Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1832


Datum: 02 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd alhier, berichten hiermede de respectieve deelhebbers in dezelve, dat zij de intrest over het nu bijna afgelopen jaar op 5 pct. en dus op vijftig guldens per aandeel bepaald hebben, welke
tegen intrekking van de behoorlijk ingevulde, getekende en geviseerde coupons, op primo januari aanstaande en vervolgens bij de Associatie-Cassa betaald zullen worden;
zullende, even als in vorige jaren, tot het viseren van de coupons, dagelijks, uitgezonderd des zaterdags en zondags, gevaceerd worden ten kantore van de rederij, op de Oude Turfmarkt, bij de Doelenstraat No. 3, des morgens van tien tot één ure.
Amsterdam, 29 december 1831, directeuren der Nederlandsche Scheeps-Reederij voornoemd, W.O. Berg, tijdelijke voorzitter, Theodorus Joh. Kerkhoven, dir. secretaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 december. Binnengekomen: THOMAS, kapt. W.L. Halley, van Riga, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 december. Binnengekomen: geen.
Van de quarantaine ontslagen: JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van St. Petersburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 december. Binnengekomen: ST. ANTOINE, kapt. A.H.G. Jongbloed, van Libau, ligt in quarantaine.
Gisteren nog: EILANDER, kapt. A. Lince, van Riga; BRUNELS, kapt. T. Pertrick, van Riga; M. ELLEZEN, kapt. A. Canng, van Koningsbergen; PRINS LEOPOLD, kapt. J. Alleson, van Hull; HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, van Newcastle. Liggen in quarantaine op de rede.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 december. Vertrokken: IDA ALEIDA, kapt. J. Sipkes, naar Batavia; MARIA, kapt. A. Hulsen, naar Suriname; EENDRAGT, kapt. J.H. Seepe, naar Havanna; CASHMERE, kapt. S. Whitney, naar Noord Amerika; ZAANSTROOM, kapt. J. Visser, naar Cette; ZEELUST, kapt. C.A. Jongebloed, naar Bordeaux; EMIL, kapt. P.F. Heitmann, naar Bordeaux; KAHLEBORN, kapt. P. Marenssen, naar Kopenhagen.


Datum: 03 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Sunderland neemt de cholera sterk af; doch te Newcastle blijft zij woeden; heden zijn aldaar 16 nieuwe zieken en 6 doden opgegeven, gelijk mede 39 nieuwe zieken en 10 sterf- gevallen te Gateshead, niet ver van Newcastle; te Seghill, insgelijks niet ver buiten Newcastle, zijn 9 nieuwe ziektevallen opgegeven. Te Londen is een officieel bericht van de gezondheids-kommissie te Hull dd. 20 dec. bekend gemaakt, ten stelligste het gerucht tegensprekende, dat noch te Hull, nog te Kingston-upon-Tyne enige sporen van cholera bestaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 december. Binnengekomen: ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Leith; GEORGE HEINRICH, kapt. E. Ruyter, van Pillau, als bijlegger naar Rotterdam; VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Libau, als bijlegger naar Dordrecht. Liggen alle in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen: AGNES, kapt. E. Harding, van Hamburg, als bijlegger naar Havana.
1 januari. Van de quarantaine ontslagen: ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Leith.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 december. Binnengekomen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 januari. Binnengekomen: Gisteren nog GOUDVIS, kapt. J.H. Scholtens, van Libau; MARIA, kapt. J.H. Blackbird, van Reval. Liggen in quarantaine op de rede. En de Loodsboot No. 1.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 31 december. Binnengekomen: TWEE BROEDERS, kapt. A.J. Bruijns, van Weena; DEBEN, kapt. J. Dale, van Hull. Ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 december. Binnengekomen: BASTIAAN, kapt. W. Vink, van Noordwijk.
1 januari. COLONEL EVANS, kapt. H. Harden, van Riga.
De schepen die gisteren gemeld uitzeilden, zijn wel in zee gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 januari. Vertrokken: AGNES, Kapt. G. Harding, naar Havana, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 31 december. Vertrokken: JOHANNA, kapt. E. Bergman, naar Odessa. Gisteren nog AMIRDE HUGON, kapt. Guidon, naar Granville.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 31 december. Vertrokken: AQUATIE, kapt. R. Oakes, naar Hull; VICTOIRE, kapt. F. Carpenter, naar Duinkerken; CERUS, kapt. L. Nuyteh, naar de Bahamas; THE SOUVEREIGN, kapt. W. Austijn, naar Newhaven; THE VIOLET, kapt. G. Pearson, naar Londen; THE FORTUNE, kapt. W. Story, naar Hull; THE CORAL, kapt. P. Legget, naar Ipswich; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, naar Bordeaux. Met de loodsboot No. 3.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 december. Vertrokken: FARTE, kapt. W. Barker, naar Dublin; ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duyn, naar de Noordzee; NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, naar de Noordzee.
1 januari. JONGE ARIE, kapt. J. Goudappel, naar St. Ubes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 december. Heden is naar zee gezeild het fregatschip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, van Middelburg naar Demerary.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 januari. De stoomboot van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, de STAD KEULEN, met koopmansgoederen naar Keulen bestemd, geen water genoeg te Sliedrecht gevonden hebbende, en wegens het ijs op het Bergsche Veld dit eiland niet meer kunnende omvaren, is hier gisteren namiddag in de Kalkhaven binnen gelopen, ten einde betere gelegenheid af te wachten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
Den 30 december: brik GOAN OAN, kapt. Lim Samge, van Pekalongang den 25 december.
Den 31 december: schip PEKALONGANG, kapt. Oey Pho, van Pekalongang den 19 december. Den 1 januari: schip SOPHIA, kapt. G. Ruiter, met een passagier van Soerabaija den 4 december.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 30 december: brik PEENGHOEY, kapt. Lee Kaysiep, naar Timor-Koepang.
Den 31 december: schip SARAH, kapt. H. Batten, naar Singapore.
Den 1 januari: bark LOUISA, kapt. C. Kemish, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen naar de Molukkos.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. wachtschip ORESTES, de koopvaardijschepen MARY HILLEGONDA, MARY THERESE, VROUW JOHANNA ELIZABETH, WALCHEREN, L’ESPERANCE, OLIVIER VAN NOORT, ONDERNEMING, JADUL KARIM, JONGE JAN, PLEIADEN, DRIE MARIA’S, PEKALONGANG, ABEL TASMAN en SOPHIA, het pinkschip JONGE ELIZABETH, de bark MARZOEK, de brikken CLEMENTINE, NIJVERHEID, JOHANNA, PASSEKAN, en GOAN OAN en de schoener TRENGANO, benevens twee Amerikaanse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
Den 25 december: schip JOEDIL BARIE, kapt. Said Japar bin Sech Sagai, van Riouw en Batavia den 9 december.
Den 28 december: schoener INDUS, kapt. J.H. Klein, met een passagier van Rembang en Japara den 1 december en de bark BOEROONG, kapt. P. Lunel, met zeven passagiers, den 25 december van Batavia.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 24 december: de brik DOROTHEA, kapt. C. Boyle, met twee passagiers naar Soerabaija.
Den 27 december: de brik ALLEN, kapt. P. Levingston, naar Soerabaija.
Te Soerabaija gearriveerde schepen: geen
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 25 december: de schoener DRACKE, kapt. Hadjie Hahoedin, naar Amboina, schoener JOHANNA CHARLOTTA, kapt. Ong Engsing, mede naar Amboina en het schip FECH DER RACHMAN, kapt. Said Oemar bin Alie Bahanan, naar Grissee. Den 25 december: schip PHILADELPHIA, kapt. J. Gordon, naar Grissee.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners WINDHOND, DAPHNE, KROKODIL en KAMELION en Zr.Ms. Transportboot No. 4, de koopvaardijschepen FAIT ALLAM, CAROLINA EN JACOBA, MEDINA, IMMAGONDA SARA CLASINA, HELENA, MAAS, ONDERNEMING, JOHANNA FREDERIKA, NEERLANDS KONING, FATAL BARIE, en CHARLOTTA, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken DE HELD, TEKSING, MARGARETTA en ONDERNEMER, de schoeners IRIS, MAINA, GOANHIEN, TRAJOE MAAS, DOLPHIJN, ALCESTA, IRIS, ZEEMEEUW, en ZEPHYR, en de barken MARGARETA en THEODORA, en twee buitenlandse schepen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Uit Rotterdam meldt men van den 27 dezer, dat die morgen van daar naar Hellevoet vertrokken was, om met de eerste gunstige wind naar Batavia te stevenen, het schip (opm: brik) DE COCK, kapitein J.F.M. Flemming, bevracht voor rekening van de heer De Cock, die, even als verscheidene andere handelshuizen, zich sedert de Belgische opstand uit Antwerpen naar Rotterdam verplaatst heeft.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping binnen Vlissingen, op gerechtelijk gezag, ter plaatse nader aan te wijzen, den 10 januari 1832 , voormiddags ten 11 uren, van:
112 matten vijgen, circa 600 kg koffie en, hoogstwaarschijnlijk, 14 last hennepzaad, alle min of meer beschadigd; voortkomende van de lading van het schip VROUW CEINTINA,
kapitein H. Gerdes; nader informatie bij de heer J. Borghmans, commissionair te Vlissingen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 december. Gisteren is alhier ter rede gekomen THE MARY, kapt. J. Clark, van Hull naar Vlissingen gedestineerd, met steenkolen, moet quarantaine houden.
Van den 28 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: NESCOPEC, kapt. E. Dunn , van New York, met katoen en potas; de VIGILANTIE, kapt. J. Wildermans, met rogge en zaad; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Meynders en HENDRIKA, kapt. J.E. Meertens, beide met lijnzaad, en alle drie van Riga; moeten alle drie
quarantaine houden.
Den 29 dezer is alhier in de haven gekomen ULRICA CAROLINA, kapt. J.P. Thompson, van Antwerpen op avontuur, met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 27 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: LONDON PACKET, kapt. B.J. Roeloffs (opm: kapt. R.J. Rolufs), naar Liverpool; THE PROBITY, kapt. S. Shelost, naar Harwich, DE BRUSSELAAR, kapt. H. de Vries, naar Nantes, en LA JEUNE CAROLINE, kapt. H.H. Rosendaal, naar Londen, alle vier met ballast ; LES TROIS FRÈRES, kapt. J.H. Riecke, met boomschors en THE GOOD INTENT, kapt. R. Cooks, met ballast, beide naar Londen; THE WARRIOR, kapt. R. le Bas, naar Spanje, met ballast; ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, naar Buenos-Aires,
en LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, naar Marseille, beide met stukgoederen; de COMMERCIE, kapt. W. Palmer, naar Stockton; JOHN AND CATHARINA, kapt. H. Ord, naar Woodby; ANNA SOPHIA, kapt. M.Butcher, naar Poole en DAPPER, kapt. W. Dickinson, naar Palermo, alle vier met ballast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris te Veendam zal op woensdag den 11 januari 1832, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder E.D. Everts te Veendam, publiek ter verkoop presenteren, een in den jare 1817 nieuw uitgehaald smakschip, genaamd de VROUW GEZIENA, groot om de 50 roggelasten, met al deszelfs opgoederen en boot, invoege hetzelve laatst is bevaren door Berend Hindriks Schipper van Veendam en thans is liggende in het Benedendwarsdiep te Veendam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Door de kapitein-luitenant ter zee Edeling, thans commandant van ’s Konings brik DE PANTER, is tijdens hij ’s Konings korvet NEHALENNIA commandeerde, alsmede door de luitenant ter zee van de 1e klasse De Vriese, het bevel voerende over Zijner Majesteit brik DE BRAK en door de officieren, adelborsten en mindere manschappen, tot hun equipages behorende, een geldelijk bedrag als vrijwillig offer in ’s Rijks schatkist, ten dienste van het vaderland, speciaal voor de Marine bestemd, aangeboden, hoofdzakelijk om redenen dat een zowel als ander, tijdens ieder genegen was van het zijne ten voorschreven einde, zo in dit lopende als in het afgelopen jaar, iets bij te dragen, daarvan uit hoofde van uitlandigheid zijn verstoken geweest; welk voorbeeld later, niettegenstaande de reeds vroeger door hen gedane bijdragen, door de commandanten en equipages van enige andere schepen op nieuw is gevolgd en alzo aan het departement van marine vrijwillig is aangeboden door de volgende equipages van ’s Konings schepen, als: het schip DE ZEEUW NLG 3.675,19, de fregatten EURIDICE: NLG 676,22 en MINERVA: NLG 870; de korvetten DOLFIJN: NLG 548,44; MEDUZA: NLG 1.611,55; PROSERPINA: NLG 595,44 en NEHALENNIA: NLG 708,50; de brik DE BRAK: NLG 817,82 ½; het stoomschip CURAÇAO: NLG 362,47; de kanonneerboten NUMMER 32: NLG 30,10; NUMMER 49: NLG 26,90; NUMMER 33: NLG 35,08; NUMMER 13: NLG 52; NUMMER 29: NLG 131,85; NUMMER 31: NLG 75,09 en NUMMER 47 NLG: 7,50, alsmede door de luitenant ter zee van de 2e klasse H. de Vaynes van Brakel, behorende tot de korvet NEHALENNIA, doch van boord gedetacheerd, NLG 25; totaal NLG 10.249,15 ½ .


Datum: 04 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 januari. Vertrokken: L’ANNA MARIA, kapt. Dagney, naar Hâvre-de-Grace.
Gisteren nog MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, naar Neunie (opm: verminkte naam).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 2 januari. Vertrokken: MAAS, kapt. L. Blake, naar Londen; JOHN AND THOMAS, kapt. R. Spencer, naar Hull; MAGNET, kapt. L. Cole, naar Leith; JANE, kapt. A. Wilson, naar Leith; ROYAL WILLIAM, kapt. L. Hull, naar Liverpool; JOHN CATIO, kapt. D. Moore, naar Belfast.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 januari. Vertrokken: FRIENDS, kapt. M. Read, naar Boston in Engeland; BRITTANIA, kapt. J. Buckley, naar Boston. Kapitein Goudappel is gisteren wel in zee gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Door voorgenomen verandering van handelsbetrekkingen naar elders van de tweede ondergetekende zal onze tot nu toe bestaan hebbende associatie met onderlinge goedkeuring op heden worden gedissolveerd en gemelde zaken vervolgens worden voort gezet onder de firma van Fontein en Tjallingii, die zich met de liquidatie van de zaken belasten. Onze begunstigers voor het bewezen vertrouwen bedankende, verzoeken wij alle de lopende zaken met bovengemelde nieuwe firma af te doen.
Harlingen, 31 december 1831, Fontein en Rocquette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ons gedragende aan bovenstaande advertentie, dient deze ter kennisgeving, dat wij de zaken van commissionairs en zeehandelaars, tot nu gedreven onder de firma van Fontein en Rocquette, voor gezamenlijke rekening op die van Fontein en Tjallingii zullen voortzetten en de liquidatie der gedissolveerde firma, zo wel actief als passief, door ons zal geschieden, waarvan wij de belanghebbenden verzoeken nota te nemen. De zaken op dezelfde wijze zullende blijven, vleien wij ons met dezelfde gunst die de vorige firma heeft mogen genieten, waarin wij ons aanbevelen, onder de verzekering van een prompte en solide behandeling.
Harlingen, 1 januari 1832, D. Fontein Pz., Sybrand Tjallingii.


Datum: 05 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

TEXEL, 3 januari. Gisteren nog van de quarantaine ontslagen: HERMANN, kapt. C.F. Schulte, van Koningsbergen naar Dordrecht; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Libau naar Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 3 januari. Kapitein Dale is gisteren van hier gezeild, doch door het ijs teruggekomen. Er drijft veel ijs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 januari. Vertrokken: Gisteren nog JEFFERSON, kapt. J.F. Maisteller, naar
Baltimore.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Te Plymouth is 28 december met schade binnengelopen het schip CLARA HENRIETTE, kapt. W. Blom, van Amsterdam naar St. George d’Elmina en Batavia.
Van Cowes hebben 27 december derzelver reizen vervolgd de schepen DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.C. Topper, van Amsterdam naar Batavia bestemd; IPENRODE, kapt. D. Charlau, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door de heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 van de statuten benoemd, de door directeuren overgelegde rekening en balance goedgekeurd, gesloten en ter hunner décharge getekend zijnde, van maandag 9 dezer, gedurende veertien dagen, ter visie van alle leden zal liggen, ten kantore der heren Klerk & Voogd, op de Kuipershaven, alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Scheepstijdingen. Rotterdam, 4 januari. Het schip CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema van Amsterdam naar Duinkerken, is in het Groot Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend ingevroren.
Het schip ELSABÉ, kapt. J.J. Jaski, van Amsterdam naar Hamburg, is den 30 december in goede staat in het Nieuwediep aangekomen en zou, met de eerst gunstige gelegenheid, de reis vervolgen.
Het schip NICOLINE, kapt. E. Pedersen, van Koningsbergen naar Rotterdam, is, na op Skagen vastgezeten te hebben, te Kausö lek binnengelopen.
Het schip ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Amsterdam naar Havanna, is den 23 december te Portsmouth binnengelopen, doch heeft den 26 dito de reis vervolgd.
De schepen LUCILLA, kapt. A.M. Norman en ROLLA, kapt. T. Bevan, beide van Amsterdam naar New Orleans; CUPIDO, kapt. J.J.J. Wilcken, van Hamburg naar La Guaira en MANHEIM, kapt. C.M. Brandt, van Londen naar St. Ubes, alle te Cowes binnen, hebben den 26 december hun reis vervolgd.
Volgens brief van kapt. T.G. van Rhijn, voerende het schip DE VRIENDSCHAP, van Bayonne naar Amsterdam, in dato 14 december, werd hij als toen nog door tegenwind binnen de baai van Bayonne opgehouden.
Te Rio de Janeiro is aangekomen kapt. C. van der Wind van Dordrecht; te Nickerie kapt. H. Wente (opm: DIANA); te Emden kapt. D. Uffen; te Harlingerzijl (opm: Harlingersiel) kapt. D. Sanders en te Bremerhaven kapt. J. Ohm van Amsterdam.


Datum: 06 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Dordrecht verneemt men dato 4 januari als volgt:
Z.K.H. de Maarschalk Prins van Oranje, van 's Gravenhage naar het hoofdkwartier te
's Hertogenbosch terugkerende, is hier gisteren op de middag gepasseerd. In weerwil van het drijfijs, en hoe bezwaarlijk zulks ook gekeurd werd, was het gelukt Z.K.H., op diens begeren, te Rotterdam nog met de stoomboot en hier met de pont in zijn rijtuig over te zetten. Bij de overvaart alhier bracht Z.K.H. ongeveer een uur in het ijs door. Z.K.H. stelde zich voor, in zijn rijtuig ook even zo te Willemsdorp met de stoomboot de overtocht te zullen kunnen maken, edoch dit was daar geheel onmogelijk; zijn rijtuig is er uiteen moeten genomen worden; de overtocht is met hengst-vaartuigen bewerkstelligd en was ten 3 ure volbracht. (In de avond van 3 januari is Z.K.H. over Breda te 's Hertogenbosch gearriveerd.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1831 zijn in de Maas en Goeree binnengekomen 2.157 en van daar uitgezeild 2.134 schepen, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz. langs de Zeeuwse Stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor, langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1830 ingekomen 1.681 In 1830 uitgezeild 1.721
In 1831 ingekomen 2.157 In 1831 uitgezeld 2.134
Dus in 1831 meer ingek. 476 Dus in 1831 meer uitgez. 413
In het afgelopen jaar 1831 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 280 schepen, waarvan 153 van Sunderland en andere Engelse plaatsen, met kolen en 127 met granen, als:
57 van Riga, 30 van Libau, 40 van Pernau, Arendsburg en andere steden, met welke, als ook met anderen uit sommige steden van ons Rijk, zijn aangebracht 10.892 lasten rogge en 6.012 lasten gerst; zijnde ruim 300 lasten granen minder dan in 1830.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 januari. Zie hier een opgaaf van het getal en de nationaliteit van de te Antwerpen in de loop van het jaar 1831 binnengekomen koopvaardijschepen:
Engelse 167, Belgische 84, Hanoverse 36, Noorse 24, Amerikaanse 22, Franse 21, Deense 14, Zweedse 12, Hamburgse 5, Meckelenburgse 4, Pruisische 3 en van Buenos Aires,
Napels, Sardinië, Lübeck, Bremen en Rostock elk een, totaal 398.
In het jaar 1828 zijn alhier binnengekomen 955; in 1829: 1.028; in 1830: 791; en in 1831: 398; in het jaar 1828 zijn er 8; in 1829: 6; in 1830: 15; en in 1831: 3 nieuwe schepen gebouwd geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 januari. Vertrokken: HARMONIE, G. Addiks, van Bremen, als bijlegger naar Antwerpen. Dezelve heeft bij het binnenzeilen tegen de stenen gezeten en is met behulp van sloepen en manschappen, weer in vlot water en in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 januari. De kapiteins A.H.G. Jongbloed, J.H. Scholtens, J.H. Backburd en P. Thompson, zijn uit de quarantaine ontslagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Lijcklama, residerende te Huizum, zal, ten verzoeke van de heer S.B. Stienstra, procureur te Leeuwarden, op maandagen den 23 januari en 6 februari 1832, telkens des namiddags ten 3 ure, bij de provisionele en finale toewijzing, ten huize van Frederik Zoutman, kastelein in Het Schippershuis, op het Vliet bij Leeuwarden, bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen de gerechte helft in een trek-veerschip, varende van Leeuwarden op Sneek en vice versa, thans door Bartele Philippus de Vries wordende bevaren, met al hetgeen daartoe aanbehoort; 8 dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.
(opm: LC 100232 meldt dat is geboden NLG 1.450.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. F. Witteveen, notaris te Metslawier, zal, op woensdag den 18 januari 1832, des namiddags ten 3 ure, bij de beschrijving, ten huize van Jan Harmanus Ritsma, kastelein onder Aalsum, publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: Een voor weinige jaren nieuw uitgehaald schuiteschip, de GOEDE VERWACHTING genaamd, lang 12 el 36 streep, wijd 2 el 30 streep, en hol 1 el 27 streep, geijkt op 24 ton, met zeilen, ankers, touwen en verdere scheepsaanbehoren; voorts een Schilpraam (opm: praam gebezigd voor de schelpenvisserij), met oesterbeugels, haringnetten, enz.; liggende in het Diep binnen de stad Dokkum, laatst door wijlen Pieter Jans Visser, in leven schipper te Paesens, als eigenaar bevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal, op woensdag den 25 januari 1832, des namiddags ten 4 ure, ten huize van den kastelein Douwe G. Stienstra, aldaar, publiek, bij de beschrijving, ter verkoop aanbieden zeker bevaren tjalkschip, in den jare 1822 nieuw uitgehaald, groot 86 ton, lang over steven 20 el 2 duim en 2 streep, wijd 4 el 5 palm 4 duim en 4 streep, hol naar advenant; met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, haken en bomen, en verdere scheepsgoederen, volgens inventaris daarvan zijnde, en zodanig en in dier voegen, hetzelve bij de eigenaar Tjipke Ebes Brouwer bevaren, en thans in de Gorredijk is liggende.
Iemand genegen zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te kopen, vervoege zich ten kantore van bovengemelde notaris.


Datum: 07 januari 1832


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Degenen welke verschuldigd zijn aan, of te vorderen hebben van wijlen de heer V. Vallet, in leven gezagvoerder van de Nederlandse schoener ANNA, gelieven daarvan aangifte of betaling te doen aan ondergetekende gesubstitueerde executeuren.
Batavia, 5 januari 1832, Thompson, Roberts & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Het schip DIE HOFFNUNG, kapt. H. Borchers, van Riga naar Zaandam, is op Pampus, bij de vuurtoren ingevroren.
Het schip DE VROUW JOHANNA, kapt. J. Warnaar, van Maassluis naar St. Ubes, is den 25 december te Yarmouth binnengelopen.
De schepen BELLONA, kapt. M.G. Regeser, van Stettin en HECTOR, kapt. J. Mennen, van Emden beide naar Bordeaux, te Ramsgate binnen, hebben den 27 december hun reizen voortgezet.
De schepen DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam naar Batavia; IPENRODE, kapt. D. Charlau, van Amsterdam naar Suriname en ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Amsterdam naar Havanna, alle drie te Cowes binnen, hebben den 27 december hun reizen vervolgd.
Volgens brief van D.T. Visser, voerende het schip HAVANA PACKET, van Amsterdam naar Havanna, in dato 24 december, was hij toen met een flauwe oostenwind in goede staat zeilende op de hoogte van Wight; aan boord was alles wel.
Het schip JUPITER, kapt. J.H. Mandels, van Baltimore naar Bremen, is den 27 december met verlies van de verschansingen, gescheurde zeilen enz., te Plymouth binnengelopen.


Datum: 09 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 januari. In het afgelopen jaar 1831 zijn aan deze stad uit zee aangekomen 212 schepen. Van dezelve kwamen er uit Groot-Brittannië met klipzout; 1 uit Cadiz met zout; 1 uit Frankrijk met zout; 105 uit Groot-Brittannië met steenkolen; 19 uit Zweden en Noorwegen met stokvis en traan; 19 uit Zweden en Noorwegen met hout; 1 uit Frankrijk met wijn; 6 uit
Groot-Brittannië met ijzer en blik; 3 uit Hamburg met buffelvellen; 3 uit Batavia met koffie en suiker; 6 uit Pruisen en Rusland met rogge; 3 uit Zweden en Noorwegen met teer; 1 uit Rusland met lijnzaad; 1 uit Kiel met raapzaad.
In 1831 is getal alhier aangekomen schepen 23 minder geweest dan in 1830 en zulks niettegenstaande in 1831 hier 92 schepen met steenkolen meer zijn aangekomen dan het jaar te voren.
Het getal uitgezeilde schepen heeft in 1831 284 bedragen, zijnde slechts 2 minder dan in 1830.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 januari. Van de quarantaine ontslagen GEORGE, kapt. E. Ruiter.
Texel, 6 januari. Vertrokken: JAPAN, kapt. P.C. de Roth, naar Batavia; HENRIETTA CLAZINA, kapt. J.B. Fuchs, naar St. George d’Elmina en Batavia; ALIDA, kapt. J.T. Visser, naar Havanna; EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, naar Marseille.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 januari. Binnengekomen: Gisteren nog CHARLOTTE, kapt. W. Putchard, van Londen.


Datum: 10 januari 1832


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 3 januari.
Op de rivier (opm: Theems) is gearriveerd A. Denys (opm: pleit GIRAFFE) van Oostende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 januari. Binnengekomen: MARIA HENRIETTE, kapt. A. de Boer, van Newcastle. Ligt in quarantaine. Wegens de vorst en ijsgang geen postschuiten gevaren.
De correspondentie met de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling, zal van Den Helder zo veel mogelijk worden onderhouden met sloepen over de Horst.
8 januari. Geen postschuit wegens vorst en ijsgang gevaren.
Van de quarantaine ontslagen DE WELDAAD, kapt. B.E. Bol, van Newcastle; THOMAS, kapt. W.S. Halley, van Riga, als bijlegger naar Schiedam; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. T. Koning, van Hamburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 31 december. Van de quarantaine ontslagen: DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Riga.
1 januari. Binnengekomen: ATTENTIA, kapt. Jan Lingers, van Emden.
Gisteren zijn wegens de vorst in deze haven gekomen: CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Schmidt, van Amsterdam naar Hamburg; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, van Emden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 januari. Binnengekomen: Gisteren nog kapitein Mom met brieven
van 4 dezer, dezelve is met een ijssloep alhier aangebracht.
8 januari. Gisteren namiddag zijn de brieven van 7 dezer met een ijssloep gebracht aan boord van de paketboot, gevoerd door kapitein Moon, die daarmede naar Harwich gezeild is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 januari. Vertrokken: JOHANNA MAGDALENA, kapt. O. Fornander, naar St. Ubes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 januari. Vertrokken: N.N., kapt. D. de Jong, naar Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 januari. Vertrokken: NICKERIE, kapt. J. Cleland, naar Suriname; ELIZABET, kapt. W. Lange, naar Boston; STORA, kapt. G.G. Reimers, naar St. Ubes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de helft van een schip met recht van veer, varende van de Joure naar Sneek, en vice versa, om dadelijk te aanvaarden; te bevragen bij Jan Onduits, koopman te Joure, vóór den 22 januari 1832.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Heden zijn van onze rede naar zee gezeild: ULRICA CAROLINA, kapt. J.C. Thompson, van Vlissingen naar Duinkerken, met stukgoederen; alsmede de VIGILANTIE, kapt. J. Wildermans en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. M.H. Meinders, beide van Riga, naar Oostende gedestineerd, met lijnzaad.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert eergisteren van de rede alhier naar zee gezeild: THE EAGLE, kapt. D. Munro, naar Leith, ARCHIEVE, kapt. J. Gifford, naar Schotland; DAVID RICARDO, kapt. J. Smith, naar Londen en COBOURG, kapt. J.S. Waters, op avontuur; alle vier met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 januari. Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THE DUKE OF CLARENCE, kapt. W.H. Fenwick, van St. Domingo, met koffie en katoen; MEDUSA, kapt. F. Bunnemeijer en DE COMMERCIE, kapt. J. Durich, beide van Londen, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: THE NAVARIN, kapt. W. Mitchell, naar Londen, met vlas en stukgoederen; HENRIETTE, kapt. F. Beniest, op avontuur, met ballast; DE HERSTELLING, kapt. J.H. Krokstad, naar Bremen, met spijkers en witlood; HOLDERNESS, kapt. J. Wilson, naar Hull, met vlas; THE FAME, kapt. R. Gove, naar Montrose en THE GEORGE, kapt. C. Balls,
naar Newcastle, beide met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: ST. MICHEL, kapt. M. Knudsen, naar Lissabon, met spijkers en ballast; LA CLÉMENCE, kapt. R.R. de Haan, naar Marseille; MATHILDA (opm: bark, nu onder Belgische vlag), kapt. G.A. Klimp, naar de Havana; de FREDERIK, kapt. W.A. Wagenaar, naar Bordeaux; MINERVA, kapt. C. Waalkes, op avontuur; AMITY, kapt. J. Scott, naar Liverpool; THE HERALD, kapt. J. Page, naar de Havana; THE FRANKLIN, kapt. S.H. Howland, naar New York en ACTERUS, kapt. R. Swan, naar New-Orléans, alle acht met ballast; THE DAISEY, kapt. D. Jack, naar Dundee, met olie en geweren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Na bekomen autorisatie zal op donderdag den 12 januari 1832, des voormiddags te 11 uren, ten huize van kastelein C. Kramer te Delfzijl, door een daartoe bevoegd beambte, worden verkocht 3.163 min of meer door zeewater beschadigde stokvis en tietling, gelost uit het kofschip FELIX, kapt. P.J. Cramer, zijnde deze vis liggende in het pakhuis van de heer R. Stratingh, waar dezelve op de voormiddag van verkoop te bezichtigingen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Veenhoven Hz, Griffier van het vredegerecht, canton Hoogezand, zal op dinsdag 17 januari 1832, des avonds te 5 uren, ten huize van kastelein H.J. Nieboer, te Hoogezand, publiek verkopen, een welbevaren, in de jare 1824 nieuw uitgehaald tjalkschip, genaamd de JONGE HILLECHIEN, groot ongeveer 36 roggelasten. met deszelfs boot en opgoederen, invoege het laatst bevaren is door Andries Alberts Bleeker en thans is liggende voor de werf van scheepsbouwer Anne W. Hooites, te Hoogezand, bij wie deze aangaande de nodige informatiën kunnen worden bekomen.
J. Veenhoven Hz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Kapitein N. van Santen Az., voerende het schip GEERTRUIDA, van Amsterdam naar Genua en Livorno, te Dartmouth binnen, meldt van daar, van den 21 december, dat hij dacht binnen weinige tijd van de geleden schade hersteld en gereed te zullen zijn om de lading weer in te nemen en de reis voort te zetten.
De schepen DE GOEDE HOOP, kapt. W. Arents met raapzaad, van Meldorf, MARGARETHA ELIZABETH, kapt. Johann Breckwoldt Groot, met hout van Stettin; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Stehr, met tarwe, van Brunsbüttel; DIE ZWEI GEBRUDER, kapt. H. Friedrichsen, met raapzaad, van Neufeld; DE DOCHTER ALIDA, kapt. F.R. de Jonge, met suiker, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. G.J. Geltes, ANNA MARIA, kapt. H. Peper, ANNA MARGARETHA KATARINA, kapt. J.M. Holst, alle drie met tarwe, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. R.R. Onnes, REBEKKA CHRISTINA, kapt. C.U. Seeman en DE DRIE GEZUSTERS, kapt. G. Joosten, met stukgoederen, de laatste zeven van Hamburg en alle naar Amsterdam bestemd en THE VESTAL, kapt. J. Young, met steenkolen, van Sunderland naar Rotterdam, zijn, volgens brief van Cuxhaven van den 29 december, aldaar binnengelopen, om wegens de ingevallen vorst te overwinteren, zoals ook de vroeger aldaar binnengelopen schepen ST. OLOF, kapt. E.M. Kruse, met ijzer enz., van Stockholm naar Amsterdam; THE BROTHERS, kapt. W. Sewell, met wijn enz., van Cette naar Bremen en BARON FRIEDRICH, kapt. C.A. Jongebloed, met koeken, van Hamburg naar Fisherrow; de lading van het laatste zou wegens beschadigdheid verkocht worden. Het schip MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, van Bergen naar Vlissingen, te Cuxhaven binnen, heeft den 29 december de reis voortgezet.


Datum: 11 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 januari. Vertrokken: Gisteren nog ROTTERDAM-PACKET, kapt. J. Henderson, naar Aberdeen; L’AUGUSTINE, kapt. D. Roudoy, naar Duinkerken.
De stroom drijft met ijs.


Datum: 12 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 18 december (1831). Binnengekomen: BALTICUM, kapt. A.K. Voigt, van Amsterdam naar Rio de Janeiro.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 13 december (1831). Binnengekomen: FABIUS, kapt. J.G. Russell, van Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 januari. Het ijs beneden deze stad, is gisteren, en op de Merwe heden losgegaan. In de Noord alleen blijft het nog zitten. Mocht de dooi aanhouden dan is er uitzicht dat overmorgen de stoomboot van hier op Rotterdam de vaart wederom zal kunnen hervatten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 januari. Volgens berichten van Batavia, van 16 september 1831, lag het fregatschip de DORTENAAR, te Soerabaija gereed om naar Passarouang te verzeilen ter verdere inneming van de lading.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tegen het einde van deze maand, de dag nader te bepalen, zal bij publieke veiling verkocht worden de Nederlandse schoener LAUREL, zo als dezelve met inventaris bij Onrust is liggende.
Batavia, 11 januari 1832

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 januari. Heden arriveerde alhier het schip VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh, met een passagier, den 6 september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 januari. Heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THE JOHN, kapt. J. Dryden, met graan en stukgoederen en THE ALBION, kapt. D.M. Evans, met koffie en suiker, beide van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 januari. Het schip BRITTANNIA, kapt. G. Andersen, van Amsterdam naar Sunderland, bij Zandvoort gestrand, bevorens reeds gemeld, is den 6 dezer weer afgebracht, zonder bij de stranding of afbrenging enige schade bekomen te hebben, hebbende het dadelijk ballast ingenomen en de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Van Batavia wordt den 2 september gemeld dat het schip DE ONDERNEMING de volgende dag van daar naar Amsterdam zou vertrekken.


Datum: 13 januari 1832


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 januari. In het jaar 1831 zijn van hier uitgezeild 265 schepen, zijnde 120 minder dan in 1830. En zijn alhier binnengekomen 240 schepen, als 135 Nederlandse, 72 Engelse, 18 Noordse, 11 Hanoverse, 2 Zweedse en 2 Mecklenburgse, te samen 240 schepen, waarvan: 126 beladen met hout uit de Oostzee, Rusland en Noorwegen, 18 met ruw Engels klipzout, benevens enig aardewerk en koolteer, 20 met steenkolen, enig aardewerk en koolteer,13 met rogge, benevens enig hennip en lijnzaad, 2 met rogge, erwten, wikken en garst,1 met slaglijnzaad, 5 met tarwe, rogge, lijnzaad, hennep, talk, potas en ijzer, 2 met teer, 4 met ijzer en teer, benevens enige potas en staal, 2 met ijzer en gietzand,1 met krijt, 1 met potaarde en 2 met walvis- en robbenspek van de Visscherij Sociëteit.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De notaris E.T. Kuiper, te Bolsward, zal, publiek, bij strijk en verhooggelden, presenteren te verkopen een welbezeild tjalkschip, de VROUW HIDJE genaamd, groot volgens meetbrief 59 ton, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren; breder ten inventaris gespecificeerd, zodanig hetzelve laatst door de weduwe Jan Jans Posthuma is bevaren, en thans in de Groote Zijlroede te Makkum ligt, dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.
Wie hieraan gading maken, komen op Maandag den 23 januari 1832, in het Schippershuis te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, voorzien van ene complete inventaris, in den jare 1821 nieuw uitgehaald, groot 86 ton. Te bevragen bij A.B. Fokstra, te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wie belang stelt om te kopen een in den jare 1828 uitgehaald jacht- of veerschip, groot 25 ton, gelegen in de Vaart te Drachten, kan zich vervoegen bij de eigenaar P.D. Duursma, koopman aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris in het kanton Veendam, gedenkt namens zijn principalen op vrijdag den 20 januari 1832, des avonds te 5 uren, ten huize van logementhouder E. van Linge te Veendam, publiek te verkopen: een in den jare 1831 op de werf van Jan Hinderikus Bieze nieuw gebouwd kofschip, genaamd CONCORDIA, groot 79 ton, met al deszelfs opgoederen, van masten, zeilen, ankers en touwen, boot en koksgereedschappen en verdere goederen, mede alles nieuw; thans liggend in de Noorderhaven te Groningen. Zijnde hieromtrent nadere inlichtingen te bekomen bij B. Onnes te Groningen en R.J. Giezen te Muntendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier van het vredegerecht, kanton Pekela, gedenkt ten verzoeke van de Wed. E.J. Dik, wonende te Nieuwe Pekela publiek te verkopen: een extra welbezeild kofschip, genaamd de GOEDE HOOP, groot plusminus 114 ton, laatst gevoerd door W.E. Dik, gekomen van Riga en thans liggende te Muiden, hebbende in 1828 een geheel nieuwe hertimmering bekomen, van boorden, bijweringen (opm: bewegering), scheergangen, boeisels, boeghout en berghout; zijnde verder voorzien van eiken dubbeling en een goede complete inventaris. Deze verkoop zal plaatshebben op vrijdag den 20 januari 1832, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein B.E. Brouwer, te Nieuwe Pekela, op conditiën dan te horen en alwaar de inventaris drie dagen bevorens ter lezing zal liggen.
A. Wildervanck Bruins, griffier

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tjalkschip, groot 56 ton, bevaren door Arie H. Bouman, liggend bij de Harderinneboog (opm: te Groningen).


Datum: 14 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 januari. Binnengekomen: AUGUSTA CATHINCA, kapt. L.J. Dreyer, van Bordeaux.
Gisteren nog FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Londen.
12 januari. VISSCHERIJ, kapt.P. Jelsma, van Londen; VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; MARIA, kapt. B. Poustijn, van Hull.
Gisteren na posttijd ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, van Batavia; VIRGINIE SAPHIE, kapt. M. Havighorst, van Bordeaux; MERCURIUS, kapt. H.G. Schulte, van Bordeaux.
11 januari. Vertrokken: MARI, kapt. P. Petit, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 januari. Binnengekomen: Gisteren nog HAÏTI, kapt. R. Stevenson, van Londen; LONDON, kapt. D. Dound, van Londen; JUNGSTE CATHARINA, kapt. G.H. Zwemmers, van Bordeaux; GOOD INTENT, kapt. J. Jobson, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 januari. Gisteren arriveerde aan de Brielsche Heuvel: COLOMBINE (stoomboot), kapt. R. Stranie, van Londen. Dezelve is heden weer in zee gezeild.
11 januari. Binnengekomen: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van Luyk, van Londen. Kapitein Dale (opm: schip DEBEN) is heden van hier naar Rotterdam gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 september. Vertrokken: ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, naar China; WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, naar Padang en Amsterdam.
15 augustus is nog Straat Sunda gepasseerd ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 12 januari. De schepen, die van Holland aankomen, zullen voortaan, na eerste observatie quarantaine van vijf dagen, vrijelijk in de Franse havens worden toegelaten, behalve wanneer zij in zee verdachte ontmoetingen hebben gehad en behoudens het indienen ener gezondheidsverklaring door de bevoegde autoriteit der haven afgegeven, uit welke het schip is vertrokken, en welke verklaring door de Franse consul of diens agent geviseerd moet zijn.


Datum: 16 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. In de nacht van den 7 op den 8 januari is op de kust van Ameland gestrand het Russisch schoenerschip MARQUIS PAULUCCI, kapt. Johan Frederik Beyer, met een lading gerst van Libau naar Schiedam bestemd. De equipage, die uit zeven man bestond, heeft zich, hoewel niet zonder moeite, gered, doch is dadelijk na het aan land komen in een afgezonderd liggende huizing onder quarantaine gesteld, alwaar deze manschappen, zowel als de Amelanders, die met hen in aanraking zijn gekomen, de gewone tijd zullen moeten verblijven. Ook is door de gouverneur van Friesland last gegeven, om bij het bergen van lading en scheepswant de voorgeschreven maatregelen van voorzorg in acht te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam het Nederlandse snel zeilende gekoperde schip JACOBUS, kapitein B. van der Tak, hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, en Hudig en Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord van het schip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 januari. Binnengekomen: VITTORIO PRINCIPE DE METTERNICH, kapt. L.F. Garofolo, van Triëst, laatst van Cefalonia, ligt in quarantaine; VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn, van Bayonne; VRIENDSCHAP (opm: smak), kapt. J.J. Valom, van Londen; ZES GEBROEDERS, kapt. J.B. Neusber?, van Christiaansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 januari. Van de quarantaine ontslagen: ATTENTIO, kapt. J.H. Lenger, van Emden.
10 januari. Binnengekomen: ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van St. Petersburg, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 januari. Binnengekomen: Gisteren nog DOLPHIJN, kapt. T. Broek, van Wight; ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool; HOOP, kapt. S. Koorn, van Duinkerken; JEANETTE, kapt. A. Billagar, van Duinkerken; HENRIETTE, kapt. W. Scott, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 januari. Vertrokken: HET SCHOON VERBOND, kapt. J. Rost, naar de Noordzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 augustus 1831. Vertrokken: COWPER, kapt. J.R. Gerry, naar Amsterdam.
14 augustus. MARIA, kapt. J. Admiraal, naar Soerabaja.
19 augustus. DE DORDTENAAR, kapt. Van Genkel, naar Soerabaja.


Datum: 17 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 januari. Binnengekomen: EAGLE, kapt. D. Hell, van Virginie, laatst van Cowes;
MARTHA, kapt. J. Edwards, van New York, laatst van Dartmouth. Beide na visitatie van de quarantaine ontslagen; GEZINA, kapt. S. Kramer, van Londen.
15 januari. Binnengekomen: JOHANNA HENRIETTE, kapt. J. Meijer, van Bordeaux; TRUE BLUE, kapt. E. Tesdell, van Newcastle, als bijlegger naar Rotterdam; TURTUNA, kapt. C.J. Behrends, van Pillau, als bijlegger naar Rotterdam; CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, van Drontheim. De drie laatste liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 januari. Van de quarantaine ontslagen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Boon, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 30 december. Binnengekomen: EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel,14 januari. Vertrokken: UNITY, kapt. H.Tompson, naar Newcastle; ANN, kapt. W. Wright, van Newcastle naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 januari. Vertrokken: MARKET MAID, kapt. W. Stok, naar Duinkerken.
Volgens rapport van de zeeloodsen zit een Engelsche brik op het Goedereedse strand, geladen met steenkolen, komende van Duinkerken, men is bezig de lading en tuigage te bergen.
15 januari. Vertrokken: CHARLOTTE, kapt. W. Ritchard, naar Londen; ALTWICK, kapt. H.M. Kay, naar Londen, en de loodsboot No. 3.
Volgens rapport van vissers bevonden zich op 14 dezer twee driemast-schepen voor de wal, 1 onder Hollandse en 1 onder Engelse vlag, naar gissing is de eerste DE VROUW MARIA, kapt. J. Admiraal, welke op 10 dezer des morgens ten 10 ure van Cowes naar zee is gezeild; de beide schepen hebben vissers tot assistentie aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 15 januari. Vertrokken: COLONEL EVANS, kapt. H. Harnden, naar Rye.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 januari. Vertrokken: OP HOOP VAN ZIJN, kapt. A. v.d. Gaauw, naar de Noordzee; VROUW PETRONELLA, kapt. K. Verdoes, naar de Noordzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: de HOOP, kapt. J.H. Mugge en de ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, beiden van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 14 januari. Gisteren arriveerde alhier het schip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, den 20 september 1831 vertrokken van Amsterdam, en heden arriveerde alhier het schip ROTTESTROOM, kapt. H. Kreeft, den 5 septemberr 1831 vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van morgen zal voor rekening van wie zulks aangaat publiek verkocht worden enige per de te Onrust liggende Nederlandse schoener LAUREL beschadigde en alhier teruggebrachte goederen, bestaande uit ijzer, staal, enz.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In deze maand zullen te Soerabaija worden verkocht het schip BOEROONG en de brik ONDERNEMER, met derzelver inventaris, zijnde dezelve inmiddels uit de hand te koop.
M. von Franquemont.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Ameland zal op woensdag den 25 januari 1832 tegen contant geld publiek verkopen twee ankers, enige enden gekapt ankertouw, gekapt stag en want, lopend en staand touwwerk, alles afkomstig van het op den vijftienden november 1830 tussen Terschelling en Vlie verongelukte Russisch brikschip ABIENE, kapitein Jean Pontan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuitescheepshol, lang circa 15 el, wijd 3½ el, en hol naar rato, zijnde bevaren geweest door G.J. Ploeg. Te bevragen bij Pieter IJbes Schuitemaker, op het Vliet te Franeker, alwaar hetzelve is liggende.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 15 januari. Eergisteren is alhier gearriveerd THE SINCERITY, kapt. J. Barber, van Duinkerken, en gisteren THE DERWENT, kapt. W. Farrow, van Sunderland, beide naar Vlissingen, met steenkolen; laatstgemelde moet quarantaine houden.
Ook is den 10 alhier ter rede gekomen JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Duinkerken op order, met steenkolen.
Voorts zijn, van den 10 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DROMO, kapt. J. Devorey, van Charlestown, met rijst, THE RIVAL, kapt. W. Bowser, van Londen, met lijnzaad; ANGELINA, kapt. D. Stinze, van Cardiff, met ijzer; GEORGE AND MARY, kapt. D. Thompson; THE PLANTES, kapt. W. Newell en THE SPRIGHTLY, kapt. J. Livingston, alle drie van Londen; THE FREAK, kapt. J. Bouch, van New York, alle vier met stukgoederen; THE CERES, kapt. J. Miller, van Riga, met lijnzaad, moet quarantaine houden; MINERVA, kapt. H. Larzen, van Bordeaux, met wijn en suiker.
Heden is van hier naar zee gezeild: WILLEM EN LODEWIJK, kapt. J.C. Nieschwager, op avontuur, met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: PIETER EN JAN, kapt. W.J. Poel, naar Londen, met ballast; LA MARIE HORTENCE, kapt. P. Brelot, naar Nantes, met suiker en bakkersaarde; HARMANUS, kapt. H.A. Jongebloed, naar Duinkerken en ANTONIE, kapt. W. Mennen, naar Hamburg, beide met stukgoederen; THE ONYX, kapt. S. Brown, naar Newcastle en THE ALBION, kapt. D. Hudson, naar Boston, beide met ballast; JEANNETTE, kapt. F. Hoed, naar New York, met metselsteen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Veenhoven, Hz., griffier van het vredegerecht, kanton Hoogezand, zal op tijd en plaats nader te bepalen publiek verkopen, een in den jare 1825 nieuw uitgehaald smakschip, genaamd HARMINA, groot 42 roggelasten, met al deszelfs opgoederen, laatst gevoerd door schipper Albert Jans Hubert en liggende te Ezumazijl in Vriesland.
Kunnende hetzelve intussen uit de hand worden gekocht van H.S. Calkema, te Hoogezand en genoemde schipper, te Pekel-A woonachtig.
J. Veenhoven.Hz, griffier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 januari. Den 13 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis: CAROLINA, kapt. J.C. Pflugk, van Bordeaux en DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool. Den 14, des morgens, zeilde de MARKET MAID, kapt. W. Stock naar Duinkerken.
Den 15, des morgens, kapt. Moon met de brieven van 14 dezer, naar Harwich; CHARLOTTA, kapt. W. Pritchard en ATTWICK, kapt. H. Mc. Kay, naar Londen;
de wind ZW en O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Volgens rapport van de zeeloodsen zit een Engelse brik op het strand van Goedereede, geladen met steenkolen en komende van Duinkerken; men is bezig om de lading en tuigage er af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Den 14 dezer bevonden zich, volgens rapport van vissers, voor de wal twee driemastschepen, het een onder Nederlandse en het ander onder Engelse vlag, zijnde het eerste waarschijnlijk DE VROUW MARIA, kapt. J. Admiraal.


Datum: 18 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 januari. Binnengekomen: Bij het afgaan der post nog, ANTHONIA FRANCINA, kapt. S.B. Bakker, naar Sunderland. Ligt quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 januari. Binnengekomen: GEZINA HENDRIKA, kapt. J.R. Oostra, van Christiaanzand.


Datum: 19 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 januari. De handel heeft zich verleden jaar in de Oostzee zeer goed staande gehouden, niettegenstaande de vrees voor algemene oorlog en de hindernissen door de quarantainen te weeg gebracht. Het bedrag van de gelden, te Elseneur geheven, wegens Sontrechten, is nog niet bekend, maar zal weinig verschil met het voorgaande jaar opleveren; want de scheepvaart levert nagenoeg een gelijke uitslag op, hoewel er 197 Nederlandse schepen minder in 1831, dan in 1830, de Sont zijn doorgevaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van Harlingen zijn in het jaar 1831 uitgezeild 265 schepen, zijnde 120 minder dan in 1830.
Aldaar is in 1831 uitgevoerd:
98.309/4 vaten boter. 183.000 pond ongem. boomschors.
36.441 st. zoetemelkse kazen. 380.000 afgek. beenderen.
43.561 st. kanter kazen. 585.500 stuks dakpannen.
14 st. komijne kazen. 398.600 stuks gebakken steen.
4.332 balen ruwe vlas. 115.500 stuks muursteentjes.
90 balen gehekeld vlas. 58.600 stuks vloeren.
346 balen snit van vlas. 2505 riem grijs, blauw en grauw papier.
1.176 pak gezouten os-, koe-, stier- en pinkhuiden.
47 pak gedroogde kalfsvellen. 70 stuks ijzeren potten.
103 lasten Haver. 1 ton zachte zeep.
8 lasten rogge. 125 pond zoolleder.
74 mud klaverzaad. 1.550 pond koffie.
100 pond uienzaad. 3.000 pond gesleten touwwerk.
262 pond gezouten vlees. 100 kan lijnolie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 januari. Scheepstijdingen. Van de quarantaine ontslagen FORTUNA, kapt. C.J. Berends, als bijligger naar Rotterdam.
Binnengekomen: CONCORDIA, kapt. J.J. Kwakenburg, van Drontheim.
17 januari. Vertrokken: ELSABÉ, kapt. J.J. Jaski, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 januari. Binnengekomen: VROUW MARIA, kapt. J. Admiraal, van Batavia; WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruysch, van Baltimore; NEPTHUNUS, kapt. F.W. Bastiaan, van Liverpool; HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, van Liverpool; HARMONIA, kapt. G.E. Boer, van Liverpool; in de namiddag ENGELINA, kapt. R.H. Bock, van Liverpool; HOOP, kapt. P.G. Lesstuiver, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 17 januari. Binnengekomen: Gisteren nog GOEDE HOOP, kapt. A.J. Vlarkamp, van Libau, ligt in quarantaine. De gisteren binnengekomen brik THE ANN, kapt. G. Wright, is op de haven gekomen.
17 januari. Vertrokken: Gisteren nog COLUMBINE (stoomboot), kapt. R. Stranack, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie, De stoomboot COLUMBINE, gevoerd door kapitein R. Stranach, den 15 dezer
van Londen te Brielle aangekomen, door ijsgang verhinderd de haven van Rotterdam te bereiken, heeft te Schiedam moeten binnenlopen en de lading aldaar opgeslagen, om spoedig weer te kunnen vertrekken. Zullende zodra de rivieren bevaarbaar zijn de dienst voortzetten.
W. Smith & Co., P.A. Van Es, agenten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading naar de Nederlandse Koloniën:
Naar Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd schoenerschip HENRIETTE, kapt. J.C.
Willems. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd fregat, ELISABETH CORNELIA, kapt. Jan Daniel Dietz.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het tweedeks driemast galjootschip (opm: de bijlbrief van april 1828 beschrijft het schip notabene als een 1-deks kof) ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt.
O.P. Blom. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van
Meedevoort. Adres bij Hoyman & Schuurman, Altena en C.D. Aletrino en E. Windhouwer.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt.
Johan Bernhard Bodeman. Adres bij B. D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl.
Adres bij Hoyman en Schuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Fernambuck en Bahia. Het Ned. gekoperd schoenerschip HENRIETTA, kapt. Jacob
K. de Vries. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, Coopman en de Witt en Lenaertz
en De Vries en Co.
Naar Havana. Het gekoperd brikschip DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt.
Erich Clausen, van Amsterdam. Adres bij Altena en Co.
Naar Havana. Het Ned. gekoperd brikschip HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar New York. Het gekoperd brikschip MARTHA, kapt. John Edwards, van New-York.
Adres bij d'Arnaud en Co. en Jan Corver en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam.
Naar Bilbao. Het Nederlandse kofschip JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema.
Adres bij C. de Grijs en Zonen.
Naar BORDEAUX. Het Ned. kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, en C. de Grijs en Zonen.
Naar Cadiz en Gibraltar. Het Ned. kofschip GEZINA, kapt. C.P. Crook.
Adres bij C. de Grijs en Zn.
Naar Genua en Livorno. Het Ned. kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer.
Adres bij J. de Rooij en C. de Grijs en Zonen.
Naar Genua en Livorno. Het Ned. kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Lissabon. Het Nederl. galjootschip NEERLANDS WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Lissabon. Het Ned. kofschip DE GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post. Adres bij Jan
Daniels en Zonen en Arbman; Coopman en de Witt en Lenaertz en P. Scheffer en Zoon.
Naar Malta, Konstantinopel en Smyrna. Het Nederl. gekoperd tweedeks brikschip BRISEÏS,
kapt. Pieter Bakker van Amsterdam. Adres bij J. de Rooij.
Naar Marseille. Het Ned. schoener kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C. de Grijs en Zonen en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Port à Port. Het Nederl. kofschip DOLPHYN, kapt. Hendrik Sluyk.
Adres bij H. Verweijde Czn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Bremen. Het Nederlandse schip NOOIT GEDACHT, kapt. Jan Geltes.
Adres bij J.C. van Oven.Naar Hamburg en Altona. Het Nederl. schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Koningsbergen. Het Ned. kofschip MERCURIUS, kapt. Jacob van Duijn.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Kopenhagen. Het Nederlandse smakschip DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit.
Adres bij da Costa en Bueno.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 16 januari. Heden arriveerde alhier de brik CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwerik Wz., den 6 september vertrokken van Amsterdam, en de brik MERCURIUS, kapt. G.W. van Barneveld Kooij, met een passagier, den 2 januari vertrokken van Canton in China.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 januari. Gisteren en heden zijn alhier ter rede gekomen: ULRICA CAROLINA, kapt. J.C. Thomsin, van Duinkerken naar Vlissingen, met steenkolen en HARVEY, kapt. W. Cook, van Hull naar Antwerpen bestemd, met stukgoederen.
Ook zijn gisteren van onze rede naar zee gezeild DIE FRAU MINA, kapt. F.J.U. Geelts, naar Bordeaux, met stukgoederen en PUDGET, kapt. T. Akers, naar Newcastle, met ballast, beide van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Het schip EVERDINA, kapt. J. Ohm, van Bremen naar Amsterdam, lag op den 14 januari bij Wezerdijk op de Wezer.
Het schip NICKERIE, kapt. J. Cleland, van Rotterdam naar Suriname, is den 11 dezer te Cowes binnengelopen.
Het schip WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, den 3 september van Batavia naar Amsterdam vertrokken (bevorens gemeld), zou Padang aandoen, om aldaar het overige gedeelte van de lading in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam het Nederlands snel zeilende, gekoperde schip JACOBUS, kapt. B. van der Tak, hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres voor goederen en passagiers bij Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen en bij de kapitein van het schip.


Datum: 20 januari 1832


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. A. van Slooten, notaris te Dokkum, zal publiek presenteren te verkopen een kofscheepje, genaamd CORNELIA, groot 28 ton, wijd bijkans 4 el, hol 1 el 7 palm, en lang bijkans 14 el, met zeil en treil, staand en lopend want, met verder aanbehoren volgens inventaris; toebehorende aan Marten Martens Post te Paesens. Wie gading maakt, kome op donderdag den 9 februari 1832, des namiddags te één ure, ten huize van Jitze Donga te Paesens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild hektjalkschip, lang 21 el 4 palm en wijd 4 el 2 palm, hol naar rato, met al deszelfs staand en lopend want, en toebehoren. Te bevragen bij de heer S.W. Visser in de Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Koster presenteert uit de hand te koop een kofschip, genaamd de WELVAART, groot 15 ton, met ronde luiken, een roef en bollestal, geschikt tot velerhande gebruik en ook tot veerschip; het is 2 jaren oud; alles is nieuw uitgehaald wat tot een schip behoort; liggende in de Kolk buiten het Hoogend te Sneek.


Datum: 21 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen,10 januari. In 1831 zijn in de haven van Pillau 214 Nederlandse schepen binnen gekomen, bijna allen met granen geladen. De handel heeft alhier, door de cholera veel geleden, doch deze ziekte heeft thans zo goed als opgehouden. In Elbing en Pillau zijn sedert 11 november ll., en alhier, sinds enige dagen ook geen lijders meer aan die ziekte geweest. De oogst is niet zo goed uitgevallen als men verwacht had; dezelve heeft weinig rogge en tarwe, doch redelijk veel gerst, haver, erwten en bonen opgeleverd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. van der Sluys, H.J. Rietveld en J.H. Schäffer, makelaars, zullen op maandag den 30 januari 1832, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen 4/16e part in een extra ordinair welbezeild gekoperd pinkschip, genaamd DE JONGE WILLEM, gevoerd door kapitein G. van Meedevoort, liggende aan de werf De Oranjeboom, in de Bikkerstraat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 januari. Binnengekomen: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, van Liverpool.
19 januari. MONNIKENDAM, kapt. V.H. Kramer, van Marseille; SPENCER, kapt. R. Kat, van Newcastle, als bijlegger naar Rotterdam; RIWNERD (opm: wellicht verbasterde naam), kapt. B. Schot, van Newcastle, als bijlegger naar Rotterdam. De laatste twee liggen in quarantaine.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 januari. Aan deze stad is gearriveerd het schip: de HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op den 26 januari 1832, precies te 11 ure, zal bij publieke vendutie voor rekening van wijlen Henry Hooper worden verkocht het schip GRACE, met diens inventaris, zo als hetzelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende, en na deze verkoop een goede chronometer, mede toebehorende aan de boedel van wijlen H. Hooper.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 januari. Heden arriveerde alhier het schip JOHANNA CAROLINA, kapt. G.M. Jansen, met passagiers, den 29 september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 januari. Den 18 dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis:
ACTIV, kapt. B. Palmer, van Duinkerken.
Den 19 januari, des morgens, zeilde kapt. Hart, met de brieven van den 18 dezer, naar Harwich; de wind ZW.
Van Brielle wordt den 19 dezer gemeld dat kapt. A.J. Vlaskamp van de quarantaine ontslagen en opgezeild is; de wind ZW en stil. Den 19 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, WILHELMINA, kapt. C. Cordia en DE HOOP, kapt. P. Bergwerf, naar de Noordzee; de wind ZW. Den 19 dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis HERMANUS, kapt. H.A. Jongebloed, van Duinkerken; de wind Z, dik en mistig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, van St. Petersburg naar Amsterdam, ligt in het Groot Noord-Hollands Kanaal, bij Buiksloot.
Het schip MARIA, kapt. H.A. Hammer, van Amsterdam naar Christinestad, is te Bergen binnengelopen en zou aldaar overwinteren.


Datum: 23 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 januari. Binnengekomen: ADELHEID, kapt. J. Bubach, van Wismar. Ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 januari. Binnengekomen: de VROUW HELENA, kapt. J.W. Pekelder, van Newcastle. Ligt in quarantaine.


Datum: 24 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 januari. Van de quarantaine ontslagen, GEORGE, kapt. G. Grey, van Sunderland, als bijlegger naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 januari. Gisteren nog binnengekomen: CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, van Marseille.
22 januari. Vertrokken: EARL OF CLANCARTY, kapt. J.D. Williams, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 januari. Volgens nadere berichten van het schip de DORTENAAR was hetzelve 11 augustus ter rede van Batavia aangekomen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 januari. Eergisteren is uit 's Rijks dok gehaald en de rivier opgevaren Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kommandant Van Frank, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Lewe van Aduard.
Den 19 dezer is van hier naar zee gezeild THE MARY, kapt. J. Clark, naar Hull, met ballast.
Ook is den 19 alhier ter rede gekomen HEINRICH, kapt. J.C. Kraefft, van Kopenhagen naar Antwerpen gedestineerd, met teer en traan; deze moet quarantaine houden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. Stoomjacht PRINSES MARIANNE, van Middelburg op Rotterdam.
Ingeval de vorst zulks niet verhindert, zal de eerste afvaart van het stoomjagt de PRINSES-MARIANNE, van Middelburg plaatshebben op zondag den 29 januari, des morgens ten 7½ uren, zijnde de terugkomst van Rotterdam bepaald op woensdag den 1 februari, des morgens ten 5 uren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: smak) CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, van Amsterdam naar Duinkerken, in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij Purmerend ingevroren, heeft op 19 januari de reis hervat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris te Veendam, gedenkt ten verzoeke van Klaas Harms Zuininga, schipper te Veendam, op zaterdag den 4 februari 1832, des avonds om 5 uren, ten huize van E. van Linge te Veendam, publiek te verkopen: een in den jare 1826 nieuw uitgehaald kofschip, genaamd HOOP OP WELVAART, groot 79 ton, met al deszelfs opgoederen, van masten, zeilen, ankers en touwen, koksgereedschappen, Noordse jol en dito praam, invoege thans te Harlingen is liggende en door K.H. Zuininga opgemeld is bevaren. Zullende de inventaris der opgoederen drie dagen voor de verkoop ter lezing liggen. (opm: kapt. Zuininga, reeds 50% eigenaar, nam het aandeel van zijn compagnon, Harm Arends Bol, over en werd enig eigenaar)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren smakschipshol (opm: TWEE GEBROEDERS), met masten en boegspriet, liggende te Appingedam, bij de werf van H. van der Werf, laatst bevaren door G.B. Smit. Te bevragen bij A.W. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tjalk, groot plusminus 36 ton met een complete inventaris, in 1818 nieuw uitgehaald, liggende in de Zuiderhaven te Groningen.
Te bevragen bij J.T. de Boer aan de Lage der Aa.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens brief van kapt. H. Borchers, voerende het schip DIE HOFFNUNG, van Riga naar de Zaan, in dato 19 dezer, was hij uit het ijs op Pampus weggedreven en het achterschip op het Muiderzand door het ijs doorsneden, waarbij het roer verloren gegaan is en het schip bijna vol water gelopen is; de kapitein had timmerlieden aan boord doen komen om, zo mogelijk, het lek te stoppen en daarna het water uit te pompen.
(opm: zie ook RC 260132 en 280132)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Het bericht aangaande het schip FABIUS, kapt. J.G. Russell, van Amsterdam naar New York (bevorens reeds gemeld), wordt in een brief van New York van den 19 december volkomen bevestigd; het schip was geheel weg, doch het grootste gedeelte van de lading geborgen en de kapitein reeds te New York aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens brief van kapitein C. van Zameren, voerende het schip ONS GENOEGEN, in dato Batavia den 17 september, zou hij den 24 dito naar Fayal verzeilen om het ontbrekende gedeelte van de lading in te nemen; hij dacht den 15 oktober gereed te zullen zijn om naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen Baris Klop, in leven schipper, gewoond hebbende en overleden te Hellevoetsluis, worden verzocht daarvan vóór of op 1 april 1832, schriftelijke opgave of betaling te doen ten kantore van procureur J. de Rouville te Brielle.


