Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1826


Datum: 02 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 december 1825. Scheepstijding. De wind OZO.
- Binnengekomen: VROUW AMALIA, kapt. L.C.P. Anderse, van Bordeaux;
en gisteren na posttijd: JONGE DAVID, kapt. J.D. Kuijper, van Hull.
- Uitgezeild: CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, naar Batavia; MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, HENRIETTE EN BETSY, kapt. J.E. de Boer en JEANNETTE, kapt. H. Funck, alle drie naar Suriname; NEDERLANDEN, kapt. C. Hofker, naar de Berbice; VROUW THEODORA, kapt. H. Bandix, naar Bilbao; CAMOENS, kapt. H. Visman en NOORD HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans, beide naar Lissabon; JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluijk en VROUW SARA JACOBA, kapt. P.J. Carst, beide naar Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. F. Gort, naar Bayonne; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, TWEE JONKVROUWEN, kapt. M.P. van der Zee, beide naar Londen; VROUW CHRISTINA, kapt. E.C. Kreije, naar Hull.
Die van gisteren is: NOYSOMHEDEN, kapt. R.M. Halsith (?), naar Drontheim.
- De schepen SNELHEID, kapt. J.H. Frijburg, naar Curaçao en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, naar Londen, hebben bij het verhalen uit het Nieuwe Diep, door het breken van een tros, schade bekomen, de eerste heeft zijn rust en kraanbalken en de andere zijn boegspriet enz. gebroken.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Kapitein Bolken, commanderende Zr.Ms. fregat RUPEL, heeft de
CHARLOTTA MARGARETHA, kapitein Kaleshoek, van Alexandrië, tot voor de Dardanellen begeleid, en is naar Smyrna terug gekeerd, alwaar het fregat voor eerst gestationeerd zal blijven. Zr.Ms. korvet PROSERPINA onderneemt een kruistocht in de Archipel en Zr.Ms. brik DE GIER keert naar Mahon terug.


Datum: 03 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 december 1825. Scheepstijding. De wind Z en ZO. Niets gepasseerd.
Gisteren nog uitgezeild: HESPERUS, kapt. P.S. Matzek, naar Demerary; DRIE ZUSTERS, kapt. C.M. Schoon, naar Hull; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk (van Riga) naar Havre de Grace; CERUS, kapt. B. Vink, (van Riga) naar Brugge; kapt. A. Sluijk, naar Bordeaux, is niet uitgekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 januari. De wind Z. Niets gepasseerd.
Vlie, 31 december 1825. Niets gepasseerd.
Terschelling, 30 december 1825. Niets gepasseerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 december 1825. Van een andere kant zijn door het Amerikaans schip de PACTOLUS, in 105 dagen van Batavia te Cowes aangekomen, ongunstige, doch zo wij hopen overdreven, berichten aangebracht nopens de opstand van de inboorlingen in het oostelijk gedeelte van Java, in de ommestreken van Samarang; een groot aantal Chinezen zouden door de opstandelingen gedood, verscheiden dorpen verbrand, en een aantal koffie-tuinen en rijstvelden verwoest zijn, en in verscheiden plaats gehad hebbende gevechten zouden de opstandelingen zoveel voorspoed gehad hebben, dat men voorzichtigheidshalve nodig geoordeeld had om de gehele Europese bevolking van Batavia in requisitie te stellen en ten einde in de hoofdstad militairen dienst te doen, vooral daar men uit Batavia ook enige troepen had moeten afzenden naar het westelijke gedeelte van Java, de Baai van Bantam genaamd, omdat men ook het uitbarsten van een opstand aan die kant vreesde. Te land was voorts, volgens deze berichten, de gemeenschap tussen Batavia en Samarang door de opstandelingen afgesneden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 december. Het schip (opm: schoener) de TWEE VRIENDEN, kapt. T. Hamilton, van Antwerpen naar de Havanna bestemd, is door tegenwind uit zee teruggekomen.
Den 25 en 26 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THE CITY OF GENOA, kapt. R. Crawford, van St. Domingo, met koffie en katoen; DEVEROW AND HONDURAS, kapt. J.T. Biller, van Londen, met stukgoederen; ABBY M, kapt. J. West, van Boston, met katoen en rijst; ANTWERPS PACKET, kapt. L. Hawegh, van Hull, met stukgoederen; COLUMBUS, kapt. M. Girts, van Philadelphia, met suiker en thee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 30 december. Heden is alhier ter rede gekomen het brikschip SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Suriname.
Het Engels brikschip THETFORD, kapt. W. Rickaby, van Hull naar Rotterdam, is in de nacht van 24 op den 25 dezer, op de hoogte van Domburg gestrand; de equipage is gered en men hoopte het geheel der lading te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 december. Van de morgen zeilden in zee: CHARLES TAWEET, kapt. J. Simpson naar New Orleans; MAESE, kapt. S. Hall naar Boston; ISIS, kapt. T. Emerij naar New York; MONMOUTH, kapt. J.W. Atkins naar Cuba; MARGARETH, kapt. G. Hart; COMMERCE, kapt. S. Golder en PRINS FREDRIK, kapt. N. Ladd, alle naar Londen; ANNA MARIA, kapt. C. Peters naar Sunderland; JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen en VROUW NEELTJE, kapt. J.H. Stroobuur, beide naar Belfast. De wind O.
Den 31 dito. Gisteren arriveerde uit zee: HAITY, kapt. R. Stevenson van Londen; en zeilden in zee: PIONEER, kapt. A. Ward naar Boston; VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen naar Gibraltar en GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden van Belfast.
De wind WZW.
1 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. brik van oorlog ZWALUW, luitenant Ambt, van Curaçao; GEORGE, kapt. M.M. Pot Jr. van Riga, als bijlegger naar Antwerpen en is op de haven gekomen: GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weyden, terug uit zee wegens tegenwind, en DE HERSTELDER, kapt. R.J. Duijf van Riga. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 december. Heden zeilden in zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit naar Marseille; PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema en HARMONIJ, kapt. H.K. Potjewijd, alle naar Londen. De wind ONO.
Den 31 dito. Heden arriveerde uit zee: CHRISTINA, kapt. G.N. Boomgaart van Fitseroe.
1 januari. Heden zeilden naar zee: JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader en THE SEARCH, kapt. W. Penierrich, beide naar Londen. De wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Dordrecht naar Newry, is, volgens laatst ontvangen Engelse brieven, na het uitstaan van zeer ruw weer, wegens tegenwind, in goede staat te Holyhead binnengelopen.
- Het schip DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Siedses, van Koningsbergen naar Amsterdam, is den 26 december te Harlingen binnengelopen en zou met de eerste gunstige wind de reis voortzetten.
- Het schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. C.M. Schoon, van Zwolle naar Hull, heeft den 25 december, tussen Texel en Schokland een anker verloren en is naar het Oude Schild gezeild, waar hetzelve den 26 december nog op gunstige wind wachtende was.
- Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. D. Geuchies, van Dantzig naar Harlingen, is te Delfzijl in goede staat binnengelopen.
- Het schip DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitze, van Elbing naar Amsterdam, is den 25 december, wegens tegenwind en slecht weer, mede te Delfzijl binnengelopen.
- Het schip DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. D. Sanders, van Neustad naar Amsterdam, is te Grietzijl (opm: Greetsiel) in goede staat binnengelopen.
- Het schip DE GOEDE INTENTIE, kapt. B.J. Bouwes, van Neustadt naar Amsterdam, is, met 2 voeten water in het ruim, op het eiland Sylt binnengelopen, moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, het Nederlandse driemast galjootschip VREEDE EN VRIENDSCHAP, kapt.
Wm. van der Kolff.
- Naar Dublin, het Nederlandse kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen


Datum: 04 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 januari. Scheepstijding. De wind ZZO.
- Binnengekomen: SNELHEID, kapt. J.J. Swanenburg, TRAFALGAR, kapt. J. Pownd, FRIENDS, kapt. J. Power, alle drie van Londen; kapt. H.H. Zeijlstra (opm: fregat CHRISTINA BERNARDINA), naar Batavia bestemd, terug uit zee.
Nog een galjas, hetwelk door vissers masteloos, met gekapte touwen en zonder volk op zee is gevonden; blijkens de aan boord zijnde papieren is hetzelve DE ZES GEBROEDERS, gevoerd geweest bij kapt. P.H. Erichs (opm: vermoedelijk buitenlander), van Fabourg (opm: mogelijk Faaborg), met tarwe, naar Langesund (N), hetzelve is in het Nieuwe Diep gebracht.
- Uitgezeild: JONGE JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluijk, naar Bordeaux; JULIANA, kapt. H. Jans, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. - Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
De stoomboot DE ONDERNEMING, gevoerd door de kapt. Corbiere, gedurende de winter niet naar Hamburg varende, wordt de heren kooplieden aangeboden, tot het slepen van schepen of overbrengen van expressen naar Engeland. Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de gemelde Maatschappij, Kalkmarkt, No. 54, te Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 27 december is Straat Sunda doorgezeild het schip AURORA, kapt. H.M. Heijns, van Batavia den 23 december naar Rotterdam.
Te Batavia gearriveerde schepen:
Den 27 december de kruispraauwen Trenganoe No. 40, kapt. Sahniep, No. 42, kapt. Samsoedien en No.43, kapt. Boemie, alle drie van Tjabang Boemie;
den 28 december het schip (opm: fregat) SUSANNA, kapt. L.H. Schneider, met een passagier, den 19 augustus van Amsterdam vertrokken (opm: zie ook AC 260626);
den 30 december het schip STER, kapt. Boudat, den 25 december van Indramaijoe vertrokken, en het schip DANNIA, kapt. J. Bowie, met vier passagiers, den 5 december van Soerabaija vertrokken;
den 2 januari Zr.Ms. schoener ZEPHYR, commandant luit.t.zee 1e klasse G.H. Lutkens, den 20 december van Padang vertrokken.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 28 december de brik PEENHOEY, kapt. Lie Kaypiet, naar Timor-Koepang;
den 30 december de brik HIAPIOEH, kapt. Lim Konghoey, naar Pekalongang;
den 31 december het schip CAROLINA EN JACOBA, kapt. W. MacDonnald, naar Banka met Zr.Ms. troepen, de brik NEDERLANDER, kapt. H. Batten, naar Soerabaija met een passagier, en de brik DE JONGE CASPARUS, kapt. Abdul Rachman, naar Cheribon;
den 1 januari het schip MARY, kapt. J. Palm, naar Rotterdam met een passagier, en de brik HARRIET, kapt. G. White, naar Soerabaija met een passagier,
en den 3 januari de brik WILLIAM PARKER, kapt. H.B. Brown, naar Siakapoer.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat MELAMPUS, Zr.Ms. korvet AREND, Zr.Ms. schoener ZEPHYR, en de Nederlandse koopvaardijschepen CONCORDIA, ROSALIE, FATIALKAIR, DE VROUW MARIA, FATTAL BARIE, MARQUIS OF HASTINGS, JORINA, ELIZABETH, MIDDELBURG, SUSANNA, STER en DANNIA, de brikken ELIZABETH, PHILOTAX, l’ANAM, en de schoeners ANNA en CASTOR, benevens13 buitenlandse schepen.
Te Samarang gearriveerde schepen:
Den 25 december de schoener KOLONIAL TRADER, kapt. A. Riggs, met enige passagiers van Soerabaija,
den 27 december het stoomvaartuig VAN DER CAPELLEN, kapt. P.M. Stavers, met vier passagiers van Soerabaija,
den 30 december de brik DOROTHEA, kapt. S.C. Badendich, met twee passagiers van Batavia, en de brik EXPERIMENT, kapt. J.F. Grum, met een passagier van dito.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 24 december Zr.Ms. korvet POLLUX, kapt. Eeg, naar Soerabaija;
den 30 december het stoomvaartuig VAN DER CAPELLEN, kapt. P.M. Stavers, met vier passagiers naar Batavia.
Te Samarang ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat MARIA REIGERSBERGEN en de kora-kora No. 16, en de Nederlandse koopvaardijschepen MALAKKA en NIEUW CATO, de brikken SUSANNA BARBERA, CAROLINA, WINDROSE, DOROTHEA, JACOBA AMBROSINA, en de schoeners CECILIA, DINA ALIDA, benevens 14 buitenlandse schepen.
Te Soerabaija gearriveerde schepen:
Den 18 december Zr.Ms. schoener ZEEMEEUW, commandant luit.t.zee 1e klasse J.H. Westphal, naar Batavia.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 20 december de brik MARGARETHA, kapt. J.L. Wood, met een passagier naar Amboina;
den 22 december de brik WESP, kapt. T. Mackenzie, naar Batavia, en de schoener LATONA, kapt. V. Valles, naar Amboina;
den 23 december de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. P.M. Staver, met zeven passagiers en kinderen naar Samarang en Batavia (opm: eerste commerciële reis van deze stoomboot), en den 24 december het schip GAZA BARAGMAN, kapt. Abdulla, naar Amboina.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregatten DAGERAAD, EURYDICE en JAVAAN, Zr.Ms. korvetten DOLFIJN, KOMEET, ANNA PAULOWNA, ZWALUW en COURIER en Zr.Ms. schoeners CASTOR, IRIS, ZEEMEEUW, en de Nederlandse koopvaardijschepen DIDERIKA, ESPERANCE, JOHANNA FREDERIKA, BONNYNAN, MASTORA, en BANTJAR, de brikken SHEVA TIKLAG en CLEMENTINA, benevens een Engelse schoener.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie - Opper strandvonderij. – Publieke verkoping ad opus jus habentium.
Op donderdag den 19 januari 1826, des voormiddags, te Middelharnis, (mits open water zijnde), van de volgende houtwaren, afkomstig uit het op den 25 oktober 1825 in zee gevist galjas schip JUPITER.
Totaal 686 eiken planken, volgens specificatie afmetingen (alle vermeldt in de krant).
80 vuren planken van differente lengte en breedte en 72 grenen Riga balken, volgens specificatie afmetingen (in de krant), 1 eiken balk en 8083 stuks eiken duigen, volgens specificatie afmetingen (in de krant).
Tot Informatie van de kopers is dienende, dat de planken en duigen nabij de kant van de haven liggen, en alzo maar van de wal scheep te werpen zijn, terwijl de balken reeds in het water liggen, varende er telken zondag een beurtschip naar Rotterdam.


Datum: 05 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 januari. Scheepstijding. De wind OZO.
- Binnengekomen: VIOLET, kapt. D. Charrosin, van Londen.
- Uitgezeild: CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, naar Batavia; JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. P.C. Stachouwer en DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, beide naar Suriname; ONDERNEMING, kapt. A. van der Abeele, naar Livorno; MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, naar Cadix; CONCORDIA, kapt. D. Zeijlstra, naar Marseille.
- Zr.Ms. oorlogsbrik DE BRAK, luitenant N.L. Koops, van Helvoet naar Curaçao, te Falmouth binnen, heeft den 27 december de reis voortgezet.
- De schepen CATHARINA HENDRINA, kapt. Joh. ten Boekel, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop, en JOHANNA, kapt. Oeble Oebles de Jong, van Hamburg naar Laguayra (opm: La Guaira), beide laatst van Deal; HANNAH, kapt. J.W. Savage, van Rotterdam naar Belfast en MARIA LAYINTA, kapt. Schepman (opm: kof MARIA LEVINA, thuishaven Antwerpen, kapt. G.R. Schepman), van Farö, zijn den 25 december (opm: 1825) te Ramsgate binnengelopen, het laatste met verlies van een anker en touw.
- Het schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam naar Suriname, was den 22 december op de hoogte van Wight.
- Het schip THE SUFFOLK, kapt. T. Endicott, van Antwerpen naar Batavia, is den 24 en het schip DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, van Antwerpen naar Liverpool, den 25 december te Cowes binnengelopen; het eerste heeft den 27 en het laatste den 29 dito de reis voortgezet.
- Het schip JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, zou den 25 november van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Scheepstijding.
- Te Suriname zijn aangekomen: DE AMSTEL, kapt. M. Charlau; GODEFRIEDA, kapt. A. Hansen; AURORA, kapt. A. Ahlers en EMANUEL, kapt. G.H. Kraanstuiver; alle vier van Amsterdam, en een brikschip, van Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.
- Den 24 december 1825, HENDRICA JOHANNA, van Koningsbergen naar Amsterdam.
- Den 28 dito, DIDO (opm: bark, eerste reis onder Nederlandse vlag), kapt. C.J. Jonker, van Amsterdam naar Batavia.
- Den 29 dito, GREVE BERNSTORFF, kapt. J. Nielsen, van Genua naar Amsterdam; LORD WELLINGTON, kapt. D. Behrends, van Drammen naar Amsterdam.
- Den 31 dito, DE ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In de haven van Antwerpen zijn gedurende het jaar 1825, binnen gekomen 492 nationale schepen, 106 Engelse, 61 Amerikaanse, 44 Franse, 24 Hanoveraanse, 17 Deense, 16 Noorweegse, 12 Pruisische, 8 Oldenburgsche, 5 Mecklenburgsche, 5 Zweedse, 2 van Hamburg, 2 van Lübeck, 2 van Rostock, 1 van Bremen, 1 Russische, 1 Oostenrijks en 1 Sardinisch, in alles te zamen 800 schepen, zijnde 110 meer dan in het jaar 1824.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 januari. Heden zeilden in zee: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap naar Batavia; EXCHANGE, kapt. B. Barstow en FREDRIK, kapt. M. Cercent, beide naar Charlestown; WILLIAM PENN, kapt. C. Smith naar St. Ubes; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden naar Belfast; DE DRIE VRIENDEN, kapt. A. Kouwenhoven naar Londen. De wind ZO.
Den 3 dito. Van de morgen zeilden in zee: MARIA, kapt. J. Hazewinkel naar Portsmouth en GEORGE, kapt. M.M. Pot Jr. naar Antwerpen. Het schip DE HERSTELDER, kapt. R.J. Duijff, is op de haven gekomen. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 2 januari. Heden arriveerde uit zee: VRIENDSCHAP, kapt. T.D. Hund van Londen;
en zeilden in zee: THE CAROLINE, kapt. J. Carthuss naar Aberdeen, en VROUW IDA, kapt. O. Ioa naar Drogheda. De wind ZO.
Den 3 dito. Gisteren avond zeilden in zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. A. Rietdijk naar Gibraltar en JANE, kapt. H. Haro(?) naar Rye. Heden zeilden naar zee: BRILLIANT, kapt. J. Wilson, naar Hull; JONGE SIBRAND, kapt. R.F. Mellema en CAROLINE, kapt. L. Soupat, beide naar Havre.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie - Opper strandvonderij.
De gesubstitueerde strandvonders van Ter-Heide zullen, op bekomen autorisatie, op dinsdag den 10 januari 1826, 's morgens ten 10 ure, publiek; ad opus jus habentium, om contant geld, verkopen, voor het magazijn van strandvonders op Ter Heijde, het hol van het, benoorden Ter Heijde op het strand staande loggerschip, genaamd L'ADÈLE DIEPPE, alsmede de daar van geborgen twee masten, twee raas, een boegspriet, twee pompen, kabels, een grote kwantiteit oud en nieuw touw, zeven tonnen grof zwart zout, drie ton Haastrechts zand, zes vaatjes scheepsbier, enige ledige tonnen; achttien visnetten, een dregge, bijl, hamer, wrak hout en enige klederen van de matrozen, alles afkomstig van het op den 27 december 1825 voor Ter Heijde aangestrande schip.


Datum: 06 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 januari. Scheepstijding. De wind OZO. Niets binnengekomen.
- Uitgezeild: SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. Th. C. Clas, naar Suriname; DE GEZUSTERS, kapt. P. Mortier, naar Londen; HERMINA, kapt. S.J. Taaij, naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. J.F. Viëtor is voornemens, ten verzoeke van zijn principalen, om op dinsdag den 24 januari 1826, des avonds ten 5 uren, ten huize van K. Franken te Oude Pekel-A publiek te verkopen een snelzeilend kofschip, genaamd DE VROUW ANNEGINA, groot pl.m. 85 lasten, laatst gevoerd door kapt. J.K. Potjewijt, thans liggende te Antwerpen, waarvan de inventaris van heden af ten huize van verkoop en ten kantore van de notaris ter lezing ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, zal op dinsdag den 10 januari e.k. bij de provisionele en des 24 derzelfde maand bij de finale toewijzing, telkens des middag ten 12 uren, ten huize van de logementhouder Engbert Dalsma, in Den Witten Arend, publiek bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen zeker snelzeilend, hecht en wel betimmerd hekschip, DE ZWAAN genaamd, groot 50 Nederlandse tonnen, lang ruim 12 Nederlandse ellen, wijd en hol na advenant, met zeil en treil, haken en bomen, benevens verdere Scheepstoebehoren, zodanig als zulks bij biljetten en inventaris is gespecificeerd, laatst bevaren door Auke Atzes van Dam, als schipper bevaren en thans ter bezichtiging voor de gegadigden is liggende in het Hoogend voor het Rotterdammer Veerhuis te Sneek; 8 dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Hek-Tjalkschip, lang in het ruim 13 ellen 48 duim, wijd 2 ellen 25 duimen en hol na rato, alles in het jaar 1822 nieuw uitgehaald; voorzien van een goede inventaris; te bevragen bij de weduwe M.J. van Boon, te Nijehaske.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Lees hier: In de Lemmer, provincie Friesland, is op zeer aannemelijke voorwaarden en des vereist wordende, onder aanbieding van ondersteuning in kontanten, te huur: ene uitmuntend gelegen Scheeps Timmerwerf, met Schuringe, Kanthelling en annexe Woning, om op 12 mei 1826 of vroeger te aanvaarden, gegadigden gelieven zich in persoon of met vrachtvrije brieven te vervoegen bij C. Sleeswyk, Mr. Zeilmaker aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalk, lang over steven 18 ellen, wijd ellen, hol naar evenredigheid, in den jare1812 nieuw uitgehaald, met zeil, treil, ankers, touwen, enz., zoals het is liggende in de Heerenwal, te bevragen bij Hinderig Eises te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een geoctroijeerd Veerschip met zeil en treil, voor korten tijd nieuw uitgehaald, varende van Workum op Woudsend, Sloten en de Lemmer, alsmede op de Joure en vice versa; benevens een praam en alles wat tot hetzelve behoord; zijnde de affaire met hetzelve, gedurende enen geruime tijd met goed gevolg gedreven.
Iemand hiertoe genegen zijnde, vervoege zich in persoon bij den eigenaar, S.Z. Gaastra te Workum.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 5 januari. Gedurende het jaar 1825, zijn, in de Maas en Goeree blnnen gekomen 1373, en uitgezeild 1557 schepen; in het vorig jaar zijn insgelijks 1373 ingekomen, doch maar 1417 uitgezeild, zo dat dit getal in 1825 meer bedraagt 140 schepen. Onder deze ingekomen of uitgezeilde schepen, zijn niet begrepen vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz., langs de Zeeuwse Stromen, of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz., zijn aangekomen of vertrokken.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Antwerpen, 2 januari. Alhier zijn in de loop van het jaar 1825 aangekomen 800 schepen, zijnde 119 meer dan in het jaar 1824 gearriveerd zijn.


Datum: 07 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 januari. Niets binnengekomen. Geen postschuit uitgevaren.
- Uitgezeild: ANNA MARIA, kapt. J.D. Haynes, naar Suriname; WAAKZAAMHEID, kapt. Prater, naar Bordeaux.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant en directeur van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië, maakt hiermede bekend, dat ingevolge daartoe ontvangen autorisatie bij Gouvernements besluit van den 26 december 1825 no. 1, op maandag den 16 januari 1826 aan ’s Lands werf te Batavia, ten overstaan van de haven- en equipagemeester aldaar, publiek aan de meestbiedenden zal worden verkocht Zr.Ms. brik JACOBA ELIZABETH en inventaris, met uitzondering van geschut, wapenen, ammunitie en ballast, kunnende verdere berichten hieromtrent ten kantore van de haven- en equipagemeester voornoemd worden ingewonnen.
De Schout-bij-Nacht voornoemd, J.J. Melvill van Carnbée.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 januari. Heden zeilden in zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord naar Ferrol; ROTTERDAM, kapt. W. Robinson naar Londen; MARY BIBBY, kapt. J.G. Woodborne naar Liverpool. Kapt. Duijf is met behulp van een stoomboot naar boven gezeild (opm: blijkbaar heeft kapt. Duif het schip HERSTELLER naar Dordrecht laten slepen; zie bericht hieronder).
Den 5 dito. Van de morgen zeilden in zee: DIANA, kapt. G. Böe naar Rochefort; TWO FRIENDS, kapt. W. Saijer en CHARLOTTA, kapt. T. Church, beide naar Charlestown.
Den 6 dito. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DE HERSTELLER, kapt. R.J. Duif, van Riga met hout.
De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 4 januari. De kapiteins Mellema en Wilson zijn gisteren wel in zee gekomen, en kapt. Soupat ligt in de put ten anker. Heden zeilden naar zee: HENDRIKA ELISABETH, kapt. A. Glazener naar Belfast; VROUW GEERTRUI, kapt. H.J. Klatter; HERMINA, kapt. A.J. Hubert en EDINBURG PACKET, kapt. J. Williams, alle naar Londen; laatstgemelde is even voor posttijd op de rede teruggekomen. De wind ONO.
Den 5 dito. De kapiteins Klatter en Hubert zijn wel in zee, en L. Soupat uit de put op de rede teruggekomen. A. Glazener ligt in de put ten anker.
Heden zeilden in zee: JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel naar Nantes en EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams naar Londen. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 december. Gisteren is alhier ter rede gekomen het schip THE HOPE, kapt. W. Freeson, van Hamburg naar Londen gedestineerd met stukgoederen.
Ook zijn heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk van Riga, laatst van Veere met lijnzaad en L’ELEONORE, kapt. Rotwier van Bordeaux met wijn.
Heden is van onze rede naar zee gezeild: THE HOPE, kapt. J. Atkins, van Antwerpen naar Newcastle bestemd, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Dublin, het Nederlands kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen.
- Naar Dublin, het Nederlands kofschip SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge.
- Naar Coloraine, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. H.G. Sap.
- Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. P.J. de Boer.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men weet thans, dat het op den 27 december laatstleden, op de hoogte van Ter Heijde, gestrande loggerschip, waarvan de gehele equipage is verongelukt, L' ADÈLE van Dieppe is geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip DE VROUW KATARINA, kapt. J.H. Scholtens, van Koningsbergen naar Amsterdam, welks binnengelopen te Norderney te voren reeds is gemeld, is sedert te Delfzijl binnengekomen, vanwaar het de reis binnendoor zou voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. De Nederlandse smak DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Hazewinkel, van Rouaan naar Hamburg, is, volgens brief van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) van den 20 december, aldaar met verlies van ankers, touwen, zeilen enz. binnnengelopen; een groot gedeelte van de lading is beschadigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip DIE GUTE EINTRACHT, kapt. J.J. Kröger van Riga naar Schiedam, heeft, volgens brief van Riga, van den 22 december, op Lessöe (opm: Laesø) vastgezeten en de helft van de lading over boord moeten werpen, waarna het met verlies van anker, touw en boot, te Aalborg is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip CONCORDIA, kapt. I.J. Dijk, van Riga naar Antwerpen, te Nevlunghavn (N) binnengelopen, moet, volgens nader bericht, een gedeelte van de lading lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 januari. Het schip MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, van Rotterdam naar Bordeaux, reeds gemeld, te Cherbourg binnengelopen, lag den 23 december gereed om de reis voort te zetten. (Hierdoor vervalt het gerucht, als of hetzelve schip voor dien tijd op de rivier van Bordeaux verongelukt zou zijn).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip DE ONDERNEMING, kapt. H. den Breems, van Malaga naar Antwerpen, te Kadix lek binnengelopen, had volgens brief van Kadix van den 9 december, de lading weer ingenomen hebbende en, terwijl de kapitein zich tot de reis gereed maakte, voor drie ankers, met goede kabels, op een veilige plaats liggende, in de storm van den 6 of 7 dito een Amerikaanse goelet (opm: type zeilvaartuig), welk aan het drijven geraakt was, tegen zich aangekregen, waardoor de boegspriet en steng, alsmede de 3 kabels mede genomen werden, hetgeen tengevolge had, dat DE ONDERNEMING door de hoge golven tegen de goelet bleef stoten, welke geheel verloren ging, doch het schip van kapitein Den Breems vervolgens in het water van Fort Louis, bij de ingang van het kanaal van Trocadero, kwam; hebbende zo men vreesde, opnieuw schade bekomen.


Datum: 09 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 januari. Niets binnengekomen.
- Die van gisteren is MARIA ERNESTINA, van Bordeaux.
- Uitgezeild: ALEXANDER, kapt. Marcussen, naar Batavia.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie – Opperstrandvonderij.
De ondergetekende verwittigt, bij deze, de belanghebbenden, dat onder deszelfs custodie zich bevindt, het door Franse vissers op Doggersbank gevonden verlaten masteloos en met garst geladen Deens galjas-schip DE ZES GEBROEDERS, gevoerd door kapitein P.H. Erichsen, van Faaborg. Wordende diegenen, welke aanspraak op voorz. schip en lading hebben, verzocht, om zich, vóór of op den 21 dezer, met de nodige bewijzen van eigendom, ter reclame, te vervoegen bij Z.Exc. de heer Staatsraad, gouverneur van Noord-Holland; zullende, wanneer op voorz. tijdstip geen reclame mogte gedaan zijn, tot de publieke verkoop, ad opus jus habentium, worden overgegaan. Helder, den 6 januari 1826.
De Opperstrandvonder van de Helder en Huisdulnen, J. in 't Velt.


Datum: 10 januari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Heden is alhier ter rede gekomen het schip (opm: fregat) DE JONGE ANTHONY, kapt. M. Azon Jacometti naar Rotterdam bestemd, hetwelk van Antwerpen herwaarts gesleept is door de stoomboot de STAD ANTWERPEN, welke mede alhier ter rede ligt.
Gisteren en heden zijn van onze rede naar zee gezeild: THE HOPE, kapt. W. Freezor van Hamburg naar Londen gedestineerd met stukgoederen.
Van Antwerpen: LE CANTABRE, kapt. G. Chemin, naar St. Thomas met buskruit en stukgoederen; PLATO, kapt. J. Buckett naar Bordeaux en THE ANN, kapt. B.D. Studley naar Gibraltar, beide met ballast; DE ZEEWOLF, kapt. A. Schreijenberg, naar Londen met tarwe en gerst; THE WILLIAM, kapt. L. Morton, naar Gibraltar met ballast; DE JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, naar Lissabon met stukgoederen; THE SUZAN, kapt. B.F. Minor, naar Boston met jenever en steen; MINERVA, kapt. J. Bell, naar Londen met boomschors; WILLEM DEN EERSTEN (opm: eerste reis van deze brik), kapt. J. Langhetee naar Rio de Janeiro en DE TWEE VRIENDEN, kapt. Th. Hamilton naar de Havanna, beide met stukgoederen; THE HOPE, kapt. J. Atkins, naar Newcastle met boomschors; THE ALFRED, kapt. W. Bellingham, naar Guernsey met tarwe, gerst en schoenen.
Ook zijn sedert den 1 dezer voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest en MEDUSA, kapt. J. Lubbing, beide van Londen met stukgoederen, FRANKLIN, kapt. J.R. Drinkwater, van New York met suiker en potasch.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 januari. Heden zeilde naar zee het fregatschip DE COLONIST, kapt. H.B. Esink, gedestineerd naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 januari. Van de morgen zeilden in zee: PLATO, kapt. M. Miller naar Lissabon. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 6 januari. Heden zeilden naar zee: FLORA, kapt. D. Roderkerk naar Liverpool; HERCULES, kapt. T. Schepman naar Londen; JOHN AND THOMAS, kapt. W. Emmery naar Hull; LANDWEER, kapt. T. Heisberg naar Guernsey; CAROLINE, kapt. L. Soupat naar Havre en MATHILDA, kapt. G. Kirkbij naar Newcastle. Kapitein A. Glazener ligt nog in de put ten anker. De wind O.
Den 7 dito. De kapiteins T. Schepman, W. Emmery en G. Kirkby zijn gisteren wel in zee gekomen; Kapitein T. Hessberg ligt weer op de rede en de overige schepen in de Put ten anker. Heden zeilde naar zee: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T.J. Nuisker naar Bordeaux. De wind ONO.
Den 8 dito. Kapitein Nuisker is gisteren wel in zee gekomen; de kapiteins Glazener en Roderkerk liggen nog in de put ten anker; kapitein Soupat is gisteren uit de Put op de haven gekomen; de kapiteins Hersberg en Bourges liggen aan de Brielsche heuvel; de kapiteins Chapman en Henderson zijn heden nacht door het ijs bezet. De rivier drijft vol ijs.
De wind ONO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris te Veendam, zal op woensdag den 18 januari 1826, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder E. van Linge te Veendam, publiek veilen en verkopen een welbevaren smakschip, genaamd DE ZEELUST, groot om de 55 roggelasten, met alle deszelfs opgoederen van masten, zeilen, ankers, touwen, koks-gereedschappen en verdere annexen, invoegen hetzelve thans is liggende op de Lemmer, en laatst door de schipper Pieter Helts Boer van Veendam is bevaren.
Veendam, den 9 januari 1826 – M. van der Tuuk, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens op vrijdag den 27 januari 1826, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein H.B. Douwes, in De Oude Karper voor het Kleine Poortje te Groningen, publiek op strijkgelds-conditiën te koop te presenteren:
- een welbezeild kofschip, DE JUFFER JEANNETTE genaamd, groot 75 commercie- of ongeveer 100 roggelasten, met opgoed en toebehoren, volgens inventaris, invoegen laatst bevaren door de scheepskapitein Limborgh, liggende thans in de Nieuwe Haven te Schiedam.
- een kofschip, DE EENDRAGT genaamd, groot 80 commercie- of roggelasten, met opgoed en toebehoren, volgens inventaris, laatst bevaren door K.W. Patjer, liggende thans te Edam.
De bewijzen van eigendom en voorwaarden van verkoop zijn drie dagen bevorens ten kantore van gemelde notaris en laatst gemelde ook ten huize van veiling te zien en te vernemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. In het vorige jaar zijn alhier uit zee aangekomen zestien honderd zes schepen. Het jaar te voren (1824) waren hier 1729, dus 123 schepen meer aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder A.H. de Koe te Lemmer zal op donderdag den 12 januari 1826, bij de provisionele en den 19 daaraanvolgende bij de finale toewijzing, telkens des avond ten 6 uren, ten huize van Hendricus Leheux, kastelein in het logement De Wildeman in de Lemmer, bij contant geld presenteren te verkopen een Tjalkschip, lang over steven 19 ellen 240 strepen, wijd 4 ellen 292 strepen en hol 1 el 628 strepen, met zeil, treil, ankers, touwen en verdere toebehoren, zoals hetzelve door wijlen Jan Siemens de Vries, in het leven schipper in de Lemmer, is bevaren, liggende in de Lemmer op de Vissersburen; nadere informatie bij den deurwaarder bovengemeld en den Executeur de Vries, beiden in de Lemmer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DIE FRAU AMALIA, kapt. L.C.B. Andersen, van Bordeaux naar Amsterdam, ligt, volgens bericht, in het Noord-Hollands Kanaal, niet ver van Alkmaar.
- Het schip (opm: tjalk) VROUW ANNA, kapt. H. Garrels, van Amsterdam naar Bremen, is den 1 dezer te Akkumerzijl (opm: Accumersiel), wegens ijs, doch in goede staat, binnengelopen.
- Het schip DE JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, van Hull naar Amsterdam, is, volgens brief van Cuxhaven van den 29 december, aldaar met hulp van een loods lek binnengebracht; hetzelve heeft door kappen een anker en touw, alsmede enige zeilen en lopend touwwerk verloren en moet lossen om te repareren.
- Het schip MERCURIUS, kapt. D.F. Kalatz, van Riga naar Amsterdam, lag, volgens brief van Rendsburg van den 2 dezer, te Tonningen.
- Het schip COLINA, kapt. J. Tonnissen, van Stockholm naar Dordrecht, is, volgens brief van Flekkefiörd van den 17 december, na het uitstaan van veel stormweer, aldaar binnengelopen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 januari. Te Hamburg zijn in 1825 gearriveerd 1863 schepen, waaronder 4 uit Oost-Indië, 39 uit Noord-Amerika, 125 uit Zuid-Amerika, 92 uit Frankrijk, 757 van Engeland, de in ballast gekomen daarbij gerekend, en 377 van Holland, Oost-Friesland en de kusten. Het getal van de uitgezeilde schepen bedraagt 1858, zo grote als kleine.


Datum: 11 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 januari. De wind ZO en Z, stil.
- Niets binnengekomen, door de ijsgang is de postschuit gevaren.
- Uitgezeild: SNELHEID, kapt. J.H. Frijburg, naar Curaçao; RENLICHKEIT, kapt. C.J. Kuhl, naar Bordeaux; WASHINGTON, kapt. A. Sudenburg, naar Hull; en uit de haven van Texel nog een vaartuig, denkelijk D' EENDRAGT, kapt. H. Wente, naar Hull.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. De reeds enige dagen met ongeduld te gemoet geziene stoomboot is eindelijk op onze reê gekomen. Op de middag van den 4 l.l. (opm: dus 4 januari 1826) deed het afgesproken signaal kennen, dat dit vreemde gevaarte aan het opdagen was en nauwelijks hadden de nieuwsgierigen tijd zich naar buiten te begeven om dit belangrijke schouwspel te zien, of het vaartuig was, niettegenstaande een harde bui uit het westen met wind en stroom op de boeg, reeds tot zeer nabij genaderd en werkte statig tussen de andere ter reê liggende vaartuigen door tot op deszelfs ankerplaats.
Deze gebeurtenis verdient met de daad bijzondere aantekening in de geschiedboeken van Nederlands-Indië. Nergens kan de stoomvaart van gewichtiger invloed worden dan in deze gewesten, nergens zal zij wellicht zulke ver uitziende gevolgen hebben. Plaatsen die gedurende vaste maanden telkenjare onderling van alle gemeenschap afgesneden waren, zijn door deze uitvinding als door toverij tot elkander genaderd; hinderpalen welke geboren schenen uit de onveranderlijke wetten die het heelal beheersen zijn als met een wenk van het menselijk genie uit de weg geheven. Wie zou zich durven vermeten de grenzen aan te wijzen binnen welke de uitwerking van de stoombewegende kracht op de scheepvaart zich bijzonder in de Indische Archipel zal bepalen? Wie het overdreven durven verklaren de gevolgen daarvan voor de beschaving en ontwikkeling van een overgroot gedeelte van het ooster halfrond in vergelijking te brengen met die, welke de ontdekking van Kaap de Goede Hoop op de ontwikkeling van handel en scheepvaart, en dus van derzelver onafscheidelijke gezellin, de algemene beschaving, in het wester halfrond heeft gehad, en met de invloed welke de uitvinding van onze Laurens Koster op de uitbreiding van kennis en wetenschappen heeft geoefend?
Wij wensen Nederlands-Indië dan ook van harte geluk met deze nieuwe stap tot bevordering van deszelfs welvaart, terwijl wij de ondernemende geest toejuichen van hen, die tot dit gewichting doeleinde hunne tijd en geldelijke middelen hebben te koste gelegd en hun oprecht de beste en meest gewenste uitslag op deze hunne poging toewensen. Wij aarzelen schier niet te zeggen, dat wij de vervulling van die wens durven voorspellen en ontlenen onze eerste grond daartoe uit de voortreffelijke wijze, waarop zij in de uitvoering van hun proefstuk zijn geslaagd.
De stoomboot, aan welke de naam VAN DER CAPELLEN is gegeven, wordt door alle bevoegde beoordelaars, die dezelve bezocht hebben, geroemd als een deugdzaam en sierlijk gewrocht van scheepsbouwkunde, en het stoomwerktuig, waarmede dezelve is voorzien, behoort tot het volmaakste wat tot dusverre van dien aard is voortgebracht. Het is in Engeland vervaardigd in de fabriek van Faucet and Littledale te Liverpool, en oefent een kracht van 50 paarden, terwijl het vaartuig te Soerabaija gans door Javaanse werklieden is gebouwd onder directie van de heer C. Kerr. De houtwerken zijn van het uitgezochtste jatie (opm: djati) hout en voor de overige materialen is almede niets gespaard, wat tot derzelver deugdzaamheid mocht kunnen bijdragen. Het vaartuig meet in deszelfs grootste lengte 127 voet en is doorgaande 29 voet breed. Tussen de raderen is de breedte 19 voet, het hol is 10 voet 6 duim diep, en het schip is gemeten op 216 ton.
Het heeft de reis van Soerabaija naar Batavia, thans tegen wind en stroom, volbracht in 96 uren tijds, daaronder alleen begrepen de tijd, dat het werktuig aan de gang is geweest en natuurlijk niet geteld de tijd, dat het te Samarang en op andere plaatsen, onder anderen te Cheribon, stil heeft gelegen om brandhout in te nemen. Men kan de gang gemiddeld op 8 à 9 mijlen per wacht rekenen.
De kajuit en longroom zijn 6 voet hoog, de campagne is 40 voet lang, bovendien zijn er nog 6 hutten. Deze ganse inrichting is met veel smaak gedecoreerd en gemeubileerd, zo dat het verblijf aan boord voor passagiers alleraangenaamst is.
De boot is bestemd om Zijne Excellentie de afgetreden Gouverneur-Generaal en mevrouw de Baronesse Van der Capellen over te brengen naar het schip, met hetwelk hun Hoog Wel Geb. de reis naar Europa zullen ondernemen, en wij vernemen, dat Zijne Excellentie, benevens Zijne Excellentie de waarnemend Gouverneur-Generaal, het voornemen hebben dezer dagen het vaartuig te gaan bezichtigen en een tochtje met hetzelve op de reê te doen.
(opm: gevoerd door kapt. P.M. Stavers)

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 10 Januari. De Minister voor de Marine en Koloniën brengt ter kennis van het algemeen, dat, overeenkomstig de gemaakte bepalingen, opzigtelijk de, bij Koninklijk Besluit, van den 21 juni 1825, daargestelde paketvaart van Hellevoetsluis over Suriname naar Curaçao, en van daar naar Hellevoetsluis, op den 1 februari aanstaande, 's Konings paketbrik gecommandeerd wordende door de luitenant ter zee van de 1ste klasse F.H. Ampt, van Hellevoetsluis, naar derwaarts zal vertrekken.
Dat degenen, welke van die gelegenheid verlangen gebruik te maken om als passagiers naar Suriname of Curaçao overgevoerd te worden, zich tot dat einde vooral moeten vervoegen aan de directie der Marine te Rotterdam, door welke, te dien aanzien, de nodige informatien zullen gegeven worden; terwijl alle kistjes, pakjes of koopgoederen, welke men met die gelegenheid naar derwaarts mocht willen verzenden, (voor zoveel nodig voorzien van de vereiste documenten ter uitklaring derzelve), mede bij voornoemde directie moeten bezorgd worden, uiterlijk op den 26sten dezer, als wanneer het laatste vervoer van de tot inlading bestemde goederen naar Hellevoetsluis zal plaats hebben; kunnende verder, in het algemeen, te dien aanzien, alsmede wegens de overzending van brieven, de nodige voorlopige informatien worden ingewonnen bij de directeuren van de postkantoren in de verschillende gedeelten van het Rijk.
‘s Gravenhage, den 9 januari 1826.
De Minister voornoemd, bij deszelfs onpasselijkheid,
De Secretaris-Generaal, Quarles van Ufford.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

's Gravenhage, 10 januari. In het afgelopen jaar 1825, zijn aan de stad Schiedam uit zee aangekomen 159 schepen, als: 29 van Greifswald, 18 van Rostock; 16 van Libau, 9 van Riga en 87 van Kopenhagen, Stralsund en andere plaatsen, met welke, als ook met dezulken, die van Keulen, Dusseldorp en andere plaatsen aan de Rijn, alsmede uit onderscheiden districten in het Koningrijk der Nederlanden, aldaar zijn gearriveerd, in het geheel zijn aangebracht 25.057 lasten granen, waaronder 14.103 lasten rogge en 10.080 lasten gerst; zijnde in het geheel 64 schepen en 2.426 lasten granen meerder dan in het vorig jaar 1824.


Datum: 12 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Scheepstijding. De wind Z, stil. Niets gepasseerd.
Uit hoofde van de ijsgang zijn er geen postschuiten gevaren.
- De brievenmail van Texel is heden ten eerstenmaal, per chaloup, over den Hoorn en Horst aan den Helder gekomen en van daar geëxpedieerd.
- Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.
- Den eerste januari, WASHINGTON, kapt. D. Siedenburg, van Amsterdam naar Hull; DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, van Amsterdam naar Suriname.
- Den 2 dito. DIE FRAU AMALIA, kapt. L.C.B. Anderson, van Bordeaux naar Amsterdam; JAMES AND ISABELLA, kapt. Bodin, van Boston laatst van Cowes naar Amsterdam.
- Den 4 dito, TRAFALGAR, kapt. John Pound, van Londen naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 januari. De stroom drijft vol ijs.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 9 januari. De kapiteins Glazener en Roderkerk zijn gisteren met hoog water in de Put, bij het houten baken, tegen de kant gehaald; de kapiteins Chipman en Henderson zitten nog in het ijs vast; kapitein Slater is van de nacht van de Brielsche heuvel met het ijs gaan drijven en zit beneden het Brielsche Hoofd in het ijs vast. De rivier is vol drijfijs.
Den 10 dito. Kapitein R. Henderson is met behulp van een ijssloep uit het ijs op de haven gebracht. Het schip CHERUBIN, kapt. T. Chapman naar Yarmouth, is met behulp van een ijssloep in zee gekomen. Kapitein Slater ligt thans op de haven. Heden zeilden van de heuvel naar zee: DEUX FRÈRES, kapt. L. Bourges, naar Rouaan en LANDWEER, kapt. T. Hessberg, naar Guernsey.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het schip DIE FRAU AMALIA, kapt. L.C.B. Andersen, van Bordeaux naar Amsterdam, heeft deszelfs reis door het Groot Noord-Hollandsch Kanaal tot aan de Willemsluis voortgezet, alwaar ook liggende is de Amerikaanse brik JAMES EN ISABELLA, kapt. J. Boden, van Boston naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Volgens brief van kapitein Marcus Marcussen, voerende het schip ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, geschreven aan boord den 7 januari, is hij met veel moeite en na het kappen van twee trossen en een nieuw touw, uit het Nieuwe Diep gekomen, na tegen het Stenen Hoofd gestoten te hebben, daar de wind te zeer het Nieuwe Diep in stond, om daar boven te kunnen zeilen; het schip is echter dicht gebleven en naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Kapitein K. Möller, voerende de ever DE TWEE GEBROEDERS, van Amsterdam naar Hamburg, meldt van Delfzijl van den 6 januari, dat hij den 4 dito aldaar, wegens tegenwind en vorst, is binnengelopen, na reeds niet ver van de Elbe te zijn geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. De schepen ELIZABETH KATARINA, kapt. A. Neuman, en ELIZABETH, kapt. B. Biorlow, beiden van Amsterdam naar Drammen, zijn, volgens brief van Drammen van den 26 december, op de westkust van Noorwegen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Kapitein H.A. Hendriks, voerende het schip MERCURIUS, van Riga naar Amsterdam, meldt van Svinöer (in Noorwegen) van den 17 december, dat hij reeds den 4 dito voor Texel geweest, doch teruggestormd en den 16 te Svinöer binnengekomen was; hij had de fok- en bramzeilen verloren en een lek schip bekomen, doch hoopte, zonder repareren, de reis te kunnen vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het schip INDUSTRIE, kapt. J.H. Kintzel, van Amsterdam naar Arensdahl, is te Bergen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het schip DE JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Teves, van Cette naar Antwerpen, is, volgens brief van Malaga, van den 12 december, aldaar, wegens tegenwind, doch in goede staat binnengelopen.


Datum: 13 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het zo treurig bericht, dat op den 26 oktober jl. te Curaçao, is overleden, mijn waarde echtgenoot, de weledele gestrenge heer Pieter Muller, in leven kapitein-luitenant ter zee, commandant van Zr.Ms. brik DE MERCUUR, gestationeerd aldaar, in de ouderdom van 46 jaren en 2 maanden, na een aller gelukkigste echtverbintenis van bijna 13 jaren, mij nalatende vier nog jonge kinderen, welke niet in staat zijn hun groot verlies te beseffen: Ik betreur in hem een waardig echtgenoot en mijn kinderen een brave vader en tedere verzorger. God alleen is in staat mijn smart te lenigen en mij in zijnen wil te doen berusten. Mij van de deelneming van vrienden en bekenden overtuigd houdende, verzoeke ik van rouwbeklag verschoond te blijven.
Johanna Catharina de Block, weduwe P. Muller.
Amsterdam, den 9 januari 1826.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Hek Tjalkschip, lang over steven 18 ellen en 1 palm, wijd 4 ellen 1 palm, hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, zoals het is liggende en te bevragen bij W. Zondervan, te Harlingen.


Datum: 14 januari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 7 januari. De Nederlandse schoenerkof, MERKURIUS, kapt. R. Folkers, welke in het begin van november van Alexandrië alhier gearriveerd was, is heden uit de quarantaine ontslagen en zal alhier binnenkomen, hebbende derzelver lading de nodige beroking en het gewone onderzoek te Rammekens ondergaan.
Door het aanhouden van de vorst zijn in onze havens binnengekomen: MEDUSA, kapt. Lubbing; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest; de JONGE ANTHONY, kapt. M. Azon Jacometti en de HEMMINA, kapt. S.F. Taay.
Den 4 dezer zijn alhier ter rede gekomen: ST. MICHAEL, kapt. Th. Smithson, van Hull naar Rotterdam gedestineerd met stukgoederen; GEORGE, kapt. M.M. Potjes, van Riga naar Antwerpen bestemd met lijnzaad en touw.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 4 dezer tot heden, van onze rede naar zee gezeild: CYBÈLE, kapt. W. Holmes, naar Gibraltar met ballast; THE CHARLES, kapt. J. Torode, naar Guernsey met tarwe; THE ALPHA, kapt. Th. Hall, naar Newcastle met boomschors; MARIE ANNE, kapt. J. Durand, naar Bordeaux met stukgoederen; THE VIGILANT, kapt. J. Strang, naar Leith met boomschors; NICOLAAS, kapt. C. van der Hoeven, naar Lissabon met kaas; DE JONGE JAN, kapt. C. Kieviets, naar Belfast met boomschors; DEVERNOU OF HONDURAS, kapt. J.F. Beliest, naar Honduras met stukgoederen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.
Den 1 januari, WASHINGTON, kapt. D. Siedenburg, van Amsterdam naar Hull; DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, van Amsterdam naar Suriname.
Den 2 dito, DIE FRAU AMALIA, kapt. L.C.B. Andersen, van Bordeaux naar Amsterdam; JAMES AND ISABELLA, kapt. Bodin, van Boston, laatst van Cowes naar Amsterdam.
Den 4 dito, TRAFALGAR, kapt. John Pound, van Londen naar Amsterdam.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. In het afgelopen jaar 1825 zijn alhier het Groot Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd:
Uit zee komende ………………. 170.
Naar zeegaande ………………..165.
Dus geheel ………….... 335 schepen:

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Kapitein H. Driewes, voerende het schip DE VROUW JACOBA (opm: tjalk), van Dantzig naar Amsterdam, meldt in dato 6 dezer, dat hij te Delfzijl wegens tegenwind, doch in goede staat, is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 januari. Kapitein O. Olferts, voerende het schip ST. NICOLAAS, van Amsterdam naar Marseille gedestineerd, meldt van Marseille, in dato 3 dezer, dat hij de vorige dag aldaar gearriveerd was en 10 dagen quarantaine moest houden; hij had 16 dagen in Het Kanaal gekruist en gedurende de reis veel slecht weer gehad, waardoor zeilen en tuig veel geleden; ook was hij in de nacht van den 2 december, bij zeer donker weer, aangezeild geworden door een brik (denkelijk een Engelse), wier kluiverpen zijn brikzeil geheel had opgescheurd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Aangaande het schip DE ONDERNEMING, kapt. H. den Breems, van Malaga naar Antwerpen, meldt men van Kadix, van den 16 december, dat hetzelve, na een gedeelte van de lading in drie lichters gelost te hebben, vlot geworden was; er waren twee timmerlieden aan boord om een nieuwe boegspriet te maken; ook had de kapitein twee nieuwe ankers moeten kopen; hebbende hij van de drie verlorene slechts één terug bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Uittreksel uit de Loydslijsten van den 3, 6 en 10 januari:
Te Sheerness zijn binnengebracht DE ZEEWOLF, van Antwerpen naar Londen, met verlies van roer, anker en kabel, hebbende op de Knowle op strand gezeten.
- DE ONDERNEMING, van Amsterdam naar Livorno, met verlies van anker en kabel, en de TWEE GEBROEDERS, van Amsterdam naar Londen, mede met verlies van anker en kabel en lek, hebben op de Middengrond (opm: plaat langs de dijk van Friesland t.h.v. Makkum) gezeten.
- Te Harwich is binnengebracht de VROUW CATHARINA, van Drammen naar Amsterdam, lek.
- De MARIE ANNE, van Antwerpen naar Bordeaux, heeft op de Goodwin Sands gezeten, doch afgebracht en te Ramsgate binnengekomen, vol water, en heeft gelost.


Datum: 16 januari 1826


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie - Opper strandvonderij. De geannonceerde publieke verkoop, ad opus jus habentium, van het hout, afkomstig van het galjasschip JUPITER, op den 19 januari 1826, te Middelharnis, zal, uit hoofde van de invallende vorst en het besloten water, tot nadere advertentie geen voortgang hebben.


Datum: 17 januari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Strijensas, 11 januari. Heden morgen ten 10 ure werd door twee onzer ingezetenen, Jan Jonas en Pieter van Vugt, ontdekt, dat op het Hollandsch Diep een veerboot van de Moerdijk, bemand met de veerlieden Adrianus van der Sluijs en Joost van Rijsbergen, en beladen met de briefpakketten en pakgoederen van een diligence, in het ijs bezet geraakt was, en zich in grote nood bevond, dewijl er een gat in het boord gekomen was, hetwelk de schippers zo goed mogelijk met hun klederen hadden moeten stoppen. Dadelijk deden eerstgenoemde personen pogingen om met de schuit, waarin zij zich bevonden, de veerboot te bereiken; gelukkig slaagden zij daarin, en wel ter rechter tijd, want nauwelijks hadden zij alles in hun schuit overgeladen,of de boot liep vol water. Mensen en goederen zijn hier vervolgens gelukkig aan wal gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door den heer J. Valentijn, te Enkhuizen, wordt in dato 9 januari gemeld, dat te Medemblik zijn binnen gelopen 4 Amsterdamse lichter-vaartuigen, waaronder dat van G. Westering, geladen met suiker; voorts, dat, de vorige dag, van 24 vissersvaartuigen van Urk, welke uit hoofde van laag water niet in de haven van Urk kunnende komen, aldaar op de rede moesten blijven liggen, de kabels door een ijsveld doorsneden, en alle vaartuigen deels tegen het Enkhuizer zand, deels tussen Hoorn en den Nek, aan de grond gedreven waren; door hulp van ijsschuiten, was het gelukt, die avond, 2 van die vaartuigen in de haven van Enkhuizen te brengen, doch de overige 22 zaten nog terzelfder plaats, en waren, van Enkhuizen, door ijsschuiten van levensmiddelen voorzien geworden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARY, kapt. R. Small, met behulp van ijssloepen op de haven gekomen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 januari. Gisteren namiddag zeilden uit de Put in zee: HENDRIKA ELISABETH, kapt. A. Glazener naar Belfast en FLORA, kapt. D. Rooderkerk naar Liverpool; en arriveerde op de haven: POMONA, kapt. G. Curray van Sunderland. Kapitein Bourges is gisteren van het stenen baken op de haven gekomen. De wind NW.
Den 13 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: DE JONGE ARIJ, kapt. Den Breem van Bergen. De wind W.
Den 15 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: ROSE, kapt. J. Elles van Londen; dezelve ligt nog bij het stenen baken tegen de kant. De wind Z.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 13 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn in de haven van Ostende binnengekomen 436 en uitgezeild 463 schepen, onbegrepen de pakketboten met de brievenmaal; dien tengevolge zijn, in 1825, meer dan in het vorig jaar, binnen gekomen 36 en uitgezeild 74 schepen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 16 januari. In het jaar 1825 zijn voorbij Vlissingen en langs de Schelde binnengekomen 777, en uitgezeild 717 schepen, als:
Binnengekomen: 465 Nederlandse, 111 Engelse, 66 Amerikaanse, 45 Franse, 28 Hanoverse, 15 Deense, 11 Pruisische, 15 Noorse, 5 Oldenburgse, 4 Mecklenburgse, 3 Zweedse, 2 Rostockse, 2 Lübeckse, 1 Sardinise, 1 Hamburgse, 1 Oostenrijkse, 1 Russische en 1 Breemse.
Uitgezeild: 408 Nederlandse, 105 Engelse, 59 Amerikaanse, 42 Franse, 24 Hanoverse, 16 Deense, 13 Pruissische, 18 Noorse, 8 Oldenburgse, 6 Mecklenburgse, 7 Zweedse, 2 Rostockse, 1 Lübeckse, 1 Hamburgse, 1 Oostenrijkse, 2 Russische en 3 Breemse.
Onder de binnengekomenen waren er 3 van Salem, 11 van Batavia, 15 van Marseille, 5 van Mallaga, 42 van Bordeaux, 19 van New York, 101 van Londen, 111 van Liverpool, 23 van Rio de Janeiro, 4 van Padang, 14 van de Havanna, 3 van Alexandrie, 3 van Boston, 45 van Havre de Grace, 3 van Palermo, 6 van St. Domingo, 1 van Smyrna, 8 van Charlestown, 7 van Messina, 9 van Lissabon, 4 van Savannah, 6 van Cette.
In het vorig jaar waren binnengekomen 640 en uitgezeild 614 schepen. In de bovenstaande berekening zijn niet begrepen de kleine vaartuigen, zo beurtschepen als andere, welke deze stad passeren of de havens in- en uitlopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Leest hier! In de Lemmer, provincie Vriesland, is op zeer aannemelijke voorwaarden en, des vereist wordende, onder aanbieding van ondersteuning in contanten, te huur een uitmuntend gelegen scheepstimmerwerf, met schuring, kanthelling en annexe woning, om op den 12 mei 1826 of vroeger te aanvaarden. Gegadigden gelieven zich in persoon of met vrachtvrije brieven te vervoegen bij C. Sleeuwijk, mr. zeilmaker aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende, wonende te Wildervank, presenteert uit de hand te verkopen een welbevaren tjalkschip, genaamd ALIDA, groot om de 40 roggelasten, met alle deszelfs annexen, liggende in de Zuiderhaven te Groningen. Wie hier van gading maakt, kan de ondergetekende daar over spreken.
A.G. Sap.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een Scheepstimmer Knecht, zijn werk geheel verstaande, ongehuwd, kan werk bekomen tegen goed dagloon, op de Scheepstimmerwerf van de weduwe Haijke Pieters van der Werf, te Drachten. Brieven franco.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 januari. Scheepvaartberichten:
- Het schip HERCULES, kapt. F. Schipman, van Rotterdam naar Londen, is den 8 dezer te Whitstable lek en met verlies van een anker en touw binnengebracht.
- Het schip DE VIER GEZUSTERS, kapt. J. van Dijk, van Amsterdam naar Batavia, is den 1 dezer te Ramsgate binnengelopen, doch heeft den 6 dito de reis voortgezet.
- Het schip KATARINA HENDRINA, kapt. J. ten Boekel, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop, te Ramsgate binnengelopen, heeft den 4 dezer de reis voortgezet.
- Het schip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam naar Suriname en te Dartmouth binnen, heeft den 29 december zijn reis vervolgd.
- Het schip DE VROUW MARIA, kapt. L. Deijers, van Dordrecht naar Liverpool, reeds gemeld te Havre binnengelopen, heeft den 7 dezer deszelfs reis voortgezet.
- Het schip JAVA, kapt. A. Schott, van Rotterdam naar Batavia, te Lissabon binnen, heeft den 17 december de reis vervolgd.
- Het schip RIO-PACKET, kapt. N. le Mesurier, van Antwerpen komende, is den 14 oktober voor de Baai van Alvarado aangekomen; doch heeft, uit hoofde van harde NW storm, weer zee moeten kiezen en is den 22 op een koraalrif, genaamd Cobes, circa 7 mijlen ten NW de rivier van Alvarado, verongelukt; het volk en drie van de passagiers zijn te Alvarado aangekomen.


Datum: 18 januari 1826


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie. Departement voor de Marine en de Koloniën.
De Minister voor de Marine en Koloniën brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat, op den 14 februari 1826, des namiddags ten 2 ure, aan het lokaal van het Ministerie voor de Marine en Koloniën te 's Gravenhage, onder Zr.Ms. nadere goedkeuring, een openbare aanbesteding, bij inschrijving en opbod, zal plaats hebben, voor de aanbouw op een particuliere werf, van een fregat transportschip voor de Marine.
Het bestek en de voorwaarden, waarop deze aanbesteding zal geschieden, liggen ter lezing van de gegadigden, ter secretarie van het voorschreven Ministerie, te 's Gravenhage, zo mede ter secretarieën van de directies van de Marine, te Amsterdam, Vlissingen en Rotterdam, bij welk laatstgemelde directie, almede ter visie is liggende het plan, waarnaar de aanbouw van het gedachte schip behoord plaats te hebben.
's Gravenhage, den 16 januari 1826.
De Minister voornoemd, Bij deszelfs onpasselijkheid:
De Secretaris-Generaal, Quarles van Ufford.


Datum: 19 januari 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van Havanna naar Antwerpen, is den 4 dezer te Portsmouth binnengelopen.
- Het schip HANNAH, kapt. J.W. Savage, van Rotterdam naar Belfast, te Ramsgate binnen, heeft den 30 december de reis vervolgd.
- Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Amsterdam naar Londen, reeds gemeld, te Sheerness binnen, is, volgens nader bericht, aldaar door vissers, in zinkende staat, binnengebracht, hebbende 3 voet water in het ruim, en twee ankers en touwen, alsmede een werpanker, met werp of loper verloren; de lading werd in lichters gelost. (opm: zie OHC 100826)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 13 januari:
DE JONGE JACOBUS, kapt. P.B. Stoffers, van Amsterdam naar Havre, is den 9 dezer zeer lek te Falmouth binnengelopen en is begonnen te lossen, om te repareren.


Datum: 20 januari 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop enige nieuw opgeboeide turfbokken, een veerschip, lang circa 9 ellen, wijd ongeveer 3 ellen, benevens en voor zes jaar nieuw uitgehaald tjalkschip,genaamd DE HOOP, lang 17½ ellen, wijd 3½ ellen, met zeil en treil, haken en bomen, ankers en touwen, alles in beste order, liggende te Oosterzee, Grietenij Lemsterland, en aldaar te bevragen bij den eigenaar Harmen Roterman.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 12 januari. Te Antwerpen is een nieuwe rederij-maatschappij gevormd gevormd (opm: de Antwerpsche Rheederij), tot het bouwen en uitrusten van schepen voor de grote vaart. Aan het hoofd van die maatschappij staan de heren de Caters, Rucker en Saportas.


Datum: 21 januari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 januari. Van den 12 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LYRA, kapt. C. Bourdon van Bordeaux met wijn; KING GEORGE PACKET, kapt. J. Mecheld van Londen met stukgoederen; DE HOOP, kapt. H. van der Kolff van Nantes met wijn; DE VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, en DE COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries, beide van Londen met stukgoederen.
Door het aanhouden van de vorst zijn bovengenoemde schepen successievelijk in onze haven binnengelopen, zo dat hier thans 14 schepen binnen liggen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 18 januari. Van de morgen zeilde uit de haven naar zee: BEAVER, kapt. T. Henderson naar Newcastle. Kapitein Ellis is van het stenen baken in de haven gekomen.
De wind ZW.
Den 19 dito. Kapitein Henderson is terug op de haven gekomen De rivier drijft vol ijs.
De wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 januari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE JONGE REINA, kapt. H.J. Puister, van Neustadt naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, in Terschelling binnengekomen en was den 2 dezer aldaar nog liggende met vijf andere, waaronder DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, mede van Neustadt naar Amsterdam; eerst gemelde was van Tonningen elf dagen in zee geweest en had op de Jutse kust een zwaard verloren.
- Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Rents, van Hamburg naar Amsterdam, is te Delfzijl in goede staat binnengelopen.
- Het schip FANNY, kapt. U.F. Bonier, van Petersburg naar Antwerpen, te Vlissingen gearriveerd, is lek en beschadigd.
- Het schip ZEPHIR, kapt. Niemann, van Riga naar Antwerpen, te Ostende binnen, is lek.
- Het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van Havanna naar Antwerpen, volgens reeds gemeld te Portsmouth binnen, heeft den 12 januari de reis voortgezet.
- Het schip INDUS, kapt. P. Moriartij, van Padang naar Antwerpen, te Cowes binnen, heeft den 11 dezer de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 januari. Den 20 augustus 1825 is te Batavia gearriveerd de HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Rotterdam.


Datum: 23 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 januari. Scheepstijding. De wind N en NO. Niets gepasseerd.
- De stroom drijft vol ijs; de postschuit heeft het Nieuwe Diep niet kunnen bereiken. De brieven zijn per jol aangekomen en afgenomen.
Texel, 21 januari. De wind ZW.
- Binnengekomen: GESINA CATHARINA BRONS, kapt. P.J. Mulder, van Bordeaux, vertrokken den 2 januari jl.
- Geen postschuit gevaren, wegens ijsgang.
- Niets uitgezeild.


Datum: 24 januari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vllissingen, 17 januari. Gisteren is alhier ter rede gekomen het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur van de Havanna met koffie enz.; dit schip zal nog heden binnen de haven komen, heeft zijn quarantaine-visite ondergaan en enige tijd te Portsmouth vertoefd.
Eergisteren is van onze rede naar zee gezeild: LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, van Antwerpen naar Londen gedestineerd met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk van Liverpool; dezelve ligt binnen de Goereesche haven tegen de Zuidwal.
De wind NNO.
Den 22 dito. Kapitein M. Roderkerk is gisteren namiddag met hulp van ijssloepen op de haven gekomen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 22 januari. Heden zeilde naar zee: BEAVER, kapt. T. Henderson naar Newcastle.
De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands kofschip DE VROUW PETRONELLA, gevoerd door kapt. H.K. de Grooth, om spoedig na open water (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Co, cargadoors alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om bij het eerste open water te vertrekken:
- Naar Dublin, het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Sikkes.
- Naar Newry, het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. Jan H. Nagel.
- Naar Belfast, het Nederlands kofschip DE JONGE FREDRIK, kapt. J.H. Klein.
- Naar Belfast, het Nederlands kofschip CLARA MARGARETHA, kapt. Pieter Derks Dik.
- Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. Benjamin Pieters de Jong.
Adres bij D. Burger en Zoon
- Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge.
Adres bij Boutmij. en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Amsterdam naar Bremen, is, volgens brief van Bremen van den 18 dezer, wegens de ingevallen vorst, in goede staat te Nieuw Harlingerzijl (opm: Neuharlingersiel) binnengelopen.
- De schepen DE GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, uit Noorwegen naar Holland en DE DRIE VRIENDEN, kapt. E.F. ten Kate, van Oudsoen naar Amsterdam, beiden te Cuxhaven binnen, houden aldaar winterlaag.
- Het schip DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, van Nantes naar Brussel, is den 3 dezer te Falmouth binnengelopen.
- Volgens brief van kapt. T.S. Waters, voerende het schip ROTTERDAM, van Amsterdam naar Canton, geschreven onder Anjer, den 12 augustus, bevond hij zich aldaar (na den 5 juli de Kaap de Goede Hoop gepasseerd te zijn) met zijn schip en equipage, in goede staat, en dacht in een paar uren zijn reis te vervolgen.


Datum: 25 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 januari. Binnengekomen: LEMMER, kapt. J. Tammes en HARMONIE, kapt. N.G. Addiks, beide van Bordeaux.

AC 250126
Aan de Kaap de Goede Hoop is, voor 15 november aangekomen het schip MARTHA ELISABETH, van Amsterdam.


Datum: 26 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 januari. Niets gepasseerd; de Texelsche stroom drijft vol ijs.
Vlie, 22 januari. Niets gepasseerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE JONGE FLORENTZ, kapt. A. de Vries van Bordeaux, laatst van Rochelle; dezelve is voor het ijs binnen de Goereesche haven tegen de Zuidwal gehaald. Volgens rapport van de meesters der ijssloepen was gisteren voor de wal het driemastschip HELVETIUS, kapt. A. Taylor van Baltimore; uit vrees voor het ijs geen assistentie van de ijssloepen willende nemen heeft hetzelve koers naar Texel genomen. Veel drijfijs op stroom. De wind NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Suriname mede voor passagiers, het Nederlands driemast galjootschip VREEDE EN VRIENDSCHAP, kapt. Willem v.d. Kolff.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Het schip GEZINA KATARINA BRONS, kapt. P.J. Mulder, van Bordeaux naar Amsterdam, in Texel binnen, is den 22 dezer in het Nieuwe Diep gekomen.


Datum: 27 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

14 september 1825 (Ned.-Indië). Op Soerabaja is aangekomen Zr.Ms. korvet KOMEET, kapt. luitenant Dubriart, komende van Makasser.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 januari. Binnengekomen: FALCON, kapt. J. Barrow, van Batavia; JOHANNA ARNOLDA, kapt. J.J. Kerkhoven, van Suriname; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, van Port-a-Port.
Als bijlegger: HELVETIUS, kapt. A. Taylor, van Baltimore naar Rotterdam bestemd; dezelve is den 23 januari te Helvoet voor de wal geweest, doch heeft het uit vrees voor het ijs niet raadzaam geoordeeld, aldaar binnen te lopen, en bericht dat hij den 15 januari jl. op 49 gr, 10 min. noorderbreedte 09 gr. 06 min. westerlengte gepraaid heeft een schip, voerende de nummervlag 10, naar Batavia bestemd, (zijnde DIDO, kapt. C.J. Jonker, van Amsterdam).
Niets uitgezeild.


Datum: 28 januari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 januari. Van den 18 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen en vervolgens in de haven binnengebracht: AURORA, kapt. R. Taubman van New York, met potasch, koffie en katoen; LE GUSTAVE, kapt. J. Blay met wijn; en THE FANCY, kapt. G.S. Manhal met wijn en brandewijn, beide van Bordeaux; DE HOOP, kapt. E.G. Jonker van Nantes met wijn.
Den 24 dito. Gisteren en heden zijn alhier ter rede gekomen: Voor Brussel bestemd: DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon en ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, beide van Nantes met wijn; SUSANNA, kapt. F. Knoop, van Bordeaux met wijn en brandewijn; THE HERO, kapt. G. Romril, van Rio de Janeiro met koffie.
Voor Antwerpen: DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon met fruit; CLARA, kapt. F. Rabot, van de Havanna met koffie en suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 januari. Het schip DE JONGE FLORENTZ, kapt. A. de Vries, is met behulp van een ijssloep uit de Goereese haven alhier op de haven gebracht. Weinig drijfijs op stroom. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 januari. Van de nacht arriveerde uit zee en zijn in de haven gekomen: VROUW GESINA, kapt. J.L. Vos en INDUSTRY, kapt. C. Vooys, beide van Yarmouth. Heden zeilden naar zee: CAROLINE, kapt. L. Soupat naar Havre; DEUX FRÈRES, kapt. L. Bourges naar Rouaan; LANDWEER, kapt. F. Helsberg naar Guernsey en GOEDE VERWACHTING, kapt. M. Kwakkesteyn naar Belfast. Een binnenkomend schip ligt in de Put ten anker.
De wind ONO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 januari. In het laatst van de maand december is op de Horst van het Vlie aangedreven het wrak van een kofscheepje, waarop van achteren DE VIER GEBRUDER, anno 1815; ook is in het begin van deze maand aldaar aangespoeld een gedeelte van een spiegel van een schip, waarop de woorden ARIS MARIJ * Port.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Het schip SAPHO, kapt. J. Vallij, van Amsterdam naar Genua en Livorno, is, volgens brief van Toulon, van den 16 dezer, aldaar met behulp van een Frans schip, binnengekomen; hetzelve had niet alleen, gedurende de reis, veel slecht weer uitgestaan, maar was ook met hevig stormweer aldaar op de kust bezet geweest, bij welke gelegenheid een lek bespeurd was; men zou de lading lossen, ten einde het lek te ontdekken en te herstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 januari. Aangaande het schip DE MORGENSTAR, kapt. H.F. Veen, van Riga naar Amsterdam, reeds gemeld, op de Jutse kust gestrand, meldt men van Elseneur, van den 14 dezer, dat hetzelve als wrak verkocht is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Het schip DE VROUW MARIA, kapt. F. Henrichs, met haver en gerst, van Hoekzijl (opm: Hooksiel) naar Amsterdam, is, volgens brief van Hoekzijl, van den 20 dezer, aldaar, wegens ingevallen vorst, met enige schade teruggekomen; moet lossen, om te repareren.


Datum: 30 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 januari. Kapitein Holding, gisteren binnengekomen, heeft het volgende rapport meegebracht; "kapitein F.A. Fokkes, voerende het Hamburger schip OCEAAN, op 21 oktober 1825 in Rio Janeiro liggende, heeft op 13 september 1825 gezien, op 14 gr. 44 min. noorderbreedte, 27 gr. oostwaarts, oosterlengte van Greenwich, AUGUSTA, kapt. J. Anderson, van Antwerpen naar Batavia, aan boord was alles wel."

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. leder herinnert zich de uitstekende diensten, bij gelegenheid van de watervloed in Noord-Holland op vrijdag 4 februari 1825, door enige kapiteins van koopvaardijschepen bewezen (opm: zie MCO 100225 en DC 080726).
Z.M., wiens aandacht zulke daden nooit ontglippen, heeft, voor enige tijd, aan het bestuur van deze stad, voor vier derzelven, Dirk Kraijer, Jan Sipkes Feikesz, Hein Hiddes Zijlstra en Cornelis Pakes, alle leden van het Collegie Zeemanshoop, alhier, vier van de eerste grote zilveren medailles, met gepaste opschriften, vergezeld van vier schriftelijke bewijzen op perkament, van Zr.Ms. hoge tevredenheid en goedheid, voor de voormelde diensten doen toekomen.
Bij afwezigheid van deze brave en edele zee-kapiteinen, zijn gisteren, in de kamer van heren burgemeester en wethouders van deze stad, op de meest doelmatige wijze, ter aanmoediging van zulke edelmoedige bedrijven, gemelde gedenkpenningen en loffelijke getuigschriften uitgereikt aan de echtgenotes van en naaste betrekkingen dezer onze stadgenoten, waarop wij met reden roem dragen, onder dankzegging van deze, voor de onderscheiding van Z.M. onze geliefde Koning, wegens hunne echtgenoten en zoons.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Het Nederlandse schoenerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapitein G.J. Meeuw, zeilde tussen den 6 en 7 december laatstleden van Smyrna, gedestineerd naar Rotterdam; hetzelve bevond zich den 9, des morgens ten 11 ure, met stilte, op de hoogte van Spalmadore, tussen Carnhoutnou en Scio, wanneer twee mistieken (opm: = driemastschip, op de Middellandse Zee in gebruik), voerende Griekse vlag en wimpel, het gezegde schoenerschip, al zeilende en met alle kracht roeiende, naderden. De kapitein van het Nederlandse schip, de kwade voornemens van de Grieken vrezende, vormde met zijn equipage, uit slechts zeven man bestaande, het plan om zich te verdedigen; doch middelerwijl de Griekse vaartuigen, al nader bijkomende, en daardoor bemerkende, dat er zeker 60 à 70 manschappen aan boord waren, geloofden de weerloze Nederlanders het raadzamer, zich te bepalen bij het hijsen van de Nederlandse vlag, in het vertrouwen, dat die ten minste door de Grieken zou gerespecteerd worden. Dan, op de middag, kwamen de vaartuigen, elk vier stukken geschut voerende, naast het Nederlandse schip, een aan elke zijde, en de Grieken vingen aan met de vraag, welke bestemming het schip had, en of er Turken aan boord waren. Het eerste werd beantwoord, met fruiten naar Holland, het tweede ontkennend. De Grieken drongen toen aan, om te onderzoeken, of er inderdaad geen Turken aan boord waren; zij maakten hun vaartuigen aan het schip vast, maakten zich meester van het roer, en verscheurden de Nederlandse vlag, onder bedreiging van de dood. De Grieken vroegen toen naar geld, en verdergaande, bemerkende, dat er fijne goederen aan boord waren, braken zij de luiken open en namen alles, wat voor de hand was aan koopmanschappen van waarde, nagenoeg alle aan boord zijnde dozen, vijgen en sultana-rozijnen, nieuwe zeilen, touwen, een anker, alle scheepsprovisie, messen, vorken, lepels en ook de klederen van de kapitein en equipage, de laatste met zo veel wreedheid, dat hetgene zij daarvan niet in kisten of kooien vonden, van het lijf van de manschappen werd gescheurd. Het gelukte, gedurende het roven, de kapitein, om, ongemerkt, de
Nederlandse vlag opnieuw te hijsen, en toen, na enigen tijd, de Grieken dit vernamen, vielen zij de kapitein met pistolen en moordgeweren op het lijf, doch lieten het gelukkig bij hun wrede bedreigingen blijven.
Het geroofde van de koopmanschappen bestaat in 37 kistjes vijgen en 2 zakken krenten, 262 doosjes vijgen en rozijnen, 9 balen tapijten, 1½ doos scamonium, 30 balen stam, 2 dito zijde, 1 kistje olie van rozen, en een gedeelte van 2 balen teftick.
De Nederlandse kapitein, van alle noodwendigheden tot zijn reis ten enenmale beroofd, vond zich genoodzaakt naar Smyrna terug te keren alwaar hij, den 11 december, behouden aankwam.
Het Nederlandse oorlogschip RUPEL, kapitein Bolken, ter rede van Smyrna liggende, zeilde, den 13 van daar, met de nodige opgaven van het geroofde, om te trachten elders de goederen of de daders op te sporen.


