA, kapt. J. Boelen Jr, komende van Batavia en gedestineerd naar Antwerpen met een lading koffie enz. Hetzelve voor deze stad het anker hebbende laten vallen, is doorgegaan, waardoor men genoodzaakt was het tweede anker uit te werpen, zijnde het schip door de storm tot onder Borssele gedreven, alwaar het ten anker kwam, en van waar het, een loods bekomen hebbende, de volgende morgen naar Antwerpen is opgezeild.
Ook is gisteren alhier ter rede gekomen en tot voor Rammekens opgezeild de Nederlandse kof DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Lissabon naar Antwerpen met stukgoederen, alwaar zich aan boord bevinden twee man der equipage van de Nederlandse brik LA DAME COLLETTE, welke onlangs op de Portugese kust is gestrand (opm: zie RC 211224), als ook de kapitein en stuurman van het Hanoverse schip CAROLUS, op 25 mijlen van gemelde kust gezonken, en waarvan de manschappen door een Portugese logger zijn ingenomen en te Vigo binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 december. Heden is naar Antwerpen opgezeild de Nederlandse sloep NICOLAAS, kapt. E. Mazens, van Rio-Janeiro met stukgoederen.
Gisteren is voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: L’HEBE, kapt. A. Drost van Riga met lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 december 1824. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: kapitein Hart, met de brieven van den 22 dezer, van Harwich.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EDINBURG PACKET, kapt. J. Ellis, van Londen. Den 27 dito. Niets gepasseerd.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CYBELE, kapt. W. Holmes, van Baltimore. Kapitein L. Jansen is van de rede op de haven gekomen. Het schip THE ALFRED, kapt. R. Oliphant, heeft zijn ankertouw gebroken en is tegen de vlakte van het Spui aan de grond geraakt. De overige schepen liggen nog in goede orde ten anker.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EARL BATHURST, kapt. F.F. Gibbs, van Londen. Kapitein A. Besse is van de rede op de haven gekomen.


Datum: 04 januari 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 januari. Den 2 dezer des namiddags arriveerden uit zee de JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, van Londen, en DE JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, van Cephalonia.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen WELVAART, kapt. Walker, van St. Petersburg, MEDUSE, kapt. Lubing en L´ESPÉRANCE, kapt. Van Gijdt, beide van Londen, DELPHINA, kapt. Boelen, van Batavia, en MINA, kapt. Loodenhal, van Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. De schepen VIER GEBROEDERS, kapt. J. Oelsen, van Havanna, KLAZINA MARGARETHA, kapt. G.S. Rotgans, van Cette, en NEPTUNUS, kapt. J. Luijken, van Bordeaux, zijn uit het Nieuwe Diep door het Groot Noord-Hollandsch kanaal naar Amsterdam vertrokken. Het laatste lag den 31 december reeds voor de sluis, wachtende alleenlijk op het schutten om voor Amsterdam te komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 januari. Het op de Zuidwal van Texel zittende schip VROUW JANNA, kapt. A.H. Breeland (opm: zie RC 281224), van Amsterdam naar Hull, is, volgens brief van Texel van den 30 december, den 29 dito door het volk verlaten, nadat de kapitein een lichter gelost en een tweede met de tuigage, waaronder de gekapte masten, beladen had om dezelve naar Wieringen te brengen, alwaar ook het schip, hetwelk vol water is, publiek zou verkocht worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. In het afgelopen jaar 1824 zijn alhier uit zee aangekomen 1729 schepen, waaronder 6 van Alexandria, 4 van Alexandria in Egypte, 6 van Archangel, 8 van Baltimore, 17 van Batavia, 4 van Berbice, 36 van Bordeaux, 4 van Boston, 2 van Buenos Ayres, 5 van Cadix, 1 van Canton, 6 van Charleston, 10 van Curacao, 7 van Demerary, 2 van Fernambuck, 1 van Georgetown, 7 van Havannah, 1 van Isle de France, 1 van St. Jago de Cuba, 1 van Kaap de Goede Hoop, 29 van Londen, 2 van Mauritius, 1 van New Bedford, 2 van New Orleans, 5 van New York, 2 van New Port, 12 van St. Petersburg, 1 van Petersburg in Virginie (opm: Virginia, USA), 1 van Philadelphia, 1 van Samarang, 2 van Smyrna, 50 van Suriname, 1 van St. Thomas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 20 december. Op den 20 oktober 1824 is in Demerarij gearriveerd het brikschip SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van deze stad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 januari. De Nederlandse brik, gisteren gemeld, is van onder de Goerese haven op de rede ten anker gekomen, doch wegens de harde wind en quarantaine kan men nog geen naam bekomen; dezelve voert de nommervlag R 125.
Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JUFFROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling, van Londen; GLASGOW, kapt. R. Cant, van Leith; LORD NELSON, kapt. R. Hunter, van Hull naar Antwerpen, als bijlegger.
De brik ALFRED, kapt. R. Olijphant, die tegen de vlakte van het Spui aan de grond heeft gezeten, is daar af en in vlot water gekomen.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JEAN, kapt. J. Browne, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De staten van Oost-Vlaanderen hebben den 29 december l.l. een besluit genomen, ten doel hebbende het doen uitdiepen van het kanaal van Gent naar Sas-van-Gent ter zelfde diepte van 15 voeten als het te maken kanaal van Sas-van-Gent, naar Terneuzen. Dit zal een vermeerdering van kosten geven van 375.300 gulden, waarin de provincie voor drie vijfden en de stad Gent voor de overige twee vijfden betalen zal. De nodige sommen voor een en ander zullen tegen een billijke intrest genegotieerd worden, en zowel het kanaal van Gent naar Sas-van-Gent als dat van laatstgemelde plaats naar Terneuzen, moeten beide in 1827 volbracht zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 december. Op maandag den 20 dezer had Gysbrecht Slink, veerman van Stavenisse (eiland Tholen) op Vianen (eiland Duiveland), met zijn knecht enige passagiers van eerstgemeld eiland op het laatste overgebracht en aan wal gezet, doch daarna weder vertrekkende, verhief zich ongelukkig de wind zo sterk, dat, toen zij in het holle water kwamen, de boot omsloeg, en beiden een prooi van de golven werden.
Veelvuldig zijn de ongelukken, verliezen en schaden welke het wassen van de rivieren, aanhoudende stormen en onstuimige zeeën op verscheidene plaatsen veroorzaakten: bij dit alles mogen wij inwoners van Walcheren ons dankbaar verheugen, alzo wij van goeder hand worden onderricht, dat aan onze dijken en zeeweringen tot hiertoe nog zo weinig schaden zijn voorgevallen, en wij, niettegenstaande van alle zijden door de zee omringd, ons zo gerust in onze woningen mogen bevinden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. U.E. Stheeman, notaris te Scheemda, is voornemens ter instantie van Willem J. Neefjes, te Termunterzijl, publiek te verkopen een hektjalkschip genaamd DE VISSER, met derzelver toebehoren, liggende ter bezichtiging in het Zijldiep te Termunterzijl.
De verkoop zal zijn op vrijdag 7 januari 1825, des namiddags te 4 uren, ten huize van de Wed. B.H. Brongers, te Eexta, alwaar de conditiën in tijds ter lezing zullen liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr.S. Piccardt, notaris te Pekel-A, zal op 21 januari verkopen uit de erven van wijlen Jurjen Koerts:
- 1/16 part in het kofschip JONGE RENGER, kapt. Jude J. Brouwer.
- 1/32 part in het smakschip DE GOEDE HOOP, kapt. B.J. de Jonge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een smakschipshol, in 1814 nieuw uitgehaald, groot plusminus 60 roggelasten, laatst bevaren door kapt. W.J. Stuit, van Veendam, en gekomen met steenkolen van New Castle te Delfzijl. Nader informatiën zijn te bekomen bij de heer H. Timmer, scheepscommissionair te Delfzijl, en de kapitein zelf. Ook kan hierbij de volle inventaris gekocht worden en zijnde mede uit dat schip nog te bekomen beste steenkolen, tot een civiele prijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende is voornemens uit de hand te verkopen een tjalkschip, oud 7 jaren, groot 35 roggelasten, met zeil en treil, ankers, touwen en verdere annexen en alsmede de koksgereedschappen.
Jan Imes van der Woude.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Zierikzee, om contant geld.
Op woensdag den 12 januari 1825, des voormiddags ten 11 uren, ten overstaan van de heer griffier van de fungerende Rechtbank van Koophandel aldaar, hiertoe behoorlijk geautoriseerd, van een partij min of meer beschadigde winter gerst, gelost uit het galjasschip DE FLORA, en opgeslagen in het pakhuis van Jan Brak, in de Verre Nieuwstraat, Wijk B no. 111, in het pakhuis van Johs. Geradts, op de Engelsche Kaai, Wijk D no. 560, en in de oude zeepziederij in de Nieuwe Bogaardstraat, Wijk B no. 161, te beginnen in het pakhuis aan de Engelsche Kaai.
Iemand inmiddels nadere informatie begerende, adressere zich aan de heer J.S. Steinbuch, directeur der Posterijen alhier.


Datum: 05 januari 1825


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijding. Sedert onze laatsten zijn in Tessel binnengekomen: R.L. Bovenkamp, en R.S. Visser, van Londen; nog een Engelsche schooner de naam onbekend.
Het Hollands schip, den 19 december (opm: 1824) op de westzijde van Portland op strand gedreven, is het FORTUIN (opm: smak), kapt. H. Visman, van Port a Port naar Amsterdam; hetzelve is geheel weg, doch het volk gered.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Japan. Het schip ARINUS MARINUS, kapt. Hahn, hetwelk den 8 december 1824 van Decima is gezeild, is den 2 januari alhier (opm: Batavia) ter ree aangekomen, en de IDA ALEIDA, kapt. Bakker, heden morgen. Kapt. Sijpkes van de IDA ALEIDA, een jonge en algemeen geacht zeeman, is op de uitreis overleden.


Datum: 06 januari 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen de schepen JEANNETTE, van Batavia, als bijlegger naar Antwerpen; EDWARD, van Boston, idem als bijlegger naar Rotterdam; kapt. P. Bakker, van Smyrna.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Kapitein F. Kuiper, voerende het schip DE JUFVROUW ENGELINA, van Bremen naar Amsterdam, meldt van de Lemmer van den 30 december, dat hij, van Emden zijn reis binnendoor tot de Lemmer voortgezet hebbende, van daar vertrokken was, doch door storm overvallen zijnde, na verlies van zeilen en het kappen van een zwaard enz, aldaar terug gekomen was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip de JONGE ALIDA, gevoerd door kapt. C. van der Weijden van Malaga naar Vlissingen, is, volgens nader bericht te Ramsgate binnen; behalve het verlies van een anker en touw, heeft hetzelve ook schade aan zeilen en tuig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip de JONGE TRIJNTJE, kapt. W. Wijbes, van Wismar naar Amsterdam, was, benevens verscheiden andere, den 26 dezer te Friedrichstadt (opm: aan de Eider) in goede staat liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip METTA CLAUDIANA, kapt. A. Bertelsen, van Ringkiöbing naar Amsterdam, volgens brief van Ringkiöbing van den 24 december, in de orkaan van den 20 dito en de daarmede gepaarde plotselinge aanwas van water aan het drijven geraakt zijnde, had men, na dat het water door het omlopen van de wind even schielijk weer gevallen was, bevonden, dat hetzelve op het strand zat en lossen moest, om weer vlot te worden. Het schip van kapt. Madsen, naar Hamburg gedestineerd, had een anker en touw verloren en was mede op strand geraakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkerhoff, omstreeks het midden van oktober van Drobach naar Harlingen vertrokken, is, na 35 dagen in zee te zijn geweest, met verlies van boten enz. in een kleine haven bij Mandahl binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, van Drammen naar Amsterdam, is, volgens brief van Schiermonnikoog van den 20 december, na veel geleden, enige schade bekomen en een matroos verloren te hebben, den 7 november te Hoelephon, in Noorwegen, binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert op dinsdag den 11 januari 1825 aanstaande, aan het Eijerland, annex Texel, des morgens te 10 uren, publiek te doen verkopen:
Een aanzienlijke partij scheeps-tuigagie, bestaande in ankers en zwaartouw, trossen, kabeltouw, 27 diverse zeilen, 11 presenningen, 1 sloep, 1 Vriese boot, watervaten, en een grote partij staand- en lopend want en stagen, rondhouten, enz, benevens koks commaliewant en verdere goederen, een nabij complete scheeps-inventaris uitmakende.
Ook zal men ten zelve dage, des avonds te 6 uren, in het logement De Vergulde Kikkert, aan de Burg, mede publiek doen verkopen: 386 vuren en grenen balken, 508 juffers, 60 delen en 2 spieren, alle van onderscheidene lengten en dikten.
Alles herkomstig en geborgen van het in de storm van den 7 en 8 december laatstleden, op het Eijerland, annex Texel, gestrand Nederlands smakschip DE DRIE VRIENDEN, kapt. H.G. Haverbult (opm: zie AC 111224), komende van Arendsdahl, naar Rotterdam gedestineerd.
Nadere informatien zijn te bekomen bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam en bij C. Zunderdorp, te Texel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 augustus. Alhier liggen ter rede Zr.Ms. fregat MELAMPUS, schoener CASTOR, schepen CAROLINA EN JACOBA, MERCURY, PEKING, THALIA, CORNELIA, JONGE PIETER, STAR en HELEN, de brikken GOEDE FORTUIN, CLEMENTINE, ANNA, DOROTHEA, ELIZABETH en JONGE JACOBUS, de bark MENTOR, de schoener DINA ALIDA, en LUCIFER, voorts een Engels, twee Amerikaanse en een Frans schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Dublin het Nederlandse kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. Hendrik van Wijk.
- Newry het Nederlandse kofschip CLARA MARGARETHA, kapt. Pieter Derks Dik.
- Belfast, het Nederlandse kofschip VROUW GEERDINA, kapt. Lukas Tijmen Sok.
- Londonderry het Nederlandse smakschip JUFVROUW ENA, kapt. R.J. Haverbult.
- Leith het Nederlandse hoekerschip FRANS EN ALETTA, kapt. Marinus van der Struis.
Adres bij D. Burger & Zoon

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 30 december:
De VRIJHEID EN VREDE, kapt. Duijtse, van Londen naar Rouen, is te Margate lek binnengebracht; hebbende op Margate Sand gezeten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 januari. In het afgelopen jaar zijn aan deze stad uit zee binnen gekomen 116 schepen, zijnde 18 minder dan in 1813.
Gedurende 1824 zijn in de Maas, Goeree en te Maassluis binnen gekomen 1373, en uitgezeild 1417 schepen, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz. langs de Zeeuwse Stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door langs de wadden van Hamburg, Bremen, enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken. Opgemeld getal van in 1824 in de Maas, Goeree en te Maassluis binnen gekomen en uitgezeilde schepen, bedraagt 133 minder ingekomene en 136 minder uitgezeilde dan in 1823.
In het afgelopen jaar zijn aan de stad Schiedam uit zee aangekomen 95 schepen, met welke, als ook met de binnenschepen, aldaar zijn aangebracht 22.631 lasten graan, meest rogge en gerst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 januari. Van den 28 december tot heden, zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE GOEDE HOOP, kapt. T. Mooy, van Rio de Janeiro, met koffie en suiker, DE WELVAART, kapt. H.J. Walker, van Petersburg, laatst van Veere, met potash; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Lissabon, met stukgoederen; L’ESPERANCE, kapt. A. van der Geyt, en MEDUSA, kapt. J. Lubbinz, beide van Londen, met stukgoederen; MINA, kapt. F. Nooden Ollz, van Havre-de-Grace, met koffie en thee; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Smith, van Malaga, met fruit, dit schip is te Veere binnengelopen; (opm: De R.C. vermeldt als kapitein voor dit schip – G.J. Meeuw!)
THE INDUS, kapt. J. Morierty, van Batavia, met koffie; NOORD HOLLAND, kapt. E.C. Katt, van Marseille, met stukgoederen.
De naam van het wrak, door de Arnemuidense vissers in zee gevonden, en waarvan in de Dordrechtsche Courant van den 23 december l.l. melding is gemaakt, is: LA BONNE SOCIÉTÉ DE SARZEAU.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 januari. De twee schepen waarvan de namen nog onbekend waren, zijn HENDRIKA ELISABETH, kapt. A. Glazener, van Smyrna, zijnde na visitatie uit de quarantaine ontslagen, en CITY OF GENUA, kapt. R. Crawford, van St. Domingo, liggende dit laatste nog onder quarantaine op de rede.
Gisteren namiddag arriveerden uit zee: deJONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, van Cephalonia, en JOHANNES en WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, van Londen.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. H. van der Kolff, van Nantes; GOOD INTENT, kapt. W. Fox, van Londen.


Datum: 07 januari 1825


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In het afgelopen jaar zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 1729 schepen (287 minder dan in 1823), als 435 Nederlandse schepen en de rest andere nationaliteiten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, advocaat en openbaar notaris, residerende te Groningen zal op maandag 24 januari 1825, des avonds te 7 uren, ten huize van koffiehuishouder C. van der Nap, aan de Groote Markt alhier, publiek worden verkocht een welbevaren kofschipshol, genaamd DE VRIENDSCHAP, zijnde in het jaar 1819 nieuw uitgehaald, liggende thans te Amsterdam, achter het Bothuisje en bevaren wordende door kapitein C.P. Crook.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Op den 1 dezer, des avonds te zes uren, trof mij zeer onverwacht de droevige slag, door het overlijden van mijne behuwd dochter Janna Hindrikus Vos, in den ouderdom van ruim 34 jaren, vrouw van Klaas Oetzes, beurtman (opm: hektjalk VROUW DIEVERTJE; in 1828 zeevaarder onder de naam VROUW WIEPKE) op Amsterdam (welke op de 't huisreis wordt verwacht en van dit voor hem zo smartelijk verlies nog geene tijding kon ontvangen), hem nalatende twee kinderen, welke hun verlies nog niet kunnen beseffen. Allen, welke de overledene gekend hebben, zullen met ons in deze rechtmatige droefheid delen. Alleen de hope, dat zij in een beter leven is overgegaan, na vele rampspoeden op deze wereld te hebben doorgestaan, doet onze droefheid lenigen. Groningen, den 6 Januarij 1825.
Dievertje Pieters de Jonge, Wed. Jan Oetzes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 1 januari. In onze haven zijn gedurende het afgelopen jaar binnen gekomen 681 schepen, 107 minder dan in 1823. Onder de binnen gekomen schepen waren 435 Nederlandse, 100 Engelsen en 40 Amerikanen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal op maandag den 24 januari 1825, ten 3 uren na de middag, bij Fredrik Zoutman, in het Schippershuis, op het Vliet, bij Leeuwarden, het 1ste perceel ten overstaan van de heer vrederechter van het kanton Leeuwarden, no.2, provisioneel veilen een hektjalk schip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, liggende in het Vliet voor bovengenoemde huize, door de overleden Aldert Sybrands bevaren is geweest: bij de finale palmslag te aanvaarden. (opm: LC 040225 meldt dat op de tjalk geboden is NLG 1.359)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, te Leeuwarden, gedenkt op maandag den 10 januari 1825, des namiddag ten vier uren, in het Wagentje, bij de Vrouwenpoort, bij den provisionele palmslag te verkopen de helft van een geöctrooijeerd Veerschip, varende van Leeuwarden op Harlingen vice versa, bij wijlen Cornelis van Geelen bevaren geweest.
Condities zijn intussen te vernemen ten kantore van genoemde notaris, bij wie het genoemde uit de hand te koop wordt gepresenteerd. (opm: LC 140125: geboden NLG 2.589)


Datum: 08 januari 1825


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De vrachten naar Nederland (opm: van Java) met Nederlandse schepen bedragen momenteel NLG 220,- met 10 tot 15 pct. per last.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Gisteren en heden, zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: BRUNSWICK, kapt. W. Graham, van St. Domingo, met koffie; DE TREKVOGEL, kapt. M. Muller, van Zante, met krenten; en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, van Malaga, laatst van Veere, met fruit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 januari. Het eenmast hoekerschip, gisteren gemeld, is de JONGE ALIJDA (opm: JONGE ALIDA, kapt. C. van der Weijden, van Malaga, laatst van Ramsgate, hetzelve is na de visitatie uit de quarantaine ontslagen.
Gisteren namiddag arriveerden uit zee: kapitein Bridge, met de brieven van den 1 dezer, van Harwich, en CONCORD, kapt. F. Gibbs, van Londen. Kapitein Crawford is van de quarantaine ontslagen en naar boven, en kapitein Hunter binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ST. MICHAEL, kapt. T. Smithson, van Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Kapitein J.H. Cappen van de VROUW ELISABETH, buiten het ras in het Schuitengat liggende, is, door de harde wind, van daar tot achter de dam gedreven en heden, met verlies van anker en touw en gebroken zwaard, door assistentie van loodsen, in het ras van Terschelling gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. De kof ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Amsterdam naar Gibraltar en Marseille, is in goede staat in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Kapitein A. Bertelsen, voerende het schip METTA CLAUDIANA, van Ringkiöbing naar Amsterdam, meldt van Nijemindegab, in dato den 28 december, dat zijn schip, bij een tweede storm, met hulp van volk, weer in vlot water gekomen en, zover hij zien kon, dicht gebleven was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden, van Rotterdam naar Liverpool, te Falmouth binnen, heeft den 29 december de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Met de brik JEANNETTE, kapt. H. Rose, heeft men brieven van den 15 september, wanneer het schip SARA, kapt. P. Landberg, den 3 juni uit Helvoet gezeild, in de Straat Sunda was. Daar men voorts met gemelde brik een triplicaat-brief heeft ontvangen, waarvan de originele met het schip CORNELIA, kapt. S.H. Veen, en de duplicaat met de brik BARONNESSE VAN DER CAPELLEN verzonden is, is het waarschijnlijk, dat deze twee schepen, tussen den 2 en 15 september, van Batavia vertrokken zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden berichten aan de heren intekenaren op de lijsten ter oprichting van een walvis- en robbenvisserij binnen deze stad, dat de dezelve, bij besluit van Zijne Majesteit, in dato den 27 december laatstleden, zijn gemachtigd tot het oprichten van een maatschappij voor de walvisvangst te Rotterdam, en het ontwerp daartoe strekkende, bij het zelfde besluit is goedgekeurd, dat zij daarenboven ontvangen hebben een missive van Zijne Excellentie de Minister voor de Nationale Nijverheid en Koloniën, in dato 3 januari laatstleden, hun van wege de Koning kennis gevende, dat het Zijne Majesteit behaagd heeft, vooreerst voor de tijd van vijf jaren, ten behoeve van de schepen, welke door deze Maatschappij ter bedoelde visserij worden uitgerust, de premies toe te staan, bij vroegere wetten en besluiten aan die visserij toegezegd, met toezegging van verlenging van deze termijn van vijf jaren, indien de omstandigheden zulks gedogen.
Daar nu deze premies zo belangrijk zijn, dat bij onverhoopte ongelukkige vangst de ondernemers daardoor een aanmerkelijke tegemoetkoming in hunne verliezen ondervinden, en dat deze onderneming alzo een niet ongunstig vooruitzicht oplevert; zo hebben de ondergetekenden vermeend nogmaals een ieder, die het belang en bloei dezer stad ter harte gaat, te moeten uitnodigen ter deelneming in deze Maatschappij, waarvan lijsten ter intekening nog zullen liggen ten kantore van de makelaars Nicolaus en Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, van der Wallen van Vollenhoven en Zoonen, J.F. Hoffman en Zoonen.
Rotterdam, den 7 januari 1825.

DC 110125
Hellevoetsluis, 7 januari. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. A. MacDonald, van Aberdeen.
Vanmorgen zeilde in zee: kapitein Hart, met de brieven van den 1 en 5 dezer, naar Harwich.
Den 8 dito. Gisteren arriveerden uit zee: kapitein P. Legget, met de brieven van den 5 dezer, van Harwich, en WILLIAM, kapt. R. Small, van Hull.
Van de morgen zeilden naar zee: FORTUNA, kapt. T. Partridge, naar Gibraltar; PRINS OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, ELISA, kapt. J. Atherden, EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Hath, ROTTERDAM, kapt. J. Laming, COMMERCE, kapt. W. Frost, MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Blake, alle naar Londen.
Den 9 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wegens de hoge zee teruggekomen, behalve kapitein Bridge en Morton, die wel in zee gekomen zijn.
Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE JONGE HENDRIKA, kapt. M. Schaap, van Alexandrië in Egypte, en ligt quarantaine op de rede.
Heden zeilde in zee: AMITY, kapt. P. Legget, naar Harwich.


Datum: 11 januari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 januari. Gisteren avond arriveerde uit zee: JANTINA MARGARETHA, kapt. K.J. van Greeven, en THE BETHELL, kapt. T. Hall, beide van Hull.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr.S. Piccardt, notaris te Pekel-A, zal ter verzoeke van de heer H.F. Zuiderveen, publiek en aan de meestbiedende verkopen het welbevaren kofschip DE NOORDSTAR, met tuigage en gereedschappen, zoals laatst door J.T. de Jonge als schipper is bevaren en nu is liggende in de Noorderhaven te Groningen alwaar het nader kan worden bevraagd bij B. Onnes. Deze verkoop zal geschieden te Oude Pekel-A ten huize van kastelein K. Franken, op donderdag 20 januari dezer, des avonds te 5 uren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen kapt. B.J. Honwijk, van Alicante, kapt. W. Reij, van Londen; op 5 januari na posttijd is uitgezeild Zijner Majesteit transportschip MIDDELBURG, kapt. luitenant Van der Velden, naar Port-Mahon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. De zwaar beladen kof CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, naar Marseille bestemd, is het eerste schip, dat van Amsterdam het Noordhollandsch-Kanaal tot het Nieuwe Diep is opgevaren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. Th.C. Claus, van Amsterdam naar Suriname, is den 7 januari, uit het Nieuwe Diep naar de Texelse rede zeilende, op het Oude Hoofd vast geraakt en in groot gevaar geweest, doch met hulp van sloepen weer in vlot water gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Kapitein K.K. Leegen, gevoerd hebbende het fluitschip DE JONGE GERRIT (opm: zie RC 161124), schrijft van Reval in dato 18 december, dat hij den 6 dito vijftien man van zijne equipage had bezorgd aan boord van een schip naar Lübeck bestemd; dat zij volgens bericht, den 12 dito vertrokken waren en, naar gissing, toen reeds Gotland gepasseerd zouden zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 januari. Het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. J. de Sorgher (opm: brik, thuishaven Oostende), van Faro naar Ostende, is, volgens brief van Corunha (opm: La Coruña), den 11 december, den 5 dito lek geworden en op de hoogte van Vigo verongelukt; het volk is te Vigo aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Den 7 dezer zijn uit het groot Noord-Hollandsch-Kanaal van het Nieuwe Diep door de Willemsluis geschut en voor Amsterdam in de laag gekomen twee kofschepen, een schoener en een Engelse brik. De laatste heeft de reis van het Nieuwe Diep tot aan de Willemsluis, deels zeilende en deels door twee à drie paarden getrokken, in minder dan anderhalf etmaal afgelegd. Ook is die dag een tjalkschip door het genoemd Kanaal van Amsterdam naar Londen vertrokken en verscheiden andere zeeschepen aan het Nieuwe Diep binnen geschut, om door het gezegd Kanaal naar Amsterdam te komen. Aanvankelijk geniet dus de Amsterdamse handel het gemak en voordeel van het Groot NoordHollandsch-Kanaal; en het is te hopen, dat dit voorbeeld tot aansporing strekt, om het geprojecteerd Kanaal door het land van Voorne daar te stellen, opdat ook de Rotterdamse handel spoedig een gelijk gemak en voordeel mag genieten.


Datum: 12 januari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Scheepstijding: Op 6 januari is van Ramsgate gezeild het schip JUFFROUW AAGJE, kapt. Ruijl, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 23 augustus zijn uit Texel uitgezeild Zr.Ms. oorlogs-fregat MARIA REIGERSBERG, kapt. Coertzen, en Zr.Ms. oorlogskorvet POLLUX, kapt.luit. Eegh, beide bestemd om, even als de onlangs alhier ter rede gearriveerde Koninklijke korvet LIJNX, een reis langs Kaap Hoorn naar Batavia te doen.


Datum: 13 januari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 januari. Den 5 dezer is van onze rede naar zee gezeild het schip DE TALISMAN, kapt. P. Outin, van Duinkerken naar St. Domingo gedestineerd, met stukgoederen.
Voorts zijn, van den 5 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: REMBRANT (opm: REMBRANDT; eerste reis van deze schoener), kapt. W. Cooper, met tarwe en boekweit, en MARGARETH, kapt. W. Johnson, met stukgoederen, beide naar Londen; THE LAURA, kapt. W. Mellish, met tarwe, THE COURIER, kapt. P. le Maistre, en CALEDONIAN, kapt. N. Mahy, beide met stukgoederen, en alle drie naar Guernsey; MARIA AUGUSTA, kapt. Gillender, naar New York, met metselsteen; HERCULES, kapt. T. Schipman, naar Londen, met boomschors; JOHN DICKINSON, kapt. S. Burrias, naar New York, met jenever; LES TROIS AMIS, kapt. R.Z. Schut en BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, beide naar Londen, met boomschors.
Ook zijn, sedert den 6 dezer, op onze rede aangekomen: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N. Reebock, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, met wijn en pruimen.
Voor Antwerpen bestemd: de IRIS (opm: sloep), kapt. B. Arfsten, van Marseille, met fruit en stukgoederen; DE VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, van Londen, met stukgoederen; PERNA, kapt. L. Cross, van New York, met suiker en koffie.
Den 10 dito. Heden is voor Rotterdam bestemd, op onze rede aangekomen: DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, van Hull, met ballast.
Eindelijk zijn gisteren nog van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar hunne bestemming vertrokken: HERMINA, kapt. S.T. Taay, naar Cork, met boomschors; THEUNICORN, kapt. D. Talbot, naar St. Martha, met wijn; THE ANN, kapt. W. Williams, naar Liverpool, met boomschors; JOHANNA ELISABETH (opm: fregat), kapt. M. Mesdagh, en APOLLO, kapt. B.G. Quedens, beide naar Batavia, met troepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BRUNSWICK PACKET, kapt. A. Bisset, van Leith en REBECCA, kapt. J. Anderson, van Hull.
Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: DE VROUW MAARTJE, kapt. Spanjersberg, naar Malaga; DE DRIE KINDEREN, kapt. A. Kouwenhoven en ABRAM JOHANNA, kapt. M.G. Visser, beide naar Belfast.
Den 11 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: EARL BATHURST, kapt. T.T. Gibbs, naar Londen en arriveerde uit zee: NEPTHUNUS, kapt. H.E. de Jonge, van Yarmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het schip BRESEIS, kapt. P. Bakker, van Smyrna (opm: Izmir), den 3 dezer in het Nieuwe Diep gekomen, is, na ontslag uit de quarantaine, met deszelfs volle lading den 5 in het Groot Noord-Hollandsch-Kanaal geschut; den 7 des namiddags te 3 uren, voor Alkmaar aangekomen en de volgende ochtend van daar gezeild, zonder hulp van paarden, die namiddag tot Buiksloot gekomen en den 9, des ochtends, door de Willemsluis geschut en voor Amsterdam geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Kapitein P. Green, voerende het schip ALBERTINA AMALIA, van Amsterdam naar Stockholm, meldt van Malmö van den 25 december, dat hij, na verscheiden malen op de Zweedse kust gestoten en ankers en touwen verloren te hebben, aldaar binnengelopen is, om zijn geleden schade te herstellen en zich het benodigde aan te schaffen, waarna hij zo spoedig mogelijk de reis zou voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het schip DE HERSTELLING, kapt. B.F. Meeske, van Riga naar Ostende, is, volgens brief van Emden van den 4 dezer, na den 24 november uit de Sont te zijn gezeild en zware stormen te hebben uitgestaan, den 5 december te Cleve, bij Mandahl, binnengelopen en zou met de eerst gunstige wind de reis vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Scherpbier, van Dantzig naar Amsterdam, lag den 2 dezer te Fredrikshaven in goede staat.


Datum: 14 januari 1825


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr.S. Piccardt, notaris te Pekel-A, zal ten verzoeke van zijne principalen, publiek en aan de meestbiedende te koop presenteren het welbevaren kofschip AURORA. groot plusminus 90 lasten, met deszelfs annexen en gereedschappen, zo als door kapt. S.J. Brouwer laatst is bevaren en thans is liggende te Amsterdam. Deze verkoop zal gehouden worden te huize van P. Wessels te Oude Pekel-A, op dinsdag de 25ste dezer, des avonds te 5 uren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een tjalkschip. Ten overstaan van de griffier J. Veenhoven Hz. zal op vrijdag 21 januari 1825, des avonds te 5 uren ten huize van Jacob Meints Smit, te Sappemeer, publiek worden verkocht het door wijlen Arend Hindriks Vroom in 1817 nieuw uitgehaalde en gevoerde tjalkschip, genaamd de EENDRAGT, groot 36 roggelasten, liggende te Sappemeer, met de daarbij behorende opgoederen en koksgereedschappen, waarvan de inventaris van af heden ter huize van verkoop ter lezing zal liggen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, den 10 januari. Zaterdag den 8 januari laatsleden, heeft de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, op de scheepsmakerij van W. en J. Hoogendijk en Comp, te Capellen op den IJssel, doen leggen de kiel van een schip (opm: Zr.Ms. 4-mast stoompaketboot ATLAS), ter lengte van nagenoeg 71 ellen, hetwelk wordt ingericht, om te dienen als pakket tussen de Nederlanden en derzelver Oost-Indische bezittingen. Men had zulks eerder verwacht, maar door den gedurige hoge stand van de rivieren is men daarin sedert een geruime tijd verhinderd geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild Schuitehol, lang 16 ellen en 5 palmen, wijd 3 ellen en 6 palmen, bij de Scheepstimmerbaas Johannes S. van der Werf, te Akkrum.


Datum: 15 januari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 januari. Zr.Ms. fregat DIANA, kapt. J.E. Leeuwe van Aduard, is gisteren van hier naar de Middellandse Zee gezeild.
Ook zijn gisteren naar zee gezeild, de volgende, sedert langer of korter tijd alhier ter rede gekomen schepen te weten: DE JULIA, kapt. J.P. Visser, van Sunderland naar Rouen gedestineerd, met steenkolen; LE BENJAMIN, kapt. A. Vidor, van Duinkerken, naar St. Domingo bestemd, met stukgoederen.
Van Antwerpen: DE MARIA, kapt. J. Moffat, naar Londen, met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, naar Batavia, met troepen en gouvernementsgoederen; AMALIA ELISABETH, kapt. C. de Wit, naar Buenos Aires, met buskruit; COLLETTA ET CHARLOTTA, kapt. F.A. Claeys, en de DRIE GEZUSTERS, kapt. J.C. Zellin (opm: Jean Crétien Zellien), beide naar Rio de Janeiro, met stukgoederen; LA LOUISE, kapt. J. Colas, naar New York, met stukgoederen; CERVANTES, kapt. P. Dunkin, naar Boston, met ballast; LA MARIE JOSEPHINE, kapt. S. de Best, naar de Havannah, met stukgoederen; RESWELL, kapt. R. Anderson, met boomschors, en DE AREND, kapt. H. Elbring, met stukgoederen, beide naar Londen; AUGUSTA, kapt. J.G. Sap, naar Bristol, met boomschors en boekweit; ANTWERP PACKET, kapt. O.A. Arends, naar Messina, met stukgoederen; PETRONELLA CATHARINA, kapt. W.N. Jacobs, en LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, beide naar Londen, met boekweit en vlas; LE JEUNE NORBERT, kapt. J.B. Neurenberg, naar Buenos Aires, met jenever; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs, en DE JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, beide naar Londen, met stukgoederen; l’ISIS, kapt. J. Morel, naar Duinkerken, met verfhout; LA VIERGE MARIE, kapt. J. de Meire, naar Messina, met teer en leder; LE CONSTANT, kapt. J. Keijser, naar Rio de Janeiro, met jenever.
Heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke, van Londen, en THE BRILJANT, kapt. J. Wilson, van Hull, beide met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 januari. De Amerikaans brik, gisteren gemeld, is EDWARD FOSTER, kapt. R.R. Fernhold, van Baltimore, laatst van Texel.
Gisteren namiddag zeilden in zee: FORTUNA, kapt. T. Helm, naar Gibraltar; ROTTERDAM, kapt. J. Laming, en EDINBURG PACKET, kapt. J. Ellis, beide naar Londen.
Kapitein Schaap is van de quarantaine ontslagen en opgezeild.
Heden zeilden naar zee: VERWISSELING, kapt. A. Schaaf, naar Lissabon; ROYAL EAGLE, kapt. T. Partrick, EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath, PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Blake, en ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, alle naar Londen.
Den 13 dito. Van de gisteren gezeilde schepen zijn J.Heath, J. Ladd en J. Blake onder de Goereese haven geankerd; de overige zijn wel in zee gekomen.
Gisteren namiddag zeilden in zee: kapitein Cole met de brieven van den 12 dezer, naar Harwich; VROUW NEELTJE, kapt. J. Stroobuur, en BLUCHER VON WAHLSTADT, kapt. O.E. Visser, beide naar Lissabon.
Nog zeilden naar zee: CIJBELE, kapt. W. Holmes, naar Havannah; VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen, en JONGE ARIJ, kapt. A. Rietdijk, beide naar Gibraltar; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metson, naar Lissabon; DE HOOP, kapt. W. Kuijt, naar Liverpool; ELISA, kapt. T. Atherden, MARGARETH, kapt. G. Hart, COMMERCE, kapt. W. Frost, en DORSET, kapt. J. Hart, alle naar Londen; dezelve zijn allen onder de Goereese haven ten anker gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Den 9 dezer lagen in het Nieuwe Diep de volgende schepen, welke gedeeltelijk sedert de maand september op gunstige wind wachtten, om naar zee te zeilen, als: DE GEZUSTERS, kapt. D.B. Lutjens, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. A.C. Edeling en BETSY EN CAROLINA naar Batavia; AMPHITRITE, kapt. S. Mijnders, naar Kaap de Goede Hoop; ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, en DE COURIER, kapt. P. Schakel, naar Rio de Janeiro; JACOBA ELISABETH JOHANNA, kapt. G.B. Bos, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, DE VRIENDSCHAP, kapt. J.K. de Jong, HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, DE JONGE WILLEM, kapt. G, van Medevoort, MARIA, kapt. E.D. Dekker, NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, DE GRAAF BULOW, kapt. R. Maalsteed, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, DE VIER GEZUSTERS, kapt. J. van Dijk, DE VRIENDSCHAP, kapt. Jan Visser, ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman, ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, PAULINA, kapt. A.J. Struik, MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, DE VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, ANNA MARIA, kapt. J.D. Haijnes, MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, CONCORDIA, kapt. W. Groen, ANNA MARIA, kapt. R.T. Rinses, WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannessen, HENRIETTE EN BETSY, kapt. J.E. de Boer, en SPECULATION, kapt. T. Pietersz, naar Suriname; DE PLANTER, kapt. C. Jessen, de ZEEMEEUW, kapt. A. Bakker, naar Demerary; DIANA, kapt. F. Bax, MARCO BOZARIS, kapt. P. Kraaij, de WELVAART, kapt. C. Koert, de NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, naar Berbice; ALMELO, kapt. T. Smit, CURAÇAO CHARLOTTE, kapt. J. Buhring, naar St. Thomas; AURORA, kapt. A. Tomson, PHOENIX, kapt. D. Grim, naar St. Jago de Cuba; ACTIVO, kapt. H.G. Bergveld, COLUMBUS, kapt. L.H. Henrichsen, REINERA, kapt. R.S. Nannings, naar Havanna; BETSEY, kapt. J. Wallis, naar New Orleans; THE PIONEER, kapt. T. Greenleaf, naar Savannah; CHARLES AND HENRY, kapt. C. Craft, naar Charleston; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Oosterbaan, naar New York; de COMMERCIE, kapt. F. IJsbrands, naar Smyrna; de VLASHANDEL, kapt. F. Gierke, naar Genua en Livorno; DE VROUW ANNA, kapt. J. Meijer, de HOOP, kapt. J.G. Patje, CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, DE HERSTELLING, kapt. B. de Jong, de ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, naar Marseille; GEERTRUIDA JOHANNA, kapt. L.B. Kuijper, naar Cette; EXPERIMENT, kapt. F. Clausen, naar Gibraltar; MARIA, kapt. J.S. Kroon, naar Kadix; SHANNADOWH, kapt. A.M. Rose, FROIJ, kapt. D. Cummings, naar St. Ubes; SARA ELIZABET, kapt. S. Kullberg (voor Dordrecht), naar dito; GEPKE BROUWER, kapt. K.J. Musch, DE JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee, DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, GALATHEA, kapt. J.F. Gerdes, RESOLUTION, kapt. K. Parrel, naar Lissabon, de laatste voor Dordrecht; DE VROUW THEODORA, kapt. C. Bandix, naar Bilbao; LE PARFAIT ACCORD, kapt. D. Pereira, van Hamburg naar Bayonne; LA PROSPERITÉ, kapt. J.F. Delamare Bignon, van Rotterdam naar Rouaan; PIETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers, naar Bristol; WATERLOO, kapt. J. Thomson, van Clij naar Plymouth; DE BRABANDER, kapt. A.E. de Groot, ROSETTE, kapt. J.W. de Groot, BOREAS, kapt. L. Storm, naar Londen, de laatste van Brahestad; DE EENDRAGT, kapt. H. Zurmeijer, DE VROUW ALBERDINA, kapt. J.F. Zomer, DOLPHIN, kapt. R. Gowans, MARIA ELIZABET, kapt. D. Ouwehand, DE JONGE JAN, kapt. D. Kuijt, en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, naar Hull; RICHARD, kapt. T. Kase, naar Petersburg; HAABET, kapt. L.C. Sunde, naar Fredrikstad; ANNA SOPHIA, kapt. P. Telming, van Rouaan naar Hamburg; JEANNETTE, kapt. H. Rose, van Batavia naar Antwerpen.


Datum: 18 januari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Kapitein Bridge, met de brieven van den 12 dezer, van Harwich; en zeilden in zee: PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath, en MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Blake, alle naar Londen.
Den 15 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen, en JONGE ARIJ, kapt. A. Rietdijk, beide naar Gibraltar; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metson, naar Lissabon; ELISA, kapt. T. Atherden, MARGARETH, kapt. G. Hart, COMMERCE, kapt. W. Frost, DORSET, kapt. J. Hart, COMMERCE, kapt. H.A. de Vries, MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, alle naar Londen; ANN, kapt. J. Graham, AQUATIC, kapt. J. Alesson, PRINCE LEOPOLD, kapt. J. Watson, SARAH ANN, kapt. D. Keitley en GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, alle naar Hull; ALBION, kapt. T. Graham, en ALFRED, kapt. R. Oliphant, beide naar Leith; ANN, kapt. B. Scott, en BEAVER, kapt. W. Burton, beide naar Newcastle.
Van de morgen zeilden naar zee: BETSEY, kapt. M.M. Dougal, naar Suriname; ANN, kapt. J. Burgos, naar Boston; NEPTHUNE, kapt. J. Cleghorn, naar Leith; en kapitein Bridge, met de brieven van heden, naar Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, den 12, 13 en 14 januari. Niets gepasseerd.
Den 15 dito. Gisteren namiddag zeilden naar zee: VROUW CLASINA, kapt. H. Melleras, en JONGE MAARTJE, kapt. P. Kal, beiden naar Leith; ARNO, kapt. J. Cooke, naar Stockton; THISTLE, kapt. G. List, naar Rochester; HEBE, kapt. W. Wrigt, ALFRED, kapt. J. Moore, en THETFORD, kapt. W. Rickaby, allen naar Hull; WELLINGTON, kapt. T. Greens, naar Yarmouth; ACTIVE, kapt. J. Low, naar Ipswich; GEORGE and MARY, kapt. J. Rafford, naar Rochester; HEBE, kapt. J. Taylor, naar Egeroe; ROSE, kapt. W. Coulson, naar Montrose; ENDEAVOUR, kapt. J. Taines, naar Maldon; WILLIAM ANN, kapt. W. Cock, en ANN, kapt. W. Terson, beide naar Aberdeen; sommige van deze schepen zijn wel in zee gekomen, en de overige liggen in de put ten anker.
Heden zeilden naar zee: EENIGKEIT, kapt. J.J. Gors, naar Hull; JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar, en GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, beide naar Londen;
En arriveerde uit zee: JONGE RICHARD, kapt. G. de Reus, van Lynn (opm: de bom, bouwjaar 1805, werd hierna gesloopt, zie AC 061224).
Den 16 dito. Gisteren namiddag zeilden naar zee: VENTROSE, kapt. J. Allen, naar Boston; en CYBELE, kapt. W. Holmes, naar Havanna.
Den 16 dito. Heden zeilden in zee: ELSINA, kapt. E.G. Pekelder, naar Lynn; en JACOBA, kapt. L. Hus, naar Whitby; en arriveerde uit zee: THE ABERTT, kapt. G. Abertt, van Ipswich.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens op vrijdag 28 januari 1825 des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkopen:
- 1/12 deel in het kofschip DE VROUW IDA ALEIDA, gevoerd door kapt. O.J. Woldring.
- 1/12 deel in het kofschip THEODOR HENRICH, bevaren door kapt. B. Simons.
- 1/12 deel in het kofschip GESINA, bevaren wordende door schipper R.F. Taai.
- 1/32 deel in het kofschip DE VROUW ZWAANTJE, wordende bevaren door Jacob Kortrijk.
- 1/32 deel in het kofschip MERCUUR, bevaren door kapt. Berend Simons Hooghout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. M van der Tuuk, notaris te Veendam, zal namens zijn principalen op vrijdag 28 januari 1825 des avonds te 6 uren publiek veilen en verkopen een scheepstimmerwerf met de daarbij aanwezige gereedschappen, huis en tuin, staande en gelegen aan het Westerdiep te Veendam, thans door T.J. Pik wordende gebruikt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 januari. Het schip (opm: brik) de ZEEMEEUW, kapt. A. van Dijk, van Amsterdam naar Havanna, is den 10 januari, des ochtends te 6 uren, bewesten Duinkerken aan de grond geraakt en na zwaar gestoten te hebben, die middag in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk te Duinkerken is aangekomen; men zou trachten zoveel mogelijk van de lading te bergen (opm: het schip werd wrak).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Het schip AMPHION, kapt. A. Jaburg, van Bordeaux naar Antwerpen, is den 6 dezer te Bremen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Aangaande het schip (opm: brik) HYPERION, kapt. H.S. Bruinsma, den 26 september van Suriname naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Volgens een particuliere brief, geschreven aan boord van Zijner Majesteit fregat van oorlog MARIA REIGERSBERGEN, bevond hetzelve zich, vergezeld van Zijner Majesteit korvet POLLUX, op den 10 november laatstleden, in de beste staat zeilende, op 5 graden zuiderbreedte en 13 graden lengte bewesten Greenwich. Alles was op de beide schepen volmaakt wel; zij hadden de wil St. Catharina aan te doen. Sedert het uitzeilen uit Texel hadden zij steeds goed en bestendig weer gehad, zodat zelfs nog geen zeil had behoeven gereefd te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende berichten aan de heren intekenaren op de lijsten ter oprichting van een walvis- en robbenvisserij, binnen deze stad, dat de vergadering van deelnemen tot het benoemen van drie directeuren en vijf commissarissen, ingevolge het 6e artikel van het ontwerp van deelneming, zal plaats hebben op donderdag den 20 januari 1825, des middags te twaalf uren, in een zaal boven de Beurs, en worden mitsdien bij deze ook daartoe genodigd die, schoon nog niet hebbende ingetekend, echter genegen mochten zijn door hun medewerking in deze onderneming het belang en de bloei dezer stad te helpen bevorderen; liggende de lijsten nog steeds ter intekening bij de makelaars Nicolaus en Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, en er zal ook bij de aanvang van gemelde vergadering gelegenheid tot inschrijving worden gegeven.
Rotterdam, den 17 januari 1825. J.F. Hoffman en Zoonen.


Datum: 20 januari 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Marseille, het Nederlandse schoenerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Gerrit Jans
Meeuw.
- Bordeaux, het Nederlandse smakschip VROUW TEUNEGINA, kapt. Eeltje Claessen de
Wilde.
- Newcastle, het Nederlandse smakschip VIGILANTIE, kapt. Arij Duindam.
- Bristol, het Nederlands kofschip VREDE, kapt. Jan Jans Greeven.
- Liverpool het Nederlands schip ENGELINA, kapt. Reint Harms Bok.
- Petersburg om met de eerste schepen te vertrekken het Nederlands kofschip
WAAKZAAMHEID, kapt. Geert Hendrik Luurts.
- Stettin het Nederlandse schip OTTO, kapt. Carst.
Adres bij Kuyper, Van Dam & Smeer

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 15 januari. Het schip L’ISIS, kapt. J. Morel, is den 11 dezer door contrariewind terug gekomen.
Van den 11 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THE BRILJANT, kapt. J. Wilson, van Hull, en GEORIANNA, kapt. E. Rodd, van Bridport, beide met stukgoederen; ZELDEN RUST, kapt. G.J. Kluin, van Riga, met lijnzaad; l’AUGUSTE, kapt. A. Banbine, van Havre-de-Grace, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren naar zee gezeild: THE MARY, kapt. J. Clear, met vlas en boter; THE PRIMROSE, kapt. A. Ash, met vlas en klaverzaad; SOKEN, kapt. W. Emery, met vlas en raapkoeken, en PROVIDENCE GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, met vlas; alle vier naar Hull gedestineerd.
Den 17 dito. Volgens ingekomen berichten is, in de namiddag van den 13 dezer, zeilende gezien Zr.Ms. fregat DIANA, benevens drie andere vaartuigen, denkelijk de APOLLO, JOHANNA ELISABETH en CONCORDIA, hebbende alle de Nederlandse vlag waaiende en Lezard NNO, zijnde de wind West ten Zuiden.
Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Bordeaux, met wijn en stukgoederen; DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, met klipzout, en ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, met stukgoederen, beide van Liverpool; THE COMET, kapt. Th. Huil, van Guernsey, met koffie en suiker; AUGUSTE, kapt. A. Cornelisse, van Alexandria, met zwavel; dit schip moet quarantaine houden; THE SPEEDY, kapt. W. Hippenstal, van Londen, met stukgoederen; CHARLOTTE, kapt. P. Fretworst; FRIESLAND, kapt. E.J. Drent; LEONARDUS, kapt. Jan Noord, en le CHARLES, kapt. E. Beekmans, alle vier van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van Primo januari tot ultimo december 1824 zijn te Vlissingen binnengekomen en van daar verder naar hun bestemming vertrokken 640 en uitgezeild 614 schepen.
Onder de binnengekomen schepen waren de volgende: 5 van Bahia, 2 van Baltimore, 14 van Batavia, 21 van Bordeaux, 9 van Cette, 4 van Charlestown, 7 van Cuba, 18 van Guernsey en Jersey, 9 van Havanna, 28 van Havre-de-Grace, 37 van Hull, 127 van Liverpool, 12 van Lissabon, 92 van Londen, 7 van Malaga, 2 van Mantanzas, 12 van Marseille, 10 van Messina, 9 van New York, 24 uit Noorwegen, 2 van Padang, 13 van Petersburg, 3 van Philadelphia, 9 van Riga, 23 van Rio de Janeiro, 2 van Salem, 1 van Savannah, 1 van Singapore, 1 van Sumatra en 4 van Villa Nova, benevens nog 132 uit onderscheidene andere havens, te veel om hier te noemen.
In 1823 waren te Vlissingen binnengekomen 757 en uitgezeild 645 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE VROUW ALIDA, kapt. A. Cremer, van Bordeaux; en zeilden in zee: BETSEY, kapt. M.M. Dougal, naar Suriname; ORBIT, kapt. R.P. Fish, naar Baltimore; PORTLAND, kapt. L. Bradford, naar St. Ubes; HEROÏNE, kapt. W. Ostler, naar Londen; PLANT, kapt. A. Besse, naar Antwerpen; CAROLINE, kapt. L. Soupat, en DEUX SOEURS, kapt. J.M. Verspecke, beide naar Havre.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW FEMMEGINA, kapt. K. Braam, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 17 januari. Niets gepasseerd.
Den 18 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie, van Boulogne.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Door Mr. Peter Steven Schull, advocaat en openbaar notaris, residerende te Dordrecht, zal worden verkocht op zaterdag 5 februari 1825, ‘s middags om 12 ure, bij J.H. Cornelisse in Amerika’s Welvaren op de Hoogt een sterke en welbezeilde damloperkraak, genaamd DE VROUW ADRIANA, liggende in de Kalkhaven, bij het kantoor van de heer ‘t Hooft, te Dordrecht, met deszelfs staande en lopend want en inventaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen MARGARETHA, kapt. M. Koos, van Suriname en kapt. R.C. Jaski (opm: kof VROUW GEERTRUIDA), naar Bordeaux, terug uit zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Kapt. H.H. Bleeker, voerende het schip GEERTRUIDA EN ELIZABETH, den 9 januari, des ochtends te 10 uren, uit Texel naar Rio de Janeiro gezeild, meldt in dato 10 dito, mede des ochtends te 10 uren, dat hij toen in goede staat, met noorden wind, de Hoofden (opm: Nauw van Calais) passeerde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens brief, geschreven aan boord van Zijner Majesteit oorlogsfregat MARIA REIGERSBERGEN, kapt. F. Coertsen, in dato 10 november (over Frankrijk ontvangen), was gezegde bodem als toen op 5 graden zuiderbreedte, 3 graden lengte ten oosten van Teneriffe; de staf en de equipage waren zeer welvarende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het schip ALMINA, kapt. H. Jansen, van Hamburg naar Amsterdam of de Zaan, is, volgens brief van Emden van den 7 januari (te Hamburg ontvangen), aan de Noorddijk, bij Norden aangekomen; de kapitein is vervolgens in de boot, waarmede hij naar land was gevaren, om levensmiddelen te halen, tengevolge van koude en afmatting, overleden, waarna het schip te Emden gebracht is, aldaar een andere kapitein bekomen en de reis over Delfzijl voortgezet heeft; de lading was in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Kapt. H.W. Poel, voerende het schip (opm: kof) de VRIENDSCHAP, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, meldt van Christiaansand, dat hij den 25 en 26 december allergeweldigste stormen heeft doorgestaan, waardoor zijn lading is overgegaan en het schip plat op zijde heeft gelegen, in welke staat hij aldaar met veel moeite is binnengekomen; hebbende alles van het dek verloren en water ingekregen, waardoor hij zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Kapt. H.G. Dreijer, voerende het schip de VROUW ELIZABETH, van Hamburg naar Amsterdam of de Zaan, had den 31 december te Ritzebüttel een gedeelte zijner lading in een lichter gelost en liet het overige, dat in vrij goede staat was, aan boord verschieten (opm: herstuwen), waarna hij het geloste weer zou innemen.


Datum: 21 januari 1825


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. S. Reijnders, advocaat en notaris te Delfzijl, gedenkt ten verzoeke van de gezamenlijke deelhebbers in na te meldene werf en ten overstaan van het vredegerecht, op heden 21 januari 1825 ten huize van kastelein A.J. Borst, te Delfzijl, publiek verkopen:
- De Scheepstimmerwerf Concordia, met een kapitale behuizing, schuur en kanthelling, alles staande en gelegen nabij Delfzijl, onder Farmsum, benevens alle bij de werf voorhanden zijnde gereedschappen en toebehoren.
- Een nieuw getimmerd Hektjalkschipshol, groot ongeveer 30 roggelasten, liggende aan voornoemde werf.

PGC 210125
Rotterdam, 17 januari. Volgens een particuliere brief, geschreven aan boord van Zr.Ms. fregat MARIA VAN REIGERSBERGEN, bevond hetzelve zich, vergezeld van Zr.Ms. korvet POLLUX, op 10 november jl. in de beste staat zeilend op 05º ZB en 13º WL. Alles was op de beide schepen volmaakt wel. Zij hadden de wil St. Catharina aan te doen. Sedert het uitzeilen van Texel hadden zij steeds goed en bestendig weder gehad, zodat zelfs geen zeil had behoeven gereefd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Gerhard Jacob Keijser, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens op donderdag 27 januari 1825, des avonds te 7 uren, ten huize van kastelein Lambertus van der Molen aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkopen1/14 aandeel in het kofschip IDA ALEIDA, bevaren door Okke Jans Woldring, onder directie van de heren J. IJ. Hoeksema & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een uitmuntend best Hektjalkschip, lang 16 ellen 3 palmen, wijd 4 ellen en 5 duimen, hol naar advenant, oud vijf jaren, met al deszelfs staand en lopend wand, ankers en touwen, en zeilen van een jaar oud, volgens daarvan zijnde inventaris. Wie hier aan gading maakt, vervoege zich bij IJke & P. Visser, mr. zeilmakers te Heeg.
Nog is bij dezelve dezelfde te bekomen een Tjalk Schip hol, lang 20 ellen, wijd 4 ellen 6 palmen, hol 2 ellen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende is voornemens uit de hand te verkopen een Tjalkschip, groot 32 lasten rogge, oud 7 jaren, zo als door hem is bevaren. Die gading maken, vervoege zich bij de ondergetekende te Groningen.
Jan Imes van der Woude

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op den 25 januari 1825, des voormiddags om elf uren, zal men te Goedereede, publiek om kontant geld voetstoots verkopen, enige vaten tabak, geborgen uit het hol van het onlangs gestrande schip MONTESQUIEU, en ten zelven dage, des middags om twaalf uren, een partij nieuwe zeilen van hetzelve schip. (opm: Amerikaans schip, gestrand op 17 november 1824)


Datum: 22 januari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Aan de Kaap de Goede Hoop, den 20 oktober laatstleden aangekomen, kapt. De Veer, CORNELIA (opm: fregat, kapt. J.H. de Veer), van Java.
Den 27 oktober laatstleden vertrokken kapt. J.H. Breukemeijer, NORDLOH, naar Batavia.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Te St. Helena aangekomen, den 19 november laatstleden CATHARINA HERDRINA, van Amsterdam en is den 24 naar de Kaap de Goede Hoop en Brazilië gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen, Vlissingen, 18 januari. Gisteren is alhier ter rede gekomen de VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil, van Bristol naar Rotterdam gedestineerd, met ijzer.
Ook zijn gisteren en heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: JANTINA, kapt. H.R. Grimminga met klipzout; de VOLHARDING, kapt. L. Teunis met klipzout en huiden, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.F. Schulte met klipzout en stukgoederen, alle drie van Liverpool, THE HAÏTI, kapt. R. Watson van St. Domingo met koffie; the PLANET, kapt. A. Besse, laatst van Hellevoetsluis, en DE LEMMER, kapt. J. Tammes van Bordeaux, beide met stukgoederen; CLEOPATRA, kapt. L.L. Eglise van Campeachy (opm: mogelijk Campêche bay) met campêchehout; GEORGE, kapt. J.B. Eerboe van Charlestown met rijst en katoen; deze laatste moet quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SARA, kapt. P. Landberg van Batavia; JONGE MARIA, kapt. C. Tevez van Smyrna, en CERES, kapt. J.M. le Birgne van St. Brieux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE NEGOTIE, kapt. H. van der Meij van Tolsburry (opm: waarschijnlijk Tollesbury), dezelve gaat binnen door naar Zierikzee. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Mr. Peter Steven Schull, advokaat en openbaar notaris te Dordrecht, zal op donderdag den tienden februari dezes jaars, des middags om twaalf ure, in de herberg de Dolphijn, bij J.H. op ’t Einde, op de Voorstraat, op de hoek van de Vischstraat, te Dordrecht, veilen en onmiddellijk daarna afslaan: een sterke en welbezeilde paviljoen poonschuit, met deszelfs inventaris. liggende in de Spuihaven, aan de Hellingen, nabij de Spuipoort, te Dordrecht. Nadere onderrichting deswegens is te bekomen ten kantore van voornoemden notaris Mr. P.S. Schull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. In het jaar 1824 zijn in het Vlie binnengekomen 516 en uitgezeild 1065 schepen, te samen 1581, alzo 251 minder dan in het jaar 1823.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het schip MARGARET, kapt. G. Ellis, van Amsterdam naar Baltimore, is den 13 januari lek en met beschadigde pompen binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Kapt. H.E. Martens, voerende het schip HENDRIKA, meldt van Camberet (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld Camaret-sur-Mer), bij Brest, van den 10 januari, dat hij den 1 dito, van de rivier van Bordeaux naar Amsterdam vertrokken zijnde, gedurig oostelijke winden gehad had en, uit dien hoofde, doch in goede staat, in de Baai van Camberet is binnengelopen, alwaar ook binnengelopen was, het veertien dagen voor hem van Bordeaux vertrokken schip MARGARETHA, kapt. J. Verdoes. Het laatst gemelde schip is reeds opgegeven, als zijnde den 5 of 6 januari van de rivier van Nantes naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 januari. Uit hoofde van bij Brest aangespoelde balen katoen, verfhout en een plank, waarop PHOENIX D'ANVERS, veronderstelt men, dat het schip PHOENIX, kapt. A. Rupallij (opm: bark, thuishaven Antwerpen, kapt. A. Rappalay), van Carthagena-de-Colombia naar Antwerpen, op die hoogte totaal verongelukt zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het schip (opm: bom) de HOOP, kapt. J. van der Bent, van Rotterdam naar Colchester, laatst uit Texel, is door een Engelse tolkotter aangehouden en te Gravesend binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 14 en 18 januari:
De AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. L.J. Luijtjes), die den 4 november te Buenos-Aires aangekomen is van Antwerpen en Rio de Janeiro, is op den 7 augustus nabij het eiland St. Antonio (opm: mogelijk het eiland Santiago), Kaap-Verde, op 16 graden breedte en 24 graden lengte, door een roverbrik aangevallen en van enige zijden stoffen, touwwerk, ham, kaas, linnen en jenever geplunderd. De rover voerde 20 stukken en was met 150 man van allerlei naties bemand. De rovers namen, heengaande, nog de jol mede en hadden ook de sloepen van een Engelse brik gestolen, en een Hollandse brik, die van Rio naar Antwerpen moest, van verschillende artikelen beroofd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Directeuren der Nederlandsche Groenlands- en Straat Davids-Visscherij-Sociëteit te Harlingen, hebben het genoegen te adverteren, dat hun vorige uitnodiging, ter verdere uitbreiding hunner toen voorlopig gevestigde vaderlandse onderneming, niet vruchteloos is geweest, en nog velen zich tot deelneming hebben opgewekt gevonden.
Ook de Directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft ons het bewijs gegeven, hoezeer haar het heilzaam doel ter harte gaat, hetwelk Zijne Majesteit onze geëerbiedigde Koning met deze grote instelling beoogd heeft, door in onze Visscherij-Societeit, als een tak van nijverheid, die aan de welvaart van onze voorouders zo bevorderlijk is geweest, aanzienlijk deel te nemen, door welk een en ander dezelve tot 406 Actien geklommen, en, naar inhoud van art. 6 van de statuten, met de eersten dezer gevestigd is; - ten gevolge daarvan worden de respectieve deelhebbers uitgenodigd tot de betaling van de helft van hun inschrijving, en zulks in de loop van vier weken, ten kantore van de mede-directeur Jan IJzenbeek, tegen provisionele kwitanties, daarvoor af te geven, en tevens verzocht, zich te willen vervoegen op den 2 februari eerstkomende, des namiddags te 4 uren precies, ten huize van H. Winter, in het Heeren-Logement alhier, ten einde, volgens art. 16, over te gaan tot het stemmen van commissarissen van toezicht. – De directie neemt deze gelegenheid waar, almede ter algemene kennis te brengen, dat er op nieuw bij de te voren opgegeven heren correspondenten gelegenheid blijft tot deelneming, om, zodra er weer 50 acties genomen zijn, ingevolge art. 7 van de Statuten, met de bestaande Maatschappij te worden verenigd.
Harlingen, den 14 januari 1825 Directeuren voorn, P. Rodenhuis, president

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. De commissie van super-intendentie over de Rijnvaart te Rotterdam maakt bij deze bekend, dat de vracht van de katoen en tabakstelen, van hier naar Keulen, voortaan is bepaald als volgt:
Katoen (ongesponnen), in vierkante pakken fr. 3,40 }
Katoen (ongesponnen), in alle andere balen fr. 3,75 } per 49 Ned. pond
Tabakstelen, geperst in balen, pakken of vaten fr. 3,00 }
Tabakstelen, ongeperst in balen, pakken of vaten fr. 3,25 }
Zullende echter van deze vrachten dan nog worden afgetrokken de algemene vermindering van 10 procent, den 14 februari 1820 vastgesteld.
Nog geeft de Commissie kennis, dat de beurtschippers van hier op Keulen, met de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een overeenkomst hebbende gemaakt, om, tot het nemen van een proef, de twee of drie eerste beurtschepen, welke dit jaar zullen vertrekken, door een stoomboot te doen voorttrekken, uit dien hoofde, voor dit jaar het vertrek van het eerste beurtschip naar Keulen is vervroegd en, indien het weer zulks toelaat, vastgesteld op zondag den 30 dezer maand, des voormiddags te 10 uren; zullende derhalve de laatste laaddag van hetzelve zijn vrijdag den 23 dezer; en dat, om tegemoet te komen in de extra kosten, welke zulks voor de schippers veroorzaken zal, de Commissie bepaald heeft, dat voor die reizen, welke met de stoomboot zullen geschieden, van de vracht slechts 5 procent in plaats van de gewone 10 procent zal worden afgetrokken.
Rotterdam, den 20 januari 1825.
De Commissie voornoemd, G. van Gennep, president.
Ter ordonnantie van dezelve, Storm van 's Gravensande, secretaris.


Datum: 24 januari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een zo goed als nieuw Friese kofscheepje, met deszelfs staand en lopend want; benevens complete inventaris volgens meetbrief, lang 13.94 el, wijd 2.47 el, hoog 10.31 el. Liggende in de Keizersgracht, bij De Groenlandsche pakhuizen alhier, voor het huis, getekend No. 5151, alwaar hetzelve te bevragen is.


Datum: 25 januari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 januari. Het schip de ZEEUW, kapt. Corns. Rickels, bestemd naar Suriname, is heden in zee gezeild. Ook heden naar zee gezeild het Nederlands kofschip DE JONGE FERDINAND, kapt. M. van der Kerkhoven (opm: kof, kapt. M. van den Kerckhove, thuishaven Brussel), naar Lissabon met Walcherse witte bonen en groene erwten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 januari. Van de morgen zeilden in zee: DE HOOP, kapt. H. van der Kolff naar Nantes; ZEEVRUCHT, kapt. L. Wapenaar naar Belfast; GLASGOW, kapt. R. Cant naar Leith; NEPTHUNUS, kapt. J.T. Pertiet naar Londen; DE HOOP, kapt. W. Kuijt, en VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrik, beide naar Liverpool. De wind O.
Den 22 dito. Van de morgen zeilden in zee: GUIANA, kapt. T. Popke, en MAASSTROOM (opm: galjoot), kapt. P.S. Schuil, beide naar Suriname; DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden naar Smyrna; ANN, kapt. J. Burgos naar Boston; JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Henrichs naar Alicante; JONGE JACOBUS, kapt. L. Jansen naar Lynn; JUFFER AKKER (opm: kof JUFVROUW AKKE), kapt. M. Jeltes, GOEDE HOOP, kapt. M. Hansen, ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manjé; KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoort, en DRIE GEZUSTERS, kapt. J. Sipkes, alle naar Brest. De wind O.
Den 23 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: Zr.Ms. brik van oorlog DE VALK, kapt.-luitenant van Es; INDUSTRY, kapt. D.J. Buising; ADMIRAAL BUIJSKES, kapt. W. Hodges; WILHELMINA, kapt. W. Verloop, JONGE ANTHONIJ, kapt. T. Azon Jacometti, en ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K.P. Schenkel, alle naar Batavia; ATTALANTE, kapt. W. Zuidhof naar Madeira; COLUMBUS, kapt. J. de Gorter naar Suriname; JOSEPHUS, kapt. M. Bakker naar Genua; CIJNOSURUS, kapt. J. Colburn naar New York; WILLEM, kapt. P. van Vliet, en CONCORDIA, kapt. H. Bos, beide naar Rio de Janeiro; nog zeilde naar zee: AURORA, kapt. H.G. Nanning naar Batavia, doch deze is aan de zuidkant van het Noord-Pampus aan de grond geraakt en heeft vier ijssloepen en twee poonschuiten tot adsistentie en om te lossen.
De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ONDERNEMING, kapt. C. Hasenoot van St. Ubes en DOLPHIJN, kapt. W. Schep van Villanova.
Heden zeilden naar zee: CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik, en ZEEGEWIN, kapt. J. van Teijlingen, beide naar Newry; GOEDE HOOP, kapt. T.H. Klein en HARMONIE, kapt. J. de Best, beide naar Dublin; VROUW ARENDJE, kapt. A. de Jong, en JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, beide naar Rouaan; VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smith naar Jersey; MAGDALENA, kapt. H.C. Brathering naar Cherbourg; VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, DE HOOP, kapt. E.G. Jonker en DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, alle naar Belfast; TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, VROUW ALIDA, kapt. T. Swijrs, JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk), FLORA, kapt. C. Klok, BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. A.A. van der Wall, LES TROIS FRÈRES, kapt. H. Rieken en WIBBINA, kapt. M.R. Klein, alle naar Londen; JONGE GERRIT, kapt. F. Plokker naar Fécamp; FLORA, kapt. D. Roderkerk, ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk en HARLINGEN, kapt. F.J. Smith, alle naar Liverpool; GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent naar Boulogne; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras naar Rochefort; GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden naar Gibraltar; GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap naar Bordeaux; MAARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer naar Bayonne en LA CONSTANCE, kapt. L. Lefevre naar Havre. De wind O.
Den 22 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wegens de mist en stilte in de put en de bank ten anker gekomen en heden weer naar zee gezeild; nog zeilden naar zee: SOVEREIGN, kapt. W. Austin naar Shoreham; CITY OF GENDA, kapt. P. Crawfurt naar Glasgow; ENGELINA, kapt. E.H. de Groot naar Londen; FRIENDS OF LIBERTY, kapt. G. Ruby, CERUS, kapt. G. Brest, CASTOR, kapt. J. Dahall, en MARY, kapt. T. Wriddle, alle naar Rije. De wind ONO.
Den 23 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve B.J. Ras (opm: voerende de CONCORDIA), welke aan de bank vast geraakt en heden weer naar zee gezeild is, benevens VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok naar Belfast en DE VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling naar Londonderry.
De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelharnis, 18 januari. Heden zijn op de scheepstimmerwerf van Arij van der Staal, onder toezicht van de deskundige Cornelis Paalvast, de stevens gericht van een nieuw te maken vissers bunsloep, zullende de naam voeren van de JONGE LUCRETIA ADELAÏDE.
Dit de eerste sloep zijnde, dewelke binnen Middelharnas getimmerd zal worden, zo gaf deze dag stof tot vreugde, en hoop op een herleving van de steeds in bloei afgenomen hebbende visserij binnen deze gemeente, dewelke bevorens uit ruim dertig visschuiten bestond, doch door de tijdsomstandigheden tot op tien visschuiten is verminderd, waarvan er vijf binnen weinige jaren zijn uitgehaald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Sedert onze laatste zijn van Texel uitgezeild:
ZEEMEEUW, kapt. A. Bakker, naar Demerary; GEZUSTERS, kapt. D.B. Luitjens, DRIE GEBROEDERS, kapt. A.C. Edeling, BETSIJ EN CAROLINA, kapt. C. Schröder, naar Batavia; APHITISTE, kapt. S. Mijnders, naar Kaap de Goede Hoop; HENRIETTE, kapt. J.E. Schnebeeke, JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, MARIA, kapt. E.D. Dekker, NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, GRAAF BULOW, kapt. R. Maalsteed, KOLONIST, kapt. L. Wildschut, VIER GEZUSTERS, kapt. H. Dijl (opm: pink, kapt. J. van Dijk), VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, GOEDE VERWAGTING, kapt. J.B. Bodeman, ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, PAULINA, kapt. A.J. Struik, MARIA, kapt. T.H. Zijlstra, VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, ANNA MARIA, kapt. J.D. Haijnes, MARGARETA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, ANNA MARIA, kapt. R.T. Rinses, WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannesen, alle naar Suriname; ALMELO, kapt. T. Smit, naar Curaçao; CHARLOTTE, kapt. J. Buring, naar St. Thomas; PHOENIX, kapt. D. Grim, naar St. Jago de Cuba; DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Oosterbaan, naar New York; en PIONIER, kapt. T. Greenleaf, naar Savanna.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het schip FORTITUDE, kapt. Van der Broecke (opm: fregat FORTITUDO, thuishaven Antwerpen, kapt. G. van den Broeck), van Antwerpen naar Batavia, is, bij het afzakken van de Schelde, drie mijl van Antwerpen, op een zandbank geraakt, doch, na aldaar drie dagen gezeten en een gedeelte van de lading gelost te hebben, weer vlot geraakt en te Antwerpen terug gekomen, om geïnspecteerd te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het schip CORNELIA, kapt. J.H. de Veer, van Batavia naar Amsterdam, is den 25 oktober aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, hebbende zeer zware stormen gehad, waarin het galjoen voor het grootste gedeelte weggeslagen en voorts enige schade aan het voorschip veroorzaakt is, hetwelk de kapitein dacht spoedig te kunnen herstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het schip AMPHION, kapt. A. Jaburg, van Bordeaux naar Antwerpen, is, volgens brief van Bremen van 7 januari te Brake lek binnengelopen; had verschansing, boten en een anker en touw verloren en moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het schip MARCO BOZARIS, kapt. P. Kraaij, van Amsterdam naar Barbice, den 9 januari, des namiddags te 3 uren uit Texel vertrokken, was de volgende ochtend te 8 uren, met een gunstige gelegenheid, in Het Kanaal voorbij Douvres (opm: Dover) zeilende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Kapitein C. Hofker, voerende het schip de NEDERLANDER, van Amsterdam naar Berbice, meldt van Cowes, dat hij, na reeds tot bij Portland geweest, doch door tegenwinden terug gedreven te zijn, met vier andere schepen genoodzaakt is geweest den 16 dezer aldaar binnen te lopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 januari. Het schip de PANTER (opm: fregat PLANTER), kapt. C. Jessen, van Amsterdam naar Demerary, is den 14 januari op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) met ZW wind, in goede staat kruisende, gepraaid door kapt. E.J. Drent, van Liverpool te Antwerpen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Te Batavia is aangekomen in de maand oktober het schip FRANKLIN, kapt. C. Zwaan (opm: fregat, kapt. Cornelis Swaan), van Amsterdam, in 4 maanden en 5 dagen.
Te St. Helena: CATARINA HENDRINA, kapt. J. ten Boekel, van Amsterdam, dezelve heeft den 24 november (1824) de reis naar de Kaap de Goede Hoop en Brazilië voortgezet.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Het schip (opm: brik) HERCULES, kapitein J. Ghersi, van Point-Arena, in Zuid Amerika, naar Antwerpen, is den 17 januari te Cowes binnengelopen, hebbende toen 162 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 januari. Het Nederlandse brikschip SARA, kapitein P. Landberg, 19 januari te Hellevoetsluis gearriveerd, was op 3 juni van daar gezeild en heeft dus de reis naar Batavia en terug in juist 7½ maand volbracht, een spoed, waarvan in de geschiedenis der zeevaart geen voorbeeld is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de griffier J. Veenhoven Hz. zal er op zaterdag 5 februari 1825, des avonds te 5 uren, ten huize van kastelein A. Meurs te Martenshoek, op termijnen zonder handgeld, publiek worden verkocht het door Poppe Eilders in 1809 nieuw uitgehaalde en door hem gevoerde Tjalkschip (opm: binnenvaarder), groot ongeveer 24 roggelasten, met deszelfs opgoed, liggende te Hoogezand. Nadere informatiën bij genoemde griffier.


