Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1903


Datum: 01 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ondergetekenden, Johan Van ’t Hoff, scheepsbevrachter, expediteur en cargadoor te Rotterdam en Cornelis van ’t Hoff, particulier te Rotterdam, hebben bij onderhandse akte d.d. 29 december 1902 aangegaan een vennootschap ten doel hebbende het bedrijf van scheepsbevrachter, expediteur en cargadoor, etc. De vennootschap wordt gedreven onder de naam Firma Gebr. van Uden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 december (1902). Drie lijken zijn op de Merioneth-kust binnen de laatste dagen aangedreven en volgens bericht twee anderen op de zuid Carnarvon-kust (opm: zal moeten zijn Caernarfon-kust) gevonden. Men vermoedt, dat zij afkomstig zijn van een bij Bardsey-eiland vóór ongeveer veertien dagen verongelukt schip, vermoedelijk de GEZUSTERS.


Datum: 02 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 31 december. Te Harlingen vreest men dat het aldaar thuisbehorende schip ZEEMEEUW, onder bevel van kapt. Ruig, van Noorwegen naar Harlingen, met man en muis vergaan is. Men verkeerde al sedert een maand in het onzekere, nu moeten voorwerpen van dat schip afkomstig op de Noordzee opgevist zijn.


Datum: 03 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het stoomschip DORDRECHT van Pensacola naar Bremen, te Bermuda binnengelopen met brand in de bunker en in de lading; het heeft de deklast overboord geworpen.


Datum: 04 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 januari. Van het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, kapt. F. Dobbinga, 22 november (1902) van Methil naar Bremen vertrokken, is sedert niets meer vernomen. Men vermoedt, dat het schip in de Noordzee is vergaan en de uit 16 man bestaande equipage is omgekomen. De bemanning bestond uit de volgende Nederlanders:
F. Dobbinga, kapitein, R. Jonker, 1e stuurman, C. Koen, 2e stuurman, H. Duif, kok, J. Mulder, zeilmaker, J. Buitenweg, D. de Boer, F. van Dok, T. Visser, matrozen. De overigen waren vreemdelingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Het stoomschip JANSSENS van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is heden van Vlissingen naar Batavia vertrokken.


Datum: 05 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het onlangs door firma van Santen & Co te Rotterdam aangekocht stoomschip KINGSLAND heeft bij de Rotterdamsche Droogdok Mij, alhier; belangrijke voorzieningen ondergaan. Het is thans geheel gereed voor de vaart, herdoopt in SANTDUO, en bestemd voor algemeene vrachtvaart. Kapitein op het schip is K. Ree.
Op 7 januari is het schip geladen met grint voor de eerste reis vertrokken van Rotterdam naar Wilhelmshaven.


Datum: 06 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 december 1902. Het Nederlandse s.s. PRINS WILLEM III, van Amsterdam hier aangekomen, heeft op de reis stormweer gehad van 20 tot 24 november. De 2e december werd enig water in het achterruim bij de pomp bevonden. Vier zakken haver en twee zakken rijst, hoewel behoorlijk gegarneerd, zijn beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Caracas, 4 januari. Toen het s.s. PRINS WILLEM V La Guaira aandeed, zonden de overheidspersonen een kleine boot met Europese mails erheen. De Engelse kruiser hield echter die boot aan, en de postambtenaren zeggen dat in weerwil van hun protest de postzakken aan boord van de kruiser geopend zijn.


Datum: 07 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 2 januari. Het Nederlandse s.s. SOPHIE ANNET, kapt. Meinsma, van Burntisland te Eckernförde gearriveerd, rapporteerde op 31 december een ondersteboven drijvend schip gepasseerd te zijn in peiling Hirtshals Lt.Ho. (opm: vuurtoren Hirtshals) ZW ten W. op ca. 8 zeemijl. Het wrak was van onder bruin geschilderd, naar gissing ongeveer 65 à 70 voet lang, terwijl enig afgebroken rondhout langszijde dreef. Voor de scheepvaart drijft het wrak zeer gevaarlijk.


Datum: 09 januari 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 8 januari. Op de werf ‘De Schelde’ is gisteren de kiel gelegd van een sleepboot in opdracht van NV Zeehaven en Kolenstation “Sabang”. Het schip zal de naam GENERAAL VAN HEUTZ krijgen.


Datum: 10 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De ZEEMEEUW is op 4 november 1902 vertrokken van Arendal naar Harlingen met een lading hout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 9 januari. Volgens heden ontvangen bericht van de consul te Kristiania, is 27 december (1902) in de haven van Christiansund (opm: bedoeld zal zijn Christiansand, Zuid-Noorwegen) drijvend gevonden een reddingboei gemerkt ZEEMEEUW, zodat dus thans bevestigd is, dat deze bodem met de gehele bemanning in de Noordzee is verongelukt.


Datum: 11 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het ledig van Tenerife alhier aangekomen Nederlandse s.s. ALPHA is onderzocht. De schade is zeer belangrijk. Het gehele voorschip is verwrongen, ruim 100 dek- en tussendekbalken zijn gebroken, dekplaten gescheurd en opgelicht, en meer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het s.s. DORDRECHT, dat met brand in de kolenbunkers te Bermuda binnenliep, zal na borgstelling voor de verleende hulp de 15e dezer de reis kunnen voortzetten. (opm: zie NRC 160103)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens bij de firma A.F. Smulders ontvangen telegram is de baggermolen URUGUAY I, die op 5 december onder bevel van kapitein L. Maars van hier vertrok, heden in goede staat op de bestemmingsplaats Montevideo aangekomen.


Datum: 12 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 januari. De Nederlandse 3 mast schoener JAN SYBRANDT, onlangs verkocht aan Gebr. Pais, alhier is thans verkocht aan een sloper te Alkmaar.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 januari. Heden is alhier van Rotterdam aangekomen de nieuwe loodsboot No. III.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 9 januari. Volgens een heden ontvangen bericht van de Consul te Christiania is op 27 december in de haven van Christiansund (opm: bedoeld zal zijn Christiansand, Zuid-Noorwegen) drijvende gevonden een reddingsboei, gemerkt met zwarte letters ZEEMEEUW, zodat dus bevestigd is dat bovengenoemde bodem 4 november j.l. van Arendal naar hier vertrokken met de gehele bemanning in de Noordzee is verongelukt.


Datum: 13 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Gisteravond is op de rivier bij boei 21 het s.s. SANTUNUS, komende van Wilhelmshaven, in aanvaring gekomen met het van Libau komende s.s. FREJA. De SANTUNUS ligt thans met schade aan de stopboeien.


Datum: 14 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsor, 10 januari. De Nederlandse tjalk HENDRIKA, geladen met lijnkoeken, is op het Thuro Ostrif aan de grond geraakt, maar werd gisteravond door de Svitzer bergingsstomer HELSINGOR vlot en te Aarhus binnengebracht, alwaar het vaartuig door een duiker zal worden onderzocht.


Datum: 15 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 januari. Van hier vertrokkken, gesleept door de sleepboot LUCTOR ET EMERGO, de JAN SIJBRANDT, kapitein Veldman, naar Den Helder, zijnde deze driemastschoener verkocht voor de sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Hedenmorgen is te Rotterdam van Dundee aangekomen het nieuwe stoomschip BATAVIER IV (kapitein Wilkens). Het schip is op 14 januari vertrokken van Dundee.


Datum: 16 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 16 januari. De te Delfzijl thuisbehorende tjalk ALBERT (kapitein Star) is verkocht aan P. Reiher te Brunsbüttelkoog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 2 januari. Het Nederlandse s.s. DORDRECHT, van Pensacola naar Bremen, liep hier heden binnen met brand in de lading van het voorruim. Deze werd veroorzaakt doorhet verhitten van het schot tussen de stookplaats en de lading. Een deel der lading wordt gelost en het ruim zal verder vol water en stoom worden gezet.


Datum: 17 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aankondiging. Batavier-Lijn. Rotterdam-Londen v.v.
Het nieuwgebouwde s.s. BATAVIER IV zal op zondag 18 dezer bezichtigd kunnen worden, des middag van 1 u. – 4 u, tegen betaling van NLG 0,25, ten behoeve van de Zuidholllandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen.


Datum: 19 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het Nederlandse schip HENRIETTE HUISMAN (opm: HENRIETTE HAASMANN), kapt. Bier, gister met een lading suiker van Java te St. Michaels (opm: San Miguel, Azoren) aangekomen, heeft orders bekomen voor New York.


Datum: 21 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 20 januari. Het Nederlandse stoomschip MAASSTROOM, van Amsterdam naar Londen, is hedennacht in aanvaring gekomen met de visjager REMUS uit Hull. De MAASSTROOM is onbeschadigd en zette de reis naar Brewer’s Quay voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blackwall, 19 januari. Bij het tijdens mist opstomen van het Nederlandse s.s. EXPORT, van Rotterdam, kwam dit in aanvaring met de hulk AFRICAN, van de Trinity House Corp, hier aan de Trinity Wharf liggend, en bracht haar schade toe aan stuurboordsboeg en steven en verbrak de vóórmering, waardoor ze omzwaaide. De EXPORT kreeg geringe schade aan stuurboordsboeg en anker en ging bij Midland Wharf ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het s.s. SALAK, van Batavia naar Rotterdam, gister van Port Said vertrokken, is heden aldaar uit zee teruggekeerd met brand in ruim II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Volgens telegram is de brand aan boord van het stoomschip SALAK te Port Said nog niet geblust en wordt er nog steeds water in ruim 2 gespoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 12 januari. De Nederlandse koftjalk ADRIANA HENDRIKA, kapt. Moesker, op 25 november met lege flessen van hier naar Londen vertrokken, heeft voortdurend met stormweer te kampen gehad en is hier gister met schade onder water (opm: schade onder de waterlijn) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 januari. De Nederlandse schoener KONFID, kapt. Schuitema, met haver van Groningen naar Rochester, is te Grimsby binnengesleept wegens het onklaar raken van het stuurgerei.


Datum: 22 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. De brand aan boord van het stoomschip SALAK, thans te Port Said, is geblust.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hull, 19 januari. De stoomtrawler JEDBURGH arriveerde gister te Grimsby met op sleeptouw de Nederlandse tjalk KONFID, kapt. Schuitema, groot 170 Ton, te Hoogezand thuisbehorend en bestemd met een lading haver naar Rochester. De tjalk werd aangetroffen op 8 mijl van Flamborough Head met noodsein op. Het had schade aan het stuurtoestel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 20 januari. Het s.s. MAASSTROOM, van Amsterdam, en de stoomvisvervoerder REMUS zijn hedenochtend met elkaar in aanvaring geweest. Laatstgenoemde zette de reis naar Billinggate voort met schade aan het stuurboordachterschip. Eerstgenoemde vertrok naar Brewers Quay, ogenschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 januari. De Nederlandse 3-mast schoener ACADIE II van de firma J. Henkes, kapt. De Boer, groot 290 Ton en gebouwd in 1894, thans op reis van Trinidad naar Rotterdam, is verkocht naar Engeland voor NLG 32000. (opm: zie PGC 290103)


Datum: 23 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 22 januari. Het Nederlandse stoomschip VULCAIN, met kolen van Boston naar Hamburg is gisteren op de rivier in aanvaring gekomen met de trawler DOLPHIN. Het schip zette de reis met schade aan de boeg voort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het stoomschip KONINGIN REGENTES, dat aan de westkust bij Sheerness was vastgelopen, is gistermiddag met behulp van de Engelse sleepboten DILIGENT, CORINDA en SHEERNESS vlot gebracht en te Port Victoria binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden op vrijdag 6 februari 1903, des middags te 3 ure, in het lokaal Eensgezindheid op het Spui te Amsterdam.
Punt van behandeling: Besluit betreffende de wenselijkheid om met opgeving der zeilvaart de vrachtstoomvaart tot onderwerp van het bedrijf der Vennootschap te maken. (opm: bekort)


Datum: 24 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 januari. Van de werf der scheepsbouwmeesters Gebrs. J. & G. Verstockt te Martenshoek werd gister (opm: 22 januari) te water gelaten, het voor rekening der heren Duinker & Goedkoop, alhier, nieuwgebouwd zijnde 3-mastschoener VOORWAARTS, dat gevoerd zal worden door kapt. J.H. Jonker. De afmetingen zijn lengte 39,70 m, breedte 7,90 m, holte 3,40 m.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 januari, aangekomen van Amsterdam het nieuw gebouwde stoomschip VAN DEN BOSCH, voor proeftocht. Het schip vertrok dezelfde dag weer naar Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. BATAVIER IV is heden voor eerste reis vertrokken van Rotterdam naar Londen.


Datum: 25 januari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het stoomschip VAN DEN BOSCH is heden alhier teruggekeerd van de proeftocht en overgedragen door de bouwwerf aan de eigenaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 januari. De SALAK zal 25 dezer de reis voortzetten. De geloste en door experts voor verder vervoer verboden lading zal 30 januari publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt ons uit Harlingen: De bemanning van het alhier tehuis behorend driemast schoenerschip ZEEMEEUW, 4 november 1902 van Arendal naar hier vertrokken en in de Noordzee met man en muis vergaan, bestond uit: K. Pruige, 44 jaar, kapitein, van Terschelling; T. Visser, stuurman, 24 jaar, van Ameland; I. Kooy, kok, 23 jaar, van Barsingerhorn; R. Stender, matroos, 46 jaar, van Harlingen; A. Bos, 26 jaar, matroos, van Groningen; J. Koster, lichtmatroos, 20 jaar, van Rozendaal; A. Kooijman en C. Swart, lichtmatrozen, 17 jaar, van Terschelling; C. Zeijlemaker, jongen, 15 jaar, van Vlieland.


Datum: 27 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 januari. Hier is gisteravond tengevolge van de storm gestrand het Zweedse s.s. OTTO, met basaltstenen van Zweden naar Manchester. De bemanning is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 26 januari. Het Nederlandse s.s. VRIJHEIT, kapt. Teensma, van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. van Goole naar Amsterdam, is hedennacht tijdens dikke mist 2 mijl ten noorden van Noordwijk gestrand en zit in gevaarlijke positie. De bemanning is gered.
De machinekamer, voorruim en voorpiek staan vol water en het voorschip helt voorover en zit bijna geheel onder water, alleen de brug is nog zichtbaar. Het achterschip zit op de binnenbank. De VRIJHEIT is vermoedelijk verloren. Enige delen van de op het dek gestuwde lading komen aan het strand drijven. Sleepboten zijn bij de strandingsplaats ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 januari. De VRIJHEIT is vermoedelijk verloren. Vier man zijn in eigen boot aan het strand gekomen, de overige bemanningsladen zijn door vletterlieden gered en door de sleepboten CYCLOP en SIMSON hier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 januari. In de afgelopen nacht is de VRIJHEIT doormidden gebroken bij de machinekamer. De brug is verdwenen en de bezaansmast is overboord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 januari. Kapitein Urrestizala van het stoomschip MINERVA, schrijft van Vera Cruz de dato 30 december (1902), dat men op 8 december op 38º35’ N.B. en 32º04’ W.L. het Nederlandse barkschip HELEN, van Amsterdam, verlaten aantrof. Een boot die van het stoomschip werd afgezonden naar de HELEN vond het schip vol water en de pompen defect, er was niemand aan boord dan een hond en een kat. Een poging om het schip te slepen mislukte. Men liet het drijven en de reis werd voortgezet. Kort daarna zag men een geheel ledige reddingboot drijven. (Het Ned. barkschip HELEN, van Buenos Ayres naar Rotterdam, werd 6 december op 40º09’ N.B. en 30º08’ W.L. door de opvarenden verlaten, die te Napels zijn geland. Redactie)


Datum: 28 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 januari. Het stoomschip VRIJHEIT is in de midden doorgebroken. Het voorschip staat naast het achterschip. Voor de bewoners is het een voordeeltje, want langs de gehele kust spoelt lading aan en vrijwel allen hebben zich gratis van een paar nieuwe schoenen voorzien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Het op 25 januari alhier van Port Victoria aangekomen stoomschip KONINGIN REGENTES is uit de vaart genomen. De schade wordt geschat op NLG 10.000 en het schip is voor reparatie naar de werf ‘De Schelde’ gegaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Volgens bericht uit Noorwegen heeft een strandjutter een fles gevonden met daarin een briefje met als inhoud: De ZEEMEEUW vergaat, vrijdag 1 januari 1903. (opm: zie ook NRC 250103 en PGC 290103)


Datum: 29 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Leeuwarder Courant, 27 januari: Hedenmiddag werd door een strandjutter op de Noordsvaarder (opm: West-Terschelling) een flesje gevonden, waarin zich een blaadje uit een notitieboekje bevond, waarop met potlood was geschreven: Vrijdag 1 jan. 1903. De "ZEEMEEUW" vergaan met man en muis, afgedreven naar het noorden en toen vergaan, niettegenstaande de lading hout. Goedendag tot ziens daarboven. Zonder naamtekening.
(opm: waarschijnlijk een zeer misplaatste grap; de echtheid is altijd betwijfeld)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 januari. Volgens bij LLoyd’s ontvangen telegram uit Huelva is het Nederlandse schoenerschip ACADIE II, kapt. De Boer, van Trinidad naar Rotterdam bestemd, door aanvaring met het Engelse schip GOGO op 49º N 6º W gezonken; laatstgenoemd bekwam lichte schade. Van de opvarenden worden de kaptein en de stuurman vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 28 januari. Door bergers zijn uit het wrak van de VRIJHEIT hier geland 86 colli manufacturen, garens en ijzerwerk.


Datum: 30 januari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 29 januari. De alhier thuisbehorende stoomtrawler JUDITH heeft in de Noordzee een logger of kotter overstoomd die gezonken is en waarbij de gehele bemanning is verdronken. De naam van het gezonken schip is onbekend. De boeg van de JUDITH is ingedrukt en het schip is hedenmiddag ter reparatie naar Amsterdam opgestoomd. (opm: zie NRC 040203)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De BACCHUS (bark) is 30 januari aangekomen te Nieuwe Waterweg van Hull, gesleept door de ZUIDERZEE en bestemd naar Hendrik Ido Ambacht voor sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De DORDRECHT is gisteren na herstel vertrokken van Bermuda naar Bremen.


Datum: 01 februari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het stoomschip VAN DEN BOSCH, gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart Maatsachappij, is heden van hier naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het raderstoomschip MAASNYMPH, in vaste dienst gevaren hebbende Rotterdam-Brielle, is uit de hand verkocht aan de stoombootdienst Escaut et Rupel, te Tamise, van waaruit een geregelde stoombootdienst op Antwerpen wordt geopend.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip ZARA is heden vertrokken van Rotterdam naar Triest.


Datum: 02 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 31 januari. Van het gestrande stoomschip VRIJHEIT is de schoorsteen en commandobrug weg. Het achterschip is vol water en ook gebroken. Enige inventaris is geborgen. De positie van het stoomschip is zo, dat verdere berging van goederen niet doenlijk is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 31 januari. Het Nederlandse schip EUROPA, kapitein Bona, van San Francisco te Falmouth binnen, heeft order bekomen naar Runcorn. (opm: Falmouth for orders was, evenals Dover, een haven waar een kapitein vaak van ladingbelanghebbenden op kreeg waarheen de lading uiteindelijk was verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlaardingen, 30 januari. Volgens rapport van een alhier binnengekomen logger bevonden zich ter hoogte, waar een schip door de IJmuider stoomtrawler JUDITH werd overvaren, de loggerschepen TRITON, van de firma Hoogerwerff en Co alhier, en ZEELUST, van Klinge & Poortman te Maassluis. Men vermoedt nu, dat een van deze beide schepen het verongelukte is. (opm: zie PGC 040203)


Datum: 03 februari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rapport deskundigen inzake surséance van betaling NV Maatschappij ‘De Zijl’, Scheepsbouw- en Reparatiewerf in liquidatie te Leiderdorp, waaruit blijkt dat definitieve surséance wordt afgeraden, komt voor in het nummer van ‘Themis’. (opm: bekort)


Datum: 04 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Huisduinen, 2 februari. Alhier is aangespoeld houtwerk, gemerkt met het nummer van de logger TRITON, van de rederij Hoogerwerff te Vlaardingen, zodat dit hoogstwaarschijnlijk het vaartuig was, dat ten gevolge van de aanvaring met de stoomtrawler JUDITH zonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, op 1 februari aangekomen in de Nieuwe Waterweg van Londen het s.s. BATAVIER IV (opm: eerste aankomst?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is het s.s. BATAVIER IV bij Gravesend in aanvaring geweest met een kustvaartuig; schade nog onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 2 februari. Het dubbelschroef stoomschip CEDRIC, gebouwd te Belfast door de firma Harland and Wolff, voor rekening van de White Star Line, arriveerde gisteren in de Mersey. Het is het grootste stoomschip dat bestaat, lang 700, breed 75, en 49 1/3 voet hol. Het is groot 21000 ton en heeft een waterverplaatsing van 38200 ton. De beide machines zijn van het quadruple expansion systeem en wordt de stoom voortgebracht in 8 stalen ketels, berekend op een stoomdruk van 210 pond per vierkante Engelse duim. Men berekent dat het stoomschip een 17 mijls vaart zal maken. Het heeft 9 dekken en is in vele waterdichte vakken verdeeld. Het heeft twee masten en vier schoorstenen. Er zijn inrichtingen voor 150 eerste, 250 tweede en ongeveer 2000 derde klasse passagiers. De bemanning bestaat uit 385 personen, waarvan 92 tot het machinepersoneel behoren. Het stoomschip zal de 11de februari van Liverpool naar New-York vertrekken onder bevel van luitenant Haddach, R.N.C.B.


Datum: 05 februari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Boll te Enkhuizen zal, ten gevolge van het overlijden van de eigenaar, maandag 23 februari 1903 des avonds 7 uur in de Kolfbaan van de heer J. Scholten aldaar publiek verkopen:
1. De van ouds zeer gunstig bekende te Enkhuizen aan de Oude-Haven gelegen Scheepstimmerwerf met zes complete scheepshellingen voor vissers- en andere vaartuigen, kanthelling, drie flinke loodsen en bergplaatsen, alles in zeer goed onderhouden staat en tot dadelijke exploitatie gereed. Lengte der werf langs het vaarwater is ongeveer 108 meter.
2. Een hecht en wel-doortimmerd woonhuis met bleekveld en tuingrond. (opm: bekort)


Datum: 06 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 4 februari. Het stoomschip BATAVIER IV, van Rotterdam naar Londen, is bij Northfleet hedenochtend te 07.30 uur in aanvaring geweest met een stoombarge, naam nog onbekend (opm: zie PGC 090203), ten gevolge waarvan deze is gezonken. De opvarenden van de barge zijn gered en bevinden zich aan boord van het stoomschip BATAVIER IV, dat de reis heeft voortgezet. Of het schade geleden heeft door de aanvaring is nog niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Farmsum, 6 februari. Het alhier tehuis behorende tjalkschip DEPOSITUM, bevaren door schipper H. Kluis, eigenaar de heer J. Koops, is onderhands verkocht aan de schipper K. Jongsma te Ameland. Prijs geheim.


Datum: 07 februari 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 4 februari. Heden is bij de werf ‘De Schelde’ de kiel gelegd voor het stoomschip MERKUS, dat gebouwd wordt in opdracht van de Koninklijke Paketvaart te Amsterdam.


Datum: 09 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 4 februari. De stoomboot waarmede de BATAVIER IV in aanvaring is geweest was de GEM, bestemd met gemengde lading naar Gloucester. Er is van de lading opgevist en aan de strandvonder in bewaring gegeven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 9 februari. De logger SCH 302 (schipper J.M. van der Zwan) van reder J. & P. de Mos, alhier, is hedenmorgen om 5.30 uur gestrand bij Katwijk. De opvarenden zijn gered met de reddingboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ymuiden, 7 februari. Door een duiker zijn gisteren nog enige goederen uit het wrak van het stoomschip VRIJHEIT geborgen. Hedenmorgen is de sleepboot SIMSON wederom met een duiker naar het wrak vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Greenhithe, 5 februari. De stoombarge GEM, door aanvaring met het stoomschip BATAVIER IV gezonken, is gelicht en op het droge gezet. (opm: zie PGC 060203)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 4 februari. Het Nederlandse stoomschip KATENDRECHT is in het Roath-dok gebracht om enige schade aan de kluis en plaat aan bakboordsboeg te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 februari. Het stoomschip SINDORO, naar Batavia bestemd, heeft hedenmorgen bij het vertrek naar zee de LOODSKOTTER I, die bij de Berghaven geankerd lag, aangevaren. Laatstgenoemde bekwam zware schade aan de spiegel boven de waterlijn en zeilde op naar Rotterdam ter reparatie. De SINDORO vervolgde de reis.


Datum: 10 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 februari. De Nederlandse tjalk CRESCENDO, vroeger bevaren door kapitein Albers, is verkocht naar Brake.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 februari. De houten tjalk DEPOSITUM van kapitein H. Kluin te Delfzijl is verkocht aan Jongsma (opm: in DS staat Jogsma) te Ameland. Kapitein H. Kluin heeft aangekocht de tjalk ALBATROS van J. Koops.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk aan Zee, 9 februari. Hedenochtend omstreeks half zes is hier nabij de Watering gestrand een sloep van de logger SCH 302, schipper Van der Zwan, van de reder J.P. de Mos te Scheveningen. Het volk dat zich er in bevond, acht man, is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) De Nederlandse bark ALBION en de Nederlandse 3-mast schoener MATHILDE werden de 26ste dezer te Winschoten publiek verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 februari. De Nederlandse logger ELISABETH CORNELIA SCH 324, schipper A. Overduin, reder A.P. Krul te Scheveningen is in dichte mist op 10 februari t.h.v. IJmuiden in aanvaring gekomen met de Engelse sleepboot CHALLENGE en gezonken. De opvarenden zijn gered door de CHALLENGE en op 11 februari te Harwich aan land gezet. Omtrent de schade van de CHALLENGE, is niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 8 februari. Tijdens slecht weer is de Nederlandse sleepboot OCEAAN met een Franse bark op sleeptouw in aanvaring geweest met de sleepboot GWENDOLINE, waardoor deze enige schade beliep. De OCEAAN bleef onbeschadigd.


Datum: 11 februari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 16 januari. Het Zweedse barkschip TRIENTALES, hier aangekomen, rapporteert op 6 december (1902) op 26º02 N.B. en 67º33 O.L. het verlaten en masteloze schip GEERTRUIDA GERARDA te hebben aangetroffen, met slagzij over bakboord, doch er was zeer weinig water in het ruim.


Datum: 12 februari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 februari. Het van Wilhelmshaven naar Rotterdam bestemde stoomschip SANTUNUS heeft heden op de Waterweg de loodskooter No 10 aangevaren. De kotter is met schade naar Maassluis teruggekeerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden 12 februari is aangekomen te Padang het stoomschip JANSSENS.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 februari. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS van kapitein L. Smid is voor NLG 1010 verkocht aan J. Koops te Farmsum.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 februari. Dinsdag 17 februari wordt te Groningen verkocht het aldaar op 25 augustus 1902 van Sundsvall binnengekomen schoenerschip REGNERA (kapitein De Vries).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 9 februari. De Nederlandse kof CATRIENA MARGRIETHA, kapitein A. Pinkster, geraakte in de bocht bij Hallsvit tijdens stormweder bezet; zes in een boot begaven zich van land naar het schip om assistentie te verlenen. Deze boot kenterde, waardoor vier man verdronken. Zij behoorden allen te Hallsvik tehuis. De kof, die het anker had laten vallen, is later hier binnengekomen.


Datum: 13 februari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gistermiddag om 1.30 uur is bij werf Jan Smit Czn te Alblasserdam te water gelaten het stoomschip KATWIJK in aanbouw voor Erhardt & Dekkers te Rotterdam. De afmetingen zijn 85,75 x 12,53 x 6,22 m. Het schip is groot 1287 nrt en 2040 brt en komt onder bevel van kapitein Dijkstra. Op 16 februari is het schip aangekomen te Vlissingen bij de werf ‘De Schelde’ voor inbouw van de machine.


Datum: 14 februari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 14 februari. Gisteren is te Wijk aan Zee verkocht het wrak en de nog inhebbende lading van het s.s. VRIJHEIT voor NLG 1225 en geborgen goederen voor NLG 1875.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 12 februari. De tjalk BROEDERTROUW, van Kappeln met tarwe naar Malmö, is, na aan de grond gestoten te hebben, lek te Nykobing binnengekomen en lost de lading. (opm: dit moet Nykobing op het eiland Falster zijn; er zijn drie plaatsen met deze naam in Denemarken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Drammen, 12 februari. Het Nederlandse stoomschip IJMUIDEN heeft zich in het ijs lek gestoten. Het kreeg een groot gat in de boeg en men moest onmiddellijk met lossen beginnen om het gat boven water te brengen.


Datum: 15 februari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Het Nederlandse stoomschip ANDANIA is volgens uit Tampico ontvangen telegram beschadigd door aanvaring met het Oostenrijkse stoomschip PLITVICE.


Datum: 16 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nykobing, 11 februari. De Nederlandse kof BROEDERTROUW, kapitein J. Bleeker, is met 4 voet water in het ruim alhier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 13 februari. De Nederlandse tjalk TWEE BROEDERS, kapitein L. Smid, is verkocht voor NLG 1010 aan de heer J. Koops te Farmsum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 13 februari. De bij Wijk aan Zee aangespoelde goederen ex stoomschip VRIJHEIT hebben gisteren aldaar in veiling NLG 1875 opgebracht. Het wrak en de inhebbende lading werden verkocht voor NLG 1225.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Het Nederlandse stoomschip LAURA vertrok de 11den februari van Victoria (opm: Vitoria, Brazilië) naar New-York, met 80.000 balen koffie. (opm: voor die tijd een bijzonder grote lading koffie)


Datum: 17 februari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 16 februari. Het vorige week te Alblasserdam te water gelaten stoomschip KATWIJK is hier heden op sleeptouw aangekomen om bij de Maatschappij ‘De Schelde’ van machine en ketels te worden voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 februari. De Nederlandse kof SWAANTJE GROENENDAL is onder de hand naar Duitsland verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden op de Nieuwe Waterweg aangekomen van Queenstown de sleepboot SUNRISE met op sleep de sloper GLENBROOK op weg naar Hendrik Ido Ambacht.


Datum: 18 februari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Hedenmiddag is van de werf van de Nederlandse Scheepsbouw Mij, alhier, water gelaten het stoomschip BAUD, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Mij. De afmetingen zijn 317,0 x 41,6 x 29,6’. Het schip heeft accommodatie voor 24 eerste en 26 tweede klasse passagiers. De machine heeft een vermogen van 1700 I.P.K. De diameters van de cilinders zijn 23, 37 en 62”, de slag is 42”.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 februari. Op 12 februari is te Govan bij de werf Mackie & Thomson te water gelaten het stoomschip BATAVIER VI in aanbouw voor W.H. Müller, alhier.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden te Rotterdam aangekomen van Dundee het nieuwe stoomschip BATAVIER V (vertrek 17 februari).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 17 februari de sleepboot SUNRISE, van Queensbrough, met op sleeptouw het Engelse stoomschip GLENBROOK, naar Dordrecht om gesloopt te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 3 februari. De gezagvoerder van het Nederlandse tankstoomschip NEW-YORK, van Rotterdam hier aangekomen, rapporteert een zeer stormachtige reis te hebben gehad, waarin het stoomstuurtoestel defect, de brug beschadigd en vijf ventilators werden stukgeslagen. De 13e januari op 48º20’ N.B. 31º20’ W.L. werd het stoomstuurtoestel defect en na het te hebben gerepareerd, stoomde men er nog 300 mijl mede, doch werd het in die tijd nog vijf maal defect, weshalve het handstuurtoestel in orde werd gebracht, waarmede de overige 1700 mijlen werd gestuurd. Vanaf Sandy Hook lichtschip werd het stoomschip geassisteerd door de stoomloodsboot NEW-YORK. (het stoomschip vertrok de 6e februari weder van New-York naar Rotterdam.)