Datum: 31 januari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 januari. Niets binnengekomen.
Uit hoofde van ijsgang geen postschuit gevaren.
Uitgezeild: FAMA, kapt. L. Pratt, naar Charleston.
Vlie, 24, 25 en 26 januari. Niets gepasseerd.
In het jaar 1825, zijn in het Vlie binnengekomen 558 schepen en uitgezeild 1114 schepen, tezamen 1672; zijnde 91 schepen meer dan in 1824.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE HOOP, kapt. W. Kuijt van Liverpool, en is met behulp van een ijssloep op de haven gekomen; gemelde kapitein rapporteert dat hij den 27 december ll. op 35° noorderbreedte en 36° lengte van Greenwich in goede staat gepraaid heeft, kapt. Bos van Rotterdam naar Rio de Janeiro bestemd.
De wind OZO.
Den 29 dito. Van de morgen arriveerde uit zee en is op de haven gekomen: LONDON, kapt. F.F. Gibbs van Londen. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 27 januari. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: HARMONIE, kapt. J. de Best van Yarmouth en DE JONGE JACOBUS, kapt. L. Jansen van Lissabon; eerst gemeld schip ligt aan de Brielsche Heuvel en het laatste is op de haven gekomen. De wind ZO.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Directeuren der Nederlandsche Groenlands en Straat Davids Visscherij Sociëteit, achten het niet onnut ter kennis van deelhebbers te brengen, dat zij in aanmerking der tegenwoordige schaarsheid van schepen buitengewoon wel geslaagd zijn in het remplacement van het verongelukte schip WILLEM DE EERSTE, door die van een fraai fregatschip, groot ongeveer 242 lasten, dat dit welslagen de Sociëteit weder in het bezit en in staat stelt vier kloeke schepen (waaronder een geheel nieuw) tegen het voorjaar in zee te zenden, zij merken tevens op, dat de meerdere kansen welke zich in vier schepen verenigen reeds het gegronde uitzicht van enen bestaanbare, zo niet winstgevende uitslag beloven; en dat naar mate zij in staat worden gesteld, tot meerdere uitrustingen ook den goede uitslag meerdere zekerheid zal verkrijgen. Directeuren nodigen daartoe allen, wien het herleven der oude vaderlandse, voor de algemene welvaart zo bevorderlijke tak der nationale nijverheid, ter harte gaat. Zij herinneren, dat ieder aandeel meer NLG 500 bedraagt, en dat dus ene geringe afzondering, van zo veel vermogens, algemeen aangewend, voldoende zijn, om tot ene uitbreiding en bloei te komen, die bij blijvende bescherming van onzen geliefden Koning ook in dit vak onzen nationale roem zouden verhogen. De inschrijvingen kunnen geschieden bij de tevoren opgegeven heren correspondenten en bij de directie zelve.
Harlingen, den 25 januari 1826, directeuren voornoemd, P. Rodenhuis, president.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Scheepvaartberichten:
- De schepen DE LEMMER, kapt. J. Tammes en DIE HARMONIE, kapt. G. Addiks, beide van Bordeaux naar Amsterdam, den 23 dezer in Texel binnen, zijn nog die avond, met hulp van sloepen, wegens het ijs, in het Nieuwe Diep aangekomen.
- Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. N.G. van der Borde, van Zante (opm: het Griekse eiland Zakynthos, ook wel Zacinto) naar Rotterdam, is den 31 december, na gedurende een reis van 51 dagen veel slecht weer te hebben uitgestaan, te Gibraltar binnengelopen.
- Volgens brief van kapt. D. Kruijen, voerende het schip HET SCHOON VERBOND, van Amsterdam, naar Canton, in dato Anjer den 7 augustus, was hij aldaar van vele zware stormen, vooral beoosten de Kaap de Goede Hoop, vanwaar de tocht in 30 dagen was afgelegd, aangekomen en zou dadelijk de reis voortzetten.
- Het schip DE GEZUSTERS, kapt. D.B. Leitjen, zou omstreeks den 1 oktober van Batavia naar Amsterdam vertrekken.
- Het schip HELENA KATARINA, kapt. G.H. Bergveld, zou den 4 december van Havanna de terugreis naar Amsterdam aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 januari. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 24 en 27 januari:
De BARONESSE VAN DER CAPELLEN, van omtrent twee honderd ton, is op de kust van Java vergaan, en zo men verneemt, slechts drie man van de equipage gered.
Het Hollands schip ELIZABETH is op de kust van Java door zeerovers genomen.


Datum: 02 februari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 januari. Er drijft veel ijs op stroom. De wind Z.
Den 31 dito. Van de morgen zeilde in zee: ELISABETH, kapt. Morton naar Harwich.
De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 januari. Gisteren arriveerde alhier in de haven: DE JONGE MAARTEN, kapt. P. Kall Jr. van West-Cowes.
Kapitein L. Jansen (opm: gezagvoerder van de JONGE JACOBUS), den 28 dezer alhier binnengekomen, rapporteert dat hij den 15 dezer, op 40° 52’ noorderbreedte en 10° 30’ westerlengte van Greenwich, dicht langs een brik gezeild is welke vol water was, met open luiken, en reeds lang scheen te hebben gedreven; dezelve was sterk met schelpen begroeid en gans afgetuigd van want, zonder ankers en touwwaren, doch had de beide ondermasten benevens de boegspriet nog staan. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, mede voor passagiers, het Nederlands driemast galjootschip VREEDE EN
VRIENDSCHAP, kapt. Willem van der Kolff.
- Naar Boston, mede voor passagiers, het Amerikaans brikschip OHIO, kapt. John D.
Dennis.
- Naar Dublin, het Nederlands kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. Harm J. Veen, om
spoedig te vertrekken.
- Naar Coloraine, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. Hendrik G. Sap.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen
- Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. Kempe Zacharias Schut, om
den 1 maart te vertrekken.
- Naar Rochefort, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand.
- Naar Petersburg, het Nederlands kofschip DE VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Tijmen
Sok, om met de eerste schepen te vertrekken.
- Naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands kofschip DE HOOP, Corns. Ouwehand.
- Naar Liverpool, het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Meindert Roderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, van Port à Port naar
Amsterdam, te Texel binnen, is in het Nieuwe Diep gekomen.
- Het schip HORTENSE, kapt. J. van der Zweep, van Mauritius naar Antwerpen, laatst van
Kaap de Goede Hoop, is den 25 dezer te Deal binnengelopen.
- Het schip AMERICA, kapt. Lake, van Boston naar Antwerpen, is te Cowes binnengelopen
en heeft den 22 dezer de reis voortgezet.
- Het schip GERARDUS JOHANNES, kapt. J. van Ulphen, van Amsterdam naar Bordeaux,
te Dartmouth binnen, heeft den 21 dezer de reis voortgezet.
- Het schip MARIA, kapt. J. Moffat, van Batavia naar Antwerpen, te Plymouth binnen, heeft
den 19 dezer de reis vervolgd.
- Het schip HENRICH, kapt. N. Zwendsen, in het begin van november van Rotterdam naar
Antwerpen vertrokken, is den 8 dezer wegens ziekte van de kapitein en bekomen lek en
schade, te Christiaansand binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Tegen het einde des vorigen jaars verspreidde zich het voor mij zo noodlottig gerucht, hetwelk zich op heden bevestigd, dat mijn geliefde echtgenoot, H.G. Nanning, kapitein op het Rotterdams koopvaardijschip AURORA, op den 9 augustus laatstleden te Batavia overleden is. Hoe smartelijk dit verlies mij en mijn twee nog onmondige kinderen treffen moet, zullen vooral diegenen kunnen beseffen, die in de gelegenheid waren, om de overledene in al de beminnelijkheid van zijn braaf en edelaardig karakter te leren kennen.
Rotterdam, den 1 februari 1826.
Johanna Clara van der Voorde, wed. H.G. Nanning.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om bij het eerste open water te vertrekken:
- Naar Dublin, het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Sikkes.
- Naar Newry, het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. Jan H. Nagel.
- Naar Belfast, het Nederlands kofschip DE JONGE FREDRIK, kapt. J.H. Klein.
- Naar Belfast, het Nederlands kofschip CLARA MARGARETHA, kapt. Pieter Dirks Dik.
- Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. Benjamin Pieters de
Jong.
- Naar Aberdeen, het Engels sloepschip ROTTERDAM PACKET, kapt. James Hossack.
Adres bij D. Burger en Zoon


Datum: 03 februari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De heren geïnteresseerden, in de lading van het schip CONCORDIA, gevoerd door kapt. U.F. Bonjer, op de reis van Bordeaux herwaarts, met schade te St. Martin binnengelopen, worden verzocht zich aan te melden bij de makelaar Floris der Kinderen, ten einde eenstemmig zodanige maatregelen te nemen, als in het belang van de zaak nuttig zullen worden geoordeeld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 september. Te Soerabaija zijn op 31 augustus ter rede gekomen Zr.Ms. fregat MARIA REIGERSBERGEN, kapt. Coertzen en de korvet POLLUX, kapitein luitenant Eeg, laatst van Amboina, uit Europa komende, om Kaap Hoorn, hebbende de kust van Guinea aangedaan en wijders, in Zuid Amerika, de havens Valparaiso en van Lima bezocht.
Beide schepen zijn den 23 augustus des vorigen jaar uit het vaderland gezeild. Zij zijn beiden in goede staat, bijzonder de korvet.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 30 januari. De scheepstimmerman W. van der Vliet alhier heeft het tussen Oostkapelle en Domburg gestrand Engels brikschip THETFORD, van Hull naar Rotterdam bestemd, op een zeer eenvoudige wijze, vijf voeten uit het zand gelicht, ruim vijf honderd voeten langs het strand gevoerd, in vlot water en alhier binnen gebracht.


Datum: 04 februari 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant en directeur van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië, maakt hiermede bekend, dat ingevolge daartoe ontvangen autorisatie bij Gouvernements besluit van den 29 januari 1826 no. 10, op den 22 februari 1826 aan ’s Lands werf te Soerabaija, ten overstaan van de haven- en equipagemeester aldaar, publiek aan de meestbiedenden zal worden verkocht Zr.Ms. koloniale schoener EMMA, met derzelver inventaris, uitgezonderd de ballast, geschut, wapenen en ammunitie, kunnende verdere berichten hieromtrent ten kantore van de haven- en equipagemeester te Soerabaija worden ingewonnen.
De Schout-bij-Nacht voornoemd, J.J. Melvill van Carnbée.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 29 januari. Den 25 dezer is alhier gearriveerd het schip DE BRABANDER, kapt. A.E. de Groot, op avontuur, met steenkolen.
Voorts zijn, van den 25 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen, en, uit hoofde van de aanhoudende vorst, in de haven alhier binnengebracht de volgende schepen: THE CHARLES, kapt. P. Priault, en L’Union, kapt. C. Schaken, beide van Rio de Janeiro met koffie en suiker; DIE FRAU REWENDA, kapt. J.H. Lehnhof, van Lissabon met stukgoederen; MASSHUET, kapt. B. Holmes, van Salem met suiker; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn, van Liverpool met klipzout; THE GEORGE, kapt. G. Beth, van Bordeaux met wijn en brandewijn; HARTON, kapt. J. Hill, van Liverpool met klipzout; DE MARIA, kapt. John Fothering, en INDUS, kapt. T. Moriart, beide van Batavia, met suiker, thee en verfhout; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, van Nantes met wijn; HORTENSE, kapt. J.Y. van der Zweep, van Mauritius met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, van Londen, en is op de haven gekomen. De wind Z.
Den 2 dito. Van de morgen arriveerden uit zee: PALINARO, kapt. Williams van Batavia en SUPERB, kapt. E. George van Baltimore. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 februari. De kapiteins Den Breem, Ellis en Curray zijn uit de haven naar boven gezeild. Van de morgen zeilde in zee: INDUSTRY, kapt. C. Cooijs naar Breskens. De wind Z.
Den 2 dito. L. Jansen, J. Slater en J.L. Vos zijn uit de haven naar boven gezeild. Heden arriveerde uit zee: SPECULATION, kapt. J. Serck van Bergen. De wind ZW.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 3 februari. Op gisteren zijn er officiële berichten van Java ingekomen, lopende tot den I3 september 1825. Dezelve zijn aangebracht door kapitein Van Duijn, voerende het schip DE KATWIJK, die, na een reis van 136 dagen, dezer dagen te Zierikzee is binnen gevallen. Behalve de Bataviasche Couranten, no. 33 ad 36, lopende van 17 augustus tot en met den 7 september jl., waarvan de inhoud bereids door de Amsterdamsche Couranten is medegedeeld geworden, heeft men daarbij ontvangen de navolgende officiële depêches van de Gouverneur-Generaal, die wij, als behelzende de enigste en laatst ontvangen officiële berichten, in derzelver geheel overnemen. (opm: bericht te lang op hier op te nemen)


Datum: 07 februari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Gisteren zijn, Voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede en vervolgens in de haven binnengekomen: THE VENUS, kapt. R. Dorey, van Montevideo met suiker; OSIRIS, kapt. S. Hubrock van Rio de Janeiro, met koffie en huiden; THE ROSE, kapt. P. le Rossignol, van Jersey met suiker en koffie; DE JONGE JOHANNA, kapt. H.A. Nieberding, van Londen met stukgoederen; DE JULIA, kapt. J.P. Visser, van de Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 februari. De brik PALINARO, kapt. C. Williams, is met behulp van een ijssloep van de rede op de nieuwe haven gebracht. Het schip SUPERB, kapt. E. George van Charlestown, en niet van Baltimore gekomen, zo als gisteren abusievelijk gemeld is, ligt quarantaine op de rede. De wind ZZW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Matson van Lissabon, CROSTY, kapt. J. Biske van Londen; dezelven zijn op de haven gekomen. De wind ZW.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Volmer, van Port Mahon; INDUSTRIE, kapt. D.J. Bulsing en CHRISTOPHER SCOTT, kapt. W. Dunn, beide van Batavia.
Het schip SUPERB, kapt. E. George is uit quarantaine ontslagen en met behulp van ijssloepen beoosten de haven tussen de beide havenhoofden vast gemeerd. De schepen MARY, kapt. R. Small en LONDON, kapt. F.F. Gibbs, zijn uit de haven naar boven gezeild. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DEBEN, kapt. J. Dalen van Hull.
Kapitein J. de Best is van de Brielsche heuvel naar boven gezeild. De wind ZW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: LOUISA, kapt. D. Guijt van Londen.
Kapitein P. Kall is naar boven gezeild. De wind ZW.
Den 5 dito. Heden arriveerden uit zee: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Onstwedder en DE JONGE HARM, kapt. J. Schrader, beide van Londen, als bijleggers op order.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een vaartuig of praampje, lang over steven ongeveer 6 ellen 812 strepen, zeer geschikt voor een visschuit buitendijks, liggende te Harlingen en aldaar te bevragen bij de kastelein Willem Zondervan, op de Noorderhaven, wijk C, no. 152.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Scheepvaartberichten:
- In het Vlie zijn binnengekomen: de kapiteins J. Beach, A. Galloway en J. Bischop van Londen, de eerste is naar Terschelling gezeild; uitgezeild kapt. J. Moulder naar Londen.
- Te Terschelling is binnengekomen kapt. M.L. Bentes van Villanova, laatst van Scilly, dezelve is voor de mond van het Ras van Terschelling gekomen, alsmede kapt. Beach in het Vliegat binnen; door de loodsschipper L. Hakvoort is in goede staat nevens Terschelling gepraaid kapt. J.J. Wever (opm: schip DE VROUW MARGARETHA), van Londen naar Groningen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Scheepvaartberichten:
- De schoenerbrik KATWIJK, kapt. J. van Duin, van Batavia naar Rotterdam, is, 136 dagen reis hebbende, door kapitein Van den Abeele te Zierikzee binnengebracht.
- Kapitein H. Smit, voerende het Nederlandse schip ANNA KRANENBORG, van Nantes naar Antwerpen, te Vlissingen binnen, meldt van daar in dato 31 januari, dat hij den 10 dito, op 48˚ 52' Noorderbreedte en 06˚ 08' lengte West van Greenwich, ontmoet heeft het Frans sloepscheepje LE JEUNE FRANÇOIS, kapt. P.J.J. Beauregard, thuis behorend te St. Servan, en met een lading sardijnen van Camaret, bij Brest, naar St. Malo bestemd, hetwelk in reddeloze en zinkende staat was, en welks manschap, uit de kapitein, twee man en een jongen bestaande, door koude en vermoeidheid was uitgeput. Door zijn equipage getrouwelijk bijgestaan, was het kapitein Smit, niettegenstaande de geweldige zee, gelukt deze ongelukkige schepelingen met zijn sloep te redden en alzo een wisse dood te ontrukken, waarna hij hen te Vlissingen heeft aangebracht, vanwaar zij die dag huiswaarts zouden keren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 februari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE VROUW KATARINA, kapt. C.J. Luths, met gerst en haver, van Inhauzerzijl (opm: Inhausersiel) naar Amsterdam, is, volgens brief van Norden, van den 31 januari, den 1 dito op het eiland Juist gestrand; van de lading zijn slechts 8 tonnen gerst en van het want een zeer klein gedeelte geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 februari. Aangaande het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Mattheus Oosterbaan, den 31 juli (opm: 1825) van Suriname naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: brik, vergaan ter hoogte van de Azoren; zie RC 110631)


Datum: 08 februari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Binnengekomen: LANOSTRA, kapt. J. Colburn, van Charleston.
Niets uitgezeild. Geen postschuit gevaren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Volgens brief van kapt. Pieter Kraaij, voerende het schip MARCO BOZZARIS, was hij den 3 oktober in Straat Sunda in goede staat zeilende, en hoopte de volgende dag te Batavia te arriveren; passagiers en equipage waren welvarende.


Datum: 09 februari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 februari. Gisteren namiddag en van de morgen arriveerde uit zee: PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull van Suriname. De wind ZZW.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd van Londen. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FORTUNA, kapt. T. Helm van Messina. De wind ZW.
Den 7 dito gisteren namiddag arriveerden uit zee: LADY MIDDLETON, kapt. C. Mulley, en ACTIVE, kapt. J. Lord, beide van Londen. De wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Lissabon naar Amsterdam, in Texel
binnen, is in het Nieuwe Diep gebracht.
- Het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. I.J. Wever, van Londen naar Groningen, is den 1 februari op de hoogte van Terschelling in goede staat gepraaid door de loodsschipper L. Hakvoort.
- Het schip JOHANNA, kapt. R.H. Jonker, van Memel naar Amsterdam, hetwelk te Cuxhaven overwinterd heeft, was volgens de laatste brieven gereed, om vandaar de reis voort te zetten.
- Het schip CONCORDIA, kapt. W. Groenhoff, van Riga naar Amsterdam, lag den 6 januari in goede staat te Tananger in Noorwegen.
- Volgens brief van Falmouth van den 28 januari dacht kapitein P.B. Stoffers, voerende het aldaar binnengelopen schip (opm: kof, zie RC 190126) de JONGE JACOBUS, van Amsterdam naar Havre en Rouaan, in de volgende week, de lading weer in te nemen.
- Kapt. J. Meijer, voerende het schip DE VROUW ANNA, van Amsterdam te Gibraltar gearriveerd, meldt van daar in dato 30 december, dat hij op zijn reis veel storm en slecht weer heeft gehad, inzonderheid den 18 en 19 dito, toen hij op (opm: hier missen de breedtegraden) 97 en een half graad bewesten Greenwich was, en het de eerste dag uit het NW en de tweede dag uit het ZW een orkaan woei, zodanig als hij het nimmer had bijgewoond; liggende hij voor een twee gereefd grootzeil en stormbezaan te drijven, terwijl het schip, niettegenstaande dat alles zo scheef woei, dat de kajuitsdeur te water lag, zodat hij bijna genoodzaakt was om de ganse vleet overboord te kappen, daar het schip onder het water versmoorde; het weer echter tegen middernacht bedaard zijnde, had hij zijn reis, zonder verdere belangrijke tegenspoeden kunnen vervolgen.
- Het schip EIZO DE WIND, kapt. W.G. Hellinga, van Bandol naar Amsterdam, is den 3 januari te Gibraltar binnengelopen, na de vele stormen uitgestaan en daardoor enige averij bekomen te hebben. Gemelde kapitein heeft den 30 december in goede staat gepraaid het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Flik de Jonge, van Cette naar Holland.
- Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J.K. de Jong (opm: pink, kapt. J. Kersjes de Jong), van Amsterdam naar Suriname, was, volgens brief van de kapitein, in dato den 21 december, op 20º Noorderbreedte, 34º30' Westerlengte, in goede staat zeilende.


Datum: 10 februari 1826


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 9 februari. Zr.Ms. fregat MARIA REIGERSBERGEN, kapitein Coertzen, en de korvet POLLUX, kapitein Eeg, zijn, den 23 augustus 1824, uit het vaderland gezeild, hebben de kust van Guinéa aangedaan, en zijn vervolgens naar Buenos-Aires gestevend; alwaar de officieren door de overheden van het land beleefdelijk zijn onthaald. Vervolgens zijn zij Kaap Hoorn, den 3 februari, omgezeild, naar Valparaiso gestevend, hebben aldaar tot den 21 maart vertoefd, en de meeste hulpbetoning van de overheden van die plaats ondervonden. Daar het kasteel en de haven van Callao nauw geblokkeerd waren, hebben zij zich naar een andere haven in de nabijheid van Lima begeven, en zijn aldaar door de president Bolivar zeer beleefd ontvangen. Den 10 april hebben zij den tocht door de Stille Oceaan voortgezet, en den 15 mei, het eiland Noahiva bereikt. Na verversing te hebben ingenomen, hebben zij, den 14 juni, een laag eiland, op geen der zeekaarten aangewezen, op 07º10’ Z.B. en 177º33'06” lengte oost van Greenwich, ontdekt, bewoond door koperkleurige mensen, welke, even als de overige Zuidzee-eilanders, wild en diefachtig zijn; en hetzelve Nederlandsch Eiland genaamd. Den 29 juli, hebben zij de hoogte van Nieuw Guinea, en den 1 augustus, de Molukse eilanden bereikt. (H. C.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Freesemann Viëtor, openbaar notaris te Winschoten, gedenkt op vrijdag den 17 februari 1826, des avonds te 5 uren, ten huize van de logementhouder Eggo van Dijk te Winschoten op strijkgelds-conditiën te verkopen een snelzeilend kofschip, DE JUFFER TITIA genaamd, groot plus minus 75 roggelasten, thans liggende te Antwerpen, laatst bevaren door kapt. L.J. Besseling, waarvan de inventaris van heden af ten huize van verkoop en ten kantore van de ondergetekende notaris ligt.
J. Freeseman Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welbezeild smakschipshol met deszelfs masten, groot ongeveer 55 roggelasten, laatst bevaren door de kapt. H. Hashagen, liggende te Delfzijl en aldaar te bevragen bij de ondergetekende, P.J. Vos.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tien of twaalf scheepstimmerknechten, zijn werk wel verstaande, kunnen, tegen een goed dagloon, van stonden aan, voor een of twee jaren, vast werk bekomen bij H.W. Molenaar, aan de Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half trekschip, van Sneek naar Leeuwarden, en vice versa, met de halve gerechtigheid van het veer enz. Nader te vernemen bij Mr. B. Haga, secretaris te Sneek.


Datum: 11 februari 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 3 dezer (opm: februari 1826) is ter rede van Batavia gearriveerd Zr.Ms. fregat BELLONA, commandant kapt.luit. H.M. Dibbets, den 28 september 1825 van Texel vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 februari. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kersjes de Jonge, van Amsterdam naar Suriname bestemd, was op den 21 december van het vorige jaar, in goede staat zeilende, op 20 graden noorderbreedte en 34 graden 30 minuten lengte bewesten Greenwich.
Van den 1 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen: DE JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn, van Batavia naar Rotterdam bestemd, met koffie; DE VROUW GEZINA, kapt. N.H. Baas, van Nantes naar Brussel gedestineerd met wijn.
Voor Antwerpen bestemd: DE AREND, kapt. H. Elbring, van Londen met stukgoederen; AUGUSTA, kapt. J.G. Sap en DIE JUFKER REGINA, kapt. J.H. Koop, beide van Nantes, en LA MARIE, kapt. M. Boone Jr. van Rochefort, alle drie met wijn; DE VROUW KATHARINA, kapt. B. Otten van Nantes, met wijn en pruimen; DE ZAANVLIET, kapt. O. Simons, van Bayonne met stukgoederen; AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Londen met Spaanse wol; LA CLEMENCE, kapt. C. Briant en LE FRANÇOIS, kapt. J.B. Guerin, beide van Nantes met wijn; DE ONDERNEMING, kapt. H. de Breeuw van Malaga met wijn enz.; LA PERLE, kapt. G. Guichon, van Duinkerken met wijn en fruit; LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, van Marseille met stukgoederen; DRYADS, kapt. J.G. Scott, van New Orleans met katoen; DE ZEPHYR, kapt. F. Willaert, van Alexandrie met koopmansgoederen; de twee laatst genoemde schepen moeten quarantaine houden.
Den 8 dito. Van den 5 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LE NESTOR, kapt. J. Decombe van Lebourne en EENIGHEDEN, kapt. H. Melbye van Bone-Carlo, beide met wijn; DE AASTROOM, kapt. B.J. Houwink, van Havre-de-Grace, en VESTA, kapt. N. de Wolff van Livorno, beide met stukgoederen; LA VIERGE MARIE, kapt. J. de Meire, van Messina met fruit enz.; HOLSTEIN, kapt. N. Peters, van Bordeaux met wijn; LE JULES, kapt. P. Metaijer, van Kadix met wol; ARETHUSE, kapt. R. Heart, van Campeschy (opm: waarschijnlijk Campêche) met verfhout; THE POTOMAC, kapt. C.W. Norris, van Batavia met koffie; URANIE, kapt. A. le Cocq, van Guernsey met koffie; OREMAZO, kapt. Rolufs, van Alexandrie met wol; AGENORIA, kapt. H. Winsor, van Charlestown met rijst en verfhout; de twee laatste moeten quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ALEXANDER, kapt. C. Davey van Suriname; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden van Zante; DE VROUW ANNA, kapt. G. Don van Cette; CLAMOR GEORGE; kapt. A. Middendorff van Bordeaux en DE JONGE GERRIT, kapt. C. Ouwehand van Londen. De kapiteins W. Kuyt, M. Rooderkerk, A. de Vries, G. Metzon en J. Blake zijn uit de haven naar boven (opm: stroomopwaarts) gezeild.
De wind ZW.
Den 9 dito. De brik PALINARO, kapt. C. Williams, is gisteren namiddag uit de haven naar boven gezeild. De wind ZO.

DC 110226
Brielle, 8 februari. Kapitein Onstwedder is naar Rotterdam opgezeild. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Belfast, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. Hendrik Sluijk.
Adres bij D. Burger en Zoon

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Scheepvaartberichten:
- Kapitein J.J. Reinhart, voerende de brik DE NIJVERHEID, thuis behorende te Brugge, van Alexandria in Egypte, de welke, na een reis van 58 dagen, den 1 dezer te Oostende binnengekomen en den 2 in Texel gearriveerd is, heeft den 16 januari, op de hoogte van Gibraltar, gepraaid de brik LA VIERGE MARIE, kapitein Joseph de Meire, van Messina naar Antwerpen.
- Het schip DIANA, kapt. W. Leaphan, met koffie, suiker, indigo, enz., van Boston, is na een reis van 27 dagen, den 7 dezer, op de Zuiderhaaks van Texel verongelukt; de kapitein en equipage hebben zich in de boot gered en zijn, door een vissersvaartuig opgenomen en in het Nieuwe Diep aangebracht geworden; doch van het schip en de lading vreest men niets te zullen kunnen bergen.
- Kapitein J.D. Zeijlstra, voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam naar Marseille, meldt van Lissabon, van den 18 januari, dat hij, na zeven dagen reis, zich op de hoogte van Kaap Finisterre bevindende, door ZW en W stormen was overvallen, waardoor hij zwaar had moeten zeilen, ten gevolge waarvan het schip gewonden was en zware slagzijde bekomen had; hij was, uit die hoofde, den 15 te Lissabon binnengelopen, en moet lossen, alvorens zijn reis te kunnen voortzetten; hoeveel er van de lading beschadigd was, was nog onbekend.
- Het schip (opm: brik, thuishaven Antwerpen) ACTIF, kapt. P.J. Spilliard, van Smyrna naar Amsterdam, is den 5 januari te Gibraltar binnengelopen en heeft aldaar, wegens tegenwind, tot den 17 gelegen, wanneer het de reis heeft voortgezet.
- De kof DE VIGILANTIE, kapt. H.K. Smit, van Liverpool naar Amsterdam, is den 29 januari te Padstow zeer lek binnengebracht.


Datum: 13 februari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 februari. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: ZEEMEEUW, kapt. J.H. Veer, naar Batavia; JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J.S. Smith en CONCORDIA, kapt. W. Groen, beide naar Suriname; WILHELMINA MARIA, kapt. J. Boele, naar Madeira; DE HOOP, kapt. R.R. Berg, naar Londen; VROUW ANNA, kapt. J.T. Boer, naar Yarmouth; uit de quarantaine zijn ontslagen: Kapitein J. Colburn, van Charleston en kapt. J.J. Rijnhard, van Alexandrië.
Texel, 11 februari. Binnengekomen: NEPTHUNE, kapt. J. Luiken en LUDOLP THEODORE, kapt. J.A. van Zijl, beide van Cette; NEERLANDSCH KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma en VROUW DIEUWKE, kapt. G.A. Dijkstra, beide van Londen.
Uitgezeild: AUGUST MILENE, kapt. D. Jamman, (van Havanna) naar Bremen.
Gisteren nog: HET DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser en CORNELIA, kapt. J.J. de Jonge, beide naar Londen.


Datum: 14 februari 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Lissabon, Het Nederlandse hoekerschip JONGERE MAARTEN, kapt. P. Kel.
Adres bij Boutmij en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Eergisteren is van hier naar Monnikendam op gezeild kapt. J.K. de Jonge van Hull, dezelfde is gisteren na verlies van anker, touw en wegens ijsgang op de Vliestroom weer terug in het Ras van Terschelling gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Van Hamburg wordt van den 7 dezer gemeld, dat het ijs op de Elbe, sedert enige dagen door het zachte weer, doch inzonderheid in de vorige nacht, door de zware wind en regen, veel geleden had en op enige plaatsen zelfs reeds iets geweken was; die ochtend waren echter nog enige handsleden en ijsschuiten met melk, ofschoon met zeer veel moeite, uit de streken van Harburg en Hamburg aangekomen, nochtans hield men het niet meer raadzaam vrachtgoederen over het ijs derwaarts te zenden; de haven van Hamburg was reeds tamelijk vrij van ijs en verscheidene schepen hadden begonnen te laden.


Datum: 16 februari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 10 februari. Heden zeilden in zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. C. Zonneveld naar Duinkerken; PALMER, kapt. T. Taylor naar Londen; AQUATIE, kapt. J. Alison en WATERLOO, kapt. C. Cloid, beide naar Hull. De wind O.
Den 11 dito. Heden zeilden in zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers naar Londen en JONGE HARM, kapt. J. Schrader op avontuur. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip ALIDA FRANKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder,
ligt gereed:
- Naar Bayonne, het Nederlands kofschip DE ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons.
- Naar Rochefort, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand.
- Naar Petersburg, het Nederlands kofschip DE VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Tijmen
Sok, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool naar Dordrecht, is den 4 dezer wegens tegenwind, doch in goede staat te Holyhead binnengelopen.
- Het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.D. Touscher, van Amsterdam naar Kopenhagen, is volgens brief van Kopenhagen van den 4 dezer, te Bergen binnengelopen.
- Het schip (opm : brik) LES DEUX FRÈRES, kapt. S.H. Deke van Antwerpen, is, volgens brief van Mexico van den 9 november, voor de baai van Alvarado aangekomen, doch uit hoofde van noordelijke winden weer op zee gegaan; sedert had men niets van hetzelve vernomen, maar wel de boot op het strand gevonden. (opm: zie ook bericht in de RC 180226)
- Volgens brief van kapitein J.E. de Boer, voerende het schip HENRIETTE EN BETSEIJ, van Amsterdam naar Suriname, in dato 10 januari, was hij toen zeilende in de Spaanse Zee, op 41º47’ noorderbreedte, 03º28' lengte beoosten de piek van Teneriffe; aan boord was alles wel en de wind N met harde koelte.
- Het schip BATAVIA, van Batavia naar Antwerpen, is op 24 graden Zuiderbreedte en 4 graden Oosterlengte gepraaid door kapitein Chapman, van Bombay te Londen gearriveerd.


Datum: 17 februari 1826


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Als een nieuw blijk van de herlevende scheepsbouw alhier kan men melden, dat op de onderscheidene bijzondere werven alhier thans de volgende koopvaarders op stapel staan, te weten 9 fregatten, 2 brikken en 3 stoomschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert publiek bij boelgoed en gereed geld aan de meestbiedende te verkopen het geborgene der lading, bestaande in 44 vaten hennip-olie, 24 vaten en een partij losse talk, benevens de tuigage, bestaande in zwaar en lopend touwwerk met blokken, zeilen, watervaten, een chaloup (opm: sloep) en verdere scheepstoebehoren, alles herkomstig uit en van het gestrande kofschip HET PARADIJS, schipper J.W. Poel (opm: het betreft het Hannoveraanse schip PARADIS, thuishaven Papenburg, zie ook volgend bericht), van Petersburg naar Bremen gedestineerd geweest. Wie gading maakt, kome op donderdag den 23 februari 1826, des voormiddags te 10 uren, in de herberg te Wierum, provincie Vriesland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert publiek bij boelgoed en gereed geld, aan den meestbiedende te verkopen 24 vaten en enige losse talk, en 44 vaten hennipolie, meer of min beschadigd, geborgen uit het op den 8 december 1825 tussen Ameland en de Engelsmanplaat gestrande kofschip HET PARADYS, schipper Jan W. Poel, van Petersburg naar Bremen gedestineerd; alsmede de tuigage van gedacht schip, bestaande in zeilen, touwwerk en andere goederen.
Wie gading make, kome op donderdag den 23 februari 1826, des voormiddag ten 10 uren, in de herberg te Wierum, alwaar het te veilen des daags voor den verkoop ter bezichtiging zal liggen, terwijl intussen mede nadere informatie zijn te bekomen bij de heren Barend Visser & Zoon te Harlingen.


Datum: 18 februari 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Door kapitein D.B. Luitjes, te Texel binnengekomen van Batavia, zijn gepraaid kapt. P. Kraaij, van Amsterdam naar Batavia, den 4 oktober 1825 in goede staat bij Pulo Rabie, Straat Sunda; de Antwerpse brik No. 93, van Antwerpen naar Batavia, den 7 oktober 1825 bij St. Nicolaas-Punt, Straat Sunda, kapitein de Jong, van Amsterdam naar Batavia,den 7 dito bij Button, Straat Sunda, niet gesproken; den 9 oktober gezien een schip en den 10 dito tegen het strand van Anjer in de grond ANN OF LONDEN, den 30 november, zo het scheen een thuisvaarder, zagen hetzelve de volgende dag stormweer west, met gereefd groot marszeil, enz. voor de wind lenzen; en kapt. S. Veer, den 14 februari 1826 in de Noordzee, bij de Hinder.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Aangaande het schip LES DEUX FRÈRES, kapt. S.H. Deke van Antwerpen naar Alvarado, meldt men van Alvarado van den 21 november, dat hetzelve in een zware storm van deszelfs ankerplaats weggedreven zijnde, naar zee geraakt en niet voor den 6 november teruggekomen was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Hull, het Nederlands schoenerschip ST. MICHEL, kapt. E.P. Brons.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 februari. Te Vlissingen is gearriveerd: P. Kal junior (opm: hoeker VROUW BREGTJE), van Plymouth.


Datum: 20 februari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 februari. Niets gepasseerd. Het schip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Boelen, van Amsterdam naar Zuid-Amerika bestemd, is den 13 februari ter rede van Margate gekomen.
Texel, 18 februari. Binnengekomen: ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, van Bordeaux.
Niets uitgezeild.


Datum: 21 februari 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. Op den 5 dezer zijn, na de ingevallen vorst, de eerste schepen weer naar Antwerpen opgezeild, ten getale van 56; zijnde er van de 42 schepen, welke, uit hoofde van het ijs op de Schelde, alhier hebben binnen gelegen, slechts 8 in de haven of ter rede gebleven, als mede drie naar Rotterdam bestemd, waarvan er een voor Rammekens ten anker ligt.
Heden is alhier ter rede gekomen het schip DE JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert van Londen, laatst van Veere, met stukgoederen.
Van 9 dezer is van quarantaine ontslagen en heden naar Antwerpen opgezeild, de brik ZEPHYR, kapt. F. Willaert.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound van Londen en ANN, kapt. B. Scott van Newcastle.
De wind Z.


Datum: 23 februari 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 februari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE VROUW ALIDA, kapt. H.A. Jonker, van Amsterdam naar Hull, te Cuxhaven met schade binnen, was, volgens brief van Cuxhaven van den 12 dezer, van de geleden schade hersteld, zou de lading weer innemen en daarna de reis met de eerste gunstige gelegenheid voortzetten.
- Het schip FREDERICK, kapt. H. Kopperholdt, van Malaga naar Antwerpen, is den 14 dezer te Portsmouth binnengelopen.
- Het schip GERARDUS JOHANNES, kapt. J. van Ulphen, van Amsterdam naar Bordeaux, hetwelk den 21 januari van Dartmouth vertrokken is, na vele zware stormen en tegenwind te hebben uitgestaan, aldaar teruggekomen.
- Kapitein J.D. Zijlstra, voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam naar Marseille, reeds gemeld te Lissabon binnen, meldt vandaar van den 31 januari, dat hij zijn lading gelost en in goede staat bevonden had, uitgezonderd twee vaten spijkers, die uit hoofde van beschadigdheid, verkocht zouden worden; hij dacht over 14 dagen de reparatie volbracht te zullen hebben en tot het voortzetten van de reis gereed te zullen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Petersburg, het Nederlands kofschip DE VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Tijmen
Sok, om met de eerste schepen te vertrekken.
- Naar Lissabon, het Nederlandse hoekerschip DE JONGE PRINSES VAN ORANJE, kapt.
Jan van der Wind.
- Naar Bayonne, het Nederlands kofschip DE ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons.
- Naar Bordeaux, het Hanovers kofschip T'HOFF, kapt. Harmen Koop, om den 28 februari te
vertrekken.
- Naar Rochefort, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand.
- Naar Elseneur en Stettin, het Nederlandse smakschip EENDRAGT, kapt. Heerke Tewes
Smit.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 24 februari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze waarde vader en behuwdvader, H.A. Balmer, oud-kapitein om de west, in de ouderdom van circa 75 jaren.
Amsterdam, den 22 februari 1826, uit aller naam Willem Balmer.
NSC 240226
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Openbare aanbesteding, op woensdag den 1 maart 1826, des morgens ten 10 ure, op Feijenoord, bij Rotterdam, van het uitdiepen van een gedeelte van de havens van het genoemde eiland.
De tekeningen en bestekken deswege liggen ter Inzage van de gegadigden in het gebouw het voormalige Pesthuis, op het genoemde eiland Feijenoord.


Datum: 25 februari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 19 en 20 februari. Het schip CHESAPEAKE, den 30 september van Batavia naar Rotterdam gezeild, is den 17 februari zwaar lek te Cowes binnengelopen, ook zijn aldaar, den 18 februari binnengekomen, CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Amsterdam naar Suriname.
Den 20 februari is van Cowes vertrokken het schip BATAVIA, naar Antwerpen.
Het schip ZEEMEEUW, kapt. Veen, van Amsterdam naar Batavia is op 18 februari te Torbay binnengelopen.
Het schip PHOENIX (opm: brik), kapt. D.T. Visser, van Havanna naar Amsterdam, is op 19 februari, met verlies van grote mast en alles wat zich op dek bevond, benevens de eerste en tweede stuurman en drie matrozen, door de ROYAL SOVEREIGN, kapt. Looper, van Londen naar Malaga, te Falmouth binnengesleept (opm: zie AC 070626).

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op heden overleed alhier de heer L.H. Schneider, in leven gezaghebber van het Nederlandse schip SUSANNA (opm: zie ook AC 260626).
Batavia, den 12 februari 1826

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 februari. Heden is, in tegenwoordigheid van een aanzienlijk getal toeschouwers, met goed gevolg, van stapel gelopen het fregatschip NEÊRLANDS KONING, groot duizend Nederlandse tonnen, voor rekening van de heer A. van Hoboken, gebouwd op deszelfs scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren.
Even voor het aflopen kwam de rivier opzeilen en ankerde voor de scheepstimmerwerf, het fregatschip de JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn, van Batavia, hetwelk de nieuwe bodem, met een saluut van 21 schoten, in het water welkom heette.
De jachten van Zr.Ms. Marine, mede voor de werf in de rivier geankerd, beantwoordden dit saluut.
Op dezelfde helling, waarop, enige ogenblikken te voren, het schip NEÊRLANDS KONING rustte, werd, voor dezelfde rekening, weder een kiel gelegd voor een fregat ter grootte van 800 Nederlandse tonnen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DE VROUW JOHANNA, kapt. Z. Jans, van Oléron, met zout.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Beraadslagingen over het Wetboek van Koophandel.
ADVIES van de heer Beelaerts van Blokland, over den 2de titel des Tweeden Boeks; uitgebracht in de zitting van vrijdag den 17 februari.
Edel Mogende Heren, die een schip op zijne kosten laat bouwen, of de eigendom van een schip door koop verkrijgt, met oogmerk om hetzelve te bevrachten, wordt reder genaamd, een woord, in de scheepshandel gebruikelijk, om daarmee de scheepseigenaar aan te duiden.
Maar daar eens ieders krachten niet toelaten, zulke ondernemingen alleen aan te gaan, verenigen zich dikwijls meer personen tot dat einde en gaan een maatschap aan, rederij genaamd, omtrent welke een contract wordt tot stand gebracht, redercedul genoemd.
Over die rederij handelt de tweede titel van het tweede boek van het ontworpen Wetboek van Koophandel.
Dat de rechten en verplichtingen van medereders, zo onder elkander, als ten opzichte van derden, moeten worden afgeleid uit de wetsbepalingen omtrent vennootschappen, zo in het algemeen, als omtrent die van koophandel in het bijzonder, zal geen betoog behoeven; enige bijzonderheden nochtans hebben er omtrent deze bijzondere soort van maatschap plaats, welke de inhoud van de onderscheiden artikelen van deze titel uitmaken.
Zo bepaalt het 1ste artikel, na een korte beschrijving van de rederij, de wijze, op welke de gezamenlijke belangen van de reders worden geregeld, en naar welke berekening de meerderheid van stemmen wordt opgemaakt, terwijl art. 2 de verplichting, om tot uitrusting van het schip bij te dragen, aan de evenredigheid van de aandelen verbindt, en die aandelen daarvoor aansprakelijk verklaart.
Dat een ieder voor zijn eigen daden aansprakelijk is, zal wel aan geen twijfel onderhevig zijn, en het art. 3 zou dus nauwelijks nodig zijn, ware het niet, om de bepaling uit te drukken; dat de persoonlljke verbintenis, welke de medereders aangaan door hun last tot reparaties en andere kosten van het schip, stand grijpt in evenredigheid van een ieders aandeel.
Dan de verbintenis, aan welke zij door de daden van een ander worden onderworpen, is van een andere aard; de schipper verbindt wel, door zijn daden en handelingen; de reders of scheepseigenaars; maar indien deze verbintenis hun te zwaar valt, behoeven zij dezelve niet verder gestand te doen dan ten belope van hun eigendom in het schip, en, door de afstand van hun aandelen in hetzelve, zo wel als van de verdiende of nog te verdienen vracht-penningen, dat is van hoofdsom en renten, ontslaan zij zich van alle verdere aansprakelijkheid; zie daar de bepalingen van art. 3 en 4.
Een schip, op reis zijnde, kan genoodzaakt zijn een haven aan te doen, om hersteld te worden van bekomen schade, lekkage of anderszins; die reparaties kunnen somtijds zo aanmerkelijk zijn, dat het zeer bedenkelijk is of het belang van de rederij wel medebrengt, die reparaties te doen, en of het integendeel niet raadzamer zou zijn,de gehele onderneming te laten varen; daarover kan verscheidenheid van gevoelens plaats hebben; om dat verschil te ontscheiden; zonder nochtans de meerderheid willekeurig over de beurs van de minderheid te laten beschikken, is de wetsbepaling van art. 5 bestemd; gelijk ook het volgende art. 6 strekt, om voort te komen, dat een reeds ondernomen, door een plotselinge ontbinding van de rederij, niet wordt vruchteloos gemaakt. Gelijk in alle maatschappijen, zo kan ook in een rederij het bewind niet door allen worden uitgeoefend, waaronder er vele zijn kunnen en dikwijls zijn, die geen kennis hebben van de zaak, welke zij zonden besturen; men is daarom gewoon, tot dat einde, een bevarendsman te benoemen, onder de naam van boekhouder; deze is doorgaans één van de reders, doch het zou ook een ander kunnen zijn, indien de gezamenlijke reders eenstemmig van gevoelen waren, dat geen hunner tot het waarnemen van die bediening de vereiste hoedanigheden bezat.
Daar het een bediening is, die geheel ontspruit uit het vertrouwen van de reders, zo kan het niet anders, of dezelve moet herroepelijk zijn, zodra dat vertrouwen ophoudt te bestaan; dit een en ander is de strekking van art. 7.
De boekhouder, met het vertrouwen van de reders bekleed, moet hun gemeenschappelijk lichaam vertegenwoordigen; dit is van belang, zowel voor de gezamenlijke reders zelve, als voor derden, met welke ter zake van het schip gehandeld wordt; zijn bestuur moet derhalve zeer algemeen, zijn vermogen, om het welzijn van de rederij te kunnen behartigen, groot zijn, en verbindende uitkomsten kunnen opleveren, zonder dat het nodig zij, telkens, en voor elke daad, het goedvinden van de reders in te nemen, anders dan telkens bij het ondernemen van een nieuwe reis, of te doene bevrachting, om dat alle reis en elke bevrachting op zich zelve staat, een nieuwe handeling uitmaakt, en eerst, wanneer daartoe besloten is, weer een onderwerp van bestuur wordt; dit is de zin en strekking van art. 8 - 13 ingesloten.
Is de macht van de boekhouder groot, niet minder groot (het ene is een noodzakelijk gevolg van het andere) is zijn verantwoordelijkheid; die verantwoordelijkheid is algeheel en persoonlijk, schoon zijn aandeel in het schip daarvoor in de eerste plaats verbonden is;
art. 14.
Om echter de reders niet bloot te stellen aan de onkosten, uit des boekhouders onbepaald bewind, tot welke vergoeding mogelijk zijn verantwoordelijkheid zelve zou te kort schieten, spruitende, wordt door art. 15 gezorgd, dat hij de bijzondere last van de reders nodig heeft, tot het maken van zodanige kosten, die op hen zelve een persoonlijke verbindtenis doen kleven.
Daartoe behoort ook het laten verzekeren van het schip, met dat onderscheid zelfs, dat de meerderheid daartoe over de minderheid niet kan beschikken; dit is iets dat niet behoort tot het bestuur, tot de onderneming niet behoort, van het gebruik van het schip geheel afgescheiden is, en daarom aan het gemeen goedvinden van allen, of wel van elk voor zich zelven, moet worden overgelaten; elk scheepsaandeel is een voorwerp, dat op zich zelf kan worden verzekerd, en waar over dus elke medereder voor zich zelven beschikken kan; die de risico van de vaart zelve wil lopen, laat zijn aandeel onverzekerd, terwijl een ander verkiest, het zijne door dat middel te beveiligen; doch de reders, van de reparatiekosten, gedurende de reis te maken, geen kennis hebbende, en de vrachtpenningen, die het schip op de reis verdienen kan, tot het gebruik van het schip, en dus tot de daden van bestuur behorende, zo bestaat daaromtrent een andere reden, en tot de verzekering daarvan is de boekhouder verplicht; dit moest worden uitgedrukt, om niet te doen geloven, dat het verbod zich ook daartoe uitstrekte; te dien einde vindt men de twee onderscheidene bepalingen in art. 16 en 17.
Dat de reders recht hebben, om kennis en opening te bekomen van hetgeen hun belangen aangaat; dat zij behoren te kunnen weten, of en in hoe verre aan hun vertrouwen wordt beantwoord, en wat er met hun op de oceaan zwervend eigendom gebeurt, ligt zodanig in de aard der zaak, dat de bepaling, daaromtrent bij art. 18 voorkomende, slechts nodig was, op dat de boekhouder niet in de waan zou komen, als of hij, zo lang een reis of onderneming niet was afgelopen, aan niemand enige opening verschuldigd was; evenwel behoort hij niet door elke ondeligen, hoe klein diens belang ook zij, telkens te kunnen worden lastig gevallen, en dus de uitoefening en goede waarneming van zijn bestuur eerder worden belemmerd dan bevorderd; daarom verbindt dezelfde wetsbepaling de daarbij uitgedrukte verplichting aan de vordering van de meerderheid.
De wederkerige verplichtingen zo van de boekhouder als van de reders tot het doen en ontvangen van rekening en verantwoording, en tot het vereffenen van de saldo's, in art. 19 en 20 uitgedrukt, hebben geen toelichting nodig; terwijl voorts het 21ste en laatste art. zorgt, dat de meerderheid, in welke de boekhouder, door zijn aandelen, niet zelden een overwegende stem kan hebben, over de rechten en belangen van de minderheid niet buiten noodzaak beschikke.
Ook deze titel zal derhalve mijn toestemming bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Bordeaux, het Nederlandse hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jacob
Parlevliet, vertrekt 4 maart.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 februari. Kapitein J. Hartwijk, voerende het schip DE JONGE WILLEM, van Bergen te Triëst gearriveerd, meldt van daar van den 6 dezer, dat hij, na zijn vertrek van Osterrisöer, in de Noordzee door zware stormen was belopen geworden en geweldige stortzeeën had overgekregen, waardoor de boot en jol waren verloren gegaan en hij genoodzaakt was geweest een anker en touw, benevens een gedeelte van de zeilen en tuigage, te kappen; het schip was, niettegenstaande het zware werken, volkomen dicht gebleven; hij had zeven dagen quarantaine gehouden en zou als toen beginnen te lossen.


Datum: 28 februari 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 februari. Binnengekomen: CAMOEN, kapt. H. Visman, van Lissabon; HOPE, kapt. J. Bisschop en FRIENDS, kapt. J. Prince, beide van Londen; het Amerikaanse schip HERALD, kapt. W. Crowel, is van de quarantaine ontslagen. Niets uitgezeild.
Het schip JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, van Amsterdam naar Suriname, is den 21 februari te Cowes binnengelopen. Het schip WATERLOO, kapt. Hensken, van Amsterdam, is den 8 december aan de Kaap de Goede Hoop gekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij.
Regeling van de vaart van de stoomboot DE ONDERNEMING, kapt. E.M. Corbière, bestemd naar Hamburg en terug, gedurende de maand maart 1826:
Den 1, 11, 21 en 31sten van Amsterdam naar Hamburg, des morgens ten vier ure van de Kalkmarkt – Boom.
Den 6, 16 en 26sten van Hamburg naar Amsterdam, des morgens ten zes ure van de Jonashaven.
Nadere informaties, nopens de vrachten van de passagiers, gelden, goederen als anderszins, zijn te bekomen ten kantore van de gemelde maatschappij, op de Kalkmarkt No. 54, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELISA, kapt. J. Hart van Londen en ADMIRAAL COCKBURN, kapt. W.J. Cooling van Batavia, laatst van Harwich.
Er ligt nog een driemastschip beneden de Goereese haven ten anker, denkelijk DE JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn van Batavia, laatst van Vlissingen.
Volgens rapport was gisteren voor de wal, met twee loodsen aan boord, het driemastschip HERKULES, komende van Batavia. De wind Z.
Den 14 dito. Het driemastschip dat gisteren binnen de Goereese haven lag is DE JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn van Batavia, laatst van Vlissingen. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 februari. Gisteren avond arriveerden uit zee: ALFRED, kapt. G. Abbot van Ipswich en EYZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga van Cette.
Heden zeilden in zee: DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers naar Dundalk; ARNO, kapt. J. Cooke naar Stockton en EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Hart naar Londen. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men zal op woensdag 15 maart 1826 te twaalf ure, aan het Bureau der Publieke Verkopingen achter Sint Pieter, te Utrecht, in het openbaar veilen, en aan de meest en genoeg biedenden verkopen: Een hecht, sterk en welbetimmerd, onlangs eerst nieuw uitgebreid smakschip, genaamd VAN UTRECHT OP BRUSSEL, hebbende ronde roef en luik, laag over steven 18 ellen 95 duimen, wijd 3 ellen 83 duimen, diep 1 el 81 duimen en groot 87 tonnen, met zeil en treil, staande en lopend want, ankers en touwen, haken, bomen en verder toebehoren, benevens een bootje: zijnde het gemeld schip sedert enige jaren gebruikt geweest door den overledenen eigenaar Willem de Jong, als beurtschipper van Utrecht op Antwerpen en Brussel, liggende hetzelve te Utrecht, buiten het Marie Waterpoortje, omtrent het Keulsche Veer, alwaar het dagelijks kan bezichtigd worden.
Het gemeld schip en toebehoren is inmiddels uit de hand te koop.
En iemand nader onderricht verlangende adressere zich ten kantore van J.H. van Grootveld, openbaar notaris, J. van Toorenenbergen, procureur, beide binnen Utrecht, en bij de notaris Mr. P.S. Schull, te Dordrecht.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Bij besluit van Zijne Majesteit, van den 6 januari jl., no. 133, is een, door Hunne Excellenties de ministers voor de Marine en Koloniën, en van Binnenlandse Zaken, ontworpen instructie voor de havenmeesters aan het grote Noord-Hollandsche Kanaal, goedgekeurd, en zijn, op de voet van die instructie, tot havenmeesters benoemd de heer J. Cremer, voormalig koopvaardij-kapitein, te Amsterdam, en de gepensioneerde luitenant ter zee der 1ste klasse, met rang van kapitein-luitenant, W.A. Steenbergen; zijnde dit besluit en deze instructie, bestaande in 34 artikelen, door Z.Exc. de Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, bij publicatie van den I7 dezer maand, ter kennis van het publiek gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, het Nederlandse driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt. William
Turnbull.
- Naar Suriname, het Nederlandse fregatschip ALEXANDER, kapt. Cornelis Davij.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Kapitein J.J. van der Veer, voerende het schip NIMPHEA, van Cette naar Amsterdam, meldt van Dublin van den 16 dezer, dat hij in een haven vier mijlen vandaar was binnengelopen, na veel slecht weer uitgestaan, zeilen, watervaten en sloep verloren en zware schade aan de boot bekomen te hebben; het schip, dat door zwaar prangen lek geworden was, zou naar Dublin zeilen om de geleden schade te herstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip DE JONGE AUKE, kapt. K.A. Blaauw, van Rotterdam naar Londen, is den 17 dezer te Harwich binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 februari. Den 6 januari laatstleden is te Suriname gearriveerd de MAASSTROOM (opm: galjoot), kapt. P.S. Schuil, van Rotterdam.


Datum: 01 maart 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banka. Wij vernemen met genoegen dat de stoomboot VAN DER CAPELLEN, op den 13 februari deze rede verlaten hebbende reeds op den 19 voor de middag te elf ure het anker op die van Muntok heeft laten vallen, met voornemen om, na op deze plaats het nodige brandhout te hebben ingenomen, onverwijld naar Borneo, werwaarts dit vaartuig verder bestemd is, door te stevenen. De spoed waarmede de overtocht naar Muntok is volbracht, geeft opnieuw alle redenen om te denken, dat men in de verwachting, die men van de stoomvaart koesterde, niet zal teleurgesteld worden, terwijl ook voorts alle passagiers over de geriefelijkheden op de stoomboot voor handen, volkomen zijn voldaan geweest, als ook over de geschikte behandeling van derzelver commandant, de heer Stavers.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alhier ter rede (opm: Batavia) zijn gearriveerd:
Den 25 februari het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter, den 12 oktober (1825) vertrokken van Rotterdam met 8 passagiers.
Den 27 februari het schip (opm: bark) WATERLOO, kapt. N. Hensken, den 1 augustus (1825) vertrokken van Amsterdam.


Datum: 02 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ASTREA, kapt. D.J. Batten van Londen en DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini van Cette.
Van de morgen zeilden in zee: GLORY, kapt. W. Frost naar Londen; ALBION, kapt. T. Graham naar Leith; ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack naar Aberdeen.
De wind ZZO.
Den 16 dito. Gisteren namiddag en van de morgen zeilden in zee: Zr.Ms. paketbrik DE ZWALUW, luitenant Ambt, naar Curaçao; DE JONGE AUKE, kapt. K.A. Blauw, naar Londen, en DE JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, naar Oléron. Kapitein K.L. Domini is met het naar binnen zeilen op het plaatje vastgeraakt, doch met hulp er weer afgebracht.
De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 februari. Gisteren namiddag zeilden naar zee: DE HOOP, kapt. C. Ouwehand, naar Bergen en THE HAYTE, kapt. R. Stevenson, naar Londen, de laatste ligt waarschijnlijk wegens de mist nog in de Put ten anker. Gisteren avond arriveerden uit zee: CERES, kapt. L. Bourgne van St. Malo en DE WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord van Cette, laatst gemelde kapitein rapporteert dat hij den 7 bij Goudstaart (opm: Start Point) in goede staat gepraaid heeft het schip DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Domini van Cette naar Rotterdam. De wind Z.
Den 15 dito. Kapitein R. Stevenson is gisteren uit de put in zee gezeild;
nog zeilde in zee: SPECULATION, kapt. J. Serck naar Bergen; en arriveerde uit zee: FLORA, kapt. C. Klok van Londen. Van de morgen arriveerde uit zee: DE JONGE PRINS VAN ORANJE, kapt. J. van der Windt van Londen; en zeilde in zee: JUFFROUW WILLEMINA LAURENTINA, kapt. J.J. Swart, naar Oléron. De wind ZZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip DE INDUSTRIE, kapt. Dirk Jans
Bulsing; heeft goede inrichtingen voor passagiers.
- Naar Petersburg, het Nederlands kofschip DE VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Tijmen
Sok, vertrekt den 15 maart.
- Naar Lissabon, het Nederlandse hoekerschip DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. Gerrit
Metzon.
- Naar Bayonne, het Nederlands kofschip DE ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons.
- Naar Bordeaux, het Hanovers kofschip T'HOFF, kapt. Harmen Koop, ligt gereed.
- Naar Elseneur en Stettin, het Nederlandse smakschip EENDRAGT, kapt. Heerke Tewes
Smit.
- Naar Elseneur en Dantzig, het Hanovers schoener-kofschip DE VERWACHTING, kapt.
Heinrich Gerdes, om dadelijk te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer


Datum: 03 maart 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 maart. Binnengekomen: HENRIETTA, kapt. P.P. Akkerman, van Havanna; ROUSSEAU, kapt. M.M. Leveen, van Charleston, ligt quarantaine.
Uitgezeild: VICTORIJ, kapt. R. Cubitt en UNION, kapt. A. Gallewaij, beide naar Londen.
Vlie, 27 en 28 februari. Niets gepasseerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Bericht. - Nederlandse scheepsbevelhebbers worden aanbevolen, wanneer zij in of bij Duins genaderd zijn, om zeer omzichtig te wezen en hun schepen niet toe te vertrouwen aan lieden, welke voorgeven loodsen te wezen, terwijl zij het niet zijn. – Gewone Koningsloodsen (Branch or Kings Pilots) zijn bij alle gelegenheden de besten, en het volgende geheime sein of signaal zou kunnen aangenomen worden: Wanneer men een van de bovengenoemde Koningsloodsen verlangt, hijs dan een Hollandse geus boven de nummervlag aan de kruissteng, of voor brikken aan de grote steng. Dat sein is aan de Nederlandse consul te Deal gericht, aan het zuideinde van de stad, in een groot huis wonende, en zal van daar beantwoord worden door een Hollandse geus, boven een Engelse standaard, wit of rood.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Den 11 januari lagen te Port Mahon (opm: Minorca, Balearen) de volgende Nederlandse oorlogsschepen: het schip (opm linieschip) HOLLAND en de oorlogsbrikken DE GIER en DE PELICAAN. Het fregat DIANA lag voor Napels, terwijl het fregat RUPEL en de brik DE COURIER in de archipel (opm: mogelijk de Griekse eilanden) kruisten.


Datum: 04 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bestuurders van het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een brief ontvangen hebbende, van wege het Departement Middelharnis en Sommelsdijk, dd. 16 januari 1826, waarin de medewerking van de Departementen verzocht wordt, om in de nood van de 9 weduwen en 14 wezen te voorzien, die door het jammerlijk omkomen op de Engelse kusten van de brave Jacob Bree en zijn tochtgenoten in de maand oktober ll. in de dringendste armoede gedompeld zijn, brachten dezelve op de gewone Departementen vergadering van gisteren avond ter kennis van hun geachte medeleden en herhalen bij deze de toen gedane uitnodiging, aan die leden des Departements welke niet tegenwoordig mochten geweest zijn, alsmede aan hun menslievende stadgenoten, om hun liefdegiften te bezorgen ten huize van de heren J. Moll, penningmeester des Departements, op zodanig een wijze, als men zal goedvinden, terwijl voor diegene, welke daarvan zullen willen gebruik maken, aldaar een gesloten bus geplaatst is, tot 8 maart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N.M. van Swijndregt, H.M. van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, binnen de stad Rotterdam, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, op donderdag 9 maart 1826, des namiddags ten 4 ure, op de Kade der Gelderschekade, voor de Koningsteeg, publiek te veilen en verkopen: het poonschip genaamd KOOPMANS WELVAREN, alsmede het poonschip, genaamd DE JONGE MARIA, met al hun rondhout, staand een lopend want, ankers, touwen en zeilen, zo als dezelve zijn liggende aan de Gelderschekade, voor de Koningsteeg volgens de daarvan gedrukte inventarissen. Kunnende dezelve daags vóór en op de dag der veiling door een ieder worden bezichtigd. Nader onderrichting bij gem. makelaars, bij wie de inventarissen te bekomen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N.M. van Swijndregt, H.M. van Swijndregt en F. van Dam, makelaars binnen de stad Rotterdam, zijn van mening, na gedane aangifte conform de wet, op dinsdag 14 maart 1826, des namiddags ten 4 ure, op de Kade van de Wijnhaven Noordzijde, publiek te veilen en verkopen: het smakschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, gevoerd bij kapitein B.J. Bakker; lang over steven 20 ellen 4 palmen; wijd 3 ellen 9 palmen, hol 1 el 6 palmen; alles Nederlandse maat. Benevens deszelfs en daarbij behorende inventaris en verdere goederen en scheepsgereedschappen meer. Welke daags vóór en op de dag van de verkoping voor en op de bovengemelde kade door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd; zullende het gemelde smakschip en deszelfs inventaris vooraf ineens, en daarna, bij herveiling, bij kavelingen worden aangeboden. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BETSEY, kapt. E. Walles, van Alexandrie in Virginia en JANUS, kapt. W. Holmes, van Boston;
en zeilde in zee: CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, naar Belfast.
Kapitein K.L. Domini rapporteert den 26 januari ll. bij kaap St. Vincent in goeden staat te hebben gepraaid kapitein Klein, van DE LEMMER, van Marseille naar Amsterdam bestemd. De wind ZZW.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart en COMMERCE, kapt. S. Golder, beide van Londen. De wind ZW.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HERKULES, kapt. W. Vaughan, van Batavia, laatst van Deal; dezelve ligt onder de Zuidwal ten anker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 16 februari. Heden arriveerden uit zee: DE JONGE CORNELIS, kapt. A.H. Oortjes van Londen en ANNA, kapt. M. Thompson van Hull. Er zijn twee schepen in het gezicht.
De wind ZZO.
Den 17 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: OHIO, kapt. J.D. Dennis naar Boston;
en arriveerden uit zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Spanjersberg van Londen en EMELIE, kapt. T. Guilbert van Havre. De wind ZZW.
Den 18 dito. Heden arriveerde uit zee: LOUISE MARIA, kapt. P. Aillet van St. Malo;
en zeilde in zee: JONGE ARY, kapt. A. den Breem naar Bergen. De wind ZW.
Den 19 dito. Heden zeilde in zee: ROSE, kapt. J. Ellis naar Londen. De wind Z.
Den 20 dito. Heden arriveerde uit zee: LYNX, kapt. R. Heijen van Londen. De wind WZW.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Minister voor de Marine en Koloniën roept, bij deze, op, de personen van:
J. Neurdenberg;
J.M. Burjot, en
J. Staal,
welke zich op Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG hebben bevonden, tijdens dat die bodem op het eiland Cocchima, in de Middellandse Zee, is gestrand, om zich, ten spoedigste, in persoon of schriftelijk te vervoegen aan het Ministerie van Marine en Koloniën te 's Gravenhage, of bij de dlrecties van de Marine, te Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen.
‘s Gravenhage, den 14 februari 1826.
De Minister voor de Marine en Kolonies, bij deszelfs onpasselijkheid,
De secretaris-generaal, Quarles van Ufford.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 maart. Een schip tonende de vlag met A no. 2, zijnde die van kapt. A. Hazewinkel, voerende het schip DE JONGE GERRIT, van Rotterdam naar Oléron, is 17 februari op de hoogte van Goudstaart gepraaid door kapt. J.S. Okkes, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd.


Datum: 07 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 februari. Van den 12 tot den 14 dezer zijn van deze rede naar zee gezeild: THE ETTON, kapt. A. Ash, naar Hull met vlas en meekrap; DAVID OWEN, kapt. J.G. Walker, met boomschors en THE RADIANT, kapt. C. Philips, met boomschors en raapzaad, beide naar Londen; PROVIDENTIA, kapt. M. Madsen naar Newcastle en THE CITY OF GENOA, kapt. R. Crauwfurd (opm: mogelijk R. Crawford) naar St. Domingo, beide met ballast. Alle van Antwerpen.
Van den 12 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen: DE JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn, van Batavia naar Rotterdam gedestineerd met koffie; VICTORIA, kapt. G. Kuper, van Londen naar Brussel bestemd met stukgoederen.
Voor Antwerpen bestemd: GALATHEE, kapt. J. Gerdes, van Triest met fruit, olie en stukgoederen; de IRIS (opm: sloep), kapt. B. Arfsten, van Villanova met fruit; THE COURIER, kapt. H.J. Hudson, van Charlestown met rijst en katoen, hetzelve moet quarantaine houden; THE MARINER, kapt. J. Douglas, met wijn en olie; DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, van Londen met stukgoederen; BRILLOP TAGER, kapt. T. Hansen, van Messina met fruit; AGENORIA, kapt. H. Winson, van Charlestown met rijst en verfhout; OROMAZE, kapt. R. Rolufs, van Alexandria met wol, zijnde deze twee van hun quarantaine ontslagen; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, met stukgoederen en NEPTHUNIS, kapt. G. Unruh, met katoen en koffie, beide van Londen; L’ ISIS, kapt. J. Morel, van Havre de Grace met koffie; CENTURION, kapt. W. Duncan, van Charlestown met rijst en katoen; GUILLAUME, kapt. W. de Ruijter, van Havanna met koffie en suiker; moetende deze laatste quarantaine houden.
Den 18 dito. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 14 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: PROVIDENTIA, kapt. M. Madzen naar Newcastle, en DAVID OWEN, kapt. J.G. Walker en THE RADIANT, kapt. C. Phillips, beide naar Londen en alle drie met boomschors; THE CITY OF GENOA, kapt. R. Cruwfurd (opm: mogelijk R. Crawford), naar St. Domingo met ballast; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens; AURORA, kapt. B.J. Wilgers; DE JUFVROUW ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, en CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven, alle vier naar Liverpool, met boomschors; ABBY M., kapt. J. West naar Bengoar met ballast; JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaar naar Buenos Aires met stukgoederen; ANDREAS, kapt. J. Voss naar Bordeaux en DE VROUW GEZINA, kapt. H.A. Jongebloed op avontuur, beide met ballast; DE COCK, kapt. E. den Duyts, naar Brazilië met stukgoederen; HERMANN, kapt. H. Rohde, naar Bordeaux met steenkolen; LE SANS REPOS, kapt. C. Peters, naar Londen met boomschors; DE WELVAART, kapt. H.W. Velt naar Bordeaux en L’UNION, kapt. J. Rickmers, op avontuur, beide met ballast; GEORG WILHELM, kapt. A.F. Lunau, naar Cork met boomschors.
Ook is heden van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild het schip DE COURIER, kapt. H.J. Hudson van Charlestown.
Voorts zijn, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE TROMP, kapt. R.T. Nolle, van Liverpool met klipzout en katoen; JOHANNA, kapt. H.F. Mulder, van Londen met stukgoederen; STAMLA, kapt. M. Borges, van Bordeaux met wijn; DIE LANDWEHR, kapt. J. Hertzberg, van Guernsey met koffie en huiden.
Den 21 dito. Heden zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter, van de Havanna met koffie en verfhout; en THE CENTURION, kapt. W. Duncan, van Charlestown met rijst.
Gisteren is alhier ter rede gekomen DE HARMONIE, kapt. J. Moller, van Londen naar Antwerpen gedestineerd met stukgoederen.
Ook zijn den 18 en 19 dezer voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LA BLANCHE, kapt. L. Groignai, van de Havanna met koffie en suiker en CATHARINA ELISABETH, kapt. H.H. Kock, van Malaga met fruit; welke beide quarantaine moeten houden.
Den 25 dito. Heden is naar zee gezeild het schip EDUARD EN LOUISE, kapt. J.B. Dirksen, van Antwerpen naar Hamburg gedestineerd met ballast.
Het schip HENRIETTE, kapt. A.J. Meulenaar, laatstelijk van onze rede naar zee gezeild, is den 22 dezer door tegenwind teruggekomen.
Heden is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken, LA BLANCHE, kapt. L. Groignai, van de Havanna.
Voorts zijn, van den 22 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen; REBEKKA, kapt. J. Anderson, van Hull met stukgoederen; HARMINA, kapt. A.J. Hubert, van Londen met koffie enz.; DE JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, van Lissabon met fruit en stukgoederen; DE JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Teves, van Marseille en DE PELLIKAAN, kapt. H.J. Ricke, van Londen, beide met stukgoederen; BATAVIA, kapt. P. Blair, van Batavia met koffie; DE EERSTELING, kapt. H.R. Klie, met stukgoederen en DE FLORA, kapt. J.D. Christen, met koffie en katoen, beide van Londen; DE JONGE CESAR, kapt. M. Schalk, van Bordeaux met wijn; LAURA, kapt. N. Mahij, van Guernsey met huiden; L’AVENTURE, kapt. F. Poodts, van de Havanna met koffie; VENTROSO, kapt. J.J. Abbold en JOHN AND EDUARD, kapt. J. Moore, beide van Charlestown met stukgoederen; de drie laatstgenoemden moeten quarantaine houden.
Den 27 dito. Gisteren is van hier naar Rotterdam vertrokken DE JONGE ANTHONY, kapt. M. Azon Jacometti, met ballast.
Ook zijn gisteren en heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen; FRANCISCUS, kapt. B.H. Ricke, van Marseille met fruit; FREDERICH, kapt. H. Ripperholds, van Malaga met wijn en fruit; DE JONGE RENGER, kapt. J. de Juis Brouwer, van Triëst met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 1 maart. Het schip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, is den 3 januari 1826 te Demerary gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: BETHELL, kapt. T. Hall van Hull. De wind WNW.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas van Bordeaux; ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet van Liverpool en DE VROUW JANTINA, kapt. Z. Jans van Oléron. Van de morgen zeilden in zee: LONDON, kapt. F.F. Gibbs en PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, beide naar Londen. De wind ZW.
Den 23 dito. Het schip HERCULES, kapt. W. Vaugham, is onder de Zuidwal op de rede gekomen en vervolgens naar boven gezeild. Van de morgen arriveerden uit zee: EDINA, kapt. R. Cant van Leith en BRUNSWICH PACKET, kapt. P. Gillespie van Leith.
De wind WZW.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARIA, kapt. T. Tayall van Leith, en SARA, kapt. F.A. Bunnemeijer van Hull, als bijlegger naar Antwerpen. De wind NW.
Den 25 dito. Kapt. Bunnemeijer is van de morgen binnen door naar Antwerpen gezeild.
De wind ZW.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LIVERPOOL PACKET, kapt. G. Reid van Aberdeen, en PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson van Hull. De wind NW.
Den 27 dito. De pakketboot is gisteren wegens de hoge zee teruggekomen; hedenmiddag arriveerden uit zee: EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams van Londen en LINA FERDINANDA, kapt. P.K. Petersen van Bandol. De wind ZW.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE ANTHONY, kapt. T. Azon Jacometti, van Batavia, laatst van Vlissingen; DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Meeuw van Smyrna, ligt quarantaine en SEARCH, kapt. W.J. Penlerich van Londen. De wind WNW.
2 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FLORA, kapt. D. Rooderkerk van Liverpool, en EARL OF CLANCARTY, kapt. I. Heath van Londen.
Heden zeilden in zee: POMONA, kapt. G. Curray naar Newcastle; MARY, kapt. R. Small naar Leith; COMMERCE, kapt. S. Golder en ELIZA, kapt. J. Hart, beide naar Londen.
Kapitein G.J. Meeuw is van de quarantaine ontslagen. De wind ZZW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: Zr.Ms. paketbrik DE ZWALUW, luitenant Ambt. De wind ZW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: SIMON JOHANNA ELISABETH, kapt. H. van der Valk, van Marennes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 22 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VERWISSELING, kapt. A. Schaaf van Lissabon; EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus van Londen; ELIZA, kapt. W. Champion en JOHN AND THOMAS, kapt. W. Emmerie, beide van Hull.
Heden zeilde in zee: DEBEN, kapt. J. Dale naar Hull. De wind ZW.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DOLPHIJN, kapt. W. Schep van Villanova en MARCHAL BLUCHER, kapt. J. Callow van Londen.
Heden zeilde naar zee: CROSBIJ, kapt. J. Blake naar Londen. De wind ZW.
Den 24 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn van Hull en JUNO, kapt. J. Owens van Londen. De wind WNW.
Den 25 dito. gisteren namiddag arriveerde uit zee: BESS, kapt J. Morden van Colchester.
De wind WZW.
Den 26 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Pinksterboer van Londen. De wind WNW.
Den 27 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee: KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull; ISABELLA, kapt. J. Fleming van Leith; SUSANNA, kapt. R. Waters van Londen, als bijlegger op order en MARIA KLAZINA, kapt. S.H. Hooghout van Delfzijl, als bijlegger wegens tegenwind. De wind WNW.
3 maart. Heden zeilden in zee: PHENIX, kapt. T. Watson naar Stockton; BENETTA, kapt. N. Stevenson naar Yarmouth; HEBE, kapt. W.M. Intosh naar Newcastle; CATHARINA, kapt. J.J. Mijs naar Alnmouth; JONGE REMKO, kapt. L.H. Duin naar Lynn en SUSANNA, kapt. R. Waters op avontuur. De wind ZZW.
Den 4 dito. Heden zeilden in zee: ADLER, kapt. N.J. Bradhering naar Elseneur; TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Onstwedder naar Stockton; EARL BATHURST, kapt. D. Pound naar Londen; BETHELL, kapt. T. Hall en ANNA, kapt. T. Thompson, beide naar Hull.
De wind ZZW.
Den 5 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard naar Stockton. De wind NNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 3 maart:
DE BARBARA, kapt. Hinchman, van Charleston naar Rotterdam, is te Ramsgate lek binnen met verlies van boten, zeilen, enz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het schip KATARINA, kapt. C.E. Bödege, van Petersburg naar Amsterdam, hetwelk te Baltisport (opm: Baltish Port, thans Paldisky) overwinterd heeft, lag, volgens brief van Petersburg van den 17 februari gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londen (wekelijkse packetvaart):
- Het Engelse sloepschip MARCHAL BLUCHER, kapt. John Callow, vertrek zaterdag den 11
maart. Adres bij J. van Ommeren Fz., cargadoor.


Datum: 08 maart 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 maart. Binnengekomen, bij het vertrek van de post, een Amerikaans schip, denkelijk LEANDER, in 22 dagen van Boston. De schepen van gisteren zijn: ATHALANTE, kapt. J. Byrne en VIOLET, kapt. D. Charossin, beide van Londen. Niets uitgezeild.
Van de quarantaine ontslagen: Kapitein D.T. Visser, van de Havanna.
Het schip AMALIA ELIZABETH, kapt. Witt, van Fernambuc naar Amsterdam, hetwelk den 20 te Penzance reddeloos is binnengebracht, is sedert op zij gehaald om de schade te onderzoeken, doch met het wassende getij vol water gelopen. Het schip is weer overeind geholpen, maar het heeft aanmerkelijke schade bekomen.
Het schip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Boelen, van Amsterdam naar Buenos Aires, is den 28 februari te Cowes gekomen.
Den 27 februari is te Cowes binnengekomen, het schip DE ONDERNEMING, kapt. Van den Abeele, van Amsterdam naar Livorno.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Het pakket brieven voor Nederland met kapt. C. Pakes, voerende het schip ELISABETH, zal op maandag den 15 om 12 uren gesloten worden.
Batavia, den 9 maart 1826.


