Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1831


Datum: 01 januari 1830


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De op Ameland gestrande smak (opm: op 20 december 1830, Hydr.D. wraknr. 469), bevorens gemeld, is de JONGE NICOLAAS, kapt. J.B. Nuisker, van Christiaansund naar Westzaan. De lading en tuigage zijn geborgen, doch het schip zal weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van kapt. S.J. Vegter (opm: kapt. Jan Simons Vegter, zie ook PGC 241230), gevoerd hebbende het schip DE GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Bordeaux en op de rivier verongelukt, zou de lading waarschijnlijk geborgen worden en daar het schip geheel droog zat, zou men trachten van hetzelve zoveel mogelijk te redden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 11 december. De kof DE MAAGD, kapt. L.G. van der Zee, van Libau naar Rotterdam, is den 7 dezer te Selsvog bij Henöe (opm: mogelijk Solsvik, positie 60º26’ N 04º58’ O) met over geworpen lading en andere schade binnengelopen; de kapitein zou, ingeval hij moest lossen, naar herwaarts komen om te repareren (opm: zie ook RC 010131).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De FORTUNA, kapt. Doyen (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Amsterdam naar Bremen, is den 21 december in de Wadden bij Houwerzijl gestrand; men hoopte hetzelve af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid het schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Draaijer, in goede staat, aan boord alles wel, den 15 september Straat Sunda.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en B. Koster en Zn.
Naar Demerary. Het gekoperd fregatschip DE PLANTER, kapt. Coert Jessen. Adres bij Hoyman en Schuurman en de wed. A. Henriques en Zn.
Naar Bilbao. Het Nederlandse kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
Naar Bilbao. Het Nederlands sloepschip POMONA, kapt. Jan Haasnoot. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Bordeaux. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Hendrik van Veen Junior. Adres bij F. Smit.
Naar Cadiz en Gibraltar. Het Nederlands schoener kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C. de Grijs en Zn.
Naar Duinkerken. Het Nederlands smakschip DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans. Adres bij C. de Grijs en Zonen; en J. de Rooy.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier en Co.; d'Arnaud en Co.; Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Naar Lissabon. Het Nederlands kofschip NOORD-HOLLAND, kapt. Siets Jansz. Rotgans.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman; en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Lissabon. Het Nederlands galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. Corn. Haasnoot.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Marseille. Het Nederlands gezinkt kofschip MINERVA, kapt. Jacob Daniels Zylstra. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Marseille. Het gekoperd Nederlands schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. Volkert H. Kramer. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman en C. de Grijs en Zn.
Naar Marseille. Het Nederlands kofschip JEREMIAS, kapt. Luitje Sijbes. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en C. de Grijs en Zn.
Naar Hamburg en Altona. Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. Jan Geltes. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 december. Binnengekomen: DE JONGE HELENA, kapt. H.J. Beekman, van St. Valery naar de Eems, als bijlegger; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J. Seijfferst, van Liverpool; DOROTHEA, kapt. H. Timm, van Riga naar Rotterdam, als bijlegger met schade, is na visitatie van de quarantaine ontslagen.
29 december: ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, van Batavia; CUPIDO, kapt. J. Pettersen, van Gotenburg. De postschuit wegens vorst en ijsgang niet gevaren.
Texel, 28 december. Vertrokken: AMSTERDAM, kapt. A. Abrahams Jr., naar Suriname; EOLUS (opm: AEOLUS), kapt. J. Zwanenburg, naar Lissabon; HENDRIKA, kapt. H.B. Schippers, naar Bayonne.
30 december: NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, naar St. Thomas; ZEEMANSHOOP, kapt. W. Smith, naar Genua.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 december. Binnengekomen: CONCORDIA, kapt. G.T. Ebeling, van Hull naar Emden, als bijlegger, wegens verlies van zeilen, is in de haven gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 30 december. Naar men verneemt hebben hier eergisteren namiddag bij Z.M. en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken langdurige conferenties plaats gehad, is er kabinetsraad gehouden en zijn ook de gezanten van de vreemde mogendheden in die conferenties betrokken geweest welke tot in de vroege morgen van gisteren voortgeduurd hebben. De raadplegingen, zo als er bijgevoegd wordt, hebben gelopen over de
onafhankelijk verklaring en erkenning van België, over het sluiten van de wapenstilstand, enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. de Directie van deze maatschappij maakt bekend, dat uit hoofde van de ingevallen zware vorst de dienst van alle de stoomboten heeft opgehouden, zullende dezelve worden hervat, dadelijk als de rivieren weder bevaarbaar zullen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 december. Kapitein A. Seeuwen is van Ostende, alwaar hij was binnengebracht, alhier ter rede gekomen. (opm: schip JOHANNA CORNELIA)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 december. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINS FREDERIK, kapt. G. Hart, van Londen; HOLDERNESS, kapt. J. Wilson, van Hull; COLONEL EVANS, kapt. H. Harnden, van Rye.
Het schip MARIA, kapt. L. Deijer, van Batavia, is van de quarantaine ontslagen. De wind W.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELIZA, kapt. H. Scharp, van Sunderland; DELIGHT, kapt. L. Primrose, van Glasgow; SPENCER, kapt. L. Rendson, van Newcastle en de VOLHARDING, kapt. J. Henken (opm: Jacob Heukers), van Liverpool.
Het schip DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, is van quarantaine ontslagen.
De wind WZW.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, van Liverpool, laatst van Cowes.
Den 27 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: DE STAD DORDRECHT, kapt. K.P. Schinkel, naar Batavia; NEW YORK, kapt. S.B. Firmley, naar New York; L’ISIS, kapt. J. Morel, naar Duinkerken; LA PROSPÉRITÉ, kapt. L. de Gardin, naar Havre; AMALIA, kapt. J. Serck, naar Bergen; ROTTERDAM PACKET, kapt. W. Law, naar Aberdeen; ALKMAAR, kapt. I. Heath, SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick en HOPE, kapt. J. Boxer, allen naar Londen; PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, naar Hull.
Er drijft veel ijs op stroom. De wind NO.
Den 28 dito. Niets gepasseerd.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: COMMERCE, kapt. R. Gibbs, van Londen en is het kanaal ingezeild. De wind ZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 en 25 december. Niets gepasseerd. De wind NW en WNW.
Den 26 dito. De rivier is met ijs overdekt. De wind O.
Den 27 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: DE HOOP, kapt. S. Koorn, naar Duinkerken en FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes. De wind ZO.
Den 28. Niets gepasseerd.
Den 29 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: VROUW AAGJE, kapt. C. Klok, van Londen;
En zeilde in zee: EARL OF BATHURST, kapt. E. Early, naar Londen. De wind ZZW.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 30 december (1830). Heden arriveerde alhier het schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met een passagier, den 8 september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Vlissingen wordt van den 26 december (opm: 1830) het volgende gemeld:
Eergisteren tegen de avond geraakte het Nederlandse driemastschip ANTIGONUS (opm: fregat ANTIGONE), bij de Paardemarkt, door het ongunstige weer en invallende buien aan de grond, alwaar hetzelve, door de hooggaande en veelvuldige stortzeeën, al spoedig tot een zekere hoogte vol water liep, zodat men genoodzaakt was op lijfberging te denken en het schip te verlaten, hetwelk door de felle branding gevaarlijk was en ook gebleken is onmogelijk te zijn; want nauwelijks was de boot, waarin zich enige personen bevonden, van boord, of dezelve sloeg dadelijk vol water, waardoor zij die buiten boord vielen, ofschoon er nog enige pogingen tot redding werden aangewend, in de golven hun graf vonden.
De loodsboot No. 4 van Vlissingen, in de morgen bij het schip gekomen zijnde, kwam zo na mogelijk bij hetzelve; hetwelk ten gevolge had, dat vijftien man, waaronder de loods, zijn gered geworden; zijnde achttien mensen, onder welke zich bevonden twee officieren, twee soldaten, een vrouw en drie kinderen, bij deze schipbreuk omgekomen. Het schip, hetwelk vervolgens vol water liep, zal denkelijk weg zijn; hetzelve was komende van Batavia en naar Antwerpen gedestineerd. (opm: zie ook AH 291230, AH 080131 en NSC 260431)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. Smartelijk was voor mij en mijne kinderen de tijding, dat mijn oudste zoon, Gijsbrecht Otto Frederiks, stuurman op het schip de ANTIGONE, in de avond van den 24 december, bij de Paardemarkt (opm: bank voor de Vlaamsche kust t.h.v. de Wielingen, zie o.a. AH 291230), door het aan de grond raken van het schip, zijn leven in de golven heeft moeten eindigen, in de ouderdom van 39 jaren; wat mijn hart bij dit treffend verlies gevoelt, kan met geen woorden vermeld worden.
Dienende deze tot kennisgeving aan vrienden en bekenden, zo binnen als buiten de stad.
Middelburg, den 31 december 1830, A.C. Somer, Wed. W. Frederiks.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 december. Gisteren avond is, mede door de storm en het breken van touw, met het in de haven komen, aan de grond geraakt de Amerikaanse brik THE BRILLANT (opm: mogelijk THE BRILLIANT), kapitein G.G. Morris, onlangs van New York gearriveerd; dit schip heeft echter eervolle melding: hierbij geen schade bekomen, en zit in de voorhaven op zachte grond.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 december. Den 22 dezer is van Zierikzee buitenom weder hier binnengevallen Zr.Ms. stoompakket CURAÇAO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Zondag ochtend heeft de stoomboot SURINAME de korvet COMEET op het sleeptouw genomen en van voor Antwerpen naar beneden de rivier gebracht. De brik de GIER is door de stoomboot CURAÇAO afgesleept. Voor Antwerpen blijven acht kanonneersloepen, waarvan vier aan het Vlaamsche Hoofd en vier in de kreek van de Citadel geplaatst zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. In het Vlie is binnengekomen kapt. G.T. Ebeling, van Hull naar Emden, als bijlegger, door verlies van zeilen, en is in de haven van Terschelling gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Kapitein H.T. Bakker, voerende het schip DE HOOP, van Hamburg naar Amsterdam, meldt van Groningen, van den 26 dezer dat hij den 15 dito te Delfzijl binnengekomen was en toen in goede staat te Groningen ingevroren lag.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip GERMANICUS, kapt. J.S. Cohrs, van Amsterdam naar Petersburg, is den 16 dezer te Pillau binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. De kof DE MAAGD, kapt. L.G. van der Zee, van Libau naar Rotterdam, is, volgens brief van Bergen van den 11 dezer, te Salsoog, bij Henöe, 4 of 5 mijlen ten NW van Bergen (opm: mogelijk Solsvik, positie 60º26’ N en 04º58’ O), binnengelopen; de kapitein, in persoon den 7 dito te Bergen gekomen, rapporteert, sedert zijn vertrek van Elseneur, gestadig tegenwind gehad en door hevige stormen en zware stortzeeën de watervaten en andere losse goederen van het dek verloren te hebben, waarbij ook de lading over geworpen werd en het schip daardoor zodanig op zijde geraakt was, dat het water tot aan de luiken stond; het schip was echter en de lading waarschijnlijk onbeschadigd gebleven; het laatste zou niet te min onderzocht worden en, in geval het tegendeel mocht blijken, zou de kapitein naar Bergen opzeilen, doch zo die geen schade bekomen had, het schip weer recht op brengen en met de eerst gunstige gelegenheid de reis voortzetten; den 11 dito was het nog niet te Bergen aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, van Amsterdam naar Suriname, te Scilly binnen, heeft den 16 dezer de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip HENDRINA JOHANNA, kapt. G.E. te Velde, van Liverpool naar Groningen, te Penzance binnen, heeft den 22 dezer de reis voortgezet.


Datum: 03 januari 1831


Krant:
 DSG - Dagblad van 's Gravenhage

In het jaar 1830 zijn het Noord Hollandsch Kanaal gepasseerd 622 schepen uit zee en 258 naar zee; tezamen 880 bodems; 189 meer dan in 1829. Gedurende het jaar 1830 zijn te Amsterdam uit zee binnengekomen 1992 schepen, te Rotterdam 1212, te Antwerpen 689. In 1829, beliep het getal van de binnengekomen schepen te Amsterdam 1975.

Krant:
 DSG - Dagblad van 's Gravenhage

Laatstleden zondag hebben de Nederlandsche oorlogsschepen Antwerpen verlaten en zijn door stoomboten de Schelde afgebracht. Er zijn nog acht kanonneerboten achtergebleven, welke in kreken liggen, en waarschijnlijk aldaar de winter zullen overblijven.


Datum: 04 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 5 december. De TWEE GEZUSTERS, kapt. Lefsnijder (opm: buitenlander), van Liverpool is alhier gestrand en het volk geborgen.

AH 040131
Dartmouth, 24 december. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Brobbel, van Vlaardingen naar Messina is alhier zwaar lek binnengelopen.

AH 040131
Een schip van circa 600 tonnen gevoerd bij kapt. Keizer is bij Ostende totaal gebleven.
NB. Men veronderstelt, dat hetzelve zal zijn de ORANCIA, kapt. J. Leefkens, van Batavia naar Antwerpen, hetwelk den 17 dezer bij Dover is gepraaid.
(opm: bericht, ontleend aan de Lloyd’s List van 28 december 1830; dit moet slaan op het fregat ANTIGONE [zie o.a. AH 291230] onder kapt. Sent de Best; diens vorige schip was de brik ORENCE, ex-JONGE ORANCIA, hetgeen de verwarring moet hebben veroorzaakt)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 31 december. Gearriveerd: NEDERLAND, kapt. T.K. Klein, van Suriname; DE VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen; DE VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen.
De postschuit wegens ijsgang niet gevaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren van de Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd alhier, berichten hiermede de respectieve deelhebbenden in dezelve, dat zij de interest over het nu afgelopen jaar op 5 pct. en dus op NLG 50 per aandeel van de behoorlijk ingevulde, getekende en geviseerde coupons, op primo januari aanstaande en vervolgens, bij de associatie kassa betaald en ingetrokken zullen worden; zullende evenals in vorige jaren, tot het viseren van de coupons dagelijks, uitgezonderd des zaterdags en zondags, gevaceerd worden, ten kantore van de Rederij, op de Oude Turfmarkt, bij de Doelenstraat, No. 3, des morgens van tien tot een uur.
Amsterdam, 22 december 1830, Directeuren van de Nederlandsche Scheepsreederij voornoemd, P.J. Ameshoff, tijdelijke voorzitter. T.J. Kerkhoven, directeur-secretaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december. Gisteren zijn de Schelde afgekomen en liggen thans alhier ter rede: Zr.Ms. brik DE GIER, Zr.Ms. stoompaket SURINAME en Zr.Ms. korvet DE KOMEET.
Den 26 en 27 dezer zijn van hier vertrokken: HUTKISSON, kapt. R. Lead, van Antwerpen naar Londen met boomschors en L’EUGENIE, kapt. J. Deuranjo, van Vlissingen naar Duinkerken, met potas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 december. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: THOMAS ELEONOR, kapt. J. Franch, van Sunderland en is met behulp van een ijssloep in het kanaal gekomen.
Veel drijfijs op stroom. De wind OZO.
Den 31 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: ORBIT, kapt. R.P. Fisch, naar Savannah.
De wind Z.
Den 1 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: kapitein Bridge, met de brieven van den 29 december van Harwich; dezelve is onder de Goerese haven geankerd en de brieven zijn met een ijssloep alhier aangebracht, verder de stoomboot DE ZEEUW, uit de Maas; deze laatste is naar boven gevaren. De wind WZW.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, van Jersey en is op de haven gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 december. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee en op de haven: TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk, van Fécamp; en zeilden met behulp van ijssloepen in zee: GIMM, kapt. J. Murray, naar Leith; AQUATIE, kapt. J. Alison en JOHAN AND THOMAS, kapt. R. Spencer, beiden naar Hull; en heden: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. Van der Meijden, naar Grimsby; DIANA, kapt. P. Story, naar Leith en CHARLOTTA, kapt. J. Jarman, naar Hull. De wind O.
Den 31 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: SOVEREIGN, kapt. W. Austin, van Shoreham. Van de morgen zeilden in zee: WISSELVALLIGHEID, kapt. A. Van der Weijde, naar Cadiz; DE KLEINDOCHTERS, kapt. A. Schilperoord, naar Lissabon; ANN, kapt. A. Burron, naar Leith; ACTIVE, kapt. J. Forbes, naar Sunderland; POMONA, kapt. W. Mc Intosh, naar Newcastle en HENDRIK FERDINAND, kapt. F. Schulte, naar Duinkerken.
De wind Z.
1 januari. Heden zeilde in zee: CECILIA, kapt. C.P. Bay naar Denemarken.
De wind NW.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom, te Drachten, zal publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: een schuiteschip, genaamd DE JONGE ALIDA, groot 25 lasten, laatst bevaren door Kornelis Johannes Koek; liggende thans in de vaart te Drachten. Deze verkoping zal plaats hebben te Drachten, in het logement de Feniks, op zaterdag den 15 januari 1831, des avonds ten 6 ure. (opm: LC 280131 meldt dat is geboden NLG 2205)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het brikschip AGENORIA, kapt. Willem van der Kolff.
Naar Dublin, het Engels sloepschip WILLIAMS, Wm. Emery.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. Jacob Parlevliet.
Naar Newcastle, het Engels schoenerschip SPENCER, kapt. L. Rennison.
Naar Hull, het Engels schoenerschip HOLDERNESS, kapt. John Wilson.
Naar Hull, het Engels schoenerschip, HALO, kapt. Ed. Utting.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Kapt. A.A. Wolkammer, voerende het schip HILLEGINA, van Bremen naar Amsterdam, meldt van Groningen van den 28 december, dat hij den 16 dito te Delfzijl binnengekomen was. Wegens het slechte weder de reis binnendoor voortgezet hebbende, had hij den 24 dito Groningen bereikt en lag toen aldaar ingevroren, zijnde het schip en de lading in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Volgens brief van kapt. B. Drayer, voerende het schip HET SCHOON VERBOND, van Amsterdam naar Batavia, in dato 15 september, was hij toen in goede staat zeilende in Straat Sunda. Aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Te Batavia zijn aangekomen het Engels oorlogsschip CROCODILE, kapt. Montagu, van Port-Jackson, en kapt. J. Willaert van Antwerpen, de laatste is den 7 september naar Onrust verzeild.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Kapt. J.F. Pieters Smit, voerende het snelzeilend gekoperd brikschip MERCUUR, is voornemens den 28 dezer de terugreize naar Amsterdam aan te nemen.
Paramaribo, 4 januari 1831.


Datum: 06 januari 1831


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 januari. In het afgelopen jaar 1830 zijn aan deze stad uit zee aangekomen 235 schepen, zijnde 25 meer dan in 1829. Van dezelve kwamen er 36 uit Zweden en Noorwegen met stokvis en traan; 10 uit Rusland met pek en teer; 93 uit Groot Brittannië met klipzout; 6 van Cadiz met Spaans zout; 2 uit Frankrijk met Frans zout; 30 uit Zweden, Noorwegen en Rusland met hout; 14 uit Groot Brittannië met ijzer en blik; 1 uit Groot Brittannië met ruwe suiker; 16 uit Rusland en Denemarken met raap- en lijnzaad; 7 uit Groot Brittannië met slijpstenen; 13 uit Groot Brittannië met steenkolen; 2 uit Pruisen met buskruit; 1 uit Rusland met talk; 1 uit Groot Brittannië met wijn; 1 uit Batavia met koffie en 2 uit Groot Brittannië met ballast. In de loop van 1830 zijn voorts van deze stad naar zee gezeild 286 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 januari. Volgens de authentieke zeetijding zijn, gedurende het afgelopen jaar 1830, in de Maas en Goeree binnengekomen 1681 schepen, zijnde 83 minder dan in 1829; en uitgezeild 1721 schepen, zijnde 105 minder dan in 1829; alles zo als gewoonlijk, zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden van Hamburg, Bremen, enz., zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 januari. In het afgelopen jaar zijn in Schiedam uit zee aangekomen 165 schepen, als: 37 van Libau, 34 van Riga, 20 van Pernau en 74 van Arensburg, Reval, Archangel en andere steden, met welke, als ook met enkele uit andere steden van dit Koninkrijk zijn aangebracht 17.958 lasten granen, waaronder 9786 lasten rogge en 7475 lasten gerst; zijnde 43 schepen en 6842 lasten granen minder dan in 1829.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 1 januari. Den 29 december zijn alhier ter rede gearriveerd: AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Batavia met troepen en koffie en de RUBENS, kapt. T. Hamilton, van St. Jago (opm: Santiago, Cuba), met koffie en suiker, beiden op order (opm: wegens de vijandelijkheden in en rond Antwerpen als gevolg van de opstand der Belgen konden de schepen niet doorvaren).
Gisteren is alhier ter rede gekomen PARKER, kapt. R. Speed, van Newcastle naar Middelburg gedestineerd, met steenkolen.
Eergisteren is van hier vertrokken SPLO NOVA, kapt. Th. Anchersen, van Antwerpen naar Hamburg, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 3 januari. Niets gepasseerd. De wind ZZW.
Den 4 dito. Van de morgen zeilde in zee: NEW DATON, kapt. T. Watton, naar Stockton.
De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 januari. Van de morgen zeilde in zee: ESTHER, kapt. J. Jorden, naar Rochester; HARMONIE, kapt. T. Dobinson, naar Sunderland en MARGARETH, kapt. J. Robinson, naar Dundee; dezelven hebben ijssloepen tot hulp bij zich. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, ingevolge autorisatie van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, ten overstaan van de heer griffier van dezelve Rechtbank, op heden den 18 januari 1831, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal aan de Scheepmakers haven, op de hoek van de Bierstraat, Wijk A, No. 458, publiek te veilen het smakschip CATHARINA GEERTRUIDA, volgens meetbrief lang 21 el 30 duim, wijd 5 el 20 duim, hol 2 el 28 duim, en alzo groot 59 last, met deszelfs bezaanmast, staande en lopend want, voor zo ver zich dit aan boord bevindt, en verdere scheepsgereedschappen, volgens gedrukte inventaris, zoals het voorz. schip is liggende in de Leuvehaven, westzijde, nabij de Jan Slijpmansteeg. (opm: de smak werd verkocht en kreeg de naam HULDE AAN VAN SPEYK; de zeebrief werd eind december 1831 echter ingeleverd met als reden ‘het schip zal worden gesloopt’)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met de benevens de commissie van zes heren deelhebberen, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de rekeningen en balance, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ter hunner decharge getekend zijnde, van maandag den 10 dezer, gedurende veertien dagen, ter visie van alle leden zal liggen, ten kantore der heren Klerk & Voogd, op de Kuipershaven, alhier.
Dordrecht, 4 januari 1831.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip DE VLYT, kapt. J.S. Bakker, van Guernsey naar Rotterdam, is den 25 september in goede staat te Dover binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. De schepen JOSEPHINE, kapt. D.F. Moldenhauer, van Rio de Janeiro naar Antwerpen en DER INDIANER, kapt. H. Schildknecht, van Buenos Aires, waren den 26 december op de hoogte van Dover; het laatste had een anker verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip JAPAN, kapt. P.C. Roth, van Amsterdam naar Batavia, te Brest binnen, is, volgens brief van daar van den 22 december, van de geleden schade hersteld en zou binnen twee of drie dagen de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Gedurende het jaar 1830 zijn voor Vlissingen ter rede gekomen 810 schepen (zijnde 253 minder dan in 1829), als: 366 Nederlandse, 154 Engelse, 102 Amerikaanse, 34 Zweedse, 29 Noorse, 28 Hannoverse, 26 Pruisische, 17 Napolitaanse, 13 Deense, 12 Rostockse, 9 Franse, 6 Russische, 5 Mecklenburgse, 5 Hamburger, 2 Lübeckse, 1 Spaans en 1 onder vlag van Buenos Aires, en zijn van daar uitgezeild 891 schepen (zijnde 153 minder dan in het jaar te voren).


Datum: 07 januari 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, openbaar notaris, residerend te Groningen, zal, op maandag den 17 januari 1831, des avonds ten 7 ure, ten huize van de logementhouder Douwes, in De Karper, voor het Kleine Poortje, te Groningen, publiek worden verkocht een wel bevaren kofschip, DE VRIENDSCHAP genaamd, groot 93 gemeten tonnen, gevoerd door kapitein G.H. Haverbult, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, met zeil en treil, ankers, touwen, en verdere opgoederen, alles volgens inventaris. Om 14 dagen na de verkoop of dadelijk, ter keuze van de koper, te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, lang 17 el 8 palm 92 streep, wijd 3 el 9 palm 76 streep, hol 1 el 7 palm 4 streep, en gemeten op 61 ton; in het jaar 1815 nieuw uitgehaald, en laatst bevaren door schipper Jonas Fokker, te Leeuwarden, waar hetzelve thans is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, oud 11 jaren, groot 70 ton, lang over steven 19 el, wijd 4 el 16 duim, hol naar advenant; met zeil en treil, ankers en touwen, en verders beste inventaris, liggende aan de werf van Fokke Jans Prins, op de Nieuwebrug, bij het Heerenveen.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Volgens opgaven in het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamsche Courant zijn in het afgelopen jaar uit zee aangekomen:
Te Amsterdam 1992 schepen, (zijnde 17 meer, dan in het vorige jaar)
Te Rotterdam 1681 schepen (zijnde 83 minder dan in I829)
Te Antwerpen 689 schepen (zijnde 339 minder dan in 1829)
Eindelijk zijn in 1830 door het Groot Noord-Hollandsch Kanaal van en naar zee gevaren 880 schepen, zijnde 189 meer dan in 1829.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Mr. S. Reijnders, notaris te Delfzijl, zal op woensdag den 12 januari 1831, des voormiddag te 11 uren, na bekomen autorisatie, ten huize van de kastelein J.J. Borst te Delfzijl publiek tegen contant geld verkopen ongeveer 18 tonnen door zeewater beschadigde rogge, gelost uit het Hannoverse kofschip DE JONGE FLORENTZ, kapitein J.A. de Vries, komende van Riga en bestemd naar Bremen. Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de heer P. Stratingh, scheepscorrespondent te Delfzijl.


Datum: 08 januari 1831


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 5 januari. Op de 24 oktober ll. is te Suriname gearriveerd het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van deze stad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 januari. Heden zeilde in zee: COLONEL EVANS, kapt. H. Harnden naar Rye; en arriveerde uit zee: LOUIS MARIE, kapt. J. Bourge van St. Malo. De wind N.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 3 januari. Nopens het schip ANTIGONE, wijlen kapt. S. de Best van Batavia op de Paardenmarkt gestrand (opm: zie o.a. AH 291230), wordt door de loods gerapporteerd, dat hij met 14 mensen aan boord gebleven zijnde, des morgens van den 25 december vergeefs wenkte, om door schuiten van Blankenburg, die voorbij in het Sluissche Gat invoeren, te worden gered, eerst in de namiddag van die dag, na 24 uur in het want en de marsen bij noodweer gezeten te hebben, door de loodsboot No. 4 van hier zijn gered; waarop die van Heijst en Blankenburg dadelijk aan boord van de ANTIGONE kwamen, die gedeeltelijk droog viel en dicht bij het strand zit, de masten hebben gekapt en al wat zij kunnen er afhaalden. Den 1 dezer is een loodsschuit, van hier erbij komende, met kogels uit geweren beschoten en heeft daarom moeten afhouden, zodat het roven en stelen van onze zijde niet kan verhinderd of iets geborgen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Gepraaide schepen. Bij Penzance, den 27 december de JONGE NICOLAAS (opm: kof), kapt. H. Peters, van Rio Grande naar Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 30 december. De NEW YORK, kapt. Vermelye, van Rotterdam naar New York is alhier met verlies van anker en kabel binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Key West, 30 oktober. De HALCYON, wijlen kapt. Conant, van Havanna naar Antwerpen, is alhier den 15 dezer binnengesleept na op de riffen van Florida gestoten te hebben, het schip is afgekeurd en zou den 8 november publiek verkocht worden.

AH 080131
Het schip JUPITER, kapt. Hogendorf, van Brest naar Dantzig is wegens tegenwind te Tannanger (opm: Tananger) binnengelopen, omstreeks half december.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 januari. Binnengekomen: DE BLIJDE UITKOMST, kapt. J. Komst, van Bordeaux, met verlies van boegspriet, zeilen en andere schade; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Duinkerken.
6 januari. Binnengekomen: DE VRIENDSCHAP, kapt. G. Tholen, van Hull.
Vertrokken: HAVANA PACKET, kapt. D. Visser, naar Havana.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 december. Binnengekomen: ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampcke, van Amsterdam naar Hamburg; is wegens de vorst in de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 januari. Binnengekomen: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. De Boer, van Bremen naar Amsterdam. Dezelve had vijf dagen op het Wad in het ijs gezeten, het schip had zich echter goed dicht gehouden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 januari. Aangaande het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, van Amsterdam naar Bordeaux, aan de mond van de Gironde gestrand, meldt men van Bordeaux van den 28 december, dat de gehele lading geborgen was en men zou trachten het schip weder af te brengen (opm: zie o.a. PGC 241230; het schip kwam niet weer in de vaart).


Datum: 11 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Lijst, inhoudende het getal schepen, welke te Vlissingen zijn binnengelopen en uitgezeild.
Ingekomen onder welke vlag. Uitgezeild onder welke vlag.
Getal. Getal.
Nederlandse 366 Nederlandse 380
Engelse 153 Engelse 175
Amerikaanse 103 Amerikaanse 105
Zweedse 34 Hanoverse 43
Noorse 29 Pruissische 37
Hanoverse 28 Zweedse 35
Pruissische 26 Noorse 33
Napolitaanse 17 Napolitaanse 19
Deense 13 Deense 18
Rostockse 12 Mecklenburgse 15
Franse 9 Franse 10
Russische 6 Hamburgse 7
Mecklenburgse 5 Russische 6
Hamburgse 5 Rostockse 4
Lübeckse 2 Lübeckse 2
Buenos Aires 1 Buenos Aires 1
Spaanse 1 Oostenrijkse 1
____ _____
Totaal 810 Totaal 891
Deze schepen zijn meest alle (de hier binnengevallene), naar Antwerpen of Gent opgevaren geweest, behalve een klein getal dat naar Holland is opgevaren en enige wederom naar buiten, vooral in de twee laatste maanden, liggende er nog enige binnen onze havens op orders.
Aanmerking. Behalve de hiernevens vermelde schepen en vaartuigen, zijn de beurtschepen en kustvaarders benevens de mindere vaartuigen, ook nog bovendien dewelke aldus hier niet onder zijn begrepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip LIBRA, kapt. Geugjes R. Engelsman. Adres bij Kranenborg & Mourik en de Wed. Poolman Jzn. en Zn.
Naar Petersburg. Het Nederlandse kofschip JACOBINA EIN BARBARA, kapt. Keimpe Zacharias Schut. Adres bij: Jan Corver & Co. en Nobel en Holzapffel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. Gedurende het jaar 1830 zijn langs Maassluis, door het nieuwe zeegat, in zee gelopen 258 en binnengekomen 24 koopvaardijschepen en alzo behalve de haring- en vissersschepen; in het vorig jaar waren aldaar uitgezeild 248 en binnengelopen 14 koopvaardijschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARIANNE, kapt. E.P. Brons en CATHARINA, kapt. M.E. van Dam, beiden van Jersey en zijn in het kanaal gekomen. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 januari. Gisteren namiddag zeilde met behulp van een ijssloep in zee: DE ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, naar Duinkerken.
Heden arriveerde uit zee: CONCORDIA, kapt. O.P. Smith, van Jersey en is wegens het ijs op de haven gekomen.
Den 8 dito. Kapitein O.P. Smith rapporteert dat hij den 1 dezer op 51° 38’ N en 02° 17’ O gepraaid heeft het hoekerschip NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. Van der Meijden.
(opm: vlag R no. 111). De wind ZW.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 7 januari. Heden arriveerden alhier het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. G.M. Jansen, den 8 september vertrokken van Rotterdam en de brik MERCATOR, kapt. P. Landberg, den 24 november vertrokken van de Golf van Perzië.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel bezeild tjalkschip, groot 74 ton, met zeil en treil, ankers en touwen, alles en zodanig het bij de ondergetekende is bevaren, bij wie ook de voorwaarden van verkoop te vernemen zijn; is thans liggende aan de Gorredijk.
Jelle S. de Groot.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en wel bezeild tjalkschip, lang over steven 192 palm, wijd 41 palm 7 duim, hol 18 palm 8 duim, in het jaar 1818 gebouwd, voorzien van een uitmuntende inventaris, of het hol afzonderlijk, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, en wordt bevaren door de eigenaar Monte T. van Slooten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Bij besloten briefjes te huur, voor de tijd van vijf jaren de vanouds bekende en florissante dwarshelling, met deszelfs ruime grond, timmerschuur en huizing, alles in gebruik bij de eigenaresse de weduwe van Sieds G. van der Werf, op het Vliet te Leeuwarden, alwaar ook de condities ter lezing liggen en de briefjes franco moeten ingezonden worden, voor den 20 januari 1831. Bij dezelve is ook uit de hand te koop een nieuwe, uit de pen gemaakte aardappelsnik, lang 12 el en wijd en hol naar rato.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal op maandag den 17 december 1831, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder Douwes, in de Karper, voor het Kleine-Poortje, alhier publiek worden verkocht een kofscheepje (opm: geen scheepsnaam), zo goed als nieuw, groot 39 tonnen met al deszelfs opgoed en toebehoren, laatst door schipper Derk Harms Westerhuis bevaren en liggende in het Schuitendiep tussen Steentil- en Poelepoortenbogen (opm: de bogen van de vaste bruggen) te Groningen. Om binnen 14 dagen na de verkoop te aanvaarden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen kapt. G. Tolen van Hull en kapt. J. Jansen van Riga naar Hamburg, als bijlegger, door lekkage en verlies van zeilen, zijnde door assistentie van een loodsschuit uit zee in het Nieuwe Diep gebracht, moet lossen om te repareren en is na visitatie van de quarantaine ontslagen; uitgezeild kapt. D. Visser naar Havana en kapt. A.M. Steginga naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Kapitein C. van Zameren, voerende het schip ONS GENOEGEN, van Batavia in Texel binnen, heeft den 22 oktober, op 37 gr. 6 min. zuiderbreedte, 20 gr. 51 min. oosterlengte van Greenwich, gezien het Zweeds schip PREVIOSA, kapt. C.H. Mollien, van Stockholm naar Oost-Indië; den 18 november, op 4 gr. 13 min. noorderbreedte, 21 gr. 08 min. westerlengte van Greenwich, gepraaid de brik FRANCES, kapt. Chalmers, van Londen naar Mauritius, hebbende toen 32 dagen reis en een jongen verloren, en den 22 december, tussen de Singels (opm: inham nabij Winchelsea) en Zuidvoorland (opm: South Foreland), gezien een kof, tonende Papenburger vlag No. 23, zijnde die van kapt. F. Heyes, voerende het schip OSIRIS.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 januari. Aangaande het bericht wegens het 1-mast vaartuig, in de Vlie Gronden gezonken, wordt door de overlieden van het Loodswezen op Terschelling gerapporteerd, dat dit schip genaamd was DE EENDRAGT (opm: pleit, thuishaven Klein Willebroeck, zie RC 211230), kapt. Jacob Dillewijns, van Koningsbergen naar Amsterdam (bevorens reeds gemeld) en welk verongelukken door hen wordt opgegeven als plaats gehad te hebben den 18 december, des avonds ten 10 ure. De volgende ochtend ten 9 ure waren door de Terschellinger loods L. Hakvoort twee man van de equipage gered, doch niet een Vlielander loodsschuit in die nabijheid bespeurd geworden, ofschoon men indertijd van het Vlie gemeld heeft, dat dadelijk enige schuiten van daar derwaarts vertrokken waren, doch de volgende dag bij het vertrek van de post nog niet teruggekomen waren; slechts een Vlielander loodsschuit was in Stortemelk gezien, welke echter, in plaats van pogingen tot redding van die equipage aan te wenden, naar binnen en, zo men zegt, naar Harlingen zeilde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Kapitein H.H. Wey, voerende het schip FOLGERDINA, met ijzer en teer van Stockholm naar Harlingen, meldt van Newcastle van den 23 december, dat het schip den 6 dito te Berwick zwaar lek en met andere schade is binnengebracht; doch toen weer gereed was om de reis voort te zetten.


