Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1845


Datum: 01 januari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen de bomschepen KROONPRINSES, schipper Jacob den Heijer, en ONDERNEMING, schipper Cornelis Roeleveld, om te zeilen donderdag de 2e en vrijdag de 3e januari 1845, op verbeurte der vrachtpenningen.
Adres bij P. Varkevisser te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen de Nederlandse bomschepen MAARTIJNTJE MOS, schipper M. Mos, en ALBERTUS ADRIANUS, schipper Ary Vrolijk, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres bij P.A. van Es of Ph. van Ommeren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1844. Het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Martens, van Batavia naar Rotterdam, is volgens bericht van Rotterdam met schade aan verschansingen en zeilen te Penzance binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen de bomschepen:
KROONPRINSES, schipper Jacob den Heyer en ONDERNEMING, schipper Cornelis Roeleveld, om te zeilen donderdag de 2e en vrijdag de 3e januari 1845, op verbeurte van de vrachtpenningen. Adres bij P. Varkevisser te Scheveningen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 december. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip KORTENAAR, kapt. B.P. Martens, van Rotterdam vertrokken de 25e september.


Datum: 02 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 25 december. Het schip VROUW REMKE, kapt. Brouwer (opm: VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer), alhier in de voorhaven liggende, is heden nacht zwaar lek geworden en heeft ½ voet water in het ruim gekregen. Men is bezig de lading, welke vermoedelijk beschadigd is geworden, te lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In het afgelopen jaar zijn van deze stad naar zee gegaan 406, en aan deze stad aangekomen 360 schepen.
De in 1844 aangekomen schepen kwamen, te weten, uit Denemarken met raapzaad 2, uit Engeland met blik en ijzer 1, met zout 72, met ijzer 131, met steenkolen 43, met lijnzaad 3, met stukgoederen 3, met raap en lijnzaad 1, uit Frankrijk met koolzaad 1, met stukgoederen 3, met wijn 1, uit Hamburg met salpeter 1, uit Italië met wijn 1, uit Lübeck met teer 1, uit Napels met olie 2, uit Noorwegen met hout 18, met traan en stokvis 8, uit Oost-Indië met koffie en suiker 7, uit Oost-Vriesland met tabak 1, uit Portugal met zout 7, uit Pruisen met tarwe 2, met gedistilleerd 1, met lijnzaad 1, met raapzaad 8, met gerst 1, met hout 1, uit Rusland met hennep en koper 1, met rogge 1, met pek en teer 2, met lijnzaad en pek 2, met tarwe en lijnzaad 1, met lijnzaad 3, met hout 10, met rogge en lijnzaad 1, met hennep 1, met raapzaad 3, uit Sicilië met zwavel 8, uit Spanje met zout 1, uit Zweden met ijzer, teer en pek 1, met teer, staal en ijzer 1, met stukgoederen 1, met teer 2.
Het jaar tevoren waren hier minder naar zee gezeild 164 en meer uit zee aangekomen 204 schepen.
Gedurende het jaar 1844 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.216 schepen, waaronder 109 van Java en Sumatra, 1 van Manilla, 3 van Canton, 1 van Macao en 2 van St. Helena, met de lading van het aldaar afgekeurde schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman (opm: zie PGC 291243), van Batavia naar Amsterdam. In het jaar tevoren waren aldaar 182 schepen minder aangekomen, namelijk in alles 2.034, waaronder 100 van Java en Sumatra, 2 van Manilla en 22 van Canton.
In de loop des jaars 1844 zijn te Antwerpen uit zee aangekomen 1.301 schepen (dus 259 minder dan het jaar tevoren), tezamen metende 209.281 tonnen, als 167 onder Engelse, 48 onder Amerikaanse, 2 onder Oostenrijkse, 252 onder Belgische, 12 onder Bremer, 89 onder Deense, 9 onder Spaanse, 29 onder Franse, 218 onder Hannoverse, 17 onder Hamburger, 80 onder Hollandse, 4 onder Kniphauzer, 6 onder Lübekker, 122 onder Mecklenburger, 1 onder Mexicaanse, 6 onder Napolitaanse, 67 onder Noorse, 26 onder Oldenburger, 1 onder Portugese, 62 onder Pruisische, 11 onder Russische, en 72 onder Zweedse vlag.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 31 december. De schoener TREKVOGEL is thans aan de dukdalven gemeerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te St. Helena aangekomen op 2 november, en de 4 dito de reis voortgezet ORION, kapt. Van der Linden, van Batavia naar Dordrecht.
Van Batavia vertrokken 26 september ’S HERTOGENBOSCH, kapt. J.J. Westerouen van Meeteren, en MATHILDA, kapt. J.A. de Haas, over Samarang en Batavia naar Amsterdam.
De 24ste te Soerabaya aangekomen SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Teekelenburg, OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens schrijven van kapt. P.J. Bakema, voerende het barkschip CLARA ANNA MARIA, van Dordrecht naar Oost-Indië, uit St. Cruz, op het eiland Tenerife, in dato 22 november 1844, was hij, na 12 dagen reis, Madeira gepasseerd, en door stilte verhinderd voor 21 november te St. Cruz te arriveren, van waar hij de 23ste dacht te vertrekken, het schip en equipage was in de beste orde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht van de gezagvoerder G.F. Rijken, bevond hij zich met het Nederlands barkschip DEN ELSHOUT, op de reis van Rotterdam naar Batavia, de 15 dezer in goede staat zeilende op 47º23’ NB 09º15’ WL; door zijn bodem was in de monden van Het Kanaal aangezeild de JOHN WILLES, van Demerarij, welks hofmeester, John Dunning genaamd, hij aan boord gekregen had.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren Commissarissen, met en benevens de Commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 van de statuten benoemd, de door directeuren overgelegde rekeningen en balance goedgekeurd, gesloten en ten hunnen decharge getekend zijnde, van nu af aan, gedurende veertien dagen, ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier; en verder, dat het dividend nog niet is kunnen worden bepaald; maar dat daarvan later aankondiging zal plaats hebben, zijnde intussen voor ieder van de deelhebbers een exemplaar van de balance bij de mede-directeur F.C. Déking Dura verkrijgbaar, van de 1ste tot en met de 9de januari 1845.
Dordrecht, 31 december 1844.


Datum: 03 januari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Volgens brief van kapt. De Jong. voerende het schip JUPITER, van Batavia naar herwaarts, in dato 1 dezer, lag hij alstoen in het Schulpengat bij de uiterton ten anker, en kon wegens het ijs niet binnenkomen.
Het schip BATAVIER, kapt. Welger, van dito naar dito, lag de 31ste december voor het gat van Texel ten anker, doch kon, mede wegens het ijs niet binnenkomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip CHRISTINA, kapt. Bekkering, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Gotenburg met schade binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd en is gereed de reis weer voort te zetten.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip HENDRIKA JACOBA, kapt. Breeland, van Bordeaux naar Rotterdam, te Duinkerken binnengelopen, heeft een anker verloren en enige schade aan zeilen bekomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank, zal, ten verzoeke van Harm Jans Douwes, schipper te Wildervank, publiek veilen en verkopen het tjalkschip genoemd DE VRIENDSCHAP (opm: binnenvaarder), groot 64 tonnen, in den jare 1833 nieuw uitgehaald, met deszelfs complete inventaris, zo en invoege hetzelve tot dusverre door de verkoper is bevaren en thans is liggende in het Westerdiep te Wildervank.
Deze verkoop zal gehouden worden ten huize van de kastelein Geert Jans Klunder, aan het Oosterdiep te Wildervank, op woensdag, de 15e januari 1845, des avonds te zes uren.
Inmiddels is hetzelve ook uit de hand te koop, en te bevragen bij genoemde verkoper en eigenaar.


Datum: 04 januari 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zal in de loop dezer maand op publieke vendutie worden verkocht de alhier (opm: Batavia) ter rede liggende, zo goed als nieuwe, gekoperde en snelzeilende schoener ZWALUW, met deszelfs complete inventaris, groot 23½ Nederlandse gemeten lasten. Dezelve is inmiddels uit de hand en tot billijke voorwaarden te koop en te bevragen bij Gebr. Van Deun.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De 1e januari is Straat Sunda doorgezeild het Nederlandse schip TERNATE, kapt. S. van de Koppel, met een passagier, de 12e december vertrokken van Macao en bestemd naar Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 januari. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark DRIE GEBROEDERS, kapt. T.C. Benditz, vertrokken van Rotterdam de 11e september, dito bark LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, vertrokken van Hellevoetsluis de 31e augustus, en dito schip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Wijland, vertrokken van Amsterdam de 24e augustus.


Datum: 05 januari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. J. Martens, is de 28e december te Portsmouth binnengelopen met schade ten gevolge van uitgestane stormen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 februari. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark ZORGVLIED, kapt. C. van Alken, met een passagier, de 9e oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 06 januari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlandse bomschip EENDRAGT, schipper L. Spaans; vertrekt ten spoedigste.
Adres bij P.A. van Es of Ph. van Ommeren

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 31 december 1844. Het schip WALDEMAR, kapt. Schmidt, van Batavia naar Amsterdam, hier lek binnengelopen, moet lossen om te repareren. (opm: waarschijnlijk een Duits schip).


Datum: 07 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 2 januari. Het schip MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. Nielsen, van Amsterdam naar Batavia, alhier met schade binnengelopen, heeft heden na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens authentieke zeetijdingen zijn, gedurende het afgelopen jaar 1844, in de Maas en Goeree binnengekomen 1.843 schepen, zijnde 470 minder dan in 1843 en uitgezeild 2.051, zijnde 288 minder dan in 1843; allen zo als gewoonlijk zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken. Onder de in Goeree binnengekomen schepen kwamen er 52 uit onze Oost-Indische bezittingen, zijnde 29 minder dan in het jaar tevoren, 2 van Canton, 1 van Canton en Batavia en 1 van Manilla en Batavia.
In het afgelopen jaar 1844 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 225 schepen, waarvan 32 met kolen, ijzer, hout en zout en 193 met granen van Riga, Windau, Libau, Koningsbergen enz., waarmede, alsook van België, de Rijn en binnenlandse plaatsen, aangebracht zijn 27.425 last tarwe, rogge en gerst, zijnde 6.162 last meer dan in 1843.
Gedurende 1844 zijn van Maassluis uitgezeild 343, en binnengekomen 6 koopvaardij-schepen, behalve de haring- en visschepen.
Gedurende het jaar 1844 zijn te Brouwershaven binnengekomen 160 schepen, waaronder 57 van Java, zijnde over het geheel 14 schepen minder als in 1843, en van Java één meer als in 1843. Uitgezeild 23 schepen.
Te Zierikzee zijn gedurende 1844 ingeklaard 10 en uitgeklaard 8 zeeschepen.
Het aantal der gedurende het jaar 1844 te Zwolle, met lading aangekomen zeeschepen heeft bedragen 79, zijnde 5 minder dan in 1843, en zijn van daar uitgegaan met lading 29, zijnde 14 meer dan in 1843.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip CHRISTINA, kapt. Bekkering, van Koningsbergen naar Amsterdam, laatst van Gotenburg, is te Kansö binnengelopen.

GRC 070145
Het schip de VROUW RENSKE, kapt. Brouwer, te Brake in de voorhaven liggende, is in de nacht van de 25e december zwaar lek geworden en heeft 1½ voet water in het ruim gekregen; men is bezig de lading, welke vermoedelijk beschadigd is, te lossen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ELWINA, kapt. Kroning (opm: buitenlander), van Stettin naar Marseille, is de 21e december bij Gava gestrand en zal totaal weg zijn; de equipage is gered en men is bezig de inventaris en de lading te bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 6 januari. Gedurende het jaar 1844 zijn te Amsterdam uit zee gearriveerd 2.216 schepen, waaronder 109 van Java en Sumatra, 1 van Manilla, 3 van Canton, 1 van Macao en 2 van St. Helena, met de lading van het aldaar afgekeurde schip PROVINCIE GRONINGEN (opm: bark, bouwjaar 1839), kapt. J.H. Stoelman, van Batavia naar Amsterdam. In het jaar te voren waren aldaar 182 schepen minder aangekomen, namelijk in alles 2.034, waaronder 100 van Java en Sumatra, 2 van Manilla en 2 van Canton.


Datum: 08 januari 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op de 4e dezer is van de rede weggedreven een nieuwe sloep, lang ongeveer 20 voet, geverfd van binnen blauwe grondverf, en van buiten zwart met een witte streep, toebehorende aan het ter rede liggende Nederlandse barkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Bauditz. Mocht dezelve worden opgevist, zo verzoeke dezelve terug te bezorgen bij de ondergetekenden of aan boord van gezegde bodem, of wel daarvan kennis te geven aan Van Ommeren, Rueb & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 januari. De 2e dezer is alhier aangekomen de Nederlandse bark STRAAT SUNDA, kapt. B.J. Doornik, met een passagier, de 24e augustus vertrokken van Amsterdam. De 3e dezer zijn alhier aangekomen het dito schip ELIZABETH ANTHONIA, kapt. P. Bakker, met een passagier, de 21e september vertrokken van Amsterdam, het dito dito KONING WILLEM II, kapt. J. Kooger, de 30e augustus vertrokken van Middelburg en de dito bark LIBRA, kapt. U. Trip, de 11e september vertrokken van Rotterdam. De 5e dezer is alhier aangekomen de dito bark EUGENIE, kapt. G.A. Klimp, de 2e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 09 januari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 januari. Het schip BOERHAVE, kapt. H.U. Visser, alhier aangekomen van Batavia, en door ijssloepen in het kanaal gebracht, is door de mist en ijs tegen de noordwal aan de grond geraakt doch heden nacht er af en in vlot water gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlandse bomschip JONGE DIRK, schipper L. Spaans, om zaterdag de 11e dezer te vertrekken.
Adres bij P.A. van Es of Ph. van Ommeren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 januari. Heden morgen arriveerde uit zee: CERES, kapt. J.B. de Boer, van Havana.
Gepraaid op 24 november op 05º35’ NB 22º22’ WL, het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema, van Amsterdam naar Batavia.
Te Probolingo aangekomen op 6 september KONINGIN DER NEDERLANDEN, van Soerabaja, en van daar vertrokken de 18e dito, SARA ALIDA MARIA, kapt. Teckelenburg, naar Panaroekan.
Volgens ontvangen berichten zou ’S HERTOGENBOSCH, kapt. Westerouen van Meeteren op 29 september naar Rotterdam vertrekken en op 25 september BERNHARD HERTOG VAN SAXE WEIMAR, kapt. Hazewinkel, van Samarang.


Datum: 10 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Aangaande het schip IDA, kapt. Fritz, van hier naar Stettin, bij Swindemünde in het ijs bezet, is van Rügen van de 10e december gemeld, dat hetzelve de 6e dito door het volk verlaten was, waarvan weer een gedeelte naar boord had moeten terugkeren. De kapitein was, benevens 4 man, op het eiland Oie aangekomen, één man van de equipage was vermoedelijk verdronken en de stuurman met bevrozene handen en voeten naar Wolgast vervoerd. (opm: waarschijnlijk Duits schip).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Aangaande de schepen MARGARETHA, kapt. Vegter (opm: MAGRIETA, kapt. Hendrik Abels Vegter), de 7e maart van Cardiff naar Dordrecht vertrokken, de VROUW ANNEGIENA, kapt. H.M. Hendriks (opm: tjalk, bouwjaar 1819, kapt. Hindrik Mees Hindriks), van Wismar naar Amsterdam, vóór de 11e augustus te Cuxhaven binnengelopen en sedert vandaar vertrokken, de DRIE GEBROEDERS, kapt. Saathoff (opm: buitenlander), van Wismar naar Amsterdam, de 11e augustus Tonningen gepasseerd, CLAUDINA CATHARINA, kapt. C.L. West (opm: buitenlander), van Malmoe naar Amsterdam, de 1e augustus Elseneur gepasseerd, JOHANNA, kapt. H.T. de Jong (opm: tjalk, bouwjaar vóór 1830; tot 1839 door turfschipper en -koopman M.F. Rasker bevaren en toen naar zee gebracht door de koper, kapt. Harm Tiesen de Jong), van Elbing naar Hull, de 22e augustus Elseneur gepasseerd, JANTINA ENGELINA, kapt. J.J. de Groot (opm: kapt. Jurrien Jans de Grooth), de 24e september van Danzig naar Rendsburg vertrokken (opm: zie AC 171244), NEWCASTLE, kapt. B.E. Boll (kof, waarschijnlijk bouwjaar 1838, kapt. Berend Egberts Boll; zie ook GRC 110245), de 2e november van Rügenwalde naar Glückstadt vertrokken, (opm: de volgende schepen zijn allen buitenlander) ESTHER, kapt. C. Smith, de 4e oktober van Liverpool naar Dordrecht vertrokken, FAME, Bress, 7 november 1844 van Liverpool naar Dordt vertrokken, WETHERALL, kapt. W. Hall, van Batavia naar Amsterdam, 19 maart 1844 Straat Sunda gepasseerd, GULNARE, kapt. Willoughby, van Samarang naar Bremen, 11 januari 1844 Straat Sunda gepasseerd, AUGUSTE, kapt. Canevas, 2 maart 1844 van Calcutta naar Frankrijk vertrokken, CHARLOTTE UND LOUISE, kapt. J.P. Krefft, van Danzig naar Amsterdam, 12 augustus 1844 Elseneur, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 28 oktober 1844. Met het schip SUSANNA MARIA, gevoerd door kapt. E. Meijer, is op 26 augustus jl. alhier aangevoerd een kist met planten enz, (Bekort weergegeven) (opm: kwam 11 januari te Texel binnen).

Krant:
 GRC - Groninger Courant

De volgende Nederlandse schepen lagen de 4e januari in de haven van Hamburg: AKKE BOON, kapt. Potjer; ALIDA SOPHIA, kapt. Gnodde; ANNA CATHARINA, kapt. Dijk; CHRISTINA, kapt. Tunteler; ELISABETH, kapt. Gerritsma; EUROPA, kapt. Scholtens; GEERTINA, kapt. Boonstra; GESINA, kapt. Bolhuis; GOEDE VERWACHTING, kapt. Joosten; HENDRIKA, kapt. De Boer Sap; HENDRIKA, kapt. Pruim; HOOP EN FORTUIN, kapt. Niehoff; JANTINA, kapt. Mulder; JOHANNA, kapt. Drewes; LAMMEGINA, kapt. Ellens; LUBIENA, kapt. Mulder; MARGARETHA, kapt. Steffens; MARIA, kapt. Kuipers; NEELTJE, kapt. Kuipers; SIEKE VAN DER WEST, kapt. Lukens; TIETJE, kapt. Visser en VRIENDSCHAP, kapt. Bekkering.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

De 1e januari lagen in de haven van Cuxhaven, onder meer andere de schepen: GOEDE VERWACHTING, kapt. Tent, van Amsterdam naar Hamburg; NEERLANDS WELDAAD, kapt. Van Wijk, van Hamburg naar Rochester en ZWAANTINA, kapt. Bakker.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Van Tanganrog wordt, van de 18e november (opm: 1844) gemeld, dat 7 schepen,
waaronder een Nederlands, enige Engelse en Griekse, alle beladen, in het ijs waren bezet geraakt; een Engels schip was in het ijs verbrijzeld, doch de equipage, uitgenomen een man, wonderdadig gered; van de overigen was niets bekend, dan dat zij zeer gevaarlijk lagen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris mr. J.J. Cremers, zullen op heden, vrijdag de 10e januari 1845, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Rasker, in Het Ameland te Groningen, in het openbaar worden verkocht een tjalkschip, DE JONGE ANTJE, bevaren door T.D. de Boer (opm: binnenvaarder), met volledige inventaris, liggende in de Noorderhaven alhier.
Te aanvaarden het schip dadelijk; te bezien de dag van en vóór de verkoop, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren.
Mr. J.J. Cremers.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal, op zaterdag, de 18e januari 1845, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein G.F. Rasker, op de hoek van het Ameland te Groningen, publiek te koop worden aangeboden: Het voor 2 jaren nieuw gebouwde hek-tjalkschip, genoemd ANNA JANTINA, (opm: bouwjaar 1842, gevoerd geweest door kapt. W.J. Kramer), groot plm. 76 tonnen of 50 roggelasten, met complete inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen.
Verkoper: Firma B. Onnes & Zoon, zeilmakers te Groningen.
(opm: koper voor NLG 3.830 werd schipper H.R. de Haan; de scheepsnaam is ongewijzigd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.B. Oeberius, te Sint Anna Parochie, zal, op zaterdag den 11 januari 1845, des namiddags ten 5 ure, in de herberg van Johs. Jonk, te Sint Jacobi Parochie, provisioneel, bij strijk en verhooggeld, verkopen:
- De helft over hoog en laag in een gedeeltelijk overdekt snikschip, genaamd de WELVAART, groot 6 ton, varende in gemenen beurs van de Ouden Bildtdijk onder Sint Jacobi Parochie op de handelssteden in Friesland: bevaren door de eigenaar D.IJ. Stapert.
- De wederhelft van hetzelfde snikschip, bevaren door de eigenaar Arjen S. Zondervan.
- De helft over hoog en laag in een gedeeltelijk overdekt snikschip, genaamd de HOOP, groot 7½ ton, varende als voren, bij de eigenaar Andries S. Zondervan in gebruik.
Alles te aanvaarden de 12e mei 1845.


Datum: 11 januari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Latjes, voerende de ALIDA WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, d.d. 9 januari, lag hij in het gat van Texel ten anker na reeds vier dagen in de Noordzee door mist verhinderd te zijn geworden binnen te komen. Schip en equipage waren in de beste staat. Ook bevond zich voorgaats JAVA’S WELVAREN, kapt. Retgers, van Tjilatjap naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Nickerie, 4 november. Heden is alhier binnengekomen het schip GOUVERNEUR BARON VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, kapt. Regoort, komende van Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Volgens de uitgegeven staat van de Belgische koopvaardijvloot, op 31 december 1844, was zij samengesteld uit 132 schepen, waarvan 53 te Antwerpen, 1 te Baesrode, 2 te Boom, 13 te Brugge, 18 te Brussel, 10 te Gent, 1 te Hamme, 3 te Leuven, 2 te Mechelen, 1 te Nieuwpoort, 25 te Oostende en 3 te Tamise te huis behoren. Daaronder bevinden zich 7 stoomschepen (de BRITISH QUEEN ingesloten), 21 driemasters, 23 brikken, 24 goeletten, 16 pleitschepen en 7 sloepen. Het grootste van deze vaartuigen, de EMANUEL is 851, en het naast daarbij komende, de MACASSAR, 637 tonnen metende; terwijl het kleinste sloepschip 43 tonnen meet. In het afgelopen jaar heeft België het verlies van 8 schepen te betreuren gehad, 3 waarvan verongelukt, 3 afgekeurd en 2 verkocht zijn. Daarbij zijn 5 schepen in 1844 van stapel gelopen, en waren er nog 4 in aanbouw, waaronder een fregatschip van 1.000 tonnen, genaamd VILLE DE BRUGGE.
Hierbij is ook gevoegd de staat van de Belgische visschuiten, als zijnde 22 voor Antwerpen, 103 voor Oostende, 56 voor Blankenberg, 16 voor Heyst, 5 voor Nieuwpoort en 5 voor la Panna. Een sloep was in het afgelopen jaar op de Hollandse kust verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. In ons nommer van den 21 der vorige maand, gaven wij bericht, dat een Belgisch driemast-schip, waarvan de naam onbekend was, en landverhuizers aan boord had, in de omstreken van Kaap Three-Points was verongelukt. Een brief, gedagtekend van St. Thomas van den 16 november, deelt mede, dat het schip waarvan gesproken wordt de CONSTANT (opm: tweemast brigantijn) is, gevoerd door kapt. De Corte, van Antwerpen naar St. Thomas (opm: Maagdeneilanden), en in den nacht van den 12 op den 13 oktober, te Montagua, op 10 mijlen afstands van St. Thomas, aan den grond was geraakt. De equipage, passagiers en lading zijn gered; het schip is later door de golven uiteengeslagen (opm: zie GRC 140145).


Datum: 13 januari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel binnen 11 januari, LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes; SUSANNA MARIA, kapt. E. Meyer en de brik HEPPENS, kapt. H. de Boer alle drie van Suriname.
MARIA GESINA, kapt. M. Ouwehand, van Lissabon.


Datum: 14 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swinemünde 3 januari. Het schip IDA, gevoerd geweest door kapt. Fritz, van Amsterdam naar Stettin, in het ijs vóór deze haven bezet geraakt, heeft veel water in het ruim en zal vermoedelijk gezonken zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 12 januari. Op 11 dezer van hier uitgezeild JONGE HENDRIK, kapt. H.J. Schuring, van Windau, naar Antwerpen.
Te Texel binnengekomen op 9 januari het schip BROEDERTROUW, kapt. Stam de Jonge, van Batavia, laatst van Cowes.
Te St. Helena aangekomen op 25 november STAD ’S HERTOGENBOSCH, kapt. Westerouen van Meeteren, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip AURORA, kapt. Lesstuiver, van Bordeaux naar Amsterdam, lag, volgens brief van het Nieuwe Diep, van de 8e januari, die avond in het gat ten anker, doch was door stilte en dikte verhinderd binnen te komen; aan boord was alles wel.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

La Teste, 5 januari. De gehele lading van het schip HARMONIE, kapt. Lund (opm: buitenlander), van Fiume naar Amsterdam, bij Royan masteloos en door het volk verlaten aangedreven, bestaande uit 100.000 duigen, 4 kisten glaspaarlen, 25 kisten loodwit, 4 vaten laurierolie, benevens een partij goederen, beschadigd en onkenbaar gelost, is te La Teste in 's rijks pakhuizen opgeslagen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONSTANT, kapt. De Corte, van Antwerpen naar St. Thomas (opm: Maagdeneilanden), is in de nacht van de 12e op de 13e oktober (1844) bij Kaap Trois Point, 10 mijlen van St. Thomas, gestrand en verbrijzeld, doch de equipage en passagiers gered en de lading geborgen. (opm: Belgische brigantijn, ex-Zuid-Nederlander, bouwjaar 1785; kapt. Thomas de Corte, zie ook NRC 110145)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Door vertrek naar elders, wordt uit de hand te koop of te huur aangeboden een uitmuntende en zeer welgelegen scheepstimmerwerf met kant- en sledehelling, benevens een grote timmerschuur, staande en gelegen aan de zeesluis te Workum; benevens een woonhuis en een grofsmederij aldaar, waarin de affaire een reeks van jaren met succes is gedreven.
De conditiën zijn bij de eigenaar T.A. Visser te Workum te vernemen, alwaar tevens de brieven franko moeten ingeleverd worden. Zegt het voort.


Datum: 15 januari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 7 januari. De 17e december is op het oostereinde van dit eiland gestrand een door het volk verlaten tjalk, blijkens het oude patent toebehoord hebbende aan Jan Jans Wey te Kloosterburen bij Groningen. (opm: Jan Jans Weggeman, zie LC 210145; binnenvaarder)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 8 januari. Het schip WALDEMAR, kapt. Schmidt, van Batavia naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, heeft gelost en zal op de sleephelling halen om te repareren. (opm: waarschijnlijk Duits schip).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading:
De JAVA KOERIER, kapt. F.G. Reinitz, tweedeks barkschip, zou 31 januari van Nieuwediep vertrekken naar Batavia.
Van Amsterdam naar Batavia het gekoperd fregatschip SUZANNA CHRISTINA, kapt. J. Hoekstra, cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, A. van der Sluis en D. Beth, makelaars, zullen op maandag 10 februari des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip genaamd JAVA, gevoerd door kapt. H. Hagers, en varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 35 el 30 duim, wijd 5 el 90 duim en hol 5 el 50 duim, en alzo gemeten op 269 lasten of 509 tonnen.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars. (opm: het schip, gebouwd Antwerpen 1828, ging als ZUIDPOOL onder kapt. A.F. Bruins weer naar zee voor de Zuidzeevisserij; zie ook AC 120245, DC 130245, LC 190845, AH 210845 en LC 050945)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie van verkoop te Harlingen 12 februari 1845 van een kof, genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. W.H. Mud, maten 18,30 x 4,38 x 2,6 ellen, 113 ton.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens berichten van Anjer is aldaar op de 10e dezer, des avonds ten ruim 10 ure, met een hevige N.W. storm en dikke mist gestrand het Engels schip INGLIS, kapt. Isaksohn, groot 1.600 tonnen, van Bombay vertrokken op de 14e december en bestemd naar China. De lading, bestaande uit 7.000 balen katoen, is gedeeltelijk gelost en gedeeltelijk over boord geworpen moeten worden. Het plaatselijk bestuur van Anjer verleent alle mogelijke hulp om het schip te redden. Dag en nacht wordt daaraan gewerkt, doch bij vertrek van de post had men, hoezeer het hoog water was, nog weinig hoop het schip spoedig van het strand te kunnen afbrengen. Ter assistentie van het bovengenoemde gestrande schip is gisteren morgen van hier (opm: Batavia) vertrokken Zr.Ms. stoomschip HEKLA, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse J.H. Sterk.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 januari. De 11e dezer is alhier aangekomen Zr.Ms. schoener DOLPHIJN, luit.t.zee 1e klasse C.F. Steveniss de Brauw, de 25e september vertrokken van Vlissingen. De 12e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. H.H. Uil, de 22e september vertrokken van Rotterdam. Heden is alhier aangekomen de dito brik (opm: bark) MARCO BOZARIS, kapt. P.C. de Boer, de 11e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 16 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 9 januari. Het schip ALIDA PAULINA, kapt. De Groot, van hier naar Amsterdam, is met schade te Dornumersiel binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 13 januari. Bij besluit van 19 december 1844, heeft Z.M. aan de koksmaat Willem Schalkwijk, op het wachtschip de MAAS, kwijtschelding verleend van de doodstraf met de kogel, waartoe hij, terzake van poging tot verwonding in insubordinatie tegen de dienst, door de zeekrijgsraad te Vlissingen is veroordeeld; terwijl wijders de straf is veranderd in het tweemaal vallen van de ra, vervolgens laarzen (opm: lijfstraf door met een laars te slaan) en in een confinement voor de tijd van tien achtervolgende jaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 januari. Volgens particulier bericht, is gisterenavond te Hellevoetsluis wel binnengekomen het barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, van Batavia, laatst van Portsmouth.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van primo januari tot ultimo december 1844 zijn in de Vlissingse zeegaten binnengestevend 1.562 schepen of vaartuigen, en alzo 234 minder dan het vorige jaar; zijnde van dat getal 27 naar andere dan Belgische havens bestemd, en 12 Nederlandse oorlogsschepen of vaartuigen van de staat er bij gerekend.
En zijn in voornoemde tijd gemelde zeegaten uitgevaren een getal van 1.493 schepen of vaartuigen, alzo een getal van 243 minder dan in het jaar 1843, en waren van deze 58 uit andere dan Belgische havens uitgezeild, alsmede 12 Nederlandse oorlogsvaartuigen; doch beurtschepen, vissers en mindere vaartuigen, welke die zeegaten mede zo is als uit of de Schelde zo op als afgevaren zijn, onder dat getal niet begrepen.
- Gedurende het jaar 1844 zijn te Lübeck aangekomen 785 schepen, waaronder 10 Nederlandse, en uitgezeild 803 schepen.
- Gedurende het jaar 1844, zijn te Ameland binnengekomen 113 schepen, (4 meer dan in 1843) als: 47 Nederlandse, 30 Hannoverse, 29 Deense, 6 Olderburger en 1 Engels, en zijn van daar uitgezeild 180 schepen, (7 meer dan in het jaar tevoren) als: 109 Nederlandse, 36 Hannoverse, 32 Deense, 11 Oldenburger en 1 Engels.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 januari. Gisteren na posttijd is gearriveerd CERES, kapt. J.B. de Boer, door hulp van ijssloepen in het kanaal te Nieuwsluis gekomen.
Gepraaid op 27 november op 09º10’ NB 24º WL, het schip CLARA ANNA MARIA, kapt. Bakema, van Dordrecht naar Batavia.


Datum: 17 januari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De DYONISIA CATHARINA, kapt. Arenspoot, van Amsterdam naar Batavia, is de 28e november 1844 gepraaid op 05º NB 24º WL.
Rio de Janeiro, 31 oktober. Aangekomen SNELHEID, kapt. Kamp, van Amsterdam.
Hellevoetsluis aangekomen: 15 januari. ABEL TASMAN, L. van Haften, van Batavia.


Datum: 18 januari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 januari. Volgens brief van kapt. Cuperus, voerende het schip TRITON, van hier naar Smirna, in dato 27 december, was hij aldaar met harde wind behouden gearriveerd en was dadelijk naar herwaarts in lading gelegd, als zijnde het enige schip, hetwelk aldaar was liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 januari. Zr.Ms. brik de AREND, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. F.X.R. ’t Hooft, omtrent welke bodem berichten voorkomen in de Javasche Courant van 20 en 23 november 1844, is op de 23e december 1844 ter rede van Macao teruggekeerd van haar reis naar de Noordelijke havens van China, en lag volgens de laatste tijdingen te Macao gereed om de terugreis naar Batavia aan te nemen.


Datum: 20 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

G.J. Roland Holst en D. Beth, makelaars, zullen op maandag de 17e februari des avonds ten 6 ure in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris A. Tall, verkopen de volgende scheepsparten, als:
- 1/16e Aandeel in het schip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut.
- 1/16e Aandeel in het kofschip JOHANNA, kapt. A.W. de Jonge.
- 1/8e Aandeel in het kofschip de WELVAART, kapt. R. Feninga.
- 1/32e Aandeel in het kofschip de EENDRAGT, kapt. Hobma.
- 1/32e Aandeel in het kofschip REINA, kapt. Harm Koops.
- 2/60e Aandeel in het kofschip DE BEURS VAN SCHIEDAM kapt. H.J. Zeven.
- 1/30e Aandeel in het schoenerschip COURIER, kapt. P. Poppens.
Breder bij biljetten vermeld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Acht scheepstimmerknechten gevraagd bij D. en L. Alta te Harlingen.


Datum: 21 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het schip PAULINA, kapt. Brouwer, van Samarang naar Batavia, is volgens brief van Batavia van 28 september lek te Samarang uit zee teruggekomen, hebbende aan de grond gezeten. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 januari. Binnengekomen: VROUW DIEUWKE, T.G. Buma, CORNELIA, D.W. Boontjes, VRIENDSCHAP, K.B. Tippema, TWEE JONKVROUWEN, J.J. Croese, DRIE GEBROEDERS, O.T. Fokkema en TWEE GEBROEDERS, G. de Roos, allen van Londen.(opm: dit zijn 6 van de 11 bunschepen die met levende paling van Workum op Londen voeren; de bunschepen DORP GAASTMEER, kapt. W.J. de Jong, de HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, VRIESLAND, kapt. Jan C. van der Veer, EENDRAGT, kapt. K.S. Kaspersma,en TWEE GEZUSTERS, kapt. A.M. Stegenga, waren op dat moment of in Londen of onderweg naar Londen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Liverpool, met ruw zout en ABEL TASMAN, kapt. P. van Haften, van Batavia, met koffie, thee en huiden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschiphol FENNA, groot 84 tonnen, plm. 60 roggelasten, laatst gevoerd door kapt. J.K. Bolhuis, thans liggende te Amsterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij Philippus Rogaar, scheepsbouwer te Veendam.
(opm: ex-ROELFINA, bouwjaar 1826, door Jan Klaassens Bolhuis overgedragen aan Rogaar als aanbetaling op nieuwe kof ROELFINA GEZIENA; de FENNA werd met behoud van naam door Rogaar verkocht aan kapt. Tammo Tjaards Dijkstra)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De Grietman van Ameland, belast met de functie van opperstrandvonder aldaar, roept bij op, een ieder die verneemt recht van eigendom te hebben op een, op de 17e december 1844, aan het strand gedreven (opm: zie AC 170145; binnenvaarder) en onder deszelfs beheer genomen, afgetuigd tjalkscheepje, groot ongeveer 29 à 30 ton, waarin zijn gevonden 3 patentbladen en 3 aanslagbiljetten, over de dienst van 1838-1839, afgegeven te Kloosterburen, ten name van Jan Jans Wegman te Kloosterburen – om gemeld tjalkscheepje ten spoedigste, onder overlegging van de bewijzen van eigendom, bij hem te reclameren. (opm: binnenvaarder)
Ameland, den 15 januari 1845.
De grietman opperstrandvonder voornoemd, Van Heeckeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal, (bij open water) op woensdag de 12e februari 1845, des namiddags ten 3 ure provisioneel, en des avonds ten 7 ure finaal, telkens ten huize van Douwe C. Steenstra, aan de Vischmarkt aldaar, publiek presenteren te verkopen: een wel bezeild kofschip, genaamd de VRIENDSCHAP, tot heden gevaren hebbende in de beurt van Harlingen op Amsterdam, gevoerd door W.H. Mud, thans liggende in de Noorderhaven te Harlingen, gemeten op 18 el 80 duim lengte, op 4 el 38 duim wijdte en op 2 el 6 duim hol (opm: 18,80 x 4,38 x 2,06 meter), en alzo geijkt op 113 ton; met zeil, treil, ankers, touwen en verder scheeps- toe en aanbehoren. De condities zijn te vernemen en de biljetten ten bekomen ten kantore van Mr. J. Hanekuijk, voornoemd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

21 januari 1845
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens
 

Libau, 9 januari. Het schip HOOP EN VERWACHTING, kapt. De Boer, van Riga naar Antwerpen, is alhier met schade binnengelopen, zijnde bij Domesness (opm: Kolkasrags) in het ijs bezet geweest. Hetzelve zal echter niet behoeven te lossen.

 


Datum: 22 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Raven, H.J. Rietveld, Dirk Beth en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 17e februari des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd brikschip genaamd CAROLINA JOHANNA (opm: CAROLINA EN JOHANNA, bouwjaar 1828), gevoerd geweest door wijlen kapt. J.J. Remkes, varende onder Nederlandse vlag, volgends Nederlandse meetbrief lang 25 el 80 duim, wijd 4 el 89 duim, hol 4 el 21 duim, en alzo gemeten op 236 tonnen of 125 lasten.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman. (opm: zie AC 190245)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij hebben berichten ontvangen van de resident van Bantam en van de assistent-resident van Anjer, meldende de afloop van de in het werk gestelde pogingen tot redding van het ter laatstgenoemde plaats gestrande Engelse schip INGLIS, waarvan bereids is melding gemaakt in de Javasche Courant van de 15e dezer.
Die berichten tonen maar al te duidelijk aan, dat de redding van genoemd schip, in weerwil van de vele daartoe aangewende pogingen, als ten enenmale hopeloos moet worden beschouwd. Aan de achtersteven 23 voet diep gaande, bevindt hetzelve zich, ter zijde van een rotsplaat, op slechts 11 voet water, in het zand.
Het schip heeft door zware winden, hoge deining en sterke branding zo zeer gewerkt, dat men niets anders verwachten kan of kiel en bodem bevinden zich in een geheel ontredderde staat. Het water heeft dan ook reeds het tweede dek bereikt.
Aanvankelijk was de positie van het schip minder gevaarlijk, doch het springen van de ketting van een van de zware ankers en het reddeloos worden van de daarvoor uitgebrachte barkas, was oorzaak dat hetzelve door de zware winden, deining en branding al hoger en hoger op het strand geraakte; terwijl het springen van de ketting van het tweede zware anker, doormiddel van een te samengesteld vlot uitgebracht, alle middelen van behoud, welke het schip zelf bezat, wegnam; want een derde in de grond gebracht anker baatte niet. De hevige schokken die het schip vooral aan bakboordzijde tegen de rotsen kreeg, deed de noodzakelijkheid inzien om andere middelen in het werk te stellen.
De gezagvoerder Isaacson zag zich, tengevolge van het hevige werken van het schip, genoodzaakt, ter verlichting, de masten te kappen. De laatste mast lag over boord, bij de aankomst van Zr.Ms. stoomschip HEKLA, hetwelk, blijkens het vorig bericht, onder bevel van de luitenant ter zee der eerste klasse J.H. Sterk, in de morgen van de 13e dezer van Batavia was afgezonden om zo mogelijk assistentie te verlenen. Daar echter alle hoop om het gestrande schip weer vlot te krijgen reeds was opgegeven geworden, zo heeft de HEKLA geen hulp kunnen bewijzen. Het stoomschip, met slecht weer hebbende moeten worstelen, is eerst tegen de middag van de 14e dezer te Anjer aangekomen.
Terwijl vanaf de aanvang van de stranding alle middelen zijn aangewend, om het schip te behouden, is met de lossing, naar gelang de omstandigheden zulks gedoogden, voortgegaan, maar aangezien Anjer slechts kleine prauwtjes kan beschikbaar stellen en de deining en branding het af- en aanvoeren naar boord hoogst moeilijk maakte, hebben de hulpmiddelen met de activiteit en goede wil geen gelijke tred kunnen houden.
Er is echter dag en nacht doorgewerkt, zo lang dit enigszins geschieden kon en van daar dan ook dat circa 1.200 balen katoen, het geschut, de meeste zeilen en andere voor de hand liggende goederen gered zijn.
Sedert de nacht van de 14e en de 15e dezer is het weer bedaarder geworden en indien zulks blijft voortduren, bestaat er hoop, om door inkappingen in de romp van het schip van de landzijde nog een groot gedeelte van de lading te zullen meester worden, aangezien het wrak slechts ongeveer 50 à 60 vademen van de vaste wal verwijderd ligt.
Gedurende 5 nachten en 4 dagen, te midden van elkander opvolgende stormen, heeft de equipage van de INGLIS, geassisteerd door nagenoeg 200 inlanders en ruim een dertigtal prauwtjes, bijgebracht door de assistent-resident van Anjer, onder de leiding van haar gezagvoerder en genoemde ambtenaar, aan de redding van schip en lading achtereenvolgend gewerkt, en voorzeker is hier gedaan wat gedaan kon worden.
De 17e dezer, heeft de kapitein en de gehele equipage, in alles bestaande uit 160 koppen, het wrak verlaten, alle welke personen bij de assistent-resident van Anjer hun intrek genomen hebben. Het Nederlands schip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. Boelhouwer, van Amsterdam naar Batavia, op de 19e dezer te Anjer voor anker gekomen, zal kapt. Isaacson en echtgenoot, benevens een gedeelte van de scheepsbemanning naar Batavia overbrengen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 januari. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark THETIS, kapt. L. Tuk, de 22 oktober vertrokken van Bordeaux.


Datum: 23 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 10 januari. Het schip IDA, kapt. Fretz, van Amsterdam naar Stettin, door het volk in het ijs verlaten, is alhier binnengebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Onze particuliere correspondentie van Marseille in dato 15 dezer, houdt de volgende schending van het Volkenrecht, onze vlag door een Spaans oorlogsschip aangedaan, in, voor welker waarheid wij volkomen instaan. Het schip VROUW JOHANNA, kapt. Van der Meijden, toebehorende aan de heer Van Holst te Delfshaven, was bestemd naar Marseille. Het had onder zijn lading te Antwerpen 18 kisten ammunitie ingenomen, bestemd voor een huis te Marseille, waarvan de kapitein het cognossement bij zich had. Nadat het tot Gibraltar door goede wind was begunstigd, werd het aldaar door stilte gedurende acht dagen opgehouden en zette toen, nadat zijn papieren volmaakt in orde waren gebracht, koers naar zijn bestemmingsplaats. De 3e dezer maand ten 4 ure ontmoette het een Spaans oorlogsschip voorbij Barcelona in volle zee, hetwelk het met zijn vlag salueerde. Het oorlogsschip naderde. Een officier werd er van afgezonden, die de kapitein zijn naam, die van schip en de opgaaf van de goederen, die hij geladen had, afvroeg. De kapitein voldeed geredelijk aan de eisen des officiers. Nadat deze enige ogenblikken zich had verwijderd, kwam hij terug, vroeg de kapitein zijn gezondheidspas af, vergeleek die met een ander papier en zette vier man aan boord, welke hij naderhand met nog zeven man vermeerderde, allen van top tot teen gewapend, onder bevel van een opperhoofd, die de kapitein het commando afnam en de koers van het schip naar zijn wil richtte. De kapitein, die niet begreep, wat dit alles beduidde en om explicatie vroeg, kreeg slechts onvoldoend antwoord. De volgende morgen nam het oorlogsschip het Nederlandse op sleeptouw, voerde het te midden van andere schepen door en bewaakte het alsof het aan een zeerover toebehoorde. De kapitein liet de Nederlandse vlag hijsen, de commandant van het oorlogsschip deed hem dit verbieden, alhoewel hij dit verbod naderhand weder introk. Alsof dit alles nog niet genoeg ware geweest, deed hij de kapitein zelf het roer en de manoeuvre van zijn schip ontzeggen, zodat deze nu schip en lading geheel aan vreemde handen moest toevertrouwen. Het schip werd te Palamós opgebracht, een ellendige Spaanse zeeplaats, alwaar de kapitein zijn plicht deed, zich tot de vice-consul vervoegde en protesteerde tegen het geweld hem aangedaan. Hij heeft ook onze gezant te Madrid en onze consul te Barcelona van het ongehoorde feit kennis gegeven. De redenen dezer gewelddadigheid schijnt niets anders te zijn dan de 18 kisten ammunitie, die hij onder zijn lading had, en welke men zich verbeeldde, dat hij in Catalonië wilde invoeren. Intussen is hij in volle zee aangehouden en luiden zijn cognossementen over deze ammunitie naar Marseille. (opm: er waren toentertijd Carlistische troebelen in Catalonië, zie ook: AC 270245, 140345 en 280645)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ORION, kapt. J. van der Linden en JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, beiden van Batavia, met koffie en suiker.


Datum: 25 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 20 januari. Het schip (opm: kof) WILLEM CORNELIS, kapt. J.J. Reincke, van Alicante naar Rotterdam, alhier binnengelopen, is bij deszelfs vertrek, bij weigeren van wenden, bij de vuurtoren van St. Anthony (opm: Helford River) gestrand doch hedenmorgen met verlies van roer, en meer andere schade weer in vlot water gekomen. (opm: zie AH 250145 en AC 280145)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 20 januari. Het Nederlandse schip WILLEM CORNELIS, van Alicante naar Rotterdam, heden morgen deze haven verlatende, is op de kust tussen St. Mawes en St. Antoine gestrand; hetzelve zit op een gevaarlijke plaats en wel op een rots, het roer en de kiel zijn weg. (opm: zie AC 250145 en AH 280145)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van Vlissingen meldt men, onder dagtekening van 20 dezer: Naar men verneemt, zal Zr.Ms. fregat CERES, gevoerd door de kapt. ter zee J. Enslie, spoedig uit ’s Rijks dok ter rede halen, om bij de eerste gunstige gelegenheid naar Java te stevenen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip TREKVOGEL, kapt. H. Spanjersberg, van Lissabon, met stukgoederen en zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hektjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, gemeten op 61 tonnen, met deszelfs staande en lopend want en complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Spuihaven, nabij de Spuipoort, te Dordrecht. Aldaar te bevragen bij de Procureur Den Bandt en bij de schipper S.A. Sijbrands, Spuistraat no. 457. (opm: binnenvaarder)


Datum: 27 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Royan, 19 januari. De Nederlandse kof MARIA, kapt. De Jonge (opm: kapt. G.A. de Jonge), van Newcastle met steenkolen naar Bordeaux, is in de nacht van 17 op 18 dezer op de bank van Talais (opm: monding van de Gironde) gestrand en vervolgens gezonken, doch de equipage is gered. Het schip zal vermoedelijk weg zijn. Echter is een sloep, benevens het schip de KAASHANDEL, kapt. T.M. Gnodde, derwaarts vertrokken om zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, vermoedelijk tegen het einde van de maand februari of half maart aanstaande van hier vertrekken het snel zeilend gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. B. Barends, varende een bekwame scheepsdokter en van de vereiste gemakken tot de overvoer van passagiers voorzien. Families of bijzondere personen, van deze gelegenheid tot de overtocht naar Java gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 januari. Het getal van de in het verleden jaar de Sont doorgevaren schepen was 17.332, dus 2.387 meer dan in 1843. Onder dezelven waren 1.263 Nederlandse, zijnde 46 meer dan in laatstgenoemd jaar. — Het totaal overtreft dat van alle vroegere jaren, hoezeer de opbrengst van de tol niet in evenredigheid groter is geweest, hetgeen daaraan wordt toegeschreven, dat een groot aantal schepen in ballast doorvoeren en vele vooral
onder Noorse vlag, van geringe inhoud waren.


Datum: 28 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een in executoriaal beslag genomen schip.
Op maandag de 24e februari 1845, des voormiddags ten elf ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, worden verkocht het na te melden schip, te weten een kofschip met deszelfs toebehoren, genaamd HENDERIKA, gemeten op 61 tonnen, gevoerd wordende door en toebehorende aan Pieter Eerkes Bossenga, liggende te Amsterdam in het Oosterdok aan de Kalkmarktsluis. Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van de heren Sytses Calkema, negociant, wonende op het Hoogezand, Roelf Bartels van Leggelo, negociant, wonende te Foxham onder Kolham, en Wijnandus Geerts Bodewes, scheepsbouwer, wonende te Martenshoek onder Kropswolde, allen ten deze woonplaats gekozen hebbende ten kantore van François Theodore Lublink, procureur te Amsterdam en als zodanig door voornoemde executanten gesteld om de executoriale verkoop van het voormelde schip te vervolgen uit krachte van de in executoriale vorm uitgegeven grosse ener acte van koop en geldlening tussen de executanten en voormelde schipper op de 2e september 1841 ten overstaan van Mr. Johan Rengers Hora Siccama, openbaar notaris, residerende op het Hoogezand, ten einde betaling te erlangen: 1e van een somma van NLG 3.450 voor de hoofdsom, en 2e van een somma van NLG 724,50 voor renten, behalve de verder verschuldigde interessen en kosten en ten laste van voornoemde Pieter Eerkes Bossenga, schipper te Veendam. Het voormelde schip wordt door de executanten ingezet op een somma van NLG 500, welke inzet de plaats vervangt van het eerste opbod.
Amsterdam, 25 januari 1845, F.Th. Lublink, procureur.
(opm: de kof werd verkocht, zie AC 260245, nieuwe naam ANNEGINA, kapt. J.J. Joosten; zie echter ook AC 041145)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Aangaande het schip PAULINA, kapt. Brouwer, te Samarang lek binnengelopen, wordt van daar gemeld, dat hetzelve aldaar de lading had gelost en naar Sourabaija zoude verzeilen om de bekomen schade te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Volgens brief van kapt. Kerkhoven, voerende het schip DOGGERSBANK, van Batavia naar herwaarts, in dato Rio de Janeiro 14 december, was hij aldaar de 9e dito na een reis van 81 dagen met verlies van de fokkemast binnengelopen, hebbende de 20e oktober op de hoogte van het Kaapse Rif een zware storm doorgestaan en te vergeefs getracht de Kaap de Goede Hoop te bereiken. Het schip behoefde niet te lossen en zoude binnen drie weken gereed zijn. Overigens was alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. De Nederlandse stoomboot VESUVIUS zou, na haar machinerieën hersteld te hebben, de 24e van Falmouth naar Batavia vertrekken.
Terwijl zij voor Falmouth lag, is zij in de gelegenheid geweest de Nederlandse galjoot (opm: kof) WILLEM CORNELIS, van Amsterdam en laatst van Alicante, bij het uitzeilen naar Rotterdam, een gewichtige dienst te bewijzen. Genoemde galjoot was bij hevige ZZW wind tegen de rotsen aangedreven en vruchteloos was een tijd lang de hulp van de boten en manschappen van de VESUVIUS; haar roer sloeg stuk en zij kreeg een lek, zodat er weinig of geen hoop op haar behoud meer bestond. Een windvlaag wierp haar echter van de rotsen af, en nu kwam de stoomboot VESUVIUS zelve op, nam het wrakke vaartuig spoedig op sleeptouw en haalde het in een uur tijds in de binnenhaven. Dit is een nieuw voorbeeld, zegt de Times, van de grote hulp, welke door stoomkracht kan toegebracht worden onder zulke gevaarlijke omstandigheden en waarin zeilschepen weinig of geen bijstand kunnen bieden, terwijl het kapt. Tulleken van de VESUVIUS, zeer aangenaam moet zijn geweest, dat zijn toevallig bezoek van deze haven hem in staat gesteld heeft om zo ter rechter tijd een schip van zijn eigen natie te behouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door Zr.Ms. brik de POSTILLON, onder bevel van de luitenant ter zee van de 1ste klasse J.R. Cambier, zijn, gedurende een tocht van Makassar naar Boeton, op 17 augustus jl. op het zuideinde van gemeld eiland, drie grote en drie kleine roversprauwen ontmoet en vervolgd; deze prauwen, welke opgepropt met mensen waren, en van welke de grootste ten minste dertig en de kleinere twintig à zestien riemen voerden, zijn, na gedurende vrij geruime tijd door het geschut van Zr.Ms. brik te zijn begroet geworden, ten laatste door windstilte begunstigd aan de hen vervolgde oorlogsbrik ontkomen, doch niet dan na door haar geschut veel te hebben geleden, zoals bleek uit de verwarring welke dikwerf aan boord van de roversvaartuigen ontstond, uit het onregelmatig roeien van de rovers, en het meermalen over boord werpen van lijken, hetwelk ook later genoegzaam is bevestigd geworden door het van de Sultan van Boeton ontvangen bericht, volgens hetwelk de rovers een hunner grote prauwen in zinkende staat verlaten hadden, welke later door inboorlingen van Boeton opgevist en verbrand was geworden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 januari. Binnengekomen de 25e dezer, MARIA LOUISA, kapt. Geelvink, van Newcastle naar Emden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snel zeilend kofschip DE VRIENDSCHAP, groot 60 roggelasten, met zijn volledige inventaris, bevaren door kapitein H.J. Tiddens, liggende in de Zuiderhaven te Groningen.
Te bevragen bij de heren Hesselink en Cardinaal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De griffier P. Visser, te Hindelopen, zal, als daartoe gecommitteerd, op dinsdag 4 februari e.k., des voormiddags ten 10 ure, te Stavoren, publiek, tegen gereed geld, presenteren te verkopen: Het wrak of hol van het onlangs gestrande everschip TWEE GEBROEDERS, bevaren door kapitein J. Schröder (opm: buitenlander), liggende thans binnen de zeesluis te Stavoren; mitsgaders de daarvan geborgen inventaris, waartoe hoofdzakelijk behoren: 2 gekapte masten en verder rondhout; diverse zeilen; 3 ankers; 1 ankertouw en dito ketting; want, stag en ander touwwerk; een boot met deszelfs vleet, enz.


Datum: 29 januari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 januari. Het schip NIJVERDAL, kapt. H.J. Schippers, van Hull naar Zwolle, is volgens brief van het Nieuwe Diep van de 27e dezer de vorige avond in het Schulpengat bij de uiterton wegens het uitschieten van de wind en doorgaan van het anker gestrand, doch de equipage gered. Het schip zit hoog tegen het duin en schijnt weinig geleden te hebben, zodat men hoopte hetzelve af te kunnen brengen. De lading zal geborgen worden.
(opm: het schip blijft in de vaart)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Justitia. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Soerabaija hebben verleend het eerste default tegen allen die zouden vermenen recht te hebben op drie stukken ijzer geschut, een metalen scheepsklok, twee sloepen, twee sloepsmasten, drie sloepszeilen en een stuk kettingkabel, dewelke op het Poelo Soekon aan het verongelukte schip CHANDELIE, gevoerd door de Arabier Sech Mochamat bin Osman achterhaald en te Potta op de Noordkust van Mangang aangebracht, en op diverse wapens, een sloep met roer en 12 riemen, een sloepsmast, een sloepszeil, 93 pielaar Spaanse matten (opm: zilveren munten) te Potta aangebracht door schipbreukelingen van de op Jakat Bessie gestrande brik GAGLE, gevoerd door wijlen de Europese gezagvoerder Chocolaad, achterhaald, waarvan de eigenaren onbekend zijn, zo dagvaard ik, C.F. Damwijk, deurwaarder, rechthebbenden op deze goederen om op de 26e februari 1845 voor genoemde Raad te verschijnen ten einde hun recht te institueren.
Soerabaija, 20 januari 1845 (opm: sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 januari. Alhier zijn heden aangekomen de Nederlandse bark MAASNYMPH, kapt. J.J. Muntendam, de 6e oktober vertrokken van Rotterdam, en de dito dito MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, met een passagier benevens 25 passagiers van het gestrande Engelse schip INGLIS van Anjer, de 14e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 30 januari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de lang gevreesde smartelijke tijding dat te Batavia, op de 12de oktober 1844, in de ouderdom van ruim 52 jaren overleden is mijn hartelijk geliefde echtgenoot Marcus Marcussen, gezagvoerder van het fregatschip VAN GALEN; mij nalatende negen kinderen, waarvan twee nog te jong zijn hun onherstelbaar verlies te beseffen.
Amsterdam, 25 januari 1845, W.B. Berkenfelder, Wed. M. Marcussen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de heer Jan Remkes, zich ook getekend hebbende Jan Jans Remkes. in leven koopvaardijkapitein (opm: overleden Amsterdam 18 december 1844), hebbende gewoond binnen deze stad (opm: Amsterdam), op de Oude Schans tussen de tweede Batavierdwarsstraat en Oostersche Kade, No. 73, en aldaar op de 18de december 1844 overleden, worden verzocht daarvan voor of op 1 februari e.k., schriftelijke aangifte te doen ten kantore van de notarissen Van Varick en Tall, op de Oude Schans bij de Dijkstraat No. 4, alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 januari. Naar men verneemt, is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor deze stad bevracht het barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van Batavia, van 23 oktober was het fregatschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, op 20 oktober van Batavia naar Dordrecht vertrokken.


Datum: 31 januari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 30 september. Het schip PAULINE, kapt. J.J. Brouwer, vertrok van hier naar Batavia op de 22e dezer, des avonds, en raakte des nachts tegen de blinde klip van Korowelang, liggende omtrent zes uren gaans langs het strand van Samarang; het schip heeft een lek bekomen en is na de gehele nacht noodschoten gedaan te hebben, des anderdag s’morgens al hier weer ter rede gekomen. Het schip is beladen met koffie en suiker en moet geheel lossen om te repareren en zal ten dien einde na de lading gelost te hebben, naar Soerabaja moeten verzeilen; de lading, welke tot dusverre gelost is, is nog geheel onbeschadigd bevonden en men heeft reden om te hopen, dat de gehele lading onbeschadigd zal zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop van de maand februari van Amsterdam vertrekken: Het gekoperd fregatschip PALEMBANG, gevoerd door kapitein B.M. Corbière, bijzonder
goed voor passagiers ingericht en varende een bekwame scheepsdokter. Families of bijzondere personen van deze gelegenheid voor de overvoer naar Java gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman enSchuurman, Heerengracht over de Bergstraat. te Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Te St. Petersburg overwinteren de schepen MARIA AGNES, kapt. De Weerd; PIETER HENDRIK, kapt. Meijer en GESINA, kapt. De Boer, en te Kroonstad de schepen DE JONGE KLAAS, kapt. Schaap; CATHARINA, kapt. Vaalman en ROELF GIEZEN JR., kapt. Hazewinkel.


Datum: 01 februari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 29 januari. Naar men verneemt zijn in het verlopen jaar te Delfzijl binnengekomen 508 schepen, waaronder 322 Nederlandse en zijn van daar uitgezeild 443, waaronder 277 Nederlandse; het aantal van de binnengekomene bedroeg 42 minder dan
in het jaar 1843; dat van de uitgezeilden 27 minder dan in 1843.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Itzen, van Grangemouth, met ruw ijzer en CLAZINA THEODORA, kapt. P. Tijn, van Marcellen, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn, voor de maand februari, bevracht de volgende bodems:
Voor Rotterdam: de schepen PIETER CORNELISZOON HOOFT, kapt. D.H. de Boer; LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Cleve; RHOON EN PENDRECHT, kapt. F. Fokkens en MARIE JULIE, kapt. P.E. Marker.
Voor Amsterdam: de schepen ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot; LUCIA MARIA, kapt. B. Barends; ADOLPH VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt; WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg; AERT VAN NES, kapt. J. Noback; PALEMBANG, kapt. B.M. Corbière; CATHARINA JOHANNA, kapt. J.N. Schneebeke en GEZINA, kapt. P. Burggraaff.
Voor Dordrecht: het schip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften.
Voor Middelburg: het schip de ROOMPOT, kapt. S. van Delden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het snelzeilend nieuw gekoperd en kopervast barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, om op 18 februari aanstaande te vertrekken. Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. Alhier zijn aangekomen de 28e januari het Nederlandse schip ANNA EN ELISE, kapt. E.J. Drent, de 23e oktober vertrokken van Amsterdam en de dito bark TIMOR, kapt. C.M. Borghorst, de 31e augustus vertrokken van Dordrecht. Heden is alhier aangekomen de dito brik JOHANNA, kapt. H. Poort, met een passagier, de 24e oktober vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

01 februari 1845
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens
 

Elseneur, 23 januari. Kapt. De Boer, HOOP EN VERWACHTING, van Riga binnengekomen, was iets door het ijs beschadigd, men zou de schade zonder lossen repareren

 


Datum: 04 februari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia om op de 20e dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen: Het snelzeilend gekoperde en kopervast Nederlandse fregatschip PIETER CORNELISZOON HOOFT, kapt. D.H. de Boer, hebbende zeer ruime, fraaie en goede inrichting voor passagiers en voerende een bekwaam en geëxamineerd scheepsdoctor.
Adres bij de cargadoors A. Prins & Co. en De Groot, Roelants & Co. te Schiedam, alsmede bij de cargadoors C. Cornelder en Zn. te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping, op donderdag 6 dezer, s’ avonds om 6 ure, aan het Nieuwe Diep, van enige balen of vaten katoenen garens, door zeewater beschadigd, uit het gestrande schip NIJVERDAL, kapt. Schippers, gedestineerd van Hull naar Zwolle, aldaar gestrand op de 26ste januari jl. Ingevalle van reflectie, verzoeke franco brieven aan het kantoor van Zur Muhlen & Taylor, te Nieuwe Diep.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip MARGARETHA, kapt. K.J. Scholtens, van Riga naar Lübeck, met nog zeven andere schepen, ingeijsd (opm: door het ijs naar binnen getrokken) en te Lübeck voor de stad gearriveerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip EMELIA EN HELENA, kapt. Weijdeman, van Newport naar Havana, is te Falmouth lek met gescheurde zeilen en schade aan het roer binnengelopen, hebbende de 19e januari op 46° NB 11° WL een stortzee over gehad.


Datum: 05 februari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 februari. Een lichter, beladen met 1.200 balen koffie uit het schip de WALVISCH, kapt. T. Schut, van Batavia naar Amsterdam, is de 2e dezer in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij Schoorldam van het ijs doorsneden en gezonken.


Datum: 07 februari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om de 15e dezer te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het snelzeilend tweedeks gekoperd barkschip EENDRAGT, kapt. H.H. Deuling, voerende een bekwame scheeps-doctor, en met uitmuntende Inrichtingen voor passagiers voorzien.
Adres voor passagiers en goederen bij de heren Van Ulphen en Ruijs en Ch. Cornelder en Zn. te Rotterdam, en bij De Groot Roelants en Co. of A. Prins en Co. te Schiedam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

’s-Gravenhage, 3 februari. Al de pinken, welke deze winter van Scheveningen met goederen naar Engeland en Frankrijk zijn bevracht, zijn thans behouden teruggekeerd. Men roemt de wijze, waarop de vrachten zijn afgezonden en aangebracht. Ook wordt met lof gewaagd van de goede orde, welke zo bij dag als bij nacht bij het aankomen en vertrekken van de stoomboten heeft geheerst. De reizigers waren daarover uiterst tevreden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal, ten verzoeke van de heer D. Tiktak te Nieuwe Pekela, ten huize van H. Pijbes, op dinsdag de 18e dezer, ’s avonds te 6 uren, publiek te koop presenteren het welbevaren kofschip GERBERDINA (opm: bouwjaar 1830), thans liggende te Amsterdam, groot plm. 60 roggelasten, met deszelfs staand en lopend want, zeilen ankers en verdere inventaris, alles zo als het bevaren is geweest door kapt. H.A. Oldenburger van Nieuwe Pekela. (opm: nieuwe naam LAMMECHIENA, kapt. J.D. Greven)


Datum: 08 februari 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 februari. Gisteren zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip DYONISIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot, met vijf passagiers, de 24e oktober vertrokken van Amsterdam, de dito bark PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, de 24e september vertrokken van dito, het dito schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema, met enige passagiers, de 23e oktober vertrokken van dito, en de dito bark MERCATOR, kapt. M. Korteland, de 31e dito vertrokken van Rotterdam. Heden is alhier aangekomen het dito schip JAPAN, kapt. W. van der Zee, met een passagier, de 29e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 11 februari 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de 1e dezer werd op het etablissement te Fijenoord van stapel gelaten de grootste stoomsleper, welke voor de Middel- en Boven-Rijn is gebouwd. Met de bouw van dit schip, lang 54, en breed 10 Nederlandse ellen, is in de maand oktober ll. begonnen, en de stoomwerktuigen, bestemd om 300 paardenkracht op te leveren, zijn reeds ver genoeg gevorderd, om met de opstelling daarvan een begin te kunnen maken. Dit stoomschip is bestemd om de schepen met steenkolen de Rijn op te slepen; men verwacht, dat dit met minder kosten kan geschieden, dan zulks door paarden kan gedaan worden. Mocht zulks zich bevestigen, zo zullen ook de gewone houten Rijnschepen voordeel vinden, om zich door stoomslepers de Rijn op te laten slepen. Met dit doel is de ketel van deze stoomsleper ingericht, om daarin gewoon roergruis (opm: gruis uit de mijnen van de Ruhr) te kunnen branden, in plaats van de zo kostbare grove steenkolen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij het eiland Rügen is de mast van een ogenschijnlijk gezonken kofschip gezien, vermoedelijk afkomstig van het schip NEWCASTLE, kapt. Boll, van Rügenwalde naar Glückstadt; zijnde er nog aldaar aangedreven het dek van een kofschip, benevens spoorhout kajuitsdeuren en een naambord, waarop NEWCASTLE. (opm: zie AC 100145)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip ZWAANTINA, kapt. Bakker, heeft te Cuxhaven een lading tabak voor Bremen ingenomen en is gereed de reis aan te nemen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, ten verzoeke van Jan C. Stenger te Farmsum, ten huize van de kastelein P.J. Vos te Delfzijl, op vrijdag de 21e februari 1845, des
avonds te 6 uren, publiek te koop presenteren een tjalkschip, genoemd MAGRIETTA (opm: binnenvaarder), thans liggende te Delfzijl, groot 47 tonnen, met deszelfs staand en lopend want en verder volledige inventaris, zeer geschikt om aan de Dijk te varen, alsmede om schil (opm: schelpen) te beugelen. Intussen uit de hand te koop, en Informaties te bekomen bij de eigenaar J.C. Stenger en de ondergetekende notaris, alwaar almede de inventaris ter lezing ligt.
Mr. H.J. Offerhaus

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee beste scheeps-timmerknechten hun werk wel verstaande en bekwaam om als meesterknecht te ageren, kunnen werk bekomen bij A.K. Veldstra, scheeps-timmerbaas te Stavoren.


Datum: 12 februari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van de schepen, geveild 11 februari 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
Het gekoperd fregatschip JAVA, kapt. Hagers, NLG 12.000, in trekgeld NLG 1.200.
Koper B.D. Bosscher (opm: makelaar; nieuwe naam ZUIDPOOL, kapt. A.F. Bruins; zie o.a. AC 150145).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 februari. Volgens brief van kapt. Klein, voerende het schip POLLUX, van Batavia naar China, in dato Whampoa 8 november, was hij 31 oktober aldaar in goede staat gearriveerd. Nog rapporteert kapt. Klein dat in het begin van die maand in zeer ontramponeerde staat te Macao was binnengelopen het schip VASCO DA GAMA, kapt. W.E. Bergner, van Batavia naar China; uit hoofde van verre afstand en ongeregelde briefwisseling wist hij echter geen bijzonderheden. (opm: het fregat, bouwjaar 1824, werd in Macao afgekeurd en verkocht; zie AC 150245 en 270254)
Het schip PLANCIUS, kapt. Rotgans, zou volgens brief van de kaptein, in dato Whampoa 4 november, de volgende dag herwaarts vertrekken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip MIDDELBURG, kapt. M. Rooderkerk, de 9e oktober vertrokken van Middelburg.


Datum: 13 februari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 februari. Het heeft sommigen een weinig bevreemd, dat de Amsterdamse beurs, welke anders zo menigmaal heeft getoond, dat zij voor geen grote ondernemingen terugdeinst, wanneer door eendrachtig samenwerken de handel beschermd en bevorderd kan worden, niet reeds dadelijk na het invallen van de strenge vorst in de maand
december ll. maatregelen heeft beraamd om het Noord-Hollandsche Kanaal voor de scheepvaart open te houden. Men mag toch stellen, dat hiervan, niet alleen groot voordeel te wachten zou zijn, maar dat het onderhouden van vrije gemeenschap met onze zeegaten een noodzakelijkheid was. Ofschoon de vorst sedert even plotseling door dooi was vervangen, bleef het Noord-Hollandsche Kanaal toch nog voortdurend met ijs bezet. Intussen waren langzamerhand een menigte kostbare bodems uit Oost en West in Den Helder binnengekomen en langzamerhand had zich de haven van het Nieuwe Diep zodanig opgevuld, dat de schepen ten nauwste bijeen geklemd en schier met rondhouten en touwen in elkander verward lagen. Miljoenen schattten lagen aldus opeen gepakt, en hoe groot een gevaar voor kooplieden, reders en assuradeurs daaruit moest ontstaan, ingeval er brand uitbarstte of enig ander onverwacht voorval gebeurde, laat zich gemakkelijk gissen. Hoe gevaarlijk het ijs zelf voor schepen is, dit is nog dezer dagen gebleken, daar twee lichters met koffie beladen door het ijs doorsneden en gezonken zijn, waardoor misschien NLG 40.000 à NLG 50.000 waarde zijn verloren gegaan.
Met genoegen zal men vernemen, dat een ondernemend particulier, het nut en de noodzakelijkheid een door-ijzing beseffende, de zaak ter harte heeft genomen. De heer L. Goedkoop heeft, na bekomen machtiging van de Minister van Binnenl. Zaken, voor eigen
rekening de opening van het kanaal ondernomen, met voorwaarde, dat elk schip, hetwelk daarvan, zo lang er nog ijs in het water ligt, gebruik zal maken, hem een geringe vergoeding (wij menen van 30 cents per ton) zal betalen. Deze onderneming, waarvan thans bij de op nieuw ingevallen koude de behoefte nog dringender is geworden, is met de beste uitslag bekroond, met dat gevolg, dat er thans een vloot van ongeveer honderdzestig tot
honderdtachtig zware schepen in aantocht is en heden of morgen voor de stad zal komen. Ook in een ander opzicht mag men zich over deze onderneming verheugen, daar zij bij de vele behoeften en de schrale verdiensten des winters aan menige arbeider werk en loon heeft verschaft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het bomschip WATERLOO, schipper W. Bal, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres bij P. Varkevisser.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De 6e oktober 1820 is van Hellevoetsluis, komende van Rotterdam, naar Suriname vertrokken het schip ZEEMEEUW, kapt. Hendrik van Duijn. Indien iemand van dit schip of van de equipage enig narigt (opm: naricht, oude uitdrukking voor bericht) weet te geven (zijnde sedert niets van hetzelve vernomen) zo wordt deze ten vriendelijkst uitgenodigd de goedheid te willen hebben, in het belang ener onvermogende familie daarvan opgaaf te doen ten kantore van de heren D.H. Taaks & Schuymer, op de Rozengracht te Amsterdam. (opm: zie RC 280920; schoener, in 1814 in Antwerpen bij veiling van de Marine aangekocht als KREKEL, zie DC 291014)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 februari. Maandagavond is te Amsterdam in publieke veiling het barkschip JAVA, laatst gevoerd door kapt. H. Hagers, gekocht voor NLG 14.500 door de heren Gebroeders Roelfs, om, naar men verneemt, uitgerust te worden voor de Zuidzeevisserij.