Datum: 09 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: WILLIAM, kapt. J. Dick van Londen.
Den 7 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming naar Londen. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 7 maart. Heden zeilden naar zee: FORTUNA, kapt. T. Helm naar St. Thomas; ACTIVE, kapt. J. Lord naar Newry; VERWACHTING, kapt. H. Gerdes naar Dantzig; ZELDENRUST, kapt. G.J. Kluin op avontuur; ASTREA, kapt. C. Botter en PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart, beide naar Londen. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Lissabon, het Nederlands kofschip PETRONELLA CATHERINA, kapt. Willem
Nicolaas Jacobs.
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 maart. Volgens brief van kapt. P. Zink, voerende het schip FREDRIK HENDRIK, in dato Rio de Janeiro den 20 december, was hij aldaar den 8 november gearriveerd, had zijn 354 passagiers alle gezond en wel tevreden ontscheept en lag nu in lading naar Antwerpen.


Datum: 10 maart 1826


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amboina, 4 september 1825. Met de koloniale brik NAUTILUS, zijn alhier van Banda overgebracht vier Engelsen, genaamd John Sherlock, Francis Greaves, George Lavalette en John Parker. Volgens het verhaal van deze lieden, hebben zij behoord tot de equipage van het schip JOHN, van Londen, gevoerd door William Wilson, en bestemd geweest naar de Marquesas en andere eilanden in de Zuidzee. Den 16 juni 1824, uit Engeland gezeild zijnde, bereikte het, in december daaraanvolgende, de Marquisas, zeilde van daar, in de maand maart jl., en ging, in het laatst van mei, op de kusten van Nieuw Caledonia verloren. De kapitein, de eerste officier en zestien matrozen verdronken; doch de tweede officier en de vier bovengenoemde manschappen redden zich, gebruik makende van de grote sloep. Westwaarts zeilende, deden zij verscheidene eilanden en kusten, waarschijnlijk de zuidelijke kust van Nieuw Guinea aan, werden overal vijandig behandeld en kwamen niet dan na een menigte gevaren te hebben uitgestaan, en na de tweede officier te hebben verloren, op het kleine eilandje Grogos, in de nabijheid van Goram gelegen, alwaar zij, door een anachoda (opm: vermoedelijk anachoreet; synoniem voor kluizenaar) van Kelwarde op Ceram-Laut opgenomen, en, op last van de Radja van die plaats, naar Banda overgebracht werden.
Vroeger ook waren te Banda aangekomen twee andere Engelse zeelieden, genaamd William Booth en Joseph Etkins, van de brik ZAIRA, kapitein Johin, toebehorende aan Francis Boadje. Dit vaartuig, met koopgoederen, voor Timor Delie (opm: Timor-Dili) bestemd, was bij een, de genoemde schepelingen onbekend eiland, verongelukt, wanneer zij zich met dertien van hun lotgenoten, in boten hadden gered, terwijl hun kapitein zijn vrouw in zee zou zijn nagesprongen en verdronken.
Na omzwerving op verscheidene eilanden, door een vijandelijke aanval van de inwoners van een derzelve uiteen gejaagd, bij welke gelegenheid vijf hunner het leven verloren, raakten de geredde manschappen uit elkander. De twee boven genoemden bereikten, eindelijk, het eiland Kouwer, van waar zij, door de orangkaija (opm: orang kaya; betekent letterlijk ‘rijke mensen’; hier waarschijnlijk belangrijkste gezagsdrager) van Gisser, bij Ceram-Laut, naar Banda zijn overgevoerd.
Volgens ingekomen berichten, zou nog een Engelse brik, op het eiland Timor Laut, door de inlanders afgelopen zijn, en twee jongens van de equipage aldaar worden aangehouden. De gouverneur van de Molukken heeft de commandant van de koloniale brik DOERGA, die op een kruistocht derwaarts is gezonden, opgedragen, om dat eiland aan te doen en de uitlevering van de gevangenen te vorderen, alsmede om, waar hij zal komen, onderzoek te doen naar de nog vermiste manschappen van de brik ZAIRA.


Datum: 11 maart 1826


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Op de rivier van Bordeaux is aangekomen K.P. Bruins, van Rouen.
(opm: volgens een Akte van Bekendheid is de kof JONGE FREDERIK onder kapt. Klaas Pieters Bruins eind maart met een lading wijn vertrokken van Bordeaux naar Rotterdam en sindsdien vermist)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op woensdag den 29 maart aanstaande, zal door de ondergetekenden, ter plaatse alwaar te dien dage vendutie zal gehouden worden, voor rekening van dien het moge aangaan, publiek verkocht worden, het alhier met averij binnengelopen Nederlandse schip JORINA, gevoerd door kapt. F. Rietmeijer, met deszelfs inventaris, zoals het te dezer rede is liggende en waaromtrent nadere informaties bij hen te bekomen zijn.
Batavia, 2 maart 1826 Van de Laar en van Leeuwen qq

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekenden verlangen scheepsruimte naar Rotterdam, voor het nog onverkocht gebleven gedeelte van de lading van het alhier, met averij binnengelopen schip JORINA, alsmede passage derwaarts voor deszelfs equipage; die genegen mochten zijn dezelve aan te bieden worden verzocht, zulks vóór den 15 dezer maand, ten hunnen kantore te doen, alwaar ook nadere informaties deswege te bekomen zijn.
Van de Laar en van Leeuwen qq.
Batavia, 2 maart 1826.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 maart. Heden is alhier ter rede gekomen: DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Amsterdam naar Duinkerken bestemd met stukgoederen en kaas.
Van quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: VENTROSE, kapt. J.J. Abbold en JOHN AND EDUARD, kapt. J. Moore, beide van Charlestown; L’AVENTURE, kapt. J.F. Poodts van de Havanna en THE DRYADS, kapt. J.G. Scott, van New Orleans.
Van den 1 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LE SAINT-PIERRE, kapt. J. de Potter, van Havre-de-Grace met koffie en rijst; FELIX, kapt. C.M. Dijcke, van Buenos Aires met huiden; APOLLO, kapt. J.M. Jongheim, van Batavia met koffie; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, van Londen met stukgoederen; WILHELMINA, kapt. J. Jorgensen, van Batavia met koffie en suiker; THE GOLD HUNTER, kapt. J. Wheelwright, van de Havanna met suiker, koffie en verfhout; deze moet quarantaine houden.
Voorts zijn sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: EENIGHEDEN, kapt. H.O. Melbye, naar Oléron met ballast; THE PRIMROSE, kapt. C. Dyelt, naar Hull met vlas en meekrap; DE JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, naar de Oostzee met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 maart. Gisteren arriveerde uit zee: MARGARETHA, kapt. J. Verdoes van Bordeaux. De wind ZW.
Den 9 dito. Heden zeilden in zee: ROTTERDAM, kapt. D.J. Cupido, naar Groenland; BETSEY, kapt. E. Wallis naar Charlestown; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon naar Lissabon en CATHARINA, kapt. R. Engelsman naar Yarmouth. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 maart. Gisteren avond arriveerden uit zee: MATHILDA, kapt. G. Kirkby van Newcastle en AQUATIE, kapt. J. Allison van Hull.
Heden zeilden in zee: EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus naar St. Ubes en DE JONGE PRINS VAN ORANJE, kapt. J. van der Wind naar Lissabon. De wind ZW.
Den 9 dito. Gisteren avond zeilden in zee: ARGO, kapt. J.J. Moller en ALIA FRANCINA (opm: kof ALIDA FROUKINA), kapt. J.H. Mulder, beide naar Bordeaux; JONGE FREDRIK, kapt. H.J. Klein, CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik en DOLPHIJN, kapt. H. Sluik, alle naar Belfast; JANTINA, kapt. H.G. Sap naar Collerin (opm: Coleraine); VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap en VERHILDERSON (opm: tjalk VERHILDERSUM), kapt. J.C. Visser, alle naar Newry; ONDERNEMING, kapt. J. Rooderkerk en VROUW GEBINA, kapt. H.J. Kuijper, beide naar Marennes; MARIA CLASINA, kapt. J.H. Hooghout naar Southampton; VROUW HELENA, kapt. D.J. Greven en BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal (opm: smak BROEDERLIEFDE, kapt. Adde Addes van der Wal), beide op avontuur; NEPTHUNUS, kapt. W.A. Bakker naar Londonderry; VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder naar Jersey; VROUW GESINA, kapt. J.L. Vos naar Berwick; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult naar Oléron; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand naar Rochefort; VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut naar St. Martin;
ELSINA, kapt. E.G. Pekelder naar Bayonne; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg naar Lissabon en WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noort naar Gibraltar.
Heden zeilden naar zee: VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. W. van der Kolf naar Suriname; VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen naar Dublin; VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer naar Greenock; EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge en ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, beide naar Marennes; JOHN AND THOMAS, W. Emmery, PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson en ELISA, kapt. W. Champion, alle naar Hull; PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk en ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bok, alle naar Oléron. De wind ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Volgens brief van kapt. T.K. Klein, voerende het schip AURORA, in dato Demerary den 16 januari, was hij gereed om de volgende dag van daar naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip AMALIA ELIZABET, kapt. C. de Wit, van Fernambuck naar Amsterdam, den 20 februari te Penzance met schade binnengelopen, is volgens brief van Penzance, van den 27 dito, op de harde grond overzijde gehaald zijnde, ten einde de geleden schade te onderzoeken, omver gevallen en met de vloed vol water gelopen; hetzelve was wel weer opgericht, doch maakte veel water en had aanmerkelijke schade bekomen. (Opm: Zie ook AC 080326)


Datum: 14 maart 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, G.J. Roland Holst en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op dinsdag den 28 maart 1826, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: Een extraordinair welbezeild schoener brikschip, genaamd COMMERCE, gevoerd bij kapt. Thomas IJsbrands, lang 19 ellen 65 duimen, wijd 5 ellen 75 duimen, hol 2 ellen 90 duimen. Breeder bij de inventaris en bericht bij de makelaars. Blijvende dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 11 maart. Eergisteren is alhier, op de werf Het Roopaard, op de Kadijk, met het beste gevolg, van stapel gelopen het gekoperde stoomschip NOORDHOLLAND, in tegenwoordigheid van de leden van de kanaal-commissie, belast met het oppertoezicht over hetzelve en verscheiden andere aanzienlijke aanschouwers; zijnde dit vaartuig gebouwd door de scheepsbouwmeester C.E. Duyts, voor rekening van de Provincie Noord-Holland.
Wij vernemen, dat dit stoomschip, groot circa 300 tonnen, dienen moet om, op de rede van Texel en in het Nieuwe Diep, de schepen in en uit te slepen, als ook om tot hetzelfde einde op het Noord-Hollandsche kanaal te worden gebruikt. De twee stoommachines, ieder van 30 paardenkracht, zullen eerstdaags in hetzelve worden geplaatst, en men voedt de hoop, dat nog in dit voorjaar hetzelve zal kunnen worden in werking gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Dantzig met ballast; DE HOOP, kapt. H. van der Kolff, naar Lissabon met kaas.
Van den 5 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THE COLLINGWOOD, kapt. N. Brouard, van Montevideo met huiden; L’UTILE, kapt. P.M. Collin, van Lebourne met wijnen; THE CATHUSIAN, kapt. S. Endicott, van Batavia met koffie; DIE ROOSE, kapt. J. Rolfs, van Havre-de-Grace met huiden en koffie; DANAE, kapt. J. de Visser en DE VROUW MARCHINA, kapt. J.P. Boer, beide van Londen met stukgoederen; FRANCIS, kapt. W. Robinson, van Sevilla met wol; LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, van Londen met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 10 maart. Heden zeilde naar zee het fregatschip DE ZEEUW, kapt. Cornelis Rickels, naar Batavia en Canton in China bestemd.

DC 140326
Hellevoetsluis, 10 maart. Gisteren namiddag zeilde in zee: MARIA, kapt. J. Sikkes naar Dublin. Heden zeilden in zee: PETER EN MARIA, kapt. P. Eggers naar Liverpool; DOLPHIJN, kapt. J. Oland naar Londonderry; SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge naar Newry; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer naar Ferrol; ENGELINA, kapt. R.H. Bok naar Marennes; JOSEPH, kapt. J.H. Ahrens en HELENA, kapt. J. Dobbelaere Jr, beide naar Brest. De wind OZO.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HAYTI, kapt. R. Stevenson van Londen; en zeilden in zee: Zr.Ms. brik DE ZWALUW, luitenant Ambt naar Curaçao; ROTTERDAM, kapt. J. Keller naar Straat Davids, en HERSTELLING, kapt. B.P. de Jong naar Londonderry. De wind O.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE JONGE CORNELIS, kapt. S. van der Meij van Londen; en zeilde in zee; ROLLA, kapt. C.H. Cooksey naar Baltimore. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 maart. Gisteren avond en heden zeilden in zee: JANUS, kapt. J.R. Holmes naar Boston; VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes, en GOEDE HOOP, kapt. E.J. Dik, beide naar Oléron; OTTO, kapt. E.J. Carst naar Lynn; LOUISE MARIE, kapt. P. Aillet naar St. Malo; JUPITER, kapt. C.A. Jongebloed naar Gothenburg; GOEDE HOOP, kapt. J.W. Welkens naar Bergen; HET HOF, kapt. H.H. Koop naar Bordeaux; URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey; GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Bolwin en VROUW GEERTRUIDA, kapt. A.J. Hansen, beide op avontuur. De wind ZO.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: LA LISE, kapt. P. Lighoff van St. Malo. Heden zeilde in zee: DOLPHIJN, kapt. W. Schep naar Lissabon. De wind OZO.
Den 12 dito. Gisteren na posttijd zeilden in zee: PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull naar Suriname en VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema naar Newry. Heden zeilden naar zee: ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet naar Bordeaux; LA POGRE LAPENTE ALTANT, kapt. Guicpon naar Rouaan; ST. MICHEL, kapt. C.P. Brons naar Hull; EARL OF CLANCARTY, kapt. I. Heath, MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Callow en EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams, alle naar Londen. De wind O.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier G.J. Steensma, zal, ten overstaan van de notaris Mr. P.M.B. Braunius, op maandag den 20 maart 1826, des namiddag ten drie uren, ten huize van Jan Wadman, kastelein te Bergum, publiek presenteren te verkopen de gerechte helft van het Veerschip, varende van Bergumer Nieuwstad op Leeuwarden en vice versa, met zeil, fok, kleed, mast, zweerden, blokken, touwwerk, haken, bomen en verder toebehoren, zodanig door T.G. Adema bevaren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Kapitein T.J. van der Veer, voerende het schip NIMPHEA, van Cette naar Amsterdam, meldt nader van Dublin, in dato 4 dezer, dat hij ter plaatse, waar hij was binnengelopen, zeven dagen quarantaine had moeten liggen en in die tijd door een zware storm was belopen geworden, waardoor het schip sterk gestoten en zeer lek geworden was; ook had men veel water met wijn vermengd gepompt. Het weer sedert bedaard zijnde, was hij naar Dublin verzeild en als nu bezig aldaar in het dok te halen, ten einde te lossen en te repareren.


Datum: 15 maart 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 maart. Niets binnengekomen. Uitgezeild: ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, naar Oléron; DRIE GEZUSTERS, kapt. C.M. Schoon, naar Newcastle.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken: 11 maart. Het schip DIANA (opm: fregat DIANE), F. Meulenbroek, naar Antwerpen, passagier: de heer Le Noir.


Datum: 16 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 maart. gisteren namiddag zeilde in zee: PALINARO, kapt. C. Williams naar New Orleans. De wind O.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EDUARD, kapt. C.H. Anderson van Libau; en zeilden in zee: HERCULES, kapt. W. Waugham naar Londen, en LYNX, kapt. R. Hijene naar Aberdeen. Er is een driemastschip in het gezicht. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 maart. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: SALLY, kapt. J. Dully van Londen en DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk van Demmio (opm: mogelijk Demmin, Pruisen);
en zeilden in zee: GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn naar Hull en ELISABETH GRUSE, kapt. J. Muy naar Gibraltar.
Heden zeilden in zee: SIMON JOHANNA EN ELISABETH, kapt. H. van der Valk naar Lissabon; SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick naar Londen en FEARON, kapt. L. Ferguson naar Liverpool. De wind O.
Den 14 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: VROUW JANTINA, kapt. S. Jans, naar Marennes. De schepen hebben de loodsen aan boord om naar zee te zeilen. De wind ZZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Amsterdam naar Marseille, te Lissabon binnengelopen, was den 21 februari gereed de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Te Genua is aangekomen, kapt. H.E. Bijl, voor wijlen F. Gierke, DE VLASHANDEL, van Amsterdam, laatst van Plymouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip DE FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
- Naar Petersburg, het Nederlands smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Steffen
Luitjes Pinksterboer.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer


Datum: 17 maart 1826


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 maart. Gisteren namiddag omstreeks 6 uren heeft alhier voor de stad het navolgende ongeluk plaats gehad: Jan de Vries, schipper op Harderwijk, en Fikke Postma, varende op de Lemmer, overzeilden elkander zodanig, dat de Harderwijker beurtman is gezonken, doch de passagiers werden alle gelukkig gered, uitgenomen de schipper, welke door het slaan van het roer deerlijk gekwetst geworden en dezelfde avond is overleden, zijnde het andere schip, welke daardoor mede is beschadigd geworden, naar een der scheepstimmerwerven getransporteerd.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Eergisteren is van hier vertrokken Zr.Ms. fregat AMSTEL, gevoerd door
de kapitein ter zee T. Bakker, gedestineerd naar Rio de Janeiro en de kust van Guinea.


Datum: 18 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MERCURIUS, kapt. Andreas Rasmussen, van Kopenhagen met pek en teer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Den 7 dezer is alhier ter rede gekomen het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Zeeuwen, van Duinkerken naar Rotterdam bestemd, met wijn.
Den 8 dezer is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: THE GOLD HUNTER, kapt. J. Weelwright, van de Havanna met suiker.
Voorst zijn van den 7 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: JOHANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. Jan Jacobs Kortrijk), van Nantes met wijn enz.; MADISSON, kapt. J.M. Atkins, van Charlestown met rijst en katoen; DE EMILIE, kapt. M. van der Kerkhoven, van Londen met stukgoederen; ARIS EN ABEL, kapt. S. Perrier, van Duinkerken met wijn; LA VICTOIRE, kapt. J. Maurer, van Bordeaux met huiden en wijn.
Eergisteren is van hier vertrokken Zr.Ms. fregat AMSTEL, gevoerd door de kapitein-ter-zee T. Bakker, gedestineerd naar Rio de Janeiro en de kust van Guinea.
Gisteren is van onze rede gezeild: LE JEUNE FRANÇOIS, kapt. F. Duperriez, uit zee naar Bordeaux met zink.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 9 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: LE COUREUR, kapt. B. Bousin, naar Havre-de-Grace met geweren en suiker; CHRISTINE VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Oléron met ballast; DE MARIA, kapt. A. Vollemare, naar Bayonne met lijnwaden; DE JONGE BAREND, kapt. B. van Wijk, op avontuur; DE JUNO, kapt. N. Heirman en DE VROUW REGINA, kapt. J.H. Koop, beide naar Bayonne; DE GUSTAVE, kapt. P. Blay, naar Bordeaux; DE VROUW ELISABETH, kapt. E.J. van der Molen naar Tremblade; LA CLEMENCE, Kapt. C. Briant naar St. Malo; DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers naar de Marennes en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Brouwer naar Oléron, alle acht met ballast; THE VENUS, kapt. R. Dorey, naar Guernsey met kaas en geweren; JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, naar de Marennes met ballast; THE FANCY, kapt. G.S. Marshall, naar Sandwich met stukgoederen; GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar Tremblade met ballast; DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent, naar Tinmouth (opm: waarschijnlijk Teignmouth) met boomschors; WILHELMINA CATHARINA, kapt. Z. Olsen, naar St. Ubes met ballast; ELEONORE, kapt. F.L. Roturier, met jenever en DE JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Jobs, met ballast, beide naar Bordeaux; JOHANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge, naar de Marennes, en WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Pranger naar Oléron, beide met ballast; DE NEPTUNES, kapt. P. Petyt, naar St. Jago met stukgoederen; JULIA, kapt. J.P. Visser, op avontuur; ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, naar de Marennes; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema naar Oléron en THE HERO, kapt. G. Romeril naar Guernsey, alle vier met ballast; METEORE, kapt. L. de Necker, naar Rio de Janeiro met stukgoederen; HORTENSE, kapt. J.Y. van der Zweep, naar de Marennes met ballast; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest, naar Londen met boomschors; BRIJLIGERDAGEN, kapt. H. Hansen naar St. Ubes en AGENORIA, kapt. F. Winsor naar Boston, beide met ballast; THE GEORGE, kapt. G. Beth en ARETHUSE, kapt. H.A. Busse naar Bordeaux; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter naar Nantes; LE FRANÇOIS, kapt. J.B. Guerin naar Marseille; ZEPHYR, kapt. J. Willaert naar Bordeaux; MASSASUSHET (mogelijk MASSACHUSETTS), kapt. B. Holmes naar Walles en LE JULES, kapt. P. Metaijer naar Bordeaux, alle zes met ballast; DE VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, naar Londen met boomschors; DE JOHANNA, kapt. H.E. Mulder, op avontuur met ballast; L’ALLIANCE, kapt. J. Bouvais, naar Duinkerken met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ISIS, kapt. E. Hulin van Boston; en zeilde in zee: ADMIRAAL COCKBURN, kapt. W.J. Cooling naar Londen.
Den 16 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: CARLOS JOHAN, kapt. C. Kaaresen van Barcelona; MERCURIUS, kapt. A. Rasmussen van Stockholm; JOHANNES, kapt. J.P. Coliezen van Kopenhagen; LONDON, kapt. F.F. Gibbs van Londen. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 maart. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam naar Noorwegen; EDINA, kapt. R. Cant naar Leith; DE JUFFROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis naar Elseneur; MINERVA, kapt. S. Jansen naar Libau en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind WZW.
Den 16 dito. Heden arriveerde uit zee: MARY, kapt. T. Clarckson, van Harwich. De wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip DE VOS, van Dordrecht (opm: kof, DE VOS VAN DORDT), kapt. R.R. Kuijper, van Ferrol naar St. Ubes (opm: Setubal) en vandaar naar Bergen gedestineerd, is, volgens brief van den 25 februari (te Dordrecht ontvangen), in een haven, genaamd Betlehem (opm: nabij Bergen), voor twee ankers gekomen, die niet wilden houden, waardoor het schip tegen de klippen dreef, zwaar stootte, vol water geraakte en zonk; de lading zout is geheel weg en het schip, zo men veronderstelde, niet mogelijk te lichten en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip DE ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia, is den 6 dezer, benevens verscheiden met hetzelve gezeilde schepen, te Torbay teruggekomen, doch de volgende dag met alle de aldaar liggende schepen andermaal gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. De schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. J. Boelen Jz, van Amsterdam naar Madeira en Zuid Amerika; CONCORDIA, kapt. W. Groen en DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, van Amsterdam naar Suriname, THE CITY OF GENOA, kapt. R. Crawford, van Antwerpen naar St. Domingo, alle te Cowes binnen; hebbende den 8 maart derzelver reizen voortgezet.


Datum: 21 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrik, van Drammen met hout; SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bergen met stokvis en traan; FREDRICA, kapt. Zach. Fenger en EBENETZER, kapt. N.S. Stange, beide van Stockholm met teer en pek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aanstaande donderdag (opm: 23 maart) , des namiddags tussen 3 en 4 ure, zal de Oost-Indische stoompacket, van de werf van de heer Hoogendijk, aan den IJssel (opm: Zr.Ms. ATLAS, firma W. & J. Hoogendijk en Co, Capelle aan den IJssel) van stapel lopen. (opm: deze stapelloop mislukte; het hol ging op 30 maart alsnog tewater)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 maart. Heden is van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, de MADISSON, kapt. P.M. Atkins, van Charlestown met rijst en katoen.
Ook heeft de quarantaine-visite ondergaan en is naar Antwerpen vertrokken, THE DAWN, kapt. J. Doane, van New York met potasch en verfhout.
Den 12 dezer zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DIE FRAU HELENA, kapt. F.O. Adams, van Hooksiel met haver; ALBERDINE, kapt. P.E. Mooi met houtwaren en DE VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink met lijnzaad, beide van Memel; HERKULES, kapt. T. Schipman, van Londen met stukgoederen.
Voorts zijn, van den 11 dezer tot heden, van onze rede naar zee gezeild de volgende schepen, daartoe van Antwerpen de Schelde afgekomen: DE JONGE CAMILLE, kapt. J. Walters, naar Londen met boomschors; DE VERANDERING, kapt. J.H. Uiling, op avontuur met ballast; LOVELY AND ANN, kapt. P.P. Blyrt, naar New Orleans met stukgoederen; DE AREND, kapt. H. Elbring, DE COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries, MEDUSA, kapt. J. Lubbing, KING GEORGE-PACKET, kapt. J. Mechelt en THE LYRA, kapt. C. Burdon, alle vijf naar Londen met boomschors; HENRIETTA JOHANNA, kapt. C.J. Kluin en L’AUGUSTE, kapt. J.G. Sap, beide naar Bordeaux met ballast; LA JEUNE LOUISE, kapt. P. le Vasseur, naar Havre-de-Grace met geweren; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smit, naar de Marennes met ballast; THE MARINER, kapt. J. Douglas, naar Leith met vlas; SUZANNA, kapt. F. Knoop en STANISLAUS, kapt. M. Bougés, beide naar Bordeaux; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn en DE VROUW GEZINA, kapt. N.H. Baas, beide naar Oléron; DE VROUW ANNEGINA, kapt. J.J. Oltmans en MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, beide op avontuur; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, DE JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster en ANNA KRANENBORG, kapt. H. Smit, alle drie naar Oléron, en alle negen met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bij gelegenheid van het van stapel lopen van de grote naar Oost-Indië bestemde stoomboot, aan de werf van de heer Hogendijk, aan de IJssel, zal de stoomboot DE EENDRAGT op donderdag den 23 dezer, precies te twaalf ure van Dordrecht varen, en te half drie ure van Rotterdam vertrekken, zich naar de IJssel op een geschikte en veilige plaats begeven, en zodra de grote stoomboot zal afgelopen zijn, weer naar Rotterdam keren, ten einde des avonds te Dordrecht te kunnen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De Nederlandsche Handel-Maatschappij, drie of meer tweedeks schepen benodigd zijnde, behoorlijk ingericht en uitgerust om manschappen en goederen van Nederland naar Batavia over te voeren, en dit wel onder beding, dat dezelve gereed zullen moeten kunnen zijn, om vóór, of uiterlijk op primo mei aanstaande, uit een Nederlandse haven naar de voornoemde bestemming te vertrekken, nodigt bij dezen alle die genen uit, welke genegen mochten zijn, bodems, die de gevorderde vereisten bezitten, ten dien einde te vervrachten om, voor ultimo dezes, hunne inschrijvingen in te zenden aan de Directie te ’s Gravenhage, met opgave, zo van de namen der schepen en derzelver gezagvoerders, als van de grootte in lasten, de tussen-deks hoogte en of dezelve al dan niet gekoperd zijn, en eindelijk van de vracht waarvoor zij genegen zijn hunne bodems, hetzij alleen voor de uitreis, hetzij voor een uit- en thuisreis te vervrachten, alles op de voet en de voorwaarden, welke ten kantore van de Agenten der Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Dordrecht, Middelburg, Ostende en Rotterdam, ter visie zullen liggen.
De Directie zal het besluit, hetwelk door haar op deze inschrijving zal worden genomen, onmiddellijk ter kennis brengen van de belanghebbenden, ten einde met 10 april een begin met laden zal kunnen worden gemaakt.
’s Gravenhage, 17 maart 1826, Van de Poll, president; de Clercq, secretaris.
Bovengenoemde stukken liggen ter inzage der belanghebbenden, ter kantore van Jacob van Wageningen, agent.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. K.IJ. Parma, voerende het schip (opm: driemast schoenerkof) NICOLAAS JOHANNES, van Riga te Toulon gearriveerd, (na te Ceuta te zijn binnen geweest) meldt van daar, in dato den 7 maart, dat daar nog twee schepen met hout verwacht werden, waarvan het ene reeds den 3 oktober van Riga, en het andere in het laatst van die zelfde maand van Dantzig vertrokken is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 14 maart. Uit Pekela verneemt men, dat aldaar in het voorjaar van 1825 vijf schepen getimmerd en naar zee gegaan zijn. Gedurende dat jaar zijn wederom zeven schepen aangebouwd en in het begin dezes jaars gereed om uit te zeilen, en dat er thans reeds de kielen voor vier nieuwe schepen gelegd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 10 maart. Zr.Ms. pakketbrik ZWALUW, luit.ter zee 1e klasse F.H. Ampt, is heden naar Curaçao uitgezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Eergister is van hier vertrokken Zr.Ms. fregat AMSTEL, gevoerd door de kapt. ter zee Ridder T. Bakker, gedestineerd naar Rio de Janeiro en de kust van Guinea.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping, op vrijdag den 24 maart 1826, des namiddags ten 3 ure, in het Logement Den Hollandschen Tuin te Vlaardingen, ten overstaan van de notaris P. Verkade, aldaar, van een hecht, sterk en extra welbezeild koopvaardij-hoekerschip, genaamd DE VROUW ANNA, laatst gevoerd door schipper Gerrit Don, met deszelfs inventaris in de geaffigeerde biljetten omschreven.
Iemand nadere onderrichting begerende, adressere zich ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het schip DE VIGILANTIE, kapt. H.K. Smit, van Liverpool naar Amsterdam, te Padstow binnen, was den 11 maart van de geleden schade hersteld en gereed om de lading weer in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het schip GERARDUS JOHANNES, kapt. J. van Ulphen, van Amsterdam naar Bordeaux, reeds gemeld te Dartmouth terug gekomen, heeft den 11 maart deszelfs reis vervolgd.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Zierikzee. Uit de hand te koop op de Scheepstimmerdijk een huis en erve, met annexe ankersmederij, waarin ook boerenwerk kan vervaardigd worden.


Datum: 23 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 maart. Van den 15 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE VENUS, kapt. C.M. Fisher, van Marseille met stukgoederen; DIE GEBRUDERSCHAFT, kapt. Johann Rosen, van Tonningen met haver; LE SANS REPOS, kapt. C. Pethers, van Londen met stukgoederen; THE CONGRESS, kapt. N.B. Kinson, van Batavia met koffie en specerijen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: DE JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert, naar Londen met boomschors; DRYADS, kapt. J.H. Scott, naar New Orleans; DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes naar Noorwegen en AURORA, kapt. J.F. Veen, op avontuur, alle drie met ballast; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar Arbroath met boomschors en vlas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GLORY, kapt. W. Frost en PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, beide van Londen; BETHELL, kapt. T. Hall, DEBEN, kapt. J. Dale en WATERLOO, kapt. C. Cloid, alle van Hull. De wind NO.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FREDRIKA, kapt. Z. Tenger van Stockholm en VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. W. Leeuwerik van Drammen. De wind WNW.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack van Aberdeen en SPECULATION, kapt. J. Serck van Bergen.
Van den morgen arriveerde uit zee: RICHARD RIMMEN, kapt. J.M. Gowan, van Singapore, laatst van Cowes. De wind WNW.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANN, kapt. M. Thompson van Hull; ONVERWACHT, kapt. M.C. Pantekoek van Bordeaux; FAMILIE STATTEN, kapt. H.J. Dam van Bergen en CHESAPEAKE, kapt. J. Groghe (?) van Batavia, laatst van Baltimore.
De wind N.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen, van Liverpool als bijlegger naar Bremen, wegens lekkagie; en is naar boven gezeild: CROSBY, kapt. C. Pace van Londen; BEAVER, kapt. R. Henderson van Newcastle; WILHELMINA, kapt. C. Cordia van Liverpool en HERMINA HELENA, kapt. J.K. Nagelboer van Bergen.
Van de morgen zeilden in zee: ANN, kapt. B. Scott naar Newcastle; ACTIF, kapt. P.O. Bugge naar Christiansand en HAYTI, kapt. R. Stevenson naar Londen. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 maart. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: JONGE ALIDA, kapt. C. van der Weijden van Messina en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind NW.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE ARIJ, kapt. A. den Breem en MARIA, kapt. H.J. Lange, beide van Bergen. Heden zeilden naar zee: DIVERDINA, kapt. P. Meines (opm: smak, kapt./eigenaar P. Meints), naar Marennes; DE HOOP, kapt. K.Z. Schut naar Oléron; JUNO, kapt. J. Omen naar Perth en ZAANVLIET (opm: kof ZAANVLIED), kapt. O. Simons, naar Bayonne. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen FAMILIE STATEN, kapt. K. Thomesen en MARIA, kapt. H.J. Lange, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 maart. Het schip THASNELDA, kapt. B.H. Riekeles, van Memel te Amsterdam gearriveerd, heeft bij Kopenhagen op de stenen gestoten; doch is door hulp van een boot, met 30 man, weer afgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 maart. Kapitein N.J. Thaekker, voerende het schip SOFIA MARIA, van Kopenhagen naar Amsterdam, te Fanoe binnen gelopen, meldt vandaar, in dato 11 dezer, dat hij, na circa tweederde van zijn lading, uit hoofde van beschadigdheid, publiek verkocht te hebben, gereed was om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Petersburg, het Nederlandse kofschip EIZO DE WENDT, kapt. Wijtze Gerbens
Hellinga.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer


Datum: 24 maart 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E. Fockema, te Dokkum, zal, na bekomen consent van de rechtbank, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Dokkum, op donderdag den 6 april 1826, des avond ten 6 uren, ten huize van Albert Keuning, kastelein te Dokkum, bij de provisionele palmslag presenteren te verkopen een schuite scheepje, met zeil en treil en verdere aanbehorigheden, DE JONGE ELISABETH genaamd, mede aan gedachte boedel behorend, dadelijk vrij te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op Rechterlijk Gezag op vrijdag den 31 maart 1826, ten 2 uren na de middag, van een Snikschip, lang over steven 11 ellen 9 palmen en 2 duimen, wijd 2 ellen 5 palmen 5 duimen, en hol na advenant, met boom, zeil en verder aanbehoren, benevens een Schar Dong (opm: de mest die zich nog in dit schip bevindt); liggende dit schip in de Stads Gracht bij Leeuwarden, en zulks ter rekwisitie van den heer Coenraad van Gent, lid van den raad der stad Sneek, en aldaar woonachtig, en ten laste van Huite Hettes Rozema, schipper en Johanna Smit, echtelieden, wonende in voornoemd schip. Alles bij gereed geld.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Onze stads courant van heden behelst het volgende artikel: „Onderscheiden berichten zijn in de nieuwspapieren geplaatst, omtrent schepen van verschillende natiën, door Griekse zeerovers aangerand en geplunderd; nog onlangs heeft een Nederlands schip (opm: schoener), genaamd de DRIE GEBROEDERS, kapitein G.J. Meeuw, dergelijk lot ondergaan. Intussen zal de ongerustheid, daardoor veroorzaakt, wellicht enigszins getemperd geworden zijn, door de inhoud van een particuliere brief, door een voornaam Grieks overheidspersoon geschreven aan een handelshuis hier ter stede, waaruit het ons vergund is, het volgende uittreksel mede te delen:
De Griekse oorlogschepen eerbiedigen steeds de Europese vlaggen, doch er bestaan roverschepen, waarvan de bevelhebbers, zowel als de matrozen, misdadigers en bannelingen zijn, uit de lonise eilanden, Dalmatie, Ragusa of Italie. Deze eerbiedigen noch een Europese, noch zelfs de Griekse vlag, daar zij niets zijn dan rovers.
In den beginne was het aan de Griekse oorlogschepen gelukt, hen te bedwingen, maar thans nu die alle gebruikt worden in de grote worstelstrijd tegen de verenigde Turkse vloten, maken de zeeroovers van die gelegenheid gebruik, om hun handwerk weer te beginnen; zijt
intussen verzekerd, mijnheer, dat het Grieks gouvernement de meest krachtige middelen zal aanwenden, om een behoorlijke schadevergoeding te doen geworden aan allen, die bij de roof van het Hollandse schip schade hebben geleden.


Datum: 25 maart 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Vendu-departement. Op woensdag 29 maart, precies te 11 ure, zal, voor rekening van die het moge aangaan, openbaar verkocht worden het Nederlands fregatschip JORINA met deszelfs inventaris, zo als het te dezer rede is liggende en voor een ieder te zien is; verder een partij van circa 40.000 Europese metselstenen, liggende op het eiland Onrust, en enige restant provisiën, uit gemeld schip gelost. (opm: de JORINA, kapt. F. Rietmeijer, was eind 1825 uit Canton met een lading, onder meer bestaande in thee, met schade te Batavia gearriveerd).

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Opgave van Zr.Ms schepen tussen 1817 en 1825 in Nederlands-Indische wateren verloren gegaan:
- Zr.Ms. brik JAVAAN den 16 maart 1817 verongelukt (opm: zie BC 210617).
- Zr.Ms. kanonneerboot No. 6 den 8 februari 1818 verongelukt
- Zr.Ms. kanonneerboot No. 10 den 4 juli 1819 verongelukt
- Zr.Ms. schoener CALYPSO den 28 april 1824 verongelukt (opm: zie BC 210824).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: RESOLUTION, kapt. K. Parrel van Bergen; EENIGHEID, kapt. C.T. Bruhn van Libau en DE JUFFROUW WILHELMINA LAURENTINA, kapt. J.J. Swart van Oléron;
en zeilde in zee: CHRISTOPHER SCOTT, kapt. W. Dunn naar Liverpool. Van de morgen zeilde in zee: KAREL WILLEM, kapt. J.F. Schulte naar Ferrol. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 22 maart. Heden zeilden in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen en JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjes naar Marennes. De wind ONO.
Den 23 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: DE HARMONIE, kapt. J. de Best naar Londen. Heden zeilden naar zee: PETRONELLA CATHARINA, kapt. W.N. Jacobs naar Lissabon; WILHELMINA, kapt. J. Drewesen naar Marseille; CERUS, kapt. J.M. le Borgne naar Nantes; L’EMELIE, kapt. F. Guilbert naar Havre; KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull; LIVERPOOL PACKET, kapt. G. Wright naar Aberdeen; ISABELLA, kapt. J. Fleming naar Glasgow; FLORA, kapt. C. Klok naar Londen en ALERT, kapt. G. Abolt naar Newcastle. De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De grote, naar Oost-Indië bestemd stoomboot (opm: de ATLAS), welke gisteren van de werf van den heer Hogendijk aan den IJssel van stapel moest lopen, is bij die gelegenheid slechts 20 voet op deszelfs bedding vooruitgeschoven; drie voorgespannen stoomboten hebben mede vruchteloos beproefd om dezelve verder voort te slepen en te water te brengen. Naar het gevoelen van deskundigen, is dezelve te vlak gesteld (opm: blokken onder te geringe helling), en zal nu, alvorens geheel te water te kunnen lopen, van achteren gelicht moeten worden. (opm: zie DC 210326, 040426; schip loopt op 300326 van stapel)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Liverpool met klipzout; HERMINA HELENA, kapt. J.K. Nagelhoudt en RESOLUTION, kapt. K. Parrel, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 maart. Den 15 dezer is, voor de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij,
van de werf van de scheepsbouwer Fop Smit te Lekkerkerk, van stapel gelopen de stoomboot LODEWIJK, bestemd voor de vaart tussen Mentz (opm: Mainz?) en Straatsburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens brief van kapt. J.R. Klaasen, voerende het hoekerschip AMSTERDAM No. 2, van Amsterdam naar Lissabon, in dato 20 maart, was hij die dag uit Texel naar zee gezeild.


Datum: 28 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden van onze rede naar zee gezeild: THE CHARLES, kapt. P. Priault, naar Gibraltar met aardappelen; REINIERA, kapt. J. Menger (opm: schoener, kapt. Guillaume [ook wel Willem] Meugens), van de Havanna met stukgoederen; DE MARIA, kapt. J. Ruurds, naar Londen met ballast; DIE LANDWEHR, kapt. J. Hertzberg, naar Lynn met boomschors; de HEMMINA, kapt. S.F. Taay, naar de Marennes en DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie naar Oléron, beide met ballast.
Voorts zijn van den 19 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DIE GELUCKTE UNTERNEHMUNG, kapt. B. Johannsen, van Marseille met wijn en stukgoederen; BRUNSWICK, kapt. J. Lundee, van Hull met stukgoederen; LA ROSE, kapt. F. Loirat, van Bayonne met wijn; THE FRIENDS, kapt. M. Jones, van Bahia met suiker en koffie; ANTWERPEN, kapt. H.C. Schutt, met wijn en pruimen en HEBE, kapt. P.D. Drost, met wijn enz., beide van Bordeaux; ATTENTION, kapt. M. Deetjen, van Alicante met anijs en zoethout; THE BRILLIANT, kapt. J. Wilson, van Hull met stukgoederen; CONCORDIA, kapt. J.J. Dijke, van Riga met zaai- en lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: COLLINA, kapt. T. Tomesson van Stockholm. De wind NO.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE VROUW NEELTJE, kapt. J. Stroobuur van Liverpool en DE VARIATIE, kapt. J. Brandt van St. Ubes, als bijlegger naar Amsterdam. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 maart. gisteren namiddag arriveerde uit zee: CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet van Bordeaux. Heden zeilden in zee: AQUATIE, kapt. J. Allison naar Hull, en MARY, kapt. T. Tijall naar Leith. De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen ULRICCA, kapt. H.B. Salvesen, van Bergen met stokvis en traan en COLLINA, kapt. J. Tönnesen, van Stockholm met pek en teer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 maart. Gistermiddag moest de grote stoomboot, welke voor de Oost-Indiën bestemd en op de werf van de heer Hoogendijk nabij het IJsselmondsche Veer gebouwd was, van stapel lopen. Dit had een ontelbare menigte mensen, zo uit deze stad als uit de omstreken, derwaarts gelokt, en de Maas leverde een schilderachtig gezicht op door het aantal van stoomboten, jachten, boeiers en andere vaartuigen van allerlei aard, die met nieuwsgieringen beladen naar de IJssel voeren. Ongelukkiglijk mislukten de pogingen om de grote stoomboot, aan welke de naam van ATLAS gegeven was, te doen aflopen. Slechts weinige voeten schoof dezelve voorwaarts en bleef toen onwrikbaar op de helling zitten, niettegenstaande men drie stoomboten daar voor gespannen had om haar in het water te slepen. (opm: zie DC 040426; schip loopt op 300326 van stapel)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Ten overstaan van de notaris Mr. J.W.W. Wens zal op eerstkomende vrijdag den 31 dezer, des avonds te 5 uren, ten huize van F. Kamphuis te Martenshoek publiek worden verkocht een scheepstimmerwerf met annexen en gereedschappen, daaraan en bij behorende, benevens een behuizinge, getekend letter A (onleesbaar) en V.26, met derzelver heem en 5 kampen land, alles staande en gelegen te Martenshoek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Het schip HERCULES, kapt. W.H. Poelman, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Kopenhagen onder reparatie gelegen hebbende, heeft den 8 dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 maart. Kapitein C. Havighorst, voerende het schip ANNA MARIA, van Bordeaux op de Weser gearriveerd, heeft den 12 dezer in Het Kanaal, onder Portland, in goede staat ontmoet een Nederlandse Oost-Indiëvaarder, uit de Maas naar Batavia, tonende een vlag met de letters DZ, die hij echter uit hoofde van de harde wind, niet heeft kunnen praaien; misschien is bovengemelde Oost-Indiëvaarder wel het schip (opm: fregat) DE ZEEUW, kapt. C. Riekels, den 10 dezer van Middelburg naar Batavia en Canton vertrokken. (opm: zie DC 300326)


Datum: 29 maart 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alhier ter rede (opm: Batavia) is gearriveerd den 21 maart Zr.Ms. korvet TRITON, commandant kapt.luit. W.A. van Duren, den 13 november (1825) van Texel vertrokken.
Door de straat Sunda gezeild den 22 maart het schip ELISABETH, C. Pakes, van Batavia de 20ste naar Amsterdam met passagiers.
RC 300326
Amsterdam, 28 maart. Te Brest is aangekomen J. Dobbelaere (opm: kapt. Jean Dobbelaere Jr; van het galjas HELENA ontbreken verdere zeetijdingen; op 24 mei 1826 retourneerde de Gouverneur van de provincie Antwerpen de zeebrief naar Den Haag met de mededeling ‘schip verongelukt’; de toedracht kon niet worden achterhaald), en J.H. Arends (opm: kof JOSEPH), van Dordrecht.
AC 300326
Advertentie. Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst, opgericht in 1781, zullen, op maandag den 3 april 1826, 's morgens ten 10 ure, in het St. Pieters Gasthuis te Amsterdam en op vrijdag den 7 april, 's middags ten half één ure, ten huize van de commissaris Bartel Willem van der Vlugt, te Haarlem, betaling doen van de toegezegde gratificatie aan de weduwen en ouders van de zeelieden, welker mannen en zonen in dienst van den Lande gesneuveld of verongelukt zijn; alsmede aan de verminkte zeelieden, die in het gemelde Fonds zijn aangenomen; en gemeenschappelijk met de Distrikts-Commissie van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapenden Dienst in de Nederlanden, aan alle zodanige personen, welke in de acties voor Algiers en in de Oost-Indiën zijn ongelukkig geworden, als ook aan de verminkte zeelieden uit vroegere oorlogen, welke reeds in deze Fondsen zijn erkend.


Datum: 30 maart 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 27 maart. Kapt. Claus Havighorst, voerende het schip ANNA MARIA van Bordeaux op de Wezer gearriveerd, heeft den 12 maart, in Het Kanaal, onder Portland, in goede staat ontmoet het schip DE ZEEUW, kapt. C. Riekels, den 10 maart van Middelburg naar Batavia en Canton vertrokken; welk schip hij echter, uit hoofde van de harde wind, niet heeft kunnen praaien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 21 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: THE COURIER, kapt. H.J. Hudson naar Londonderry en AMERIKA, kapt. B. Lake naar Bengalen, beide met ballast; NEPTUNIS, kapt. P. Mazeus en VICTORIE, kapt. G. Kuper, beide naar Londen met stukgoederen; VROUW MARIANNE, kapt. C. van der Weeg, naar Londen met boomschors; THE REBEKKA, kapt. J. Anderson, naar Hull met vlas; VENTROSA, kapt. J. Abbots, naar Bengalen met ballast; AURORA, kapt. J. Taubman, naar New York en THE INDUS, kapt. J. Moriarty, naar Salem, beide met stukgoederen; THE LAURA, kapt. N. Mahy, naar Guernsey met tarwe en bonen; L’UTILE, kapt. P.M. Colling, op avontuur met ballast; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.S. Ketelaar, naar Lissabon met stukgoederen; DE JONGE JOHANNA, kapt. E. Kiffer, naar Londen met boomschors; COLUMBUS, kapt. M. Gurst, naar New York met stukgoederen.
Ook zijn eergisteren voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters en DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, beide van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HENDRIKA ELIZABETH, kapt. A. Glazener van Liverpool. De wind NO.
Den 28 dito. Van de morgen zeilde in zee: FAMILIE STATTEN, kapt. H.J. Damm naar Bergen. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KAREN HINCHELDER, kapt. R.H. Rasmussen van Maribo; THUISCON, kapt. M.G. Drews van Wolgast; JUNO, kapt. N. Lundkwist van Gothenburg en VROUW YDA, kapt. O. Joa van Liverpool. De wind NO.
Den 27 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: EARL BATHURST, kapt. D. Pound en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, beide van Londen.
De wind ONO.
Den 28 dito. gisteren na posttijd zeilden in zee: DE ONDERNEMING, kapt. H. den Breem naar Gibraltar; LA LISE, kapt. P. Legoff naar St. Malo; LONDON, kapt. F.F. Gibbs, GLORY, kapt. W. Frost en BESS, kapt. J. Morden, alle naar Londen; nog zeilde naar zee: DE HOOP, kapt. W. Kuijt naar Marseille, dezelve ligt nog in de Put ten anker; en arriveerden uit zee: VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad van Liverpool. Heden zeilden naar zee: DESINO FERDINANDE, kapt. P.K. Pedersen naar Kopenhagen; SPECULATION, kapt. J. Serck naar Bergen; JONGE FLORENS, kapt. A. de Vries naar de Oostzee; WILLIAM, kapt. J. Dick naar Dundee; MATHILDA, kapt. G. Krikby naar Newcastle; WUBBINA, kapt. H.H. Klijn, VROUW ELLINA, kapt. J.R. Berg, MARGARETHA, kapt. B. Berg en JANTINA MARGARETHA, kapt. J. van Greve, alle naar Noorwegen; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel naar Drammen; DEDALUS, kapt. J. Ulferd op avontuur; TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries en VRIENDSCHAP, kapt. J.D. Hundt, beide naar Hamburg. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 28 maart. Bij besluit van den 18 dezer, is door Z.M. goedgekeurd het plan tot het graven van een kanaal, door het eiland van Voorne, en wel van de zogenaamde Nieuwe Haven te Hellevoetsluis tot aan de Nieuwe Sluis in de Nieuwe Maas, ten einde de scheepvaart van Rotterdam te bevrijden van de veelvuldige ongemakken, waaraan dezelve blootgesteld is, door het onvermijdelijk passeren van de Oude Maas en de droogten daarin liggende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHANNA MARIA, kapt. J.A. Zeilinga van Lübeck met hennep; ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel en DE VROUW NEELTJE, kapt. J. Stroobuur, beide van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bericht aan de Zeelieden.
De Minister voor de Marine en Koloniën brengt, hiermede, ter kennis van de zeelieden en diegenen, welken zulks verder mochten aangaan, dat, door het afnemen van de bank de Bos, tussen de eilanden Terschelling en Ameland, de op de grond aldaar gestaan hebbende kleine Kaap, welke gediend heeft voor merk tot uitzeiling van het Pieter Sintsgatje, is weggespoeld; zo dat het uit voorsz. hoofde noodzakelijk is, om niet alleen deze kleine Kaap, maar ook de grootste of zuidelijkste Kaap op de voorsz. bank te verplaatsen, en dat, gedurende deze werkzaamheden, er geen kapen, maar alleen staken met een en twee manden voor merk van het Pieter Sintsgatje, op meergemelde bank, zullen opgericht worden. Zullende de zuidelijkste staan van twee manden, en de noordelijke staak, verbeeldende de kleine Kaap, van een mand worden voorzien.
’s Gravenhage, 25 maart 1826.
De Minister voornoemd, bij deszelfs onpasselijkheid, De Secretaris-Generaal, Quarles van Ufford, Administratie voor de Nationale Nijverheid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Reders, scheepsbouwmeesters en anderen, die het aangaat, welke het voornemen mochten hebben, om schepen te bouwen, waarvoor bij Koninklijke besluiten van den 5 oktober 1823, No. 146, en 29 juli 1825, No. 162, premies zijn uitgeloofd, worden herinnerd aan het 5de artikel, litt. C, van het laatstgenoemde besluit, waarbij is bepaald, “dat de bedoelde premies niet kunnen worden genoten, dan door dezulken, welke, vóór het op stapel zetten van het schip, hun voornemen en de daartoe betrekkelijke bijzonderheden aan de administratie voor de nationale nijverheid zullen hebben kenbaar gemaakt.”
’s Gravenhage, 24 maart 1826.
De Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid, Stratenus.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping, op vrijdag den 7 april 1826, des namiddags ten 3 ure, in het Logement Den Hollandschen Tuin te Vlaardingen, ten overstaan van de notaris P. Verkade aldaar, van een hecht, sterk en extra welbezeild vishoeker-buisschip, genaamd VLAARDINGS HOOP, nieuw uitgehaald in den jare 1824, laatst gevoerd door schipper Pieter de Heer, met deszelfs inventaris in de geaffigeerde biljetten omschreven.
Iemand nadere onderrichting begerende, adressere zich ten kantore van voornoemde notaris.


Datum: 31 maart 1826


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wij vernemen, dat op de hoogte Karang Sidoelang de particuliere brik SARA THEODORA, gezagvoerder Borger, die, door zeerovers reddeloos geschoten en van alle ammunitie ontbloot op het ogenblik was van genomen te worden, ontzet is door de koloniale schoener CASTOR, gecommandeerd door de luitenant der eerste klasse J. Stolze. Het heeft gemelde schoener niet mogen gelukken om de rovers, welke na enige welgerichte schoten te hebben ontvangen, in alle haast gevlucht zijn, nader onder bereik te kunnen krijgen.


Datum: 01 april 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel van Liverpool. Heden arriveerden uit zee: ELIZA, kapt. J. Hart van Londen; DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries van Liverpool en PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson van Hull.
De wind WNW.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ‘s LANDS WELVAREN, kapt. A. Rietdijk van St. Ubes; JONGE JAN, kapt. C. Kievits van Liverpool; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn van Hull; COMMERCE, kapt. S. Golder, UNION, kapt. J. Hower en PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart, alle van Londen. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 29 maart. Heden arriveerden uit zee: MARIA, kapt. J. Fredriks van Bergen; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk van Bordeaux; en zeilde naar zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind WNW.
Den 30 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee: JANE, kapt. H. Harnder van Rye; VROUW JOHANNA, kapt. C. van Vliet van Liverpool. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Alhier ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip DE WILHELMINA, kapt. C. Cordia.
Adres bij Vogelsang en Co alhier en D. Burger & Zoon, te Rotterdam.
Dordrecht, den 31 maart 1826

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries en DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jonge, beide van Liverpool met klipzout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Kapitein H.A. Wagenaar, voerende het schip DE JONGE LODEWIJK, van Antwerpen naar Dantzig, meldt van Elseneur in dato den 13 dezer, dat hij drie mijlen noordwest van Schagen heeft zien drijven een kofschip zonder grote mast, de ankertouwen van de roef en de boot van de luiken; hij had geen volk op het dek gezien, was te veraf en had, wegens storm, ook geen gelegenheid om hetzelve te naderen, ten einde iets meer te ontdekken of de naam te weten te komen; hetzelve scheen op de lading te drijven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. Het schip (opm: fregat) CORNELIA, kapt. G.M. Brinkman, van Triëst naar Antwerpen, zou volgens brief van Triëst van den 15 dezer (opm: maart 1826), tussen Brindisi en Leece, op de kust van Calabrië, schipbreuk geleden hebben en van de lading weinig geborgen zijn. (opm: zie ook: RC 130426 en RC 290426)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Kapitein M. Spreeuw, voerende het schip WILHELMINA, van Suriname naar Amsterdam, meldt in dato den 21 dezer, uit Het Kanaal, bij Douvres, dat hij aldaar den 12 aangekomen was en nog ten anker lag, na den vijf februari, tegelijk met het schip IPENRODE, kapt. A.F. Oosterlee, van Suriname vertrokken te zijn; de aanhoudende sterke NO wind verhinderde hem de reis te vervolgen.


Datum: 03 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 april. Binnengekomen: UNITED STATES, kapt. W. Hutchons, van Batavia, Baltimore en Cowes; IPENRODE, kapt. A.F. Oosterloo, van Suriname; ANNA PAULOWNA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Fernambuck; ERSTATNING, kapt. A. Wicberg, van Marseille; LOUISE, kapt. N. Baever, van New York; ANNA CHRISTINA, kapt. J.L. Hansen, NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans, beide van Lissabon; PRINS ADOLPH, kapt. S. Kelder, TRITON, kapt. S.W. de Vries, beide van Bordeaux; EENDRAGT, kapt. O.E. Hansen, van Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 april. Den 30 maart is op Vliehors gestrand een schip waarvan de masten gekapt of overboord zijn geslagen; de naam onbekend.
De geredde manschappen van het op de Vliehors gestrand Engels brikschip HEBE, kapt. W. Ford, van Londen naar Hamburg, zijn op het Eijerland aangebracht; een matroos en de kok zijn verongelukt, het schip is vol water en van de tuigage is iets geborgen.


Datum: 04 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 april. Binnengekomen: KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Suriname; VARIATIE, kapt. J.H. Brandt, van St. Thomas, laatst van Hellevoetsluis; THE PHILIP, kapt. R. Leslie, van Baltimore; FREDERICH, kapt. C. Grossund, van Cette. Gisteren nog: UNION, kapt. A. Gallewaij, WALTHER MATTHEWS, kapt. J. Moldon en WILLIAM AND MARY, kapt. J. Taylor, alle drie van Londen; ELISA, kapt. L. Zachariassen, van Tonsberg; MOZES, kapt. J. Falk, van Drammen.
Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het schip ROTTERDAM, kapt. Th.S. Waters, van Amsterdam naar Canton, is den 28 augustus te Macao en den eersten september te Whampoa aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en, van den 25 dezer tot heden, van onze rede naar zee gezeild: ELISA, kapt. J.E. Bechman (opm: fregat ex-FELICE, thuishaven Antwerpen, kapt. J.E. Beeckman), naar Batavia met stukgoederen; HOLSTEIN, kapt. N. Petersen naar Bordeaux met ballast; PERSEVERANCE, kapt. H.S. Hobben, naar Rouen met marmersteen; LE NESTOR, kapt. J. Decombe, naar Havre-de-Grace met lijnzaad; HURTON, kapt. J. Hill, naar Hamburg met potaarde; DE DOCHTER ALIDA, kapt. H.D. Duit, naar Memel met ballast.
Ook zijn van den 26 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: MARIA, kapt. J. Zirck, van Liverpool met klipzout; REMBRAND, kapt. W. Brown, van Brucehaven (opm: Buckhaven) met vis; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, van Liverpool met klipzout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ZEALOUS, kapt. G. Morrison en GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Drent, beide van Londen; ALETTA, kapt. C.H. Slagter, HESPERUS, kapt. H.P. Mulder, beide van Bordeaux; ALBION, kapt. T. Graham van Leith; HEBE, kapt. W. M’INTOSH van Newcastle; HOFFNUNG, kapt. B. Pagenkops van Libau en OSIRUS, kapt. T. Heijers van Bayonne, de laatste als bijlegger naar Antwerpen. De wind NNW.
1 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VERWACHTING, kapt. J.F. Smith van Hull; ROTTERDAM, kapt. J. Laming en DASH, kapt. W. Allan, beide van Londen. De wind WNW.
Den 2 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: VARIATIE, kapt. J. Brandt naar Amsterdam en EBENEZER, kapt. N.S. Stange naar Bergen; en arriveerden uit zee: EDINBURG PACKET, kapt. W. William van Londen; PHENIX, kapt. T. Walter van Stockton en JONGE MARTINA, kapt. E.J. Meijer van Bandol. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 2 april. Heden arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; MAARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer van Oléron en STEPHANIE, kapt. J. Stemberg van Rouaan. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle op den IJssel, 30 maart. Hedenmorgen is alhier, van de werf van W. en J. Hoogendijk van stapel gelopen Zijner Ms. Oost-Indische stoomschip, genaamd ATLAS, welke afloop allergelukkigst heeft plaats gehad, zonder dat aan iemand van de werklieden, of anderen, enig ongeluk is overkomen. Dit schip, van een buitengewone grootte en sterkte, kan met reden worden beschouwd een van die kunstgewrochten te zijn, die het kenmerk dragen van deze eeuw en van het tijdperk van de regering van een geliefde koning, die in alles de bloei en welvaart van zijn rijk en het geluk van zijn onderdanen wil bevorderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Huibert Struyk, te Dordrecht, zal aldaar in het Posthuis Engelenburgh, op donderdag den 6 april 1826, veilen, en op donderdag den 13 april 1826, beide des middags ten twaalf ure, bij afslag verkopen: een ongemeen, hecht, sterk, wel onderhouden en snelzeilend paviljoen damschip, genaamd DE JONGE JOHANNIS, (zijnde abusievelijk in de biljetten genaamd de JONGE LYDIUS), lang over steven 20 ellen, 4 palmen en 6 duimen, wijd 6 ellen, 1 palm en 1 duim, hol 1 el, 8 palmen en 6 duimen, groot 68 tonnen, met deszelfs staande en lopend want en daarbij zijnde goederen, volgens inventaris op de biljetten gespecificeerd, liggende in de Nieuwe Haven, bij de Lange Houten Brug, voor of omtrent het Huis van de Heer van Someren Brand, zijnde dagelijks te bezichtigen. Onderrichting bij de notaris Struyk en bij de Heer Procureur van der Wayfort, te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Op eergisteren zijn, in een vergadering van deelnemers van de Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd alhier, tot commissarissen benoemd: de heren Mr. A.S. van Meurs, Mr. F.S. Dedel, M.G. Biben, E. de Burlett en J.H. Fraissenet.
Door de Kamer van Koophandel en Fabrijken alhier, is bekend gemaakt, dat de vereiste certificaten van oorsprong voor de goederen, welke uit deze stad naar enige Mexicaanse havens zullen verzonden worden, ook voor de zodanigen, welke buiten ’s lands mochten gefabriceerd zijn, worden afgegeven en te bekomen zijn bij de te Brussel residerende agent en consul-generaal van het Mexicaanse gemenebest, den heer P.E. de Gorostiza.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 april. Heden is op de Horst (opm: mogelijk de Vliehors) gestrand een schip, waarvan de masten gekapt of overboord zijn geslagen, de naam onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Heden morgen is met assistentie van loodsschuiten in een zinkende staat in het Ras van Terschelling gebracht het scheepje DE VROUW KATARINA, kapt. A. Bootsman, van Hoekzijl (opm: Hooksiel) naar Amsterdam bestemd, hebbende mede een anker en touw verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Scheepvaartberichten:
- De schepen LOUISA (opm: brik LOUISE, thuishaven Antwerpen), kapt. P.J. Colas, van Rio de Janeiro naar Antwerpen en JULIE, kapt. Meulenbroek (opm: brik, thuishaven Brugge, kapt. Jacob Meulenbroeck), van Liverpool naar Oostende, zijn den 22 maart te Plymouth binnen gelopen.
- Het schip CYRUS, kapt. Manchester, den 24 januari van Matanzas naar Antwerpen gezeild, is den 24 maart te Falmouth binnengelopen.
- Het schip LOUISA, kapt. E.A. Bakker, van Amsterdam naar Koningsbergen, heeft den 19 maart ter rede van Pillau een loods bekomen, doch, door de harde ZO wind verhindert binnen te komen, kruiste hetzelve de volgende dag nog binnen het zeegat.
- Kapitein D. Steenveld, voerende het schip DE VROUW CORNELIA, meldt in dato 5 februari, dat hij in het begin van maart de reis van Suriname naar Amsterdam zou annemen.
- Kapitein J.F. Spiegelberg, bovengemeld, heeft in Het Kanaal bij Lizard gepraaid in goede staat kapt. L. Wildschut van het schip KOLONIST, van Suriname kapt. P. Meijer, een driemast galjoot, naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 april. Volgens brief van Oostende, in dato den 31 maart, was aldaar gestrand het sloepschip LA LISE, kapt. J. le Goff (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Rotterdam naar Rouen; de equipage is gered, doch het schip zal weg zijn. Indien het weer bedaard, zou men trachten de lading of een gedeelte derzelve te bergen.


Datum: 06 april 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen J.G. Wiersma (opm: kof de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO) van Cette.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELLEN, kapt. C. Camper van Mauritius; EAGLE, kapt. W. Chew van Baltimore; THERÈSE, kapt. A. Cornelisse van Cephalonia; GLEANER, kapt. J. Bandwell van Liverpool; ALFRED, kapt. J. Wilson van Bristol en Newport en CONCORDIA, kapt. H. Bos, van Havanna; de laatste ligt quarantaine op de rede. De wind NW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARGARET WRIGHT, kapt. G.C. Gary van Petersburg in Virginie. Kapitein T. Heijes is binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Kapitein H. Bos is van de quarantaine ontslagen. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 april. Heden arriveerde uit zee: CAROLINE, kapt. L. Soupat van Havre.
De wind W.
Den 4 dito. Er zijn twee schepen in het gezicht uit zee komende. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 april. Scheepvaartberichten:
- Het schip AURORA, kapt. T.K. Kleijn (opm: fregat, kapt. Teunis Kersjes Kleijn), van Demerary naar Amsterdam, is, volgens brief van Sint Thomas, van 3/17 februari, aldaar den 31 januari met schade binnengelopen, vervolgens afgekeurd op gerechtelijk gezag publiek verkocht. De lading zou overgescheept worden in het Amerikaanse schip EMILIE, kapt. C. Betford. (opm: zie RC 200426 en AC 220426)
- Het schip JULIE, kapt. J. Meulenbroeck, van Liverpool naar Oostende, te Plymouth binnen, heeft den 29 maart de reis voortgezet.
- Het schip DE JONGE JACOBUS, kapt. P.B. Stoffers, van Amsterdam naar Havre en Rouen, te Falmouth binnen, heeft, na volbrachte reparatie den 28 maart de reis voortgezet.
- De schepen DE VROUW KATARINA, kapt. J. Wagener en ANNA MARGARETHA, kapt. J. Schade, beiden van Hamburg naar Amsterdam, lagen den 30 maart, in goede staat te Cuxhaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Suriname, het Nederlands tweedeks fregatschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.O. Duif. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N.M. van Swijndregt, H.M. van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, binnen de stad Rotterdam, zijn van mening op dinsdag den 25 april 1826, des namiddags ten 4 ure, in het Groot Hotel van Engeland, van ouds genaamd het Zwijnshoofd, op de Groote Markt, publiek te veilen en verkopen: Het buitengewoon snelzeilend Nederlands schoenerschip, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, laatst gevoerd bij kapt. G.J. Meeuw, groot, volgens meetbrief, 58 lasten, en het snelzeilend Nederlands kofschip, genaamd DE ZEEMEEUW, laatst gevoerd bij kapt. A. Plug, groot, volgens meetbrief, 48 lasten, met al derzelver rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals dezelve schepen zullen zijn liggende op de plaatsen nader aan te wijzen in de biljetten, welke in tijds bij bovengemelde makelaars zullen te bekomen zijn, en kunnen de voorsch. schepen des daags voor en des voormiddags van de dag van de veiling door een ieder worden bezichtigd.
(opm: De DRIE GEBROEDERS werd in mei onderhands verkocht en kreeg de naam ALIDA, kapt. Jan Tjeerds Visser; de ZEEMEEUW, bouwjaar < 1813, kreeg van de kopers de naam HET VERTROUWEN; kapt. B. Jans Bakker)


Datum: 07 april 1826


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. de Muinck, advocaat en openbaar notaris, residerende te Grijpskerk, gedenkt op woensdag den 19 april 1826, des avonds precies te 6 uren, ten huize van de kastelein Tjerk Jans Boersma te Grijpskerk, ten verzoeke van zijn pricipaal publiek te verkopen een tjalkschip genaamd DE JONGE JAN, lang over steven 17 ellen, 5 palmen, 3 duimen en 2 strepen, breed over wellings 3 ellen 5 palmen, 7 duimen en 9 strepen, met zijn toebehoren, alles zo en in diervoege als hetzelve is liggende in het Poeldiep te Grijpskerk.


Datum: 08 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 april. Binnengekomen: CONCORDIA, kapt. E.H. Bonjer, van Bordeaux.
Uitgezeild: MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, VICTORY, kapt. R. Rice en VIOLET, kapt. W. Charrosin, alle 3 naar Londen; VROUW ANTJE, kapt. S.K. de Vries, naar Liverpool.
Den 20 van de vorige maand is als uitgezeild vergeten te melden: No. TWEE, kapt. J.R. Klaasen, naar Lissabon.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Den 25 december zijn van de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia gezeild, de schepen WATERLOO, kapt. Hensken en MARTHA EN ELISABETH, kapt. Kerkhoven.
Te Rio de Janeiro, den 21 januari HALCYON, van Rotterdam te Vera Cruz, den 31 januari LOUISE, van Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 april. Van den 29 maart tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: CLOTILDE, kapt. H.J. Polter, van Bordeaux met wijn; GEORGIANNE, kapt. E. Rodd, van Poole met ballast; DE VROUW GEERTRUDA, kapt. L.H. Drayer, van Bordeaux met wijn en stukgoederen; DE JONGE FERDINAND, kapt. M. van den Kerckhove, van Nantes met wijn; SOLON, kapt. J. Rickmers en DE VRIENDSCHAP, kapt. O.H. Arends, beide van Liverpool met klipzout; DORIT, kapt. R. Burchman en DE WILHELME JOHANNE, kapt. R. Auker, beide van Liverpool met stukgoederen; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs van Londen; DE HOOP, kapt. Simons Koorn van Duinkerken; THEODORE, kapt. B. Spielman van Marseille en ESTHER, kapt. N. Bougounier van Duinkerken, alle vier met stukgoederen; HENRY EN MARIN, kapt. J. Herve en JOHANNA, kapt. J.C. Moller, beide van Duinkerken met wijn; DE VROUW MARIA, kapt. L. Deijer met klipzout; ROSALIA, kapt. R.R. de Haan met stukgoederen en DE MORGENSTER, kapt. G. de Reus, met klipzout en katoen, alle drie van Liverpool; DE JONGE AUKE, kapt. K.A. Blauw, van Londen met stukgoederen; ST. ANTHONIE, kapt. H.H. Lange, van Nantes met wijn; LE TEMPLE, kapt. A. Joannisse, van Palermo en Sicilie met stukgoederen; THE PRIMROSE, kapt. C. Dyett, van Hull met stukgoederen; MINERVA, kapt. J.C. Kuyper, van Bayonne met wijn enz.; LA ZELIA, kapt. L. Ducos, van La Hogue met wijn en rozijnen; DIE HOFFNUNG, kapt. H. Bomer van Bayonne en DE GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos van Nantes, beide met wijn; DE VROUW ANNEGINA, kapt. J.J. Boon en DE MEELZAK, kapt. O.M. Scholl, beide van Nantes, met wijn en pruimen; THEODORE, kapt. H. Bandix, van Bayonne met wijn; THE HAPPY RETURN, kapt. J. Carthut, van Liverpool met stukgoederen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Claessen, van Nantes met wijn-azijn; DE GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg van Londen en THE BETSEY, kapt. J. Howlett van Liverpool, beide met stukgoederen; MARIA ANGELINA, kapt. J. van Fraeijenhoven, met wijn en brandewijn en FRIENDSHIP, kapt. P. Spink met wijn, beide van Duinkerken; DIE SYRSODSHIADE, kapt. A.S. Luda, van Palermo met stukgoederen; DIE SUPERB, kapt. M.H. Emelan, van Kadix met wijn en brandewijn; LA LOUISE, kapt. J. Colas, van Rio de Janeiro met koffie en huiden; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, van Nantes met wijn enz.; THE CYRUS OF SCARBOROUGH, kapt. J.R. Manchester, van Matanzas met suiker; ALEXANDER, kapt. C. Mackenzie van Liverpool en DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt van Londen, beide met stukgoederen; URANIA, kapt. A. le Cocq, van Guernsey met huiden; JASPER, kapt. J. Knight, van Charlestown met katoen en rijst; de laatstgenoemde moet quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 april. Heden zeilde in zee: PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen.
Den 6 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. I. Heath van Londen en KLAZINA EN DIRKJE van St. Ubes. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 5 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull en LA VIRGNE, kapt. T. le Corsnier van Havre.
Heden zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen.
Den 6 dito. Heden zeilde in zee: CAREN HENCHELDY, kapt. R.M. Rasmussen naar Maribo. De wind W.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Marseille K.IJ. Parma van Toulon.


Datum: 10 april 1826


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

BESLUIT van den 3 april 1826, houdende opheffing van het kantoor van in- en uitklaring te Texel en deszelfs vereniging met dat aan Den Helder.
Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Op de voordracht van onze Staatsraad, Administrateur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen, van den 29sten maart ll., No. 131 P;
Gezien Ons besluit van den I7den maart ll., No. 107;
Gelet op Ons besluit van den 10den december 1822. (Staatsblad) No. 50; [*],
Hebben goedgevonden en verstaan bij verandering, in zo verre, van Ons laatstgemeld besluit, te bepalen, dat het kantoor van in- en uitklaring te Texel (Noord Holland), onder anderen, bij § 1 art. 1 van gezegd Besluit aangewezen, als zodanig wordt opgeheven, en verenigd met dat aan Den Helder, ter welke plaatse dus voortaan alléén voor Noord Holland, alle in- en uitklaringen aan de zeezijde zullen geschieden.
En is Onze Staatsraad, Administrateur voornoemd, belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Brussel, den 3den april 1826.
(Geteekend) WILLEM. Van wege de Koning, bij afwezendheid van de Secretaris van Staat, De Secretaris van het Kabinet des Konings,
(Geteekend) W. G. Vam de Poll , Jr.
Uitgegeven den achtsten april 1826. Bij afwezendheid van den Secretaris van Staat,
De Secretaris van het Kabinet des Konings,
(Geteekend) W. G. van de Poll, Jr.


Datum: 11 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 april. Uitgezeild: CHARLES AND HENRY, kapt. G. Croff, naar Charleston; ALBERDINA, kapt. H.C. Hazewinkel, naar Marseille; AMSTERDAM No. 12, kapt. J.W. Klaasen, DE HOOP, kapt. J.G. Pattje en CAMOENS, kapt. H. Visman, alle drie naar Lissabon; JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Stijntjes, naar Port à Port; LEANDER, kapt. C. Gill, naar St. Ubes; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut en DANDY, kapt. H. Bremley, beide naar Londen; JACOBA, kapt. L. Huss, naar Wallis; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop, AURORA, kapt. E. Tieman, VISCH EVER, kapt. C. Kroger, JONGE DIRK, kapt. D. von Riegen, MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwenhand, GOEDE HOOP, kapt. W. Arents, ANNA CHRISTINA, kapt. E.C. Kreije, VROUW ALIDA (opm: tjalk) kapt. A.T. Smit, WILHELMINA, kapt. J. Joosten, alle negen naar Hull; EENDRAGT, kapt. A. van der Wall en GUTE HOFFNUNG, kapt. B. Tammen, beiden naar Newcastle; WENSKABETH, kapt. J.L. Holst, HOSTEN, kapt. M. Holst, ENIGHEDEN, kapt. J.T. Lorentsen, TWEE SOSTRE, kapt. L.H. Holst en GUTE HENSIGT, kapt. W. Swondsen, alle 5 naar Noorwegen; JONGE TJITSKE TROMP (kof), kapt. S.P. de Jong, op Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. F.J. Nuisker van Bordeaux. De wind ZW.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: POMONA, kapt. G. Curray van Newcastle. Heden zeilde in zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound naar Londen. De wind ZW.
Den 9 dito. Van de morgen zeilden in zee: FREDRIKA, kapt. L. Fenger naar Amsterdam; JONGE ARY, kapt. A. den Breem naar Gibraltar; DOLPHIJN, kapt. H.B. Voss naar St. Thomas; VOLHARDING, kapt. L. Teunis naar Ferrol en BEAVER, kapt. R. Henderson naar Newcastle. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: SEARCH, kapt. W.J. Penlerrich van Londen. De wind W.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FLORA, kapt. C. Klok van Londen; AQUATIE, kapt. J. Allison van Hull en LARSENS, kapt. P. Parnet van St. Malo.
Heden zeilden naar zee: VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok en TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, beide naar Petersburg; LADY MIDDLETON, kapt. G. Mulley en CROSBY, kapt. C. Pace, beide naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flink naar Arendsburg; MARIA, kapt. H. Lange op avontuur; MERCURIUS, kapt. A. Rasmussen naar Stavanger; JANE, kapt. H. Harnden naar Rye; BETHELL, kapt. T. Hall, THETFORD, kapt. W. Rickabij en ANN, kapt. M. Thompson, alle naar Hull. De wind WZW.
Den 9 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen, behalve de kapiteins Hall, Rickabij, Pace en Thompson, die heden weder naar zee zijn gezeild; nog zeilden naar zee: JONGE GERRIT, kapt. A. Ouwehand naar Cherbourg; JUFVROUW WILHELMINA LAURENTINA, kapt. J.J. Swart en NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini, beide naar Oléron; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, CLAMOR GEORGE, kapt. A. Middendorff, naar Newcastle; WATERLOO, kapt. C. Cloid en ELIZA, kapt. W. Champion, beide naar Hull; VROUW TENNEGINA, kapt. E.K. de Wilde naar Bergen; EDWARD, kapt. J. Anderson naar Libau; VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad en VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, beide naar Lissabon; ROTTERDAM, kapt. J. Laming, PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart en COMMERCE, kapt. S. Golder, alle naar Londen; en arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, binnen de stad Rotterdam, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag den 25 april 1826, des namiddags ten 4 ½ ure, in het Logement genaamd Het Hotel van Engeland, op de Groote Markt, publiek te veilen en te verkopen; het smakschip, genaamd DE JONGE JAN, laatst gevoerd bij kapitein Bouwe Kuijt, groot volgens meetbrief 30 lasten, met al deszelfs ankers, touwen, zeilen en verdere goederen meer, zo als het gemelde smakschip en toebehoren daags voor en des morgens van de verkoping genummerd ter bezichtiging zullen liggen aan de zuidzijde der Wijnhaven, voor de Bierstraat. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 8 april. Heden namiddag 4½ uren, arriveerde alhier van Amsterdam, de stoomboot genaamd PRINS FREDRIK, bestemd om geregeld tussen Amsterdam en hier in de vaart gebracht te worden, waarmede zo men verneemt op de 15 deze maand een aanvang zal worden gemaakt.