Datum: 13 januari 1831


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 8 januari. Zr.Ms. brik DE ECHO, commandant W.A. Gusternus, is van onze rede naar zee gezeild. Voorts zijn sedert den 4 dezer, van hier naar zee gezeild: CHOISE, kapt. T. Wheatly naar Ostende, met lijnzaad; PROVIDENTIA, kapt. O.P. Dahlin naar de Middellandse Zee met ballast; MARY ANNE, kapt. E. Juria naar Duinkerken met lijnzaad, alle drie van Vlissingen; CANDOR, kapt. J. Pyart naar Buenos Aires met stukgoederen; KAREL, kapt. B.H. Sturmann, naar Cuba, met jenever en dakpannen; DE CATHARINA, kapt. J. van der Schuit, naar Londen, met boomschors; DE PRINS VAN ORANJE (opm: brik), kapt. J.J. de Meire, naar Rio de Janeiro, met stukgoederen, alle vier van Antwerpen; de JOHANNA, kapt. J.A. Nieberding, van Lissabon naar Duinkerken, met fruit.
(opm: de schoenerbrik JOHANNA, kapt. H.A. Nieberding, had sinds november op de rede van Vlissingen liggen wachten op permissie om naar Antwerpen te varen, hetgeen door de oorlogssituatie in Antwerpen en op de Schelde onmogelijk bleek: vanwege de bederfelijke lading week het schip naar Oostende uit, waar het op 10 januari arriveerde alhoewel Duinkerken als bestemming was opgegeven; nadat half januari door Engeland en Frankrijk de vrije vaart over de Schelde was afgedwongen [zie DC 220131] zeilde de JOHANNA eind januari alsnog naar Antwerpen om haar lading te gaan lossen)
Den 4 dezer is alhier gearriveerd LUNA, kapt. W. Dan, van Havanna, met koffie en suiker, op order.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 januari. Van de morgen zeilde in zee: HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool.
En arriveerden uit zee: STRANGER, kapt. D. Donze, van Newcastle en PROGRESS, kapt. J. Douglas, van Shields. De wind NO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 januari. Heden zeilde naar zee: FREDRIK, kapt. J. Backhouse naar Sunderland. Kapt. Owen is op de haven gekomen. De wind ONO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
De Directie derzelve Maatschappij maakt bekend, dat alzo de rivieren thans weder vrij van ijs zijn, de dienst van de stoomboten op Nijmegen en Keulen zal worden hervat op de dagen en uren bij de biljetten bekend gemaakt.
Zullende de dienst van Rotterdam op Londen met het fraaie Nederlandse stoomschip
BATAVIER weder worden geopend tegen het midden van de maand februari 1831.
Dit schip, hetwelk volgens het eenparig getuigenis van de zich aan boord bevonden hebbende reizigers, niets te wensen overig liet dan meerdere slaapplaatsen, aangezien het grote getal reizigers, dewelke dit vaartuig door deszelfs superieure hoedanigheid verkozen, zo heeft de directie besloten om niet alleen het getal van de slaapplaatsen te vermeerderen
en dezelve te brengen tot boven de 100, maar ook om een groter getal afzonderlijke slaapkamers, koffiekamer, en behalve de grote eetzaal, nog twee afzonderlijke eetkamers in te richten. Ook zijn aan het werktuig vele verbeteringen gemaakt, waardoor de reis gemiddeld in nog minder tijd dan vroeger zal worden volbracht.
Adres bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, en bij alle derzelver agenten op de verschillende plaatsen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 2 januari. Een brik, waarschijnlijk de THETIS, kapt. Hashagen (opm: buitenlander), van Baltimore naar Bremen en den 15 dezer van hier gezeild, heeft men op de Vlaamse Banken den 2 dezer zien verongelukken. Van dezelve zijn vaten tabak en rijst opgevist.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens berichten uit Groningen is het schip FORTUNA, kapt. Doyen, voor 250 rijksd. van het Wad afgegraven en aldaar behouden aangekomen, om van de geleden schade hersteld te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Binnengekomen: THE FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Londen; THE UNION, kapt. A. Galloway, van Sunderland.
11 januari. Niets binnengekomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Cette K.IJ. Parma (opm: driemast schoenerkof NICOLAAS JOHANNES) van Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 11 januari. Heden arriveerde alhier de brik PIETER EN KAREL, kapt. H. Poppen, den 31 december vertrokken van Canton in China.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 januari. Van Hellevoetsluis wordt den 11 dezer gemeld, dat het schip PROGRESS, kapt. J. Douglas, van Shields, geladen met steenkolen, met het naar binnenzeilen op Scheelhoek vastgeraakt is, en ijssloepen en schuiten tot assistentie heeft bekomen, om de lading te lossen, waarvan reeds een schuit aldaar gearriveerd is.
Die morgen zeilde HARMONIE, kapt. P. Rijnbende, naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Van Hellevoetsluis wordt van den 12 dezer gemeld, dat het schip PROGRESS, kapt. J. Douglas, hetwelk op Scheelhoek vastgeraakt was, met hoogwater en assistentie van ijssloepen afgebracht en op de haven gekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 januari. Kapitein H. Gerlofs, van Amsterdam te Marseille gearriveerd, rapporteert, dat hij den 12 december, op 46 gr. 10 min. noorderbreedte en 09 gr. lengte van Greenwich drijvende gezien heeft een gekoperd schip, zonder volk of sloepen, hebbende een schoon dek en alle de masten, boegspriet en het halve galjoen verloren, en achter op met gele letters CASPPE, Jersey (waarschijnlijk het te Jersey thuis behorende schip CASPEE, kapt. P. Vibert).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 januari. Volgens brief van Blankenese, van den 3 dezer, waren op Borkum aangespoeld twee lijken, behoord hebbende tot de equipage van de ever PROVIDENTIA, kapt. H. Mählman, van Amsterdam naar Hamburg, welk vaartuig men veronderstelt op die hoogte verongelukt te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het schip ADRIANOPEL, kapt. J.D.C. Jansen, van Archangel naar Amsterdam, is volgens brief van Londen van den 4 dezer met verlies van bijna alle zeilen, tuigage en andere schade te Hull binnengelopen. De kapitein bericht, dat hij reeds verscheiden malen onder de Nederlandse kust geweest was, doch met storm en slecht weer, weer zee had moeten kiezen, uit hoofde hij geen loodsen in zee vond.


Datum: 14 januari 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hekschip, lang 17 el 6 palm, wijd 3 el 6 palm 58 streep, hol 1 el 7 palm, 1 in 1821 nieuw uitgehaald, liggende te Grouw, bij de werf van Wietse en Johannes Tjallings. Te bevragen bij den eigenaar J.J. Zeilstra, aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop zeker tjalkschip, lang 15 el en 336 streep, en wijd en hol naar advenant, zijnde het laatst bevaren door Abraham Martens de Vries, en liggende thans te Akkrum. Te bevragen bij den eigenaar Huite Roels Hoekstra, Mr. Scheepstimmerman aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal op dinsdag den 25 januari 1831, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder J. Wilkens Wz. in de Oosterstraat aldaar publiek worden verkocht een welbevaren kofschip, genaamd DE JUFFER WILLEMINA LAURENTIA, gevoerd door kapt. J.J. Swart, van Groningen, groot 83 tonnen, in den jare 1819 nieuw gebouwd en uitgerust, thans liggend te Rotterdam, met zeil en treil, ankers, touwen en verdere opgoederen, alles volgens inventaris.


Datum: 15 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar St. Petersburg het Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan Hendriks de Boer. Adres bij: Jan Daniels & Zonen en Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FAME, kapt. T. Smith van Hull, welke in het kanaal is gekomen; en zeilde in zee: DITCHBURN, kapt. R. Carr naar Sunderland. De wind NNO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 12 januari. Van de morgen arriveerde uit zee: DE VROUW JOHANNA, kapt. W. Regoort, van St. Ubes en is op de haven gekomen.
Den 13 dito. Kapitein Regoort is heden naar Maassluis gezeild.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 januari. Heden arriveerde alhier het schip de STAD ANTWERPEN, kapt. D.J. Bulsing, den 28 september vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 19 augustus (1830). Bij Koninklijk Besluit van den 14 dezer zijn de korvet AMPHITRITE en de brik de MEERMIN in dienst gesteld en bestemd naar de Middellandse Zee. Het bevel over eerstgenoemd vaartuig is opgedragen aan de kapt. ter zee Machielsen, voorheen het bevel voerend over Zr.Ms. wachtschip MINERVA, te Vlissingen, en dat over laatstgenoemd aan de kapt.luit. ter zee Van Rijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van deze maand zal bij publieke veiling verkocht worden het alhier ter rede liggende gekoperd brikschip A B C. Hetzelve is inmiddels uit te hand te koop, adres M.S. Kuijt. (opm: vergelijk JC 220131 en JC 290131, nogal verschillend, ook t.a.v. de voorletters van de heer Kuijt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. De brik RUBENS, kapt. T. Hamilton, van St. Jago de Cuba te Vlissingen binnen om order, is den 10 dezer, bij het verzeilen van Rammekens naar Vlissingen, tegen de noordkant van de Kaloot vastgeraakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip JAPAN, kapt. P.C. de Roth, van Amsterdam naar Batavia, te Brest binnen, heeft den 29 december de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, zou, volgens brief van Smyrna van den 3 december, den 5 dito van daar naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands kofschip, groot circa 65 lasten, voorzien van een zeer complete inventaris. Te bevragen bij de makelaars N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam te Rotterdam


Datum: 18 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port à Port, 28 december. De baar voor deze haven, zeer gevaarlijk in dit seizoen, is bijna onoverkomelijk voor de grote schepen. Twee Engelse schepen zijn met zware schade over heen gestoten en een schip van Bordeaux komende, zijnde de THEODORA MECHTELDA, kapt. L.J. Gort (opm: kof, kapt. Lammert Jans Gort; zie ok AH 200131), is op de bank totaal verongelukt.
Twee schepen van Brazilië komende zijn, na enige dagen voor dezelve gekruist te hebben, naar Vigo gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 8 januari. De GUIANA, kapt. Visser, van Amsterdam naar Suriname, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gepraaide schepen.
De VROUW CATHARINA, kapt. J. Juister, met steenkolen van Newcastle naar Emden, 3 dagen reis hebbende, op de hoogte van het Vlie, door de loods J. de Wit; den 14 dezer in het Vlie binnen.
Op 25 november gearriveerd te Alexandrië (Egypte), het schip CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, van Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 14 januari. Binnengekomen: WILHELMINA HENDRIKA, kapt. De Jong, van Londen.
15 januari. Zr.Ms. brik van oorlog DE PELIKAAN, luit. F.A. Söhngen.
16 januari. Niets gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 15 januari. Heden zeilde met behulp van ijssloepen in zee VROUW MARIA, kapt. A. Riedijk, naar Cadix. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 1 januari. Gisteren en heden zijn van hier naar zee gezeild: DAPPER, kapt. W. Dickinson van New York met wol en RUBENS, kapt. Th. Hamilton van St. Jago, laatst van Vlissingen, met koffie en suiker, beiden naar Londen; LE VICTOIRE, kapt. J. Berquin, terug naar Duinkerken met stukgoederen; THE PRESTON, kapt. J. Parton van Vlissingen naar Sunderland met ballast.
(opm: in Antwerpen en op de Schelde vonden vijandelijkheden plaats nadat België zich op 4 oktober onafhankelijk van Nederland had verklaard zodat niet kon worden opgevaren; de lading van de DAPPER en RUBENS zal daarom waarschijnlijk naar Londen zijn verkocht)
Heden is alhier gearriveerd THE MEANWELL, kapt. Th. Armstrong, van Sunderland naar Middelburg gedestineerd, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 15 januari. Heden zeilden met behulp van ijssloepen in zee: HAITI, kapt. R. Stevenson naar Londen; JOHN MARGARETH, kapt. J. Donaldson naar Leith; GOODWELL, kapt. W. Almond naar Sunderland en VROUW MARIA, kapt. A. Riedijk naar Cadiz.
Den 16 dito. Gisteren avond zeilden in zee: GOOD AGREEMENT, kapt. J. Balter(?) naar Hull; en ACTIVE, kapt. C. M’Donald (opm: mogelijk C. McDonald) naar Sunderland. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 januari. Van de morgen zeilde in zee: PELGRIM, kapt. J. Owen naar Hull. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De veiling van het smakschip DE CATHARINA GEERTRUIDA, te Rotterdam, aangekondigd tegen heden, is uitgesteld tot nadere advertentie.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Den 9de dezer is te Cowes binnen gelopen het schip NASSAU, kapt. C. van der Hoeven, van Rio de Janeiro naar Antwerpen.
(opm: ongetwijfeld was de kapitein onderweg geïnformeerd over de Afscheiding van België en de daardoor ontstane situatie van oorlog in Antwerpen en op de Schelde en was dit mogelijk de reden om te proberen vanuit Wight nadere informatie te bekomen; kennelijk werden instructies gegeven naar Vlissingen op te zeilen, waarheen de brik op 19 januari vertrok)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 16 januari. Gisteren arriveerde alhier het schip DIANA, kapt. A. Nannings, den 28 september vertrokken van Antwerpen, en heden het schip VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, met een passagier, eveneens den 28 september van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, zal op woensdag den 26 januari 1831 en volgende dagen, telkens des morgens ten negen uren, in het pakhuis te Nes op Ameland publiek, ad opus jus habentium, voor contant geld, verkopen een aanzienlijke partij wollen goederen, bestaande in plus minus 23300 paren IJslandse en Ferose kousen, 1800 stuks Feroe en IJslandse truien, en 3000 paar wanten, door zeewater beschadigd, alles geborgen uit het op den 27 november 1830 op Ameland gestrande Deens jagtschip HELIOS, gevoerd geweest door kapt. Jacob Jurgensen, komende van Kopenhagen, en gedestineerd naar Amsterdam; zullende op gezegd dorp de goederen daags voor den verkoop kunnen worden bezichtigd, en zal gezorgd worden dat er op den 25 januari 1831 een schip te Holwerd zal gereed zijn, om de gegadigden voor gewone vracht naar Ameland te kunnen overbrengen.
Wanneer echter weder en gelegenheid niet zal toelaten dat de gegadigden kunnen overkomen, zal de verkoop worden uitgesteld en bij nadere advertentie worden bekendgemaakt. (opm: zie LC 250231; Ferosche: van de Faeröer-eilanden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. Cornelis Ouwehand.
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip ANNA SOPHIA, kapt. Swierus Obbis Visser.
Naar Duinkerken, het Nederlands hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, kapt. Leendert
Overgaauw.
Naar Newcastle, het Engels brikschip CEPHEUS, kapt. Richard Taddy.
Naar St. Ubes, het Noors schoenerschip ERSTATNINGEN, kapt. Christopher Larsen.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hull, het Engels brikschip APOLLO, kapt. J. Duckles.
Naar Leith, het Engels schoenerschip RHINE, kapt. R. Hosie.
Naar Dundee en Perth, het Engels schoenerschip SALLY, kapt. J. Durie.
Naar Liverpool, het Engels schoenerschip CYRUS, kapt. W. Forbes
Adres bij Boutmij. en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman.
Adres bij Burger en Zoon.


Datum: 20 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terceira, 27 december. Alhier is een Nederlands oorlogskorvet voor anker gekomen, na 15 dagen reis uit Holland vertrokken, met twee andere oorlogsvaartuigen, om op Belgische kapers te passen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 12 januari. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Smit, van Cette naar Rotterdam, is alhier lek binnengelopen.

AH 200131
Delfzijl, 17 januari. Volgens bericht van een visserman was te Zoutkamp aangespoeld een barkas waarop stond SOPHIA, van Jacobstad, waarschijnlijk herkomstig van een schip dat in december j.l. voor het Friesegat gebleven is (opm: zie RC 231230), dit schip was met eikenhout beladen geweest, van de equipage niets bekend en van schip en lading niets geborgen.

AH 200131
Uit Sligo meldt men dat het schip NICOLINA EN CHRISTIAN, in de storm van den 22 december bij Oestereiland op strand gedreven en vol water gelopen is, waardoor de lading gelost moest worden.

AH 200131
Volgens nader bericht is van het schip THEODORA MECHTELDA, kapt. L.J. Gort, voor de baai van Harto, totaal verongelukt, de equipage is gered (opm: zie AH 180131).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 januari. Binnengekomen: AMSTERDAM, kapt. C.B. de Jong, van Batavia, laatst van Vlissingen. 18 januari. Niets gepasseerd.
Vertrokken: 17 januari. CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname; DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Dordrecht.
18 januari. UNDINE, kapt. O. Smith, naar Sunderland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. Den 10 het ontslag ingekomen zijnde van de LOODSBOOT No. 2 van Oostende, welke met de equipage op den 27 november ll. alhier was opgebracht, is dezelve den 11 dezer van hier uitgezeild.
Den 13 dezer en heden zijn van hier uitgezeild: LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, van Malaga met fruit en DE JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. Muhaelser (opm: kof, kapt. J.I. Michielsen), van Rio-Grande met huiden, beide naar Duinkerken; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Batavia naar Texel, met koffie en suiker; alle drie laatst van Vlissingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 januari, Kapt. Gibbs is naar boven gezeild. De wind ZO.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: THETFORD, kapt. W. Patrick van Hull.
De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 17 januari. Heden zeilden in zee: DE HOOP, kapt. D. Guijt, naar Duinkerken; HULL, kapt. W. Rickaby naar Newcastle, en WARRIOR, kapt. C. Simmer naar Jersey.
SHEBA, kapt. J. Groutry, mede naar Jersey bestemd, is in de put ten anker gekomen.
Den 18 dito. Heden zeilden naar zee: CATHARINA ELISABETH, kapt. N.H. Smith, op avontuur en JANUS, kapt. W. Holmes naar Boston in Amerika. Kapt. Klok is naar Rotterdam gezeild. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 januari. Van de morgen zeilde in zee: CAROLINA MARIA, kapt. J.J. Schillow, naar Sunderland.
Den 18 dito. Heden zeilden naar zee: NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossem, DE HOOP, kapt. P. Bergwerf en VROUW PETRONELLA, kapt. K. Verdoes, allen naar de Noordzee. De wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Nantes, het Nederlands hoekerschip DE JUFFROUW MARIA, kapt. C. van Duffelen.
Adres bij Johs. Ooms Ez., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip DE VROUW CATARINA, kapt. J.G. Juister, met steenkolen van Newcastle naar Emden, is, drie dagen reis hebbende, door de Vlielander loodsschipper J. de Witt op de hoogte van het Vlie gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip AMSTERDAM, kapt. J.D. Williams, van Dublin naar Londen, is den 7 dezer te Falmouth binnengelopen, doch heeft den 9 dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. De schepen DE VROUW ENGELINA, kapt. H.B. Drewes en DE VROUW JACOBA, kapt. H. Riekens, beide met schors van Amersfoort naar Hamburg, lagen den 11 dezer in goede staat te Carolinerzyl (opm: Carolinensiel).


Datum: 21 januari 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een Scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande, kan op den eersten maart aanstaande werk bekomen bij S.S. Bootmaker, op de Streek, bij Dokkum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Johan Jacob de Sitter, notaris en procureur, residerende te Groningen, is voornemens op vrijdag den 28 januari 1831, des avonds te 7 uren, ten huize van de Erven B. Bruins in de Grooten Toelast aan de Groote Markt te Groningen publiek ten overstaan van het Vredegeregt van die stad te verkopen 1/32 aandeel in het kofschip, genaamd JOHANNA GEERTRUIDA, in den jare 1827 nieuw uitgehaald en gevoerd door schipper Pieter Pybes. Om dadelijk te aanvaarden. De eigendomsbewijzen benevens de veilcondities zullen op gewone plaatsen ter lezing liggen.


Datum: 22 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barcelona, 4 januari. Gedurende de laatste zes maanden van het afgelopen jaar, hebben er enige verzendingen van likeuren naar de Nederlandse havens plaats gehad, voornamelijk van wijn van Benicarlo (zeer weinig brandewijn), alle door Zweedse, Noorse of Deense schepen; slechts een enkele door een Nederlands schip, genaamd DE AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, hetwelk heden is vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brugge, 17 januari. Volgens bericht van de strandplaats van de ANTIGONE, wijlen kapitein Leefkens (opm: kapt. J. Leefkens voor wijlen kapt. Sent de Best, zie o.a. AH 291230); was dezelve niet af te brengen, omdat het schip gebarsten is; van de koffie en huiden is een goed deel, hoewel zwaar door zeewater beschadigd alhier aangebracht, men hoopte ook nog iets van het tin te bergen hetgeen zeer moeilijk zal zijn vermits met de vloed het schip telkens vol water loopt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 januari. Binnengekomen: DE SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Smyrna, ligt in quarantaine. Gisteren nog: CORNELIA (opm: aalaak TWEE GEBROEDERS), kapt. J.D. Bies, van Londen.
20 januari. THE FAME, kapt. W. Barfield, van Newcastle.
Vertrokken: 19 januari. HOPPEL, kapt. J. Stenberg, naar Cette.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 januari. Gisteren liep alhier de tijding, dat men aan de Kapitalen dam bij Biervliet slaags was, en zelfs dat die dam zou zijn doorgeschoten. Thans vernemen wij, dat de aldaar gestationeerde kanonneerboot op het horen van een tirailleur-vuur tussen onze troepen en de muitelingen, welke laatste het eerst waren begonnen, van een gebouw bij de Kapitalen dam het dak heeft afgeschoten. Overigens is er wel gevochten, maar van onze zijde zijn er geen doden of gekwetsten. Van de zijde van de muitelingen is zulks niet bekend. De generaal Des Tombes, die gisteren morgen te 5 uur met de stoomboot DE SCHELDE wederom naar Staats-Vlaanderen was overgegaan, is alhier weder teruggekeerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 18 januari. Zr.Ms. korvet DE MEERMIN is van uit ’s Rijks dok op de rede gekomen. Het schip LA JEUNE CAROLINE, kapt. H.H. Rosendaal, onlangs van Goole gearriveerd met ijzer en ballast, is gisteren naar Duinkerken vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA MARIA, kapt. S.G. Burgs van Bergen; HELENA, kapt. J. Manre en AMARANTHE, kapt. H. Rogal, beiden van Sunderland. De wind ZZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 januari. Van de morgen zeilde in zee: KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull; en arriveerde uit zee: TALLY-HO, kapt. J. Lishman van Rye. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 januari. Heden zeilden naar zee: WILLEMINA, kapt. C. Cordia, ALGEMEEN BELANG, kapt. C. van Duin en HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, allen naar de Noordzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 januari. Op den 16 dezer moet te Antwerpen met een koerier het volgende officiële bericht bij de Engelse consul, de heer De Hachepied l’Arpent, ontvangen zijn. Hetzelve is dadelijk door het Journal de Commerce op een buitengewone wijze ter kennis van het publiek gebracht.
London, Foreign Office, den 13 januari 1831.
Mijnheer !
Ik ben door de burggraaf Palmerston gemachtigd, U aan te kondigen, tot naricht van de kapiteins van Engelse schepen, liggende te Vlissingen en in het algemeen van de Engelse handel, dat de Schelde den 20 vrij zal zijn en dat na dat tijdstip geen beletsel aan haar vrije vaart meer door de grote mogendheden zal gedoogd worden.
Getekend, G. Sher

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. Het van Japan verwacht wordende Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, den 1 januari van Japan vertrokken, aan boord hebbende de heer G.F. Meijlan, laatst opperhoofd van de Japanse handel, is heden alhier te rede aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 januari. Heden arriveerde alhier het schip BATAVIA, kapt. M. Azon Jacometti met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 12 oktober (1830) vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendu-departement. Openbare vendutie op zaterdag den 29 januari, precies ten 11 ure, van het gekoperd brikschip A B C, zo als hetzelve hier te rede is liggende, en waarvan de inventaris ten vendu-kantore te zien is, voor rekening van de heer S. Bonet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Belfast, het Nederlands kofschip VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman.
- Naar Malaga, het Nederlands kofschip AURORA, kapt. O.R. Engelsman.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Van Terceira meldt men van den 27 december, dat aldaar geankerd was een Hollands oorlogsvaartuig, 15 dagen te voren met nog twee anderen uit Holland op een kruistocht tegen Brabantse kapers uitgezeild (waarschijnlijk Zr.Ms. oorlogsbrik DE HELDIN, kapt. A. Anemaet, den 9 dito uit Vlissingen vertrokken).


Datum: 25 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief uit Cadiz, dato 14 januari, zou de Hollandse kof NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssen, van Gibraltar naar Cadiz gaande, verongelukt en van dezelve alleen de equipage gered zijn (opm: onjuist bericht); doch wij gissen dat niet het bovenstaande schip, maar een van de barken met goederen uit hetzelve, van Gibraltar naar Cadiz gaande, zal verongelukt zijn, omdat genoemde kapitein den 22 van Gibraltar naar Messina is gezeild. (opm: zie AH 270131)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks Nederlandse fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Jacob Jansz Bart. Adres bij: Hoyman & Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd schoenerschip HENRIËTTE, kapt. Johan Christoph Willems. Adres bij: B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. Gerrit van Medevoort. Adres bij: Hoyman & Schuurman, Altena C. en D. Aletrino.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 januari. Binnengekomen: THE LIVELY, kapt. S. Finch, van Londen.
22 januari. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon, is na visitatie van de quarantaine ontslagen. 23 januari. Niets gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 november. De schepen COLUMBUS, kapt. Jansen, MARIA AGATHA, kapt. Weijerbusch, HENRIETTE EN BETSY, kapt. Bos, zullen in het begin des aanstaande jaars vertrekken; het vertrek der schepen NEPTUNUS, kapt. Smith, SURINAME, kapt. Landzaat, de ONDERNEMING, kapt. Eeltjes en AUGUSTIN, kapt. Bunnemeijer is nog niet bepaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 januari. Wij vernemen, dat bij de hoge civiele en militaire autoriteiten van deze provincie de officiële tijding is ontvangen van de opening van de Schelde, ingevolge het protocol van de gezanten van de verenigde grote mogendheden van den 9 dezer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 januari. Heden arriveerde uit zee: STEPHANIE, kapt. J. le Clercq, van St. Malo. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 januari. Gisteravond zeilden in zee: BEILONA (opm: waarschijnlijk: BELLONA), kapt. G. Kidd naar Leith en ELIZA, kapt. H. Sharp naar Hull. De wind O.
23 januari. Gisteren avond arriveerde uit zee: DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Duinkerken. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 januari. Heden zeilde in zee: DE VROUW JOHANNA, kapt. W. Regoord, naar St. Ubes. De wind ZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 23 januari. Naar men verneemt, zijn reeds dezelfde dag van de opening van de Schelde, twee Engelse koopvaardijschepen uit zee die rivier binnen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op vrijdag den 28 januari 1831, des avonds te zes uren, ten huize van Eggo van Dijk te Winschoten, ter verkoop te veilen een welbevaren kofschip, DE JUFFER TITIA genaamd, groot nagenoeg 100 ton of 53 commercie lasten, laatst bevaren bij kapt. Derk Geerts Schuur, zo het thans met de ballast is liggende te Rotterdam, invoege inventaris en op condities, welke ten kantore van de ondergetekende voorliggen.
Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom te Drachten zal publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een tjalkschip, genaamd DE JONGE JOHANNES, groot 76 tonnen, bevaren door den eigenaar Fokke Johannes de Vries, liggende in de Vaart te Drachten.
Wie gading maken, komen op zaterdag den 29 januari 1831, des avonds ten 6 ure, ten huize van K.E. Punter, logementhouder in de Feniks te Drachten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 18 januari:
De Nederlandse oorlogskorvet DE HELDER (opm: DE HELDIN) is den 27 december te Terceira binnengelopen om proviand, en den 29 naar Fayal gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 januari. Te Dartmouth gearriveerd kapt. Dobbelaar (opm: kapt. J. Dobbelaere, fregat HORTENSE) van Alexandria naar Amsterdam, een gedeelte van de lading over boord geworpen hebbende.


Datum: 27 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Deal, 20 januari. Zr.Ms. oorlogsbrik ECHO, den 18 januari te Duins gearriveerd, is heden van hier vertrokken, ter kruistocht in Het Kanaal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 14 januari. De ANNA PAULOWNA (opm: hoeker, thuishaven Gent), kapt. J. van Louwe, van Liverpool naar Ostende, is alhier lek binnengelopen; er zijn twee matrozen van het schip geslagen en verdronken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het in de laatst vorige gemelde bericht wegens het verongelukken van het schip NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Amsterdam naar Gibraltar en Messina, blijkt volgens nader ontvangen brief geheel ongegrond te zijn, hebbende het schip, volgens brief van Gibraltar, den 22 december reeds vandaar de reis naar Malta en Messina voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 januari. Niets gepasseerd. Het schip DE SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Smyrna, is van de quarantaine ontslagen.
25 januari. Binnengekomen: DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname (vertrokken 23 november).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping, ten overstaan van mijnheer de griffier bij de Rechtbank van Koophandel, op dinsdag den 1 februari 1831, des voormiddags ten half twaalf, in het Franse Koffiehuis, over de Beurs, te Rotterdam, van een partij van circa 130 ton en zakken nieuw Riga's zaailijnzaad, allen meer of minder door zeewater beschadigd, alhier direct van Riga aangebracht per het schip NEPTUNIS, kapt. L.D. Jeltes; liggende in een van de lokalen van het Vrij Entrepot, in de Boompjes en aldaar maandag en dinsdag vóór de verkoping voor een ieder te zien; bij kavelingen, zoals dezelve genummerd zijn liggende.
Nadere onderrichting bij de heer W.H. van der Horst van Lil, kantoor Zalmhaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een welbezeild brikschip, varende onder Nederlandse vlag, groot 182 Nederlandse ton, liggende voor Amsterdam, voorzien van een goede inventaris, te bevragen bij makelaars G.J. Roland Holst en H.J. Rietveld.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 januari. Heden arriveerde alhier het schip NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, met twee passagiers, den 2 januari vertrokken van Japan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Den 21 is de Vice-admiraal Gobius met het Koninklijk jacht uit Vlissingen te Antwerpen aangekomen, en heeft het bevel des Konings tot herstel van de vaart op de Schelde medegebracht. Door tegenwind zijn de koopvaardijschepen belet geworden naar Antwerpen op te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Lloyd’s List van den 21 januari. De ADRIANOPEL, kapt. Jansen, van Archangel naar Amsterdam, onlangs te Grimsby binnengelopen, lost de lading om te repareren.


Datum: 28 januari 1831


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens op woensdag den 2 februari 1831 ten huize van den logementhouder L. van der Molen aan de Groote Mark te Groningen, publiek te verkopen:
2/32 aandelen in het kofschip, genaamd CATHARINA JOSEHINA, bevaren wordende door Pieter Jans Muntendam. (opm: CATHARINA JOSEPHINA)
2/64 aandelen in het kofschip, genaamd HENDERINA JOHANNA, laatst bevaren door nu wijlen Harm Geerts Jonker.
Mr. H. Trip, notaris.


Datum: 29 januari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Rio de Janeiro. Het Nederlands gezinkt kofschip MINERVA, kapt. Jacob Daniels Zylstra. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar St. Thomas en Curaçao. Het gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn. Adres bij: Altena en C. Hoyman & Schuurman, C. en D. Aletrino.
Naar Genua, Livorno, Smyrna en Constantinopel. Het Nederlandse gekoperd tweedeks brikschip BRISEIS, kapt. P. Bakker. Adres bij J. De Rooij.
Naar Londen. Het Nederlandse kofschip TIESSINA, kapt. Wolter Gialts. Adres bij Nobel & Holzapffel, Jan Corver & Comp. en Gemmening & Penning.
Naar Port à Port. Het Nederlandse kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Harms Jonker. Adres bij H. Verweijde Czn.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip JUFFER JOANNA, kapt. A.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANNA SOPHIA, kapt. Ernst A. Bock. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zn.
Naar Elseneur en Koningsbergen. Het galjasschip LOUISE, kapt. Engelbert A. Bakker, van Koningsbergen. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 27 januari, Gisteren arriveerden alhier het schip FORTITUDO, kapt. L. de la Fontaine (opm: fregat, kapt. E. de la Fontaine), den 7 september (1830) vertrokken van Antwerpen; het schip de VRIENDEN, kapt. H.M. Lelsz, met een passagier, den 13 oktober vertrokken van Amsterdam; het schip ORTELIUS, kapt. J. Claeys, den 13 oktober vertrokken van Antwerpen; de bark MATHILDA, kapt. G.A. Climp, den 4 september vertrokken van Antwerpen, en heden het schip ANTHONY, kapt. A. Schaap, den 12 oktober vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendutie-departement. Verkoping op woensdag 2 februari, precies ten 11 ure, voor rekening van M.J. Kuijt de brik A B C, met derzelver inventaris, zo als dezelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip DE VREDE, kapt. R.W. Vos, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Grimsby binnen, was den 17 dezer gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip (opm: brik) HORTENSE, kapt. J. Dobbelaere, van Alexandrië in Egypte naar Amsterdam, is den 13 dezer te Dartmouth binnengelopen, hebbende men een gedeelte van de lading overboord geworpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip NEDERLANDSCHE TROUW, kapt. R.J. de Groot, van Liverpool naar Dordrecht, is den 14 dezer te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Cette naar Amsterdam, was den 14 dezer op de hoogte van Penzance.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het vermoeden dat het Nederlandse oorlogsvaartuig, den 27 december op Terceira aangekomen, Zr.Ms. oorlogskorvet HELDIN, kapt. A. Anemaet, zou zijn, heeft zich volkomen bevestigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip GREENOCK, kapt. R.R. Hunter, van Batavia naar Nederland, is vóór den 13 november aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, makende 56 duim water in het uur, en was bezig met lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, zou in het begin van december, en de schepen L' AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes en JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.H. Kerkhoven, waarschijnlijk den 15 dito van Suriname vertrekken, alle drie naar Amsterdam; overigens zouden geen andere schepen in die maand de Kolonie verlaten.
NIH 310131
Lijst der voornaamste artikelen, in- en uitgevoerd te Batavia van den 11de tot en met den 26ste januari, en van de overige plaatsen op Java en Madura, van den 1ste tot en met den 15de januari.
Van Manilla, per de Nederlandse brik BELGE: 1 baal laken, 57 kistjes Manilla sigaren.
NIH 310131
Batavia. Aangekomen 26 januari. MATHILDA (opm: bark), kapt. G.A. Klimp, van Antwerpen.


Datum: 01 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 29 december. Wij hebben alhier drie schipbreuken, genoegzaam in de mond van deze haven, zijnde een Hollander in ballast (opm: kof THEODORA MECHTELDA, zie AH 180131), een Engels en een ander met bakelay geladen. De Pamelon waaiende, veroorzaakt veel schade in onze rivier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. De Maas voor onze stad is geheel overdekt met ijs. Het schip MARIA, toebehorende aan het nu alhier gevestigde kantoor van Thorn en …….. van Antwerpen, is maar even tijdig genoeg vooraan in de oude haven gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 en 28 januari. Niets binnengekomen.
30 januari. Binnengekomen: Zr.Ms. oorlogkorvette PALLAS, kapt.luit. Van de Velde, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende te Amsterdam naar Buenos Aires het gekoperd tweedeks brikschip DE ONDERNEMING, kapt. Jappe Alderts Engels. Adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 9 januari het kofschip GEORG, kapt. W. Poelman, met hout van Dantzig.
Den 12 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met ballast van Londen.
Den 17 dito het kofschip WILLIM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, met zout van Liverpool.
Den 27 dito de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway, en FAME, kapt. W. Barfield, beide met steenkolen van Newcastle, en LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 19 januari het schoenerschip ANTJE, kapt. S.K. de Vries, met ballast naar Newcastle.
Den 23 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, lang 19 el 3 palm, wijd 4 el 4 palm, hol naar rato, met zeil en treil; bevaren wordende door Paulus Simons Zeeman, en liggende te Drachten, alwaar bij denzelven informaties zijn te bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Kapitein R. Tjebbes (opm: JONGE LODEWIJK ANTONIE), van Suriname in Texel binnen, heeft den 22 dezer in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) in goede staat gepraaid het schip CATARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip DE NEDERLANDSCHE TROUW (opm: NEERLANDS TROUW), kapt. B.J. de Groot, van Liverpool naar Dordrecht, te Plymouth binnen, heeft den 22 dezer reis voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Breda, 28 januari. De opening van de Schelde schijnt tot dusverre voor de Antwerpse handel van geen groot nut te zijn. Immers de havenlijst van die stad spreekt slechts van de aankomst van één schip met stokvis van Noorwegen en van het afvaren van één vaartuig naar Brussel, welke op den 26 hebben plaats gehad.


Datum: 03 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 26 januari. Het schip MARIA, gevoerd bij kapt. Zeylstra (opm: fregat, kapt. Foeke Hiddes Zeylstra), alhier den 16 december met lekkage en zwaar beschadigd binnengelopen, is afgekeurd geworden.

AH 030231
Dover, 27 januari. De Nederlands korvet ECHO, van deszelfs kruistocht in Het Kanaal alhier voor anker liggende, is heden naar Vlissingen vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 januari. Binnengekomen: DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, van Suriname; AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Cette.
1 februari. Niets binnengekomen. Geen postschuit gevaren. Texel en Nieuwediep vol ijs.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 1 februari. Heden arriveerde alhier het schip VIER GEBROEDERS, kapt. J.C.F. Lupke, den 12 oktober vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Den 1 februari is van Batavia naar Soerabaija vertrokken de brik ANNA HENRIETTA, thans hernaamd PASSASOER BORNEO, kapt. Maas Talib.