Datum: 19 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 5 februari. Het Nederlandse stoomschip TROMP, hier aangekomen van Hull, heeft op reis veel slecht weer gehad en beliep daarin diverse dekschade. Deuren van salon en hutten der officieren, alsmede de kombuis werden stukgeslagen, verschillende appartementen vol water gezet en een deel van de proviand werd beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 februari. Door de directie der Scheepvaart-Maatschappij “Groningen” is aan de firma Wortelboer & Co te Westerbroek de bouw opgedragen van een stalen driemast schoener, welke bevaren zal worden door kapitein E. de Vries van Groningen.


Datum: 20 februari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl,18 februari. De in 1898 gebouwde tjalk JOHANNA ELISABETH van kapitein Groenwold is verkocht aan Bruns te West-Rhauderfehn voor geheime prijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aankomst Nieuwe Waterweg op 19 februari s.s. ZARA, van de Noordzee, terug van proefstomen. (opm: eerste zeeschip dat is gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Mij)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 februari. De te Emden liggende Nederlandse bark ALBION, laatst gevoerd door kapt. Visser, is onderhands voor 4000 mark verkocht aan de heren Schulte & Bruns, scheepsmakelaars aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Volgens telegram aan Lloyd’s uit Savannah, staat het Nederlandse stoomschip VOORBURG in brand. Volgens van de rederij ontvangen bericht is er enige lading in het voorruim van de VOORBURG in brand geraakt, doch was de brand van weinig betekenis en werd deze spoedig geblust.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 19 februari. Het wrakhout en de lading ex stoomschip VRIJHEIT aangespoeld en geborgen te Castricum, hebben gisteren aldaar in publieke veiling NLG 580 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 februari. Het stoomschip DE EERENS, voor de Kon. Paketvaart Maatschappij te Amsterdam in aanbouw bij de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’, zal de volgende week naar Amsterdam vertrekken, welke reis als proeftocht zal dienen. Het schip zal gevoerd worden door kapitein E. Chevalier en in maart van Amsterdam naar Batavia vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 februari. Het schip GEZUSTERS, kapitein Gorter, de 21e november 1902 van Delfzijl naar het Bristol Kanaal vertrokken, en waarvan sedert niets werd vernomen, wordt als vermist beschouwd.


Datum: 21 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 februari. Het Nederlandse driemastschip HAINAUT is op de rede met onklare ankers gaan drijven. Het werd door een sleepboot klaar gesleept en is ter rede geankerd.


Datum: 22 februari 1903


Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Scheepshout. Eerste zeer belangrijke openbare verkoping van scheepshout, afkomstig van het driemast barkschip, genaamd JAN SIJBRANDS, op woensdag 25 februari 1903, ‘s morgens 10 uur precies, te Burgervlotbrug. Zie circulaires en biljetten.
J.G. Klein, deurwaarder te Alkmaar.


Datum: 23 februari 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Donderdag 19 februari heeft met succes de proeftocht plaats gehad van het stoomschip ZARA, gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Mij te Rotterdam voor de Societé di Navigazione a Vapore Zaratina te Zara (Dalmatië). Het schip is voorzien van een machine van 450 I.P.K. van de bouwwerf en heeft accommodatie voor 10 eerste en 8 tweede klasse passagiers.


Datum: 24 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tamatave, 19 februari. De Nederlandse bark GEERTRUIDA GERARDA is te Mantentina (opm: Manantenina, Madagascar) op strand gedreven en totaal verongelukt. Zij was op 1 mei 1902 verlaten (opm: zie NRC 170502) en nog op 6 december drijvende gezien op 26º02’ N.B. en 67º33’ O.L.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 februari. Het Nederlandse stoomschip ANDANIA heeft door aanvaring (opm: zie NRC 150203) een gat in de bakboordsboeg bekomen, doch de schade is niet belangrijk. Het stoomschip kan na voorlopige reparatie de reis voortzetten. Inmiddels wordt de lading gelost voor een nader onderzoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 21 februari. Van de werf van Gebr. G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de stalen gaffelschoener WIENKE WIJNANDUS, groot 225 ton, die bevaren zal worden door kapitein H. Douwes. (opm: Drewes)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 21 februari. Het hier thuisbehorende en reeds vanaf oktober 1901 alhier liggende schoenerschip BERTHA is onderhands tot geheime prijs verkocht aan de heren Kuiper & Blom te Oudeschild om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De ijzeren tjalk VEENDAM, gebouwd in 1888 en bevaren door kapitein F. R. Lindeman, reders K. & J. Wilkens te Veendam, is onderhands verkocht aan kapitein E. Star, die vroeger de houten tjalk ALBERT bevoer, welke naar Duitsland verkocht is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nyborg, 19 februari. Het Nederlandse schip JOHANNE, van Neumühlen met een lading meel naar Christiania (opm: Oslo), is met verlies van ankers hier binnengelopen.


Datum: 26 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 25 februari. Het van Benis af komende stoomschip WOOLWICH is hedenmiddag om 12.30 uur, na midscheeps aan bakboord in aanvaring te zijn geweest met het uitgaande Nederlandse tankstoomschip NEW-YORK (opm: NEWYORK), even beneden Maassluis buiten het vaarwater gezonken. Het schip ligt op de zuidwal. De bemanning is hier geland. Het schip is vermoedelijk totaal verloren. De NEW-YORK is met zware schade aan de boeg terug naar Rotterdam. De WOOLWICH had hedenochtend ook reeds aan de grond gezeten, doch was met assistentie van de sleepboot NOORDZEE vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Bij vertrek uit de haven bekwam het stoomschip DE EERENS door aanvaring met een ducdalf belangrijke averij aan het achterschip en het buitenboordswerk. Het heeft echter de reis naar Amsterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, aangekomen 25 februari de nieuwe paketboot DE EERENS, van Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 februari. Van het Etablissement Fijenoord is heden te water gelaten het stoomschip ORANJE, afm. 397.0 x 45.6 x 29.9, laadvermogen 4000 ton, 4-cyl. quadruple-expansiemachine, 27½, 39, 55 & 82 duim bij 60 duim slag. Drie double-ended cylindrische ketels, dienstsnelheid 14 mijl. (opm: sterk bekort)


Datum: 27 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 februari. Het stoomschip WOOLWICH is doormidden gebroken. Enige inventaris werd geborgen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Volgens telegram is het Nederlandse stoomschip BETA van Mobile naar Rotterdam gisteren aangekomen te Bermuda met op sleep het Amerikaanse marine kolenschip ALEXANDER (3250 ton en gebouwd in 1894).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 25 februari. Volgens hier ontvangen telegram uit Gibraltar is het stoomschip RHENANIA na voorlopige reparaties door experts zeewaardig verklaard en heeft de reis naar Barcelona voortgezet.


Datum: 28 februari 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 februari. De te Groningen liggende Nederlandse schoener REGNERA, laatst bevaren door kapitein De Vries, is onderhands verkocht aan kapitein W. Bos, vroeger gezagvoerder van de HERTHA. (opm: zie DS 070403)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 februari. De aanvaring tussen de PRINS ALEXANDER en de BAN HIN GUAN. In het geding, gevoerd door de eigenaar van de PRINS ALEXANDER, die in juli vorig jaar zonk, tegen de eigenaar van de BAN HIN GUAN, is dezer dagen te Singapore uitspraak gedaan. De schuld lag bij de BAN HIN GUAN zodat de eis van $ 63.000 (opm: Straits dollars) toegewezen werd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX van de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam is verkocht voor GBP 10.000 aan Societé Generale de Transport Maritimes à Vapeur te Marseille.


Datum: 01 maart 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 28 februari 1903 vertrok de BATAVIER V van Rotterdam naar Londen. (opm: aankomst van Londen te Rotterdam niet gevonden; eerste vermelding van dit nieuwe schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 10 maart te 19.00 uur zal te Delfzijl publiek worden verkocht de Nederlandse brik GUSTAVA, in 1860 in Duitsland van eikenhout gebouwd, 196 ton netto, laatst bevaren door kapt. C. Borst, ladende 105 standaard hout en 320 ton steenkolen, thans liggende aan de werf van de Gebr. Van de Wetering te Delfshaven. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de scheepsmakelaar A. van Dijk te Delfzijl.


Datum: 02 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 27 februari. De hier opgelegde, in 1863 gebouwde, driemastschoener MATHILDE, laatst gevoerd door kapt. Venema, is voor NLG 2300 verkocht aan de heer E.H. Dik te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 februari. Men is nog bezig met het bergen der inventaris van het stoomschip WOOLWICH. Het voorschip zinkt steeds dieper weg. Verdere maatregelen tot bergen worden niet genomen. Het vaarwater aan de zuidkant is vrij over ongeveer 100 meter in de breedte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 27 februari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip AMICITIA, kapitein Pronker, heden van New-York te Blaye (Frankrijk) aangekomen met verlies van een anker en 45 vadem ketting.


Datum: 03 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 maart. Het bergingswerk van het stoomschip WOOLWICH is afgelopen. De drijvende bok van de bergingsmaatschappij ligt langszijde om een en ander van het dek te lichten. Het stoomschip zal worden uiteengeslagen.


Datum: 04 maart 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Nederlandse stoomschip HELENA op reis van Amsterdam naar Lissabon is te Weymouth binnen gelopen met brand in het achterruim. De brand is geblust.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 26 februari is bij de werf Dobson & Son te Newcastle te water gelaten het stoomschip WATERLAND voor de Scheepvaart & Steenkolen Mij te Rotterdam. De afmetingen zijn 171’ x 25’ x 17’6 “ en wordt voorzien van een triple expansie machine van het fabrikaat McColl & Pollock te Sunderland. Diameter cilinders 13, 21 en 34“, slag 24“.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De DE EERENS vertrok op 3 maart van Amsterdam naar Batavia. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 maart. Het Nederlandse stoomschip VULCAIN, van Bremerhaven naar Methil, is aldaar bij het binnenkomen tegen het havenhoofd gelopen en beliep schade aan de voorsteven. Het schip maakt een weinig water.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Savannah, 19 februari. Gisteren is brand ontstaan in ruim no 1 van het s.s. VOORBURG, dat katoen lag te laden voor Amsterdam en Rotterdam. De brand is geblust.


Datum: 05 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Kapitein Leffers, voerende het stoomschip OLAF KYRRE, alhier van Bergen aangekomen, rapporteert de 1ste maart op 51º30’ N.B. 4º35’ O.L. het Engelse stoomschip NEREUS, van Sunderland, ten anker liggende te hebben aangetroffen. De machine was defect en wenste het naar Shields te worden gesleept. De gezagvoerder van de OLAF KYRRE bood aan om de NEREUS naar Delfzijl te slepen, welk aanbod werd afgewezen, waarna de reis naar Rotterdam werd voortgezet. Het woei een storm uit het Z.Z.W.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 maart. De Nederlandse tjalk ASTREA, kapitein H.H. de Boer, van Groningen naar Harburg, is op de Beneden-Elbe in aanvaring geweest met de van Altona naar Bremerhaven bestemde ewer CAROLINA en beliep daarbij zware schade aan tuig, relings en boeg. De omvang der schade aan de ewer is niet bekend. Deze heeft de reis voortgezet. De ASTREA moet repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg (datum niet vermeld). Het Nederlandse stoomschip BARENDRECHT, hier aangekomen van New-Orleans, werd hedenmiddag aan de werf van Blohm & Voss gebracht om te repareren. Het stoomschip heeft de voorsteven gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip SENIOR, van Antwerpen naar Genua, liep te Plymouth binnen met verlies van de kaartenhut, de brug en andere schade. De gezagvoerder en verscheidene leden der bemanning zijn gewond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 maart. De Nederlandse bark IJMUIDEN, te Rotterdam liggend en toebehorend aan de heren E.J. Bok & Zoon, is uit de hand verkocht naar Hendrik-Ido-Ambacht om gesloopt te worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De te Rotterdam liggende bark IJMUIDEN is uit de hand verkocht voor sloop aan S. de Waard te Hendrik-Ido-Ambacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 maart. De Nederlandse tjalk ASTREA, van Groningen naar Hamburg, is op de Beneden Elbe in aanvaring geweest met de ewer CAROLINE, van Altona naar de Weser. De ASTREA bekwam zware schade aan voorschip, tuig en reling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 maart. Het stoomschip BARENDRECHT heeft de voorsteven verbogen. Het vertrok heden naar het dok van Blohm & Voss.


Datum: 06 maart 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip VAN DEN BOSCH is op 6 maart aangekomen te Padang van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Men begint het ergste te vrezen over het schroefstoomschip SLOTERDIJK, een vrachtboot van de Holland-Amerika Lijn, hetwelk de 7de februari j.l. van alhier naar Newport News vertrok, is sedert niets meer vernomen. Het schip dat een reis had van gemiddeld 11 dagen, is dus thans reeds 26 dagen weg. Gezagvoerder is kapitein J. Baron, die vroeger op het stoomschip SOESTDIJK voer. (opm: zie PGC 120303)
De SLOTERDIJK werd in 1901 gebouwd aan de werf van Furness Witny & Co, te Londen en meet 6180 ton bruto.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 maart. Op het Nederlandse stoomschip SLOTERDIJK, de 7e februari van Rotterdam naar Newport News vertrokken, werd heden tot 10 pct. herverzekering gesloten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip HELENA, van Amsterdam naar Lissabon, liep ter rede van Portland binnen met brand in de lading in het achterruim. Deze werd door de bemanning geblust. Het stoomschip wordt onderzocht met het oog op een certificaat van zeewaardigheid. De lading is zwaar beschadigd door vuur en water.


Datum: 07 maart 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 maart. De dagmailboot ENGELAND heeft bij Queensborough de krukas gebroken en wordt herwaarts gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 6 maart. De geborgen inventaris van het stoomschip WOOLWICH heeft heden in veiling NLG 58,80 opgebracht. Het opruimen van het wrak is bij aanbesteding gegund aan de Nieuwe Bergings-Maatschappij voor NLG 49000. Men is reeds met de werkzaamheden aangevangen en de opruiming moet geschieden binnen 30 dagen.


Datum: 09 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 4 maart. Door de firma Hemmes & Stadtlander werden aangekocht de Nederlandse (zeil-)schepen TROMP en DE RUYTER. Eerstgenoemd schip, gebouwd in 1891, groot 1670 ton netto, ligt thans te Duinkerken. Laatstgenoemd schip, ook in 1891 gebouwd en 1689 ton netto, bevindt zich thans op reis van Caleta Buena (opm: waarschijnlijk is bedoeld Caleta Lobos, bij Iquique in Chili, een bekende laadplaats voor salpeter) naar Falmouth voor orders. De koopprijs werd opgegeven als zijnde voor beide schepen GBP 18000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 4 maart. De Nederlandse schoener KONFID heeft na voorlopige reparatie, de reis voortgezet naar Rochester werwaarts het schip gesleept wordt. (opm: zie PGC 220103)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 4 maart. Het stoomschip BARENDRECHT heeft de steven niet gebroken doch slechts verbogen. Zoals reeds gemeld werd, is het stoomschip, na lossing der lading, naar de werf van Blohm en Voss verhaald, om daar de schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip HELENA, dat ter rede van Portland is geankerd, na brand in het achterruim te hebben gehad, werd door experts nagezien en zeewaardig bevonden om de reis voort te zetten. De lading in het achterruim werd herstuwd en bestaat uit: stijfsel, aardappelmeel, koffie, olie en andere stukgoederen. De schade aan het schip is van geen betekenis.


Datum: 10 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 maart. De stoomboot HUNZE I, kapitein J. Kuiper, zaterdag de 28e februari van hier over de Wadden naar Hamburg vertrokken, ligt nog steeds te Norderney, waar het door slecht weer werd opgehouden, om de reis over zee te vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. De herverzekeringspremie op het Nederlandse stoomschip SLOTERDIJK is gestegen tot 15 guineas percent. (opm: verhoging van de premie wijst op grote ongerustheid van assuradeuren)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De mailboot ENGELAND kwam op 8 maart te Vlissingen aan, gesleept door twee Engelse sleepboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Coruña, 8 maart. De Engelse (opm: ex-Nederlandse) driemastschoener TASMAN, van St. John naar Oporto, werd, door de bemanning verlaten, door het Engelse stoomschip COSSACK op sleeptouw genomen en hier binnengebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip INDIAAN is op 10 maart aangekomen te Londen van Oran.


Datum: 11 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 maart. Het Nederlandse barkschip HENRIETTE HAASMANN, kapitein Bier, van Semarang naar New-York, waarop reeds herverzekering werd gesloten tot 4 pct, heeft behouden de bestemming bereikt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De herverzekeringspremie op het Nederlandse stoomschip SLOTERDIJK is gestegen tot 25 guinea’s percent.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 11 maart. Het Nederlandse brikschip GUSTAVA heeft gisteren in veiling opgebracht NLG 1515, door de rederij ingehouden. (opm: dus niet verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Het stoomschip INDIAAN, der firma W. Ruys & Zonen alhier, heeft op de reis van Oran naar Londen, 6 man gered van de Engelse schoener TASMAN. De redding geschiedde onder zulke moeilijke omstandigheden, ten gevolge van het slechte weer, dat de INDIAAN daarbij een werkboot, 6 klossen, 18 zwemvesten en 2 reddingboeien heeft verspeeld. Het vinden dier voorwerpen behoeft dus niet tot ongerustheid aanleiding te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Door het stoomschip INDIAAN, kapt. Adam, werden zes man gered van de Engelse, vroeger Nederlandse schoener TASMAN, die verlaten te Coruña is binnengebracht.


Datum: 12 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 maart. Het stoomschip SLOTERDIJK van de Holland-Amerika Lijn, de 7e februari van Rotterdam naar Newport News vertrokken, heeft gisternamiddag de bestemming bereikt, na een reis dus van 31 dagen. Het stoomschip ondervond vertraging doordat op de 12e februari ten gevolge van het stoten op een wrakstuk de middelbare krukas (opm: men bedoelt hier waarschijnlijk de krukas van de middeldruk cylinder) is gebroken. Deze werd toen vervangen door een aan boord zijnde waarloze krukas, wat zeker tijdens het stormachtige weder waarmede men steeds had te kampen, een kranig stuk werk mag worden genoemd, waarna het stoomschip op de 21e februari de reis kon voortzetten en in de namiddag van de 10e maart te Newport News is aangekomen. Behalve enige lichte dekschade is alles wel aan boord. (Op de SLOTERDIJK werd reeds herverzekering gesloten tot 40 pct.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 11 maart. ‘s Rijks Waterstaat heeft de heer A. Bos, aannemer te Helder, beslist met de opruiming der wrakken van het in de Zuiderzee gezonken tjalkschip TWEE GEBROEDERS. Een bergingsvaartuig met werkvolk is van hier vertrokken, om bij dit werk behulpzaam te zijn.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Port Victoria, 11 maart. De mailboot KONINGIN WILHELMINA van Vlissingen herwaarts kwam hedenmorgen in aanvaring met de kruiser RACOON bij de pier en verloor voorsteng en kreeg schade aan reling bakboord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 maart. Heden vertokken de ILE DE FRANCE, ex BURGEMEESTER DEN TEX, naar Rotterdam.


Datum: 13 maart 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 12 maart. Heden is met goed gevolg te water gelaten het stoomschip JAVA, in aanbouw voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 maart. Het van Oxelösund aangekomen stoomschip LENA heeft gisteravond ongeveer 11 uur voor de Nieuwe Waterweg tussen de gasboei en het Noorderhoofd aangevaren de schokker MA 107 (opm: DS geeft visserijnummer MA 167), schipper J. Jordans. De schokker werd door de LENA binnengesleept, doch kon bij de rode ton no. 8 niet meer bovengehouden worden en zonk. Het schip ligt bij de eerste ducdalf voor de eerste schutsluis en het is wel mogelijk dat het zich verplaatst. De opvarenden hebben zich gered. Aan passerende stoomschepen wordt aanbevolen uit te zien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 maart. Aan boord van het stoomschip SLOTERDIJK, dat van Rotterdam te Newport News arriveerde, na op een wrakstuk te hebben gestoten, is in het tussendek de lading overgeschoven. Het stoomschip zal in het droogdok worden onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Wij vernemen dat de kapitein van het stoomschip AMSTELDIJK dat maandag j.l. (opm: 9 maart) van hier naar Newport News vertrok, in last had een speciale koers te volgen, met het oog op de mogelijkheid dat het stoomschip SLOTERDIJK buiten de gewone route der stoomschepen, hulpeloos ronddreef. Op het bericht der behouden aankomst van de SLOTERDIJK, heeft de directie der Holland-Amerika Lijn nog gelegenheid gehad, door tussenkomst der seinstations in het Engelse Kanaal, bedoelde instructie te herroepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats of datum) Volgens een telegram uit Soerabaya is het aldaar van Padang aangekomen Nederlandse stoomschip JAVA door experts onderzocht en zal het moeten dokken om enige reparaties te ondergaan.


Datum: 14 maart 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. De TASMAN was op 150 mijl van Coruña door de COSSACK aangetroffen. De TASMAN was slechts een paar dagen van te voren verlaten en was ogenschijnlijk in zeewaardige staat. De lading bestond uit ongeveer 150 ton kabeljauw.


Datum: 16 maart 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag 14 maart is bij werf Rijkee & Co te Rotterdam te water gelaten het schroef stoomschip SCHELDESTROOM in aanbouw voor de Hollandsche Stoomboot Mij te Amsterdam. Het schip is 1700 dwt groot en wordt voorzien van een triple expansie machine van 800 I.P.K, fabrikaat Feijenoord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 maart. Het vrachtstoomschip KATWIJK dat hier aan de Mij. ‘De Schelde’ van machines en ketels werd voorzien, vertrok heden naar de binnenhaven voor het regelen der kompassen en vertrekt dinsdag a.s. (opm: 17 maart) naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 maart. De Nederlandse schoener JANTJE, kapitein Lieuwen, is gisterenavond in aanvaring geweest met de Duitse tjalk AUGUSTE, die schade bekwam aan de reling. De JANTJE bleef ogenschijnlijk onbeschadigd.


Datum: 18 maart 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 17 maart is in de Nieuwe Waterweg aangekomen van Vlissingen het stoomschip KATWIJK, dat ook op 17 maart van Vlissingen was vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nicolajeff, 16 maart. Het Nederlandse stoomschip KINDERDIJK is te Berezan eiland (opm: Odessa) gestrand. IJsbrekers zijn onderweg te assistentie. Later: Men heeft vergeefs getracht de KINDERDIJK af te slepen. Het schip zit op harde grond. Men verwacht het schip te moeten lichten.


Datum: 19 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Uit de KINDERDIJK heeft men 300 ton lading gelost en 60 ton geworpen, waarna het is vlotgekomen en de reis naar Odessa werd voortgezet.


Datum: 20 maart 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Uit Bordeaux wordt geseind, dat de Nederlandse bark AMICITIA, beladen met petroleum, te Laroque in brand is geraakt en nog brandende is. Van de lading waren nog 700 vaten aan boord. Er zijn verscheidene mensen omgekomen. Het schip zal vermoedelijk totaal verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 19 maart. Het stoomschip GELDERLAND in hedenavond te ongeveer 21.30 uur, uitgaande met kolen bestemd voor St. Nazaire, over het wrak van het stoomschip WOOLWICH heengestoomd en heeft daarbij een zware lek bekomen. De GELDERLAND is aan de noordoever buiten het vaarwater ter hoogte van het witte geleidelicht beneden Maassluis aan de grond gezet en men tracht met pompen het schip lens te houden. De lichten op het wrak waren brandende. De bemanning is nog aan boord van de GELDERLAND.
(Later bericht) Het stoomschip GELDERLAND is hedenmorgen met hoog water door de sleepboten KATWIJK en SCHEVENINGEN hogerop gebracht. Het machinekamerschot heeft zich begeven. Met de Nieuwe Rotterdamsche Bergingsmaatschappij is gecontracteerd voor de berging van schip en lading op arbitrage.


Datum: 21 maart 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De KATWIJK is op 21 maart vertrokken van Rotterdam naar Bilbao voor haar eerste reis.


Datum: 22 maart 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 maart: aangekomen de TROMP, van Duinkerken, gesleept door de sleepboot TITAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 maart. De GELDERLAND zakt steeds dieper weg. De BUFFEL en de STIER liggen langszijde en zijn aan het pompen. Men zal beginnen met de lossing van de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 maart. Door duikers werd heden bevonden dat het stoomschip GELDERLAND drie gaten aan bakboordszijde in de kim achter de machinekamer heeft. De bodem schijnt ongeschonden. Twee van de gaten zijn reeds dichtgemaakt. Het water staat in de machinekamer en in het ketelruim. Zodra het schip dicht is, zal de BUFFEL gaan leegpompen. Sleepboten zijn bij het vaartuig. De bemanning is hedenavond grotendeels naar Rotterdam vertrokken. De kapitein is aan boord.


Datum: 23 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Krimpen a/d Lek, 20 maart. Volgens gisteravond bij de rederij ontvangen telegram van kapitein Pronker, stond de Nederlandse bark AMICITIA in brand ten gevolge van een ontploffing in het ruim. Het volk is gered; doch drie man zijn gewond. (opm: zie NRC 200303)
Hedenmorgen werd bericht ontvangen dat het schip is gezonken. Het zit met de kluiverboom boven water. Er waren nog 400 vaten petroleum aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow (Lancken, Rügen), 15 maart. De in september (opm: zie DS 160902) van het vorige jaar hier aan de Westkust gestrande Nederlandse kof EENDRACHT, is zo ver in het zand weggezakt, dat bij gemiddelde waterstand de top der mast met de waterspiegel gelijk is. Van de lading stenen werden 6000 à 7000 stuks geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 maart. De scheur aan bakboordszijde van de GELDERLAND is ongeveer 21 voet lang.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 21 maart. De naar Duitsland verkochte kof SWAANTJE GROENENDAL is herdoopt in JOHANN. Onder kapitein A. Ulpts ligt het thans zeilklaar alhier bestemd naar Skien. (opm: het schip is op 23 maart vertrokken)


Datum: 24 maart 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 23 maart. Het wrak van het stoomschip WOOLWICH blijkt zeer hinderlijk voor de scheepvaart in het vaarwater te liggen. Er zal een gasboei met krachtig licht bij het gezonken vaartuig worden geplaatst, zodat het door afkomende schepen meer afdoende verkend kan worden dan tot nu toe het geval was bij de zwakke lichten die des nachts brandende worden gehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 21 maart. Het Nederlandse barkschip AMICITIA is totaal verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen 24 maart. Heden is bij de werf ‘De Schelde’ te water gelaten het stoomschip SABANGBAAI in aanbouw voor NV Zeehaven en Kolenstation Sabang.


Datum: 26 maart 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 14 maart is te water gelaten bij werf Doxford & Sons te Sunderland het stoomschip GRANGESBERG, in aanbouw voor Wm. H. Müller & Co te Rotterdam. De afmetingen zijn 465 x 62 x 22 voet en wordt voorzien van een machine van 2500 I.P.K.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De ILE DE FRANCE (ex-BURGEMEESTER DEN TEX) vertrok 25 maart van Rotterdam naar Marseille. (opm: zie NRC 120303)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 maart. De tjalk VROUW EBELTJE, schipper Meyer, beladen met papier voor het alhier naar Goole ladende stoomschip OUSE, heeft op de Dollard gestoten, is lek geworden en met ± 3 voet water in het schip hier door de sleepboot EEMS binnengebracht. Een groot deel van de lading is beschadigd. Een deel van het papier, dat nog droog is, wordt reeds in het stoomschip OUSE overgeladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip HILVERSUM, dat de 23ste dezer van Rufisque (Senegal) naar Marseille is vertrokken, aldaar uit zee teruggekeerd met gebroken krukas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 maart. Het gedeelte van het wrak voor de fokkemast van het stoomschip WOOLWICH is thans weggeruimd. Gedurende ongeveer twee weken heeft men met duikers dynamiet-patronen in het vaartuig aangebracht, welke daarna electrisch ontstoken worden. Daar men door het getij slechts enkele uren daags kan werken, gaat het opruimen betrekkelijk vrij voorspoedig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 11 maart. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van Blyth hier heden aangekomen, rapporteert op de reis veel stormweder uit het Z.W. tot W.N.W. te hebben gehad met hoge zee, die aanhoudend over het stoomschip heen brak en enige schade veroorzaakte. Vijf dagen na het vertrek werd het stuurtoestel vernield en viel het stoomschip dwars van de zee, in welke staat het 12 uur bleef liggen, terwijl men bezig was het stuurtoestel te repareren. Gedurende die tijd werd het dek aanhoudend door de zee overstroomd, en de bakboordsreling en het handstuurtoestel weggeslagen en veel dekschade veroorzaakt. Door het slingeren en het stampen ging de lading over en kreeg het stoomschip zware slagzij over bakboord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 maart. Hedenmiddag is de Nieuwe Rotterdamsche Berging Mij. klaar gekomen met opkuipen der luiken van het stoomschip GELDERLAND. Morgenochtend met laag water beginnen BUFFEL en STIER met gezamenlijke pompen en twee losse stoompompen te werken, waarna men het schip zal beginnen te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 maart. De Nederlandse tjalk HARMINA, te Veendam thuisbehorende, heeft de reparatie volbracht en is heden in ballast naar Landskrona vertrokken.


Datum: 28 maart 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 28 maart. Heden is bij de werf ‘De Schelde’ te water gelaten de torpedoboot SPHINX, in aanbouw voor het Departement van Koloniën.


Datum: 01 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Uit Dakar wordt aan Lloyd’s geseind, dat het stoomschip HILVERSUM onderzocht is en werd aanbevolen de gebroken krukas te verwisselen. Het stoomschip zal naar Dakar worden gesleept om nader onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 maart. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Trinidad is het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK op 28 dezer bij Tunar Point totaal verongelukt. De gehele bemanning is gered. Vermoedelijk kan een gedeelte der lading geborgen worden. Het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, 1642 ton bruto, van de Koninklijke West-Indische Maildienst, werd in 1888 te Amsterdam gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Het stoomschip MADURA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, heeft 3 mijlen benoorden Banjoewangi gestoten en is blijven zitten, doch er bestaat geen onmiddellijk gevaar. Het ss. MOSSEL van de K.P.M. zal hedenavond van Soerabaja vertrekken om hulp te bieden.


Datum: 02 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip BATAVIER VI is heden vertrokken van Glasgow naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 april. Volgens telegram van Lloyd’s is het s.s. MADURA nabij Banjoewangi op zandige bodem gestrand en staat er 12 voet water bij het schip.


Datum: 03 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de Nieuwe Waterweg is op 2 april aangekomen het stoomschip WATERLAND, van Sunderland (opm: eerste vermelding)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 april. Men is bezig door middel van een zuiger de kolenlading van het stoomschip GELDERLAND overboord te zuigen. Gisteren heeft men zo ongeveer 70 ton uit het achterschip gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. De 3-mast schoener LAURA, kapt. Postma, arriveerde 1 april van Fredrikstad te Arendal.


Datum: 04 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is op de Nieuwe Waterweg aangekomen van Londen de hulk MAASSTROOM, gesleept door de Engelse sleepboot SUNRISE. De MAASSTROOM is op 6 april vertrokken van Rotterdam naar Hendrik Ido Ambacht voor sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het stoomschip MADURA is vlot gesleept en zal na het innemen van de lading vetrekken naar Soerabaja.

Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant

Advertentie. Blijkens acte op den 31 maart 1903 is door de heren A.M. Schagen van Leeuwen te Terneuzen en H.C.J. van IJsselsteyn te Antwerpen aangegaan een vennootschap onder de firma Van IJsselsteyn & Co, ten doel hebbende de uitoefening van het bedrijf van scheepsbevrachter en het beheren van te Terneuzen gevestigde handelsvennootschappen, enz.
Getekend: Van der Moer, Notaris.


Datum: 05 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip ALBLASSERDAM van Vroege & de Wijs is voor GBP 4000 verkocht naar Zweden.