Datum: 12 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 april. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Poel, van Bordeaux; KNELZINA, kapt. R.R. de Jong, van Cardiff; FREDRICA, kapt. S. Tyngard, van Dordrecht.
Uitgezeild: VROUW ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, van Noorwegen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alhier ter rede (opm: Batavia) is gearriveerd den 9 april het schip VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. Jan Ingerman, vertrokken met twee passagiers van Amsterdam den 27 september (1825), en is van hier vertrokken op den 9 april het schip JORINA, kapt. P.H. Kock met bestemming naar Bantjer. (opm: waarschijnlijk het met schade verkochte schip JORINA, zie BC 110326)


Datum: 13 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 april. Binnengekomen: JOHANNA, kapt. J. Kiers en TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, beide van Londen. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal:
Den 3 april, LOUIZA, kapt. L. Brown, van New York naar Amsterdam;
den 6 dito, ALMELO, kapt. Th. Smit, van Amsterdam naar Demerary; ANNA PAULOWNA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Fernambuck naar Amsterdam;
den 7 dito, IPENRODE, kapt. F.A. Oosterloo, van Suriname naar Amsterdam; THALIA, kapt. Ariën Bakker, van Amsterdam naar Demerary;
den 8 dito, ARGIJLE, kapt. D. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Den 8 dezer is te Vlissingen in de beste order van stapel gelopen Zr.Ms. oorlogsbrik DE PANTER, op een der hellingen van ’s Rijks werf aldaar geheel afgebouwd en gekoperd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 april. Heden is alhier ter rede gekomen het Nederlandse schip DELPHINA, kapt. S. Martin, komende van Batavia met koffie en suiker, en naar Antwerpen bestemd; gemelde kapitein rapporteert gesproken te hebben:
Den 2 december 1825, kapt. Van den Berg, voerende het schip MARIA, van Rotterdam naar Batavia.
Den 13 dito, kapt. Kraay, voerende het schip MARCO BOZZARIS, op de hoogte van 09° Z.B. en 106 ° O.L. Den 16 dito, kapt. Edeling, voerende het schip DE DRIE GEBROEDERS, op de hoogte van 09° Z.B. en 105° O.L.
Den 18 januari 1826, het Engels schip SIMPSON FROM BOMBAY, op de hoogte van 31° 45’ Z.B. en 31° 20’ O.L.
En den 20 dito, kapt. Mertens, voerende het Nederlandse schip HELENA CHRISTINA, op de hoogte van 34° 30’ Z.B. en 26° 20’ O.L. Zijnde de schepen MARCO BOZZARIS, HELENA CHRISTINA en DE DRIE GEBROEDERS, allen op den 1 december van het vorig jaar van Batavia gezeild.
Den 5 en 7 dezer zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: INGEBORG, kapt. P.C. Emmerich, van Cette met wijn en brandewijn; HANNAH, kapt. J. Baires, van Jersey met koffie en huiden; DIE LIEBE, kapt. H. Fokken, van Bordeaux met wijn; DE VROUW HELENA, kapt. D.J. Greeven, van de Marennes met zout; LA MARIA JULIENNE, kapt. J.B. Hervin, met wijn en brandewijn en DE ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, met wijn, beide van Bordeaux; JULES, kapt. Fourney J.q.S., van Duinkerken met wijn; DE VRIENDEN, kapt. T. Nosten, van de Guayra met koffie en huiden.
Ook is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken het schip JASPER, kapt. J. Knight van Charlestown.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE JONGE JAN, kapt. H. van der Zee van Cette. Heden zeilde in zee: ULRICA, kapt. H. Salvesen naar Bergen.
De wind WZW.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARGARETH, kapt. N. Simmons Jr. van Boston. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 april. De gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve kapitein H. Anderson, die nog in de put ten anker ligt. De wind W.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PROSPÉRITÉ, kapt. A. Berneval van Rouaan en JOHN AND THOMAS, kapt. W. Emmery van Hull.
Kapitein Anderson is uit de put op de rede teruggekomen. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 april. Scheepvaartberichten:
- Het schip ACTIF, kapt. P.J. Spilliard, van Amsterdam naar Gibraltar en Smyrna, is in de nacht van den 6 april op de rede van Texel aan het drijven geraakt; de kapitein heeft, om van een schip, dat achter het zijne lag vrij te komen, een touw moeten kappen, doch door assistentie van een schuit een ander anker en touw bekomen.
- Het schip DE GEBROEDERS GEELVINK, kapt. C.H. Bruins (opm: waarschijnlojk buitenlander), van Antwerpen naar de Oostzee, is den 23 maart op Lessöe verongelukt.
- De tijding van het verongelukken van het schip CORNELIA, kapt. G.M. Brinkman, van Triest naar Antwerpen, wordt in een nadere brief van Triest, in dato den 28 maart, bevestigd, met bijvoeging, dat van de lading slechts weinig vaten olie geborgen zijn. (opm: zie RC 010426 en 290426)
- Het schip DE VIGILANTIE, kapt. H.K. Smit, van Liverpool naar Amsterdam, te Padstow binnen, is volgens brief van Padstow, van den 4 april, van de geleden schade hersteld en bij onderzoek, in volkomen staat bevonden om zee te bouwen.
- Kapitein J.H. Schuiring, voerende het schip HOOP EN VERWACHTING, van Amsterdam te Lissabon gearriveerd, meldt, dat hij den 12 maart op 49 gr. 36 min. breedte en 04 gr. 81 min. lengte gepraaid heeft het schip (opm: fregat) ABEL TASMAN, naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, aan welks boord alles wel was.
- Het schip L' ECLAIR, kapt. D.J. Salszieder, van Messina naar Antwerpen, is den 2 dezer gepraaid op 47gr. breedte en 12 gr. lengte.
- Volgens brieven, lopende tot den 9 november, van kapt. D. Kraaije, voerende het schip HET SCHOON VERBOND, van Amsterdam naar Canton, was hij den 26 augustus ter rede van Macao en den 28 dito te Wampoa gearriveerd; hij was als toen bezig de retourlading in te nemen.


Datum: 14 april 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J.A. Nijsloot, te Leeuwarden zal op vrijdag den 21 april 1826, ten 2 uren na de middag, ten huize van Vaas, in Het Harlinger Veerhuis aldaar, bij strijk en verhoog geld verkopen de helft in het Trekveer Schip met aanbehoren, varende van Harlingen op Leeuwarden en terug, toebehorend aan S.J. Wagenaar, schipper aldaar.


Datum: 15 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 april. Binnengekomen: DE HOOP, kapt. S. de Groot, van Alicante.
Niets uitgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Liverpool, het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Meijdert Roderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

DC 180426
Vlissingen, 11 april. Gisteren is alhier ter rede gekomen: HARMINA, kapt. J. Huberth van Caen naar Brussel gedestineerd, met bovensteen.
Ook zijn den 9 en 10 dezer voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LES TROIS FRÈRES, kapt. H.H. Ricke van Londen met stukgoederen; HORTENSE, kapt. J.Y. van der Zweep en ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, beide van de Marennes met zout; DE COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, beide van Londen met stukgoederen; L’Eclair, kapt. D.J. Salzsieder, van Messina met vruchten; LE COUREUR, kapt. B. Boutin, van Lebourne met wijn; GEZINA, kapt. R.F. Taay, van Tremblade met zout; L’AUGUSTE, kapt. J. Andersen, met suiker en katoen en LE HEROS, kapt. H. Poppen met koffie, beide van Batavia.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en gisteren van onze rede naar zee gezeild: DE JONGE SCHREUDER, kapt. C.H. Schreuder, naar Londen met ballast; GALATHEA, kapt. J. Gerdes, naar Noorwegen met dakpannen; DE JUFVROUW TITSIA, kapt. D.G. Schuur, naar de Marennes met ballast; FLORA, kapt. G.E. Klein, naar Hamburg met stukgoederen; de FRAU REWENDE, kapt. J.H. Lehnhof naar Bergen; DE FANNY, kapt. J.F. Bonjer naar de Oostzee; DE VROUW MARCHINA, kapt. J.P. Boer op avontuur; DE VROUW ALBERTINA, kapt. P.E. Mooi naar Dantzig en MARIA CATHARINA, kapt. J. van den Kerkhoven naar Duinkerken; de vijf laatste met ballast.


Datum: 18 april 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE JONGE JACOBUS, kapt. J.J. Boon van Batavia; REGENT, kapt. J. Morris van Suriname en Nickerie, zijnde den 27 februari van laatst gemelde plaats vertrokken; ORBIT, kapt. R.P. Fish van Charlestown en JONGE GERRIT, kapt. T. Ouwehand uit de Maas, als bijlegger naar Cherbourg. De wind ZZW.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GRAMPUS, kapt. E. Bangs van Charlestown, en ligt quarantaine; ULYSSES, kapt. F.W. Norman van Baltimore, deze is reeds van de quarantaine ontslagen; HAYTI, kapt. R. Stevenson en DE VROUW DINA GESINA, kapt. J.A. Bootsman, beide van Londen. De wind N.
Den 14 dito. De gisteren uitgezeilde paketboot is wegens de hoge zee teruggekomen; en arriveerden uit zee: ISABELLA, kapt. Spenley van Douvres. De schepen ORBIT en GRAMPUS, kapt. Fish en Bangs, zijn uit quarantaine ontslagen en opgezeild.
De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 april. Gisteren avond arriveerde uit zee: ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk van Marennes. Van de morgen zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 8 april. Heden namiddag 4 ½ ure arriveerde alhier van Amsterdam de stoomboot genaamd PRINS FREDRIK, bestemd om geregeld tussen Amsterdam en hier in de vaart gebracht te worden, waarmede, zo men verneemt, op den 15 dezer maand een aanvang zal worden gemaakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 april. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Doewes van Oléron met zout; ENGELINA, kapt. R.H. Bok en DE VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuijper, beide van Marennes met zout.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 14 april. Het grootste stoomschip, dat tot dusverre in Engeland gebouwd is, is laatstleden maandag van de werf van de heren Wallis en Comp. te Blackwall, van stapel gelaten. Hetzelve houdt 700 last en behoort aan de stoomboot-maatschappij. De echtgenote van de alderman Thompson heeft het de naam van GEORGE IV gegeven.
Zodra hetzelve in vlot water gekomen was, nam de stoom-paket THE CITY OF LONDON het op sleeptouw mee naar Woolwich, alwaar de stoommachine, waarvan de kracht zeer aanmerkelijk is, in hetzelve geplaatst zou worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd brikschip REGENT, kapt.
James Morris.
- Naar Boston, mede voor passagiers, het Amerikaans brikschip MARGARET, kapt.
Nathaniel Simons.
- Naar Hull, het Engels schoenerschip JOHN EN THOMAS, kapt. W. Emerij.
- Naar Guernsey, het Engels galjasschip URANIA, kapt. Amice le Cocq.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE COURIER, kapt. P. Schackel, gemeld te Texel binnengekomen van Curaçao, is in de nacht van den 12 en 13 dezer door stormweer van deszelfs anker gespild en op de Zuidwal aan de grond gedreven; zijnde vervolgens in vlot water gekomen en in het Nieuwe Diep gebracht en het schip DE NEDERLANDSCHE TENERIFFE PACKET, van Amsterdam naar Teneriffe, na verlies van ankers en touwen, met assistentie in het Nieuwe Diep gebracht.
- Kapitein J.D. Zeijlstra, voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam te Marseille aangekomen, meldt van daar van den 5 april, dat hij, na zijn vertrek van Lissabon, gedurende 35 dagen, aanhoudend met zware stormen, vergezeld van hagel, bliksem en donder heeft moeten worstelen, waardoor hij veel slijtage aan zeilen en tuig heeft bekomen; hij dacht echter, dat zijn lading in goede staat zou zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 14 april:
- Van Bexhill (opm: Bexhill-on-Sea; 50º51’ N.B. 00º28’ O.L.) schrijft men, dat, tengevolge van een hevige ZW storm de EMANUAEL (opm: bark, kapt. C.H. Kraanstuyver), van Suriname naar Amsterdam, van haar touwen afgeslagen is en een totaal wrak is geworden. De suiker is geheel verloren.


Datum: 20 april 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 april. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: BARBARA, kapt. Henchman van Charlestown; SNELHEID, kapt. A. van der Linden van Smyrna, deze beide liggen quarantaine; LONDON, kapt. F.F. Gibbs van Londen; ENGELINA, kapt. R.H. Bok en VROUW WEBBINA, kapt. H.J. Kuyper, beide van Marennes. De wind WZW.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens van Batavia en MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil van Suriname. Heden arriveerden uit zee: VIJF GEZUSTERS, kapt. M. Azon Jacometti van Canton in China; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. P. Landberg van New Orleans. De wind NW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW BREGTJE, kapt. P. Kal van Cette. (opm: verdere informatie is niet voorhanden; de hoeker, bouwjaar < 1814; kapt. Pieter Kal Jr, moet in 1826 zijn gesloopt)
Even voor posttijd arriveerde uit zee: MARINER, kapt. R.B. Norsworty van Batavia.
De wind WNW.
Den 18 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel naar Lissabon; ISABELLA, kapt. Spinley naar Douvres; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Boyer, ELIZA, kapt. J. Hart en MARCHAL BLUCHER, kapt. J. Callow, alle naar Londen.
Uit de quarantaine zijn ontslagen en opgezeild de schepen BARBARA, DE SNELHEID en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapiteins Henchman, Van der Linden en Landberg.
De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 april. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes van Oléron; GLORY, kapt. W. Frost van Londen en GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson van Hull. De wind W.
Den 16 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: GEORGE AND MARY, kapt. J. Rafford van Rochester. Heden arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen en BRUNSWICK, kapt. J. Page van Yarmouth, als bijlegger. De wind NW.
Den 17 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen van Cette en Benicarlo. De wind NNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Scheepvaartberichten:
- Volgens nader bericht van St. Thomas, in dato den 9 maart, zou de lading van het schip (opm: fregat) AURORA, kapt. T.K. Kleijn, van Demerary naar Amsterdam, niet, zoals den 4 dezer gemeld is, worden overgescheept in het schip EMILIE, kapt. Bedford, maar in de schoener TASSEL, kapt. J. Harrisson, voerende Amerikaanse vlag, met welke bodem ook de kapitein, stuur- en bootsman, benevens een vrouwelijke passagier, zou overkomen.
(opm: zie RC 060426 en AC 220426)
- Het schip REIGERSDAAL, kapt. J.H. Backer, van Smyrna naar Amsterdam, is den 24 februari, bij Malta verlaten door kapt. A. van der Linden van Smyrna, te Helvoetsluis binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Den 14 dezer is te Joure, in Friesland, van de werf De Vigilantie, met het beste succes te water gelopen het kofschip NEDERLAND, geschat op 165 lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeesters Sijmen Geertz en Zoon, voor rekening van de Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd te Amsterdam.


Datum: 21 april 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping te Vlieland. Kapitein William Ford, gevoerd hebbende het Engelse brikschip HEBE, van Londen naar Hamburg gedestineerd geweest, op de Horst (opm: Vliehors) te Vlieland gestrand, is van mening, geadviseerd door de sub agent van Lloyds aldaar, door een bevoegde beambte op vrijdag 28 april 1826, publiek te verkopen het hol van het voor drie jaren met koper bouten gebouwd en gekoperd Engels brikschip HEBE voornoemd, zoals hetzelve hoog op de Horst te Vlieland gestrand is zittende. Voorts twee en twintig stuks diverse zeilen, drie ankers, een ijzeren kabelketting, lang 90 vadem, een eind dito 15 vadem, twee enden zwaar touw, twee ijzeren marsschoten, twee trossen, ene partij gekapt want, stagen en lopend touwwerk, een barkas en ene chaloup, een kombuis en kachel, een stuk kanon, negen vaatjes bereide verf, twee vaatjes spek, twee dito vlees en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Zullende het hol van het schip van nu aan, en de goederen des morgens op de verkoop dag voor een ieder genummerd te zien zijn.
Ter gerieve der gegadigden, zal schipper Liekle Jans de Boer, op donderdag den 27 april 1826, van Harlingen naar Vlieland vertrekken, na wiens aankomst, bij onverhoopt slecht weer, de verkoping eerst een aanvang zal nemen.


Datum: 22 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 april. Binnengekomen: HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Havanna, ligt quarantaine; TASSEL, kapt. J. Harrison, van St. Thomas; met de lading uit het afgekeurde schip AURORA, kapt. T.K. Klyn (opm: fregat, kapt. T. Kersjes Kleijn, zie RC 060426), van Demerary.
Uitgezeild: IDA ALIDA, kapt. C. Zwaan, naar Batavia; ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, naar Suriname; THALIA, kapt. A. Bakker, naar Demerary; BRISCUS, kapt. P. Bakker, naar Smyrna; GOEDE HOOP, kapt. H.T. Klijn per pr. kapt. T.H. Klijn, naar Marseille; AASTROOM, kapt. B.J. Houwink, naar Cadix; ………, kapt. C.J. Jaski (opm: kof VROUW GEERTRUIDA; kapt. C.J. Jaski was op 14 augustus 1823 overleden en opgevolgd door zoon R.C. Jaski) en VROUW CATHARINA, kapt. H.H. Bakker (opm: een van de laatste reizen van deze kof die in september zou worden gesloopt), beide naar Hull; VROUW CLASINA, kapt. J.E. Boon, naar Newcastle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. Van den 11 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen; DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van de Marennes naar Dordrecht gedestineerd met zout en HARMINA GROSSURST, kapt. H.J. Hubertsz, van Caen naar Brussel met bovensteen.
Naar Antwerpen bestemd: L’AUGUSTE, kapt. J. Andersen, naar Batavia en Isle-de-France met suiker en katoen; LE HERO, kapt. H. Poppen, van Batavia met koffie; ALEXANDER VON WIBERG, kapt. J.G.C. Muller, van Bordeaux met wijn en brandewijn; QUINCEY, kapt. T.S. Winslow, van Salem met koffie en suiker; DE VRIENDEN VAN MIDDELBURG (opm: schoener TWEE VRIENDEN, thuishaven Vlissingen), kapt. T. Hamilton, van de Havanna met koffie enz.; JOHAN GEORG, kapt. W.D. Kleininga, van de Marennes met zout; AIMABLE PAULINE, kapt. L. Luytjes, van Buenos Aires met huiden; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Spant van Bayonne met wijn; DE VROUW ELISABETH, kapt. E.J. van der Molen, van Tremblade met zout; EXCHANGE, kapt. J. Dupré, van Gibraltar met lood en huiden; DE FANNY, kapt. C. Brandaris, van Batavia met koffie; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. C. Bouwens, met wijn en LES DEUX SOEURS, kapt. Gekiere, met stukgoederen, beide van Duinkerken; DROUAING MARIE (opm: waarschijnlijk DRONNING MARIA), kapt. J.P. Dahl, van Marseille met koffie; LE COURIER DE LA MARTINIQUE, kapt. M. Palissier, van de Havanna met koffie en huiden; welke laatste quarantaine moet houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 april. Gisteren namiddag zeilden in zee: DE VROUW ANNA, kapt. G. Don naar Lissabon; CARL JOHAN, kapt. C. Kaaresen naar Gibraltar; BRUNSWICH PACKET, kapt. P. Gillespie naar Leith; DE VROUW NEELTJE, kapt. J. Stroobuur, DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries en DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, alle naar Marennes. Heden zeilden in zee: GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn naar Hull; GENERAL VON BLUCHER, kapt. L.H. Ruijl naar Riga; DE JONGE GERRIT, kapt. A. Ouwehand naar Cherbourg; ELLEN, kapt. C. Camper naar Londen; ISIS, kapt. E. Hulin naar de Havanna; DE HERSTELDER, kapt. R.J. Duif naar Ferrol; SUPERB, kapt. E. George naar Lissabon; ISIS, kapt. J. Morel naar Havre; NORTHSTAR, kapt. R. Mackenzie en CHESAPEAKE, kapt. J. Groshe, beide naar Baltimore. De wind ZO.
Den 20 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: INDUSTRIE, kapt. D.J. Bulsing naar Batavia.
Heden zeilden naar zee: NEERLANDS KONING, kapt. K.P. Schenkel en JONGE ADRIANA, kapt. G.J. Meeuw, beide naar Batavia. Volgens rapporten van de zeeloodsen zijn voor de wal: Zr.Ms. paketbrik SIRENE, luitenant de Graaf, komende uit de West-Indien en een Amerikaans driemastschip, komende van Canton in China. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 19 april. Heden zeilden in zee: EDUARD, kapt. H. Anderson naar Libau; COLLINA, kapt. J. Tonnissen naar Noorwegen; PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson en DEBEN, kapt. J. Dale, beide naar Hull; VAN EGMOND, kapt. J. Wilson naar Aberdeen; CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet naar Guernsey; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; DE JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen naar Newhaven; ZEALOUS, kapt. G. Morrison naar Perth; EENDRAGT, kapt. H.T. Smith naar Stettin; WILHELMINA, kapt. C. Cordia en DE JONGE JACOBUS, kapt. L. Jansen, beide naar Liverpool; THUISCOM, kapt. G. Drewes naar Elseneur; DE VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil naar Oléron; DE JONGE ALYDA, kapt. C. van der Weijden naar Bergen; HOFFNUNG, kapt. B.J. Pagenkoft naar Greifswald; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Spanjersberg naar Hamburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden en VROUW IDA, kapt. O. Joa, beide naar St. Ubes. De wind ZZO.
Den 20 dito. heden zeilden in zee: HARMINA HELENA, kapt. C.K. Nagelhout op avontuur; KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull en DIANA, kapt. A. van Dijk naar Guernsey. De wind ZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Liverpool, het Nederlands brikschip HESPERUS, kapt. P.H. Mulder.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 april. Het schip DE HOOP, kapt. J.G. Patje (opm: galjoot, kapt. Jannes Garms Pattje), van Amsterdam naar Lissabon, is, volgens brief van Calais van den 15 april, die nacht door harde NNW wind, aldaar op de kust gestrand; men was bezig de lading te lossen en onder toezicht van de douane en marine op te slaan, ten einde, zo mogelijk het schip af te brengen (opm: dat laatste is gelukt).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelharnis, 10 april. Heden is, in tegenwoordigheid van alle autoriteiten van dit dorp, van vele genodigden en van een zeer grote schare, zo van hier als elders toegevloeid, de eerste alhier gebouwde vissloep, genaamd DE LUCRETIA ADELAÏDE, van de werf van de scheepsbouwmeester Arij van der Staal van stapel gelopen. Deze gebeurtenis voor een plaats, die eertijds meer dan dertig vissersvaartuigen telde, doch welk getal door de omstandigheden van vroegere jaren tot op elf verminderd is, van zeer veel belang, verwekte de levendigste vreugde. De nieuwe bodem werd door een luid gejuich van de menigte en door de vlaggen van de andere visschepen begroet. En daar men in de hoop leeft, dat eerlang op de zelfde werf een tweede zal worden op stapel gezet, verlevendigde derzelver komst in het water, voor de bloei van de belangrijke visserij alhier, in aller harten de vurigste wensen en aangenaamste verwachtingen.


Datum: 24 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 april. Binnengekomen: VICTORY, kapt. R. Rice en VIOLET, kapt. D. Charrosin, beide van Londen.
Uitgezeild: JAVA PAKET, kapt. Ch. Boijle, naar Batavia; ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, naar Suriname; TRENDE, kapt. A.J. Schrader, naar St. Cruz de Teneriffe; GEERTRUIDA, kapt. C.J. Zwanenburg en JONGE JAN, kapt. M.P. van der Zee, beide naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puijster, naar Hull; SOLID, kapt. Jense, naar Oostrisoer.
Texel, 22 april. Niets gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De papieren uit Batavia tot den 10 december behelzen onder meer, dat den 25 november te Sourabaija is te water gebracht een aldaar door de heer Burgess gebouwde fraaie stoomboot, naar behoren ingericht en voorzien van het gevorderd stoomtuig.


Datum: 25 april 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 april. aan deze stad is gearriveerd: het schip WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 april. Gisteren namiddag zeilde in zee: Zr.Ms. korvet van oorlog DE PALLAS, kapt.-luitenant van der Velde. Heden arriveerden uit zee: Zr.Ms. paketbrik SIRENE, luitenant de Groot. De wind ZZO.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NORTH AMERICA, kapt. T. Ridde van Canton in China, als bijlegger; en zeilden in zee: RICHARD REMMER, kapt. J. Chanders naar Miramiche en EAGLE, kapt. W.B. Chew naar Crooker Island. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 april. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. De wind Z.
Den 22 dito. Heden zeilden in zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord naar St. Ubes; LARSINE, kapt. J. Parnet naar St. Malo; JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer naar Rouaan; BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas naar Dublin en GEORGE MARY, kapt. J. Rafford naar Rye. De wind ZO.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EARL BATHURST, kapt. D. Pound van Londen. Heden arriveerden uit zee: JANE, kapt. W. Harnden van Rye en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilden naar zee: ALETTA, kapt. K.W. Slagter naar Stockholm; MARGARETH, kapt. D. Simonson naar St. Ubes, AQUATIE, kapt. J. Allison naar Hull; BRUNSWICK, kapt. J. Page naar Ferrol; DASH, kapt. W. Aijer; SEARCH, kapt. J. Penlerrick; LONDON, kapt. F.F. Gibbs; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, alle naar Londen. De wind Z.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot-Reederij. De stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, voorzien van drie onderscheidene plaatsen en ingericht met alle mogelijke gemakken voor passagiers, zal, te beginnen met de maand mei aanstaande, regelmatig in de vaart komen tussen Amsterdam en Harlingen, en onderweg Enkhuizen en Stavoren aandoen. De juiste dagen van afvaart, zo wel van Amsterdam als van Harlingen, zullen binnen kort bij publieke annonce worden kennelijk gemaakt.
De nodige schikkingen zullen gemaakt worden om de passagiers bij aankomst te Harlingen zo spoedig mogelijk een gemakkelijk en spoedig transport naar Leeuwarden en Groningen te bezorgen, gelijk mede van gemelde plaatsen naar Harlingen.
De kantoren zijn gevestigd te Amsterdam bij de directie; te Enkhuizen bij de heer J. Valentijn; te Stavoren bij de heer L. Gabienie; te Harlingen bij de heer D.J. Zeilmaker; te Leeuwarden bij de heer A. Gratama; en te Groningen bij de heer B. Bulsing.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild Tjalkschip, lang over steven 19 ellen 240 strepen, wijd 4 ellen 292 strepen, en hol op zijn uitwatering 1 el 628 strepen, met zeil, treil, ankers, touwen, en verdere toebehoren, thans liggende in de Lemmer. Informatie bij de deurwaarder A.H. de Koe, aldaar.


Datum: 26 april 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alhier ter rede (opm: Batavia) is gearriveerd op den 19 april het schip (opm: brik) RUBBENS, kapt. Th. Versluijs, vertrokken van Antwerpen den 7 december 1825 met Zr.Ms. troepen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 april. Eergisteren is alhier, op de werf De Schol, van stapel gelopen, het
fregatschip HENRIETTA EN HENRI, gebouwd voor rekening van de heren Wed. Vereul en Zoon, zijnde dit dezelfde helling, waarop, in het jaar 1816, voor hetzelfde huis gebouwd is het schip WILLEM DE EERSTE, hetwelk verleden jaar te Suriname ongelukkig verbrand is (opm: zie ondermeer NSC 080625).


Datum: 27 april 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 april. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HERCULES, kapt. Wm. Griffiths, van Bristol met ijzer en blik; MARGRETHA, kapt. H.K. Dijkhuis, HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk en DE EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge, alle drie van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MAGNOLIA, kapt. J. Rich van Manilla en Batavia, als bijlegger op order; HERKULES, kapt. W. Griffiths van Bristol. Kapt. Riddle is van de rede naar boven gezeild. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 april. De kapiteins Pearson en Page zijn gisteren wel in zee gekomen; de overige schepen liggen weer op de rede ten anker. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CERES, kapt. S. Britt van Rye. De kapiteins Allen, Penlerrick en Gibbs zijn in den afgelopen nacht naar Hellevoetsluis gezeild. De wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, het Nederlands tweedeks fregatschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt.
Dirk Onnes Duif.
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip DE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
- Naar Nantes. Het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip DE HOLLANDER, kapt.
Hendrik van der Kolff.
- Naar Bristol, het Engels brikschip HERCULES, kapt. William Griffith.
- Naar Liverpool, het Engels brikschip GLEANER, kapt. James Bardwell.
- Naar Newcastle, het Engels brikschip THE POMONA, kapt. George Curey; vertrekt den 28
dezer.
- Naar Newcastle, het Engels brikschip THE ANN, kapt. Bartholomew Scott.
- Naar Petersburg, het Nederlands kofschip EIZO DE WENDT, kapt. Wijtze Gerbens
Hellinga, om den eerste mei te vertrekken.
- Naar Elseneur, het Nederlands kofschip ONVERWACHT, kapt. Matthijs Karel Pantekoek.
- Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt.
Fies Jans Neijsker, om den 10 mei te vertrekken.
- Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands kofschip DE JONGE JAN, kapt. Harm Sjoerds van der Zee.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Scheepvaartberichten:
- Kapitein P.H. Bos, in Texel, van Suriname binnengekomen is den 5 maart van daar vertrokken, tegelijk met het schip DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer, en zou 8 dagen later gevolgd worden door het schip DE AMSTEL, kapt. M. Charlau, beiden naar Amsterdam.
- Het schip DIE FRAU MARGARETHA, kapt. R. Nannings, van Dantzig naar Havre, laatst uit Terschelling den 21 december te Glückstadt binnengelopen, heeft, na volbrachte reparatie, den 20 dezer de reis voortgezet.
- Het schip KATARINA, kapt. C.E. Bödege, van Petersburg naar Amsterdam, lag den 15 dezer te Reval, alwaar het overwinterd heeft, gereed om te vertrekken.


Datum: 28 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 april. Binnengekomen: SOLIDE, kapt. Guisence, van St. Malo; GOUDVISCH, kapt. A.J. Scholtens en JUFVROUW HENDRICA, kapt. H.H. Scholtens, beide van Oleron; BRUNSWICK, kapt. E. Page, van Yarmouth, laatst van Rotterdam; VROUW HITJE, kapt. E. de Vries, van Noorwegen; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Arendal; GUTE HENSIGT, kapt. A. Tarelse, PROVIDENTIE, kapt. E. Petterse en kapt. C. Blom, alle 3 van Drammen; JACOBA, kapt. D.L. Kuipers, van Holmstrand; DRIE GEBROEDERS, kapt. B.H. Rice, van Oostrisoer; ELISE, kapt. G.F. Brand, van Memel.
Niets uitgezeild:
NB. Volgens particulier bericht is den 24 april in Texel binnengekomen: DE HOOP, kapt. G.J. Visser, van Berbice.
Den 22 april is de loodsschipper K. Vas, bij Bevesier (opm: Beachy Head) gepasseerd het schip HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, naar Suriname bestemd.


Datum: 29 april 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 april. Binnengekomen: VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen, van Malaga; WILLIAM AND MARY, kapt. J. Taylor, van Ipswich; CORNELIA, kapt. D.H. van Wijk, van Noorwegen; VROUW HITJE, kapt. W.L. Theyt, van Arendal.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. DE PALEMBANG, kapt. Heijde, naar Holland bestemd, is den 17 december masteloos te Batavia teruggekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 19 april. Het schip DE COLONIST, kapt. H.B. Esink, is 7 februari l.l. te Suriname gearriveerd.
Heden zeilde naar zee het brikschip DE SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, gedestineerd naar Suriname.
Vlissingen, 19 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 17 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: THE FRIENDS, kapt. M. Jons naar Guernsey met stukgoederen; DE FLORA, kapt. J.D. Christen; HERKULES, kapt. T. Schipman; L’EMELIE, kapt. M. van Kerkhoven en LE SANS REPOS, kapt. P. Pethers, alle vier naar Londen met boomschors; THE COLLINGWOOD, kapt. N. Brouard, naar Guernsey met tarwe; THE CONGRES, kapt. N. Kinsman, naar Boston en DE HARMONIE, kapt. J. Moller, naar Duinkerken, beide met ballast; ANTWERPS PACKET, kapt. L. Hawegh, naar Hull met vlas; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Elie met boomschors; CATHARINA, kapt. D.E. Brunger, naar de Oostzee met ballast; GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter, naar de Havanna en CHARLOTTE EMILIE, kapt. J. Claeys, naar Marseille, beide met stukgoederen; DE PELLIKAAN, kapt. J.H. Ricke, naar Londen en LE CESAR, kapt. M. Schalk, naar Fareham, beide met boomschors; DE TROMP, kapt. R.F. Nolles, naar de Marennes met ballast; OSIRIS, kapt. C. Schaken, naar Fernankin en HERSTELLING, kapt. C. van Zomeren, naar Suriname, beide met stukgoederen; CATHARINA ELISABETH, kapt. H. Koch, naar Riga en MADISON, kapt. J. Atkins, naar Boston, beide met ballast; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar de Havanna en de JONGE RENGER, kapt. J. de Juis Brouwer, naar Bergen, beide met stukgoederen; THE POTOMAC, kapt. C.W. Norris naar Boston; DE VROUW CATHARINA, kapt. B. Otten en DE JONGE NIKOLAAS, kapt. J. Groignan naar Bordeaux; SARA KIDING, kapt. M. Hanzen naar St. Ubes; CLARA, kapt. F. Rabot naar Bordeaux en GOLD HUNTER, kapt. J. Wheelwright naar Virginie, alle zeven met ballast; TELEGRAAF, kapt. G. Gibbs, naar Isle-de-France met stukgoederen; BRUNSWICK, kapt. J. Lundie, naar Hull met vlas; LE VICTOIRE, kapt. J. Maure, naar Bordeaux met zink; DE HOOP, kapt. J. Harms, naar Duinkerken en DIE ROSE, kapt. J. Rolfs, naar Emden, beide met ballast.
Van de quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen opgezeild het schip DE TWEE VRIENDEN, kapt. T. Hamilton, van de Havanna met koffie.
Voorts zijn den 15 en 16 dezer, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: WILLIAM GALL, kapt. E. Lott, van St. Domingo met koffie en katoen; DE BRABANDER, kapt. A.E. de Groot, van Bordeaux met wijn en stukgoederen; RUNESTEN, kapt. Urbanus, van Palermo met schumac en zwavel; LAURITZ HOLTE, kapt. G.J. Lootz, van Messina met fruit.
Den 22 dito. Zr.Ms. korvet HEKLA, gecommandeerd door de kapitein-luitenant A. Sluyter, is den 19 dezer van hier naar de Middellandse zee gezeild.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 19 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: GELUKTE UNTERNEHMUNG, kapt. B. Johanssen, naar Hamburg met wijn en huiden; THE BRILLIANT, kapt. J. Wilson, naar Hull met vlas; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. H. Bellmer, naar Bremen met ballast; DE VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, naar Petersburg en ARIS EN ABELE, kapt. P. Perrier, naar Duinkerken, beide met stukgoederen; ATTENTION, kapt. M. Deetjen, naar Bremen met wijn; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyden, naar Lissabon met meekrap; MERKURIUS, kapt. R. Folkerts, naar Petersburg met stukgoederen; JOHN AND EDWARD, kapt. J.W. Morris, naar Newhaven met ballast; LA ZELIA, kapt. L. Ducos, naar St. Var met zink; GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, naar Bridport met vlas; HAPPY RETURN, kapt. J. Carthens, naar Newcastle met ballast; DE JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Teves, naar Riga met suiker en steen; MAGELLAAN, kapt. F.P. Hoedt, naar Batavia met troepen; THEODORE, kapt. P. Spielman, naar de Oostzee met ballast; ST. ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, naar Leith met boomschors; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Claassen, naar Tremblade met ballast.
Den 19 dezer is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild LE COURIER DE LA MARTINIQUE, kapt. P. Pallassier.
Voorts zijn, van den 20 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE JONGE HORTENSE, kapt. H. Ortes, van Messina met fruit; TELEMAQUE, kapt. R.E. de Savarian, met suiker en koffie en L’ARRIVÉE HEUREUSE, kapt. V. Allys, met koffie, beide van St. Jago-de-Cuba; DE VICTORIE, kapt. G. Kuper, van Londen met stukgoederen; PAMELA, kapt. C. Chadewick, van Charlestown met rijst en katoen; laatstgemelde moet quarantaine houden.
Den 25 dito. Gisteren is alhier ter rede gekomen THE UNION, kapt. A. Scott, van Londen met passagiers met onbepaalde destinatie.
Heden is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken: PAMELA, kapt. W. Chadwick van Charlestown.
Ook is heden alhier ter rede gekomen: HENRIETTA JOHANNA, kapt. E. de G. Kluin, van Bordeaux naar Brussel gedestineerd met wijn en stukgoederen.
Voorts zijn, gisteren en heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THE TORRENT, kapt. J. Neal, van Philadelphia met huiden; L’EUGENIE MARIE, kapt. A. Rose, van Redan met honing; EARL OF WELLINGTON, kapt. H. Potts, van Londen met stukgoederen; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Oléron met zout; CHARLES MILLER, kapt. F. Davis, van New York met koffie en huiden; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema van Oléron en JOHANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge, van de Marennes, beide met zout; THE ATLANTIC, kapt. A.C. Crosby, van de Havanna met suiker, koffie enz. Dit schip moet quarantaine houden.
Eindelijk zijn nog van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 21 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: ANTWERPEN, kapt. A.C. Schuth, op avontuur met ballast; CLOTILDE, kapt. H.J. Polte,r naar de Marennes; LE JULES, kapt. P. Faure naar Duinkerken en LA MARIE JULIENNE, kapt. J.H. Hervin naar Bordeaux, alle drie met ballast; ESTHER, kapt. N. Bougounier, naar Havre-de-Grace met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot en DE VROUW JANTINA, kapt. Zacharias Jans, beide van Marennes met zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE HOOP, kapt. G.J. Visser van Berbice, is reeds den 24 dezer te Texel binnengekomen, ofschoon tot dusverre verzuimd op de gewone Texelse lijst te melden.
- Door de loods Klaas Vos, schuit No. 1, is den 22 dezer, bij Bevesier (opm:Beachy Head), des morgens ten 8 ure gepasseerd een Hollandse brik met een rode nummervlag, No. 107, zijnde HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, van Amsterdam naar Suriname.
- Aangaande het schip (opm: fregat) CORNELIA, kapt. G.M. Brinkman, van Triëst naar Antwerpen, meldt men van Triëst van den 12 dezer, dat volgens een aldaar ontvangen brief van de Nederlandse vice-consul te Brindisi, slechts een klein gedeelte van de scheepsgereedschappen en een weinig olie geborgen waren; men zou spoedig de papieren wegens dit ongeluk, hetwelk bij Cataldo (San Cataldo, 40º23’ N.B. 18º18’ O.L.), ten zuiden van Brindisi had plaats gehad, inzenden. (opm: zie RC 010426 en 130426)


Datum: 02 mei 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, van Oléron met zout en ULRICA, kapt. P. Madson, van Kopenhagen met teer en pek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MINERVA, kapt. J.R. Hemingway van Rio de Janeiro. Van de morgen zeilden in zee: GRAMPUS, kapt. E. Bangs Jr. naar Bangor en DASH, kapt. W. Allen naar Londen; en arriveerde uit zee: ANN, kapt. B. Scott van Newcastle. De wind ONO.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge en MARGRITA, kapt. H.K. Dijkhuis, beide van Marennes; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk en JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, beide van Oléron; laatstgemelde rapporteert den 20 dezer op de hoogte van Portland in goede staat te hebben gepraaid kapt. L. Teunis, voerende het schip DE VOLHARDING, bestemd naar Ferrol; en zeilde in zee: LONDON, kapt. F.F. Gibbs naar Londen. Kapt. Rich is opgezeild. De wind NW.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LUCELLA, kapt. G.J. la Roche van Baltimore; DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot en VROUW JANTINA, kapt. L. Jans, beide van Marennes. De wind NW.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HENRIETTA AUGUSTE, kapt. P.H. Ahrends en FRAU SOPHIA, kapt. J.T. Ahrends, beide van Libau; LOUISE EN JULIE, kapt. C.T. Schurman van Wolgast; MARIA DOROTHEA, kapt. J.F. Schultz van Greifswald; ALBEONA, kapt. T. Warren van Bristol; VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer van Oléron; ST. LUCAS, kapt. J.C. Giercke en EMMA, kapt. J.T. Botteher, beide van Stralsund.
De wind NNW.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SPECULATION, kapt. J. Serck van Bergen en ULRICA, kapt. P. Matson van Kopenhagen. De wind NW.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: COMMERCE, kapt. S. Golder van Londen; VERWACHTING, kapt. H. Gerdes van Dantzig; JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schluck van Stralsund en VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam van Christiansand.
De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struis van Cette; LOUIS MARIE, kapt. P. Ailler van St. Malo; BETHELL, kapt. T. Hall van Hull; PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd en ROSE, kapt. J. Ellis, beide van Londen.
Gisteren avond zeilde in zee: MARGARETH, kapt. D. Simonsen naar St. Ubes.
Heden arriveerde uit zee: ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet van Bordeaux;
en zeilden naar zee: DE LIEFDE, kapt. S. Kroon naar Duinkerken en ALETTA, kapt. C.H. Slagter naar Stockholm. De wind NNO.
Den 26 dito. Kapitein Kroon is gisteren wel in zee gekomen; kapitein Slagter ligt weer op de rede ten anker. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ADELAIDE, kapt. W. Park van Sunderland; THETFORD, kapt. W. Rickaby van Hull; GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden van St. Ubes; VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Caspers van Greifswalde en VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs van Christiansand. Van de morgen vertrok naar Londen de stoomboot DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater. De wind NW.
Den 27 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: DRIE KINDEREN, kapt. A. Kouwenhoven van Bordeaux; EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus van St. Ubes, JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon van Libau; ANNA DOROTHEA, kapt. H.R. Hansen van Bandholm en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen.
De wind NW.
Den 28 dito. Gisteren na posttijd zeilde in zee: JANE, kapt. H. Harnden naar Rye; en arriveerden uit zee: de FREEDZAAMHEID, kapt. Jacobs van Greifswald; GOLDBORGSLAND, kapt. S. Fransen(?) van Corsoer; RHINE, kapt. R. Hosie van Leith en de SLUCHER, kapt. J.C. Krohn van Wolgast. De wind NNW.
Den 30 dito. Heden arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. De wind NNW.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 26 april. Extract uit een particuliere brief, door een officier van gezondheid aan zijn vader in deze stad geschreven aan boord van Zr.Ms. schip DIANA uit Port Mahon in Minorca in het laatst van de vorige maand: Alles aan boord is in goede staat van gezondheid. Het schip moest in het laatst van maart in zee zijn om zich voor Smyrna met andere onzer schepen te verenigen en aldaar te kruisen, zijnde er een onzer koopvaarders in de Archipel door een Grieks schip geplunderd, zo dat men verplicht is hier tegen waakzaam te zijn. Ik zal nu in de gelegenheid zijn om enig nieuws omtrent de oorlog tussen de Turken en de Grieken te vernemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 april. Volgens rapport van een Engelse visser was de Straat Davidsvaarder HARLINGEN (opm: driemast hoeker), commandeur Klaas Hoekstra, den 27 maart 1826, bij Flamborough in goede staat zeilende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Aan het publiek wordt bij deze geadverteerd, dat niettegenstaande er een stoomboot van de Algemene Maatschappij van Amsterdam op Harlingen is aangelegd, en volgens advertentie beginnende den 2 mei 1826 te varen, de ordinaire beurtvaart van Harlingen op Amsterdam, vice versa, echter zal blijven voortvaren, zoals van deszelfs aanleg gebruikelijk is geweest.
Uit naam der beurtschippers L.J. Buisman, commissaris

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen van stonden aan, werk bekomen bij de scheepstimmerbaas R.D. Noorderwerff, te Woudsend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Scheepvaartberichten:
- Het schip JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, van Genua en Nissa (opm: Nice), is den 23 dezer te Texel binnengekomen, zijnde op de Texelse lijst van die dag verkeerd opgegeven als komende van Cette. Ook is op de Texelse lijst tot dusverre niet vermeld het schip DIANA van Nijmegen, kapt. C.P. Crook, hetwelk volgens particulier bericht reeds den 9 dezer uit Texel is gezeild naar Bilbao.
- Kapt. A. Thomson van Havanna in Texel binnen, rapporteert den 12 dezer, 6 mijlen beoosten Wight, gepasseerd te zijn een Nederlands oorlogsfregat en den 23 dezer, dwars van Dover, een Nederlands driemastschip, zeilende in goede staat en tonende een witte vlag met blauwe randen, No. 85, het laatste denkelijk MAGELLAAN (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen), kapt. F.P. Hoed, van Antwerpen naar Batavia.


Datum: 03 mei 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 27 april is alhier ter rede (Batavia) gearriveerd de brik NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer met vijf passagiers, den 6 december van Vlissingen vertrokken.


Datum: 04 mei 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARIA, kapt. Jan Sikkes, van Marennes met zout; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult en ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock, beiden van Oléron, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ERBGROSHERZOG, kapt. H. Rickman van Rostock; MARIA, kapt. J. Sikkes van Marennes en DE HOOP, kapt. H. van der Kolff van Lissabon; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. Heden zeilden in zee: EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams en SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick, beide naar Londen; en arriveerden uit zee: FAME, kapt. G. Banks van Libau; HABET, kapt. H.C. Theuröe van Corsoer. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 mei. Heden zeilde in zee: CERUS, kapt. S. Britt naar Rye; en arriveerden uit zee: MARGARETHA BENJAMINA, kapt. A. Berk van Christiansand, ULRICA, kapt. H. Salvesen van Bergen. De wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Kapitein D. Draijer, voerende het schip HET SCHOON VERBOND, meldt van Canton van 31 december, dat hij de volgende dag van daar naar Amsterdam zou vertrekken; het schip en de equipage waren in de beste staat.


Datum: 05 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 mei. Binnengekomen: VEREENIGING, kapt. W. de Boer, van Suriname; WILLIAM, kapt. J. Bernard, van New York; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen; DER LACK?, kapt. J.M. Grandson, van Liverpool; ALBERDINA, kapt. J.F. Zomer, van Noorwegen; VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Stehrenberg, van Oostrisoer.
Gisteren nog: BUITENWERF, kapt. J.E. Gust en JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, beide van Olleron; FRIENDS, kapt. J. Power en TWEE JONKVROUWEN, kapt. G.A. Dijkstra, beide van Londen; CATHARINA, kapt. C.E. Bodge, van Petersburg; ANNA SOPHIA, kapt. J.F. Gar, van Straadsund; EMANUEL, kapt. N.J. Stroom, van Arendal; VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Droback; EENDRAGT, kapt. J. Zelling Jz., van Holmstrand.
Uitgezeild: PHILIP, kapt. R. Leslie, naar Baltimore.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal:
Den 23 april, TASSEL, kapt. J. Harrisson, van St. Thomas naar Amsterdam, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, van Suriname naar Amsterdam;
den 24 dito, ADRIANUS CATS, kapt. Dk. Sikkes Manje, van Cette naar Amsterdam; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J. Duijff, van Amsterdam naar Batavia en China (opm: eerste reis);
den 25 dito, HENRIETTE, kapt. E. Schneebeke, van Havana naar Amsterdam;
den 26 dito, DE HOOP, kapt. G.J. Visser, van Berbice naar Amsterdam; ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, van Suriname naar Amsterdam;
den 27 dito, ELIZA, kapt. G.F. Brandt, van Memel naar Amsterdam;
den 29 dito, AURORA, kapt. A. Thomson, van St. Jago de Cuba naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 april. Heden morgen ten zes uren, arriveerde alhier Kapt. Jan Klasen, voerende het kofschip DE VROUW ALIDA, van de Pekela, met hout van Christiansand in Noorwegen. Deze kapitein was den 22 dezer tussen 10 en 11 uren van hier in ballast vertrokken, en gisteren weder het Vlie binnen gekomen, zodat hij de reis uit en weder terug in het Vlie heeft afgelegd in zeven etmalen. Men herinnert zich bijna geen zodanige voorspoedige reis, die wel is waar door bijzondere omstandigheden begunstigd is geweest, maar tevens ongetwijfeld moet toegeschreven worden aan grote vigilantie en goede zeevaartkunde van genoemde kapitein, doende dezelve reeds sedert verscheidene jaren voorbeeldloze spoedige reizen, zijnde dit ook reeds in dit voorjaar zijn derde reis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch te Leeuwarden zal op maandag den 22 mei 1826, des namidags ten 3 uren, op verzoek van de heer R. Attema, procureur aldaar, als gelastigde van zijne principalen, in het Sneker Veerhuis bij Pelle, veilen de gerechte helft van een trekschip, varende van Leeuwarden op Sneek en terug, met de gerechtigheid van het halve veer, toebehorende aan de weduwe Gerben Hanses de Groot c.f.; bij den finale palmslag te aanvaarden.


Datum: 06 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 mei. Binnengekomen: REIGERSDAAL, kapt. J.H. Backer, van Smyrna, ligt quarantaine; ST. NICOLAAS, kapt. O. Olferts, van Cette; ANTONIA CORNELIA, kapt. O.P. Blom en JONGE EGBERT (opm: JONGE EGBERTUS), kapt. J.B. Mulder, beide van Oléron; GEORGE, kapt. J.B. Erbo, van Drammen.
Gisteren nog: JOHAN WILHELMINA, kapt. L. Larsen, van Gothenburg.
Uitgezeild: LOUISA, kapt. N. Brewer, naar New York.
Texel, 4 mei. Binnengekomen: MARCO BOZZARIS, kapt. P. Kraaij, van Batavia; DIE SONNE, kapt. D.C. Krockou, van Dantzig; ALTTER SOSKENDE, kapt. H. Corvetsen, van Naskov; GEZINA, kapt. M.N. Huijsing, van Oléron; MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwehand, van Hull; NEPTHUNUS, kapt. C. Thorsen, van Drammen.
In het Gat: NEPTHUNUS, kapt. E. Zwart, van Drammen. Niets uitgezeild.
Gisteren uitgezeild: VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jong, naar Port à Port.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 april. Gisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, het schip ATLANTIC, kapt. A.C. Crosby van de Havanna.
Voorts zijn, van den 26 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn, van Tremblade met zout; DE IRIS, kapt. B. Eydemann, van Cette met wijn en stukgoederen; SOPHIA EN ELISE, kapt. P. Petersen, van Marennes en L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt, van Londen, beide met stukgoederen; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Koster, van Nantes met wijn; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G.E. Jonker, van de Marennes met zout; DE VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever en MEDUSA, kapt. J.J. Lubbing, beide van Londen met stukgoederen; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van Memel met houtwaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming; VERWACHTING, kapt. J.H. Schipper van Newport; DE JONGE TJETSKE TROMP, kapt. S.R. de Jong van Arendsdahl (opm: Arendal); GOEDE EENDRAGT, kapt. J.J. Kroner van Riga; WATERLOO, kapt. C. Cloid van Hull; ANNA SOPHiA, kapt. E.A. Hock en MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, beide van Oléron; en zeilde in zee: ORBIT, kapt. R.P. Fish naar Baltimore. Van de morgen zeilden in zee: ENGELINA, kapt. R.H. Bok naar Oléron; EARL BATHURST, kapt. D. Pound en HAYTI, kapt. R. Stevenson, beide naar Londen.
De wind NNW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: AURORA, kapt. P.C. Nausch van Dantzig; ANN, kapt. J. Graham van Hull en DE JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjes van Marennes. Van de morgen zeilde in zee: REGENT, kapt. J. Morris naar Suriname; CAROLINE, kapt. L. Soupat naar Havre; VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuyper naar Marennes. De wind NNO.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HERMAN, kapt. J.F. Freter van Libau.
Van de morgen zeilde in zee: VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen naar Lissabon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 mei. Heden zeilden in zee: ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk naar Marennes; ALETTA, kapt. K.H. Slagter naar Stockholm; AQUATIE, kapt. J. Allison naar Hull; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk naar Oléron; URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey; THOMAS CLARKSON, kapt. R. Orford naar Liverpool; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; POMONA, kapt. G. Curray en HEBE, kapt. W.M. Intosh, beide naar Newcastle. De wind NNO.
Den 4 dito. Gisteren na posttijd en heden arriveerden uit zee: EERSTELING, kapt. H.F. Klie van Marennes; AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmer van Wolgast en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. De wind NNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Arnemuiden, 1 mei. In de vorige week hebben enige vissers van deze gemeente een ramp ondergaan, welke hen in een zeer beklagenswaardige toestand heeft gebracht.
Een visschuit, gevoerd door schipper M. van Belsen, en door nog vier personen bemand, met enige andere schuiten ll. maandag ter visvangst uitgegaan zijnde, was dinsdag nacht, omstreeks één uur, in de Noordzee voor hare korde drijvende, hebbende het eiland Schouwen ten ZO, toen zij, door het licht dat zij op het dek hadden, een vaartuig meenden te zien naderen, hetwelk zij voor een visser hielden; maar weldra zagen zij dat hun een groot gevaarte naderde en ontdekten dat het een driemastschip was dat op hen aankwam, zijnde een Noord-Amerikaan, doch welke van geen licht was voorzien; zij verschrikten niet weinig en deden al het mogelijke om hem te ontwijken; maar voor de korde drijvende, alsmede door de zware storm en stijve koelte, werden zij hierin verhinderd, en noch hun pogingen om de schuit af te wenden, noch hun angstig schreeuwen tot het volk van het op hen aankomend schip, was van enig gevolg: het schip stiet met een geweldige kracht tegen de weerloze schuit, zodat alles in een ogenblik werd verbrijzeld en hen niets overbleef dan op eigen zelfsbehoud bedacht te zijn. Ieder stak de handen uit om iets van het schip te vatten, en zo gelukte het hen nog om hun leven te redden. Zij werden aan boord genomen en te Hellevoetsluis aan wal gezet, van waar zij uit menslievendheid tot Rotterdam zijn gebracht, en door het stoomjacht de PRINSES MARIANNE, verder kosteloos naar Middelburg zijn medegevoerd: zijnde zij zaterdag avond alhier aangekomen. Door dit ongeval zijn vijf mannen, gehuwd, en tesamen vijftien kinderen hebbende, van hun middel tot bestaan beroofd, terwijl zij hoopten iets te zullen verdienen om zich van hunne schulden te kwijten, en daardoor nieuw credit te verlangen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Wij Willem, enz.
Gezien ons besluit van den 4 september 1824 (Staatsblad No. 47), houdende voorschriften, door de stoomvaartuigen, bij het elkander tegenkomen en voorbijvaren in acht te nemen; Overwegende, dat het, ter voorkoming van ongelukken en nadelen, niet minder van aanbelang is, gelijksoortige voorzieningen te nemen, ten aanzien van stoomvaartuigen en zeilschepen, zich in hetzelfde vaarwater met den anderen bevindende;
Op de voordracht van onzen staatsraad, administrateur der posterijen en verdere middelen van vervoer, van den 6 maart ll. No. 68.
Gezien het rapport van den raad van ontvangsten, van den 28 dier maand, No. 8;
Den Raad van State gehoord,
Hebben besloten en besluiten:
Behoudens de voorschriften, vervat in ons bovengenoemd besluit van den 4 september 1824 (Staatsblad No. 47), zullen stoom- en zeilvaartuigen, zich niet met elkander in hetzelfde vaarwater bevindende, bij het tegenkomen of over en weder voorbijvaren, hetzij op de rivieren, wateren, stromen of reden, hetzij bij het in- of uitlopen van havens of alle uitgangen binnen dit Rijk gelegen, zich te houden hebben aan de bepalingen hierna volgende:
Art. 1. De stoomvaartuigen zullen bakboordswal moeten houden, en wel zo nabij als het vaarwater zulks enigermate gedoogt.
Even zo zullen zij, het vaarwater zulks gedogende, in het oplopen en voorbijvaren van andere vaartuigen bakboordswal moeten houden, en alsdan bij dag of nacht dezelfde tekenen aanbrengen, als in de volgende § omtrent het nemen van stuurboordwal gezegd wordt, en daarenboven den roeper (opm: megafoon) steken, ten einde het voor hen zijnde vaartuig te waarschuwen, dat zij voorbij willen varen, opdat hetzelve zo veel ruimte make, als het vaarwater toelaat, om hen te laten passeren.
Bijaldien zij echter door enige omstandigheid, buiten hun toedoen, zich in de noodzakelijkheid zien gebracht, om stuurboordwal te nemen, zullen zij van stonden aan de snelheid hunner vaart aanmerkelijk moeten verminderen, en, ten blijke, dat zij stuurboordwal houden, bij dag, behalve de gewone vlag, nog een blauwe halver mast moeten hijsen, en, bij nacht, behalve de twee brandende lantarens, die zij verplicht zijn bovendeks zichtbaar te houden, nog een derde dergelijke aan den boegspriet hangen.
2. De zeilvaartuigen zullen zich, naar gelang der breedte van het vaarwater, in het midden van hetzelve of onder den tegenovergestelde wal der stoomvaartuigen moeten houden: ingeval van laveren, zullen zij verplicht zijn te wenden, alvorens zij de koersstreek der stoomvaartuigen kruisen, en zich wachten van immer tussen de stoomvaartuigen en den wal, dien deze houden, in te geraken; welke laatste volstrekkelijk niet zal mogen plaats hebben.
3. Enig stoomvaartuig onderweg stil liggende, en deszelfs toestel niet in werking zijnde, zal ten teken daarvan, op hetzelve, bij behoorlijke tussenpozen, de klok worden geklept (opm: de scheepsbel moeten luiden), en zal het stoomvaartuig, in dat geval, als een ten anker liggend schip beschouwd, en met alle zorgvuldigheid moeten vermeden worden.
4. De overtredingen der bepalingen, in de bovenstaande artikelen omschreven, zullen, overeenkomstig de wet van den 6 maart 1818 (Staatsblad No. 12), en, daartoe termen zijnde, naar aanleiding van het lijfstraffelijk wetboek, worden vervolgd en gestraft, onverlet de burgerlijke actie tot schadevergoeding door de belanghebbenden te vorderen.
5. Een afschrift van dit besluit, door den gouverneur der provincie, waar enig stoomvaartuig of beurtschip te huis behoort, gewaarmerkt, zal aan boord van hetzelve, op een plaats waar het gelezen kan worden, moeten voorhanden zijn.
Onze staatsraad, administrateur der posterijen en verdere middelen van vervoer, is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden gedrukt.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 15 april des jaars 1826, het dertiende van onze regering.
(get.) Willem.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE JONGE TJETSKE TROMP, kapt. S.R. de Jong, van Ahrendahl (opm: Arendal) met hout en DE JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjens, van Marennes met zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londen, de snelzeilende packet PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. John Ladd; vertrekt heden den 6 mei.
Adres bij W. Smit en Comp, cargadoors

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Sietzes Schuil.
- Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRICA ELISABETH, kapt. Anne Glasener.
- Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. Matthijs van Dijk.
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip DE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
- Naar Nantes, het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip DE HOLLANDER, kapt.
Hendrik van der Kolff.
- Naar Elseneur, het Nederlands kofschip ONVERWACHT, kapt. Matthijs Karel Pantekoek.
- Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt.
Ties Jans Nuisker.
- Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands kofschip DE JONGE JAN, kapt. Harm
Sjoerds van der Zee. Om den 31 mei te vertrekken.
- Naar Petersburg het snelzeilende Nederlandse schoenerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet Jr. om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 mei. Scheepvaartberichten:
- Kapitein A. Oosterbaan, van Cette te Amsterdam gearriveerd, heeft de volgende praaiïngen gedaan, als: den 22 april tussen Portland en Wight een schip met vlag no. 76, zijnde die van kapt. G. van Medevoort, van Suriname naar Amsterdam; den 23 op dezelfde hoogte een Nederlands driemastschip met vlag no. 123, zijnde die van kapt. C. Swaan, van Amsterdam naar Batavia, in goede staat en hebbende de wind noordelijk en den 25 dito, in de Hoofden (in het Nauw van Calais) de kapiteins J.H. Bakker van Smyrna en C. Hofker van Berbice, beiden naar Amsterdam, mede in goede staat en hebbende de wind oost noord oost. Volgens rapport van de loods, die kapt. Oosterbaan voor Amsterdam heeft gebracht, hebben de kapiteins M. Charlau en W. de Boer, beiden van Suriname naar Amsterdam, in Het Kanaal een loods aan boord gekregen, de eerste den 22 en de laatste den 23 april.
- De Straat Davidsvaarder HARLINGEN, commandant Klaas Hoekstra was, volgens rapport van een Engelse visser, den 27 maart bij Flambourough in goede staat zeilende.
- Volgens brief van St. George Delmina, van den 2 januari, lag aldaar ten anker in de beste staat het brikschip LOUISE EN AGATA (opm: LOUISA AGATHA), gevoerd geweest door kapt. H. Breekling, die den 28 november (opm: 1825) overleden was, wordende het schip thans gevoerd door de opperstuurman H. Mulder; een van de lichtmatrozen, genaamd D.H. Jansen had door het omslaan van de sloep het leven verloren.
- Het schip NICOLAAS, kapt. C. van der Hoeven, van Antwerpen naar Tenerife en Kaap Verdische eilanden en terug naar Antwerpen gedestineerd, is, volgens brief van Sint Crus, te Tenerife, van den 8 maart, den 5 dito, bij het onder zeil gaan, door schielijk opgekomen stilte, aan het drijven en na verlies van anker en touw aan de grond geraakt, doch door hulp weer afgebracht, met zo weinig schade, dat hetzelve, volgens schrijven van den 11 dito, den 9 de reis heeft voortgezet.


Datum: 08 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. MINERVA, kapt. M.C. Brandt en LOUISA, kapt. E.A. Bakker, beide van Koningsberg; SVANOEN, kapt. L. Krogh, NEPTHUNES, kapt. E.J. Swart en ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. J. Mareussen, alle drie van Drammen; 2 SÜSTRE, kapt. L. Holst, van Holmstrand.
Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname; WAVE, kapt. J. Kelly, naar Boston; PROTECTION, kapt. F. Williams, naar Petersburg; MEDEMBLIK, kapt. S. Cook en JANTINA EN ROELFINA, kapt. J.B. Kuijper (opm: smak JANTINA ROELFINA, kapt. Simon B. Kuiper). beide naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, naar Hull.
Uit de quarantaine ontslagen: REIGERSDAAL, kapt. J.H. Backer, van Smyrna, dezelve rapporteert dat den 23 april in goede staat zeilende waren: Een brik, met de No. vlag 153, van (opm: College) Zeemans Hoop; kapt. C. Swaan, naar Batavia; kapt. A. Bakker, naar Demerary en kapt. P. Bakker, naar Smyrna bestemd.
Texel, 6 mei. Niets gepasseerd. Den 29 april, is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Cette, te Elseneur gearriveerd.


Datum: 09 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. Binnengekomen: ATTALANTE, kapt. J. Byrne, van Londen; GROENLAND (opm: pink), kapt. F. Ooms, naar Noorwegen; GREVIN KAREL WEDEL, kapt. J. Christense, van Drammen; VROUW ENGELINA, kapt. E.A. de Groot, van Mandahl.
Niets uitgezeild.
Den 6 mei uitgezeild: DIANA, kapt. W.J. Stuijt, naar Bayonne.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 mei. Gisteren zijn alhier ter rede gekomen: DICKENS, kapt. W. Proctor, van Londen met ballast en ANTELOPE, kapt. Ph. Redheaume, van Rio de Janeiro met suiker en koffie; beide naar Rotterdam gedestineerd.
Ook zijn den 30 april ll., voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE VROUW ANNEGINA, kapt. E.R. Huisman, van Liverpool met klipzout; ST. MICHEL, kapt. Th. Smithson (opm: kapt. E.P. Brons), van Hull met stukgoederen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Brouwer, van Oléron met zout; CLARA, kapt. J.H. Kraeft, van Dantzig met weedasch; JANVRIN, kapt. J. Ballaine, van Bahia met suiker en katoen; HENDRIK, kapt. E. Terkelsen, van Norge met stukgoederen; ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, DE JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster en WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, alle drie van Oléron met zout; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smit, van de Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: RESOLUTION, kapt. J.J. Florness van Drammen; FORTUNA, kapt. Z.N. Zilmer van Dantzig en VRIENDSCHAP, kapt. F.L. Hafkamp van Oléron. De wind NNO.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: STAD EN LANDE, kapt. F.F. Dijkstra van Libau; MATHILDA, kapt. G. Kerkby van Newcastle; PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart en EARL OF CLANCARTY, kapt. I. Heath, beide van Londen; en zeilden in zee: ULYSSES, kapt. F.W. Norman naar Baltimore.
Van de morgen zeilden in zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. D.O. Duijf naar Suriname en Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Volmer. De wind NO.
Den 7 dito. Zr.Ms. transportschip DE ZEEMEEUW is gisteren onder de Goereese haven ten anker gekomen. Gisteren namiddag en heden arriveerde uit zee: ELIZA, kapt. G. Smith van Hull. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 5 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JUFFROUW JEANNETTE, kapt. J. Groothuijs van Memel; DALUS, kapt. J. Ulfers van Libau en BRILLIANT, kapt. J. Wilson van Hull. Heden zeilden in zee: JONGE JAN, kapt. C. Kievits naar Marennes; JOHANNES WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind naar Londen; JOHN AND THOMAS, kapt. W. Emmery en PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, beide naar Hull. De wind NO.
Den 6 dito. Gisteren zeilde nog in zee: FLORA, kapt. C. Klok naar Londen;
en arriveerde uit zee: STAD WISMAR, kapt. D. Bruchs van Libau. De wind NNO.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW HILLEGINA, kapt. A.H. Top van Bergen; MARSCHAL BLUCHER, kapt. J. Collow van Londen en GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer van Kiel; laatstgemelde is op de Krabbeplaat vastgeraakt en zit tot heden nog vast. Heden zeilden naar zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen en STEPHANIE, kapt. J. Stemberg naar Nantes. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hofkamp, van Oléron met zout en RESOLUTION, kapt. J.J. Florness, van Drammen met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 mei. Den 1 dezer binnen gekomen, de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers; de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen; MARTHA, kapt. D.R. van Wijk; DE JONGE JAN, kapt. E. Bart; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Johs. Brugge; DE VROUW LAMMEGINA, kapt. J.J. Arends. De smakschepen GESINA, kapt. B.A. Visser (opm: na deze reis werd het schip gesloopt); DE VROUW CATHARINA, kapt. J. Bjornsen; DE VROUW GEZINA, kapt. F. Joosten; DE VROUW CATHARINA, kapt. E.B. Mulder. De tjalkschepen VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Smit; DE VROUW WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, alle met hout van Noorwegen. De schoenerschepen HOPE, kapt. E. Page; UNION, kapt. A. Gallaway, beide met ballast van Londen.
Uitgezeild de kofschepen DE VROUW ANTJE, kapt. D.C. de Groot; ALIDA CLAZINA, kapt. L.E. Tiktak, beide met ballast op avontuur.
De 2 dito binnen gekomen de tjalkschepen FLORENCE CATHARINA, kapt. Remt Feijes; DE JONGE SIMON, kapt. D.W. Quest; het smakschip WIBBINA, kapt. M.R. Klein, alle drie met hout van Noorwegen, het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhofff, met zout van Oléron.
Uitgezeild de smakschepen ALIDA, kapt. H.F. Deddes; SPECULATIE, kapt. J.H. Puister, beide met ballast naar Noorwegen.
De 3 dito binnen gekomen de smakschepen DE JONGE DOUWE, kapt. H.M. Gnodde; DE VROUW GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger; DE VROUW ELISABETH, kapt. Jan H. Kappen, alle drie met hout van Noorwegen; het kofschip DE JONGE BAREND, kapt. B.B. van Wijk, met zout van Oléron.
De 5 dito uitgezeild het smakschip PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong; de kofschepen GROOT LANKUM, kapt. H. de Weerd; DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen; het tjalkschip HOOP, kapt. J.J. Hut, alle met ballast op avontuur.
De 6 dito binnen gekomen het tjalkschip DE VROUW ZWAANTJE, kapt. W.G. Stuit, met hout van Hamburg; het smakschip DE VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan C. Hazewinkel, met zout van Oléron.
De 7 dito uitgezeild de schoenerschepen HOPE, kapt. Enos Page; UNION, kapt. A. Gallaway, beide met boter naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Zijne majesteits oorlogs-corvet HEKLA, kapt. luitenant A. Sluijter, van Vlissingen naar de Middellandse zee, is den 21 april op de hoogte van Portland in goede staat gepraaid door kapt. G.A. Jonkhoff, van Oléron in het Vlie Vlieland binnen. Kapt. P. Kraaij, voerende het schip MARCO BOZZARIS, van Batavia in Texel binnen, heeft den 24 april op 48º43' noorderbreedte, 05º30' westerlengte van Greenwich, gezien een Nederlandse corvet, welke vlag en wimpel hees en om de west zuid west stuurden, waarschijnlijk bovengemelde corvet HEKLA, ook heeft hij den 27 dito bij Fairly, in het Kanaal, gepraaid het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam naar Berbice, aan welks boord alles wel was. Kapitein Barber, van China in Duins gearriveerd, is den 6 februari op 10° zuiderbreedte, 100° oosterlengte, gepasseerd het schip CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, van Batavia naar Antwerpen en heeft den 18 maart op 18º zuiderbreedte en 02º westerlengte gepraaid een Amerikaanse brik, zo hij verondersteld, genaamd ASTREA, van Batavia komende.


Datum: 10 mei 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 mei. In de Nederlandse dagbladen van den 20 december wordt gemeld, dat het schip BETSY EN CAROLINA (opm: fregat BETHSY EN CAROLINE), kapt. Schröder, hetwelk den 17 augustus van het afgelopen jaar deze rede heeft verlaten, op den 16 december (opm: 1825), voor de Texelse wal, met dikke mist en regen, zodat het vuur van Kijkduin niet te zien was, op de buitenkant van de Noorder Haaks is gestrand en verbrijzeld. Van de equipage zijn slechts 14 personen, die op de wrakken omdreven, gered. De kapitein en de overige manschappen hebben bij deze ramp het leven verloren, zoals ook alle passagiers, zijnde de heren H.G. Certon, met vrouw en kind, en J.A. Michaelis, de jongeheren L. van Lawick van Babst en W. Anthonijsz, en mejuffrouw E.E. Vogelpool. Behalve enige kleinigheden die aangespoeld zijn, is er niets van de lading gered, en het schip is met de inventaris totaal vergaan, daar het slechte weer en hol water niet hebben toegelaten om daarvan iets te bergen. (opm: zie ook RC 221225)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 2 mei is ter rede van Batavia gearriveerd DE ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, vertrokken van Amsterdam met drie passagiers en Zr.Ms. troepen op 7 januari.
Den 3 mei is ter rede van Batavia gearriveerd het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap, vertrokken van Rotterdam met 7 passagiers en Zr.Ms. troepen op 2 januari.
Den 9 mei zijn ter rede van Batavia gearriveerd de schepen CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.M. Zeijlstra, vertrokken van Amsterdam met 1 passagier op 6 januari, VIER GEZUSTERS, kapt. J. van Dijk, van Nederland met drie passagiers, en JAVA, kapt. A. Schott, vertrokken van Rotterdam op 30 augustus 1825.


Datum: 11 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 mei. Binnengekomen: Een kof, de naam onbekend.
Niets uitgezeild.
Den 8 mei zijn uitgezeild: WILLIAM AND MARY, kapt. S. Taylor, naar Londen en GODE HEUPGT (opm: vermoedelijk GODE HENSIGT), kapt. A. Taralsen, naar Drammen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 7 mei. Den 7 mei is wegens harde wind in de Buitengronden, tussen het Nieuwe- en Terschellinger-Gat, vervallen, het Eiderse kofscheepje DE VROUW MARIA, schipper P. Eggers, van Kiel naar Amsterdam, zijnde hetzelve bij het vlot worden gezonken, doch het volk geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 mei. Gisteren namiddag zeilden in zee: Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Volmer en WILLEM, kapt. H.W. Kiers naar Marennes; en arriveerden uit zee: CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering van Libau en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. Heden zeilden in zee: CHERÈSE, kapt. A. Cornelisse naar Oléron; PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd en GLORY, kapt. W. Frost, beide naar Londen. De wind NO. Den 9 dito. Heden zeilde in zee: DE EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge op avontuur. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 mei. Kapitein G.J. Hoetjer (opm: tjalk GOEDE HOOP) zit nog vast en heeft een lichter bij zich om te lossen.
Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW TENNEGINA, kapt. E.K. de Wilde van Bergen.
Den 9 dito. Kapitein Hoetjer is in den afgelopen nacht in vlot water gekomen.
Heden arriveerden uit zee: DANKBAARHEID, kapt. P.J. Hages van Dantzig; MARIA, kapt. F.R. Peljès, JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs en VROUW ELISABETH, kapt. S.J. Jaski, alle van Wismar; en zeilden naar zee: EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus naar Lissabon en LOUISA, kapt. D. Guijt naar Guernsey. De wind NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Scheepvaartberichten:
- Kapitein J.H. Bakker van Smyrna in Texel binnen, rapporteert dat den 23 april in goede staat zeilende was een brik tonende de vlag van het college Zeemans Hoop, met no. 153, zijnde die van kapt. P.J. Spilliard, voerende het schip ACTIF, van Amsterdam naar Gibraltar en Smyrna; alsmede de schepen THALIA, kapt. A. Bakker, van Amsterdam naar Demarary en BRISEÏS, kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Smyrna. Kapt. O. Olferts van Cette in Texel binnen, is den 23 april op de dagwacht in het Kanaal, bij St. Abbanshoofd (opm: St. Abb’s Head), gepasseerd een Nederlands schip met troepen, tonende seinvlag met no. 101, zijnde die van kapt. K. Schenkel, voerende het schip NEÊRLANDSCH KONING, den 20 dito van Hellevoetsluis naar Batavia gezeild en die voormiddag Kaap la Hogne (opm: waarschijnlijk Cap de la Hague) zuid ten west per kompas 5 mijlen, het schip ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Amsterdam naar Suriname; de wind N.
- Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.D. Lanterman (opm: smak, thuishaven Harlingen, waarschijnlijk kapt. Evert Derks Lanterman), uit Noorwegen naar Harlingen, is in de nacht tussen den 9 en 10 april op de Noorse kust verbrijzeld en al het volk is daarbij omgekomen.


Datum: 12 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 mei. Binnengekomen: DE JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd Jr, van Bordeaux; DRIE BROEDERS, kapt. J. Matsen en ALBRECHT, kapt. N. Leljedahl, beide van Stockholm; EENIGHEDEN, kapt. E.F. Lorentzen, van Drammen.
Het kofschip en nog andere van gisteren, zijn: VREEDE, kapt. J.J. Greeven, van Oléron; ELLEN CATHARINA, kapt. H.A. Boije, van Corsoer; IDA ALIJDA, kapt. O.J. Woldringh, van Dantzig. Niets uitgezeild.