Datum: 05 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, is den 17 oktober 1831 van Batavia vertrokken en zou den 20 dito gevolgd worden door de IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fsz.
En lag nog ter rede de ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 februari. Niets binnengekomen. Geen postschuit gevaren.
2 februari. Binnengekomen: HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, van Batavia; ROUSSEAU, kapt. M.M. Leveen, van Alexandria; CHARLES, kapt. A.R. Riley, van New Orleans, de beide laatsten na visitatie van quarantaine ontslagen; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, van Alexandrië (in Egypte), ligt in quarantaine; THE FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks schoenerschip DE SNELHEID. Kapt. Jan Hendrik Freijbourgh. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip AMSTERDAM, kapt. Cornelis Reinders de Jong. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Fernambuck. Het gekoperd Nederlands schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. Volkert H. Kramer. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman, Coopman, De Witt & Lenaertz, en De Vries & Co.
Naar Rio de Janeiro. Het Nederlands gezinkt kofschip MINERVA, kapt. Jacob Daniels Zylstra. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. Hendrik van Veen Junior. Adres bij F. Smit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 22 januari. Eergisteren is alhier gearriveerd de koninklijke stoomboot, welke, na binnen het dok overnacht te hebben, gisteren morgen de Schelde is opgevaren.
Den 19 is alhier gearriveerd CHOISE, kapt. T. Wheatly, van Duinkerken, met ballast.
Den 20 dezer en heden zijn van hier uitgezeild: THEODORE, kapt. J. van der Perre, van St. Ubes met fruit, naar Duinkerken bestemd; INDUSTRIE, kapt. I. Ulfers, van Vlissingen op avontuur, met ballast.
Den 25 dito. Sedert eergisteren zijn uit onze havens gebracht, ten einde naar Antwerpen te vertrekken: DE VICTORIA, kapt. G. Kuper, met meel en wol; LA PERCEVERANCE, kapt. J.R. Jansen, met stokvis; DE NASSAU, kapt. C. Van der Hoeven, van Rio de Janeiro, met koffie en huiden; LONDON PACKET, kapt. J.G. Renken, van Liverpool, met klipzout; LES DEUX EDOUARDS, kapt. T. Aubert van Rio de Janeiro met koffie.
Den 29 dito. Heden is naar Duinkerken gezeild CHOISE, kapt. T. Wheatly van Vlssingen met lijnzaad.
Ook zijn den 26 en 28 dezer naar Antwerpen opgezeild; LEONIDAS, kapt. W.C. Garduen van New York, en LUNAR, kapt. W. Duncan van de Havanna, beiden met suiker en beiden laatst van Vlissingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 januari. Van de morgen arriveerde in zee: EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Mowle naar Londen; CERES, kapt. D. Craighed naar Belfast, en APOLLO, kapt. J. Duchels naar Hull.
26 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, van Lissabon en JANE, kapt. W. Keith van Riga.
Van de morgen arriveerde uit zee: ELIZABETH, kapt. J. Morton van Ipswich. De wind N.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Marennes en TWO BROTHERS, kapt. H. Felgate van Aldbro. De wind WZW.
Den 1 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: RHINE, kapt. J. Hart; LONDON, kapt. D. Pound en PRINS VAN SAXE-COBURG, kapt. J. Ladd, allen van Londen; ROTTERDAM PACKET, kapt. W. Law van Aberdeen; FREDRIK, kapt. J. Backhouse en CONSTANTINE, kapt. J. Barry, beiden van Sunderland; JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, van Smyrna; THILDA, kapt. P. Obrink, van Marseille en ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, van Alexandrië in Egypte; allen zijn met behulp van ijssloepen op de haven en in het kanaal gebracht. De stroom drijft vol ijs. De wind OZO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 januari. Van de morgen zeilde in zee: SOVEREIGN, kapt. W. Austin naar Shoreham. De wind NO.
Den 27 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: FORTUNA, kapt. J. Reader van Aldbro. De wind W.
Den 30 dito. De kapiteins van Duffelen en Parlevliet zijn gisteren om het ijs aan de Brielschen heuvel gehaald.
Heden zeilden naar zee: MELONA, kapt. E. Boiter naar Newcastle en HALO, kapt. E. Utting, naar Hull. De rivier drijft vol ijs. De wind ZO.
Brielle, 1 februari. Gisteravond arriveerde uit zee en is met behulp van ijssloepen op de haven gebracht: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon en MARY, kapt. B. Small van Aberdeen. De wind ZO.
Den 3 dito. Van de morgen zeilde met behulp van ijssloepen uit de haven in zee: MELONA, kapt. J. Boiter naar Newcastle. De wind ZZW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te huur van een billijke prijs: een huis en scheepsmakerswerf, getekend E no. 641, in de Lijnbaan, te Dordrecht, naast de weduwe Van Laar. Te bevragen bij M. de Vries, aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 februari. Heden arriveerde alhier het schip HARRIET, kapt. W.B. Zeeberg, den 28 september vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Zondag was er veel beweging op de rede voor Antwerpen. Zes kanonneerboten gingen naar Vlissingen onder zeil en er zijn slechts twee van die vaartuigen aan het Vlaamsch Hoofd gebleven, terwijl de stoomboot de SURINAME op de rede lag.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Kapitein A.J. de Boer, voerende het schip AURORA, van Cette in Texel binnen, rapporteert, dat hij, gedurende de reis, veel slecht weer uitgestaan heeft, waarbij zeilen en een anker verloren gegaan en de lenspoorten door een zware stortzee ingeslagen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Volgens brief van Suriname, van den 4 december, zouden in die maand nog van daar vertrekken de schepen L' AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes, naar Amsterdam en COLUMBUS, kapt. J.M. Jansen, naar Rotterdam; alsmede van de Saramacca het schip ALEXANDER, kapt. Cornelis Davey, insgelijks naar Rotterdam.


Datum: 08 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

- 29 januari. De NEERLANDS TROUW, kapt. De Groot van Liverpool naar Dordt laatst van Plymouth is alhier zwaar lek binnengelopen, hebbende op de North Pier aan de grond gezeten, deszelfs roer verloren en schade bekomen.
- Volgens bericht van Cuxhaven van den 30 januari is het voor de Elbe gestationeerde lichtschip JACOB HEINRICH, wegens het vele drijfijs genoodzaakt geworden deszelfs ligplaats te verlaten; hetzelve zal zeer waarschijnlijk onder Helgoland geankerd zijn.
- DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. den Breems, van Vostizza (Golf van Lepanto) naar Vlaardingen is den 9 januari te Gibraltar in goede staat binnengelopen en lag den 13 dito benevens verscheiden anderen, waaronder 5 Hollandse oorlogsschepen gereed om te vertrekken.
- Gepraaide schepen. Het kofschip DE VROUW MARTHA, kapt. P.J. Hoster, van Alexandria naar Amsterdam, 7 weken reis, den 2 januari op 38 gr. 43 min. noorderbreedte 05 gr. 15 min. lengte van Greenwich en de ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes van Marennes naar Amsterdam den 13 dito beide in goede staat door kapt. G.J. Meeuw van Smyrna te Hellevoetsluis binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 en 5 februari. Niets binnengekomen. Van de quarantaine ontslagen DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenie, van Alexandrië in Egypte.
6 februari. Niets binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 februari. In het gat is ten anker gekomen DE VREDE, kapt. R.W. Vos, van Koningbergen.Het heeft door opkomende mist en het niet betond zijn van het vaarwater in de sloot, onder de wal ten anker moeten gaan. Hetzelve is heden door de hevige storm op drift geraakt en op lager wal gedreven, daardoor de grote mast moeten kappen, waarbij de bezaan mast verloren is gegaan. Het schip is hedenmorgen met hulp van 3 loodsschuiten alhier in de haven gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 6 februari. Van de vijf Scheveningse pinken, welke zich naar Texel hadden begeven, om Zuiderzeese haring te halen, zijn er vrijdag I.I., voor de storm, twee behouden terug gekomen, doch een derde is in de avond van die dag, op een zandbank blijven vastzitten. Terstond heeft men al het mogelijke aangewend, om de equipagie met een lijn door de branding te slepen, doch de eerste van de manschappen, die zich daaraan waagde, is met de felle stroom weggespoeld. Omstreeks tien ure is het nogtans gelukt, de stuurman C. Keus en de matrozen Jan Verhey en Frans Rog, ofschoon afgemat en bijna levenloos te redden. De matrozen Arie Spaans Jz., Arie Keus en een jongen, Albert Verhey genaamd, zijn van boord geslagen. De pink behoort aan de reder P. Varkevisser, en staat, zwaar geladen, geheel onder water op de zandbank. De verdronken manschappen laten ongelukkige weduwen na. De reddingboot heeft bij dit ongeval niet kunnen werken, uit hoofde van de felle wind en de hevige stroom.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 1 februari. Gisteren is alhier gearriveerd CLIO, kapt. G. Reig van Sunderland met steenkolen.
Den 30 en 31 januari zijn naar Antwerpen opgezeild: HULL-PACKET, kapt. W.H. Kraan van Goole met stukgoederen; de JOANNA, kapt. H.A. Nieberding van Ostende met stukgoederen; THERESIA, kapt. C.F. Genkema van Londen met ballast; DIANA, kapt. J.G.A. Meijer van Goole met ijzer, koper en lood; FRANKLIN, kapt. S.H. Howland van New York met potasch; CARAVANE, kapt. J.C. Matthiessen van Rio de Janeiro met koffie en fruit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 februari. Kapt. G.J. Meeuw rapporteert dat bij den 2 januari ll. op 38° 43’ N.B. en 05° 15’ O.L. van Greenwich in goede staat heeft gepraaid het kofschip DE VROUW MARTHA, kapt. P. Höster van Alexandrië naar Amsterdam bestemd, hebbende 7 weken reis; en den 13 dito, op de hoogte van de Singels, mede in goede staat, het kofschip ELISABETH MARIA, kapt. J.J. Okken, van Marennes naar Amsterdam bestemd.
Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MAAS, kapt. J. Blake van Londen; dezelve zit binnen de Goerese haven tegen de Zuidwal. De wind Z.
Den 6 dito. Het schip de MAAS, kapt. J. Blake, hetwelk tegen de Zuidwal aan de grond heeft gezeten, is van de morgen in vlot water en in het kanaal gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 5 februari. Kapt. B. Small is heden van hier naar Rotterdam opgezeild.
De wind WNW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 1 februari: De NEDERLANDSCHE TROUW, van Liverpool naar Dordrecht, is te Dover met schade en zeer lek binnen, hebbende achter de North Pier aan grond gezeten en het roer uitgelicht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot, van Amsterdam naar Bilbao, door een Spaanse kruiser te St. Andero opgebracht (bevorens reeds gemeld), is vrij gegeven naar Bilbao te zeilen.


Datum: 10 februari 1831


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands schoener-galjootschip MARGARETHA, kapt. Hendrik
Hagers.
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip ANNA SOPHIA, kapt. Swierus Obbis Visser.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip LUKKINA MAGRIETA, kapt. Hendrik Simon Hoveling.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelf Tjaard Nolles, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg het snelzeilende Nederlandse tjalkschip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Nisker.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 februari. De Nederlandse schoener JOHANNA, kapt. H.A. Nieberding (opm: schoenerbrik, bouwjaar < 1820, thuishaven Antwerpen), welke op den 3 dezer wegens het drijfijs was teruggekeerd, is vrijdag (opm: 4 februari), door de zware storm en het breken van zijn touw, genoodzaakt geweest naar Rammekens te lopen, alwaar zij, tegen het strand gedreven zijnde, door de inkomende vloed en aanhoudende storm bij het Nieuwland is vast en omhoog geraakt en gebroken, zo dat het schip thans vol water aldaar is liggende.
(opm: de zeebrief werd 23 februari teruggezonden met de mededeling ‘schip verongelukt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. In het Vlie is binnengekomen, met behulp van drie loodsschuiten, kapt. R.W. Vos (opm: DE VREDE) van Koningsbergen, laatst van Grimsby, met verlies van ankers, touwen, grote- en bezaanmasten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. De lichtervaartuigen DE VROUW EPKA, kapt. B. Bruins en DE VROUW BARENDINA, kapt. J.J. Schoemaker, beide van Delfzijl naar Amsterdam, met de lading van het aldaar binnengelopen schip DE VROUW EGBERDINA, kapt. J.A. Donselaar, van Bergen naar Amsterdam (bevorens reeds gemeld), zijn volgens brief van Stavoren van den 1 dezer, aldaar in goede staat binnengelopen, doch zouden bij de eerste gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het schip ELIZABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, van Marennes, om order, is op 31 januari te Harwich binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 februari. Naar Antwerpen is opgezeild de JOHANNA ELISABETH, kapt. S. Hubroek van Rio de Janeiro, dezelve heeft sedert 24 december hier ter rede gelegen.
(opm: na lossing werd het fregat in Antwerpen wegens de slechte economische omstandigheden opgelegd en in 1832 gesloopt, zie AN 240532)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 1 februari. Aangekomen: LE VOLTIGEUR (opm: Belgische ex-Nederlandse brik), kapt. H.A. Wagenaar, van Liverpool.


Datum: 11 februari 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. de Vries, residerende te Joure, is voornemens, ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Akkrum, in het openbaar, bij strijk en verhooggelden, te verkopen 1/32 gedeelte in het Kofschip EUROPA, bevaren wordende door schipper Siebe de Jong, onder directie van den heer C. Fortuin, in de Lemmer.
Wie hieraan gading maken, komen op maandagen den 21 februari en 7 maart 1831, telkens des namiddags ten twee ure, bij de beschrijving en palmslag, waarvan de eerste zal zijn in het Tolhuis, en de laatste in het Wapen van Friesland, beide te Joure. (opm: LC 040331 meldt dat beschreven is NLG 30.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J.A. Nijsloot, te Leeuwarden, zal, op maandagen den 21 en 28 februari 1831, telkens te 3 ure na den middag precies, ten huize van den kastelein IJ.D. Koopmans, in de Weerklank bij Leeuwarden, bij strijk en verhooggeld verkopen: Een Hek Tjalkschip, lang over steven 17 el 8 palm 29 streep, wijd 3 el 9 palm 76 streep, hol 1 el 7 palm 4 streep, gemeten op 61 ton, in 1815 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, ankers, touwen en verder aanbehoren, zodanig als hetzelve voor het huis van den eigenaar Jonas Fokkes in de Stadsgracht alhier is liggende. (opm: LC 250231 meldt dat geboden is NLG 1300.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te Koop: het Tjalkschip, genaamd DE VRIENDSCHAP (opm: bouwjaar 1815), groot 56 Tonnen met Zeil en Treil en al deszelfs Toebehooren, thans liggende te Enumatil, bevaren door Egbert Switters. Iemand hiervan gading makende, gelieve zich hoe eerde hoe liever te vervoegen bij de Wedw. van Egbert Switters te Enumatil. (opm: kapt. Switters was op 6 februari 1830 overleden, 53 jaar)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 8 februari. Particuliere berichten welke, naar men verzekert, door de rapporten van de militaire overheden bevestigd worden, melden, dat de kanonneerboot No. 2, gestationeerd op de Schelde voor Antwerpen, en gecommandeerd door de luitenant ter zee van de tweede klasse J.C.J. van Speyk, een jong officier van 18 of 20 jaren, laatstleden zaterdag (opm: 5 februari) omstreeks tien uur, door de hevige storm voor de stad aan de wal is geraakt, en door de muitelingen laaghartig overvallen; dat de genoemde bevelhebber van dit vaartuig, gesommeerd om Hollands vlag neer te halen, dit geweigerd heeft en op het ogenblik dat hij de muitelingen zelve daarmede bezig zag, de brand in de kruitkamer heeft gestoken en de boot met al wat zij bevatte, ook de eerloze vijand, in de lucht heeft doen springen. Volgens geloofwaardige berichten, zou de gehele equipage uit 31 man bestaande, daarbij zijn omgekomen, uitgenomen de Vlissingse loods Martinus van der Velde en een zeilmaker Jan Poelman, die beide, benevens 18 andere gekwetste personen, in het hospitaal te Antwerpen liggen. Van de kant van de Belgen is zekere kapitein Gregoire gedood en een commandant, zo het schijnt van de burgerwacht, de Gorier geheten, zwaar gekwetst. Door de uitbarsting is op de ijzeren brug, welke de beide dokken verbindt, een stuk geschut van de kanonneerboot geworpen, terwijl een ander op het fort St. Laurent is gesmeten.
Wij zijn verlangend de nadere bijzonderheden van deze gebeurtenis te kennen, waarvan het verhaal het hart van elke rechtschapen Nederlander met aandoening maar ook tevens met een edele fierheid zal vervullen. Zo ontwikkelt zich de geaardheid van het getrouwe Nederlandse volk, te midden der gevaren, welke ons schijnen te bedreigen; maar als een ieder zich zo moedig op zijn post gedraagt als de brave Van Speyk, dan zal er met Gods hulp nog redding zijn, en wij de vlag der vaderen, door geen muitershand bezoedeld, met ongeschonden eer aan het nageslacht kunnen overbrengen.
De luitenant Van Speyk stond bij zijn wapenbroeders bekend als een kundig, moedig en tevens bedaard officier; weinige weken geleden was hij door Z.M. tot ridder van de militaire Willemsorde benoemd, ter gelegenheid van zijn gehouden gedrag bij het bombardement van Antwerpen. Ter betoning van hun deelneming aan deze treurige, doch heldhaftige gebeurtenis, hebben zowel de Nederlandse oorlogsschepen als de vreemde koopvaarders, als teken van rouw, de vlaggen en wimpels ter halve steng doen waaien.


Datum: 12 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 februari. Het lichtschip op de Elve is, volgens bericht van Cuxhaven weder op deszelfs ligplaats teruggekomen.
De COLUMBUS, kapt. J.M. Jansen naar Rotterdam zal den 20 december en de L'AUGUSTE, kapt. J. Remkes naar Amsterdam, den 28 dito van Suriname vertrekken (in de laatst voorg. staat) abusievelijk 20 en 28 januari.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het kofschip DE JONGE EVERT, kapt. Jan Jans Kiers. Vertrekt dadelijk na open water. Adres bij Jan Corver & Co. en B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het tweedeks brikschip SOPHIA, kapt. Bandik Friedriech Ipsen.
Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip (opm: vertuigd, ex-pink) JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Rinke Tjebbes, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Bergen. Het Nederlandse kofschip DE JONGE RENGER, kapt. Jui de Juis Brouwer.
Adres bij F. Smit.
Naar Dantzig. Het Nederlandse kofschip HYLKE JANSZ, kapt. Bördze Jans Siedzes. Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Hamburg en Altona. Het everschip REGINA, kapt. K.P. Kieviet. Adres bij Blikman & Co.
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip DE VROUW TRIJNTJE, kapt. Pieter Gerrits Karst. Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip MARIA THERESIA, kapt. Casper Hendriks Uil. Adres bij Coopman, De Witt & Lenaertz, F. Smit, De Vries & Co. en F. der Kinderen.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip KNELSINA GEERDINA, kapt. Roelf Reinders de Jonge. Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Buenos Aires. Het gekoperd tweedeks brikschip HESPERUS, kapt. Jacob Oelsen, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Rio de Janeiro. Het Nederlands gezinkt kofschip MINERVA, kapt. Jacob Daniels Zylstra. Adres bij Jan Corver en Co. – Vertrekt 31 maart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 februari. Naar men verneemt zullen, door de zorg van het Zeemans-collegie hier ter stede, ter nagedachtenis van de heldhaftige dood van de brave Van Speijk en diens manschap, alhier van heden af aan alle schepen gedurende drie dagen ter halve stok hunne vlaggen hijsen. Voorts ligt ook sedert gisteren op de sociëteit de Harmonie alhier voor de leden ter tekening een lijst ter bijdraging in de oprichting van een gedenkteken ter ere van dien held. En zo wij vernemen zijn op meerdere plaatsen zulke intekenlijsten geopend.
(zie voorts advertentie Zeemans-collegie.)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 februari. Heden arriveerde alhier de brik JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Pronk, den 28 september vertrokken van Rotterdam en het schip AUGUSTE, kapt. J.F. Flemming, met een passagier, den 20 oktober vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Gisteren zijn weder van 's Konings Werf alhier naar de Dordse Kil vertrokken drie gaffelkanonneerboten, geheel voor de actieve dienst gereed.
Zijne Majesteit heeft aan het Departement van Marine bevolen, om met de meeste spoed alle informaties in te winnen en aan hoogst denzelve in te zenden, nopens de grootmoedige daad van de luitenant ter zee Van Speyk, op den 5 dezer voor Antwerpen aan de dag gelegd, de omstandigheden, welke men daaromtrent nog meer kan opgeven, de staat van dienst van die officier en zijn betrekkingen, zomede van de lieden, die de equipage hebben uitgemaakt, opdat Zijne Majesteit daardoor in staat wordt gesteld, zodanige bevelen te geven, als tot vereeuwiging dezer grote zelfopoffering en voorziening in het lot van de achtergeblevenen van gouvernementswegen zal doelmatig geoordeeld worden.
Volgens een officiële opgave zijn bij de uitbarsting van 's Konings kanonneerboot No. 2, op den 5 dezer, voor Antwerpen, behalve de commandant, de luitenant J.C.J. van Speyk, de volgende tot de equipage van die bodem behorende personen omgekomen, als: De koksmaat J. Senecant, de kwartiermeester A.W. van Leeuwen, de matrozen der eerste klasse F.C. Hegemann en W.C. Maertensen, de matrozen der tweede klasse M.T. Demot, C. Eikelenboom en C. Beining, de matrozen der derde klasse H. Schaleboom, A. Heuvink, W van den Bergh, H.H. Meijer, E. Lindeman, S. Bekkers, J.B. Soethout, A. Vollmer, J.C.J. Schnare, J.H. Jos alias M. Pezer, W.H. van de Wetering en C.C. Grasman, de officiersjongen J.C. Eberts, de scheepsjongens P. Pardoe, J. Ras en J.J. Mook; zijnde voorts aan de uitbarsting ontkomen de tweede zeilmaker J. Poolman en de matrozen der tweede klasse J.C. Pieper en A. Agthoven, welke zich als nog gekwetst in het hospitaal te Antwerpen bevinden, benevens de matroos der derde klasse W.F. van der Heyden, de marinier der derde klasse H.F. Weyler en de loods M.J. van den Velden, welke uit de stad weer aan boord van de schepen zijn teruggekomen; terwijl eindelijk de adelborst der eerste klasse W.A. de Gelder zich niet aan boord bevond, als zijnde in commissie naar het fort Bath.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Kwakkelstein, van St. Ubes naar de Maas, is den 2 dezer te Dover binnengelopen met gebroken boegspriet en anker, hebbende tegen het Hoofd gestoten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. R.E. Dik, van Liverpool naar Harlingen, is den 3 dezer te Cowes binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Volgens brief van Suriname, van den 15 januari, zou in het laatst die maand van daar vertrekken het schip JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, naar Amsterdam.


Datum: 15 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
- Naar Duinkerken. Het Nederlandse tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. D.D. de Jong. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 13 februari. Bij besluit van Z.M., van den 11 dezer, wordt bepaald, dat van nu voortaan bij de Nederlandse zeemacht altijd een der schepen of vaartuigen den naam zal voeren van Van Speijk; zullende al aanstond de thans te Amsterdam in aanbouw zijnde korvet ARGO herdoopt, en aan dezelve de naam van VAN SPEIJK gegeven worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad (Dordrecht) is gearriveerd: het schip NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Grooth, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 5 februari. Gisteren is alhier ter rede gearriveerd THE SCOTT, kapt. R. Irving van Rio de Janeiro met suiker.
Den 8 dito. Van den 6 dezer tot heden zijn naar Antwerpen opgezeild: JOHANNA ELISABETH, kapt. S. Hubrock van Rio de Janeiro met koffie enz.; THE CATHARINE, kapt. Ch. Bacon van Charlestown met koffie en rijst; THE BETSEY, kapt. R. Foreman van Buenos Aires met huiden; GEORGE AND MARY, kapt. D. Thompson van Ostende met fruit.
Heden is alhier ter rede gearriveerd LA VICTOIRE, kapt. J. Berquin van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd met ballast. Met deze brik zijn als passagiers van Duinkerken alhier aangekomen zestien officieren, welke uit Doornik, alwaar dezelve krijgsgevangen werden gehouden, hebben weten te ontkomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 3 februari. Op den 21 november ll. is te Demerary gearriveerd, het fregatschip MERKURIUS, kapt. H.B. Esink, van hier vertrokken den 13 oktober te voren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 februari. Op de 31 december des vorigen jaars, ging van hier naar Ambon onderzeil het Nederlandse schip JOHANNA MARIA WILHELMINA (opm: fregat, thuishaven Batavia, kapt. R. Tower), derwaarts overvoerende een detachement troepen, sterk honderdvijftig man, de heer Lammers van Toorenburg, predikant voor Ambon bestemd, deszelfs talrijke familie en nog een of meer passagiers. Enige tijd na dit vertrek, hetwelk tijdens een zeer onstuimig weer heeft plaats gehad, heeft men alhier van Soerabaja het bedroevend bericht ontvangen, dat aldaar een klein bootje van gemeld schip was aangekomen, hetwelk het bericht had overgebracht dat de JOHANNA MARIA WILHELMINA op 7 januari schipbreuk had geleden nabij de Kageangs eilanden, alwaar het op de klippen geraakt was, een lek had bekomen en zich zonder roer in de uiterste nood bevond, ten spoedigste hulp verzoekende. Dit bootje had zes dagen op zee, in groot gevaar van te vergaan, gezworven, alvorens te Surabaja aan te komen. Van de hulp, welke van Surabaja terstond derwaarts is gezonden, heeft men lange tijd gehoopt enige gunstige uitslag te zullen horen, dan men hoopte vergeefs, tot gisteren, wanneer met de post van Surabaja alhier de verblijdende tijding is aangekomen, dat alle passagiers van het gestrande schip gered zijn. Na acht dagen hulpeloos op het wrak gezeten te hebben, zijn zij door vaartuigen van de Kangeangs eilanden ontdekt, bezocht en aan wal gebracht, waar zij van al het nodige voorzien werden. Volgens deze tijding welke de 8 dezer op Surabaja is gekomen, zonden de schipbreukelingen van de Kangeangs met vaartuigen naar Sumanap gebracht worden. Van de lading is weinig of niets geborgen; alleen NLG 50.000 zilver van het gouvernement zijn behouden. Kort nadat de passagiers het wrak verlaten hebben, zijn de zeerovers gekomen en hebben het geplunderd en verbrand. Onze vaartuigen die van Surabaja gezonden zijn, zouden te laat gekomen zijn. De vreugde alhier over deze blijde uitkomst, van een zo ongelukkige gebeurtenis, is groot, daar elk een het meeste deel nam in het ongeluk en zo veel mensen, onder welke zich bevonden vrouwen, veelbelovende kinderen en een man die, ter dezer hoofdplaats als predikant bij de hervormde gemeente gedurende bijna een jaar werkzaam zijnde geweest, zich de achting van zijn gemeente, ja ieders achting had waardig gemaakt. Indien wij omstandiger berichten van het gebeurde mochten ontvangen, zullen wij dezelve nader mededelen (opm: zie JC 170331 en RC 300631).

Krant:
  JC - Javasche Courant

Died. At Tanjong Poera, on the 31st ultimo, Andrew Davidson Esq, late commander of the steamer VAN DER CAPELLEN, sincerely regretted by many friends as well as by his brothers.
Batavia, 12 February 1831 J. Davidson,
R.R.W. Davidson

Krant:
 NIH - Nederlandsch-Indisch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Ingevoerd per het Nederlands schip HARRIET:
898 kelders (opm: kistjes met 15 vierkante flessen) genever.
558 kisten rode wijn.
100 vaatjes haring.
82 manden seltzer water.
95 vaatjes boter.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Dagorder. Krijgbroeders! De dag van den 5 dezer heeft ons wederom een treffend bewijs opgeleverd, wat ware heldenmoed en onbevlekte trouw aan Koning en Vaderland vermag: daar wij integendeel ene nieuwe proef van laagheid en wreedheid, welke men slechts bij de onbeschaafdste volkeren verwachten kan, van onze vijanden ondervonden hebben.
De kanonneerboot No. 2, gecommandeerd door de brave luitenant ter zee J.C.J. van Speijk, door de storm bij het bassin te Antwerpen tegen de kade gedreven zijnde, werd deze boot dadelijk door het grauw bestormd, hetwelk, op het dek gesprongen zijnde, de Nederlandse vlag naar beneden rukte, terwijl anderen, op de wal staande, onder het laden hunner geweren, schreeuwden, de Brabantse vlag daarvoor in de plaats te hijsen. De luitenant Van Speijk zich overmand ziende, nam het heldhaftig besluit, het vuur in het kruit te steken, waardoor hij met vriend en vijand in de lucht sprong.
Hoezeer het verlies van deze dappere officier met zijne braven te bejammeren is, geeft deze heldendaad echter aan Europa een bewijs, dat men de aloude roem van Neerlands vlag met nadruk weet te handhaven; terwijl onze vijanden zich verzekerd kunnen houden, dat indien zij zich durven vermeten, een van de oorlogsvaartuigen of het Citadel aan te randen, hun hetzelfde lot te wachten staat; dat almede het geval zoude zijn geweest met Zr.Ms. korvet DE KOMEET, welke op den 20 december jl., tegen de kaai bezet was, wanneer door de brave kapitein luitenant ter zee Koopman reeds alles tot zodanige stap voorbereid was, toen die bodem gelukkig wederom op ruim water werd gebracht, en waarvan aan den vijandelijke bevelhebber op een officiële wijze kennis is gegeven.
De luisterrijke dood van de onvergetelijke luitenant Van Speijk geeft hem een plaats in de geschiedenis naast Claasens en Herman de Ruiter, en de late nakomelingschap zal zijn aandenken met erkentenis zegenen.
Welaan dan, mijne krijgsbroeders! nemen wij het vast voornemen, een voornemen, dat eed en plicht vervuld, dat onze vijanden nimmer dan op puinhopen en op onze lijken, over ons triomferen zullen; en laat altoos onze laatste uitroep zijn: Leve de Koning!
De Luitenant-Generaal, commanderende het Citadel van Antwerpen, Baron Chassé.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal op maandag den 21 februari 1831 des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen, aan de Groote Markt aldaar, publiek worden te koop gepresenteerd een welbevaren kofschip, DE ZEELUST genaamd, met al deszelfs opgoed en toebehoren, volgens inventaris, zo als laatst door wijlen de kapitein Gerrit Alberts Wieringa is bevaren, te Amsterdam liggende en te bevragen bij de heer Frederik Smit aldaar.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 10 februari. In particuliere berichten wegens de daad van de dappere Van Speyk, wordt ons omtrent deze gebeurtenis nog gemeld, dat de kanonneerboot met de achtersteven tegen de stenen batterij is gesmeten geworden, zodat alle verdediging vruchteloos scheen, omdat van het geschut in die positie niet het minste gebruik kon gemaakt worden. Het was in zulk een toestand, toen de boot door een menigte Belgen overmand werd en toen de Hollandse vlag door hen werd neergehaald, dat de brave Van Speyk besloot, de brand in het kruit te steken, zich te dien einde naar omlaag begaf en dit voornemen zonder aarzelen ten uitvoer bracht. Eén van de scheepsjongens, hem op zijn weg met de brandende lont in de hand ontmoetende, liep dodelijk verschrikt naar boven en riep: “O God, de commandant steekt het vuur in het kruit”. Waarop die jongen, de loods en twee matrozen dadelijk over boord sprongen, en, ofschoon zwaar gekwetst, hun leven redden.
De brave Van Speyk is te Amsterdam op den 14 februari 1802 geboren. Hij verloor vroegtijdig zijn ouders en werd in het begin van 1813, in het Burgerweeshuis aldaar opgenomen, waar hij zich de achting en liefde van de regenten verwierf. Met derzelver toestemming trad hij in februari 1820, in dienst bij de Koninklijke Marine als stuurmansleerling. Daarbij doorliep hij de opvolgende rangen, tot dat hij, steeds door onbesproken gedrag, door vlijt en toenemende kennis zich onderscheidende, de rang van tweede luitenant bekwam en door Z.M. laatstelijk, wegens zijn dapperheid bij het bombardement van Antwerpen, tot Ridder in de Militaire Willemsorde is benoemd geworden.
(opm: artikel verkort weergegeven)


Datum: 17 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het van Batavia naar Amsterdam gedestineerde schip IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes, is volgens bericht van kapt. Liddell, voerende de ELIZE JANE, van Mauritius te Margate binnen, den 26 januari van St. Jago (Kaap Verdische Eilanden) vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 februari. Binnengekomen: COGNAC PACKET, kapt. Winby, van Buenos Aires.
15 februari. Niets binnengekomen.
14 februari. Vertrokken: ALBION, kapt. Strevers, naar Londen; MERCURIUS, kapt. Visser, naar Emden.
15 februari. Zr.Ms. brik PELIKAAN, 1e luit. F.A. Söhngen, naar Vlissingen; POMONA, kapt. J. Haasnoot, naar Bilbao; CAROLINA, kapt. J. Kreeck, naar de Oostzee; EMELIE, kapt. E. Roosneck, naar de Oostzee; DOROTHEA, kapt. H. Timm, (van Riga) naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 12 februari. Den 9 dezer is alhier gearriveerd THE NELSON, kapt. W. Chrishop van Sunderland met steenkolen.
Sedert den 8 dezer zijn op onze rede aangekomen: LE ST. PAUL, kapt. J. le Quesne, van Havre-de-Grace, met potas en EDUARD, kapt. R. Bouncken, van Messina met fruit, beiden naar Antwerpen: GEORGE VAN EMDEN, kapt. D.J. Hugy, van Cirgente naar Brussel met zwavel; CATHARINA (opm: gaffelschip), kapt. J. van der Schuyt, van Londen naar Rotterdam met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DE HOOP, kapt. L. Teunis (opm: brik, kapt. Lourens Teunis Kerkstra) van Nickerie en ALKMAAR, kapt. I. Heath van Londen. Van de morgen arriveerde uit zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener van Batavia, laatst van Dartmouth.
Den 9 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: DELIGHT, kapt. L. Primrose naar Glasgow; en arriveerde uit zee: ALEXANDER, kapt. C. Davey van Suriname.
Van de morgen arriveerden uit zee: DE JONGE MARGRITHA, kapt. J.K. Wijkmeijer van Koningsbergen en EMELIE, kapt. A. Blato van Havre. De wind ZW.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden van Guernsey. Van de morgen arriveerde uit zee Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt.-luitenant Jonkers.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel van St. Ubes en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smith van Cette, laatst van Douvres.
Van de morgen zeilde in zee: PRINS FREDRIK, kapt. J. Hart naar Londen. De wind WZW.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Kwakkesteijn van St. Ubes; DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker van Guernsey; JOHANNA MARGARETHA, kapt. B. Pot en NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, beiden van Liverpool. De wind N.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SEARCH, kapt. W.J. Penlerrick van Londen en ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt van Rye;
en zeilden in zee: TRUE LOVE, kapt. J. Leedom naar Hull. De wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Er wordt hier ter stede middellijk deelgenomen aan de inschrijvingen tot het oprichten van een gedenkteken voor de brave Van Speyk en tot verzorging van de nagelaten betrekkingen van de dappere zeelieden, die in zijn heldenlot hebben gedeeld.
Te Amsterdam heeft de heer advocaat Lipman het denkbeeld geopperd, om door vrijwillige bijdragen de nodige fondsen te vinden tot het doen bouwen van een oorlogsvaartuig, dat met de onsterfelijke naam van Van Speyk gedoopt en aan de dienst van het Vaderland en de Koning gewijd zal worden.
Te Leeuwarden heeft een commissie, bestaande uit de heren Du Tour van Bellinchave, J. Cats Sz., W.H. Suringar en Robidé van der Aa, hun landgenoten voor een gedenkteken ter ere van Van Speyk; doch daar de waarde van dat gedenkteken daardoor vooral wordt verhoogd, dat het daartoe benodigde geld door zeer velen uit de rangen en standen wordt samengebracht, heeft die commissie tot grondslag aangenomen, dat niemand voor meer dan één gulden zal kunnen inschrijven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken het Nederlands kofschip EERSTELING, kapt. Hans Friedrich Klie.
Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, de Hollandse smak DE VROUW AUKJE, kapt. Klaas Eijsjes.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verloor op den 5 februari jl. het dierbaar Vaderland in de edele Van Speyk een kloekmoedig handhaver van de eer der zo woest als vermetel aangerande Hollandse vlag, ook mijn zoon, A.W. van Leeuwen, 25 jaren tellende, vloog met zijn dappere luitenant in de lucht, en hij, in wiens bevordering tot kwartiermeester van de boot No. 2 ik mij sinds weinige weken verheugen mocht, offerde zijn leven in de heilige strijd voor Vorst en Vaderland op.
Dat hij dood is, smart mij; dat hij zo stierf, vertroost mij.
Vlaardingen, den 15 februari 1831, H. van Leeuwen.


Datum: 18 februari 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een ieder die iets verschuldigd is aan de nalatenschap van wijlen Sieds Geerts van der Werf, in leven Scheepstimmerman op het Vliet bij Leeuwarden, of daarvan iets te vorderen heeft, wordt verzocht, binnen acht dagen na heden, betaling te doen of schriftelijke opgave te geven ten kantore van den notaris J. Albarda, Hz., in de Groote Hoogstraat te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert bij boelgoed en gereed geld te verkopen: De geborgen scheepsgoederen van het verongelukte Russisch brikschip ST. NICOLAIJ, gevoerd geweest bij kapitein G. Alquist, bestaande in: 2 kabels, zo goed als nieuw en van een uitnemende kwaliteit, de ene lang 196 el, zwaar 3 6/10 palm; en de andere lang 160 el, zwaar 3 ½ palm, 1 geheel nieuwe tros; 14 zeilen van onderscheidene soort; 1 zwaar anker, 1 werpanker, voorts gekapt want en ander touwwerk, 3 grenen planken en enig rondhout.
Wie gading maakt, komen op zaterdag den 5 maart 1831, des voormiddag ten 10 ure te Moddergat onder Nes, en des namiddags ten 3 ure te Wierum.
(opm: ST. NICOLAY, gestrand 25 november 1830. Zie ook LC 010331)


Datum: 19 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De lading van het afgekeurde schip MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, van Suriname te Dartmouth binnen, zal met het schip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker naar Amsterdam gebracht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Gerrit Duuring, Dirk Herbert Joosten, Jacob Cornelis Mijnssen en Edward Levien Jacobsen, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als lasthebbende van hun meesters en geautoriseerd door de heer agent van Lloyds, ten behoeve van assuradeuren, ten overstaan van de heer griffier van de Rechtbank van Koophandel, na gedane aangifte conform de wet, op vrijdag den 25 februari 1831, des voormiddags ten elf uur, in het Notarishuis op de Geldersche Kade, te verkopen: 427 balen Oost Indische koffie, alle meerder en minder door zeewater beschadigd. Onlangs aldaar aangebracht van Batavia, per schip DE COCK, kapt. J. Joossens. En dat bij kavelingen, zoals die zijn liggende, als nader bij notitie zal worden aangewezen. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars. (opm: bij K.B. van de koning van 28 oktober 1830 werden als reactie op de opstand der Belgen alle zeebrieven van Zuid-Nederlandse schepen ingetrokken; daarop verplaatste de rederij haar zetel van Gent naar Rotterdam, waarna [opnieuw] een Nederlandse zeebrief kon worden afgegeven)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 16 februari. Binnengekomen: IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes, van Batavia; HULL, kapt. W. Cornwell, van Alexandrië (Virginië), is na visitatie van de quarantaine ontslagen; ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, van Marennes.
17 februari. Niets gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bayonne. Het Nederlands smakschip DE JONGE KAREL, kapt. Roelf L. Giezen. Adres bij Jan Corver en Co.
Cadiz en Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Vertrekt 15 maart. Adres bij C. De Grijs & Zonen en J. Daniels & Zonen en Arbman.
Naar Duinkerken. Het Nederlands smakschip DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood.
Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Duinkerken. Het Nederlands smakschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Veerman. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Duinkerken. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus Gerardus van Rhijn. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans. Adres bij C. de Grijs en Zonen; en J. de Rooy.
Naar Hull. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Dirk Ouwehand. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier en Co. d' Armand en Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Naar Lissabon. Het Nederlands kofschip NOORD-HOLLAND, kapt. Siets Jansz. Rotgans.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman; en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Lissabon. Het Nederlands galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. Corn. Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Lissabon. Het Nederlands kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.A. Schuring.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Liverpool. Het Nederlands kofschip PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Marseille. Het Nederlands kofschip JEREMIAS, kapt. Luitje Sijbes. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en C. de Grijs en Zn.
Naar La Rochelle. Het Nederlands kofschip FREDERIKA, kapt. Johannes Barends. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Bremen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. R.H. Engelsman. Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer.
Naar Hamburg en Altona. Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. Jan Geltes. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip LIBRA, kapt. Geugjes R. Engelsman. Adres bij Kranenborg & Mourik en de Wed. Poolman Jzn. en Zn.
Naar Petersburg. Het Nederlandse kofschip JACOBINA EN BARBARA, kapt. Keimpe Zacharias Schut. Adres bij: Jan Corver & Co. en Nobel en Holzapffel.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan Hendriks de Boer. Adres bij: Jan Daniels & Zonen en Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Antwerpen.
Rio Janeiro. JOHANNA ELISABETH, 4550 balen koffie, M. Joostens, 100 balen dito, A. Saportas, 12100 stuks ossenhoornen, J.L. Lemmé en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, commandant H.J. Tuning en Zr.Ms. korvet DE KOMEET, commandant G. den Bergen, zijn den 15 dezer de Schelde opgezeild, en den 14 dezer is te Vlissingen binnen 's Rijks Dok gehaald Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, kommandant J.C. Rijk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 15 februari: Van Hull schrijft men, dat de APOLLO, kapt. Duckels, van Rotterdam, van het Sunk (opm: zandbank nabij Harwich) is afgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 15 februari: Te Falmouth het Nederlands fregat DE SAMBRE, van Port-Mahon, dat de 13e, tegelijk met de korvetten de DOLPHIJN en MEDUSA en de brikken DE KEMPHAAN en DE WINDHOND, de reis naar Holland voortgezet heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Jobs, van Rotterdam naar Marseille, te Dartmouth binnen - reeds gemeld - was, volgens brief van daar van den 9 dezer, gereed om de reis voort te zetten.