Datum: 27 januari 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 januari. Het galjas, waarvan de naam onbekend was, is genaamd MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering, uit de Maas als bijlegger naar Cherbourg. Hetzelve heeft op de Maasdrooge zijn roer verloren en is door behulp van loodsboten op de haven gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 januari. Den 25 des namiddags arriveerde terug uit zee en lag buiten de Goereese haven ten anker het schip INDUSTRIE, kapt. D.S. Bulsing, als bijlegger, naar Batavia. Hetzelve heeft den 22 met het uitzeilen op het Drooge zijn roer aan stukken gestoten en heeft een loodsboot bij zich tot assistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen is gearriveerd het schip TRITON, kapt. Collinck (opm: kapt. Thomas J. Coellink), van Smyrna.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip PIETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers, van Amsterdam naar Bristol, is in het Nieuwe-Diep op het plaatje vastgeraakt; de kapitein zoude, tot vermijding van zware kosten, op een hoog tijwater wachten, om weer vlot te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip NICOLAIJ EN MARIA, kapt. G. Rijdahl, van Kopenhagen naar Amsterdam, was den 1 januari, benevens vier en dertig anderen, wegens tegenwind, nog te Cleve, bij Mandal, liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip de JONGE PIETER, kapt. S.G. Brouwer, van Dantzig naar Amsterdam, is, volgens bericht, in goede staat in een haven aan de Grote Belt binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Kapt. J. Barends, voerende het schip FREDRIKA, van Amsterdam naar Bordeaux, meldt van Calais, van den 18 januari, dat hij, wegens opkomende storm en tegenwind, aldaar in goede staat binnengelopen is en gereed was om nog die dag zijn reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Kapitein P.J. Kerkhoven, voerende het schip JOANNES ARNOLDUS, den 10 januari uit Texel gezeild naar Suriname, is den 12 dito bij Portland gesproken door kapitein A. Cornelissen, van Alexandrië, in Egypte, te Vlissingen binnen, die, in aanmerking van de gunstige gelegenheid, veronderstelt, dat kapt. Kerkhoven de volgende dag Lizard gepasseerd zou zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 januari. Den 19 en 20 dezer zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: NEPTUNES (opm: galjoot NEPTHUNUS), kapt. E.J. Dik van Lissabon, met zout en fruit; DE TRITON, kapt. T.J. Creilink van Smyrna met fruit; deze laatste heeft, alvorens naar Antwerpen te zeilen, visite van quarantaine ondergaan.
Het schip JEREMIAS, kapt. L. Sijbes van Sunderland naar Bordeaux gedestineerd, met steenkolen, is van onze rede naar zee gezeild.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: MARIA BARBERA, kapt. J.J. Koller naar Penzance; HARMANUS, kapt. H. van Veen naar Dartmouth; DE VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus naar Plymouth en MERKURIUS (opm: kof MERCURIUS), kapt. E.J. Mos naar Londen, alle vier met boomschors; PEGASUS (opm: galjas PÉGASE), kapt. G. de Haan naar Charlestown met ballast; L’ÉCLAIR (opm: sloep ÉCLAIR, thuishaven Antwerpen), kapt. D.J. Salzsieder naar Lissabon met stukgoederen; MARIE JOSEPHINE, kapt. D.G. Robijns naar Liverpool met boomschors; DE JONGE JACOBA, kapt. T.C. de Boer naar Messina met stukgoederen; DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood naar Londen met boekweit; DE WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman naar Londen en DE MORGENSTAR (opm: kof MORGENSTER), kapt. H.F. Veen naar Liverpool, en BELLONA, kapt. M.J. Regester naar Londen, alle drie met boomschors; de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens naar Liverpool met boomschors en meekrap; THE TWO SISTERS, kapt. John Thomas naar Guernsey met haver en boekweit; de ZAANVLIET, kapt. O. Sijmons naar Lissabon met witte bonen; L’ISIS, kapt. J. Morel naar Duinkerken met verfhout; de FREDERIK, kapt. John Brand naar Rio de Janeiro met stukgoederen; de VRIENDSCHAP, kapt. E.J. Bakker naar Londen met vlas en klaverzaad; THE REWARD, kapt. F. Riskey naar Guernsey met tarwe en dakpannen; THE CARRAVAN, kapt. Th. Torrey naar St. Ubes met ballast; DE MARIA, kapt. J. Zirck naar Topsham; CONSTANCE, kapt. P.H. van den Kerkhoven naar Liverpool en L’UNION, kapt. J. Rickmers naar Bristol, alle drie met boomschors; PLATO, kapt. J. Buckert naar Lissabon en DE MARIA, kapt. J.H. Hazewinkel naar Rio de Janeiro, beide met tarwe; VASCO DA GAMA, kapt. A. Bezemer, naar Batavia met stukgoederen; ACOSTA, kapt. W. Dixey, naar Boston met jenever; DE JONGE PAULINE, kapt. J. Jansen, naar de Havannah met stukgoederen; OSCAR, kapt. J. Sandberg, naar Alicante met mechanieke goederen; l’AVANTURE, kapt. J.F. Poodts, naar de Havannah met stukgoederen; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smit, naar Londen met boomschors; FLORIDA, kapt. Dennis Candry, naar Charlestown met metselsteen; THE ROBIN HOOD, kapt. J. Woodberry, naar de Havannah met mestelsteen en geweren; KRONOS, kapt. J. Lundt, naar Londen met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 januari. Het schip AURORA, kapt. H.G. Nanning is gisteren namiddag met hoog water vlot geworden en zeilde in zee: MARIA ANGENITA, kapt. P. Rijnbende naar Suriname; en arriveerde uit zee: ESPERANCE, kapt. J. Berrij van Kopenhagen, laatst van Texel. Heden zeilden in zee: SANS REPOS, kapt. C. Pethers naar Londen, en GOOD INTENT, kapt. Cole naar Harwich. Er ligt een uit zee komende Amerikaanse brik in het gezicht, en een galjas, komende uit de Maas; de laatste heeft zijn roer afgestoten en heeft een loodsboot bij zich tot adsistentie, kunnende deszelfs naam nog niet te weten komen. De wind O.
Den 25 dito. Het galjasschip gisteren gemeld, is MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering, uit de Maas, als bijlegger naar Cherbourg; dezelve heeft op de Maasdroogte het roer verloren en is met behulp van de loodsboot op de haven gekomen. De Amerikaanse brik ligt nog bij de Kwaden Hoek ten anker. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MATHILDA, kapt. G. Robe, van Wells; en zeilden in zee: JOHANNA, kapt. H.P. Mulder naar Cherbourg; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk naar Dublin; ERASMUS, kapt. J. Webster naar Aberdeen; BETHELL, kapt. T. Hall, en ST. MICHEL, kapt. T. Smithson, beide naar Hull. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bekendmaking van het Ministerie voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën.
Aan de zeevarenden op de kolonie Suriname wordt bekend gemaakt, dat de gehele uitspringende bank van de Braamspunt, aan de uitwatering van de Suriname, alwaar een militaire post gelegen was en een seinpaal en vlaggenstok stond, heeft moeten worden verlaten, uit hoofde van wegspoeling der uiterste punt en het opspoelen van zand, ter plaatse alwaar het gebouw gelegen is, zodat hetzelve bijna geheel daar onder bedolven is; dat het onmogelijk bevonden is, de seinpaal en vlaggenstok weder op de punt zelve te plaatsen en op te richten, en dat, dien ten gevolge, zulks is gedaan op een afstand van zes honderd en twintig voeten oost-noord-oost. En vermits de gemelde bank, bij hoog water, onder loopt, is er op de oude plaats van de vlaggenstok een paal opgericht, met een ledig vat daarop, ten einde de zeevarenden tot sein te dienen, om niet over die bank te zeilen.


Datum: 28 januari 1825


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr.L. Wichers Wildervanck, openbaar notaris te Zuidbroek, gedenkt te verkopen ten overstaan van de vrederechter in het kantoor te Veendam twee maal 1/64 part in het kofschip genaamd de VROUW JOHANNA, bevaren door Rento Harms Jonker.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 oktober 1824. Bij besluit van Z.M. van den 13 februari, is aan Isaak Burgess, koopman te Batavia, het recht verleend, om bij uitsluiting van alle andere particulieren, gedurende vier en een half jaar, te rekenen van de dag van dat besluit, stoomschepen te mogen bouwen en daarmee de kusten van Java te mogen bevaren, en dat gemelde stoomschepen, welke in Nederland zullen worden gebouwd en gedurende de tijd van dit octrooi uit Europa naar Indië mogen stevenen, ten aanzien van de koloniale vlag en alle gebruik, hetzij militair of civiel, dezelfde rechten in Indië zullen hebben als de zeilschepen thans genieten.


Datum: 29 januari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: INDUSTRIE, kapt. D.J. Bulsing, terug uit zee als bijlegger naar Batavia; dit schip heeft den 22 dezer met het uitzeilen op het droge deszelfs roer aan stukken gestoten en ligt nu met een loodsboot bij zich tot adsistentie onder de Goereese haven ten anker. De Amerikaanse brik, gisteren gemeld, is op de rede gekomen, maar men kan wegens de quarantaine de naam nog niet bekomen. De wind WZW.
Den 27 dito. De Amerikaanse brik, gisteren gemeld, is EFFORT, gevoerd door kapt. J. Miller van Havannah; dezelve ligt in quarantaine op de rede. Na de middag arriveerden uit zee: EARL OF BATHURST, kapt. T.T. Gibbs en EDINBURG PACKET, kapt. J. Ellis, beide van Londen. D.J. Bulsing is met behulp van een loodsboot op de rede ten anker gekomen. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. Den 24 dezer was op de Vlierede en in het vaarwater drijvende enig glaswerk, rollen tabak en wrakhout, waaronder is opgevist twee stukjes plank van een spiegel van een schip, waarop stond MARGARETHA Ao. 1823.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie – Uit de hand te koop een welbezeilde damloper (opm: een tjalkachtig vaartuig, dat voornamelijk vracht vervoerde over de grote rivieren en – zoals de naam al aanduidt – als vermoedelijk doorontwikkelde damschuit oorspronkelijk geschikt was om over dijken, dammen en overtomen te worden gehaald), genaamd KOOPMANS WELVAREN, lang over de steven 19 ellen, 7 palmen en 8 duimen, hol onder de gangboorden 1 el, 5 palmen en 7 duimen, wijd 4 ellen, 7 palmen en 9 duimen; en alzo groot 30 roggelasten, met al deszelfs staand en lopend want, en verdere daarbij behorende goederen, thans liggende in de Nieuwehaven te Dordrecht.
Adres bij de eigenaar C. Kooijmans, wonende op de Groenmarkt, Wijk A, no. 22, te Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brief, in dato Douvres den 23 dezer, had de Helvoetsluise loods van het schip de JONGE ANTHONY, kapt. Theod. Azon Jacometti, van Rotterdam naar Batavia, dit schip, in de vroege morgen van die dag, op de hoogte van Douvres verlaten. De gelegenheid ter voortzetting van de reis was toen zeer gunstig, zo dat men dit schip de volgende morgen op de hoogte van Portland rekende; het genoemd schip was van een vloot van omtrent twintig zeilen vergezeld, onder welke genoemd worden: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, ADMIRAAL BUISKES, kapt. W. Hodges, en WILHELMINA, kapt. W. Verloop, naar Batavia; COLOMBUS, kapt. De Gorter, naar Suriname; JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Hinrichs, en DE SNELHEID, kapt. Van der Linden, naar Smyrna, en WILLEM, kapt. Van Vliet, naar Rio de Janeiro, allen van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie – Naar Batavia, zal binnen weinige weken vertrekken het snelzeilend nieuw gekoperd fregatschip PALEMBANG, kapt. Leopold Heijde; personen of families van deszelfs bijzonder geschikte inrichting tot de overtocht naar Java als passagiers of om goederen te laden wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren aan de cargadoors Coopman en de Wit en Leenaarts, van Olivier en Comp, Hoijmans en Schuurman, of de Vries en Comp, te Amsterdam.


Datum: 01 februari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Kapitein J. Lieving, met de brieven van den 26 dezer, van Harwich; JANE, kapt. H. Harnden, van Rye; DEBEN, kapt. J. Dall, en REMBRAND, kapt. K. Knoper (opm: kapt. W. Cooper), beide van Londen; de laatste als bijlegger naar Antwerpen.
De INDUSTRIE, kapt. D.J. Bulsing, is met behulp van een poon en ijssloep van de rede naar boven gezeild.
Het schip THE EFFORT, kapt. J. Miller, is van de quarantaine ontslagen en naar boven opgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 28 januari. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: THE KETTY, kapt. W. Bennet, van Dundee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 29 januari. Van wege de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, is, heden namiddag ten een uur, alhier, onder het bestuur van de heer Pr. Varkevisser, en in tegenwoordigheid van de heer A. Scheerboom, vervaardiger van de geoctroijeerde
drijfmiddelen, wonende te Amsterdam, een eerste proef genomen, om een sloep, van scaphanders (opm: oude benaming voor reddingvest of reddinggordel) voorzien, met manschappen met scaphanders gewapend, in zee te brengen. Deze proef is naar wens geslaagd en heeft aan de verwachting volkomen beantwoord. Door de ervarenheid en het goed beleid der manschappen, werd de sloep, vergezeld van voornoemde heer Scheerboom in weerwil van de geweldige branding, niet te min, in een ogenblik tijds, door dezelve henen, en wel twee malen zo ver in zee gebracht, als waar immer een schip kan stranden. Na dat dezelve teruggekomen was, ging men over tot de belangrijkste proef. De sloep, namelijk, werd volgeschept met water, waarna men dezelve al zo, op de drijfmiddelen rustende, door de hevige branding henen werkte. Ook deze proef gelukte volkomen. De golven rolden in en over de sloep; dikwijls zelfs verloor men dezelve door de hoge branding uit het gezicht; doch, niettegenstaande de geweldige kracht der baren, dreigde de sloep niet eenmaal omver te slaan. De manschappen getuigen, dat deze eenvoudige scaphanders hun geene de minste verhindering toebrengen in het uitoefenen hunner gewone werkzaamheden; en zo zij al het ongeluk hadden van over boord geworpen te worden, zouden zij, op de scaphanders drijvende, wederom naar wal komen.
Het is derhalve zeker dat, bij aldien de onvergetelijke Huisduiners met scaphanders waren gewapend geweest, zij nimmer hun menslievende pogingen, ter redding van anderen, met hun eigen leven zouden hebben geboet.
Door de ordelijke én doelmatige inrichting, heeft men het ganse toestel, binnen een half uur tijds, uit het pakhuis van de heer Varkevisser, tot voor het badhuis vervoerd en in zee gebracht; een bewijs derhalve, dat men met denzelven spoedig gereed kan zijn.
Eer en dank genieten dus de oprichters van deze menslievende maatschappij, die reeds gezorgd hebben dat de nodige redmiddelen op de voornaamste plaatsen der kust voor handen zijn. Eer en dank genieten ook de begunstigers van dezelve, die hun landgenoten een zo loffelijk voorbeeld ter navolging hebben gegeven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. Greijdanus te Makkum zal op maandag den 7 februari 1825, des namiddag ten 2 uren precies, bij de beschrijving, en des avonds ten 5 uren precies, bij den finale palmslag, in het logement De Prins, publiek presenteren te verkopen een schelpvissers kofschip, DE GOEDE VERWAGTING genaamd, lang over steven 15 ellen en 6 palmen, wijd en hol na advenant (opm: in passende verhouding tot de lengte), met deszelfs snik, zeil en treil, staande en lopend want, ankers en verder toebehoren, liggende te Makkum, laatst bevaren door de schipper Paulus Jarigs de Boer; dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier H. Smith te Harlingen zal aldaar op woensdag den 9 februari 1825, des namiddag ten 3 uren, bij de beschrijving, en des avond ten 7 uren, bij de finale toewijzing, ten huize van de wed. A. Bolhuis, kasteleinse in de herberg Benthem aldaar, publiek bij strijk en verhoog gelden verkopen een welbezeild Turfschuiteschip, lang 16 ellen 2 palmen, wijd 3 ellen 5 palmen, hol naar advenant, met zeilen, touwwerk en verdere toebehoren van dien, indiervoegen hetzelve door wijlen Fedde Bartels Kees is bevaren, en in het Noordijs te Harlingen is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: zeker bevaren Tjalkschip, lang over steven 18 ellen 1 palm 7 duimen en 6 strepen, wijd 4 ellen 4 duimen 7 strepen, en hol naar rato, met de boot daarbij behorende, zeil en treil, staand en lopend wand, Ankers en touwen en verdere scheepsgoederen, zodanig hetzelve laatst door Sietze Harkes is bevaren: te bevragen bij Harke Sietzes Harkes, schipper te Gorredijk, die in alle billijkheid wil handelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra mooi hekscheepje, lang over steven 13 ellen 6 duimen 4 strepen, wijd 3 ellen 4 palmen en 8 strepen en hol naar advenant, met zeil en treil, haken en boomen, ankers en touwen en verdere aanhorigheden: alles voor 2 jaren nieuw uitgehaald: liggende bij de wal te Oudega, in de Grietenij Smallingerland. Nadere informatie ten kantore van den notaris J.G. Blom, aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier T. Gosliga, te Jorwerd, is voornemens, om op woensdag den negende der maand februari dezes jaars, ten huize van Philippus Hanewald, kastelein te Weidum, des namiddag ten 2 uren, publiek, bij strijk en verhoog geld, te verkopen het geoctrooijeerd veerschip, vice versa, varende van Jellum op Leeuwarden, thans bij Freerk Dijkstra, te Jellum in gebruik, bij toewijzing dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Edo Johannes Offerhaus, openbare notaris te Groningen, gedenkt op dinsdag 8 februari 1825, des avond ten 7 uren, ten huize van kastelein J. Eckhof ttz, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te veilen en finaal te verkopen een extra snelzeilend smakschip, genaamd DE VIJF GEZUSTERS, groot 83 Nederlandse tonnen, tot nu toe bevaren door P.E. de Jong, zoals hetzelve thans ligt in de Zuiderhaven te Harlingen, om 8 dagen na de verkoop te aanvaarden. Zullende de veilconditiën ten huize van veiling en ten kantore van de ondergetekende notaris ter lezing liggen.
E.J. Offerhaus, notaris

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het schip PETRUS EN MARIA, kapt. P. Eggers, naar Bristol, op het Plaatje vastzittende, is vlot geworden.
Kapitein H. Barnholdt en H. Breckwoldt (opm: kapt. H. Breckwold Kols, voerende de Amsterdamse ever HOOP), van Cuxhaven te Amsterdam gekomen, berichten, dat met hen een tiental schepen in het Vlie zijn binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens berichten van onderscheiden kapiteins, te Amsterdam aangekomen, zijn de goederen, op de Vlierede drijvende, afkomstig van het schip KATARINA MARGARETA, kapt. J. Breckwoldt (opm: Deense ever), van Hamburg naar Amsterdam, welk schip bij hen in de vloot geweest en den 22, des avonds, door hen bij of in het Amelandse Gat gezien is. Dit bericht wordt ook nog in een brief van het Vlie van den 24 bevestigd, welke onder de geborgen goederen opgeeft een kist glas, gemerkt JF no. 25.
Nog verklaren gemelde kapiteins, bij het inkomen van het NO gat van Ameland opgemerkt te hebben, dat de gronden tegenwoordig zodanig verlopen zijn, dat in de aanwijzing van de aldaar geplaatste kapen, die verleden jaar zeer nauwkeurig waren, thans wel enige verandering nodig zal zijn, hebbende zij van hun bevinding in deze behoorlijk kennis gegeven en toezegging bekomen, dat hierin dadelijk zou worden voorzien. (opm: zie ook AC 020225 en RC 030225).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit de Lloyd’s lijst van 28 januari:
De MARGARETHA DOROTHEA, van Yarmouth naar Ostende, is totaal verongelukt voor den 20 laatstleden.


Datum: 02 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 januari. Gisteren nog binnengekomen: CORONATION, kapt. J. Power en CORNELIA, kapt. J. de Jong, beide van Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 26 januari. Alhier zijn aan strand gedreven enige papieren, behorende aan het verongelukte Deens everschip, CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Breckwold, alsmede een kist glaswerk, gemerkt J.F. No. 25 en 1 baal tabak, No. 25.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 24 januari laatstleden is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Napels, behouden te Marseille aangekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Te Ramsgate binnengekomen, CHARLOTTE, kapt. Duhring, van Amsterdam naar St. Thomas, met verlies van grote mast, zeilen, enz. en SOPHIA MARIA, kapt. Roperhoff, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

De Koninklijke Nederlandse oorlogsbrik DE VALK, luitenant van Es, naar Curaçao bestemd, is den 24 januari te Deal binnengevallen, waar hij den 27 nog lag.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Degenen die iets te vorderen hebben, verschuldigd zijn, of wel enige gelden of goederen onder hunne berusting mochten hebben, behorende tot de nalatenschap van wijlen Willem Anker, in leven stuurman, aan boord van het brikschip DE HARMONIE, worden verzocht hunne pretentiën, behoorlijk in te leveren, of betaling te doen, als ook de gelden of goederen te overhandigen, uiterlijk voor 28 februari aanstaande, aan D. Appel, of aan de boekdrukker J. Moens, beiden te Middelburg: gemachtigden van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen genoemde W. Anker.


Datum: 03 februari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 januari. Het Nederlandse driemastschip MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd, heeft den 23 dezer, op de hoogte van Duinkerken, deszelfs roer afgestoten en de boegspriet verloren, en is, met behulp van een Duinkerkse loodsboot, en een loods van Oostende aan boord, heden namiddag op onze rede aangekomen en zal morgen binnen de haven komen om te repareren.
Gisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild GEORGE, kapt. J.B. Eerboe, van Charlestown; ook is, na visite van quarantaine te hebben ondergaan, gisteren naar Antwerpen opgezeild de GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot, van Sevilla, met fruit.
Voorts zijn, van den 23 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: MORGERROTHE, kapt. C. Brenmehl, van Riga, met lijnzaad; JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaar, van Batavia, met koffie; de JUFVROUW JAANTJE, kapt. J.D. Helder, van Bergen, met stokvis en traan.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert onze laatste naar zee gezeild GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, naar Bridport, met vlas; DE VALCK, kapt. J. de Valck, met boomschors, en ELISABETH, kapt. P.J. Diercks, met wol, beide naar Londen; L’ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Bouvier, naar Havre-de-Grace, met katoen en geweren; DE JONGE JAN, kapt. C. Kieviets, naar Bristol, met boomschors; ABBY M, kapt. W. Nichols, naar New York, met stukgoederen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar Londen, met boekweit.
Den 27 en 28 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE VROUW JAANTJE, kapt. P. Bouque, van Londen, met stukgoederen; de VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart, van Marseille, met stukgoederen; dit schip heeft visite van quarantaine ondergaan; THE PRIMROSE, kapt. A. Asch, van Hull, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 28 dezer naar zee gezeild L’ARGUS, kapt. C. Ruault, naar Duinkerken, met katoen en witlood, en ELISABETH, kapt. P.J. Dierck, naar Londen, met wol; de laatste is echter door tegenwind terug gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ELISA, kapt. T. Atherden, van Londen; POMONA, kapt. G. Curray, van Newcastle; LEIPZIG PACKET, kapt. W. Smith, van Leith, en INDUSTRY, kapt. H.L. Rehbuck, van Windau.
Den 30 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee kapitein Hammond, met de brieven van den 29 dezer, naar Harwich.
Den 31 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee kapitein Moon, met de brieven van den 29 dezer, van Harwich; MARY, kapt. B. Bakker, en ACTIVE, kapt. J. Lord, beide van Ipswich; de JONGE GERRIT, kapt. H.L. Klok, van Hull; MARGARETHA, kapt. J.J. Albers, van Christiansand, en CATHARINA WILHELMINA, kapt. J.C. Wallis, van Straalsund, laatst van Noorwegen, als bijlegger op order. Het schip REMBRAND, kapt. W. Cooper, is van de rede binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Heden arriveerde uit zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. W. van der Horden, van Newport.
Den 1 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux, en LA RHONE, kapt. Parnet, van St. Malo. Het schip MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering, is uit de haven naar boven gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 januari. Heden arriveerde uit zee THE GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, van Hull. Den 31 dito en 1 februari niets gepasseerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip (opm: tjalk) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Wijnstok, met zaad en tarwe, van Tonningen naar Amsterdam, is, volgens een brief van Harlingen van den 27 januari, na op de Eider een anker en touw verloren en in de Middengronden (opm: Middelgront; plaat ten Zuiden van Harlingen) hetzelfde verlies geleden te hebben, te Harlingen binnen gelopen, om zich van een nieuw anker en touw te voorzien; daar het schip en de lading voor het overige in goede staat waren, zou de kapitein, zonder aldaar verdere onkosten te maken, zijn reis naar Amsterdam voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. Aangaande het verongelukte schip, KATARINA MARGARETHA, kapt. J. Breeckwoldt, van Hamburg naar Amsterdam, den 29 januari gemeld, verneemt men nader, dat ook op Ameland aangedreven is een kist linnen, gemerkt BB met een streep er tussen, aan welks einde een g en daar onder 4 ruiten aan elkaar, enige ledige kruiken en circa 2 balen losse wol; benevens de roerpen, waarop B W 1823. Voorts is op Vlieland aan het strand gedreven een baal tabak, gemerkt no. 25, alsmede de scheepspapieren en, volgens particulier bericht, ook de boot; zo dat er geen twijfel blijft of de gehele equipage is daarbij omgekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip DE EENDRAGT, kapt. K.W. Patje, van Arendal naar Rotterdam, laatst uit Geesthaven, is te Delfzijl zwaar lek en beschadigd binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Volgens brief van kapt. A. Schaaff, voerende het schip (opm: hoeker) de VERWISSELING, van Rotterdam naar Lissabon, is hij, na den 12 januari, bij het uitzeilen van de Goedereede, zijn nieuwe boot te hebben verloren, den 16 dito tot in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gelopen, doch de volgende dag in Het Kanaal door een zware ZW storm overvallen, waardoor twee fokken aan stukken geslagen werden, en hij zich, om niet in de Noordzee terug te drijven, verplicht vond te Ramsgate binnen te lopen, vanwaar hij, zo als reeds gemeld is, den 21 januari de reis heeft voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Kapitein A.C. Edeling, voerende het schip DE DRIE GEBROEDERS, van Amsterdam naar Batavia, meldt van Cowes van den 27 januari, dat hij, in de nacht tussen den 25 en 26 dito, wegens toenemende Westenwind, aldaar binnengelopen is en zijn reis bij de eerste gunstige gelegenheid zou vervolgen; zijnde het schip in de beste staat en de passagiers alle gezond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. De Helvoetsluise loods, die het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, van Rotterdam gedestineerd naar Batavia, op den 22 januari in zee heeft geleid, heeft dit schip den 27 verlaten, in de beste staat zeilende tussen Portland en Goudstaart (opm: Start Point), de wind van het ZW; doch de loods overgegaan op een ander schip Het Kanaal inzeilende, rapporteert, dat hij den 28 en 29 tot des namiddags te 5 uur gezeild heeft met een frisse NO wind.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Directeuren van de Maatschappij voor de Walvischvangst te Rotterdam, verwittigen de deelhebbers, dat, ingevolge art. 4 van het ontwerp van deelneming, op den 21 dezer maand door hun zal worden ontvangen een vierde gedeelte van het ingeschreven kapitaal, en op den 21 maart daaraanvolgende het tweede ¼ gedeelte van hetzelve, zullende de betaling moeten geschieden ten kantore van de kassiers de heren Rudolf Mees en Zoonen, welke aan belanghebbenden de voorlopige kwitanties, volgens voorschrift van het Reglement, zullen uitreiken. Directeuren maken zich deze gelegenheid ten nutte, om te berichten, dat de intekening nog tot aan het einde van deze maand open blijft voor allen, welke zullen gelieven mede te werken tot het nemen van een proef, ter opbeuring van een vervallen tak van welvaart. Rotterdam, den 2 fe bruari 1825, F. Smeer, D.H. van Damme, en M.A.F.H. Hoffman.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie – Te Rotterdam in lading naar Batavia:
{ DE VIJF GEZUSTERS, kapt. M. Azon Jacometti
de Ned. gekoperde fregatschepen { DE VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh
{ DE JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn
om in de loop van maart en april te vertrekken.
De schepen zijn bijzonder ingericht tot het vervoeren van passagiers, die op dezelve alle gemakkelijkheden zullen aantreffen, welke op een reis naar Indië kunnen verlangd worden.
Adres, voor zoveel goederen betreft, bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer, en Hudig en Blokhuijzen; passagiers bij de kapitein, aan boord van de schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, voor goederen en passagiers naar:
- Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY, om in de maand april te vertrekken.
- St. Thomas, het Nederlands schip DOLPHIJN, kapt. H.B. Voss; zullende den 11 dezer
worden geëxpedieerd.
Informatie ten kantore van J. van Ommeren Fz.


Datum: 04 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam in lading naar Batavia het gekoperd extra welbezeild Nederlands fregat CORNELIA SARA, kapt. Gribbert de Jong, zeer goed ingericht voor passagiers, zal omstreeks het einde van maart aanstaande vertrekken naar Batavia. Iemand, derwaarts enige goederen te laden hebbende of als passagier verkiezende mede te gaan, gelieve zich in tijd daartoe te adresseren, aan de cargadoors Jan Corver en Co. en d' Arnaud en Co, te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Tjalkschip, lang over steven 17 ellen 40 strepen, wijd 3 ellen 843 strepen, hol 1 el 207 strepen, met staand en lopend wand, en alle verdere toebehoren, laatst bevaren door de eigenaar Wybe Durks de Vries, thans liggende in de Zuidergracht bij Leeuwarden.


Datum: 05 februari 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Kapitein G.A. Jonkhoff (opm: voerende het kofschip ZELDENRUST),
van Drobach, in het Vlie binnen, rapporteert, dat den 23 januari van Mandal vertrokken zijn de schepen de VROUW ENGELINA, kapt. D.H. de Jonge, naar Amsterdam, en WILHELMUS EN JEANNE, kapt. R. Anker, naar La Rochelle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Kapitein H.K. Rentes, voerende het schip de VROUW ALBERDINA, meldt van Lissabon, van den 14 januari, dat hij den 23 dito gereed zou zijn, om van daar naar Antwerpen te vertrekken.


Datum: 08 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. De twee schepen, den 4 dezer gemeld, zijn THE ANN en NEW VENUS, beide van Londen. De eerste denkt men op Lutjewaard (opm: plaat be-oosten Huisduinen) gedreven en in de grond gestoten en zal waarschijnlijk geheel weg zijn, het andere is met gebroken roer en verlies van ankers en touwen, met assistentie, in de haven van Texel gebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Het kofschip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. Veen, van Harlingen naar Liverpool, is, na verlies van ankers en touwen, op de Zuidwal aan de grond gedreven en heeft een schuit tot assistentie.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 februari. Het 3-mastschip, bij Kijkduin gestrand, is, ANNA CHRISTINA, kapt. A. Blix, van Gothenburg naar Alexandrië en geladen met hout, ijzer en touwwerk, enz, waarvan men zal trachten te bergen, alsmede van de inventaris. De equipage is gered.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Den 29 januari was het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, gereed, om te vertrekken van Marseille naar Cette.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Het schip ALLIANCE, gisteren gemeld, gevoerd bij kapt. G. Ekstrom, hetzelve is geheel verbrijzeld, de lading ligt langs het strand verspreid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het driemast-schip, bij Petten gestrand, is het Zweedse schip ALLIANCE, van Gothenburg naar Londen met lijnzaad, haver en planken; de equipage is op een man na gered.
Ook zijn bij Huisduinen een Zweeds schip, en bij Callandsoog een Noorse brik gestrand, met planken; van laatstgemeld schip heeft men reeds bericht dat de equipage gered is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 4 en 5 februari 1825 vonden in Zuid- en Noord Holland, Friesland, Overijssel en in Noord Duitsland door de hoge waterstanden veel dijkdoorbraken plaats, waardoor velen verdronken en veel land onder water liep. Ook was er veel schade.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Haarlem, 4 februari. De zeewering van het Hondsbosch bij Petten is in een zeer bedenkelijke staat. Schuin tegenover het Gemeene-Landshuis is dezelve tot op twee roeden breedte afgenomen. Het pomphuis en de steenglooiing zijn weggeslagen. Onvermoeid doet men al wat mogelijk is, om die dijk te behouden. In den loop van de dag is bij Petten een driemastschip gestrand; men trachtte bij het afzenden van deze berichten het volk te behouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Willemstad, 5 februari. Heden namiddag had alhier het volgend gevaarvolle geval plaats:
Een schip, zijnde een damloper (opm: een tjalkachtig vaartuig, dat voornamelijk vracht vervoerde over de grote rivieren en – zoals de naam al aanduidt – als vermoedelijk doorontwikkelde damschuit oorspronkelijk geschikt was om over dijken, dammen en overtomen te worden gehaald) met een piektuig, bij nadere informatie gebleken te zijn: A. Hense, varende als beurtman van Gent op Rotterdam, hebbende een zeer kostbare lading in van stukgoederen, geraakte door een zware sneeuwbui, vergezeld met harde wind, aan het lager (opm: aan lager wal), op de Noordplaat, aan de westzijde dezer stad. Men zag zulks van onze wallen, en kon men niet anders verwachten, dan dat dit schip tegen de Westdijk zou worden geslagen, en alzo verbrijzeld. Dan, zonder een ogenblik te aarzelen, besluiten enige braven om deze ongelukkigen te hulp te snellen: schipper Hendrik van Teerloo met deszelfs boot, waarin zich bij hem nog zes personen voegden, namelijk Andries Schippers, Benjamin Schippers, Cornelis de Vogel, Dirk Struijk, Teunis Gutteling en Jan Vissers. als ook de boot van Bastiaan Struijk, waarin zich Andries Struijk, Dirk Struijk Bastiaansz, Arij van der Giesen, Jan van Sliedregt en Willem Dof plaatsten, trachten ogenblikkelijk door de ijselijke branding, welke er plaats had, heen te roeien, ten einde, was het mogelijk, het in gevaar zijnde schip en manschappen, van het welke de noodvlag woei, te redden. Lang worstelden gemelde twee boten, in het grootste gevaar van zelven door de zware golven te worden verslonden, om dit hun oogmerk te bereiken, en de tweede genoemde boot kon, niettegenstaande herhaalde pogingen, hier niet in slagen; de eerstgenoemde boot bereikte ondertussen eindelijk het vaartuig, en aldaar aan boord gekomen zijnde, gelukte het de genoemde Hendrik van Teerloo met de verder bij hem zijnde schippers-gezellen, door een snelle maar tevens stoute (opm: gedurfde) beweging, het schip van het lager af te wenden, de zeilen voor zo verre de harde wind toeliet op te hijsen, en alzo zagen wij dan ook dit schip als vliegend, tot genoegdoening der redders en vreugde der aanschouwers, voorbij deze haven naar de Dordrechtsche Kil snellen, in welke het dezen avond ten 6 ure gelukkig aan de Wacht is ten anker gekomen, terwijl onze beide boten, met de daarin zijnde manschappen, behouden weer binnen deze stad zijn teruggekomen, ontvangende aldaar de gelukwensingen en toejuichingen hunner stadsgenoten wegens de door hen zo gelukkig geslaagde onderneming en betoonde edelmoedige zelfopoffering.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr.H.H. Brongers, advocaat, en Mr.H. Van Bolhuis, procureur, notarissen in het kanton Winsum, zullen publiek aan de meestbiedende verkopen een nog bijna nieuw kofschip, genaamd de NIEUWE UIL, met annexen, liggende in de vaart te Mensingeweer. Deze verkoop zal zijn ten huize van de wed. Bonnes te Mensingeweer op vrijdag 11 maart, des avonds te 6 uren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda te Huizum zal, ten verzoeke van den heer S.B. Stienstra, procureur bij de rechtbank te Leeuwarden, op maandag den 14 februari 1825 provisioneel, en den 21 daaraan volgende finaal, telkens des namiddag ten drie uren, ten huize van F. Zoutman, in de herberg het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, verkopen een hektjalkschip, genaamd DE TWEE GEZUSTERS, lang achttien ellen zeven palmen vier duimen en 4 strepen, hol een el zeven een vierde palmen een duim 5 strepen, wijd vier ellen een palm een duim en acht strepen, met staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, en hetgeen verders daarbij is behorende, volgens daarvan opgemaakte inventaris, alles zodanig en in dier voegen als hetzelve door de eigenaar Hylke Klazes Wouters tot heden wordt bevaren, liggende in de Stadsgracht te Leeuwarden: op de zitdagen voor een ieder te zien.


Datum: 09 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 februari. Achter de Hoorn van Texel zijn enige wrakken en tuigage aangespoeld, waarschijnlijk van een galjas, op de Haaks verbrijzeld en geladen geweest met tarwe, rogge en gerst; van de equipage of scheepsnaam heeft men niets kunnen vernemen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 februari. Den 4 zijn gestrand, het smakschip VROUW CATHARINA, schipper M.L. Heeren (opm: in RC 100225 VROUW KATARINA, kapt. H.L. Heere; zie ook LC 310525, mogelijk buitenlander), met zink en lompen, en het galjasschip HENRICH, schipper J.J. Hamer (opm: mogelijk buitenlands schip), met wol, zink en lompen; de beide equipages zijn gered en men hoopt mede de ladingen te kunnen bergen.
De hoge watervloed, welke men den 3 en 4 februari heeft gehad, overtreft die van den 14 en 15 november en is, volgens de tekenen daarvan, met die van den jare 1709 gelijk. De aanslag van de zee, achter het dorp, was zo geweldig, dat alle tuinschuttingen en tuinhuizen zijn weggeslagen, ook die, welke sedert de vorige storm en watervloed gerepareerd waren. De regenbakken en putten zijn alle bedorven; het water staat in sommige huizen, aan de lage zijde, tot 1½ voet onder water en hetzelve trof ook die aan de hoge zijde. De schade is groot in deze arme gemeente en zal niet licht te herstellen zijn. (opm: zie ook RC 100225 en RC 120225)


Datum: 10 februari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Mr. Peter Steven Schull, advokaat en openbaar notaris te Dordrecht, zal op heden donderdag den tienden februari dezes jaars, des middags om twaalf ure, in de herberg de Dolphijn, bij J.H. op’t Eijnde, op de Voorstraat, op de hoek van der Vischstraat, te Dordrecht, veilen en onmiddellijk daarna afslaan: een sterke en welbezeilde paviljoenpoonschuit, met deszelfs inventaris, liggende in de Spuihaven, aan de Hellingen, nabij de Spuipoort, te Dordrecht. Nadere onderrichting deswegens is te bekomen ten kantore van voornoemde notaris Mr. P.S. Schull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia, de Nederlandse gekoperde schepen JORINA en KATWIJK om te zeilen in het laatst van deze maand en volgende maand maart. Deze schepen zijn voor passagiers buitengewoon geschikt, hebbende de eerste een dubbele kajuit en vaste hutten. Adres bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer en bij de eigenaren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Marseille, het Nederlandse schoenerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Gerrit Jans
Meeuw.
- Bordeaux, het Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
- Bristol, het Nederlandse kofschip de VREDE, kapt. Jan Jans Greeven.
- Liverpool, het Nederlandse schip ENGELINA, kapt. Reint Harms Bon.
- Petersburg, om met de eerste schepen te vertrekken, het Nederlandse kofschip de
WAAKZAAMHEID, kapt. Geert Hendriks Luurts.
- Stettin, het Nederlandse schip OTTO, kapt. Ede Jeppes Carst.
- Elseneur, het Nederlandse kofschip ONVERWACHT, kapt. Jan Roderkerk.
Adres bij Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

S. Voute Junior, makelaar, zal op heden den 10 februari 1825, des namiddags te een uur precies, ten Huize van Van Leeuwen, in de Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, aan de meestbiedenden verkopen: 349 Balen bruin-gele Java koffie, alhier rechtstreeks van Batavia aangebracht per het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapitein H.H. Zeijlstra.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. De Engelse schoener ANN, kapt. W. Barfield, van Londen, den 3 dezer binnengekomen, zit nu op de stenen bij de Meiboom, tussen Medemblik en Enkhuizen.
Nog is den 3 dezer binnengekomen het schip NEW PHOENIX, kapt. M. Lord, van Londen, zijnde met gebroken roer en verlies van ankers en touwen in de haven van Texel gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. Kapitein T.K. van Veen, van Harlingen naar Liverpool, is met verlies van anker en touwen, op de Zuidwal aan de grond gedreven en heeft een schuit tot assistentie.
Er drijft wrakhout op stroom; zijnde een wrak aangespoeld en een kist met kleren, vermoedelijk van een Pruisische brik.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. In het Vlie is den 5 dezer stotende binnengekomen en tegen de rug van Concordia gezonken een fregatschip, hetwelk een vlag in de voortop voerde, waarschijnlijk een witte nummervlag; men vreest, dat de equipage verongelukt is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. Volgens bericht van Terschelling van den 4 dezer, zit aldaar aan het Oosteinde een twee- of driemastschip op het strand; ook is, tussen Terschelling en Vlieland, tegen de zogenaamde rug Karen and Ann, geheel verongelukt een driemastschip; de namen zijn nog onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. Het driemastschip, bij Kijkduin gestrand, is dat van kapt. A. Blix, van Gotenburg naar Alexandrië, geladen met hout, teer, ijzer, touw, enz, waarvan men zoveel mogelijk zou trachten te bergen, alsmede van de inventaris; de equipage is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. De Zweedse schoener SERAPHIN, kapt. G. Actesande, met hout van Gefle naar Marseille, is te Callantsoog gestrand en de stuurman daarbij verongelukt, doch het overige volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam naar Suriname, was, volgens brief van den 27 januari, toen in Het Kanaal, bij Goudstaart (opm: Start Point), met westenwind kruisende; het schip, de equipage en passagiers waren in de beste welstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het schip de JONGE GERRIT, kapt. F. Plokker, van Rotterdam naar Fécamp, is tussen den 23 en 25 januari te Calais binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Kapitein H.E. Martens, voerende het schip HENDRIKA, van Bordeaux in Texel binnen, meldt in dato den 5 dezer, dat hij toen in goede staat in het Nieuwe Diep lag en bij gunstig weer, door het Groot Noord-Hollandsch Kanaal zijn reis naar Amsterdam zou vervorderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. Op de stranden, achter de Hoorn van Texel, zijn enige wrakken aangespoeld en tuigage van een galjasschip, dat op de Haaks verbrijzeld moet zijn en beladen is geweest met rogge, tarwe en gerst; van de equipage en van de naam van het schip heeft men niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. In het Vlie is den 4 dezer gestrand het smakschip de VROUW KATARINA, kapt. H.L. Heere (opm: volgens AC 090225 VROUW CATHARINA, kapt. M.L. Heeren; waarschijnlijk buitenlander; zie ook latere berichten), met zink en lompen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 6 februari. Nadat men alhier bericht had ontvangen van den verschrikkelijke toestand waarin zich de bewoners van het overstroomde gedeelte van Noord-Holland bevinden, verenigden zich dadelijk enige leden van het zeemanscollege Zeemans-Hoop, om middelen te beramen tot redding van deze ongelukkigen. Een aantal koopvaardij kapiteins, effectieve leden van dat college, besloten dadelijk om zich met hunne sloepen en andere vaartuigen in persoon derwaarts te begeven, teneinde de mensen, die ene schuilplaats op de zolders en daken hunner woningen en in de kerken gezocht hadden, zoo veel mogelijk te redden. Terwijl men zich onledig hield om, met overleg van den inspecteur-generaal Blanken die zich mede in het college bevond, gereed zijnde om naar Buiksloot over te steken de vaartuigen bijeen te brengen, manschappen aan te nemen en deze van levensmiddelen te voorzien, was de bij opgemelde publicatie benoemde commissie op het stadhuis bijeen en ontving door haar medelid, den heer Doeff, president bestuurder van het weldadig zeemansfonds, kennis van de genomen maatregelen, die de goedkeuring der commissie volkomen wegdroegen.
Het zeemanscollege werd daarop door de commissie gemachtigd, om aan deze maatregelen de meest mogelijke uitbreiding te geven en alzo in den eersten en meest dringende nood te voorzien. Gisteren avond om half zeven vertrokken de eerste vaartuigen met de kapiteins Heyde (opm: Leopold Franciscus Heijde, fregat PALEMBANG), Pakes (opm: Cornelis Pakes, fregat ELIZABETH), De Jong (opm: een te algemene naam om zonder voorletters te kunnen identificeren), Zeeman (opm: P.J. Zeeman, fregat EUTERPE), die successievelijk gevolgd werden van de kapiteins Krayer (opm: D. Kraijer, pink ANTOINETTA EN JACOBA), Oosterloo (opm: A.F. Oosterloo, brik IPENRODE), Ingerman (opm: Jan Ingerman, fregat VROUW CATHARINA ELISABETH), P. Bakker (opm: brik BRISEIS), Sipkes (opm: Jan Sipkes Feikeszn, fregat CORNELIA HENRICA), Zeylstra (opm: Hein Hiddes Zijlstra fregat CHRISTINA BERNARDINA). en meer andere. De berichten, heden ochtend ontvangen, melden, dat de sloepen van de kapiteins Krayer en Sipkes achtendertig mensen hebben gered. Van de overige vaartuigen was, bij het schrijven dezer, gene andere tijding, dan dat omtrent 100 mensen op onderscheiden punten, in den loop dezes nachts, zijn gered geworden. Door de zorg van het college is, in deze ochtend, een kaag met levensmiddelen, onder bestuur van de heren Claassen en Beth, naar Nieuwendam gezonden, terwijl er door den heer E. Harderwyk voorraad van vers water in vaten en twee grote waterhaalders zijn aangebracht, gelijk mede door den heer Vollenhoven geschied is. Men houdt zich bezig, om hooipramen en andere platboomde vaartuigen naar de overzijde te brengen, tot redding van vee, dat zich tot het midden in het water bevindt. (opm: zie NSC 300126)


Datum: 12 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 februari. Binnengekomen de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Flik, van Cette.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van deze maand zal, voor rekening van de boedel van wijlen de gepensioneerde kapitein der artillerie S. Martens, bij publieke verkoping worden verkocht de brik DE HOOP, groot 60 lasten, met derzelver staand en lopend want en verdere inventaris, zo als dezelve hier ter rede is liggende, en waarvan de inventaris op het vendu-kantoor alhier te zien is.
Samarang, den 4 februari 1825 de executeuren H. Deelken en P.D. Anthonio

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop dezer maand, te gelijke tijd met voormelde brik DE HOOP, zal voor rekening van de ondergetekende almede worden verkocht de brik DE HENDRIK, groot 40 koijangs, met derzelver staand en lopend want en verdere inventaris, zo als dezelve is liggende in de rivier van Soerabaija, waarvan de inventaris op het vendu-kantoor alhier te zien is.
Samarang, den 4 februari 1825 H. Deelken

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Batavia, 10 februari. Passage naar Rotterdam. Het Nederlandse schip LIBERAL, groot 410 tonnen, gevoerd door kapt. Matzen, zal bij den 25 dezer maand naar bovengemelde plaats vertrekken, en heeft nog ruimte voor enige passagiers. Men adressere zich bij Shillaber & Co. (opm: volgens de zeetijdingen van de BC is de LIBERAL, kapt. J.M. Matzen, den 18 maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken.)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 5 februari. Heden zijn alhier, met een hevige NW wind, uit zee binnengevallen, de schepen COLUMBUS, kapt. N.A. Rije, van New York naar Antwerpen gedestineerd, met koffie, indigo en potash, en de FAREHUNT, kapt. Ch. Laws, van Sunderland naar Portsmouth bestemd, met steenkolen, beide zitten op een zandplaat, en men is bezig de ladingen te lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 februari. aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen FAMILIEN STOTTEN, kapt. K. Thommeson, en SPECULATION, kapt. J. Serck, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Van het Vlie schrijft men, dat aldaar den 6 dezer op strand is komen drijven een lade, met papieren en boeken van debet en credit, van kapt. C.J. Jurgensen, voerende het schip ELIZABETH FREDRIKA, waarvan de laatste aantekeningen zijn van de maand juli 1824.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 februari. In een brief van Texel, van den 7 februari, wordt gemeld, dat het galjas, bij de Hoorn gestrand, verbrijzeld is; de lading rogge, tarwe en gerst was weg en het volk verongelukt; enige tuigage en wrakken lagen op het strand; de naam van het schip was nog niet bekend, doch volgens zeggen, zouden de scheepspapieren aan Den Helder zijn aangespoeld. Het bevorens gemelde, dat ook een driemastschip aldaar verongelukt zou zijn, had zich echter niet bevestigd, zijnde dit gebleken een verwisseling te zijn met het bij Kijkduin gestrande Zweedse driemastschip, reeds gemeld.
De op Vlieland gestrande schepen waren het galjas HENRICH, kapt. J.J. Hamer, met wol, lompen en zink, en de smak de VROUW KATARINA, kapt. H.L. Heeren, met zink en lompen, beide van Hamburg naar Londen; men was bezig met het bergen van de ladingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het schip CHARLOTTE, kapt. J. Buhring, van Amsterdam naar St. Thomas, te Ramsgate binnen, reeds gemeld, behoeft, volgens brief van den 3 dezer, niet te lossen en zou binnen acht of tien dagen van de geleden schade hersteld zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. De schepen DE WAAKZAAMHEID, kapt. Jonker, van Rotterdam naar Belfast, DE HOOP, kapt. W. Kuijt, van Rotterdam naar Liverpool, en THE EAGLE, kapt. Henry, van Hamburg naar Faijal, zijn te Cuxhaven door een Amerikaans schip aangezeild; het laatste met verlies van verschansingen, enz; hebbende het eerste dadelijk deszelfs reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Volgens ontvangen berichten bevond zich het fregat WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannesen, den 27 januari op de hoogte van Plymouth, zijnde den 22 van die maand uit Texel naar Suriname gezeild.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Den 4den February 1825
NAAR AMSTERDAM
Zal op Woensdag den 6den dezer vertrekken.Het fregatschip ZEEMEEUW  Kapt. J. R. Böning. Voor Vracht of Passagie vervoerge men zich by den ondergeteekende;en al de genen die vorderingen ten laste gemelde bodem hebben, worden verzocht hunne rekeningen vóór den 12den dezer ter voldoening in te leveren
J W.G. JUTTING.
 


Datum: 14 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 februari. Binnengekomen LEOPOLD, kapt. J. Petersen, van Wismar naar Lissabon bestemd, geladen met rogge; komt als bijlegger door lekkage, verlies van boot, sloep en zeilen, benevens andere zeeschade; men vreest ook voor schade aan de lading en is met assistentie in het Nieuwe Diep gebracht, zal moeten lossen en repareren.
HERMANUS, kapt. H. van Veen, van Dartmouth.
Gisteren nog binnengekomen VROUW DIEUWKE, kapt. K.B. Tippema, van Londen.


Datum: 15 februari 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Door de stuurman (opm: in de visserij de kapitein) D. van Swieten, voerende de Vlaardingse vissloep DE VROUW PETRONELLA, is den 7 dezer bezuiden Texel, op 52º 44’ N.B, reddeloos en zonder masten ontmoet de Engelse brik EUPHEMUS, kapt. John Robson, van Londen naar Sunderland, waarvan hij de kapitein, stuurman en zes matrozen gered heeft. De brik zelve denkt hij, dat op de Noorderhaaks verbrijzeld zal zijn. Het achterstuk van de boot is op de Helder aangespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. A.A. Herman, voerende het schip MARGARETHA JOHANNA, van Amsterdam naar Suriname, te Vlissingen binnen, meldt van den 9 februari, dat de schade aan zijn schip door experts getaxeerd was, doch dat hij zal moeten lossen om de verdere schade te examineren. De lading zou gedeeltelijk overgeladen worden in een tjalk, ten dien einde aangenomen, alzo het vervoer naar een pakhuis nog kostbaarder zou zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Heden den 11 februari passeerde door het Noord-Hollandsch Kanaal de kotter DE HOOP, kapt. Hasenoot, zijnde voornoemd kanaal thans weer, even als bevorens, bevaarbaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Noordsche chaloupschip FAMILIEN STOTTEN, gevoerd door kapt. Knud Thomesen, om zaterdag den19 februari 1825 (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Co, cargadoors aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 februari. Op de spiegel van het achter de Koog zittend brikscheepje staat THE NEPTUNE of SUNDERLAND. Hetzelve is met ballast geladen.
Het schip met granen bij de Hoorn, op Texel, gestrand en verbrijzeld is hoogstwaarschijnlijk DIE VERGNUGSAMKEIT, kapt. G.H. Schubbe, van Swinemünde naar Schiedam, alzo aan Den Helder een kist met plunje aangespoeld is, in welke een boek, waar voorin geschreven staat: G.H. Schubbe, Wolgast 8 juli 1805, en een brief, aan gemelde kapitein geadresseerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Kapitein H.W. Patje, voerende het schip DE EENDRAGT, van Arendal naar Rotterdam, te Delfzijl onder averij liggende, en reeds een gedeelte van zijn lading gelost hebbende, waarvan circa 250 balken en 150 juffers binnen de sluizen waren gebracht, heeft desniettegenstaande in de storm en hoge vloed van den 4 dezer, dit gelost gedeelte geheel verloren, daar de dijk, bij de sluizen doorgebroken zijnde, het geweld van het water huizen en schepen meegesleept en voornoemde balken uren ver weggevoerd heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie – Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
De ondergetekenden, deelhebbers in dezelve maatschappij, daartoe, bij besluit van de algemene vergadering, naar aanleiding van art. 22 en 34 van de Statuten, speciaal verzocht en gecommisteerd, verklaren bij deze, dat zij de boeken en rekeningen van de directie voor het afgelopen jaar opgenomen en in orde bevonden hebben, en dat zij het dividend over het jaar 1824 hebben bepaald op vijftig gulden per aandeel.
De houders van aandelen worden mitsdien gemachtigd om de coupons voor het jaar 1824 in te vullen, met de opgemelde som van NLG 50, met welk elke coupon ten kantore van de directie te Rotterdam (in de Boompjes no. 124) zal betaald worden van den 10 tot de laatste van deze maand februari, dagelijks, des ochtends van elf tot twee uren.
Rotterdam, den 7 februari 1825, Leopold, Grave Van Limburg Stirum, C. de Jong van Rodenburgh, Jhr. A.C. Twent, Mr. D.J. van Ewijck, A. Loudon, J.C. Baud en M.A.F.H. Hoffman.


Datum: 16 februari 1825


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 februari. Wij vernemen, dat de in Nederland gevestigde Stoomboot-Maatschappij zich hoe langer hoe meer uitbreidt en dat men ten gevolge van het deswege in de maand juli j.l. gesloten contract met de Minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën druk bezig is om voor rekening van dezelve maatschappij een stoomboot aan te bouwen, bestemd om op Oost-Indië te varen. Deze stoomboot (opm: Zr.Ms. ATLAS) zal 250 voet lang en circa 32 voet breed zijn. Dezelve gaat 16 voet diep en wordt ingericht voor passagiers, 50 last goederen en 300 last steenkolen. Men hoopt, dat dit vaartuig in het begin van het jaar 1826 gereed zal zijn om naar Indië te kunnen stevenen.


Datum: 17 februari 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te huur tegen primo mei aanstaande een scheepstimmerwerf met derzelver huizingen en getimmerten, gelegen aan de Zalmhaven wijk U, No. 18 te Rotterdam. Te bevragen bij de boekhandelaar M. de Bleijker op de Noordblaak aldaar. Brieven franco.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee MARGARET, kapt. W. Ferguson, van Libau; ONVERWACHT, kapt. J. Rooderkerk, van Londen; PRINCE LEOPOLD, kapt. J. Watson, van Hull en CLARA, kapt. H.C. Kraeft, van Greifswald, de laatste als bijlegger op order.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ROTTERDAM, kapt. J. Laming, en SALLY, kapt. J. Durie, beide van Londen; EDUARD, kapt. H. Anderson, van Libau, en SOMERS, kapt. J.C. Mackey, van Petersburg in Virginie; de twee laatstgemelden zijn van de nacht door de harde wind bewesten de haven tegen de Noordwal aan de grond geraakt, en er zijn ijssloepen naar toe tot assistentie. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. In een brief van Harlingen van den 7 februari wordt gemeldt, dat op Vlieland totaal verongelukt is een driemastschip; van de lading of equipage was niets bekend, doch men vermoedde, dat het een Amerikaans schip zal geweest zijn, zijnde er aan de dijken twee ledige vaten gevonden, waarvan het ene tot parelasch gediend heeft en het andere met drie ijzeren banden voorzien is, gemerkt G.O, waar boven J.L.M. en waaronder B in een ruit.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. Op de Vrijheidsplaat was vervallen en vervolgens verbrijzeld het kofschip de VROUW ENGELINA, kapt. D.H. de Jong, met hout, van Mandal naar Amsterdam; het volk was aan de wal gebracht.
(opm: de mede-opvarenden van kapt. Derk Hesseling de Jonge uit Pekela waren Andries J. Rietsneijer, stuurman, Gerardus C. Verkade, kok, en Eelke H. Duit, matroos; de Hydrografische Dienst registreerde 53,26º N.B. 5º35,5’ O.L. als positie van wrak nr. 411, VROUW ENGELINA, gezonken op 02.02.1825)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. Op Ameland was gestrand het schip DORIS, kapt. Leusstatidius, met pek, teer en houtwaren, van Uleaborg naar Londen; de equipage was gered en bij gunstig weer zou ook de lading kunnen geborgen worden; alsmede de Engelse brik ANN, kapitein G. Rickle, met ballast, van Hull naar Rotterdam, waarvan het volk mede gered was, en men dacht insgelijk de lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. Volgens brief van Ameland van den 7 dezer waren in de jongste storm en hoge vloed vier vissersvaartuigen en drie zogenaamde droge schepen (zonder volk), aldaar thuis behorende, totaal verongelukt, en alle de overige beschadigd geworden; alle de dijken lagen plat en het gehele eiland was overstroomd; te Hollum, op het West einde, waren verscheidene huizen ingestort, doch over het geheel slechts circa 100 schapen en enig hoornvee verloren gegaan.
Behalve de hier bovengemelde dacht men, dat nog een schip verbrijzeld zou zijn, alzo enige balen ongesponnen katoen aangespoeld waren, benevens enig los hout en een nachthuis, waar op CHARLOTTE, alsmede een stuk hout, waarop JOHN.
Men dacht, dat de lading houtwaren van kapt. D.H. de Jong (opm: kof de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge) naar de Friese kust zou gespoeld zijn.
Den 6 was aan het strand gevonden het lijk van een manspersoon, gezet, vol van aangezicht, naar gissing ruim 30 jaren oud, op de borst geprikt (opm: getatoueerd) aan de ene zijde een hart en aan de andere zijde een rozenkransje, aan hebbende een rood hemd, blauwe buis en een roodachtig geel lakense broek; hetzelve zou te Hollum ter aarde besteld worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Kapitein C. Baartman, voerende het everschip de JONGE CLAUS (opm: buitenlander), van Hamburg naar Amsterdam, meldt in dato 8 februari, dat hij, in de jongste storm bij Borkum gelegen hebbende, een anker en touw verloren had en thans voor het overige in goede staat voor de haven van Delfzijl liggende was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. De schepen DIE HOFFNUNG, kapt. D. Lienau, van Dantzig naar Amsterdam, ……., kapt. J. Schipman van Altona naar Amsterdam, laatst van Cuxhaven, en SPECULATION, kapt. Kuhl, van Hamburg naar Friedrichstadt, zijn den 10 februari te Glückstad binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. De vis-ever gevoerd door kapt. T. Kuiper, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Hamburg van den 11 februari, te Altona in goede staat terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 februari. Het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, van Rotterdam naar Batavia, is den 30 januari, aan boord alles wel zijnde, gepraaid op de hoogte van de Sorlings (opm: Scilly Isles) door kapt. Desolij, te Havre gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. De beurtschipper van Zutphen op Rotterdam, kapt. H. Goossens, heeft het geluk gehad van op den 4 en 5 februari, op het Kamper eiland, 11 mensen te redden, die ongetwijfeld door gebrek aan voedsel en water zouden omgekomen zijn. Deze ongelukkigen zijn bij de landman Jan Post, aan het Ganzendiep, gebracht, waar zij met de grootste menslievendheid geherbergd en van het nodige voorzien zijn. Een derzelve, J. Vreedevet, heeft dit bericht ter plaatsing toegezonden om een bewijs te geven van zijn warme erkentenis voor zijn redding en de hem bewezen hulp.


Datum: 18 februari 1825


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De Opper Strandvonder van Vlieland, zal op maandag 28 februari 1825 en volgende dagen, zo nodig, om gereed geld, ad opus jus habentium, doen verkopen 1200 Noordse balken, ene partij juffers, kolders en delen, 400 balen lompen of vodden, ene partij Engels aardewerk, geborgen uit 29 kreeten (opm: mogelijk kratten) en vijf vaten, bestaande in terrines, borden assietten, botervlootjes, trekpotten, melkkannen, spoelkommen, suikerpotten, kopjes en schoteltjes, waskommen en lampetkannen, kamerpotten, mokken, enz, ene partij glaswerk, bestaande in glazen ballons, lantaarns, karaffen, flessen, kelken, enz, ene partijtje tabak, een oxhoofd rode wijn, een vaatje rum, enige hoeden, een boot, 4 ankers, zwaar touw, zeilen en touwen.
Ten gerieve der kooplieden zal een vaartuig, gevoerd door schipper Jan Liekles de Boer, den 23 februari, des voormiddag van Harlingen naar Vlieland vertrekken, na welks aankomst, bij onverhoopt slecht weder, de verkoping eerst een aanvang zal nemen.


Datum: 19 februari 1825


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Verkoping op dinsdag den 22 februari 1825, precies te 11 ure, voor rekening van het Gouvernement, van de afgekeurde Billitonse kruisprauw BELASEMANKA No.1, met derzelver gedeeltelijke inventaris, zo als dezelve aan de werf is liggende.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op den 25 dezer zal op Cheribon bij publieke veiling worden verkocht de brik ELIZABETH, gevoerd door B.P. van Dockum.
Batavia, 10 februari 1825, Pro Justitia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 februari. Het Zeemanscollege van de Blaauwe Vlag te Amsterdam heeft bericht ontvangen, dat kapt. W. Leeuwerik, den 9 februari te Liverpool gearriveerd, den 23 januari bij Goudstaart gepraaid heeft het schip MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, en den 2 februari bij de Sorlings (opm: Scilly Isles) het schip ANNA EN MARIA, kapt. R.T. Rinses, beide van Amsterdam naar Suriname; de zelve waren in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het schip VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, van Drammen naar Amsterdam, is, volgens brief van Oostmahorn van den 9 februari, aldaar in goede staat binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 februari. Het schip de VROUW ELLINA, kapt. H.H. Kwint, van Rotterdam naar Hamburg, is, volgens brief van Carolinensiel van den 7 februari, in de storm van den 4 dito, op de Schildijk gestrand; verscheiden goederen waren weggespoeld en men was, uit hoofde van de overstroming, nog niet met het lossen van de lading, die beschadigd was, begonnen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 februari. Te Ostende is gearriveerd het schip (opm: pink) de JONGE PIETER, kapt. J. Vinck, van Batavia.


Datum: 22 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 februari. Dezer dagen is, door een Terschellinger loodsschipper in de Noordzee geborgen en alhier aangebracht een scheepsboot, waarop staat EUPHEMUS of SUNDERLAND, en van binnen, John Robson.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 februari. De schepen SOMERS, kapt. J.C. Mackay, en EDUARD, kapt. Anderson, welke beoosten de haven tegen de Noordwal aan de grond zaten, zijn gisteren middag bij hoog water en met behulp van ijssloepen in vlot water en op de rede ten anker gekomen. De wind NW.
Den 5 dito. De brik CONCORD, kapt. F. Gibbs, is wegens verlies van ankers en touwen op de haven gekomen. De brik EDUARD, kapt. H. Anderson, is onklaar geraakt en met behulp van ijssloepen aan het hoofd van de nieuwe haven gehaald. Het schip CLARA, kapt. H.C. Kraefft, is van de morgen naar boven gezeild; en arriveerde uit zee: PROVIDENCE, kapt. J. Adkinson, van Hull. De wind NW.
Den 6 dito. De brik EDUARD, kapt. H. Anderson, is van de nieuwe haven op de oude haven gekomen. De wind NW.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, van Gibraltar, en kapt. Hammond, met de brieven van den 5 dezer, van Harwich. De wind ZW.
Den 9 dito. De brik EDUARD, kapt. Anderson, is uit de haven naar boven gezeild.
Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. L. Ladd, van Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee MARCHALL BLUCHER, kapt. H. Pilcher, van Londen. De wind W.
Den 9 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, van Boulogne, en CERES, kapt. G. Britt, van Rye. De wind W.
Den 10 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: VROUW CLASINA, kapt. H. Molerus, van Leith. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 februari. Men verneemt, dat de voornaamste punten aan de dijken van dit eiland, welke het meest door de storm en watervloed van den 4 en 5 dezer hebben geleden, reeds weer in zodanige staat zijn hersteld, dat men, zonder buitengewone voorvallen, voor geen verdere onheilen te vrezen heeft, en dat mede dat gedeelte van de duinen tussen Rammekens en Vlissingen, welke door de woedende golven zo zeer waren afgenomen, reeds behoorlijk zijn voorzien, kunnende men den heer vice-admiraal Gobins en de oppermagazijnmeester Verveer, te Vlissingen, geen genoegzame erkentenis betuigen voor de hulpvaardigheid in het spoedig verschaffen van zeilen, in de nacht tussen den 4 en 5 februari ll, tot bespanning van de meest bedreigde gedeelten van de dijk tussen Rammekens en Vlissingen, waardoor men is in staat gesteld om de volgenden hoge vloed, van den 5 dezer, zonder verdere rampen, te boven te komen; waardoor dan ook, gelijk wij geïnformeerd zijn, de centrale directie van het eiland Walcheren de heer vice-admiraal Gobins hare dank-erkentenis, bij een zeer verplichtende missive, heeft betuigd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 februari. Voor Antwerpen bestemd is op onze rede gekomen de MERKURIUS (opm: brik MERCUUR, Antwerpen), kapt. J.F.P. Smit), van Rio-Janeiro, met koffie en huiden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie: De Opper Strandvonder van Vlieland, zal aldaar, op donderdag den 24 februari 1825, om gereed geld, ad opus jus habentium, doen verkopen 472 hazen vellen, 160 ossen huiden, 6 pakjes hazen haar, 52 balen wol, 1500 geiten vellen, 26 vaatjes boter, alles nat en door zeewater beschadigd.
Op den 23 februari 1825, zal ten gerieve der kooplieden, een vaartuig, gevoerd door schipper Jan Liekles de Boer, van Harlingen naar Vlieland vertrekken, na welks aankomst, bij onverhoopt slecht weder, de verkoping eerst een aanvang zal nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 februari. Kapitein H. Lubben meldt van Vlieland, van den 13 dezer, dat zijn schip, genaamd de VROUW KATARINA, van Hamburg naar Londen, aldaar op de kust verongelukt, doch de lading benevens de tuigage, geborgen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Kapitein F. Hageman is, volgens brief van Geesthaven, van den 5 dezer, kort voor de storm van den 3 en 4 dezer te Hoekzijl (opm: Hooksiel) binnengelopen, ten einde het uit het schip ANNA KATARINA, kapt. H.H. Scheedemans, van Oberndorff naar Amsterdam bestemd, overgenomen koolzaad te lossen, tot voorkoming van verder bederf, en zou, na gedane bewerking, de reis zo spoedig mogelijk voortzetten. Dezelfde brief meldt, dat gezegde storm te Geesthaven veel schade veroorzaakt had; dat verscheidene dijken doorgebroken waren en veel mensen het leven verloren hadden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip WILLIAM OLIVIER (opm: kof WILLEM OLIVIER), kapt. K.P. Faber, van Dantzig naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, is, volgens brief van Cuxhaven van 6 dezer door de hoge vloed van 3 en 4 dezer van de helling of werf afgespoeld en lag dwars over twee hellingen heen, doch scheen niet veel geleden te hebben; men zou trachten het zelve weer op de helling te winden, ten einde de reparatie te voltooien. De lading tarwe, welke deels in een lands en deels in een particulier pakhuis opgeslagen was, had niets geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 februari. Kapitein H.G. Bergveld, gevoerd hebbende het schip ACTIVO (opm: brik ACTIVE), van Amsterdam naar Havanna, meldt van Vlissingen van den 16 dezer, dat hij zijn reis uit Texel voorspoedig voortgezet had tot den 22 januari, op 37 gr. en 36 min. Noorderbreedte 18 gr. 18 min. lengte West van Greenwich (opm: 340’ beO San Miguel [Azoren]), wanneer hij, met WNW wind en dikke lucht zeilende, ruimschoots bij de wind om de Zuid, met een rif in de marszeilen, en brikzeil en bramzeil vast, met een hoge zee, die ochtend te 4 uren door een verschrikkelijke hoos overvallen werd, die het schip in de tijd van 10 seconden, het onderste boven wierp, hetwelk binnen 20 minuten vol water geraakte en de grote mast en voorsteng verloor, waarop hij, met zijn volk boven op de zijde van het schip zijnde, het leven trachtte te redden; het schip, nadat de grote mast en voorsteng overboord waren, weer gerezen zijnde, doch niet dan de fokkemast en boegspriet overgehouden hebbende, was hij met 7 man, in de sloep, die gelukkig behouden was, gevlucht, terwijl het overige van de equipage in de fokkemast klom. Te 7 uren ontdekte hij een brik, die het wrak, dat op deszelfs last dreef en bewaren van de fokkemast uit het water stond, ontwaard hebbende, alle pogingen aanwendde, om het zelve te naderen en waarop ook zij met kracht aanroeiden, met het gevolg, dat zij te 10 uren door dezelve werden opgenomen, waarna de sloep in twee reizen ook de overige manschappen van het wrak afhaalde, die alle te 12 uren, ofschoon van alles ontbloot, op de brik kwamen, doch het was niet mogelijk de aan boord zijnde passagier te redden. Van het wrak, om hetwelk zij de gehele dag nog bleven kruisen, was de volgende ochtend niets meer te zien. Zij zijn vervolgens met gemelde brik, genaamd SNOWDON, kapt. M. Humphreys, van Triëste naar Antwerpen, den 16 dezer te Vlissingen aangekomen en zouden met dezelve nog die dag naar Antwerpen opzeilen. (opm: zie ook RC 010325)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Uit Texel uit de Lloyd’s lijsten van den 15 en 18 februari:
Van Batavia wordt den 1 november gemeld, dat de BARONESSE VAN DER CAPELLEN, die den 17 september van daar naar Antwerpen gezeild is, te Bencoolen (opm: Bengkulu) binnengelopen is, met verlies van roer en aanmerkelijke averij, door het slechte weer, en hebbende aan de grond gezeten. De lading is in goede orde gelost, doch men verwachtte het schip te zullen moeten verlaten. (opm: brik, zie BC 010125)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. De JONGE JACOBUS, kapt. Bonn, die den 14 oktober (opm: 1824, waarschijnlijk van Batavia) naar Rotterdam gezeild was, is den 22 (opm: okt 1824) terug gekomen, hebbende zijn fokkemast in een storm, op de hoogte van Kerstijds Eiland (opm: Christmas Island) verloren.


Datum: 23 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 februari. De wind NW. Binnengekomen JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries, van Londen. Uitgezeild DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon; VERWACHTING, kapt. L.K. de Vries, naar Liverpool; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, naar Londen.
Van de Zuidwal is in vlot water gekomen en in de haven van Texel gebracht, het schip VRIESLANDSCH WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, naar Liverpool bestemd.


Datum: 24 februari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ANN, kapt. W.M. Therson, van Aberdeen; ST. MICHEL, kapt. T. Smithson, van Grimsby; ALBION, kapt. T. Graham, van Leith; de JONGE TJETSKE TROMP, kapt. R.S. de Jong, van Dartsmouth, de laatste als bijlegger, en stuurman D. van Swieten, voerende de vissloep DE VROUW PETRONELLA van Vlaardingen; dezelve heeft den 7 dezer op 52 gr. 44 min. bezuiden Texel reddeloos en zonder masten ontmoet de Engelse brik JUPHENUS, kapt. J. Robson, van Londen naar Sunderland bestemd, en heeft de kapitein, stuurman en zes matrozen van die brik gered, waarna dezelve waarschijnlijk op de Noorderhaaks verbrijzeld is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 februari. Heden arriveerden uit zee JONGE JAN, kapt. B. Kuijt, van Hull, VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker en WEBBINA, kapt. M.R. Klein, beide van Londen; en zeilde in zee: JUNE, kapt. H. Scander, naar Rye. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip FENNECHINA, kapt. G. Detmers, van Kiel naar Amsterdam, was den 14 februari nog te Tonningen liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip BEATRIX ELIZABETH (opm: bom BEATRIX ELISABETH), kapt. L. Van der Wiel, van Hull naar Amsterdam, te Yarmouth binnen, heeft, volgens nader bericht, een anker en touw verloren en andere schade bekomen, welke echter zonder lossen kan gerepareerd worden, waarmee men dacht in weinige dagen gereed te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Kapitein A.C. Edeling, voerende het schip de DRIE GEBROEDERS, van Amsterdam naar Batavia, te Cowes binnen, meldt vandaar in dato den 18 februari, dat hij toen onder zeil was om zijn de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens bericht van Cowes, heeft kapt. H.L. Dokter, voerende het schip KATARINA EN GEERTRUIDA, van Amsterdam naar Bilbao, benevens alle andere aldaar liggende schepen, den 13 februari de reis voortgezet.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping aan Den Helder.
Men zal op dinsdag den eersten maart 1825, des avonds om 7 uren, in het logement de Roode Leeuw, aan Den Helder, publiek, voor gereed geld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen:
Het hol of casco van het onder de jurisdictie van Den Helder gestrande Zweeds eiken gebouwd pinkschip ANNA CHRISTINA, gevoerd geweest bij kapt. A. Blix, gekomen van Gothenburg, en gedestineerd naar Alexandria, met deszelfs fokkemast, wand en boegspriet, benevens drie zware touwen en ankers, zeilen en verdere tuigage, alles herkomstig van bovengemelde bodem.
(opm: het hol werd aangekocht door C. Sipkes c.s, Den Helder, die een eigen werf bezat, zie OHC 170925; onder de naam VRIENDSCHAP zal de pink zijn hersteld en vertuigd tot bark, zonder dat een kapitein werd aangesteld; op 21 oktober 1825 werd het schip doorverkocht aan Coenraad Brandligt, Amsterdam, kreeg het de naam DIDO en als kapitein C.J. Jonker)


Datum: 25 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: ANNA CHRISTINA (opm: smak, te Amsterdam), kapt. E.C. Krije, van Oudsoen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Executoriale verkoop bij de rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, van vier vijfde aandelen in een Scheepstimmerhelling, met twee woonhuizen en Dwarshelling, sampt (opm: met bijbehorende) Timmerschuur en verdere aanbehoren, staande buiten de Franeker pijpen onder Harlingen, gekwoteerd letter I, no. 12 en 13 bestaande:
- De woning I, no. 12, in een voorkamer met vuurstede, kast en twee bedsteden, in de gang een kelder een achterkamer met schoorsteen en vier kasten, een washok, boven zolders, achter een massale bleek, tuin, put en bak met het volgend perceel: hebbende tot naastlegers: ten oosten van het volgende perceel, ten westen Tjeerd Jacobs Vellinga, ten zuiden de vaart, en ten noorden de heer Luitje van Dyk.
- De woning I, no. 13, in een voorkamer met twee bedsteden, kast en vuurstede, achter een klein vertrek, boven zolder, achter bij voorgestelde perceel massaal gemelde bleek, tuin, put en bak: hebbende tot naastlegers: ten oosten van volgend perceel, ten westen van het vorig perceel en ten noorden de heer Luitje van Dyk.
- De timmerschuur, zijnde ongenummerd, en heeft tot naastlegers: ten oosten en ten noorden de heer Luitje van Dyk, ten zuiden de vaart, en ten westen het tweede perceel, door na te melden arresteerden als eigenaren bewoond en gebruikt wordende.
Gearresteerd ter requisitie van Doekle van Hellinga, zilversmid, wonende te Harlingen, in kwaliteit als voogd over zijne minderjarige kinderen, als erfgenamen van Tobia de Lon, in leven weduwe van Simon Hendriks de Groot, voor een vijfde, van Hibbeltje Simons, thans huisvrouw van en gesterkt met haar man Geert Roelofs van der Woude, winkelier, wonende te Harlingen, voor een vijfde, van Ype Simons de Groot, winkelier, wonende te Harlingen, voor een vijfde, en van Lieuwe Mevius de Vries, keetknecht, wonende te Zwolle, in kwaliteit als vader en voogd over zijne minderjarige kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Sytske Simons in echte verwekt, voor een vijfde gedeelte, ten dezen domicilie kiezende ten huize van den heer en Mr. C.P.E. Robide van der AA, procureur te Leeuwarden, welke als zodanig voor hen zal occuperen, en ten laste van Rommert Jans van der Zee en Meindert Jans van der Zee, van beroep Scheepstimmerlieden, wonende onder Harlingen.
Bij proces verbaal, van den 2 februari 1825, overgeschreven op het bureau der hypotheken te Leeuwarden den 4, en ter griffie der rechtbank voornoemd den 12 februari daaraan volgende, waarvan kopij gelaten is aan den heren W.J. Hanekuyk, burgermeester der stad Harlingen, en H.J. Smith, griffier bij het Vredegerecht van het kanton Harlingen, beide wonende te Harlingen.
De eerste publicatie der memorie van lasten zal plaatshebben op dinsdag den 29 maart 1825, ten 10 uren voor de middag, ter rolle der rechtbank van eersten aanleg, zitting houdend te Leeuwarden op het voormalig landhuis aldaar.
Voor extract conform, C.P.E. Robide van der AA, Procureur.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Waarschouwing. De gouverneur van de provincie Zeeland verwittigt bij deze de daarbij belanghebbenden, tot voorkoming van ongelukken voor de scheepvaart, dat bij Bath, in het vaarwater Het Land, dwars tegen de Oostplaat, gezonken is een sprietschip (opm: schip met een spriettuig; het zeil is trapeziumvormig, achter de mast opgehouden door een spriet [zwaar rondhout of spier]), en dat de juiste plaats door een zwarte ton aan de voorsteven en een bolbaken aan de achtersteven van hetzelve is aangeduid.
Middelburg, den 22 februari 1825, Van Doorn.