Datum: 13 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 mei. Binnengekomen: CATHARINA MARIA, kapt. J.H. Bulow, van Memel; ELSABÉ MARIA, kapt. N. Seegert, van Dantzig; MORITS, kapt. A. Timm, van Libau; ANNA MARIA, kapt. T. Vos, van Kirdorf.
Uitgezeild: IPENROODE, kapt. A.F. Oosterloo, naar Suriname; PALMERA, kapt. C. de Vos Jr., naar Villa-Nova; TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, naar Londen.
Uitgezeild op 8 mei niets.
Kapitein H. Hansen, van Neustad, heeft op de Buitengronden gestoten en daardoor lek geraakt, naar het Ras gezeild, ten einde zelf het schip te bezichtigen of hij zonder lossen de reis naar Amsterdam kan vervolgen, hebbende een loodsschuit tot assistentie gehad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en, van den 3 dezer tot heden, van onze rede naar zee gezeild: THE DAWN, kapt. J. Doane en THE FRANCIS, kapt. W. Robinson, beide naar New York met stukgoederen; DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen met houtwaren; LE COUREUR, kapt. B. Bourin, naar Duinkerken met ballast; THE BETSEY, kapt. J. Howlet, naar Liverpool met stukgoederen; WILLIAM GALL, kapt. E. Lott naar Duins; JASPER, kapt. J. Knight naar de Havanna; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers en SOLON, kapt. J. Rickmers, beide naar de Marennes, en alle vier met ballast; DE HARMINA, kapt. H.J. Hubert, naar Noorwegen met vlas enz.; HANNAH, kapt. J. Bains, naar Londen met boomschors; REMBRAND, kapt. J. Vroome, naar Schotland met vlas; JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk, naar Newry met boomschors; DE VROUW HELENA, kapt. D.J. Greven naar de Marennes, ALEXANDER, kapt. C. Mackenzie naar Riga en L’AVENTURE, kapt. J.M. Jongheim naar Rio de Janeiro, alle drie met ballast; THE FRIENDSHIP, kapt. B. Spink, naar Leith met vlas; DE MARIA, kapt. J. Zirck, DE JULIA, kapt. J.P. Visser en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, alle drie naar de Marennes met ballast; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Ricke en de BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, beide naar Londen met boomschors; LES DEUX SOEURS, kapt. G. Kiere, naar Duinkerken en DE GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar de Marennes, beide met ballast; DE TWEE VRIENDEN (opm: schoener, thuishaven Vlissingen), kapt. T. Hamilton, naar de Havanna met stukgoederen.
Voorts zijn, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VROUW LUCIA, kapt. J.H. Albers en DIE HOFFNUNG, kapt. J. Tijp, beide van Memel met timmerhout; DE VADERLANDER, kapt. N.E. Lunoe van Gothenburg, mede met houtwaren.
Den 9 dito. Gisteren is van hier naar Londen vertrokken THE UNICORN, kapt. A. Scott met passagiers.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 7 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: DE COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries, naar Londen met boomschors; de IRIS, kapt. B. Arfsten, naar Lissabon met meekrap; QUINCEY, kapt. F.S. Winsloa, naar New York, SUPERB, kapt. A. Ennelaar, op avontuur, JOHAN MARIA, kapt. J.A. Schoonefeldt (opm: kof JOANNA MARIA ex-TWEE GEBROEDERS, kapt. J.A. Schönefeld), naar Tremblade en CATHARINA, kapt. P. Endicott, naar Salem, alle vier met ballast.
Ook is gisteren voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen; DE VROUW ANTJE, kapt. H.G. Oortjes, van Elbing met weedasch en houtwaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 mei. Van de morgen zeilden in zee: HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk en GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, beide naar Marennes. De wind NO.
Den 11 dito. Van de morgen zeilden in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack naar Aberdeen en SPECULATION, kapt. J. Serck naar Bergen. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: SOCCITAIT, kapt. E.J. Simons van Hamburg, als bijlegger wegens tegenwind. Heden zeilden in zee: VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes naar Havre; VROUW JANTINA, kapt. Z. Jans naar Marennes en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind NO.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BEAVER, kapt. R. Henderson van Newcastle en JONGE ALIDA, kapt. W. Brinkman, als bijlegger naar Hull.
Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilden in zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming naar Londen en ’s LANDS WELVAREN, kapt. A. Rietdijk naar Lissabon. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 9 mei. De dag van heden was door de heren directeuren van de Commercie-Compagnie van deze stad bestemd, om van hun werf van stapel te doen lopen het fregatschip de MERCURIUS, groot 600 ton, en tevens de steven te doen richten van een ander fregat, groot 1200 ton. Al hetwelk dan ook, in tegenwoordigheid van een menigte toeschouwers van alle rangen en standen, in de beste orde heeft plaats gehad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JETSKE MARGARETHA, kapt. G.R. Oosten, van Dantzig met hout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 mei. Scheepvaartberichten:
- Het Eiders kofscheepje DIE FRAU MARIA, kapt. P. Eggers, van Kiel naar Amsterdam is den 7 mei tussen het Nieuwe- en Terschellinger Gat, in de buitengronden vervallen en bij het weer vlot worden gezonken, doch het volk gered.
- Het Nederlands schip GESINA GEERDINA, kapt. Roelfsema (opm: tjalk GESINA GEERTINA, kapt. Roelf Lucas Roelfsema), van Mandal naar Rouaan, is den 28 twee mijlen beoosten Duinkerken gestrand; men hoopte echter hetzelve met de lading weer af te brengen. (opm: de zeebrief werd geretourneerd met daarbij de mededeling ‘schip verongelukt’)
- Het schip DE VIGILANTIE, kapt. H.K. Smit, van Liverpool naar Amsterdam, te Padstow binnen, heeft, volgens brief van Londen, den 5 dezer de reis voortgezet.


Datum: 16 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot-Rederij. De stoomboot PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, bestemd voor de vaart tussen Amsterdam en Harlingen, enige veranderingen en verbeteringen in het werktuigelijke moetende ondergaan, zal gedurende enige dagen stil liggen. Het opnieuw openen van de gemelde vaart zal intijds aan het publiek worden medegedeeld.
De ondernemers van de Diligence van Haarlem op Leiden vice versa, hebben de eer het geëerd publiek bij deze bekend te maken, dat te rekenen van 20 mei eerstkomende, de vracht voor ieder passagier, met hun wagen, voor de gehele weg, verminderd zal worden met vijftig cent, en alzo in plaats van NLG 2,10 op NLG 1,60 bepaald wordt. – NB. De wagen van 's morgens zeven en 's middags vijf ure van Amsterdam, correspondeert op deze wagen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 mei. Binnengekomen: NEDERLANDER, kapt. C. Höfker, van Berbice; CORNELIA, kapt. J. de Jong, VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut en HET DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser, alle drie van Londen; ANNA CORNELIA, kapt. A. Andersen, van Drammen; DE HOOP, kapt. H.H. Bosker, van Dantzig; GEPKE BROUWER, kapt. K.J. Musch, van Libau.
Uitgezeild: ERSTADNUNG, kapt. A. Weberg, naar St. Ubes; JOHANNES, kapt. P.F. Fruchtning (opm: tjalk, kapt. Pieter Frugtning) en MARIA ERNESTINA, kapt. J. Lupike, beide naar Hull; TWEE JONKVROUWEN, kapt. G.A. Dijkstra, naar Londen.
Schipper H.W. Engels, den 30 april van Amsterdam vertrokken, is den 10 mei in Keulen aangekomen.
Texel, 13 mei. Niets binnengekomen.
Gisteren binnengekomen: STIERNER, kapt. A.M. Sveege, van Libau.
Uitgezeild: NOYSORNHERTEN (?), kapt. R.M. Hasselt, naar Drontheim.
Texel, 14 mei. Binnengekomen: GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Farnman, van Newcastle; PATRIOTE, kapt. M.E. Langard, van Noorwegen.
Uitgezeild: VRIESCHLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Veen, naar Oléron; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Schade en ONDERNEMING, kapt. J. Veerman, beide naar Hull.
Het schip MARIA JACOBA, kapt. Bart, 44 dagen reis hebbende van Curaçao naar Amsterdam, was den 11 mei op de hoogte van Portsmouth.
Het schip WILHELMINA, is den 10 mei, van Deal naar Batavia gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. G.H. Timm van Riga. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: ALBION, kapt. T. Graham naar Leith en MARINER, kapt. A. Norsworstky naar Quebec. De wind NNO.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EENIGKEIT, kapt. H.P. Voss van Rostock en HOFFNUNG, kapt. J.J. Busch van Stralsund. Van de morgen arriveerde uit zee: ELISA, kapt. W. Mentor van Londen; en zeilden in zee: EENIGKEIT, kapt. C.T. Bruhn naar Arendsdahl; MARGARETH WRIGHT, kapt. G.C. Gary naar Gothenburg. De wind NO.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EDINA, kapt. R. Cant van Leith; en zeilden in zee: ALFRED, kapt. S. Wilson naar Rostock en MARGRITA, kapt. H.H. Dijkhuis naar Marennes. Van de morgen zeilde in zee: ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bok naar Marennes. Er ligt een uit zee komende Amerikaanse brik op de rede ten anker, waarvan men door de quarantaine nog geen naam kan bekomen. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 mei. Kapitein Simons is binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: JETSKE MARGARETHA, kapt. G.R. Oostra van Dantzig en CERUS, kapt. S. Britt van Rye. De wind NO.
Den 13 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: GLEANER, kapt. J. Bardwell naar Liverpool;
en arriveerden uit zee: LADY MIDDLETON, kapt. G. Mulley van Londen; DEBEN, kapt. J. Dalen en KETTY, kapt. J. Ansdell, beide van Hull. De wind NO.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARYA, kapt. J. Morrison van Leith;
en zeilden in zee: VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs naar Stavanger en DE HOOP, kapt. M. van Dijk naar Gibraltar. Heden arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. Enige schepen hebben de loodsen aan boord om namiddag naar zee te zeilen. De wind NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Aangaande het schip DE HAVANA PACKET, kapt. C.H. Callsen, den 18 januari van Havana naar Hamburg gezeild, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 18 mei 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en den 9 dezer tot heden van onze rede gezeild: DE VICTORIE, kapt. G. Kuper, naar Tremblade met ballast; LE HEROS, kapt. H. Poppen, naar Londen met metselsteen; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, naar de Marennes en THE FORREST, kapt. J. Neale, naar Bordeaux, beide met ballast; L’EUGENIE, kapt. J. Rosé, naar Arden met vlas; DE VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, naar Fits-Roy met boomschors; DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen en DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Spans, beide naar de Oostzee; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Brouwer en CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, beide naar de Marennes; CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk naar Riga; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, HEBE, kapt. P.A. Drost en DE ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, alle drie op avontuur; LAURITZ HOLTE, kapt. G.J. Loots, naar Bergen in Noorwegen, alle negen met ballast; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, naar Petersburg met stukgoederen; DRONNING MARIA, kapt. J.P. Dahl, met ballast en DE VROUW ELISABETH, kapt. E.J. van der Molen, met boomschors, beide naar Leith; FURST ALEXANDER, kapt. J.G. Muller, naar Wiburg met ballast; THE JANVRIN, kapt. J. Ballaine, naar Guernsey met stukgoederen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn, naar Dantzig met ballast.
Voorts zijn van den 10 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: DE VROUW GREEZINA, kapt. G. le Bles, van Dantzig met houtwaren; DIE FRAU ALBERTINA, kapt. J. Maak, van Hamburg; CUMBERLAND, kapt. C. Morill, van New York en LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest van Londen, alle drie met stukgoederen; DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schraden, van Havre-de-Grace met stukgoederen; CHARLOTTE, kapt. S.J. Pottisch en MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, beide van Memel met houtwaren; JOSEPH, kapt. J.H. Ahrends, van de Marennes met zout; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jonge, van Dantzig met houtwaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 mei. De brik gisteren gemeld is genaamd ONTARIO, kapt. Loving van Havanna; dezelve ligt nog quarantaine. Gisteren namiddag zeilden in zee: HESPERUS, kapt. P.H. Mulder naar Liverpool; VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrig naar Nerva en RESOLUTION, kapt. K. Parrel naar Bergen. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEORGE AND MARY, kapt. J. Raffard van Rye; en zeilden in zee: DIE SCHLEICHER, kapt. J.C. Krohn naar Elseneur; BETHEL, kapt. T. Hall naar Hull; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon naar Bergen; LA PROSPÉRITÉ, kapt. A. Berneval naar Duinkerken; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. van Gelderen naar Gibraltar; AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmer naar Wolgast; PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart en EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Bofer, beide naar Londen.
De wind NO.
Den 16 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: JONGE GERRIT, kapt. A. Ouwehand van Cherbourg en AMICITIA, kapt. H.J. Benes van Oléron.
Heden zeilden uit zee: GOLDBORGLAND, kapt. L. Hansen naar Corsoer; ANNA DOROTHEA, kapt. H.R. Hansen naar Bandholm; HAABET, kapt. H.C. Taurne naar Svenborg; LOUIS JULLE, kapt. C.F. Schuman en EMMA, kapt. J.F. Bolcher, beide naar de Oostzee; en arriveerde uit zee: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Sietzes Schuil.
- Naar Smyrna het Nederlands brikschip HENDRICA ELISABETH, kapt. Anne Glasener.
- Naar Marseille het Nederlands brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden.
- Naar Bordeaux het Nederlands kofschip DE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
- Naar Nantes het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip DE HOLLANDER, kapt.
Hendrik van der Kolff.
- Naar Liverpool het Engels brikschip ALBEONA, kapt. Thomas Warren.
- Naar Liverpool het nieuw gebouwd Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan
Rooderkerk.
- Naar Elseneur, het Nederlands kofschip ONVERWACHT, kapt. Matthijs Karel Pantekoek.
- Naar Elseneur en Petersburg het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt.
Ties Jans Nuisker; ligt gereed.
- Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands kofschip DE JONGE JAN, kapt. Harm
Sjoerds van der Zee; om den 31 mei te vertrekken.
- Naar Elseneur en Riga, het Nederlands smakschip DE JONGE GERRIT, kapt. Albert
Hendrik Hazewinkel.
- Naar Kopenhagen, het Nederlands galjootschip MARTINA ALETTA, kapt. Jan Gerrits
Hoetjer; om spoedig te vertrekken.
- Naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands smakschip DE VROUW TEUNEGINA, kapt.
Eltje Klasen de Wilde.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op morgen den 19 mei 1826, des namiddags ten 3 ure in het logement De Hollandschen Tuin te Vlaardingen, ten overstaan van de notaris P. Verkade aldaar, van een hecht, sterk en extra welbezeild hoekerschip genaamd SCHOONVERBOND, nieuw uitgehaald in den jare 1816, laatst gevoerd door schipper Jacob Roest, met deszelfs inventaris, in de geaffigeerde biljetten omschreven. Iemand nadere onderrichting begerende, adressere zich ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Duuring, D.H. Joosten, J.C. Mijnssen en J.W. Pferstorff, makelaars te Rotterdam als lasthebbende van hun meesters en geautoriseerd door de heer president van de rechtbank van koophandel, zitting houdende te Rotterdam, zullen op morgen den 19 mei 1826, des voormiddags ten tien ure, in het notarishuis op de Geldersche kade, publiek verkopen: circa 339 hele en 34 halve vaten nieuwe Carolina rijst, zowel gezond als beschadigd, alsmede 110 kisten blond en 97 kisten wit beschadigd Havana suiker, onlangs hier aangebracht van Charlestown, per het schip BARBARA, kapt. L. Henchman en dat bij kavels zoals die zijn liggende en nader bij notitie worden aangewezen.
Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 19 mei 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal op woensdag den 7 juni 1826, des namiddag ten 4 uren, ten huize van kastelein H.T. Jager, aldaar, publiek bij de beschrijving ter verkoop aanbieden een florissante scheepstimmerwerf, bestaande in ene huizinge met twee woningen en afdakken, een ruim scheepstimmerhuis, twee hellingen, vrije stede dies, met vrucht en andere bomen, sampt (tezamen met) ruime plaats, tot berging van goederen, en verdere toe- en aanbehoren, staande en gelegen zeer geschikt en plezierig, op het zuidoost einde van de vlekke Gorredijk, bij de Scheepstimmerbazen A. Prins en O. van der Werf in gebruik, met acht dagen na den finale palmslag vrij te aanvaarden.


Datum: 20 mei 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 17 mei. Heden zeilden in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; MARGARETHA BENJAMINA, kapt. A. Berk naar de Oostzee; ULRICA, kapt. Z.B. Salvesen en MARY, kapt. J. Frederich, beide naar Bergen. De wind WNW.
Den 18 dito. Gisteren na post arriveerden uit zee: DASH, kapt. W. Allen van Londen en TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Spangersberg van Hamburg. Heden zeilden naar zee: VROUW CATHARINA, kapt. J.G. Juister en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Drent, beide naar Bremen; VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G.S. Bakker naar Hamburg; EIZO DE WIND, kapt. W.G. Hellenga naar Petersburg; PHOENIX, kapt. F. Walton naar Yarmouth; BRILLIANT, kapt. J. Wilson naar Hull; JOHANNA CAROLINA, kapt. K. Schluck; MARIA DOROTHEA, kapt. J.H. Schultz; ST. LUCAS, kapt. J.C. Geercke en Kapt. Rickman, alle naar de Oostzee; en arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson en LONDON, kapt. T.T. Gibbs, beide van Londen en JANE, kapt. H. Harnden van Rye.
De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Handel-Maatschappij.
De directie verwittigt bij deze alle belanghebbenden dat zij hare eerste jaarlijkse theeverkoping houden zal te Rotterdam, op woensdag den 12 juli 1826, zullende bestaan in 7075 fusten zwarte en 5899 fusten groene thee, reeds gelost uit het schip DE VIJF GEZUSTERS, en te verwachten per het schip JORINA (opm: de JORINA was intussen met schade te Batavia gebleven, zie BC 110326, en de thee overgeladen in een ander schip).
Wijders is zij voornemens hare tweede jaarlijkse veiling te doen plaats hebben te Amsterdam, op woensdag den 11 oktober dezes jaars, dewelke zal zijn samengesteld uit ruim 17.000 fusten onderscheiden soorten zwarte en groene thee, aldaar dagelijks te verwachten per de schepen SCHOONVERBOND en ROTTERDAM; zullende de nadere bijzonderheden der verkopingen in tijds worden bekend gemaakt.
’s Gravenhage, 16 mei 1826, Van de Poll, president; de Clercq, secretaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De minister voor de Marine en Koloniën brengt ter kennis van het publiek, dat, overeenkomstig de gemaakte bepalingen, opzichtelijk de, bij Koninklijk Besluit van den 21 juni 1825, daargestelde paketvaart van Hellevoetsluis over Suriname naar Curaçao, en van daar terug naar Hellevoetsluis, op den 1 juni aanstaande, ’s Konings paket-brik SIRENE, onder bevel van de luitenant ter zee der 1ste klasse, H. van de Graaff, van Hellevoetsluis, naar derwaarts zal vertrekken.
Dat degenen, welke van die gelegenheid verlangen gebruik te maken, om als passagier naar Suriname of Curaçao overgevoerd te worden, zich tot dat einde vooraf moeten vervoegen aan de directie der Marine, te Rotterdam, door welke, ten dien aanzien, de nodige informatie zullen gegeven worden; terwijl alle kistjes, pakjes of koopmansgoederen, welke men, met die gelegenheid, naar derwaarts mocht willen verzenden (voor zo veel nodig voorzien, van de vereiste documenten, ter uitklaring derzelven), mede bij voornoemde directie zullen behoren bezorgd te worden, uiterlijk op den 26 dezer, als wanneer het laatste vervoer, van de ter inlading bestemde goederen, naar Hellevoetsluis, zal plaats hebben, kunnende verder in het algemeen te dien aanzien, alsmede wegens de verzending van brieven, de nodige voorlopige informaties worden ingewonnen bij de directeuren der postkantoren, in de verschillende gedeelten van het Rijk.
’s Gravenhage, 11 mei 1826.
De minister voornoemd, Elout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Het schip LOUISE, kapt. E.E. Falk, van Amsterdam naar Dantzig op de Weser binnen, tevorens reeds gemeld, heeft den 6 dezer de reis voortgezet.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Den 18 mei bij Texel binnengekomen H.R. Grimminga (opm: kof VROUW JACOBA, bouwjaar 1826) van Dantzig.


Datum: 22 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 mei. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: GOEDE HOOP, kapt. G.J. Boon en WILLIAM, kapt. W. Nazeby, beide naar Londen.
Texel, 21 mei. Binnengekomen: MARIA JACOBA, kapt. J.J. Bart, van Curaçao; WILLIAM EN MARY, kapt. J. Taylor, van Ipswich; VERANDERING, kapt. J.R. Uijling, van Dantzig; ELISABETH, kapt. C. Voigx, WENSKABETH, kapt. J.L. Holst en HERFST, kapt. M. Holst, alle drie van Drammen.
Uitgezeild: NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans, naar Lissabon; VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, naar Londen; ELISABETH CATHARINA, kapt. U. Neuman, naar Drammen.
Gisteren nog: BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, naar Oléron; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard, naar Marennes; VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, naar Hull; JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholten, naar Normandier (opm: mogelijk La Normandière, doch niet te duiden); WEBBINA, kapt. M.R. Klein, op avontuur.
Bovengemelde kapt. J.J. Bart, rapporteert den 3 april, in de Mona-Passage in goede staat te hebben verlaten. SNELHEID, kapt. J.F. Clausen en CATHARINA, kapt. H.D. Aleves, beide den 26 maart van Curaçao vertrokken, de eerste naar Amsterdam en de tweede naar Hamburg.
Den 6 mei bij Lizard gezien een Nederlandse kof, met witte No. vlag D.C.10, en den 14 mei, onder de Singels gepraaid, kapt. F.R. Coercamp, kapt. C.D. Ekamp en kapt. T. Smit, alle drie van Marennes, en in goede staat.
Den 19 mei is op de hoogte van Texel, door een loods gepraaid het schip ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Barcelona, naar Bremen bestemd.


Datum: 23 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm, J.E. Lublink, P. Bel, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 29 mei 1826, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y, verkopen: De Korenligters, ARCHANGEL, ARENDSBURG en DANTZIG. Voorts 2/8 parten in het driemast galjootschip, genaamd: DE JONGE MARTINA ALETTA, gevoerd bij kapt. E.J. Meijer.
Breeder bij de biljetten omschreven en bericht bij gemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ENIGHEDEN, kapt. Ole Björnsen, van Drammen met hout; BESS, kapt. Joseph Morden, van Colchester met ballast; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema en DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jonge, beide van de Marennes met zout; NEPHTUNIS, kapt. H.P. Muller; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd; de VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Grooth; CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik en DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, alle van Oléron met zout.
Voornoemde kapitein P.J. de Boer heeft den 10 dezer, op de Noorderbreedte van 49° 18’ en 04° 34’ gegiste lengte West van Greenwich, in goeden staat gepraaid Zr.Ms. transportschip DE ZEEMEEUW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op vrijdag den 26 mei 1826, des namiddags ten 3 ure in het logement De Hollandschen Tuin te Vlaardingen, ten overstaan van de notaris P. Verkade aldaar, van een hecht, sterk en extra welbezeild hoekerschip, genaamd DE VROUW ELISABETH, nieuw uitgehaald in den jare 1815, laatst gevoerd door schipper Jacob van der Valk, met deszelfs inventaris, in de geaffigeerde biljetten omschreven. Iemand nadere onderrichting begerende, adressere zich ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 22 mei. Kapt. P. Meints, voerende het Nederlands kofschip DIVERDINA, gekomen van Marennes, rapporteert dat hij den 8 dezer, op de hoogte van 3 mijlen noorden van Goudstaart, gepraaid heeft een driemastschip, tonende nummervlag groen wit groen, met een R erin, no. 22.


Datum: 25 mei 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE GOEDE HOOP, kapt. E.J. Dik; CORNELIA, kapt. C.J. de Grooth; WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart; DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, allen van Oléron met zout; DE VROUW NEELTJE, kapt. Jacob Stroobuur en DE VLIJT, kapt. Ewe Ennes de Vries, beiden van de Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Met de Dordrechtse Jaarmarkt zal de stoomboot DE EENDRAGT morgen vrijdag op de gewone uren van Dordrecht op Rotterdam, en vice versa, afvaren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia het opnieuw gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder
Johannes Martens; hebbende voortreffelijk inrichtingen tot het vervoeren van passagiers.
- Naar Suriname het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Sietzes Schuil.
- Naar Smyrna het Nederlands brikschip HENDRICA ELISABETH, kapt. Anne Glasener.
- Naar Marseille het Nederlands brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden.
- Naar Bordeaux het Nederlands kofschip DE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
- Naar Nantes het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip DE HOLLANDER, kapt.
Hendrik van der Kolff.
- Naar Liverpool, het nieuw gebouwd Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan
Rooderkerk.
- Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands kofschip DE JONGE JAN, kapt. Harm
Sjoerds van der Zee; om den 31 mei te vertrekken.
- Naar Riga het Nederlands kofschip STAD EN LANDE, kapt. Tjaard Tammes Dijkstra.
- Naar Elseneur en Kopenhagen het Nederlands smakschip HELLEGINA (opm: VROUW
HILLEGINA), kapt. Albert H. Tap.
- Naar Bergen in Noorwegen het Nederlands smakschip DE VROUW TEUNEGINA, kapt.
Eltje Klasen de Wilde.
- Naar Lissabon het Nederlands schip DE VROUW MAARTJE, kapt. Jacob Spanjersberg.
- Naar Lissabon het Nederlands schip DE JONGE ALIDA, kapt. Arij Gaag van Berkel.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
- Naar Duinkerken het Nederlands schip JOHANNES CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres Johannes Ooms & Zn, cargadoors


Datum: 26 mei 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 mei. Binnengekomen: VROUW ANKJE, kapt. L.E. Zwart, van Bordeaux; VROUW GEERTRUIDA, kapt. R.C. Jaski, van Newcastle.
Gisteren nog: VROUW ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Rotterdam, dezelve is voor Den Helder in gevaar geweest om op de stenen te geraken, doch door behulp van drie sloepen op stroom gekomen.
Uitgezeild: JONGE JAN, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; OCEAN, kapt. C. Stiebold, naar Nerva. Uit de quarantaine ontslagen kapt. Douwes, gisteren binnengekomen, heeft op 30 april op 48 gr. noorderbreedte, 07 gr. 82 min. west van Greenwich, gezien een schip, met Antwerpen No. vlag 85, zijnde kapt. F. Hoed, van Antwerpen en op 7 mei bij Goudstaart (opm: Start Point), kapt. M. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, beide in goede staat.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London

Krachtens uitspraak van het Admiraliteitshof van Engeland (opm: van 23 mei 1826) zal in Lloyd’s Koffiehuis, Cornhill, Londen, op donderdag 8 juni, om half drie precies, de verkoop plaatsvinden van de Nederlandse galjoot MARIA LEVINA, metende 180 ton of daaromtrent, buitenslands gebouwd (opm: Woudsend) van eikenhout; heeft een nieuwe nog niet gebruikte Engelse kabel en is goed voorzien van voorraden. Het schip ligt aan de Cherry Garden trappen, Rotherhithe, kapitein wijlen Gosse Roelofs Schepman. Een inventaris kan worden bekomen aanboord, op de plaats van de verkoping en bij de makelaar Joseph Lachlan, 22 Alie-street, Goodman Fields.
(opm: waarom deze verkoping werd gehouden en welke rol de dood van kapitein Schepman, geen eigenaar, hierbij speelde is niet bekend; een claim als gevolg van ladingschade, bodemarij of eventueel smokkel? Voor GBP 325 werd A.W. de Sorgher, Oostende, de koper, die de in 1792 gebouwde kof als ELEONORA onder kapt. G.M. Schippers weer in de vaart bracht)


Datum: 27 mei 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MINERVA, kapt. H.L. Pentz van Holmstrand met hout; DE VROUW ENGELINA, kapt. H.F. de Jong en CHRISTINA CORNELIA, kapt. Jan Noord, beiden van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 mei. Van de morgen zeilden in zee: HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Ahrens en VROUW SOPHIA, kapt. J.F. Ahrens, beide naar Riga. De wind ZW.
Den 20 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: VROUW GEZINA, kapt. A. Brouwer naar Marennes. Van de morgen zeilde in zee: JONGE ELISABETH, kapt. A.M. Noorbeek naar Batavia. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 19 mei. Van de morgen zeilden in zee: JONGE ALIJDA, kapt. W. Brinkman naar Hull; DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg naar Bergen; CHRISTINA GEZINA, kapt. J.A. Boomgaard en FRIEDSAMKEIT, kapt. O.G. Jacobs, beide naar Drammen; CERUS, kapt. S. Britt naar Rye; LA VIRGINIE, kapt. T. Crosnier naar Duinkerken; DEADALUS, kapt. T. Ulfers en VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, beide naar de Oostzee. De wind O.
Den 20 dito. Heden zeilden in zee: JONGE MAARTINA ALETTA, kapt. E.J. Meijer op avontuur; JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel naar de Oostzee; ALIJDA, kapt. J.T. Visser naar Amsterdam; JUFFROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuijs naar Nerva en THETFORD, kapt. W. Rickaby naar Hull. De wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Volgens brief van kapt. J. Duif, voerende het nieuw gebouwd Nederlands schip CORNELIS HOUTMAN, van Amsterdam naar Anjer, in dato 11 dezer, des ochtends 7 ure, was hij toen 3 mijlen ten zuiden van Wight; aan boord was alles wel en het schip voldeed in alle opzichten buitengemeen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Door kapt. S.F. Taaij is op de hoogte van 47° 40' NB en 07° WL van Greenwich gepraaid het rondgat barkschip THALIA, kapt. A. Bakker, van Amsterdam naar Demerary, zeilende in goede staat.


Datum: 30 mei 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. paketbrik DE BRAK, luitenant N.L. Koops, van Curaçao; VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel van Cette; EENIGHEDEN, kapt. O. Bjornsen van Drammen; VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema van Marennes; TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd en CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik, beide van Oléron; en zeilden in zee: LUCOLA, kapt. G.F. de la Roche naar Baltimore en MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult naar Marennes.
De wind O.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GULNARE, kapt. W. Gravis van Petersburg in Virginie; MINERVA, kapt. H.L. Pentz van Holmstrand; DE VROUW NEELTJE, kapt. J. Stroobuur en DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, beide van de Marennes; DE GOEDE HOOP, kapt. E.J. Dik en CORNELIA, kapt. C.J. de Groot (opm: K.J. de Grooth), beide van Oléron.
Heden arriveerde uit zee: JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart van Oléron. De wind NO.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HARMONIE, kapt. P. Permien van Arendsburg; en zeilde in zee: RESOLUTION, kapt. J.J. Floreness naar Lillesand.
Het schip ONTARIO is uit de quarantaine ontslagen en opgezeild. De wind NO.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord van Marennes en PROVIDENCE, kapt. P. Ahrens van Arensburg. De wind NO.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PERLE, kapt. W. Koop van Rostock;
en zeilden in zee: MAGNOLIA, kapt. J. Rich naar Boston en HERCULES, kapt. W. Griffiths naar Bristol. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WILLIAM, kapt. S. Vidler van Rye en BESS, kapt. J. Morden van Colchester. Heden zeilden in zee: GEORGE AND MARY, kapt. J. Rafford naar Colchester; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson en COMMERCE, kapt. S. Golder, beide naar Londen; en arriveerde uit zee: VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder van Oléron. De wind NNO.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, BELFAST, kapt. W.E. Roberts en SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick, alle van Londen; DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong en DIVERDINA, kapt. P. Meints, beide van Marennes; ARNO, kapt. C. Harnburg van Stockton; DE HOOP, kapt. K.Z. Schut, DE HOOP, kapt. P.J. de Boer; ZEELUST, kapt. G.H. Wieringa, VROUW PETRONELLA, kapt. H.K, de Groot en NEPTHUNUS, kapt. H.R. Mulder, alle van Oléron; GOEDE VERWACHTING, kapt. M. Kwakkesteijn en JONGE ALIJDA, kapt. A. van Berkel, beide van Lissabon. De wind N.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand van Bordeaux en PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson van Oléron. Heden arriveerde uit zee: DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman van Hull; en zeilde in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind NNO.
Den 24 dito. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: JANE, kapt. H. Harnden naar Rye; FAME, kapt. G. Banks naar Baltick en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind NO.
Den 25 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: MERCURIUS, kapt. D.R. Dirks van Bremen; LOWISA, kapt. C. Petersen van Stockholm; KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.H. Ketelaar van Drammen en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen CHRISTINA JOHANNA, kapt. Jacob Parlevliet, Tz.; DE JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, allen van Marennes met zout; JANTINA, kapt. H.G. Sap; DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge en DE VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, allen van Oléron met zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 26 mei. In weerwil der blokkade van Buenos Ayres is het een Nederlands schip gelukt aldaar binnen te lopen, en een ander, dat zich in de haven bevond, is voor Engelse rekening bevracht om de mijndelvers naar hun vaderland Engeland terug te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiania (opm: Oslo), 10 mei. In een onzer tijdschriften leest men het volgende. Te New York worden thans de stoomschepen derwijze gebouwd, dat zij op cylindrische raderen over het water rollen, in plaats van met kracht door het water gevoerd te worden. Het zeilen wordt daar door bespoedigd, en men is voor klippen en zandbanken beveiligd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op maandag den 5 juni 1826, des morgens ten 8 ure, zal de Strandvonder van Ameland aldaar bij het Pakhuis in den dorpe Nes op gemelde eiland, publiek doen veilen en bij gereed geld verkopen 343 stuks Noordse balken van verschillende lengte, herkomstig uit het in de nacht van den 28 en 29 april j.l. verongelukte schip (opm: smak), de VROUW ELLINA, kapitein J.R. Berg, als mede 9 stuks Oostzee balken, ter lengte van 13 ellen (opm: zie ook LC 020626), en 140 ponden boomwol (opm: katoen), in de maand november 1825 aan strand gespoeld en in de onderscheidene dorpen liggende.
De Strandvonder voornoemd W.R.J.D. van Heeckeren

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Kapt. L. Heijde, voerende het schip PALEMBANG, van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop binnen, meldt van daar, in dato 8 maart, dat hij den 14 zijn reis zou vervolgen.


Datum: 31 mei 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Cheribon schrijft men dat de brik HELENA, thuis behorende te Samarang, in de nacht van den 15 dezer, op de hoogte van Lossarie, door een hevige wind, is belopen, en omgeslagen. Buiten de equipage, bestaande uit 15 inlanders, bevonden zich aanboord een Europeaan, de heer Caron, eigenaar van de lading, zeven Chinese passagiers en twee Javaanse vrouwen.
Tot redding van de schepelingen bevond zich tijdens het ongeluk, slechts een klein licht bootje voorhanden, waarin de heer Caron, een Chinees, zes matrozen en de twee Javaanse vrouwen zich begaven, om te beproeven, hier of daar, aan wal te komen, ten einde verdere hulp voor de overgeblevenen te zoeken. Na de gehele nacht te hebben geworsteld tegen een hoge zee, met gevaar van zelfs tegen de brik verbrijzeld te worden, gelukte het hun eindelijk van dat vaartuig af te komen, waarna zij, niet zonder groot gevaar van door de golven te worden verzwolgen, koers naar land zetten; vanwaar zij nagenoeg 10 mijl verwijderd waren.
In de morgen ontdekten zij een brik naar de west stevenende, welke zij echter vruchteloos zochten te bereiken, dewijl het bootje van riemen ontbloot en zonder roer was; de hoop alzo moetende laten varen deze brik te kunnen naderen, of zich door dezelve te doen bemerken, trachtten zij de kust te bereiken; en, na alle mogelijke pogingen te hebben aangewend en veel gevaar te hebben doorgestaan, gelukte het hun, in de nabijheid van de dessa Gebang, den 16, tegen vier ure 's middags, aan te landen. Enige prauwen zijn dadelijk afgezonden, zo ter hulp, als ter opsporing van de overige schipbreukelingen; zijnde reeds de gezagvoerder, deszelfs broeder en een matroos, op het strand bij Astana, 3 palen ten noorden van Cheribon, komen aandrijven op een stuk hout, het welk een gedeelte uitmaakte van een in der haast, gemaakt vlot, waarop de schipbreukelingen zich hadden willen redden, maar het welk door de golven uiteen geslagen is geworden. Het lot van het overig scheepsvolk, het welk alzo van elkander gescheiden is, is nog onbekend, alsmede van het schip.


Datum: 01 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en heden van onze rede naar zee gezeild: THE PRIMROSE, kapt. C. Dyett, naar Hull met meekrap; DE VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, naar Londen met boomschors; CHARLES MILLAR, kapt. J. Davis, naar St. Ubes met ballast; PAMELA, kapt. W. Chadwick, naar Norfolk met metselsteen; CLARA, kapt. J.H. Kraeft, naar de Oostzee met ballast; CYRUS, kapt. J.R. Manchester, naar Londen met boomschors; DIE LIEBE, kapt. H. Fokker, op avontuur met ballast; MATHILDA, kapt. G. van Groenendaal, naar Batavia met stukgoederen en troepen.
Gisteren is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LES TROIS AMIS, kapt. L. Renker, van Londen met stukgoederen.
Den 20 dito. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: DIE VENUS, kapt. M. Fisher, naar Flensburg met ballast; OROMASO, kapt. R. Roluffs (opm: brik OROMAZE, kapt. R. Rolufs), naar Batavia met troepen; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, naar Oléron met ballast; LA ROSE, kapt. J. Loirat, naar Bordeaux met steenkolen; de VROUW ANNEGINA, kapt. J.J. Boon, op avontuur en INGEBORG, kapt. P.C. Emmerus, naar St. Croix, beide met ballast; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Renker, naar Hamburg met stukgoederen; DE VROUW GEZINA, kapt. N.H. Baas, naar Dantzig met ballast.
Ook zijn, van den 18 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE HOOP, kapt. E. Harms en DE LIEFDE, kapt. S. Kroon, beide van Duinkerken met stukgoederen; THE ERIE, kapt. H. Teol, van Philadelphia met koffie en thee; LE COURIER, kapt. B. Bontin, L’ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Boutier en LES DEUX AMIS, kapt. J. Cornelis, alle drie van Duinkerken met wijn; NEPTUNES, kapt. P. Waerens, van Londen met stukgoederen; HARMONIE, kapt. J.J. Moller, JOHANNA, kapt. F. Mollet, MARIA ANGELINA, kapt. J. van Fraaijenhoven, ANNA CATHARINA, kapt. J. van den Kerckhove, JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, LE JULES, kapt. P. Fournij en L’HERCULES, kapt. J. Witte Vroughel, alle zeven van Duinkerken met wijn en stukgoederen; VROUW ANNA, kapt. H. Wijkmeijer, van de Marennes met zout.
Den 23 dito. Door kapt. S.F. Taay is, op de hoogte van 47º40’ N.B. en 07º W.L., gepraaid het rondgat barkschip THALIA, kapt. Adr. Bakker van Amsterdam naar Demerary, zeilende in goede staat.
Het in onze vorige als naar zee gezeild opgegeven smakschip TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Rankes, is niet in zee gekomen, maar ligt weer voor Rammekens ten anker.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en den 20 en 21 dezer van onze rede naar zee gezeild: EARL OF WELLINGTON, kapt. W. Potts, naar Londen met stukgoederen; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar de Marennes en ANTELOPE, kapt. P. Duheaume, naar Jersey, beide met ballast; L’ESPÉRANCE, kapt. A. van Geyt, naar Londen met boomschors; ANTOINETTE, kapt. B.G. Harkema, naar Liverpool met vlas.
Ook zijn, van den 20 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: AMOS PALMER, kapt. J. Moore, van New York met koffie; de HEMMINA, kapt. S.F. Taay en de JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, beide van de Marennes met zout; L’UNION, kapt. J. Rickmers, van Bordeaux met wijn enz.; DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, van de Marennes met zout; MAGDALENA, kapt. H.R. Lutje, van Bayonne met stukgoederen; MARGARETHA, kapt. W. Simpson en FORTITUDE, kapt. G. van den Broeke, beide van Batavia met koffie, suiker enz.; CONSTANCE, kapt. P. van den Kerkhoven, van Liverpool met katoen; DE VROUW HOUWINA, kapt. H.S. Valk, van Londen met koffie; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Oléron met zout; DIANA, kapt. L.A. Bergman, van Stockholm met pik en teer; ETTON, kapt. A. Ash, van Hull met stukgoederen; DE TROMP, kapt. R.J. Nolles, van de Marennes en DE VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, van Oléron, beide met zout; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens en DE JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, beide van de Marennes met zout.
De vier hiernavolgende schepen, mede naar Antwerpen bestemd en alhier ter rede gekomen, moeten quarantaine houden: CORA, kapt. L. Morrisson, van New Orleans met katoen; LEOPARD, kapt. S.R. Gerry en AGENORIA, kapt. J. Crodifort, beide van Charlestown met rijst en katoen; CRITERION, kapt. H. Price, van de Havanna met koffie en suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 mei. Gisteren namiddag zeilde in zee: NORTH AMERICA, kapt. T. Riddle naar Philadelphia; en arriveerden uit zee: HAYTI, kapt. R. Stevenson van Londen.
Heden arriveerden uit zee: CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet van Marennes; AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maak van Libau; ORION, kapt. H. Neujahr van Rostock en MATHILDA, kapt. J.T. Kreplien van Wismar. De wind Z.
Den 27 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: PORTLAND, kapt. L. Bradfort van Baltimore en JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen, van Marennes. Van de morgen arriveerde uit zee: JONGE MARIA, kapt. C. Teves van Rio de Janeiro; SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling en JONGE FREDRIK, kapt. H.J. Klein, alle van Oléron.
De wind O.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, ENGELINA, kapt. R.H. Bok, beide van Marennes; FREUNDIN ELIZA, kapt. J.J. Bonjer van Drammen en ZEEGEWIN, kapt. P. Collenteur van Cette; laatst gemelde rapporteert den 12 dezer op de noorderbreedte van 47°51’ en lengte 04°45’ beoosten de plek van Teneriffe in goede staat gepraaid te hebben kapitein W. Verloop, voerende vlag No. R 80.
Heden arriveerde uit zee: EFFORD, kapt. Parker Jr. van Charlestown; dezelve ligt quarantaine op de rede. De wind NNO.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARIJ, kapt. J. Palm en VROUW MARIA, kapt. T. van den Berg, beiden van Batavia; WILHELMINA, kapt. W. Verloop van China; DRAPER, kapt. J.A. Hillert van Baltimore; MARIA, kapt. J.H. Hazewinkel van Alicante; PETRONELLA CATRINA, kapt. W.N. Jacobs van Lissabon; MINERVA, kapt. T. Nieman van Riga; en zeilde in zee: LONDON, kapt. F.F. Gibbs naar Londen. De wind WZW.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARIA AGNITA, kapt. P. Rijnbende van Suriname; en zeilden in zee: GUTE HOFFNUNG, kapt. G.H. Remm naar Riga en ULRICA, kapt. P. Matson naar Bergen. Er zijn twee schepen in het gezicht. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 mei. Gisteren namiddag zeilden in zee: WATERLOO, kapt. C. Cloid naar Hull; ELIZA, kapt. W. Minter naar Londen; VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers naar Jersey; DE STAD WISMAR, kapt. D. Brons naar Libau; AURORA, kapt. P.E. Nausch naar Riga; VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Jaski; FORTUNA, kapt. C.N. Zillmer en HERMAN, kapt. J.F. Kreter, alle naar de Oostzee; en arriveerde uit zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound van Londen.
Heden zeilden in zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Nuisker naar Petersburg; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam naar Noorwegen; ONVERWACHT, kapt. M.C. Pantekoek naar Libau en JONGE ANTJE, kapt. C. Leurs naar Wismar. De wind ZZO.
Den 27 dito. Heden arriveerde uit zee: JANTINA, kapt. H.G. Sap van Oléron; en zeilden in zee: MARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer naar Kopenhagen; VERWACHTING, kapt. H.F. Smith naar Nantes en AMICITIA, kapt. H.J. Benes naar Oléron. De wind ZO.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arrriveerden uit zee: DE JONGE PRINS VAN ORANJE, kapt. J. van der Wint van Lissabon; ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk van Marennes en URANIA, kapt. A. le Cocq van Guernsey. Heden arriveerden uit zee: GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn van Hull, en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen, en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind NNO.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GLORY, kapt. W. Frost en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beiden van Londen; en zeilden in zee: ADELY, kapt. W. Park en ANN, kapt. B. Scott, beiden naar Newcastle. Van de morgen arriveerde uit zee: SIMON JOHANNA ELIZABETH, kapt. H. van der Valk van Lissabon; en zeilde in zee: GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer naar….. De wind W.
Den 30 dito. Gisteren avond en heden zeilden in zee: ANN, kapt. M. Thompson naar Hull; ABEONA, kapt. T. Warren naar Riga; MINERVA, kapt. J.R. Hemingway naar Elseneur en MARIA, kapt. T.R. Feijer naar Libau. Heden arriveerden uit zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming van Londen en GERARDUS JOHANNIS, kapt. J. van Alphen van Bordeaux.
De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bericht aan de zeevarenden.
De Minister voor de Marine en Koloniën brengt ter kennis van de zeevarenden, en verdere daarbij belanghebbenden, dat bij hem bericht is ontvangen, dat het vuurbaken van Dungeness, anders genaamd de Singels, onlangs, rood is geschilderd geworden.
’s Gravenhage, 22 mei 1826. De minister voornoemd, Elout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Van Hellevoetsluis wordt van den 31 gemeld dat van de twee schepen die in het gezicht waren, het een genaamd is MARGARETH, kapt. W. Ferguson, van Libau en het ander, zijnde een Russisch driemastschip, volgens rapport genaamd DIDO.
- Kapitein Wacklen, komende van Cette beladen met wijn, zit aan de buitenkant van het Goereese strand vast; men is bezig om de lading te lossen, er zijn reeds twee poonschuiten met wijn uit hetzelve gelost en in de Goereese haven gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Scheepvaartberichten:
- Het schip ANNA MARIA, kapt. J.D. Haijnes, van Suriname naar Amsterdam, was den 28 dezer voor Egmond in goede staat zeilende.
- Het schip SWIFT, kapt. Hallet, van Hamburg naar New Foundland, was den 25 dezer op de hoogte van Ramsgate.
- Het schip JULIANA CAROLINA, kapt. Iverson, van Napels, was den 22, de schepen MARIA CHRISTINA, kapt. M. Toosbuij, 50 dagen reis hebbende van St. Thomas naar Hamburg, THETIS, kapt. Ebstroom, 38 dagen reis hebbende van St. Ubes naar Stockholm en FORTUNA, kapt. Egbert, van Port à Port, den 23, DISCO, kapt. Jacobsen en DIE HOFNUNG, kapt. Jacobsen, beiden van St. Thomas naar Hamburg, den 24 dezer op de hoogte van Portsmouth.
- De schepen THE EARL OF WELLINGTON, kapt. W. Ports, van Antwerpen naar Lima en DOROTHEA LOUISA, kapt. Wieting, van Bremen naar Havana, te Cowes binnen; hebben derzelver reizen voortgezet, het eerste den 23 en het laatste den 24 dezer.
- Kapt. L.H. Muggenborg, voerende het schip DE VROUW FENNA, van Messina naar Rotterdam, meldt van St. Ubes, in dato 9 mei, dat hij na vier weken met noordelijke winden en slecht weer op de Portugese kust gekruist te hebben, aldaar met een zwaar lek schip is binnengelopen, doch hetzelve reeds hersteld had en gereed was om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De heren geïnteresseerden in de lading van het Russische schip DIDO, kapt. P. Wacklen, van Cette naar deze stad bestemd, bij Goedereede gestrand, worden verzocht bijeen te komen op heden donderdag den 1 juni 1826, des middags ten 12 ure, in het notarishuis op de Gelderschekade, ten einde opening te ontvangen van de ingekomen berichten en over het gemeenschappelijk belang te raadplegen.


Datum: 02 juni 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert publiek bij boelgoed en gereed geld, aan den meestbiedende te verkopen de tuigage en scheepsgoederen, geborgen van het op Ameland verongelukte smakschip, de VROUW ELLINA, bestaande in zeilen, ankers, touwen, rondhout, 1 watervat, 1 boot en verder aanbehoren. Wie gading maken komen op maandag des 5 juli 1826, des voormiddag ten 10 uren, aan het Pakhuis te Nes, op het eiland Ameland. (opm: zie ook LC 300526).


Datum: 03 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 30 mei. Te Batavia is den 23 december ll. gearriveerd het schip MIDDELBURG, kapt. F. Jonker, van deze stad, laatst van Rio de Janeiro, van waar hetzelve den 12 oktober te voren was vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 mei. Van quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: LEONARD, kapt. S.R. Gerry en AGENORIA, kapt. J. Crodifort, beide van Charlestown; CORA, kapt. L. Morrison van New Orleans en THE CRITERION, kapt. W.A. Price van de Havanna.
Den 25 dezer zijn alhier ter rede gekomen: DE MARGARETHA, kapt. A.F. Steffens, van Bordeaux naar Brussel gedestineerd met wijn; LE CONSTANCE, kapt. P. Lefèbvre, van Nantes naar Antwerpen en Rotterdam bestemd, met onderscheidene stukgoederen.
Ook zijn, van den 25 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: LIBRA, kapt. G.R. Engelman, van de Marennes met zout; MINERVA, kapt. J. Kaines, van Liverpool met katoen en huiden; ANTWERPEN, kapt. H.C. Schuth en CLOTILDE, kapt. H.J. Polter, beide van de Marennes met zout; AUGUSTE, kapt. J.G. Sap, van Bordeaux met wijn en stukgoederen; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, van de Marennes met zout; MARIANNA, kapt. R. van der Kaa, van Havre-de-Grace met stukgoederen; CATHARINA, kapt. R. Engelsman, van de Marennes met zout; PERSEVERANCE, kapt. P. Gustavus, van Bayonne met wijn; LA PROVIDENCE, kapt. E. Bergey en L’AUGUSTE, kapt. J. Thomas, beide van Lebourne met wijn; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, van de Marennes met zout; SPECULATION, kapt. J. Christophersen, van Napels met olie en stukgoederen; HYPERION, kapt. E. Bonny en ROSE, kapt. Th. Haves, beide van de Havanna, met koffie en suiker; AUGUSTA, kapt. W.R. Groenewald, van Charlestown met katoen en rijst; de drie laatstgemelde schepen moeten quarantaine houden.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en van den 24 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: CAROLINE, kapt. E.J. Melchers, naar Buenos Aires met stukgoederen; DIE HOFFNUNG, kapt. J. Topp naar de Oostzee; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. E.G. Jonker naar Riga; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smit; OSIRIS, kapt. T. Heyes en DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, alle drie op avontuur; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange en ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, beide naar Tremblade en alle zeven met ballast; DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen, naar Londen met boomschors; DE JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster op avontuur; DE ZEELUST, kapt. R.R. Legger naar Dantzig; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Remkes naar Hamburg; FADERNELANDE, kapt. M. Lunoe naar Gothenburg en THE ATLANTIC, kapt. A. Crosby naar Petersburg, alle vijf met ballast; DE FANNY, kapt. J.Y. van der Sweep (opm: kapt. Y. van der Zweep), naar Rio de Janeiro met stukgoederen.
Den 30 dito. Het schip THE ROSE, kapt. H. Steeling, van de Havanna is van quarantaine ontslagen en heden naar Antwerpen opgezeild.
Den 28 dezer is alhier ter rede gekomen, DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent van Bordeaux naar Brussel gedestineerd met wijn.
Ook zijn van den 28 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit van Marseille en DE PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke van Londen, beide met stukgoederen; AMPHITRITE, kapt. P. Clement van Rio de Janeiro met koffie; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar, van Lissabon met zout; ANTWERPS PACKET, kapt. L. Hawegh, van Hull met stukgoederen; LES DEUX SOEURS, kapt. J. Carel, van Duinkerken met wijn; DE VROUW JANNETJE, kapt. P. Bocque, van Londen met stukgoederen; THE CROWFURD, kapt. S. Hayat, van St. Jago met koffie; LOUISE, kapt. A. Robertson, van Laydonea met verfhout; THE BENGAL, kapt. S. Gale, van Batavia met rijst enz.; LES DEUX SOEURS, kapt. F. Gekiere, van Duinkerken met wijn; THE TWO BROTHERS, kapt. R. Meck, van St. Salvador met suiker enz.; TOMWORTH, kapt. R. Girdler, van Boston met suiker en koffie; ANFANG, kapt. M.C. Biorn, van Buenos Aires met huiden; LA REINE CHÉRIE, kapt. P. Sparboom, van Bayonne met stukgoederen; DE JUFVROUW TITSIA, kapt. D.G. Schum, van Tremblade met zout; HERKULES, kapt. Th. Schipman, van Londen met stukgoederen.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en den 28 en 29 dezer van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW LUCIA, kapt. J.H. Albers, naar Dantzig en CHARLOTTE, kapt. S.J. Potlich, naar Memel, beide met ballast; HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, naar Sandwich met boomschors; DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schrude op avontuur en BERGENS LOHD, kapt. U. Bunestern naar St. Ubes, beide met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 31 mei. De twee schepen, die gisteren in het gezicht waren, zijn MARGARETH, kapt. W. Ferguson van Libau en DIDO, kapt. P. Wacklen van Cette; laatstgemelde, zijnde een Russisch driemastschip, geladen met wijn en naar Rotterdam bestemd, is bij Goedereede gestrand; men is bezig de lading te lossen, zijnde er reeds twee poonschuiten met wijn in de Goedereesche haven aangekomen. Kapitein Parker is van quarantaine ontslagen en opgezeild. De wind N.
1 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARY, kapt. W. Boid van New Orleans, ligt in quarantaine; en zeilden in zee: MARIA, kapt. J. Sikkes naar Liverpool en DASH, kapt. W. Allen naar Londen. Van de morgen zeilden in zee: EENIGHEDEN, kapt. F. Bjornsen naar Drammen en CATHARINA MARIA, kapt. P. Brathering naar Riga.
Het Russisch driemastschip DIDO, kapt. Wacklen, zit nog op het Goereese strand, en heeft 6 voet water in; men vreest dat hetzelve er niet zal afkomen; de lading wordt intussen verder gelost. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 31 mei. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, beide naar Londen. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARIA, kapt. J.H. Hazewinkel, van Alicante met stukgoederen en zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 1 juni. Heden is alhier gearriveerd de Nederlandse kof INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, van Nerva met een lading hout.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Zr.Ms. Roei- en Kanonneerboot No. 1, gecommandeerd door de adelborst der 1ste klasse de Roock, is, den 12 der verledene maand, op de hoogte van Bantjar, slaags geweest met twee roversprauwen, die het uitzicht van (opm: er uit zagen als) gouvernements kruisprauwen hadden, doch door derzelver manoeuvres achterdocht hadden gegeven. De kanonneerboot, hen onderschept hebbende, raakte met de rovers ernstig slaags, waarbij deze veel schade bekwamen en daarop, met kracht van roeien, de vlucht namen, een gedeelte van hunnen buit over boord werpende, en begunstigd door een, intussen, opgekomen stilte, welke de kanonneerboot verhinderde hen verder te vervolgen.


Datum: 06 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de SCHLUME, kapt. J.P. Bakman van Havre; JOHANNA MARIA, kapt. H. Olsen van Drammen; CATHARINA MARGARETHA, kapt. P. Dade van Arendsburg; SIRIUS, kapt. C. Tehling en JOHANNA BEATA, kapt. M.C. Range, beide van Riga; IRIS, kapt. D.H. Nieman, SPRIGHTLY, kapt. D. Rodger en FLEECE, kapt. R. Scott, alle van Libau; en zeilde in zee: VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hofkamp naar Marennes. Het schip MARY, kapt. W. Boid, is uit de quarantaine ontslagen en opgezeild. De wind NW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: WILLIAM, kapt. S. Vidler naar Rye.
De wind NW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MINSTRILL, kapt. C. Arkeoll van Batavia en PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd van Londen.
Van de morgen arriveerde uit zee: THOMAS, kapt. T. Atherden van Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 juni. Heden zeilden in zee: DICKENS, kapt. W. Procter naar Lima; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg naar Lissabon; EENIGHEID, kapt. H.P. Voss naar de Oostzee; STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra naar Riga en VROUW HILLEGINA, kapt. A.H. Tap op avontuur. De wind ONO.
Den 2 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk van Arendsburg; HEERTINA, kapt. G. Rasmussen van Nijstad; MINERVA, kapt. J.F.G. Schut van Greifswald; VERWACHTING, kapt. C. van der Drift van Lissabon; SWILLING, kapt. M. van der Struijs van Altona en ANNA MARIA, kapt. A.K. Kruse van Kopenhagen. Heden zeilden in zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden naar Lissabon en JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon naar Alnmouth. De wind NO.
Den 3 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams van Londen; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden en ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, beide van Lissabon. De wind NNW.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEPTHUN, kapt. W.A. Bakker van Oléron. Heden zeilden in zee: CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand naar Tremblade; GOEDE VERWACHTING, kapt. M.H. de Jonge naar de Oostzee en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen; en arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide van Londen.
De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 3 juni. Te Antwerpen heeft men de tijding ontvangen, dat Zijner Majesteits fregat DE BELLONA in goeden staat te Batavia aangekomen is, en dat de burggraaf Du Bus de Ghisignies, als gouverneur-generaal van Nederlands Indië door Z.M. met gezegd fregat derwaarts gezonden, in welstand te Batavia ontscheept is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juni. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHANNA MARIA, kapt. H. Olsen, van Drammen met hout en NEPTHUNUS, kapt. W.A. Backer, van Oléron met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Keulen, 26 mei. Te rekenen van de 1 juni zal provisioneel een stoomboot de dienst tussen deze stad en Koblenz verrichten, tot dat de stoomboten zullen gereed zijn welke voor de loop van de Rijn gebouwd worden. De eerste van deze stoomboten, die gereed zal zijn, is de stoomboot DE LODEWYK, de schoonste welke nog van de Nederlandse werven gekomen is, en die bestemd is voor de vaart tussen Mainz en Mannheim. Kort daarna zal men een zeer fraaie stoomboot voltooien, die de gemeenschap tussen Mainz en Frankfurt onderhouden zal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 juni. Heden kwam behouden van Groenland terug het door de alhier gevestigde Nederlandsche Groenlands en Straat Davids Visscherij Sociëteit uitgeruste pinkschip NEDERLAND, gevoerd door commandeur Jacob Adriaan, gevangen hebbende 1990 robben. Door aanhoudende stormen en slecht weer het schip lek geworden zijnde, heeft de commandeur het besluit moeten nemen, tot voorkoming van grotere schade terug te keren, en zich met genoemde vangst te vergenoegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Londen de snelzeilende sloep ROTTERDAM, kapt. J. Laming; vertrekt zaterdag den
10 juni.
- Naar Bremen de Nederlandse tjalk DE VROUW ANNA, kapt. H. Garrels, om spoedig te
vertrekken.
- Naar Hamburg de Nederlandse tjalk DE DANKBAARHEID, kapt. P.J. Huges, om spoedig te
vertrekken.
Adres bij Ch. en J.F Cornelder H. Zn, cargadoors, Nieuwehaven, M 360

RC 060626
Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, binnen Rotterdam, zijn van mening, na gedane aangifte volgens de wet en als lasthebbende van meester, publiek te veilen en te verkopen, op dinsdag den 27 juni 1826, des namiddags ten 4 ure, in het logement genaamd het Groot Hotel van Engeland, op de Groote Markt:
- Het onder Nederlandse vlag varende gekoperd fregatschip, genaamd ANNA, laatst gevoerd geweest door kapt. Cornelis Ruurds Stoeten, met en benevens deszelfs gehele inventaris, eerst het hol met deszelfs daarin staande masten, boegspriet, marsen-zalingen en ezelshoofden, braadspil, gangspil, roerrusten en puttings en inventaris, bij kavelingen, en daarna het gehele schip en inventaris bijeen; liggende hetzelve in de Zalmhaven, te Rotterdam.
- Het hol van het Russisch gebouwd fregatschip, genaamd ELIZABETH, met en benevens ankers en rondhout; liggende te Delfshaven, in de Achterhaven, en
- Enige verdere goederen en scheepsgereedschappen meer; alles nader en breeder bij biljetten omschreven.
Zijnde inmiddels nadere onderrichting te bekomen bij de bovengemelde makelaars.


Datum: 07 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juni. Binnengekomen: PHOENIX (opm: brik), kapt. D.T. Visser, van Havanah, laatst van Falmouth, ligt quarantaine; TRITON, kapt. D. Streng, van Palermo; CORNELIUS (opm: aak, bunschip TWEE GEBROEDERS), kapt. A.J. Overzee en TWEE JONKVROUWEN, kapt. G.A. Dijkstra, beide van Londen; NORCHAM, kapt. D. Charrosin, van Southampton; FREDRICA, kapt. A. Ostberg, van Stockholm.
(opm: de zeebrief van de PHOENIX, kapt. D.T. Visser werd op 30 augustus 1827 geretourneerd, met de mededeling ‘zullende hetzelve worden gesloopt’; de evenementen beschreven in AC 250226 zullen hier ongetwijfeld van beslissende invloed zijn geweest)
Uitgezeild: VROUW ALIDA, kapt. T. Zweerts, naar Tremblade; VROUW GEZINA, kapt. A.E. Pot, naar Oléron; VROUW ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, naar Noorwegen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, binnengekomen den 3 juni: NEDERLAND, kapt. J.J. Adriaan, uit Groenland, met 1990 robben, dezelve heeft den 12 mei, wegens bekomen zware lekkage het ijs moeten verlaten, en den 11 april gepraaid commandeur Cupido (opm: pink MAASSTROOM), welke toen 2300 à 2400 robben aan boord had.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 6 juni is ter rede van Batavia gearriveerd de brik H. , kapt. Kortkemeijer, vertrokken van Rotterdam met 9 passagiers op 27 december 1825.


Datum: 08 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 juni. Binnengekomen: JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. P.C. Stachouwer en NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, beide van Suriname; NEDERL. KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, van Londen; SOEBLOEMSTER, kapt. B. Sorendsen, van Drammen; uit quarantaine ontslagen: Kapitein T. Reed, van New Orleans.
Uitgezeild: TASSEL, kapt. J. Harrison, naar St. Thomas; TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, naar Londen; kapt. M. Holst, naar Noorwegen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij. De stoomboot, DE ONDERNEMING, kapt. B.M. Corbière, welke gewoonlijk de reis binnen de 48 uren aflegt,vertrekt, gedurende de maanden juni, juli en augustus 1826:
Van Amsterdam, den 10, 20 en 30 van elke maand, des avonds ten 11 ure.
En van Hamburg, den 5, 15 en 25 van elke maand, des morgens ten 6 ure.
Nadere informaties, nopens de vrachten, zo voor passagiers als goederen, goud, zilver en effecten, zijn te bekomen ten kantore van de Directie Amsterdam, Kalkmarkt, No. 54.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juni. Van quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, AUGUSTIN, kapt. Grönewald van Charlestown (opm: Charleston, Verenigde Staten).
Heden is alhier ter rede gekomen: DE DOCHTER ALIDA, kapt. H.D. Duit, van Memel naar Brussel gedestineerd met houtwaren. Ook zijn van den 31 mei tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE VIER GEZUSTERS, kapt. A. Roben en DE GOEDE HOOP, kapt. W.C. Dunk, beide van Hamburg met zink; THE ALFRED, kapt. W. Bellingham, van Guernsey met koffie en suiker; HOLLEBARDEN, kapt. T.J. Cornelissen, van Triest met stukgoederen; JONES, kapt. Th. Lesch, van de Havanna met koffie en suiker, de laatst gemelde moet quarantaine houden.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 31 mei tot heden van onze rede naar zee gezeild: FRANCISCUS, kapt. B.H. Ricke, naar Bilbao met lijnzaad en vlas; CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven, naar de Marennes met ballast; DE IRIS, kapt. B. Eyteman, naar Bremen met glas; DE VROUW GREETINA, kapt. G.L. Bles, op avontuur, DE BRABANDER, kapt. R.R. de Haan, naar Sandwich en BATAVIA, kapt. P. Blair, naar Londen, alle drie met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 5 juni. Heden is van onze rede opgezeild de Nederlandsche kof CATHARINA EN GEERTRUIDA, kapt. H.L. Dokter van Cette, gedestineerd naar Rotterdam met wijn en brandewijn.
Ook is uitgezeild de Nederlandse kaag DE HOOP, kapt. O. Harms, van Antwerpen naar de Marennes met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 juni. gisteren namiddag arriveerden uit zee: OHIO, kapt. J.D. Dennis van Boston en JUPITER, kapt. G.G. Schoof van Cette; en zeilde in zee: RHINE, kapt. R. Hosie naar Leith. De wind NNO.
Den 6 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: Zr.Ms. brik SIRENE, luitenant Klein, en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. P. Landberg naar Havanna. Volgens rapport van de zeeloodsen zijn met de loods aan boord voor de wal de schepen AURORA en JONGE HENDRIKA, kapt. Heijnes en M. Schaap. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 5 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BETHELL, kapt. T. Hall van Hull en FLORA, kapt. C. Klok van Londen; en zeilde in zee: MARSHALL BLUCHER, kapt. J.C. Low naar Londen. Heden zeilden in zee: SALLY, kapt. G. Durie naar Aberdeen; SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick en EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound, beide naar Londen; KETTY, kapt. I. Ansdell en ELIZA, kapt. G. Smith, beide naar Hull. De wind NNO.
Den 6 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk naar Marennes; en arriveerden uit zee: JONGE ARIJ, kapt. A. den Breem van Londen; ALBION, kapt. T. Graham van Leith en ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack van Aberdeen.
Heden arriveerde uit zee: JOHN AND THOMAS, kapt. W. Emmery van Hull; en zeilden naar zee: JETSKE MARGARETHA, kapt. G.R. Oosters op avontuur en BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Drontheim, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. H.G. Sap. Adres bij Gerard Mauritz, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het opnieuw gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder
Johannes Martens; hebbende voortreffelijke inrichtingen tot het vervoeren van passagiers.
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip, DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Sietzes Schuil.
- Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRICA ELISABETH, kapt. Anne Glasener.
- Naar Marseille, het Nederlands brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden, om
den 20 juni te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
- Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip DE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes, om den
25 juni te vertrekken.
- Naar Bordeaux, het nieuw gebouwd snelzeilend schoenerkofschip DE EERSTELING, kapt.
Hans Friedrich Klie.
- Naar Nantes, het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip DE HOLLANDER, kapt.
Hendrik van der Kolff.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 juni. Scheepvaartberichten:
- Heden is door de loodsschipper G.H. Sterel, Terschelling, zuiden 7 mijlen van zich, in goede staat gepraaid het schip DE GEERTRUIDA, kapt. W.H. Kleijn, van Bordeaux naar Bremen bestemd.
- Kapitein F. Clement, van Rio de Janeiro, te Antwerpen gearriveerd, rapporteert den 24 mei bij het inkomen van Het Kanaal, in goede staat, gepraaid te hebben het schip AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel.
- Het Nederlands schip CONCORDIA, kapt. I.J. Willems, te Antwerpen thuis behorende en van Batavia komende, is den 1 maart, op 28 gr. Zuiderbreedte, 46 gr. Oosterlengte, ontmoet door kapitein Laporte, van Calcutta op de rivier van Bordeaux gearriveerd; hetzelve had den 26 februari, ten Zuiden van Mauritius, door een hevige windvlaag de fokkemast gebroken; de kapitein trachtte, zonder van de hem door kapt. Laporte aangeboden hulp gebruik te willen maken, zich in staat te stellen, om de Kaap de Goede Hoop te bereiken; hoogstwaarschijnlijk is dit hetzelfde, als waarvan door kapt. Sutton gerapporteerd is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Het schip ENDEAVOUR, kapt. J.D. Gilles, van Manilla naar Antwerpen, was den 29 mei op de hoogte van Plymouth; hetzelve is op 29 gr. noorderbreedte, 45 gr. lengte, door een roverschoener voor circa 3500 dollars aan schildpad en voorts van specie, klederen enz., ter waarde van circa 1000 dollars, beroofd geworden; gezegde schoener, groot omtrent 200 tonnen, was sedert 20 dagen van Carthagena in zee, voerende 7 stukken, een 18 ponds draaibas en 70 equipage, van allerlei landaard; de kapitein, die een inboorling van Columbia was, had gezegd, dat tien dagen voor hem een andere schoener, door dezelfde reders uitgerust, van Carthagena was gezeild, om op de hoogte van de Vlaamse Eilanden (opm: de Azoren) te kruisen.


Datum: 09 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juni. Binnengekomen: PALAMBANG, kapt. Leopold Heijde, van Batavia (opm: het fregat PALEMBANG zou tot verkoop in maart 1830 in Amsterdam worden opgelegd); MARIA, kapt. J.H. Zeijlstra, van Suriname; MARTHA, kapt. J. Edwards, van New York; JONGE DAVID, kapt. J.D. Kuijper en GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, beide naar Hull.
Uitgezeild: VREEDE, kapt. J.J. Greeve, naar Oléron; NEPTHUNES, kapt. J. Lucke, naar Yarmouth; Uit de quarantaine ontslagen: kapt. D. Visser, van de Havanna.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 3 juni. Te Antwerpen heeft men de tijding ontvangen, dat Zr.Ms. BELLONA op den 2 februari jl. in goede staat te Batavia aangekomen is. Het schip was den 28 september ll. uit Texel gezeild.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop, het halve veer en schip van Makkum op Leeuwarden, vice versa, zoals het in leven bij Rinnert R. de Jager is bevaren is geweest. De gegadigden kunnen zich ter informering bij de weduwe van R.R. de Jager te Makkum, vervoegen.


Datum: 10 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 juni. Heden is alhier, op de werf Hollandia, van de scheepsbouwmeester Cornelis van Zwieten, te water gelaten, het fregatschip DE VREDE, groot vier honderd tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Gebrs. Heemskerk, kooplieden alhier. De juistheid der verrichting en de fraaie constructie van het schip getuigen van de kunde van de bouwmeester, en wettigen de roem, hem in zijn vak algemeen toegekend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juni. aan deze stad is gearriveerd: het schip DE VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuijper, van Marennes met zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Scheepvaartberichten:
- Kapitein D.T. Visser, van Havana in Texel binnen, bericht, dat den 28 mei op de hoogte van Wight geloodst is het schip DE VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname naar Amsterdam, alsmede het schip NOORD HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, mede van Suriname naar Amsterdam en reeds den 6 juni in Texel binnen.
- Kapitein A.C. Edeling, voerende het schip DE DRIE GEBROEDERS, van Batavia naar Amsterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop, meldt uit de Baai van Vigo van den 19 mei, dat hij, uithoofde van aanhoudende tegenwinden, zich genoodzaakt had gezien, om, uit vrees voor gebrek aan water en levensmiddelen, aldaar binnengelopen; hem waren acht dagen quarantaine opgelegd, na afloop waarvan hij zich ten spoedigste het benodigde zou aanschaffen en onmiddellijk de reis voortzetten; zijnde het schip en, zo hij meende te mogen veronderstellen, ook de lading in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 juni. Het Nederlands hoekerschip AMSTERDAM, No. 3, kapt. J.R. Klaasen, van Lissabon naar Amsterdam, is, volgens brief van Lissabon van den 20 mei, aldaar uithoofde van lekkage teruggekomen; moet lossen om te repareren.

AC 120626
Texel, 9 juni. Binnengekomen: HENDRICA JOHANNA, kapt. P. Hansen, van de kust van St. Domingo, ligt quarantaine; NYMPHIA, kapt. T.J. van der Veen, van Cette, laatst van Dublin; HET DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser, van Londen; VROUW CHRISTINA, kapt. K.J. Dood, van Hull; RESOLUTION, kapt. E. Stokkebije en FORTUNA, kapt. S.W. Soeken, beide van Libau.
Schipper Jacob Jacobsen, gevoerd hebbende het schip ANNA MARGARETHA (opm: buitenlander), van Stavanger in Noorwegen, met een lading steen, naar Rotterdam bestemd, is, naar circa 10 dagen in zee te zijn geweest, laatstleden maandagnacht (5 juni) zo wat op de hoogte van Kamperduin, totaal verongelukt; een jongen van hetzelve, genaamd Johannes Olsen, is op een plank aangedreven, alleen gered.
Uitgezeild: NEDERL. KROONPRINS (opm: NEERLANDS KROONPRINS), kapt. J.P. Jelsma, naar Londen; ALBERDINA, kapt. J.T. Zomer, naar Boston in Engeland; GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, naar Oléron, de laatste gisteren reeds.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Antwerpen, 9 juni. Heden is alhier van stapel gelopen de schone koopvaardij brik LOUISA AUGUSTA, gebouwd op de werf van den heer Lecarpentier, voor rekening van de Gebr. De Cock te Gent.


Datum: 13 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 juni. Men meldt van Portsmouth, onder dagtekening van den 5 dezer, dat men er het Oost-Indisch schip BOMBAY, kapt. Charitie, van China en Batavia komende, had zien passeren, de gewezen gouverneur-generaal van Nederlands Indië, de Baron Van der Capellen, aan boord hebbende. En particuliere brieven uit Londen, van later dagtekening, melden, dat de Baron Van der Capellen reeds te Deal aan wal gestapt was. Hij schijnt Batavia den 4 februari verlaten te hebben; terwijl de burggraaf Dubus de Guisignies, volgens een brief uit Batavia van den 1 februari, den 28 januari de westelijkste punt van Java gepasseerd was, en die dag, den 1 februari, te Batavia gewacht werd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 juni. De heer Augustus Serruys, consul van Z.M. en agent der Handelmaatschappij te Lima, is op het einde van januari aldaar aangekomen. Hij was half september met de MAGNANIME, kapt. Sikkes (opm: kapt. Jean Sietzes), van Antwerpen vertrokken. Gezegd Antwerps schip is het eerste dat een Europese vlag in de haven van Callao heeft doen wapperen nadat die plaats zich aan de wapenen van de independenten had overgegeven. De heer Serruys heeft zich, zodra hij te Lima aankwam, tot den generalissimus en president Bolivar begeven, door welken hij met de meeste onderscheiding ontvangen en dadelijk ter maaltijd genodigd is. Onze consul prijst zeer de minzaamheid van gezegde president en zijn gunstige gezindheden voor de Nederlandse handel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groet, van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 juni. Gisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, het schip JONES, kapt. T. Lesch van de Havanna.
Van den 4 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: PIETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers, van Liverpool met klipzout; THE HERALD, kapt. E. Neshelt, van New York met stukgoederen; ENDEAVOUR, kapt. J.D. Gillis, van Manilla met traan en huiden; LA VIVE HENRIETTE, kapt. Thalma, van St. Jago-de-Cuba met suiker en koffie; PRONOS, kapt. J.T. Lund, van Gallipolli met oliën en zwavel; THE HARDY, kapt. P. Shirley, met suiker en THE FRANCIS, kapt. T. Walker, met koffie en suiker, beide van de Havanna; DE ONDERNEMING, kapt. F.G. Klip, van Charlestown met katoen en rijst. De drie laatste moeten quarantaine houden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en den 4 en 5 dezer van onze rede naar zee gezeild: LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest en DE JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muys, beiden naar Londen met boomschors; LE COUREUR, kapt. B. Boutin, naar St. Vas, met zink; INTREPIDE, kapt. J. Koesot, naar Madeira met stukgoederen; de SYX SUDSKENDER, kapt. August. Luelt naar Lissabon en IL TEMPIO, kapt. A. Francich, naar Bergen, beiden met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. oorlogskorvet DOLPHIJN, luitenant Bloemendaal en AURORA, kapt. A.M. Heijnes, beide van Batavia; GUIANA, kapt. F. Popken van Suriname en JONGE HENDRIKA, kapt. M. Schaap van Cefalonia; en zeilde in zee: HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk naar Liverpool. Van de morgen zeilden in zee: JUFFROUW WILLEMINA, kapt. J.J. Swart naar …. De wind NNO.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuijper van Marennes; NEPTHUNUS, kapt. J. Peters en MARIA DOROTHEA, kapt. O. Muller, beide van Riga. De wind NO.
Den 9 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: ONTARIO, kapt. D. Loving naar Virginië; ALEXANDER, kapt. C. Davey naar Suriname en GULNARO, kapt. W. Graves naar Baltimore. De wind NO.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot van Marennes; en zeilde in zee: DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong naar Marennes. Van de morgen zeilden in zee: PORTLAND, kapt. L. Bradfort naar Baltimore; JONGE TJITSKE TROMP, kapt. S.R. de Jong naar Nerva; HOFNUNG, kapt. J.J. Busch naar de Oostzee; MINERVA, kapt. H.L. Rentz naar Fredrikshaven; BARBARA, kapt. L. Henchman naar Petersburg; HARMONIE, kapt. P. Permien en PROVIDENTINA, kapt. P. Ahrens, beide naar Riga. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HEBE, kapt. W.M. Intosh van Newcastle en LOUISA, kapt. D. Guijt van. ……
Heden arriveerde uit zee: VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs van Arendsdahl (opm: Arendal); en vertrok DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind NNO.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord van Kadix; DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden van St. Ubes; VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad van Lissabon; EENDRAGT, kapt. H.A. van der Wal van Libau; FLORA, kapt. D. Rooderkerk van Liverpool; MARIA, kapt. M. van der Hudde van Alesund en MARY, kapt. J. Fredriks van Bergen. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilden in zee: UNION, kapt. J. Howes naar Liverpool; VROUW ENGELINA, kapt. H.F. de Jong naar Marennes en TWEE VRIENDEN, kapt. J. van Duin naar Hull. De wind ONO.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Meeuwen van Dantzig. Heden zeilden in zee: ORION, kapt. H. Niejahr naar de Oostzee; VROUW ADRIANA, kapt. E.A Mulder naar Marennes en URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey.
De wind O.
Den 10 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: BRILLIANT, kapt. J. Wilson van Hull; POMONA, kapt. G. Currey van Newcastle en VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw van St. Ubes. Heden zeilden in zee: JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel naar St. Ubes; VROUW TENNEGINA, kapt. E.K. de Wilde en DE HOOP, kapt. K.Z. Schut, beide naar Bergen; LOUISA, kapt. C. Pettersen naar Stockholm; VROUW PETRONELLA, kapt. de Boer naar Hamburg; HERSTELDER, kapt. Bruins, ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa en DIVERDINA, kapt. Meints, alle naar de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een hektjalk, bijkans geheel nieuw vertimmerd, groot pl.min. 28 lasten, met deszelfs complete inventaris, op aannemelijke conditiën te koop, liggende en te bevragen bij H.J. van der Werff te Appingedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. den 6 juni binnen gekomen het smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Smit, met hout van Noorwegen en het tjalkschip DE EENDRAGT, kapt. H.T. Blaauw.
Den 7 dito binnen gekomen het smakschip DE JONGE GRIETJE, kapt. J.A. Moltendam.
Den 9 dito binnen gekomen de kofschepen VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen.
Den 10 dito binnen gekomen DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra; GROOT LANKUM, kapt. Harm de Weerd; JOHN WILHELM FREDRIK (opm: kof JOHAN HENDRIK WILHELM), kapt. Harmanus Sleehuis; MARTHA, kapt. D.R. van Wijk, allen met hout van Noorwegen.
Den 3 dito uitgezeild het smakschip DE JONGE JOHAN, kapt. Reinder Jans; met ballast naar Noorwegen.
Den 8 dito uitgezeild het kofschip DE JONGE BAREND, kapt. Barend R. van Wijk, met paarden en koeien naar Petersburg; het smakschip DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, met ballast op avontuur.
Den 10 dito uitgezeild de schoenerschepen FRIENDS, kapt. John Power; VICTORY, kapt. R. Reijze; het sloepschip ATTALANTA, kapt. William Mann, met boter en vlas naar Londen.