Datum: 22 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 18 februari. Binnengekomen: Zr.Ms. oorlogsfregat DE SAMBRE, Schout bij Nacht Van de Sande, van de Middellandse Zee; NORTH AMERICA, kapt. L. Bardin, van Alexandria in Amerika; HORTENSE, kapt. J. Dobbelaere, van Alexandrië in Egypte, ligt in quarantaine; ORWELL, kapt. J. Manning, van Newcastle; DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. Stegenga, van Londen; JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Suriname; DE GOEDE HOOP, kapt. W.E. Dik, van Liverpool; ANTJE, kapt. S.K. de Vries, van Sunderland.
20 februari. Niets gearriveerd. HORTENSE, kapt. J. Dobbelaere, van Alexandrië in Egypte, is van quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Ligt In lading te Amsterdam naar Lübeck het Nederlandse smakschip (opm: hektjalk) VROUW TRIJNTJE, kapt. Jacob Alderts Meijer.
Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 februari. Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kommandant H.J. Tuning en Zr.Ms. korvet DE KOMEET, kapt. G. den Berger, zijn heden de Schelde opgezeild; en is gisteren alhier binnen ’s Rijks dok gehaald Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, kommandant J.C. Rijk.
Sedert eergisteren zijn van hier gezeild: EL TRIOMPHANT, kapt. F. Cappola, naar Ostende met lijnzaad en pruimen; THE CLIO, kapt. G. Reig, naar Sunderland met ballast; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, naar Duinkerken met lijnzaad; ELISE, kapt. W. Sherington, naar Santos met ballast; CATHARINE, kapt. G. Bacon, met rijst en katoen en CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, met stukgoederen, beiden naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 februari. Van de morgen zeilde in zee: PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw naar Duinkerken. De wind ZO.
Den 16 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: SURINAME, kapt. L.J. Lutgent naar Suriname; ADONIS, kapt. H. Lind naar St. Ubes en NEPTUNUS, kapt. N.H. Stedman naar Duinkerken. De wind ZW.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CATHARINA, kapt. G. Bacon van Charlestown, laatst van Vlissingen. De wind WNW.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: RELIEF, kapt. D. Finlayson van Sunderland; EARL OF BATHURST, kapt. E. Early van Londen; WILLIAMS, kapt. J. Morgan; PRINS LEOPOLD, kapt. T. Lawson en JOHN AND THOMAS, kapt. R. Spencer, allen van Hull. De wind WZW.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DOROTHEA, kapt. H. Timm van Riga, laatst van Texel; DE HOOP, kapt. H. van den Bos van Lissabon; PELGRIM, kapt. J. Owen, HULL, kapt. W. Rickaby en SYREN, kapt. W. Dickenson, allen van Hull; BLACKBORD, kapt. J. Stephenson en ELEONORA, kapt. R. Hall, beiden van Sunderland.
Van de morgen arriveerden uit zee: CHARLOTTA, kapt. W. Pritchard van Londen; RENARD, kapt. R. Scott van Newcastle; RAINBOW, kapt. J. Austin, JOHN, kapt. J. Waters en LARTS, kapt. J. Adie, allen van Sunderland. De wind W.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MEANWELL, kapt. T. Armstrong, NANCY, kapt. J.L. Johnson en PARKER, kapt. R. Speed, allen van Sunderland.
De wind NNW.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken, 20 februari. MATHILDA, kapt. G.A. Klimp, naar Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Amsterdam. Het bestuur van het college Zeemanshoop, door de Edel Achtbare Regering dezer stad niet alleen onderricht geworden zijnde, dat zij zelve besloten had een gedenkteken, ter ere van de onvergetelijke Held J.C.J. van Speijk, binnen Amsterdam op te richten, neen maar ook de vererende uitnodiging hebbende mogen ontvangen om twee leden uit deszelfs midden te kiezen, ten einde een deel uit te maken, de tot vooraanstaande benoemde commissie, heeft de eer, met voorkennis van de Edel Achtbare Regering voornoemd, ter kennis te brengen van alle Nederlanders, zonder onderscheid, dat het bestuur van dit Zeemans College blijft voortgaan met het inzamelen van giften en aannemen van inschrijvingen.
Vooreerst: Tot het oprichten van een gedenkteken, uitsluitend voor deze stad: zullende het bedrag van zodanige giften, als door de gevers daartoe worden bestemd, bij de hierboven vermelde van wegen de Edel Achtbare Regering dezer stad benoemde commissie, worden gestort, ten welken einden, het bestuur voornoemd, mits deze ten allen overvloed, alle Stad- en Landgenoten, die bereids zo welwillend aan des zelfs vroegere oproepingen hebben voldaan, uitnodigt, om des verkiezende, binnen de eerstkomende veertien dagen na heden, aan hetzelve op te geven, of zij de door hen voor het gedenkteken reeds gedane inschrijvingen of stortingen, voor het uitsluitend binnen deze stad op te richten gedenkteken, dan wel voor het hierna gemeld Nationaal monument, wensen te zien bestemd, zullende het bestuur voornoemd, binnen deze tijd dit naricht niet ontvangende, het ervoor te houden, dat de inschrijvers en gevers alleen het laatst gemelde hebben bedoeld.
Ten tweeden: Tot het oprichten van een Nationaal gedenkteken, op zodanige plaats in ons Vaderland en op zodanige wijze als daartoe, onder approbatie van het gouvernement, het meest geschikt, het eigenaardigst en het meest doelmatig zullen bevonden worden, en nader zullen worden openbaar gemaakt.
En eindelijk: Tot het geheel of gedeeltelijk verzorgen of onderstand toebrengen, aan de betrekkingen van de met de Held omgekomen of verminkt geraakte equipage, voor zoverre zij door deze ramp hulp behoevend geworden zijn.
En zal alzo voortaan aan het lokaal van dit college gelegenheid zijn, ter inschrijving en storting van gelden, voor ieder van de drie hierboven vermelde einden.
Amsterdam, 20 februari 1831, het bestuur voornoemd, C.J. Willet, President, G. Buys, secretaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 februari. De heer Surlet de Chokier wordt als luitenant-generaal van het Koningsrijk België gedoodverfd, in geval er, om aan den provisionele staat een eind te maken, zulk een overheid persoon aangesteld werd.
Daar wordt aan het versterken van onze haven gearbeid. Het Noorderfort is met vier en twintig en zes en dertig ponders bezet. Onder aan de grote batterij worden insgelijks zes en dertig ponders geplant, zodat onze dokken met artillerie bezet zullen worden. Deze toebereidselen verontrusten de koophandel, zodat reeds de Amerikaanse brik de KATHARINA, uit de Havanna komende en gisteren van Vlissingen herwaarts gezeild, dadelijk naar Rotterdam is vertrokken; nog twee Engelse brikken van Sint Domingo, laatstelijk van Cowes herwaarts gezonden, insgelijks de een naar Hamburg en de andere naar Rotterdam afgezeild zijn, en een grote Engelse Oost-Indiëvaarder dadelijk zijn bestemming naar deze stad veranderd heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip DE VREDE, kapt. R.W. Vos, van Koningsbergen, is uit de haven naar de rede gesleept, ten einde naar Harlingen gebracht te worden om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, mede voor passagiers, het gekoperd fregatschip ALEXANDER, kapt.
Cornelis Davey.
Naar Suriname, mede voor passagiers, het brikschip HOOP, kapt. Lourens Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra).
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newry, het Nederlands kofschip VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman.
Adres bij D. Burger en Zoon.


Datum: 24 februari 1831


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelf Tjaard Nolles. Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Hildert Jans Bonn, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 februari. Den 18 dezer zijn ter rede van Vlissingen gearriveerd de verwacht wordende oorlogsvaartuigen uit de Middellandse Zee, als: Zr.Ms. korvetten DE DOLPHIJN, commandant Willink en MEDUSA, commandant Couvier, dit Dubicart, Zr.Ms. brikken DE KEMPHAAN, commandant A. Monye en DE WINDHOND, commandant H.F. Tengbergen; alsmede de vorige dag Zr.Ms. brik DE PELIKAAN, commandant F.A. Solingen, van Texel; Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH is die dag naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 februari. De smak FOLGERDINA, kapt. H.H. Wey, met teer en ijzer van Stockholm naar Harlingen, laatst van Newcastle, is den 19 dezer in de Buitengronden van het Eijerland vervallen, gestrand (opm: op het strand van Zanddijksluis- bron AH 220231) en verbrijzeld; de kapitein is gered, doch de overige aan boord zijnde personen, waaronder zijn vrouw, twee zonen en twee dochters, daarbij omgekomen; van de lading zijn enige tonnen teer aangespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 18 februari. Advertentie. Gisteren had in de nabijheid dezer stad een aller droevigst ongeluk plaats. Vijf onzer zeelieden begaven zich in de morgen met een gewone jol naar buiten, om een vishoeker binnen te halen, welke voor de Droogen geankerd lag. Na dat zich een van hun aan boord had begeven en aldaar op het hoge getij bleef wachten, keerden de overige terug; doch men heeft tot hiertoe niets van hen gezien noch vernomen. De ledige jol is aan het strand achter Oostvoorne komen aanspoelen en het is dus genoegzaam zeker, dat dezelve door de hevige branding is omgekeerd en al de schepelingen hun dood in de golven hebben gevonden. Allen waren brave en wakkere lieden, zijnde nog twee hun voor enige tijd om hun moed en zelfopoffering in het redden van schipbreukelingen door de Zuid Hollandsche Maatschappij bekroond. Hun dood heeft drie weduwen en zeven kinderen in de diepste droefheid en armoede gedompeld. Zij roepen de liefderijke ondersteuning van hun stad- en landgenoten in en verzoeken alle mensenvrienden, welke iets tot verzachting van hun nood willen toebrengen, hun giften in te zenden aan de predikant H.P. de Kanter, te Brielle, die zich gaarne met de inzameling en verdeling heeft willen belasten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De stoomboot BATAVIER, voor passagiers en goederen, zal derzelver dienst van Rotterdam op Londen beginnen in de maand maart 1831 en vertrekken:
Van Rotterdam naar Londen: dinsdag den 1 maart, des middags ten 12 ure, vervolgens elke dinsdag.
Van Londen naar Rotterdam: zondag den 6 maart 1831 des morgens om 11 ure, vervolgens elke zondag.
Adres aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.


Datum: 25 februari 1831


Krant:
 BrC - Bredasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 februari. De Belgische brik MARIA MATHILDA, van Antwerpen, komende van Rio-Janeiro en naar deze haven bestemd, is te Oostende binnen gelopen. De schipper heeft echter bevel bekomen om terstond naar Vlissingen te zeilen. Dit bewijst, dat, in weerwil van alle geruchten en logens, welke de loodsen en zelfs de vissers van Oostende aan al de schippers van naar Antwerpen bestemde schepen wijsmaken, de vaart op de Schelde vrij is, en dat, zo als zij hen mede diets willen maken, er gene hindernissen van den kant der oorlogsschepen voor hen te duchten zijn. (opm: de waarheid was weerbarstiger dan hier gesuggereerd; weldra werd de vrije vaart voor Zuid-Nederlandse schepen sterk bemoeilijkt; eerst politieke druk op Nederland en een boycot door Engeland en Frankrijk bracht in juni 1833 de ommekeer)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, presenteert bij publieke veiling en tegen gereed geld, op maandag den 28 februari 1831, aan de meestbiedende te verkopen:
Het geborgen tuigage, bestaande in ankers, ankertouwen, zeilen, gekapt touwwerk, boot en jol; alles afkomstig van het op 27 november 1830, op Ameland gestrande Deens jagtschip HELIOS, gevoerd geweest bij kapitein Jacob Jurgensen. Wie hierop gading maken, vervoegen zich op voorgeschreven dag, des morgens ten negen ure, in het dorp Nes op voornoemd eiland en aldaar bij het Pakhuis der Strandvonderij.
De strandvonder voornoemd, W.R.J.D. van Heeckeren.
(opm: Zie LC 180131)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Zr.Ms. fregat DE SAMBRE, Schout bij Nacht Van de Sande, is den 18 dezer uit de Middellandse Zee te Texel binnengekomen. De overige tot het Hollands smaldeel in de Middellandse Zee behoord hebbende vier oorlogsschepen, worden iedere dag binnen een van onze havens verwacht.


Datum: 26 februari 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hastings, 21 februari. Zr.Ms. brik De VLIEGENDE VISCH, kapt. Tuning, is voor deze haven kruisende.
AH 260231
Falmouth, 19 februari. De COLUMBUS, kapt. Jansen, van Suriname naar Rotterdam, is alhier tengevolge van zware lekkage en ontzet roer, enz. binnengelopen; de lading is beschadigd en moest gelost worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Liggen in lading te Amsterdam:
Naar Bahia. Het Nederlands schip DE ZWAAN, kapt. Cornelis J. van Driesten.
Adres bij Jan Daniels en zonen en Arbman, Coopman, De Witt en Lenaertz en De Vries en Co. Vertrekt 15 maart.
Naar Havanna. het Nederlands brikschip ALIDA, kapt. Jan Tjeerds Visser. Adres bij B.J. van Hengel.
Naar Suriname. Het gekoperd schoenerschip JOANNES ARNOLDUS, kapt. Pieter Jacobus Kerkhoven. Adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 februari. Binnengekomen: WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen; ZEPHYR, kapt. J. Taylor, van Sunderland; HUSDELL, kapt. J. Husdell, van Sunderland.
24 februari. Zr.Ms. brik van oorlog PELIKAAN, 1e luit. F.A. Söhngen, van Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 februari. Vertrokken: DE HOOP, kapt. J.F. Peper, naar Carolinensiel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers, vertrek begin maart, het in Dordrecht nieuw gebouwd, gekoperd en aldaar nog liggend fregatschip DE DORTENAAR, kapt. Dirk van der Koog. (opm: Koogh)
Adres bij Agent Handelsmij. J. van Wageningen of cargadoors Vogelsang en Co. aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 22 februari:
De COLUMBUS, kapt. Stone, van Suriname naar Rotterdam, is te Falmouth zeer lek en met averij aan het roer binnen. De lading is beschadigd en moet gelost worden.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. M.R. Lippits, notaris te Nieuwendam, zal op woensdag den 16de maart 1831, des avonds ten 6 ure, in het Huis der Gemeente aldaar, verkopen: Een extra ordinair wel bezeild Nederlands kofschip, genaamd MARIA MAGDALENA, gevoerd door T.L. Kerkstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 8 duimen, wijd 4 ellen 68 duimen, hol 2 ellen 12 duimen, geijkt op 97 tonnen of 51 lasten, groot ruim 65 roggelasten. Breder bij den inventaris en bericht bij bovengenoemde notaris, of bij de weduwe Jan Salm en Meijer, cargadoors te Amsterdam. (opm: koper werd Jacob Abrahams Zeilinga die de kof verdoopte tot MEINSINA)


Datum: 01 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Zr.Ms. corvetten PROSERPINA, commandant H.W. van Maren, de DOLPHIJN, commandant Willink, de MEDUSA, commandant F.G. Courier dit Dubikart en Zr.Ms. brik DE KEMPHAAN, commandant A. de Mornije, zijn alle vier de Schelde opgezeild.

AH 010331
Kapitein Remkes, voerende de L'AUGUSTE, den 25 februari van Suriname in Texel binnen is vandaar den 13 januari vertrokken, en in het begin van februari zou zeilen DE HENRIETTE EN BETSY, kapt. G.B. Bos naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. Minte, van Gent naar Rouen met steenkolen, is op de kust bij Étaples gestrand; de lading is gelost geworden.
(opm: bijlander, d.w.z. tjalk, bouwjaar 1805, thuishaven Gent; de Gazette van de Provincie West-Vlaenderen en der Stad Brugge schrijft over dit voormalig Nederlandse schip op 7 maart 1831: Gend, 5 maert. De galjoot GOEDE HOOP, kapt. F. Minte [waarschijnlijk Hinte], uyt deze stad met eene lading houille-kolen naer Rouaen [Rouen] bestemd, is te Cucq, naby Etaples, over Calais, gestrand. Het scheepsvolk is gered en de geheele lading is geborgen, doch het vaertuyg mag voor verloren gerekend worden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 februari. Binnengekomen: L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes, van Suriname.
26 februari. DE HELDIN, kapt.luit. Anemaet, van kruistocht; TOSKANY (opm: mogelijk TUSCANY), kapt. M. Mayhew, van Charleston; DIE FRAU MARTHA, kapt. P.J. Höster, van Alexandrië in Egypte.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 februari. Binnengekomen: DE GOEDE HOOP, kapt. Dik, van Liverpool, met zout. 26 februari. Vertrokken: GESINA, kapt. Visser, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading te Amsterdam:
Naar Suriname. Het kofschip NEDERLAND, kapt. Teunis Kersjes Kleijn, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Demerary. Het gekoperd fregatschip DE PLANTER, kapt. Coert Jessen. Adres bij Hoyman en Schuurman en de wed. A. Henriques en Zn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Ameland, op maandag den 7 maart 1831, van diverse goederen, als enige vaatjes meel, enige vaatjes hars, enige stukken verfhout, circa 900 stuks vellen, bladen tabak, boomwol (opm: katoen), drogerijen, enz., alles min of meer beschadigd, en herkomstig uit de lading van het Amerikaans brikschip WAYLAND, gevoerd geweest bij kapitein J. Coffin, den 21 december 1830 op de reis van New York naar Hamburg bij genoemd eiland verongelukt, benevens enig gekapt touwwerk van genoemd brikschip.
Nadere informatiën ten kantore van de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op het Ameland, van ene aanzienlijke partij Noordse houtwaren, op maandag den 7 maart 1831, bestaande in circa 300 grenen balken en circa 7000 grenen en vuren delen van onderscheiden lengten en dikten, uitgemaakt hebbende de lading van het brikschip HANNA, gevoerd geweest door de kapitein C.M. Malmsteen, in december 1830 op de reis van Oostrisoer naar Morlaix op genoemd eiland gestrand, benevens de tuigage van genoemd brikschip, bestaande in diverse zeilen, anker en kabeltouwen, ankers en ketting, staand en lopend want, enz., enz.
Nadere informatiën ten kantore van de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder in de Grietenij Oostdongeradeel, is voornemens, ten gevolge van bekomen autorisatie, op zaterdag den 5 maart 1831, des voormiddag ten 11 ure, ten huize van Freerk Blom, kastelein te Ezumazijl onder Anjum, publiek te verkopen: 391 bossen beschadigde hennip, aangebracht en geborgen uit de onlangs verongelukte Russische brik ST. NICOLAY, kapitein G. Alquist. Zijnde deze hennip aanwezig in het Dijkspakhuis te Ezumazijl voornoemd.
De strandvonder voornoemd, D.B. van Haersma de With.
(opm: Zie LC 180231)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, lang 16 el 472 streep, en hol en wijd naar rato, bevaren door de weduwe Tjeerd Vink, en nader te bevragen bij den mede eigenaar J.R. Boomsma, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende Abe van Slooten, eigenaar geworden zijnde van het beurtschip varende van Harlingen op Zwolle vice versa, en begunstigd met de goedkeuring der Edele Achtbare Heren Burgemeester en Wethouders dier steden, heeft de eer daarvan door deze aan de belanghebbenden kennis te geven, en zich ten vriendelijkste in een ieders gunst aan te bevelen, welke hij zich door ene bescheiden, nauwkeurige en spoedige bediening zal trachten waardig te maken; hij heeft de beurtvaart geopend op zaterdag den 26 februari jl., en zal dezelve regulier voortzetten, bepalende de dagen van vertrek de ene zaterdag van Harlingen en de volgende van Zwolle.
Harlingen, den 1 maart, Abe van Slooten.
Door deze omstandigheid biedt hij uit de hand te koop aan, zijn welbezeild en deugdzaam tjalkschip, DE VROUW RINSKE genaamd, groot plus minus 30 lasten rogge, voorzien van ene goede inventaris: liggende te Harlingen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd gekoperde fregatschip AZIA, kapt. Jacobus Boot; zijnde bijzonder ingericht ter overvoering van passagiers.
Adres ten kantore van Spoors & Sprenger, te Middelburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 februari. Gisteren is alhier ter rede gekomen MAGDALENA, kapt. J.H. Blom,
van La Rochelle, met zout, op order.
Voor Antwerpen, bestemd zijn gisteren en heden op onze rede aangekomen: MARIA MATHILDA, kapt. J. Lovgreen, van Bahia, met suiker en huiden; DE AREND, kapt. J.H. Bunnemeijer, van Londen, met stukgoederen; ANNA, kapt. W. Easson, van Montevideo, met huiden en horens; GRACE, kapt. R. Everret, van Liverpool, met klipzout.
(opm: Nadat de MARIA MATHILDA in Antwerpen was gelost werd de nu Belgische brik tot verkoop op 30 juli 1834 in Antwerpen opgelegd. De politieke onrust als gevolg van de Afscheiding in 1830 alsmede de economisch slechte tijden zullen aan dat besluit ten grondslag hebben gelegen.)
Den 24 dezer is van Antwerpen de Schelde afgekomen, LES DEUX EDUARDS, kapt. T. Aubert, naar Nantes bestemd, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE PELIKAAN, eerste luitenant F.A. Solingen, van Vlissingen; Zr.Ms. corvet DE HELDIN, kapt. luitenant Anemaet, van een kruistocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. De schepen DE JONGE WILLEM, kapt. F. Parlevliet, van Rotterdam naar Londonderry en FRIEDRICH AUGUST, kapt. N.P. Möller, van Londen naar St. Ubes, te Ramsgate binnen, hebben hun reizen voortgezet, het eerste den 19 en het laatste den 20 dezer.


Datum: 03 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 februari. Binnengekomen: DOURO, kapt. Huges, van Port à Port.
27 februari. Niets gepasseerd.
1 maart. Binnengekomen: DE HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Wit A.E. zoon, P.J. Alkens, C.A. de Wit, P. van Voorthuyzen Pzn., S. Bousquet, J.J. de Wit en G. Wilds, makelaars, zullen op dinsdag den 8 maart 1831, des avonds ten 6 uur, te Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen een partij van 168 vaten Surinaamse suiker, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip genaamd HENRIËTTE EN HENRY, gevoerd door kapt. F.J. Vlieger, gekomen van Suriname.
Liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Batavia: Het nieuw gekoperd fregatschip AZIA, kapt. Jacobus Boot; zijnde bijzonder ingericht ter overvoering van passagiers; adres ten kantore van Spoores en Sprenger, te Middelburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 1 maart. Heden is alhier ter rede gearriveerd: Zr.Ms. brik DE BRAK, kommandant N.L. Koops, uit de Middellandse Zee; ook is weder alhier aangekomen Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kommandant F.A. Sohngen.
Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen: LE ST. PAUL, kapt. J. le Quesne, naar Cherburg gedestineerd, met zink.
Eergisteren en gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede gearriveerd: HEINRICH EN FERDINAND, kapt. J.F. Schultz, van Ostende, met ballast, AGNES, kapt. W. White, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Den 24 en 25 februari zijn van de rede van Vlissingen de Schelde opgezeild Zr.Ms. korvetten PROSERPINE, DE DOLPHIJN en DE MEDUSA, commandanten Van Maren, Willinck en Couvier dit Dubikart, alsmede Zr.Ms. brik DE KEMPHAAN, commandant A. Monye.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. De schepen ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van Amsterdam naar Dantzig en GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Londen naar de Oostzee, beide te Cuxhaven binnen, hebben den 20 februari de reizen voortgezet.
De schepen CARLINA, kapt. J. Kröeck, van Amsterdam naar Pilau; EMILIE, kapt. E. Riemeck, van Amsterdam naar Stettin en ROBERT BRANDT, kapt. J. Köhncke, van Messina naar Petersburg, zijn, volgens brief van Elseneur van den 22 februari, wegens het ijs, aldaar binnengelopen.


Datum: 04 maart 1831


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 december. Heden zeilde in zee: RENARD, kapt. P. Scott naar Newcastle. De wind Z.
1 januari. Kapitein Robertson is op de haven gekomen. De stroom is zonder ijs.
De wind ZZW.


Datum: 05 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 maart. Niets gepasseerd.
3 maart. Binnengekomen: PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Paramaribo; LOUISE, kapt. N. Brewer, van New York; THE FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Liggen in lading te Amsterdam:
Naar Suriname. Het gekoperd fregatschip L’ AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse smakschip DE VROUW GEERTRUI, kapt. H.D. Klatter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE VROUW GEZINA, kapt. H.J. Brunius.
Adres bij J.C. v. Oven.
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse tjalkschip CATHARINA, kapt. H.R. Veling. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip JACOBINA EN BARBARA, kapt. Keimpe Zacharias Schut. Adres bij Jan Corver & Co. en Nobel en Holzapffel.
Naar Riga. Het Nederlandse kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Cadix het Nederlands schoener-kofschip CORNELIS DASSE VIËTOR, gevoerd door kapt. H.H. Bosker. Adres bij Sandberg en Comp., Scheepsmakelaars aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 25 maart aanstaande zal des voormiddags om 11 ure publiek worden verkocht voor de pakhuizen van de heren Browne en Co. alhier de herbouwde bark SUMANAP, nu genaamd de ADULT, groot omtrent zeventig koijangs, met deszelfs masten, spieren en twee boten zoals genoemd vaartuig nu in de rivier Kalie Maas is liggende. Nadere informatie te bekomen bij de ondergetekende executeuren in de boedel van wijlen E. Robinson.
Soerabaija, 26 februari 1831, Henry Ball, Thomas Browne.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 maart. Den 3 oktober is de Straat Sunda door gezeild het schip BELLONA, kapt. R. Rulofs, en de volgende dag te Batavia gearriveerd het schip DE SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, beide van Antwerpen, alsmede het schip SOPHIA, kapt. H. Spliedt van Hamburg.


Datum: 08 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 maart. Binnengekomen: THE LYNX, kapt. Helm, van Londen.
5 maart. Niets binnengekomen.
Texel, 4 maart. Vertrokken: THE UNION, kapt. A. Galloway, naar Londen; THE UNITY, kapt. A. Gardyne, naar Yarmouth; THE LIVELY, kapt. S. Finch, naar Newcastle; NEPTUNE, kapt. W. Morrison, naar Leith; KUHLEBORN, kapt. M.P. Marcussen, naar Kopenhagen; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, naar Londen; DE DANKBAARHEID, kapt. Meijer, naar Hull; WATERLOO, kapt. White, naar Hull; DE DRIE VRIENDEN, kapt. Nadort, naar Hull; OBER PRESIDENT SACK, kapt. Boese, naar de Oostzee; HELENA, kapt. De Vries, naar de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 en 4 maart. Niets binnengekomen.
Vlie, 3 maart. Vertrokken: ANTJE, kapt. de S.K. Vries, op avontuur.
4 maart. DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, op avontuur; GESINA, kapt. B.A. Visser, op avontuur; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. C.J. Wiese, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 maart. Naar men verneemt is het fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. C. Sipkes, den 27 oktober ll. te Batavia aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 maart. Heden arriveerde alhier het schip PHENOMENE, kapt. G. Meugens, den 23 oktober vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van bedrijf, wordt uit de hand te koop gepresenteerd een hektjalkschip, met deszelfs toebehoren, zodanig als het bevaren is door B.P. de Vries, groot 86 ton, in den jare 1827 nieuw uitgehaald; te bevragen bij C. Pelle, in het Sneker Veerhuis te Leeuwarden, alwaar het schip kort bij is liggende.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 maart. Heden is van Rammekens hier ter rede gekomen Zr.Ms. brik DE MEERMIN, kommandant J.W. van Rhijn.
Heden zijn van onze rede naar Antwerpen opgezeild : MAGDALENA, kapt. J.H. Blom, laatst van Rochelle, met zout en ESLINGTON, kapt. T. Murray, van Vlissingen, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 4 maart:
De ELISABETH CORNELIA, kapt. Jansen, van Rotterdam naar Belfast, is te Dover binnen, met verlies van bezaansmast en bijzeilspier (opm: mogelijk wordt lijzijlspier bedoeld) en andere averij, zijnde door een brik aangezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Het schip HENRIETTE KLASINA, kapt. L.F. Heyde, van Batavia naar Amsterdam, te Falmouth binnen, is, na de lading aldaar gelost te hebben, den 26 februari naar Londen vertrokken, om te repareren.


Datum: 10 maart 1831


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 8 maart. Zr.Ms. brik DE KEMPHAAN is gisteren van voor Antwerpen hier ter rede gekomen.
Ook is van Antwerpen op onze rede aangekomen: GEORGE AND MARY, kapt. D. Thompson, bestemd naar Londen, met vlas.
Den 5 dezer is in de haven alhier binnengekomen: L'ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Bouvier, van Duinkerken, met ballast.
Den 6 is alhier ter rede gearriveerd: CARL EN ANDREAS, kapt. J. Sjoman, van Torriviga (opm: Torrevieja, positie 37º59’ N 00º40’ W), met zout, op order.
Voorts zijn den 6 en 7 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: la CAROLINE, kapt. L. Soupat, van Havre-de-Grace, en NEW-FREDERICK, kapt. J. Ives, van Londen, beide met stukgoederen; ALEXANDER, kapt. P.J. Colas, van Buenos Aires, met huiden, WILLIAM THE FOURTH, kapt. G. Grinshire, van New York, met potasch, verfhout en katoen. Ook is den 6 naar Antwerpen opgezeild het schip NELSON, kapt. W. Chrishop, onlangs van Newcastle alhier binnengekomen.
(opm: de – nu Belgische – brik is na lossing tot begin oktober opgelegd wegens de politieke en militaire situatie [Jan van Speijk had zijn schip op 5 februari 1831 in Antwerpen de lucht in laten vliegen].

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip ANNA SOPHIA, kapt. Swierus Obbis Visser.
- Naar Duinkerken, het Nederlands schoener kofschip EERSTELING, kapt. Hans Friedrich
Klie, om den 16 dezer te vertrekken.
- Naar Belfast, het Nederlands kofschip CATHARINA JOSEPHINA, kapt. Pieter Jan
Muntendam, om spoedig te vertrekken.
- Naar Stettin, het Nederlands kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. Berend Roelofs Berg.
- Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelf Tjaard
Nolles, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Op 5 maart is van Rammekens aan de rede van Vlissingen gekomen Zr.Ms. brik DE MEERMIN, commandant J.W. van Rhijn.


Datum: 11 maart 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half trekschip, varende van Leeuwarden op Sneek; te bevragen bij F.A. Visser, op het Verlaat bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, zal, op maandag den 21 maart 1831 en volgende dagen, telkens des morgens ten negen ure, in het logement van de weduwe S.O. Bakker, te Nes op Ameland, publiek, voor contant geld, doen verkopen: plus minus 3500 stuks grenen en vuren delen vanonderscheidene lengte en dikte, 135 stuks grenen balken van onderscheidene lengte en dikte, 115 sparren, 458 tonnen teer en 31 vaatjes pek, alsmede drie zware ankertouwen, een zwaar anker, een werpanker, gekapt want, stagen, lopend touwwerk, zeilen, blokken, een barkas, een sloep enz.; alles herkomstig uit het op den 13 december 1830 aldaar gestrande Russische brikschip NICOLAIJ, kapt. C.J. Nordstrom, van Wasa naar Cadix bestemd. Zullende gemelde goederen daags voor de verkoop bij en in het pakhuis van opgezegd dorp kunnen worden bezichtigd. Nadere informatie te bekomen bij genoemde strandvonder en de heren Harmens & Zonen te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier H. Smith, te Harlingen, zal aldaar, ten huize van den kastelein H. de Boer, in het logement de Oijevaar, op woensdag den 16 maart 1831, des namiddags ten 3 ure bij de beschrijving, en dienzelfde avond om 7 ure bij de finale toewijzing, bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een trek veerschip, varende in de beurt van Harlingen op Dokkum, en vice versa, met alle toe en aanbehoren, in dier voegen hetzelve bij Sijbren Plat als eigenaar bevaren; terstond na de finale toewijzing te aanvaarden.
Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop, te bevragen en condities te vernemen bij de voornoemde griffier Smith.


Datum: 12 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1830 zijn te Genua gearriveerd 1035 schepen, waaronder 108 Engelse, 19 Zweedse, 18 Deense, 30 Franse, 18 Amerikaanse en 7 Hollandse.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 maart. Binnengekomen: DE LIEFDE, kapt. Mortier, van Hull; DIADEM, kapt. Schielas, van Sunderland.
8 maart. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon.
Vertrokken: 6 maart. WILHELMINA HENRIETTE, kapt. Schol, naar de Oostzee; EDUARD, kapt. Volckman, naar Danzig; FAMIELIEN, kapt. Olsen, naar Osterrisoer; DE JONGE HELENA, kapt. Beckman, op avontuur.
9 maart. FESINA, kapt. Gialtz, naar Londen; DE EENDRACHT, kapt. A. Athkelin, naar Hull; ROBERT, kapt. Kohn, naar de Oostzee; HENRIETTE, kapt. Wischusen, naar de Oostzee; MARTA, kapt. Dood, naar de Oostzee; SOPHIA, kapt. Kron, naar de Oostzee; JOHN, kapt. Thompson naar New York en de VROUW GESINA, kapt. C.A. Boomgaard, naar Newcastle zijn onderweg geweest, maar wegens tegenwind terug moeten keren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlie, 5 tot en met 7 maart. Niets gearriveerd.
Vertrokken: 5 maart. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. T.H. van der Werff, naar Koningsbergen; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, naar Noorwegen; WILHELMINA, kapt. Visser, naar Noorwegen; CONCORDIA, kapt. Assies, naar Noorwegen; DE VIER GEZUSTERS, kapt. Gnodde, naar Noorwegen.
8 maart. ORWELL, kapt. S. Manning, naar Londen; DE VROUW GEERTJE, kapt. D.J. Dirks, naar Koningsbergen; DE VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden, naar Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 maart. Vertrokken: DE JONGE JACOB, kapt. Witkop, (van Koningsbergen) naar Bremen; CONCORDIA, kapt. Ebeling, naar Emden; DE VROUW JOHANNA, kapt. Otten, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en B. Koster en Zn. en Nobel en Holzapffel.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks Nederlandse fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Jacob Jansz Bart. Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Suriname. Het nieuw gebouwd, gekoperd schoenerschip HENRIËTTE, kapt. Johan Christoph Willems. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 19 maart.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. Gerardus van Medevoort, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman, Altena en C. & D. Aletrino.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks schoenerschip DE SNELHEID. Kapt. Jan Hendrik Freijbourgh. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 19 maart.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE LODEWIJK ANTHONIE, kapt. Reink Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Port à Port. Het Nederlandse kofschip DOURO, kapt. Jan Huges. Adres bij H. Verweyde Czn. Vertrekt 31 maart.
Naar La Rochelle en Rochefort. Het Nederlands kofschip FREDERIKA, kapt. Johannes Barends. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip JUFFER JOANNA, kapt. A.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven. Vertrekt voor of op 12 maart.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman & Co.
Naar Danzig. Het Nederlandse kofschip ANNA SOPHIA, kapt. Ernst A. Bock. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zn.
Naar Danzig. Het Nederlandse smakschip DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader. Adres bij Jan Corver en Co.
Naar Danzig. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Christiaan W. Slof. Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse smakschip DE VROUW GEERTRUI, kapt. H.D. Klatter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer. Vertrekt 19 maart.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE VROUW MAAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman & Co.


Datum: 15 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip DE VEREENIGING, kapt. Willem de Boer, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PARAMARIBO, kapt. Klaas Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en B. Koster en Zn. en Nobel en Holzapffel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De stoomboot PRINS DER NEDERLANDEN (opm: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN), heden ochtend door aanzeiling, voortkomende van het mistige weder, belangrijke averij bekomen hebbende, zo moet de vaart op Harlingen, ten einde de bekomen schade te kunnen herstellen, voorlopig worden gestaakt, en zal dezelve niet voor dinsdag des 29 dezer, weder worden aangevangen en voortgezet.
Amsterdam, den 10 maart 1831, de directeur der voornoemde rederij, Paul van Vlissingen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Zr.Ms. brik DE KEMPHAAN, kommandant A. de Monyé, is van hier naar zee gezeild. Ook zijn den 8 dezer en heden van onze rede naar zee gezeild: GEORGE AND MARY, kapt. D. Thompson, van Antwerpen naar Londen gedestineerd, met vlas en mahoniehout en CARL EN ANDREAS, kapt. J. Sjoman, van Vlissingen naar Stockholm, met zout.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: ELISA, kapt. P. Nucator, van Port-au-Prince, en CLEARANCE, kapt. J.E. Hearding, van St. Domingo, beide met koffie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik is den 9 dezer een plechtig feest gevierd ter gedachtenis van de heldendaad van de luitenant Van Speyk.
In de morgen van die dag werd de vlag op het gebouw van het instituut in rouw gehesen, waarop de adelborsten, gevolgd door de aan de school verbonden ambtenaren en onder het spelen van een treurmuziek, zich in statige optocht naar de Hervormde Kerk begaven, alwaar ook de leden van de Stedelijke Regering en van andere colleges tegenwoordig waren. De plechtigheid begon met orgelmuziek, waarop de hoogleraar Lauts het spreekgestoelte beklom en een redevoering hield ter herinnering aan de aloude roem des Vaderlands en ter verering van de brave zeeman, aan wiens gedachtenis het feest gewijd was. Ter afwisseling werden daarna wederom enige muziekstukken uitgevoerd, en vervolgens trad de heer Becloo, lector in de geschiedenis en aardrijkskunde, op, en droeg een door hem voor deze gelegenheid vervaardigd dichtstuk voor, waarmede de plechtigheid besloten werd.
Een talrijke schaar van toehoorders had zich in de kerk verenigd, in welke een Nederlandse vlag was opgehangen, waarop de volgende regels te lezen waren:
Van Speyk, uw naam doet muiters beven,
Uw dood doet Hollands roem herleven!
Het overige gedeelte van de dag werd door de kwekelingen in betamelijke stilte doorgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 maart. Den 11 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis Zr.Ms. brik van oorlog DE KEMPHAAN, kapt. luitenant Monye.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. De schepen DE JUFFROUW ENGELINA (opm: JUFFER ENGELINA), kapt. C.F. Bulthuis, VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, DE VROUW GEZINA, kapt. S.T. Kramer en LANDDROST VON DÖRING, kapt. C. Tampcke, benevens verscheiden anderen, alle naar Amsterdam bestemd, lagen, volgens brief van Hamburg van den 8 dezer, den 6 maart in goede staat te Cuxhaven, op een gunstige gelegenheid wachtende om hun reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken, het Nederlands schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Johs. Ooms Ez., cargadoor.