Datum: 26 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op woensdag de eerste februari 1832, des voormiddags ten 10 ure, in de Brakke Grond in de Nes, te Amsterdam, verkopen 52 vaten spijkers in onderscheidene sorteringen, gegoten ijzerwerk, als potten, fournuis, dito roosters, enz. koloniale en plantagie gereedschappen en kramerijen in soorten; voorts nog op authorisatie van de agent van Lloyd’s, enige door zeewater nat en beschadigde goederen, gelost uit het bij Callantsoog gestrande schip de EENDRAGT, kapt. A. Athkelsen (opm: praamschuit, kapt. A. Athkelin), gekomen van Hull, bestaande in koperdraad, ijzerdraad, gereedschappen, kramerijen en divers.
Breder bij notitie in tijds te bekomen en de goederen daags voor de verkoopdag te zien.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 23 januari. Bij Koninklijk Besluit van den 20 dezer, zijn de navolgende schepen en vaartuigen van oorlog in dienst gesteld, als:
Zr.Ms. schip WATERLOO, van 74 stukken, onder bevel van de kapitein-ter-zee, H.M. Dibbetz; Zr.Ms. fregat DE RUPEL, van 44 stukken, onder bevel van de kapitein-ter-zee J.H. Bolken; Zr.Ms. fregat ALGIERS, van 44 stukken, onder bevel van de kapitein-ter-zee A. van Daalen; Zr.Ms. fregat DE JAVAAN, van 32 stukken, onder bevel van de kapitein-ter-zee N.P. Blommendal; Zr.Ms. korvet TRITON, van 28 stukken, onder bevel van de kapitein luitenant-
ter-zee J.C.F. van Son; Zr.Ms. brik DE ZWALUW, van 18 stukken, onder bevel van de kapitein-luitenant-ter-zee J.M. Tam en Zr.Ms. brik PEGASUS, van 18 stukken, onder bevel van de kapitein-luitenant-ter-zee J.P. Muller.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 januari. Heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: BRITTANNIA, kapt. J. Fox, van Londen, met tabak; ST. AIGNAN, kapt. Ph. Dejoye, van Nantes, met wijn; THE HENRY, kapt. J. Werkens, van New York, met suiker; LES TROIS FRÈRES, kapt, J. Riecke, van Londen, met stukgoederen.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en heden van onze rede naar zee gezeild: GEORGE AND MARY, kapt. D. Thompson en de MEDUSA, kapt. F. Bunnemeijer, beide naar Londen, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Naar Bordeaux, het Nederlandse schoener-galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Den 24 dezer, voor posttijd, is te Hellevoetsluis en te Maassluis niets gepasseerd; de wind ZZW en Z. Den 24 dezer des morgens, zeilde uit de Maas KITTY, kapt. J. Ansdell, naar Hull; de wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 januari. Den 24 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis: BEHTELL, kapt. T. Hall, van Hull en VICTORIE, kapt. R. Lange, van Duinkerken; de wind ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 januari. Den 25 dezer, des morgens, arriveerde in de Maas:
DRIE GEBROEDERS, kapt. M.A. Mingers, van Duinkerken; de wind Z. Den 25 dezer, voor posttijd, is te Maassluis niets gepasseerd; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 januari. Het schip DIE HOFFNUNG, kapt. H. Borchers, van Riga naar de Zaan, op het Muiderzand door het ijs doorsneden ( bevorens reeds gemeld), is, nadat van de lading 50 of 60 lasten in drie lichters gelost waren, de 22 dezer verder door het ijs doorsneden geworden en gezonken; men zou trachten zoveel mogelijk van de tuigage te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 januari. Het schip (bevorens reeds gemeld) achter de Goereesche haven gestrand (opm: op 12 jan.), is genaamd THE GREYHOUND, kapt. Twaddell, met steenkolen van Duinkerken naar Rotterdam en zal waarschijnlijk weg zijn; van de lading zal weinig geborgen worden, doch het volk is gered. (opm: zie AH 170132)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Het schip MARIA ALETTA, kapt. W. Thygesen, van Amsterdam naar Drammen, is, volgens brief van Kragerø van den 10 dezer, den 27 december wegens tegenwind in een haven, twee mijlen ten oosten van daar, binnengelopen en was den 10 dezer aldaar nog liggende, doch zou met de eerst gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Het schip (opm: kof) DOURO, kapt. J. Huges, van Koningsbergen naar Amsterdam, is den 25 december in goede staat te Grömstadt binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jonge, van Amsterdam naar Malta, Konstantinopel en Smyrna, is den 6 dezer gepraaid op 38º breedte en 12º lengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Advertentie. Vandaag overleed, tot grote droefheid van mij en mijn kinderen, mijn waarde man, Jacob Bergwerf, in vroeger leeftijd zeekapitein, laatst boekhouder en reder hier, in de ouderdom van 69 jaren en 4 maanden, na een genoeglijke echtverbintenis van 46 jaren en 2 maanden. Hij stierf zacht en zo wij hopen zalig. Vlaardingen, den 20 januari 1832, M. Versteeg, wed. Jacob Bergwerf.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver.
Adres bij Boutmij en Comp.


Datum: 27 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 25 januari. Binnengekomen: DRIE GEBROEDERS, kapt. M.A. Mingers, van Duinkerken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Mainz,11 januari. Hoe zeer men ook de mogelijkheid van een directe scheepvaart- en handelsverbintenis tussen onze plaats en Nederland in twijfel trok, bijzonderlijk wegens de voor grote Nederlandse vaartuigen gevaarlijke plaatsen bij Bacharach en Caub, en hoe weinig men ook in den beginne na de ratificatie van het Rijn- scheepvaartverdrag Nederlandse vaartuigen hier zag, zo schenen de laatste maanden dit anders te bewijzen. In die maanden namelijk zagen wij vele Nederlandse vaartuigen met rijke ladingen in onze haven binnenlopen. Wilde men hiertegen inbrengen, dat volgens de vroegere scheepvaartwetten, volgens welke de rangvaarten en de omladings-monopolie te Keulen en Mainz nog bestonden, al deze koopwaar herwaarts of hier doorgekomen zoude zijn. Dit is zo; maar veel later, en de spoed, welke de handel thans verkregen heeft, en de mindere vrachtprijzen leveren zeer grote voordelen op, terwijl de speculatie een nieuwe op zekere berekeningen gegronde voet heeft bekomen, hetwelk vroeger wegens onzekerheid van de aankomst der koopwaren onmogelijk was. In augustus 1831 brachten 7 Amsterdamse vaartuigen in onze haven 17.090 centenaren aan koopwaren. In september 6 vaartuigen van Amsterdam en Rotterdam 14.529. In oktober 6 dito 16.731. In november 14 dito 43.329. In december 5 dito 16.107. Te samen 107.686. Deze in een zo korte tijd aanzienlijke hoeveelheid koopwaren zoude in december nog groter zijn geweest, indien de vorst niet had gestremd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz., te Leeuwarden zal op maandagen den 6 en 20 februari 1832, telkens des namiddags om drie uren precies, ten huize van de kastelein F. Zoutman in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden bij de provisionele en finale toewijzing verkopen een hektjalkschip, zodanig als hetzelve bevaren wordt door de schipper D.H. Kragt in de beurt van Leeuwarden op Rotterdam, groot volgens meetbrief 53 ton, met zeil en treil, bomen en haken, breder volgens inventaris omschreven, zodanig als hetzelve thans is liggende nabij de Tuinsterpoortbrug te Leeuwarden; bij de finale toewijzing te aanvaarden. Verkoop voorwaarden te vernemen en biljetten te bekomen ten kantore van genoemde notaris. (opm: LC 070232 meldt dat is geboden de geringe som van NLG 725.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op Rechterlijk Gezag op woensdag den 1 februari 1832, ten 2 ure na de middag precies, aan de Veenwoudster Vaart te Veenwouden van een turf- en schuiteschip, liggende in gemelde vaart, groot 21 ton, met zeil, fokken, bomen, haken en verder aanbehoren; gearresteerd ter requisitie van de heer J. Cardinaal en Comp., commissionair te Groningen, en ten laste van Klaas Alberts van der Werf, schipper te Veenwouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MATHILDA, kapt. G.A. Klump (opm: bark, thuishaven Antwerpen, kapt. G.A. Klimp), van Antwerpen naar Havana, is op 12 januari Plymouth binnengelopen, doch heeft op 15 januari de reis hervat.


Datum: 28 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het getal vaartuigen, dat gedurende het jaar 1831 van het Kanaal Voorne heeft gebruik gemaakt, beloopt 2.504, waaronder 1.623, zo ingekomen als uitgevaren zeeschepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 januari. Binnengekomen: DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Bolwin, van Bordeaux; de GOEDE HOOP, kapt. H.L. Klein, van Bordeaux. Dezelve is met schade door behulp van
een schuit in het Nieuwe Diep gebracht. Van de quarantaine ontslagen: AURORA, kapt. F. Kuckens, van Havana.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van dinsdag 31 januari 1832, precies te 11 ure zal worden verkocht de schoener LAURET, groot circa 65 lasten, met inventaris, zo als dezelve bij Onrust is liggende. (opm: naam zal moeten zijn: LAUREL, zie JC 120132 en JC 170132)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie, De vendutie van den 26 dezer door het hoge water geen gevolg kunnende gehad hebben en mitsdien ook niet is kunnen worden geveild voor rekening van wijlen Henry Hooper het schip GRACE, met diens inventaris, zo als hetzelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende, zal als nu bepaaldelijk worden geveild op maandag den 30 dezer, te 11 ure precies, voor de toko van de heren Wattendorff, Hipp & Zimmerman.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia liggen in lading te Rotterdam:
Het Nederlands nieuw gekoperd schip ANTHONIJ, kapt. H. Bruhn, om bij open water, op
den 15 februari te zeilen.
Het Nederlands nieuw gekoperd schip JACOBUS, kapt. B. van der Tak, om op den 10
maart te zeilen.
Het Nederlands gekoperd schip MARIA, kapt. J. Admiraal, om op den 1 april te zeilen.
Het Nederlands nieuw gekoperd schip DE JONGE ADRIANA, kapt. J.A. Pronk, om op den
30 april te zeilen.
Adres voor passagiers en goederen bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer, Hudig en Blokhuijzen en bij de kapiteins aan boord van de schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping om contant geld, op vrijdag den 3 februari 1832, des voormiddags ten 11 ure, van een overdekt kraakschip, genaamd DE VROUW JOHANNA, met al deszelfs tuigage, zoals hetzelve is liggende in de Leuvehaven, voor de Brandsteeg, te Rotterdam en aldaar twee dagen vóór de verkoping voor een ieder te zien; zijnde het genoemde vaartuig inmiddels uit de hand te koop. Nadere onderrichting te bekomen bij de deurwaarden J.W. Broekman, aan de Coolsingel, wijk N, no. 175.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 januari. Een gedeelte van de tuigage van het schip DIE HOFFNUNG, kapt. H. Borchers, van Riga naar de Zaan, op het Muiderzand verongelukt, is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 januari. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Zwart (opm: kof, kapt. Wietje Mennis Zwart), met kaas, tabak en lijnwaden van Amsterdam naar Bayonne, is volgens brief van Bayonne van den 13 dezer, die ochtend een mijl van daar gestrand, doch het volk gered en onder quarantaine gelegd; nog diezelfde namiddag had men een aanvang gemaakt met de lading te bergen, doch men vreesde zeer dat het schip die nacht zou verbrijzelen. Volgens brief van Bordeaux van den 16 dito, was het schip geheel verbrijzeld en van de lading slechts 450 kazen met grote moeite geborgen.


Datum: 30 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 januari. Vertrokken: THOMAS, kapt. W.L. Halley, van Riga naar Schiedam; GEORGE, kapt. G. Grey, van Newcastle naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 25 januari. Vertrokken: FLORA, kapt. D. Holmgreen, naar Ystad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Bergen. Het Nederlandse kofschip CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth.
Adres bij J.W. Boekhout.
Naar Danzig. Het Nederlandse kofschip DE EENDRAGT, kapt. Jan Harms Hut.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. F. Poolman Jzn. en Zoon.
Naar Koningsbergen. Het Nederl. kofschip ANNA CATHARINA, kapt. Andries Rozema.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. F. Poolman Jzn. en Zoon.


Datum: 31 januari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 januari. Van de quarantaine ontslagen: MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer, van Newcastle.
Texel, 29 januari. Binnengekomen: GENOA PACKET, kapt. R. Smit, van Cephalonia, ligt in quarantaine; VROUW MARIA, kapt. H. Schulte, van Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te huur: De helft in het geadmitteerd veerschip, varende van Bolsward op Makkum vice versa, voor de tijd van 1 jaar, ingaande op den 8 maart 1832.
De gegadigden adresseren zich te kantore van de notaris N. Meijer, te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofscheepje, lang 11 el 4 palm, wijd 2 el 9 palm, in 1829 nieuw uitgehaald. Te bevragen bij M.J. van der Sluis, te Eestrum.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 28 januari. Den 24 dezer zijn alhier ter rede gearriveerd: AURORA, kapt. J.C. Kraefft, van Bordeaux, met wijn en brandewijn en GRETHE, kapt. J.P. Andersen, van Londen, met stukgoederen, beide naar Antwerpen gedestineerd.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden van onze rede naar zee gezeild: THE VIGILANT, kapt. J. Scott, naar Liverpool, met ballast en KING GEORGE-PACKET, kapt. J. Woods, naar Londen, met vlas en boekweit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 januari. Op 19 januari is uit ’s Rijks dok te Vlissingen gehaald en de Schelde opgevaren Zr.Ms. stoomschip SURINAME, commandant Van Frank, aan boord hebbende de Schout bij Nacht Lewe van Aduard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 januari. Op 1 januari waren de navolgende schepen en vaartuigen van oorlog in aanbouw: de NEPTUNUS, 84 stukken, te Vlissingen; De RUYTER, 74 stukken, te Vlissingen; de WAAL, 60 stukken, te Rotterdam; de DOGGERSBANK, 60 stukken, te Amsterdam; de DIANA, 44 stukken, te Willemsoord; de YSSEL, 44 stukken, te Rotterdam; Van SPEYK, 28 stukken, te Amsterdam; de AJAX, 28 stukken, te Rotterdam; de BOREAS, 28 stukken, te Vlissingen; de CASTOR, 28 stukken, te Amsterdam; de MERCUUR, 18 stukken, te Rotterdam; de POSTILJON, 14 stukken, te Rotterdam; de SNELHEID, 14 stukken, te Vlissingen en de URANIA, een exercitievaartuig, te Amsterdam. Hierdoor zal onze scheepsmacht op 70 vaartuigen gebracht worden waarvan 2 van 84, 6 van 74, 2 van 64, 3 van 60, 14 van 44, 6 van 32, 13 van 28, 4 van 20, 9 van 18, 3 van 14, 1 van 12 en 3 van 8 stukken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens bericht van Terschelling, van 20 januari is het schip ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van Petersburg, van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het schip JAPAN, kapt. P.C. de Roth, van Amsterdam naar Batavia, te Falmouth binnen, heeft den 19 dezer de reis voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare Verkoping. De opperstrandvonder beoosten de Schelde, Provincie Zeeland, zal, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, in het openbaar verkopen een aanzienlijke en nieuwe partij zeilen, kabels, kettingkabel en verdere scheepsgoederen, gereedschappen en afbraak, alles afkomstig van het verongelukte Oost-Indische schip de AURORA. Deze verkoping zal plaats vinden te Zierikzee op dinsdag den 14 februari 1832, te Bruinisse op woensdag den 15 februari 1832, te Burgh op vrijdag den 17 februari 1832, te Scharendijke op zaterdag den 18 februari 1832, steeds des voormiddags om 10 uren.
Aldus gedaan te Zierikzee, 30 januari 1832, de opperstrandvonder voornoemd, W.D. de Jonge.


Datum: 01 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 januari. Binnengekomen: DE NEDERLANDER (opm: volgens carga lijsten NEDERLAND), kapt. T.K. Kleyn, van Suriname, laatst van Cowes; DE ONDERNEMING, kapt. L.H. Uord, van Newcastle; VROUW MARIA, kapt. G. Geerdes, van Newcastle. Liggen beide in quarantaine.
Van de quarantaine ontslagen MILLIADES, kapt. M.B. Corbière, van Smyrna.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 januari. Vertrokken: DE ZEEMEEUW, kapt. E.K. Sluiter, naar Hamburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Boon, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 januari. Binnengekomen: BATAVIER, kapt. J. St. Martin, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ. op maandag den 30 januari:
- 1/16e part in het pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort, op condities zo als reilt en zeilt, met hetgeen te goed of te kwaad mocht wezen: NLG 800,-
- 1/16e part dito, als boven. NLG 800,-
- 1/16e part dito, als boven. NLG 775,-
- 1/16e part dito, als boven. NLG 800,-
Allen gekocht door H.J. Rietveld.


Datum: 02 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 januari. Van de quarantaine ontslagen: GENOA PACKET, kapt. R. Smith, van Cephalonia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie: Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Buenos Aires. Het gekoperd tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. Bouw Tjeerds
Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Naar New York. Het Nederl. kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein. Adres bij Jan Corver en Co. en Van Olivier en Co.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. Augustinus Albertus
Wolkammer. Adres bij Blikman & Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederl. smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Fokke
Daniels. Adres bij Blikman & Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederl. schip DE GEBROEDERS ZEILINGA, kapt. Meint
Douwes. Adres bij Blikman & Co.
Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het zachte weer heeft het IJ voor deze stad, hetwelk nog lange tijd vol drijfijs geweest was, volkomen, ook oostwaarts op, geopend. De Zaandammer stoomboot MERCURIUS is heden gevaren, ook de veerschuiten van Zaandam zijn aangekomen, gelijk ook de Nieuwendammer schuit.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LA FONTAINE BLEAU, kapt. P. Mahé, van Havre-de-Grace, met stukgoederen; DE MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Liverpool, met klipzout; ST. JOANNES, kapt. C. Riekels, van Riga, met lijnzaad, moet quarantaine houden; THE BRUTUS, kapt. R. le Lievre, van Montevideo, met huiden; LA DELPHINE, kapt. A. Bouin, van Nantes, met droge huiden; JEAN DE LOQUENHEIM, kapt. C. Pethers, van Cawina of Victenova (opm: mogelijk Villanova), met vijgen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden naar zee gezeild: THE RIVAL, kapt. W. Bowser, naar Sunderland en THE FREAK, kapt. J. Bouch, naar Hull, beide met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Den 4 oktober lagen te Batavia ter rede Zr. Ms. korvetten ANNA PAULOWNA en POLLUX, brik ORESTES, schoeners JANUS en ARGO, roeikanonneerboten no. 8, 9 en 15, schepen BATAVIER, ONS GENOEGEN en MERCURY, brikken DE JAVA en DANKBAARHEID, Engels schip LADY CORDON en brik EDMOND CASTLE, Amerikaans schip RESTITUTION, Hamburger schip SOPHIE en Zweeds schip STERLING. Den 15 september is van Batavia naar Canton in China vertrokken de brik MERCURIUS, kapt. G.W. van Barneveld Kooy en den 30 van Batavia naar Rotterdam het schip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. F.H. von Lindern.
Straat Sunda is doorgezeild, van Batavia naar Amsterdam, het schip HOOGLY, kapt. E. Bacon. Den 26 september is van Semarang over Batavia naar Middelburg vertrokken het schip AZIA, kapt. J. Boot.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 februari. Den 30 passato, des namiddags arriveerden te Hellevoetsluis: HAVANNAH, kapt. J. Hutchinson, van Rio de Janeiro; ELIZA, kapt. T. Ceile, van Hull; EARL OF BATHURST, kapt. E. Early, van Londen en THOMAS, kapt. W.L. Halley, van Riga, laatst van Texel en zeilde HAÏTI, kapt. R. Stevenson, naar Londen, welke bij de Goereese haven ten anker is gekomen. Den 31, des morgens, arriveerde kapt. Wadling, met de brieven van den 28 passato, van Harwich; de wind ZW.
Den 30 passato, des namiddags, arriveerde in de Maas GEORGE, kapt. G. Gray, van Newcastle; de wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 februari. Den 31 passato, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis:
MARY, kapt. E. Foreman, van Aberdeen. Den 1 dezer, des morgens zeilden kapt. Wadling, met de brieven van den 1 dezer, naar Harwich; HAÏTI, kapt. R. Stevenson, naar Londen; DE VIER GEBROEDERS (opm: kof), kapt. L.J. Besseling, naar St. Ubes en ZEELUST, kapt. P.P. Akkerman, naar Newry; de wind ZZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Den 1 dezer, des morgens, zeilden uit de Maas:
BALTIC, kapt. P. Thompson, naar Newcastle; JUNGFERN CATHARINA, kapt. G.H. Schwennen en UNTERNEMUNG, kapt. J.P. Kelder, van Duinkerken; REVAL, kapt. J. Bagnell, naar Lynn; THETFORD, kapt. W. Pattrick, naar Hull; ANNA MARIA, kapt. J.F. Mees en COLUMBINE, kapt. R. Stranack, naar Londen; de wind ZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Den 1 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
HIGHLANDER, kapt. A. Lindsey, naar Londen; STAFFORD, kapt. T. Smith, naar Stockton en NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, naar de Noordzee; de wind ZZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Het schip KLARA HENRIETTA, kapt. W. Blom, van Amsterdam naar St. George d’Elmina en Batavia, te Plymouth binnen, heeft op 23 januari de reis vervolgd.


Datum: 03 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 februari. Binnengekomen: JEMMY, kapt. Dilain, van Liverpool, laatst van Duinkerken; VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut, van Faro, is na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een hecht tjalkschip, groot 32 ton, voorzien van 2 zeilen, waarvan het grootste bijkans nieuw, grote stafok (opm: stagfok), grote klufok (opm: kluiffok), kleine dito, twee ankers, met een daarbij behorend uitmuntend best ankertouw, en verder schippers gereedschappen, welke zich op, en aan genoemd schip bevinden. Te bevragen ten huize van Mr. Bakker den Heet Meindersma, bij de Hoeksterpoort, te Leeuwarden.


Datum: 04 februari 1832


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Het brikschip de DANKBAARHEID, van deze stad naar Batavia bestemd, en den 2 juni van Hellevoetsluis naar zee gezeild was, volgens berichten van Batavia van 4 oktober, aldaar wel aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, tot mijn bittere droefheid, mijn zeer geliefde echtgenoot, Jan van Teijlingen, in leven koopvaardijkapitein, in de ouderdom van ruim 53 jaren, mij nalatende vijf kinderen, waarvan twee uit een vorig huwelijk.
Maassluis, den 2 februari 1832, W. Hoek, wed. J. van Teijlingen.
Deze dient tot kennisgeving aan vrienden en bekenden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden hebben de eer aan de handel bekend te maken, dat hun geregelde zeilpacketvaart op Londen weer aanvang heeft genomen met het wel ingerichte sloepschip EARL OF BATHURST, kapt. Edward Earley; zullende voortaan door hen, zoveel de omstandigheden toelaten, twee maal per week een packet worden geëxpedieerd. Een ieder wordt bij dezen gewaarschuwd, aan de equipages van de onder deze directie varende packetschepen geen krediet te verlenen, zullende geen pretenties hoegenaamd door de eigenaren als valide worden erkend.
W. Smith & Co., J. van Ommeren Fz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie, Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlandse hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Pieter Janzen.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Belfast, het Nederlandse kofschip VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman.
- Naar Newry, het Nederlandse kofschip LIBRA, kapt. G.R. Engelsman.
Adres bij D. Burger en Zoon.


Datum: 06 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel 3 februari. Van de quarantaine ontslagen TREUE BLUE, kapt. E. Teasdel, van Newcastle, als bijlegger naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 februari. Vertrokken: UNION, kapt. J. Manning, naar Londen.


Datum: 07 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 februari. Binnengekomen: ST. MICHIEL, kapt. Pilare, van St. Martin.
5 februari. EURICHETTA, kapt. C.A. Scheelen, van Cephalonia, laatst van Gibraltar, ligt in quarantaine; HERBERTUS HERMANUS, kapt. H. Reiken, van Bordeaux; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; ANTHONIA FRANCINA, kapt. S.B. Bakker, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hellevoetsluis, 4 februari. Binnengekomen: PRINS FREDERIK, kapt. G. Hart, van Londen; FORTUNA, kapt. H. v.d. Kolf, van Nantes; ALKMAAR, kapt. J. Heath, van Londen; CHARLOTTE, kapt. W. Pritehard, van Harwich; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Mitzon, van Lissabon; MARIA, kapt. J.K. de Wyk, van Port Glasgow; APOLLO, kapt. T. Lawson, van Hull; NEPTHUNS, kapt. B. Philips, van Duinkerken; LYPSIG PAKET, kapt. T. Young, van Leith.
5 februari. JOHN CULLEN, kapt. J. Wilson, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 4 februari. Binnengekomen: JANTINA ROELSINA, kapt. J.B. Kuiper, van Cardiff.
5 februari. ROTTERDAM PAKET, kapt. G. Brit, van Rey; HENDERIKA, kapt. H.P. Valsen, van Duinkerken; MARY, kapt. W. Soannes, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Danzig het Nederlandse kofschip MEINSINA, kapt. Jacob Abrahamsz. Zeilinga. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Hamburg en Altona. Het everschip OTTELINA HENDRIKA, kapt. Joachim Riessen,
van Blankenese. Adres bij Blikman en C.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VROUW ANNEKE, kapt. Teunis
Martens Visser. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer. - Vertrekt 11 februari op verbeurte van de vracht.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VROUW GEERTRUY, kapt. H.D.
Klatter. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer.
Naar Hamburg en Altona. De Papenburger smak DE VROUW GESINA, kapt. Töhbe. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer.
Naar Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ENGELINA, kapt. G.T. Borst. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 februari. Aan deze stad is gearriveerd het schip MARIA, kapt. J.K. de Wijk, van Port Glasgow, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlandse smakschip de TWEE GEBROEDERS, gevoerd door kapt. H.J. Bruyns, om spoedig, weer en wind dienende, te vertrekken. Adres bij Sandberg & Comp., cargadoors aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pakkies, 24 januari. Op den 23 dezer is door de geweldige stormwinden en hoge zee, die reeds sedert enige dagen op deze kusten hebben gewoed, op het rif van Boengien gestrand en weinig tijds daarna geheel verbrijzeld de driemast-schoener NAZAR, gezagvoerder Mochamat, komende van Palembang en bestemd voor Batavia en Samarang. Door aanhoudende hevige wind en hoge branding zijn alle middelen, die beproefd werden tot redding van dit vaartuig, vruchteloos geweest, zijnde het alleen door vele inspanning en moeite gelukt de passagiers en equipage, zomede enige gouvernements- en particuliere pakketten en brieven behouden aan wal te brengen. Van de lading kwamen van tijd tot tijd enige kisten, vaatjes, enz., zomede ook de masten, touwwerk en enkele planken van het wrak aan strand drijven.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 februari. Sedert den 2 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: ELISABETH CLARK, kapt. R. Alder, van New York, met stukgoederen; de RUBENS, kapt. T. Hamilton, van Liverpool, met klipzout; L’EMILIE, kapt. J.F. Bertrand, van
Nantes, met wijn; HERMANN, kapt. L.F. Bleckert, met stukgoederen; DE JONGE AUGUST, kapt. P.A. Durand en de MARIA, kapt. A.H. Solter, beide met klipzout en alle drie van Liverpool; de REMBRAND, kapt. S. Holgens (opm: Belgische schoener, kapt. C. Huygens), van Noorwegen, met stokvis en traan.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 1 dezer van onze rede naar zee gezeild: LE GUILLAUME, kapt. J. Minne, naar Marseille; AUGUSTIN, kapt. J.C. Bunnemeijer, naar Rio de Janeiro; THE DROMO, kapt. J. Devory en NESCOPEC, kapt. E. Dun, beide naar Cadix; LA BELLE ALLIANCE, kapt. J.A. Wilman, naar Londen, alle vijf met ballast; THE JUNO, kapt. J. Bowell, naar Liverpool, met vlas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Baltimore het Nederlands gekoperd fregatschip WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruysch. Adres Wambersie en Burger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bergen, het Nederlands kofschip DE JONGE RENGER, kapt. Jui de Juis Brouwer. Adres Kuijper, Van Dam, & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Heden herinnert men zich hier met hartelijke belangstelling en diepe erkentelijkheid de heldendood van J.C.J. van Speyk, die, in deze stad geboren en in het burgerweeshuis alhier opgevoed, zijn eigen leven, voor het behoud van de eer des vaderlands en de handhaving van de roem van de Nederlandse vlag, ten beste gaf. Diep blijft zo groot een opoffering en vaderlandsliefde in de harten van deze burgerij gegrift en men verneemt met genoegen dat het stedelijk monument, ter ere en gedachtenis van hem en zijn door geheel de beschaafde wereld zo zeer toegejuichte daad, binnen weinige weken, in de Nieuwe Kerk alhier, zal worden opgericht en tot stand gebracht. De herinnering aan die heldendood is op heden, de eerste verjaardag van die roemrijke daad, op een stille doch aandoenlijke wijze gevierd in het burgerweeshuis van deze stad, de stichting, in welke Van Speyk zijn eerste opleiding en opvoeding mocht genieten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Kwakkelstein, van Rotterdam naar Lissabon, te Penzance binnen, heeft den 29 februari de reis voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping, ad opus jus habentium. De opperstrandvonder beoosten de Schelde, Provincie Zeeland, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, zal in het openbaar, ten overstaan van de heer burgemeester van de stad Zierikzee verkopen 811 mudden tarwe, 40 kisten drop, 2 balen zenuwbladen, 149 vaatjes rozijnen, 2 balen anthoskruiden, 2 boten (opm: ?) en 141 vaatjes krenten, 4 vaatjes laurierbessen, 50 dozen vijgen, 1 kist steenolie, 2 balen laurierbladen, 1 doos stirax, 90 balen sumac en 1 vat staverzaad, alles genoegzaam geheel onbeschadigd.
Voorts nog enige zeilen, kabelkettingen, en touwwerk, een en ander afkomstig uit het schip de ANN AND MARY.
Deze verkoping zal plaats vinden te Zierikzee op maandag 20 februari 1832, te Bruinisse op dinsdag 21 februari 1832, te Burgh op woensdag 22 februari 1832, te Brouwershaven op vrijdag 24 februari 1832, steeds in de voormiddag om 11 uren.
Aldus gedaan te Zierikzee, 6 februari 1832, de opperstrandvonder voornoemd, W.D. de Jonge.


Datum: 08 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Binnengekomen: FAME, kapt. W. Barfield, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 februari. Binnengekomen: ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland, van Bordeaux; NEELTJE, kapt. P. Spanjersberg, van Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Vertrokken: AURORA, kapt. J. Cajander, naar St. Ubes; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. E. Post, naar Bayonne; VROUW ANNA, kapt. J.O. Visser, naar Bordeaux; CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, naar Duinkerken; MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. Driesten, naar Londen; VROUW NEELTJE, kapt. K. Parel, van Libau naar Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 februari. Vertrokken: LONDEN, kapt. D. Pound, naar Londen; ACTIF, kapt. J.H. Richters, naar St. Ubes; CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mits, naar Liverpool; MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, naar New York; PRINS FREDERIK, kapt. J.F. Scharper, naar Rio de Janeiro.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 6 februari. Vertrokken: PRINS LEOPOLD I, kapt. J. Allison, naar Hull; GOOD INTENT, kapt. C. Jobson, naar Londen; ST. ANTHONIE, kapt. H.G. Jongbloed, naar Bordeaux; CAROLINE, kapt. J.C. Pflugk, naar Duinkerken; BRAUCH, kapt. T. Tallink, naar Dundee; LOIS, kapt. G. Dunlop, naar Glasgow; DEBEN, kapt. J. Dalen, naar Hull.


Datum: 09 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 februari. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen ENRICHETTA, kapt. C. Schelling, van Cephalonia; THE SPENCER, kapt. R. Katt, van Newcastle; RENARD, kapt. B. Scott, van Newcastle; de laatste twee naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Vertrokken: BETSY BRANDT, kapt. Z.W. Brincken, naar St. Ubes; ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Koster, naar Lissabon; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, naar Londen; CORNELIA, kapt. H.J. Zwaga, naar Londen; TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, naar Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 februari. Van Pattie is het bericht ontvangen, dat op den 23 der verleden maand te Japara gestrand is het particulier schip MINERVA, gezagvoerder Sech Moebara, groot 147 lasten, komende van Muntok en bestemd naar Grissee.
Alsmede dat in de nacht tussen den 23 en 24 van die maand aan de Noordwesthoek van Japara gestrand is de brik JUNO, gezagvoerder C. Grainge (opm: was in 1831 als ORENCE aangekocht, bouwjaar 1812, mogelijk eerder; kapt. Charles Grainge), komende van Batavia en bestemd naar Samarang, toebehorende aan het handelshuis van Wattendorff, Kipp & Zimmermann, van welk de laatstgenoemde deelgenoot zich aan boord bevond. Van beide de vaartuigen zijn de manschappen en passagiers gered, alsmede van het eerstgenoemde, op weinig na, al het zilver- en kopergeld, hetwelk zich aan boord bevond en bijzonder eigendom was. Alle middelen zijn in het werk gesteld om de schipbreukelingen bij te staan en het een en ander van de ladingen nog op te vissen en terecht te brengen (opm: zie JC 260432).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft van Rembang, dat het driemastschip JADUL KARIM, groot 300 koijangs, gevoerd door de Arabier Sharif Sech bin Hoesin Sechaf, komende van Batavia en bestemd naar Grissee en Soerabaija, op de hoogte van Dassoon door hevige winden in de nacht van den 22 op den 23 januari is gestrand. Volgens het bericht zou gelukkig de equipage zowel als het grootste gedeelte van de lading gered zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 februari. Heden arriveerden alhier het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijzer, den 29 september vertrokken van Dordrecht; het schip ROSALIE, kapt. J. van den Oever, den 29 september vertrokken van Vlissingen en de brik MALEIJER, kapt. De Boer, den 28 september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Pieter
Janzen.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet.
Naar Liverpool, het Engels brikschip HANNAH, kapt. Joseph Hutchinson.
Naar Hull, het Engelse schoenerschip ELIZA, kapt. F. Keighly.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlands kofschip ALIDA FROUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder. Adres Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. De schepen ANNA KATARINA MARGARETHA, kapt. J.M. Holst, ANNE MARIE, kapt. H. Pieper, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. R.R. Onnes, DE DOCHTER ALIDA, kapt. E.R. de Jong en DE VROUW ENGELINA, kapt. G.H. Drewes, van Hamburg, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Friedrichsen, van Neufeld, ANNA MARGARETHA, kapt. H. Stehr, van Brunsbüttel, DE GOEDE HOOP, kapt. W. Arents, van Meldorff en MARGARETHA ELIZABETH, kapt. J. Breckwoldt Groot, van Stettin, alle negen naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, hebben den 1 dezer hun reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Volgens brief van kapt. W. Antons, voerende het schip DE JONGE HENDRIK, van Bordeaux naar Amsterdam, in dato 23 januari, was hij door de loods van Pauillac op een zandbank geraakt, doch na het roer uitgestoten en een anker verloren te hebben, met de vloed weer vlot geworden; echter twee dagen daarna bij zware mist andermaal door de loods op de bank la Vase gezet, ofschoon reeds planken onder water waren losgeraakt, was het schip niet zwaar lek en zou, zodra het met de vloed weer vlot geworden was, naar Bordeaux terug keren, om te repareren.


Datum: 10 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 februari. Binnengekomen: HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, van Bordeaux; VELATURER, kapt. W. Duckers, van Sunderland, als bijlegger, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 februari. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE VROUW HELENA, kapt. A.J. Pekelder, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 februari. Vertrokken: GEZINA, kapt. S.T. Kramer, naar Sunderland; ALBERDINA, kapt. G.G. Veening, naar Sunderland; DE VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 8 februari. Vertrokken: FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 9 februari. Vertrokken: LONDON MERCHANT, kapt. J. Pearson, naar Londen, dezelve heeft in zee gesleept CHARLOTTE, kapt. W. Pritchard, naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 februari. Men bemerkt bewegingen bij het Hollandse eskader op de Schelde. Vlissingse loodsen zijn hier en bij wedervergelding Antwerpse loodsen te Vlissingen aangehouden geworden; men hoopt hier, dat deze onze handel belemmerende moeilijkheden voor de toekomst voorgekomen mogen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met zeil en treil, ankers en touwen, groot 47 ton. Te bevragen bij den timmerbaas A.R. Hoekstra, te Akkrum.


Datum: 11 februari 1832


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 10 februari. Heden arriveert op de rede de SARA AGATHA, kapitein S.M. Hofman, van Suriname. Van Vlissingen is weer een lands korvet de Schelde opgezeild.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 7 februari. Eergisteren is naar Rotterdam gezeild JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, onlangs van Duinkerken alhier gearriveerd, met ballast.
Sedert eergisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
PEGASUS, kapt. H.H. Wagenaar, van Villa-Nova, met fruit; JOSEPH, kapt. J.H. Arends, van Liverpool, met klipzout en katoen; CHAISE, kapt. D. Cook, met vijgen en DER 3 BRUDRE, kapt. E. Wilhelm, met fruit, beide van Villa-Nova; de PELLIKAAN (opm: gaffelschip PELICAAN), kapt. J L. Vroome en de CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, beide van Londen; DE JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J. Damster, van Bayonne, alle drie met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 5 en 6 dezer van onze rede naar zee gezeild: UNDONE, kapt. O. Smith, naar Hull, met vlas; THE JOHN, kapt. J. Dryden, naar Sunderland en THE SUCCES, kapt. A. Robertson, naar Boston, beide met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag den 21 februari 1832, des namiddags ten vier ure, in het lokaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, litt. A., no. 458, publiek te veilen: een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, kettingen, touwen, zeilen, rondhouten enz. geborgen van het gestrande brikschip GREYHOUND, kapt. Twaddel, zoals het gekaveld zal liggen aan de Leuvehaven westzijde nabij de Posthorensteeg.


Datum: 13 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 februari. Binnengekomen: EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon, na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 februari. Binnengekomen: SWIFT, kapt. D. Fairburn, van Hull; MORNINGSTAR, kapt. D. Green, van Goole; MINERVA, kapt. D. Haguart, van Duinkerken; VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Libau, laatst van Texel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 10 februari. Binnengekomen: DE HOOP, kapt. H. v.d. Bos, van Lissabon; PROVE GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, van Hull.


Datum: 14 februari 1832


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen:
Den 28 januari. Het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met krijt van Londen.
Uitgezeild:
Den 14 januari. Het galjasschip FLORA, kapt. O. Holmersen, naar Ystad.
Den 30 dito. Het tjalkschip de VROUW CATHARINA, kapt. G. Nieland, ledig naar Groningen.
Den 31 dito. Het schoenerschip UNION, kapt. J. Manning, met boter naar Londen.
Den 7 februari. Het schoenerschip FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge, met boter naar Londen; het kofschip de JUFFER TRIJNTJE, met ballast op avontuur.
Den 11 dito. De kofschepen VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen en HARMINA, kapt. W.M. Cornel, beide met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 februari. Uit Vlissingen wordt ons gemeld:
De reeds bestaande verdedigingsmiddelen in en rond deze vesting zullen, naar men verneemt, nog aanzienlijk worden vermeerderd; zwaar gewapende blokschepen zullen op de stromen de nadering onzer stad verhinderen. Ook spreekt men van zwaar garnizoen en het provianderen van de vesting, voor hetwelk reeds administratieve schikkingen moeten genomen zijn. De schepen EURIDICE, PROSERPINE en de COMEET hebben op de Schelde hun stellingen reeds hernomen en heden vertrekt de bombardeerkorvet MEDUSA derwaarts. Een menigte zeelieden bieden zich bestendig in alle oorden van ons trouwe vaderland aan, om als vrijwilligers op de nieuw in dienst gestelde schepen geplaatst te worden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. Eergisteren is van hier naar Sunderland vertrokken THE DERWENT, kapt. W. Farrow, met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: HELENA, kapt. J.E. Witteveen, naar Rio de Janeiro, met ijzer en glas; DELPHINE, kapt. J.F. Bruins, naar Bordeaux; ANGELINA, kapt. D. Stinze, op avontuur en THE ALBION, kapt. D.M. Evans, naar West-Indië, alle drie met ballast; DE VROUW TYTENA, kapt. H. Gerdes, naar Duinkerken, met stukgoederen; ANTONIUS, kapt. C. Schonke, naar Bordeaux, met ballast.
Sedert den 8 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
DE VROUW MARIA, kapt. J.A. Ader, van Noorwegen, met stokvis en traan, moet quarantaine houden; DE AREND, kapt. J.H. Bunnemeijer, van Londen; REBECCA, kapt. G. Oblair, van Hull; THE GOOD INTENT, kapt. R. Cook, van Londen en HARMONY, kapt. M. Addicks, van Bremen, laatst van Texel, alle vier met stukgoederen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, commandant Le Jeune, is den 4 dezer, ter rede van Vlissingen van Londen gekomen, met depêches voor ons Gouvernement.
Zr.Ms. fregat EURIDICE zou den 7 uit het Dok worden gehaald, de Schelde op stevenen en spoedig door de andere schepen worden gevolgd.


Datum: 15 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JEANNETTE PHILIPPE, kapt. C. Keuk,
van Amsterdam. Adres bij d' Arnaud en Co. – Sluit 8 maart.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip DE ONDERNEMING, kapt. Jappe Alderts
Engels, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Lissabon. Het Nederlands kofschip EOLUS, kapt. Gerrit Zwanenburg.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.


Datum: 16 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 februari. Binnengekomen: BOUGINA, kapt. R.J. Jonge, van Koningsbergen, laatst van Noorwegen; ANNA CATHARINA, kapt. S. Fok, van Denemarken, laatst van Tonningen; liggen beide in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 februari. Vertrokken: THE LIVELY, kapt. S.H. Finck naar Londen; JOHANNA OLETTIE, kapt. K.L. Bolhuis (opm: kof JOHANNA OTTILIE, kapt. K.J. Bolhuis), naar Sunderland; MIDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Sunderland; TRUE BLUE, kapt. E. Teasdet, van Newcastle naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, om spoedig te vertrekken het Nederlandse kofschip de MARIA, kapt. P.E. Boer.
Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Van Suriname wordt den 10 december gemeld dat sedert den 30 oktober aldaar geen schepen uit Nederland waren aangekomen.
Het schip MARGARETHA, kapt. H. Hagers, naar Rotterdam, zou den 15 dito, het schip L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes, naar Amsterdam, den 18 dito, en het schip JEANNETTE, kapt. H. Pundt, mede naar Amsterdam, in het begin van januari van Suriname vertrekken en daarna gevolgd worden door de schepen PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg en SUSANNA MARIA, kapt. U. Spiegelberg, pp. Kapt. J.F. Spiegelberg, beide naar Amsterdam en DE HOOP, kapt. L. Teunis (opm: brik, kapt. Lourens Teunis Kerkstra), naar Rotterdam.


Datum: 17 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 februari. Binnengekomen: FENNAGINA, kapt. G. Detmers, van Husing, ligt in quarantaine; WENNERNE, kapt. T. Olsen van Oosterisoer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 15 februari. Binnengekomen: CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 12 februari. Vertrokken: FRIESLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Veen, naar Bordeaux; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. v.d. Werf, naar Liverpool; VROUW HARMINA, kapt. W. Kornel, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 15 februari. Vertrokken: VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Bruning, naar Rinsburg (opm: mogelijk Rendsburg); JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortryk, naar Liverpool; THE COLOMBINE, kapt. R. Stranack, naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. F. Witteveen, notaris te Metslawier, zal op woensdag den 22 februari 1832, des namiddags ten 3 ure, ten huize van Gosewinus Heeringa, kastelein te Dokkum, bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een overdekte aardappelsnik, groot plm. 11 ton, met zeilen en verdere scheeps-aanbehoren, liggende in het Diep binnen de stad Dokkum, door Jan Taedes Douwes als eigenaar bevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het kasteel van Antwerpen is op nieuw van stro en brandstof, ten bedrage van 6 scheepsladingen, voorzien. Zr.Ms. fregat EURIDICE ligt weer voor Lillo en voert de vlag van Schout bij Nacht Lewe. De korvet MEDUSA is door de stoomboot SURINAME derwaarts geboegseerd. Al de oorlogsschepen hernemen de posities welke zij voor de winter hadden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: tjalk) de VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, van Danzig naar Amsterdam, te Rendsburg overwinterd hebbend, was op 9 februari gereed om van daar de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FEMMEGINA (opm: kof VROUW FEMMEGINA), kapt. A.K. Braam, van Bergen naar Dordrecht, lag den 24 januari te Kopervik, op het Lied van Bergen (opm: hoofdvaarwater naar Bergen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekenden presenteren vrij uit de hand te koop: een welbevaren tjalkschipshol (opm: VROUW CATHARINA), groot plusminus 58 ton, zijnde bevaren door kapt. G.T. Nieland, thans liggend voor de scheepstimmerwerf te Muntendam.
Iemand gading makend voege zich bij F. & U. Holtman, te Muntendam.


Datum: 18 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 13 februari. Binnengekomen: DE JONGE YPE, kapt. J. Kars, van Lubeck; DE JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, van Kopenhagen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Kopenhagen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffeyn, van Tonningen; DE VROUW MAAYKE, kapt. E.S. Visser, van Tonningen; IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Tonningen. Nog 3 smakken en tjalken door de harde wind niet gepraaid.
14 februari. DOURO, kapt. J. Huges, van Koningsbergen; JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, van Koningsbergen; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, van Koningsbergen; BARBARA, kapt. R.J. Jonker, van Danzig. Liggen alle benevens de schepen gisteren gemeld in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 februari. Vertrokken: EAGLE, kapt. D. Hill, naar Noord Amerika; VICTORIO PRINCIPE DE METTERNICH, kapt. L.F. Garofolo, naar Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 februari. Vertrokken: GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Sunderland; JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, naar Newcastle; JAN FREERK, kapt. G.A. Smit, op avontuur.
15 februari. FLORA, kapt. J. Mauldon, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 februari. Vertrokken: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.H. Visser, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 16 februari. Vertrokken: MARY ALLESON, kapt. A. Cannington, naar Londen; DIANA, kapt. R. Albers, naar Duinkerken; DIANA, kapt. A. Jongebloed, op avontuur; HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, naar Rochefort; WILLIAM, kapt. M. Willingham, naar Leith.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Ligt in lading te Amsterdam naar St. Petersburg het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 februari. Gisteren is van hier naar Duinkerken vertrokken THE SINCERITY, kapt. J. Barber, met steenkolen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: THE CERES, kapt. J. Miller, naar Newport en HEINRICH, kapt J.C. Kraefft, naar Bordeaux, beide met ballast; BRUTUS, kapt. R. Lefievre, naar Jersey, met dakpannen; MARIA SOFIA, kapt. S. Tochstad, naar Newcastle, met ballast.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Te Oostende is aangekomen P. van den Kerckhove (opm: Belgische schoenerkof FREDERICA), van Londen.


Datum: 20 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 februari. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen ANNA CATHARINA, kapt. S. Fock van Tonningen; FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Husum.


Datum: 21 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 februari. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen BOUGINA, kapt. R.S. de Jonge, van Koningsbergen; DE ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Newcastle.
19 februari. NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen; ligt in quarantaine, TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull. Van de quarantaine ontslagen FRAU MARIA, kapt. G. Geerdes, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 16 februari. Binnengekomen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Boon, van Hamburg, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 februari. Binnengekomen: VREEDE, kapt. C. van Musselle, van Villanova; TRUE BLUE, kapt. E. Jeasdel, van Newcastle, laatst van Texel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 februari. Vertrokken: KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. C. Clausen, naar Havanna.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 februari. Vertrokken: ALKMAAR, kapt. J. Heath, naar Londen; L' ETE, kapt. J. Villaumores, naar Duinkerken; HENDRIKA, kapt. K.R. de Weerd, naar Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 19 februari. Vertrokken: HOOP, kapt. H. v.d. Bos, naar Lissabon; VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, naar Lissabon; JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, naar Liverpool; VROUW WEBBINE, kapt. J.H. Kuyper, op avontuur; VROUW BARBARA, kapt. H. Abrahams, op avontuur; DIANA, kapt. R. Albers, naar Duinkerken; JEANETTE, kapt. L. Bellanger, naar Duinkerken; HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, naar Rochefort; JOHN THOMAS, kapt. R. Spencer, naar Hull.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter de Vries, deurwaarder te Bolsward, zal, als last hebbende van zijn principaal, op donderdag den 23 februari 1832, des namiddags om 2 uren, bij de beschrijving en des avonds om 6 uren bij de finale palmslag, ten huize van de logementhouder Hendrik Meijer te Bolsward, publiek bij strijk en verhooggelden presenteren te verkopen zeker kofschip, voor vijf jaren nieuw uitgehaald, lang over steven 13 el 7 duim 2 streep, wijd 3 el 1 palm 2 duim en 4 streep en hol naar advenant, de DRIE GEBROEDERS genaamd, zodanig hetzelve is liggende in de Sneker Vaart, bij de Gleibakkerij, te Bolsward, bij Tibbe Martens Oudendijk wordende bevaren, direct na de palmslag vrij te aanvaarden, met zodanige goederen als breder bij biljetten en inventaris zijn omschreven. De condities te vernemen bij de deurwaarder voornoemd. (opm: dit is een binnenvaartschip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, dienst tussen Amsterdam en Harlingen. Ten gevolge der belangrijke verbeteringen aan gemelde stoomboot, zal de vaart dit jaar niet vroeger kunnen hervat worden dan in het begin van de maand maart. De juiste dag van vertrek van Amsterdam, alsmede de in de vaart brenging van de barge tussen Harlingen en Leeuwarden, zal nader worden bekend gemaakt.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 20 februari. Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, gecommandeerd door de kolonel J.C. Rijk, laatstleden vrijdag uit 's Rijks dok gehaald, ligt thans ter rede van Vlissingen, terwijl Zr.Ms. stoomboot SURINAME zaterdag aldaar is aangekomen, om de insgelijks ter rede liggende bombardeer-korvet MEDUSA de Schelde op te slepen, na welke expeditie, zo men verneemt, gemelde stoomboot zal retourneren, ten einde bovengemeld linieschip insgelijks opwaarts te voeren.
Bij het departement van de Marine te Vlissingen is aanschrijving gekomen tot het striktelijk doen observeren van een quarantaine van 40 dagen, voor schepen die van Londen of bijgelegen plaatsen komen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 februari. Heden is van hier naar zee gezeild THE SARAH, kapt. W. Turner, naar Duinkerken, met gerst.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
CATHARINA, kapt. J. Stijaard, van Tonningen, met tarwe en LE SANS REPOS, kapt. A.C. van Dijck, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 19 februari. Gisteren is van onze rede naar zee gezeild de brik SYLPH, kapt. J.H. Palmer, van Middelburg naar Sunderland, met ballast; en heden is alhier gearriveerd de Engelse brik HOPE, kapt. J. Foreman, van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: smak) de VROUW ANNEGINA, te Rendsburg, kapt. A.J. Boiten, van Memel naar Amsterdam, te Rendsburg overwinterd hebbende, was op 9 februari gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 februari. Het beurtschip, gevoerd door schipper A.J. van der Meer, den 17 dezer van Amsterdam naar Franeker vertrokken is op Pampus, bij de vuurtoren, door het ijs lek geworden en gezonken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Brits consulaat. Rotterdam, den 20 februari 1832. De ondergetekende, consul van de Koning van Groot-Brittannië voor het arrondissement van Zuidholland en de monden van de Maas, brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de zodanigen, die van voornemens zijn zich uit enige van de havens of zeegaten, binnen het bovenvermelde district gelegen, naar enige plaats van Groot-Brittannië te begeven, zich vooraf aan het bureau van het Britse consulaat te Rotterdam in persoon moeten vervoegen ter bekoming van de nodige gezondheidspas, zonder welke geen schipper of bevelhebber enige passagiers derwaarts vermag over te voeren.
De consul voornoemd, Alex. Ferrier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 5 maart 1832, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair, welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DE VOLHARDING, laatst gevoerd door kapt. J. Heukers, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, 60 duimen; wijd 4 ellen, 89 duimen; hol 2 ellen, 13 duimen en alzo gemeten op 100 tonnen; breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, cargadoors. (opm: zie RC 030332)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken het Nederlandse schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen. Adres: Joh. Ooms Ez., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk. Adres: Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 22 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Batavia. Het tweedeks fregatschip DE GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van
Amsterdam. Adres: Coopman en De Witt, Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VEREENIGING, kapt. Albert Anton
Herman, van Amsterdam. Adres: Coopman en De Witt, Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 februari. Binnengekomen: THETIS, kapt. G. Story, van Sunderland, ligt in quarantaine; COMMERCIEN, kapt. J. Pedersen, van Oosterisoer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 februari. Vertrokken: ANTHONY, kapt. H. Bruhn, naar Batavia. Dezelve is bij de Goedereedse haven geankerd. OLINDER, kapt. H. Sanderson, naar Liverpool; VERGINIA, kapt. N. Dunois, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 20 februari. Vertrokken: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon; DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.


Datum: 23 februari 1832


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 februari. Heden arriveerde alhier het schip de NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struijk, met een passagier, den 29 september vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Bij besluit van zijne excellentie de directeur-generaal voor de Marine, van den 17 dezer, is bepaald, dat Londen en al de plaatsen aan de rivier van Londen gelegen, tot de Nore, zullen worden beschouwd als besmet en dat al de plaatsen, gelegen aan de kusten tussen Douvres (opm: Dover) tot en met Harwich, zullen worden aangemerkt als verdacht; zullende, dien ten gevolge, al de van die plaatsen binnenvallende schepen worden onderworpen aan een strikte quarantaine en wel die van de eerste categorie aan een van veertig en die van de laatste aan een van tien dagen. Wijders is door gemelde directeur-generaal bepaald, dat, van den 19 dezer maand af, wederom de schepen, van besmette of verdachte plaatsen komende, in de zeegaten van de Maas en Goedereede, overeenkomstig de vroegere bepalingen, welke bij resolutie van den 5 december laatstleden waren ingetrokken, zullen mogen worden toegelaten, ten einde de vastgestelde quarantaine uit te houden aan het etablissement de Tien Gemeten, of op zodanige plaats als daaraan zal worden aangewezen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Zijner Majesteits linieschip DE ZEEUW, gecommandeerd door de kolonel J.C. Rijk, dat vrijdag uit ’s Rijks dok is gehaald, ligt thans ter rede van Vlissingen, terwijl Zijner Majesteits stoomboot SURINAME zaterdag aldaar is aangekomen om de mede ter rede liggende bombardeerkorvet MEDUSA de Schelde op te slepen, waarna gemelde stoomboot ook bovengemeld linieschip opwaarts zal voeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Het schip DE HOOP, kapt. J.P. Meijer, van Riga naar Schiedam, is den 30 januari te Emden binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om, wanneer zich genoegzame vracht zal hebben aangeboden, in april aanstaande te vertrekken naar Cadiz, Rio de Janeiro, Valparaiso en zodanige andere plaats of plaatsen op de westkust van Amerika, naar welke zich bekwame partijen goederen zullen presenteren, het met koperen bouten te samengesteld en gekoperd Nederlands brikschip HERCULES, kapt. J. Chersie.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlands hoekerschip VREEDE, kapt. C. van der Mussele.
Adres: Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 24 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 februari. Binnengekomen: ATLANTIC, kapt. A. Smith, van New York, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DORP GAASTMEER, kapt. M. v.d. Zee, van Londen, in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 februari. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, van Kopenhagen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Kopenhagen; DE JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van Lübeck; IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Neustadt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 februari. Vertrokken: ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.J. Wreede, naar Hamburg; JAN FREERK, kapt. L.H. Kok, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapitein William Dalling, gevoerd hebbende het Engelse brikschip ELIZA, van St. Petersburg naar Liverpool gedestineerd, in de Buitengronden van het Eijerland annex Texel gestrand en verbrijzeld, is van mening op bekomen autorisatie van de subagent van de associatie van heren assuradeuren te Liverpool, enz. enz. en ten zijnen overstaan geassisteerd door deszelfs gemachtigden de heren Zunderdorp en Ran, commissionairs te Texel, (om contant geld), publiek te doen verkopen:
- op maandag den 5 maart dit jaar, in het logement de Zeven Provinciën, te Oude Schild, op het eiland Texel, 34 vaten en 3000 Nederlandse ponden gele en witte losse talk en een met koper beslagen scheepsboot, lang 7 ellen en 8 strepen;
- op den 9 dito, op het eiland Vlieland, in het logement het Schippershuis, 28 vaten en 900 Nederlandse ponden losse talk en een aanzienlijke partij gekapt touwwerk, staand en lopend wand, trossen en kabeltouw, enig koper en ijzer, masten en verdere rondhouten, enz.;
- ten laatste op het eiland Terschelling, in het logement het Land- en Zeemanswelvaren, op den 13 dito: 20 vaten en 15.800 Nederlandse ponden losse talk, met hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
Alles des morgens ten 10 ure; zullende deze goederen, die alle min en meerder door zeewater beschadigd zijn, een dag vóór en op de verkoopdagen, voor een ieder aan kavelingen genummerd, te zien zijn. Zullende den 7 dito, des morgens ten 7 ure, tot gerief van de gegadigden, een vaartuig te Texel, in de haven gereed liggen om naar Vlieland te vertrekken, na welks aankomst de verkoping zal worden opgehouden; zullende deze verkoping bij invallende vorst en gesloten water tot verdere advertentie worden uitgesteld. Nadere informatie zijn te bekomen bij de voormelde commissionairs te Texel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. De stoomboot de BATAVIER, met welke het ongelukkig bericht, dat ook te Londen de cholera zich geopenbaard heeft, hier ter stede aangebracht is, heeft slechts enige uren voor deze stad vertoefd en is onverwijld op hoog bevel naar de mond der Maas moeten terugkeren, om quarantaine te houden. De weinige goederen, die het reeds gelost had, zijn dadelijk in ’s Rijks entrepot opgeslagen, welke goederen echter, als uit enige kisten suiker bestaande, geen smetstof kunnen inhouden, daar de suiker een preservatief tegen de besmetting zelve is. In het oord te Londen echter, van waar de stoomboot afvaart, had zich de ziekte nog niet geopenbaard tijdens de BATAVIER van daar vertrok. Wij mogen dus vertrouwen en op grond der gedane onderzoekingen verwachten, dat deze noodlottige kwaal door deze stoomboot hier niet is aangebracht geworden, terwijl wij onze stadgenoten kunnen geruststellen, dat er dadelijk van gouvernementswege de nodige bevelen zijn gegeven, om met ’s hemels zegen deze pest van de vaderlandse grond te weren. Het is inmiddels te hopen, dat elk Nederlander, in het belang van zich zelve, zijne betrekkingen en stad- en landgenoten der regering de behulpzame hand zal bieden om niets te verzuimen en na te laten wat de heilzame bedoelingen van het bestuur zou kunnen tegenwerken of nodeloos maken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden zal op maandag den 27 februari 1832, des namiddags om 3 uren, ten huize van F. Zoutman, in Het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, bij de finale toewijzing verkopen een tjalkschip, liggende aan de wal op het Slot van het Vliet bij Leeuwarden, groot 63 ton, met staand en lopend want, zeil, treil, ankers, touwen, haken, bomen en alle verdere goederen hier bij- en aanbehorende, breder volgens inventaris omschreven en bij biljetten gespecificeerd, zodanig en in dien staat als hetzelve laatst is bevaren door wijlen Eise Hendriks Sonnega, schipper, te Leeuwarden overleden; acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. Biljetten te bekomen en condities te vernemen ten kantore van den notaris; waarop geboden is de zeer geringe som van NLG 550.
Dezelfde notaris gedenkt op voorgeschreven tijd en plaats finaal te verkopen een hek- tjalkschip, genaamd de VROUW ELISABETH, groot 58 ton, met staand en lopend want, zeil, treil, ankers, touwen, haken, bomen en verdere goederen hierbij toebehorende, breder volgens inventaris omschreven en bij biljetten gespecificeerd, zodanig als het is toebehorende aan de heer Pierre Frechon en liggende in de Stadsgracht te Leeuwarden, waarop geboden is de geringe som van NLG 250. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden, biljetten te bekomen en condities te vernemen ten kantore van de notaris.
(opm: de verkoop van de VROUW ELISABETH wilde kennelijk niet vlotten. In de LC 051032 staat dezelfde advertentie en wordt geboden NLG 101.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.B. Oeberius te Sint Anna Parochie zal op zaterdag den 25 februari 1832, des namiddags ten vijf ure, in het Koffijhuis aldaar, bij de provisionele palmslag, met uitloving van strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een snikschip, groot vijf ton, dienende tot vervoer van aardappels en verdere goederen, met al deszelfs bij-, toe-, op- en aanbehoren, zo en in dier voegen als het thans door de eigenaar K.J. van Dijk wordt bevaren, liggende in de Oude Bildtdijkster Vaart bij gemelde huizing; dadelijk na de palmslag te vrij aanvaarden. (opm: LC 020332 meldt dat is geboden NLG 28.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. G.J. Geltes, voerende het schip OP HOOP VAN ZEGEN, met tarwe van Hamburg naar Amsterdam, laatst van Cuxhaven, te Oostmahorn binnen, meldt vandaar op 14 februari, dat hij na ankers en touwen te hebben verloren, aldaar lek, bijna roerloos was binnengelopen; moest lossen.