Datum: 14 februari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip JONGE BART, schipper C. Pronk. Adres bij P.A. van Es of Ph. van Ommeren, cargadoors.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, lang 14 el 16 duim, wijd 3 el 3 palm, hol naar rato; bij P.W. Boorsma, scheeps-timmerbaas te Oostermeer.


Datum: 15 februari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Aangaande het schip VASCO DA GAMA, kapt. Bergner, van Batavia naar China, met schade te Macao binnengelopen, wordt, volgens brief van de kapitein in dato 1 november, het volgende gemeld. Op 17 september van Batavia vertrokken zijnde bevond zich kapt. Bergner de 18e oktober reeds 200 mijl noord-noord-oost van Macao en hoopte de volgende dag aldaar te zullen arriveren, toen in die nacht en stijve koelte uit het noord-oosten en noordoost ten oosten afkwam, toenemende tot stormweer, met een hoge zee, hetgeen gedurende de drie volgende dagen aanhield, waardoor het schip en tuig zeer veel te lijden hadden en hij aanmerkelijk werd teruggestormd. Het weer toen enigszins bedarende, kruiste hij wederom om de oost op de 25e dito op 19º56’ NB en 114º22’ OL als wanneer zij opnieuw door een tyfoon werden overvallen, welke het gehele kompas rond liep. Door de verschrikkelijk hoge, verbolgen, door elkander lopende zee werd het schip en tuig zwaar geteisterd en kreeg toen enige stortzeeën over, welke de gehele verschansing verbrijzelden en het schip zodanig lek werd, dat zij genoodzaakt waren gestadig te pompen, in welke staat men de 31e oktober te Macao binnenkwam. De equipage had door de aanhoudende vermoeienissen veel geleden. (opm: zie AC 120245 en 270245)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 februari. Aangaande het schip DE NIJVERHEID, kapt. Bakker, van Edam naar Bordeaux, wordt volgens brief van Texel van 12 dezer, nog gemeld, dat hetzelve de vorige nacht met een Marker visschuit bij zich, beoosten het Oude Schild was gestrand; het schip zat zeer gevaarlijk in het ijs, doch de wind de volgende dag bedarende en 's avonds naar het NW lopende, geraakte het ijs in beweging, waarna hetzelve 's nachts weer in vlot water, en door het Wester- of zogenaamd Duinkersgat, in zee kwam.
De Marker schuit, welke hedenmorgen tegen de rug van de Balg in het ijs bezet lag, is nog hedenavond door 10 Texelse zeelieden alhier in de haven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het schip KLEINKINDEREN, kapt. Sakes, van Bordeaux naar Amsterdam, aldaar gereed liggende, is, volgens brief van Bordeaux van 7 dezer, op de rivier aangezeild en heeft daardoor een anker, kabel, enz. verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op donderdag de 27ste februari, ten huize van de kastelein
A.A. Schuring, te Oude Pekel A, ten overstaan van de notaris W.H. Viëtor te Winschoten, van een extra welbezeild kofschip, genaamd HENDRIKA, met zijn volledige inventaris, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapitein H.E. de Grooth, onder directie van de heren Kranenborg en Zoonen te Amsterdam, en liggende te Amsterdam, aan de werf Het Schaap. Volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, 50 duimen; wijd 4 ellen, 22 duimen; hol 2 ellen, 33 duimen; en alzo gemeten op 94 tonnen of 50 lasten.
Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heer J. Kranenborg, te Oude Pekela.
B. Haitzema Viëtor, Notaris
(opm: koper kapt. J.A. Schuring, nieuwe naam PIETERNELLA)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping door Van Geluk en Mak van Waay, Houders van publieke verkopingen te Dordrecht, van het hol, van het Rijnschip, genaamd de JONGE FRANCISCUS, laatst gevoerd door schipper Herman Holtz, groot 4.245 centenaars, thans liggende in de Wollewevershaven te Dordrecht.
Alsmede deszelfs inventaris, bestaande in: het rondhout, grote en bezaanmast, staande en lopend want, zwaarden, ankers, paardenlijnen, zeilen, aken, benevens meerdere en andere scheepsbehoeften, zodanig als dezelve bij kavelingen zullen worden verkocht en te bezichtigen zijn daags voor en op de verkoopdag, in en op het voorschreven schip, liggende in de Wollewevershaven, te Dordrecht.
Al hetwelk zal worden verkocht om contant geld, op vrijdag 21 februari 1845, des voormiddags ten elf ure precies, in het Logement “Het Wapen van Holland”, bij P.J. de Ridder, aan het Groothoofd te Dordrecht.
Nadere inlichting te bekomen bij de schipper aan boord of bij genoemde houders voor publieke verkopingen in het Verkooplokaal, in de Vischstraat, te Dordrecht, alwaar de inventaris, zodanig als dezelve bij kavelingen zullen worden verkocht, 4 dagen voor de verkoop ter inzage zal liggen.


Datum: 16 februari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het schip de STAD GOOR, kapt. Bakker, van hier naar Hull, is, na tot op de hoogte van Urk geweest en in het ijs bezet geraakt te zijn, alhier teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Strangford, 10 februari. Laatstleden zaterdag nacht (opm: 8 februari), of liever in de morgen van gisteren is het Nederlandse schip HOPENDE HERSTELLING, kapt. Smit (opm: kof, bouwjaar 1844; kapt. Wolter Wolters Smit), van Rotterdam naar Belfast, beladen met vlas, granen en genever, op de North Rock, dicht bij de South Rock Leith gestrand en geheel aan stukken geslagen, De equipage heeft zich in een boot, welke van de kust gezonden was, gered. (opm: zie ook GRC 210245)


Datum: 17 februari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia vertrekt in de loop dezer maand van Amsterdam, het gekoperd fregatschip GEZINA, gevoerd bij kapitein P. Burggraaff en varende een bekwame scheeps- doctor. Families of bijzondere personen van deszelfs ruime en goed ingerichte kajuit voor de overvoer naar Java gebruik wensende te maken gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.


Datum: 18 februari 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 februari. Heden nacht is er een Engelse schoener op Scheelhoek geraakt, de naam onbekend, heeft ijssloepen bij zich tot assistentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De verkoping van het Rijnschip de JONGE FRANCISCUS, van Geluk en Mak van Waay op 21 februari 1845, is uitgesteld tot vrijdag 14 maart aanstaande.


Datum: 19 februari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Volgens brief van kapt. Post, voerende het schip FOSKA HELENA, in dato New York, 17 januari, was hij in de nacht van 13 op 14 dito door verleiding van stroom op een bank vervallen doch na een half uur zwaar gestoten te hebben, weer in vlot water gekomen. Het schip was lek en zou na ontlossing moeten repareren. De lading zou denkelijk niet of weinig beschadigd zijn.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van schepen, geveild 17 februari in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het gekoperd brikschip CAROLINA EN JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. J.J. Remkes, NLG 7.500, in trekgeld NLG 300. Koper A. van der Sluis (opm: een makelaar voor rederij C. de Graaf, Amsterdam; het schip werd herdoopt in PALLAS onder kapt. J.C. Radeloff).
- 1/16e Aandeel in het fregatschip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, NLG 3.000, in trekgeld NLG 900. Koper D. Beth.
- 1/16e Aandeel in het kofschip JOHANNA, kapt. De Jonge, NLG 400, in trekgeld NLG 300. Koper D. Beth.
- 1/8e Aandeel in het kofschip de WELVAART, kapt. R. Feninga, NLG 260, in trekgeld NLG 90. Koper J. Corver.
- 1/32 Aandeel in het kofschip de EENDRAGT, kapt. Hobma, NLG 140, in trekgeld NLG 40. Koper J. Corver.
- 1/32e Aandeel in het kofschip REINA, kapt. H.S. Vos, NLG 40, in trekgeld NLG 80.
Koper D. Beth.
- 2/60e Aandeel in het kofschip DE BEURS VAN SCHIEDAM, kapt. H. Zeven, NLG 350, in trekgeld NLG 10. Koper D.F. Stieven.
- 1/30e Aandeel in het kofschip COURIER, kapt. Poppens, NLG 300, in trekgeld NLG 10. Koper P. Blom.


Datum: 20 februari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Valéry sur Somme, 16 februari. Het schip GRYPHIA, kapt. Koop (opm: buiternlander), is in de nacht van de 13e op de 14e dezer bij St. Quentin gestrand en verbrijzeld, doch de equipage gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het bomschip WATERLOO, schipper W. Bal, vertrekt vrijdag morgen de 21e dezer. Adres bij P. Varkevisser aldaar, en H. Varkevisser te Rotterdam, Leuvehaven C.373

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 15e maart 1845, des namiddags ten 12 ure, zullen de makelaars O.J. van Wageningen, E. Boonen, H. Vriesendorp, J.P. Boonen, E. Mauritz en A.C. van Wageningen Jr, te Dordrecht, als daartoe last hebbende van hunne principalen, publiek bij opbod en afslag verkopen in het Nederlandsch Koffijhuis bij J. Zahn te Dordrecht het extra ordinair welbezeild Nederlands barkschip DE ZWAAN, gevoerd door kapt. C.J. van Driesten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, verdere gereedschappen en behoeften, zo als hetzelve schip thans te Dordrecht aan de werf van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen is liggende.
Nadere onderrichting te bekomen bij de heer A.N. Bouvy en de gezamenlijke cargadoors te Dordrecht, of bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 februari. De schoener, gisteren op Scheelhoek geraakt, is gebleken te zijn genaamd KING OF THE FOREST, gevoerd door kapt. J. Beynon, en van Cardiff naar Schiedam bestemd; zij is met hulp van ijssloepen af en in het kanaal gebracht.


Datum: 21 februari 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 februari. Heden voormiddag verliet Zr.Ms. fregat CERES, gekommandeerd door de kapitein ter zee Enslie, aan welks boord zich bevindt de heer schout bij nacht Van den Bosch, onder het doen van salutschoten, de rede van deze stad, gesleept door Zr.Ms. stoomboot CERBERUS, luit. ter zee 1ste klasse May; genoemd fregat zal de reis naar Java voortzetten, zullende de schout bij nacht Van den Bosch aldaar het bevel over Zr.Ms. zeemacht aanvaarden. Betrekkelijk de bestemming van Zr.Ms. fregat DE RIJN alhier, in 's Rijks dok liggende, is nog niets met zekerheid bekend.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt uit Strangford, d.d. 12 februari: Het schip HOPENDE HERSTELLING, kapt. Smit, van Rotterdam naar Belfast, alhier in de nabijheid gestrand (opm: zie NRC 160245), zal morgen publiek worden verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw scheepshol, lang 14 el 24 duim, wijd 3 el 38 duim, hol na rato, bij de scheeps-timmerbaas B.H. van der Kolk te Wartena.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel bezeild hektjalkschip, groot 60 ton, met al deszelfs toebehoren; te bevragen bij W.J. Schoonhoven te Harlingen.


Datum: 22 februari 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Nederlandse oorlogsstoomboot VESUVIUS, luit. Tulleken, van Hellevoetsluis naar Batavia, laatst van Dartmouth, is op 15 februari te Plymouth binnengelopen om te repareren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark ALETTA., kapt. P.IJ. Jobs, de 3e februari vertrokken van Macao.


Datum: 25 februari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 22 februari. Gearriveerd: EGMOND (opm: bark, zie AH 260245), kapt. G.W. Kernkamp, van Suriname vertrokken 22 december.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip NIJVERDAL, kapt. Schippers, van Hull naar Zwolle, bij de uiterton van het Schulpegat gestrand, is, volgens brief van het Nieuwe Diep, van de 17e febr., weer af- en aldaar binnengebracht. Van de lading was slechts een klein gedeelte beschadigd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Aangaande het schip NAGASAKI, kapt. Bunnemeijer, van Batavia naar Rotterdam, te Mauritius binnengelopen, wordt volgens brief van daar van 26 november gemeld, dat hetzelve wegens enige lekkage, een gedeelte van de lading koffie, bijna onbeschadigd, had moeten lossen, hetzelve was echter weer bezig met innemen derzelve, en zou tegen de 5 of 6 december de reis weer aannemen.


Datum: 26 februari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het bomschip JONGE PIETER, schipper J. van der Zwan. Adres bij P. Varkevisser aldaar en bij M. Varkevisser, cargadoor te Rotterdam, Leuvehaven C.373.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der schepen. Geveild op 24 februari 1845 op het Paleis van Justitie het executoriaal in beslag genomen kofschip HENDRIKA, kapt. P.E. Bossinga: NLG 3.000, gemijnd NLG 1.000. Koper F.T. Lublink (opm: zie AC 280145)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten. Amsterdam. Suriname, EGMOND, kapt. G.W. Kernkamp: 386 v. suiker, 1 partij oud koper en tin, Thym Rothuys en Co.; 50 v. suiker, Broen en Co.; 35 v. suiker, P. Wachter en zoon, te Rotterdam; 37 b. katoen, 1 partij kwassiehout, order. (opm: dit was de laatste lading van de bark met bouwjaar < 1809 en mogelijk 1800; op 11 juli 1845 werd de zeebrief van de EGMOND geretourneerd onder vermelding ‘schip wordt gesloopt’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te West Terschelling, op het eiland Terschelling op woensdag 5 maart 1845 namiddag te 1 uur van het casco of hol, mitsgaders de afgenomen tuigagie, zeilen, eind ketting, boot en verdere scheepszaken, van het op de Haaks gestrand en te Terschelling binnengebrachte Noorse brikschip ANNA CATHARINA, kapt. J. Andersen, van Drammen, ten verzoeke van genoemde kapitein voor rekening zijner principalen en ten overstaan van de notaris J. Reedeker Fz. te Terschelling. Informatie intussen bij de heren H. Stobbe & Liberg scheepscommissionairs aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe het bijzonder is ingericht: Het Nederlands gekoperd snelzeilend barkschip ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, Alhier ligt ter rede het Nederlandse stoomjacht PRINCES VAN ORANJE. (opm: dit lijkt de eerste keer, dat dit schip in de Javasche Courant voorkomt)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Justitia. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Soerabaija hebben verleend het eerste default tegen allen die zouden vermenen recht te hebben op enige goederen, afkomstig van het verongelukte schip de TWEE GEBROEDERS, waarvan de eigenaren onbekend zijn, zo dagvaard ik, C.F. Damwijk, deurwaarder, rechthebbenden op deze goederen om op de 5e maart 1845 voor genoemde Raad te verschijnen ten einde hun recht te institueren.
Soerabaija, 7 februari 1845 (opm: geen verdere gegevens noch gezagvoerder van dit schip vermeld; sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door de Weeskamer, belast met het sequestraat en als zodanig administrerende de insolvente firma Lagnier & Co, zullen op dinsdag de 18e maart 1845 worden verkocht de volgende tot gemelde firma behorende schepen, als CECILE, groot 254 lasten, MERCURY, groot 164 lasten, PERLE, groot 163 lasten, REVENANT, groot 251 lsten, LA LUCILE, groot 84 lasten, zomede 1/3e gedeelte in de bark LOUISA, groot 186 lasten, en voorts het pakhuis gelegen aan de Groote Rivier en het huis en erf gelegen op Molenvliet, beide aan meergemelde firma behorende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. De 22e dezer is alhier aangekomen de Nederlandse bark JEANNETTE, kapt. S. Halfweg, met twee passagiers, de 5e november vertrokken van Rotterdam; heden zijn alhier aangekomen de dito dito DANIEL, kapt. F. Deune, de 9e februari vertrokken van Macao, de dito dito DE AMSTEL, kapt. C. Visman, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 22e november, en de dito dito JAN VAN HOORN, kapt. Bouten, met een passagier, vertrokken van dito de 22e dito.


Datum: 27 februari 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 15 februari. Het schip HENDRIKA, kapt. Behrman, komende van New York, is onder noodmasten en met meer andere schade alhier binnen gelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Rotterdam 25 februari. Wij ontvangen heden het bericht uit Marseille, dat het volkomen bewezen is, dat het schip de VROUW JOHANNA genomen werd 15 mijl van de kust af, met volle zeilen, koers zettende naar zijn bestemming, dat zijn papieren in een volmaakte orde zijn bevonden, en dat men er thans niet meer aan twijfelt, dat de schipper niet alleen met zijn gehele lading zal kunnen vertrekken, maar dat hij volle schadevergoeding zal ontvangen en de hoon, aan de Nederlandse vlag aangedaan, op een schitterende wijze hersteld zal worden. Het is ons een aangename taak op deze wijze de lastering te kunnen logenstraffen, waarmede men zich niet ontzien heeft te pogen de goede naam van Nederlandse zeelieden te bezoedelen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip VASCO DA GAMA, kapt. C.W.E. Bergner, van Batavia naar China, te Macao met schade binnengelopen, is volgens brief van Batavia van 2 december aldaar afgekeurd. (opm: zie AC 120245; het fregat was in 1824 gebouwd en Zuid-Nederlander tot België zich 10/1830 afscheidde; in 1832 omgevlagd naar Noord-Nederland)


Datum: 28 februari 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij Gerechtelijke Uitwinning.
Op dinsdag de 25e maart 1845 des morgens ten elf ure zal ter terechtzitting van de Eerste Kamer der Arrondissements Rechtbank te Amsterdam, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aldaar, aan de meestbiedende of hoogstmijnende worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd WIJKINA, bevaren wordende door de na te noemen geëxecuteerde, liggende in het Rijks-Entrepot-Dok te Amsterdam, groot 92 tonnen of 32 lasten, gebrand met het merk 105-Gron-1840, varende onder Nederlandse vlag en in de Nederlanden thuis behorende, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, zo als hetzelve ter plaatse voormeld is liggende. Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van Jelle Gerrits Berg, scheepsbouwer, wonende te Sappemeer, Roelf Feddes Berg, scheepsbouwer, wonende te Kleinemeer, Jan Douwes Romkes, wonende op het Hoogezand en George Tobias Funt, koopman, wonende te Winschoten, doch hebbende allen derzelver woonplaats gekozen ten kantore van de procureur Mr. Casper Hendrik Kuhn te Amsterdam, geschiedende deze verkoop uit krachte ener in executoriale vorm uitgegeven grosse ener acte de 31e augustus 1840 ten overstaan van de te Sappemeer voornoemd residerende notaris Mr. Christiaan Hartman Busmann aldaar gepasseerd, mitsgaders om betaling te erlangen ener somma van NLG 2.500, uitmakende de hoofdsom in de hiervoren gemelde acte begrepen, met de interessen van dien à zes ten honderd in het jaar, sedert de 31e augustus 1840 tot de dadelijke en algehele voldoening toe, alles onder aftrek van zodanige somma als de geëxecuteerde zal kunnen aantonen daarop in mindering te hebben betaald, en zulks op en jegens Jan van der Veen Bieze, eigenaar van gemeld schip en aan boord van hetzelve woonachtig. De executanten hebben het voormelde schip ter vervanging van het eerste bod verklaard in te zetten op een somma van NLG 500. De verkoop-conditiën zijn neergelegd ter Griffie van gemelde Rechtbank en afschrft derzelve ten kantore van de ondergetekende C.H. Kuhn, procureur. (opm: van mei 1840 tot april 1844 in de binnenvaart geweest, zie ook AC 270345)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 februari. Het schip NEERLANDS KONINGIN, kapt. Boonen (opm: fregat, bouwjaar 1826, kapt. A.J. Boonen), van Batavia naar Rotterdam, is, volgens brief van Rotterdam van de 26e dezer, de 24e op de Banjaard totaal verongelukt, doch de equipage gered, hetzelve zit tot aan het dek onder water en slechts een klein gedeelte (opm: 14 natte balen koffie) van de lading is geborgen. (Volgens later bericht waren 6 man in de branding omgekomen; dit bericht bleek later onjuist, allen zijn gered geworden.) Het schip is totaal verbrijzeld. (opm: zie ook DC 010345, 040345, AH 050345m, DC 130345, GRC 140345 en AH 200345)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen, zal aldaar (bij open water), op de 12e maart 1845, te 3 uren 's namiddags, provisioneel, en 's avonds te 7 uren finaal, in het logement van Teunis Beidschat, in het openbaar veilen:
- Een kof en beurtschip, genoemd de ONDERNEMING, in de beurt van Harlingen op Amsterdam, bevaren door Douwe Martens van der Mey, lang 19 ellen, 75 duimen, wijd 4 ellen, 70 duimen en hol 2 ellen, 24 duimen, groot 139 tonnen, en zulks met rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheeps- en passagiersgoederen, zodanig is liggende bij het Stadshuis te Harlingen.
Nadere inlichtingen te bekomen aan de kantoren van de heren B. Visser & Zoon en van de gemelde notaris aldaar.
- Het extra wel bezeild kofschip, genoemd ANNA MARGARETHA, lang 24 ellen, wijd 4 ellen, 91 duimen, hol 2 ellen 39 duimen, en alzo groot 126 tonnen, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde scheepsgoederen, zodanig wordt bevaren door Matthijs H. Overmeer en is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. (opm: nieuwe naam ONDERNEMING, kapt. R.D. Lovius)
- Het extra wel bezeild en bij uitstek voor de houtvaart geschikte galjootschip, genoemd HARMONIE, lang 26 ellen, 50 duimen, wijd 5 ellen, 2 duimen, hol 3 ellen, 24 duimen, en alzo gemeten op 192 tonnen met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheepsgoederen, zodanig is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. (opm: de scheepsnaam is te algemeen om het schip zonder naam van de kapitein te kunnen identificeren.)
Alle drie schepen terstond vrij te aanvaarden, en omtrent de beide laatste schepen nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de heer Douwe Jans Zeilmaker en bij voormelde notaris.


Datum: 01 maart 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 12 januari. In 1844 zijn alhier binnengekomen 579 schepen, 28 meer dan in het vorige jaar. Onder dit getal waren 89 Amerikaanse. De volgende oorlogsvaartuigen zagen wij in onze haven: de Noord-Amerikaanse korvet PREBLE en Zr.Ms. brikken DE ECHO, DE PIJL, DE LIJNX en DE VENUS, welke laatste naar het vaderland is teruggekeerd. Van de drie gewapende vaartuigen, welke de Dominicaanse Republiek (St. Domingo) thans bezit, bevinden zich er 2 in deze haven. Het scheepsvolk is goed gekleed en wordt wel betaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg 26 februari. Des middags ten 3 ure van 24 dezer strandde op de Banjert het schip NEERLANDS KONINGIN, kapt. H.J. Boonen, komende van Batavia en bestemd voor Rotterdam. In de nacht tussen de 24 en 25 landde onder Domburg, op de hofstede bewoond door de landman C. Wisse, een barkas met de kapitein en 21 man van de equipage, welke, na door gemelde landman enige verversing te zijn toegediend, naar Domburg werden vervoerd en aldaar verder zijn verpleegd. Gisteren zijn die ongelukkige schipbreukelingen op wagens naar deze stad vervoerd, met uitzondering van de Engelse loods, die door ongesteldheid, ten gevolge van de uitgestane vermoeienissen, voor het ogenblik niet kon worden getransporteerd. Zes mensen hebben bij deze schipbreuk het leven verloren, doordien een van de vaartuigen, waarin zij zich gered hadden, door de branding op het andere vaartuig geslagen en verbrijzeld werd. Volgens de laatste berichten is voormeld schip geheel uit elkander geslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening, op donderdag 27 maart 1845, des namiddags ten vier ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat Wijk A no. 458, te Rotterdam, te veilen, het stoomschip PHOENIX, groot circa 95 lasten.
Het hol van een schip, afgebouwd buiten het dek, groot circa 120 lasten, een gediend hebbende stoomketel met schoorsteen, diverse assen met toebehoren, divers ijzerwerk, bestaande in wielstralen, wielcirkels, enz., een werpanker, ketting, ijzeren ankerspil en stuurmachine en een stel lage drukking stoommachines van circa 70 paardenkracht compleet, doch zonder ketel. Alles liggende aan en op de scheepstimmerwerf van de heer E. van der Hoog te Maassluis, alwaar hetzelve dagelijks kan bezichtigd worden, terwijl bij de makelaars nadere inlichting en een nauwkeurige beschrijving der machines te bekomen zijn.


Datum: 02 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kapt. L. Visser, voerende de HELENA CHRISTINA, de 26e februari dezes jaars van Batavia in Helvoet binnengekomen, rapporteert, dat hij de 24e februari des namiddags ten 3 ure, de Goeree Z.O.¾ O. en Schouwen Z.½ W. per kompas van zich had en dus slechts twee Duitse mijlen uit de vaste wal en 1½ mijl van de banken stond, te vergeefs naar loodsen had gezocht en daardoor genoodzaakt werd om het gedurende de nacht gaande te houden. De volgende dag, 25 februari, was hij, niettegenstaande er gedurende de nacht een aantal seinschoten gedaan waren en hij zo dicht mogelijk onder de wal hield, wederom even ongelukkig en was daarom, als zijnde het reeds de derde dag, dat hij te vergeefs naar loodsel zocht, genoodzaakt de 26e februari met twee visserslieden accoord te sluiten, welke hem voor NLG 350, niettegenstaande er verscheiden tonnen weg waren, behouden in Helvoet binnen brachten.


Datum: 04 maart 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 28 februari. De directie van de stoomboot-dienst tussen Delfzijl en Emden, had in oktober van het vorige jaar een oproeping gedaan, om een tweede stoomboot tussen beide genoemde steden in de vaart te brengen. De deelneming was echter niet groot genoeg, om zich die tweede boot te kunnen aanschaffen. Thans berichten directeuren voornoemd, dat zij en de andere aandeelhouders in deze tweede boot zich hebben aangesloten aan een vereniging te Leer die een stoomboot-dienst tussen Leer en Delfzijl wil tot stand brengen. Deze Leer-Delfzijl en Eems-Stoomboot-Maatschappij verdient inderdaad alle ondersteuning, ook omdat de vaart tussen Delfzijl en Leer aan veel minder belemmeringen is onderworpen, dan die tussen eerstgenoemde vesting en Emden, terwijl de voordelen, die ook uit deze onderneming noodwendig moeten voortspruiten, voor de verbinding van Noord-Duitsland en ons vaderland van zelve in het oog springen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 27 februari is te Haamstede aangedreven een sloep met twee lijken, waarschijnlijk herkomstig van het schip NEERLANDS KONINGIN.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 26 februari. Binnengekomen de 24e dezer: ZELDENRUST, kapt. Kliphuis, van Noorwegen; derzelve is in de haven gehaald.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 maart. Vertrokken de 28e februari DE VIJF GEZUSTERS, kapt. Oldenburger, naar Engeland; JAN FREERK, kapt. Smit, naar Liverpool; STAD ALMELO, kapt. Koning, naar Hull.


Datum: 05 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Suriname herwaarts, was volgens brief van het Nieuwe Diep voorgaats, doch kon wegens het ijs niet binnenkomen. Ook het schip LUCIPARA’S, kapt. Van Duyn, van Patjitan naar dito, kon wegens het ijs mede nog niet binnenkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het bomschip MARIA ELIZABETH, schipper Arie Dijkhuizen, om spoedig te vertrekken. Adres bij P. Varkevisser aldaar en bij M. Varkevisser, cargadoor te Rotterdam, Leuvehaven C.373.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 maart. Het schip ZEELAND, kapt. Noord, van Batavia te Soerabaya gearriveerd, heeft volgens brief van Batavia van de 4e december lekkage bekomen en moet koperen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 maart. Betrekkelijk het verongelukken van het koopvaardijschip NEERLANDS KONINGIN, kapt. A.J. Boonen, op de Banjaard hebbende plaats gehad en waarvan reeds in onderscheidene bladen is melding gemaakt, vernamen wij dat de schepelingen zich in 2 boten hadden begeven, dat de kapitein en stuurman en 7 man de kleinste derzelve ingenomen hebben, dit vaartuig in de branding is verbrijzeld en omgeworpen, dat in dit noodlottig ogenblik de kapitein, stuurman en een hunner lotgenoten een lijn hebben gegrepen, welke aan de grote boot bevestigd was, door middel van welke lijn dan ook de 3 personen daarna zijn kunnen gered worden en door de manschappen in de grote boot opgehaald. Als de personen die bij dit treurig ongeval het leven hebben verloren, noemt men Erichsen, bootsman, Angel en Nelson, matrozen, Lucas en Gerhardt, lichtmatrozen en Van Soest, jongen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 maart. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark THEODORA EN SARA, kapt. A. Oosteroom, met 5 passagiers, vertrokken van Amsterdam de 23e november.


Datum: 07 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlandse bomschip QUEEN VICTORIA, schipper N. Mooiman. Vertrekt ten spoedigste. Adres bij P.A. van Es of Ph. van Ommeren, cargadoors.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

De schepen ALBERDINA, kapt. Mateling en ANN, kapt. Horstmann, beide van Newcastle naar Odessa, zijn volgens brief van Odessa van de 14e februari, aldaar voor de haven geweest, doch wegens het ijs weer naar zee gegaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom te Drachten zal in het openbaar bij strijk en verhooggeld, ter verkoop aanbieden een in den jare 1829 nieuw gebouwd schuiteschip, met zeil en treil, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot een en dertig tonnen, liggende in het Verlaat te Bakkeveen, bevaren wordende door Hans Freerks Pronkstra. De veiling zal plaats hebben ten huize van de weduwe Ten Brinke, logementhoudster te Drachten, op dinsdag 11 maart 1845, ’s namiddags te 4 uren.


Datum: 08 maart 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

’s Gravenhage, 6 maart. De Kapitein ter Zee, Directeur der Marine te Hellevoetsluis, zal op woensdag 19 dezer aan ‘s Rijks werf aldaar doen verkopen de voor ‘s Rijks dienst afgekeurde brik Zr.Ms. DE GIER, enige lichte vaartuigen, enz. (opm: bekort)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 31e maart, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J. A. Hoog verkopen: een extra ordinair, welbezeild kaagschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, laatst gevoerd door wijlen schipper G. Ridderikhoff, lang 18 ellen 80 duim, wijd 4 ellen 94 duimen, hol 1 el 85 duimen, en alzo gemeten op 91 tonnen. Breder bij biljetten.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. In de algemene vergadering van deelhebbers in de Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij, gehouden op de 3e dezer, is besloten een uitdeling te doen der winsten van de maatschappij van NLG 100 per aandeel, welke van heden af dagelijks kunnen ontvangen worden ten kantore van de directeuren, zijnde bovendien een zeker kapitaal afgezonderd om op een reservefonds te worden geplaatst.
Batavia, 6 maart 1845, Paine, Stricker & Co.


Datum: 11 maart 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 9 maart. SALETTA, kapt. J.P. Uffen, is van de Heuvel in de Brielse Haven gehaald en vast geraakt. Veel ijs.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aangaande het schip ZEELAND, kapt. J. Noord, te Soerabaya lek binnen, wordt volgens brief van Batavia van 3 december gemeld, dat het de nodige herstelling voleindigd had en bezig was een lading voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De verkoping van het Rijnschip de JONGE FRANCISCUS, door Van Geluk en Mak van Waay, aangekondigd tegen vrijdag 14 maart 1845, is uitgesteld en thans definitief bepaald op vrijdag 28 maart 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. De verkoping van de geannonceerde drie schepen, op de 12e maart 1845 te houden, ten overstaan van de notaris Wijma te Harlingen, wordt uitgesteld tot en bepaald op woensdag, de 26e maart 1845, mits bij open water.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed onze zeer geliefde vader Nikolaas Jacobs Boomgaard, oud scheepskapitein, in de ouderdom van bijna 85 jaren.
Strekkende deze ter algemene kennisgeving.
Groningen, de 6e maart 1845, J.N. Westerbaan.
(opm: in maart 1832 kreeg hij als 72-jarige schipper nog weer een nieuwe zeebrief voor de smak VROUW CATHARINA!)


Datum: 12 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het bomschip JONGE JACOBA, schipper W. Kuyper, om bij goede wind vrijdag de 14e dezer te vertrekken. Adres bij P. Varkevisser aldaar en bij M. Varkevisser, cagadoor te Rotterdam, Leuvehaven C.373. (opm: het ijs belemmerde dus op 12 maart nog steeds de geregelde vaart op Rotterdam).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Met genoegen verneemt men, dat het Nederlandse hoekerschip de VROUW JOHANNA, kapt. Van der Meijden, na te Barcelona volledige schadevergoeding bekomen te hebben, de 24e februari jl. van daar is vertrokken en de 3e dezer zijn bestemmingsplaats Marseille heeft bereikt. (opm: zie AC 270245, 140345 en 280645)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Een scheepstimmerwerf is door bijzondere omstandigheden uit de hand te koop, zeer gunstig gelegen met derzelver nieuw gebouwde huizing en loods, drie vaste hellingen en sleden en verdere gereedschappen. Te bevragen bij de makelaar J.F. Schutte, Lauriergracht no. 52, Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De kapt.luit.t.zee, belast met het beheer over de Gouvernements schoeners en kruisboten, maakt hiermede bekend, dat op zaterdag de 22e maart 1845 alhier voor ’s Lands graan- en ijzerpakhuizen door het vendu-departement, voor rekening van het Gouvernement publiek zal worden verkocht de in de haven van Batavia liggende Gouvernements schoener VLIEGENDE VISCH, met de bij dat vaartuig behorende rondhouten. Nadere informatiën te bekomen aan het bureau van de ondergetekende, op ’s Lands equipage werf alhier.
Batavia, 10 maart 1845, de kapt.luit.t.zee voornoemd, J. Ligtvoet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 maart. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen, vertrokken van Rotterdam de 30e november.


Datum: 13 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 maart. De Noorse brik ANNA CATHARINA, gevoerd geweest door kapt. Andersen, van Drammen naar herwaarts, in Terschelling verlaten binnengebracht, is volgens brief van Texel van de 11e dezer de 6e dito op Terschelling met de verhoging voor NLG 2.298,83½, en een partij hout uit gemelde brik voor NLG 432,63 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlandse bomschip EENDRAGT, schipper L. Spaans, om morgen te vertrekken. Adres bij P.A. van Es of Ph. van Ommeren, cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bericht aan de handel en scheepvaart. Aan het belanghebbend publiek en bijzonder aan de Noord-Hollandse schipperij wordt hiermede bekend gemaakt, dat op de veertiende maart aanstaande de scheepvaart in het gemaakte slop (opm: vaargeul in het ijs) langs de Binnen-Zaan van af Wormerveer over Knollendam tot Purmerend en verder langs het Noord-Hollandsche Kanaal naar Amsterdam, zowel als naar Alkmaar, zal geopend zijn en waarvan door alle vaartuigen kan gebruik gemaakt worden langs de gehele voormelde route, tegen betaling van 25 cent per scheepston, volgens meetbrief, voor elke doorvaart, en 35 cent per ton ingeval door strenge vorst het slop moet open gehouden worden, waarvoor een bewijs van vrije passage wordt afgegeven. De afgifte van de passage-biljetten geschiedt te Wormerveer, door de heer ontvanger Jan Kouwer en te Amsterdam, ten kantore van de ondergetekenden, op de O.Z. Voorburgwal bij de Korte Niezel, tegen betaling van voornoemd passagegeld, zullende zonder zodanig biljet geen vaartuig door de sluizen in de voormelde vaart worden toegelaten.
Amsterdam, 12 maart 1845, Muchall & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Belgische goelet LA COMĖTE, de 2e dezer van Messina te Oostende binnengelopen, is, volgens bericht van haar gezagvoerder C. de Boninge, op 9 februari, te één uur des nachts, op de hoogte van Kaap St. Maria, 15 zeemijlen van de Spaanse kust, door drie kleine roverschepen met Italiaanse zeilen aangetast. De kapitein is hun, door te midden van hevige buien voor de wind af te lopen, ontkomen, doch heeft daarbij een hevig musketvuur moeten doorstaan, van hetwelk verscheiden kogels het schip bereikt hebben. Tegen vier uur des morgens verloor hij de aanvallers uit het gezicht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft van Oostende, van de 8e dezer: Door de equipage van de visserssloep GASPARD, schipper J. Sleuters, is in zee opgevist, een houten kist, waarin zich bevond een blikken kist, met een dertigtal zeer zeldzame beesten, waaronder bijzonder uitmunt een luipaard: alles is met zorg ingepakt en geadresseerd aan het museum van de Leidsche Hogeschool, Dezelve is aan het kantoor van de douane afgegeven. Men veronderstelt, dat deze kist afkomstig is van het op 24 februari ll. op de Banjaard verongelukte schip NEERLANDS KONINGIN.


Datum: 14 maart 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Wij lezen in de NRC: De Rotterdamsche Stads-Courant deelt in haar blad van de 11e op stellige toon het bericht mede, dat de VROUW JOHANNA, kapt. Van der Meijden, te Marseille is aangekomen na te Barcelona volle schadevergoeding te hebben ontvangen. Wij kunnen onze lezers verzekeren, dat wij uit niet te betwijfelen bronnen de overtuiging bezitten, dat dit geheel bezijden de waarheid is, als hebbende kapt. Van der Meijden nog hoegenaamd geen schadevergoeding bekomen. Het quantum van de schadevergoeding is nog geheel en al onbeslist en maakt nog een punt van onderhandeling uit tussen onze gezant te Madrid en het Spaans gouvernement, zodat zelfs het cijfer van de vergoeding nog niet is vastgesteld. Wij weten niet, wat tot dit gerucht, dat van alle grond ontbloot is, kan aanleiding hebben gegeven.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, boekhouder van de Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwe Diep, maakt bij deze aan de heren reders daarin bekend, dat de door hem over het verleden jaar gedane en door de heren commissarissen goedgekeurde rekening van heden af gedurende veertien dagen voor hen te zijnen kantore, Buitenkant No. 38 (opm: te Amsterdam) ter visie is gelegd. (opm: sterk bekort)
get. de boekhouder van de genoemde rederij, Paul van Vlissingen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostende, 7 maart. Deze middag is alhier een van onze visserssloepen uit zee terug gekeerd, alwaar dit vaartuig een kist had opgevist, die het in handen van de tolbeambten heeft overgeleverd. Deze kist bevatte onder andere merkwaardige opgevulde gedierten, een aantal apen, en droeg het adres van het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden.
Men veronderstelt, dat deze voorwerpen van het op de Banjaard gestrande schip, NEÊRLANDS KONINGIN, voortkomen.


Datum: 15 maart 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Van Sumanap is bericht ontvangen, dat het particulier vaartuig CHIEFTAIN, gezagvoerder A.W. Smith, komende van Batavia en bestemd naar Soerabaja, na door sterke stroom Oedjong Pangka te zijn voorbij gezeild, op de noordoost hoek van Madura, nabij het eiland Giliang, aan de grond was geraakt; de kapitein van de Maleijers te Sumanap was, vergezeld van een boswachter, met de gouvernementsloep onmiddellijk derwaarts vertrokken en kort daarna door twee inlandse prauwen gevolgd geworden, ten einde het vaartuig zo mogelijk weer vlot te krijgen hetgeen men geloofde te zullen kunnen plaats hebben, nadat hetzelve een gedeelte van de lading zou hebben gelost.
Zr.Ms. stoomschip BROMO is op de 6e maart mede naar de plaats van het ongeval vertrokken, ten einde de nodige hulp te verlenen.


Datum: 16 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het bomschip ADRIANA PIETERNELLA, schipper C. den Dulk. Vertrekt dinsdag de 18e dezer. Adres bij P. Varkevisser aldaar en bij M. Varkevisser, cagadoor te Rotterdam, Leuvehaven C.373.


Datum: 17 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Volgens brief van kapt. Doeijen, voerende het schip MARIA AMALIA, van Newcastle naar Marseille, had hij, na de 25e januari van Newcastle vertrokken te zijn, de volgende dag een hevige storm doorgestaan, waardoor de lading werd overgeworpen, de boot beschadigd, de bootklampen weggeslagen en het schip zo zwaar lek was geworden, dat zij voortdurend hadden moeten pompen. Na twee malen de Golf van Marseille uitgestormd te zijn, had hij in de nacht van 27 februari op nieuw een zware storm doorgestaan, waardoor het bakboordswant was gebroken en hij genoodzaakt was geweest tot behoud der grote mast te wenden. Nadat hem dit met veel moeite gelukt was, had hij door zware gieren de grote mast behouden en was in die staat de 4e dezer te Marseille gearriveerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 maart. Het schip WILHELMINA HENDRIKA, kapt. Munneke, van hier naar Engeland, is gisteren zwaar lek uit zee teruggekeerd, zijnde gedurende acht dagen in het ijs bezet geweest.


Datum: 18 maart 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 11 maart. Het schip HELENA JACOBA, kapt. Zelling, van Rouaan naar Liverpool, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 10 maart: Door de aanhoudende winter liggen te Cuxhaven en op de Elbe 187 schepen, welke door het ijs verhinderd zijn alhier aan de stad te komen; waaronder de schepen: CATHARINA ELISABETH, kapt, Kroger; FANOE, kapt. Jessen; IDA, kapt. Bartman en HOSEANNA, kapt. Koster, alle vier van Amsterdam; REGINA DANIA, kapt, Krap en LISETTE, kapt. Rake, beide van Antwerpen; ANNA CATHARINA, kapt. Menger, GESINA, kapt. Lucht en FORTUNA, kapt. Doijen, alle drie van Gent; INDUSTRIE, kapt. Schaap, van Brussel; CATHARINA, kapt. Legger, van Porto en ZELDENRUST, kapt. Jonker, van Havre.


Datum: 19 maart 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 maart. Volgens bericht van de Engelse resident aan de Perzische Golf, door tussenkomst van het gouvernement van Bombay aan het Indisch bestuur medegedeeld, werden in de ochtend van de 15e september 1844, van het strand te Bushire noodseinen ontdekt van een brigantijn, voerende de Nederlandse vlag.
Het aldaar gestationeerde Engelse oorlogsvaartuig COOTE daarop een sloep hebbende uitgezet, om het schip in nood te hulp te komen, verkreeg men de zekerheid, dat het was de LEENOO, komende van Batavia en dat de gezagvoerder, de beide stuurlieden en de zeilmaker, wier namen echter niet worden genoemd, gedurende de reis waren overleden en vernam men voorts van het overgebleven gedeelte van de equipage, toen nog uit zes personen bestaande, dat het aan een hunner, hoe zeer onbekend met de regelen van de stuurmanskunst, gelukt was het vaartuig in de Golf te brengen.
In de loop van diezelfde dag vervoegde zich de heer Gaspar, een Armeniaans koopman aan wie de LEENOO geconsigneerd was, bij de Engelse resident te Bushire, ten einde raad te erlangen hoedanig hij in dit zonderling voorval had te handelen, terwijl hij tevens mededeelde, dat het overgebleven scheepsvolk, ter vermijding van de schijn van een strafwaardig deel te hebben gehad aan de dood van hun kapitein en van de stuurlieden en zeilmaker, het lichaam van de eersten in sterke drank had bewaard, weshalve de heer Gaspar verzocht dat dit door de geneesheer mocht worden onderzocht.
Intussen had men de volgende nacht besteed om de LEENOO, uit zijn gevaarvolle toestand op een verzekerde plaats in de haven te brengen, hetwelk na ongelofelijk veel moeite gelukte, dank zij de onvermoeide pogingen van de equipage van de COOTE en van het scheepsvolk van twee koopvaardijschepen, waarvan een onder Nederlandse en het andere onder Franse vlag, welke tijdens dit voorval ten anker lagen in het bovenste gedeelte van de Golf.
Nadat men door een geneeskundig onderzoek van de dokter te Bushire en van die van het Engels oorlogsschip de volle overtuiging had erlangd dat de kapitein, de stuurlieden en de zeilmaker, bij gebrek aan geneeskundige behandeling, aan de gevolgen van hevige galkoortsen waren overleden, werd het lijk van de ongelukkige gezagvoerder van de LEENOO, de volgende morgen met de meeste plechtigheid ter aarde besteld op het Armeniaanse kerkhof te Bushire.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 maart. Zr.Ms. stoomschip BROMO, hetwelk op de 6e dezer de rede van Soerabaja had verlaten, tot het verlenen van hulp aan het nabij de noordoostkust van Madura gestrande schip CHIEFTAIN, is op de 8e daaraanvolgende aldaar teruggekeerd, zonder het genoemd schip te hebben aangetroffen, hetwelk gezegd werd, na weer in vlot water te zijn geraakt, deszelfs reis te hebben voortgezet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In de loop dezer maand op een nader te bepalen dag zal door de ondergetekenden voor rekening van de belanghebbenden publiek worden verkocht de geredde goederen uit het te Anjer verongelukte Engelse schip INGLIS, bestaande uit circa 2.000 balen meer of min beschadigde katoen, 500 zakken visvinnen, alsmede de inventaris van gemelde bodem, enige nieuwe zeilen, zeildoek, touwwerk en een nieuwe giek, etc. Voorts het voornoemde vaartuig zo als hetzelve bij Anjer is liggende.
Maclaine, Watson & Co.


Datum: 20 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading naar Londen het Nederlandse bomschip PRINSES MARIANNA, schipper W. Corving, om morgen avond te zeilen. Adres bij P.A. van Es of Ph. van Ommeren, cargadoors.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het stoomschip de PHOENIX, een stoommachine, enz., aangeslagen te Rotterdam tegen de 27e maart 1845 is wegens het besloten water uitgesteld tot donderdag de 24e april, des namiddags ten 4 ure.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De directie der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij maakt bekend, dat de dienst tussen Rotterdam en Londen met de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, dadelijk zal hervat worden zodra de rivier van ijs bevrijd is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke veiling te Vlissingen. Bij open water dag en uur nader te bepalen, zal te Vlissingen, op gerechtelijke autorisatie, publiek worden verkocht circa 3.000 N. notenmuscaat, circa 500 N. foeli, 8 balen koffie en een partij bindrotting, alles min of meer door zeewater beschadigd, doch zo goed mogelijk geconserveerd, voortkomende uit de lading van het op de 24e februari 1845 gestrand en verbrijzeld Nederlands fregatschip NEERLANDSCH KONINGIN, gevoerd geweest door kapitein A.J. Boone, van Batavia naar Rotterdam bestemd.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer J. Borghmans, commissionair te Vlissingen. Brieven franco.


Datum: 21 maart 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder zal op maandag de 31ste maart 1845, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris Bruno Tideman, verkopen een extra ordinair welbezeild tjalkschip genaamd DE DRIE GEBROEDERS, gevoerd door schipper S.S. Kuiper; (opm: binnenvaarder) volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen 35 duimen; wijd 3 ellen 50 duim; hol 1 el 73 duimen, en alzo gemeten op 78 tonnen, of 27 lasten.
Breder volgens biljetten en bericht bij bovengemelde Makelaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop van een schip.
Op dinsdag 15 april des jaars 1845, des voormiddags ten 10 ure, zal, ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, aan de meestbiedende of hoogst afmijnende worden verkocht, het na te melden schip, te weten:
Een tjalkschip, genaamd de EENDRACHT (opm: binnenvaarder), liggende in de haven te Harlingen, groot ongeveer 70 tonnen of 24 lasten, met mast, roer, zwaarden, zeil en touwwerk en ankers, toebehorende aan, en bevaren wordende door Sipke Cornelis Heinsius, schipper, domicilie hebbende te Stavoren, en wonende aan boord van deszelfs schip.
De verkoop geschiedt ten verzoeke van Wouter Berends Oostindie, schippersknecht, wonende te Amsterdam, ten dezen woonplaats gekozen hebbende ten kantore van Mr. C.C.C. Warmolts, procureur te Leeuwarden, die als zodanig door denzelven wordt gesteld om de executoriale verkoop van het voormelde schip in de terechtzitting van voornoemde Arrondissement Rechtbank te vervolgen, en te Harlingen ten huize van J. Damen, deurwaarder bij het kantongerecht en wonende aldaar.
Uit kracht van de in executoriale vorm uitgegeven grosse van een vonnis, gewezen bij verstek door het kantongerecht te Hindelopen, Arrondissement Sneek, provincie Friesland, den 28 november 1844, tussen Wouter Berends Oostindie voornoemd, als eiser, en Sipke Cornelis Heinsius, mede voormeld, als gedaagde, behoorlijk geregistreerd, ten einde betaling te erlangen ener som van zeven en tachtig guldens vier en veertig cents, zijnde het bedrag der veroordeling tegen voornoemde Sipke Cornelis Heinsius, bij hetzelve vonnis uitgesproken, behalve de interessen en verder verschuldigde rechten, akten, kosten en uitschotten van executie. En ten laste van voornoemde Sipke Cornelis Heinsius, als eigenaar van het schip en debiteur van voornoemde som.
Het voormelde schip wordt door executant ingezet op ene som van twintig guldens, welke inzet de plaats vervangt van het eerste bod.
Mr. C.C.C. Warmolts, procureur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler, te Leeuwarden, zal, op vrijdag 28 maart 1845, des namiddags ten 3 ure, ten huize van P. Konst, in de Valk te Leeuwarden, veilen, en bij genoegzame gelding finaal verkopen een overdekt jagt (voormaals een veerschip) genaamd de JONGE JACOB (opm: binnenvaarder), groot 19 ton, met deszelfs zeil en treil en verdere inventaris, zodanig hetzelve door L.J. Kuipers wordt bevaren en thans is liggende in het Ruiterskwartier te Leeuwarden.


Datum: 22 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Volgens brief van kapt. Sandman, voerende het fregatschip GENERAAL LIST, komende van Batavia, in dato Nieuwe Diep, 20 maart 1845, had hij, na vanaf de 6e december 1844 aldaar overwinterd te hebben, de reis naar herwaarts aangevangen en wel door middel van uitijzing naar het slop in het Noord-Hollandsch Kanaal, onderneming van de heer Goedkoop. Het ijs was aldaar nog 8½ duim (opm: cm) dik.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden overleed, na een langdurig lijden, in de ouderdom van ruim 39 jaren, mijn waarde behuwd-zoon Johan Christiaan Riedlin Fonk, in leven scheepsbouwmeester alhier, nalatende een dochtertje, te jong om haar herhaald verlies te beseffen.
Amsterdam, 19 maart 1845, F. Machielsen.
(opm: scheepsbouwmeester van scheepswerf Het Wapen van Amsterdam)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens de jongste Javaanse couranten, is te Batavia bericht ontvangen dat Zr.Ms. brik de AREND, welke op 13 augustus de rede van Soerabaija heeft verlaten, op de 27 van die maand ter rede van Macao is aangekomen, hebbende gedurende deze reis frisse koelte en over het algemeen goed weer gehad; op 3 september van daar vertrokken zijnde, om zich naar Shanghai (de noordelijkste der voor de Europese handel opengestelde havens van China) te begeven, heeft de AREND, met storm en orkaanweer te kampen gehad, en is genoodzaakt geworden de Tijpa-baai binnen te lopen, ten einde te trachten te bekomen schade te herstellen; hierin aldaar niet hebbende kunnen slagen, zou men tot dat einde naar Hongkong terugkeren.
Tijdens het aanwezen van de AREND op de rede van Macao arriveerde aldaar het Franse oorlogsstoomschip l’ARCHIMEDE, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Cecil, commandant van de Franse zeemacht in de wateren van China.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Degenen die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de rederij van het barkschip de ZWAAN, gevoerd geweest door kapt. C.J. van Driesten, en op 15 maart 1845 te Dordrecht in het openbaar verkocht, gelieve daarvan opgave of betaling te doen, voor ultimo april 1845, aan de boekhouder van die rederij, de heer A.N. Bouvy te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De veiling van stoomschip de PHOENIX, ener stoommachine, enz., aangeslagen te Rotterdam tegen 27 maart 1845, is, wegens het besloten water, uitgesteld tot donderdag 24 april 1845, des namiddags ten vier ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. De eerste vloot koopvaardijschepen van hier is door het open geijsde Noord-Hollandse Kanaal heden morgen in het Nieuwe Diep aangekomen, van waar nog deze dag een vloot herwaarts zou vertrekken, waarvan het schip GENERAAL LIST, kapt. Sandmann, het eerste zijn zou.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 maart. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip DEN ELSHOUT, kapt. G.F. Rijken, vertrokken van Rotterdam de 8e december.


Datum: 25 maart 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia in lading om vermoedelijk spoedig na open water van hier te vertrekken het tweedeks gekoperd fregatschip OOST-INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker Gzn., voerende een bekwame scheepsdoctor en voorzien van uitmuntende inrichtingen
voor passagiers.
Adres ten kantore van de heren Gebr. Hendrichs & Co. of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De verkoop van het hol van het Rijnschip de JONGE FRANCISCUS, met deszelfs inventaris, aangekondigd tegen vrijdag 28 maart 1845, is onbepaald uitgesteld.


Datum: 26 maart 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Het kofschip GEERTRUIDA, kapt. Potjer (opm: kapt. Aldert Alderts Potjer), van Cardiff met ijzer naar Glückstadt, is volgens brief van Nieuwediep van 24 dezer, in de avond van 22 dito in de gronden op de punt van de Onrust gestrand en verbrijzeld. De bemanning heeft zich gered in de boot en is de volgende morgen op het eiland Wieringen aangekomen; van het wrak zijn slechts enige zeilen enz. geborgen (opm: zie ook DC 260645).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. Gisteren zijn alhier aangekomen de Nederlandse brik SOLOO, kapt. T.B. Teunissen, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 1e december en de dito bark ELISE SUSANNE, kapt. N. Dijkama, vertrokken van Rotterdam de 1e dito; heden zijn alhier aangekomen het dito schip WATERLOO, kapt. J. Grim, vertrokken van Amsterdam de 22e november en het dito schip WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van dito de 22e dito.


Datum: 27 maart 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 21 maart. Kapt. Rauch, voerende de stoomboot EMERALD ISLE, van Hellevoet alhier aangekomen, heeft tot op 12 mijlen afstand van de kust nog ijs gezien en heeft een moeilijke overtocht gehad. (opm: opgenomen als illustratie van de lange winter 1844/45, toen het begin december begon te vriezen en de scheepvaart eind maart 1845 nog steeds door het ijs was gehinderd)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van schepen, geveild 25 maart 1845 op het Paleis van Justitie (opm: Amsterdam): het in executoriaal beslag genomen tjalkschip WIJKINA, schipper J. van der Veen Bieze, gemeten op 92 tonnen: NLG 2.500, in slag NLG 300, koper C.H. Kuhn (opm: Kuhn was de procureur, zie AC 280245; naam koper onbekend; schip mogelijk terug in de binnenvaart)


Datum: 28 maart 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 26 maart. Het schip de SCHIEDAMSCHE VISSCHER, kapt. Hazewinkel, van Bordeaux naar Rotterdam, is volgens rapport van loodsen op de ribben van de Hinder aan de grond vastgeraakt. Hetzelve heeft loodsboten en vaartuigen bij zich tot assistentie. (opm: zie AH 290345 en AC 290345)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 12 januari. Het schip OUD NEDERLAND, kapt. Kuijper, van Batavia naar Schiedam, is de 9e dezer met schade alhier binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Heden avond omstreeks zes uren overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, mijn veelgeliefde echtgenoot, de heer Udo Freerks Zuiderveen, in leven negotiant alhier, in de ouderdom van bijna 65 jaren.
Wat ik, mijn kinderen en behuwd-kinderen in hem verliezen, zal een ieder, die de overledene van nabij gekend heeft, geredelijk beseffen.
Oude Pekela, 24 maart 1845, J.J. Laansterhuis, wed. U.F. Zuiderveen.
(opm: U.F. Zuiderveen was een bekend reder/boekhouder van vele zeilschepen)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoop van de drie schepen, vroeger geannonceerd door de notaris Wijma,
te Harlingen, te worden gehouden, bij open water, zal, zonder verder uitstel, plaats hebben op woensdag de 2e april 1845, des namiddags te 3 uren, ten Huize van Teunis Beidschat, te Harlingen, voor zo veel de kof en de galjoot aangaat, maar het beurtschip rakende, als het open water is. N.B. Het beurtschip is plm. 52 roggelasten groot.
(opm: zie ook GRC 280245 en GRC 110345)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Harlingen in lading naar Liverpool: het puike Nederlandse kofschip AGATHA, kapitein W.J. de Grooth. Adres bij Van Oppen’s Zonen, cargadoors.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groninger Courant 28-03-1845 Het kofschip GEERTRUIDA, kapit. Potjer , van Cardiff met ijzer naar Gluckstadt, is, volgens brief van het Nieuwe Diep , van den 24Maart, in den avond van den 22 dito in de gronden op de punt van Onrust gestrand en verbrijzeld ; de equipage heeft zich in de boot gered en is den volgenden morgen op het eiland Wierngen aan- gekomen ; van het wrak zijn slechts eenige zeilen, enz. geborgen Volgens brief van het Nieuwe Diep, van den 23 Maart, waren aldaar ter reede gevischt en aangebragt een roer met stuurpen , drie luiken en een watervat; alles afkomstig van eene nieuwe kleine kof.


Datum: 29 maart 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 maart. Het schip PICTURA, kapt. Tijdeman, van Dordrecht te Batavia gearriveerd, heeft volgens brief van Rotterdam van de 27e dezer belangrijke schade aan zeilen en tuigage bekomen en zal naar Soerabaja verzeilen om te repareren. (opm: zie GRC 290745 en AH 230945)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 maart. De Dordtsche stoomboot, gisteren uit de haven gehaald om heden haar dienst te hervatten, is hedennacht aldaar voor het hoofd gezonken. Niemand heeft bij dit ongeval het leven verloren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helvoet, 27 maart. Aangaande het schip (opm: hoeker, bouwjaar 1839, kapt. Berent Abrahams Hazewinkel) de SCHIEDAMSCHE VISSCHER, van Bordeaux naar Rotterdam, op de Hinder gestrand, wordt gemeld, dat hetzelve totaal weg zou zijn. De equipage is gered en van de lading zijn circa 200 vaten wijn geborgen en al hier aangebracht. (opm: zie ook DC 290345)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 11 januari. Het schip OUD NEDERLAND, kapt. Kuijper, van Batavia naar Dordrecht, alhier 9 januari binnengelopen, heeft de grote mast gebroken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen.
Wanneer het ijs daaraan geen verhindering toebrengt, zal de stoomboot FRISO op dinsdag de 1e april 1845 deze vaart voor dit jaar openen en vervolgens geregeld vertrekken van Amsterdam dinsdag, donderdag en zaterdag ’s morgens ten 7 ure, en van Harlingen woensdag, vrijdag en zondag, ’s morgens ten 8 ure.
Goederen worden uiterlijk tot een half uur voor vertrek aangenomen.
J.T. Zurmühlen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 maart. Aan deze stad zijn ingeklaard en bereids gedeeltelijk aangekomen:
De schepen FORTUNA, kapt. J.T. Taay en VROUW NEELTJE, kapt. Parrel, beiden van Bordeaux, met wijn; de HOOP, kapt. P.J. Gust, van Liverpool, met stukgoederen; TALETTA, kapt. J.T. Uffen, van Grangemouth en GEZIENA BEERTA, kapt. J.J. Wever, van Liverpool, en beiden met ruw ijzer; URANIA, kapt. J.H. Kamminga, van St. Ubes, NIJVERHEID, kapt. J.M. Mulder, HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling, KLEINKINDEREN, kapt. H. den Breems, ELIZABETH, kapt. B. Carter, alle vier van Liverpool, en vijf met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 28 maart. Gisteren nacht, omstreeks 2 ure, is de Dordrechtse stoomboot, die tot het hervatten van de dienst op Rotterdam uit de haven was gehaald en aan het Groothoofd gelegd, door het met groot geweld afkomend drijfijs en door aandrijving van een met het ijs afdrijvende poon, zodanig beschadigd, dat dezelve onmiddellijk gezonken is. Men vermoedt dat het anker van gemelde poon in de boot een gat gestoten heeft. Men is thans bezig om het schip te lichten. Intussen wordt door de Moerdijkse boot de dienst tussen deze stad en Rotterdam verricht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 maart. Volgens bericht van de zeeloodsen zat op de ribben van de Hinderd aan de grond de hoeker SCHIEDAMSCHE VISSCHER, kapt. B.A. Hazewinkel, van Bordeaux naar Rotterdam, hebbende loodsboten en meerdere vaartuigen ter hulp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 maart, Van de hoeker, gisteren gemeld op de Hinderd, zijn omtrent 200 vaten wijn hier aangebracht, en de equipage hier mede aan wal gekomen. Het schip zal geheel weg zijn. (opm: de SCHIEDAMSCHE VISSCHER, bouwjaar 1839, kapt. Berent Abrahams Hazewinkel)


Datum: 31 maart 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Wij ondergetekenden hebben de eer te berichten, dat wij eigenaars geworden zijn van de scheepstimmerwerf genaamd De Goede Verwachting, herkomstig van W. Vree, gelegen op de Schans bij de Latjesbrug tegenover de Rozengracht. Strekkende deze kennisgeving aan onze geëerde begunstigers, welke wij verzekeren, dat zij van onze prompte en solide bediening zullen worden overtuigd, waarmede wij de vrijheid nemen om in hun begunstiging en protectie aan te bevelen.
Adrianus Helsloot Azn, Franciscus Helsloot Azn.


Datum: 01 april 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 maart. De Engelse brik TRIUMPH, kapt. Robertson, van hier naar Sunderland, is de 29e dezer op het Enkhuizer zand gestrand en half vol water gelopen, doch de equipage gered en een groot gedeelte der inventaris geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Muiden, 29 maart. Heden liep alhier op de werf van de scheepsbouwmeester P. Pauw met het beste gevolg van stapel het gezinkt (opm: met zinkbeslag voorzien) schoenerkofschip DANIEL, groot ongeveer 125 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Boissevain & Co. te Amsterdam, zullende worden gevoerd door kapt. Willem van Duijn.
Het is te wensen, dat aanwakkerende bedrijvigheid van de handel, gelegenheid zal geven tot meerdere soortgelijke ondernemingen, welke zoveel welvaart onder onze nijvere ambachtslieden verspreiden, waartoe de ligging onzer plaats zo uitnemend geschikt is, die ook niet zonder voordeel blijven voor de naburige hoofdstad door de vele benodigdheden, welke van daar betrokken worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. De stoomboot PRINSES VAN ORANJE, kapitein H.C. Kool, zal van hier vertrekken woensdag de 2e april.
Adres bij Joh. Ooms Ez. & Co., agenten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 maart. Naar men verneemt is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor deze stad bevracht het fregatschip STAD DORDRECHT, kapt. Van Nassau.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 maart. De schepen CATHARINA SYPKES, kapt. G.M. Menkema en PROVIDER, kapt. C. Newson, zijn tegen elkander aangezeild, daardoor schade bekomen hebbende, zijn zij op de haven gekomen. (opm: sch.kof CATHARINA SYPKENS, geb. 1841)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool, om ten spoedigste te vertrekken, het snelzeilend Nederlands kofschip PAULINA, gevoerd door kapt. S.T. de Boer. Adres bij de cargadoors Sandberg en Co., aldaar.


Datum: 02 april 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Aangaande de schepen PAULINA, kapt. Brouwer, van Samarang naar Batavia, en ZEELAND, kapt. Noord, van Soerabaija binnengelopen, wordt van daar van de 3e december gemeld, dat dezelven de geleden schade hadden gerepareerd. (opm: de ZEELAND, kapt. Noord, werd de 20e april op de hoogte van de Singels gepraaid, komende van Batavia)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 maart. Het schip PICTURA, kapt. Tydeman, met schade ter rede van Batavia liggende, had, volgens brief van Batavia van de 14e december, de reparatie geëindigd en zou de volgende dag naar Samarang vertrekken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het schip TRIUMPH, kapt. Atkinson, van hier naar Newcastle, op de Zuiderzee ingevrozen, is volgens brief van Enkhuizen van 29 maart, van het ijs doorsneden en op het Enkhuizerzand in de grond gestoten. (opm: zie ook AH 050645)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. Het schip DE LEEUW, gevoerd geweest door kapt. De Boer Brouwer, van Batavia naar de Golf van Persie (opm: Perzische Golf), is volgens brief van Busheer (opm: Būshehr, Iran) van de 10e december, de 9e september aldaar gearriveerd, na op de reis de kapitein, 1e en 2e stuurman en zeilenmaker verloren te hebben. Het was niet mogelijk om aldaar of te Bastora (opm: Basra, Irak) een gezagvoerder voor het schip te bekomen. Hetzelve is ontladen en afgetuigd geworden, teneinde de komst van een bevelhebber uit Batavia af te wachten. (opm: zie AH 151245)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 31 maart in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ: een welbezeild hek-tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, schipper P.P. Kuiper, gemeten 78 tonnen, NLG 800. In slag NLG 300. Koper B. Keuch. (opm: binnenschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal medio dezer maand van deze stad vertrekken, het Nederlandse fregatschip DILIGENCE, kapt. L. Smit, voorzien van bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en varende een bekwame scheepsdocter. Personen of families voor de overtocht naar Java van deze bodem wensende gebruik te maken, worden verzocht zich te adresseren bij Floris der Kinderen en Zoon, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen ligt te Rotterdam, in lading naar Batavia om voor of op de 10e april te vertrekken:
Het snelzeilend barkschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. H. Hagers.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar, of ten hunne kantore alhier.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 maart. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse brik WILLEM, kapt. J.G. Schröder, met een passagier, vertrokken van Rotterdam de 29e november, en de dito bark WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder, met 2 passagiers, vertrokken van Amsterdam de 22e dito.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 maart. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark ZOUTMAN, thans hernaamd FATAL MA-AN, kapt. Singo Samodro, met Zr.Ms. troepen, komende van Sumanap.


Datum: 03 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

(Uittreksel uit wetswijzigingen) Zeebrieven. Buiten ’s Lands gebouwde schepen kunnen volgens de wet van 14 maart 1819, Nederlandse zeebrieven verkrijgen, doch van de bevoegdheid haar te dien einde bij art. 2 van die wet gelaten, maakt de regering nimmer gebruik. In de laatste 18 jaren heeft geen enkele vreemde bodem een Nederlandse zeebrief bekomen. (opm: sterk bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde van de maand april van Amsterdam vertrekken: Het snelzeilend fregatschip JACOB ROGGEVEEN, gevoerd door kapitein H.C. Rolff en varende met een bekwame scheepsdoctor. Families of bijzondere personen
van deszelfs wel ingerichte en ruime kajuit voor de overtocht naar Java gebruik wensende te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, N°. 379, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Z. Exc. de Minister van Marine heeft bekend gemaakt, kennis bekomen te hebben van de directie van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, dat, voor rekening van die maatschappij is aangekocht, een schokker visschuit en dezelve van een vast dek voorzien en verder zodanig uitgerust is, om zo veel doenlijk zee houdende, voor de Zeeuwse zeegaten in de nabijheid van de buitenbanken en van derzelver gevaarlijkste punten, te kruisen, ten einde ten allen tijde zoveel mogelijk gereed te zijn, om hulp en bijstand te verlenen aan de aldaar in nood verkerende schepen of bij stranding derzelver equipages te kunnen redden. Genoemd vaartuig draagt de naam van de ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ en wordt gevoerd door Ary Visser en zijn zonen en kleinzonen, van beroep vissers te Zierikzee woonachtig; en dat tot onderscheidingsteken, voor inkomende of uitgaande schepen, gemelde schokker van de mast voert een vlag, welke de Hollandse kleuren, rood, wit en blauw, heeft tot op een derde van de stok, en voorts op het overige witte veld de letter R, benevens in deszelfs getaand grootzeil een wit kleed in verticale richting. De minister heeft dit een en ander ter kennis van de zeevarenden in het algemeen gebracht, ten einde zich, in het geval bevindende, gebruik te kunnen maken van dezen met een zo weldadig doel door de voormelde maatschappij genomen maatregel, om aan de schepen, welke zich op de bedoelde gevaarlijke punten mochten bevinden, hulp te verlenen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn in het geheel voor deze maand bevracht de navolgende schepen:
- Voor Amsterdam: TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra; DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn; ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes; LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski; URANIA, kapt. C. Abrahams Jr.; DILIGENCE, kapt. L. Smit; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; HOLLAND, kapt. R. Dekker; OOST INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker; JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff; JAN HENDRIK, kapt. H.W. Eickelberg.
- Voor Rotterdam: BATAVIA, kapt. J.A. Pronk; STAD SCHIEDAM, kapt. J.P. Andriessen; J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. H. Noltée; HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. A. Pronk; FACTORIJ, kapt. M.W. Zwart; GÉRARDINA, kapt. N.J. Wilsch; SARA LIJDIA, kapt. B. van der Tak; NEERLANDS KONING, kapt. C. Schoewert.
- Voor Dordrecht: ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften; STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau.
- Voor Middelburg: ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 28 maart: Op 1 mei aanstaande zal Zr.Ms. fregat JASON naar Vlissingen stevenen, om de 15e daarop volgende naar Oost-Indië te vertrekken, aan boord hebben de gouverneur-generaal Rochussen. Van Vlissingen worden aan Den Helder verwacht Zr.Ms. fregatschip de RIJN.
De onderstaande schepen worden in dienst gesteld: als met 1 april de schoener de WESP, luitenant ter zee 1ste klasse C.T. van der Brugghen, met 3 stukken en 36 koppen, thans te Hellevoetsluis, bestemd naar West-Indië; met 1 mei de brik MEERMIN, kapitein-luitenant J.A. Zoutman, met 18 stukken en 100 koppen, thans te Nieuwediep, bestemd naar West-Indië; met 1 mei de brik COURIER, kapitein-luitenant J.P. Wouters, met 18 stukken en 100 koppen, thans te Hellevoetsluis, bestemd naar Oost-Indië; met 1 mei de schoener BANKA, luitenant ter zee 1ste klasse N.J.C. van Voss, met 5 stukken en 45 koppen, thans te Nieuwediep, bestemd naar Oost-Indië; met 1 mei de schoener de VOS, luitenant ter zee 1ste klasse J.F.E. von Römer, met 3 stukken en 36 koppen, thans te Hellevoetsluis, bestemd naar West-Indië; met 1 juni de korvet AJAX, kapitein ter zee J. le Jeune, met 28 stukken en 176 koppen, thans te Vlissingen, bestemd naar West-Indië. Zijnde laatst gemelde korvet bestemd ter aflossing van Zr.Ms. korvet JUNO, welke bodem onmiddellijk na aankomst van de AJAX naar het vaderland vertrekken zal.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip TRIUMPH, kapt. Atkinson, van Amsterdam naar Newcastle, op de Zuiderzee ingevroren, is, volgens brief van Enkhuizen, van 29 maart, van het ijs doorsneden en op het Enkhuizerzand in de grond gestoten. (opm: zie ook AH 050645)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om 15 april aanstaande te Hellevoetsluis gereed te liggen, het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter.
Adres bij de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft te Dordrecht.


Datum: 04 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Amsterdam 3 april. De Engelse brik SEAFLOWER, gevoerd geweest door kapt. Berry, geladen met steenkolen, is volgens brief van het Nieuwe Diep van de 2e dezer, die morgen aldaar door twee Engelse vissers geheel verlaten binnengebracht. Dezelve is onmiddellijk onder het beheer van de opperstrandvonder gesteld.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Zeetijding.
Vertrokken van Amsterdam den 1 april REINAUW ENGELKENS (opm: kof), kapt. P.J. Muntendam, naar Marseille.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw en geheel afgetimmerd schuiteschip, groot 26 ton; te bevragen bij Arjen van Balen, Eernsum, alsmede bij de koopman Roel Gorter, te Joure.