Datum: 26 februari 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 februari. Den 30 januari is alhier ter rede gekomen het schip LA BELLE GABRIELLE, kapt. L. Frère, van Hamburg naar Rouen gedestineerd.
Voorts zijn, van den 30 januari tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, van Havre-de-Grace met koffie; SOKEN, kapt. W. Emery, van Hull met ballast; ZELA, kapt. J.F. Kühn, van Riga met lijnzaad; DE VROUW ANNA, kapt. J.F. Boer, van Hull met stukgoederen; MARIA AUGUSTA, kapt. M.H. Blanck, van Riga met lijnzaad; LA JOYEUSE ARRIVÉE (opm: smak), kapt. F. Beniest, van Londen met stukgoederen; SCOTIA, kapt. R. Deel, met stukgoederen en INDEPENDENT, kapt. Richardson Wild, met oliën, beide van Triest; ST. ANTHONY, kapt. H.H. Lange, van Cette met stukgoederen.
Den 6 dito. Den 3 dezer is de Amerikaanse schoener THE RAPID, kapt. D.G. Hubbs, van New York naar Antwerpen bestemd met koper, lood en verfhout, door de storm des nachts van zijn ankers geslagen en des morgens in de Westerhaven alhier binnengelopen; hebbende echter verder geen schade bekomen.
Den 4 is alhier in de haven gekomen de Engelse schoener LORD NELSON, kapt. R. Hunter; de spil gebroken zijnde; was dezelve de rivier opgestormd en vastgeraakt, doch met behulp van een Vlissingse loods gelukkig weer afgebracht.
Van den 2 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, van Elbing met houtwaren; LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, van Londen met stukgoederen; THE ALFRED, kapt. W. Bellingham, met koffie en suiker en METEORE, kapt. L. de Necker, met koffie, beide van Rio de Janeiro; ANNA (opm: tjalk, Antwerpen), kapt. T.A. van Deinum, van Bayonne met wijn en stukgoederen.
Den 8 dito. De Engelse schoener THE HOPE OF LYNN, kapt. John Kemp, van Leith naar Londen gedestineerd, met graan, in zee enige lekkage bekomen hebbende, ligt thans alhier in de haven en moet lossen.
Heden is alhier ter rede gekomen de Amerikaanse brik GRAMPUS, kapt. S. Gay Jr, van Charlestown naar Antwerpen bestemd met rijst.
Den 12 dito. Den 10 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: MARDERY, kapt. Jon Bank van Leith, met vlas en hennepzaad; de LIEFDE, kapt. S. Koorn, van Duinkerken met stukgoederen; de JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaart, van Londen met ballast; MERKUUR, kapt. R. Folkerst, van Charlestown met rijst en katoen, deze laatste moet quarantaine houden.
Ook is den 11 dezer van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: de VROUW … (niet vermeld; hoeker VROUW ANNA), kapt. G.A. Don naar Stockton met vlas.
Den 15 dito. Den 13 en 15 dezer zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, van Villa-Nova met vijgen en amandelen; hebbende dit schip dadelijk de quarantaine-visitatie ondergaan; en de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Doodt, van Londen met ballast.
Ook zijn heden van hun quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild THE GRAMPUS, kapt. S. Gay Jr. en MERKURIUS, kapt. R. Folkerts.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden van onze rede naar zee gezeild de VROUW MAGDALENA, kapt. H.J. Veen, met boekweit; ELISABETH, kapt. P.J. Diercks, met wol; L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt; de VROUW HENDRIKA, kapt. K. van den Oever; MEDUSA, kapt. J. Lubbing en de VROUW WENDELINA, kapt. J. van der Hasselt, alle vier met boomschors; de ZEEMEEUW, kapt. A. Plug, met stukgoederen; BRUNSWICK, kapt. W. Graham, met vlas; ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, met boekweit; de JONGE CORNELIA (opm: kof JONGE CORNELIS), kapt. J.C. Teves, met stukgoederen; de NIEUWE UNIE, kapt. J. van den Broecke en de PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke, beide met boomschors en alle twaalf naar Londen gedestineerd; MEYER SARAH, kapt. H. Bunne, met vlas en de JONGE CORNELIUS, kapt. H.H. Koster, met meekrap en vlas, beide naar Hull; CONNIS, kapt. Th. Hall, naar Jersey met stukgoederen.
Nog is heden van onze rede naar Leith vertrokken THE SPEEDY, kapt. W. Hoppenstal, van Londen met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee COMMMERCE. kapt. W. Forst van Londen; FAMILIE STOTTEN, kapt. K. Thommeson en SPECULATION, kapt. J. Serck, beide van Bergen. Van de morgen zeilden in zee: ELISA, kapt. T. Atherden en EARL OF BATHURST, kapt. F.F. Gibbs, beide naar Londen. De wind WZW.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee BROTHERS, kapt. Mothley, van Batavia; ANN, kapt. B. Scott, van Newcastle; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath en PILOT, kapt. A. Tarnie, beide van Londen; en zeilden in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. A. Macdonald, naar Aberdeen; BRUNSWICK PACKET, kapt. A. Bisset, naar Leith; REBEKKA, kapt. J. Anderson, naar Hull en JEAN, kapt. J. Brown,naar Montrose.
Den 13 dito. gisteren namiddag zeilde in zee: CONCORD, kapt. T. Gibbs, naar Londen.
Den 15 dito. Van de morgen zeilden in zee: GOOD INTENT, kapt. W. Fox, naar Londen; VENILIA, kapt. W. van der Kolff, naar Jersey; VROUW HELENA, kapt. D.J. Greven, naar Londonderry; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn en PROVIDENCE GOOD AGREEMENT, kapt. J. Atkinson, beide naar Hull. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 februari. Gisteren zeilden naar zee: EDINBURG PACKET, kapt. J. Elles, naar Londen en FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struijs, naar Leith; en arriveerden uit zee: CHARLES, kapt. J. Smith, van Yarmouth en MERKURIUS, kapt. R. Dirks, van Londen. De wind W.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE JONGSTE MAARTJE, kapt. P. Kal, van Leith. De kapiteins Ellis en Van der Struijs liggen nog in de put ten anker. De wind WNW.
Den 14 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: JOHANNA, kapt. H.T. Mulder, van Cherbourg. De wind WNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. De kof VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, van Harlingen naar Liverpool, op de Zuidwal van Texel geraakt zijnde, is in vlot water en in de haven van Texel gebracht.


Datum: 28 februari 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 februari. Binnengekomen: VROUW LAMMEGINA, kapt. J.J. Arends, van Arendal, laatst van Brack.
Uitgezeild: ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, naar Bordeaux; EENDRAGT, kapt. J.H. Deddes, naar Yarmouth; GOUDVISCH, kapt. H.J. Scholten, naar Hull.
Den 24 nog: VROUW GEZINA, kapt. W.C. Lindeboom, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 februari. Uitgezeild GALATHEA, kapt. J.T. Gerdes, naar Lissabon.


Datum: 01 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 februari. Binnengekomen: MARTHA, kapt. J. Edwards, van New York, ligt in quarantaine; MARTEN EN JAN, kapt. E. Kreins, van Drammen.
Uitgezeild: JONGE RENGER, kapt. J.D.J. Brouwer, naar Yarmouth; VROUW MARTHA, kapt. J.R. de Jong, naar Hull; TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, naar Grimsby.
Gisteren nog: ALFRED, kapt. J. Bales, naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De gesubstitueerde strandvonders te Wijk aan Zee, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, zullen op morgen den 2 maart 1825, des voormiddags ten 11 ure, op het strand, bezuiden Wijk aan Zee en in het dorp, publiek ad opus jus habentium, aan de meest biedende presenteren te verkopen: een grote partij van ruim 200 vaten beschadigde Marylandsche tabak, of meerder, naar mate van de lossingen, alsmede een considerabele grote partij losse zwaar beschadigde tabak; wijders een partij van circa 1000 Nederlandse ponden zwaar beschadigde koffie, en voorts ruim 1700 stukken verfhout, of zoveel minder als gelost zal zijn; alles geborgen uit het gestrande brikschip VIRGINIA. De goederen kunnen daags voor en op de verkoopdag bezichtigd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het schip HENRIETTE, kapt. F. Spille, in onzer vorige gemeld als aan de grond zittende, is, na het lossen van een gedeelte lood, met de hulp van een loodsschuit, in vlot water en op de rede gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Kapitein H.G. Bergveld, gevoerd hebben de het schip ACTIVO (opm: brik ACTIVE, zie ook RC 220225), van Amsterdam naar Havanna, thans in Amsterdam aangekomen zijnde, bericht, dat hij na door kapitein Humphreys gered te zijn, den 26 januari op de hoogte van Lissabon aan boord geweest is van het schip DE PLANTER, kapt. C. Jessen, van Amsterdam naar Demerary, hetwelk destijds, benevens de equipage, in de beste staat was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het schip MARGARETA, kapt. H. Heijen, met raapzaad, den 24 januari van Glückstad naar Amsterdam vertrokken, is den 18 dezer te Glückstad teruggekomen.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo. Binnengekomen het schip PAULINA, kapt. A.J. Struik van Amsterdam.


Datum: 02 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 februari. Gisteren nog binnengekomen: VICTORY, kapt. R. Cubitt, van Londen.
Het schip MARTHA, van New York, is van de quarantaine ontslagen.
Uitgezeild: AASTROOM, kapt. B. Houwink, naar Cadix; GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, naar Liverpool; EENDRAGT, kapt. E.M. de Jong, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel.
Men presenteert op woensdag den 9 maart 1825, des morgens om 10 ure, op de stranden bij de Koog, op Texel, ten overstaan van de sub-agent van Lloyds aldaar publiek (om contant geld) te verkopen, het hol of wrak van het aldaar op den 8 februari gestrande en met koperen bouten voorzien Engelse brikschip EUPHEMUS, benevens 3 ankers, 2 zware touwen, 1 kabeltouw, 11 stuks zeilen, enig staand en lopend want, watervaten, kombuis, kachels met enig scheepstoebehoren en het gene verder zal worden gepresenteerd. Alles geborgen van voormelde brikschip, gevoerd geweest door kapt. John Robson, komende van Londen, naar Sunderland gedestineerd. Zullende de goederen, een dag vóór en op de verkoopdag, de kavelingen,benevens het hol of wrak, voor een ieder te zien zijn.


Datum: 03 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men zal op donderdag den 10 maart 1825, des morgens ten 11 ure, op het strand in de Heerlijkheid van Petten, publiek voor contant geld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen: Ongeveer 3000 Zweedse delen, door elkander ter lengte van 5 ellen, 9½ palm. 1000 dito delen, door elkander ongeveer 3 ellen, 7 palmen lang. 200 balken, van 128 streep in het vierkant en ter lengte van 5½ à 6 ellen, benevens drie zware scheepsankers, enige stukken zwaar touw, gekapt want, stag en lopend touwwerk, zeilen, blokken en andere goederen, herkomstig van het op den 4 februari jl. aldaar gestrande en verbrijzelde schip ALLIANCE, gevoerd geweest bij kapt. J.G. Ekstrom. De goederen zullen daags vóór en op de verkoopdag, zo op de stranden vermeld als ten pakhuize van de heer opperstrandvonder in Petten, voor elk te zien. Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de notaris K.L. Kluppell, aan Den Helder; mits brieven franco.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Liverpool, het Nederlands kofschip VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart.
- Dublin, het Nederlands kofschip SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge; ligt gereed.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
- Marseille, het Nederlands schoenerschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Gerrit Jacob
Meeuw; ligt gereed.
- Petersburg, om met de eerste schepen te vertrekken, het Nederlands kofschip DE
WAAKZAAMHEID, kapt. Geert Hendriks Luurts.
- NBordeaux, het Nederlands smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt. Eltje Klasen de
Wilde.
- NStettin, het Nederlands schip OTTO, kapt. Ede Jeppe Carst.
- Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip ONVERWACHT, kapt. Jan Roderkerk.
- Bergen, in Noorwegen, het Hanovers smakschip DE JONGE JAN, kapt. Arend Fokken.
Adres bij Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van een Rotterdam zal naar Batavia half april vertrekken het Nederlands snel zeilend gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens, het zelve heeft bij uitstek goede inrichtingen voor passagiers; iemand genegen zijnde met het zelve te vertrekken, gelieve zich te adresseren ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam voornoemd.


Datum: 04 maart 1825


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Albarda, te Marrum, zal op maandag den 14 februari 1825, des avond ten 5 uren, in de herberg op de Hoogeburen te Marrum, provisioneel, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen een zesde gedeelte in het geoctrooijeerde en zeer florissante Trekveer van Hallum op Leeuwarden et vice versa, mitsgaders een twaalfde aandeel in dat van Hallum op Dokkum en terug, met gelijke aandelen in respectieve daarbij behorende stalling, schepen, paarden, zeilen, lijnen, kloeten en verdere ad dependenten, alles zodanig een en ander tot dusver bij Tjepke Harmens Bouma als eigenaar is bevaren en gebruikt: op den 12 mei 1825 door den koper te aanvaarden.


Datum: 05 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 maart. Binnengekomen: ANNA PAULOWNA, kapt. J.T. Spiegelberg, van Alexandrië; HARMINA, kapt. A. Jongbloed, van Bordeaux.
Het Amerikaans schip, gisteren gemeld, is de CONGRESS, kapt. N. Kingsman, van Batavia, laatst van Cowes.
Den eersten dezer nog binnengekomen WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.H. Zwart, van Londen. Niets uitgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. De tjalk de VROUW JACOBA, kapt. H. Drewes, van Amsterdam naar Hull, is, bij het inzeilen van de haven van Texel, aan de grond geraakt, doch, met behulp van een schuit en volk, aldaar binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het schip BRODERNE, kapt. Pekema, van Rostock naar Lissabon, is, volgens brief van Harlingen van den 15 februari, te Oostmahorn In slechte staat binnengelopen en zou naar Harlingen zeilen, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Amsterdam naar Suriname, is den 21 februari van Ramsgate naar zijn bestemming gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Te Buenos Aires is aangekomen Zijner Majesteits oorlogscorvet POLLUX, kapitein luitenant Eegh, van Rio de Janeiro en Montevideo.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft tot haar agenten te Rotterdam benoemd de heren S. van Heel, F. Browne en P.M. van Kerckhoff; te Antwerpen de heren Bisschop-Basteijns, de Waele Vermoelen en Schrans; te Gent de heren J.A. Verplancke en P. van Maldegens.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. de Roo, R. Hoijman, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H. Schäffer, J.H.A. Boelen en H.J. Rietveldt, makelaars, zullen op maandag den 21 maart 1825, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen:
een extra ordinair wel gezeild gekoperd fregatschip, genaamd JOHANNA, laatst gevoerd bij kapitein Fredrik Groen; lang 32 ellen 85 duimen; wijd 8 ellen 8 duimen; hol 3 ellen 96 duimen, en tussendeks: 1 el 98 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars; zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 07 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 maart. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, van Londen; BEATRIX ELISABETH, kapt. L. v.d. Wiel, van Hull. Niets uitgezeild.
kapt. W.M. Pekema, (opm: de BRODERNE), van Rostock naar Lissabon, laatst uit het Friesche Gat, is den 25 februari in Terschelling binnengekomen, heeft schade aan schip en lading, gaat naar Harlingen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 maart. Binnengekomen: TRAFALGAR, kapt. J. Pound, van Londen; THETIS, kapt. G. Trott, van Woodbridge; VROUW CATHARINA, kapt. H.A. Bakker, van Holmstrand.
Niets uitgezeild.


Datum: 08 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 maart. Binnengekomen: MINERVA, kapt. H. Prins, van Holmstrand. Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 7 maart. Van Scheveningen wordt gemeld, dat de oudste zeelieden aldaar verklaren, dat de storm van den 2 maart l.l. nog heviger is geweest dan die van den 3, 4 en 5 februari, en dat het te vrezen staat, dat er wederom twee visserspinken zullen verongelukt wezen, een van Scheveningen en een van Katwijk aan Zee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een extra welbezeild en sterk galjootschip, genaamd DE JONGE WILLEM, groot circa 155 à 160 lasten (gevoerd geweest door kapt. P. Stratingh), liggende te Amsterdam. Te bevragen bij Coopman en de Witt Lenaerts, aldaar, en te Dordrecht bij Sandberg en Co, cargadoors aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Het Pruisisch sloepschip OTTO, kapt. J.P. Braun, met erwten, van Koningsbergen naar Amsterdam, is den 26 februari, des avonds, in de Buitengronden van Terschelling vervallen en in de grond gestoten. Het volk is door de loodsschipper M.D. Sterel (opm: ander bericht in AC maakt melding van schipper Stevel) geborgen en te Terschelling aangebracht. Het schip en de lading erwten zullen denkelijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Tot agenten van de Nederlandse Handel-Maatschappij voor Amsterdam zijn benoemd de heren H. Doeff, J.C. Spenler en A.A. Danckerts.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - te Rotterdam liggen in lading naar:
- Madeira en Suriname, het nieuw gekoperd Nederlands brikschip REGENT, kapt. J. Morrle (opm: kapt. J. Morris), om spoedig te vertrekken.
- Liverpool, het Nederlands kofschip VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
- Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY, om in april de worden geëxpedieerd.
- Londen, het bomschip DE NEGOTIE, kapt. H. van der Meij, om op verbeurte van de vracht zaterdag den 12 dezer te vertrekken.


Datum: 10 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 maart. De wind oost. Uitgezeild VROUW WIETSKE, kapt. J.J. Kiers, naar Yarmouth; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuuring, MARTHA, kapt. D.R. van Wijk, VROUW HITJE, kapt. S.J. de Vries, alle vier naar Hull; DE HOOP, kapt. J.J. Stijntjes, naar Bergen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 maart. Uitgezeild SPITSBERGEN, kapt. J.C. Groendijk, naar Groenland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 februari. Gisteren namiddag zeilden naar zee: DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Dublin; AURORA, kapt. N.G. Nanning, naar Batavia; DOLPHIJN, kapt. H.B. Vos, naar St. Thomas; DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, naar Belfast en kapitein Moon (opm: scheepsnaam onbekend), met de brieven van heden naar Harwich. De wind ZW.
Den 17 dito. De kapiteins Nanning, Vos en De Vries zijn gisteren wegens tegenwind onder de Goereese haven ten anker gekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DEUX SOEURS, kapt. J.H. Versprecke, van Havre en AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmer, van Wolgast, als bijlegger. Kapt. J.C. Wallis is naar boven gezeild. Kapt. C. Mothley is over het Pampus gezeild en op de rede geankerd.
Den 18 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming, naar Londen. Het schip AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmer is naar boven gezeild. De wind ZW.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HELVETIUS, kapt. A. Taylor, van Charlestown ligt in quarantaine; OHIO, kapt. J.D. Denils, van Boston; MARTEN LUTHER, kapt. H.R. Bos, van Livorno en CHRISTINA, kapt. H.J. Lijebo, van Cette; de drie laatsten zijn na visitatie ontslagen; kapt. Bridge met de brieven van den 16 dezer van Harwich; LA MODESTE, kapt. A. Barneval, van Rouaan; HERSTELLING, kapt. B.P. de Jong en VROUW ALIDA, kapt. T. Swijrs, beide van Londen.
Van de morgen zeilde in zee: kapt. Desne, met de brieven van heden naar Harwich.
De wind ZO.
Den 20 dito. Gisteren namiddag zeilden naar zee: AURORA, kapt. H.G. Nanning, naar Batavia; EDWARD FORSTER, kapt. R.M. Fernald, naar Boston; DOLPHIJN, kapt. H.B. de Voss, naar St. Thomas en DE VLIJT, kapt. E.K. de Vries, naar Belfast; dezelven zijn wegens stilte bij de Kwadenhoek ten anker gekomen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 februari. Kapitein J. Elles en M. van der Struijs zijn gisteren uit de put in zee gezeild. Heden zeilden in zee: JULIA, kapt. G. Hauercken, VROUW EWINA, kapt. K.H. Zuinings, DEBEN, kapt. J. Dale, VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs en VROUW MARTINA, kapt. J.P. Boer, alle naar Hull; WILLIAM, kapt. R. Small en KETTY, kapt. W. Bennet, beide naar Dundee; ALERT, kapt. J. Albert, MARY, kapt. J. Baker en VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huisman, alle naar Londen; MATHILDA, kapt. G. Wilkinson en VIGILANTIE, kapt. A. Duindam, alle naar Newcastle. De wind Z.
Den 16 dito. Heden zeilden naar zee: INDUSTRIE, kapt. P. de Boer, naar Liverpool; JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, naar Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, naar Londonderry; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, naar Dundalk; VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Newhaven; ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie, naar Boulogne; CERES, kapt. G. Britt, naar Rye en JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, naar Newry.
De wind ZZW.
Den 17 dito. kapt. G.J. Postema is gisteren wel in zee gekomen; de overige schepen zijn wegens stilte weer teruggekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Newport en SOVEREIGN, kapt. W. Austijn, van Shoreham. De wind WZW.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELSINA, kapt. E.G. Pekelder, van Lynn en LA LISE, kapt. A. Richard, naar Rye; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard, naar Yarmouth en SPECULATION, kapt. J. Serck, naar Bergen. De wind ZW.
Den 19 dito. Heden zeilden naar zee: POMONA, kapt. G. Currey, naar Leith; JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet en LUBBINA, kapt. K.A. de Weert, beide naar Newry; INDUSTRIE, kapt. P. de Best en JUFFROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, beide naar Liverpool; JOHANNES WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind en MARGARETHA, kapt. J.H. Bunning, beide naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, naar Dundalk; JUFFROUW ENA, kapt. R.J. Haverbult, naar Drogheda; CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, naar Hull; VREDE, kapt. J.J. Greeven, naar Bristol; ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie, naar Boulogne; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers en HERSTELD HOLLAND, kapt. H.J. van Wijk, beide naar Londonderry;
en arriveerde uit zee: AQUATIE, kapt. J. Atkinson, van Hull. De wind ZO.
Den 20 dito. De kapiteins D. Mooijekind, J. Swiers, B.R. Berg, H.F. de Klie, H.H. Scholtens en J.R. Schippers zijn gisteren wel in zee gekomen; de overige gezeilde schepen liggen allen nog in de Put ten anker. Kapt. Boomgaard ligt mede nog in de Put ten anker. Gisteren na posttijd zeilde naar zee: PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson, naar Hull, dezelve ligt in de Put ten anker. De wind ZW.
Den 21 dito. De kapiteins Currey en Watson zijn gisteren wel in zee en de overige schepen wegens tegenwind uit zee teruggekomen; en arriveerde uit zee: DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spangersberg, van Lissabon. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

N.M. van Swijndregt, H.M. van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op woensdag 16 maart 1825 te 1 uur des namiddags, in het Huis der Notarissen, te veilen: een vers uit zee aangebrachte partij Noordsche Balken en Delen, zou als de dezelve genummerd zijn: liggende aan dde scheepstimmerwerf de Hoop, gelegen aan de Dijk, even buiten de Schiedamschepoort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Gebroeders F. en J. Smit, scheepmakers aan den Kinderdijk en onder Nieuw-Lekkerland, zijn voornemens om ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, ten woonhuize van Bastiaan Pot, sluismeester van den Nederwaard, in het Elshout, onder Nieuw-Lekkerland voorn, op maandag 21 maart 1825, des voormiddags ten tien ure, in het openbaar te besteden:
Het bouwen van een luiffel of kap, met het beheijen van den daartoe benodigde grond, benevens enige aardewerken, zo als dezelve voor en op de dag der besteding nader zullen worden aangewezen.
Zegt het voort.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 maart. De Engelse brik THE HIGHLANDER, kapt. Brun, van St. Domingo naar Antwerpen, is, volgens bericht van Vlissingen van den 2 maart, den 28 februari, tussen Walcheren en Schouwen, op de bank Noordland, verongelukt; een gedeelte van de lading is door twee loodsschuiten en andere vaartuigen geborgen en den 1 maart te Veere binnengebracht; men twijfelt niet, of het schip zal door de orkaan, welke in de nacht tussen den 1 en 2 dezer gewoed heeft, geheel verbrijzeld zijn, doch men hield zich verzekerd, dat het volk gered was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 maart. Een Hollands driemastschip, voerende een vlag no. 99, denkelijk de ANNA EN MARIA, kapt. R.T. Rinses, van Amsterdam naar Suriname, is in de Spaanse Zee (opm: Atlantic beW Spanje), op 39 gr. 41 min. breedte, 13 gr. 40 min. lengte west van Greenwich, in goede staat gepraaid door kapt. J.P. Killer, onlangs van Cette te Rotterdam gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 maart. Het schip BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder, van Amsterdam naar Batavia, is den 29 januari, op 47 gr. Noorderbreedte en 8 gr. Lengte (opm: West), in goede staat gepraaid door kapt. O. Simons, voerende het schip DE ZAANVLIET, van Antwerpen te Lissabon gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - te Rotterdam liggen in lading naar:
- Gibraltar, het Nederlands snelzeilend en gekoperd brikschip de JONGE MARIA, kapt.
Cornelis Teves, om den 12 dezer te worden geëxpedieerd.
- Bordeaux, het Nederlands smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt. Eiltje Klasen de
Wilde.
- Petersburg, het Nederlands kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. Geert Hendriks Luurts,
om den 25 dezer te worden geëxpedieerd.
- Stettin, het Nederlands schip OTTO, kapt. Ede Jeppes Carst.
- Liverpool, het Nederlands hoekerschip de FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk, om binnen 10
dagen te worden geëxpedieerd.
Adres bij Kuijper, Van Dam en Smeer
- Batavia, de Nederlandse gekoperde fregatschepen de JONGE ADRIANA, kapt. H.J.
Bonn, en de VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh, om voor het eind van deze maand
maart te vertrekken.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. Den 7 en 8 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: De TWEE GEBROEDERS (opm: brik), kapt. S.H. Deke, van New York, met katoen; CONSTANCE (opm: kof), kapt. P. van der Kerckhoven, met klipzout en potas, en de JUFVROUW JOHANNA (opm: kof), kapt. J.J. Tiddens, met klipzout en huiden, beide van Liverpool.


Datum: 11 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 maart. Uitgezeild ANTELOPE, kapt. J. Monroe, naar St. Michael; VROUW JACOBA, kapt. J. Driewes, naar Hull. Gisteren nog uitgezeild: ANNA CONSTANTINA, kapt. J.C. Rudler, naar Havre en Rouaan; WAAKZAAMHEID, kapt. H.K. de Weerd, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 maart. Binnengekomen: Kapitein J.J. Nehusow, van Greifswald, naar Schiedam, door tegenwind. Hij heeft aan boord gehad, en alhier aan wal gezet kapt. H. Piplo, met deszelfs equipage, gevoerd hebbende de Mecklenburger galjas DIE GUTE BESSERUNG, van Rostock naar Londen, hebbende hun schip den 28 februari op 53 gr. Noorderbreedte en 3 gr. Lengte (opm: Oost), in een reddeloze, roerloos en zinkende staat verlaten, na 8½ palm (opm: 85 cm) water in het schip en onklare pompen bekomen te hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De ondergetekenden hebben de eer bij deze te verwittigen, dat er op hunne werf, de Noorderwerf genaamd, te Groningen, thans in de maak staat een nieuw kofschipshol, groot 85 roggelasten, als mede dat zij zich recommanderen tot het bouwen en repareren van alle soorten schepen, om die naar de nieuwste constructie en voor civiele prijzen te leveren.
Muller & Limborgh.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te huur, tegen den 12 mei 1825, voor één of meerdere jaren ene huizinge en scheepstimmerwerf, staande op het Turfland in de Lemmer, thans bij Fedde Hylkes Spaan als huurder in gebruik. De gegadigden kunnen zich ter bekoming van nadere informatie adresseren bij de heer C. Sleeswijk, in de Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr.van der Plaats, notaris te Leeuwarden, zal ten verzoeke van den heer Stienstra, procureur aldaar, op maandagen den 21 en 28 maart 1825, telkens des namiddag ten 3 uren, ten huize van kastelein Zoutman, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, bij de provisionele en finale palmslag veilen een hecht Schuite Schip, lang over steven veertien ellen vijf palmen, wijd en hol na advenant, met zeil en treil en verder aanhorigheden, door Lolke Jan Ongeluk wordende bevaren, thans liggende op de Grachtwal bij Leeuwarden, acht dagen na den finale palmslag te aanvaarden.


Datum: 12 maart 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Vlissingen, in de Sociëteit la Belle Alliance, aan de IJzeren Brug, dinsdag 29 maart 1825, ‘s namiddags ten 3 ure, ten overstaan van de notaris Borgerhoff en getuigen, ten verzoeke van de eigenaar, schipper Ysbrand Baan, van een kortelings sterk vertimmerd en snelzeilend paviljoen gaffelschip, genaamd HET ZEEPAARD, gevoerd bij gemelde eigenaar, liggende in de Pottekaai, te Vlissingen, gemeten wegens het Rijk op een grootte van 60 tonnen, met deszelfs aanzienlijke inventaris, waaronder de zeilagie (opm: de zeilen, vallen en schoten) voor één jaar. Zijnde dagelijks te zien, en intussen uit de hand te koop. Nadere informatiën zijn te bekomen bij genoemde eigenaar, op de Pottekaai, wijk No. 56, te Vlissingen.


Datum: 14 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 maart. De wind ZW.
Binnengekomen MONNICKENDAM, kapt. T. Kramer, van Lissabon. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 maart. De wind N.
Binnengekomen NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, van Londen. Niets uitgezeild.


Datum: 15 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 maart. De wind O en NO. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Rudler, naar Havre en Rouaan; CORNELIA, kapt. J.J. de Jong, naar Londen.
Den 4 maart was het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, te Cette gereed naar Rotterdam te vertrekken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 maart. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: GROENLAND, kapt. Frans Oom, naar Straat-Davis.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De gesubstitueerde strandvonders te Wijk aan Zee, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, zullen, op donderdag den 17 maart 1825, voormiddags ten 11 ure, in het Nieuwe Logement te Wijk aan Zee, publiek, ad opus jus habentium, aan de meestbiedende presenteren te verkopen: Het hol van een in den jare 1824 nieuw gebouwd tweemast brikschip, liggende op strand bezuiden Wijk aan Zee; voorts 2 scheepsboten, een galjoen, met een fraai gebeeldhouwd borstbeeld, een spil, stukken van masten, al het touwwerk, kabels, blokken, enz, behorende tot de voormast, 2 fokzeilen, 2 marszeilen, 2 bramzeilen, 2 boxen vlees, 3 watervaten, enig rondhout, en hetgeen meerder gepresenteerd zal worden. Alles daags voor en op de verkoopdag te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens de berichten van Batavia tot het einde van oktober, waren den 24 dier maand (opm: 24 oktober 1824) het fregat EURIDYCE en twee particuliere schepen, met een versterking van 400 man onder bevel van de colonel Bischoff en een grote voorraad van krijgsbehoeften, naar Macassar gezeild, waar de Boniers, aangemoedigd door de voortdurende tegenstand van Soepa, op ‘s gouvernements grondgebied zijn verschenen met een grote macht, welke het dan den vijand te gemakkelijker is gevallen om op de been te brengen daar in het Bonische rijk het geheel mislukken van den laatsten oogst en de daardoor onstane hongersnood elk gretig tot het voeren van dezen oorlog deed opkomen, in de hoop van ons grondgebied levensmiddelen te veroveren. Het eerste punt, tegen hetwelk de Boniers zich gericht hadden, was Punkajene, waar de luitenant Grunwald met 30 inlandse manschappen in een versterkte positie lag; terwijl deze officier zich dapper verdedigde, vatte ongelukkig zijn kruitmagazijn vuur, en verdelgde alzo noodlottiglijk die gehele post. Verscheide andere kleine posten hebben vervolgens voor de overmacht moeten wijken; en de vijandelijke macht zich tot Tanerte uitgebreid hebbende, heeft de verdreven koning zich aldaar wederom in het gezag hersteld, nadat alvorens ons detachement op dat punt, uit 2 officieren en 45 man bestaande, met de brik NAUTILUS van daar vertrokken en naar Macassar wedergekeerd was. Ook heeft men, om onze macht samen te trekken, onze troepen van voor Soepa naar Macassar teruggeroepen, de voortzetting van het beleg van Soepa aan de koning van Sidenring overlatende. Op de hoogte van Boeloe Lepong is ondertussen de vijand in zijn loop gestuit door de majoor Wachts, die hem aldaar met 120 man en 4 veldstukken, ondersteund door de Makassersche hulptroepen, aangetast, en tot Leang-Leang en Semangie teruggedreven heeft. Indien de van Batavia al gezonden versterking voor het regenseizoen mocht aankomen, had men hoop om het grondgebied van het gouvernement spoedig volkomen van deze roofzieke bende te zuiveren, en de vijand in zijne ontoegankelijke bergen terug te drijven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop bij Theunis Lykles van der Werf, te Gorredijk, een extra best betimmerd Tjalkschip, lang over steven 19 ellen 832 strepen, wijd 5 ellen 192 strepen, op de uitwatering 2 ellen 824 strepen, alsmede een uitmuntend best Hektjalkschip en ook een grote praam met luiken, lang over steven 17 ellen 168 strepen, wijd 3 ellen 848 strepen: alles gereed staande aan de werf van bovengenoemde te Gorredijk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Kapitein C. Tampcke, voerende het everschip ANNA MARGARETA (opm: buitenlands schip), den 10 dezer van Hamburg te Amsterdam gekomen, meldt, dat hij den 2, reeds op de hoogte van Ameland zijnde, door een allerhevigste storm uit het zuidwesten belopen is geworden, waardoor hij veel schade en verlies van zeilen en touwwerk heeft geleden en genoodzaakt is geweest in de Eems binnen te lopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Volgens brief van Elseneur van den 5 dezer, waren al de schepen, wegens tegenwind in Noorse havens gelegen hebbende, den 22 februari vertrokken met gunstige wind, die, volgens brief van Christiaansand van den 26 dito, nog aanhield.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. De brik, voerende de vlag van het zeeman's college te Antwerpen, met no. 104 (zijnde die van kapt. C.M. van Dijck (opm: FELIX, kapt. C.M. van Dijcke), van Antwerpen naar Cadix, laatst van Oostende), is den 27 februari, Goudstaart (opm: Start Point) Noord van zich hebbende, twee mijlen van de wal, gepraaid door kapt. H.G. de Boer, gekomen van Cette.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Kapt. C. de Wit, voerende het schip AMALIA ELISABET, van Antwerpen naar Buenos Aires, te Lissabon wegens schade binnengelopen, meldt vandaag van den 19 februari, dat hij den 21 dito gereed zou zijn om de lading weer in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Volgens bericht van Hamburg, zou het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.G. Bouten, den 9 dezer gereed zijn om vandaar naar Amsterdam te vertrekken.


Datum: 16 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 maart. De wind NNO. Binnengekomen TUSNELDA, kapt. B.H. Richels, van Memel.
In het Gat ten anker: WENSKABETH, kapt. J.L. Holst en ENIGHEID, kapt. D.T. Lorentsen, beide van Holmstrand.
Uitgezeild ONDERNEMING, kapt. C. Haas, naar Lissabon; HARMANUS, kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. K.W. Stuijt, naar Londen; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Hull; JANNA HAZINA, kapt. D.J. de Jong en JONGE BAREND, kapt. B.J. van Wijk, beide naar Liverpool, de laatste eergisteren reeds.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Een overzicht van de maatregelen, in het afgelopen jaar genomen, tot beveiliging onzer kusten tegen zeeroverijen, heeft in het algemeen zeer gunstige resultaten opgeleverd. Er zijn in dat ganse jaar slechts zeer weinige en geen belangrijke nadelen door de smalle handel of door de kustbewoners van de zijde van zeerovers ondervonden.
In de maand juni vertoonden zich een zeventig zogenaamde Papoese of Ceramse roversvaartuigen in de nabijheid van Banjoewangie, doch een klein smaldeel van de Koloniale Marine en de verschijning van Zr.Ms. korvet KOMEET deden dezelve spoedig verdwijnen eer dat zij nog enige roverijen schijnen te hebben kunnen plegen.
Tegen dit zelfde tijdstip werden de Kangeang-eilanden, benoorden Madura, verontrust, denkelijk door de van Banjoewangie verdreven vloot, maar ook hier werden zij door vaartuigen van de Koloniale Marine nagespoord, met dat gevolg, dat zij deze wateren spoedig verlieten en er zich sedert dien niet meer vertoond hebben.
De kanonneerboot No.15 ontmoette een gedeelte van deze vloot, doch werd door de invallende nacht belet enig voordeel op deze prauwen te behalen.
De schoener CIRCÉ had het geluk benoorden Madura een met zout geladen vaartuig van enige rovers te hernemen, hetwelk op die wijze aan de eigenaar terug kwam.
In juli vertoonden zich rovers in de bocht van Panaroekan. De boot No.18 raakte met een derzelve slaags. Het vaartuig bekwam veel schade, doch het gelukte aan hetzelve door de stilte te ontkomen.
Ook bij Cheribon werden op dat tijdstip rovers ontdekt. De schoeners CASTOR en EMMA, dadelijk op dezelve afgezonden zijnde, hebben dit gespuis spoedig doen verdwijnen.
Geruchten van rovers-vaartuigen, welke zich zouden hebben laten zien, geheel gelijk aan de gouvernements-kruisprauwen, hebben zich bij onderzoek niet bevestigd.
Deze zo gewenste en voor de inlandse handel zo gewichtige staat van zaken wordt toegeschreven – en terecht, zo wij geloven – aan de bijzondere activiteit, welke door de commandanten van de onderscheidene stations en koloniale bodems in de uitoefening van hun dienst is aan de dag gelegd, en aan de meer geregelde gemeenschap, welke door de zorg van het Marine Departement is daargestald, tussen de koloniale oorlogsvaartuigen en de politie-kruisprauwen der onderscheidene residentiën, waardoor het vaarwater, vooral voor kleine en ondiepgaande vaartuigen, op een veel grotere afstand, dan vroeger het geval was, schoon gehouden en bekruist is.
De inlandse gezaghebbers van deze prauwen hebben in verscheidene gelegenheden alleszins voldoende blijken gegeven, dat zij in genen dele onderdoen in moed voor de vijand die zij te bestrijden hebben. De rovers, welke zij ontmoet hebben, zijn steeds terug gedeinsd. Deze kruisprauwen, van welke de strand-residentiën buiten dien in vele opzichten dienst hebben, kunnen mitsdien geacht worden bijzonder aan het doel hunner oprichting te beantwoorden, ofschoon het niet te ontkennen is, dat zij in snelheid onderdoen voor de roversvaartuigen, die enigszins lichter van bouw en tuig zijn, en ten anderen een overgroot getal manschappen voeren, waardoor zij bij stilte of in de wind steeds meer kracht van riemen kunnen aanbrengen, en alzo kunnen ontvluchten.


Datum: 17 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 maart. De wind NO.
Binnengekomen WENSKABETH, kapt. S.L. Holst, ENIGHEDEN, kapt. E. Florentzen, beide van Holmstrand; CHRISTIAANS HAAK??, kapt. J. Gelderman, van Bandholm, laatst van Cuxhaven.
Uitgezeild WILLIAM, kapt. S. Cook, naar Londen; VIER GEBROEDERS, kapt. R.C. de Vries, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sterenborg, van Neustad met tarwe en gerst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Alexander Hendrik Mensing, pondgaarder te Rotterdam, als last hebbende van zijne principalen, is van mening, ten overstaan van mijnheer de Griffier bij de Rechtbank van Koophandel, op maandag 21 maart 1825, des voormiddags ten half twaalf ure, in het logement “het Roode Anker”, aan de Vismarkt, in het openbaar te veilen, en aan de meestbiedende (zonder afslag) te verkopen: een partij van 200 tonnen nieuw Riga zaai-lijnzaad, zo gezond als beschadigd, aangebracht met het schip VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Grooth, van Riga, bij kavelingen van vier ton teffens. Gemeld lijnzaad is liggende in pakhuizen aan de Wijnhaven noordzijde, wijk A. No. 11 en 12. Nadere onderrichting bij de heren Jan van Wageningen en Zoon en bovengemelde Pondgaarder.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARGARET, kapt. G. Hart, van Londen. Van de morgen zeilde in zee: PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, naar Londen. De wind NNO.
Den 23 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: AURORA, kapt. H.G. Nanning, naar Batavia; EDWARD FORSTER, kapt. R.M. Fernald, naar Boston, en DOLPHIJN, kapt. W. Schep, naar Gibraltar. Heden arriveerde uit zee: DE VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, van Londen; en zeilden in zee: FAMILIE STÖTTEN, kapt. K. Thommesen, naar Bergen; DE ANTWERPER, kapt. H.C. Schuit, naar Bordeaux, en kapt. Bridge met de brieven van heden naar Harwich.
Den 24 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, naar Liverpool, en COMMERCE, kapt. W. Frost, naar Londen; en arriveerde uit zee: OLIJFNBOOM, kapt. M.J. Harkema, van Londen, laatst van Cuxhaven. Van de morgen zeilde in zee: HARMONY, kapt. J.H. Sise, naar Kadix. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 22 februari. Gisteren en heden arriveerden uit zee MAIDSTONE, kapt. J.E. Still (opm: slecht leesbaar), en GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, beide van Londen. Heden zeilden naar zee: JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, en LUBBEGINA, kapt. K.A. de Weert, beide naar Newry; INDUSTRIE, kapt. P. de Best, en NEPTHUNUS, kapt. H.R. de Jonge, beide naar Liverpool; HERSTELD HOLLAND, kapt. H.J. van Wijk, naar Londonderry; DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, naar Bristol; L’ARIENE, kapt. P. Bennet, naar Nantes; CERUS, kapt. J.M. le Borgne, naar Rouaan, JUFFROUW ENA, kapt. R.J. Haverbult, naar Drogheda; MERKURIUS, kapt. R.J. Dirks, naar Fécamp; ACTIVE, kapt. J. Lord, en MARGARETHA, kapt. H.J. Buining, beide naar Londen.
Den 23 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve kapt. J. Lord die heden uit de Put in zee gezeild is. Gisteren namiddag arriveerden uit zee de BROEDERLIEFDE, kapt. A.A. van der Wal, van Londen, en BETHELL, kapt. T. Hall, van Hull. Heden zeilden in zee: DE JONGE JAN, kapt. B. Kuyt, naar Hull, en DE JONGE JAN, kapt. C.L. Klok, naar Dieppe. De wind O.
Den 24 dito. Gisteren avond zeilden in zee MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaart, naar Yarmouth, en CHARLOTTA, kapt. J.C. Spiegelberg, naar de Oostzee. De wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het schip de JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, van Bordeaux naar Amsterdam, was den 5 maart, wegens tegenwind, nog op de rivier van Bordeaux liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Kapitein Coenraad Brandligt, voerende het schip THALIA, op deszelfs reis van Batavia naar Amsterdam te Mauritius binnengelopen, meldt vandaag, van den 26 november, dat hij dacht in twee dagen tot het voortzetten van de reis gereed te zullen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar
- Londen, het Nederlands pleijtschip GEERTRUIDA, kapt. Cornelis Jacobszoon Zwanenburg; vertrekt ten spoedigste.
Adres bij W. Smith en Comp, cargadoors
- Petersburg, het Nederlands kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. Geert Hendriks
Luurts, om den 25 dezer te vertrekken.
- Bordeaux, het Nederlands smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt Eeltje Klasen
de Wilde, vertrekt den 20 maart.
- Liverpool, het Nederlands hoekerschip de FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk, om binnen
drie dagen te worden geëxpediteerd.
Adres bij Kuijper, Van Dam en Smeer


Datum: 18 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 maart. De wind O. Binnengekomen een galjas, de naam onbekend.
Den 15 maart binnengekomen: RESOLUTION, kapt. E. Stokkebeij, van Faaburg; ENIGHEDEN, kapt. C. Urichsen, en GUILIA MARGERETHA, kapt. A. Sacheim, beide van Bergen.
Niets uitgezeild.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom, te Oudega, zal, ten overstaan van de deurwaarder L. Harmenzon, te Leeuwarden, publiek bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen een extra mooi tjalkschip, voor twee jaren nieuw uitgehaald, genaamd de TWEE GEZUSTERS, lang over steven 12 ellen 7 palmen 8 duimen, wijd 3 ellen 2 palmen 6½ duimen, en hol na advenant, laatst bevaren bij Wietze Jans van de Molen, en thans liggende op de Grachtswal te Leeuwarden: en zulks met zeil en treil, staand en lopend wand, ankers en touwen, haken en boomen en verdere aanhorigheden.
Deze verkoping zal plaatshebben op maandag den 28 maart 1825, des namiddag ten 3 ure, ten huize van O.L. de Boer, herbergier in Benthem, bij de Vismarkt te Leeuwarden. Het schip is te bevragen en de condities van verkoop zijn te vernemen bij den deurwaarder voornoemd. (opm: zie LC 010425: geboden NLG 1200,-)


Datum: 19 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 maart. De galjas van gisteren is AURORA, kapt. S. Harvander, van Krageroe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen FAMILIEN, kapt. T. Bierck, en SPECULATION, kapt. J. Serck, beide van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 februari. Heden zeilde in zee: LEIPZICH PACKET, kapt. W. Smith, naar Leith. De wind O.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: kapt. Wardling, met de brieven van den 23 dezer, van Harwich; VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, van Riga en GENERAAL BLUCHER, kapt. J.P. Kelder, van Cette. Van de morgen zeilde in zee: kapt. Hammond met de brieven van heden, naar Harwich. De wind O.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ELISABETH EN CORNELIA, kapt. L. Parlevliet, van Londen. De wind W.
1 maart. Gisteren namiddag zeilde in zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath, naar Londen. Heden arriveerden uit zee: kapt. Lieving met de brieven van den 26 februari van Harwich, en ARNO, kapt. J. Cooke, van Londen. De wind WZW.
Den 2 dito. Heden arriveerden uit zee: ELINA, kapt. Atherden, EARL BATHURST, kapt. D. Pound, beide van Londen. De wind W.
Den 3 dito. gisteren namiddag arriveerde uit zee: URANIA, kapt. le Cocq van Guernsey.
De wind WZW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: kapt. Wardling met de brieven van den 2 dezer van Harwich; en arriveerden uit zee: kapt. Bridge met de brieven van den 2 dezer van Harwich, WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord van Gibraltar; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metson van Lissabon, FLORA, kapt. D. Rooderkerk van Liverpool; BEAVER, kapt. W. Burton van Newcastle, en TRITON, kapt. S.W. Fries, van Leer, als bijlegger naar Cette. De wind ZW.
Den 5 dito. Kapt. S.W. de Fries is naar boven gezeild. De wind WNW.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LUDWIG WILHELM, kapt. J.D. Hencke van Anclam, SPECULANT, kapt. C.F. Horn, van Greifswalde, BRITANIA PACKET, kapt. T. Malahn van Berwick. Heden zeilde in zee: kapt. Lieving met de brieven van gisteren naar Harwich.
De wind ZW.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: kapt. Hart met de brieven van den 5 dezer van Harwich. Heden zeilden in zee: JONGE ALIDA, kapt. C. van der Weijden naar Gibraltar; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg naar Lissabon, en JUFFROUW JANTJE, kapt. J.D. Ihlder naar Lynn. De wind ZZO.
Den 8 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: INDUSTRY, kapt. D.J. Bulsing, KATWIJK, kapt. J. van Duijn, beide naar Batavia; MARIA, kapt. J. Sikkes naar Newry; JONGE HENDRIKA, kapt. M. Schaap naar Brest; MARGARETH, kapt. G. Hart naar Londen, LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest naar Havre; en arriveerden uit zee: ZEEBLOEM, kapt. J.P. Bukman, en CHARLOTTA, kapt. J. Scheffler, beide van Greifswalde.
Heden zeilden in zee: TREKVOGEL, kapt. M. Mulder naar Newry, HERMANNA MARGARETHA, kapt. J.B. de Boer naar Boulogne. De wind ZO.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk van Liverpool, en TREKVOGEL, kapt. M. Mulder. Van de morgen zeilde in zee: kapt. Bridge met de brieven van heden naar Harwich. De wind Z.
Den 10 dito. Van de morgen zeilde in zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ricke naar Hull.
De wind ZO.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE JACOBUS, kapt. J.J. Bon van Batavia, en kapt. Moon met de brieven van den 9 dezer van Harwich. De wind ZZW.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk van Londen. De wind NW.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MATHILDA, kapt. G. Kechly van Newcastle, MARIA, kapt. M. Morrison van Leith; JONGE JAN, kapt. B. Kuyt naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 februari. Gisteren avond zeilde in zee: SALLY, kapt. J. Durie naar Perth; en arriveerden uit zee: HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge van Londen; VROUW WEMELINA, kapt. J.H. Pranger, van Christiansand; LADY WILLIAMSON, kapt. W. Forster van Hull. De wind ONO.
Den 26 dito. Gisteren avond en heden zeilden in zee: JOHANNA, kapt. H.P. Mulder naar Boulogne; WEBBINA, kapt. M.P. Klein naar Colchester; VROUW HENDRIKA, kapt. J.H. Smit, naar Lynn; MARGINA, kapt. L.H. Mulder en VROUW HENDRIKA, kapt. G.P. Vos, beide naar Firth of Forth. De wind OZO.
1 maart. Heden arriveerden uit zee: JONGE GERRIT, kapt. F. Plokker van Fécamp; CONCORDIA, kapt. D.H. van Wijk van Christiansand; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand van Bordeaux; JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar en EDINBURG PACKET, kapt. J. Ellis, beide van Londen. De wind W.
Den 3 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: THE BESS, kapt. J. Morden, van Colchester; TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, van Londen. De wind WZW.
Den 4 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: MARGARETH, kapt. W. Stanfort van Yarmouth. Heden zeilde in zee: CLARA, kapt. H.C. Kraeft, naar de Oostzee. De wind ZW.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie van Boulogne. De wind NW.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer en VROUW CLASINA, kapt. J.C. Boon, beide van Christiansand; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.G. Boiten van Rostock; PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, REBECCA, kapt. J. Anderson, beide naar Hull; ANNA REGINA, kapt. J.H. Evers, van Odense; FLORA, kapt. C. Klok en GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, beide van Londen, de laatste als bijlegger op order. Heden zeilden in zee: MARY, kapt. M.W. Patutin naar Bergen; SCHLEIGER, kapt. J.C. Krohn naar Gothenburg; JACOBA, kapt. L. Hus (opm: Aan de hand van de verschillende berichten uit de maritieme kronieken hebben we kunnen reconstrueren dat de aankoop in maart 1817 van de NIEUWE ZEELUST [ex-LOUISE, Pruissische vlag] voor haar aandeelhouders bepaald geen gelukkige transactie kan zijn geweest. Met een aankoopprijs van NLG 30.000, de kosten om het schip in 1817 van bark naar fregat te vertuigen, en om het schip uit te rusten naar Oost-Indië, moest het na vier jaren van voornamelijk ‘wachten op orders’ wel tot een verkoop komen:
Het fregat moet na vertrek van Texel met troepen, ca 22 februari 1818, en Kaap de Goede Hoop op 24 oktober, in december 1818 in Batavia zijn aangekomen; in juni 1819 werd een reis naar Japan aangenomen [RC 051019], maar of deze daadwerkelijk is uitgevoerd is niet bekend. In februari 1820 werd het schip gemeld als in Batavia in lading liggend [RC 110720]; in januari 1821 lag de NIEUWE ZEELUST nog steeds ‘onder belading’, [BC 270121], maar men was feitelijk zoekende naar vracht, in concurrentie met diverse andere schepen. Toen kapt. Swart en diens agent niet slaagden een lading naar Patria te bemachtigen verhuurden zij het schip aan het expeditieleger dat begin mei 1821 tegen de Sultan van Palembang optrok; kapt. Swart overleed op 12 mei [BC 090621], waarna de NIEUWE ZEELUST naar Batavia terugkeerde, maar op 22 mei alsnog de reis vervolgde [RC 290921], mogelijk onder kapt. J. Crassius [BC 280922). Het fregat was eind juli 1821 al weer terug in Batavia waar het in november nog lag [BC 061021]. Eind december 1821 bleek het schip verzeild naar Sourabaija [RC 300422] en in maart 1822 lag het in Semarang [RC 290822]; mogelijk had het fregat een kustreisje kunnen maken. In juni 1822 lag de NIEUWE ZEELUST opnieuw in Batavia [RC 121022].
In BC 280922 werd het schip in september te koop aangeboden en in BC 040123 werd een veiling aangekondigd voor later in januari; het schip werd verkocht aan onbekende kopers. De helft van de op 29.11.1817 aan – toentertijd – kapt. Carel Freriks afgegeven Turkse Pas werd via de Hooge Indische Regeering op 19 december 1823 in Den Haag terugbezorgd met de mededeling ‘schip te Batavia verkocht’;
De NIEUWE ZEELUST lag volgens de BC van 26 april 1823 toen nog ter rede van Batavia, echter, op 3 mei niet meer; het vertrek van het schip van de rede wordt niet gemeld in de BC. De laatste gezagvoerder, kapt. Crassius [zie BC 150523], zou Java in mei verlaten)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bericht aan de zeevarenden - Door het Ministerie voor de Marine wordt, bij deze, aan alle zeevarenden, en verder daarbij belanghebbenden, kennis gegeven, dat op de persdijk van de haven van Nieuwpoort (provincie West-Vlaanderen), een getijlicht is opgericht, bestaande in een houten lantaren gestoelte, waarop een koperen lantaren gesteld is, op twaalf Nederlandse ellen hoogte boven de waterspiegel van het gewone hoogwater, voorzien van een koperen argantsche lamp, brandende voor een parabolische, met zilver beplette lichtkaatser of reverbère, wijd aan dezelfs mond of opening 0,52 Nederlandse ellen.
Hetzelve licht, met den 15 april aanstaande, des nachts of na zonnen-ondergang, zal ontstoken worden, zodra er met het opkomende getij 390 Nederlandse ellen, of veertien Vlaamsche voeten water, op de voor de haven van Nieuwpoort liggende bank is, en zo lang brandende zal gehouden worden, totdat het water, met het aflopende getij, tot aan de hoogte van 440 Nederlandse ellen of zestien Vlaamsche voeten gevallen is, als wanneer hetzelve zal worden uitgedaan.
En dat het licht op de helderste en tot 16 à 18 vademen water, in zee gezien zal worden, wanneer hetzelve in Z ‘t O 5˚ oost gepeild wordt, en men als dan de haven open heeft, en dienende is, zo tot aanwijzing der hoogte van het water op de bank, als om, over het diepste derzelve in de haven te zeilen.
‘s Gravenhage, 13 maart 1825.
Voor de Minister, de secretaris-generaal, Stratenius.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 maart. Volgens brief van Marseille, van den 2 dezer, levert het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Rotterdam te Marseille gearriveerd, een gedeelte van de lading beschadigd uit.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Te Montevideo is aangekomen Zr.Ms. fregat van oorlog DE MARIA REIGERSBERG, kapitein Coertsen, uit Texel; hetzelfde zou in het laatst van december vertrekken, ten einde Kaap Hoorn om te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De weduwe Hubert en Van Rijckevorsel, te Rotterdam, geven aan heren scheepsreders en scheepmakers kennis, dat dezelfde van Engeland ten verkoop hebben ontvangen een partijtje geteerde vilt, dienende tot het verdubbelen van schepen en hetwelk ten hunne kantore, Leuvehaven, A. 227, dagelijks van 9 tot 12 uren kan bezichtigd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - te Rotterdam ligt in lading naar Newry, het Nederlands hoekerschip WILHELMINA, kapt. Cornelis Cordia.


Datum: 21 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 maart. De wind zuiden en oost, stil. Binnengekomen: CHANCE, kapt. M. Dundee, van Leith.
Uitgezeild: PACKET VAN AMSTERDAM, kapt. L. Louwers, naar Antwerpen.
Texel, 19 maart. De wind oost. Binnengekomen: JOHANNA MARGARETHA, kapt. H. Arends, van Alexandria, ligt in quarantaine; TWEE GEZUSTERS, kapt. L. Holst, van Drammen.
Uitgezeild: DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Kuijper, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 16 maart was op de hoogte van Dover MAINE, kapt. Shillabar, van Batavia naar Antwerpen; gezeild 16 november j.l.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 9 maart is te Guernsey binnengekomen, doch den 10 maart naar Antwerpen gezeild, TWO BROTHERS, kapt. Lowther, van Rio de Janeiro naar Gibraltar.
Te St. Helena, KAMBANG JATTE, kapt. Stavers en MERCURY, kapt. Jordan, beide van Batavia.


Datum: 22 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 maart. Binnengekomen CORONATION, kapt. J. Fish, van Londen.
Uitgezeild twee, welke door opkomende stilte niet zijn gepraaid; VROUW SOPHIA, kapt. H.R. Kok, naar Hull.
Den 16 maart is te Cowes binnengelopen en van daar weer vertrokken, kapt. Moriaty, van Antwerpen naar Batavia.
Te Cadix aangekomen: kapt. v.d. Weijden, van Rotterdam; kapt. Croon en kapt. Clausen van Amsterdam.
Te Gibraltar: VROUW ELISABETH, van Vlaardingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DRIE VRIENDEN, kapt. E.F. Ten Cate, van Odensee, met zand; CHRISTINA, kapt. H.M. Hansen, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GREIFSWALD, kapt. J.D. Papeke, van Greifswald.
Heden zeilde in zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Meeuw, naar Marseille; ALBION, Kapt. T. Graham, naar Leith; TREKVOGEL, kapt. M. Muller, naar Newry; JOHANNA TOLEN, kapt. D. Michiels, naar Brest; LEONARDUS, kapt. J. Noord, naar Liverpool; CATHERINA WILHELMINA, kapt. J.C. Wallis, naar de Oostzee; ELISA, kapt. T. Atherden, naar Londen. De wind NO.
Den 15 dito. van de morgen zeilde in zee: VROUW ZWAANTJE, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk), naar Plymouth; en arriveerde uit zee: WIBBINA, kapt. M.R. Klein van Colchester.
Den 16 dito; gisteren namiddag arriveerden uit zee: KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull; MARIA, kapt. P.J. Bottzow van Kopenhagen; HABET, kapt. A. Jahnson van Krageroe; FAMILIEN, kapt. T. Biercke, SPECULATION, kapt. J. Serck, beide van Bergen. Van de morgen zeilde in zee: kapt. Moon met de brieven van heden naar Harwich. De wind NO.
Den 18 dito. Gisteren arriveerden uit zee: HOFFNUNG, kapt. J.F. Brock van Kopenhagen, en WILLIAM, kapt. R. Small van Dundee. Van de morgen zeilden in zee: VIJF GEZUSTERS, kapt. T. Azon Jacometti naar China; VROUW ENGELINA, kapt. R.H. Bok naar Newry, BRITTANIA PACKET, kapt. T. Malahn naar Leith, en GESINA, kapt. R.F. Taaij naar Liverpool. De wind O.
Den 19 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: kapt. Bridge met de brieven van den 16 dezer van Harwich; en zeilden in zee: kapt. Knocquer met de brieven van heden naar Harwich, en PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen. De wind ONO.
Den 20 dito. Gisteren zeilden in zee: EFFORT, kapt. J. Miller naar New York, en JONGE SCHREUDER, kapt. C.F. Schreuder naar Liverpool. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 14 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struys van Leith. Heden zeilden in zee: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon naar Lissabon; BASTIAAN, kapt. J. van Beelen, en VROUW ALIDA, kapt. T. Swiers, beide naar Londen; MARY, kapt. T. Warren naar Rye; JONGE JAN, kapt. A, Fokken, naar ….; THE BESS, kapt. J. Morden naar Colchester; LADY WILLIAMSON, kapt. W. Foster en PROVIDENCE GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, beide naar Hull. De wind ONO.
Den 15 dito. Heden zeilden in zee: JONGE MARIA, kapt. C. Teves en WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, beide naar Gibraltar; GEORGE MARY, kapt. J. Rafford naar Rochester; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H. van der Wall naar Guernsey, en MARGARETH, kapt. W. Ferguson naar Dundee. De wind ONO.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de PROVEN, kapt. U. Nissen van Kopenhagen. Heden zeilden in zee: THE UHIO, kapt. J.W. Wennen naar Boston, en MARGARETH, kapt. J. Autford naar Yarmouth. De wind ONO.
Den 17 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: LAURINA MATHILDA, kapt. C. Anderson van Corsoer. Heden zeilden in zee: VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil naar Lynn; VERWACHTING, kapt. J.H. Diggelaar naar Permien; SPECULATION, kapt. P.H. Puister naar Hull, NEGOTIE, kapt. A. van der Meijden, naar Londen, en JANE, kapt. H. Harnden, naar Rye.
Den 18 dito. Heden zeilden in zee: FLORA, kapt. C. Klok naar Londen; MINERVA, kapt. C.C. Bos naar Newry; DE HERSTELLER, kapt. C.H. Bruins naar Lynn; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn naar Hull. De wind OZO.
Den 19 dito. Heden zeilden in zee: VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw naar Gibraltar; MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering naar Cherbourg; AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. T.C. Darmer naar Wolgast; URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey; MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Blake en ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie, beide naar Londen. De wind O.
Den 20 dito. Gisteren na posttijd zeilden in zee: BONTJE JOHANNA, kapt. K.D. Ekamp naar Hull, en VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Lange naar Firth of Forth; en arriveerden uit zee: PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson van Hull; ROTTERDAM, kapt. J. Laming, en COMMERCE, kapt. W. Frost, beide van Londen. Heden zeilden naar zee: LES DEUX SOEURS, kapt. J.M. Verspecke naar Havre, en MERCURIUS, kapt. R. Dirks naar Cherbourg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het kofscheepje gevoerd door kapt. J.F. Hegemann, met zaad uit het schip ANNA KATHARINA, kapt. H.H. Schedemann, en enige stukgoederen, van Bremen naar Amsterdam, is den 12 dezer door twee Blankenezer vissers, onder akkoord van NLG 1000 bergloon, te Delfzijl zwaar lek en met verlies van een anker en touw binnengebracht; men vreesde voor schade aan de lading, die dadelijk zal gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het schip HELENA KATARINA, kapt. K. Muzegaas (opm: pink HELENA CATHARINA, kapt. Claas Musegaas), is, volgens brief van Bahia van den 19 december, op de reis van St. George d'Elmina naar Fernambuk, aldaar binnengelopen; gebrek aan provisie, water en brandhout, benevens andere redenen hadden de manschap (zijnde de kapitein [opm: Claas Musegaas] den 3 oktober op Prinsen Eiland overleden) doen besluiten de naaste haven in te lopen; het schip was echter reeds bijna weer gereed om de reis te vervorderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. In een brief van Marseille, van den 9 dezer, berichtende het lossen van het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Amsterdam aldaar gekomen, wordt niets aangaande enige beschadiging van de lading gemeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s lijsten van den 15 en 18 maart:
De ANTONIA ULRICA, kapt. Oosterbaan (opm: brik ANTHONIA ULRICA, kapt Arent Oosterbaan), van Amsterdam, van Rio de Janeiro naar Antwerpen, is bij Birling Gap (opm: East Sussex), op den 11 dezer, in een dikke mist, op het strand geraakt, doch in een lekke staat en met gebroken roer weer afgeraakt en door een stoomboot te Newhaven binnengebracht, hebbende tweederde van de lading gelost. (opm: de brik werd ter plaatse afgekeurd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. De FORTITUDE, kapt. G. van den Broeck, naar Batavia bestemd, is te Plymouth begonnen te lossen, om te repareren.


Datum: 23 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 maart. De wind NO. Binnengekomen TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen.
Gisteren na posttijd binnengekomen INGEBORG CAROLINA, kapt. D.C. Danielse, van Oostrisoer. Niets uitgezeild.
Die van gisteren zijn VROUW GERBINA, kapt. E.P. Drent, van Yarmouth en VROUW MARTHA, kapt. M.J. de Jong, van Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 12, 13 en 14 maart. Binnengekomen: kapt. E. Page, (opm: schoener HOPE) van Londen; kapt. E.R. Horn, van Drobach (opm: Drøbak).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlie, 14 maart. Kapitein William Baker, voerende het schip GEORGE AND HENRY, den 11 maart van Charleston te Bremen gearriveerd, meldt, dat hij den 7 februari, na 5 dagen in zee te zijn geweest, op 35º 18’ N breedte, 71º lengte (opm: West); een partij pijpen (opm: langwerpige vaten) jenever heeft zien drijven, waarvan hij zeven heeft opgevist, gemerkt met een schuin anker, daaronder Schimmel, en nog daaronder Weesp, daaronder W en weer daaronder M, alle zwaar door brand beschadigd, hetwelk gemelde kapitein deed vermoeden, dat dezelve van een verbrand schip afkomstig waren.


Datum: 24 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 maart. De wind Z en NO, stil. Binnengekomen: RESOLUTION, kapt. J.J. Kroger, van Oostrisoer; INDUSTRY, kapt. J.H. Kuntzel en ELISABETH, kapt. B. Berlov (opm: moeilijk leesbaar), beide van Drammen. Van de quarantaine ontslagen: kapt. H. Arens.
Uitgezeild: TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Scherpbier, naar Londen; VROUW HERBERDINA, kapt. H.O. Oldenburger, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 17 dezer tot heden naar zee gezeild: DE JONGE AUKE, kapt. K.A. Blauw, naar Londen met boomschors; THE THETFORD, kapt. W. Rickaby, naar Hull met vlas en klaverzaad; THE ROVER, kapt. R. Cook, naar Londen en CHARLOTTE, kapt. P. Fretwurst, naar de Oostzee, beide met ballast.
Gisteren en heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: VICTORIA, kapt. G. Kuper met ballast, en MEDINA, kapt. J. Lubbing met stukgoederen, beide van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee kapt. Mortleman met de brieven van den 19 dezer van Harwich. De wind NO.
Den 22 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 21 maart. Heden zeilden in zee ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet naar Newry, CHRISTINA, kapt. H.J. Lijbo naar Kopenhagen; MARY, kapt. B. Baker naar Londen; VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart naar Liverpool en VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, naar Firth of Forth; de wind ONO.
Den 22 dito. Heden zeilden in zee JONGE JAN, kapt. B. Kuyt naar Hull; VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs naar Londen; SPECULANT, kapt. C.F. Arent naar de Oostzee, en LA MODESTE, kapt. A. Berneval naar Rouaan. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. De heren A. Horstman, P.J. Ameshoff, W.O. Berg en F.J. Kerkhoven, hebben, ter bevordering van handel en zeevaart, en in de verwachting, dat, door de bemoeiing der handelmaatschappij, de vaart op de Oost-Indiën en China zal herleven en een nieuwe en belangrijke vaart op de oost- en westkust van Amerika zal worden geopend, besloten om, met goedkeuring van Z.M, onder hunne directie op te richten een scheepsrederij, waartoe zoude gevorderd worden een kapitaal van ten hoogsten anderhalf miljoen guldens, verdeeld in aandelen van NLG 1000.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - te Rotterdam liggen in lading naar Londen:
- Het packetschip COMMERCE, kapt. Wm. Frost, vertrekt zaterdag den 26 dezer.
- Het Nederlands kofschip VROUW CLASINA, kapt. Jan Cornelis Boon, om spoedig te
vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - te Rotterdam liggen in lading naar:
- Petersburg, het Nederlands kofschip DE WAAKZAAMHEID, kapt. Geert Hendriks Luurts, ligt gereed.
- Liverpool, het Nederlands hoekerschip DE FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk, ligt gereed.
- Liverpool, het Nederlands kofschip DE JUFVROUW BIBIANA, kapt. Israël Hendrik Uiling, om binnen weinige dagen te vertrekken.
- Liverpool, het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Meindert Roderkerk.
Adres bij Kuiper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. In een brief van Antwerpen van den 17 dezer wordt gemeld, dat men aldaar bericht heeft, dat het schip (opm: brik) HENRY, kapt. J. van der Steene, van Antwerpen naar Madeira, enz, te Portsmouth is binnengelopen; het schip was benevens de lading in goede staat en zou, zo men dacht, deszelfs reis reeds weer voortgezet hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Aan het koninklijk Pruisisch consulaat, alhier, is kennis gegeven, dat, volgens besluit van zijne Majesteit de koning van Pruisen, in het vervolg op de Pruisische schepen, ter bekoming van een loods, gebruik zal worden gemaakt van een loodsvlag, zijnde wit met een brede zwarte rand omgeven. Het model daarvan is aan bovenvermeld consulaat te zien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Bomschip, lang over steven 14 el, 1 palm, 5 duim; wijd 5 el, 3 palm, 7 duim, 7 strepen, inhoudende negen en veertig tonnen, met al deszelfs staand en lopend want en verder scheepstoebehoren volgens inventaris, liggende te Maassluis.
Nadere informatie te bekomen, in persoon of met gefrankeerde brieven bij Willem de Vos aldaar.


Datum: 25 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 maart. De wind oost. Uitgezeild ALBION, kapt. G. Lee, naar Philadelphia; HENRIETTE, kapt. J.K. de Vries, naar Lissabon; JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.K. de Vries, naar La Rochelle; GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, naar Londen.


Datum: 26 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 maart. De wind ONO. Binnengekomen ATTALANTE, kapt. J. Byrne, van Londen; DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stickfort, van Hull. Nog twee galjassen en een smak, onbekend.
Uitgezeild TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het uit Texel gezeilde koninklijk fregat, de MARIA REIGERSBERGEN, is 6 december te Montevideo aangekomen, van waar het, tegen het einde dier maand, de reis naar Kaap Hoorn vervolgen moest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Veendam (prov. Groningen), 19 maart. Heden morgen, omstreeks 7 ure, ontstond alhier brand in het huis van de zeilmaker Jacob Woldering, die, hoezeer veroorzaakt door het koken van teer, en daardoor met alle kracht en woede aanzettende, echter, bij spoedige en welberaden toegebrachte hulp, door middel van de brandspuiten, weldra gelukkiglijk geblust werd. Men verheugde zich aanvankelijk in het welslagen van die aangewende pogingen, dan, tot in de voorkamer, waar eigenlijk de brand ontstaan was, doorgedrongen zijnde, ontdekte met het ijslijkste toneel. Vijf mensen, in die kamer aanwezig, waren de slachtoffers geworden van dit ontzettend ongeval. De bewoner namelijk van de behuizing, Jacob Woldering, met zijn drie zonen, benevens een aldaar voor deze dag werkende, kleermaker Jan Geerts Snitker, vond men levenloos en geheel misvormd bij elkander in dit vertrek. De eerstgemelde laat drie kinderen na; de laatstgenoemde een weduwe en vier kinderen, welke, als voorwerpen des medelijdens, aan de weldadigheid van elke gevoelige mensenvriend worden aanbevolen. Het is onmogelijk, om de indruk, welke het eerste gezicht van deze ramp op de omstanders maakte, door woorden uit te drukken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Het is een onbetwistbare waarheid, en het zal ook door niemand gelogenstraft worden, dat de handel en scheepvaart hier te lande sedert enige tijd merkelijk verminderd en verslechterd zijn; dit verval moet aan onderscheidene oorzaken toegeschreven worden, die het hier de plaats niet is aan te wijzen: doch zijn sommige van die oorzaken ook al niet weg te nemen, er kan nog veel gedaan worden, om alle verdere achteruitgang te voorkomen.
Het voorbeeld onzer waardige voorouderen strekke ons hier tot richtsnoer; en moge men ook aan de ene zijde erkennen, dat de aanleiding tot de vroegere uitgebreidheid en bloei van de handel en scheepvaart alhier, grotendeels in een samenloop van waarschijnlijk nimmer terugkerende gebeurtenissen en omstandigheden moet gezocht worden, even zeker is het aan de andere zijde, dat ons voorgeslacht ook met zwarigheden heeft te worstelen gehad, welke nu niet meer bestaan, en die alleen door een gezond oordeel en een vaste wil uit de weg geruimd hebben kunnen worden.
De klachten dan, die men thans over het verval van handel en scheepvaart alhier dagelijks verneemt, zijn algemeen, en helaas! - maar al te gegrond; doch klachten alleen zullen geen verbetering daarstellen, en wanneer men geen handen aan het werk slaat, en ten minste beproeft om te behouden, wat nog behouden en te herkrijgen, wat reeds verloren is, dan zullen die klachten hoe langer zo menigvuldiger worden niet alleen, maar dan ook zullen zo vele schone, zowel voor het algemeen welzijn als voor de handel, hier nog aanwezig zijnde inrichtingen, allengs verminderen en geheel ophouden te bestaan; en dan zal eindelijk de hoofdstad van ons rijk haar aloude roem niet meer vermogen te handhaven; reeds nu is die roem, ten aanzien van haar handel, merkelijk ontluisterd; wij zeggen, ten aanzien van haar handel, want ten aanzien van de wijde omvang van haar weldadigheid, mensenliefde en zelfsopoffering, heeft zij nog kortelings, bij de algemene ramp, die ons vaderland getroffen heeft, haar rang en roem schitterend weten te bewaren.
De ondergetekenden hartelijk wensende middelen op te sporen, om het kwaad, zo mogelijk, in deszelfs loop te stuiten, en niets vuriger verlangende, dan de algemene welvaart wederom enigszins te zien herleven, waartoe ook zij volgaarne al hun pogingen willen aanwenden, hebben hun oog gevestigd op een tak van nationale nijverheid, die hier, weleer heerlijk gebloeid heeft, doch waarvan nu bijna geen schaduw meer te vinden is; het is namelijk de scheepsbouw, die zij hier bedoelen.
Daar het verder geen tegenspraak lijdt, dat het aantal schepen, hier voorhanden, en die tevens geschikt zijn om grote reizen te ondernemen, zeer bepaald en, bij de minste herleving van de handel, veel te gering en ontoereikend is, zo kwam het de ondergetekenden niet ongepast voor, deze zaak verder te onderzoeken.
Zij hebben dit met alle onpartijdigheid gedaan, en, daar men zich met het grootste recht mag vleien, dat door de bemoeiingen van de nieuw opgerichte Nederlandsche Handelmaatschappij, de vaart op de Oost-Indien en China niet alleen zal herleven, maar ook, dat er een nieuwe en belangrijke vaart op de oost- en westkust van Zuid-Amerika staat geopend te worden, zo hebben zij bevonden, dat een scheepsrederij, alsnu daarmede in verband gebracht, een allergunstigst vooruitzicht oplevert.
Het is om die redenen, dat de ondergetekenden een ontwerp hebben gevormd, waartoe zij de goedkeuring van het gouvernement reeds hebben verzocht, en volgens hetwelk zij, na de ontvangst derzelve, onder hun directie voornemens zijn op te richten; een Nederlandsche Scheepsreederij, dewelke binnen deze stad zal gevestigd worden.
Het doel van deze scheeprederij, zal zich uitsluitend bepalen tot het aanbouwen van Nederlandsche schepen van onderscheidene grootte, voor welke onderneming men een kapitaal van ten hoogste één millioen vijfmaal honderd duizend gulden wenst bijeen te brengen, verdeeld in aandelen van NLG 1000 ieder, waarvan de betaling op een nader te bepalen wijze, en wel bij fournissementen, zal plaats hebben, en omtrent welke aandelen, uit hoofde van de noodzakelijkheid, om, ter voldoening aan de bestaande wetten, dezelve naam te stellen, een gemakkelijke wijze van overdracht bepaald zal worden. Bij de ontworpen reglementen is gezorgd, dat ten spoedigste, zodra er voor genoegzame fondsen ingeschreven is, een aanvang met de aanbouw van schepen zal gemaakt worden, zo als ook, dat de gelden behoorlijk belegd en met alle mogelijke zekerheid bewaard zullen worden.
Behalve de hier boven aangehaalde voordelen, die aan onze landgenoten het genoegen kunnen verschaffen van zich gelijk te stellen met, ja zelfs zich te verheffen boven onze naburen, in derzelver ontwerpen tot instandhouding en uitbreiding van handel en zeevaart, zo levert onze geprojecteerde rederij ook nog dit vooruitzicht op, zo als zulks met alle onpartijdigheid opgemaakte berekening, bij dewelke alles zeer ruim is genomen, en die dus eerder in dan uit de hand zal kunnen, is gebleken, dat er, na aftrek van alle onkosten, reparaties, uitrusting en assurantiën, enz, menselijkerwijze gesproken, een jaarlijkse avance van circa 10 pct. overblijft, te meer, wanneer men daarbij in overweging neemt, dat het gouvernement deze tak van nijverheid bijzonder begunstigd heeft, door de toegezegde premie tot aanmoediging van NLG 18 per ton, voor ieder nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands schip van 300 Nederlandse tonnen en daar boven, volgens besluit van Z.M. de Koning, in dato 5 oktober 1823.
Overigens gedragen zich de ondergetekenden aan het ontwerp zelve, hetwelk, na bekomen approbatie van Z.M, insgelijks bekend zal worden gemaakt, en hetwelk zij aan hun land- en stadgenoten ter deelneming aanbieden; wordende inmiddels de inschrijvingen daartoe, bij ieder van de ondergetekenden van heden af, reeds dadelijk geopend.
Hartelijk wensen de ondergetekenden, dat hun pogingen, onder de Goddelijken zegen, met een gewenst gevolg bekroond mogen worden; hierdoor zou ten minste één tak van voorvaderlijke nijverheid wederom ontspruiten, en men dus ook voorvaderlijke welvaart en werkzaamheid allengs opnieuw geboren zien worden.
Amsterdam, 18 maart 1825, Arend Horstman, Petrus Johannes Ameshoff,
Willem Otto Berg, Theodorus Johannes Kerkhoven

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Te Bilbao is aangekomen kapt. H.L. Dokter van Amsterdam, na 14 dagen met zware stormen, vergezeld van donder en bliksem, voor de baai gekruist te hebben.