Datum: 25 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 februari. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T.F. Lieffyn, van Koningsbergen; DOURO, kapt. J. Huges, van Koningsbergen; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, van Koningsbergen; JANTINA HENDRIKA, kapt. H.W. Ketelaar, van Koningsbergen; DE VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker, van Danzig; DE VROUW MAAYKE, kapt. E.J. Visser, van Stettin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 23 februari. Binnengekomen: RHINE, kapt. G. Hart, van Londen; THETIS, kapt. R. Anderson, van Cette; ROTTERDAM PACKET, kapt. R. Henderson, van St. Davids, liggen alle 3 in quarantaine.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Buitenzorg, 21 februari. Gelezen, enz., zo is goedgevonden en verstaan, met alteratie en ampliatie, in zo ver, van het reglement op de zeebrieven en scheepspassen, gearresteerd bij publicatie van den 28 augustus 1818, (Staatsblad no. 59) en van het besluit van den 15 september daaraanvolgende no. 6, (Staatsblad no. 65) te bepalen:
1º. Dat geen overdrachten van geheel of gedeeltelijk eigendom van in Nederlands Indië te huis horende schepen en vaartuigen door de raden van justitie of andere daartoe bevoegde autoriteiten zullen mogen worden gedaan, dan tegen overgifte van de vorige zeebrief welke door gemelde colleges of autoriteiten zal moeten worden gezonden aan de eerste autoriteit van de plaats alwaar het schip of vaartuig te huis behoort, ten einde door deze op het register te worden geroyeerd en daarna doorgesneden aan de directeur van ’s lands middelen en domeinen ter verdere voortschikking aan het gouvernement te worden ingezonden.
2º. Dat de nieuwe zeebrieven moeten worden aangevraagd door middel van de autoriteit van de plaats, alwaar het vaartuig ter rede ligt.
3º. Dat de residenten van de strand-residenties op Java, zo mede de gouverneurs, residenten en op zich zelve staande, assistent-residenten op de buitenbezittingen, bevoegd zullen zijn, om wanneer het blijkt dat de stukken welke zijn overlegd te bekoming van een zeebrief in behoorlijke orde zijn, hangende de beslissing van het gouvernement, op het verzoek daartoe ten behoeve van het vaartuig af te geven een certificaat tot het doen van een reis naar een of meer havens op Java en Madura, of op de buitenbezittingen gelegen en terug. Zullende op een boete van NLG 1.000, buiten nood, geen andere plaatsen door zodanig vaartuig mogen worden aangedaan, dan die welke in het certificaat zijn genoemd. Extract, enz., accordeert met voorschreven register.
De adjunct secretaris van de Indische regering, Van Olpen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 februari. Gisteren is van hier naar Ramsgate vertrokken THE SPRIGHTLY, kapt. J. Levingston, met gerst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: BRITTANNIA, kapt. J. Fox, naar Londen, met vlas; L’AVONTURE, kapt. L.C. Domburg, naar Yarmouth, met boomschors; THE DUKE OF CLARENCE, kapt. W.H. Fenwick, naar West-Indië en AURORA, kapt. J.C. Kraefft, naar St. Ubes, beide met ballast; LES TROIS FRÈRES, kapt. H.H. Ricke, naar Londen, met boomschors; LE FONTAINE BLEAU, kapt. P. Mobé, naar la Hogne, met zink; HUTCHINSON, kapt. J. Ghuil, naar Liverpool; HERMANN, kapt. L.F. Blechert, naar Bordeaux en DIANA, kapt. J.C. Dinze, naar Hull, alle drie met ballast.
Den 18 en 20 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
DER ECLIPSEN, kapt. A.P. Andersen, van Messina, met fruit; L’AUGUSTE, kapt. F. Barbou, van Nantes, met wijn; DE VROUW GEPTE, kapt. W.C. Hoeken, van Noorwegen, met stokvis en traan; JEANNETTE, kapt. J. Williams, van Schotland, met stukgoederen; beide laatste moeten quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. De schepen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein, van Amsterdam naar New York, GEORGE HEINRICH, kapt. E. Ruiter, van Amsterdam naar Bordeaux en de GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies, van Amsterdam, op avontuur, zijn in het Groot Noord-Hollands Kanaal, bij Buiksloot, ingevroren; ook is het schip VIRGINIE UND SOPHIE, kapt. M. Havighorst, van Amsterdam naar Bordeaux in het Groot Noord-Hollands Kanaal, bij Alkmaar ingevroren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Het schip JASPERDINA, kapt. W.H. Kleindijk, van Danzig naar Rotterdam, laatst van Tonningen, te Delfzijl binnen, is volgens brief van daar van den 20 dezer, lek en heeft enige schade bekomen. (opm: kapt. Kleindijk nam voor herstel der geleden schade van de tjalk in april van scheepsbouwmeester Pieter Jans Vos in Delfzijl een lening op bodemarij groot NLG 1.415)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rochelle het Hannovers kofschip HERMANUS, kapt. H.A. Jongebloed. Adres: Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 28 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 februari. Binnengekomen: PROVIDENCE, kapt. A. Nerust, van Cephalonia, laatst van Douvres ligt in quarantaine; in het Gat, L' AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes, van Suriname.
26 februari. L' AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes, van Suriname. Van de quarantaine ontslagen DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 februari. Binnengekomen: MEDEMBLIK, kapt. W. Naseby, van Londen, ligt in quarantaine; van de quarantaine ontslagen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Boon, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 februari. Binnengekomen: ZEEMEEUW, kapt. D.A. Noordbeek, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 februari. Vertrokken: DE JONGE MARTHA, kapt. A.J. Bultjes, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 februari. Vertrokken: CORNELIS EN ELISABETH (opm: gaffelschip), kapt. M. v.d. Putte, naar Dieppe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondernemers der stoomboten tussen de steden Rotterdam en Dordrecht, geven bij deze kennis aan het geëerde publiek, dat de stoomboot de KONING DER NEDERLANDEN, expresselijk voor dit veer gebouwd, heden wederom in dienst gebracht is, en dezelve zodanig is verbeterd dat er voor gemak, snelheid en vlot gaan weinig meer te wensen over is, waarom de ondernemers zich in de gunst van het geëerde publiek aanbevelen. Dordrecht, 28 februari 1832.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 februari. Naar luidt van berichten uit Antwerpen van 21 februari was de Nederlandse zeemacht den 20 februari aldus op de Schelde verdeeld: voor het Vlaamsche hoofd elf kanonneerboten, van welke ene in ’t midden van den vloed was geankerd; ter rede van Pijp Tabak, twee kanonneerboten; voor St. Maria de korvet PROSERPINA, met vier kanonneerboten; voor Lillo het fregat EURIDICE en de brik de PANTHER; voorts hoger op de Schelde, tot voor Vlissingen, het linieschip de ZEEUW, de korvetten DOLFIJN, KOMEET en MEDUSA, de brik de KEMPHAAN, vier kanonneerboten en twee roeiboten, benevens de stoomboten CURAÇAO en SURINAME. Van de zijde der overheid in Antwerpen is een loodsboot ter rede van Austruweel geposteerd met last om geen schip, om ’t even van welke vlag, te laten voorbijvaren, een verordening, welke naar het schijnt, met maatregelen tegen de cholera in verband staat. Men wachtte intussen den 21 de stoomboot SURINAME weer voor de stad, doch deze scheen men ongehinderd te zullen doorlaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 27 februari. Bij koninklijk besluit van den 20 dezer maand is bepaald, dat voortaan alle schepen, komende uit Riga, Libau (opm: Liepaja), Mitau (opm: Jelgava), Archangel en Hamburg, welke tevoren als besmet met de Aziatische braakloop, of als van besmetting verdacht waren aangeduid, en verder van alle zodanige, van welke door officiële berichten het geheel ophouden van die braakloop zal worden geconstateerd, slechts aan één, doch zeer strenge visitatie moeten worden onderworpen, zullende de schepen, wanneer alsdan bevonden wordt, dat er geen zieken aan boord zijn, en dat er geen vrees ter overbrenging van besmetting behoeft te worden gevoeld, dadelijk worden ontslagen, doch in het tegenovergestelde geval, naar mate van omstandigheden, aan de bestaande bepalingen van quarantaine moeten worden onderworpen, terwijl voor de plaatsen, waarvan het ophouden der ziekte volgens wel niet officieel doch geloofwaardige berichten kan aanleiding geven om met verachting in het ten uitvoer leggen der maatregelen van quarantaine te werk te gaan, het departement van marine naar gelang der omstandigheden de bepaalde quarantainetijden zal kunnen verminderen.
Door de directeur generaal voor de marine is bepaald, dat van den 19 dezer maand af, wederom de schepen van besmette of verdachte plaatsen komende, in de zeegaten van de Maas en Goedereede, overeenkomstig de vroegere bepalingen, welke bij resolutie van den 5 december ll., waren ingetrokken, zullen worden toegepast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.T. Postumusz te Beetsterzwaag gedenkt op woensdag den 14 maart 1832, des namiddags ten 5 ure, ten huize van F.T. Jager, kastelein te Gorredijk, bij de provisionele, en op woensdag den 21 dito, op gelijk tijd ten huize van B. de Vos, kastelein aldaar, bij de finale toewijzing publiek bij strijk en verhooggeld te verkopen een extra hecht en wel bezeild kof- of veerschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, lang 11 el 6 palm 2 duim, wijd 3 el 5 palm 5½ duim, hol naar advenant, met zeil en treil, haken en bomen en verdere scheepsgereedschappen, volgens inventaris; zodanig thans te Gorredijk in het water is liggende, en bij de eigenaar R. van der Leij wordt bevaren. Zijnde dagelijks te zien, en intussen uit de hand te koop, waartoe men zich kan vervoegen bij de eigenaar of de notaris bovengenoemd. (opm: LC 200232 meldt dat is geboden de geringe som van NLG 660.)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Heden is alhier ter rede gekomen DE VROUW GRETINA, kapt. A.H. Assing, van Veere naar Antwerpen gedestineerd, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris te Groningen, is voornemens op woensdag den 21 maart 1832, des avonds te 7 uur, ten huize van kastelein H. van der Laan, aan de Grote Markt te Groningen, publiek op strijkgeld conditiën, te koop te presenteren een welbezeild smakschip (opm: kof volgens de bijlbrief), de ANNA PAULOWNA genaamd, groot ongeveer 112 ton. In het jaar 1817 nieuw uitgehaald en in het laatst verlopen jaar met een nieuwe huid voorzien, met diens opgoed en toebehoren, volgens inventaris, laatst bevaren door kapt. H. Pothoff, liggende thans in de Nieuwe Haven te Delfshaven, alwaar hetzelve dagelijks in ogenschijn kan worden genomen.
(opm: het schip werd met behoud van naam en kapitein verkocht aan A. Prins & Co, Schiedam, voerde vanaf 4 mei 1833 de vlag van Kniphausen om reeds op 9 juli 1833 als ELISABETH onder kapt. Pothoff weer onder de Nederlandse vlag te komen)


Datum: 29 februari 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 februari. Binnengekomen: LE SOUVENIR, kapt. J. Bogie, van Cette; JOHAN, kapt. O.F. de Haan, van Bordeaux; URANUS, kapt. N.E. Högemann, van Bordeaux; JONKVROUW ELISABETH, kapt. W.K. de Wyk, van Bordeaux; JOHN, kapt. J. Stephenson, van Newcastle; SPRING, kapt. W. Bartou, van Newcastle, liggen beide in quarantaine; voorgaats: WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, van Batavia; van de quarantaine ontslagen PROVIDENTIE, kapt. A. Nerust, van Triëst en Cephalonia.
22 februari. Is door de loodsschipper D. Kryne, van Texel in de Hoofden gepraaid, DE JONGE ANTONY, kapt. J. Bruhn, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 februari. Binnengekomen: DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen, ligt in quarantaine op de rede; BRAK, kapt. J. Williamson, van Sunderland, ligt in quarantaine; NORD ST. JORMAN, kapt. M. Noxman, van Bandoe; VROUW PETRONELLA, kapt. J. Noord, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 februari. Binnengekomen: HOOP, kapt. P. Bergwerf, van de Noordzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 februari. Vertrokken: HELENA, kapt. S. de Vries, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 februari. Vertrokken: HARMONIA, kapt. G.E. Boer, naar Liverpool; LIBERTY, kapt. G. Reborn, naar Belfast.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Briel, 27 februari. Vertrokken: WILLIAMS, kapt. J. Morgan, naar Hull; INDUSTRY, kapt. P. van Duivenbode, naar Liverpool; JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, naar Bergen; MARIA, kapt. P.R. Boer, naar Bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 februari. Vertrokken: ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland, op avontuur; JANTINA ROELSINA, kapt. S.B. Kempen, op avontuur. Kapitein Van der Putten is wel in zee gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Bordeaux. Het Nederlands schip DE JONGE GERRIT, kapt. Albert Hazewinkel. Adres bij van Ulphen en Ruys. Vertrekt 7 maart.
Naar Lübeck. Het Nederlands schip JOHANNA MARIA, kapt. J.A. Zeilinga. Adres bij H. Gullen.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Klaas
Harms Ruijl, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. Foppe Juurts Vlieger, van Amsterdam.Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en F. der Kinderen. Sluit 31 maart.

MCO 010332
Vlissingen, 28 februari. Heden is van Antwerpen alhier op de rede gekomen en vervolgens in 's Rijks dok gehaald het driemastschip JAVA, kapt. J.Y. van der Sweep, behorende aan de heren De Cock.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en eergisteren van onze rede naar zee gezeild: ELISABETH CLARKE, kapt. R. Alder, naar Swansey, met ballast en PROVIDENCE, kapt. G. Watson, naar Londen, met stukgoederen.
Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
HULDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobse, van Nantes, met wijn; THE FAME, kapt. S. Millar, met stukgoederen en HULL PACKET, kapt. J.G.A. Meijer, met stukgoederen en klipzout, beide van Liverpool; beide laatste moeten quarantaine houden.


Datum: 01 maart 1832


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip VENILIA, kapt. Jan Jacob Kortrijk, om in de loop van de aanstaande week te vertrekken.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Dirk Maartens Noordhoek.
Naar Bergen, het Nederlands kofschip DE JONGE RENGER, kapt. Jui de Juis Brouwer.
Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip STAD GRONINGEN, kapt. Jan Jans
Kortrijk.
Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ALIDA FROUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder. - Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip VREEDE, kapt. C. van der Mussele.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 februari. Kapitein J.J. Remkes, voerende het schip L’AUGUSTE, van Suriname in Texel binnen, rapporteert dat den 24 december met hem van Suriname was vertrokken het schip MARGARETHA, kapt. H. Hagers, naar Rotterdam en dat den 1 januari naar Amsterdam zou vertrekken het schip JEANNETTE, kapt. H. Pundt.


Datum: 02 maart 1832


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

’s Gravenhage, 26 februari. In de morgen van den 25 februari zijn van de haven van Antwerpen op avontuur uitgezeild het Belgische driemastschip LA VILLE DE GAND, van 1100 ton, en de JAVA, van 900 ton. Die twee bodems zijn te Antwerpen gebouwd. Er stond ene grote volksmenigte op de kaden en men vroeg elkander, werwaarts gaan die schepen? Wie zal het zeggen? Ongetwijfeld naar een land waar de handel onder meer kalme voorspoed is. (opm: beide fregatten waren op 6 februari 1832 door N.J. de Cock te Gent ‘verkocht’ aan N.J. de Cock te Rotterdam en bleven daardoor onder Nederlandse vlag; de STAD GEND / STAD GENT werd daarbij vernoemd in PRINS VAN ORANJE; zie ook DC 030332 en PGC 060332)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 26 februari. Men kent alhier geen vaartuig hetwelk zoude gewapend worden om zich met de loodsboot ter rede van Austruweel te verenigen, tot observatie der in quarantaine liggende schepen. Ons schijnt het toe, dat zulks behoorde anders te zijn. Wat de kosten der loodsboot betreft deze verdienen niet te worden in aanmerking genomen, want een klein vaartuig van, hoogst genomen, 40 ton met een equipage van 6 man, kan geen grote kosten vereisen. Dit vaartuig is een kleine poon, die men des verlangende, met twee man kan laten varen. Waarlijk men kan wel niet goedkoper zich tegen de cholerabesmetting vrijwaren. Vroeger onderhielden de Hollanders hun boeien en bakens niet dan van Vlissingen tot Bath, en van Bath tot Antwerpen. Dit geschiedde bij aanneming en voor stadsrekening; thans heeft de aannemer een aanschrijving bekomen van het Hollands Gouvernement, volgens welke hij zich slechts hebbe te bemoeien met de boeien en bakens van Pijp Tabak tot Antwerpen. De Hollanders zullen zorg dragen de boeien over de gehele rivier te plaatsen, en metterdaad hebben zij zich daartoe in staat gesteld, door de rivier op te varen met een schuit beladen met een toereikend aantal zwarte en witte boeien, tonnen, landbakens, enz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris J.D. Wierdsma te Leeuwarden zal, ten verzoeke van de heer Mr. C. Albarda, procureur aldaar, als gelastigde van deszelfs principaal, op maandagen den 12 en 26 maart 1832, telkens des namiddags ten 4 uren, ten huize van J. van Lingen, in het Nieuw Blaauwhuis bij Leeuwarden, bij provisionele en finale toewijzing, verkopen een huis met timmerschuur en ruime plek gronds, voorheen tot een scheepstimmerwerf gebruikt, staande en gelegen op de Olde Galileën bij Leeuwarden, gekwoteerd no. 118, gedeeltelijk door de weduwe Dijkstra als eigenaresse bewoond, en waarvan twee kamers ieder voor 80 cent in de week aan Eibert de Waard en Jan Wisses zijn verhuurd, den 12 mei 1832 te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Mr. J.D. van der Plaats en J.C. Kutsch te Leeuwarden zullen op vrijdagen den 16 en 23 maart 1832, telkens des namiddags ten 4 ure, bij Zoutman, in Het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, provisioneel en finaal veilen de gerechte helft in het geoctrooieerd veer en schip, varende van Leeuwarden naar het Heerenveen en terug, genaamd de HOOP, bij Jan IJpes Swart in gebruik, bij de finale toewijzing te aanvaarden; behorende de wederhelft aan Andries Hendriks van der Zee.
(opm: LC 230332 meldt dat is geboden de geringe som van NLG 727)


Datum: 03 maart 1832


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 februari. De koopvaardijschepen JAVA en STAD GENT zijn hier heden van Antwerpen aangekomen en in het dok gehaald. Beide die schepen behoren aan de heer De Cock van Antwerpen, die zich thans te Rotterdam gevestigd heeft, en voor gezegde schepen reeds brieven van naturalisatie moet bekomen hebben. Men verzekert zelfs, dat zij onverwijld een reis naar onze Oost-Indiën doen zullen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 28 februari. Men zal zich herinneren, dat, kort na het uitbreken van de cholera te Londen, de schepen uit die stad komende onderworpen zijn aan een quarantaine van veertig dagen en de overige verdachte plaatsen aan een mindere quarantaine.
Thans zijn bij Koninklijk rescript van den 25 dezer de volgende verordeningen daargesteld, ten opzichte van de toepassing van de maatregelen van quarantaine op het geval van de Aziatische braakloop.
1°. Zullen de schepen, personen en goederen, afkomstig uit plaatsen, alwaar die ziekte met der daad heerst, of die daarmede, uit hoofde van derzelver meer dichte nabijheid, gelijk gesteld worden, voorlopig onderworpen worden aan een quarantaine van vijftien dagen;
2°. Die uit verdachte plaatsen, welke in minder dichte nabijheid met eerstgenoemde staan, doch met deze in gewone betrekking en verkeer zich bevinden, zullen een quarantaine houden van zeven dagen;
3°. De observatie voor hen, die niet zonder enig toezicht blijven kunnen, zal tot drie dagen beperkt zijn.
De goederen, welke in het algemeen gehouden worden smetstoffen te kunnen opnemen, zullen in de twee eerste gevallen onder de verplichting van lossing en zuivering blijven; terwijl dan alleen de ladingen daarvan zullen kunnen worden vrijgesteld, wanneer onweersprekelijk mocht kunnen blijken, dat de bedoelde goederen niet herkomstig zijn van een plaats, alwaar de Aziatische braakloop heerst.
Eindelijk zal de zuivering van zodanige goederen niet door berokingen en bepaaldelijk niet door chloordampen, of zogenaamde Guytonse berokingen, bewerkstelligd worden, maar door dezelve bloot te stellen aan een ruime en telkens vernieuwde luchtstroom.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 28 februari. Uit Koblenz wordt gemeld, dat de kooplieden aldaar, de voor- delen van de vrije scheepvaart op de Rijn te baat nemende, reeds een directe beurtvaart tussen Amsterdam, Rotterdam en Koblenz, hebben daargesteld, welke hare geregelde dienst in de maand maart beginnen zal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. De schepen ASIA, kapt. J. Boot, van Batavia naar Middelburg en ESPERANÇA, kapt. J. Gard, den 1 december van Buenos Aires naar Amsterdam vertrokken, zijn den 21 februari te Cowes binnengelopen; het laatste schip heeft den 24 dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Het schip ROSALIA, kapt. J. van den Oever, van Vlissingen naar Batavia, is den 11 december gepraaid op 01º breedte en 00º westerlengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 19 maart 1832 (in plaats van den 5 maart), des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DE VOLHARDING, laatst gevoerd door kapt. J. Heukers, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 89 duimen, hol 2 ellen 13 duimen en alzo gemeten op 100 tonnen; breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, cargadoors. (opm: op 3 maart 1832 werd de zeebrief ingeleverd met de mededeling ‘schip wordt gesloopt’; het bouwjaar ligt vóór 1810)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Van Vlissingen schrijft men dat Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW den 28 februari van die rede door de stoomboot SURINAME de Schelde opwaarts is gesleept, om zijn vorige standplaats voor Lillo te gaan hernemen; men verneemt dat Zijner Majesteits fregat DE JAVAAN voor Veere post zal vatten; de brik DE BRAK ligt thans nog ter rede van Vlissingen. Maandag is de korvet DE COMEET op de rede van Pijp Tabak of het Blauwe Huis gekomen, ter zelfde plaatse, waar zij het vorige jaar gelegen heeft.


Datum: 06 maart 1832


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Publieke verkoping, te Goes, provincie Zeeland, op woensdag 28 maart 1832, des avonds ten 6 ure, in de Oude Zoutkeet bij C. de Jonge, ten verzoeke van de weled. heer H.W. van Drielslam, wonende te Amsterdam, van vier extra welbezeilde schepen, liggende in de haven van gemelde stad, als:
- Een gaffelschip, genaamd ZUID-BEVELANDS WELVAREN, groot 96 tonnen.
- Een gaffelschip, genaamd ADRIANUS JOHANNES, ANTONIA, ANTOINETTA, groot 86 tonnen.
- Een tjalkschip, genaamd de ZEEUWSCHE KRAMMAT, groot 48 tonnen; en
- Een boeierschip, genaamd LUCTOR ET EMERGO, groot 27 tonnen.
Allen breder bij uitgezette biljetten gespecificeerd, en waaromtrent informatiën zijn te bekomen ten kantore van de notaris L. de Fouw Jz, te Goes, ten wiens overstaan deze verkoping zal plaats hebben.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 21 februari het smakschip ALIDA, kapt. T.E. Bart, met hout van Noorwegen.
Den 28 dito het tjalkschip de VROUW BARBARA, kapt. R.I. Jonker, met hout van Dantzig.
Uitgezeild: Den 20 februari het kofschip JAN FREDRIK, kapt. O. Houwink, met ballast op avontuur.
Den 22 dito het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Assies, met ballast op avontuur.
Den 29 dito het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, in ballast naar Liverpool.
Den 3 maart het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, met boter naar Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 maart. Onlangs hebben wij, onder de Vlissingse zeetijdingen gemeld, dat het schip JAVA van Antwerpen in het dok te Vlissingen was gehaald, den 29 februari is ook het schip DE STAD GENT aldaar binnengebracht; beide schepen behoren aan de heer De Cock, die zijn handelshuis sedert de Belgische opstand van Antwerpen naar Rotterdam heeft verplaatst, en zullen, naar men verzekert. een lading innemen om naar Nederlands Indië te stevenen; het eerst gemelde meet 900 en het andere 1100 ton; deze bodems zijn te Antwerpen gebouwd en, volgens het zeggen van de Belgen bij het vertrek van die schepen, op avontuur uitgezeild. Een van de Antwerpse bladen kon zich bij die gelegenheid niet van enige sombere bedenkingen onthouden: „De kaaien, zei het, waren bij het vertrek van deze schepen vol mensen, en men vroeg elkander met nieuwsgierigheid af, waarheen zij toch bestemd mochten zijn?”. Het antwoord op die vraag is eenvoudig, die schepen stevenen naar een land, waar de koophandel minder bedreigd en in een bloeiender staat is dan bij ons.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 maart. Aan 's Konings werf te Rotterdam liggen thans geheel uitgerust en gewapend, zeven gaffel-kanonneerboten, groot model, elk gewapend met één lang 30 ponder kanon, twee 30 ponder kanonnades en twee 8 ponder kanonnen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 3 maart. Heden is alhier van Batavia gearriveerd het schip AZIA, kapitein Jocobus Boot.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 maart. Den 29 februari is van hier naar Duinkerken vertrokken ULRICA CAROLINA, kapt. J.C. Thompson, met gerst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 29 februari van onze rede naar zee gezeild: MINERVA, kapt. H. Larsen, naar Sint Ubes, met ballast; PROVIDENCE, kapt. G. Watson, naar Londen en THE HARVEY, kapt. W. Cook, naar Duinkerken, beide met stukgoederen; DER ANNA, kapt. S.F. Brink, met glas; DIE PERLE, kapt. C. Bartmann en
DIANA, kapt. J. König, beide met potaarde; MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, met glas, alle vier naar Hamburg; THE HENRY, kapt. J. Perkins, naar Cuba, met ballast; COLLETTA, kapt. J.E. Elbring, naar Hull, met vlas; NEPTUNES, kapt. F. Peeters, naar Londen, met boomschors; THE BETSEY, kapt. J. Howlet; naar Duinkerken, met stukgoederen; LA PERSEVERANCE, kapt. J.R. Jansen, naar Londen, met boomschors;
HARMONIE, kapt. M. Addicks, naar Bordeaux en HENDRIKA, kapt. H.E. Martens, naar St. Ubes, beide met ballast.
Den 28 febr. is alhier ter rede gearriveerd MINERVA, kapt. R. Maalje, van Neuborg, met boekweit, op order, moet quarantaine houden.
Den 28 februari en 3 maart zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: JANUS, kapt. J. Freericks, van Nantes, met wijn en kruidnagels; NIORD, kapt. H. Jorgenson, van Bordeaux, met wijn en stukgoederen; ELIZA, kapt. R.G. Weathland, van Mantanzas, met suiker; DE JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. D. Barsie, van Liverpool, met klipzout en THE ANN, kapt. J. Wilmann; van Londen, met stukgoederen; beide moeten quarantaine houden; ATHENS, kapt. S. Hooper, van Havanna, met suiker; ROSINA, kapt. Th. Weston, van Boston, met suiker; laatstgemelde is aan visite van quarantaine onderworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Zr.Ms. linieschip de ZEEUW is op 28 februari van die rede door de stoomboot SURINAME de Schelde opgesleept om zijn standplaats nabij Lillo weder in te nemen.
Men verneemt verder dat Zr.Ms. JAVAAN voor Veere post zal vatten. De brik de BRAK ligt thans nog voor Vlissingen.
Volgens bericht uit Antwerpen ligt de korvet KOMEET weder op haar vorige plaats voor de stad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Het schip GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen Az., van Amsterdam naar Genua en Livorno, te Dartmouth binnen, heeft den 17 februari de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden trof mij de gevoeligste slag van mijns levens, daar het de grote God van leven en dood behaagde tot mijne en mijner kinderen grote droefheid, tot zich te nemen mijn waarde man, Cornelis Wapenaar, in de ouderdom van ruim acht en zestig jaren, na een genoegelijke echtverbintenis van negenenveertig jaren. Hij stierf aan de gevolgen van een zenuwziekte van slechts tien dagen, in zijn werkzaam leven als koopvaardijkapitein. Ik hoop, op grond van het evangelie, met mijne kinderen in het wijs bestuur van God te berusten, op hoop des zaligen weerziens.
Vlaardingen, den 29 februari 1832. Grietje Rodenburg, weduwe C. Wapenaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik van mijn echtgenoot het droevige bericht, dat bij hem aan boord van het schip DE KORTENAER overleden was onze geliefde oudste zoon, Andries, in de jeugdige leeftijd van bijna 13 jaren.
Rotterdam, den 29 februari 1832. A.C. Glazener, Maasdijk.


Datum: 08 maart 1832


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 maart. Zondag namiddag is in Hellevoetsluis binnen gekomen en maandag avond aan deze stad gearriveerd: het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Tagal op Java, met suiker, koffie enz. Gezegd schip was 3 november, tegelijk met het fregatschip de DORTENAAR, van Batavia gezeild; beide schepen waren tegelijk te St. Helena, van waar echter de DANKBAARHEID daags voor de DORTENAAR vertrok.
Den 3 dezer is te Middelburg van Batavia gearriveerd de AZIA, kapt. Jacobus Boet.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 6 maart. Eergisteren en heden zijn alhier gearriveerd DIANA, kapt. R. Albers en THE PRINCESS OF SAXE-COBURG, kapt. J. Ladd, beide van Ostende, met ballast.
Ook is gisteren van hier naar Duinkerken vertrokken DE VROUW GEZINA, kapt. H. Lindeboom, met gerst.
Voorts zijn, sedert den 4 dezer alhier ter rede gekomen: Naar Brussel bestemd:
DE JONGE PETRUS, kapt. M.V.D. Berij; DE BRUSSELAAR, kapt. H.A. de Vries, beide van Nantes en DE STAD BRUSSEL, kapt. W. Zorgdrager, van Bordeaux, alle drie met wijn.
Naar Antwerpen gedestineerd: FORTUNA, kapt. C. Muller, van Nantes, met wijn en azijn; LONDON PACKET, kapt. R. Roelofs (opm: kapt. R.J. Rolufs), van Liverpool, met zout; moet quarantaine houden; LES ENFANTS CHÉRIS, kapt. G. le Fallie, van Marseille, met koopmansgoederen; GEORGE, kapt. H.E. Moller, van Messina; le ST. MICHEL, kapt. M. Knudzen, van Lissabon en HIRAM, kapt. D. Lagana, van Messina, alle drie met fruit; PANAMA, kapt. R. Kok, van New York, met stukgoederen.
Eergisteren is van onze rede naar zee gezeild GRETHA, kapt. J.P. Andersen, van Antwerpen naar Hamburg, met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 5 maart. Heden is alhier gearriveerd het Franse brikschip COLOSSE, kapt. J. Gorce, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, met wijn; hetzelve is den 3, in de avond, zijn ketting gebroken en op de Onrust gedreven, waar het na gedeeltelijk gelost te hebben, gelukkig is afgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Te Batavia lagen ter rede: Zijne Majesteits korvet ANNA PAULOWNA, brikken DOURGA, ORESTES, roei-kanonneerboten no. 9, 10 en 15, schepen SUSANNA, NEÊRLANDS KONING, MARCO BOZZARIS, DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, SARAH, brikken DE JAVA, DOROTHEA, KONING DER NEDERLANDEN, ALLEN, HARRIET, Engelse schepen ELIONOOR, CULNARE, CULNER, brik HEBE, schoener FEEJE, Amerikaanse schepen COURIER, EMPEROR, Hamburger schip SOPHIE.
Den 12 oktober is van Batavia naar Amsterdam gezeild de brik JAVA, kapt. N. Osgood (opm: buitenlander), en den 26 dito het schip ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren. De schepen DE VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, en WALCHEREN, kapt. C. Riekels, zijn den 29 oktober van Batavia naar Soerabaja gezeild.
Den 21 oktober is Straat Sunda doorgezeild het schip RESTITUTIE, kapt. J. Hammond, en de volgende dag de brik CYGNET, kapt. L. Endicot, beide van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Den 5 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
HENDRICA ELISABETH, kapt. M.D. Miercke, van Smyrna en ligt in quarantaine op de rede; MARGARETHA, kapt. H. Hagers, van Suriname; DE VROUW JOHANNA, kapt. J. Warner, van St. Ubes; BRITTANNIA, kapt. P. le Page, en URANIA, kapt. T. le Page, van Guernsey; en ’S LANDS WELVAREN, kapt. C. Baggus, van Lissabon;
Den 6den, des morgens, DE VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, van Bordeaux.
Kapt. R. Stevenson is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild; de wind ZW. Door de quarantaine is abusief het arrivement van kapt. J. van Gelderen gemeld: moet zijn DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyde, van Messina.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Den 5 dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas:
DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van St. Ubes en LOUISA, kapt. J. Mackie, van Cephalonia; de wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Den 6 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
DE JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis en DE JUFFER JOHANNA, kapt. A.A. de Boer, naar Hamburg en de GOEDE HOOP, kapt. D.P. Smith, naar …..…; de wind ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein, van Amsterdam naar New York, is den 2 dezer, bij het naar zee zeilen van Den Helder, door een kanonschot van het wachtschip genoodzaakt geworden om bij te draaien, waarna door de politie twee aan boord zijnde passagiers en een matroos zijn gearresteerd. Volgens particulier bericht was de equipage weer voltallig gemaakt en het schip den 4 dito naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 maart. Van het schip DE PRINS VAN ORANGE (opm: fregat PRINS VAN ORANJE, zie o.a. JC 151031), kapt. H. Zoetelieff, van Amsterdam naar Batavia, op het Prinseneiland in de Straat Sunda gestrand, doch waarvan het volk is gered, wordt nader gemeld dat de kapitein alle pogingen tot berging van het schip en de lading had aangewend, waarna dit met twee gouvernementsprauwen, doch almede te vergeefs, was beproefd. Bij het afzenden van de brief was het nog niet in stukken geslagen en zouden nog andere pogingen aangewend worden, om iets daarvan of van de lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. De schepen PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, en SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, zouden den 15 februari, DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, den 1 dito en LOUISA BARBARA, kapt. F.H. Zeylstra, tussen den 1 en 10 dito van Suriname naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 09 maart 1832


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, notaris te Leeuwarden, zal, op maandagen den 19 maart 1832, bij de weduwe Boer, in de herberg Benthem, te Leeuwarden, provisioneel, en den 2 april daaraanvolgende, in het logement de Nieuwe Doelen, bij L. Beugelaar, aldaar, finaal, telkens des namiddags ten 4 ure, verkopen: Zeker overdekt Tjalkschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, groot volgens meetbrief 32 tonnen, met staand en lopend want, een zo goed als nieuw zeil, ankers, touwen, haken, bomen, en al hetgeen er verder toe en aanbehoort, en zodanig hetzelve thans is liggende bij den Grachtswal te Leeuwarden, door wijlen den schipper Jan Klazen Twalle als eigenaar bevaren; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 300332 meldt dat is geboden de geringe som van NLG 450.)


Datum: 10 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 maart. Binnengekomen: THEODORE, kapt. Z.M. Noel, van Cette; MARTINA JOHANNA, kapt. R. van Driesten, van Londen, ligt in quarantaine; COUPER, kapt. S. Barlett, van Batavia, laatst van Niewpoort om order; LA MELIE D' AMOUR, kapt. M. Cleroux, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 maart. Hedennacht is op de Buiten Noordsvaarder gestrand het Franse brikschip L' ISLA DE GROUX, kapt. J.M. Nobel, van Rochelle naar Hamburg bestemd; geladen met wijn, het volk is geborgen en hedenmorgen te Terschelling aangebracht, men zal trachten de lading te bergen, doch het schip zal denkelijk weg zijn, als zittende reeds vol water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 maart. Vertrokken: JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, naar Sunderland; COUPER, kapt. S. Barlett, (van Batavia laatst van Nieuwpoort) naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 maart. Vertrokken: FAME, kapt. W. Barfield, naar Londen; MARIA, kapt. M. Jansen, naar Tonningen; CORNELIS, kapt. W.K. de Groot, op avontuur; CONCORDIA, kapt. R. Gruber, op avontuur.
7 maart. HOOP, kapt. A.L. de Vries, naar Leer; MARIA, kapt. H.T. Muller, op avontuur; DRIE GEBROEDERS, kapt. T. Kening, naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Den 7 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
Zijner Majesteits stoompaket SURINAME, kapitein-luitenant Franke; MARIA, kapt. B.P. van Weyland, van Batavia, laatst van Dartmouth en BETHELL, kapt. J. King, van Hull. De kapiteins M.D. Miercke en D. Pound zijn onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en de kapiteins W. Muken, R. Bierks, W. Burlet en R. Cun zijn daarvan ontslagen; de wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Den 8 dezer, des morgens, arriveerden in de Maas:
PILGRIM, kapt. J. Owen en MARGARETH, kapt. R. Davison, van Hull; de wind ZW. Den 8 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis JOHAN HERMAN, kapt. H.W. Laarman, naar Emden en DE GOEDE HOOP, kapt. D.P. Smith op avontuur; de wind ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Den 8 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
kapitein Wadling, met de brieven van den 7 dezer, van Harwich en CALEDONIA, kapt. M. Mayer, van Guernsey.
Den 9den, des morgens, zeilden de MAAS, kapt. J. Blake, naar Londen; CHARLOTTE, kapt. W. Pritchard, naar Calais; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Jansen, naar Belfast en MARKET MAID, kapt. W. Stocks, naar Duinkerken en arriveerden ANNA, kapt. C.F. Langstrom, van Cette; DE ZWAAN, kapt. S. van Driesten, van Cadiz; APOLLO, kapt. F. Lawson, van Hull; GUARDIAN, kapt. J. Cally, HARMOINE, kapt. W. Metley, LYDIA, kapt. G. Johnson en LAMBTON, kapt. J. Embtel, van Sunderland; de laatste vier liggen in quarantaine op de rede; de wind NNO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Den 8 dezer, des avonds, zeilde uit de Maas:
LE JEAN BART, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken; den 9den, des morgens, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M.A. Mingers en DE GRAAF VAN MUNSTER, kapt. E. Ulriks, naar Duinkerken en ANNA HERMINA, kapt. A.W. Bakker, naar Cardiff; de wind NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Van Maassluis wordt den 9 dezer gemeld, dat kapt. Smit bij Den Hoek ten anker gekomen is; die morgen zeilde DE JONGE FREDERIK, kapt. H.E.W. Boswijk, naar Lancaster; de wind NNO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Den 5 dezer is te Veere gearriveerd met Franse brikschip COLOSSE, kapt. J. Gorce, van Bordeaux naar Rotterdam bestemd, na in de avond van den 3den zijn ketting gebroken en op de Onrust te zijn gedreven, waar het, na gedeeltelijk gelost te hebben, gelukkig is afgebracht.

RC 100332
Rotterdam, 9 maart. Het schip HESPERUS, kapt. J. Oelsen, van Smyrna naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, den 5 dezer in Texel binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Het schip DE VERWACHTING, kapt. E.E. Valk jr. van Bordeaux naar Amsterdam, in Texel binnen, heeft door aanzeiling schade aan de boegspriet en jagerboom bekomen en enige zeilen gekapt.


Datum: 12 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen ELIZABETH, kapt. J. Morton, van Ipswich; JOHANNA OLETTA, (opm: mogelijk JOHANNA OTTILIA) kapt. K.J. Bolhuis, van Sunderland; GEZINA, kapt. S.T. Kramer, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 9 maart. Vertrokken: NEERLANDS WELVAREN (opm: 2-mast galjoot), kapt. O. Hanssens, naar Lissabon; DIDO, kapt. S. Huldt, naar Lissabon; JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap, naar Bordeaux; DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, naar Bordeaux; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, naar Liverpool; DE VROUW GELIDA, kapt. M.J. Louwerens, naar Londen; SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.A. Dykhuis, naar Cardiff; DE JONGE KAREL, kapt. R. Giezen, naar Cardiff; DE ONDERNEMING, kapt. H.H. Middel, naar Cardiff; DE JACOBINE, kapt. R.J. Klunder, naar Sunderland; VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart, op avontuur; HOOP, kapt. G. Nieuwland, naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, naar Londen.
(opm: voor de ONDERNEMING van kapt. Tjakke Jans Hazewinkel werd dit een van haar laatste zeereizen; de smak, bouwjaar 1805, werd in maart 1833 verkocht aan Jan Abrahams Hazewinkel en zien we op zee niet terug)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 8 maart. Vertrokken: ANNA SOFIA, kapt. S.O. Visser, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, vaart tussen Amsterdam en Hamburg, vervoer van passagiers en goederen. Overtocht binnen 36 uren.
Op zondag den 18 maart 1832 zal deze vaart wederom enen aanvang nemen en het stoomschip WILLEM DE EERSTE, vooreerst, de ene zondag van Amsterdam en de volgende zondag van Hamburg vertrekken; op het einde van de maand mei echter heen en terug, in correspondentie tredende met de tussen Lübeck en St. Petersburg varende stoomschepen, wordt de afvaart zowel van Amsterdam als Hamburg daarna geregeld en wel zodanig, dat alsdan van beide steden, iedere week gelegenheid ter overvaart zal zijn; voornoemde regeling zal aan het publiek bijtijds worden kenbaar gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia. Het gekoperde tweedeks fregatschip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. C. Kenk, van Amsterdam. Adres bij D' Arnaud en Co.
- Naar Batavia. Het gekoperde tweedeks brikschip DE ONDERNEMING, kapt. Jappe Alderts Engels, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
- Naar Batavia. Het gekoperde tweedeks fregatschip DE VEREENIGING, kapt. Albert Anton Herman, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co. Vertrekt 20 maart.
- Naar Batavia. Het gekoperde tweedeks fregatschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Klaas Harms Ruijl, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
- Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. Foppe Juurts Vlieger, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en F. der Kinderen. Sluit 31 maart.
- Naar Batavia. Het gekoperde tweedeks fregatschip DE VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. Dirk Boes Lutjens, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
- Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks driemast galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Govert Blom.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co. Vertrekt uiterlijk primo mei.
- Naar Suriname. Het gekoperde tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Naar Suriname. Het gekoperde tweedeks fregatschip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Rinke Tjebbes. Adres bij Hoyman en Schuurman, D. Aletrino en E. Winghouwer.
- Naar Suriname. Het gekoperde tweedeks fregatschip GODEFRIDA, kapt. Andreas Hanssen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Naar Suriname. Het gekoperde fregatschip DE SURINAAMSCHE FRIEND, kapt. Jan Philip Meijer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher, Nobel en Holtzapffel en D. Aletrino.
- Naar Suriname. De nieuw gebouwde en gekoperde schoener DE SNELHEID, kapt. Claus Wessels, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Demerary. Het gekoperde tweedeks fregatschip DE PLANTER, kapt. C. Jessen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en de wed. A. Henriques en Zoon.
- Naar Fernambuck en Bahia. Het Nederlands gekoperd schoenerschip HENRIETTA, kapt. Jacob K. de Vries. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, Coopman en De Witt en Lenaertz en De Vries en Co. Vertrekt 15 maart.
- Naar Bilbao. Het Nederlandse kofschip JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema.
Adres bij C. de Grijs en Zonen.
- Naar Port à Port. Het Nederlandse kofschip DOURO, kapt. J. Huges.
Adres bij H. Verweijde Czn.
- Naar Bremen. Het Nederlandse schip NOOIT GEDACHT, kapt. Jan Geltes.
Adres bij J.C. van Oven.
- Naar Bremen. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Pekeler.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt vóór of op 10 maart.
- Naar Bremen. Het schip DE VROUW METTRINA, kapt. F.D. Markwardt.
Adres bij Blikman en Co.
- Naar Danzig. Het Nederlandse kofschip MEINSINA, kapt. Jacob Abrahamsz. Zeilinga.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Elseneur en Windau. Het Nederlandse kofschip VRIESLAND, kapt. Enne Jacobs Drent. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman. Vertrekt 10 maart.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse smakschip DE VROUW GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter. ~ Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer.
- Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. Simon Gerrits Burga.
Adres bij Jan Corver en Co.
- Naar Bordeaux. Het Nederlandse schip HARMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen.
Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 24 maart.
- Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip HARMANUS, kapt. Hendrik van Veen.
Adres bij F. Smit.
- Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer.
Adres bij Van Olivier en Co., D' Arnaud en Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
- Naar Lissabon. Het Nederlandse kofschip EOLUS, kapt. Gerrit Zwanenburg.
Adres bij Van Ulphen en Ruijs.
- Naar Lissabon. Het Nederlandse schoener kofschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schuth. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
- Naar Malta en Konstantinopel en Smyrna. Het gekoperde Nederlands tweedeks brikschip MILLIADES (opm: MILTIADES), kapt. B.M. Corbière. Adres bij J. de Rooij.
- Naar Marseille. Het gekoperde Nederlandse schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. Volkert H. Kramer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en C. de Grijs en Zonen.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer. Adres bij Blikman en Co.
- Naar Hamburg en Altona. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Frederiks.
Adres bij Blikman en Co.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM I, kapt. Jan Hendrik Savert.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en Blikman en Co. Sluit 17 maart.
- Naar Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip ENGELINA, kapt. G.T. Borst.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Kopenhagen. Het Nederlandse smakschip DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit.
Adres bij Da Costa en Bueno. Vertrekt 17 maart.
- Naar Kopenhagen. Het Nederlandse kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis Hitman. Adres bij Da Costa en Bueno.
- Naar Kopenhagen. Het Nederlandse kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. Hendrik J. Hazewinkel. Adres bij B.J. van Hengel.
- Naar Lübeck. Het Nederlands schip JOHANNA MARIA, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij H. Gullen.
- Naar St. Petersburg. Het kofschip NIMPHEA, kapt. Harm K. de Weerd, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Co. en F. der Kinderen.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Friedrichstadt, Rendsburg en Kiel. Het Nederlands schip DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering. Adres bij J.C. van Oven.


Datum: 13 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 maart. Binnengekomen: TWO FRIENDS, kapt. J. Richardson, van Boston, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Bordeaux.
11 maart. ANNA MARIA, kapt. J.F. Muis, van Londen; DE JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, van Newcastle, liggen beide in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 maart. Vertrokken: PHOENIX, kapt. D.T. Visser, naar Buenos Aires; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Lissabon; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; JOHANNA HENRIETTA, kapt. J. Meyer, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de ZEEUW, kapt. C.J. van Driesten, van Cádiz, met zout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Van den 7 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: CLEMENCE PEPPINA, kapt. P. Tatare, van Messina, met fruit; EXETER, kapt. J. Bailay, van Havanna, met suiker; MEDUSA, kapt. J.A. Bunnemeijer, van Londen, met stukgoederen, aan visite van quarantaine onderworpen; DIE HOFFNUNG, kapt. P. de Boer, van Bordeaux, met wijn; THE GIPSEY, kapt. W. Boag, van St. Domingo, met koffie; PALEMAN, kapt. N. Malmgren, van Marseille, met stukgoederen; THE SUSAN, kapt. Ch. Cheever, van New York, met katoen en huiden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en den 8 en 9 dezer van onze rede naar zee gezeild: de REMBRAND, kapt. C. Huygens, met steenkolen; DE JONGE JOHANNES VAN LETTEN, kapt. J. Damster, met ballast, beide op avontuur; THE GANGES, kapt. W.W. Johnson, naar Havanna en DER ECLIPSE, kapt. A.P. Andersen, naar Malaga, beide met ballast; METEORE, kapt. J. Stappers, naar Rio de Janeiro, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam 9 maart. Naar men verneemt, zullen de nieuwe schutsluizen van het Amsterdamse dok tegen mei a.s. in gereedheid zijn en zal bij de plechtige opening de brik aan welke de naam VAN SPEYK is gegeven het eerst daardoor varen.
Zr.Ms. stoomboot SURINAME is l.l. woensdag van voor Vlissingen naar Helvoet vertrokken, om naar men verzekert, de graaf van Orloff naar Londen over te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. Den 9 dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas:
SOVEREIGN, kapt. W. Pratt, naar Shoreham; ANNETTE, kapt. K. van den Oever, naar Liverpool, en COLONEL EVANS, kapt. H. Harnden, naar Rye en arriveerden LADY HARVEY, kapt. W. March en MARCH, kapt. J. Smith, van Hull en HECTOR, kapt. J. Minnen, van Bordeaux.
Den 10den, des morgens, zeilden CORNELIUS STAR, kapt. P.C. Kramer, naar Jersey en NEPHTUNIS, kapt. W.A. Bakker, naar Liverpool; des avonds PRINCE LEOPOLD, kapt. J. Allison, naar Hull en MORNING STAR, kapt. D. Green, naar Duinkerken; de wind ONO en O en mistig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Den 10 dezer is te Maassluis niets gepasseerd. Den 11den is kapitein Smit, die bij de Hoek ten anker lag, wel in zee gekomen; de wind ONO en O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Den 11 dezer, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis:
MARIA, kapt. J.K. de Wijk, naar Liverpool. De kapiteins J. Williamson, R. Mitcolf, J. Reed, W. Kimmance, J. Dods, J. Jordan en B. Dickenson zijn van de quarantaine ontslagen; de wind ZW, stil en mistig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. Den 12 dezer, des morgens, arriveerde in de Maas:
DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken; de wind O. Den 12 dezer, voor posttijd, is te Maassluis niets gepasseerd; de wind NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. Kapt. C. Spiegelberg, van Suriname te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat bij zijn vertrek van Suriname, door kapt. J.A. de Haas, van Amsterdam aldaar aangekomen, bericht was geworden dat de schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart en ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, beide van Amsterdam naar Suriname, voor de rivier van Suriname waren gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Tot onze bittere droefheid hebben wij de officiële tijding ontvangen dat onze geliefde zoon, Johan Carel Godfried, luitenant bij Zijner Majesteits Koloniale Marine in Oost-Indië, in de ouderdom van 31 jaren en 8 maanden, den 22 juni 1831 is overleden, op een zeereis naar Nieuw Guinea, commanderende Zijner Majesteits koloniale schoener SIREEN. Delft, den 10 maart 1832. S. Brennwald. J.M. Brennwald, geb. Kasling.
Uit hoofde van onze menigvuldige betrekkingen en vrienden buiten deze stad, gelieve men deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen.


Datum: 14 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 maart. Binnengekomen: CYGNET, kapt. W. Wincomb, van Yarmouth. – Van de quarantaine ontslagen, JOHN, kapt. J. Stephenson, van Newcastle; THE SPRING, kapt. W. Burton, van Newcastle; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Sunderland; ANN, kapt. W. Stekling, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 maart. Binnengekomen: GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Sunderland, ligt in quarantaine; van de quarantaine ontslagen HOPE, kapt. W. Coussins, van Ipswich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 maart. Binnengekomen: ALBERDINA, kapt. G. Venema, van Sunderland; DE VROUW ETTJE HINKEN, kapt. J. Hook, van Carolinerziel (opm: Carolinensiel), liggen alle twee in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 maart. Vertrokken: JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, naar Bordeaux; COMMERCIEN, kapt. J. Pedersen, naar Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 maart. Vertrokken: JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, naar Liverpool; JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, naar Hull; TITIA, kapt. J.J. Zelling, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 maart. Vertrokken: DE VROUW AGATHA, kapt. H.B. Otten, van Rotterdam naar Duinkerken; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Boon, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bericht aan de zeevarenden.
De Directeur-Generaal voor de Marine brengt ter kennis van de zeevarenden en verder daarbij belanghebbenden, dat, volgens een ontvangen bericht van Zr.Ms. consul te Deal, een vlottend lichtschip is geplaatst geworden, bezuiden van en in de nabijheid van de South Sand Head van de Goodwin Sands, waarop iedere nacht, van zonsondergang tot aan zonsopgang, een licht zal worden ontstoken. Zullende bij het bekomen van opgave van de juiste merken, waarop dit schip is liggende, deswege een nadere aankondiging worden gedaan.
's Gravenhage, den 9 maart 1832. De directeur-generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Riga. Het Nederlandse kofschip PIETERNELLA, kapt. Jan Abrahamsz. Schuring.
Adres bij Hakenson, Jansen en Comp.
- Naar Stettin (door de Sont). De Nederlandse kof BOUGINA, kapt. Remke J. de Jonge.
Adres bij Blikman en Comp.
- Naar Stettin. Het Nederlandse kofschip DE JONGE YPE, kapt. Eysse Jans Karst.
Adres bij F. der Kinderen. Vertrekt vóór of op 27 maart.


Datum: 15 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 17 februari. Gedurende het jaar 1830 zijn in de haven van Bordeaux 48 Nederlandse schepen binnengekomen, als: 16 van Amsterdam, 7 van Rotterdam, 2 van Groningen, 2 van Medemblik, 2 van Antwerpen en Ostende, 2 van Nantes, 6 van Dantzig, 1 van Cork, 1 van Havre, 1 van Exceter, 4 van La Rochelle, 2 van Dieppe, 1 van Curaçao en 1 van St. Thomas, merendeels geladen met kaas, hout, koffie en cacao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 maart. Binnengekomen: VROUW ALIDA, kapt. L.R. Nieuwveen, van Sunderland; HENRIETTE, kapt. W. Anderson, van Sunderland, liggen beide in quarantaine.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 maart. Heden arriveerde alhier het schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. P. Kraaij, den 27 november vertrokken van Amsterdam

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 maart. Eergisteren is van onze rede naar zee gezeild MARIA, kapt. A.H. Solters, van Antwerpen naar Marseille, met glas en spijkers.
Sedert den 10 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
HENRIETTE, kapt. F. Beniest en AGNES, kapt. W. Bright, beide van Londen, met stukgoederen, moeten quarantaine houden; BALDER, kapt. S.D. Holst, van Noorwegen, met houtwaren; SYBILLA, kapt. E. Thornhill, van New York, met katoen, rijst en tabak; THE MARS, kapt. H. Way, van Liverpool, met zout en stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, het Nederlands galjootschip MARGARETHA, kapt. Hendrik Hagers.
- Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. Cornelis Ouwehand, om den
17 dezer te vertrekken.
- Naar Stettin, het Nederlands smakschip ZEELUST, kapt. Jan Folkert Deddes.
- Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip STAD GRONINGEN, kapt. Jan Jans
Kortrijk.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ALIDA FROUWKINA, kapt. Jan Hiddes
Mulder.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip VREEDE, kapt. C. van der Mussele.
- Naar Suriname, het brikschip AGENORIA, kapt. Willem van der Kolff.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 maart. Den 12 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis: AMARANTH, kapt. J. Meldrim en JOHN, kapt. G. Waters, van Sunderland en JAMES EN ANN, kapt. W. Creem, van Newcastle, welke in quarantaine op de rede liggen;
de wind ZZW en mistig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Den 13 dezer, voor posttijd, is in de Maas en te Maassluis niets gepasseerd; de wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 maart. Den 13 dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis:
DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen, en is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat vertrokken en zeilde THOMAS, kapt. W.L. Hally, naar Dundee.
Den 14den, des morgens arriveerde kapt. Bridge, met de brieven van den 10 dezer, van Harwich en zeilden TYRO, kapt. J. Frey, naar Plymouth; HIPPOLITE, kapt. A. Langhetée en VICTOIRE, kapt. R. Ringuez, naar Duinkerken; Zijner Majesteits stoomschip SURINAME, luitenant Franke, naar Londen en kapt. Bridge, met de brieven van den 14 dezer, naar Harwich; de wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Den 14 dezer, des morgens, zeilden uit de Maas:
THETFORD, kapt. W. Pattrick, naar Hull; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, naar …; CATHARINA, kapt. B.H. Cymann, naar Sunderland; TRUE BLUE, kapt. E. Teasdell, naar Lynn; GEORGE, kapt. G. Gray, naar Londen; CORAL, kapt. P. Liggeth, naar Ypswich; DE VROUW PETRONELLA, kapt. J. Noord en FORTUNA, kapt. C.J. Behrends, naar de Oostzee. Er zijn 3 à 4 schepen in het gezicht; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Den 14 dezer, des morgens, zeilde van Maassluis: GERARDA MARIA (opm: tjalk), kapt. B.K. Dekker, naar Hamburg; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Nulck, J.E. Lublink, P. Bel, J. Boelen, C.A. Schroder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 26 maart 1832, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair, welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DE JONGE WILLEM (opm: bouwjaar 1817), laatst gevoerd door kapt. P.IJ. Jobs, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen, wijd 5 ellen 38 duimen, hol 2 ellen 63 duimen en alzo gemeten op 151 tonnen; breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, cargadoors.
(opm: verkocht, nu PAULINA, kapt. J. Heuken)


Datum: 16 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 maart. Binnengekomen: ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, van Batavia; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Port à Port, na visitatie van de quarantaine ontslagen; LIXON, kapt. B. Jane, van Smyrna, laatst van Cowes, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Harwich; AURORA, kapt. R.E. Betten, van Nieuwharlingerziel (opm: Neuharlingersiel).
12 maart. DE VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, van Danzig; DE VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, van Koningsbergen; AMPHITRITE, kapt. H. Breckwoldt Lut, van Koningsbergen; DE GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinksterboer, van Memel; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Memel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Scroder, van Hamburg; DIE HOFFNUNG, kapt. V. Pieper Pz., van Hamburg; LANDDROST VON DORING, kapt. C. Tampke, van Hamburg; ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampke, van Hamburg; van de quarantaine ontslagen MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 maart. Vertrokken: MERCUUR, kapt. J.A. Schulte, op avontuur; VIER GEZUSTERS, kapt. K.M. Gnodde, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 11 maart. In de avond van den 8 zijn met de stoomboot de SCHELDE van Breskens te Vlissingen binnengebracht zeven Belgische deserteurs, in volle wapenuitrusting, alle Pruisen van geboorte, behorende tot het corps étrangers te Brugge, zijnde een macht van een korporaal en zes man, die tot de onzen in het 4de district is overgelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, groot 86 ton, met complete inventaris, in het jaar 1827 nieuw uitgehaald. Te bevragen in het Ruiterskwartier letter E no. 225 te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler te Grouw zal publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een gaaf en wel onderhouden hekschuiteschip, genaamd de JONGE BOUKE, met platte luiken, in den jare 1825 nieuw uitgehaald van de werf der eigenaren Wijtze en Johs. Tjallings, te Grouw, alwaar hetzelve ook thans ligt te bezien, lang over steven 17 el 6 palm, wijd 3 el 6 palm, en hol naar vereist, zijnde van gelijke wijdte als den Leidschen Dam, daardoor zeer geschikt en door Keimpe Jans van Keimpema ook meest gebruikt tot vervoer van turf op Leiden en Den Haag, met zeil en treil en alle verdere losse goederen, daarbij benodigd volgens inventaris, alles in den besten staat. Dadelijk na de finale toewijzing voor den koper vrij te aanvaarden. Wie gading maken, komen op woensdagen den 28 maart 1832, ten huize van de kastelein Jacob Arends de Jong, te Grouw, bij de provisionele, en den 11 april daaraanvolgende ten huize van de kastelein Tiete Visser, aldaar, bij de finale toewijzing, telkens des avonds om 6 uren, en kopen op condities dan voor te lezen en inmiddels te vernemen zijn bij de notaris voornoemd, alsmede bij deszelfs collega Jhr. Waubert de Puiseau in de Lemmer. (opm: LC 060432 meldt dat is geboden NLG 1500.)


Datum: 17 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks schoener galjootschip JOANNES ARNOLDUS, kapt. Pieter Jacobus Kerkhoven, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher. Vertrekt 20 maart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 maart. Binnengekomen: UNION, kapt. A. Gallaway, van Londen; ARUS, kapt. R. Hazewinkel, van Sunderland, liggen beide in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 maart. Hedennacht is alhier tegen het strand van het Westeinde van dit eiland vastgeraakt een schoener, de naam onbekend, de equipage was nog aan boord en misschien dat het met het gunstige weer gelukte het schip met de vloed af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 13 maart. Binnengekomen: ANNA MARGARETHA, kapt. J. Tampke, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 maart. Binnengekomen: KLAZINA DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Lissabon; HOOP, kapt. S. Koor, van Duinkerken; HERCULES, kapt. T. Stock, van Newcastle; SOPHIA, kapt. A. Paerson, van Newcastle; FANNY, kapt. J. Reet, van Sunderland; WEDLANDS, kapt. S. Borner, van Sunderland; JANE EN MARGARETHA, kapt. S. Gowland, van Sunderland; GEORGE, kapt. J. Carnbell, van Sunderland, de 6 laatste liggen in quarantaine; CREOLE, kapt. J. Bendixson, van Rio de Janeiro, laatst van Cowes, dezelve is met het naar binnen zelen op Scheelhoek aan de grond vastgeraakt, hebbende een loodsboot tot assistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 maart. Vertrokken: EUROPA, kapt. J.B. de Jong, naar St. Ubes; DE DOLPHYN, kapt. A. Sluik, naar Port à Port; ELISABETH, kapt. J. Morton, naar Ipswich; DE VREDE, kapt. D. Wiersma, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 maart. Vertrokken: JACOBUS, kapt. B. v.d. Tak, naar Batavia. Bij vertrek van de post, een Hollands 3-mastschip in het gezicht zijnde AUGUSTA, kapt. H. Peters, van Ostende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar St. Petersburg, om met de eerste schepen te zeilen, het Nederlands kofschip de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema.
Adres bij de Cargadoors J.B. ’t Hooft, aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop dezer maand, de dag nader te bepalen, zal door de vendu-meester ter dezer stede publiek worden verkocht de gekoperde romp van het Russische schip LONDON, zonder inventaris, zo als hetzelve thans is liggende te rede van Soerabaija.
Soerabaija, 10 maart 1832.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 maart. Heden arriveerde alhier het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 29 september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Gisteren werd alhier, in de Nieuwe Kerk, door de commissie, ter regeling van de werkzaamheden toe oprichting van het gedenkteken aldaar, voor de luitenant ter zee .J.C.J. van Speyk, de eerste steen van hetzelve gelegd. Naar men van goeder hand verneemt, zal het monument in de eerste dagen van mei geheel gereed
zijn en de ontdekking van hetzelve waarschijnlijk mee de plechtige begrafenis van de overblijfselen van de held in verband gebracht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Den 15 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, naar ……; DE GOEDE HOOP, kapt. J.R. Stomp, naar Hamburg en ALGEMEEN BELANG, kapt. T. Helm, naar IJsland; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. Van Hellevoetsluis wordt van den 16 dezer gemeld, dat het schip CREOLE, kapt. J. Bendixson, met hoog water van Scheelhoek afgebracht en in vlot water gekomen is. Den 15, des namiddags zeilde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en arriveerden EARL OF BATHURST, kapt. E. Early, van Londen en ligt in quarantaine op de rede; HARVEY, kapt. W. Cook en DELPHINE, kapt. Wouin, van Duinkerken; den 16, des morgens, kapt. Hammond, met de brieven van den 14 dezer, van Harwich en Zr.Ms. stoomschip SURINAME, luitenant Franken, van Londen; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. Den 15 dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas:
ARROW, kapt. J. Williams, van Yarmouth; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. Den 6 januari laatstleden is te Suriname gearriveerd het schip PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Volgens brief van den 4 dezer van kapt. W. Antons, voerende het schip DER JUNGE HEINRICH, van Bordeaux naar Amsterdam, te Bordeaux teruggekomen (bevorens reeds gemeld), was hij toen gereed om de volgende dag de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag den 3 april 1832, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk A, No. 458, publiek te veilen: Het snelzeilend Nederlands smakschip MERCURIUS, lang over steven 21,7 el, wijd 4,9 el, hol 2,35 el, groot circa 55 roggelasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, zeilen, touwen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Wijnhaven, nabij de Wijnbrug.


Datum: 19 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 maart. Binnengekomen: LOUISA, kapt. N. Brewer, van New York, na visitatie van de quarantaine ontslagen; MARIA JENSINA, kapt. N. Mogensen, van Livorno; PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van Sunderland, ligt in quarantaine; WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Marseille; CORNELIA, kapt. J. Zwaga, van Londen; DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. A. Stegenga, van Londen, de laatste 2 liggen in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen: GALLANT, kapt. J.F. Jackson, van Sunderland; GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Muller, van Sunderland; THE PROBITY, kapt. H. Hardy, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 maart. Binnengekomen: FLORA, kapt. J. Maldon, van Ipswich, ligt in quarantaine, zijnde de schoener gisteren tegen het strand gemeld.


Datum: 20 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 maart. Binnengekomen: ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Batavia en de Kaap de Goede Hoop; ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Lissabon. Na visitatie van de quarantaine ontslagen PHILOMENE, kapt. T. Kulper, van Hamburg, gedestineerd naar Antwerpen; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, van Nieuwharlingerziel (opm,: Neuharlingersiel), als bijlegger naar Antwerpen. De laatste 2 liggen in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen JANE, kapt. H. Dixon, van Smyrna.
18 maart. PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Suriname; EAGLE, kapt. P. Nye, van New Bedford, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Geen postschuit aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 maart. Binnengekomen: MARKET MAID, kapt. W. Stock, van Duinkerken; RANGER, kapt. D. Ancher, van Hull; DORTENAAR, kapt. F. van Ginkel, van Batavia; FORTUNA, kapt. H. v.d. Kolf, van Nantes; JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, van Alexandria, in Egypte; AGENORIA, kapt. A. Howe, van Newcastle, de laatste 2 liggen in quarantaine.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 maart. Het fregatschip de DORTENAAR, vrijdag namiddag ten 4 ure van Batavia te Hellevoetsluis binnen gelopen, en zondag voormiddag onder de Klundert en heden morgen in de Kil ten anker gekomen, wordt heden tegen de avond voor deze stad gewacht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 maart. Naar men verneemt heeft de heer De Cock van Antwerpen, zich sedert enige tijd te Rotterdam gevestigd hebbende, aldaar den 14 dezer voor het tribunaal bij beëdigde acte verklaard, eigenaar te zijn van vijf kapitale koopvaardijschepen, waarop hem het recht is toegekend om die onder Hollandse vlag te doen varen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 maart. Heden arriveerde alhier het schip VIER GEBROEDERS, kapt. J.C. Lupcke, den 27 november vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 17 maart. Eergisteren zijn alhier gearriveerd L’ACTIF, kapt. T. Nosten, van Duinkerken, met steenkolen en CORNELIA HENDRIKA, kapt. J. Seeuwen, van Rotterdam, met ballast.
Gisteren is van hier naar Duinkerken vertrokken THE PRINCE OF SAXE-COBOURG, kapt. J. Ladd, met gerst.
Van den 14 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
WILLEM LODEWIJK, kapt. J.C. Nieschwager, van Liverpool, me zout en stukgoederen; FREDERIK, kapt, W.H. Wagenaar, van Bordeaux, met wijn; DIE ANNA, kapt. D. Reffen, van Emden, met gerst; JULIANA, kapt. J. Bienvenue, van Guernsey, met huiden en suiker;
LE BEARNAIS, kapt. A. Sueur, van Havre-de-Grace, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 14 dezer van onze rede naar zee gezeild: de PELLIKAAN, kapt. J.L. Vroom, naar Leith, met boomschors; DE VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden en LE ST. AIGNAN, kapt. P. de Joye, beide naar Duinkerken, met spijkers en glas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 maart. Een schoener, de naam onbekend, is in de nacht tussen den 13 en 14 dezer op het Westeinde van Vlieland gestrand, doch zou misschien met de vloed weer afgebracht kunnen worden; de equipage was nog aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Het schip DE HOOP, kapt. J.P. Meyer, van Riga naar Schiedam, te Emden binnen, heeft den 28 februari de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 maart. Van Thisted, op Jutland, wordt van den 7 dezer gemeld, dat op die kust verscheiden scheepspapieren waren aangespoeld, afkomstig van het te Groningen thuis behorende schip de VROUW EGBERDINA, kapt. A.J. Visser (opm: smak, bouwjaar 1819; kapt. Arend Jan Visser), waardoor men veronderstelt, dat dit schip verongelukt zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Het schip INDUSTIE, kapt. P. van Duivenbode, van Rotterdam naar Liverpool, is den 6 dezer te Portsmouth binnengelopen.