Datum: 05 april 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 April. Wij zijn uit een authentieke bron in staat gesteld het navolgende bericht uit Hellevoetsluis, hetwelk door de onderstaande handtekeningen bekrachtigd was, mede te delen:
Daar men waarschijnlijk verwonderd zal zijn dat wij, met een zo gunstige gelegenheid, heden niet zijn in zee gezeild, zo wensen wij de reden van ons oponthoud hiermede aan het billijk oordeel van het publiek bekend te maken.
Dat den 30 maart l.l. aan de Nieuwesluis de aldaar doorgeschutte en naar Rotterdam bestemde schepen DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ en de KOLONEL KOOPMAN aan de grond lagen en bovendien, niettegenstaande er twaalf kleinere, zoowel binnenkomende als uitgaande schepen zonder hinder konden doorgelaten zijn, door de volslagen onkunde of verregaande onverschilligheid van de haven- of sluismeester, aldaar, de voorrang werd gegeven aan het Amerikaanse schip RICHARD ANDERSON, welk schip, ruim een voet dieper gaande dan de voornoemde twee schepen, noodwendig ook aan grond moest geraken en waardoor gevolgelijk de doorvaart voor allen, zonder onderscheid, zelfs voor vier vissloepen, geheel gestremd werd. Het gevolg hiervan is geweest dat, in plaats van des namiddags ten 5 ure te hebben kunnen doorschutten, zulks slechts ten 8 ure des avonds plaats had, hetwelk dan nog als een bijzondere gunst moest beschouwd worden. Den 31sten hard waaiende uil het oosten, was er tot des namiddags 5 ure geen mogelijkheid de reis te vervolgen; wij gingen toen aan de lijn en kwamen den 8 ure des avonds alhier aan. Den 1 april, met het aanbreken van de dag, was de wind oostelijk, met een frisse koelte, en wij hadden dus alle reden om te verwachten tegen 8 á 9 ure gereed te zullen zijn om uit te zeilen. Maar die wens mocht andermaal niet vervuld worden, aangezien men ten 6 ure slechts begon te schutten, waardoor het ons eindelijk ten 9 ure gelukte buiten de sluis te komen; en toen men vermeende aan alle die bemoeijelijkingen en onrechtvaardige handelingen een einde te zien, en wij onmiddellijk zouden kunnen onder zeil gaan, werden wij op nieuw hierin teleur gesteld, door dat de havenmeester zich niet de moeite had willen getroosten om, daar reeds de Engelse brik MAESE in den mond van de kanaalhaven aan de grond zat, het bepaalde sein te geven dat de toegang tot de haven van buiten ontzegd was. Dit verzuim had dan ook ten gevolge dat het Amerikaanse schip MANCHESTER midden in de haven grondde, waardoor toen ten eenenmale de doorvaart voor alle schepen benomen werd, en wij dus genoodzaakt waren ons de maat van wanorde ten volle te zien toenemen.
Hellevoetsluis, 1 april 1843.
(was getekend) P.C. Audiens, gezagvoerder van het Nederlandse schip ELIZA. N.J. de Cock, Aug. de Wael, passagiers aan boord van bovengenoemd schip. Jan H. Mulder, gezagvoerder der kof ALIDA.
Ter bevestiging van het voorgevallene op den 1 april, (aangezien wij op dien dag eerst aldaar zijn aangekomen, was getekend) P.H. de Boer, gezagvoerder van het kofschip ELIZA. W. de Zeeuw Baggus, gezagvoerder van het hoekerschip THETIS. H.H. Duintjer, gezagvoerder van de CATHARINA, H.H. de Boer, gezagvoerder van het kofschip ANNA AGATHA..

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Bremen.
Het stoomschip KONING WILLEM II, kapt. C.J. Stücke, vertrekt van Bremen 3, 13 en 23 van iedere maand en van Amsterdam 8, 18 en 28 van iedere maand. De eerste reis zal de 8e april van Amsterdam plaats hebben. Passagiers behoren in de avond van de vertrekdag aan boord te zijn. Nadere informatie bij de cargadoors Blikman & Co en Wed. Jan Salm & Meijer. (opm: dit te Bremen thuisbehorende schip kwam in 1847 onder dezelfde naam onder Nederlandse vlag, zie Maritieme Kroniek 1847)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 april. Gisteren is met gunstige gelegenheid van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het naar Batavia bestemde barkschip ABEL TASMAN, kapt. Van Haften.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De makelaars Van Swijndregt en Van Dam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag 8 april 1845, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, te veilen: een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen enz. enz., geborgen van het gestrande hoekerschip de SCHIEDAMSCHE VISSER, zoals alles bij kavelingen genummerd zal liggen op de kade van de Scheepmakershaven, nabij de Jufferstraat, en aldaar des voormiddags vóór de veiling kan worden bezichtigd.


Datum: 06 april 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 april. Vertrokken KNICKERBOCKER (opm: bark), kapt. B. Koster, naar New York.


Datum: 08 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 20 maart. De kof ALKANNA HENDRIKA, kapt. J.L. Westerbrink (opm: ALKANNA HINDERIKA, bouwjaar 1839, kapt. Jacobus Coops Westerbrink), van Middlesbrough naar Altona, is de 2e dezer alhier zwaar lek op strand gezet en tegen een derde gedeelte bergloon aan de autoriteiten van deze plaats overgegeven. De lading en inventaris is geborgen, het schip is wrak en verkocht geworden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 21e april 1845, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair zwaar gekoperd en bijzonder zwaar kopervast fregatschipshol, met roer en spil, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen. Breder bij negotie en bericht bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors De Vries & Co, IJgracht no. 13, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 19e van deze maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het tweedeks gekoperd fregatschip OOST INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker, Gz.; en
vermoedelijk in de loop van de volgende maand het tweedeks gekoperd barkschip HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. A. Nannings, beide schepen voorzien van bekwame scheepsdoctors en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van de heren Gebrs. Hendrichs & Co., of bij de cargadoors
De Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel en ANNA, kapt. P. Ebels, beiden van Batavia, met suiker, koffie en tin.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 april. Onder Brakzand is het oesterschip van G.G. Smit (opm: geen zeeschip), den 1 van de Zoutkamp naar Schiermonnikoog gezeild, door de harde wind op een plaat gestoten en omgeslagen, waardoor de schipper en zijn zoon van 15 jaren, benevens twee passagiers verdronken zijn; twee andere passagiers zijn door schipper J.T. Douwes van Ezumazijl gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

De schepen ONDERNEMING, kapt. Gort, van Memel naar Brugge, FENNEGINA, wijlen kapt. Braams, van Danzig naar Bremen en JANTINA, kapt. De Jonge, van Danzig naar Nantes, te Rendsburg overwinterd, hebben de 1e april de reizen voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal, op 14 april 1845, ’s voormiddags ten 10 ure, bij de Kraan aldaar, om contant geld, in het openbaar verkopen de inventaris van het kofschip de VROUW LUBBEGINA, als: 1 ankertouw dik 11 duim, de voorloper weinig gebruikt lang 124 á 125 vadem; 1 dito dik 10 duim lang plus minus 130 vadem; 23 stuks zeilen zo halfsleten als oud: trossen, ankers, koksgereedschap en wat meer zal worden aangeboden.
Voorts op den 15 dito, ten 11 ure ’s voormiddags, in het logement van Teunis Beidschat het hol van voorschreven kofschip, groot 57 lasten of 108 tonnen met de beide daarin staande masten. Adres ten kantore van de heren Repko en Feersma, aldaar.
(opm: de zeebrief van kapt. B.P. Bruins werd op 17 april vanuit Harlingen geretourneerd; een reden is niet vermeld, maar gelet op de gescheiden verkoping is de koop van het hol {opm: bj 1810] door een sloper het meest waarschijnlijk).


Datum: 09 april 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 3 april. De Nederlandse galjoot (opm: kof) WILLEM CORNELIS, van Licata naar Rotterdam, alhier binnen, heeft deszelfs lading wederom ingenomen en ligt gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, uitgezeild op 6 april: DIRKJE ADAMA (opm: pink), kapt. O. Mehlen en SPITSBERGEN, kapt. J. Both, beide naar Groenland.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 april 1845. Heden vertrok van hier naar Cheribon de Nederlandse schoener SEWOEN, thans hernaamd ALMAR, kapt. Sech Achmat bin Aboe Bakar Angelie.


Datum: 10 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 7 april. Nadat de stoomboot FRISO op dinsdag 1 april weer in de vaart was gekomen, heeft zij op de volgende dag, jl. woensdag, haar eerste reis van Harlingen naar Amsterdam gedaan. Na zo lange stremming van de vaart was het wel te verwachten, dat velen van deze eerste gelegenheid om naar Amsterdam over te steken zouden gebruik maken, doch geenszins dat het getal zo groot zou worden. Op het uur dat de boot moest afvaren, was zij reeds zo beladen met passagiers en goederen, dat de kapitein het veiliger achtte de steiger te verlaten en in de haven voor anker te gaan liggen, vóór dat de diligence van Leeuwarden aankwam. Na 2½ uur wachtens kwam deze, doch tot aller verbazing met vijftien bijwagens, welke tezamen nog tachtig passagiers aanbrachten, zodat het getal personen, welke de boot moest overbrengen, bijna 400 bedroeg. Voor de bagage en vrachtgoederen was nauwelijks plaats genoeg, zodat het zelfs boven de raderkasten stond. Een half uur na het vertrek van de boot kwam zij wegens de lage waterstand vast te zitten, hetwelk een oponthoud van twee uren ten gevolge had. Nadat zij losgeraakt was, wachtten haar nieuwe belemmeringen, dewijl ontzettende massa’s ijs haar voorbij dreven, zodat de raderen gedurig ijs schepten en de boot in hare vaart gestuit werd. Met veel moeite en inspanning kwam men dit oponthoud te boven en eindelijk des avonds ten 9 ure te Amsterdam aan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal medio deze maand in het Nieuwe Diep zeilree liggen het extra snelzeilende gekoperde tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, gevoerd door kapt. J.P. Carst; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en een geëxamineerde scheepsdoctor varende.
Te bevragen bij de cargadoor B.D. Bosscher, op de IJgracht te Amsterdam.


Datum: 11 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 5e mei 1845, des avonds te 6 ure precies, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, alhier, ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gezinkt, driemast galjootschip, genaamd de STAD ZWOLLE, gevoerd door kapt. S.IJ. Parma, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen 45 duimen, wijd 6 ellen 33 duimen en hol 2 ellen 95 duimen, en alzo gemeten op 129 lasten of 244 tonnen.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra-ordinair welbezeild barkschip, groot volgens Nederlandse meetbrief 385 tonnen, varende onder Hamburger vlag, en thans liggende te Schiedam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de cargadoors Jan Corver en Co. te Amsterdam; Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam, en A. Prins en Co. te Schiedam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Elseneur de 1e april kapt. Meijer, FRANCISCUS, van St. Ubes naar Libau.


Datum: 12 april 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BONTHO, kapt. J. Hubert, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 11 april. De 8e dezer is van ’s Rijks werf te Nieuwe Diep met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. schoenerbrik BANKA, zijnde het eerste zeeschip hetwelk daar ter plaatse is aangebouwd. Het is tegen 1 mei aanstaande in dienst gesteld en bestemd voor Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip DOGGERSBANK, kapt. Kerkhoven, van Batavia naar Amsterdam, te Rio Janeiro met schade binnengelopen, heeft op 9 februari, na geëindigde reparatie, de reis weer voortgezet.

JC 120445
Batavia, 10 april. Gisteren is alhier aangekomen de Nederlandse bark CELEBES, kapt. T. Cars Phz., vertrokken van Rotterdam de 1e december. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, vertrokken van Calcutta de 9e maart.


Datum: 15 april 1845


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel van de Lloydslijst.
Te Havana is aangekomen GUSTAVE (opm: Belgische ex-Nederlandse brik), kapt. Jepsen, van Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AGATHON, kapt. R. Degerman, van Marseille, met stukgoederen; EENIGHEDEN, kapt. S.J. Lie, van Noorwegen, met hout; MARIA, kapt. W. Stinks, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 april. Zr.Ms. stoomschip VESUVIUS, luit. Van Hoogenhouck Tulleken, op 9 december ll. uit Hellevoetsluis naar Batavia vertrokken, is, na eerst te Falmouth en daarna te Plymouth te zijn binnengelopen, tot herstel van zijn machine, van laatstgenoemde plaats de 11e dezer in Texel teruggekomen. Deze machine is niet vervaardigd op de fabriek te Fijenoord, zoals ten onrechte verspreid is. (opm: zie ook JC 260745)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping, ten overstaan van de notaris H. Schuyten, van een overdekt hektjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS (opm: binnenvaarder), groot volgens meetbrief 61 tonnen, met deszelfs staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere goederen, alsmede een boot met twee riemen, zoals hetzelve thans liggende is te Dordrecht, in de Spuihaven, aan het Botjespoortje, waarvan de veiling zal plaats hebben op zaterdag 26 april 1845, en de afslag op zaterdag 10 mei 1845, beide de dagen des voormiddags ten elf ure, te Dordrecht, in het Nederlandsch Koffijhuis, bij J. Zahn. Hetzelve schip en toebehoren kan, met een consentbiljet van voornoemde notaris, dagelijks worden bezichtigd.
Nadere onderrichting is te bekomen bij de heer A. den Bandt, procureur te Dordrecht, en ten kantore van gemelde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. W.J. Hemsing, notaris, gevestigd te Balk, zal, op woensdag 7 mei 1845, des namiddags ten 3 ure, ten huize van Johannes Schaafsma, logementhouder te Balk, aanbieden te verkopen, bij strijk en verhooggelden de gerechte helft in:
- Een schip, genaamd de TWEE GEBROEDERS (opm: binnenvaarder), groot 78 tonnen, met daarbij behorend staand en lopend want, bevaren wordende door de mede eigenaar Gerrit Jans Schilstra.
- Een tjalkschip, genaamd de HOOP (opm: binnenvaarder), groot 39 tonnen, met zeil en treil en alles wat daaraan behoort, bevaren geweest door Otte Jans Schilstra, te Koudum, doch thans bevaren wordende Gerrit Klazes van der Ploeg, te Koudum.
Voorts een overdekte praam, groot 15 tonnen, met deszelfs staand en lopend want, zeil en treil, haken en bomen; breder omschreven bij aanplak bekendmakingen; te aanvaarden op de dag van de toewijzing, te betalen 6 maanden na dezelve met een rente gerekend tegen 5 ten honderd in het jaar. De drie vaartuigen liggen vanaf 3 mei 1845, in de Lutz, bij Balk, ter bezichtiging.


Datum: 16 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van de scheepsaandelen, geveild op 14 april 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, te Amsterdam:
- 1/8e Part in het gekoperd fregatschip JACOBA MAURINA, kapt. Van Meedevoort, NLG 5.000, in slag NLG 10. Opgehouden.
- 1/10e Part in de schoenerkof EENSGEZINDHEID, kapt. Mellema, NLG 450, in slag NLG 50. Opgehouden.
- 1/16e Part in het gekoperd fregat SUSANNA CHRISTINA, kapt. Hoekstra, NLG 3.200. Koper J. Corver.
- 1/16e Part in voormeld fregat NLG 3.200, in slag NLG 10. Opgehouden.
- 1/16e Part in het gekoperd fregat NASSAU, kapt. Duintjer, NLG 2.900, in slag NLG 50. Koper H.J. Rietveld.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zes weken na de dag waarop deze advertentie in de Javasche Courant zal zijn geplaatst, zullen te Soerabaja, krachtens condemnatie van de raad van justitie aldaar en de daarop verleende executorien, bijwege van executie op rechterlijk gezag op de bij de wet voorgeschreven wijze, ten overstaan van een commissie uit de raad van justitie aldaar, door de eerste deurwaarder en gezworen exploiteur van de raad voornoemd, ter rekwisitie van de procureur A.P.F. de Seijff, voor en vanwege de firma J. Tissot Jr. & Co., publiek worden verkocht de schepen:
1e REVENANT, groot volgens opgave 251 lasten;
2e LUCILE, groot volgens opgave 84 lasten; gezagvoerders respectievelijk Le Coniac en Robiquel, behoord hebbende aan de vroegere firma Lagnier & Co. te Batavia en thans gearresteerd ter rede van Soerabaja, ter zake van legaal of stilzwijgend hypotheek wegens tot instandhouding uitgeschoten gelden.
Degenen die zich tegen deze verkoop zouden willen of mogen verzetten, melden zich op de bij wet voorgeschreven wijze aan, bij voormelde eerste deurwaarder en gezworen exploiteur.
JC 160445
Batavia, 12 april. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, vertrokken van Zierikzee de 21e december.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 april. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip ATIJE TORACHMAN, thans hernaamd ELM SAFFA, kapt. Sech Achmat bin Mohamat Bana Aimoen, vertrokken van Batavia de 27e maart.


Datum: 17 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Petrus Scheffer & Zoon, directeuren van de Sociëteit van Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart, zullen vanaf primo mei a.s. ten hunnen kantore vaceren ter betaling van 4% dividend, onverminderd de gewone rente ten vervaldag.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Londen, met ijzer; WILMINA, kapt. L. Baas, van Liverpool, met stukgoederen; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling van Liverpool, met zout.


Datum: 18 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 15 april. Het schip PIETER CORNELISZ HOOFT, kapt. D.H. de Boer, van hier naar Batavia, is na het uitzeilen op het strand van Goedereede aan de grond gevaren. Het heeft de stoomboot KINDERDIJK en sloepen bij zich tot assistentie.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Tonningen op de 9e april. kapt. Potjer, HERSTELLING, van Rouaan naar Danzig.


Datum: 19 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Het schip RIJZENDE ZON, kapt. Stek, van Londen naar Danzig, is volgens brief van Delfzijl van de 16e dezer, de vorige dag aldaar zwaar lek, met ingestoten boeg, gebroken boegspriet en meer andere schaden binnengebracht, zijnde onder de Engelse kust door een Engelse bark aangezeild. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 17 april. Het schip PIETER CORNELISZ HOOFT, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Batavia, is, na een gedeelte van de lading gelost en steen ballast over boord geworpen te hebben, met assistentie in vlot water gebracht en heden door de stoomboot KINDERDIJK op de rede gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in het begin van de maand mei eerstkomende in het Nieuwediep tot vertrek gereed zijn het gekoperd tweedeks fregatschip AGNETA, kapt. D.M. van Leeuwen, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerde scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoor B.D. Bosscher op de IJgracht.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de boedel van den heer Johann Christiaan Riedlin Fonk, in leven Scheepsbouwmeester, onlangs te Amsterdam overleden (opm: werf het Wapen van Amsterdam, overleden 19 maart), worden verzocht daarvan vóór den 20ste mei aanstaande, opgave te doen ten kantore van den notaris J.A. Hoog, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 april. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip ANTHONY, kapt. J.F. Klomp, met enige passagiers, vertrokken van Rotterdam de 5e november.


Datum: 22 april 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 april. Gisteren is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken het schip STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 april. Naar men verneemt zijn door de Nederlandsche Handel-Maatschappij op heden bevracht de navolgende schepen:
Voor Amsterdam: STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski; AGNETA, kapt. D.M. van Leeuwen; CHRISTINA, kapt. W.C. Ram; PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Malzen; GOED VERTROUWEN, kapt. A. Nannings; CORNELIA, kapt. W.A. Berghuis; WILLEM BARENDSZ, kapt. W. Landzaat; ANNA PAULOWNA kapt. W. Bek Wzn. en ISIS, kapt. onbekend
Voor Rotterdam: HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser; MENADO, kapt. R.J. Rijken; Delft, kapt. B.J. Muller; NIEUW LEKKERLAND, kapt. W.H. Kramer; GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H Ruijsch; KONING WILLEM II, kapt. L.C.E. van der Brugh; HENDRIK JAN, kapt. P. Wap; WILLEM I, kapt. H. Poppen; HARMONIE, kapt. H. Bouma.
Voor Dordrecht: BERNHARD HERTOG VAN SAXE WEIMAR, kapt. R.H. Hazewinkel.
Voor Middelburg: MINERVA, kapt. J.A. van Boven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, het snelzeilend kopervast en nieuw gekoperd fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij Sandberg en Co., cargadoors aldaar.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg de 11e april: kapt. Hansen, ANNA CHRISTINA, van Faborg naar Amsterdam.
Gepasseerd te Rendsburg de 13e april: kapt. Orre, DE TWEE GEBROEDERS en kapt. Visser, MAAIKE, beide van Antwerpen naar de Oostzee; kapt. Potjer, HERSTELLING, van Rouaan naar Danzig.
Gepasseerd te Tonningen: de 10e april. kapt. De Jonge, GESINA JANTINA, van Danzig naar Nantes; de 12e april. kapt. Schoon, CATHARINA en kapt. Verlaat, MARIA, beide van Leer naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Lijcklama, te Leeuwarden, zal, op maandag 28 april 1845, des namiddags ten 4 ure, ten huize van de weduwe H. Tieman, kasteleinse in het Klein Wagentje te Leeuwarden, publiek tegen genot van strijk en verhooggeld, finaal verkopen een kofscheepje, genaamd de JONGE KEIMPE, gemeten op 10,90 el lengte, 2,09 el wijdte, 1,21 el hol, geijkt op 18½ ton, met roef en ronde luiken, bazaanzeil, fok, giek, schoot, touwen, blokken, standers en verder toe en aanbehoren, liggende ter bezichtiging in het Zaailand te Leeuwarden, voor de huizing van de eigenaar Dirk Ates van der Zee, winkelier aldaar.


Datum: 23 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 april. Eergisteren middag is aan de fabriek van de heren P. van Vlissingen en Dudok van Heel met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichterboot voor rekening van de Sleep-Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Frankfurt a/Main.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 april. Hedenmiddag is van de werf De Haringen van de scheepsbouwmeester Haring Booij op het Realen-Eiland alhier, met goed gevolg te water gelaten het barkschip CHINA, groot 800 ton, gebouwd voor rekening van de heren Hendrichs & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. Gisteren is alhier aangekomen de Nederlandse bark ONDERNEMING, kapt. J.C. van Heeckeren, vertrokken van Middelburg de 22e november. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip MARIA SUSANA HENDRIKA, kapt. S. Nielsen, met acht passagiers, vertrokken van Amsterdam de 6e december.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 12 april. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark PICTURA, kapt. M.T. Tijdeman, met vijf passagiers, 13 gepasporteerde en 2 gegageerde militairen, uit zee terug van een verloren reis. (opm: het schip was dus vertrokken maar met schade teruggekomen)


Datum: 24 april 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen SOPHIA WILHELMINA, kapt. C. Christensen, van Oudsoen, met hout en HARMONIE, kapt. R.E. Zoeterkerk, van Cardiff, met stafijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om in het begin van mei te vertrekken, het kopervast fregatschip ISIS, kapt. W.B. Derks, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een zeer bekwame scheepsdokter. Adres bij de cargadoors J. Daniels en Zoon en Arbman, te Amsterdam en Visser en Van der Sande, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.


Datum: 25 april 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Den Helder, 23 april. In de loop van deze maand zullen van Den Helder naar Curaçao vertrekken de schepen RAPHAËL, kapt. T. Visser en HUNDEREN (opm: kof), kapt. K. Ouwehand en naar de kust van Guinee het schip ELMINA, kapt. Baak (opm: brik; kapt. J. Baak Edzn). Er is dus wederom gelegenheid voor het publiek om brieven over het postkantoor van Den Helder derwaarts te verzenden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden overleed na een kortstondige ziekte in de ouderdom van ruim 83 jaren, onze waarde vader en behuwdvader de heer Albert Ahlers, oud-koopvaardijkapitein om de West.
Mede namens mijn broeders en zusters, A. Ahlers Jr.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop van de maand mei van Amsterdam vertrekken het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA, kapt. W.A. Berghuis, uitmuntend voor passagiers ingericht en varende een bekwame scheeps-doctor. Families of bijzondere
personen van deszelfs ruime en goed ingerichte kajuit voor de overvoer naar Java gebruik wensende te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, Heerengracht over de Bergstraat, No. 379, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vermoedelijk zal in mei of uiterlijk juni aanstaande van hier naar Java vertrekken het extra snelzeilend en van een ruime campagne voorziene fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, voerende een bekwame doctor. Passagiers, welke genegen zijn van deze uitmuntende gelegenheid gebruik te maken worden verzocht zich te adresseren ten kantore van N.J. de Cock en de scheepsmakelaars Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg de 16e april. kapt. Van Dijk, ANNEGINA HENDRIKA, van Lübeck naar Engeland.
Gepasseerd te Tonningen: de 14 april. kapt. De Jonge, JANTINA, van Antwerpen naar Stettin; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Brake naar de Oostzee; kapt. Walker, DE DRIE GEBROEDERS, van Papenburg naar de Oostzee; kapt. Waterborg, JONGE FREDERIK, van Delfzijl naar de Oostzee; kapt. Mulder, MARGINA, van Gent naar Rostock; De 15e april. kapt. Busker, ANNA MARGARETHA, van Leer naar de Oostzee.


Datum: 26 april 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping door Van Geluk en Mak van Waay, houders van publieke verkopingen te Dordrecht, van het hol van het Rijnschip genaamd de JONGE FRANCISCUS, laatst gevoerd door schipper Herman Holtz, groot 4.245 centenaars, thans liggende in de Wollewevershaven, te Dordrecht.
Alsmede deszelfs inventaris, bestaande in: het rondhout, grote en bezaanmast, staande en lopend want, zwaarden, ankers, paardenlijnen, zeilen, aken, benevens meerdere en andere scheepsbehoeften, zodanig als dezelve bij kavelingen zullen worden verkocht en te bezichtigen zijn daags vóór en op de verkoopdag, in en op het voorschreven schip, liggende in de Wollewevershaven, te Dordrecht.
Al hetwelk zal worden verkocht om contant geld, op donderdag 8 mei 1845, des voormiddags ten elf ure precies, in het Logement “Het Wapen van Holland”, bij P.J. de
Ridder, aan het Groothoofd, te Dordrecht.
Nadere inlichting te bekomen bij de schipper aan boord, of bij genoemde houders voor Publieke Verkopingen, in het Verkooplokaal, in de Vischstraat, te Dordrecht, alwaar de inventaris, zodanig als dezelve bij kavelingen zullen worden verkocht, 4 dagen voor de verkoop ter inzage zal liggen. Zeg het voort.


Datum: 28 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 22 april. Het schip APOLLO, kapt. Mik, van Rotterdam naar New York, is na op Goodwinsand (opm: Goodwin Sands) bezet te zijn geweest, ter rede van Duins (opm: The Downs) binnengelopen.
(opm: schoener, bouwjaar 1843, kapt. Douwe Jans Mik; na oktober 1845 vermist, zie DC 181247)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, C.A. Schröder en A.W. Abrahams, makelaars, zullen op maandag de 2e juni 1845 des avonds te 6 ure, ten overstaan van de notarissen Commelin & Weijland, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, verkopen: het welbezeild, kopervast, driedeks koopvaardij-fregatschip FLEVO, op het volledigst uitgerust, in den jare 1844 opnieuw gekoperd, gevoerd door kapt. T. Gollards, volgens Nederlandse meetbrief lang 44 ellen 50 duimen, wijd 9 ellen, 36 duimen, kuildek 11 ellen 2 duimen, hol en hoogte onderste tussendek 5 ellen 85 duimen, bovenste tussendek 2 ellen 11 duimen, en alzo gemeten op 1.313 tonnen of 693 lasten, liggende in het Westerdok, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, dubbele patent gangspil en ijzeren kabelaring, ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen. Breder bij inventaris. Het schip is met geschutpoorten gebouwd en alzo tot gewapend transportschip ingericht.
N.B. Dit schip behoort onder dezulke, welke bij overgang van eigendom vatbaar blijven voor bevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
(opm: het fregat, bouwjaar 1836, werd binnen Amsterdam verkocht, zie AC 040645, en ging in januari 1846 onder kapt. S. van der Meij weer naar zee)


Datum: 29 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 april. De visserspink KOOPMANS WELVAREN, stuurman Krijn Roeleveld, van Scheveningen, is gisteren in de Noordzee aangezeild door de Nederlandse kof STAD ENSCHEDE, kapt. H.R. Veldhuijs, thuis behorende te Zwolle. De pink is onmiddellijk gezonken, doch het volk door de loodsboot No. 7, schipper Boon gered en aldaar aangebracht. (opm: zie ook GRC 060545)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 18e april. kapt. Waterborg, JONGE FREDERIK, van Delfzijl naar Assens; kapt. Mulder, MARCHIENA, van Gent naar Rostock; de 19e april. kapt. Schoon, CATHARINA en kapt. Verlaat, MARIA, beide van Leer naar de Oostzee; kapt. Walker, DE DRIE GEBROEDERS, van Papenburg naar de Oostzee; de 20e april. kapt. Legger; JEZELINA, van Kiel naar Brugge; kapt. Pekelder, HEIDEWIKA, van Sonderberg naar Holland; de 21e april. kapt. Drewes, JOHANNA, van Hamburg naar Faaborg; kapt. Busker ANNA MARGARETHA, van Leer naar Rostock.
Gepasseerd te Tonningen: de 17e april kapt. Drewes, HENDRIKA, van Amsterdam naar Rostock; de 18e april kapt. Woltman, GEERDINA, van Hamburg naar Stettin; de 19e april kapt. Drent, EENDRAGT, van Leer naar Lübeck.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 22 april. De ALBERTINE, kapt. Potjewijd, van Dordrecht naar Liverpool, is door de mist op de Goodwin Sands vastgeraakt, doch zonder schade er weer afgebracht en zet de reis voort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw, in de schuur wel gedroogd, extra goed gebouwd, voor schoenertuig bevoegd kofschipshol, zijnde groot 90 á 100 lasten en een bevaren tjalkscheepje, lang 13 el 7 palm, wijd 3 el, hol naar rato, en zulks met zeil, treil, toe en aanbehoren. Te bevragen bij de heer C. Bakker, te Lemmer.


Datum: 30 april 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 april. Het schip VROUW NETTA CHRISTINA, kapt. Sandersfeldt, van Bremen, is alhier in de haven gekomen en moest dadelijk lossen door de zware broeiing van het raapzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Ter bevrachting naar enige haven wordt aangeboden het Nederlands nieuw gekoperd barkschip WOLTEMADE, gezagvoerder F. Guijt Jr., groot 142 gemeten lasten. Nadere informatiën bij Voute & Guerin.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 april. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark WOLTEMADE, kapt. F. Guijt, vertrokken van Amsterdam de 7e december.


Datum: 01 mei 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 april. Aan deze stad is gearriveerd de VICTORIA, kapt. J. Tjilack, van Liverpool, met zout.


Datum: 02 mei 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Elseneur: de 20e april kapt. Wever, HOLLANDS TROUW, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Mulder, ALIDA, van Delfzijl naar de Oostzee; kapt. Van Wijk, JONKVROUW MARIA, van Amsterdam naar de Oostzee; de 22e april kapt. Bakker, ANTINA, van Leer naar de Oostzee.
Gepasseerd te Rendsburg: de 21e april kapt. Duit, MARIA, van Glückstadt naar Danzig; kapt. De Jong, JANTINA, van Antwerpen naar Stettin; de 22e april kapt. Drewes, HENDRIKA, van Amsterdam naar Rostock; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Brake naar de Oostzee; de 23e april kapt. Meijer, TRIJNTJE, van Neustadt naar Amsterdam.
Gepasseerd te Tonningen: de 21e april kapt. Molenaar, STIJNTJE, van Elbe naar de Oostzee; de 22e april kapt. Van Dijk, ANNEGINA HENDRIKA, van Lübeck naar Hull; de 23e april kapt. Legger, JEZELINA, van Kiel naar Steenbrugge; kapt. Pekelder, HEIDEWIKA, van Sonderburg naar Nederland; kapt. Pruim, HENDRIKA, van Bremen naar Memel.


Datum: 03 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cádix, 17 april. Het schip JOANNA JACOBA, kapt. Sap, van Amsterdam naar Gibraltar, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 april. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark MATHILDA CORNELIA, kapt. S. Lammerts, met enige passagiers, vertrokken van Calcutta de 18e april.


Datum: 05 mei 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Als voorbeeld ener buitengewoon voorspoedige reis verdient vermeld te worden, dat de TROPICUS, kapt. J.H. Popken, dezelve van Rotterdam naar Nickerie en terug in 89 dagen heeft afgelegd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het schip JOANNA JACOBA, kapt. Sap, van hier naar Gibraltar, met schade wegens aanzeiling te Cadix binnengelopen, heeft de 21e april de reis weer voortgezet.


Datum: 06 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 mei. Het schip ZELDENRUST, kapt. Koning, van Newcastle, is heden met enige schade alhier in de haven gekomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 1 mei. Men verneemt, dat zaterdag j.l., des namiddags tussen drie en vier uren, enige mijlen van het land, op de hoogte van Texel, de Scheveningse visserspink, genoemd KOOPMANS WELVAREN, gevoerd door de stuurman Krijn Roeleveld, die daar ter plaatse was vissende, door een kofschip is aangezeild, met dat ongelukkig gevolg, dat de pink spoedig zonk en de equipage slechts de tijd had, zich op dat kofschip te redden. Zo wij wel onderricht zijn, hebbende vissers door geschreeuw in tijds gewaarschuwd. Slechts één man van de bemanning was op het dek van de kof aanwezig. De pink behoorde aan de reder D. Hoogenraad en was bemand met zeven koppen. Het kofschip, dat te Zwolle thuis behoort, is genoemd de STAD ENSCHEDÉ, en werd gevoerd door de kapitein Veldhuys. Het is zeer te betreuren, dat vaders van huisgezinnen, te midden hunner broodwinning, zo onverwacht en zo geheel buiten hun schuld, eensklaps met de hunnen, tijdelijk althans, van hun bestaan berooid zijn. (opm: zie ook AC 290456)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Zeetijding. Vertrokken uit het Vlie den 30 april. ALIDA IKINA, kapt. de Jong, naar Windau; JOHANNA GESINA, kapt. Schuur, naar Dantzig; DE JONGE ROELOF (opm: kof), kapt. Klein, naar Stavanger.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Veendam, 27 april 1845. Heden ontving ik het mij en de mijnen ontroerende bericht, dat mijn jongste zoon Roelf Abrahams Hazewinkel, de 17e dezer, in de nabijheid van Havre, over boord werd geslagen en zijn graf vond in de golven. Wat ik in deze brave
jongeling, aan wie ik ruim 17 jaren de reinste genoegens beleefde, en waarop ik zo vele verwachtingen bouwde, verlies, kan ik onder geen bewoordingen brengen. Zijn afsterven schokt mij te dieper, bij de smartvolle herinnering, dat ik voor weinige jaren, niet verre van de plaats, waar hij bezweek, ook reeds van twee volwassene zonen door de dood werd beroofd; dat mij daarna mijn onvergetelijke echtgenoot ontviel, en nu, slechts drie maanden verleden, een dochter, hare bedroefde weduwnaar met twee nog zeer jonge kinderen nalatende.
Mijn ziel, gebogen onder zo veel leed, kan slechts versterking en troost erlangen door het geloof in Hem, die het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht, en die ook, vertrouw ik, de hoop der heerlijkheid was van mijn dierbare ontslapenen.
A.H. Schipper, weduwe Hazewinkel.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
20 april Wever, HOLLANDS TROUW (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee.
22 april Mulder, ALIDA (Winschoten), van Delfzijl naar de Oostzee; Van Wijk, JONKVROUW MARIA (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee.
24 april Lever, GEERDINA BEERTA (Veendam), van Greifswalde naar Yarmouth.
25 april Masker, JOHANNA MARIA (Amsterdam), van Stettin naar Bordeaux.
20 april Akkerman, CATHARINA (Ameland), van Amsterdam naar Koningsbergen.
Elseneur, 26 april 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 25e april kapt. Lukkien, TJAKKIENA, van Wismar naar Emden; kapt. Scholtens, MARGARETHA, van Lübeck naar Antwerpen;
26e april kapt. De Jong, ANNEGINA, van Altona naar Kopenhagen; kapt. Mulder, CORNELIA, van Bremen naar Stettin;
27e april kapt. Scherpbier, DE VIJF GEBROEDERS, van Amsterdam naar de Oostzee;
28e april kapt. Duit, FENNEGINA, van Neustadt naar Antwerpen; kapt. Ekamp, ANTJE, van Schiermonnikoog naar de Oostzee; kapt. De Jong, MARTHA, van de Pekela naar de Oostzee.
Gepasseerd te Tonningen: de 26e april kapt. Teensma, JACOBA, van Schiermonnikoog naar de Oostzee; kapt. Meijer, TRIJNTJE, van Neustad naar Amsterdam;
27e april kapt. Onnes, JOHANNA, van Harlingen naar Memel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 30 april uitgezeild het kofschip VROUW ANTJE, D.D. de Grooth naar Noorwegen.


Datum: 07 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van de schepen, geveild op 5 mei 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam:
- Het gezinkt driemast galjootschip STAD ZWOLLE, kapt. S.Y. Parma: NLG 16.000, in slag NLG 600, koper C.A. Schröder (opm: makelaar, voor C.A. Schröder, Amsterdam; schip herdoopt in JACOBA, kapt. H.L. Bakker).
- Een gekoperd fregatschipshol, NLG 8.800, in slag NLG 550, koper J. Corver (opm: makelaar; het hol, bouwjaar 1826, is volgens AH 070545, genaamd geweest HANDEL MAATSCHAPPIJ; laatste kapitein was K.J. de Feijfer; en het zal zijn verkocht aan een sloper; zie ook AC 091044)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 28e mei zal voor rekening des boedels van wijlen de luitenant der Chinezen Han Kok Ti in het Chinese kamp te Soerabaija publiek verkocht worden 1/2e aandeel in de schoener HOK HIN, met dies inventaris, zo als dezelve thans is liggende ter rede van Soerabaija.
De mede-executeur in voornoemde boedel The Boen Ke.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op gerechtelijk gezag. Op Woensdag de 21e mei 1845 zal door de vendumeester, ten overstaan ener commissie uit de Landraad te Toeban, bij wege van executie worden verkocht een zo goed als afgebouwde schoener, metende ca. 80 koijangs, en een dito barkschip, metende ca. 150 koijangs, beide op stapel staande nabij de dessa Tambakboijo in het district Bantjer.
De fungerend deurwaarder bij de Landraad te Toeban, B.B. Mente.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Voor gehele of gedeeltelijke bevrachting naar de Moluccos wordt aangeboden het Nederlands-Indisch barkschip SUMATRA, kapt. D. Crawford, groot 120 lasten. Het schip is gereed tot lading en zal tegen de 13e dezer maand vertrekken.
Batavia, 6 mei, Romswinckel, Van der Burg & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cheribon, 28 april. Heden is van hier vertrokken naar Samarang, Tagal en Pekalongan de Nederlandse schoener HONG AN, thans hernaamd CHERIBON, kapt. Mochamat bin Oemar Djoas.


Datum: 09 mei 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Amerongen, 5 mei. Heden begaven zich per spoortrein, van Veenendaal en elders, naar Amsterdam, 29 huisgezinnen, bestaande in 134 personen, benevens 20 jongelingen en 20 jonge dochters, om onder het opzicht van ds. Copyn en de voor de kolonisatie bestemde
onderwijzer Van Hateren, met de schepen SUSANNA MARIA en NOORD-HOLLAND naar Suriname te stevenen en zich te vestigen op de post Groningen en Voorzorg aan de Saramacca. Ds. A. van den Brandhoff, bestuurder van die kolonisatie, vleit zich met de andere gezinnen en jonge lieden nog in de eerste helft van deze maand de reis te ondernemen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Aangaande het schip MATHILDE JEANNETTE, kapt. Bonjer, de 12e november (opm: 1844) van Bremen naar Londen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Tonningen: de 28e april. kapt. Drent, ANNA CATHARINA, van Harlingen naar Fredrichstad; kapt. Donema, RENSKE HOOITES, van Amsterdam naar de Oostzee; de 29e april. kapt. Jonker, DE HOOP, van Amsterdam naar Stralsund; kapt. Kuiper, MEINSINA, van Bremen naar Koningsbergen; kapt. Hazewinkel, ANKINA, van Duinkerken naar Stettin;
kapt. Lukkien, JETTINA, van Wismar naar Emden; kapt. Scholtens, EUROPA, van Hamburg naar Stettin.


Datum: 10 mei 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het fregatschip PIETER CORNELISZ. HOOFT, kapt. D.H. de Boer, is, na op de sleephelling te Rotterdam van de geleden schade, op het strand van Goedereede bekomen, hersteld te zijn, den 6 dezer van daar naar Schiedam vertrokken, om de lading weder in te nemen.

DC 100545
Vlissingen, 4 mei. Zr.Ms. fregat AJAX, bestemd voor West-Indië, is den 1 in dienst gesteld; ook verneemt men dat Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, denkelijk met het alhier liggend fregat de RIJN, andermaal uit deze zeehaven een tocht zal ondernemen.


Datum: 13 mei 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
De 26e april Akkermann, CATHARINA (Ameland), van Amsterdam naar Koningsbergen; de 2e mei. Stuit, BAREND (Harlingen), van Harlingen naar de Oostzee; Hazewinkel, LUCAS WIGCHER (Wildervank), van Amsterdam naar Stettin; Kolle, JOSINE LOUISE (Amsterdam), van Amsterdam naar de Oostzee; Steffens, voor Mellema, JOHANNES (Amsterdam) van Amsterdam naar de Oostzee; Koerts, JUFFER GARRELTS (Pekela), van Zwolle naar de Oostzee; Stuit, GEERDINA (Wildervank), van Amsterdam naar Danzig; De Jonge, JOHANNA (Amsterdam), van Amsterdam naar Stettin; Teensma, REINTJE (Schiermonnikoog), van Muiden naar de Oostzee; Mooi, TIESSINA (Pekela), van Bremen naar Stettin; Sap, DE BROEDERLIEFDE (Wildervank), van Amsterdam naar Stettin; Nieboer, MARGARETHA (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee; Dik, IDA WIBBINA (Pekela), van Antwerpen naar de Oostzee; De Boer, GESINA (Veendam), van Muiden naar Stockholm.
De 3e mei: Flik, voor Hazewinkel, GEERDINA BEERTA (Veendam), van Rotterdam naar Danzig; Dekker, DE VRIENDSCHAP (Wildervank), van Muiden naar Kiöge; De Weerd, DE WAAKZAAMHEID (Pekela, van Rotterdam naar de Oostzee; Kroon, DE VROUW WICHERDINA (Wildervank), van Muiden naar Kiöge; Klein, DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO (de Lemmer), van de Lemmer n. de Oostzee; De Haan, SIWERDINA (Sappemeer), van Amsterdam naar Riga; Swart, CORNELIA (Amsterdam), van Amsterdam naar Stettin; Kuitze, DE JONGE WICHER (Wildervank), van Amsterdam naar Rostock; Uil, SIJBRAND JAN (Woudsend), van Amsterdam naar Petersburg; Spijkman, JULIANE LOUISE (Amsterdam), van Amsterdam naar Petersburg; Hazewinkel, DE ONDERNEMING (Wildervank), van Amsterdam naar Stettin; Bakker, MARGRETHA AGNES (Schiermonnikoog), van Muiden naar de Oostzee; Posthumus, ANNA WILLEM (Schiermonnikoog), van Muiden naar de Oostzee; Smit, JAN FREERK (Harlingen), van Liverpool naar Stettin.
De 4e mei. Das, JANTINA (Pekela), van Brussel naar Lübeck; Boll, JUFVROUW STIJNTJE (Veendam), van Antwerpen naar Kopenhagen; Brons, HELENA BRONS (Pekela), van Amsterdam naar Danzig; Ebes, MARIA (Harlingen), van Stettin naar Rotterdam.
De 6e mei: De Jonge, ALIDA IKINA (Veendam), van Amsterdam naar Windau; Sap, MARGRIETA EVERARDA (Veendam), van Vlaardingen naar Stettin; Schuur, JOHANNA GESINA (Pekela) (opm: ook JOHANNA GEZIENA), van Harlingen naar Danzig; De Grooth, JOHANNA MARIA (Pekela), van London naar Stettin; Haverbult, DE JONGE JOHANNA (Groningen), van Amsterdam naar de Oostzee; De Boer, CHARLOTTE (Hoogezand), van Gent naar de Oostzee; Roelfsema, HILLECHIENA GEERDINA (Veendam), van Molden naar Rostock; Mulder, NIJVERHEID (Amsterdam), van Dordrecht naar Stettin.
Elseneur, 6 mei 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 3e mei. kapt. Walker, HERMANUS, van Bremen naar Rostock; kapt. Donema, RENSKE HOOITES, van Amsterdam naar de Oostzee; de 4e mei. kapt. Wijbus, VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Orre, DE TWEE GEBROEDERS, van Lübeck naar Amsterdam; kapt. Duit, MARIA, van Wismar naar Amsterdam; kapt. Kuiper, MEINSINA, van Bremen naar Koningsbergen; kapt. Scholtens, EUROPA, van Hamburg naar Stettin; kapt. Scherpbier, de HOOP, van Harlingen naar Danzig; de 5e mei. kapt. Drent, EENDRAGT, van Leer naar Lübeck; kapt. Faber, JOHANNA MULDER, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Riensema, GOEDE VERWACHTING, van Zwolle naar de Oostzee; kapt. Hazewinkel, AUKINA, van Duinkerken naar Swinemünde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VLASHANDEL, kapt. Dupain, van Batavia, met koffie en suiker.


Datum: 14 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Volgens brief van Texel van de 11e dezer was de 9e dito in de gronden tussen Vlie en Terschelling vervallen een Engelse brik, van Londen naar Hamburg, geladen met stukgoederen. Het schip zat vol water en was door de equipage verlaten, welke in Terschelling was aangekomen, alsmede enige loodsschuiten met een gedeelte van de lading.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 9e mei is in de buitengrond van Vlie verongelukt de Engelse brik JANE SMITH, van Londen naar Hamburg, gevoerd door kapt. George Jardine, met een lading katoen, rijst, rogge en meer stukgoederen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rye, 7 mei. Het schip de JONGE WICHER, kapt. Bosker, van Amsterdam naar Brest, is alhier met verlies van boegspriet enz. binnengelopen, zijnde gisteren aangezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 januari. Volgens berichten van Anjer is aldaar op de 10e dezer, des avonds ten ruim 10 ure, met een hevige noordwester storm en dikke mist gestrand het Engelse schip INGLIS, kapt. Isaksohn, groot 1.600 tonnen, van Bombay vertrokken op de 14e december en bestemd naar China. De lading, bestaande uit 7.000 balen katoen, is gedeeltelijk gelost en gedeeltelijk over boord geworpen moeten worden. Het plaatselijk bestuur van Anjer verleent alle mogelijke hulp om het schip te redden. Dag en nacht wordt daaraan gewerkt, doch bij het vertrek van de post had men, hoezeer het hoog water was, nog weinig hoop het schip spoedig van het strand te kunnen afbrengen. Ter adsistentie van het bovengenoemde gestrande schip is gisteren morgen van hier vertrokken Zr.Ms. stoomschip HEKLA, onder bevel van de Luitenant ter Zee der eerste klasse J.H. Sterk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 mei. Uitgezeild AGNETA, kapt. D.H. van Leeuwen, naar Batavia,
NOORD HOLLAND, H.K. Ruijl, naar Suriname en
SUZANNA MARIA, kapt. E. Meijer, met 150 passagiers, beide schepen voor de Saramacca rivier. (opm: zie ook GRC 090545)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 mei. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark OCEAAN, kapt. D. de Boer, vertrokken van Amsterdam de 25e januari.


Datum: 15 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 10 mei. Gisteren werden op ‘s Rijks werf alhier de brik Zr.Ms. de SPERWER en de schoener Zr.Ms. de ADDER met het beste gevolg te water gelaten in tegenwoordigheid van de Vice-Admiraal Lucas, directeur en commandant van de Marine alhier en andere autoriteiten. (opm: sterk bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: de NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart; VERONICA, kapt. D. Grim; PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans; GEERTRUIDA, kapt. G. Blom; JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. B. van der Plas; de VRIENDEN, kapt. D. Herderschee; JAVAAN, kapt. P. Dekker; HEPPENS, kapt. H. de Boer; JAVAAN, kapt. G. Eylers; JOHANNA, kapt. J.H. Schippers; OOST INDIEN, kapt. J. Engelenburg; SIRIUS, kapt. H. Mulder; OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: de HENDRIKA, kapt. J. Admiraal; TERNATE, kapt. S. van de Koppel; KOLONEL KOOPMAN, kapt. H.G. Pott; JONGE JAN, kapt. B.A. Tange; VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard; MADURA, kapt. P. Nap; SOURABAIJA, kapt. F. Poodts; THÉRÉSIA, kapt. M.A. Smits; WELTEVREDEN, kapt. J.A. Bangma.
Voor Dordrecht: DELTA, kapt. G. Cranz.


Datum: 16 mei 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden behaagde het de Almachtige tot zich op te roepen mijn dierbare echtgenoot, Jan Nuveen, in leven scheepsbouwmeester alhier, in de ouderdom van ruim 47 jaren, na een genoegelijke echtverbindtenis van bijna 24 Jaren. Wat ik aan de dierbare overledene verlies, zullen al degenen kunnen beseffen die hem gekend hebben in zijn dagelijkse en huishoudelijke omgang. Hij was een ware vriend, bemind van elk, een trouw echtgenoot en een liefderijk en zorgend vader voor zijn zeven kinderen, waarvan nog drie te jong zijn om hun groot verlies kunnen beseffen.
Amsterdam, 12 mei 1845, W. Schooneveldt, Wed. J. Nuveen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. Scholtens, van Rotterdam naar Liverpool, is te Plymouth met schade aan de zwaarden binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Volgens brief van Batavia, in dato 22 januari, lag het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. De Boer, de 16e van die maand te Soerabaja gereed, om de reis van daar door Straat Bali naar Amsterdam te aanvaarden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nijburg: de 1e mei. kapt. Hansen, MARIA SOPHIA, van Nakskov naar Brussel; de 3e mei. kapt. Scherpbier, DE DRIE BROEDERS, van Amsterdam naar Callundborg; de 6e mei. kapt. Hansen, MARIANNE, van Nestved naar Antwerpen.
Gepasseerd te Rendsburg: de 6e mei. kapt. Venema, ALBERDINA, van Koningsbergen naar Engeland; de 7e mei. kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Amsterdam naar de Oostzee; de 8 mei. kapt. Buss, ALWINA, van Wismar naar Emden; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Lübeck naar de Eems; kapt. Broeckema, IDA HILLECHIENA, van Amsterdam naar de Oostzee.
Gepasseerd te Tonningen: de 4e mei. kapt. Scholtens, MARGARETHA, van Lübeck naar Antwerpen; kapt. Visser, MAAIKE, van Wismar naar Nederland; kapt. De Jong, HILLECHIENA, van Stettin naar Guernsey; de 5e mei. kapt. Kranenburg, WIARDUS, van Amsterdam naar Assens; kapt. Duit, FENNEGINA, van Neustadt naar Antwerpen; de 6e mei. kapt. Bartels, ENGELINA, van Emden naar Rostock; kapt. Duit, MARIA, van Wismar naar Amsterdam; de 7e mei. kapt. Veenstra, AUKJEN, van Hamburg naar Neustadt; kapt. De Boer, JUFFER JANTJE, van Hamburg naar Stettin; kapt. Brouwer, RENSKE, van Bremen naar Holtenau; kapt. Scholtens, ALIDA, van de Eems naar de Oostzee.


Datum: 17 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

De hoge gasten bezochten (opm: op 15 mei) ten 2 ure op de werf van de heren Meijjes & Zonen het schip JAVA, bestemd tot de Zuidzee-Walvisserij onder directie van de Gebr. Reelfs, het tweede schip bestemd voor deze vaart. (opm: sterk bekort uittreksel uit bezoek van de Nederlandse Koninklijke familie aan Amsterdam)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hendrik Salm en Isaac Karseboom, makelaars, zullen op last hunner principalen, de 2e juni 1845 des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder W.J. Luijtjes, verkopen een extra ordinair, onlangs zwaar vertimmerd, welbezeild kofschip genaamd JOHANNA MARGARETHA, gevoerd door kapt. J.H. de Boer, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 70 duim, wijd 4 ellen 60 duim, hol 2 ellen 53 duim en alzo gemeten op 117 tonnen of 62 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: verkocht, zie AC 040654; nieuwe naam DE VEREENIGING, kapt. J.H. de Boer)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AURORA, kapt. P.G. Lesstuiver en MERWESTROOM, kapt. P.H. Hazewinkel, beiden van Liverpool, met ruw zout; YTHAN, kapt. J. Manners, van Newcastle en de KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van St. Davids, beiden met steenkolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Overleden Joseph Francis Herman, laatstelijk gezagvoerder van het Nederlands-Indische brikschip TWEE GEZUSTERS. Crediteuren en debiteuren in de boedel worden uitgenodigd om binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden, aangifte of betaling te doen aan de executeur W.F. Gijsbers.
Batavia, 10 mei 1845


Datum: 19 mei 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 13 mei. Het schip HELENA MARGARETHA, kapt. Nernst (opm: buitenlander), van Gothenburg naar Algiers, is alhier met verlies van stengen, enz. binnengelopen, zijnde gisteren aangezeild geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 8 mei. Het schip LOUISA AMALIA, kapt. Ehlers, van Lissabon naar de Oostzee, heeft gestoten en is met zes voet water in het ruim bij Kallofjord op strand gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 12 mei. Aangekomen REINAUW ENGELKENS, kapt. Muntendam, van Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 2e juni 1845 des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild, gezinkt brikschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd ACRA (opm: gebouwd buitenland vóór 1817; zie AC 040645), gevoerd door kapt. J.C. Ludders, volgens de Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 20 duimen, wijd 4 ellen 60 duimen, hol 3 ellen19 duimen en alzo gemeten op 158 tonnen of 85 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors De Vries & Co, IJgracht no. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Met het einde van de maand mei zal van Amsterdam naar Batavia vertrekken, het gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas; varende met een doctor. Voor passagiers en goederen te bevragen bij de reders Boissevain & Co., bij de cargadoors F. der Kinderen en Zoon, of bij de kapitein aan boord, in het Oosterdok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal ten spoedigste vertrekken het extra welbezeild gekoperd Nederlands barkschip SIRIUS, gevoerd door kapt. H. Mulder, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. lemand van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieve zich in tijds aan te melden bij de cargadoors Canne & Balwé, of Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlandse gekoperd snelzeilend barkschip KOLONEL KOOPMAN, kapt. H.G. Pott, voerende een bekwame scheeps-doctor, om in het laatst van deze maand te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 30 april. Binnengekomen ALIDA THEODORA, kapt. Behrends (opm: kof ADRIANA THEODORA, kapt. G.B. Behrens), van Amsterdam.


Datum: 20 mei 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. zoon en W.H. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 3e juni 1845, des namiddags te 4 uur, in de zaal op de hoek van Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk A no. 458, publiek te veilen: Het in den jare 1840 te Lemmer gebouwde gezinkte schoener-kofschip ARCHANGEL, gevoerd geweest door kapt. H.B. Conter. Lang 24,43 el, wijd 4,22 el, hol 2,70 el, alzo groot 133 tonnen of 70 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, pompspil, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven achter de scheeptimmerwerf van mevr. de wed. E. Visser en aldaar daags voor en op de dag van de veiling kan worden bezichtigd; zijnde inmiddels uit de hand te koop.(opm: in februari 1846 kreeg het schip onder dezelfde boekhouder en kapitein de naam MEXICO; misschien om bij gewijzigde aandeelhoudersverhoudingen een waarde vast te stellen?)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 10e mei: kapt. Kranenborg, WIARDUS, van Amsterdam naar Assens; kapt. Veenstra, AUKJEN, van Hamburg naar Neustadt; de 11e mei: kapt. Scholtens, ALIDA, van de Eems naar de Oostzee; kapt. Dijk, ANNA CATHARINA en kapt. De Beer, JUFFER JANTJE, beide van Hamburg naar Stettin; kapt. Brouwer, RENSKE, van Bremen naar Holtenau; kapt. Lukkien, JANTINA ROELINA en kapt. Rasker, BERENDINA, beide van Rostock naar Bremen; kapt. Busker, ANNA MARGARETHA, van Rostock naar Emden; de 12e mei: kapt. Wolkammer, EENIGE BROEDER, van Delfzijl naar Rostock.
Gepasseerd te Tonningen: de 8e mei kapt. Orre, DE TWEE GEBROEDERS, van Lübeck naar Amsterdam; kapt. Venema, ALBERDINA, van Koningsbergen naar Macduff; de 10e mei kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA, van Hamburg naar Hohewege; kapt. De Vries, DE TWEE GEBROEDERS, van Hamburg naar Petersburg; kapt. Santjer, KEA, van Leer naar de Oostzee; de 11e mei: kapt. Jonker, JONGE AGATHA, van Hamburg naar Petersburg.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 19 mei. Binnengekomen 11 mei EENDRAGT, H.A. Scheppers van Noorwegen. (opm: de kof maakte in 1845 vier of vijf reizen tussen Noorwegen en Termunterzijl)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepreederij wordt, ten vervolge van de aankondiging van 31 december 1844, kennis gegeven: Dat het dividend over het jaar 1844 door directeuren en commissarissen nu bepaald zijnde op vijftig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot 31 dezer ingesloten, bij de mededirecteur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 19 mei 1845, de directeuren derzelve Maatschappij, J.S. Vriesendorp, J. de Voogd, F.C. Déking Dura.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om op 24 mei 1845 te vertrekken, het fregatschip DELTA, kapt. G. Crans, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de cargadoor G. Mauritz, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om op 31 mei te vertrekken, het fregatschip OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de cargadoors d’Arnaud en Comp., te Amsterdam, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip WILHELMINA, kapt. Asschenberg, van Lissabon naar Koningsbergen, is de 2e mei bezuiden de haven van Skagen gestrand, doch met assistentie en na een gedeelte van de lading over boord geworpen te hebben, weer in vlot water gekomen en heeft dadelijk de reis voortgezet.


Datum: 21 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 mei. Het schip JONGE BORGER, kapt. Borger, van Hull naar Bremen, is gisteren alhier lek binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 mei. Het schip VROUW HEIDEWIKA, kapt. Pekelder, van Sonderburg (opm: Sønderborg) naar Rotterdam, is de 14e dezer, na op lager wal bezet te zijn geweest, alhier lek uit zee teruggekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Blom, makelaar, zal op 9 juni 1845, des avonds te 6 uur, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen:
- Het gekoperd schoenerschip, genaamd DE COURIER (opm: bouwjaar 1842), gevoerd door kapt. P.P. Poppens. Volgens Nederlandse meetbrief lang 26,35 el, wijd 4,4 el, hol 2,58 el (opm: 26,35 x 4,40 x 2,58 m.), gemeten op 122 ton of 61 lasten. (opm: zie AC 110645; een koper kon nog niet worden gevonden; misschien een buitenlander?)
- Een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd DE JONGE MARIA (opm: bouwjaar 1841), gevoerd door kapt. L. Rendtler, volgens Nederlandse meetbrief lang 23,70 el, wijd 4,45 el, hol 2,66 el, gemeten op 122 ton of 62 lasten. (opm: zie AC 110645; een koper of nieuwe scheepsnaam kon nog niet worden gevonden)
- Een nieuw gebouwd kofschip hol, volgens Nederlandse meetbrief lang 25,35, wijd 4,55, hol 2,82 meter en alzo gemeten op 145 tonnen of 76 lasten.
- Een 1/32 aandeel in het gekoperd fregatschip, genaamd JOHANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. L. Wildschut.
Benevens nog een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen.
Breder bij de inventarissen, notitie en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J. Otterbeek en J.A. Gerding, makelaars, zullen op woensdag de 28e mei 1845, des avonds ten 6 ure, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, als lasthebbende
van hun meester, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedenden presenteren te verkopen: 35/1 en 6/2 boten nieuwe Zantische krenten, alle min of meer beschadigd, aangebracht per het schip ARCHIPEL, kapt. R.G. Engelsman, van Cephalonia. Liggende en te zien als bij biljetten nader wordt aangewezen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht tussen de 7e en 8e maart is de Nederlands-Indische bark MARIA LOUISA, gezagvoerder H. Prins, nabij Tanjong Pisoh gestrand. Dit vaartuig had, na te Kema, Amoerang en Menado deszelfs lading te hebben ingenomen, in de ochtend van de 7e de rede van laatstgenoemde plaats verlaten, doch was des namiddags op de hoogte van Amoerang door sterke wind uit het westen overvallen, welke spoedig tot hevige storm oversloeg. De lading, bestaande uit Gouvernements koffie en gemoeti-touwwerken, is grotendeels verloren gegaan. Slechts het touwwerk, hetwelk minder aan spoedig bederf onderhevig is, zal waarschijnlijk behouden worden. De passagiers zijn allen gered geworden; twee matrozen benevens twee kinderen hebben echter door die ramp het leven verloren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei. Heden is met een passagier en Zr.Ms. troepen van hier naar Padang vertrokken het Nederlands-Indische barkschip PERLE, thans herdoopt INTEGRITY, kapt. J.B. Perry.


Datum: 22 mei 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 mei. Aan deze stad is gearriveerd de schepen ELIZABETH, kapt. T. Proom, en ELIZABETH, kapt. T.S. Helmes, beiden van Liverpool, met ruw zout.


Datum: 23 mei 1845


Krant:
 UPS - Utrechtsche Provinciale en Stads-courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 mei. De Belgische brik HARRIET (opm: bark; eerste reis onder kapt. Jean Beens), is zaterdag avond met Duitse landverhuizers naar New York vertrokken.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed onze vader en behuwd-vader Wicher Hindriks Bontekoe, rustend zeekapitein alhier, in de ouderdom van bijna 82 jaren. Meer dan 50 jaren beploegde hij de zee; ongemeen kalm en gelaten bleef hij, gedurende zijn laatste ziekte, steeds de dood verbeiden, in de levendigste en meest zekere hoop op een toekomstige zaligheid.
Sappemeer, 19 mei 1845, F.W. Bontekoe, mede namens mijn broeders en zusters.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 12e mei: kapt. Teensma, JACOBA, van Fehmarn naar Nederland; kapt. Santjer, KEA, van Leer naar de Oostzee; de 13e mei: kapt. Bekkering, GESINA, van Nijburg naar Nederland; kapt. Scholtens, CATHARINA ALIDA, van Stettin naar Lynn; de 14e mei: kapt. Broeckema, HILLECHIENA CHRISTINA, van Wismar naar Rotterdam; kapt. Mulder, MARCHIENA, van Rostock naar Brussel; de 15e mei: kapt. Jonker, JONGE AGATHA en kapt. De Vries, DE TWEE GEBROEDERS, beide van Hamburg naar Petersburg; kapt. Visser, MINERVA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Carst, JANKE HOOITES, van Amsterdam naar Rostock.
Gepasseerd te Tonningen: de 12e mei: kapt. Gort, DE ONDERNEMING, van Brugge naar de Oostzee; kapt. Zoutman, GEERTRUIDA HENDRIKA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Duit, DIANA, van Amsterdam naar Tonningen; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Lübeck naar Weener; de 14e mei: kapt. Das, HARMANNA, van Antwerpen naar Rostock; kapt. De Boer, JEANETTE, van Bremen naar Riga.


Datum: 24 mei 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De eigenaars van het Nederlandse schip JANTINE HENRICA, schipper W.W. Kattelaar (opm: smak JANTINA HENDRIKA; kapt. Wicher Hindriks Ketelaar, zie AC 271144), verleden najaar gestrand bij Norvö, worden opgeroepen, om binnen een jaar bij
de ondergetekende over het provenu der geborgene en verkochte scheepsgereedschappen, zilver Roebels 64 en 42 5/7 Copeken, te beschikken, vervallende na die termijn het bedrag aan de armenkas.
Frederikshaven in Finland, de 17de april 1845, Christ. Bruun.


Datum: 25 mei 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 mei. Het schip JANTINA ENGELINA, kapt. J.G. Vos, van Amsterdam naar Archangel, is hier met enige lekkage binnengelopen.


Datum: 26 mei 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hartlepool, 20 mei. Gisteren is alhier binnengelopen de Nederlandse galjoot TWEE GEBROEDERS, lek en met onklare pompen en verlies van zeilen. Dezelve is op het droge gesleept om onderzocht te worden. (opm: helaas geen naam gezagvoerder vermeld)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag 2 juni, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris B. Tideman, verkopen een extra ordinair, welbezeild smakschip genaamd MARIA GESINA, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. M. Ouwehand, volgens Nederlandse meetbrief lang 20 ellen 85 duimen, wijd 4 ellen 3 duimen, hol 1 el 68 duimen, en alzo gemeten op 33 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.
(opm: de smak, bouwjaar 1816, werd aangekocht door kapt. Boele Jans Potjewijd, zie AC 040645; nieuwe scheepsnaam MARGARETHA; tijdens een reis van Amsterdam naar Seaham op 19 augustus 1845 vertrokken van het Vlie en sindsdien vermist)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop, een hecht tjalkschip met schilboot (opm: boot t.b.v. het schelpenvissen), groot 29 ton, met volkomen inventaris tot schilvissen, zeil en treil, zo als hetzelve is liggende aan de scheepstimmerwerf van H. van der Zee, aan den Trekweg nabij Harlingen en aldaar te bezigtigen.


Datum: 27 mei 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde van de maand juni aanstaande uit het Nieuwe Diep vertrekken het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip OOST-INDIËN, kapitein J. Engelenburg, varende een bekwame scheepsdoctor en met alle vereiste gemakken voor passagiers ingericht. Families of bijzondere personen van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat. te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zullen vermoedelijk in de helft van de maand juni aanstaande vertrekken, de snelzeilende tweedeks gekoperde fregatschepen AMBARAWA, kapt. P.E. Karst en NEÊRLANDSCH INDIË, kapt. L. Delcliseur, beiden voorzien van een bekwame scheepsdoctor, en met bijzondere gemakken voor passagiers ingericht. Degenen, welke van deze gelegenheid voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg de 11e mei: kapt. Riensema, GOEDE VERWACHTING, van Zwolle naar Callandsburg.
Gepasseerd te Rendsburg: de 16e mei: kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA, van Hamburg naar Howech; kapt. Zoutman, GEERTRUIDA HENDRIKA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Carst, JANKE HOOITES, van Amsterdam naar Rostock; kapt. De Boer, JANNEKE, van Bremen naar Riga; de 17e mei: kapt. Das, HERMANNA, van Rotterdam naar Rostock; de 18e mei: kapt. Hitman, JONGE HENDRIK, van Nestved naar Schiedam; kapt. Faber, JOHANNA MULDER, van Kiel naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 mei. Gisteren is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het naar Batavia bestemd fregatschip DELTA, kapt. G. Crans.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

27 mei 1845
Krant GRC - Groninger Courant
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
De 7e mei: Boll, JUFVROUW STIJNTJE, van Antwerpen naar Kopenhagen;
de 9e mei: Tunteler, GEERTRUIDA (Pekela), van Stettin naar Rouaan,
de 11e mei: Kars, KLASINA (Veendam), van Amsterdam naar Kopenhagen;
de 14e mei: Van der Wijk, ANNECHIENA (Veendam), van Riga naar Amsterdam; Dekker, VRIENDSCHAP (Wildervank), van Kioge naar Schiedam; Bakker, HENDRIKA MARCHIENA (Veendam), van Stavanger naar Koningsbergen; Boll, JUFVROUW STIJNTJE (Veendam), van Kopenhagen naar Holbeck;
de 15e mei: Kroon, VROUW WICHERDINA (Wildervank), van Kioge naar Schiedam; De Boer, LAMINA (Groningen), van Londen naar Memel;
de 16e mei: Homveld, GEERTRUIDA HENDRIKA (Pekela), van Stralsund naar Antwerpen; De Jong, DE WAAKZAAMHEID (Harlingen), van Amsterdam naar Petersburg; De Jonge, Annegiena (Veendam), van Kopenhagen naar Engeland; Schuring, ANTINE (Pekela), van Amsterdam naar Danzig;
de 17e mei: De Weerd, PIETER (Harlingen). van Amsterdam naar Petersburg; Kiewit, MARIA CATHARINA (Amsterdam), van Muiden naar de Oostzee; Kuiper, JANTINA ROELFINA (Veendam), van Amsterdam naar Petersburg; Kuen Rz., JOHANNA CATHARINA (Groningen), van Amsterdam naar Stettin; Hazewinkel, HELENA (Amsterdam), van Stavanger naar Riga; Pot, CATHARINA ELISABETH (Harlingen), van Harlingen naar de Oostzee; Bakker, WILMINA (Muntendam), van Stavanger naar Riga; Goosens, JUFFER ELLEGONDA (Pekela), van Stavanger naar Petersburg; Ebling, DE VREDE (....), van Stavanger naar Riga; Zelling, GESINA (....), van Amsterdam naar Stockholm; Wijkmeijer, MARGARETHA (Pekela), van Stavanger naar Narva; De Boer, WEMELINA (Pekela), van Bergen naar Riga; Mulder, AFINA AGATHA (Veendam), van Muiden naar de Oostzee; Weening, GEESINA (Pekela), van Dundee naar de Oostzee; Boon, ALIDA GIESEN (Veendam), van Amsterdam naar Petersburg; Douwes, DE VRIENDSCHAP (Veendam), van Amsterdam naar Stettin; Stratingh, GESINA (Groningen), van Stavanger naar Koningsbergen; Naatje, ALBERDINA EDSINA (Zuidbroek), van Dordrecht naar Stettin; Kok, DE TROUW (Pekela), van Stavanger naar Petersburg; Scherpbier, JANTINA FROUWINA (Pekela), van Stavanger naar Koningsbergen; Lukens, SIEKE VAN DER WEST (Pekela), van Hamburg naar Petersburg; Taay, GESINA JANTINA (Farmsum), van Stavanger naar Petersburg; Das, GEERES (Pekela), van Rotterdam naar Stettin; Schreuder, SYLINA TITIA (Farmsum), van Stavanger naar Stolpemünde; Bekkering, CHRISTINA (Wildervank), van Amsterdam naar Kioge; Lieffijn, GOEDE VERWACHTING (Wildervank), van Londen naar Wolgast; Breeland, HENDRIKA JACOBA (Pekela), van Bergen naar Petersburg; Greven, CATHARINA JULIA (Veendam), van Stavanger naar Danzig; Bakker, ALEXANDER (Veendam), van Bergen naar Petersburg; Van Duinen, EENSGEZINDHEID (Sappemeer), van Muiden naar de Oostzee; De Grooth, CATHARINA ENGELINA (Pekela), van Rotterdam naar Stettin; Brons, FENNA (Pekela), van Bergen naar Petersburg; Kappen, DE JONGE WILLEM (Pekela), van Bergen naar Petersburg; De Grooth Bakker, CATHARINA (Amsterdam), van Stavanger naar Petersburg; De Boer, ZEELUST (Harlingen), van Stavanger naar Koningsbergen; Hubert, JUFFER ANNETTE (Hoogezand), van Bergen naar Petersburg;
de 18e mei: Zeven, CONCORDIA (Pekela), van Bergen naar Riga; Leversteyn, SCHEEPSBOUWLUST (Maassluis), van Liverpool naar Narva; Smith, DE VROUW JACOBA (Pekela), van Stavanger naar Narva; Schipper, JANTJE (Veendam), van Stavanger naar Petersburg.
De wind N; 16den en 17den W en NW; 18den N en NO.
Elseneur, 18 mei 1845.