Datum: 06 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door de NV Mij tot Exploitatie der Scheepssloperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht is aangekocht de Franse kruiser TONNANT, gebouwd in 1875 / 1880 te Rochefort. De waterverplaatsing is 4280 ton; de afmetingen zijn 76,40 x 17,75 x 5,40 m. Het schip zal door de sleepboot ZWARTE ZEE van Cherbourg naar Nederland worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikstad, 31 maart. De Nederlandse 3-mast schoener LAURA (opm: kapt. S. Postma), bestemd naar Arendal, geraakte bij Geisebeorn op lager wal bezet, met assistentie van het reddingsvaartuig HAVSKAREN werd het schip binnengebracht. De HAVSKAREN bekwam enige schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 april. Inzake de aanvaring van de Nederlandse schoener ACADIE II met het Engelse s.s. GOGO van 22 januari jl. op 35 mijl ZW van Wolfrots ten gevolge waarvan de ACADIE II is gezonken en waarbij de kaptein en de stuurman zijn verdronken, werd heden door de Admiraliteitshof uitspraak gedaan en werd de GOGO als alleen schuldige verklaard op grond van slechte uitkijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 april. Volgens telegram uit Lemvig is de Nederlandse tjalk VRACHTZOEKER, kapt. Kolkman, van Frederikstadt naar Groningen bestemd, op de kust van Jutland gestrand. Er zal assistentie nodig zijn om het vaartuig af te brengen. Van de opvarenden is een man verdronken. De overigen zijn gered.


Datum: 07 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

South Shields, 4 april. De Nederlandse gaffelschoener RENSIENA uit Groningen, kapt. J. Albers, is aan de noordzijde van de zuidpier alhier gestrand doch vlot gesleept door de sleepboot POWER en in de Tyne binnen gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 7 april. De verkoop van de REGNERA aan W. Bos is niet doorgegaan. Het schip is nu verkocht aan A.E. Doewes, Kuen & van der Goot te Groningen. De kapitein wordt D. Speelman.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip VAN DEN BOSCH is heden aangekomen te Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, dat te Tunarpoint is gestrand, op reis van Carapuno naar Cumana, had lading aan boord voor Cumana, Guanta, La Guayra, Porto Cabello en New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 april. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Lervig is de Nederlandse tjalk VRACHTZOEKER, van Fredriksstad naar Groningen, gestrand en kan zonder assistentie niet worden afgebracht. De opvarenden zijn, met uitzondering van één man, gered.


Datum: 08 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het ijzeren rader stoomschip JUPITER (ex LORD OF THE ISLES) en 451 ton groot is heden verkocht voor GBP 1500 aan H.E. Moss & Co voor een Rotterdamse cliënt.


Datum: 09 april 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip DE EERENS is heden aangekomen te Padang.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf de Merwede te Hardinxveld is te water gelaten het zeevrachtstoomschip GALE voor Engelse rekening. Het schip heeft de afmetingen 130 x 22 x 10½” en is het eerste zeeschip gebouwd op de werf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de Nieuwe Waterweg is op 8 april aangekomen stoomschip BATAVIER VI, van Glasgow. (opm: eerste vermelding)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 7 april. Het Noorse barkschip SYVSTJERNE, dat te Philippeville werd verlaten binnengesleept door de Engelse kruiser BACHANTE, op de reis van Malta naar Gibraltar, is nog een goed schip, dat genoegzaam onbeschadigd is. Er is een luitenant met 6 man op het schip achtergebleven, waarna de BACHANTE de reis heeft voortgezet. De lading van de SYVSTJERNE, uit asphalt bestaand en bestemd van Trinidad naar Marseille, wordt begroot op FFR. 800.000. De SYVSTJERNE heeft van 9 maart tot 5 april verlaten rondgedreven. Het Noorse ijzeren barkschip SYVSTJERNE, ex OOSTENBURG, groot 1043 ton, werd in 1888 te Amsterdam gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rortterdam, 8 april. Volgens telegram van Lloyd’s is het gestrande stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK onderzocht en werd aanbevolen om te trachten het stoomschip af te brengen en daarna te repareren. De PRINS FREDERIK HENDRIK was op Isla Margarita gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 april. Het Nederlandse schip REGNERA, kapt. Speelman, van Groningen naar Stettin, is gisteren (opm: 6 april) met zware lekkage alhier uit zee teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 april. Het Nederlandse barkschip NEERLANDS VLAG, thans te Bremen liggend, is tot geheime prijs naar Elsfleth verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 april. Door het Engelse marine stoomschip BEAVER werd heden te Grimsby binnengesleept de Nederlandse bomschuiten NOORDSTER, van Schiedam en de REBECCA van Rotterdam. Ze hadden aan boord een grote hoeveelheid whisky, tabak, sigaren en andere aan belasting onderhevige goederen, die aan visserlieden te Grimsby werden verkocht. Dewijl zij zich binnen de verboden limiet bevonden werden zij aangehouden en opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Kapt. P.M. Peters van het Nederlandse tankschip ROTTERDAM, van New York hier binnengekomen, rapporteerde op 28 maart een grote ijsberg op 41º12’ N. en 52º28’ W.


Datum: 10 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Volgens telegram uit Soerabaja is het stoomschip MADURA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland vlotgekomen, onderzocht en onbeschadigd bevonden. Het behoeft niet gedokt te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkobing, 7 april. Van de bij Fjand gestrande Nederlandse tjalk VRACHTZOEKER, die niet ver van de wal zit, heeft men gisteren de deklast in veiligheid gebracht. Met de verdere berging wordt voortgegaan.
Gister (opm: 9 april) is op het strand bij Aargab een lijk aangespoeld. Waarschijnlijk de matroos die bij de stranding van de tjalk is verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 april. Het schoenerschip LEENTJE, kapt. D.G. Rasker, van Par naar Farge (Weser), is volgens telegram daar aangekomen met verlies van anker en ketting.


Datum: 11 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Delfzijl 11 april. Heden ligt alhier zeilklaar de nieuwe 3 mast schoener VOORWAARTS (kapt. Jonker) om naar Amsterdam te worden gesleept. (opm: Is op 22 april gesleept door de JAN GOEDKOOP vertrokken naar Amsterdam)


Datum: 12 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 11 april het oude oorlogsschip TONNANT, van Cherbourg per sleepboot ZWARTE ZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. Het stoomschip SABANGBAAI, aan de Maatschappij ‘De Schelde’ gebouwd en bestemd voor Nederlandsch-Indië, heeft bij het proefstomen voldaan.


Datum: 14 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 13 april de JUPITER, van Londen per sleepboot ZUIDERZEE, naar Bolnes om gesloopt te worden.


Datum: 16 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 4 april. Het passagiersschip MACAULY, te Baltimore gebouwd in 1855, dat meer dan 100.000 emigranten van Liverpool naar New York heeft vervoerd, wordt te Bergenpoint gesloopt (opm: niet in LCR, niet in LR02)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 13 april. De Engelse schoener TASMAN, kapt. Dean, van Labrador naar Oporto, die de 7e maart te Coruña met schade werd binnengesleept, is heden gesleept van Coruña alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 14 april. Het Noorse stoomschip BRITTA liep hier binnen met gebroken excentriekstang. (opm: de ex-STOOMVAART van 1849)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op zaterdag 11 april is bij de werf Greenock & Grangemouth Dock Co te Grangemouth te water gelaten het stoomschip NIGEL in aanbouw voor Geo Gibson te Leith & W.S. & J.M. Burger te Rotterdam. Het schip heeft accommodatie voor 100 passagiers en is 1400 ton groot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Het passagiers-schroefsleepbootje SABANGBAAI verliet 13 dezer de haven van Vlissingen met bestemming Atjeh en is bestemd om een dagelijkse dienst tussen Sabang en Olehleh te gaan onderhouden. Het scheepje groot 569 m³ heeft een keurig ingerichte passagiersvoorziening midscheeps terwijl het achterschip als sleepboot is ingericht. Het schip kan 150 ton lading vervoeren en is voorzien van een machine van 320 I.P.K.


Datum: 17 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 april. De lading van de Nederlandse schoener REGNERA, hier lek binnen, wordt gelost in kleinere schepen, die deze naar Stettin, de bestemmingsplaats, zullen brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 april. Voor een proeftocht naar de Noordzee is vertrokken het s.s. BAUD.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaja, 14 maart. Het s.s. JAVA arriveerde hier van New York met een lading petroleum. Na lossing werd ontdekt, dat de voorsteven was gescheurd, het roer verbogen en één der vingerlingen afgebroken was. Het stoomschip moest in het droogdok gaan om onderzocht te worden. Het schijnt, dat het schip bij het vertrek uit New York aan de grond geraakte, doch na gehouden onderzoek zeewaardig werd verklaard. (opm: mogelijk betreft dit een Oostenrijks stoomschip van die naam)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkobing, 14 april. De lading van de hier gestrande Nederlandse tjalk VRACHTZOEKER is geheel gelost. Het schip, dat zo hoog op het strand zit dat bij laagwater er droogvoets omheen gelopen kan worden, wordt thans leegepompt. Behalve het verlies van mast en roer heeft het schip ogenschijnlijk geen schade. Men zal spoedig trachten het af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 april. De Nederlandse bark JAN SIEVERT, kapt. P. Arkema, zaterdag (opm: 11 april) van hier naar Grangemouth vertrokken, ankerde wegen het zware weer in het Ranselgat doch verloor anker en ketting. Het schip is thans hier ter rede teruggekomen om zich van een nieuw anker en ketting te voorzien.


Datum: 18 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 13 april. Het Engelse schoenerschip TASMAN is van Corunna naar hier gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 13 april. Het Noorse stoomschip BRITTA, van hier bestemd naar Methil, heeft bij Hanstholm zulke ernstige schade aan de machine bekomen, dat het hier moest binnenlopen. Bij het in de haven komen, weigerde de machine achteruit te werken, waardoor het stoomschip met volle vaart tegen het bolwerk liep, dat zwaar beschadigd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden. Aangekomen op 16 april het s.s. BAUD van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, van de Noordzee, terug van proeftocht. Het heeft daarbij zeer goed voldaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rinkjöbing, 15 april. De hier gestrande tjalk VRACHTZOEKER is voor 1170 kronen + 3% inkomende rechten verkocht. De geborgen lading zal de volgende week worden verkocht.


Datum: 20 april 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Te water heden van werf A.J. Otto & Zn te Krimpen a/d IJssel de barge HETTY voor Charles Stone te Mistley (Engeland).


Datum: 21 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. De van hout gebouwde tjalk AVONTUUR, laatst gevoerd door schipper Sloots, is aangekocht door de heer R. Groenewold te Appingedam, die haar zelf zal bevaren. Het schip ligt zeilklaar naar Elsfleth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 april. De alhier opgelegde Nederlandse bark ANNETTE JANTINE, laatst gevoerd door kapt. L. Smit en eigendom van rederij P.T. Nijhoff te Farmsum (het laatste schip van deze rederij), is voor NLG 6300 verkocht aan de heren Constant en Bos te Zijpe (opm: Noord-Holland), ten einde te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. De hier opgelegde Nederlandse driemastschoener MATHILDE, ex-BOUGIENA, laatst gevoerd door kapt. Venema en in het voorjaar aangekocht door de heer E. Dik te Groningen, zal worden bevaren door kapt. T.R. Wielema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 20 april. Van de werf van de Gebr. Bos alhier is met goed gevolg te water gelaten een stalen schoener van ongeveer 85 last voor rekening van kapt. P. Albers te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 april. De Nederlandse tjalk DRIE GEBROEDERS, kapt. Schuitema, met gerst naar de Oostzee bestemd, werd eergisternacht bij Kohlbrand ten anker liggend, aangevaren door een onbekende sleep. Het bekwam schade aan de reling, de boegspriet werd afgebroken en het gehele voortuig weggerukt. Het schip is voor reparatie naar Altona gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 april. De Nederlandse tjalk HARMONIE, kapt. Dost, met een lading tarwe naar Holtenau bestemd, moest wegens stormweer in Kohlbrand ten anker komen. Ten anker liggend werd de tjalk aangevaren door een onbekend gebleven sleepboot, waardoor de boegspriet werd afgebroken en schade aan het voorschip bekomen. Ook dit schip is naar Altona gesleept voor reparatie.


Datum: 22 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het pantserschip TONNANT werd voor FFR 181.230 verkocht aan M. Armand Postel voor een Nederlandse firma (opm: zie NRC 120403)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 april. Volgens telegram van Lloyd’s uit Rostock is de Nederlandse tjalk MARTHA, kapt. Wijnstok, van London naar Malmö, te Fulgen nabij Arendsee (opm: Ostseebad Kühlungsborn) gestrand. De bemanning is gered, het schip zit gevaarlijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Heden is van Delfzijl vertrokken naar Stockholm de nieuwe schoener WIENKE & WIJNANDUS (kapitein Drewes).


Datum: 23 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip SCHELDESTROOM heeft heden met succes proef gestoomd op reis van Rotterdam naar Amsterdam en is overgedragen aan de rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Volgens bij de Koninklijke West-Indische Maildienst ontvangen telegram is de berging van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK onmogelijk. De bergingsstomer is onverrichterzake naar Trinidad teruggekeerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 21 april. Nabij Bornholm is in een sneeuwstorm door de sleepboot UNTERWESER 12 in nood aangetroffen de tjalk COSMOPOLIET, met een lading planken op reis van Koningsbergen naar Neustadt. De deklast was losgeraakt en het ruim was vol water. De sleepboot heeft de opvarenden overgenomen. De verlaten tjalk is hedenmorgen behouden binnen gesleept.


Datum: 24 april 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 21 april. De Nederlandse tjalk COSMOPOLIET, kapt. K.R. Dost, van Koningsbergen met planken naar Neustad, werd tijdens een sneeuwstorm uit het NW op de hoogte van Bornholm in nood zijnde aangetroffen door de sleepboot UNTERWESER II. De deklast was losgewerkt en het ruim stond vol met water. De sleepboot nam de tjalk op sleeptouw, doch moest deze na 20 uren loslaten en de bemanning die in de mast gevlucht was van boord halen. Hedenochtend nam de sleepboot de tjalk weder op sleeptouw en bracht die hier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te IJmuiden is op 23 april aangekomen het stoomschip SCHELDESTROOM van Rotterdam. (opm: eerste vermelding)


Datum: 25 april 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip GRÄNGESBERG is na proeftocht en oplevering heden direct vertrokken van Sunderland naar Oxelösund voor de eerste reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 21 april. De bergingsstomer RÜGEN vertrok heden van Rostock naar de strandingsplaats van de Nederlandse tjalk MARTHA om te trachten dit vaartuig af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Het stoomschip PRINSES AMALIA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, 21 april van Java hier aangekomen, wordt uit de geregelde dienst genomen. Het schip is nu als reservemailschip aangewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 23 april. Het Engelse stoomschip HEATHER BELL, gebouwd van ijzer te Port Glasgow in 1871, groot 207 ton, werd in publieke veiling voor GBP 600 opgehouden, doch is later uit de hand verkocht aan een Nederlandse firma.


Datum: 26 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 april. Volgens telegram uit Frederikshaven is het Nederlandse stoomschip ZAANDAM, van Rotterdam naar Stockholm, te Tversted gestrand. Bijzonderheden ontbreken.


Datum: 28 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 april. Volgens telegram uit Drontheim is het s.s. LERFOS te Fiskholmen binnengelopen na op het strand gezeten te hebben, met lekkage in de voorpiek. Het zal morgen in het droogdok worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 april. Het stoomschip ZAANDAM, van Rotterdam naar Stockholm, dat te Tversted op het strand geraakte, is vlot en te Frederikshaven binnengesleept.


Datum: 29 april 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Warnemünde, 25 april. De bergingsstomer SKANDINAVIEN heeft hier aangebracht 800 zakken zemelen, gelost uit de bij Fulgen gestrand Nederlandse tjalk MARTHA en is na lossing weder naar de strandingsplaats vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 april. Volgens telegram uit Kiel, is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund naar Rotterdam met ijzererts, op 27 april ter hoogte van Hammeren in aanvaring geweest met de Zweedse bark THOR. De MAUD CASSEL bleef onbeschadigd en of het barkschip schade bekwam is niet bekend.


Datum: 30 april 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 26 april. Het Nederlandse stoomschip ZAANDAM, dat nabij Tversted strandde, werd, nadat met behulp van de kustbewoners ongeveer 150 ton kolen waren gelost, door de bergingstomers FREDERIKSHAVEN en KATTEGAT af- en hier binnengesleept. De achtersteven is zwaar beschadigd, de machine kan niet worden gebruikt en het schip maakt water. Nadat een onderzoek door duikers is ingesteld zal worden beslist werwaarts het stoomschip ter reparatie zal worden gesleept. Er zit een ketting in de schroef.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 28 april. Zaterdag j.l. (opm: 25 april) liep met goed gevolg van de scheepstimmerwerf van de firma Niestern & Zonen, te Farmsum, te water het stalen 2-mast schoenerschip DRIE GEBROEDERS (opm: de juiste naam is waarschijnlijk DRIE BROEDERS), groot plm. 127 reg. tonnen. Het zal bevaren worden door kapt. T. Suk, van Groningen. (opm: ditzelfde casco was eerder op 27 december 1902 bij Niestern te water gelaten voor rekening van Tamme Suk, die op 27 december 1902 als eigenaar werd teboekgesteld; de reden van deze tweede tewaterlating gepaard gaande met een naamswijziging kon nog niet worden achterhaald)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Volgens telegram van Lloyd’ vorderen de werkzaamheden aan het Nederlandse stoomschip HILVERSUM, dat met gebroken krukas uit zee terugkeerde, bevredigend en zal het op de 10e mei de reis kunnen voortzetten.


Datum: 01 mei 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het Nederlandse stoomschip ZAANDAM is hedenmorgen, gesleept wordend, van Frederikshaven naar Elseneur vertrokken, ten einde aldaar te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 mei. Men begint zich ongerust te maken over de alhier thuisbehorende 2-mast koftjalk TWEE BROEDERS, kapt. G. Joustra, die de 28ste februari van Rotterdam en de 9e maart van Maassluis naar Berwick vertrok en waarvan sedert niets werd vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 1 mei. Het alhier voor enige tijd publiek gepresenteerde brikschip GUSTAVA, groot 196 registertonnen, gevoerd geweest door kapt. G. Borst, liggende te Delfshaven – toen niet voor de geboden som gegund – is thans uit de hand verkocht en gaat naar Texel, om aldaar te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 28 april. Het Nederlandse stoomschip MAAS, hier thans in de haven liggende, is behoudends inspectie verkocht aan de heer Odenius te Göteborg.


Datum: 02 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 27 april. De gehele lading van het Nederlandse schip MARTHA is hier aangebracht en opgeslagen. De SCANDINAVIEN is nu bezig stenen en zand in de nabijheid van het schip op te ruimen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Millingen, 1 mei. Heden ging te water bij werf H.H. Bodewes, alhier, een stalen zeeboot gebouwd voor Engelse rekening. Het schip heeft de afmetingen 100 x 20 x 9.3 ft en zal worden voorzien van een machine van 180 I.P.K. van de firma W.H. Jacobs te Haarlem.
Tevens is de kiel gelegd voor een dito schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het Franse stoomschip GUADALQUIVIR geraakte in de haven van Salonica in brand en werd brandende door het Nederlandse stoomschip PENELOPE uit de haven gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 27 april. De gehele lading van het Nederlandse schip MARTHA is hier aangebracht en opgeslagen. De SCANDINAVIEN is nu bezig stenen en zand in de nabijheid van het schip op te ruimen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. Het Nederlandse stoomschip ZAANDAM is te Elseneur binnengesleept.


Datum: 03 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 april. Het hier na stranding op de Jutse kust binnengebrachte s.s. ZAANDAM heeft de achtersteven verloren, roer en schroef beschadigd en is lek. Ongeveer 200 ton van de lading werd geworpen. Na lossing der overige lading zal het worden gedokt om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg. Alhier op 2 mei aangekomen het s.s. HEATHER BELL, van Newport, gesleept door de sleepboot HOLLANDER, om gesloopt te worden.


Datum: 06 mei 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 mei. Op ruim 1 en ruim 4 van de GELDERLAND zijn de kistingen weder opgebracht, terwijl ruim 2 en 3 door middel van vlotten zijn dicht gemaakt. De bergingsvaartuigen BUFFEL en STIER en de zandzuiger NAUTILUS benevens twee blazers met stoompompen liggen langszijde en zullen trachten het schip boven te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 4 mei. Het zoals gemeld kortelings naar Zweden verkochte Nederlandse stoomschip MAAS is na bevredigende bezichtiging door de nieuwe rederij overgenomen en zal voortaan KEPLER worden genoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 mei. Volgens telegram uit Philadelphia is het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Amsterdam naar New York en Philadelphia, bij de India River gestrand. Er is assistentie bij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Volgens bij de directie van de Koninklijke Paketvaart Mij ontvangen bericht is het stoomschip BAUD met defecte machine te Algiers binnengelopen. De reparatiën zullen ongeveer 20 dagen vorderen. De schade is zeer belangrijk.


Datum: 07 mei 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het nieuwe stoomschip H. PONTOPIDAN is heden aangekomen te Vlissingen van Alblasserdam voor het plaatsen van de machine. Het schip is op 23 april bij de werf Jan Smit Czn te water gelaten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Woensdag 6 mei is bij de werf J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek met goed gevolge te water gelaten een stoomschoener voor de dienst Rotterdam naar Londen. (opm: dit is de BASALT)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 mei. Volgens telegram uit Philadelphia is het Nederlandse stoomschip OCEAN van Amsterdam via New-York naar Philadelphia nabij India River gestrand, adsistentie is ter plaatse.


Datum: 08 mei 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 mei. Het stoomschip OCEAN is met adsistentie vlot- en te Philadelphia aangekomen. Of het schip schade bekwam is niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse stoomschip TROMP is van Mobile te Hamburg aangekomen met nog al belangrijke dekschade en slagzij, ten gevolge van het verschuiven van de deklast, hebbende met zwaar stormweer te kampen gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 mei. Het hedenmorgen binnengekomen Nederlandse stoomschip ANGLIA is tussen de Hinder en de Schouwenbank in aanvaring geweest met een vissersvaartuig, vermoedelijk van Ostende. De ANGLIA kreeg een gat van ongeveer een meter in het achterschip aan stuurboordszijde boven water in de hut van de kapitein.


Datum: 09 mei 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Bij de agent van de Koninklijke West-Indische Maildienst te Trinidad werd een schrijven ontvangen van de heer Piretti di la Roca, secretaris van de ambassade van het Franse gouvernement voor Venezuela, die zich als passagier aan boord bevond van het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, toen genaamd stoomschip in de nacht van 27 op 28 maart ten noorden van het eiland Margarita op een niet in de kaart vermelde klip heeft gestoten en dientengevolge zo lek werd dat het stoomschip op strand moest worden gezet. De schrijver van de brief brengt alle lof aan de gezagvoerder Y. Pals, voor zijn betoonde moed, kalmte en beleid, en prijst tevens de houding der officieren en manschappen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 7 mei. De Nederlandse brik GUSTAVA, thans te Rotterdam liggende, is tot geheime prijs verkocht aan de heer C. Koopman te Oude Schild om gesloopt te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 mei. Heden is gesleept door de LUCTOR ET EMERGO van hier vertrokken naar Nieuwediep de bark ANNETTE JANTINA om gesloopt te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Te water van werf J.Th. Wilmink te Groningen de stalen gaffelschoener JANTINA AGATHA , groot 140 ton voor Smits (Onnes) te Groningen. De kiel is gelegd voor een dito schoener voor R. Kramer te Groningen (opm: dat wordt de ATLANTIC).

NRC 090503
Algiers, 6 mei. De BAUD heeft ernstige machineschade en onder meer de lucht-, voedings- en kimpompen defect.


Datum: 11 mei 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Nederlandse schoener VRIENDSCHAP, kapt. K. Beck, op reis van Londen naar Gefle met een lading oud ijzer, is op 8 mei bij Bulbjerg in aanvaring geweest met het Zweedse stoomschip SOPHIE en met lichte schade (opm: zie PGC 140503) binnen gelopen te Frederikshavn. De SOPHIE heeft de reis voortgezet, of het schip schade heeft is niet bekend.


Datum: 12 mei 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 mei. Heden is alhier van Rotterdam aangekomen de brik GUSTAVA, uit Delfzijl, gesleept door de MAGNEET uit Dordrecht. Het schip is tot geheime prijs te Rotterdam aangekocht door C. Koopman & H. Zegel om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 mei. De Nederlandse 3-mast schoener ADELAAR, kapt. Geertsema, van Emden naar Stockholm, is heden met zware schade door aanvaring te Warnemünde binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Het Nederlandse stoomschip HILVERSUM is de 9e dezer na volbrachte reparatie van Dakar naar Marseille vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 9 mei. Het Nederlandse schip MARTHA is door de bergingsstomer SCANDINAVIEN weder vlot- en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep. Alhier gesleept aangekomen op 11 mei de ANNETTE JANTINA, kapt. Brouwer (opm: zie NRC 210403)


Datum: 13 mei 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 10 mei. De Nederlandse 3-mast schoener ADELAAR, van Emden met een lading cokes naar Stockholm, is de 8ste dezer, des nachts, op 5 mijlen afstands van Falsterbo, met een ijzeren schip in aanvaring geweest. Het heeft de ondermarszeilra gebroken, de boeg ingedrukt en het voortuig verloren. Het schip liep voor noodhaven te Warnemünde binnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schipbreuk. Omtrent het vergaan van de PRINS FREDERIK HENDRIK in de West-Indische wateren bevat De Tijd een verhaal waaraan het volgende is ontleend:
Zaterdagnacht 28 maart 1903 om half twee zijn wij gestrand bij het Paarlen-eiland Margarita. De boot liep op een rots, gelegen 8 mijlen van het strand op een plaats genaamd Parawachiri, tegenover een punt van het land genaamd Toroimo. Meer dan 80 maal is de kapitein Pals over dezelfde plaats heengevaren, zo als deze zelf verklaard heeft. De nacht was erg donker en men kon de vooruitstekende Noordelijke punt niet zien. Men hield aan: West-Zuidwest-Halfwest; hetwelk de gewone richting is om het vooruitspringend punt Toenal om te varen. Toen de boot op de rots stiet was en kapitein en eerste stuurman op wacht op de brug. Tegelijk zagen zij een bootje. De kapitein riep het aan om hulp. Men riep terug dat wij niet verder naar land moesten gaan; want dat er daar nog minder water was. Maar de kapitein moest wel naar land, wijl de boot onmiddellijk veel water maakte. Bleef men op de plaats, dan zou men zeker verdronken zijn. Het water stond reeds onmiddellijk een meter in de machinekamer en het electrisch licht ging uit, zodat op de boot de dikste duisternis heerste.
Alle passagiers, waarvan zestig 1ste klas, sliepen, zij werden in allerijl gewekt en vonden in de salon enige kaarsen branden. Meer licht was er niet. De passagiers werden in de boten gebracht en naar Juan Griego, een stadje op Margarita, gezonden. Hierbij had een droevig ongeluk plaats. Een docter, die met zijne familie aan boord was, sprong, verbijsterd door slaap of schrik, in het water in plaats van in de boot. Hij zonk onmiddellijk, dewijl hij een zware gordel met geld om de middel had. Men wierp hem nog een touw toe, maar het mocht niet baten, hij verdronk. Zijn naam is dr. D. d’Aubeterre.
Na het wegzenden der passagiers naar Juan Griego, bleven de kapitein en eerste stuurman aan boord van het zinkend schip tot zes of zeven uur in de morgen. Ook hij, die dit verhaalt, bleef bij de kapitein. Toen kwamen enige vissersboten voorbij. Ik vroeg ze namens de kapitein in ‘t Spaans om hulp en inlichting en zij verleenden weldra hunne hulp. Wij deden nu ons best, om de bagage van de bemanning en van de passagiers bij elkaar te pakken, en gingen daarmede door tot 5 uur in de namiddag. Dewijl er gevaar was, dat de boot doormidden zou breken, ging de kapitein met de anderen aan land, om ‘s anderen daags morgens terug te keren. Toen wij terugkwamen zagen wij dat de lui, die wij daags te voren om hulp gevraagd hadden, druk bezig waren, om al wat zij maar konden te stelen, ze braken de hutten met bijlen en koevoeten open, om wat de passagiers hadden moeten achterlaten te stelen en hunne koffers open te breken, zij braken ook de kast van het glaswerk open.
De 1ste april ‘s morgens waren we zonder drinkwater. De stuurman, met de 2e machinist, een stoker en ik gingen aan land om drinkwater te zoeken. Wij gingen een uur ver het land in en hadden veel van de zon te lijden. Toen wij water vonden had de eigenaar der plaats medelijden met ons en bood ons niet alleen water aan, maar stelde zich zelve en geheel zijn huis te onzer beschikking. Ik bedankte hem namens de stuurman, en na een weinig in zijn huis uitgerust te hebben, bood de eigenaar de officieren paarden en ezels aan, om naar het strand terug te keren.
Juist toen wij daar aankwamen kwam er een bootje op ons af waarin volk zat, dat met revolvers en geweren gewapend was. Zij zeiden dat ze gekomen waren om ons hulp te bieden, maar ‘t was juist het tegenovergestelde. Omdat we paarden en ezels hadden, dachten ze, dat we koopwaren bij ons hadden en eisten van ons eten. Wij konden hun niets geven en toen ze duidelijk zagen, dat er bij ons niets te halen was, boden zij ons hunne diensten aan, om ons te brengen naar een plaats waar men ons alle hulp zou geven; maar wijl de kapitein niet bij ons was, bracht ik hun aan ‘t verstand, dat wij geen stap konden doen zonder zijn orders. Zij bleven aandringen op een weinig eten en drinken, maar wij weigerden absoluut, zeggende dat wij schipbreukelingen waren, dat zij ons te eten moesten geven en niet omgekeerd, want het beetje dat wij hadden, hadden wij zelf broodnodig. Toen trokken ze af naar enige andere schipbreukelingen, die een weinig hogerop gekampeerd waren en hebben daar met revolvers en geweren in de hand hunne etenskisten opengebroken, onder het voorwendsel dat zij kwamen zoeken naar het goed van de verdronken docter. Maar die zaken waren al naar Juan Griego gezonden door de kapitein. Toen zij dit vernamen trokken zij eindelijk in hun bootje weg.
Later kwam er een boot die de schipbreukelingen naar Curaçao bracht.


Datum: 14 mei 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 11 mei. De hier met schade door aanvaring binnengekomen schoener ADELAAR moet de lading cokes lossen om te kunnen repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 11 mei. Het Nederlandse schip VRIENDSCHAP heeft de boegspriet verloren. (opm: zie DS 110505)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barhöft, 10 mei. De Nederlandse tjalk MARGRIETHA MEINTINA, schipper H.R. Tatje, met stenen van Keulen naar Koningsbergen, is hier met gebroken grootzeilboom binnengelopen en ter reparatie opgezeild naar Stralsund.

Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oudeschild, 12 mei. Een tweede zeeschip is hier in de haven ter sloping aangekomen uit Rotterdam, waar het aangekocht werd door de heren C.M. Zegel en C.C. Koopman. Dit schip, de brik GUSTAVA – Delfzijl, is naar hier gesleept door de schroefboot MAGNEET van Dordrecht. (opm: zie NRC 010303, PGC 010503 en TC 240404)


Datum: 15 mei 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 13 mei. De Noorse schoener MARIA, onlangs in beschadigde staat binnengekomen, is hedenavond in veiling verkocht met de inventaris aan de heer W. Stobbe van Terschelling voor de som van NLG 1245. Het schip zal te Terschelling worden gesloopt.
Het schip was op 9 april zwaar lek te Vlieland binnen gebracht op reis van Frederikstadt naar Amsterdam met hout. Ter lossing is het schip vervolgens naar Harlingen gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sundsvall, 9 mei. Door het Nederlandse stoomschip SOPHIE ANNET, is met verlies van tuig te Hernösand binnengesleept, de galjas EMILINE uit Nystad, met aardappelen herwaarts bestemd.