Datum: 21 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 maart. Binnengekomen: JEANNETTE, kapt. H. Pundt, van Suriname; DE JUFFER JEANNETTE, kapt. J. van Buuren, van Marseille; DIE HOFFNUNG, kapt. J.H. Bruhn, van Leer, als bijlegger naar Vlissingen, ligt in quarantaine; VROUW AAGJE, kapt. C. Klok, van Londen; AURORA, kapt. G. Park, van Newcastle, liggen beide in quarantaine. – Van de quarantaine ontslagen HENRIETTE, kapt. W. Anderson, van Sunderland; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, van Sunderland; PHILOMENE, kapt. F. Kuiper, van Hamburg naar Antwerpen; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Paulus, van Nieuwharlingerziel (opm: Neuharlingersiel), naar Antwerpen; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen; DE JONGE JAN, kapt. J.S. v.d. Meulen, van Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 maart. Binnengekomen: ELSABE, kapt. F. Stehr, van Hamburg. Van de quarantaine ontslagen ALBERDINA, kapt. G.G. Venema, van Sunderland; ETTJE HINKEN, kapt. J. Hook, van Carolinensiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 maart. Binnengekomen: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen, is onder quarantaine naar het Hitserschegat gezeild; kapt. J.D. Williams, kapt. J. Mildreme en kapt. J. Water zijn uit de quarantaine ontslagen; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Liverpool; HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool; ZWALUW, kapt. H. Willingham, van Inverkeithing; PRINS FREDRIK, kapt. G. Hart, van Londen; GOODWEL, kapt. P. Mennel, van Sunderland; ROBBERT, kapt. J. Raekel, van Sunderland; RHINE, kapt. J. Watson, van Leith. De laatste 4 liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 maart. Vertrokken: HOPE, kapt. W. Coussins, naar Londen; WENNERNE, kapt. T. Olsen, naar Oostrissoer; CATHARINA, kapt. H.G. van Dam, op avontuur; VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, op avontuur; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, op avontuur; NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenie, op avontuur; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, op avontuur; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, op avontuur; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar New York. Het nieuw gebouwd schoener kofschip CATHARINA MARIA, kapt. H.H. Kral, van Amsterdam.
Adres bij Van Olivier en Comp.
- Naar Cadiz en Gibraltar. De Nederlandse kof DIANA, kapt. H. Visman.
Adres bij Van Olivier en Comp., D' Arnaud en Comp. en Van den Beij en Kroon.
- Naar Lissabon. Het Nederlandse galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. Cornelis Haasnoot.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW GESINA, kapt. A.W. Banting.
Adres bij Blikman en Co.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) ELSINA, kapt. B.H. Schuur.
Adres bij Blikman en Co.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse smakschip DE VROUW MAAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman en Co.


Datum: 22 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 maart. Binnengekomen: VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Londen, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 maart. Binnengekomen: HOOP, kapt. D. Guyt, van Liverpool; FANNY, kapt. R. Withsword, van Hull; ALKMAAR, kapt. J. Heath, van Londen, ligt in quarantaine; kapt. A. van Luyk, kapt. J. Reed, kapt. S. Borner, kapt. J. Goland en kapt. J. Cambell zijn uit de quarantaine ontslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Liverpool, met zout, en de HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool, met zout en stukgoederen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 19 maart. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapitein Franck, is ll. woensdag
van Hellevoetsluis naar Londen vertrokken. Naar men verzekert, is hetzelve de overbrenger van nadere, zeer gewichtige voorstellen van de Nederlandse Regering, nopens onze aangelegenheden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Op den 1 november l.l. strandde bij de Hoek van Holland, het Engelse brikschip WATERLOO, gevoerd door kapt. H. Morrison, komende van Leith en bestemd naar deze stad. De equipage en passagiers, te samen 11 in getal, waren in groot gevaar van hun leven te verliezen, toen zij gelukkig gered werden door de onverschrokken menslievendheid
van de havenschipper Gerrit Mus en zijn knecht Jan van Zanten, die, geholpen door twee Engelse zeelieden, met de loodsboot No. 1, van Maassluis, te hulp snelden. Dit geval, door de heer consul van Groot-Brittannië alhier ter stede ter kennis van het Britse Gouvernement gebracht zijnde, heeft het besloten, gemelde twee edele mensenvrienden ieder 5 pond sterling als een vererende beloning toe te leggen, welk geschenk dan ook aan hen door gemelde heer consul van Groot-Brittannië is overhandigd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 maart. Heden is alhier ter rede gekomen HALLOO, kapt. E. Otting, van Hull naar Ostende gedestineerd, met stukgoederen; moet quarantaine houden.
Sedert den 17 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
DE VROUW MARGARETH, kapt. F. Hammerman, van Bremen, met tabak, lood en traan; HERCULES, kapt. T. Stevens, van New York, met katoen, rijst en koffie; LA BELLE ALLIANCE, kapt, O.A. Willman, van Londen, met suiker en koffie; NAYADE, kapt. P. Lobnis, van Flensburg en DE JONGE CAROLINA, kapt. H.A. Rosendaal, van Londen, beide met
stukgoederen; DIANA, kapt. J. Diense, van Hull, met manufacturen; THE CLIFTON, kapt. W. Molly, van Londen, met lijnzaad; de vijf laatstgemelde moeten quarantaine houden; ZEPHYR, kapt. S. Nielsen, van Messina, met fruit; PAULINE, kapt. K.H. Brand, van Boston, met suiker, koffie en katoen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 20 maart. Eergisteren is alhier komen binnenstormen de Engelse brik LEONORA, kapitein R. Hall, van Sunderland, met steenkolen, naar Vlissingen of elders gedestineerd.
Heden is de Engelse schoener EXPERIMENT, kapitein Kannedy, van Londen naar Gent gedestineerd, met stukgoederen, door verlies van ankers en ketting, aan de grond geraakt en zeer gevaarlijk vast zittende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, het Nederlands galjootschip MARGARETHA, kapt. Hendrik Hagers.
- Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
- Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. Cornelis Ouwehand; ligt
gereed.
- Naar Stettin, het Nederlands smakschip ZEELUST, kapt. Jan Folkert Deddes.
- Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip STAD GRONINGEN, kapt. Jan Jans
Kortrijk.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ALIDA FROUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip VREEDE, kapt. Cornelis van der
Mussele.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar St. Petersburg, het Nederlands smakschip ZORG EN VLIJT, kapt. Jan Hendriks Uil,
om met de eerst varende schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. Het Nederlandse stoomschip WILLEM I, kapt. J.H. Savert, met stukgoederen in de nacht tussen den 17 en 18 dezer van Amsterdam naar Hamburg vertrokken, is voor Nieuwendam vastgeraakt, doch de volgende middag weer vlot geworden en heeft terstond de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 maart. De schoener, bevorens gemeld op Vlieland gestrand; is genaamd FLORA, kapt. J. Mauldon, van Ipswich naar Harlingen; zijnde weer afgebracht, in het Vlie binnengekomen en onder quarantaine gelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. Het schip PHOENIX, kapt. D.T. Visser, van Amsterdam naar Buenos- Aires, is den 15 dezer te Deal binnengelopen, doch heeft terstond de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. Het schip CORNELIS STAR, kapt. S.T. Kramer, van Rotterdam naar Jersey, is den 13 dezer te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. Volgens brief van Suriname, van den 16 januari, zou het schip LOUISA BARBARA, kapt. F.H. Zeylstra, den 10 februari, het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, tussen den 10 en 15 dito en het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, tussen den 15 en 20 dito van daar naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 23 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 maart. Binnengekomen: ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Uges, van Newcastle; TORTOLA, kapt. F. Anderson, van Sunderland, liggen beide in quarantaine. ARUIS (opm: galjoot ARIUS), kapt. R.C. Hazewinkel, van Sunderland; DIE HOFFNUNG, kapt. S.H. Bruhn, van Leer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 maart. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, van Hull, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 maart. Binnengekomen: LADY LOUWRA, kapt. C. Pallandt, van Newcastle; CAROLINE, kapt. M. Wilkinson, van Sunderland; REBECCA, kapt. J.B. Anderson, van Sunderland; OSWALD, kapt. P. Thompson, van Sunderland; EARL TALBUT, kapt. T. Armstrong, van Sunderland; RICHARD, kapt. H. Lee, van Sunderland; ECHO, kapt. H. Anderson, van Sunderland, de laatste 6 liggen in quarantaine op de rede. BONITO, kapt. S. Warriot, van Hull; VALLIANT, kapt. G. Halten, van Sunderland. Dezelve is door de harde wind voor zijn ankers gaan drijven en op het plaatje vastgeraakt, is door hulp van een ijssloep met hoogwater eraf en door lekkage in de voorhaven van het kanaal gebracht. OTELLO, kapt. A. Scott, van New York; EUGENIE, kapt. W. Richard, van Boston; COORON, kapt. R. Ancher, van Sunderland; EBOANI, kapt. M. Lamb, van Sunderland, de laatste 3 liggen in quarantaine.
PLDA 230332
Oostende, 18 maart. Aangekomen PAULINA, Denduys (opm: galjoot PAULINE, kapt. J. Denduyts), CERES, Nannings (opm, kof, kapt. N. Nannings), FLORA, Christen, (opm: brik, kapt. H. Christen), FREDERIKA, Vandenkirkhove (opm: schoener FREDERICA, kapt. P.J. van den Kerckhove), alle van Liverpool.
LC 230332
Advertentie Te koop een schuitescheepshol. Te bevragen bij H.A. Westerhuis, scheeps-timmerman te Wartena, alwaar hetzelve is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur voor de tijd van vijf of zeven jaren een zeer wel gesitueerde scheepshelling met drie slepen, timmerschuur, enz., staande en gelegen te Ezumazijl onder Anjum. Te bevragen bij de mede-eigenaar IJpe E. Botma te Anjum.


Datum: 24 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 22 maart. Binnengekomen: JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Suriname; LOUISA BARBARA, kapt. F.H. Zeylstra, van Suriname; EUROPE, kapt. W. Baxtel, van Newcastle; JACOBINE, kapt. R.J. Klunder, van Sunderland, de laatste 2 liggen in quarantaine; ELISABETH MARIA, kapt. J.J. Okkes, van Cette; HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, van Sunderland, ligt in quarantaine.
Van de quarantaine ontslagen PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van Sunderland; kapt. J.J. Kiers, bovengemeld rapporteert dat den 4 februari te Suriname zijn gearriveerd DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Amsterdam; ALEXANDER, kapt. N.N. van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen FLORA, kapt. J. Mauldon, van Ipswich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 maart. Vertrokken: WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Savert, naar Hamburg, stoomboot, zijnde den 19 dezer teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Personen of families, met ulto. maart de reize naar Batavia verlangende te doen, per het nieuw gekoperd fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. F.J. Vlieger, thans nog liggende aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Bikkerstraat, gelieve zich aldaar te verstaan met de kapitein en voor goederen met cargadoors in de aanslagbiljetten vermeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 maart. Heden morgen is voor deze stad ten anker gekomen het fregatschip de DORTENAAR, gevoerd door F. van Ginkel, van Batavia met suiker, koffie, enz.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 maart. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, kapt. ter zee J.P. Machielsen, den 29 oktober vertrokken van Vlissingen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 20 maart. Zr.Ms. stoompacket SURINAME, welke woensdag den 14 dezer,
met depêches van ons gouvernement, naar Londen was vertrokken, is reeds l.l. maandag teruggekomen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 maart. Ter gelegenheid van de verjaardag van het roemruchtig feit van de matroos der 2de klasse, de ridder Jacob Hobein, ingevallen op den 19 dezer, heeft de regering van 's Gravenhage een brief geschreven aan den wel. edel gestr. heer jhr. Lewe
van Eduard, kommandant van Zr.Ms. scheepsmacht op de Schelde, ter geleide van het besluit van de raad van die stad, den 12 augustus des vorigen jaars genomen, ter duurzame herinnering aan voormelde daad, en van de medaille, welks vervaardiging bij dit besluit was vastgesteld, om die aan de dappere Hobein uit te reiken. Deze medaille, van zilver en
ter grootte van 8 duimen 8 strepen Nederlandsche maat, stelt aan de ene zijde voor, de daad zo als dezelve zich heeft toegedragen, met het opschrift: Zijne trouw wijkt voor water noch vuur, en is, aan de andere zijde, met het volgend opschrift versierd: De stad 's Gravenhage aan haren medeburger, den ridder Jacob Hobein, voor de trouw, kloekmoedigheid en zelfopoffering, waarmede hij, op den 19 maart 1831, voor het fort Philippine, in het midden der golven, zijne boot redde en hare vlag behield.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 maart. Den 21 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis: PEMBROKE, kapt. E. Wallis, van Charleston; SWIFT, kapt. H. Spenlof, van Hull; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Newcastle; TRITON, kapt. G. Young, van Blaitnook en LOUER, kapt. R. Sanderson, van Sunderland; de drie laatste liggen in quarantaine op de rede. Den 22, des morgens, zeilden kapt. Hammond, met de brieven van den 17 en kapt. Mortleman, met die van den 21, naar en arriveerde kapt. Bridge, met de brieven van den 21, van Harwich. Kapitein A. Plug is van de quarantaine ontslagen; de wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 maart. Den 21 dezer, des avonds, arriveerde in de Maas:
LE JEAN BART, kapt. J. Aulebert, van Duinkerken; de wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 maart. Den 22 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
DE VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. Besseling, van St. Ubes, als bijlegger; GEPKE BROUWER, kapt. K.J. Musch, van Bordeaux; CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik en DE ZEEMEEUW, kapt. M. Harkema, van Liverpool; LAVINIA, kapt. T. Bloom, van Goole; COMMERCE, kapt. B. Fish, van Aldbro; VESTAL, kapt. J. Young en BELCETY, kapt. T. Bell, van Sunderland; de twee laatste liggen in quarantaine op de rede. Den 23, des morgens, PRINCE LEOPOLD, kapt. J. Allison, van Hull en OBY, kapt. G. Ray, van Yarmouth; de wind WZW.
Den 22 dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas:
BERGENS HANDEL, kapt. J.C. Weese, van Bergen en ligt quarantaine; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 maart. Den 16 november 1831 is te Batavia gearriveerd het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener.


Datum: 26 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 maart. Binnengekomen: DE VROUW MONA, kapt. J.H. Aden, van Duinkerken; St. Ayan, kapt. P. Dejou, van Duinkerken; MINERVA, kapt. W. Garrick, van Sunderland; DE FREDERIKA, kapt. A. Lourens, van Kiel, de laatste 2 liggen in quarantaine; van de quarantaine ontslagen DE JONGE CHRISTOFFEL, kapt. T. Looper, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 22 maart. Binnengekomen: FRAUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jong, van Sunderland; HOFFNING, kapt. J.F. Berding, van Memel, liggen beide in quarantaine; GOEDE HOOP, kapt. W. Arents, van Amsterdam naar Sunderland, als bijlegger en contrawind, na door storm op de kust bezet te zijn geweest, was den 15 dezer alhier uitgezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Memel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Schroder, van Hamburg; DIE HOFFNUNG, kapt. O. Pieper Pz., van Hamburg; ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampke, van Hamburg; LANDDROST VON DORING, kapt. C. Tampke, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 22 maart. Vertrokken: NEDERLAND, kapt. K. Hoekstra, naar Spitsbergen; GOUDVISCH, kapt. H.T. Schuuring, naar Riga; JANTINA MARGARITHA, kapt. R.H. Plukker, naar Riga; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Danzig; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, naar Christiaanzand; DRIE GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker, naar Hamburg; VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, naar Hamburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Danielsen, naar Hamburg; GEERDINA, kapt. L.T. Sok, op avontuur; JONKVROUW MARIA, kapt. H.K. de Wijk, op avontuur; STAND FRIEZ, kapt. C.H. de Koe, op avontuur; JOHAN, kapt. O.F. de Haan, op avontuur; BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, op avontuur; ARUIS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, op avontuur; PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuveling, op avontuur; HOOP OP EENDRAGT, kapt. E.H. Bekkering, op avontuur.


Datum: 27 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 maart. Binnengekomen: MARGARETHA HENDRIKA, kapt. J.A. v.d. Werf, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE VROUW RIKA, kapt. R.R. Zoutman, van Koningsbergen; AMPHITRITE, kapt. H. Breckwold Lut, van Koningsbergen; DE GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinksterboer, van Memel; DE VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, van Danzig; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Tampke, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 maart. Vertrokken: WILLIAM, kapt. W. Nazeby, naar Londen; JOHANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, naar Lissabon; FREDERICA, kapt. J. Barends, naar La Rochelle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 23 maart. Vertrokken: SPITSBERGEN, kapt. H. Rickmers, naar Groenland; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, naar Hull; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Christiaanzand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip LAVINIA, kapt. T. Bloem, van Goole, met steenkolen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 24 maart. Eergisteren en gisteren zijn alhier gearriveerd:
DE VROUW GEZINA, kapt. H.C. Lindeboom, van Ostende; THE PRINCE OF SAXE-COBURG, kapt. J. Ladel en L'AUGUSTE, kapt. F. Barbau, van Antwerpen, alle drie met ballast; laatstgemelde ligt in de haven.
Sedert den 21 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
THE VESPER, kapt. J.N. Jacques, van Charlestown, met koffie en suiker; FACILITY, kapt. J. Ball, van Liverpool, met klipzout en stukgoederen; NEPTUNES, kapt. C. Peters, van Londen, met stukgoederen; THE LILY, kapt. W. Topsham, van Newcastle, met zaad; deze vier moeten quarantaine houden; GROTIUS, kapt. D.M. Barstrow, van Mantanzas, met koffie en suiker; L'ADORADE, kapt. E. Dubose, van Havre-de-Grace, met verfhout; AREND NICOLA, kapt. H. Pittje, van Christiaansand, met pik en teer; ANGELINA, kapt. D. Stinze, van Liverpool, met klipzout en huiden; deze beide moeten quarantaine houden; HELENA, kapt. B. Rotgiers en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loets, beide van Leer, SOPHIA ELISA, kapt. C. Freyler, van Hooksiel, alle drie met haver; de CERES, kapt. E.B. Jansen, van Emden, met lijnkoeken; de vier laatstgemelde zijn, na visite van quarantaine, ontslagen; RUBRIONE, kapt. L. Zoiclai, van Cephalonia (Venetië), met rozijnen en sumac.
Gisteren zijn van onze rede naar zee gezeild: BRITISH SYSTEM, kapt. J. Cook, van Vlissingen naar Margate, met appelen; DE VROUW CATHARINA, kapt. G.J. Stehr en THEODORE, kapt. J. Broders, beide van Antwerpen naar Hamburg, met glas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: tjalk) de JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Rostock naar Amsterdam, te Brake binnen, volgens brief van daar van 24 maart, gereed zijnde om de reis voort te zetten, heeft door aanzeiling van een groot schip andermaal schade bekomen, doch na zulks hersteld te hebben, de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Den 25 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis: SPECULATION, kapt. J. Sirck, van Bergen; CLAUDINE, kapt. J. Sebek en BABETTA, kapt. T. Koning, van Libau en liggen in quarantaine op de rede. Den 26 des morgens, zeilde Zr.Ms. stoomschip SURINAME, luitenant Frank, naar Londen en arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild.
De kapiteins M. Wilkenson, S. Warriot en J. Rackel zijn van de quarantaine ontslagen;
de wind NW.
Den 26 dezer, des morgens, zeilde uit de Maas:
LE JEAN BART, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken; de wind NNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 maart. De Texelse loods schipper F.J. Krijne, voerende de rinkelaar No. 5, rapporteert, dat hij, den 18 dezer met harde wind van de Horst op Texel naar zee gezeild zijnde, het schip THE EAGLE, kapt. P. Nye, van New-Bedford naar Amsterdam (reeds in Texel binnen), tot in het Zuidergat voor gezeild, het aldaar van twee loodsen voorzien en daarop terstond weer zee gekozen had; doch dat diezelfde namiddag zijn schuit door een hevige stortzee geheel op zijde geworpen werd, zodat de zeilen op het water lagen en hij veronderstelde geheel te zullen verongelukken; de zeilen van elkander gebarsten zijnde, was het vaartuig echter weer gerezen en hij daarmede, ofschoon in het bovenwerk geheel onbruikbaar en met een kapotte jol, behouden op Texel teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 maart. Het schip JAVA, kapt. N. Osgood, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens brief van Salem van den 16 februari, den 9 dito op de Baar van Nansett geheel verongelukt, doch het volk gered. (opm: mogelijk buitenlands schip)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Het schip SUSANNA, kapt. G. Feykes, zou, volgens brief van Canton van den 15 november, binnen drie weken van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, aan een slijmberoerte, in de ouderdom van ruim 80 jaar, de heer Gerrit Luike Pieters, gewezen koopvaardij-kapitein, dienende deze tot kennisgeving aan alle zijne vrienden en bekenden, zo binnen als buiten de stad.
Hillegondsberg (opm: Hillegersberg), 23 maart 1832, de executeurs testamentair P. Lucas, C.A. Hollinghausen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading het Nederlands gekoperd fregatschip BATAVIER, kapt. J. Joossens, ook voor passagiers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 28 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 maart. Binnengekomen: FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen; MARIA HENRIETTA, kapt. M. de Boer, van Sunderland; RICHARD, kapt. J.G. Riekels, van Memel; CHRISTINA WILHELMINA, kapt. M. Lilljedahl, van Pillau, de laatste 3 liggen in quarantaine; van de quarantaine ontslagen ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, van Londen; MARTINA JOHANNA, kapt. R. van Driesten, van Londen; JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, van Newcastle; FREDERICA, kapt. A. Lorenzen, van Denemarken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 maart. Vertrokken: TWO FRIENDS, kapt. J. Richardson, naar Havanna.


Datum: 29 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 maart. Binnengekomen: MARIA, kapt. N.H. Olsen, van Bergen; van de quarantaine ontslagen ANNA SIBERDINA, kapt. J. Hugen (opm: J.H. Uges), van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen HOFFNING, kapt. J.F. Berding, van Memel; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 maart. Binnengekomen: HERALD, kapt. W.H. Samson, van New York, na visitatie van de quarantaine ontslagen; CHRISTIAN, kapt. A.A. Kruse, van Kopenhagen; ANNA MARIA, kapt. K.H. de Boer, van Hamburg, de laatste 2 liggen in quarantaine; van de quarantaine ontslagen FRAU ELSABE, kapt. F. Stehr, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 maart. Vertrokken: HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, naar Suriname; HERMAN, kapt. R. Leslie, naar Amerika; DE JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, naar Liverpool; NORTHAM, kapt. D. Charroson, naar Londen; DE LIEFDE, kapt. J. Morton, naar Hull; MERCURIUS, kapt. J. van Duyn, naar Hull; DE DRIE VRIENDEN, kapt. J. Bodeman, naar Hull; ALBERDINA, kapt. G.R. Klein, naar Duinkerken; PROBITY, kapt. J. Hardie, van Londen naar Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Newcastle, met steenkolen en slijpstenen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 maart. De onlangs alhier binnengekomen schepen LA JEUNE CAROLINE, kapt. Rosendaal en HALLOO, kapt. Utting, zijn heden naar zee gezeild.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 25 dezer en heden van onze rede naar zee gezeild: ATHENS, kapt. S. Hooper en PANAMA, kapt. G. Knox, beide naar Havanna; ROSANNA, kapt. R. Weston, naar Cádiz; SWITHJOD, kapt. J. Lucht, naar Alicante en THE POTOMAC, kapt. A. Condry, naar Canton, alle vijf met ballast; THE CHOICE, kapt. D. Cook, naar Londen, met boomschors; THE GIPSEY, kapt. W. Boag, naar St. Domingo en de MARIA, kapt. C. Brandaris, naar Liverpool, beide met ballast.
Sedert eergisteren zijn, voor Antwerpen bestemd , alhier ter rede gekomen:
CATHARINA, kapt. E.H. Bruns, van Leer, laatst van Veere, met rogge en gerst; CHARLOTTE, kapt. T.L. Plageman, van Wismar, met gerst; THE GANGES, kapt. Ch. Leach, van Charlotte, met rijst en katoen; EENIGHEDEN, kapt. B. Anderson, van Gotenburg, met houtwaren; AEOLUS, kapt. C.H. Krohn, van Wismar, met gerst; HERALD EN NICOLAY, kapt. H. Bothner, van Kopenhagen, met houtwaren.
Vijf van de alhier leggende quarantaine-schepen zijn naar de Tien Gemeten verzonden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 26 maart. Den 22 is alhier binnengekomen de Amerikaanse brik ELDER-BREWSTER, kapt. E. Pary, met katoen, tabak, suiker, koffie en verfhout, naar Rotterdam; den 23 het kofschip CATHARINA, kapt. E.H. Bruns, van Leer (in Oost-Friesland), met gerst en rogge, naar Antwerpen en heden de Hamburger kof MINERVA, kapt. J.H. Tiedeman, van Hamburg, met zink, naar Rouen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. De Hannoverse tjalk REBECCA CHRISTINA, kapt. G.U. Seeman, met stukgoederen van Hamburg naar Amsterdam, is volgens brief van Delfzijl van den 22 dezer, die ochtend, zwaar lek en met verlies van het roer, anker, touw, nachthuis enz. aldaar voor de haven gesleept en zou doe namiddag in de haven op het slijk gezet worden; moetende vijf dagen in quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Amsterdam naar Constantinopel en Smyrna, is volgens brief van Constantinopel van den 25 februari, bij Bianche Thacke, aan de Dardanellen, aan de grond geraakt; van de vesting Zanok Kalesi waren sloepen met volk derwaarts gezonden, om door het lossen van goederen het schip weer vlot te doen worden. (opm: de brik blijft in de vaart)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Het schip NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, zou den 1 en het schip DE HARMONIE, kapt. Fredrik Lange, tussen den 15 en 20 maart van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 maart. In de morgen van den 26 is op de Bol van de Hinderd gestrand de Engelse brik MARY, kapt. A.H. Carling, komende van Newcastle met een lading steenkool naar Rotterdam bestemd; de equipage heeft diezelfde avond de brik met de barkas verlaten en is door de loodsboot No. 1, onder quarantaine op sleeptouw binnengebracht; de brik zal denkelijk weg zijn.


Datum: 30 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 maart. Binnengekomen: ANTHONIA FRANCINA, kapt. S.B. Bakker, van Sunderland, ligt in quarantaine; MARIA OLETTA, kapt. W. Tygesen, van Drammen; PROVIDENTIA, kapt. E. Pettersen, van Drammen; ST. PETERSEN, kapt. S. Pedersen, van Drammen; PHONIX, kapt. S. Hammon, van Memel, ligt in quarantaine; van de quarantaine ontslagen EUROPE, kapt. J. Wood, van Newcastle; RICHARD, kapt. G. Riekeles, van Memel; CHRISTINA WILHELMINA, kapt. N. Lilljedahl, van Pillau.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 27 maart. Binnengekomen: WILLEM DE EERSTE, stoomboot, kapt. J. Savert, van Hamburg, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 maart. Vertrokken: VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, naar Batavia; NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, naar Suriname; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, naar Oleron; DE HOOP, kapt. C. v.d. Plas, naar Londen; CYGNET, kapt. W. Wincomb, naar Yarmouth; DE NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, naar Cardiff; ATLANTIC, kapt. A. Smith, naar Aberdeen; VILANTINA, kapt. W. Duckurs, naar Sunderland; THETIS, kapt. G. Story, naar Sunderland; JOHN, kapt. J. Stephenson, naar Ssunderland; LE SOUVENIR, kapt. J. Boju, naar Newcastle; SPRING, kapt. W. Bartou, naar Newcastle; DIE HOFFNUNG, kapt. J.H. Bruins, van Leer naar Antwerpen; THELOMELE, kapt. F. Kulpen, van Hamburg naar Antwerpen; GESINA, kapt. J.F. Kramer, op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris A. Stinstra te Franeker zal op zaterdagen den 7 april 1832 provisioneel, en den 21 daaraanvolgende finaal, telkens ten 3 ure na den middag, in de herberg te Midlum, publiek aan de meestbiedenden en op gerechtelijke autorisatie presenteren te verkopen een huizing, timmerschuur en scheepshelling, op Koningsbuurt te Midlum, no. 36 en 37, door wijlen Ofke Fekkes Poelstra bewoond en gebruikt geweest en met de dood ontruimd, dadelijk te aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapitein W.J. Smit, van Marseille te Amsterdam gearriveerd, heeft op 14 maart op de hoogte van Portland, in goede staat zeilende, gezien het schip de ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, van Amsterdam naar Bordeaux en op 15 maart, 6 mijl Oost van Zuid-Voorland het schip PHOENIX, kapt. D.T. Visser van Amsterdam naar Buenos Aires.


Datum: 31 maart 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 maart. Vertrokken: NEPTUNE, kapt. J. Gardner, naar Boston; HARMAN JACOBA (opm: smak HARMANNA JACOBA), kapt. J. van Ulphen, naar Bordeaux; JEMMY, kapt. L. Dilhan, naar Duinkerken; CONCORDIA, kapt. O.P. Smith, naar Glochester; DE MORGENSTER, kapt. K.H. Meijer, naar Newcastle; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, naar Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Alle degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen de heer John Kerr, laatst gezagvoerder van de bark REGRET en overleden te Banda den 28 juli 1831 worden verzocht daarvan opgave te doen binnen de tijd van zes weken van heden aan de heer Robert Boyd, geassumeerde executeur.
Soerabaija, 24 maart 1832, de testamentaire executeur James McKerr.

Krant:
 JCA - Journal du Commerce d'Anvers (voormalige JCPB)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostende, 29 maart 1832. Een schip waarvan men zegt bestemd naar Antwerpen, LA COLETTE, kapt. Elbring, komende van Londen, is gisterochtend gestrand ten oosten van de ingang van de haven van Nieuwpoort (opm: zie ook volgend bericht)

PVA 310332
Brugge, 30 maart. De Belgische kof COLETA, kapt. Harm Elbung (opm: COLETTE, voormalige Zuid-Nederlander, bouwjaar 1824, kapt. Harmel Elbring, thuishaven Boom), komende van Londen met suiker en koffie, is den 27 dezer, de haven van Nieuport bij laag water willende binnen zeilen, aan de grond gekomen, een lek gekregen en niet meer vlot geworden. Het volk heeft het vaartuig om 10 uren verlaten en is in de boot te Nieuport aangekomen, alwaar zij in quarantaine zijn.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 30 maart. De beide schepen van de heer De Cock, genaamd DE PRINS VAN
ORANJE (voorheen de STAD GENT) en de JAVA, zijn gisteren uit ‘s Rijks dok ter rede gehaald, vanwaar zij met het schip VASCO DA GAMA, van Antwerpen gearriveerd en mede aan die heer toebehorende, naar Rotterdam zullen vertrekken, om aldaar een lading in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Volgens brief van kapt. Bruncke Meinders, voerende het schip VIGILANTIA, van Rostock naar Amsterdam, laatst van Tonningen, in dato rede van Horumersiel (op de Jade) den 18 dezer, was hij aldaar in goede staat binnengelopen en dacht met de eerst gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Volgens brief van kapt. J. Sipkes Feykesz., voerende het schip IDA ALEIDA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 4 februari, was hij toen in goede staat zeilende op 03º14’ NB 21º10’ WL van Greenwich; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Het schip DE HARMONIE, kapt. F. Lange, zou den 15 februari en het schip NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, in het laatst van die maand (en dus niet op de datums, bevorens gemeld) van Suriname naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 02 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen: UNION, kapt. J. Manning, van Londen; PHONIX, kapt. S.H. Hamann, van Memel; DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen; KORNELIA, kapt. H.J. Zwaga, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 maart. Binnengekomen: Na posttijd een brik, de naam onbekend. Van de quarantaine ontslagen WILLEM DE EERSTE, stoomboot, kapt. J. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 maart. Binnengekomen: HANSINE, kapt. O. Rasmussen, van Bandholm.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 maart. Vertrokken: VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. W. Arents, naar Sunderland; FENNA, kapt. A.K. de Weerd, naar Koningsbergen; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D. de Jong, naar Stockholm; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flick, op avontuur; LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, op avontuur; GOEDE HOOP, kapt. J. Willekens, op avontuur; GEZIENA HENDRIKA, kapt. J.R. Oostra, naar Hull; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, naar Koningsbergen; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Droback; KLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schipper, naar Arendahl; FORTUNA, kapt. T.H. Hansen, op avontuur; HOOP OP WELVAART, kapt. J.A. Pranger, naar Danzig; NICOLAAS JOHAN, kapt. K.IJ. Parma, naar Bergen; GOEDE HOOP, kapt. H.E. Boswyk, op avontuur; JUFVROUW TRESINA, kapt. J.H. Potjer, op avontuur; ALETTA, kapt. F.B. Nepperus, op avontuur; EENDRACHT, kapt. R.C. de Groot, op avontuur; JAN DE WITH, kapt. R.T. Mellema, op avontuur; GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge, op avontuur; RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, op avontuur; WAAKZAAMHEID, kapt. J.C. Prater, op avontuur; DE BROEDERS, kapt. J.H. Fyn, op avontuur.


Datum: 03 april 1832


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 2 april. Uitgezeild de VREDE (opm: kof), J.J. Greeven naar Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 maart. Binnengekomen: GERWEL DEL JARLSBERG (opm: GREV. WEDEL JARLSBERG), kapt. H. Moldehauer, van Drammen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlama, van Hamburg; FREDES MONDE, kapt. L. Morch, van Soen; van de quarantaine ontslagen VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Londen.
1 april. SOEBLOEMSTER, kapt. Sorenzer, van Drammen; van de quarantaine ontslagen VROUW AAGJE, kapt. C. Klok, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 30 maart. Binnengekomen: VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand; FRAU INGEBORN, kapt. D.C. Danielsen, van Oosterissoer. Hieronder de brik gisteren gemeld.
31 maart. Na posttijd een kof de naam onbekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 maart. Binnengekomen: GERWEL DEL JARLSBERG (opm: GREV. WEDEL JARLSBERG), kapt. H. Moldehaner, van Drammen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlama, van Hamburg; FREDES MONDE, kapt. L. Morch, van Soen; van de quarantaine ontslagen VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Londen.
1 april. SOEBLOEMSTER, kapt. Sorenzer, van Drammen; van de quarantaine ontslagen VROUW AAGJE, kapt. C. Klok, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 29 maart. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen HANSINE, kapt. O. Rasmussen, van Bandholm.
30 maart. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. E. Onnen, van Norden, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 maart. Vertrokken: DE ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, naar Batavia; JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, naar Batavia; ENRICHETTA, kapt. C.A. Schinen, naar Triëst; DE FRAU MANNA, kapt. B. Gerdes, naar Duinkerken; DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, naar Suriname; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaassen, naar Noorwegen.
1 april. Kapitein R. Tjebbes, gisteren gemeld, is door stil weer teruggedreven en ligt op de rede.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 maart. Volgens geloofwaardige berichten is in Antwerpen de witte vlag, welke er tot hiertoe onder de Belgische van de toren waaide, weggenomen, waaruit men vijandige oogmerken van de kant der Belgen meende te moeten opmaken, en het schijnt dan ook, dat, dien ten gevolge, op het kasteel enige voorzorgen genomen zijn, en gisteren ook onverwacht ‘s rijks stoomboot CURAÇAO te Vlissingen order heeft ontvangen om zich naar Antwerpen te begeven, terwijl ook Zr.Ms. brik de WINDHOND uit het dok ter rede is gehaald om zich mede de Schelde opwaarts te begeven. In het 4de district dezer provincie hebben mede gisteren verscheiden kantonnements-verwisselingen plaats gehad.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 31 maart. Heden is alhier gearriveerd het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M.T. Mingers, van Duinkerken, met ballast.
Sedert den 28 dezer zijn van hier naar zee gezeild: CORNELIA HENDRIKA, kapt. J. Seeuwen, naar Duinkerken, met gerst en lijnzaad; DE JONGE JOHANNA VAN LETTEN, kapt. J. Damster, naar Ostende, met gerst; JEANNETE, kapt. J. Elliot, naar de Straat Davids, met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 28 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: de CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen, met boomschors; DE MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, naar Lissabon, met spijkers; EXETER, kapt. J. Bailay, met ballast en de ECLIPSE, kapt. F. van der Sweep, met boomschors, beide naar Londen; ST. JOHANNES, kapt. H. Ricke, naar Duinkerken, met spijkers en glas; NIORD, kapt. J. Jurgenson, naar Riga, met ballast; REBECCA, kapt. W. Newell, naar Hull, met vlas; GEORGE, kapt. H.E. Moller, naar Kopenhagen, met ballast; DE VROUW GEPKE, kapt. W. Ukema, naar Duinkerken, met spijkers en glas; THE GOOD INTENT, kapt. R. Cook, naar Londen, met boomschors en vlas; BALDER, kapt. S. Holster, naar Gotenburg, met ballast; de VICTORIE, kapt. G.G. Kuper, naar Colchester, met boomschors; JULIANA, kapt. J. Ie Bienvenice, naar Guernsey, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Het schip JEANNETTE, kapt. Muggenborg, van Emden naar Antwerpen, is den 22 maart met schade te Emden uit zee teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Het schip DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Rostock naar Amsterdam, te Brake binnen (bevorens reeds gemeld), heeft, volgens brief vandaar van den 24 maart, gereed zijnde om de reis voort te zetten, door aanzeiling van een groot schip, opnieuw schade bekomen, doch, na die hersteld te hebben, de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Het schip CONCORDIA, kapt. G.T. Ebeling, van Leer naar Libau, is wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen, doch heeft den 21 maart de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Het schip DE VROUW KATARINA, kapt. H.O. Jurgens, van Hoekzijl (opm: Hooksiel) naar Amsterdam, is den 21 maart wegens tegenwind mede te Cuxhaven binnengelopen.


Datum: 04 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 april. Binnengekomen: DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull; ADEONA, kapt. P. Olsen, van Drammen; GREVENDE KAREN WEDEL, kapt. D. Kjonning, van Holmstrand; TWEE SOSTRE, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand; WENSKABET, kapt. J.L. Holst, van Holmstrand; PROVIDENCE AREND, kapt. R.C. Agerup, van Oudsoen; ST. THOMAS, kapt. V.M. Lindgreen, van Drontheim, laatst van Flekkefjord; CRÖN PRINS FREDERIC, kapt. O.H. Lund, van Drammen, ligt in quarantaine; van de quarantaine ontslagen AURORA, kapt. G. Parker, van Newcastle; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 april. Binnengekomen: LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jong, van Groningen; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beck, van Arendahl; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaanzand. Hieronder de kof gisteren gemeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 31 maart. Binnengekomen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Boon, van Hamburg; CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Stehr, van Utersen, liggen beide in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 april. Vertrokken: GALLANT, kapt. R. Jackson, naar Sunderland; PROVIDENTIA, kapt. A. Nerust, naar Gothenburg.
31 maart. UNDINE, kapt. N. Weston, naar St. Ubes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 april. Vertrokken: EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, naar Kopenhagen; VROUW MARGARETHA, kapt. A.F. Steffens, naar Hamburg; WILLEM DEN EERSTE, stoomboot, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; JONGE REINTJE, kapt. P.J. Colle, op avontuur; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia (via Philadelphia). Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam. Adres bij D' Armand en Co.
- Naar Baltimore. Het gekoperd tweedeks fregatschip ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Co.
- Naar Philadelphia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam. Adres bij Van Olivier en Co.
- Naar Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Teens Teensma.
Adres bij Blikman en Co.
- Naar Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer. Adres bij J.C. van Oven. Vertrekt 7 april.
- Naar Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 2 april. Uitgezeild OTTO, kapt. E.J. Carst, op avontuur. (opm: smak, bouwjaar mogelijk 1809, kapt. Ede Jeppes Carst; in een bijlage van de trouwakte van dochter Reintje Edes Carst van 31 januari 1833 staat dat haar vader in mei 1832 op reis naar Noorwegen is verongelukt, zonder den juisten dag te durven bepalen; een bron uit Aarhus meldde dat van 7 tot 9 mei een volslagen orkaan had gewoed waardoor o.a. een menigte schepen op de noord- en westkust van Jutland was gestrand en vergaan)


Datum: 05 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 april. Binnengekomen: FAME, kapt. W. Banufiele (opm: Barfield), van Ipswich; GESINA, kapt. R.L. Roelfsema, van Sunderland; DE JONGE WILHARD, kapt. W. Bontekoe, van Sunderland; VROUW DUNKE (opm: bunschip VROUW DIEUWKE), kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen; DOROTHE CHRISTINA, kapt. R. Stiensen, van Odessa; PROVIDENTIA, kapt. M. Johnsen, van Arendahl; STUBST SOE RIDDERN, kapt. G. Wibe, van Arendahl; MARTHA ANDREA, kapt. M.M. Oreka, van Drammen; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2 april. Binnengekomen: SOPHIA WILHELMINA, kapt. R. Reinike, van Memel, laatst van Mandahl, ligt in quarantaine; CONCORDIA, kapt. J. Assies, van Oosterissoer; PROVEN, kapt. J.H. Hopstok, van Drammen; SPECULATION, kapt. N. Madsen, van Drammen. Nog na posttijd 4 brikken en 1 galjas de namen onbekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 april. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. E. Onnen, van Norden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2 april. Vertrokken: FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, naar Londen; JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, naar Riga; CONCORDIA, kapt. H.D. van Wijk, naar Koningsbergen; GEZINA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet, naar Koningsbergen; GEZINA HARMINA, kapt. J.H. Jonker, naar Koningsbergen; HOOP, kapt. H.B. Engelsman, naar Koningsbergen; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, naar Koningsbergen; BOUGINA, kapt. K.J. de Jonge, naar Stettin; ANDRINA HERMINA, kapt. H. Hazewinkel, naar Kopenhagen; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, naar Oudsoen; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Oosterissoer; ALIDA, kapt. H.R. Drok, naar Droback; LANDDROST VON DORING, kapt. C. Tampcke, naar Hamburg; FORTUNA, kapt. S.J. Meinders, naar Hamburg; HOFFNUNG, kapt. V. Pieper Pz., naar Hamburg; FENNEGINA, kapt. H.H. Duit, naar Hamburg; TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, naar Hamburg; VROUW MEINKE, kapt. E.J. Visser, naar Hamburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, naar Hamburg; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, op avontuur; VROUW GEZINA, kapt. H.H. Veen, op avontuur; TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, op avontuur; JONGE JAN, kapt. D.E. Bruininger, op avontuur; YPEUS, kapt. H. de Weerd Jr., op avontuur; JANTINA, kapt. H. de Weerd, op avontuur; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, op avontuur; AURORA, kapt. C.H. Hazewinkel, op avontuur; HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, op avontuur; ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, op avontuur; LUDOVICUS THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, op avontuur; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brand, op avontuur; HOOP, kapt. R.W. Vos, op avontuur; MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis, op avontuur; JONGE CORNELIA, kapt. R.H. Oortjes, op avontuur.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 1 november. Heden is het bestuur van de Nederlandsche Handel Maatschappij van hier naar Amsterdam overgebracht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 april. Gisteren zijn van hier naar zee gezeild: DIANA, kapt. J. C. Dinze, van Antwerpen op avontuur; de JAVA, kapt. J.IJ. van der Zweep, en DE PRINS VAN ORANJE (ex-STAD GENT), kapt. T. Versluys, beide van Vlissingen naar Rotterdam; en heden, L’AUGUSTE, kapt. R. Baubure en RAOUL, kapt. J. Persil, beide van Duinkerken naar Middelburg gedestineerd; alle met ballast.
De Engelse brik EXETER, kapt. J. Bailay, in onze vorige vermeld als naar zee gezeild, is, na zulks heden andermaal te hebben ondernomen, ter rede teruggekeerd.
Sedert den 1 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: AGNETA, kapt. H. Deijens, van Norden, met haver; LOUISA, kapt. C. van Lathen, van Emden, met haver en bonen; ADOLF FRIEDERICH, kapt. J.J. Ras, van Norden, met haver; BRITTANNIA, kapt. J. Fox, met lijnzaad, potas en peper en QUEEN ADELAIDE, kapt. W. Cringel, met lijnzaad, beide van Londen, en moeten quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weijde.
- Naar Elseneur en Koningsbergen, het Nederlands smakschip GOEDE HOOP, kapt. Dirk
Hendrik Puister. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 april. Het schip MINERVA, kapt. C. Waalkes (opm: waarschijnlijk Hannoveraanse vlag), van Bordeaux naar Rotterdam, zou volgens brief van Rotterdam van den 30 maart, den 11 dito geheel verongelukt en de kapitein, benevens zijn zoon, daarbij verdronken, doch de overige equipage, bestaande uit nog vier man, gered en te Bordeaux teruggekomen zijn. (opm: zie ook: PGC 130432, RC 170432 en 190632)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens brief van kapt. G.H. Ahlers, voerende het schip MINERVA, van Amsterdam naar Batavia, in dato Bahia den 23 januari, was hij aldaar lek binnengelopen; men was bezig met het lossen van de lading, ten einde het schip over kant te kunnen halen, om het lek te zoeken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, H.J. Rietveld, J. van Goor en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag den 16 april 1832, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: Een extraordinair welbezeild gekoperd Nederlands pinkschip, genaamd DE KOLONIST, laatst gevoerd door kapt. Dirk Spreeuw, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 40 duimen, wijd 4 ellen 95 duimen, hol 4 ellen 74 duimen en alzo gemeten op 286 tonnen; breeder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Hoijman en Schuurman, cargadoors.
(opm: zie ook AH 240332)


Datum: 06 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 april. Binnengekomen: MINERVA, kapt. A.H. Bakker, van Drammen. Van de quarantaine ontslagen ST. THOMAS, kapt. N.M. Lendegaard, van Drontheim. Dezelve heeft gezien den 1 april het kofschip, voerende de Hollandse nummervlag N.D. 19 op 53º31’ NB 03º31’ OL van Greenwich, gedestineerd naar Libau.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 april. Binnengekomen: De schepen gisteren gemeld zijn: HABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, van Droback; HABETS ANKER, kapt. P. Clemetsen, van Drammen; ANNA BERGITTA, kapt. T. Peddersen, van Drammen; ROSTOK, kapt. D. Baggen, van Kragerø; DUEN, kapt. K. Pedersen, van Kragerø.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 2 april. Binnengekomen: DE JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs, van Norden, ligt in quarantaine. Van de quarantaine CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Stehr, van Utersen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Boon, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 april. Vertrokken: GEZINA, kapt. C.P. Crook, naar Cadiz en Gibraltar; HARMANUS, kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; ANNA MARIA, kapt. S. Blok, naar Bordeaux; DE ONDERNEMING, kapt. C. Veerman, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 april. Vertrokken: VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut, naar Riga; VROUW GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering, naar Rensburg; ARGUS, kapt. P. Lundt, op avontuur; VROUW MARCHIENA, kapt. H.T. Blaauw, op avontuur; PITERDINA, kapt. H.R. Duit, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 april. Vertrokken: DE JONGE GEERTJE, kapt. A. Kleijenburg, naar Hamburg.

Krant:
 JAP - Journal d'Anvers et de la Province


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van het kofschip THERESIA, lengte 25 ellen en 30 duim, wijdte 5 ellen en 43 duim, holte 2 ellen en 86 duim, makende 175 tonnen of 92 lasten (opm: het inmiddels Belgische schip, bouwjaar 1803, kapt. Jacques Monnot, werd verkocht voor de sloop).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. ’s Rijks stoomboot CURAÇAO, commandant Le Jeune, is de vorige dag de Schelde opgevaren. Zr.Ms. brik de WINDHOND was die dag mede uit het dok ter rede van Vlissingen gekomen, om met dezelfde bestemming te vertrekken.
Een brief uit West Kappelle, in het Gendse revolutionair blad, houdt in, dat sedert enige dagen de Hollandse kanonneerboten, die voor vijf maanden de ruimte gekozen hadden, hare stellingen van de maand augustus komen hernemen; zij waren zelfs vermeerderd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie De notaris F.T. Posthumusz te Beetsterzwaag gedenkt op woensdag den 18 april 1832, des namiddags ten 3 ure, ten huize van kastelein B. de Vos te Gorredijk publiek bij strijk- en verhooggeld te verkopen een extra hecht en wel bezeild kof- en veerschip, genaamd de JONGE ARJEN, lang 9 el 1 palm, wijd 1 el 9 palm 9 duim, met een uitmuntende tuigage van zeil en treil, haken en bomen en verdere scheepsgoederen, volgens een daarvan bestaande inventaris, zodanig laatst bij J. Holkema te Akkrum is bevaren en thans te Gorredijk in het water is liggende, zijnde dagelijks te zien, en iemand genegen zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te kopen, vervoege zich ten dien einde bij bovengenoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op zaterdag den 7 april 1832, ten 11 ure des voormiddags, in de herberg de Paauw, publiek veilen:
- Een aandeel in de schuldbrief ten laste van het beurtschip van Amsterdam op Harlingen en terug, bevaren wordende door Aldert Gerrits Kreil, groot NLG 900.
- Een aandeel in de schuldbrief ten laste van het beurtschip van Amsterdam op Harlingen en terug, bevaren wordende door Willem Bartles van der Meer, groot NLG 400.
- Een aandeel in de schuldbrief ten laste van het beurtschip van Amsterdam op Harlingen en terug, bevaren wordende door Hein Zonsveld, groot NLG 100.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, lang 15 el 9 palm, wijd 3 el 4 palm 9 duim, hol naar rato, zo het thans bevaren wordt in het beurtveer van Leeuwarden op Schiedam, en te bevragen bij Auke Kingma, op de hoek van het Zwitserswaltje, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie Uit de hand te koop een tjalkschip, laatst bevaren door S.J. de Vries, lang over steven 17 el 4 duim, wijd 3 el 8 palm 3 duim, gemeten volgens meetbrief 49 ton, met zeil en treil, ankers en touwen; is te bekomen voor een geringe prijs of te verruilen tegen een oude sloper, bij F.J. Prins, scheepstimmerbaas op de Nieuwe Brug bij het Heerenveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op 3 april lag te Rotterdam zeilklaar, kapt. G.L. Doornbos, voerende het kofschip de JUFVROUW MEES, gedestineerd naar Pernau.


Datum: 07 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schip in lading te Amsterdam:
- Naar Baltimore. Het gekoperd tweedeks fregatschip L' AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes.
Adres bij Van Olivier en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 april. Binnengekomen: CATHARINA, kapt. B.H. Nijman, van Sunderland, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen TORTOLAI, kapt. J. Anderson, van Sunderland; JACOBINE, kapt. R.J. Klundert, van Sunderland; DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, van Sunderland; DOROTHEA ELISABETH, kapt. P. Steensen, van Odense.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 april. Binnengekomen: VROUW ANNEKE (opm: tjalk), kapt. T.M. Visser, van Hamburg, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 april. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs, van Norden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 april. Vertrokken: DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, naar Suriname; HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld, naar Havanna; MONNICKENDAM, kapt. V.H. Kramer, naar St. Thomas; LOUISA, kapt. N. Brewer, naar New York; GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, naar Bayonne; ST. MICHEL, kapt. P. Pilard, naar Duinkerken; CATRINA, kapt. J.H. Middel, naar Londen; VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, naar Londen; GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, naar Cardiff; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, naar Newcastle; LE THEODORE, kapt. J.M. Noel, naar Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De heer Directeur-Generaal voor de Marine, heeft bij resolutie van 28 maart, no. 42, letter B, en met aanvulling der resolutie van 17 februari ll., no. 62, waarbij alle plaatsen aan de kust tussen Dover en Harwich gelegen, als verdacht worden beschouwd, goedgevonden te bepalen, dat insgelijks al de plaatsen, gelegen aan de kust tussen Harwich en de rivier de Tees, als verdacht, en Yarmouth zelve als besmet zullen worden aangemerkt, mitsgaders dat mitsdien de van daar komende en in de havens en zeegaten van dit rijk binnenvallende schepen aan de daarvoor aangestelde bepalingen van quarantaine zullen moeten worden onderworpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
Den 4 april: schip JAVA, kapt. W. Lister, den 25 maart van Singapore. Den 5 april: schip KORTENAER, kapt. H. Glazener, met een aantal passagiers, den 28 december van Rotterdam.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 4 april: Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, kapt.t.zee J.P. Machilsen, koersstellende om de noord-west. Den 5 april: Zr.Ms. roei-kanonneerboor No.15, opperstuurman P. Freije, koersstellende om de noord en de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, met Zr.Ms. troepen naar Samarang.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. wachtschip ORESTES, de koopvaardijschepen ROTTERDAMS WELVAREN, VIER GEBROEDERS, NODAMOLIOSOER, JADUL KARIM, MERCURY, VROUW HELENA, SARAH, JAVA en KORTENAER, de brik CLEMENTINE, de schoener TRENGANO, de bark MARQUIS OF HASTINGS en zeven buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen: geen.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 31 maart: schip MARZOEK, kapt. Sarif Alie bin Moeksin Atas, naar Banjermassing.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
Den 27 maart: bark NEDERLANDEN, kapt. J. Lloyd, met enige passagiers, den 25 maart van Samarang.
Den 28 maart: Zr.Ms. schoener JANUS, luit.t.zee 2e kl. M.L. Kooi, den 20 maart van Batavia, en Zr.Ms. schoener KROKODIL, luit.t.zee 1e kl. F.A.C. van Kervel, van een kruistocht om de oost.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 30 maart: schip JADUL KARIM, kapt. F.O. Engelhard, naar Amboina.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners, KROKODIL, JANUS, DAPHNE, KAMELIOEN en WINDHOND, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.8, Zr.Ms. transportboot Nr.4, de koopvaardijschepen FAIT ALIAM, THETIS, MASTORA, l´ESPERANCE, GRACE, FATOOR RACHMAN, JOEDOOL RACHMAN en OEY SINJO, de brikken TEKSING, ALLEN, JOHANNA, en FATAL GANIE, de schoeners IRIS en ZEEMEEUW, de kotter ALCESTA, de barken WILLEM, REGRET, SADAN MASKOOR en NEDERLANDER, en drie buitenlandse schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. Voor goederen en passagiers.
Vertrek van Rotterdam, gedurende de maand april 1832.
- De BEURS VAN AMSTERDAM, den 10 april, ten 5 ure des morgens.
- Le JEAN BART, den 15 dito, ten 5 ure
- De BEURS VAN AMSTERDAM, den 20 dito, ten 1 ure des nachts tussen 19 en 20.
- Le JEAN BART, den 25 dito, ten 4 ure des morgens.
- De BEURS VAN AMSTERDAM, den 30 dito, ten 9 ure
Geen goederen aan boord te zenden zonder alvorens aangifte te hebben gedaan ten kantore van Joh. Ooms Ez., agent.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Batavia, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip PRINS VAN
ORANJE, kapt. Theodorus Versluys.
- Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip JAVA, kapt. Jan IJdes van der Zweep.
Beide schepen hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Frans Harms van Lindern, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve zeer goede inrichtingen heeft.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De commissie uit het College Zeemans Hoop alhier, belast met het beheer en de verdeling van de gelden, ingezameld ten behoeve van de gekwetsten en van de hulp behoevende betrekkingen van de gesneuvelde manschappen van de equipage van de kanonneerboot No. 2, van wijlen de luitenant ter zee J.C.J. van Speyk, heeft, blijkens onderscheiden vroegere aankondigingen van het bestuur van gezegd College, tot voorschr. einde ingezameld een som van NLG 9.242,84 en uit dezelve bereids, sedert februari van het vorige jaar, aan de onderscheidene gerechtigden uitbetaald een som van NLG 1.085,50.
Thans in staat gesteld zijnde over te gaan tot een billijke verdeling, heeft zij besloten een jaarlijkse uitkering vast te stellen aan de navolgende personen, te weten:
Aan de wed. van de gesneuvelde matroos H. Schaliboom te Breda, voor haar NLG 84
voor haar vijf kinderen NLG 40
NLG 124


Datum: 09 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 april. Binnengekomen: ENGELINA, kapt. J.K. de Jong, van Londen; GELIDA, kapt. M.J. Lourens, van Londen, liggen beide in quarantaine; CAROLINA, kapt. J.G. Klein van Kragerø; FAMILIE STAAT, kapt. O. Jacobson, van Holmstrand; EMANUEL, kapt. N. Eversen, van Drammen; DE VIER GEZUSTERS, kapt. K.M. Gnodde, van Laurvich. Van de quarantaine ontslagen MINERVA, kapt. W. Garrich, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 5 april. Binnengekomen: THE HOPE, kapt. W. Coussins, van Newcastle, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen FROUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jong, van Sunderland; SOPHIA WILHELMINA, kapt. C. Reineke, van Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 april. Vertrokken: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. K.H. Ruyl, naar Batavia; BRISEIS, kapt. P. Bakker, naar Konstantinopel en Smyrna; MARIA, kapt. H. van Veen Jr., naar Bordeaux; DE ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, naar Grimsby.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlie, 5 april. Vertrokken: ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampcke, naar Hamburg.
DC 100432
Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen EENIGHEDEN, kapt. A. Falckenborg, van Kragerø en WILHELM FREDERIK, kapt. S. Thodberg, van Droback, beiden met hout.


Datum: 10 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 april. Binnengekomen: GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaanzand; ANNA CATHARINA, kapt. J. Larssen, van Drammen; DE JONGE JACOBA, kapt. L. Witkop, van Bremen; CAROLINA CATHARINA, kapt. N.W. Nielsen, van Assum, in de Beet laatst van Tonningen, ligt in quarantaine.
8 april. WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 april. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer, van Larwich. Van de quarantaine ontslagen VROUW ANNEKE, kapt. T.M. Visser, van Hamburg.
7 april. EENDRAGT, kapt. H. Drent, van Bremen, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 april. Binnengekomen: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N.H. Pauss, van Scheen; ABRAM, kapt. C. Paasch, van Hussem (opm: Husum); FLORA, kapt. N.H. Ollesen, van Tonderen (opm: Tønder).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 april. Vertrokken: JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. H.J. Kenk, naar Batavia; DE GOEDE HOOP, kapt. K.B. de Jonge, naar Londen; ANN, kapt. W. Sickling, naar Duinkerken.
8 april. HENRIETTA, kapt. J.K. de Vries, naar Fernambuck en Bahia; DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Newcastle; CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 april. Vertrokken: VROUW HELENA, kapt. A.J. Pekelder, naar Hull; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, naar Duinkerken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 8 april. Heden arriveerden alhier het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, met vijf passagiers, den 24 december 1831 vertrokken van Amsterdam en de bark DIEDERIKA, kapt. W. Townsond, met drie passagiers, den 10 maart vertrokken van Calcutta.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Debiteuren en crediteuren in de boedel van wijlen de alhier abintestato (opm: zonder testament) overleden gezagvoerder van de Nederlandse brik SYLPH, Charles Sanier, worden verzocht binnen drie maanden na dato dezer aangifte of betaling te doen aan de agenten van de Bataviase weeskamer te Padang.
Padang, ultimo december 1831, J.R. van Erkelens, J. van der Linden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, groot 46 ton, met zeil en treil, het zeil één jaar oud; thans liggende te Akkrum. Te bevragen bij R.C. de Vries, aldaar. (opm: zie LC 080632; mogelijk hetzelfde schip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, residerende in de Lemmer, zal op zaterdagen den 21 en 28 april 1832, telkens des namiddags ten drie ure, ten huize van Klaas Joukes Wielenga, kastelein te Idskenhuizen, in het openbaar bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een overdekt veerschip, genaamd de GODIN CERES, lang 9 el 35 duim, wijd 2 el 11 duim en hol 1 el 5 duim, gemeten op 13 ton, varende in de beurt van Idskenhuizen op Sneek en de Joure en vice versa, met al deszelfs aanhorigheden en gereedschappen, zodanig hetzelve wordt bevaren door de eigenaar Arjen Popkes Huizinga en thans is liggende voor de Wal te Idskenhuizen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij Leuwke IJpes Schuitmaker op Vijfhuizen onder Franeker uit de hand te koop:
- Een nieuw Schuitescheepshol, lang over steven 15 el 20 duim, wijd 3 el 50 duim, en hol op de welling 1 el.
- Een halfsleten dito, laatst bevaren door J.J. van Sloten.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Binnen korte tijd zal te Vlissingen publiek te koop gepresenteerd worden:
Een aanzienlijke partij rode en witte wijnen, brandewijn, spiritus, wijnazijn, en dikke en dunne terpentijn, voortkomende van het verongelukte Deens schip HENRY, kapitein Andresen, gekomen van Bordeaux, bestemd naar Antwerpen en waarvan dag en uur nader zal aangekondigd worden.
Informaties te bekomen bij J. Borghmans, commissionair, te Vlissingen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 april. Heden morgen is van de rede naar zee gezeild het schip DE ZEEUW, kapitein J.J. ter Hofstede, naar Java.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 april. Eergisteren zijn van hier naar Duinkerken vertrokken, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M.T. Minger, met gerst en L'ACTIF, kapt. T. Nosten, met tarwe.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 5 dezer van onze rede naar zee gezeild: EXETER, kapt. J. Bailey, naar Londen, met ballast; L’EMELIE, kapt. J.F. Bertand, naar Duinkerken, met spijkers; JEAN DE LOYENHEYM, kapt. C. Pethers, naar Marseille, met spijkers; DE JOSEPH, kapt. J.H. Arends, naar Liverpool en DE ZWAAN, kapt. A.
Cassauwers, naar Londen, beide met boomschors; DE DRIE BROEDEREN, kapt. E. Welhjelm, naar Duinkerken, met glas en spijkers; THE ELIZA, kapt. J. Wheatland, naar Havanna, met ballast; MINERVA, kapt. R. Maale, naar Leeds, met beenderen; JANUS, kapt. J. Freeriks, naar de Oostzee, met glas en spijkers; PALEMOR, kapt. N. Malmgreen, naar Stockholm, met ballast; THE MARS, kapt. H. Way, naar Arbroath, met boomschors;
CHRISTINA, kapt. P.R. Lucht, naar Emden en L’ECLAIR, kapt. D. Klein, naar Brazilië, beide met spijkers en glas; DE BRUSSELAAR, kapt. H.A. de Vries, naar Bordeaux, met brandhout.
Sedert den 3 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
DE MARGARETHA, kapt. P. Carsens en DE VROUW MARIA, kapt. B.J. Borchers, beide van Grootseel (opm: Greetsiel), met gerst; LOUISE, kapt. T.J. I'lnferce, van Montevideo, met huiden; DE VROUW CATHARINA, kapt. B. Sanders, van Grootseel (opm: Greetsiel), met gerst; GENERAL SMITH, kapt. C.M. Gill, van Baltimore, met rijst en suiker; MARIA VAN CUNNING, kapt. H.A. Feijen, met bonen, rogge en lijnzaad en DE VROUW MARIA, kapt. H.A. Bos, met bonen en lijnzaad, beide van Emden; MINERVA, kapt. S.J. Egberts, van Rosseel (opm: La Rochelle) en LA PERCEVERANCE, kapt. S. Jansens, van Londen, beide met haver. Sommige van deze schepen moeten quarantaine houden, andere hebben visite van quarantaine gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen MINERVA, kapt. H.H. Alberts en FLORA, kapt. H.A. Klein, beide van Bordeaux naar de Eems, en de ZEELUST, kapt. G.H. Kramer, van Bordeaux naar Koningsbergen, lagen volgens brief van Bordeaux van 22 maart beneden op de rivier en werden door tegenwind en zware storm verhinderd naar zee te zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie Op zaterdag 14 april 1832, des voormiddags te 10 uur, zal er buiten de Farmsumerpoort te Delfzijl publiek worden verkocht, bij contant geld, het in executoriaal arrest genomen en nog zeer bruikbaar opgoed en inventaris van het tjalkschip de ZEELUST, bestaande uit zeilen, lopend touwwerk, want, blokken en zo van de grote als bezaansmast, ankers en touwen, gaffels gieken, boegspriet, boot en wat nog meer zal worden gepresenteerd. (opm: de tjalk, bouwjaar 1804, sinds 1829 kapitein-eigenaar Hindrik Hindriks Top, werd in april 1833 gesloopt; de zeebrief werd toen ‘wegens sloop’ geretourneerd)
M.E. van der Veen, deurwaarder

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Het schip DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Rostock naar Amsterdam, te Brake binnen (bevorens gemeld), heeft den 29 maart de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Het schip (opm: smak) de TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, van Schiedam naar Arendsburg, is den 25 maart te Riga binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Volgens brief van kapt. Jan G. Visser, voerende het schip de ZAANSTROOM, van Amsterdam naar Cette, in dato Barcelona den 22 maart, was hij na 84 dagen in zee geweest en tot zeven maal van de Franse kust teruggestormd te zijn, aldaar wegens gebrek aan water binnengelopen, doch hij dacht de volgende ochtend daarvan voorzien te worden en alsdan terstond de reis voort te zetten; het schip en de tuigage hadden veel geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie Alzo door de heer Gerrit Luijken Pieters, in leven oud koopvaardijkapitein, gewoond hebbende en op den 23 maart 1832 overleden in de gemeente Hillegersberg, bij deszelfs testament, van dato 23 augustus 1831, na wegmaking van enige legaten, tot erfgenamen zijn benoemd geworden zijn naaste vrienden en bloedverwanten, zo van vaders- als moederszijde, zo worden alle degenen, welke mochten vermenen tot deze nalatenschap gerechtigd te zijn, verzocht zich zo spoedig mogelijk, met overlegging van de nodige bescheiden, te willen aanmelden ten kantore van de notaris Dalen, in de Wijnstraat, te Rotterdam.


Datum: 11 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 april. Binnengekomen: JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Drammen; DE VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, van Koningsbergen, laatst van Tonningen, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen THE FAME, kapt. W. Barfield, van Ipswich; GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, van Sunderland; DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Sunderland; DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Rostock; MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer, van Sunderland; CAROLINA CATHARINA, kapt. N.W. Nielsen, van Tonningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 april. Vertrokken: HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, naar Batavia; JANUS, kapt. J.B. Höffding, naar Havanna; HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker, naar St. Petersburg; DE ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, naar Noorwegen; ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, naar Noorwegen; DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE EENDRAGT, kapt. Pieter C. Koops.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof ANNA MARIA, kapt. Klaas Hendriks de Boer.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse smakschip DE GOEDE HOOP, kapt. Steffen L. Pinksterboer. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
- Naar Riga. Het Nederlandse kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Stralsund direct, Greifswald, Wolgast en Barth (te Stralsund te Lossen). Het smakschip DE VIER GEZUSTERS, kapt. L.G. Dublinga. Adres bij H. Gullen.