Datum: 28 mei 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van kapt. Rieckels, voerende het schip BAREND WILLEM, was hij de 10e januari van Soerabaja en de 21e van Bangoewangie herwaarts vertrokken naar Amsterdam en had hij sedert de 1e april St. Helena aangedaan. (latere notitie: kwam 2 juni Texel binnen, hebbende 132 dagen van Bangoewangie)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 mei. In de morgen van de 20e dezer, stevende de Nederlandse bark GENERAAL CHASSÉ, kapt. Dormaar, met het schoonste weer Anjer voorbij. Het schip kwam van Patjilan, was beladen met gouvernementskoffie en peper en bestemd voor Batavia. Plotseling hoorde men kort daarna, te half negen ure, aan de wal noodschoten en vernam men dat genoemd vaartuig door de felle stroom op de klippen van Toppershoedje geslagen was en in grote nood verkeerde. De assistent-resident van Anjer, de heer Helwig, riep onmiddellijk het nodige volk bijeen en zond een zestal in de rivier te Anjer gelegen prauwen naar boord van het in nood zijnde schip. Hij zelf begaf zich met de praaiboot derwaarts en vond het vaartuig in een hoogst gevaarlijke toestand, aanhoudend stotende op de scherpe koraalrotsen. Niettegenstaande het kalme weer stond er op de rotsen zware branding, zodat men het schip niet dan moeilijk naderen kon. Men achtte het vaartuig reeds als verloren en, vrezende dat het spoedig uit elkander zou slaan, spande men alle krachten in om de lading te redden, tot welk einde de heer Helwig zich naar de wal terug begaf, om vandaar nadere bevelen te geven. Twee uren nadat het laatste noodschot gevallen was, waren de zes vorenbedoelde prauwen reeds met koffie beladen en bevonden zich op de terugtocht naar Anjer.
Het gestrande vaartuig op grote afstand van Anjer liggende, zo was het blijkbaar dat er veel tijd met het heen en weervaren van de prauwen verlopen zou. Daarom gaf de assistent-resident last om alle de op Trate aanwezige prauwen terstond naar het schip te doen afzeilen, ten einde aldaar koffie te laden en die lading te Palaboeang, schuins over Toppershoedje, op de Anjerse wal te lossen, werwaarts genoemde ambtenaar zich in persoon begaf om voor provisionele bergplaatsen te zorgen.
Alle deze met even veel spoed als ijver genomen en ten uitvoer gebrachte maatregelen, hadden het gelukkig gevolg, dat voor zonsondergang 800 balen koffie geborgen waren. Hierdoor was het schip aanmerkelijk gerezen en, door een vrij sterke landbries begunstigd, had men de GENERAAL CHASSÉ, nog voor het vallen van de avond, in vlot water.
Juist op dit ogenblik kwam de resident van Bantam, aan wie de assistent-resident van het voorgevallene had kennis gegeven, vergezeld van de militaire commandant, te Palaboeang aan. Door het maanlicht begunstigd begaf men zich gezamenlijk naar boord van het thans geredde schip. Het roer was geheel onbruikbaar en de spiegel beschadigd, terwijl het vaartuig 8 à 10 duim water in het uur maakte. De kapitein gevoelde zich recht gelukkig en was dankbaar voor de hem bewezen hulp, daar alleen het lichten van het schip hem in staat gesteld had van de opkomende landbries gebruik te maken.
De kapitein verzocht de geloste 800 balen de volgende morgen weer te mogen innemen, daar hij geloofde met een noodroer gemakkelijk Batavia te kunnen bereiken. Hieraan werd voldaan en des middags te half zes uur van de volgende dag was alles weer ingenomen en aanvaarde de GENERAAL CHASSÉ, hoewel in zorgelijke toestand, de reis naar Batavia. Deze bestemming zou het schip waarschijnlijk niet bereikt hebben, ware hetzelve niet door Zr.Ms. stoomschip MERAPIE, onderbevel van de kapt. luitenant ter zee Baars, op sleeptouw genomen; welk stoomschip tot het verlenen van hulp, op de morgen van die dag, onmiddellijk na het vernemen van het stranden, door het Marine Departement was afgezonden van Batavia; terwijl hetzelve de GENERAAL CHASSÉ ontmoette, kort nadat deze van de plaats des ongeluk was onder zeil gegaan.
Door tijdige hulp is dus gelukkig het verlies van het schip en de kostbare lading voorgekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Allen, die iets te vorderen hebben van of wel verschuldigd zijn aan de heer B. Doig, laatstelijk gezagvoerder van het Nederlands-Indisch schip HERMINA, welke de 6e februari des jaars 1844 van Sumanap is vertrokken, bestemd naar de Zuidkust van Java, en van wie na die tijd nimmer iets meer is vernomen, gelieven daarvan aangifte of betaling te doen binnen de tijd van drie maanden aan de ondergetekenden, benoemd als curatoren in de onbeheerde boedel van de vermiste heer B. Doig, door de Raad van Justitie alhier in dato 24 april 1845.
Batavia, 25 mei 1845, C. Darling, F.A. Embrechts.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bonodigd circa NLG 35.000 op bodemarij voor het Nederlandse schip PICTURA, kapt. N.F. Tiedeman, naar Nederland. Nadere informatiën te bekomen bij de notaris Veenstra te Soerabaija.


Datum: 29 mei 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt tot het einde van deze week alhier in lading, het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. G. Groenewoud, voerende een bekwame scheepsdocter en voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van de heren Gebr. Hendrichs & Co., of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp 23 mei, Vertrokken: FENNA, kapt. Dykstra (opm: kof, kapt. T.T. Dijkstra), naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de HOOP, kapt. T.J. Oldendorf, van Liverpool, met ruw zout.


Datum: 30 mei 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 20e mei: kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Wismar naar Amsterdam; de 21e mei: kapt. Donema, RENSKE HOOITES, van Nestved naar Nederland; kapt. Gort, ONDERNEMING, van Brugge naar de Oostzee; kapt. Jonker, DE HOOP, van Stralsund naar Amsterdam; de 22e mei: kapt. Schoon, CATHARINA en kapt. Verlaat, MARIA, beide van Stralsund naar Antwerpen; kapt. Hoekstra, ANNA JULIANA, van Rostock naar Zwolle; kapt. Schoon, FENNA, van Rostock naar Bremen; kapt. Bartels, ENGELINA, van Rostock naar Emden; kapt. Drent, ANNA CATHARINA, van Rostock naar Hamburg.
Gepasseerd te Tonningen: de 20e mei: kapt. Bekkering, GESINA, van Nijburg naar Nederland; kapt. Broeckema, HILLECHIEN CHRISTINA, van Wismar naar Antwerpen; kapt. Mulder, MARGIENA, van Rostock naar Brussel; kapt. Teensma, JACOBA, van Fehmarn naar Amsterdam; kapt. Scholtens, CATHARINA ALIDA, van Stettin naar Dundee; de 21e mei:
kapt. Pronk, GESINA, van Hamburg naar Lübeck; kapt. Wolthuis, KLASINA, van Delfzijl naar Odense; kapt. Joosten, ALBERDINA, van Altona naar Rostock; kapt. Douwes, ONS GENOEGEN, van Hamburg naar Rostock; kapt. Veenstra, AUKJEN, van Neustad naar Nederland.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed, in de gezegende ouderdom van ruim 84 jaren, onze hartelijk geliefde vader en behuwd-vader, de oud scheepskapitein Andries Geerts Jonkhoff, laatst steenkoper alhier.
Groningen, 28 mei 1845, G.A. Jonkhoff - B. van Braam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag 3 juni 1845, zal ten overstaan van de notaris J. Reedeker Fz., op het eiland Terschelling, door kapitein George Jardine, daartoe behoorlijk geautoriseerd en met overleg van de agent van Lloyds, publiek worden verkocht: een gedeelte der geborgen lading van het alhier op 9 mei jl. in de buitengronden totaal verongelukt brikschip JANE SMITH, van Londen, gevoerd door genoemde kapitein en naar Hamburg bestemd geweest, bestaande in ongesponnen katoen, los en in balen, schellak, aloë, castor-olie, rozijnen, rijst, piment, peper en meer andere goederen, alles door zeewater beschadigd; wijders een scheepsanker, einden zwaar ketting; enige zeilen, sloepboot en een weinig gekapt touwwerk, insgelijks geborgen van genoemd schip.
Nadere informatie bij de heren scheepscommissionairs H. Stobbe & Liberg en bij voornoemde notaris op Terschelling en te Harlingen bij de heren cargadoors Van Oppens Zonen.


Datum: 31 mei 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 mei. Morgen, zaterdag 30 mei, te een uur zal van de werf van de heren P.
Vlissingen en Dudok van Heel, gelegen aan het einde van de Oostenburger Voorstraat, bezijden 's Rijks geschutwerf, van stapel lopen het ijzeren stoomvaartuig DE MAIN, zijnde een van de sleepboten, welke aldaar voor de vaart tussen Nederland en Biberich voor
rekening van de Frankforter stoomsleepboot maatschappij gebouwd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 mei. Heden morgen is van hier naar Hellevoetsluis vertrokken het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. Hazewinkel, bestemd naar Batavia.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 28 mei. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse barkschip JAVA KOERIER, kapt. F.G. Rients, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 16e februari
AH 030645
Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn. en W.H. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 17e juni 1845, des namiddags te 4 ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, No.458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gebouwd kopervast brikschip genaamd NEERLANDSCH KROONPRINSES (opm: NEERLANDS KROONPRINSES, bouwjaar 1827), gevoerd geweest door kapt. L. Overgaauw, volgens meetbrief lang 26,60 ellen, wijd 5,33 ellen, hol 3,61 ellen, en alzo groot 227 tonnen of 120 last, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, chronometer en verdere zeer complete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven nabij de steeg Nieuwland, alwaar hetzelve dagelijks kan bezichtigd worden. (opm: als GEERTRUIDA weer in de vaart onder kapt. H. Zeven Fzn)


Datum: 03 juni 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
De 19e mei: Teensma, DE JONGE YPE (Schiermonnikoog), van Stralsund naar Amsterdam; de 25e mei: Nieboer, MARGRIETA (Pekela), van Danzig naar Medemblik;
de 27e mei: Roelfzema, HILLECHIENA GEERDINA (Veendam), van Rostock naar Rotterdam.
De wind omlopend met stilte.
Elseneur, 27 mei 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
De 23e mei: kapt. Wolthuis, CLASINA, van Delfzijl naar Odense; de 24e mei: kapt. Pronk, GESINA, van Hamburg naar Lübeck; kapt. Douwes, ONS GENOEGEN, van Hamburg naar Rostock; kapt. Jaski, TJARK GIEZEN, van Hamburg naar Wismar; kapt. Wolkammer, EENIGE BROEDER, van Rostock naar Groningen; kapt. Drewes, Hendrika, van Rostock naar Amsterdam; kapt. De Jonge, MARTHA, van Stralsund naar Amsterdam;kapt. Scholtens, ALIDA, van Assens naar België; kapt. Brouwer, RENSKE en kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA, beide van Hohwacht naar Nederland; kapt. Joosten, ALBERDINA, van Altona naar Rostock; de 25e mei: kapt. De Jong, CATHARINA CORNELIA, van Bremen naar Kopenhagen; de 26e mei: 26 mei. kapt. De Jong, SIKKOLINA HOOITES, van Hamburg naar Stettin.
Gepasseerd te Tonningen:
De 23e mei: kapt. Scholtens, ONDERNEMING, van Bremen naar Stettin; kapt. Schoon, CATHARINA en kapt. Verlaat, MARIA, beide van Stralsund naar Antwerpen; de 24e mei: kapt. Drent, ANNA CATHARINA, van Rostock naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende schepen, als:
Op Amsterdam: IJSTROOM, kapt. J.F. Detering; VAN DER WERF, kapt. P. van Duijvenboden; GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg; HENDRIK WESTER, kapt. N.N.; AMBARAWA, kapt. P.E. Karst; ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers; KONING WILLEM II, kapt. A. Rocquette; NEERLANDS INDIË, kapt. L. Delcliseur; NASSAU, kapt. J.J. Duintjer; SARA JOHANNA, kapt. F.T. Verster; VIER GEBROEDERS, kapt. F.C. Jaski; CORNELIA, kapt. T.S. Deinum en LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. T.D. Sickens.
Op Rotterdam: BORNEO, kapt. C.C. Hansen; ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke; PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer; PRINSES MARIANNE, kapt. J.A. Scott; JOHANNA CORNELIA, kapt. M. Kaleshoek; DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak; JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen; EDOUARD, kapt. M. Harkema; FORMOSA, kapt. H. Reiniersen; JAN DANIEL, kapt. J. Zeeman; VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. H.J. Bonn en GENERAAL BARON CHASSÉ, kapt. J. de Winter.
Op Dordrecht: JUNO, kapt. W.J. Chevalier.
Op Middelburg: PHOENIX, kapt. P.J. Kasse.


Datum: 04 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van de schepen, geveild op maandag 2 juni 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het fregatschip FLEVO, kapt. Gollards, NLG 70.000, in slag NLG 26.000, koper A.W. Abrahamsz. (opm: een makelaar namens BW. Starckenborgh van Straten, zie AC 280445)
- Het brikschip ACRA, kapt. Ludders, NLG 4.700, in slag NLG 300, opgehouden. (opm: zie AC 190545; de brik, bouwjaar < 1817, ging niet weer in de vaart; in april 1847 werd de zeebrief teruggezonden vermeldende ‘schip wordt gesloopt)
- Het kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. De Boer, NLG 7.300, in slag NLG 200, koper J. Karseboom (opm: een makelaar, zie AC 170545).
- Het smakschip MARIA GESINA, kapt. M. Ouwehand, 33 lasten, NLG 2.500, in slag NLG 10, koper J. Korver. (opm: makelaar, zie AC 260545)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen de 25e juni aanstaande in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen, het snelzeilend en nieuw gekoperd tweedeks fregatschip SARA JOHANNA, kapt. F.T. Verster, hebbende gemakkelijke en doelmatige inrichtingen voor passagiers en vaart met een geëxamineerde doctor.
Adres bij B.D. Bosscher, cargadoor, IJgracht bij de Foelieslraat, N°. 6.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde van deze maand uit het Nieuwe Diep vertrekken, het snelzeilend gekoperd Nederlandse fregatschip OOST-INDIËN, kapt. J. Engelenburg, varende een bekwame scheepsdoctor, en met alle vereiste gemakken voor passagiers ingericht. Families of bijzondere personen van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia, zal de 27e juni in het Nieuwe Diep gereed liggen het gekoperd tweedeks barkschip VAN DER WERF, kapt. P. van Duyvenboden, varende met een doctor. Voor passagiers en goederen te bevragen bij de reders Boissevain & Co., bij de cargadoors F. der Kinderen & Zoon, of bij de kapitein aan boord, in het Ooster-Dok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, voor passagiers en goederen, het barkschip JAN DANIËL, kapt. J.H. Zeeman. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys, aldaar, of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om tegen medio dezer tot vertrek gereed te liggen, het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip JUNO, gevoerd door kapt. W.J. Chevalier, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers en is voorzien van een geëxamineerde scheepsdoctor.
Adres bij Sandberg en Co., cargadoors aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Gisteren zijn alhier van Rotterdam aangekomen 154 landverhuizers en aan boord gegaan van het schip AMERIKA, liggende in het Entrepotdok en bestemd naar Noord-Amerika.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De heer Ryan is door de Peninsular and Oriental Company naar Indië gezonden om het beheer te hebben over haar nieuwe stoomschepen LADY MARY WOOD en TAGUS. Deze schepen zijn bestemd voor de ganse linie van communicatie en zullen derzelver eerste reis tussen Ceylon en de Straat van Malakka en China in augustus aanstaande doen. Aldus zullen de handels-etablissementen in China weldra in de voorrechten ener bespoedigde communicatie door stoom kunnen delen (opm: de LADY MARY WOOD zou in maart 1859 worden verkocht en onder de naam OENARANG onder Nederlandse vlag worden gebracht)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 26 mei. Heden is van hier vertrokken de Nederlandse bark SLAMAT, thans hernaamd FATAOOS SA-ADA, kapt. Sech Mohamat bin Oemar Moctahar, naar Joana.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Batavia, 2 juni. In lading naar China WOLTEMADE, kapt. F. Guijt Jr., agent Voute & Guerin.


Datum: 05 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni. Het schip NEDERWAARD, kapt. Meijer, is volgens brief van Batavia van de 29e januari, te Passaroean (opm: Pasuruan, Oost Java) liggende, door de bliksem getroffen, doch heeft geen belangrijke schade bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Barend Dorotheus Beets, deurwaarder, presenteert op donderdag de 19e juni 1845, des voormiddags ten elf ure, op de werf Het Fortuin, op het Prinsen-Eiland bij de
Dommerbrug te verkopen een partij scheeps-gereedschappen, herkomstig van en behoord hebbende tot de inventaris van het onlangs gestrande Engelse schip TRIUMPH, gevoerd geweest door kapitein David Robertson; breder omschreven bij notities, liggende als daarin vermeld. Nadere informaties te bekomen bij De Raadt en Homan, cargadoors, Oude Waal vóór de Kraansluis N°. 9. (opm: zie ook AC 020445 en DC 030445)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Naar Batavia ligt in lading en zal 18 juni in het Nieuwediep zeilree liggen, het extra snelzeilend fregatschip ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers, van een bekwame scheepsdoctor voorzien en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Idem bark FORMOSA, kapt. H. Reinierse.
Idem GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg. (opm: verkort weergegeven)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, en ALBERTINA, kapt. A.K. Potjewijd, beiden van Liverpool, met ruw zout.


Datum: 06 juni 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 28e mei: kapt. Broeckema, IDA HILLEGINA, van Stralsund naar Antwerpen; kapt. Scholtens, ONDERNEMING, van Bremen naar Stettin; de 29e mei: kapt. Mudder, CORNELIA, van Stettin naar Bremen; kapt. Kuitze, JONGE WIGCHER, van Rostock naar Schiedam.
Gepasseerd te Tonningen: de 27e mei: kapt. Legger, CATHARINA, van Hamburg naar Petersburg; kapt. Wolkammer, EENIGE BROEDER, van Rostock naar Groningen; kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA en kapt. Brouwer, RENSKE, beide van Hohwacht naar Nederland; de 28e mei: kapt. Remts, DE DRIE GEBROEDERS, van Wolgast naar Rotterdam.


Datum: 07 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 2 juni. Het schip ISIS, kapt. Derks, van Amsterdam naar Batavia, is alhier met gesprongen fokkemast enz. binnengelopen, hebbende op de hoogte van Kaap Finisterre een storm doorgestaan.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 1 juni. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Remts, van Wolgast met tarwe naar Rotterdam, is alhier zwaar lek binnengelopen. Het moet de lading, welke vermoedelijk zwaar beschadigd is, lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Bremen. Het stoomschip KONING WILLEM II, kapt. J.H. Stükke, zal door de invallende zondag, deze reis op maandag de 9e juni van Amsterdam vertrekken. Passagiers behoren de avond van de vertrekdag aan boord te zijn.
Te bevragen bij de cargadoors Blikman & Co. en de Wed. Jan Salm & Meyer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, met vijf passagiers, vertrokken van Rotterdam de 3e maart.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de 18e april kwamen te Singapore met scheepsboten aan de equipage en de passagiers van de bark COLUMBIAN, kapt. Wakem, van Liverpool, dewelke in Straat Gaspar hadden schipbreuk geleden. Dit schip vertrok van Sydney, Nieuw Zuid Wales, op de 7e februari laatstleden, bestemd voor Singapore, als passagiers aan boord hebbende de heren Evans, Wilkinson, Cockburn en Iselin, terwijl de lading bestond uit stukgoederen, paarden en schapen. Op de 7e april had men, tegen het invallen van de schemering, Poelo Liat, ZZO op een afstand van 12 Engelse mijlen en toen al de gevaren van Straat Gaspar, zoals die op de kaart staan aangeduid, te boven gekomen zijnde, ging het schip met de nacht onder zeil. Te half vier uur in de morgen van de 8e, juist nadat men 21 vademen water gelood had, terwijl de topzeilen bij stonden en men drie knopen vaart maakte, stootte het schip op een blinde klip, doch zonder in deszelfs vaart gestuit te worden. Men liet onmiddellijk het anker vallen. De timmerman berichtte dat het schip veel water maakte, de pompen werden inwerking gebracht, terwijl het lek gevonden werd, onder de bakboordsboeg, nabij de kiel. Te 10 uur stond het water reeds boven de ballast en vermeerderde het nog altijd, in spijt van het pompen en de pogingen om het lek te stoppen. Daarom werden de boten te water gezet en met provisies en wapenen voorzien. Omstreeks de middag, toen 9 voet water in het ruim stond, verliet men het schip en zette koers naar het eiland Gaspar, met oogmerk om daar te landen en de boten beter te stouwen; doch op het gezicht van enige Maleise prauwen, achtte men het voorzichtiger deze te vermijden en hield onmiddellijk koers naar Singapore. Na elf dagen in de boten doorgebracht en, tengevolge van de sterke tegenovergestelde stroom, tussen de 400 en 500 mijlen afgelegd te hebben, kwamen allen behouden en wel ter genoemde plaats aan. Toen men het schip voor het laatst gezien had, was hetzelve in zinkende staat en moet het vermoedelijk een half uur later werkelijk geheel gezonken zijn. Een gedeelte van de brievenmalen van de COLUMBIAN zijn met andere goederen in een storm op de 12e april overboord geslagen. De passagiers hebben aan de kapt. Wakem een brief van dankbetuiging geschreven voor de goede behandeling van hem ondervonden, daarbij tevens getuigenis afleggende aangaande zijn lofwaardig gedrag gedurende het gevaar.


Datum: 10 juni 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 juni. Het schip HENDRIKA CATHARINA, kapt. Helda, van Tonningen met tarwe naar Antwerpen, is alhier met onklare pompen binnengelopen. Hetzelve is bezig een gedeelte der lading in een lichter te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Houders van cognossementen aan order, van goederen, aangebracht met het Nederlandse schip (opm: kof) GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Joh. Ooms, Ez. en Co., als zijnde gemelde schip tot de lossing gereed.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
28 mei: Steffens, JOHANNES (Amsterdam), van Danzig naar Jersey, Brons, HELENA BRONS (Pekela), van Danzig naar Amsterdam, Wever, HOLLANDS TROUW (Pekela), van Danzig naar Amsterdam, Posthumus, ANNE WILLEM (Schiermonnikoog), van Danzig naar Zwolle, Bakker, MARGARETHA AGNES (Schiermonnikoog), van Danzig naar Amsterdam, Ekamp, DE VROUW ANTJE (Schiermonnikoog), van Koningsbergen naar Rotterdam;
29 mei: Kolle, JOSINA LOUISE (Amsterdam), van Danzig naar Amsterdam, Stuit, GEERDINA (Wildervank), van Danzig naar Amsterdam, Hazewinkel, ANJA (Veendam), van Rouaan naar Koningsbergen, Dik, JANTINA PETRONELLA (Pekela), van Liverpool naar Nerva, Veenhorst, IDA (Groningen), van Cardiff naar Cronstadt, Eilts, GEERTRUIDA SMIT (Delfzijl), van Bergen naar Petersburg;
30 mei: Van Wijk, JONKVROUW MARIA (Oostwold), van Riga naar Antwerpen, Oldenburg, ALIDA (Pekela), van Liverpool naar Nerva, Koerts, JUFFER GARRELTS (Pekela), van Libau naar Paimboeuf, Mulder, ALIDA (Winschoten), van Riga naar Winschoten, Bosker, DE VROUW GRIETJE (Pekela), van Stavanger naar Petersburg;
1 juni: Bekkering, CHRISTINA (Wildervank), van Kioge naar Schiedam, Wiersma, HERSTELLING (de Lemmer), van Liverpool naar Riga, Korter, RIGA (Pekela), van Langakkerschans naar de Oostzee, Schenck, IDA EN CORNELIA (Winschoten), van Liverpool naar Nerva, Helmers, STAD EN LANDE (Harlingen), van Harlingen naar Memel, Pott, ANNA LUITSIA (Pekela), van Amsterdam naar Petersburg;
2 juni. Potjer, AKKE BOON (Sappemeer), van Hamburg naar Danzig, Meints, DIEVERDINA (Sappemeer), van Amsterdam naar Danzig, Dethmers, JUFFER EBELS (Winschoten), van Antwerpen naar Petersburg, Landeweer, DE VRIENDSCHAP (Zwolle), van Amsterdam naar Petersburg, Pattje, ANNEGINA (Sappemeer), van Amsterdam naar Danzig, Boon, JACOBA HAZEWINKEL (Veendam), van Amsterdam naar Petersburg, Dijkhuis, CHRISTINA (Pekela), van Hamburg naar Danzig, Mulder, DE VROUW JANTINA (Pekela), van Hamburg naar Petersburg, Lukens, GEZINA JOHANNA (Pekela), van Liverpool naar Nerva, Van Wijk, JENNY (Amsterdam), van Amsterdam naar Petersburg, Klasen, ALIDA JANTINA (Pekela), van Drontheim naar de Oostzee, Buining, MAGDALENA (Winschoten), van Liverpool naar Nerva, Sakes, DE KLEINKINDEREN (Amsterdam), van Amsterdam naar Petersburg, Korter, CORNELIA CATHARINA (Harlingen), van Liverpool naar Nerva, Ruibing, ELSINA CATHRINA (Pekela), van Liverpool naar Nerva, Vos, ALERSMA (Groningen), van Cardiff naar Cronstadt, Spijkman, WILHELMINA (Rotterdam), van Rotterdam naar Stettin, Schuur, AGATHA (Pekela), van Liverpool naar Nerva, De Groot, JOSINA WILHELMINA (Harlingen), van Liverpool naar Riga, De Jonge, ALIDA IKINA (Veendam), van Windau naar Brussel, Weij, DE DRIE GEZUSTERS (Alkmaar), van Liverpool naar Nerva, Jaski, ALIDA THEODORA (Amsterdam), van Amsterdam naar Koningsbergen, Huizing, MARCHIENA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin;
3 juni. Drent, EGBERDINA ANNECHINA (de Bult), van Liverpool naar Nerva.
De wind den 28sten, 29sten, 30sten en 31sten Oost; den 1sten juni NW; den 2den ZW, ZZW; den 3den O; den 4den ZO.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 29 mei. Kapt. Drent, EENDRAGT, van Stolpemünde naar Hamburg; 30 mei: kapt. Onnes, JOHANNA, van Memel naar Harlingen, kapt. De Jong, CHRISTINA, van Koningsbergen naar Engeland, kapt. Pruim, HENDRIKA, van Memel naar Westerwarde; 31 mei. kapt. Reents, MARGARETHA, van de Weser naar Kolding, kapt. De Boer, NEUSKE MARIA, van Bremen naar Koningsbergen; 1 juni. kapt. Walker, GEBINA, van Hamburg naar Colding, kapt. Legger, GEERTINA, van Amsterdam naar Karebecksmunde (opm: Karrebæksminde); 2 juni. kapt. Haverbult, JUFFER YNSKE, van Amsterdam naar Rostock, kapt. Jonker, BARBARA, van Bremen naar Stettin.
Gepasseerd te Tonningen: 31 mei. kapt. Smit, MARIA, van St. Martin naar Lübeck; 1 juni. kapt. Boer, MARGINA, van Londen naar Lübeck.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, van Batavia, met koffie en suiker.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 10 juni. Jongstleden vrijdagmiddag is alhier, van de stads-werf, met het beste gevolg te water gelaten, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip WILLEM DE CLERCQ, groot 400 javalasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester Cornelis Mak voor rekening van de heren Boissevain & Comp., te Amsterdam, bestemd voor de vaart op Oost-Indiën, en gevoerd zullende worden door de kapitein J.C. Hoek; terwijl weldra weer de kiel gelegd zal worden voor een schip van gelijke grootte.


Datum: 11 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van de schepen, geveild op maandag 9 juni 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het gekoperd schoenerschip de COURIER, kapt. Poppens, NLG 11.400, in slag NLG 2.400, koper P. Blom (opm: een makelaar; zie AC 210545).
- Een nieuw gebouwd kofschipshol NLG 7.000, koper B.D. Bosscher.
- Het kofschip de JONGE MARIA, kapt. Rendtler, NLG 8.950, in slag NLG 600, koper P. Blom (opm: een makelaar; zie AC 210545).
- 1/32e Aandeel in het fregatschip JOHANNA CATHARINA, kapt. Wildschut, NLG 2.700, in slag NLG 600, koper G.J. Boelen. (opm: een makelaar)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker, vertrokken van Rotterdam de 20e februari.


Datum: 12 juni 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De Notaris Wouter Dirk Nibbelink zal, op zaterdag 14 juni 1845, des morgens ten negen ure, in de Steenplaats van de heer Roodenburg, onder Hendrik Ido Ambacht, op dag van betaling, in het openbaar verkopen een bijzonder goed ingerichte paviljoenschuit, groot 32 tonnen, met derzelver toebehoren; benevens een aanzienlijke partij houtwaren, bestaande in: hekkens, Vlaamse draaibomen, goten, tilbalken, gordingen, sparren, heininghouten en enige bossen masthout. Alles liggende bij gemelde Steenplaats.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, door Van Geluk en Mak van Waay, houders van publieke verkopingen te Dordrecht, van het Rijnschip genaamd PRINZ WILHELM, laatst gevoerd door schipper Willem Claasen, groot 6.822 centenaars of 107 lasten, thans liggende in de Wollewevershaven te Dordrecht, alsmede deszelfs goed onderhouden inventaris, bestaande in het rondhout, grote en bezaanmast, staande en lopend want, zwaarden, ankers, kabelketting, paardenlijnen, zeilen, aak, benevens meerdere en andere scheepsbehoeften, zodanig als dezelve bij kavelingen zullen worden verkocht, en te bezichtigen zijn twee dagen voor en op de verkoopdag. Zijnde gemeld Rijnschip hecht en sterk en over twee jaren bijna geheel nieuw verbouwd.
Al hetwelk zal worden verkocht om contant geld op donderdag 19 juni 1845, des voormiddags ten tien ure, in- op en voor het genoemde schip, liggende in de Wollewevershaven te Dordrecht.
Nadere inlichting te bekomen bij genoemde houders van verkopingen, in het Verkoop-Lokaal in de Vischstraat te Dordrecht, alwaar twee dagen voor de verkoping de inventaris, zodanig als dezelve bij kavelingen zal worden verkocht, benevens de verkoopcondities, ter inzage zullen liggen. Zegt het voort.


Datum: 13 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 10 juni. Jongstleden vrijdag (opm: 6 juni) namiddag ten half 3 ure is alhier van de stadswerf met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip WILLEM DE CLERCQ, groot 400 Java-lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester G. Mak voor rekening van de heren Boissevain & Co. te Amsterdam, bestemd voor de vaart op Oost Indië en zullende gevoerd worden door kapt. J.C. Hoek, terwijl, naar men verneemt, weldra weer de kiel gelegd zal worden voor een schip van gelijke grootte.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 3 juni. Kapt. Legger, CATHARINA, van Hamburg naar St. Petersburg, kapt. Smit, MARIA, van St. Martin naar Lübeck; 4 juni. kapt. Boer, MARGINA, van Londen naar Lübeck, kapt. Nieveen, GOEDE VERWACHTING, van Londen naar Stettin,
kapt. Meijer, WILHELMINA, van Rotterdam naar Flensburg; 5 juni. kapt. Dekker, HOUWINA, van Antwerpen naar de Oostzee.
Gepasseerd te Tonningen: 3 juni. kapt. Pruim, HENDRIKA, van Memel naar Fedderwardersiel; 4 juni. kapt. De Jong, CHRISTINA, van Koningsbergen naar Engeland, kapt. Drent, EENDRAGT, van Stolpmünde naar Hamburg, kapt. Scherpbier, DE VIJF BROEDERS en kapt. Duit, MARIA, beide van Amsterdam naar de Oostzee, kapt. Klontje, MEINSINA, van Amsterdam naar Lübeck, kapt. Fenenga, WELVAART, van Amsterdam naar Rostock, kapt. Kwint, HENDRIKA, van Rouaan naar Rostock, kapt. Pott, LIDEA, van Antwerpen naar Stettin, kapt. Pekelder, CATHARINA, van Varel naar Memel.


Datum: 14 juni 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VROUW RENSKE, kapt. G.A. Brouwer, van Hosrach, met oliezaad.


Datum: 16 juni 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd snelzeilend barkschip CERES, kapt. W. Kettler, om in de loop van de maand juli te vertrekken.
Adres ten kantore van Smith & Co. te Rotterdam.


Datum: 17 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 juni. Het schip (opm: bark) de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van hier naar Suriname, is volgens brief van de kapitein, de 13e dezer wegens stilte en dikke mist op 1½ mijl van Calais gestrand, doch in de namiddag van dezelfde dag zonder enige schade weer vlot gekomen, en had hij onmiddellijk met gunstige wind de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 13 juni. Heden morgen is Zr.Ms. schoener BANKA, van uit het Nieuwediep naar zee gezeild, om haar eerste expeditie onder commando van de luit. ter zee 1ste kl. N.J.E.
van Voss te ondernemen. Dezelve zal de 15de onder zeil gaan naar Rio de Janeiro, om van daar na er enige tijd gekruist te hebben, naar Java te stevenen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zn. en W.H. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zullen, als daartoe door de belanghebbenden gelast, op woensdag de 25e juni 1845, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal op de Scheepmakershaven, Lett. A, N°. 440, in het openbaar veilen en verkopen het hecht, sterk gebouwd en in 1843 te water gelopen (opm: in Zierikzee), gekoperd, kopervast en snelzeilend barkschip, genaamd ELIZABETH EN JOHANNA, volgens Rijks meetbrief lang 34 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 65 duimen, hol 4 ellen 61 duimen, en over zulks groot 401 tonnen of 212 lasten Nederlandse maat, met al deszelfs staande en lopend want, en rondhout, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verder daarbij behorende en te verkopene toebehoren, op de daarvan af te geven inventaris vermeld; voorts zo als hetzelve is liggende in het Zalmgat, aan de scheepstimmerwerf van de heren de Wed. E. Visser en Zoon, alwaar hetzelve daags vóór en des voormiddags van de dag der veiling door een ieder kan worden bezichtigd. Nadere informatie bij bovengemelde makelaars. (opm: een aantal aandelen was reeds in Zeeuwse handen; vermoedelijk werd nu de meerderheid verkregen, waarna W.C. de Crane, Zierikzee, als boekhouder werd aangesteld; het schip ging zonder naamswijziging in de vaart onder kapt. H.H. de Boer)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
4 juni: Hazewinkel, LUCAS WICHER (Wildervank), van Stettin naar Amsterdam; Sap, DE BROEDERLIEFDE (Wildervank), van Stettin naar Amsterdam; Kars, KLASINA (Veendam), van Kopenhagen naar Nederland;
5 juni: Klein, DE JONGE ROELOF (Sappemeer), van Bergen naar St. Petersburg; Puister, DE JONGE JANTINA (Veendam), van Rotterdam naar St. Petersburg; Karsijns, VRIENDSCHAP (de Bult), van Rotterdam naar St. Petersburg; Koster, CONCORDIA (Pekela), van Amsterdam naar Stettin; Hazewinkel, ARENDINA HERMINA (Veendam), van Amsterdam naar Koningsbergen; Mulder, NIJVERHEID (Amsterdam), van Stettin naar Amsterdam; De Jonge, JOHANNA (Amsterdam), van Stettin naar Amsterdam; Swart, CORNELIA (Amsterdam), van Stettin naar Amsterdam;
6 juni: Postema, JUFFER FRESINA (Hoogezand), van Amsterdam naar Stettin; Borgmann, CORNELIUS DASSE VIËTOR (Pekela), van Liverpool naar Nerva; Flik, door Hazewinkel, GEERDINA BEERTA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; De Weerd, DE WAAKZAAMHEID (Pekela), van Danzig naar Bremen; Bakker, ELSIENA (Veendam), van Amsterdam naar Danzig; Stratingh, GEZINA (Groningen), van Koningsbergen naar Antwerpen; Haverbult, DE JONGE JOHANNA (Groningen), van Danzig naar Amsterdam.
7 juni: Ebes, MARIA (Harlingen), van Rotterdam naar Memel;
8 juni: Mulder, ANNA AGATHA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; De Boer, CHARLOTTE (Pekela), van Riga naar Antwerpen; Schuur, JOHANNA GEZIENA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; Dik, IDA WIBBINA (Pekela), van Danzig naar Edam; Lieffijn, GOEDE VERWACHTING (Wildervank), van Wolgast naar Schiedam; Nieboer, LEEUWARDEN (de Lemmer), van Randers naar Kopenhagen, Cramer, JACOBA MARIA (de Lemmer), van Schiedam naar Danzig, Wijkmeijer, GEZINA (Dordrecht), van Dordrecht naar Danzig, Bakker, ANNA HARMANNA (Hoogezand), van Amsterdam naar Petersburg, Mulder, WENDELINA (Veendam), van Harlingen naar de Oostzee, Zeilinga, MEIKE (Schiermonnikoog), van Harlingen naar de Oostzee;
9 juni: Kuipers, NEELTJE (Veendam), van Duinkerken naar de Oostzee,Teensma, DE JONGE BRECHTUS (Krommenie), van Amsterdam naar Petersburg, Dijer, NEERLANDS NIJVERHEID (Rotterdam), van Rotterdam naar Cronstadt, Hazewinkel, DE JONGE CORNELIUS (Veendam), van Amsterdam naar Kopenhagen, Stopper, ZEEVAART (Hoogezand), van Londen naar Koningsbergen, Doornbos, ALIDA (Pekela), van Liverpool naar Nerva; Plukker, DE JONGE HENDRIK (Harlingen), van Harlingen naar de Oostzee, Smit, JAN FREERK (Harlingen), van Stettin naar Amsterdam, Smit, DE JONGE GERRIT (Pekela), van Liverpool naar Nerva;
10 Juni: De Boer, PAULINA (Amsterdam), van Liverpool naar Nerva, Dik, MENKINA (Pekela), van Amsterdam naar Petersburg, Gust, ANTHONIA FRANCINA (Amsterdam), van Newport naar Stettin, De Jong, ANNA (Amsterdam), van St. Ubes naar Riga, Pybes, MARCHIENA JANTINA (Pekela), van Liverpool naar Koningsbergen, Hagedoorn, MARIA ANNA (Pekela), van Newport naar Stettin, Rotgans, MARIA (Amsterdam), van St. Ubes naar Riga, Visser, DE VRIENDSCHAP (Amsterdam), van St. Ubes naar Riga, Beekman, CORNELIA (Groningen), van Amsterdam naar Kopenhagen, Kok, ABRAHAMINA HENRIETTE (Amsterdam), van Amsterdam naar Petersburg, De Jonge, FENNEGIENA (Pekela), van St. Ubes naar Riga, Munneke, MAGRETHA HENDRIKA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin, De Boer, LAMINA (Groningen), van Memel naar Gend, Weerring, GEESSINA (Pekela), van Danzig naar Harlingen, Stubbe, JANTINA (Pekela), van Amsterdam naar Kopenhagen, Wessels, ELISABETH MACHTELENA (Pekela), van Liverpool naar Nerva;
11 juni: Huisman, ONRUST (Pekela), van St. Ubes naar Riga.
De wind ZO; den 8sten, den 9den, den 10den en den 11den NW.
Elseneur, 11 juni 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 7 juni: kapt. Das, HERMANNA, van Rostock naar de Maas; kapt. Kwint, HENDRIKA, van Rouaan naar Rostock; kapt. De Jong, CATHARINA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Scherpbier, DE VIJF BROEDERS, van Amsterdam naar de Oostzee; 8 juni: kapt. Fenenga, WELVAART, van Amsterdam naar Rostock; kapt. Klontje, MEINSINA, van Amsterdam naar Lübeck; kapt. Visser, MAAIKE, van Rotterdam naar Stettin; kapt. Sap, MARGARETHA EVERARDA, van Stettin naar Bremen; 9 juni: kapt. Pekelder, CATHARINA, van Varel naar Memel; kapt. Kok, AASTROOM, van Newcastle naar Stettin; kapt. Pott, LYDIA, van Antwerpen naar Stettin; kapt. Scherpbier, DE HOOP, van Danzig naar Bremen.
Gepasseerd te Tonningen: 5 juni: kapt. Onnes, JOHANNES, van Memel naar Harlingen; kapt. Broeckema, LDA HILLEGINA (opm: kof IDA HILLECHIENA, kapt. E.G. Broekema), van Stralsund naar Antwerpen; 8 juni: kapt. Prins, LAMMEGINA, van Leer naar Wismar, kapt. Rasker, TOEKOMENDE VROUW, van Glückstad naar Lübeck, kapt. Rasker, BERENDINA, van Bremen naar Stettin.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J. Damen, te Harlingen, zal, ten verzoeke van de heer I.J. Verwer, te Makkum, op woensdag 18 juni e.k., des namiddags ten 4 ure, in het logement Het Haagsche Wapen bij H.F. de Boer te Harlingen verkopen een snel zeilend wel onderhouden tjalkschip, groot 61 tonnen, met staand en lopend want, zeil en treil, ankers, touwen en ketting.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe hektjalk, lang 17 el 486 streep, wijd 4 el 33 streep, hol op uitwatering 1 el 769 streep; voorts een nieuw schuitje, lang 13 el 584 streep, wijd 3 el 160 streep en hol 1 el 203 streep op uitwatering; beide aan de buikdenning en wegering toe gereed; bij Lykle L. van der Veer te Gorredijk.


Datum: 18 juni 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 12e juni is bezuiden het dorp Callantsoog gezonken het Bremer schoenerschip CAROLINE, beladen met steenkolen, gedestineerd naar Bremen. De equipage heeft zich met de boot gered en is behouden aan de wal gekomen. Schip en lading zijn totaal weg.
(opm: zie ook AC 190645 en GRC 200645; steeds wordt de naam anders geschreven)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 juni. In het laatst van de verlopende maand april, is een Gouvernements tjunia prauw, komende van Muntok en bestemd naar Soengieslan, aangevallen, overmeesterd en verbrand door de opvarenden van een prauw, welke de resident van Banka vermeent, dat te Linga thuis behoort en bemand zou zijn door triepangvissers van die plaats, tot welk gevoelen hij is gekomen door het verhaal van de opvarenden van de tjunia, wie het gelukt is te ontkomen en door het zeldzaam voorval, dat in Straat Banka zeeroof gepleegd is, daar wel de Oostkust van het eiland Banka aan de euvelmoed van de zeerovers is blootgesteld, doch deze zich slechts zelden in Straat Banka vertonen.
Door de resident waren met de meeste spoed maatregelen genomen, om de schuldigen, zo mogelijk, te achterhalen en om de zaak zelve op de meest volledige wijze te onderzoeken, waartoe mede aanleiding is gevonden in de omstandigheid, dat, enige tijd na het gebeurde met de tjunia, een Maleijer is opgevat, die voorgaf van een zeeroversprauw te zijn ontvlucht; doch door de opvarenden van de tjunia herkend is als te hebben behoord, tot de bemanning van de prauw, met welke de roof is gepleegd en daaraan te hebben deel genomen, waarom hij verdacht wordt van zich, als verspieder, naar Banka te hebben begeven.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Te koop de op Java gebouwde bark FECHDER RACHMAN, gemeten 140 lasten, thans liggende ter rede van Batavia, gerepareerd en gekoperd in 1844, en voorzien van een goede inventaris. Inlichtingen bij Adam & Co.
Batavia, 12 juni 1845
(opm: uit de opgave van ter rede liggende schepen blijkt, dat het schip toen onder Balinese vlag voer)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip de ROOMPOT, kapt. S. van Delden Az., vertrokken van Zierikzee de 3e maart.


Datum: 19 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 juni. De Bremer kof CAROLINA, kapt. Swart, van Hartlepool met steenkolen naar Bremen, is de 13e dezer bij Callandsoog gestrand, doch de equipage gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het barkschip de RHIJN, kapt. C. Brandligt, van de Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, in de Tafelbaai, Kaap de Goede Hoop, binnen, was op 15 april van de geleden schade hersteld, en zou de 21e van die maand gereed zijn de reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping, door Van Geluk en Mak van Waay, Houders van publieke verkopingen, te Dordrecht, van het Maasschip, genaamd geweest l’ESPERANCE, laatst gevoerd door schipper H. Baudrihaije, zodanig als hetzelve schip thans is liggende aan de rivier, achter het Willige Bosch, nabij de Draaibrug, aan het einde der Kalkhaven, te Dordrecht.
De verkoping zal plaats hebben, om contant geld, ten huize en herberge van J. Joosten, aan de Korte Kalkhaven, lett. D no. 128, te Dordrecht, op zaterdag 21 juni 1845, des voormiddags ten elf ure precies.
Zijnde voornoemd schip dagelijks aan bovengemelde plaats te bezichtigen, en nadere informatie te bekomen aan het Verkooplokaal, in de Vischstraat, alhier.


Datum: 20 juni 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 10 juni: kapt. Rasker, TOEKOMENDE VROUW, van Glückstadt naar Lübeck; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Leer naar Wismar; kapt. Rasker, BERENDINA, van Bremen naar Stettin; kapt. Duit, MARIA, van Amsterdam naar de Oostzee.
11 juni: kapt. Duit, DIANA, van Heiligenhafen naar Antwerpen; kapt. Carst, JANKE HOOITES, van Rostock naar de Maas; kapt. Pronk, GESINA, van Lübeck naar Amsterdam; kapt. Potjer, HERSTELLING, van Danzig naar Engeland; kapt. Mooi, TIESSINA, van Stettin naar Abzerzijl (opm: Absersiel).
13 juni. kapt. Prins, EENDRAGT, van Rotterdam naar Stettin;
15 juni: kapt. Dekker, BOUWINA, van Wismar naar Zwolle;
16 juni. kapt. Joosten, ALBERDINA, van Rostock naar Zwolle; kapt. Douwes, ONS GENOEGEN, van Rostock naar Harlingen; kapt. Van Dijk, ANNEGINA HENDRIKA, van Middlesbrough naar Lübeck.
Gepasseerd te Tonningen: 9 juni. kapt. Prins, EENDRAGT, van Rotterdam naar Stettin; kapt. Van Dijk, ANNEGINA HENDRIKA, van Middlesbro naar Lübeck.
13 juni: kapt. Waterborg, JONGE FREDERIK, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Scherpbier, de HOOP, van Danzig naar Bremen; kapt. Kuiper, MEINSINA, van Koningsbergen naar Amsterdam.
14 juni: kapt. Potjer, HERSTELLING, van Danzig naar Engeland;
15 juni: kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA en kapt. Faber, JOHANNA MULDER, beide van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Lukkien, JELTIENA ROELINA, van Bremen naar Stettin.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Tonningen: 9 juni. kapt. Prins, EENDRAGT, van Rotterdam naar Stettin; kapt. Van Dijk, ANNEGINA HENDRIKA, van Middlesbro naar Lübeck. 13 juni: kapt. Waterborg, JONGE FREDERIK, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Scherpbier, de HOOP, van Danzig naar Bremen;


Datum: 21 juni 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Op de 18de dezer werd de gewone jaarlijkse vergadering van de raad van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, hier ter stede, geopend met een aanspraak van de heer president, naar jaarlijks gebruik, een overzicht behelzende van de gang van de werkzaamheden, zaken en betrekkingen dier belangrijke nationale inrichting; welke bestaan en werking opnieuw, en in toenemende mate zelfs gebleken is, voor de belangen onzer volksaangelegenheden van handel- scheepvaart en nijverheid hoogst nuttig en gewichtig te zijn. Haar aandeel in de verliezen, welke de handel in Indië door wanbetalingen en bankbreuken leed, was niet gering, doch zij werd daardoor niet onvoorbereid getroffen. Zij zet de lijnwaadhandel (opm: handel in linnen), onder aanvankelijk verbeterde omstandigheden, voort en is aan de belangen van de inlandse fabrieksmatige nijverheid, door haar uitzendingen, grotelijks bevorderlijk. Die uitzendingen, van welke het katoen-fabricaat het voornaamste artikel uitmaakte, bedroegen in 1844, met inbegrip van specie en goederen ten dienste van het Indische bestuur, ruim f 9.600.000. De door haar, in dat jaar, aangevoerde producten bleven, voor zo veel koffie en suiker betreft, iets beneden de aanvoer van 1843, doch overtroffen deze, met opzicht tot specerijen, Java thee en Banka tin. Het totaal van de door haar, gedurende al de tijd van haar bestaan tot op ultimo december ll. aangevoerde koffie bedraagt 9.880.542 balen en 18.171 vaten; dat van de suiker 1.941.565 kanasters of kranjangs, 61.886 kisten, 1.834 vaten en 42.592 zakken of balen en dat van de indigo 67.722 kisten.
Zij bezigde tot haar aanvoer in 1844, 178 schepen; welk getal dat van elk van de vorige jaren, alleen 1841 uitgezonderd, overtreft.
De hoeveelheden van de in 1844 verkochte producten gaan, voor zo veel de koffie en indigo betreft, die in 1843 te gelde gemaakt, aanmerkelijk te boven, en zo is het ook met de gezamenlijke opbrengst van al het verkochte, welke ruim drie en een half miljoen guldens meer is geweest, dan die in 1843. Voor nagenoeg vijf en veertig miljoen guldens werd door haar in 1844 aan Oost-Indische producten, op de Nederlandse markten te gelde gemaakt en in de vijf eerste maanden van 1845 reeds voor circa vijf en twintig miljoen guldens. Zij betaalde in 1844 aan scheepsvrachten NLG 11.361.083,22; welk cijfer deze betaling nimmer in enig jaar te voren bereikte en aan assurantie-premies NLG 741.206,11½. Deze aan de aanspraak van de president ontleende daadzaken, kunnen mede ten bewijze verstrekken, dat deze zo echt nationale inrichting zich nog immer met kracht in de haar aangewezen werkkring beweegt en ten hoogst nuttige band van vereniging tussen het moederland en des zelfs Oost-Indische koloniën blijft verstrekken; ook door het aanbieden van de voortbrengselen van die koloniën aan de Nederlandse handel door middel van de Nederlandse scheepvaart, en door het uitoefenen van een veelbetekenende invloed, ter bevordering van de bovenvermelde volksbelangen; aan welke zij, gedurende het jongst verlopen jaar, opnieuw ten krachtige steun heeft kunnen verstrekken en tevens haar werkzaamheden met een uitkomst bekroond mogen zien, welke haar in staat stelt, wederom enig dividend, boven de vasten interest, aan haar deelhebbers uit te keren.
Deze 23ste gewone vergadering van de raad werd heden gesloten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juni. Heden nacht is ter rede van Batavia geankerd Zr.Ms. fregat CERES, gecommandeerd door de kapt.t.zee J. Euslie, uit Vlissingen gezeild op de 18e februari l.l.


Datum: 23 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 juni. Gisteren is alhier van ‘s Rijks werf met goed gevolg van stapel gelopen de oorlogskorvet PALLAS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandahl, 5 augustus. Op de 2e dezer is de kof GEZINA CATHARINA BRONS, kapt. Jansen (opm: buitenlander), van Londen naar Dantzig met ballast, door een onbekend groot schip op circa 4 mijl ten zuiden van Ryvingen overzeild en dadelijk vol water gelopen. Kapt. Jansen is aan boord van het vreemde schip geraakt, doch de equipage, bestaande uit zeven manschappen, hebben zonder iets te kunnen redden in de grote boot moeten vluchten en zijn de volgende dag te Svinöer aangekomen. (opm: vergelijk naam schip met AC 230845)


Datum: 24 juni 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
11 juni: Huisman, ONRUST (Dordrecht), van St. Ubes naar Riga, Kortrijk, ANNA ALIDA (Groningen), van Amsterdam naar Stettin;
12 juni: Steffens, DE VROUW MARGARETHA (Amsterdam), van Amsterdam naar Stettin, Lever, CATHARINA (Zuidbroek), van Antwerpen naar Kopenhagen, Klasen, DE VRIENDSCHAP (Pekela), van Liverpool naar Nerva.
13 juni: De Boer, DE HOOP (Pekela), van Amsterdam naar Petersburg, Kiewit, MARIA CATHARINA (Ameland), van Danzig naar Rotterdam, De Boer, GEZINA (Veendam), van Petersburg naar Duinkerken, Scherpbier, JANTINA FROUWINA (Pekela), van Danzig naar Zwolle, Klein, DE TWEELINGEN DANIËL EN WILCO (de Lemmer), van Nerva naar Amsterdam, Van Duinen, EENSGEZINDHEID (Sappemeer), van Danzig naar Antwerpen.
14 juni: Dokman, GEZINA EN WILHELMINA (Amsterdam), van Liverpool naar Nerva, Gust, HENDERIKA (Groningen), van Antwerpen naar Petersburg.
15 juni: Visser, DE HARMONIE (Amsterdam), van St. Ubes naar Riga, Vos, REINA (Groningen), van Liverpool naar Nerva, Mulder, MARGARETHA (Harlingen), van Bergen naar Riga.
16 juni: Grimmenga, UNIE (Pekela), van Liverpool naar Nerva, Doewes, DE HARMONIE (Veendam), van Amsterdam naar Riga, Meijer, PIETER HENDRIK (Krommenie), van Petersburg naar Amsterdam, Dijk, ANNA CATHARINA (Wildervank), van Stettin naar Brugge;
17 juni: Naatje, ALBERDINA EDSINA (Zuidbroek), van Stettin naar Rotterdam, Schuring, ANTINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam, Boswijk, GEERTRUIDA (Pekela), van Hamburg naar Koningsbergen.
18 juni: Greven, CATHARINA JULIE (Veendam), van Danzig naar Amsterdam.
De wind de 11de, 12de, 13de, 14de en 15de NW; den 16de, 17de en 18de ZO.
Elseneur, 18 juni 1845.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HARMONIE, kapt. J.B. Zoeterkerk, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende 33 schepen bevracht:
Voor Amsterdam: JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut; BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels; VAN DER WERFF, kapt. P. van Duijvenbooden; CHINA, kapt. N.N.; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; PASSAROUANG, kapt. C.C.B. Fulbrun; ADMIRAAL DE RUITER, kapt. J.N. Schnijder; BAROS, kapt. E.R. Borchers; HELENA, kapt. W. Blom; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J. Ingerman; STRAAT BALY, kapt. G. Mulder; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; WALVISCH, kapt. T. Schut; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; KONING WILLEM II, kapt. H.B. Eeftingh; CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. J. Schut; BATAVIER, kapt. D. Grim; JUPITER, kapt. J.K. de Jong; PADANG, kapt. M.W. Swart en MARIA ELIZABETH, kapt. J. Flens Wz., de twee laatste van Rotterdam.
Voor Rotterdam: KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil; D’ELMINA, kapt. J.C. Jansen; GEERTRUIDA, kapt. A. Schaap; ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener; COURIER, kapt. J. Teijgeler; VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven; DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman; ELIZABETH JOHANNA, kapt. M. van Velthoven; ’S GRAVENHAGE, kapt. S.G. Molenaar en IJSSEL, kapt. C.J.A. Verbrug.
Voor Dordrecht: ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge en CERES, kapt. W. Kettler, de laatste van Rotterdam.
Voor Middelburg: MERCURIUS, kapt. W. Veeneman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden overleed tot onze innige droefheid, na een kortstondige ongesteldheid, onze waarde vader en behuwdvader, de heer George Sandberg, in de ouderdom van ruim 72 jaren.
Dordrecht, 22 juni 1845, T.M. Sandberg, uit aller naam.


Datum: 25 juni 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 15 juni. Heden is van hier naar Batavia vertrokken het Nederlandse barkschip JOEDIEL BARIE, thans hernaamd PYLADES, kapt. J.A. Schmidt.

Prov.Gelders.en Nijmeegse Courant ,25-06-1845. Sedert kort is men bezig om de lading op te duiken van het den 22e Maart jl. op de Haaks vervallen en gezonken Nederlandsch kofschip GEERTRUIDA, kapitein A.A. Potjer, bestemd naar Hamburg en geladen met ijzeren rails voor spoorwegen, hetwelk goede resultaten oplevert, daar men den 19e dezer, door middel van duiker-toestellen onder directie van den heer J. van Gemis, fabrikant te Haarlem, reeds 400 spoorstaven had opgehaald.


Datum: 26 juni 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal ten spoedigste vertrekken, het bijzonder snelzeilend Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip HELENA, gevoerd door kapt. Willem Blom, varende een geëxamineerde scheepsdoctor en hebbende de uitmuntendste
inrichtingen voor passagiers. Personen met hetzelve de overtocht naar Java wensende te maken of goederen derwaarts te verschepen hebbende, gelieven zich te adresseren aan de cargadoors De Vries en Co., IJgracht N°. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen ligt in lading naar Batavia, om in het begin van de maand juli te vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA HENRIETTE, kapitein J. Schut. Deze bodem heeft ruime ruime inrichtingen voor passagiers en voert een geëxamineerde scheepsdoctor. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de heer B.W. van Starckenborg van Straten of bij de cargadoors Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen ligt in lading naar Batavia om tegen de helft van de maand juli zeilree te zijn, de snelzeilende gekoperde tweedeks fregatschepen:
GENERAAL LIST, gevoerd door kapitein G. A. Sandman.
WALVISCH, gevoerd door kapitein Th. Schut.
Beide bodems hebben ruime inrichtingen voor passagiers en zijn voorzien van geëxamineerde scheepsdoctors. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Heer B.W. van Starckenborg van Straten, of bij de cargadoors D'Arnaud Co. te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia. Voor passagiers en goederen zullen in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen:
De 15e juli het fregatschip STRAAT BALY.
De 20e juli het barkschip BATAVIER.
De 30e juli het barkschip CHINA.
Alle voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende bekwame scheepsdoctors. Adres ten kantore van de heren Gebr. Hendrichs & Co., of bij de cargadoors de heren Van Wesel en Zoon te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd: het schip ALBERTINA, kapt. C. Hoije, van Drammen, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 25 juni. Sedert kort is men bezig om de lading op te duiken van het op 22 maart jl. op de Haaks vervallen en gezonken Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. A.A. Potjer (opm: zie AH 260345), bestemd naar Hamburg en geladen met ijzeren rails voor spoorwegen, hetwelk goede resultaten oplevert, daar men de 19de dezer, door middel van duikertoestellen, onder directie van de heer J. van Guins, fabrikant te Haarlem, reeds 400 spoorstaven had opgehaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 juni. Van Vlissingen schrijft men van 21 dezer, dat onder het beleid van de heer J. de Grooff, scheepsreder en voorzitter van de kamer van koophandel aldaar, een vereniging van inwoners van die stad is samengesteld, tot oprichting van een zeevisserij van die haven, en dat daartoe reeds een vaartuig geheel uitgerust zich thans ter zoutevisvangst in zee bevindt en eerstdaags aldaar zal aankomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om ten spoedigste te vertrekken, het gekoperd Nederlands barkschip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, voerende een geëxamineerd scheepsdokter, en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.


Datum: 27 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 juni. Aangaande het schip OUD NEDERLAND, kapt. B.H. Kuiper, van Batavia naar Rotterdam, met schade aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, wordt in dato 4 april gemeld, dat hetzelve, na drie nieuwe masten en boegspriet ingezet te hebben, bezig was de lading, waarvan ca. 2.000 balen koffie en ca. 600 kannister (opm: kist of korf van vlechtwerk) suiker beschadigd waren verkocht, weer in te nemen, ten einde tegen de helft van die maand de reis weer voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Wordt gevraagd, uiterlijk tegen het midden der maand juli, op zeer billijke voorwaarden, tot het doen ener reis naar Java en terug, met het schip (opm: bark) de MERCURIUS: een bekwame SCHEEPS-DOCTOR. Brieven franco aan den kapitein W. Veeneman, te Middelburg.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel bevaren Nederlands kofschip met een complete inventaris. Nader te bevragen bij T.R. Giezen te Muntendam en bij A.J. Smaal te Delfzijl.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 17 juni. kapt. Waterborg, JONGE FREDERIK, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Legger, GEERDINA, van Nestved naar Rotterdam; kapt. Visser, MINERVA, van Stettin naar Bremen; kapt. Meijer, WIIHELMINA, van Assens naar Nederland; 18 juni: kapt. Lukkien, JELTINA ROELINA, van Bremen naar Stettin, kapt. De Boer, JUFFER JANTJE, van Stettin naar Gent, kapt. De Boer, MARCHIENA, van Lübeck naar Schiedam;
19 juni: kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Hazewinkel, AUKINA en kapt. Gort, ONDERNEMING, beide van Rügenwalde naar Engeland.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Tonningen: 17 juni kapt. De Vries, IDA, van Hamburg naar Corsoer, kapt. Joosten, ALBERDINA, van Rostock naar Zwolle; 18 juni: kapt. Douwes, ONS GENOEGEN, van Rostock naar Harlingen; kapt. Haverbult, JUFFER YNSKE, van Rostock naar Groningen; kapt. Woltman, GEERDINA, van Stettin naar Brugge.


Datum: 28 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 27 juni. Men verneemt met genoegen, dat ter zake van het wederrechtelijk opbrengen te Palamós van het Nederlandse vaartuig de VROUW JOHANNA, een voldoende schadeloosstelling is verleend, alsmede dat buiten en behalve de plaatsing van een artikel in de officiële courant te Madrid omtrent het vrijgeven van genoemd schip en deszelfs lading, de Spaanse regering haar leedwezen heeft betuigd over het vergrijp jegens de Nederlandse vlag bij gelegenheid van het voorgevallene met dat vaartuig. (opm: zie AC 230145)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn waarde echtgenoot, Johannes Janssen Brouwer, gezagvoerder op het koopvaardijschip DE PAULINE, op deszelfs retour-reis van Java, de 15de dezer maand is overleden, tot grote droefheid van mij en verdere betrekkingen, hebbende de ouderdom van 45 jaren bereikt en met wie ik bijna 20 jaren in een gelukkige echtvereniging was verbonden.
Middelburg, 23 juni 1845, J. Outgers, weduwe J.J. Brouwer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop van de maand juli, van Amsterdam vertrekken:
Het snelzeilend gekoperd fregat JUPITER, gevoerd door kapitein J.K. de Jong, varende
met een bekwame scheepsdocter. Passagiers van deszelfs ruime en goed ingerichte kajuit voor de overtocht gebruik wensende te maken, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.


Datum: 30 juni 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op heden de 30e juni 1845, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris Bruno Tideman, verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd MARIA THERESIA, gevoerd door kapt. Hendrik Hendriks Kramer, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 58 duimen, hol 2 ellen 45 duimen, en alzo gemeten op 60 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar (opm: zie AC 030745).


Datum: 01 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 30 juni. Men leest in De Stoompost (opm: een tijdschrift):
Sedert de uitvinding van het kompas en de octant heeft er wel geen plaats gehad, zo belangrijk voor de zeevaart als de nu onlangs door de heer Dr. Erpenbech uitgedachte zeehodometer of zeewegmeter. Het is namelijk de heer Dr. Erpenbech gelukt een toestel te vervaardigen, bestaande uit een eigenaardig uurwerk, hetwelk, achter op het schip aangebracht, gedurende een gehele reis in bestendige werking blijft en niet alleen op het cijferblad de in kortere of langere tijd doorgelopen ruimte of distantie, maar ook de momentane snelheid van het schip, door klokslag nauwkeurig aangeduid, en bovendien daarbij ook dient om de afdrift of lijweg van een schip nu op een gemakkelijke manier te doen kennen. (opm: blijkbaar had de heer Erpenbech een bijzondere uitvoering van de sleeplog uitgevonden, die gelijktijdig zowel de vaart als de afgelegde afstand kon aangeven). Terwijl nu ieder zeeman uit eigen ondervinding weet, dat een astronomische plaatsbepaling van het schip slechts onder gunstige omstandigheden mogelijk is, en bij donkere luchtgesteldheid, wanneer zulks menigmaal van het hoogste belang is, somtijds dagen achtereen niet is uit te voeren, en de plaatsbepaling door kompas nog zeer onvoldoende en zeer onzeker is, vermenen wij met alle recht genoemde hodometer, die ook reeds op verscheidene schepen in werking is gebracht en doelmatig bevonden, tot securiteit van mensenlevens, schip en goederen, alle heren reders en assuradeuren dringend te moeten aanbevelen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
18 juni. De Grooth, CATHARINA ENGELINA (Pekela), van Stettin naar Amsterdam; Pot, CATHARINA ELISABETH (Harlingen), van Nerva naar Harlingen.
19 juni: De Boer, GEZINA (Veendam), van Stockholm naar Amsterdam; De Vries, FRIESLAND (Woudsend), van Pernau naar Amsterdam.
20 juni: Van Duinen, ALKANNA ELISABETH (Veendam), van Amsterdam naar Danzig; Oldenburger, DE VIJF GEZUSTERS (Leeuw.), van Amsterdam naar St. Petersburg; De Grooth, AGATHA (Pekela), van Harlingen naar Memel; Leeuwes, ARENDINA (Wildervank), van Amsterdam naar St. Petersburg; Bieze, VRIENDSCHAP (Veendam), van Amsterdam naar Stettin; Rink, JACOBUS BEGEMAN (Groningen), van Groningen naar Wismar; Donema, RENSKE HOOITES (Schiermonnikoog), van Harlingen naar Danzig; Teensma, JONGE YPE (Schiermonnikoog), van Amsterdam naar Stockholm; De Jonge, JANTINA (Sappemeer), van Amsterdam naar Danzig; Nieboer, MAGRIETA (Pekela), van Medemblik naar Danzig; Vos, CATHARINA KNELSINA (Pekela), van Amsterdam naar St. Petersburg; Kranenborg, WIARDUS (Hoogezand), van Schiedam naar de Oostzee; Postema, GEZINA (Sappemeer), van Bergen naar St. Petersburg.
21 juni: Veenstra, AUKJEN (Heeg), van Amsterdam naar Stettin; Jonker, ZELDENRUST (Sappemeer), van Hamburg naar Riga; Bieze, BOUWINA (Pekela), van Rotterdam naar Danzig; Orre, DE TWEE GEBROEDERS (Schiermonnikoog), van Amsterdam naar Stettin; Bontekoe, JAKOBINA (Sappemeer), van Bergen naar St. Petersburg; Broekema, HILLEGIENA CHRISTINA (Pekela), van Dordrecht naar Stettin; Visser, EENSGEZINDHEID (Amsterdam), van Bergen naar Nerva; Kuiper, WIBBINA (Dordrecht), van Rotterdam naar Stettin.
22 juni: Engelsman, NIESSINA SCHURINGA (Veendam), van Drontheim naar Stettin; Potjer, EMMA OBBINA (Sappemeer), van Zwolle naar de Oostzee; Douwes, DE VRIENDSCHAP (Veendam), van Stettin naar Amsterdam.
De wind, den 16de, 17de, 18de en 19de ZO; de 20ste, 21ste en 22ste NW.
Elseneur, 22 juni 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 19 juni kapt. De Vries, lDA, van Hamburg naar Corsoer; kapt. Olthoff, ABELDINA, van Hamburg naar Laaland; 20 juni kapt. Wijbes, DE VRIENDSCHAP, van Stettin naar Gent; kapt. Faber, JOHANNA MULDER, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Schoon, ALIDA, van Bremen naar Rostock; kapt. Kwint, HENDRIKA, van Rostock naar Emden. 21 juni: kapt. Pott, ANNAGIENA, van Groningen naar de Oostzee; 23 juni: kapt. Fokkes, DE VIER GEBROEDERS, van Amsterdam naar Stralsund.
Gepasseerd te Tonningen: 19 juni: kapt. Legger, GEERTINA, van Nestved naar Rotterdam; kapt. Meijer, WILHELMINA, van Assens naar Nederland. 21 juni: kapt. Scholtens, ALIDA, van Rotterdam naar Stettin. 22 juni: kapt. Boer, MARGINA, van Lübeck naar Schiedam; kapt. Heeren, CATHARINA, van Rügenwalde naar Londen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Te New York is aangekomen de KNICKERBOCKER, kapt. B. Koster, van Amsterdam.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Groningen over het jaar 1844.
Strandvonderijen. Op de 23e augustus 1844 zijn door de voogd van het eiland Rottumeroog geborgen 59 grenen balken, 2 eiken dito, 2.032 stuks grenen en vuren delen, 165 stuks staven vathout en 17 stuks sparren, en op de 2e en 3e september daaraanvolgende door verschillende schippers te Zoutkamp aangebracht 84 grenen delen van onderscheiden lengte en dikte, welke goederen herkomstig waren uit een op de 22e augustus 1844 in de nabijheid van genoemd eiland gestrand brikschip. Al deze houtwaren zijn, nadat de rechthebbenden daarop door nieuwspapieren waren opgeroepen, door de heer J. Slot, negociant te Groningen q.q. gereclameerd en door voldoende bewijzen gestaafd, dat dezelve waren herkomstig uit het brikschip MAGGIE, van Sunderland (opm: de thuishaven van het schip). Wij hebben dan ook geen zwarigheid gevonden om de opperstrandvonders van Warffum en Ulrum tot de afgifte van voorzegde goederen aan de heer J. Slot opgemeld tegen betaling der berglonen en verdere kosten te machtigen.
Door de voogd van het eiland Rottum is geborgen een partij van 80 mudden door zeewater beschadigde haver, afkomstig uit een aangedreven wrak van het schip NICOLAAS, kapt. Jan Juster, op de 15e april j.l. op de Hukert in de Wester-Eems verongelukt. Daar deze haver aan spoedig bederf onderhevig was, is zij op autorisatie van het plaatselijk bestuur van Warffum publiek verkocht.
Scheepvaart. Met de scheepvaart in dit gewest blijkt het bij voortduring ongunstig gesteld. De alhier gebouwde schepen voor de vaart op Java hebben, even als andere, zeer lang moeten wachten alvorens na volbrachte reis weder bevracht te worden. De kleine vrachtvaart ter zee is in een kwijnende toestand gebleven. Wel scheen het in de aanvang van het seizoen, dat zij enigermate zou opkomen door hogere vrachten, doch omstreeks de maand augustus vielen die vrachten plotseling weder tot de laagte van vorig jaar, waarvan als de voorname oorzaken worden opgegeven de overstroming van de Weichsel en van enige andere rivieren in Polen en Pruissen, waardoor grote hoeveelheden graan voor de verzending ongeschikt zijn geworden, alsmede de veranderde verhouding der graanprijzen, welke in het laatst van 1844 in de Oostzee naar evenredigheid hoger waren dan in Nederland. De daardoor ontstane overvloed van scheepsruimte deed ook spoedig de vrachten voor andere goederen dalen. De binnenlandse scheepvaart heeft almede geen voordelige uitkomsten opgeleverd. De voorname oorzaken hiervan moeten gezocht worden in het geringe beschot van de laatste oogst en in de mindere hoedanigheid van behoorlijk droog geworden turf, gevoegd bij de vroeg ingevallen vorst, waardoor 52 tjalkschepen, in dit gewest te huis behorende, in België hebben moeten overwinteren.
Scheepsbouw. Dat de scheepsbouw bij deze gesteldheid van zaken niet kan vooruitgaan, zal wel niet gezegd behoeven te worden. Het grootste aantal hier gebouwde scheepshollen is dan ook onverkocht gebleven. Sommige daarvan zijn nu reeds in het derde jaar voltooid geweest. De in het vorige jaar in deze provincie naar zee gebrachte nieuwe bodems kan op niet meer dan op 25 gesteld worden, terwijl in dat tijdvak 24 schepen totaal zijn vergaan.
(opm: alleen maritiem relevante zaken zijn uit dit verslag overgenomen)


Datum: 02 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Verslag van de Gouverneur en de Gedeputeerde Staten van Noord Holland over het jaar 1844:
Verschillende reders van te Amsterdam te huis behorende Oost-Indische schepen, welker aantal 150 bedraagt, hebben, ten einde hun kostbare bodems niet langer werkeloos in de dokken te zien liggen, dezelve in 1844 op avontuur naar Java gezonden. Het aantal uit Texel te dier voege vertrokken schepen heeft 29 bedragen, waaronder enige van zeer groot charter (opm: schepen van grote tonnage). De kofrederijen welke in de laatste jaren in een gedrukte toestand verkeerden, schijnen daarin ten vorige jare enige verlichting te hebben ondervonden. Door de belangrijke uitvoer van geraffineerde suiker naar de verschillende havens van de Middellandse Zee en de uitvoer van stukgoederen naar de Russische havens aan de Oostzee, hebben de kofschepen in den regel een vrij voldoende emplooi gevonden. Overigens hebben zeer vele Nederlandse schepen gebruik kunnen maken van de in het najaar in Engeland ontstane behoefte aan scheepsruimte tot vervoer van steenkolen, zodat in het algemeen de uitkomsten der kofrederijen niet ongunstig worden geacht. Als in nauwe betrekking tot handel en scheepvaart staande dient hier nog melding te worden gemaakt van de daargestelde stoomsleepdienst voor de overvaart van het IJ, waartoe aan de heren J.R. Boelen & Co. te Amsterdam concessie is verleend, welke reeds in de laatste maanden van 1844 grote diensten heeft bewezen. Overigens is ook nog in de loop van 1844 het tweede drijvende droogdok in gereedheid gebracht en voor de handel opengesteld.
Ofschoon de scheepsbouw in dezelfde kwijnende toestand gebleven is, zo heeft niettemin op de scheepswerven te Amsterdam meerdere levendigheid geheerst dan in de beide vorige jaren. Verschillende nieuwe kofschepen zijn in de vaart gekomen en het is te wensen dat de verbetering, welke in enkele vrachten voor de kleine scheepvaart wordt waargenomen, tot aanmoediging voor de rederijen zal strekken om die meer uit te breiden. Onder de kleinere gemeenten, welke zich bij voortduring mogen verheugen in het welslagen van de scheepsbouw, behoort de gemeente Nieuwendam. Aldaar zijn in 1844 een barkschip, bestemd voor de vaart op de West-Indiën, en een schoenerschip, hoofdzakelijk voor de vaart op de Middellandse Zee van stapel gelopen, terwijl nog een schoenerschip in aanbouw is. (opm: sterk bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het Nederlands snelzeilend gekoperd fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, om de 13e juli te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op de 29e juni heeft het Nederlandse schip DEN ELSHOUT, kapt. G.T. Rijken, bestemd tot het doen der reize naar Japan, de rede van Batavia verlaten. Als passagiers bevonden zich aan boord de heren J.H. Levyssohn, J.P. Borst, J.P. Lange, J.A.G.A.L. Basslé, F.C. Lucas en J.C. Delprat. (opm: de jaarlijkse reis van een Nederlandse delegatie naar Decima met geschenken voor de keizer van Japan)


Datum: 03 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van schepen, geveild op 30 juni 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
Het kofschip MARIA THERESIA, kapt. H.H. Kramer, NLG 4.200, in slag NLG 100, koper C.A. Schröder (opm: een makelaar; bouwjaar 1826; koper P. Smits Fzn, Dordrecht, herdoopt in DRIE KINDEREN onder kapt. W. van Alewijn)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 27 juni. Gisteren werd te Zierikzee op de stadswerf de kiel gelegd voor een door de scheepsbouwmeester C. Mak te bouwen barkschip, groot 400 Java lasten, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Bergen, met stokvis en traan.