Datum: 28 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 maart. De wind NO en NW. Niets binnengekomen.
Die van gisteren zijn: SANDVIGEN, kapt. N.C.O. Noss, van Arendal; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Niemann, van Stralsund; VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Christiaansand. Uitgezeild: TRAFALGAR, kapt. J. Pound, naar Londen.
Texel, 26 maart. De wind ONO. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: THETIS, kapt. G. Trooth en VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Smith, naar Hull; MINERVA, kapt. H.L. Penz, naar Holmstrand en tussen den 3 en 7 dezer VROUW ZWAANTJE, kapt. J.C. Hazewinkel, naar Lynn.

Krant:
 GVG - Gazette van Gend


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Ter bevordering van handel en zeevaerd, en in de verwachting dat door de bemoeying der Nederlandsche Maatschappij van Koophandel de vaerd op de Oost-Indiën en China zal herleven en een nieuwe belangrijke vaerd op de Oost- en Westkusten van America zal geopend worden, hebben de heren A. Horstman, P.J. Ameshoff, W.O. Berg en J.F. Kerkhoven besloten onder hun bestier, en met goedkeuring van Z.M, op te richten een scheeps-rederij, waer toe een kapitaal van ten hoogsten een millioen en half guldens, verdeeld in actiën van 1000 guldens, zoude geëist worden. (opm: de spelling is zo curieus, dat hieraan niets is veranderd)


Datum: 29 maart 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 maart. Den 19 dezer is te Liverpool aangekomen, het schip de LEONARDUS, kapt. J. Noord, van Dordrecht, hebbende van de rede van Hellevoetsluis 5 dagen reis.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 maart. Het Nederlandse driemastschip gevoerd door kapt. J.N. Hoed, komende van Rotterdam en de wil hebbende om binnen door naar Antwerpen te varen, is, in de namiddag van den 20 dezer, in het Arnemuidense Gat tussen het Sloe, aan de grond geraakt en zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 maart. Gisteren namiddag zeilde in zee JORINA, kapt. F. Rietmeijer naar Canton in China Van de morgen zeilde in zee: kapt. Bridge met de brieven van heden naar Harwich. De wind O.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: KAREN, kapt. J. Kullman van Bergen; en zeilde in zee: NEPTHUNUS, kapt. Y.J. Swart naar Dantzig. De wind NO.
Den 26 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath van Londen; en zeilde in zee: kapt. Mortleman met de brieven van heden naar Harwich. De wind O.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: kapt. Hammond, met de brieven van den 23 dezer van Harwich; en zeilde in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald naar Aberdeen. Van de morgen zeilde in zee: REGENT, kapt. J. Moris naar Suriname. De wind ONO.
Den 25 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit naar Teneriffe; VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer naar Londen; VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer naar Liverpool; PELOT, kapt. A. Parnier naar Aberdeen, en ARNO, kapt. J. Cooke naar Stockton.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 14 dezer, des morgens ten half vier ure, is op de breedte van 56º50’ en lengte van 21º gezonken het kofschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.P. Middel, van Zaandam; de equipagie derzelve is, nadat zij 60 uren in de boot had doorgebracht, op de breedte van 56º30’ en lengte 16º40’ gered en in de Maas binnengebracht door de vishoeker DE JONGE ADRIANUS, schipper J. van der Kraus, van Vlaardingen.
Heden zeilden in zee: OTTO, kapt. E.J. Carst naar Stettin. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 maart. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard, van Yarmouth, als bijlegger op order; en zeilde in zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. W. van der Horden naar Newry. Van de morgen zeilden in zee: VROUW TEUNEGINA, kapt. E.K. de Wilde naar Bordeaux en SPECULATION, kapt. J. Serck, naar Bergen. De wind O.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARIA, kapt. F.L. Plageman van Wismar.
De wind ONO.
Den 26 dito. Heden arriveerde uit zee: AQUATIE, kapt. J. Allisen van Hull. De wind O.
Den 27 dito. Gisteren na posttijd zeilden in zee: REBECCA, kapt. J. Anderson en DEBEN, kapt. J. Deale, beide naar Hull; JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk, en WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, beide naar Jersey; FLORA, kapt. D. Roderkerk naar Liverpool; JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjes naar Brancaster; BEAVER, kapt. W. Burton naar Newcastle; TRITON, kapt. S.W. de Fries, naar Cette;
GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, naar Guernsey; EDWARD, kapt. H. Anderson en LUDWICH WILHELM, kapt. J.D. Hencke, naar de Oostzee. Gisteren avond arriveerden uit zee: PEGASUS, kapt. N. Erichsen, van Nijborg en LEIPZIG PACKET, kapt. W. Smith, van Leith. De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 19 maart. Men houdt zich alhier bezig met de oprichting van een Oostzee-Handelmaatschappij, welke onze hoofdstad tot een stapelplaats van de gehele Oostzeehandel wil maken. Het aantal der actien bedraagt 300, waarvan elk 400 rijksdaalder zal kosten. Aanzienlijke buitenlandse handelhuizen nemen deel aan deze onderneming.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 maart. Den 20 en 21 dezer zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen VENILLIA VAN ROTTERDAM (opm: brik VENILLIA, thuishaven Rotterdam), kapt. W. van der Kolff, van Jersey, en LE HÉROS, kapt. H. Poppen, van Batavia, beide met koffie; PACKET VAN AMSTERDAM, kapt. L. Lauwers (opm: het fregat PAKET VAN AMSTERDAM was op 4 maart voor NLG 12.000 aangekocht door J.A. Elsen, Antwerpen, waar het de naam TWEE GEBROEDERS kreeg; kapt. L. Lauwers), van Amsterdam met ballast; DE JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, van Rouen met koffie en suiker.
Ook zijn, van den 19 tot den 22 dezer van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE PIETER, kapt. J. Addeson, naar Londen met boomschors; SARA, kapt. J. Bunemeijer, naar Hull met vlas; SNOWDOWN, kapt. M. Humphries, naar Londen met tarwe en vlas; SCOTIA, kapt. R. Deal, naar Leith met vlas; METEORE, kapt. L. de Neeker, naar Rio de Janeiro met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 maart. Van de morgen zeilden in zee ROTTERDAM, kapt. J. Laming, en COMMERCE, kapt. W. Frost, beide naar Londen. De wind N.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee kapt. Wardling met de brieven van den 26 dezer, van Harwich. Van de morgen zeilden naar zee: DRIE KINDEREN, kapt. A. Kouwenhoven, naar Christiansand en GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Liverpool. De wind O.
Brielle, 28 maart. Gisteren namiddag zeilde in zee: LAURINA MATHILDA, kapt. C. Anderson, naar de Oostzee. De wind N.
Den 29 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: de ZEEMEEUW, kapt. A. Plug van Londen; en zeilde in zee: THE KETTY, kapt. J. Ansdell, naar Hull en WILLIAM, kapt. R. Smaal, naar Dundee. Heden zeilden naar zee: WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar Memel en VROUW CLASINA, kapt. J.C. Boon, naar Londen. De wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Liverpool, om spoedig te vertrekken, het Nederlands smakschip JOHANNA, kapt. H.T. Mulder.
- Londen, het Nederlands smakschip WUBBINA, kapt. M.R. Klein.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
- Liverpool, het Nederlands kofschip de JUFVROUW BIBIANA, kapt. Israël Hendrik Uiling, om binnen weinige dagen te vertrekken.
- Liverpool, het Nederlands kofschip de ONDERNEMING, kapt. Meindert Roderkerk.
Adres bij Kuiper, Van Dam en Smeer


Datum: 30 maart 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 maart. Gisteren binnengekomen: MARIA JOHANNA, kapt. P.J. Muntendam, van Port à Port.
Texel, 28 maart. Gisteren na posttijd binnengekomen THE PHILIP, kapt. R. Lelie, van Baltimore.
Uitgezeild VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arends en ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, naar Hull.


Datum: 31 maart 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het schip MILO, van New York naar Amsterdam, is, te New York liggende, den 21 februari, door storm, tegen de brik FRANCIS JARVIS aangedreven, waardoor het de fokkeboom verloren en andere schade bekomen heeft.


Datum: 01 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Uitgezeild IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldering, naar Gibraltar; CORONATION, kapt. J. Fish, naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping. Op woensdag den zesden april 1825, op het eiland Rottumeroog, ter rekwisitie van de respectieve eigenaren, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, publiek en bij contant geld, ter verkoop worden gepresenteerd het hol of wrak, van een Zweeds tweemast brikschip, MINNET, groot circa 70 roggelasten, gevoerd geweest bij kapitein Sv. Anderson, met een lading delen, planken en balken, gedestineerd van Gothenburg naar Guernsey, liggende op het strand ten noordoosten van het eiland. Voorts deszelfs op het eiland geborgen opgoed, bestaande in stukken van masten, uit ankers, touwen, kabels en verder touwwerk, zeilen, blokken, koksgereedschappen, enz.; alles volgens inventaris.
Ook zal ten zelfden dage worden verkocht de lading van gemeld schip: waarvan de notitie bij den ondergetekende te bekomen is.
Iemand inmiddels enige nadere informatie deswege begerende, vervoege zich ten kantore van ondergetekende, te Groningen, aan de Noorderhaven.
NB. Tot naricht der gegadigden dient, dat dadelijk, na den afloop der verkoop, de goederen in ontvangst moeten worden genomen, en dat op den dag van verkoop, des morgen tegen negen uren, een schip bij de Polderzijl (opm: Noordpolderzijl) zal klaar liggen, om de gegadigden naar het eiland over te brengen, tegen betaling van daarop vastgestelde vracht.
Bn. Bulsing, scheepsmakelaar.


Datum: 02 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 maart. De wind NO. Binnengekomen VROUW WIETSKE, kapt. J. Kiers, van Yarmouth; MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwehand, van Hull; JOHANNA ELISABETH, kapt. L. Sary, van Newcastle, naar Hamburg, als bijlegger; JOHANNA HENRIETTE, kapt. G. Mowinkel, van Bergen; SOEBLOMSTER, kapt. B. Sorendsen, van Arendahl.
Die van gisteren is: CHRISTIAAN, kapt. H.H. Kruse, van Kopenhagen.
Uitgezeild CATHARINA, kapt. D.E. Brunger, naar Bayonne; FENNEGINA, kapt. G. Ditmers, naar Londen; CATHARINA, kapt. J. Lubs, van Hull.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag den14 april, des morgens te 9 ure, zal door de vendumeester te Samarang, alwaar te dien dage vendutie zal worden gehouden, ten overstaan van een commissie uit de Raad van Justitie te dezer stede op vordering en ten bijwezen van de deurwaarder van gemelde raad krachtens appointement van executie door gemelde raad, in dato 16 februari 1825 verleend aan de alhier woonachtige koopman Willem Klein contra Philippus Michiel Bosottiel, publiek worden verkocht een brik, genaamd CORNELIA, met dies zeil en trail, zoals dezelve is liggende in de rivier Torbaija, zijnde de lengte van de kiel 45 voet, dito van het dek 56 voet, de uiterste breedte 19½ voet en de diepte van het ruim 9½ voet, groot ongeveer 40 last, en voorts enige losse goederen, toebehorende aan voornoemde Philippus Michiel Bosottier.
Die gading heeft om gemelde brik en losse goederen te kopen, die kome ten dage en ure voorschreven aanhoren de conditiën en doe zijn profijt.
Aldus gepubliceerd te Samarang, den 15 maart 1825, de eerste deurwaarder en gezworen exp. bij de Raad van Justitie voord, D. Pijl.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 maart. Den 23 dezer is alhier ter rede gekomen THE DELIGHT, kapt. Willigham, van Hull naar Rotterdam gedestineerd, met ballast.
Voorts zijn van den 23 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen THE MAIN, kapt. A. Schillaben, van Batavia met koffie; BODEL CATHARINA, kapt. N. Erichsen, van Krageroe met houtwaren; PETRONELLA CATHARINA, kapt. W.N. Jacobs, van Londen met stukgoederen; JULIA, kapt. G. Hauerken, van Hull met ballast; DE HOOP, kapt. W. Kuyt, van Liverpool met klipzout, THE ROVER, kapt. R. Cook, van Londen met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 23 dezer tot heden naar zee gezeild: DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, naar Hamburg met stukgoederen; ANNA, kapt. T.A. van Deinum, naar Londen met meekrap en stukgoederen; DE DRIE GEBRUDER, kapt. P.J. Eberhard, naar Bordeaux met ballast; JULIA, kapt. J.P. Visser, met boomschors en meekrap en MARIANNA (opm: gaffelschip VROUW MARIANNE), kapt. C. van der Weeg, met boomschors, beide naar Londen; de JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar Liverpool met boomschors; THE ARETICQ, kapt. D. Low, naar Charlestown en SOLON, kapt. L. Joy, naar New-Orleans, beide met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 maart. gisteren namiddag zeilde nog in zee DE HERSTELDER, kapt. B.P. de Jong (opm: vermoedelijk de galjoot HERSTELLING, kapt. B.P. de Jong), naar Liverpool. Van de morgen zeilde in zee kapt. Hammond met de brieven van heden naar Harwich. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 maart. Heden arriveerden uit zee MARY, kapt. P. Peterson,van Yarmouth; BETHELL, kapt. T. Hall van Hull, JACOBA, kapt. L. Hus van Lynn en POMONA, kapt. G. Currey van Newcastle. De wind NO.
Den 31 dito. Heden arriveerden uit zee ANN, kapt. W. MacPherson van Aberdeen, en TWENDE SUSTREN, kapt. C. Larsen naar Bergen. Er is een schoener in het gezicht, uit zee komende. De wind ONO.


Datum: 05 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 april. De wind NO. Binnengekomen: Twee Engelse sloepen, de namen onbekend; WILLIAM, kapt. S. Cook, van Londen; NILIOS, kapt. J. Jurgenson, van Kopenhagen; AURORA, kapt. H.N. Olsen en ESPERANT, kapt. N. Nielsen, beide van Bergen.
Uitgezeild: JONGE JOHAN, kapt. H.A. Feijen, van Letten naar Genua.
Gisteren nog: VROUW ELSINA, kapt. H.G. Borker, naar Southampton; CHRISTINA, kapt. G. Hein en CATHARINA, kapt. C.E. Bodege, beide naar Hull.
Texel, 2 april. De wind noord. Binnengekomen: LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, van Londen naar Noorwegen, als bijlegger; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop, van Hull naar Leer, als bijlegger. Niets uitgezeild.
Texel, 3 april. De Wind WNW.
Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. R.S. Visser, van Londen. Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 april. Eergisteren namiddag ten 4 ure hadden wij alhier het genoegen, met het beste gevolg, van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten, van stapel te zien lopen de eerste binnen deze stad gebouwde stoomboot, genaamd DE VEREENIGING, bestemd tot de vaart tussen de steden Dordrecht en Rotterdam. Gaf de toevloed van de menigte, welke hierbij tegenwoordig was, een doorslaand bewijs van de belangstelling van Dordrechts burgerij in de herleving van de scheepsbouw, niet minder aangenaam is het, te kunnen melden, dat, dadelijk na het zeer gelukkig aflopen van gezegde stoomboot, de kiel gelegd werd voor een koopvaardijschip groot ruim 250 lasten, hetwelk, met gunstige toestemming van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, naar hoogstdeszelfs aanstaande echtgenote genaamd zal worden: LOUISA AUGUSTA, PRINSES DER NEDERLANDEN (opm: fregat LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN).
Onmiddellijk na dat de kiel voor bovenstaand schip gelegd was, werd, op de plaats alwaar deszelfs achtersteven zal komen te staan, onder het driewerf herhaald gejuich der aanwezigen, een Nederlandse vlag opgeheven, en daarna door de jongste van de aanwezige scheepstimmerlieden, gevolgd van alle zijn kameraden, een Dordsche vlag aan de voorsteven geplaatst, waarop met grote letteren gesteld waren de woorden "Dordrechts scheepsbouw herleve!", welke vlag de directeur van het zeemans kollegie te Dordrecht, Jan Schotman, benevens andere in de herleving van de scheepsbouw van deze stad belangstelllende vrienden, uit achting voor de scheepsbouwmeester Jan Schouten, daartoe expresselijk hadden doen vervaardigen.
Dit één en ander geeft ons een gunstig vooruitzicht dat de ook binnen deze stad zo zeer in het verval geraakte scheepsbouw, onder de zegen van de Allerhoogste, weder herleven zal, te meer daar wij reeds voorlopig kunnen melden, dat enige voorname ingezetenen van deze stad zich reeds bereid getoond hebben om door ruime intekeningen, in navolging van de steden Amsterdam en Rotterdam, een scheepsrederij binnen deze stad, welke daartoe zo goed als enige anderen binnen ons Koninkrijk gelegen is, tot stand te brengen, en waartoe, in de loop van deze week, ook aan het weldenkend publiek van deze stad de gelegenheid tot deelneming zal geopend worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE TWEE GEZUSTERS, kapt. O. Larsen; en FAMILIE STOTEN, kapt. K. Thomesen, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 maart. Den 27 en 28 dezer zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen; LA MARIANNE, kapt. A. Van der Kas, van Duinkerken; DIE FRAU ALBERTINE, kapt. J. Maak, van Hamburg met stukgoederen; DE HOOP, kapt. H. van der Kolff, van Nantes met koffie.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en van 26 tot den 29 dezer naar zee gezeild: DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muys, naar Duinkerken met ballast; DE JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, naar Elbing met dakpannen; JULIUS, kapt. J.C. Nieschwagen en VICORIA, kapt. G. Kuper, beide naar Christiansand met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ST. MICHELL, kapt. T. Smith, van Hull; JOHN, kapt. J. Brown, van Sunderland en FAMILIE STÖTTEN, kapt. K. Thommesen, van Bergen. De wind NO.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: kapt. Bridge met de brieven van den 30 maart, van Harwich; AMALIA, kapt. J. Bugge, van Bergen; ELISA, kapt. T. Atherden en EARL BATHURST, kapt. D. Pound, beide van Londen. Van de morgen zeilde in zee: kapt. Wardling met de brieven van heden naar Harwich. De wind NNO.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FORTUNA, kapt. T. Helm van Lissabon, en HEBE, kapt. W.M. Intosh van Newcastle; en zeilde in zee: BRUNSWICH PACKET, kapt. B. Gillespie naar Leith. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JOSEPH EN ANN, kapt. J. Read van Londen; de PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, van Hull. Heden zeilden in zee: ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk, naar Liverpool; MATHILDA, kapt. G. Kerkby, naar Newcastle; WEBBINA, kapt. M.R. Kleyn, naar Londen en PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson, naar Hull. De wind ONO.
Den 2 en 3 dito. Niets gepasseerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 5 april. Vanwege de Zuid-Hollandsche Maatschappij van Schipbreukelingen, opgericht te Rotterdam, is hier, op den 2 dezer, een proef genomen met een nieuw drijftoestel, uitgedacht en vervaardigd door de heer Willem van Houten, wonende te Rotterdam.
Den persoon van Kornelis Pronk, alhier woonachtig, welke alle vorige drijfstoelen heeft beproefd, heeft men ook dit nieuwe drijfharnas doen beproeven, met dat gewenst gevolg, dat hij, op gezegden dag, met een matige branding, een goeden afstand in zee zijnde, omtrent 5 minuten achter elkander, met handen en voeten boven water heeft gedreven, en, terug komende, verklaard heeft, dat dit drijfharnas, in het luchtig en gemakkelijk drijven, verre de voorkeur boven alle andere drijftuigen verdient.
Dit drijfharnas verdient inzonderheid boven alle andere uitvindingen de voorkeur, om dat de drijfstoffen, behoorlijk waterdicht ingesloten zijnde, geen vocht hoegenaamd aanneemt; de constructie is beknopt en regelmatig naar het menselijk lichaam, alle drukking op de borst is weggenomen, en geen beletselen hoegenaamd onder de armen, daar het harnas slechts door een enkele riem vastgegespt wordt.
Dit drijfharnas is voornamelijk uitgedacht ten dienste en gebruik van de personen, bestemd, om de reddingboten van voornoemde maatschappij te bemannen.


Datum: 06 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Hedennacht trof mij de gevoeligste slag van mijn leven, door het afsterven van mijn hartelijk geliefde echtgenoot, Barend Mulder, oud schipper om de west (opm: naar West-Indië) in de ouderdom van 71 jaren en 10 maanden, na een genoeglijke echtverbintenis van 41½ jaren.
Ik betreur in hem een brave echtgenoot en mijn kinderen en kleinkinderen een zorgvuldige vader. Dienende deze tot communicatie aan vrienden en bekenden.
Amsterdam, 4 april 1825, S.H. Homberg, weduwe B. Mulder.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 april. De wind NNW. Binnengekomen: VROUW HIELJE, kapt. H.R. de Vries, en VIER GEBROEDERS, kapt. R.C. de Vries, van Hull; HENRIETTE, kapt. H. Maas, van Fehmarn
Niets uitgezeild.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 april. Op Padang zijn twee Amerikaanse schepen aangekomen om koffij op te kopen. Het Nederlandse schip PADANG is met een goede lading van dit product dezer dagen rechtstreeks van die plaats naar Nederland gestevend. Het zal een lading lijnwaden, expresselijk voor die bezetting bestemd, terug brengen, en om zich te verzekeren dat de aan te voeren lijnwaden de hoedanigheden en patronen hebben, meest bij de inlanders gezocht en bemind, is een inlands hoofd van Padang door de eigenaar van het schip aangenomen om in persoon naar Nederland te gaan en aldaar de nodige aanwijzing van alles te doen. Indien deze onderneming, zoals wij hartelijk wensen, slaagt, kan dezelve gewichtige gevolgen voor onze lijnwaadhandel hebben.
Kleine inlandse vaartuigen zijn in de laatste dagen ook meer dan sedert lang had plaats gevonden, op de rede van Padang gekomen, waardoor een levendigheid op die plaats en in de handelszaken is ontstaan, die sedert geruime tijd van daar geweken was.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
31 maart: Zr.Ms. brik JACOBA ELIZABETH, 1e luit. F.A. Fokke, van kruistocht om de West; 4 april: schoener ANNA, kapt. kapt. K.C. Gouldsmith, van Benkoelen 30 maart.
Van Batavia vertrokken schepen:
30 maart: schip JAVA PACKET, kapt. C. Boyle, over de Kaap de Goede Hoop naar Amsterdam met 9 passagiers; 1 april: voor het Gouvernement ingehuurd particulier schip CATHARINA, kapt. W.W. Boyle, naar Padang met 2 passagiers en Zr.Ms. troepen; 2 april: Zr.Ms. brik JACOBA ELIZABETH, 1e luit. F.A. Fokke, koers stellende om de Noord; voor het Gouvernement ingehuurde particuliere brik CLEMENTINE, kapt. F.J. Sergé, over Rembang en Soerabaija naar Makasser met 6 passagiers; 5 april: voor het Gouvernement ingehuurd particulier schip THALIA, kapt. W. Crozier, over Cheribon, Tagal, Pontianak en Sambas naar Banka, met 4 passagiers en Zr.Ms. troepen.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat MELAMPUS, de schepen EVERTSEN, LORD MINTO, MACHBARIE, HENRIETTE ELIZABETH, de brikken ODIESE, JUPITER, DE DRIE MARIA’S, CHERIBON, en de schoener ANNA, benevens 6 buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
22 maart: Zr.Ms. kruispraauwen TRENGANOE No. 12, commandant Bodiman, en TRENGANOE No. 13, commandant Oosman, beide van Pekalongang; 23 maart: de schoener JOANNA THEODORA, kapt. Smaeel, van Japara.
Van Samarang vertrokken schepen:
19 maart: schip STAR, kapt. E. Cook, naar Soerabaija, Timor, Banda, Ternate en Amboina, met 5 passagiers.
Te Samarang ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. kruispraauwen TRENGANOE No. 12, 13, 14 en 15, de brikken SUSANNA BARBERA, DOROTHEA, DE ONDERNEMING, CORNELIA, CAROLINA, HENDRIK, CATO, ELEONORA, JOHANNA HUBERTINA, JACOBA AMBROSINA, DE HOOP, de schoeners DE SNOEK en JOANNA THEODORA, benevens buitenlandse schepen.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
20 maart: schip SOERABAIJA, kapt. J. Farres, van Batavia 6 maart, met 2 passagiers en Zr.Ms. troepen; 24 maart: schip STAR, kapt. E. Cook, van Batavia 9 maart, met 7 passagiers.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
23 maart: Zr.Ms. korvet LYNX, kapt.luit. Willinck, en Zr.Ms. schoener EMMA, 1e luit. Elgenhuisen, beide op kruistocht; 26 maart: schoener TARTAR, kapt. R. Symons, naar Samarang en Batavia.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat DAGERAAD, Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. Roei-kanonneerboot Nt. 7, Zr.Ms. Kanonneerboten No. 15 en 16, de schepen PAMAROEKAN, PEKIN, RACE HORSE, BOEROONG, GEAP GOAN, HABSON, CAROLINA EN JACOBA, MARZOEK, HAPIPA AWINA, SOERABAIJA, STAR, de brikken LEVINIA, GRACE, en de schoeners DE HOOP en IRIS.


Datum: 07 april 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 30 maart tot heden naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, naar Londen met boomschors; CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven, naar Liverpool met meekrap; THE ROVER, kapt. R. Cook met ballast; de JONGE PIETER, kapt. J.R. Brons, met boomschors, en de VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes met tarwe, alle drie naar Londen; de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens, naar Bridgwater; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen en ALIDA CLAZINA, kapt. L.E. Tiktak, beide naar Londen en alle drie met boomschors; THE TWO BROTHERS, kapt. J. Lowther, naar Guernsey met tarwe; LOUIS, kapt. D. Guyt, naar Londen met boomschors.
Van den 29 maart tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen THE DELIGHT, kapt. T.H. Gray, van Hull met stukgoederen; THE MERCURY, kapt. J. Bank, van Leith met ballast; de HEMMINA, kapt. S.F. Taay, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: kapt. Lieving met de brieven van den 2 dezer van Harwich; en zeilde in zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath naar Londen. Heden zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. P. Landberg naar New Orleans. Er zijn twee schepen in het gezicht, uit zee komende. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 april. Gisteren arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind NW.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: THE ROSE, kapt. J. Ellis, van Londen en GEORG WILHELM, kapt. A.F. Linau, van Riga. Heden zeilden in zee: JUFFROUW JANNETJE, kapt. J.H. Elburg? naar Libau; CONCORDIA, kapt. D.H. van Wijk, naar Newcastle; VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge naar Brancaster; VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sterenberg naar Lynn, en WAAKZAAMHEID, kapt. G.H. Luurts naar Petersburg. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de laatste storm van den 2 maart is een vissersbom van Katwijk-aan-Zee geheel verongelukt, waarin zich bevonden de stuurman, een man van 72 jaren, drie matrozen en twee jongelingen. Een geruimen tijd heeft men zich gevleid met de hoop op zijn terugkomst; maar deze is geheel verijdeld door het opvissen van de goederen van het vaartuig. De ongelukkigen laten drie weduwen na, welke alle aanspraak op ondersteuning hebben en ook reeds van de boekhouder Gerrit Spaanderman, voor een mensenvriend, 20 gulden hebben ontvangen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De gelden tot ondersteuning van de noodlijdenden door de jongste watersnood in Noord-Holland, bij het kollegie Zeemans-Hoop te Amsterdam, op onderscheidene wijzen ingekomen, hebben de belangrijke som van meer dan NLG 24.000 bedragen.


Datum: 08 april 1825


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zoutwaterschip, zijnde een kof, met roef, kajuit, en ronde luiken, zwaar met ijzerwerk bezet, en dus zeer geschikt om te vertimmeren of te slopen. Informatie bij de wed. Van der Werf, op de helling, aan de Potmarge, te Leeuwarden.


Datum: 09 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 april. De wind NO. Binnengekomen: MAAS, kapt. J. Wason en IJSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, beide van Londen; VROUW MARTHA, kapt. R.P. de Jong, van Hull.
Uitgezeild: ROSETTA, kapt. R, Ludders, naar St. Thomas; NEPTHUNES, kapt. S. Picket, naar Boston; GEZINA, kapt. M.N. Huijsing, naar Newcastle; ALBERDINA, kapt. P. Maints, DE HOOP, kapt. J. Schut, VERTROUWING, kapt. J.L. de Jong en HOFFNUNG, kapt. B. Tammen, alle vier naar Hull; EENIGHEDEN, kapt. E.T. Louritsen, WENSKABETH, kapt. J.L. Holst, TWEE GEZUSTERS, kapt. L. Holst, alle drie van Holmstrand; ELISABETH, kapt. B. Biorlow, naar Drammen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen – Vlissingen, 5 april. Gisteren zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de VROUW ELISABETH, kapt. O.F. Meeuwis met stukgoederen; JEREMIAS, kapt. L. Sybes en DE VRIENDSCHAP, kapt. J.W. Cramer, beide met wijn; RESOLUTION, kapt. J.P. Meinke, met wijn en stukgoederen, alle vier van Bordeaux; THE MARY, kapt. J. Beach, van Hull; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Duinkerken; DE NIEUWE UNIE, kapt. J. van der Braake en DE PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke, beide naar Londen en alle vier met stukgoederen.
Voorts zijn heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: L’HELOISE, kapt. J. Blaise, op avontuur met ballast; de VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart, naar Londen met boomschors en meekrap.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 april. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: LOUISA, kapt. E.E. Valk, van Bordeaux; EENIGKEIT, kapt. C.F. Bruhn, van Stralsund; en zeilden in zee de VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, naar Lynn; FAMILIEN, kapt. T. Bierich, en CHRISTINA, kapt. H.M. Hansen, beide naar Bergen. Van de morgen zeilde in zee: kapt. Bridge met de brieven van den 6 dezer naar Harwich. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: THETFORD, kapt. W. Rickaby, van Hull; MINA FESTMAN, kapt. J.L. Strou, van Drontheim; JONGE GERRIT, kapt. C.L. Klok, van Dieppe; NANCY, kapt. J. Morrison en JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, beide van Londen. Van de morgen zeilden in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, naar Londen en FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struys, naar Bergen. De wind ONO.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ALFRED, kapt. R. Oliphant van Londen. Heden zeilden in zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. M. de Jong, naar Londen; PEGASUS, kapt. N. Erichsen, naar Svenberg; ZEEBLOEM, kapt. J.P. Bukman, naar Elseneur; MARIA, kapt. F.L. Plageman, naar Bergen; JACOBA, kapt. L. Hus, naar Lynn; JUFFROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling, naar Liverpool; ANNA REGINA, kapt. J.H. Everts, CHARLOTTA, kapt. J.C. Scheffler en CARL JOHAN, kapt. H.W. Budenweg, alle naar Newcastle. De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De ondergetekenden, ontwaard hebbende de lust, welke ook bij vele ingezetenen van deze stad, om, door deelneming in gepaste ondernemingen ter opbeuring van handel en vertier, het vervallene zo veel mogelijk te herstellen, verwittigen hun stadsgenoten, dat door hen is ontworpen een plan van een Maatschappij van Scheepsreederij, binnen deze stad, ten gevolge waarvan bij aandelen van NLG 500 in voorsz. Maatschappij zal kunnen worden deelgenomen, en hetwelk ten dien einde dezer dagen nader aan hun stadgenoten zal worden medegedeeld, en ter visie en ondertekening ligt bij elk van de ondergetekenden.
Zij nodigen alzo elk en een iegelijk uit om hetzelve met nauwkeurigheid te willen overwegen, vertrouwende dat door de totstandbrenging daarvan, zowel het voordeel van de deelnemers door goede geldplaatsing, als het herstel van de scheepsbouw alhier, zal kunnen worden bevorderd.
Dordrecht, 8 april 1825, Gerard Mauritz, firma Vogelsang & Co en Jan Schouten


Datum: 11 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 april. De wind O. Binnengekomen: THOMAS, kapt. W. Peke, van Vriest; CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet, van Genua; BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst en JONGE JAN SCHOON, kapt. M.C. Schoon, beide van Bordeaux; LIVELY, kapt. S. Fenck, van Londen.
Uitgezeild: SCHOON VERBOND, kapt. D. Kraijer, naar Canton; CONGRESS, kapt. N. Kingsman, naar Boston; JOHANNA ELISABETH, kapt. L. Jary, (van Newcastle) naar Hamburg.
Bovengemelde kapt. J. Parlevliet heeft den 20 juli jl. op 30˚ 30´ Noorderbreedte, 08˚ 21´ lengte van Greenwich, in goede staat gepraaid, Zr.Ms. oorlogscorvet PROSEPINE, kapt. luitenant W. Tieman, van de kust van Guinea naar de Middellandse Zee.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 april. De wind ZZO. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Hull; TRUSOSTRE, kapt. O.S. Bioness, van Drammen; voorgaats WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname.
Uitgezeild: MARTHA, kapt. J. Edwards en EMELINE, kapt. J. Hamilton, beide naar New York; VROUW ALBERDINA, kapt. J.T. Zomer, naar Londen; DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stickfort en VROUW ALIDA, kapt. H.A. Jonker, beide naar Hull; LE VOHIGEUR, kapt. M. Knudsen, naar Noorwegen.
Den 7 dezer: VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, naar Bordeaux; VROUW GESINA, kapt. T. Christoftus, BEATRIX ELISABETH, kapt. L. v.d. Wiel, HENDRIKA, kapt. H. Martens, alle drie naar Hull; en den 8 dezer TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, naar Hull.


Datum: 12 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 april. De wind O. Stil. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname; DE AREND, kapt. H. Elbring, van Londen; VERWACHTING, kapt. S, de Vries, van Liverpool.
Uitgezeild: ROTTERDAM, kapt. T. Waters, naar Canton; WILLIAM, kapt. S. Cook, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 april. Gisteren is het stoomjacht, genaamd PRINCES MARIANNE, gebouwd door den scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten, met de besten uitslag van de werf Hollandia, onder het oog van een talrijke menigte aanschouwers, te water gelopen. Gemeld stoomjacht is bestemd voor het veer van Middelburg naar Rotterdam en vice versa.
Er zal, zo men verneemt, op die zelfde helling, in de volgende week, de kiel gelegd worden voor een koopvaardijschip (opm: fregat), groot circa 400 lasten, voor rekening van de heren Gebr. Hartsen, kooplieden alhier, en welk schip de naam van CORNELIS HOUTMAN zal voeren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ALBION, kapt. T. Graham, van Leith, en HARMANNA MARGARETHA, kapt. J.B. de Boer, van Boulogne. De wind ONO.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: kapt. Hart met de brieven van den 6 dezer van Harwich, en NEPTHUNUS, kapt. H.N. Vos, van Rostock; en zeilden in zee: JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn, naar Batavia, en KAREN, kapt. J. Kulman, naar Bergen. Van de morgen zeilde in zee: kapt. Lieving met de brieven van heden naar Harwich. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 april. Gisteren namiddag zeilde in zee AQUATIE, kapt. J. Alison naar Hull; en arriveerden uit zee: MARIA SOPHIA, kapt. C. Hansen, en 4 SOSTREN, kapt. A.R. Frantzen, beide van Kopenhagen; ANN, kapt. B. Scott, van Newcastle; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, en MARCHAL BLUCHER, kapt. J. Blake, beide van Londen. De wind ONO.
Den 9 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee JUFFROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar naar Hamburg en JOHANNA, kapt. H.F. Mulder, naar Liverpool. Heden zeilden in zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, naar Hamburg; HABET, kapt. J. Jansen naar Krageroe; GREIFSWALD, kapt. J.D. Paapke, naar Elseneur; ELISINA, kapt. E.G. Pekelder naar Leith; ARGO, kapt. J.T. Schauer naar Stettin, OLIJFBOOM, kapt. M.J. Harkema naar Hull, FURST BLUCHER, kapt. J.P. Kelder op avontuur. De wind ZO.
Den 10 dito. Gisteren avond zeilde in zee MARGARETH, kapt. G. Hart naar Londen. Heden arriveerde uit zee DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilden in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, en JOSEPH AND ANN, kapt. J. Read, beide naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men zal op donderdag den 14 april 1825, op het eiland Vlieland, publiek presenteren te verkopen twaalf honderd en tachtig stuks smeltkroezen, een bijna complete tuigage, bestaande onder andere in twintig stuks zeilen, drie zware touwen, drie ankers, drie nieuwe trossen, want, een partij lopend touwwerk, een scheepsklok, kachel en verdere scheepsgereedschappen, benevens twee vaten boter, twee dito vlees, een vaatje spek en dito wijn, en twee stukken kanon, alles geborgen van het aldaar op den 5 februari gestrande galjas schip HEINRICH, gevoerd door J.J. Hammer, van Hamburg naar Londen gedestineerd, als mede het wrak of hol van het opgedachte schip, zittende op het strand aldaar.
Nog zal men op voorgeschreven tijd en plaats doen verkopen vier vaten cacao, vier dito krenten, twee dito vet, een vat azijn, een vat erwten, een vat meel, zes en twintig stuks ledige vaten divers, een partijtje ijzeren hoepels: voorts putsen, tobben, enz, geborgen van het mede aldaar gestrande Engels Konings brikschip PARTRIDGE.
Ten gerieve van de kooplieden zal den 13 april, schipper Jan Liekles de Boer, van Harlingen naar Vlieland vertrekken, na wiens aankomst de verkoping eerst een aanvang zal nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Indien bekwame scheepsmakers knechts voor een geruime tijd vast werk begeren, kunnen zich vervoegen bij W. & J. Hoogendijk, Mrs. Scheepstimmermakers te Capelle op den IJssel bij Rotterdam.


Datum: 13 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 april. Binnengekomen: VROUW CATHARINA, kapt. A.J. Hagen, van Drammen.
Uitgezeild: ZAANSTROOM, kapt. J. Beckman en ANNA CATHARINA, kapt. E.C. Kreije, beide naar Hull.


Datum: 14 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 april. De wind NW. Binnengekomen: SPARTAN, kapt. E. Snow, van Alexandrië; CATHARINA, kapt. B. Tottin, van Bordeaux; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, van Londen en door schade als bijlegger, ACCEPTION, kapt. R. Rondon, van Rio de Janeiro naar Hamburg, heeft op de Zuiderhaaks gestoten en is door assistentie van een schuit en volk in het Nieuwe Diep gebracht; moet lossen om te repareren. Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 5 dezer tot heden naar zee gezeild LE TELEGRAPHE, kapt. P. Grandin naar Londen met stukgoederen; THE PRIMROSE, kapt. A. Ash, en THE BRILJANT, kapt. J. Wilson naar Hull met vlas; DE EENDRAGT, kapt. C.J. van Drenthe met vlas en ST. ANTHONY, kapt. H.H. Lange met boomschors, beide naar Leith; THE SYREN, kapt. J. Ross, met boomschors en vlas, en THE JOSEPH, kapt. J.H. Arends, met vlas, beide naar Hull; DE COMMERCIA, kapt. H.A. de Vries, naar Londen met boomschors; LES TROIS AMIS, kapt. R.Z. Schut, naar Arbroath met vlas; DE VROUW MARIA, kapt. L. Dyers, naar Yarmouth met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, naar Londen met boomschors en vlas; MINERVA, kapt. J.C. Mayell, naar Liverpool en MESSENGER, kapt. J. Bussinton, naar Petersburg, beide met ballast.
Van den 6 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, van Havre-de-Grace met stukgoederen; FREDERIKA, kapt. J.G. Barends, van Bordeaux met wijn enz.; GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, van Bridport en NEPTUNES (opm: galjoot NEPTHUNUS), kapt. E.J. Dik, van Londen, beide met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, van Londen; GEORG PHILIP, kapt. F.G. Rent, van Kopenhagen.
Heden arriveerden uit zee: SUBERB, kapt. E. Georg, van Canton in China; en zeilden in zee: ELISA, kapt. T. Atherden, naar Londen: BETHELL, kapt. T. Hall, naar Hull en FAMILIE STÖTTEN, kapt. K. Thommesen, naar Bergen. De wind W.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: kapt. Bridge met de brieven van den 9 dezer van Harwich; BRITTANIA PAKET, kapt. T. Malcolm, van Dundee en VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker, van Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 april. Heden zeilde in zee: THE DELIGHT, kapt. M. Willingham, naar Hull.
De wind ZW.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. A.A. van der Wal, van Guernsey; REMBRAND, kapt. W. Cooper, van Hull en NEGOTIE, kapt. H. van der Mey, van Londen; en zeilde in zee: JONGE GERRIT, kapt. F. Plokker, naar Stockton. Heden arriveerden uit zee: MERCURIUS, kapt. R. Dirks, van Cherbourg; LA CONSTANCE, kapt. Lefebre van Rouaan; VROUW NEELTJE, kapt. C. van Gelderen, van Belfast; SOVEREIGN, kapt. W. Austijn, van Shoreham; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, van Hull; ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie; FLORA, kapt. C. Klok, ROTTERDAM, kapt. J. Laming; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, en VROUW ELSINA, kapt. J.R. Berg, alle van Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Deelneming in de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Commissarissen en directeur der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij maken bij deze voorlopig bekend, dat in de laatstgehouden Algemene Vergadering van den 26 augustus 1824 is besloten tot uitbereiding van het primitieve Fonds van de Maatschappij, naar aanleiding van en in de vorm, voorgeschreven bij art. 16 van de Statuten, en dat daartoe zal worden overgegaan in de maand mei aanstaande, ten tijde en plaatse, nader aan te kondigen.


Datum: 15 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 april. De wind NW. Binnengekomen FREDRICA CAROLINA, kapt. J.T. Otsen, van Alexandrië, laatst van Dover, ligt in quarantaine; THETIS, kapt. G. Troost, DIANA, kapt. J.A. Panjer en MEDEMBLIK, kapt. W. Nazebij, alle drie van Londen; MARGARETHA, kapt. H.J. Pugge, van Noorwegen.
Gisteren nog CORONATION, kapt. J. Finch, van Londen. Niets uitgezeild.
Het gaffelschip DE LIEFDE, schipper D. Bijl, van Amsterdam naar Hull, den 12 april naar zee gezeild, is met verlies van zwaard teruggekomen en in de haven van Texel gebracht, ten einde zich van een nieuwe zwaard te voorzien, om de reis binnen weinige dagen te vervorderen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Directeuren van de Nederlandse Groenland en Straat Davids Visserij Sociëteit, hebben de eer de gezamenlijke deelhebbers ter kennis te brengen, dat voor rekening van de Sociëteit (in zich verenigende 433 aandelen) zijn uitgerust en in zee gezeild, twee schepen, als het tweedeks pinkschip WILLEM DE EERSTE genaamd, commandeur Imke Jansz Ruyge, naar Straat Davids, en het tweedeks brikschip SPITSBERGEN, commandeur Jan Cornelisz Groendijk, naar Groenland, dat hoezeer het bijeen gebrachte fonds wel toeliet meerdere schepen uit te zenden, zij evenwel daarin niet geslaagd zijn, omdat, sedert de oprichting dezer Sociëteit, zich gene andere, voor het oogmerk dienstig en tot redelijken prijs verkrijgbaar, hebben opgedaan; dat zij in deze toestand voor belang van de Sociëteit nuttiger geacht hebben, zich tegen het volgende voorjaar tot de inkoop of aanbouw van nog 2 of 3 schepen te bekwamen, dan overhaastend ongeschikte bodems – en wat even erg zou zijn – tot veel te hoge prijs te kopen, dat uit dezen hoofde ook vooreerst en niet dan op nader aankondiging, nieuwe fournissementen zullen worden gevorderd.
Directeuren blijven intussen hun landgenoten uitnodigen, de reeds aanvankelijke zo wel gelukte vaderlandse onderneming door nieuwe deelneming tot het bepaalde maximum te brengen, en hun daar door in staat te stellen, om in het volgend voorjaar, nog groter getal schepen ter visserij uit te rusten.
De inschrijvingen daartoe blijven open bij de te voren opgegeven heren correspondenten, vermeerderd door den heer Corns. Prince te Gouda.


Datum: 16 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 april. De wind ZW. Binnengekomen: LA FIDELE AMONTE, kapt. L.M. Lazeral, van Rouen, MERCURIUS, kapt. J. Moss (opm: E.J. Mos), van Londen; GROOT LANKUM, kapt. H. de Weerd, van Liverpool.
Uitgezeild: CORNELIA (opm: aak, bunschip TWEE GEBROEDERS), kapt. A.J. Overzee, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen - Hellevoetsluis, 13 april. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: WILLIAM HOLDIERMA, kapt. R. Steel, van Ipswich en VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, van Liverpool. De wind NNW.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DRIJADE, kapt. J. Baugs, van Charlestown, ligt in quarantaine; WILLIAM, kapt. R. Small, van Dundee; COMMERCE, kapt. W. Frost, van Londen; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel en VEENSTROOM, kapt. J.E. Hoveling (opm: kof, kapt. S.E. Hoveling), beide van Liverpool; en zeilde in zee: kapt. Hart met de brieven van den 13 dezer, naar Harwich. Heden arriveerde uit zee: DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Liverpool. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: THE BESS, kapt. J. Morden, van Colchester en THE DEBEN, kapt. J. Dalea, van Hull. Heden zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Sister, naar Londen. De wind NNW.
Den 14 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, van Cherbourg; ELONOMY, kapt. J.L. Duncar, van Leith; HERSTELD, kapt. C.H. Bruins en VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil, beide van Lynn. Heden zeilde in zee: VIER GEBROEDERS, kapt. W.J. Wells, naar Bremen; en arriveerden uit zee: VROUW ARENDJE, kapt. A. de Jong, van Havre; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson en WATERLOO, kapt. Blaut, beide van Londen. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 15 april. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel en de VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, alle van Liverpool met klipzout.
OHC 160425
Amsterdam, 14 april. Van het in begin november 1824 van Tonningen vertrokken schip de FAMILIE, kapt. D.J. Huges (opm: smak, bouwjaar 1821; kapt. Doede Jans Huges), van Koningsbergen naar Amsterdam, sedert niets meer vernomen zijnde, zal hetzelve waarschijnlijk met al het volk verongelukt zijn.
OHC 160425
Amsterdam, 14 april. Bij St. Antonio (Kaapverdische Eilanden), is verongelukt het schip de COURIER (opm: brik COURRIER, Antwerpen), kapt. C. Cleymans, van Antwerpen naar Rio Janeiro, doch het volk gered, en de kapt. te Lisbon aangekomen.
AC 180425
Texel, 15 april. De wind W. Binnengekomen MARGARETH, kapt. T. Poor, van New York; ASIA, kapt. J. Esdall, van Providence, (ligt in quarantaine); JR. THËODORA, kapt. C. Bandix, van Bilbao; VIGILANTIE, kapt. J.J. Roos, van Bordeaux; SOPHIA CHARLOTTE, kapt. J.W. Nehmtzo, van Londen naar Hamburg, als bijlegger.


Datum: 18 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 april. LUNA, kapt. L. Becker, van Drammen; bij het afgaan van de post, VROUW ANNA, kapt. H. Dik, van Bordeaux. Niets uitgezeild.
Uit de quarantaine ontslagen kapt. J.F. Otzen (opm: schip FREDRICA CAROLINA) van Alexandrië in Egypte.
Texel, 16 april. De wind WZW en NW. Binnengekomen: AURORA, kapt. A. Ahiers, van Suriname; EIGHT SONS, kapt. Low, van Charleston; VROUW ALIDA, kapt. U.J. Uges, van Port à Port, ligt in quarantaine; GERARDUS JOHANNES, kapt. J. van Ulphen, van Bordeaux.
Gisteren nog: VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrik, van Liverpool; GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, van Londen, als bijlegger, om orders.
Uitgezeild: SOPHIA CHARLOTTE, kapt. J.W. Nehmtzo, (van Londen) naar Hamburg.


Datum: 19 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 april. De wind NNW. Binnengekomen: JONGE JAN, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen. Niets uitgezeild.
Kapitein J. Eidall en kapt. U.J. Uges, zijn uit de quarantaine ontslagen.
Den 16 april is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, te Helvoet binnengekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, en de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, beide van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen - Vlissingen, 12 april. Den 9 en 10 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DIE JUNGE JOHAN, kapt. N. Petersen en SIRENE, kapt. J.R. Petersen, beide naar Kopenhagen; DE HARMONIE, kapt. J. Moller, naar Christiansand en DIANA, kapt. C.M. Hansen, naar Stralsund, alle vier met ballast; DE ZEEWOLF, kapt. A. Schreijenberg, naar Colchester met boomschors.
Sedert den 10 dezer zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik, met stukgoederen en de VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, met klipzout, beide van Liverpool; THE HOPE, kapt. H. Galloway, van Londen met ballast; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muys, van Duinkerken met wijn enz.; ANNA, kapt. F.A. van Deinum, van Londen met ballast; VRIJHEID EN VREDE, kapt. J. den Duyts, met suiker en LA PERLE, kapt. G. Guichon, met koffie, beide van Havre de Grace; LE SANS REPOS, kapt. C. Pethers, van Londen met stukgoederen; DE GOEDE HOOP, kapt. J. Beerblock, van Duinkerken met wijn; de VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sap, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: kapt. Moon met de brieven van den 13 dezer van Harwich, en ORION, kapt. R. Damel van New York. Het schip DRIJADE, kapt. J. Baug, is naar boven gezeild. De wind W.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JANUS, kapt. W. Holmes, en SEALSLAND, kapt. J. Atwood, beide van Boston; CAROLINE CATHARINE, kapt. A.N. Locke van Benicarlo, KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord van St. Ubes; GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap van Bordeaux; DE JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, en DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, alle van Liverpool. De wind W.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HOPE, kapt. G. Swier, van Manilla en Singapore en ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Cette. Van de morgen zeilde in zee: kapt. Bridge met de brieven van den 16 dezer naar Harwich; en arriveerden uit zee: kapt. Deane met de brieven van de 16 dezer van Harwich, en ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald, van Aberdeen. De wind NNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van Messina; URANIA, kapt. A. le Cocq van Guernsey en DE JONGE AUKE, kapt. K.A. Blaauw, van Londen als bijlegger. De wind W.
Den 16 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux; THE KETTY, kapt. J. Ausdell, van Hull; HARMONIE, kapt. J. de Best en GOEDE HOOP, kapt. F.H. Klein, beide van Liverpool. De wind WZW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. J.E. de Jong (opm: mogelijk als vervanger van kapt. K. Storm), van St. Ubes en ARNO, kapt. J. Cooke van Stockton. Heden arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, van Londen; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, naar Londen. De wind NNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De ondergetekenden adverteren, dat in de door hen voornoemde Maatschappij van Scheepsreederij te Dordrecht, bereids ingeschreven zijnde tot dier Maatschappij vereist, mitsdien weldra de deelnemers zullen worden opgeroepen om tot de finale vestiging derzelve, en de modificatie van sommige bepalingen des noods, te besluiten; blijvende echter meerdere uitbreiding, de ondertekeningen als nog ten hunnent openstaan.
Dordrecht, 18 april 1825, Gerard Mauritz, firma Vogelsang & Co en Jan Schouten

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geauthoriseerd, zal op maandag den 25 april 1825 en volgende dagen, telkens des morgens ten negen uren, in het logement van K.D. de Jong, te Hollum, op Ameland, publiek, voor contant geld, doen verkopen plm. 1200 tonnen pek en teer, een aanzienlijke partij delen van diverse lengtes, ter breedte van 27 Nederlandse duimen, ter dikte van 77 strepen, benevens 3 zware ankers en dito touwen, meest nieuw en volle lengte, gekapt wand, stagen, lopend touwwerk, zeilen, blokken, en andere goederen: alles herkomstig uit het op den 5 februari, aldaar gestrande Russisch fregat schip: DORIS, gekomen van Finland, en gedestineerd naar Londen, zullende alle die goederen twee dagen voor de verkoping, bij en in de pakhuizen op gezegd dorp kunnen worden bezichtigd. Nadere informatie te bekomen, bij genoemde strandvonder en W. Harmens, Russisch Keizerlijk Consulair Agent te Harlingen.


Datum: 20 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 april. Binnengekomen: ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, van Suriname. Gisteren nog ATTALANTE, kapt. J. Byrne, van Londen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

De brik MERKUS, kapt. Kaiser, laatst van Bima binnengekomen, heeft reeds in december de rede van het fort Rotterdam verlaten en brengt dus geen latere tijdingen van daar dan die welke reeds hier bekend waren en in ons nummer 3 zijn medegedeeld. Kapt. Kaiser heeft van Makassar provisie en manschappen naar Bonthain overgebracht en is van daar gezeild den 15 januari l.l. stevende naar Bima alwaar hij zes weken is verbleven.
Voor Bonthain liggende is aldaar aangekomen de equipage van het Engelse schip BRITANNIA, kapt. Maekey, bestemd van Calcutta naar China, hetwelk op de Bril gestoten hebbende, verloren is. De BRITANNIA was een 800 tons schip geladen met 300 kisten opium en 5.000 balen katoen. De equipage, uit honderd Lascars bestaande, is opgenomen aan boord van de brik MERKUS, van het particulier schip MARQUESS OF HASTINGS en de koloniale korvet COURIER, die insgelijk ter ree van Bonthain lagen.


Datum: 21 april 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee de GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, van Cephalonia; MARS, kapt. J.B. Frerichs, en EPAMINONDAS, kapt. J.G. Landschoff, beide van Cette. De wind N.
Den 19 dito. Van de morgen zeilden naar zee: MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Blake, EARL BATHURST, kapt. D. Pound en ROSA, kapt. J. Elles, alle naar Londen. De wind NNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 april. Heden tussen een en twee uren zijn op ’s Rijks werf alhier, met de beste uitslag te water gelaten, twee vaartuigen van oorlog, namelijk het linie-schip DE KORTENAAR van 80 stukken en een korvet; het schoonste lenteweder begunstigde en veraangenaamde deze plechtige verrichting.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 april. De wind NNW. Binnengekomen KUMBANG JATTIE, kapt. J. Stavers, van Batavia, Isle de France en St. Helena; DIE HOFFNUNG, kapt. J. Saag, van Livorno; BABELINA, kapt. J.E. Petersen, van Holmstrand.
Uitgezeild UNION, kapt. A. Gallewaij en VROUW DIEUWKE, kapt. G.A. Dijkstra, beide naar Londen.


Datum: 22 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 18 april. Niets gepasseerd. De kof bevorens gemeld, is kapt. T.J. Nuisker, van Bordeaux.
Het kofschip, gisteren gemeld, op de Hoorn gestrand, VROUW GERKE, kapt. M. Gerdes (opm: buitenlander), van Bordeaux naar Hamburg bestemd; het schip is aan stukken geslagen en een groot gedeelte van de lading is op strand gespoeld.


Datum: 23 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 april. De wind ZW. Binnengekomen CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F. Groen, van Suriname; de TWEELING DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma, REDLICHHETEN, kapt. J. Nissen, beide van Cette; ANNA, kapt. C.H. Dieman, van Rostock; WINTER, kapt. D. Holst en ENIGHEDEN, kapt. Biornsen, beide van Drammen. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 21 april. In de avond van den 20 april is, onder de jurisdictie van Calandsoog, gestrand, het schip ASIA, kapt. R.W. Eastwich, van Canton naar Hamburg bestemd; indien het weer goed blijft, heeft men hoop om het schip vlot te brengen; men is reeds bezig hetzelve te lichten, door de lading in vaartuigen over te zetten, waarvan er enige met partijen thee in het Nieuwe Diep zijn aangekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21april. Den 3 februari is aan de Kaap de Goede Hoop gekomen, Zr.Ms. oorlogskorvet SIRENE, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen - Vlissingen, 18 april. Van den 12 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen: HENRIETTE EN JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, van Bordeaux naar Brussel gedestineerd met wijn.
Naar Antwerpen bestemd: DE MARIA, kapt. J. Zirck, van Liverpool met klipzout, LA JEUNE JEANNETTE (opm: smak), kapt. D.F. Moldenhauer, met suiker en thee en l’ISIS, kapt. G. Broutin, met katoen en suiker, beide van Havre-de-Grace; DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens en AUGUSTA, kapt. J.G. Sap, beide van Liverpool met klipzout; l’ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Bouvier, van Havre-de-Grace met katoen en huiden; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest, van Hull met stukgoederen; ZEPHYR, kapt. J. Willaert, van Bordeaux met wijn en katoen; MEYER SARAH, kapt. E.C. Bune, van Hull met stukgoederen; DE COCK, kapt. S. Martin, van Isle-de-France met suiker en koffie; DE JONGE HENDRIK, kapt. J.H. Groot, met suiker en koffie, en DE GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, met potasch, beide van Havre-de-Grace; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Bordeaux met wijn enz.; DE JUFVROUW AKKE, kapt. M. Jeltens en PAULINA, kapt. C. Brandaris, beide met klipzout en stukgoederen; HELENA, kapt. D.J. Greeven, en DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, beide met klipzout en alle vier van Liverpool; PERSEVERANCE, kapt. Metayer, van Bordeaux met glaswerk en wijn; L’UNION, kapt. J. Rickmers en DE JUFVROUW TITSIA, kapt. L. Besseling, beide van Liverpool met klipzout; DE VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smith, met wijn en koffie, en DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. L.H. Drayer, met wijn enz, beide van Bordeaux; INDUSTRIE, kapt. P.H. de Best, en NEPTUNES, kapt. H.E. de Jonge, beide van Liverpool met klipzout; EOLIS, kapt. R. Wallis, van Palermo met schumac (opm: een soort gras) en fruit; DIE LIEBE, kapt. J.T. Linge, van Cette met wijn enz.; EENIGHEDEN, kapt. J.F. Urbye, van Messina en CHRISTINA, kapt. J.C. Strand, van Triest, beide met olie en fruit; GERTRUDE, kapt. A. Busse, van Marseille met stukgoederen; de vijf laatste hebben, alvorens naar Antwerpen te vertrekken, de gewone visite van quarantaine ondergaan.
Den 19 dito. Gisteren is alhier ter rede gekomen met onbepaalde destinatie: DE VROUW ALBERDINA, kapt. H. Rentes, van Londen met ballast.
Ook zijn nog, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VERWISSELING, kapt. A. Schaaf, van Lissabon met koopmansgoederen, hebbende visite van quarantaine gehad; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van de Havannah met koffie, deze moet quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee ZAANVLIET, kapt. O. Sijmons, van St. Ubes. Van de morgen zeilden in zee: MARIA, kapt. W. Morrison, naar Leith; POMONA, kapt. G. Currey, naar Newcastle, en kapt. Moon met de brieven van heden naar Harwich.
De wind W.
Den 21 dito. gisteren namiddag en van de morgen arriveerden uit zee EARL OF CLANCARTY, kapt. I. Heath van Londen, en kapt. Mortleman met de brieven van gisteren van Harwich.
De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee LADY WILLIAMSON, kapt. W. Foster van Hull en EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams van Londen. Van de morgen vertrok naar Londen, de stoomboot DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater. De wind W.
Den 21 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee FAME, kapt. J. Gorsbey, en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, beide van Londen. Heden zeilden naar zee: PROVEN, kapt. U. Nielsen, en VIJF GEZUSTERS, kapt. A.R. Frantzen, beide naar Corsoer; NANCY, kapt. J. Morrison, naar Perth; PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson en ST. MICHELL, kapt. T. Smithson, beide naar Hull. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Deelneming in de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Commissarissen en directeuren van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, als daartoe door de algemene vergadering, van dato den 26 augustus 1824, gemachtigd, zijn van mening, in gedeeltelijke executie der alstoen geresolveerde uitbreiding van het primitive fonds van de Maatschappij, over te gaan tot het aannemen van additionele deelnemingen in dezelve maatschappij, uiterlijk voor vierhonderd aandelen.
Deze deelneming, volgens Art. 16 van de statuten, in het openbaar moetende worden aangeboden, zullen commissarissen en directeuren voornoemd daartoe procederen, ten overstaan van den Notaris Pieter Samuel Sander en deszelfs ambtsgenoot Willem Johan van Rijp, op dinsdag 17 mei 1825, des namiddags ten 4 uren, in het Locaal van Publieke Verkoopingen, op de Gelderschekade, te Rotterdam.
Ten gevolge dezer uitbreiding zullen worden aangebouwd en in dienst gesteld de volgende stoomvaartuigen, als:
1. Een packet, tot vervoer van passagiers en goederen van Amsterdam naar Hamburg en vice versa.
2. Een sleepboot, tot het slepen van zeilvaartuigen op de rivieren en zeegaten.
3. Een boot voor de Rijn.
4. Een boot voor de dienst tussen Antwerpen en Boom.
De voorwaarden, waarop het recht tot deelneming zal worden toegekend, liggen te Dordrecht ter lezing aan het Kantoor van de Notaris Schultz van Haegen.
(opm: in een zelfde advertentie van de AC van 060525 staat: de voorwaarden, waarop het recht tot deelneming zal worden toegekend, liggen te Amsterdam ter lezing aan het Kantoor van de notaris A. Houtkoper)


Datum: 25 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 april. De wind WZW. Binnengekomen VEREENIGING, kapt. W. de Boer, van Suriname; ZEPHIR, kapt. C. Fyh, van Boston; PETRONELLA, kapt. H. Levsen, van Almeria en Malaga; FRANSIS??, kapt. B. Rice en CORNELIA, kapt. J.J. de Jong, beide van Londen; VROUW SOPHIA, kapt. J.T. Arends, van Rostock. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 april. Het schip ASIA, gisteren gemeld, is sedert verder op strand geraakt en door de equipage verlaten die met een vissersvaartuig in het Nieuwe Diep gekomen is; het schip zal denkelijk geheel weg zijn; van de lading is zoveel mogelijk geborgen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 23 april. De wind O en W. Binnengekomen: EENDRAGT, kapt. E.M. de Jong en VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, beide van Liverpool.
Door de loodsschipper P. Kuiper is, den 16 dezer, bij Goudstaart (opm: Start Point), in goede staat gepraaid SCHOON VERBOND, kapt. D Kraijer, van Amsterdam naar Canton, hebbende de wind noordelijk.
Kapitein George Ipsenwaage, van Christiaansand, den 20 dezer, met het schip KEMBANG JATTI, alhier gearriveerd, en gevoerd hebbende het schip AUGUSTINA meldt, dat hij op deszelfs reis van Caen naar Christiaansand, ballast scheeps, na het kappen van de masten vermits het schip dreigde te kantelen, en zware lekkage bekomen te hebben, met zijn equipage, ten getale van 5 man, het schip in de Noordzee, in een zinkende staat, hebben verlaten.
Uitgezeild: VROUW HERMINA, kapt. H.B. Seeman; CORONATION, kapt. J. Tish en JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs, alle drie naar Londen, VROUW WIETSKE, kapt. J. Kiers, naar Yarmouth; JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, naar Liverpool; JAN JOSEPH, kapt. J.J. Herve, DE LIEFDE, kapt. S. Koole en MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwehand, alle drie naar Hull; THE CHANCE, kapt. J. Dobre, naar Leith.


Datum: 26 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 april. Binnengekomen MARCO BOZARIS, kapt. P. Kraaij, van Berbice; JONGE JAN, kapt. B. Kuijt, van Hull.
Uitgezeild VROUW DIEUWKE, kapt. K.B. Tippema, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de LEONARDUS, kapt. J. Noord, en GEZINA, kapt. R.T. Taaij, beide van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 april. Volgens ontvangene berichten uit Suriname, was het schip DE ZEEUW, kapt. C. Riekels, aldaar den 2 maart aangekomen; het schip DE KOLONIST, kapt. F. Jonker, was in goeden staat en zou, enige dagen later, van daar vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 april. Van de morgen zeilden in zee MAASSTROOM (opm: ex-MARIA JOHANNA, pink), kapt. D.J. Cupido, naar Groenland, ter walvisvangst; MARTIN LUTHER, kapt. H.R. Boss, naar Madeira, en PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, naar Londen. De wind ZW.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARIE AUGUSTINE, kapt…. Villeaumoras, van St. Malo; TRAFALGAR, kapt. J. Pound, van Yarmouth; WILLEMINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, van Jersey; PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson, van Hull; GESINA, kapt. R.F. Taay en LEONARDUS, kapt. J. Noord, beide van Liverpool. Van de morgen zeilden naar zee: ROTTERDAM, kapt. T. Bout, naar Groenland ter walvisvangst; HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, naar Batavia, en kapt. Deane met de brieven van heden naar Harwich.
Den 24 dito. De gisteren naar zee gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen, behalve kapt. Martens die onder de Goereese haven ten anker is gekomen. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ULYSSUS, kapt. F.W. Norman, van Baltimore. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 22 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HENRI MARIE, kapt. J. Herve, van Havre; LOUISA, kapt. D. Guyt en TWEE GEBROEDERS, kapt. S.C. Scherpbier, beide van Londen.
Heden zeilden in zee: ANN, kapt. M.W. Pherson, naar Aberdeen; HOFFNUNG, kapt. J.T. Plock, naar Elseneur; TWEE GEZUSTERS, kapt. O. Larsen, naar Bergen; DRIE VRIENDEN, kapt. E.T. ten Cate, op avontuur; THETFORD, kapt. W. Rickaby, naar Hull en DRIE GEBROEDERS, kapt. A.H. Visker, naar Hamburg. De wind ZW.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VIGILANTIE, kapt. A. Duindam, van Caen. Heden zeilden naar zee: MARIA, kapt. P.J. Börzouw, naar Bordeaux; BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Horten en VROUW JANTJE, kapt. F.G. Mellema, alle naar Londen; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard, naar Lynn; MARIA, kapt. T. Warren, naar Rye; SOLVEREIGN, kapt. W. Austin, naar Shoreham; BESS, kapt. J. Morden, naar Colchester en JONGE AUKE, kapt. A.K. Blaauw, op avontuur. De wind van O tot ZW.
Den 24 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen, behalve kapiteins Börzouw, Warren, Austin en Horden, die wegens tegenwind teruggekomen zijn. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE HOOP, kapt. P. Hazenoot, van Lissabon. Heden arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, van Londen; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, naar Londen. De wind ZW.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 april. Heden zijn van Zr.Ms. werf te water gelaten de KORTENAER, geboord voor 80, en de korvet TRITON, geboord voor 28 stukken.


Datum: 27 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 april. Uitgezeild: DIANA, kapt. C.P. Cook, naar Sevilla en Malaga; IJSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, naar Newcastle.


Datum: 28 april 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 april. Van Kopenhagen wordt van den 17 dezer gemeld, dat het schip de JONGE FREDERIK, kapt. K.P. Bruins, van Amsterdam naar Memel, ankers en touwen verloren heeft en vervolgens op de Salsholms gestrand en vol water geraakt is, de kapitein had een vergelijk getroffen, om het schip voor 550 rbth. af te brengen. (opm: de kof werd geborgen)
De schepen de GOEDE HOOP, kapt. W.H. Bontekoe, naar Stettin en DIE TWEE GEBRŰDERS, kapt. J.J. Gotschalk, van Stettin naar Amsterdam, hebben mede een anker en touw verloren, doch lagen veilig ter rede van Kopenhagen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 april. De wind ONO. Binnengekomen ENGELINA JANTA, kapt. B.J. Wijchers (opm: ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers), van Bordeaux; WILLIAM, kapt. S. Coock en SPRIGTHLY, kapt. J.W. Newton, beide van Londen; ST. JOHANNES, kapt. J.P. Everts, van Carlshaven; PROVIDENTIA, kapt. P. Thomas, van Noorwegen; ELISABETH CATHARINA, kapt. U. Neuman, van Drammen.
Uitgezeild: IPENROODE, kapt. A.F. Oosterloo en SPECULATION (opm: pink), kapt. Th. Pietersz, beide naar Suriname; MARIA EN JACOBA, kapt. J. Bart, naar Curaçao; HESPERUS, kapt. F.P. Madzen, naar Demerarij; HAVANNA PAKET, kapt. D.F. Visser, naar Havannah; PHILIP, kapt. R. Leslie, naar Baltimore; MARGARETHA CLASINA, kapt. G.S. Rotgans, naar Marselles; MARY, kapt. W. Soanes??, naar Londen; MARGARETHA ELISABETH, kapt. C. Tiedeman, VROUW CATHARINA, kapt. D. Wagener, CATHARINA ELISABETH, kapt. C. Peters, alle drie naar Hull; CAROLINA ELISABETH, kapt. C. Knudsen, naar Drammen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 24 april. Heden is alhier van de Berbice gearriveerd het schip (opm: fregat) MARCO BOZARIS, kapt. Pieter Kraay, gebouwd door de scheepsbouwmeesters J. Haring Booy en Zoonen, te Amsterdam. Dit schip is voor zijn eerste reis den 9 januari l.l. naar zee gezeild, heeft dus de uit- en thuisreis in 3 ½ maand gedaan en daarvan 66 dagen op zee geweest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen 23 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 21 dezer tot heden naar zee gezeild de HOOP, kapt. H. van der Kolff, naar Petersburg, en LE CHARLES, kapt. J.C. Beckham, naar Riga, beide met ballast; GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, naar Bridport met vlas; NEPTUNES, kapt. M.C. Remmer, naar de Oostzee met ballast; MERCURY, kapt. J. Banks, naar Leith met glas; ISABELLA MARIA, kapt. J.O. Wold, naar Christiaansand met dakpannen; DE JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, met vlas en meekrap en THE DELIGHT, kapt. Th. Grey, met vlas naar Hull; BODEL CATHRINE, kapt. N. Erichsen, naar Noorwegen met ballast; DE HERO, kapt. H. Popen en DE VROUW PETINA, kapt. H.D. Mulder, beide naar Londen met boomschors.
Heden is alhier ter rede gekomen THE PRINCE LEOPOLD, kapt. R. Carlill, van Londen met generale lading en onbepaalde destinatie.
Voorts zijn, van den 20 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen LES DEUX SOEURS, kapt. J.M. Verspecke, van Havre-de-Grace met katoen; HAVERSIORD, kapt. L.J. Brorsen, van Cette met wijn en stukgoederen; dit schip heeft visite van quarantaine ondergaan; CAPE BRETON, kapt. P. Priauix, van Jersey met koffie en suiker; L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt, van Londen met stukgoederen; LE JEUNE PIERRE, kapt. Y. Rose van Redon, met honing en wijn; NEPTUNES, kapt. J. Jurgenson, van Triest met stukgoederen; quarantaine visite als boven; REBEKKA, kapt. W.B. Gater, van New York met stukgoederen; visite van quarantaine; DE JONGE FERDINAND, kapt. M. van der Kerkhoven, van Lissabon met zout en fruit; JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleinings en DE VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, beide van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 april. Gisteren namiddag zeilde in zee ROTTERDAM, kapt. J. Laming naar Londen. Van de morgen zeilden naar zee Zr.Ms. brik van oorlog DE GIER, luitenant Van Zon; Zr.Ms. transportschip DE ZEEMEEUW, luitenant.t.zee De Volmer; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn naar Hull en CAROLINE, kapt. L. Soupat, naar Havre. De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 april. Gisteren namiddag zeilden naar zee: ALFRED, kapt. R. Oliphant, naar Montrose; LEIPSIG PACKET, kapt. W. Smith, naar Leith; EENIGKEIT, kapt. C.P. Bruhn, naar de Oostzee, en AMALIA, kapt. J. Brugge, naar Bergen; dezelve zijn in de Put ten anker gekomen. Van de morgen zeilde naar zee: VROUW GEZINA, kapt. A.W. Banding, naar Hamburg. De wind ZZO.
Den 26 dito. gisteren namiddag arriveerde uit zee: WIBBINA, kapt. M.R. Klein, van Londen.
De schepen die gisteren in de Put ten anker gekomen waren, zijn heden wel in zee gekomen behalve A.W. Banding, welke nog in de Put ten anker ligt. Even voor posttijd hebben enige schepen de loods aan boord om naar zee te zeilen. De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Wij vernemen, dat men binnen deze stad, onder inwachting van ’s Konings hoge goedkeuring, ijverig werkzaam is met het daarstellen van een allerbelangrijkste onderneming, namelijk, het oprichten van een Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, welker aanvankelijk doel zal zijn het in de vaart brengen van twee stoomboten voor passagiers en goederen, de ene bestemd voor de overtocht van Amsterdam naar Hamburg, de andere voor die van Amsterdam naar Londen, op elkander corresponderende, zodat men binnen de tijd van vier etmalen van Londen naar Hamburg en omgekeerd zal kunnen reizen.
Buiten het voordeel van de onderneming zelve, mag men zich de gunstigste gevolgen voor de handel, vooral voor die van deze stad, daarvan beloven: geen wonder dan ook dat dezelve niet alleen algemeen toegejuicht, maar met geestdrift en belangstelling, door onze stadgenoten ontvangen wordt, zodat de intekening, sedert korte dagen, reeds tot die aanzienlijke hoogte is geklommen, dat men weldra deze maatschappij, als Zr.Ms. goedkeuring zal verkregen zijn, als geconstitueerd zal mogen en kunnen beschouwen.


Datum: 29 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 april. De wind O en ZW. Binnengekomen GOEDE HENSIGT, kapt. Zwensen, PROVESTERN, kapt. M. Holst en VRIJHEID, kapt. P. Stibolt, alle drie van Drammen.
Gisteren nog: HEBE MARIA, kapt. J.W. Kreije, van Oudsoen. Niets uitgezeild.
Den 25 en 26 april zijn nog uitgezeild: GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Dient en HOOP EN FORTUIN, kapt. P.J. Jorritzma, beide naar Hull; MARIA, kapt. L. Watcham, naar Ipswich; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, naar Londen; VERWACHTING, kapt. K.S. de Vries, naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer, te Dronrijp, presenteert, op zeer aannemelijk voorwaarden, uit de hand te verkopen de gerechte helft in het trekveer en schip no. 2, met alles wat er toe en aanbehoort, varende van Franeker op Leeuwarden en terug.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 27 april. Gisterochtend zeilde van deze haven in zee, het kofschip NEPTHUNUS, gevoerd door kapt. Cornelis van der Mussel, gedestineerd naar St. Petersburg.


