Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1869


14 februari 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

IJmuiden, 14 februari. Binnen ALGERIA, kapt. Robinson, Savannah, na bij Egmond op strand te hebben gezeten.


22 februari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 22-02-1869. Scilly Eiland 20 Febr.. Aangaande het blijven van het schoonerschip ALIDA, kapt. Nagel,verneemt men nog het volgende:Het schip werd gezien digt onder de eilanden, langs zeilende met eene vlag op voor een loods, een giek van het eiland St. Martin's met een loods en acht man, roeide naar het schip; aan boord komende liet de loods meer zeilen zetten, daar het schip zeer lek was, ten einde eene veilige plaats binnen [te loopen, doch dit gedaan zijnde begon het schip voor te zinken, zoodat men verpligt was het te verlaten; de equipage kon niets redden; het woei op het oogenblik hard van het ZW. Bij het verlaten van het schip stonden er reeds eenige voeten water in; na twee uren hard roeijen landde men op het eiland St. Martin.


08 mei 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
Algemeen Handelsblad 08-05-1869
PENZANCE, 4 Mei. Het Nederl. schip AFIENA, kapt. Goossens, van Porto met wol naar Liverpool, is bij Landsend gestrand en verbrijzeld; de stuurman is gered, maar de kapitein en drie man zijn daarbij omgekomen; een gedeelte der lading is aan strand gespoeld.

 

   

 


19 mei 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 mei. Het schip (opm: fregat) AMSTELSTROOM, kapt. S.W.F. Kretschmer, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens telegram van Londen van heden, op het Goodwin Sand geraakt, doch met assistentie en verlies van anker afgebracht, en zette de reis voort.


20 mei 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
Opregte Haarlemsche Courant 20-05-1869
Petersburg, 14 Mei. Het nederl. schip LUCIA JANTINA, kapt.Lieffijn, van Newcastle met steenkolen en cokes herwaarts, is bij Dolgoi Noss gezonken; het volk gered.
   
   

 


13 augustus 1869


Krant:
HARC - Harlinger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlinger Courant 13-08-1869. Het nederlandsche kofschip JANNA MEIJER kapt. E. B. Datema van Pekel-A met steenkool van New-Castle naar Harlingen, werd gisteren nacht inde Noordzee overzeild, en zonk bijna onmiddelijk , zoodat de opvarenden slechts den tijd hadden om, zoo als zij op het dek stonden, inde boot te springen. Na eenige uren rondzwalken op de onstuimige zee, werden zij gelukkig ontdekt en opgenomen door de bemanning van de EUROPEAN , van Hull herwaarts stoomende en heden morgen hier binnengebragt. De opvarenden waren kapitein, stuurman en twee matrozen.


30 september 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Opregte Haarlemsche Courant 30-09-1869
Elseneur, 26 Sept. Het Nederl. schip AALTJE BRONGERS, kapt. Kuperus, van Leith naar Nerva, is in het Kattegat gezonken, doch het volk gered en te Nyköbing aangebragt.


25 oktober 1869


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 25-10-1869. OSTENDE, 22 Oct. Het Ned. schip Juffer Esse Mensinga, kapt. W. B. Eefting, van Huil met
spoorstaven naar Riga, is op 20 dezer zwaar lek door het volk (dat gered is) verlaten.
 


05 november 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
OHC 05-11-1869. Weymouth , 2 Nov. Het nederl. schip JACOBA CATHARINA, kapt. Nieveen, van Newcastle naar Barcelona, is in den afgeloopen nacht alhier in de nabijheid gezonken ; de kapitein en drie man zijn daarbij omgekomen.
   

 


06 november 1869


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
OHC 06-11-1869
Bahia, 5 Oct. Het nederl. schip PRESTO kapt. Roelfsema, van Rio-Grande naar het Kanaal, alhier met schade binnen, is afgekeurd. Het nederl. schip FENNECHIENA , kapt. Peper, is bevracht om de lading naar de destinatieplaats te brengen.