Datum: 04 juli 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 28 juni. Het schip DE JONGE WICHER, kapt. Bosker, van Cardiff naar Stettin, is alhier zwaar lek binnengelopen, hebbende een hevige stortzee over gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Valéry sur Somme, 1 juli. Het schip AEOLUS, kapt. Stahl (opm: buitenlander), van Riga naar herwaarts, is in de baai gestrand en zit bij hooggaande zee zeer gevaarlijk.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 24 juni: kapt. Scholtens, ALIDA, van Rotterdam naar Stettin; kapt. Fokkes, DE VIER GEBROEDERS, van Amsterdam naar Stralsund; 25 juni: kapt. Onnes, JOHANNA, van Harlingen naar Memel; kapt. Bekkering, VRIENDSCHAP, van Antwerpen naar Rostock; 26 juni: kapt. Brunius, DE VOS, van Hamburg naar Demmien.
Gepasseerd te Tonningen: 25 juni: kapt. Mulder, LUBIENA, van Hamburg naar Memel; kapt. Waterborg, FOKKINA, van Amsterdam naar Rostock; kapt. Drewes, TJAKKIEN, van Amsterdam naar Danzig.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Veendam, 29 juni 1845. Op heden ontvingen wij het treurige bericht van het afsterven van onze geliefde broeder Jan Geuchiens Engelsman. Hij had slechts de ouderdom bereikt van 22 jaren en 6 maanden, toen hij de 9e juni l.l. op de hoogte van Stavanger over boord werd geslagen en in de eeuwigheid zonk. Het aandenken aan zijn braaf en edel karakter doet ons zijn gemis, bij de verlevendigde herinnering aan het verlies van een geliefde zuster, dat hij voor weinige maanden nog zo hartelijk met ons betreurde, ten diepste gevoelen. Wij hopen echter met onderwerping te berusten in deze beschikking der Goddelijke Voorzienigheid, en wensen dit zelfde aan allen, die, de jeugdige overledene van nabij hebbende gekend, met ons delen in onzen rouw.
Marchiena G. Engelsman.
Mede uit naam des gestorvenen overgeblevene naaste betrekkingen.
(opm: Jan Geuchiens Engelsman van Veendam was stuurman aan boord van de schoenerkof NIJSSIENA SCHURINGA, bouwjaar 1843)


Datum: 05 juli 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 juli. Heden is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken het barkschip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, bestemd naar Batavia.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juli. Heden is van hier vertrokken naar Riouw de Nederlandse brik EL MASKOOR, thans hernaamd JOEDIL KARIM, kapt. Sech Awal bin Smeer.


Datum: 07 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 4 juli. In het afgelopen jaar vernamen wij, en hebben ook vermeld, dat het gouvernement het stoomschip BATAVIA had aangekocht met het loffelijk doel om het te doen dienen tot de dienst tussen Java en Singapore. Een verslag van de tegenwoordige spoedige en gemakkelijke overtocht van Europa naar Brits-Indië doet zien hoe wenselijk het is dat deze dienst zo spoedig mogelijk in werking moge worden gebracht. Onze particuliere berichten van Ceylon melden, dat de reis van Nederland naar Batavia in de korte tijd van 42 dagen zou kunnen worden afgelegd. De reis van hier naar Alexandrië kan worden afgelegd in 13 dagen. De tocht van daar naar Cairo duurt 24 uren. Van Alexandrië naar Aflé wordt die afgelegd in een vaartuig, veel overeenkomst hebbende met de barge van Amsterdam naar Den Helder en eveneens door paarden getrokken. Aan de Nijl gekomen, gaat men over op een stoomboot, waarmede de reis verder naar Cairo wordt volbracht. Van deze laatste plaats wordt de tocht door de woestijn naar Suez binnen 17 uren gedaan in een met vier paarden bespannen rijtuig. Gedurende deze reis wordt twee malen gerust en is gelegenheid tot dejeuneren, dineren en slapen. Te Suez neemt men passage op de stoomschepen die van daar geregeld naar Ceylon varen. In zes dagen wordt de reis van Suez naar Aden afgelegd, waar kolen worden ingenomen en een dag oponthoud is. Van daar naar Ceylon duurt de reis tien dagen. In de loop van de maand augustus a.s. zal een geregelde maandelijkse stoomvaart worden aangelegd tussen Ceylon en Singapore. (opm: bekort)


Datum: 08 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 26 juni. Het schip VROUW JOHANNA, kapt. Treus, van hier naar Maassluis, is lek uit zee teruggekeerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
26 juni. kapt. Mulder, LUBIENA, van Hamburg naar Memel. 27 juni: kapt. Scherpbier, DE VIJF BROEDERS, van Lübeck naar Amsterdam; kapt. Drewes, HENDRIKA, van Amsterdam naar Nyekioping; kapt. Drewes, TJAKKIENA, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Zwartz, ANNA MARGARETHA, van Newcastle naar Koningsbergen. 28 juni: kapt. Duit, MARIA, van Nestvæd n. Amsterdam; kapt. Scholtens, EUROPA, van Stettin naar Rotterdam; kapt. Klontje, MEINSINA, van Lübeck naar Rotterdam; kapt. Rasker, TOEKOMENDE VROUW, van Lübeck naar Groningen. 30 juni: kapt. Wiers, OKKELINA, van Aalburg naar Amsterdam; kapt. Scholtens, CATHARINA ALIDA, van Seaham naar Het Kanaal.
Gepasseerd te Tonningen:
26 juni: kapt. Mellema, GEERTRUIDA, van Amsterdam naar Koningsbergen; kapt. Kwint, HENDRIKA, van Rostock naar Emden; 27 juni: kapt. De Boer, JUFFER JANTJE, van Stettin naar Gent; 28 juni: kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van de Zaan naar de Oostzee; kapt. Drent, EENDRAGT, van Hamburg naar Stettin; kapt. Pijbus, VRIENDSCHAP, van Stettin naar Gent; 29 juni: kapt. Hildebrandt, WENDELINA, van Amsterdam naar Stettin.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
20 juni: Lever, CATHARINA (Zuidbroek), van Kjöbenhavn naar Nederland; Ebes, MARIA (Harlingen), van Memel naar Harlingen.
27 juni: Zelling, GEZINA (Muntendam), van Stockholm naar Frankrijk;
Helmers, STAD EN LANDE (Woudsend), van Memel naar Harlingen; Fenenga, DE WELVAART (Muiden), van Rostock naar Amsterdam; Kuen, JOHANNA CATHARINA (Groningen), van Stettin naar Amsterdam.
28 juni: Ebling, DE VREDE (Groningen), van Riga naar de Zaan; De Haan, SIEWERDINA (Sappemeer), van Riga naar Amsterdam; Meintz, DIEWERDINA (Sappemeer), van Danzig naar Amsterdam; Hazewinkel, ROELF GIEZEN (Veendam), van St. Petersburg naar Dieppe; De Boer, WEMELINA (Pekela), van Riga naar Nordsoen.
29 juni: Mulder, WENDELINA (Veendam), van Danzig naar Medemblik; Dokter, MARIA GEERTRUIDA (Schierm.), van Stralsund naar Schiedam; De Grooth, JOHANNA MARIA (Pekela), van Greifswald naar Rotterdam; Potjer, AKKE BOON (Sappemeer), van Danzig naar Amsterdam; Bakker, WILMINA (Veendam), van Riga naar de Maas; Das, GEERTS (Pekela), van Stettin naar Amsterdam; Kuipers, NEELTJE (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Kranenborg, WIARDUS (Hoogezand), van Stralsund naar Schiedam.
30 juni: Van der Veer, VRIESLAND (Harlingen), van Liverpool naar Nerva; Assies, DE STAD GRONINGEN (Groningen), van Liverpool naar Nerva. Duintjer, CATHARINA (Veendam), van Liverpool naar Nerva; Duit, FENNEGINA (Veendam), van Bergen naar Riga.
1 juli: Korter, RIGA (Pekela), van Riga naar Amsterdam; Muntendam, ARIANE (Amsterdam), van Liverpool naar Nerva; Wijkmeijer, MARGARETHA (Pekela), van Nerva naar Purmerend; Hazewinkel, DE ONDERNEMING (Wildervank), van Pernau naar Wormerveer; De Vrede, PRUDENTIA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin.
De wind de 26 en 27ste W.; de 28ste Z.O.; de 29ste W.; de 30ste Z., ZO. Elseneur, 1 juli 1845.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige verkoping, op 10 juli 1845, des voormiddags ten 10 ure, aan de Wijnhaven, tussen de Bier- en Glashaven, te Rotterdam, van een hecht, sterk en goed onderhouden Rijnschip, genaamd ZORG EN VERGENOEGEN, bevaren door schipper J. van Emster, met deszelfs complete inventaris, welke afzonderlijk in kavelingen zal worden verkocht. Zijnde twee dagen voor de verkoop ter plaatse voornoemd te bezichtigen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 1 juli: kapt. De Vries, lDA, van Corsoer naar Nederland; kapt. Olthoff, ABELDINA, van Saxkiobing naar Nederland; kapt. Mellema, GEERTRUIDA, van Amsterdam naar Koningsbergen. 2 juli: kapt. De Winter, CATHARINA, van Groningen naar Kareb; kapt. Drent, EENDRAGT, van Hamburg naar Stettin. 3 juli: kapt. Scholtens, ONDERNEMING, van Stettin naar Bremen; kapt. De Jong, CATHARINA CORNELIA, van Danzig naar Bremen.
Gepasseerd te Tonningen: 1 juli: kapt. Kroon, CATHARINA HENDRIKA, van Gent, kapt. Mooi, TIESSINA, van de Wezer, en kapt. Teensma, JACOBA, van Amsterdam, alle drie naar de Oostzee. 2 juli: kapt. Mellema, JONGE TJALLING, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Pruim, HENDRIKA, van Bremen naar Koningsbergen; kapt. Bakker, ETTINA, van Altona naar Danzig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Verslag van de Staatsraad, gouverneur en Gedeputeerde Staten der provincie Friesland, aan de Staten van dat gewest, in derzelver gewone vergadering van den jare 1845.
Strandvonderij: In de maand augustus 1844 is op de Wadden onder het beheer van St. Jacobi Parochie, ten gevolge van enen felle storm, voor de ankers weggeslagen een tjalkschip, geladen met turf, hetwelk tegen het paalwerk geheel is verbrijzeld, zijnde de schipper in de golven omgekomen; terwijl zijne dochter en de knecht met groot levensgevaar zijn gered geworden.
In de maand december 1844 is op de Engelsmanplaat gestoten en gezonken het Blankenezer schip, genaamd ANNA MARIA, komende van Yarmouth en bestemd naar Hamburg. De equipage is gered, doch van de lading, bestaande in gemalen cement, en van de tuigage is niets kunnen worden geborgen.
Wijders hebben er nog bij het eiland Ameland drie strandingen plaats gehad, twee in de maand augustus, en ene in de maand november.
Op 20 augustus 1844 is gestrand en verbrijzeld het Hamburger galjasschip genaamd DIANA, beladen met beenzwart en van Hamburg naar Frankrijk gedestineerd. Niet dat bij dit ongeluk van het scheepsvolk, bestaande uit vier man, slechts een heeft kunnen worden gered, hebbende de overigen hun graf in de golven gevonden, zijn daarbij ook nog twee ingezetenen der Grietenij, die moedig ter redding, zo mogelijk, waren toegesneld, jammerlijk omgekomen.
Op 23 augustus 1844 strandde nabij het eiland een tjalkschip, genaamd ANNEGINA (opm: tjalk ANNEGIENA, kapt. Geert Kornelis Hoving, zie AC 300844), geladen met pannen, komende van Makkum en bestemd naar Hamburg; zijnde de equipage en een gedeelte der lading en tuigage gered.
Op 12 november 1844 is nog bij Ameland gestrand het Hamburger kofschip, genaamd ELISABETH, beladen met tarwe, komende van Hamburg en bestemd naar Frankrijk. De equipage is bij deze stranding behouden gebleven, terwijl de lading, hoezeer grotendeels beschadigd, ook geborgen is geworden.
Overigens is nog in de maand november 1844 bezuiden de stad Stavoren gestrand een Deens everschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, komende van Hamburg en gedestineerd naar Amsterdam, geladen met ossehoorns, mahonie hout, en koehaar, zijnde het schip door het scheepsvolk verlaten en door bergers aanvaard. De schipper of bevelhebber evenwel gebruik hebbende gemaakt van art. 365 des Wetboeks van Koophandel, is dezelve naar het schip teruggekeerd en het bestuur over hetzelve hernomen, ten gevolge waarvan, mede overeenkomstig gemeld artikel, schip en lading enz., aan denzelve zijn overgegeven. (opm: bekort)


Datum: 09 juli 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark MARIA, kapt. E. Bergman, vertrokken van Bordeaux de 17e maart, en is vertrokken naar Dordrecht de Nederlandse bark PICTURA, kapt. A.F. Tydeman, met 9 passagiers en 13 gepasporteerde militairen.


Datum: 11 juli 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 maart. De vrachten zijn bij voortduring zeer laag en goederen schaars. De GRAAF VAN HOGENDORP heeft geladen rijst tot NLG 60 en koffie à 55 per last.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 6 juli. Het schip ISIS, kapt. Derks, van Amsterdam naar Batavia, alhier met schade binnengelopen, heeft heden na geëindigde reparatie de reis weer voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 7 juli. Wij vernemen, dat de Friesche Stoombootmaatschappij, die voor twee jaren de stoomboot WILLEM II tussen Amsterdam en de Lemmer in de vaart had, thans verenigd is met de Friesche Stoomboot-Reederij, te Harlingen gevestigd, en wel volgens een besluit van de reders, genomen in een vergadering, welke de 7e juni ll. te Harlingen heeft plaats gehad, en waarin mede moet besloten zijn, dat de stoomboot WILLEM II tussen de Lemmer en Amsterdam, opnieuw in de vaart gebracht zal worden. Vooral voor het zuidelijk gedeelte van deze provincie zal deze verbeterde communicatie van veel belang zijn, inzonderheid na het openen van de straatweg van Sneek naar de Lemmer, hetwelk men met verlangen tegemoet ziet en eerlang verwacht.


Datum: 12 juli 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rendsburgs, 6 juli. Het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Remts, van Wolgast naar Rotterdam, te Tonningen met schade binnengelopen, heeft de 4e dezer na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 juli. Volgens brief van Texel van de 10e dezer was de vorige middag in de Eijerlandsche Gronden gestrand een door het volk verlaten Engelse brik, volgens een oud journaal van 1841/43 genaamd DAWDEN, geladen met steenkolen. Het schip zit vol water en zal met de lading totaal weg zijn doch een gedeelte van de tuigage was geborgen en op het Eijerland opgeslagen. Men veronderstelde dat de equipage door een loodsboot gered en op Terschelling zou zijn aangebracht. (opm: zie ook AC 150745)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 juli. Heden omstreeks 5 uur des namiddag arriveerde alhier ter rede het Nederlandse koopvaardij-fregat OUD NEDERLAND, kapt. B.H. Kuiper, van Batavia met een diepgang van 57 palmen (opm: decimeter) of 18 voet 2 duim Rijnlands en werd geloodst door de zeer bekwame loodsman Irak Visser, behorende tot het Loodswezen van Goede Reede en Maas.


Datum: 14 juli 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 juli. Het schip VROUW JANTJE, kapt. Christoffers, van Busum naar Rotterdam, is alhier wegens broeien der lading binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 15 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 juli. De equipage van het schip DAWDEN, kapt. Price, van Sunderland naar Amsterdam, in de Eijerlandsche Gronden vervallen, is alhier door de loodsschipper Krul van de boot No. 3 aangebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 juli. Het schip JAN HENDRIK, kapt. Eickelberg (opm: bark, bijlbrief d.d. 8 april 1845 [!], kapt. Hendrik Wilhelm Eickelberg), van Rotterdam naar Batavia, is in de nacht van de 29e mei op de St. Paulusrots (opm: 00º55’ NB 29º22’ WL, Brazilië) totaal verongelukt, doch de kapitein en een gedeelte van de equipage gered. (opm: zie ook AC’s 160745, 190745, 240745, 050845, 260845, 011045, NRC 160147 en De Schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik op de St. Paulusrots, uitgave van de stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders, jaarboek 2005; voorts NRC 250150)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van St. Davids, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip VAN GALEN, kapt. Marcussen, van Amsterdam naar Batavia, is op 1 juni op 07º NB 21º WL gepraaid, makende 14 duimen water in het uur.
(opm: kapt. Marcussen was 12 oktober 1844 overleden, zie AH 300145; fregat nu onder bevel van kapt. C. Dekker)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op 11 juli 1845 ontving ik het treurig bericht, dat mijn geliefde oudste zoon, Josephus Ferdinand, opperstuurman aan boord van het barkschip TIMOR, gevoerd door kapt. C.M. Borghorst, te Batavia op 13 maart 1845, in de ouderdom van 27 jaren, is overleden. Zij die hem gekend hebben zullen met mij beseffen wat ik, en ook zij, waarmede hij eenmaal hoopte in de echt verbonden te zijn, aan hem verloren hebben.
De Wed. J. Weyns, Langeveldt.
Strekkende deze tot algemene en bijzondere kennisgeving.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 4 juli: kapt. Jonker, BARBARA, van Stettin naar Bremen;
5 juli: kapt. De Boer, PETRONELLA, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Pruim, HENDRIKA, van Bremen naar Koningsbergen; kapt. Posthumus, ANNA WILLEM, van Zwolle naar de Oostzee; kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van Zaandam naar de Oostzee; kapt. Mellema, JONGE TJALLING
6 juli: kapt. Forma, ANTJE, beide van Amsterdam naar Danzig; kapt. Pott, ANNACHIENA, van Stralsund naar Groningen; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Rostock naar Zwolle; kapt. Bekkering, VRIENDSCHAP, van Rostock naar Leuven; kapt. Faber, JOHANNA MULDER, van Skialskior naar Nederland; kapt. Visser, MINERVA, van Emden naar Kopenhagen;
7 juli: kapt. De Jonge, JANTINA, van Danzig naar Amsterdam.
Gepasseerd te Tonningen: 3 juli: kapt. Scholtens, EUROPA, van Stettin naar Rotterdam; kapt. Hazewinkel, ANNECHIENA, van Rügenwalde naar Engeland.
4 juli: kapt. Klontje, MEINSINA, van Lübeck naar Rotterdam; kapt. De Jonge, SIKKOLINA HOOITES, van Stettin naar Rotterdam; kapt. Olthoff, ALBERDINA, van Saxkioping naar Nederland; kapt. De Vries, lDA, van Corsoer naar Nederland; kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA, van Amsterdam naar Stralsund.
5 juli: kapt. Pronk, GESINA, van Zaandam naar de Oostzee; kapt. Roelofs, TITIA, van Rostock naar Antwerpen.
6 juli: kapt. Zoutman, GEERTRUIDA HENDRIKA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. De Jong, CATHARINA HENDRIKA, van Danzig naar Bremen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Zeetijding.
Van Marseille vertrokken den 9 juli REINAUW ENGELKENS, kapt. Muntendam, naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vier of zes scheeps-timmerknechten kunnen bij voortduring werk bekomen aan de werf de Hoop te Woudsend.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

 
  GRC - Groninger Courant
 

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
2 juli. De Weerd, MARIA AGNES (Amsterdam), van St. Petersburg naar Antwerpen; Plukker, DE JONGE HENDRIK (Harlingen), van Danzig naar Harlingen; De Boer, ZEELUST (Harlingen), van Memel naar Amsterdam; Boeling, ALIDA (Groningen), van Amsterdam naar Danzig; Das, JANTINA (Pekela), van Danzig naar Brussel; Dekker, DE ONDERNEMING (Harlingen), van Amsterdam naar Memel.
3 juli. Stuut, BAREND (Harlingen), van Harlingen naar de Oostzee; Drewes, DE TWEE GEBROEDERS (Groningen), van Londen naar Koningsbergen.
4 juli. Schaap, DE JONGE KLAAS (Schiermonnikoog), van St. Petersburg naar Antwerpen;
Kammenga, OLDAMBT (Winschoten), van Liverpool naar Nerva; De Jonge, DE VROUW MARTHA (Pekela), van Amsterdam naar Stettin; Bakker, ELSIENA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Stuit, JOHANNES (Harlingen), van Antwerpen naar de Oostzee; Hazewinkel, HELENA (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam; Spijkman, JULIANE LOUISE (Groningen), van Petersburg naar Amsterdam; De Boer, HOOP EN VERWACHTING (Pekela), van Liverpool naar Nerva.
5 juli. Steffens, JOHANNES, (Amsterdam), van Jersey naar de Oostzee; Westers, DE JONGE DERK (Pekela), van Delfzijl naar de Oostzee; Kolle, JOSINE LOUISE (Amsterdam), van Amsterdam naar Stettin; Kamminga, URANIA (Dordrecht), van Liverpool naar Nerva; Meijer, VRIENDSCHAP (Wildervank), van Schiedam naar Danzig; Van der Werf, JANTINA (Veendam), van Hamburg naar Pillau; Wever, GEZINA BEERTA (Veendam), van Rotterdam naar de Oostzee.
6 juli. Wilkens, JANTINA (Veendam), van Delfzijl naar de Oostzee.
7 juli. Huising, MARCHIENA (Veendam), van Wolgast naar Amsterdam; Zeven, CONCORDIA (Pekela), van Riga naar Amsterdam; Smith, DE VROUW JACOBA (Pekela), van Nerva naar Amsterdam.
8 juli. Nieboer, MAGRIETA (Pekela), van Danzig naar Zwolle; Pattje, ANNECHIENA (Sappemeer), van Danzig naar Amsterdam; Rink, JACOBUS BEGEMAN (Groningen), van Greifswald naar Groningen; Smit, MARIA (Amsterdam), van Stralsund naar Schiedam; Gust, ANTHONIA FRANCINA (Amsterdam), van Stettin naar Nantes; Potjer, EMMA OBBINA (Sappemeer), van Libau naar de Maas.
den 7den en 8sten, wind Z. - Elseneur, 8 juli 1845.

 


Datum: 16 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 juli. Aangaande het schip JAN HENDRIK, kapt. Eickelberg, van Rotterdam naar Batavia, op de San Paolo-rots gestrand, wordt nog gemeld, dat hetzelve geheel verbrijzeld is. De equipage, uitgezonderd de derde stuurman, twee matrozen en een jongen, welke door het omslaan van één der boten verdronken zijn, had zich op de rots gered, van waar de kapitein en zeven manschappen door de, de 10e juli op de hoogte van Dartmouth aangekomen Engelse brik CHANCE, kapt. Roxby, zijn gered, hebbende genoemde brik nog zes dagen te vergeefs bij die rotsen gekruist om zo mogelijk ook de overige manschappen te redden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juli. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse schepen SUZANNA CHRISTINA, kapt.J. Hoekstra, met enige passagiers, vertrokken van Texel de 1e april, LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, vertrokken van Rotterdam de 5e april, en ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, vertrokken van Hellevoetsluis de 5e april.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 8 juli. Heden is van hier vertrokken naar Bali de Nederlandse schoener CORINGA, thans hernaamd HOK TAI, kapt. The Loo.


Datum: 17 juli 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 12 juli. Het Sleeswijk-Holsteins Kanaal en de Eider worden tegenwoordig door een kleine stoomboot bevaren, welke, des gevorderd, ook dient om schepen te slepen. Een
proefvaart van hier over Rendsburg naar Kiel, voor enige dagen gehouden, is met de beste uitslag bekroond.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip OUD NEDERLAND, kapt. P.H. Kuiper, van Passaroeang, met suiker en koffie.


Datum: 18 juli 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 14 juli. De Nederlandse galjoot MARIA, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Livorno, is de 13e dezer alhier op de rede gekomen, hebbende een lek bekomen en met verlies van ankers, kettingen, zeilen, enz. Heden is er een inspectie over het schip gehouden en heeft men bevonden, dat het nodig was het schip te lossen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
7 juli. kapt. Nieveen, GOEDE VERWACHTING, van Demmien naar Amsterdam; kapt. Pekelder, CATHARINA, van Memel naar Varel; kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA, van Amsterdam naar Stralsund; 8 juli. kapt. Hazewinkel, ANJE, van Danzig naar Hamburg; 9 juli. kapt. Kroon, CATHARINA HENDRIKA, van Gent naar de Oostzee; kapt. Pronk, GESINA, van Zaandam naar de Oostzee; kapt. Sap, MARGARETHA EVERARDA, van Bremen naar de Oostzee; 10 juli. kapt. De Jonge, JANTINA, van Fehmarn naar Amsterdam.


Datum: 19 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 juli. Aangaande de equipage van het schip JAN HENDRIK, kapt. Eickelberg, van Rotterdam naar Batavia, op de St. Paulusrots verongelukt, wordt van Deal van de 15e dezer gemeld, dat de kapitein en acht man door het schip CHANCE, kapt. Roxby gered en te Duins (opm: The Downs) waren aangebracht. Vier man waren verdronken, acht anderen hadden in een boot de rotsen verlaten, terwijl het getal dergenen die op de rots zijn achtergebleven elf bedraagt. Wegens harde en zware zee hadden de sloepen hen niet kunnen bereiken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 26 juni. Het Hanoverse schip HARMONIE, kapt. De Buhr, van Randers naar Groningen, is de 1e dezer alhier lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip TIMOR, kapt. C.M. Borghorst, van Batavia, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen aan order over goederen, te Dordrecht van Java aangebracht per het barkschip TIMOR, kapt. C.M. Borghorst, gelieve zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Visser en Van der Sande, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, op donderdag 24 juli 1845, des voormiddags tien ure, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar, van het Rijnschip, genaamd MIJN GENOEGEN, gevoerd door schipper Willem Haasters, groot 5.874 centenaars of 148 lasten, thans liggende in de Wollewevershaven, te Dordrecht, met al deszelfs goed onderhouden inventaris, bestaande in masten, staande en lopend want, zeilen, touwwerk, ankers en andere scheepsbehoeften, zodanig als dezelve bij kavelingen zal worden verkocht, en te bezichtigen zijn drie dagen voor en op de verkoopdag.
Al hetwelk zal worden verkocht, om contant geld, op, in en voor het genoemde schip, hetwelk is liggende als boven gemeld.
Nadere inlichting te bekomen ten kantore van de Zaakwaarnemers H.C. Spruit van Trigt en J. Roest, te Dordrecht, in de Wijnstraat, B no. 86, alwaar één dag voor de verkoping de opgave van de inventaris, zoals dezelve bij kavelingen zal worden verkocht, benevens de verkoopscondities, ter inzage zullen liggen. Zegt het voort.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het begin van de volgende maand zal bij publieke vendutie worden verkocht het hier ter rede liggend brikschip FECHDER RACHMAN, groot circa 148 Nederlandse lasten.
JC 190745
Batavia, 17 juli. Vertrokken de Nederlandse (opm: Nederlands-Indische) schoener HARRIET, kapt. J.C. Ross, naar Kokos eilanden.
AC 210745
Vlissingen, 17 juli. Het schip JONGE TRIJNTJE, kapt. Van der Wouden (opm: tjalk, bouwjaar 1841; kapt. Anne Wiegers van der Woude), van Sunderland naar Kampen, is de 10e dezer op 53º52’NB 03º09’OL (opm: plm 80’ NW van Den Helder) door het volk in zinkende staat verlaten, hetwelk gered en alhier is aangebracht door het schip MARIA AGNES, kapt. De Weerd (opm: kof, kapt. H.K. de Weerd).


Datum: 22 juli 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 juli. Heden morgen arriveerde uit zee: OCEAN, kapt. J. Hart, van Londen, welke, uit hoofde van het springen van de ketel, voor Brielle geankerd ligt. Drie man van de stokers zijn hierdoor gekwetst geraakt, doch de passagiers en de overige equipage hebben geen letsel bekomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
12 juli: kapt. Schoon, ALIDA, van Greifswald naar Bremen; kapt. Waterborg, FOKKINA, van Rostock naar Groningen; kapt. Van Dijk, ANNEGINA HENDRIKA, van Rostock naar de Noordzee; kapt. Riensema, GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Nyekioping. 13 juli: kapt. De Jonge, CHRISTINA, van Seaham naar Lübeck; kapt. Akkerman, CATHARINA, van Memel naar Amsterdam.
Gepasseerd te Tonningen:
10 juli: kapt. Mulder, JANTINA GESINA, van Rotterdam naar de Oostzee; kapt. De Jonge, JANTINA, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Pekelder, CATHARINA, van Memel naar Varel. 11 juli: kapt. Blauw, JANTINA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Nieveen, GOEDE VERWACHTING, van Demmien naar Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

 
Datum 22 juli 1845
Krant GRC - Groninger Courant
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
9 juli: De Jong, DE WAAKZAAMHEID (Harlingen), van Petersburg naar Amsterdam; Kuiper, GUSTAAF (Pekela), van Aarhus naar de Oostzee.
10 juli: De Jonge, ALIDA IKINA (Veendam), van Antwerpen naar Windau; Smit, JAN FREERK (Harlingen), van Amsterdam naar Petersburg; Nagel, AFINA ALBERDINA (Pekela), van Maassluis naar de Oostzee.
11 juli. Wijnstok, DE VRIENDSCHAP (Groningen), van Amsterdam naar Stettin; Beekman, CORNELIA, (Groningen), van Danzig naar Buiksloot; Postema, JUFFER FRESINA (Hoogezand), van Stettin naar Rotterdam.
12 juli. Bakker, ALEXANDER (Veendam), van Petersburg naar Zwolle; Brons, FENNA (Groningen), van St. Petersburg naar Amsterdam; Mulder, ALIDA (Veendam), van Amsterdam naar St. Petersburg.
13 juli: Ekamp, ANNA CLARA (Muiden), van Amsterdam naar Koningsbergen; De Weerd, DE WAAKZAAMHEID (Pekela), van Bremen naar de Oostzee; Reigt, RIGA (Rotterdam), van Hamburg naar St. Petersburg; Klein, DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO (de Lemmer), van de Lemmer naar de Oostzee; Zoutman (voor Duit), GEERDINA (Wildervank), van Antwerpen naar de Oostzee; Schippers (voor Brandenburg), CLASINA MARGARETHA (Veendam), van Amsterdam naar Riga; Jaski, ALIDA THEODORA (Amsterdam), van Danzig naar Amsterdam; Dijkhuis, CHRISTINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; De Grooth, AGATHA (Pekela), van Memel naar Harlingen.
14 juli. Kuiper, JANTINA ROELFINA (Veendam), van St. Petersburg naar Amsterdam; Scherpbier, JANTINA FROUWINA (Pekela), van Zwolle naar Riga.
15 juli. Meints, MARIANNE (Sappemeer), van Bergen naar St. Petersburg; Harding, ALIDA (Pekela), van Bergen naar St. Petersburg; Stutvoet, GEZINA CATHARINA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin; Dik, JANTINA PETRONELLA (Pekela), van Nerva naar Purmerend; Wijkmeijer, GEESSINA (Dordt), van Danzig naar Harlingen.
16 juli. Goosens, JUFFER ELLEGONDA (Pekela), van St. Petersburg naar Groningen; De Groot, JOSINA WILHELMINA (Harlingen), van Riga naar Harlingen.
De wind van de 9e tot de 14e westelijk; de 15e en de 16e ZO.
Elseneur, 16 juli 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

 
Datum 22 juli 1845
Krant GRC - Groninger Courant
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
9 juli: De Jong, DE WAAKZAAMHEID (Harlingen), van Petersburg naar Amsterdam; Kuiper, GUSTAAF (Pekela), van Aarhus naar de Oostzee.
10 juli: De Jonge, ALIDA IKINA (Veendam), van Antwerpen naar Windau; Smit, JAN FREERK (Harlingen), van Amsterdam naar Petersburg; Nagel, AFINA ALBERDINA (Pekela), van Maassluis naar de Oostzee.
11 juli. Wijnstok, DE VRIENDSCHAP (Groningen), van Amsterdam naar Stettin; Beekman, CORNELIA, (Groningen), van Danzig naar Buiksloot; Postema, JUFFER FRESINA (Hoogezand), van Stettin naar Rotterdam.
12 juli. Bakker, ALEXANDER (Veendam), van Petersburg naar Zwolle; Brons, FENNA (Groningen), van St. Petersburg naar Amsterdam; Mulder, ALIDA (Veendam), van Amsterdam naar St. Petersburg.
13 juli: Ekamp, ANNA CLARA (Muiden), van Amsterdam naar Koningsbergen; De Weerd, DE WAAKZAAMHEID (Pekela), van Bremen naar de Oostzee; Reigt, RIGA (Rotterdam), van Hamburg naar St. Petersburg; Klein, DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO (de Lemmer), van de Lemmer naar de Oostzee; Zoutman (voor Duit), GEERDINA (Wildervank), van Antwerpen naar de Oostzee; Schippers (voor Brandenburg), CLASINA MARGARETHA (Veendam), van Amsterdam naar Riga; Jaski, ALIDA THEODORA (Amsterdam), van Danzig naar Amsterdam; Dijkhuis, CHRISTINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; De Grooth, AGATHA (Pekela), van Memel naar Harlingen.
14 juli. Kuiper, JANTINA ROELFINA (Veendam), van St. Petersburg naar Amsterdam; Scherpbier, JANTINA FROUWINA (Pekela), van Zwolle naar Riga.
15 juli. Meints, MARIANNE (Sappemeer), van Bergen naar St. Petersburg; Harding, ALIDA (Pekela), van Bergen naar St. Petersburg; Stutvoet, GEZINA CATHARINA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin; Dik, JANTINA PETRONELLA (Pekela), van Nerva naar Purmerend; Wijkmeijer, GEESSINA (Dordt), van Danzig naar Harlingen.
16 juli. Goosens, JUFFER ELLEGONDA (Pekela), van St. Petersburg naar Groningen; De Groot, JOSINA WILHELMINA (Harlingen), van Riga naar Harlingen.
De wind van de 9e tot de 14e westelijk; de 15e en de 16e ZO.
Elseneur, 16 juli 1845.


Datum: 23 juli 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juli. Zr.Ms. stoomboot CERBERUS, gecommandeerd door de luitenant ter zee der 1e klasse, Van Manen, verliet heden de rede van deze stad en stoomde naar Rotterdam, ten einde herstellingen aan de ketel en verdere benodigde vertimmering te ondergaan. Zr.Ms. korvet AJAX, kapt. ter zee, Le Jeune en Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, luitenant ter zee 1e klasse, De Haze Bomme, welker zeildag op de 15e jl. was bepaald, liggen nog ter rede van deze stad gereed, om ieder ogenblik bij de eerste gunstige wind naar West-Indië te zeilen, zodat wanneer ook deze bodems de rede verlaten hebben, ons niets overblijft dan Zr.Ms. stoomfregat DE MAAS, kapt. ter zee baron De Raadt, als wachtschip in 's Rijks dok liggende. Naar men met enige zekerheid verneemt, schijnt er een belangrijk gebrek aan de bodem van de maritieme doksluis alhier te bestaan, welke gebiedend herstelling vordert en waarvoor een belangrijke som, zo men meent ongeveer NLG 300.000, zou zijn of worden aangewezen; deze kapitale herstelling zou in het voorjaar van 1840 worden aangevangen en tengevolge van de daar aan verknochte afdamming en leegmaling, 's Rijks dok voor en geruime tijd buiten toegang stellen, hetwelk met betrekking tot de uitrusting of terugkomst van 's Rijks schepen en andere maritieme mouvementen, waar aan deze stad grotendeels haar bestaan en de ingezetenen hun welvaart of bedrijvigheid zijn verplicht, voor een en anderen, zeer ongunstige vooruitzichten doet geboren worden.
Heden te drie ure in de namiddag zijn de korvet AJAX en het transportschip DORDRECHT, onder het doen van saluutschoten, naar zee gezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 juli. De alhier thuis behorende Groenlandvaarders DIRKJE ADAMA, kommandeur Mehlen en SPITSBERGEN, kommandeur Both, hadden ieder, volgens bericht van het blad De Visscherij, een vis (opm: walvis) gevangen en 2.000 robben geslagen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juli. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse brik LA LUCILE, thans hernaamd AL MASTHOOR, kapt. Said Mochamat bin Segaf, vertrokken van Soerabaija de 11e juli. (opm: zie JC 260245)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 15 juli. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse brik ANTOINETH (opm: mogelijk ANTOINETTE), thans hernaamd SIEN IEN, kapt. Kwee Gan Pont, vertrokken van Bali de 12e juli.


Datum: 24 juli 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 Juli. Men leest in het Handelsblad:
Een voornaam huis van commercie alhier heeft ten aanzien van de schipbreuk van de Oost-Indiëvaarder JAN HENDRIK, kapt. Eickelberg, omstandige bijzonderheden van de kapitein zelve van die verongelukte bodem ontvangen. Daar dit verhaal in vele opzichten afwijkt van datgene, hetwelk wij gisteren ingevolge de Engelse dagbladen hadden medegedeeld, voldoen wij gaarne aan de uitgedrukte wens om andermaal daarop terug te komen.
Op de middag van de 29e mei jl. was gemeld schip op de hoogte van de linie, in goede staat zeilende en vervolgde deszelfs koers, met flauwe ongestadige koelte uit het zuid-oosten en dikke heiige lucht. Sturende zuid-west ten zuiden – volgens welke koers men verre beoosten de St. Paulusrotsen moest binnenlopen – tot de daarop volgende nacht ten 2 ure, als wanneer men branding, dicht onder lij bemerkte. Men trachtte het schip te doen wenden, welke poging echter door de hevige stroom mislukte. Het schip viel hierop sterk, stootte op de rotsen het roer af en viel dadelijk met de luiken te water. Men kapte de giek (opm: boot) los en trachtte hiermede de scheepspapieren en enige provisiën op de rotsen te brengen. Dit vaartuig sloeg echter door de hooggaande zee om, waarbij de 3e stuurman, twee matrozen en een scheepsjongen verdronken. De kapitein, zich van een tros voorzien hebbende, sprong over boord en, na zes malen van de klippen terug te zijn geslagen, waarbij hij ettelijke zeer ernstige kwetsuren bekwam, gelukte het hem gemelde tros aan een rotspunt te bevestigen, waardoor hij aan de overige equipage de gelegenheid verschafte, van boord en op de klippen te geraken. De 30e mei was er bijna niets meer van het wrak te zien. Door de schepelingen werden op die en de volgende dag de sloep, benevens een vat meel, drie vaten spek, zeven vaten ingelegde groenten, twee vaten boter, twee ankers azijn, en een oxhoofd jenever opgevist. Ook gelukte het hun enige zeilen te redden, waarvan een tent werd opgeslagen. Voorts vond men op de klippen ettelijke vogeleieren en ving men enige vissen en krabben. De tweede stuurman had de tegenwoordigheid van geest gehad bij het verlaten van het schip een Nederlandse driekleurvlag mede te nemen, welke op de rotsen geplant werd, ten einde aan de voorbijzeilende schepen de aanwezigheid van schipbreukelingen kenbaar te maken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AGATHON, kapt. J. Degerman, van Nerva en FORTUNA, kapt. H.C. Vorbrodt, van Memel, beiden met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gepraaid: 9 juni, op 07º NB 22º WL, het schip KONING WILLEM II, kapt. Van der Brugh, van Rotterdam naar Batavia, met verlies van stengen, enz.


Datum: 25 juli 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg:
15 juli: kapt. Pronk, GESINA, van Zaandam naar Stromstad; kapt. Wever, GESINA BEERTA, van Bandholm naar Rotterdam; kapt. Ymker, FENNA CATHARINA, van Odense naar Nederland.
Gepasseerd te Tonningen:
15 juli: kapt. Oostra, GESINA, van Bremen naar de Oostzee.
Gepasseerd te Rendsburg:
16 juli: kapt. Bolhuis, GESINA, van Wischhafen naar Stettin; kapt. Blauw, JANTJE, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Mulder, JANTINA GESINA, van Rotterdam naar de Oostzee.


Datum: 26 juli 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Men meldt ons uit Batavia in dato de 8e april, dat de PICTURA, kapt. Tydeman, van Dordrecht, de 29e maart met verlies van tuigage te Passaroeang uit zee was teruggekomen na met zware storm te kampen te hebben gehad en ruim 30 dagen onder noodtuig te hebben gekruist om Java weder te bereiken. Het schip zou trachten naar Soerabaija op te werken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Texel is op de 11e april weder binnengekomen Zr.Ms. stoomschip VESUVIUS, gecommandeerd door de luit.t.zee U.G. van Hoogenhouck Tulleken, van Plymouth, welk stoomschip naar Batavia bestemd was, doch genoodzaakt werd in Engeland binnen te lopen. Een mankement aan de machine is oorzaak, dat het schip de reis niet heeft kunnen voortzetten, maar naar het vaderland is moeten terugkeren. Genoemd stoomschip zou de 12e april naar Amsterdam vertrekken om gerepareerd te worden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Gisteren is alhier aangekomen de Nederlandse bark ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes Lz., vertrokken van Middelburg de 20e april, en de dito dito CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. H. Hagers, vertrokken van Rotterdam de 18e april. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski, vertrokken van Amsterdam de 19e april.


Datum: 28 juli 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De 14de dezer ontvingen wij het hartverscheurende bericht, dat de jongste onzer twee zonen, Theodorus George, 19 september j.l., voor zijn eerste reis met het barkschip JEANNETTE PHILIPPINE, naar de Oost-lndien vertrokken, reeds de 2de november daaraanvolgende, op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop, door een val uit de grote mast, het leven heeft verloren, in de jeugdige leeftijd van dertien jaren en bijna acht
maanden.
Zwolle, 24 juli 1845, Theodorus van Heemstede Obelt, Anna Willemina Wevers.


Datum: 29 juli 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop van de maand augustus vertrekken het nieuw gekoperd snelzeilend tweedeks fregatschip PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en een geëxamineerde scheepsdoctor varende. Adres bij B.D. Bosscher, cargadoor, IJgracht N°. 6.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels; PRINS MAURITZ, kapt. J.J. Bart; WILHELMINA CATHARINA, kapt. C. Ehrensperger; JAVA’S WELVAREN, kapt. T. Gollards; MATHILDA, kapt. Hk. de Jong; SARA ALIDA MARIA, kapt. H. Tekelenburg; ORION, kapt. J. van der Linden en JACOB CATS, kapt. N.N., de beiden laatste van Dordrecht.
Voor Rotterdam: GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. D. den Haas; ZUID-HOLLAND, kapt. O. Lindeman; BONJOL, kapt. D. Voogd Anspach; VAN OLDENBARNEVELD, kapt. O. Kievijt; BOERHAVE, kapt. K.U. Visser en MARY EN HILLEGONDA, kapt. J. Martens.
Voor Middelburg: PAULINE, kapt. N.N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 28 juli. Wij vernemen, dat heren directeuren van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam gevestigd, besloten hebben haar grote gouden medaille te doen uitreiken aan de Engelse kapitein Roxby, voerend het schip CHANCE, als een erkentelijke beloning en blijvend aandenken van zijn op 3 juni l.l., komende van Sidney en bestemd naar Londen, aangewende pogingen ter redding van een gedeelte van de equipage, bestaande in de kapitein en zes bootsgezellen van het Nederlands barkschip JAN HENDRIK, gevoerd door kapt. Eickelberg, zich in doodsgevaar op de St. Paul rots bevindende, door die op 29 mei hun schip, op de uitreis van Rotterdam naar Batavia, tegen gemelde rots is gestrand en totaal verbrijzeld, terwijl er geen mogelijkheid bestond, in weerwil van krachtige inspanning en oponthoud van vijf dagen, het overige van de equipage te redden, zijnde de geredde schipbreukelingen aan boord van de CHANCE met zeemanshartelijkheid verpleegd en te Londen veilig aan wal gekomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip PICTURA, kapt. Tijdeman, van Passarouang naar Rotterdam is volgens brief van Batavia, van de 8e april, de 29e maart, na zware storm doorgestaan en 30 dagen onder noodtuig gekruist te hebben, met schade aan tuigage te Passarouang uit zee terug gekomen; hetzelve zou trachten naar Soerabaja op te werken.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip PEACE, kapt. Bedwell, van Antwerpen naar Alexandria, is in de namiddag van de
20e juli tussen West Kapelle en het Noord-Voorland gezonken, doch de equipage gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

29 juli 1845
Krant GRC - Groninger Courant
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
16 juli: Stuitvoet, GEZINA CATHARINA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin; Goosens, JUFFER ELLEGONDA (Pekela), van St. Petersburg naar Groningen; De Grooth, JOSINA WILHELMINA (Harlingen), van Riga naar Harlingen; De Vries, DE TWEE GEBROEDERS (Woudsend), van St. Petersburg naar Rotterdam; Klasen, ALIDA JANTINA (Pekela), van Memel naar Amsterdam.
17 juli: Scholtens, MARGARETHA (Wildervank), van Bergen naar Riga; Brons, HELENA BRONS (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee; Baas, WILMINA (Pekela), van Liverpool naar Nerva.
18 juli. Reincke, WILLEM CORNELIS (Amsterdam), van St. Ubes naar Libau; Wever, HOLLANDS TROUW (Pekela), van Amsterdam naar St. Petersburg.
19 juli. Taaij, FORTUNA (Dordrecht), van Liverpool naar Nerva; Wering, GEESSINA (Pekela), van Harlingen naar Danzig.
20 juli. Mulder, MARGARETHA (Harlingen), van Riga naar Amsterdam; Wiersema, HERSTELLING (de Lemmer), van Riga naar Amsterdam; De Groot Bakker, CATHARINA (Amsterdam), van Petersburg naar Nantes; Huisman, ONRUST (Dordrecht), van Riga naar Boulogne; Buining, MAGDALENA (Winschoten), van Nerva naar Amsterdam; Eilts, GEERTRUIDA SMIT (Delfzijl), van St. Petersburg naar Antwerpen; De Jonge, FENNEGIENA (Pekela), van Riga naar Boulogne; Breeland, HENDRIKA JACOBA (Pekela), van St. Petersburg naar Nantes; Donema, RENSKE HOOITES (Schiermonnikoog), van Danzig naar Amsterdam; Teensma, DE JONGE YPE (Schiermonnikoog), van Stockholm naar Zwolle; De Weerd, PIETER (Harlingen), van St. Petersburg naar Harlingen; Uil, SIJBRAND JAN (Woudsend), van St. Petersburg naar Amsterdam; Schenk, IDA EN CORNELIA (Winschoten), van Narva naar Amsterdam; Jonker, DE JONGE AGATHA (Krommenie), van St. Petersburg naar Amsterdam; Drent, EGBERDINA ANNECHINA (Pekela), van Narva naar Buiksloot; Veenhorst, IDA (Veendam), van St. Petersburg naar Vlissingen; Cramer, JACOBA MARIA (Schiedam), van Danzig naar Paimboeuf; Oldenburger, ALIDA (Pekela), van Narva naar Buiksloot; Leversteijn, SCHEEPSBOUWLUST (Maassluis), van Nerva naar Antwerpen; Pott, ANNA LUITZIA (Pekela), van St. Petersburg naar Dendermonde; Zeilinga, MEIKA (Schiermonnikoog), van St. Petersburg naar Amsterdam; Teensma, REINTJE (Schiermonnikoog), vanSt. Petersburg naar de Zaan; Vaalman, CATHARINA (Wildervank), van St. Petersburg naar Amsterdam.
21 juli. Korter, CORNELIA CATHARINA (Harlingen), van Nerva naar Harlingen; Doornbos, ALIDA (Pekela), van Nerva naar Amsterdam; Nieboer, LEEUWARDEN (Leeuwarden), van Riga naar Harlingen; Pot, CATHARINA ELISABETH (Harlingen), van Harlingen naar Nerva; Borgmann, CORNELIUS DASSE VIËTOR (Pekela), van Nerva naar Purmerend; Schuur, AGATHA (Pekela), van Nerva naar Dordrecht; Schipper, JANTJE (Veendam), van St. Petersburg naar de Zaan; Boon, JACOBA HAZEWINKEL (Veendam), van St. Petersburg naar Amsterdam; Doewes, DE HARMONIE (Veendam), van Riga naar Amsterdam; Ruibing, ELSIENA CATHARINA (Pekela), van Narva naar Nederland; De Jonge, DE WELDAAD (Pekela), van St. Petersburg naar Zwolle; Spijkman, WILHELMINA (Rotterdam), van Stettin naar Rotterdam; Van Duinen, ALKANNA ELISABETH (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Boon, ALIDA GIEZEN (Veendam), van St. Petersburg naar Amsterdam.
22 juli. Dokman, GEZINA EN WILHELMINA (Amsterdam), van Nerva naar Amsterdam.
De wind ZO; OZO. Elseneur, 22 juli 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
18 juli. kapt. De Jonge, CATHARINA, van Stettin naar Rotterdam; 20 juli. kapt. Visser, MAAIKE, van Demmien naar Schiedam; 21 juli: kapt. Fokkes, DE VIER GEBROEDERS, van Stralsund naar Schiedam; kapt. De Winter, CATHARINA, van Nyekiobing naar Nederland.
Gepasseerd te Tonningen:
18 juli: kapt. Warring, JOHANNA, van Amsterdam naar Lübeck; kapt. De Jong, JANTINA, van Burg naar Amsterdam; 19 juli: kapt. Waterborg, FOKKINA, van Rostock naar Groningen; 20 juli: kapt. Akkerman, CATHARINA, van Memel naar Amsterdam; kapt. Van der Woude, GESINA GESINA, van Amsterdam naar Rendsburg; kapt. Hofkamp, DE TIEN GEBROEDERS, kapt. Hoekstra, ANNA JULIANA, kapt. Bieze, ELSIENA en kapt. Scheltens, JOHANNA GESINA, alle vier van Amsterdam naar Stettin; kapt. De Vries, VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Koningsbergen; kapt. Dekker, BOUWINA, van Zwolle naar de Oostzee; kapt. Potjer, HERSTELLING, van Newcastle naar Lübeck.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J. Damen, te Harlingen, zal, ten verzoeke van P. en R. Bisschop, op dinsdag 5 augustus e.k., ’s middags ten 4 ure, bij H.F. de Boer, in het logement het Haagsche Wapen, publiek verkopen: een wel onderhouden tjalkschip, groot 43 ton of 15 last, met zeil en treil, ankers, ketting en touw. Hetzelve ligt te bezichtigen bij de Korendragersbrug te Harlingen.


Datum: 30 juli 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het Nederlands snelzeilend gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. J. Martens, om in de maand augustus te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juli. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark REVENANT, kapt. M. Matthijsz, met acht passagiers, vertrokken van Soerabaija de 19e juli. (opm: zie JC 260245)


Datum: 31 juli 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping te Rotterdam, op maandag 4 augustus 1845, des voormiddags half elf ure, aan de Koopmansbeurs, van circa 35 lasten koolzaad, meer en min beschadigd van Sonderburg (Denemarken), laatst van Delfzijl, aangebracht per het tjalkschip DE VROUW JOHANNA, kapitein Hemme Jans de Jonge, thans liggende in liggers. Nadere onderrichtingen ten kantore van de heren Noordwijns en Zoon, Mensing en De Kuyper, D. Dorrepaal enWm. & Albs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar Batavia voor passagiers en goederen, om 10 augustus e.k. in het Nieuwediep zeilree te liggen:
Het snelzeilend (nieuw gekoperd) barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. T. Gollards, hebbende ruime en doelmatige inrichtingen voor passagiers. Voor nadere informatie gelieve men zich te adresseren bij de heer B.W. van Starckenborg van Straten of bij de cargadoors D’Arnoud & Co. te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 juli. Aan deze stad is gearriveerd: VOORWAARTS, kapt. H. Brugts, van Nantes, met boekweit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 juli. Men meldt heden uit Rotterdam, dat niet door de ’s-Hertogenbossche stoombootmaatschappij, maar wel door de gezamenlijke beurtschippers van Rotterdam op ’s-Hertogenbosch, concessie bij het hoge bestuur gevraagd is, tot het in werking brengen van een sleepboot, om dagelijks dienst te doen tussen genoemde steden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in het begin van augustus te vertrekken, het kopervast fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwaam scheepdokter.
Adres bij de cargadoors Visser en Van der Sande, te Dordrecht, en J. Daniels en Zonen en Arbman, te Amsterdam, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om op 20 augustus te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het kopervast fregatschip JACOB CATS, kapt. J.A. Keeman, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij de cargadoors Visser en Van der Sande, te Dordrecht, en J. Daniels en Zonen en Arbman, te Amsterdam, of bij de kapitein aan boord.


Datum: 01 augustus 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 25 februari. De CHIEFTAIN, kapt. Smith, van Batavia, is weder gestrand op een rots ten noord-oosten van het eiland Madura bij Sumanap. Het was derwaarts gekomen om de lading te completeren. Het stoomschip BROMO is tot hulp afgezonden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 21 juli. Het schip EENDRAGT, kapt. Deuling, van Rotterdam naar Batavia, alhier met schade binnengelopen, heeft de 16e juli na geëindigde reparatie de reis weer voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
21 juli. kapt. Oostra, GESINA, van Bremen naar de Oostzee; kapt. Onnes, JOHANNA, van Memel naar Harlingen; kapt. De Boer, NEUSKE MARIA, van Memel naar Londen. 22 juli: kapt. Warring, JOHANNA, van Amsterdam naar Lübeck. 23 juli: kapt. Mulder, LUBBINA, van Memel naar Amsterdam; kapt. Bieze, ELSINA, kapt. Hoekstra, ANNA JULIANA en kapt. Schellens, JOHANNA GESINA, alle drie van Amsterdam naar Stettin; kapt. De Vries, VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Koningsbergen; kapt. Scholtens, CATHARINA ALIDA, van Catingz. naar Stettin. 24 juli: kapt. Hofkamp, DE TIEN GEBROEDERS, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Sap, MARGARETHA HENDRIKA en kapt. Kroon, CATHARINA HENDRIKA, beide van Rostock naar Amsterdam.
Gepasseerd te Tonningen:
22 juli: kapt. Visser, MAAIKE, van Demmin naar Schiedam; kapt. Eekhoff, DE DRIE GEBROEDERS, van Rostock naar Groningen; 23 juli: kapt. Van Aken, HENDRIKA DOROTHEA, van Hamburg naar Stettin.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 juli. De alhier thuis behorende Groenlandsvaarder DIRKJE ADEMA (opm: pink, bouwjaar 1805), commandeur Mehlen, is met drie tamelijk grote vissen (opm: walvissen) en 1.900 robben van de visserij behouden terug gekomen. Volgens bericht van de commandeur had de SPITSBERGEN, commandeur Both, een vis gevangen en 2.100 robben geslagen.


Datum: 02 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 28 juli. Het schip de NIJVERHEID (opm: brik, thuishaven Brugge), kapt. P.A. Lievens, van Liverpool naar Oostende, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, van Batavia, met koffie en suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van kapt. Abbema, voerende het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, van 18 juni, was hij die dag te St. Helena aangekomen. De equipage was welvarende. Gemelde kapitein meldt nog, op 12 april onder Anjer vernomen te hebben, dat de PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, welke op 22 februari naar Nederland was vertrokken, op 29 maart te Passarouang als bijlegger in averij was aangekomen en op 2 april naar Soerabaya was vertrokken om te repareren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. Op donderdag de 7e augustus, precies te 11 ure, zal voor het commissiehuis van Cristall, Martin & Co. worden verkocht, voor rekening van G.P. King, het barkschip FECHDER RACHMAN, groot 148 lasten, met dies inventaris, zo als hetzelve alhier is liggende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. Heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg, vertrokken van Amsterdam de 6e april, en het dito schip RHOON EN PENDRECHT, kapt. F. Fokkens, met 14 passagiers, vertrokken van Rotterdam de 4e april.


Datum: 04 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 augustus. De Napolitaanse brik NUEVO FORTUNA, kapt. Cafiero, van Konstantinopel (opm: Istanbul) naar de Maas, is volgens bericht van Dordrecht, op de Banjaard gestrand, is vol water en zal vermoedelijk totaal weg zijn. De equipage was gered en te Veere aangekomen.


Datum: 05 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 augustus. Het schip ELIZA, kapt. Snell, van de Clyde naar New South Wales (opm: Australië), aan boord hebbende de overige vijf op de St. Paulusrots achtergebleven manschappen van het aldaar gestrande schip JAN HENDRIK, kapt. Eickelberg, van Rotterdam naar Batavia, heeft deze de 24e juni op 03º NB 23º WL overgescheept op het schip LINTIN, van Bombay, en te Liverpool gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Liverpool, met ruw zout en katoen; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van St. Ubes, met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Londen wordt gemeld, dat te Liverpool gearriveerd is de LINTIN, komende van Bombay, hebbende vijf personen aan boord van de equipage van de JAN HENDRIK, welke hij had overgenomen van de ELIZA, kapt. Snell, van Greenock naar Zuid-Wallis bestemd; dit laatste schip had de overgebleven manschappen van de equipage van de JAN HENDRIK die op St.Paulus eilanden waren achtergelaten, tijdens het redden van de vroeger reeds aangebrachte schipbreukelingen door de CHANCE, aan boord.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Heden trof mij de gevoeligste slag, door het subiet overlijden, op de 7e juli j.l, te Livorno, van mijn geliefde echtgenoot Gerardus Hendriks Nagel, in leven scheepskapitein (opm: op de kof GESINA PETRONELLA), in de ouderdom van achtendertig jaren en elf maanden, wordende diep door mij en zijn geliefde ouders en vrienden betreurd, mij nalatende vier kinderen, welke dit groot verlies nog niet kunnen beseffen.
Oude Pekela, 31 juli 1845, weduwe G.H. Nagel, geb. P. Strootman.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
23 juli: Smit, DE JONGE GERRIT (Pekela), van Nerva naar Amsterdam.
24 juli: Taaij, GEZINA JANTINA (Delfzijl), van St. Petersburg naar Amsterdam; Kok, DE TROUW (Groningen), van Petersburg naar Nantes; Mulder, VROUW JANTINA (Pekela), van Petersburg naar Amsterdam.
25 juli: Lukens, GEZIENA JOHANNA (Pekela), van Nerva naar Purmerend; Klasen, VRIENDSCHAP (Pekela), van Nerva naar Amsterdam; Kliphuis, ZELDENRUST (Sappemeer), van Nerva naar Nederland; Vos, REINA (Pekela), van Nerva naar Amsterdam;
Steffens, VROUW MARGARETHA (Amsterdam), van Wolgast naar Amsterdam; Dekker, ONDERNEMING (Harlingen), van Memel naar Harlingen; Klein, DE JONGE ROELOF (Sappemeer), van St. Petersburg naar Amsterdam; Koster, CONCORDIA (Pekela), van Stettin naar België.
26 juli: Oldenburger, VIJF GEZUSTERS (Leeuwarden), van St. Petersburg naar Harlingen; Hoek, ANNA MARIA (Amsterdam), van Hamburg naar St. Petersburg; Harding, MARGARETHA (Pekela), van Hamburg naar Pillau.
27 juli: Noordhoek, ZEEMEEUW (Rotterdam), van Rotterdam naar St. Petersburg.
28 juli: Boeling, ALIDA (Groningen), van Danzig naar Amsterdam; Wessels, ELISABETH MARCHINA (Pekela), van Nerva naar Amsterdam; De Boer, GEZIENA (Veendam), van Duinkerken naar de Oostzee; De Boer, PAULINA (Amsterdam), van Nerva naar Dordrecht.
Bieze, BOUWIENA (Pekela), van Danzig naar Medemblik; Posthumus, ANNA WILLEM (Schiermonnikoog), van Danzig naar Amsterdam.
29 juli: Engelsman, NIESSINA SCHURINGA (Veendam), van Stettin naar Nantes; Hagedoorn, MARIA ANNA (Pekela), van Stettin naar Eu; Munneke, MARGRETHA HENDRIKA (Veendam), van Wolgast naar Amsterdam; Stuit, JOHANNES (Harlingen), van Riga naar de Zaan; Westers, DE JONGE DERK (Pekela), van Memel naar Harlingen.
30 juli: Deijer, NEERLANDS NIJVERHEID (Rotterdam), van St. Petersburg naar Bordeaux.
De wind de 23sten Z.; de 24ste ZO.; de 25ste en 26ste ZW.; de 27ste ZO.; de 28ste Z.W.: de 29ste en 30ste ZO.
Elseneur, 30 juli 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 24 juli: kapt. Van der Woude, GESINA GESINA, van Amsterdam naar Flensburg; kapt. Potjer, HERSTELLING, van Newcastle naar Lübeck. 26 juli: kapt. Joosten, ALBERTINA, van Amsterdam naar Stettin. 28 juli: kapt. Reents, REMDINA, van Amsterdam naar Koningsbergen; kapt. Drewes, HENDRIKA en kapt. Riensema, GOEDE VERWACHTING, beide van Nijekioping naar Nederland.
Gepasseerd te Tonningen: 21 juli: kapt. Onnes, JOHANNA, van Memel naar Harlingen.


Datum: 06 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 4 augustus. Door de Vlissingse loodsboot No. 1 is alhier in de haven gebracht het Engels sloepschip JOHANNA, gevoerd geweest door kapt. Moullon, komende van Antwerpen en gedestineerd naar Londen, geladen met tarwe en ongemaakte geweer- en pistoollopen, hebbende hetzelve op 5 mijl afstand van Westkapelle masteloos, lek en met vier voet water door de equipage verlaten en zonder scheepspapieren of proviand gevonden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlands-Indisch koopvaardijschip BARON VAN DER CAPELLEN is op de 27e mei nabij Boeton gestrand. Na op de 22e mei Amboina verlaten te hebben had het vaartuig, na Boeroe gepasseerd te zijn, een aanzienlijk lek bekomen, veroorzaakt door het springen van een der boegplanken, en bevond zich op de vijfde dag na vertrek in een zodanig gevaarlijke toestand, dat tot behoud der opvarenden en der lading moest besloten worden hetzelve op strand te zetten, waartoe de nabijheid van het eiland Boeton gelegenheid aanbood. Het vaartuig werd dientengevolge bij gemis van zandig strand, op de 27e op een der klipreven nabij de negorie Kalang Soeroe vastgezeild, en de equipage benevens de passagiers met hunne bedienden, gezamenlijk een getal van 90 koppen uitmakende, met de boten naar de wal gebracht. Ondanks de genomen voorzorgen is het vaartuig in de avond van de 28e door het sterk vallen van het water omgeslagen, zodat van de lading slechts weinig is kunnen gered worden. De schipbreukelingen hebben van de sultan van Boeton de meeste hulpvaardigheid ondervonden en zijn, op enige weinige na, die nog niet op de hoofdplaats waren aangekomen, met Zr.Ms. brik de ZWALUW, welke zich toen aldaar bevond, naar Makassar overgebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Hamburger brik HEBE, kapt. G. Stephensen, de 16e juli van Balie naar Singapore vertrokken en de 18e juli Straat Balie doorgezeild, rapporteert, dat in Torres straat verongelukt zijn de schepen HYDRABAD, CORINGA, PAKET en MAID OF ATHENS.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 augustus. De 31e juli zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark JOHAN JACOB, kapt. L. van Geelkerken, met een passagier, vertrokken van Brouwershaven de 24e april, de dito bark ALBATROS, kapt. R.P. Haasnoot, met drie passagiers, vertrokken van Amsterdam de 15e april, de dito bark J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. H. Nolte, vertrokken van Rotterdam de 23e april en de dito bark ANTONETTA MARIA, kapt. J.J. Day, met een passagier, vertrokken van Rotterdam de 18e april.
De 1e augustus is alhier aangekomen het Nederlandse schip AERT VAN NES, kapt. J. Naback, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 18e april.
De 2e augustus zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip PALEMBANG, kapt. B.M. Corbière, met Zr.Ms. troepen, vertrokken van Amsterdam de 15e april, dito schip GEZINA, kapt. P. Burggraaff, vertrokken van Amsterdam de 7e april, dito schip OOST INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker, vertrokken van Amsterdam de 5e mei, dito bark CATHARINA JOHANNA, kapt. C. Tjebbes, met een passager, vertrokken van Amsterdam de 9e april, dito bark NIEUW LEKKERLAND, kapt. W.A. Kramer, vertrokken van Rotterdam de 7e mei.
De 4e augustus zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 15e april, dito schip LUCIA MARIA, kapt. B. Barends, met enige passagiers en Zr.Ms. troepen, vertrokken van Amsterdam de 15e april, dito schip DELFT, kapt. B.J. Muller, met een passagier, vertrokken van Rotterdam de 11e mei.


Datum: 07 augustus 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 augustus. Gisteren namiddag is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, bestemd naar Batavia.


Datum: 08 augustus 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 6 augustus. Volgens bericht uit Paramaribo, van de 23ste juni, is het schip SUSANNA MARIA (opm: bark), kapt. E. Meijer, aan boord hebbende 17 huisgezinnen en 15 vrije arbeidsters, tezamen uitmakende 104 kolonisten, onder de leiding van de eerw. heer
Copijn, de 20ste van die maand bij het etablissement Voorzorg ten anker gekomen en zijn die kolonisten gedeeltelijk op Voorzorg, gedeeltelijk op de post Groningen gehuisvest.
De koloniale schoener, welke, met medewerking van enige manschappen van de aan de mond van de Saramacca gestationeerde brik DE BRAK, bovengemelde bodem tot aan
het etablissement had geleid, was terstond wederom afgevaren, om ook het schip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, aan boord hebbende 12 huisgezinnen en 15 vrije arbeidsters, tezamen 86 kolonisten, naar Voorzorg te geleiden.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: 29 juli: kapt. Visser, MINERVA, van Kopenhagen naar Holland; 30 juli. kapt. Dekker, BOUWINA, van Zwolle naar de Oostzee; kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Schiedam naar de Oostzee; kapt. Rasker, BERENDINA, van Stettin naar Bremen; kapt. Tent, GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Rostock; kapt. Kuipers, MARIA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Meijer, TRIJNTJE, van Amsterdam naar Lübeck; kapt. Kwint, HENDRIKA, van Groningen naar Assens.
31 juli: kapt. Prins, EENDRAGT, van Stettin naar Schulpenzijl; kapt. Waterborg, JONGE FREDERIK, van Stettin naar Rouaan; kapt. De Boer, JANNEKE, van Greifswald naar de Noordzee: kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van Memel naar Ritzehutt (opm: waarschijnlijk Ritzebüttel); kapt. Lukkien, JETTINA ROELINA, van Wolgast naar Schiedam.
Gepasseerd te Tonningen: 28 juli. kapt. Lukkien, TJAKIENA, van Zwolle naar de Oostzee; kapt. Muntendam, SARA ANNA CORNELIA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Bultje, SUSANNA, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Kroon, CATHARINA HENDRIKA, van Rostock naar Amsterdam; kapt. Mulder, LUBIENA, van Memel naar Amsterdam; kapt. Sap, MARGARETHA EVERARDA, van Rostock naar Amsterdam;
29 juli: kapt. Wiers, OKKELINA, van Amsterdam naar Koningsbergen.
30 juli: kapt. Stomp, OP HOOP VAN FORTUIN, van Rotterdam naar Stettin; kapt. Scholtens, ALIDA, van Groningen naar de Oostzee.


Datum: 09 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 25 juli. In de alhier in de vorige week gewoed hebbende storm is voor Lindesnes gezonken een Nederlandse tjalk (opm: zonder naderfe gegevens onmogelijk te odentificeren), doch de equipage door een Nederlandse kof gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal vermoedelijk in de loop van de maand september vertrekken, het nieuw gekoperd tweedeks barkschip POLLUX, kapt. A.P. Klein, varende met een bekwame scheepsdokter. Voor passagiers en goederen te bevragen, bij de heren J. Daniels & Zn. en Arbman, D’Arnaud & Co. en J. Corver & Co., cargadoors.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zal alhier verkocht worden, voor rekening van wie zulks moge aangaan, het wrak van het beoosten de hoek van Krawang verongelukte Franse barkschip JEUNE SOPHIE, gevoerd geweest zijnde door kapt. J. Dolu, zo als het schip daar is liggende met deszelfs restant lading aan boord, bestaande uit koffie en tin, benevens resterende inventaris en in geval het er nog ligt. Verder zal alsdan gelijktijdig worden opgeveild, mede voor wie zulks moge aangaan, een chronometer, een barometer, een kijker, enig zeildoek, inventaris en geredde beschadigde koffie, alles afkomstig van gezegde bodem.
Batavia, 7 augustus, B. Sanier, Suermondt & Co. q.q.
(opm: zie ook JC 270845)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 augustus. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff, met enige passagiers, vertrokken van Amsterdam de 5e mei, en dito bark de HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. A. Pronk, vertrokken van Rotterdam de 28e april.