Datum: 16 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 13 mei. Het hier na stranding op de Jutse kust binnengesleepte Nederlandse stoomschip ZAANDAM is met de reparatiën in het droogdok begonnen. Behalve de achtersteven en het roer, die gebroken zijn, moeten verscheidene bodem- en achterstevenplaten vernieuwd worden. Voorts zijn enige reparatiën uit te voeren aan spanten, kimkielen en machine. De onkosten zijn begroot op 33700 kronen en de duur op zeven weken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 12 mei. Het Nederlandse driemastschoenerschip ADELAAR (ex-ALLEGRO), vroeger als barkschip getuigd en te Stettin van hout gebouwd, dat in de nabijheid van Lager Thor ten anker kwam, is reeds 44 jaar oud, is lek en maakt water. De uit cokes bestaande lading wordt gelost, waarna het schip zal worden onderzocht. Het wordt getaxeerd op een waarde van 5000 – 6000 mark.


Datum: 17 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 mei. Heden slaagde men er in ook het voorschip van het stoomschip GELDERLAND boven water te pompen, zodat het met hoog water drijvende was en werd met behulp van sleepboten dichter naar de wal in gunstiger positie gesleept en tegen de oever aan de grond gezet.


Datum: 18 mei 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Sir Raylton Dixon & Co te Middlesbro is op 16 mei te water gelaten het stoomschip TJILATJAP voor de Java China Japan Lijn te Amsterdam.


Datum: 20 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederiksstad, 16 mei. De Nederlandse gaffelschoener VRIENDSCHAP, kapitein Beck, van Londen naar Gefle hier met schade binnengelopen, heeft de reparatiën volbracht en de reis voortgezet. Zij passeerde 17 dezer Elseneur.


Datum: 21 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 mei. Het stoomschip GELDERLAND is hedenmorgen 11.00 uur opgesleept naar Rotterdam door de sleepboten HOLLANDER, FRAM en KATWIJK.


Datum: 22 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 20 mei. Het stoomschip CERES, van Antwerpen naar Oporto, liep hier binnen met defecte krukas.


Datum: 23 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 mei. Het stoomschip SOPHIE ANNET, van Hernösand naar hier, is in het Zuiderrak aan de grond gevaren. Twee lichters vertrokken derwaarts.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 21 mei. De met kolen van Newport inkomende HAPPY RETURN is gisteren in het Cumberland Basin in aanvaring geweest met het naar Swansea vertrekkende Nederlandse stoomschip ZAANSTROOM.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Rotterdam te Amsterdam aangekomen het nieuwe stoomschip ORANJE na geslaagde proeftocht.


Datum: 24 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 23 mei. De SOPHIE ANNET kwam, na vier lichters gelost te hebben, met assistentie van de sleepboot VOORWAARTS vlot en arriveerde in de haven.


Datum: 27 mei 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De BAUD, is na volbrachte reparatiën op 25 dezer weder van Algiers vertrokken.


Datum: 29 mei 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 28 mei. Heden is alhier aangekomen van de werf de stalen schoener JANTINA AGATHA gebouwd door Th.J. Wilmink te Groningen voor J.J. Onnes, alhier. De kiel is 10 weken geleden gelegd en het schip is 124 ton groot.

NRC 300503
West Hartlepool, 27 mei. Het Nederlandse stoomschip LEERSUM, van Rotterdam hier aangekomen in ballast, is in het droogdok onderzocht en men bevond ongeveer 70 platen van het vlak beschadigd. Men schrijft deze schade toe aan het aan de grond geraken van het stoomschip bij Redcar (opm: bij Middlesborough)


Datum: 30 mei 1903


Krant:
  TC - Texelsche Courant

(Geen datum) Nabij Saeftinge vond een aanvaring plaats tussen de “Grimsby”-boot HUDDERSFIELD en het Noorse s.s. UTO, gebouwd in 1896. Hierbij zonk de HUDDERSFIELD en verdronken er 21 mensen. De HUDDERSFIELD werd gebouwd in 1872 bij J. Elder & Co, Glasgow, en mat 1.082 ton bruto en 861 ton netto. Het schip was eigendom van de Great Central Railway Co.


Datum: 31 mei 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip GALE is heden van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Newcastle, gesleept door de LAUWERZEE voor het plaatsen van de machine.


Datum: 01 juni 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Per 1 juni is de firma Hudig & Blokhuyzen opgenomen in de firma Hudig & Veder (directeuren W.C. Hudig & J.C. Veder).


Datum: 03 juni 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Op woensdag 3 dezer zal te 3.30 uur ‘s middags bij de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier te water worden gelaten het stoomschip TJIPANAS, in aanbow voor de Java-China-Japan Lijn.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 juni. Heden is bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij alhier te water gelaten het stoomschip TJIPANAS in aanbouw voor de Java China Japan Lijn. Het schip heeft de afmetingen: 349 x 45.11 x 29.6 voet en heeft een laadvermogen van 5830 ton. De machine wordt geleverd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en heeft een vermogen van 1800 I.P.K. De diameters der cilinders zijn 23, 37 en 64 “, slaglengte is 42 “.


Datum: 04 juni 1903


Krant:
  TC - Texelsche Courant

Er vindt een onderzoek plaats naar de ramp tussen de HUDDERSFIELD en de UTO.


Datum: 05 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip CONSTANCE wordt gerapporteerd, dat op de 25ste mei j.l. een ongeveer 3 vt. boven water uitstekende, rechtopstaande mast werd gezien, vermoedelijk verbonden aan een onder water drijvend wrak, op ongeveer: 55º19’ N.B. 6º47’ O.L.


Datum: 06 juni 1903


Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de nieuwgebouwde ijzeren schoener WIENKE WIENANDUS, kapitein Drewes, welke ruim vijf weken geleden op de eerste reis van Delfzijl naar Stockholm vertrok, is nog niets vernomen. Men vreest, dat het schip vergaan is. De gezagvoerder had zijn vrouw, met wie hij onlangs gehuwd was, en vijf man aan boord.


Datum: 07 juni 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Op 15 juni zal te Rostock publiek worden verkocht het Nederlandse schip ADELAAR.


Datum: 08 juni 1903


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

(Geen datum) Bij de werf van J. Meyer te Zaltbommel ging te water het stoomschip OCEAN QUEEN, groot 1000 ton, voor Cheesword & Ford te Londen. Het schip wordt voorzien van een machine van 400 I.P.K.


Datum: 09 juni 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 juni. Heden is de schoener JANTINA AGATHA (kapitein Smits) vertrokken van Delfzijl naar Gloucester.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 juni. Sedert gister namiddag zit bij het kogelbaken de Nederlandse kof SIETSKE, schipper De Jong, aan de grond. Het schip was op reis van Malmö naar Keulen met een lading krijt. Door de vloed wordt het schip hoger op het strand gedreven. Later is het met sleepboot assistentie vlot gekomen en vertrok zeewaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde op 7 dezer te Southampton (opm: eerste reis)


Datum: 10 juni 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip TJILATJAP is op 10 juni vertrokken van West Hartlepool naar Middlesbro.


Datum: 11 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. Het Nederlandse stoomschip ITTERSUM, van Wyborg naar Calais, heeft even na vertrek uit eerstgenoemde haven gestoten en is met schade aan boeg en water in het voorschip uit zee teruggekeerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juni. Gistermiddag is om kwart voor vijf te water gelaten bij werf Bonn & Mees te Rotterdam het stoomschip DOROTHEA voor de Maatschappij s.s. DOROTHEA (P.W. Louwman) te Rotterdam. Het schip heeft de afmetingen 280 x 40 x 22 voet en is 3200 dwt groot. Het schip wordt voorzien van een machine van werf ‘De Schelde’. Kapitein is P. de Goede. De diameter van de cylinders is 21, 35 en 57 “, slag 39”.
De Mij s.s. DOROTHEA is op 6 juni 1903 te Rotterdam opgericht.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden voor het stoomschip MARKEN.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip H. PONTOPPIDAN is heden vertrokken van Vlissingen naar Hull.


Datum: 12 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hellevoetsluis 11 juni. Hr.Ms. pantserschip EVERTSEN heeft tegen de Garnalenplaat aan de grond gezeten, doch is zonder assistentie vlot gekomen en ter rede geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galatz, 5 juni. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van hier naar Ibraila, gedeeltelijk beladen met graan, geraakte op de rivier aan de grond. Na vlotgekomen te zijn, werd een sleepboot aangenomen om het stoomschip naar Ibraila te assisteren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 juni. Op 8 juni heeft het te Stockton on Tees gebouwde stoomschip HENRY proef gestoomd. Het schip is gebouwd voor de Stoomvaart Mij Terneuzen (Van IJsselsteyn & Co) te Terneuzen en heeft als afmetingen 270 x 38 x 20.4 voet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 11 juni. Het stoomschip ELVE, liggende alhier, is gisteren verkocht aan A.C. de Freitas & Co en direct overgedragen. Het schip wordt herdoopt in KOPERNIKUS en zal 13 juni voor haar eerste reis voor de nieuwe eigenaar vertrekken.


Datum: 13 juni 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 juni. Door bemiddeling van de firma A. Kirsten te Hamburg is het stoomschip ELVE, van de firma P.A. van Es & Co alhier, verkocht aan de firma A.C. de Freitas & Co. Het stoomschip wordt voor de dienst op Noorwegen bestemd en zal de naam KOPERNIKUS dragen.


Datum: 14 juni 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wyborg, 10 juni. Het hier met schade uit zee teruggekeerde stoomschip ITTERSUM is door de bergingsstomer ASSISTANS naar Kotka gesleept en zal onderzocht worden. Het hulploon zal door het gerechtshof worden vastgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 juni. Het Noorse schoenerschip MARIA, alhier lek binnengesleept, werd heden door de sleepboot NEPTUNUS naar Terschelling gebracht om aldaar gesloopt te worden. Daar de MARIA zwaar lek was, had men het ruim gedeeltelijk gevuld met ledige vaten, waardoor het schip drijvende kon blijven. (opm: de MARIA is afgetuigd en op 13 juni door de sleepboot NEPTUNUS van Harlingen naar Terschelling gesleept)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen op de Nieuwe Waterweg van Greenock een nieuw droogdok gesleept door de ZWARTE ZEE en LAUWERZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op 13 juni is in de Nieuwe Waterweg aangekomen de CORGON, van Plymouth naar Bolnes per sleepboot NOORDZEE om gesloopt te worden. (opm: dit turretschip, bouwjaar 1871, 3560 ton waterverplaatsing, was op 12 mei 1903 door de British Admiralty in een veiling verkocht aan Garnham, die het doorverkocht)


Datum: 15 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 9 juni. Volgens hier ontvangen bericht zou nabij Pikapaasi een Nederlandse stoomschip, waarvan de naam niet bekend werd, aan de grond zijn gevaren; het stoomschip kwam later met behulp van een bergingsstomer vlot en werd door deze op sleeptouw genomen, koersende naar Kotka. (opm: de ITTERSUM, zie NRC 180603)


Datum: 16 juni 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

London, 15 juni. Het Belgische stoomschip RUBENS, van Sunderland naar Pillau met een lading kolen, is op 10 dezer in de Noordzee gezonken. Vier man zijn door het Noorse stoomschip PRIVO te Kristiansand geland, vermoedelijk zijn de overige elf man verdronken.

Krant:
  TC - Texelsche Courant

Advertentie. Naamlooze Vennootschap Stoomvaartmaatschappij Ter Neuzen.
Kennisgeving volgens art. 38 W.v.K.
Bij acte op den 30e mei 1903 voor ondergetekende verleden is opgericht de Naamlooze Vennootschap Stoomvaartmaatschappij Ter Neuzen, gevestigd te Terneuzen. De acte en Koninklijke bewilliging zijn opgenomen in de Staatscourant van Vrijdag 12 juni 1903, nommer 135.
Als directie, aan welke de gehele leiding der vennootschap is opgedragen, is benoemd de vennootschap onder firma Van IJsselsteyn & Co, gevestigd te Ter Neuzen.
Ter Neuzen, de 15e Juni 1903, namens de Vennoten,
Van der Moer, notaris

Krant:
  TC - Texelsche Courant

Advertentie. Eveneens werd opgericht de N.V. Ter Neuzensche Vrachtvaartmaatschappij, acte opgenomen in de Staatscourant van Zaterdag 13 juni 1903, nommer 136.

Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Vennootschap Stoomvaartmaatschappij Ter Neuzen.
De St. Crt. no. 135 en 136 bevatten de statuten der N.V. Vernootschap Stoomvaartmaatschappij Ter Neuzen, gevestigd te Ter Neuzen. De vennootschap heeft ten doel het doen bouwen, het kopen, het verkopen, het huren en het verhuren van stoomschepen en het exploiteren daarvan tot uitoefening van de algemene vrachtvaart in den ruimsten zin, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip tegelijk in eigendom mag hebben. De duur der vennootschap is 30 jaar. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NLG 150.000, verdeeld in 60 aandelen, ieder van NLG 2500, welke alle worden uitgegeven en waarvan 25 aandelen bij de oprichter zijn geplaatst.
De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van minstens twee en ten hoogste vijf commissarissen. Als directie is aangesteld de vennotschap onder firma Van IJsselsteyn & Co, gevestigd te Ter Neuzen en tot commissarissen benoemd de heren J.J, ook genoemd P. van Hemelrijck, reder te Antwerpen en A.T. de Groot, ingenieur bij de Rijkswaterstaat te Brielle.


Datum: 17 juni 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Nederlandse, te Stadsmusselkanaal in 1896 gebouwde, tjalk ENTREPRISE is verkocht aan Harm Schier te West-Rhauderfehn en heeft de naam ENGELINE ontvangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 juni. De Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, schipper H. Nieveen, van Rostock naar Dortmund bestemd, is hedenmorgen bij Borkum lek gesprongen en gezonken. Het volk is gered en op Borkum geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 15 juni. Het Belgische stoomschip RUBENS, de 10e dezer van Sunderland naar Pillau met een lading kolen vertrokken, is de zelfde avond omgevallen en gezonken. De gezagvoerder, zes matrozen en de stuurman zijn verdronken; zeven der opvarenden dreven 22 uur in een boot en drie van hen zijn overleden. De vier overigen, waaronder de machinist en de tweede stuurman, werden door het Noorse stoomschip PRIMO opgenomen en hier geland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het stoomschip NORWEGIAN (ex CITY OF NEW YORK) is gestrand bij Cape Ray op reis van Montreal naar Glasgow.


Datum: 18 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 juni. De bij Borkum gezonken Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, schipper J. Nieveen, was beladen met raapzaad. De schipper, zijn vrouw en twee man werden door een Duitse stoomloodsboot gered en hier geland. Het vaartuig, dat met de lading totaal verloren is, is voor NLG 3000 verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Het Nederlandse stoomschip RIJNLAND, van Amsterdam naar Buenos-Ayres, gisteren Fernando Noronha gepasseerd, signaleerde: ‘Heb brand gehad in luik 4 shelterdek; brand geblust, geen gevaar’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 12 juni. Het Nederlandse stoomschip ITTERSUM, met mijnhout van Wyborg naar Calais, geraakte op 14 dezer des ochtens te Krysserort aan de grond. Des avonds kwam de bergingsstomer ASSISTANS ter plaatse aan en werd onmiddellijk begonnen in een grote lichter te lossen. Bij duikeronderzoek werd bevonden, dat het schip onder de voortank een gat had van 6 bij 7 voet. Nadat gelukt was het schip vlot te brengen, werd dit gat voorlopig door duikers dichtgemaakt en vertrok zij, na nogmaals op een andere ondiepte te zijn gelopen, naar Kotka. Het indringende water kon met eigen pompen worden beheerst. In Kotka werd de geloste lading weder ingenomen en is het schip gisterenmiddag hier aangekomen. (opm: de stranding vond reeds op 8 of 9 juni plaats, zie PGC 150603)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip ONDERNEMING, bestemd naar Alloa, met schade aan het stuurboordsachterschip, veroorzaakt door aanvaring in de Tyne, binnengelopen. De lading moet gelost worden.


Datum: 19 juni 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 17 juni. Het Belgische stoomschip RUBENS, dat 11 juni in de Noordzee verongelukte, was een nagenoeg geheel nieuw schip, dat 28 februari te Hoboken te water liep bij de Chantier Naval Anversois. Men gelooft algemeen, dat zij op een onder water drijvend wrak heeft gestoten, ten gevolge waarvan het vol water is gelopen en gezonken. De gezagvoerder was kapitein Klint.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Esbjerg, 15 juni. De schoener TRIENTJE, van Hamburg met dynamiet naar Bergen, kwam vrijdag l.l. lek ter rede van Fano en is van daar hier binnengelopen en op de sleephelling gehaald om te repareren. Het zich aan boord bevindende dynamiet is in een lichter gelost, die op de rede ten anker is gebracht. Binnen veertien dagen zal de TRIENTJE de reis kunnen voortzetten.


Datum: 20 juni 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe torpedoboot SPHINX is heden vertrokken van Vlissingen naar Nieuwediep voor proeftochten.


Datum: 22 juni 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is aangekomen te Batavia het stoomschip BAUD van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 Juni. De Nederlandse ijzeren tjalk VOLHARDING, schipper Eeftingh, is uit de hand verkocht aan schipper Wagenmaker, van Wieringen. Prijs geheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 19 juni. De Nederlandse tjalk VOORUITGANG heeft bij Anholt aan de grond gezeten, is echter met behulp van vissers weder vlot gekomen.

Krant:
DCOU - De Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

de Courant 22-06-1903

. Fredrikshavn, 19 Juni. De Holl. «VOORUITGANG*, kapt. Gietema, is bij Anholt gestrand geweest, doch met behulp van visscherlieden weder vlot gekomen.


Datum: 23 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Borkum, 18 juni. De door de machineloodsenstoomboot JADE hier binnengesleepte Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, kan men als verloren beschouwen. De bemanning, benevens de gezagvoerder, diens echtgenote, en de Duitse loods, zijn te Delfzijl door de JADE geland. Het vaartuig was bestemd van Rostock naar Dortmund met een lading raapzaad, die voor 26000 Mark is verzekerd. De tjalk, die lek werd, is door het uitzetten der nat geworden lading gebarsten. De tjalk was slechts voor 300 Mark verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 juni. Het tjalkschip NIEUWE ZORG, gestrand geweest bij Borkum en beladen met koolzaad, is heden hier door de assuradeurs publiek verkocht aan schipper Tjark Visser te Polderzijl (gem. Usquert).


Datum: 24 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 juni. De Nederlandse tjalk VOORUITGANG heeft de reis naar Falkenberg voortgezet. (opm: zie PGC 220603)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Lewes Delaware, 11 juni. De Nederlandse bark AMSTERDAM, kapitein Bakker, is hier aangekomen van Java met 8 man ziek, lijdende aan beri-beri, die morgen bij het quarantaine-station aan wal zullen worden gebracht.


Datum: 26 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juni. Lloyd’s agent te Helsingfors seint aan de Salvage Association omtrent het stoomschip ITTERSUM het volgende: De schade bepaalt zich tot 20 buitenboordsplaten, 45 spanten en 6 wrangen, die gedeeltelijk vernieuwd en gedeeltelijk gerepareerd moeten worden.


Datum: 27 juni 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 27 juni. Heden werd te water gelaten bij werf ‘De Schelde’ te Vlissingen het stoomschip MERKUS, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam.


Datum: 28 juni 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Uit Westernieland schrijft men: Het tjalkschip NIEUWE ZORG, liggende in de Balg bij Borkum, aangekocht door Tjark Visser te Polderzijl (Usquert), is door de Noordenwind op drift geraakt en men heeft het tot heden niet teruggevonden, hoewel de mast 60 voet lang is.


Datum: 29 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Westernieland, 26 juni. Het tjalkschip NIEUWE ZORG, liggende in de Balg bij Borkum, aangekocht door Tjark Visser te Polderzijl (Usquert) en geladen met koolzaad, is door de noordenwind op drift geraakt en men heeft tot heden niet teruggevonden, hoewel de mast 60 voet lang is.


Datum: 30 juni 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse bark VONDEL, kapitein Catlender, van Semarang naar Delagoabaai (opm: Mozambique), aldaar aangekomen en aan de grond geraakt, doch later met assistentie van de INDUNA vlot gekomen. (opm: zie PGC 010803)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats of datum) Volgens telegram van Lloyd’s uit Montevideo heeft het stoomschip RIJNLAND, van Amsterdam aldaar aangekomen, brand op zee gehad (opm: zie PGC 180603). De lading in het achterruim is gedeeltelijk verbrand.


Datum: 01 juli 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip REMBRANDT van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij te Amsterdam is behoudens inspectie verkocht naar Engeland.


Datum: 02 juli 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Farmsum, 2 juli. Gisteren is bij de werf van Berg & Co te Delfzijl te water gelaten de ijzeren galjoot HARMANNA ALBERDINA van 100 last voor L. Smit.


Datum: 03 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Het stoomschip RIJNLAND zal de door brand veroorzaakte schade voorlopig te Buenos-Ayres repareren. Definitieve reparaties zullen plaats hebben na aankomst alhier.


Datum: 07 juli 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag 4 juli is bij de werf Rijkee & Co te Rotterdam te water gelaten het stoomschip EUTERPE, in aanbouw voor de Koninklijke Stoomboot Mij te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Te water bij werf J.Th. Wilmink te Groningen een stalen zeetjalk van 140 ton voor D.F. Rasker te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juli. De reddingboot der N. & Z.-Holl. Redding-Mij, gestationeerd te De Koog, werd heden bij holle zee beproefd. Even voor het landen sloeg de boot om, met het treurig gevolg dat de roeier K. Tuinder verdronk. Nog een paar roeiers moesten worden weggedragen en worden nu geneeskundig behandeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 juli. Alhier is lek binnengekomen de stoomtrawler DOVE (opm: DOVRE), geassisteerd door de Engelse stoomtrawler AMARAPOORA, beide te Hull behorend. De DOVE (opm: DOVRE) is de 5e dezer des namiddags in aanvaring geweest met de Engelse stoomtrawler No. 446 uit Hull waarbij laatstgenoemde is gezonken. Het volk is gered en hier geland.


Datum: 09 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 juli. De Noorse bark NORA, thuisbehorend te Frederikshald (opm: Halden), en van daar met hout naar Bristol bestemd, is gisteren nabij de Haaksgronden door het overboord gaan van de grote mast in ontredderde toestand geraakt. Door de thuiskomende stoomtrawler HOLLAND III, schipper Krab, werden de gezagvoerder en 9 man met de sloep gered en alhier aangebracht. Tijdens het overboord gaan van de mast is een man verdronken en bekwam een ander belangrijke kwetsuren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 6 juli. De schepen TWEE GEBROEDERS, schipper Hoeykens, van Ruhrort met steenkolen naar België, en VERTROUWEN, schipper Van Oeveren, van Antwerpen met lijnzaad naar Duitsland, zijn in het kanaal door Zuid-Beveland met elkaar in aanvaring geweest. Beide schepen bekwamen belangrijke schade, doch konden de reis voortzetten.


Datum: 10 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 juli. De stoomtrawler H. No. 59 (opm: DOVRE) is op de modderbank in de haven gezet en wordt voorlopig gerepareerd om de reis naar Hull te kunnen vervolgen. (opm: de DOVRE is 10 juli uit Delfzijl vertrokken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sillo, 30 juni. De Nederlandse tjalk ONDERNEMING, schipper Hazewinkel, bestemd naar Nederland met stenen, is bij Fredericia gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 juli. Het hier binnengesleepte Nederlandse stoomschip ZAANDAM heeft gerepareerd en de geloste lading cokes weder ingenomen. Het schip zal hedenavond de reis naar Stockholm voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 juli. De Nederlandse koftjalk WILLEMINA (opm: ex ADRIANA CORNELIA), schipper R. Kramer, van Harburg naar Stirling, is bij Blyth gezonken.


Datum: 11 juli 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juli. Heden is alhier aangekomen het stoomschip DOROTHEA, van Rotterdam per sleepboot NOORDZEE, voor het plaatsen van de machine.


Datum: 12 juli 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen op 11 juli te IJmuiden het stoomschip TJIPANAS, terug van proeftocht op de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen op 13 juli te Vilissingen de CELESTINE JULIETTE, van Rotterdam, voor het plaatsen der machine.


Datum: 13 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 juli. Door de Engelse sleepboot PLOVER werd heden te Scarborough geland kapitein R. Kramer, gezagvoerder van de koftjalk WILLEMINA en vier man equipage. De gezagvoerder van genoemd schip, van Harburg naar Sterling bestemd met oliezaadkoeken, rapporteert dat zijn schip door de hevige storm van maandag en dinsdag (opm: 6 en 7 juli) l.l. zo veel geleden heeft, dat het op 20 mijl beoosten Blyth is gezonken en dat de opvarenden zich met de scheepsboot hebben gered. Toen door de hevige storm het tuig was verloren en men bemerkte dat het vaartuig begon te zinken, werden noodseinen gedaan, die opgemerkt werden door de sleepboot PLOVER, waar zij uit de scheepsboot op overgingen en op de vriendelijkste wijze werden ontvangen en verzorgd.


Datum: 14 juli 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen op de Nieuwe Waterweg van Greenock een nieuw droogdok gesleept door de ZWARTE ZEE en LAUWERZEE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juli. Volgens telegram uit Nicolaistad (opm: Vaasa, Finland) heeft het stoomschip OOTMARSUM gisteren bij vertrek uit Kaskö met bestemming Cardiff (opm: NRC geeft Amsterdam als bestemming) zwaar gestoten en dientengevolge volgens duikersrapport twee gaten in de bodem gekregen. Een Neptun-bergingsstoomer verleent assistentie. Het bergloon zal gerechtelijk worden geregeld. Men is bezig de schade tijdelijk te voorzien, waarna het schip naar Helsingfors (opm: Helsinki) of Stockholm zal vertrekken om te repareren.


Datum: 15 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 14 juli. Alhier is binnengebracht een campagnedek van een schip, nog in verse staat. Aan bijdrijvende planken bevindt zich lijnzaad. Er drijft hier nabij veel wrakhout en nieuw hout. Aan het campagnedek zijn geen bijzondere kentekenen te bespeuren.


Datum: 16 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 juli. Volgens telegram uit Björneborg is het Nederlandse stoomschip OOTMARSUM bij Kaskö gestrand, doch kwam met assistentie vlot. Van de lading werd een deel overboord geworpen. Het heeft uitgebreide schade geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juli. Volgens alhier ontvangen bericht vertrekt de Nederlandse schoener ZWIJGER, kapt. Brouwer, heden van Laguna de Terminos (opm: Golf van Mexico) naar Europa.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De bij de werf Feijenoord te Rotterdam gebouwde torpedoboot SMEROE is op 15 juli vertrokken van Rotterdam naar Nieuwediep voor proeftochten op 15 en 16 juli.


Datum: 17 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juli. Het schip DRIE BROEDERS, schipper Suk, van Groningen naar Cardiff, de 14e dezer vertrokken, is heden met een defect zwaard uit zee teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 15 juli. Met ander wrakhout is gisteren ter hoogte van het volkszeebad alhier aangespoeld de spiegel, vermoedelijk van een Noorse schoener, waarop met witte letters is geschilderd NORNEN. Naar het uiterlijk te oordelen heeft deze spiegel niet lang in zee gedreven.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 16 juli. De tjalk TWEE GEBROEDERS (opm: DRIE GEBROEDERS?) (kapitein B. Schuitema) (opm: volgens PGC D. Schuitema) uit Groningen, liggende in de Kuhlbrand, is gisteren via makelaar Johs. Thode te Altona verkocht naar de Oste.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 juli. De nieuwe schoener DRIE BROEDERS (kapitein Suk) is heden vertrokken van Delfzijl naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 16 juli. Het oudste stoomschip van de KNSM, de REMBRANDT, in 1857 te Dumbarton gebouwd van ijzer, is volgens Fairplay aan een Engelse rederij verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken op 16 juli van IJmuiden naar Cardiff het stoomschip TJIPANAS.


Datum: 18 juli 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 13 juni. Het wrak van het hier gezonken stoomschip JOMINA ligt nog op dezelfde plaats en het is niet waarschijnlijk, dat er iets gedaan zal worden om het te lichten of op te ruimen, dewijl er thans 33 voet water boven het dek staat. De masten en de schoorsteen zullen waarschijnlijk spoedig worden verwijderd, zodat de scheepvaart weldra geen hinder meer van het wrak zal hebben.


Datum: 19 juli 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken op 18 juli van IJmuiden naar Newcastle het stoomschip BYTHINIA, ex-REMBRANDT.


Datum: 20 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Björneborg, 15 juli. Duikers hebben de gaten in de bodem van het stoomschip OOTMARSUM gestopt. Het schip zal waarschijnlijk morgen naar Helsingfors (opm: Helsinki) vertrekken, begeleid door de bergingsstomer PROTECTOR. Bergers eisen voor het bergen van het schip in de haven van Kaskö GBP 4000 en voor het begeleiden naar Helsingfors GBP 800.


Datum: 21 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Erith, 17 juli. Het Nederlandse stoomschip BATAVIER III is bij het afstomen der rivier Theems tegen de hopper No. 4, die geankerd lag, aangevaren, waardoor deze zo zwaar aan het achterschip werd beschadigd, dat de lading gelost moest worden om zinken te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bjorneborg, 17 juli. Het stoomschip OOTMARSUM, begeleid door de bergingsboten PROTECTOR en AHTI, passeerde heden te 2.00 uur ’s middags Rafsö (opm: Reposaari), zwaar lek. Men verwacht, dat het 19 juli te Helsingfors zal arriveren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Yarmouth de nieuwe stoomlichter BASALT.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 13 juli. Door visserslieden zijn bij de Haaksgronden drijvende gevonden en hier aangebracht twee lijken in zeemanskleding, zonder bijzondere kentekenen. Op een der lijken werd gevonden een deel van een zeekaart, aan de achterzijde in de Duitse taal bedrukt. De onderbroek was in band gemerkt 1 M 2-28-5-97. Verder zijn nog aangebracht een witgeverfde reddingsboei, gemerkt s.s. HOWICK – NORTH SHIELDS en een stuk van een naambord, waarop ASSAND.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juli. Het Nederlandse stoomschip YMUIDEN is in de haven van Warkworth aan de grond geraakt, maar is ogenschijnlijk zonder schade weder vlot gebracht.


Datum: 22 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Poplar, 18 juli. Het stoomschip BATAVIER III beliep bij de aanvaring met de hopper No. 4 slechts enige schade aan de boegplaten, welke werden ingedeukt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 20 juli. Hedenmorgen is bij Tilbury Dock het Engelse stoomschip HENDON in aanvaring gekomen met de Nederlandse schoener JANTJE komende van Hull. De JANTJE is geankerd met schade aan de achtersteven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 juli. Heden is bij de werf van de Nederlandse Scheepsbouw Mij. alhier, te water gelaten het stoomschip TJIMAHI, gebouwd in opdracht van de Java China Japan Lijn. Het schip is een zusterschip van de TJIPANAS.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren 21 juli is van de werf H.H. Bodewes te Millingen te water gelaten het stoomschip LONDON 141, gebouwd voor Engelse rekening. Het schip wordt bij W.H. Jacobs te Haarlem van een machine van 160 I.P.K. voorzien.
Tevens heeft de proeftocht en oplevering plaatsgevonden van het stoomschip LONDON 140.


Datum: 23 juli 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 23 juli. De Nederlandse trawler NOORDZEE is gezonken ter hoogte van Hoek van Holland na stoten op een wrak. De opvarenden zijn gered door het Deens stoomschip KAMMA en heden alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Het stoomschip OOTMARSUM is heden te Helsingfors (opm: Helsinki) aangekomen.


Datum: 25 juli 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip TJILATJAP is heden aangekomen te Shields van proeftocht en op 1 augustus vertrokken naar Batavia via Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 juli. Volgens telegram van 22 juli uit Helsingfors is de OOTMARSUM aan bakboord op 13 voet van de steven over een lengte van 15 voet en 6 voet breed beschadigd en zijn daar gaten in het schip, en op 40 voet van de steven aan stuurboord en aan bakboord zijn platen ingedeukt en enige klinksels in de achtertanks zijn ontzet. Twee bladen van de schroef zijn weg. Men heeft een aanvang gemaakt met het lossen der lading en het schip zal waarschijnlijk over 5 dagen gereed zijn om in het dok te gaan waar de schade zal worden hersteld.