Datum: 14 juni 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 juni. De volgende gebeurtenis, aan boord van de Nederlandse schoener ANNA, gezagvoerder J. Hector, voorgevallen, achten wij dat, inzonderheid voor de kustvaarders, niet te algemeen bekend kan worden gemaakt.
Gemelde schoener, op den 30 april ll., Singapore verlatende, nam de gezagvoerder, als het ware uit medelijden, zeven inlanders aan boord, welke als Hadzjis gekleed waren, en voorgaven dat zij naar Java wensten terug te keren. Geen geld hebben om hun vracht te betalen, verzochten zij hun passage, door scheepdienst aan boord te mogen inwinnen. Zulks werd ingewilligd, en gaf gelegenheid tot de uitvoering van het volgend complot.
Op de hoogte van Lingea werd de gezagvoerder, terwijl hij de nachtwacht waarnam en zich alleen met de matroos die aan het roer stond, wakker op dek bevond, plotseling door een van de zogenaamde Hadzjis aangevallen en aan het been door verscheidene schampwonden gekwetst, na bereids een op hem gerichte krissteek te hebben afgeweerd. De overigen van het complot kwamen toen toeschieten, en zij zouden, zonder twijfel, hun oogmerk om zich van het schip meester te maken, bereikt hebben, indien niet door de vigilantie van de kapitein, en het ontwaken van de opperstuurman en drie Europese passagiers, die dadelijk ter hulp snelden, de aanvallers overmeesterd waren. Vier hunner zijn in het gevecht gedood, en de drie overige overboord gesprongen zijnde, zijn met de jol, na het touw te hebben los gesneden, weggedreven. De gezaghebber, die buiten de mogelijkheid was om hen dadelijk te vervolgen, veronderstelt dat zij verongelukt zijn, alzo er, kort daarop, een hevige bui opstak. De equipage, uit Lascars bestaande, was dadelijk in het scheepstuig gevlucht, en kwam niet te voorschijn vóór dat het gevaar geweken was. Een omstandigheid, welke nog meer bevestigt dat deze aanslag door vermomde rovers moet gedaan zijn, is namelijk dat de Javaanse bediende van een van de passagiers verklaard heeft, dat hij door de aanvallers, met het mes op de keel, is aangezet om zich bij hen te voegen, en zijn meester te vermoorden.


Datum: 15 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 juni. Binnengekomen: AMSTERDAM No. 2, kapt. J. Klaasen, van Lissabon; van de quarantaine is ontslagen kapt. W. Lord, van Mantanza. Niets uitgezeild.
Zr.Ms. paket-brik SIRENE, kapt. ………, naar Curaçao bestemd, is den 7 juni, in Het Kanaal, in goede staat gepraaid door de loodsschipper A.C. Lap. – Den 4 juni is op de hoogte van Portland geloodst, het Zweedse schoenerschip AMITIE, kapt. Schulz. – Den 12 juni is, op de hoogte van Kamperduin, in goede staat zeilende gezien, DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. S.R. de Jonge, naar Nerva bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 juni. gisteren namiddag arriveeerde uit zee: GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Lademacher van Straalsund. Heden zeilden in zee: DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries en TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, beiden naar Marennes. De wind NO.
Den 12 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerde uit zee: ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben van Riga. De wind N.
Den 13 dito. Heden zeilde in zee: CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik naar Marennes.
De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GUSTAVE, kapt. J.C. Wallis van Straalsund en WEARDUS, kapt. J. Ahrends Jr. van Libau; en zeilden in zee: GOEDE EENDRAGT, kapt. J.J. Kraijer naar Libau en AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Masck naar de Oostzee.
Heden arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beiden van Londen; en zeilden in zee: KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar naar Noorwegen; DE HOOP, kapt. H.B. Engelman naar Libau; HAYTI, kapt. R. Stevenson, ROTTERDAM, kapt. J. Laming en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, allen naar Londen. De wind O.
Den 12 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: NEPTHUNUS, kapt. H.P. Mulder naar … ; GLORY, kapt. W. Frost naar Londen; MERCURIUS, kapt. D.R. Dirks en DEBEN, kapt. J. Dale, beiden naar Hull. Heden arriveerden uit zee: FREDRIKA, kapt. J.F. Woitge van Wolgast; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Boxer en PRINS FREDERIK, kapt. G. Hart, beide van Londen. De wind N.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: COMMERCE, kapt. S. Golder van Londen en VROUW IDA, kapt. O. Jos van St. Ubes; en zeilde in zee: PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson naar St. Ubes. Heden zeilde in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Burgemeester en Wethouders van de Stad Dordrecht roepen bij deze op, de onbekende eigenaar of eigenaars van de overblijfsels van een Hoogaars of vaartuig, welke bij het uitdiepen van de St. Jorispoortshaven in de grond gevonden zijn, ten einde die overblijfsels, welke de verdere uitdieping zouden belemmeren, ten spoedigste, immers uiterlijk binnen veertien dagen, aldaar uit de grond te halen en van daar weg te voeren; zullende anderszins, bij gebreke daarvan, hetzelve van stadswege voor hun rekening gedaan worden.
Dordrecht, 14 juni 1826.
Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van der Elst, Wethouder, ter ordonnantie van dezelve, S.H. Lotsij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 juni. Aangaande het schip MAGDALENA ALIDA, kapt. M.H. Krull (opm: kof, kapt. Minne Hendriks Krul), den 19 januari van Cette naar Amsterdam vertrokken en van hetwelk sedert geen bericht is ingekomen, meldt men van Cette, van den 30 mei, dat men hetzelve als nu zeker veronderstelde verongelukt te zijn, uit hoofde, dat een kapitein, kortelings te Marseille gearriveerd, gerapporteerd had, tussen Barcelona en Tarragona gevist te hebben een stuk voorloop 3/6, ogenschijnlijk sedert enige maanden onder water gelegen te hebben, als zijnde met schelpen bezet en waarvan het merk herkend is voor hetzelfde, als dat van de stukken voorloop 3/6, door het huis Ratjé Guinard et Comp. te Cette, in het gemelde schip afgeladen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Bij het bericht, aangaande het schip CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, van Batavia naar Antwerpen, in de laatst voorgaande medegedeeld, kan men thans nog voegen, dat hetzelve toen de fokkemast, boegspriet, grote steng en twee boten verloren en in een storm 200 zakken koffie overboord geworpen had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Volgens brief van kapt. J. Hulsen, voerende het fregatschip ZORGVULDIGHEID, van Amsterdam naar Suriname, in dato den 1 mei, was hij toen in goede staat zeilende op 38 gr. 32 min. noorderbreedte, 358 gr. 14 min. Hollandse lengte (opm: men werkte op Nederlandse schepen soms met de meridiaan over de Westertoren in Amsterdam; de hier opgegeven lengte lijkt echter onjuist); hebbende de wind ZZO, kleine koelte, met mooi weer; aan boord was alles wel.


Datum: 16 juni 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Gisteren ochtend is Z. Exc. de secretaris van staat, afgetreden gouverneur generaal van Nederlands Indië, de baron Van der Capellen, met mevrouw zijne gemalin en gevolg per stoomboot uit Engeland alhier in gezondheid aangekomen. Twee der talrijke schepen, die op de rede lagen, beide op Indië varende, de VROUW MARIA en DE JONGE JACOBUS, begroetende Z. Exc. met een saluut, dat zij bij zijn vertrek herhaalden. Na zich een weinig bij den heer schout bij nacht Musquetier te hebben verfrist en een gul aangeboden diner bij de heer Hoboken op zijn buitengoed aangenomen te hebben, heeft Z. Exc. zijne reis naar ’s Gravenhage voortgezet.
Er zijn tijdingen van Batavia van den 2 februari: Java was volmaakt rustig en er was versterking van troepen uit Holland aangekomen. Het Nederlands fregat BELLONA was een dag zeilen van Java gepraaid.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Nederlandsche Handel-Maatschappij
De directie adverteert bij deze dat zij, ten gevolge van het niet in tijds aankomen van het schip JORINA te Rotterdam (opm: zie o.a. BC 250326), met afwijking van hare aankondiging van de 16 mei j.l, hare eerste jaarlijkse Theeveilingen zal houden als volgt:
Te Rotterdam op den 12 juli aanstaande, van de lading van het schip de VIJF GEZUSTERS, bestaande uit;
300 lange ¼ en 200 gewone kisten Boey
1093 ¼ kisten Congo
920 ¼ en 524 1/12 kisten Kempoey
575 ¼ kisten Souchong
170 ¼ kisten Pecco
357 ¼ kisten Hysant
815 ¼ kisten Hysantschin
300 ¼ kisten Tonkay
250 ¼ kisten Songlo
395 ¼, 200 1/6 , 50 1/8 kisten Uxim
40 ¼ en 6 1/6 kisten Joosjes fijnblad en
70 ¼ en 10 1/8 kisten Joosjes grofblad
Te Amsterdam op den 14 juli aanstaande, van de lading van het schip de ROTTERDAM, bestaande uit:
300 lange ¼ en 200 gewone kisten Boey
1560 ¼ kisten Congo
620 ¼ en 400 1/12 kisten Kempoey
537 ¼ kisten Souchon
110 ¼ kisten Pecco
382 ¼ en 68 1/8 kisten Hysant
349 ¼ en 98 1/8 kisten Hysantschin
314 ¼ kisten Tongkay
626 ¼ kisten Songlo
37 ¼ en 120 1/8 kisten en 300 á 10 catij dito Uxim
26 ¼ en 18 1/8 kisten Joosjes fijnblad
39 ¼ en 14 1/8 kisten Joosjes grofblad
Zullende de monsterlijsten op maandag den 12 dezer , en de monsters den 14 dito bij den heren Pakhuismeesters van de thee in de beide steden verkrijgbaar zijn, terwijl de notities met daarbij gevoegde veil condities op maandag 26 dezer, ter zelven plaatse zullen worden uitgegeven.
’s Gravenhage, den 9 juni 1826 Van de Poll, president
De Clercq, secretaris

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder S. Camphuis te Sneek presenteert publiek bij strijk en verhoog geld te verkopen een tjalkschip DE JONGE GEERT genaamd, met staande want, lopend touwwerk, haken en bomen, watervat, voorts met zeil en treil etc., als mede twee onoverdekte pramen, liggende gemelde tjalkschip en pramen aan de zuidkant in de stadsgracht, nabij de Oosterpoort te Sneek, dadelijk na den finale palmslag te aanvaarden.
Wie hieraan gading maken, kome op dinsdag den 20 juni 1826 bij de beschrijving, des namiddag ten 2 uren, en bij den finale palmslag ten zelve dage, des namiddag ten 4 uren, ten huize van den kastelein Geert de Ruiter, bij de Oosterpoort te Sneek, en kope op alsdan voor te lezen condities, die inmiddels bij bovengenoemde deurwaarder te vernemen zijn.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijdingen. Het schip FANNIJ (opm: driemaster FANNY), kapt. Y. van der Zweep, van Antwerpen naar Rio Janeiro of Buenos Aires, was den 3de, en het schip (opm: brik) JUFFROUW AAGJE, kapt. K.H. Ruijl, van Surinamen naar Antwerpen, den 7 juni op de hoogte van Portland.


Datum: 17 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juni. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. J.K. de Jonge, van Suriname; AMITIE, kapt. H.P.J. Schulten, van Cette; LIVELY, kapt. S. Finch, van Londen; MERCURIUS, kapt. A. Hendrichs, van Drammen.
Uitgezeild; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Scheepvaartberichten:
- Den 7 dezer is door de loodsschipper A.C. Lap, in Het Kanaal gepraaid Zr. Ms. packet-brik SIRENE, naar Curaçao gedestineerd.
- Door de loodsschipper A. Visser, is voor het Vlie gepraaid kapt. Zoetelief, van Bahia naar Hamburg, had 88 dagen reis, en kapt. H. van Harten van Cette naar Bremen.
- Kapitein J.H. Kraanstuijver, voerende het schip MARIA, van Kadix naar Amsterdam, meldt van Lissabon van den 17 mei, dat hij, reeds 60 mijlen benoorden Lissabon zijnde, den 12 dito een zwaar lek ontdekt had, hetgeen hem genoodzaakt had aldaar binnen te lopen, om te lossen en te repareren.
- Te Lima is aangekomen kapt. J. Siedses van Antwerpen, aan boord hebbende de heer A. Serruys, consul van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en agent van de Nederlandsche Handelmaatschappij, en te Dantzig kapt. H.D. Klatter van Amsterdam.


Datum: 20 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Loenen aan de Vecht, 10 juni. Op heden is alhier met het beste succes van stapel gelopen, de nieuw gebouwde barge, gedestineerd voor het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, gebouwd door de scheepsbouwmeester Pieter Houweling.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 juni. Gisteren, ten 2 ure des namiddags, aan de werf De Schol, van de scheepsbouwmeesters Haring, Booy en Zonen, op het Bikkers-Eiland, met goed succes van stapel gelopen het Nederlands brikschip, genaamd CLARA HENRIETTA, gebouwd voor rekening van de scheepsrederij binnen deze stad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juni. Den 8 en 10 dezer zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: THE FRANCIS, kapt. D. Walker en THE HARDY, kapt. P. Shirley, beide van de Havanna; DE ONDERNEMING, kapt. F.G. Klip van Charlestown.
Van den 7 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen:
FREDERIK HENDRIK, kapt. P. Zink met stukgoederen en LE GASTON, kapt. P. Louriol met koffie, beide van Rio de Janeiro; LE JEUNE CAMILLE (opm: pleit JONGE CAMILLE) kapt. J. Walters, van Londen met stukgoederen; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, van Tremblade met zout; DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers; DE GEZINA, kapt. R.F. Taay; DE VROUW HELENA, kapt. D.J. Greeven en DE EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge, alle vier van de Marennes met zout; DE HARMINA, kapt. A.J. Hubert van Noorwegen met houtwaren; DE VICTORIE, kapt. G. Kuper, van Tremblade met zout; DE JONGE JACOBA, kapt. L. Jansen (opm: hoekersloep DE JONGE JACOBUS, kapt L. Janssen), van Liverpool met katoen; GEZINA CHARLOTTE, kapt. G. van Veen, van Dantzig met hout en vlas.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en sedert onze laatste van onze rede naar zee gezeild: CUMBERLAND, kapt. C. Morill naar St. Ubes en VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Tremblade, beide met ballast; LOUISE, kapt. P.J. Colas, naar Rio de Janeiro met stukgoederen; JOHANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge, naar Dantzig met mechanieke goederen; MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, naar de Marennes, de HEMMINA, kapt. S.F. Taay, naar Noirmoutier en LE JULES, kapt. F. Fournij, naar Duinkerken, alle drie met ballast; SOPHIA EN ELISA, kapt. P. Petersen, naar Marseille met stukgoederen; WILHELM EN JEANNE, kapt. R. ’t Anker, naar St. Martin; DE JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, naar de Marennes, AGENORIA, kapt. F. Crediford naar Kannibunk (opm: waarschijnlijk Kennebunk, Maine), DIANA, kapt. L.A. Bergman naar Bergen en L’HERCULES, kapt. J. Wittevronghel naar Ostende, alle vijf met ballast; DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, naar Liverpool met boomschors; DORIS, kapt. R. Burcham, naar Newcastle met ballast.
Den 13 dito. Van den 11 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: GANGES, kapt. G.H. Bawlby, van Riga met timmerhout; DE JONGE CESAR, kapt. M. Schalk, van de Marennes met zout; DE VROUW MARTHA, kapt. J.K. Vlas, van Memel met houtwaren; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, met zout en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Klaasen met wijn en zout, beiden van de Marennes; LE SANS REPOS, kapt. C. Pethers, van Londen met stukgoederen; JOHAN GEORG, kapt. W.D. Kleininga, van de Marennes met zout.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en gisteren van onze rede naar zee gezeild: LIBRA, kapt. G.R. Engelsman en CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, beide naar de Marennes met ballast; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, naar Londen met boomschors en stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 14 juni. Den 12 dezer zeilde van deze rede, de van Hamburg naar Antwerpen bestemd Hanoverse tjalk DE DRIE GEBROEDERS, kapt. A.M. Kretzmer met zink; en heden de Nederlandse schoener ST. MICHEL, kapt. E.P. Brons met vlas; en de Engelse schoener ETTON, kapt. A. Ash, met bonen, beiden van Antwerpen naar Hull bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 16 juni. Gisteren is alhier van Batavia geretourneerd het schip MIDDELBURG, kapt. Fokke Jonker.
Ook is heden alhier ter rede gearriveerd het schip DE ONDERNEMING, kapt. Hendrik Eeltjes van Demerary.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JONGE JAN, kapt. C. Kieviets van Normantier. De wind W.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WILLIAM PENN, kapt. S. Smith van Baltimore; LONDON, kapt. F.F. Gibbs van Londen; en zeilden in zee: VROUW NEELTJE, kapt. J. Stroobuur naar Lissabon en JOHAN MARIA, kapt. H. Olsen naar Osterrisoer.
Heden arriveerde uit zee: MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis van Marennes. De wind NNW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: MEASE, kapt. S. Hall van Boston en ELISA, kapt. W. Mintor van Londen. De wind N.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: THOMAS CLARKSON, kapt. R. Orford van Liverpool; DASH, kapt. W. Allen van Londen en GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels van Bordeaux. De wind N.

DC 200626
Brielle, 14 juni. Gisteren avond arriveerde uit zee: DOROTHEA, kapt. C. Schmalfeldt van Bergen. Heden zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind NNW.
Den 15 dito. Heden zeilden in zee: MARGARETHA, kapt. W. Ferguson naar de Oostzee; VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema en VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, beide naar Drontheim; en arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; BESS, kapt. J. Morden en MARIANNE, kapt. W. Madder, beide van Colchester. De wind W.
Den 16 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee: WATERLOO, kapt. C. Cloid van Lynn en ALIDA, kapt. L.R. Nieveen van Libau. De wind NNW.
Den 17 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: THEDFORT, kapt. W. Rickaby van Hull.
Den 18 dito. Heden zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen; en arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide van Londen. De wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 juni. Scheepvaartberichten:
- Den 17 dezer is aan de werf De Schol, van de scheepsbouwmeesters R.S. Haring Booij en Zonen, op het Bikkers-Eiland, van stapel gelopen het Nederlands brikschip, genaamd CLARA HENRIETTA, gebouwd voor rekening van de scheepsrederij binnen deze stad.
- Te Loenen, aan de Vecht, is van stapel gelopen de nieuw gebouwde barge, gedestineerd voor het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, gebouwd door de scheepsbouwmeester Pieter Houweling.


Datum: 21 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 juni. Binnengekomen: BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, van Bordeaux; JONGE JAN, kapt. M.P. van der Zee, VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland en MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, alle drie van Londen; THUISKOM, kapt. M.G. Grews, van Wolgast; VROUW ALIDA, kapt. C. van Timmer, van Noorwegen.
Uitgezeild: DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikfort, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Te Batavia aangekomen, den 15 januari: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, van Rotterdam; den 25 dito: DIANA, kapt. F. Meulenbroek, van Ostende.
Vertrokken den 22 januari: Zr.Ms. oorlogskorvet DE AREND, kapt. luitenant J.P. Machielzen, om de noord; - Den 21 januari, THE OSPREY, kapt. H. Tibbets, naar Antwerpen.
– Aan de Kaap de Goede Hoop, den 30 maart: CATHARINA HENDRINA, kapt. J. ten Boekel, van Amsterdam en den 4 april, DIDO, kapt. C.J. Jonker, van Amsterdam naar Batavia bestemd.
Te Middelburg aangekomen, den 15 juni: MIDDELBURG, kapt. Fokke Jonker, van Batavia, dezelve is den 4 februari gezeild en heeft den 14 dito in de Indische-Zee een geweldige orkaan uitgestaan, de watervaten, benevens 300 balen koffie, overboord moeten werpen en is vervolgens te St. Helena binnen geweest, om water in te nemen; het schip is, niettegenstaande dit ongeval, dicht gebleven en, zo ver men weet, aan boord alles wel.


Datum: 22 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CICILIA, kapt. A. Sarheim van Bergen; GODE HENSIGT, kapt. A. Taralsen van Drammen; SOËBLOMSTEN, kapt. A. Ferman van Krageroe en DE VROUW JANTINA, kapt. Z. Jans van Marennes. Heden zeilden in zee: EFFORD, kapt. W.B. Parker naar Charlestown en PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen. De wind NO.
Den 20 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: DIE PERLE, kapt. W. Koop naar de Oostzee; GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot naar St. Martin; SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge naar Oléron; CORNELIA, kapt. P.J. Groot en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, beide naar Marennes; nog zeilden naar zee: DRAPERS, kapt. H. Hillert naar Baltimore, CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord naar Oléron. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 juni. Gisteren avond arriveerden uit zee: JOHANNES, kapt. P. Frugningt (opm: tjalk, kapt. Pieter Frugtning), van Hull; HAABET, kapt. M. Rasmussen van Faborg; SPECULATION, kapt. J. Serck en VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Kuijper, beide van Bergen; de laatste als bijlegger. Heden zeilden in zee: JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee en ELIZABETH EN CORNELIS, kapt. J. Parlevliet, beide naar Petersburg; JONGE CORNELIS, kapt. J.S. van der Meij naar …. ; GOEDE HOOP, kapt. E.J. Dik naar Marennes; BETHELL, kapt. T. Hall naar Hull; ARNO, kapt. C. Harburn naar Stockton; DE VRIENDIN ELISA, kapt. J.S. Bonier naar Nerva; en EDINA, kapt. R. Cant naar Leith. De wind NO.
Den 20 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull en SERAPHINE (niet goed leesbaar), kapt. L. dit Stemberg van Nantes. Heden zeilden naar zee: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. van der Meijden naar St. Ubes en BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VROUW JANTINA, kapt. Zacharias Jans, van Marennes met zout; SOËBLOMSTEN, kapt. A. Ferman van Krageröe en GODE HENSIGT, kapt. A. Taralsen van Drammen, beiden met hout; CECILIA MARGARETHA, kapt. A. Sarheim, SPECULATION, kapt. J. Serck en RESOLUTION, kapt. Klaas Parrel, alle van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 juni. Heden ten 2 ure des namiddags is, aan de werf De Zwarte Raaf, van de scheepsbouwmeester Jan Knol, in de Kleine Kattenburgerstraat, met goed succes van stapel gelopen, het Nederlands fregatschip, genaamd DE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Scheeps-Rederij, gevestigd alhier. Tevens had gemelde scheepsbouwmeester het genoegen, order te ontvangen tot het richten van een nieuwe kiel, op denzelfde helling, voor de heren Wed. Vereul en Zoon alhier, groot ongeveer 675 ton, welke bodem de naam zal voeren van DE NEDERLANDEN.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vrijwillige Publieke Verkoping.
Ten overstaan van Jacobus de Koning, openbaar notaris, residerende te Dordrecht, van een groot, hecht, sterk kaagschip, genaamd DE VROUW JANNETJE, thans gezonken liggende op de Krab, aan het einde van de Dordrechtsche Kil; en zulks met al hetgeen op en aan hetzelve voorhanden is.
Zijnde gemeld kaagschip laatst bevaren geweest bij de eigenaar Hendrik Trap, wonende te Amsterdam, door wie in hetzelve kaagschip in den jare 1825 nog circa vier duizend gulden is vertimmerd.
De veiling zal geschieden in het Koffiehuis bij Jillis Zahn, over de Beurs, te Dordrecht, op vrijdag den 30 juni 1826, des morgens ten elf ure, alwaar dadelijk daarna den afslag en finale verkoop zal plaats hebben.
Nader onderrichting te bekomen bij voornoemden notaris de Koning, alsmede bij de heer Anthonij Kist, Ewalduszoon, procureur te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 20 juni. Volgens een brief van den heer Travers, Zr.Ms. consul voor de Baai van Honduras, geschreven den 7 juni, aan boord van Zr.Ms. paketbrik SIRENE, luit. A. Klein, was gemelde bodem toen zeilende op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head), met goede wind en gunstige gelegenheid, koers zettende door het kanaal naar de West-Indiën; aan boord was alles wel en het schip zeilde al de overige vaartuigen vooruit.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 juni. Heden is Zr. Ms. korvet ATALANTE, op 's Rijks Werf, gelukkig en in het bijzijn van een groot en aanzienlijk publiek van stapel gelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Het pinkschip DE ANNA EN MARIA (opm: ook wel ANNA MARIA), kapt. R.T. Rinses, den 22 april van Suriname naar Amsterdam vertrokken en den 17 dezer in Texel binnengekomen, is den 28 april, op 17 gr. noorderbreedte, 58 gr. lengte bewesten Greenwich, ontmoet door een schoener, die een Spaanse Koningsvlag hees en, zoals kapt. Rinses bemerkte, circa 30 man aan boord had. De schoener, op zijde gekomen, praaide kapt. Rinses in het Engels en gelastte hem dadelijk de sloep uit te zetten en met de papieren aan boord te komen, waarop, in aanmerking dat alle tegenstand geheel nutteloos en hoogst gevaarlijk zou zijn, de opperstuurman en vier man met de sloep naar de schoener werden gezonden, die aldaar zeer onaangenaam bejegend werden, zijnde de gehele equipage gewapend met pistolen en sabels, staande aan de valreep. De rover-kapitein, door een van de zijnen, in het Engels naar de destinatie en de aard van de lading hebbende doen vragen, gebood op een zeer dringende wijze, dat kapt. Rinses van al wat hij aan boord had moest geven; waarop zeven man, met blanke messen en houwers gewapend, op DE ANNA EN MARIA overkwamen, dadelijk in de kerk gingen, de victualie plunderen en de equipage door zware bedreigingen noodzaakte en hierin behulpzaam te zijn, zodat, binnen de tijd van 5 tot 9 ure, des avonds, alle de droge victulatie, tien volle watervaten, een groot gedeelte zeildoek en touwwerk, in het kort al wat zij grijpen konden, in vijf reizen met de sloep, telkens volgeladen, aan boord van de schoener gebracht was. De rovers gaven voor van Porto Cabello te komen en reeds drie maanden gekruist te hebben; het vaartuig was een enkele topzeil-schoener, zeer ontramponeerd, naar gissing 22 ellen 6 palmen 5 duimen lang, zwart geschilderd en voerde twee zware lange draaistukken, waarvan het een vooruit en het ander midscheeps, op een sleep, hetwelk metaal was. De schoener zich vervolgens verwijderende, zette koers WNW, en maakte veel spoed. Kapitein Rinses, slechts voor weinige dagen proviand overhebbende, was genoodzaakt het naaste land te zoeken, kwam den 2 mei te Barbados, van waar hij, de nodige provisie ingekocht en het schip en de tuigage volgens zeemansgebruik voorzien hebbende, den 6 dito de reis heeft voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het opnieuw gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder
Johannes Martens; hebbende voortreffelijk inrichtingen tot het vervoeren van Passagiers.
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Sietzes Schuil.
- Naar Suriname, het Nederlands brikschip MARIA AGNITA, kapt. Paulus Rijnbende.
- Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRICA ELISABETH, kapt. Anne Glasener.
- Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip DE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes, om den
25 juni te vertrekken.
- Naar Nantes, het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip DE HOLLANDER, kapt.
Robert Henderson.
- Naar Petersburg, het Nederlands smakschip CATHARINA GEERTRUIDA, kapt. H.L.
Dokter.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer

AG 220626
Antwerpen, 22 juny. Eergisteren, omstreeks vyf ueren, is op de scheepstimmerwerf naby de koninglyke battery van stapel geloopen de fraeye brik ELISA, van omtrent 200 tonnen, gebouwd door M. Carpentier voor den heer Ch. Loyaers, uytreeder alhier (opm: de bijlbrief zegt tewatergelaten op 19 mei 1826).


Datum: 23 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 juni. Binnengekomen: MARIA, kapt. E.D. Dekker, van Suriname; HESPERUS, kapt. P.F. Madsen, van Demerary; CARL EMIL, kapt. H.C. Verbrod, van Greifswald; PHOENIX, kapt. J.H. Hansen, van Memel; FRIEDE, kapt. H. Wichmaff, van Brahestad; PROVIDENTIA, kapt. M. Matsen, van Bergen; RIBORG MARIA, kapt. P. Thomson, van Nashou; hierbij de schepen gisteren gemeld.
Uitgezeild: HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.H. Schuring, naar Lissabon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot Rederij. De stoomboot PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, welke uit hoofde van verbeteringen aan de stoomwerktuigen gedurende enige tijd uit de vaart is geweest, zal deze vaart weder openen op aanstaande zaterdag den 24 juni, en alzo die morgen weder van Amsterdam vertrekken om vervolgens geregeld op bepaalde dagen en uren te varen tussen Harlingen en Amsterdam, zijnde van Amsterdam des dinsdag, donderdag en zaterdag, en van Harlingen des zondag, woensdag en vrijdag, telkens des morgens ten 8 uren.
Nadere informatie zijn te bekomen te Amsterdam bij de directie; te Enkhuizen bij den heer J. Valentijn; te Stavoren bij den heer L’ Gabieine; te Harlingen bij den heer D.J. Zeilmaker; te Leeuwarden bij den heer A. Gratema; en te Groningen bij den heer B. Bulsing.


Datum: 24 juni 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop op zeer aannemelijke voorwaarden het Nederlands gekoperd brikschip DIJKZIGT, groot 154 lasten, voerende acht stukken geschut, voorzien van een uitmuntende inventaris, onder dewelke behoren een kettingkabel, chronometer, enz. Verder zo als hetzelve alhier ter rede is liggende, te bevragen ten kantore van Ten Brink & Reijnst.
Batavia, 22 juni.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. I. de Wit A.E.zn., N. van Santen, P.J. Alkens, C.A. de Wit, P. van Voorthuizen Sr., S. Bousquet en H. Vemer, makelaars, zullen op dinsdag den 27 juni 1826, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in den Brakken Grond, in de Nes, verkopen: Ene partij van 148 vaten Surinaamsch suiker, zoo gezond als beschadigd, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip PAULINA, kapitein A.J. Struik, gekomen van Suriname, laatst van Bantry, in lerland (opm: zie RC 011025), liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 juni. Van quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, THE EAGLE, kapt. A.R. Duckwort van de Havanna, laatst van St. Ives.
Van den 14 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: ARENTINA HENDRIKA, kapt. A. H. Breeland en KAREL WILHELM, kapt. J.F. Schutte, beide van de Marennes met zout; DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, van Londen met stukgoederen; THE OTTER, kapt. W.D. Water, van Padang met koffie; SOLON, kapt. J. Kickmers, van de Marennes en L’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luytjes, van Tremblade, beide met zout; de VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Zwart, van Rouen met stukgoederen; LA PERSEVERANCE, kapt. H.S. Hobben en DE MARIA, kapt. J. Zirck, beide van de Marennes; DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.A. Scholtens, van Noirmoutier en DE JULIA, kapt. J.P. Visser van de Marennes, alle vier met zout; DE JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert, van Londen met stukgoederen; LEONIDAS, kapt. J. Lauron, van Mantanzas met suiker en koffie; PAULINE, kapt. J. Joosten, van Charlestown met katoen en THE EAGLE, kapt. A.R. Duckworth, van de Havanna met koffie en suiker; de beide laatsten moeten quarantaine houden.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en den 15 dezer van onze rede naar zee gezeild: HENDRIK, kapt. K. Terkelsen naar Arendsdahl; DE JOSEPH, kapt. J.H. Arends en DE JONGE LODEWIJK, kapt. H.H. Wagenaar, beide naar de Oostzee, en alle met ballast; ALFRED, kapt. W. Bellingham, naar Guernsey met tarwe.
Den 20 dito. Gisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, het schip PAULINE, kapt. J. Joostens, laatst van Charlestown.
Van den 18 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: CHARLOTTE, kapt. J. Vassal, van Dover met ballast; ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, van Oléron en JOHANNA MARIA (opm: JOANNA MARIA), kapt. J.A. Schonefeld, van Tremblade, beide met zout; DE JONGE JACOB, kapt. J. Bouwens, van Duinkerken met wijn; DE JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Jobs, met stukgoederen en wijn en HOLSTEIN, kapt. C. Stephamen met wijn, beiden van Bordeaux; LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, van Londen met stukgoederen; FLOYD, kapt. J.K. Perkins, van de Havanna met suiker en koffie. De laatste moet quarantaine houden.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 18 dezer tot heden naar zee gezeild: VROUW MARGARITH, kapt. H.J. Veen naar de Marennes; LEOPARD, kapt. S.R. Gerry naar Charlestown; TAMWORTH, kapt. R. Girdler naar Boston; THE TWO BROTHERS, kapt. R. Meck naar Petersburg; LES DEUX SOEURS, kapt. Gekier naar Ostende; MARGARETHA, kapt. W. Simpson naar Londen en LA CONSTANCE, kapt. Lefebvre naar Duinkerken, alle zeven met ballast; JOHANNA, kapt. H. Molet naar Londen met boomschors; DE TROMP, kapt. R.T. Nolles naar de Oostzee en LES DEUX SOEURS, kapt. L. Carel naar Duinkerken, beide met ballast; FRANGEMOND DE KRUISSER, kapt. J.A. Boissel, naar Valparaiso met stukgoederen; THE ROSE, kapt. J.C. Duling naar Philadelphia en HYPERION, kapt. E.Z. Bennij naar Lima, beiden met ballast; AUGUST, kapt. J. Anderson, naar Batavia met stukgoederen; DE VROUW HETJE, kapt. W.S. Fluit naar Londen met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn en THE PLANT, kapt. T. West, beide van Batavia; MERCURIUS, kapt. J. Osterblad van Carleby en EDUARD, kapt. H. Anderson van Libau. Van de morgen zeilde in zee: MINSTRELL, kapt. C. Arckoll naar Londen. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 juni. Gisteren namiddag zeilden in zee: FLORA, kapt.C. Klok en EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Boxer, beiden naar Londen; en arriveerde uit zee: RESOLUTION, kapt. K. Parrel van Bergen. Kapitein Kuijper is binnen door naar Antwerpen opgezeild.
Heden zeilden in zee: LOUISA, kapt. D. Guijt naar Jersey en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind NO.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok van Petersburg; SOPHIA, kapt. M. Schlor van Greifswald; EENIGHEID, kapt. J.T. Triele van Riga en ARGUS, kapt. H. Zeplien van Libau. Heden arriveerde uit zee: WILHELMINIA, kapt. C. Cordia van St. Ubes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Heden werd alhier voor de stad een proef genomen van het stoom-zeeschip NOORDHOLLAND, door de Staten van het gewest ten behoeve van handel en zeevaart gebouwd.
Deze tocht, welke door het bijzijn van HH. KK. HH. de Prins en Prinses der Nederlanden vereerd werd, voldeed volkomen aan de verwachting, en bewees zowel de kunde van de scheepsbouwmeester en van de machinist, als de goede zorgen van de directie; zij werd veraangenaamd door muziek, door het algemeen vlaggen op de rede, en door een grote menigte van eerbewijzen van allerlei aard.
Deze stoomboot, meer bijzonder geschikt om de schepen van handel en marine, bij alle winden, uit en in de haven van het Nieuwe Diep en het Texelse zeegat te brengen, zal het oponthoud, welk bij het naderen of uitgaan van die, in haar soort enige haven van Europa, met sommige windstreken werd ondervonden, doen wegvallen en even daardoor, voor de zeevaart een belangrijk voordeel en groter mate van zekerheid aanbrengen.
De bouw van dit vaartuig is dan ook een nieuw bewijs van de pogingen, welke tot behoud en vermeerdering van handel worden aangewend; en heeft op de erkentelijkheid van de handelaren een billijke aanspraak.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 juni. Het Nederlands brikschip DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Pieter Landberg van Rotterdam naar Havanna, tonende de Rotterdamse vlag met No. 109, is den 8 dezer bij de Singels (opm: Dungeness) gepraaid door kapt. W.D. Kleininga, voerende het schip JOHAN GEORGE, van Marennes te Antwerpen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juni. Het schip de MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, is den 8 februari te Batavia gearriveerd; de passagiers en equipage waren allen welvarende.


Datum: 26 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Te Batavia is, den 12 februari 1826, in de ouderdom van circa 43 jaren, na een ziekte van 21 dagen, aan de gevolgen van een kanker in de ingewanden, overleden, de heer L.H. Schneider, kapitein van het fregatschip SUSANNA, van Amsterdam (opm: zie ook BC 260226).
Amsterdam, den 23 juni 1826

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 juni. Binnengekomen: MONNICKENDAM, kapt. V. Kramer en DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; nog een Amerikaanse brik, de naam onbekend, ligt quarantaine.
Uitgezeild: GOOD HOPE, kapt. T. Reed Jr., naar Boston; VROUW ANNA, kapt. B.H. Schuring, naar Oléron; VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland en JONGE JAN, kapt. M.P. van der Zee, beide naar Londen; DANKBAARHEID, kapt. W.C. Schoon, naar Newcastle; VROUW AMELIA, kapt. L.C.B. Anderse, naar Archangel; DIANA, kapt. G. Larsen, naar Oostrisoer; SOLID, kapt. J.Jansen, naar Drammen.
Texel, 24 juni. Binnengekomen: JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes, van Drammen; gisteren na posttijd AGNES, kapt. Hasdy, van Matanzas en KAREN ENGEL, kapt. R. Rasmussen, van Memel.
Uitgezeild: NIMROD, kapt. W. Allen, naar Philadelphia; MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, naar Londen; FAMIELJE HAAT, kapt. O. Jacobsen, naar Tonsberg; door bovengemelde kapt. R.S. Stade, is op 48 gr. 30 min. NB en 13 gr. W lengte, in goede staat gepraaid, het galjasschip PEGACE D' ANVERS, naar Alexandria, hebbende toen der tijd 83 dagen reis.


Datum: 27 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juni. Niets gepasseerd. – In het gat ten anker, DRIE GEBROEDERS, kapt. A.C. Edeling, van Batavia.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 18 juni, is te Deal aangekomen het schip JEANNETTE, kapt. H. Funck, van Suriname en dezelfde dag naar Amsterdam gezeild.
Den 20 juni het schip NELLY, van Triëst naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DE WELVAART, kapt. B.J. de Groot van Droback en MOZES, kapt. J. Flack van Drammen, beiden met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot Reederij. De stoomboot PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, bestemd voor de vaart tussen Amsterdam en Harlingen, zal, alzo de verbeteringen aan het werktuigelijk gedeelte nog niet in alle opzichten aan de verwachting heeft beantwoord, tot nadere bekendmaking stil liggen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 juni. Het schip DE VROUW ANTJE, kapt. W. Jurgens (opm: motschip, Hanover vlag, zie PGC 180826), van Amsterdam naar de Oostfriese Zijlen, is, volgens brief van Delfzijl van den 20 juni, de vorige nacht op de hoogte van de Randsel, bij de Watton (aan de Eems), totaal verongelukt en het volk ternauwernood gered. (opm: waarschijnlijk op de hoogte van de Randsel bij Rottum)


Datum: 28 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 juni. Niets binnengekomen. Gisteren na posttijd: DRIE GEBROEDERS, kapt. A.C. Edeling, van Batavia en Kaap de Goede Hoop, laatst van Vigo.
Uitgezeild: VROUW GEERTRUIDA, kapt. R.C. Jaski, naar Dantzig; uit de quarantaine ontslagen, AGNES, kapt. Harding, van Matanzas.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Demerary zal, den 14 juli eerstkomende, van Antwerpen vertrekken: het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd brikschip PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. Scharper (opm: de brik vertrok onder kapt. D. Jonkman; kapt. J.F. Scharper kreeg eerst in juni 1827 het commando). Diegenen, welke verlangen mochten als passagiers met hetzelve over te gaan, gelieven zich te adresseren te Rotterdam en Antwerpen bij de heren David en De Boe, en te Amsterdam bij de cargadoors Hoijman en Schuurman.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Allen, die iets verschuldigd zijn of te pretenderen hebben op de boedel van wijlen J.P. Kaijser, in leven gezagvoerder van het schip JESSY, gelieven binnen zes weken daarvan betaling of opgave te doen aan de executeuren J. Jessen en A.G. de Roock.
Soerabaija, 27 mei 1826

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Straat Sunda doorgezeild den 26 juni het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap, van Batavia den 25 juni, met een passagier naar Rotterdam, en de brik ADÈLE, kapt. M.C. Michailsen, van dito den 25 dito, naar Antwerpen.
Te Batavia gearriveerde schepen:
Den 22 juni de brik A.B.C., kapt. G. Smart, den 19 juni van Samarang vertrokken, de brik DE ONDERNEMER, kapt. J. Banon, met een passagier, den 19 dito van dito, en de brik PEENGHOEY, kapt. Le Kaypiet, den 6 dito van Timor-Koepang; den 25 juni het schip ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veer, den 10 februari van Amsterdam met vier passagiers en Zr.Ms. troepen, het schip RECOVERY, kapt. F.W. Hazaart, den 5 juni van Timor-Koepang met vier passagiers, het schip SIAK, kapt. A. Riggs, den 11 dito van Soerabaija met twee passagiers, en de brik MERKUS, kapt. P.H. Kock, den 14 dito van dito; den 26 juni het schip MINERVA, kapt. C. Stricker, den 22 mei van Banda met zeven passagiers, en de schoener TARTAR, kapt. R. Symons, den 24 juni van Samarang met twee passagiers.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 22 juni de brik DOROTHEA, kapt. L.E. Badendick, naar Samarang, en de brik PASSEKANG, kapt. Oei Kiam, naar dito; den 23 juni het stoomvaartuig VAN DER CAPELLEN, kapt. P.M. Stavers, naar Samarang, met passagiers; den 24 juni het schip THALIA, kapt. V. Vallet, naar Soerabaija met een passagier; den 25 juni Zr.Ms. schoener JOHANNA, commandant J.W. Schuler, koers stellende om de west, het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap, naar Rotterdam met een passagier, de brik DOROTHEA, kapt. R. de Voss, naar Samarang met twee passagiers; en de brik ADÈLE, kapt. M.C. Michailsen, naar Antwerpen.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat MELAMPUS, en de Nederlandse koopvaardijschepen DE VROUW CATHARINA ELIZABETH, DE ONDERNEMING, ALEXANDER, VIER GEZUSTERS, CHRISTINA BERNARDINA, JAVA, POZOEN, MARY, ADMIRAAL BUYSKES, MERCURY, JORINA, BOEROONG, OEY SINJO, DIDO, MASTORA, ZEEMEEUW, RECOVERY, STER, MENOWA, de brikken LADY PONTIANAK, NORDLOH, MARGARETHA, DIJKZIGT, GOANLIE, A.B.C., PEENGHOEY, en de schoeners SEMANKA en TARTAR, benevens 11 buitenlandse schepen.
Te Samarang gearriveerde schepen:
Den 18 juni de brik MERKUS, kapt. P.H. Kock, van Soerabaija met een passagier, en het schip BONNYNAN, kapt. C. Etty, met passagiers van Soerabaija en Rembang, den 20 juni de schoener COLONIAL TRADER, kapt. W. Morling, van Pontianak, het schip LAJU, kapt. G. Ingram, met Zr.Ms. troepen van Soerabaija, en Zr.Ms. kruisprauwen TRENGANOE No.14, kapt. Mochamat Yasien, en No.15, kapt. Abdulla, beide van Pekalongang; den 21 juni het schip JESSY, kapt. R. Mackie, van Batavia met drie passagiers en de brik JOHANNA MARIA, kapt. A.G. de Kater, van Indramaijoe.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 19 juni het schip STAR, kapt. A. Riggs, met drie passagiers naar Batavia, de brik DE ONDERNEMER, kapt. J. Banon, met een passagier naar dito, en de brik A.B.C, kapt. G. Smart, naar dito; den 21 juni de brik MERKUS, kapt. P.M. de Kock, naar Batavia; den 22 juni de brik CORNELIA, kapt. J.H. Good, naar Joana.
Te Samarang ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat BELLONA, kora-kora No. 16, de kruisprauwen No. 14 en 15, en de Nederlandse koopvaardijschepen NIEUW CATO, BONNY NAN, LAJU, JESSY, de brikken CORNELIA, CAROLINA, WINDROSE, en JOHANNA MARIA, en de schoeners DINA ALIDA, SWIFT, TARTAR, en COLONIAL TRADER, benevens 15 buitenlandse schepen.
Te Soerabaija gearriveerde schepen:
Den 15 juni het schip LOUISA, kapt. P. Lunel, den 8 juni van Samarang met drie passagiers; den 17 juni de brik BATAVIA, kapt. A. Hadte, den 7 juni van Parradessy; den 18 juni de schoener DE HOOP, kapt. Alie Moedien, den 11 juni van Joana, en het schip JADUL KARIEM, kapt. J. Worthington, den 31 mei van Banda met een passagier; den 19 juni het schip BOEROENG, kapt. J. Gebbart, den 26 mei van Amboina, en de brik TONGSIE, kapt. Lim Tianko, den 9 juni van Timor-Koepang met twee passagiers; den 21 juni het schip GANNA BARAGMAN, kapt. Abdulla, den 11 juni van Amboina met vier passagiers, en de schoener ADA, kapt. J.H. Meijer, den 19 dito van Rembang.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 18 juni het door het Gouvernement ingehuurde schip LAJU, kapt. G. Igram, naar Samarang en Batavia met Zr.Ms. troepen; den 21 juni het schip ANNA AUGUSTINA, kapt. J.F. Samuels,naar Makasser met twee passagiers; den 22 juni de schoener MOLUCCO, kapt. J. de Bregeas, naar Batavia met een passagier.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat DAGERAAD, Zr.Ms. schoener ZEEMEEUW, en Zr.Ms. transportboot No. 4, de Nederlandse koopvaardijschepen FATAL KAIR, ESPERANCE, JOHANNA WILHELMINA, LOUISA, JADUL KARIEM, BOEROENG, GANNA BARAGMAN en MINERVA, de brikken SHEVA, PHILOTAX, KAMPAR, JOANA, ELIZABETH, MARGARETHA ENGELTINA, SOENHIEN, l’ANAM, NEDERLANDER, TONGSIE en BATAVIA, en de schoeners DE HOOP, ANNA en ADA.


Datum: 29 juni 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 juni. Den 18 dezer is van hier naar Nerva gezeild het kofschip DE INDUSTRIE, kapt. P. van Duyvenboden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juni. Den 21 dezer is alhier uit ’s Rijks dok gehaald en ter rede gebracht Zr.Ms. brik DE PANTER, gecommandeerd door de kapitein-luitenant ter zee Ruys.
Van den 21 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: NEWPORT, kapt. J. Burrough, van Newport met verfhout; THE THREE SISTERS, kapt. N. Larro, van Rio de Janeiro met koffie en huiden; THE TWO SISTERS, kapt. J. Thomas, van Montaur met huiden; REMBRAND, kapt. J. Vroome, van Hull met stukgoederen; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Tremblade met zout; HERSTELLING, kapt. B.H. Smith, van Noorwegen met hout.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 22 dezer van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. L.H. Drayer; LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuyper; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini en DE VROUW HELENA, kapt. D.S. Greeven, alle vier naar de Marennes met ballast; SONES, kapt. Th. Leuco naar Gothenburg met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Scheepvaartberichten:
- Volgens brief van kapt. P. Petersen, voerende het schip FORTUNA, van Marseille naar Petersburg, bevond hij zich, na sedert zijn vertrek van Gibraltar den 1 mei, aanhoudend tegenwind te hebben gehad, den 13 dezer op de hoogte van de Galloper; aan boord was alles wel.
- Het schip NELLY, kapt. Chader, van Triest naar Amsterdam, is den 20 dezer te Deal binnengelopen.
- De schepen MAGDALENA, kapt. Hume, van Lagueira naar Rotterdam en URANIA, kapt. Heesch, van Buenos Aires naar Hamburg, te Falmouth binnen, hebben den 19 dezer derzelver reizen vervolgd.
- Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, van Petersburg naar Amsterdam, is, na sedert den 12 dezer in het Kattegat tegen noordelijke winden gekruist te hebben, te Elseneur teruggekomen, alwaar het den 20 dito in goede staat nog lag.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Petersburg, het Nederlands kofschip DE VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Tijmen Sok.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 30 juni 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Openbare veiling van huiden. Antwerpen, den 12 juni 1826.
De ondergetekende makelaars, zullen, op den 12 juli aanstaande, na de reeds door hun aangekondigde verkopingen, voor rekening van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, met bijwezen van deurwaarder, in het openbaar veilen, in het Pakhuis Letter L, in het Oosterlingenhuis alhier, de aldaar liggende en daags te voren te zien 2694 Caracas en La Guaira huiden; 46 gezouten Egypte huiden.
De eerste per schip DE VRIENDEN, kapt. Nosten, en de laatste per schip DE ZEPHIR, kapt. Willaert, aangebracht. – Nadere onderrichting bij J.M. Grisar, J.B. Stappaerts.


Datum: 01 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 juni. Binnengekomen: JUNO, kapt. E. Mertens, van Philadelphia; NELLY, kapt. H. Chater, van Triëst; NORDHAM, kapt. D. Charrosin en ATTHALANTA, kapt. W. Mann, beide van Londen; SUSANNA MARIA, kapt. J.T. Spiegelberg, van Antwerpen; AMALIA, kapt. E. Beijen, van Bergen. – Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Harlinger Stoomboot-Reederij. De stoomboot PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, welke, uit hoofde van verbeteringen aan de stoomwerktuigen, gedurende enige weken uit de vaart is geweest, zal die vaart weer openen op de bepaalde dagen en uren, en vertrekken van Amsterdam, des dinsdags, donderdags en zaterdags, en van Harlingen des zondags, woensdags en vrijdags, telkens des morgens ten 8 ure.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de directie te Amsterdam; bij de heer J. Valentijn te Enkhuizen; bij de heer L. Gabénie te Stavoren; bij de heer D.J. Zeilmaker te Harlingen; bij de heer A. Gratama te Leeuwarden en bij de heer Bd. Bulsing te Groningen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In de maand juli aanstaande, de dag nader te bepalen, zullen worden verkocht de volgende vastigheden, toebehorende aan de boedel van wijlen de kapitein van de Chinezen van Tagal, Lim Ketjang, als: Te Tagal, twee en twintig huizen, gelegen in de residentie Tagal, de brik JANA, groot 60 last volgens meetbrief, de brik GOLLEKS, groot 120 last, volgens meetbrief, de brik NOOIT GEDACHT, groot 40 last volgens meetbrief, de brik PAMALANG, groot 78 last volgens meetbrief, de brik GOERAB SEMOET, groot 25 last volgens meetbrief, de brik MARGARETHA, groot 80 last volgens meetbrief, een suikermolen, met dies inventaris, gelegen in het regentschap Brebes, residentie Tagal, nabij de dessa Telangoe, aan de rivier van Brebes. Te Samarang, een huis en erf, in de Chinese kamp, een erf, bebouwd met enige huizen, gelegen als boven, een huis, gelegen als boven.
Te Batavia, een met pannen gedekte woning en erf, gelegen in de Chinese kamp, een ledig erf, even buiten de stad Batavia.
De bewijzen van eigendom benevens de belendingen, alsmede de condities van verkoop zijn dagelijks te zien en de nodige informaties te bekomen bij de ondergetekenden, geassumeerde executeuren.
A. Storm van 's Gravesande, te Tagal. Peter Jessen, te Samarang.
Tagal, 24 juni 1826.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 28 juni. Het nationaal schip (opm: brigantijn) de VICTOR, kapt. A. van Schie, te Antwerpen te huis behorende en voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij naar Valparaiso bevracht, is aldaar in 85 dagen aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 juni. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult en VOLHARDING, kapt. L. Teunis, alle van Marennes. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MOSES, kapt. J. Falck van Drammen. Van de morgen zeilde in zee: DE JONGE JACOBUS, kapt. J. Admiraal naar Batavia. De wind ONO.
Den 24 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: JOHANNA BEATA, kapt. M.C. Range naar Riga. De wind N.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord van St. Ubes.
Den 26 dito. Heden zeilden in zee: CATHARINA MARGARETHA, kapt. F. Dade naar Riga; SIRIUS, kapt. C. Fehling, IRIS, kapt. D.H. Nieman en MINERVA, kapt. T. Niemann, alle naar de Oostzee.
den 27 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden naar Marseille. De wind OZO.
Den 28 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: GOEDE INZIGT, kapt. A. Taraisen naar Drammen. De wind ZO.
Den 29 dito. Heden arriveerde uit zee: ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock van Marennes.
De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; COURIER, kapt. A. Matson van Stockholm; MARGARETHA BENJAMINE, kapt. A. Berck van Christiansand en COUNTESS OF EIGIN, kapt. J. Stranock, van Margate. Heden arriveerde uit zee: PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson van Hull; en zeilden in zee: SEEBLUHM, kapt. J.P. Beeckman en MINERVA, kapt. J.F.G. Schultz, beide naar Wolgast; HANZINA, kapt. G. Rasmussen naar Bandholm; MATHILDA, kapt. J.F. Kreplien naar Wismar; MARYA, kapt. W. Madder en BESS, kapt. J. Morden, beiden naar Colchester; DE EENDRAGT, kapt. H.A. van der Wal naar Elseneur; MATHILDA, kapt. G. Kerkbij en BEAVER, kapt. R. Henderson, beiden naar Newcastle; DOROTHEA, kapt. C. Schmalfeldt naar Bergen; LOUIS EN MARIE, kapt. P. Aillet naar Nantes; SPRIGHTLY, kapt. D. Rodger naar de Oostzee; JONGE WILLEM, kapt. J. Jansen naar Marennes; THE FLEECE, kapt. R. Scott naar Riga; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn en DE HOOP, kapt. G.F.T. Velde, beiden naar Hull. De wind O.
Den 24 dito. Heden arriveerde uit zee: WELVAART, kapt. W.J. de Groot naar Drobak.
De wind N.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Callow van Londen en GODBERGLAND, kapt. L. Hansen van Faborg. Heden arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilden in zee: GUIJANA, kapt. F. Popke naar Lynn; SPECULATION, kapt. J. Serck naar Bergen, en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen;
nog zeilden naar zee: THOMAS, kapt. T. Atherden en PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart, beiden naar Londen. De wind NNO.
Den 26 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts van Londen en DE VROUW CATHARINA, kapt. J.H. Scholtens van Bergen;
en zeilde in zee: DASS, kapt. J. Allen naar Londen;
Heden arriveerde uit zee: THE CLIFFON, kapt. W.R. Mulley van Ipswich; en zeilden in zee: DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, naar ….; DE VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel naar Nerva; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap naar Bergen; WATERLOO, kapt. C. Cloid, BRILLIANT, kapt. J. Wilson en JOHN AND THOMAS, kapt. W. Emery, alle naar Hull; MARYA, kapt. J. Morrison naar Leith; WEARDUS, kapt. J. Arends naar Rostock; JUPITER, kapt. G.G. Schoof, MARIA DOROTHEA, kapt. O. Mulder en GUSTAVA, kapt. J.C. Wallis, alle naar de Oostzee. De wind OZO.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound van Londen; en zeilden in zee: MARIA, kapt. N. van der Hunde naar Olesund en COUNTESS OF EIGIN, kapt. J. Stranock naar Margate. Heden arriveerde uit zee: VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van Oudsoen; en zeilden in zee: LADY MIDDLETON, kapt. G. Mulley naar Liverpool; CICILIA MARGARETHA, kapt. A. Sarheim naar Bergen en BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen.
Den 28 dito. Gisteren avond zeilden in zee: VERWISSELING, kapt. C. van der Drift naar Lissabon; THETFORD, kapt. W. Rickaby naar Hull; NEPTHUNUS, kapt. B.A. Bakker naar Bergen; VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, naar Colchester; DIE SEEBLUME, kapt. A. Ferman naar Drammen en DANKBAARHEID, kapt. P.J. Huges naar Hamburg.
Heden arriveerde uit zee: SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick van Londen; en zeilden in zee: NEPTHUNUS, kapt. J. Peters naar de Oostzee en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater Naar Londen.
Den 29 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee: JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind van Ostende en LAURE, kapt. A. Mackie van Libau. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilden in zee: DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff naar Nantes en DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden naar St. Ubes. De wind W.


Datum: 03 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 juni. Binnengekomen: VROUW ANNA, kapt. J. Meijer, van Marseille; JETSKE CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, van Rouaan; CONCORDIA, kapt. R.P. Dik en JONGE ERBERTA (opm: JONGE EGBERTUS), kapt. J.B. Mulder, beide naar Oléron; TWEE JONKVROUWEN, kapt. G.A. Dijkstra en NEERL. KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, beide van Londen; MAGNET, kapt. J. Noman, van Ipswich; MARIA ELISABET, kapt. D. Ouwehand en JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, beide van Hull.
Uitgezeild: MARTHA, kapt. J. Edward, naar New York; LEXINGTON, kapt. G. Brewster, naar la Rochelle; GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, naar Hull; DRIE ZUSTERS, kapt. C.M. Schoon, naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juli. Niets binnengekomen. Uitgezeild: MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, naar Batavia; YORK, kapt. W. Lord, naar Hampton-Roads.


Datum: 04 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 juni. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. A.J. Overzee, van Londen.
Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil van Oléron en DE VOLHARDING, kapt. L. Tennis van Marennes, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 juni. Van quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: TELOYD, kapt. J.K. Perkins van de Havanna.
Den 24 dezer is voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: EGEZINA, kapt. C. Block van St. Domingo met koffie.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 26 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: SUZANNA MARIA, kapt. J.T. Spiegelberg, naar Amsterdam en PERSEVERANCE, kapt. P. Gustaven, naar Archangel, beiden met ballast; LES DEUX AMIS, kapt. J. Cornelis, naar Londen met graan; LES TROIS AMIS, kapt. J. Renken naar Londen; AMOS PULMER, kapt. J. Moore naar New York en LA PROVIDENCE, kapt. E. Bergy naar Bordeaux, alle drie met stukgoederen; LE GUSTON, kapt. D. Lauriol, naar Nantes met ballast; HEMMINA, kapt. A.S. Hubert (opm: smak HARMINA), naar Riga met kolen; UNION, kapt. S. Rickmers, naar Wyburg met ballast; CLOTILDE, kapt. H.S. Potter naar Liverpool en THE HERALD, kapt. E. Neshelt naar St. Ubes, beiden met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult en DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, alle drie van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 juni. Gisteren avond arriveerde uit zee: VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil van Oléron. Heden zeilden in zee: FREDRIKA, kapt. J.C. Woitge naar Wolgast; GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Lademacher naar de Oostzee; VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper naar Lynn; ROTTERDAM, kapt. F.F. Gibbs naar Londen en HAABET, kapt. M. Rasmussen naar Svendborg. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Zij, welke genegen en in staat zijn om te lichten een kaagschip, gezonken liggende op de Krab, aan het einde der Dordrechtsche Kil, adresseren zich deswegens in persoon of met gefrankeerde brieven bij den heer L. de Groot, in de Grootekerksbuurt te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot-Reederij. De stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, welke uit hoofde van verbeteringen aan de stoomwerktuigen gedurende enige weken uit de vaart is geweest, zal die vaart weder openen op de bepaalde dagen en uren en vertrekken van Amsterdam des dinsdags, donderdags en zaterdags, en van Harlingen des zondags, woensdags en vrijdags, telkens des morgen te acht uren.
Nadere informatiën zijn te bekomen te Amsterdam bij de directie; te Enkhuizen bij de heer J. Valentijn; te Stavoren bij de heer L. Gabénie; te Harlingen bij de heer D.J. Zeilmaker; te Leeuwarden bij de heer A. Gratama; en te Groningen bij de heer Bd. Bulsing.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, van Petersburg naar Amsterdam, reeds gemeld, te Elseneur teruggekomen, heeft den 22 juni de reis voortgezet.
- Het schip AMALIA ELIZABETH, kapt. C. de Witt, van Fernambuck naar Amsterdam, in de maand februari te Penzance binnengelopen, is, volgens brief van Penzance van den 22 juni, die nacht uit het droogdok gehaald, na een volkomen reparatie te hebben ondergaan.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De scheepvaart houdt zich gaande, hoezeer met minder voordeel dan in het vorige jaar. Dit is onder anderen daaraan toe te schrijven dat de steenvaart opgehouden heeft, waardoor de vrachten van de Oostzee lager lopen, hetgeen ook veroorzaakt wordt door dien er minder hout, dan in het vorige jaar, wordt getrokken en er thans van daar, met voordeel, geen graan kan worden aangevoerd, om de lage prijzen onzer eigen granen.
Ook de vaart op Engeland heeft genoegzaam geheel opgehouden, hetgeen vooral toe te schrijven is aan de veelvuldige faillissementen aldaar, aan de verhoogde inkomende rechten op de Nederlandse schepen, en aan die op de goederen, welke met die schepen worden aangevoerd. Hierdoor, en door de verhoogde rechten op het uitgaan van het zout met Nederlandse schepen, is laatstgemelde tak van handel verlegd naar Frankrijk; waarbij dit nadeel is, dat onze schepen derwaarts met ballast moeten gaan en er dus minder mede wordt verdiend.
De werkzaamheid van de Scheepstimmerwerven en daarmede zo nauw in verband staande touwslagerijen duurt niet alleen voort, maar neemt toe; dit is grotendeels te danken aan de aanmoedigingspremie, door Zijne Majesteit de Koning op de aanbouw en uitrusting van schepen boven de 160 ton uitgeloofd.
Deze verlevendigde werkzaamheid biedt echter geen blijvend voordeel voor de toekomst aan.
Ten aanzien der toren van Holwierda, als baken voor de Eemsvaart van belang, hebben wij het rapport van de heer fungerende Hoofd-Ingenieur van de waterstaat in deze Provincie, aan wien de opneming der defecten en begroting der kosten tot derzelver reparatie benodigd, was opgedragen geworden, heden ontvangen. De kosten van dat herstel zijnde begroot op NLG 7.000,-, zo zullen nog pogingen dienen te worden aangewend, om het algemeen Gouvernement in het dragen daarvan te doen bewilligen, aangezien de defecten klaarblijkelijk zijn ontstaan door de gebrekkige reparatie, in der tijd vanwege het toenmalig Gouvernement hebbende plaats gehad; en deze kosten onmogelijk, boven alle andere gemeentelasten die nu zullen moeten worden opgebracht, door die van Holwierda kunnen gedragen worden.
Evenals in het vorige jaar, hebben zich onderscheidene schipperlieden, wier schepen op zee of in de binnenwateren verongelukt zijn, ter bekoming van onderstand aan Zijne Majesteit gewend, sommigen met een goed gevolg, anderen daarentegen zonder hun doel te hebben bereikt; hetgeen afhing van de vraag, of de schepen op buiten- dan wel op binnenwateren waren verongelukt, en alzo door deelneming in assurantie-compagniën, in de mogelijkheid waren geweest, zich in het ene geval te doen verzekeren, of in het andere niet.


Datum: 06 juli 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 juli. Op den 2 mei l.l. is gepraaid Zr.Ms. fregat HEKLA, kapt. Sluyter, in het gezicht van de Straat van Gibraltar.
Den 22 juni l.l. was het brikschip, hetwelk de Amsterdams nommering No. 73 voert, bij Lezard.
Van den 28 juni tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: COMMERCIE, kapt. K.A. de Vries, van Londen met stukgoederen; JOHANNES, kapt. E. Ziffer, van Rouen met pleistersteen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Bonhers, van de Marennes met zout; DE AREND, kapt. H. Elbring en L’ESPÉRANCE, kapt. A. van Geyt, beide van Londen, met stukgoederen; IKINA, kapt. G.S. Postema, van de Marennes met zout; THE BRILLIANT, kapt. Stadanna, van Guernsey met stukgoederen; HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, van de Marennes en de VROUW ANNA, kapt. H.H. Wijkmeijer van Tremblade, beide met zout; JACOMETTE, kapt. J. Besemer, van Batavia met koffie; AGNES, kapt. S. Stapeling, van Montevideo met huiden; ….. , kapt. L. Breton van Cherbourg met ballast; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest van Londen en DE JONGE JACOBUS, kapt. T. de Boer van Liverpool, beide met stukgoederen; PEGASIA, kapt. S. Marens, van Alexandria met katoen; dit schip moet quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 juli. Gisteren namiddag zeilde in zee: RESOLUTION, kapt. K. Parrel naar Christiansand. Van de morgen zeilden in zee: WILLIAM PENN, kapt. S. Smith naar Baltimore en OHIO, kapt. J.D. Dennis naar Boston. De wind W.
Den 2 dito. S. Smith is gisteren onder de Goereese haven J.D. Dennis wel in zee gekomen.
De wind NW.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: AMICITIA, kapt. H.J. Bewes van Oléron; en zeilde in zee: WILLIAM PENN, kapt. S. Smith naar Baltimore.
Heden zeilde in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack naar Aberdeen. De wind NO.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HOPE, kapt. J. Drijburg van Liverpool.
De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 juli. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: MAGDALENA, R. Humer van Laguna de Terminos. Heden zeilden in zee: FLORA, kapt. D. Rooderkerk naar Liverpool en ALIJDA, kapt. L.R. Nieveen naar de Oostzee. De wind omlopende.
Den 2 dito. Gisteren na posttijd en heden arriveerden uit zee: VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam van Berwick; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide van Londen. Heden zeilden in zee: KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull; JANTINA, kapt. H.G. Sap op avontuur en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind WZW.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: AQUATIE, kapt. J. Allison van Hull. Van de nacht zeilden in zee: COMMERCE, kapt. S. Golder en ELIZA, kapt. W. Minter, beide naar Londen. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 juli. Van de morgen zeilden in zee: VROUW MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis en VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, beide naar Bergen. De wind O.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr. Ms. paketbrik DE ZWALUW, luitenant Ambt van Curaçao en ADELINE, kapt. W.Park van Sunderland. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 juli. Heden zeilden in zee: CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet naar Penzance; JONGE JAN, kapt. C. Kieviet naar Marennes; GOLDBERGLAND, kapt. L. Hansen naar Faborg; ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben naar Riga; COURIER, kapt. A. Matzon naar Bergen; JOHANNES, kapt. P. Vraghing (opm: tjalk, kapt. Pieter Frugtning), naar Hull; MARGARETHA BENJAMINE, kapt. A. Berck naar Christiansand; MARGARETHA, kapt. D.H. Noordhoek naar Bordeaux en BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind O.
Den 5 dito. heden zeilden in zee: SOPHIA, kapt. M. Schlor naar Greifswald; NANCY, kapt. W. Boyd naar St. Ubes; VROUW JANTINA, kapt. S. Jans naar Marennes en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind ZO.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GLORY, kapt. W. Frost en HAYTI, kapt. R. Stevenson, beide van Londen; ANN, kapt. B. Scott van Newcastle; RHINE, kapt. R. Hosie van Leith; GEBROEDERS ZEILINGA, kapt. M. Soukes van Demmin; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand van Tremblade; BETHELL, kapt. T. Hall en PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson, beide van Hull.
Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilde in zee: DE LIEFDE, kapt. S. Kroon naar Duinkerken. De wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het opnieuw gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder
Johannes Martens; hebbende voortreffelijk inrichtingen tot het vervoeren van Passagiers.
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Sietzes Schuil.
- Naar Suriname, het Nederlands brikschip MARIA AGNITA, kapt. Paulus Rijnbende.
- Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
- Naar Bordeaux, het nieuw gebouwd snelzeilend schoener-kofschip DE EERSTELING, kapt.
Hans Fredrich Klie.
- Naar Petersburg, het Nederlands kofschip DE VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Tijmen
Sok, om den 12 juli te vertrekken.
- Naar Bergen, in Noorwegen, het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. Boele
Jans Bakker.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Scheepvaartberichten:
- Het schip MAGELLAAN (opm: fregat, thuishaven Antwerpen), kapt. F.P. Hoedt, van Antwerpen naar Batavia, is den 6 mei op 37 gr. 30 min. Noorderbreedte, 12 gr. 49 min. lengte, West van Greenwich, en het schip DE VARIATIE, kapt. J.H. Brandt, van Amsterdam naar Kadix, den 24 juni toen omtrent 2 etmalen reis hebbende, op de hoogte van Zuid-Voorland (opm: South Foreland), in goede staat gepraaid door kapt. J. Meijer van Marseille, te Amsterdam gekomen.
- Het schip DE VROUW KATHARINA ELIZABET (opm: fregat VROUW CATHARINA ELISABETH), kapt. J. Ingerman, van Amsterdam naar Batavia, is, volgens brief van Batavia van den 25 februari, op de kust van Brazilië in goede staat gepraaid door kapt. J.H. Peter, voerende het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, van Rotterdam, te Batavia aangekomen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 juli. Gisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild de PEGASUS (opm: galjas), kapt. J. Mazens, van Alexandria, met katoen.


Datum: 08 juli 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Op gelijke vererende wijs, als in de maand januari ll. aan de betrekkingen van de heren koopvaardij-kapiteins, Kraijer, Feikesz, Zijlstra en Pakes, is heden, in de kamer van heren burgemeester en wethouders, een grote zilveren medaille met gepast opschrift, nevens getuigschrift van Zr.Ms. hoge tevredenheid, uitgereikt aan den heer kapitein ter koopvaardij Leopold Franciscus Heide (opm: fregat PALEMBANG, als blijk van erkentenis voor deszelfs menslievende diensten, bij den watervloed der maand februari van het vorig jaar in Noord-Holland bewezen. (opm: zie MCO 100225 en NSC 300126)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Een brikschip, tonende vlag van het College Zeemans Hoop, met No. 73, zijnde die van kapt. J.J. Bart, voerende het schip MARIA EN JACOBA, van Amsterdam naar St. Eustatius, St. Martin en Curaçao, was den 22 juni op de hoogte van Lezard (opm: The Lizard).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Zr.Ms. oorlogs-korvet HEKLA, kapitein-luit. A. Sluiter, van Vlissingen naar de Middellandse Zee, is den 2 mei in het gezicht van de Straat van Gibraltar gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 4 juli: DE JONGE FREDERIK, kapt. Dokkens, van Bordeaux, is den 30 juni te Falmouth binnengesleept, zijnde de vorige nacht door een grote schoener overzeild. De kapitein en eerste stuurman waren verdronken, doch de overige manschap met de boot behouden aan land gekomen. Het schip, dat veel schade heeft, zal te Falmouth gerepareerd worden.


Datum: 10 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juli. Binnengekomen: JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, van Suriname; HOGARD, kapt. J. Sleepers, van Boston; DRIE VRIENDEN, kapt. E.T. ten Cate, van Oléron; COMMERCE, kapt. C. de Wit, van Fernambuc, laatst van Penzance; HARMONIE, kapt. S.T. Nielsen, van Drammen.
Uitgezeild: HAVANA PAKET, kapt. D.T. Visser, naar Havana; JUFVROUW ELISABETH, kapt. C. Wapenaar, naar Lissabon; IKINA WILHELMINA, kapt. S.T. Vechter, naar St. Martin.
Bovengenoemde kapitein J. Smith, heeft den 30 juni op 49˚ 30' N.B. en 05˚ 20' West van Greenwich, in goede staat gepraaid een brik, met No. vlag 125, hebbende de wind ZZO, flauwe koelte.
Texel, 8 juli. Binnengekomen: VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, van Londen; GENERAAL VON BLUCHER, kapt. L.H. Ruijl, van Riga. Niets uitgezeild.


Datum: 11 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 juli. Binnengekomen: HET DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser en CORNELIA, kapt. J.J. de Jong, beide van Londen; TRANTZ, kapt. H.H. Zeplien, van Riga; DIANA GEZINA, kapt. J.A. Bootsman, van Drammen.
Uitgezeild: ANNA WILHELMINA, kapt. A.J. Mugge, naar Oléron; WILLIAM, kapt. W. Nazeby en DUNDEY, kapt. R. Cook, beide naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 3 juni te Smyrna aangekomen: BRISEÏS, kapt. P. Bakker, van Amsterdam, laatst van Gibraltar; zijnde door de Archipel gekonvooieerd geworden, door een gewapende Griekse gouvernementsbrik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jonge van Marennes; WUBBINA, kapt. M.R. Klein van Oléron, beiden met zout en BESS, kapt. J. Morden, van Colchester met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Heden morgen is H.M. de Koningin, vergezeld door Z.K.H. de Prins Frederik Willem Karel van Pruissen haar broer en zijn gemalin, uitgereden ter bezichtiging van het museum, terwijl inmiddels prins Adelbert zich naar de Nieuwe Stadsherberg begeven heeft, om het nieuwe gebouwde koopvaardijschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. A.C. Edeling, in ogenschouw te nemen. Hierna is het vorstelijk gezelschap naar ’s Gravenhage vertrokken.


Datum: 12 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 juli. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser en ATHALANTE, kapt. W. Zuidhoff, beide van Suriname; VROUW JELTINA, kapt. E.O. de Vreede en VROUW ELISABETH, kapt. A.J. Wijkman, beide van Oléron.
Uitgezeild: MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, naar Suriname.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Te Suriname zijn aangekomen: den 27 mei, THE REGENT, kapt. J. Morris, van Rotterdam, in 23 dagen: DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam; den 30 mei: JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, alle drie van Amsterdam. – Den 15 mei zijn van daar gezeild: MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, naar Amsterdam; en PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull, naar Rotterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 5 juli is ter rede van Batavia gearriveerd het schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. van Vliet, vertrokken van Rotterdam met 1 passagier op 16 november 1825.
Den 7 juli is ter rede van Batavia gearriveerd het schip DE ZEEUW, kapt. C. Riekels vertrokken van Middelburg met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen op 16 maart.


Datum: 13 juli 1826


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Riga J.G. Wiersma van Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Bij Leijden overleed, op den 9 juli 1826, in de ouderdom van 31 jaren, de weledele gestrenge heer Pieter Jozeph Beudeker, officier van gezondheid der 2e klasse bij Z.M. Koloniale Marine.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 7 juli. Heden is alhier ter rede gearriveerd het schip DE KOLONIST (opm: fregat DE COLONIST), kapt. H.B. Esink van Suriname.
(opm: kapt. Esink kreeg het commando over het nieuwe fregat MERCURIUS; de COLONIST ging niet weer naar zee: de zeebrief werd in maart 1827 ingeleverd onder vermelding dat het ‘schip ter sloping bestemd’ was)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 juli. Zr.Ms. brik PANTHER, gecommandeerd door de kapitein-luitenant ter zee Buys, is gisteren van onze rede gezeild, hebbende destinatie naar de West-Indiën.
Gisteren zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, THE BRILLIANT, kapt. M. Reeves, laatst van Guernsey, met koffie en suiker en PEGASUS, kapt. J. Mazens, van Alexandria met katoen.
Sedert den 2 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: BUITENWERF, kapt. S.E. Güst van Noirmoutier en LA CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven, beide met zout; NIKOLAAS, kapt. C. van der Hoeven, van de Kaap Verdische eilanden en DE VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hoffkamp, van de Marennes met zout. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, JOHAN GEORG, kapt. W.D. Kleininga, DE EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge en DE GEZINA, kapt. R.F. Taay, alle vier naar de Marennes met ballast; THE FRANCIS, kapt. D. Walker, naar Londen met ballast; DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Falmouth met boomschors; THE THREE SISTERS, kapt. N. Sarr, naar Guernsey met metselsteen; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk en SPECULATION, kapt. J. Christophersen, beide naar Noorwegen met ballast; GEZINA CHARLOTTE, kapt. G. van Veen en AUGUST, kapt. J.G. Sap, beide op avontuur met ballast; LE COURIER, kapt. P. Palissier, naar Bordeaux met metselsteen; de VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Zwart, naar Oléron met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROLLA, kapt. C.H. Cooksey en PLATO, kapt. R.L. Wood, beide van Baltimore.
Heden zeilde in zee: HENDRIKA ELISABETH, kapt. A. Glazener naar Smyrna.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ADESON, kapt. A. Rentwieb van Libau. Van de morgen zeilde in zee: MOSES, kapt. J. Falck naar Tonsberg.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. transportschip DE ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Volmer en DE HERSTELLING, kapt. B.P. de Jong van Lissabon.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jonge van Marennes. De wind W.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. fregat van oorlog JUREDISE, kapitein-luitenant Waardenburg; COLUMBUS, kapt. J. de Gorter van Rio de Janeiro; MARY, kapt. F. Maijo van St. Petersburg in Virginië; POMERANIA, kapt. J.C. Wendt van Libau; AURORA, kapt. J. Turcan van Bristol en Newport en DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries van Marennes. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 juli. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: WUBBINA, kapt. M.R. Klein van Oléron en ROTTERDAM, kapt. J. Laming van Londen. Heden zeilden in zee: PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson naar Hull; EENIGHEDEN, kapt. J. Trede naar Bergen; VROUW IDA, kapt. O. Joa naar St. Ubes en EDUARD, kapt. H. Anderson naar Libau. De wind ZZW.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: AURORA, kapt. J. Ostatloo van Bordeaux en FLORA, kapt. C. Klok van Londen. Heden zeilde in zee: WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord naar Gibraltar. De wind ZO.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELIZA, kapt. J. Dachuis van Hull; BESS, kapt. J. Morden van Cochester en DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen van Lissabon. Heden zeilden in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen; ARGUS, kapt. H. Zeplien en VROUW CATHARINA, kapt. J.H. Scholtens, beide naar de Oostzee; en arriveerden uit zee: CERUS, kapt. S. Britt van Rye; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide van Londen. Even voor posttijd zeilden in zee: MARSHALL BLUCHER, kapt. J. Callow, SEARCH, kapt. W. Penlerrick en EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound, alle naar Londen. De wind W.
Den 10 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: DE VROUW ANNEGINA, kapt. J.J. Boon van St. Martin, als bijlegger op order. Heden arriveerden uit zee: ANNA DOROTHEA, kapt. H.R. Hansen van Nijborg en GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn van Hull; en zeilde in zee: THOMAS CLARCKSON, kapt. R. Olferd naar Hull. De wind W.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring van Port à Port, als bijlegger op order; DIANA, kapt. A. van Dijk van St. Ubes; PRIMROSE, kapt. J. Dijell van Grimsby; PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd van Londen en VIER GEBROEDERS, kapt. R.C. de Vries van Hull. Heden arriveerden uit zee: JAMES, kapt. J. Atherden van Londen; THELEGRAAF(niet goed leesbaar), kapt. J. Baerame van Yarmouth en ZEELUST, kapt. B.H. Pot van Soon. Even voor posttijd zeilde in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE ZEELUST, kapt. B.H. Pot van Soon met hout; DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong en DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, beiden van Marennes met zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 juli. Scheepvaartberichten:
- Volgens brief van kapt. J. Barends, voerende het schip FREDERIKA, van Amsterdam naar Bordeaux, in dato 7 dezer, was hij uit Texel naar zee gezeild.
- Het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. P. Mulder, van Alexandrië, in Egypte, naar Antwerpen, den 10 juni te Gibraltar binnen, heeft den 13 dito de reis voortgezet.
- Het schip HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, van Amsterdam naar Suriname, is den 24 mei gepraaid op 24 of 34 gr. noorderbreedte en 47 gr. lengte.
- Kapitein E. van der Zweep, voerende het schip L' AMAZONE, van Antwerpen te Valparaiso gearriveerd, meldt van daar in dato 6 maart, dat hij op zijn reis zeer slecht weer gehad en boten verloren heeft; hij dacht den 12 dito naar Rica te verzeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D.W. van Vloten Abrahamsz., R. Hoijman, H. Breukelaar Jansz., G.P. Roland Holst, A. van der Sluijs, H. Salm, J. Boelen, G.J. van der Laan, H.I. Rietveld, J.H.F. Schmedding, J.C. Bing en J. Altena, makelaars, zullen op maandag den 26 juli 1826, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in De Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: Een extraordinair welbezeild gekoperd pinkschip, genaamd DE WELVAART, laatst gevoerd door kapt. C. Koert; lang 29 ellen, 60 duimen; wijd 7 ellen, 53 duimen; hol 3 ellen, 32 duimen; het verdek 1 el, 44 duimen, Nederlandse maat; breeder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop; te bevragen bij de bovengenoemde makelaars, dewelke op gemelde tijd en plaats nog zullen verkopen vier stuks zware ankers, liggende aan de werf Den Gouden Leeuw, in de Kleine Kattenburgerstraat, aldaar.