Datum: 12 augustus 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 augustus. Het gevist Engelse sloepschip JOHANNA is niet geladen met tarwe, zoals vroeger is gemeld, maar met 60 vaten zink, circa 8.000 ongemaakte geweren en 740 stuks pistoolladen

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
31 juli: kapt. Scholtens, ALIDA, van Stettin naar Varel; 1 augustus: kapt. Drewes, TJAKKIEN, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Wiers, OCCELINA, van Amsterdam naar Koningsbergen; 2 augustus: kapt. Mooi, TIESSINA, van de Wezer naar de Oostzee; kapt. Muntendam, SARA ANNA CORNELIA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Bieze, VRIENDSCHAP, van Stettin naar Vegesack; 3 augustus: kapt. Stomp, OP HOOP VAN FORTUIN, van Rotterdam naar Stettin.
Gepasseerd te Tonningen:
1 augustus: kapt. Visser, MINERVA, van Kopenhagen naar Nederland; 2 augustus: DE JONGE ANNAGINA, van Hamburg naar Stettin; 3 augustus: kapt. Venema, ALBERDINA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Drewes, HENDRIKA, van Nykøbing naar Nederland; kapt. De Boer, JANNEKE, van Greifswald naar Nederland.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

 
  GRC - Groninger Courant
 

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
30 juli: Dethmers, JUFFER EBELS (Pekela), van St. Petersburg naar Dendermonde; Boswijk, GEERTRUIDA (Pekela), van Memel naar Amsterdam; Weg, DE DRIE GEZUSTERS (Alkmaar), van Nerva naar Antwerpen; Hazewinkel, ARENDINA HERMINA (Veendam), van Riga naar Amsterdam; Bosker, DE VROUW GRIETJE (Pekela), van Petersburg naar Texel.
31 juli: Visser, EENSGEZINDHEID (Amsterdam), van Nerva naar Amsterdam; Bakker, ANNA HERMANNA (Hoogezand), van St. Petersburg naar Amsterdam; Meijer, PIETER HENDRIK (Krommenie), van Amsterdam naar St. Petersburg; Botje, GEZINA ALIDA (Hoogezand), van Amsterdam naar Stettin; Bakker, HENDRIKA MARCHIENA (Veendam), van Amsterdam naar Danzig; Scherpbier, DE VIJF GEBROEDERS (Pekela), van Amsterdam naar Stettin; Stratingh, GEZINA (Groningen), van Antwerpen naar Stettin.
1 augustus: Jonker, ZELDENRUST (Sappemeer), van Riga naar Rotterdam; Sprik, ANNA MARIA (Amsterdam), van Amsterdam naar St. Petersburg; Dijk, ANNA CATHARINA (Wildervank), van Brugge naar de Oostzee; Hazewinkel, DE JONGE CORNELIUS (Veendam), van Schiedam naar de Oostzee; Bekkering, GEZINA (Wildervank), van Schiedam naar de Oostzee.
2 augustus: Grimmenga, UNIE (Pekela), van Nerva naar Amsterdam; Duit, FENNEGIENA (Veendam), van Riga naar Amsterdam; De Jonge, ALIDA IKINA (Veendam), van Windau naar Brussel; Kortrijk, ANNA ALIDA (Groningen), van Stettin naar Nantes; De Jonge, ANNA (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam.
3 augustus: Van Wijk, JENNY (Amsterdam), van St. Petersburg naar Amsterdam; Steffens, voor Mellema, JOHANNES (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam; Visser, DE VRIENDSCHAP (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam; Sakes, KLEINKINDEREN (Amsterdam), van St. Petersburg naar Amsterdam; De Jonge, SIKKOLINA HOOITES (Schiermonnikoog), van Rotterdam naar Riga; Helmers, STAD EN LANDE (Woudsend), van Harlingen naar Memel; Ebeling, DE VREDE (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee; Bakker, MARGARETHA AGNES (Schierm.), van Amsterdam naar St. Petersburg; Hazewinkel, LUCAS WIGCHER (Wildervank), van Amsterdam naar Stettin; Meijer, WILHELMINA (Wildervank), van Amsterdam naar Stettin; Haverbult, JUFFER YNSKE (Groningen), van Groningen naar Riga.
4 augustus: De Boer, HOOP EN VERWACHTING (Pekela), van Hamburg naar Koningsbergen.
De wind de 30ste juli WNW.; 31ste ZO.; den 1ste August. ZO; 2de ZO; 3de ZW, W.; 4de Z.
Elseneur, 4 augustus 1845.

 


Datum: 13 augustus 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Mocht ik dankbaar mij verheugen met de behouden aankomst van het Nederlandse barkschip DE HARMONIE van Suriname, helaas, hoe werd deze vreugde door bittere smart verdrongen hij het vernemen van het noodlottig bericht, dat mijn dierbare echtgenoot Carel August Schönbeck, gezagvoerder van die bodem, bij zijn thuisreis op de 17e juli l.l., in de ouderdom van 29 jaren, aan hevige koortsen was bezweken; onlangs betreurde ik het verlies van mijn enigen broeder, thans vind ik mij opnieuw geschokt door de gevoeligste slag mijns levens. In diepe rouw gedompeld, staar ik en onze wederzijdse bloedverwanten zijn dierbaar overschot in stille weemoed na.
Amsterdam, 13 augustus 1845 A.C. Schönbeck, geboren Bakker.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 augustus. Gisteren zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip STAD SCHIEDAM, kapt. J.P. Andriessen, met twee passagiers, vertrokken van Schiedam de 25e april, het dito schip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 18e april, de dito bark FACTORIJ, kapt. H.L. Bolten, vertrokken van Rotterdam de 24e april, en het dito schip PIETER FLORISZ, kapt. F.A. Begemann Sietzes, vertrokken van Amsterdam de 23e april.
Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip VAN GALEN, kapt. C. Dekker, vertrokken van Amsterdam de 5e mei.


Datum: 14 augustus 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten qq., van Cheribon met suiker en koffie.


Datum: 15 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,14 augustus. Het schip de VROUW JACOBA, kapt. Smith, van hier naar Londen, heeft in de nacht van de 13e dezer in een zware bui anker en ketting verloren en is zwaar lek geworden. De kapitein had vissersvaartuigen tot assistentie aangenomen en zou trachten Medemblik te bereiken, zullende het schip vermoedelijk moeten lossen om te repareren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris Mr. J.J. Cremers zal op dinsdag de 2de september 1845, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Rasker, aan het Ameland (opm: in de stad Groningen), in het openbaar worden verkocht een hecht sterk tjalkschip, genoemd DE DRIE GEZUSTERS (opm: binnenvaarder), bevaren door de schipper D.D. de Boer, met staand en lopend want, enz., liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Mr. J.J. Cremers.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
4 augustus: kapt. Veenstra, AUKJEN, van Stettin naar Bremen; kapt. Mellema, JONGE TJALLING, van Danzig naar Nederland; 5 augustus: DE JONGE MARTHA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Hilbrands, WENDELINA, van Stettin naar Vegesack; DE JONGE ANNAGIENA, van Hamburg naar Stettin; 7 augustus: kapt. Scholtens, ALIDA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Jonker, BARBARA, van Bremen naar Danzig; kapt. Venema, ALBERDINA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Ekamp, ANTJE, van Rotterdam naar Stettin.
Gepasseerd te Tonningen:
4 augustus: Scholtens, VROUW ALIDA, van Stettin naar Varel; kapt. Rasker, BERENDINA, van Stettin naar Bremen; kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van Memel naar Ritzebüttel; kapt. Riensema, GOEDE VERWACHTING, van Nyekioping naar Nederland; kapt. Waterborg, JONGE FREDERIK, van Stettin naar Rouaan; 5 augustus: kapt. Bieze, VRIENDSCHAP, van Stettin naar Vegesack; kapt. Lukkien, JETTINA ROELINA, van Demmin naar Schiedam; kapt. Drewes, TJAKKIENA, van Danzig naar Amsterdam.


Datum: 16 augustus 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nyburg, 10 augustus. Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Drent, van Aalborg naar Stettin, is de 8e dezer alhier lek, en na een gedeelte der lading gelost te hebben, binnengebracht, hebbende op Wremens punt aan de grond vastgezeten en zwaar gestoten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. De 12e dezer zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark GERARDINA, kapt. M.I. Witsch, vertrokken van Rotterdam de 17e april, en het dito schip NEERLANDS KONING, kapt. C. Schoewert, vertrokken van Rotterdam, de 17e april.
Gisteren is alhier aangekomen de Nederlandse bark ADOLF VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt, vertrokken van Amsterdam de 15e april.
Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark CLARA ANNA MARIA, kapt. P.J. Bakema, vertrokken van Calcutta de 6e juni, en het dito schip HOLLAND, kapt. R. Dekker, vertrokken van Amsterdam de 5e mei.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De Nederlandse schoener FANNY, thans hernaamd SAMARANG PAKET, kapt. Panten, is de 13e dezer van Batavia naar Samarang vertrokken.


Datum: 18 augustus 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Er wordt verlangd een Nederlands kofscheepje van 60 à 70 ton, geschikt voor de vaart op de Noordzee, voor pl.m. NLG 4.000, met complete inventaris. Adres met franco brieven onder letter X bij de boekhandelaar H.V. van Gogh alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal waarschijnlijk in het begin van de maand september in het Nieuwe Diep gereed liggen, het snelzeilend nieuw gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapitein B. Drayer, varende een bekwame scheepsdoctor. Families of bijzondere personen van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de reders J.J. Granpré Molière & A.W. Ten Cate, bij de cargadoors d'Arnaud & Co. of bij de kapitein aan boord, in het Westerdok.


Datum: 19 augustus 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen ultimo augustus in het Nieuwe Diep zeilree liggen, het snelzeilend kopervast en gekoperd tweedeksbarkschipTHEODORA EN SARA, kapt. A. van Oosteroom. Voor nadere informaties gelieve men zich te adresseren bij de heer B.W. van Starckenborg van Straten, of bij de cargadoors D’Arnaud & Co. en Floris der Kinderen & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel en KLASINA, kapt. R. Kars, beiden van Bergen, met stokvis; AGATHA, kapt. G.E. Schuur, van Nerva, met hout.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
5 augustus: Hughes, JOHAN GERARD (Sappemeer), van Amsterdam naar Stettin.
6 augustus: Rotgans, MARIA (Amsterdam), van Riga naar Duinkerken; Naatje, ANNA MAGRIETA (Pekela), van Hamburg naar Danzig; Visser, DE HARMONIE (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam; Meijer, DE VRIENDSCHAP (Wildervank), van Danzig naar Amsterdam; Hubert, JUFFER ANNETTE (Hoogezand), van St. Petersburg naar Rotterdam; Kammenga, OLDAMBT (Winschoten), van Nerva naar Edam; Legger, CATHARINA (Veendam), van St. Petersburg naar Amsterdam.
7 augustus: Brons, HELENA BRONS (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; Landeweer, DE VRIENDSCHAP (Zwolle), van Petersburg naar Zwolle; Dethmers, DANIEL MARIUS (Schiedam), van Liverpool naar Windau; Puister, RIEKA (Veendam), van Liverpool naar Koningsbergen; Hazewinkel, DE ONDERNEMING (Wildervank), van Zaandam naar Riga; Hazewinkel, ALBERDINA (Veendam), van Hamburg naar Riga; Drent, DE HARMONIE (Pekela), van Liverpool naar Nerva; Puister, DE JONGE JANTINA (Veendam), van St. Petersburg naar de Zaan; Drok, MIDDELSTUM (Pekela), van Harlingen naar Memel; Blouw, VROUW JANTINA (Groningen), van Danzig naar Amsterdam; Dik, MINKINA (Pekela), van Petersburg naar Amsterdam.
8 augustus: De Grooth, AGATHA (Pekela), van Harlingen naar Memel.
10 augustus: Van der Veer, VRIESLAND (Harlingen), van Nerva naar Amsterdam; Bolhuis, ROELFINA GEZIENA (Veendam), van Groningen naar St. Petersburg.
12 augustus: Doekes, NEWA (Rotterdam), van Rotterdam naar St. Petersburg; Wijnstok, DE VRIENDSCHAP (Groningen), van Stettin naar Amsterdam; De Vrede, PRUDENTIA (Veendam), van Stettin naar Caen.
De wind de 8ste aug. NW.; 10de ZO., WNW.; 12de ZW, ZZW.
Elseneur, 12 augustus 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
8 augustus: kapt. Plukje, HERMANNA, van Amsterdam naar Rostock; 9 augustus: kapt. Kwint, HENDRIKA, van Assens naar Nederland; kapt. Oostra, ANTINA HILLIGINA, van Stralsund naar Amsterdam; 10 augustus: kapt. De Boer, PETRONELLA, van Danzig naar Amsterdam; 11 augustus: kapt. Teensma, JACOBA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Pekelder, HEIDEWIKA, van Delfzijl naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Ten tweede male is de Maatschappij van Reederij tot de Walvisvangst in de Zuidzee, onder bestuur van de heren Gebr. Roelfs, op het punt om een schip, daartoe uitgerust, van voor deze stad naar deszelfs bestemming te doen vertrekken. Ruim een jaar geleden was een eerste vaartuig, de ANNA EN LOUISA, tot hetzelfde oogmerk onder zeil gegaan (opm: zie AH 230444), omtrent hetwelk thans bericht ontvangen is van den 13 januari ll., op welken tijd het schip zich in de Molukse Passaat bevond en een spermacetivis (opm: potvis) geslagen had. Het thans op het IJ voor deze stad zeilvaardig liggende schip is een fregat, genaamd de ZUIDPOOL (opm: zie o.a. AC 150145), gevoerd door kapitein T.A. Brunn, en bemand met 36 koppen. Gisteren is hetzelve bezocht geworden door den heer H.A. van Karnebeek, adjudant van Z.M. den Koning, door Zijne Excellentie de heer Gouverneur van Noord-Holland, twee leden uit het bestuur der Handel-Maatschappij en verscheidene andere aanzienlijkheden, bij welke gelegenheid door de boten, die bij de visvangst moeten dienen, op het IJ gemanoeuvreerd is, hetwelk, gelijk de inrichting van geheel het schip, door de aanwezige gasten met veel genoegen beschouwd is.


Datum: 20 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 14 augustus. Het schip de VEREENIGING, kapt. De Boer (opm: kof, ex- JOHANNA MARGARETHA, kapt. H.J. de Boer; zie AC 040654), van hier naar Amsterdam, is de 11e dezer met gebroken mast alhier uit zee teruggekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 augustus. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip de TWEE CORNELISSEN, kapt. H.D. van Wijk, vertrokken van Amsterdam de 10e mei.


Datum: 21 augustus 1845


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Den 22 juli is van Alexandrië in Virginia gezeild de KNICKERBOCKER, kapt. B. Koster, naar Amsterdam (opm: waarschijnlijk bestond de retourlading uit tabak).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Gisteren middag is alhier door de Willemsluis langs het kanaal
naar het Nieuwe Diep vertrokken het gekoperd fregatschip de ZUIDPOOL, kapt. T.A. Brunn, bemand met 36 koppen. Dit, door de onvermoeide zorg van de heren directeuren Gebr. Reelfs, voor rekening van de Zuidzee Walvischvangst Reederij, uitgerust schip is l.l. zondag 17 augustus o.a. vereerd geworden door een bezoek van de Ed. Achtb. burgemeester, wiens belangeloze ijver ter bevordering van die scheepvaart, naar men hoopt, navolging bij onze meer gegoede landgenoten zal vinden, ten einde die tak van vroegere welvaart eenmaal
zijn vorige luister te doen herkrijgen. De scheepsruimte van het bedoelde vaartuig kan tot 5.000 vaten traan en 40.000 stuks baleinen of waivisbaarden bevatten, berekend tegen een vangst van plm. 50 vissen. Voor de uit- en thuisreis, waarvan de duur op nagenoeg drie jaren berekend wordt, bevindt zich o.a. aan boord 40.000 ponden vlees en spek en 160.000 kannen water, doch als een bijzonderheid mogen wij niet onvermeld laten, dat de zich aan boord bevindende manschappen zich verbonden hebben tot het niet nuttigen van sterke drank, welke derhalve op die bodem niet gevonden wordt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij acte, ingeschreven op heden ter Griffie der Arrondissementsrechtbank alhier, is door Johanna Maria Verbeek, zonder beroep, weduwe van Herman van der Sande, Hendrikszoon, in leven koopman en reder, gewoonde hebbende en op 15 december 1844 te Dordrecht overleden, zo voor haar zelve en als vertegenwoordigende haar vijf nog minderjarige kinderen, bij genoemd overledene in huwelijk verwekt, en door Hendrik Herman van der Sande, cargadoor, en Albert Jan Verbeek van der Sande, koopman, enige meerderjarige kinderen van voorn. Echtelieden, allen wonende te Dordrecht en tezamen uitmakende of vertegenwoordigende de enige erfgenamen bij testament en krachtens de Wet van genoemde overledene, verklaard, dat de handelszaken, welke door de overledene zijn gedreven zo onder zijn eigen handtekening of firma Herman van der Sande Hzn, bevattende de handel in steenkolen, slijpstenen en vensterglas, en scheepsrederij, als onder de Firma de Wed. Hendrik van der Sande en Zoon, bevattende de zoutziederij en de commissiehandel, en welke voorlopig voor rekening van de erven zijn voortgezet, thans hebben opgehouden voor gemene rekening van de erven gevoerd te worden, te rekenen van en met 1 augustus 1845, alsmede dat genoemde Albert Jan Verbeek van der Sande alleen zal belast zijn met de vereffening der voorschreven zaken, onder de handtekening van zodanige Firma als zulks zal blijken aan te gaan, terwijl daarbij tevens is toegestemd dat voorn. Albert Jan Verbeek van der Sande en Gerrardus van der Sande, zonder beroep, wonende te Dordrecht, welke tezamen als gewone Vennoten met voorn. Johanna Maria Verbeek, weduwe van Herman van der Sande, Hendrikszoon, als vennote en Commandite de voorschr. handelszaken alleen en voor hun rekening zullen continueren, daarvoor de hierboven vermelde Firma’s zullen mogen aanhouden.
Dordrecht, 20 augustus 1845.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij acte, op heden ingeschreven ter Griffie der Arrondissementsrechtbank alhier, is tussen Albert Jan Verbeek van der Sande, koopman, en Gerrardus van der Sande, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, als hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoten, en Johanna Maria Verbeek, zonder beroep, wonende te Dordrecht, weduwe van Herman van der Sande Hendrikszoon, als vennote en commandite, een vennootschap aangegaan, ten onderwerp hebbende:
- De handel in steenkolen, slijpstenen en vensterglas, mitsgaders de scheepsrederij, onder de firma van Herman van der Sande, Hzoon, en
- De zoutziederij en de commissiehandel onder de firma van de Wed. Hendrik van der Sande en Zoon.
Voor een onbepaalde tijd, reeds aanvang genomen hebbende 1 augustus 1845, en onder bepaling dat de vennoot Albert Jan Verbeek van der Sande alleen, zal hebben de handtekening van de beide firma’s.
Dordrecht, 20 augustus 1845.


Datum: 22 augustus 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 augustus. Het schip JONKVROUW ELISABETH, kapt. Heeres, alhier ter rede liggende, is aan het drijven en op de noordwal vastgeraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

North Shields, 16 augustus. Het schip MARIA, kapt. Smit (opm: kof, bouwjaar 1826, kapt. B.G. Smit), van Schiedam naar Newcastle, is heden morgen bij het naar binnen zeilen op Herdsand gestrand en verbrijzeld, doch de equipage gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
12 augustus: kapt. Douwes, ONS GENOEGEN, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Heida, HENDRIKA CATHARINA, van Termunterzijl naar de Oostzee; kapt. Volkertsma, CORNELIA, van Hamburg naar Stettin.
13 augustus: kapt. De Jonge, JANTINA, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Nieveen, GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Hansen, CATHARINA, van Petersburg naar Antwerpen.
Gepasseerd te Tonningen:
9 augustus: kapt. De Jong, MARTHA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Mellema, JONGE TJALLING, van Danzig naar Nederland.
11 augustus: kapt. Wilkens, JANTINA, van Danzig naar Termunterzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 augustus. Dezer dagen is de tweede en laatste Groenlandsvaarder SPITSBERGEN, commandeur J. Both, met een vis en 1.900 robben alhier binnengekomen.


Datum: 23 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mandal, 5 augustus. Het schip GESINA BRONS, kapt. Jansen (opm: buitenlander, vergelijk scheepsnaam met NRC 230645), van Londen naar Danzig, is de 2e dezer op 4 mijl bezuiden Ryvingen (opm: nabij Mandal) door een groot schip overzeild en gezonken. De kapitein heeft zich op dat schip gered en de verdere equipage is in de grote boot te Svinoer aangekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Het schip KAREN, kapt. Dam, van Horsens naar Antwerpen is volgens brief van Texel van de 21e dezer die dag aldaar lek en met verlies van ankers en kettingen door twee schuiten en manschappen binnen gebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden overleed in de ouderdom van 43 jaren, mijn geliefde echtgenoot, Hendrik Cornelis Kool, koopvaardij-kapitein, mij nalatende twee kinderen, te jong om hun verlies te kunnen beseffen.
Rotterdam, 20 augustus 1845, M.A. Sinderen, weduwe H.C. Kool.
(opm: gezagvoerder van het stoomschip PRINSES VAN ORANJE van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 augustus. De 19e dezer zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark CHERIBON, kapt. J. Douwes Dekker, vertrokken van Amsterdam de 13e mei, dito bark de DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 5e mei, en het dito schip het GOEDE VERTROUWEN, kapt. A. Nannings, van Amsterdam vertrokken de 16e mei.
Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip THETIS, kapt. L. Tuk, met een passagier, vertrokken van Calcutta de 14e juli.


Datum: 26 augustus 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 augustus. Het schip EENDRAGT, kapt. Taals, van Carolinensiel naar Stettin, is alhier lek en met verlies van anker en touw binnen gelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 augustus. Kapt. Van Leeuwen, voerende het schip AGNETA, van Amsterdam naar Batavia, te Bahia binnengelopen, meldt van daar in dato 7 juli, dat hij de 8e juni des avonds ten 6 ure, nadat het de hele dag mooi weer was geweest, op 06º NB 21º WL door een hoos was overvallen, waardoor de bezaansmast brak en op het dek neerkwam, terwijl hij tevens de grote- en voorbramsteng, mars en bramra verloor, en er enige putting-ijzers gebroken werden en dat hij onder noodtuig te Bahia is gearriveerd, waar men bereids bezig is de schade te repareren. Het schip is geheel dicht gebleven en hoopte men spoedig de reis te kunnen voortzetten. Ook meldt kapt. Van Leeuwen, dat de 4e juli met een Engels schip (opm: het Engelse fregat ELIZE, kapitein W. Snell) te Bahia waren aangekomen de dokter benevens zes personen, behoord hebbende tot de equipage van het op de St. Paulus-rots verongelukte schip JAN HENDRIK, kapt. Eickelberg, en dat dezelven de 6e daaraan volgende naar Londen waren vertrokken.
(opm: zie verder AC 011045 en De Schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik op de St. Paulusrots, Stichting Nederlandsche Kaap Hoorn-vaarders, jaarboek 2005)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 20 augustus. Het schip TREKVOGEL, kapt. Spanjersberg, van Vlaardingen naar Lissabon, is alhier met verlies van marszeilsra binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 augustus. Het schip VROUW MARIA, kapt. Celtes, van Bremen naar Amsterdam, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading, het snelzeilend nieuw gekoperd en kopervast barkschip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer,om tegen medio september te vertrekken. Voor nadere informaties gelieve men zich te adresseren ten kantore van de heer B.W. Starckenborg van Straten of bij de cargadoors D’Arnaud & Co. te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JONGE CORNELIS, kapt. J.J. Klein, van Torrevechia, met Spaans zout; JONKVROUW MARIA, kapt. K.T. van Wijk, JACOMINA, kapt. H.C. Schutten, beide van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: POLLUX, kapt. A.P. Klein; CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. K. Wilger; MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer; ANNE EN ELISE, kapt. C.J. Jaski, en ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma.
Voor Rotterdam: MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. J. Martens, en BROEDERTROUW, kapt. N.H. Brouwer, van Dordrecht.
Voor Dordrecht: TIMOR, kapt. C.M. Borghorst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 augustus. Heden morgen ten 9 ure werd te Rotterdam aan ’s Rijks werf verwacht Z.K.H. de aartshertog Frederik van Oostenrijk, vergezeld van Z. Exc. de Minister van Marine, enz., ten einde de Lands werf en het etablissement te Feijenoord te gaan bezichtigen. Naar men verneemt zal die Oostenrijkse admiraal al onze etablissementen van marine gaan bezoeken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 25 augustus. Aangaande het verongelukken van het schip HERCULES, schipper D. Dolk (opm: binnenvaarder), vernemen wij meerdere bijzonderheden, welke deze gebeurtenis in een enigszins ander daglicht voorstellen, dan wij dezelve in een vorige hebben medegedeeld. Gemelde schipper is den 19 des avonds met zijn zwaar geladen schip, uithoofde van de schielijk invallende buien, bezuiden Willemsdorp ten anker gekomen, en heeft een uur later, uithoofde het gevaar dat hij tegemoet zag, een noodvlag gehesen. Daarop hebben zich de drie gebroeders, Commer, Cornelis en Christiaan de Corver met een boot naar gemeld schip begeven, ten einde een tros van het schip aan de veerstoomboot WILHELMINA over te brengen, en daarmede het schip, indien zulks mogelijk ware, in de Dordrechtse Kil te slepen. Doch hoewel het hun gelukte, een tros van het schip te bekomen, niettegenstaande het woeden der golven, zagen zij weldra dat het onmogelijk was met gemelde stoomboot het schip te slepen, en hebben zij getracht op het schip over te komen, alwaar zij bemerkten dat hetzelve lek was. Zij aarzelden niet de uitgeputte bemanning in het pompen bij te staan, om zo mogelijk het schip boven water te houden, doch moesten weldra bespeuren, dat ook deze arbeid hopeloos werd. Zij hebben toen omstreeks 9 ure het schip met hun boot verlaten, medevoerende de huisvrouw van schipper Dolk en hun zoontje van ruim 3 jaren oud, waarmede zij behouden in de haven van Willemsdorp aangekomen zijn. Een half uur later is het schip gezonken, doch de schipper Dolk en zijn drie knechts is het mogen gelukken met hun eigen scheepsboot te Willemsdorp aan te komen, doch niet dan met de grootste inspanning.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 augustus. De storm van 19 dezer heeft ook grote schade veroorzaakt aan de vissersvloot te Scheveningen; de meeste zijn verstrooid langs de kust met schade uit zee teruggekomen; een van de pinken van de reder J.H. Hagendoorn is verbrijzeld geworden, doch de manschappen met verlies van hun goederen gered, waardoor deze ongelukkigen in de diepste armoede zijn gedompeld en geen uitzicht hebben een ander vaartuig te bekomen om hun beroep voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden morgen arriveerde uit zee JANE JACKSON, kapt. C. Ward, van Newcastle, met verlies van zeilen, verschansing, boot en een gedeelte van de lading, die over boord is geworpen, hebbende aan boord de equipage van de brik ARNO, van South Shields, zijnde die bodem verlaten in een zinkende staat bij Dungeon Light ten westen 38 Engelse mijlen afstand, op 20 dezer met een zware storm uit het WNW.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 25 augustus. Laatstleden zaterdag (opm: 23 augustus) liep alhier van stapel het nieuwe schoener kofschip DE HOOP, gebouwd op de Noorderwerf door de scheepsbouwmeester H.J. Limborgh, voor rekening van de heren A. Prins en Co. te Schiedam. Dit is het grootste kofschip, dat hier tot dusver gebouwd is, en zal nagenoeg 145 lasten groot zijn.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
14 augustus: De Boer, ZEELUST (Harlingen), van Amsterdam naar Nerva; De Jong, CATHARINA CORNELIA (Ureterp), van Aalburg naar Danzig; Mulder, EETINA (Veendam), van Stavanger naar Riga; Korter, RIGA (Pekela), van Amsterdam naar Riga; Spijkman, JULIANE LOUISE (Groningen), van Amsterdam naar St. Petersburg; Pijbes, ANNECHIENA JANTINA (Groningen), van Memel naar Amsterdam.
15 augustus: Kolle, JOSINE LOUISE (Amsterdam), van Stettin naar Aarhus.
16 augustus: Zoutman, voor Duit, GEERDINA (Wildervank), van Riga naar Dendermonde.
17 augustus: Douwes, DE VRIENDSCHAP (Veendam), van Amsterdam naar Stettin.
18 augustus: Klein, ANJE (Hoogezand), van Rotterdam naar Riga; Van Duin, DANIËL (Amsterdam), van Bergen naar Riga; Kuiper, MEINSINA (Schiermonnikoog), van Amsterdam naar Koningsbergen; Rink, JACOBUS BEGEMAN (Groningen), van Groningen naar St. Petersburg.
De wind de 14de augustus ZW.; 15de Z.; 16de ZW.; 17de W.; 18de NW., W.
Elseneur, 18 augustus 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg: de 15e augustus kapt. Wolthuis, KLAZINA, de 16e augustus kapt. Forma, CATHARINA, beide van Danzig naar Amsterdam, en kapt. Bakker, ANTINA, van Danzig naar Bremen; de 17e augustus kapt. Gerritsma, ELISABETH, van Husum naar Corsoer.
Gepasseerd te Tonningen: de 15e augustus kapt. Kwint, HENDRIKA, van Assens naar Nederland; de 17e augustus kapt. Peters ETTA HENDRIKA, van Danzig naar Amsterdam.
Gepasseerd te Nyburg op de 15e augustus kapt. Brouwer, HARMINA, van Bandholm naar Nederland.


Datum: 27 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. De schepen GESINA WILKENS, kapt. H.J. Top, van hier naar Hull, en JOHANNA, kapt. Drewes, van Gotenburg naar Brabant, zijn volgens brief van Delfzijl van de 24e dezer, aldaar de vorige dag binnengelopen, het eerste lek, met gebroken bezaansmast, verlies van zeilen en meer andere schade, moet lossen om te repareren, en het tweede met gebroken roer en meer andere schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Zondag jl. is het sleep-stoomschip DE MAIN, vervaardigd in de
werkplaatsen van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel alhier en bestemd voor het slepen van goederenvaartuigen, tussen Nederland en Frankfort, na zaterdag een proeftocht op het Y te hebben gemaakt, over Kampen, de IJsel langs naar zijn bestemming, Rotterdam, alwaar het schip geleverd moet worden, vertrokken; zo wij vernemen moeten de gang van de boot en de werking van de machines niets te wensen overlaten, en moet de reis van Amsterdam naar Kampen binnen 4½ uur tijds volbracht zijn. Het schip heeft een zeer fraaie vorm, en doet de constructeurs alle eer aan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Tegen 10 september 1845 zal van Rotterdam naar Batavia vertrekken, het nieuw gebouwd gekoperd driemast barkschip WILLEM DE CLERCQ, gevoerd door kapt. J.C. Hoek. Voor goederen of passagiers gelieve men zich te adresseren aan de reders Boissevain & Co. te Amsterdam, de cargadoors Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam of de cargadoors Floris der Kinderen en Zn. en Jan Corver & Co. te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op donderdag de 28e auggustus zal voor een pakhuis op de Ankerwerf verkoping gehouden worden van diverse goederen, afkomstig van het beoosten de hoek van Krawang verongelukte Franse barkschip JEUNE SOPHIE, gevoerd geweest door kapt. J. Dolu, bestaande in ankers, kettingen, zeilen, touwwerk, rondhouten, restant provisiën, een chronometer, een barometer, een verrekijker, medicijnkist, alsmede enige zakken beschadigde koffie, en ten 11 ure precies het wrak van voormelde bodem, zo als hetzelve zich alsdan zal bevinden met deszelfs inhebbende lading, bestaande in 200 pikols tin en pl.m. 5.000 pikols koffie.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 augustus. De 22e dezer zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. J.A. Pronk, met enige passagiers, vertrokken van Rotterdam de 24e april, en de dito bark WILLEM BARENDSZ, kapt. W. Landsaat, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 6e mei.
Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip DILIGENCE, kapt. L. Smit, vertrokken van Amsterdam de 5e mei.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 augustus. Alhier ligt ter rede de Nederlandse schoener PRINCES VAN ORANJE (opm: dit is mogelijk het stoomjacht van die naam, waaruit de machine is verwijderd)


Datum: 28 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 augustus. De schepen JONGE MARGARETHA, kapt. Snitselaar, HOOP OP EENDRAGT, kapt. Vos, ELISABETH, kapt. Esbra en VROUW IKIENA, kapt. Knoop, alle van Hamburg naar Amsterdam, zijn alhier binnengelopen, het laatste lek, met verlies van ankers, zeilen enz, hebbende bij de Tillen zwaar gestoten. Nog is wegens schade alhier teruggekeerd het schip VROUW JACOBINA, kapt. Holscher, van Hamburg naar Harlingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 25 augustus. Gisteren is alhier ter rede gearriveerd het fregatschip KONING WILLEM de TWEEDE, kapt. J. Kooger, van Batavia, voor deze stad; beladen met 3.608 kanisters suiker, 6.896 balen koffie, 500 picols tin en 100 dito bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool, om binnen 14 dagen te vertrekken, het Nederlandse kofschip PAULINA, kapt. S.T. de Boer. Adres bij scheepsmakelaars Visser en Van der Sande.


Datum: 29 augustus 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 27 augustus. Het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Remts (opm: tjalk, kapt. Jan Remts), van Wolgast, laatst van Tonningen, naar Rotterdam, is alhier bij de haven verongelukt. De kapitein en deszelfs vrouw zijn daarbij verdronken, doch de knecht door een ander vaartuig gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor passagiers en goederen zal tegen de 20e van de aanstaande maand in het Nieuwe Diep gereed liggen het barkschip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapitein K. Welger, voerende een bekwame scheepsdoctor en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de heren Gebrs. Hendrichs & Co. en bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van de 4e augustus is op de klipgrond bij Ystest’ens (opm: ongetwijfeld een verminkte naam) totaal verongelukt een Nederlandse kof, vermoedelijk van de Oostzee komende.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Tonningen:
18 augustus: kapt. Wolthuis, KLASINA, 19 augustus: kapt. De Boer PETRONELLA en
kapt. Forma, CATHARINA, alle drie van Danzig naar Amsterdam; kapt. Bakker, ANTINA, van Danzig naar Bremen; kapt. Hansen, CATHARINA, van Petersburg naar Antwerpen; kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA, van Stralsund naar Schiedam; kapt. Butter, JONGE JAN, van Hamburg naar Stege; kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van Cuxhaven naar de Oostzee.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Groningen, 23 augustus 1845. Heden ontving ik de voor mij en wederzijdse betrekkingen hartgrievende tijding, dat mijn geliefde echtgenoot Tonko Sonius Mekkes, stuurman op het kofschip (opm: HINDERIKA) van kapt. J.W. Drewes, de 15de augustus over boord is geslagen in de Noordzee, op de hoogte van de Eems, en alzo zijn leven eindigde, in de ouderdom van
bijna 38 jaren, mij uit een 4-jarig huwelijk 2 kinderen achterlatende.
Zwaantje Rinsink, Weduwe T.S. Mekkes. Enige kennisgeving.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

  29 augustus 1845
  GRC - Groninger Courant
 

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
18 augustus: De Jonge, JOHANNA (Amsterdam), van Bergen naar Riga; Swart, CORNELIA (Amsterdam), van Bergen naar Petersburg; De Boer, HOOP EN VERWACHTING (Pekela), van Nerva naar Harlingen.
19 augustus: Van der Werf, JANTINA (Veendam), van Memel naar Rotterdam; Nagel, AFINA ALBERDINA (Pekela), van Riga naar de Zaan.
De wind den 18den NW.; den 19den Z.

 


Datum: 30 augustus 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 augustus. De schepen HERMAN HASSELAAR, kapt. Mellema, van Hamburg naar Koningsbergen, FOKKINA, kapt. Waterborg, van … naar …, en HENRIETTE, kapt. Hansen, van Newcastle naar Livorno, zijn alhier binnengelopen, het eerste lek, het tweede met enige slagzijde en het laatste mede met schade. Zij moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 30e juni 1845 is tussen de heren Johannes Vlierboom en Jan Suermondt, beide wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot het drijven van cargadoors- en expeditie-zaken, voor de tijd van vijf jaren, ingaande de 1e september 1845, en zullende eindigen op ultimo augustus 1850. De zaken zullen gedreven worden door de firma Vlierboom & Suermondt, van welke firma beide de vennoten de tekening zullen voeren, onder bepaling evenwel, dat tot het aangaan van beleningen, geld opnemingen en alle andere handelsondernemingen, welke niet uitsluitend tot het vak van cargadoors en expediteurs behoren, de handtekening van beide vennoten zal gevorderd worden.
Rotterdam, 29 augustus 1845.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, den 29 augustus. Het schip (opm: kof) GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Rotterdam naar Nantes, is den 23 dezer Deal gepasseerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 augustus. Het schip DIANA, kapt. Duit (opm: kof, bouwjaar 1829; kapt. Reinder Hindriks Duit, zie ook NRC 010945), van Antwerpen naar St. Petersburg, is de 21e dezer op de hoogte van Borkum in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk door kapt. Luths, voerende het schip LINA, is gered en te Rüstingersiel aangebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. Dezer dagen heeft het stoomschip BATAVIER van Rotterdam een pakje aangebracht, bevattende een zilveren beker, als een geschenk van de heer A. Ahlers Junior te Amsterdam, eigenaar van het Nederlandse schip JAN HENDRIK, aan kapt. Roxby van het schip CHANCE als gering blijk van de waardering van zijn prijzenswaardig en heldhaftig gedrag, waardoor hij een gedeelte der equipage van eerstgenoemd schip van de St. Paulus-rots had gered. (opm: bekort)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 26 augustus. Het schip de VROUW ANNAGINA, kapt. Donga (opm: kof ANNECHIENA, kapt. Albert Jans Donga), van hier naar Noorwegen, is gisteren middag bij de Kaap ton gezonken, doch de equipage door kapt. Witkop, voerende het schip VROUW MARTHA gered en alhier aangebracht. Een gedeelte van de inventaris is geborgen (opm: zie AC 050945).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 23 augustus. Bewesten het eiland Sylt is een Nederlands schip gestrand, naam onbekend. (opm: NEERLANDS WELDAAD, zie AC 020945)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 24 augustus. Het schip BEERENTINA, kapt. Reents (opm: buitenlander), van Bremen naar Amsterdam is met assistentie van loodsen te Büsum met schade binnengebracht, hebbende zwaar gestoten. De kapitein is over boord geslagen en verdronken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AURORA, kapt. P.G. Lesstuiver, van Archangel, en HESPERUS, kapt. B.J. Wilderman, van Stockholm, beiden met teer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 augustus. Het fregatschip JACOB CATS, kapt. J.A. Keeman, van hier naar Batavia bestemd, is gisteren namiddag omstreeks half twee ure van deze stad vertrokken, en gisterenavond te 6 ½ ure te Hellevoetsluis gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARGARETHA ANTINA (opm: tjalk MAGRIETHA ANTINA), kapt. J.A. de Vries, van Amsterdam naar Hamburg, is, volgens brief van Harlingen van 23 dezer, in de laatste storm van beide ankers geslagen, doch heeft, na die terug bekomen te hebben, de reis voortgezet.
Nog wordt van Harlingen gemeld, dat twee tjalken, waarvan de ene met tarwe en de andere met turf (opm: zie DC 020945) beladen, met het volk verongelukt zouden zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om op 14 september te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het barkschip TIMOR, kapt. C.M. Borghorst, voerende een bekwame scheepsdokter. Adres voor passagiers en goederen bij de scheepsmakelaars Visser en Van der Sande aldaar, of bij de kapitein aan boord

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij executie. Op maandag 15 september 1845, des voormiddags ten 11 ure, zal ter terechtzitting der Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, aan de meestbiedende of hoogst afmijnende, bij gerechtelijke uitwinning worden verkocht een tjalkschip, vroeger genaamd de VROUW FRANCIJNA, thans de TWEE GEBROEDERS (opm: binnenvaarder), gemeten op 16 ellen 57 duimen lengte, op 3 ellen 23 duimen wijdte, en op 1 el 45 duimen holte, en dus geijkt op 52 tonnen; en zulks met al deszelfs staand en lopend want, boot, tuigagie en zeilagie en complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, zijnde in executoriaal beslag genomen ten verzoeke van Johannes van Wasbeek, scheepstimmerman, wonende te Leur, gemeente Etten en Leur, en ten laste van Antonie Schuller, schipper, gedomicilieerd te Leur, gemeente Etten en Leur, voerende gemeld tjalkschip, zo in privé als in hoedanigheid van vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen, genaamd Johannes en Adriaan Schuller, krachtens een vonnis door de Arrondissementsrechtbank te Breda, op 17 juni 1845 bij verstek gewezen (behoorlijk geregistreerd).
Gemeld tjalkschip en toebehoren is door de executant als eerste bod ingezet op NLG 400,-.
De veilcondities zijn neder gelegd ter griffie der Arrondissementsrechtbank te Dordrecht; terwijl nader onderricht te bekomen is bij de ondergetekenden, Procureur van de Executant.
J.P. Bredius, Procureur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. In onderscheidene nieuwsbladen, waarin berichten zijn opgenomen omtrent de noodlottige brand, welke 20 dezer maand te Zwijndrecht heeft plaats gehad, vermeld zijnde, dat deze zoude zijn ontstaan in de zoutziederij van de ondergetekenden, achten zij zich verplicht ter algemene kennis te brengen, dat zulks het geval niet is, maar dat dezelve is ontstaan in een schoorsteen van de, ter westzijde naast de hunne gelegene, zoutziederij van de heren Gerrit van Hoogstraten en Zoon (opm: tevens reder te Dordrecht), vroeger genaamd De Eenheid, thans De Zoutbron, waarvan de vlammen, door de hevige wind aangevoerd, zich onmiddellijk aan der ondergetekendens trafiek hebben medegedeeld en dezelve geheel verwoest, zonder dat de door hen en hunne arbeiders dadelijk aangewende pogingen tot blussing van de brand iets tot behoud hebben kunnen bijdragen.
Dordrecht, 29 augustus 1845, Van Epenhuysen en Staps.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 augustus. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip MADURA, kapt. P.D. Nap, vertrokken van Rotterdam de 22e mei.


Datum: 01 september 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 29 augustus. Aangaande het kofschip HELENA, gevoerd geweest door kapt. E.G. Pekelder en alhier behorende, zijn sedert de 3e februari van dit jaar geen nadere tijdingen ingekomen, zijnde hetzelve alstoen gereed om binnen een paar dagen van Blackwall (opm: bij Londen) naar Newcastle te vertrekken, zodat het met de gehele equipage verloren moet zijn gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 augustus. Door kapt. Stoldt, voerende het schip (opm: kof) CITO, is ongeveer 8 mijlen van Helgoland door het volk verlaten gezien, de Hollandse kof DIANA, kapt. Duit, van Antwerpen naar St. Petersburg, met machinerien; de ekwipage was door een ander schip, hetwelk kapt. Stoldt gepraaid had, gered (Le Précurseur d'Anvers [opm: een Antwerps dagblad]). In de Hamburger Börsehalle van den 25 augustus No. 10.314, wordt gemeld dat het door kapt. Stoldt gepraaide schip DIANA, aan de Jahde thuis behoorde (opm: onjuist, zie AC 300845).


Datum: 02 september 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

02 september 1845
Krant GRC - Groninger Courant
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
20 augustus: Scherpbier, JANTINA FROUWINA (Pekela), van Riga naar Zwolle; Teensma, DE JONGE BRECHTUS (Krommenie), van St. Petersburg naar Amsterdam; De Boer, DE HOOP (Pekela), van St. Petersburg naar Rotterdam; Gust, HENDERIKA (Groningen), van St. Petersburg naar Dordrecht; De Weerd, DE WAAKZAAMHEID (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; Klein, DE TWEELINGEN DANIËL EN WILCO (de Lemmer), van Narva naar Amsterdam; Assies, DE STAD GRONINGEN (Groningen), van Narva naar Dordrecht; Bontekoe, JACOBINA (Sappemeer), van St. Petersburg naar Amsterdam; Jongebloed, VROUW MARIA (Rotterdam), van St. Petersburg naar Macduff; Bakker, WILHELMINA (Muntendam), van Schiedam naar de Oostzee.
22 augustus: Kamminga, URANIA (Dordrecht.), van Narva naar Dordrecht; Flik, GEERDINA BEERTA (Veendam), van Hull naar St. Petersburg; De Groot, JOSINA WILHELMINA (Harlingen), van Harlingen naar de Oostzee; De Boer, CHARLOTTE (Pekela), van Antwerpen naar de Oostzee; Van Wijk, ZORG EN VLIJT (Hoogezand), van Amsterdam naar Danzig; Plukker, HENDERIKA (Winschoten), van Amsterdam naar St. Petersburg.
23 augustus: Wijgers, MINERVA (Pekela), van Groningen naar de Oostzee; Korter, CORNELIA CATHARINA (Harlingen), van Harlingen naar de Oostzee; Gosen, JUFFER ELLEGONDA (Pekela), van Harlingen naar St. Petersburg; Kliphuis, ZELDENRUST (Sappemeer),van Termunterzijl naar de Oostzee; Fenenga, DE WELVAART (Muiden), van Amsterdam naar Stettin; Schaap, DE JONGE KLAAS (Schiermonnikoog), van Antwerpen naar de Oostzee; Bekkering, CHRISTINA (Wildervank), van Bergen naar Koningsbergen; Kuen Rzn, JOHANNA CATHARIA (Gron.), van Hull naar St. Petersburg; Schuring, ANTINA (Pekela), van Amsterdam naar Danzig; Stuit, GEERDINA (Wildervank), van Amsterdam naar Danzig; Veen, ELISABETH (Pekela), van Liverpool naar Narva; De Vries, BEERTA SCHURINGA (Veendam), van Londen naar St. Petersburg; De Vries, FRIESLAND (Woudsend), van Hull naar St. Petersburg; Dijkhuis, CHRISTINA (Pekela), van Amsterdam naar Calmar; Drewes, DE TWEE GEBROEDERS (Groningen), van Stockholm naar Groningen; De Jonge, POLLUX (Veendam), van Bergen naar St. Petersburg; Altena, HENDERIKA MARGARETHA (Pekela), van Londen naar St. Petersburg; Jonkhoff, DE EENDRAGT (Groningen), van Schiedam naar Riga.
24 augustus: De Grooth, JOHANNA MARIA (Pekela), van Rotterdam naar de Oostzee.
25 augustus: Botje, GEZINA ALIDA (Hoogezand), van Stettin naar Rotterdam; Hofkamp, DE TIEN GEBROEDERS, van Stettin naar Amsterdam; Homveld, GEERTRUIDA HENDERIKA (Sappemeer), van Antwerpen naar St. Petersburg.
26 augustus: Van Aken, HENDRIKA DOROTHEA (Gron.), van Stettin naar Amsterdam; Duintjer, CATHARINA (Veendam), van Nerva naar Buiksloot; Vos, ALLERSMA, van Cronstadt naar de Zaan; Smit, JAN FREERK (Harlingen), van St. Petersburg naar Harlingen; Weerring, GEESSINA (Pekela), van Danzig naar Harlingen.
27 augustus: Legger, JEZELINA (Veendam), van Amsterdam naar de Oostzee; Doewes, DE HARMONIE (Veendam), van ? naar ?
De wind de 20ste Augustus WZW, ZW; de 22ste WNW, NW; de 23ste NW, WNW; de 24ste ZO; den 25sten Z; den 26sten Z; den 27sten W.
Elseneur, 27 augustus 1845.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyck auf Föhr, 24 augustus. Het schip VROUW ELSINA, kapt Schuit, van Ditzum met rogge naar Amsterdam, is bij Rantum onderste boven aangedreven. (opm: zie ook NRC 060945, waarschijnlijk buitenlander)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. Van Wijk (opm: tjalk, bouwjaar 1839; kapt. Pieter Doedes van Wijk), van Amsterdam naar Hamburg, is de 22e dezer bewesten Sylt gestrand, doch de equipage benevens de kapitein, vrouw en twee kinderen gered. Het schip is zwaar lek en de lading wordt gelost, zijnde dit het schip in ons nummer van 30 augustus vermeld. (opm: zie NRC 060945)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 23 augustus. Het schip ZWAANTINA, kapt. Bakker, van Hamburg naar Amsterdam, is de 20e dezer alhier met schade aan zeilen, tuigage en rondhout binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 26 augustus. Het schip ANNEGINA HENDRIKA, kapt. Van Dijk, van Groningen naar Londen, is gisteren alhier lek, met verlies van anker en touw, zeilen enz. binnengebracht. De lading, welke vermoedelijk beschadigd zal zijn, wordt gelost en is daarvan de helft als bergloon toegekend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Archangel, met lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Ameland wordt gemeld, dat de schepen te Ameland en Nes in de laatste storm veel geleden hebben; een is geheel verbrijzeld, een ander zwaar lek gestoten en zal weg zijn. vele wrakken drijven aldaar voorbij; van een derzelve is opgenomen de schipper van een met turf beladen tjalkschip, H.J. Prins (opm: binnenschipper) van Veendam; wiens schip bij Harlingen verbrijzeld en wiens knecht omgekomen is.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
23 augustus: kapt. Butter, JONGE JAN, van Hamburg naar Stege; kapt. Scholtens, DE VROUW ALIDA, van de Jade naar Nakskov; kapt. Bolhuis, GESINA, van Stettin naar Horst;
25 augustus: kapt. Wolkammer, EENIGE BROEDER, van Delfzijl naar Danzig.
Gepasseerd te Tonningen:
22 augustus: kapt. Onnes, Johanna, van Harlingen naar Memel; kapt. Prins, LAMMECHIENA, van Zwolle naar de Oostzee;
24 augustus: kapt. Schaap, GEERDINA, van Groningen naar Assens; kapt. Flonk, JONGE FLONK, van Groningen naar Faaborg; kapt. Doijen, ANTINA, van Antwerpen naar Danzig; kapt. Stuitvoet, ANNACHIENA, van Amsterdam naar Stettin.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal, op donderdag de 11e september 1845, des avonds te 7 uur, ten huize van G.F. Rasker, op de hoek van
het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht een tjalkschip, genaamd SIERA (opm: binnenvaarder), groot 45 tonnen liggende aan het Plankpad, buiten de A-poort, te Groningen, wordende door E.J. Westerhof als schipper bevaren, om te aanvaarden acht dagen na de verkoopdag. Te zien dagelijks.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Wij hebben het treurig bericht ontvangen, dat onze geliefde jongste zoon Rento Kuiper, matroos op het koopvaardijschip (opm: kof) KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer, de 20ste mei jl., in de ouderdom van ruim 20 jaren, op de rede van Suriname is overleden.
Groningen, 1 september 1845, Jan K. Kuiper, Anna W. Kuiper, geb. Nanninga.
Familie, vrienden en bekenden gelieven deze voor enige kennisgeving aan te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 1 september. Op donderdag de 4e dezer, des voormiddags ten elf ure, zal alhier van stapel worden gelaten, van de werf Welgelegen, een brikschip, zijnde dit het eerste van dusdanige bouworde, hetwelk hier en wel in deze provincie voor de koopvaardij gebouwd is. (opm: zie LC 090945)


Datum: 03 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 september. Kapt. C.J. Kaleshoek voerende het schip ERFPRINS VAN ORANJE, van hier naar Batavia, rapporteert dat hem in de namiddag van de 21e augustus op de hoogte van Schouwen door een Nederlandse vissloep werd gemeld, dat een wrak van een Nederlandse kof met mensen aan boord, waarvan er door de sloep twee gered waren, loefwaarts van hem was. Kapt. Kaleshoek zette kracht van zeil en naderde dezelve zo nabij, dat hij de ongelukkigen met blote ogen om hulp zag wenken. De sloep werd daarop met vrijwilligers klaargemaakt, doch voor zij genoeg met het schip opwerken kon, zonk de kof met het volk, wier redding zo nabij scheen. (opm: zie AC 240945; waarschijnlijk de buitenlandse kof JOHANNA)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 september. Alhier heden aangekomen het Nederlandse schip CHRISTINA, kapt. W.C. Piara, van Amsterdam vertrokken de 11e mei.


Datum: 04 september 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Londen schrijft men, onder dagtekening van 31 augustus l.l., het volgende:
De overblijvenden van de equipage van de Nederlandse Oost-Indiëvaarder JAN HENDRIK (opm: zie o.a. AC 150745), die vijftien dagen lang het vreselijkst lijden te hebben doorgestaan alvorens gered te worden, zijn l.l. donderdag alhier aangekomen en door de Nederlandse consul van een geschikte verblijfplaats voorzien; zullende zij spoedig naar Rotterdam vertrekken. Men weet dat zij door het schip ELIZA, kapt. Snell, van Liverpool naar Sidney, zijn opgenomen; welke later vijf hunner overgezet heeft aan boord van de LEUTERS, kapt. Gillman, van Bombay naar Liverpool, terwijl de overigen, uit de dokter en vijf matrozen bestaande, gescheept zijn aan boord van een naar Brazilië bestemd vaartuig, waarop zij, met een Portugees schip, de reis naar Londen hebben aangenomen.
Beide partijen hebben grotelijks gevaar gelopen van wederom schipbreuk te lijden. De LEUTERS werd lek, en het volk moest nacht en dag aan de pompen werken, om het voor zinken te behoeden, zodat het in die staat te Liverpool binnenkwam. Het naar Brazilië bestemd vaartuig vatte vuur door de inhebbende steenkolen en brandde verscheiden dagen, voor het zijn bestemming bereikte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 september. Gisteren namiddag zeilde naar zee FANNY FIELDER, kapt. J. Wallace, naar Londen, doch is op de plaat nabij de rede vastgeraakt.


Datum: 05 september 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het nieuwgebouwd, snelzeilend Nederlands gekoperd barkschip WILLEM DE CLERCQ, kapt. J.C. Hoek, om tegen de 10e september te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen alhier, of bij de reders de heren Boissevain & Co. en de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon en Jan Corver & Co., alle te Amsterdam. (opm: eerste reis van dit nieuwe schip)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 augustus. Het schip ALLERSMA, kapt. Vos, van Groningen naar St. Petersburg, is de 26e dezer bij het vertrek uit deze haven aangezeild en is met ingestoten boeg uit zee teruggekeerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
26 augustus: kapt. Schaaf, GEERDINA en kapt. Flonk, JONGE FLONK, beide van Groningen naar Faaborg; kapt. Drent, EENDRAGT, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Tent, GOEDE VERWACHTING, van Rostock naar Amsterdam; kapt. Prins, EENDRAGT, van de Eider naar Skelskior;
27 augustus: kapt. Mulder, LUBIENA, van Groningen naar Danzig; kapt. Stubbe, JANTINA, van Groningen naar St. Petersburg; kapt. Pruim, HENDRIKA, van Memel naar Amsterdam; kapt. Onnes, JOHANNA, van Harlingen naar Memel; kapt. De Jonge, HILLEGINA, van Hamburg naar Stettin; kapt. Douwes, JONGE WILLEM, van Altona naar Danzig; kapt. Stuitvoet, ANNEGINA, van Amsterdam naar Stettin;
28 augustus: kapt. Joosten, ALBERDINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Mellema, GEERTRUIDA, van Memel naar Amsterdam; kapt. Bieze, ELSINA, van Stettin naar Schiedam; kapt. Lindeboom, ANNA, van Danzig naar Londen.
Gepasseerd te Tonningen:
26 augustus: kapt. Brouwer, RENSKE, van de Weser naar de Oostzee; kapt. Brouwer, Harmina, van Bremen naar Greifswald.
27 augustus: kapt. De Vries, JANTINA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Bakker, TJATSIENA, van Amsterdam naar Karrebæksminde; kapt. Sap, MARGARETHA EVERARDA, van Delfzijl naar de Oostzee.
28 augustus: kapt. Hansen, CATHARINA, van St. Petersburg naar Antwerpen; kapt. De Boer, PETRONELLA, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Bakker, ANTINA, van Danzig naar Bremen; kapt. Oostra, ANTINA HILLEGINA, van Stralsund naar Schiedam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Aangaande het schip DE VROUW IKINA, kapt. Knoop, van Hamburg naar Amsterdam, te Cuxhaven met schade binnengelopen, wordt gemeld, dat hetzelve op de helling was gehaald om te repareren; de lading was belangrijk beschadigd gelost. (opm: tjalk, gebouwd in 1837 te Veendam, 60 ton, kapt. D.L. Knoop)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van scheepsgoederen. Ten overstaan van mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op vrijdag de 12e september 1845 des voormiddags te 10 uren, bij de touwslagerij van de heer J.J. Borst te Delfzijl, publiek, in kavelingen bij contant geld, worden verkocht de van het op de 25e augustus 1845 in de Eems gestrande Nederlandse kofschip ANNECHIENA, kapt. A.J. Donga (opm: zie AC 300845), geborgen scheepsvleet, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, staand en lopend want, en meer andere goederen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 30 augustus. Nauwelijks had men bespeurd, dat het sedert enige dagen, hier in de haven liggende, en ter walvisvangst uitgerust, groot en fraai Nederlands fregatschip, de ZUIDPOOL, onder bevel van kapitein A.D. Brunn, zich gereed maakte, de haven te verlaten, of velen begaven zich naar den zeedijk, om het uitzeilen van deze belangrijke bodem te zien; weinige ogenblikken daarna verliet dan ook gemeld vaartuig deze rede onder daverende salvo’s uit zijn geschut, hetwelk onmiddellijk beantwoord werd door de toejuichingen van de verzamelde menigte, die getroffen was zowel door het prachtige gezicht als door de herinnering, dat de walvisvangst weleer zo belangrijke bron van welvaart van ons vaderland uitmaakte. Moge een ruime zegen op die onderneming rusten en mogen de waardige bevorderaars derzelve rijke vruchten inoogsten voor hun pogingen, opdat men zich in de opvolging van meerdere bodems voor die nijverheid spoedig moge verheugen, gelijk deze uitrusting door de zorg van de heren Gebrs. Reelfs te Amsterdam, als boekhouders der rederij, zo spoedig is ten uitvoer gebracht.


Datum: 06 september 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyk auf Föhr, 28 augustus. Aangaande de schepen VROUW ELSINA, kapt. Schuit (opm: zie AC 020945), van Ditzum naar Amsterdam, en NEERLANDS WELDAAD, kapt. Van Wijk (opm: zie AC 020945), van Amsterdam naar Hamburg, alhier in de nabijheid gestrand, wordt gemeld, dat dezelven beiden geheel wrak zijn. Van de lading van het eerste waren circa 150 vaten roggemeel en enige beschadigde vaten, en van het laatste een groot gedeelte der lading, waarvan de suiker het meest was beschadigd geworden, geborgen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 29 augustus. Aan boord van het schip BERTHA, kapt. Wachter, van Amsterdam alhier aangekomen, zijn een partij sigaren in beslag genomen. Twee man der equipage zijn dien ten gevolge gearresteerd en in de gevangenis te Newcastle gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: TALETTA, kapt. J. Uffen (opm: buitenlander), van Zweden, met teer; URANIA, kapt. J.H. Kamminga, van Nerva, met hout en HENDRIKA, kapt. C.J. Gust, van Rusland, met stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 september. De 1e september zijn alhier aangekomen de Nederlandse brik ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 5e mei, het dito schip STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Dordrecht vertrokken de 11e mei, en dito brik de HARMONIE, kapt. H. Bonma van Rotterdam vertrokken mede de 11e mei.
De 3e september zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bok, met vier passagiers, van Amsterdam vertrokken de 5e mei, en de dito bark MARGARETHA, kapt. J.G. Bauer, van Londen vertrokken de 17e mei.


Datum: 07 september 1845


Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De JONGE JOHANNES, kapt. Beerta (opm: kof, kapt. O.K. Beerta), van Antwerpen naar Stettin, is 23 augustus op Minsener Old Oog gestrand en 26 augustus weer vrij gekomen.


Datum: 08 september 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 2 september. De Nederlandse galjoot MARIA, kapt. Brouwer, is heden van de sleephelling gehaald, daar dezelve met timmeren gereed is en zij zal haar lading weder beginnen in te nemen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, B.D. Bosscher en P. Blom, makelaars, zullen op maandag 29 september 1845 des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen:
- 5/16e Parten in het Nederlands gekoperd barkschip MARIA ELISABETH, gevoerd door kapt. H.C. Wriburg, groot volgens meetbrief 116 lasten.
- 1/30e Part in het Nederlands gekoperd barkschip ANNA MARGARETHA, gevoerd door kapt. J.A. de Haas, groot volgens meetbrief 318 lasten.
- 1/40e Part in het Nederlands gekoperd fregatschip MATHILDE, gevoerd door kapt. H. de Jong, groot volgens meetbrief 308 lasten.
- 1/32e Part in het Nederlands gekoperd fregatschip JOHANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. L. Wildschut, groot volgens meetbrief 408 lasten.
- 1/4e Part in het Nederlands gekoperd schoenerkofschip BRAZILIË, gevoerd door kapt. A. van der Windt, groot volgens meetbrief 115 lasten.
Nader bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, donderdag 4 september. De stoomboot ZEPHYR, kapt. James Beer, van Topshane (opm: Topsham) naar Londen zeilende, heeft heden morgen, bij zijne terugreize, op omtrent drie uren afstand van Portland, ene sloep opgenomen, in welke zich kapt. Schottey en vijf matrozen bevonden, van de Belgische brik PHRASIER (opm: brik PRÉCURSEUR, gebouwd Plymouth, Mass. 1806; tot 1830 Zuid-Nederlander, laatstelijk als ATLAS [zie ook RC 171231], kapt. Jacques Schottey, zie RC 090945), uit Antwerpen naar Algiers voor enige dagen vertrokken. De kapitein heeft verhaald dat zijn schip gisteren ten negen ure ’s avonds gezonken is, ingevolge een lek. Gedurende den nacht is de andere boot van het schip, in welken de stuurman en de andere matrozen zich bevonden, van de sloep afgescheiden geworden, en de kapt. weet niet wat er van hen geworden is.


Datum: 09 september 1845


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam den 8 september. De Belgische brik LE PRÉCURSEUR D’ANVERS (opm: PRÉCURSEUR, thuishaven Antwerpen, zie ook AH 080945), kapt. J.A. Schottey, van Antwerpen naar Algiers, is, volgens brief van Weymouth van den 3 dezer, den vorige nacht in het Kanaal verongelukt; een gedeelte van het volk was te Weymouth aangebracht, en men dacht dat de overigen mede in veilige haven waren (opm: alle tien opvarenden werden gered).

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
28 augustus: kapt. Scheltens, JOHANNA GESINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Stuitvoet, GESINA CATHARINA, van Greifswald naar Dreiseile; kapt. Pluktje, HERMANNA, van Rostock naar Rotterdam.
29 augustus: kapt. Kuipers, MARIA, van Stettin naar Rotterdam.
30 augustus: kapt. Meijer, WILHELMINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Bakker, TJATSIENA, van Amsterdam naar Karrebæcksminde; kapt. Gerritsma, ELISABETH, van Corsoer naar Nederland; kapt. Sap, MARGARETHA EVERARDA, van Delfzijl naar de Oostzee; kapt. De Vries, JANTINA, van Amsterdam naar Stettin.
1 september: kapt. Bekker, BOUWINA, van Windau naar Maldon; kapt. Brouwer, HARMONIE, van Bremen naar Greifswald.
Gepasseerd te Tonningen:
29 augustus: kapt. Pekelder, DE TWEE GEBROEDERS, van Altona naar Neustadt; kapt. Tent, GOEDE VERWACHTING, van Rostock naar Amsterdam.
30 augustus: kapt. Drent, EENDRAGT en kapt. Joosten, ALBERDINA, beide van Stettin naar Amsterdam; kapt. Pruim, HENDRIKA en kapt. Mellema, GEERTRUIDA, beide van Memel naar Amsterdam; kapt. Bieze, ELSINA, van Stettin naar Schiedam;
31 augustus: kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Danzig naar Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
27 augustus: Faber, JOHANNE MULDER (Schiermonnikoog), van Amsterdam naar Stettin; Leeuwes, ARENDINA (Wildervank), van St. Petersburg naar Nederland; Greven CATHARINA JULIA (Veendam), van Stavanger naar Danzig; Pot, CATHARINA ELISABETH (Harlingen), van Nerva naar Harlingen.
28 augustus: Kok, ABRAHAMINA HENRIETTA (Amsterdam), van St.Petersburg naar Amsterdam; De Jonge, JANTINA (Sappemeer), van Amsterdam naar Koningsbergen.
29 augustus: Smit, DE JONGE GERRIT (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee; Dekker, DE ONDERNEMING (Harlingen), van Harlingen naar Memel; Duintjer, FRISO (Leeuwarden), van Harlingen naar St. Petersburg; De Jonge, FENNEGIENA (Pekela), van Boulogne naar de Oostzee.
30 augustus: Hazewinkel, LUCAS WIGCHER (Wildervank), van Stettin naar Amsterdam; De Boer, GEZIENA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Huges, JOHAN GERARD (Sappemeer), van Stettin naar Amsterdam; Plukker, DE JONGE HENDRIK (Harlingen), van Harlingen naar Riga; Bieze, BOUWIENA (Pekela), van Medemblik naar de Oostzee; Van Duinen, ALKANNA ELISABETH (Veendam), van Amsterdam naar de Oostzee; Mulder, WENDELINA (Veendam), van Medemblik naar Danzig; Stuit, DE JONGE LIEFFERT (Wildervank), van Amsterdam naar Danzig; De Jonge, PETRUS JACOBUS (Veendam), van Amsterdam naarSt. Petersburg; Steffens & Mellema, JOHANNES (Amsterdam), van Amsterdam naar de Oostzee; Muntendam, JUFFER SARAH ANNA CORNELIA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; Bakker, HENDRIEKA MARCHIENA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Holle, JOSINA LOUISE (Amsterdam), van Aarhus naar de Oostzee; Postema, GEZIENA (Sappemeer), van St. Petersburg naar Amsterdam; Pott, DE HERSTELLING (de Bult), van Rotterdam naar Danzig; Dijk, ANNA CATHARIENA (Wildervank), van Danzig naar Amsterdam.
31 augustus: De Jonge, CASTOR (Veendam), van Amsterdam naar St. Petersburg; Westers, DE JONGE DERK (Harlingen), van Harlingen naar Memel; Boon, JACOBA HAZEWINKEL (Veendam), van Harlingen naar Memel; Naatje, ANNA MARGRIETA (Pekela), van Danzig van Rotterdam; Helmers, STAD EN LANDE (Woudsend), van Memel naar Harlingen; Taaij, GEZIENA JANTINA (Farmsum), van Amsterdam naar Danzig; Klein, DE JONGE ROELOF (Sappemeer), van Amsterdam naar de Oostzee.
De wind de 27ste WNW; de 28ste en 29ste NW; de 30ste WNW, NW; de 31ste N.
Elseneur, 31 augustus 1845.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 6 september. Te Harlingen is 4 september van de werf Welgelegen van stapel gelopen het voor rekening van de heren Harmens en Zonen aldaar, gebouwde brikschip ZUIDERZEE (opm: kapt. S.J. Hoekstra), groot 197 Nederlandse zeetonnen. De scheepsbouwmeesters D. & L. Alta, hebben over de bouwing, ligging op het water en wel met een diepgang van 11½ en 17 palmen (opm: decimeters) bij zulk een scherpte, de ondubbelzinnigste blijken van tevredenheid van deskundigen ontvangen, als zijnde door hun Ed. de bewijzen geleverd dat de bouwing van dusdanige bodems hun met het volste vertrouwen kan worden opgedragen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie scheeps-timmerknechten kunnen gedurende de winter werk bekomen bij A.H. Veldstra, Mr. scheeps-timmerbaas te Stavoren.


Datum: 10 september 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Amsterdam. PALLAS (opm: ex-CAROLINA EN JOHANNA, brik), J.C. Radeloff van Suriname met suiker en 4 kisten naturaliën, 2 kisten meubelen, 2 kisten planten, 14 stukken hout, 1 partij kwassiehout, Order.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 7 september. De Nederlands-Indische schoener ING GOAN is hernaamd in MOCHTAR, kapt. Kee Agoos Moestapha, en arriveerde heden alhier van Palembang, van waar het de 15e augustus was vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 september. De 4e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse barkschip URANIA, kapt. C. Abrahamsz, vertrokken van Amsterdam de 5e mei; heden is alhier aangekomen het dito schip JAVAAN, kapt. P. Dekker, vertrokken van Amsterdam de 27e mei.


Datum: 11 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en D. Beth, makelaars, zullen ten overstaan van de notaris Mr. J. Crommelin, op maandag 29 september 1845 des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, presenteren te verkopen een extra ordinair, welbezeild en gekoperd barkschip genaamd de HARMONIE, laatst gevoerd door wijlen kapt. C.A. Schönbeck (opm: zie AH 130845), volgens meetbrief lang 26 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen 28 duimen, en hol 4 ellen 51 duimen en alzo gemeten op 279 tonnen of 148 lasten, liggende aan de werf Het Roopaard op de Kadijk en breder bij inventaris omschreven. (opm: zie AC 011045)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij zijn in staat gesteld, het volgende mede te delen:
Kapitein Ate Hendriks, voerende het alhier te Amsterdam thuis behorende schip (opm: kof) HILLEGONDA IDA, op een terugreis van Riga, het geluk gehad hebbende, op de Oostzee de in nood verkerende Russische onderdaan Veit Jean te redden en, na zorgvuldige verpleging, uit te leveren aan de te Elseneur residerende heer Consul-Generaal van Rusland, heeft het Zijner Majesteit de Keizer van Rusland, ten gevolge van het door die heer ingezonden rapport, goedgunstiglijk behaagd, aan gemelde Ate Hendriks een gouden medaille met het afbeeldsel van de Keizer toe te kennen en door tussenkomst van meergemelde Consul te doen toekomen aan de Russische gezant bij het Deense hof, ter uitreiking aan meergenoemde kapitein Ate Hendriks; doch in het onzekere, wanneer deze andermaal te Elseneur zou kunnen komen, is die medaille, bij een schrijven van de Nederlandse Consul aldaar, ten bedoelde einde overgemaakt aan de heer Burgemeester alhier, en op eergisteren door Z.E.A. aan kapitein Ate Hendriks ter hand gesteld.