Datum: 26 juli 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen 24 juli. Het ijzeren stoomschip ACHILLES van T.S. Blues & Co te South Shields, groot 1444 brt en 898 nrt, gebouwd in 1865 door J. Laing & Sons te Sunderland, is voor NLG 42000 verkocht aan Nederlandse slopers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 juli. Het Nederlandse stoomschip BATAVIER III, van Rotterdam de rivier opvarend, kwam bij de Tower in aanvaring met de barge HONGKONG, die beladen was met kolen, welke tengevolge der aanvaring is gezonken bij de Hibernia werf. Of de BATAVIER III schade heeft gelden, werd niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 24 juli. Het stoomschip ACHILLES uit South Shields, een ijzeren stoomschip dat in 1865 te Sunderland werd gebouwd en voorzien was van compound-machines, is aan Rotterdamse kopers verkocht voor GBP 3500. Het schip is 1.444 ton bruto en 898 ton netto. (opm: voor sloop)


Datum: 27 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. Het stoomschip YMUIDEN, is hier in het dok onderzocht en onbeschadigd gevonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 23 juli. De Nederlandse trawler NOORDZEE heeft ter hoogte van Hoek van Holland op een wrak gestoten en is dientengevolge gezonken. De bemanning werd door het stoomschip KAMMA gered en alhier aangebracht.


Datum: 28 juli 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Het Nederlandse stoomschip ITTERSUM is heden na volbrachte reparatie van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Calais vertrokken.


Datum: 30 juli 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 25 juli. Het Noorse ijzeren 3 mast schip THEODORA, op reis van Rosario naar Hull, wordt vermist na het passeren van Dungeness op 5 juli. Aan boord zijn 16 opvarenden. Vermoedelijk is het schip in aanvaring gekomen, daar op 16 juli te IJmuiden een gedeelte van het kampanjedek is binnengesleept. Het schip is de voormalige Nederlandse URANIA, is gebouwd in 1878 en 1121 brt / 1092 nrt groot.
Vermoedelijk is het schip in aanvaring geweest met s.s. HOWICK uit North Shields. Volgens bericht uit Nieuwediep van 18 juli hebben vissers een tweetal lijken zien drijven, en opgevist een reddingboei van het s.s. HOWICK en een plank met het opschrift ‘ansand’.


Datum: 31 juli 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 29 juli. Volgens rapport is de Scheveningse bom VROUW TRIJNTJE maandag l.l. (opm: 27 juli) overstoomd door de stoomlogger ROMULUS, van Emden. De bemanning was door de logger opgenomen en te Lerwick geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 29 juli. Het Nederlandse fregatschip ADRIANA, kapitein G. Bruijn, arriveerde van Boston de 28ste te New-York om daar petroleum naar Java te laden. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 juli. Men biedt aan de schade aan de OOTMARSUM te verrichten voor GBP 4200 in 28 werkdagen. In deze som is niet begrepen het herstel aan schroef en machine en ongeveer GBP 260 schade aan proviand en inventaris.


Datum: 01 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 juli. Volgens telegram van Lloyd’s agent uit Durban, aan de Salvage Association, van de 29ste dezer, is het Nederlandse schip VONDEL, van Samarang te Delagoabaai (opm: Mozambique, zie ook PGC 300603)) aangekomen, onderzocht en heeft men bevonden dat het schip geen water meer maakte dan gewoonlijk. Men vond ook geen schade aan het schip, alleen is het spil gebroken, dat men bezig is te repareren. Het werd zeewaardig bevonden om naar Kaapstad te vertrekken, waar het zal worden gedokt.
Genoemd schip geraakte bij het binnenkomen van Delagoabaai aan de grond.


Datum: 02 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Door de Maatschappij tot Exploitatie van de Scheepsslooperij v/h firma Frank Rijsdijk & Co te Hendrik Ido Ambacht is aangekocht het s.s. NORWEGIAN van de Allan-Line, groot ruim 3500 ton, thans op reis van Quebec naar Glasgow. In laatstgenoemde haven zal het in handen van de nieuwe eigenaar overgaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sabang, 1 augustus. Het stoomschip VAN SWOLL is gestrand 14 mijl van de kust van Ehosemawe. Ter plaatse wordt assistentie verleend door het stoomschip MAHA VAJIRUNHIS.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 2 augustus. Heden is alhier door een visser aangebracht een reddingboot van het vermiste Noorse zeilschip THEODORA.


Datum: 03 augustus 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus Het stoomschip VAN SWOLL is vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 augustus. De Nederlandse tjalk LIBRA, kapt. H.A. Pott, van Altona naar Zaandam, is wegens verlies van mast en boegspriet naar Hamburg teruggekeerd, zijnde in aanvaring geweest.


Datum: 04 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 augustus. Het Duitse stoomschip PELLWORM, bestemd naar Manchester is bij het vertrek uit de haven in aanvaring gekomen met de naar Nederland bestemde tjalk LIBRA, die in de haven terugkeerde met verlies van mast en boegspriet. De schade zal hier worden hersteld. Het stoomschip leed schade aan davids en boten, doch heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 4 augustus. De Drachter stoomboot VOORWAARTS, waarschijndelijk te zwaar beladen, kantelde heden namiddag in de stadsgracht. Passagiers en bemanning gered.
Met moeite werden 18 personen, waaronder 4 zuigelingen, uit de vol water gelopen kajuit gered en in ’t ziekenhuis opgenomen. Geen overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Uit Java wordt gemeld: ‘Tengevolge ener ontploffing in een langszijde van de hekwielstomer OGAN liggende residupraauw is brand ontstaan, waardoor het bovendek van de OGAN afbrandde. Bij dit ongeval werden zes inlandse schepelingen gedood’.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip EUTERPE heeft heden met succes proef gestoomd en is opgeleverd aan de rederij.


Datum: 05 augustus 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 augustus. Heden is bij de werf Rijkee & Co te Rotterdam te water gelaten het stoomschip THEMIS, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 4 augustus vertrok uit de Nieuwe Waterweg het stoomschip EUTERPE, op proeftocht naar de Noordzee, en op dezelfde dag ook weer in de Nieuwe Waterweg teruggekeerd.


Datum: 06 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip TJILATJAP arriveerde op 4 augustus te Cardiff van Newcastle.


Datum: 07 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 6 augustus. De Nederlandse tjalk LIBRA, die hier na aanvaring met het stoomschip PELLWORM met schade terugkeerde moet de gehele lading lossen, die in de Nederlandse tjalk PROVINCIE GRONINGEN wordt overgescheept en door dat schip naar de bestemming zal worden vervoerd. De LIBRA zal hier repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 augustus. Het Nederlandse stoomschip LAURA, van Archangel naar Zaandam, hedenmorgen alhier binnengekomen, had aan boord 1700 standaards hout, de grootste lading hout die hier ooit door een schip werd aangebracht.


Datum: 08 augustus 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 6 augustus. De logger DE VROUW MARGARETHA SCH 376 is 60 mijl ten zuiden van Aberdeen overstoomd door de stoomtrawler CARNI Inverness 548. De opvarenden zijn gered en op 8 augustus geland te Aberdeen.


Datum: 09 augustus 1903


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 8 augustus. Heden is bij de werf ‘De Schelde’ te water gelaten voor Noorse rekening het stoomschip HAARDRAADE, met afmetingen 219.6 x 34.9 x 15½ vt. Het schip wordt voorzien van een machine van 650 I.P.K. van de bouwwerf.

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Scheepshout. Eerste grote openbare verkoping van scheepshout, afkomstig van het driemast barkschip ANNETTE JANTINA, op woensdag 12 augustus 1903, ‘s morgens 10 uur precies, te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe. Zie circulaires en biljetten.
Deurwaarder J.G. Klein, Alkmaar.


Datum: 11 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 augustus. Het stoomschip MERKUS, thans in het droogdok alhier, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, zal na gehouden proeftocht deze of volgende maand onder gezagvoerder J. Stienberg naar Indië vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie (bekort) Op 25 augustus zal te Rotterdam publiek worden geveild het Nederlandse ijzeren klipper barkschip ANNA ALEIDA, volgens meetbrief 66,67 x 10,68 x 6,32 meter en netto 1101,83 ton, thans liggende aan de werf van de heren Rijkee & Co te Charlois, gemeente Rotterdam. Het schip laadt 1730 ton met een diepgang van 18,75 voet. Informatiën bij de reder P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek.


Datum: 13 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 augustus. De Nederlandse galjoot VRIENDSCHAP, kapt. Kayzer, van Noorwegen herwaarts, is op 8 dezer (opm: 8 augustus 1903) lek te Cuxhaven binnengelopen en zal waarschijnlijk vandaar naar de bestemming gesleept worden.


Datum: 14 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 13 augustus is in de Nieuwe Waterweg aangekomen van Vlissingen het stoomschip DOROTHEA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 12 augustus. Het stoomschip BRITANNIC van de White Star Line, gebouwd in 1874, dat voor ca. GBP 11500 voor de sloop was verkocht, vertrok gisteren van Belfast naar Bremen, gesleept door de Hamburger sleepboot ROLAND, om te Bremen te worden gesloopt.


Datum: 17 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 augustus. Volgens bij de Salvage Association ontvangen telegram van Lloyd’s agent te Durban gedateerd de 12e augustus, was het Nederlandse schip VONDEL nog niet door duikers onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gefle, 11 augustus. Het Nederlandse stoomschip HEEMSE, van Stockholm in ballast, geraakte de 6e augustus op de Z.O. punt van Eggegrund even buiten de haven aan de grond. Het kwam met assistentie van de loodskotter No. 6, spoedig en ogenschijndelijk onbeschadigd weder vlot. Ook de sleepboot ALERT verleende enige hulp door een tros naar de loodskotter te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nexö, 11 augustus. De tjalk NEPTUN van Koningsbergen met hout naar Kiel, is na een lange stormachtige reis hier binnengelopen met schade. Zij moet hier repareren, om de reis te kunnen voortzetten.


Datum: 18 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Nederlandse stalen tjalk HOOP (opm: kapt. Jacob Jacobs Blaak, Wildervank), van Engeland naar Duitsland, werd in zinkende staat verlaten. Een deel der bemanning is gered en te Grimsby geland. De stuurman is verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 17 augustus. Door de trawler VICTORY werd hier geland de gezagvoerder en de kok van de Nederlandse schoener (opm: 1-mast tjalk) HOOP welk vaartuig in de Noordzee werd aangevaren door een onbekend gebleven trawler en dat daardoor is gezonken. De stuurman is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 augustus. Van het reddingsstation Rügenwaldermünde van de Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wordt geseind, dat de 17e augustus bij de haven is gestrand de Nederlandse kofschip VIJF GEBROEDERS, kapitein J.D. Kajuiter, met spoorijzer bestemd van Danzig naar Bandholm. De zes opvarenden zijn door het vuurpijltoestel (opm: het wippertoestel) van het station gered. (opm: zie ook NRC 190803)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 augustus. De Nederlandse koftjalk JANTJE, schipper J. Klugkist, van Hull met kolen naar Gudhjem (opm: op Bornholm), is in de bocht van Skagen gestrand, maar met adsistentie van een Switzer stomer vlot, en te Frederikshaven binnengebracht.


Datum: 19 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 17 augustus. Voor de assistentie door Svitser, verleend aan het op Sakerrif (opm: moet zijn Skager Rif) gestrande kofschip JANTJE, dat te Frederikshavn werd binnengebracht, is door Svitzer 3000 kronen bedongen. Het schip maakt geen water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 17 augustus. De Nederlandse tjalk HOOP, die zonk door aanvaring met een onbekend gebleven trawler, was bestemd van Wemijssbaai naar Norden. De aanvaring vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag en nam de bemanning de toevlucht tot de scheepsboot, doch deze sloeg om, waardoor de stuurman is verdronken. Het lukte de anderen weder in de boot te komen, waaruit zij later opgenomen aan boord van de trawler VICTORY, die hen te Grimsby heeft gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren 18 augustus is van Port Hamilton naar Rotterdam vertrokken, gesleept door de ZWARTE ZEE en de LAUWERZEE het door Hamilton & Co gebouwde droogdok van 7500 ton in opdracht van de Rotterdamsche Droogdok Mij te Rotterdam.
(opm: op 3 september is het dok te Rotterdam aangekomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwald, 17 augustus. De Nederlandse tjalk VIJF GEBROEDERS, kapt. J.D. Kajuiter, van Danzig naar Bandholm met spoorwegdwarsleggers is heden voormiddag te 11.00 uur tijdens stormweder uit het noord-westen bij Damenbad gestrand. Vijf personen zijn door het vuurpijltoestel (opm: het wippertoestel) gered. (opm: in NRC 180803 en PGC 180803 werd eerder gesproken van spoorijzer en van zes personen)


Datum: 20 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 augustus. De Nederlandse tjalk LIBRA heeft gerepareerd en is gisteren alhier aangekomen om te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 17 augustus. Het Russische barkschip KOOPHANDEL, van Newcastle naar Riga met kolen, arriveerde zwaar lek te Tananger, en zal herwaarts worden gesleept. (opm: als Nederlandse KOOPHANDEL – eigenaar Brantjes – in 1899 bij Reval gestrand, binnengebracht, afgekeurd, door assuradeuren verkocht en na herstel door K.J.R. Holmström te Abo weer in de vaart gebracht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 augustus. De Nederlandse schoener DRIE GEBROEDERS (opm: DRIE BROEDERS), kapt. Suk, is hier (opm: bedoeld wordt Cardiff) aangekomen van Groningen met schade aan de lading haver. Het schip maakt water doordien tijdens slecht weer, bouten in naden zijn gesprongen. Tevens werd nog andere schade belopen. Het heeft zwaar stormweder gehad.


Datum: 21 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 19 augustus. De Nederlandse schoener DRIE GEBROEDERS (opm: DRIE BROEDERS) is door experts nagezien. De lading haver is door zeewater beschadigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De EUTERPE is op 20 augustus voor de eerste reis vertrokken van Rotterdam naar Cadix.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 augustus. Het Nederlandse stoomschip VREEDE, van Antwerpen naar Newport, en het Spaanse stoomschip LUCHANA, van Rotterdam, zijn bij Newport met elkander in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan eerstgenoemd is gezonken, terwijl laatstgenoemd enige geringe schade leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cardiff, 19 augustus. De lading, uit haver bestaande, van het Nederlandse tjalkschip DRIE BROEDERS werd bij aankomst alhier beschadigd bevonden, doordat er zeewater gedrongen is door de klinksels en naden. Het vaartuig vertrok 30 juni van Groningen via Delfzijl herwaarts en arriveerde hier de 14e augustus na een zeer stomachtige reis.


Datum: 22 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 19 augustus. De gezagvoerder van het stoomschip BETA, van Halifax hier aangekomen, rapporteert de 16e augustus op 30° N.B. 63°55’ W.L. een groot ten ondersteboven drijvend schip te hebben aangetroffen, waarvan het achterschip ongeveer vijf voet boven de zee stak. De ra’s en een stuk van de grote mast dreven landszijde. Het dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwaldermünde, 19 augustus. Er wordt heden met het lossen der lading uit de gestrande Nederlandse tjalk VIJF GEBROEDERS begonnen. Het vaartuig ligt ongeveer 20 meter van de wal op zandige bodem en is vol water. Daar het echter niet veel schijnt te hebben geleden, zal men trachten het af te brengen.


Datum: 24 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newport, 21 augustus. Gisteravond werden pogingen aangewend om het door aanvaring met het Spaanse stoomschip LUCHANA gezonken stoomschip VREEDE in zoverre dicht te maken om het met het ochtendtij te kunnen lichten, maar te ongeveer 10 uur brak het stoomschip doormidden. De lading die uit staalblokken, spijkers en een hoeveelheid cement bestaat zal men trachten te bergen. Het stoomschip LUCHANA, dat van Rotterdam komt is bezig de lading te lossen om de schade aan de boeg te kunnen repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De torpedoboot TANGKA is heden van Rotterdam te Nieuwediep aangekomen voor het houden van proeftochten.


Datum: 25 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen op 23 augustus 1903 in de Nieuwe Waterweg het stoomschip NORWEGIAN onder eigen stoom van Glasgow naar Hendrik-Ido-Ambacht om gesloopt te worden. Het schip vertrok 24 augustus van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 augustus. De hedenmorgen van hier vertrokken Nederlandse gaffelschoener JANTINA AGATHA, kapt. Smit, van Groningen naar Southampton met graan, kwam op de Eems ter hoogte van het Doekengat in aanvaring met een Duitse torpedoboot, welke daar bezig was om kolen in te nemen uit een voor anker liggend stoomschip. Van de schoener braken de zwaardklamp, boeg en waterstag, werd een deel der verschansing ingedrukt en het dek enigszins ontzet. Het schip dat ogenschijnlijk is dichtgebleven werd hedenavond door de sleepboot LUCTOR et EMERGO hier binnengesleept. Volgens rapport van de kapitein van de schoener heeft de torpedoboot ook zware schade geleden aan het voorschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 augustus. Volgens te Newhaven ontvangen bericht, zou de stalen Groninger koftjalk MARTHA, schipper H.N. Wijnstok, de 14e dezer van Delfzijl naar Newhaven vertrokken, op zee zijn gezonken, al de opvarende zouden daarbij zijn omgekomen. (Het bericht vereist bevestiging). (opm: het gerucht bleek onjuist, zie PGC 030903)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 augustus. Het stoomschip VREEDE ligt, volgens bericht uit Newport (Mon), dwars in de rivier en zit het bruggedek, dat met laag water droog is, met hoog water onder de zee. Het is aan de bakboordszijde, dwars van de fokkemast aangevaren, en is gebroken aan stuurboordszijde voor de brug en aan bakboordszijde achter de brug. Het brugdek is schuins doorgebroken. Feitelijk is het stoomschip in drie stukken. Om het te behouden of te bergen wordt als hopeloos beschouwd doch de uit stalen staven bestaande lading kan geborgen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rügenwaldermünde, 21 augustus. Na het lossen van een deel der lading is het Nederlandse tjalk VIJF GEBROEDERS vlot en in de haven gesleept. Nadat de rest der lading gelost is zal het vaartuig hier de nodige reparatie ondergaan.


Datum: 26 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 augustus. Op het Nederlandse barkschip WILLEM EGGERTS, kapt. H. Feijes, de 9e mei van New-York naar Fremantle vertrokken en dat thans 107 dagen reis heeft, werd van 7 tot 8 guineas percent voor herverzekering betaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Delfzijl, 24 augustus. De Nederlandse bark JAN SIEVERT, kapt. Arkema, 30 juli van Hernösand hier aangekomen en sedert gelost, wordt wegens de lage vrachten afgetuigd en in winterlaag gelegd in het Eemskanaal, langszijde van de bark CHARLOTTE & ANNA, die reeds sedert vorig jaar december aldaar ligt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Handelsblad van Antwerpen meldt: De oude Scaldis heeft weer twee offers geëist. De Hollandse tjalk BROEDERTROUW is gezonken, waarbij al de opvarenden te water raakten en twee kinderen verdronken. Wij hebben zowel de schipper als de redders gesproken en naar we van hen vernamen, heeft het ongeval zich voorgedaan als volgt,
De BROEDERTROUW lag derdens nevens de Duitse stoomboot AACHEN, die gemeerd ligt aan de Van Dyckkaai en achter deze, eveneens derdens, de Brusselse sleepboot PRESIDENT VERGOTE XIV daartussen lagen vier lichters. De tjalk werd bewoond door schipper Lenaerd Nouwen 32 jaar, zijn vrouw, geboren Baelen, dezer zuster, vier kinderen en een knecht, allen thuis horende in de gemeente Ambacht, Zuid-Holland.
Rond half een dezer morgen, kwam de Oostenrijkse stoomboot DUNA, kapitein Merlabo, van Fiema via Lissabon, voor de stad aan en zwaaide om de dok in te gaan. Of het schip nu zijn zwaai te groot heeft genomen, of wel door een andere oorzaak, dit zal onderzocht worden, in alle geval de DUNA kwam met het achterschip tegen de tjalk en toen tegen de sleepboot. De tjalk was geheel verbrijzeld en dreef weg, om aan de St. Michielskaai schielijk, met de kop vooruit, geheel in de diepte te verdwijnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. Heden is te Rotterdam publiek geveild het Nederlandse ijzeren klipper barkschip ANNA ALEIDA. In opbod en afslag is het opgehouden voor NLG 60.000 en zal nu opnieuw geveild worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 augustus. Het Belgische stoomschip APSCHERON, van Batoum met olie, en het Noorse stoomschip URDA, bestemd naar Grangemouth, zijn gisterenochtend in de rivier met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd werd lek, doch de schade aan laatstgenoemd werd niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 25 augustus. Het Nederlandse stoomschip VEGHTSTROOM, hier met stukgoederen van Rotterdam en Amsterdam aangekomen, is de 22e dezer in de Sea Mills Reach, Avon river, in aanvaring geweest met het stoomschip CLIFTON, dat aan stuurboordszijde enigszins achter het midden van het schip door de steven van de VEGHTSTROOM werd getrofffen, ten gevolge waarvan laatstgenoemd enigszins schade leed aan de steven. Van schade aan de CLIFTON werd nog niets vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het Nederlandse barkschip ANNA ALEIDA, op 25 dezer te Rotterdam in veiling opgehouden, zal te zelfder plaatse op 15 september 1903 opnieuw worden geveild.


Datum: 27 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 augustus. Het Nederlandse barkschip AMSTERDAM, kapt. H.E. Bakker, van Boston naar New-York, staat in brand en is in de baai van New York aan de grond gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s agent te Durban van heden aan de Salvage Association is het Nederlandse schip VONDEL door duikers onderzocht en onbeschadigd bevonden. Slechts op twee plaatsen aan de kiel kon men bespeuren dat het schip aan de grond had gezeten, doch zulks was niet van dien aard, dat het de veiligheid van het schip in gevaar kon brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newport, 24 augustus. Er worden toebereidselen gemaakt om de lading van het gezonken stoomschip VREEDE te bergen. Op het stoomschip LUCHANA, waarmede het stoomschip VREEDE is in aanvaring geweest, is beslag gelegd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip THEMIS heeft heden met succes proef gestoomd en is opgeleverd aan de rederij. (opm: het schip is op 17 september vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Muros voor de eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 augustus. Het aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ gebouwde stoomschip MERKUS van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam, zal de volgende week van hier naar Amsterdam vertrekken om dan tevens proef te stomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 24 augustus. Het Nederlandse stoomschip DOROTHEA, van Rotterdam naar Kroonstad met cokes, is met schade aan de machine op de Schwentine binnengelopen.


Datum: 29 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemwerder (opm: ten NWen van Bremen), 26 augustus. Het lichten van het hier in sloping liggende gezonken stoomschip CITY OF ROME, is thans aangenomen door de Hamburger bergingsfirma W.A. Flint, die de werkzaamheden met de Unterweser Schiffahrts Gesellschaft zal uitvoeren. Thans zijn er vijf duikers bij het wrak bezig, omdat het lichten daarvan met veel moeilijkheden gepaard gaat. (opm: zie DS 111102)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 augustus. Heden vertrokken naar de Noordzee het stoomschip TJIMAHI, ter proeftocht. Aangekomen, eveneens op 28 augustus, van de Noordzee het stoomschip TJIMAHI, terug van proeftocht.

Krant:
  EB - De Eemsbode

Delfzijl (geen datum). Het barkschip JAN SIEVERT, kapt. Arkema, is op 30 juli binnengekomen van Hernösand en daarna gelost. Het zal worden afgetuigd en in de winterlaag worden opgelegd in het Dok – Eemskanaal, wegens de lage vrachtprijzen.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl (geen datum). Nu door de fa. B. Niestern & Zoon vergunning is verkregen voor het oprichten van een scheepswerf aan de Binnenhaven of Oude Vestinggracht, is onmiddellijk de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip, bestemd voor de heer Wagenborg alhier.
Zoals blijkt uit een publicatie in dit nummer, is thans aan de fa. B. Niestern & Zn, scheepsbouwers alhier, vergunning verleend tot het oprichten van een scheepstimmerwerf aan de Binnenhaven. Zoals men weet, werd op de aanvraag door genoemde firma in ’t begin van dit jaar afwijzend beschikt, doch dit besluit van B & W werd in hogere instantie door de Raad van State vernietigd.

Krant:
  EB - De Eemsbode

(Geen plaats) 26 Augustus. Het Ned. barkschip AMSTERDAM, kapt. Bakker, op weg van Boston naar New York, zit in de New York bay aan de grond met brand aan boord.

Krant:
  EB - De Eemsbode

Regenwaldermünde, 21 augustus. Na het lossen van een deel van de lading is de Nederlandse tjalk VIJF GEBROEDERS vlot gekomen en in de haven gesleept. Nadat de rest van de lading gelost is, zal het vaartuig hier de nodige reparaties ondergaan.


Datum: 30 augustus 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 augustus. De tweemastschoener JANTINA AGATHA, van hier naar Southampton, op 22 dezer bij het Doekegat in aanvaring geweest met een aldaar voor anker liggende stoomboot en daarna naar hier teruggesleept, heeft thans een deel der lading in een lichter gelost, zodat kon worden begonnen met de reparatie der schade, die geheel boven de waterlijn is.


Datum: 31 augustus 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 31 augustus. Volgens assuradeuren berichten zijn de Nederlandse schepen VRIENDSCHAP, kap. K. Beck en TRES FACIUNT COLLEGIUM, kapt. Ensing, benevens de MARTHA, kap. Wijnstok, wegens aanhoudende storm achter Dungenes geankerd. Alles wel aan boord.


Datum: 01 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 augustus. Het te New York liggende barkschip AMSTERDAM, kapt. Bakker, waar aan boord brand was ontstaan, is ledig gepompt en zal na de lading gelost te hebben in het dok gaan om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 augustus. Zeilklaar ligt hier de nieuwe galjoot HARMANNA ALBERDINA van kapitein L. Smit, welke is gebouwd op de werf ‘De Eems’ van Berg & Zonen te Delfzijl als bouwnummer 1. (opm: het schip is op 4 september van Delfzijl met graan vertrokken naar Rochester)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 augustus. Het Nederlandse s.s. NIOBE, van Amsterdam herwaarts, kwam in de afgelopen nacht bij Blankenese in aanvaring met de ewer HOSIANA, die onder zeil was en waardoor laatstgenoemde zwaar werd beschadigd aan de stuurboordzijde. Het s.s. NIOBE bleef de gehele nacht in de nabijheid van het beschadigde vaartuig en kwam eerst hedenochtend hier in de haven. Het s.s. NIOBE heeft geen schade geleden. De ewer HOSIANA is hier gekomen om de schade te herstellen.


Datum: 02 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. De Nederlandse schoenerbrik CATHARINA WILHELMINA, kapt. Seven, (opm: de schrijfwijze is Zeven) van Gefle naar Delfzijl, die 14 augustus Elseneur passeerde, is na veel stormweer te hebben ondervonden waarvan het schip lek sprong, naar de rede van Elseneur teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 29 augustus. Het Nederlandse tjalkschip JANTJE, dat na op Skagen op het strand te hebben gezeten door de bergerboot FREDERIKSHAVN hier werd binnengebracht, heeft gisteren de reis naar Gudhjem werwaarts het bestemd was, voorgezet. (opm: zie PGC 180803)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 25 augustus. De lichter No. 21, behorende aan de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, met 103 colli vitriool aan boord, is gezonken, toen het vaartuig gesleept werd van Singapore naar Kalan Susu door het stoomschip TRIGONIA. De lichter zonk in de nacht van de 15e augustus op 03º40’ NB en 99º47’ OL. Men vermoedt dat het vaartuig vóór lek werd.


Datum: 03 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 september. Volgens telegram arriveerde de koftjalk MARTHA, kapitein H. Wijnstok, op 14 augustus van Delfzijl naar Havre vertrokken en die reeds als verloren werd gemeld, heden te Newhaven. (opm: zie PGC 250803)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 september. Aan de bergingsmaatschappij, die het lichten en transporteren van de gezonken stoomboot TRIO, had aangenomen voor NLG 8000, is het gelukt deze door de boot JAN GOEDKOOP naar het Nieuwediep te doen slepen. Aan werkloon was de vissers van De Cocksdorp plm. NLG 500 uitbetaald.


Datum: 04 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. Heden aangekomen van Vlissingen het stoomschip MERKUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 3 september. Heden vertrokken naar de Noordzee op proeftocht
het stoomschip THEMIS. Ook 3 september weer aangekomen in de Nieuwe Waterweg s.s. THEMIS, van proeftocht op de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. Heden vertrok het stoomschip TJIMAHI naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 september. Heden vertrokken naar Amsterdam het s.s. MERKUS, waarbij tevens de proeftocht werd gehouden.


Datum: 05 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 september. Op het IJ bij de kettingboot had gistermiddag te 5 uur een aanvaring plaats tussen het van Purmerend komende stoomschip EENSGEZINDHEID II, en het zeilscheepje VROUW JACOBA, schipper Buisman, komende uit de sluis van het Noord-Hollandsche kanaal. Beide vaartuigen bekwamen schade.


Datum: 07 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

New-York, 26 augustus. Het Nederlandse barkschip AMSTERDAM, dat hier in lading lag naar Australië, geraakte in de East River aan Pier 12 in brand en werd op de Jersey Flats tussen Liberty-eiland en Ellis-eiland aan de grond gezet, waar men de brand heeft geblust. De schade aan het schip en lading wordt begroot op $ 20.000.


Datum: 08 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 september. Volgens door de reders van het Nederlandse barkschip AMSTERDAM ontvangen telegram uit New York, heeft men een aanvang gemaakt met het lossen der lading, die zwaar beschadigd is en vermoedelijk zal worden verkocht. Men denkt met de lossing de 10e september gereed te zullen zijn. Achter is het schip in het tussendek zwaar beschadigd, verscheidene balken en spanten zijn daar verbogen en de huid- en dekplaten zijn door de brand gerimpeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 september. De lek van Cuxhaven hier binnengesleepte galjoot VRIENDSCHAP heeft de lading gelost, doch men is er nog niet in geslaagd het lek te vinden. Men is bezig de zeilen en verderen inventaris op te bergen daar het schip waarschijnlijk wordt afgekeurd.


Datum: 09 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 september. De Nederlandse gaffelschoener JANTJE, kapitein Bouman, van hier naar Elmshorn, is in de Pinnau bij de gasfabriek aan de grond geraakt en zal moeten lichten daar twee sleepboten tevergeefs getracht hebben het schip vlot te brengen. Daar het vaartuig midden in het vaarwater zit wordt het lossingswerk bespoedigd. De vaart is gestremd.


Datum: 10 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 september. De schoenerbrik CATHARINA WILHELMINA, kapitein Zeven, lek naar Elseneur teruggekeerd (opm: zie PGC 020903), is van daar gesleept wordende, naar hier vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 september. De in de Pinnau vastgeraakte Nederlandse schoener JANTJE, kapitein Bouman, heeft het grootste gedeelte der lading gelost, is met assistentie van een sleepboot vlot gekomen en naar Elmshorn gesleept.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is het stoomschip MERKUS (roepletters PMBN) vertrokken van Amsterdam naar Batavia. (opm: op 12 september heeft het schip IJmuiden verlaten)


Datum: 11 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 9 september. Heden is bij stormweer uit zee binnengekomen de Helderse visschuit H.D. 274, alleen bestuurd door een 17-jarige knaap. In de afgelopen stormachtige nacht had de schuit hevig met het ruwe weer te kampen en werden schipper Jurrie Kramer en de knecht Gerrit van der Heide door een stortzee overboord geslagen. Zij verdronken jammerlijk, zonder dat de enig overgeblevene, de 17-jarige broeder van de schipper, iets te hunner redding, kon aanwenden. De schipper was gehuwd, de knecht niet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 10 september. De Nederlandse schoener JANTJE (kapitein Liewen) is heden opgenomen in het dok met schade aan het roer. Het schip is aangekomen van Nantes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newport, 7 september. Ongeveer 1000 ton der lading van het wrak geworden stoomschip VREEDE heeft men kunnen bergen. Men heeft aanbiedingen gevraagd om het wrak op te ruimen. Op het stoomschip LUCHANA, dat met de VREEDE in aanvaring is geweest, werd beslag gelegd en zulks is nog niet opgeheven.