Datum: 17 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 maart. Binnengekomen: TRAVELLER, kapt. J. Norman, van Londen; THE FAME, kapt. W. Barfield, van Londen.
12 maart. VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van Hamburg.
13 maart. DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, van Lissabon.
14 maart. DE DOLPHIJN, kapt. H. Sluik, van Bayonne; MARY, kapt. D. Robertson, van Newcastle.
15 maart. ADRIANA JACOBA, kapt. T.C. Reus, van Cette; FELIX LEMBRASA, kapt. M. Ignaid, van Porto; Een kof, de naam onbekend.
Vertrokken: 11 maart. DE VROUW GESINA, kapt. C. Boomgaard, naar Newcastle; NORDSTERN, kapt. M.F. Herwig, naar de Oostzee; GEORGINA JOHANNA, kapt. S.C. Baars, naar Bergen; CONCORDIA, kapt. H. Natwig, naar Christiaansand; HIJLKE JANSZ, kapt. B.J. Siedses, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 12 maart. Binnengekomen: LAND DR. (opm: LANDDROST) VAN DÖRING, kapt. C. Tampcke, van Hamburg; MARGARETHA MARIA, kapt. C. Schlobohm, van Hamburg; GESINA, kapt. J.T. Kramer, van Hamburg. 13 maart. DE VROUW ANNEKE, kapt. T.M. Visser, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 maart. Binnengekomen: DE JUFFROUW ENGELINA (opm: JUFFER ENGELINA), kapt. C.F. Bulthuis, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 6 maart. Binnengekomen: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Wijnstok, van Groningen.
Vertrokken: 6 maart. ORWELL, kapt. Cubit, naar Londen; DE VROUW MARIA, kapt. Aden, naar Hamburg; IDA CORNELIA, kapt. Broekema, op avontuur.
9 maart. HERMINA, kapt. Brouwer, op avontuur.
OHC 170331
’s Gravenhage, 14 maart. Donderdag l.l. zijn enige deelhebbers in de Nederlandsche Handel-Maatschappij uit België alhier aangekomen, om de vergadering van commissarissen, welke vrijdag is gehouden, bij te wonen. Vijf derzelve, namelijk de heren Serruys, Dierksens, Donnet en De Cock uit Antwerpen, du Pasquier en Van der Elst uit Brussel, hebben zich inderdaad ter vergadering laten vinden; de overige, onder welke, zo men zegt, de heer Osy, uit Antwerpen, hebben dit ongeraden geoordeeld; allen zijn weder vertrokken.
JC 170331
Batavia, 16 maart. Met de laatste van Soerabaija alhier aangekomen post heeft men nadere berichten ontvangen omtrent het verongelukt schip JOHANNA MARIA WILHELMINA, waar omtrent in onze courant van 15 februari j.l. is melding gemaakt. De tijding van het redden van alle de zich aan boord van gemeld schip bevonden hebbende personen, bevestigt zich, zijnde dezelve met prauwen 14 januari j.l. van het wrak op het eiland Kangeang overgebracht. Daar de levensmiddelen met meest alle de andere goederen van de passagiers, bij de schipbreuk zijn verloren of bedorven geraakt, bevonden zij zich op gemeld eiland, waar het schijnt dat niet veel voor handen was, in een zorgelijke staat, doch de sultan van Sumanap heeft in het onderhoud van de schipbreukelingen voorzien, door het toezenden van de meest nodige artikelen met kruisprauwen. Den 24 februari schenen de passagiers alsmede het detachement troepen, nog op het genoemd eiland te zijn en af te wachten dat zij naar Soerabaja of Sumanap zouden worden overgebracht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 16 maart. Te Suriname is gearriveerd het schip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, van deze stad.
Heden is alhier voor de wal, het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink.
Vlissingen, 15 maart. Heden is naar zee vertrokken: Zr.Ms. stoom-paket CURAÇAO, kommandant J. Ie Jeune.
Gisteren is alhier ter rede gearriveerd: de stoomboot de STAD ANTWERPEN, komende van Rotterdam. Voorts zijn, sedert den 12 dezer, op onze rede aangekomen: ROSALIE, kapt. A. Cordier, van Padang naar Vlissingen, met koffie; ALIDA, kapt. A.O. Salstrom, van Terra-Vecchia, met zout (onbepaalde destinatie); THE STAFFORT, kapt. W. Pearson, van Stockton naar Gent, met aardewerk; GEORGE THE FOURTH, kapt. J. Baldwin, van Londen, met koffie; PRINSES CAROLINA AMALIA, kapt. R. Fhyn, van Seville, met lood en katoen en NAVARIN, kapt. J. Hunter, van Glasgow, met stukgoederen; de drie laatsten naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip ANNA SOPHIA, kapt. Swierus Obbis Visser.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip CATHARINA JOSEPHINA, kapt. Pieter Jans
Muntendam, om spoedig te vertrekken.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. Berend Roelofs Berg.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelf Tjaard
Nolles, om met de eerste schepen te vertrekken.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip TWEE GEBROEDERS,
kapt. Govert van der Borden.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. De schepen DE VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Amsterdam naar Port à Port en ELIZABETH CORNELIA, kapt. P. Jansen, van Rotterdam naar Belfast, beide te Douvres binnen, hebben den 10 dezer hun reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het schip GUYANA, kapt. D.G. Visser, van Amsterdam naar Suriname, te Dartmouth met schade binnen, heeft, na volbrachte reparatie, den 4 dezer de reis voortgezet, doch is den 6 dito in Torbay binnengelopen.


Datum: 18 maart 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.B Oeberius, te Sint Anna Parochie, zal, op maandag den 24 maart 1831, des namiddags ten vier ure, in het Koffijhuis aldaar bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een zeer sterk tjalkschip, genaamd DE JONGE CECILIA, dienende tot het vervoer van turf en andere goederen, groot volgens meetbrief 24 ton, met zeilen, bomen, haken, touwen en al het ander tuigage tot een schip behorende, bevaren wordende door de eigenaar Jacob Jans Kortje, doch thans liggende in de Zuidervaart onder Sint Anna Parochie; waarop slechts geboden is NLG 401.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er wordt gevraagd een mr. scheepstimmerknecht die zijn werk goed verstaat, kunnende dezelve op goede voorwaarden geëmplooijeerd worden op den 12 mei aanstaande, bij de weduwe Sipke Eises Dijkstra, te Drachten, alwaar men zich met gefrankeerde brieven, voor den 12 april gelieve te vervoegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bericht aan zeevarenden.
De Directeur Generaal voor de Marine brengt bij deze ter kennis van alle daarbij belanghebbenden:
1. Dat het kustlicht op de kerktoren te Westkapelle, ten gevolge van een in de nacht van den 14 op den 15 dezer plaats gehad hebbende brand, vooreerst en tot nadere bekendmaking, niet meerder zal ontstoken worden.
2. Dat de loodsen in het algemeen voorzien zijn van de last, om alle door hen in zee ontmoet wordende schepen, zoveel mogelijk, wegens het niet branden van dit kustlicht kennis te geven.
3. Dat inmiddels alle aanstalten getroffen worden, om dit voor de zeevaart zo belangrijk kustlicht ten spoedigste te herstellen.
's Gravenhage, den 17 maart 1831, de Directeur Generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.


Datum: 19 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 maart. Binnengekomen: SOPHIA, kapt. A. Pearson, van Newcastle; de kof gisteren gemeldt is EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Marseille.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggend te Amsterdam naar Suriname het Nederlandse gekoperde tweedeks fregatschip HENRIËTTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger. Adres bij Hoyman & Schuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bilbao, 6 maart. Het schip POMONA, kapt. J. Haasnoot, den 2 dezer alhier gestrand, is publiek verkocht en de lading beschadigd geborgen. (opm: zie RC 190331)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 maart. Heden arriveerde alhier het schip KORTENAER, kapt. H. Glazener, den 26 november vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 maart. De sloep POMONA, kapt. J. Haasnoot (opm: hoeker, gebouwd Cork, Ierland <1813, van 1815 tot 1827 als JONGE JACOBA onder stuurman Hendrik Alijk ingezet op de haringvangst, laatste kapitein Jan Haasnoot), van Amsterdam naar Bilbao, is, volgens brief van daar van den 3 dezer, in de nacht tussen den 1 en 2 dito, aldaar op de Baai gestrand; het volk was gered, doch de loods daarbij omgekomen, en men zou trachten zoveel mogelijk van de lading te bergen (opm: zie ook AH 190331 en RC 220331.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Volgens brief van Suriname, van den 1 februari, zou het schip DE KOLONIST, kapt. D. Spreeuw, op den 10 of 12 naar Amsterdam vertrekken. Er lagen toen inmiddels 41 Nederlandse schepen waaronder 28 van Amsterdam, 8 van Rotterdam, 3 van Antwerpen en 2 van Middelburg.


Datum: 22 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 maart. Gisterennacht is achter de Koog op Texel gestrand het kofschip DE HARMONIE (opm: bouwjaar 1827; het schip bleef in de vaart, zie RC 030531), kapt. G.E. Boer van Harlingen naar Liverpool, den 11 uit het Vlie gezeild; de equipage uit 8 man bestaande is gered en heden is men bezig de scheepstuigage te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bayonne. Het Nederlandse smakschip EBELINA (opm: EBELIA), kapt. A.W. Hazewinkel. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Bilbao. Het Nederlandse kofschip DIANA, kapt. Hendrik Visman. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Naar Cadix en Gibraltar. Het Nederlandse schoener-kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Naar Cadix. Het Nederlandse kofschip EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Naar Duinkerken. De Nederlandse smak DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier & Co., d’ Arnand & Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holzapffel.
Naar Hull. Het Nederlandse schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Dirk Ouwehand. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Hull. Het Nederlandse schip DE VROUW ANNA, kapt. Pieter Visser. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Hull. Het Nederlandse smakschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Veerman. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Lissabon. Het Nederlandse kofschip NOORD HOLLAND, kapt. Siets Jansz. Rotgans.
Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman; en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Lissabon. Het Nederlandse kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.A. Schuring.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Lissabon. Het Nederlandse sloepschip DE HOOP, kapt. Pieter Haasnoot. Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman; en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Liverpool. Het Nederlandse kofschip PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Bremen. Het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Harm Midderts. Adres bij Blikman & Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.E. Pluktje. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse tjalkschip CATHARINA, kapt. H.R. Veling. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 23 maart.
Naar St. Thomas en Curaçao. Het gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn. Adres bij: Altena en C. Hoyman & Schuurman, Altena C. en D. Aletrino.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 maart. Heden arriveerde alhier het schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. P. Kraay, met twee passagiers, den 7 december vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Zr.Ms. stoomboot DE CURAÇAO is naar Londen vertrokken, om Z.K. Hoogheid den Prins van Oranje, die in Londen op den 20 dezer verlaten zal, herwaarts te brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot vier en twintig ton, met zeil en staand en lopend want; thans liggende aan de werf te Akkrum en aldaar te bevragen bij Huite R. Hoekstra.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 19 maart. Sedert den 16 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THE JUNO, kapt. Ch. Reed, van Londen en THE BROOKE, kapt. W. Steward, van Rio de Janeiro, beide met suiker en koffie; THE LIVERPOOLE, kapt. S. Bridges, van Londen, met stukgoederen.
Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en alhier ter rede gearriveerd: EDUARD, kapt. R. Bounken, naar Hamburg, met stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 maart. Achter de Koog op Texel, is in de nacht van den 19 gestrand het kofschip (opm: de HARMONIE, zie AH 220331), gevoerd door kapt. G.E. Boer, met ballast van Harlingen, zijnde den 11 uit Vlieland naar zee gezeild; de equipage, uit 8 man bestaande, is gered en men was bezig met de tuigage te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het schip DIE FRAU CATARINA, kapt. H. Köster, van Hamburg naar Amsterdam, is den 12 dezer, en de schepen HULDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobs, van Hamburg naar Bordeaux, JENNY FER PEARCE, kapt. A. Pieper en ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, beide van Hamburg naar Amsterdam, den 14 dito wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 maart. Aangaande het schip POMONA, kapt. J. Haasnoot, van Amsterdam naar Bilbao, op de Baai aldaar gestrand – bevorens reeds gemeld (opm: zie AH 190331) – wordt nog bericht, dat de lading, ofschoon gedeeltelijk beschadigd, geborgen en het wrak verkocht was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 maart. Kapt. Nichols, van Sumatra te Gibraltar gearriveerd, heeft den 3 januari, op 02 gr. noorderbreedte en 22 gr. lengte, gezien een Hollandse brik, van Rotterdam naar Batavia, tonende Rotterdamse vlag met No. 75, zijnde die van kapt. S. van Delden Az., voerende de brik DE KONING DER NEDERLANDEN; alsmede den 12 dito, op 08 gr. noorderbreedte en 24 gr. lengte, een Hollands schip, van Antwerpen naar Batavia, tonende vlag van het college Zeemans Hoop met No. 280, zijnde die van kapt. J.P. Middel, voerende het schip DE ONDERNEMING.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 maart. In de nacht van laatstleden maandag heeft de gemeente Westkapelle een grote ramp getroffen. Om half twaalf ontstond er brand bij het kustlicht op de kerktoren, welke spoedig werd ontdekt, waarop terstond de klokken werden geluid, dadelijk was de brandspuit in werking en de ganse gemeente op de been; doch daar de brand hoog in de toren was ontstaan, is het onmogelijk geweest de spuit met vrucht te doen werken; ook hebben de personen, welke naar bovenin de toren waren toegesneld, al ras dezelve moeten verlaten, of zouden door de zware rook zijn omgekomen. Lang is men nog bevreesd geweest voor het behoud van de torenwachters J. de Wit en C.J. de Pagter en diens huisvrouw, doch dezelve zijn eindelijk gelukkig van de toren gered.


Datum: 24 maart 1831


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 maart. Zr.Ms. brik DE MEERMIN, kommandant J.W. van Rhijn, is heden van hier naar zee gezeild.
Voorts zijn gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild:
Van Londen: THE STAFFORD, kapt. W. Pearson, naar Ostende, met aardewerk.
Van Antwerpen: THE SCOTT, kapt. R. Irving, naar Huil, met vlas; LUNA, kapt. W. Duncan, naar New York, met stukgoederen; NAVARIN, kapt. J. Hunter, naar Glasgow, met ballast; THE NELSON, kapt. W. Chrishop, naar Yarmouth, met boomschors; LES DEUX EDOUARDS, kapt. F. Aubert, naar Nantes, met ballast; LE ST. PAUL, kapt. J. Lequesne, naar Cherbourg, met zink; THE ALBION, kapt. J. le Cheminaut, naar Guernsey en THE FRANKLIN, kapt. S.W. Howland, naar New York, beide met ballast.
Van Vlissingen: DIE EICHE, kapt. G.D. Brandenburg, naar Duinkerken, met stukgoederen; JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema; DE ANNA, kapt. H.J. Korter en DE ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer, alle drie naar de Oostzee, met ballast; ALIDA, kapt. A.O. Salstrom, naar Gotenburg, met zout; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, naar Duinkerken, met
lijnzaad. Heden is alhier ter rede gearriveerd: L'ADORATE, kapt. S. Mozella, van Gallipoli naar Antwerpen bestemd, met oliën.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip ANNA SOPHIA, kapt. Swierus Obbis Visser.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. Berend Roelofs Berg.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelf Tjaard
Nolles, om met de eerste schepen te vertrekken.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt.
Govert van der Borden, om met de eerste schepen te vertrekken.
Naar Lissabon, het hoekerschip DE HOOP, kapt. Hendrik van den Bos.
Naar Lissabon, het hoekerschip DE KLEINDOCHTERS, kapt. Ary Schilperoord.
Adres ten kantore van Johs. Ooms Ez., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Duinkerken, het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk.
Naar Duinkerken, het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres ten kantore van Johs., Ooms Ez., cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Het schip DE JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Jobs, van Rotterdam naar Marseille, laatst van Dartmouth, is den 14 dezer, na drie weken in zee geweest te zijn, te Dartmouth teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Volgens brief van Suriname, van den 10 februari, zou den 12 dito van daar vertrekken het schip SURINAME, kapt. W. Landzaat; in de loop van die zelfde maand het schip MERCURIUS (opm: brik MERCUUR, thuishaven Antwerpen), kapt. J.F.P. Smit en den 1 dezer het schip ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, naar Amsterdam. Voorts waren nog in de Surinaamse couranten aangekondigd, om van daar te vertrekken, tegen den 15 februari, het schip AURORA, kapt. J.A. de Haas; tegen den 20 dito, het schip GODEFRIDA, kapt. Andreas Hansen; tegen den 25 dito, het schip (opm: galjoot) NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut en tegen den 1 dezer, het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker, mede naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bericht aan zeevarenden.
De Directeur Generaal voor de Marine brengt bij deze ter kennis van de scheepsvarenden en daarbij belanghebbenden, dat het kustlicht op de kerktoren te Westkapelle, op het eiland Walcheren, waarvan het branden volgens advertentie in dato 17 dezer door de in vermelde toren plaats gehad hebbende brand is moeten gestaakt worden, thans weder op het gewone uur wordt ontstoken, en dat met het doen branden van dit licht als naar gewoonte zal worden voortgegaan tot nadere aankondiging.
's Gravenhage, den 21 maart 1831, de Directeur Generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.


Datum: 25 maart 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Mentz, (opm: vermoedelijk Maintz), 9 maart. In de zitting der centrale commissie ter regeling van de Rijnscheepvaart van eergisteren heeft de Hollandse gevolmachtigde aan zijne toetreding tot het definitief reglement de voorwaarde gehecht, dat Antwerpen van het verdrag uitgesloten, en dienvolgens de vrije vaart in de Rijn van verdere verhandeling afhankelijk gemaakt zou worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Van Vlissingen wordt gemeld dat aldaar de grootste drukte aan de Marine-werf heerst. Het linieschip de ZEEUW van 84 stukken wordt met alle spoed in gereedheid gebracht. Dit, onder directie van de kundige constructeur Zoetermeer, voortreffelijk gebouwd schip, heeft sedert vier jaren, na deszelfs jongste tocht naar de Oost, afgetakeld in het maritieme dok alhier gelegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen B.J. van Assen en A. Andreae, te Workum, zullen, op vrijdagen den 8 en 22 april 1831, telkens ten 3 uren na den middag, ten huize van C.F. Lohman, in het Wapen van Amsterdam te Workum, publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen:
- Het waterschip, de HOOP genaamd, lang over steven 16 el, wijd 4 el 6 palm, gemeten op 52 ton; met zeilen, ankers, touwen, staand en lopend want, en verdere complete inventaris, thans liggende bij de Zoutkeet de Nors te Workum.
- Een fraai en snelzeilend plaisier jagt, lang 5 el 5 palm, wijd 1 el 4 palm, gemeten op 4½ ton, met ene zeer complete inventaris, thans liggende in het Jagthuis bij de Zoutkeet de HOOP.
Alles dadelijk te aanvaarden, doch de knechtswoning op den 12 mei 1831. Condities zijn te vernemen bij den notarissen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Den 21 des namiddags is te Rotterdam Z.K.H. de Prins van Oranje, met de stoomboot de BATAVIER uit Londen teruggekeerd, ontvangen door een grote menigte. Z.K.H. heeft dadelijk zijn reis naar ’s Gravenhage vervolgd.


Datum: 26 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel, 8 maart. Aan het zeevarend publiek wordt bekend gemaakt dat het zeegat van deze haven thans een diepte van 16 Engelse voeten en geredelijke ruimte heeft en dus de schepen (te meer door het opruimen van wrakken en stenen) een veilige ligplaats waarborgt. Onze haven is thans geheel vrij van ijs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van een van de passagiers met het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, den 17 januari te Suriname gearriveerd, heeft gemeld schip op reis zeer slecht weer uitgestaan, den 24 november uit Texel gezeild zijnde en met goede wind waren zij in 3 dagen buiten Het Kanaal, doch even erdoor zijnde, werd hetzelve door een vreselijke storm overvallen, die tot 30 november aanhield; den 3 december op de Portugese kust opnieuw door een 5 dagen aanhoudende storm belopen; den 6 dito sloeg het water door een geweldige stortzee over het gehele schip, waardoor de verschansing aan gruis en in het kombuis de deur aan spaanders en bijna door de verschansing aan bakboord in zee sloeg. Het water drong door tot tussendeks en de kajuit stond blank, doch kregen met pompen het schip weer lens. Den 9 dito werd het weer opnieuw zeer slecht, vergezeld van donder, bliksem, hagel en regen en verschrikkelijk hoge zee, zodat men geen zeil kon voeren; het weer toen enigszins bedarende, hadden zij het geluk na 21 etmalen in zee geweest te zijn, Madeira te bereiken, aldaar 10 volle dagen met tegenwind te kampen gehad, doch eindelijk met de passaatwind de reis naar Suriname voortgezet. De 75 soldaten als transport aan boord, hadden zich wel gedragen, doch door de belopen stormen soms 10 op één dag ziek, echter door de zorgvuldige oppassing van de aan boord zijn de dokter Metting (welke met de revolutie met achterlating van vrouw, kinderen en bezitting uit Namen had moeten vluchten) weer alle hersteld en behouden te Suriname gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 maart. Binnengekomen: BRITTANNIA, kapt. A. Brody, van Newcastle.
Vertrokken: HET DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 maart. Binnengekomen: Drie schepen, door de ambtenaren van Terschelling gepraaid.
Vertrokken: 21 maart. FRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, naar Liverpool; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werf, naar Liverpool; DE TWEE VRIENDEN, kapt. G.T. Schipper, naar Hull; DE JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, naar Riga; DE VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Koningsbergen; ENGELINA, kapt. E.J. Brons, naar Koningsbergen; DE JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd, naar Koningsbergen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, naar Koningsbergen; DE JONGE RENGER, kapt. J. de J. Brouwer, naar Bergen; DE VROUW LUMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, naar Drobach; DE VROUW MARTHA, kapt. H.H. Naatje, naar Oudsoen; DE JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, op avontuur; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, op avontuur; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, op avontuur; TITIA, kapt. J.J. Zelling, op avontuur; DE VIGELANTIE, kapt. J.H. Wildeman en DE HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, op avontuur; DE VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, JOHANNA ELIZABETH, kapt. K.H. Nagel en DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, alle op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip (opm: kof) de VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes.
Adres bij Blikman & Co.
Naar Lübeck. Het Nederlandse smakschip (opm: tjalk) DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Naar St. Petersburg. Het nieuw gebouwde Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. Klaas Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zoon en Arbman. Vertrekt 10 april.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE JONGE JAN, kapt. Harmen Sjoerds van der Zee. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries & Comp. en F. der Kinderen.
Naar Riga. Het Nederlandse kofschip EIZO DE WENDT, kapt. Wijtze Gerbens Hellinga.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Volgens berichten van de Generaal Majoor Destombes, van den 21 en 22 dezer, heeft de uitvoering van het reeds vroeger gegeven bevel, dat geen Vlaamse vissersschuiten in de Braakman, een water, dat langs het Zeeuwse grondgebied loopt, mogen verschijnen, zonder een visakte te bezitten, bij Philippine den 19 dezer tot enige vijandelijkheden aanleiding gegeven. In de ochtend van die dag liepen er enige vissersschuiten de haven van Bouchaute uit, waarop uit de kanonneerboot No. 13 een schot werd gedaan, om deze vaartuigen te doen bijdraaien. Zij toonden zich daartoe niet genegen, en de luitenant Verdooren, die op de kanonneerboot No. 30 bevel voert, zond dienvolgens enige gewapende manschappen met een sloep uit, om de vissers tot hun plicht te brengen. Toen deze bij voortduring weigerden om bij te draaien, dreven de manschappen uit de sloep hen door hun geweerschoten op de wal. De sloep trachtte daarop naar de kanonneerboot terug te keren, doch werd bij het voorbijvaren van het fort Izabella door de Belgen met een geregeld geweervuur begroet.
De kanonneerboot No. 33, die op het horen van het eerste schot komen aanzeilen, liet dit vuur niet onbeantwoord, doch kon wegens het lage water de sloep niet genoegzaam beschermen, en moest zelfs naar haar ankerplaats te Philippine terugkeren. Intussen was de sloep aan de grond geraakt en een van de matrozen daarin gekwetst geworden, zodat de manschap over de schorren dit vaartuig verliet en bij de kanonneerboot No. 13, hulp kwam vragen. Deze, zowel als de boot No. 30, beschermde de vastgeraakte sloep, zoveel zij konden, door van tijd tot tijd kanonschoten te lossen, waardoor de vijand, die bij het weer opkomen van het water een bootje van wal zond om de sloep meester te worden, daarin verhinderd werd.
Daar zich echter, zoals de Generaal Destombes aanmerkt, een Nederlandse vlag in de vastgeraakte sloep bevond, wilde men tot redding daarvan niets onbeproefd laten, en deze werd dan ook tegen de avond, door de moedige daad van een matroos, Hobeyn genaamd, die, niettegenstaande het aanhoudend vuur van de vijand, welke zich achter de dijk verborg, naar de sloep toe zwom, onder het gejuich van de inwoners van Philippine en het luide hoezee van de soldaten en schepelingen, naar de kanonneerboot teruggebracht.
Na de vermelding van deze daad, die opnieuw een bewijs van de geest oplevert, welke onze brave zeelieden bezielt, voegt de Generaal Destombes er nog bij, dat de troepen, die te Philippine en in de omtrek gelegerd zijn, gedurende het schutgevaarte, allen gereed hebben gestaan om bij de minste aan nadering van de vijand hem tegemoet te trekken, en dat onze krijgsheden menigvuldige blijken gaven van niets liever te verlangen, dan het teken tot de aanval.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het schip TIESSINA, kapt. W. Gialts, van Amsterdam naar Londen, is, volgens brief van Londen van den 18 dezer wegens tegenwind te Lowestoft binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Te Canton is aangekomen kapt. S.A. Witzen (opm: fregat ZEEMANSHOOP) van Batavia, hebbende in een zware storm de verschansingen, sloepen enz., alsmede door een stortzee drie man van de equipage verloren, doch het schip was dicht gebleven en de lading in goede staat gelost, en te Batavia kapt. C. Kenok van Amsterdam.


Datum: 29 maart 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lübeck, 21 maart. Naar men verneemt zal de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, vermits haar stoomschip niet meer tussen deze plaats en St. Petersburg zal varen, de stoomboot WILLEM DE EERSTE van hier op Riga in de vaart brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Den 14 maart zijn de eerste schepen van Swinemünde in zee gegaan en de volgende dag is het eerste schip met ballast, van Lübeck komende, aldaar binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 maart. Binnengekomen: ENDEAVOUR, kapt. Oxley, van Newcastle.
26 maart. THE UNION, kapt. Lawton, van Savanna, is na visitatie van quarantaine ontslagen. 27 maart. HERCULES, kapt. T. Starck, van Newcastle.
Vertrokken: 26 maart. LOUISA, kapt. Brewer, naar New York; THE LYNX, kapt. Heym, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 22 maart. Binnengekomen: ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, van Hamburg.
23 tot 26 maart. Niets gepasseerd.
Vertrokken: 22 maart. SPITSBERGEN, kapt. Rickmers, naar Groenland; NEDERLAND, kapt. Hoekstra, naar Groenland; ALIDA IKINA, kapt. De Jonge, naar Memel; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, naar Memel; GERBERDINA, kapt. Oldenburger, naar Koningsbergen; GEERDINA, kapt. Doewes, naar Koningsbergen; JOHANNA GEBINA, kapt. Nagel; ELISABETH, kapt. Wijkman; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. Roelfsema; ARENDINA HERMINA, kapt. Hazewinkel; de VROUW EGBERDINA (opm: smak), kapt. Visser; FENNA, kapt. De Weerd; PETRUS LUDOVICUS, kapt. Moesker; SOPHIA, kapt. Kok; allen op avontuur.
23 maart. THE FAME, kapt. W. Barfield, naar Londen; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. De Boer, op avontuur.
26 maart. WM. OLIVIER, kapt. G.J. Korter, naar Liverpool; THE LIVELY, kapt. S. Finch, naar Londen; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 maart. Vertrokken: JOHANNA ALIDA, kapt. E.G. Pekelder, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende te Amsterdam naar Hamburg en Altona het Nederlandse stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en Blikman & Co. – Vertrekt 10 april.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het fregatschip de DORTENAAR, kapt. D. van der Koogh, van hier naar Batavia bestemd, en van deze stad dinsdag voormiddag naar Hellevoetsluis vertrokken, is van laatstgemelde plaats vrijdag voormiddag naar zee gezeild, en wel in zee gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De commissie namens het college Zeemanshoop te Amsterdam benoemd tot het inzamelen, beheer en de verdeling der gelden, voor de gekwetste manschappen en hulpbehoevenden betrekking der gesneuvelden, van de equipage der Kanonneerboot van wijlen den luitenant J.C.J. van Speyk, roept bij deze alle belanghebbenden op, om met opgave hunner betrekkingen en omstandigheden, zich schielijk aan te melden bij ener ondergetekende leden van gezegde commissie.
Voornoemde commissie maakt tegelijk aan hunne landgenoten bekend, dat het college Zeemanshoop voortgaat giften tot gezegd einde in te zamelen en de daartoe zowel aan het kantoor van het college, als ten huize van den ondergetekenden, intekenlijsten en bussen voorhanden zullen zijn.
Eindelijk nodigt de commissie voornoemd, alle collegae en bijzondere personen, welke zich met het inzamelen van penningen tot voorschreven doel, van heden willen belasten, en ter bereiking van ener gelijkmatige verdeling, die penningen bij het college Zeemanshoop zouden wensen te storten, bij deze uit van hiervan, zo spoedig mogelijk aan haar opgave te doen.
Amsterdam, den 17 maart 1831. D. Kraijer, op de Korte Prinsengracht; C.J. Willet, op den Buitenkant bij de Schippersstraat; F.P. Matzen, op de N.Z. Achterburgwal, bij de Stilsteeg; W.J.C. van Hasselt, op de Heerengracht, bij de Reguliersgracht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 27 maart. Is alhier ter rede gearriveerd het fregatschip DE ONDERNEMING, kapitein H. Eeltjes, van Suriname voor deze stad.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 maart. Den 23 dezer is uit zee alhier gearriveerd Zr.Ms. korvet DE HELDIN, kommandant Anemaet en den 24 Zr.Ms. korvet HIPPOMENES, kommandant De Quariel, beide van Texel.
Den 22 is alhier van Veere gearriveerd THE HEBE, kapt. T.S. Foreman, met ballast.
Voorts zijn sedert den 23 dezer op onze rede aangekomen:
DE VROUW MARIA, kapt. P.F. Friedrichs en SPECULATION, kapt. H.G. Heerma, beide van Emden, met ballast; AMALIA, kapt. J. Serk, van Bergen, met traan en stokvis, alle drie naar Antwerpen bestemd.
IREYM, kapt. C. Dahl, van Bergen naar Dordrecht, met traan en stokvis.
Heden is van hier naar zee gezeild: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, naar de Oostzee, met ballast.
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en sedert den 23 dezer van onze rede naar zee gezeild: LA CAROLINE, kapt. L. Soupat, naar Havre-de-Grace, met zink; ESLINGTON, kapt. Th. Murray, naar Newcastle, met boomschors ; de EDUARD, kapt. R. Bouneker, naar Hamburg en HENDRIK EN FREDERIK, kapt. J.F. Schulte, naar Stettin, beide met
stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, residerende binnen Rotterdam, zijn van mening in gevolge de wet op dinsdag den 12 april 1831, des namiddags ten vier ure, in het lokaal aan de Scheepmakershaven, op de hoek van de Bierstraat, Wijk A, No. 458, publiek te veilen het brikschip, genaamd CHARLOTTA MARGARETHA, laatst gevoerd bij kapt. Hendrik Gijsbert Hinrichs, volgens meetbrief lang over steven 22 el 10 duim, wijd 4 el 41 duim en hol 3 el 42 duim, alles Nederlandse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen meer, zoals hetzelve zal zijn liggende aan de scheepstimmerwerf, genaamd St. Joris, in de Houtlaan, buiten de Wester Nieuwe Hoofdpoort, alwaar het schip en toebehoren daags vóór en op de dag van de veiling door een ieder zal kunnen worden bezichtigd; zullende het schip en inventaris eerst bij kavelingen worden geveild en daarna ineens en in massa opnieuw te koop worden aangeboden.
Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, het nieuwe Nederlandse galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver.
Adres bij Boutmij. en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Voor rekening van het Corps Vrijwillige Stedelijke Schutterij alhier wordt een zilveren tabaksdoos vervaardigd, waarop een toepasselijk vignet en zinspreuk gegraveerd moet worden, welke aan de moedige matroos Hobeyn, voor zijn dappere daad, op den 19 dezer bedreven, ten geschenk zal worden gezonden; zijn reeds 25 dezer hiervan bericht aan zijnen bevelhebber gegeven. Ook te Amsterdam is men in de sociëteit Doctrina et Amicitia op hetzelfde denkbeeld gekomen.
Nog zal door de leden des Maatschappij tot Nut der Zeevaart, te Rotterdam, aan de brave Hobeyn een zilveren zakhorloge en toebehoren worden geschonken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, ingevolge autorisatie van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, ten overstaan van de heer griffier van dezelve Rechtbank, op heden den 29 maart 1831, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal aan de Scheepmakershaven op de hoek van de Bierstraat, Wijk A, No. 458, publiek te veilen: Het smakschip CATHARINA GEERTRUIDA, volgens meetbrief lang 21 el 30 duim, wijd 5 el 20 duim, hol 2 el 28 duim, en alzo groot 59 last, met deszelfs bezaanmast, staande en lopend want, voor zo ver zich dit aan boord bevindt, en verdere scheepsgereedschappen, volgens gedrukte inventaris, zoals het voorz. schip is liggende in de Leuvehaven, westzijde, nabij de Jan Slijpmansteeg.


Datum: 31 maart 1831


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 29 maart. Heden is van hier naar zee gezeild de AZIA, kapitein Jacobus Boot, bestemd naar Batavia.
Vlissingen, 29 maart. Zr.Ms. korvet HIPPOMENES is gisteren de Schelde opgezeild.
Eergisteren en gisteren zijn van hier vertrokken: HEBE, kapt. T.S. Foreman, naar Ostende, en L'ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Bouvier, naar Duinkerken, beide met lijnzaad.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden naar zee gezeild:
GAGE, kapt. R. Evervelt, naar Aberdeen en Agnes, kapt. W. White, naar Hull, beide met vlas; CLEARANCE, kapt. J.E. Hearding, naar Liverpool met zwavel.
Ook zijn gisteren en heden, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
ROYAL EAGLE, kapt. R. Sterry, met suiker en koffie en FORTITUDE, kapt. J. Thompson, met stukgoederen, beide van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip ANNA SOPHIA, kapt. Swierus Obbis Visser.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelf Tjaard
Nolles, om met de eerste schepen te vertrekken.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt.
Govert van der Borden, om met de eerste schepen te vertrekken.
Naar Lissabon, het hoekerschip DE HOOP, kapt. Hendrik van den Bos.
Naar Lissabon, het hoekerschip DE KLEINDOCHTERS, kapt. Ary Schilperoord.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het fregatschip NICKERIE, kapt. J. Clelland.
Naar New York, mede voor passagiers, het Amerikaans brikschip ARETHUSA, kapt.
Joseph Ellis.
Naar Boston, mede voor passagiers, het Amerikaans brikschip CAMILLA, kapt. Robt. B.
Edes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer.
Naar Hull, het Engels schoenerschip PROGRESS, kapt. W. Donnisson.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer, van Amsterdam naar Bremen, is den 13 dezer te Leer binnengelopen, doch heeft den 16 dito de reis vervolgd.