Datum: 12 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 april. Vertrokken: REMINA, kapt. J.G. Boon, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 april. Binnengekomen: CHRISTIANA, kapt. H.B. Ellegers, van Drammen. Van de quarantaine ontslagen DE VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, van Koningsbergen; ANTHONIA FRANCINA, kapt. S.B. Bakker, van Sunderland; CATHARINA, kapt. B.H. Neyman, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 9 april. Binnengekomen: WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. J.H. Savert, van Hamburg; VROUW ELISABETH, kapt. H. von Ehren, van Bremen, liggen beide in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen EENDRAGT, kapt. H. Drent, van Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 april. Binnengekomen: DE TWEE VROUWEN, kapt. H. Eelers, van Tonningen, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 april. Vertrokken: GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, naar Suriname; RIFLEMAN, kapt. E. Bleasdale, naar Londen; DE TWEE VRIENDEN, kapt. G. Peck, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 8 april. Vertrokken: GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Duinkerken; HENRIETTE, kapt. W. Anderson, naar Sunderland; JACOBA CATHARINA, kapt. C.C. Westerbrink, naar Hull; JOHAN MARGARITHA, kapt. J.H. de Boer, naar St. Petersburg; JACOBA BARBARA, kapt. K.Z. Schut, op avontuur; GEZINA, kapt. J.G. Postema, op avontuur.
9 april. JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA, ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, naar Riga; VROUW HELINA, kapt. T. de Winter, naar Riga; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, naar Riga; WILHELMINA, kapt. L.N. Baas, naar Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. W.R. Lukens, naar Koningsbergen; VROUW JACOBA, kapt. K. Dreewis, naar Koningsbergen; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar de Oostzee; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Stettin; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, op avontuur; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, op avontuur; LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, op avontuur; CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, op avontuur; HARMONIE, kapt. C.J. Reus, op avontuur; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, op avontuur.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 april. Heden arriveerde alhier het schip HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, met twee passagiers, den 27 november vertrokken van Amsterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 9 april. Uit Bremen wordt van den 28 maart gemeld: In deze week zeilen
niet minder dan negen schepen van hier naar Holland, beladen met goederen, die voor de Rijnstreken bestemd zijn. Het gezamenlijk bedrag van deze ladingen is ongeveer 270 last. De hoge rechten van doorvoer, die daarvoor in Keurhessen zouden moeten betaald worden, en ten minste 5400 rijksdaalders zouden bedragen, noodzaken ons, voor dezelve een weg door Holland te zoeken. Hoeveel nadeel in Hannover en Keurhessen de schatkist en de ingezetenen daardoor lijden moeten, en het voordeel dat Holland daarvan geniet, zal een ieder lichtelijk kunnen berekenen. Zolang die hoge rechten in Keurhessen bestaan, zal men van hier alles, wat naar de Rijn bestemd is, over Holland moeten verzenden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 april. Gisteren en heden zijn van hier gezeild THE PRINCE OF SAXE-COBURG, kapt. J. Ladd, naar Duinkerken, met granen en IL SALVADORE, kapt. G. Scarpota, naar Italië, met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: THE VESPER, kapt. J.N. Jacques, naar Charlestown, met ballast; DIE HOFFNUNG, kapt. P. de Boer, naar Duinkerken, met spijkers en glas; GROTIUS, kapt. Z.M. Barstow, naar Havanna, met ballast; ANNA, kapt. J. Wilman, naar Yarmouth, met boomschors; LE MINOSSE, kapt. J. Eretish, naar Lissabon en THE GANGES, kapt. E. Lench, naar Baltimore, beide met ballast.
Van den 7 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: ELISA, kapt. W. Holder, van Newcastle, met stukgoederen; DE KLEINE DAVID, kapt. J. Jansen, van Emden, met graan; NICOLINE, kapt. C.J. Duns, van Drontheim, met stokvis; JEANNETTE, kapt. L.H. Huggenboog, van Emden, met haver; DIE FRAU MARIA, kapt. J. Anderskouw, van Oosterseel (opm: Oosterzele in Vlaanderen), met gerst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener kofschip MARIA ANNA, kapt. Hans Egbert
Pieters Brons. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 april. De EENDRAGT, kapt. Seepe (opm: brik EENDRAGT, bouwjaar 1830; kapt. Jan Hendrik Seepe), van Amsterdam naar Havanna, is den 7 februari op Abaco (opm: plm 26º30’ NB 77º10’ WL) verongelukt. Het volk en een gedeelte van de lading is geborgen en naar Nassau (opm: plm. 75’ zuidwest van Abaco) gebracht.


Datum: 13 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De in dato 16 april aangekondigde veiling van het pinkschip DE KOLONIST, laatst gevoerd door kapt. D. Spreeuw, zal alsdan geen plaats hebben, terwijl de veiling tot nader advertentie blijft uitgesteld. (opm: zie RC 050432, AH 080633 en 240437)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein J.K. de Vries, voerende het schip HENRIETTE (opm: schoener HENRIETTA), van Amsterdam naar Fernambuck en Bahia, meldt van de rede van Texel, van 8 april, dat hij na verscheidene malen te hebben vastgezeten op het IJ, door zijn loods Simon de Groot, bij het laveren over Pampus, bij de vuurtoren, zodanig was vastgezet, dat men genoodzaakt was om een gedeelte der lading te lossen om het schip te lichten, en weer vlot gekomen zijnde, had de loods wederom het schip bij hoog water aan de grond gezet, waarop gemelde loods verklaarde, niet in staat te zijn om het schip naar Texel te brengen. De kapitein had zich, nadat hetzelve met de vloed weer vlot geworden was, van een andere loods voorzien van Wieringen en daarmee de vorige avond de rede van Texel bereikt. Bovengemeld schip is nog die zelfde dag naar zee gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MINERVA, kapt. Christoffel Waalkens (opm: waarschijnlijk Hannoveraanse vlag), van Bordeaux naar Rotterdam, is op 10 maart verongelukt, zijnde hetzelve bij het eiland Île de Jeu gezonken. (opm: zie PGC 170432)


Datum: 14 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 april. Binnengekomen: ADJUTON, kapt. F.C. With, van Drammen; DELPHINE, kapt. J.J. Kroger, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 april. Binnengekomen: FRAU CATHARINA, kapt. C. Schwartz, van Büsum. Van de quarantaine ontslagen DIE BEIDEN FRAUWEN, kapt. H. Ehlers, van Tonningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 april. Vertrokken: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, naar Londen.
31 maart nog: UNDINE, kapt. N. Weston, naar St. Ubes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 april. Vertrokken: FLORA, kapt. J. Mouldon, naar Londen; CHRISTINA ELISABETH, kapt. F.P. Meinerts, naar Hull.
Naar Terschelling gezeild: MARIA MARGARITHA (opm: smak MARIA MARGRIETA), kapt. D.H. Duit, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Hamburg en Altona. Het schip DE VROUW MARIA, kapt. J.J. Wilters?.Adres bij Blikman en Co.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.T. Leuning.
Adres bij J.C. van Oven.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM I, kapt. Jan Hendrik Savert.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en Blikman en Co. Sluit 14 april.
- Naar Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip ANNA CATHARINE, kapt. Andries Rozema. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
- Naar Koningsbergen. De Nederlandse smak DE HERSTELLING, kapt. Wolter Alberts Smit.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Lübeck. Het smakschip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje. Adres bij H. Gullen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 12de zeilde uit de Maas de JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder naar Libau.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw, snelzeilend brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.
Adres bij de Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz, aldaar.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op Woensdag den 18 april 1832, des voormiddags te elf uren precies, in de kelder van het Kerkenhuis, op de Nieuwendijk te Vlissingen, zullen publiek verkocht worden: vier okshoofden en een kist met 49 Flessen rode wijn, voortkomende van het verongelukte
schip ECONOMY, kapt. Sutton; kunnende des morgens geproefd en gezien worden. Informatie bij J. Borghmans, commissionair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Te Rotterdam ligt in lading, om, wanneer zich genoegzame vracht zal hebben aangeboden, half mei aanstaande te vertrekken, naar Cadiz, Rio de Janeiro, Valparaiso en zodanige andere plaats of plaatsen op de Westkust van Amerika, naar welke zich bekwame partijen goederen zullen presenteren, het met koperen bouten te samengesteld en gekoperd Nederlands brikschip HERCULES, kapt. J. Ghersie. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. I. de Wit Abraham Everardus Zoon, I.V. de Winter, C.A. de Wit, J.A. Haring, R.R. Vierkant, G. Haring, I.J. de Wit en G. Wilds, makelaars, zullen op dinsdag den 17 april 1832, des avonds om zes ure precies, in de Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, verkopen: Een partij van 164 vaten Surinaams suiker, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip LOUISA BARBARA, kapt. F.H. Zeijlstra; liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.


Datum: 16 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 april. Binnengekomen: CAROLINA, kapt. H. Grön, van Drammen; UNITY, kapt. J.P. Johnson, van Drammen; FOEDERS MINDE, kapt. O.L. Naes, van Drammen; PATIENTIA, kapt. R. Larsen, van Arendahl; VROUW CHRISTINA, kapt. Thor Guttormsen, van Kragerø; MOZES, kapt. C. Sanne, van Holmstrand; CUPIDO, kapt. C. Stilstrom, van Gothenburg; HERSTELLING, kapt. H.J. Buining, van de Kleine Belt, de laatste 2 liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 april. Vertrokken: DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Steginga, naar Londen; WENSKABETH, kapt. J.L. Holst, naar Holmstrand; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, naar Holmstrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Korver, makelaar, zal op maandag den 30 april 1832, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: Een extraordinair wel bezeild Nederlands paviljoenschip, genaamd de VROUW LOUISA, gevaren hebbende als beurtschip op Gent, gevoerd door schipper J.C. Oudshoorn, volgens Nederlandse meet- of ijkbrief lang circa 13 ellen, wijd 3 ellen, 83 duimen, hol 2 ellen 12 duimen en alzo groot 31 lasten. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaar.


Datum: 17 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 april. Binnengekomen: HYPERION, kapt. J.E. Jenny, van Baltimore, na visitatie van de quarantaine ontslagen; VELATURA, kapt. W. Duckers, van Sunderland; HERSTELLING, kapt. H.J. Buining, van de Kleine Belt, is abusief, moet zijn VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van Wismar.
15 april. STAPPERT, kapt. W. Story, van Sunderland; VROUW STIJNTJE, kapt. J. Bresker (opm: smak, kapt. J. Bresters), van Sunderland, de laatste twee liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 april. Binnengekomen: ELIZE, kapt. C.L. Schultze, van Memel, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. J.H. Savert, van Hamburg; VROUW ELISABETH, kapt. H. von Ehren, van Bremen.
12 april. Een kof door de harde wind niet gepraaid.
13 april. De kof gisteren gemeld is WENSKABET, kapt. O. Holst, van Holmstrand. Van de quarantaine ontslagen HOPE, kapt. W. Coussins, van Newcastle; ELISA, kapt. C.E. Schults, van Memel.
14 april. LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 april. Binnengekomen: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Kichl, van Friedrichstadt; DE VIER GEZUSTERS, kapt. E.A. Boije, van Nijborg.
11 april. DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.M. Henderiks, van Kiel; DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Heiligenhafen, liggen in quarantaine.
Van de quarantaine ontslagen FRAU CATHARINA, kapt. C. Schwarts, van Büsum.
12 april. 13 Schepen door de harde wind niet gepraaid. Van de quarantaine. Van de quarantaine ontslagen VIER GEZUSTERS, kapt. E.A. Boye?, van Nijborg; ZWEI GEBRÜDER, kapt. G. Plahm, van Friedrichstadt.
13 april. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Newcastle; ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Rostock; DE VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, van Lübeck; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, van Kiel; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Kiel; HOSEANNA, kapt. J. Koster, van Kierteminde; DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer, van Heiligenhafen; ALIDA, kapt. J.H. Boudt, van Heiligenhafen; HOFFNUNG, kapt. P. Engelland, van Eckernförde; PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Hadersleben; CHARLOTTA, kapt. P.N. Svarrer, van Ringkøbing; ELSE INATI, kapt. H.C. Schmidt, van Ringkøbing; NIESKE MARIA, kapt. F.H. de Boer, van Dornumersiel; DE VROUW ANNA, kapt. W.R. de Boer, van Neuhaus; HOFFNUNG, kapt. O. Fredrichs, van Bremen, liggen alle 15 in quarantaine; DE JONGE JOHAN, kapt. R. Jans, van Larwich; CLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Arendahl. Van de quarantaine ontslagen DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.M. Henderiks, van Kiel; DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Kiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 april. Vertrokken: MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 april. Vertrokken: PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge, naar Riga; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, naar Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, op avontuur; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, op avontuur; GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, op avontuur; HOFFNUNG, kapt. A. Klein, op avontuur; JUFVROUW TRIJNTJE, kapt. J.O. Stuit, op avontuur; ZEELUST, kapt. E.T. Wieringa, op avontuur; VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, op avontuur; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, naar Christiaanzand; FRAUW INGEBORN, kapt. D.C. Danielsen, naar Oosterissoer; ANNA MARGARITHA, kapt. J. Tampcke, naar Hamburg.
13 april. FAME, kapt. W. Barfield, naar Newcastle; VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, op avontuur; TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, naar Hamburg.
14 april. GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, naar Christiaanzand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jurge Backer, van Holmstrand met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 april. Den 13 dezer arriveerde alhier de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, met Zr.Ms. troepen, den 9 april vertrokken van Samarang. Den 14 dezer arriveerden alhier het schip de VRIENDEN, kapt. H.M. Lelsz, met een passagier, den 24 december vertrokken van Amsterdam en het schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met tien passagiers, den 30 december vertrokken van Rotterdam. Heden arriveerden alhier het schip ZUID-HOLLAND, kapt. P.S. Schuil, vertrokken den 27 december van Rotterdam, het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Ezink, vertrokken den 27 november van Middelburg, het schip STAD DORDRECHT, kapt. K. Schinkel, den 30 december vertrokken van Dordrecht en het schip de VROUW HENDRICA, kapt. J.C. Topper, vertrokken den 1 december van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder G.L. Karsten te Workum zal publiek, bij strijk en verhooggeld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen een tjalkschip, groot 23 ton, lang 14 el 2 palm, wijd 3 el 1 palm 2 duim en 4 streep, en hol naar advenant, met al zijn staand en lopend want, zeil en treil, haken en bomen, met hetgeen verder tot een goede scheepsinventaris behoort, zo het is liggende achter de Bagijnestraat in de wijk; acht dagen na de toewijzing te aanvaarden. Wie hieraan gading maakt, kome op vrijdag den 20 april 1832, des namiddags ten drie ure, ten huize van C.F. Lohman, logementhouder in het Wapen van Amsterdam te Workum, op condities die alsdan zullen worden voorgelezen, en inmiddels te vernemen zijn bij de deurwaarder voornoemd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 16 april. Den 11 februari 1832 is te Demerary gearriveerd het schip PAULINE, kapitein L.M. Hoffman.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 april. Den 11 dezer is alhier ter rede gekomen ROELSENS, kapt. J.K. Bollard, van Hellevoetsluis, met gerst, op order.
Van den 11 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen of van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild:
DE VROUW LUMMEGINA, kapt. D.J. Dirksen, van Emden, met haver; THE FRIENDS, kapt. W. Hendry, van Newcastle, met slijpstenen en aardewerk; DE KLEINE DAVID, kapt. J.U. Jansen, van Emden, en DE JONGE JAN, kapt. B.G. Peters, van Norden, beide met haver en bonen; FRIEDRICH WILHELM, kapt. J. Schoon, van Bremen, met meel; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. E. Tammen, van Emden, met gerst; ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Mewes, van Kiel, met raapzaad; LOUISE, kapt. J. Cartreagh, van Charlestown, met rijst en katoen; DE VIER GEBROEDERS, kapt. W.J. Wils, van Hackseel (opm: mogelijk Hooksiel), met haver; de twee laatstgemelde moeten quarantaine houden; DE VROUW GEZINA, kapt. C.A. Noeg, met haver en DE VIER GEBROEDERS, kapt. A. Wils, met haver en gerst, beide van Emden;
FORTUNA, kapt. J. Frerichs, van Norden, met haver; MANDER, kapt. A.C.C. Klunzen, van Kirkhaven, met houtwaren; LOUISA, kapt. W. Spalder, van Newcastle, met rogge.
Den 11 is van hier gezeild L'AUGUSTE, kapt. F. Barbau, naar Duinkerken, met gerst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 11 dezer van onze rede naar zee gezeild: HIRAM, kapt. D. Lagana , naar Cádiz en THE SUSAN, kapt. C. Cheever, naar New York, beide met glas; DE VROUW GRETINA, kapt. A.H. Assing, naar Emden, met spijkers en glas; THE AGNES, kapt. W. White, naar Yarmouth, met boomschors; DE JONGE
JUFVROUW ELISABETH, kapt. J.D. Barsie, naar Liverpool, met ballast; L'ADORADE, kapt. F. du Bos, naar Havre-de-Grace, met rijst en stukgoederen; LE BEARNAIS, kapt. J. Ie Sueur, naar Duinkerken, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam. Men verneemt dat indien het water, de wind en het weer zulks toelaten, op den 16 dezer, aldaar aan ’s Rijks werf van stapel zullen worden gelaten Zr.Ms. schepen VAN SPEYK en URANIA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Baltimore, het Nederlands fregatschip PALEMBANG, kapt. Christoffel Hendrik Kraanstuyver. Adres bij Wambersie en Burger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 april. Aangaande het schip MINERVA, kapt. Christoffer Waalkes (opm: waarschijnlijk Hannoveraanse vlag), van Bordeaux naar Rotterdam, 12 Franse mijlen ten WZW van het eiland Ile d' Yeu, bij Belle Isle, verongelukt (bevorens reeds gemeld), wordt van Emden van den 4 dezer nader gemeld, dat het in de avond van den 13 maart door een hevige windvlaag omgeslagen is, waarbij de kapitein en zijn zoon overboord zijn geslagen; de overige equipage, uitgezonderd een matroos, genaamd Pieter de Boer, op het wrak van koude en vermoeienis overleden, was twee dagen daarna door een Frans schip gered en te Bordeaux aangebracht; van het schip was sedert niets vernomen; men veronderstelde echter, dat bij het afbreken van de masten een groot gedeelte van de lading uit het ruim gespoeld zou zijn. (opm: zie ook RC 190632)


Datum: 18 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Baltimore. Het 3-mast galjootschip NEERLANDS WELVAREN (opm: NEDERLANDSCH WELVAREN), kapt. D.A. de Jong,
van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Gibraltar, Malta, Konstantinopel en Smyrna. Het gekoperd tweedeks brikschip DE
SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Amsterdam. Adres bij J. de Rooij. Vertrekt 10 mei.
- Naar Danzig. Het Nederlandse smakschip JACOBINA, kapt. Rente Jans Klunder. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Batavia. Het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co. en D' Arnaud en Co. Vertrekt vóór of op 30 april.
- Naar Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd Nederlands brikschip MARIA EN JACOBA,
kapt. S. van Duyn. Adres bij Altona en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en D. Aletrino.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 april. Binnengekomen: DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, van Suriname; MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn, van Curaçao; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen, ligt in quarantaine; PRINS OSCAR, kapt. H. Agerup, van Drammen; HARMONIE, kapt. N. Nielsen, van Holmstrand; HOFFNING, kapt. P. de Boer, van Duinkerken; ELBE, kapt. H.P. Jensen, van Odensee. Van de quarantaine ontslagen VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van Wismar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 april. Binnengekomen: NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 april. Binnengekomen: CARL EN EMMA, kapt. H.J. Holtz, van Wismar; FRIEDSAMKEIT, kapt. O.G. Jacobs, van Rostock; DE VROUW MARGARETHA, kapt. B.H. Braams, van Nijborg; ANNA CATHARINA, kapt. H.H. Boije, van Kopenhagen; HAABET, kapt. J. Veltman, van Horsens, liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 april. Vertrokken: GENOA PACKET, kapt. R.H. Smith, naar Malta, Smyrna en Konstantinopel; JANE, kapt. J.C. Dixon, naar Sunderland; TORTOLA, kapt. F. Andersen, naar Sunderland; EUROPA, kapt. J. Wood, naar Sunderland; ST. PETER, kapt. S. Pedersen, naar Kragerø.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 april. Vertrokken: WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 april. Vertrokken: MARIA MARGRIETA, kapt. D.H. Duit, naar Hamburg; ANNA MARGARETHA, kapt. T. Tampke, naar Hamburg.


Datum: 19 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 april. Binnengekomen: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Wilhelm, van Duinkerken; DE VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen, liggen in quarantaine; PLATO, kapt. Dimmock, van Baltimore, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot, van Bordeaux; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; DE VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 april. Binnengekomen: MARIA, kapt. A. Jacobsen, van Drammen. Naar Terschelling gezeild NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 april. Binnengekomen: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N.N. Brun, van Bandholm; MINERVA, kapt. F. Brandt, van Elmshorn. Van de quarantaine ontslagen VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer, van Heiligenhafen; HOFFNUNG, kapt. O. Frerichs, van Bremen; DIE HOFFNUNG, kapt. P. Engelland, van Eckernförde; HOSEANA, kapt. J. Koster, van Kierteminde; NIESKE MARIA, kapt. F.H. de Boer, van Dornumersiel; DE VROUW ANNA, kapt. W.R. de Boer, van Neuhaus; ANNA SOPHIA, kapt. J.O. Visser, van Rostock; DE VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, van Lübeck; ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Heiligenhaven; CHARLOTTE LOUISA, kapt. P.N. Svarrer, van Ringköbing; ELSE MARIA, kapt. H.C. Schmidt, van Ringköbing; DE VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Hadersleben; DOROTHEA, kapt. R.R. Henderikus, van Kiel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, van Kiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 april. Vertrokken: AURORA, kapt. P. Park, naar Sunderland; PROVIDENTIA, kapt. E. Petersen, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 april. Vertrokken: REINA, kapt. H. Koops, naar Riga; CATHARINA, kapt. M.M. Pot Jr., naar Riga; ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Boot, naar Riga; VIER GEZUSTERS, kapt. K.M. Gnodde, naar Larwich; HOFFNUNG, kapt. J.D. Ihlder, naar Bremen; VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, naar Duinkerken; ALIDA CLAZINA, kapt. L.E. Tiktak, naar Duinkerken; JOHANNA OTTILIA, kapt. K.J. Bolhuis, naar St. Petersburg; VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, naar St. Petersburg; PETRONNELLA, kapt. J.A. Schuring, naar Riga; VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, naar Riga; EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, naar Riga; LIEFDE, kapt. L.J. Karsijns, naar Pernau; VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, naar Pernau; VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, naar Rensburg; MEINSINA, kapt. J.A. Zeilinga, naar Danzig; GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, naar Danzig; RICHARD, kapt. J.G. Riekels, naar Memel; MARIA, kapt. N.H. Olsen, naar Bergen; ROSTOK, kapt. D. Bagge, naar Bergen; MARIA OLETTA, kapt. W. Thijgesen, naar Drammen; GREV. WEDEL JARLSBURG, kapt. M. Moldenhauwer, naar Drammen; PROVEN, kapt. J.R. Hopstok, naar Oosterissoer; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomasen, naar Oosterissoer; FRIEDERICHMUNDE, kapt. L.H. Morch, naar Tonsberg; ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Uges, op avontuur; ALIDA, kapt. H.F. Deddes, op avontuur; BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, op avontuur; VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, op avontuur; ALIDA, kapt. L. Nieveen, op avontuur; VROUW ELISABETH, kapt. W.K. de Wijk, op avontuur; ALBERDINA, kapt. G. Venema, op avontuur; PETRUS LUDOVIKUS, kapt. W.J. Moesker, op avontuur; HOOP, kapt. P.J. de Boer op avontuur; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, op avontuur; VROUW GEZINA, kapt. F. Joosten, op avontuur; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beck, naar Arendahl; CATHARINA, kapt. H.H. Bakker, naar Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra op de zeilagie gebouwd gekoperd en kopervast tweedeks pinkschip, genaamd CONCORDIA, gevoerd door kapt. Wolterus Groen, varende onder Nederlandse vlag en liggende alhier. Te bevragen bij de cargadoors De Vries & Co., op de Buitenkant, tussen de Peper- en Foeliestraten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Maatschappij van de Dordrechtsche Scheepreederij.
Aan deelhebbers wordt bij deze kennis gegeven, dat op dinsdag en woensdag 24 en 25 dezer, ten kantore van de laatst ondergetekende, Vest, C No. 1396, zal worden gevaceerd, tot uitgifte van nieuwe bewijzen van aandeel, ieder groot vierhonderd gulden, tegen intrekking van de oude en teruggave van honderd gulden op ieder aandeel, en zulks ten gevolge van het bepaalde bij besluit van Z.M. de Koning, in dato 8 april 1832, No. 25 (Nederlandsche Staats-Courant van heden).
Dordrecht, 18 april 1832.
J.S. Vriesendorp, J. de Voogd, F.C. Deking Dura, directeuren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip FREDERICA, kapt. C.F. Holst, van Holmstrand, met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 april. Heden arriveerde alhier het schip BATAVIA, kapt. A. Schaap, vertrokken van Rotterdam den 30 december.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 16 april. De officiële tijding aangekomen zijnde, dat de cholera zich thans
ook te Dublin en Goole in Ierland geopenbaard heeft, zo is door de directeur-generaal voor de Marine, bij resolutie van heden, bepaald geworden, dat Goole en Dublin zullen worden gerangschikt onder de besmette plaatsen, alsmede dat de kust van Ierland, benoorden Dublin tot aan Drogulla (opm: mogelijk Drogheda) en bezuiden die stad tot aan Wicklow, als verdacht beschouwd zal worden; en dat mitsdien de van daar komende en in de havens en zeegaten van dit Rijk binnenvallende schepen, aan de daarvoor vastgestelde quarantaine, van vijftien en zeven dagen zullen moeten worden onderworpen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 april. Heden is van hier naar zee gezeild het schip SARA AGATHA, kapitein P. Kasse, naar Suriname en van hier naar zee, het kofschip DE HERSTELLING, kapt. B. de Jong, naar Frederikshaven, met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 april. Gisteren is uit zee alhier binnengekomen THE PRINCE OF SAXE-COBURG, kapt. J. Ladd, met ballast.
Eergisteren is van hier naar Rotterdam vertrokken ROELSINA, kapt. J.K. Bollard, onlangs van Hellevoetsluis, met gerst; en heden, VASCO DA GAMA, kapt. C. de Boer, met ballast.
Sedert eergisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
JOHAN HERMANN, kapt. H.W. Laarman, van Emden, met bonen; ATTERSTALLINGEN, kapt. J.N. Kroksted, van Bremen, met lood; AURORA, kapt. S.G. Arctander, van Kragerø, met houtwaren; DIANA, kapt. G. Konig, van Hamburg, met gerst; WAAREN, kapt. P. Holst, van Gotenburg, met houtwaren; EUROPA, kapt. P. Nieman, van Rostock, met gerst; L'ALFRED, kapt. P. Ie Versie, met huiden en ISABELLE, kapt. G. Dishman, met katoen en huiden, beide van Liverpool; deze twee moeten quarantaine houden; BAUWINA, kapt. F.F. Janssen, van Emden, met rogge en tarwe; IMMANUEL, kapt. M. Bruncherhofs, van Rostock, met gerst en tarwe; CAROLINE, kapt. F.H. Bonjer, van Emden, met gerst; HOLDERNESS, kapt. J. Wise, van Hull, met lijnzaad; JENS KUFFERS, kapt J. Holfijn, van Londen, met hennepzaad.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden van onze rede naar zee gezeild: CLEMENTINE POPPINE, kapt. P. Fotare en L'ENFANT CHÉRIE, kapt. G. Letullie, beide naar Havre-de-Grace, met rijst; DE VROUW THERESIA JOSEPHA, kapt. J.B. Simons, naar Hamburg, met stukgoederen; HERALD AND NICOLINE, kapt. H. Botterin, naar Petersburg, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 april. Het schip HERCULES, kapt. T. Stocks, van Rotterdam naar Newcastle, is den 9 dezer bij het Vuur van Hasbro' gestrand, doch het volk gered.


Datum: 20 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 april. Binnengekomen: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen ELBE, kapt. H.C. Jansen, van Odensee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 17 april. Binnengekomen: JOSEPHINA, kapt. J.P. Evers, van Charleshaven, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 16 april. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen CARL EN EMMA, kapt. H.J. Holtz, van Wismar; FRIEDSAMKEIT, kapt. O.G. Jacobs, van Rostock; ANNA CATHARINA, kapt. A.H. Boije, van Kopenhagen; HAABET, kapt. J. Feldman, van Horsens; DE VROUW MARGARETHA, kapt. B.H. Braams, van Nijborg. Heden is van de Vlie ter rede aangekomen om quarantaine te houden NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 april. Vertrokken: DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, naar Suriname; FRAUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jong, naar Nantes; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 17 april. Vertrokken: UNION, kapt. J. Manning, naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht, sterk en wel onderhouden kofscheepje, in den jare 1821 nieuw uitgehaald, de VRIENDSCHAP genaamd, zijnde lang volgens ijkbrief 8 el 3 palm, wijd 1 el en 7 palm, en hol naar rato, toebehorende aan de weduwe van Olfert U. Faber, en te bevragen bij Sijds J. Bijlsma, meester-scheepstimmerman te Berlikum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 april. Hedenmorgen vroeg, kondigde het uitsteken der vlaggen van de Rijkswerf en van Zr.Ms. schepen en vaartuigen van oorlog de dag aan, waarop Zr.Ms. korvet, de naam van de onsterfelijke held VAN SPEYK voerende, en het instructievaartuig URANIA, voor het Koninklijk Instituut te Medemblik bestemd, plechtstatig zouden worden te water gelaten, hetwelk dan ook in de beste orde heeft plaats gehad en onder een meer dan gewone toevloed van aanschouwers, een nieuw bewijs van het belang, hetwelk ieder stelt in al wat tot de gezegde held betrekking heeft, terwijl al dadelijk na het te water brengen de masten in het korvet VAN SPEYK zijn gezet.


Datum: 21 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 april. Binnengekomen: PIZARRO, kapt. Lorents Holdt, van Fernambuck; ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname; SANTA EUPHIMINA, kapt. J. de Ibararan, van Bilbao; SANTO ANTONIO, kapt. M.G. Morim, van Porto, na visitatie van de quarantaine ontslagen; HENDRIKA, kapt. J.O. Visser, van Bordeaux; ELISABETH, kapt. F. Lammers, van Bordeaux; AUTUMN, kapt. B. Brough, van Sunderland; FLYGENDE FANAN, kapt. J.F. Iljorth, van Stockholm; AMALIA, kapt. C.M. Warring, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 april. Binnengekomen: ANNA, kapt. C. Oelsner, van Memel, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 april. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N.N. Bruun, van Bandholm; MINERVA, kapt. F. Brandt, van Elmshorn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 april. Vertrokken: EAGLE, kapt. P. Ney, van New Bedford; BUONA SPEZIENZA, kapt. A. Arapi, (van Alexandria in Egypte) naar St. Petersburg; EMANUEL, kapt. N. Evensen, naar Noorwegen; MINERVA, kapt. F. Backer, naar Holmstrand; PRINS FREDERIK, kapt. O. Holterlund, naar Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 april. Vertrokken: MARGARETHA JOHANNA, kapt. C.J. Kat, naar Riga; URANUS, kapt. N.E. Hogeman, naar Riga; ADELHEID, kapt. J. Rubach, naar Rostock; HANSINA, kapt. O. Rasmussen, naar Bandholm; FORTUNA, kapt. P. Rijland, naar Bergen; BERGITHA MARIA, kapt. J. Pedersen, naar Oosterissoer; SPECULATION, kapt. N. Madsen, naar Oosterissoer; COMMERCIEN, kapt. K. Pedersen, naar Drammen; HABETS ANKER, kapt. P. Clemetsen, naar Drammen; MARTHA ANDREA, kapt. M.M. Ore, naar Drammen; BALDUR, kapt. C.O. Nygren, naar Hernösand; AMPHITRITE, kapt. H. Breckwold Lut, naar Hamburg; JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee, op avontuur.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 19 april. Gisteren arriveerde alhier Zr.Ms. korvet HELDIN, kapt.luit. ter zee A. Anemaet, met twee passagiers, den 13 februari vertrokken van Rio de Janeiro, en heden het schip SURINAME, kapt. W. Landsaat, den 25 december vertrokken van Amsterdam, en de brik ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet, den 28 december vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 17 april. Bij een besluit van den 17 april heeft onze Regering de maatregelen
van quarantaine, vroeger ten aanzien van Frankrijk genomen, nader uitgebreid. Daarbij is namelijk bepaald, dat de schepen, komende van de kust van Frankrijk, van Duinkerken af tot de Seine, die rivier en de daaraan gelegen plaatsen daaronder begrepen, zullen worden beschouwd als van besmette, en die komende van de gemelde kust, van de Seine tot en met Cherbourg, zullen worden aangemerkt als van verdachte plaatsen gekomen, en mitsdien aan de daarvoor bepaalde quarantaine van vijftien en zeven dagen zullen moeten worden onderworpen.
De schepen uit de havens aan de Oostzee gelegen, zullen van het houden van quarantaine worden vrijgesteld, doch aan een stipte visitatie onderworpen zijn, terwijl alle schepen van Oost-Friesland van quarantaine ontheven worden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op gerechtelijke autorisatie, publieke veiling te Vlissingen, op den 9 Mei 1832, ten 3 uren des namiddags precies, in de Sociëteit aan de IJzeren Brug, van circa:
300 Fusten rode en witte wijn. 3 dito spiritus. 7 dito brandewijn.
18 dito wijnazijn. 6 dito. dunne terpentijn. 8 dito dikke terpentijn
voortkomende van het verongelukte schip HENRY, Kapitein S. Andresen, gekomen van Bordeaux en bestemd naar Antwerpen.
Twee dagen voor de verkoop kunnen de goederen gezien en geproefd worden.
Nadere informatie bij J. Borghmans, commissionair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Kapitein B. Jansen van Suriname in Texel binnen, heeft op 28º33’ NB gezien het schip DE HARMONIE, kapt. F. Lange, den 17 februari van Suriname naar Amsterdam vertrokken. Voorts rapporteert gemelde kapitein, dat na hem van Suriname zouden vertrekken en wel, den 1 maart, het schip GUYANA, kapt. D.G. Visser; den 2 dito, de schepen SOPHIA MARIA, kapt. J.K. de Jong en NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut; den 5 dito, het schip DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld; den 15 dito, de schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. I.J. Bart en IPENRODE, kapt. D. Charlau; den 20 dito, de schepen SOPHIA, kapt. B.F. Ipsen, AURORA, kapt. J.A. de Haas en SURINAMEN, kapt. L.J. Luitjes en den 25 dito, WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, alle 11 mede naar Amsterdam.


Datum: 23 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 april. Binnengekomen: HARMONIE, kapt. F. Lange, van Suriname; SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Roperhoff, van Suriname; PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Havanna, ligt in quarantaine; FELIX LEMBRANCA, kapt. M. Ignatio, van Port à Port, na visitatie van de quarantaine ontslagen; FRITHJOF, kapt. J.M. Nordstrand, van Cette; DER JUNGE HEINRICH, kapt. W. Antons, van Bordeaux; HOPE WELE, kapt. C. Spinsens, van Londen; ELISABETH, kapt. J. Morton, van Ipswich, de laatste 2 liggen in quarantaine; NICOLAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, van Suriname. Van de quarantaine ontslagen ENGELINA, kapt. J.K. de Jong, van Londen; GELIDA, kapt. M.J. Lourens, van Londen; VELATURA, kapt. W. Duckers, van Sunderland. In de Gronden van de Haaks vervallen MARIA ELIZA, kapt. Davis, van Liverpool naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 19 april. Binnengekomen: THE FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Ipswich; MAGDALENA, kapt. R.H. Lutje voor wijlen H.R. Lutje, van Stettin, ligt in quarantaine. (opm: de kof MAGDALENA, bouwjaar < 1814, kapt. Reinder Harms Lutje, maakte in 1832 nog enkele reizen [zie in deze kroniek], maar op 4 juli 1833 werd de zeebrief geretourneerd met als opmerking ‘schip zal worden gesloopt’)
Van de quarantaine ontslagen JOSEPHINA, kapt. J.P. Evers, van Charleshaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 april. Binnengekomen: DE JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens, van Wismar; VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Wismar; ARIUS JOHANNES, kapt. D.H. van Wijk, van Holbeck; ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampke, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 april. Vertrokken: SOEBLOEMSTER, kapt. B. Lorenzen, naar Arendahl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 19 april. Vertrokken: MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, naar Riga; VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krins, naar Pernau; ENGELINA, kapt. G.T. Borst, naar Koningsbergen; JONGE JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluijk, naar Hapsal; WENSKABETH, kapt. O. Holst, naar Holmstrand; ADEONA, kapt. P. Olsen, naar Drammen; GREVENDE KAREN WEDEL, kapt. D.J. Kjonning, naar Drammen; PROVIDENTIA AREND, kapt. R.C. Agerup, naar Tønsberg; PROVIDENTIA, kapt. M.H. Johnsen, naar Oosterissoer; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer, naar Noorwegen.


Datum: 24 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 april. Binnengekomen: SUSANNA, kapt. G. Feijkes, van Canton, als bijlegger naar Rotterdam; MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Batavia; WIRGEL JARL, kapt. J.H. Lofgreen, van Valparaiso, laatst van Falmouth; DIANA, kapt. H. Wente, van Nickerie en Suriname; ADAMS, kapt. C. Atkens, van Boston; EMERALD, kapt. E. Howland, van New Bedford; HERCULES, kapt. W. Howland, van New Bedford; SARA KJEDDING, kapt. J.H. Hansen, van Genua; TROMP, kapt. R.J. Nolles, van Cette; L' ESPERANCE, kapt. L. Hague, van Cette; HERSTELLING, kapt. Z. Jemsz, van Bordeaux; ZEELUST, kapt. P.P. Akkerman, van Liverpool; VROUW MARGARETHA, kapt. A.F. Steffens, van Hamburg; SUSA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis, van Cardiff. Van de quarantaine ontslagen VROUW STIJNTJE (opm: smak), kapt. J. Bresters, van Sunderland.
Den 14 april is door schipper D. Kreijne gepraaid bij de Cingels, KINDERDIJK, kapt. De Vries, van Bordeaux naar Hamburg.
22 april. DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, van Benicarlo; VARIGT HELD, kapt. A. Wiborg, van Genua; KORNELIUS DESFECETTES, kapt. J. Bosker, van Sunderland, ligt in quarantaine; ADRIANA JACOBA, kapt. F.J. Reus, van Cette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 april. Binnengekomen: VROUW HENDRIKJE, kapt. W.J. Drewes, van Koningsbergen; EENDRACHT, kapt. G.A. Nieveen, van Koningsbergen; SARA, kapt. H.G. Rotje, van Elbing, liggen alle 3 in quarantaine.
21 april. VROUW CATHARINA, van Hamburg; VROUW CATHARINA, kapt. R.A. van Laten, van Danzig, na visitatie beide van de quarantaine; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Christiaansand. Naar Terschelling gezeild GOEDE HOOP, kapt. W. Arends, van Sunderland. Van de quarantaine ontslagen VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes, van Koningsbergen; EENDRACHT, kapt. G.A. Nieveen, van Koningsbergen; SARA, kapt. H.G. Rotje, van Elbing; ANNA, kapt. C. Oelsner, van Memel; MAGDALENA, kapt. R.H. Lutje, van Stettin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 april. Binnengekomen: SUSANNA, kapt. W.J. Mulder, van Wismar; DER JUNGE PRINS, kapt. F.J.H. Junter, van Rostock, liggen in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, van Holbeck; DE JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens, van Wismar; PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Wismar; ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampke, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 april. Vertrokken: CORNELIA, kapt. H. Zwaga, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 april. Vertrokken: NUMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, naar St. Petersburg; VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, naar Riga; DIE HOFFNUNG, kapt. J.F. Berding, naar Riga; PHENIX, kapt. J.H. Haman, naar Memel; FREDERICA, kapt. A.F. Lorentsen, naar Flensburg; FAMILIEN HAAB, kapt. O. Jacobsen, naar Holmstrand; ANNA CATHARINA, kapt. J. Larsen, naar Oosterissoer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen the ELIZA, kapt. T.R. Lee, van Sunderland, met kolen; CONTENT, kapt. Steven Jackson van Cardiff met ijzer en blik; IGNATIUS REICHSFREIHERR VON LANDSBERG VETON, kapt. G.J. Wildermann, van Bordeaux, met wijn; B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, en ANNETTE, kapt. Klaas van den Oever, beiden van Liverpool, met klipzout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 23 april. Volgens bericht van den 14 december van Batavia, was het schip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, aldaar in goede staat gearriveerd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 21 april. Gisteren is alhier ter rede gekomen CORNELIA HENDRIKA, kapt. A. Seeuwen, van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd, met steenkolen, olie en krijt en moet quarantaine houden.
Sedert den 18 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
JACOBUS, kapt. S.W. de Vries, van Bordeaux, met wijn en brandewijn (opm: na onder kapt. J. van Dyck nog twee reizen naar Setubal te hebben gemaakt arriveerde de Belgische ex-Zuid-Nederlandse kof JACOBUS, bouwjaar 1798 of eerder, op 7 augustus 1832 voor de laatste keer in Antwerpen; na lossing moet het schip zijn verkocht voor de sloop);
MARIA WILHELMINA, kapt. C. Rans, van de Weser, met bonen; ALIDA, kapt. A.M. Doijer, van Hoekziel (opm: Hooksiel), met haver; ALEXANDRE DE ST. CLAIR, kapt. Lonclair, van Rouen, met stukgoederen; UNDINE, kapt. A. Smith en DISPATCH, kapt. Th. Dicks, beide van Londen, met gerst; de VROUW KOHLMAN, kapt. C.W. Kohlman, met rogge en gerst; DE VROUW NATILA (opm: kof VROUW FEMMEGINA), kapt. A. Braams, met haver en DE VROUW ANNA, kapt. A. Abrahams, met gerst en bonen, alle drie van Rostock; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Eggers, van Flensburg, met olie en raapkoeken; THE LEVANT, kapt. J. Simmons, van Virginia, met tabak; DE VROUW KLASINA, kapt. A. Knight, van Duinkerken, met stukgoederen; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J. Hans; al deze schepen moeten quarantaine houden; zijnde de vier laatstgenoemden daartoe naar de Tien Gemeten verzonden.
De volgende hebben visite van quarantaine gehad: LES DEUX FRERES, kapt. F. Cheronlt, van Rouen, met meekrap; DE VIER GEBROEDERS, kapt. B.J. Wils, van Hoekziel (opm: Hooksiel), met haver; DE VROUW MATHA, kapt. C.W. Kuhlman en AURORA, kapt. H.H. Brahm, beide van Rostock; DRONINGH MARIA, kapt. M.L. Joel, van Corsoer, alle drie met gerst; ROBERT HEINRICH, kapt. J.C. Dahne, van Memel en AURORA, kapt. C. Barchman, van Gothenburg, beide met houtwaren; MINERVA, kapt. J. Adamson, van Riga, met graan; AURORA, kapt. H.G. de Wall, van Emden, met haver en gerst; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.L. Tiemann, van Hamburg, met stukgoederen; THE VOLANT, kapt. E.C. Fixmes, van New York, met rijst en tabak; de JALIA, kapt. J.P. Visser, van Bordeaux, met wijn en brandewijn; WYOMING, kapt. J. Coulon, van Baltimore, met tabak; JOHANNA, kapt. J.O. Schroder, van Memel, met houtwaren; THEMIS, kapt. V. Ie Bas, van Mantanzas, met huiden; WILHELM, kapt, J.H. Buss, van Leer, met gerst; CLIO, kapt. W. Parbeek Jr., van Rio-Grande, met huiden; THE ELBE, kapt. C. Munsfield, van Charlestown, met katoen en rijst; NEPTUNES, kapt. P. Bergey, van Lebourne, met wijn; LORD AMHERST, kapt. J.S. Hengwel, van Jersey, met stukgoederen; L'AUGUSTE, kapt. P.L. Cour, van Lebourne en LA JULIA, kapt. W. Drouillard, van Bordeaux, beide met wijn; MARGARETH, kapt. R.M. Intosh, van New-Orleans, met katoen; AWA, kapt. A. Petten, van Nieuw-Orleansziel, met haver en gerst; de laatste moet quarantaine houden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild:
LOUISA, kapt. Th. Lenferty, naar Guernsey en DE MARIA, kapt. J. Bang, naar Bergen, beide met ballast.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 april. Den 20 arriveerde alhier de brik DE COCK, kapt. J.M.F. Flemmink, den 30 december vertrokken van Rotterdam en heden het schip de IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterlo, met een passagier, den 28 december vertrokken van Amsterdam, en het schip IDA ALIJDA, kapt. Jan Sipkes Fz., met een passagier, den 30 december vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 15 april het schoenerschip HOPE, kapt. Wm. Cousins, met steenkolen van Newcastle; de tjalkschepen de VROUW JACOBA, kapt. Harmen Rieken, de TWEE VRIENDEN, kapt. D.T. de Jong, beide ledig van Amsterdam.
Den 19 dito het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra, met zout van Liverpool. Den 20 dito de tjalkschepen GEZINA, kapt. R.R. Roelsma, de EENDRAGT, kapt. H. Drent, beide ledig van Amsterdam.
Uitgezeild: Den 15 april het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met boter naar Londen; het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, het tjalkschip de VROUW HELENA, kapt. S.T. de Vries, beide met granen naar Duinkerken. Den 19 dito het kofschip VENSKABET, kapt. O. Holst, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip VROUW WIEBKE (opm: hektjalk VROUW WIEPKE, ex-beurtschip VROUW DIEVERTJE, bouwjaar 1790), kapt. Geert Jacobs Dust, van Neustadt naar Zaandam, 12 februari van Tonningen (opm: Tönning) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Eiltje Klaassen de Wilde.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Govert van der Borden. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Den 14 dezer is door de loodsschipper Kryne bij de Singels gepraaid het schip KINDERDIJK, kapt. De Vries, van Bordeaux naar Hamburg.


Datum: 25 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 april. Binnengekomen: ALBERDINA, kapt. C. Pettersen, van Stockholm; GLEDA, kapt. C.C. Blunt, van Alexandrie en Virginie; LEDA, kapt. J. Eswaij, van Alexandrie en Virginie, na visitatie van de quarantaine ontslagen; GOOD AGREEMENT, kapt. B. Dickenson, van Sunderland; VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen, liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 22 april. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. R.G. Haverbult, van Larwich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 april. Binnengekomen: DE VROUW JACOBA, kapt. H. Grimminga, van Liverpool; DE GOEDE HOOP, kapt. W. Arends, van Sunderland, liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 april. Vertrokken: SNELHEID, kapt. C. Wessels, naar Suriname; HERALD, kapt. W.H. Samson, naar New York; AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar Genua en Livorno; MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, naar Marseille; JOHANNA MARIA, kapt. R.D. Lovius, naar Cardiff; VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, naar Grimsby; JONGE CHRISTOFFEL, kapt. C. Wijtkamp, naar Hull; DANKBAARHEID, kapt. H.C. Meijer, naar Newcastle; MINERVA, kapt. W. Garrick, naar Sunderland; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, naar Nieuwharlingerziel (opm: Neuharlingersiel), als bijlegger naar Antwerpen; JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 22 april. Vertrokken: GOEDE VERWACHTING, kapt. B.J. Stoffels, naar Riga; MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer, naar Pillau; CAROLINA, kapt. J.G. Klem, naar Drammen; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Christiaansand; ZEERIDDEREN, kapt. G. Wibe, naar Arendahl; CHRISTINA, kapt. J. Guttormsen, naar Kragerø; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, op avontuur; ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, op avontuur; JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, op avontuur.


Datum: 26 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 april. Binnengekomen: MARY ALMY, kapt. B. Burroughs, van Savannah, na visitatie van de quarantaine ontslagen; THERESA PRINCIPASSU PARCIA, kapt. D. Vucassovich, van Cephalonia; L' ADÈLE CHERIE, kapt. P.C. Longhetée, van Duinkerken; GLEONER, kapt. J. Johnston, van Londen. De laatste 3 liggen in quarantaine; JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Liverpool; HARMONIE, kapt. K. Svenden, van Kragerø.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 april. Vertrokken: VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden, naar Duinkerken; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, naar Duinkerken; OOST-VRIESLAND, kapt. J. Pieper, naar Duinkerken; JENNIFER PEARCE, kapt. A. Pieper, naar Duinkerken; de FRAU FINA, kapt. P. Ulrichs, naar Duinkerken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 april. Heden arriveerde alhier de brik HARMONIE, kapt. P. Rijnbende, den 27 december vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Justitia. Alzo president en leden in de raad van justitie te Semarang, op het daartoe door de fiscaal bij dezelve raad mr. Carl Hultman, R.O., gedaan verzoek, hebben verleend citatie bij edicte ad valvas curiæ (opm: edictale citatie ad valvas curiæ, d.w.z. een voorlopige rechterlijke beschikking die door de overheid aan de deuren van het gerecht is afgekondigd), op en tegen allen en een iegelijk die vermenen mochten enig recht, actie, aanspraak of pretentie te hebben, op een, op den 22 en 25 januari 1832, aan de noordwesthoek van Japara verongelukte brikschip JUNO (opm: schoenerbrik; zie JC 090232), komende van Batavia en gedestineerd naar Semarang, zijn opgevist en thans overgebracht in ’s Gouvernements pakhuis te Japara; als:
486 stuks plat staaf ijzer, 72 sabels, groot gedeelte onbekwaam, 71 dito schedes (ijzeren) groot gedeelte onbekwaam, 67 matrozenmessen, 26 tafelmessen oncompleet en van verscheidene soorten, 29 ijzeren vorken oncompleet en van verscheidenen soorten, 1 gelakt doosje bedorven, 16 fijne linnen zeildoeken, enigszins door zeewater beschadigd, 7 koffers van kamferhout onbekwaam, door zeewater bedorven, 1 defect koper stuk, behorende tot een zeekompas, 19 ponden en 2 strengen ruwe zijde, min of meer beschadigd door zeewater, 17 pajongs, enigszins beschadigd, 5 kleine ijzeren ankers beschadigd, 2 ijzeren kanonnen zonder affuit of toebehoren, 1 stuk oud ijzeren plaat, 24 strengen zeilgaren, 2 ijzeren kleine bouten, 1 dito plat ring, 5 guldens en 97 cents aan kopergeld, 2 ijzeren veren, 1 dito as, 1 dito trap, 5 wielen met ijzer beslag, behorende tot een wagen, alle beschadigd, enige stukkende koperplaten, enige kurken proppen, enige pennenschachten bedorven, enige beschadigde touwwerken, enige stukkende zeildoeken, 1 ijzer stuk behorende tot een scheepskombuis, 1 dito dito dito, 1 Japans pannetje, 1 plank met twee vergulde letters V.G., 1 ledig meelvat, 1 stuk blik.
Van alle welke strandvonden de eigenaars onbekend zijn. Zo is het, dat ik ondergetekende deurwaarder en gezworen exploiteur bij voornoemde raad, mits deze voor de eerste maal oproept elk en een iegelijk welke enig recht, actie of pretentie vermenen te hebben op de hierboven gemelde goederen, om in persoon dan wel door gemachtigden te compareren op woensdag den 23 mei 1832, des morgens te half acht ure ter openbare rolle van meergemelde raad, ten einde hunne pretentie aan te geven en te verifiëren, voorts te procederen als naar rechten, sub poene (opm: op straffe) dat aan de non-comparanten een eeuwig stilzwijgen zal worden opgelegd en dat voor het profijt van dien of bij gebreke van een deugdelijk bevonden pretentie, de meergemelde goederen, zullen worden verklaard aan den lande te zijn vervallen.
Aldus gepubliceerd en geafficheerd na voorgaande klokslag van de pui van het raadhuis te Semarang, 18 april 1832, de deurwaarder voornoemd, Schwartze.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 24 april. Den 20 is alhier binnengekomen de Engelse brik JANET, kapt. Z. Elyot, van Sunderland, met steenkolen en den 23 april de Engelse brik LOUREL, kapt. J. Keith, van Weymes in Schotland, met schaalkolen, beide naar Middelburg gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Lissabon het Nederlands hoekerschip HOOP, kapt. Hendrik van den Bos, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Den 23 dezer, des namiddags, zeilden van Hellevoetsluis CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. J.G. Gau, naar Antwerpen en OTHELLO, kapt. R. Scott, naar New York en arriveerden BLUES, kapt. J. Wilson, van Cardiff; MARIA CORNELIA, kapt. H.H. Voss en KAREL FREDERICK, kapt. J. Daehn?, van Rostock; ELIZA, kapt. C. Davey, van Suriname; RIBBLE, kapt. J.C. Beekman, van Batavia, laatst van Cowes (opm: kapt. J. Beckman; na lossing werd de brik in Rotterdam vertuigd tot bark; de rederij verplaatste haar zetel van Antwerpen naar Rotterdam zodat de bark onder Nederlandse vlag kon blijven varen); GEORGE, kapt. J. Cambell, FANNY, kapt. J. Reed, ST. OSWALD, kapt. P. Thompson en MARGARETHA, kapt. R. Richardson, van Sunderland; SOPHIA, kapt. A. Pearson, SAHM WIK, kapt. R. Huwart en AGENORIA, kapt. A. Howe, van Newcastle en BIERNE, kapt. A. Suier, van Duinkerken; de 8 laatsten liggen in quarantaine op de rede. Den 24, des morgens, zeilden Zr.Ms. brik PEGASUS, kapt. luitenant Muller en Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt. luitenant van der Zweep, naar Batavia; JANE MARGARETHA, kapt. T. Gowland en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Duinkerken. De kapiteins J. Torden, G. Wardley en W. Hambell zijn van de quarantaine ontslagen en de kapiteins J. Wilson en J. Ansdell zijn onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild; de wind ZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Den 24 dezer, des morgens, arriveerde in de Maas de ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, van Duinkerken, welke weer uitgezeild is naar Hellevoetsluis, om quarantaine te houden. De kapiteins Smith en Storey zijn van de quarantaine ontslagen; de wind OZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Den 24 dezer, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis:
DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en arriveerden ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, van Duinkerken; CELERITY, kapt. J. Bell en GALLANT, kapt. R. Jackson, van Sunderland, welke in quarantaine liggen op de rede en JONKVROUW MARIA, kapt. A.K. de Wijk, van Libau. Den 25, des morgens, zeilden ELDER BREWSTER, kapt. E. Paty, naar Boston en kapt. Knocker, met de brieven van den 25 dezer, naar Harwich en arriveerde ADOLPH, kapt. J. Marnstrom, van Triëst; de wind ZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Den 24 dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas:
ELIZABETH, kapt. G. Pybus, naar Stockholm; ELIZABETH JULIANE, kapt. H. Gottfriendsen, naar Elseneur en DE VROUW AAGJE, kapt. C. Klok, naar Londen; den 25, des morgens, SVANEN, kapt. W. Meltz, naar Duinkerken en LADY HARVEY, kapt. W. Maren, naar ……, en arriveerden CHRISTINA, kapt. J.D. Dood, van Koningsbergen en DE VROUW HANNA MARGARETHA, kapt. T.H. Brand, van Prestuw. De kapiteins Catmore en Parker zijn van de quarantaine ontslagen; de wind OZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Den 25 dezer, des morgens, zeilde van Maassluis:
DE HOOP, kapt. J. Bruggen, naar Duinkerken; de wind ZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Kapitein P.S. Schuil, voerende het schip ZUID HOLLAND, den 27 december van Hellevoetsluis naar Batavia in zee gezeild, bericht volgens brief in dato 15 februari, dat hij als toen, op 33 gr. 25 min. breedte en 21 gr. 50 min. lengte, in goede staat was zeilende, aan boord alles wel zijnde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Kapitein H. van den Bos, voerende het schip DE HOOP met de Rotterdamse maatschappijvlag No. 18, van Lissabon te Rotterdam gearriveerd, heeft den 21 dezer in de Hoofden in goede staat zeilende gezien een schip, tonende de Amsterdamse nummervlag 334 van het College Zeemans Hoop, zijnde kapt. R.C. Jaski.


Datum: 27 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 april. Binnengekomen: ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname; NEPHTUNE, kapt. M. Hedland, van New York, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull; AUTUMN, kapt. G. Brough, van Sunderland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie De griffier Plantenga te Marum gedenkt op zaterdag den 5 mei 1832, des namiddags ten vijf ure, ten huize van den kastelein Sijtse Eites de Vries te Hallum bij de provisionele toewijzing te verkopen 1/6e gedeelte in het geoctrooieerde trekveer van Hallum op Leeuwarden en Dokkum et vice versa, met het quoteel aandeel aan paarden, lijnen, kloeten en verder aanbehoren, zoals hetzelve bij Beers Goffes Wiersma, trekschipper te Hallum, als eigenaar wordt bezeten. (opm: LC 110532 meldt, dat geboden is NLG 2.453.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie Ten overstaan van Mr. M. de Muinck, notaris, residerende te Grijpskerk, zal op woensdag den 2 mei 1832, des avonds te 5 uren, ten huize van de Wed. R.J. Krijthe, te Visvliet, publiek worden verkocht een tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 24 ton, met zeil en treil, bomen, haken en verder toebehoren, zoals hetzelve is liggende in de vaart te Visvliet.
Mr. M. de Muinck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Het schip MARY ELIZA, kapt. Davis, van Liverpool naar Bremen, is volgens bericht van Texel van den 20 dezer, op de Gronden van de Haaks vervallen, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Kapitein H.H. Otten, van Bordeaux te Hellevoetsluis binnen, heeft den 7 dezer, 8 mijlen van Portland, op 50º14’ NB 01º45’ WL, gezien een Nederlands schip, tonende de vlag van het College Zeemans Hoop, met No. 279, zijnde die van kapt. R. Tjebbes, voerende het schip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Volgens brief van kapt. H.J. Klein, voerende het schip DE TWEE GEBROEDERS, van Amsterdam naar New York, in dato Eggersund den 2 dezer, had hij, na den 3 maart uit Texel vertrokken te zijn, wegens tegenwind getracht benoorden Engeland om te zeilen, doch was op 50º NB (opm: moet 60º NB zijn) 08º of 09º WL, tussen de Orcadische Eilanden (opm: Orkneys) en Kaap Wrath, door hevige stormen en zware stortzeeën belopen geworden, waarbij de boot, sloep en zeilen verloren gingen, de steng en bezaanmast gespleten en de grote giek gebroken werd; door dit weer verhinderd wordende een Schotse haven binnen te lopen had hij koers naar Stavanger gezet, doch was den 31 maart met hulp in een buitenhaven van Eggersund binnengebracht; het schip en de lading in goede staat zijnde, dacht hij zonder te lossen de geleden schade te herstellen en binnen drie weken tot het voortzetten van de reis gereed te zullen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Aangaande het schip DE HOOP, kapt. J.P. Meyer (opm: buitenlander), van Riga naar Schiedam, den 3 maart van Emden vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 28 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 april. Binnengekomen: EDWARD, kapt. J.A. Cormerais, van Alexandrie, na visitatie van de quarantaine ontslagen; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Duinkerken, ligt in quarantaine; CHRISTINA, kapt. R.H. Nagel, van Oleron; DE JUNGE ROUSE, kapt. R. Reinders, van Libau; MARIA GEERTRUIDA, J.L. Dokter, van Koningsbergen, de laatste 2 na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen THEREZA PRINCIPESSU PARCIA, kapt. D. Vucassovich, van Cephalonia; ELISABETH, kapt. J. Morton, van Ipswich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE GERALDA CORNELIA,
kapt. Boy Jansen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE HARMONIE, kapt. Fredrik Lange, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. Laurens Wildschut, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, Altena en Co., D. Aletrino en E. Windhouwer.
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks hoekerschip DE NEDERLANDER, kapt. Cornelis Höfker, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong. Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld. Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Naar Baltimore. Het gekoperd tweedeks fregatschip LOUISA BARBARA, kapt. Foeke Hiddes Zeylstra, van Amsterdam. Adres bij Brouwer en Van der Sluijs.
- Naar De Kaap de Goede Hoop. De gekoperd tweedeks brik ASTREA, kapt. Coenraad Brandligt, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co.
- Naar Lissabon. De Nederlandse sloep DE HOOP, kapt. Pieter Haasnoot.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
- Naar Hamburg en Altona. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Ede Onnen.
Adres bij Blikman en Co.
- Naar Bremen. Het Nederlands schip DE JUFFROUW ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis. Adres bij J.C. van Oven.
- Naar Danzig. De Nederlandse tjalk DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. En Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, het nieuw, snelzeilend brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel. Adres bij Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, om in het begin van mei te vertrekken, het te Dordrecht nieuw gebouwd, gekoperd en snelzeilend fregatschip de DORTENAAR, kapt. Frans van Ginkel. Adres bij de Agent der Handelmaatschappij J. van Wageningen, Jr., of bij de Cargadoors Vogelsang & Co. aldaar.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 27 april. Van Antwerpen den 23 dezer schrijft men: Een Engelse brik de THEMIS, kapitein Le Bas, van Montevideo komende en met huiden geladen, is in de namiddag van zaterdag laatstleden op de Ketelplaat nabij de Kruisschans vastgeraakt. De equipage van de Hollandse korvet de PANTHER heeft het Engels schip onmiddellijk alle hulp toegebracht, doch vruchteloos; men kon hetzelve niet weder vlot krijgen. Gisteren morgen
heeft men twee vaartuigen afgezonden om een deel van de lading over te nemen; heden zegt men, dat hetzelve zonder schade losgekomen is.
In de namiddag van zaterdag is een Hollandse oorlogsbrik op de hoogte van Lillo gekomen, heden is dezelve de rivier weer afgezakt.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 april. Gisteren is van hier naar Duinkerken vertrokken THE PRINCE OF SAXE-COBURG, kapt. J. Ladd, met gerst en biezen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: GENERAL SMITH, kapt. C. M. Gill, naar Baltiinore, met ballast; THE CLIFTON, kapt. W. Mullay, naar Londen, met vlas en boomschors; DIE VENUS, kapt. J. Ellington, naar Riga, met ballast; HULDA HENRIKA, kapt. J. Jacobs, naar Kopenhagen, met stukgoederen; MARIA VAN CUMMINGE, kapt H.A. Feijer, naar de Oostzee en PAULINA BRANDS, kapt. C.H. Boye, naar Archangel, beiden met ballast; HERCULES, kapt. J.H. Stevens, naar New York, met stukgoederen; DE VROUW LUNNIJNA, kapt. J. Dirksen, naar Duinkerken, FRIEDERICUS WILHELM, kapt. J. Schoon, naar Leer, DE KLEINE DAVID, kapt. J.H. Jansen en ADOLF EN FREDERIK, kapt. J.J. Ras, beide naar de Oostzee, DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. H. Bruns, naar Hamburg, alle vijf met ballast; HELENA, kapt. B. Rotgers, naar Duinkerken, met spijkers; LE SANS REPOS, kapt. J. Verstraete, naar Londen, met ballast; HULL PACKET, kapt. J.G. Meijer, naar Liverpool, met vlas; DE VIER GEBROEDERS, kapt. W. Wils, op avontuur en AURORA, kapt. H. B. Woldt, naar Hamburg, beide met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke veiling te Vlissingen. Na afloop van de veiling van de wijnen enz., voortkomende van het schip HENRY, welke op den 9 Mei 1832 zal plaats hebben, zal dadelijk, op gerechtelijke autorisatie, nog te koop gepresenteerd worden 2 fusten wijn en 2 fusten spiritus, voortkomende van de lading van het Nederlandse schip JAN DE WITH, kapitein R.F. Mellema, van Cette naar Antwerpen bestemd; zijnde twee dagen vóór en op de koopdag te zien en te proeven.
Informatie te bekomen bij de heer J. Borghmans, commissionair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille, het Nederlands galjootschip JONGE HENDRIKA, kapt. F.W. Muncke, om op 12 mei te worden geëxpedieerd.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Het schip PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, van Suriname en Nickerie naar Rotterdam, was volgens brief van Londen van den 21 dezer, in Het Kanaal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., zou volgens brief van Suriname van den 3 maart, den 30 dito van daar naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 30 april 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 april. Binnengekomen: WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Bart, van Suriname; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van Liverpool; MIDBERGEN, kapt. C. Blom, van Drammen; ELIZABETH, kapt. C. Vecht, van Drammen; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. C.J. Liep, van Dago; AURORA, kapt. J.M. Wizeken, van Libau; BELLONA, kapt. J.J. Ziepke, van Memel, de laatste drie na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 23 april. Binnengekomen: LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Koningsbergen, na visitatie van de quarantaine ontslagen; LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, van Oudsoen; JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback; WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. J.H. Savert, van Hamburg, ligt in quarantaine. Naar Terschelling gezeild: FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Ipswich.
24 april. LOUISA, kapt. E.A. Bakker, van Koningsbergen; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Koningsbergen; CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, van Koningsbergen; VLIJT, kapt. J.S. Bakker, van Memel, de laatste 4 na visitatie van de quarantaine ontslagen; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, van Larwich; RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, van Oosterissoer. Van de quarantaine ontslagen WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
26 april. Een kof en een smak, de naam onbekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 april. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Newcastle.
23 april. DANKBAARHEID, kapt. P.J. Huges, van Koningsbergen; CHRISTINA ELIZABETH, kapt. N. Anderson, van Pilau, na visitatie van de quarantaine ontslagen.
24 april. NEUTRALITEIT, kapt. J.F. Adebahr, van Anclam, na visitatie van de quarantaine ontslagen.
25 april. LANDDROST VON DORING, kapt. C. Tampke, van Hamburg, na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 april. Vertrokken: SUSANNA, kapt. G. Feijkes, van Canton, als bijlegger naar Rotterdam; ST. AIGNON, kapt. A. de Joie, naar Havre en Rouaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 23 april. Vertrokken: THE HOPE, kapt. W. Cousins, naar Londen; ABRAHAM, kapt. R. Paasch, naar Hull; DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge, naar Danzig; DRIE GEBROEDERS, kapt. N.H. Paus, naar Scheen; SOCIETEIT, kapt. E.J. Siemens, naar Hamburg.
24 april. JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, naar Archangel; MOZES, kapt. C. Saude, naar Tonsberg.
26 april. GESINA, kapt. R.L. Roelfsema, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 april. Vertrokken: DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op en na den 1sten mei 1832 zal, ten kantore van de Associatie-Cassa, alhier worden betaald, de alsdan verschenen coupon van de aandelen in de Vereenigde Reederij, van de schepen HENRIETTE EN HENRI, EDAMS WELVAREN en de NEDERLANDEN, onder het boekhouderschap van de Wed. Vereul en Zoon, ten wiens kantore de balans, over het 3de boekjaar door de heren G.J. van der Vliet en F. Rendorp, in kwaliteit als commissarissen, nagezien en akkoord bevonden zijnde, mede voor de deelgenoten gedurende die maand, des woensdags en zaterdags van 10 tot 1 ure ter visie zal liggen.
De winstuitkering betreft hier dus de totaal gemaakte winst over de 3 schepen.