Datum: 12 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 11 september. Het Engelse stoomschip LEANDER, van Narvik naar Rotterdam, is ongeveer 25 meter benoorden het Noorderhooft gestrand. De bemanning wordt gered door de stoomreddingboot van Hoek van Holland. Sleepboten zijn ter plaatse.
Later bericht. De equipage van het stoomschip LEANDER is door de stoomreddingsboot van Hoek van Holland alhier geland. Met de nieuwe bergingsmaatschappij is contract gemaakt, tot berging van schip en lading op arbitrage te Rotterdam.


Datum: 13 september 1903


Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tweede houtveiling van het schoenerschip BERTHA. Deurwaarder C. de Wijn zal, ten verzoeke van de heren Kuyper & Blom, op vrijdag 18 september 1903, ’s morgens 10½ ure, op het haventerrein te Oudeschild op Texel publiek verkopen een aanzienlijke partij sloophout, bestaande in eiken en grenen huidplanken, lang 10 tot 40 voet, eiken en grenen dekbalken en dekdelen, eiken palen en leggers, lang 5 tot 10 voet, en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. (opm: zie PGC 240203 en TC 280204)


Datum: 14 september 1903


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 12 september. De tjalk in aanbouw bij G. Lanting te Delfzijl is gekocht door kapitein Touwslager. De kiel is gelegd voor een ijzeren tjalk voor kapitein P. van Streun.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 september. Het stoomschip LEANDER zit nog in dezelfde positie. Er staat nog te veel zee om maatregelen tot berging te kunnen nemen.
Later bericht. De positie is nog onveranderd. Het weer wordt echter handzamer en men hoopt hedenmiddag aan boord te kunnen komen om lading te werpen. Er is een anker uitgebracht.


Datum: 15 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 september. De Nederlandse galjoot HARMANNA ALBERDINA, kapitein Smit, met graan van Groningen naar Rochester, is lek te Vlissingen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 september. Uit het stoomschip LEANDER is gisteren lading geworpen. De sleepboten KATWIJK, SCHEVENINGEN en EROS hebben hedenmorgen tevergeefs getracht het schip vlot te brengen. Men gaat nu voort lading in lichters te lossen. Het achterschip is lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 september. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, schipper tevens eigenaar Kappen, is te Brake tot geheime prijs verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 september. Heden heeft met succes proef gevaren het door ‘De Schelde’ voor Noorse rekening gebouwde stoomschip HAARDRAADE. Het schip heeft als afmetingen 210 x 34.9 x 15.6 vt en is na oplevering onder bevel van kapitein J. Gustavson vertrokken naar Newcastle.


Datum: 16 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 15 september. In de heden alhier gehouden veiling is de Nederlandse bark ANNA ALEIDA, van de heer P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek, voor NLG 56000 plus de kosten verkocht aan de heren Wambersie & Zoon voor haar lastgeefster, zijnde, naar wij vernemen een rederij te Tvedestrand (opm: Noorwegen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 14 september. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrekt de 15e dezer het fregatschip ADRIANA, van New-York met petroleum naar Java. Als gezagvoerder gaat mede kapitein I. Kuipers, in plaats van kapitein G. Bruyn, die ziek achter blijft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 september. Aan boord van het Nederlandse stoomschip OLANDA, van Newcastle naar Genua, heden te Plymouth aangekomen, heeft een ontploffing plaats gehad in ruim IV, waardoor enkelen der equipage werden gekwetst. Het schip leed ogenschijnlijk geen schade doch zal worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 september. Het van Batavia komende Nederlandse stoomschip SALAK is op het Zuiden tussen de rode ducdalven 1 en 2 aan de Noordwal aan de grond gevaren.


Datum: 17 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 september. Het Nederlandse stoomschip SALAK, is hedenmorgen zonder assistentie weder vlot gekomen en te 6.15 uur naar Rotterdam opgestoomd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 15 september. Het stoomschip OLANDA heeft heden de reis naar Genua voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 september. De Nederlandse koftjalk HERMANNA ALBERDINA is hedenmorgen begonnen de lading graan te lossen en zal daarna in het droogdok worden gezet om de schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Walmer, 14 september. De Nederlandse schoener JANTINA AGATHA, van Groningen naar Southampton, die een anker en een ketting heeft verloren, kreeg het verlorene weder aan boord terug door assistentie van bootsvolk en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. Heden is alhier van Papenburg aangekomen de schoener CORNELIA, kapitein Drok. Het schip wordt opgelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 14 september. De Nederlandse schoener KONFID, kapitein Schuitema, met hout van Falkenberg naar Groningen, heeft in een storm ten einde omslaan te voorkomen, een deel van de deklast moeten werpen. Het schip kwam hier in de haven.


Datum: 18 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. Het schoenerschip CATHARINA WILHELMINA, kapt. Zeven, met hout van Gefle voor Delfzijl, onlangs zwaar lek en met verlies van zeilen te Holtenau binnengelopen, is hier hedennamiddag binnengesleept door de Hamburger sleepboot ENACK. Het vaartuig zal vermoedelijk gesloopt moeten worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 15 september. Het Nederlandse schip DRIE BROEDERS, kapitein Suk, is hier ter rede geankerd liggende, tijdens stormweer op drift geraakt en tegen het eveneens geankerd liggende schip VINDEX aangedreven. Van de DRIE BROEDERS ging de boegspriet verloren en werd voorsteven en tuig beschadigd. De VINDEX bekwam zware schade. Beide schepen werden hier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 september. Kapitein Brouwer, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip ZWIJGER, van Laguna te Falmouth aangekomen, is op de reis overleden.


Datum: 19 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen op 18 september 1903 in de Nieuwe Waterweg het stoomschip BERNARD HALL, van Liverpool naar Zwijndrecht per sleepboot NOORDZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 september. Gisteren, 17 september, is bij de werf Feijenoord te Rotterdam te water gelaten het stoomschip VAN HOGENDORP, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam.


Datum: 20 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 september. De Nederlandse sleepboot WODAN, met een ledige lichter op sleeptouw van Amsterdam naar Middlesborough bestemd, is bij Bridlington (Yorkshire) gestrand.


Datum: 21 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. Het schoenerschip CATHARINA WILHELMINA, heden alhier binnengesleept, zal vermoedelijk moeten worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 september. Het Nederlandse stoomschip VOORBURG, de 14e dezer van Rotterdam te Savannah aangekomen, kwam te Savannah in aanvaring met het Amerikaanse stoomschip MEMPHIS. Beide schepen beliepen schade.


Datum: 23 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen op 21 september in de Nieuwe Waterweg het stoomschip ACHILLES, van Londen naar Zwijndrecht per sleepboot NOORDZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De sleepboot SUNSHINE is heden van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Londen met de nieuwe barges CYMRIC en DORIC. Is op 24 september aangekomen te Gravesend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 20 september. Het Duitse stoomschip MINERVA, dat gisteren hier van Londen arriveerde, was bij Kohlbrand in aanvaring met een de Elbe afzeilende Nederlandse tjalk, waarvan de naam niet bekend werd. De tjalk verloor het voortuig en de railing werd beschadigd. Het stoomschip heeft slechts geringe schade geleden aan de verschansing.


Datum: 24 september 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De torpedoboot WAJANG is op 21 september aangekomen te Nieuwediep van Rotterdam voor het houden van proeftochten.


Datum: 25 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 19 september. De Finse bergingsmaatschappij Neptun, die het stoomschip OOTMARSUM, kapt. Potjer, op 13 juli van de grond en te Kaskö binnengesleept heeft, eist, behalve de directe onkosten van 9000 Finse mark, een bergingsloon van 74.326,26 FM, is een/zesde van de waarde van het schip en de lading in beschadigde staat. Het stoomschip werd op 430.000 FM en de lading op 25000 FM geschat. De reders van de OOTMARSUM hebben zich tot betaling van GBP 1500 bereid verklaard.


Datum: 26 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 september. De kof HARMANNA ALBERDINA, van Delfzijl naar Rochester, heeft de schade hersteld en is nu bezig de geloste lading haver weder in te nemen.


Datum: 27 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow, 23 september. Op 18 dezer is de Nederlandse ijzeren tjalk EBENHAEZER, schipper Salomons, in ballast van Odense naar een haven in de Oostzee bestemd, bij Wankevitz gestrand. Het vaartuig zit op steenachtige grond en is lek. De opvarenden bevinden zich nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 september. De SOPHIE ANNET is bij Northumberland in aanvaring geweest met een Schots vissersvaartuig, en is dientengevolge gezonken, waarbij 14 personen zijn verdronken (opm: zie latere berichten) De SOPHIE ANNET vertrok op 23 september van IJmuiden naar Grangemouth in ballast. Het schip is later gestrand en met 10 voet water in het ruim vlotgekomen. Zes man zijn te Beadnell geland en 13 man zijn aan boord gebleven. Het vaartuig werd uit het oog verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Leith zijn de gezagvoerder, de 1e stuurman en drie machinisten, benevens 8 man der equipage van het stoomschip SOPHIE ANNET aldaar behouden aangekomen. De SOPHIE ANNET is volgens bericht van de gezagvoerder nabij Farne Islands, na een aanvaring gezonken en de 2e stuurman en 5 man der equipage die met de scheepsboot het schip verlieten, zijn door vissers opgenomen en aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 september. De SOPHIE ANNET, van Amsterdam naar Grangemouth, is door een aanvaring gezonken. Het volk is gered en gedeeltelijk te Leith en te Newcastle geland. Zij behoorde toe aan de Noord-Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Harlingen en is groot 1.319 ton bruto en werd in 1879 te Glasgow van ijzer gebouwd.


Datum: 28 september 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 september. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip SOPHIE ANNET, dat de 23e dezer in ballast van IJmuiden naar Grangemouth is vertrokken, ter hoogte van Longstone, na in aanvaring te zijn geweest met een kustvaartuig, op strand gedreven. Het stoomschip, dat tien voet water in het ruim had kwam sedert weer vlot en is zeewaarts gedreven of gestoomd. Zes man der equipage zijn te Beadnell geland terwijl dertien aan boord zijn gebleven.


Datum: 29 september 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 september. De SOPHIE ANNET was tijdens dikke mist in aanvaring geweest bij de Farne eilanden met het Schotse vissersvaartuig ISABELLA, dat schade heeft geleden en het stoomschip is na de aanvaring op de klippen gedreven. Een deel der bemanning klom over op het vissersvaartuig dat in de nabijheid bleef om assistentie te verlenen. Later dreef het stoomschip van de klippen met 10 voet water in het ruim en werd uit het oog verloren met nog veertien man aan boord. Zes man zijn hier geland door het vissersvaartuig ME 606 (vermoedelijk de personen die op de ISABELLA zijn overgekomen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 26 september. De SOPHIE ANNET werd gisterenavond te 20.00 uur op sleeptouw genomen door het stoomschip WARSAW, dat het echter moest loslaten, waarna het te middernacht is gezonken. Veertien man werden door de WARSAW overgenomen en door deze te Leith geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Leith zijn de gezagvoerder, 1ste stuurman en 3 machinisten benevens 8 man der equipage aldaar behouden aangekomen.
De SOPHIE ANNET is volgens bericht van de gezagvoerder nabij Farne Islands, na aanvaring, gezonken, en de 2de stuurman en 5 man der equipage, die met de scheepsboot het schip verlieten zijn door vissers opgepikt en aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 september. Volgens telegram uit New York is de laagste offerte om de schade aan de bark AMSTERDAM te herstellen US$ 14250. Zes nieuwe zeilen en scheepsbehoeften zijn onder deze offerte niet begrepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow, 23 september. Op 18 dezer is de Nederlandse ijzeren tjalk EBENHAEZER, schipper Salomons, in ballast van Odensee naar een haven in de Oostzee bestemd, bij Wankevitz gestrand. Het vaartuig zit op een steenachtige grond en is lek. De opvarenden bevinden zich nog aan boord. Een Hollandse expert is hier aangekomen om maatregelen te treffen om het schip te bergen. Vermoedelijk zal daarmede dezer dagen worden begonnen door de bergingstoomer RUGEN.


Datum: 30 september 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip TJILATJAP is heden aangekomen te Batavia van Cardiff.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 september. Het stoomschip KONING WILLEM III van de Stoomvaart Mij. ‘Nederland’, onder commando van kapitein D.J. Duinker, is de 28e september te Sabang (Poelau Weh) aangekomen. Dit is het eerste mail-stoomschip der Maatschappij, dat op de reis naar Indië Sabang aandoet, na een vlugge overtocht van Genua naar Sabang in 18 dagen.


Datum: 01 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het verongelukken van het stoomschip SOPHIE ANNET wordt het volgende door de N. Harl. Cour. Gemeld: Het te Leith thuisbehorende schip s.s. WARSAW arriveerde aldaar zaterdag (opm: 26 september) van Sunderland met 14 opvarenden van het Nederlandse s.s. SOPHIE ANNET, van hier. De kaptein van de SOPHIE ANNET rapporteerde dat zijn schip van Amsterdam naar Grangemouth was bestemd, in ballast en vrijdagmorgen (opm: 25 september), tijdens dikke mist nabij Farne Island op de Longstone rotsen liep na met het vissersvaartuig ISABELLA in aanvaring te zijn geweest. De SOPHIE ANNET kwam later weer vrij van de rotsen en stoomde in de richting van Alnmouth toen zij het s.s. WARSAW ontmoette. Het Nederlandse stoomschip was zwaar lek en de WARSAW nam het op sleeptouw. Na enige tijd gesleept te zijn geweest seinde de bemanning van de SOPHIE ANNET dat het schip snel zonk. Onmiddellijk werden de lieden van boord gehaald door de WARSAW die nu ook de sleeptros los wierp en het s.s. SOPHIE ANNET zonk met de boeg vooruit in de diepte. Zes man van de equipage van de SOPHIE ANNET hadden het schip te voren reeds in een sloep verlaten en van de kaptein het bevel gekregen in de nabijheid te blijven. Deze boot werd op sleeptouw genomen door de aangevaren ISABELLA uit Montrose die de mensen te Berwick landde.
De SOPHIE ANNET was een ijzeren stoomschip, groot 1318 Brt, gebouwd in 1879 en het werd gevoerd door kapt. Karst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 september. Het Noorse s.s. KONG MAGNUS bestemd naar Trondheim is nabij Stoer met de naar Altona bestemde tjalk TRIENTJE in aanvaring geweest. Laatstgenoemd vaartuig verloor het voortuig en leed schade aan verschansing en steven en wordt herwaarts gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 28 september. De in de nabijheid van Arkona gestrande Nederlandse tjalk EBEN HAEZER werd door de Deense bergingsstomer SKANDINAVIEN vlot en naar hier gesleept. De tjalk heeft zich op de steenachtige grond lekgestoten en dewijl het achterschip lek was en er een gat in was moest dit lek eerst gestopt worden voordat men het vaartuig af kon brengen. De EBEN HAEZER kwam in ballast van Odense en was bestemd naar Memel (opm: Klaipeda) om aldaar planken te laden.


Datum: 07 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stralsund, 2 oktober. De Nederlandse tjalk EBENHAEZER, werd hier op de helling gezet en door deskundigen geschat op 6500 mark, van welk bedrag 50% aan de bergingsmaatschappij moet worden betaald. De reparatiekosten worden geschat op circa 5000 mark.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 oktober. Hedenmiddag om 3 uur is bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij, alhier, te water gelaten het gouvernements stoomschip VALK. Het schip heeft als afmetingen 51,80 x 9 x 6,394 m en is bestemd voor de Nederlandsch Indische Gouvernementsmarine. Het wordt voorzien van een triple expansie machine van de Fabriek voor Werktuigen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De schoener SIRRA, voorzien van een 50 pk motor, heeft de eerste reis van Rotterdam naar St. Petersburg en Duinkerken met succes volbracht.


Datum: 08 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 7 oktober. De alhier thuisbehorende houten koftjalk JOHANNA, schipper T.W. Gorter, van Rochester naar Leith met een lading cement, is op zee verongelukt. Al de opvarenden werden gered en te Grimsby geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 oktober. Door de hevige storm is hedennacht de tjalk VOLHARDING, schipper Doeksen, beladen met steenkool, half vol water geslagen, luiken en alles wat aan dek was ging verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 6 oktober. De Nederlandse schoener ANNECHIENA II, kapt. Buisman, van Nordenham naar Stockholm, is met verlies van anker en ketting uit zee teruggekeerd en ter rede geankerd.


Datum: 09 oktober 1903


Krant:
  TC - Texelsche Courant

Terneuzen (geen datum). Hedenmorgen is alhier binnengelopen het Engelse s.s. PLAYER. Ze heeft in de afgelopen nacht in de Wielingen de Belgische loodskotter No. 3 in de grond gevaren. De bemanning werd gered door de PLAYER en in Vlissingen aan land gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 oktober. De Nederlandse 3-mast schoener LINA, van Hamburg naar Penrhyn, die uit zee terugkeerde wegens stormweder en hier op de rede ten anker kwam, is in de afgelopen nacht van zijn ankers gedreven. De schoener werd door de sleepboot CYCLOOP op de rede teruggebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 oktober. Het s.s. ALIDE, van Sundsvall naar hier heden Holtenau gepasseerd rapporteerde door stormweer in de Oostzee de voordeklast te hebben verloren en enige schade aan het schip te hebben bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 7 oktober. Door de stoomtrawler VENUS, hier hedenochtend aangekomen, werd geland de bemanning van de Nederlandse koftjalk JOHANNA, met een lading cement van Rochester bestemd naar Leith, die, lek gesprongen, in zinkende staat verkeerde. De bemanning werd met grote moeite gered. Het vaartuig is later gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 8 oktober. Gisterenmiddag heeft men andermaal tevergeefs beproefd om de Nederlandse sleepboot WODAN, die omstreeks 16 dagen geleden bezuiden Bridlington op strand geraakte, af te brengen. Het vaartuig zit zeer moeilijk om af te brengen, dewijl het nu vrij diep in het zand is gezakt.


Datum: 10 oktober 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 oktober. De gezagvoerder van het stoomschip PRINS WILLEM II, gisteren van West-Indië te Havre aangekomen, rapporteert, dat ter hoogte van Kaap La Hague de slof van de zuigerstang is gebroken en dat de PRINS WILLEM II daarna door het stoomschip VILLE DE MESSINE na een sleep van drie uren te Havre werd binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 oktober. De Nederlandse schoenerbrik ALBION, kapt. Bos, van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Hernösand beladen met kolen (opm: correctie, in ballast, zie EB 101003), is op 4 oktober bij Fagerviken gestrand. De gezagvoerder, diens zoon, die stuurman was aan boord, benevens twee matrozen zijn verdronken en zijn hunne lijken nog niet gevonden. Drie man zijn gered. De ALBION, ex BACKWORTH, groot 298 ton, werd in 1866 te Blyth van hout gebouwd.
(opm: PGC 091003 haalt een bericht aan van Gefle van 9 oktober, waarin men spreekt van een schoener; PGC vermoedt als eigenaar kapt. E.T. Bos, thuisbehorend te Delfzijl)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 7 oktober. De Nederlandse sleepboot WODAN, die de vorige maandf circa 3 mijl bezuiden Bridlington op het strand is geraakt, werd hedenochtend door twee sleepboten van Hull, geassisteerd door visserslieden, vlot gebracht.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl (geen datum). Het Nederlandse schoenerschip ALBION, kapt. Bos, in ballast van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Hernösand, is bij Gefle gestrand en wrak gestoten. De bemanning bestond uit kapt. E. Bos, zijn zoon stuurman W. Bos, de matrozen J. Ridderbos, R. Meijering, A. de Raad en Harm Bakker en de kok G. Lukje. Drie opvarenden zijn gered. Nadere bijzonderheden niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl (geen datum). Een alhier ontvangen telegram vermeldt de namen van de geredde personen van het bij Fagerik verongelukte schoenerbrikschip ALBION. Het zijn Ridderbos van Delfzijl, De Raad van Rotterdam en G. Lukje van Groningen. Deze personen vertrekken morgen met het s.s. VULCAIN van Gefle naar Delfzijl.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Delfzijl. Uit de hand te verkopen de Nederlandse schoonerbrik CATHARINA WILHELMINA, 188 reg.tons, in 1862 gebouwd te Windsor. Het schip ligt in de haven van Delfzijl. Nadere inlichtingen bij kapt. H. Zeven te Nieuwe Pekela of bij P.J. Vos, cargadoor te Delfzijl.


Datum: 11 oktober 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 11 oktober. Gisteravond is bezuiden Kamperduin te Egmond bij strandpaal 30 gestrand de logger DRIE GEZUSTERS KW 29. Drie opvarende zijn met de scheepsboot aan land gekomen, terwijl de 11 overige opvarende zijn gered met de reddingboot.


Datum: 12 oktober 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De verkochte bark ANNA ALEIDA (kapitein Jensen) is heden vertrokken van Rotterdam naar Hudiksvall in ballast.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 oktober. De nieuwe schoener TASMAN (kapitein De Vries) ligt thans hier zeilklaar om naar Newport te vertrekken. (opm: het schip is op 19 october vertrokken)


Datum: 13 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 11 oktober. Bij strandpaal 30 is zaterdagavond (opm: 10 oktober) omstreeks negen uur gestrand de vislogger KW 29. Des nachts omstreeks half twee werden 11 man der equipage door de Egmonder reddingboot gered. Drie man waren tevoren met eigen boot aan land gekomen. Het schip is vermoedelijk verloren, van vistuig en inventaris zal waarschijnlijk een gedeelte gered kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 oktober. De bemanning van de Vlaardingse logger ADMIRAAL DE RUYTER, schipper Jacob Sonne, zondagmorgen (opm: 11 otober) dwars van Scheveningen zeilende, ontdekte een verlaten schip. Aan boord gekomen bleek het te zijn de nieuwe stalen schoener JANTINA AGATHA, thuishorende te Groningen, beladen met lijnkoeken van Southampton naar Denemarken bestemd. De kluiverboom ontbrak gedeeltelijk, de boot was van dek, het grootluik opengeslagen en er stond 3 voet water in het schip. Een deel der Vlaardinger vissers ging direct aan het pompen en koers zetten naar IJmuiden, waarheen de gelegenheid het gunstigst was. Daar in de haven werd de sleepboot ATLAS geëngageerd met wiens hulp het schip in veiligheid werd gebracht en het beheer aan de standvonder te IJmuiden opgedragen. Visserlieden rapporteerden dat vele Hollandse vissersvaartuigen op zee gezien zijn die zeilen verloren en schade hadden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 oktober. Bij nader onderzoek zijn stukken van een scheepsboot aan boord van de JANTINA AGATHA gevonden, zodat men aanneemt, dat de bemanning is afgehaald, daar dergelijke schepen gemeenlijk slechts één boot voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie (sterk bekort). Belangrijke verkoping van de in volle werking zijnde scheepstimmerwerf en machinefabriek, tot op heden gedreven onder de firma Kieviets & Van Reede Czn te Papendrecht, op 13 november 1903. (opm: later blijkt: wegens faillissement)


Datum: 14 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 oktober. De pantserschepen KORTENAER en EVERTSEN zijn naar de Noordzee vertrokken ter opsporing van de gaffelschoener ARGUS die tijdens de laatste storm op zee was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burg auf Fehmern, 10 oktober. De Groninger tjalk GRIETJE, kapt. A. Dories, 8 oktober vertrokken van Wismar naar Neuss, is gisteravond op de Holsteinse kust benoorden Dahme gestrand. Van de lading zijn ongeveer 100 zakken, circa 200 centenaars (opm: 10 ton), in een lichter geborgen en naar hier gebracht. Wind en weder veroorloven op het ogenblik geen verdere berging doch zal men, zodra mogelijk, daarmede voortgaan. Het schip is tot nu toe dicht gebleven. De bemanning loopt geen gevaar. Een bergingsvaartuig ligt ter assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhafen, 12 oktober. De Groninger gaffelschoener HOLLANDIA, kapt. A. Koopman, van Norrköping naar Delfzijl, is gisteravond met verlies van ankers en kettingen alhier binnengelopen.


Datum: 15 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 oktober. Drie matrozen, E. Nieuwenhuis, H. Simons en R. Borck (opm: of K. Borck), van de schoener JANTINA AGATHA zijn hier aangebracht door de stoomtrawler MA 2 (TJEPMA), schipper Philippe van 't Woud. Volgens hem zijn kapt. H. Smits en stuurman H. Kramer gered door de trawler O 20 (ALPHONSE) en te Oostende aangebracht.


Datum: 17 oktober 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 oktober. Het schoenerschip JANTINA AGATHA is hedenmorgen naar Amsterdam gesleept, teneinde aldaar te lossen en te repareren. Het volk is reeds weder aan boord.


Datum: 18 oktober 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Heden is te Batavia van Cardiff aangekomen het stoomschip TJIMAHI.


Datum: 19 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De gaffelschoener ARGUS is zaterdagmorgen behouden het Nieuwediep binnengebracht. Aan boord heeft commandant Olivier door een stortzee de knie verstuikt, doch dit is niet van ernstige aard. Van storm had het schip om de Noord zeilend weinig te lijden en ongerustheid heeft geen ogenblik bestaan. De vlet uit de davits ging verloren doch verder had men geringe dekschade. Aan boord begrijpt men niet hoe aan de wal zoveel bezorgdheid kon ontstaan. Als de ZEEHOND hen niet op sleeptouw had genomen was het schip nog langer uitgebleven. (opm: zie PGC 141003)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling 18 oktober. Om middernacht noodseinen gezien op de Brandaris. Aldaar is gestrand de Scheveningsche bom CLARA SCH 1 van reder P. van Leeuwen. Eén opvarende is gered; de andere acht opvarenden zijn omgekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. Volgens ontvangen bericht is gisteren het stoomschip KONINGIN REGENTES (kapitein Wijsman) gestrand in Straat Banka op het rif Brombrom op reis van Batavia naar Singapore. Het stoomschip MAJA VAHIRUNHIS is gisteren vertrokken van Tandjong Priok naar de strandingplaats.


Datum: 20 oktober 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober. Het stoomschip MAASSTAD, van Riga naar Rotterdam, dat met defect stuurtoestel te Cuxhaven binnenliep, heeft tegen het hoofd gestoten, waardoor de brug, verschansing en stutten werden beschadigd. Het heeft een deel der deklast verloren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 17 october is van werf No 2 van A. Vuyk & Zn te Capelle a/d IJssel te water gelaten het twee mast schoener getuigd vrachtschip THELMA. Het schip is van het raised quarter deck type en wordt gebouwd voor Glen & Co te Glasgow onder klasse Lloyd 100 A1. Het schip heeft de afmetingen 215 x 32 x 16.3 vt en wordt voorzien van een compound machine van G.T. Grey te Shields. De diameter van de cilinders is 17, 28½ en 46”, de slag is 30”.
Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor een zelfde schip voor een reder uit Londen.


Datum: 21 oktober 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burg a/F, 17 oktober. Heden te 5 uur ‘s middags komt het bericht, dat de GRIETJE vlot en hier binnen zeilende is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 19 oktober. Aan boord van het met hout van Riga naar Rotterdam bestemde stoomschip MAASSTAD, dat hier binnenliep, zijn de grootwanten gebroken en door het overboord vallen van een deel der deklast werd het stoomstuurtoestel onbruikbaar. Bij het binnenslepen in de haven kwam het stoomschip met het westelijk havenhoofd in botsing, waardoor de bakboordszijde zwaar beschadigd werd. De verschansing en kommandobrug zijn geheel ingedrukt en twee bootsdavits gebroken. Vier dukdalvenpalen zijn door het stoomschip zwaar beschadigd.


Datum: 22 oktober 1903


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 oktober. De 3-mast schoener LAURA, kapt. S. Postma, arriveerde 21 oktober van Hernösand te Harlingen.


Datum: 23 oktober 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 oktober. Na het lichten is de KONINGIN REGENTES zonder schade vlot gekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Heden is te Batavia van Amsterdam aangekomen het stoomschip MERKUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 23 oktober het stoomschip KATHLEEN MAVOURNEEN, van Liverpool gesleept door de sleepboot HOLLANDER, om gesloopt te worden.


Datum: 24 oktober 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 oktober. Er is rapport uit Cuxhaven ontvangen betreffende het stoomschip MAASSTAD. Het schip heeft zware slagzijde aan (opm: men bedoelt over) bakboord, de tanks zijn lek; er is overeengekomen een deel der deklast te verwerken, opdat het schip naar Rotterdam zal kunnen gaan om aldaar te dokken en te repareren.


Datum: 25 oktober 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 oktober. Het stoomschip SOEMBING van de Rotterdamsche Lloyd is verkocht en zal onder de naam POITOU varen voor de Société Générale de Transport Maritime à Vapeur te Marseille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 oktober. Volgens bij de KNSM ontvangen telegram heeft het stoomschip ETNA, van Stettin naar Amsterdam, bij het eiland Anholt op een wrak gestoten en is met water in de ruimen te Frederikshavn binnengelopen.


Datum: 26 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 24 oktober. Volgens bij de S.M. ‘Nederland’ ontvangen telegram arriveerde het stoomschip KONINGIN REGENTES te Singapore en is na gehouden expertise gebleken dat het niet behoeft te dokken, zal op 26 oktober de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 21 oktober. Heden had voor het Seeamt alhier de behandeling plaats van de op 11 Juni 1902 bij Oregrund plaats gehad hebbende aanvaring tussen de Nederlandse bark OOSTZEE PACKET en het Duitse stoomschip AVAL. Het Seeamt verklaarde kapt. Piper van de AVAL schuldig aan de aanvaring wegens het niet tijdig stoppen van de machine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kirkkudbright, 22 oktober. De Nederlandse tjalk LEENTJE, kapt. Rasker, hier op 15 oktober aangekomen, is te Dublin binnengelopen als een gevolg het tot behoud van schip en opvarenden gedane opofferingen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Nederlandse schoener GEZIENA, kapt. Joh.G. Mulder, op reis van Danzig naar Holbaek met rogge, is op 25 oktober met akkoord voor 4000 kronen van de Mannhoved afgesleept en te Kopenhagen binnen gebracht.


Datum: 27 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 oktober. De bij Dragor aan de grond te hebben gezeten Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG is vlot gebracht en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 oktober. Naar wij vernemen heeft het Nederlandse stoomschip LOPPERSUM, dat 15 oktober van Archangel naar Amsterdam vertrok, de haven moeten verlaten wegens de strenge vorst en het zich snel vormende ijs.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip LONDON 141 is heden van IJmuiden vertrokken naar Goole.


Datum: 28 oktober 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 27 october. De voormalige Nederlandse, thans Zweedse bark PRINSES WILHELMINA, op reis van St. Ubes (opm: Setubal) naar Carlshamn met zout, is hier lek binnengesleept door een sleepboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burg auf Fehmarn, 24 oktober. Het hier binnengebrachte tjalkschip GRIETJE heeft gerepareerd en zal op 26 dezer de lading raapzaad weder innemen en de reis voortzetten.


Datum: 29 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 oktober. De Nederlandse schoener HOOGEZAND I, kapt Wyrdeman, van Hamburg naar Frontera de Tabasco (opm: Mexico), is op 25 oktober. met verlies van enige zeilen en schade aan het tuig te Plymouth binnengelopen.