Datum: 01 april 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Antwerpen. (Extract uit een brief van den 18 maart.) Toen voor enige tijd het schip NASSAU, gevoerd door kapt. Van der Hoeven, voor deze stad aankwam, was het reeds tot vlak aan de kaai genaderd, en nog wapperde de Nederlandse vlag van de top van de mast. Het gemeen eiste, dat men die zoude neerhalen; dan de kapitein weigerde dit stellig, met de woorden: dat men hem eer vaneen zou scheuren, alvorens hij daartoe bevel zou geven. Toen echter de reder de heer Saportas, die met vrouw en kinderen aan boord was, daar hij deze, kort na het bombardement, naar Vlissingen gezonden had en bij deze gelegenheid had terug doen komen, hem verzocht dit te willen doen, om alle onaangenaamheden te voorkomen en zodoende schip en lading te behouden, liep Van der Hoeven naar beneden, zeggende: “Gij kunt doen wat gij wilt, maar ik geef er geen order toe, en wil het niet eens zien.” Naderhand, bij het weer op het dek komen, ziende, dat de vlag gestreken was, bedankte hij de reder voor zijn dienst, met de betuiging, dat hij nimmer iemand wilde dienen, die het bevel had gegeven, om de Hollandse vlag te strijken; en mij zelven heeft hij later betuigd, dat het hem speet dit te moeten doen, daar hij altijd met veel genoegen de heer Saportas gediend had, en hij te voren wist geen betere reder te zullen vinden, maar het niet over zich kon verkrijgen, onder een andere vlag te varen.
De kapitein is, als ik wel onderricht ben, een Rotterdammer en neef van de Remonstrantse hoogleraar Des Amorie van der Hoeven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Van den 19 maart tot den 26 maart niets.
Uitgezeild: Den 20 maart de pinkschepen NEDERLAND, commandeur K. Hoekstra en SPITSBERGEN (opm: bark), commandeur H. Rickmers, beide met ballast naar Groenland; de kofschepen DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, DE JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, LUMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp en JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, alle met ballast op avontuur.
Den 21 dito. De kofschepen MARGRETA HENDRIKA (opm: MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, LUMMEGINA, kapt. K. de Weerd, DE HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, VIGILANTIE, kapt. J.H. Wilderman, CONCORDIA, kapt. R. Dik, DE JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, DE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenij, IJPEUS, kapt. H. de Weerd Jr. en de smakschepen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Zeeven en DE VROUW MARTHA, kapt. H.H. Naatje, alle met ballast op avontuur; het tjalkschip DE TWEE VRIENDEN, kapt. G.F. Stopper, met beenderen naar Hull; de kofschepen FRIESLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Veen, MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werf, beide met ballast naar Liverpool; MARGARETHA, kapt. J.H. Buning, ledig naar Amsterdam.
Den 23 dito. Het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, met ballast naar Newcastle; de smakschepen NOORDSTAR, kapt. G. Wortelboer, DE KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. A.E. de Ruiter, beide met ballast op avontuur.
Den 24 dito. Het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met boter naar Londen.
Den 25 dito. Na gedane reparatie de kofschepen DE VREDE, kapt. R.W. Vos, met granen naar Amsterdam; MERCURIUS, kapt. H.G. Scholte, met granen naar Duinkerken; de kofschepen ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, WILLEM OLIVIER, kapt. G. Korter, beide met ballast op avontuur.
Den 26 dito. Het kofschip DE GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, met ballast naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar, in het openbaar presenteren te verkopen een welbezeild tjalkschip, genaamd ZEELUST, in het jaar 1818 nieuw uitgehaald, lang over steven ruim 19 el, wijd ruim 4 el en hol 1 el en 8 palm, met deszelfs opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde behorende scheepsgoederen, zodanig is bevaren door Mont T. van Slooten en is liggende te Harlingen; terstond vrij te aanvaarden. Alles breder bij biljetten gespecificeerd, kunnende ook het schip worden gekocht uit de hand.
Wie gading maakt, komen op woensdagen den 6 en 13 april 1831, bij de beschrijving en eindelijke toewijzing, telkens des avonds ten 6 ure, in het Heeren Logement van D. Minnema, en kope op condities alsdan voor te lezen, doch inmiddels te vernemen bij voornoemde notaris.
(
AH 020431
In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip DE ONDERNEMING, kapt. Jappe Alderts Engels. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en C. Hoyman & Schuurman, De Vries & Co. en C. en F. der Kinderen.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks Nederlandse fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Jacob Jansz Bart. Adres bij: Hoyman & Schuurman en De Vries en Comp. Sluit 9 april.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks schoenerschip DE SNELHEID, kapt. Claus Wessels, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het kofschip NEDERLAND, kapt. Teunis Kersjes Kleijn, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 10 april.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE KOLONIST, kapt. Dirk Spreeuw. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.E. Pluktje. Adres bij J.C. van Oven. Vertrekt 2 april.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan Hendriks de Boer. Adres bij: Jan Daniels & Zonen en Arbman. Vertrekt 10 april.
Naar Riga. Het Nederlandse kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 12 april.
Naar Rostock. Het everschip ANNA MARIA, kapt. Hans Pieper. Adres bij F. der Kinderen.
Naar Liverpool. Het Nederlandse kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Port à Port. Het Nederlandse kofschip DE DOLPHIJN, kapt. H. Sluik. Adres bij H. Verweijde Czn. Vertrekt 30 april.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip DE WELDAAD, kapt. E.H. Pluktje. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Riga. Het Nederlandse stoomschip GRAAF CANCRIEN, kapt. A.J. Albers. Adres bij Blikman & Co. en de Wed. Jan Salm & Meijer.


Datum: 02 april 1831


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Met genoegen is weder bij de uitgevers dezer Courant voor de brave matroos Hobeyn ontvangen een Zeeuwsche rijksdaalder met het bijschrift: Van enige kinders uit Vlissingen.
Bij de door het genootschap Doctrina et Amicitia te Amsterdam dezer dagen aan gemelde matroos gezonden zilveren tabaksdoos waren ook gevoegd drie gouden tiengulden stukken, zijnde op de doos de volgende regels, door de heer H.H. Klijn vervaardigd, gesneden:
XIX Maart MDCCCXXXI.
Hobeyn! gij hebt den vloed, en 's muiters lood getart;
Gij hebt 's lands hei!'ge vlag bewaard voor 't gruwlijk schennen;
Dit rein metaal melde u, hoe wij uw trouw erkennen,
En hoe zij is gegrift in 't dankbaar Hollandsch hart.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 29 maart:
De VRIENDSCHAP, kapt. Van Dijck (opm: galjas, thuishaven Antwerpen, kapt. A.E. van Dijck), van Vera Cruz naar de Havanna, is den 24 december bij Kaap Rajo (opm: Cabo Rojo, positie 21º34’N, 97º20’W) vergaan en de equipage is den 30 te Tampico aangekomen.


Datum: 05 april 1831


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 april. Sedert den 30 maart zijn op onze rede aangekomen:
MERCURIUS, kapt. J. Larzen, van Krageroe op order, met houtwaren; MARGARETH, kapt. W. Stanford, van Yarmouth naar Brielle gedestineerd, met ballast.
Voor Antwerpen gedestineerd: THE SUSAN, kapt. W. Dale, van Londen, met stukgoederen; THE HOPE, kapt. G. Peggie, van Leith met ballast; DIE FRAU ALBERTINE, kapt. J. Maack, van Hamburg, met stukgoederen en URSUS MINOR, kapt. J. Torbiornsen, van Krageroe, met houtwaren.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 30 maart van onze rede naar zee gezeild: HEBE, kapt. W. Currie, met boomschors en BETSEY BLACK, kapt. F.W. Foreman, met vlas en zwavel, beide naar Liverpool; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. M.H. Meinders, naar Emden, met spijkers en glas; GAGE, kapt. R. Evervelt, naar Aberdeen en WILLIAM THE FOURTH, kapt. G. Grinshire, naar Hull, beide met vlas; THE JUNO, kapt, Chr. Reed, naar Londen, met zwavel; DROMO, kapt. J.G. Low, naar Cuba, met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 april. Den 29 maart was, kort bij het Sluissche gat, tegen het vaste rand vastzittende een Engelse brik, genaamd MAINY, kapitein Holiday, komende van Londen, zijnde naar hetzelve gezonden enige manschappen, dan, daar dit vaartuig verondersteld werd op Belgisch grondgebied gestrand te zijn, werden zij afgewezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het gekoperd brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.
Adres bij de cargadoors J.B. ‘t Hooft en Gerard Mauritz aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
Den 2 april: schoener KIMSOEN, kapt. Lim Hiang, van Cheribon den 29 maart; schoener MOLUKKO, kapt. A. Hudson, terug uit zee wegens ziekte van de kapitein.
Den 3 april: brik KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delden, van Rotterdam den 25 november; brik FLORA, kapt. J. Bukmers (opm: mogelijk J. Rickmers), van Lima den 24 november.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 3 april: schip OEIJ SINJO, kapt. Oeij Tjoen, naar Samarang; schoener FATHOLKAIR MOEBARAK, kapt. Oewa Rodie, naar Grissee.
Nederlandse schepen, liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, schepen HARRIET, MARQUIS OF HASTING, brikken SYLPH, CLEMENTINE, MARGARETHA ENGELTINA, KONING DER NEDERLANDEN, FLORA, schoeners IRIS, CLARISSE, DOLPHIJN, KIMSOEN, MOLUKKO.
Te Samarang aangekomen schepen:
Den 26 maart: brik JOHANNA, kapt. Gregory, van Soerabaija den 21 maart met drie passagiers; den 29 maart schoener SOPHIA DE SIRE, kapt. D.L.C. van Blommenstein, van Japara den 28 maart, met twee passagiers.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 26 maart: brik TAGAL, kapt. J. Ternatis, naar Pekalongang, Tagal, Cheribon en Batavia.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
Den 26 maart: schoener JEBOOK SARIE, kapt. J.H. de Groot, van Sumanap met twee passagiers.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 28 maart: Zr.Ms. schoener JANUS, luit.ter zee 1e klasse G.E. Pool, koers stellende om de west, met een passagier.
Den 29 maart: schoener JEBOOK SARIE, kapt. J.H. de Groot, naar Pontianak met twee passagiers.
Nederlandse schepen, liggende ter rede van Soerabaija:
Zr.Ms. korvetten POLLUX, DE LEIJE, ZWALUW, Zr.Ms. brikken NAUTILUS, SIEWA, Zr.Ms. schoeners CASTOR, ZEPHYR, POLLUX, PILADES, BRAK, Zr.Ms. kanonneerboten No. 9,10,11,12,14 en 15, Zr.Ms. zwaardboot No.18. Koopvaardijschepen: FAIT ALIAM, MASTORA, AUGUSTA, CHARLOTTA, CAROLINA EN JACOBA, SUMANAP, stoomboot VAN DER CAPELLEN, brikken TEKSING, PECICIER BORNEO, VOORLINDEN, schoeners TARTAR, REMBANG, bark BOEROENG.
(opm: in de regel wordt met schip bedoeld driemast fregat; dit geldt voor deze gehele kroniek)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londen: De snelzeilende packet MAAS, kapt. John Blake; vertrekt donderdag den 7 dezer.
Adres bij W. Smith & Co. en J. van Ommeren Fz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapitein Frans Harms von Lindern, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Duinkerken, het Nederlands hoekerschip DE VROUW ELISABETH, kapt. Cornelis
van Gelderen, om spoedig te vertrekken.
- Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
- Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands kofschip TROMP, kapt. Roelf Tjaard
Nolles, om met de eerste schepen te vertrekken.
- Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt.
Govert van der Borden, om met de eerste schepen te vertrekken.
- Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip HOOP, kapt. Hendrik van den Bos.
- Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE KLEINDOCHTERS, kapt. Ary Schilperoord.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.


Datum: 06 april 1831


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie. Departement van Marine. De Directeur-Generaal voor de Marine brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat er aan 's Rijks Werf van de Marine te Vlissingen, gebrek bestaat aan zeilmakers, en dat de in dat werk vakbekwame arbeiders, aldaar tijdelijk kunnen geëmployeerd worden, en dat wel voor een beloning, naar mate van derzelver bekwaamheid; wordende de zodanigen, die daartoe in staat en genegen zijn, uitgenodigd, om zich aan te melden bij een of andere der directies van de Marine te Amsterdam, te Rotterdam of te Vlissingen.
's Gravenhage, den 28 maart 1831, de directeur-generaal voornoemd, C. J. WoIterbeek.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bij de Regering ingekomen berichten is in de nacht van den 28 op den 29 maart een Engelse brik, die naar Antwerpen bestemd was, en door een Blankenberger loods gevoerd werd, op de zogenaamde Vlaamsche Plaat, ter hoogte van het Retranchement, gestrand. Daar men zich weldra overtuigde, dat het schip op een plaat vast zat, die tot het Zeeuwse grondgebied behoort, gaf de Luitenant-kolonel Ledel dadelijk aan de bevelhebber van Sluis last om enige manschappen naar het wrak te zenden, ten einde hetzelve tegen alle plunderingen van de kant van de Blankenbergers te beveiligen. Deze manschappen bleven met laag water aan boord, vermits de bank alsdan droog loopt, en hadden de last, om ter voorkoming van alle gevaar, bij het opkomen van het water zich naar het strand te begeven. In de morgen van den 30sten kwamen de bevelhebber van Brugge en de districtscommissaris met enige gewapende Belgen onder het uitsteken van een vredevlag bij het schip aan, en trachtten de sergeant, die toen daarop bevel voerde, te beduiden, dat hetzelve op Vlaamse bodem gestrand was. De sergeant, daaromtrent niet kunnende beslissen, stemde echter toe in het voorstel om, in afwachting van nadere bevelen, bij zijn manschappen 5 Belgen met een korporaal aan boord te nemen, waarna de bevelhebber van Brugge en de districtscommissaris weder vertrokken. Toen echter kort daarna de kapitein Van Hopbergen met een detachement bij het schip aankwam, liet hij, daar de aanspraak van de Belgen hem geheel ongegrond voorkwam, de genoemde zes manschappen dadelijk ontschepen en op Vlaamse bodem aan wal zetten, terwijl hij tevens 40 man met een officier bij het schip post liet vatten. De lading daarvan zou waarschijnlijk in den nacht van den 31 maart op den 1 april onder toezicht van de kapitein van het schip geborgen worden.


Datum: 07 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 8 tot 14 maart. Binnengekomen FELICITAS (opm: bark), kapt. G. Mulder, van Alexandria.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ELISABETH, kapt. J.N. Brun van Bergen met stokvis en traan; FANNY, kapt. W. Muckle van Sunderland met kolen en DELPHIN, kapt. J.J. Kroger van Arendahl met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op de 18 april aanstaande zal door de vendumeester dezer stede, alwaar ten dien dage vendutie wordt gehouden, ten overstaan van een commissie uit de landraad te Semarang en ten bijwezen van de ondergetekende deurwaarder en gezworen exploiteur bij de landraad voornoemd, krachtens appointement van executie, de dato 18 februari 1831, verleend voor en vanwege Joseph Marie Fissot, in kwaliteit van speciale gemachtigde van de Chinees Kouw Kow Bian, publiek verkocht worden; een brik genaamd TJIENLIONG, groot omtrent vijfendertig lasten, hebbende de lengte van zesenveertig voeten en de breedte van zestien voeten, diep elf voeten, met haar inventaris, liggende in de rivier van Torbaija alhier, de Chinees Kouw Tikan in eigendom toebehorend. Die vermenen mochten enig recht van aanspraak te hebben, op de voormelde brik en zich opposeren tegen die verkoop, die kome en make het mij ondergetekende bekend. Aldus gepubliceerd te Semarang, de 23 maart 1831. De deurwaarde en gezworen exploiteur voornoemd Stronck.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 april. Sedert eergisteren zijn van onze rede vertrokken:
ANNETTE, kapt. K. van den Oever, van Vlissingen naar Rotterdam, met ballast; DE ZWAAN, kapt. T.J. Seel, van Bergen, met stokvis en DOROTHEA ELISABETH, kapt. T. Hansen, van Odensee, met raapzaad, beide naar Antwerpen bestemd; alsmede FRANCISCUS, kapt. J.F. Hampelman, van Antwerpen naar Londen gedestineerd, met boomschors.


Datum: 08 april 1831


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 6 april. Omtrent het in het Sluisse Gat gestrande Engelse brikschip, is ons het volgende ter plaatsing toegezonden:
Verhaal van het gebeurde aan de Cadzandse Dam, vrijdag den 25 maart 1831.
Een Engels schip, aldaar door een Vlaamse loods, naar alle schijn, opzettelijk vast gezet zijnde, zo werd hetzelve door de commandant van Sluis onder surveillance genomen, hetwelk de Belgen eerst beweerden te moeten doen.
Donderdag den 31 loste de 1ste luitenant Strater, van de 5de afdeling infanterie, in bezetting te Sluis, met 30 man, een dergelijk getal manschappen en twee officieren af, doch werd dit getal op hoger bevel, verminderd tot op 13 man en een sergeant. Twee wagens, begeleid door omtrent 30 Belgen, die op het gestrande schip afkwamen, onze troepen ziende, togen af, waaruit de commandant van Sluis besloot, dat de Belgen het schip op ons grondgebied achtende, hetzelve verder eerbiedigen zouden en beval de luitenant Strater het schip te beklimmen met gemelde 13 man. Een tijd lang op het schip post gevat hebbende, kwamen aldaar twee heren, beide uit Sluis, doch verzocht de luitenant Strater hen spoedig te vertrekken, aangezien het water wassende was en men, bij die omstandigheid, ingevolge bevel van de commandant, het schip te verlaten had. Dit werd dan ook met behulp van een plank ten uitvoer gebracht, keerde men te 9 uur en bij laag water tot het schip terug, welke manoeuvre alzo met af- en aantrekken voortduurde, alles ingevolge instructie welke luidde, dat men bij hoog water het schip ontruimen zou. In de nacht was het schip zeer gehavend geworden en was er veel touwwerk over boord geraakt, hetwelk de luitenant afgesneden wilde hebben, doch waarbij de matrozen zich niet zeer gewillig toonden, zo min als het ontladen van het schip.
Inmiddels kwamen de Belgen in vier hopen en ten getale van circa 400 gewapende mannen, waarbij 45 militairen. Het scheepsvolk bezig zijnde met het laden van een lichter en het water nu weer wassende, zo was de luitenant Strater genoodzaakt de beste partij van de omstandigheden te trekken en plaatste zich aan de overzijde, met intentie om de lichter te bevrijden, door bij hetzelve post te vatten.
De Belgen, zowel op het schip als op de lichter aanrukkende, plaatsten zich in bataille en toonden een wit vaandel, waarop de luitenant een sergeant zond, die terug kwam met de tijding dat iemand van de waterstaat de luitenant wenste te spreken. Met deze geëmployeerde zich nu geaboucheerd hebbende, zo beweerde hij, dat het schip op Belgische bodem lag, daarbij uit het oog verliezende, dat de Belgen op het Zwin geen gezag hoegenaamd hebben, daar hetzelve, ingevolge de grensscheiding van voor 1790 moet gesloten zijn, en de surveillance van de schepen geheel aan ons toekomt; bijgevolg is er geen kwestie van grensscheiding op dat vaarwater.
Deze geëmployeerde verzocht al verder uitstel tot de volgende dag, ten einde te kunnen rapporteren; doch juist kwam de luitenant Blom met een detachement, halt houdende tot omtrent 800 passen, komende hij met de luitenant Strater overeen, om, op de eerste wenk, gezamenlijk over te varen en het schip te redden. Onmiddellijk deelden de Belgen hun detachement in tweeën en besprongen de lichter, dezelve willende doen afvaren en voorzeker met intentie om zich van het goed meester te maken. Luitenant Strater beval het anker te werpen en het vaartuig te ontruimen, of dat hij vuur zou commanderen. Dit bevel tot driemaal herhaald zijnde, zonder dat daaraan gehoorzaamd werd, zo liet hij zijn detachement vuur geven, waarop de Belgen hals over kop in zee sprongen en zich al zwemmende redden, voor zover de bekomen blessuren hun zulks niet beletten. De lichter kwam alzo weer in onze handen, zowel als enige Belgische geweren en twee schakots, benevens een commies, die enigszins zwaarlijvig zijnde, de sprong in zee te lang in bedenking had genomen.
De ooggetuigen verblijden zich allen over de stoute en tevens doelmatige maatregelen van de luitenant Strater, door wiens moed en beleid de lichter in onze handen is gebleven. Het getal doden dat de Belgen gehad hebben, zo aan gesneuvelden als verdronken, wordt op 7 begroot. Zaterdagmorgen zijn er twee kanonneerboten op het gat gearriveerd, om het Zwin te surveilleren en alzo het gezag te handhaven, hetgeen ik hierboven gesteld heb de Noord Nederlanders, op dat vaarwater, toe te komen, namelijk het sluiten van hetzelve, en waardoor dus alle kwestie over verdeling van genoemd water vervalt, tot dat deswege nader besloten zij, sprekende een der protocollen, voor het ogenblik, wel van het openen van de Schelde, doch geenszins van het Zwin.
Tot voorkoming van alle verdraaide rapporten dienaangaande, strekt het bovenstaande tot inlichting.
Cadzand, den 4 april 1831, een ooggetuige.


Datum: 09 april 1831


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de bij het Retranchement gestrande Engelse brik wordt door de luitenant-kolonel J. Ledel nog nader gemeld, dan den 1 dezer, met het invallen van de vloed, de Belgische troepen van West-Kapelle, ten getale van 60 gewapende manschappen en drie tot vierhonderd plunderaars, zich naar het gestrande vaartuig hebben begeven, hetwelk door de kommandant van het aldaar gestelde detachement, wegens de invallende vloed was verlaten; waartoe hem de instructies waren gegeven, ten einde zijn detachement aan geen gevaar bloot te stellen. De Belgen occupeerden dadelijk het vaartuig, en begonnen hetzelve te plunderen, terwijl een gedeelte zich op een daarbij liggende vaartuig begaven, hetwelk van Vlissingen was gekomen, en op rekwisitie van de kapitein van de gestrande bodem, een groot gedeelte der lading had ingescheept. De Belgen wilden vervolgens de Hollandse schipper noodzaken koers naar het Hazegras te zetten, om zo doende met een rijke buit te ontsnappen. Op dat ogenblik kwam de kapitein van Hopbergen, kommandant der stad Sluis, met een detachement, aan welks hoofd zich de 1ste luitenant Blom, der 10de afdeling, bevond, ter versterking van het zwakke detachement aan. Een wel aangebracht en onderhouden gelederen-vuur deed al spoedig zodanige uitwerking, dat de Belgen het vaartuig in allerijl verlieten, zich in zee wierpen, al zwemmend onder een hagelbui kogels de vlucht namen en gedeeltelijk hun wapens achterlieten, met dat gevolg, dat enig wapentuig in handen onzer braven is gevallen; terwijl drie Belgen, zich door de vlucht zoekende te redden, een prooi der golven zijn geworden, en een aantal hunner gekwetst zijn, zo dat zij hunne moord- en plunderzucht op Hollandse bodem niet straffeloos hebben gepleegd. Een Belgisch kommies, met name Duthois (gewezen 1ste luitenant), bevond zich bij het enteren onzer troepen nog aan boord, en is naar Middelburg opgezonden. De trage voortgang, welke de kapitein van de gestrande bodem in het ontschepen der lading heeft gemaakt, gevoegd bij het bericht, dat hij naar Brugge is vertrokken, dien vermoeden, dat het stranden van het schip niet aan een bijzonder toeval moet worden toegeschreven; het laat zich althans moeilijk verklaren, dat die kapitein, na bevorens de hulp en de bijstand van de Nederlandse autoriteiten ingeroepen te hebben, en na de militaire macht ter bewaking van de eigendommen zijner reders te hebben verkregen, zich althans aan de zijde van de plunderaars gaat begeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het schip HOWA, kapt. G.G. Reimers, van Rotterdam naar Lissabon, is den 29 maart te Deal binnengelopen, doch heeft terstond de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 april. Het schip DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Amsterdam naar Suriname, is den 22 maart, op de hoogte van Bevezier, in goede staat gepraaid door kapt. J.H. Mugge, van Dordrecht te Liverpool gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Den 8 dezer, des morgens, zeilde uit de Maas de JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, naar Dantzig (opm: Gdansk)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van den 12 dezer zal worden verkocht voor rekening van die, welke het mogen aangaan, circa 23.000 ponden beschadigde koffie, en 12 kisten en 16 kanassers beschadigde suiker, gelost uit het in averij liggende Nederlandse schip STAD ROTTERDAM.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Batavia naar Amsterdam, is den 31 maart op de hoogte van Plymouth gepraaid, hebbende als toen 130 dagen reis; aan boord was alles wel.


Datum: 12 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 9 april. Uitgezeild JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder naar de Oostzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 april. Het fregatschip LOUISA, PRINSES DER NEDERLANDEN, van deze stad, gevoerd door kapt. C. Sipkes, is, volgens thans van gezegde kapitein onder dagtekening van 10 november uit Batavia ontvangen bericht, aldaar den 27 oktober aangekomen, en dacht den 12 november met het innemen der lading te beginnen. Schip en equipage bevonden zich in de beste toestand.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 april. Gisteren arriveerden alhier het schip BATAVIER, kapt. S. St. Martin, den 16 december vertrokken van Vlissingen; schip ZUID HOLLAND, kapt. P.S. Schuil, den 8 december vertrokken van Rotterdam, de JONGE JAN, kapt. J.J. Bonn, met 6 passagiers en kinderen, den 25 november vertrokken van Rotterdam; schip GRACE, kapt. J.F. Grum, van Soerabaija; schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, den 25 november vertrokken van Dordrecht. Heden arriveerden alhier Zr.Ms. Schoener JANUS, luit. ter zee 1e klasse G.E. Pool, met een passagier den 28 maart vertrokken van Soerabaija; brik JOHANNA, kapt. J. Gregory, met een passagier, vertrokken van Samarang den 1 april; de brik ALLEN, kapt. A. Riggs, met passagiers, vertrokken van Padang den 7 maart.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 april. Zr.Ms. brik DE MEERMIN, kommandant J.W. van Rijn, is van deszelfs kruistocht uit zee terug.
Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: THE CONSTANT TRADER, kapt. W. Rogers, van Ipswich, met ballast; THE RIVAL, kapt. I. Riches, van Londen en LE NAVIGATEUR, kapt. P. Morin, van Havre-de-Grace, beide met suiker en koffie.
Ook zijn gisteren alhier ter rede gekomen: THE POLPERRO, kapt. Ch. Amey, van Jersey naar Rotterdam gedestineerd, met koffie en verfhout; de FANNY, kapt. P. de Boer, van Batavia, met koffie en suiker en MAGNIFICAT, kapt. M. Jovith, van Senes, met granen, beide laatsten op order.
Eergisteren zijn naar Antwerpen de Schelde opgevaren: DIE VENUS, kapt. T. Hansen, van Gotenburg; MERCURIUS, kapt. J. Larsen en URSUS MINOR, kapt. J. Torbiornsen, beide van Krageroe; hebbende alhier op order gelegen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild:
GEORGE, kapt. D.J. Hugy, met stukgoederen en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. M.A. Meinders, met spijkers, beide naar Emden; THE ANN, kapt. W. Easson, naar Leith, met vlas; THE NEWSTRADER, kapt. J. Ives; naar Hamburg, met stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. De schoenerkof VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Amsterdam naar de Oostzee, is, volgens particulier bericht van den 6 dezer, uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. De schepen THILDA, kapt. O. Brodin, van Lissabon en WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Amsterdam, beide naar de Oostzee, zijn, volgens brief van Stavanger van den 18 maart, te Tannanger binnengelopen.


Datum: 14 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 april. De HERSTELLING, kapt. Duindam naar Dundee, gisteren uitgezeild is op de rede teruggekomen, hebbende door aanzeiling bij de Pan een zwaardhaak en ander ijzerwerk gebroken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Mulder, voerende de LOUISA EN AGATHA, in dato Callao 22 november was hij voornemens in het laatst van die week naar Arica te verzeilen. Schip en volk waren in goede staat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 12 april. Men gaat voort met kracht aan de Vlissingse werven te arbeiden. De linieschepen DE ZEEUW, DE KORTENAAR en DE WATERLOO worden met alle spoed in gereedheid gebracht. De korvetten NEHALLENNIA en HELDER hebben bevel bekomen zich voor Kallo te posteren.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 12 april. Sedert eergisteren zijn alhier ter rede gearriveerd:
DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, van Duinkerken naar Rotterdam bestemd, met linnen en zaad; DE SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, van Batavia, met koffie en suiker; ARGENTINI, kapt. F.V. Stella, van Genua, met tarwe; BELLONA, kapt. H. Rolufs, van Batavia, met koffie en suiker; deze drie op order; THE GOOD INTENT, kapt. R. Cook, van Londen, met suiker en koffie; DE VROUW HILKE, kapt. G. Wijckman, van Bordeaux, met stukgoederen; THE UNION, kapt. J. Bant, met stukgoederen en MARY ANN, kapt. J. Taylor, met huiden, beide van Liverpool en alle vier naar Antwerpen gedestineerd.
Den 10 dezer en heden zijn van onze rede naar zee gezeild:
CONCORDIA, kapt. W.F. Bonjer, van Vlissingen naar de Oostzee, met ballast; THE FENDOR, kapt. J. Frost, naar Londen, met stukgoederen; en THE LIVERPOOL, kapt. S. Bridges, naar Hull, met vlas; beide van Antwerpen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

De in de nacht van zondag op maandag ll. waarschijnlijk vermoorde matroos te Vlissingen, was genaamd Van der Wouden, van Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH. Enige manschappen van de Napolitaanse brik IL SALVATORE worden sterk in dezen verdacht, en hebben reeds een verhoor ondergaan, zijnde de equipagie aan boord van dit schip geconsigneerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 april. Kapitein E.IJ. Post, voerende het schip DE GEZUSTERS, van Amsterdam naar de Oostzee, te Elseneur aangekomen, rapporteert den 25 maart, op 57 gr. 20 min. noorderbreedte en 07 gr. 08 min. oosterlengte van Greenwich, bij oostelijke storm in zinkende staat gezien te hebben een kof met een brik tuig, tonende een Pruisische vlag, welker equipage, die onder gestadig pompen bezig was met de lading overboord te werpen, hij sein deed om het wrak te verlaten, en hiertoe, wegens de holle zee, niet hebbende kunnen besluiten, was hij tot de volgende ochtend in de nabijheid gebleven en had als toen zijn seinen, doch even vruchteloos, herhaald; daarna was hij door de stroom weggedreven en had sedert niets van genoemde kof vernomen. (opm: zie ook RC 160431)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het schip DE HARMONIE, kapt. Schwartje, van Hamburg naar Groningen, is den 5 dezer te Cuxhaven binnengelopen.


Datum: 15 april 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zo goed als nieuw snikschip, met een nieuw zeil en fok, kloeten, touwen, en verder toe en aanbehoren; nader te bevragen bij Wigle R. Hiemstra, te Oosterlittens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De secretaris en notaris Mr. P.J. Mebius, zal, op maandag den 25 april 1831, des namiddags ten 3 ure, ten huize van L.E. Hofstra, logementhouder te Berlikum, bij den provisionele palmslag verkopen een in alle delen wel geconserveerd en zo goed als nieuw schuiteschip, zijnde een tjalk, genaamd de DRIE GEZUSTERS, lang 14 el en wijd 2 el 5 palm, gemeten op een en dertig ton, met zeilen, ankers, touwen en verder toebehoren, zodanig als dezelve bij wijlen Edze Hendriks van der Wal is bevaren, en thans liggende te Berlikum, alwaar de gegadigden tot bekoming van aanwijzing zich zullen kunnen vervoegen bij Klaas Piers Bijlsma, guardinier ten genoemde dorp; dadelijk bij den finale palmslag te aanvaarden. (opm: LC 060531 meldt dat is geboden NLG 777.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene Tjalk, groot 54 ton, Leijdsendammer wijdte, met zijn tuig, laatst bevaren door J.J. Zeilstra; liggende te Grouw bij Wietse en Johannes Tjalling, en aldaar te bevragen.


Datum: 16 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende te Amsterdam naar Stralsund en Barth, te Stralsund lossen, het Nederlandse smakschip DE TWEE GEZUSTERS (opm: tjalk TWEE ZUSTERS), kapt. J.T. van der Zee. Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 april. Heden arriveerden alhier het schip de DRIE MARIAS, kapt. J. Glazener, den 25 november vertrokken van Rotterdam; het schip de JONGE ADRIANA, kapt. H. Bruhn, met acht passagiers en kinderen, den 25 november vertrokken van Rotterdam; het schip JAPAN, kapt. P.C. de Roth, met twee passagiers, den 2 december vertrokken van Amsterdam; de bark NEDERLANDER, kapt. J. Lloyd, met een passagier, den 21 maart vertrokken van Padang; het schip JESSIE, kapt. G. Ogg, met passagiers, den 24 maart vertrokken van Padang.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Haag, 15 april. Bij Koninklijk besluit is de matroos der 2de klasse, Jacob Hobein, behorende tot de kanonneerboot No. 33, als zich bij die gelegenheid, door het stoutmoedig en onverschrokken redden van de sloep, welke vastgeraakt was, en van de zich daarin bevindende vlag, niettegenstaande het aanhoudend geweervuur van de vijand, bijzonder onderscheiden hebbende, benoemd tot ridder van de Militaire Willemsorde der vierde klasse.
Wijders is door het bestuur van het college Zeemanshoop, te Amsterdam aan het departement van marine ingezonden om aan de matroos Hobein te worden uitgereikt, een zilveren beker, met het onderstaande opschrift:
- Hulde van het zeemanscollege Zeemanshoop, te Amsterdam, aan de onverschrokken moed van de Vaderlandse zeeman Hobein, tot behoud der Hollandse vlag, op den 19 maart 1831 betoond.
En zulks als een bewijs van zijn belangstelling in de moedige daad van die matroos; benevens een som van zes en twintig guldens vijftig cents, door een onbekende aan dat bestuur ingezonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 april. De kof, onder Pruisische vlag (bevorens reeds gemeld), door kapt. E.IJ. Post (opm: DE GEZUSTERS) in zinkende staat gezien, is hoogstwaarschijnlijk het schip ACTIVE, kapt. M. Dittmer, van Memel te Amsterdam gearriveerd, hetwelk het den 26 maart op die hoogte een gedeelte van de lading, wegens lekkage, overboord heeft geworpen en een grote kof bij zich heeft gehad.


Datum: 19 april 1831


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Volgens berichten van de generaal-majoor Van der Capellen, opperbevelhebber van de vesting Bergen op Zoom, is aldaar in de ochtend van den 15 dezer een vaartuig met enige zieke soldaten aangekomen, hetwelk de avond te voren van de Citadel van Antwerpen vertrokken was. De officier van gezondheid, die met het geleiden dezer zieken belast was geweest, had bericht, dat de Belgen, toen het schip het fort St. Maria, nabij Calloo, voorbij stevende, eerst enige enkele geweerschoten daarop gelost en vervolgens een geregeld pelotonvuur daartegen gericht hadden, zodat verscheiden kogels het schip en de zeilen hadden beschadigd, zonder echter iemand van de manschap te kwetsen. Zodra men op de Nederlandse korvet DE KOMEET, die voor Pijp Tabak geankerd lag, dit schieten gehoord had, zond de bevelhebber daarvan een gewapende barkas naar de kant van het fort St. Maria af, bij welker nadering het vuur van de Belgen gestaakt en sedert niet weer hervat was. Het schip met zieken had voorts Lillo aangedaan, ook aldaar enkele manschappen ingenomen en zijn reis zonder verdere stoornis vervolgd.
Vrijdagmiddag is een oorlogsbrik van 22 stukken voor het fort St. Maria, nabij Antwerpen, ten anker gekomen, en kort daarna is een korvet opgezeild, die dezelfde positie genomen heeft. Alle de kanonneerboten zijn zaterdag tussen het Vlaamsche Hoofd en de citadel gaan liggen. Men zegt, dat de generaal Chassé aan de militairen commandant van Antwerpen geschreven heeft, dat, zo hij de forten aan de Schelde niet deed ontwapenen, hij de vijandelijkheden zou hervatten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. De schepen OLIVIER VAN NOORT, kapt. G. de Jong en DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk, beide van Amsterdam naar Batavia, zijn den 27 december gepraaid op 06 gr. breedte en 106 gr. oosterlengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Kapitein Van Ulphen, in Texel binnen, heeft den 19 maart, op 13 gr. 49 min. lengte een 42 gr. 05 min. noorderbreedte van Greenwich, in goede welstand gepraaid, zeilende met een ZO wind, het brikschip SURINAME, kapt. L.J. Luijtjes, van Rotterdam naar Suriname gedestineerd

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Door een Texelse loodsschipper is den 8 dezer, op de hoogte van Douvres, gepraaid kapt. H. van Veen, van Bordeaux naar de Oostzee gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Archangel het Nederlands hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, kapt. Leendert Overgaauw. Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 april. Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, kommandant J.C. Rijk, is eergisteren uit 's Rijks dok op de rede gehaald.
Den 14 en 15 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
BREVIG, kapt. P. Roch, van Brevig, met houtwaren; THE ROBIN HOOD, kapt. W. Greenwood, van Londen, met stukgoederen; THE SARAH, kapt. H. Cundy, van Rio de Janeiro, met koffie en huiden; THE SPLENDID, kapt. F.R. Theobald, van New York, met potas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 12 februari. De APOLLO, kapt. D. Steur, van Batavia, heeft de reis voortgezet.


Datum: 21 april 1831


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 april. Den 16 dezer is alhier ter rede gekomen, DE HARDINA, kapt. J.W. Christen, van Lübeck naar Antwerpen, met lijnzaad.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en eergisteren en gisteren van onze rede naar zee gezeild: FRANCISCUS, kapt. J.F. Hempelman en DE AREND, kapt. J.H. Bunnemeijer, beide naar Londen, met boomschors; CARAVANE, kapt. J. Matthiessen, naar Rio de Janeiro, met stukgoederen; THE BROOKE, kapt. W. Steward, naar Liverpool, met boomschors.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 19 april. Eergisteren is alhier ter rede gearriveerd de Engelse schoener DARNAWAY, kapt. H. Huntrods, van Llanelly, met schaalkolen en heden de Engelse brik HARRIET, kapt. J. Mouat, van Newcastle, met steenkolen, beide naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping binnen Vlissingen, op het Drooge Dok, vrijdag den 22 April 1831, voormiddags elf uren, van een oude mast, oud ijzer, gesprongen bramsteng, dito draaireep, gebroken anker, en meer ander gekapt, gesneden en gevijld touwwerk; alles voortkomende van het met schade binnen Vlissingen gekomen brikschip genaamd ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. De Maatschappij tot Nut der Zeevaart, alhier gevestigd, heeft bericht gekregen, dat het geschenk, door haar aan de brave Hobein gezonden, hem overhandigd is geworden. Dit geschenk bestond in een horloge, waarop gegraveerd was:
Aan de zeeman Hobein, van de Maatschappij tot nut der Zeevaart, te Rotterdam, voor betoonde moed en trouw.
Hierbij waren de volgende dichtregels gevoegd:
Uw heldendaad, Hobein, stort in het Hollands harte.
Den moed van ruiters eeuw, die elke vijand tartte.
Ontvang dit eerbewijs, ten prikkel op uw spoor.
En ga uw makkers steeds in 't roemrijk strijdperk voor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin, het Nederlands smakschip VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 april. Kapt. W. Landzaad (opm: fregat SURINAME, kapt. W. Landsaat Jr), van Suriname te Amsterdam gearriveerd, heeft den 10 april tussen Douvres en de Singels gepraaid de schepen ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, van Amsterdam naar Batavia en DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, van Amsterdam naar Suriname.