Datum: 30 april 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 april. De wind zuiden. Binnengekomen CORNELIA, kapt. J.H. de Veer, van Batavia, komt van de Kaap de Goede Hoop; SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. F. Claus; ARGYLE, kapt. D. Spreeuw; JEANETTE, kapt. H. Funck en FLORA, kapt. P.H. Wilders, alle vier van Smyrna; ELISE, kapt. L. Zacharias, van Tonsberg; kapt. N. Pleun van Teneriffe. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 april. In het gat bij de derde ton liggen ten anker het Russische brikschip THASLOWAY, kapt. J.H. Brandt, van Buenos Aires, en een kof van Teneriffe.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 26 april. Heden morgen is, met het laveren voor de Sloot, aan de grond geraakt, het galjasschip MARIA CATHARINA, kapt. J.H. Nolan (opm: buitenlander), van Rostock met rogge naar Amsterdam bestemd; men is bezig de lading en tuigage te bergen, doch het schip zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert onze laatste naar zee gezeild: MEDUSA, kapt. J. Lubbing, met boomschors, en EIZO DE WINDT, kapt. W.G. Hellinga, met vlas, beide naar Londen; THE MARY, kapt. J. Beach naar Hull, met vlas; DE VROUW ELBERDINA, kapt. J.J. Maak, naar Hamburg, en LE CESAR, kapt. J. Taurel, naar Marseille, beide met ballast; STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra, naar Liverpool met boomschors; DE TRITON, kapt. J. Coelink, naar Alexandrie met stukgoederen; THE ARGUS, kapt. R. Girdler, naar St. Ubes met ballast; CLEOPATRA, kapt. C. Darral, met ballast, en THE INDEPENDENT, kapt. R. Wild, met stukgoederen, beide naar St. Domingo; PETRONELLA CATHARINA, kapt. W.N. Jacobs, naar Petersburg met stukgoederen; MINA, kapt. F. Nordenholtz, naar Hamburg met meekrap; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, naar Duinkerken met ballast.
Gisteren is naar Antwerpen opgezeild het schip PRINCE LEOPOLD, kapt. R. Carlill, laatst van Londen alhier ter rede gekomen.
Eindelijk zijn, den 24 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: L’ADÈLE, kapt. J. Tugeron, van Bordeaux met wijn enz; REVENUE, kapt. L. Blanchard, van New York met koffie, suiker en rijst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 april. Gisteren namiddag zeilden in zee: Zr.Ms. korvet van oorlog PALLAS, kapt.-luitenant Rijk; HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, naar Batavia; HARMANNA MARGRIETA, kapt. J.B. de Boer, naar Boulogne en COMMERCE, kapt. W. Frost, naar Londen; en arriveerden uit zee: HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Arends, van Grijpswald; BEAVER, kapt. W. Burton, van Newcastle; JOHANNA MARGARETHA, kapt. H. Sejersen, van Aarhuis; PROSPECT, kapt. J. Alexander, van Londen; AURORA, kapt. J. Park, van Aberdeen; NEPTHUNUS, kapt. J. Peters, van Wismar; CHARLOTTA FREDERIKA, kapt. C.D. Schiebe, van Grijpswald; WILHELMINA, kapt. J.D. Stowhaass en WOLGAST, kapt. J.C. Jaeger, beide van Wolgast. Van de morgen arriveerde uit zee: LIVERPOOL PACKET, kapt. D. Adams, van Baltimore. De wind ZW.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. brik van oorlog SIRENE, kapt.-luitenant Buys van Batavia; CATHARINA CAROLINA, kapt. J.J. Schu, van Grijpswald (opm: Greifswald); en CAROLINA, kapt. D. Voss, van Stettin. Van de morgen zeilde in zee: HOPE, kapt. G. Sweet, naar Londen. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 27 april. Kapt. Banding is wel in zee gekomen. Gisteren namiddag zeilden in zee: CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, naar Bordeaux; MARIJA, kapt. R. Warren, naar Rye; SOVEREIGN, kapt. W. Austin, naar Shoreham; BESS, kapt. J. Morden, naar Colchester; VROUW MARGINA, kapt. W.R. Huisman, naar Glasgow; JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam en FLORA, kapt. C. Klok, alle naar Londen. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: KING GEORGE, kapt. G. Hart, van Londen; BREDFORDT, kapt. O.H. Stijrsing, van Drontheim; WILLEMINA, kapt. S. Duerling, van Grijpswald (opm: Greifswald) en CATHARINA CHRISTINA, kapt. S. Hansen, van Randers. Van de morgen zeilden in zee: KETTY, kapt. J. Ansdell, naar Hull en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, naar Londen. De wind OZO.
Den 28 dito. Van de morgen zeilden in zee: MARIA, kapt. P.J. Botzauw, naar Bordeaux; JONGE TJETSKE TROMP, kapt. S.R. de Jong, naar Liverpool; JONGE HENDRIK, kapt. W. Antons, naar Grimsby; MARIA SOPHIA, kapt. C. Hansen, naar Kopenhagen; HEBE, kapt. W.M. Intosh, naar Newcastle; FORTUNA, kapt. T. Helm, naar St. Thomas; JANE, kapt. J. Brown, naar Arbroath; ECONOMY, kapt. J.L. Duncan en VROUW ALIDA, kapt. A. Kreemer, beide naar Leith; en arriveerden uit zee: FREDRIKA, kapt. J.C. Evert, van Kioga; VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen, van Malaga, en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, van Londen. De wind ZZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 april. aan deze stad is gearriveerd: het schip BREDFORDT, kapt. O.H. Stijrsirg, van Drontheim, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands kofschip de VEENSTROOM, kapt. Simon E. Hoveling, om voor of op den 9 mei aanstaande te vertrekken. Adres bij de kargadoors Vogelsang & Co aldaar.


Datum: 02 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 april. De wind ZO en Z. Binnengekomen THASTLIWOY, kapt. J.A. Brand, (Opm: zie bericht van AC 300425, waar de namen heel anders worden gespeld), van Buenos Aires; VRIENDSCHAP, kapt. Ketelaar, van Teneriffe.
Uitgezeild: VROUW MARGARETHA, kapt. P. Mulder, naar Gibraltar, Konstantinopel en Smyrna; DE LIEFDE, kapt. K.J. Hagedoorn, naar Hull.
Texel, 30 april. De wind ZO. Binnengekomen LE GRAND NAVIGATEUR, kapt. F. Guisenie, van Batavia; CERES, kapt. K. Visman, van Suriname; TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen; VRIESLAND, kapt. J.D. van Veen, van Liverpool; VROUW HENDRICA, kapt. J.D. Touscher, van Aalburg; SWANEN, kapt. W. Meltz, van Nyborg; NEPTUNES, kapt. J. Thornen, van Drammen. Niets uitgezeild.
Gisteren nog binnengekomen VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen.
Gisteren uitgezeild: 2 GEBROEDERS, kapt. W. Atis, naar Hull.
Door bovengemelde kapt. J.D. van Veen is, den 26 april bij Wight gepraaid Klaas Mus, van Lissabon naar Hull.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie. Departement van Binnenlandsche Zaken.
Bij deze wordt ter kennis van de Handel en Scheepvaart van dit Rijk gebracht, of, voor zo veel nodig, herinnerd, dat de gezondheidspassen, waarvan de schepen, de wil naar Spanje hebbende; moeten voorzien zijn, behoren te worden gelegaliseerd door de Spaanse Consul in de haven van waar de schepen vertrekken, of door de consulaire agent van het district, of door de consul-generaal van Zijne Katholijke Majesteit, te Amsterdam. Blj verzuim van deze formaliteit, is het schip en equipagie, bij het binnenkomen in een van de havens van Spanje, aan quarantaine, boeten, enz, blootgesteld.
's Gravenhage, den 28sten april 1825, de Staatsraad, Administrateur voor de
Nationale Nijverheid, Stratenus

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 april. Vanwege de Zuid-Hollandsche Maatschappij ter Redding van Schipbreukelingen, alhier ter stede opgericht, is gisteren van de werf van de heren C. Frater en zoon, scheepsbouwers, in het water gebracht de eerste reddingboot, genaamd DOMBURG, zijnde bestemd om te Domburg, op het eiland Walcheren, geplaatst te worden. Deze reddingboot is gebouwd door voornoemde scheepsbouwers, onder het onmiddellijk toevoorzicht van en naar het model door de secretaris van de maatschappij, de heer W. van Houten Jr, alhier, uitgedacht en vervaardigd, en welk model, reeds in de maand mei van het vorige jaar, door hem aan Z.M. onze geëerbiedigde Koning, is aangeboden, en door Hoogstdenzelven met welgevallen ontvangen.
Te Scheveningen is, door de heer Varkenvisser, scheepsbouwer, voor rekening van de maatschappij, een boot van gelijke constructie en naar hetzelfde model gebouwd, waarmede, binnen weinige dagen, in zee, proeven genomen zullen worden. ledere boot is behoorlijk voorzien van de nodige luchtkasten, van zink gemaakt, en onder de doften en langs de boorden geplaatst, van lijnen, dreggen, boeien, drijfharnassen en zodanige middelen, als men oordeelt nodig te hebben tot het edel doel van de maatschappij ter redding van schipbreukelingen.


Datum: 03 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 mei. De wind ZW en O. Binnengekomen JOHANNES, kapt. Roosen, van Barcelona; UNION, kapt. A. Gallewaij, van Londen; DRYDEN, kapt. J.D. Schroder, van Memel.
Uitgezeild PALEMBANG, kapt. Leopold Heijde, naar Batavia; CORNELIA, kapt. J.D. de Jong, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 mei. aan deze stad is gearriveerd het schip de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, van Neustad met gerst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 april. gisteren namiddag zeilde in zee DRYADE, kapt. E. Bangs naar St. Petersburg. Heden arriveerden uit zee: DIAMOND, kapt. D. Beekford van Batavia, en JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien van Rostock. De wind ZW.
Den 30 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: EENIGKEIT, kapt. J.J. Gors van Grijpswald (opm: Greifswald). De wind Z.
1 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben van Dirhagen; DE VREDE, kapt. J.J. Greeven van Cardiff, en MARGARETH, kapt. G. Hart van Londen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 29 april. Heden arriveerden uit zee MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering van Cherburg, en ANNA CATHARINA, kapt. H.H. Leuntzen van Randers; en zeilden in zee: URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey, en ANN, kapt. B. Scott naar Newcastle.
Den 30 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: JACOBA, kapt. L. Hus van Lynn; en zeilden in zee: GEORG PHILIP, kapt. F.G. Rentz naar Nerva en GEORGE WILHELM, kapt. A.T. Lurau naar Riga. De wind ZW.
1 mei. Heden zeilden in zee FAME, kapt. J. Crosby en KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, beiden naar Londen; en arriveerde uit zee: KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Uit Suriname verneemt men, dat aldaar den 3 maart l.l. is afgekondigd een, op den 23 februari te voren vastgestelde publicatie, omtrent de aankomst en het verblijf van vreemdelingen in die kolonie. Alle schippers zullen de namen van de medegebrachte passagiers moeten opgeven niet alleen, maar nevens die personen binnen drie dagen voor de raad-fiscaal verschijnen; geen passagiers aanbrengende, zullen zij ook daarvan opgaaf moeten doen; voorts zullen zij een getekende kopij van hun monsterrol moeten overleggen, en van het aannemen of achterlaten van scheepsvolk moeten kennis geven; alles op een boete van NLG 200 guldens. Vreemdelingen zullen zich van een carte de sureté moeten voorzien, terwijl herbergiers en bijzondere ingezetenen van het huisvesten derzelve aangifte moeten doen, de eersten op NLG 200 en de andere op NLG 100 boete.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht, ontvangen met het op den 28 dezer in Texel binnen gelopen Amerikaanse schip GALEN, na een reis van 100 dagen van Batavia gekomen, was, weinige dagen voor het vertrek van de GALEN, van Batavia onder zeil gegaan de expeditie tegen Macassar, sterk 1200 man, onder bevel van de generaal Van Geen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht liggen in lading naar:
- Bergen in Noorwegen, het Nederlandse kofschip de VEENSTROOM, kapt. Simon E. Hoveling, om voor of op den 9 dezer te vertrekken.
- Liverpool, het Nederlandse kofschip GEZINA, kapt. R.F. Taay, om voor of op den 21 dezer te vertrekken. Adres bij de Kargadoors Vogelsang & Co aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag den 12 van deze maand, des voormiddags te 11 uur, zal er ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, ten huize van kastelein J.A. Smaal, te Delfzijl publiek worden verkocht een smakschip, 2 tjalkschepen, een partij grenen en vuren planken, benevens een partij rijsbossen, alles liggende aldaar. Van welke percelen de gegadigden zich tot aanwijs kunnen vervoegen en nadere inlichtingen kunnen bekomen bij de opziener van de Waterstaat C. de Haas, thans zich te Groningen bevindende, of bij de pikeur van de Waterstaat G. van Lingen te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door de Engelse kapitein Hunter, voerende het schip DONNA CARMELITA, is in de Zuidzee een nieuw eiland ontdekt op 15º31’ Z.B. en 176º11’ O.L. Men heeft het Onaeufe of Hunters Eiland genoemd.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 2 mei. In de Bataviasche Courant, tot den I3 november 1824, heden ontvangen, leest men de navolgende berichten:
Den 9 dezer is alhier ter rede aangekomen het Nederlandse schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, gezagvoerder J.H. Peter, in de maand maart naar de Perzische Golf vertrokken, en thans, na een reis van 80 dagen, van daar teruggekeerd. Gemeld schip is, met een lading, bestaande voornamelijk uit suiker, tin, ijzer en enige geschenken, onder beheer van een gouvernements agent, naar Perzië vertrokken, en heeft een lading der verschillende Perzische koopwaren en een vijftiental fraaie paarden in retour aangebracht. Men verneemt, dat die uitzending in Perzië bijzonder goed ontvangen is, en dat aldaar veel geneigdheid is aangetroffen tot het weder aanknopen van onze oude handelsbetrekkingen.
Men verneemt tevens, dat bij het gouvernement zeer vriendschappelijke brieven, alsmede geschenken aan de Iman van Muscate en de Shech van Buskir (opm: Sheik van Bushehr) zijn ontvangen.


Datum: 04 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 mei. De wind Z en ZW. Binnengekomen THALIA, kapt. C. Brandligt, van Batavia; PAULINA, kapt. A.J. Struik, van Suriname; COLUMBUS, kapt. L.H. Henrichsen, van Havannah, ligt in quarantaine; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Lissabon; FORTUNA, kapt. C. Pieters, van Drammen. Niets uitgezeild.
Gisteren nog RESOLUTION, kapt. J. Jorgesen, van Drammen.
Gisteren uitgezeild: JONGE JAN, kapt. R.L. Bovenkamp, naar Londen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 mei. Gisteren is ter rede (opm: van Batavia) gekomen het schip ADMIRAAL BUIJSKES, kapt. W. Hodges, hebbende 101 dagen reis van Hellevoetsluis, zijnde den 22 januari van daar gezeild.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

In de maand november (opm: 1824) heeft het gedurende verscheiden dagen zwaar gestormd in Het Kanaal en de Oostzee, een menigte van schepen zijn daarbij verloren of hebben schade bekomen. Onder de eersten hebben wij met leedwezen genoemd gevonden DE CORNELIA, kapt. Sijpkes, welke op het zeehoofd van Margate is stuk gestoten (opm: fregat CORNELIA, kapt. P. Sipkes; zie RC 021224, AC 031224 en DC 141224) en een schip van Batavia naar Hamburg bestemd, denkelijk de SOPHIA; van beiden schijnen echter de equipages gered te zijn.
Daarentegen vinden wij vermeld als binnengekomen in Texel, 13 december de CHRISTINA BERNARDINA, en in Hellevoetsluis, 17 december de VROUW MARIA. Omtrent het eerste van die schepen was men reeds zeer ongerust geweest en in particuliere berichten wordt gemeld dat het daags voor deszelfs aankomst in Londen geassureerd was tot 30 procent.

AC 050525
Texel, 3 mei. De wind ZW, harde wind. Binnengekomen HENRIETTA, kapt. P.P. Akkerman en JOH. ARNOLDUS, kapt. J.P. Kerkhoven, beide van Suriname; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Liverpool. Gisteren nog: HELENA CATHARINA, kapt. J. Roelofs, van d'Elmina en Fernambuck; JUFVROUW ENA, kapt. R.J. Haverbult, van Liverpool.
Uitgezeild: SOEBLOMSTER, kapt. B. Sorendsen, naar Arendahl; GREVEN KAREN WEDEL, kapt. A. Juel, naar Drammen.
Bovengemelde kapitein Akkerman (opm: schoenerbrik HENRIETTA) is, bij het inzeilen van het Nieuwe Diep, door de harde wind, voor de boeg van het schip THALIA, kapt. C. Brandligt aangeraakt en daardoor vrij wat schade veroorzaakt, vermits de beide paardenlijnen (opm: jaaglijnen), waarmee het schip THALIA in het Nieuwe Diep werkte, gebroken zijn en het schip door de harde wind op de Harssens dreef, doch door behulp van een loodsschuit en een Groenlandse sloep, daar weer af en in vlot water gebracht.


Datum: 05 mei 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 2 mei. Heden is alhier binnengekomen het schip DE KOLONIST, kapt. F. Jonker, van Suriname met suiker, koffie en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 april. Den 27 dezer is van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur.
Die dag is alhier ter rede gekomen het schip DE JONGE ISABELLA, kapt. G.R. Schippers, van Bergen naar Brussel gedestineerd, met stokvis en traan.
Ook zijn van den 27 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: JULIA, kapt. A. Moffat met stukgoederen en EDGAR, kapt. R. Johnson, met generale lading, beide van New York; hebbende deze beide schepen visitie van quarantaine gehad; LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, van Duinkerken met stukgoederen; LA ZEHU, kapt. Amos, van Lebourne (opm: mogelijk Leybourne, Kent) met wijn; DE MARIA, kapt. J. Sikkes, van Liverpool met klipzout; FREDERIK, kapt. H. Kopperholds, van Neapolis (opm: Napels) met stukgoederen.
Gisteren is van onze rede naar zee gezeild het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. T. Jurger, van Brussel naar Bremen gedestineerd met glas.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 26 dezer tot heden naar zee gezeild: DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuit met boomschors en MARIANNE, kapt. A. van der Kaa, met meekrap, beide naar Londen; DE WELVAART, kapt. H.J. Walker, naar Petersburg met stukgoederen; DE MORGENSTAR, kapt. H.F. Veen, met meekrap en jenever en de MARIA, kapt. J. Zirck met ballast, beide naar Liverpool; THE HOPE, kapt. H. Galloway naar Arbroath met vlas; BUCENTAURUS, kapt. P. Michaelis naar de Oostzee en JEREMIAS, kapt. L. Sybes naar Newhaven, beide met ballast; COLUMBUS, kapt. N.H. Nye naar New York met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. J. Frederiks van Suriname; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk van Liverpool; S.W. CURTES, kapt. M. Wittingham van Londen; ANNA MARIA, kapt. J.H. Zeplien, en TUGEND, kapt. P. Fretwurst, beide van Grijpswald (opm: Greifswald). Het schip HELVETIUS, kapt. A. Taylor, is in de afgelopen nacht door de harde wind beoosten de haven tegen de noordwal aan de grond geraakt. De wind ZW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MOSS, kapt. E. Fenell van Batavia, laatst van Philadelphia en Cowes; KAREN, kapt. B. Rieck van Livorno en VOLHARDING, kapt. L. Teunis van Liverpool. Het schip HELVETIUS is met hoog water weer vlot geworden.
Heden arriveerde uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden van St. Ubes.
De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 2 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ELIZA, kapt. J. Blake van Londen; FLORA, kapt. D. Rooderkerk van Liverpool en GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer van Neustad. De wind ZW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metson, en ZEEGEWIN, kapt. J. van Teijlingen, beide van Lissabon. De wind W.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 2 mei. Gisteren is alhier gearriveerd de reddingboot van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, No. 1, welke aanstaande zondag den 8 dezer naar derzelver bestemming Domburg zal worden overgebracht.


Datum: 06 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. Binnengekomen: Kapitein Wabasch, van Baltimore; WILLIAM, kapt. Ellis, van New York; CONCORDIA, kapt. J. Edeling, van Cette; UNION, kapt. J. Davij, van Londen.
Op 2 mei nog binnen: GEORG, kapt. J. Perrij, van Cork.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een brief van kapitein Sipkes, gevoerd hebbende het schip de DRIE GEZUSTERS, van Brest naar Danzig is op den 15 april, op 55º 30’ N, zijnde volgens bestek 17 m. van de Jutse kust gestrand het kofschip de GOEDE HOOP, kapt. B.J. de Jong (opm: smak, kapt. B.J. de Jonge), thuisbehorende in de Pekel-A. (opm: het schip bleef in de vaart)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoping, op authorisatie van de rechter. Op maandag 9 mei 1825, des voormiddags te 10 uren, gedenkt de kapt. Daniel Martens, voerende het schip de JONGE MARTIN, komende van Newcastle en bestemd naar Bremen, onder averij te Delfzijl binnen gevallen, aldaar, ten huize van kastelein W. Smit Hzn. publiek te verkopen deszelfs gehele of gedeeltelijke lading bestaande uit 21 vaten koperrood, 2 vaten sal-ammoniac, 60 kistjes harde Engelse zeep en 5 vaten Engels loodwit. Iemand nadere informatie begerende, vervoege zich in persoon of door gefrankeerde brieven ten kantore van de heer P.J. Vos te Delfzijl.
Voorts zal ter dezelfde plaats en tijd nog worden gepresenteerd 6 kisten gom, 1 vat drogerijen, 1 partijtje anijs en 2 lasten raapzaad, welke drie laatste partijen, door zeewater beschadigd, zijn gelost uit het schip ELIZE CATHARINA, kapt. J.F. Hegeman.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 30 april. Het Nederlandse fregat PALLAS is gisteren op de rede van Dover
gearriveerd. Z.O.H. de Hertog van Saksen Weimar, die zich aan boord van hetzelve bevindt, is met de commandant, de kapitein-luitenant Rijk, aan land gekomen, en heeft de werken op de hoogten bezichtigd, waarna hij naar boord teruggekeerd is; zijnde het fregat dadelijk met een gunstige wind Het Kanaal afgezeild.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Heden werden in deze stad, op de scheepstimmerwerf Rotterdams
Welvaren, voor rekening van de heer A. van Hoboken, de steven gericht voor een nieuw koopvaardij-fregat, ter grootte van duizend Nederlandse tonnen, dat met gunstige toestemming van Z.M. de naam zal voeren van NEERLANDS KONING.
Deze vaderlandse plechtigheid was vereerd met de tegenwoordigheid van de edelachtbare heren burgemeester en wethouders dezer stad, benevens de heren secretarissen van het stedelijk bestuur en enige andere civiele en militaire autoriteiten. Bij het hijsen van de standaard, met scheepsnaam voorzien, was het geroep van leve de Koning ! algemeen, en de verzamelde menigte, doordrongen van dankbare gevoelens jegens de geliefde Vorst, die zich onophoudelijk doet kennen, als de grote voorstander en beschermer van al wat strekken kan ter bevordering der nationale nijverheid, waarvan de scheepsbouw zulk een belangrijk deel uitmaakt.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Brouwershaven op vrijdag den 13 mei 1825. De weledele heer Mr. W.J.P. Kroef zal op vrijdag den 13 mei 1825, ’s morgens ten 9 uren, ten overstaan van de notaris C.J. van der Halen en getuigen, binnen Brouwershaven verkopen een weldoortimmerde en snelzeilende poonschuit, genaamd de VROUW ADRIANA, voormaals bevaren door schipper Arij Addeson, in leven beurtschipper van het Nieuwe Veer onder Bommenede op Rotterdam, thans leggende in de haven te Brouwershaven, met al deszelfs staande en lopend want, ankers, zeilen, touwwerk en verdere inventaris. De voorschrevene schuit en inventaris zullen eerst stuksgewijze en daarna in massa worden gepresenteerd, zo als bij de geaffigeerde billetten (opm: aangeplakte biljetten) breder staat omschreven. Zijnde inmiddels nadere informatien te bekomen bij de heer verkoper en ten kantore van opgenoemde notaris.


Datum: 07 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. De wind oost. Niets binnengekomen.
Uitgezeild Zr.Ms. oorlogs-corvet DE AREND, kapitein luitenant Machielsen, naar Philadelphia; HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, naar Suriname; BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, naar Lissabon; MARGARETHA, kapt. H.J. Mugge, ALIDA, kapt. G. van Laar, VIER GEBROEDERS, kapt. W.G. Bouten en JETSKE MARGARETHA, kapt. G. Oostra, alle vier naar Hull; ASIA, kapt. J. Esdahl, naar Gothenburg.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. Kapitein J. Roosen (opm: schip JOHANNES), den 1 mei binnengekomen, is in het opwaarts zeilen, door de harde wind overvallen en daardoor lekkage en andere schade bekomen, benevens anker en touw verloren en genoodzaakt geweest terug te keren en is in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. Kapitein R.J. Haverbult (opm: schip JUFVROUW ENA), den 3 mei van Liverpool binnengekomen, heeft den 30 april in goede staat zeilende, gepraaid kapt. Th. Pietersz (opm: pink SPECULATION), van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Nederlandse fregat DE PALLAS, van Hellvoetsluis naar Amerika gaande, heeft vrijdag Douvres aangedaan. De hertog van Saxe-Weimar, general-major in Nederlandse dienst, die zich aan boord van hetzelve bevind, is met enige officieren aan wal geweest om de fortificatien op de hoogten te bezichtigen; zodra zij aan boord waren weergekeerd, heeft het fregat de reis vervolgd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 mei. Het schip COLUMBUS, kapt. N.H. Nije, van Antwerpen naar New York gedestineerd, met stukgoederen, naar zee gezeild zijnde, is door contrarie-wind teruggekomen. Van den 1 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman, van Londen met stukgoederen; de VROUW ANNEGINA, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool met klipzout; MAGNANIME, kapt. J. Sietzes, van Bahia met koopmansgoederen; de VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart, van Liverpool met klipzout; L’ÉCLAIR, kapt. D.J. Zalszieder, van Messina met stukgoederen; PETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers, van Liverpool met klipzout; de DOLPHIJN, kapt. J. Brugge, van Havre de Grace met koffie en suiker; de VRIENDSCHAP, kapt. F. Poods, van Messina met fruit; deze laatste heeft visite van quarantaine ondergaan; de VROUW ANNA, kapt. B.H. Schuring, van Liverpool met klipzout.
Voorts zijn heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild KLARA MARGRETHA (opm: kof CLARA MARGARETHA), kapt. P.D. Dik, naar Riga met steenkolen; DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Londen met boomschors; MEDEA, kapt. D. Martens, naar Bergen in Noorwegen met dakpannen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee BANCAN, kapt. W.H. Neale en CHAPMAN, kapt. J. Milbank, beide van Batavia; AFRIKA, kapt. T. Thomas van Charlestown, ligt quarantaine; LONDON, kapt. F.F. Gibbs van Portsmouth; HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Brus van Wismar; de SNELHEID, kapt. P. de Jonge en VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, beide van Liverpool. Van de morgen zeilden in zee: HELVETIUS, kapt. A. Taylor naar Peterburg; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath naar Londen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee NEUTRALITEIT, kapt. F.L. Erichsen van Anclam; EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound van Londen; JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schluck van Straalsund; GEERTRUIDEA, kapt. E.J. Zwanenburg uit zee en VROUW GEZINA, kapt. H.R. Stutvoet van Nijkiobing. Van de morgen zeilden in zee: LOUISA, kapt. E.E. Valk naar Memel en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind ZZW.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DELIGHT, kapt. M. Willingham van Hull; en zeilden in zee: MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering naar de Oostzee en PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson naar Hull. Heden arriveerden uit zee: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg van Lissabon en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen;
en zeilden naar zee: VROUW ANNA, kapt. M.J. Korter en WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Pranger, beide naar Liverpool; CATHARINA CHRISTINA, kapt. S. Hansen naar Fannol; EDINBURG PACKET, kapt. J.D. William en THE SWITTES, kapt. H. Wittingham, beide naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. F.H. Klein en BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. A. van der Wal, beide naar de Oostzee. De wind ZZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge; HET HERSTELDE HOLLAND, kapt. J. van Wijk en de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, alle drie van Liverpool, met zout.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 mei. De Franse brik LES DEUX NANTAIS, kapt. A. Mahé, van San Jago de Cuba naar Antwerpen gedestineerd met koffie, en onder quarantaine gelegd, is, door de zware storm in de nacht van den 1 op den 2 dezer, tegen de wal aan de Zuidwatering, omhoog geraakt; men heeft terstond vanwege het loodswezen middelen in het werk gesteld, om hetzelve tegen hoog water, zo mogelijk, weer vlot te brengen, hetwelk met de middag, door het uitbrengen van een anker en touw, dan ook is geschied, zo dat het wederom in vlot water is gebracht, hebbende echter enige schade aan het roer geleden. Dit schip is daarna van quarantaine ontslagen en heden naar deszelfs bestemming opgezeild.


Datum: 08 mei 1825


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, lang over steven 18 ellen 3 palmen 4 duimen, wijd 4 ellen 2 palmen 9 duimen, hol op zijn uitwatering 1 el 6 palmen 3 duimen, met al zijn toebehoren: te bevragen bij de wed. Jan Simons de Vries, wonende in de Lemmer.


Datum: 09 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 mei. De wind oostelijk. Stil. Binnengekomen: MINERVA, kapt. H.L. Pentz, van Holmstrand; CERES, kapt. J. Schulte, van Memel; MARIA THEODORA, kapt. V. Mulders, van Rostock.
Uitgezeild: VIER GEBROEDERS, kapt. G. Nieuwland, naar Londen.
De volgende, gisteren gemeld, zijn niet uitgekomen: kapt. G. van Laar, kapt. W.G. Bouten.
Texel, 7 mei. De wind ZO en WZW. Binnengekomen: EMILY, kapt. W. Cowpland, van Baltimore; TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, van Londen; GREVE WEDEL JARLSBERG, kapt. J. Woxwold, van Brevig. De laatste gisteren na posttijd.
Uitgezeild: CAROLUS, kapt. C.H. Verbrodt, TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Edjes, HOOP EN VLIJT, kapt. J.J. Ziepke, ALIDA, kapt. G. van Laar, VIER GEBROEDERS, kapt. W.G. Bouten, alle 5 naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 mei. Binnengekomen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B.J. Albers, van Straalsund naar Dordrecht, door verlies van zeilen. Zeilt met assistentie van een loodsschuit naar Harlingen, om te repareren.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Den 5 dezer is van Texel uitgezeild Zr.Ms. oorlogskorvet DE AREND,
kapitein-luitenant Machielsen, naar Philadelphia.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie - De Opperstrandvonder van Terschelling zal, op maandag den 16 mei eerstkomende, des voormiddags ten 11 ure, op bekomen autorisatie, publiek, ad opus jus habentium verkopen:
29 kisten rhabarber, gemerkt W.B, no. 1 a 13, en PL, no. 14 a 34; 5 balen tuinzaden, gemerkt met een driehoek, en op iedere punt van denzelven een O.
Alles herkomstig van het in dato 17 april 1825 verongelukte kofschip de VROUW GERKEN, kapt. M. Gerdes (opm: vermoedelijk buitenlander), van Bordeaux naar Hamburg gedestineerd, en door zeewater beschadigd. En worden degenen, welke sustineren daarop aanspraak te hebben, verzocht, zich ten eerste, met derzelver bewijzen van eigendom, bij hem Opperstrandvonder aan te melden.


Datum: 10 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 mei. De wind ZW. Binnengekomen REIJGERSDAAL, kapt. Bakker, van Smyrna; JONGE PETRUS, kapt. M. van den Berg, van Cadix; CORONATION, kapt. J. Fish, van Londen.
Uitgezeild: MEDEMBLIK, kapt. W. Nazebij, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Vanwege de Kamer van Koophandel alhier is ter kennis van het publiek gebracht hetgeen volgt:
De Kamer van Koophandel en Fabrijken van deze stad haast zich aan het handeldrijvend publiek van dezelve, het zo even bij haar ontvangen officieel bericht mede te delen, dat de Keizer van Marocco de haven van St. Croix, voor schepen onder Nederlandse vlag, heeft opengesteld, met belofte van veiligheid en bescherming, zo voor de koopvaarders als voor derzelver goederen.
Amsterdam, 7 mei 1825. De Kamer van Koophandel voornoemd,
L. Bousquet, president

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 mei. De Maatschappij van Scheepsreederij binnen de stad Dordrecht heeft zich verleden zaterdag, nadat alvorens het uitgegeven ontwerp van reglement door een commissie uit de deelhebbers overzien en bij meerderheid van stemmen goedgekeurd was, geconstitueerd; zijnde door de gezamenlijke deelhebbers verkozen, te weten: Tot directeuren: het huis van G. van Hoogstraten en Zoon, de heer Jacob Staats Vriesendorp, en het huis van Klerk en Voogd; en tot commissarissen de heren Jacob van der Elst, E. Willemszen en A. van de Linden. Nog tot den 15 juni aanstaande blijft deelneming opengesteld, voor zo ver het thans vastgesteld hoofdkapitaal toelaten zal.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd: het schip DE WILHELMINA, kapt. Cornelis Cordia, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 mei. Gisteren namiddag zeilde in zee: Zr.Ms. fregat van oorlog DE AMSTEL, kapt. Bakkers; en arriveerde uit zee: LUDWICH WILHELM, kapt. J.D. Henck van Kopenhagen. Het schip AFRIKA, kapt. T. Thomas, is uit de quarantaine ontslagen en opgezeild. Van de morgen arriveerden uit zee: BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter van Batavia, en zeilde in zee: LEONARDUS, kapt. J. Noord naar Memel. De wind ZO.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HOFFNUNG, kapt. A. Borchers van Cette en PRINS KAREL, kapt. J.J. Hartzig van Kopenhagen. Van de morgen arriveerde uit zee: JANTINA, kapt. H.R. Grimminga van Liverpool; en zeilde in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald naar Aberdeen. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELLA CATHARINA, kapt. A.H. Boije van Stubbekiobing; HERMINA, kapt. H. Hazewinkel van Dantzig en MARCHALL BLUCHER, kapt. S. Golder van Londen. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: WILHELMINA, kapt. S. Duerling naar de Oostzee en TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers naar Leith. De wind ZZW.
Den 7 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: AQUATIE, kapt. J. Alleton van Hull.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SOPHIA, kapt. M. Schlör van Grijpswald; WILHELMINA, kapt. C. Cordia van Liverpool en HET GEZELSCHAP, kapt. F.K. Rizius van Cette. Van de morgen arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilden naar zee: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden naar St. Ubes; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel naar Brest; WILLIAM HALDERMANS, kapt. H. Steel naar Rye en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind WZW.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Zr.Ms. transportschip DE ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Volmer, van
Helvoet naar de Middellandse Zee, en Zr.Ms. fregat PALLAS, van Helvoet naar Noord Amerika bestemd, zijn den 29 april, te Deal binnengelopen doch dadelijk weer vertrokken; DE PALLAS is echter, den 30 dito, andermaal te Portsmouth binnengelopen.
Zr.Ms. oorlogsbrik DE GIER, luitenant van Zon, mede van Helvoet naar de Middellandse Zee, reeds vroeger insgelijks te Deal binnengelopen, heeft, den 9 mede hare bestemming vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De reders van het in het jaar 1810 opgebrachte schip de VROUW ANNA MARGARETA, of, ingeval daarvan mochten zijn overleden, de erfgenamen derzelver, waarvan de boekhouder was wijlen de heer Johan Akerma (opm: mogelijk Johan Arkema), bevaren geweest door schipper Reinder Lammers, van Delfzijl, doch de laatste 2 jaren door des schippers zoon Lammert Reinders, worden door de erven Akerma uitgenodigd op donderdag 26 mei 1825, des voormiddags te 11 uren, te compareren ten huize van de logementhouder L. van der Molen, aan de Groote Markt, te Groningen, om de rederij te sluiten en het verschuldigde aan wijlen de boekhouder, ieder na zijn aandeel te betalen.
Worden de belanghebbenden verwittigd, dat de genen, welke niet mochten compareren, zich de nadelige gevolgen daarvan zullen hebben te wijten.
(opm: de kof ANNA MARGARETHA was aangehouden en genomen door de Nederlandse commissievaarder DE WREEKER, kapt. Blom, naar Amsterdam opgebracht en prijsverklaard; op 20 april 1814 tijdens een veiling verkocht en nieuwe naam de JONGE TROMPETTER, kapt. Jan Sipkes jr.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 december. Tijdingen van Manilla, van den 2 oktober behelzen de aankomst aldaar van Zr.Ms. korvet LYNX, kapitein luitenant Willinck, welke de reis uit Nederland herwaarts om Kaap Hoorn heeft gedaan. Gemelde bodem had den 2 april de rede van Callao de Lima verlaten, was bezuiden de Marquesas eilanden, langs de Salomons eilanden en de kust van Nieuw Guinea gezeild, om vervolgens, na vergeefs getracht te hebben om tot Amboina en daarna tot Menado op te werken, naar de Fillipijnse eilanden gestevend. Gemelde korvet maakte zich gereed om de reis naar Java te vervolgen.


Datum: 11 mei 1825


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Het Nederlandse schip DELPHINA, gezagvoerder J. Boelen Jzn, hetwelk den 17 juli van het afgelopen jaar de rede van Batavia heeft verlaten, is in het begin van januari te Antwerpen aangekomen.


Datum: 12 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 mei. De wind ZW. Binnengekomen: VROUW GEZINA, kapt. A. Brouwer en MARY, kapt. W. Soens, beide van Londen; EARL OF MONA, kapt. W. Peiriams, van Plymouth; GEZINA, kapt. M.N. Huizing, van Drammen.
Uitgezeild: HET DORP GAASTMEER (opm: aak TWEE GEBROEDERS), kapt. A.J. Overzee, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 9 mei. De gisteren gezeilde schepen zijn alle wel in zee gekomen behalve R. Steel, die weer op de rede ligt. Heden arriveerden uit zee: WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noort van Kadix; AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. T.C. Darmer van Wolgast; PROVIDENCE GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson van Hull en ROSE, kapt. J. Ellis van Londen; en zeilden in zee: VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling naar Bergen en TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Scherpbier naar Drammen. Gisteren is door een loodsschipper van de Maas en Goedereede, af en aan de Hoek van Holland gepraaid, Zr.Ms. korvet DE AREND, kapt.-luitenant P. Michelson, komende uit Texel. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip JANTINA, kapt. R. Grimminga, van Liverpool met zout.


Datum: 13 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Het snelzeilende gekoperde fregatschip MARCO BOZARIS, kapt. Pieter Kraaij, zal, met het einde van deze maand naar Batavia vertrekken; personen, of families van dezelfs wel ingerichte en van alle gemakken voorziene kajuit wensende gebruik te maken, gelieve zich te adresseren bij voornoemde kapitein, op de Korte Prinsengracht, bij de Houttuinen, Noordzijde te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 mei. Gisteren binnengekomen ELISABETH, kapt. B. Bjorlow en TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Holst, beide van Drammen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 mei. Op de werf van de scheepsbouwmeester Fop Smit te Nieuw-Lekkerland is gisteren de kiel gelegd van een vaartuig, genaamd DE BATAVIER, bestemd om te dienen als stoompakket tussen Amsterdam en Hamburg. Dit vaartuig wordt gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, en zal worden ingericht zowel tot het overbrengen van een aanzienlijk getal reizigers, als van een aanmerkelijke hoeveelheid goederen. In hetzelve zullen worden geplaatst twee stoomtuigen van lage drukking, van de grootste soort, welke tot heden in enig land gebezigd worden. Deze stoomtuigen worden gemaakt in de fabriek van de heren Chs. Jams. en J. Cockerill, te Luik, en zijn reeds zover gevorderd, dat men de zekerheid heeft, dit vaartuig met het voorjaar van 1826 in dienst te zullen kunnen stellen. Het genoemde vaartuig zal de overtocht van Amsterdam naar Hamburg geregeld in dertig uren kunnen doen.
Nog in de loop van deze maand zullen twee stoomvaartuigen van stapel lopen, welke almede voor de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in aanbouw zijn, terwijl dezelve maatschappij binnen weinige weken de bouw van nog twee andere stoomvaartuigen zal doen aanvangen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 12 mei. Op overmorgen, zaterdag, den 14 dezer, des namiddags ten een ure, zal er, vanwege de Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, proeven worden genomen met de alhier, naar een nieuwe constructie gebouwde reddingsboot.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 11 mei. Heden ochtend tien uren, zijn van deze haven naar zee gezeild en ten twee uren dezen hedenmiddag wel in zee gekomen, de schepen CERES en VREEDE, gedestineerd naar Archangel en St. Petersburg.


Datum: 14 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 mei. De wind NW. Niets binnengekomen.
Gisteren na posttijd binnengekomen: GEORGE, kapt. J.B. Erboe, van Porsgrunn.
Uit de quarantaine ontslagen: Kapitein J.H. Bakker, van Smyrna.
Uitgezeild: DAGERAAD, kapt. P.C. Stada, naar Suriname; ONDERNEMING, kapt. A. van den Abeele, naar Genua en Livorno; NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans, naar Lissabon; AREND, kapt. W. Elbung, naar Londen.
Texel, 12 mei. De wind OZO. Binnengekomen: DE DRIE ZUSTERS KINDEREN, kapt. F. Panck, van Londen; CONCORDIA, kapt. D.H. van Wijk, van Newcastle.
Uitgezeild: JOHANNA, kapt. J.P. Callesen, naar Port à Port; TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee en TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. van der Zee, beide naar Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink en JONGE GEERTA, kapt. A.C. Veenstra, alle drie naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 mei. Te Antwerpen is gearriveerd HARRIET (opm: fregat), kapt. M. Ericksen, van Rio Janeiro.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Keulen, 6 mei. De stoomboot de JAMES WATT, welke men hier van Antwerpen wachtte met een aanzienlijke lading, en waarvan de reis is vertraagd geworden door een aan de machine te maken kleine herstelling, kwam eergisteren namiddag omstreeks 1 ure met een sterke zuidenwind voor Urdingen aan. Het schip van Theodorus Weerpass, van Dusseldorff, hetwelk aldaar lag, ligt bij de nadering der stoomboot dadelijk het anker en liep met volle zeilen op de stoomboot aan. De schok was zo geweldig, dat men in het eerste ogenblik meende dat de JAMES WATT zou moeten zinken, en het gerucht verspreidde zich dadelijk dat de lading onherroepelijk verloren was. Maar latere heden ontvangen berichten melden, dat het schip van Weerpass veel meer beschadigd is geworden dan de stoomboot, welke alleen hare gaanderij verloren heeft, en al spoedig in staat is geweest om haren weg te vervolgen. Men vermoedt dat het geenszins een gevolg van het toeval is geweest dat het schip van Weerpass op de stoomboot gestoten heeft. Deze zaak zal het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip l’ACTIF, kapt. P.J. Spilliard, van Drontheim, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 mei. Het schip LES DEUX NANTAIS, kapt. A. Mahé, ligt thans binnen onze haven om te lossen.
Gisteren is op onze rede aangekomen het schip JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Dantzig naar Brussel gedestineerd met houtwaren.
Van den 4 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman van Londen met stukgoederen; PADANG, kapt. Z.M. Barston van Cuba met koffie; L’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luitjes, van Buenos Aires met droge huiden; LES TROIS AMIS, kapt. H.H. Rieke van Hull met stukgoederen.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en van den 4 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: de VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, naar Londen met vlas, wol en granen; SARAH, kapt. J.A. Buenemeyer, naar Hull met vlas, EENIGHEDEN, kapt. G.T. Urbye, naar Drontheim met ballast; DE VROUW HELENA, kapt. D.J. Greeven naar Londen, DEN PAULINE, kapt. C. Brandaris naar Liverpool, beide met tarwe; DE VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, naar Arbroath met vlas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd van Londen; ELISABETH CORNELIA, kapt. J. Parlevliet van Liverpool; WOHLFAHRT, kapt. P. Fretwurst van Libau; IRIS, kapt. D.H. Niemann van Callandborg en PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull van Suriname; laatstgemelde is met het ten anker komen op het plaatje aan de grond geraakt, en heeft een poonschuit bij zich om te lossen.
Brielle, 10 mei. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: JONGE ARIJ, kapt. A. Rietdijk van Villanova; VROUW ANNA, kapt. G. Don van Lissabon; MATHILDA, kapt. G. Kerkbij van Newcastle; THE BESS, kapt. J. Morden van Colchester; en ALGEMEEN BELANG, kapt. W. van der Horden van Liverpool. De wind NW.


Datum: 16 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal, ten overstaan van de notatis A. Houtkoper, op heden den 16 mei 1825, 's avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd MERCURIUS, gevoerd door kapitein E.J. Mes (opm: kapt. Evert Jans Mos), lang 23 ellen 22 duimen; wijd 5 ellen 41 duimen; hol 2 ellen 60 duimen, Nederlandse maat.
Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar en bij Canne en Balwé.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, G.J. Roland Holst en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 16 mei 1825, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild fregatschip, genaamd CORNELIA, gevoerd geweest bij wijlen kapitein D.C. Martens, en laatst bij kapitein G. Brinckman, lang 26 ellen 80 duimen; wijd 7 ellen 66 duimen; hol 3 ellen 7 duimen; het verdek één el 84 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 mei. De wind ZO en NO. Binnengekomen: VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, van Oostrisoer. Gisteren nog binnengekomen: THUSNELDA, kapt. B.H. Riekels, van Memel. Bij Kijkduin ten anker: MARGARETHA, kapt. J.H. Beuning, van Londen.
Uitgezeld: L'AUGUSTE, kapt. J. Hulsen Jr, naar Suriname.
Gisteren nog: WILLIAM, kapt. S. Cook, naar Londen.
Texel, 14 mei. De wind ONO. Binnengekomen: MARGARETHA, kapt. J.H. Benning, van Londen; EENDRAGT, kapt. J.H. Deddes, van Dantzig; MULLERS MINDE, kapt. L. Clausen, van Ditz; WAAKZAAMHEID, kapt. H.K. de Weerd, van Libau; GODE HAAB, kapt. R. Michelsen, van Sivenborg; HAUB, kapt. A. Johnsen, van Krageroe; VROUW ANNA GENA, kapt. J.B. Kuiper, van Memel; FREDRIK, kapt. H.J. Klijn, van Kopenhagen; MARIA ELISABET, kapt. C. Nielsen, van Dronthem; NOORDSTAR, kapt. M. Boven, van Drammen; WENSKABETH, kapt. J.N. Holst, van Holmstrand. Niets uitgezeild.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 mei. Eergisteren is alhier ter rede gekomen Zr.Ms. korvet van oorlog DE AREND, gecommandeerd door de kapitein ter zee Machielsen, komende van Texel en naar Amerika gedestineerd.


Datum: 17 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 mei. De wind NO en NNW. Binnengekomen: CORNELIA, kapt. B.J. de Boer, van Dantzig; JONGE JAN, kapt. R. Jans en RESOLUTION, kapt. J. Kroger, beide van Oostrisoer; INDUSTRIE, kapt. J.H. Knitser en ZWALUW, kapt. L. Krog, beide van Drammen; AURORA, kapt. Hartstanger, van Krageroe.
Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, beide naar Suriname; DE HOOP, kapt. H. v.d. Borst, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 mei. Van den 7 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: REBEKKA, kapt. J. Anderson van Hull met stukgoederen; HENRIETTE, kapt. M. Erichsen, van Rio de Janeiro met koffie en suiker; BUITEN WERF, kapt. J.E. Grist, van Liverpool met klipzout; GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, van Bridport met stukgoederen; L’ESPERANCE, kapt. N. Thin, van Duinkerken met wijn; DE JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert van Londen en ANTWERP PACKET, kapt. O.H. Arends van Messina, beide met stukgoederen; HENDRIKA, kapt. E.J. Vos, van Kous met Potasch; L’EMELIE, kapt. M. van der Kerkhoven, van Duinkerken met stukgoederen; DUES NICOLINE, kapt. C. Jessen, van Triest met olie en schumak; THE UNITY, kapt. J. Luce, van Gibraltar met huiden; DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.A. Bekkering, van Dantzig met weedasch; THEODORE, kapt. E. den Duyts, van Liverpool met klipzout en katoen; ADAMANT, kapt. W. Goodsman, van Londen met ballast; DE BRABANDER, kapt. A.E. de Groot, van Memel met houtwaren; l’ETOILE DE BORDEAUX, kapt. Lamand, van Bordeaux met stukgoederen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Claassen, van Gothenburg met hout, teer en pik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Midddelburg, 12 mei. Heden is naar zee gezeild het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van deze stad naar Demerary.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 mei. Gisteren namiddag uit zee: ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk van Liverpool; ST. PETRUS, kapt. J. Moller van Libau; HOFFNUNG, kapt. H. Ehmeke van Grijpswald; CARL FRIEDRICH, kapt. J. Daehn, ELEONORE CHARLOTTA, kapt. H. Radloff en VROUW MARIA, kapt. S. Galie, alle van Rostock. Van de morgen arriveerde uit zee: ACTIF, kapt. P.J. Spilliard van Drontheim. Het schip PARAMARIBO (opm: galjoot), kapt. W. Turnbull, is met behulp van drie poonschuiten en een ijssloep van de morgen met hoog water in vlot water gekomen.
De wind WNW.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARIA, kapt. J. Wagner van Stettin.
Van de morgen zeilden in zee: JANUS, kapt. W. Holmes naar Boston; ORION, kapt. R. Davie naar New York; KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord naar Oporto en BRADFORDT, kapt. O.H. Stijrsweg naar Drontheim. De wind ZO.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ASTREA, kapt. M. Bradenahl en ROSETTA, kapt. J.W. de Groot, beide van Kopenhagen. De wind O.
Den 14 dito. Van de morgen zeilden in zee: DIAMOND, kapt. D. Berkfort naar Gothenburg.
De wind NO.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann van Rostock; JANTINA MARGARETHA, kapt. K.J. van Greven van Stettin; FORTUNA, kapt. J.H. Schmidt van Barth, als bijlegger op order en de DRIE VRIENDEN, kapt. S. Holt van Drammen, als bijlegger naar Antwerpen. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 mei. Heden zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; en arriveerden uit zee: DE EENIGHEID, kapt. H.P. Voss van Corsoer (opm: Korsør); ST. MICHEL, kapt. T. Smithson en THETFORD, kapt. W. Rickeby, beide naar Hull.
Den 12 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: CLARA, kapt. J.H. Kraeft van Rostock. Gisteren avond zeilden in zee: TRAFALGAR, kapt. J. Pound naar Londen; WILLIAM, kapt. R. Steel naar Rye; DEBEN, kapt. J. Dall naar Hull, BRITTANIA PACKET, kapt. F. Malcolm en WILLIAM, kapt. R. Small, beide naar Dundee. Heden zeilden in zee: JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet en DE HOOP, kapt. W. Kuijt, beide naar Liverpool; ZEEMEEUW, kapt. A. Plug naar Belfast; FREDERIKA, kapt. J.C. Evert naar Kopenhagen; NEPTHUNUS, kapt. H.N. Voss naar de Oostzee; JONGE GERRIT, kapt. C.L. Klok naar Alnmouth; HERSTELLING, kapt. C.H. Bruins naar Brancaster; CONSTANCE, kapt. …Lefebre naar Rouaan; VROUW ELENA, kapt. J.R. Berg en HARMONIE, kapt. J. de Best, beide naar Londen. De wind OZO.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. Heden zeilden in zee: LOUISA, kapt. D. Guijt naar Jersey; KING GEORGE, kapt. I. Hart, en LYDA, kapt. M. Willingham, beide naar Londen. De wind O.
Den 14 dito. Heden arriveerde uit zee: JUFFROUW JEANNETJE, kapt. J.H. Lemburg van Libau; en zeilden in zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden naar Gibraltar; ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie naar Londen en JACOBA, kapt. L. Hus naar Brancaster.
De wind O.
Den 15 dito. Heden arriveerden uit zee: JUFFROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar van Hamburg; DE ACHT GEBROEDERS, kapt. F. Middendorff van Memel en ANNA CATHARINA, kapt. E.H. Erichsen van Stockholm; en zeilden naar zee: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon naar Lissabon; PROSPECT, kapt. J. Alexander naar Aberdeen; LONDON, kapt. F.F. Gibbs en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, beide naar Londen. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen LA VIERGE MARIE, kapt. J. de Meire, van Messina, met diverse koopmanschappen (stukgoederen), en ANNA CATHARINA, kapt. E.M. Ericson, van Stockholm met teer.


Datum: 18 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 mei. Binnengekomen: DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikfordt, van Hull; MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, van Grimsby; CONCORDIA, kapt. B.I. de Boer, van Dantzig; DE HOOP, kapt. W. Mulder, van Arendal.
Uitgezeild: Zr.Ms. oorlogs-fregat RUPEL, kapitein Baleke, naar de Middellandse Zee; EENIGHEDEN, kapt. E. Lorentzen, naar Holmstrand. De laatste heeft een touw moeten kappen.


Datum: 19 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 mei. De wind NO. Binnengekomen: ELIAS, kapt. E.M. Kruse, van Stockholm; VROUW ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, van Arendahl.
Uitgezeild: JANUS, kapt. J.B. Hofding, naar Rio de Janeiro; LADY WILLIAMSE, kapt. W. Fosten, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 mei. aan deze stad is gearriveerd: het schip MOZES, kapt. J. Valk, van Drammen met hout.


Datum: 20 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Texel. (opm: geen datum) Binnengekomen: NEDERL. KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, van Londen; GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Drent, van Hull. De laatste als bijlegger, om order.
Uitgezeild: THOMAS, kapt. W. Pike, naar Poole; VIGILANTIE, kapt. A. Duijndam, naar Hull.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder L. Harmenzon, te Leeuwarden, zal op dinsdag den 24 mei 1825, des namiddag ten 3 ure, ten huize van C. Pelle, kastelein in het Sneekerveerhuis op het Groot Schavernek te Leeuwarden, bij de provisionele toewijzing bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen de gerechte helft in een Trekschip en Veer, varende van Leeuwarden op Harlingen en vice versa, den 1 juni 1825 te aanvaarden.


Datum: 21 mei 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de MERKURIUS (opm: brik MERCUUR, Antwerpen), kapt. J.F.P. Smit, naar Lima.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 mei. De wind NO. Binnengekomen: SPRIGTHLY, kapt. J.W. Newton, van Londen; JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, van Elbing; HOFFNUNG, kapt. B. Tammen, van Sunderland. Gisteren nog: LIVELY, kapt. S. Finch, van Londen; LOUISA, kapt. E.A. Bakker, van Koningsbergen. Niets uitgezeild.
Gisteren nog uitgezeild: HARMONIE, kapt. C.R. Platte, naar Bilbao; THETIS, kapt. G. Frooth, naar Londen; AMALIA WILHELMINA, kapt. G.H. Feijen, naar Hull.
Te Gibraltar: ALEYDA, kapt. Woldringh en AASTROOM, kapt. Houwink, beide van Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MOSES, kapt. J. Falck van Holmsboe. Het schip FORTUNA, kapt. J.H. Schmidt, is naar boven gezdeild.
Van de morgen zeilde in zee: ALBION, kapt. T. Graham naar Leith.
Den 17 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: SEALSLAND, kapt. J. Atwood naar New York en ULIJSSES, kapt. F.W. Norman naar Baltimore. Het schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. S. Holt, is binnen door naar Antwerpen gezeild. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 16 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. Van de morgen zeilden in zee: DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker naar Londen en AQUATIE, kapt. J. Allison naar Hull. De wind NO.
Den 17 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeden van Dantzig. De wind NNO.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 18 mei. In de avond van den 13 dezer arriveerde alhier de stoomboot, welke een proefvaart op het veer van Vlissingen naar Breskens en terug heeft gedaan; hebbende tot de waarneming van deze vaart bevoegde personen aan boord. Heden is dezelve, met Z. Exc. de Gouverneur van deze provincie, naar Neuzen vertrokken.


Datum: 24 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 mei. De wind NO. Binnengekomen: CHARLES AND HENRY, kapt. C. Crafft, van Charleston; VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huijsman, van Bordeaux; PRINCESS OF WALES, kapt. J. Rice, van Londen; IJSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, van Newcastle; EMANUEL, kapt. O.M. Kollen, van Drammen; ULYSIS, kapt. K. Ugland, van Arendahl.
Het Hamburger schip ASIA, voor enige tijd van China gekomen en bij Calandsoog gestrand, is, den 19 mei, in vlot water gebracht en heden binnengekomen; gaat naar het Nieuwe Diep.
Uitgezeild: CORNELIA SARA, kapt. G. de Jong, naar Batavia; ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname; GALEN, kapt. T. Bevans, naar Baltimore; ZEPHIR, kapt. Ch. Tyng, naar Boston; VRIESLANDS WELVAREN, kapt. T. van Veen, naar Liverpool; DRIE GEBROEDERS, kapt. B.J. Alberts, naar Dordrecht.
Texel, 21 mei. De wind ONO. Binnengekomen: VROUW HENDRIKA, kapt. J.H. Smit, van Oostrisoer. Uitgezeild: PAULINA, kapt. A.J. Struik, naar Suriname; JONGE ANNA, kapt. A.J. Dick, naar Bordeaux; NEERLANDSCH KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, naar Londen; WINTER, kapt. L. Holst, naar Fredrikshaven.
Texel, 22 mei. De wind ONO en NNW. Binnengekomen: Een Engelse schoener, de naam onbekend. Uitgezeild: HOSTER, kapt. M. Holst, naar Drammen; MINERVA, kapt. H.L. Pentz, naar Holmstrand.
Den 16 mei waren op de hoogte van Wight: ROLLA, kapt. L. Child, van Baltimore en FRANKLIN, kapt. Swaan (opm: C. Zwaan), van Batavia, naar Amsterdam bestemd.
Den 19 mei was op de hoogte van Douvres het schip AUGUSTE, kapt. Anderson, den 4 februari van Batavia gezeild.
Den 18 mei was op de hoogte van Weymouth, het schip JOHANNA MARIA, den 1 februari van Mauritius gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 mei. Aan deze stad is gearriveerd; het schip DE DRIE GBEBROEDERS, kapt. B.J. Albers, van Stralsund met granen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 mei. Zr.Ms. korvet DE AREND, kapt.-luit. ter zee H. Machielsen, van Texel, gedestineerd naar Philadelphia, is gisteren van onze rede naar zee gezeild.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en gisteren naar zee gezeild: MERKURIUS, kapt. J.F. Smit, naar Lima met stukgoederen; L’ISIS, kapt. G. Broutin, naar Duinkerken met katoen en wol; PRINCE LEOPOLD, kapt. R. Carlill, naar Honduras met stukgoederen; LA PERLE, kapt. G. Guichon, naar Havre met leder; NEPTUNES (opm: NEPTHUNUS), kapt. E.J. Dik, naar Leith met boomschors; COLUMBUS, kapt. N.H. Nye, naar New York en DE PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke, naar Londen, beide met stukgoederen; DE HERMINA, kapt. S.F. Taay, naar Londen met boomschors; CAPE BRETON, kapt. P. Priauix, naar Jersey met tarwe; DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, naar Memel met ballast; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Louwers, naar de Havanna, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Boer, naar Hamburg en l’ADÈLE, kapt. M.C. Michaëlls, naar St. Jago, alle drie met stukgoederen; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Liverpool met meekrap; DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes naar Poole en DE VROUW ELISABETH, kapt. O.F. Meeuwis naar Londen, beide met boomschors; NEPTUNES, kapt. W. Bakker, naar Arbroath met vlas; CHRISTINA, kapt. J.C. Strand, naar St. Ubes met ballast; DE VROUW WENDELINA, kapt. W.J. Poel, naar Londen met boomschors; PERSEVERANCE, kapt. J. Metayar, naar Bordeaux met tarwe; LE JEUNE PIERRE, kapt. J. Ross, naar Jersey met boomschors.
Heden is alhier ter rede gekomen het schip ROTTERDAM, kapt. J. Laming van Londen naar Rotterdam gedestineerd met stukgoederen.
Eindelijk zijn, den 10 en 11 dezer, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven, van Liverpool met klipzout; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, van Dantzig met houtwaren; THE PRIMROSE, kapt. W. Emery, van Hull met stukgoederen.
Den 15 en 16 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: NIKOLAAS, kapt. T. Veef, naar Lissabon met stukgoederen; LE SANS REPOS, kapt. C. Pethers, met boomschors, vlas en wol; L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt, met vlas en speekhout, beide naar Londen; HENRIETTA JOHANNA, kapt. E. de J. Kluin, naar Colchester met boomschors; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, naar Duinkerken met ballast; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. J. van den Broeke, naar Londen met vlas en wol;
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: BETHEL, kapt. Th. Hall, van Hull met stukgoederen; DE VROUW JAANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, van Gothenburg met houtwaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: POMONA, kapt. G. Currey van Newcastle. De wind N.
Den 19 dito. Heden arriveerde uit zee: COMMERCE, kapt. W. Frost van Londen; en zeilden in zee: MOSS, kapt. E. Fenell naar Petersburg; HENDRIKA ELISABETH, kapt. A. Glazener naar St. Jago en AURORA, kapt. J. Park naar Aberdeen.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FLORA, kapt. C. Klok van Londen; en zeilde in zee: EPAMINONDAS, kapt. J.G. Landschoff naar Elseneur.
Van de morgen zeilde in zee: CHARLOTTA FREDERIKA, kapt. C.D. Schiebe naar de Oostzee. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 18 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Engelland van Kiel en GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn van Hull.
Van de morgen arriveerde uit zee: HERMANNA MARGARETHA, kapt. J.B. de Boer van Boulogne; en zeilden in zee: ELIZE, kapt. J. Blake en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, beide naar Londen. De wind N.
Den 19 dito. Heden zeilden in zee: ‘s LANDS WELVAREN, kapt. A. Rietdijk naar Gibraltar; ELLE CATHARINA, kapt. H.A. Buge naar Stubbekøbing; JONGE GERRIT, kapt. F. Plokker naar Hull; HENRI MARIE, kapt. J. Herve naar Havre; JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, NEUTRALITEIT, kapt. F.L. Erich, WOLGAST, kapt. J.C. Jager, NEPTHUNUS, kapt. J. Peters, HENRIETTE AUGUSTE, kapt. P.H. Ahrens, EENIGKEIT, kapt. J.J. Gors, CATHARINA CAROLINA, kapt. J.F. Schlie, JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schluck en ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, alle naar de Oostzee. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Openbare vrijwillige verkoping van een Keuls beurtschip.
Op woensdag 1 juni aanstaande, zal te Keulen in het openbaar bij opbod verkocht worden: Het bij uitstek wel geconserveerd schip, genaamd DE KEIZERIN, bevaren geweest zijnde door wijlen J.G.H. Deutz, in leven beurtschipper van Dordrecht op Keulen vice versa, met al deszelfs toebehoren, zo als hetzelve thans is liggende te Keulen, op de Rijn. Nader onderrichting is te bekomen bij de Heer J. Wehn, te Keulen, of bij de procureur M. van der Waijfort, te Dordrecht.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 mei. Op den I7 dezer is het stoomschip, genaamd PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, gebouwd door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten met de beste uitslag van de werf Hollandia onder een toevloed van aanschouwers van stapel gelopen. Gemeld stoomschip is bestemd voor de vaart van Amsterdam naar Harlingen en vice versa. Op diezelfde helling zal, binnenkort, de kiel gelegd worden voor een koopvaardij-fregat, groot 200 lasten, voor de Gebroeders Heemskerk, kooplieden alhier.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 23 mei. Volgens bericht van Elseneur in dato 14 dezer, is kapt. C. van der Mussele den 11 van deze maand met het kofschip de NEPTHUNUS de Sont gepasseerd.


Datum: 25 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 mei. De wind ZZW. Binnengekomen: HARMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut en UNION, kapt. R. Wilson, beide van Londen; AURORA, kapt. N.H. Olsen, van Bergen.
Uitgezeild: VROUW CATHARINA, kapt. C.H. Godschalk, naar Hull; ELISABETH CATHARINA, kapt. U. Neuman, naar Fredrikshaven; GUTE HENSIGT, kapt. W. Swendsen, naar Drammen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 20 mei. In de namiddag van den 17 dezer, omstreeks 3 ure, hadden wij voor de eerste maal het genoegen, een stoomboot van Vlissingen, [zie ons no. 119], voor deze haven te zien aankomen, hebbende aan boord Z.Exc. de Gouverneur van deze provincie, vergezeld van de heren griffier der Provinciale Staten, de hoofdingenieur van Diggelen, de ingenieurs Caland en de Geus, de burgemeester van de stad Vlissingen en verder gevolg. Deze stad mocht zich te meer over dit bezoek van Z.Exc. en van de overige heren verheugen, dewijl het ten oogmerk had het inspecteren van de reeds begonnen werkzaamheden van de nieuw aan te leggen haven en het kanaal van deze stad op Gent.
Na dit in ogenschouw genomen te hebben, heeft Z.Exc. de terugreis naar de hoofdplaats der provincie weder aangenomen; terwijl Neuzens ingezetenen en heren concessionarissen van het kanaal met genoegen de belangstelling ontwaarden welke Zeelands Gouverneur in het heil zijner provincie en van derzelver inwoners stelt.


Datum: 26 mei 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Men leest in onze stadscourant van heden een bericht van onze Kamer van Koophandel en Fabrijken, waarbij zij aan het handeldrijvend publiek mededeelt het onderstaande belangrijke reglement, bij haar van Z.Exc. de minister voor de Marine en Kolonien ontvangen:
Reglement, omtrent het gebruik van de katankers (opm: anker dat bestaat uit een schacht met roering, waaraan slechts één arm met hand), liggende aan de mond van de haven van het Nieuwe Diep.
Art. 1. Het zal aan ieder gezagvoerder van koopvaardijschepen en andere particuliere vaartuigen vrijstaan, gebruik te maken van de aan ‘s Rijks wege voor de mond aan het Nieuwe Diep geplaatste katankers, tot het uithalen ter rede aldaar van de voorschreven bodems, mits de belanghebbende gezagvoerders of schippers van de voormelde schepen en vaartuigen daartoe vooraf de nodige aanvraag aan de havenmeester doen en zich naar de navolgende bepalingen gedragen:
2. Wanneer de voorn. belanghebbenden tot het, bij middel van de gedachte katankers, ter rede halen van derzelver schepen of vaartuigen, mochten verlangen gebruik te maken van het daartoe van ‘s Rijks wege ter beschikking gestelde touwwerk, en wanneer zulks volstrekt benodigd mocht zijn, ook van sloepen en manschappen, zullen zij, tot het verkrijgen van dit een en ander, zich moeten vervoegen bij de havenmeester, en daarvoor vooraf in diens handen verplicht zijn te betalen twee en een halve cents per Nederlandse ton van de inhouds grootte hunner schepen of vaartuigen, berekend naar de last- of meetbrief derzelve (de ton vertegenwoordigd door anderhalfmaal den teerling van de Nederlandsche el, of gelijk staande met duizend Nederlandsche ponden, invoege als de ton voor de berekening van het tonnengeld der zeeschepen bepaald is bij het tweede gedeelte van art. 292 van de wet van 26 augustus 1822) (Staatsblad No. 38). Door de havenmeester zal voor die betaling bewijs in duplo worden afgegeven aan de belanghebbenden. Tegen de overgifte van het duplum van de kwitantie, door laatstgemelden aan de kommanderenden officier van ‘s konings wachtschip, zullen de bedoelde hulpmiddelen aan de gedachte belanghebbende verstrekt worden.
Wordende de zorg, wegens het behoorlijk terug verkrijgen van de meergemelde hulpmiddelen, aan voornoemden officier opgedragen.
3. Van de uit voorschreven hoofde te ontvangen gelden bij de havenmeester, zal door denzelven behoorlijke verantwoording aan het Rijk gedaan worden, invoege als ten opzichte van het havengeld plaats heeft. Ter opening dier verantwoording zullen voorschreven daartoe betrekkelijke duplicaat-kwitantien, aan de kommanderende officier van het wachtschip af te geven, door dezen, alle drie maanden, aan het Ministerie van de Marine en de Kolonien worden overlegd.
4. Indien, door moedwil of verzuim, aan het van ‘s Rijks wege te verstrekken touwwerk of andere benodigdheden, schade mocht worden veroorzaakt, hetzij door kapping of anderszins, zal door of van wege de gezagvoerders of schippers, in wier dienst zulks heeft plaats gehad, de voorschreven schade in handen van de havenmester worden vergoed en zulks volgens deswege door de directie der Marine aan het Nieuwe Diep plaats te hebben taxatie van de bedoelde schade.
De gezagvoerders of schippers van schepen en vaartuigen, zich met deze taxatie bezwaarde vindende, zullen zich deswege aan het Ministerie van Marine en Kolonien kunnen adresseren.
5. Het wordt de gezagvoerders of schippers van schepen en vaartuigen verboden, om met dezelve aan de boeien der kat-ankers vastgemaakt, te overnachten, zo als aan de havenmeester wordt opgedragen, de zorg, om tegen overtreding van het voorschreven verbod te waken en dezelve, des noods, met behulp van de daartoe van de kommanderende officier van Zr.Ms. wachtschip in te roepen macht, te keer te gaan.
Goedgekeurd bij Zr. Majs. besluit, van 28 april 1825, No. 150.
(getekend) J.G. de Meij van Streefkerk

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip AUGUST CHRISTIAAN, kapt. Hinrich Claasen Dencker, van Helgoland met gerst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 18 dezer tot heden naar zee gezeild: EDGAR, kapt. R. Johnson, naar Bordeaux met ballast; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest, naar Londen met granen; DE IRIS, kapt. J. Hubroek, naar Rio de Janeiro met stukgoederen; GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, naar Bridport met vlas; REVENUE, kapt. L. Blanchard, en JULIA, kapt. A. Moffat, beide naar Gothenburg met ballast; DILIGENT (opm: eerste reis schoener DILIGENTE, thuishaven Antwerpen), kapt. P. Petit, naar Valparaiso met stukgoederen; LA REINE CHERUB, kapt. P. Sparboom naar Bridport, en JACOBA, kapt. J.J. Rink naar Glasgow, beide met boomschors; RESOLUTION, kapt. J.P. Meinke; DIE LIEBE, kapt. J.F. Langhoff, en DE INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, alle drie naar de Oostzee met ballast; JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaar, naar Port-au-Prince met stukgoederen; GERTRUDE, kapt. H.A. Busse naar Wijburg, en DE JUFFROUW AKKE, kapt. M. Jeltes naar Memel, beide met ballast; DE VROUW GEERDINA, kapt. L.K. Sok naar Petersburg met stukgoederen.
Ook zijn den 18 dezer voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VROUW MARIANNE, kapt. C. van der Weeg, en DE COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries, beide van Londen met stukgoederen; de JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters van Liverpool met klipzout. Eindelijk is nog, den 18 dezer op onze rede aangekomen: DE JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Teves, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, met wijn en stukgoederen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 mei. Eergisteren is van onze rede naar Hellevoetsluis vertrokken Zr.Ms.
brik DE ZWALUW, gecommandeerd door de luitenant ter zee D. van Alderwereld; zijnde dezelve door de stoomboot van voor Rammekens de rivier opgesleept geworden.


Datum: 27 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 mei. De wind WZW. Binnengekomen: FRANKLIN, kapt. C. Zwaan, van Batavia; MARIA, kapt. J. Kroon, van Kadix; VROUW JANTJE, kapt. G. Mellema, CORONATION, kapt. J. Fish, MEDEMBLIJK, kapt. W. Nazebij en ATHALANTE, kapt. J. Bijrne, alle vier van Londen; FIRE SOSTRE, kapt. O. Biones, van Drammen; WILLIAM, kapt. S. Corck, van Ipswich.
Niets uitgezeild.
Te Batavia zijn aangekomen de schepen: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn en IDA ALEYDA, kapt. S.O. Bakker (wijlen J.Kl. Sipkes), beide van Japan; en NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer, van Amsterdam, laatst van Kaap de Goede Hoop.
Te Constantinopel is den 15 april aangekomen, COMMERCIE, kapt. Th. Ysbrands, van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. In een der Noord Hollandse steden wordt gevraagd een scheepstimmerman, als meesterknecht, het bouwen van verschillende soorten zeeschepen, inzonderheid koffen, grondig verstaande, en in staat zijnde het beheer over ene grote scheepstimmerwerf geheel te kunnen waarnemen. Degene die hiertoe genegen en bekwaam is, wordt verzocht zich in persoon of met franco brieven aanmelden onder letter Z, bij den kantoor boekenverkoper J. Ellerman, op de hoek van de beurs en Krommeëlleboogstegen te Amsterdam mits overleggende bewijzen van goed zedelijk gedrag en bekwaamheid. De beloning zal gelang kunde plaats hebben.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 26 mei. Er zijn berichten van Makasser ontvangen tot den 29 november laatstleden: Zr.Ms. fregat EURYDICE, Zr.Ms. koloniale brik ORESTES en de transportschepen EMILE en MERKUS, waren voor het fort Rotterdam aangekomen. De kolonel Bischof maakte zich gereed, om met de troepen onder zijn bevelen, naar Maros te trekken, hebbende de vijand, in die streken, sedert het voorgevallene op den 19 oktober, niets ondernomen.
De EURYDICE zou dadelijk de terugreis naar Java aannemen. Zr.Ms. koloniale brik SIWA was naar de baai van Boni gezonden.
Voor Bonthem lag Zr.Ms. koloniale schoener DAPHNÉ, en Zr.Ms. koloniale brik NAUTILUS was naar de baai van Parre-Parre gezonden, om de Koning van Sidenring te ondersteunen, die steeds met de bezetting van Soepa voortging. (opm: bericht sterk bekort)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk behoorlijk verstaande en van goed gedrag, is van stonde aan werk te bekomen bij dn scheepstimmerbaas Sies Johannes Bylsma, te Berlikum.


Datum: 28 mei 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 24 mei:
Te Liverpool is gearriveerd de JULIE (opm: brik, kapt. Jacob Meulenbroeck), van Oostende..