Datum: 14 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 juli. Binnengekomen: HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Suriname; ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, CAMOEN, kapt. H. Visman en AMSTERDAM No. 2, alle drie van Lissabon; VREEDE, kapt. J.J. Greeve, van Oléron; VROUW ELISABETH, kapt. S.J. Jaski, van Wismar; VROUW ALBERDINA, kapt. J. Bondrager, van Holmstrand; GREVEN WEDEL JARSBERG, kapt. J. Woxwold en SWANOEN, kapt. L. Krog, beide van Drammen; SOPHIA, kapt. J. Long, van Jacobstad; ORWELE, kapt. R. Cubitt, van Ipswich.
Niets uitgezeild. Den 7 dezer is uitgezeild: FREDERIKA, kapt. J. Barends, naar Bordeaux.


Datum: 15 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 juli. Binnengekomen: VROUW HENDRICA, kapt. L.K. de Jong, van Port à Port; VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, van Newport; L' ESPERANCE, kapt. O. Loferen, van Gamiecarlebij (Gamle Karleby, thans Kokkola), in Finland.
Niets uitgezeild.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 7 juli. De schout bij nacht, commandant en directeur van Zr.Ms. Zeemacht in O.I. maakt hiermede bekend, dat ingevolge daartoe ontvangen autorisatie bij gouvernements besluit van den 8 juli 1826 No. 16, op den 20 dezer aan 's Lands werf te Batavia, ten overstaan van de haven- en equipagemeester aldaar, publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht, Zr.Ms. Nederlandse korvet LIJNX, met derzelver inventaris, uitgezonderd het geschut, de wapenen en munitie.
Kunnende verdere berichten hieromtrent ten kantore van de haven- en equipagemeester voornoemd worden ingewonnen.
De Schout bij Nacht voornoemd, J.J. Melvill van Carnbée.
Batavia, den 10 juli 1826.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE HOOP, kapt. M. van Dijk van Lissabon; FORSOGET, kapt. N. Bugge van Cette; DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong en MEJUFFROUW ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, beide van Marennes.
De wind WZW.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull van Suriname en ANNA MARIA, kapt. J.B. Wolgehagen van Cette. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 juli. Gisteren avond arriveerden uit zee: ALIJDA, kapt. A.T. Smith (opm: tjalk VROUW ALIDA, kapt. Albert Thijssens Smit), van Londen; JONGE JOHANNES, kapt. M. Nehmzow van Riga; DE ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk van Oléron; DEBEN, kapt. J. Dale van Hull en URANIA, kapt. A. le Cocq van Guernsey. Heden zeilden in zee: DE WELVAART, kapt. B.J. de Groot naar de Oostzee; CLIFTEN, kapt. W. Mulley naar Alnmouth en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater.
De wind WZW.
Den 13 dito. Heden arriveerden uit zee: de eerste haringjager met 15 ¾ tonnen haring; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen en BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas van Newport. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping.
Gerrardus Telders, Notaris te Dordrecht residerende, zal op dinsdag 1 augustus 1826, ’s morgens ten elf ure, in het logement de Gouden Leeuw, in de Prinsestraat, nabij de Vuilpoort, binnen voornoemde stad, veilen en onmiddellijk daarna ophangen en afslaan:
Een extraordinair, hecht, sterk, zeer fraai en welbezeild Spiegeljacht, van binnen net betimmerd en georneerd, lang over steven 14 ellen 10, wijd 3 ellen 90 en hol 1 el 95, met deszelfs rondhout, opstaande en lopende want in een behoorlijke orde, en verdere bijzijnde goederen. Breder bij aangeslagen biljetten vermeld.
Iemand nader onderrichting begerende, spreke met gemelde notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Scheepvaartberichten:
- Volgens brief van Smyrna van den 10 juni, was het schip SOPHO, kapt. J. Vullij, van daar naar Amsterdam gedestineerd, den 24 mei te Milo binnengelopen, doch dezelfde dag weer van daar vertrokken.
- Zr. Ms. oorlogsfregat DIANA, kapt. Lewe van Aduard, was den 8 juni uit de Archipel te Smyrna teruggekomen, alwaar destijds in lading lag het schip BRISEÏS, kapt. P. Bakker, naar Amsterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(opm: geen datum) Te Antwerpen is gearriveerd het schip DIANA, kapt. F. Meulenbroek, van Batavia.


Datum: 18 juli 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 juli. Den 6 dezer is alhier ter rede gekomen PROVIDENTIA, kapt. E.J. Salvesen, van Christiaansand naar Neuzen gedestineerd, met kreeften.
Ook zijn van den 5 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters en JOHANNA ALIDA ALIDA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA), kapt. J.J. Kortrijk, beiden van de Marennes; DE VROUW ALIDA, kapt. S. Weijers en MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, beiden van Tremblade, en alle vier met zout; EMMA SUZANNA, kapt. B. Bolland, van Bordeaux met wijn; SAMUEL, kapt. E. le Blancq, van Montevideo met huiden; DE LEEUW, kapt. J. Verbrugge, van Londen met stukgoederen; LE CONSTANT, kapt. W. Schipman, van Rio Grande met huiden; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom van Oléron en MAARTEN EN JAN, kapt. E.R. Kring van de Marennes, beiden met zout; DE JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Stijntjes, van Oporto met stukgoederen; de VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart, van Oléron met zout; THE DOLPHIJN, kapt. J. Touzeau, van Rio de Janeiro met koffie en huiden; PACKET, kapt. S. Tijler, van Mantanzas met suiker en koffie; MERCUUR, kapt. J.T. Pieters Smit, van Rio de Janeiro met koffie, suiker en huiden; DIANA, kapt. F. Meulenberg, van Batavia met koffie en suiker.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 4 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: DE HARMONIE, kapt. J.J. Moller, naar Bergen in Noorwegen met ballast; DE VROUW MARTHA, kapt. J.K. Vlas, naar de Oostzee met huiden; ARENTINA HENDRINA, kapt. A.H. Breeland, naar Poole met boomschors; HOLLEBARDEN, kapt. T.J. Cornelissen naar St. Ubes en ANFANG, kapt. M.C. Bjorn naar Kopenhagen, beiden met ballast; VESTA, kapt. N.S. de Wolff, naar Flensburg met steenkolen.
Den 11 dito. Van de 9 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE HOOP, kapt. E. Harms, van Tremblade met zout; THE TYNE, kapt. R. Londen, van Newcastle met slijpstenen; KALLIOPE, kapt. W.C. Waters, van Savannah met katoen; ELDER BREWSTER, kapt. H. Weston, van New York met katoen en potasch; AGNETHA, kapt. L.S. de Haan, van Cette met brandewijn; de HEMMINA, kapt. S.F. Taay, van Noirmoutier met zout; THE RESIGNATION, kapt. W. Saunders, van Palermo met stukgoederen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van de Marennes met zout; WILLEM DEN EERSTEN, kapt. J. Langhetee, van Rio de Janeiro met koffie; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, van Londen met stukgoederen; THE RAMBLER, kapt. S. Corcy, van Salem met katoen, rijst en tabak; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van de Marennes met zout; DE HENRY, kapt. J. van der Steen, van Mantanzas met koffie; DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. C. Platt, van Bayonne met stukgoederen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. P. Muller, van Alexandria met katoen en rijst; DE JONGE ORANCIA, kapt. S. de Best, van Smyrna met stukgoederen en THE ANN, kapt. G. Godsden, van de Havanna met koffie en suiker; de drie laatstgenoemde moeten quarantaine houden.
Van 9 dezer zijn van onze rede naar zee gezeild: DE DOCHTER ALIDA, kapt. J.D. Duyt, van Leuven naar Boston bestemd met boomschors; SOLON, kapt. J. Rickmers, naar de Oostzee en THE EAGLE, kapt. H. Duckworth, naar Londen gedestineerd, beiden van Antwerpen met ballast.
De brik DE SNELHEID, kapt. Van der Linde, van Rotterdam naar Marseille gedestineerd, is den 2 dezer maand, in Het Kanaal, bij Portland, gepraaid; zijnde aan boord alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 juli. Heden arriveerde uit zee: RESOLUTION, kapt. J.P. Meincke van Riga. De wind W.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NORDSTERNE, kapt. M.O. Rod van Drammen. De wind WZW.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FOUR BROTHERS, kapt. J. Stephens van Rye en EENIGHEDEN, kapt. E. Lorentsen van Holmstrand;
en zeilde in zee: AQUATIE, kapt. J. Allison naar Hull. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 14 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: RANGER, kapt. E. Montagu van Yarmouth en VERWACHTING, kapt. H. Gerdes van Libau.
Heden zeilden in zee: PETRONELLA CATHARINA, kapt. W.N. Jacobs naar de Oostzee; BETHELL, kapt. T. Hall naar Hull; MERCURIUS, kapt. B. Osterblad naar Gamie Carlebij en het VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker naar Bergen. De wind W.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JANE, kapt. H. Harnden van Rye; FENNA, kapt. L.H. Muggenberg van Messina en VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder van Tremblade. Heden zeilden in zee: VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen naar Kadix en VROUW ANNEGINA, kapt. J.J.B. Kroger van Straalsund; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Boxer van Londen; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg van Lissabon. De wind W.
Den 16 dito. Heden arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide van Londen; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip NORDSTIERN, kapt. M.O. Rod, van Drammen met hout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Londen, de snelzeilende Engelse packet PRINCE OF SAXE COBOURG, kapt. John Ladd, vertrekt zaterdag den 22 juli.
Adres bij W. Smith en Comp., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op donderdag den 20 juli 1826, des voormiddags om 9 ure, zal men aan de noordzijde van het eiland Goedereede, bij de Lichtkaap en binnen dezelve gemeente, ten overstaan van notaris en getuigen, om contant geld verkopen: Het staande want, en voorts de complete en zeer goede inventaris van het aan hetzelve eiland gestrande Russisch schip DIDO, gevoerd geweest bij kapt. P. Wacklin, en eindelijk de wrakken en het wrakhout van hetzelve schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, mede voor passagiers, het driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt.
Wm. Turnbull.
- Naar Hull, het Nederlands schoenerschip REMBRAND, kapt. J. Vroome.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 juli. Scheepvaartberichten:
- Het schip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Amsterdam naar Batavia, is den 6 dezer af en aan Wight in goede staat gepraaid door kapt. A.A. Herman, voerende het schip MARGARETA JOHANNA, van Suriname, te Amsterdam gearriveerd.
- De brik DE SNELHEID, kapt. A. van der Linde, van Rotterdam naar Marseille, is den 2 juli bij Portland gepraaid; aan boord was alles wel.
- De brik LOUISA, kapt. A.N. Brewer, van Amsterdam naar New York, is, na een reis van 29 dagen, den 2 juni, op 42º30’ N.B. en 05º30’ W.L. van Greenwich, gepraaid door kapt. Saillaber, van Salem te Hamburg gearriveerd.
- Het schip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J. Boelen Joh. Zn., van Amsterdam naar Zuid-Amerika, was den 29 april zeilende op 44º35’ Z.B. en 43º26’ W.L. van Greenwich.
- Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. J. Jansen, van Rotterdam te Falmouth binnen, heeft den 8 dezer de reis naar Liverpool voortgezet.
- Het schip MARTHA EN ELIZABETH, kapt. J.P. Kerkhoven, zou, volgens brief van Rio de Janeiro van den 6 mei, acht of tien dagen daarna gereed zijn om, in plaats van naar Antwerpen (zijnde deszelfs destinatie veranderd), naar Amsterdam te vertrekken.


Datum: 19 juli 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 16 juli is ter rede van Batavia gearriveerd het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, vertrokken van Amsterdam met 3 passagiers en Zr.Ms. troepen op 10 maart.


Datum: 20 juli 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 juli. Hedenavond is de eerste Hollandse haringjager, het schip DE JONGE ARIE, kapt. Adrianus Hoogerwerf, met nieuwe Hollandse haring alhier aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 17 juli. Op den 17 april ll. was het schip DE ZEEUW, kapt. C. Riekels, van Middelburg naar Batavia en Canton bestemd, op de hoogte van 01° 50’ N. breedte en 18° 50’ W. lengte van Londen; het schip, de equipage en de militairen waren in de beste staat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 juli. Van deze stad is naar zee gezeild het schip PROVIDENTIA, kapt. E.J. Salveser, naar Christiaansand met ballast.
Ook is van Antwerpen de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW JANTINA, kapt. J.C. Kuyper, op avontuur met ballast.
Gisteren zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: ANN GADSDEN, kapt. J. Backer; VROUW MARGARETHA, kapt. P. Muller en DE JONGE ORANCIA, kapt. S. de Best. Voorts zijn, van den 11 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THE REWARD, kapt. F. Riskey, van Rio de Janeiro met koffie en huiden; PALMIRA, kapt. C. de Vos, van Villa Nova met zoethout en kurk; CATHARINA, kapt. M.H. Zuermeijer, van Rouen met gips; ST. MICHEL, kapt. E.P. Brons van Hull en AGAMEMNON, kapt. J.C.H. Maack van Liverpool, beide met stukgoederen; EOLIDES, kapt. J.W. Fremdeling, van Cette met wijn; JOHANNA ELISABETH, kapt. M. Mesdagh, van Batavia met koffie; CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Marseille met stukgoederen: ALINE, kapt. P. Vasselin, van Cette met wijn en brandewijn; THE BETSEY, kapt. J. Howlett, van Liverpool met stukgoederen; de IRIS, kapt. B. Arfsten, van Lissabon met fruit; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schipper, van Oléron met zout; DE VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen van de Marennes en KLAZINA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik van Tremblade, beide met zout; THE CINN, kapt. J.W. Pyit, van Liverpool met stukgoederen; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van de Marennes met zout; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muys van Londen met stukgoederen; IMMINA BOUMAN, kapt. J.H. Holland, van Cette met wijn en brandewijn; REINIERA, kapt. G. Meugens en THE WARBLER, kapt. E. Chassen, beide van de Havanna met suiker, deze twee moeten quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JENNY, kapt. M. Heugh van Glasgow.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA, kapt. P. Lonevig van Christiansand; ONVERWACHT, kapt. M. Pantekoek van Libau; PRINS FREDERIK, kapt. G. Hart van Londen.
Heden arriveerde uit zee: ST. LUCAS, kapt. J.C. Giercke van Stralsund; en zeilde in zee: EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams naar Londen. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 18 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg van Bergen; JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs van Wismar; DOLPHIJN, kapt. W. Schep van Villanova; LONDON PACKET, kapt. H.A. Strömer van Libau; THATFORD, kapt. W. Rickaby en JOHN ANN, kapt. W. Kent, beide van Hull. Heden zeilden in zee: VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok naar Petersburg; VROUW HEMPE, kapt. G. Addix naar Hamburg; VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer naar Bergen en LES TROIS FRÈRES, kapt. H.H. Riecke en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide naar Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ENIGHEDEN, kapt. E.F. Laurentzen, van Holmstrand met hout en DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het opnieuw gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder
Johannes Martens; hebbende voortreffelijke inrichtingen tot het vervoeren van passagiers.
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Siedzes Schuil.
- Naar Suriname, het Nederlands brikschip MARIA AGNITA, kapt. Paulus Rijnbende;
ligt gereed.
- Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
- Naar Bordeaux, het nieuw gebouwd snelzeilend schoenerkofschip DE EERSTELING, kapt.
Hans Fredrich Klie.
- Naar Liverpool, het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Meindert Roderkerk.
- Naar Riga, het Nederlands smakschip CATHARINA GEERTRUIDA, kapt. Hendrik Livies
Dokter.
- Naar Bergen, in Noorwegen, het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. Wouter van der
Horden.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Heden had men het genoegen de Amsterdamse haringjager, beladen met 47 ton haring, van de visserij uit de Hollandse haringvloot, voor deze stad te zien arriveren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 18 juli. Scheepvaartberichten:
- Het schip MARGARETA CLASINA, kapt. G. Siebesz. Rotgans, van Benicarlo naar Petersburg, is den 11 dezer, ZZO van Bevezier, met WZW wind, in goede staat zeilende, gepraaid door kapt. J.C. Veerman (opm: smak DE ONDERNEMING), van Cardiff te Amsterdam gearriveerd.
- Het schip DIANA, kapt. W.J. Stuit, van Bayonne naar Hamburg, is den 13 dezer nevens Wight in goede staat gepraaid door kapt. B.J. Houwink (opm: schip AASTROOM), van Kadix in Texel binnen.
- Het schip FREIJA, kapt. C. Gottsche, van Lissabon, was den 8 dezer op de hoogte van Hastings.
- Het schip AUSTRALIA, kapt. Wilson, van Hamburg naar Nieuw-Zuid-Wales, is den 13 dezer te Portsmouth binnengelopen.
- De schepen JOHANNA, kapt. Hein, van Rio de Janeiro naar Kopenhagen en LAURENTIUS, kapt. Ferrez, van Bahia naar Hamburg, beiden te Cowes binnen, hebben dezelver reizen vervolgd, het eerste den 1 en het laatste den 13 dezer.
- Het schip JOHANNES, kapt. O.O. de Jong, van Porto-Cabello naar Amsterdam, was den 10 dezer op de hoogte van Dartmouth.


Datum: 21 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra welbezeild fregatschip, genaamd LIBERAL, groot ruim 200 lasten, in den jare 1816 en 1817 te Java gebouwd, van eerste kwaliteit cajatenhout en vóór deszelfs laatste vertrek van Batavia naar Amsterdam, nieuw gekoperd, gehecht met koperen bouten en voorzien van een goede ijzeren kettingkabel, met toebehoren en verdere complete inventaris. Adres bij de cargadoors De Vries en Comp., te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 17 juli. Aan het dagblad van Batavia van den 1 maart ontlenen wij, dat de nieuwe stoomboot (opm: de VAN DER CAPELLEN) den 13 februari van Batavia was vertrokken en den 19 ter rede van Muntok gekomen, alwaar zij brandhout had ingenomen om de verdere reis naar Borneo te vervolgen. Zij voldeed alleszins aan de verwachting.


Datum: 22 juli 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Openbare verkoping op dinsdag 25 juli 1826, precies ten 11 ure, van het Nederlands gekoperd brikschip DIJKZIGT, groot 154 lasten, met dies inventaris, zo als hetzelve alhier ter rede is liggende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De brik MARIA van Liverpool, met een lading talk en huiden van Buenos Aires komende en naar Londen bestemd, is den 18 juni ll. in het gezicht van ons land, 3 mijlen van het eiland Wight, gezonken, en alleen de scheepstimmerman en de kok, een zwarte, zijn de dood ontgaan, en maandag van de Franse kust te Brighton aangekomen. Door hen heeft met enige bijzonderheden van dit treurig ongeval vernomen, welke hierop neerkomen: Het was omstreeks middernacht dat het schip een lek bekwam, waarschijnlijk door het springen van een plank, daar het weder zeer gematigd was. Ten 11 ure had de scheepstimmerman nog gepeild en slechts 4 duim water in de kuil bevonden. Tegen middernacht: eensklaps waarnemende dat het schip sterk in zee dook, peilde hij wederom en vond bijna 4 ½ voet water in de kuil. Ogenblikkelijk werd de equipage, 14 man sterk, naar de pompen geroepen, maar eer zij nog recht aan het werk waren, of de ongelukkige passagiers, die beneden, ten getale van 29, waaronder 23 vrouwen en kinderen, sliepen, konden gewaarschuwd worden, zonk de brik met al wat er in en op was. De scheepstimmerman en de kok alleen wisten zich, de eerste door middel van een hoederhok en de andere op een spar drijvende te houden, en zij bleven in die toestand 46 uren, tot zij toevallig door en Frans vaartuig ontdekt en opgenomen en te Calais aan wal gebracht werden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JENNY, kapt. M. Heugh van Glasgow met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PRINS KUTOUSOFF, kapt. L. Hall van Baltimore. Van de morgen arriveerde uit zee: HARMONIE, kapt. J.J. Kraeft van Barth. De wind ZW.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmer van Wolgast; ALBERTINA, kapt. J.N. Vagt van Riga; STAD WISMAR, kapt. D. Bruhns van Libau en WILLIAM, kapt. J. Dick van Londen; en zeilde in zee: HAYTI, kapt. R. Stevenson naar Londen.
Van de morgen zeilde in zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming naar Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 juli. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: LOUISE EMILIE, kapt. G.E. Heijdeman van Libau; MERCURIUS, kapt. H. Hornsen van Kopenhagen en GODRIED, kapt. P. Walles van Greifswald. Heden arriveerden uit zee: KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W. Ketelaar van Arendsdahl (opm: Arendal) en DALUS, kapt. J.J. Ulfers van Libau; en vertrok: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind WNW.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FORTUNA, kapt. T. Helm van St. Thomas; COMMERCE, kapt. S. Golder van Londen; WATERLOO, kapt. C. Cloid van Hull. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilde in zee: GLORY, kapt. W. Frost naar Londen. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 juli. Heden zijn hier, op de werven De Raaf en Harlingen, van de scheepbouwmeesters F. Baaij en Zoon, met de beste uitslag te water gelaten de koopvaardijbrikken DE ONDERNEMING, kapt. J.B. Frerichs en AMSTERDAM, kapt. K. Visman, gebouwd voor de Amsterdamsche Rederij-Sociëteit.
Even zo is het fregatschip DE WELVAART, gebouwd door de scheepsbouwmeesteren A. de Graaf en Zoonen, op de werf De Oranjeboom, voor rekening van de heer Louis Schumacher, heden met de beste uitslag te water gelaten; en is tevens het benodigde hout aangebracht tot het leggen van een nieuwe kiel op dezelfde helling, voor een schip (opm: fregat SOPHIA MARIA) groot ongeveer 500 tonnen, voor rekening der Heren de Wed. Lamb. Thijm en Zoon, alhier.


Datum: 24 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 21 juli. Binnengekomen: ROZETTA, kapt. J.C. Ludders, van St. Thomas; WILLIAM, kapt. W. Nazeby en BRUNSWICK, kapt. J. Page, beide van Londen.
Niets uitgezeild.
Bovengemelde kapt. J.C. Ludders, heeft den 30 juli jl. op 40 gr. 47 min. noorderbreedte 47 gr. 04 min. westerlengte van Greenwich gepasseerd, een schoenerschip, als wrak op zijn last drijvende, volgens de deklast was hetzelve met hout geladen; er was geen naam van achteren nog op het vlak te zien.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 juli. Niets binnengekomen.
Uitgezeild: VROUW THEODORA, kapt. H. Bandix, naar Bayonne; FENNEGINA, kapt. G. Detmers, naar Havre en Rouaan; MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, naar Londen; RIKE, kapt. J.H. Smith, naar Hull; uit de quarantaine ontslagen kapt. Ch. Tyng, van Matanzas, en kapt. G. Kaleshoek, van Alexandrië.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Op 17 juli 1826 is, te Groningen, overleden, de weledele gestrenge heer Louis François Faure van der Wilt, in leven luitenant ter zee der 2e klasse, onderinspecteur van het Loodswezen te Groningen.


Datum: 25 juli 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juli. Van den 15 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjes, van Tremblade met zout; NIKOLAAS EN JOHANNA, kapt. K.IJ. Parma, van Marseille met stukgoederen; CATHARINA, kapt. R. Engelsman, van de Marennes met zout; DE THERESE, kapt. J. van der Perre, van Londen met stukgoederen; THE CHARMING MARY, kapt. Ph. Hamon, van Gibraltar met stukgoederen; DE JONGE CORNELIA, kapt. J.C. Teves, van Riga met houtwaren; ORLEANS, kapt. J. Smith, van Mantanzas met suiker en koffie; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Dantzig met houtwaren; DE VROUW ACHINA, kapt. D. Rijkerts, van Petersburg met stukgoederen; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van Dantzig met houtwaren; NICOLINE, kapt. C.J. Dues van Triest en JOHANNA, kapt. J.E. Mollet van Londen, beide met stukgoederen.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en sedert den 15 dezer van onze rede naar zee gezeild: HOLSTEIN, kapt. E. Stephensen, naar Noorwegen met ballast; GANGES, kapt. G.H. Bowley, met tarwe en LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman met boomschors, beide naar Londen; MINERVA, kapt. J. Kaines, naar Engeland en EGERIA, kapt. C. Choas, naar Londen, beide met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Permien van Riga; LONDON, kapt. F.F. Gibbs van Londen en ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack van Aberdeen.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VANCOUVER, kapt. J. Henry van Havanna; en zeilden in zee: HOPE, kapt. J. Drijburgt naar Bristol; ANN, kapt. B.Scott en ELISA, kapt. W. Mintor, beide naar Hull. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CLARA, kapt. J.J. Ehmke van Greifswald en VROUW JOHANNA, kapt. J.E. Stein van Stralsund. Heden zeilden in zee: HEBE, kapt. W.M. Intosh naar Newcastle; HARMONIE, kapt. J. de Best naar Firth of Forth; FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struijs naar Gibraltar; ANNA DOROTHEA, kapt. H.R. Hansen naar Nijborg; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand en AMICITIA, kapt. H.J. Bones, beide naar Bergen.
Den 22 dito. Heden zeilden in zee: HENRI MARIE (niet goede leesbaar), kapt. J.J. Held naar Havre; BESS, kapt. J. Morden naar …(onleesbaar); PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson naar Hull en JONGE JOHANNES, kapt. M. Nehmzow naar Elseneur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een schip, groot 28 ton, met zeil en treil, gevaren hebben van Leeuwarden op Groningen, vice versa, uit de hand te koop, bij L.B. Schuitema, buiten de A-poort te Groningen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 juli. Scheepvaartberichten:
- Kapitein O.O. de Jong, voerende het schip JOHANNES, van Porto-Cabello den 13 dezer te Altona gearriveerd, rapporteert, dat Zr.Ms. oorlogsbrik DE KEMPHAAN, gecommandeerd door de luitenant der eerste klasse J. Godzen, den 20 mei in de haven van Porto-Cabello liggende was; de état-major en de equipage waren in de beste welstand.
- Het schip KATARINA JOSEPHINE (opm: kof CATHARINA JOSEPHINA), kapt. P.J. Muntendam, te Veendam thuis behorende en van Fredrikstadt naar La Rochelle gedestineerd, is den 11 dezer, in goede staat en met gunstige gelegenheid zeilende, gepraaid op 47º43’ N.B. en 11º34’ gegiste lengte beoosten Teneriffe, 12 mijlen ten zuiden Heisant (opm: Ouessant).
- Het schip EXERCITION, van Matanzas naar Amsterdam, is den 26 juni op 41 gr. breedte 57 gr. lengte, en het schip ONTARIO, kapt. D. Loving, van Rotterdam naar Virginia, den 2 dezer op 44 gr. breedte 43 gr. lengte gepraaid door kapt. Bodger, van Mobile te Liverpool gearriveerd.
- Het schip SUSAN, kapt. B.F. Mines, van Hamburg naar Havana of New-Orleans, was den 15 dezer op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point).


Datum: 26 juli 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juli. Onder de laatst ontvangen berichten uit Nederland, treffen wij de belangrijke mededeling aan, dat, vanwege het Ministerie van Koloniën, op Zr.Ms. last, een contract met de directie van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is aangegaan tot de aanbouw van twee oorlogs-stoomvaartuigen, geschikt tot wering van de zeeroverij in Oost-Indië.
Deze stoomvaartuigen zullen binnen het Rijk worden gebouwd en uitgerust, in alles aan elkaar gelijk, en geschikt om de reis naar Indië te volbrengen. Hunne lengte over steven op het dek, zal zijn van 43 Nederlandse ellen en de grootste breedte op het dek 8, en over de schepraderen14 Nederlandse ellen. In het midden van de vaartuigen zal een ruimte worden gelaten van 16 Nederlandse ellen, bestemd tot plaatsing van de machinerie en van een gedeelte van de steenkolen; terwijl de ruimen zullen dienen, gedeeltelijk tot berging van behoeften voor de reis en gedeeltelijk tot berging van steenkolen. Het tussendek zal worden ingericht tot logies van de equipage en plaatsing van de artillerie, munitie en wapens.
Elk van de vaartuigen zal van twee complete stoomwerktuigen van middelbare drukking zijn voorzien, ieder van 80, dus tezamen van 160 paardenkracht, met derzelver stoomketels van geslagen koper; welke werktuigen gezamenlijk, en ook elk afzonderlijk, op dezelfde as en op twee schepraderen zullen werken. De vaartuigen zullen zijn getuigd met drie masten en geboord voor een lange 24 ponder, een 24-ponders caronnade, en 4 zesponders caronnades. Men berekent dat deze vaartuigen de reis uit Nederland naar Batavia, bij ongunstige gelegenheid in 74, en op het spoedigste, in 57 dagen zullen kunnen volbrengen, ongerekend het verblijf aan de Kaap de Goede Hoop, indien zulks, tot het innemen van brandstoffen noodzakelijk bevonden wordt; zullende elk der vaartuigen 130 last steenkolen kunnen bergen; een hoeveelheid toereikend om een afstand van nagenoeg 1500 zeemijlen, zelfs zonder behulp van zeilen, te kunnen afleggen. Bij aankomst in Indië zal het bovendek voor en achter de machinekamer kunnen worden weggenomen, zo dat het tussendek als dan het bovendek wordt, waarop het geschut geplaatst is, en waardoor een vast boord verkregen wordt, waarachter de equipage veilig werken kan. Ook het tuig zal door een lichter en lager tuigage verwisseld of wellicht geheel kunnen weggelaten worden.
Het eerste van deze vaartuigen zal, ter proefvaart, gereed moeten zijn tegen de maand juni 1827 en het tweede, tegen december van dat jaar.
De stoomvaartuigen zullen in het etablissement van J. Cockerill en Co. te Luik, en voorts het overige, tot deze vaartuigen benodigd, zo veel mogelijk, binnen het rijk en van inlandse materialen vervaardigd worden.


Datum: 27 juli 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Minister voor de Marine en Koloniën brengt hiermede ter kennis van het publiek, dat, overeenkomstig de gemaakte bepalingen, opzichtelijk de, bij Koninklijk Besluit van den 21 juni 1825, daargestelde paketvaart, van Hellevoetsluis, over Suriname, naar Curaçao, en van daar terug naar Hellevoetsluis, op den 15 augustus aanstaande, ’s Konings paket-brik DE ZWALUW, onder het bevel van de luitenant ter zee, van de 1ste klasse, F.H. Ampt, van Hellevoetsluis naar derwaarts zal vertrekken; dat degenen, welke van die gelegenheid verlangen gebruik te maken, om als passagiers naar Suriname of Curaçao te worden overgevoerd, zich tot dat einde vooraf moeten vervoegen aan de directie van de Marine te Rotterdam, door welke te dien aanzien, de nodige informaties zullen gegeven worden, terwijl alle kistjes, pakjes of koopmansgoederen, welke men met die gelegenheid mocht willen verzenden (voor zo nodig, van de vereiste documenten ter uitklaring voorzien), bij de voornoemde directie zullen behoren bezorgd te worden, uiterlijk op den 12 augustus aanstaande, als wanneer het laatste vervoer van de ter inlading bestemde goederen naar Hellevoetsluis zal plaats hebben; kunnende verder in het algemeen te dien aanzien, alsmede wegens de verzending van brieven, de nodige informaties voorlopig worden ingewonnen bij de respectieve directeuren der postkantoren in de verschillende gedeelten van het Rijk.
’s Gravenhage, 22 juli 1826.
De minister voornoemd, Elout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Uittreksel uit een particuliere brief uit Curaçao, van den 13 mei l.l.
Van de kust hebben wij belangrijk nieuws ontvangen.
Reeds lang broeide het plan in het geheim om Venezuela van Nieuw-Grenada af te scheiden; Venezuela was slechts een wingewest van Nieuw-Grenada. Gedurige nieuwe geldheffingen en volkslichtingen ten dienste van de armee in Peru en nu voor de expeditie naar Cuba, hadden de ontevredenheid vermeerderd; de ambtenaren, door het congres aangesteld, handelden naar willekeur; aan klagen bij het congres was niet te denken; maanden waren nodig om te Bogota te komen, en dan werden de klagers niet verhoord; alle misdaden werden door geld afgekocht. Te Puerto Cabello zijn in de twee laatste jaren 36 moorden ongestraft gebleven, hoewel de moordenaars bekend waren. Eindelijk is de afscheiding gelukt door behulp van den generaal Paez. Deze generaal was door het congres opgeroepen geworden om zich te verdedigen tegen willekeurige handelwijzen. Toen hij in het laatst van april zijne troepen te Valentia bijeen deed komen, en hun bekend maakte dat het congres hem opgeroepen had en den generaal Escalona in zijne plaats had benoemd, riepen zij eenparig: Leve Paez! Weg met Escalona! Paez, van de geestdrift van zijne troepen gebruik makende, verklaarde vervolgens dat het eenparig de wil van het volk was, dat Venezuela van Nieuw-Grenada werd afgescheiden; hij zette de ambtenaren, door het congres benoemd, te Valentia af, en benoemde de vrienden der onafhankelijkheid van Venezuela in hunne plaats, hetwelk ook geschiedde te Caracas, en te Puerto-Cabello, in welke laatste plaats te commandant door een ander is vervangen; 8 à 9 personen, de voornaamste in het bestuur die zich tegen onafhankelijkheid van Venezuela verzet hebben, zijn gefusilleerd. De ingezetenen te Caracas, (welke thans de hoofdstad is der nieuwe republiek) hebben echter Paez verzocht om de troepen niet binnen de stad te laten, daar, deze meest uit negers bestaande, zulks de grootste massa der gekleurden in opstand zoude brengen. Paez heeft daarop 2000 man gelegd in een plaats nabij Caracas, waar zij op kosten der stad onderhouden worden. Terstond na de omwenteling is er embargo gelegd op de vaartuigen in de havens van de kust. Een Engels fregat zeilde echter van La Guayra naar Jamaica, en de schoener van het gouvernement alhier, welke te La Guayra lag om de brieven voor de paketboot af te halen, kreeg mede verlof om te vertrekken. De Nederlandse consul te La Guayra heeft onzen gouverneur verzocht om adsistentie ter bescherming der Nederlandse eigendommen; de schoener kwam hier aan des zondags den 6 mei, en de volgenden dag vertrok de brik DE MERCUUR naar Guayra, en een paar dagen naderhand de brik DE KEMPHAAN naar Puerto Cabello. De Columbiaanse vaartuigen alhier, hebben twee sterren uit hunne vlag genomen, wijl thans Quito en Nieuwe-Grenada van Venezuela zijn gescheiden. De troepen van Paez worden zeer goed betaald, en er is niets van het congres van Bogota te vrezen. Bolivar was, volgens de laatste tijding, in de hoofdstad der nieuwe republiek Bolivar. Deze tijdingen hebben terstond veel levendigheid alhier veroorzaakt; men zond terstond vaartuigen af naar verschillende plaatsen van de kust, om de personen, die zich niet willen voegen naar de nieuwe orde van zaken, met derzelver goederen af te halen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 juli. Heden zeilden in zee: GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn naar Hull, en ALBION, kapt. T. Graham naar Leith. De wind WNW.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts van Londen.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull; MARIA, kapt. E. Simme van Nerva; JOHANNA DOROTHEA, kapt. J.C. Kruger van Dantzig; HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Ahrens, SPECULATION, kapt. M. Glaewe, DANIEL, kapt. J.M. Heldt en BLUCHER, kapt. J. Saegert, alle van Riga; en zeilden in zee: KATWIJK, kapt. P.C. Stelling naar Batavia; PLANT, kapt. T. West naar St. Ubes; MAESE, kapt. S. Hall naar Boston en HOOP, kapt. P.J. de Boer naar Ferrol. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 juli. Heden arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilden naar zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen; POMONA, kapt. G. Currey naar Newcastle; PRIMROSE, kapt. C. Dyett en DEBEN, kapt. J. Dalen, beide naar Hull. De wind N.
Den 24 dito. Kapitein Pearson is gisteren wel in zee gekomen: de overige schepen liggen weer op de rede. Heden zeilde in zee: PRINS VAN SAXE-COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen. De wind NO.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE HOOP, kapt. K.Z. Schut van Bergen; VROUW ANNEGINA, kapt. K.J. Boiten van Dantzig; MINERVA, kapt. S. Jansen, WELVAART, kapt. H.W. Velt en MARIA, kapt. F.R. Feijes, alle van LIbau; en zeilden in zee: PRIMROSE, kapt. C. Dyett en DEBEN, kapt. J. Dale, beide naar Hull; POMONA, kapt. G. Currey naar Newcastle; AURORA, kapt. J. Turcan naar Lübeck; JANE, kapt. H. Harnden, CERUS, kapt. G. Britt, beide naar Rye. Even voor posttijd zeilde in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind NNO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 juli. Scheepvaartberichten:
- Het schip (opm: kof) MARIA, kapt. P.E. Boer, van Groningen naar Marennes, is den 17 dezer nevens het eiland Wight, in goede staat gepraaid door kapt. H. van Veen Jr. (opm: kof MARIA), van Oléron te Amsterdam gearriveerd.
- De schepen FREIJA, kapt. J. Kallson, van Pernau naar Port-à-Port, URANIA, kapt. J.H. Richter, van Stockholm naar Frankrijk, CONCORDIA, kapt. Aaröe, en CONSTITUTION, kapt. Heijdemark, van …… waren den 18 dezer op de hoogte van Douvres.
- Het schip LIJDIA, kapt. H.H. Hansen, van Kopenhagen naar Livorno, is den 19 dezer te Douvres binnengelopen.


Datum: 28 juli 1826


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zr.Ms. oorlogsbrik MERCUUR is den 13 mei voor La Guayra aangekomen. Het was den 6 mei van Curaçao vertrokken. Een paar dagen naderhand is de brik de KEMPHAAN van Curaçao naar Porto Cabello vertrokken, beiden ter bescherming van de Nederlandse eigendommen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. De nieuwe inrichting van de stoomboot DE MERCURIUS, welke tegenwoordig regelmatig viermaal daags van hier naar Zaandam heen en weer vaart, lokt dagelijks een aanzienlijke menigte uit om een speeltochtje derwaarts te maken. Op gisteren was deze menigte echter met de zondag buitengewoon; telken male was de stoomboot van hier vertrokken met zoveel passagiers als zij slechts laden konden. De meeste derzelve nu het voornemende hebbende om eerst bij de laatste overtocht, des avond ten zeven ure, van de Zaan terug te keren, zo gebeurde als toen wat men reeds tegen de middag alhier had voorzien; de stoomboot kon onmogelijk al deze terug komende bergen, en ofschoon ruim 350 mensen ingenomen hebbende, bleef op het verreweg het grootste aantal achter. Een deel derzelve werd opgenomen door een van de gewone veerschepen en kwam aldus hier aan de boom (opm: de drijvende sluitboom bij de haveningang) terug; een ander deel, zich in een particulier schip hebbende ingescheept, moest zich getroosten zich op de hoogte van Land en IJzicht, buiten de Haarlemmerpoort, aan de dijk, aan wal te zetten. Zoveel men weet moet alles wel en zonder ongelukken zijn afgelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juli. Heden hadden wij het genoegen in de beste orde van Groenland te zien terug komen het brikschip SPITSBERGEN, commandeur H. Rickmers, door de Nederlandsche Groenlands en St. Davids Visscherij Sociëteit alhier uitgerust, gevangen hebbende het aanzienlijk getal van 3124 robben.
(opm: bij deze tweede reis bleef het; in november 1827 werd de zeebrief teruggezonden ‘zullende het schip worden gesloopt’)


Datum: 29 juli 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 juli. Binnengekomen: ELISABETH CATHARINA, kapt. U. Neuman, ELISABETH, kapt. C.N. Feght, HOSTEN, kapt. M. Holst, alle drie van Drammen.
Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 18 juli zijn te Deal binnengekomen, doch die dezelfde weg wederom vertrokken, BYRON, kapt. Cotton, van New Orleans, naar Antwerpen, en MARIA, kapt. Zeijlstra, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE JUFFER JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis van Nerva; en zeilde in zee: THAMES, kapt. T. Atherden naar Londen. De wind NNO.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FRIHETEN, kapt. P. Cederberg van Stockholm en EENIGKEIT, kapt. H. Weijdeman van Riga. Van de morgen arriveerde uit zee: AURORA, kapt. P.C. Nausch van Riga; en zeilde in zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels naar Ferrol. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 juli. Gisteren avond arriveerde uit zee: PROVIDENCE GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson van Hull. Heden zeilde in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind N.
Den 27 dito. Gisteren zeilde in zee: URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey;
en arriveerden uit zee: VERHELDERSON, kapt. J.E. Visser van Memel.
Heden zeilde in zee: BETSEY, kapt. R. Culler naar Hull; en arriveerden uit zee: MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Collow van Londen; SEEBLUMSTER, kapt. A. Firman van Drammen; SWANIN, kapt. W. Meltz van Wordingberg; DIVERDINA, kapt. P. Meints van Memel en JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitze van Wismar. De wind NNO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Volgens een bekendmaking van zijne excellentie de Minister voor de Marine en de Koloniën zal 's Konings packet-brik DE ZWALUW, onder het bevel van de luitenant ter zee van de eerste klasse F.H. Ampt, den 15 augustus van Helvoet, over Suriname, naar Curaçao vertrekken.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 26 juli. Binnengekomen H.R. Grimminga (opm: kof VROUW JACOBA), van Riga.


Datum: 01 augustus 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 juli. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ENESTE SÜSTER, kapt. H. Gjersöe en EMANUEL, kapt. J.N. Ström, beiden van Drammen met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WIARDUS, kapt. J.J. Arents, Jr. van Wismar; MONTZ, kapt. H. Timm van Libau; JOHANNES, kapt. P. Vrugting (opm: tjalk, kapt. Pieter Frugtning) van Hull; GUTE HOFFNUNG, kapt. G.H. Timm, FRAU SOPHIA, kapt. J.F. Ahrends, CATHERINA MARIA, kapt. J.H. Bulow, HARMAN, kapt. J.T. Treter en EMANUEL, kapt. C. Permien, alle van Riga.
Van de morgen arriveerde uit zee: EMANUEL, kapt. J.N. Ström van Drammen. De wind NO.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ENOSTO SOSTRE, kapt. H. Giersoe van Drammen en EENIGKEIT, kapt. C.T. Bruhn van Arendsburg.
Van de morgen zeilde in zee: MARY, kapt. T. Mayo naar Boston. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 28 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. Gisteren avond en heden zeilden in zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Boxer naar Londen; FOUR BROTHERS, kapt. J. Stehlens naar Rye; VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw naar Bergen; THELEGRAAF, kapt. J. Berancie naar Yarmouth; THETFORD, kapt. W. Rickaby naar Hull; POMERANIA, kapt. J.G. Wendt naar Elseneur en ROSE, kapt. J. Elles naar Liverpool. De wind NO.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Het stoomschip NOORD-HOLLAND, gevoerd door kapitein J.P. Duinker, heeft nadat hetzelve Zr.Ms. korvet ATTALANTE door het Noord Hollandsch Kanaal van Amsterdam naar het Nieuwe Diep gesleept had, op den 25 dezer, des morgens om 8½ uur, het Amerikaans brikschip AGNES, kapitein Harding, uit die haven, op de rede van Texel, met het beste gevolg uitgebracht en wel in de tijd van 25 minuten, met een Noord Oosten wind, gereefde marszeils-koelte en half vloedtij. Kapitein Harding had gehele vorige dag vruchteloos gewerkt, met een sloep tot assistentie, om met zijn schip uit het Nieuwe Diep te komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, aan boord van Zr.Ms. fregat DE KENAU HASSELAAR, onze enige zoon, A. Zoeteman, luitenant der eerste klasse, na enige dagen onpasselijkheid, en daarbij komende bloedspuwing, in de ouderdom van zeven en dertig jaren en vier maanden.
Daar het ouderlijk hart, dat van zusters en behuwd zoon te veel aangedaan is, verzoeke van rouwklag verschoond te blijven, daar de droefheid hierdoor vermeerderd wordt.
Delftshaven, den 27 juli 1826, J. Zoeteman; Maria Zoeteman.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, te Antwerpen, van het Nederlands fregatschip JOHANNA ELISABETH, laatst gevoerd door kapt. M. Mesdagh, komende van Batavia.
Op maandag den 7 augustus aanstaande, om 2 ure des namiddags, op de makelaarskamer, boven de Beurs, te Antwerpen, zal de scheepsmakelaar J.B. Fleurij, ten overstaan van de deurwaarder E. Somers en voor rekening van de eigenaar van het genoemd schip, publiek te koop veilen het sterk gebouwd en snelzeilend met koper beslagen Nederlands fregatschip JOHANNA ELISABETH, groot 176 lasten, volgens meetbrief; lengte over steven 30 ellen 10 duimen, wijdte 5 ellen 81 duimen, holte 4 ellen 28 duimen, en het tussendek hoog 1 el 80 duimen, met deszelfs masten, stengen, rondhouten, staande en lopend want en verdere toebehoren, zoals hetzelve is liggende in het tweede dok dier stad ter inspectie van de liefhebbers. Voor nadere onderrichtingen en bezichtiging des inventaris zich te vervoegen bij de heer M. Joostens, eigenaar, of bij voornoemde scheepsmakelaar. (opm: het fregat werd niet verkocht)


Datum: 03 augustus 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 juli. Van quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: REINIERA, kapt. G. Meugens, THE WARBLER, kapt. E. Chassee en CALEDONIAN, kapt. N. Gifford.
Van den 19 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra en DE VROUW CATHARINA, kapt. B. Otten, beiden van Petersburg met potasch; THEODORA, kapt. J.T. Wilderman, van Stockholm met teer en pik; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.H. Deke, van St. Jago (opm: Santiago) op Cuba met suiker; DIE HOFFNUNG, kapt. C.F. Streifert, van Dantzig met pik, teer en potasch; DE HARMONIE, kapt. C.R. Platte, van Cette met wijn en brandewijn; CALEDONIAN, kapt. W. Griffith, van de Havanna met koffie en suiker; MONT VERNON, kapt. I. Buersley, van Charlestown met rijst en katoen en BYRON, kapt. F.A. Cotton, van New Orleans met katoen; de drie laatste moeten quarantaine houden.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en sedert den 21 dezer van onze rede naar zee gezeild: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. D. Jonkman naar Demerary; FLOYD, kapt. J.H. Perkins naar Boston; KRONOS, kapt. J. Lund naar Reichwig en DE VROUW HOUWINA, kapt. H.J. Valk naar de Oostzee, alle vier met ballast; CAROLUS, kapt. H.A. Nieberding naar Londen met boomschors; SAMUEL, kapt. E. le Blancq, naar Jersey met dakpannen; KAREL EN WILLEM, kapt. J.F. Schulte, JOANNA MARIA, kapt. J.A. Schönefeld en DE MARIA, kapt. J. Zirck, alle drie naar de Marennes met ballast; LE CESAR, kapt. M. Schalk en DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens, beiden naar Penzance met boomschors; THE EAGLE, kapt. H. Duckworth, MINERVA, kapt. T. Mooy, DE JONGE JOHANNA, kapt. E. Ziffer, DE COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries en DE VROUW JANNETJE, kapt. F. Rose, alle vijf naar Londen met boomschors; LEONIDAS, kapt. J. Lawton, naar Gibraltar met ballast; APOLLO. kapt. D. Steur en DELPHINA, kapt. C. Brandaris, beiden naar Batavia met troepen; L’AUGUST, kapt. J. Thomas, naar Havre-de-Grace en ENDEAVOUR, kapt. J.D. Gilles, naar Schotland, beiden met ballast; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smit en DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, beiden naar Falmouth met boomschors; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, naar Noirmoutier met ballast; ZEPHYR, kapt. J. Flemming, naar de Havanna met stukgoederen; LE JEAN BAPTISTE, kapt. P. le Breton, naar Duinkerken met krenten; DE TWEE BROEDERS, kapt. S.J. Brouwer en CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, beiden naar Tremblade met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 31 juli. Gisteren namiddag zeilden in zee: VANCOUVER, kapt. J. Henry naar Boston; MARIA AUGUSTA, kapt. P. Rijnbende naar Suriname; EENIGHEDEN, kapt. C.F. Lorentzen naar Holmstrand; NORDSTERNEN, kapt. M.O. Röd naar Drammen en JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug naar Ferrol. De wind Z.
Den 1 augustus. Gisteren namiddag zeilde in zee: PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull naar Suriname. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 29 juli. Gisteren avond arriveerde uit zee: ALKMAAR, kapt. I. Heath van Londen.
Heden zeilden in zee: JOHN AND ANN, kapt. W. Kent naar Boston; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam naar Nordshield; MARGARETHA, kapt. B. Berg naar Wisbach; FLORA, kapt. C. Klok naar Londen; VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil naar Lynn; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring naar Leith; BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, JONGE GERRIT, kapt. P. de Best, WATERLOO, kapt. C. Cloid en WUBBINA, kapt. M.R. Kielo, alle naar Hull; ANNA SOPHIA, kapt. E.K. Bok en MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, beide naar Bergen.
De wind ZW.
Den 30 dito. Heden arriveerden uit zee: EDINA, kapt. R. Cant van Leith; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide van Londen; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen.
De wind WZW.
Den 31 dito. Gisteren avond zeilden in zee: REMBRAND, kapt. W. Cooper (opm: kapt. J. Vroome) naar Hull; COMMERCE, kapt. S. Golder en PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart, beiden naar Londen.
Heden arriveerde uit zee: ELIZA, kapt. W. Minter van Londen; en zeilden in zee: AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmer naar de Oostzee en DE HOOP, kapt. W. van der Horden naar Yarmouth. De wind Z.
Den 1 augustus. Gisteren na posttijd en heden arriveerden uit zee: CERUS, kapt. G. Britt van Rye en SOVEREIGN, kapt. W. Austin van Shoreham. Heden zeilden in zee: JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs op avontuur; MERCURIUS, kapt. H. Hansen naar Stavanger; KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar naar Noorwegen; ANNA, kapt. P. Lonevig naar Berwick en BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. Kapitein L. Teunis is mede onder zeil geweest doch teruggekomen. Er zijn twee schepen in het gezicht. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 1 augustus. Bij gunstige gelegenheid zullen morgen namiddag ten twee ure precies, op de werf Hollandia, van de scheepsbouwmeester Corns. van Swieten van stapel lopen, twee stoomschepen, met name: WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM; en de volgenden dag ten half twee ure, van de werven De Haan en Het Fortuin, twee fregatschepen met name: HELENA en SUZANNA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het opnieuw gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder
Johannes Martens; hebbende voortreffelijke inrichtingen tot het vervoeren van passagiers.
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Siedzes Schuil.
- Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
- Naar Bordeaux, het nieuw gebouwd snelzeilend schoenerkofschip DE EERSTELING, kapt.
Hans Friedrich Klie.
- Naar La Rochelle, het Nederlands smakschip AURORA, kapt. Paul Jans Oosterloo.
- Naar Riga, het Nederlands smakschip CATHARINA GEERTRUIDA, kapt. Hendrik Livies
Dokter.
- Naar Bergen, in Noorwegen, het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. Keimpe Zacharias
Schut.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Volgens brief van kapt. J.S. Sleeper, voerende het schip HOGARTH, van Amsterdam naar Charleston, den 28 juli uit Texel naar zee gezeild, is zijn schip, tot zijn grote voldoening, door de stoomboot NOORD-HOLLAND, ofschoon het getij tegen was, in de korte tijd van 58 minuten, uit het Nieuwe Diep tot bij de vierde ton, op de hoogte van Kijkduin gesleept.


Datum: 04 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 augustus. Binnengekomen: TWEE JONKVROUWEN, kapt. G.A. Dijkstra, van Londen; PROVIDENTIA, kapt. R.C. Agerup, FAMILIEN HAAB, kapt. O. Jacobsen en ELIZE, kapt. L. Zachariassen, alle drie van Drammen. Gisteren na posttijd: GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, van Hull; FEM SOSTRE, kapt. O.P. Broy en RESOLUTION, kapt. H. Gunderen, beide van Drammen.
Uitgezeild: MANDARIN, kapt. A.M. Noorman, naar Baltimore; TRITON, kapt. D. Stinze, naar Ferrol; DRIE VRIENDEN, kapt. E.T. ten Cate, naar Oléron; DE VREDE, kapt. J.J. Greeve, op avontuur; uit de quarantaine ontslagen, kapt. G. Croft, van Charleston, en kapt. M. Wadleigt, van New Orleans.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Te Batavia zijn aangekomen: Den 25 maart, DE ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lels, van Amsterdam. – Den 4 april is van daar vertrokken: DE BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter, naar Rotterdam; nog zouden binnen enige dagen vertrekken, de schepen CORNELIA EN HENRICA, kapt. Jan Sipkes Fz., naar Amsterdam en MARY EN HILLEGONDA, kapt. N. Glazener, naar Rotterdam.
Den 29 mei is te St. Helena binnengelopen, het schip ELISABETH, kapt. C. Pakes, van Batavia naar Amsterdam, aan wiens boord alles wel was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 juli binnen gekomen de smakschepen DE TWEE GEZUSTERS, kapt. E.H. Pot, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.E. Scherpbier, beide uit de Oostzee, MARIA SOPHIA (opm: tjalk), kapt. R.D. Lovius, van Hamburg, DE JONGE JOHANN, kapt. R. Jans, van Noorwegen, alle met hout.
De 25 dito binnen gekomen de kofschepen ST. JOHANNES, kapt. J.J. Rijke, met hout van Dantzig, DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen; DE JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, DE VROUW ANTJE, kapt. Dk. Clasen de Groot, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Brugge, het tjalkschip DE JONGE SIMON, kapt. D.W. Quest, het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. E.P. Horn, alle met hout van Noorwegen.
De 26 dito binnen gekomen het brikschip SPITSBERGEN, kapt. H. Rickmers, met 3124 robben uit Groenland.
De 28 dito binnen gekomen het smakschip PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, met hout van Noorwegen, het schoenerschip VIOLET, kapt. Wm. Charrosin, met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip DE VROUW JANTJE, kapt. W.J. Mellema, met ballast op avontuur.
De 29 dito uitgezeild de smakschepen DE VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan C. Hazewinkel, DE VROUW JELTJE, kapt. E.O. de Vreede, beide met ballast op avontuur.
De 30 dito uitgezeild de schoenerschepen FRIENDS, kapt. John Power, HOPE, kapt. Enos Page, beide met boter, VICTORY, kapt. R. Rico, met stukgoed, alle drie naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op rechterlijk gezag gedenkt de deurwaarder Schreinhout, uit kracht zijner commissie, te verkopen een tjalkscheepje, met deszelfs toe en aanbehoren, groot 15½ ton, alles in goede staat, liggende in de Stads Gracht aan de Grachtswal te Leeuwarden. Wie gading maakt, komt op aanstaande vrijdag den elfde augustus, ten elf uren, voor het huis van den kastelein Einte de Boer, op de Grachtswal te Leeuwarden, en koop op condities van gerede betaling.


Datum: 05 augustus 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 juli. Sedert den 24 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk van Riga en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn van Dantzig, beiden met houtwaren; LE GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter, van de Havanna met koffie en verfhout; DE VROUW GEZINA, kapt. N.H. Baas, van Dantzig met houtwaren.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en den 24 en 25 dezer van onze rede naar zee gezeild: LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest, naar Londen met boomschors; CONSTANCE, kapt. J. van der Kerkhoven, naar de Marennes met ballast; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, naar Bayonne met stukgoederen; ELDER BREWSTER, kapt. H. Wester naar Lissabon, THE RAMBLER, kapt. J. Carey naar Bengalen, beiden met ballast; THE REWARD, kapt. F. Riskey, naar Guernsey met dakpannen.
Den 31 dito. Den 26 dezer is alhier ter rede gekomen het schip CAROLINE, kapt. J. Caithness, van Leabre naar Schiedam gedestineerd met gerst.
Van quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: MONTVERNON, kapt. J. Bursley; EYRON, kapt. F.A. Cotton en GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter, alle drie van de Havanna.
Sedert onze laatste zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: INDUSTRY, kapt. J.H. Kintzell, van Riga met houtwaren; FADRENELAUDET, kapt. N.E. Lunde, van Gothenburg met houtwaren; HIKKELIORD, kapt. N. Haasted, van Riga met hennep; DE VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, van Dantzig met houtwaren; MINERVA, kapt. Th. Farnsworth, van New York met katoen en cacao; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Wilt, van Plymouth met koffie en suiker.
Voorts zijn nog van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 27 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt, naar Londen met boomschors; DE BUITENWERF, kapt. E.J. Gust, naar Oléron met ballast; DE VRIENDSCHAP, kapt. S. Hubrock, naar Lissabon en DE NEDERLANDER (opm: eerste reis van deze brik), kapt. E. Mazens, naar Rio de Janeiro, beiden met stukgoederen; DE JONGE HORTENSE, kapt. O.H. Arends, naar Malaga met ballast; DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen; DE VROUW MARIANNE, kapt. C. van der Weeg, beiden naar Londen en JULIA, kapt. J.P. Visser naar Aberdeen, alle drie met boomschors; AGNES, kapt. J. Stripling en PACKET, kapt. J. Tijler, beiden naar Petersburg met ballast; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Leith met boomschors; CALLIOPE, kapt. W.C. Waters naar Norfolk; NEWPORT, kapt. J. Burroughs naar Stockholm; THEODORE, kapt. J. den Duyts naar Bergen en MARGARETHA, kapt. H.R. Lutje, op avontuur, alle vier met ballast; TYNE, kapt. R. Londen, naar Newcastle en ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, naar Douvres, beiden met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound, en SEARCH, kapt. W.I. Penlerrick, beide van Londen. De wind O.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ANNA MARGARETHA, kapt. H. Numan van Riga; en zeilden in zee: JONGE FREDRIK, kapt. H.J. Klein naar Brest, en KUTENSOF, kapt. S. Hall naar Archangel. De wind N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 2 augustus. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: SPEEDY, kapt. J. Framthon van Southampton; BEAVER, kapt. R. Henderson van Newcastle; THOMAS CLARKSON, kapt. R. Orford en AQUATIE, kapt. J. Allison van Hull. Heden zeilden in zee: DE HOOP, kapt. M. van Dijk naar Madeira; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg naar Lissabon; VOLHARDING, kapt. L. Teunis naar Brest; ST. LUCAS, kapt. J.C. Jercke naar Straalsund; RANGER, kapt. E. Montagne naar Yarmouth en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind O.
Den 3 dito. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilden naar zee: PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson naar Hull en LONDON, kapt. T.T. Gibbs naar Londen. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en de BEURS VAN AMSTERDAM, uit hoofde van een verzakking in de helling, op heden niet te water hebbende kunnen gaan, zullen nu aanstaande vrijdag den 4 dezer, naar men verneemt, ten drie ure aflopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Heden namiddag, ruim vier ure, is een van de fregatschepen, HELENA genaamd, langzaam doch statig te water gelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 augustus. De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM moesten woensdag (opm: 2 augustus) op de werf Hollandia, van de scheepsbouwmeester Corns. Van Swieten, van stapel gelopen zijn, doch zijn door een verzakking in de helling daarin verhinderd, zullende men nu morgen beproeven, om hen te water te brengen.


Datum: 08 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 augustus. Op 17 mei is aan Kaap de Goede Hoop aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Amsterdam naar Batavia bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 4 augustus. Gisteren zijn alhier van Narva gearriveerd twee kofschepen, ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom en DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrik, beiden met houtwaren.
En heden het kofschip IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldring, mede van Narva met houtwaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ENIGHEDEN, kapt. A. Cullberg van Stockholm en MAGDALENA, kapt. J. Blom van Drammen. De wind N.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DIANA, kapt. H. Niemann van Rostock.
Van de morgen zeilde in zee: KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HERSTELDER, kapt. C.H. Bruins van Oudsoen; AMPHION, kapt. J.J. Wallis van Libau en VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker van Dantzig, als bijlegger. De wind N.
Den 5 dito. Kapitein P.G. Bakker is binnendoor naar Gent gezeild.
Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FORTUNA, kapt. C.N. Zijlmer van Nerva. Heden zeilden in zee: VERWACHTING, kapt. H. Gerdes naar Stockton en ALISSON, kapt. A. Rentoul naar Dundee. De wind O.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot-Reederij. De stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN zal tot nadere aankondiging deszelfs vaart staken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Den 21 juli is te Texel binnen gekomen Zr. Ms. oorlogskorvet KOMEET, kapitein luitenant Courier dit Dulicart, van Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. De stoomschepen: WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM, toebehorend aan de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, zijn heden ochtend, tussen drie en vier uren, met het beste gevolg te water gelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Het schip DIANA, kapt. H. Satow, van Pernau naar Amsterdam, is, volgens brief van Riga van den 20 juli, die dag door loodsen zwaar lek aldaar ter rede binnengebracht; hetzelve moet lossen om te repareren, waartoe reeds de nodige hulp van Riga is afgezonden.


Datum: 09 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 augustus. Binnengekomen: LIVELY, kapt. S. Finch, van Londen; WENNERNE, kapt. J. Pederse, van Nerva; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Marchussen en VROUW MARTHA, kapt. M. de Jong, beide van Riga.
Uitgezeild: VROUW ALIDA, kapt. K. von Timmen (opm: smak, kapt. K. van Timmer), naar Farsund.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord Hollandsch-Kanaal:
Den 29 juli, WINTER, kapt. L. Holst, van Frederikshaven naar Amsterdam, ELISABETH, kapt. C.N. Feght, van Drammen naar Amsterdam, VROUW ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, van Alkmaar naar Noorwegen;
den 30 dito, JOHANNA MARIA, kapt. H. Olsen, van Drammen naar Amsterdam, MARGARETHA, kapt. F. Vauvert, van Riga naar Amsterdam.
Den 1 augustus, SPRIGHTLY, kapt. Ormund Smith, van Amsterdam naar Londen;
den 3 dito, PROVIDENTIA, kapt. R.C. Agerep, van Drammen naar Amsterdam, ELIZE, kapt. L. Zachariassen, van Drammen naar Amsterdam, HERMANUS, kapt. H. van Veen, van Amsterdam naar Bordeaux;
den 4 dito, HERMANUS PAULUS FREDRIK, kapt. H.N. Ramm, van Riga naar Amsterdam, HENRIETTA, kapt. P.P. Akkerman, van Amsterdam naar Smyrna, DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Gude, van Amsterdam naar Marseille, CHARLES AND HENRY, kapt. George Crofft, van Charlestown naar Amsterdam, FAMILIEN HAAB, kapt. O. Jacobsen, van Drammen naar Amsterdam, FLORA, kapt. J. Hillebrand, van Nerva naar Amsterdam, een galjas schip hol, uit het Nieuwe Diep naar Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 6 augustus is ter rede van Batavia gearriveerd het schip ELIZA, kapt. J.E. Beckman, vertrokken van Antwerpen met 1 passagier op 25 maart.


Datum: 10 augustus 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 augustus. Op heden hebben de ondernemers van het alhier gebouwde stoomjacht FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN, bestemd voor de vaart tussen Dordrecht en Rotterdam, de eer mogen genieten, de Ed.Achtb. heren burgemeesters en wethouders van de steden Rotterdam en Dordrecht, benevens een verder aanzienlijk gezelschap aan boord van gemeld jacht te ontvangen, en met dezelve een pleziertocht langs deze stad, de Oude Maas en Rotterdam te doen, en is deze pleziertocht ten genoegen van alle aanwezigen ten einde gelopen, zijnde het gemak en de inrichting van gemeld jacht zodanig dat hetzelve weinig of iets meerder te wensen overig laat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARGARETHA BENJAMINA, kapt. A. Birk van Christiansand; HOFFNUNG, kapt. J.J. Busch en ORION, kapt. H. Neujahr, beiden van Riga. De wind NW.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrens van Riga;
en zeilde in zee: ELIZA, kapt. W. Mintor naar Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: BETHELL, kapt. T. Hall van Hull. Heden arriveerde uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen.
De wind W.
Den 7 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: MARCHAL BLUCHER, kapt. J. Callow naar Londen; en arriveerden uit zee: LA PROSPÉRITÉ, kapt. A. Barneval van Rouaan; CAROLINE, kapt. L. Soupat van Havre; GEORGE AND MARY, kapt. J. Raffard van Shoreham; BELFAST, kapt. W.E. Roberts en GLORY, kapt. W. Frost, beiden van Londen. Heden arriveerde uit zee: EDINBURG PACKET, kapt. J. Williams van Hull. De wind NW.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: THREE FRIENDS, kapt. W. Cunningham van Liverpool; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn van Hull en STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra van Riga; en zeilden naar zee: SPEEDY, kapt. J. Trampton naar Southampton; AQUATIE, kapt. J. Allison naar Hull; VROUW JOHANNA, kapt. J.E. Steijen naar de Oostzee en ADELINA, kapt. W. Park naar Newcastle; dezelven liggen nog in de put ten anker. Heden zeilden naar zee: ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk naar Firth of Forth; GODFRIED, kapt. P. Wallis naar Newcastle; LONDON PACKET, kapt. H.A. Stromen naar Londonderry; CATHARINA, kapt. J.C. Kroger en ALBERTINA, kapt. J.N. Vegt, beide naar de Oostzee.
De wind omlopende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 augustus. Behalve het donderdag namiddag hier van stapel gelopen nieuw gebouwd fregatschip HELENA, waarvan reeds melding gemaakt is, is ook die zelfde namiddag hier nog het nieuw gebouwd fregatschip SUSANNA in de beste orde van stapel gelopen.
Naar men verneemt zijn de beide stoomboten, WILLEM DE EERSTE en de BEURS VAN AMSTERDAM, welke hier vrijdag morgen met het beste gevolg van stapel gelopen zijn, bestemd voor de dienst tussen Londen, Amsterdam en Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Scheepvaartberichten:
- Kapitein A. Ahlers, voerende het fregatschip AURORA, van Amsterdam naar Suriname, bericht, dat tot zijn volkomen genoegen zijn schip, stekende 16 voeten diep, den 4 augustus door de stoomboot NOORD-HOLLAND, binnen de tijd van één en een half uur, is gesleept uit het Nieuwe Diep tot aan de vijfde ton in zee; zijnde dit het eerste Nederlandse koopvaardijschip, hetwelk van deze alleszins nuttige inrichting heeft gebruik gemaakt.
- Het schip SAPHO, kapt. J. Vullij, van Smyrna naar Amsterdam, is den 16 juli, wegens tegenwind, te Gibraltar binnengelopen.
- Te Montevideo is aangekomen kapt. J. Boelen Jzn. (opm: fregat WILHELMINA EN MARIA), van Amsterdam, laatst van Cowes, in 60 dagen; hebbende Buenos Aires, uithoofde van de blokkade, niet kunnen bereiken.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Te Hull is aangekomen J. Mortier, van Amsterdam.
(opm: op 21 juli 1827 werd door de consul te Hull via het Ministerie van Buitenlandse Zaken de laatste zeebrief van de smak TWEE GEBROEDERS [bouwjaar circa 1801, mogelijk eerder], kapt. Johannes Mortier, geretourneerd met de mededeling ‘schip is onbruikbaar geworden’, d.w.z. afgekeurd, zie ook RC 190126)


Datum: 11 augustus 1826


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 1 augustus binnen gekomen, het smakschip DE VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Karst, met hout van Dantzig; de schoenerschepen FAME, kapt. Wm. Barfield, NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip DE 2 GEBROEDERS, kapt. S.E. Scherpbier, met ballast op avontuur.
De 2 dito uitgezeild de kofschepen 3 GEBROEDERS, kapt. J. Brugge, DE JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, beide met ballast naar Noorwegen.
De 3 dito binnen gekomen de kofschepen DE JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, van Noorwegen, WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, van Riga, beide met hout. Uitgezeild het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. E.P. Horn, de kofschepen DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, DE VROUW ANTJE, kapt. Dk.Cs. de Groot, het tjalkschip DE JONGE SIMON, kapt. D.W. Quest, het smakschip DE JONGE REMI, kapt. W.J. Mellema, alle met ballast op avontuur.
De 4 dito binnen gekomen het kofschip JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, van Riga, het smakschip DE JUFFER ENA, kapt. R.J. Haverbult, van Noorwegen, beide met hout.
De 5 dito binnen gekomen het brikschip FORTUNA, kapt. John Poulsen, met hout van Noorwegen.
De 6 dito uitgezeild de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, ATTALANTE, kapt. Wm. Mann, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Van der Plaats, notaris te Leeuwarden, zal op vrijdagen den 25 augustus en 1 september 1826, telkens des namiddag ten 5 ure precies, op authorisatie der rechtbank, ten overstaan van het vrederecht kanton Dronrijp, wat het eerste perceel aangaat, ten huize van de kastelein Rollingswier, op Ritzumazijl, veilen een snikschip, varende van Blessum op Leeuwarden, vice versa, met zeil en treil, en wat verder daartoe en aanbehoort, bij dezelve als eigenaar in gebruik, den 12 mei 1827 te aanvaarden.


Datum: 12 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 augustus. Binnengekomen: CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; DRIE ZUSTERS, kapt. C.M. Schoon en MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, van Londen.
Uitgezeild: DE LEMMER, kapt. J. Tammen, naar Marseille; VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp en VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, beide naar Londen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant en directeur van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië, maakt hiermede bekend, dat op aanstaande dinsdag den 15 dezer ter plaatse alwaar op die dag vendutie zal worden gehouden, ten overstaan van de haven- en equipagemeester te Batavia, andermaal in veiling gebracht en aan de meestbiedenden verkocht zal worden Zr.Ms. Nederlandse korvet LYNX, met derzelver inventaris, uitgezonderd het geschut, de wapenen en ammunitie, kunnende verdere berichten dienaangaande bij de haven- en equipagemeester voornoemd worden ingewonnen.
Batavia, 11 augustus 1826, de Schout-bij-Nacht voornoemd, J.J. Melvill van Carnbée.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Vendu-departement. Op den 15 augustus, precies te 11 ure, zullen worden geveild:
- Voor rekening van Wilson, Buchanan & Co. het brikschip EXPERIMENT, groot circa 97 lasten, met dies inventaris, zo als hetzelve ter rede (opm: van Batavia), is liggende.
- Voor rekening van het Gouvernement Zr.Ms. korvet LYNX, met dies inventaris, zo als dezelve op den 20 juli j.l. is opgeveild geworden,
- en een Billitonse kruispraauw PANTJALLING, zonder inventaris, zo als dezelve aan de equipage werf alhier is liggende.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop de snelzeilende, gekoperde brik EXPERIMENT met derzelver inventaris, zo als dezelve thans alhier ter rede (opm: van Batavia) is liggende, te bevragen bij Wilson, Buchanan & Co., en Forester & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ENGELINA, kapt. R.H. Bok van St. Martin; CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord van Oléron en OCEAN, kapt. C. Gisseng van Fredrikshaven. Van de morgen zeilden in zee: DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jonge naar Brest; RESOLUTION, kapt. J.P. Meincke naar de Oostzee; EMANUEL, kapt. N. Strom en ENOSTO SOSTER, kapt. H. Geersoe, beiden naar Drammen. De wind ZW.
Den 10 dito. Kapitein J.P. Meincke is gisteren onder de Goereese haven geankerd.
Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HARMONIE, kapt. P. Permien van Riga; VROUW GEELTJE, kapt. H.M. de Koe van Tremblade; GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot van St. Martin; SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, HESPERUS, kapt. P.H. Mulder en CORNELIA, kapt. K.J. de Grooth, alle van Marennes. Van de morgen zeilden naar zee: VIJF GEZUSTERS, kapt. J.J. Bonn naar Batavia, dezelve is bij de Kwaden Hoek geankerd; ROLLA, kapt. C.H. Cooksey en PLATO, kapt. R.L. Wood, beiden naar Baltimore; RESOLUTION, kapt. J.P. Meincke naar de Oostzee; VROUW ENGELINA, kapt. H.F. de Jong en MEJUFFROUW ANNA LUPINA, kapt. B.H. Plukker, beiden naar Brest. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 9 augustus. De in de put ten anker gelegen hebbende en gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve kapitein Kruger, die terug is.
Gisteren namiddag zeilde in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen; en arriveerden uit zee: DEBEN, kapt. J. Dale van Hull; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff van Marennes; HOFFNUNG, kapt. M. Johnson van Wolgast, de twee laatsten als bijleggers. Heden arriveerde uit zee: MAASSTROOM, kapt. D.J. Cupido uit Groenland; BESS, kapt. J. Morden van Colchester; LOUIS MARIE, kapt. P. Aillet van Nantes en ROTTERDAM, kapt. J. Laming van Londen; en zeilden in zee: ZEELUST, kapt. B.A. Pot naar Firth of Forth; SEEBLOEMSTEN, kapt. A. Ferman naar Drammen; LOUISE EMELIE, kapt. L.H. Heijdeman naar Stockton; CATHARINA, kapt. J.E. Kruger naar de Oostzee en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind ZW.
Den 10 dito. Kapitein H. van der Kolff is naar Delfshaven en kapt. M. Johnson is binnendoor naar Antwerpen gezeild. Heden arriveerde uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen. Er is een schip in het gezicht uit zee komende. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord van Oléron; ENGELINA, kapt. R.H. Bok en DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, beiden van St. Martin, eiland Rhé; DE VROUW GEELTJE, kapt. Haring M. de Koe en DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, beiden van Tremblade; HESPERUS, kapt. H.P. Mulder en CORNELIA, kapt. K.J. de Grooth, beiden van Marennes en allen met zout; en OCEAN, kapt. C. Gjessing van Fredrikshaven met planken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Kapitein P.P. Akkerman meldt, dat hij met zijn brikschip (opm: schoenerbrik) HENRIETTA, bestemd naar Port-Mahon en Smyrna en tegelijkertijd de schoener DE VIER GEBROEDERS, kapt. F.C. Gude, naar Marseille, benevens twee loodsschuiten, den 5 dezer, bij een NO wind, lichte bramzeilkoelte, door de stoomboot NOORD-HOLLAND, in zeventien minuten van de sluis van het kanaal tot buiten het Nieuwe Diep is gesleept en prijst zeer de hulpvaardigheid van de kapitein van het stoomvaartuig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 augustus. Het alhier uit Groenland teruggekomen schip MAASSTROOM, commandeur Cupido, heeft aangebracht 2800 robben, opgeleverd hebbende 128 fusten robbenspek. Met de walvisvangst was het in Groenland wederom slecht, door gebrek aan zuidijs.