Datum: 22 april 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 10 april het kofschip CAROLINA MARTENS, kapt. K. Klaas, ledig van Amsterdam; het schoenerschip ANTJE, kapt. S.K. de Vries, met rogge van Dantzig; het kofschip GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, met hout van Noorwegen.
Den 12 dito. Het kofschip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met hout van Noorwegen.
Den 15 dito. De schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway en FAME, kapt. W. Barfield, met smidskolen van Newcastle; ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 11 april. Het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met boter naar Londen; het brikschip WILHELM FREDERIK, kapt. Ch. Nielsen, met ballast naar Noorwegen; de kofschepen DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, en ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, beide met ballast naar Noorwegen; het tjalkschip ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, met steen naar Hamburg.
Den 12 dito. Het kofschip CAROLINA MARTENS, kapt. K. Klaas, met pannen naar Tonningen; het tjalkschip DE VROUW ALIDA, kapt. F.D. Hunt, met pannen naar Hamburg.
Den 13 dito. Het kofschip DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, met schors naar Liverpool; het tjalkschip DE VROUW ALMINA, kapt. J.H. Bos, met pannen naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw tjalkschip, lang over steven 14 el 3 palm en 3 strepen, wijd 3 el 3 palm en 3 strepen, en hol naar rato. Te bevragen bij P.W. Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.


Datum: 23 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bordeaux. Het Nederlands kofschip HARMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Genua, Livorno, Malta en Smyrna. Het Nederlands gekoperd tweedeks brikschip HESPERUS, kapt. Jacob Oelsen. Adres bij J. De Rooij en C. De Grijs & Zonen.
Naar Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift.
Adres bij Coopman & De Witt en Lenaertz en Jan Daniels & Zn. en Arbman.
Naar Marseille, Barcelona en Alicante. Het Nederlands kofschip DE JUFVROUW JEANNETTE, kapt. Jan van Buuren. Adres bij C. de Grijs & Zonen en Jan Daniels & Zonen en Arbman.
Naar Bremen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Danzig. Het Nederlands kofschip ANNA SOPHIA, kapt. Ernst A. Bock. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zn.
Naar Danzig. De Nederlandse smak VROUW GEZINA, kapt. F. Joosten. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zn.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE HOOP, kapt. H.T. Bakker. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip HYLKE JANSZ, kapt. Bördze Jans Siedzes. Adres bij Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar St. Petersburg. Het nieuw gebouwde Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. Klaas Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zoon en Arbman.
Naar St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fijn.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zn.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. To be sold by Public Auction on 3rd of May, the Russian bark HOOPOE, built at Archangel 1825, for account of Mr. Christian Ludwig Prehn of St. Petersburg; is well found in every thing. Inventory of which and all particulars may be had at the office of Thornton & West.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Naar Lissabon, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Dirk Maarten Noordhoek, om
in het laatst van de aanstaande week te vertrekken.
Naar Cadiz, het Nederlands hoekerschip DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt.
Govert van der Borden, om met de eerste schepen te vertrekken.
Naar Archangel, het Nederlands hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, kapt. Leendert
Overgaauw.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip EMANUAEL, kapt. N. Evenson van Drammen met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke Vrijwillige Verkoping, ten overstaan van Jacobus de Koning, openbaar Notaris, residerende te Dordrecht, van een damloper, genaamd MARIA CATHARINA, groot zes en zeventig Nederlandse tonnen, laatst bevaren voor en ten behoeve van de Weduwe A. Kanters, thans liggend in de Lijnbaanshaven, te Dordrecht, en zulks met deszelfs staande en lopend want, daarbij behorende boten verdere goederen, waarvan de inventaris bij de biljetten is omschreven.
De veiling van gemelde damloper en bijbehoren zal geschieden op vrijdag 6 mei 1831, des morgens ten elf ure, bij J. Schrauwen, op de Groenmarkt, over het Stadhuis, te Dordrecht, alwaar dadelijk na de veiling de afslag en finale verkoop zal plaats hebben.
Het te verkopene zal tot aan de verkoop dagelijks (zondagen uitgezonderd) door de gegadigden kunnen worden bezichtigd, ten welken einde bij Mejufvrouw de Weduwe P. Gips, te Dordrecht, aanwijzing zal kunnen worden bekomen.
Nadere onderrichting te bekomen bij voornoemde Notaris de Koning, in de Voorstraat, te Dordrecht, D 288.


Datum: 26 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het fregatschipshol DE VEREENIGING, geveild op maandag 18 april in de Nieuwe Stads Herberg is verkocht voor NLG 1675 aan A. v.d. Sluis.
Het pleitschip DE JONGE GRAAF, is opgehouden voor NLG 700.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens gerucht zou in Texel (heden 25 april) binnengekomen zijn de HENRIETTE EN BETSEY, kapt. G.B. Bos, van Suriname (opm: onjuist, zie AH 260531).

AH 260431
Harlingen, 23 april. Het Engels brikschip MINSTREL, kapt. J. Davies van Liverpool, met klipzout naar Leer, is den 17 april op Ameland gestrand, van de tuigage is een gedeelte geborgen, doch het wrak voor NLG 900 verkocht. (opm:: In het wrakken register van de Hydrografische Dienst staat wrak nummer 509, MINSTREL, kapt. J. Davies, Liverpool, lading: zout en verfwaren, gestrand 170431 bij de buitengronden van Nes Ameland. Dit wordt niet in de LC vermeld).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 april. Binnengekomen: BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen, van Batavia, is na visitatie van quarantaine ontslagen.
22 april. BRANDT, kapt. G. Almy, van New Bedfort; INDUSTRIE, kapt. J. Stiebolt, van Drammen.
23 april. CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwerik, van Batavia.
24 april. THE LIVELY, kapt. S. Finch, van Londen.
Vertrokken: 22 april. WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, naar Batavia; NEDERLAND, kapt. T.K. Klein, naar Suriname; ALIDA, kapt. Visser, naar Havana; MEDEMBLIK, kapt. Graij, naar Londen; LEANDER, kapt. A. Turnbull, naar Sunderland; MARY, kapt. Robertson, naar Hull.
23 april. GALLANT, kapt. Jackson, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 april. Binnengekomen: DIE FRIEDSAMKEIT, kapt. O.G. Jacobs, van Rostock; MARGAR, kapt. C. Schlobohm, van Hamburg.
Vertrokken: 21 april. DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, naar Petersburg; AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar Petersburg; DE LIEFDE, kapt. L.J. Karsijns, naar Riga; MARIA OLETTA, kapt. W. Thijgesen, naar Riga; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, naar de Oostzee; CHRISTIANA, kapt. H.B. Ellegers, naar Laurwig.
22 april. DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool; DE VROUW OTTA, kapt. Remmers, naar Hull; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewijd, naar Petersburg; JOHANNA GESINA (opm: ook JOHANNA GEZIENA), kapt. P.G. Schuur, naar Petersburg; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parel, naar Petersburg; JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, naar St. Petersburg; DE VROUW CATHARINA, kapt. de Vries, naar Nerva; ENIGHEDEN, kapt. Beruldsen, naar Riga; CATHARINA, kapt. Bakker, naar Riga; LUDOLPH THEODORUS, kapt. Zijl, naar Riga; DE JONGE ANNA, kapt. Barger, naar Riga; PETRONELLA CATHARINA, kapt. Stuveling, naar de Oostzee; EUDONIA, kapt. Wessels, naar de Oostzee; DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. Willems, naar Memel; DE GOEDE WELVAART, kapt. Vos, naar Memel; ACTIVE, kapt. Dettmer, naar Memel; MEINSINA, kapt. Zeilinga, naar Koningsbergen; DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens, naar Koningsbergen; DIE HOFFNUNG, kapt. Borchers, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 april. Vertrokken: CHARLOTTE FRIEDERIKE, kapt. Schiebe, van Greifswald; WILHELMINA, kapt. Visser, van Laurwig; HARMONIE, kapt. Swendsen, van Kragerö; VENSKABET, kapt. O. Holst, van Holstrand; LUNA, kapt. Bakker, van Drammen; LAND DR. DÖRING, kapt. T. Tampcke, van Hamburg.
21 april. JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. Hansen, van Hadersleben; FLORA, kapt. Klein, van Laurwig.
22 april. DE VROUW HELENA, kapt. Kramer, van Rostock; DE VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansand; ROSSIEANA, kapt. Korff, van Hamburg; DE DOCHTER ALIDA, kapt. de Jonge, van Hamburg.
Vertrokken: 21 april. NOORD-HOLLAND, kapt. Rotgans, naar Petersburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping binnen Vlissingen, woensdag den 27 april 1831, voormiddags elf uren, in het koffijhuis De Beurs, van het in het Sluissche Gat liggende Engelse brikschip, genaamd MANNING, gevoerd wordende door kapitein Holleday, en zulks in tegenwoordigheid van de heer agent van de Assurantie Lloyds.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 april. Gisteren is van de rede alhier naar Rotterdam vertrokken ARGENTINE, kapt. T.V. Stella, van Vlissingen, met tarwe.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 21 dezer van onze rede naar zee gezeild: GEORGE THE FOURTH, kapt. J. Baldwin, naar Hull, met vlas; CAROLINA AMALIA, kapt. B. Fijhn; SPECULATION, kapt. H.G. Heerman en DE VROUW MARIA, kapt. P.F. Frederiks, alle drie naar Emden, met glas en spijkers; DIE VENUS, kapt. F. Hansen, naar Riga; DOROTHEA ELISABETH, kapt. J. Hansen, naar Odense en DIE FRAU ALBERTINE,
kapt. J. Maak, naar Hamburg, alle drie met ballast; FORTITUDE, kapt. J. Thompson, naar Aberdeen, met vlas; THE SUSAN, kapt. W. Dales, naar Leith, met boomschors.
Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
ST. PETER, kapt. S. Pedersen, van Noorwegen, met houtwaren; LOUISE, kapt. F.W. Chinoke, van Stettin, met lijnzaad.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plaatselijke besturen.
De Burgermeester van de gemeente Retranchement (Zeeland), zal, op woensdag den 27ste april 1831, des namiddags ten 2 ure, publiek te koop aanbieden, de overblijfselen van het op den 25ste december 1830 aan gemelde gemeente verongelukte schip ANTIGONE, bestaande in enige ledige vaten en scheepshout, liggende aan den Oostduin, voor een ieder te bezichtigen (opm: zie o.a. AH 291230).
De Burgermeester voornoemd,
Johs. Basting

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijke autorisatie. Op donderdag den 28 april 1831 des voormiddag te 11 uren, zal te Delfzijl ten huize van de kastelein D.B. Romeling, publiek à contant worden verkocht acht à tien lasten gezonde en een partijtje beschadigde rogge, zijnde geladen in het tjalkschip DE HOOP, gevoerd bij schipper J.F. Peper, liggende in de haven van Delfzijl.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 24 april. Kapitein H.F. Spleedt, den 22 december van Batavia vertrokken en den 16 dezer te Hamburg gearriveerd, heeft den 23 bij Poelababie (opm: Pulau Babi = Varkenseiland), in Straat Sunda, gepraaid het schip OLIVIER VAN NOORT, kapt. G. de Jong, van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Het schip ANNA DOROTHEA, kapt. C. Ahlman, van Fernambuck was den 12 op de hoogte van Dartmouth.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de gekoperde brik CAROLINA, groot 70 lasten, met haar inventaris en ammunitie. Adres bij Hipp & Co. te Samarang, dan wel bij de ondergetekende, Deelken.


Datum: 28 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de eerste juli tot de laatste december anno passato (opm: 1830) zijn in de haven van Vera-Cruz binnengekomen en uitgezeild, een Hollands schip, kapt. A.E. van Dijk, van Antwerpen, met diverse koopmanschappen; 12 Franse met wijn, enz., 1 Sardinisch met witte wijn, 2 Hamburgse, 2 Deense, 2 Bremer met lijnwaden, 31 Amerikaanse en 19 Engelse met diverse koopmansgoederen. Het genoemde Nederlandse vaartuig (opm: galjas de VRIENDSCHAP, kapt. A.E. van Dijck, zie RC 020431) is den 24 december laatstleden gezonken en de manschap door een Mexicaans schip opgenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip AMALIA, kapt. J. Serck, van Duinkerken met wijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 april. Heden arriveerden alhier het schip STAD DORDRECHT, kapt. K. Schinkel, den 27 december vertrokken van Dordrecht, en de brik ORENCE, kapt. A. Cornelisse, den 1 december vertrokken van Antwerpen.
(opm: de schoenerORENCE ex-JONGE ORANCIA, bouwjaar 1812, mogelijk eerder, thuishaven Antwerpen, werd in Batavia verkocht aan Wattendorff, Kipp & Zimmermann te Batavia; nieuwe naam JUNO en kapitein Charles Grainge; de nieuwe Nederlandse zeebrief werd op 6 juni verleend)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een oud smakschipshol (opm: geen scheepsnaam), liggende te Delfzijl, groot pl.min. 55 lasten, laatst bevaren geweest door de schipper Jakob W. Wilkens. Iemand gading zijnde, kan zich bij bovengemelde of bij de kastelein Douwes, voor het Kleine Poortje, vervoegen, die zich in alle billijkheid zullen laten vinden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Het schip GERMANICUS, kapt. J.S. Cohrs, van Amsterdam naar Petersburg, te Pillau binnen, heeft den 14 dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Van Riga wordt van den 11 dezer gemeld, dat den 8 dito de ijsgang op de rivier aanvang genomen had en toen nog aanhield; het vaarwater nog gepeild moetende worden, zouden eerst na een week schepen aan de stad kunnen komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aan boord Zr.Ms. fregat EURIDICE, voor Neuzen, den 20 april 1831.
Mocht ik hedenmorgen het strelend genoegen hebben de tolk te zijn van de deelnemende belangstelling, welke onze geëerbiedigde Koning wederom wel heeft willen doen kennen in het benoemen van de matroos der 2de klasse J. Hobein tot ridder der 4de klasse van de Militaire Willemsorde, het betuigen van deszelfs hoge tevredenheid aan de adelborst der 1ste klasse J.A. Lycklama à Nyeholt en de opperstuurman F. Matthijsen, benevens het uitreiken van de toegekende gratificatie aan de matroos der 2de klasse J. Gutschouw en de marinier der 3de klasse B. Bijlsma, voor het manmoedig gedrag en betoond beleid en Vaderlandsliefde, bij gelegenheid van de op den19 maart jl. plaats gehad hebbende gebeurtenis tegen de opstandelingen bij Biervliet; is het mij niet minder aangenaam, mij door deze, zo voor de matroos Hobein als voor mij zelve, van de plicht van de dankbaarheid te kwijten jegens die ware Vaderlandslievende landgenoten, welke door hun milde giften de heldenmoed en echte trouw onzer krijgslieden steeds trachten aan te wakkeren.
Bij de uitvoering van Zr.Ms. besluit van den 8 dezer, No. 96, met militaire plechtigheid, overhandigde ik tevens aan de meergemelde matroos Hobein de ten die einde door het bestuur van het college Zeemanshoop gezonden zilveren beker, verder een zilveren tabaksdoos, waarin vier gouden tienguldenstukken, door de majoor, commanderende de vrijwillige Stedelijke Schutterij te Rotterdam, de heer Van Vollenhoven, uit naam van dat corps geschonken, benevens nog een som van zes en twintig gulden vijftig cent, welke door een onbekende waren gezonden.
Dankbaar voor de gunstige indruk, welke zijn vrijwillige daad wel heeft mogen maken, betuigt hij zulks aan de edele gevers in de verzekering, het hem steeds zal aansporen, zich zowel de hoge gunst van Zr.Ms. de Koning als die van de Natie te blijven waardig maken.
Ja, edele landgenoten, het is voor elke chef een onbeschrijfelijk genoegen, om de ware moed en onverschrokken held zijner onderhorigen aangemoedigd te zien, ontvang dus ook mijn dank! met de verzekering, dat, waar of wanneer het Vaderland zulks vorderen mocht, die officieren en manschappen, welke ik de eer heb te commanderen, bereid zijn te doen blijken, de naam van Nederlandse zeelieden waardig te zijn, door, zulks vereist wordende, lijf en leven voor de goede zaak veil te hebben!
De schout bij nacht, commanderende de 2de divisie der 1ste afdeling van de linie van defensie op de Schelde. J.E. Lewe van Aduard.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De boekverkoper G. van Dijk, te Amsterdam, geeft heden uit en heeft aan alle zijne correspondenten verzonden, bijzonder aan de wed. Ph. Tuinzing en J. van Baalen, te Rotterdam enz.: Zeereis met het schip HOLLANDIA, kapt. Willem Willemszoon, in het jaar van de non-interventie, dichtstuk, door de alom met roem bekende dichter R.H. van Someren, op best papier, à 20 cent.


Datum: 30 april 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Amsterdam.
Van Riga JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder met 64 last rogge.
De WELVAART, kapt. C. Koert, van Berbice met koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. Willem Blom, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip HELENA, kapt. Daniel Grim, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt en Lenaertz, Van Olivier en C. Hoyman & Schuurman, en De Vries & Co.
Naar Suriname. Het Nederlandse gekoperde tweedeks fregatschip HENRIËTTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger. Adres bij Hoyman & Schuurman. Sluit 30 april.
Naar Vera Cruz. Het Nederlandse gekoperde brikschip DE SNELHEID, kapt. Peter Schackel. Adres bij De Vries & Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. R.B. Rozema. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Lübeck. Het smakschip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje. Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 april. Aan deze stad gearriveerd: het schip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van de Schelde wordt als stellig gemeld, dat aan boord van alle schepen onzer vloot de order is uitgevaardigd om de schepen met Brabantse vlag vrij en ongehinderd de Schelde op en af te laten varen, en de Belgische couranten bevestigen dit, meldende, dat Belgische schepen met de Brabantse vlag ongehinderd de Schelde bevaren. Daarentegen meldt men uit Vlissingen, dat de korvet de PROSERPINE thans aldaar bezig is, in de plaats van gewoon geschut, bomketels in te nemen, en dit zoude ook met meer andere onzer schepen moeten plaats hebben.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 28 april. Heden arriveerde alhier het schip STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, van het eiland Onrust (opm: het schip had schade en was daar hersteld).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Breda, 29 december. De Nederlandse scheepsmacht voor Antwerpen bestaat uit de korvet KOMEET, de brik de GIER en een vrij groot aantal met zwaar geschut voorziene kanonneer-sloepen. Het fregat EURIDICE ligt voor het dorp Waarde op de Wester-Schelde, de korvet PROSERPINA op de hoogte van Lillo, de NEHALENNIA zal des gevorderd de plaats van de JAVAAN op de hoek van Baarland innemen, de AMPHITRITE ligt voor Terneuzen, de JAVAAN is te Vlissingen in het dok gehaald, de stoomboot CURAÇAO ligt voor Antwerpen en de SURINAME werd elk ogenblik bij de scheepsmacht in dat oord verwacht. Dezelve is reeds van Vlissingen vertrokken. Op de hoek van Bath liggen ettelijke kanonneersloepen. Voor het overige worden door de zorg van het Departement van Marine de Hollandse stromen door een menigte gewapende schepen, in onderscheidene divisiën verdeeld, bewaakt. De HELDIN maakt zich gereed om een kruistocht te doen, denkelijk op de hoogte van de Canarische en Azorische eilanden ten einde aan onze te huis komende schepen de nodige inlichtingen te geven. De brikken VLIEGENDE VISCH, PELIKAAN en ECHO kruisen steeds in de Noordzee en voor de monden van de Schelde.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 29 april. Wij vernemen, dat op de algemene vergadering van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, gehouden in 's Gravenhage, den 28 dezer, met algemene stemmen tot instandhouding van de Maatschappij is besloten, dat er een commissie van zeventien leden benoemd is tot het beramen van de nodige wijzigingen in de wetten; dat wijders door de ingezetenen van de steden Antwerpen, Gent en Brussel protesten zijn ingezonden tegen het houden van de vergadering, dewijl de stemgeregtigden, uit hoofde van de omstandig-heden, dezelve niet konden bijwonen en dat zo die vergadering al voortgang had, men insgelijks tegen de te nemen besluiten, om de opgemeldene redenen, moest
protesteren. Al hetwelk als kennisgeving is aangenomen, en waarna tot de orde van de dag is overgegaan.


Datum: 03 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van Tananger, van 11 april, waren sedert den 8 dito aldaar binnengelopen de schepen CATHARINA, kapt. F.H. Middel en JOHANNES EN ALIDA, kapt. E.G. Pekelder, de eerste van Groningen en de laatste van Delfzijl, beide naar de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het tjalkschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Elias (opm: bouwjaar 1811, kapt. Elias Elias), van Hamburg naar Groningen met hout, is tussen den 21 en 25 april bij Norderney gestrand. De equipage is daarbij omgekomen. De lading en een gedeelte van de tuigage hoopte men te bergen, de lijken van de verongelukten zijn opgevist geworden en zouden aldaar begraven worden (opm: zie PGC 060531.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 april. De alhier bij het dorp Koog den 17 maart laatstleden gestrande kof DE HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Harlingen naar Liverpool, is gisterenavond in vlot water gekomen en hedenmorgen in het Eijerland binnen en in de Roggesloot gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De HAVANA PACKET, kapt. D.T. Visser, van Havana gisteren alhier binnen, is heden van zijn ankers gespild en op de Zuidwal gedreven, doch met behulp van een loodsschuit, af en in vlot water gebracht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 april. Naar Antwerpen zijn de Schelde opgevaren: LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, van Liverpool, met klipzout, alsmede de PEGASUS (opm: PÉGASE), kapt. H.H. Wagenaar en OCTAVIE, kapt. L.C. Domburg, welke beide laatste sedert december l.l. alhier in de haven hebben gelegen (opm: wegens de schermutselingen welke in Antwerpen en op de Schelde waren uitgebroken nadat op 4 oktober 1830 in Brussel de onafhankelijk van België was geproclameerd).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapitein A. Hansen, voerende DE GODEFRIDA, den 1 mei van Suriname in Texel binnen is den 14 maart vandaar vertrokken tegelijk met de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, mede naar Amsterdam en rapporteert; dat voor hem gezeild waren, DE ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, HENRIETTE EN BETHSY, kapt. G.B. Bos, LIBERTÉ, kapt. D. de Jong, NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom en DEN AMSTEL, kapt. C.J. Kat en zouden vertrekken DE AURORA, kapt. J.A. de Haas, SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker, IPENRODE, kapt. M. Charlau, DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, DE HARMONIE, kapt. H. Lange, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff alle naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Lissabon. Het Nederlandse galjootschip NEERLANDS WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Marseille. Het Nederlands kofschip JEREMIAS, kapt. Luitje Sijbes. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en C. de Grijs en Zn. Vertrekt 17 mei.
Naar Bremen. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. Borchers. Adres bij de Wed. J. van Wesel en Zoon.
Naar Friedrichstadt, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het schip GESINA, kapt. C. Schröder.
Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HAWK, kapt. John Welch en BETSEY, kapt. W. Johns, beiden van Bristol en Cardiff met ijzer en blik; DE JONGE MARGRETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer; B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk; LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S, Hoveling; DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman en CHRISTINA CORNELIA, kapt. R.F. Ringeling, alle vijf van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Rio de Janeiro, het Nederlands galjootschip DE HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind.
Adres bij G. Mauritz en J.B. ’t Hooft, cargadoors aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 28 april. Gisteren hebben de deelhebbers van de Nederlandsche Handel Maatschappij, ten getale van 311 personen, een vergadering gehouden in het lokaal van Dilligentia. Met algemene stemmen is besloten, dat de maatschappij in stand zal blijven. Een commissie van zestien leden is benoemd, om de wijzigingen voor te dragen, welke in de statuten zouden behoren te worden gemaakt welke heden rapport heeft uitgebracht hoofdzakelijk hier op neerkomende.
Het kapitaal van de Maatschappij, thans bestaande uit 24 miljoenen, zal door aankoop van aandelen tot 12 worden verminderd. Het bestuur zal voor deze vermindering zorg dragen, naar gelang van de omstandigheden. De ingekochte aandelen zullen worden vernietigd.
Het aantal commissarissen zal uit twaalf bestaan; dat der kiescollege uit zes, waarvan dat van Amsterdam vier commissarissen benoemt; Rotterdam vier; ’s Gravenhage, Dordrecht, Middelburg en Leiden, elk één.
De vier directeuren zullen worden vervangen door twee, van welke de jongste de functie van secretaris waarneemt.
De directie wordt gevestigd te Amsterdam, en wel in de loop van het jaar 1831. Het tijdstip van de overbrenging zal in de eerstvolgende bijeenkomst van de raad worden bepaald.
Om president, of directeur te wezen, behoort men Nederlander te zijn; dat is, inwoner van een van de provinciën, welke onder het grondwettig gezag van Z.M. de Koning zijn gebleven.
In Rotterdam wordt een agentschap gevestigd, bestaande uiterlijk uit drie personen, geheel en uitsluitend aan de dienst van de Maatschappij gewijd.
Ten einde aan de steden, welk een bijzonder belang bij de handel en de scheepvaart hebben, de verzekering te geven, dat zij een billijk aandeel in de voordelen van de Maatschappij zullen genieten, wordt van de retouren toegezegd aan Amsterdam 21/40, aan Rotterdam 15/40, Dordrecht 2/40, en aan Middelburg 2/40; onverlet de bevoegdheid aan de directie, om, wanneer het haar niet mocht gelukken, haar bevrachtingen op billijke voorwaarden te sluiten, zich tot de andere wenden.
De voorgestelde wijzigingen zijn met 277 tegen 8 stemmen aangenomen.
Men verzekert, dat geen van de deelhebbers uit België is verschenen, en dat deze zich hebben vergenoegd met protesten te zenden tegen eventuele besluiten, op welke echter geen acht schijnt te zijn geslagen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 april. Den 26 dezer is van hier gezeild ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peeters, naar Rio de Janeiro, met stukgoederen en ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 25 dezer van onze rede naar zee gezeild: ROYAL EAGLE, kapt. R. Sterry, naar Londen; THE HOPE, kapt. G. Peggie, naar Leith en THE ELISA, kapt. P. Nucator, naar Hundy, alle drie met vlas; THE RIVAL, kapt. J. Riches, naar Hull, met beenderen.
Naar Antwerpen zijn de Schelde opgevaren: LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, van Liverpool, met klipzout; FAÇON, kapt. R.P. Littteworth, van Messina, met fruit; alsmede de PEGASUS, kapt. H.H. Wagenaar en OCTAVIA, kapt. L.C. Domburg, welke beide laatste sedert december ll. alhier in de haven hebben gelegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 mei. Het kofschip DE HARMONIE, kapt. G.E. Boer, den 17 maart ll. bij het dorp de Koog (op Texel) gestrand, is in de avond van den 30 maart in vlot water, hedenmorgen in het Eierland binnengekomen en in de Roggesloot gebracht.


Datum: 05 mei 1831


Krant:
  JC - Javasche Courant

De eigenaars van diligences in Engeland pogen nu reeds de gevreesde mededinging der stoomrijtuigen daardoor te keer te gaan (opm: in hun voordeel te keren) dat zij de grote snelheid hunner rijtuigen nog aanmerkelijk vermeerderen. Zo leggen de diligences van Londen naar Birmingham, een afstand van 110 Engelse mijlen, in 7 uren en 10 minuten af. Het is bezwaarlijk te denken, dat de stoomrijtuigen hen nog zullen voorbijstreven.
(opm: curieus bericht, daarom opgenomen)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Het volgende is een officiële opgaaf van het getal stoomboten, die van het jaar 1814, tot de 31 januari 1830 in Groot-Brittannië gebezigd zijn: als ook het bedrag van derzelver tonneninhoud en het getal van de op die vaartuigen diendende manschap. Tot aan het jaar 1814 waren stoomboten in Engeland nog weinig in gebruik, ofschoon zij in de Verenigde Staten van Noord Amerika reeds enige jaren vroeger als middelen van algemeen vervoer bekend waren. De onderstaande tabel doet zien, welke trapsgewijze aangroei die wonderbaarlijke uitvinding in Engeland heeft verkregen.
Jaren schepen tonnen manschappen
1814 11 542 65
1815 25 1.558 150
1816 24 2.064 201
1817 42 2.382 233
1818 53 3.8?7 305
1819 60 4.155 369
1820 78 5.807 478
1821 101 8.003 712
1822 129 11.007 924
1823 151 13.104 1.112
1824 168 14.708 1.276
1825 273 18.730 1.630
1826 285 26.904 2.378
1827 318 30.269 2.566
1828 338 30.912 2.708
1829 342 31.108 2.745
Van bovenstaand getal stoomboten varen 167 de Theems op en af tussen Londen, Gravesend, Margate, Ramsgate, Newcastle, Leith, Calais, Boulogne, Oostende, Hamburg en St. Petersburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 3 mei. Gisteren is naar zee gezeild het brikschip SARA AGATHA, kapt. S.M. Hoffman, van deze stad naar Suriname.
Vlissingen, 3 mei. Den 30 april is alhier gearriveerd THE MARKET MAID, kapt. W. Stocks, van Londen naar Vlissingen, met ballast; alsmede THE VINE, kapt. J. Foreman, van Londen, en HAMBURG, kapt. J.E. Pflugt, van Bremen, beide naar Antwerpen, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 30 april naar zee gezeild:
DE ZWAAN, kapt. T.J. Seel, naar Stockholm, met stukgoederen en ballast; BREVIG, kapt. P. Roch, naar Noorwegen, met ballast; MARY ANN, kapt. Th. Taylor, naar Schotland, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar St. Petersburg, om, op verbeurte van de vracht, den 24 dezer te vertrekken, het Nederlands kofschip VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker. Adres te Amsterdam bij Kranenborg en Van Maurick, cargadoors, en te Rotterdam bij W. Smith en Comp., reders.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip HOOP, kapt. Maarten David Meijer; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Kapitein A. Hansen, (opm: schip GODEFRIDA) van Suriname in Texel binnen, heeft den 29 april, bij de Singels, in goede staat zeilende gepraaid de schepen DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes en DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer, beide van Amsterdam naar Suriname; aan boord was alles wel en de wind ZZW.
Voorts rapporteert kapt. Hansen, dat den 14 maart met hem van Suriname was vertrokken het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, en dat reeds vroeger die kolonie hadden verlaten de schepen ELIZABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz; HENRIETTE EN BETSY, kapt. G.B. Bos; LA LIBERTÉ, kapt. D. de Jong; NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut; ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom en DE AMSTEL, kapt. C.J. Kat; alsmede dat na hem zouden vertrekken de schepen SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg; SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff; DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker; IPENRODE, kapt. M. Charlau; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser; DE HARMONIE, kapt. F. Lange; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff en AURORA, kapt. J.A. de Haas, alle naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van de Cognossementen over 5 halve boten krenten, gemerkt 4 met een E erdoor en MP in elkander eronder, No. 2628 a 2632, en 14 vaten galnoten, met dito merk, No. 2834 a 2847, te Rotterdam van Triëst aangebracht met het schip GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.


Datum: 06 mei 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 5 mei. Prins Hendrik zal eerstdaags met het Koninklijke stoomjacht DE LEEUW, de inspectie over de onderscheidene afdelingen van onze vloot gaan houden.
In de voorledene week is aan ’s Rijkswerf te Rotterdam de order gekomen om twee kanonneerboten, die wat constructie betrof in gereedheid waren, vooreerst niet op te tuigen, als ook dat men met het bouwen van de overige op stapel staande niet moest voortgaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 24 april het kofschip DE JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser en het smakschip JACOBA CATHARINA, kapt. C. Westerbrink, beide met hout van Noorwegen.
Den 26 dito. Het kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, met rogge van Elbing; de tjalkschepen DE VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, DE VROUW METTRINA, kapt. F.D. Markwardt (opm: buitenlander) en DE VROUW MARIA, kapt. B. Wessels, alle drie ledig van Amsterdam.
Den 28 dito. Het brikschip DE GOEDE MOEDER, kapt. Hans Oelsen, de kofschepen ANNEGINA, kapt. J.R. Kuipers, LAMMEGINA, kapt. H.J. Hubert en KATHARINA, kapt. W.L. Veen, alle vier met hout van Noorwegen; het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met ballast van Londen; het kofschip DE JUFFER HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, met zout van Liverpool.
Den 29 dito. De kofschepen DE JONGE CORNELIS, kapt. H. van Slooten, FRIESLANDS WELVAART, kapt. T.D. van Veen, beide met zout van Liverpool; het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen; het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 24 april. De schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast naar Newcastle; FAME, kapt. Wm. Barfield, met boter naar Londen.
Den 27 dito. Het smakschip DE VIER GEZUSTERS, kapt. R.J. Oostra, met beenderen naar Hull.
Den 28 dito. De kofschepen DE JUFFER TRIJNTJE, kapt. J.O. Stuut, met ballast op avontuur; GEZINA, kapt. B.A. Visser, met ballast naar St. Petersburg; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, met ballast naar Nerva; VENSKABET, kapt. O.W. Holst, DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, alle drie met ballast naar Noorwegen.
Den 29 dito. De kofschepen DE VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, beide met ballast naar Noorwegen; DE ZES GEBROEDERS, kapt. J. Nuisker, met ballast naar de Oostzee.
Den 30 dito. De tjalkschepen DE VROUW METTRINA, kapt. F.D. Markwardt en DE VROUW MARIA, kapt. B. Wessels, beide met pannen en steen naar Altona.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Norden, is in de nacht van den 23 op den 24 april j.l., op Norderney, verongelukt het schip DE TWEE GEBROEDERS, schipper Elias Elias. De equipage is daarbij omgekomen. De lijken zijn gevonden en den 26 april aldaar begraven. (opm: zie AH 030531)