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 januari. Z.Exc. de Gouverneur-Generaal in rade heeft een besluit genomen, waarbij bepaald wordt, dat, ten einde de suiker-cultuur op Java in deszelfs kwijnende staat op te beuren, met alteratie in zo verre van art. 22 van het reglement op de heffing der inkomende en uitgaande rechten voor Java en Madura, van den 28 augustus 1818, gefabriceerde suiker, bij de uitvoer in Nederlandse schepen, zal zijn vrijgesteld van de betaling van uitgaande rechten, en dat daarvan, bij de uitvoer in vreemde schepen, niet meer zal worden geheven dan één gulden per pikkel (opm: picol) van 125 pond.
Met de schepen LOUISA DE KOCK en LOUISE, welke den 23 december de rede van Batavia verlaten hebben, heeft de generaal-majoor van Geen, benoemd tot het voeren van het opperbevel van de op Celebes bijeen te brengen krijgsmacht en tevens als eerste lid toegevoegd aan de speciale commissie van wege de hoge regering, voor Makassar daargesteld, de reis naar Makassar aanvaard.
Een gedeelte van de troepen van Java, voor deze expeditie bestemd, is met de generaal ingescheept, terwijl de nog overige eerstdaags staan te volgen. Onder deze bevindt zich een korps van 1500 manschappen, hetwelk de Panumbahan van Sumanap aangeboden heeft voor deze veldtocht, en aan het hoofd van welk de vorst zich in persoon stelt, om het tegen de vijanden van het gouvernement aan te voeren.
Dit aanbod van de Panumbahan, hetwelk slechts een nieuwe bijdrage is tot de blijken van persoonlijke gehechtheid aan ons gouvernement, welke deze vorst reeds meermalen ondubbelzinnig heeft aan den dag gelegd, is door de hoge regering met welgevallen aangenomen.
Er zijn berichten van Makassar ontvangen tot den 29 november laatstleden:
Zr.Ms. fregat EURYDICE, Zr.Ms. koloniale brik ORESTES en de transportschepen EMILE en MERKUS, waren voor het fort Rotterdam aangekomen. De kolonel Bischoff maakte zich gereed, om, met de troepen onder zijn bevelen, naar Maros te trekken, hebbende de vijand, in die streken, sedert het voorgevallene op den 19 oktober niets ondernomen.
De kapitein Vroome, kommanderende te Boelecomba, had, op den 31 Oktober en den 16 November, twee bentings (opm: versterkingen) der Bonieren aangevallen en vermeesterd, bij welke gelegenheid de vijand 81 manschappen verloren heeft. Bij de affaire van den 31 oktober, welke ondersteund werd door de luitenants der koloniale marine Loekemeijer en Sikman, aan het hoofd van een gedeelte der equipagie van de schoener DAPHNÉ, hebben wij van onze zijde slechts drie gekwetsten gehad. Bij de aanval van den 16 november echter hebben wij het verlies te betreuren van de onlangs tot 2de luitenant bevorderde onder-officier Simonius en een flankeur, beide aan de gevolgen van bekomen wonden overleden.
De EURYDICE zou dadelijk de terugreis naar Java aannemen. Zr.Majs. koloniale brik SIWA was naar de baai van Boni gezonden.
Voor Bonthem lag Zr.Ms. koloniale schoener DAPHNÉ, en Zr.Ms. koloniale brik NAUTILUS was naar de baai van Parre-Parre gezonden, om den koning van Sidenring te ondersteunen, die steeds met de bezetting van Soepa voortging.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 mei. aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen: DER KLEINE STEPHAN, kapt. Jochim Gall, van Arensburg met gerst en JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk, van Liverpool met zout; laatstgemelde kapitein heeft den 22 mei, 6 mijlen O ten N van Bevezier (opm: Bevesier, thans Beachy Head), gepraaid kapt. G. de Jong, voerende het schip CORNELIA SARA, van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel. Ook is hem den 14 mei, op de hoogte van Lezard (opm: The Lizard), in goeden staat gepasseerd, de brik MERCUUR, kapt. J.F. Smit, van Antwerpen, tonende de nummervlag No. 62.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. Heden zeilden in zee: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg naar Port à Port; WEBBINA, kapt. M.R. Klein naar Londen; THE BESS, kapt. J. Morden naar Colchester; PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson naar Hull; ARNO, kapt. J. Cooke naar Stockton; CAROLINE CHRISTINA, kapt. A.N. Löcke naar Drontheim; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, en WATERLOO, kapt. C. Cloyd, beide naar Liverpool. De wind NO.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 mei. Binnengekomen: DE NEDERLANDER, kapt. C. Höfker, van Berbice; LIVERPOOL PACKET, kapt. A. Coffine,van Boston; MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwenhand, van Hull; DE JONGE SCHREUDER, kapt. C.H. Schreuder, van Liverpool. De laatstgenoemde heeft den 22 dezer in Het Kanaal, naar gissing 2 mijl NO van Bevizier (opm: Bevesier, thans Beachy Head) gezien, een hoekerschip, met de Rotterdamse nummervlag 26, zijnde D. Roderkerk, benevens de Hollandse loodsboot No. 5, op 2½ mijl van Bevizier, en den 23 dezer het schoenerschip WILHELMINA, van Rotterdam naar Lissabon, had twee dagen reis en de wind westelijk.
Uitgezeild: SPARTON, kapt. E. Snow, naar Philadelphia; TWEE GEZUSTERS, kapt. L. Holst, van Drammen.


Datum: 30 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. De wind NO en NNO. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: EMILIE, kapt. W.S. Cowpland, naar Batavia; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, en PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga, beide naar Londen; DIE HOFFNUNG, kapt. J. Saag, naar de Oostzee.
Texel, 28 mei. De wind N en NW. Binnengekomen: ANNA MARIA, kapt. J.D. Haynes, van Suriname; JACOBINA AANSTAD, kapt. J. Grafft, van Drammen; VROUW LUMMEGINA, kapt. J.J. Arents, van Arendal. Nog drie schepen, de namen onbekend.
Uitgezeild: SNELHEID, kapt. J.H. Frijburg, naar Suriname; AURORA, kapt. T.H. Klijn, naar Demerary; BRISEÏS, kapt. P. Bakker, naar Genua en Konstantinopel.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Naar men verneemt, zijn de heren Petrus Scheffer en Zoon alhier, door de Koning gemachtigd geworden tot de oprichting van een maatschappij van Nederlandse Scheepsbouw en Scheepvaart, waartoe zij bereids een aanmerkelijk aantal deelhebbers hebben bekomen, en aangaande welke maatschappij eerstdaags een uitvoerig bericht, benevens het door Zijne Majesteit geapprobeerde reglement, door gemelde heren, voor het publiek zal verkrijgbaar worden gesteld. Naar mate deze onderneming een algemene bijval en medewerking vindt, kan dezelve niet nalaten algemene welvaart in alle takken van handel en nijverheid in alle oorden des Rijks te verspreiden.


Datum: 31 mei 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 mei. De wind WNW. Binnengekomen: JONGE JAN, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; VROUW ALIDA, kapt. H.A. Jonker, van Hull; CHANGE, kapt. J. de Bie, van Leith; WATERLOO, kapt. J. Thomsen, van Blyth.
Uitgezeild: LE GRAND NAVIGATEUR, kapt. F. Guisenet, naar St. Malo; JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, naar Port-à-Port; EARL OF MARIA, kapt. W. Permien, naar Plymouth.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip FRETZ, kapt. P. Kiarr, van Stockholm met teer en pek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 mei. Den 22 dezer is alhier ter rede gekomen: DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van Dantzig naar Brussel gedestineerd met houtwaren.
Ook zijn van den 22 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THE MERCURY, kapt. N.L. Jordan, van Nantes met koffie en suiker; THE UNION, kapt. D. Mailland, van Guernsey met koffie; AUGUSTE, kapt. J. Andersen, van Batavia met koffie en suiker; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, DE VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen en DE JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, alle drie van Liverpool met klipzout; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Duinkerken met spijkers.
Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: DE WINDLUST, kapt. G.R. Engelman naar Londen met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 26 mei. Heden is alhier gearriveerd het brikschip de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman van Demerary.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: LONDON PACKET, kapt. J. Ward van Boston; en zeilde in zee: VENILLIA, kapt. W. van der Kolff naar Madera. Van de morgen zeilden in zee: DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries naar Nerva en NEPTHUNUS, kapt. H.E. de Jong naar Nantes. De wind NO.
Den 23 dito. Van de morgen zeilden in zee: VOLHARDING, kapt. L. Teunis naar Brest; en GEZINA, kapt. R.F. Taaij naar Liverpool. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. B.J. Albers van Straalsund en LEIPZICH PACKET, kapt. W. Smith van Leith.
Heden arriveerde uit zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath van Londen; en zeilden in zee: JONGE JACOBUS, kapt. L. Jansen naar Petersburg; GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer op avontuur; VROUW GEBINA, kapt. M.D. Gerdes naar Leer; VROUW ANNA, kapt. H.C. Uyl naar Bordeaux; GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker naar Nerva en JOHANNA MARGARETHA, kapt. H.P. Sejersen naar Aarhuis. De wind O.
Den 22 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: VROUW SOPHIA, kapt. S.O. Visser van Wismar en KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull.
Van de morgen zeilden in zee: MARCHAL BLUCHER, kapt. S. Goulder, MARGARETH, kapt. G. Hart; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, ROSA, kapt. J. Ellis en EARL BATHURST, kapt. J. Pound, alle naar Londen. De wind NNO.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 28 mei. Kapt. P.C. Stachouwer, voerende het schip (opm: pink) JONGE LODEWIJK ANTONIE, van Amsterdam naar Suriname, meldt uit het Nieuwe Diep van den 24 mei, dat hij aldaar langs het Noord-Hollandsch kanaal, in den korte tijd van 16 uren is aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op maandag den 6 juni 1825, op den eiland Vlieland, om gereed geld, publiek presenteren te verkopen het smakschip de VROUW CATHARINA, gevoerd geweest door schipper H.L. Heere (opm: zie AC 090225), zoals hetzelve aldaar hoog op het strand zittende, met deszelfs masten, rondhout, zwaarden, wand en stagen, benevens de daarop en onder zittende zware touwen, alsmede de geborgen tuigage, bestaande in ankers, zeilen, lopend touwerk, enz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Strandvonder van Westdongeradeel, presenteert, op bekomen authorisatie, bij boelgoed en gereed geld, aan de meestbiedende te verkopen de tuigage, geborgen van het gestrande tjalkschip de DOCHTER CATHARINA, gevoerd geweest bij H.H. Kramer (opm: waarschijnlijk binnenvaarder), bestaande in 5 zeilen, 3 ankers, 2 ankertouwen, trossen, lopend touw en blokken, giek, gaffel, boegspriet, roer, 1 watervat, en verder scheepstoebehoren.
Wie gading maken, kome op donderdag den 2 juni 1825, des namiddag ten één ure, in de herberg te Wierum.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, 14 mei. Den 5 dezer is de scheepvaart bij Kroonstadt wederom begonnen.


Datum: 01 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 mei. De wind NO. Niets binnengekomen.
Uitgezeild JONGE LODEWIJK ANTHONIE, kapt. P.C. Stachouwer, naar Suriname; FIDELLE AMANTE, kapt. L.H. Loreal, naar Havre de Grace; GEORGE, kapt. T. Perry, HEBE MARIA, kapt. J.H. Krije en VROUW DIEUWKE, kapt. G.A. Dijkstra, alle drie naar Londen; ALIDA, kapt. H.T. Deddes, naar Wills; WNSKABET, kapt. J.L. Holst, naar Holmstrand.
De loodsschipper J.T. Krijne heeft op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) in Het Kanaal, in goede staat gepraaid, ELISABETH, kapt. P.H. Bos, naar Suriname bestemd.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

STATUTEN van de Nederlandsche Scheeps-Reederij, gevestigd te Amsterdam.
Art. 1. Er zal, onder goedkeuring van Z.M. de Koning, een maatschappij opgericht worden,
Onder de naam van Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd te Amsterdam.
2. De maatschappij zal zich al!een en uitsluitend bepalen tot het aanbouwen, uitrusten en vervrachten van Nederlandse schepen, tot de grootte van 400 lasten of daaromtrent.
3. Het kapitaal dezer maatschappij zal provision el onbepaald zijn, doch zal in geen geval hoger mogen worden gebracht, dan tot een miljoen vijfmaal honderd duizend guldens.
4. De deelneming geschiedt bij aandelen van NLG 1000 ieder; te betalen op de wijze, zo als door de directie nader bepaald, en bij annonce in de Amsterdamsche en Haarlemsche Couranten zal aangekondigd worden; welke aandelen op naam zullen gesteld en afgegeven
worden. Zullende in deze rederij, slechts onderdanen van dit Rijk als deelgenoten kunnen worden toegelaten, ingevolge de wet op de zee-brieven en Turksche passen.
Ter facilitering echter der overdracht aan een andere, zal het genoegzaam zijn, dat de houder dit bij een aantekening indorso van de akte van aandeel gesteld (inhoudende de naam aan wien mitsgaders den datum wanneer hij hetzelve overdraagt), te kennen geve, mits echter altoos de nieuwe eigenaar de vereisten, bij de wet bepaald, bezit, zullende alsdan zodanige aantekening volkomen kracht van overgang hebben, zo dat daardoor de nieuwe eigenaar dezelfde rechten verkrijgt, welke de vorige gehad heeft.
5. Deze maatschappij zal bestuurd worden door de heren:
Arend Horstman, }
Petrus Johannes Ameshof, }
Mr. Wilem Otto Berg en } als directeuren.
Theodorus Johannes Kerkhoven }
6. De functies van deze directeuren zullen bestaan uit het opzicht houden, aanbesteden en bevorderen van al hetgeen nodig is, tot de aanbouw van schepen van het bovengemeld charter, mitsgaders tot derzelver uitrusting, het aannemen en weer ontslaan van kapiteins en verdere manschappen, het bepalen van de gages, het vervrachten van de schepen, bepalen van de vrachtpenningen, en voorts van al hetgeen een bijzonder eigenaar van een schip, of een boekhouder, een rederij representerende, verplicht en bevoegd is te doen.
Directeuren zullen, des nodig oordelende, de schepen van de maatschappij mogen verkopen, zo wel uit de hand als publiek.
Zij zullen, in gevallen van noodzakelijkheid, een of meerdere schepen en vrachtpenningen mogen abandonneren; zij zullen het recht hebben om te transigeren, accorderen, of compromitteren, omtrent alle geschillen, die met assuradeurs, leveranciers, schippers, scheepsvolk, bevrachters en anderen uit hoofde van de rederij zouden mogen ontstaan;
ook vermogen zij deswegens in rechten op te treden. Geen besluit echter zal genomen worden, dan door de meerderheid, aan dewelke de minderheid zich zal moeten onderwerpen.
Directeuren zullen ten koste van de maatschappij een onder directeur en verdere kantoor-bedienden aanstellen, maar zullen, behalve deze kosten, en die van het kantoor zelve, voor zich niet meer voor provisie mogen berekenen, dan voor allen gezamenlijk 1½ % van het bruto bedrag van de vrachtpenningen, van de door deze maatschappij gebouwde en uitgeruste schepen, onverschillig of die vrachtpenningen hier of elders zijn verdiend.
Directeuren blijven hun leven lang, of zo lang zij zullen verkiezen, in functie; ingeval van bedanking echter, zal diegene, die dit mocht doen, niet dan na de goedkeuring van de lopende rekening en verantwoording, ontslagen worden.
Ingeval van overlijden, of bedanken van een van de directeuren, zal door de overgeblevenen een nominatie van twee deelhebbers gemaakt worden, waaruit door de zo aanstonds te noemen commissie van vijf leden, waarnemende de functies van commissarissen, één tot directeur zal worden benoemd.
Art. 7. Ten einde aan directeuren, in zeer bijzondere gevallen, gelegenheid gegeven wordt, op een gemakkelijke wijze de belanghebbenden van de maatschappij te raadplegen, zullen jaarlijks, en wel in de maand maart, door hen, bij annonce in de Amsterdamsche en Haarlemsche Couranten, de gezamenlijke deelhebbers opgeroepen worden, om uit hun midden een commissie van vijf leden, bij meerderheid van stemmen te benoemen, die het gehele lichaam van de maatschappij zal vertegenwoordigen, en die een jaar in functie zal blijven, echter telkens weer verkiesbaar zal zijn, en aan welke commissie de directeuren zich alsdan deswegens zullen kunnen wenden; zullende in dit geval het besluit genomen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen van deze commissie en directeuren gezamenlijk, waarmede de deelhebbers alsdan zullen moeten genoegen nemen.
Art. 8. Op deze bijeenkomst zal door directeuren aan de gezamenlijke deelhebbers worden gedaan rekening en verantwoording, dewelke door de benoemde commissarissen zal worden geëxamineerd, en, na akkoord bevinding, door ten minste drie hunner, namens alle deelhebbers, door hun ondertekening worden bekrachtigd, en daardoor de directeuren van hun verantwoording ontslagen.
Art. 9. Zo er onverhoopt, omtrent deze rekening en verantwoording, kwesties mochten ontstaan, zullen dezelve verbleven worden aan de beslissing van twee arbiters, en wel één door de meerderheid van de commissarissen, en één door de meerderheid van de directeuren te benoemen, met macht van assumptie van een superarbiter.
Art. 10. Op de algemene vergadering in maart, zal door directeuren tevens bepaald worden, hoeveel per aandeel met voorzichtigheid zal kunnen worden uitgedeeld, zullende hieromtrent in het algemeen de regel zijn, dat zo mogelijk 4 à 6 % 's jaars, bij wijze van intrest, zal worden uitgekeerd, terwijl het meerdere voor bijzondere reparaties en onvoorziene gevallen als een reserve fonds, in certificaten van Nederlandsche Werkelijke Schuld of inschrijving op het Grootboek zal worden belegd. Wanneer de staat van het reserve fonds zulks toelaat, zal
men ook, van tijd tot tijd, tot het doen van een extra uitdeling overgaan.
Art. 11. Deze maatschappij wordt opgericht voor den tijd van twintig achtereenvolgende jaren; zullende op de algemene vergadering in maart van het achttiende jaar, door directeuren aan de gezamenlijke deelhebbers de vraag worden voorgesteld, of men verlenging van duur van de
maatschappij vragen zal, dan wel of men tot een ontbinding zal overgaan, hetgeen door een volstrekte meerderheid van de tegenwoordig zijnde deelhebbers zal moeten worden beslist, wordende ieder aandeel voor één stem gerekend; zo men besluiten mocht tot de ontbinding over te gaan, zullen directeuren verplicht zijn, de zaken van de maatschappij ten spoedigste en op de meest gepaste wijze te doen aflopen, en de aflossing van de aandelen ponds pondsgewijze te bewerkstelligen, en ten dien einde ook het vermogen hebben, de schepen hetzij uit de hand, of publiek, zo als hun dit het beste voorkomt, te verkopen.
Art. 12. De Maatschappij zal aangemerkt worden te zijn opgericht, wanneer er voor zoveel is ingeschreven, dat men met de aanbouw van een schip kan beginnen; blijvende dezelve alsdan verder ter deelneming opengesteld tot de volschrijving van het bepaalde kapitaal van één miljoen vijfmaal honderd duizend guldens; mochten de inschrijvingen deze som echter te boven gaan, zullen de eerst ingeschrevenen de voorkeur genieten.
Art. 13. De van tijd tot tijd stilliggende gelden, zullen door middel van beleningen als anderszins, ten voordele van deelhebbers, op intrest worden uitgezet, zijnde echter alle speculaties, zo wel in fondsen als in goederen, uitdrukkelijk verboden.
Art. 14. Tot kassiers van de maatschappij worden benoemd de Associatie-Cassa te Amsterdam; aldaar zullen alle stortingen, betalingen en ontvangsten geschieden, en de effecten en beleningen gedeponeerd worden, ten koste van de maatschappij.
Art. 15. Alle betalingen en ontvangsten zullen ten minste door twee directeuren moeten geschieden, en alle stukken, de maatschappij betreffende, door twee hunner moeten worden ondertekend; bij ziekte of afwezigheid van een of meer directeuren, zullen de overigen, des
nodig oordelende, een van de heren commissarissen kunnen verzoeken, de functie van directeur inmiddels waar te nemen, die dit, zowel als hun overige werkzaamheden, gratis zullen doen.
Art. 16. Directeuren zullen gehouden zijn de eigendommen van de maatschappij behoorlijk te laten verzekeren, voor zo verre zulks mogelijk is.
Art. 17. De af te geven aandelen zullen, door ten minste drie van de directeuren getekend moeten worden; bij elk derzelve zullen twintig kwitanties in blanco worden gevoegd, tegen overgifte van welke, door de houders van het aandeel ondertekend, de uitdeling zal geschieden, zo als die in de couranten zal kenbaar worden gemaakt.
Art. 18. Directeuren zullen zich, bij voorkeur, toe het doen van leveranties, en het aanbouwen van schepen, of hetgeen anders betrekking daartoe heeft, vervoegen bij zodanige deelhebbers van deze maatschappij, die het beroep uitoefenen, van datgene hetwelk vereist wordt, zonder
echter stellig daaraan gehouden te zijn; waar omtrent hun dus de vrijheid gelaten wordt, en zijl: zo zij beter en voordeliger terecht kunnen komen, dit mogen doen.
Art. 19. Directeuren zijn verplicht als goede huisvaders, voor de belangen van de maatschappij met alle mogelijke zorg en ijver te waken, zonder echter voor enig evenement, hetzij van hoger macht, of van misdrijf, wandaad, of ontrouw van onderhorigen, hoe ook genaamd, en buiten hun toedoen of medeweten veroorzaakt, aansprakelijk te zijn.
Art. 20. Bij elk aandeel zal een exemplaar van deze Statuten gevoegd worden, tot informatie van de houders.
Art. 21. Deze reglementen zullen, wanneer directeuren termen hiertoe mochten vinden, op hun voordracht en volgens besluit van de meerderheid van de deelhebbers, of van de zulken, die bij een deswegens te doene convocatie present zullen zijn, onder approbatie van Z.M. kunnen gealtereerd en geamplieerd worden.
(Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 mei 1825)


Datum: 02 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 mei. De wind NO. Binnengekomen: MARY-ANN, kapt. A. Galleway en VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, beide van Londen; ANNA CATHARINA, kapt. H.A. Böge, van Christiaansand.
Uitgezeild: SIMONETTA MARIA (opm: fregat), kapt. G.H. Ahlers, naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 mei. Van de morgen arriveerde uit zee: KLEINE STEPHAN, kapt. J. Gall van Arendsburg. De wind ZW.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: WADE, kapt. J. Doak van Havannah, ligt in quarantaine. Van de morgen arriveerde uit zee: MINERVA, kapt. C.C. Bos van Newport.
De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 mei. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind ZZO.
Den 24 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet naar Lissabon; JONGE CORNELIS, kapt. J.S. van der Meij naar Hamburg; MARIE AUGUSTINE, kapt. P. Villeaumoras naar Nantes; CLARA, kapt. H.C. Kreeft naar Grijpswald; CAROLINA, kapt. D. Voss, HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Bruss, TUGEND, kapt. P. Fretwurst, ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmer en LUDWICH WILHELM, kapt. J.D. Hencke, alle naar de Oostzee. Heden arriveerde uit zee: ANN, kapt. W. Jukling van Londen; en zeilde in zee: VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.A. Bekkering op avontuur. De wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Kapitein P.H. Bos, voerende het schip ELIZABET KORNELIA (opm: fregat ELIZABETH CORNELIA), van Amsterdam naar Suriname, is dezer dagen in Het Kanaal, op de hoogte van Bevezier (opm: Bevesier, thans Beachy Head), in goede staat gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 mei. Zijner Majesteit transportschip MIDDELBURG is, volgens brief van Smyrna van den 14 april, in de nacht tussen den 14 en 15 maart, met zwaar stormweer, op het eilandje Coquino, tussen Scio en Ipsara, verongelukt, doch de gehele equipage gered.


Datum: 03 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juni. Heden is het schip ARIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, uit Helvoet naar Nerva gezeild.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 31 mei. Den 23 mei is Zr.Ms. brik DE ZWALUW te dezer rede gekomen. Dit vaartuig, genoegzaam geheel opgetuigd en uitgerust, en ruim dertien voeten diepgaande, is door de stoomboot de STAD NIJMEGEN, van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, in 37 uren, tegen wind, van de rede van Vlissingen herwaarts geboegseerd. De volgende dag is genoemde stoomboot met een lading geld van zes à zeven miljoenen, van Amsterdam naar Brussel bestemd, van Rotterdam naar Boom, enige uren van Antwerpen, gevaren, en heeft dit vaartuig die overtocht gedaan in gelijke tijd als de overige stoomboten, welke als zeer snel bekend staan.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 2 juni. De ondergetekenden, directeuren der Nederlandsche Scheeps-Reederij, gevestigd te Amsterdam, haasten zich, hiermede, ter kennis van hun land- en stadgenoten te brengen, dat zij, ingevolge koninklijk besluit van den 13 dezer, de autorisatie van Z.M. tot het oprichten van de voornoemde Reederij, ontvangen hebben, zo mede Hoogstdeszelfs goedkeuring van de geprojecteerde reglementen of statuten, welke als nu, ingevolge het vroeger uitgegeven bericht, door de druk bekend gemaakt zijn, en bij elk hunner verkrijgbaar gesteld.
Directeuren voornoemd hebben verder het genoegen, hiermede te berichten, dat het aan Z.M. goedgunstiglijk behaagd heeft, in deze onderneming, voor de aanzienlijke som van vijftig duizend guldens, voor Hoogstdeszelfs bijzondere rekening, deel te nemen; zo dat niet alleen door deze, maar ook door de vroegere tot dusverre plaats gehad hebbende inschrijvingen, de Reederij voornoemd, als werkelijk gevestigd aan te merken is, zullende haar werkzaamheden onverwijld een aanvang nemen; eindelijk wordt aan diegenen, welke alsnog mochten verlangen mede in dezelve deel te nemen; herinnerd, dat hun daartoe bij voortduring, ten huize van elk van de ondergetekenden de gelegenheid blijft opengesteld.
Amsterdam, den 28sten mei 1825, Arend Horstman, Petrus Johannes Ameshoff,Willem Otto Berg en Theodorus Johannes Kerkhoven.


Datum: 04 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 juni. De wind ZW. Harde wind. Binnengekomen: DIANA, kapt. F. Bax, van Berbice; JAMES AND ISABELLA, kapt. A. Haskill, van Boston; CHARLES AND ELLEN, kapt. S.D. Gewy, van Boston, laatst van Gibraltar; HOPE, kapt. J. Bruijns, van New York; CERVANTES, kapt. P. Dunken, van Baltimore; TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee en HET DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser, beide van Londen; GEORGE, kapt. A. Ferman, van Leith. Hierbij de schepen van gisteren. Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. De zeildag van de schepen, van de alhier in het gepasseerde jaar opgerichte haringreederij, bestaande in 15 buizen of hoekers en één jager, is bepaald op maandag 13 juni aanstaande. Deze gebeurtenis, welke als bijdrage tot vermeerdering van scheepvaart en handel voor Amsterdam van zo veel belang is, en tevens aan zo vele ingezetenen van het door de jongste watervloed geteisterde eiland Marken een eerlijk bestaan oplevert, heeft dan ook kommissarissen doen besluiten, de Eerw. kerkeraad van de Hervormde gemeente alhier te verzoeken, de zegen des Allerhoogsten, op de, op andere plaatsen gebruikelijke wijs, in de Eilands-kerk alhier, op deze onderneming te doen afsmeken, waartoe door de denzelven de gewone ochtendpredikatie in die kerk op zondag 12 juni is bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JOHANNA, kapt. H.T. Mulder, JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, alle van Liverpool. Van de morgen arriveerde uit zee: JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries van Bordeaux. J. Doak is van de quarantaine ontslagen en opgezeild. De wind ZW.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ALEXANDER, kapt. H. Kemf van New York en ORION, kapt. H. Niejahr van Arendsburg. Van de morgen zeilde naar zee: VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. J. Fredriks naar Suriname, dezelve is onder de Goereese haven ten anker gekomen.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: WILLIAM, kapt. R. Small van Dundee.
De wind NNW.
Den 29 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: DE LEMMER, kapt. J. Tammes van Aalborg en FRITZ, kapt. P. Kiarr van Stockholm. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 mei. Gisteren avond arriveerden uit zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smith van Teneriffe; SOVEREIGN, kapt. W. Austin van Shoreham; JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind en EDINBURG PACKET, kapt. J.D. William, beide van Londen.
Van de morgen arriveerden uit zee: DE ONDERNEMING, kapt. H. den Breems van Dublin en ECLIPSE, kapt. J. Dix van Lynn; en zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind WZW.
Den 26 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: URANIA, kapt. A. le Cocq van Guernsey; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson en DEBEN, kapt. J. Dalen, beide van Hull.
Heden zeilden naar zee: WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord naar Gibraltar en BEAVER, kapt. R. Henderson naar Newcastle. De wind ZW.
Den 27 dito. Heden arriveerde uit zee: HEBE, kapt. W. Macintosh van Sunderland.
Den 29 dito. Heden zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen; en arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind WNW.
Den 30 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: FIRE BRODERS, kapt. N. Andersen van Nijkiobing; ANN, kapt. W.M. Pherson en ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald, beide van Aberdeen. Heden zeilden in zee: ROSETTA, kapt. J.W. de Groot naar Archangel; JUFFROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limburg naar Drammen; JANTINA, kapt. H.R. Grimmings naar Bergen; HARMONIE, kapt. H.J. Hazewinkel naar Noorwegen; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk naar Liverpool, SOPHIA, kapt. M. Schlor, IRIS, kapt. D.H. Nieman, CAREL FREDRIK, kapt. J. Daehne, ELEONORA CHARLOTTA, kapt, H, Kramer, VROUW MARIA, kapt. S. Galle en MARIA, kapt. J. Wagenaar, alle naar de Oostzee. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Petrus Scheffer en Zoon, te Amsterdam, directeuren van onder hen als zodanig gevestigde Sociëteit van Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart, hebben het genoegen hun landgenoten kennelijk te maken, dat de afdrukken van het door Z.M. den Koning, voor dezelve Sociëteit goedgekeurde Reglement, in dato Brussel den 13 mei ll, nevens een toegevoegd bericht, bij hen verkrijgbaar zijn, tegen betaling van 20 cents, ten behoeve van het Weldadig fonds van het Kollegie Zeemanshoop; voorts, dat de inschrijving, van nu af, is opengesteld, ten hunne kantore, op de buitenkant bij de Kraansluis, No. 3, en zulks dagelijks, des voormiddags van 10 tot 1 ure, de zondagen uitgezonderd, kunnende degenen, die verhinderd worden de inschrijving in persoon te doen, zich bedienen van onderhandse actens van volmacht, mede bij hen Directeuren te bekomen; eindelijk dat de zeer aanzienlijke som, met welke het Z.M. behaagd heeft, ter aanmoediging van deze onderneming deel te nemen, gevoegd bij hetgeen zij zelve en anderen daarin participeren, hen bereids in staat stellen om de nodige schikkingen, tot het in werking brengen dezer Sociëteit, te maken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Batavia, het Nederlands fregatschip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Johan Hendrik Peter.
- Petersburg, het Nederlands smakschip GESINA JOHANNA, kapt. Jacob Remkes Sap.
- Marseille, het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit,
om den 13 juni of eerder te vertrekken.
- Bayonne, het Nederl. kofschip ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons; vertrekt den 20 juni.
- Bordeaux, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes; om den 25
juni of eerder te vertrekken.
Adres bij Kuijper, Van Dam en Smeer
- Liverpool, het Nederlands smakschip JOHANNA, kapt. Harm T. Mulder.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen


Datum: 06 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 juni. De wind ZW. Binnengekomen: TWEE GEZUSTERS, kapt. Jan T. Klijn, van Suriname; IL LEBRO, kapt. J. Strolino, van Malta, laatst van Gibraltar; TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. van der Zee, van Londen; VERWACHTING, kapt. J.K. de Vries, van Liverpool; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Klijn, van Bristol. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
Directeuren der Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij hebben de eer de deelhebbers, dewelke op de bijeenkomst van 3 juni niet tegenwoordig zijn geweest, kennis te geven, dat tot Commissarissen van die maatschappij benoemd zijn, en zich die keuze hebben laten welgevallen, de heren Jb. Saportas en A. Scharff Jr.
Amsterdam, den 4 juni 1825, directeuren voornoemd, Gebr. van Vlissingen – D.B. Liedermooy.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 17 juni jl. is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, behouden te Nerva aangekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsch-Kanaal gepasseerd:
Den 25 juni, ANNA PAULOWNA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam naar Fernambuc;
Den 27 dito, MARGARETHA, kapt. W. Blom, van Amsterdam naar Suriname;
Den 2 juli, PHOENIX, kapt. Daniel Grim, van St. Jago de Cuba naar Amsterdam.


Datum: 07 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juni. De wind WZW en NW. Niets gepasseerd.
Texel, 5 juni. De wind WZW en NW. Harde wind. Binnengekomen: GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, van Suriname; stoomboot MONARCH, kapt. W. Haywand, van Dover.
Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, den 12den april. Eenige minuten na middernacht tusschen den 11den en 12den dezer maand werd aan boord van het Nederlandsch koopvaardijschip (opm: fregat) WILLEM DEN EERSTEN, kapt. Jens Johannesen, ontdekt dat er brand onder in dien bodem was. Er werd om hulp van boord der naast omliggende schepen geroepen. De kapt. J. Hulsen (opm: fregat ZORGVULDIGHEID) zond dadelijk manschappen, en bij de opening der luiken sloeg de vlam uit; de rook was zoo zwaar dat men, in den buitendien donkeren nacht, niets verrigten kon. Bespeurende dat de felle brand niet meer te blusschen was, riep kapt. Jens Johannesen zijne schepelingen toe, van zichzelve en hetgeen zij nog mogten uithalen te redden; en ging toen ook zelf nog eens in de kajuit, waarschijnlijk om zijne papieren en andere stukken van aangelegenheid te trachten met zich te nemen. Hij werd gevolgd van een der schepelingen, die echter door den opstijgende damp genoodzaakt was dadelijk te rug te keeren, terwijl kapitein, alhoewel dringend te rug geroepen, nog eenige korte oogenblikken langer beneden blijvende, zulks het droevig gevolg had, dat de brand een aan boord zich bevonden hebbend vaatje buskruit genakende de losbarsting hiervan het schip in lichte laaije vlam zette, en tevens het leven van den kapitein moet hebben verkort, vermits sedert dat oogenblik hij niet weder tevoorschijn is gekomen. Deze brand was zoo fel dat de naast aan in de laag liggende schepen, wilden zij behouden blijven, geen tijd hadden om de ankers te ligten, maar genoodzaakt waren de touwen achter en voor te kappen.
Dit had dan ook een gunstig gevolg voor de schepen, de ZORGVULDIGHEID, kapt. J.Hulsen; de HENRIETTE (opm: bark), kapt. J.E. Schneebeeke en de HENRIETTE (opm: brik), kapt. J.C. Willems, wiens boegspriet en kluiverpen reeds aan het branden was. Andere schepen zoo als de MARIA (opm: fregat), kapt. E.D. Dekker; de JONGE WILLEM (opm: pink), kapt. G. van Meedevoort; de VIER GEZUSTERS (opm: pink), kapt. Jan van Dijl, vlooden van het gevaar door uit de laag en op stroom te verhalen. Het schip MARIA AGNITA (opm: brik), kapt. P. Rijnbende, in de binnen laag liggende en zich los gemaakt hebbende, geraakte, door het laatste van den vloed, vast op den wal. Het schip BETSY (opm: fregat), kapt. M. MacDougal, van Rotterdam in de laag voor de WILLEM DEN EERSTEN, voor twee kettingen achter en voor vastliggende, liet de achter ketting slippen, maar voor hij zulks met de voor ketting konde doen, had de brand van de WILLEM DEN EERSTEN, (wiens achter touw afgebrand zijnde en deze bodem dus met het laatste van den vloed op deszelfs voor touw rondzwaaijende, met de achter steven naar den wal, tegen de BETSIJ langszij aankomende) ook dezen aangetast en overmeesterd, zoodanig dat de afbranding van dezen bodem niet kon gestuit worden. De WILLEM DEN EERSTEN brandde af en zonk. De eb zette zich nu ten half drie ure in.
Om voor te komen dat de brand van de BETSIJ tot de huizen overvloog, en dat, wanneer deszelfs braspil verbrand en dus de bodem zelf van de voorketting los rakende met de eb naar de beneden in de laag liggende schepen zoude afdrijven, ook aan dezen geen letsel toebragt, werden twee trossen om het roer en aan de wal vastgemaakt tevens gaten in het schip geboord, de midden en bezaan masten gekapt en om ver gehaald, en de brandspuit in een groote pont ingescheept daarop spelende gehouden, tot vijf ure des morgens, toen een zware regenbui een einde maakte aan den rampvollen brand en eene minder slegte uitkomst gaf, dan men bedugt was.
De ijver door den Oversten P. Muller en de andere Heeren Officieren van ’s Rijks brik van oorlog MERKUUR betoond, heeft grootelijks bijgedragen tot de spoedige stuiting van dezen dreigenden brand; - waarbij tegenwoordig zijn geweest Zijne Exellentie de Generaal Majoor en Gouverneur, de leden der regering en meer andere Burgerlijke en Militaire autoriteiten.
De toestand der ekwipage der beide afgebrande schepen is deerniswaardig, hebbende dezelve alles verloren.
Na de vermelding dezer bedroevende gebeurtenis, mogen wij niet nalaten de verdiende hulde aan de nagedachtenis van den ongelukkigen kapitein Jens Johannesen, die slechts alleen daarvan het slagtoffer is geworden, toe te wijden. Zijne bestendige zorg voor zijnen kostbaren bodem; de eerste na zoo vele jaren stilstands in onze Nationale scheepsbouw, alhier, in den jare 1816 getimmerd en ten regten daarvan de sieraad. Zijn gestadig verblijf aan boord, de goede orde en discipline welke daar steeds heerschte, dit alles heeft het onheil niet mogen voorkomen. Maar nimmer zal voorzeker het geheugen van zoo vele goede hoedanigheden worden uitgewischt bij de Reeders van zijnen bodem, bij welke zij hem ten regten geacht hadden gemaakt, bij de Planters, welke denzelven mede hadden leren waarderen, bij zijne equipagie, welke hem vereerde en beminde. Terwijl eindelijk eene gade en kinderen, in hem den besten verzorger hebben te betreuren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 mei. Den 25 dezer is alhier ter rede gekomen het schip SALLY MARTIN, kapt. R. Martin, van Liverpool naar Hamburg gedestineerd, met koopmansgoederen.
Voorts zijn van den 25 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LORD MULGROVE, kapt. G.Y. Greenstade, van Cowes met suiker en koffie; HERCULES, kapt. T. Schipman, van Havre-de-Grace met stukgoederen; THE JASON, kapt. W. Cavan, van Rio de Janeiro met koffie en potasch; JEREMIAS, kapt. L. Sijbes, van Newhaven met koffie en suiker; de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens, van Liverpool met klipzout; MARIANNE, kapt. A. van der Kaa, van Londen; MAARTEN ALETTE, kapt. J.G. Hoetjer, van Bayonne en DE DOCHTER ALIDA, kapt. H.D. Duit, van Havre-de-Grace, alle drie met stukgoederen; CHINA, kapt. H. Putnam, van Salem met rijst en katoen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.F. Scholte, van Liverpool met klipzout; THE MARY, kapt. J. Besch, van Hull met stukgoederen; THE MARY, kapt. E.A. Renouf, van Rio de Janeiro met koffie; THE NIGER, kapt. M. Luce, van Mantanzes met suiker enz.; THE TWO SISTERS, kapt. J. Thomas, van Guernsey met koffie en huiden; SARDE LA FELICE, kapt. C. Faisolle, van Bahia met suiker en huiden; THE BLOSSOM, kapt. P. Falls, van Guernsey met koffie, suiker en huiden; THERESE, kapt. J. Groenendahl, van Alexandrië in Egypte; PEGASUS, kapt. G. de Haan met stukgoederen en MOUNT VERNON, kapt. J. Busslij met koffie, rijst en katoen, beide van Charlestown. De drie laatste moeten quarantaine houden.
Ook zijn, sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: REMBRAND, kapt. W. Cooper, naar Bruchhaven (opm: Buckhaven in de Firth of Forth) met vlas; CONSTANCE, kapt. P. van den Kerkhoven, naar Liverpool met boomschors.
Den 31 dito. Van den 28 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LA LOUIZE, kapt. P.J. Colas, van New York met stukgoederen; THE ANN, kapt. H. Snow, van Boston met koffie, suiker, rijst en verfhout; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, van Londen en SALLY MARTIN, kapt. R. Martin, laatst van …., beide met stukgoederen; SOPHIE MINDE, kapt. K.B. Fischer, van Riga met lijnzaad; THE JOSEPH, kapt. S. Conat, van New York met rijst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren en heden naar zee gezeild: DE VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart naar Memel en JACOBA, kapt. A.K. de Groot naar de Oostzee, beide met ballast; REBEKKA, kapt. J. Anderson, naar Hull met vlas; AUGUSTE, kapt. J.G. Sap en DE JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muys, beide met boomschors; DE VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder met tarwe en THE UNITY, kapt. J. Luce met katoen, alle vier naar Londen; LA ZELIE, kapt. G. Dacos, naar La Hogue met zink; DE JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, naar Lissabon met paard-boonen; HERKULES, kapt. J. Ghesi, naar Lima met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: LONDON, kapt. F.F. Gibbs, van Londen. Heden zeilden in zee: VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. J. Fredriks, naar Suriname; MOSES, kapt. J. Falck, naar Drammen; ST. PETRUS, kapt. J. Möllet, naar de Oostzee; DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, naar Lynn en COMMERCE, kapt. W. Frost, naar Londen.
De wind Z.
Den 31 dito. Heden zeilden in zee: PRINS OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, en ROTTERDAM, kapt. J. Laming, beide naar Londen. De wind NO.
1 juni. Van de morgen zeilde in zee: ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. de Reus, naar Nerva.
De wind Z.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NILE, kapt. W. Baker, van Port au Prince en MEJUFFROUW ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker van Weile, als bijlegger naar Port à Port; en zeilde naar zee: BANIA, kapt. J. Chapman, naar la Rochelle, doch is onder de Goereese haven ten anker gekomen. Van de morgen arriveerde uit zee: ELISA, kapt. J. Blake, van Londen. De wind ZW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, van Batavia. Van de morgen zeilde in zee: BANIAN, kapt. J. Chapman, naar Rochelle.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: KING GEORGE PACKET, kapt. G. Hart, van Londen. De wind ZW.
Den 5 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, van Londen. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 31 mei. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: DELIGHT, kapt. M. Wellingham, van Hull en BRUNSWICH PACKET, kapt. G. Gillespie, van Leith. Heden zeilden naar zee: SOVEREIGN, kapt. W. Austijn, naar Shoreham en VROUW ANNEGINA, kapt. J. Potjer, naar Port à Port.
De wind NNO.
1 juni. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: ANN, kapt. B. Scott, van Newcastle.
Heden zeilden naar zee: DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, naar Port à Port; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, naar Londen; THETFORD, kapt. W. Rickaby en ST. MICHEL, kapt. T. Smithson, beide naar Hull; DIE HOFFNUNG, kapt. H. Burchers, naar Leer; KAREL, kapt. B. Rieck en ANNA CATHARINA, kapt. E.M. Erichsen, beide naar Noorwegen. De wind NO.
Den 2 dito. J. Slater is gisteren wel in zee gekomen; de overige schepen liggen nog in de put ten anker. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, van Londen. De wind ZW.
Den 3 dito. J. Rooderkerk is op de rede teruggekomen; de overige in de put gelegen hebbende schepen zijn van daar in zee gezeild. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: MARGARET, kapt. J. Dawson, van Londen; BESS, kapt. J. Morden, van Colchester en EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, van Alicante. Van de morgen zeilde in zee: SOPHIA (opm: tjalk VROUW SOPHIA), kapt. S.O. Visser, naar de Eider. De wind ZZW.
Den 4 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: DRIE KINDEREN, kapt. A. Kouwenhoven, van Rouaan en BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, van Londen. Heden arriveerde uit zee: JACOBA, kapt. L. Hus, van Lynn; en zeilde in zee: MERCURIUS, kapt. R. Dirks naar Roscoff. De wind ZW.


Datum: 08 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 juni. De wind NW. Den 5 binnengekomen: NEERLANDSCH KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, van Londen.
Uitgezeild: MEDEMBLIK, kapt. T. Cook, naar Londen.
Den 26 mei j.l. is de loodsschipper C.S. Duinker, op de hoogte van Portland zijnde, aan boord geweest van de CORNELIA SARA, kapt. G. de Jong, naar Batavia bestemd; aan boord was alles wel, hebbende de wind NO; ook heeft hij de eerste juni op dezelfde hoogte gepraaid BRISEÏS, kapt. P. Bakker, naar Genua en Constantinopel bestemd.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Haarlem, 6 juni. Men meldt het navolgende van Paramaribo van den 12 april:
In de afgelopen nacht, even na 12 ure, heeft men brand ontdekt op het koopvaardijschip (opm: fregat) WILLEM DE EERSTE, kapitein Jens Johannessen, tot blussing waarvan dadelijk van de nabij gelegen schepen manschappen werden gezonden. Bij de opening van de luiken ontwaarde men echter, dat de vlam reeds zo zeer was toegenomen, dat men de hoop, om denzelven meester te worden, moest laten varen, zodat de kapitein zijn schepelingen toeriep, dat zij van hun eigendom zouden redden, hetgeen zij meester konden worden. Hij zelf begaf zich nog naar de kajuit, denkelijk om enige papieren van aangelegenheid te bergen, en werd door een van de schepelingen gevolgd, welke evenwel al spoedig door de verstikkende rook genoodzaakt was terug te keren. De kapitein is dit geluk niet te beurt gevallen, daar het vuur weinige ogenblikken daarna tot een vaatje buskruid oversloeg, welks losbarsting het schip geheel en al in vlam zette, en waarschijnlijk de onmiddellijke oorzaak was van de dood van de bevelhebber.
De naast in de laag liggende schepen kapten dadelijk voor en achter hun touwen, om het dreigend gevaar te ontwijken, met een gunstig gevolg voor de kapiteins J. Hulsen (de ZORGVULDIGHEID), J.E. Schneebeeke (de HENRIETTE) en J.C. Willemse (de HENRIETTE), van welke laatste boegspriet en kluiverpen reeds vlam hadden gevat. Anderen, als de kapiteins E.D. Dekker (de MARIA), G. van Meedevoort (de JONGE WILLEM) en J. van Dijk (de VIER GEZUSTERS) ontweken het gevaar, door op stroom te verhalen. Het schip MARIA AGNITA, kapitein P. Rijnbende, geraakte vast tegen de wal. Het schip BETSY, kapitein M. MacDougal (opm: buitenlander), van Rotterdam, hetwelk voor twee kettingen, voor de WILLEM DE EERSTE, in de laag lag, liet de achterketting slippen, doch kreeg, alvorens het de voorketting kon losmaken, het brandend schip, waarvan het achtertouw was afgebroken, en hetwelk voor het voortouw tegen de vloed opzwaaide, op zijde, met dat ongelukkig gevolg, dat ook dat schip vuur vatte en afbrandde. Gelukkig heeft men echter met twee trossen om het roer van dit schip te slaan, en dezelve aan den wal te bevestigen, belet, dat hetzelve, losrakende en met de eb naar beneden drijvende, verdere onheil onder de in de laag liggende schepen kon stichten.
De WILLEM DE EERSTE was voor half drie reeds afgebrand en gezonken en aan de brand van de BETSY werd, des ochtends omtrent vijf ure, door een plasregen een einde gemaakt.
De ijver van de officieren en manschappen van Zr.Ms. brik MERKUUR, heeft veel bijgedragen tot het stuiten van dit onheil, hetwelk in den beginne de treurigste gevolgen voorspelde. De equipages van de beide verbrande bodems, hebben alles verloren. (opm: zie ook AC 090625, ZZC 140625, LC 190825, RC 300825 en BC 021125)


Datum: 09 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juni. De wind ZW. Binnengekomen: NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer, van Batavia; ANNA MARIA, kapt. R.T. Rinses, van Suriname; REINERA, kapt. R.S. Nannings, van Havannah, ligt in quarantaine; JUFVROUW ANNA, kapt. A. Sluijk, van Kadix.
Uitgezeild: VIOLET, kapt. D. Charrossin, en ATALANTE, kapt. J. Bijrne, beide naar Londen; JONGE JAN, kapt. R. Kuijt, naar Hull; FORTUNA, kapt. C. Petersen, naar Dronthem.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Diep met mijne kinderen ter neder geslagen, door het ontvangen bericht, wegens het deerniswaardig einde van mijn hartelijk beminde echtgenoot, Jens Johannesen, in de ouderdom van 56 jaren en 8 maanden, kapitein op het koopvaardij-fregat-schip WILLEM DEN EERSTEN, bij gelegenheid van de ramp, welke tussen den 11 en 12 april j.l. deze bodem, voor de stad Paramaribo, colonie Suriname, trof; geve ik hiervan kennis aan vrienden en bekenden, mij van hunne deelneming overtuigd houdende. Bijaldien enige troost te midden onzer droefheid ingang bij ons konde vinden, zoude het voorzeker zijn de waarde, welke de reders van zijnen bodem steeds aan zijne hoedanigheden hebben gehecht, en de vererende nagedachtenis, welke zij de dierbare afgestorvene nog blijven toewijden.
Amsterdam, den 6 juni 1825 Maria van Leeuwen, wed. Jens Johannesen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip ENGELINA, kapt. Reint Harms Bok. Adres bij Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. De schepen DE VRIENDSCHAP, kapt. H.H. Kraan, van Flensburg naar Hull, en DE GOEDE HOOP, kapt. J.R. Siegers, van Lubeck naar Leith, zijn te Delfzijl met zware schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Volgens brief van Paramaribo, van den 18 april, zouden vandaar naar Amsterdam vertrekken de schepen DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, en NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, het eerste in de loop van die week en het laatste over veertien dagen.


Datum: 10 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 juni. De wind oostelijk. Stil Binnengekomen: UNION, kapt. R. Winter, van Londen.
Uitgezeild: VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar, naar Marseille; GERARDUS JOHANNES, kapt. J. van Ulphen, naar Lissabon; VROUW ALIDA, kapt. U.J. Uges en VROUW GESINA, kapt. M.J. Huijsinga, beide naar Port-à-Port; FRANCIS, kapt. R. Rice, CORONATION, kapt. J. Fish, VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland en JONGE JAN, kapt. R.L. Bovenkamp, alle vier naar Londen; MARGINA, kapt. L.H. Mulder en GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Drent, beide naar Hull; ROLLA, kapt. L. Child, naar Petersburg; TROOST VOOR MOEDERLOOS, kapt. R.G. Nieveen, naar Blockney; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar de Oostzee; JANNA HAZINA, kapt. D.J. de Jong, op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een Kofke te koop, groot 9 ellen 76 strepen, wijd 2 ellen 49 strepen, hoog 1 ellen 12 strepen, hetzelve is geijkt en gebrand op 6½ last, is zeer geschikt op alle waters te varen, voorzien van ronde luiken, zeilen, 2 fokken, touwen en blokken, alles wel in orde, is te bezien en te bevragen bij J.S. van der Schaaf, te Bolsward, liggende in de stadsgracht aldaar.


Datum: 11 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 juni. De wind ZW en NW. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: MARCO BOZZARIS, kapt. P. Kraaij, naar Batavia; VIER GEBROEDERS, kapt. J. Ohlsen, naar Havannah; LIVERPOOL PACKET, kapt. A. Colin, naar Boston; VROUW CATHARINA, kapt. H.H. Bakker, naar Hull; VROUW ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, naar Arendahl. Van de quarantaine ontslagen, kapt. R. Nanning, van de Havannah.
Te Cowes is, den 5 april, binnengelopen BRISEIS, kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Genua en Konstantinopel. Te Plymouth, EARL MOIRA, van Amsterdam.
Te St. Helena, den 24 april, PADANG, kapt. Rogers, van Padang en gezeild naar Nederland.
Van Kaap de Goede Hoop zijn vertrokken: den 20 maart CATHARINA HENDRINA, kapt. ten Boekel, naar Amsterdam; den 27 maart, ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, en den 2 april EARL ST. VINCENT, beide naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 7 juni:
De TEMERARIO, kapt. Dultra, is den 17 april van China te St. Helena gearriveerd, hebbende den 27 maart, op 36 gr. breedte en 21 gr. lengte, de ALERT, kapt. Ross, van Batavia naar Rotterdam, in een zinkende staat ontmoet en de equipage aan boord genomen. (opm: zie ook RC 090825 en RC 110825)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Op den 17 van de vorige maand mei is, op 25 gr. breedte en 39 lengte, gepraaid de RUBBENS, kapt. Th. Versluijs, van Batavia naar Antwerpen, zijnde door een zeerover op 8 gr. noorderbreedte en 27 lengte, aangedaan en van provisies en kledingstukken beroofd.


Datum: 13 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 juni. De wind oostelijk. Stil. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. T.C. Claus, naar Suriname; WILLIAM, kapt. J. Ellis, naar New York; WABASH, kapt. J.M. Lay, naar Baltimore; EIGHT SONS, kapt. J. Low, naar Boston; JONGE SIJBRAND, kapt. B.J. Mellema, naar Kadix; DIANA, kapt. J.A. Truger, naar Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. D. Geuchjes, naar Yarmouth; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Diewes, naar Hull; JACOBINA AANSTAD, kapt. J. Graff, naar Drammen.
Texel, 11 juni. De wind oostelijk. Stil. Binnengekomen: ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Suriname; PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrens, van Pillau.
Uitgezeild: TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, naar Londen; VROUW ZWAANTJE, kapt. J.K. Hazewinkel en VIER GEBROEDERS, kapt. A. Robij, beide naar Lynn; VROUW ANTINA, kapt. G. Huijer, naar Blackney; ACCESSION, kapt. R. Roddam, als bijlegger van Rio de Janeiro, om schade binnen geweest, naar Hamburg.


Datum: 14 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 juni. De wind NO. Niets binnengekomen.
Voor gaats: ZEEMEEUW, kapt. A. Bakker, van Demerary en rapporteert dat den 2 mei jl. van daar was vertrokken DE PLANTER, kapt. C. Jessen, naar Amsterdam.
Uitgezeild: COLOMBUS, kapt. L.A. Henrikhsen, naar Havannah.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 juni. Den 1 dezer zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: MOUNT VERNON, kapt. J. Bussley, en PEGASUS, kapt. G.N. de Haan, beide van Charlestown, met rijst.
Gisteren is alhier te rede gekomen: DE JONGE JOHANNA, kapt. J. Rickmers, van Rouaan naar Brussel gedestineerd met steen.
Voorts zijn sedert den 1 dezer voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt van Londen, en de AURORA, kapt. B.J. Wijgers van Memel, beide met stukgoederen; THE ROSE, kapt. P. Diheame, van Jersey met koffie en huiden; DE MARIA, kapt. T. ? (onleesbaar) van Liverpool met klipzout; TOM AND MARY, kapt. Bailhuche, van Jersey met koffie en huiden; VICTORIE, kapt. G. Kuper, van Rouen met steen; THE EAGLE, kapt. H.R. Duckworth, van Londen met ballast.
Ook zijn van Antwerpen der Schelde afgekomen en den 1 dezer naar zee gezeild: ADAMONT, kapt. W. Goodsman, naar Liverpool met katoen; DE VROUW JAANTJE, kapt. A. Jonkhoff, naar Londen en JOHAN GEORG, kapt. W. Kleininga naar Glasgow, beide met boomschors; DE HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff, naar Archangel met ballast; DE JONGE IZA(rest niet leesbaar), kapt. B.H. Drent naar Beverwich met boomschors; THE PRIMROSE, kapt. W. Emmery, naar Hull met vlas; HANEFOORDS, kapt. L.G. Bossen, naar Memel met ballast.
Den 7 dito. Van den 4 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: LOUISE, kapt. D. Guyt, van Jersey met koffie; LA CAROLINA, kapt. L. Soupat van Havre-de-Grace; DE AREND, kapt. H. Elbring van Londen en SARA, kapt. J.F. Bunnemeijer van Hull, alle drie met stukgoederen; L’AVENTURE, kapt. J.F. Poodts, van de Havannah met koffie en suiker; deze laatste moet quarantaine houden. (opm: de betr. pagina van de krant was gescheurd, e.e.a. slecht leesbaar)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: AQUATIE, kapt. J. Allison van Hull. Heden zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen.
De wind NW.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROSE, kapt. J. Ellis; EARL BATHURST, kapt. D. Pound en MARCHAL BLUCHER, kapt. L. Golder, alle van Londen.
Kapt. B.H. Plukker is van de rede naar boven gezeild. Van de morgen zeilden naar zee: LEIPZICH PACKET, kapt. W. Smith naar Leith; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath en LONDON PACKET, kapt. J. Ward Jr, beide naar Londen. De wind ZW.
Den 8 dito. Van de morgen zeilden in zee: SUPERB, kapt. E. Georg naar Philadelphia; MARIA, kapt. J. Sikkes naar Liverpool. De wind ZO.
Den 9 dito. Heden arriveerde uit zee: ORBIT, kapt. R.P. Fish van Baltimore.
De wind WNW.
Den 10 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: KLEINE STEPHAN, kapt. J. Gall naar de Oostzee. De wind ZO.
Den 11 dito. Van de morgen zeilde in zee: LIVERPOOL PACKET, kapt. D. Adams naar New York. De wind NNO.
Den 12 dito. Gisteren namiddag een heden arriveerden uit zee: JANE, kapt. J.P. Schild van Charlestown, ligt in quarantaine op de rede en MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 juni. Gisteren avond arriveerde uit zee: VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam van Londen. Heden zeilde naar zee: GEERTRUIDA, kapt. C.J. Zwanenburg naar Londen.
De wind WZW.
Den 8 dito. Van de morgen zeilden naar zee: HOFFNUNG, kapt. E. Emeke, ASTREA, kapt. M. Bradenahl en PRINS KAREL, kapt. Hartwie, alle naar de Oostzee; JANTINA MARGARETHA, kapt. K.J. van Greeven naar Yarmouth; ECLIPSE, kapt. J. Dik, naar Lynn; ANN, kapt. W. Jickling naar Wells; MATHILDA, kapt. G. Kirkby naar Newcastle; EENIGHEID, kapt. H.P. Voss naar Libau; WOLFAHRT, kapt. P. Fretwurst en ACHT GEBROEDERS, kapt. H. Kramer, beide naar Riga; VIER GEBROEDERS, kapt. A. Anderdon en ANNA MARGARETHA, kapt. H. Nieman, beide naar Elseneur; HARMINA MARGARETHA, kapt. J.B. de Boer naar Sunderland; en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind ZW.
Den 9 dito. Gisteren zeilden nog in zee: ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk naar Port à Port; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer naar Jersey; VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer naar Lynn; en SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge naar Liverpool. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. De wind WNW.
Den 10 dito. Van de morgen zeilden in zee: KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull; VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeder maar Noorwegen; URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey; JUFFROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar naar Nantes en FRITZ, kapt. P. Kiarr naar de Oostzee. De wind ONO.
Den 11 dito. Gisteren avond en van de morgen zeilden in zee: DEBEN, kapt. J. Dalen naar Hull; VROUW ANNA MARGARETHA, kapt. N.C. Hansen naar de Eider; EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams naar Londen; ALEXANDER, kapt. H. Kemp naar de Oostzee; BESS, kapt. J. Morden naar Colchester en GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap naar Petersburg. De wind ONO.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: TWENDE SUSTREN, kapt. A.P. Schroder van Kopenhagen. Heden zeilden in zee: ELISABETH, kapt. S.J. Jaski naar Port à Port; ELISA, kapt. J. Blake en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, beide naar Londen. Er zijn twee schepen in het gezicht. De wind O.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 6 juni. Te Paramaribo ontstond in de nacht van den 11 en 12 april brand aan boord van het schip WILLEM DEN EERSTEN (opm: WILLEM DE EERSTE, zie o.a. NSC 080625), kapt. Jens Johannesen, van Amsterdam, welke niettegenstaande alle aangewende pogingen niet alleen niet is kunnen geblust worden, maar ook ongelukkiglijk deszelfs vuur heeft medegedeeld aan het schip BESSY (opm: BETSY), kapt. M. MacDougal, van Rotterdam, welke beide kostbare bodems zijn afgebrand. Kapitein Johannesen heeft daarbij het leven verloren.


Datum: 15 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 juni. De wind NO. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. J.K. de Jong, van Suriname; ZEEMEEUW, kapt. A. Bakker, van Demerary; OSPREY, kapt. W. Neij, van New Bedford; THE FRIENDS, kapt. J. Power, van Londen; FREDERIKA, kapt. J. Phenger, van Stockholm; GEZINA CATHARINA BRANTS, kapt. P.S. Mulder, van Riga; VROUW BARBERA, kapt. H. Abrams en HEBE, kapt. P.G. Drent, beide van Dantzig; INDUSTIE, kapt. S. Schiord, van Koningsbergen; DE LIEFDE, kapt. D. Bull, van Christiaansand.
Uitgezeild: VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, naar Lynn.
Kapt. K. Domenie (opm: kapitein van de kof NIEUWE ONDERNEMING), naar de Oostzee bestemd, is den 7 juni, op 56º op 15 mijlen van de Jutse kust gepraaid door bovengenoemde kapt. P.S. Mulder.


Datum: 16 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 juni. De wind NO. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, van Suriname; ENIGHEDEN, kapt. J. Nielsen en VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Collen, beide van Noorwegen.
Uitgezeild: CHARLES AND HENRY, kapt. G. Crofft, naar Charleston.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de SEX BRODRE, kapt. Peter Hansen Erichsen van Odense met rogge, en DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse van Dantzig met pot-, weedasch en hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 juni. Gisteren namiddag zeilde in zee: FORTUNA, kapt. J.H. Schmidt naar Portugal en arriveerde uit zee: SEX BRÓDRE, kapt. P.H. Erichsen van Odense. Heden zeilde in zee: MARY, kapt. J. Palm naar Batavia. De wind NO.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LADY WILLIAMSON, kapt. W. Foster van Hull; BETSIJ SUSANNA, kapt. L. Jacobson van Odense; en BILDAKE, kapt. C. Kiebdsen van Kopenhagen. Gisteren namiddag zeilde in zee: AFRIKA, kapt. N. Thomas naar Boston.
Kapitein S.P. Child is van de quarantaine ontslagen en opgezeild. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 juni. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: ALBION, kapt. T. Graham van Leith; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en WEBBINA, kapt. M.R. Klein, beide van Londen, de laatste als bijlegger op order. Heden zeilde in zee: HEBE, kapt. W. McIntosh naar Stockton, en arriveerde uit zee: JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse van Dantzig; VIJF SODSKENDE, kapt. A. Fransen van Corsoer en PROVIDENCE, kapt. J. Atkinson van Hull.
De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Gisteren hadden wij het genoegen, de van hier uitgeruste haringvloot, bestaande in 15 hoekers of buizen en een jager, ter uitoefening van de grote visserij, met een gunstige gelegenheid naar zee te zien afzeilen, nadat de dag te voren, door de eerw. dominee Van Eijken, op een plechtige wijze, de zegen des Allerhoogsten daarover was afgesmeekt geworden. De belangstelling in deze onderneming, welke voor zo vele mensen een middel van bestaan oplevert, wordt steeds groter, en deed, bij het vertrekken van de schepen, door de tegenwoordig zijnde menigte, een algemeen gejuich aanheffen, hetwelk door de schepelingen met een herhaald hoezee beantwoord werd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Het schip de PLANTER, kapt. C. Visser (opm: C. Jessen), was, volgens bericht van kapt. Bakker, te Texel binnengekomen van Demerary, den 2 mei laatstleden van Demerary naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Kapt. P.J. Mulder, te Texel binnengekomen van Riga, heeft den 7 dezer op 50 graden breedte, 15 mijlen van de Jutse kust gepraaid kapt. K.L. Domenie (opm: kapitein van de kof NIEUWE ONDERNEMING) van Duinkerken naar de Oostzee.


Datum: 17 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juni. De wind NO. Binnengekomen: Een kof, de naam onbekend.
Uitgezeild: ANNA MARIA, kapt. S.D. Haijnas, naar Suriname; VROUW ANNA, kapt. P.A. Broderup, naar Kadix; VROUW ELISABETH, kapt. W.H. Brahms, naar Thorham.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Mr. H. Cannegieter te Grouw zal, na bekomen authorisatie van de rechtbank van eersten aanleg te Sneek, en ten overstaan van de heer vrederechter van het kanton Rauwerd, op dinsdag den 5 juli 1825, bij de beschrijving, en op donderdag den 14 juli, bij de finale palmslag, telkens des namiddag ten 2 uren, ten huize van Age van der Zee, kastelein in de herberg te Wartena, publiek bij strijkgeld, aan den meestbiedende, presenteren te verkopen een huis, schuur, scheepstimmerwerf en helling, staande en gelegen aan het Wartenasterwijd, onder den dorp Wartena, en aldaar gequoteerd met no. 14, waarin een reeks jaren de scheepsbouw is bedreven, bij de erven van Johannes Siedzes Bylsma in gebruik, voor na de finalen palmslag te aanvaarden.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Het schip CORNELIA HENRICA, kapitein Jan Sipkes Fzn, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, is, op den I9 mei laatstleden door het Noord-Hollandsch Kanaal naar het Nieuwe Diep varende, om aldaar verder beladen te worden en troepen in te nemen, den 20sten dito, des namiddags ten 3½ ure, omtrent een uur boven Purmerend, alleronverwachtst aan de grond geraakt en vol water gelopen. De scheepspompen ontoereikend bevonden zijnde, hoezeer extra sjouwers tot pompen aangenomen en werkzaam waren, deed zulks de kapitein besluiten pompers aan te nemen, om met kettingpompen het schip lens te krijgen en hetzelve vervolgens naar Amsterdam terug of naar het Nieuwe Diep te vervoeren. Men trachtte dadelijk zeilen onder het schip te halen en zo het lek, waar het zich mocht bevinden, dat nog een raadsel was en bleef, zo goed mogelijk te stoppen; doch door het op en in de grond zitten, kon men dat oogmerk als toen niet bereiken. De kettingpomp, onder de arbeid, tot tweemaal toe gebroken zijnde, telkens als het schip nabij lens was, werd nu, om alle verdere vertraging en onzekerheid voor te komen, die de volbrenging van deze werkzaamheden nog langer konden teleur stellen, dienstig geoordeeld, kiellichters van Amsterdam naar boord te zenden, om, zodra het schip lens zou zijn, hetzelve overzij te halen en het gat, dat men moest vermoeden te bestaan, dadelijk te dichten en te stoppen, om het schip met gerustheid naar Amsterdam terug te voeren, alwaar de lading, die successievelijk in zes lichters was ontlost geworden, reeds was aangebracht. Bij het over zijde halen met kiellichters, bleek dan ook al schielijk dat het schip op een blind anker gestoten had. Het daardoor ontstane gat, onder in het vlak, omtrent 1 el en 5 palmen van de kiel af, op de lengte achter de fokkerust, werd door de timmerlieden voor het tegenwoordige gedicht, en men liet nu het schip weder recht gaan. Vervolgens is hetzelve den 10 juni voor Amsterdam terug gekomen, om na gerechtelijke inspectie, enz, verder hersteld te worden, en de voorhebbende reis zo ras doenlijk weer te aanvaarden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens ingekomen bericht is het kofschip NEPTHUNIS, kapt. Cornelis van der Mussele, den 30 mei behouden te Kroonstad gearriveerd.


Datum: 18 juni 1825


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Vendu-departement. Op maandag den 20 juni 1825, precies te 11 ure, voor het negotiehuis van Gebr. Beijnon in de Binnen Utrechtsche Straat (opm: te Batavia), voor rekening van de assuradeurs, de romp van de alhier ter rede gesprongen (opm: lekgeraakte) Engelse brik HORATIO, toebehoord hebbende aan kapt. C. Oakley, zo als dezelve op de Bank is liggende, met boegspriet, twee ankers, vier stukken (waarvan twee koperen), enz. Dezelve is in de maand september j.l. met 24 oncen koper beslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juni. Heden is van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, de Nederlandse brik L’AVENTURE, gevoerd door kapt. J.F. Poodts. Van den 8 dezer tot heden, zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de GOEDE HOOP, kapt. J. Beerblock, van Duinkerken met wijn; DIANA, kapt. G. Böe, van Bordeaux met stukgoederen, de FANNY, kapt. P. Robin, van Batavia met koffie en suiker; RIO PACKET, kapt. N. le Mesurier, van Guernsey met huiden.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en, sedert onze laatste naar zee gezeild: THE MAIRE, kapt. J.H. Davis, naar Batavia met ballast; BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, naar Londen en THEODORE, kapt. B. Spielman, naar Liverpool, beide met boomschors; DE COCK, kapt. E. den Duyts, naar Rio-Janeiro met stukgoederen; THE TWO SISTERS, kapt. J. Thomas, naar Guernsey met ballast; L’ESPERANCE, kapt. N. Thin, naar Nantes met geweren; ANTWERPS-PACKET, kapt. O.H. Arends, naar Hull met vlas; L’ETOILE, kapt. L. Lamand, met wol en katoen en L’ADÈLE, kapt. J. Figeroy, met katoen en staal, beide naar Duinkerken; de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling, naar Bridport met boomschors; de JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool met ballast; de VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, naar de Havanna met stukgoederen; NICOLINE, kapt. C.J. Dues, naar St. Ubes met ballast; THE UNION, kapt. D. Maillarst, naar Guernsey met stukgoederen; REBEKKA, kapt. W.B. Gates, naar New York met jenever; BETHEL, kapt. T. Hall, naar Hull met katoen; DE BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, naar Londen met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WELLINGTON, kapt. D. Behrens van Riga; ALIDA, kapt. L. Nieuwveen van Christiansand; MARGARETHA ELISABETH, kapt. H. Delwitz en NEPTHUNUS, kapt. E.J. Swart, beide van Dantzig. Van de morgen arriveerde uit zee: ANNA MARGARETHA, kapt. J. Langhinrichs van Riga; en zeilde in zee: LONDON, kapt. F.F. Gibbs, naar Londen. De wind NO.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: OSPRAY, kapt. J. Bishop van Hamburg en PORTLAND, kapt. J. Bradfort van Baltimore.
Heden zeilden in zee: JONGE JACOBUS, kapt. J.J. Bonn naar Batavia, en LES DEUX SOEURS, kapt. J.M. Verspecke naar Havre de Grace. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: LILLA MATHILDA, kapt. D.C. Berner van Wolgast. Heden zeilden in zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smith naar Marseille; POMONA, kapt. G. Curray naar Newcastle en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater.
De wind NO.
Den 16 dito. Heden zeilden in zee: GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn naar Hull, en ENGELINA, kapt. R.H. Bok naar Liverpool. De wind ONO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 juni. De Engelse brik ANN OF SUNDERLAND, kapt. G. Petrie, met ballast, van Hull naar Rotterdam, bevorens gemeld, den 6 februari op Ameland gestrand, is den 10 dezer weer afgebracht en den 12 dito in de haven van Harlingen gekomen, om gerepareerd te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. Het schip (opm: kof) de VLASHANDEL, kapt. F. Gierke, van Genua en de kust naar Amsterdam, is den 25 mei te Gibraltar binnengelopen en onder quarantaine gelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofschip, groot 90 lasten, voorzien van een goede inventaris, welke te zien is en nadere informaties te bekomen aan de kantoren van Kuijper, Van Dam en Smeer, en de makelaar Fredrik van Dam, te Rotterdam.


Datum: 20 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juni. De wind NO. Binnengekomen: IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Koningsbergen; ELIAS, kapt. C. Fehling en ANNA MARGARETHA, kapt. C. Vermeer, beide van Riga; JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, van Hull; REINA, kapt. H. Knoops, van Noorwegen.
In het gat de brik SOLID, van Drammen.
Uitgezeild: MARGARETH, kapt. Woldrow, naar New York.


Datum: 21 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 juni. De wind N, NW en ZW. Binnengekomen: VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, van Londen; ANNA WILHELMINA, kapt. H.J. Mugge, van Stettin; EENIGHEDEN, kapt. N.J. Fischer, van Bergen; TWENDE BRODRE, kapt. C. Knudsen, DIANA, kapt. G. Larsen en GREVENDE KAREN WEDEL, kapt. P.M. Smith, alle drie van Drammen.
Uitgezeild: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 juni. Gisteren is van onze rede vertrokken het schip DE VROUW ELLINA, kapt. J.R. Berg, van Londen naar Rotterdam gedestineerd, met ballast; welk schip sedert den 5 dezer als bijlegger alhier heeft ter rede gelegen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: DE JONGE HENDRIK, kapt. J.H. Groot, naar Arbroath met vlas; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer en DE VROUW ANNA, kapt. B.H. Schuring, beide naar Leith met boomschors; LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, naar Lissabon met steenkolen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Rieke, naar Londen met boomschors; THE BLOSSOM, kapt. P. Falla, naar Guernsey met tarwe en jenever; DE JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert, naar Londen met tarwe; THE CHINA, kapt. H. Putuam, naar Gothenburg met ballast; PADANG, kapt. Z.M. Barstaw, naar Boston met jenever; FREDERIKA, kapt. J. Barends, naar Hull met vlas.
Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THE CITY OF GENUA, kapt. R. Crawford van St. Domingo met koffie en THE FACTOR, kapt. H. Floyds, van de Havannah met koffie en verfhout; laatstgemelde moet quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming van Londen en ACTIVE, kapt. J. Lord van Ipswich. de wind NO.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: COMMERCE, kapt. W. Frost van Londen en FREDERIKA, kapt. J.E. Evert van Kopenhagen. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 17 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl van Tiga en JANTINA, kapt. H.G. Sap van Rostock. De wind NNO.
Den 18 dito. Heden arriveerde uit zee: SPECULATION, kapt. J. Serck van Bergen.
De wind NNW.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling van Bergen. Heden zeilde naar zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind NNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 juni. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VEENSTROOM, kapt. Simon E. Hoveling en SPECULATION, kapt. J. Serck, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. De visever van kapt. H. Breckwold Lutgens, met steen, manufacturen, bremergroen, verfhout en sigaren, van Bremen naar Amsterdam, den 13 juni van de Weser vertrokken, is, volgens berichten van Enkhuizen, de volgende dag, des middags te 3 uren, in het Hoornse Gat, bij de witte ton, aan de grond geraakt en dadelijk zo lek geworden.


Datum: 22 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 juni. De wind NW. Binnengekomen: ATHALANTE, kapt. J. Byrne, van Londen; HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel, van Mandal; CICELIA MARGARETHA, kapt. A. Sarheim, van Bergen; PATRIOTTE, kapt. M.C. Langworden en JONGVR. MARIA, kapt. J. Giersoe, beide van Drammen.
Uitgezeild: PRINCES OF WALES, kapt. J. Kyre, naar Bordeaux; UNION, kapt. R. Winter en HOPE, kapt. E. Page, beide naar Londen; DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikford, naar Hull.


Datum: 23 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 juni. De wind NW. Binnengekomen: CORNELIA, kapt. J. de Jonge, VROUW DIEUWKE, kapt. G. Dijkstra en TRAFALGAR, kapt. J. Pownd, alle drie van Londen; JONGE GERRIT, kapt. J. Plukker, van Hull; TWEE GEBROEDERS, kapt. E.T. Lenteman en GUTE HENSIGT, kapt. W. Swendsen, beide van Drammen.
Uitgezeild: DE HOOP, kapt. G. Visser, naar de Berbice; FRUNDS, kapt. J. Power, naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 en 19 juni. Binnengekomen: Kapitein J. Jackson, van Londen naar Hamburg bestemd; dezelve was in de buitengronden van het Vlie met gebroken ankers liggende, alsmede kapt. A.A. Visser, van Newcastle naar Norden bestemd, zijnde deze het schip, gisteren uit het Vlie gemeld, masteloos voor de wal liggende; deze beide zijn, van lager wal in zware holle zeeën, met levensgevaar, door adsistentie van loodsschuiten gered en behouden voor het Ras van Terschelling gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Van quarantaine is ontslagen en opgezeild de Amerikaanse brik ELLEN, kapt. W.E. Schirman.
Den 16 dezer is van onze rede naar Gent vertrokken het schip DETRE TODSKENS, kapt. N.T. Asmodt, van Riga met lijnzaad.
Van den 14 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens, naar Liverpool met ballast; MARIANNE, kapt. A. van der Kaa, naar Londen met meekrap; THE ROSE, kapt. C. Lamprier, naar Jersey met stukgoederen; THE JOSEPH, kapt. S. Couant, naar Gothenburg en THE NIGER, kapt. M. Luce, naar Stockholm, beide met ballast; THE MARY, kapt. J. Reach naar Hull met vlas.
Voorts zijn, gisteren en heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de YERSEY, kapt. S. Paters, van Baget-Breger (opm: niet te traceren) met suiker; DE GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, van Hull met stukgoederen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, van Memel met houtwaren; L’ADÈLE, kapt. P. Lagrée van de Havannah met koffie en suiker; deze laatste moet quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Batavia, het Nederlands fregatschip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Johan Hendrik Peter.
- Bayonne, het Nederlands kofschip ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons; vertrekt den 10 juli.
- Bordeaux, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
- Liverpool, het Nederlands kofschip JUFFROUW MEES, kapt. Gerrit Luppes Doornbos.
Adres bij Kuijper, Van Dam en Smeer
- Liverpool, het Nederlands galjootschip Hoop, kapt. W. Kuijt.
Adres bij Boutmy en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Volgens bericht van het Vlie lag den 18 juni aldaar voor de wal ten anker een kofscheepje met gebroken mast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Kapt. F. Gierke, voerende het schip DE VLASHANDEL, van Genua en de kust naar Amsterdam, meldt van Gibraltar, van den 27 mei, dat hij den 20 dito, wegens westenwind en tegenstroom, aldaar in goede staat binnengelopen en, na drie dagen quarantaine te hebben gehouden, gereed was om dadelijk met een gunstige wind zijn reis te vervolgen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Het gekoperd fregatschip ELISABETH, kapitein Cornelis Pakes, zal tegen medio juli van Amsterdam naar Batavia vertrekken.


Datum: 24 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 juni. De wind NW. Binnengekomen: MEDEMBLIK, kapt. S. Kook, van Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Newcastle; EUROPA, kapt. J.F. de Jong, van Dantzig; VROUW INGEBERG, kapt. A.M. Ridderwold en ANDREAS CAROLINA, kapt. P. Knudsen, beide van Drammen; VROUW EMMA, kapt. R.J. Haverbult, van Drobach; ULYSUS, kapt. K. Ugland, van Arendal; VROUW MARGARETHA, kapt. A.E. Pot, van Brewich.
Uitgezeild: JONGE FREDRIK, kapt. H.J. Klijn, naar Marseille; CHANGE, kapt. J. Dobie, naar Hull.