Datum: 01 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 april. Binnengekomen: EBENETZER, kapt. O.M. Olsen, van Libau; DIE GUTE BERTHA, kapt. J. Moller, van Memel, na visitatie van de quarantaine. Van de quarantaine ontslagen CORNELIUS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, van Sunderland.
29 april. DEBORA, kapt. W. Leeuwrik, voor kapt. H. Gerlofs, van Alicante, na visitatie van de quarantaine ontslagen; ARENDINA, kapt. G.H. Boerhaven, van Newcastle, ligt in quarantaine; FEM SÖSTRE, kapt. M.S. Bjoeness, van Drammen; Den 25 nog: ISIS, kapt. J. de Vries, van Cette. Van de quarantaine ontslagen STURLING, kapt. W. Storij, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 april. Vertrokken: CAROLINA, kapt. H. Gron, van Drammen; DELPHIN, kapt. J. Kroger, naar Arendahl.
29 april. SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. J.P. Meijer, naar Suriname; HYPERION, kapt. J.E. Jung, naar Liverpool; PLATO, kapt. F. Dimmock, naar Liverpool; VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, naar Londen; JONGE JAN, kapt. S.S. v.d. Meulen, naar Londen; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, naar Londen; ELISABETH, kapt. J. Morton, naar Ipswich; DIE HOFFNUNG, kapt. P. Engelhard, naar Duinkerken; BEIDE FRAUEN, kapt. H. Ehlers, naar Duinkerken.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Den 4 mei zullen de stoffelijke overblijfselen van de onsterfelijke Van Speyk plechtig naar een praalgraf in de Nieuwekerk worden overgebracht. Deze overbrenging zal, naar men wil, van 's Lands-werf tot aan de Nieuwe-Stads-Herberg te water geschieden; doch van daar zal een lijkstoet in statige optocht zich naar de genoemde kerk begeven. Dezelfde dag zal het oorlogschip, hetwelk de naam van VAN SPEYK draagt, door de nieuwe Oosterdoksluis het dok binnenvaren.
Het oorlogschip de ATTALANTE zal de gewone eerbewijzen, aan zijn roem verschuldigd, verrichten. De naam van dit schip herinnert ook de heldendood, die de dappere Hollandse kapitein Swedenrijk Carp stierf, toen in het jaar 1804, in het Vlie, de brik ATTALANTE, waarop hij het bevel voerde, ‘s nachts door Engelse sloepen overvallen werd en hij van geen overgave wilde horen, maar zich bleef verdedigen tot dat hij, na 19 wonden bekomen te hebben, met de degen in de vuist, levenloos neerstortte.
Geheel de zeemacht van de Staat zal op genoemde dag deze plechtigheid vieren.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 april. Gisteren zijn van de rede alhier naar zee gezeild:
de ALBION, kapt. C. Riemes, van Griefswald, met gerst; CONCORDIA, kapt, B.J. Ras, met lijnzaad; JENNY FOR PEARCE, kapt. A. Pieper; OOST-VRIESLAND, kapt. J. Pieper en DE VROUW EINA, kapt. T. Ulrich, alle drie met gerst; alle vier van Amsterdam, en alle vijf naar
Duinkerken gedestineerd.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW CATHARINA, kapt. T.G. Juster, naar Danzig, met stukgoederen; WILLEM LODEWIJK, kapt. J.C. Nisschwager, naar Liverpool, met boomschors; MARGARETHA ELISABETH, kapt. H. Delwitz en JACOB PHILIPPUS, kapt. J. Bruss, beide naar Duinkerken, met gerst; ANTWERPER-PACKET, kapt. J.H. Riecke, naar Liverpool, met ballast; THE LILLY, kapt. A. Robson, naar Londen, met boomschors; LOUISA, kapt. J. Cushing, naar Havanna, met ballast; DE VROUW MARIA, kapt. B.J. Borchers en DE VROUW CATHARINA, kapt. D. Sanders, beide naar Emden, met potaarde; PROBITY, kapt. Q. Serustin, naar Londen, met vlas; DE VROUW HELIDA, kapt. F.O. Tieman, naar Emden, met potaarde; FORTUNA, kapt. T. Freerichs en MARIA WILHELMINA, kapt. C. Reins, beide op avontuur, met ballast.
Den 25 dezer zijn alhier ter rede gekomen: CHARLOTTA WILHELMINA, kapt. H.A. Moller, van Emden; ELISABETH MARGARETH, kapt. H. Delwitz, van Rostock; REDLICHKEIT, kapt. C.J. Kuhl, van Lübeck en JACOB PHILIPPE, kapt. J Bruss, van Rostock, alle vier op order, met gerst.
Van den 22 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen of naar Antwerpen opgezeild de volgende schepen, waarvan enige quarantaine moeten houden en andere zijn ontslagen:
PRECIOSA, kapt. C.N. Zillmer, van Greiffswald en DIE HUFFNUNG, kapt. J.S. Kraefft, van Strahlsund, beide met gerst; HENRICH, kapt. J.C. Kraeft, met wijn en brandewijn en LEOPOLD DE I, kapt. T.A. de Vries, met wijn, beide van Bordeaux; DE JONGE HORTENCE, kapt. S. Jurgens, van Menton, met fruit; FREDERICH FRANS, kapt. J.N. Andreis, van Rostock, met gerst en raapzaad; REGINA, kapt. J.H. Koop, van Lübeck, met raapzaad; FREDERIKS HAABT, van Aarhus, met haver en erwten; CAPORICA, kapt. J. Hanmont, van Almeida, met lood; PROSPERITAS, kapt. A. van Sendelen, van Alicante; FRANCISCUS, kapt. J.F. Hempelman, van Cádiz, met zout; DE HOOPENDE ZEEMAN, kapt. C. Plath, van Bayonne; met wijn en stukgoederen; PROVINS MINDE, kapt. A. Geelmuiden en ERSTATHUNG, kapt. O. Nielsen, beide van Gotenburg, met bontwaren; ARETHUSE, kapt. P.F. Pivert, van Cette, met wijn en brandewijn; de TWEE ZUSTREN, van Bianmunde, met gerst; ANGELIQUE, kapt. J. Blanfield, van Adra, met lood; ELISA, kapt. J. Darlan, van Bordeaux en LE ST. ALBIN, kapt. E. Bronzon, van Carthagena, beide met wijn en brandewijn; THE WATSON, kapt. S. Frost, van Riga, met gerst en rogge; AURORA, kapt. R.C. Better, van Nieuw-Harlingen (opm: Neuharlingen), met gerst; APOLLO, kapt. O. (onleesbaar), van Gothland, met hennep; DE VROUW MARIA, kapt. P.F. Friedrichs, van Wismar, met gerst; LE JEUNE CONSTANT, kapt. A. van Schie, van Liverpool, met klipzout; THE BEAVER, kapt. S. Francisco, van Mobile, met katoen; WEENS, kapt. P.Q. Bottzacer, van Kopenhagen, met pik en teer; MACHUSETTS, kapt, J. Nicol, van Bahia, met suiker; MINERVA, kapt. S.J. Egberth en MARGARETHA, kapt. P. Cassens, beide van Vlissingen, met gerst; LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeboom, van Emden, met haver; CAVALIER, kapt. J. Bowaitch, van Charlestown, met katoen en rijst; CAREL GUSTAAF VON ROSENOR, kapt. H.P. Drewitz, van Aalburg, met haver; CHARLOTTE, kapt. J. Laurentse , van Apenrode, met gerst; LE CIRCUS, kapt. P. Jaume, van Bordeaux, met wijn en brandewijn; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Dirks, van Leer, met haver; THERESE, kapt. M.B. Schröder, van Marseille, met stukgoederen; NICOLAI, kapt. C. J. Merry, van New York, met katoen en tabak; HELENA, kapt. F.O. Adena, van Rustersiel, met haver; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Pauwels, van Nieuwdiep, met gerst; THE ACTIVE, kapt. W. Patterson, van Pillau, met tarwe en lijnzaad; GEORG, kapt, D.J. Hugy, van Emden, met rogge; DIE HOFFNUNG, kapt. H.F. Brahuis, van Nieuw-Harlingen (opm: Neuharlingen), met tarwe en haver; CATHARINA, kapt J.J. Malhmann, van Hamburg, met gerst; DE VROUW ANTJE, kapt. J.W. Kloskorn, van Emden, met bonen; ULRICHS, kapt. J. Ubben, van Norden, met haver en bonen; L'AVENTURE, kapt. L.C. Domburg, van Yarmouth, met stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Duinkerken, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins.
Adres bij P.A. van Es, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Baltimore het Nederlands gekoperd fregatschip PALEMBANG, kapt. Christoffels Hendrik Kraanstuyver.
Adres bij Wambersie en Burger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Den 29 dezer, des namiddags, zeilden van Hellevoetsluis:
DE INDIAAN, kapt. H. Peters, naar Batavia; ACTIV, kapt. G. Rydahl, naar Duinkerken; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, naar Finland; HERMAN WEDEL, kapt. A. Wishendahl, naar Fredrikshaven; ELIZA, kapt. T. Robsonlee en SISTERS, kapt. R. Walker, naar Sunderland en arriveerden SUSANNA, kapt. G. Feykes, van Canton, in China, laatst van Texel; CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien en MARIA DOROTHEA, kapt. O. Muller, van Windau; CATHARINA MARIA, kapt. E.C. Parrau, DOROTHEA, kapt. F.C. Jansen, HARMONIE, kapt. P. Permien, PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrends en JULIA, kapt. J. Schildwagt, van Libau; ROMULUS, kapt. A. Backer en STANSFIELD, kapt. T. Dobinson, van Sunderland en ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Henderson, van St. Davids; de 3 laatste liggen in quarantaine op de rede.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Den 30 dezer, des morgens, zeilde van Maassluis: DITCHBURN, kapt. R. Carr, naar Sunderland; de wind ONO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Het schip ISIS, kapt. J. de Vries, van Cette naar Amsterdam, is volgens particulier bericht, den 25 dezer in Texel binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Het schip DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, van Schiedam naar Arensburg, te Riga binnen, heeft den 14 dezer van Bolderaa de reis vervolgd.


Datum: 02 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 april. Binnengekomen: HAVANNA PAKET, kapt. D.F. Visser, van Havanna, is tot voor Den Helder geweest, maar terug moeten keren, hebbende zijn sloep verloren en mogelijk meer andere schade bekomen; KUHLEBORN, kapt. J.P. Poulsen, van Dago, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen: HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 april. Vertrokken: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. v.d. Mey, naar Havre de Grace.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Baltimore. Het gekoperd tweedeks fregatschip ONS GENOEGEN, kapt. C. van
Zameren, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Co. Vertrekt 4 mei.
- Naar Baltimore. Het driemast galjootschip NEÉRLANDS WELVAREN (opm: NEDERLANDSCH WELVAREN), kapt. D.A. de Jong, van Amsterdam.
Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Baltimore. Het gekoperd tweedeks fregatschip LOUISA BARBARA, kapt. Foeke
Hiddes Zeylstra, van Amsterdam. Adres bij Brouwer en Van der Sluijs.
- Naar Baltimore. Het Amerikaans gekoperd fregatschip GLIDE, kapt. Olfert C. Blunt.
Adres bij D' Arnaud en Co.
- Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.T. Leuning. Adres bij J.C. van Oven.
- Naar Koningsbergen. De Nederlandse smak DE HERSTELLING, kapt. Wolter Alberts Smit.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip DE GOEDE HOOP, kapt. Steffen L.
Pinksterboer. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
- Naar Kopenhagen. Het Nederlandse kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis
Hitman. Adres bij Da Costa en Bueno. Vertrekt vóór of op 2 mei.
- Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof ANNA MARIA, kapt. Klaas Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PAULINA, kapt. J. Heukers.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Co. en F. der Kinderen.
- Naar Demerary. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE PLANTER, kapt. C. Jessen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en de wed. A. Henriques en Zoon.
- Naar Philadelphia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B.
Drayer, van Amsterdam. Adres bij Van Olivier en Co.
- Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C.
Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
- Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. Adres bij Van Olivier en Co., D' Arnaud en C. van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
- Naar Bremen. Het Nederlands schip VROUW HENDRIKA, kapt. J.T. Drent (opm: eerste reis van de tjalk, kapt. Jan Tijssens Drent). Adres bij J.C. van Oven.
- Naar Danzig. De Nederlandse tjalk DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
- Naar Drammen, Christiania (en omliggende plaatsen). Het galjootschip LUNA, kapt. Lars
Bakker. Adres bij J.W. Boekhout.


Datum: 03 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 mei. Binnengekomen: HAVANA PAKET, van Havanna; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Loos, van Duinkerken, liggen beide in quarantaine; NEÊRLANDS WELVAART (opm: kof NEDERLANDSCHE WELVAART), kapt. H.K. Rentes, van Koningsbergen; FROUWINA, kapt. K. Pijbes, van Libau, na visitatie van de quarantaine ontslagen; GRATIS CUDE, kapt. C. Sunderney, van Drammen; INDUSTRY, kapt. C. Stibolt, van Drammen; COMMERCIEN, kapt. J. Pedersen, van Drammen; IDANIA, kapt. H. June, van Drammen; CONCORDIA, kapt. J.J. van Dijk, van Alexandria in Egypte, ligt in quarantaine; NEPTUNUS, kapt. P.O. Brinkham, van Drontheim, na visitatie van de quarantaine ontslagen; EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Drammen, van de quarantaine ontslagen; HOFFNUNG, kapt. P.J. de Boer, van Duinkerken; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. E. Urlhjelm, van Duinkerken; DE VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 april. Binnengekomen: FORTUNA, kapt. J. Oelsen, van Libau; VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, van Windau; MARIA ELZINA, kapt. S.H. Hooghoudt, van Koningsbergen; VROUW ELIZABETH, kapt. W.H. Wijkman, van Koningsbergen; VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, van Danzig, na visitatie van de quarantaine ontslagen; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, Oosterissoer; VROUW GRETINA, kapt. A.H. Assing, van Emden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 april. Binnengekomen: FLORA, kapt. J. Mauldon, van Ipswich, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 mei. Vertrokken: EISE MARIE, kapt. M.C. Schmidt, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 april. Vertrokken: MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen; EENDRAGT, kapt. H. Drent, naar Hamburg; FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, naar Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de Engelse gekoperde schoener EMERALD, groot 40 tonnen, te bevragen bij N. Cezard.
Batavia, 2 mei 1832
(opm: de EMERALD vertrok op 15 mei 1832 van Batavia naar Soerabaija en lag daar geruime tijd ter rede)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 mei. Gisteren is alhier ter rede gekomen DIE HOFFNUNG, kapt. J.S. Niemann, van Koningsbergen naar Duinkerken, met lijnzaad; en heden JENS ROFFENS, kapt. A. Rolfsine, van Londen naar Dendermonde, met lijnzaad.
Ook zijn gisteren en heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: WILHELMINE, kapt. J.C. Anderschau, van Holbeck, met gerst; DE VROUW ANTJE, kapt. C.W. Alberg, van Rostock, met tarwe en gerst; MARIA CORNELIA, kapt. H.H. Voss, van Helvordt, met rogge en gerst; de CERES, kapt. E.B. Jansen, van Emden, met stukgoederen; SOPHIE, kapt. N.J. Dyreburg, van Steege en PROVIDENTIA, kapt. L. Jenssen, van Rostock, beide met gerst; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Schoumacher, van Leer, met bonen; EMELIE, kapt. N. Godfrey, van Charlestown, met rijst; DER HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, met haver en bonen en DIE HOFFNUNG, kapt. D.J. Guyken, met haver, beide van Emden; GUSTAAF, kapt. E.F. Eklund, van Stockholm, met pik en teer; JOHANNA, kapt. S. Evers, van Rostock, met gerst; CONCORDIA, kapt. C. Ruter, van Hamburg, met granen; DER ORION, kapt. H. Newjahr, van Rostock, met gerst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: AGNETHA, kapt. H. Daniels, naar Norden; IL RUBICONE, kapt. L. Zoechi, naar Tarpolie en NAIJADE, kapt. K. Olufs, naar Flensburg, alle drie met ballast; DE JONGE JOHANNA, kapt. J. Verbruggen, naar Leith, met boomschors; JOHANN HERMANN, kapt. H.W. Laarman en ANGELINA, kapt. D. Stinze, beide naar Liverpool, met ballast; LONDON PACKET, kapt. B.J. Roelofs (opm: kapt. R.J. Rolufs), naar Liverpool, met vlas en boomschors; HOGER, kapt. W. Jansen en DIE GUTE HEINSIGT, kapt. A. Jensen, beide naar Noorwegen, met ballast; LOUISE, kapt. W. Spalding, naar Londen, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip ELIZA, kapt. Jan Cornelis Jansen, mede voor passagiers om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 04 mei 1832


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, den 30 april. De scheepvaart op Antwerpen schijnt thans weer levendiger te worden. Men schrijft uit die stad, dat van den 1 tot den 27 april 134 zeeschepen aldaar zijn binnen gekomen, waarvan 80 uitsluitend met graan geladen waren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz. te Leeuwarden zal, ten verzoeke van de procureur S.B. Stienstra, op maandag den 14 mei eerstkomende provisioneel bij Zoutman op het Vliet bij Leeuwarden, en op maandag den 21 daaraanvolgende finaal bij Louw Sipkes Visser op de Grachtswal aldaar, veilen en verkopen een tjalkschip, genaamd de VROUW BAUKJE, thans liggende aan de Nieuwe Kaai te Leeuwarden, met zeil, treil, bomen, haken, en verder toebehoren, zodanig als het tot nu toe is bevaren door de eigenaar Jochems Jans Nijdam, als beurtschip van Leeuwarden op Schiedam en vice versa, lang veertien el tachtig duim, wijd twee el zestig palm en hol een el twee en vijftig palm, dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 mei. Binnengekomen: GESINA, kapt. J.T. de Boer, van Libau; VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit, van Koningsbergen, na visitatie van de quarantaine ontslagen; LA JEUNE MARIE, kapt. V. Dupurij, van Duinkerken, ligt in quarantaine; EENIGHEDEN, kapt. M.A. Heruldsen, van Drammen; WADALIA, kapt. H.A. Kioloe, van Drammen. Van de quarantaine ontslagen HAVANA PAKET, kapt. D.T. Visser, van Havanna.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 29 april. Binnengekomen: DE MORGENSTER, kapt. K.H. Meier, van Newcastle, ligt in quarantaine; DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, van Koningsbergen; DE DAGERAAD, kapt. A.F. Rasker, van Koningsbergen, beide na visitatie van de quarantaine ontslagen.
30 april. ELISABETH MARIA, kapt. L.B. Söyland, van Windau, na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 mei. Vertrokken: MARIE JENSINA, kapt. N. Moginsen, naar Kopenhagen; HARMONIE, kapt. N. Nielsen, naar Nerva.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 22 april is de Sont gepasseerd de JONGE EGBERTUS (Veendam), kapt. J.B. Mulder, van Dordrecht


Datum: 05 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 mei. Binnengekomen: HET DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van de Zee, van Londen; HARMANA FRAUKEA, kapt. R. Zwart, van Londen, liggen beide in quarantaine; EDUARD, kapt. N. Nestwed, van Dago, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Nog een van Sunderland en een palingboeier van Londen, door de harde wind niet gevisiteerd; DE ONDERNEMING, kapt. H.H. Middel, van Cardiff. Van de quarantaine ontslagen CONCORDIA, kapt. J. van Dijk, van Alexandria in Egypte.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2 mei. Binnengekomen: MARIA, kapt. P.E. Boer, van Koningsbergen; GEERTRUIDA, kapt. J.D. Millema, van Koningsbergen; GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, van Koningsbergen; JAN FREERK, kapt. G.A. Smit, van Danzig; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Zijn alle 5 na visitatie van de quarantaine ontslagen. MAGDALENA CHRISTINA, kapt. G. Mauvinkel, van Bergen; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beek, van Arendahl; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, van Oudsoen; FRAU DOROTHEA, kapt. G.R. Eichlof, van Oosterissoer; DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, van Neuhaven; JANUS, kapt. J. Frederiks, van Papenburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2 mei. Vertrokken: LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, naar Stockholm; VROUW JACOBA, kapt. H. Rukers (opm: H. Driewes, ook Drewes), naar Hull; ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, naar Koningsbergen; EENDRAGT, kapt. J.H. Hutt, naar Danzig; SOPHIA WILHELMINA, kapt. C. Reineke, naar Memel; MARGARITHA HENDRIKA, kapt. G.J. Munneke, naar Stettin; ADJUTOR, kapt. T.C. de With, naar Drammen; FOEDERS MINDE, kapt. O.H. Naes, naar Drammen; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Droback; HABETS ANKER, kapt. C. Agensen, naar Droback; PRINS OSCAR, kapt. H. Agerip, naar Tonsberg; CHRISTINA, kapt. H.B. Elligers, naar Larwich; PATENTIA, kapt. R. Larsen, naar Arendahl; ELSABE, kapt. J.J. Jaski, naar Hamburg; FRAUW CATHARINA, kapt. C. Schorurts, naar Hamburg; NELLY CHRISTINA WILHELMINA, kapt. N. Lilljedahl, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks schip DE GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
- Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. Dirk Boes Lutjens, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
- Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks driekwart galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Govert Blom.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co. Sluit 10 mei.
- Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort, van Amsterdam.
- Naar Batavia (via Philadelphia). Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam. Adres bij D' Arnaud en Co.
- Naar Batavia. Het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co. en D' Arnaud en Co.
- Naar Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn. Adres bij Altena en C. Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en D. Aletrino.
- Naar Suriname. Het gekoperd schoenerschip JEANETTE, kapt. Hendrik Pundt, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher. Vertrekt 15 mei.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip EENIGHEDEN, kapt. A.J. Molenaar, van Drammen, met hout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins.
Adres bij P.A. van Es, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Te Rotterdam ligt in lading naar Baltimore, het Nederlands gekoperd brikschip NEÊRLANDS KROONPRINSES, kapt. J.C. Hahn.
Adres bij Wambersie en Burger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Kapitein W. Leeuwrik, van Alicante in Texel binnen, heeft den 24 april, op de hoogte van Bevesier, gepraaid het schip NOORD HOLLAND, kapt. S.J. Rotgans, van Malaga; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag den 22 mei 1832, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal, op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk A, No. 458, publiek te veilen het buitengewoon snelzeilend Nederlands gekoperde brikschip, genaamd KONING DER NEDERLANDEN, laatst gevoerd door kapt. S. van Delden, lang 25,45 el, wijd 4,55 el, hol 3,17 el en alzo groot 163 tonnen of 86 last, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, chronometer, geschut en verdere zeer complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie Uit de hand te koop een overdekte kraakschuit, genaamd DE VROUW MARIA, met al zijn toebehoren, groot 39 tonnen. Te bevragen aan de Scheepstimmerwerf van Van Dijk, in het Zwaanshals, even buiten Rotterdam.


Datum: 07 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. Binnengekomen: CONCORDIA, kapt. O.P. Smith, van Gloucester; DE VROUW AALTJE, kapt. J.G. Ommen, van Ostende; EUROPA, kapt. J. Wood, van Sunderland, ligt in quarantaine.


Datum: 08 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. Binnengekomen: AURORA, kapt. J.A. de Haas, van Suriname; PIETER ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, van Bordeaux; BETSEY, kapt. T. Cauch, van Livorno; NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Cardiff; GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Cardiff; VROUW GEZINA, kapt. C.H. Boomgaard, van Sunderland; THISTLI, kapt. G. Mielles, van Sunderland; LIBERTY, kapt. B. Coxon, van Sunderland; BYRON, kapt. W.H. Gamack, van Sunderland; SPRING, kapt. W. Barton, van Newcastle; FAME, kapt. W. Barfield, van Newcastle; DE DRIE VRIENDEN, kapt. T. Bodema, van Hull. De laatste 7 liggen in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, van Newcastle.
6 mei. DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Duinkerken; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, van Londen; GOODWILL, kapt. J. Benneth, van Sunderland, liggen alle 3 in quarantaine; RICHARD BRAND, kapt. J. Detleffs, van Cette; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 mei. Binnengekomen: 4 à 5 schepen door de harde wind niet gepraaid, de namen onbekend.
4 mei. De schepen gisteren gemeld zijn GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Duinkerken, ligt in quarantaine; RASKE BONDE, kapt. J.P. Nootland, van Libau; TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Koningsbergen; VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blouw, van Danzig; HOFFNUNG, kapt. H.C. Saag, van Memel. Zijn alle 4 na visitatie van de quarantaine ontslagen. ALIDA, kapt. H.B. Drok, van Droback.
5 mei. BLUCHER, kapt. J. Saegert, van Libau; DRIE GEBROEDERS, kapt. N.S. Bjonnes, van Drammen; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaanzand; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaanzand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 mei. Binnengekomen: Een schoenerschip, door de harde wind niet gepraaid.
4 mei. De schoener gisteren gemeld is UNION, kapt. A. Galloway, van Londen, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 5 mei. Vertrokken: CONCORDIA, kapt. H.W. Groenhoff, naar Archangel; ST. OLOFF, kapt. E.M. Kruse, naar Stockholm; TWEE GEBROEDERS, kapt. N.N. Bruins, naar Lillesand; RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, naar Larwich; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, naar Droback; FRAUW ELISABETH, kapt. H. von Ehren, naar Hamburg; ERBERDINA, kapt. J. Ohm, naar Bremen; VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, op avontuur; VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, op avontuur; ANNA SOPHIA, kapt. J.O. Visser, op avontuur; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikes, op avontuur; VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool, met zout en stukgoederen en THE LYDIA, kapt. G. Johnson, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 5 mei. Heden arriveerde alhier het schip JAPAN, kapt. P.C. de Roth, den 6 januari vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Heden voormiddag ten 9 ure bevonden zich in de IJ-gracht, voor de Peperstraat, de Zaandammer stoomboot, de raderboot en twee Buiksloter veerschepen, welke bestemd waren tot het overvoeren naar de Dijk van gewapende schutters en genodigden met witte kaartjes, en die ook geregeld heen en weer voeren.
Ten 11½ ure is het korvet VAN SPEYK, gesleept door de raderboot, waarin zich het korps muzikanten en hoornblazers van de schutterij bevonden, tot aan de Doksluis, als wanneer hij losgelaten is.
Op het schip VAN SPEYK bevonden zich Prins Adelbert van Pruissen en Prins Frederik der Nederlanden, benevens de drie zonen van Z.K.H. de Prins van Oranje, en een aanzienlijke vrouwenschaar en verdere genodigden.
De kanonneerboot en vele particuliere vaartuigen, alsmede plaisierjagten van de havens, (welke door de liefhebbers van zeilen, daartoe hun gewone ligplaatsen uitgehaald en op het IJ geplaatst waren) hebben door kanonschoten gesalueerd, en op al de schepen prijkte Neerlands vlag.
Van het vertrek der oude ligplaats van de korvet tot op die voor de sluis, stonden ’s Konings sloeproeiers, in montering op de onderste ra, terwijl op de twee bovenste ra’s zich matrozen enz. der kanonneerboot en andere vaartuigen zich bevonden.
Toen de korvet door de sluis was, heeft dezelve de vergaderde menigte met kanonschoten gesalueerd. De goede orde is geen ogenblik gestoord geworden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Heden heeft alhier de plechtige begrafenis van het stoffelijk overschot van Van Speyk plaats gehad. De lijkkist is van 's Rijks werf afgevaren in een geheel zwart geschilderde boot, welke bemand was met omtrent 30 in wit gewaad geklede, met rode sjerpen en zwart fluwelen mutsen met zilveren platen versierde, aan de arm een rouwfloers, dragende roeiers. Deze boot werd voorafgegaan door een sloep, welker vlag tot opschrift voerde: „Het dankbare Vaderland aan J.C.J. van Speyk."
Onmiddellijk op de lijksloep volgde de Koningssloep en daarna een aantal andere vaartuigen. Bij het afvaren werden van Zr.Ms. schepen van oorlog, gelijk ook van de koopvaardijschepen, salvo's gelost, en deed zich treurmuziek horen.
Aan de nieuwe-stadsherberg is het lijk aan wal gebracht en door salvo's uit het geweer begroet. Een aanzienlijke trein van militaire personen en burgerlijke autoriteiten, alsmede van weeskinderen, heeft het lijk, hetwelk plechtstatig door een gedeelte van de stad werd omgedragen, vergezeld.
Voor het burgerweeshuis is de baar neergezet, en hebben de gezamenlijke wezen een gezang ter eer van hun voormalige broeder aangeheven.
Ook de weinige zeelieden, welke een deel van de equipage van de kannonneerboot
No. 2 uitmaakten, doch het springen van dezelve hebben overleefd, heeft men in de trein opgemerkt.
In de Nieuwe-Kerk gebracht zijnde, is het lijk voorbij de praalgraven van De Ruijter, Bentinck, Van Galen, Kinsbergen enz. gedragen en vervolgens onder de daartoe bestemde katafalk neergezet. De heer burgemeester heeft daarop een treffende rede gehouden. Op het ogenblik van de ontbloting van het praalgraf, hetwelk voor het stoffelijk overschot van de onsterfelijke held vervaardigd was, heeft een voortreffelijk zangkoor de roem des vereeuwigden bezongen.
Onbeschrijfelijk groot was de toevloed van de personen, welke in aandoenlijke en eerbiedige stilte deze gehele plechtigheid, welke, hoe hoog het Hollands hart daarbij ook klopte, in alle deel diep treffend was, bijwoonde.
Alle vaartuigen, openbare en bijzondere gebouwen, langs de straten en grachten, waar de trein voorbij trok, waren door nationale met floers omhangen vlaggen versierd. Alles is in ongestoorde orde afgelopen. Op het ogenblik, dat het lijk ter kerke werd ingedragen, zijn de
jonge Prinsen van Oranje alhier gearriveerd, om aan deze vaderlandse plechtigheid deel te nemen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 mei. Gisteren, reeds vroeg in de morgen, waaiden de vlaggen van 's Rijks schepen, alhier in het dok en op de rede, zowel als van alle particuliere vaartuigen, halfstok, ter viering van de lijkplechtigheid van de ridder J.C.J. van Speyk.
Dof en plechtig klonken de een-en-twintig minuut-schoten die door de ter rede liggende brikken, de WINDHOND en de BRAK, van 11.30 tot 12 uur ‘s middags werden gedaan; statig brachten de vuurmonden de hulde aan het stoffelijk overblijfsel van de held, die in de schoonste leeftijd zichzelf voor de eer van onze vlag opofferde, en die zijn zo voortreffelijk begonnen loopbaan op een roemruchtige wijze eindigde, door, naar de wijze van onze vaderen, de dood van een held, boven de schande onzer wapenen te verkiezen. Te 12 uur werden de vlaggen in top gehesen en de gedane minuutschoten, door het kommandement-schip ter rede, met zeven saluut-schoten beantwoord; terwijl zijne exc. de heer vice-admiraal, opper-kommandant van de vesting, aan boord van Zr.Ms. fregat JAVAAN, de officieren en schepelingen een korte doch doelmatige aanspraak hield, welke met een luid hoera beantwoord werd.
Geen werkzaamheden hadden er, gedurende de gehele dag, aan 's Rijks maritieme etablissementen plaats; menig gevoelvol toast werd er door de krijgsmakkers van die edele jongeling, ter roemvolle nagedachtenis ingesteld, en in ieder oprecht Hollands hart verhief zich een zacht weemoedig, maar te gelijk dankbaar gevoel, voor de onvergetelijke
zelfopoffering van het weeskind, wiens zielen-adel in het gedenkboek der godheid staat opgetekend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen:
Den 29 april het kofschip VROUW JACOBA, kapt. H. Grimminga, met zout van Liverpool.
Den 30 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, met hout van Noorwegen.
Den 1 mei het kofschip de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, met zout van Liverpool.
Den 4 dito het smakschip ALIDA, kapt. H.B. Drok, met hout van Noorwegen.
Den 5 dito het schoenerschip the NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met ballast van Londen; de kofschepen GERBEDINA, kapt. K.D. de Groot, ANTJE, kapt. D.C. de Groot, beide met hout van Noorwegen.
Harlingen. Uitgezeild:
Den 29 april het schoenerschip de FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge, met boter naar Londen; het tjalkschip de VROUW ELSKE, kapt. J.J. Jaske, met dakpannen naar Hamburg.
Den 30 dito het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, met ballast naar Noorwegen.
Den 2 mei het brikschip HABET ANKER, kapt. C. Hagensen, met ballast naar Noorwegen; het tjalkschip de VROUW JACOBA, kapt. H. Rieken, met beenderen naar Hull.
Den 5 dito de kofschepen RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg en de VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, beide met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdag den 23 mei 1832, des namiddags ten 2 ure bij de beschrijving, en des avonds ten 6 ure bij de eindelijke toewijzing, telkens in het Sociëteits Lokaal van L. Rimkema, bij de Grote Sluis, publiek veilen het wel zeilend kofschip (opm: bouwjaar 1816), genaamd CHRISTINA, groot 115 à 120 roggelasten, gevoerd bij kapitein Arend Oosterbaan, van Amsterdam, liggende zonder grote mast en tuig in de Zuiderhaven te Harlingen, met zodanige inventaris als bij biljetten nader wordt opgegeven, en op voorwaarden als ten kantore van voormelde notaris te lezen zijn.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 mei. Van den 2 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THE TWO BROTHERS, kapt. W. Woods, van Londen, met stukgoederen; JUDITH AND ESTHER, kapt. J. Vibert, van Malaga, met lood en wijn; DIE FREUNDSCHAFT, kapt. A.J. Heijen, van Koningsbergen, met granen; DER UNIE, kapt L. Olsen, van Danzig, met potas en weedas; LUCINDE, kapt. S.J. Potlich, van Greifswald, met tarwe; PAGE PERTH, kapt. G. Gardins, van Londen, met granen; THE HOPE, kapt. I.W. Martin, van Baltimore, met katoen en rijst; THE HERCULES, kapt. J. Paile, van Buenos Aires, met wol en huiden; JAN JOSEPH, kapt. H. Heuvel, van Bordeaux, met wijn en pruimen.
Ook is gisteren alhier ter rede gekomen DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd, met stukgoederen; deze moet quarantaine houden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren van onze rede naar zee gezeild:
DE VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht, met ballast en DE VROUW WILHELMINA, kapt. H.H. Bos, met glas en spijkers; beide naar Emden; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. C. Timmers, naar Londen, met potaarde; ATERSTELNING, kapt. J.P. Krokstedt, naar Petersburg, met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 6 mei. Heden is alhier binnengekomen het Engelse brikschip REBECCA, kapitein J. Rollens, van Hull naar Antwerpen gedestineerd, met lijnzaad en stukgoederen; moet quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 mei. Het buisschip FANNY, kapt. A.S. de Vries (opm: buitenlander), met zout van St. Ubes naar Emden, is volgens brief van Emden van den 1 dezer, in de nacht tussen den 24 en 25 april, op het Borkumer Rif geheel verongelukt en de zoon van de kapitein daarbij verdronken, doch het overige volk door een ever gered; van het schip of de lading is niets geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 mei. Het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. B.A. Bonn (opm: buitenlander), met tarwe en rogge van Pillau naar Amsterdam, is volgens brief van Nystadt (opm: Nysted), op Laaland, van den 26 april, op het Roozand (opm: Rødsand; 54º35’NB en 11º41’ OL) gestrand; men was bezig met zoveel mogelijk van de lading te bergen, doch men had weinig hoop om het schip weer af te brengen. (opm: zie ook RC 070632)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag den 15 mei 1832, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk A, No. 458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlandse bomschip JOHANNES EN WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. D. Mooijenkind, lang 14.35 el, wijd 4.36 el, hol 1.98 el en alzo groot 59 tonnen of 31 last, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Wijnhaven, nabij de Glashaven.


Datum: 09 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. Binnengekomen: DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. G. Goudappel, van Tarragona, Venarosa en Alicante, na visitatie van de quarantaine ontslagen; NIJVERHEID, kapt. E. Hoveling, van Cardiff. Van de quarantaine ontslagen DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven van Londen; GOOD AGREEMENT, kapt. B. Duckeman, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 mei. Binnengekomen: THE HOPE, kapt. W. Coussins, van Ipswich, is naar Terschelling gezeild; DUEN, kapt. M. Vos, van Drontheim. Van de rede naar Terschelling gezeild GEZIENA, kapt. B.A. Visser, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 mei. Binnengekomen: DE VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge, van Sunderland, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen FLORA, kapt. J. Mauldon, van Ipswich, naar Harlingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. Vertrokken: DE ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, naar St. Thomas; DE VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Lissabon; DE HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; DE VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, naar Londen; ANNA MARIA, kapt. J.F. Muis, naar Londen; CATRINA, kapt. B.H. Nijman, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 mei. Vertrokken: WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Marseille. De Nederlandse kof DE GOEDE HOOP, kapt. Haye Folkerts Klein.
Adres bij C. de Grijs en Zonen en Jan Daniels en Arbman.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE VLIJT, kapt. Jan Simons Bakker.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.


Datum: 10 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 mei. Binnengekomen: DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Duinkerken, ligt in quarantaine; DE JONGE KAREL, kapt. R.L. Giezen, van Cardiff; LANGELAND, kapt. O.H. Sem, van Larwich; DE VREDE, kapt. P.J. Sturk, van Demerary; DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, van Cette. Van de quarantaine ontslagen L' ADÈLE CHERIE, kapt. F.C. Langhetée, van Duinkerken; GLEONER, kapt. J. Johnston, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 mei. Vertrokken: ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, naar Hull; ANNE, kapt. C. Oelener, naar Archangel; CLAZINA MARGARITHA, kapt. J.R. Schipper, naar Larwich; ANNA CATHARINA, kapt. A.H. Boye, naar Mandahl; CONCORDIA, kapt. R.T. Feijes, naar Droback; TWEE GEBROEDERS, kapt. E. Onne, naar Hamburg; ELIZE, kapt. C.L. Schultz, op avontuur; LUMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, op avontuur.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Sedert eergisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: TWEEDSIDE, kapt. W. Rensay, van Londen, met tarwe; JEAN KEY, kapt. J. Ruurds, van Havanna, met koffie; deze beide moeten quarantaine houden; THE HEBE, kapt. W. Jones,
van Newcastle, met graan; ST. MICHEL, kapt. M. Knudsen, van Hull, met stukgoederen; THE EARL GREY, kapt. J. Webster, van Riga, met lijnzaad; DOROTHEA ALBERTINA, kapt. J.C. Drewes, van Greifswald, met rogge; THE NIMBLE, kapt. J. Mackie, van Koningsbergen, met lijnzaad; HELENA, kapt. J.G. Dreijer, van Kerlinensiel (opm: Carolinensiel) met bonen; LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, van Messina, met fruit; ATTENTIO, kapt. J. Lenger, van Emden, met granen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 5 dezer van onze rede naar zee gezeild: DIANA, kapt. J. Konig, met stukgoederen en de ALIDA, kapt. A. Doijer, met potaarde, beide naar Hamburg; DE VROUW MARTHA, kapt. O.W. Kuhlmann, naar Emden, met ballast; L’ALFRED, kapt. F. de la Farge, naar la Hague, met zink; CHARLOTTE, kapt. F.L. Plageman, naar Stettin, met suiker en rood hout; ANGELIGUE, kapt. J. Blanfleld, naar Scholle, met ballast; MEDUSA, kapt. F.G. Bunnemeijer, naar Londen, met boomschors; DIE HOFFNUNG, kapt. J.S. Kraeft, naar de Oostzee; HENDRIK EN ROBERT, kapt. J. Dahnke, naar Memel; THE VOLANT, kapt. E. Finnes, naar St. Ubes; THE MEXICAN, kapt. J.G. Butman, naar Gotenburg; WAAREN, kapt. P. Holst, naar Noorwegen; DE VROUW MARIA, kapt. F. Anderschoun, naar Bordeaux en DALMANOCK, kapt. A.M. Farlan, naar Berwick, alle zeven met ballast; WILHELMINA, kapt. J.G. de Wall, naar Petersburg en FACILITY, kapt. J. Ball, naar Londen, beide met stukgoederen; JOHANNA, kapt. J.O. Schroder, naar Memel, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. Den 7 dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis:
MARIA AGNITA, kapt. J.A. Weyerbusch, van Suriname; den 8, des morgens, DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken en is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild; DIRECTION, kapt. R.J. Politz, van Noorwegen; ELIZA, kapt. C. Breant, van Rouaan; CHOICE, kapt. W.R. Whale en AURORA, kapt. G. Barks, van Newcastle; STER, kapt. S. Campbell, van Sunderland en RENCOLANT, kapt. D. Car, van Batavia; laatst van Londen; de vijf laatsten liggen in quarantaine op de rede. De kapiteins F. Lawson, J. Dale en J.L. Duncan zijn onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en de kapiteins R. Kooy, T. Hendriksen, T. Bell, G. John, D.M. Noordhoek en R. Jackson zijn van de quarantaine ontslagen. Kapitein Bread, die op de punt van Scheelhoek aan de grond was geraakt, is door assistentie van een loodsboot met hoog water vlot geworden en op de rede gekomen; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. Den 7 dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas:
DE JONGE ELIZABETH, kapt. H.O. Gerjets en ALBERINA, kapt. H.J. Schumacher, op avontuur; FORTUNA, kapt. W. Storey, naar Hull; CHOICE, kapt. J. Jack, naar Baltick en de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Drewes, naar Bergen en arriveerden DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Wemmerus, van Malaga; MARTHA, kapt. O. Evans, van Bristol en ANNA REBECKA, kapt. B. Molenaar, van Danzig; de wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. Den 8 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
JEFFERSON, kapt. F.P. Marsteller, van Virginie en ELIZA, kapt. L. Zachariassen, van Tønsberg. Den 9, des morgens, zeilde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen. Kapitein G. Reid is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en de kapiteins M. Craggs en H. Water zijn van de quarantaine ontslagen; de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 mei. Kapitein B. Molenaar, in de Maas binnen, rapporteert, dat hij op den 7 dezer, in het gezicht van Hollands End, geen loodsboot ziende, de volgende morgen zijn koers zette naar de Maas, alwaar hij mede geen loodsboot in zee vond, waardoor hij voor de Maas bij de wrakken aan de grond stootte; presenteerde toen het anker en bleef zwaar stoten, de wind NW met stijve bramzeilkoelte, zodat hij ieder ogenblik verwachtte zijn schip te zullen verliezen, dat echter met de vloed weer vlot werd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klink, zou in het begin van april, het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, omstreeks de helft van die maand en het schip MARIA, kapt. A. Hulsen, de laatste april van Suriname naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 11 mei 1832


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW GEERTJE (opm: tjalk VROUW GEERTRUIDA), kapt. H.A. Sluiter, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam, is volgens brief van Delfzijl, van 2 mei, die dag met verlies van zeilen, touw, enz., aldaar binnengebracht (opm: zie PGC 290532).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur op zeer aannemelijke voorwaarden een huizing en scheepstimmerwerf, staande en gelegen op Schilkampen bij Leeuwarden.
Te bevragen bij de eigenaar, letter A, no. 287, op de Turfmarkt te Leeuwarden.


Datum: 12 mei 1832


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 8 mei.
Gearriveerd te Cardiff kapt. Perre (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse kof THEODORE, kapt. J. van der Perre), van Oostende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van een ledig hol van een hoekerschip, genaamd COENRAAD EN HENDRIK, alsmede van deszelfs inventaris, bestaande in mast, rondhout, opstaand en lopend want, ankers, kabels, zeilen, touwwerk en verdere toebehoren, in kavelingen, te Vlaardingen, op vrijdag 18 mei 1832, des voormiddags ten half twaalf ure aan de westzijde van de Haven aldaar. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de Notaris E.G. Verkade, te Vlaardingen voornoemd. (opm: laatste kapitein A. Kouwenhoven; het schip, ex-DRIE KINDEREN, werd verkocht voor de sloop die in oktober werd voltooid)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 mei. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen EUROPA, kapt. J. Wood, van Sunderland; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Duinkerken; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Van der Werf, van Liverpool, in goede staat, bij Lizard den 7 mei 1832, gepraaid door kapt. P.J. Sturk. Van Demerary in Texel binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Baltimore. Het gekoperd tweedeks fregatschip LOUISA BARBARA, kapt. Foeke Hiddes Zeylstra, van Amsterdam. Adres bij Brouwer en Van der Sluis.
- Naar Baltimore. Het gekoperd tweedeks fregatschip WILLEM ERNST, kapt. Isaac Gerard
Veening, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
- Naar Koningsbergen. De Nederlandse smak DE DANKBAARHEID, kapt. Pieter Jans
Huges. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Koningsbergen. Het Nederlands tjalkschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. Jan
Andries de Boer. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DEBORA, kapt. Hendrik Gerlofs. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
- Naar Stralsund direct, Greifswald, Wolgast en Barth (te Stralsund te lossen). Het
smakschip DE VIER GEZUSTERS, kapt. L.G. Dublinga. Adres bij H. Gullen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op den 26 mei 1832 zal te Grissee publiek verkocht worden de brik NAWAR ALIE JOUSSOOR, groot 65 lasten, met diens inventaris, toebehorende aan Said Aboe Bakar Saphie te Grissee.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 11 mei. Zr.Ms. fregat de JAVAAN, kolonel Blommendaal, zal heden het dok te Vlissingen verlaten, om op de rede van die stad post te vatten.


Datum: 14 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 mei. Binnengekomen: ORVAR ODD, kapt. J.G. Oijen, van Drontheim, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Den 9 nog: CLEO, kapt. G. Roay, van Sunderland; ORIENT, kapt. S. Angus, van Sunderland, liggen alle 2 in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen DE VROUW GESINA, kapt. G.H. Boomgaard, van Newcastle; SPRING, kapt. W. Barton, van Newcastle; THE FAME, kapt. W. Barfield, van Newcastle; THISTLIE, kapt. G. Milles, van Sunderland; LIBERTY, kapt. B. Coxon, van Sunderland; BYRON, kapt. W.H. Gamach, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 9 mei. Binnengekomen: Heden is alhier op de Hors gestrand een smak, de equipage was bij het afgaan van de post nog niet aan wal, de naam onbekend.


Datum: 15 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 mei. Binnengekomen: CHANA, kapt. J. Jate, van Newcastle, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen GOODWILL, kapt. P. Reynolds, van Sunderland.
13 mei. WILLIAM, kapt. W. Naseby, ligt in quarantaine; WENNERNE, kapt. P. Olsen, van Oosterissoer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 mei. Binnengekomen: De smak gisteren op strand gemeld, is genaamd de JONGE HEERE, kapt. H.H. de Vries (opm: buitenlander), van Hull, geladen met aardewerk, naar Bremen gedestineerd; de equipage uit 4 man bestaande is geborgen en onder quarantaine gesteld. (opm: zie LC 100732)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 mei. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge, van Sunderland. Zijnde hedenmorgen op de binnenpunt van de Noordsvaarder gestrand: Het Noors schoenerschip INGEBORG ELISABETH, kapt. J.M. Larsen, van Libau, met lijnzaad naar Amsterdam; het volk is geborgen, alsmede een gedeelte van de lading, doch zal het schip bezwaarlijk af te brengen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 mei. Vertrokken: SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, naar Suriname; HERCULES, kapt. W. Howland, naar New Bedford; VELATURE, kapt. W. Duckers, naar Sunderland.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 mei. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. brik MEERMIN, kapt.luit.t.zee J.G.J. Diemer, den 30 december (opm: 1831) vertrokken van Hellevoetsluis.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 mei. Laatstleden vrijdag zijn ruim 100 man van de 9de afdeling infanterie, uit het 4de district van deze provincie te Breskens ingescheept, om naar de citadel van Antwerpen te worden vervoerd.
Zr.Ms. fregat JAVAAN is door het buiig weer verhinderd het dok te verlaten, doch zal zich heden of morgen ter rede begeven.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 mei. Heden is alhier ter rede gekomen THE REBECCA, kapt. F.B. Anderson, voor deze stad bestemd, van Sunderland, met steenkolen.
Van den 9 tot den 12 dezer is voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen:
THE DAISEY, kapt. D. Jack, van Riga, met rogge, van quarantaine ontslagen; LE SIRIUS, kapt. P. Gissonneau, van Ie Bourne, met wijn; JOHAN, kapt. O.F. de Haan, van Riga, met gerst, op order en van quarantaine ontslagen THE SISTERS, kapt. J. Rose, van Ramsgate,
met tarwe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse kof (opm: bouwjaar 1821) de VIJF GEBROEDERS, kapt. Lucas Roelf Roelfsema, met ballast van Muiden naar Petersburg, is volgens brief van Karlskrona van 1 mei, in de nacht tussen 27 en 28 april aldaar in de nabijheid verongelukt, doch het volk gered en tuigage, ankers, enz. geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het smakschipshol, de VRIENDSCHAP genaamd, groot ca. 91 ton, gevoerd geweest door schipper J.J. Valom. Des verkiezende kan ook worden overgenomen de gehele of gedeeltelijke tuigage. Het schip ligt te Groningen in de Noorderhaven bij de Kijk in ‘t Jat boog.
Nadere informatie bij U.J. van der Werff, te Hoogezand.
(opm: de laatste zeebrief werd vanuit Groningen naar Den Haag teruggezonden onder vermelding van ‘schip verkocht’ en op 16 mei 1832 geroyeerd; kapt. Valom verkreeg in juli bij Van der Werff een nieuwe kof VRIENDSCHAP, zodat het aannemelijk is dat de werf de smak, bouwjaar 1797, ter gedeeltelijke betaling had ingekocht, vermoedelijk om het te slopen wanneer er zich geen koper meer zou aandienen.)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. Den 13 dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis:
CATHARINA ELIZABETH, kapt. F. Wachter, van Riga; den 14 des morgens, DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen, welke onder quarantaine naar het Hitsersche Gat is opgezeild en zeilden kapt. Moon, met de brieven van den 9 dezer en kapt. Bridge, met die van den 12, naar Harwich. De kapiteins D. Pound, R. Stevenson, M. Willingham en J. King zijn onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en de kapiteins H. Anderson, M. Thompson, J.S. Bales, W. Dixon, T. Smith, J. Dennis en B. Rotgers zijn van de quarantaine ontslagen; de wind NNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 mei. Den 9 dezer is op de Horst van het Vlie gestrand de smak DE JONGE HEERE, kapt. H.H. de Vries (opm: buitenlander), van Hull naar Bremen gedestineerd en geladen met aardewerk; de equipage, uit vier man bestaande, is geborgen en onder quarantaine gesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 mei. Kapitein P.J. Sturk, van Demerary in Texel binnen, heeft den 7 dezer, op de hoogte van Lizard, in goede welstand gepraaid het schip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werff, van Harlingen naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed alhier, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, in de ouderdom van bijna 78 jaar, mijn geliefde echtgenoot, Willem Rijnbende, in leven zeekapitein ter koopvaardij. Een ziekte van weinige weken maakte een einde aan zijn voor mij nog zo dierbaar leven, nadat ik bijna 53 jaren met hem in de genoeglijkste echt mocht doorbrengen; van welk sterfgeval ik door deze aan vrienden en bekenden kennis geef.
Schiedam, den 12 mei 1832, T. van Zon, weduwe W. Rijnbende.


Datum: 16 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 mei. Binnengekomen: CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, terug uit zee en bestemd naar Noorwegen; ENETE SOSTRE, kapt. H. Giersoe, van Drammen; ULYSUS, kapt. K. Ugland, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 mei. Vertrokken: PLANTER, kapt. C. Jessen, naar Demerary; LEDA, kapt. J. Graij, naar Alexandria; EMERALD, kapt. C.S. Howland, naar New Bedford; ANTHONIA FRANCINA, kapt. S.B. Bakker, naar Cardiff; NIESKE MARIA, kapt. F.H. de Boer, naar Nantes.


Datum: 17 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 mei. Binnengekomen: DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen, ligt in quarantaine; FORSIGTIGHEDEN, kapt. C. Them, van Drammen; EUROPA, kapt. J. de Jong, van St. Ubes, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Loods, van Duinkerken; CLEO, kapt. G. Reay, van Sunderland; ORIENT, kapt. S. Angus, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 mei. Binnengekomen: WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Heden namiddag is alhier door 2 Vlielanders en 1 Terschellinger loodsschuiten, masteloos binnen en naar Harlingen gesleept, het Noorse brikschip HYGOEA, kapt. J. Thomassen, van Krageroe naar Ostende gedestineerd, dezelve heeft mede zijn deklast verloren.
14 mei. AUGUSTA CATINKA, kapt. L.J. Dreijer, van Memel, na visitatie van de quarantaine ontslagen; ADRIANA HERMINA, kapt. H. Hazewinkel, van Kopenhagen; HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiaanzand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 mei. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen THE HOPE, kapt. W. Cousins, van Ipswich.
13 mei. Binnengekomen FORTUNA, kapt. D. Julius, van Newcastle naar Benzerzijl (opm: Bensersiel), als bijlegger door storm en lager wal; ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 mei. Hedennacht, is nevens het Oost-end van dit eiland, gestrand en totaal verbrijzeld, het kofschip JOHANNA THOLEN, kapt. L.F. Zaadhoff (opm: buitenlander), van Riga naar Zaandam, de kapitein, stuurman, een matroos en een passagier zijn gered, doch de overige vijf man van de equipage daarbij verongelukt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 mei. Vertrokken: AUTUMN, kapt. R. Brouks, naar Sunderland; MARGARETHA, kapt. B.H. Braam, naar Duinkerken; ESPERANZA, kapt. John Gard, naar Buenos Aires.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 mei. Vertrokken: FLORA, kapt. J. Mauldon, naar Londen; JUFFROUW HENDRIKA, kapt. E.B. Engelsman, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Bordeaux. Het Nederlands smakschip DE VROUW GELIDA, kapt. Martinus Louwerens. Adres bij Jan Corver en Co.
- Naar La Rochelle. Het Nederlands smakschip JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel. Adres bij Jan Corver en Co.
- Naar Marseille. Het Nederlands kofschip ZEELUST, kapt. Pieter Pietersz. Akkermans.
Adres bij Jan Corver en Co.
- Naar Danzig. Het Nederlands smakschip (opm: tjalk) DE DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge. Adres bij Jan Corver en Co.
- Naar Koningsbergen. De Nederlandse smak DE DANKBAARHEID, kapt. Pieter Jans Huges. Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Lübeck. Het tjalkschip DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.H. Meijer. Adres bij H. Gullen.
- Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof JAN FREERK, kapt. Geerd H. Smit. Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
- Naar Riga. Het Nederlands kofschip VRIESLAND, kapt. Enne Jacobs Drent. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 mei. Binnengekomen: SOEBLOEMSTEN, kapt. B. Sorensen, van Arendahl; SOERIDDEREN, kapt. G. Wibe, van Arendahl; HEBE, kapt. N.N. Nielsen, van Drammen; WINTER, kapt. L.H. Holst, van Drammen; ZES GEBROEDERS, kapt. J.J. Drent, van Oudsoen; SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname. Van de quarantaine ontslagen LA JEUNE MARIE, kapt. Vincent Dupury, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 mei. Binnengekomen: STIERNER, kapt. A.M. Sveege, van Libau; BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, van Libau; HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser, van Koningsbergen. Alle 3 na visitatie van de quarantaine ontslagen. ANNA CATHARINA, kapt. E.M. Erichsen, van Stockholm.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 mei. Binnengekomen: VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, van Duinkerken, liggen alle 2 in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 mei. Vertrokken: VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. D.B. Lutjens, naar Batavia; ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, naar Batavia; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Schap, naar Duinkerken; CHARLOTTA LOUISA, kapt. ……, naar Duinkerken; VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen; THISTLE, kapt. G. Miller, naar Sunderland.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 15 mei. Heden is van de rede naar Batavia vertrokken het schip AZIA, kapt. Jacobus Boot.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 mei. Heden is van uit 's Rijks dok ter rede gehaald, Zr.Ms. fregat JAVAAN, kommandant Bloemendaal.
Den 14 is voor Duinkerken bestemd alhier ter rede gekomen: DANIËL, kapt. J.M. Heldt, van Memel, met rogge.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd ter rede gekomen:
COLUMBIAN, kapt. R. Millar, van Rio de Janeiro, NEPTHUNE, kapt. R. Philips, van Leith, beide met huiden en suiker, laatstgemelde moet quarantaine houden; A.M. ELISABETH, kapt. J. Larsen, van Krageroe, met houtwaren; DE VROUW GRETIE, kapt. H.B. Gewald, van Ferra (opm: mogelijk Farø), met tarwe, rogge en katoen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Rio de Janeiro, het Nederlands gekoperd brikschip HOLLANDER, kapt. Michel
Boysen.
- Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
- Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Eiltje Klaassen de Wilde.
- Naar Liverpool, het Nederlands schoener kofschip ENGELINA, kapt. Reints Harms Bok, om
deze week te vertrekken.
- Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Govert van
der Borden, ligt gereed.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 mei. Den 11 dezer is op de binnenpunt van de Noordsvaarder gestrand het Noors schoenerschip INGEBORG ELIZABETH, kapt. J.M. Larsen, van Libau naar Amsterdam; het volk is geborgen, alsmede een gedeelte van de lading, doch het schip zal bezwaarlijk af te brengen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 mei. Kapitein J.H. Savert, voerende het Nederlands stoomschip WILLEM I (opm: WILLEM DE EERSTE), van Hamburg te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat hij den 13 dezer voor het Vlie drijvende heeft gezien een mastenloze Deense brik, waarop zich volk van Vlieland bevond.


Datum: 18 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 mei. Binnengekomen: DOROTHEA, kapt. E. Ellertsen, van Bayonne; DOWE, kapt. Juelle Bie, van Drammen; PROVIDENTIA, kapt. A. Nerust, van Gotenburg; ODIN, kapt. L. Holst, van Holmstrand. Van de quarantaine ontslagen DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van de Zee, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 mei. Binnengekomen: FENNA, kapt. A.K. de Weerd, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Jaski, van Koningsbergen, alle twee na visitatie van de quarantaine ontslagen; WENSKABET, kapt. O. Holst, van Holmstrand; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keiser, van Larwich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 mei. Vertrokken: WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; LANDDROST VAN DÖRING, kapt. C. Tampke, naar Hamburg.
16 mei. ANNA MARIA, kapt. K.H. de Boer, naar St. Petersburg; VRIENDSCHAP, kapt. B.G. Haverbult, naar Larwich; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, naar Christiaanzand; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, naar Christiaanzand; DRIE GEBROEDERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Christiaanzand; JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, op avontuur. Na Terschelling gezeild VROUW NETTA, kapt. C. Sanderfeld, naar Bremen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Executoriale verkoop bij de Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, van:
- Ene huizing te Rohel.
- Bouwland, te Rohel.
- Ene huizing met aanbehoren, staande en gelegen te Rohel onder Harkema Opeinde, en aldaar gekwoteerd met no. 9, zijnde deze huizing onbewoond, hebbende ten oosten, westen en zuiden vier ramen, en tot naastlegers ten oosten Stijntje Oeges Hoekstra, ten westen Lijkle Oeges Hoekstra, ten zuiden het Colonelsdiep en ten noorden Meine Johannes Boetes.
-4: Ene huizing met aanbehoren, benevens ene Scheepstimmerwerf, schuur en grond, staande en gelegen Rohel onder Harkema Opeinde, en aldaar gekwoteerd met no. 11, bij Gerben Wiebes Hazenberg en Lijkle Oeges Hoekstra bewoonden gebruikt, bestaande de huizing in ene gang, twee voorkamers, en in iedere kamer haardsteed, twee besteden en ene kast, voor een achterhuis, kelder en verdere gerieflijkheden; hebbende tot naastlegers ten oosten Lijkle Oeges Hoekstra, ten westen den geëxecuteerde, ten zuiden zuiden het Colonelsdiep en ten noorden Meine Johannes Boetes.
- Ene huizing te Rohel.
- Ene huizing te Rohel.
- Ene Scheepstimmerwerf, met schuur en grond, en verder aanbehoren, staande en gelegen te Rohel onder Harkema Opeinde, zijnde ongenummerd, bij Gerben Wiebes Hazenberg en Lijkle Oeges Hoekstra in gebruik; hebbende tot naastlegers ten oosten den geëxecuteerde, ten westen Lijkle Oeges Hoekstra, ten zuiden zuiden het Colonelsdiep en ten noorden Meine Johannes Boetes, zijnde genoemde vastigheden gelegen in de gemeente Drogeham, kanton Buitenpost, arrondissement Leeuwarden, provincie Friesland.
Gearresteerd ter requisitie van Cornelis Sjoerds Raven, Grof en Hoefsmid, wonende te Surhuisterveen, en aldaar als zodanig behoorlijk gepatenteerd over de jaren 1830 en 1831, ingevolge akten van patent daarvan afgegeven door de regering van Achtkarspelen, als dat van den jare 1830 den 24 april van dat jaar onder no. 88, en dat van 1831 den 2 mei van dat jaar onder no. 73; domicilie hebbende ten huize van zijnen procureur in dezen, den heer Reitse Attema, wonende te Leeuwarden, en ten laste van Jan Oeges Hoekstra, scheepstimmerman, wonende te Rohel onder Drogeham. Bij proces verbaal van den 24 april 1832, behoorlijk geregistreerd, overgeschreven ten kantore der Hypotheken te Leeuwarden den 28 april 1832, en ter griffie van den Rechtbank voornoemd den 4 mei daaraanvolgende, waarvan kopij gelaten is aan den heer S. van Haersma, grietman van Achtkarspelen en aan den heer H.J. Feringa, griffier bij het Vredegerecht van het kanton Buitenpost.
De eerste publicatie der memorie van lasten zal plaats hebben op dinsdag den negentien juni 1832, ter Rolle der Rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, op het voormalig Landshuis aldaar.
Voor extract conform, R. Attema, procureur. (opm: bekort)


Datum: 19 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Baltimore. De gekoperde brik DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Co.
- Naar Bayonne. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus Gerardus van Rhyn. Adres bij Jan Corver en Co.
- Naar Bergen. Het schoenerschip MAGDALENA CHRISTINA, kapt. Gerhard Mowinkel.
Adres bij Petrus Scheffer en Zoon.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 mei. De stoomboot SURINAME, commandant Van Frank, heeft gisteren onverwachts order bekomen om zich naar Hellevoetsluis te begeven.
Ook moet Zr.Ms. brik de WINDHOND, commandant Tengbergen, naar Texel vertrekken.
In het 4de en 5de district van deze provincie is het verbod van gemeenschap met en tot het doorlaten van personen en goederen uit België, met de meeste gestrengheid hernieuwd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 mei. Den 17 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
Zr.Ms. stoompacket SURINAME, luitenant Franken; HERCULES, kapt. K. Zeplien, van Riga; EARL BARTHURST, kapt. E. Early, van Londen; GUARDIAN, kapt. J. Tulley en NEPTUNE, kapt. J. Clarck, van Sunderland (de 3 laatste liggen quarantaine) en zeilden WILLIAMS, kapt. J. Morgan, naar Hull en JACOBINE MARIA, kapt. J.J. Hansen, naar Duinkerken; den 18, des morgens, DE DORTENAAR, kapt. F. van Ginkel, naar Batavia; JANUS, kapt. N.B. Robbins, naar Boston en DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, naar Archangel en arriveerde kapt. Levieng, met de brieven van den 16 dezer, van Harwich. De kapiteins T. Edmund en L. Soupat zijn van de quarantaine ontslagen; de wind NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 mei. Den 17 dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas:
ALBION, kapt. S. Sterling, naar Blackney. Den 18, des morgens, arriveerde SOVEREIGN, kapt. W. Prath, van Shoreham en zeilden EXPRESS, kapt. T.M. Marcks en FORTUNA, kapt. J.H. Smeukes, naar Archangel en HERMONIE, kapt. P. Permien, naar Reval; de wind ONO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Den 18 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
ROMULUS, kapt. A. Baker, BRACK, kapt. J. Williamson, VER, kapt. E. Bell, TORTOLA, kapt. T. Anderson en ST. OSWALD, kapt. P. Thompson, naar Sunderland; de wind NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Het schip WELLINGTON, kapt. B.L. Ruyl, van Amsterdam naar Archangel, is volgens particulier bericht, den 5 dezer uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. De Noorse brik HYGVEA, kapt. J. Thomassen, van Krageroë naar Ostende, is na de deklast en de masten verloren te hebben, in de namiddag van den 13 dezer door twee Vlielandse en Terschellingse loodsschuiten in het Vlie en vervolgens te Harlingen binnengesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 mei. Het schip JOHANNA THOLEN, kapt. L.F. Saathoff, van Riga naar Zaandam, is volgens brief van Terschelling van den 13 dezer, in de avond van den 11, op het Oosteinde van dat eiland gestrand en twee uren daarna verbrijzeld; vijf man van de equipage zijn daarbij verongelukt, doch de kapitein, de stuurman, een matroos en een passagier zijn gered, zo ook een matroos, die met de roef aan de wal is aangespoeld; het grootste gedeelte van de inventaris en tuigage is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Het schip STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw, van Duinkerken naar Archangel, is den 12 dezer met schade aan het schip en de zeilen te Delfzijl binnengelopen en onder quarantaine gelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 mei. Een tjalk met koeien, van Jutland naar Holland, is volgens brief van Norden van den 13 dezer, op het eiland Juist gestrand.