Datum: 30 oktober 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 oktober. De Nederlandse schoener GEZIENA werd hier blijkbaar onbeschadigd door een Svitzer bergingsstomer binnengebracht. Accoord werd gemaakt voor Kr. 4000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 29 oktober het stoomschip KRONPRINZ FRIEDRICH WILHELM, van Stettin gesleept door de sleepboot VULCAN, naar Slikkerveer om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 27 oktober. Het stoomschip ETNA, dat op een wrak gestoten heeft en lek alhier binnengelopen is, werd door duikers onderzocht. Het lek bevond zich in het voorschip, waar een aantal zakken meel zijn beschadigd. Het schip wordt hier voorlopig dichtgemaakt en zal naar Gothenburg vertrekken om in het dok gerepareerd te worden. De lading wordt hier opgeslagen.


Datum: 31 oktober 1903


Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 oktober. De Nederlandse schoener GEZIENA, kapt. Joh.G. Mulder, op weg van Danzig naar Holbaek is met schade Kopenhagen binnengelopen, na aan de grond te hebben gezeten.

Krant:
  EB - De Eemsbode

De bij Dragör aan de grond geraakte Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, is vlot gebracht en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De achttienjarige zoon van gezagvoerder Joh.G. Mulder van de schoener GEZIENA (opm: Gerrit Mulder, nabij Hela op 9 oktober) is overboord geslagen en verdronken.


Datum: 01 november 1903


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op dinsdag 3 november 1903, ’s voormiddags 9 uur, in het dorp Callantsoog, van het hol of casco van het gekoperde en kopervaste Noorse fregatschip CONSTANCE, groot 1680 register tonnen, gebouwd in 1884, met deszelfs masten, ra’s, staand ijzertuig, ankers, kettingen, volledige stoomwinch en wat zich verder aan boord bevindt, zoals hetzelve is zittende op het vaste strand op ongeveer 15 minuten afstand van het dorp Callantsoog, benevens de van genoemd schip geborgen inventaris, 1 reddingsboot, 2 scheepsboten, diverse ankers, zeilen, trossen, lopend touwwerk, licht kettingwerk, waarbij veel zo goed als nieuw, blokken, kompassen, barometer, kajuits- en kombuisgoederen, enz. en de geborgen provisie, alles onlangs te Hamburg aangekocht, als: rollen nieuw zeildoek, trossen, nieuw touwwerk, olie, verfwaren, vaten vlees, boter, suiker, tabak, ingemaakte en verduurzaamde levensmiddelen en scheepsprovisie en wat verder te koop zal worden aangeboden. Alles behoorlijk gekaveld en genummerd te zien twee dagen vóór de verkoopdag. Het schip is dagelijks, van vanaf heden, te bezichtigen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de heren Duinker & Goedkoop te Amsterdam en Nieuwediep, zomede bij de burgemeester van Callantsoog en de notaris Vrijburg te Schagerbrug.


Datum: 02 november 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Heden is alhier aangekomen van Rotterdam het nieuwe stoomschip VAN HOGENDORP. De proeftocht is goed verlopen en het schip is door de rederij overgenomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het schip EMILY WATERS (ex JANTJE) is op 30 oktober vertrokken van Cardiff naar Maranham.


Datum: 03 november 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Algiers, 2 november. Het Nederlandse stoomschip OLANDA is hedenavond hier aangekomen met 16 geredde opvarenden van het Engelse schip LOCH MAREE. Het Engelse schip was geladen met tarwe en gerst onderweg van Taganrog naar Hamburg en is 31 oktober gekapseisd ter hoogte van Kaap Serrat. Daarbij zijn de kapitein en 8 andere opvarenden omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 november. Volgens telegram uit Kiel is het Nederlandse stoomschip WATERLAND, van Newcastle naar Neumühlen, op de rivier nabij Neumühlen aan de grond geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 30 oktober. De Nederlandse schoener KONFID, kapitein Schuitema, van Groningen naar Portsmouth, is hier gisteren binnengesleept, hebbende volgens rapport te dicht aan de kust gedreven. Sleepboten eisen bergloon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Smith, de Receiver (opm: bewindvoerder) voor de United States Shipbuilding Company, van wiens rapport in een door Reuter gezonden telegram reeds vanmiddag gewag is gemaakt, blijkt, volgens een uitvoeriger bericht, de beschuldiging in te houden van: wilful misstatements (opzettelijke onjuistheden); falsification (vervalsing); swindling (zwendelarij) en fraud (bedrog) bij de organisatie van de maatschappij en de plaatsing van haar kapitaal; voorts van ‘pogingen tot het misleiden en bedriegen van het geldbeleggers-publiek door een op een dwaalspoor voerend prospectus‘, enz. Geen kleinigheid dus.
Smith kenschetst de oprichting van deze maatschappij als een ‘artistic swindle’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. Volgens Fairplay bedraagt de verkoopsom van het stoomschip SOEMBING ongeveer GBP 10.000.


Datum: 04 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 november. Het Nederlandse stoomschip LEERSUM, van Grangemouth te Flensburg aangekomen, heeft de tanks vol water, hebbende gestoten op een onbekend gebleven voorwerp. Het schip zal na lossing der lading zo spoedig mogelijk dokken om onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 3 november. Het Nederlandse s.s. AMERICAN, kapt. Merkslaegher, is gisteren van New York met petroleum alhier aangekomen, aan boord hebbende twee schipbreukelingen, die men in het Kanaal had aangetroffen. De twee schipbreukelingen, schipper en matroos van de ECHO, van Colchester, lagen in hun bootje langszij hunnen barge, welke in zinkende toestand was, en hadden reeds een nacht erin doorgebracht toen ze door de AMERICAN werden aangetroffen. De barge ECHO werd later 15 mijlen Z.W. van Brighton aangetroffen door de sleepboot CHALLENGER, die haar te Newhaven binnensleepte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram uit Swatow is het s.s. SULTAN VAN LANGKAT, bestemd van Singapore naar Shanghai, daar nog niet aangekomen en is het reeds zes dagen ’overdue’. Enige drijvende kisten kerosine-olie werden 24 oktober gepasseerd in de nabijheid der Paracels-eilanden (Chinese Zee).(opm: het schip kwam behouden binnen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken uit de Nieuwe Waterweg op 3 november het stoomschip POITOU, ex-SOEMBING, naar Marseille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 31 oktober. Het stoomschip ETNA, dat na stranding bij Anholt op het wrak van het stoomschip FREDRIC hier binnenliep, heeft de stukgoedlading gelost en is in de afgelopen nacht naar Gothenburg vertrokken om te repareren.


Datum: 05 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 4 november. Het tjalkschip OP HOOP VAN ZEGEN is met behulp van visserlieden weder vlot gekomen en alhier binnengebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van de Nieuwe Waterweg vertrokken het nieuw gebouwde stoomschip THELMA, gesleept door de OOSTZEE naar Shields voor de inbouw van de machine.


Datum: 06 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 november. Door de Nederlandse sleepboot TITAN is het Engelse s.s. DALEGARTH, dat op de reis van Smyrna naar Bristol nabij Gibraltar gestrand was, af- en behouden aldaar binnengebracht.


Datum: 07 november 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Amsterdam naar Batavia vertrokken het stoomschip VAN HOGENDORP.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 5 november. Zaterdag 31 oktober is bij G. Lanting te Delfzijl te water gelaten de 1 mast ijzeren en stalen tjalk GOEDE VERWACHTING van 130 ton voor kapitein Touwslager. De kiel is gelegd voor een dito schip van 135 ton voor H. Kappen.


Datum: 10 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 november. Volgens telegram uit Malmö is het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND, met steenkolen van Newcastle naar Wismar, bij Barsebäck gestrand. Een Svitzer bergingstomer is ter assistentie vertrokken maar deze werd niet aangenomen. Een gedeelte der lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 6 november. Het stoomschip ETNA is van Gothenburg naar Frederikshavn vertrokken na volbrachte reparatie en zal na de geloste lading ingenomen te hebben, de reis naar Amsterdam voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 november. Volgens telegram uit Flensburg zijn aan boord van het Nederlandse stoomschip LEERSUM, dat op een onbekend gebleven voorwerp heeft gestoten, aan stuurboordszijde 27 platen ernstig beschadigd en er zijn vele spanten en wrangen, die gerepareerd moeten worden.


Datum: 11 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 november. Het stoomschip NOORD-HOLLAND, van de Tyne naar Wismar, te Barsebank (opm: Barsebäck) gestrand, is vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 november. De Nederlandse galjoot DE VRIENDSCHAP, kapitein tevens eigenaar J.W. Kayzer, is onder de hand voor geheime prijs verkocht aan de Heer D. Roelfs alhier, om gesloopt te worden. Tuigage, zeilen en inventaris zullen in publieke veiling worden gebracht.


Datum: 12 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 11 november het stoomschip CARBON, van Londen gesleept door de sleepboot ROTTERDAM, om gesloopt te worden. (opm: waarschijnlijk verkocht in beschadigde toestand, want NRC 171003 meldt: Londen,15 oktober. Aan boord van het stoomschip CARBON, te Barking liggend, is brand ontstaan, waardoor de voorkajuit en 500 ton der lading zwaar beschadigd is)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) In Amsterdam stond hedenavond voor de Raad van Tucht voor de Koopvaardij terecht kapitein Aart Karst, die 25 september l.l. gezagvoerder was van het s.s. SOPHIE ANNET van de Noordnederlandsche Zeevaartmaatschappij te Harlingen, welk schip op die datum in de Noordzee verongelukte.
Het schip was 23 september van Zaandam naar Grangemouth vertrokken met een lading ballast. De volgende ochtend was het schip ongeveer 2/3 Engelse mijl ten noorden van de klippige Varne-eilanden in de nabijheid van de vuurtoren de Longstown, toen een zware mist opkwam. De kapitein liet daarom – naar de scheepsverklaring aangeeft – met minder vaart stomen; ook werd er geregeld gelood en goed uitgekeken. In de morgen van de 25ste was er nog al geen verbetering in het weer gekomen en dus werd met dezelfde voorzorgsmaatregelen verder gestoomd. Om 8 uur ’s morgens werf 40 vaam water gelood, om 10 uur 36. Steeds werd de vaart verminderd, tot om 11 uur aan stuurboord een donker voorwerp werd opgemerkt. Het bleek een zeilvaartuig te zijn, een Engelse visserman, die evenmin als de SOPHIE ANNET de misthoorn van de Longstown had gehoord. Met stuurboordroer en achteruitslaan kwam de SOPHIE ANNET gelukkig vrij van dit vaartuig, maar zij stootte tegelijkertijd aan de grond, op de klippen.
Dadelijk werden de pompen in werking gesteld, en achteruitgewerkt, maar het gelukte niet vlot te komen. Het bleek dat er aan bakboordzijde een gat van een voet lengte was ontstaan. Om 2 uur, toen de vloed steeg, rees ook het water in het voorschip, waarom de kapitein het noodzakelijk achtte de reddingsboten klaar te maken, en proviand en kleren in de boten te laden. Aan de visserman werd verzocht in de nabijheid te blijven, en ook een bemande sloep kreeg deze opdracht, maar beide vaartuigen gingen in de mist verloren.
Eindelijk maakte de vloed het schip los, maar deed tevens het water naar binnen stromen. Men stopte het lek met zijden spek, wat aanvankelijk goed voldeed, want het water rees niet meer. Met goede hoop werd toen koers gezet naar de Engelse kust. Doch om half acht ’s avonds steeg het water weer in het voorruim, de zijden spek konden ’t niet meer keren, en de SOPHIE ANNET zonk al dieper, en luisterde niet meer naar het roer. Gelukkig kwam een Engels stoomschip op zij, en toen de mist wat was opgeklaard verklaarde dit zich bereid hen te slepen. Langer dan drie kwartier kon de Engelsman het echter niet volhouden. De SOPHIE ANNET werd onhandelbaar. Om half twaalf barstte het schot in het voorruim, en verliet de equipage het schip. Twee minuten later was het reeds gezonken.
Toen het ongeval geschiedde stonden de kapitein en de stuurman op de brug.
De kapitein verklaarde hedenavond nog bovendien, dat de vuurtoren door de mist niet te zien was. Dat hij er bij lag, zeiden hem de vissers. Een der leden van de Raad vroeg hem waarom hij geen uitgebreider inlichtingen van de vissers had gevraagd over de plaats waar hij lag, waarop kapitein Karst antwoordde, dat hij meende een goede koers te varen. Ook wees men de kapitein er opdat hij, 36 vaam water lodende, toch moest begrepen hebben dicht bij de kust te zijn. Hij had moeten bedenken dat het geluid van de kustsignalen zich bij mistig weer slecht voortplant, en niet op de vissers mogen afgaan.
De 1e stuurman B. Kuiper bevestigde de verklaring van de kapitein. De machinist A.P. Wanders deelde mede, dat de machine met volle kracht 58 tot 60 slagen maakte, en 34 tot 36 slagen tijdens de mist. Zo geschiedde ook toen de SOPHIE ANNET stootte.
De meeste leden van de Raad maakten er kapitein Karst een grief van dat hij te veel op gissingen was afgegaan. Daardoor hield hij een koers die verkeerd was. Ook werd op gemerkt dat het beter was geweest als de kapitein een lekkleed gebruikt had om het gat te dichten, in plaats van spek. De gezagvoerder antwoordde hierop, dat deze wijze van dichten aanvankelijk goed voldeed en hij bovendien zo spoedig mogelijk een haven wilde binnenlopen. De uitspraak van de Raad zal nader worden bekend gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen datum) In Amsterdam deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij hedenavond uitspraak in de zaak van kapitein Parlevliet, gezagvoerder van het Nederlandse s.s. VREDE, welk schip de 20e augustus l.l. op de rivier de Usk, bij Newport (opm: Bristol Channel), in aanvaring kwam met de LUCHANA en dientengevolge zonk. De Raad gaf als zijn mening te kennen dat kapitein Parlevliet geen blaam kan treffen, aangezien beklaagde geen verkeerde manoeuvre heeft gemaakt, en het voor hem niet mogelijk was aan het gevaar te ontkomen. De Raad sprak kapitein Parlevliet vrij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 november (Part.) Volgens de Daily Mail gaat de Japanse regering voort met het opkopen van grote hoeveelheden graan, vooral in Noord-Amerika en Brits-Indië, zodat men hier haast geen Indisch graan meer kopen kan. Hoedanig ook de afloop moge zijn van de onderhandelingen tussen Tokio en Petersburg, het staat vast dat Japan voor verscheidene maanden beslag gelegd heeft op de beschikbare vrachtboten. (opm: Japanse voorbereiding op de oorlog met Rusland 1904-1905)


Datum: 13 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Nederland. Met ingang van 1 januari 1904 worden de passageprijzen van enkele- en retourreis naar Sabang, Belawan, Deli en Singapore vastgesteld als volgt:
1e klasse 2e klasse
Van Amsterdam ƒ 735,-- ƒ 450,--
Van Genua ƒ 670,-- ƒ 400,--
Retourpassage geldig 2 jaar met inbegrip der heen- en terugreis:
1e klasse 2e klasse
Van Amsterdam ƒ 1105,-- ƒ 700,--
Van Genua ƒ 1005,-- ƒ 600,--
De Directie


Datum: 14 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Koppenhage, 11 november. Het stoomschip NOORD-HOLLAND is, na 300 ton kolen over boord te hebben geworpen, zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis naar Wismar voortgezet. (opm: zie PGC 101103)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wildervank, 13 november. Volgens telegram uit Kiel is het alhier thuisbehorende tjalkschip ONDERNEMING, kapitein D. de Groot, met mais van Bremerhaven naar Kappeln, aangevaren (opm: 12 november) door het Duitse pantserschip MECKLENBURG, en bijna onmiddellijk daarna gezonken. De bemanning is gered en te Kiel aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 november. Het Nederlandse stoomschip MERCURIUS, hedenmorgen van Börga hier aangekomen, heeft door slecht weer een deel der deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats) Ten 11 ure gisteravond bemerkte de kapitein van de stoomboot JEANETTE (opm: van Expeditiebedrijf H. Braakman & Co, Rotterdam), liggende aan de Prins Hendrikkade Oz, dat die stoomboot in zinkende staat verkeerde en zeer diep lag. Het bleek dat de machinekamer bijna half vol water gelopen was door het open laten staan van de onder de waterlijn aangebrachte kraan. Met pompen heeft men de machinekamer droog kunnen krijgen.


Datum: 15 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 12 november. Het stoomschip ASLAUG, ex-THINGVALLA, 2574 brt en gebouwd in 1874 te Kopenhagen, eigendom van de heren Johnsen & Bergman te Christiania, is voor ongeveer GBP 3700 verkocht aan Nederlandse slopers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 12 november. Het onlangs naar Engeland verkochte Nederlandse stoomschip REMBRANDT, dat in 1857 werd gebouwd, is thans verkocht aan Ph. Christidi te Piræus en herdoopt in BYTHINIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 12 november. Aan een Nederlandse firma is voor GBP 1300 verkocht het Engelse ijzeren stoomschip CARBON, groot 708 brt en in 1855 te Liverpool gebouwd.


Datum: 16 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 november. De Nederlandse driemastschoener VOORZORG, kapitein Oldenburg, de 23ste september l.l. van Shields naar Figueira vertrokken, waarop reeds herverzekering werd gesloten tot 75 pct, heeft gisteren behouden de bestemming bereikt.


Datum: 17 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 14 november. De bij de Howaldtswerf gezonken lichter AMSTERDAM is weder gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 14 november. De door aanvaring met het pantserschip MECKLENBURG gezonken Nederlandse tjalk ONDERNEMING is, na voorlopig door duikers dicht gemaakt te zijn, door de grote drijvende kraan der Keizerlijke werf gelicht. Men meent, dat de tjalk aan de Keizerlijke werf zal gerepareerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wismar, 11 november. Het stoomschip NOORD-HOLLAND, hier van de Tyne aangekomen, heeft te Barsebäck drie dagen aan de grond gezeten en kwam zonder assistentie, na ongeveer 300 ton van de lading kolen overboord geworpen te hebben, vlot. De voorste ballasttank is beschadigd en de voorpiek is lek.


Datum: 18 november 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 november. Heden is bij de werf Nederlandsche Scheepsbouw Mij, alhier, te water gelaten het stoomschip CAMPHUYS in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Mij. De afmetingen zijn 317 x 41.45 x 21.10 vt. Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine van de Fabriek voor Werktuigen met een vermogen van 1700 I.P.K. De diameter van de cilinders is 600, 940 en 1600 mm.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 november. Gisteren werd ter beurze in de veilingszaal verkocht het houten tjalkschip VROUW NEELTJE, schipper H. van St. Maartensdijk, groot 98 ton, voor NLG 800. Makelaar de heer Bos Janszen.


Datum: 19 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 november. Het lichtschip TERSCHELLINGERBANK, dat met een boot in aanvaring is geweest, heeft averij bekomen en is door de transportboot SCHELDE van het station genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarij. Kapitein G. Gazzolo, van het Italiaanse barkschip GARBO, thans alhier liggende, beladen met hout, bestemd naar Genua, vraagt tot bestrijding van averij-uitgaven, een som van NLG 5000 à NLG 5500 op Bodemarij onder verband van schip en vracht. Aanbiedingen worden verwacht vóór of op 23 november e.k. (niet later dan 4 uur namiddags) bij het Italiaanse Consulaat te Rotterdam, waar inmiddels informatiën te bekomen zijn.
(opm: Bodemarij of bodemerij (van bodem = schip) omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden.)


Datum: 20 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 november. Het Nederlandse stoomschip LEDA, gisteren te Genua aangekomen, is aldaar binnenkomend in aanvaring geraakt met het Italiaanse stoomschip REGINA ELENA. Van de LEDA werden 5 platen aan stuurboordzijde ingedrukt. Het schip zal moeten repareren. – De schade van de LEDA wordt begroot GBP 80.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 17 november. De lading uit het met schade door aanvaring met het pantserschip MECKLENBURG hier binnengebrachte tjalkschip ONDERNEMING is gelost en heeft men bevonden, dat de toestand waarin het vaartuig zich bevindt het waarschijnlijk maakt dat het zal worden afgekeurd. Door het uitzwellen der uit mais bestaande lading is het dek in de hoogte gezet en het schip gebarsten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 november. Onlangs zijn naar Japan verkocht de stoomschepen TEUCER en PRIAM van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier. Beide stoomschepen zijn reeds afgeleverd.


Datum: 21 november 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Charlton, 19 november. Gisteren kwam het stoomschip BATAVIER II, de rivier afstomend, in Bugsby Reach in botsing met vaartuigen, die door de sleepboot HARTON werden gesleept. De met kolen geladen barge ZEALOT is gezonken, en de HONFLEUR en HIGHGATE werden beschadigd. De BATAVIER II zette de reis voort en arriveerde 19 dezer te Rotterdam.


Datum: 23 november 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het gouvernements stoomschip VALK is heden vertrokken uit Amsterdam voor de proefvaarten. (opm: het schip kwam op 27 november terug te IJmuiden na met succes proef te hebben gestoomd)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden is te Katwijk gestrand de bom KATWIJK VI, KW 105 van reder W. Taat. De opvarenden zijn gered.


Datum: 24 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 23 november. De tjalk VOORWAARTS, kapitein Doornbos, is in de haven van Emden gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 22 november. De met tarwe geladen tjalk TWEE BROEDERS, schipper Van de Velde, bestemd naar Pruisen, is lek te Wemeldinge aangekomen. Pompers zijn aan boord.


Datum: 25 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 november. De Nederlandse tjalk CONCURRENT, kapitein Scholtens, naar de Weser bestemd, heeft op de rede van Cuxhaven anker en 15 vadem ketting verloren en is daar in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 november. Het alhier thuisbehorende tjalkschip KLAZINA, schipper Leertouwer, met graan van Emden naar Norderney, is door de laatste storm nabij Greetsiel verongelukt. De schipper, zijn vrouw en dochter Martha zijn verdronken. Alleen de zoon van schipper Leertouwer heeft zich in eigen boot gered. Er waren geen riemen in, doch door zee en wind dreef de boot naar de Oostfriese kant.


Datum: 26 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 25 november. Gisteren zijn te Borkum aangedreven twee lijken, de hofmeester H.H. van Vliet van het stoomschip ANGLIA, en een matroos, op wie een papier werd gevonden, waaruit bleek, dat hij door de Fa. Wm. H. Müller & Co was aangemonsterd. Aangedreven naamborden van boten dragen dezelfde naam ANGLIA. Ook dreef een mast aan het strand, van een stoomschip afkomstig. Uit de lading blijkt dat het stoomschip van Hamburg is gekomen. Het stoomschip is waarschijnlijk op het rif van Borkum totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 november. Volgens telegrammen uit Emden is een grote hoeveelheid lading op de kust van Borkum gedreven. Waarschijnlijk is deze lading afkomstig van het van Cuxhaven naar Rotterdam bestemde Nederlandse s.s. ANGLIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 november. Volgens rapport van de heden uit zee hier aangekomen loodskotter Eems No. 1, dreef buitengaats veel wrakhout, alsmede kooi- en kajuitgoederen. De zee was te wild om nauwkeurige opnemingen te doen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. Het stoomschip YMUIDEN maakt geen water; de schade is boven de waterlijn. De reparatiekosten zullen waarschijnlijk ongeveer GBP 240 bedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 november. Blijkens bij de firma Wm. H. Müller & Co. ontvangen telegram uit Borkum, is op dat eiland aangespoeld het lijk van een matroos, op wie een papier werd gevonden, waaruit bleek, dat hij door genoemde firma voor het stoomschip ANGLIA was aangemonsterd. Daar tevens ook van de lading uit dit stoomschip is aangedreven, ligt het vermoeden voor de hand, dat het in de jongste storm is vergaan. Men weet, dat het 20 november des avonds van Cuxhaven is vertrokken, doch sedert is er niets meer van vernomen. Het stoomschip, dat in de geregelde dienst van Rotterdam naar Hamburg voer, stond onder bevel van kapt. Klimp, en had 17 koppen aan boord. De ANGLIA was vroeger onder Engelse vlag bekend als WINSLOE en toen in de vaart op Londen onder agentuur van de firma Ch. Cornelder & Zonen. Later, bij de verschillende veranderingen in de Londense diensten kwam het schip in handen van de firma Wm. H. Müller & Co en werd het gevoegd bij de vloot van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Eerst in de jongste tijd was het uit de Londense vaart in die op Hamburg overgebracht. Het was 832 brt en werd in 1870 gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend 24 november. Kapitein Bryant van de visjager EUROPA uit Hull ontmoette 22 dezer in de Noordzee om 7.15 uur in pos. 53.35 NB 3.30 OL kapitein Gewald en bemanning van de galjoot JOHANNA (ex Nederlands) uit Papenburg. Het schip was onderweg met kunstmest van Hamburg naar Berwick en was met verstopte pompen verlaten. De opvarenden zijn op 24 november te Gravesend geland.


Datum: 27 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden. De Nederlandse tjalk VOORWAARTS, die in de haven van Emden is gezonken, werd door een Dollard logger aangevaren. Het schip lag aan de Zungenkai, met 31 ton gerst aan boord. De opvarenden zijn gered en hier onder gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norderney, 24 november. In de nabijheid van Wilhelmshöhe werd gisteren aan het strand gevonden een lijk, dat vermoed wordt te zijn van de gezagvoerder Leertouwer van de tjalk KLAZINA, die zaterdagavond (opm: 21 november) in de Leybocht is verongelukt. (opm: zie NRC 251103)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen 26 november in de Nieuwe Waterweg het stoomschip ASLAUG, van Noorwegen onder eigen stoom, naar Hendrik-Ido-Ambacht om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie (bekort). De Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw ‘Feijenoord’ maakt bekend, dat 30 obligaties der 5% leningen van 1880 en 1886, aangegaan door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, zijn uitgeloot en op 2 januari 1904 ten kantore van de Heren R. Mees en Zoonen te Rotterdam aflosbaar zijn gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. Volgens particulier bericht is het lijk van de opperstuurman van het s.s. ANGLIA, de heer Adolf Havinga, 62 jaar oud, op het eiland Norderney aangedreven. De zoon van de overledene is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 november. De loodskotter No. 1 heeft hedennacht tijdens een zware bui aan de grond gestoten, waardoor het roer gebroken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 november. Het bergloon voor het afbrengen van de driemastschoener VALBURG en ’t vooraf in veiligheid brengen van de inventaris, is gisteren verrekend met de vissers van de Cocksdorp, die per hoofd NLG 90 ontvingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 25 november. Het stoomschip AMULET, van Duinkerken alhier aangekomen, is bezig de voor Leith bestemde lading van het hier lek binnengekomen stoomschip TALISMAN over te nemen. Met stoompompen wordt het water uit het voorruim van de TALISMAN verwijderd.


Datum: 28 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 november. Enige wrakstukken, vermoedelijk van de ANGLIA afkomstig, zijn op het eiland Juist aangedreven. Ook dreef er een lijk aan, waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld, weshalve niet met zekerheid kan gezegd worden of het één der opvarenden van de ANGLIA is of van een ander schip.
De equipage van het stoomschip ANGLIA der firma Wm. H. Müller & Co, dat in de nacht van Zaterdag op Zondag te Borkum met man en muis is vergaan, bestond uit: G.J. Klimp (opm: 29 jaar), gezagvoerder en A. Havinga, 1ste stuurman, beide van hier; J. Gosselaar, 2e stuurman, van Delfzijl; S. Datema, timmerman, A. Stempel, kok en A.H. van Vliet, hofmeester, allen van hier; F.W. Harlef, bediende, van Vlaardingen; J. Bol en C.C. Kleijnzoon, beiden van hier; K. Upeneck, matroos, van Finland; J. Scheppers, matroos, van Veendam; H. Albers, lichtmatroos, J.A. de Boer, 1ste machinist, C. de Wit, 2de machinist, J. Janssen, donkeyman, H. Buarda, J. Hoogeveen en G. v.d. Akker, stokers, allen van hier. – Ongeveer de helft van de opvarenden zijn gehuwd en hoofden van gezinnen. (De lijken van Havinga en Van Vliet zijn gevonden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 25 november. De met het pantserschip MECKLENBURG in aanvaring geweest zijnde Nederlandse tjalk ONDERNEMING is gisteren afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsoer, 25 november. De driemastschoener ATLANTIC (opm: kapt. R. Kramer, Groningen) is maandagavond (opm: 23 november), nadat het in Langelands Belt met een stoomschip in aanvaring is geweest, door de bergerboot HELSINGOR met zware schade aan de boeg te Albuen binnengebracht en zal dan waarschijnlijk, wanneer de waterstand het toelaat, naar Nakskov gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nakskov, 25 november. Bij Kramniza (opm: zal moeten zijn: Kramnitse) is de kof MARGARETHA gestrand en totaal aan stukken geslagen. Vermoedelijk is de gehele bemanning verdronken, dewijl het lijk van een jeugdig zeeman reeds aan het strand is gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 november. Enige wrakstukken, vermoedelijk van de ANGLIA afkomstig, zijn op het eiland Juist aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Juist, 24 november. Dagelijks drijven hier goederen aan het strand, waarschijnlijk uit een in de nabijheid verongelukt stoomschip, waaronder vaten talk, vet, olie, meel, etc. Op Borkum dreef het hek met de naam ANGLIA aan het strand.


Datum: 30 november 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 27 november. De op Borkum en Norderney aangespoelde lijken zijn herkend als die van wijlen de stuurman en de hofmeester van het stoomschip ANGLIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 november. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN REGENTES, van Batavia, liep bij het binnenkomen tegen de meerstoel van de buitenhaven, welke vermoedelijk zwaar beschadigd is. Het schip bekwam zelf geen averij.


Datum: 01 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Papenburg, 27 november. De Nederlandse kof JANTJE heeft enige geringe schade toegebracht aan de zeesluis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 november. Uit de voorwerpen van schepen afkomstig, die op het eiland Borkum aanspoelen of in de omstreken in zee ronddrijven, menen zeeloodsen te moeten opmerken, dat daar in de omgeving vier schepen zijn vergaan, n.l: de ANGLIA het Rotterdamse stoomschip, een bark die verbrijzeld is in de Friese gronden, een ander onbekend gebleven vaartuig en een logger. Deze laatste, te Emden thuisbehorend, is althans nog niet aldaar gearriveerd, terwijl twee andere loggers, die met de eerste en de Oost-Friese loodsschoener samen waren, een paar uren voor de storm in Emden aankwamen. Het zal volgens ervaren zeelieden nog vele dagen aanhouden voor men met juistheid de gehele omvang der ramp zal kunnen vaststellen, daar vele vaartuigen zonder taal of teken achter te laten zijn vergaan, die dus eerst later vermist zullen worden.
(opm: op 29 en 30 november kwamen nog enige visloggers binnen, waarmee alle loggers van de Emder en Dollart Gesellschaft behouden in de haven lagen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Westermarsum (opm: Westermarsch), 26 november. Hedennamiddag is aan de zeedijk het lijk gevonden van een man, dat slechts bekleed was met een hemd en dat een zeelaars aanhad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 november. Men heeft het lijk kunnen herkennen, dat op het eiland Juist is aangedreven; het is gebleken te zijn J. van Hoogeveen, stoker op de ANGLIA, woonachtig te Rotterdam.


Datum: 02 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 november. Een massa hout door het s.s. GUSTAF geworpen om vlot te komen, is door sleepboten en tjalken gevist, terwijl ook veel is aangespoeld aan de dijk, dat bij de strandvonderij is aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 november. De gezagvoerder van de sleepboot ATLAS, die het Franse 4-mast schip ALEXANDRE op sleeptouw heeft gehad, rapporteert aan zijn reders de 29e november, dat hij gelooft dat de ALEXANDRE, die slechts licht geballast was, door het slingeren vermoedelijk door het gewicht der stalen masten is gezonken en wel omstreeks 3 uur ’s middags op 21 november, ongeveer 30 mijl ten z.o. van Whitby. Aan boord bevonden zich 32 man en een kustloods en er was 1000 ton zandballast aan boord. Het schip was 3206 registerton groot en in 1902 in Duinkerken van staal gebouwd. (opm: bekort)
Uit Dover wordt geseind dat de gezagvoerder van een stoomschip een groot ijzeren schip in de nabijheid van de Nederlandse kust heeft zien omslaan. Hij kon niet dicht genoeg er bij komen om de naam te onderscheiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norderney, 24 november. Gisteren en heden zijn weder twee lijken, waaronder ook het lijk van een kind, dat op een plank gebonden was, aangedreven. Het strand is met wrakstukken bedekt, die men bezig is te verzamelen.