Datum: 25 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 juni. De wind WNW. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Cornelis, van Bordeaux; LIVELY, kapt. J. Fynh, van Londen; JUFVROUW ENGELINA, kapt. I. Kuijper, van Hull; AURORA, kapt. H. Neuman, van Riga; NEPTHUNUS, kapt. L. Ohlsen, van Holmstrand; ELISABETH, kapt. B. Biorlow, NOORDSTAR, kapt. B. Ohlsen, BREWIG, kapt. N. Bruijn en RESOLUTION, kapt. T. Jurgenson, alle vier van Drammen. Hierbij enige schepen, welke gisteren binnengekomen zijn; heden zijn er enige Noorse schepen in het gezicht.
Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 juni. Heden arriveerde uit zee: SIR WILLIAM CURTIS, kapt. H. Wittingham van Londen. De wind NW.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARGARETH, kapt. Geostart van Londen; en zeilde in zee: MARCHAL BLUCHER, kapt. S. Golder naar Londen.
Heden zeilde in zee: BRUNSWICH PACKET, kapt. P. Gillespie naar Leith. De wind N.
Den 22 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: COLUMBUS, kapt. J. de Gorter van Suriname. De wind NW.
Den 23 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: ROSE, kapt. J. Ellis naar Londen.
Heden zeilden in zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound, en NILE, kapt. W. Baker, beide naar Londen. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilde naar zee: DE ONDERNEMING, kapt. H. den Breem naar Gibraltar, dezelve is in de put ten anker gekomen.
Heden arriveerde uit zee: THETFORD, kapt. W. Rickaby van Hull. De wind NNW.
Den 21 dito. H. den Breem is gisteren uit de put in zee gezeild. gisteren avond arriveerde uit zee: PRINCE OF SAXE-COBURG, kapt. J. Ladd van Londen.
Den 22 dito. Van de morgen is naar Londen vertrokken de stoomboot DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater. De wind NW.
den 23 dito. Heden arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen, en DOLPHIJN, kapt. W. Schep van Villanova. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke aanbesteding. Op woensdag 6 juli, ten huize van den heer Aart Hoogendijk, aan het Kralingsche Veer, des voormiddags ten elf ure, van het uitdiepen van een hoek buitengrond, ter lengte van circa 200 Nederl. ellen, ter breedte van 40 ellen en diepte van ruim 4 ellen onder gewoon laag water. Alsmede het uitdiepen van een gelijke hoek buitengrond, naast gelegen, op 2 ellen onder laag water; het leggen van een rijzen berm, en het plaatsen van zes of meer ducd’alven. (opm: noodzakelijke werkzaamheden i.v.m. de in januari begonnen bouw van Zr.Ms. ATLAS, een stoomschip van 72 meter lengte)
De bestekken en conditiën zullen acht dagen voor de besteding ter lezing liggen ten huize van bovengem. heer A. Hoogendijk, en over het gehele werk nadere aanwijzing worden gedaan en onderrichting te bekomen op de naastbijgelegen scheepsmakerij van W. & J. Hoogendijk en Comp, onder Capelle op den IJssel, alwaar het genoemde werk moet plaats hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapt. J.H. Peter, voerende het Nederlands schip BARON VAN DER CAPELLEN, waarschuwt nogmaals een iegelijk, dat door hem geen betaling geschieden zal voor leveringen, uitschotten of logies, aan of ten behoeve van de manschappen, tot zijn schip behorende. Hij verzoekt integendeel en nodigt een ieder uit, om dezelve manschappen, in geval zij zich aanmelden, niet op te houden maar te vermanen, zich wederom aan boord te begeven, ten einde daardoor voor te komen de onaangename en schadelijke gevolgen, welke noodzakelijk ontstaan moeten, bijaldien deze inboorlingen van Indië hier van hun plicht worden afgetrokken en eindelijk door de stad tot last van de burgerij rondzwerven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. In Terschelling zijn binnengekomen kapt. G. Jackson van Londen naar Hamburg, is, met behulp van loodsen; met een gebroken anker, door de Buitengronden heen gekomen, en kapt. H.H. Visser (opm: de ATTENTIE, kapt. H.H. Fischer, zie RC 300625) van Newcastle naar Norden; dit is het schip, in onze vorige gemeld, voor Vlieland liggende; hetzelve is masteloos door twee loodsschuiten naar binnen gesleept. Beide deze schepen zijn, wegens lager wal en zware holle zee, met levensgevaar gered en behouden voor het Ras van Terschelling gebracht; het eerste door de schuit No. 4, schipper K. Molenaar en het laatste door de schuit No. 12, schipper J.K. Knop, en zullen denkelijk naar Harlingen gebracht worden, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Het schip ADONIS, kapt. J. Granholm, van Livorno naar Amsterdam, is, volgens brief van Livorno van den 8 juni, na enige dagen in zee te zijn geweest, aldaar met schade teruggekomen, hebbende potas gepompt; de kapitein heeft bij het tribunaal (opm: Rechtbank van Eerste Aanleg) aanvraag gedaan, om door deskundigen te laten beoordelen, of het schip met een lichte reparatie tot het voortzetten van de reis zou kunnen worden instaat gesteld, dan of de lading zou moeten gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Het schip de VROUW SOFIA (opm: VROUW SOPHIA), kapt. S.O. Duiker, van Memel naar Amsterdam, te Rügenwalde lek binnen, is, volgens brief vandaar van den 14 juni, na dat de geleden schade hersteld en door de kapitein, tot goedmaking van de kosten, bodemarij gepasseerd was, den 11 dito, des ochtends, met gunstige wind vandaar vertrokken. (opm: zie ook RC 070725)


Datum: 27 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 juni. De wind ZO en WZW. Binnengekomen: VROUW JOHANNA, kapt. D. Machielsen, van Bordeaux; MARY AND ANN, kapt. A. Gallway, van Londen; MINERVA, kapt. H.L. Pents, TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Holst en HOSTEN, kapt. M. Holst, alle drie van Drammen; ELISE, kapt. L. Zachariassen, van Tønsberg; NOORDSTER, kapt. M.O. Röd en ELISABETH, kapt. B. Biorlow, beide van Drammen; NEPTHUNUS, kapt. C. Thorsen, van Holmstrand. Hierbij de schepen welke gisteren in het gezicht waren, ook zijn van de drie laatsten de namen verkeerd opgegeven !
Uitgezeild: TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. van der Zee en VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, beide naar Londen; IJSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, naar Newcastle; JONGE WILLEM, kapt. A.W. Scheepsma, naar Blackney.
Texel, 25 juni. De wind ZW en Z. Binnengekomen: VRIESLANDS WELVAREN, kapt. J. van Veen, van Liverpool.
Uitgezeild: JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, naar Suriname; UNION, kapt. J. Davey, naar Londen.


Datum: 28 juni 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JANTINA, kapt. H.R. Grimminga van Bergen met stokvis en traan, en de VROUW IKINA, kapt. Gerrit Jans Postema van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 juni. Den 18 dezer is alhier ter rede gekomen: de ZEELUST, kapt. P.E. de Boer, van Christiaansand naar Brussel gedestineerd met houtwaren.
Den 19 is van quarantaine ontslagen en opgezeild het Amerikaans driemastschip the FACTOR, kapt. W.R. Loyd.
Van den 17 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel, van Cette met stukgoederen; ARETHUSE, kapt. D. Dawson met ballast en DE PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke, met stukgoederen, beide van Londen; RUBBENS, kapt. Th. Versluijs, van Batavia met stukgoederen; THE PEMBROKE, kapt. C. Church, van Mantanzas met suiker; REBEKKA, kapt. J. Anderson, van Hull met stukgoederen.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en den 17 naar zee gezeild: de MARIA, kapt. J. Zirk, naar Liverpool met ballast; LOUISE, kapt. D. Guyt, naar Jersey met tarwe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop of te huur een gerenommeerde scheepstimmerwerf, gelegen buiten de Kranepoort, te Groningen. Iemand hiervan gading makende, addressere zich bij ondergetekende. Get: J.R. Swart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma, te Dokkum, zal op zaterdag 9 juli e.k, des avond ten 6 uren, ten huize van B. Hoekstra, bierbrouwer aldaar, publiek bij strijk en verhoog geld verkopen de gerechte helft in een geoctrooijeerd Trekschip, varende van Dokkum op Leeuwarden en terug, gekwoteerd met no. 10 met al hetgeen daartoe aanbehoort, zodanig thans door Eelke Koning als huurder wordt bevaren: den 12 augustus e.k. vrij te aanvaarden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Kapt. P. Kraaij, voerende het schip MARCO BOZARIS, van Amsterdam naar Batavia, meldt in dato den 14 juni, dat hij toen op de hoogte van Scilly in goede staat zeilende en aan boord alles wel was.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 juni. Den 17 dezer werden in deze stad op de scheepstimmerwerf van De Jong en Kortlandt, voor de heren Reijn Varkevisser en Dorrepaal, de kielen gelegd van twee nieuwe koopvaardijschepen, als van één, groot duizend Nederlandse tonnen hetwelk met goedgunstige toestemming van Z.M. de naam zal voeren van NEERLANDS KONINGIN, en de tweede groot vierhonderd en vijftig Nederlandse tonnen, dat de naam zal voeren van NEERLANDS KROONPRINSES. Ter zelfder tijd is op gemelde werf van stapel gelopen de nieuwe kof, genaamd DE EERSTELING, groot twee honderd Nederlandse tonnen, zijnde dit het eerste zeeschip sedert den jare 1813 binnen deze stad gebouwd.


Datum: 30 juni 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 juni. De wind WZW en oostelijk. Stil. Binnengekomen: PHOENIX, kapt. D. Grim, van St. Jago de Cuba, ligt in quarantaine; FRAU ETTEN, kapt. H. Ruben, van Hull; JONGE TJETSKE TROMP, kapt. S.A. de Jong, van Liverpool.
Uitgezeild: ALEXANDER, kapt. Hiller, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 juni. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 23 dezer tot heden naar zee gezeild: SOPHIA MINDE, kapt. K.B. Fisher naar Noorwegen met dakpannen; TREVINNER, kapt. J. Holt naar Drammen met bieren; JEREMIAS, kapt. L. Sijbes naar de Oostzee met ballast; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Claassen naar Riga met steenkolen; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit naar Dantzig met ballast; TOM AND MARY, kapt. C. Bailcock naar Hull met stukgoederen; DE GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, naar Leith met boomschors.
Ook zijn gisteren voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de JUFVROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling van Liverpool met klipzout en stukgoederen; de VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter; PAULINE, kapt. C. Brandaris en STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra, alle drie van Liverpool met klipzout; de VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, van Londen met stukgoederen; MINERVA, kapt. J.C. Kuiper, van Rouen met steen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINS FREDERIK, kapt. T. Atherden van Londen; DE HOOP, kapt. W. Kuit van Liverpool en ALFRED, kapt. J. Culley van Shield, als bijlegger. Van de morgen zeilden in zee: VROUW MARINA, kapt. T. van den Berg naar Batavia; ORBIT, kapt. R. Fish naar Baltimore; CHAPMAN, kapt. J. Milbank naar Londen, en ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald naar Aberdeen. De wind Z.
Den 25 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: KING GEORGE, kapt. J. Hart naar Londen en ALFRED, kapt. J. Culley naar Brouwershaven. De wind ZW.
Den 26 dito. Heden arriveerde uit zee: VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema van Liverpool.
De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 juni. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie van Londen; JANTINA, kapt. H.R. Grimmenga van Bergen; JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet van Liverpool; PRINS PAUL FREDRIK, kapt. H.N. Ram van Riga; en BESS, kapt. J. Morden van Colchester.
Heden zeilden in zee: WILLIAM, kapt. R. Small naar Dundee; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, DELIGHT, kapt. M. Willingham, en PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson, alle van Hull; MARGARETH, kapt. J. Dawson naar Portnay; JOHANNA, kapt. H.T. Mulder naar Liverpool; DE LEMMER, kapt. J. Tammes naar Elseneur; ORION, kapt. H. Niejahr naar de Oostzee; SPECULATION, kapt. J. Serck en EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, beide naar Bergen.
De wind Z.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden van St. Ubes.
Heden zeilden in zee: SEX BRODRE, kapt. P.H. Erichsen naar Neuburg en TWENDE SOSTRE, kapt. A.P. Schrader naar Archangel. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Drontheim, het Nederlands kofschip JANTINA, gevoerd door kapt. H.R. Grimminga. Adres bij Sandberg en Co, Kargadoors aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londen de snelzeilende tonnage-packet PRINS FREDERIK, kapt. Ths. Atherden. Adres bij W. Smith en Comp, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het kofscheepje DE ATTENTIE, kapt. H.H. Fischer, van Newcastle naar Norden, den 19 dezer in Terschelling masteloos binnengebracht, is den 23 dito in het Ras gekomen, om van een nieuwe mast voorzien te worden.


Datum: 01 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 juni. De wind WZW. Binnengekomen: CORNELIA, kapt. D. Steenveld en COLONIST (opm: pink KOLONIST), kapt. L. Wildschut, beide van Suriname; MARIA JOSINA, kapt. P. Muntendam, van Port-à-Port; UNION, kapt. R. Winter, van Londen.
Uitgezeild: ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, naar Lissabon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Snikschip met zeil en verdere toebehoren bij J.H.P. Helffferich te Workum.


Datum: 02 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 juni. De wind WZW. Binnengekomen: NOORD HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, van Suriname; CRITUS, kapt. G. Mong, van New Bedford; ROSALIE, kapt. R.R. de Haan, van Alicante; FREUNDS, kapt. J. Power, van Londen. Niets uitgezeild.
Bovengenoemde kapitein Ruijl heeft den 16 mei j.l, bij het uitzeilen van Braamspunt, in goede staat gepraaid, de DRIE GEBROEDERS (opm: brik), kapt. M. Oosterbaan.
Den 18 dezer heeft de loodsschipper C.J. Duijnker, op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) gezien: ANNA MARIA, kapt. J.D. Haijnes, van Amsterdam naar Suriname en de JONGE JACOBUS, kapt. J.S. Boon, van Rotterdam naar Batavia bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Kapt. C. Jessen, voerende het schip de PLANTER, van Demerary den 25 juni in Texel binnen, heeft den 12 dito, op de hoogte van Lezard (opm: The Lizard), in goede staat gepraaid de brik HERCULES, kapt. J. Ghersi, van Antwerpen naar Lima.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 juni. Kapt. A. Thomsen, voerende de Nederlandse brik AURORA, van St. Jago-de Cuba, den 27 juni in Texel binnen, bericht, dat de brik GUILLAUME, kapt. W. de Ruiter, van Antwerpen, na een reis van 51 dagen, den 27 april te Cuba aangekomen en den 29 dito vandaar naar de Havanna gezeild is, zonder iets van de lading gelost te hebben. Nog bericht kapitein Thomsen, dat hij den 10 juni, bij het aanbreken van de dag, op 45 graden 33 minuten noorderbreedte en 25 graden 53 minuten lengte west van Greenwich een wrak of gezonken schip gepasseerd is.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De scheepvaart is enigermate aangewakkerd, vooral ten aanzien van de aanvoer van hout en van keisteen. Ook zijn de vrachten voor die aanvoer genoegzaam een derde hoger gestegen; daarentegen is echter de wisselkoers te Noorwegen aanzienlijk hoger gelopen. Ook de vrachten op de Oostzee zijn beter dan in het vorige jaar. Deze aangewakkerde scheepvaart, maar vooral het talrijk verlies van schepen in de twee laatste stormseizoenen, doet dan ook wederom onze scheepstimmerwerven en touwslagerijen, die genoegzaam stil stonden, enigszins werkzaam zijn.
Ook in de tijd, die er sedert ons laatste verslag is verlopen, hebben zich vele schipperlieden, wier schepen verongelukt zijn, ter bekoming van onderstand aan Zijne Majesteit gewend, sommigen met vrucht, anderen daarentegen zonder hun oogmerk te bereiken. Bij de behandeling dezer onderwerpen is het onlangs gebleken, dat een der gronden, waarop dergelijke verzoeken worden toegestaan of geweigerd, daarin schijnt te moeten worden gezocht, of de schepen in de binnenwateren of wel op zee zijn verongelukt, vermoedelijk omdat dezelve, op de binnenwateren varende, niet, en daarentegen de zee bouwende wel kunnen verzekerd worden door deelneming in assurantiecompagniën. Deze grond komt ons ter beoordeling van aanspraak op schadevergoeding zeer billijk voor.
De voorbeeldeloze en langdurige stormen, die in de laatst verlopen winter en vroeg in het voorjaar hebben gewoed, moeten zonder twijfel hoogst noodlottig voor de schepen geweest zijn; voorzeker is een ontzettend getal het slachtoffer van dezelve geworden, en het is dus dubbel te hopen, dat de ongelukkig gewordene schipperlieden ook voortaan in de mildadigheid van het Gouvernement zullen mogen delen.
Sedert het vestigen van een Zee-Officier te Groningen, als Onder-Inspecteur over de betonning en bebakening en tevens over het loodswezen, gaan de werkzaamheden tot dit vak betrekkelijk, in het belang der scheepvaart, meer geregeld haar gang.
Het heeft UEd. Gr. Achtb. in derzelver vorige gewone vergadering behaagd, aan onze zorg op te dragen de verdere behandeling der materie, betrekkelijk het doen in stand blijven van de toren van Holwierda, ten einde voor te komen, dat deze baken in zee, noodzakelijk bij het opzeilen van de Eems, verloren ga. Wij hebben deze materie onderworpen aan het speciaal onderzoek ener Commissie uit ons midden, welke in deze bereids voorlopig heeft gerapporteerd, doch zich alnog bezig houdt, met de zaak zo mogelijk tot rijpheid te brengen en de beletselen, welke zich in dezen opdoen, te helpen uit de weg te ruimen. De ongunstige omstandigheden, waarin zich de ingezetenen van Holwierda bevinden, maken het voor dezelve onmogelijk, thans enige bijdrage te geven tot het herstel van die toren, en deze zwarigheid vooral belemmert de afdoening dezer zaak.
Ten aanzien van de Academie van teken- bouw- en zeevaartkunde te Groningen, kunnen wij UEd. Gr. Achtb. de beste berichten geven. Het onderwijs in de tekenkunde is in alle de vakken, bij de reglementen voorgeschreven, in volle werking. Het aanzoek om onderwijs is wederom zo veelvuldig geweest, dat niet alle des begerende tot hetzelve hebben kunnen toegelaten worden uit gebrek aan meerdere ruimte.
De ondervinding toont, hoe langer zo meer, de nuttige invloed aan van het voorz. onderwijs en de aanhoudende ijver van de Instituteur G. de San, die thans in het handtekenen onderwijs geeft aan 102 en in het bouwkundig tekenen aan 48 leerlingen.
De gewone medailles zijn in 1824 uitgereikt, en die voor de volgende cursus zijn in het begin van 1825 bij het Gouvernement aangevraagd, en, dezer dagen ontvangen, aan de regering der stad Groningen verzonden.’
Het aanmerkelijk vermeerderde getal der leerlingen in de wiskundige vakken is thans reeds tot 72 geklommen; waaronder 26 bepaaldelijk tot de zeevaart bestemd. De geschiktheid voor het onderwijs van de Instituteur Van Cleeff zou ook de vatbaarheid en de vorderingen der leerlingen, bij het jongst gehouden examen gebleken, bewijzen overtuigend de nuttigheid en de heilzame invloed van het onderwijs, ook in dit vak; zodat het geheel dezer inrichting voortdurende zorg en ondersteuning verdient.


Datum: 04 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juli. Uitgezeild: KORNELIA, kapt. J.J. de Jong, naar Londen.
Texel, 2 juli. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hofkamp en ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, beide van Noorwegen.
Uitgezeild: CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet Fzn,naar Livorno; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon; VROUW DIEUWKE, kapt. G.A. Dijkstra, naar Londen.


Datum: 05 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 juli. De wind WNW. Binnengekomen: CATHARINA HENDRICA, kapt. J. ter Boekel, van Kaap de Goede Hoop; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman en MARIA, kapt. E.D. Dekker, beide van Suriname; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Flik, uit Noorwegen.
Uitgezeild: MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 28 juni. Van den 26 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange; DE GEZINA, kapt. R.F. Taay en DE MORGENSTAR, kapt. H.J. Veen, alle drie van Liverpool met klipzout; DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes met koffie; DE EENDRAGT, kapt. H.P. Smit (opm: smak, kapt. Heerke Tewes Smit) met suiker en koffie en VRIJHEID EN VREDE (opm: bijlander VREEDE EN VRIJHEID), kapt. J. den Duyts met koffie, alle drie van Havre-de-Grace; LE PETIT GUSTAVE, kapt. Jean Blay, van Bordeaux met wijn en stukgoederen; DE ZEEWOLF, kapt. A. Schrijenberg, van Liverpool met klipzout; L’EUGENIE, kapt. J. Allard, van Bordeaux met wijn en suiker; HEBE, kapt. H.B. Puit, van Rio Janeiro met koffie en huiden; WASHINGTON, kapt. B. Chapman, van de Havanna met suiker en koffie; deze laatste moet quarantaine houden.
Den 20 dito. Alhier is ter rede gekomen het Amerikaans driemastschip THE SALLY, kapt. R.G. Orné van de Havannah naar Antwerpen bestemd, en moetende quarantaine houden. Hetzelve heeft, den 25 dezer, op 49 graden N. breedte en 15 graden 30 minuten lengte, de Engelse brik MALTHA, kapt. Parkin, van Bristol naar Londen, overzeild, welke brik kort na dit voorval gezonken is, en waarvan door het volk van de SALLY gered zijn vijf mensen, welke in Het Kanaal, op een Engelse loodsboot zijn overgezet; zeven mensen, waaronder twee vrouwen, zijn daarbij verdronken.
Het Nederlands schip de VROUW MARIA, met de nummervlag No. 102, kapt. T. van den Bergh, is in de morgen van den 27 dezer, op de hoogte van Westkapelle ZZO, op een afstand van zes mijlen, gesproken door de manschap van de Vlissingse loodsboot, zeilende in goede staat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LA CONSTANCE, kapt.
L. Lefrebre van Rouaan; HENRI MARIE, kapt. Herve van Havre en KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull. De wind WZW.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus van Bordeaux en THE BEAVER, kapt. R. Henderson van Newcastle;
en zeilde in zee: SIR WILLIAM CURTIS, kapt. H. Whittingham naar Londen.
Heden morgen zeilden in zee: ALBION, kapt. T.W. Graham naar Leith, PORTLAND, kapt. S. Bradforth naar Hamburg en JANE, kapt. S.P. Child naar Gothenburg. De wind ZO.
Den 29 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: AURORA, kapt. J. Park en ELIZA, kapt. J. Blake, beide van Londen. De wind WZW.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROOK, kapt. H. Atwood van Castine (opm: Vermont, USA) en ANN WAN, kapt. S. Allen van Newbedford. De wind WZW.
1 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: UNION, kapt. S. Thurber van Richmond.
De wind WNW.
den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GENERAAL BLUCHER, kapt. H. Ruyl van Cette. De wind NNW.
den 3 dito. Van de morgen zeilden in zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming en COMMERCE, kapt. W. Frost, beide naar Londen. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 juni. Gisteren avond arriveerde uit zee: WILLEMINA, kapt. S. Duerling van Greifswald. Heden zeilden in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen;
en arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand van Bordeaux en FLORA, kapt. D. Rooderkerk van Liverpool. De wind W.
Den 27 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries van Londen. Heden zeilde in zee: AQUATIC, kapt. J. Allison naar Hull. De wind ZW.
Den 28 dito. gisteren namiddag arriveerde uit zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath van Londen. Heden zeilden in zee: VIJF GEZUSTERS, kapt. A. Frantzen naar Corsoer (opm: Korsør); LILLA MATHILDA, kapt. D.C. Berner naar Wolgast; HET GEZELSCHAP, kapt. K. Rizius naar Nerva; ANN, kapt. W.M. Pherson naar Aberdeen en FREDRIK, kapt. J.C. Evert naar Kopenhagen.
De wind Z.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARIE THERESE, kapt. S. Sterenberg van Nantes. Heden arriveerden uit zee: JEANNETTE MARGARETHE, kapt. K.J. van Greeven van Yarmouth, als bijlegger op order; HERMINA MARGARETHA, kapt. J.B. de Boer van Sunderland en ST MICHELL, kapt. T. Smithson van Hull; en zeilden in zee: DE DANKBAARHEID, kapt. S. Huges naar Hamburg; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden naar Bergen en MEJUFFROUW ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plokker naar Wijkhaven. De wind WZW.
Den 30 dito. Kapitein G. van der Borden, is gisteren door contrawind terug op de rede gekomen. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen.
De wind ZW.
1 juli. Kapitein K.J. van Greeven is gisteren naar Rotterdam opgezeild. Heden zeilde in zee: BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas naar Firth of Forth. Kapitein G. van der Borden en C.C. Bos zijn mede onder zeil geweest doch teruggekomen. De wind W.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LEHIGH, kapt. J.J. Howck van Philadelphia, en BETHELL, kapt. T. Hale van Hull. De wind NW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JUFFROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limborg van Drammen; MATHILDA, kapt. G. Kirkby van Sunderland en FORTUNA, kapt. J.H. Schernevek, van Messina, de laatste als bijlegger op order.
Heden arriveerden uit zee: LEIPZICH PACKET, kapt. W. Smith van Leith en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen, en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Drontheim, het Nederlandse kofschip JANTINA, gevoerd door kapt. H.R. Grimmenga. Adres bij Sandberg en Co, Kargadoors aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Een aanbesteding voor het maken van een laad- en losplaats voor schepen in de haven van Delfzijl. De Inspecteur Generaal, Administrateur van de Waterstaat, Goudriaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op rechterlijk gezag, gedenkt de deurwaarder A.W. Schreinhout, uit kracht zijner commissie, aanstaande zondag den 10 juli, des voormiddag ten elf uren, ten huize van J.J. Brandsma, winkelier op het zogenaamde Wijnser Tichelwerk onder Stiens, op de gebruikelijke wijze te verkopen, bij gereed geld: een Kofscheepje, genaamd DE VREDE, met al hetgeen ertoe en aanbehoort, liggende aldaar, en gearresteerd als roerend goed, tot last van H.A. van Scheepen c.f, in 1815 nieuw uitgehaald, en op voorgeschreven plaats van heden af aan te bezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiteschip, laatst bevaren door Jentje Gerrits Schuitema, met zeil en treil en verder toebehoren, groot 6½ last thans liggende in de Graverij van C. Dedden, te Steenwijkerwold.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Oosterbaan, van New York komende, is den 16 mei door kapt. H.K. Ruijl, van Suriname in Texel binnen, bij het uitzeilen van Braamspunt gepraaid. Een brik met een rode vlag, no. 87, zijnde die van kapt. J.D. Haijnes, voerende het schip ANNA MARIA, van Amsterdam naar Suriname, is den 18 juni op de hoogte van Goudstaart gezien, en het schip de JONGE JACOBUS, kapt. J.J. Bonn, van Rotterdam naar Batavia, op de zelfde hoogte gepraaid door de Texelse loodsschipper C.S. Duinker.


Datum: 06 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juli. De wind West en NW. Binnengekomen: een kof, de naam onbekend.
Gisteren na posttijd binnengekomen: JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk Dz, van Nerva; WENSKABETH, kapt. J.L. Holst, van Holmstrand; FORTUNA, kapt. J. Johnson en ANNA CHRISTINA, kapt. A. Anderen, beide van Drammen; EIJZO DE WENDT, kapt. H.J. Hellenga, van Dantzig. Niets uitgezeild.
Den 23 juni heeft de loodsschipper L. Kunst, Portland NO, in de beste staat gepraaid, MARCO BOZZARIS, kapt. P. Kraaij, naar Batavia bestemd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
28 juni: brik DOROTHEA, kapt. R. de Voss, van Samarang 24 juni, schoener DINA ALIDA, kapt. F. Chasteau, van dito 25 juni;
29 juni: schoener KASOOR, kapt. Timbang, van Pekalongang 26 juni, brik GOLLEK, kapt. Oosman, van dit 26 juni met 2 passagiers, schip CATHARINA, kapt. W.W. Boyle, van Padang 1 mei met Zr.Mr. troepen en een passagier;
30 juni: brik JACOBA, kapt. Alie, van Tagal 28 juni; 2 juli: schip DE GEZUSTERS, kapt. D.B. Lutjens, van Texel 22 januari, met 7 passagiers, brik CLEMENTINE, kapt. F.J. Sergé, van Makasser 25 juli met een passagier van Batavia vertrokken schepen:
1 juli: schip MAGBAR, kapt. Sech Hasan bin Oemar, naar Samarang met twee passagiers;
2 juli: voor het Gouvernement ingehuurd particulier schip VASCO DA GAMA, kapt. A. Bezemer, naar Japan met 3 passagiers; voor het Gouvernement ingehuurd particulier schip JOHANNA ELISABETH, kapt. M. Mesdagh, naar dito met 3 passagiers;
3 juli: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, naar Rotterdam met 6 passagiers en 22 gepasporteerde militaitren; schip ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, naar Amsterdam met 6 passagiers en 22 gepasporteerde militairen; brik CAROLINA, kapt. H. Deelkens, naar Samarang met een passagier; schoener SAMANKA, kapt. Roem, naar Tagal;
4 juli: voor het Gouvernement ingehuurde brik SHEYA, kapt. Said Osman Habassij, naar Indramaijoe;
5 juli: voor het Gouvernement ingehuurd particulier schip CAROLINA EN JACOBA, kapt. J. Gebbart, naar Banka met een passagier
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat MELAMPUS, de schepen APOLLO, CONCORDIA, ROSALIE, MERIE OOSMAN, WILHELMINA, kapt. Willem Verloop; DE JONGE ANTHONY, kapt. Theod. Azon Jacometti; RECOVERY, LA MARIE, BETSY EN CAROLINA, kapt. Cornelis Schröder; BUITENZORG, LAJU, MALACCA, HUNTER, DE GEZUSTERS, kapt. Dirk Boes Lutjens; de brikken FATALKAIR, GOEDE FORTUIN, HIAP SOEN, DOROTHEA, GOLLEK, JACOBA, CLEMENTINE, de schoeners ANNA, DINA ALIDA, KASOOR, benevens 23 buitenlandse schepen.
Te Samaring aangekomen schepen:
26 juni: brik JACOBA AMBROSINA, kapt. A.G. de Kater, van Pekalongang met een passagier, brik EXPERIMENT, kapt. J.F. Grum, van Batavia;
28 juni: brik ANNA, kapt. J. Watsen, van Batavia met een passagier; schoener ANNA JACOBA, kapt. J.C. Lorentzen, van Batavia en Pekalongang met een passagier;
29 juni: de kruispraauwen TRENGANOE No. 14, kapt. Mocahmat Yasien, en No.15, kapt. Abdulla, beide van Japara, en de brik CAROLINA, kapt. J. Barends, van dito.
Van Samarang vertrokken schepen:
24 juni: schoener TARTAR, kapt. R. Sijmons, naar Soerabaija met een passagier;
25 juni: schoener DINA ALIDA, kapt. F. Chasteau, naar Batavia, schoener REMBANG, kapt. W. Borgen, naar Soerabaija met een passagier, schoener DE SNOEK, kapt. J. Kasperman, naar Muntok, Riouw en Palembang;
27 juni de kruispraauwen TRENGANOE No.14, kapt. Mochamat Yasien, en No.15, kapt. Abdulla, beide naar Japara;
30 juni: brik ANNA, kapt. J. Watsen, naar Soerabaija met een passagier; brik JACOBA AMBROSINA, kapt. A.G. de Kater, naar Batavia met Zr.Ms. troepen en 4 passagiers.
Te Samarang ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. KORA KORA No. 16, de kruisprauwen TRENGANOE no. 14 en 15, de brikken SUSANNA BARBERA, CORNELIA, CATO, JOHANNA HUBERTINA, CAROLINA, EXPERIMENT, en de schoener ANNA JACOBA.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
19 juni: voor het Gouvernement ingehuurd particulier schip MARY, kapt. C. Lindam, van Kima 24 mei;
20 juni: voor het Gouvernement ingehuurd particulier schip MASTORA, kapt. Said Alowie Habassij, van Banda 1 juni, met 7 passagiers;
22 juni: schip BONNIJNAN, kapt. C. Etty, van Batavia 15 mei met 6 passagiers; schip MAGBARIE, kapt. Said Mochamat bin Achmat Alhadat, van dito 16 april en brik FATALKAIR MOEBARAK, kapt. Basso, van Grissee 22 juni.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
19 juni: schip HUNTER, kapt. H. Gibbons, naar Batavia met 6 passagiers;
21 juni: brik BOEANG BESSIE, kapt. B. Payer, naar Banjermassin;
24 juni: Zr.Ms. schoener EMMA,1e luit. Elgenhuisen, koersstellende om de Oost.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregatten DAGERAAD en EURYDICE, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoener POLLUX, de schepen PAMALANG, PAMANOEKAN, SOERABAIJA, BOEROONG, MARZOEK, ESPERANCE, MARY, MASTORA, BONNY NAN, MAGBARIE, de brikken LIVINIA, GRACE, GEAP GOAN, MARGARETHA, FATAL KAIR MOEBARAK, de schoener KOLONIAL TRADER, en de kotter GEMBOL JOIJO.


Datum: 07 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juli. De wind NNW. Binnengekomen: ALBION, kapt. G. Lee, van Noord Amerika, laatst uit Cowes. Gisteren na posttijd nog: VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland en JONGE JAN, kapt. R.L. Bovenkamp, beide van Londen; MARGARETHA, kapt. T. Vauvert, van Riga; LOUISA, kapt. E.E. Valk, van Dantzig.
Uitgezeild: OSPRAIJ, kapt. T. Neij, naar New York; CERVANTES, kapt. P. Dunker, naar Philadelphia; JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries, naar Bordeaux; WALTHER MATHEW, kapt. J. Mouldon, LIVELY, kapt. S. Finch, en MARY, kapt. W. Soannes, alle drie naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des Konings. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de rechtbank van eerste aanleg, zitting hebbende te Amsterdam ten overstaan van de heer Mr. P.J. van der Lisse, als rechter commissaris van een extra welbezeild Kofschip, genaamd: ELIZE CATHARINA, liggende in de Haringpakkerij, aan de Noorder Stijger, lang 13 ellen 12 duimen; wijd 2 el 74 duimen, hol 1 el 44 duimen, groot 23 tonnen, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want en verdere scheeps-toebehoren, als: 2 zware en 1 tui anker; 1 zwaar touw, lang circa 80 vadem nieuw; 1 dito, lang circa 60 vadem, oud; 1 kabeltros, lang circa 40 vadem, nieuw; 1 boeireep, 1 zeilenschoor, 1 fokkenschoot, 1 jager dito, 2 topzeils dito, enig oud landvast; twee grote zeilen, oud; 1 stagfok, 3 kluiffokken, 1 jager, 1 topzeil, allen oud; 1 presenning over de luiken en een dito over het ankertouw; voorts 2 ijzerbands watervaten, 2 beugels over de luiken; 1 slagputs, 1 teerputs, 1 smeer dito, 1 smeerpot, 3 kwasten, 3 schrapers, 1 marlpriem, 1 pomphaak, enige blokken, wat oude spijkers en bouten, enig koksgereedschap en een scheepsboot, met mast, zeil, roer en vier riemen. Liggende de inventaris ten huize van G. Makkeno, mr. zeilmaker op de Martelaarsgracht.
Deze executie geschiedt ten verzoeke van Blikman en Comp, cargadoors, over dezen jare nog geen patent bekomen hebbende, wonende binnen deze stad, op de hoek van de Nieuwendijk en Martelaarsgracht, als bij behoorlijk endossement van P.J. Vos, wonende te Delfzijl, houders en eigenaars van de bodemarijbrief, waaruit te dezen wordt geageerd, hebbende tot procureur J.E. Blomkolk, wonende op de Heerengracht, bij de Gasthuismolensteeg, binnen deze stad.
Op ende jegens schipper Johan Fredrich Hegemann, voerende het voormelde kofschip, liggende als voren en zijnde hij eigenaar van hetzelve.
Uit krachte van de grosse van een bodemarijbrief, groot met het opgeld of premie, de somma van NLG 3483,48, door de voormelde schipper op den 31 mei l.l, voor de notaris S. Reinders, te Delfzijl voornoemd, ten behoeve we van voornoemde P.J. Vos of order, onder verband van deszelfs voorzegd schip en toebehoren en inhebbende lading gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, in executoriale vorm uitgegeven, en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg, zitting hebbende te Appingedam, in het register, daartoe bestemd, over geschreven. Alsmede uit krachte van een vonnis, bij de rechtbank van eerste aanleg, zitting hebbende alhier, ten behoeve van de executanten, in dato 24 juli l.l. gewezen, behoorlijk geregistreerd en vervolgens gesignificeerd, waarbij de verkoop bij executie is geordonneerd, ten overstaan van bovengemelde rechter commissaris.
De rechtdag der eerste opbieding van voornoemd kofschip enzovoort zal plaatshebben op maandag den 11 juli 1825, des middags ten 12 ure, op het stadhuis, in het lokaal van de executie verkopingen.
Het voornoemd kofschip en toebehoren wordt door de executanten gesteld op een somma van NLG 50 boven en behalve de lasten.
De memorie van lasten en veil condities, is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg voornoemd.
Amsterdam, den 6 juli 1825, J.E. Blomkolk, procureur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 juli. Aan deze stad is gearriveerd; het schip de GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 juli. Heden is van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: l’ADÈLE, kapt. F. Lagree, van de Havanna met koffie en suiker.
Van den 28 juni tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra van Marseille en CATHARINA, kapt. D.E. Brunger van Bayonne, beide met stukgoederen; ROCTANNA (opm: slecht leesbaar), kapt. J. Miller, van Triëst met olie en andere goederen; ROSCOE, kapt. J. Briggs van Batavia en ATHENS, kapt. W. Stanij van Mantanzas, beide met koffie; VIRGINIA, kapt. J. Luce, van New York met potasch en weedasch; LE SANS REPOS, kapt. C. Pethers en L’ESPÉRANCE, kapt. A. Van Geijt, beide van Londen met stukgoederen; MARIANNA, kapt. A. van der Kaa, van Londen met ballast; BRAZIL-PACKET, kapt. J. Scarlet van Rio de Janeiro en THE PRINCE OF COBURG, kapt. J. Tumaijne van St. Domingo, beide met koffie; WILLIAMINA, kapt. J. Melvill, van Triest met olie en fruit; ST. PERRO, kapt. Z. de Potter, van Havre-de-Grace met koffie en suiker.
Den 28 juni zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: de VRIENDSCHAP, kapt. C.F. Poodts naar Douvres en de FLORA, kapt. C. Klok naar Londen, beide met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 juli. Heden zeilden in zee: PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen en ANN, kapt. B. Scott naar Newcastle. De wind WNW.
Den 5 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: OSPRAY, kapt. J. Bishop naar Boston. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de eerste haringjager met 12 tonnen haring. Heden zeilden in zee: WUBBINA, kapt. M.R. Klein naar Leith; VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen naar Liverpool; PROVIDENCE GOOD INTENT, kapt. J. Arkinson naar Hull; DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden en JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse, beide naar Bergen; MAARTINA ALETTA, kapt. G.J. Hoetjer en MINERVA, kapt. C.C. Bos, beide naar Firth of Forth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 juli. Aangaande de tjalk de VROUW SOFIA, kapt. S.O. Duiker (opm: VROUW SOPHIA, mogelijk kapt. S.J. Duiker; het schip ging waarschijnlijk verloren), van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, laatst van Rügenwalde, meldt men van Elseneur van den 28 juni, dat dezelve, volgens bericht van Halmstad, in Zweden, niet ver vandaar gestrand en een gedeelte van de lading geborgen is; men hoopte het schip weer af te brengen. (opm: zie ook eerder bericht RC 250625)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Volgens brief van kapt. D.T. Visser, voerende het schip de HAVANNA-PAKET (opm: brik HAVANNAS PACKET), van Amsterdam naar Havanna, in dato den 26 mei, was hij, na veel ZW koelte te hebben gehad, toen met gunstige gelegenheid zeilende op 31 graden 30 minuten noorderbreedte, 37 graden 30 minuten lengte W van Londen; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. Volgens brief van Gibraltar, in dato 16 juli laatstleden, was aldaar binnengelopen het Nederlands schip de SNELHEID, kapt. Albert van der Linden, van Smyrna naar Rotterdam bestemd.


Datum: 08 juli 1825


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie: De notaris Dr. M. van den Acker, te Joure, gedenkt op maandag den 11 juli 1825, des namiddag precies ten 2 uren, in het Wapen van Vriesland aldaar, veilen en finaal verkopen, tegen contante gelden zeker nieuw scheepshol, zijnde lang negentien ellen zes palmen, wijd vier ellen drie palmen, en hol na rato, staande dagelijks ter bezichtiging op de werf aldaar bij Aldert Sierds Westra. De koper behoudt het recht om hetzelve, in zo verre nog niet volledig is afgetimmerd, aldaar te kunnen aftimmeren. Zijnde de condities dies inmiddels te vernemen bij voornoemde notaris te Joure en bij de eigenares weduwe H. Bootsman, te Sneek.


Datum: 09 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juli. De wind NNW en NO. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. G.T. Borst, van Christiaansand; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Fahrsund; GEORGE, kapt. J.B. Esboe, van Drammen.
Uitgezeild: CHARLES AND ELLEN, kapt. J.W. Gerry, en JAMES AND ISABELLA, kapt. S. Haskel, beide naar Boston; AZIA, kapt. W. Held, naar Londen; VROUW GERBINA, kapt. H.A. Oldenburger, naar Boston in Engeland; GOEDE HOOP, kapt. G.J. Manreke, naar Yarmouth; GEORGEE, kapt. A. Ferman, naar Dundee; MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwenhand en VROUW ALIDA, kapt. H.A. Jonker, beide naar Hull; MINERVA, kapt. H. Pens, naar Noorwegen; DAVIA, kapt. G. Larsen, SOLID, kapt. L. Johnsen en TWEE GEZUSTERS, kapt. T.H. Holst, alle drie van Drammen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 juli. aan deze stad is gearriveerd: het schip EENIGHEDEN, kapt. E.F. Lorentsen van Holmstrand met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LEONARDUS, kapt. J. Noord van Memel; GEORG PHILIP, kapt. F.G. Rentz van Nerva; ST. JOHANNES, kapt. J.H. Rubarth van Windau; LONDON, kapt. F.F. Gibs van Londen en EENIGHEDEN, kapt. E.F. Lorentsen van Holmstrand. De wind N.
Den 7 dito. Van de morgen zeilden naar zee: HESPERUS, kapt. P.H. Mulder naar Londonderry en JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk naar Liverpool. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 5 juli. De kapiteins Atkinson en Knitzen zijn gisteren weder teruggekomen; de overige schepen zijn wel in zee gekomen. Heden arriveerde uit zee: CLARA, kapt. H.C. Kraft van Greifswald. De wind NW.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SIJLPH, kapt. J. Musson van St. Domingo; VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhof van Londen, als bijlegger op order; JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schlock van Libau; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg en GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jonge, beide van Bergen. Van de morgen arriveerde uit zee: ELLEN CATHARINA, kapt. J.H. Booije van Corsoer; en zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. de wind NNW.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: URANIA, kapt. A. le Cocq van Guernsey; VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker en EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams, beide van Londen. Gisteren avond zeilden in zee: VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen naar Gibraltar en ACTIF, kapt. J. Lord naar Ipswich. Kapitein A.G. Jonkhof is naar Rotterdam opgezeild. De wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Kapitein K. Eijsses, voerende het schip de VROUW AUKJE, van Dantzig naar Amsterdam, meldt van Ameland van den 2 dezer, dat hij den 29 juni zich, met de loods aan boord, dicht voor het gat van Terschelling bevonden had, doch door harde NW wind belet zijnde binnen te komen, ten beste van het schip en de lading, te Ameland binnengelopen was, vanwaar hij, zodra de wind veranderde, de reis zou voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 juli. Aangaande het schip ADONIS, kapt. J. Granholm, van Livorno naar Amsterdam, te Livorno met schade teruggekomen, meldt men vandaar van den 22 juni, dat de lading heeft moeten gelost worden; vele vaten potas waren geheel ledig bevonden, ook had het lijnzaad veel geleden; de meest beschadigde goederen zouden verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Te Genua is aangekomen het schip ONDERNEMING, kapt. A. van den Abeele, van Amsterdam; dezelve moet, ingevolge een sedert drie maanden bestaande wet, vijftien dagen quarantaine houden en de gehele lading in het Lazarus (opm: mogelijk wordt hier Lazareth bedoeld) opgeslagen worden.


Datum: 11 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 8 juli. De wind NNO. Binnengekomen: AMELIA WILHELMINA, kapt. G.H. Feijen, van Stettin; FREEDE, kapt. H. Wichman, van Brahéstad; VIJF GEZUSTERS, kapt. O.S. Bioness, van Drammen.
Uitgezeild: VRIENDSCHAP, kapt. F.D. Hunt, naar Yarmouth.
Texel, 9 juli. De wind noord. Binnengekomen: AASTROOM, kapt. J. Houwink, van Kadix; MOSES, kapt. J. Falk, van Drammen.
Uitgezeild: WATERLOO, kapt. J. Thomson, naar Fero.
Den 19 maart arriveerde te Curaçao Zr.Ms. brik DE VALK, kapitein-luitenant van Es, in zeer goede staat.


Datum: 12 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 juli. De wind N en NW. Binnengekomen: RESOLUTION, kapt. J.J. Kuiper, SWANOEN, kapt. L. Krog, GREVIN WEDEL JARLSBERG, kapt. J. Woxwold en JONGE REINIER, kapt. J. Gröft, alle vier van Drammen; TAKWEMELIGHEIT, kapt. J.H. Loderup, van Bergen; TREESOSKENDE, kapt. G.W. Christensen, van Memel. Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juli. Den 3 dezer is alhier ter rede gekomen: Zr.Ms. kanonneerboot No. 12, gekommandeerd door den luitenant-ter-zee C. van der Hart.
Gisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild het Amerikaans driemastschip WASHINGTON, kapt. B. Chapman.
Van den 3 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: PADANG, kapt. E. Rogers, van Padang met koffie en suiker; ARIAL, kapt. L. Gage, van New York met stukgoederen; DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.H. Hustede met stukgoederen en ISABELLE HENRIETTE, kapt. J.G. Bart met potasch, beide van Petersburg.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: THE JASON, kapt. W. Cavan, naar New York met jenever; DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuit met hout; DE VROUW MARIANNE, kapt. C. van der Weeg met boomschors en PIETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers met stukgoederen, alle drie naar Londen; THE CITY OF GENUA, kapt. R. Crawford naar St. Domingo met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW ANNEGINA, kapt. J.J. Boon van Windau. Heden zeilde in zee: PRINS FREDRIK, kapt. T. Atherden naar Londen.
De wind O.
den 9 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: DOLPHIJN, kapt. W. Schep naar Gibraltar en MARGARETHA, kapt. J. Verdoes naar Bordeaux. De wind N.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: SOPHIA, kapt. M. Schlör van Greifswald. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 juli. Gisteren avond arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn van Hull en LOUISA, kapt. C. Petersen van Stockholm. Van de morgen arriveerde uit zee: VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeden van Drammen; en zeilde in zee: VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling naar Firth of Forth; JANTINA, kapt. H.G. Sap naar Bo’ness en VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker naar Londen. Kapitein L. Hus is mede onder zeil gegaan, doch ligt nog in de put ten anker. De wind O.
Den 9 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: KETTY, kapt. J. Ansdell; THETFORD, kapt. W. Rickaby en PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, alle naar Hull.
Heden arriveerde uit zee: LOUISA, kapt. D. Guijt van Jersey. De wind NNW.
Den 10 dito. Gisteren avond zeilde in zee: LOWTHER. kapt. B. Matheman naar Hull.
Heden zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen;
en arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen, en GEORGE MARY, kapt. J. Rafford van Rochester. Er is een schip in het gezicht, uit zee komende. De wind NNW.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Zes à acht scheepstimmer-knechts, hun werk geheel of ten dele verstaande, kunnen van stonden aan, tegen een goed dagloon werk bekomen bij J.D. Alta te Harlingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Bij een haastig geschreven P.S. in dato den 12 april, onder een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 28 maart, wordt gemeld, dat de avond te voren in de Simonsbaai is binnengekomen het schip IDA ALEIDA, kapt. Bakker (opm: fregat IDA ALEYDA, kapt. S.O. Bakker), van Batavia naar Amsterdam, en hetzelve, volgens zeggen, lek en de grote mast gesprongen was, welke laatste denkelijk door een nieuwe zou vervangen moeten worden. (opm: zie gedetailleerd bericht terzake in RC 260725)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar:
- Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd fregatschip JAVA, kapt. Andries Schott.
Informaties ten kantore van J. van Ommeren Fz, te Rotterdam.


Datum: 13 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 juli. De wind NW. Stil. Binnengekomen: ATHALANTE, kapt. J. Bijrne en TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, beide van Londen; MARIA ELISABETH, kapt. J.B. Bakker, van Koningsbergen; VROUW ALIDA, kapt. H.T. Deddes, van Mandal; JONGE JOHAN, kapt. R. Jans, van Laurwig; STURMEN, kapt. A. Mibaeegse, van Bergen; VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Christiaansand. Niets uitgezeild.
Eergisteren uitgezeild: TRAFALGAR, kapt. J. Powna, naar Londen; VROUW ALIDA, kapt. H.R. Roelofsma, naar Yarmouth.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd:
Den 4 juli, HENDERINA, kapt. G. ten Boekel, van de Kaap de Goede Hoop, naar Amsterdam.
Den 5 dito, CHARLES ELLEN, kapt. S.R. Gerry, van Amsterdam naar Boston.
Den 8 dito, de VROUW ALBERDINA, kapt. Bondrager, van Noorwegen naar Alkmaar en TRAFALGAR, kapt. D. Pound, van Alkmaar naar Londen.
Den 9 dito, de SUSANNA, kapt. L. Schnelders, van Amsterdam naar Batavia.


Datum: 14 juli 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip (opm: galjoot) de JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk van Fredrikshaven met delen (opm: dikke planken).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW MARIA, kapt. S. Galle van Rostock; DIANA, kapt. C.H. Nieman van Windau; JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk van Fredrikshaven.
Van de morgen zeilde in zee: WADE, kapt. J. Doak naar New York. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 juli. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: VROUW MARIA, kapt. T.G. Mellema van Rostock. De wind WNW.
Den 12 dito. Heden arriveerde uit zee: ANNA CHRISTINA, kapt. E.C. Kruije van Stettin;
en zeilden naar zee: BILDAHL, kapt. C. Kieldsen naar Kopenhagen; WILHELMINA, kapt. S. Duerling naar Elseneur; WELLINGTON, kapt. D. Behrends naar Riga; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Langhinrichs naar Libau; BETSY SUSANNA, kapt. L. Jacobson naar Neuborg; VROUW ELLINA, kapt. J.R. Berg naar Aberdeen; JOHANNES WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind en JACOBA, kapt. L. Hus, beide naar Lynn, JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse naar Bergen; BESS, kapt. J. Morden naar Leith; BASTIAAN, kapt. J. van Beelen naar Alnmouth; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden naar Perth; FLORA, kapt. D. Rooderkerk naar Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. M. de Jong en LADY WILLIAMSON, kapt. W. Forster, beide naar Hull. De wind omlopende.


Datum: 15 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 juli. Uitgezeild: HIRTEN, kapt. M. Holst, naar Drammen.


Datum: 16 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 juli. De wind westelijk. Binnengekomen: NEDERLANDSCH KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, van Londen.
Uitgezeild: VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; PATRIOTTEN, kapt. H.O. Laugareth en WENSKABETH, kapt. J.L. Holst, beide naar Drammen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 juli. Gisteren is van deze rede naar Antwerpen opgezeild Zr.Ms. kanonneerboot No. 14, gecommandeerd door de luitenant ter zee C. van der Hart.
Den 6 en 7 dezer zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VIER ZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, van Petersburg met potasch; JOHANNA ALYDA, kapt. L.B. Ruyt, van Riga met stukgoederen; THE PRIMROSE, kapt. W. Emerij, van Hull met stukgoederen; DE JONGE NEELTJE, kapt. J. Ottes, van Vlissingen met ballast.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en 7 en 8 dezer van onze rede naar zee gezeild: THE EAGLE, kapt. H.R. Duckwater, naar Mexico met stukgoederen; THE MARS, kapt. E.H. Renoreff, naar Rio de Janeiro met steen; PIETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers met stukgoederen en HENDRIKA, kapt. E.S. Vet met boomschors, beide naar Londen; OROMASE, kapt. R. Rolufs naar Alexandrie en DELPHINA, kapt. S. Martin naar Batavia, beide met stukgoederen; LA VICTOIRE, kapt. G. Kuper en BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, beide naar Londen met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 juli. Gisteren namiddag zeilde in zee: MARGARETHA ELISABETH, kapt. H. Deiwitz naar Riga. De wind W.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW JOHANNA, kapt. J.E. Stein van Stralsund. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle 13 juli. De kapiteins Duerling, Langhenrichs, Bennet, Morden, van der Weyden en Rooderkerk zijn gisteren wel in zee gekomen; de overige gezeilde schepen zijn wegens tegenwind weer op de rede geankerd en heden weer onder zeil gegaan; nog zeilden naar zee: BETHELL, kapt. T. Hall naar Hull; MARGARETH, kapt. G. Hart, ELISA, kapt. J. Blake, JONGE GERRIT, kapt. C.L. Klok en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, allen naar Londen. De wind ZW.
Den 14 dito. De schepen, eergisteren en gisteren gemeld, zijn wel in zee gekomen behalve kapt. C.L. Klok, die nog in de put ten anker ligt. Gisteren na posttijd en heden arriveerden uit zee: SWALLOW, kapt. W. Harling van Yarmouth; DEBEN, kapt. J. Dale van Hull; MARCHAL BLUCHER, kapt. J. Golder, EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, alle van Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANNA CHRISTINA, kapt. E.C. Kreije, van Stettin met buskruit. Hetzelve lost op stroom bij het Scharehoofd, moetende de lading de Rijn op.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Te Curaçao is aangekomen Zijner Majesteits oorlogsbrik DE VALK, kapt. luitenant van Es, van Hellevoetsluis en te Lissabon kapt. J. van Ulphen (opm: kof GERARDUS JOHANNES) van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers, om in de loop van de maand augustus te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende bij uitnemendheid goede inrichtingen voor logies. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 18 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juli. De wind ZO. Later stil. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: MARIA, kapt. B.E. Holwedel, naar Marseille; HENRICUS, kapt. G. Ditmers, naar Yarmouth; JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman en EENDRAGT, kapt. G. Kok, beide naar Hull; MAGGELAAN, kapt. G. Hoet en het stoomjacht PRINSES MARIANNE, beide naar Antwerpen.
Texel, 16 juli. De wind westelijk en noord. Binnengekomen: CERES, kapt. J. Crowhurst, van Rye. Nog na posttijd een smak en een tjalk, onbekend.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 juli. In de middag van den 10 dezer is, op een afstand van 3 mijlen NW van Westkapelle, door een van de Vlissingse loodsboten, drijvende gevonden de spiegel van een wrak, waarop geschilderd waren de woorden Maldon, London.

Krant:
 GVG - Gazette van Gend


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostende 17 juli. Het schip de CADIX PACKET, kapt. Neirinck (opm: galjoot, bouwjaar 1806, kapt. C. Nierinck), alhier uitgevaren den 7 dezer naar Kadix met een lading lynwaad (opm: linnen), is des anderdags ’s morgens vergaan op de Goodwinsand; de equipagie en de passagiers zijn gered, maar het schip en de lading zijn verloren. (opm: zie OHC 190725)


Datum: 19 juli 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Kapt. M. Muller, voerende het Nederlands schip de TREKVOGEL, van Newry te Gallipoli aangekomen, meldt vandaar, in dato 19 juni, dat hij, na sedert 24 mei aldaar gelegen te hebben en ondanks de tussenkomst van de Nederlandse consul, bij een Koninklijke order van Napels ontvangen (als komende uit een Britse haven), gelast was, te Nicida, in de Golf van Napels, quarantaine te houden en gereed lag om derwaarts te vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen. 12 juli. Van deze stad is naar zee gezeild het schip L’EPERVIER, kapt. H. Bignonneau, naar St. Jago met stukgoederen.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en sedert onze laatste van deze rede naar zee gezeild: de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, beide met boomschors en LORD MULGRAVE, kapt. Y. Greenslade, met vlas, alle drie naar Londen; THE PEMBROKE, kapt. C.B. Church naar Gothenburg met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis. 15 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EMMA, kapt. J.J. Borkenhagen van Kopenhagen. Heden zeilden in zee: CAROLINE, kapt. L. Soupat naar Havre en JANTINA, kapt. H.R. Grimminga naar Drontheim. De wind O.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HET VERTROUWEN, kapt. J.L. de Jonge van Stettin. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 juli. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: ZEEMEEUW, kapt. A. Plug van Liverpool en DIE HOFFNUNG, kapt. L.H. Heijdeman van Stettin. Heden arriveerde uit zee: ADVENTURE, kapt. W. Morden van Colchester; en zeilden in zee: JUFFROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limburg naar Drammen; ELLEN CATHARINA, kapt. H.A. Boije naar Corsoer (opm: Korsør); JUFFROUW MELLS, kapt. G.L. Doornbos naar Liverpool; ZAANVLIET, kapt. O. Sijmons naar Bayonne; JONGE GERRIT, kapt. F. Plokker naar Hull en SIJLPH, kapt. J. Morden naar Londen. Kapitein C.L. Klok is mede uit de put in zee gezeild.
Den 16 dito.Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie naar Londen en CLARA, kapt. H.C. Kraeft naar de Oostzee. De wind NW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: THE DELIGHT, kapt. M. Willingham van Hull en THE ROSE, kapt. J. Ellis van Londen. Heden zeilden naar zee: JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Tevez naar Port Mahon; DRIE KINDEREN, kapt. A. Kouwenhoven naar Madeira, VROUW JANTJE, kapt. J. Jonkhof en VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, beide naar Perth; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen, THE ALLEWAY, kapt. J. Allen naar Petersburen; ST. MICHEL, kapt. T. Smithson, en GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, beide naar Hull; en arriveerden uit zee: JANE, kapt. W. Harnden van Rye en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men schrijft van Marseille, dat het Nederlandse fregat DE RUPEL, van 44 stukken, kapt. Boekel, van Texel komende, den 2 dezer ter rede van Marseille het anker heeft laten vallen. Gezegd fregat moet de baron Zuylen van Nyevelt, ambassadeur van de Nederlanden bij de Verheve Porte, naar Konstatinopel overbrengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DIE HOFFNUNG, kapt. L.H. Heijdemann en ‘t VERTROUWEN, kapt. J.L. de Jong, beide van Stettin met buskruit. Ook deze ladingen moeten op stroom overgeladen worden, om, voor rekening van het Pruisische gouvernement, de Rijn te worden opgevoerd.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 8 juli is op Goodwin Sand verongelukt het schip CADIX PACKET, kapt. Nierynck, van Ostende naar Cadix; het volk is gered en een klein gedeelte der lading, in linnen en vlas bestaande, is te Deal en Ramsgate nat aangebragt.


Datum: 21 juli 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 juli. Van de morgen zeilden in zee: EENIGHEDEN, kapt. E.F. Lorentsen naar Noorwegen; LONDON, kapt. F.F. Gibbs naar Londen en AURORA, kapt. J. Park naar Aberdeen. De wind NO.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MERIDIAN, kapt. J. Meijers van Baltimore. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 18 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE JANTJE, kapt. E. Leurs van Rostock; FLORA, kapt. C. Klok van Londen; ROLLINA, kapt. M.G. Lever en VROUW MARGARETHA, kapt. E.H. Pot, beide van Drammen.
Van de morgen zeilde in zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries naar Lynn.
De wind O.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GESINA, kapt. M.D. Gerdes van Rostock en BRUNSWICH PACKET, kapt. P. Gillespie van Leith.
Heden zeilde in zee: BEAVER, kapt. R. Henderson van Newcastle. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Stoom-jacht de PRINSES MARIANNE. Aan het geëerd publiek wordt bekend gemaakt dat, sedert dinsdag 19 juli, tussen de steden Middelburg en Rotterdam, en vice versa, ingevolge daartoe van Z.M. verkregen vergunning en concessie, in de vaart van dat beurtveer is gekomen voormeld nieuw gebouwd stoomjacht. Dit vaartuig, voorzien van twee stoommachines, welker kracht een spoedige overtocht waarborgen, en geheel ingericht tot gemak van passagiers, zal zondags, dinsdags en vrijdags van Middelburg naar Rotterdam, en maandags, woensdags en zaterdags van Rotterdam naar Middelburg, de overvaart doen, en daar hetzelve in verband is gebracht met de bestaande zeil-schepen van het gemeenschappelijk beurtveer, zal het zodanig worden geregeld, dat de reizigers dagelijks in de gelegheid worden gesteld, om de overvaart tussen voornoemde steden te kunnen doen; terwijl de bepalingen omtrent afwisselende uren van afvaart bij de Commissarissen van dit beurtveer, in de onderscheidene steden, en wel voor Dordrecht bij de Commissaris Johannes Buijtenhek, in de Palingstraat aldaar, zullen voorhanden, en alle verder verlangd wordende information te bekomen zijn.
Men zal zich voor Dordrecht niet langer dan volstrekt noodzakelijk is ophouden, maar aan reizigers, die aldaar of ergens elders onderweg begeren in te komen of uit te gaan, of slechts een gedeelte van de overvaart verlangen mede te doen, daartoe de best mogelijke gelegenheid worden gegeven, en alle hulp met bereidvaardigheid verleend.
Bij aankomst te Middelburg zullen de passagiers, die zulks verlangen, dadelijk gelegenheid vinden om hun reis naar Vlissingen voort te zetten; en wederkerig zal aldaar tijdige gelegenheid zijn tot vertrek naar Middelburg, om op het bepaalde uur met het stoomjacht af te varen.
Deze inrichting, ingesteld met volkomene approbatie van de regeringen van de respectieve steden, als zijnde in het belang, ten behoeve en tot conservatie van hun gemeenschappelijke beurtveer, beveelt men dan ook, uit dien hoofde, op het vriendelijkst, in de protectie en welwillenheid van het geëerde publiek; zullende alles worden aangewend om aan hetzelve genoegen te geven.


Datum: 22 juli 1825


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Naar men verneemt zal, op morgen, op de stoomboot van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij de Nederlandse vlag worden gehesen, en zal met dezelve een tocht op het IJ worden ondernomen, ter bijwoning van welke de provinciale en stedelijke overheden zijn uitgenodigd. Men verzekert verder, dat dezelve stoomboot, aanstaande zaterdag ten 6 ure, naar Hamburg vertrekt, en dat zij de daaraanvolgende
zaterdag de regelmatige vaart derwaarts, tot het overbrengen van reizigers en goederen, zal beginnen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens ingekomen bericht is het schip CERES, kapt. Jan Bartels, varende van deze haven (opm: Zierikzee) in 36 dagen behouden te Archangel gearriveerd.


Datum: 23 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 16 juli te Deal binnengekomen: de DRIE GEZUSTERS, kapt. Van Dijk, van Suriname; DIDO, van New York.
Bij Dover was, den 14 mei, MERIDAN, kapt. Meijers, van Baltimore naar Rotterdam en den 18 mei, DE JONGE WILLEM, kapt. Van Medevoort, van Suriname naar Amsterdam; HANNAH, kapt. Talbot, van New York naar Antwerpen, en ELIZA, kapt. Hend, van Baltimore.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 juli. Van den 10 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: RODEL CATHRINE, kapt. N. Erichsen, van Kragerø met hout; en DE VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jonge, van Dantzig met weedasch; CLEOPATRA, kapt. A. Allegre van Havre-de-Grace met verwhout; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Bolten, van Elbing met hout en weedasch; JULIA, kapt. J.P. Visser, van Bordeaux met wijn en koffie; THE EFFORT, kapt. J. Grau, van New York met koffie en suiker; ALBERTINA AMALIA, kapt. M. Klingsted, van Stockholm met koper en stukgoederen; LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, van Londen met stukgoederen; L’AMELIE, kapt. Th. Guilbert, van Havre-de-Grace met koffie en huiden; de WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman, van Londen met stukgoederen; L’ISIS, kapt. J. Morel, van Duinkerken met wijn enz.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 12 dezer tot heden naar zee gezeild: de VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever met graan; DE AREND, kapt. H. Elbring en de JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Huijs, beide met boomschors, en alle drie naar Londen; L’UNION, kapt. J. Rickmers, naar Bristol met boomschors; AURORA, kapt. B.J. Wijgers, naar Petersburg met stukgoederen; de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, naar Limekiln met boomschors; de DOCHTER ALIDA, kapt. J.D. Duijt naar Arbroath en REBECCA, kapt. J. Anderson naar Hull, beide met vlas; THE PRINCE OF SAXE-COBURG, kapt. J. Tremaijne, naar Londen met boomschors; DE FREDERIK, kapt. H. Kopperholds, naar Hamburg met stukgoederen; de VROUW GEERTRUIDA, kapt. H. Draijer, naar Schotland met vlas en meekrap; de BRABANDER, kapt. A.E. de Groot naar Fitzroy, de YERSEY, kapt. J. Paton naar Liverpool, de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.F. Schulte en DE VROUW PETRINA, kapt. K.D. Mulder, beide naar Londen, en alle vier met boomschors; JENS FORTER JERSIN, kapt. J.S. Pedersen, naar Noorwegen met ballast; deFANNIJ, kapt. C. Brandaris, naar Batavia met stukgoederen; ATHENS, kapt. W. Henrij, naar Petersburg met ballast; LE PETIT GUSTAVE, kapt. J. Blaij, naar Bordeaux met stukgoederen; DE VROUW HEILTJE, kapt. S.C. de Vries, naar Londen met boomschors; L’ADÈLE, kapt. P. Lagree, naar Nantes met geweren en steen; SOLON, kapt. J. Rickmers naar Londen en de DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ricke naar Milton, beide met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 juli. Gisteren namiddag en van de morgen zeilde in zee: NEPTHUNUS, kapt. E.J. Swart naar Nerva. De wind NO.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KING GEORGE PACKET, kapt. J. Hart van Londen; ALEXANDER, kapt. C. Davey van Suriname en CONCORDIA, kapt. H. Bos van Rio de Janeiro; laatstgemelde rapporteert den 27 juni l.l, des voormiddags ten 11 ure, op 45º 53’ Noorderbreedte en 25º 57’ Westerlengte van Greenwich in goede staat gepraaid te hebben Zr.Ms. korvet van oorlog PALLAS, kapt.-luitenant Rijke, van Hellevoetsluis naar Boston bestemd, zijnde officieren en equipagie in goede welstand.
Heden arriveerde uit zee: HEBE, kapt. W.MacIntosh van Newcastle. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 juli. Gisteren na posttijd zeilde in zee: DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker naar Londen; en arriveerden uit zee: ACTIVE, kapt. J. Lord van Ipswich; ANNA CORNELIA, kapt. R. Coercamp van Dantzig; JONGE TRIJNTJE, kapt. W. Wijbes van Elbing en GUTE HOFFNUNG, kapt. L.G. Buy van Greifswald. Van de morgen zeilden in zee: VROUW ELISABETH, kapt. N.B. Nepperus, EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, alle naar Londen; en arriveerde uit zee: VROUW GEFINA, kapt. H.G. Duken van Rostock. De wind ONO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands fregatschip JAVA, kapt. Andries Schott.
- Suriname, het Nederlands galjootschip PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull.
- Idem, het Nederlands fregatschip ALEXANDER, kapt. Cornelis Davij.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen


Datum: 25 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 juli. De wind NO. Binnengekomen: VIER GEZUSTERS, kapt. J. van Dijk, van Suriname; MARTHA, kapt. J. Edwards, van New York; JAN EN JOSEPH, kapt. J.J. Heuvel, ENIG SOSKINDE, kapt. C. Erichsen en HENRIETTE CHARLOTTE, alle drie van Riga; VRIJHEDEN, kapt. P. Stibolt, van Nerva; SJÖBLOMSTER, kapt. B. Sorensen, van Weijborg (opm: Viborg); CHANGE, kapt. J. Dobie, van Leith. Niets uitgezeild.
Texel, 23 juli. De wind noordelijk. Binnengekomen: JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Suriname; 3 GEBROEDERS, kapt. C. Knudsen, van Drammen; GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, van Nerva; HARMONIE, kapt. A. Jongbloed en TRITON, kapt. L.W. Kading, beide van Riga; DE KLEINE KLAAS, kapt. A. Feijards, van Memel; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, van Londen.


Datum: 26 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 juli. De wind NO. Binnengekomen: VROUW DINA GEZINA, kapt. J.A. Bootsman, van Drammen; FORTUNA, kapt. J. Paasche, van Bergen; RINA, kapt. H. Koops, van Mandal; MARIANNE, kapt. P.F. Berg, van Aalborg; GEPKE BROUWER, kapt. K.J. Musch en JONGE JAN, kapt. H. van der Zee, beide van Riga; INDUSTRIE, kapt. F. van Duivenbode en VROUW PETRONELLA, kapt.W. Leeuwrik, beide van Nerva; VIGELANTIE, kapt. J.J. Roos en HENDRIKA, kapt. F. Harding, beide van Memel; HOPE, kapt. W. Barfield, van Londen.
Uitgezeild: L’ACTIF, kapt. P.J. Spilliard, naar Gibraltar en Smyrna; NEDERLANDS KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 juli. Gisteren is alhier ter rede gekomen Zr.Ms. korvet HEKLA, gekommandeerd door de kapitein-luitenant ter zee G.A. Pool, uit de Middellandse Zee.
Heden morgen, circa half tien ure, is op de hoogte van Westkapelle NW, door een der Vlissingse loodsboten, gesproken kapt. Cors (opm: kapt. H. Bos), voerende het Nederlandse driemastschip (opm: fregat) CONCORDIA, komende van Rio de Janeiro en gedestineerd naar Rotterdam, zijnde alles wel aan boord.
Van den 17 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LES TROIS AMIS, kapt. R.Z. Schut, van Dantzig met houtwaren; THE ALFRED, kapt. W. Bellingham van Guernsey en MAGELLAAN, kapt. F.P. Hoed van Amsterdam, beide met ballast; KLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik, van Riga met houtwaren; LE PERCEVERANT, kapt. P. Mataijer, van Bordeaux met wijn en stukgoederen,
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en sedert onze laatste naar zee gezeild: HEBE, kapt. H.B. Fuit, naar Londen met graan en vlas, DE MEELZAK, kapt. O.M. Schol en DIANA, kapt. G. Boe, naar Leith met boomschors; VIRGINIA, kapt. J. Luce, naar Stockholm met ballast; L’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luitjes, naar Buenos Aires met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 juli. Heden zeilde naar zee het Nederlands fregatschip MIDDELBURG, kapt. Fokke Jonker naar Batavia bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 juli. Gisteren namiddag en heden arriveerde uit zee: HOFFNUNG, kapt. J.C. Kerhner van Riga. De wind N.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord van St. Ubes; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann van Arendsburg; EENIGKEIT, kapt. H.P. Voss en IRIS, kapt. D.H. Niemann, beide van Libau.
Den 24 dito. Heden zeilden in zee: LEHIGH, kapt. J.S. Howell naar Philadelphia, en LEIPZICH PACKET, kapt. W. Smith naar Leith. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 juli. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: WILLIAM, kapt. R. Small van Dundee; KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard van Dantzig en SPECULATION, kapt. J. Serck van Bergen; laatstgemelde heeft den 19 dezer op 53° 20’ Noorderbreedte en 03° 30’ Westerlengte gepraaid kapt. Karensen van Bergen naar Bilbao bestemd, zeilende met gunstigde gelegenheid; aan boord was alles wel. De wind N.
Den 11 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: MARCHALL BLUCHER, kapt. S. Golder naar Londen, en arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; ELISA, kapt. W. Champion van Hull; RESOLUTION, kapt. E. Stokkeby van Faborg; ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald van Aberdeen; DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries en GOEDE TROUW, kapt. C.J. Morker, beide van Nerva. De wind NNW.
Den 23 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: COMMERCE, kapt. W. Frost van Londen; VROUW GIBIKE(?), kapt. J.W. Wieber van Ringkiobing, en MARGARETH, kapt. W. Stamfort van Yarmouth. De wind N.
Den 24 dito. Heden arriveerden uit zee: WATERLOO, kapt. C. Clerd van Ipswich en HELENA, kapt. N. Bjornion van Stockholm; en zeilden in zee: JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet en DE HOOP, kapt. W. Kuijt, beide naar Liverpool; URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey; MATHILDA, kapt. G. Kerbij naar Newcastle; GEORGE EN MARY, kapt. J. Raffard naar Rochester; JANE, kapt. H. Harnden naar Rye; NEGOTIE, kapt. H. van der Meij en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, beide naar Londen; DRIE GEBROEDERS, kapt. B.J. Albers en VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roiden, beide naar Alnmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen gearriveerd AUGUSTE (opm: kof), J.G. Sap van Christiaansand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Gistermorgen omstreeks 11 uren, heeft de alhier ter stede op de werf van Cornelis van Swieten gebouwde stoomboot (opm: zie PGC 290725), tot de vaart van hier op Hamburg en vice versa bestemd, in tegenwoordigheid van een aanzienlijk gezelschap, van daartoe door de heren directeuren beleefdelijk uitgenodigde, zo provinciale als stedelijke autoriteiten en in het bijzijn van een menigte aanschouwers, tot eene proeve, een speeltochtje op het IJ gedaan, welke proeve zodanig gunstig is uitgevallen, dat dezelve alleszins aan de billijke verwachting, welke zich men van het gelukkig slagen dezer onderneming had voorgesteld, beantwoord heeft en ten bewijze direct, dat ook deze nieuwe tak van nijvere uitvindingen alhier geenszins is veronachtzaamd geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. Volgens brief van kapt. S.O. Bakker, voerende het schip IDA ALEIDA (opm: fregat IDA ALEYDA), van Batavia naar Amsterdam, gedagtekend Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) den 18 april 1825, was het schip, tengevolge van sedert den 28 maart ondervonden slecht weer en bijzonder van een zware storm en hoge zee, welke den 1 april plaats had, bevonden zeer lek geworden en de grote mast gesprongen te zijn. Men had geoordeeld, dat deze schade niet op zee op een verantwoordelijke wijze kon worden hersteld en het daarom naar de Kaap de Goede Hoop gewend, alwaar het schip den 11 dito in Simonsbaai was ten anker gekomen. Door een aangestelde commissie was de schade opgenomen en geoordeeld, dat, behalve enige van minder belang, welke hersteld zou moeten worden, het schip een nieuwe mast zou behoeven, en dat te dien einde, gelijk ook om het lek te ontdekken, het schip gedeeltelijk zou dienen gelost te worden, waarmede men den 19 dito een aanvang zou maken. Het oponthoud door dit een en ander te veroorzaken berekende men op vijf à zes weken. Het volk en de passagiers waren gezond. Volgens brief van de correspondent van den 23 dito waren slechts weinige balen koffie beschadigd bevonden.


Datum: 27 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juli. De wind noord. Binnengekomen: DRIE GEBROEDERS, kapt. G. Meeuw, van Benicarlo; MARIA DOROTHEA, kapt. O. Mulder, ST. JOHANNES, kapt. J.J. Rijke en JUFVROUW AKKE, kapt. J.M. Jeltes, alle drie van Nerva; GEEDE HENSIGT, kapt. P. Hansen, van Drammen; JONGE ANTJE, kapt. H. Prins, van Arendahl; VROUW ZWAANTJE, kapt. J.C. Haasnoot, van Christiaansand; ELISABETH CATHARINA, kapt. H. Nieman, van Fredrikshaven.
Uitgezeild: SHANNON, kapt. L. Guiggin, naar Petersburg; JACOB ASCHAD, kapt. J. Graft, naar Drammen; CERES, kapt. J. Crowhurst, naar Rye.
Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd:
Den 17 juli, een haringbuis, stuurman K.W. Wijngaarden, van Amsterdam naar de Nering; den 18 dito, DE JONGE REMKO, kapt. L.H. Duin, van Amsterdam naar Bordeaux; den 23 dito, FLORA, kapt. J.F. Hjörth, van Amsterdam naar Stockholm.