Datum: 15 augustus 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 augustus. Van den 1 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: ETTON, kapt. Ash van Hull met stukgoederen; DEFENSE, kapt. J.B. Adams, van Douvres met ballast; ATALANTE, kapt. A.G. Stoere, van Gamle Karleby (opm: Kokkola) met potasch en teer; LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen van Gibraltar; DE PELIKAAN, kapt. J.H. Ricke en HENDRIKA, kapt. E.S. Vet, beiden van Londen en alle drie met stukgoederen; THE HOPE, kapt. J. Roberts van Montevideo met huiden; KLARA, kapt. J.H. Kraefft met weedasch en ELISABETH, kapt. T. Voss met houtasch, beide van Dantzig.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en sedert den 1 dezer van onze rede naar zee gezeild: WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, naar Topsham met boomschors; DE JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, naar Riga met ballast; PERSEVERANCE, kapt. H.S. Hobben, naar Londen met boomschors; CALEDONIAN, kapt. N. Gifford naar Guernsey; ANN GUDSDEN, kapt. J. Baker naar Gothenburg; DE JONGE CORNELIA, kapt. H.R. Dijkhuis naar Noirmoutier; ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit naar Tremblade en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd naar de Marennes, alle vijf met ballast.
Den 8 dito. Van den 5 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: NEPTUNE, kapt. J. Biton, van Rio de Janeiro met huiden en koffie; ANTOINETTE, kapt. B. Harkema met suiker en koffie en DE MARIA, kapt. J. Sikkes met stukgoederen, beiden van Liverpool; GEZINA, kapt. R.F. Taay, van de Marennes met zout; ST. ANTHONIJ, kapt. H.H. Lange, van Riga met houtwaren; VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter en VROUW HELENA, kapt. D.J. Greeven, beiden van de Marennes met zout; BALANCE, kapt. H. Niemann, van Riga met houtwaren; JOHAN GEORG, kapt. W.D. Kleininga en DE EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge, beiden van de Marennes met zout.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en den 5 dezer van onze rede naar zee gezeild: LE ST. JEAN, kapt. L. Bergey, naar Havre-de-Grace met stukgoederen; BYRON, kapt. F. Cotton, naar Lissabon met ballast; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muys, JOHANNA, kapt. F.F. Mollet en DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, alle drie naar Londen met boomschors; DE NIKOLAAS, kapt. C. van der Hoeven, naar Teneriffe met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis. 11 augustus. gisteren namiddag zeilde in zee: VIJF GEZUSTERS, kapt. J.J. Bonn naar Batavia. Heden zeilden in zee: JOHANNA DOROTHEA, kapt. J.C. Kruger, SPECULANT, kapt. M. Glezme (?) en HARMONIE, kapt. J.J. Kraeft, alle naar de Oostzee.
De wind W.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: THAMES, kapt. T. Atherden en HAYTI, kapt. R. Stevenson, beide van Londen. De wind NW.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden en NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden, beide van St. Ubes; ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer van Liverpool; DANDY, kapt. R. Cook van Londen en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd van Marennes; en zeilde in zee: ALKMAAR, kapt. I. Heath naar Londen. De wind WNW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CLIFFORD, kapt. G. Mullay van Ipswich; en zeilden in zee: DOLPHIJN, kapt. W. Schep naar Lissabon; JENNY, kapt. M. Heugh naar Grangemouth; SOVEREIGN, kapt. W. Austin naar Shoreham; CERUS, kapt. S. Britt naar Newhaven; THOMAS CLARKSON, kapt. R. Oxford en JOHANNES, kapt. P. Frugtnung (opm: tjalk, kapt. Pieter Frugtning), beide naar Hull. Kapitein I. Heath is gisteren op de Krabbeplaat vastgeraakt geweest doch met de vloed weder vlot geworden en naar Hellevoetsluis opgezeild.
De wind ZW.
Den 12 dito. Heden arriveerden uit zee: JOHAN EN ANN, kapt. W. Kuyt van Boston en ELISA, kapt. J. Donald van Londen. De wind NW.
Den 13 dito. Heden arriveerden uit zee: THEDFORD, kapt. W. Rickaby van Hull; JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel van St. Ubes; JEANNETTE, kapt. D. Waun van Londen, CARL LIVERPOOL, kapt. Peake en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, beide van Londen; en zeilden in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind WNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 augustus. Het kofschip JACOBA HENRIETTE, kapt. J.G. Bart, van Wijborg (opm: Viborg) naar Bordeaux bestemd, was den 29 juli laatstleden in goede staat zeilende in Het Kanaal bij Bevesier (opm: Beachy Head), alles wel aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 augustus. Scheepvaartberichten:
- Kapitein W. Groen, in Texel binnen, van Suriname, is den 16 juni van daar gezeild, ook zou den 30 dito van daar zeilen het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, en medio juli het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, beiden naar Amsterdam; voorts bericht hij, den 3 dezer, op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point), in goede staat zeilende, gepraaid te hebben een kof, van Amsterdam naar Bilbao, tonende de vlag van Zeemanshoop, met No. 160, zijnde die van kapt. R.F. Melleman, voerende het schip DE JONGE SIJBRAND.
- Het schip MAESE, kapt. S. Hall, van Rotterdam naar Boston, te Cowes binnen, heeft den 4 dezer de reis voortgezet.


Datum: 17 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 augustus. Binnengekomen: JONGE DAVID, kapt. J.D. Kupper, van Hull; GEORGE, kapt. J.M. Erboe, van Börgo; AURORA, kapt. A. Thomsen, van Archangel.
Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 augustus. Kapitein Thomsen, van Archangel, rapporteert dat den 13 juli jl. aldaar door een stoomboot, van de keizerlijke werf, langs de rivier, over de baai tot in zee, tegen wind en stroom is getrokken een nieuw oorlogsschip van 74 stukken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 12 augustus, Den 10 dezer is alhier gearriveerd het schip HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk van de Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 augustus. Heden is alhier ter rede gekomen: HILLEGINA, kapt. H.J. Piebes van Caen naar Brussel met pleistersteen.
Ook zijn van den 8 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LA DILIGENTE (opm: de schoener, thuishaven Antwerpen, had hiermede haar rondreis heen en terug via Kaap Hoorn naar Valparaiso volbracht), kapt. P.L. Petit, van Rio de Janeiro met koffie en metalen; PAULINE, kapt. J. Joosens, van de Marennes met zout; DE VERWACHTING, kapt. J.T. Smith, van Nantes met wijn en stukgoederen; DE VROUW ANNA, kapt. J.J. Schuring, van Oléron met zout; FRANCISCA, kapt. B.H. Ricke, van Bayonne met terpentijn en zwavel; ELISABETH, kapt. J.A. Tohrbrod, van Riga met houtwaren; DE VROUW REINA, kapt. H. Koops; DE JONGE JACOBA (opm: DE JONGE JACOBUS), kapt. L. Janssen en DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini, alle drie van de Marennes met zout; LOUISE, kapt. D. Guyt, van Oléron met zout; LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuyper; DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout; DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. L.H. Draijer en DE GOEDE HOOP, kapt. E.J. Dik, alle vier van de Marennes met zout; LES TROIS AMIS, kapt. J. Renken, van Londen met stukgoederen; DE VROUW MARTHA, kapt. D.R. van Wijk, van Tremblade met zout; THE HOPE, kapt. R. Clifton, van Riga met hennep; THE NANCY, kapt. H. Marquand, van Buenos Aires met huiden; THE OLIVE BRANCH, kapt. P. le Bas, van Bahia met stukgoederen; FLORIDA, kapt. J.C. Delana, van Batavia met koffie en suiker; DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van de Marennes met zout; L’ALEIDE, kapt. A. Terrien, van Mantanzas met suiker en koffie; COMMODORE PREBLE, Kapt. D. Wise, van Charlestown met katoen.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en sedert 9 dezer van onze rede naar zee gezeild: DE JACOBA, kapt. A.K. de Groot naar Dantzig; de VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart naar Noirmoutier en THE WARBLER, kapt. E. Chassa naar Malaga, alle drie met ballast; CHARMING NANCY, kapt. Ph. Hamon, naar Guernsey met dakpannen; ST. MICHAEL, kapt. E.R. Brons, naar Hull met paardebonen; THE BETSEY, kapt. J. Howlett met haver en DE JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert met boomschors, beide naar Londen; LE CONSTANT, kapt. W. Schipman, naar St. Thomas met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JANUS, kapt. W. Holmes van Boston; LOWTHER, kapt. B. Mathewmann van Yarmouth; en zeilde in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack naar Aberdeen. Heden zeilden in zee: VICTORIE, kapt. G. Kuper naar Lynn; ANNA MARIA, kapt. J.B. Woldenhagen naar Kopenhagen; GUTE HOFFNUNG, kapt. G.H. Timm naar Riga; MELIA, kapt. E. Somme naar Hull; DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries naar Brest; ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien naar de Oostzee; BLUCHER, kapt. J. Saegert en HARMANN, kapt. J.F. Freter, beide naar Elseneur.
De wind OZO.
Den 15 dito. Van de gisteren gezeilde schepen zijn teruggekomen: MELIA, kapt. E. Somme, DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries en ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 14 augustus. Heden zeilden in zee: FRIHEDEN, kapt. P. Cederberg naar ….; GLORY, kapt. W. Frost en SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick, beide naar Londen; MORITZ, kapt. H. Timm naar Elseneur; SVANAN, kapt. W. Meltz naar Alnmouth; BETHELL, kapt. T. Hall en MAGDALENA, kapt. R. Huine, beiden naar Hull; CLARA, kapt. J. Ehmeke naar Newcastle; GEORGE AND MARY, kapt. J. Raffard naar Rochester; VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder naar Lynn (opm: King’s Lynn); ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Mewis naar Hamburg; HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Ahrends, VROUW SOPHIA, kapt. J.F. Ahrends, DANIEL, kapt. J.M. Heldt en AURORA, kapt. P.C. Nausch, alle naar de Oostzee.
De wind ZO.
Den 15 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: JONGE GERRIT, kapt. P. de Best van Hull en HEBE, kapt. W.M. Intosh van Newcastle. Kapitein E.H. Mulder is op de rede teruggekomen. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars binnen de stad Rotterdam, zullen op zaterdag 19 augustus 1826, des middag ten twaalf ure, in het Groot Hotel van Engeland, van ouds genaamd het Zwijnshoofd, op de Groote Markt, presenteren te verkopen: een extra puiks puike partij van 660 Nerva balken, 537 Nerva sparren en 280 Nerva delen, alsmede 364 Noordsche balken, en 24 dito juffers, liggende op en achter de Werf van den heer J. Glavimans, in de Houtlaan, buiten de Nieuwe Wester Hoofdpoort. Nadere informatie bij bovengemelde Makelaars en de Heren van Haansbergen & Co., alwaar de Notities in tijds zullen te bekomen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Gijsbertus van Alphen en Hubertus Montauban van Swijndregt, makelaars binnen Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van den Agent van Lloyds en na gedane aangifte ingevolge de wet, publiek op dinsdag 22 augustus 1826, des namiddags ten vier ure, in het Logement genaamd het Groot Hotel van Engeland, te veilen en verkopen: een partij beschadigd ijzer, in bossen, alhier aangebracht van Newport, per het schip genaamd BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, en zulks bij kavelingen, en liggende als nader in de Notities zal worden opgegeven. Nadere informatie bij de bovengemelde Makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van een romp van een gaffel-visschuit met zijn toebehoren.
23 augustus 1826, des voormiddags ten tegen ure, zal te Middelharnis publiek en op de dag van betaling worden verkocht: de romp van een gaffel-visschuit, genaamd DE HOOP, met deszelfs ankers, kabels, zeilen, touwwerk, vistuig en verder aan- en toebehoren, zo als die door de stuurman Jeroen Langbroek laatst is gevoerd geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar La Rochelle en Rochefort, het Nederlandse smakschip DIVERDINA, kapt. Paulus
Meintz.
- Naar Nantes, het snelzeilend schoenerschip DE HOLLANDER, kapt. Hendrik van der Kolff.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Scheepvaartberichten:
- Het schip CHRISTINA CHARLOTTA, kapt. O. Ternström, zou, volgens brief van Drontheim van den 26 juli, over twee of drie dagen gereed zijn, om van daar naar Ancona te vertrekken.
- Het schip THE SIJLPH, kapt. Davidson, van Petersburg naar Bordeaux, is den 7 dezer te Deal binnengelopen, doch dadelijk weer vertrokken.
- Het schip THE EINIGKEIT, kapt. Farrelman, van Havanna naar Bremen, was den 10 dezer op de hoogte van Douvres; hebbende toen 75 dagen reis.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Den 15 augustus te Texel binnengekomen de ELISABETH, C. Pakes van


Datum: 18 augustus 1826


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 mei. Het getal Nederlandse schepen, hetwelk in den jare 1825 alhier is ingeklaard, bedraagt 72. Naar de Nederlandse havens zijn uitgeklaard 71 schepen. Deze hebben gezamenlijk uitgevoerd 23.859.964 ponden suiker, 4.195.887 ponden koffij, 2.297.387 ponden katoen, 134.231 ponden cacao, 35.702 ponden koper en tin. Waartoe het district Nickerie heeft bijgedragen 959.696 ponden suiker, 50.006 ponden koffij en 633.448 ponden katoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping op autorisatie van de rechter. Ten overstaan van Mr. P.Ph. Du Cloux, griffier bij de rechtbank te Appingedam, zullen op zaterdag den 26 augustus 1826 te Delfzijl, des voormiddags te 11 uren, publiek worden verkocht 21 fusten genever, 3 dito raap- en lijnolie, 2/4 kisten thee, 3/4 dito groen glas, 1 baal verfhout, 1 vaatje loodwit, 2 dito verf, 12 mandjes pijpen, benevens enige verfstoffen en een partijtje koffie en kandij, alles opgevist uit en afkomstig van het op den 19 juni in de Eems gezonken Hanoverse motschip DE VROUW ANTJE, schipper Weert Jurgens, bestemd van Amsterdam naar Jeverland, zijnde deze goederen minder en meerder door zeewater beschadigd, en des morgen voor de verkoop te bezichtigen op het pakhuis van de heer P.J. Vos te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen L. Faber en A. Lijcklama te Kollum zullen op maandagen den 28 augustus en 11 september 1826, telkens des avond ten zes uren, ten huize van de weduwe Johannes Falk, kasteleinse in de Gouden Roskam te Kollum, bij de provisionele en finale toewijzing veilen de gerechte helft van het geoctrooijeerde veerschip, varende van Kollum, op Leeuwarden, et vice versa, lang twaalf ellen 2 palmen 3 duimen, wijd twee ellen 2 palmen 2 duimen en hol naar advenant, geijkt op 23 tonnen, met fok, zeil, treil, lopend en staand want cum annexis, zodanig als het door wijlen Lambert Jansen is bevaren geweest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 8 augustus uitgezeild het kofschip ST. JOHANNES, kapt. J.J. Rijke; de smakschepen DE JONGE JOHAN, kapt. R. Jans, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Oldenburger, het tjalkschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Elias Elias, met dakpannen naar Hamburg.
Den 9 dito binnen gekomen de kofschepen ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, van Noorwegen, DE VRIENDSCHAP, kapt. G. Haverbult, van Riga, beide met hout, de schoenerschepen LIVELY, kapt. S. Finch, ORWELL, kapt. R. Cubett, beide met ballast van Londen.
Den 10 dito binnen gekomen het smakschip DE VROUW CATHARINA, kapt. J.H. Kappen, met hout van Riga.
Den 12 dito binnen gekomen het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt H. van Wijk, met zout van Oléron.
Den 13 dito uitgezeild de schoenerschepen ORWELL, kapt. R. Cubett, LIVELY, kapt. S. Finch, beide met boter naar Londen.


Datum: 19 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 augustus. Binnengekomen: Zr.Ms. oorlogskorvet DE EENDRAGT, kapt. luitenant Schreuder, van Curaçao, laatst van Plymouth; SUSANNA, kapt. T. Lange, van Batavia; NEPTHUNE, kapt. S. Picket, van Boston; ELLEN, kapt. J. Sauwerbreij, van Bahia; MARIA, kapt. J. Kraanstuijver, van Lissabon.
Niets uitgezeild.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Op woensdag den 23 augustus 1826, precies ten 11 ure, zal op vendutie worden verkocht de romp van het gekoperd Nederlands brikschip de DIJKZIGT, groot 154 lasten, alhier te rede (opm: van Batavia) liggende. (opm: de zeebrief van kapt. H. Kortkemeijer werd op 12 maart 1827 in Den Haag ontvangen onder vermelding van ‘schip te Batavia verkocht’; de DIJKZIGT lag op 3 april 1827 echter nog steeds ter rede van Batavia)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 augustus. Gisteren tegen den avond is hier, van de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Gips, onder een verbazende toevloed van aanschouwers, te water gelaten het kofschip DE HOOP, waarvan de steven verleden jaar op ’s Konings verjaardag gericht werd. Ongelukkig is bij deze gelegenheid, door het springen ener lijn, aan de overkant der Rietdijksche haven gebracht om het aflopen te bevorderen dat in den beginne niet naar wens wilde vlotten, een knaapje van 11 jaren allerdeerlijkst omgekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Handel-Maatschapij. De directie adverteert, dat zij op donderdag den 21 september aanstaande te Middelburg publiek zal veilen: 7949 balen Java koffie, aangebracht per het schip MIDDELBURG, en waarvan de monsters en conditiën te zijner tijd, bij de agenten van de maatschappij aldaar, verkrijgbaar zullen zijn.
's Gravenhage den 16 augustus 1826 Van de Poll, president; De Clercq, secetaris

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het opnieuw gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder
Johannes Martens; hebbende voortreffelijke inrichting tot het vervoeren van passagiers.
- Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip DE WILHELMINA, kapt. Willem
Verloop; hebbende zeer goede inrichting voor passagiers.
- Naar Suriname, het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus
Siedzes Schuil.
- Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
- Naar Marseille, het Nederlands kofschip ONVERWAGT, kapt. Matthijs Carel Pantekoek.
- Naar Bordeaux, het nieuw gebouwd snelzeilend schoener-kofschip DE EERSTELING, kapt.
Hans Friedrich Klie; om den 25 dezer te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
- Naar Liverpool, het Nederlands smakschip DIVERDINA, kapt. Paulus Meints.
- Naar Nantes, het snelzeilend schoenerschip DE HOLLANDER, kapt. Hendrik van der Kolff;
om den 23 dezer te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer


Datum: 21 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 augustus. Binnengekomen: MARIA, kapt. P.E. Bram, van St. Martin; ALIDA JOHANNA, kapt. W. Stuit, van Oléron; VISSCHERIJ, kapt. L. Wildschut en ATHALANTE, kapt. W. Mell, beide van Londen. Niets uitgezeild.
Texel, 19 augustus. Binnengekomen: CADMUS, kapt. J. Fischer, van Mantanzas; SPRIGTHY, kapt. O. Smits, van Londen.
Uitgezeild: DIANA, kapt. P. Cook, naar Gibraltar en Malaga; JONGE SCHREUDER, kapt. H. Schreuder, naar Lissabon; VROUW ALIDA, kapt. J. Huges, naar Port à Port; ANNA CATHARINA, kapt. E.C. Kreije, naar Londen; ELISABETH CATHARINA, kapt. U. Neuman, naar Drammen.


Datum: 22 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 augustus. Binnengekomen: BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Peter, van Batavia; dezelve is den 17 mei jl. op 33 gr. zuiderbreedte 28 gr. 50 min. oosterlengte, in goede staat gepraaid, door Zr.Ms. oorlogsfregat JAVAAN, deszelfs bevelvoerder had het voornemen St. Helena aan te doen, doch was den 19 juni aldaar nog niet aangekomen; overigens heeft kapt. Peter, den 15 dezer, in Het Kanaal bij Portsmouth, gezien een kof, voerende Dordrechter nummer vlag 26.
Uitgezeild: HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, naar Curaçao en Suriname; EIGHT SONS, kapt. C. Tyng, naar Boston; DE VREDE, kapt. J. Cano, naar Vilanova; ARCH PRINS CARL, kapt. N. Tergesen, naar Drammen.
Het kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Poel, van Petersburg naar Rouaan, is den 17 augustus voor het Vlie in goede staat gepraaid door de loodsschipper A.K. Visser.
Zr.Ms. oorlogsfregat DE AMSTEL is den 17 mei, van Rio de Janeiro, naar de kust van Guinea gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd van Londen; en zeilde in zee: RHINE, kapt. R. Hosie naar Leith.
Van de morgen zeilden in zee: MELIA, kapt. E. Simme naar Hull en ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien naar de Oostzee. De wind WZW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerde uit zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Bojer van Londen. De wind W.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEPTHUNUS, kapt. J. Busch van Philadelphia. De wind ZW.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet van Oléron. Van de morgen zeilden in zee: JONGE MARIA, kapt. C. Tewes naar Marseille; DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries en WILHELMINA JOHANNA, kapt. R. Anker, beide naar Brest. De wind ZO.
Den 20 dito. Gisternamiddag zeilde in zee: VROUW MARIA, kapt. J. van den Berg naar ….

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 16 augustus. Gisteren namiddag zeilde in zee: EARL OF LIVERPOOL, kapt. A. Peake naar Londen; en arriveerden uit zee: FLORA, kapt. C. Klok van Londen en FRUEBLUE, kapt. J. Ceruwern van Ipswich. Heden zeilden in zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; de VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder naar Lynn; DE STAD WISMAR, kapt. D. Bruhns naar Wismar; AMPHION, kapt. J.J. Wallis naar de Oostzee en DIE EINIGKEIT, kapt. A. Cullberg naar Bergen. Even voor posttijd arriveerden uit zee: ADIONA, kapt. J. Lark en PRINS LEOPOLD, kapt. D. Fritston, beide van Hull.
De wind WZW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: IRIS, kapt. D.H. Nieman van Arendsburg en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen.
De wind NW.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WELLINGTON, kapt. D. Behrens van Riga; ONDERNEMING, kapt. H. den Breem van Kadix; COMMERCE, kapt. S. Golder van Londen en CERUS, kapt. S. Britt van Rye. Heden arriveerde uit zee: URANIA, kapt. A. le Cocq van Guernsey; en zeilden in zee: EARL OF BATHURST, kapt. D. Pound naar Londen; WILLIAM, kapt. J. Duk(?) naar Dundee; DEBEN, kapt. J. Dale en GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, beide naar Hull; MINERVA, kapt. S. Jansen op avontuur; JUFFROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuys naar Nerva; CATHARINA MARGARETHA, kapt. J.H. Bullow en EINIGKEIT, kapt. Bruhn, beide naar de Oostzee. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 18 augustus:
- De ALCIJON, kapt. Bonnen, die in de storm van den 23 april schade bekomen had, is te Montevideo gerepareerd en heeft de reis naar Rio de Janeiro voortgezet.
- De CAROLINE, van Antwerpen naar Buenos Aires, is den 3 juli gepraaid op 01 gr. breedte en 28 gr. lengte.
- De GUELIER, van Rotterdam, op den 10 gepraaid, op 46 gr. breedte en 52 gr. lengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Het schip GEORGE, kapt. J.B. Erboe van Börgo, den 15 dezer in Texel binnen, is de vorige nacht, voorgaats ten anker liggende, door NW wind overvallen, waardoor de braadspil gesprongen is, de betings uit het dek gescheurd en een anker en kettingkabel verloren gegaan zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Scheepvaartberichten:
- Het schip OTTO BEATUS; kapt. J.A. Bakker, van Bremen naar Amsterdam, in het onweer van den 3 dezer schade en lek bekomen hebbende, heeft de kapitein een visser tot assistentie moeten aannemen, die het schip te Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) heeft binnengebracht, alwaar hij moet lossen om te repareren.
- Het schip DE EENDRAGT, kapt. J.F. Schumacher, van Bremen naar Amsterdam, is den 13 dezer te Inhauerzijl (opm: Inhausersiel) met hulp van volk, in zinkende staat binnengebracht.
- Volgens brief van Batavia van den 18 maart, zou het overige van de lading van het geabandonneerde Nederlandse schip JORINA, kapt. F. Rietmeijer, van Canton komende met het Nederlandse schip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, naar Rotterdam worden verzonden; laatst gemelde schip is den 5 april van Batavia vertrokken.


Datum: 23 augustus 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 16 augustus zijn ter rede van Batavia gearriveerd de schepen JAVA PACKET (opm: fregat JAVA PAKET), kapt. Charles Boyle, vertrokken van Amsterdam met 1 passagier en 100 man Zr.Ms. troepen op 21 april, en JONGE ADRIANA, kapt. G.J. Meeuw, vertrokken van Rotterdam met 2 passagiers en Zr.Ms. troepen op 20 april.
Den 19 augustus is ter rede van Batavia gearriveerd het schip IDA ALEIDA, kapt. C. Swaan, vertrokken van Amsterdam met 120 man Zr.Ms. troepen op 20 april.
Den 20 augustus is ter rede van Batavia gearriveerd het schip L’AUGUSTE (opm: fregat), kapt. J. Hulsen Jr, vertrokken van Amsterdam met 126 man Zr.Ms. troepen.
OHC 240826
Amsterdam, 22 augustus. Den 18 dezer is te Terschelling uitgezeild R.D. Lovius (opm: tjalk MARIA SOPHIA), naar Hamburg.
DC 240826
Dordrecht, 23 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip CONCORDIA, kapt. E.J. Henken, van Kiel van raapzaad.


Datum: 24 augustus 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Rochefort, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. Harmen Klaassen Potjewijd.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Gibraltar en Barcelona, het Nederlands hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. Jacob Parlevliet Fz.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
- Naar Duinkerken, het Nederlands schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres bij Joh. Ooms Ez. cargadoor


Datum: 25 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Het heeft de Almachtige behaagd, op den 21 dezer, mij en mijne vier nog zeer jonge kinderen, de diepste smart te doen ondervinden, door het overlijden van mijn dierbare echtgenoot, Joachim Tabbert, aan boord van het schip SUSANNA, gevoerd door kapt. T. Lange, in het Nieuwe Diep; ik betreur in hem de braafste man en mijne kinderen de liefderijkste vader, God, hope ik, verleent mij kracht in mijn rechtmatige droefheid.
C.M. Elhuijsen, wed. J. Tabbert.
Amsterdam, den 23 augustus 1826.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 augustus. Binnengekomen: FALCON, kapt. J. Barrow, van Mantanzas, ligt quarantaine.
Uitgezeild: DOLPHIJN, kapt. H. Sluyk, naar Gibraltar; CONGRES, kapt. M. Wadleigh, naar St. Ubes; uit de quarantaine ontslagen: Kapitein J. Fisher; van Mantanzas.


Datum: 26 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Op heden ontvangen wij de bevestigende doch treurige tijding van het overlijden van onze jongste zoon, Egbertus Hermanus, in de bloei van zijn leven, slechts 18 jaren en ruim 2 maanden bereikt hebbende aan de gevolgen van hevige koortsen, aan boord van het schip DE ELISABETH, gevoerd door kapt. Cornelis Pakes, van Batavia naar Amsterdam. Wij betreuren met onze thans enige doch ongelukkige zoon, een met recht alles waardige zoon en broeder. Wij wensen te berusten in de altoos wijze wil van de voorzienigheid, die machtig is ons in betere gewesten te herenigen.
W. van Buuren, J.G. van Buuren, geb. Herberink.
Amsterdam, den 25 augustus 1826.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 augustus. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname, dezelve heeft den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 51 gr. lengte, gepraaid ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Suriname naar Amsterdam; en den 23 augustus voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam naar Suriname; IKINA WILHELMINA, kapt. J. Vegter, van St. Martin; NORTHAM, kapt. D. Charrosin en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide van Londen.
Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 15 augustus. Heden is ter rede gearriveerd: het schip RICHARD, kapt. J. Bamber van Demerary. Den 2 juni ll. is behouden te Suriname gearriveerd het brikschip DE SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 augustus. Van den 12 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: LES DEUX AMIS, kapt. J. Cornelis van Londen en REBECCA, kapt. J. Anderson van Hull, beide met stukgoederen; THE ACTOR, kapt. M. Clegg, van Fernambucco met huiden; LA COLOSSE, kapt. F. Goree, van Bordeaux met wijn enz.; LE ST. HENRY, kapt. M. Letyrant, van Havre-de-Grace met zwavel; MARIA MATHILDA, kapt. J. Lovgreen, van Rio-Grande met huiden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren van onze rede naar zee gezeild: MINERVA, kapt. Th. Farnsworth naar Lissabon; LOUISE, kapt. A. Roberson naar Hamburg en MARTEN EN JANS, kapt. E.R. Krins, op avontuur, alle drie met ballast; CATHARINA, kapt. T. Engelsman, naar Londen met boomschors; DE VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, op avontuur met ballast.
Den 19 dito. Eergisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild: COMMODORE PREBLE, kapt. D. Wise van Charlestown.
Van den 16 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LE ROYAL LOUIS, kapt. N. Marcus, van Havre-de-Grace met zwavel; SUSANNA, kapt. P. Ipsen, van Lissabon met wol en fruit; DE LEEUW, kapt. S. Jansen, van St. Jago-de-Cuba met koffie en suiker; REMBRAND, kapt. J. Vroome, van Hull en BELVIDÈRE, kapt. D. Brown, van New York, beide met stukgoederen; STATE OF MAINE, kapt. T. Davis, van Fernambuc met huiden en suiker; THE FLORA, kapt. J. Brown van Alicante, ARCHIMEDES, kapt. A. Badans van Triest en DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Gerlofs van Marseille, alle drie met stukgoederen.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en van den 16 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild; ENGEL MARGARETHA, kapt. N. Haasted, naar St. Ubes met ballast; AGAMEMNON, kapt. J.B.H. Maack, naar Arbroath met boomschors; EMMINA BAUMAN, kapt. T. Hollander, op avontuur met ballast; RESIGNATION, kapt. W. Sanders, naar Londen met haver; EMMA SUSANNA, kapt. B. Bolland, naar Petersburg en DE VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Kuper naar Hamburg, beide met stukgoederen; DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooi, naar Schotland met boomschors; DE VROUW ACHINA, kapt. D. Rijkert, op avontuur met ballast; TOIMI, kapt. Z. Dachmann, naar de Oostzee met stukgoederen; FADRENELANDET, kapt. N.E. Lund, naar Noorwegen met koffie en tabak.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PIETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers naar Brest; EDINBURG PACKET, kapt. J.D. Williams naar Hull.
De wind NW.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering van Riga. De wind WNW.
Den 24 dito. Heden arriveerden uit zee: NEPTHUNUS, kapt. E.J. Swart van Nerva; MAAS, kapt. J. Blake en PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart, beide van Londen; en zeilde in zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoort naar Ferrol. Er is een Amerikaans driemastschip in het gezicht. De wind WZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARY AND ANN, kapt. W. Morden van Colchester; POMONA, kapt. G. Carret van Newcastle; DRIE GEBROEDERS, kapt. G.E. Jonker van Boulogne en JANE, kapt. H. Harnden van Riga. Heden zeilden in zee: GERARDUS, kapt. J. Ahrends Jr. naar Dundalk; DEDALUS, kapt. J. Ulfers naar Belfast; THEDFORD, kapt. W. Rickaby naar Hull; EMELIE, kapt. T. Cullberg naar Havre; HERSTELLING, kapt. B.P. de Jong naar Riga; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann naar de Oostzee en MARGARETHA BENJAMINA, kapt. A. Birck naar Christiansand.
De wind OZO.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WATERLOO, kapt. C. Cloid van Hull en VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer van St. Ubes, de laatste als bijlegger op order. Heden arriveerden uit zee: DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, beide van Londen; en zeilden in zee: FORTUNA, kapt. T. Helm naar Lissabon; AURORA, kapt. P. Oosterlo naar Cherbourg; BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas naar Lynn; DE HOOP, kapt. K.Z. Schut naar Aberdeen; CATHARINA GEERTRUIDA, kapt. H.L. Docrer op avontuur; HAYTI, kapt. R. Stevenson en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, beide naar Londen. De wind ZO.
Den 21 dito. door de loodsschuit No. 4, stuurman J. Kruijne, is eergisteren avond voor de Goeree op 14 vadem water gepraaid het schip DE BARON VAN DER CAPELLEN, bestemd naar Amsterdam. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FORTUNA, kapt. J.J. Albers van Memel en MARIA, kapt. H.J. Lange van Libau; en zeilden in zee: THOMAS, kapt. T. Atherden naar Londen; LOWTHER, kapt. B. Mathewman naar Yarmouth en BESS, kapt. J. Morden naar Colchester. De wind NW.
Den 22 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: SUSANNA, kapt. J. Ashley en CONCORDIA, kapt. B.J. Henken van Kiel. Even voor posttijd zeilde in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind NW.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KETTY, kapt. J. Ansdell van Hull en SOVEREIGN, kapt. W. Austin van Shoreham. Heden arriveerde uit zee: DE VIGILANT, kapt. W. Ivis van Yarmouth; en zeilden in zee: JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse naar Grimsby; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff naar Nantes en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind WZW.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer van Jersey; COMPOSS, kapt. J. Cutting van Ipswich en PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson van Hull. Heden arriveerden uit zee: ALBION, kapt. T. Graham van Leith en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilden naar zee: JOHN ANN, kapt. W. Kent naar Boston; ORION, kapt. T. Neujahr naar de Oostzee; VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Bolte naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg naar Grimsby en ROTTERDAM, kapt. J. Laming naar Londen. De wind W.


Datum: 28 augustus 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 augustus. Binnengekomen: Zr.Ms. oorlogsfregat JAVAAN, kapt. luitenant Anemaat, van Batavia; ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Suriname; HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Havanna, ligt quarantaine.
Uitgezeild: WILLIAM, kapt. W. Nazebij en BRUNSWICK, kapt. J. Page, beide naar Londen.
Uit de quarantaine ontslagen: kapt. J. Barrow, van Matanza.
Texel, 26 augustus. Binnengekomen: MEDEMBLIK, kapt. S. Cook, van Londen; AURORA, kapt. J.F. Veer, van Riga; HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiaansand.
Niets uitgezeild.


Datum: 29 augustus 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 augustus. heden zijn naar zee gezeild de kofschepen ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom en IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldringh, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 20 augustus. Heden morgen zeilde van deze rede naar zee: het van Antwerpen naar Topsham met schors, gedestineerde Nederlandse smakschip MARIA ANNA, kapt. A. van der Kaa.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 augustus. Van den 20 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: SEËVEDGEVEN, kapt. C. Jensen, van Sionswall (opm: mogelijk Stonewall) met houtwaren; ELIZA, kapt. A. Barnes, van Cuba en Londen met koffie; THE COURRIER, kapt. W.C. Thompson, van New York met suiker en katoen; DE VROUW HENDRIKA, kapt. K. van den Oever, van Londen met stukgoederen; RIASTA, kapt. S. Hiller, van Boston met suiker; DE JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, van Dantzig met houtwaren.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en sedert den 19 dezer van onze rede naar zee gezeild: MEDUSA, kapt. F. Bunnemeijer; HERKULES, kapt. T. Schipman; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit en DE AREND, kapt. H. Elbring, alle vier naar Londen met boomschors; KLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Doornbos, beide naar Noirmoutier met ballast; L’AFFIRME, kapt. P. Louel en L’AIMABLE PAULINE, kapt. D.J. Luytjes, beide naar de Havanna met stukgoederen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn naar Oléron en MOUNT-VERNON, kapt. I. Burstry naar Bremen, beide met ballast; de IRIS, kapt. B. Arfsten, naar Gibraltar met kaas en jenever; EOLIDES, kapt. S.W. Fremdeling, naar Finland en ATTALANTE, kapt. A.G. Stoore naar Rusland, beide met dakpannen; CLARA, kapt. J.H. Kraefs en DE ELISABETH, kapt. T. Voss, beide naar de Oostzee en DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers, naar Villa-Nova, alle drie met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 augustus. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: PROTECTION, kapt. T. Williams, van Petersburg in Virginie. De wind ZW.
Den 26 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: MAGDALENA, kapt. J. Blom naar Hull en OCEAN, kapt. C. Gissing naar Noorwegen. Van de morgen arriveerden uit zee: HEINSTER, kapt. Jonas van Bristol en JONGE JAN, kapt. C. Kieviets van Oléron. De wind W.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KING GEORGE PACKET, kapt. J. Mocket, en LONDON, kapt. T.T. Gibbs, beide van Londen. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 augustus. De kapiteins J. Laming en W. Kent zijn gisteren teruggekomen.
Heden arriveerden uit zee: THE PURSUIT, kapt. A. Alexander van Aberdeen en BROEDERLIJKE LIEFDE (opm: smak BROEDERLIEFDE), kapt. A.A. van der Wal, van Dantzig; en zeilden in zee: ROTTERDAM, kapt. J. Laming naar Londen; WELVAART, kapt. H.W. Velt naar St. Petersburg en CERUS, kapt. S. Britt naar Rye. De wind ZZW.
Den 26 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: JOHN AND ANN, kapt. W. Kent naar Boston; JANE, kapt. H. Harnden naar Rye; BEAVER, kapt. R. Henderson naar Newcastle; FORTUNA, kapt. C.M. Zeilner naar Stockton; PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrends naar de Oostzee; VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen naar Cork; MARY AND ANN, kapt. W. Madder naar Colchester; PRINS LEOPOLD, kapt. D. Triston naar Hull; DIANA, kapt. C.H. Niemann en HARMONIE, kapt. P. Permien, beide naar de Oostzee; kapitein T.P. Kramer is naar Maassluis gezeild. Heden arriveerden uit zee: EUROPA, kapt. J.T. de Jong van Nerva. De wind WNW.
Den 27 dito. Heden arriveerden uit zee: JONGE HARM, kapt. J. Schrader van Tonningen; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater; LADY MIDDLETON, kapt. G. Mulley en BELFAST, kapt. W.E. Roberts, alle van Londen; en zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. De wind NW.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zaandam, 24 augustus. Heden is alhier van de werf De Hoop, toebehorende aan de Maatschappij voor Scheepsbouw, met het beste gevolg, niettegenstaande de lage stand van het water, des middag ten 5 uren, afgelopen een driemast kofschip, groot ruim 220 lasten, opgezet voor rekening van genoemde maatschappij, doch thans in eigendom toebehorende aan de heren Engel van der Stadt en Zonen, door welke aan genoemde kof den naam NOORD HOLLAND is gegeven. De toevloed van aanschouwers, zo van hier als van naburige steden en dorpen was groot, te meer, daar sedert november 1803 alhier geen zeeschip was gebouwd, en elk uitte de wens, dat deze tak van nijverheid, in welke stad voorheen zo ruim deelde, wederom al meer en meer mocht herleven en bloeien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogsfregat JAVAAN, kapt. luitenant Anemaat van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Kapitein M. Spreeuw (opm: schip WILHELMINA), van Suriname in Texel binnen, heeft, den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 57 gr. lengte, gepraaid het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen van Suriname naar Amsterdam, en is den 23 dezer voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, van Amsterdam naar Curaçao en Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie: Te Antwerpen ligt in lading naar Rio de Janeiro, mede voor passagiers, het Nederlandse nieuw gekoperde brikschip MARIE MATHILDE, kapt. J. Hoogveen, om medio oktober a.s. te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen te Rotterdam.

RC 290826
Advertentie. De Schout bij Nacht, Directeur en Commandant van de Marine in het hoofddepartement van de Maas, zal op de daartoe bekomen autorisatie van Zijne Excellentie de heer Minister voor de Marine en Koloniën, ten overstaan van degenen, wie zulks aangaat, in het openbaar, aan het magazijn van de Marine te Rotterdam, op woensdag den 30 augustus 1826, des morgens ten tien ure, bij opbod, in het openbaar doen verkopen de schoener TROMP; een barkas, een labberlot (opm: soort sloep), enige eiken en grenen planken en platen, enige hopen brandhout, spaanders, moth, krullen en wortelenden, een scheepspomp, enige oud touwwerk, oude vlaggen en wimpels, oude kledingstukken en slagverbandsgoederen, reuzel en verdere rommeling en afval, zo mede enige niet meer voor Zr.Ms. schepen en vaartuigen bruikbare levensmiddelen en ziekenkost, als hard brood, witte beschuit, groene, grauwe en witte erwten, gort, spek, rijst, suiker, kadjang, sago, meel, koffie, arak, appelen en krenten en een hoeveelheid afschrapsel en vuile boter; zullende bovengemelde artikelen des maandags en dinsdags den 28 en 29 augustus 1826, zomede op de morgen voor de verkoping, op Zr.Ms. Werf alhier en in het Pakhuis der Levensmiddelen voor de Marine te Delftshaven, ter bezichtiging van de gegadigden liggen.
Rotterdam, den 26 augustus 1826 J.S. Maij


Datum: 30 augustus 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 26 augustus is ter rede van Batavia gearriveerd het schip INDUSTRIE, kapt. D.J. Bulsing, vertrokken van Rotterdam met Zr.Ms. troepen op 19 april.


Datum: 31 augustus 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. In het Vlie binnengekomen J.G. Wiersma (opm: kof de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO) van Riga naar Toulon, komt binnen door tegenwind, als bijlegger.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en de mijnen zo treffend bericht, dat op den 14 juni j.l. aan boord van het schip WILHELMINA, gevoerd door kapt. M. Spreeuw, op de rivier de Suriname, is overleden, mijn hartelijk geliefde en veelbelovende oudste zoon, Barend Christiaan, nog geen 16 jaren bereikt hebbende.
Amsterdam, den 25 augustus 1826 M.B. Bögeman

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 augustus. Van den 21 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LE GÉNÉRAL FOY, kapt. L. Dignet, van de Havanna met koffie, hebbende alhier tot den 25 in quarantaine gelegen; THERESIA, kapt. J.H. Reimery, van Bordeaux met wijn en brandewijn; NEPTUNES, kapt. P. Petijt, van St. Jago de Cuba met suiker en koffie; THE MARINER, kapt. A. Churchward, van Riga met hennep en zaad; THE BANIAN, kapt. J.H. Chapman, van Charlestown met katoen, moetende quarantaine houden; CATHARINA AND JOHN, kapt. J. Jackson, van St. Domingo met mahoniehout; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Tremblade met zout; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, van de Havanna met koffie, suiker en verfhout, ook deze moet quarantaine houden; DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens van Cardiff met ijzer; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Oléron met zout; JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaer, van Rio de Janeiro met stukgoederen; DE MARIA, kapt. J. Zirck; KAREL EN WILLEM, kapt. J.F. Schulte; DE TWEE BROEDERS, kapt. S.J. Brouwer en CONSTANCE, kapt. J. van der Kerkhoven, alle vier van de Marennes met zout; DE TWEE VRIENDEN, kapt. T. Hamilton, van de Havanna met koffie en suiker, moet quarantaine houden; ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland van de Marennes; JOANNA MARIA, kapt. J.A. Schönefeld van Tremblade en JOHANNA, kapt. J.C. Mollet van Londen, alle drie met zout. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en den 23 en 25 dezer van onze rede naar zee gezeild: DE JONGE CORNELIS, kapt. A.H. Oortjes naar Riga; NICOLINE, kapt. C.J. Ducs(?) en INDUSTRY, kapt. J.H. Kintzel, beide naar Noorwegen en alle drie met ballast; DE VROUW CATHARINA, kapt. M.H. Zuermeijer, naar Hamburg met wol en THE NANCY, kapt. H.J. Marquand, naar Guernsey met dakpannen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 25 augustus. Heden is van deze rede naar zee gezeild, het van Middelburg op avontuur met ballast bestemd Nederlands kofschip HERSTELD HOLLAND, kapt. J.H. van Wijk, en het alhier als bijlegger binnen gevallen, en naar Hull, met ballast, gedestineerd Engels sloepschip BETSEY, kapt. R. Cullen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Den 25 dezer is in Texel binnen gekomen Zr.Ms. fregat DE JAVAAN, kapt.-luitenant Anemaat, komende van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, J.E. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, J. Swart Abrahams en N.J. Lublink, makelaars, presenteren op maandag den 11 september 1826, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, te verkopen: Een extraordinair welbezeild gekoperd en met koper gebout pinkschip, genaamd DE GRAAF BULOW, laatst gevoerd door kapt. Reilaalsteed, lang 30 ellen 20 duimen, wijd 8 ellen 22 duimen, hol 3 ellen 88 duimen, het verdek 1 el 90 duimen, alles Nederlandse maat. Breeder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee en N.J. Lublink makelaars, zullen op maandag den 4 september 1826, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: Een extraordinair welbezeild brikschip, genaamd AMALIA ELISABETH, gevoerd door kapt. Cornelis de Wit, lang 26 ellen, 30 duimen; wijd 7 ellen, 7 duimen; hol 2 ellen, 80 duimen; het verdek 1 el, 55 duimen Nederlandse maat. Breeder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.


Datum: 01 september 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Boelen, G.W. Sesink Clee en J. Swart Abrahamsz, makelaars, zullen, op maandag den 11 september 1826, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: Een extraordinair wel bezeild gekoperd en met koperen bouten gehecht fregatschip, genaamd LIBERAL, gevoerd geweest door kapt. J.M. Matzen, lang 29 ellen, 55 duim; wijd 7 ellen, 88 duim; hol 3 el, 78 duim; het verdek 1 el, 88 duim, Nederlandse maat. Breeder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij De Vries en Comp.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 augustus. Binnengekomen: CORNELIA HENRICA, kapt. Jan Sipkes, van Batavia.
Uitgezeild: MARGINA, kapt. D.J. Oortjes, naar Bordeaux; DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.
Den 19 augustus, CHARLES AND HENRY, kapt. George Crofft, van Amsterdam naar Charlestown; den 20 dito, THE SPRIGHTLY, kapt. Ormund Smith, van Yarmouth naar Amsterdam, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.T. Tromp, an Amsterdam naar Londen, THE PIONEER, kapt. H.B. Roze, van Alexandrië (Amerika) naar Amsterdam; den 22 dito, SUZANNA, kapt. F. Lange, (wijlen kapt. Scheider), van Batavia naar Amsterdam; den 23 dito, BRUNSWICK, kapt. John Page, van Amsterdam naar Londen; DE VROUW ELISABETH, kapt. D.J. Duintjer, van Amsterdam naar Hull; den 26 dito, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Suriname naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam; MOZES, kapt. J. Falk, van Drammen naar Amsterdam.


Datum: 02 september 1826


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Openbare verkoping op woensdag den 6 september 1826, ten overstaan van de bij de Raad van Justitie benoemde curatoren P. van Hoek en J.G. Siveebe, aan ’s Lands equipagewerf alhier (opm: Batavia), voor rekening van de belanghebbenden, van de Engelse schoener GOVERNOR BRISBANE, met dies inventaris, goederen, lading, enz., welk een en ander dagelijks, van des morgen 9 tot 12 ure,aan voornoemde werf voor een ieder te zien is, en waarvan een lijst der inventaris, goederen, enz., op het vendu-kantoor ter visie is liggende.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op woensdag den 6 september 1826 ten overstaan van de, bij de raad van justitie, benoemde curatoren P. van Hoek en J.G. Sveebe, aan 's Lands equipagiewerf alhier, voor rekening van de belanghebbenden:
De Engelse schoener GOVERNOR BRISBANE, met dies inventaris goederen, lading, enz., welk een en ander dagelijks, van des morgens 9 tot 12 ure, aan voornoemde werf, voor een ieder te zien is, en waarvan een lijst van de inventaris goederen, enz., op het vendu kantoor ter visie is liggende.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op heden overleed, in de ouderdom van bijna 39 jaren, onze waarde vriend, de heer C.J. Jonker, gezagvoerder van het schip (opm: bark) DIDO, aan de gevolgen van de cholera morbus. Alle degenen, welke iets aan de gestorvene verschuldigd zijn, of te vorderen hebben, gelieven zich, binnen de tijd van zes weken, aan te dienen, bij de ondergetekende, zullende na die tijd geen pretenties worden aangenomen.
Waal, tweede stads chirurgijn, M.C. Engelman, Executeuren testamentair
Batavia, 28 augustus 1826

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 augustus. Gisteren namiddag zeilde in zee: PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd naar Londen. Heden arriveerde uit zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener van Batavia; en zeilde in zee: Zr.Ms. paketbrik van oorlog ZWALUW, luitenant Ambt naar Curaçao; JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk naar Brest; COMMERCE, kapt. S. Golder naar Londen; EDINA, kapt. R. Cant naar Leith; FRIENDS, kapt. W. Cunningham naar Bristol en EENIGKEIT, kapt. H. Weijdeman naar Londonderry. De wind Z.
Den 31 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: FREUNDIN ELISE, kapt. J.S. Bunjer van Nerva en SIRIUS, kapt. C. Fehling van Riga. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 28 augustus. Gisteren na posttijd en heden arriveerden uit zee: GEORGE AND MARY, kapt. J. Raffard van Rochester; DE VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel van
Nerva; VAN EGMOND, kapt. J. Wilson van Leith en AQUATIE, kapt. J. Allison van Hull. Even voor posttijd zeilden in zee: FRUEBLUE, kapt. J. Cornwel naar Ipswich; LOUIS MARIE, kapt. P. Aillet naar St. Malo; ETTON, kapt. A. Asse en CLIFTON, kapt. W. Culley, beide naar Hull. De wind ZW.
Den 29 dito. Heden nacht arriveerde uit zee: MARCHAL BLUCHER, kapt. J. Collow van Londen; en zeilden in zee: DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker naar Alemouth; DE VROUW FENNA, kapt. L. Muggenberg naar Arbroath; KITTY, kapt. J. Ansdell naar Hull; BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen; MARIA, kapt. H. Lange en STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra, beide naar ……. De wind Z.
Den 30 dito. Heden zeilden in zee: ADEONA, kapt. J. Lark naar Hull; JEANNETTE, kapt. D. Wann naar Dundee; STEPHANIE, kapt. L. dis Stenberg naar Nantes; HERSTELDER, kapt. C.H. Bruins naar Yarmouth en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen. De wind ZO.
Den 31 dito. C.H. Bruins is wegens tegenwind op de rede teruggekomen. Heden arriveerden uit zee: de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen, en ADDISON, kapt. A. Rentoul van Dundee. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 31 augustus. Scheepvaartberichten:
- Kapitein Bellot, voerende het schip LES DEUX ALBERTS, van Guadeloupe, den 23 augustus te Havre gearriveerd, rapporteert, dat hij, op de hoogte van Sorlings (opm: Scilly Isles), heeft gepraaid een Nederlands driemast schip met troepen, tonende de vlag met R 120, zijnde die van kapt. J.J. Bonn, voerende het schip DE VIJF GEZUSTERS, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd; de kapitein van het Nederlands schip had hem de bezorging van een pakje brieven voor zijn rederij opgedragen.
- Het schip DIANA, kapt. H. Satow, van Pernau naar Amsterdam, te Riga lek binnen, had, volgens brief van Riga, van 17 augustus, het grootste gedeelte van de lading weer ingenomen en de kapitein dacht in de volgende week gereed te zullen zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Malaga, het Nederlandse sloepschip (opm: hoeker sloepschip) JONGE JACOBUS, kapt. Laurens Janssen, om spoedig te vertrekken.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.


Datum: 04 september 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee en N.J. Lublink, makelaars, zullen, op heden den 4 september 1826, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild brikschip, genaamd AMALIA ELISABETH, gevoerd door kapt. Cornelis de Wit, lang 26 ellen, 30 duimen; wijd 7 ellen, 07 duimen; hol 2 ellen, 80 duimen; het verdek 1 el, 55 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.


Datum: 05 september 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 september. Binnengekomen: MAGDALENA CATHARINA, kapt. C. Stuben, ZEERUITER, kapt. J.H. Evers en PRINS ADOLF, kapt. J. Kelder, alle drie van Riga.
Niets uitgezeild.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 september. Den 3 dezer is in Texel binnengekomen J.C. Uil (opm: eerste rondreis van de tjalk VROUW MARIA, kapt. Jan Caspers Uil), van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DIE FRAU SOPHIE, kapt. Joh.T. Focken van Kniphausersiel; MINERVA, kapt. D. Dirks van Kiel en JUFFROUW ENGELINA, kapt. B. Gerdes van Rostock, alle drie met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 augustus. Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: HENDRIKA, kapt. T.T. Harding van Noirmoutier en de VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Zwart van Oleron, beide met zout; LES TROIS FRÈRES, kapt. H.H. Ricke en DE VROUW JANNETJE, kapt. J. Roose, beide van Londen met stukgoederen; DE VROUW KLAZINA, kapt. J.C. Boon van Tremblade met zout.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: NEPTUNES, kapt. J. Piton; THE OLIVE BRANCH, kapt. P. le Bas en THE HOPE, kapt. J. Roberts, alle drie naar Jersey met dakpannen; ORLEANS, kapt. J. Smith en DE JONGE ORANCIA (opm: brik), kapt. S. de Best, beide naar Gibraltar met ballast; DIE HOFFNUNG, kapt. C.F. Streifert naar Arbroath met boomschors; DE VROUW HELENA, kapt. D.J. Greeven en DE GEZINA, kapt. R.F. Taay, beide naar de Marennes met ballast; DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. C. Plath naar Bayonne met stukgoederen; DE ONDERNEMING, kapt. G. Klip naar Malaga met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 september. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HARMONIE, kapt. M.H. Scheibe van Riga. De wind Z.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EUGENIA, kapt. E. Ruijter van Riga, en ALKMAAR, kapt. I. Heath van Londen; en zeilde in zee: ENGELINA, kapt. R.H. Bok naar Marennes. De wind OZO.
Den 3 dito. Heden arriveerde uit zee: VROUW ENGELINA, kapt. B. Gerdes van Rostock; en zeilden in zee: HOFFNUNG, kapt. J.J. Busch naar Stralsund en GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot naar Marennes. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 september. Gisteren arriveerde uit zee: ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa van Riga. Heden zeilden in zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries naar Stockton en EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Boxer naar Londen. De wind Z.
Den 2 dito. Heden arriveerden uit zee: MINERVA, kapt. D. Dirks en VROUW STEINTJE, kapt. T.R. Coercamp, beide van Kiel; en zeilden in zee: HERSTELDER, kapt. C.H. Bruins naar Yarmouth; SOVEREIGN, kapt. W. Austin naar Shoreham; GEORGE AND MARY, kapt. J. Rafford naar Rochester; ELISA, kapt. J. Donald naar Band; EERSTELING, kapt. H.F. Klie naar Bordeaux; CAROLINA, kapt. J. Ketness naar Alnmouth; URANIA, kapt. A. le Cocq naar Guernsey; WATERLOO, kapt. C. Cloid en VIGILANT, kapt. W. Ives, beide naar Hull.
De wind OZO.
Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: GOEDE HOFFNUNG, kapt. J.G. Doeken van Rostock en DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater van Londen. Heden zeilden in zee: VROUW ALIDA, kapt. A.T. Smith (opm: tjalk, kapt. A.T. Smit), naar Hamburg en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. Nog zeilden naar zee: HEBE, kapt. W.M. Intosh naar Newcastle; PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart naar Londen en PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson naar Hull. De wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Kapitein J. Sipkes Feikesz., voerende het schip CORNELIA HENRIKA, van Batavia den 30 augustus in Texel binnen, is den 5 april van Batavia gezeild en heeft met omlopende en tegenwinden zijn reis voortgezet, tot dat hij den 2 juni de Afrikaanse kust bij Punt-Padron in het gezicht kreeg; werd hier op den 5 door een hevige storm van NW tot WZW belopen, vergezeld door hemelhoge zee, zodanig, dat het schip somwijlen er geheel onder bedolven was, hellende tussenbeiden over tot halfweg de wegwijzerblokken het fokkewant; den 6 de storm nog toenemende, werden door een stortzee de boot en sloep over de reling heen, de kombuis uit elkander, de kast daarvan weg, de galgstukken bij het dek af en de stutten bij het potdeksel afgeslagen, het potdeksel gescheurd, de ankers van derzelver plaats gerukt, een marsenra doormidden gebroken, een groot gedeelte van het koksgoed en het meeste timmerhout overboord geslagen; er stond toen nieuwe maat 2 à 3 voet water in het volkslogies, doch werd bevonden zulks alleen door de storting veroorzaakt was; deze storm hield met dezelfde woede aan tot den 9. Den 10 was het mooi weer, wanneer men zich tussen Kaap de Vaches en L' Agulhas bevond. De reis met afwisselende gelegenheden vervorderende, kreeg men den 25 augustus, des namiddags ten 3 ure, eensklaps een vliegende storm van het WZW, welke geen tijd liet om de zeilen spoedig genoeg te bergen, zodat twee marszeilen, het kruiszeil, kluiver en voorstengen en stagzeil verloren gingen, het schip met de reling aan het lij onder water lag en het water op het dek tot aan de grote luiken stond; hierop zette men nog dezelfde avond koers en bereikte zonder verdere voorvallen Texel.
Kapitein Sipkes bericht wijders de volgende schepen gepasseerd te zijn, als: Den 12 augustus de brik DIANA, van Yarmouth, kapt. Clark, den 5 juni van Rio de Janeiro vertrokken, en den 13 een Engelse Zuidzeevisser, reeds 5 maanden en 20 dagen reis hebbende van Nieuw-Zeeland; er waren toen nog 5 schepen in de nabijheid, die alle door kapt. Sipkes voorbij gezeild werden; dezelfde avond werd gepraaid het schip CABOTHE, kapt. Reiner, van Liverpool naar New-Brunswick, hebbende 12 dagen reis van Kaap Clear; zijnde toen op 42 gr. 30 min. noorderbreedte, 39 gr. 19 min. westerlengte; den 14 werd gepasseerd het schip CAMPO BELLO, onder Engelse vlag, liggende om de ZW, en den 22 gepraaid de Engelse brik MINERVA, te Greenock thuis behorende en hebbende 33 dagen reis van St. Domingo naar Londen; volgens derzelver berekening was men toen op 18 gr. lengte, doch volgens die van kapt. Sipkes op 17 gr. 14 min. W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, F. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Boelen, G.W. Sesink Clee en J. Swart Abrahamszn., makelaars, zullen op maandag den 11 september 1826, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: Een extraordinair welbezeild gekoperd en met koperen bouten gehecht fregatschip, genaamd LIBERAL, in de jaren 1816 en 1817 te Java van eerste kwaliteit kajatenhout gebouwd, gevoerd door kapt. J.M. Matzen; lang 29 ellen, 55 duimen; wijd 7 ellen, 88 duimen; hol 3 ellen, 78 duimen; het verdek 1 el, 88 duimen Nederlandse maat; breeder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij De Vries en Comp.


Datum: 07 september 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 september. Heden is alhier ter rede gekomen Zr.Ms. brik DE COURIER, gecommandeerd door de kapt.-luit. ter zee Reimers, uit de Middellandse Zee.
Den 1 dezer zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts en DE TWEE VRIENDEN, kapt. T. Hamilton, beide van de Havanna.
Van den 30 augustus tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, van Oleron met zout; METEORE, kapt. L. de Necker, van Rio de Janeiro met koper en huiden; LEONIDAS, kapt. J. Stent, van Brazilië met huiden; DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen, van Christinestad (opm: Kristinestad) met teerhout; DE JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. C. Neurenberg, van Rio Grande met huiden; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens, van de Marennes met zout; JOSEPH, kapt. J.H. Arends van Riga en DE VROUW LUCIA, kapt. J.H. Albers van Dantzig, beide met houtwaren; ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Marseille met meekrap en wol; ALEXANDER THE FIRST, kapt. W. Pace, van Port-au-Prince met koffie; DE JONGE PIETER, kapt. J.R. Brons, van Petersburg met stukgoederen; ANTWERPEN, kapt. H.C. Schuth, van Riga met houtwaren; THE COMET, kapt. J. Rivett, van Rietezzo met wijn; HENRIETTA AUGUSTA, kapt. H. Hamand, van Riga met masten en andere houtwaren; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smit, van de Marennes met zout.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en sedert den 30 augustus ll. van onze rede naar zee gezeild: LE SANS REPOS, kapt. C. Pethers, naar Londen met boomschors; DE EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge, naar Noorwegen met ballast; THE CRISIS, kapt. J. Pyot, naar Vera-Cruz en LOUISA AUGUSTA (opm: eerste reis van deze brik), kapt. S. St. Martin, naar Lima, beide met stukgoederen; VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, naar Topsham met boomschors; REINEIRA, kapt. G. Meugens naar Villa-Nova en WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Langethee naar Rio de Janeiro, beide met stukgoederen; DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, naar de Marennes; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini, op avontuur; DOROTHEA ELISABETH, kapt. J.A. Tohrbrod en BALANCE, kapt. J. Nieman, beide naar de Oostzee en alle vier met ballast; ANTOINETTE, kapt. B. Harkema, naar Petersburg met stukgoederen; CONCORDIA, kapt. J.H. Dijk, op avontuur met ballast; ANTWERPS PACKET, kapt. L. Hawegh, naar Hull met meekrap; STATE OF MAINE, kapt. T. Davis, naar Petersburg met stukgoederen; FLORIDA, kapt. A. de Lange, naar Gothenburg met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: RHINE, kapt. J. Hart van Londen; JOHANNA BEATA, kapt. M.C. Range van Riga; PROVIDENTIA, kapt. P. Thomassen van Drammen; JONGE HENDRIK, kapt. W. Antons van Memel en TWO BRÖDREN, kapt. J. Backer van Fredrikshaven. De wind Z.
Den 5 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. W. van der Kolff van Suriname; ELISABETH, kapt. J. Parlevliet van Petersburg; HERSTELDER, kapt. J. Duijf van Riga. De wind NW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: LIVERPOOL PACKET, kapt. G. Reid van Aberdeen; GOOD AGREEMENT, kapt. W. Rickaby van Hull; THE TAGG, kapt. R. Fowle van Rye en BELFAST, kapt. W.E. Roberts van Londen. Heden zeilden in zee: MARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer naar Newcastle; GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden naar Bergen en CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering naar de Oostzee. De wind ZW.
Den 5 dito. Kapt. Bradhering is gisteren op de rede teruggekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder van Stettin; THOMAS CLARCKSON, kapt. R. Orford van Hull; ELISABETH, kapt. R. Band van Newhaven; ANN, kapt. B. Scott en ADELINE, kapt. W. Pork, beide van Newcastle. Heden zeilde in zee: BELFAST, kapt. W.E. Roberts naar Londen. De wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 september. Scheepvaartberichten:
- Heden is door de loodsschipper J.K. Knoop, Ameland 2 mijlen van zich, in goede staat gepraaid het Nederlands schoenerschip ANTONN, van Petersburg naar Brest.
- Kapitein Robinson, van New-York den 28 augustus ter rede van Havre gearriveerd, rapporteert twee dagen te voren gepraaid te hebben een Nederlands oorlogschip, naar Amsterdam gedestineerd, hetwelk vele schade aan zeilen had geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H. Schäffer, A. van der Sluijs, J. Boelen, G.J. van der Laan en N.J. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 25 september 1826, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen:
- No. 1. Het gekoperd pinkschips-hol, genaamd WELVAART (opm: verkocht voor de sloop)
- No. 2. Het schoenerschips-hol, genaamd HENRY JOHN.
- No. 3. De korenlichter, genaamd VIGILANTIE.
- No. 4. De boeijer, genaamd DE UNIE.
- No. 5. Een snelzeilende plaizier-sloep, met zeilen en verdere toebehoren; voorts een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen enz. Nader bij notities vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 08 september 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Den 17 juli van dit jaar, op de terugreis van Batavia, aan boord Zr.Ms. fregat DE JAVAAN, trof mij de gevoeligste slag van mijn leven, daar God mij mijnen geliefde echtgenoot, de weledel gestrenge heer Hendrikus Johannes Arendinus de Rochemont, gepensioneerd luitenant-kolonel en commandant van het 2e bataljon, 5e Regiment Artillerie in Nederlands Indië, ontnam, mij nalatende twee kinderen, welke nog te jong zijn om hun verlies te kunnen beseffen. Op uitdrukkelijke begeerte des overledenen zal geen uiterlijke rouw aangenomen worden.
M.E. Berger, wed. van H.J.A. de Rochemont.
Amsterdam, den 5 september 1826.
Dienende deze tot communicatie aan familie en vrienden, zo binnen als buiten deze stad.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 september. Binnengekomen: BRISEIS, kapt. P. Bakker, van Smyrna, ligt quarantaine; BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, van Hull; RUSSIA, kapt. C.F. Hansen, van Archangel; SOEBLOMSEN, kapt. B. Sorendsen, GUTE HENSIGT, kapt. W. Swendsen en NICOLAAS JAN, kapt. H.F.L. Kalle, alle drie van Riga; MARIA CAROLINA, kapt. J.C. Mulder, van Haparanda.
Uitgezeild: GOEDE VERWACHTING, kapt. Th. Bodeman, van Suriname.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.
Den 26 augustus, MARIA, kapt. J.H. Kraanstuiver, van Cadix en Lissabon naar Amsterdam; den 27 dito, THE FALCON, kapt. John Barrow, van Mantanzas naar Amsterdam;
den 28 dito, MARGINA, kapt. D.J. Oortjes, van Amsterdam naar Bordeaux;
den 29 dito, DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Amsterdam naar Hull;
den 30 dito, DE ZORGVULDIGHEID, kapt. John Hulsen, van Suriname naar Amsterdam; den 31 dito, No. 6, kapt. Pieter Kers en No. 4, kapt. Kl. de Waard, beide haringbuizen, van de Nering (opm: misschien de Frische Nehrung, t.h.v. Dantzig, dan wel was nering een begin 19e eeuws woord voor wat later heette de “teelt”) naar Amsterdam, THE PIONEER, kapt. H.B. Roze, van Amsterdam naar Alexandrië (Amerika);
den 1 september, LOUISA, kapt. N. Brewer, van New York naar Amsterdam;
den 2 dito, DE SNELHEID, kapt. …..Claussen, van Amsterdam naar Curaçao; MARIA, kapt. H. van Veen Jr. van Amsterdam naar Bordeaux.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, gedenkt publiek op woensdagen den 13 september 1826, bij de beschrijving, en den 20 dito bij den provisionele en finale palmslag, telkens des namiddag ten 3 uren, ten huize van Jacob Arends de Jong, kastelein in het Wapen van Idaarderdeel te Grouw, bij strijk en verhoog geld aan de meestbiedende presenteren te verkopen een voor weinig jaren gebouwde schuiteschip, met platte luiken, en roef, lang over steven 10 ellen 11 palmen 11 duimen 8 strepen, wijd 2 ellen 6 palmen 9 duimen 8 strepen, en hol na rato, met zeilen treil, staand en lopend wand, haken en bomen, en verdere annexen, laatst door wijlen Fokke Ruurde Cuperus cum uxore bevaren geweest; thans te Warga liggende, en op de zitdagen te Grouw; een week na den finale palmslag vrij te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 28 augustus binnen gekomen de kofschepen DE JONGE PETRUS, kapt. M. van der Berg, met teer van Christinastad, JOHAN WILHELM, kapt. H. Slehuis, met hout van Noorwegen, het galjasschip DIE HOFFNUNG, kapt. H. C. Saag, met hout van Memel. Uitgezeild het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met ballast op avontuur.
Den 31 dito binnen gekomen het kofschip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, het smakschip DE VROUW CHRISTINA, kapt. S.B. Jornsen, beide met hout van Noorwegen.
Den 2 september binnen gekomen de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, DE JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Johs. Brugge, het smakschip PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, het tjalkschip DE JONGE SIMON, kapt. D.W. Quest, alle met hout van Noorwegen; het tjalkschip ANNECHINA, kapt. H.H. Korter, het kofschip INDUSTRIE, kapt. H.L. Rehbuch, beide met hout van Dantzig.
Den 3 dito uitgezeild het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, het sloepschip ATTALANTE, kapt. Wm. Mann, beide met boter naar Londen.


Datum: 09 september 1826


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen gearriveerd AUGUSTE, Sap van Dantzig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE JONGE TJETSKE TROMP, kapt. S.A. de Jong van Nerva; MINERVA, kapt. H.L. Pentz van Fredrikshaven; CONSTANTIA, kapt. J. Foth en MINERVA, kapt. T. Nieman, beide van Riga. Heden arriveerde uit zee: REGENT, kapt. J. Morris van Suriname;
en zeilde in zee: IRIS, kapt. D.H. Nieman naar de Oostzee. De wind Z.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EDUARD, kapt. H. Anderson van Libau en CATHARINA MARGARETHA, kapt. P. Dade van Riga; en zeilden in zee: DANTZIG, kapt. R. Cook naar Rochefort. heden arriveerden uit zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar van Arendsdahl; FLORA, kapt. D. Rooderkerk van Liverpool; SOPHIA, kapt. J.M. Bergman van Libau; CHARLES XI, kapt. A. Walt van Gothenburg; THAMES, kapt. J. Atherden en EARL BATHURST, kapt. D. Pound, beide van Londen. Heden zeilden naar zee: JANUS, kapt. W. Holmes naar Boston; DE ONDERNEMING, kapt. H. den Breem naar Gibraltar; DE JONGE GERRIT, kapt. T. de Best naar Hull; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater naar Londen; CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering naar de Oostzee; DE VROUW ELISABETH, kapt. S.J. Jaski en MARIA, kapt. F.R. Feijes, beide naar Stockton. De wind ZZW.
Den 7 dito. De kapiteins S.J. Jaski en F.R. Feijes zijn op de rede teruggekomen. Gisteren namiddag zeilde in zee: LADY MIDDLETON, kapt. G. Mulley naar Londen. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: VROUW ANNA, kapt. G. Don en EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, beide van Kadix; VROUW IDA, kapt. O. Jos van St. Ubes; VERWISSELING, kapt. C. van der Drift van Lissabon; CERUS, kapt. C. Britt van Rye; PRINS VAN SAXE COBURG, kapt. J. Ladd van Londen; JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen van Liverpool; JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind en EDINBURG PACKET, kapt. J.D. William, beide van Hull. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TVENDE BRÖDRE, kapt. Jörgen Backer van Fredrikshaven met delen; PROVIDENTIA, kapt. P. Thomassen van Drammen en HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff van Riga, beiden met hout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Hamburg, het Nederlands schip DE WELDAAD, kapt. W.J. Stuijt (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), zal spoedig vertrekken.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hendrik Zoon cargadoors.


Datum: 11 september 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 september. Binnengekomen: ANN AND HOPE, kapt. J. Esdale, van Canton; DRIE VRIENDEN, kapt. E.T. ten Cate, van Oléron; EARL OF MAR, kapt. W. Hulton, van Archangel; JUNO, kapt. N.F. Nordström, van Stockholm; VICTORY, kapt. R. Rice, van Newcastle; CONCORDIA, kapt. R.P. Dik, van Oléron.
Gisteren na posttijd: NOORDSCHE LEEUW, kapt. N.P. Straij, van Drammen.
Kapitein Esdale, heeft den 5 augustus jl. op 12 gr. 36 min. N en 24 gr. W gepraaid, MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Amsterdam naar Batavia, hebbende 35 dagen reis.
Niets uitgezeild.
Texel, 9 september. Binnengekomen: NEDERL. TENERIFFE PAKET, kapt. J.J. Lausen, van Teneriffe; LA VALETTA, kapt. G. de Pasquala, van Malta; UNION, kapt. A. Galleway, van Londen; DE VROUW AUKE, kapt. H.A. Wolkammer van Hamburg naar Antwerpen, als bijlegger; van de quarantaine ontslagen: Kapitein P. Bakker, van Smyrna. Niets uitgezeild.


Datum: 12 september 1826


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 september. Binnengekomen: MARGARETH, kapt. T. Williams, van Baltimore; SAPHO, kapt. J. Vully, van Smyrna, ligt quarantaine, dezelve is door rovers van vele goederen beroofd; FRIENDS, kapt. J. Power, van Londen; DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikford, van Hull; AURORA, kapt. N.H. Ohlsen, van Bergen; EENIGHEDEN, kapt. O. Biornsen en DOROTHEA, kapt. C. Furst, beide van Drammen; EENIGHEDEN, kapt. E. Lorentzen, van Holmstrand.
Niets uitgezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, beiden van Drontheim; RESOLUTION, kapt. K. Parrel van Christiaansand, alle drie met stokvis en traan; DIE FRAU JETTA, kapt. Geerd Z. Praam van Hamburg; JOHANNA MARIA, kapt. J.A. Zeelinga van Lubeck en DE ZEELUST, kapt. R.R. Legger van Kiel, alle drie met zaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Eergisteren is hier, op de werf van den scheepsbouwmeester C. Gips, de steven gericht voor een nieuw kofschip, hetwelk den naam voeren zal van DE ZWAAN.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 september. Gisteren is alhier ter rede gekomen DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. J.J. Wiese, van Riga naar Brussel bestemd met balken.
Ook zijn gisteren en heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: THE WILLIAM, kapt. S. Kennedy, van Sumatra met koffie; SELINE AND JANE, kapt. J. Thompson, van de Kaap-Verdische Eilanden met standelkruid (opm: gebruikt als afrodisiacum); AUGUSTUS, kapt. J.G. Sap, van Dantzig met houtwaren; THE ROVER, kapt. F.P. Cobb, van Bahia met suiker en koffie.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden van onze rede naar zee gezeild: THE COURIER, kapt. W.C. Thompson, naar New York met steen; COMMODORE PREBLE, kapt. Th. Wise, naar Boston met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 september. Gisteren is alhier ter rede gekomen het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, van Nerva met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 september. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GLORY, kapt. W. Frost van Londen. De wind W.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: SEASLAND, kapt. D. Arward van Boston. De wind NO.
Den 10 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: RHINE, kapt. R. Hosie van Leith. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 september. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: JONGE SOPHIE, kapt. J.P. Muijs van Londen en HENRI MARIE, kapt. J. Hervé van Duinkerken. De wind W.
Den 10 dito. Gisteren en heden arriveerden uit zee: JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart van Drontheim; WILLIAM, kapt. J. Dick van Dundee; DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater; BELFAST, kapt. W.E. Roberts, PHENIX, kapt. T. Watton, ROBY CASTLE, kapt. R. Bulmer en SEARCH, kapt. W. Penlerrick, alle van Londen; DEBEN, kapt. J. Dale van Hull; FOW BLOUW, kapt. J. Cornwell van Ipswich; WYSAM, kapt. H. Palmer van Boston; JUFFROUW JOHANNA, kapt. F.W. Fokken van Dantzig; DOERMOND, kapt. R. Durent en CHERUB, kapt. T. Shipman, beide van Yarmouth, de beide laatste als bijleggers. Heden zeilde in zee: DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson naar Londen. Er is een schip in het gezicht. De wind W.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 8 september. Den 5 dezer liep alhier van de scheepstimmerwerf De Goede Verwachting, gelegen onder Farmsum, toebehorende aan de heren P.J. Vos & Co., in het bijwezen van een zeer aanzienlijk publiek, niettegenstaande de zeer lage stand van het water, met het allergewenst gevolg van stapel een voor derzelver en enige medereders rekening opgezet en thans geheel afgebouwd kofschip, aan hetwelk vooraf de naam van de GOUVERNEUR VAN IMHOFF van wege de voorzegde rederij was toegekend.
Er werden ogenblikkelijk nadat voornoemde bodem te water was gelopen, op voorzegde werf één, en op de naastbijgelegen werf Concordia, mede aan opgemelde firma toebehorende, twee kielen, alle drie voor kofschepen boven de 160 tonnen, met de nodige plechtigheid, in het bijwezen der regering, andere autoriteiten en particuliere personen, gelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Hamburg, het Nederlands schip DE VROUW STEINTJE, kapt. F.R. Coerkamp, zal spoedig vertrekken.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder, cargadoors

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 september. Scheepvaartberichten:
- Eergisteren is door de loodsschipper A.W. Swart, op de hoogte van Ameland in goede staat gepraaid het schip ADRIANUS KATS, kapt. D.S. Abanse, van Nerva naar Middelburg, en gisteren, op de hoogte van het Amelandergat, door de loodsschipper J.K. Knop, in goede staat gepraaid het smakschip ZEELUST, kapt. R.R. Legger, met nummervlag L 3, bestemd naar Dordrecht; uitgezeild kapt. M.L. de Boer naar Dantzig.
- De kapitein van het schip SOPHIE, van Bombay op de rivier van Bordeaux gearriveerd, die St. Helena aangedaan en dat eiland den 20 juli gelaten heeft, bericht, dat bij zijn vertrek aldaar binnengelopen is het Nederlands schip WATERLOO, kapt. N. Hensken, van Batavia naar Amsterdam, aan welks boord alles wel was (opm: na aankomst en lossing in Amsterdam werd de WATERLOO waarschijnlijk afgetuigd en in 1828 verkocht).
- Kapitein J.E. Schneebeke, voerende het schip HENRIETTE, van Amsterdam naar Curaçao en Suriname, meldt in dato 31 augustus, dat hij toen bij Plymouth in goede staat zeilende was; de passagiers en equipage waren in volkomen welstand; volgens brief van de Nederlandse consul, te Plymouth, van den 1 dezer, was de wind die dag gunstig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Kapitein G. Don, komende van Kadix, in Den Briel binnen, rapporteert, den 28 augustus ll., op 49 gr. 10 min. en 05 gr. 28 min. westerlengte van Greenwich, te hebben gepraaid een brik, komende van Rotterdam en gedestineerd naar Marseille, genaamd MARIA, denkelijk DE JONGE MARIA, kapt. C. Teves, en den 29 dito, op de hoogte van Lezard (opm: The Lizard), een kof, zijnde kapt. Hottenga, van de Lemmer, gedestineerd naar Livorno.


Datum: 14 september 1826


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Nederlands oorlogs-fregat DE RUPEL is den 1 dezer op de rede van Toulon ten anker gekomen; hetzelve stond aldaar gevolgd te worden van een divisie van verscheide schepen om zich op nieuw van levensmiddelen te voorzien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Handel-Maatschappij.
De directie adverteert, dat zij op donderdag 21 september aanstaande, te Middelburg publiek zal veilen: 7949 balen Java koffie.
Aangebracht met het schip MIDDELBURG, en waarvan de monsters en condities te zijner tijd, bij de agenten van de maatschappij, verkrijgbaar zullen zijn.
’s Gravenhage, 16 augustus 1826.
Van de Poll, President.
de Clercq, Secretaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 12 september. Op den 9 dezer is, op de werf van de scheepsbouwmeester M. Plakke, op de Bikkersgracht, met de beste uitslag, dwars, van stapel te water gelaten, het vaartuig DE ONDERNEMING, groot 160 Nederlandse tonnen, bestemd om, als beurtschip, te varen van hier door het groot Noord-Hollandsch kanaal, op Den Helder, Willemsoord en het Nieuwe Diep, gebouwd voor rekening van de heren J. Goedkoop en Comp.; zullende op morgen een dergelijk vaartuig, als boven bestemd, gebouwd voor dezelfde firma, door de scheepsbouwmeester P. Schuyt, aan de werf Het Schaap, mede te water gelaten worden.

Krant:
 &nbs