Datum: 03 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 december. Hr.Ms. pantserdekschip FRIESLAND, van Nieuwe Diep naar Oost-Indië, is wegens defect aan de machine alhier binnengelopen en naar Rotterdam opgestoomd om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 30 november. Volgens ambtelijke mededelingen heeft het Nederlandse stoomschip LEERSUM in de Grote Belt, op 11,3 m. water, op een op de grond liggend wrak gestoten en daardoor zwaar beschadigd. Aan gezagvoerders, die de Belt moeten passeren, wordt aanbevolen, de zich ten westen van Seiro bevindende diepe vaargeul te houden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 2 december. De Volendammer botter V.D. 17, schipper Schilder, werd heden nabij Marken in de grond gevaren door de Groninger stoomboot HUNZE VII, kapitein Hollander. De opvarenden hadden ternauwernood tijd, om op de stoomboot over te springen, daar de botter bijna onmiddellijk na de aanvaring zonk. Het vaartuig was geladen met 2400 pond paling. De opvarenden zijn te Enkhuizen aan wal gezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Heden ging te water van de werf ‘Vredenhof’ (Wed. J.C. Ceuvel) te Amsterdam de schroefsleepboot LIJSTER bestemd voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. De machine en ketel worden geleverd door H. & J. Suyver te Amsterdam.


Datum: 04 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 december. In de Admiraliteitshof werd heden aan de sleepboten CLARISSE en SALVOR de schade voor bergloon ontzegd. De rechter was overtuigd dat het Nederlandse stoomschip VOORUITGANG niet aan de grond had gezeten en dat er dus van de zijde der sleepboten geen diensten waren geleverd waardoor bergloon verschuldigd was. Met nogal sterke bewoordingen uitte de rechter zijn afkeuring dat door Engelse sleepboten onder deze omstandigheden wederrechtelijk tegen een buitenlands stoomschip een eis ter betaling van bergloon werd ingesteld, terwijl de bewezen diensten met de betaalde GBP 10 meer dan beloond waren. De sleepboten werden tevens veroordeeld in de kosten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 december. Het Nederlandse stoomschip ALWINA, kapitein Wolkammer, van de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam, op 24 november van Decido (opm: Dicido, N.W. van Bilbao) naar Rotterdam vertrokken, is gisteren te Londen tegen 45 guineas aan de overdue markt gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 december. Het naar Rotterdam uitgaande Nederlandse s.s. BATAVIER I, is met het instomende Franse stoomschip PLUTON op de Theems in aanvaring geweest, waardoor de BATAVIER I is gezonken en de voorsteven van de PLUTON beschadigd werd.
De aanvaring van de BATAVIER I en de PLUTON heeft gisterenavond omstreeks 6 uur plaats gehad ter hoogte van de Victoria Docks op de Theems. De elf passagiers welke zich aan boord van het stoomschip BATAVIER I bevonden en de bemanning zijn allen gered. (De BATAVIER I was groot 731 R.tons en in 1872 gebouwd).


Datum: 05 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. De herverzekering van de ALWINA is gisteren verhoogd tot 75 guineas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 december. De herverzekering van de ALWINA is gisteren gestegen tot 85/90 guineas. De ALWINA was op 24 november met ijzererts van Decido (opm: Dicido, N.W. van Bilbao) naar Rotterdam vertrokken en passeerde op 27 november Ouessant. Sedert is niets meer van schip of bemanning vernomen, zodat valt aan te nemen, dat het stoomschip in de toen daar heersende stormen is vergaan.


Datum: 06 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie (opm: bekort). Notaris Bos te Papendrecht zal op woensdag 9 december te Papendrecht op de Scheepswerf voorheen firma Kievits & Van Reede, ten verzoeke van de heren Curators in het faillissement Joh.M.C. Kievits publiek verkopen:
Een stoomjacht, genaamd COR, met compound-nachine en verticale stoomketel met stoomdruk van 10 atm; een houten scheepssloep; een zeilsloepje, genaamd CORRIE, een dynamo; oude en nieuwe stoommeters; 2 stoomfluiten; 1 scheepsbel; diverse kranen, klepkasten, vijlen, hamers, bankschroeven, moerbouten, voorraad onbereide verf, een partij oud koper, ijzer, lood, pakking, enz.
De opstal van een huis, zijnde twee woningen staande tegenover de scheepswerf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Den Haag vernemen wij, dat de aanleiding tot het binnenlopen te Rotterdam van het op reis naar Oost-Indië zijnde oorlogsschip FRIESLAND niet in verband stond met de stoomketels, doch met het horen van een stoot in de stoomcylinders aan het einde van de slag. Naar de oorzaak daarvan moet onderzoek worden ingesteld, dat uiteraard niet op zee kon plaats hebben. Vermoedelijk zal het schip dinsdag (opm: 8 december) weer naar zee kunnen vertrekken, tot voortzetting van de reis.


Datum: 07 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. De Groninger stoomboot HUNZE II, van Amsterdam naar Rotterdam, is nabij de Hembrug in aanvaring gekomen met de Urker botter U.K. 150, wiens schipper H. Bakker, overboord sloeg en verdronk. Hij laat een weduwe met 9 kinderen na. De botter bleef drijvenden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Men maakt zich zeer ongerust omtrent het lot van het stoomschip ALWINA van de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij (directie Jos. de Poorter). Het schip is de 21ste november van Decido (opm: Dicido, N.W. van Bilbao) naar Rotterdam vertrokken en is de 27ste november Ouessant gepasseerd, zodat het reeds 5 dagen over de tijd is.
Het schip, dat in 1902 gebouwd werd en 1875 tons bruto en 993 tons netto meet, met een machine van 700 I.P.K, is gisteren te Londen tegen 75 guineas aan de herverzekeringsmarkt gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Poplar, 3 december. Het stoomschip BATAVIER I ligt gezonken ter hoogte van de Victoria Docks. Een gedeelte lading drijft reeds op de Theems. De voorsteven van de PLUTON is zwaar beschadigd.


Datum: 08 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 4 december. Het naar Londen vertrokken Nederlandse stoomschip J.B. AUG. KESSLER is in de Petroleumhaven tegen een ducdalf gelopen, waardoor enige palen zijn gebroken. Het schip zelf bleef vrij van averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 december. Op de Noordzee woedt een hevige sneeuwstorm, gepaard gaande met dichte mist. De stoomboot ALWINA, op weg naar Rotterdam, is met man en muis vergaan.
Van de LEADING LIGHT werden vier man door een stortzee van boord geslagen. Allen verdronken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 december. Op 3 december is bij Dobson & Co te Sunderland te water gelaten het stoomschip BEIJERLAND, in aanbouw voor de Scheepvaart & Steenkolen Mij te Rotterdam. De afmetingen zijn 230 x 34 x 20.9 vt. De machine is van het fabrikaat NE Marine te Wallsend. De diameter van de cilinders is 18, 29½ en 48 “; slag is 33 “.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het Noorse stoomschip STELLA is heden in de Firth of Forth in aanvaring gekomen met het Nederlandse stoomschip WATERLAND, op reis van Amsterdam naar Methil. Het Noorse schip was op weg van Burntisland naar Haugesund met een lading kolen en is gezonken. Hierbij zijn 3 opvarenden verdronken. De WATERLAND is met boegschade en de overige Noorse opvarenden te Methil aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Figueira, 30 november. De Engelse schoener TASMAN (ex Ned.) van 90 ton is verkocht aan een Portugese reder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 december. De BATAVIER I, op de Theems gezonken, was voor GBP 12500 verzekerd. Tegen totaalverlies liepen er bovendien nog polissen tot een bedrag van GBP 3330.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 december. Het op de Theems gezonken Nederlandse stoomschip BATAVIER I is lens gepompt en vlot gebracht. Het schip is met vier sleepboten van de ingang van de Victoria Docks naar het Green Dock gesleept.


Datum: 09 december 1903


Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl. De ALWINA, op 24 november vertrokken van Decido (opm: Dicido, N.W. van Bilbao) naar Rotterdam, passeerde op 27 november Ouessant. Sedert is het schip vermist. De kapitein was C. Jager van Farmsum, nu wonende te Maassluis, 1e stuurman W. Hoekstra te Schiermonnikoog en de matrozen J. Jager van Farmsum en J. Bakker van Delfzijl. De gehele bemanning bestond uit 18 koppen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 december. Het ijzeren Nederlandse 3-mast schoenerschip VOORLICHTER, kapitein N. Persson, is gisterenavond, volgens telegrafisch bericht uit Liverpool, aldaar aangekomen van Rio Grande, na een reis van 96 dagen. Alles wel aan boord. De kapitein zal aldaar orders moeten afwachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colombo, 19 november. De 9e november is het van Batavia naar Amsterdam bestemde stoomschip TELEMACHUS met defecte roer-kop alhier binnengelopen en vertrok de 14e gerepareerd weder van hier. (Het stoomschip TELEMACHUS passeerde de 30ste november Port Said).


Datum: 10 december 1903


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 9 december. Heden is alhier binnen gesleept door de stoomtrawler MAGIC de Nederlandse tjalk HOOGHAMMEN (kapitein Zeven) op reis van Rotterdam naar Middlesbro. Van schade, wanneer die er is, is nog niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 december. Het Nederlandse stoomschip KEDIRI van de Rotterdamsche Lloyd, van Batavia naar Rotterdam, is met drie gebroken schroefbladen te Carthagena binnengelopen. Men zal het schip kroppen om de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 december. De lading van het s.s. STAVELEY, dat op de Elve (opm: Elbe) met het Nederlandse s.s. J.B. AUG. KESSLER in aanvaring is geweest, is geheel gelost. Het stoomschip dokt om te repareren. Zes boegplaten moeten vernieuwd worden en de voorsteven gerepareerd.


Datum: 11 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Urk, 10 december. Alhier is aangebracht het lijk van de Urker visser H. Bakker, die bij een aanvaring in het Noordzeekanaal met de Groninger stoomboot HUNZE II zoo jammerlijk is omgekomen. Hij laat een vrouw met acht kinderen na. Bij de lijkschouwing is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de dood, ten einde een strafrechterlijke vervolging in te stellen tegen de gezagvoerder der stoomboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oscarshamn, 6 december. De brik HELIOS, kapitein Andersson, de 20ste november van West-Hartlepool met kolen naar Varberg vertrokken, is aldaar nog niet aangekomen. Volgens door de rederij alhier ontvangen brief heeft de visboot JUDITH, schipper Drijver, uit IJmuiden in de Noordzee een kist met papieren enz. van de brik HELIOS aangetroffen. De equipage bestond uit 8 man.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 10 december. Door de Hamburger sleepboot ATLAS is hier heden aangebracht de Nederlandse ijzeren zeetjalk VRACHTZOEKER, het vorige jaar gestrand op de Westkust van Jutland. Deze tjalk, voorheen bevaren door kapitein Kolkman, is verkocht aan de scheepsbouwmeester Karsjes te Emden, en zal weder worden hersteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 december. De Nederlandse stalen gaffelschoener KONFID, kapt. Schuitema, op 4 december van Plymouth naar Harburg vertrokken, is nabij Esbjerg gestrand, vanwaar assistentie is gezonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 9 december. De schoener THEDA, kapitein Diekhoff, van Groningen met haver naar het Engelse Kanaal bestemd, die de 22ste november met verlies van anker en ketting te Emden werd binnengesleept, zal binnenkort de reis vervolgen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Davids, 10 december. Het Engelse stoomschip COUNT D’ASPREMONT (ex OTHELLO) is op 9 december gestrand op de Horse Rock, Ramsay Sound in pos. 51º52’17” N.B. 05º19’12” W.L. Het schip was in ballast op weg van Dublin naar Newport (Mon). De bemanning is met de eigen scheepsboot geland.

PGC 121203
Emden, 9 december. De alhier aan de kaai gezonken Nederlandse tjalk VOORWAARTS is gelicht. De lading gerst wordt gelost.


Datum: 12 december 1903


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hardinxveld, 12 december. Heden ging te water bij Werf de Merwede een stalen zeestoomschip voor Engelse opdrachtgever. De afmetingen zijn 140 x 24 x 11.9 vt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 december. De bemanning van de gestrande Nederlandse stalen gaffelschoener KONFID, kapitein Schuitema, is door de reddingboot van het schip gehaald. Een Svitzer bergingstoomschip is ter assistentie vertrokken. Volgens een bericht uit Esbjerg is de KONFID nabij Blaavandshuk of den Hoorn (Denemarken) gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 december. Een nieuwe Duits-Belgische stoomvaartmaatschappij voor de dienst Antwerpen-Congo is in wording. Zij treedt in de plaats van de thans bestaande lijn.


Datum: 13 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 11 december. Het van Hamburg met stukgoed naar Brazilië bestemde stoomschip KOPERNICUS is met defect windas en meer andere schade op de bak alhier binnengelopen (opm: ex Ned. ELVE)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

IJmuiden 13 december. Het zaterdag 12 december van Amsterdam naar Stettin vertrokken stoomschip ORION kwam ‘s avonds ter hoogte van Terschelling in aanvaring met een onbekend passagierschip. Het schip is op 13 december terug te IJmuiden met een ingedrukte boeg. Het onbekende schip was het Duitse stoomschip BLÜCHER.


Datum: 14 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aan de sleepboten TERSCHELLING en SEEADLER is voor verleende hulp van het stoomschip MAASSTAD ieder 6500 Mark toegekend. De eis, voor beide sleepboten tezamen was 40.000 Mark. (De MAASSTAD liep de 19e oktober met defect stuurtoestel te Cuxhaven binnen. Liep daarna tegen het hoofd waardoor brug, verschansing en stutten werden beschadigd).


Datum: 15 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 14 december. De tjalk VRACHTZOEKER is heden alhier aangekomen, gesleept
door de sleepboot ATLAS. (opm: zie PGC 111203)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Varde, 11 december. De kapitein van de gestrande Nederlandse schoener KONFID heeft met de kustbewoners een overeenkomst gesloten tot het bergen van het schip voor 35 pct. De Svitzer-stomer is besteld, doch kan slechts op 2000 ellen (opm: meter) afstand het schip naderen.


Datum: 16 december 1903


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Heden is te Padang aangekomen het stoomschip VAN HOGENDORP.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl. Maandag 14 december is op de scheepswerf ‘Concurrent’ van de firma Niestern & Zn. alhier is met goed gevolg te water gelaten een stalen 1 mast tjalkschip genaamd CONCURRENT II, gebouwd voor de heren Gebr. Wagenborg, scheepsmakelaars alhier. Het vaartuig zal bevaren worden door kapt. C. Miedendorp.
De kiel is gelegd voor een stalen koftjalk voor F. Wildeman te Delfzijl.


Datum: 17 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. Onder commando van kapitein P. Helle is hedenmorgen de voor de havenwerken van Rosario bestemde stoombaggermolen D No. 1, gebouwd door de Firma A.F. Smulders, naar zijn bestemming vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barth (opm: nabij Stralsund), 14 december. De van hier tot Veile gesleept wordende Nederlandse galjoot HARMANNA ALBERDINA, schipper Smith, geraakte, doordat de sleepboot door het ijs uit het vaarwater werd gedrongen, ongeveer ½ mijl buiten de haven aan de grond. Het schip zit op zachte bodem en is onbeschadigd, doch er is meer hulp nodig om het vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 december. De herverzekering van het gestrande stoomschip DRUMBAIN is gesteld op 50 guineas. (opm: op 15 oktober 1903 gestrand, eerst op 30 juli 1904 vlotgebracht, naar de Tyne gesleept, verkocht, hersteld en HOUTDIJK geworden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 december. De stoomtrawler ORION, van de reder Van Wingerden te Vlaardingen, is 15 mijlen benoorden het Haaks vuurschip gezonken. De equipage werd hier aangebracht door de botter HD 40.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Esbjerg, 12 december. De gezagvoerder van het Nederlandse schip KONFID zegt, dat zijn schip te ver op het strand zit om het te kunnen afbrengen. Wanneer de winterstormen het niet te veel beschadigd hebben, is er grote mogelijkheid het in de lente vlot te brengen. Maar hoogstwaarschijnlijk zal het totaal wrak worden. Het grootste gedeelte van de inventaris is geborgen. (opm: zie NRC 191203)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Uit Delfzijl meldt men ons: Zoals is medegedeeld verongelukte de vorige maand bij Greetsiel de alhier thuisbehorende tjalk KLAZINA door een hevige storm. (opm: zie o.a. NRC 251103) De schipper, zijn vrouw en dochter vonden hun graf in de golven, alleen de zoon redde zich. Thans is het lijk van de dochter gevonden aan de overzijde van de Eems, op het Kamper wad.


Datum: 18 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van de stoomtrawler ORION (opm: zie NRC 171203) is in ± 16 vadem water gezonken. Ligging ongeveer 53º13’ N.B. en 4º18½’ O.L.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 16 december. Door de rederij van het s.s. BLÜCHER wordt gemeld dat haar schip door een vreemde stoomboot aan bakboord ter hoogte van het matrozenlogies getroffen is, doch dat de schade gering is. (opm: de aanvaring vond plaats met het Nederlandse s.s. ORION, zie DS 131203) Tevens wordt gemeld, dat het toen dik van mist was en de BLÜCHER geheel stil lag.
Van bakboordzijde werd een mistsignaal gehoord, doch zonder iets van een schip te zien. Het vreemde schip gaf, hoogst waarschijnlijk ook zonder de BLÜCHER te zien, twee stoten op de stoomfluit en had waarschijnlijk, voor het informeren kon naar de ligging van de BLÜCHER, gemanoeuvreerd waardoor de aanvaring plaats had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 16 december. Volgens nadere berichten moet het s.s. BLÜCHER, van hier naar New York, dat heden van Cherbourg vertrok, ter hoogte van Terschelling in aanvaring zijn geweest met het Ned. s.s. ORION. Het rapport van de gezagvoerder der BLÜCHER nagaande, moet hij geïnformeerd hebben of het vreemde stoomschip ook schade had; en toen hem “all right” toegeroepen was hebben beide schepen de reis voortgezet. (De ORION keerde terug om te Amsterdam te repareren.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 december. Volgens een telegram uit Singapore is het Nederlandse s.s. SULTAN VAN LANGKAT nabij Pulo Samboe aan de grond geraakt, doch met assistentie weer vlot gekomen. Het stoomschip maakte een weinig water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 december. Volgens uit Forss ontvangen telegram hebben pogingen om het stoomschip DRUMBAIN vlot te brengen, weder gefaald. Zoals de positie nu is, is het onmogelijk voor de lente te beginnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calais 15 december. Het Nederlandse stoomschip KATENDRECHT is hier aangekomen met pitchpine van Pensacola met verlies van een deel van de deklast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 15 december. Het Nederlandse s.s. WATERLAND is gisteren te Granton aangekomen, om aan de werf van de firma Hawthorne de schade te repareren, veroorzaakt door de aanvaring met het s.s. STELLA. (opm: zie DS 081203)


Datum: 19 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barth, 16 december. De Nederlandse galjoot HARMANNA ALBERDINA werd door de sleepboten BARTH PACKET en KÄTHE vlot en hier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blaavandshuk, 15 december. Bergers te Blaavandshuk hebben met assuradeuren een contract tegen 45 pct. van de waarde van schip en lading afgesloten voor berging van het Nederlandse schip KONFID.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 december. Het Nederlandse schip KONFID, nabij Blaavandshuk gestrand is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlotgekomen. Het is naar Esbjerg gesleept.


Datum: 21 december 1903


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van werf J.W. Boerma te Martenshoek ging te water een stalen tjalk van 160 ton voor Chr. Everhardus te Wildervank.


Datum: 22 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 21 december. Van de werf der firma Niestern & Zonen te Delfzijl, is te water gelaten (opm: geen datum) de stalen 1-mast tjalk CONCURRENT II, groot ca. 90 ton, gebouwd voor rekening der heren Gebr. Wagenborg. Het schip zal worden gevoerd door schipper Miedendorp.
De kiel is daarna gelegd van een stalen koftjalk, voor rekening van schipper F. Wildeman.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Te water bij werf Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek de stalen tjalk van 125 ton voor J. Kuur te Hoogezand en de stalen gaffelschoener van 150 ton voor M. Freudenberg te Uetersen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 december. Te Nieuwersluis (nabij Breskens), is het van Antwerpen komende Amerikaanse mailstoomschip FINLAND, der “Red Star-Lines”, naar New-York bestemd, door de mist omhoog gevaren. Het schip schoof er ongeveer zes meters op, met laag water kan men onder het voorschip doorgaan, terwijl bij het achterschip ongeveer een 30 voet water staat.
(opm: de Red Star-Line werd in 1872 opgericht als samenvoeging van de Societé Anonyme de Navigation Belge-Americaine uit Antwerpen en de American International Navigation Company; de schepen voeren onder Amerikaanse vlag, alhoewel de FINLAND in 1909 onder Belgische vlag is gebracht)
Zondagnamiddag werd met eigen stoom en met behulp van een vijftal sleepboten getracht het schip af te brengen, doch er was geen beweging in te krijgen. Thans is men bezig met lossen van de lading in het voorschip om dit te doen rijzen. Drie lichters liggen op zij en met het nachttij zullen de sleepboten het wederom beproeven de FINLAND vlot te brengen. Ook met hoog water is het niet vlot gekomen.
Aan boord bevinden zich 500 reizigers. Indien het weder gunstig blijft, bestaat er voor de personen aan boord geen gevaar. Duizenden personen waren zondag bij de strandingsplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een nieuwe schuit, mooi model, gebouwd van staal, lang 18, br. 3, hol 1,60 meter, met twee kajuiten, geschikt voor passagiers en goederen, ingericht voor een motor. Prijs billijk.
Adres Brons & Timmer, bij Delfzijl
(opm: in dit scheepje zal een der eerste [de eerste?] Brons-scheepsmotor zijn geplaatst)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij “Leonora”. Buitengewone Algemene Vergadering van obligatiehouders der 5% hypothecaire Geldlening, op donderdag 31 december e.k. des namiddags te 2 uren, in het Notarishuis, Rotterdam.
Punt van behandeling: benoemen van een Trustee in plaats van de heer John M. Maury, die bedankt heeft.
Voor de beheerders der Obligatielening: De Directie:
D. van der Drift Jos. De Poorter
(opm: een identieke vergadering is voor 2.30 uur uitgeschreven voor obligatiehouders van de Nederlandsche Vrachtvaart Maatschappij)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De minister van waterstaat brengt in de Stct. (No. 301) ter kennis van belanghebbenden:
Onder intrekking der beschikking van 23 september 1902, opgenomen in de Nederlandse Staatscourant van 25 september d.a.v. No. 224, wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat voor stoomschepen geen zeebrieven zullen worden uitgereikt, dan nadat zal zijn gebleken, dat voor het gebruik van de stoomketels aan boord dier schepen akten van vergunning, krachtens de wet van 15 april 1896 (Stbl. No 69), zijn verleend, en dat ook overigens aan de voorschriften dezer wet, betreffende het periodieke onderzoek van de stoomketels, zal zijn voldaan. Te dien einde zal bij de aanvraag om een eerste zeebrief moeten worden overgelegd een verklaring, op verzoek van belanghebbenden, door de betrokken ingenieur voor het stoomwezen af te geven, waaruit blijkt, dat voor het gebruik der stoomketels, geplaatst in het stoomvaartuig, definitieve akten van vergunning, of indien deze nog niet mochten zijn uitgereikt, voorlopige akten van vergunning zijn afgegeven. Bij de aanvraag om een nieuwe zeebrief zal een verklaring als bovenbedoeld moeten worden overgelegd, houdende mededeling, dat de ketels, geplaatst in het stoomvaartuig, op tijd inwendig zijn onderzocht en in orde bevonden, en wanneer het laatste onderzoek heeft plaatsgehad. Voorlopige zeebrieven voor stoomvaartuigen voor enigszins ruime termijn zullen voortaan slechts worden uitgereikt, wanneer bij de aanvraag zal worden overgelegd een verklaring als boven bedoeld, waaruit blijkt, dat voor het gebruik der stoomketels, geplaatst in het stoomvaartuig, definitieve akten van vergunning, of, indien deze nog niet mochten zijn uitgereikt, voorlopige akten van vergunning krachtens de bovengenoemde wettelijke bepalingen zijn verleend.


Datum: 23 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 december. Omtrent de FINLAND, het Amerikaanse stoomschip, dat zoals we gisteren mededeelden, op een der strandhoofden bij Nieuwesluis is vastgelopen, wordt nader gemeld:
Het schip VADERLAND, eveneens van de “Red Star-Line”, dat gisteren van New-York komende was met bestemming Antwerpen, is op de Noordzee tijdig per Marconi-toestel gewaarschuwd, zich tot slepen gereed te maken, waarop des middags de VADERLAND met 6 sleepboten beproefde de FINLAND los te krijgen. Echter braken de stalen trossen van de VADERLAND, en die pogingen om de FINLAND vlot te krijgen, mislukten.
De passagiers eerste en tweede klasse van de FINLAND werden daarop door de VADERLAND overgenomen. De tussendekspassagiers bevinden zich nog aan boord.
Voor het ogenblik is door dikke mist de gemeenschap met het schip onmogelijk zodat het hedenmiddag wel niet mogelijk zal zijn opnieuw te vertrekken.
De FINLAND heeft nog geen averij. De positie van het kolossale schip wordt echter hachelijker. Reeds zijn zeven lichters met goederen gelost.
Later bericht. De tussendekspassagiers van de FINLAND, ruim 300 personen, zijn met sleepboten aan wal gebracht en zullen om 5 uur met een extra-trein van Vlissingen naar Antwerpen terugkeren.
Met het middagtij zal weder met zes sleepboten getracht worden het zeekasteel vlot te krijgen, hoewel er niet veel succes van verwacht wordt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. Het stoomschip BATAVIER I zal na voorlopig te zijn dichtgemaakt, naar Rotterdam worden gesleept, teneinde daar door Wilton’s Machinefabriek & Scheepswerf afdoende te worden gerepareerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Esbjerg, 19 december. Het hier binnengebracht Nederlandse schip KONFID heeft weinige lekkage. Van af gisterenavond tot hedenmorgen maakte het slechts een duim water. Een anker met 15 vadem ketting ging bij de stranding verloren. De bemanning is nog hier en zal zich weer aan boord begeven.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het voor rekening van Glen & Co te Glasgow door Vuyk gebouwde stoomschip THELMA heeft met succes proef gestoomd.


Datum: 24 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 23 december. Een der teruggekeerde passagiers verhaalt het volgende: “Zaterdag (opm: 19 december), omstreeks 5 ure, terwijl het Amerikaanse stoomschip FINLAND, na de rivierloods tegen de zeeloods verwisseld te hebben, omstreeks 15 knopen lopende in dunne, vliegende mist, voelden de passagiers, die in de kajuiten, de salons en zelfs, ondanks de kou, aan dek waren, eensklaps, dat de boot stopte. Zij hadden geen schok gevoeld.”
De FINLAND is waard Fr. 11.775.000, maar slechts verzekerd voor 5 millioen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenmorgen om 7 uur is bij werf J. & K. Smit te Kinderdijk te water gelaten het stoomschip AUTOMAAT, in aanbouw voor de Overzeesche Vrachtvaart Mij (Vermeer & van der Arend) te Rotterdam. De afmetingen zijn 225 x 33 x 17.6 vt en 1450 ton groot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Heden is op de Nieuwe Waterweg aangekomen de voor sloop bestemde ijzeren raderboot MAYO van de City of Dublin Steam Packet Co te Dublin en gebouwd in 1880.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 22 december. Het te Antwerpen thuisbehorende s.s. BRUGIA is op de Beadnell Point rotsen gestrand. Het is opgebroken en totaal wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 december. De stoomloodsboot JAN SPANJAARD is gisteravond in aanvaring geweest met de stoomtrawler HOLLAND VII, waardoor belangrijke schade aan de stuurboords achter-verschansing werd belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 23 december het stoomschip MAYO, van Liverpool gesleept door de sleepboot POOLZEE, om gesloopt te worden.


Datum: 25 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 23 december. De alhier liggende bark CONCORDIA, in 1886 te Amsterdam gebouwd, in juni 1903 opnieuw geclassificeerd 3/3 L. 1.1. is, onder voorbehoud van bodemonderzoek, aan de firma Skjelbred te Christiansand verkocht voor GBP 4150.


Datum: 28 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 december. Het stoomschip FINLAND werd vlot gesleept door de sleepboot NOORDZEE en twee Belgische sleepboten. Het schip ligt hier thans ter rede en neemt de geloste lading weder in. Het stoomschip FINLAND zal na de geloste lading weder te hebben ingenomen, naar Southampton vertrekken om aldaar te dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 18 december. De rechter hier heeft thans aan de Bergingsmaatschappij “Neptun” voor de berging van het Nederlandse stoomschip OOTMARSUM ½ der geborgen waarde toegekend, ten bedrage van 56261 Finse marken benevens 4910 mark voor gemaakte kosten. Een voorstel van kapitein Potjer om het sleeploon (GBP 800) betaald van Kaskö naar Helsingfors in mindering te brengen van het bergloon, werd van de hand gewezen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 14 december. Het Nederlandse stalen schip (opm: bark) HUGO MOLENAAR, kapitein Wieben, is gisteren door een hevige storm van zijn ankerplaats, in het vaarwater naar East Boston geslagen. Drie sleepboten hebben het schip naar een veiliger ankerplaats gebracht.


Datum: 29 december 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het flottieljevaartuig ASSAHAN is de 24e november van een 19-daagse tocht naar de Mentawei-eilanden in de Emmahaven teruggekeerd. Ook ditmaal heeft men weder vette varkentjes, nuttige hoendertjes, doelmatige kapmessen, zeer solide en niet al te zeer doende dolken en lansen, wit goed van stevige kwaliteit, enz. van dit uitstapje meegebracht, schrijft de Sumatrabode, omdat die eilanders daarbuiten nu eenmaal geen andere kans aanbieden om hen te beboeten, want van ieder muntstelsel is men daar nog zeer afkerig. Het innen der boete van een kampoeng op Si-Beroet heeft ditmaal echter van de zijde der eilanders enige tegenstand uitgelokt. Toen de controleur der ommelanden van Padang daar een landing beproefde, bemerkte men van boord der ASSAHAN, dat onder het geboomte inboorlingen zich tot een beschieting van de sloep met pijl en boog gereed maakten. Een viertal schoten, uit een snelvuurkanon van de ASSAHAN over de sloep heen op de strijdlustigen afgegeven, deed hen allen echter met de grootst mogelijke snelheid het hazenpad kiezen. De sloep keerde met een aantal prauwen der eilanders op sleep aan boord terug. De volgende morgen bleken de vechtlustigen bekeerd; zij kwamen hun prauwen inlossen tegen voldoening ener boete in natura.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 december. Het Nederlandse s.s. CHARLOIS, van Batoum naar Rotterdam, passeerde met defecte machine en halve kracht stomende, Kaap Spartel. (opm: bij Tanger)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 december. Door de sleepboot ALERT is heden hier van het Pilsumstrand (opm: Pilsumerwatt) aangebracht de romp van de tjalk KLAZIENA, welk schip in de laatste Novemberstorm strandde, ten gevolge waarvan schipper Leertouwer met vrouw en dochter verdronken. De sleepboot was 22 dezer met een lege tjalk derwaarts gegaan om de romp te lichten en hier te brengen, waartoe een accoord van 55% was gesloten.


Datum: 30 december 1903


Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De tjalk KLAZIENA van wijlen schipper H. Leertouwer is boven water gebracht en naar hier gesleept. Schipper J. Toxopeus had hierover een accoord aangegaan met de vertegenwoordigers van het Compact ‘De Eendracht’ te Wildervank, waarbij de KLAZIENA was verzekerd. Het gelukte Toxopeus met zijn tjalk JONGE GEERTJE, bijgestaan door de sleepboot ALERT het wrak vlot te krijgen en naar hier te brengen.