Datum: 28 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 juni. De wind ZW. Harde wind. Binnengekomen: PLANTER, kapt. C. Jessen, van Demerary. Niets uitgezeild. Gisteren nog uitgezeild: VROUW CATHARINA, kapt. L.H. Zinger, naar Liverpool.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 juli. De wind westelijk en noord. Binnengekomen: TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. van der Zee, van Londen; DIANA, kapt. L.A. Bergsma, van Stockholm; GEORGE WILHELM, kapt. T. Lunow, van Riga; ENIGHEDEN, kapt. O. Biorlow, van Drammen; DRIE GEBROEDERS, kapt. D. Meijnders, van Bergen.
Uitgezeild: CLITUS, kapt. G. Almeij, naar Gothenburg; VRIENDSCHAP, kapt. T.L.. Hofkamp en CONCORDIA, kapt. H. de Boer, beide naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 juli. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WILHELMINA MARIA, kapt. Jacob Jansen Peters, van Riga met slag-lijnzaad, gerst en potasch en WILHELMINA, kapt. F.F. Schnitz, van Stettin met buskruit en ammunitie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINS KAREL, kapt. J.J. Hardrig van Kopenhagen; TWEE GEBROEDERS, kapt. C.H. Uil van Libau; ALBION, kapt. T. Graham van Leith; POMONA, kapt. G. Curray van Newcastle; ALEXANDER, kapt. J.C. Wramp van Wolgast; SOPHIA CHRISTINA, kapt. D.H. Dade, WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Peters, NEPTHUNUS, kapt. J. Peters en ISIS, kapt. G.F. Felind, alle van Riga. De wind NNO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Het kofschip de VROUW ANNA, kapt. Jan Meijer, van Cette naar Amsterdam, is den 3 juli, tussen de Azorische Eilanden en Het Kanaal, op 45 graden 22 minuten Noorderbreedte 15 graden 2 minuten lengte West van Greenwich, gepraaid door kapt. Marcus Marcussen,van Rio de Janeiro in Texel binnen.


Datum: 29 juli 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 juli. De wind NO en NW. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: VARIATIE, kapt. J.H. Brandt, naar St. Thomas; HARMANUS, kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; GUTE HOFNUNG, kapt. H. Nieman, naar Hull; FLORA, kapt. J.F. Hjört, naar Stockholm.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. Volgens nadere inlichtingen vernemen wij, dat de stoomboot tot de vaart van hier op Hamburg en vice versa bestemd en aan de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij toebehorende (opm: ONDERNEMING, ex MONARCH, bouwjaar 1822), niet op de werf van de Heer Cornelis van Swieten, noch op een andere Amsterdamsche werf gebouwd, maar van Engels maaksel is. Het speeltochtje op het IJ heeft plaats gehad ter gelegenheid van het plechtig ophijsen der Nederlandse vlag op dezelve.

AC 300725
Texel, 28 juli. De wind NNO. Binnengekomen: IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldringh, van Almira; FRIENDS, kapt. J. Power en CORNELIA, kapt. J.J. de Jong, beide van Londen; ZELDEN RUST, kapt. G. Jonkhoff, van Drammen. Gisteren na posttijd: UNION, kapt. A. Gallewaij, van Londen; ZEELUST. Kapt. P.H. Pot, van Mandahl.


Datum: 30 juli 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 juli. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 21 dezer naar zee gezeild; DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes naar Milton en HERCULES, kapt. T. Schipman naar Londen, beide met boomschors; THE FACTOR, kapt. H.F. Loyd, naar Kadix met stukgoederen.
Van den 20 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: MARGARETH, kapt. G. Bradford van New York met koffie en suiker; DIE FRAU ALBERTINE, kapt. J. Maak van Hamburg en PRINCE LEOPOLD, kapt. J. Watson van Hull, beide met stukgoederen; ANNAH, kapt. J.R. Talbot van New York met suiker, koffie en verwhout; DE WAAKZAAMHEID, kapt. G.H. Luurts van Petersburg met potasch; DE VROUW ALBERDINE, kapt. D.E. Mooi, van Memel met houtwaren; DE VROUW GEZINA, kapt. H.A. Jongbloed, van Petersburg met stukgoederen; CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, van Dantzig met houtwaren; LE CHARLES, kapt. E. Beekmans, van Riga met lijnzaad; NEPTUNES, kapt. H.E. de Jonge, van Nantes en ANTWERPS-PACKET, kapt. O.H. Arends van Hull, beide met stukgoederen; DE WELVAART, kapt. H.J. Walker, van Petersburg met potasch; DE HOOP, kapt. J.G. Putte, van Cette met wijn en stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon van Lissabon; WINTEREN, kapt. L. Holst van Fredrikshaven; JONGE HENDRIK, kapt. W. Antons en EENIGKEIT, kapt. C.F. Bruhns, beide van Wijburg. De wind W.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben van Nerva en HOFFNUNG, kapt. H. Ehweke van Greifswald. De wind NO.
Den 28 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound naar Londen; en arriveerden uit zee: PRINS FREDERIK, kapt. T. Atherden, EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath, beide van Londen. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 juli. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en ROTTERDAM, kapt. J. Laming, beide van Londen. Heden zeilde in zee: ADVENTURE, kapt. W. Morden naar Colchester; en arriveerden uit zee: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjerberg van Lissabon en NEPTHUNUS, kapt. F. de Koning van Libau.
Den 26 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: ZEEVOGEL, kapt. J.J. Gotschalk van Libau; TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Balleer van Petersburg; WILHELMINA, kapt. L.F. Schultz van Stettin en LOWTHER, kapt. B. Matthewman van Yarmouth. Heden zeilden naar zee: ALIDA, kapt. L.R. Nievten; LOUISA, kapt. C. Petterson en ZEEGEWIN, kapt. J. van Teijlingen, alle naar Firth of Forth; DELIGHT, kapt. M. Willingham naar Hull; JONGE ARIJ, kapt. A. den Breem naar Bergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. R. Remkes naar Hamburg; HERMANA MARGARETHA, kapt. J.B. de Boer naar Sunderland; SOPHIA, kapt. M. Schlor en ST. JOHANNES, kapt. J.H. Rubarth, beide naar Elseneur. De wind ZW.
Den 27 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wegens tegenwind teruggekomen, en heden weder naar zee gezeild; nog zeilden naar zee: LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl naar Port Mahon; KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull; VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter naar Liverpool; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg naar Meriness; ROSE, kapt. J. Ellis en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, beide naar Londen. De wind O.
Den 28 dito. De kapiteins Remkes, Rubarth, B.R. Berg en Korter, zijn gisteren niet in zee gekomen. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: DE HOOP, kapt. K.Z. Schut van Arendsburg. Heden zeilden naar zee: VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter naar Liverpool; LOUISA, kapt. D. Guyt naar Jersey, en THE ROOK, kapt. H. Atwood naar Castine.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 juli. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WINTEREN, kapt. L. Holst van Fredrikshaven met delen en CECILIA MARGARETHA, kapt. A. Sarheim van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Amsterdam 27 juli. Men verneemt, dat het schip van den heer J.J. Claasen, genaamd NOORD-HOLLAND, met een partij dak-leijen voor de maritime gebouwen aan den Helder bestemd, geladen, gisteren het nieuw gegravene Zederik-kanaal, van Gorinchem naar Vianen gepasseerd is en deze reis heeft volbracht in den tijd van negen uren. De opper-stuurman, die dezen bodem voert, kan zijne tevredenheid over deze vaart niet genoeg uiten, daar hetzelve schip, zes en een halven voet diep gaande, de gewone weg langs Arnhem (boven welke stad de Rijn thans slechts vier en een halven voet diepte heeft) hebbende moeten passeren, omtrent een en een halven voet zoude hebben moeten worden gelicht, waardoor niet alleen omtrent twee honderd en vijftig guldens onkosten gemaakt, maar ook enige dagen oponthoud zouden veroorzaakt zijn, welke onkosten en tijdverlies alsnu hebben kunnen worden bespaard.


Datum: 01 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 juli. Binnengekomen: DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikfort, van Hull.
Uitgezeild: JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H. Scholtens, naar Liverpool; BROEDERLIEFDE, kapt. A.A. v.d. Wal, naar Lynn; MATHILDA, kapt. Groenendeel, naar Antwerpen.
Texel, 30 juli. Binnengekomen: HABETH, kapt. Johnson, van Kragerø.
Gisteren nog ATALANTE, kapt. J. Byrne, van Londen.
Voorgaats: JACOBA ELISABETH JOHANNA, kapt. G.B. Bos, van Suriname.
Niets uitgezeild.
Gisteren nog uitgezeild: VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, naar Londen; EENDRAGT, kapt. E.M. de Jong, naar Liverpool.


Datum: 02 augustus 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, directeuren van de Dordrechtsche Scheepsreederij, hebben het genoegen aan hun mede deelhebbers in deze Maatschappij te berichten, dat op heden bij hun is ontvangen, een afschrift van een besluit van Z.M. den Koning, dato Brussel 19 dezer, waarbij tot de oprichting van voornoemde Maatschappij wordt geautoriseerd, en de provisionele akte van deelneming wordt goedgekeurd, en tevens door Z.M. de kwalificatie wordt gegeven, om voor Hoogstdeszelfs bijzondere rekening voor twintig aandelen in te schrijven.
Dordrecht, 20 juli 1825 N. Roodenburg, J.S. Vriesendorp, J.C. de Klerk

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 augustus. Op den 26 dezer is de Nederlandsche stoompaketboot de ONDERNEMING van Amsterdam te Hamburg aangekomen. Nadat deze op de 24ste juli van aldaar vertrokken was, stak zij de volgende dag, te 10 uren in zee en kwam reeds de 26ste, des morgens te 5 uren voor de mond van de Elbe aan. Gezegde stoomboot heeft een tocht over de Elve gedaan, waartoe de stedelijke overheden uitgenodigd zijn geworden en welke een algemeen genoegen aldaar heeft gegeven. De eerste augustus is de boot te Amsterdam terug gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 25 juli binnen gekomen: de kofschepen DE VROUW ZWAANTJE, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk); DE VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot; DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen; DE VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, alle met hout van Noorwegen.
Den 26 dito uitgezeild: het kofschip JOHAN HENDR, kapt. H. Nahuis; de smakschepen VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs; DE VROUW EWINA, kapt. K.H. Luiniga; het tjalkschip DE JONGE GEERT, kapt. A.J. Boomgaard, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 27 dito binnen gekomen het schoenerschip HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen; de kofschepen FIGULANTIE, kapt. Jacob Roos, ST. JOHANNES, kapt. J.J. Rijke, beide met hout van Dantzig; de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.J. Arends; het smakschip ELZINA, kapt. G.H. Smit, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het kofschip HENDRIKA, kapt. H.H. Scholten, met schors naar Liverpool.
Den 28 dito binnen gekomen: het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen; het brikschip WILHELM FREDERIK, kapt. E.T. Horn; het smakschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, beide met hout van Noorwegen.
Den 29 dito binnen gekomen, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne; het schoenerschip FRIENDS, kapt. John Torner, beide met ballast van Londen; het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, met hout van Noorwegen.
Den 30 dito binnen gekomen: de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, met hout van Noorwegen; MARTEN EN JAN, kapt. E.R. Krins, met hout van Riga.
Den 31 uitgezeild het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. James Mouldon, met stukgoederen, de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallawaij, HOPE, kapt. Enos Page, beide met boter, alle 3 naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, voor passagiers, om in de loop van de maand augustus te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende bij uitnemendheid goede inrichtingen voor logies.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Duinkerken, om vóór of uiterlijk den 7 augustus te vertrekken, op verbeurte van de vracht, het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres bij de bestelmeester N.J. Kelk en de wed. Beijerman, of bij Johs. Ooms Ez.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Kapt. H. Breckwoldt Kols, voerende de ever DE HOOP, van Hamburg, de avond van den 28 juli te Amsterdam gekomen, is den 26 juli, des ochtends ten 7 ure, bij Cuxhaven gepasseerd de Nederlandse stoomboot de ONDERNEMING, kapt. W. Hayward, van Amsterdam naar Hamburg; deze stoomboot, welke den 24 juli, des ochtends ten half 7 ure, van Amsterdam is vertrokken, is, volgens nader ingekomen bericht, na op derzelver reis bijna niet dan tegenwind gehad te hebben en enige malen te hebben moeten ankeren, den 26 dito, des avonds ten half vijf ure, te Hamburg aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Het schip AVONTUUR, kapt. W.H. Goldhoorn (opm: buitenlander), van Drammen naar Amsterdam, is te Brake zwaar lek binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Het schip DE HERSTELDE, kapt. C.H. Bruins, van Rostock naar Schiedam, is te Cuxhaven zwaar lek binnengelopen, alwaar de lading gelost en gedeeltelijk beschadigd bevonden is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 juli. Het Hollands schip NEPTUNUS, kapt. Diercks, met steenkolen enz. van Newcastle komende, is, volgens brief van Quilleboeuf (opm: Quillebeuf-sur-Seine) van den 22 juli, op de noordelijke punt van La Vacquerie vast geraakt, dadelijk omgeslagen en geheel gezonken; de equipage, die in het want gevlucht was, is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 augustus. Heden werd, voor rekening van de heer A. van Hoboken, op de scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren de kiel gelegd voor een brikschip, groot omtrent 370 Nederlandse tonnen, dat de naam zal voeren van de JONGE WILLEM.


Datum: 03 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 augustus. Binnengekomen: VIOLET, kapt. D. Charrossin, van Londen.
Uitgezeild: WATERLOO, kapt. N. Hensken, naar Batavia; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Dreeves, naar Yarmouth; MARLA, kapt. S. Wateham, naar Ipswich; VROUW ELLEN, kapt. E. Roben, naar Hull; MARGARETHA, kapt. T. Vaudert, naar Langesurd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 31 juli. Binnengekomen: De Amsterdamse stoomboot de ONDERNEMING, kapt. Hayward, van Hamburg, is de eerste augustus, 's middags ten half twee ure voor Amsterdam gekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd:
Den 23 juli, MARTHA, kapt. John Edwards, van New York naar Amsterdam; 24 dito, JOHANNA MARGARETHA, kapt. H. Arends, van Fredrikshaven naar Amsterdam; FRIHEDEN, kapt. Peter Stibolts, van Nerva naar Amsterdam; 25 dito, MARTHILDA, kapt. Groenendaal, van Amsterdam naar Antwerpen; 27 dito, GEORGE WILHELM, kapt. A.F. Lunau, van Riga naar Amsterdam; ALEXANDER, kapt. Marcus Marcussen, van Rio de Janeiro naar Amsterdam; 28 dito, JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam naar Suriname; 29 dito, REIGERSDAAL, kapt. J.H. Backer, van Amsterdam naar Genua, Livorno en Smyrna; 30 dito, DE VROUW ETTA, kapt. E. Rubbe, van Amsterdam naar Hull.


Datum: 04 augustus 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 juli. Van den 24 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: GEORGE, kapt. M.M. Pot van Memel en MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. A.G. Boekhout van Riga, beide met houtwaren; DE VROUW MARCHINA, kapt. J.P. Boer, van Petersburg met potasch; NIKOLAAS, kapt. Th. Veef, van Lissabon met fruit; DE MARIA, kapt. J. Sikkes, van Liverpool met klipzout en stukgoederen; DUNDAS, kapt. Ph. Renouf van Rio de Janeiro met koffie en suiker; de VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart en DE GEBROEDERS GEELVINK, kapt. C.H. Bruns, beide van Memel met timmerhout; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Elbing met timmerhout; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest, van Londen met stukgoederen; la MARIE JOSEPHINE, kapt. S. de Best, van Mantanzas met koffie enz.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en den 24 en 25 dezer van onze rede naar zee gezeild: JOHANNA, kapt. L. Hawegh, DE PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke en LE CESAR, kapt. J.F. Muijs, alle drie naar Londen met boomschors; DE ZEELUST, kapt. P.E. Boer, naar Fareham met boomschors; L’ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Bouvier, naar Duinkerken met katoen en potasch; THE ALFRED, kapt. W. Bellingham, naar Guernsey met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ST. JOHANNES, kapt. J.H. Rieck van Kopenhagen en LILLA MATHILDA, kapt. D. Berner van Wolgast.
Van de morgen zeilde in zee: SPECULATION, kapt. J. Serck naar Bergen.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil van Suriname. De wind NNO.
Den 31 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: JONGE FERDINAND, kapt. M. van den Kerckhove naar Lynn; en arriveerden uit zee: ERSTATNING, kapt. A. Wiborg van Livorno en ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien van Rostock.
Heden zeilde in zee: LA CONSTANCE, kapt. L. Lefebre naar Rouaan.
1 Augustus. Van de morgen zeilde in zee: WATERLOO, kapt. C. Cloid naar Hull. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 29 juli. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: BEAVER, kapt. E. Muller van Yarmouth als bijlegger; CECILE MARGARETHA, kapt. A.J. Sarheim van Bergen; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson en PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, beide van Londen.
Den 30 dito. Gisteren na posttijd zeilde in zee: FLORA, kapt. C. Klok naar Londen; en arriveerden uit zee: DE DAGERAAD. kapt. J.A. Smith van Riga en JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind van Lynn. Heden zeilden in zee: GESINA, kapt. F. Taaij naar Belfast; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Pranger naar Liverpool; SWALOW, kapt. W. Harren naar Leith en ACTIVE, kapt. J. Lord naar Ipswich. De wind NO.
den 31 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: FREDERIKA, kapt. J.J. Woitge van Wolgast; en zeilden in zee: MARIA, kapt. F.G. Mellema naar Hull en VROUW ANTHONIA, kapt. W. Maas naar Londen. Kapitein C. Meller is naar Rotterdam opgezeild. Heden arriveerden uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Gerdes van Memel en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilden naar zee: WILLIAM, kapt. R. Smaal naar Dundee; DEBEN, kapt. J. Dalen en TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, beide naar Hull; PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull naar Suriname; COLLETTE, kapt. J. Lippens naar Leith; TWEE GEBROEDERS, kapt. R. Remkes naar Hamburg; ST. JOHANNES, kapt. J.H. Rubert naar Elseneur; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg naar Morness, VROUW MARIA, kapt. S. Galle naar Rostock; GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jonge naar Yarmouth; VROUW GESINA, kapt. H.G. Duyken en VROUW GEBINA, kapt. M.D. Gerdes, beide naar Leer; JOHANNA CAROLINA, kapt. H. Schluck naar Petersburg; RESOLUTION, kapt. E. Stokkebij naar Faaborg; PRINS PAUL FREDRIK, kapt. H.N. Ramm, GEORGE PHILIP, kapt. T.G. Rentz, DIANA, kapt. C.N. Niemann en VROUW JOHANNA, kapt. J.E. Stein, alle naar Riga; COMMERCE, kapt. W. Frost en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, beide naar Londen. De wind O.
1 augustus. Heden arriveerden uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden van Kadix; BETHELL, kapt. T. Hall van Hull en CHRISTINA DOROTHEA, kapt. S.D. Waage van Bergen. De wind ONO.
den 2 dito. gisteren namiddag en heden zeilden in zee: GOEDE HOFNUNG, kapt. L.G. Bos naar Emden; LOWTHER, kapt. B. Matthewman naar Hull en LEONARDUS, kapt. J. Noord naar Liverpool. De wind ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Batavia, voor passagiers, om in de loop van de maand augustus te vertrekken, het
Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende
bij uitnemendheid goede inrichtingen voor logies.
- Idem het Nederlands fregatschip DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Johan Hendrik
Peter; om de 1 september te vertrekken.
- Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand; ligt gereed. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
- Batavia, mede voor passagiers waartoe bijzonder is ingericht het Nederlands snelzeilend
gekoperd fregatschip JAVA, kapt. Andries Schot.
- Suriname, mede voor passagiers het Nederlands fregatschip ALEXANDER, kapt. Cornelis Davey.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. De Nederlandse stoomboot deONDERNEMING, kapt. W. Hayward, is den 30 juli van Hamburg vertrokken en den 1 augustus, des middags ten half twee ure voor Amsterdam teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 augustus. Kapt. O.P. Blom, voerende het schip ANTONIUS EN CORNELIA, van Marseille te Antwerpen gearriveerd, meldt vandaar van den 30 juli, dat hij in Het Kanaal met een menigte schepen gekruist heeft, waaronder een Bremer galjoot van Cette, hetwelk vijftien, een brik van Gibraltar, welke negen en een schip van St. Ubes, hetwelk zeven weken reis had; den 18 juli was door hem in goede staat gepraaid de kof deVROUW ANNA, kapt. J. Meijer, van Cette naar Amsterdam, aan welks boord alles wel was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Het schip de VLASHANDEL, kapt. F. Gierke, van Genua naar Amsterdam, was den 25 en het schip JULIANA, kapt. Muller, van Lissabon naar Hamburg, den 28 juli op de hoogte van Douvres; het laatste had elf weken reis.


Datum: 06 augustus 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. Zr.Ms. kanonneerboot No. 14, gecommandeerd door de luitenant ter zee C. van der Hart is van Antwerpen alhier ter rede gekomen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 27 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: DE EENDRAGT, kapt. H.F. Smit, naar Dundee met boomschors; WASHINGTON, kapt. B. Chapman, naar Stockholm met ballast; DE VRIENDEN, kapt. T. Noster, naar Carthagena met stukgoederen; THE ANN, kapt. H. Snou, naar New York met stukgoederen; ROSCOE, kapt. J. Briggs naar Gothenburg en WILLIAMINA, kapt. J. Melvill naar Petersburg, beide met ballast; PAULINE, kapt. J. Joosten, naar Bristol met boomschors; CLEOPATRA, kapt. A. Allegre, naar Havre de Grace met dakpannen; MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, naar Poole met boomschors; BODEL CATRINE, kapt. N. Erichsen, naar Noorwegen met ballast; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, naar Arbroath met boomschors; THE PRIMROSE, kapt. W. Emery, naar Hull met vlas; BRAZIL-PACKET, kapt. J. Scarlet en L’ESPÉRANCE, kapt. A. van Geyt, beide naar Londen met boomschors.
Ook zijn, den 28 dezer voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Marseille met stukgoederen; ECONOME, kapt. J.L. Duncan, van Port-Dundas met aluin; de ZWAAN, kapt. F.J. Seil (opm: schoener, kapt. Torgier Iversen Seel), van Triëst met stukgoederen; LES DEUX SOEURS, kapt. J.M. Verspeeke, van Havre de Grace met koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: OHIO, kapt. J.D. Dennis van Boston. De wind W.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: WILLEM, kapt. P. van Vliet van Rio de Janeiro. Van de morgen zeilde in zee: UNION, kapt. S. Thurber naar New York. Er zijn twee schepen in het gezicht. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CERES, kapt. J. Cronhust van Rye en SOVEREIGN, kapt. W. Austin van Shoreham. Van de morgen zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; en arriveerden uit zee: BASTIAAN, kapt. J. van Beelen van Alnmouth; JONGE CORNELIS, kapt. J.S. van der Mey van Yarmouth; MARGARETH, kapt. G. Hart, ELISA, kapt. J. Blake en BEATRIX ELISABETH, kapt. C. van der Wiel, alle van Londen. De wind WZW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: JACOBA, kapt. L. Hus van Lynn; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. Heden zeilden naar zee: ELISA, kapt. W. Champion naar Hull; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann naar Riga; EENIGKEIT, kapt. H.P. Voss naar de Oostzee; en ZEEVOGEL, kapt. J.J. Gotschalk naar Libau.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HERSTELD HOLLAND, kapt. J.H. van Wijk, van Liverpool met klipzout; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool met klipzout en loodaarde; de SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge en DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, beide van Liverpool met klipzout en cacao.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Suriname, het Nederlands galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietzes Schuil.
- Smyrna, het Nederlands brikschip de SNELHEID, kapt. Albert van der Linden.


Datum: 08 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije en verdere makelaars in het biljet vermeld, zullen, op heden den 8 augustus 1825, 's avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild plaisierjacht, met deszelfs complete inventaris,
alsmede het Tjalkschipshol genaamd de SNELHEID, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, enz; liggende als bij notitie wordt aangewezen en bericht bij de makelaars.


Datum: 09 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Aan de Kaap de Goede Hoop, den 18 mei aangekomen, JAVA PAKET, kapt. C. Boyle, van Batavia; DRIE GEBROEDERS, kapt. Edeling, van Amsterdam en Portsmouth en den 26 mei AMPHITRITE, van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Den 23 juli is Z. Exc. de Baron van Zuijlen van Nijevelt, ambassadeur van Z.M. de koning der Nederlanden bij de verheven Porte (opm: de regering van het Ottomaanse rijk, nu Turkije), met mevrouw zijne echtgenote en een talrijk gevolg, te Marseille aan boord gegaan van het Nederlandse fregat RUPPEL, hetwelk hem naar de Dardanellen zal brengen en des avonds onder zeil gegaan is, gelijktijdig met het transportschip DE ZEEMEEUW.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 1 augustus binnen gekomen, het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan K. Bart, met hout van Noorwegen: het schoenerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin, met ballast van Londen.
Uitgezeild het kofschip de JUFFER MARGARETHA HENDRIKA, kapt. C.J. van der Veer, met ballast naar Noorwegen.
Den 2 dito binnen gekomen, het schoenerschip VICTORY, kapt. Robert Cubitt, met ballast van Londen: het smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Smit, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de smakschepen GEZINA, kapt. B.A. Visser, de VROUW ELISABETH, kapt. Jan H. Kappen, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen, de tjalkschepen DE VROUW WILHELMINA, kapt. Dk. De Jong, DE JONGE DOUWE, kapt. H.M. Gnodde; de smakschepen DE VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Goossens: DE VROUW MARTHA, kapt. A. Pot, alle met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de kofschepen DE VROUW LAMMEGINA, kapt. J.J. Arends: DE VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit: DE VROUW ANTJE, kapt. Dk.C. de Groot: DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 6 dito uitgezeild: de kofschepen DE VROUW TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser: DE VROUW ZWAANTJE, kapt. J.J. Kortrijk: beide met ballast naar Noorwegen.
Den 7 dito uitgezeild: de schonerschepen VIOLET, kapt. D. Charrosin, met boter, vlas en klaverzaad: FRIENDS, kapt. John Power: het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Bijrne, beide met boter, alle 3 naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Kapt. Blanchard, voerende het schip OCTAVIA, van Manilla en Batavia te Boston aangekomen, bericht den 30 maart te hebben zien zinken een Nederlands schip, van Java naar Rotterdam bestemd, van hetwelk 22 personen door een Portugese brik gered zouden zijn. (opm: zie RC 110825)


Datum: 10 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 augustus. Binnengekomen: SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Roperhoff, van Suriname.
Uitgezeild: FRANCIS, kapt. R. Rice, CORNELIA, kapt. S.R. de Jong, beide naar Londen; VIER GEBROEDERS, kapt. A. Roben, naar Lynn; DE HOOP, kapt. S. Koorn, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 augustus. Binnengekomen: Kapitein D.H. Puijster, van Groningen naar Londen, komt door schade binnen, en gaat met assistentie van een loodsschuit naar Harlingen, om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd:
Den 1 augustus MARTHA ELISABETH, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop; 2 dito, CATHARINA HELENA, kapt. F. Groen, van Amsterdam naar Suriname; 3 dito, TRAFALGAR, kapt. John Pound, van Londen naar Alkmaar; de VROUW ZWAANTJE, kapt. Hazewinkel, van het Nieuwe Diep naar Amsterdam.


Datum: 11 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 augustus. Binnengekomen: NEÊRLANDS KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, van Londen.
Uitgezeild: JONGE TJESKE TROMP, kapt. S.R. de Jong en VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, beide naar Londen.
Kapitein Röperhoff (opm: fregat SOPHIA MARIA), gisteren van Suriname binnengekomen, heeft den 27 juni jl. bij Braamspunt gepraaid, HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 augustus. Den 31 juli is alhier ter rede gekomen: de JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent van Bergen naar Brussel gedestineerd met stokvis.
Ook zijn van den 31 juli tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: BRODRE, kapt. M.P. Emhier, van Havre de Grace met verfhout; de JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, van Liverpool met klipzout; LA LAURE, kapt. J. Lavan, van Bordeaux met wijn en brandewijn; MATHILDA, kapt. G. van Groenendaal, van Amsterdam met ballast; DE NIEUWE UNIE, kapt. J. van den Brouke, van Londen met stukgoederen; de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens, van Liverpool met klipzout; AMAZONE, kapt. E. van der Zweep, van de Havanna met suiker en koffie; deze laatste moet quarantaine houden.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en sedert onze laatste van onze rede naar zee gezeild: AUGUSTE, kapt. J. Andersen, naar Batavia met stukgoederen; ROXANA, kapt. J. Miller, naar Boston met ballast; de JONGE HORTENSE, kapt. H. Ortes, naar Malaga met lakens en steenkolen; STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra, naar Leith met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, ENGELINA, kapt. R.H. Bok en DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jong, alle van Liverpool; en zeilde in zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming naar Londen.
Van de morgen arriveerde uit zee: JOHANNA, kapt. H.T. Mulder van Liverpool. De wind WZW.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ORIENT, kapt. B. van der Fort van New York; LONDON, kapt. T.T. Gibbs van Londen; ARNO, kapt. J. Cooke van Stockton en ELISABETH EN GRACE, kapt. T. Wary van Portsmouth, als bijlegger. De wind ZW.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DIJKZIGT, kapt. A. Schaap van Batavia; PROTECTION, kapt. R. Haston van Petersburg in Virginië; DOLPHIJN, kapt. H.B. Voss van St. Thomas; AQUATIE, kapt. J. Allison van Hull en PARAMARIBO, kapt. W. Turnbul, uit de Maas als bijlegger naar Suriname. Heden arriveerde uit zee een kof welke onder quarantaine ligt.
De wind W.
Den 8 dito. De kof gisteren gemeld is JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster van Port à Port, dezelve is na visitatie uit de quarantaine ontslagen; nog arriveerde uit zee: MARIA ANGENITA, kapt. P. Rijnbende van Suriname. De wind ZW.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROSE, kapt. J. Ellis en MARCHAL BLUCHER, kapt. W. Freijer, beide van Londen. Er is een Amerikaanse brik in het gezicht, uit zee komende. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 5 augustus. De gisteren naar zee gezeilde schepen zijn wegens tegenwind terug gekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PROSPÉRITÉ, kapt. A. Berneval van Rouaan; ADVENTURE, kapt. W. Morden van Colchester en DIANA, kapt. W.D. Stuil van Port à Port. De wind WZW.
Den 6 dito. Heden arriveerden uit zee: ANN, kapt. B. Scott van Newcastle. De wind ZW.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de GUÏNA, kapt. M.N. Huijsing van Port à Port. Heden zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen; en arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen en DE HOOP, kapt. H. van der Kolf van Figueira. De wind W.
Den 8 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: ACTIVE, kapt. J. Lord van Ipswich.
Den 9 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: MARY, kapt. B. Baker van Ipswich, en ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie van Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men heeft hier berichten van Alvarado, in Mexico, van 18 juni, meldende, dat aldaar het Nederlands schip DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Saunders, was aangekomen, komende van Rotterdam, van waar het door de Nationale Handelmaatschappij was afgezonden.

DC 110825
Advertentie. De ondergetekenden, directeuren van de Dordrechtsche Scheepsreederij, verzoeken bij deze hunne mede deelhebbers, aangezien deze Maatschappij door de approbatie van Z.M. de Koning, waarvan zij aan de belanghebbenden bij hun annonce van 30 juli l.l. kennis gaven, gevestigd is, om het fournissement van 20 pct, bij art. 7 van de Acte van Deelneming bepaald, tussen nu en het einde van deze maand te willen doen, bij de eerst ondergetekende, Vest lett.C 1396, tegens daarvoor af te geven kwitantie.
Dordrecht, 9 augustus 1825 N. Rodoenburg, J.B. Vriesendorp, J.C. de Klerk

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. Te Terschelling zijn binnengekomen kapt. P.F. Visser en kapt. G.E. Broekema van Memel, kapt. E.J. Karst, kapt. J.P. Bossinga en kapt. S.G. Schröder van Dantzig, kapt. S.J. de Boer van Stettin en kapt. H.D. Hansen (opm: buitenlander) van Neustadt; de laatste heeft door aanzeiling van het schip de JONGE YPEUS (opm: kof, kapt. H.H. de Weerd) de bezaanmast verloren, stuurboord aan stukken en andere schade gekregen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 augustus. Volgens brief van Curaçao, van den 26 juni, van St. Thomas, was Zijner Majesteits oorlogsfregat DE AMSTEL, kapt. Bakker, van Hellevoetsluis uitgezeild, den 14 juni te Suriname gearriveerd, den 20 dito vandaar vertrokken en den 26 dito te Curaçao aangekomen; de officieren en verder aan boord zijnde personen bevonden zich allen in welstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 augustus. Het Nederlandse schip, van Batavia naar Amsterdam, volgens onze laatste door kapt. Blanchard opgegeven als den 30 maart gezonken te zijn, is zeer waarschijnlijk het reeds vroeger gemelde schip ALERT, kapt. Boss (opm: waarschijnlijk kapt. Ross, zie RC 110625; buitenlander), waarvan het volk door de Portugese kapitein geborgen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux het Nederlands kofschip de VROUW ANNA, kapt. Hendrik Caspers Uil. Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer.


Datum: 12 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. In de gepasseerde nacht is alhier overleden, de heer Tijs de Haas, oud kapitein ter koopvaardij; waarvan langs deze weg aan alle vrienden en bekenden van de overledene kennis wordt gegeven door Hs. van der Meeren, executeur.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 augustus. Gisteren na posttijd binnengekomen: JONGE REIJNGERT (opm: JONGE RENGER), kapt. J.J. Brouwer, van Bergen.
Uitgezeild: MARTHA ELISABETH, kapt. J.P. Kerkhoven, naar de Kaap de Goede Hoop; VROUW THEODORA, kapt. N. Bandix, naar Bilbao; VROUW EKA, kapt. W.A. Bonn en VROUW SOPHIA, kapt. S.O. Visser, beide naar Lynn; JONGE TJETSKE TROMP, kapt. S.R. de Jong, naar Londen. De laatste is gisteren abusief gemeld.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Algemene Kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord-Holland,
Voor de koopvaardijvaart en 's Konings Marine, tussen het IJ en de rede van Texel, ondernomen in 1819 en voltooid in 1825. Gegraveerd naar een kaart, daartoe met goedvinden van Z.M. de Koning verstrekt door de Staatsraad, Inspecteur Generaal van den Waterstaat J. Blanken Jansen. Wordt uitgegeven bij de Wed. Gerd. Hulst van Keulen.
De prijs is op velin papier NLG 4,50 en op katoen in etui NLG 6,-.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 augustus. Den 28 juli heeft de Nederlandse stoompaketboot de ONDERNEMING een pleziertocht op de Elbe gemaakt. De vaart naar Blankenese en terug, heeft dezelve in de korte tijd van 45 minuten afgelegd. De directeur van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, de heer Van Vlissingen, vele leden van de senaat en enige aanzienlijke kooplieden, hebben dit tochtje meegemaakt.
Den 30 juli is de ONDERNEMING van hier weder naar Amsterdam vertrokken.


Datum: 13 augustus 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 augustus. Heden is alhier ter rede gekomen het Nederlandse kofschip JACOBA, kapt. J.J. Rink van Liverpool naar Antwerpen gedestineerd, met klipzout; hetzelve is bij het binnenkomen aan de grond gezet, en ligt met lekkage alhier in de haven.
Voorts zijn, van den 2 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: THEODORE, kapt. B. Spielman; CONSTANCE, kapt. P.H. van der Kerkhoven en DE MARIA, kapt. J. Zirck, alle drie van Liverpool met klipzout; THE PRESIDENT, kapt. Th. Pedrick van Bilbao met huiden; de JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert van Londen; ETTON, kapt. A. Ash en THETFORD, kapt. W. Rickaby, beide van Hull en alle drie met stukgoederen; de HEMMINA, kapt. S.F. Taay van Liverpool met klipzout; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel van Bordeaux met wijn en stukgoederen; de VROUW ALIDA, kapt. T. Swyers van Havre de Grace met stukgoederen; JOHANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge van Liverpool met klipzout, LA SABLAISE, kapt. P. Gouin met verfhout en de JONGE CATHARINA, kapt. J. Wolters met stukgoederen, beide van Havre de Grace; ANNA PAULINA, kapt. J. van Louwen met stukgoederen en DIE FRAU DOROTHEA, kapt. J.E. Elders met terpentijn en zouthout, beide van Bayonne; LA REINE CHÉRIE, kapt. P. Sparboom, JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, beide met klipzout en de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling met klipzout en huiden, alle drie van Liverpool; LE PRINTEMS, kapt. P.A. du Rousseau, van Conquoit met talk; de JONGE JACOBA, kapt. T.C. de Boer, van Messina met stukgoederen; de MARGINA, kapt. W.R. Huisman, van Liverpool met suiker en klipzout; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, van Londen met stukgoederen; GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter, van de Havanna met koffie en suiker; welke laatste quarantaine moet houden.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en den 4 dezer van onze rede naar zee gezeild: THERESE, kapt. A. Cornelius naar Leith met boomschors; THE EFFORT, kapt. J. Grace naar Ceylon en MARGARETH, kapt. G. Bradford naar St. Ubes, beide met ballast; L’ÉCLAIR, kapt. D.J. Salzsieder naar Lissabon met stukgoederen; ALBERDINA JOHANNA, kapt. M.A. Klingsted naar Gothenburg met koffie en huiden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 6 augustus. Den 3 dezer is alhier gearriveerd het Nederlands kofschip de JUFVROUW ALIDA van Petersburg naar Antwerpen bestemd met stukgoederen en heden de Franse sloep, LA CATHARINE, van Havre de Grace naar Duinkerken gedestineerd met boter.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE MARIA, kapt. C. Tevez, van Alexandria in Egypte, ligt in quarantaine op de rede; HOPE, kapt. C. Howland van New-Bedford en MANDAREN, kapt. B.M. Norman van Baltimore. Van de morgen zeilde in zee: KING GEORGE PACKET, kapt. J. Hart naar Londen.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CATHARINA MAGDALENA, kapt. C. Batrow van Riga. Van de morgen zeilden naar zee: MARIDIAN, kapt. J. Meijer naar Baltimore; PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull naar Suriname en SANS REPOS, kapt. C. Pethers naar Londen. De wind NNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 augustus. Heden zeilden in zee: ELIZA, kapt. W. Chapman naar Hull; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann naar Riga; EENIGKEIT, kapt. H.P. Voss en HOFFNUNG, kapt. H. Kettner, beide naar de Oostzee; DE ZEEVOGEL, kapt. J.J. Gotschalk naar Libau; DE ZEEMEEUW, kapt. A. Plug en HOFFNUNG, kapt. L.H. Heijdeman, beide naar Perth; MARGARETH, kapt. J. Stanford naar Bristol; CERES, kapt. J. Crowhurst naar Rye; PRINS FREDERIK, kapt. J. Atherden en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, beide naar Londen.
Den 11 dito. Heden zeilden in zee: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon naar Gibraltar en TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers naar Perth;
en arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen.
Er zijn nog twee schepen in het gezicht. De wind NNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Kapt. G.L. Röperhoft, met het schip SOPHIA MARIA, den 8 augustus van Suriname in Texel binnen, heeft den 27 juni bij Braamspunt gepraaid, kapt. D.G. Doeksen, voerende het schip HET HUIS TE SPIJK, van Suriname naar Amsterdam; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Het Nederlands schip de VROUW ELISABETH, kapt. O.F. Meeuwes, met hout, masten en paklinnen, van Dantzig naar Bordeaux, is, volgens brief van Brest van den 31 juli, den 26 dito, wegens zware ziekte van de kapitein, te Laber-Bonoit (opm: L’Aber-Benoit; 48º35’ N.B. 4º38’ W.L.) binnengelopen en voorlopig onder quarantaine gelegd, welke echter na drie dagen is opgeheven; intussen is de kapitein overleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Liverpool, het Nederlands kofschip HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk. Adres bij Boutmij. en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. de Barbanson, J.H.A. Balwé, J. Boelen en J. Altena, makelaars, zullen op maandag den 22 augustus 1825, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd CERES, gevoerd door kapt. K. Visman, lang 23 ellen 50 duimen, wijd 6 ellen 45 duimen, hol 3 ellen 23 duimen, het verdek 1 el 45 duimen Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.


Datum: 15 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 augustus. Binnengekomen: AMALIA, kapt. H. Davids, van Havannah, ligt quarantaine; HENRIETTE, kapt. J. de Vries, van Gallipoly; WALTER MATTHEWS, kapt. J. Maulder en MEDEMBLIK, kapt. S. Coock, beide van Londen; MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwenhand, van Hull; MINERVA, kapt. H.L. Pens en ELISABETH, kapt. B. Bierlow, beide van Drammen. Niets uitgezeild.
Texel, 13 augustus. Binnengekomen: HET DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser, van Londen.
Nog een kof en een Deens jacht, alsmede DE HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Suriname.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 augustus. Uitgezeild: Het Amsterdamse stoomschip de ONDERNEMING, naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leiden, 9 augustus. Wij zijn van goeder hand onderricht, dat Z.Exc. de luitenant generaal baron Kraijenhof, inspecteur generaal der fortificaties, en zijn gevolg, benevens de overige officieren, bestemd om voorlopig in de West-Indiën te verblijven, aan boord van Zr.Ms. fregat van oorlog, DE AMSTEL, door kapitein Bakker gecommandeerd, den 14 juli j.l, in de volmaakte welstand, op de rivier van Suriname zijn aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 8 augustus binnen gekomen de smakschepen de VROUW ANTJE, kapt. W.J. Mellema, de MORGENSTER, kapt. K.H. Meijer, beide met hout van Dantzig.
Den 9 dito binnen gekomen het kofschip HERO, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen; het schoenerschip VERWACHTING, kapt. S. de Vries, met granen van Dantzig.
Uitgezeild de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 10 dito uitgezeild de kofschepen VIGILANTIE, kapt. J.J. Roos, ST. JOHANNES, kapt. J.J. Rijke, beide met ballast op avontuur.
Den 12 dito binnen gekomen het kofschip ANNAGINA, kapt. Jan R. Kuiper; de smakschepen DE VROUW MARGARETHA, kapt. Jacob Jans Wever; de VROUW GESINA, kapt. Fokko Joosten (opm: Foeke Joosten); DE JUFFER ENA, kapt. R.J. Haverbult, alle met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de kofschepen de JONGE ANTJE, kapt. D.G. Bleeker; de JONGE JAN, kapt. Jan K. Bart; de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. Jan B. Goossens, alle met ballast; de JONGE DOUWE, kapt. H.M. Gnodde; het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, beide met hooi, alle naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Men zal op dinsdag den 30 augustus 1825, op het eiland Vlieland, om gereed geld, publiek presenteren te verkopen het fraai gekoperd Engels oorlog brikschip PARTRIDGE, groot 235¼ tonnen, met deszelfs masten, boegspriet, benevens een ijzeren kombuis, oven, braadspitten, enz, zoals hetzelve heel en hoog op het strand is zittende. Voorts in kavelingen: Een aanzienlijke partij scheepstuigage, bestaande in zware touwen en kettingen, ankers, zeilen, nieuwe trossen, lopend touwwerk, blokken, 22 ijzeren waterketels, 24 ton schuitjes ijzeren ballast, rads, en hetgeen tot ene complete tuigage behoort. Verder een grote partij scheepstimmermansgereedschappen, en voorraad van gemaakt en ongemaakt scheepshout. Eindelijk 9 stukken kanon, met schroeven en sloten, ene partij geweren, pistolen, sabels, patroontassen, hangmatten en verdere ammunitie.
Nadere informatie zijn te bekomen bij den heer opperstrandvonder te Vlieland, en de heer Bouwe Rodenhuis, agent van het consulent van Groot Brittannië, te Harlingen.
Ten gerieve van de gegadigden, zal den 29 augustus, schipper Jan Liekeles de Boer, van Harlingen naar Vlieland vertrekken, na wiens aankomst, bij onvoorzien slecht weer, de verkoping eerst een aanvang zal nemen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 14 augustus. - Departement van Binnenlandsche Zaken.
De Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid, brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat het de Koning behaagd heeft, bij besluit van den 29 juli laatstleden, no. 162, te bepalen:
1°. Dat de inhoud van het besluit van den 5 oktober 1823, no.146, waarbij voor de aanbouw van ra- of hekschepen, groot drie honderd Nederlandse tonnen, of daar boven, premiën zijn uitgeloofd, mede toepasselijk zal zijn op de stoom-zeeschepen, welke reeds op stapel gezet zijn, en tot den 31 december 1826, op stapel gezet en, overeenkomstig de bepalingen van dat besluit, volbouwd zullen worden;
2°. Dat een premie van vijftien guldens per Nederlandse ton, zal worden verleend voor de opbouw van zodanige zeeschepen, welke, ofschoon de grootte, en overige vereisten, bij besluit van den 5 oktober 1823, no. 146, vermeld, bezittende, niet met koper of zink gedubbeld mochten zijn, en zulks gedurende hetzelfde tijdvak, als bij artikel 1 is vermeld;
3°. Dat een premie van twaalf guldens per Nederlandse ton zal worden verleend, voor de opbouw, welke op één der werven van dit Rijk, voor eigen rekening zal geschieden van zeil- of stoom-zeeschepen, om het even van welke benaming, waarop het besluit van den 5 oktober 1823, no. 146, niet mocht toepasselijk zijn; waaronder dus bepaaldelijk gerangschikt zijn alle schepen tot de hout- en mastenvaart geschikt, galjoten, koffen en smakken, alsmede de vaartuigen, bij uitsluiting tot de Groenlands of Straat-Davids-visserij dienende, doch geenszins andere vissersvaartuigen; zullende in geen geval de bedoelde premie uitgereikt worden voor schepen van minder dan één honderd zestig Nederlandse tonnen;
4°. Dat de uitloving der premie, vermeld bij artikel 3 van het tegenwoordig besluit, voorlopig slechts geschiedt ten behoeve der schepen, die op stapel zullen worden gezet, in de loop van het tegenwoordige en van het eerstvolgende jaar; terwijl onder deze bepaling evenwel worden begrepen de schepen, welke reeds op stapel gezet of volbouwd zijn, en waarvan in der tijd behoorlijke aangifte is gedaan, mits dezelve overigens alle vereisten bezitten, waarvan hier voren wordt melding gemaakt. Zullende, bij ommekomst van evengemeld tijdvak, nader in overweging worden genomen, of het oorbaar zij, deze maatregel geheel of gedeeltelijk te doen voortduren.
De Staatsraad voornoemd, Stratenus.


Datum: 16 augustus 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. In de buitengronden van Vlieland is den 9 augustus aan de grond geraakt de Amerikaanse brik ELISABETH, kapt. W. Williams, met koffie, suiker en verfhout, van Matanzas naar Hamburg; in de nacht is de kapitein en de manschappen met de loodsschuit van schipper A.M. Schol, benevens nog drie andere Terschellingse loodsschuiten, beladen met droge suiker en koffie, op Terschelling aangekomen, welke in de namiddag gevolgd zijn geworden door vier of vijf andere schuiten; de nodige maatregelen wegens de quarantaine zijn daarbij behoorlijk, volgens de wet, in acht genomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. De brik LOUISA EN AGATA (opm: brik LOUISA AGTHA), kapt. H. Breekling, van Amsterdam naar de kust van Guinea, is, volgens brief van Den Helder van den 11 augustus, die middag, bij het uitkomen van het Nieuwe Diep, met de loods aan boord, nabij het Oude Hoofd, vastgeraakt; het schip zat niet hoog en in de modder; men hoopte het spoedig af te brengen en had te dien einde een schuit ter hulp genomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. De schepen MARGARETA, kapt. H.H. Jongebloed, van Amsterdam naar Koningsbergen en de VRIENDSCHAP, kapt. E.H. Switters, van Amsterdam naar Stettin, hebben den 5 augustus, beneden in de Eider, stormweer gehad, waardoor dezelve ieder een anker en touw verloren hebben, hetgeen hen echter niet verhinderd heeft, de reis dadelijk voort te zetten, zoals zij dan ook den 7 dito te Rendsburg zijn aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Het schip DIE TWO GEBRÜDER, kapt. J. Engellandt, met tarwe, van Hohwacht naar Amsterdam, is, na verscheiden dagen in zee te zijn geweest, den 7 augustus te Tonningen, met over geworpen lading, binnengelopen; hebbende een zwaard verloren en schade aan zeilen bekomen, doch hoopte de kapitein in enige dagen de reis te kunnen vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Het schip DE VROUW MARTHA, kapt. D.R. van Wijk, van Nerva naar Amsterdam, is, in de nacht tussen den 2 en 3 augustus, bij Saltholm aan de grond geraakt; doch door assistentie van vissers weer in vlot water gebracht en den 6 dito ter rede van Elseneur gekomen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 8 augustus. Men heeft hier berichten van Alvarado, in Mexico, van den 18 juni, meldende, dat aldaar het Nederlandse schip DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Sanders (opm: brik, kapt. P. Landberg), was aangekomen, komende van Rotterdam, van waar het door de Nationale Handelmaatschappij was afgezonden.


Datum: 17 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 15 augustus. Uitgezeild: WILLIAM, kapt. W. Nazebij en TRAFALGAR, kapt. J. Pound, beide naar Londen. Kapitein R. Maalsteed rapporteert, dat den 3 juli te Suriname in goede welstand was gearriveerd, het schip PAULINA, kapt. A.J. Struik, van Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 augustus. Door de loodsschipper P. Kuijper is, den 11 augustus op de hoogte van Texel gepraaid, de JONGE HEEREN, kapt. W.B. Bakker, van Dantzig naar Rochefort, en den 12 augustus het smakschip A.R, schipper D. Rijken, van Dantzig naar Rouaan bestemd.
Zr.Ms. oorlogsfregat MARIA REIGERSBERG en Zr.Ms. oorlogsbrik POLLUX, kapt. luit. Eegh, zijn den eersten april te Cherillos, bij Lima aangekomen.
Het schip AMALIA ELISABETH, kapt. C. de Witt, van Amsterdam, laatst van Lissabon, is den 25 april te St. George d' Elmina aangekomen.
Den 8 augustus is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, de Sont gepasseerd naar Riga.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 augustus. Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd:
Den 7 augustus de VLASHANDEL, kapt. F. Gierke, van Genua naar Amsterdam; LOUIZA EN AGATHA (opm: brik LOUISA AGATHA), kapt. H. Breekeling, van Amsterdam naar de kust van Guinea; 9 dito, IHRIS, kapt. B. Eitema, van Cette naar Amsterdam; 10 dito, MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, van Suriname naar Amsterdam; de CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname naar Amsterdam; SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Suriname naar Amsterdam; 11 dito, TRAFALGAR, kapt. J. Pound, van Alkmaar naar Londen; 12 dito, HELENA CATHARINA, kapt. G. Bergveldt, van Amsterdam naar Havanna.


Datum: 18 augustus 1825


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VROUW CATHARINA, kapt. Jan Jans Mijs, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 Augustus. Alhier is publiek gemaakt het volgende:
De Kamer van Koophandel en Fabrieken, ontvangen hebbende van de heer agent van de Mexicaanse republiek, ad interim belast met het algemeen consulaat, en residerende te Brussel, een opgave zowel van de voorwerpen van handel, wier invoer in Mexico geheel vrij van rechten is, als van de zodanige, welker invoer aldaar is verboden; haast zich, haar handeldrijvende stadgenoten hiervan te verwittigen, met uitnodiging van deze opgaven lecture te komen nemen ten burele van de Kamer, op het stadhuis, dagelijks, uitgezonderd zaterdag en zondag, van 1 tot 3 ure. - Amsterdam, den 12 augustus 1825.
De Kamer voornoemd, L. Bousquet Ter ordonnantie van dezelve, Westrik

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 16 augustus. De Kamer van Koophandel en Fabrieken, ontvangen hebbende van
den heer Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid, de volgende belangrijke mededeling, vervat in een missive van de Nederlandse consul te Kopenhagen, aan Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken, haast zich, dezelve hiermede ter kennis van haar handeldrijvende stadgenoten te brengen.
Kopenhagen, 16 juli 1825.
Ik heb de eer ter, kennis van uwe Exc. te brengen, dat het Deens gouvernement, ten einde de entrepothandel van deze plaats aan te moedigen, een nieuw tarief van transitorechten heeft publiek gemaakt, vervaardigd op last van Z.M, uitgaande van het beginsel, dat die rechten in geen geval 1 pct. Van de waarde zullen mogen te boven gaan, en dat voor onderscheidene artikelen, voornamelijk die van een grote omvang, deze rechten zouden moeten gemodereerd worden tot ⅔ en ⅓ pct. van de waarde. Het tarief van de transitorechten, tot nu toe gevolgd wordende, is van het jaar 1797, en hoezeer deze rechten in den beginne bepaald waren op de voet van 1 pct. Van de waarde, zo hebben echter de aanzienlijke veranderingen, die, ten aanzien van de prijs van de koopmanschappen hebben plaats gehad, aanleiding gegeven, dat een groot getal artikelen zich thans bezwaard vinden met een veel hoger recht, hetwelk in verscheidene gevallen tot over de 6 pct. van de waarde bedraagt.
Men verzekert, dat om, in het vervolg, de mogelijkheid van zodanig gebrek voor te komen, het nieuwe tarief aan een jaarlijkse herziening zal worden onderworpen.
Deze zelfde ordonnantie bepaalt onderscheidene andere verminderingen en veranderingen, strekkende om de invoeren van koopmanschappen te Kopenhagen te faciliteren en aan te moedigen, waarvan de voornaamste zijn aangewezen in het navolgende uittreksel:
1°. De pakhuishuur van de transito-koopmanschappen is verminderd op 1 pct. per maand van het bedrag van de transitorechten in ’s Konings magazijn; en op ⅔ pct. van het beloop van die rechten voor de koopmanschappen, in particuliere pakhuizen in entrepot opgeslagen. Deze belasting bedroeg tot nu toe 12½ pct. en 6¼ pct. per maand van het bedrag van die transitorechten.
2°. De uitkering, gelijk aan het bedrag van de transitorechten, tot nu toe geheven op koopmanschappen onder een bevoorrechte vlag, ter verkrijging van de bevoegdheid om deze koopmanschappen te doen aantekenen op de boeken van de douane, op hetgeen men noemt het opslag erediat?, hetwelk aan de invoerder de vrije beschikking over de koopmanschappen vergunt en hem de bevoegdheid laat, dezelve weer uit te voeren of de rechten daarvan te voldoen, is afgeschaft.
3°. De koopmanschappen, onder een niet bevoorrechte vlag ingevoerd, en komende van een haven buiten Europa, zullen niet meer onderworpen zijn aan het additioneel recht van 50 pct. van het bedrag van de gewone rechten.
4°. Er zal geen tonnengeld geheven worden op koopmanschappen in entrepot, wier waarde beneden de 400 B.Rs. effectief per commercie-last beloopt.
5°. De vaartuigen, die bij derzelver passage voor Kopenhagen, een zekere hoeveelheid koopmanschappen zullen laden of ontladen, zuilen slechts de rechten betalen in evenredigheid van het tonnengeld van de gezegde koopmanschappen.
6°. De rechten voor het onderhoud van de vuurbaken zullen voortaan voldaan worden, als volgt:
a. Voor vaartuigen, komende van of gaande naar een haven buiten Europa, 24 sch. per last.
b. Voor vaartuigen, komende of gaande naar een haven in Europa, door het Kattegat, 20 sch. per last.
c. Voor vaartuigen, komende van of gaande naar een vreemde haven in de Oostzee, en van of naar een haven in de Noordzee, door het Holsteinse Kanaal, 12 sch. per last.
d. Voor vaartuigen, komende van of gaande naar een haven van IJsland, Groenland, de eilanden Ferroe (opm: Faeröer Eilanden), of gebruikt wordende tot de visserij in de Noordzee, onder Deense en bevoorrechte vlaggen, 3 sch. per last; onder de niet bevoorrechte vlag, 5 sch. per last.
NB. Onverminderd deze rechten, zijn de vaartuigen onderworpen aan een gelijke uitkering, te verdelen over de ladingen, in evenredigheid van het tonnengeld, en het nieuwe tarief van deze rechten bedoelt minder een vermindering, dan wel een meer gelijke overslag, ten voordele van de vaartuigen met ballast.
e. Van de ene Deense haven naar de andere, met een Deens vaartuig, 3 sch. per last.
Met een vreemd vaartuig, 5 sch. per last.
7°. Verschillende rechten van minder aanbelang, tot nu toe te Kopenhagen, geheven wordende op vaartuigen, in die haven binnen komende, en gezamenlijk bedragende 7 sch. per last, zijn afgeschaft.
Er is last gegeven, dat de Deense vaartuigen onderworpen worden aan een nieuwe meting, waarbij de aftrek van een ½ van het tonnengeld, zo als tot dusverre plaats had, zal vervallen, zodat voortaan vreemde vaartuigen onder een bevoorrechte vlag varende, in alle opzichten dezelfde voordelen zullen genieten, als onder Deense vlag.
Amsterdam, den 15 augustus 1825.
De Kamer voornoemd, L. Bousquet,
Ter ordonnantie van dezelve, Westrik.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 24 juni. De scheepvaart met het moederland en Noord-Amerika blijft bij
aanhoudendheid levendig. Het getal Nederlandse schepen, die in 1824 van hier zijn vertrokken, bedraagt acht en zeventig, die te samen, volgens de manifesten, hebben uitgevoerd: 5.902.130 pond koffie; 22.719.564 pond suiker; 1.788.939 pond katoen; 71.380 pond cacao.
Naar de Noord-Amerikaanse havens zijn vertrokken een getal van 50 schepen, die tezamen hebben uitgevoerd 879.051 gallons melasse.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Zijner Majesteit oorlogskorvet DE AREND, kapt.-luitenant L. Machielse, is den 15 juli op 27 graden 48 minuten Noorderbreedte, 61 graden lengte, West van Greenwich, in goede staat gepraaid door kapt. J.E. Schneebeeke. (opm: bark HENRIETTE).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. De Texelse loodsschipper P. Kuiper heeft den 11 dezer op de hoogte van Texel gepraaid kapt. W.B. Bakker, voerende het schip de JONGE HEERE, van Dantzig naar Rochefort, en den 12 kapitein J. Rijkens, van Dantzig naar Rouaan, beiden in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Het schip LOUISE EN AGATA (opm: LOUISA AGTHA), kapt. H. Breckling, in onze vorige gemeld als bij het uitkomen van het Nieuwe Diep aan de grond geraakt, is in de nacht tussen den 11 en 12 augustus weer vlot geworden en de volgende ochtend in goede staat ter rede van Texel gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Volgens de laatste berichten van Suriname zouden waarschijnlijk in het laatst van juli vandaar vertrekken de schepen MARGARETA JOHANNA, kapt. A.A. Herman en IPENRODE, kapt. A.F. Oosterloo, beiden naar Amsterdam.


Datum: 19 augustus 1825


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 21 juli. Ter gelegenheid van de noodlottige brand van de twee koopvaarders, DE WILLEM DE EERSTE en BETSEY, die in de nacht van den elfden op den twaalfden j.l. op de rivier voor onze stad een prooi van de vlammen zijn geworden (opm: zie o.a. NSC 080625), heeft het departement aan de ongelukkige schepelingen van deze beide bodems een gift van duizend gulden doen toekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd te Amsterdam, brengen hiermede ter kennis hunner land en stadsgenoten, dat zij hunne werkzaamheden aangevangen en werkelijk reeds den aanbouw van vier schepen aanbesteed hebben, zijnde zij voorneembaar naar gelang der inschrijvingen, dit getal successievelijk te vermeerderen.
Zij hebben nog het genoegen hierbij te kunnen voegen, dat, ten aanzien, van elk dezer schepen, zij van het bestuur der Nederlandse Handelsmaatschappij, die goedgunstige en stellige toezegging hebben ontvangen, ter bevrachting voor twee achtereenvolgende reizen, tot de na derzelver volbouwing bestaande vrachten.
Verder strekt tot bericht der deelhebbenden, dat directeuren voornoemd, ingevolge artikel 1 en 14 der statuten, de eerste storting op 10%, de tweede op 20%, en de derde op 30% bepaald hebben, waarvan de incassering tegen afgifte van voorlopige bewijzen van deelgerechtigheid aan de Assurantie Kassa alhier, zal worden opgedragen: zullende de eerste storting geschieden van 1 tot 10 september aanstaande, de tweede van 15 tot 25 januari en de derde van 15 tot 25 juli 1826. Deze, zowel als de volgende te doene stortingen, zullen altijd bijtijds aangekondigd en op voornoemde voorlopige bewijzen aangetekend worden ingewisseld, welke bewijzen, nadat het gehele kapitaal zal zijn gefourneerd, tegen de originele en behoorlijk op naam gestelde aandelen zullen worden ingewisseld.
Nog wordt een ieder, die enig belang in stelt in den bloei der scheepvaart hier ter lande, opmerkzaam gemaakt op het zeer geringe getal Nederlandse schepen dat zich nog slechts aanwezig bevindt, en hetwelk, aangezien de hoge ouderdom van de meesten derzelven, nog bij aanhoudendheid, verminderd zal worden, zodat het aanbouwen van nieuwe schepen, alleen uit het oogpunt beschouwd, en met ter zijdestelling van alle andere voordelen, die eruit voortspruiten, reeds gebiedend gevorderd wordt.
Voor diegene dus, die alsnog verlangen mochten in deze Vaderlandse onderneming deel te nemen, hetzij ter bevordering van algemene welvaart en nijverheid, hetzij ter solide geldbelegging, blijft daartoe bij voortduring bij elk der ondergetekenden de gelegenheid opengesteld.
Amsterdam, den 25 juli 1825 Arend Horstman, President,
Theodorus Johannes Kerkhoven, Secretaris
De inschrijvingen kunnen mede geschieden te Leeuwarden ten kantore van den heer P. Koumans Smeding.


Datum: 20 augustus 1825


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Den 18de, des morgens, zeilde uit de Maas de MARIA LEVINA (opm: kof, ex-MARS), kapt. G.R. Schepman naar Londen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Heden overleed de heer H.G. Nanning, gezagvoerder van het Nederlandse fregat AURORA, van Rotterdam, diep betreurd door allen, die zijn braafheid en edeldenkendheid kennen.
Batavia, den 9 augustus 1825 J.G. Wolfarth, A.M. van de Laar, executeuren

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer; de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer en de GOEDE HOOP, kapt. J.W. Wilkens, alle van Bergen met stokvis en traan. Gemelde kapt. Jacob W. Wilkens rapporteert, dat den 5 dezer in goede staat te Bergen gearriveerd is, het schip de JONGE AUKE, kapt. K.A. Blaauw, komende van Nantes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 augustus. Het is ons vorig No. vermeld schip JACOBA, kapt. J.J. Rink hetwelk bij het binnenkomen aan de grond hebbende gezeten, alhier in de haven is binnengelopen, is nu lossende wegens lekkagie, om te repareren.
Van den 7 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de VIGILANTIE, kapt. A. Duijndam, van Havre de Grace met stukgoederen; LA JEUNE LOUIS, kapt. Le Vasseur, van de Havanna met koffie en suiker; dit schip moet quarantaine houden; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, met klipzout en MEJUFVROUW ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, met stukgoederen en klipzout, beide van Liverpool.
Den 13 dito. Den 11 dezer zijn alhier ter rede gekomen het schip JACOBA, kapt. A.K. de Groot van Dantzig en de HERSTELLING, kapt. B. de Jong van Riga, beide naar Brussel gedestineerd, met houtwaren.
Ook zijn van den 10 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de JUFVROUW ALIDA, kapt. L.K. Tiktak van Petersburg, laatst van Veere met potasch; de VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer van Havre de Grace en de VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt van Londen, beide met stukgoederen; FRANCIS MILLER, kapt. G. Card van New York met katoen.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en van den 11 dezer tot heden naar zee gezeild: LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman met klaverzaad; de VROUW HEILTJE, kapt. S.C. de Vries en de VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, beide met boomschors en alle drie naar Londen; ZEPHIR, kapt. J. Willaert naar Alexandrie in Egypte; RIO-PACKET, kapt. N. le Mesurier naar Guernsey, en L’ISIS, kapt. J. Morel naar Havre de Grace, alle drie met stukgoederen; PERSEVERANCE, kapt. J. Metaijer met potasch en NEPTUNES, kapt. H.E. de Jong met ballast, beide naar Duinkerken; ANNAH, kapt. J. Talbot, naar Bordeaux met ballast; CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik naar Aberdeen, met boomschors; de VIER GEBROEDERS, kapt. R.G. Oostra naar Petersburg en de VIER GEBROEDERS, kapt. J.J. Hustede naar Hamburg, beide met stukgoederen; de VROUW ALBERTINA, kapt. J.J. Maak, naar Hamburg met ballast; SARAH, kapt. F.A. Bunnemeijer, naar Hull met vlas en boomschors; de VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooi, naar Arbroath met vlas; de VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jonge, naar Boston met boomschors.
Den 16 dito. Heden is alhier ter rede gekomen het schip de VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit van Dantzig naar Brussel gedestineerd met houtwaren.
Ook zijn van den 14 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LOUISE, kapt. D. Guijt, van Jersey met stukgoederen; LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, van Lissabon met fruit enz; REBECCA, kapt. J. Anderson, de JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, beide van Hull en VICTORIA, kapt. G. Kuper van Londen, alle drie met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 17 augustus. Op 14 juni ll. is te Demarary gearriveerd, het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 augustus. Kapitein C. Peters is gisteren onder de Goereese haven ten anker gekomen. Van de morgen zeilde in zee: PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen. De wind WZW.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROTTERDAM, kapt. T. Borst van Groenland, hebbende niets gevangen en VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel van Ebeltoft; en zeilden in zee: SANS REPOS, kapt. C. Pethers naar Londen en BRUNSWICH PACKET, kapt. P. Gullespie naar Leith. Van de morgen zeilde in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald naar Aberdeen. De wind ZW.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker van Londen. Heden zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson.
De wind WZW.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ST. MICHELL, kapt. T. Smithson van Hull. Van de morgen zeilde in zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath naar Londen.
De wind NW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MATHILDA, kapt. G. Kerkbij van Newcastle en WOHLFAHRT, kapt. P. Fretwurst van Riga. Kapitein Tevez is van de rede naar het Hitsertsche gat gezeild. Van de morgen zeilden in zee: GENERAAL BLUCHER, kapt. L.H. Ruijl naar Riga; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn naar Hull. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PEGASUS, kapt. N. Erichsen van Nijekiobing; LADY WILLIAMSON, kapt. W. Foster van Hull; VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Doewes van Bergen en FRIENDS, kapt. J. Howard van Yarmouth. Heden zeilden in zee: CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand naar Bordeaux; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg naar Lissabon; MINERVA, kapt. H. Ring naar Kiel; ANNEGINA, kapt. J.J. Boon en NEPTHUNUS, kapt. T. Konig, beide naar Libau; en arriveerde uit zee: BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal van Bergen. De wind NNW.
Den 13 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse van Bergen; 5 SOSKENDE, kapt. A.R. Frantzen van Corsoer; CATHARINA, kapt. H.A. Hansen van Naskow; JANE, kapt. H. Harnden van Rye en ACHT GEBROEDERS, kapt. H. Kramer van Riga. Heden zeilden naar zee: EENIGKEIT, kapt. C.F. Bruhn naar de Oostzee; BEAVER, kapt. C. Muller naar Leith; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard naar Perth; POMONA, kapt. G. Currey naar Newcastle; JONGE DAVID, kapt. J.D. Kupper, BETHELL, kapt. T. Hall en JONGE TRIJNTJE, kapt. W. Wiebes, alle naar Hull. De wind ZW.
Den 14 dito. De kapiteins Wiebes en G.A. Boomgaard zijn wel in zee gekomen. Gisteren na posttijd en heden arriveerden uit zee: WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord van Kadix; GEORG EN MARY, kapt. W. Rafford van Yarmouth; EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound, JONGE SOPHIA, kapt. C.F. Muijs, en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, alle van Londen. De wind W.
Den 16 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: HENRY, kapt. J.A. Josij van Hamburg, als bijlegger; URANIA, kapt. A. de Cocq van Guernsey; KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull; VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs van Bergen; BEAVER, kapt. R. Henderson van Newcastle; MARY, kapt. J. Moriton van Leith; FLORA, kapt. C. Klok, en VROUW ANTONIA, kapt. W. Maas, beide van Londen. De wind NW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jonge van Yarmouth, en PROVIDENCE, kapt. J. Woman van Ipswich. Van de morgen zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Rotterdam, 19 augustus. Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Batavia, mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingericht, het Nederlands gekoperd fregatschip JAVA, kapt. Andries Schot.
- Bordeaux, het Nederlands kofschip de VROUW ANNA, kapt. Hendrik Caspers Uil.
Adres ten kantore: Kuijper, Van Dam en Smeer


Datum: 23 augustus 1825


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 augustus. Binnengekomen: WENSKABET, kapt. J.L. Holst, van Stockholm; HOFNUNNG, kapt. J.H. Vos, van Dantzig; AMSTERDAMS PAKET, kapt. H. Dolner, van Christiaansand; ELISA, kapt. L. Zachariassen, NEPTHUNUS, kapt. C. Thorsen, BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, PATRIOTTEN, kapt. Langaard en GOEDE HENSIGT, kapt. Sorendsen, alle 5 van Drammen.
Uitgezeild: ELISABETH, kapt. C. Pakes, naar Batavia; ANNA, kapt. F.H. Deimun, naar Bayonne; MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, VRIENDSCHAP, kapt. J.E. Bakker en TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. van der Zee, alle drie naar Londen; ELISABETH, kapt. R. Wricht, naar Yarmouth; DRIE GEZUSTERS, kapt. C.M. Schoon, naar Southampton; VROUW HELENA, kapt. A.U. Emkes en DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikford, beide naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TVENDE SÖSTREN, kapt. Sören Madsen van Odense met rogge en de TRE SÖDSKENDE, kapt. N.S. Aamodt van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MAASSTROOM, kapt. D.J. Cupido van Groenland en ORION, kapt. H. Niejahr van Libau.
Van de morgen zeilden in zee: ALEXANDER, kapt. C. Davey naar Suriname; ELISA, kapt. J. Blake naar Londen; WOUTEREN, kapt. L. Holst naar Drammen en NEPTHUNUS, kapt. G. Unrich naar Yarmouth. De wind NO.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARIA, kapt. F.G. Mellema van Hull; VROUW CATHARINA, kapt. J.C. Grötewald van Arendsburg; COMMERCE, kapt. S. Golder en EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams, beide van Londen; JOSEPH, kapt. J.H. Ahrens en BETZEB SAMKEET, kapt. J.P. Holff, beide van Riga.
Heden arriveerde uit zee: EDUARD, kapt. H. Anderson van Libau;
en zeilde in zee: ROSE, kapt. J. Ellis naar Londen. De wind NNO.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SPECULATION, kapt. J. Serck van Bergen en SPECULANT, kapt. C.T. Horn van Greifswald, als bijlegger.
Van de morgen zeilde in zee: DE JONGE WILLEM (opm: galjoot), kapt. J. Hartwijk. De wind NO.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de COURIER, kapt. A. Matson van Stockholm; JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon van Havre; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Langhenrichs en KLEINE STEPHAN, kapt. J. Gall, beide van Libau; en zeilde in zee: Zr.Ms. brik van oorlog ZWALUW, luitenant ambt. C.T. Horn is van de rede opgezeild. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 18 augustus. Gisteren namidag en heden arriveerden uit zee: de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer van Bergen; VALENTINE, kapt. T. Mahan van Yarmouth; JOHANNES MINDE, kapt. J.R. Suijs van Kopenhagen en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. Van de morgen zeilden in zee: JONGE DAVID, kapt. J.D. Kupper en BETHELL, kapt. T. Hall, beide naar Hull; CECILIA MARGARETHA, kapt. A.J. Sarheim naar Bergen; HELENA, kapt. N. Bjornson op avontuur; JANTINA MARGARETHA, kapt. H.J. van Greeven, MARINA LIVINA, kapt. G.R. Schepman en GEERTRUIDA, kapt. C.J. Zwanenburg, alle naar Londen; POMONA, kapt. G. Currey en HEBE, kapt. W.M. Intosh, beide naar Newcastle; GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden naar Gibraltar; SOVEREIGN, kapt. W. Austin naar Shoreham; GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker naar Firth of Forth; FREDERIKA, kapt. J.C. Woltge naar Wolgast; HOFFNUNG, kapt. H. Ehmeke, EENIGKEIT, kapt. C.T. Bruhns, SOPHIA CHRISTINA, kapt. D.H. Dade en NEPTHUNUS, kapt. J. Peters, alle naar de Oostzee. De wind O.
Den 19 dito. Gisteren na posttijd zeilden in zee: HENRY, kapt. J. Austin naar Boston; VROUW GERKEN, kapt. J.W. Wieben naar Hamburg; JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind en BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, beide naar Londen; en arriveerden uit zee: ROSETTE, kapt. J.W. de Groot van Archangel; TWEE GEZUSTERS, kapt. S. Madsen van Odense; BARBERA, kapt. H. Abrams en MARIA, kapt. M.F. Sparberg, beide van Libau; GOEDE HOOP, kapt. J.W. Wilkens en JESKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, beide van Bergen.
De wind N.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW CATHARINA, kapt. J.C. Juister van Londen; TWENDE SOSKENDE, kapt. N.G. Tamots van Bergen; WILHELMINA, kapt. S. Dierling en CARL EMELIE, kapt. H.C. Verbrodt, beide van Greifswalde; en zeilden in zee: JANE, kapt. H. Harnden naar Rye; BEAVER, kapt. E. Miller en ECONOMY, kapt. J.L. Duncan, beide naar Leith.
Heden arriveerden uit zee: JUFFROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limborg van Drammen en WATERLOO, kapt. J.H. Cloid van Hull; en zeilden in zee: de HOOP, kapt. K.Z. Schut naar Cherbourg; AQUATIE, kapt. J. Alison naar Hull, ACTIVE, kapt. J. Lord naar Ipswich, JONGE GERRIT, kapt. C.L. Klok, PRINS VAN ORANJE, kapt. P. Kluit en LONDEN, kapt. F.F. Gibbs, alle naar Londen. De wind NO.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: 3 SWESTERS, kapt. N.J. Strange van Nijkiobing; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer van Memel en CONJUNCTIVE, kapt. P. Larsen van Kopenhagen. Heden arriveerden uit zee: THOMAS CLACKTON, kapt. R. Orford van Ipswich; VAN EGMOND, kapt. J. Wilson van Leith en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilde naar zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 20 augustus. Hedenmiddag is, aan ons strand, ten overstaan van H.H. bestuurders van de Noord en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, een proeve genomen van de thans geheel volledige reddingmiddelen, ter dezer plaatse voorhanden. De loods, boot en wagen, en alle de overige noodwendigheden, zijn in een bekwame staat bevonden, en getuigen van de goede geest en ijver, waarmede de heer C.W. Werf, plaatselijk bestuurder derzelve maatschappij, het beheer over dezelve houdt. Ondanks het schone weer, was er echter branding genoeg in zee, om over de proeve te kunnen oordelen, en, gedurende een zeer geruime tijd, dat de bootsgezellen onvermoeid met de boot gemanoeuvreerd hebben, waarmede zij tot over de verst in zee uitstekende banken geroeid zijn, dezelve dwarszee's in de branding gebracht hebben en door stortzeeën vol water hebben doen slaan, is het gebleken, dat, menselijker wijze, de boot noch kantelen noch zinken kan, terwijl de bootsgezellen, die, op achttien voeten water diepte en meer, uit en in de boot sprongen, door de scaphander (opm: reddingsvest), welke zij hadden aangedaan, voor gevaar van verdrinken bewaard blijven, en dat alzo de middelen volkomen aan het doel en oogmerk beantwoorden.
De moed en het vertrouwen op de reddingmiddelen is niet alleen levendig bij de bootsgezellen, waaronder er zes waren, die, in de maand februari, de equipage van de VIRGINIA gered hadden, maar bij alle strandbewoners dermate bevestigd, dat men van elk derzelven, bij onverhoopte schipbreuk, alle hulp en bijstand redelijker wijze te verwachten heeft.