Datum: 12 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

(opm: een alinea uit een artikel over de feesten ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe beurs te Amsterdam)
Bijzondere vermelding verdient de verlichting van het tegenover deze zijde der stad in het Oosterdok liggende barkschip MAXIMILIAAN THEODOOR, behorende aan de heer reder B.W. van Starckenborg van Straten. Dit vaartuig, rondom het hol en aan alle masten en stengen tot in de hoogste top met lantaarns verlicht, keerde naar de stadzijde zijn schitterend geïllumineerde spiegel en leverde een gezicht, dat ieder, die het genoten heeft, niet genoeg kan roemen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg: 1 september: kapt. Hansen. CAROLINA, van Svenburg (opm: Svendsborg) naar Groningen.
Gepasseerd te Rendsburg: 2 september: kapt. Pekelder, DE TWEE GEBROEDERS, van Altona naar Neustadt; kapt. Teensma, JACOBA, van Nakskov naar Nederland; kapt. Schellens, ALIDA, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Brouwer, VROUW RENSKE, van de Weser naar de Oostzee; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Zwolle naar de Oostzee.
Gepasseerd te Tonningen:
1 september: kapt. Kuiper, VROUW MARIA, van Stettin naar Rotterdam; kapt. Plukje, HERMANNA, van Rostock naar Amsterdam;
2 september: kapt. Scholtens, JOHANNA GESINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Stuitvoet, GESINA CATHARINA, van Stettin naar Dreiseile; kapt. Duit, MARIA, van Amsterdam naar Rendsburg.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ELISABETH, kapt. Geelmuiden (opm: buitenlander), van Torrevecchia naar Riga, heeft de 22e augustus bij het opzeilen van de Dwina gestoten en is vol water gelopen en gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een nieuw en sterk gemaakt schuiteschip, groot 26 ton, geheel afgetimmerd, zijnde hetzelve voor een zeer matige prijs te koop. Alsmede een zogenaamd Keulse aak, groot 11 ton; te bevragen bij Arjen van Balen, scheepstimmerman te Eernsum.


Datum: 13 september 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 september. Binnengekomen KNICKERBOCKER, kapt. B. Koster, van New York.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 september. Op de 21e augustus, des namiddags te 3 ure, zijn te Blinjoe op het eiland Banka in een sampang aangekomen de arabier Sech Abdullah bin Oemar Djowas, gezagvoerder van de schoener ASEGAAF, benevens zijn zoon en 11 matrozen van dat vaartuig, hetwelk op de 4e augustus met een lading zout van Sumanap was vertrokken en op de 11e daaraanvolgende nabij Borneo op een der zandbanken, welke het eiland Mankap omgeven, was verongelukt. Zes personen, behorende tot de equipage van gemelde bodem hadden zich in een andere sampang begeven, welke, na gedurende drie dagen gezamenlijk met de eerstbedoelde gezeild te hebben, na een stormachtige nacht niet meer ontwaard is, zonder dat omtrent derzelver wedervaren tot nog toe iets is vernomen.


Datum: 15 september 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 22e van deze maand te Amsterdam tot inname van goederen gereed liggen het Nederlandse barkschip DE AMSTEL, kapitein J. van Duyn, liggende in het Wester Dok, voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Belanghebbende worden verzocht zich te adresseren bij de heren Boissevain & Kooy, of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon te Amsterdam. (opm: zie ook AH 031045)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen ligt te Rotterdam in lading naar Batavia, om vermoedelijk in het begin van oktober te vertrekken, het Nederlandse snelzeilende schip JEANNETTE, kapt. S. Halfweg, voerende een geëxamineerde doctor.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys, aldaar, of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Odessa, 13 augustus. Binnengekomen ADRIANA THEODORA, kapt. Behrends, van/naar Konstantinopel.


Datum: 16 september 1845


 
16 september 1845
Krant GRC - Groninger Courant
 

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
2 september: Scherpbier, DE VIJF BROEDERS (Pekela), van Danzig naar Amsterdam.
3 september: Harding, MARGARETHA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; Teensma, REINTJE (Schiermonnikoog), van Amsterdam naar de Oostzee.
4 september: Pijbes, ANNECHIENA JANTINA (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee.
5 september: Brambergen voor Schippers, CLASINA MARGARETHA (Veendam), van Riga naar Amsterdam.
7 september: Hazewinkel, DE JONGE CORNELIUS (Veendam), van Riga naar Amsterdam; De Boer, HOOP EN VERWACHTING (Pekela), van Koningsbergen naar Amsterdam; Ebling, DE VREDE (Pekela), van Riga naar Dendermonde; De Grooth, AGATHA (Pekela), van Memel naar Harlingen.
8 september: Broekema, HILLECHIENA CHRISTINA (Pekela), van Riga naar de Maas.
De wind de 2de tot de 8sten sept. NW.
Elseneur, 8 september 1845.

 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 september. Het schip JOHANNA, kapt. Middents (opm: buitenlander), van Stettin naar herwaarts, is gedurende een orkaan gezonken, doch de kapitein en één man der equipage door een Nederlandse visschuit gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 8 september. Het schip ANNAGIENA HENDRIKA, kapt. Van Dijk (opm: tjalk ANNEGIENA HENDERIKA, kapt. Jochum Tjaards van Dijk), van Groningen naar Londen, alhier met schade binnengelopen, is door de kapitein verlaten en zal verkocht worden. De lading is gedeeltelijk beschadigd geborgen. (opm: de zeebrief werd in januari 1846 geroyeerd met de aantekening ‘schip verongelukt’)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 september. Het schip ALLERSMA, kapt. Vos, van St. Petersburg naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, heeft heden de reis weder voortgezet.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nye Hellesund, 30 augustus. Het schip GROOT LANKUM, kapt. De Weerd Jr, van Archangel naar Amsterdam, is alhier na geruime tijd zwaar weer doorgestaan te hebben, met verlies van verschansingen, zeilen, enz. binnengelopen.

AC 160945
Bremerhaven, 10 september. Het schip MAGNUS THEODOOR, kapt. Langhenrichs (opm: buitenlander), van Schiedam naar de Oostzee, is de 2e dezer op de hoogte van Yarmouth door het schip GENERAL WASHINGTON, kapt. Lowe, overzeild en gezonken, doch de equipage, uitgenomen de stuurman, gered en alhier aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 september. Zaterdag is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het barkschip TIMOR, kapt. C.M. Borghorst, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse brik ELISABETH, kapt. Usher, is op 21 augustus 60 mijlen beoosten Hartlepool gezonken; van de equipage is slechts één man door stuurman Maasdijk, van de Hollandse visserssloep de VRIENDSCHAP, gered kunnen worden, de overigen zijn vermoedelijk verdronken.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
5 september: kapt. Van Calkar, JONGE HERO, van Hamburg naar Koningsbergen;
6 september: kapt. Meijer, TRIJNTJE, van Lübeck naar Amsterdam; kapt. Brandt, CATHARINA SOPHIA, van Nestved naar Amsterdam; kapt. Nieveen, GOEDE VERWACHTING, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Pekelder, HEIDEWIKA, van Danzig naar Rotterdam; kapt. Douwes, ONS GENOEGEN, naar Zwolle; kapt. Butter, JONGE JAN, van Stege naar Nederland; kapt. Bolhuis, GESINA, van de Eider naar Demmin;
7 september: kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van Cuxhaven naar de Oostzee.
Gepasseerd te Tonningen:
6 september: kapt. Meijer, WILHELMINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Dekker, VROUW HOUWINA, van Windau naar Maldon;
7 september: kapt. Scholtens, VROUW ALIDA, van Nakskov naar Nederland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, met zeil en treil, ankers en touwen.
Te bevragen bij W. Schoonhoven, te Harlingen.


Datum: 17 september 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 11 september. Het schip MARIA EN PAULINA, kapt. Kruger, van Bordeaux naar St. Petersburg, is alhier lek, met verlies van fokkemast, boegspriet en schade aan verschansingen, rusten, enz. binnengebracht, zijnde heden morgen op de hoogte van Eddystone door een Noorse brik aangezeild, welke laatste de boegspriet had verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 15 september. Heden is alhier met het beste gevolg van de scheepstimmerwerf De Nijverheid te water gelopen het barkschip LOOPUYT, groot omtrent 250 Java-lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indië en gevoerd zullende worden door kapt. A. van Wijk Juriaanse, voor rekening van een rederij, onder directie van de heren De Groot Roelands & Co. Terstond hierna is voor rekening van een rederij onder dezelfde directie, de kiel gelegd voor een schip van 360 lasten, hetwelk de naam zal voeren AEOLUS.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 september. De 12e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft, vertrokken van Rotterdam de 31e mei, en dito schip GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, vertrokken van dito de 22e mei.
De 14e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark SIRIUS, kapt. H. Mulder, vertrokken van Amsterdam de 31e mei, de dito dito SUMATRA, kapt. H. Veltman, met een passagier, vertrokken van Calcutta de 4e augustus, het dito schip VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchere, met een aantal passagiers, waaronder zich bevond de heer P. Landberg en familie, vertrokken van Rotterdam de 11e juni, en de dito bark PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, vertrokken van Amsterdam de 3e juni. (opm: P. Landberg, oud-gezagvoerder, vestigde zich te Batavia om daar een scheepsagentschap, cargadoorsbedrijf en rederij te vestigen)
De 15e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark TERNATE, kapt. S. van de Koppel, met een passagiers, vertrokken van Rotterdam de 1e juni, de dito dito HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser, met drie passagiers, vertrokken van Rotterdam de 29e mei, de dito dito JONGE JAN, kapt. R.A. Tange, van Rotterdam vertrokken de 7e juni, het dito schip OSIRIS, kapt. G.J. Stam de Jonge, van Amsterdam vertrokken de 11e juni, het dito schip HENDRIKA, kapt. J. Admiraal, met een aantal passagiers, vertrokken van Rotterdam de 11e juni, het dito dito WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Poppen, vertrokken van Rotterdam de 10e juni, het dito dito PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, vertrokken van Rotterdam de 21e juni, het dito dito PIETER CORNELISZOON HOOFT, kapt. D.H. de Boer, vertrokken van Rotterdam de 26e mei, het dito dito HENDRIK JAN, kapt. P. Wap, vertrokken van Rotterdam de 22e mei, het dito dito JOHANNA CORNELIA, kapt. M. Kaleshoek, vertrokken van Rotterdam de 10e juni, het dito dito THERESIA, kapt. M.A. Smits, vertrokken van Rotterdam de 27e mei, het dito dito DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak, vertrokken van Rotterdam de 15e juni, het dito dito MENADO, kapt. R.J. Rijken, met enige passagiers, vertrokken van Rotterdam de 25e mei, het dito dito DELTA, kapt. G. Crans, vertrokken van Ddrdrecht de 28e mei, het dito dito JOHANNA, kapt. J.H. Schipper, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 30 mei, het dito dito NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart, vertrokken van Amsterdam de 31e mei, het dito dito GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, vertrokken van Amsterdam de 3e juni, het dito dito STAD UTRECHT, kapt. F.P.IJ. Jaski, met een passagier en Zr.Ms. troepen, vertrokken van Amsterdam de 22e mei, en het dito dito MINERVA, kapt. J.A. van Boven, vertrokken van Middelburg de 22e mei.


Datum: 18 september 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 8 september. Het schip OKKELINA, kapt. Wiers, van Koningsbergen naar Dundee, is de 6e dezer alhier met verlies van anker binnengelopen.


Datum: 19 september 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 september. Het schip MARIA EN PAULINA, kapt. Kruger, van Bordeaux naar St.Petersburg, alhier met schade binnengebracht, moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 september. Het stoomschip BATAVIA, gebouwd aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord, waarvan het te water laten op gisteren in de namiddag verhindering ontmoetende, tot het volgend getij werd uitgesteld, is op heden in de vroege morgen met goed gevolg te water gelopen. Naar men verneemt, is de bestemming van dit stoomschip om in het belang van de handel te worden gebezigd tot een geregelde paketvaart van Batavia op Singapore, en zou het in het begin van het volgend jaar de reis naar Batavia ondernemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Samarang, zal in het begin van de maand oktober e.k. van Amsterdam vertrekken het gekoperd tweedeks barkschip HENRICUS GERARDUS, kapitein P. Verschuur. Nadere informaties zijn te bekomen bij de heer B.W. van Starckenborg van Straten of bij de cargadoors D'Arnaud & Co., alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop van de volgende maand van hier vertrekken, het snelzeilend gekoperd barkschip MARIA, gevoerd door kapt. T. Hagen, voorzien van zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van de heren Gebrs. Hendrichs & Co., of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
10 september: kapt. Duit, MARIA, van Amsterdam naar Kiel; kapt. Hazewinkel, ANJA, van Hamburg naar Stettin;
11 september: kapt. Pronk, GESINA, van Hamburg naar Wolgast; kapt. Flonk, JONGE FLONK, van Faxoe naar Groningen; kapt. Drok, MIDDELSTIJN, van Memel naar Harlingen; kapt. Prins, LAMMECHIENA, van Kiel naar Dordrecht.
Gepasseerd te Tonningen:
8 september: kapt. De Jong, CATHARINA CORNELIA, van Danzig naar Oldenburg; kapt. Scholtens, ALIDA, van Danzig naar Amsterdam;
9 september: kapt. Teensma, JACOBA, van Nakskov naar Nederland; kapt. Douwes, JOHANNA, van Hamburg naar Danzig;
10 september: kapt. Wever, JONGE HENDRIK, van Hamburg naar Koningsbergen; kapt. Teensma, JONGE YPE, van Zwolle naar de Oostzee; kapt. Meijer, VROUW TRIJNTJE, van Lübeck naar Amsterdam; kapt. Kramer, DE GEBROEDERS, van Hamburg naar Koningsbergen.


Datum: 20 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 mei. In de morgen van de 20e mei stevende de Nederlandse bark GENERAAL CHASSÉ, kapt. Dormaar, met het schoonste weer Anjer (opm: Anyer Kidul, West-Java) voorbij. Het schip kwam van Patjitan (opm: Pacitan, Oost-Java), was beladen met gouvernements-koffij en peper en bestemd voor Batavia. Plotseling hoorde men kort daarna, ten half negen ure, aan de wal noodschoten en vernam men, dat genoemd vaartuig door de felle stroom tegen de klippen van Toppershoedje geslagen was en in grote nood verkeerde. De adsistent-resident van Anjer, de heer Helwig, riep onmiddellijk het nodige volk bijeen en zond een zestal in de rivier te Anjer gelegen prauwen naar boord van het in nood zijnde schip. Hij zelf begaf zich met de praaiboot derwaarts en vond het vaartuig in een hoogst gevaarlijke toestand, aanhoudend stotende op de scherpe koraalrotsen. Niettegenstaande het kalme weder was er op de rotsen zware branding, zodat men het schip niet dan moeilijk naderen kon. Men achtte het vaartuig reeds als verloren en, vrezende dat het spoedig uit elkander zoude slaan, spande men alle krachten in om de lading te redden, tot welk einde de heer Helwig zich naar de wal terug begaf om van daar nadere bevelen te geven. Twee uren, nadat het laatste noodschot gevallen was, waren de zes vorenbedoelde prauwen reeds met koffij beladen en bevonden zich op de terugtocht naar Anjer. Het gestrande vaartuig, op grote afstand van Anjer liggende, zo was het blijkbaar, dat er veel tijd met het heen en weder varen der prauwen verlopen zou. Daarom gaf de adsistent-resident last om al de op Trate (opm: nabij Batavia) aanwezige prauwen terstond naar het schip te doen afzeilen, ten einde aldaar koffij te laden en die lading te Palaboeang, schuins over Toppershoedje, op de Anjerse wal te lossen, werwaarts genoemde ambtenaar zich in persoon begaf om voor provisionele bergplaatsen te zorgen.
Alle deze met even veel spoed als ijver genomen en ten uitvoer gebrachte maatregelen hadden het gelukkig gevolg, dat vóór zonsondergang 800 balen koffij geborgen waren. Hierdoor was het schip aanmerkelijk gerezen en, door een vrij sterke landbries begunstigd, had men de GENERAAL CHASSÉ nog vóór het vallen van de avond in vlot water. Juist op dit ogenblik kwam de resident van Bantam, aan wie de adsistent-resident van het voorgevallene had kennis gegeven, vergezeld van de militaire commandant, te Palaboeang aan. Door het maanlicht begunstigd, begaf men zich gezamenlijk aan boord van het thans geredde schip. Het roer was geheel onbruikbaar en de spiegel beschadigd, terwijl het vaartuig 8 à 10 duim water in het uur maakte. De kapitein gevoelde zich recht gelukkig en was dankbaar voor de hem bewezen hulp, daar alleen het lichten van het schip hem in staat gesteld had van de opkomende landbries gebruik te maken.
De kapitein verzocht de geloste 800 balen de volgende morgen weder te mogen innemen, daar hij geloofde met een noodroer gemakkelijk Batavia te kunnen bereiken. Hieraan werd voldaan, en des namiddags ten half zes ure van de volgende dag was alles weder ingenomen en aanvaardde de GENERAAL CHASSÉ, hoewel in zorgelijke toestand, de reis naar Batavia. Deze bestemming zou het schip waarschijnlijk niet bereikt hebben, ware hetzelve niet door Zr.Ms. stoomschip MERAPIE, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee Baars, op sleeptouw genomen, welk stoomschip tot het verlenen van hulp op de morgen van die dag, onmiddellijk na het vernemen van het standen, door het marine-departement was afgezonden van Batavia. Terwijl hetzelve de GENERAAL CHASSÉ ontmoette, kort nadat deze van de plaats des ongeluks was onder zeil gegaan. Door tijdige hulp is dus gelukkiglijk het verlies van het schip en de kostbare lading voorgekomen.
(opm: het is niet zeker dat dit artikel op het Nederlandse schip van die naam slaat; in Oost-Indië voer nog een tweede fregat met de naam GENERAAL CHASSẾ)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 september. De 16e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, vertrokken van Amsterdam de 19e juni, het dito dito PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, vertrokken van Amsterdam de 27e mei, het dito dito KOLONEL KOOPMAN, kapt. H.G. Pat, vertrokken van Rotterdam de 7e juni, het dito dito SOERABAIJA, kapt. F. Pondts, vertrokken van Rotterdam de 27e mei, de dito bark LUCIPARAS, kapt. J. Bakker, vertrokken van Amsterdam de 27e mei, de dito dito JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, vertrokken van Amsterdam de 12e juni, en de idem brik ADRIANUS JACOBUS, kapt. P.J. van Emmerik, vertrokken van Rotterdam de 23e mei.
De 17e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip AMBARAWA, kapt. P. Karst, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 15e juni, en de dito bark CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, vetrokken van Rotterdam de 17e april.


Datum: 23 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 14 september. Het schip HARMONIE, kapt. De Buhr (opm: buitenlander), van Groningen naar Moss, is de 10e dezer alhier op de kust gestrand, doch de equipage en de inventaris zijn gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 3 mei. Het Nederlandse schip PICTURA (opm: bark, kapt. N.A. Brouwer), komende van Java, is alhier binnengelopen, met verlies van masten en andere averij, hebbende een zware storm op de noordkust van Australië doorgestaan.
(opm: zie AC 290345)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ELIZABETH, kapt. T.R. Luiken, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 22 september. Het schip CATHARINA, schipper Arie Volkers (opm: binnenvaarder), met kolen bestemd naar Dordrecht, is in de avond van 16 september bij Stavenisse in Zeeland, door stormweer aan de grond geraakt en gezonken, de schipper en zijn beide knechts hebben zich nog met de boot kunnen redden, schip en lading zijn verloren, men heeft alleen een gedeelte van de inventaris en een kleine hoeveelheid kolen kunnen bergen, het schip, zijnde het eigendom van de schipper, is niet verzekerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
10 september: Orre, DE TWEE GEBROEDERS (Schiermonnikoog), van Riga naar Schiedam; Uil, SYBRAND JAN (Woudsend), van Amsterdam naar St. Petersburg; Bekkering, GEZINA (Wildervank), van Libau naar Nantes.
11 september. Stratlngh, GEZIENA (Pekela), van Stettin naar Amsterdam.
12 september. Douwes, DE VRIENDSCHAP (Veendam), van Stettin naar Amsterdam; Stuit, JOHANNES (Harlingen), van Amsterdam naar St. Petersburg; Plukker, DE JUFVROUW HENDRIKA (Groningen), van Groningen naar Riga; Nijman, DE HANDELAAR (Sappemeer), van Amsterdam naar Pernau; Jonker, DE JONGE AGATHA (Krommenie), van Hull naar St. Petersburg; Visser, DE VRIENDSCHAP (Amsterdam), van Amsterdam naar de Oostzee.
13 september: De Boer, ANJE (Sappemeer), van Amsterdam naar de Oostzee; Dik, CATHARINA JOSEPHINE (Veendam), van Antwerpen naar Riga; De Jonge, JONGE PIETER (Veendam), van Hull naar St. Petersburg; Schippers, JANTJE (Veendam), van Amsterdam naar de Oostzee; Jaski, ALIDA THEODORA (Amsterdam), van Hull naar St. Petersburg; Bakker, DE JONGE TAMMINK (Veendam), van Amsterdam naar Stettin; Oldendorp, DE HOOP (Amsterdam), van Amsterdam naar St. Petersburg; Karsyns, DE VRIENDSCHAP (de Bult), van Amsterdam naar Danzig; De Jong, DE WAAKZAAMHEID (Harlingen), van Harlingen naar St. Petersburg, Visser, DE HARMONIE (Amsterdam), van Amsterdam naar de Oostzee; De Grooth, LUCAS WILDERVANK (Pekela), van Groningen naar de Oostzee; Mulder, DE VROUW JANTINA (Pekela), van Amsterdam naar Danzig; Van den Borgh, CATHARINA CORNELIA (Groningen), van Hull naar St. Petersburg; Reinske, WILLEM CORNELIS (Krommenie), van Libau naar Nantes.
14 september: Doewes, DE HARMONIE (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Baas, WILMINA (Pekela), van Nerva naar Nederland; Steffens, JOHANNES (Amsterdam), van Danzig naar Amsterdam; Puister, RIEKA (Veendam), van Koningsbergen naar Antwerpen; Wijgers, MINERVA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; De Groot, JOSINE WILHELMINE (Harlingen), van Danzig naar Amsterdam.
15 september: Dethmers, DANIËL MARIUS (Schiedam), van Windau naar Hull; Scholtens, MAGRIETA (Wildervank), van Riga naar Amsterdam; Korter, RIGA (Pekela), van Riga naar Amsterdam.
De wind de 10de september ZZW en Z; de 11de en 12de N; de 13de NW; de 14den en 15de ZW, Elseneur, 16 september 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg: 13 september: kapt. Kuitze, JONGE WICHER, van Amsterdam.
Gepasseerd te Rendsburg:
12 september: DE JONGE JANTINA, kapt. Hansen, DOROTHEA MARIA en kapt. Bultje, SUSANNA, alle drie van Danzig naar Amsterdam; kapt. Sap, MARGARETHA EVERARDA, van Wismar naar Amsterdam; kapt. Verlaat, MARIA, van Memel naar Antwerpen; kapt. Ekamp, ANNA CLARA, van Koningsbergen naar Hamburg; kapt. Bakker, TJATSIENA, van Nestved naar Holland; kapt. Potjer, HERSTELLING, van Lübeck naar Rotterdam.
13 september: DE JONGE ANNEGINA, kapt. Stomp, OP HOOP VAN FORTUIN en kapt. Ekamp, VROUW ANTJE, alle drie van Stettin naar Amsterdam; kapt. De Jong, SIKKOLINA HOOITES, van Riga naar Dordrecht; kapt. Mulder, RENSINA, van Amsterdam naar Stettin.
14 september: kapt. Zoutman, GEERTRUIDA HENDRIKA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Wever, JONGE HENDRIK, van Hamburg naar Koningsbergen; kapt. Douwes, JOHANNA, van Hamburg naar Danzig; kapt. Teensma, JONGE YPE, van Zwolle naar de Oostzee;
15 september: kapt. Venema, ALBERDINA, van Stettin naar Amsterdam.
Gepasseerd te Tonningen:
11 september: kapt. Brandt, CATHARINA SOPHIA, van Nestved naar Amsterdam; kapt. Nieveen, GOEDE VERWACHTING, van Danzig naar Amsterdam;
12 september: kapt. Pekelder, VROUW HEIDEWIKA, van Danzig naar Rotterdam; kapt. Douwes, ONS GENOEGEN, van Danzig naar Zwolle; kapt. Fokkes, DE VIER GEBROEDERS, van Schiedam naar de Oostzee;
13 september: kapt. Jaski, TJARK GIEZEN, kapt. Zeilinga, MEIKE en kapt. Carst, JANKE HOOITES, alle drie van Muiden naar de Oostzee;
14 september: kapt. Walker, GESINA, van Neustadt naar Nederland; kapt. Flonk, JONGE FLONK, van Fanoe naar Groningen.


Datum: 24 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 september. Directeuren van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben aan schipper De Bloeme, voerende de visserssloep LUCRETIA ADELAIDE, van Middelharnis, een zilveren medaille en NLG 100, om onder de gehele bemanning te verdelen, uitgereikt, voor zijn aangewende moeite en beleid in het op de 19e augustus redden van twee man van de equipage van het kofschip JOHANNA, van Warsingveen (opm: Warsingsfehn, ten noorden van Leer, Dld.), in de Noordzee omgeslagen en met het overige van de equipage gezonken. (opm: zie AC 030945)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 september. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.R. Hellers, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 19e juni.
Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark JAN DANIËL, kapt. J.H. Zeeman, vertrokken van Rotterdam de 15e juni


Datum: 25 september 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Liverpool, met ruw zout.


Datum: 26 september 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het welbezeilde Nederlandse kofschip DE JONGE CORNELIUS, gevoerd door kapitein Albert Hazewinkel, groot 99 Nederlandse tonnen
of 52 lasten, voorzien van complete inventaris; liggende in het Oosterdok alhier.
Te bevragen bij de scheepsmakelaar B.J. van Hengel, Buitenkant, N°. 25 te Amsterdam.
(opm: nieuwe naam AMSTERDAM, kapt. B.G. Smit)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
15 september: Doewes, DE HARMONIE (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Stuit, GEERDINA (Wildervank), van Danzig naar Amsterdam; Haverbult, JUFFER YNSKE (Groningen), van Riga naar Groningen; Hazewinkel, ALBERDINA (Veendam), van Riga naar Bordeaux; Weij, DE DRIE GEZUSTERS (Alkmaar), van Antwerpen naar Riga; Bekkering, ULRIKA (Wildervank), van Amsterdam naar Stettin; Hazewinkel, DE OUDERNEMING (Wildervank), van Riga naar Zaandam.
16 september: Sakes, DE KLEINKINDEREN (Amsterdam), van Amsterdam naar de Oostzee; Vaalman, CATHARINA (Wildervank), van Amsterdam naar St. Petersburg.
17 september: Zeven, DE BEURS VAN SCHIEDAM (Schiedam), van Hull naar St. Petersburg; Zeven, CONCORDIA (Pekela), van Hull naar St. Petersburg; Boon, JACOBA HAZEWINKEL (Veendam), van Memel naar Harlingen; Mulder, JANTINA GEZINA (Veendam), van Kiel naar Roeskelde en Frederiksund; De Boer, ELISE (Rotterdam), van Rotterdam naar Riga; De Weerd, PIETER (Harlingen), van Hull naar St. Petersburg; Eilts, GEERTRUIDA SMIT (Delfzijl), van Antwerpen naar Riga.
De wind den 15de ZO; de 16de NW; de 17de N.
Elseneur, 17 september 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
16 september: kapt. Scholtens, CATHARINA ALIDA, van Wismar naar Rotterdam.
17 september: kapt. Jonker, VROUW BARBARA, van Danzig naar Bremen; kapt. Van Wijk, ZORG EN VLIJT en kapt. Mooi, TISSINA, beide van Danzig naar Amsterdam; kapt. Jaski, TJARK GIEZEN, van Muiden naar de Oostzee; kapt. Pott, ANNEGINA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Van der Wouden, GESINA GESINA, van Riga naar Antwerpen; kapt. Prins EENDRAGT, van Skielskior naar Nederland.
18 september:kapt. De Vries, VRIENDSCHAP, van Koningsbergen naar Amsterdam; kapt. Kuiper WEBBINA, van Varel naar de Oostzee.
Gepasseerd te Tonningen:
15 september: kapt. Brons, HELENA BRONS, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Oostra, VROUW MARTHA, van Delfzijl naar de Oostzee; kapt. Hansen, DOROTHEA MARIA, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Kiel naar Dordrecht.
16 september: kapt. Potjer, HERSTELLING, van Lübeck naar Rotterdam; kapt. De Jong, CHRISTINA en kapt. De Jonge, VROUW MARTHA, beide van Danzig naar Amsterdam; kapt. De Jonge, ANNACHIENA en kapt. Stomp, OP HOOP VAN FORTUIN, beide van Stettin naar Amsterdam; kapt. Sap, MARGARETHA EVERARDA, van Wismar naar Amsterdam; kapt. De Jong, SIKKOLINA HOOITES, van Riga naar Dordrecht; kapt. Verlaat, MARIA, van Memel, naar Antwerpen; kapt. Lukkien, TJAKKIENA, van Stettin naar de Wezer; kapt. Bakker, TJATSIENA, van Nestved naar Nederland; kapt. Ekamp, ANNA CLARA, van Koningsbergen naar Nederland; kapt. De Jong, JANTINA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Drewes, TJAKKIEN, van Amsterdam naar Danzig.
I7 september: kapt. Blauw, GESINA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Blauw, VROUW JANTINA, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Visser, VROUW MAAIKE, van Amsterdamnaar Rostock; kapt. Douwes, EENDRAGT, van Hamburg naar Riga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris de Vries te Augustinusga, zal, op donderdagen 2 en 9 oktober 1845, telkens ten 3 ure na de middag, in de herberg van R.J. Hulshoff, te Surhuisterveen, bij de voorlopige en finale toewijzing, tegen contante betaling, verkopen een in den jare 1840 nieuw uitgehaald hektjalkschip, genaamd de ANTONI (opm: binnenvaarder), gemeten op 17 el lengte, 2 el 95 duim wijdte en 1 el 51 duim hol, en over zulks geijkt op de waterlijst op 42 tonnen, met mast, zeil en treil en verdere aan en toebehoren, liggende bij de Rohel onder Harkema Opeinde.


Datum: 27 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 21 september. Het schip HELENA CATHARINA, kapt De Boer, van New York naar Rotterdam, is alhier lek en met schade binnengelopen. Het moet vermoedelijk lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De Directie van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij bericht bij deze dat in de algemene vergadering van deelhebbers in voornoemde maatschappij, op heden gehouden, de uitdeling over het jaar 1844 is bepaald op NLG 25 per aandeel.
Amsterdam, 25 september. Paul van Vlissingen, de directeur voornoemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 september. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ROTTERDAM, kapt. A. Bruce, naar Glasgow bestemd, doch met schade aan tuig en gebroken grote steng, uit zee teruggekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Ten gevolge van vertrek naar Europa wordt ter verkoop aangeboden de schoener BIJKORF. Nadere informatiën zijn verkrijgbaar bij Loman & Haager.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 september. De 23e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MARIA, kapt. S. Veenstra, met tien passagiers, vertrokken van Amsterdam de 9e juni, het dito dito GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Zeijlstra, vertrokken van Amsterdam de 11e juni, de dito bark CORNELIA, kapt. T.S. Deinum, vertrokken van Amsterdam de 17e juni, het dito schip NEERLANDS INDIE, kapt. L. Delcliseur, vertrokken van Amsterdam de 15e juni, het dito dito AGNETA, kapt. D.M. van Leeuwen, vertrokken van Amsterdam de 25e juni.
De 24e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark BORNEO, kapt. C.C. Hansen, vertrokken van Rotterdam de 15e juni, de dito dito WELTEVREDEN, kapt. J.A. Bangma, vertrokken van dito de 1e juni, en de dito dito HONGKONG, kapt. D. Smit, vertrokken van dito de 15e juni.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, met vijf passagiers en Zr.Ms. troepen, vertrokken van Dordrecht de 10e juni, het dito dito PRINSES MARIANNE, kapt. C.A. Scott, met twee passagiers, vertrokken van Rotterdam de 18e juni, de dito bark ARDJOENO, kapt. H. Eeltjes, vertrokken van Rotterdam de 20e juni, de dito dito VERONICA, kapt. G. Groenewoud, vertrokken van Amsterdam de 10e juni, en de dito dito JAVA PAKET, kapt. J.M. Jansen, vertrokken van Rotterdam de 14e juni.


Datum: 29 september 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 september. Aldaar is door vissers aangebracht een in zee gevonden boot, waarop de naam E.H. Kok, en alzo behorende tot het door die kapitein gevoerd wordende schip ABRAHAMINA HENRIETTE (opm: kof, bouwjaar 1840), van St. Petersburg naar Amsterdam.
Nog wordt van Elseneur gemeld, dat door een aldaar aangekomen Engelse kapitein was gerapporteerd, dat hij in het Kattegat een Nederlandse kof had aangezeild, waarvan de gezagvoerder hun te kennen gaf naar Elseneur te zullen afhouden.


Datum: 30 september 1845


Krant:
 GRC - Groninger Courant

30 september 1845
Krant GRC - Groninger Courant
 

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
18 september: Korter, CORNELIA CATHARINA (Harlingen), van Danzig naar Amsterdam; Brouwer, ELIZABETH (Pekela), van Antwerpen naar Danzig; Fenenga, DE WELVAART (Muiden), van Stettin naar Amsterdam.
19 september: De Jonge, DE WELDAAD (Pekela), van Hull naar St. Petersburg; Brons, FENNA (Groningen), van Hull naar St. Petersburg; Oldenburger, ALIDA (Pekela), van Hull naar St. Petersburg; Klasen, DE VRIENDSCHAP (Pekela), van Hull naar St. Petersburg; Lukens, GEZINA JOHANNA (Pekela), van Hull naar St. Petersburg.
20 september: Kammenga, OLDAMBT (Winschoten), van Amsterdam naar de Oostzee; Legger, CATHARINA (Veendam), van Amsterdam naar de Oostzee; Boswijk, JANTINA (Pekela), van Amsterdam naar Stettin; Das, GEERES (Pekela), van Londen naar St. Petersburg.
21 september: Buining, MAGDALENA (Winschoten), van Hull naar St. Petersburg; Boon, ALIDA GIEZEN (Veendam), van Hull naar St. Petersburg; De Boer, GEZINA (Veendam), van Amsterdam naar Danzig; Pattje, ANNEGINA (Sappemeer), van Londen naar St. Petersburg; Legger, MARCHIENA (Veendam), van Harwich naar Riga; De Boer, HOOP EN VERWACHTING (Pekela), van Harlingen naar de Oostzee; Boeling, ALIDA (Groningen), van Amsterdam naar Stettin; Harding, ALIDA (Pekela), van St. Petersburg naar Harlingen.
De wind de 18de ZW; de 19de Z; de 20ste WNW; de 21ste ZO.
Elseneur, 21 september 1845.

 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands barkschip LOOPUYT, kapt. A. van Wijk Jurriaanse, om 15 oktober te vertrekken, Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen alhier, en De Groot Roelants & Co. te Schiedam (opm: eerste reis)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 29 juli. Het schip KONING WILLEM II, kapt. L.C.E. van der Brugh, van Rotterdam naar Batavia, is gisteren alhier masteloos binnengelopen. (opm: deze bark was eigendom van Suermondt & Co, Rotterdam; er voeren toen gelijktijdig meer zeilschepen met deze naam)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 26 september. Het schip de VOS, kapt. Brunius (opm: kapt. Hindrik Jans Brunius), van hier naar Amsterdam, is door de loodskotter in zinkende staat en door het volk verlaten te Bremerhaven binnengebracht. Een gedeelte van de lading tabak, waarvan de onderste laag was nat geworden, is gelost. De equipage is in de sloep mede aldaar aangekomen.
(opm: het schip blijft in de vaart)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LAMMECHINA, kapt. J.R. Prins, van Kiel, met raapzaad; PRINS ALBERT, kapt. C.H.C. Megow, van Riga met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 september. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn eergisteren bevracht de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: DE AMSTEL, kapt. J. van Duyn; SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, en MARIA, kapt. T. Hagen.
Voor Rotterdam: JEANNETTE, kapt. S. Halfweg; JONGE CORNELIS, kapt. J.J. Klein, en PRESIDENT RAM, kapt. J. Parlevliet.
Voor Dordrecht: ‘S HERTOGENBOSCH, kapt. F.J. Matthysen.
Voor Middelburg: KONING WILLEM II, kapt. J. Kooger.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
19 september: kapt. De Jonge, VROUW MARTHA, van Amsterdam naar de Oostzee.
20 september: kapt. Blauw, GESINA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Drewes, TJAKKIEN, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Visser, VROUW MAAIKE, van Amsterdam naar Rostock.
21 september: kapt. Pekelder, DE TWEE GEBROEDERS, van Neustadt naar Gent; kapt. Brouwer, VROUW RENSKE, van Stralsund naar Amsterdam.
22 september: kapt. Drent, ANNA CATHARINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Douwes, EENDRAGT, van Hamburg naar Riga; kapt. Van Borkum, GEERDINA, van Brussel naar Stettin.
Gepasseerd te Tonningen:
17 september: kapt. Wilkens, JANTINA, van Delfzijl naar Danzig; kapt. Bekkering, VRIENDSCHAP, van Antwerpen naar Koningsbergen; kapt. De Jonge, ALIDA IKINA, van Brussel naar Lübeck.
19 september: kapt. Hitman, JONGE HENDRIK, van Rotterdam naar Stettin; kapt. De Vries, JOHANNES, van Leer naar de Oostzee; kapt. Gort, ONDERNEMING, van Hamburg naar Koningsbergen.
20 september: kapt. Scholtens, CATHARINA ALIDA, van Wismar naar Rotterdam.
21 september: kapt. Ekamp, VROUW ANTJE, van Stettin naar Antwerpen; kapt. Van der Woude, GESINA GESINA, van Riga naar Hamburg.


Datum: 01 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het schip AGNETA, kapt. Van Leeuwen, van hier naar Batavia, te Bahia met verlies van masten binnengelopen, heeft na geëindigde reparatie, de 25e juli de reis weder voortgezet. De correspondent te Bahia meldt, dat de goede zorgen van de kapitein en de werkzaamheid der equipage veel hebben bijgedragen tot het spoedig in orde brengen van het schip.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 september. Wij hebben het genoegen te kunnen melden, dat de acht man van de equipage van het verongelukte koopvaardijschip JAN HENDRIK, die zich zo men weet van de rots St. Paul van de overige schipbreukelingen hadden verwijderd, om naar redding om te zien en van wier lot men wijders tot dusverre onkundig was gebleven, behouden zijn aangekomen te Sobral, provincie Ceara in Brazilië. Onder de genoemde acht man bevindt zich de passagier de heer A. Waszink. (opm: men kwam onder gezag van de 1e stuurman Hans Heinrich Vierow met de sloep van de JAN HENDRIK in Ceara aan)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der schepen, geveild de 29e september 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het schip de HARMONIE, kapt. Schönbeck (opm: kapt. Carel August Schönbeck, †), NLG 8.200, koper G.J. Roland Holst (opm: een makelaar voor zijn [onbekende] opdrachtgever, waarschijnlijk een sloper; in 1814 lag het schip [toen nog fregat VREES EN HOOP] opgelegd in Amsterdam nadat het ‘voor meer dan 2/3e was vertimmerd’; scheepsbouwer en bouwjaar zijn nog niet gevonden)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Volgens brief van Batavia van de 16e mei zou van daar met 1.800 pic. (opm: picols) tin en een grote hoeveelheid tabak naar Nederland worden geëxpedieerd het schip ALETTA (ex PIET HEIN), kapt. Batten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 september. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip EDOUARD, kapt. M. Harkema, vertrokken van Rotterdam de 16e juni.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 september. Heden is van hier vertrokken naar Batavia, de Nederlandse bark ERASMUS (opm: mogelijk vertuigd van brik, zie ook JC 110841), thans hernaamd SHAT EL FRAT, kapt. Sech Salim Baset.


Datum: 02 oktober 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag 13 oktober, des avonds te 6 uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen het Nederlands gezinkt galjootschip AXIM (opm: zie AH 151045), gemeten op 244 tonnen of 129 lasten, zullende eerst afzonderlijk geveild worden het hol met de masten, het roer, de spil, enz., vervolgens het staand en lopend tuig benevens de inventaris (behalve de zeilen), daarna de zeilen, in vier kavelingen en ten slotte het zwaar touw.
Breder bij biljetten omschreven en nader bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip ELISE SUSANNE, kapitein N.A. Dijkema, om in de eerste helft van deze maand te vertrekken. Adres bij H. van Rijckevorsel en de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuysen te Rotterdam, benevens Van Ulphen & Ruys te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor goederen en passagiers, zal de 20e van deze maand in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen: Het snelzeilend gekoperd barkschip MARIA, gevoerd
door kapt. T. Hagen, voorzien van bijzonder goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van de heren Gebrs. Hendrichs & Co. of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen SIKKOLINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong, van Riga, met lijnzaad; FORTUNA, kapt. A.P. Holm, van Kopenhagen, met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip, ’S HERTOGENBOSCH, gevoerd door kapt. F.J. Matthijsen, om in de loop dezer maand te vertrekken, varende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij Sandberg en Co., cargadoors te Dordrecht, en De Vries en Co., cargadoors te Amsterdam.


Datum: 03 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 30 juli. De AGNETA, kapt. Van Leeuwen, van Amsterdam naar Batavia, welke alhier met verlies van masten was binnengelopen, heeft de schade hersteld en is de 25e dezer weder vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aldborg, 27 september. Het schip WILHELMINA, kapt. Hessen, van Liverpool naar Dordt, is bij het binnenzeilen van de haven van Oxford aan de grond vastgeraakt doch zonder schade weder in vlot water gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor passagiers en goederen. Om de 14e dezer van Amsterdam te vertrekken en de 17e daaraan volgende in het Nieuwediep zeilree te liggen; het extra snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip DE AMSTEL, kapitein J. van Duyn, liggende in het Wester Dok, voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Belanghebbende worden verzocht zich te adresseren bij de heren Boissevain & Kooy, of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Zo spoedig mogelijk zal van Amsterdam direct naar Curaçao vertrekken, het extra snelzeilend en gezinkt Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Kerkhoven & Coutinho, boekhouders van het voornoemd schip of bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & J. Arbman te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel. Binnengekomen voor 10 september. ADRIANA THEODORA, kapt. Behrens, naar Vlissingen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Livorno, te Portsmouth lek binnengelopen, heeft de 26e september, na geëindigde reparatie, de reis weer voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
22 september: Smit, MORGENSTER (Veendam), van Groningen naar de Oostzee; Klein, ANJE (Hoogezand), van Riga naar de Maas; Jonkhof, DE EENDRAGT (Groningen), van Riga naar Schiedam; Hoek, ANNA MARIA (Amsterdam), van St. Petersburg naar Amsterdam; Bieze, BOUWINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; Van Duinen, ALKANNA ELIZABETH (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Bolhuis, ROELFINA GEZINA (Veendam), van St. Petersburg naar Amsterdam; Taaij, FORTUNA (Dordrecht), van Nerva naar Dordrecht; Meijer, PIETER HENDRIK (Krommenie), van St. Petersburg naar Amsterdam; Meints, MARIANNE (Sappemeer), van St. Petersburg naar Schiedam; Kolle, JOSINA LOUISA (Amsterdam), van Danzig naar Amsterdam; Lukens, SIEKE VAN DER WEST (Pekela), van St. Petersburg naar Amsterdam; Klein, DE JONGE ROELOF (Sappemeer), van Danzig naar Amsterdam; Noordhoek, DE ZEEMEEUW (Rotterdam), van St. Petersburg naar Rotterdam.
23 september: Dood, DE JONGE LUCAS (Pekela), van Rotterdam naar St. Petersburg; Dethmers, JUFFER EBELS (Winschoten), van Antwerpen naar de Oostzee; Bosker, DE JONGE WICHER (Zuidbroek), van Cardiff naar Stettin; Wever, GEZINA BEERTA (Veendam), van Rotterdam naar Stettin; De Jonge, BOUGINA (Wildervank), van Delfzijl naar de Oostzee; Bakker, JOHANNA (Sappemeer), van Rotterdam naar St. Petersburg; De Jong, ANNA (Amsterdam), van Amsterdam naar Riga; Legger, JEZELINA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; Rink, JACOBUS BEGEMAN (Groningen), van St. Petersburg naar Amsterdam; Van Duinen, EENSGEZINDHEID (Sappemeer), van Havre naar Rostock; Weening, GEESIENA (Pekela), van Harlingen naar Koningsberg; Borgman, CORNELIUS DASSE VIËTOR (Pekela), van Hull naar St. Petersburg.
24 september: De Boer, LAMINA (Groningen), van Gent naar Riga; Scherpbier, JANTINA FROUWINA (Pekela), van Zwolle naar de Oostzee; Huberth, JUFFER ANNETTE (Hoogezand), van Rotterdam naar Ahrensburg; Huizing, MARCHIENA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin.
25 september: Brouwer, AGINA WINDINA (Veendam), van Termunterzijl naar Danzig.
De wind de 22ste september ZW; de 23ste Z, W; de 24ste NW; de 25ste N.
Elseneur, 25 september 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
23 september: kapt. Brouwer, HARMINA, van Greifswald naar Worms; kapt. De Jonge, ALIDA IKINA, van Brussel naar Lübeck.
24 september: kapt. De Vries, CHRISTINA, van Leer naar de Oostzee; kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Brons, HELENA BRONS, van Amsterdam naar Flensburg; kapt. Blauw, VROUW JANTINA, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Wilkens, JANTINA, van Delfzijl naar Danzig; kapt. Visser, MINERVA, van de Wezer naar Bogense; kapt. Bekkering, VRIENDSCHAP, van Antwerpen naar Koningsbergen; kapt. Wolkammer, EENIGE BROEDER, van Danzig naar Delfzijl.
25 september: kapt. Nielsen, ELISABETH, van Stettin naar Rotterdam; kapt. Das, HERMANNA, en kapt. Hitman, JONGE HENDRIK, beide van Rotterdam naar Stettin; kapt. Mulder, VROUW LUBIENA, van Danzig naarNederland; kapt. Kuiper, MEINSINA, van Koningsbergen naar Nederland; kapt. Kroon, CATHARINA HENDRIKA, van Hamburg naar Kioge; kapt. Lucht, ELSINA, van Hamburg naar Randas; kapt. Gort, ONDERNEMING, van Hamburg naar Koningsbergen; kapt. Duit, FENNEGINA, van Amsterdam naar Danzig.
Gepasseerd te Tonningen:
22 september: kapt. Wijnstok, VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar de Oostzee.
24 september: kapt. De Vries, VRIENDSCHAP, van Koningsbergen naar Amsterdam; kapt. Wolthuis, VROUW KLASINA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Stuit, EENDRAGT, van Workum naar Koningsbergen; kapt. De Winter, CATHARINA, van Rotterdam naar Danzig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 september. Wij hebben het genoegen uit een echte bron te kunnen melden, dat de acht man van de equipage van het verongelukte koopvaardijschip JAN HENDRIK (opm: zie o.a. AC 150745), die zich zo men weet in een boot van de rots St. Paul, van de overige schipbreukelingen hadden verwijderd, om naar redding rond te zien, en wier lot men wijders tot dusverre onkundig was gebleven, behouden zijn aangekomen te Sobral, provincie Cenra, in Brazilië. Onder de genoemde acht man bevindt zich de passagier, de heer A. Wassink.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het is bekend, welke oude banden een deel der oostelijke Staten van het grote Noord-Amerikaanse gemenebest met Nederland verenigen. Hoe aanmerkelijk gedeelte diens lands door Nederlanders bevolkt, hoe wederrechtelijk het ons door de Engelsen ontnomen is, hoe nog talrijke familienamen aldaar aan den Nederlandsen oorsprong herinneren, hoe de leden dier geslachten met hartelijke genegenheid hun oude vaderland gedenken en die herinnering zelfs jaarlijks in een opzettelijk feest gewoon zijn te vieren. Strelend moet het derhalve voor ieder Nederlander zijn, wanneer men in Noord-Amerika met genoegen en lof gewaagt van het aandeel, hetwelk ook wij aan de belangen en aangelegenheid van dit thans zo uitgestrekte staten-verbond nemen. Van dezen aard is het volgende artikel, hetwelk wij aan de Alexandria Gazette van den 7 juli dezes jaars ontlenen: ‘Het schoonste schouwspel in onze haven leverde op den 4 dezer (het jaarfeest der Noord-Amerikaanse onafhankelijkheid) het Nederlandse barkschip KNICKERBOCKER, dat op het sierlijkst met vlaggen en wimpels versierd was – vlaggen aller natiën van de masten wapperende, en boven die alle trotselijk uitwaaiende de Amerikaanse sterren en strepen. Het schip was de bewondering van al onze burgers en van de honderden die de rivier op en afvoeren’.


Datum: 04 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Volgens brief van kapt. J. Noteboom, voerende het schip DE BIJ, van hier naar de kust van Afrika, in dato 17 augustus, bevond hij zich toen in goede staat zeilende op 14º NB 25º46’ WL.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, in het Koffiehuis bij J. Zahn, over het Marktplein, te Dordrecht, ten overstaan van de notaris Schultz Van Haegen. Op 18 oktober, des morgens ten elf ure, zullen worden geveild en dadelijk daarna afgeslagen, de volgende scheepsaandelen:
- 1/288e aandeel in het fregatschip de BROEDERTROUW.
- Twee aandelen, ieder groot NLG 400,-, in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij.
Alles met recht tot de eerstvolgende uitdelingen. Nadere onderrichting ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 september. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik HEPPENS, kapt. H. de Boer, vertrokken van Amsterdam de 9e juni.


Datum: 06 oktober 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia en zal de 30e dezer in het Nieuwe Diep zeilree liggen, het snelzeilend tot het vervoer van passagiers bijzonder ruim en gemakkelijk ingericht tweedeks fregatschip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, varende een bekwame scheepsdoctor.
Adres bij de reders J.J. Granpré Molière & A.W. Ten Cate, bij de cargadoors d'Arnaud & Co. of bij de kapitein aan boord, in het Westerdok.


Datum: 07 oktober 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weymouth, 2 oktober. Het schip MARIA, kapt. Brouwer (opm: kof, bouwjaar 1829; kapt. H.J. Brouwer), van Amsterdam naar Livorno, is 6 mijlen zuidwest van Portland door een onbekende bark overzeild geworden en gezonken. De kaptein en de bemanning, welke zich in de boot gered hadden, zijn door het jacht DOLPHIN opgenomen en alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens bij ontvangst van het noodlottige bericht, dat mijn dierbare echtgenoot, Jelle Jansen, gezagvoerder van het Nederlandse brikschip BRISEÏS, kort na behouden aankomst te Sierra Leone, aldaar op de 16e augustus l.l. in de ouderdom van 47 jaren, ten gevolge van zware koortsen, is overleden.
In diepe droefheid gezonken, beween ik, in mijn zwangere toestand, het gemis van een braaf en deugdzaam man en onze zeven nog jeugdige kinderen betreuren een liefderijk en zorgend vader.
Amsterdam, 4 oktober 1845, Wed. J. Janssen, geb. Nieuwenhuis

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ALBION, kapt. T. Cars, van Alloa, met ijzer en ONRUST, kapt. P.R. Huisman, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 oktober. Wij vernemen, dat de stoomboot de MAAS, liggende tot hernieuwing van derzelver ketel, aan de fabriek der heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, te Amsterdam, voor den 6 dezer gereed zal zijn, en indien het onderzoek van gouvernementswege geen vertraging teweeg brengt, de dienst tussen Venlo en Rotterdam nog in de loop der week zal worden hervat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 29 september is aan Den Helder met zware averij aan machines en schip, door een der aldaar liggende particuliere stoomboten uit zee teruggebracht, het Engelse stoomschip RAPID, gevoerd door kapt. A. Brownless, bestemd van Harlingen naar Londen, met een lading vee, bestaande in 75 koeien en 150 schapen. In het schip was bestendig 6 voet water, zo dat er met kracht moest worden gepompt; 15 koeien zijn hierdoor in het ruim omgekomen. Waarschijnlijk zal hierdoor voor enige tijd deze wekelijkse correspondentie van Londen op Harlingen, via Den Helder, gestremd zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapitein R. Sill, van Batavia in Texel binnen, rapporteert op 25º NB 30º WL, gepraaid te hebben een Zweedse brik, gevoerd door kapt. Sartz, van de kust van Afrika naar Antwerpen, zijnde daarvan de gehele equipage, uitgezonderd de gezagvoerder, de kok en de supercarga, overleden; kapt. Sill had drie man van zijn volk aan boord van de brik overgezet, en deze daardoor in staat gesteld om de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
25 september: Brouwer, AGINA UNDINA (Veendam), van Termunterzijl naar Danzig; Mooi, HILLECHIENA CATHARINA (Winschoten),van Terravecchia naar Riga; Oostra, GEZINA (Veendam), van Muiden naar de Oostzee; Heikema, AGATHA (Groningen), van Amsterdam naar St. Petersburg; Posthumus, ANNE WILLEM (Schiermonnikoog), van Amsterdam naar Riga.
26 september: Jonker, GEZINA HARMINA (Veendam), van Monnikendam naar Danzig; De Boer, ZEELUST (Harlingen), van Narva naar Edam; Bakker, ELZIENA (Veendam), van Amsterdam naar Koningsbergen; Westers, DE JONGE DERK (Pekela), van Memel naar Harlingen; Taaij, GEZINA JANTINA (Farmsum), van Danzig naar Amsterdam; Schaap, DE JONGE KLAAS (Schiermonnikoog), van Danzig naar Amsterdam.
27 september: Kuijt, RIGA (Rotterdam), van St. Petersburg naar Rotterdam; Teensma, REINTJE (Schiermonnikoog), van Danzig naar Amsterdam; Wever, HOLLANDS TROUW (Pekela), van St. Petersburg naar Amsterdam; Drent, DE HARMONIE (Pekela), van Narva naar Amsterdam.
27 september: Schuuring, ANTINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam.
28 september: Pinksterboer, MARIA JOHANNA (Rotterdam), van Amsterdam naar de Oostzee; Dekker, DE ONDERNEMING (Harlingen), van Memel naar Harlingen. Dijkhuis, CHRISTINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam;
Elseneur, 28 september 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
25 september: kapt. Duit, FENNEGINA, van Amsterdam naar Danzig; kapt. Wijnstok, VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar de Oostzee.
26 september: kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van Hadersleben naar Amsterdam; kapt. Faber, JOHANNA MULDER, van Stettin naar Amsterdam.
27 september: kapt. Schaap, GEERDINA, van Assens naar Nederland; kapt. Wolthuis, VROUW CLAZINA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Bolhuis, GESINA, van Demmin naar Amsterdam; kapt. Stuit, EENDRAGT, van Workum naar Koningsbergen.
28 september: kapt. De Winter, CATHARINA, van Rotterdam naar Danzig; kapt. Oostra, VROUW MARIA, van Delfzijl naar de Oostzee; kapt. De Vries, HOOP OP WELVAART, van Groningen naar Lübeck; kapt. Duit, MARIA, van Wismar naar Amsterdam;
29 september: kapt. Stuitvoet, ANNEGINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Lukkien, JETTINA ROELINA, van Groningen naar de Belt.
Gepasseerd te Tonningen:
26 september: kapt. Kuipers, VROUW NEELTJE, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Bakker, ANTINA, van Bremen naar Danzig; kapt. Folkcrtsma, CORNELIA, en kapt. Venema, ALBERDINA, beide van Stettin naar Amsterdam; kapt. Van Wijk, ZORG EN VLIJT, en kapt. Mooi, TIESSINA, beide van Danzig naar Amsterdam.
27 september: kapt. De Vries, TEKELA, van Amsterdam naar Stettin.


Datum: 09 oktober 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De houders van connossement aan order over OA 1/12. 12 balen katoen en
DC 10 balen katoen, te Dordrecht, van Liverpool aangebracht per het Nederlands kofschip ONRUST, kapt. P.R. Huisman, gelieve zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van de scheepsmakelaars Visser en Van der Sande aldaar.
Dordrecht, 7 oktober 1845


Datum: 10 oktober 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 20e oktober 1845 des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd tweedeks barkschip genaamd SURINAME, gevoerd door kapt. R. van der Meij, volgens meetbrief lang 28 ellen 45 duimen, wijd 4 ellen 8 duimen en hol 4 ellen 70 duimen, en alzo gemeten op 242 tonnen of 128 lasten, breder volgens inventaris en bericht bij gemelde makelaar.
(opm: de wijdte lijkt onwaarschijnlijk, met name t.o.v. de holte).
(opm: de veiling wordt geannuleerd; zie AH 161045)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Zeetijdingen. Het schip JOHANNA GEBIENA, kapt. Nagel, van Bremen naar Amsterdam, is, na bij het baken anker en touw verloren te hebben, op de rede van Bremerhaven terug gekomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg op 30 september kapt. Wijnstok, VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Samsoe.
Gepasseerd te Rendsburg:
29 september: kapt. Stuitvoet, ANNECHIENA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Pronk, GESINA, van Wolgast naar Nederland.
30 september: kapt. De Vries, TEKELA (opm: kapt. Jacob Jans de Vries; juiste naam van deze tjalk, bouwjaar 1840), van Amsterdam naar Stettin; kapt. Meijer, CHRISTIAN, van Koningsbergen naar Amsterdam; kapt. Koek, AASTROOM, van Stettin naar Bremen.
1 oktober: kapt. Bakker, ANTINA, van Bremen naar Danzig.
2 oktober: kapt. Bakker, MARGARETHA AGNES, van Petersburg naar Amsterdam; kapt. Kuipers, VROUW NEELTJE, van Amsterdam naar Stettin.
Gepasseerd te Tonnigen:
29 september: kapt. Klontje, MEINSINA, van Amsterdam naar Lübeck; kapt. Jonker, BARBARA, van Danzig naar Bremen; kapt. Prins, EENDRAGT, van Skelskør naar Nederland.
30 september: kapt. Pekelder, DE TWEE GEBROEDERS, van Neustadt naar Gent.
1 oktober: kapt. Duit, MARIA, van Wismar naar Amsterdam; kapt. Drewes, DE TWEE GEBROEDERS, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Boomgaard, FRAUKE, van Groningen naar Danzig.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Het bestuur van de Academie Minerva brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat gedurende de gehele winter, als naar gewoonte, aan welgemelde
Academie onderwijs gegeven wordt aan zeevarenden in de stuurmanskunst en verdere wiskundige wetenschappen. Zij, die dat onderwijs verlangen, kunnen zich van nu af aan, ter bekoming van nader onderricht, omtrent de tijd en de voorwaarden van het onderwijs, bij de lector J. van Cleeff vervoegen, en moeten, vóór en aleer tot hetzelve toegelaten te worden, van een schriftelijk bewijs van toelating, door de secretaris van de Academie afgegeven, voorzien zijn. Namens het bestuur voornoemd: J.H. Geertsema Czn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

 
Datum 10 oktober 1845
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. Naar Curaçao via St. Thomas, zal in het laatst dezer maand oktober van Amsterdam vertrekken, het nieuw gekoperd schoenerschip RAPHAEL, kapt. T. Visser, zijnde bijzonder geschikt tot de overvoer van passagiers. Adres bij de cargadoors de Vries & Co, Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.


Datum: 11 oktober 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 2 oktober. Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greeven, van hier naar Amsterdam, is met gebroken marsra uit zee teruggekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 26 september. Het schip BERTHA, kapt. Meijer, van Riga naar Amsterdam, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, B. Bakker Wzn, P. Blom en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 20e oktober 1845 des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een bevoegd beambte, verkopen:
- 2/80e Parten in het Nederlands tweedeks gekoperd fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, gevoerd door kapt. J.C.C. Kröger, groot volgens meetbrief 696 tonnen.
- 1/16e Part in het Nederlands tweedeks gekoperd fregatschip STRAAT BALIJ, gevoerd door kapt. G. Mulder, groot volgens meetbrief 736 tonnen.
- 1/32e Part in het Nederlands gebouwd kofschip ELISABETH, gevoerd door kapt. C.H. Veen, groot volgens meetbrief 145 tonnen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DRIE KINDEREN, kapt. W. van Alewijn, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 oktober. Thans verneemt men, dat aan de gezamenlijke beurtschippers van Rotterdam op ’s-Hertogenbosch de door hen bij het hoog bestuur gevraagde concessie verleend is, tot het in werking brengen ener dagelijkse sleepdienst tussen ’s-Hertogenbosch en Rotterdam vice versa. Van deze dienst mag de handel, en ieder die verder daarbij belang heeft, de meest gewenste gevolgen tegemoet zien.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 oktober. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke, vertrokken van Rotterdam de 21e juni (opm: dit is niet de ERASMUS, verdoopt SHAT EL FRAT, die op 20 september van Soerabaija vertrok).
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark DE JAVAAN, kapt. C. Eijlers, vertrokken van Amsterdam de 3e juni.


Datum: 14 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 10 oktober. Eergisteren is alhier lek binnengelopen de EMILIUS, kapt. Gram, van Nykjöbing naar Amsterdam met 650 vaten erwten. Het is bezig met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 10 oktober. Met de 16e dezer zal te Hellevoetsluis in dienst worden gesteld Zr.Ms. transportschip PRINS WILLEM FREDRIK HENDRIK onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse A. Baron Collot d’Escury.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 11 oktober. Op heden is alhier van de scheepshelling te water gelaten het nieuwgebouwd brikschip ACTIVO en terstond de kiel gelegd voor een schoenerschip.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems en MERWESTROOM, kapt. J.H. Hazewinkel, beiden van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 13 oktober. In de afgelopen week is door kapitein John Moody van Londen te Leer aangebracht de stoomboot, welke bestemd is voor de Leer-Delfzijler-Eems-Stoombootmaatschappij. Zij heeft de reis van Londen naar Leer in 36 uren afgelegd.
Zaterdag j.l. heeft met dit vaartuig een proefvaart plaats gehad van Leer naar Delfzijl, en na aldaar enige passagiers te hebben aan land gezet, is zij naar Leer teruggekeerd.
Men verneemt, dat die boot goed ingericht en sterk gebouwd is, en dat het uit de daarmede genomen proef gebleken moet zijn, dat zij met voldoende snelheid de dienst zal kunnen verrichten.
(opm: in de Kronijk van Delfzijl wordt vermeld: De 27 oktober is de stoomboot van Leer op hier in de vaart gekomen, insgelijks in verbinding met een bargedienst op Groningen)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
29 september: Kiers, MARGARETHA (Amsterdam), van Newcastle naar Stettin; Smit, JANTINA MAGRIETA (Pekela), van Hull naar St. Petersburg; Bekkering, CHRISTINA (Wildervank), van Koningsberg, naar Amsterdam.
30 september: Veenhorst, IDA (Veendam), van Antwerpen naar Kopenhagen en Stockholm; Meints, DIEWERDINA (Sappemeer), van Amsterdam naar Danzig; Smit, MORGENSTER (Veendam), van Kopenhagen naar Callundborg.
1 oktober: Van Wijk, JENNY (Amsterdam), van Hull naar St. Petersburg; Teensma, DE JONGE BRECHTUS (Krommenie), van Amsterdam naar St. Petersburg.
2 oktober: Donema, RENSKE HOOITES (Schiermonnikoog), van Amsterdam naar St. Petersburg.
4 oktober: Kliphuis, ZELDENRUST (Sappemeer), van Riga naar Termunterzijl; Plukker, DE JONGE HENDRIK (Pekela), van Riga naar Harlingen; De Jonge, FENNEGIENA (Pekela), van Riga naar Havre; Pijbes, ANNECHIENA JANTINA (Pekela), van Libau naar Fécamp.
De wind den 29ste en 30ste september NW; den 1ste okt. WNW; den 2de ZW; den 4de W. Elseneur, 4 oktober 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg:
28 september: kapt. Lucht, ELSINA, van Hamburg naar Randers.
4 oktober: kapt. Kuitze, JONGE WIGCHER, van Neetved naar Amsterdam.
Gepasseerd te Rendsburg:
3 oktober: kapt. Schuur, HINDERKINA, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Lieffijn, GOEDE VERWACHTING, van Hamburg naar Stege; kapt. Mellema, HERMAN HESSELAAR, van Hamburg naar Koningsbergen; kapt. Blouw, GESINA, van Kiel naar Dordrecht.
4 oktober: kapt. Boomgaard, FROUKE, van Groningen naar Danzig; kapt. Drewes, DE TWEE GEBROEDERS, van Groningen naar de Oostzee; kapt. Klontje, MEINSINA, van Amsterdam naar Lübeck.
5 oktober: kapt. Munneke, MARGARETHA HENDRIKA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Carst, JANKE HOOITES, van Wismar naar Nederland.
Gepasseerd te Tonningen:
2 oktober: kapt. Drent, ANNA CATHARINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Brouwer, VROUW RENSKE, van Stralsund naar Amsterdam; kapt. Walker, BERNARDUS, van Danzig naar Rotterdam.
4 oktober: kapt. Mulder, MARGINA, van Hamburg naar Holbeck; kapt. Waterborg, JONGE FREDRIK, van Rouaan naar Rostock; kapt. Scholtens, ONDERNEMING, van Bremen naar Friedrichstadt; kapt. De Boer Sap, HENDRIKA, van Hadersleben naar Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kennisgeving van de verkoop van een in executoriaal beslag genomen hek-tjalkschip. Op vrijdag, de 24ste oktober 1845, des voormiddags te half tien, zal, ter rolle van de Arrondissementsrechtbank te Groningen, zitting houdende in de Oude Boteringestraat aldaar, aan de meestbiedende en hoogstafmijnende worden verkocht een hektjalkschip, genoemd DE GOEDE HOOP (opm: binnenvaarder), volgens notariële grosse lang 18 ellen, 2 palmen, 7 duimen, wijd 3 ellen, 4 palmen, 7 duimen, en hol 1 el, 7 palmen, 4 duimen, groot drieënzeventig tonnen, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, zo en in diervoege als hetzelve is in beslag genomen, liggende te Groningen, in de Noorderhaven, en in eigendom toebehorende aan Ruurd Pieters Hoekstra, schipper, en nu wijlen deszelfs huisvrouw Minke Joukes Wiersma, vroeger ehelieden, wonende aan boord van het voornoemde schip, wordende thans bevaren door eerstgemelde, gearresteerd uit kracht van een eerste grosse van een notariële akte op de 4de juli 1831, gepasseerd voor de notaris Jonkheer Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau, residerende op de Lemmer, in tegenwoordigheid van getuigen, behoorlijk geregistreerd, tot betaling van NLG 3.688, uitmakende de principale vordering en de daarop verschenen interessen, onverminderd de lopende interessen, kosten en misen van executie, bij proces-verbaal van de deurwaarder D.G. Frits, te Groningen,
van de 16de september 1845, behoorlijk geregistreerd, ten verzoeke van mejufvrouw Sietske Tjeerds Ages, zonder beroep, wonende te Lemmer, hebbende ten dezen domicilie gekozen ten Huize van Mr. Antonius Modderman, procureur bij opgemelde rechtbank, wonende te
Groningen, die in dezen als zodanig voor de executante occupeert.
Ten laste van Ruurd Pieters Hoekstra, schipper, en nu wijlen deszelfs huisvrouw Minke Joukes Wiersma, vroeger ehelieden, wonende aan boord van het voornoemde schip, zijnde dat proces-verbaal overgeschreven ten kantore der hypotheken en van het kadaster te Groningen, de 19e september 1845, in deel vijf, no. 457, folio 18.
Het voormelde hek-tjalkschip en toebehoren wordt door de executante ingezet voor de som van vijfhonderd guldens.
A. Modderman, procureur.


Datum: 15 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 oktober. Het schip MARIA, kapt. Louwerens, van Hamburg, laatst van Grietzijl (opm: Greetsiel), naar Antwerpen, is de 8e dezer alhier lek en met meer andere schade binnengebracht, hebbende op de Hubert (opm: Huibertplaat) aan de grond gezeten. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 oktober. Heden is van de werf van de heren P. van Vlissingen en Dudok van Heel met goed gevolg te water gelaten de ijzeren Lichterboot No.15, bestemd voor de vaart op de Rijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op 13 oktober te Amsterdam: het Nederlands gezinkt galjootschips-hol AXIM, laatst gevoerd door kapt. E.E. Mos, groot 244 ton : het hol NLG 1.675, in slag NLG 90, ankers, kettingen en zeilen NLG 2.260, J. Corver, een zwaar touw NLG 380. In slag NLG 60. J. Corver. (opm: de schoenerkof, bouwjaar 1825 had reeds sinds augustus 1844 te koop gelegen, zie AC 050844 en AH 021045, werd voor de sloop verkocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Volgens bericht van Suriname zouden vandaar vertrekken het schip ANTONIA EN EUGENIA, kapt. Meijer, de 31 augustus en het schip de GOEDE VREDE, kapt. Zaal, de 5e september, beide naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Het schip JETTINA ROELINA, kapt. Lukkien, van de Belt naar Zwolle, is de 10e dezer in het Friesche Gat bij Oostmahorn geankerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 3 oktober. Een kof van Nederlands maaksel, vermoedelijk de JONGE DIRK, kapt. Westers, van hier naar Harlingen, is de 30e september bij Pill Kappen (opm: Pill’koppen, thans Morskoj) gestrand en verbrijzeld. (opm: onjuiste aanname; de JONGE DERK, kapt J.A. Westers, passeerde op 26 september thuisvarend de Sont)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 27e oktober 1845, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de VERWACHTING, gevoerd door kapt. W.J. Bakker, volgens Nederlandse meetbrief lang 18 ellen, wijd 3 ellen 82 duimen, hol 2 ellen 57 duimen en alzo gemeten op 79 tonnen of 42 lasten;
benevens 1/16e part in het Nederlandse brikschip TRITON, bij (opm: gevoerd door) Jan Jans Kiers, thans op reis naar Suriname. (opm: zie AC 291045)
Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoor Jan Corver.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 oktober. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Tullbrun, vertrokken van Amsterdam de 6e juni.


Datum: 16 oktober 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De veiling van het barkschip SURINAME, kapt. R. Van der Mey, tegen de 20e oktober 1845, door de makelaar Jan Corver aangekondigd, zal geen voortgang hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Het schip MARIE JULIE, kapt. Marker, van Batavia naar Rotterdam (was 8 juli vertrokken) is volgens brief van Rotterdam van 14 dezer die dag te Hellevoetsluis binnengekomen, en voorgaats het schip SOLOO, kapt. Teunissen, idem van Batavia naar Rotterdam (was vertrokken 21 juni). De eerste 98 dagen reis, de tweede 115 dagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HARMONIE, kapt. H. Schabeling, van Liverpool, met zout en katoen.