Datum: 21 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 mei. Binnengekomen: ISABELLA, kapt. B.L. Karst, van Charleston; DE NOORDSTAR, kapt. J.O. Lyngasz?, van Drammen; TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand; MINERVA, kapt. T. Backer, van Holmstrand; FRIERINDEN, kapt. T.O. Brawig, van Arendahl; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Gortlob, van Kolding, is na visitatie van de quarantaine ontslagen; CHANCE, kapt. J. Tate, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 mei. Binnengekomen: CONCORDIA, kapt. H.D. van Wijk, van Koningsbergen; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback; DUEN, kapt. K. Peddersen, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 mei. Binnengekomen: ANNA MARGARETHA, kapt. J. Tampke, van Hamburg, na visitatie van de quarantaine ontslagen.
16 mei. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. O.W. de Vries, van Koningsbergen; DE JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. H.D. Hansen, van Rendsburg; DE VROUW HEIDEWIKA, kapt. J.J. Pekelder, van Hamburg, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE VROUW CATHARINA, kapt. D. Sanders, van Grietzijl (opm: Greetsiel).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 mei. Vertrokken: HENDRIKA, kapt. J.O. Visser, naar Cardiff.
18 mei. ADAMS, kapt. E. Atkins, naar Boston.

AH 210532
Vlie, 17 mei. Vertrokken: JUNGFROUW MARIA, kapt. A. Jacobsen, naar Tønsberg; FEM SOSTER, kapt. M.S. Bioness, naar Tønsberg; ELISABETH, kapt. C.N. Feght, naar Drammen; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beck, naar Arendahl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 16 mei. Vertrokken: DE JUFVROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, naar Hull.


Datum: 22 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 mei. Binnengekomen: MARTHA, kapt. J. Edward, van New York; LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, van Riga; CHRISTINA, kapt. J. Ditlofs, van Riga; ELEONORA, kapt. H. Fradlandt, van Riga; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, van Koningsbergen, alle 5 na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen HERMANNA FRAUKEA, kapt. B.H. Zwart, van Londen.
20 mei. GOEDE HOOP, kapt. A.B. de Jonge, van Londen, ligt in quarantaine; VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.A. Hansen, van Koningsbergen, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; (idem te Wieringen) HELENA, kapt. J.E. de Vries, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 mei. Binnengekomen: GOEDE HOOP, kapt. A. Jipsen, van Hadersleben.
19 mei. VROUW JANTJE, kapt. G.H. Jonkhof, van Koningsbergen; HENDRICA, kapt. G.E. ten Velden, van Koningsbergen; ELLIDA, kapt. A. Lingberg, van Dagø, alle 3 na visitatie van de quarantaine ontslagen; METTA CLAUDIANA, kapt. A. Bertelsen, van Ringkøbing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 mei. Binnengekomen: WILLEMINA, kapt. A.B. Visser, van Larvik; DE VROUW HELIDA, kapt. F.O. Fimmen, van Emden; DE VROUW WILHELMINA, kapt. H.H. Boss, van Emden; DE VROUW CHRISTINA, kapt. T. Guttormsen, van Kragerø; DE VROUW GEBINA, kapt. P.J. de Vries, van Koningsbergen; DOROTHEA MARIA, kapt. N. Ankersen, van Ringkøbing; DE VROUW HELENA, kapt. A.J. Pekelder, van Tonningen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Tonningen, de laatste 4 na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Duinkerken; UNION, kapt. A. Galloway, van Londen.
18 mei. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Newcastle; MARY EN BETSY, kapt. J. Scilot, van Newcastle, liggen alle 2 in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 mei. Vertrokken: TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, naar Batavia; ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, naar Baltimore; SARA KJEDDING, kapt. J.H. Hansen, naar St. Ubes; WARIGT HELD, kapt. A. Wieberg, naar St. Ubes; EBETNEZER, kapt. O.M. Olsen, naar Croisix; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, naar Liverpool; STARLING, kapt. W. Story, naar Sunderland; MEDBORGEN, kapt. C. Blom, naar Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 19 mei. Vertrokken: DOROTHEA ELISABETH ABEL, kapt. P. Steensen, naar Aalburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Den Briel, 19 mei. Uitgezeild TWEELINGEN DANIEL EN WILKO, J.G. Wiersma naar Archangel.
DC 220532
Advertentie. Openbare Verkoping van twee schepen.
P.H. van Fenema, openbaar Notaris, residerende te ’s Hertogenbosch, zal op woensdag 30 mei 1832, des voormiddags ten tien ure, ten Huize en Herberge van Jordanus van Calker, te Engelen, om contant geld, in het openbaar te verkopen:
Een Bunderschip, groot 130 tonnen, met masten, zeilen, ankers, touwen en verdere toebehoren, liggende te Engelen, in de Dieze.
Voorts een schip, genaamd de EENDRAGT, groot 95 tonnen, zeer geschikt voor een graanlichter, mede aldaar gelegen, met deszelfs tuigen, lopende en staande wand, benevens een mat met 1400 Nederlandse ponden gewicht.
Wijders een Brabants schip: een mast, spriet, kabels, zware ankers, roer en zwaarden, blokken, zeilen, bijzeilen, en wat verder tot het tuig of want van een schip behoort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een tjalkschipshol, zodanig als hetzelve is liggende in de Stadsgracht nabij de Vijver alhier, wordt publiek gepresenteerd ter verkoop om gereed geld, op vrijdag den 1 juni e.k., des morgens ten elf ure, ten huize van IJnze Douwes Koopmans, kastelein in de Weerklank bij Leeuwarden. (opm: zie LC 080632)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende, scheepstimmerbaas, gewoond hebbende in die kwaliteit op Schilkampen bij Leeuwarden, bericht hiermede het geëerd publiek, dat hij met den 12 dezer maand is komen wonen op Ezumazijl onder Anjum om aldaar die zelfde affaire te zullen uitoefenen, beveelt zich hiermede in het gunstig aandenken van zijne geëerde begunstigers, en recommandeert zich aan een ieder die hem in zijn vak benodigd heeft, belovende een prompte en civiele bediening.
Ezumazijl, den 22 mei 1832, Pieter Jans Miedema.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Den 15 is van deze stad naar zee gezeild DE VROUW LUMYNA, kapt. J. Dirksen en DE KLEINE DAVID, kapt. J.H. Jansen; JOHANN, kapt. O.T. de Haan, van Riga, alle drie met gerst; DANIEL, kapt. J.M. Helde, van Memel, met rogge, alle vier naar Duinkerken gedestineerd.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 15 tot den 18 dezer, naar zee gezeild: AURORA, kapt. S.G. Arctander, naar Krageroe, FRIEDRICH FRANTZ, kapt. J.N. Andreis, naar Rostock, beide met ballast; DE STAD BRUSSEL, kapt. W. Zorgdrager, naar Napels, met steenkolen; DE JONGE HORTENCE, kapt. R. Jurgens, naar Marseille, met stukgoederen; CLIO, kapt. W. Purbeck, naar Riga; NIKOLAI, kapt. C.J. Merry, naar Newcastle; WYOMING, kapt. A. Coulson, naar Lissabon, alle drie met ballast; THEMIS, kapt. V. la Bas, naar Exeter, PYTHON, kapt. J.A. Bunnemeijer, naar Londen, beide met boomschors; OCTAVIA, kapt. D.J. Salzsieder, naar Marenham, DE VROUW MARGARETHA, kapt. F. Ammerman, naar Bremen, beide met stukgoederen; THE FAME, kapt. S. Millot, naar Hull, met vlas, MARGARETHA ULRICA, kapt. C.C. Knutzer, naar Noorwegen, DE JONGE JAN, kapt. B.G. Peters, op avontuur, CARL GUSTAAF RESENOR, kapt. H.P. Drewitz, naar Aalburg, THE ELBE, kapt. C. Mansfield, naar Havannah, EMILY, kapt. N. Godfrey, naar Cádiz; VENUS, kapt. P.Q. Botzner, naar Bordeaux, DE HERSTELLING, kapt. L. Gust, naar Bremen, FREDERICH HAABT, kapt. J. Jurgensen, naar Newcastle, DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Raahange, AURORA, kapt. H.G. de Wall,
beide naar Emden, AURORA, kapt. H.H. Brahms, naar Hamburg, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Schoumacker, naar Leer, CHARLOTTE WILHELMIN, kapt. H.A. Moller, HEINRICH, kapt. J.C. Kraeft, beide naar de Oostzee, AURORA, kapt. C. Brachman, naar Archangel, GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Geyken, naar Emden, DE VROUW MARIA, kapt. P.F. Freerichs, op avontuur, MINERVA, kapt. J. Adams, ERSTATNUNG, kapt. O. Nielsen, beide naar Riga, DE VROUW ANTJE, kapt. W. Alberts, naar Emden, PROVINDS
MINDE, kapt. A.E. Geelmuyden, naar Noorwegen, OCEAN, kapt. F.A. Fokker, naar Kaap Verdische Eil., THE HOPE, kapt. J. Ashton, GUSTAAF, kapt. C.F. Ecklundt, beide naar Stockholm, DE HOOPENDE ZEEMAN, kapt. J. Plach, naar Bayonne, alle vijf-en-twintig met ballast; CERES, kapt. E.B. Janssen, met roodhout, CHARLOTTE, kapt. J. Lorensen, met stukgoederen, beide naar Stettin; DIE HOFFNUNG, kapt. H.F. Brahms, naar Leer, met potaarde; L'AVANTURE, kapt. L.C. Domburg, naar Leith, met boomschors; ANNA MARGARETHA, kapt. F. Pieper, naar Hamburg, met stukgoederen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 21 mei. Sedert den 15 dezer, zijn van deze rede vertrokken, de Engelse brikken LOUREL, kapt. A. Keith en de JONET, kapt. J. Elliot, beide van Middelburg, met ballast naar Sunderland; de schoener REBEKKA, kapt. J. Vollens, van quarantaine ontslagen, naar
Antwerpen.
Den 17 dezer is op deze rede gearriveerd, de Engelse schoener ELIZE, kapt. T. Robson Lee, van Sunderland naar Middelburg, met steenkolen; moet quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Den 20 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
DORA, kapt. J.P. Krohn, CATHARINA, kapt. G.H. van Dam, REMPKE, kapt. J.J. Oltmans, MARIANNE LOUISA, kapt. P. Jorck en HOFFNUNG, kapt. J.E. Ahrends, van Riga; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Libau en DOROTHEA ELIZABETH, kapt. J.A. Fohrbrod, van Memel; den 21, des morgens de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en BUSICK, kapt. W. Hossack, van Sunderland, welke in quarantaine ligt op de rede en zeilden PRINCE OF SAXE COBOURG, kapt. J. Ladd, naar Londen en ROWIENE, kapt. J. Atkinson, naar Newcastle; nog arriveerde kapt. Bridge met de brieven van den 19 dezer, van Harwich; de wind NNO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Van Brielle wordt den 21 dezer gemeld, dat de kapiteins Jansen, Volker en Rentz door de noordelijke wind teruggekomen zijn.
Den 20, des namiddags, arriveerden ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, LICENCEN, kapt. P. Niejahr en DE VREEDE, kapt. D.A. Wiersma, van Riga en DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, van Libau.
Den 21, des morgens, zeilden ALERT, kapt. D. Catmore, naar Duinkerken en arriveerde CATHARINA, kapt. H.G. Lever, van Koningsbergen. Er zijn drie schepen in het gezicht;
de wind NNO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 mei. De overblijfselen van het wrak van het schip JOHANNES THOLEN (opm: JOHANNA THOLEN, buitenlander), kapt. L.F. Saathoff, van Riga naar Zaandam, op Terschelling gestrand, zijn, volgens brief vandaar van den 15 dezer, openlijk verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Het schip DE VROUW KATARINA (opm: VROUW CATHARINA), kapt. N.J. Boomgaard, van Noorwegen naar Harlingen, is den 9 dezer met verlies van een anker en touw en een man van de equipage te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 mei. Van Elseneur wordt van den 12 dezer gemeld, dat de storm van de nacht tussen den 9 en 10 ook aldaar hevig gewoed en aan verscheiden schepen schade veroorzaakt had, van welke, ondermeer anderen, de volgende bekend waren, de schepen: FREDERIKA, kapt. C.F. Holst, van Dordrecht naar Wijburg, hebben op de rede van Elseneur ankers en touwen verloren;
MARGARETHA GEZINA, kapt. J.J. Wever, van Koningsbergen naar Amsterdam, is met verlies van de bezaanmast en een anker en touw mede aldaar binnengelopen om te repareren en
DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Boss (opm: smak VROUW ANNA, kapt. D.H. Buss, Hanover vlag), van Bordeaux naar St. Petersburg, is bij Rørvig, bij de Hoek van Seeland (opm: 55º59’NB en 11º47’OL), gestrand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Harting en A.G. Vermeulen, makelaars te Rotterdam, zullen, als daartoe geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel alhier ter stede en ten overstaan van de heer griffier van voornoemde rechtbank, op woensdag den 23 mei 1832, in het notarishuis, des voormiddags ten elf ure, veilen en presenteren te verkopen: Een partij van 27 pakken Maryland tabak, voetstoots, zo gezond als beschadigd door zoet water, aangebracht met het schip DE EENDRAGT, schipper W.H. Reinings, van Bremen naar Amsterdam gedestineerd en vandaar met het lichterschip KOOPMANS WELVAREN, schipper J. Greer, op hier; en dat bij kavelingen, zoals op het biljet zal worden aangewezen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Baltimore het Nederlands gekoperd fregatschip PALEMBANG, kapt. C.H. Kraanstuyver.
Adres bij D. Burger en Zoon.


Datum: 23 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 mei. Binnengekomen: FREDERICA, kapt. E.H. Nordstrom, van Christiaanzand; GUIJANA, kapt. D.G. Visser, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 mei. Binnengekomen: GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, van Koningsbergen; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van de Wal, van Koningsbergen; THERESIA JOSEPHINA, kapt. T. Ruster, van Danzig; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg, alle 4 na visitatie van de quarantaine ontslagen; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Stockholm; LOLLINA, kapt. J.H. Visser, van Nieuwstad; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Oudsoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 mei. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen FORTUNA, kapt. D. Julius, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 mei. Vertrokken: DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, naar Suriname; NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, naar Suriname; ENGELINA, kapt. J.K. Jonge, naar Cardiff; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, naar Londen, zonder van de quarantaine ontslagen te zijn; BEDALIA, kapt. H.A. Kooloe, naar Nerva.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 mei. Vertrokken: VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, naar St. Petersburg; EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, naar St. Petersburg; VROUW CATHARINA, kapt. T.W. de Vries, naar Nerva; GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, naar Riga; JONGE ROOSE, kapt. R. Reinders, naar Libau; GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinxterboer, naar Koningsbergen; LOUISA, kapt. E.A. Bakker, naar Koningsbergen; HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, naar Koningsbergen; JONGE JAN, kapt. H.J. Hitman, naar Kopenhagen; CARL EMMA, kapt. A.J. Holst, naar Pernau; EENIGHEDEN, kapt. M.A. Hareldsen, naar Drammen; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Oosterissoer; ALIDA, kapt. H.B. Drock, naar Larwich; HARMONIE, kapt. K. Swendsen, naar Krageroe; EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, naar Bremen; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, op avontuur; JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, op avontuur; AURORA, kapt. J.M. Wilcken, op avontuur; ALBERTINA, kapt. C. Pettersen, op avontuur.


Datum: 24 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 mei. Binnengekomen: Zr.Ms. brik WINDHOND, kapt. H.J. Tengbergen, van Vlissingen; JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Bordeaux; CORNELIA, kapt. H. Zwaga, van Londen, ligt in quarantaine; EMANUEL, kapt. L. Möckelbost, van Christiaansund. Van de quarantaine ontslagen VROUW ANNNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 mei. Binnengekomen: BERNADOTT, kapt. E.J. Flodman, van Kopenhagen, na visitatie van de quarantaine ontslagen; JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, van Heiligenhafen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 mei. Vertrokken: VROUW ANNEGINA, kapt. M. de Jong, naar Leith; CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, naar Lorvig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 mei. Vertrokken: UNION, kapt. A. Galleway, naar Londen; JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, naar Hull; CUPIDO, kapt. L.P. Stilström, naar Gotenburg; ELBE, kapt. H.R. Jensen, naar Grimsby; GATITEIDE, kapt. C.L. Sundene, naar Drammen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op dinsdag den 29 mei 1832, ‘s middags 12 uren precies, in de Kampveersche Toren, te Veere, in het openbaar te koop aanbieden:
27 vaten tabak en enige mudden gerst, alles min of meer beschadigd; afkomstig van het in averij liggende schoenerschip EXPERIMENT, gedestineerd van Londen naar Gent.
Nader onderricht te bekomen bij de commissionair Van Oosten, te Veere. Brieven franco.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 22 mei. Den 18 dezer is voor deze stad ter rede gearriveerd: THE JASPER, kapt. J. Pott, van Sunderland, met steenkolen; en gisteren is van hier naar zee gezeild REBECCA, kapt. W. Anderson, naar Sunderland, met ballast.
Van den 16 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen, waarvan sommigen aan quarantaine andere aan visite van quarantaine onderworpen zijn:
de ZEENIMPH, kapt. J.C. Beeckman, van Griefswald, DIE FUGEND, kapt. L. Fretwurst, DIE DRI STERNEN, kapt. W.N. Davids, beide van Rostock, DE VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, van Demin, alle vier met tarwe; DI VIGILANTIE, kapt. J.H. Wilderman, van Bordeaux, met wijn; HELEN, kapt. J. Caldwell, van St. Domingo, met koffie; CEPHEUS, kapt. J. Barrass, van Frederiksund, de TRE SUSTREN, kapt. Paus, van Aalburg, beide met haver; FELIX, kapt. Q. Rening, van Rostock, met tarwe; CATHERINE, kapt. J. Wilson, van Orford, met huiden; ROMMEREGE, kapt. Andres, van Gothenburg, met houtwaren; DE VROUW MARGARETHA, kapt. J. Strak, van Libau, met lijnzaad; CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Haack, van Hamburg, met gerst; LIDDY ADER, kapt. W. Hurst, van Sunderland, met rogge en tarwe; CANDACE, kapt. Eben Evans, van Mantanzas, met suiker; GRETA, kapt. J. Andersen, van Openraay in Denemarken, met haver; CHRISTINA, kapt, P.P. Lucht, van Hoeksiel, met bonen; FRIEDRICH WILHELM, kapt. J. Schoon, van Leer, met haver en gerst; AUGUSTA, kapt. O.C. Reinest, van Londen, met tarwe en indigo; THOMAS, kapt. H. Macleen, van Newcastle, met rogge; DE VIJF GEZUSTERS, kapt. J.W. Wieben, met rogge en tarwe, de FLORA, kapt. J.B. Rengering, met haver en bonen, beide van Emden; ANNA, kapt. S.H. Brinck, van Grenå, DE VIER GEBROEDERS, kapt. M.J. Caspers, van Hooksiel, SARAH MARIA, kapt. J.G. de Bloom, van Ackumersiel, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. de Buhr, van Emden, DIE HOFFNUNG, kapt. A.J. Casper, van Wester-Ackumersiel, JONGE JOHANN, kapt. J.O. Octken, van Rustersiel, ADOLPH FRIEDRICH, kapt. J.J. Rass, van Carolinensiel, alle zeven met haver; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. A.J. Bonn, met gerst, PHILOMELE, kapt. T. Kuiper, met haver, beide van Emden; STAD NORDEN, kapt. J.J. Cornelius, van Libau, met rogge; DIE HOFFNUNG, kapt. C. Schlobohm, van Hamburg, met haver; FREDERIKA, kapt. P.J. Bager, van Tauborg, met granen; THOMAS DUNDEE, kapt. T. Menkel, van Newcastle, met koffie en huiden; de MARIA, kapt. J. Wilters, van Hamburg, met haver; NEPHTUNIS, kapt. S. Feijen, van Leer, met tarwe en bonen; DE VROUW ZIERMA, kapt. T.J. Schanskel, DE VROUW FENNA, kapt. J. Schankirck, beide van Hooksiel, met bonen; JOHANNA, kapt. J.P. Callesen, van Kopenhagen, met haver; TWEED SIDE, kapt. W. Ramsey, van Londen, met tarwe; DE CERES, kapt. R. Lund, van Finland, met teer en potas; DE VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht, van Emden, met haver en bonen; DE KLEINE ANGELINA, kapt. B. Roskamp, van Leer, met granen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip ELIZA, kapt. Jan Cornelis Jansen, mede voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rio de Janeiro, om 20 juni aanstaande te vertrekken, het nieuw gekoperd Nederlands galjootschip DEN HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind.
Adres bij de scheepsmakelaars G. Mauritz en J.B. 't Hooft, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Cadiz, Rio de Janeiro en Valparaiso, het Nederlands gekoperd brikschip HERCULES, kapt. John Ghersie.
Adres bij Hudig en Bolkhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. Van Hellevoetsluis wordt van den 23 dezer gemeld, dat de vorige uitgezeilde schepen door tegenwind teruggekomen zijn. Den 22, des namiddags, zeilde de BATAVIER, kapt. D. Dunlop naar Londen en arriveerde DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken; welke onder quarantaine naar het Hitsersche Gat is opgezeild; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Duinkerken; THOMPSON, kapt. G. Wardley, van Sunderland en ROBIN HOOD, kapt. J. Robinson, van Hull, welke in quarantaine liggen op de rede; AGLAJA, kapt. J.H. Evers, van Riga en IRIS, kapt. D.H. Niemann, van Arendsburg. Den 23, des morgens, zeilde kapt. Bridge met de brieven van den 23 dezer, naar Harwich. De kapiteins J. Fally, S. Clarck, L. Young en J.M. Intyre zijn van de quarantaine ontslagen; de wind NNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. Van Brielle wordt den 23 dezer gemeld, dat de kapiteins Jobson, Jansen, Volker en Rentz op de rede teruggekomen. Den 22, des namiddags, arriveerde DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering, van Hogewat; den 23, des morgens, SOLON, kapt. T. Tribble, van Boston (in Amerika); HEMMINA, kapt. G.H. Fijn, van Riga en DE VROUW AAGJE, kapt. C. Klok, van Hull; de laatste ligt in quarantaine; de wind NNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein, van Amsterdam naar New York, te Eggersund binnen, was, na zonder lossen van de geleden schade hersteld te zijn, den 26 april gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. Kapitein H.C. Peters, (opm: waarsch. schip WILHELM SOPHIA) van Stralsund te Havre gearriveerd, heeft in de Noordzee, op 52 gr. breedte en 20 gr. Lengte (opm: deze positie ligt ter hoogte van Warschau; vermoedelijk wordt bedoeld 52º NB 02º OL), tussen Brielle en Orford Ness, gezien een mastloos schip van omstreeks 250 tonnen.

Krant:
  AN - Antwerpsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping van het gekoperd Belgisch drymast-schip JOHANNA ELISABETH.
Charles Bréquigny, scheepsmakelaar te Antwerpen, zal publiek en definitievelijk verkopen, ten overstaan van de deurwaarder J. Lombaerts, op woensdag den 30 mei 1832, des morgens te tien uren, het gekoperd Belgisch drymast-schip JOHANNA ELISABETH, met deszelfs masten, rondhouten, kabel, ankers en inventaris.
De verkoping zal geschieden in loten, te beginnen met het hol van het schip, vervolgens masten, rondhouten, staande en lopend want, inventaris en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht.
Iemand nadere onderrigting begerende vervoege zich bij bovengenoemde makelaar.
(opm: het fregat, in 1814 in Kalmar gebouwd, kwam in 1817 onder Nederlandse vlag en werd nu verkocht voor de sloop)


Datum: 25 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 mei. Binnengekomen: FREDERICA, kapt. J. Barends, van Oleron; FREDERICK, kapt. Roswijk, van Liverpool; VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, van Londen; MARGARETHA, kapt. R. Braams, van Duinkerken; ORWEL, kapt. R. Cibitt, van Yarmouth, de laatste 4 liggen in quarantaine; ACTIV, kapt. G. Rydahl, van Oostende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 mei. Vertrokken: HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, naar Suriname; ATTALANTE, kapt. C. Meijer, naar Suriname; DE NEDERLANDER, kapt. C. Höfker, naar Suriname; MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn, naar Curaçao; MARY ALMY, kapt. B. Burrough, naar Gotenburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een sterke geheel overdekte praam, met platte luiken, gemeten op 15½ ton, met zeil en treil; bij Claas P. Sjollema en Zoon te Grouw, alwaar dezelve is liggende, te bevragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: kof) HARMINA, kapt. J.J. Vegter, met tarwe van Neustadt naar Rouaan is lek in de haven van Elseneur binnengelopen en was bezig te lossen, om te repareren.
Het schip MARGARETHA GEZINA, kapitein J.J. Wever, van Koningsbergen naar Amsterdam, is met verlies der bezaansmast en een anker en touw, mede aldaar binnengelopen, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Johannes N. van Duinen, gevoerd hebbende het schip (opm: kof, bouwjaar 1830, kapt. Johannes Nannes van Duinen) de EENSGEZINDHEID, met lijnzaad van Koningsbergen naar Amsterdam of Zaandam, meldt van Norden van 13 mei dat hetzelve, na op 8 mei ter hoogte van Ameland geweest zijnde, in de nacht van 9 op 10 mei op het eiland Juist gestrand te zijn, doch de equipage met grote moeite gered was. De lading was geheel nat en men wist nog niet of hetzelve geborgen kon worden.
(opm: de zeebrief werd op 18 juni 1832 geretourneerd onder vermelding ‘schip verongelukt’)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof GEERTRUIDA, kapt. W.H. Klein (opm: Hanover vlag), met wijn enz. van Bordeaux naar Danzig is, volgens brief van Thistedt op Jutland van 13 mei, op 9 mei met nog drie Engelse schepen op die kust gestrand, doch het volk gered. Een gedeelte van de inventaris en lading was reeds geborgen, men hoopte ook het overige te kunnen bergen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 14 mei de Sont gepasseerd de JONGE EGBERTUS (Veendam), kapt. J.B. Mulder, van Libau naar de


Datum: 26 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 mei. Binnengekomen: ELIZA, kapt. W. Haven, van Alexandria, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE JONGE JAN, kapt. S. van de Meulen, van Londen; MINERVA, kapt. T. Brewis, van Sunderland, liggen alle 2 in quarantaine; GALEN CANTON, kapt. C.H. Cooksey, als bijlegger; ALBERT, kapt. W. Duyton, van New York, na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 mei. Binnengekomen: DE VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, van Wismar, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 mei. Vertrokken: TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 22 mei. Vertrokken: NEPTHUNES, kapt. M. Hedland, naar St. Ubes; AMALIA, kapt. C.M. Warring, naar Archangel; VERWACHTING, kapt. J.H. Schipper, naar St. Petersburg; JONGE JAN, kapt. R. Jans, naar Danzig; SVALAN, kapt. F. Nyberg, naar Stockholm; TWENDE BRÖDRE, kapt. N.S. Biones, naar Drammen; COMMERSIE, kapt. J. Peddersen, naar Drammen; LUNA, kapt. L. Bakker, naar Drammen; ELISABETH MARIA, kapt. L.B. Ryland, naar Flekkefiord; FORTUNA, kapt. J. Olsen, naar Flekkefiord; ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper, naar Oudsoen; BELLONA, kapt. J.J. Ziepcke, op avontuur; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, op avontuur; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 mei. Vertrokken: FORTUNA, kapt. ……. , van Newcastle naar Bensersiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop 1/8 part in het Nederlandse gekoperde tweedeks fregatschip DE VREDE, alhier gemeten, op 367 tonnen of 194 lasten, gevoerd door kapt. Paul Johan Sturk, onder directie van de heren Gebroeders Heemskerk; in den jare 1826 nieuw gebouwd, thans liggende voor deze stad, gearriveerd van Demerary.
Te bevragen bij de makelaar Hendrik Gullen, Gelderschekade No. 38.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 mei. Heden arriveerde alhier het schip MAASSTROOM, kapt. J. de Gorter, den 28 december (opm: 1831) vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 mei. Behalve de in onze vorige gemelde, zijn nog, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de volgende schepen, als: DE VROUW JOHANNA, kapt. G.J. Christoffers, van Riga, met rogge; ANNA MARGARETHA, kapt. H.J. Leefoge, van Emden, met haver en gerst; HARRIET AND JANE, kapt. J. Liddell, van Pillau, met hout en potas; HELENA, kapt. T. Buck, ROSALIE, kapt. D.F. Maass en THE FAME, kapt. R. Gove, alle drie van Riga, met rogge; WEBSTERS, kapt. G. Chapman, van Randers, met haver; DE VROUW ANNA, kapt. W.R. de Buhr, van Emden, met gerst, haver en bonen; Maria, kapt. N.N. Jepsen, van Nyburg, met koren; ANNA CATHARINA, kapt. F. Kolln, van Kierteminde, met gerst; CRAWFURD DAVISON, kapt. G. Sanford, van Savanna, met rijst; de FLORA, kapt. J. Rickmers, van Triëst, met stukgoederen; ISABELLE, kapt. J. Millar, van Riga, met tarwe; DIES, kapt. W.A. Clark, van Newcastle, met granen; SOPHIA DOROTHEA, kapt. J. Petit, van Havanna, met suiker; ANNA SOFIA, kapt. J.H. Lange, van Koningsbergen, met gerst en lijnzaad; PARAGAN, kapt. J. Robson en de JUNO, kapt. C. Iversen, beide van Riga, met rogge; AUGUST, kapt. C.J. Ohlsen, van Rostock, met gerst; APOLLO, kapt. F.W. Pust,
van Stettin, met tarwe.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: PRECIOSA, kapt. C. Zillmer, naar Archangel en ALEXANDRE, kapt. P. Pinion, op avontuur, beide met ballast; ISABELLE, kapt. F. Dishmar, naar Boston, met beenderen; LA VIERGE MARIE, kapt J.F. Schulte, naar St. Martin; LES DEUX FRÈRES, kapt. L. Cheroult,
op avontuur; DER UNIE, kapt. L. Olsen, naar Noorwegen en PROVIDENTIA, kapt. L. Jensen, naar Rostock, alle vier met ballast; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Pauls, met spijkers en glas en DE VROUW ALENYNA, kapt. J.H. Buser, met potaarde, beide naar Emden; DE JONGE JOHANNA, kapt. J. Dreiwel, naar Londen, met boomschors; EMANUEL, kapt. M. Brunkhorst, CONCORDIA, kapt. C. Ruster en CATHARINA, kapt. J.J. Mahlman,
alle drie naar Hamburg, met potaarde; THE WATSON, kapt. S. Frost, naar Riga, met ballast; THE ACTIF, kapt. W. Putterson en DISPATH, kapt. R. Jackson, beide naar Londen, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Het schip MERCURIUS, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, zou volgens brief van Canton van den 29 december, de volgende dag van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Heden overleed, na ene kortstondige doch hevige ziekte, in den ouderdom van ruim 49 jaren, mijn geliefde echtgenoot, Lourens Wildschut, kapitein om de West (opm: galjoot NICOLAAS WITSEN), mij nalatende zeven kinderen; zwaar treft ons dit verlies, doch het vertrouwen dat alle die de bekende braafheid en het eerlijke karakter van den overledenen gekend hebben, wel in onze droefheid zullen willen deel nemen, lenigt onze smarte, terwijl wij van condoleantie brieven verzoeken verschoond te blijven.
Amsterdam, den 22ste mei 1832,
Weduwe G. Wildschut, geb. Steenwoude.


Datum: 28 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 mei. Binnengekomen: WILLIAM, kapt. John Lenserty, van Rio de Janeiro; ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Havanna, na visitatie van de quarantaine ontslagen; ONDERNEMING, kapt. J.C. Veerman, van Hull; DANKBAARHEID, kapt. J. Meyer, van Newcastle, de laatste twee liggen in quarantaine; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, van Neuharlingersiel. Kapitein L.H. Singer, bovengemeld, rapporteert den 22 dezer bij de Galloper gezien te hebben: ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, (van Amsterdam) naar Baltimore.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 mei. Vertrokken: DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon.


Datum: 29 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 mei. Binnengekomen: FAMILIEN, kapt. J. Jongensen, van Larwich.
27 mei. DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; JOHANNA MARIA, kapt. R.D. Lovius, van Cardiff; VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, van Londen; VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, van Liverpool, de laatste 2 liggen in quarantaine; ADEONA, kapt. P. Oelsen, van Drammen. Kapitein J.N. Klint rapporteert den 18 mei bij Lizard gepraaid te hebben, DE PLANTER, kapt. C. Jessen, van Amsterdam naar Demerary, zijn de alles wel aan boord; voorts den 23 mei bij de Singels gezien het galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange en den 25 mei, 6 mijlen oost-noord Voorland, gepraaid DE HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, beide van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 mei. Binnengekomen: NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen, ligt in quarantaine; JONGE PIETER, kapt. E.P. de Boer, van Danzig; VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant, van Danzig, zijn beide na visitatie van de quarantaine ontslagen; MARIA, kapt. N.H. Olsen, van Bergen; MARIA, kapt. N.J. Olsen, van Bergen; VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, van Bergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. N.H. Pauss, van Skier; FORTUNA, kapt. T.A. Hansen, van Christiaansand. Hieronder de schoener gisteren gemeld. Gisteren is van Terschelling alhier ter rede gekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE VLIEGENDE VISCH, kapt. luitenant Tuning.
25 mei. VROUW HILKE, kapt. U.H. Bonjer, van Drontheim.
26 mei. FLORA, kapt. J. Mauldon, van Londen, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 mei. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Newcastle; MARY EN BETSEY, kapt. J. Schilcott, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 mei. Vertrokken: SOPHIA EN MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, naar Suriname; ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, naar Suriname; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van de Zee, naar Londen; CORNELIA, kapt. H.J. Zwaga, onder quarantaine, naar Londen.
27 mei. JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort, naar Batavia; DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, naar Suriname; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. L. Holst, naar Holmstrand; SPRING, kapt. W. Burton, naar Newcastle; LIBERTY, kapt. W. Coron, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 mei. Vertrokken: WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
25 mei. DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, naar Archangel; EDUARD, kapt. N. Nestveld, naar Dago; KUHLENBORN, kapt. J. Poulsen, naar Kopenhagen; WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, naar Noorwegen; DIE HOFFNUNG, kapt. V. Pieper, naar Hamburg; MARIA, kapt. P.E. Boer, op avontuur; GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, op avontuur.
26 mei. VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit, op avontuur; FENNEGINA, kapt. W.A. Wykman, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van een ledig hol van een hoekerschip, genaamd ADRIANA, alsmede van deszelfs inventaris, bestaande in grote en bezaanmast, rondhout, roer (zo goed als nieuw), opstaand en lopend want, ankers, kabels, zeilen, touwwerk, kol- en haringgoed en verdere toebehoren, in kavelingen, te Vlaardingen, op vrijdag 1 juni 1832, des voormiddags ten 10 ure, aan de westzijde van de haven aldaar. Nadere onderrichtingen te bekomen ten kantore van de Notaris E.G. Verkade, te Vlaardingen voornoemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, en de VROUW SIESKE, kapt. J.G. Lukje, beiden van Wemyss, en allen met steenkolen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 mei. Z.K.H. Prins Adelbert van Pruisen kwam heden in de namiddag, met het Koninklijk stoomjacht DE LEEUW alhier aan.
Door de militaire en civiele autoriteiten opgewacht, bezag hoogst dezelve de maritieme etablissementen, het korps werklieden van de Marine, die onder de wapenen door een bijzondere goede houding uitmuntten en de verdere troepen van het garnizoen.
Den 27 is Z.K.H. naar Breskens gegaan, in de namiddag van daar teruggekeerd, en daarna vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 20 mei het smakschip VIGILANTIE, kapt. B. Meinderts, ledig van Amsterdam; het tjalkschip WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D. de Jong, met teer van Stockholm; het smakschip de JONGE KAREL, kapt. R.L. Giezen, ledig van Amsterdam.
Den 21 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met ballast van Londen.
Den 23 dito het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Freerks, ledig van Amsterdam.
Den 24 dito het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, met hout van Noorwegen.
Den 25 dito het sloepschip MEDEMBLIK, kapt. John Grey; het schoenerschip MARY AND BETSY, kapt. John Schelcott, beide met steenkolen van Newcastle; het tjalkschip DIE GUTE HOFNUNG, kapt. J. Pielman, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild: Den 20 mei het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met boter naar Londen.
Den 21 dito het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met ballast op avontuur.
Den 23 dito het smakschip VIGILANTIE, kapt. B. Meinderts, met pannen naar Hamburg.
Den 25 dito het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser; het kofschip VENSKABET, kapt. O. Holst, en het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, alle drie met ballast op avontuur; het tjalkschip de VROUW CATHARINA, kapt. R. Verlaten, met pannen naar Stettin.
Den 26 dito het smakschip CHRISTINA, kapt. F. Guttermson, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag den 1 juni 1832, des voormiddag ten 10 ure, zal te West Terschelling op het eiland Terschelling publiek verkocht worden ene partij van circa 13 lasten lijnzaad, weinig beschadigd, en circa 5 dito, meer beschadigd, benevens de tuigage, alles afkomstig van het aldaar gestrande schoenerschip INGEBORG ELISABETH, kapt. J.M. Larsen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Damen, deurwaarder te Harlingen, zal op woensdag de 6 juni e.k., des namiddags ten 4 ure, bij H. Komst in het Schippershuis op de Noorderhaven te Harlingen publiek verkopen een Blokzijlder jacht, groot 23 ton, zodanig als hetzelve aldaar in de haven ligt, met roer, zwaarden, mast, zeilen, ankers, touwen, enz.
Verdere informatie te bekomen bij den heer A. de Ruiter, aldaar.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 mei. Eergisteren is ter rede gekomen: THE VALIANT, kapt. G. Holland, van Sunderland, met steenkolen, moet quarantaine houden.
Van den 23 tot den 26 dezer, zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: EBENEZER, kapt. J. Welch, van Mariager, met haver; THE THOMAS, kapt. J. White, van St. Domingo, met koffie en katoen; HORTER, kapt. H. Schach, van Oosterisoer, met haver; THE CLIFTON, kapt. W. Bailey, met tarwe; de VICTORIE, kapt. A. Kuper, met stukgoederen, beide van Londen; LYDY HARVEY, kapt. W. March, van Sunderland, met graan; HENRICH THEODOR, kapt. C.J. Klettner, van Bordeaux, met wijn; LA TOURADE, kapt. F. Dupon, van Havre-de-Grace, met olie en koffie, de vijf laatste moeten quarantaine houden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW GEERTJE, kapt. H.A. Sluiter, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam, te Delfzijl binnen (opm: VROUW GEERTRUIDA, zie PGC 110532), was volgens brief van 21 mei, na van de geleden schade hersteld te zijn, weer gereed om de reis voort te zetten.


Datum: 30 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 mei. Binnengekomen: THE MARY, kapt. W. Williams, van Fernambuck; MERWESTROOM, kapt. J. Strobuur, van Cardiff; VIOLET, kapt. M. Jenninga, van Newcastle, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen; kapt. R.C. Stada (gisteren gemeld), rapporteert gelijktijdig met hem uit Braamspunt (opm: in Suriname) vertrokken IPENRODE, kapt. D. Charlau, van Suriname naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 27 mei. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Libau; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van Danzig; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 mei. Vertrokken: Zr.Ms. brik WINDHOND, kapt. luitenant Tongbergen, naar Vlissingen; SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, naar Philadelphia en Batavia; JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. H.D. Hanssen, naar Duinkerken; DOROTHEA MARIA, kapt. N. Anker, naar Duinkerken; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; BYRON, kapt. W.H. Gammack, naar Sunderland; GOOD AGREMENT, kapt. W. Dickenson, naar Sunderland; CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, naar Archangel; GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 27 mei. Vertrokken: FAME, kapt. W. Barfield, naar Londen; HOPE, kapt. W. Cousins, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Gibraltar en Cadiz of Cadiz en Gibraltar. Het kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. Jan Haasnoot. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
- Naar Gibraltar, Malta, Konstantinopel en Smyrna. Het gekoperd tweedeks brikschip DE SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Amsterdam. Adres bij J. de Rooij.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip FENNA, kapt. Albert Klasen de Weerd.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Co. en F. der Kinderen.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. Lammert C. de Vries. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
- Naar Riga. Het Nederlandse kofschip ARENDINA HARMINA, kapt. G.H. Boerhave. Adres bij Jan Corver en Co.


Datum: 31 mei 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 29 mei. Binnengekomen: CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Suriname; IPENRODE, kapt. D. Charlau, van Suriname. (opm: de brik IPENRODE werd op 17 september en voor NLG 16.000 verkocht aan G.C. Bosch Reitz, Amsterdam en ging als SOPHIA CORNELIA onder kapt. B.F. Ipsen weer in de vaart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 mei. Vertrokken: CLIO, kapt. G. Reay, naar Newcastle; ODIN, kapt. L. Holst, naar Holmstrand; EENIGEN SOSTRE, kapt. H. Oelsen, naar Drammen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 mei. Sedert den 26 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: ISABELLA, kapt. J. Silbreath, van Harwich, met koren; BRUTUS, kapt. W. Bartlett, van New York, met suiker en koffie; FORTUNA, kapt. J. Frerichs, van Rustersiel; BROTHERS FRIENDS, kapt. S. Waytt, van Horsens en GREETJE, kapt. M.R. de Boer, van Carolinensiel, alle drie met haver; LE DAUPHIN, kapt. L. Poisson, van Bordeaux, met wijn en brandewijn; DE VROUW THERESIA JOSEPHA, kapt. J.B. Simons, van Hamburg, met stukgoederen; HENRIETTE, kapt. D.L. Ketelboter, met houtwaren en FREDERIKA, kapt. J.M. Reimer, met graan en houtwaren, beide van Riga; de MARIA, kapt. O.J. Bruns, van Bordeaux, met wijn en brandewijn.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 25 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: THE WATSON, kapt. S. Frost, naar Riga en MARIA CORNELIA, kapt. H.H. Voss, naar Elseneur, beide met ballast; LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, naar Londen en LA PERSEVERANCE, kapt. J.R. Jansen, naar Yarmouth, beide met boomschors;
LE JEUNE ARTHUR, kapt. F. Pivert, naar St. Malo; HERCULES, kapt. J. Bailey, naar Whitehaven; THE HELEN, kapt. J. Caldwell, naar Greenock; JACOBUS, kapt. A.E. van Dijck, naar St. Ubes; PROSPERITAS, kapt. A.O. Sendelen, naar Alicante; LE CONSTANT, kapt. A. van Schie, naar Liverpool; THE DAISY, kapt D. Jack, naar de Oostzee; SOPHIA,
kapt. A.S. Deyerbery, naar Godensiel; REDLIGKEIT, kapt. C.J. Lucht, naar Archangel; LUMINA MATHILDA, kapt. N. Erichsen, naar Denemarken; DER ORION, kapt J. Neujahr, naar de Oostzee; THREE SISTRE, kapt. F. Pauk, naar Aalburg; LAURA, kapt. N.R. Mogeser, naar Duinkerken; COLUMBIAN, kapt. W. Miller, naar Boston; THE TWO BROTHERS, kapt. W. Woods, naar Londen; DE VIJF GEZUSTERS, kapt. J.W. Wieber, naar Leer; THE SISTERS, kapt. J. Rose, naar Londen; EARL GREY, kapt. S. Webster en THE NIMBLE, kapt. J. Maclear, beide naar de Oostzee; CEPHENS, kapt. S. Barrass, op avontuur; LUCINDE, kapt. S.J. Potlich, naar Petersburg; alle met ballast; MARGARETHA, kapt. P. Cassens, naar Emden, met stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Duinkerken, het Nederlandse schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
- Naar Duinkerken, het Nederlandse schip CORNELIA HENDRIKA, kapt. J. Seeuwen.
Adres bij Joh.'s Ooms Ez.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Den 29 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
HANNAH, kapt. C.J. Bridger, naar Belfast; DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, naar Sunderland; STAFFORD, kapt. T. Smith, naar Stockton; ATTENTION, kapt. J. Haesloop, op avontuur en ZOAR, kapt. R. Thompson, naar Newcastle. De kapiteins Rabe en Kiers, die bij de Hoek ten anker lagen, zijn mede naar zee gezeild; de wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Kapitein J.L. Klint, in Texel binnen, rapporteert, dat hij den 18 dezer bij Lizard gepraaid heeft kapt. C. Jessen, voerende het schip DE PLANTER, naar Demerary, zijnde alles wel aan boord; voorts den 23 bij de Singels te hebben gezien het galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange en den 25 mei, 6 mijlen oost van Noordvoorland (opm: North Foreland) gepraaid heeft kapt. D. Spreeuw, voerende het schip DE HARMONIE, beide naar Suriname.


Datum: 01 juni 1832


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ROELFINA, kapt. Jan Klasen Bolhuis, van Rotterdam naar Cardiff is op 17 mei te Southampton binnengelopen.


Datum: 02 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 mei. Binnengekomen: SISTERS, kapt. Walker, van Sunderland, ligt in quarantaine; MARTHA ANDREA, kapt. M. Ore, van Drammen. Van de quarantaine ontslagen DE JONGE JAN, kapt. S. van de Meulen, van Londen; MINERVA, kapt. F. Brewis, van Sunderland.
31 mei. NEPTUNUS, kapt. P.R. Peters, van St. Thomas. Van de quarantaine ontslagen DE DANKBAARHEID, kapt. H.C. Meyer, van Newcastle; MINERVA, kapt. T. Bruinvis, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 mei. Binnengekomen: VROUW JACOBA, kapt. H. Riekens, van Sunderland, ligt in quarantaine; COURERE, kapt. C.G. Ohman, van Abo, na visitatie van de quarantaine ontslagen; FLORA, kapt. J.P. Kerckhoff, van Stockholm; HABETS ANKER, kapt. C. Hagensen, van Noorwegen.
30 mei. JONGE CORNELIS, kapt. T.H. van Slooten, van Liverpool; VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, van Sunderland, liggen beide in quarantaine; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Koningsbergen; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Koningsbergen; GEZINA HARMINA, kapt. J.H. Jonker, van Koningsbergen; GEZINA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet, van Koningsbergen; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, van Koningsbergen; ENGBERDINA, kapt. G.R. Bossinga, van Koningsbergen, alle 6 na visitatie van de quarantaine ontslagen; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Mandahl; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand; VRIENDSCHAP, kapt. R.G. Haverbult, van Larwich; INGEBORN CAROLINA, kapt. D.C. Danielsen, van Oosterissoer; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 29 mei. Binnengekomen: Van de quarantaine ontslagen DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 mei. Vertrokken: WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, naar Suriname; DE SNELHEID, kapt. P. Schackel, naar Konstantinopel; TERESA PRINCIPERSA POREIA, kapt. D. Vucassovich, naar Triëst; TRITTHIOF, kapt. J.M. Nordstrom, naar St. Ubes; MINERVA, kapt. T. Bakker, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 mei. Vertrokken: MARIA CLASINA, kapt. S.A. Hooghout, naar Sunderland; SARA ANNA CORNELIA, kapt. K.H. Dijkhuis, naar Archangel; HOFFNUNG, kapt. H.C. Saag, naar de Oostzee; MAGDALENA CHRISTINA, kapt. G. Movinkel, naar Bergen; JONGE FRITSZ, kapt. T.J.H. Gunther, naar Rostock; WERNNERA, kapt. T. Olsen, naar Drammen; WILHELM, kapt. A.B. Visser, naar Larwich; WENSCHAP, kapt. O. Holst, naar Holmstrand; JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Droback; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keyzer, naar Larwich; TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, op avontuur; GEZINA, kapt. S.T. de Boer, op avontuur; ADRIANA JACOBA, kapt. T.R. Reus, op avontuur; NEÊRLANDS WELVAART, kapt. A.K. Rentes, op avontuur; WELDAAD, kapt. B.E. Boll, op avontuur.
Hieronder de schepen gisteren gemeld.
30 mei. MARIA EN BETSY, kapt. J. Schelcott, naar Newcastle; PIETER ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, naar Archangel; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D. de Jong, op avontuur; HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser, naar Hull; ANNA MAGDALENA, kapt. H. Stehr, naar Newcastle; VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, naar Archangel; TROMP, kapt. R.T. Nolles, naar Archangel; RICHARD BRAND, kapt. J. Dettefs, naar Archangel; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, naar Nerva; CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, naar Memel; JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, naar Danzig; FRIEDSAAMHEID, kapt. O.G. Jacobsen ,naar Rostock; TWENDE BROEDERS, kapt. H. Gottlob, naar Colding; JOSEPHINA, kapt. J.P. Evers, naar Kopenhagen; DUEN, kapt. M. Wold, naar Drontheim; NEPTUNES, kapt. P.O. Breeham, naar Drontheim; HABET, kapt. J.F. Feldman, naar Aalburg; VROUW CHRISTINA, kapt. T. Gustormsen, naar Krageroe; LANGELAND, kapt. O.H. Sem, naar Larwich; FORSIGTIGHEDEN, kapt. C. Them, naar Oosterissoer; RASKEBONDEN, kapt. J.P. Notland, naar Flekkefiorde; ULYSES, kapt. K. Ugeland, naar Arendahl; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Bohr, naar Hamburg; HOLLENA, kapt. J. Koster, naar Hamburg; FROUWINA, kapt. K. Pijbes, op avontuur; CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, op avontuur; BLUCHER, kapt. J. Saegert, op avontuur; NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, op avontuur; ELISABETH, kapt. B. Lammers, op avontuur; JAMES, kapt. J. Trierts, op avontuur; GODE HAAB, kapt. A. Jibsen, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Z.K.H. prins Adelbert van Pruissen is, na de citadel van Antwerpen, de vloot voor die stad, het linieschip de ZEEUW, de steden Vlissingen en Middelburg en het eiland Walcheren bezichtigd te hebben, ll. dinsdag, van Hellevoetsluis met de stoomboot de BATAVIER, naar Londen vertrokken. Z.K.H. heeft een grote belangstelling betoond, voornamelijk in alles wat tot de marine betrekking had.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 30 mei. Heden arriveerde alhier het schip HENRIETTE CLASINA, kapt. J.B. Fuchs, met een passagier en 31 man troepen, den 6 januari vertrokken van Amsterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 30 mei. Ten gevolge van de ingekomen gunstige berichten omtrent de tegenwoordige stand van de cholera te Londen, is, bij wijziging van de thans bestaande
verordeningen, bepaald geworden, dat de schepen, reizigers en goederen, komende of gekomen van Londen, alsmede van de plaatsen aan de rivier van Londen gelegen, en welke van daar op of na den 18 dezer zijn vertrokken, in plaats van aan vijftien, voorlopig slechts aan zeven dagen quarantaine zullen worden onderworpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Van Maassluis wordt van den 30 passato gemeld, dat kapt. Haesloop bij de Hoek ten anker gekomen is. Den 31, des morgens, zeilde GEORG, kapt. W. Poelman, naar Archangel; de wind N en ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Den 31 passato, des namiddags, zeilden van Hellevoetsluis:
PHAETON, kapt. J. Dennis, naar Hull en arriveerden MAAS, kapt. J. Blake, van Londen; CAROLINE, kapt. R. White, van Newcastle; JANE AYRE, kapt. R. Ayer, van Sunderland en ELEANOR, kapt. R. Cook, van Batavia, laatst van Cowes, welke in quarantaine liggen op de rede. Kapitein J. Smith is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en kapt. T. Young is van de quarantaine ontslagen; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Den 1 dezer, des morgens, zeilden uit de Maas:
ANNA HERMANA, kapt. A.W. Bakker, op avontuur; DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering en DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Nemzow, naar de Oostzee; VENUS, kapt. R. Orth, naar Blanknese; GUARDIAN, kapt. J. Tully, naar Sunderland en DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. J. Metzon, naar Lissabon; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Den 1 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
X L, kapt. J. Melvil, naar Sunderland; HELENA, kapt. B. Rotgers, naar Krageroe; GEORG, kapt. T. Edmonds en CORAL, kapt. P. Leggeth, naar Duinkerken. Kapitein Haesloop, die bij de Hoek ten anker lag, is wel in zee gekomen; de wind Z.


Datum: 04 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juni. Binnengekomen: DE VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, van Suriname; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Port à Port, na visitatie van de quarantaine ontslagen; HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen; DE VROUW DIEUKE, kapt. R. Bovenkamp, van Londen; DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Duinkerken, de laatste 3 liggen in quarantaine. THE LIVELY, kapt. G. Cook, van Oostende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 31 mei. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jonge, van Koningsbergen; MARGARETHA GISYNA (opm: de smak MARGARETHA GEZINA), kapt. J.J. Wever, van Koningsbergen; JETSKE HILLECHIENA, kapt. G.E. Broekema, van Pilau; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Danzig; HIDJE TROMP, kapt. J.D. Zijlstra, van Danzig, alle 5 na visitatie van de quarantaine ontslagen. VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaanzand; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansand; RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg, van Larwich; EENDRAGT, kapt. B.P. de Vries.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 30 mei. Binnengekomen: MARGARETHA CATHARINA, kapt. C. Stehr, van Hamburg, na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juni. Vertrokken: BETSY, kapt. W. Cauth, naar Duinkerken; DE VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, is zonder quarantaine naar Londen; DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, naar Londen; ORIENT, kapt. S. Angers, naar Sunderland; EUROPA, kapt. J. Wood, naar Sunderland; WENTER, kapt. W. Hoest, naar Grimstad; DE ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluis, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, J. Swart Abrahamsz. en J.A. Lublink, makelaars, zullen, op maandag den 18 juni 1832, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: Een extraordinair welbezeild gekoperd pinkschip, genaamd L' UNION, laatst gevoerd door kapt. R. Maalsteed, volgens Nederlandse meetbrief, lang 28 ellen 20 duimen, wijd 5 ellen 74 duimen, hol 4 ellen 4 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Hoyman en Schuurman, cargadoors.


Datum: 05 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 juni. Binnengekomen: Twee schepen binnen, de namen onbekend.
3 juni. ALIDA, kapt. J.F. Visser, van Havanna; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen; GESINA, kapt. R. Roelofsma, van Duinkerken; de FAAM, kapt. J. Andresen, van Suriname; HINDU, kapt. J. Barrow, van Matanzas; HELENA, kapt. B.J. Henkes, van Memel; VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Doewes, van Koningsbergen; VIOLET, kapt. M. Jenning, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 juni. Binnengekomen: ALTE FREDRIK, kapt. J. Munt, van Riga; CATHARINA MARIA, kapt. N.W. Hazewinkel, van Kiel; CATHARINA MARIA, kapt. R.R. Kral, van Delfzijl.
Van de quarantaine ontslagen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen; FLORA, kapt. J. Mauldon, van Londen.
2 juni. JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, van Koningsbergen; HOOP, kapt. A.L. de Vries, van Rostock; VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Kiel; VROUW MARGARITHA, kapt. H. Mees, van Hadersleben; MINERVA, kapt. S.J. Egberts, van Emden. Nog enige schepen door de ambtenaren van Terschelling gepraaid.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 31 mei. Binnengekomen: HOOP OP WELVAART, kapt. J.A. Panjer, van Danzig, na visitatie van de quarantaine ontslagen.
1 juni. HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, van Koningsbergen; DE VROUW GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter, van Hamburg; FRAU CATHARINA, kapt. C. Schwartz, van Hamburg, alle 3 na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 juni. Vertrokken: GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, naar Batavia.
3 juni. MARTHA, kapt. J. Edwards, naar New York; DE JONGE JAN, kapt. S. van de Meulen, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 juni. Vertrokken: ANTONIA, kapt. E. Spalman (opm: kof, eerste reis, kapt. E. Speelman), naar Archangel; MORGENSTER, kapt. K.H. Meyer, naar St. Petersburg; N.N., kapt. J. Heukes, naar St. Petersburg; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Grimsby; TWEE BROEDERE, kapt. E. Wilhelm, naar Jutland; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Christiaansand; VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blaauw, naar Frederikstad; N.N., kapt. A.M. Sveege, naar Flekkefiorde; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, naar Oudsoen; VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, op avontuur; VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.A. Hansen, op avontuur; JONGE CAREL, kapt. R.L. Giesen, naar Hull; ISIS, kapt. J. de Vries, naar Archangel; CAROLINA CATHARINA, kapt. N.W. Nielsen, naar Frederic; HEBE, kapt. N.P. Nielsen, naar Grimstad; PROVIDENTIA, kapt. A. Nerust, naar Gothenburg; DUEN, kapt. K. Peddersen, naar Drammen; NOORDSTERRE, kapt. J.O. Lyngaas, naar Drammen; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; NEUTRALITEIT, kapt. J.T. Adebair, op avontuur; ANNA CATHARINA, kapt. E.M. Erussen, op avontuur; JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, op avontuur; DOUWE, kapt. B.J. Bil, naar Grimstad.
2 juni. Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kapt. luitenant H.J. Tuning, naar …….; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 2 juni. Heden arriveerde alhier het schip ANTHONY, kapt. H. Bruhn, met enige passagiers, den 20 februari vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van schepen die de Sont zijn gepasseerd. Den 22 mei JONGE BAREND (opm: kof), kapt. B.R. van Wijk, van Riga naar Schiedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Leeuwarden, 4 juni. De gewone jaarlijkse bijeenkomst van den raad der Nederlandsche Handel-Maatschappij is den 30 mei met een aanspraak van de heer president Schimmelpenninck geopend, waarin, als naar gewoonte, een verslag der handelingen dier maatschappij in het laatste jaar voorkomt. Dit belangrijk stuk is te uitgebreid om in zijn geheel medegedeeld te worden waarom wij hier den hoofdzakelijk inhoud laten volgen.
Ofschoon de jongste veranderingen in de artikelen van overeenkomst der Maatschappij, bij de verplaatsing van haar hoofdbestuur naar Amsterdam, en de daaruit voortgevloeide schadeloosstelling, aanzienlijke buitengewone uitgaven hebben veroorzaakt, heeft echter de prijsverbetering in de voornaamste retourartikelen der maatschappij zulke een gunstige invloed op haar handelingen uitgeoefend, dat, boven de interessen aan de deelnemers te voldoen, een batig saldo van NLG 336.927,07 is overgewonnen, hetwelk ten voordele van de kapitaalrekening zal kunnen worden gebracht.
De directie heeft gedurende het afgelopen jaar 500 aandelen ingekocht, door welker vernietiging het getal der in omloop gebleven aandelen tot op 23.500 zal zijn verminderd. De politieke omstandigheden en de mogelijkheid van een stremming in de terugvloeiing van de kapitalen, door de Maatschappij in de Indische handel gebezigd, hebben het haar tot een wet gemaakt, niet dan met de grootste omzichtigheid tot die inkopen over te gaan.
Het hoofdbestuur heeft, na de verplaatsing van zijn zetel naar Amsterdam, bij de handels-stand der hoofdstad bijzondere belangstelling en medewerking ontmoet. Ook op Java zijn de wijzigingen in de statuten der Maatschappij, waardoor de voordelen en het beheer daarvan onherroepelijk aan de Noord-Nederlanders is verzekerd, levendig toegejuicht.
Niettegenstaande de tijdelijke stremming in de handel der Maatschappij op en van de Oost-Indische bezittingen tijdens het uitbreken der vijandelijkheden met de Belgen in augustus 1831, is die handel zeer belangrijk geweest en worden de uitzichten daarvoor steeds gunstiger, te meer, daar een gewenste rust op Java heerst, en de landbouw aldaar onder de aanmoediging en bescherming van de Gouverneur Generaal zich steeds meer uitbreidt. De suikerteelt is aldaar zodanig toegenomen, dat aanzienlijke hoeveelheden daarvan in Nederland worden aangebracht, en wegens de verbeterde hoedanigheid grif vertier ontmoeten. De aanvoer van indigo uit Java is nog beperkt geweest, doch de directie vleit zich in het vervolg genoegzame hoeveelheid daarvan te ontvangen om onze handel op te beuren, en niet meer van de aanvoeren uit Engeland afhankelijk te zijn. Ook voor de teelt van andere artikelen zijn op Java proeven genomen en gunstige uitzichten geopend.
De uitzendingen der Maatschappij van die goederen, welke zij vroeger uit België trok, zijn noodwendig in 1831 verminderd, en hebben bestaan uit de zodanige, welke zich nog in die gewesten bevonden, of volgens bestaande contracten vandaar moesten geleverd worden. Al die goederen zijn langs een omweg over Duitsland in het bezit der Maatschappij gekomen en in de eerste helft van 1831 naar Indië afgescheept. De directie vleit zich, dat de verkopen van de verzonden goederen voortaan gemakkelijker zullen gaan, en verheugt zich daarover te meer, omdat er gegrond schijnt te bestaan, op het wel gelukken der pogingen om hier te lande de manufacturen, welke de Maatschappij te voren uit België trok, te fabriceren, zelfs na het wegvallen van een groot gedeelte der rechten, waardoor men derzelver voortbrenging had aangemoedigd.
De ontbiedingen van opium en lijnwaad van Bengalen en de kust van Koromandel door de Factorij te Batavia heeft, even als hare afzendingen derwaarts, voldoende uitkomsten opgeleverd. Een expeditie met de brik MERCATOR naar Perzië heeft daarentegen wegens de binnenlandse onlusten in dat land weinig aan de verwachtingen beantwoord. De gesteldheid van zaken te Canton heeft genoemde Factorij aangemoedigd, een kleine onderneming met de brik MERCURIUS daarheen te wagen, welk schip spoedig met een lading thee te Amsterdam kan worden tegemoet gezien. De handel der Factorij op Sumatra is aanmerkelijk verlevendigd en het contract tot levering der Preanger koffie, hetwelk de Maatschappij vroeger op zulke aanzienlijke verliezen te staan kwam, is in 1831 voor het eerst winstgevend geworden.
De liquidatie der uitstaande zaken van de Maatschappij in Zuid Amerika, Colombia en de West Indiën is aanmerkelijk gevorderd en zal geen verdere schade meer opleveren. De zaken der Maatschappij in de Levant bepalen zich tot haar gewone inkopen van opium.
Hier te lande hebben de operaties der Maatschappij voornamelijk bestaan in het te gelde maken harer ontvangen goederen. Zij heeft het genoegen gehad te ondervinden, dat, nu de massa harer retouren over onze Vaderlandse zeesteden wordt verdeeld, de verkoop daarvan eer gemakkelijker, dan moeilijker wordt, en de aandacht der vreemdelingen meer en meer op haar veilingen wordt gevestigd. Daarom verheugt de directie zich ook te meer, dat het haar gelukt is, de ladingen van bijna alle Belgische schepen, die uit Indië terug kwamen, in onze havens te doen overbrengen, en alzo tot groot voordeel onzer handelaren in hare veilingen op te nemen. Slechts twee uitzonderingen bestaan in de lading der FORTITUDO (opm: fregat, kapt. L. Delafontaine), die op een alleszins voldoende voet te Oostende is gerealiseerd, en in die van het schip de GOUVERNEUR GRAAF DE BAILLET, waarvan de opbrengst nog ten gevolge van een ongegronde verordening te Brugge onder tijdelijk beslag wordt gehouden.
In 1831 heeft de Maatschappij in het geheel 43 schepen, metende 10.800 lasten bevracht; in 1830 een gelijk aantal, metende 11.400 lasten.
Voor haar gebruik is in 1831 slechts één schip op stapel gezet, omdat zij door wanvrachten steeds grote verliezen lijdt, hetgeen evenwel bij het herstel des vredes waarschijnlijk zal verbeteren.
De uitzendingen der Maatschappij hebben in 1831 ene waarde van NLG 1.280.000 bedragen; in 1830 was dit bedrag NLG 3.880.000.
De bij haar ontvangen retouren bedroegen in 1831 meer dan NLG 8.000.000, ruim NLG 300.000 in specie en wisselbrieven daardoor niet gerekend. In 1830 bedroegen de retouren niet boven de NLG 7.238.000.
In 1830 heeft de Maatschappij NLG 2.700.000 en in 1831 NLG 3.037.000 aan vrachten betaald. De door haar betaalde assurantie premies bedroegen in 1830 NLG 270.000 en in 1831 NLG 368.000.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

‘s Gravenhage, 1 juni. Bij gelegenheid van de opening van de gewone jaarlijkse bijeenkomst,
van de raad van de Nederl. Handelmaatschappij te Amsterdam, heeft de president een zeer gunstig verslag van de verrichtingen van de maatschappij in het afgelopen boekjaar gedaan, waaruit onder anderen bleek, dat er een batig saldo van NLG 336.927 overgewonnen is, en dat de directie op een voordeel gevende voet 500 aandelen aangekocht en geamortiseerd
heeft.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 juni. Den 30 mei is van het Nieuwe Diep alhier ter rede gekomen Zr.Ms. brik de WINDHOND, kommandant Tengbergen.
Wegens lekkagie is gisteren alhier binnengekomen de FLORA, kapt. J. Thomson, van Denemarken naar Antwerpen gedestineerd, met granen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 3 juni. Eergisteren is alhier door contrarie wind binnen gekomen de Engelse schoener MARGARET, kapt. R. Lord, van Rotterdam naar Duinkerken gedestineerd, met stukgoederen; dezelve is echter heden weer naar zee gezeild.
Heden is naar zee gezeild de Engelse brik ELIZA, kapt. T.R. Lee, van Middelburg naar Sunderland, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Het schip MARGARETHA GEZINA, kapt. J.J. Wever, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Elseneur binnen, heeft volgens brief van daar van den 26 mei, na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Datum: 06 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Cadiz en Gibraltar. Het Nederlandse kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
- Naar St. Petersburg. Het Nederlandse smakschip DE VROUW ANNECHINA, kapt. Albert Jans Boiten. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Co. en F. der Kinderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juni. Binnengekomen: JOHANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, van Lissabon; DE VRIENDSCHAP, kapt. B.A. Dekker, van Koningsbergen; VROUW ALBERDINA, kapt. A. Bondrayer, van Oosterissoer; kapt. J. Andresen, voerende het brikschip DE FAAM, van Suriname, gisteren gemeld, rapporteert den 30 mei gepraaid te hebben bij het eiland Wight, het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Roperhoff, aan boord bevond zich alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 2 juni. Binnengekomen: RENSINA, kapt. H.W. Stuit, van Koningsbergen; de VRIENDSCHAP, kapt. P.R. Duit (opm: smak, ex-VROUW GEZINA, kapt. Reinder Pieters Duit), van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Danzig; DE VROUW MARGINA, kapt. H.T. Blaauw, van Neustadt, alle 4 na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juni. Vertrokken: SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, naar Suriname; PIZARRO, kapt. L. Holdt, naar Fernambuck; NEÊRLANDS WELVAREN, kapt. D. de Jong, naar Baltimore; DE GOEDE HOOP, kapt. W. Arends, naar Hull; DER GUTE BOTE, kapt. J. Moller, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 juni. Vertrokken: LA JEUNE MARIE, kapt. V. du Puy, naar Duinkerken; NORTHAM, kapt. D. Charrosin, naar Londen; FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, naar Londen; CHANGE, kapt. J. Tate, naar Newcastle; DOROTHEA, kapt. J. Ellertsen, naar Bergen; FREHERINDE FREDERIK LOUISA, kapt. T.C. Braawich, naar Drammen; INDUSTRIE, kapt. J. Stibolt, naar Drammen; SOEBLOEMSTER, kapt. B. Sorensen, naar Arendahl.