Datum: 17 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 oktober. Zr.Ms. fregat CERES, onder bevel van de kapt.t.zee Enslie, is de 20e juni te Batavia aangekomen.
Zr.Ms. brik ECHO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee Freudenberg, komende van Suriname, is eergisteren te Hellevoetsluis binnengevallen.
Gedurende de maand augustus waren in de West-Indiën gearriveerd Zr.Ms. korvet AJAX, kapt.t.zee Le Jeune, Zr.Ms. brik MEERMIN, kapt.luit.t.zee Zoutman, Zr.Ms. schoener de WESP, luit.t.zee 1e klasse Von Romer, en Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, luit.t.zee 1e klasse De Haze Bomme.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 juli. Door gebrek aan scheepsruimte zijn de omzetten van onze uitvoer-artikelen van weinig beduiden. Vrachten derhalve gevraagd, doch er worden geen schepen aangeboden. Wij geloven, dat er voor het vasteland GBP 4.4/10 te bedingen zoude zijn. De laatst betaalde vracht voor een Nederlands schip was NLG 90 voor koffie en NLG 100 voor suiker per last met 15%.
In lading liggend is het Nederlandse schip MARIA JACOBA CORNELIA naar Amsterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 7 oktober. Een kof, gevoerd door kapt. Kramer, komende van Stettin, is hedenmiddag op de hoogte van Falsterbo (opm: mogelijk onjuiste positie; zie ook AC 181045) lek geworden en gezonken (het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Kramer, is de 4 dezer van Swinemünde naar Nederland vertrokken). (opm: binnen de gegevens van Marhisdata is geen combinatie DRIE GEBROEDERS / Kramer aangetroffen; vermoedelijk een buitenlander met een ‘vertaalde’ scheepsnaam)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
7 oktober: kapt. Douwes, JONGE WILLEM, van Danzig naar Amsterdam; kapt. De Jonge, JANTINA, van Koningsbergen naar Groningen; kapt. Pott, ANNEGINA, van Rostock naar Groningen; kapt. Kuiper, WEBBINA, van Neustadt naar België; kapt. Onnes, JOHANNES, van Meinel naar Grouw; kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Wismar naar Amsterdam.
9 oktober: De Vries, JANTINA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. De Jong, VROUW MARTHA, van Stege naar Nederland; kapt. Santjer, FRAUKEA, van Memel naar Jever.
Gepasseerd te Tonningen:
6 oktober: kapt. Bakker, MARGARETHA AGNES, van St. Petersburg naar Nederland; kapt. Pronk, GESINA, van Wolgast naar Nederland; kapt. Stuitvoet, ANNECHIENA, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Mulder, VROUW LUBIENA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Wolkammer, EENIGE BROEDER, van Danzig naar Rotterdam;
8 oktober: kapt. Schaap, GEERDINA, van Assens naar Nederland; kapt. Bolhuis, GESINA, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Faber, JOHANNA MULDER, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Brouwer, HARMINA, van Greifswald naar Wormerveer; kapt. Blouw, GESINA, van Kiel naar Dordrecht; kapt. Hofkamp, DE TIEN GEBROEDERS, van Amsterdam naar Stettin.


Datum: 18 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aalburg (opm: Ålborg), 10 oktober. Het schip JANTINA GESINA, kapt. J.H. Mulder, van Roskilde naar Amsterdam, is de 5e dezer lek en met verlies van bezaansmast te Frederikshavn binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansund, 27 september. Dinsdag avond is bij Smorholm verongelukt de Nederlandse kof GEBINA, kapt. Gerdes (opm: buitenlander), van Antwerpen naar hier bestemd met koffie, suiker en stenen. Het schip heeft gestoten en is vol water gelopen, doch de manschap is gered geworden (opm: zie ook GRC 211045).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 11 oktober. Kapitein Hazewinkel, voerende het schip ANJA, de 7e dezer alhier gepasseerd, rapporteert dat de 5e dezer 8 mijlen van Swinemünde en 1/4e mijl van Greifswald (opm: deze positie is plm 80’ verwijderd van Falsterbo !; zie ook GRC 171045) is gezonken het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Kramer (opm: waarschijnlijk buitenlander, zie GRC 171045), van Stettin naar Amsterdam. Van de equipage was niets ontdekt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 oktober. Het schip WILMINA, kapt. Bakker, van St. Petersburg naar Amsterdam, heeft in de nabijheid van Dragoe (opm: Dragor) gestoten en daardoor het roer verloren (opm: zie AC 211045).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 oktober. Het schip HERSTELLING, kapt. Pott, van Danzig naar Edam, is de 9e dezer lek te Kopenhagen binnengelopen. (opm: zie AC 281145)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 oktober. De schepen ONDERNEMING, kapt. Hazewinkel,van Riga naar Zaandam en JUFFER YNSKE, kapt. Haverbult, van Riga naar Groningen, zijn 28 september in goede staat te Kerham binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een nieuw gebouwd kofschipshol, lang volgens meetbrief 25 ellen 35 duimen, wijd 4 ellen 55 duimen, hol 2 ellen 82 duimen en alzo gemeten op 145 tonnen of 76
lasten. Nadere informatiën bij de heer P. Paauw, scheepsbouwmeester te Muiden, alwaar gemeld kofschip is liggende, en te Amsterdam bij de makelaar G.J. Boelen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VESTA, kapt. G.W. Lohman, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 oktober. Heden zijn hier aangekomen: het Nederlandse schip PHOENIX, kapt. P.J. Kasse, vertrokken van Middelburg de 5e juli, de dito bark CERES, kapt. W. Kettler, vertrokken van Rotterdam de 5e dito, de dito dito VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. H.J. Bonn, vertrokken van dito de 4e dito, de dito dito FORMOSA, kapt. H. Reiniersen, met enige passagiers, vertrokken van dito de 21e juni, het dito schip WALVISCH, kapt. T. Schut, met 7 passagiers, vertrokken van Amsterdam de 12e juli.


Datum: 20 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 oktober. Heden voormiddag is in het Schulpengat gestrand het Engelse brikschip JOHN, kapt. J. Scott, van Newcastle naar Amsterdam. De equipage is gered.


Datum: 21 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstadt, 8 oktober. Het schip de JONGE PIETER, kapt. De Jonge, is op de rede aan de grond vastgeraakt en zal moeten lossen ten einde in vlot water te kunnen komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 dezer. Ter rede gekomen J. de Meire jr., voor wijlen P. Garling, van St. Domingo. (opm: kapt. Pieter Garlin van de bark VIERGE MARIE overleed in september 1845 te Jacmel [Haïti])

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 17 oktober. Gisteren is van de werf van de Commercie Compagnie dezer stad met het beste gevolg te water gelopen het barkschip EOLUS, groot ongeveer 260 lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester P. Haverkamp voor rekening van de heer G.C. Bosch Reitz te Amsterdam, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën, voor welke heer vroeger reeds drie bodems van groter charter op deze werf zijn aangebouwd geworden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. De Engelse brik JOHN, kapt. Scott, van Newcastle naar Amsterdam, is volgens brief van het Nieuwediep van de 18e dezer, die morgen bij de vuurtoren van Kijkduin gestrand en zal totaal weg zijn. De equipage is gered en men is bezig de tuigage te bergen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 oktober. Aangaande het schip WILMINA, kapt. Bakker (opm: kof, kapt. Jan Geerts Bakker), van St. Petersburg naar herwaarts, bij Dragoe (opm: Dragor) aan de grond vastgeraakt, wordt van Elseneur van de 14e dezer gemeld, dat hetzelve vol water was gelopen en men schuiten had aangenomen ten einde de lading, welke geheel beschadigd was geworden, benevens de vleet, te bergen en het schip af te brengen.
(opm: zie AC 181045 en NRC 311045; op 10 januari 1846 retourneerde de consul te Kopenhagen de zeebrief naar Den Haag met de mededeling ‘na averij verkocht’, de koper is niet gevonden)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havre, 16 oktober. De 1e stuurman benevens de overige manschappen, behoord hebbende tot de equipage van het op de St. Paulus-rots verongelukte schip JAN HENDRIK, welke te Sobral waren aangekomen, zijn heden alhier aangebracht door het schip BEAUJEU (opm: LES BEAUX JEUX), kapt. Berindoge, van Pernambuc alhier binnen.
(opm: Stuurman H.H. Vierow bereikte vanuit Le Havre op de stoomboot CYCLOOP de vaderlandse kust. Het bovenstaande bericht is onjuist voorzover het de overige manschappen betreft. Deze waren reeds met een Engelse schoener naar Antwerpen gevaren, vanwaar zij Amsterdam bereikten. (opm: zie AC 190745, 240745, 050845, 260845, 011045 en De Schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik op de St. Paulusrots, Stichting Nederlandsche Kaap Hoorn-vaarders, jaarboek 2005.)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 16 oktober. Het schip FREDERIKA, kapt. Vos, van Wismar naar Amsterdam, is alhier met verlies van fokkemast, boegspriet, enz, binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: GEZINA, kapt. J.J. Blom, van Kiel, met gerst, rogge en erwten; PERSEVERANCE, kapt. R. Lam, van Liverpool, met zout; ONRUST, kapt. G. Richardson, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 18 oktober. Het schip EDUARD DER GLÜCKLICHE, kapt. Ahrens, van Riga naar Gent, is gisterenmorgen op de Banjaard gestrand, doch met assistentie van de schokker ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ, weder af en alhier binnengebracht, het schip heeft gestoten en was zwaar lek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 18 oktober, des voormiddags is in het Schulpengat gestrand, het Engelse brikschip JOHN, kapt. J. Scott, van Newcastle naar Amsterdam. De equipage is gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip GEBINA, kapt. Gerbes, van Antwerpen naar Christiansund, heeft de 23e september bij Smorholm gestoten en is vol water gelopen, doch de equipage gered.

GRC 211045
De schepen ONDERNEMING, kapt. Hazewinkel, van Riga naar Zaandam, en JUFFER YNSKE, kapt. Haverbult, van Riga naar Groningen, zijn 28 september in goede staat te Kerham binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
4 oktober: kapt. Logger, CATHARINA (Veendam), van Kopenhagen naar Nederland.
5 oktober: kapt. Mulder, AFINA AGATHA (Veendam), van Amsterdam naar Stettin; kapt.
Jongebloed, VROUW MARIA (Rotterdam), van Macduff naar de Oostzee.
6 oktober: kapt. Bakker, DE JONGE TAMMINCK (Veendam), van Stettin naar Amsterdam; kapt. Botje, GEZINA ALIDA (Hoogezand), van Rotterdam naar Stettin; kapt. Hazewinkel, ARENDINA HARMINA (Veendam), van Amsterdam naar Koningsbergen; kapt. Vos, HOOP OP EENDRAGT (Veendam), van Amsterdam naar Danzig.
7 oktober: kapt. De Jonge, HILLECHIENA (Wildervank), van Stettin naar Amsterdam; kapt. Hazewinkel, ANJA (Veendam), van Stettin naar Rotterdam.
8 oktober: kapt. Bekkering, ULRIKA (Wildervank), van Stettin naar Schiedam, kapt. Spijkman, JULIANE LOUISE (Groningen), van St. Petersburg naar Amsterdam; kapt. Van Duyn, DANIËL (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam.
11 oktober: kapt. Altona, HENDRIEKA MARGRETHA (Pekela), van St. Petersburg naar de Maas; kapt. Sprik, ANNA MARIA (Amsterdam), van St. Petersburg naar Amsterdam; kapt. De Boer, CHARLOTTE (Hoogezand), van St. Petersburg naar Amsterdam; kapt. Flik, GEERDINA BEERTA (Veendam), van St. Petersburg naar de Maas; kapt. Doekes, NEWA (Rotterdam), van St. Petersburg naar Schiedam; kapt. De Jonge, PETRUS JACOBUS (Veendam), van St. Petersburg naar Termonde; kapt. De Grooth, JOHANNA MARIA (Pekela), van Danzig naar Bordeaux.
12 oktober: kapt. Stopper, ZEEVAART (Hoogezand), van Memel naar Amsterdam; kapt. Scherpbier, JANTINA FROUWINA (Pekela), van Kopenhagen naar Amsterdam; kapt. Smit, DE JONGE GERRIT (Pekela), van Riga naar Amsterdam; kapt. Naatje, ALBERDINA ELZINA (Zuidbroek), van Rotterdam naar Stettin.
13 oktober: kapt. De Jonge, CASTOR (Veendam), van St. Petersburg naar Amsterdam; kapt. Duintjer, FRISO (Leeuwarden), van St. Petersburg naar Harlingen; kapt. Nljman, DE KANDELAARS (Sappemeer), van Pernau naar Amsterdam.
17 oktober: kapt. Boeling, ALIDA (Groningen), van Stettin naar Amsterdam; kapt. Vries, BEERTA SCHURINGA (Veendam), van St. Petersburg naar de Maas; kapt. De Jonge, POLLUX (Veendam), van St. Petersburg naar Termonde; kapt. Mulder, RENSINA (Sappemeer), van Stettin naar Amsterdam; kapt. Mulder, DE VROUW JANTINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam; kapt. Swart, CORNELIA (Amsterdam), van St. Petersburg naar Amsterdam.
De wind de 4de oktober W; de 5de WNW; de 6de NW; de 7de OZO; de 8ste ZO; de 11de O; de 12de en 13de NO; de 17de ZO.
Elseneur, 17 oktober 1845.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens bericht uit Kopenhagen, de 10e oktober, was het schip HERSTELLING, kapt. T.M. Pott (opm: kapt. S.M. Pott, zie AC 281145) uit de Bult, van Danzig naar Edam met hout, gisteren aldaar gearriveerd. Had bezaansmast, 2 ankers en ketting verloren en is lek.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Volgens bericht van Frederikshaven in Jutland, de 6e oktober, was aldaar binnengekomen de kof JANTINA GEZINA, kapt. J.H. Mulder uit Veendam, van Kiel en Roskilde naar Amsterdam bestemd met gerst, was aangezeild, had bezaansmast met toebehoren verloren en moet lossen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Volgens bericht van Nieuw-Holland, d.d. 5 oktober, lagen aldaar in goede staat de schepen WILMINA, kapt. N.L. Raas en DE JONGE ROELOF, kapt. M.R. Klein.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
10 oktober: kapt. Teensma, JONGE YPE, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Mulder, MARCHIENA, van Hamburg naar Holbeck; kapt. Waterborg, JONGE FREDRIK, van Rouaan naar Rostock.
11 oktober: kapt. Van der Woude, GESINA GESINA, van Hamburg naar Kopenhagen.
12 oktober: kapt. Zeilinga, MEIKE, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Wever, JONGE HENDRIK en kapt. Van Calkar, JONGE HERO, beide van Koningsbergen naar Amsterdam; kapt. De Boer, ANJE, van Danzig naar Rotterdam; kapt. Visser, VROUW MAAIKE, van Rostock naar Antwerpen; kapt. Kwint, VROUW HENDRIKA, van Hamburg naar Assens;
13 oktober: kapt. Zoutman, GEERTRUIDA HENDRIKA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Broeckema, IDA HILLEGINA, van Glückstadt naar Taxoe.
Gepasseerd te Tonningen:
9 oktober: kapt. Stuveling, CHRISTINA MARIA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Scholtens, ONDERNEMING, van Friedrichstadt naar Amsterdam.
10 oktober: kapt. Dokter, MARIA GEERTRUIDA, van Wismar naar Amsterdam; kapt. Douwes, JONGE WILLEM, van Danzig naar Amsterdam; kapt. Kuiper, MEINSINA, van Koningsbergen naar Nederland; kapt. Pott, ANNEGINA, van Rostock naar Groningen; kapt. Onnes, JOHANNA, van Memel naar Grouw.
11 oktober: kapt. Carst, JANKE HOOITES, van Wismar naar Nederland; kapt. De Jonge, JANTINA, van Koningsbergen naar Groningen.
12 oktober: kapt. Kuiper, WEBBINA, van Neustadt naar België; kapt. Scheltens, JOHANNA GESINA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Teensma, JACOBA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Kremer, ELISABETH, van Hamburg naar Neustadt; kapt. Jonker, DE HOOP, van Bremen naar Assens.


Datum: 22 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 19 oktober. Aan strand is alhier aangedreven een sloep, waarin van binnen staat H.G. Lever – Zuidbroek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 17 oktober. Het schip CAROLINA, kapt. Hoppenrath (opm: buitenlander), van Dantzig naar St. Valéry, is de 9e dezer op 56º NB 06º OL gezonken, doch de equipage gered.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van de schepen, geveild te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op 20 oktober 1845:
- 2/80e Parten in het gekoperd fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. J.C.C. Kröger, NLG 1.750, in slag NLG 600, koper G.J. Boelen.
- 1/16e Part in het gekoperd fregatschip STRAAT BALY, kapt. G. Mulder, NLG 5.400, in slag NLG 1.800, koper B. Bakker Bzn.
- 1/32e Part in het kofschip ELISABETH, kapt. C.H. Veen, NLG 70, in slag NLG 25, koper P. Blom.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 oktober. De 17e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, vertrokken van Rotterdam de 3e juli.
De 18e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL CHASSÉ. kapt. J.M. de Winter, vertrokken van Rotterdam de 3e juli; het dito dito de VIER GEBROEDERS, kapt. F.C. Jaski, vertrokken van Amsterdam de 24e juni; het dito dito d’ELMINA, kapt. J.C. Jansen, vertrokken van Rotterdam de 3e juli; het dito dito SARA JOHANNA, kapt. T.F. Verster, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 20e juni; de dito bark EENDRAGT, kapt. H.H. Deuling, met vier passagiers, vertrokken van Schiedam de 16e april (opm: !!).
De 19e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark JUNO, kapt. W.J. Chevalier, vertrokken van Dordrecht de 20e juni.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ISIS, kapt. W.H. Derks, vertrokken van Plymouth de 6e juni.


Datum: 23 oktober 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Katwijk, 21 oktober. Het Noord-Amerikaanse fregatschip LA VILLE DE PARIS, van Bath uit de staat Maine, geladen met ballast, komende van Havre la Grace en bestemd naar Bremen, voortgestuwd door een hevige noordwester storm, strandde heden morgen omstreeks 4 ure ten zuiden van het dorp Katwijk aan Zee. De equipage, bestaande uit 16 koppen, onder bevel van de kapt. George B. Sturges, is door de zorgen van de plaatselijke substituut-strandvonders in goede welstand aan wal gebracht. Het schip zelf is aan de ene zijde gebroken, hoog op het strand geworpen en kan als geheel verloren beschouwd worden. Gelukkig, dat bij deze noodlottige gebeurtenis noch het leven van mensen noch het verlies van lading te betreuren valt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 oktober. Aangaande de Engelse brik JOHN, kapt. Scott, van Newcastle naar herwaarts, bij het Nieuwe Diep gestrand, wordt van daar van de 21e dezer gemeld, dat hetzelve de vorige nacht totaal was verbrijzeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: ANTOINETTE, kapt. B.G. Peters, van Riga, met hout; ANTJE, kapt. J. Klein, van Riga, met hennep en HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van Liverpool, met zout en lood.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 22 oktober. De 1e stuurman, benevens de overige manschappen, behoord hebbende tot de equipage van het op de St. Paulus rots verongelukte schip JAN HENDRIK, welke te Sobral waren aangekomen, zijn den 16 dezer, door het schip BEAUJEU, kapt. Berindoge, van Fernambuck te Havre aangebracht


Datum: 24 oktober 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 oktober. De schepen IDA, kapt. W. Nass van Fredrikstad naar St. Valery (opm: onvolledige naam bestemmingshaven; in Noord-Frankrijk liggen St.-Valéry-sur-Somme [meest waarschijnlijk] en St.-Valéry-en-Caux), en de brik ATTALANTE, kapt. J.J. Kopcke, van Memel (opm: Klaipeda) naar Londen, zijn volgens brief van Texel van de 22e dezer, de vorige morgen achter het Zanddijkshuis aldaar gestrand. Dezelven hebben de masten gekapt en zitten zeer hoog, zodat de ladingen geborgen zullen worden. De equipage van beide schepen is door het goed beleid van de schippers Jacob en Jan Buijs c.s. gered en alhier aangebracht. (opm: beide schepen buitenlander)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip DE JONGE PIETER, kapt. De Jonge, is de 8e oktober op de rede van Kroonstad aan de grond vastgeraakt en zal moeten lossen, ten einde in vlot water te kunnen komen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip JONGE BORCHER, kapt. Borchers, van Carolinensiel naar Antwerpen, is te Harlingen lek binnengelopen; het moet lossen om te repareren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 oktober. Het schip GEZINA, kapt. J.W. de Groot, beladen met hout, van Noorwegen naar Termunterzijl, is 20 oktober op de Eems aangekomen met verlies van ankers, touwen en gebroken roerpen. Men heeft verder nog niets van dezelve vernomen.
(opm: zie ook NRC 281045 en PGC 281045

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 22 oktober. Binnengekomen de 20e okt. kapt. Kliphuis, ZELDENRUST en kapt. Haverbult, JUFFER YNSKE, beide van Riga; de 21e een hektjalk, beladen met tabak, komende van Bremen; hij heeft in het Vriesche Gat zijn beide ankers en ketting verloren
en is zonder meer schade door de Zoutkampers gratis in de haven gehaald.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vertrokken van Bremerhaven den 15 oktober HILLEGINA ALBERDINA (opm: tjalk), kapt. Wolkammer en de HOOP, kapt. Scherpbier, beide naar Amsterdam. (opm: volgens een Akte van Bekendheid van 23.12.1847 is de kof HOOP, bouwjaar 1830, kapt. Sipke Edsert Scherpbier, 63, met tabak en stukgoederen onderweg van Bremerhaven naar Amsterdam, op 20 of 21 oktober 1845 ter hoogte van Spiekeroog met man en muis verongelukt; de medeopvarenden waren o.a. schipperske Fennechien Egberts Scherpbier-Mooi, 60, stuurman Egbert Sipkes Scherpbier, 25, en koksmaat Sipke Sipkes Scherpbier, 15)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
13 oktober: kapt. Visser, MINERVA, van Bogense naar Amsterdam.
14 oktober: kapt. Hofkamp, DE TIEN GEBROEDERS, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Plukker, JUFFER HENDRIKA, van Riga naar Groningen; kapt. Douwes JOHANNA, van Danzig naar Amsterdam.
15 oktober: kapt. Schuur, HENDERKINA, van Kiel naar Amsterdam; kapt. Jonker, DE HOOP, van Bremen naar Assens; kapt. Kock, AEOLUS, van Randers naar Holland; kapt. Brons, HELENA BRONS, van Flensburg naar Rotterdam; kapt. Stubbe, JANTINA, van St. Petersburg.
16 oktober: kapt. Schaap, ALIDA ELSINA, van Amsterdam naar Fredericia.
Gepasseerd te Tonningen:
13 oktober: kapt. Ymker, FENNA CATHARINA, van Amsterdam naar Mollerup; kapt. Legger, GEERDINA, van Amsterdam naar Nakskov.
14 oktober: kapt. Poelman, EVERHARDUS, van Amsterdam naar Nakskov;
15 oktober: kapt. Stomp, OP HOOP VAN FORTUIN, van Amsterdam naar Stettin; kapt. De Boer, VROUW PETRONELLA, van Bremen naar Neustadt.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Na bekomen rechterlijke autorisatie zullen er, ten overstaan van de notaris Mr. A. Muntinghe Cleveringa te Delfzijl, op maandag, de 27ste oktober 1845, des morgens te elf uren, ten huize van de kastelein W.H. Kleindijk publiek om contant geld, worden verkocht 5 vaten loodwit, 11 balen schaapvellen, 15 vaten blaauwsel, 1 baaltje buxkin (opm: mogelijk buckskin, bokkenvel), 10 balen schaapswol, 100 stuks gedroogde huiden, 1 vat bruinsteen, 26 manden tabak, 2 zakken guano, 1 kistje sigaren, en denkelijk ook nog 4 vaten was, alles min en meer door zeewater beschadigd, aangebracht met het Nederlandse tjalkschip de MARIA, kapt. J.J. Louwerens, van Hamburg naar Antwerpen bestemd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. de Muinck, notaris te Grijpskerk, gedenkt, op woensdag 12 november 1845, des morgens te 10 uren, ten huize van de kastelein Jan W. Bakker te Visvliet, in het openbaar te verkopen een bevaren overdekt tjalkschip, genoemd VROUW MARGARETHA (opm: binnenvaarder), groot 49 tonnen, met al deszelfs opgoederen en toebehoren zo als hetzelve thans is liggende in de Schipsloot te Visvliet, in eigendom toebehorende aan de schipper Douwe Fokkes Douwsma en wijlen deszelfs vrouw Grietje Jans Krijthe.
Mr. M. de Muinck.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag, de 14e november 1845, des voormiddags te half tien, zal, ten verzoeke van Gerardus Adreas Heitbrink, grofsmid, wonende te Groningen, woonplaats hebbende gekozen bij Mr. L.B. Lohman, zijn procureur, tegen M. Koens, schipper, wonende in zijn schip, tegen wie het beslag gedaan is; ter rolle van de Arrondissementsrechtbank te Groningen, zitting houdende in derzelver Locaal in de Oude Boteringestraat aldaar, openlijk verkocht en aan de meestbiedende of hoogstafmijnende toegewezen worden een overdekt tjalkschip, DE JONGE RUDOLF genaamd (opm: binnenvaarder), gemeten op zeventien ellen dertig duimen lengte, drie ellen en elf duimen wijdte en een el negenenveertig duimen hol, en overzulks geijkt op drieenvijftig tonnen; met al deszelfs opgoed en toebehoren zo en in diervoege als hetzelve in beslag is genomen en thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen, in eigendom toebehorende aan en gevoerd wordende door de gearresteerde, uit kracht van een vonnis van het Kantongerecht te Groningen, op de 4e oktober 1844 gewezen, behoorlijk geregistreerd en betekend, en om betaling te erlangen een som van NLG 107,75, zijnde het restant van een som van NL190,75, tot welker betaling de gearresteerde bij opgemeld vonnis is veroordeeld, in beslag genomen bij behoorlijk geregistreerd proces-verbaal van de 2e oktober 1845 Gemeld tjalkschip met toebehoren wordt door de executant ingezet op een som van honderd guldens.
L.B. Lohman, procureur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 oktober. Een sierlijk en doelmatig ingericht gebouw is aan de Kleine Ossemarkt daargesteld en zal 30 dezer feestelijk worden ingewijd onder de schone spreuk: Harmonie, en als ware het om een herhaald bewijs te leveren dat heren Directeuren en Commissarissen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen gevoelen hoe uitgebreid, onbeperkt en heilzaam de toepassing van die spreuk kan zijn, zo werd onlangs op een bijeenkomst van gemelde heren voorgesteld en door alle aanwezigen goedgekeurd de aanbouw van een nieuw schip, om daardoor ook in de nu aanstaanden winter aan vele arbeiders werk te verschaffen; ten gevolge waarvan aan de scheepsbouwmeesters D. & L. Alta te dezer stede is aanbesteed de bouw van een schoener kofschipshol ter grootte van circa 125 roggelasten, hetwelk mede de naam HARMONIE zal voeren, onder bestuur van de firma Barend Visser en Zoon alhier. (opm: bekort; ging onder onder kapt. T.K. Mulder in de vaart)


Datum: 25 oktober 1845


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aalborg, 17 oktober. Het schip REGINA, kapt. De Jong, van Stettin naar Nederland, is de 15e dezer bij Hals aan de grond vastgeraakt, doch weer in vlot water gekomen en bij Skindsackken geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, den 24 oktober. Te Oostende is den 20ste gearriveerd GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Lissabon, met aardappelen. (opm: na lossing werd de kof verkocht aan kapt. A.J. Donga; nieuwe naam ANNECHIENA)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 18 oktober. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Slankenberg (opm: J. Slangenberg), van Utrecht naar Hamburg, heeft gisteren op de zwarte gronden gestoten en is zwaar lek te Geeste (opm: nabij Bremerhaven) binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 22 oktober. Gisteren is alhier tegen het strand of op de Hors totaal verongelukt een schip genaamd ……(opm: niet ingevuld), vermoedelijk beladen geweest met tarwe en waarbij de bemanning is omgekomen, enig wrakhout is aangedreven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip JESSIE, kapt. Barkwood, van Hartlepool naar …., is, volgens brief van het Nieuwe Diep, van 22 dezer, aldaar zonder mast door drie loodsboten binnengesleept, hebbende in de laatste storm voor Petten ten anker gelegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Deense jacht DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Clausen, van Kopenhagen naar Schiedam, is te Texel, met verlies van twee ankers, enz. binnengelopen en is door een vissersvaartuig in de haven van het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen dag zal worden verkocht het Nederlands-Indische barkschip ANNA, laatst gevoerd geweest door nu wijlen kapt. J.C. Tupper, met deszelfs complete inventaris, zo als hetzelve alhier te rede is liggende.
Nadere informatiën bij Gebr. Van Deun of Voute & Guérin. (opm: zie JC 191145)


Datum: 27 oktober 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Katwijk aan Zee.
De opperstrandvonder van het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland zal, ingevolge bekomen authorisatie, op dinsdag de 4de november 1845, des voormiddags te 10 uur, bezuiden het dorp Katwijk aan Zee, in het openbaar tegen contant geld doen verkopen het hol of casco met de masten van het aldaar op de 21e oktober l.l. gestrande fregatschip LA VILLE DE PARIS, kapitein G.B. Sturges (opm: buitenlander); alsmede aan de bergplaats van gesubstitueerde strandvonders te 11 uur, de daarvan geborgen inventaris, bestaande in: ruim 30 stuks goede zeilen; staande en lopend wand; 1 kabeltouw lang ongeveer 168 ellen, dik 24 duim; 1 dito lang 100 ellen, dik 16 duim; een partijtje nieuw touwwerk, blokwerk, stengen, ra's, spieren, pompen en verdere rondhouten; 2 kombuizen en verder koksgereedschap; 3 ankers; 1 complete kettingkabel lang ongeveer 160 ellen, dik 1 palm 1 duim 5 streep; 1 dito van gelijke lengte, dik 9 duim 4 streep; 1 pompspil; 1 sloep; 1 barkas; oud koper, lood en verdere rommeling; ongeveer 160 flessen Bordeaux en andere wijnen en enige vaten vlees of spek en verdere proviand.
Zullende daags vóór de verkoop aanwijzing geschieden door gesubstitueerde strandvonders;
terwijl inmiddels de condities van de verkoop zijn te vernemen ten kantore van de notaris A.E. Roest van Limburg, te Katwijk aan de Rijn, alsmede de nodige informaties te bekomen zijn bij de heren Wehlburg en Breuker, cargadoors te Amsterdam. Brieven franco.


Datum: 28 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 oktober. Het schip GESINA JANTINA, kapt. Taay, van Dantzig naar Amsterdam, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

C uxhaven, 23 oktober. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Stenger, van Laurvig naar Delfzijl, heeft bij Helgoland anker en touw verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 23 oktober. Het schip AEACUS (opm: of ACACUS; buitenlander), kapt. Lindeboom, is op Klein Vogelsand gestrand en zal totaal weg zijn. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 22 oktober. Het schip AIKEA, kapt. Dijk, van Bremen naar Groningen, is alhier in de haven gekomen na op de rede anker, ketting en zeilen verloren te hebben. Het schip maakt veel water en de lading zal vermoedelijk beschadigd zijn geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 22 oktober. Het schip HILLEGINA, kapt. Fenenga, van Bremen naar Groningen, heeft op de rede de boom gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 22 oktober. Het schip GEZINA, kapt. De Groot (opm: smak, kapt. Jurrien Wyndelts de Groot), van Stadthill met hout naar Veendam, is op Leisand gestrand, doch de equipage gered. De lading en de vleet zal geborgen worden. (opm: zie GRC 241045 en PGC 281045)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 11 augustus. Vertrokken WOLTEMADE, kapt. F. Guijt Jr. naar Batavia.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 oktober. Volgens brief van Ameland in dato 23 dezer was op twee uren afstands van daar op de buitengronden gestrand de Deense galjoot REGINA DANAE, kapt. Krapp, met gerst van Holbeck herwaarts bestemd. Het was de zeelieden die met de meeste spoed met de reddingsboot der Noord- en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij naar de plaats des ongeluks waren gesneld, met grote moeite en volhardende ijver gelukt van de equipage, uit 6 man bestaande, de kapitein de stuurman en een lichtmatroos, welke bereids van het wrak afgeslagen waren, te redden en aan wal te brengen. Een matroos was de vorige dag over boord gevallen en de twee overigen hadden bij het verbrijzelen van het schip hun graf in de golven gevonden. Van de lading is niets en van het schip zeer weinig geborgen, terwijl ook de scheepspapieren zijn verloren gegaan.
Nog wordt van Ameland gemeld, dat de 23e oktober op een uur afstands van daar op de buitenbank is gestrand een waarschijnlijk Groninger kof (opm: JONGE ROELOF, zie AC 291045 en LC 071145), vermoedelijk beladen met tarwe of lijnzaad. Met de boot van de voormelde reddingmaatschappij in de nabijheid van het schip gekomen, bemerkte men dat hetzelve, ofschoon er een noodvlag woei, en al de stormzeilen nog bijstonden, door het volk verlaten was en voedde men de hoop, dat hetzelve in zee door een ander schip zou zijn opgenomen, terwijl men overigens vreest, dat de kof en derzelver lading geheel zal verloren zijn, alzo men dit schip met de reddingboot niet heeft kunnen bereiken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 oktober. Heden zijn door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: WATERLOO, kapt. S. van Duijn; FANNY, kapt. C.W. Flens; STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel; ELISE, kapt. A.F. Oosterloo; OUD ALBLAS, kapt. P. Kleij en ADMIRAAL TROMP, kapt. A.A. Herman.
Voor Rotterdam: SOOLO, kapt. Teuniszen; CHRISTAAN HUYGENS, kapt. J.R. Butter; DOGGERSBANK, kapt. W. Smith; HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener en LOUISA, kapt. J.T. Verschuur.
Voor Middelburg: MIDDELBURG, kapt. M. Rooderkerk Jz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van 18 op 19 oktober heeft te Bremerhaven een hevige storm uit het NNW – NW gewoed. In de morgen van de 19e is aldaar veel wrakhout aangedreven, waaronder een wit naambord, waarop met zwarte letters: 18 L.W. de Vries – 39, vermoedelijk afkomstig van een smak, welke de vorige avond voor de Wezer is geweest, en waarvan men niets meer vernomen heeft. (opm: het bordje is afkomstig van de smak JANTINA, bouwjaar 1839; kapitein-eigenaar Luitje Wietses de Vries; zie GRC 121245).

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 19 oktober. Het schip JONGE MARTHA, kapt. Wilken, van Noorwegen naar Delfzijl, is alhier binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

De loodsschipper O. Molenaar, van de loodsboot No. 2, rapporteert, de 22e oktober, het Eijerland ZO op 5½ mijlen, geheel ontramponeerd en vol water te hebben zien drijven een kof, waarvan het tuig over boord hing; aan stuurboord stond met vergulde letters MARIANA
(opm: buitenlander).

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 oktober. Het schip JACOBUS BEGEMAN, kapt. Rink, van St. Petersburg naar
Amsterdam, is alhier met zware slagzijde, verlies van anker en ketting, gebroken roerpin en meer andere schade binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
15 oktober: kapt. Visser, DE VRIENDSCHAP (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam; kapt. Visser, DE HARMONIE (Amsterdam), van Riga naar Amsterdam.
16 oktober: kapt. Karsijns, DE VRIENDSCHAP (de Bult), van Danzig naar Amsterdam; kapt. Kuen Rz., JOHANNA CATHARINA (Groningen), van St. Petersburg naar Hellevoet; kapt. Boswijk, JANTINA (Zuidbroek), van Stettin naar Amsterdam; kapt. Plukker, HENDERIKA (Winschoten), van St. Petersburg naar Amsterdam.
17 oktober: kapt. Kroon, DE VROUW WICHERDINA (Wildervank), van Rotterdam naar Danzig; kapt. Bakker, ALEXANDER (Veendam), van Amsterdam naar St. Petersburg; kapt.
Zelling, GEZINA (Muntendam), van Amsterdam naar St. Petersburg; kapt. Bok, ADRIAAN (Rotterdam), van Rotterdam naar Riga.
18 oktober: kapt. Top, GEZINA WILKENS (Veendam), van Hull naar St. Petersburg; kapt. Wijkmeijer, ANNA (Pekela), van Hull naar St. Petersburg; kapt. De Weerd, FLECKE JOUWER (Joure), van Hull naar St. Petersburg; kapt. Muntendam, ARIANE (Amsterdam), van Amsterdam naar St. Petersburg; kapt. Menkema, CATHARINA SIJPKENS (Pekela), van Hull naar St. Petersburg; kapt. Sap, DE BROEDERLIEFDE (Wildervank), van Amsterdam naar Stettin; kapt. Botje, SARA (Groningen), van Amsterdam naar Stettin; kapt. Dijkema, MEXICO (Rotterdam), van St. Ubes naar Riga; kapt. Vos, CATHARINA KNELSINA (Pekela), van Amsterdam naar Danzig; kapt. Ebes, MARIA (Harlingen), van Harlingen naar Memel; kapt.Kiewit, MARIA CATHARINA (Schiermonnikoog), van Rotterdam naar Danzig.
De wind de 15de oktober Z; de 16de ZZW en W; de 17de W; de 18de NW.
Elseneur, 18 oktober 1845.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 oktober. Het schip TEMPERANTTA, kapt. Jansen, van Danzig naar Newcastle, is alhier met verlies van een jager, gebroken relings, verlies van boot, watervat en veel andere schade binnengelopen. Ook rapporteert kapt. Jansen een kof te hebben gezien met twee topmasten, drijvende op de last, beladen met hout van plm. 50 lasten, zonder volk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 oktober. Kapt. De Groot, bevorens gemeld, is aan de Noordijk (Oostvriese kust) geslagen en verbrijzeld; de equipage is gered (opm: zie AC 281045)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 oktober. Kapitein Meinders, voerende het Papenburger kofschip MARIA, de 25e dezer alhier gepasseerd, komende van Koningsbergen en bestemd naar Termunterzijl, rapporteert, aan boord te hebben de kapitein en equipage van het bij Bovenbergen (opm: Bovbjerg) gezonken kofschip JACOBA HINDERIKA (opm: CATHARINA, zie AH 291045), naar Hamburg, gevoerd geweest door kapt. Legger, thuis behorende te Veendam, komende van Koningsbergen, omstreeks 10 mijlen van Bovenbergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 23 oktober binnengekomen VROUW ANTJE, D.D. de Grooth van Christiaansand.
(opm: dit was de laatste reis van kapitein Derk Derks de Grooth met de in 1816 gebouwde kof; in februari 1846 werd besloten tot sloop)


Datum: 29 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 25 oktober. Het achterste gedeelte van een sloep, waarop met witte letters Tjakkele Hazewinkel is is alhier op de rede opgevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 oktober. De schepen JACOBUS BEGEMAN, kapt. Rink (opm: kof, bouwjaar 1845, kapt. T.J. Rink), van St. Petersburg naar Amsterdam, en TEMPERANTIA, kapt. Jansen (opm: buitenlander), van Dantzig naar Newcastle, zijn alhier binnengelopen, het eerste met zware slagzijde, verlies van anker en ketting en meer andere schade, en het tweede met gebroken relings, verlies van boot, watervaten, enz. Kapt. Jansen rapporteert gezien te hebben een door het volk verlaten en op de lading hout drijvende kof van circa 50 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 23 oktober. Het schip JOSINA LOUISE, kapt. Kolle, van Dantzig naar Amsterdam, is alhier met slagzijde en gebroken bezaansmast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 2 augustus. Het schip JEUNE SOPHIE, kapt. Doulu, van Samarang naar herwaarts, is de 28e juli op Krawangpunt gestrand doch de equipage gered. Van de lading waren reeds 500 balen koffie over boord geworpen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen van de schepen, geveild te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op 27 oktober 1845:
- Het schoenerschip de VERWACHTING, kapt. W.J. Bakker, NLG 5.000, in slag NLG 1.000, koper P. Blom.
- 1/16e Part in het gekoperd brikschip TRITON, kapt. Jan Janse Kiers, NLG 720, in slag NLG 80, opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, het Nederlands gekoperd fregatschip DOGGERSBANK, gevoerd bij kapitein W. Smith.
Adres ten kantore van de heren C. Vlierboom & Zoon, en de cargadoors Vlierboom & Suermondt te Rotterdam. N.B. Dit schip voert een geëxamineerde scheepsdoctor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 oktober. De loodsrinkelaar, gevoerd door schipper Hoogheid, is hedenmiddag voor het gat van Texel door de holle zee omgeslagen en zijn daarbij 4 man omgekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 oktober. De kof DE JONGE ROELOF, kapt. Kleijn (opm: bouwjaar 1842; kapt. Menne Roelfs Klein, zie AC 281045 en LC 071145), van Danzig naar herwaarts, is in de namiddag van de 22e dezer tussen Ameland en Schiermonnikoog door het volk in zinkende staat verlaten, hetwelk door kapt. Visser, voerende de stoomboot BEURS VAN AMSTERDAM, alhier van Hamburg aangekomen, is gered.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 oktober. Het schip CATHARINA, kapt. Legger (opm: kof, bouwjaar 1842; kapt. Harm Roelfs Legger, zie ook PGC 281045), van Kopenhagen herwaarts, is volgens brief van Delfzijl van de 2e dezer op 10 mijl van Bovenbergen (opm: Bovbjerg, bezuiden monding Limfjord) gezonken, doch de equipage door kapt. Mijnders, voerende de Papenburger kof MARIA gered en te Termunterzijl aangebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 oktober. De 24e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip NASSAU, kapt. J.J. Duintjer, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 1e juli.
Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark COURIER, kapt.J. Teijgeler, vertrokken van Rotterdam de 5e juli.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark WOLTEMADE, kapt. F. Guijt Jr., vertrokken van Canton de 27e juli.


Datum: 30 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 19 oktober. Alhier is aangespoeld enig wrakhout, vermoedelijk afkomstig van het Nederlandse smakschip, gevoerd door kapt. Buning, van Noorwegen naar Termunterzijl gedestineerd (opm: de naam van het schip wordt niet vermeld)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 oktober. Het schip CATHARINA JOHANNA, kapt. Tjebbes, van hier te Batavia gearriveerd, heeft enige schade aan zeilen, stengen, touwen, rustijzer, enz. bekomen en een anker en ketting laten slippen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 23 oktober. Het schip SOPHIA WILHELMINA, kapt. Christensen, van Noorwegen met hout naar Edam, is in de mond van de Wezer totaal verongelukt doch de equipage gered en te Dorum (opm: beN Bremerhaven) aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, en JONKVROUW MARIA, kapt. K. van Wijk, beiden van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 oktober. Volgens schrijven van Batavia, in dato 30 augustus, is de heer Van Vliet, de steller van de protesten tegen de Javabank, door de politie aan boord van het schip CORNELIS WERNARD EDUARD gebracht, om naar Europa te worden opgezonden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om in december te vertrekken, het nieuw gekoperd en kopervast barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij de scheepsmakelaars J. Daniels en Zoon en Arbman, te Amsterdam, of Visser en Van der Sande, te Dordrecht.


Datum: 31 oktober 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 oktober. Het schip MATHILDA MARIA, kapt. Van de Velde, van Bergen naar Brussel, is de 23e dezer lek, met verlies van zeilen, gebroken roerpen en meer andere schade door een loodsboot in Terschelling binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 oktober. Van de lading lijnzaad van het schip WILMINA, kapt. Bakker, van St. Petersburg naar herwaarts, bij Dragoe gestrand, zijn volgens brief van daar van de 21e dezer, 800 tonnen (opm: vaten) droog en 600 tonnen nat geborgen, welke de volgende dag zouden verkocht worden. (opm: zie AC 211045)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Volgens brief van Texel, van 26 oktober, waren aldaar opgevist enige papieren van geen waarde, afkomstig van een stuurman, genoemd Lucas Withaar, geboren onder de gemeente Hoogezand.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip GESINA JANTINA, kapt. Taay, is de 22e en de schepen AURORA, kapt. Niemann en JONGE YPE, kapt. Teensma, de 23e okt. te Cuxhaven binnengelopen, alle drie van Danzig naar Amsterdam; het eerste met verlies van zeilen en het tweede lek.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip AIKEA, kapt. Dijk, van Bremen naar Groningen, is de 22e oktober te Bremerhaven in de haven gekomen, na op de rede anker, ketting en zeilen verloren te hebben; het schip maakt veel water en de lading zal vermoedelijk beschadigd zijn geworden. - Het schip HILLEGINA, kapt. Fenenga, van Bremen naar Groningen, is mede aldaar in de haven gekomen, hebbende op de rede anker en ketting verloren en veel water overgekregen.

GRC 311045
De schepen VROUW HERMANNA, kapt. Westers, van Hamburg naar Kampen en JOSINA LOUISE, kapt. Kolle, van Danzig naar Amsterdam, zijn de 23e oktober te Bremerhaven binnengelopen; het laatste met slagzijde en gebroken bazaansmast.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schepen HELENA, kapt. Schepman, naar Papenburg, THALKEA, kapt. Henrichs, naar Akkumersiel en VROUW GESINA, kapt. Biskup (opm: allen buitenlander), naar Leer, alle drie van Noorwegen, zijn in de morgen van 19 oktober in de nabijheid van Helgoland gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij Helgoland is aangespoeld enig wrakhout, vermoedelijk afkomstig van het Nederlandse smakschip, gevoerd door kapt. Buining (opm: beide bekende schippers Buining voeren nog jarenlang met hun respectieve schepen), van Noorwegen naar Termunterzijl gedestineerd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Nyburg:
19 oktober: kapt. Wijnstok, VRIENDSCHAP, van Samsoe naar Amsterdam.
Gepasseerd te Rendsburg:
22 oktober: kapt. Oostra, VROUW MARTHA, van Neustadt naar Amsterdam; kapt. Scherpbier, JANTINA FROUWINA, van Kopenhagen naar Amsterdam; kapt. De Vries, WELVAART, van Lübeck naar Groningen; kapt. Kwint, HENDRIKA, van Assens naar Nederland; kapt. Dekker, VROUW BOUWINA, van Faaborg naar Nederland; kapt. Mellema, GEERTRUIDA, van Amsterdam naar Rostock.
Gepasseerd te Tonningen:
22 oktober: kapt. De Vries, MARGARETHA AMINA, van Hamburg naar Randers.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Heden werden wij diep getroffen door het aandoenlijk bericht, dat onze hartelijk geliefde en enige broeder Jan Geerts Vos, voerende het kofschip JANTINA ENGELINA, van de Oude Pekela, de 10e oktober j.l., door het omslaan van een sloep, op de rivier van Drammen in Noorwegen, plotselijk uit dit leven werd weggerukt, in de ouderdom van bijna 45 jaren. Wij betreuren in hem het verlies van een beminnenswaardige broeder, die, zowel door zijn braafheid en Godsvrucht, als door zijn bedaard en recht christelijk karakter, ons en al zijn bloedverwanten tot troost en sieraad verstrekte.
Oude Pekela, 24 oktober 1845, F. Peper, geb. Vos, mede namens mijn zusters.
(opm: zie ook AH 011145)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie scheeps-timmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij H.R. Huisman, te Harlingen.


Datum: 01 november 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 oktober. Het schip ALIDA, kapt. Scholtens, van Amsterdam naar Stockholm, is te Kopenhagen binnengelopen, na twee ankers en kettingen verloren en op strand gezeten te hebben. Na van een en ander voorzien te zijn geworden, was hetzelve weder gereed de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dorum, 3 oktober. Het kofschip SOPHIE WILHELMINE, kapt. Christensen (opm: buitenlander), van Altsee met hout naar Amsterdam bestemd en bij de Tegeler Plate gestrand, is bijna uit elkander geslagen. De equipage, uit acht man bestaande, is gered. Er zal waarschijnlijk niet veel te redden zijn, doordien de branding bij de Tegeler Plate zeer sterk is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 oktober. De Nederlandse kof VRIENDSCHAP, kapt. Heijenga, van Laurvik naar Delfzijl bestemd, en welke in de Westertill aan de grond was geraakt, is met assistentie alhier de haven binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 25 oktober. Op Spikeroog zijn vele wrakstukken aangedreven, waaronder een naambord, waarop stond De Hoop van Pekel A, alsmede een groot zeil, waarop met zwarte letters R.P. Brons, Pekel A (opm: vermoedelijk de initialen van zeilmaker Reint Pieters Brons uit Oude Pekela; een schip genaamd HOOP thuishaven Pekela wordt in 1845 niet vermist).
Op Juist is een naambord aangespoeld, waarop met vergulde letters op een blauwe grond stond de naam J.J. Joosten – Wildervank 1845. (opm: zie AC 041145)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 24 oktober. Het Nederlandse kofschip GOEDE VERWACHTING, kapt. Lieffijn, van Stege met erwten naar Groningen, is in de avond van de 22e dezer bij Grossenbrode (opm: in de Fehmarnsund) gestrand. Men heeft reeds met het lossen der lading een aanvang gemaakt en het schip zal waarschijnlijk na gedeeltelijke lossing weder vlot te brengen zijn, daar hetzelve, naar het zich laat aanzien, geen schade heeft bekomen.
Heiligenhafen, 26 oktober. Het bovengenoemde schip is weder vlot gekomen en alhier binnengelopen om te lossen en te repareren, daar hetzelve lek is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nyburg, 26 oktober. Het smakschip ELSINA, kapt. Lucht, van Randers naar Amsterdam met gerst en rogge, is alhier lek binnengelopen doordien hetzelve nabij Samsø onder stormweder heeft gestoten. De lading, waarvan een gedeelte nat en bedorven is, wordt gelost ten einde het schip te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 24 oktober. De VROUW HILLEGINA, kapt. W.W. van der Horst, van Amsterdam naar Bremen bestemd, is met verlies van anker en ketting, benevens schade aan het touwwerk, alhier de haven binnengekomen. De kapitein bericht, dat de 22e dezer op de Mellumer Plaat een tjalkschip totaal is verongelukt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nijekjoping (opm: Nykøbing), 23 oktober. Het schip HENRIËTTE (opm: waarschijnlijk buitenlander), kapt …. , van Stettin naar Nederland, is de 19e dezer na op een rif gestoten te hebben, gezonken, doch de equipage gered.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Langesund, 16 oktober. Het schip VALERIA, kapt. Blanck, van Danzig naar Amsterdam, is 25 mijl van Texel gezonken, doch de equipage gered en alhier aangebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 23 oktober. Het schip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Stehr, van Dagebüll met raapzaad naar Amsterdam, is op Fahretoft gestrand.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 23 oktober. Het schip HERMINE, kapt. Müller, van Riga naar Amsterdam, is op Süderoog gestrand. Van de lading is een gedeelte hennep op Amrum en enige balken op Pellworm geborgen. (opm: dit is een Duits brikschip, thuishaven Rostock)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Drammen, 14 oktober. Vrijdagavond l.l. had kapt. Vos van Pekel-A, voerende de kof JANTINA ENGELINA, in de grote boot naar Tangen willende overvaren, het ongeluk met dezelve om te slaan en te verdrinken, de drie man welke met hem in dezelve waren, zijn gered (opm: zie GRC 311045 en AC 181145)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia om in december te vertrekken, het nieuw gekoperd en kopervast barkschip OUD-ALBLAS, kapitein P. Kley, hebbende zeer
goede inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwame scheepsdoctor.
Adres bij de scheepsmakelaars J. Daniels & Zoon en Arbman te Amsterdam, of Visser en van der Sande te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 31 oktober. In de avond van de 25ste dezer, omstreeks 6 ure, is de visbotter van Jan Pieterse Snoek, oud 65 jaren, op het IJ, van Zeeburg komende, overzeild door het Lemmerse beurtschip van L.J. Kooper, en na weinige ogenblikken omgeslagen en gezonken; waarbij Snoek is verdronken, en de knecht, H.J. Schilder, zich in de top van de mast redde, waar hij, na ongeveer 2½ uur, door een sloep van het in de nabijheid liggende schip de JONGE GERRIT, kapt. G.G. Smit, is afgehaald.


Datum: 04 november 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 1 november. Het schip MARTHA MARGRIETA, kapt. Nepperus, van Groningen naar Londen, is alhier wegens tegenwind nog liggende en is bezig te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 november. Volgens brief van kapt. C. Ouman, voerende het schip AFRIKA, in dato Bonny 17 augustus, was hij aldaar nog steeds wachtende op het restant zijner lading. Het schip ELMINA, kapt. J. Baak Ezn, was van daar naar Calabar verzeild. Aan boord van beide schepen was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 november. De Minister van Koloniën, machtigd, daartoe door Z.M. de Koning gemachtigd, heeft aan de handel bekend gemaakt, dat aan de gouverneur-generaal over Neêrlandsch-Indië het bevel wordt afgezonden om de afschepingen van rijst naar Nederland, zooveel doenlijk, te bevorderen; en bepaaldelijk, om gedurende het jaar 1846, aan alle Nederlandse schepen, die minstens de helft van de gemeten scheepsruimte met rijst aanvullen, ten einde naar Nederland overgebracht te worden, vrije toegang te verlenen tot de kleine havens van Java, benevens kwijtschelding of restitutie van het uitgaand recht op de rijst, — van het inkomend recht op de zakken, waarin de rijst zal worden afgescheept — en van de gewone havengelden; alles op behoorlijke borgtocht, dat aan de voorwaarde van invoer in Nederland zal worden voldaan. (opm: deze maatregel zal waarschijnlijk voortkomen uit de zeer slechte aardappeloogst in Nederland in 1845)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjorting (opm: ten Noorden van Esbjerg), 23 oktober. Het schip EENDRAGT, kapt. De Groot (opm: kof, bouwjaar 1826, kapt. R.C. Groot), van Laurvig naar Harlingen, is gisteren op Blaavand gestrand en geheel wrak geworden, doch de equipage gered en de lading geborgen (opm: zie ook GRC 111145)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalburg (opm: Ålborg), 24 oktober. Het schip VESTA, kapt. Ebeling (opm: deze combinatie niet onder Nederlandse vlag aangetroffen), van Bergen naar Stettin, is in de nacht van de 16e dezer op Lessoe (opm: Læsø) gestrand doch de equipage gered. De lading en tuigage zijn grotendeels geborgen, doch het schip zal totaal weg zijn.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 27 oktober. Op Baltrum is aangespoeld een naambord waarop met vergulde letters ANNEGIENA, vermoedelijk afkomstig van het schip ANNEGIENA, kapt. I.J. Joosten (opm: kof; kapt. Jan Jans Joosten; zie ook NRC 011145 en vergelijk AC 280145), de 14e dezer van Sunderland naar Kampen vertrokken.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 3 november. Volgens de Koophandel- en Zeevaarttijdingen, zijn alleen te
Amsterdam van de 1ste tot de laatste oktober jl. van buitenlands gearriveerd 46 schepen, waarvan de ladingen uitsluitend bestonden uit tarwe, 32 schepen, uitsluitend bevracht
met rogge, en 33 alleen geladen met gerst. Bovendien zijn aldaar, volgens datzelfde blad, in diezelfde tijd van buitenlands aangekomen 47 schepen, welke gezamenlijk hebben aangebracht tarwe, rogge, gerst, boekweit, rijst en aardappelen, terwijl ook nog van enige van deze artikelen aanvoer heeft plaats gehad met schepen, waarbij andere soort van goederen dan de hierboven genoemde waren ingeladen en die wij buiten onze opgaaf hebben gelaten.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Heijenga, van Laurvich naar Delfzijl, is op de Westertill aan de grond vastgeraakt, doch met assistentie weer af- en te Cuxhaven in de haven gebracht.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip DE JONGE YPE, kapt. Teensma, van Danzig naar Amsterdam, te Cuxhaven binnengelopen, is bezig de lading te lossen, om te repareren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de 20e op de 21e oktober heeft, langs de kust van Carolinensiel een hevige storm gewoed; op Spiekeroog en Wangeroog is veel wrakhout aangespoeld; ook zouden op Langeoog zeven schepen gestrand zijn.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. Scholtens, van Amsterdam naar Stockholm, is te Kopenhagen, na twee ankers en kettingen verloren en op strand gezeten te hebben, binnengelopen; na van een en ander voorzien te zijn geworden, was hetzelve gereed, de reis weer voort te zetten.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Busker (opm: buitenlander), van Odense naar Antwerpen, is in de nacht van de 21e oktober bij Fredrikshavn gestrand en vol water gelopen, doch de equipage gered en de tuigage geborgen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LAMMECHIENA, kapt. Greven (opm: kof, bouwjaar 1830; kapt. J.D. Greven), zie ook GRC 070245), van Havre naar Stettin, is te Thisted gestrand (opm: volgens AH 031145 op 28 oktober), doch de equipage gered; hetzelve zit hoog op strand, en zal de lading dus vermoedelijk geborgen kunnen worden. Verscheidene schepen zijn aldaar op de kust verongelukt, waarbij het volk is omgekomen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
19 oktober: kapt. Scholtens, ALIDA (Groningen), van Amsterdam naar Stockholm.
22 oktober: kapt. Van der Woude, GEZINA GEZINA (Groningen), van Kopenhagen naar Nederland.
24 oktober: kapt. Schipper, JANTJE (Veendam), van Danzig naar Medemblik; kapt. Botje, SARA MARIA (Groningen), van Rotterdam naar Corsoer.
26 oktober: kapt. De Vries, FRIESLAND (Woudsend), van St. Petersburg naar de Maas; kapt. Wever, GEZINA BEERTA (Veendam), van Stettin naar Rotterdam.
27 oktober: kapt. Greven, CATHARINA JULIA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam; kapt. Kammenga, OLDAMBT (Winschoten), van Danzig naar Rotterdam; kapt. Brouwer, ELISABETH (Pekela), van Danzig naar Amsterdam.
28 oktober: kapt. Pinksterboer, MARIA JOHANNA (Rotterdam), van Stubbe Kiöping naar Rotterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 oktober. Bovengenoemde kapt. Scholtens, ALIDA, heeft in de eerste dagen van deze week, onder het eiland Hoorn liggende, 2 ankers en touwen verloren en is derhalve genoodzaakt geweest het schip bij Kopenhagen op de grond te zetten. Hetzelve is met assistentie er afgebracht en na met het benodigde voorzien te zijn, lag het gisteren gereed om de reis te vervorderen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

 

Gepasseerd te Nyburg:
23 oktober: kapt. Veenstra, AUKJE, van Nibbe naar Groningen; kapt. Hansen, CAROLINA, van Groningen naar Svendborg.
25 oktober: kapt. Rasker, BEERENDINA, van Amsterdam naar Aarhus.
Gepasseerd te Rendsburg:
23 oktober: kapt. De Vries, MARGARETHA ANTINA (opm: MAGRIETHA ANTINA), van Hamburg naar Randers.
25 oktober: kapt. Wijnstok, VRIENDSCHAP, van Samsoe naar Groningen.
26 oktober: kapt. Wolkammer, EENIGE BROEDER, van Delfzijl naar Bandholm.
Gepasseerd te Tonningen:
25 oktober: kapt. De Vries, DE TWEE GEBROEDERS, van Hamburg naar Stettin; kapt. Kranenburg, WIARDUS, van Hamburg naar Eckernförde; kapt. Stuit, GEERDINA, van Amsterdam naar de Oostzee; kapt. Mellema, JONGE TJALLING, van Amsterdam naar Koningsbergen.
26 oktober: kapt. Beerta, JONGE JOHANNES, van Antwerpen naar Stettin.

 


Datum: 05 november 1845


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 november. De 31e oktober l.l., des morgens ten 6 ure, is op de rotsen van Anjer, tussen die plaats en Toppershoedje, genoegzaam op de helft van de Anjerse wal verwijderd, gestrand het Amerikaanse driemast koopvaardijschip SURAT, kapt. Peirce, komende van Batavia. Het schip was de vorige dag uit hoofde der sterke westenwinden en hevige stroom voor anker gekomen, doch op eerstgemeld tijdstip voor twee ankers weggeslagen en gestrand. Hetzelve was in het midden gebroken, had deszelfs roer verloren, maakte 5½ voet water en verkeerde in reddeloze toestand. De lading bestond uit suiker en hennep. Hoewel men de nodige hulp verleend heeft om nog een gedeelte der lading te redden, is zulks niet mogen gelukken, zijnde het wrak kort na het op het strand raken in 7 vadem water gezonken. Alleen de toppen der masten bleven even zichtbaar. De equipage, bestaande uit 17 man, is echter gered en te Anjer aan wal gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 november. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven, vertrokken van Rotterdam de 20e juli.


Datum: 06 november 1845


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het te Vlaardingen thuis behorend schip de HANDELMAATSCHAPPIJ (opm: hoeker-bunschip), stuurman Jan Berkhout; zie ook DC 261245), van de Shetland Eilanden komende en beladen met 1.100 tonnen (opm: vaten) haring, is, volgens brief van Ringkiöbing, tegen de avond van 22 oktober bij Haurvig (opm: Hvide Sande, DK; pos 55º55.5’ NB 08º09’ OL) gestrand en des nachts in stukken geslagen; een gedeelte van de lading is weg, doch het volk, uit vijftien man bestaande, gered.


Datum: 07 november 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 6 november. Men verneemt met zekerheid, dat door de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de particuliere handel op Java de gelegenheid wordt aangeboden om van de door haar bevrachte en op Java aanwezige scheepsruimte tot de aldaar bestaande vrachten gebruik te maken tot de aflading van rijst naar Nederland, in dier voege, dat, wanneer met een onderlast van Gouvernements-producten, nagenoeg de helft of ruim een derde der gemeten scheepsruimte met rijst wordt aangevuld, die bodems bij derzelver aankomst in Nederland door de Maatschappij als van een tussenreis teruggekeerd beschouwd en mitsdien onmiddellijk na aankomst op de bestaande voet, dat is na inspectie, in de gewone bevrachtingen der Maatschappij opgenomen zullen worden, welk faveur echter niet verder zal kunnen worden genoten, dan door de schepen, die op ultimo maart 1846 in Indië zullen aankomen. Deze maatregel, omtrent welke zo bij de directie der Maatschappij te Amsterdam als bij haar agenten te Rotterdam nadere inlichtingen te bekomen zijn, heeft ten doel, zoveel maar immer mogelijk, te gemoet te komen in het bezwaar wegens schaarsheid en duurte van levensmiddelen, in het voorjaar van 1846 te duchten. Men verneemt tevens, dat ten gevolge van deze beschikking eerlang nog enige bevrachting van scheepsruimte bij de Maatschappij te verwachten is. (opm: voedseltekort in West-Europa door de in de nazomer van 1845 uitgebroken aardappelziekte)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Helder van de inventaris en toebehoren van het gestrande Engelse brikschip JOHN, gevoerd geweest door kapt. J. Scott, op woensdag de 12de november, des avonds ten 6 ure, in het Heeren Logement. De goederen zullen daags voor en op de verkoopdag te zien zijn.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heer D. Taat, te Katwijk aan Zee, en bij Gebroeders Zurmühlen en Taylor, scheepsagenten aan het Nieuwe Diep. Brieven franco.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Gepasseerd te Rendsburg:
28 oktober: kapt. Jonker, DE HOOP, van Assens naar Amsterdam; kapt. Veenstra, AUKJE, van Nibbe naar Groningen.
29 oktober: kapt. Kranenburg, WIARDUS, van Hamburg naar Eckernförde; kapt. De Vries, DE TWEE GEBROEDERS, van Hamburg naar Stettin; kapt. Stuit, GEERDINA, van Amsterdam naar Stockholm; kapt. Stutvoet, ANNEGINA, van Amsterdam naar Svendborg; kapt. Drewes, DE TWEE GEBROEDERS, van Fanø naar Amsterdam.
30 oktober: kapt. Mellema, JONGE TJALLING, van Amsterdam naar Koningsbergen; kapt. Gerjets, JONGE EGERIKA, van Neustadt naar Groningen; kapt. Beerta, JONGE JOHANNA, van Antwerpen naar Stettin.
Gepasseerd te Tonningen:
27 oktober: kapt. Hoekstra, ANNA JULIANA, van Rotterdam naar Svendborg; kapt. Stuitvoet, ANNAGINA, van Amsterdam naar Svendborg.
28 oktober: kapt. Scherpbier, JANTINA FROUWINA, van Kopenhagen naar Zwolle; kapt. Wolthuis, CLASINA, van Kopenhagen naar Nederland; kapt. Douwes, JOHANNA, van Danzig naar Amsterdam.
29 oktober: kapt. Brons, LOUISE BRONS, van Flensburg naar Rotterdam; kapt. Walker, GEBINA, van Rotterdam naar Svendborg; kapt. Hilbrands, VROUW WENDELINA, van Hamburg naar Karebæcksminde; kapt. Joosten, ALBERDINA, van Hamburg naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 6 november. In de nacht van 1 op 2 dezer, is in het Pinkegat tussen Ameland en de Engelsmanplaat gestrand het Oldenburger kofscheepje BERDINA (opm: BERNDINA, kapt. Freerichs, zie ook NRC 101145 en LC 211145), met een lading traan en stokvis, van Bergen naar Antwerpen bestemd. Door de zware branding en terwijl de boot op het dek was verbrijzeld, moest de manschap, uit 3 schepelingen en 2 passagiers bestaande, hun levensbehoud in het want vinden, tot dat omstreeks de middag van de toegesnelde visserspramen de stoutmoedige pogingen, ondanks de hevige branding, van de schipper Freerk Jacobs Kamma, van Wierum, met het gewenst gevolg werden bekroond, door het redden en behouden aan wal brengen van de schipbreukelingen; waarna vervolgens door de personen van de andere vaartuigen van het Moddergat en Wierum, de traan en een gering gedeelte van de stokvis is geborgen, benevens een groot gedeelte van de tuigage en het wrak verder is vernield.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De grietman van Ameland, belast met de functie van opperstrandvonder aldaar, roept bij deze ter reclame op, alle diegenen, welke vermenen recht van eigendom te hebben op de navolgende, in deszelfs ressort gestrande en geborgen goederen, als:
- Op een chaloupe, 2 watervaten ongemerkt, den 20 augustus l.l. aan strand gespoeld, zeven delen, een rood wollen das, een bruin lakens vest, een gestreept bazeroentje en een paar lage schoenen, den 28 augustus en 10 september l.l. aan strand gespoeld en geborgen.
- Twee ledige kisten, een dito gemerkt A.A. Krol van Sappemeer, waarin een paar kousen, een buis, een sloop, twee doeken, drie bonte hemden, een zakboekje, waarin vermeld wordt dat genoemde Krol in dit jaar gevaren heeft op het kofschip de JONGE ROELOF van Sappemeer, gevoerd door kapitein M.R. Klein (opm: zie AC 291045).
- Voorts op 5 luiken, 1 spanzaag, ladder, roer, ene partij sloophout, 5 gescheurde zeilen, 1 kettinganker, 1 dito touwanker, 2 masten, 1 steng, 2 ra’s, gaffel, 2 ijzeren topzeil schoten, 6 hoofdtouwen, groot want, 4 dito bezaanswant, 2 berdoens, 1 ankerketting in twee einden, 1 lier, 1 mantel, enige einden zwaar ankertouw, 1 nieuwe zware tros, 1 dito, 1 paardlijn, ene partij gekapt staand en lopend want en verschillende blokken, 1 stuk nieuw zeildoek, 1 stag, 1 ijzeren haard, treeft, plaat, bak, 3 ijzeren platen, enig aardewerk en enige gedragen kledingstukken.
Alles geborgen uit een op den 23 oktober l.l. alhier gestrand en door de equipage verlaten kofschip, waarschijnlijk genaamd de JONGE ROELOF, en gevoerd geweest bij kapitein M.R. Klein, van Sappemeer; voorts op een partij uit dit schip geborgen tarwe, of wel het provenu daarvan, alsmede op het casco of hol van dit op het strand zittend schip, en eindelijk op twee, de 28e dezer aan strand gespoelde ongemerkte grenen balken en vier grenen delen, gemerkt A. C.
Ameland, 30 oktober 1845, de grietman opperstrandvonder voornoemd, Van Heeckeren.


Datum: 08 november 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 4e november werd op Többersted-strand (opm: W-kust Jutland) openlijk verkocht een groot gedeelte van een scheeps-inventaris, bestaande uit anker, ketting, touwwerk, twee masten, enz., alsmede het op de kust zittende wrak van het op de 26e oktober aldaar gestrande kofschip CHRISTINE, kapt. De Jong (opm: CHRISTINA, kapt. Jan J. de Jongh; zie ook AC 101145 en GRC 111145), uit Veendam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. Aangaande het schip (opm: smak, bouwjaar 1831) de GOEDE VERWACHTING, kapt. Schreuder, de 14e augustus van hier naar Hamburg vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
(opm: uit getuigenissen in het overlijdenregister van de Burgerlijke Stand te Delfzijl uit 1855 blijkt, dat Geutje Ebels, stuurman van de GOEDE VERWACHTING onder kapt. Hommo Jans Schreuder, met het schip op 21 augustus tussen Helgoland en Reefshorn ten onder is gegaan zonder dat iemand van de equipage ‘zich met mogelijkheid heeft kunnen redden of [is] gered kunnen worden’)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nijburg (opm: Nyborg), 31 oktober. Het schip ALIDA IKINA, kapt. De Jonge (opm: kof, bouwjaar 1829; kapt. Wolter Alberts de Jonge) van Odense met erwten naar Nederland, is de 27e dezer benoorden Fosmas (opm: Fornæs; pos. 56º27’ N.B. 10º58’ O.L.) gekenterd en gezonken. Van de equipage is alleen de matroos Jan Persman gered na zich twee dagen aan de mast te hebben vastgeklemd. De overige opvarenden zijn verdronken. (opm: zie ook DC 111145 en AC 131145)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Ripen, 27 oktober. De 24e dezer strandde op Blaavand de kof GEERDINA, kapt. Zoutman (opm: bouwjaar 1843; kapt. Philippus Jans Zoutman, kennelijk als tijdelijk vervanger van kapt. Reinder Pieters Duit, zie GRC 220745 en 260845; voor deze wisseling van kapiteins werd op 23 januari 1845 in Veendam wel een nieuwe monsterrol opgemaakt maar geen nieuwe zeebrief aangevraagd), van Yarmouth naar Odense; de equipage is gered.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 november. De 4e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX kapt. E. van Duijn, de 22e juli vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark PADANG, kapt. M.W. Zwart, de 20e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, met 6 passagiers, de 25e juli vertrokken van Rotterdam, het dito schip MARIA ELIZABETH, kapt. J. Flens Wz., de 19e juli vertrokken van Rotterdam, de dito bark de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, de 6e juli vertrokken van Dordrecht, het dito schip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, met 4 passagiers en Zr.Ms. troepen, de 22e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip CORNELIA HENRIETTE, kapt. J. Schut, de 12e juli vertrokken van Amsterdam, het dito schip OOST INDIEN, kapt. J. Engelenburg, de 6e juli vertrokken van Amsterdam, en de dito bark HENDRIK WESTER, kapt. J.J. Prang, de 4e juli vertrokken van Amsterdam.


Datum: 10 november 1845


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 november. Aangaande het schip BERNDINA, kapt. Freerichs, van Bergen naar Antwerpen, tussen Ameland en de Engelmansplaat gestrand, wordt gemeld, dat de traan en een klein gedeelte der stokvis, benevens een gedeelte der tuigage geborgen, doch dat het schip geheel verbrijzeld was.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalburg (opm: Ålborg), 30 oktober. Het schip CHRISTINA, kapt. De Jong (opm: kapt. J.J. de Jongh), van Amsterdam naar Seaham, is de 26e dezer alhier op de kust gestrand en zal de 4e november verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping op donderdag 13 november 1845, des voormiddags ten 11 ure, in de Groote Wittenburgerstraat, op de werf Het Fortuin, ten overstaan van B. Faret, deurwaarder, van een aanzienlijke partij houten platen, knieën, krommers tot scheepsgebruik, bouwwerf- en timmermansgereedschappen, slede, kaapstand, enz. Voorts een nieuwe staatssloep, 2 nieuwe gondels met mast, zeilen, enz., barkas, sloepen, alsmede teer, harst, zwavel, teertonnen, watervaten, enz., benevens 1.900 bos bindriet, een partij brandhout en enige meubilaire goederen. Alles breder bij biljetten omschreven en daags vóór de verkoopdag van ’s morgens tot 's namiddags 4 ure te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde van deze maand van Amsterdam vertrekken, het snelzeilend fregatschip ELIZE, gevoerd door kapitein A.F. Oosterlo, varende met
een bekwame scheepsdoctor. Passagiers van deze gelegenheid voor de overtocht naar Java wensende gebruik te maken, gelieven zich te vervoegen bij Broen & Co., bij