Datum: 07 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Men meldt uit Batavia onder dagtekening van 16 januari, dat het aldaar op de Nederlandse schepen gelegde embargo opgeheven was; ofschoon die voor de Handels-Maatschappij bevracht, nog geen verlof tot hun vertrek hadden bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 30 mei. Binnengekomen BROTHERS (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse schoenerkof TWEE GEBROEDERS), kapt. R. Folkerts, van Cadix.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juni. Binnengekomen: EMPEROR, kapt. D. Stenwood, van Batavia, laatst van Boston; CHRISTINA BERNHARDINA, kapt. H.H. Zeylstra, van Bahia; GARNET, kapt. Z. Howes, van Boston; CONCORDIA, kapt. N.C. Voss, van Riga; AURORA, kapt. B.J. Wygers, van Koningsbergen; MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer, van Koningsbergen; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Koningsbergen; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van Koningsbergen; ENGELINA, kapt. G.T. Borst, van Koningsbergen; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, van Riga; HENDRIKA, kapt. J.F. Herding, van Memel; FAMILIEN HAAB, kapt. O. Jacobsen, van Nerva, alle 12 na visitatie van de quarantaine ontslagen; VALITURE, kapt. W. Duckars, van Sunderland, ligt in quarantaine; CHRISTINA MARGARETHA, kapt. E. Waalman, van Drammen; GRAVIN DE KARENWEDEL, kapt. D. Kjonning, van Drammen; SANDVIGEN, kapt. N.S. Back, van Arendahl. Hieronder de schepen van gisteren, benevens nog enige schepen, de namen onbekend. Kapitein Zeylstra, bovengemeld, rapporteert voor Het Kanaal den 27 mei laatstleden gepraaid te hebben NICKERIE, kapt. John Cleland, van Suriname, hebbende 42 dagen reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 juni. Binnengekomen: VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Nerva; GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuuring, van Riga; JANTINA MARGARITHA, kapt. B.H. Plukker, van Riga; FORTUNA, kapt. J.H. Hidman, van Christinastad; JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Stockholm; VROUW FENNA, kapt. H. Addiks, van Koningsbergen. Van de quarantaine ontslagen VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 juni. Binnengekomen: LANDROST VON DÖRING, kapt. C. Tampcke, van Hamburg; STAD TONDERN, kapt. J.M. Rodgaart, van Hjerting, zijn na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juni. Vertrokken: L' AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes, naar Baltimore en Suriname; SANTA EUPHIMINA, kapt. J. de Ibarraran, naar Bilbao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 juni. Vertrokken: FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, op avontuur; MARGINA MARGARITHA, kapt. J.H. Oortjes, op avontuur.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dag en uur nader te bepalen, zal men, te Vlissingen, publiek te koop presenteren de inventaris van het, in februari 1831, gestrand geweest zijnde schip JOHANNA, bestaande in: Zeilen, kabels, ankers, lopend touwwerk, blokken, rondhouten, sloepen, ijzeren kanonnen, metalen draaibassen en scheepsklok, geweren, pieken,
ijzeren kombuis, kajuits- en koksgoed en meer.
Nadere informatie bij de makelaar R.J. Waltman, aldaar.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juni. Den 3 en 4 dezer zijn alhier ter rede gekomen:
AMICITIA, kapt. J.H. Rubartt, van Riga, met rogge en MARIA AUGUSTA, kapt. T. Pieper, van Südwesthörn, met haver, beide op order; DE VIER GEBROEDERS, kapt. C.T. Nielsen, van Riga, met lijnzaad, naar Duinkerken gedestineerd.
Sedert den 29 mei zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: PIERRE AMELIE, kapt. A. la Couture, van Bayonne, met wol; HULL PACKET, kapt. J. Meijer, van Liverpool, met klipzout en huiden; JOSEPHUS, kapt. O.H. Arends, van Liverpool, met klipzout; PROBITY, kapt. J. Harris, met koffie en indigo en PIETER EN JAN, kapt. J.E. de
Roer, met tarwe, beide van Londen; ANTWERPS-PACKET, kapt. J.H. Ricke, van Liverpool, met klipzout; THE SPRIGHTLY, kapt. W. Davison, van Londen, met koffie en suiker; THE GEM, kapt. C. Brett, van Cowes, met passagiers; PORTIA, kapt. J. Barnet, van Buenos Aires, met huiden; THE LORDS, kapt. J. Pike, van New Orleans, met tabak; JANE HADDOU, kapt. J. Hamilton, van New York, met suiker en koffie; MATHILDA, kapt. G.A. Klimp, van Havanna, met suiker; LOUISE, kapt. B. Arsven, van Zante, met krenten; HELENA, kapt. C.E. Aaden en DE JONGE JEANNETTE, kapt. A.T. de Haan, beide van Emden, met haver; THE IRWELL, kapt. G. Holliday, van Londen, met koffie en katoen; DE VERWACHTING, kapt. H. Dirks en HENDRINA, kapt. A.D. Katt, beide van Emden, met haver; CONCORDIA, kapt, G.T. Ebeling, van Leer, met granen; DE VROUW HENDRIKA, kapt. O.H. Brahms, van Hooksiel, met haver; DE VROUW EHE, kapt. G.T. Linneman, van Koningsbergen, met tarwe en lijnzaad; MARTHA, kapt. C.W. Kulhmann, van Carolinensiel,
met paardenbonen; DE VIER GEBROEDERS, kapt. W. J. Wilts, van Hoeksiel, met lijnzaad; NEPTUNES, kapt. J. Luiken, van Ditsen en de MARIA, kapt. C. von Ehren, van Tohr, beide met haver; ZELDEN RUST, kapt. G.J. Kluin , van Pillau, met rogge; AURORA, kapt. R.E. Betten, van Newharlingen, met haver; DIE HOFFNUNG, kapt. J. Mewes, van Wismar, met haver en rogge; THE WILLIAM, kapt. T. Gall, van Goole, met stukgoederen; PIETER KAREL, kapt. H. Poppen, van Vlissingen, met ballast; de HAR????, kapt. B.H. Sturmann, van Hamburg, met granen; CERES, kapt. E.B. Jansen, met haver en boter en DIE HOFFNUNG, kapt. J.H. Arians, met haver, beide van Emden; KRAGEROE, kapt. H. Knodse,
van Krageroe, met houtwaren; ST. PETER, kapt. P.R. Jorgensen, van Hesch, met kurk; THE AGNES, kapt. J. Hannoy, van Bremen, met tarwe en lood. Onder bovengemelde schepen zijn er vele die quarantaine moeten houden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 30 mei tot heden van onze rede naar zee gezeild: FREDERIK, kapt. P.T. Bager, op avontuur, met ballast; CAPORICA, kapt. J. Haumont; CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Haack en DE VROUW GRIETJE, kapt. H.B. Gewald, alle drie naar Hamburg, met potaarde; APOLLO, kapt. O. Runerang, naar
Riga, met ballast; HENRIETTE, kapt. F. Beniest, naar Liverpool, met vlas; DE VROUW FENNA, kapt. T.J. Schoncke; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Caspers en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A.A. Brecher, alle drie op avontuur, met ballast; DE VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, naar Hamburg, met potaarde; DIE TUGEND, kapt. L. Fretwurst, naar Rostock; THERESE, kapt. M.B. Schroder, naar Newcastle en ROMEREGO, kapt. J. Andreissen, naar Gotenburg, alle drie met ballast; JEANNETTE, kapt. J. Muggenborch, naar Rostock, met suiker; FRIEDRICH WILHELM, kapt. J. Schroder, op avontuur; JOANNA, kapt. F. Christoffers, naar Emden en NEPTUNES, kapt. D. Fyen, naar Leer, alle drie met ballast; LEOPOLD DEN EERSTEN, kapt. T.H. de Vries, naar Lissabon en BAUWINA, kapt. T. T. Jansen, naar Rostock, beide met stukgoederen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. J. Strak, naar de Oostzee, met ballast; DE VRIENDSCHAP, kapt. A.J. Heijen, naar Emden, met stukgoederen; EENIGHEDEN, kapt. B. Andriessen, op avontuur, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juni. Den 4 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
RHINE, kapt. G. Watson, van Leith; STARLING, kapt. W. Storey, van Sunderland en LAUREL, kapt. A. Kieth, van Newcastle, welke in quarantaine liggen op de rede; GREV WEDEL JARSBERG, kapt. J. Woxvald, van Larvig; BABETTE, kapt. T. Koning, van Libau; SOPHIA ALBERDINA, kapt. J.F. Flodenberg, van Riga; ANTIENA, kapt. R.J. Schuring, van Arendsburg; ALEXANDER, kapt. A. Surensen, van Drobach en Zr.Ms. oorlogsbrik DE VLIEGENDE VISCH, kapt. luitenant H.J. Tuning;
den 5, des morgens, DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken, welke onder quarantaine naar het Hitsersche Gat is opgezeild en zeilden PRINCE LEOPOLD, kapt. J. Allison, naar Hull; DE VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, naar Exeter en ELIONORA, kapt. T. Richardson, naar Sunderland. Kapitein J. Morgan is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en de kapiteins G. Miller en W. Russell zijn van de quarantaine ontslagen; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juni. Den 4 dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas:
DE VROUW CATHARINA, kapt. D. Sanderson, naar Nieuw-Harlingsiel en arriveerden DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, van Arendsburg en DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Libau.
Den 5, des morgens, zeilden NEPTHUNIS, kapt. W.A. Bakker en DOROTHEA ELIZABETH, kapt. J.A. Forbrodt, naar de Oostzee; NEPTUNE, kapt. J. Clark, HERMONIE, kapt. W. Meadley en EMSWORTH, kapt. W. Burletson, naar Sunderland; SWALLOW, kapt. M. Willingham en BETHELL, kapt. J. King, naar Hull; ARROW, kapt. J. Williams, naar Leith; HELENA, kapt. J.T. Schutterow, naar Pernau; NAIAD, kapt. P. Scott, naar Yarmouth; DE VROUW JELTINA, kapt. L.P. de Vreede, naar ……; CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, naar St. Petersburg en VESTAL, kapt. J. Young, naar Sunderland. Kapitein Klok is van de quarantaine ontslagen; de wind omlopende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Den 4 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
RANGER, kapt. D. Archer, naar Hull; RANGER, kapt. J. Christie, naar Sunderland en ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, naar Duinkerken. Kapitein Mitchell, die bij de Hoek ten anker lag, is wel in zee gekomen; de wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juni. Den 5 dezer, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis:
DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en arriveerden NICKERIE, kapt. J. Clelland (opm: Cleland), van Suriname, laatst van Cowes; LARK, kapt. A. Mitchell, van Peimbrey en GALLANT, kapt. R. Jackson, van Sunderland, welke in quarantaine ligt op de rede. Den 6, des morgens, zeilden CORA, kapt. S. Ball, naar New York; DORA, kapt. J.P. Krohn, naar Archangel; BUSSECK, kapt. W. Hossack, naar Sunderland en kapt. Knocker, met de brieven van den 6 dezer, naar Harwich. Kapitein G. Watson is onder quarantaine naar het Hitsersche Gat opgezeild en de kapiteins T. Enayo, R. Ayer en R. White zijn van de quarantaine ontslagen; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juni. Den 5 dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas:
GRAAF VAN MUNSTER, kapt. C.H. Ulrich, van Ostende en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Brohn, van Nijborg; de laatste als bijlegger.
Den 6 des morgens, zeilden ARIADNE, kapt. R. Emele, naar Elseneur; CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering, naar Pernau; FREDERICK, kapt. S.G. Funck en DOLPHIJN, kapt. J. Voss, naar de Oostzee; CATHARINA ELIZABETH, kapt. F. Wachter, naar Archangel; STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk, naar Riga; DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, DE VREEDE, kapt. D.J. Wiersma en CATHARINA, kapt. H.C. van Dam, naar ……..; den 6, des morgens, arriveerde MARKET MAID, kapt. W. Stocks, van Newhaven. Er is een schip in het gezicht; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juni. Van Maassluis wordt den 6 dezer gemeld, dat kapt. De Jonge op de rede teruggekomen is.
Den 5, na posttijd, arriveerden DE HOOP, kapt. P. Bergwerf en HET ALGEMEEN BELANG, kapt. G. van Duin, van de Noordzee.
Den 6, des middags, zeilde PILGRIM, kapt. J. Owen, naar Hull; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, van Suriname naar Amsterdam, in Texel binnen, is in het Groot Noord-Hollands Kanaal bij West-Graafdijk, aan de grond geraakt; een gedeelte van de lading zou in een derwaarts afgezonden lichter gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 juni. Aangaande het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. B.A. Bonn (opm: buitenlander), van Pillau naar Amsterdam, bij Laaland gestrand (bevorens reeds gemeld), wordt van Aalborg van den 29 mei gemeld, dat het met de lading verkocht geworden was.


Datum: 08 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 juni. Binnengekomen: AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, van Suriname; UNION, kapt. A. Galoway, van Londen; BINGDOVE, kapt. C. Gilbert, van Poole; ST. PETER, kapt. S. Pedersen, van Nerva; JANTINA, kapt. J.K. de Boer, van Memel; VROUW LUBBEGINA, kapt. K.A. de Weerd, van Memel; VROUW PETRONELLA, kapt. J. Noord, van Riga; HOPPOTS ANKER, kapt. A. Hull, van Christiaansand; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. van Braam, van Koningsbergen, alle 6 na visitatie van de quarantaine ontslagen; PROVIDENTIA, kapt. E. Pettersen, van Drammen; SPECULATION, kapt. N. Madsen, van Drammen.
Van de quarantaine ontslagen MARGARETHA, kapt. R.Y. Braams, van Duinkerken; VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; DE JONGE FREDERIK, kapt. H.E.W. Boswyk, van Liverpool; ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Yarmouth. Binnengaats: ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 5 juni. Binnengekomen: VERWACHTING, kapt. L.C. Dirks, van Danzig; HOOP, kapt. H.B. Engelsman, van Koningsbergen; VROUW JANTINA, kapt. R.T. de Jonge, van Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 juni. Binnengekomen: RIBORG MARIA, kapt. J.J. Jensen, van Riga, DIE HOFFNUNG, kapt. J.J. Busch, van Memel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, van Memel; DE VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier, van Koningsbergen; DE HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, van Koningsbergen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.H. Sprik, van Koningsbergen; DE VROUW AUKJE, kapt. C. Eysses, van Koningsbergen; DE VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge, van Koningsbergen; DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Koningsbergen; DE VROUW MARTHA, kapt. T.K. de Jonge, van Koningsbergen; GEZYNA, kapt. M.N. Huising, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, van Danzig; AMELINA, kapt. H.H. Naatje, van Danzig; BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge, van Stettin; DE VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, van Kiel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N.N. Bruin, van Bandholm; DE VROUW ELSABE, kapt. F. Stehr, van Hamburg; DE ONDERNEMING, kapt. A. von Riegen, van Bremen; DE VROUW ELISABETH, kapt. H. von Ehren, van Bremen. Zijn alle na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 26 mei de Sont gepasseerd de VREDE (Pekela), J.J. Greeven van Riga naar Schiedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van affaire uit de hand te koop een hektjalkschip, lang over steven 19 el 8 palm 8 duim, wijd 4 el 4 palm en 2 streep, en hol naar rato, benevens ene complete en wel geconserveerde inventaris, laatst bevaren door Pieter Dirkzens, en thans liggende in de Kolk te Sneek en een huizing en pakhuis, staande buiten het Hoogend te Sneek, bij genoemde Pieter Dirkzens in gebruik, en waarin gedurende vele jaren de handel in Berger aardewerk met succes is gedreven en nog wordt uitgeoefend.
Nadere informatie te bekomen bij D. Boersma, Wz., fabrikant te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht hektjalkschip, met zeil en treil, ankers en touwen, zijnde het zeil nieuw, groot volgens meting 47 ton. Te bevragen bij de beurtschipper R.C. de Vries te Akkrum, en des maandags te Amsterdam, liggende alsdan met zijn schip op het water bij de Nieuwe Brug. Brieven franco. (opm: zie LC 100432, mogelijk hetzelfde schip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op heden wordt bekend gemaakt, dat de finale palmslag van het geveilde tjalkschipshol is bepaald op vrijdag 15 dezer, ten elf ure, in de herberg van IJnze Douwes Koopmans, bij de Vijver alhier, en dat op hetzelve NLG 125 is geboden, en op de mast en wicht NLG 45, zijnde te samen NLG 170. (opm: zie LG 220532)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Jacob Uges, gevoerd hebbende het schip de HARMONIE (opm: tjalk ex-VROUW IJKINA, bouwjaar 1829), met ballast van Termunterzijl naar Noorwegen, meldt van Sylt, van 12 mei, dat zijn schip op 9 mei met NNW. wind op de Jutse kust verongelukt was, doch hijzelf en zijn equipage, met lijnen aan de wal gesleept en met grote moeite gered waren geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kapiteins J.J. Vegter, van Neustadt naar Rouaan, en J.J. Wever, van Koningsbergen naar Amsterdam, beide te Elseneur binnen, hebben, volgens brief van daar van 26 mei, na volbrachte reparatie aan hun schepen de reis voortgezet. (opm: zie PGC 250532)


Datum: 09 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapitein F.H. Trip, voerende het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, meldt uit Soerabaja d.d. 19 januari jl., dat de belading van hetzelve door het opgelegde embargo gestaakt zijnde, bij die dag weer een aanvang met laden zou maken en den 26 of 27 gereed zou kunnen zijn om te vertrekken naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 7 juni. Binnengekomen: MERCURIUS, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Canton, laatst van Batavia; ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, van Suriname; SOPHIA (opm: brik), kapt. B.F. Ipsen, van Suriname; ALICE, kapt. J. Haele, van Boston; COLUMBUS, kapt. J. Lake, van Charlestown, de laatste 2 na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen. Idem onder Wieringen: VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, van Londen. Kapitein G.W. van Barneveld Kooy, bovengemeld, rapporteert dat den 6 februari laatstleden te Batavia zijn gearriveerd: ROSALIE, kapt. J. v.d. Oever, van Vlissingen; MALIJER, kapt. D. Boer, van Rotterdam; LOUISA, PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. ……., van Dordrecht. Den 2 april op de Kaapse Rif op 35˚04' ZB en 21˚15' OL gepraaid de MAAS, kapt. J.C. Teves, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 juni. Binnengekomen: MINERVA, kapt. J.G. Tiegs, van Memel; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, van Stockholm; FREEDE, kapt. M. Larken, van Brahestan; URANIA, kapt. D. Molkenbuhr, van Hamburg; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 juni. Binnengekomen: GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent, van Koningsbergen; DE VROUW JACOBA, kapt. H.W. Drewes, van Koningsbergen; DE VROUW MARIA (opm: bedoeld zal zijn GERARDA MARIA, tjalk), kapt. B.K. Dekker, van Danzig; JUFFER JOHANNA, kapt. A.A. de Boer, van Danzig; GEZINA, kapt. S.T. Kramer, van Danzig; DE VROUW ANNA, kapt. U.E. Pot, van Danzig; DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.M. Henderiks, van Wismar. Zijn alle 7 na visitatie van de quarantaine ontslagen. DE VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, van Droback; DE JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Oosterrisoer; DE JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, van Christiaanzand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juni. Vertrokken: ELIZE, kapt. W. Haven, naar St. Petersburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 juni. Vertrokken: LUKKINE MARGARITHA, kapt. H.J. Hoveling, naar Riga; EMANUEL, kapt. L. Mochelbost, naar Christiaansand; BROEDERS, kapt. J.H. Fyn, naar Noorwegen; AUGUSTA CATINKA, kapt. L.J. Dreyer, op avontuur; HENDRIKA JOHANNA, kapt. G.K. te Velde, op avontuur; HARMINA FRAUKEA, kapt. E.H. Swart, op avontuur; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia, (via Kaap de Goede Hoop). Het gekoperd tweedeks fregatschip MARCO BOZZARIS, kapt. Jacob G. Adriaan, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en F. der Kinderen.
- Naar Batavia, (via Baltimore). Het gekoperd tweedeks fregatschip AURORA, kapt. J.A. de Haas, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
- Naar Baltimore en Surinaame. Het gekoperd tweedeks pinkschip CONCORDIA, kapt. J.H. Backer, van Amsterdam. Adres bij Brouwer en Van der Sluijs.
(opm: het eigendom van de CONCORDIA werd op 14 juni overgedragen van de erven De la Parra aan J.A. ter Wal; de verkoopprijs bedroeg NLG 10.500; kapitein werd J.H. Backer)
- Naar Lissabon. Het Nederlands kofschip DE MERWESTROOM, kapt. Jacob Strobuur. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman. Vertrekt 20 juni.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 8 juni. Gisteren zijn te Veere gearriveerd, de Deense sloep ANNA CATHARINA, kapt. S. Fock, van Hamburg, met graan; de Hannoverse tjalk de VROUW GRIETJE, kapt. W. Tubbens, van Bremen naar Antwerpen, met lood en raapzaad; alsmede de Engelse brik JANET, kapt. J. Elliot, van Sunderland, naar Middelburg, met steenkolen, deze moet quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Den 6 dezer, na posttijd, zeilde van Maassluis: ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, naar Duinkerken; de wind ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juni. Den 7 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis:
GEM, kapt. C. Brits, van Vlissingen; AURORA, kapt. P.C. Nausch, DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien en HELENA, kapt. H. Permien, van Pernau; WOHLFARTH, kapt. P. Fretwurst, GEORGE PHILIP, kapt. F.G. Rentz, CAROLINA DOROTHEA, kapt. J. Niejahr en THETIS, kapt. J.F. Galle, van Riga en POMONA, kapt. P. le Bas, van Jersey;
den 8, des morgens, HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd en WISMAR, kapt. H.J. Krohn, van Riga; HOFFNUNG, kapt. N.H. Krafft, van Pernau; FLORA, kapt. J.D. Meincke, van Libau en NI SODSKENDE, kapt. L.C. Molds, van Cephalonia; de wind ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juni. Den 8 dezer, des morgens, arriveerden in de Maas:
CATHARINA, kapt. J.H. Sprik en HENDRIKA, kapt. H.B. Schipper, van Koningsbergen; METTA, kapt. F.B. Nepperus, van Pernau en MORNING STAR, kapt. D. Green, van Aldbro, welke in quarantaine ligt en zeilde DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schraeder, naar de Oostzee. Kapitein M. van der Putten is van de quarantaine ontslagen; de wind omlopende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Den 8 dezer, des morgens, zeilde van Maassluis: DE VROUW HENDRIKJE, kapt. W.J. Drewes, naar Hamburg; de wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. I. de Wit A.E.zn., C.A. de Wit, J.A. Haring, H.W. Tietzel, S. Bousquet, H. Zeijlmans, G. Haring, I.J. de Wit en G. Wilds, makelaars, zullen op donderdag den 21 juni 1832, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen: 1030 kisten blond Havana suiker, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip ZAANDAM, gevoerd door kapt. L.H. Singer, gekomen van de Havana, liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.


Datum: 11 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 juni. Binnengekomen: REMINA, kapt. J.G. Boon, van Londen, ligt in quarantaine; DE LIEFDE, kapt. J. Mortier, van Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Op zeer voordelige condities (uit hoofde van de genoten premie) uit de hand te koop: Een premiekofschip hol, over het spant gebouwd en bij uitstek schoon en sterk betimmerd, groot circa 100 à 150 roggelasten, nieuw van stapel gelopen, liggende aan de werf Concordia te Delfzijl. Nadere informatie des wegens zijn met vrachtvrije brieven te bekomen bij de heren P.J. de Vos te Delfzijl, Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam en Canne & Balwé te Amsterdam.


Datum: 12 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 juni. Binnengekomen: MARIA, kapt. A. Hulsen, van Suriname; WASHINGTON, kapt. A. Barlot, van Plymouth, in Amerika, na visitatie van de quarantaine ontslagen; KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. O.H. Lund, van Drammen; SKANDINAVIEN, kapt. J. Aalburg, van Drammen. Kapitein A. Hulsen, bovengemeld, rapporteert den 4 mei laatstleden gepraaid te hebben MONNIKENDAM, kapt. V.H. Kramer, bestemd naar St. Thomas, op 17˚03' NB 57˚53' OL, alles wel aan boord.
Van de quarantaine ontslagen WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen.
10 juni. Zr.Ms. brik WINDHOND, kapt. luitenant H.T. Tengbergen, van Vlissingen; SARAH, kapt. W. Sturtevent, van New Bedfort, na visitatie van de quarantaine ontslagen. Van de quarantaine ontslagen onder Wieringen, ONDERNEMING, kapt. J.C. Veerman, van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 juni. Binnengekomen: PROYEN, kapt. T. Tonnesen, van Libau. Kapitein P.E. de Jonge en kapt. P. Molkenboer, gisteren als binnen gemeld, is abusief, zijn heden naar zee gezeild.
8 juni. BETSEY EN JESSY, kapt. W. Baxter, van Newcastle, ligt in quarantaine; GUTE HOFFNUNG, kapt. H.U. Noorman, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Lukens, van Koningsbergen; VROUW ALIDA, kapt. R.J. Jaski, van Danzig.
9 juni. Na posttijd 3 à 4 schepen, de namen onbekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 juni. Binnengekomen: DE BEIDE MARGARETHEN, kapt. B. Hedden, van Koningsbergen; FENNECHINA, kapt. G. Detmers, van Koningsbergen; DE JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Danzig, zijn alle na visitatie van de quarantaine ontslagen; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard, van Duinkerken, ligt in quarantaine.
10 juni. URANIA, kapt. F.D. la Page, van Guernsey; NILE, kapt. H. Goodfellow, van Newcastle, ligt in quarantaine; CAROLINA, kapt. J. Klem, van Drammen; FAVIY OCEAN, kapt. O. Rogers, van Jersey; AMPHITRITE, kapt. J. Scott, van Newcastle; EARL OF TALBOT, kapt. T. Armstrong, van Sunderland; ST. OSWALD, kapt. P. Thompson, van Sunderland; RETIVIN, kapt. M. Craggs, van Sunderland, de laatste 4 liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 juni. Vertrokken: JEANNETTE, kapt. J.H. Pund, naar Suriname; MELTIADES, kapt. B.M. Corbieres, naar Smyrna.
10 juni. LOUISA BARBARA, kapt. F.H. Zeylstra, naar Baltimore (opm: zie AH 290333); GELIDA, kapt. M.J. Lawrens, naar Bordeaux; VROUW AALTJE, kapt. J.G. Ommia, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 juni. Vertrokken: ELEONORA, kapt. H.H. Fradlandt, naar Riga; FREDERIKA, kapt. E.H. Nordstrom, naar Christinastad; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, naar Stockholm; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar Koningsbergen; ORVAR ODA, kapt. J.G. Oyen, naar Drontheim; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, naar Christiaansand; SOERIDDEREN, kapt. G. Wibe, naar Arendahl; RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenberg, naar Noorwegen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loets, naar Noorwegen; URANIA, kapt. P. Molkenboer, naar Hamburg; ANNA CATHARINA, kapt. J. Tampeke, naar Hamburg; ARENDINE HERMINA, kapt. J. Hazewinkel, op avontuur; VLIJT, kapt. J.S. Bakker, op avontuur; JONGE PIETER, kapt. E.P. de Boer, op avontuur.
8 juni. CHRISTINA, kapt. J. Dethlof, naar de Oostzee; CONCORDIA, kapt. H.D. van Wyk, naar Memel; TWENDE BRODERE, kapt. N.H. Paus, naar Skier; HABETS ANKER, kapt. C. Haagesen, naar Droback; FORTUNA, kapt. T.A. Hansen, naar Larwich; VRIENDSCHAP, kapt. B.G. Haverbult, naar Larwich; VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, naar Noorwegen.
9 juni. WILHELMINA, kapt. H.H. Boss, naar Noorwegen; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen:
Den 3 juni het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Oostende.
Den 5 dito het kofschip de VROUW ANNA, kapt. U.E. Pot, met hout van Danzig.
Den 6 dito het galjootschip de VERWACHTING, kapt. L.K. Dirksz, met hout van Danzig; de kofschepen de VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, beide met hout van Noorwegen; het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen.
Uitgezeild:
Den 3 juni de schoenerschepen FRIENDS, kapt. W. Muggeridge; NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide met boter naar Londen.
Den 7 dito de kofschepen ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, en RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenburg, alle drie met ballast op avontuur.
Den 8 dito het brikschip HABETS ANKER, kapt. C. Hagensen, met ballast naar Noorwegen; het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs; het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. B.G. Haverbult, beide met ballast op avontuur; het tjalkschip de VROUW HELENA, kapt. A.E. Pekeler, met dakpannen naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier J.J. Heep te Ternaard zal publiek aan de meestbiedende presenteren te verkopen een potschip, lang 5 el, wijd 2 el, en hol 1 el, met zeil en treil, invoege bij wijlen Tjeerd Jans van der Zee ene reeks van jaren tot ruil- en winkelhandel met succes is bevaren, alsmede ¼ gedeelte in een zeevis-aak met zeil en treil en verder aanhorigheden; en voorts bij boelgoed, ene aanzienlijke partij winkelgoederen, bestaande in linnen, wollen, katoenen, garens en linten, dweilgoed, koper, tin en blikgoed, porselein, glas en aardewerk, boenders, vegers, luiwagens, bed en bedklederen, 1 klok, mitsgaders verdere meubelen en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht. Wie gading maken, komen op donderdag den 14 juni 1832, des voormiddag ten 9 ure, aan het voorgeschreven Potschip bij de opslag te Wierum.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op Vrijdag den 15 dezer zal men, te Vlissingen, in de Hellebaardierstraat,
ten één uur op de middag, publiek te koop presenteren de inventaris van het schip JOHANNA; omschreven in de Middelburgsche Courant van den 7 dezer, No. 68.
Daags vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien.
Nadere informatie bij den Makelaar R.J. Waltman, aldaar.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 juni. Eergisteren is van hier naar Bath vertrokken Zr.Ms. stoompaket SURINAME.
Den 6 dezer is van hier naar Sunderland vertrokken JASPER, kapt. T. Bolland, met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 6 dezer van onze rede naar zee gezeild: ROMERAGO, kapt. J. Andriessen, naar Gotenburg; THE FAME, kapt. H. Gove, naar Petersburg, MARGARETHA, kapt. H.J. Leefooge en de FLORA, kapt. J.R. Rengering, beide naar Emden; PAGE, kapt. G. Jardine, op avontuur; de TROUW HELENA, kapt. J.G. Deijer, naar Emden; TWEED SIDE, kapt. W. Ramsey, naar Newcastle; SIRIUS, kapt. P. Guionneau, naar Duinkerken; ADOLF EN FREDERIK, kapt. J.J. Rass, naar de Oostzee; THE WEBSTER, kapt. G. Chapman, naar Newcastle; alle met ballast; HOLDERNESS, kapt. J. Wilson, naar Hull, met vlas; THE HEBE, kapt. H. Storey, naar Sunderland, met ballast; de FREUNDSCHAFT, kapt. L.V. Dryer, naar Hamburg, met stukgoederen; DER DRY STERNEN, kapt, W.N. Davids, naar Rostock, met ballast; de GEZINA, kapt. J.U. Ulrichs, naar Hamburg, met spijkers en glas; THOMAS, kapt. W. Maclean, op avontuur, met ballast; THE GEM, kapt. C. Brett, naar Rotterdam, met passagiers; DE VROUW GRIETJE, kapt. H.R. de Boer, naar Emden, met ballast; ATTENTIO, kapt. J. Lenger, naar de Eems, met spijkers en glas; LYDY HARVEY, kapt. W. Marsch, naar Newcastle; DE VROUW ANNA, kapt. W.R. Buhr, naar Emden; de MARIA, kapt. N. Jepsen en ROSALIE, kapt. D. Maass, beide naar Archangel; LE ST. ALBAN, kapt. E. Brouzon, naar Marseille, alle vijf met ballast.
Van den 6 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
MINERVA, kapt. R. Maale, van Nyborg, met haver; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. T. Spiesen, van Rostock, met tarwe en rogge; ANGELINA, kapt. H. H. Koop, met rogge en HAWTHORN, kapt. W. Davison, met lijnzaad, beide van Koningsbergen; ELISABETH EN JULIANA, kapt. H. Gottfriedsen, van Odensee, met haver; FREDERIKA, kapt. P.H. Havernach, van Kopenhagen, met rogge; de MERKUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Lissabon, met zout en stukgoederen; FRIDERIKA, kapt. A.F. Lorentzen, van Lauderbach, met gerst; EUPHROSINE, kapt. D. Bradhering, van Riga, met rogge; 3DE SODJHEUVE, kapt. S. Nielsen, van Gotenburg, met houtwaren; OLIVE BRANCH, kapt J. Mason, van Pillau, met granen; DE VROUW CATHARINA, kapt. C.B. Otten, van Carolinensiel, met haver en bonen; LE CELIBATAIRE, kapt. P. Barthelot, van Portorico, met tabak; DE VROUW ELISABETH, kapt. J. Pashmann, van Leer en AURORA, kapt. J.G. Ehlers, van Emden, beide met haver; ULRIKA, kapt. L. Pettersen Jr.; DE ZWAAN, kapt. I. Pettersen, beide met rogge en IDUNA, kapt. W.J. Groenewold, met houtwaren, alle drie van Riga; HELENA, kapt. J. Simonssorg, van Nyborg, met haver; NIORD, kapt. J. Jorgensen, met koorn en AEOLUS, kapt C.H. Krohn, met rogge, beide van Riga; DE VROUW MARIA, kapt. B. Gerdes, van Rostock, met tarwe en haver; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. D.J. Guyken, van Emden, met haver en bonen; ANTONIUS, kapt. A.H. Arnold, met bonen en CHRISTINA GERTRUDA, kapt. H.A. Klein, met tarwe en bonen, beide van Riga; HIENRICH BIÖRN, kapt. E. Kundsen, van Riga, met rogge; SPECULATION, kapt. A. Wiklung, van Gamla Carlby, met pik en teer; ELISABETH EN CATHARINA, kapt. A. Niemann, van Drammen, met houtwaren, KAREL XI, kapt. A. Waer, van Koningsbergen, met lijnzaad; JOHANNA CHARLOTTE, kapt. C. Hertz, van Riel, met tarwe; de REMBRAND, kapt. C. Huygens, van Aarhuis en MINERVA, kapt. L. Frederichsen, van Flensburg, beide met gerst; de VREEDE, kapt. F. Netcher, van Riga, met rogge en gerst; DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. Tobbens, met lood en ijzer en ANNA CATHARINA, kapt. J. Fok, met tarwe; beide van Hamburg; ARCADIA, kapt C. Marck, van New-Orleans, met tabak en katoen; de FLORA, kapt. N. Paulsen, van Bremen, met lood en raapzaad; THE HAPPY RETURN, kapt. J. Chiller, met katoen en LE SANS REPOS, kapt. J. Verstraete, met stukgoederen, beide van Londen. (Het vervolg hierna).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Kapitein G.W. van Barneveld Kooy, van Kanton, laatst van Batavia, in Texel binnen, heeft den 2 april op het Kaapse Rif, op 35º04’ ZB 21º18’ OL, gepraaid het schip de MAAS, kapt. J.C. Teves, van Passaroeang en Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Het schip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam naar Philadelphia en Batavia, is volgens brief van Londen van den 5 dezer, den 1 dito Duins gepasseerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Vlaardingen den 10 juni 1832.
Het plechtig gebed voor de uittocht van de haringvloot, welke alhier gereed gemaakt wordt, om den 15 dezer en volgende dagen te zeilen, zal op woensdag voormiddag ten 10 ure gedaan worden. Het aantal schepen, welke dit jaar aan deze visserij deel zullen nemen, is van Vlaardingen 77, Maassluis 17, Amsterdam 10, Enkhuizen 5, de Rijp 5, Zwartewaal 3 en Delfshaven 1, tezamen 118.


Datum: 13 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Amsterdam naar Suriname, is den 1 juni Portland NO 5 mijl in goede staat gepraaid, door kapt. B.F. Ipsen, voerende de SOPHIA, van Suriname gearriveerd te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 juni. Binnengekomen: KATHARINA, kapt. H.H. Bakker, van Riga, na visitatie van de quarantaine ontslagen; WENSKABET, kapt. J. Holst, van Holmstrand. Van de quarantaine ontslagen VALATURE, kapt. W. Dafkens, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 juni. Binnengekomen: JOHANNA GESIENA, (opm: JOHANNA GESINA, ook JOHANNA GEZIENA), kapt. P.G. Schuur, van Riga; EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, van Riga; JONGE JUFFROUW SARA, kapt. A. Sluik, van Riga; VROUW HILLECHINA, kapt. A.H. Tap, van Koningsbergen; CORNELIA, kapt. W.K. de Groot, van Koningsbergen; JOSEPHINA, kapt. A. Blomquist, van Ekkenes in Finland. Van de quarantaine ontslagen VROUW JACOBA, kapt. H. Riekers, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 juni. Binnengekomen: Af en aan Terschelling met loods aan boord een barkentijnschip No. vlag 292. Zijnde DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, komende van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 juni. Vertrokken: HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; GLEONER, kapt. J. Johnston, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 juni. Vertrokken: HELENA, kapt. A.J. Pecheler, naar Hamburg.


Datum: 14 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 juni. Binnengekomen: FELIX, kapt. D.F. Fust, van Riga; SOPHIA WILHELMINA, kapt. C. Riencke, van Memel; BRAHE, kapt. B. Fretman, van Brahestad. Van de quarantaine ontslagen UNION, kapt. A. Galloway, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 juni. Binnengekomen: AGATHA, kapt. D.G. Schuur, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, van Koningsbergen; VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Karst, van Danzig; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van Danzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 juni. Vertrokken: VROUW GEZINA, kapt. C.A. Boomgaard, naar Hull; MAGDALENA, kapt. M.A. Lutje (opm: kapt. R.H. Lutje), naar Sunderland; DE DRIE VRIENDEN, kapt. F. Bodeman, naar Grimsby.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 juni. Vertrokken: LIVELY, kapt. C. Cook, naar Londen; FLORA, kapt. J. Mauldon, naar Londen; ELLIDA, kapt. A. Lindburg, naar Abo; ADIONA, kapt. P. Olsen, naar Drammen; FAMILIEN, kapt. J. Torgensen, naar Tonsberg; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, naar Larwich; NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, op avontuur; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. v.d. Wal, op avontuur; VROUW HILIDA, kapt. T.O. Timmer, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Suriname. Het gekoperde tweedeks brikschip DE FAAM, kapt. Jens Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, Altena en Co., D. Aletrino en E. Windhouwer.
- Naar Marseille. Het Nederlandse kofschip HIDTJE TROMP, kapt. Jan Daniels Zijlstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
- Naar Danzig. De Nederlandse smak de VROUW GEPHIENA, kapt. Pieter Jans de Vries.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
- Naar Memel. Het Nederlandse kofschip GESINA HARMINA, kapt. Jan Hendriks Jonker.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 juni. Heden arriveerde alhier de brik CLARA HENRIETTE, kapt. W. Blom, met een passagier en 18 man troepen, den 17 maart vertrokken van St. George d’Elmina.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
- Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. Pieter de Boer, mede voor passagiers. Adres bij Kuijpers, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.


Datum: 15 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 juni. Binnengekomen: ANTHONIA FRANCINA, kapt. S.B. Bakker, van Cardiff; CATHARINA, kapt. B.H. Nyman, van Cardiff; MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Christiaansand; VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. van Liverpool; SOPHIA, kapt. A. Peersen, van Newcastle, de laatste 3 liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 juni. Binnengekomen: DE VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, van Riga; DE GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge, van Riga; DE JUFVROUW JOHANNA, kapt. F.W. Fokken, van Memel; KLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Koningsbergen; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. C.J. Wiese, van Koningsbergen, zijn alle 5 na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 juni. Vertrokken: VROUW DIEUWKE (opm: bunschip), kapt. L.R. Bovenkamp, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 juni. Vertrokken: CHRISTIAAN, kapt. A.A. Kruse, naar Kopenhagen; METTA CLAUDIANA, kapt. A. Bartelsen, naar Ringkiobing; MARIA, kapt. N.H. Olsen, naar Bergen; MARTHA ANDREA, kapt. M.N. Orre, naar Tonsberg; GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, op avontuur; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 11 juni. Van Batavia wordt van de 18 januari gemeld, dat de schepen, door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht, den 16 van die maand van dezelve verlof bekomen hadden om uit de havens van Java naar Nederland te vertrekken, hetwelk echter door aanhoudend zeer onstuimig weer vertraagd werd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Westdongeradeel zal op bekomen autorisatie tegen gerede betaling verkopen 148 kistjes vensterglas en 240 stukken katoenen lijnwaad en bonten van differente soort.
Wie gading maakt, kome op maandag den 2 juli 1832, aan het Pakhuis te Moddergat, en dinsdag 3 dito, in de herberg te Wierum, telkens des voormiddag ten 9 ure precies.
(opm: waarschijnlijk afkomstig van het wrak van de kof LOUISE, kapt. C.R. van Lathen, met een lading katoen en glas verongelukt 8 mei 1832 op Engelsmanplaat; zie ook AH 180632)


Datum: 16 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip AREND ELISA, kapt. L.H. Drayer, van St. Petersburg naar Rotterdam, is den 7 juni te Elseneur gearriveerd, in 6 etmalen van Croonstadt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 juni. Binnengekomen: THE NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen; VRIENDSCHAP, kapt. H.B. Tippema, van Londen; CLEO, kapt. G. Reay, van Newcastle; ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, van Newcastle; WILLIAM EN JOHN, kapt. D. Bower, van Sunderland; GOODWILL, kapt. P. Reynolds, van Sunderland; SCHIPIO, kapt. R. Chambers, van Sunderland, liggen alle 7 in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 juni. Binnengekomen: HOPE, kapt. W. Cousins, van Londen; FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Londen; FAME, kapt. W. Barfield, van Ipswich; PEARL, kapt. T. Hutchon, van Ipswich, liggen alle 4 in quarantaine; ANTJE, kapt. S.K. de Vries, van St. Petersburg; JAKOBUS EN PETRUS, kapt. M.P. de Jonge, van Riga. Van de quarantaine ontslagen JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Sloten, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 juni. Binnengekomen: REINA, kapt. H. Koops, van Riga; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.P. Alberts, van Danzig, zijn na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 juni. Vertrokken: Den 10 dezer nog HOFFNUNG, kapt. P.J. de Boer, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 juni. Vertrokken: VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant, naar Danzig; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.S. Jaski, naar Memel; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, naar Noorwegen; JONGE HEINRICH, kapt. W. Antons, op avontuur; VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen THE AMPHIRITE, kapt. John Scott, van Newcastle, met steenkolen; ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Danzig, en de ZWAAN, kapt. C.J. van Driester, van Fredrikshaven, beiden met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Alle degenen, welke iets te vorderen hebben van, dan wel verschuldigd zijn aan de boedel van de op den 25 maart 1832 vermist geraakte gezagvoerder van de bark ALEXANDER, met name W.H. Brouwne (opm: mogelijk Brown), gelieven daarvan aangifte of betaling te doen binnen de tijd van zes weken, gerekend van heden, aan de agenten van de Bataviasche Weeskamer te Indramaijoe.
Indramaijoe, 24 mei 1832, bij afwezigheid van de tweede agent: A.P. van der Veen, kommies.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 juni. Zr.Ms. brik DE ZWALUW, commandant Tam, is bestemd om onze haringbuizen te begeleiden en ligt ten dien einde te Hellevoetsluis gereed.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 juni. Aangaande het op den 4 juni jl. uit het dok alhier naar Antwerpen
vertrokken koopvaardijschip PIETER EN KAREL, verdient het navolgende lofwaardige vermelding. De kapitein Hendrik Poppe heeft vijftien achtereenvolgende jaren voor Belgische reders, en laatstelijk voor, het handelshuis Elzen en Van Linden te Antwerpen gevaren; het onbeperkt vertrouwen zijner principalen was het loon van zijn kunde en zorg het vaartuig PIETER EN KAREL. onder zijn bevel, en aan genoemd handelshuis toebehorende, lag sedert een geruime tijd alhier in het dok, toen de eigenaars hetzelve terug verkregen, en genoemde Hendrik Poppe hun het vaartuig in de beste orde in persoon te Antwerpen overgaf. Genoemde reders boden hem aan, uit erkentenis voor zijn bewezen diensten, het schip onder Belgische vlag te blijven commanderen, doch kapitein Poppe, niet vergetende dat hij Noord-Nederlander, en wat een Hollandse zeeman aan de eer van zijn vlag verschuldigd is, heeft geen ogenblik geaarzeld, zijn bestaan op te offeren, het aanbod rond uit te weigeren en dadelijk naar Vlissingen terug te keren, alwaar hij den 10 dezer aangekomen is.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 14 juni. Heden is ter rede gearriveerd het fregatschip PAULINE, kapitein L.M. Hoffman, van Demerary voor deze stad.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 juni. Eergisteren is alhier ter rede gekomen JEANNETTE, kapt. H.G. Winter, van Riga naar Duinkerken gedestineerd, met raapzaad en rogge.
Sedert den 9 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
WOLWORTH CASTLE, kapt. R.B. Wrentman, van Cádiz, met tabak, lood en suiker; ANNA CATHARINA MARGARETHA, kapt. J.H. Busseler, van Delfzijl, met stokvis; AGNES, kapt. E. Hardig, van Mantanzas, met suiker; AMASIS, kapt. T.E. Tisser, van Riga, met hout; FRIEDRICH, kapt. J. Bunning, van Libau, met rogge; TRENGEL, kapt. J. Williamson, van Londen, met tarwe; WILLEM LODEWIJK, kapt. J.C. Nieschwager en ANGELINA, kapt. D. Stinze, beide van Liverpool, met klipzout; deze drie moeten quarantaine houden; LA CAUDINE, kapt. P. Prevot, van Rio de Janeiro, met suiker; la CLÉMENCE, kapt. R.R. de Haan, van Marseille, met stukgoederen; DE SIX SODSKENDE, kapt. J. Clausen, van Kopenhagen, met rogge en haver; PRIVAT BANKE, kapt. C. Lindeman, van Riga, met tarwe; GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Lademacher, van Memel, met lijnzaad; NORTSKE KLIPPE, kapt. P. Rolssen, van Pernau, met rogge; DIE FRAU TINA, kapt. F. Ulrichs, van Norden, met haver; AURECO, kapt. C. Artolse, van Prieste, met stukgoederen; DE VERWACHTING,
kapt. E.E. Valk, van Koningsbergen, met koorn; MINERVA, kapt. H.H. Albers, van Emden, met haver en bonen; HEINRICH THEODOOR, kapt. A. Voss; THE STAR, kapt. E. Wood; ALDER, kapt. N.J. Bradhering; DIE TUGEND, kapt. P.H. Zeplien; FRANTZ, kapt. H.H. Zeplien; CASTOR EN POLLUX, kapt. K. Horn; INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers en de CERES,
kapt. N. Haarted, alle acht van Riga, met rogge; de FLORA, kapt. H.A. Klein, van Emden, met bonen en haver; WOHLFART, kapt. J. Grawert, van Breested en de FLORA, kapt. P. Michelsen, van Sywesthionun, beide met haver; DE VIER ZUSTERS, kapt. N.H. Dag, van Kopenhagen, met gerst; DE VIER GEBROEDERS, kapt. L. Sietje, van Rostock, met rogge; EENIGHEDEN, kapt. P.A. Falckenberg, van Gotenburg, met houtwaren; HELENA GERTRUDA, kapt. C. Roskamp, van Koningsbergen, met rogge; CAROLINA, kapt. J.P. Strandberg, van Bremen, met stukgoederen; NEMESIS, kapt. H.F. Pedevien, van Memel, met rogge; JULIANA, kapt. J.J. Boomgaard, van Norden, met haver; DE JONGE JOHAN
VAN LETTEN, kapt. J. Damster, van Danzig, met houtwaren; SORDENSKIOLD, kapt. J. Sylaid en DAEDALUS, kapt. B.H. Holweder, beide van Emden, met haver.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en den 9 en 11 dezer van onze rede naar zee gezeild: de CERES, kapt. S. Lundt, naar Finland en HELENA, kapt. F. Buck, naar Elseneur, beide met ballast; LAMBERTUS, kapt. G.C. Lindeboom, met stukgoederen en FELIX, kapt. J. Rening, met ballast; beide naar Emden; CATHARINE, kapt. J. Wilson, naar
Newcastle, met ballast; PHILOMELE, kapt. F. Kuiper, naar Hamburg, met stukgoederen; DIE HOFFNUNG, kapt. J. Schlohlohm, naar Petersburg, met suiker; ANNA SOPHIA, kapt. J.H. Lange, naar Bergen, met steen; de JAN JOSEPH, kapt. H. Heuvel, naar de Middellandse Zee; THE PARAGON, kapt. J. Saint, naar Newcastle en CRAWFURD DAVIDSON, kapt. J. Sandfort, naar Guernsey, alle drie met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Batavia naar Rotterdam, is den 28 januari bij Batavia op een klip vastgeraakt, doch, na het roer verloren te hebben, weer vlot geworden en te Batavia teruggekomen, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Van Navarino wordt den 16 mei gemeld, dat het Oostenrijks schip JOXE, naar Constantinopel en het Amerikaans schip BRYCE, naar Smyrna bestemd, den 3 dito, tussen de eilanden Serpho en Serphanto, door een rovervaartuig zijn aangehouden en van enig bijzonder eigendom van de kapitein en matrozen beroofd te worden, zijn de lading onaangeroerd gebleven, ofschoon de equipage van het Amerikaans schip het terstond had verlaten. Het Hollands schip BRISEÏS, kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Constantinopel en Smyrna, van die tijd op diezelfde hoogte zijn, werd mede onverwijld van de equipage verlaten, doch welke het schip tot aan de nacht in het gezicht hield, als wanneer de rover nog niet aan boord was geweest. De volgende dag werd kapt. Bakker, benevens zijn volk in een sloep door de Franse oorlogsbrik ACTEON ontmoet en in het bezit van zijn sedert ook teruggevonden schip hersteld. (opm: zie ook AH 210632)


Datum: 18 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juni. Binnengekomen: THE SHEPHERDESS, kapt. E. Cooke, van New Orleans; CATHARINA MARIA, kapt. Ole Olsen, van Livorno, laatst van Gibraltar. Zijn na visitatie van de quarantaine ontslagen. ELISABETH, kapt. J. Morton, van Ipswich; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull; VROUW CATHARINA, kapt. F. Lange, van Riga, de laatste 3 liggen in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Duinkerken; REMINA, kapt. J.G. Boon, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 juni. Binnengekomen: ROWENA, kapt. J. Atkenson, van Newcastle, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen BETSY EN JESSY, kapt. W. Baxter, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 juni. Vertrokken: CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Stehr, naar Hull; GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Riga; GEZINA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet, naar Koningsbergen; BIRGER JARL, kapt. J.C. Cornelius, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie/. J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluis, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, J. Swart Abrahamsz. en J.A. Lublink, makelaars, zullen hedenavond ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: Een extraordinair welbezeild gekoperd pinkschip, genaamd L' UNION, laatst gevoerd door kapt. R. Maalsteed, volgens Nederlandse meetbrief, lang 28 ellen 20 duimen, wijd 5 ellen 74 duimen, hol 4 ellen 4 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Hoyman en Schuurman, cargadoors. (opm: de pink werd voor NLG 16.000 aangekocht door N.J. de Cock e.a. te Rotterdam; nieuwe scheepsnaam EERSTELING, kapt. H.F. Horneman)


Datum: 19 juni 1832


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juni. Binnengekomen: CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary; MARIA OLETTA, kapt. W. Thijgesen, van Noorwegen; CHRISTINA MARGARETHA, kapt. K. Swensen, van Drammen; GEZINA, kapt. C.P. Crook, van Cadiz, na visitatie van de quarantaine ontslagen; AUTRUM, kapt. R. Brough, van Sunderland, ligt in quarantaine; VROUW KNELSINA, kapt. R.R. de Jong, van Oléron; IRIS, kapt. J. Rampert, van Riga, na visitatie van de quarantaine ontslagen; CHRISTINA, kapt. H.B. Ellegers, van Drammen.
17 juni. OSCAR, kapt. C. Sandio, van Alicante. Van de quarantaine ontslagen GESINA, kapt. R.L. Roelfsema, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 juni. Binnengekomen: PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, van Riga; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
16 juni. ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, van St. Petersburg; JONGE JARIG, kapt. H. Brouger, van St. Petersburg; CATHARINA, kapt. R.H. Duit, van St. Petersburg; ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van St. Petersburg; MELIA, kapt. E. Somme, van Nerva; JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot, van Riga; VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, van Riga; VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut, van Riga; LUDOLPH THEODORA, kapt. J.A. Zijl, van Riga; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, van Riga; ANNA MARGARITHA, kapt. C. Permien, van Riga; NEPTHUNUS, kapt. J. Peters, van Riga; HELESINA, kapt. H.H. Bakker, van Libau, zijn alle 13 na visitatie van de quarantaine ontslagen; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, van Holbeck; ANNE BERGITHA MARIA, kapt. T. Pedderssen, van Drammen. Kapitein H.C. Schut, bovengemeld, rapporteert op heden het Vlie 2 mijlen zuiden van hem in goede staat gepraaid te hebben, kapt. Jan Middel, van Riga naar Antwerpen. Mede is op heden door de loodsschipper J.F. Pronker, op de hoogte van het Vlie gepraaid, het galjoot MARGARETHA JOHANNA, kapt. C.J. Kat, van Riga naar Rotterdam; dezelve heeft zijn stuurman en een matroos verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 juni. Binnengekomen: JUFVROUW HENDRINA, kapt. E.B. Engelsman, van Sunderland, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juni. Vertrokken: WILLIAM, kapt. W. Nazeby, naar Londen.
17 juni. PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, naar Philadelphia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 juni. Vertrokken: DEBORA, kapt. H. Gerlofs, naar St. Petersburg; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Koningsbergen; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. C.J. Liep, naar Dago; REBERG MARIA, kapt. J.J. Jansen, naar Bandholm); TWENDE BROEDERS, kapt. N.N. Brun, naar Bandholm; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beek, naar Arendahl; INGEBORN CAROLINA, kapt. D.C. Danielsen, naar Oosterrisoer. Terug uit zee kapt. C. Stehr, is naar Terschelling gezeild.
16 juni. ANNA MARGARITHA, kapt. J. Tampke, naar Hamburg; ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, op avontuur.

LC 190632
Rotterdam, 13 juni. De beroemde Sir Walter Scott is gisteren door deze stad gepasseerd om zich met de stoomboot de BATAVIER naar Londen te begeven. Met leedwezen verneemt men, dat hij zich ernstig ongesteld bevindt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen:
Den 12 juni het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen.
Den 13 dito het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. H. van Sloten, met zout van Liverpool; het schoenerschip ANTJE, kapt. S. de Vries, met rogge van St. Petersburg; het tjalkschip de VROUW ALIDA, kapt. H.R. Roelfsema, met hout van Hamburg.
Den 16 dito het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met gerst van Holbeck.
Uitgezeild:
Den 10 juni de schoenerschepen LIVELY, kapt. S.H. Finch, en FLORA, kapt. J. Mouldon, beide met boter naar Londen.
Den 11 dito het kofschip SOPHIA, kapt. H.L. Kok, met ballast naar Noorwegen.
Den 13 dito het tjalkschip de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sant, met dakpannen naar Danzig en het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra, met ballast naar Noorwegen.
Den 14 dito het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, met dakpannen naar Riga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdag den 20 juni 1832, des middags ten 12 uren precies, in de herberg Benthem, publiek veilen plm. 9 lasten Poolse tarwe, meer en min beschadigd, herkomstig uit de lading van het smakschip JANTINA, schipper De Jong. Nadere informatie ten kantore van de heren Barend Visser en Zoon, ten voormelde stede.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 18 juni. Te Rotterdam is, den 13 dezer, Zr.Ms. brik DE AJAX, van 40 stukken, van stapel gelopen. Bij die gelegenheid zijn, door een onverwachte buitengewone zijdelingse overhelling van het schip, een vijftal van de zich daarop bevindende jongens in het water geraakt, waarvan één, ondanks alle aangewende pogingen, niet gered is kunnen worden. Het blijkt dus zeer voorbarig en ongegrond te zijn, hetgeen door sommige dagbladen is vermeld, dat bij die gelegenheid een vijftigtal mensen in het water zijn gestort, waarvan tien werden vermist.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 16 juni. Den 12 en 13 dezer zijn alhier ter rede gekomen: DE ZUSTERS, kapt. W. Moralee, van Koningsbergen op order, met rogge; VENUS, kapt. J. Gowans, van Riga, met rogge; en SOPHIA ELISA, kapt. O. Freiber, van Rotterdam, met gerst, beide naar Duinkerken gedestineerd.
Sedert den 12 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gearriveerd:
ANNA CHRISTINA, kapt. P.H. Erichsen, van Riga, met rogge; FRINDE BRODER, kapt. P. Tholse, van Assens, met haver, en DIE ZWEI GEBRUDER, kapt. J.L. Erichsen, van Nieborg, beide met haver; DE VROUW DOROTHEA, kapt. G.R. Eekhoff; GUTE HOFFNUNG, kapt. A.A. Hyles en DE VROUW MARIA, kapt. B. Wils, alle drie van Emden, met rogge en gerst; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.W. Sautjer, van Emden, met haver en aardewerk; DICE, kapt. J.A. Zeplien, IREVE, kapt. F.W. Lounies, beide van Riga en MARIA HELENA, kapt. H.P. Larssen, van Libau, alle drie met rogge; de HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, van Emden, met graan; SPECULATION, kapt. J. Olsen, van Koningsbergen en CAROLINA JOHANNA, kapt. D. Nieman, van Riga, beide met rogge; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. P.F. Reiter, van Rostock, met gerst; FORSIGTIGHEITEN, kapt. D. Eudalot, met hennepzaad; CARL HEINRICH, kapt. G.C. Langhoff, met haver en gerst en OSSENITES, kapt. J.E. Molbach, met rogge, alle drie van Riga; NEW PROSPECT, kapt. W. Knox, van Mantanzas, met suiker en koffie; de STAD MEPPEN, kapt. E. Harders; LORD EXMOUTH, kapt. W. Carten; DE VROUW GEZINA, kapt. H.E. Lindeboom en MAGDALENA, kapt. J.L. Blond, alle vier van Riga, met rogge; NEPTUNES, kapt. H.H. Peters; DOROTHEA, kapt. J. Nottage, beide van Londen en L'ISOLÉE, kapt. P. Sallié, van Malta, alle drie met stukgoederen; deze drie moeten quarantaine houden; FLUSHING, kapt. F.P. Delans, van New York, met koffie en thee; SIRENE, kapt. E. Bailey, van Baltimore, met koffie en huiden; MUNGALORE, kapt. R. Lau, van St. Domingo, met koffie; PEGASE (opm: galjas PÉGASE), kapt. H.H. Wagenaar, van Villa-Nova, met zout; CONCORDIA, kapt. U. F. Bonjer, met rogge en EMANUEL, kapt. M. Bruin, met stukgoederen en haver, beide van Riga.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 13 en 14 dezer van onze rede naar zee gezeild: HENRIETTE, kapt. D.L. Ketelbotter, naar de Oostzee, met ballast; NICOLINI, kapt. C.J. Dues, naar Marseille, met stokvis; EBEN EZER, kapt. J. Welch, op avontuur; de ZEENIMPH, kapt. J.P. Beekman; APOLLO, kapt. T.W. Pust en de STAD NORDEN, kapt. J. Cornelis, alle drie naar de Oostzee en alle vier met ballast; LA JULIE, kapt. P. Veillard, naar Nantes, met lood; de JUNO, kapt. C. Iversen, naar Riga; DER AUGUST, kapt. C.J. Ohlsen, naar Petersburg, en HARRIET AND JANE, kapt. J. Lidlee, naar Newcastle, alle drie met ballast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 juni. Eergisteren is te Rotterdam, van 's Lands Werf van stapel gelopen Zr.Ms. brik AJAX. Door de lage stand van het water, moet de kiel niet diep genoeg zijn gegaan, waardoor het schip is gekanteld, doch heeft zich spoedig weer hersteld. Van het aantal jongens, die zoals doorgaans het geval is, aan boord waren, zijn er daardoor vele in het water gevallen, waarvan er één is verdronken. Van de schrik der toeschouwers is moeilijk een denkbeeld te maken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. Den 17 dezer, des namiddags arriveerden in de Maas:
TYPE, kapt. J. Tras, van Ostende; CORNELIS STAR, kapt. P.P. Kramer, van Pernau; RENATA, kapt. P. Rehberg, van Riga en DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Windau.
Den 18, des morgens, zeilde JENNY, kapt. W. Wrigglesworth, naar Hull; de wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Den 18 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis:
No. 1, 2, 3, 4, 5 en 7 van de haringrederij kapiteins J. van Rossen, W. van der Gaauw, J. Per