Datum: 07 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 3 mei. Kapitein H.C. Kool, voerende het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, van Hamburg, alhier binnen, rapporteert dat vermoedelijk den 1 mei, te Scharhorn gestrand is een Engels te Liverpool thuis behorende brik genaamd THE QUEEN ADELEIDE, kapt. Kna?r, laatst van West Cowes komende alzo gemelde kapt. Kool, den 2 dezer, 's morgens 11 uur, 2 mijl bewesten, het vuurschip van de Elbe een baaltje katoen heeft gevist, benevens een kist waarin een journaal waaruit bovenstaande was gebleken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks Nederlandse fregatschip GODEFRIDA, kapt. Andreas Hansen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. Laurens Wildschut, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoenerschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel en Holzapffel. Sluit 21 mei.
Naar Bordeaux. Het Nederlands kofschip HARMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen.
Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 11 mei.
Naar Duinkerken. De Nederlandse smak DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrek 5 mei.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier en Co. d' Armand en Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel. Vertrekt 15 op verbeurte van de vracht.
Naar Koningsbergen. Het Nederlands smakschip BUITENWERF, kapt. J.E. Gust. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar St. Petersburg. Het nieuw gebouwde Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. Klaas Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zoon en Arbman. Vertrekt 13 mei.
Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE JONGE REINTJE, kapt. Pieter Jans Colle. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Riga. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. A.H. Bekkering. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Riga. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. H.G. van Dam. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. Binnengekomen: SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, van Suriname; DE EENDRACHT, kapt. J.H. Seepe, van Havanna; JOHN, kapt. G. Schotland, van Malta; EUROPA, kapt. J. de Jong, van Cette, naar Riga als bijlegger; gisteren nog APOLLO, kapt. E. Gowland, van Sunderland.
5 mei. DEN AMSTEL, kapt. P.J. Kat, van Suriname; ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, van Suriname; DOLPHIJN, kapt. E.S. Stramwitz, van Barcelona.
Vertrokken: 4 mei. SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. H.A. Herman, naar Suriname; SOEBLOMSTEN, kapt. A. Sörensen, naar Arendahl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 2 mei. Binnengekomen: JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van Koningsbergen; FENNA, kapt. A.K. de Weerd, van Koningsbergen; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Koningsbergen.
3 mei. IRIS, kapt. D.H. Nieman, van Libau; DIE BEIDE MARGARETHEN, kapt. R. Heddes, van Danzig; DE BEURS VAN AMSTERDAM (stoomschip), kapt. H.C. Kool, van Hamburg.
4 mei. DE HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Libau; DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, van Libau; DE JONGE JAN, kapt. B.G. Peters, van Koningsbergen; DE WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis, van Koningsbergen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Koningsbergen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. T.H. van der Werff, van Koningsbergen; DE NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Koningsbergen; DE BROEDERLIEFDE, kapt. A.H. van der Wal, van Koningsbergen; DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, van Memel; CAROLINA, kapt. H. Gron, van Drammen; METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, van Laurwig.
Vertrokken: 3 mei. THE FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge, naar Londen; DE VROUW ELSINA, kapt. R.H. Schuring (opm: tjalk ELSINA, eerste reis, kapt. B.H. Schuur), naar Hull; MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, naar Hull; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, naar Petersburg; JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, naar Petersburg; DE BROEDERS, kapt. J.A. Fijn, naar Petersburg; DE DANKBAARHEID, kapt. H.J. Meijer, naar Petersburg; DE VREDE, kapt. R.W. Vos, naar Riga; GREV WEDEL JARLSBERG, kapt. J. Woxwold, naar Riga; VENUS, kapt. B. Ellingson, naar Pernau; ISABELLA, kapt. J. Arthol, naar Gotenburg; JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. H. Hansen, naar Kopenhagen; CATHARINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbrink, naar Noorwegen; FLORA, kapt. H.A. Klein, naar Noorwegen; ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampcke, naar Hamburg; DE VROUW AUKJE, kapt. L.W. Swart, op avontuur.
4 mei. PROVIDENTIA, kapt. Johnson, naar Riga; MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Riga; SANVIGEN, kapt. Beck, naar Arendahl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 april. Binnengekomen: JACOBA (opm: VROUW JACOBA), kapt. Drewes, van Noorwegen; JANTINA, kapt. Mulder, van Noorwegen.
2 mei. LAMMEGINA, kapt. Goosens, van Noorwegen.
Vertrokken: 28 april. NOOIT GEDACHT (opm: smak), kapt. Harm H. Brakke, naar Noorwegen.
29 april. DE JONGE LUBBERTA, kapt. ten Kate, naar Noorwegen.
30 april. EGBERDINA, kapt. Donselaar, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 28 april. Binnengekomen: VROUW HILLEGINA, kapt. Bakker, van Bremen; FRAUKELINA (opm: smak FROUKELINA), kapt. Muntendam, van Noorwegen.
29 april. JANTINA, kapt. Boswijk, van Noorwegen; de HARMONIE, kapt. Uges (opm: tjalk, kapt. Jacob Uges), van Noorwegen; CONCORDIA, kapt. Dik, van Noorwegen.
Vertrokken: 24 april. VROUW MARGARETHA, kapt. Niebuhr, naar Noorwegen.
26 april. DRIE GEBROEDERS, kapt. Kremer, naar Bremen.
28 april. de HOOP, kapt. Onstwedder, naar Noorwegen; de JONGE ELISABETH, kapt. Duit, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het gekoperd Brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel.
Adres bij cargadoors J.B. ’t Hooft en Gerard Mauritz aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Het schip DE EENDRAGT, kapt. J.H. Seepe, van Havanna naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, den 3 dezer in Texel binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 mei. Het schip DE HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Harlingen naar Liverpool, achter de Koog (op Texel) gestrand geweest (opm: zie RC 220331), doch weer afgebracht, is den 2 dezer in de haven van Texel binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 mei. Kapitein H.C. Kool, van Hamburg in het Vlie binnen, rapporteert, dat, vermoedelijk den 1 dezer, te Schaarhorn gestrand is een Engelse brik, genaamd THE QUEEN ADELAIDE, gevoerd door kapt. Kurnthuis, thuis behorende te Liverpool en komende laatst van West-Cowes, daar hij den 2, des morgens om 11 ure, 2 mijlen bewesten het vuurschip der Elbe, had gevist een baaltje katoen, benevens een kist, waarin een journaal, waaruit het bovenstaande was gebleken. (Zie ook RC 100531)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 4 dezer arriveerde te Helvoetsluis de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma van Cette.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Edictale Citatie. Uit kracht van de autorisatie, op den 16 februari 1831 door de Hove van Civile en Criminele Justitie der Kolonie Suriname verleend, op voordracht van de edel groot achtbare heer procureur generaal der Nederlandse West-Indische bezittingen, van den 15 februari 1830, No. 9/86, impetrant van edictale citiatie, en voorts uit kracht van acte tweede default, met admissie tot een derde dading, door dezelve Hove verleend bij appointement van den 4 februari 1831.
Zo worden door mij ondergetekende, exploiteur bij de Hove van Civile en Criminele Justitie der Kolonie Suriname, voor de derde maal bij openbare edicte ad valvas curiae (opm: voorlopige rechterlijke beschikking die door de overheid aan de deuren van het gerecht is afgekondigd) gedagvaard, gelijk ik dagvaard bij deze, elk en een iegelijk, die zal vermenen enig recht of aanspraak te hebben op het provenu van het alhier gerechtelijk verkochte Braziliaanse driemastschip LEBRE en deszelfs lading; zijnde voorschreven schip gevoerd geweest door kapt. Juan Macaijo, in het laatst van de maand december 1828 uit Rio de Janeiro gezeild, gedestineerd naar Ambris en Cabinda, en op den 5 februari 1829 op de kust van Afrika, op 11 gr. zuiderbreedte, door een gewapende schoenerbrik genomen.
Alsmede elk en een iegelijk, die zal vermenen enig recht of aanspraak te hebben op de zich op het voorschreven driemastschip bevonden hebbende Braziliaanse negers (waarvan echter sedert een overleden), naar alle schijn tot de slavenstand behorende, en welke hebben opgegeven genaamd te zijn Francisca Madera, Joachim Xerxes, St. Antonie, Vicente Percijra, Antonie Jacquin Menis, Joseph Marie, Anthonij Golla, Louis Mollage, Vertuosa d' Artis, Villa del Consession, Joseph Anton en Joachim Quilmur; ten einde binnen de bij de wet bepaalde termijn van zes maanden te compareren of gemachtigden te zenden ter geprivilegieerde rol van deze Hove, welke gehouden zal worden in de maand augustus 1831, en zich aldaar als belanghebbenden of zodanig anders bekend te maken, als zij zullen vermenen te behoren, op poene dat, bij non-comparitie, tegen de defaillanten zal worden verleend acte derde default met de profijten van dien als naar rechten.
En op dat niemand hiervan enige ignorantie zou kunnen of mogen pretenderen, heb ik deze gepubliceerd en geafficheerd aan Paramaribo den 18 februari 1831.
De exploiteur, N.L. Braam. (opm: deze oproep werd herhaald in RC 171231)


Datum: 10 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar St. Petersburg. Het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker.
Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Naar Wismar en Rostock. Het Nederlands schip DE JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens.
Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes van Hamburg met huiden, vellen en leder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 5 mei. Sedert enige dagen heeft zich het gerucht verspreid, dat onze zeemacht toeliet, dat schepen van Antwerpen zich onder Belgische vlag op de Schelde vertoonden. Deswege verneemt men, dat het aan kleine vaartuigen, welke van die stad naar boven zeilen, vergund is de Belgische vlag te voeren, wijl aldaar beide oevers tot vijandelijk grondgebied behoren, waar dezelfde vlag op forten en torens waait, en dat in die richting alleen zij de scheepsmacht voor Antwerpen passeren, doch dat dit aan geen schip of vaartuig veroorloofd wordt van Antwerpen naar beneden langs de militaire linie onzer schepen, hetwelk dan ook geen plaats heeft gehad en strijdig zijn zou met de orders aan die vaartuigen gegeven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Die genegen is om als schipper te ageren op een beurtman, varende van Amsterdam op Sneek en IJlst en vice versa, en daartoe de nodige bekwaamheid bezit, adressere zich in persoon of met gefrankeerde brieven vóór of op dinsdag den zeventiende mei e.k. aan den heer A.S. Tromp, te Woudsend.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 9 mei. Heden zeilde naar zee het fregatschip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, naar Demerary.
Vlissingen, 7 mei. Den 4 dezer is alhier binnengekomen PROVIDENTIA, kapt. D. Heeds, van Sunderland, met steenkolen.
Sedert den 3 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
DIE UNTERNEHMING, kapt. J. Aurstoffer, van Messsina, met fruit; AURORA, kapt. C. Barchmann, en WAAREN, kapt. P. Holst, beide van Gotenburg, met houtwaren; THE CONSTANT TRADER, kapt. W. Rodgers en THE RUBY, kapt. J. Rodgers, beide van Ipswich, met stukgoederen.
Den 3 dezer zijn van onze rede naar zee gezeild: DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, van Vlissingen naar Riga, en THE SPLENDID, kapt. J.R. Theobald, van Antwerpen naar Newcastle, beide met ballast.
Voorts is ook van hier naar Antwerpen vertrokken DE LEEUW, kapt. S.J. Jansen, welke sedert december ll. alhier heeft binnen gelegen.
Veere, 6 mei. Heden is alhier ter rede gekomen het Engelse brikschip FAME, kapt. S. Miller, van Yarmouth naar Antwerpen gedestineerd, met ballast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het kofschip DE HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Harlingen naar Liverpool, bij de Koog op Texel gestrand, is den 29 april weer af en de volgende dag in de Roggesloot in het Eijerland binnengebracht. (opm: zie RC 070531)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 mei. Volgens nader bericht van kapt. H.C. Kool, voerende het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, van Amsterdam te Hamburg gearriveerd, is de brik THE QUEEN ADELAIDE, welke hij veronderstelt bij Scharnhorn te zijn verongelukt, gevoerd geweest door kapt. Keen, van Port-au-Prince naar Hamburg, laatst van Cowes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. De schepen ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname naar Amsterdam en DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Amsterdam naar Suriname, zijn den 30 april op de hoogte van de Singels, met oosten wind zeilende gezien door de Texelse loods schipper Y. Metselaar.


Datum: 12 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 mei. Het schip de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. C. Sipkes, des morgens van den 6 dezer van Batavia te Hellevoetsluis binnengekomen, ligt nog steeds onder de Klundert op een goede wind te wachten om naar de stad op te zeilen. De kapitein, die ongesteld, dadelijk naar deze stad gekomen was, is hier inmiddels gisterenavond overleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 mei. Binnengekomen: ZAANDAM, kapt. Singer, van Lissabon, als bijlegger om order; JONGE GERRIT, kapt. de Weerd, van Hull; LOUISE, kapt. Niejahr, van Libau.
10 mei. DE ONDERNEMING, kapt. Veerman, van Hull; CAROLINA CATHARINA, kapt. S. Nielsen, van Kopenhagen.
Texel, 4 mei. Vertrokken: SOEBLOMSTEN, kapt. Sorendsen, naar Arendahl.
8 mei. EMERALD, kapt. A.H. Howland, naar New-Bedfort; JAN FREERK, kapt. Smit, naar Liverpool; DE VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, naar Londen; ORWELL, kapt. Cubitt, naar Londen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Bies, naar Londen; EUROPA, kapt. De Jong, (van Cette) naar Riga.
9 mei. FELIX LEMBRANZA, kapt. Ignacio, naar Porto; HERMAN WEDEL, kapt. Hvistendahl, naar Holmstrand.
10 mei. DIANA, kapt. Fradland, naar Londen; SAXBIJ, kapt. Stoadleij, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 9 mei. Binnengekomen: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Lieffijn, van Koningsbergen; ANNA CATHARINA, kapt. Larsen, van Drammen; na posttijd 4 schepen de namen onbekend.
Vlie, 3 mei. Vertrokken: THE FRIENDS, kapt. Muggeridge, naar Londen; DE VROUW ELSINA, kapt. Schuuring (opm: tjalk ELSINA, kapt. B.H. Schuur), naar Hull; MARGARETHA, kapt. Buining, naar Hull; KNELSINA GEERDINA, kapt. R. de Jonge, naar St. Petersburg; JACOBA BARBARA, kapt. Schut, naar St. Petersburg; DE BROEDERS, kapt. Fijn, naar St. Petersburg; DE DANKBAARHEID, kapt. Meijer, naar St. Petersburg; DE VREDE, kapt. Vos, naar Riga; GREV WEDEL JARLSBERG, kapt. J. Woxwold, naar Riga; VENUS, kapt. Ellingsen, naar Pernau; ISABELLA, kapt. Athol, naar Gotenburg; JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. Hansen, naar Kopenhagen; CATHARINA JACOBA, kapt. Westerbrink, naar Noorwegen; FLORA, kapt. Klein, naar Noorwegen; ANNA CATHARINA, kapt. Tampcke, naar Hamburg; DE VROUW ANTJE, kapt. Swart, op avontuur.
4 mei. PROVIDENTIA, kapt. M.A. Johnson, naar Riga; MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Riga; SANDVIGEN, kapt. N.J. Beck, naar Arendahl.
5 mei. HELENA, kapt. S.C. de Vries, naar St. Peterburg; ANNA BERGETTA MARIA, kapt. T. Pedersen, naar Noorwegen; DE VROUW JANTINE, kapt. K.E. Vos, naar Noorwegen; LAND DR. VAN DÖRING, kapt. C. Tampcke, naar Hamburg; VROUW LAMMEGINE, kapt. H.J. Hubert, op avontuur.
8 mei. DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomschip) kapt. Kool, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 mei. Binnengekomen: NEERLANDS WELVAART, kapt. Rentes, van Koningsbergen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 mei. Eergisteren is van hier gezeild THE MARKET MAID, kapt. W. Stocks, naar Duinkerken, met tarwe.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: L’ADOLORATA, kapt. P. Mozella, naar Lissabon, met spijkers ; LE NAVIGATEUR, kapt. F. Morin, naar Havre-de-Grace, met zink; THE ROBIN HOOD, kapt. Th. Greenwood, naar Londen, met vlas en stukgoederen; THE UNION, kapt J. Bant, naar Dundee, met vlas. Van den 7 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen:
THE FAME, kapt. S. Miller, laatst van Veere, met ballast; THE WILLIAM, kapt. R. Moor, van Newcastle, met slijpstenen; Exchange, kapt. J. Clarke, van Grimsby, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, om ten spoedigste te vertrekken naar Hamburg, de Nederlandse tjalk VROUW CATHARINA, kapt. Geert Tonnes Nylandt.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hendrikzoon, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Naar Gibraltar, Malta en Smyrna, het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA,
kapt. G.J. Meeuw.
Naar Cadix, het Nederlands hoekerschip DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen.
Naar Duinkerken, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Eeltje Klasen de Wilde.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan
Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar St. Petersburg om, op verbeurte van de vracht, op 24 mei te vertrekken, het Nederlands kofschip VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker.
Adres Amsterdam: Kranen en Van Maurik, cargadoors.
Adres Rotterdam: W. Smith en Co., reders.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Kapitein W. Woodcock, in Texel binnen, rapporteert, dat hij in zee heeft gevonden een verlaten brik, genaamd DE ELEONORA OF DOUVRE, geladen met stukgoederen, welke in het Nieuwe Diep gebracht en onder provisionele quarantaine gesteld is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. De schepen HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke en DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, zouden in het laatst van maart en het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., omstreeks half april van Suriname vertrekken, alle naar Amsterdam.


Datum: 14 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Flensburg. Het Nederlandse smakschip DE JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel. Adres bij B.J. van Hengel.
Naar Hamburg en Altona. Het everschip LOUISE, kapt. H. Spiesen. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 mei. Binnengekomen: LIBERTÉ, kapt. De Jong, naar Suriname; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Ouwehand, van Hull.
Texel, 11 mei. Vertrokken: PROVIDENCE, kapt. Simpson, naar Scarborough; PELGRIM, kapt. Cornfort?, naar Sunderland; TWEE GEBROEDERS, kapt. Backer, naar Frederikshaven; HENRIETTE EN HENRI, kapt. Vlieger, naar Suriname.
12 mei. BRANDT, kapt. Almy, naar Newbedfort; RUBY, kapt. T. Bully, als bijlegger, naar Hamburg; FAMILIENS HAAB, kapt. Jacobsen, op avontuur.
Vlie, 11 mei. Vertrokken: ANNA CATHARINA, kapt. Pieper, naar Hull; DIE HOFFNUNG, kapt. Jensen, naar Hull; DEN AMSTEL, kapt. Ludders, naar St. Petersburg; CECILIA MARGARETHA, kapt. C. Schielberg, naar Riga; MOSS, kapt. Schlaubusch, naar Riga; ANNEGINA, kapt. Kuiper, naar Riga; CHARLOTTE FRIEDERIKA, kapt. Schiebe, naar Riga; OCEAN, kapt. Stibolt, naar Frederikshaven; INDUSTRIE, kapt. Stibolt, naar Frederikshaven; AMPHION, kapt. Horn, naar Drobach; DE VROUW PETRONELLA, kapt. de Jonge, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 mei. Binnengekomen: VROUW ANTJE, kapt. De Grooth, van Christiansand.
Vlie, 10 mei. Binnengekomen: HETTINA JOHANNA, kapt. van Driesten, van Memel; ENGELINA, kapt. T.T. Borst, van Koningsbergen; JAN DE WITT, kapt. R.F. Mellema, van Koningsbergen; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. Carst (opm: smak BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Carst), van Koningsbergen; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes, van Koningsbergen; INNA FREDERIKA, kapt. Brandt, van Rostock; ALIDA, kapt. Bart, van Osterrisoer; RESOLUTION, kapt. Westerburg, van Laurwig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 5 mei. Vertrokken: FRAUKELINA, kapt. Muntendam, naar Noorwegen; JANTINA, kapt. Boswijk, naar Noorwegen.
Termunterzijl, 9 mei. Binnengekomen: DE HOOP, kapt. van Greven (opm: GOEDE HOOP, kapt. Kasper Jans van Greven), van Noorwegen.
Termunterzijl, 12 mei. DE VROUW HILLEGINA, kapt. Bakker, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 mei. Vertrokken: DE HOOP, kapt. J.F. Peper, naar Carolinerzyl; FENNEGINA, kapt. Duit, op avontuur. (opm: de zeebrief van de tjalk HOOP, kapt. Jan Freerks Peper, werd in mei 1832 vanuit Oude Pekela naar Den Haag teruggezoinden met de vermelding ‘schip in Hannover verkocht’)
11 mei. JACOBA, kapt. Drewes (opm: kof VROUW JACOBA, kapt. H. Drewes), op avontuur; JANTINA, kapt. Mulder, naar Noorwegen; LAMMEGINA, kapt. Gosens, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong en CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, beiden van Liverpool met klipzout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van dinsdag den 17 dezer zal verkocht worden de gebroken fokkemast, enz. van het alhier in averij liggende schip STAD ROTTERDAM. (opm: de STAD ROTTERDAM is den 23 mei van Batavia naar Rotterdam vertrokken; de vendutie is kennelijk niet doorgegaan)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Zaterdag zijn twee sloepen, op een van welke de kolonel Geesteranus met nog een hoofdofficier van de Marine zich bevond, die zich naar de Citadel van Antwerpen wilden begeven, onder het bereik van de Belgische forten gekomen zijn, zo hevig en aanhoudend beschoten, dat zij verplicht waren terug te keren en alzo hun bestemming niet hebben kunnen bereiken. Aan een andere sloep van de brik DE KOMEET daarop afgezonden, ten einde aan de generaal Chassé van deze schandelijke handelswijze rapport te doen, is het gelukt, onder een dichte hagelbui van kogels, door te varen en de Citadel te bereiken, waar de rapporten aan de generaal Chassé overhandigd zijn.
De Belgen zeggen, dat er geen order gegeven was om op de Hollandse vaartuigen te schieten en er dadelijk bevel is gezonden om die vijandelijkheid te voorkomen.
Dinsdag heeft men van het Fort du Nord en andere forten te Antwerpen wederom enige geweerschoten op twee Hollandse sloepen gelost.
Zondag hebben de troepen te Antwerpen zich nogmaals weerspannig getoond en de kazerne niet willen betrekken; echter moet het de officieren gelukt zijn de manschap tot rede te brengen.
De commissie, die belast geweest is met het opnemen van de verliezen te Antwerpen, door het bombardement veroorzaakt, heeft haar werk nagenoeg ten einde gebracht.
De schade aan huizen en gebouwen, behalve die aan het entrepot en het arsenaal, wordt op NLG 425.000 begroot; acht schepen zijn beschadigd, en twee honderd en vijftig personen hebben verklaringen wegens aanzienlijke verliezen aan meubels opgegeven. Volgens de verklaringen van de verbrande goederen in het entrepot, bedragen deze een waarde van NLG 1.868.280 waarbij, volgens berichten van buitenland, nog NLG 300.000 gevoegd moeten worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar St. Petersburg, om, op verbeurte van de vracht, den 24 dezer te vertrekken, het Nederlands kofschip VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker.
Adres te Amsterdam bij Kranenburg en Van Maurick, cargadoors en te Rotterdam bij W. Smith en Comp., reders.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. Schäffer, J.A. Lublink en J. van Dokkum Csz., makelaars, zullen, als last hebbende van hun principalen, door de deurwaarder H.J. Thesingh, op dinsdag den 24 mei 1831, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, te Amsterdam, presenteren te verkopen: Een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, kanonnen, rondhouten en verdere scheepsbehoeften, voorts een partij oud koper in bladen en spijkers, ijzerwerk en lood, behoord hebbende tot het Nederlands fregatschip MARIA, gevoerd geweest door kapt. F.H. Zeijlstra; liggende de goederen als nader bij notitie zal worden aangewezen.


Datum: 17 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 10 mei. Gedurende de maand april zijn 2001 schepen door de Sont gevaren, te weten: 692 Engelse, 89 Deense, 64 Zweedse, 211 Noorse, 105 Hanoverse, 320 Pruisische, 30 Russische, 46 Rostockse, 22 Lübeckse, 7 Colbergse, 54 Meckelenburgse, 7 Amerikaanse, 243 Hollandse, 9 Oldenburgse en 3 Hamburgse.
- Gedurende het jaar 1830 zijn te Livorno aangekomen 12 schepen waaronder 5 Nederlandse als kapt. J. Kiers van Amsterdam, kapt. W.C. Smith van Genua, kapt. B.M. Corbiere van dito, kapt. J. Rickmers van Smyrna en kapt. J.F. Brouwer van Genua.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 mei. Binnengekomen: LANGELAND, kapt. Sem, van Drammen.
14 mei. TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Koningsbergen; PROVIDENTIA, kapt. Agerup, van Drammen; PRINS OSCAR, kapt. Agerup, van Drammen.
15 mei. THE FAME, kapt. W. Barfield, van Londen; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen.
Texel. 13 mei. Vertrokken: Zr.Ms. oorlogsbrik DE PELIKAAN, eerste luitenant F.A. Sönhgen, naar Vlissingen; ONS GENOEGEN, kapt. van Zameren, naar Batavia; CORNELIA, kapt. Zwaga, naar Londen; NAJADEN, kapt. Loenhardt, naar Archangel, de laatste is bij het uitwerken uit het Nieuwe Diep, op de Harsens van de Zuidwalgeraakt, echter weer in vlot water gekomen.
14 mei. DIANA, kapt. H. Visman, naar Bilbao; ELISABETH MARIA, kapt. Okkes, naar Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 mei. Binnengekomen: GEERTRUIDA, kapt. Tunteler, van Libau; ARENDINA HERMINA, kapt. Hazewinkel, van Libau; MARGARETHA, kapt. de Boer, van Koningsbergen; HOPE, kapt. Cousins, van Rotterdam.
14 mei. JETSKA HILLEGINA, kapt. G.E. Broekema, van Libau, ligt in quarantaine; WILHELMINA, kapt. H.H. Buss, van Koningsbergen; DE VIER GEBROEDERS, kapt. O.W. de Boer, voor wijlen H.H. de Boer, van Koningsbergen; ANNEGINA, kapt. R.H. Doksman, van Danzig; DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman, van Memel.
Vlie, 12 mei. Vertrokken: DE VRIENDSCHAP, kapt. Prins, naar Petersburg; EMANUEL, kapt. Sturm, naar Riga; FLYGANDA FANAN, kapt. Hjorth, naar Stockholm; LUNA, kapt. Backer, naar Drammen; ORVAR ODD, kapt. Oijen, naar Drammen, van de rede naar Terschelling; ADRIANA JACOBA, kapt. Reus, naar Riga; SOPHIA MARGARETHA, kapt. Bartman, naar Stettin.
13 mei. DE JUFFROUW HENDRIKA, kapt. Scholtens, op avontuur, naar Terschelling gezeild; GRAAF KANKRIN, (stoomboot), kapt. Alberts, naar Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE PRINS VAN ORANJE,kapt. H. Zoetelief, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SUSANNA MARIA, kapt, Christopher Spiegelberg p.proc., kapt. J.F. Spiegelberg. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Fernambuck. Het gekoperd Nederlands schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. Volkert H. Kramer. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman, Coopman, De Witt & Lenaertz, en De Vries & Co.
Naar Cadix en Gibraltar. Het Nederlandse kofschip EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Naar Lissabon. Het Nederlandse sloepschip DE HOOP, kapt. Pieter Haasnoot. Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman; en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. R.B. Rozema. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij Blikman & Co. en de Wed. Jan Salm & Meijer.
Naar St. Petersburg. Het nieuw gebouwde Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. Klaas Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zoon en Arbman.
Naar Marseille, Barcelona en Alicante. Het Nederlandse kofschip DE JUFFROUW JEANNETTE, kapt. Jan van Buuren. Adres bij C. de Grijs & Zonen en Jan Daniels & Zoonen en Arbman.
Naar Port à Port. Het Nederlandse kofschip DE DOLPHIJN, kapt. H. Sluik. Adres bij H. Verweijde Czn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 mei. Gisteren morgen is voor deze stad aangekomen: het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, gevoerd geweest door wijlen kapt. Cornelis Sipkes, van Batavia met koffij, suiker en tin.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 mei. Te Antwerpen is gearriveerd het schip APOLLO, kapt. D. Steur, van Batavia. (opm: na lossing is het ex-Zuid-Nederlandse fregat tot vermoedelijk juni 1833 opgelegd, toen aan de Belgische vlag de vrije doorgang over de Schelde werd toegestaan)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 mei. Heden arriveerde alhier het schip IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterlo, den 16 december vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 12 mei. Van de Schelde wordt geschreven, dat zaterdag ll. twee sloepen van de korvet NEHALENNIA en de brik ECHO, voor Lillo gestationeerd, naar de Citadel van Antwerpen zijn gevaren, doch, onder bereik der Belgische batterijen aan de Schelde aangekomen zijnde, derwijze met klein geweer zijn beschoten, dat zij het geraden hebben geoordeeld terug te keren. Een derde sloep, van de KOMEET, gelast, om de generaal Chassé bericht te geven van deze nieuwe schending van de wapenstilstand, is mede beschoten, doch ondanks een hagelbui van kogels, doorgevaren. Het zal te bezien staan, welk gevolg deze nieuwe en roekeloze schending van de wapenstilstand zal hebben. In de Antwerpse bladen wordt, als naar gewoonte, verzekerd, dat men dadelijk het plegen van dergelijke vijandelijkheid heeft verboden. Volgens bijzondere berichten, heerste in Antwerpen weer een aanmerkelijke gisting.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 mei. Eergisteren is uit 's Rijks dok gehaald Zr.Ms. korvet PROSERPINA, kommandant H.W. van Maren.
Gisteren is de Schelde opgevaren Zr.Ms. stoom-paket CURAÇAO, kommandant J. le Jeune.
Heden is ter rede gekomen Zr.Ms. brik van oorlog DE PELIKAAN, kommandant F.A. Sohngen. Ook is heden naar zee gezeild: LOUISE, kapt. F.W. Schmoke, van Antwerpen naar Duinkerken gedestineerd, met mahoniehout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Volgens een stellig bericht van onze scheepsmacht op de Schelde heeft men sedert donderdag een einde gemaakt aan de herhaalde beledigingen, die de Belgen de Hollandse schepen aandeden. Verscheiden malen hadden zij, zoals bekend is, met het geweer geschoten op vaartuigen onder Hollandse vlag, wanneer zij voorbij hun batterijen voeren. Eindelijk heeft de kapt. Koopman, die het bevel voert over de zeemacht voor Antwerpen, op zijn verzoek, verlof gekregen om alle de Belgische vaartuigen en schepen te stoppen. Dit deed hij en zelfs geen jol van hen werd in het vaarwater geduld. Hierop werd van de kant van de Belgen een zeer brutale brief naar de Citadel gezonden, die op geen minder standvastige toon beantwoord werd, en dit had ten gevolg, dat zij donderdag namiddag de verzekering gaven, dat er nooit meer op onze vlag zou gevuurd worden, en verzochten, dat wij hun vaartuigen zouden laten passeren, dat dan ook toegestaan is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in Holland gebouwd smakschip, groot 55 à 60 roggelasten, voorzien van een goede inventaris. Te bevragen ten kantore van Hudig en Blokhuijzen, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands brikschip NIJVERHEID, kapt. Lambertus Heijkoop; hebbende zeer goede inrichting voor passagiers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om vóór of op den 15 juni aanstaande te vertrekken, het Nederlands fregatschip HOOP, kapt. Maarten David Meijer, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands fregatschip MAAS, kapt. Jan Cornelis Tevez.
Naar Batavia, het Nederlands brikschip ROTTESTROOM, kapt. Hendrik Kreeft.
Beide schepen zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Naar Stettin, het Nederlands smakschip VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Naar Gibraltar, Malta en Smyrna, het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA,
kapt. G.J. Meeuw.
Naar Cadiz, het Nederlands hoekerschip DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen.
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Eeltje Klasen de Wilde, om
ten spoedigste te vertrekken.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan
Rooderkerk, om den 19 dezer te worden geëxpedieerd.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Van ’s Rijks Werf alhier vertrekken heden weer twee kanonneerboten naar Vlissingen. Men kan thans stellig, tot eer van de drie departementen van de Marine verzekeren, dat men geheel gereed is tot de eerste defensie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. De EENDRAGT, kapt. H.H. Deuling, van Schiedam, de 17e april van Hellevoet naar Java gezeild, is de 1e mei lek te Lissabon binnengelopen en moest aldaar lossen om te repareren. De oorzaak van dit ongeluk is niet bekend, zijnde overigens het schip in de beste order.


Datum: 19 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kort overzicht van de Nederlandse scheepvaart in 1830.
Van de 35 schepen, die in het jaar 1830 buiten de vaart zijn geraakt, zijn er verongelukt: 5 smakken, 5 koffen, 1 hektjalk, 2 kagen, 2 galjoten, 2 tjalken; gesloopt: 5 fregatten, 3 smakken, 1 brik, 2 koffen, 2 bommen, 1 bun; naar buitenland verkocht: 2 sloepen, 1 brik, 1 schoener; buitenslands waren gebouwd: 4 fregatten, 1 sloep, 2 brikken, 2 galjoten.
Gedurende 1830 zijn in oud Nederland en België aangebouwd 97 schepen, metende tezamen 10.398 lasten, als: Fregatten, in Zuid-Holland 10, in Noord-Holland 6 en in Antwerpen 7, tezamen 23; pinken, in Noord-Holland 1; brikken, in Noord-Holland 1, Zuid-Holland 1, Antwerpen 3, tezamen 5; sloepschepen, in Zuid-Holland 1, in West-Vlaanderen 2, tezamen 3; galjoten, in Noord-Holland 2; koffen, in Groningen 35, Friesland 3, Noord-Holland 2, Zuid-Holland 3, Antwerpen 2; smakken, Groningen 9; tjalken, Groningen 3; hoekers, Zuid-Holland 1; bunschepen, Friesland 2; paviljoenschepen, Overijssel 1; bomschepen, Zuid-Holland 1; schokkers, Noord-Holland 1.
Het getal van de Belgische schepen, van welke, ingevolge 's Konings besluit van den 28 oktober 1830, de zeebrieven reeds zijn of nog moeten worden ingetrokken, bedraagt 196. Dezelve behoren thuis, als: Te Antwerpen 106; Oostende 24; Brugge 10; Nieuwpoort 7; Leuven 1; Gent 24; Brussel 18; Mechelen 4; Rousselaere 1; Themsche 2.
Op ultimo december 1829 waren er in de vaart 1346 zeeschepen van allerlei charter, onder welke 180 buitenslands gebouwd. Op ultimo december 1830 bedroeg dat getal 1408, waaronder 171 buitenslands gebouwd. Onder de genoemde 1408 schepen, zijn ook in begrepen de hiervoor opgegeven 196 Belgische, na aftrek van welke er een getal overblijft van 1212.
In 1830 zijn ingeklaard 5688 schepen, als: 2662 onder Nederlandse vlag, 872 onder Engelse vlag en 2153 onder andere vreemde vlaggen, tezamen 691.171 tonnen; uitgeklaard 3920 schepen, als: 1566 onder Nederlandse vlag, 1120 onder Engelse vlag en 1234 onder andere vreemde vlaggen, tezamen 455.806 tonnen. In 1829 bedroeg het getal van de schepen, te weten: Van de ingeklaarde 6098 (702.783 tonnen) en van de uitgeklaarde 4224 (439.785 tonnen).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 mei. Binnengekomen: UNDINE, kapt. O. Smith, van Charleston in Engeland.
Texel, 16 mei. Vertrokken: MARTHA, kapt. J. Edwards, naar New York; HET DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; BRITTANNIA, kapt. A. Brodie, naar Hull; DE TWEE VRIENDEN, kapt. P. Fruchtning, naar Hull; DE DRIE VRIENDEN, kapt. P. Nadort, naar Hull; NAJADEN, kapt. J. Leonhardt, naar Archangel; FAMILIENS HAAB, kapt. O. Jacobsen, op avontuur, laatstgenoemde is abusievelijk den 12 dezer reeds opgegeven.
17 mei. NELSON, kapt. W. Christoph, naar Sunderland; CAROLINA, kapt. W. Burnet, naar Leith; ODIN, kapt. L.T. Holst, op avontuur; DE HARMONIE, kapt. N. Nielsen, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 mei. Niets binnengekomen. Het schip JETSKA HILLEGINA, kapt. G.E. Broekema van Libau, is van de quarantaine ontslagen.
16 mei. DE BEURS VAN AMSTERDAM (stoomschip), kapt. H.C. Kool, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 mei. Binnengekomen: DE VROUW ALIDA, kapt. Kars, van Koningsbergen.
Terschelling, 15 mei. Vertrokken: GRAAF CANKRIN (stoomschip), kapt. H.J. Alberts, naar Riga; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Loots, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Binnengekomen: UNITY, kapt. R.H. Newby, van Newcastle; ALIDA, kapt. Bart, van Noorwegen; RESOLUTION, kapt. Sterenberg (opm: kof, kapt. J.H. Sterenborg), van Noorwegen; DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Noorwegen; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Noorwegen.
12 mei. DE TWEE VRIENDEN, kapt. Stopper, van Noorwegen; THE HOPE, kapt. Cousins, van Rotterdam.
13 mei. MARGARETHA HENDRIKA (opm: kof MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, van Koningsbergen; DE GOEDE HOOP, kapt. A.J. Vlaskamp, van Noorwegen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. L.C. Dirksen, van Droback, Noorwegen.
Harlingen, 8 mei. Vertrokken: ORWELL, kapt. Cubitt, naar Londen; JAN FREERK, kapt. Smit, op avontuur.
9 mei. AMPHTON, kapt. Horn, naar Noorwegen.
11 mei. DE VROUW HELENA, kapt. Kramer, naar Hamburg; PETRONELLA, kapt. De Jong, naarde Oostzee; ANNEGINA, kapt. Kuiper, naar Riga.
12 mei. DE JUFFROUW HENDRIKA, kapt. Scholtens, op avontuur; JOHANNA, kapt. Douwes, op avontuur; ELENA JACOBA,kapt. Davids, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Bordeaux. Het Nederlands smakschip BUITENWERF, kapt. J.E. Gust. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 30 mei.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 mei. Door de stemgerechtigde deelhebbers in de Nederlandsche Handel-Maatschappij, in kiescollege alhier verenigd, zijn op heden benoemd de heren A. Blussé van Oud-Alblas tot commissaris en B. de Kat tot plaatsvervanger.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad (opm: Dordrecht) zijn gearriveerd: de schepen WILHELM FREDRIK, kapt. S. Thriberg van Drobak met hout en het driemastschip LOUISA BARBARA, ledig van Antwerpen gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 mei. Heden arriveerden alhier de brik ASTREA, kapt. C. Brandligt, met Zr.Ms troepen en vier vrouwen, de 7 september vertrokken van Amsterdam en het schip ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, met een passagier, den 25 november vertrokken van Vlissingen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 17 mei. Gisteren is naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE PELIKAAN, kommandant F.A. Söhngen, met bestemming naar Texel; ook is heden naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH kommandant H.J. Tuning.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: MERCURIUS, kapt. J. Larsen, naar Hamburg, met stukgoederen; URSUS MINOR, kapt. J. Torbiornsen, naar Bremen, met glas; MAGDALENA, kapt. J.F. Blom, naar Hamburg, met stukgoederen; HARDINA, kapt. J.W. Christen, naar Lubeck, met teer en spijkers; DE VROUW HILKE, kapt. G. Wijchman, naar Emden, met vlas en spijkers.
Heden is alhier ter rede gearriveerd CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd, met ballast.
Sedert den 14 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: CRITERION, kapt. J. Burnham, van New York, met koffie, suiker en rijst; HEBE, kapt. T.S. Foreman, van Arbroath, met ballast; THE VESPER, kapt. M. Jacques, van Charlestown, met katoen en rijst; LORD BROUGHTON, kapt. W. Ponditch, van Londen, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het nieuw gekoperd Nederlands fregatschip ELIZA, kapt. C. Devey.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Den 12 dezer is uit 's Rijks dok te Vlissingen gehaald Zr.MS. korvet PROSERPINA, commandant H.W. van Maren; de volgende dag is de Schelde opgevaren Zr.Ms. stoompaket CURAÇAO, commandant J. Le Jeune, en zaterdag is ter rede van Vlissingen gekomen Zr.Ms. brik van oorlog DE PELIKAAN, commandant F.A. Söhngen; ook is van daar naar zee gezeild commandant F.W. Schmoko, van Antwerpen naar Duinkerken gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. De in Texel binnengebrachte Engelse brik (bevorens gemeld) is, volgens nader bericht, genaamd ELEONOR, kapt. Jenkins, met stukgoederen enz. van Hamburg naar Londen, en was den 7 dezer in zinkende staat, met over geworpen lading en onklare pompen, door de equipage verlaten geworden, welke opgenomen en te Hamburg aangebracht is door kapt. A.K. Voigt van Triëst.


Datum: 20 mei 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

’s Gravenhage, 15 mei. Het college Zeemanshoop te Amsterdam heeft een verslag bekengemaakt wegens de bij hetzelve ontvangen gelden en het beheer derzelve, tot het uitreiken van een verhoogd handgeld aan matrozen voor ’s Rijks zeedienst. Hieruit blijkt, dat bij hetzelve is de aanzienlijke som van NLG 12.381,17½, en dat daarvoor aan 378 matrozen, die zich thans in ’s Rijks dienst bevinden, handgelden zijn uitgereikt.


Datum: 21 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 mei. Binnengekomen: Zr.Ms. oorlogsbrik DE PELIKAAN, eerste luitenant F.A. Söhngen, van Vlissingen; PHOEBE, kapt. J. Bealson, van Fernambuc; DIE WEZER, kapt. H. Grave, van Richmond in Virginie; DE VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen; DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen; ELIZA, kapt. L. Zachariassen, van Tonsberg; DOROTHEA, kapt. C. Furst, van Osterisoer.
19 mei. Niets binnengekomen.
Texel, 18 mei. Vertrokken: DE HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; DE JONGE JAN, kapt. J.J. van der Meulen, naar Londen; MINERVA, kapt. D. Westell, naar Sunderland; DE BEURS VAN AMSTERDAM (stoomschip), kapt. A.C. Kool, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 17 mei. Binnengekomen: INGEBORG CAROLINA, kapt. D.C. Danielsen, van Osterrisoer; CONCORDIA, kapt. J. Assies, van Osterrisoer; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beck, van Arendahl.
18 mei. Na posttijd twee koffen, de namen onbekend; nog twee smakken door de ambtenaren van Terschelling gepraaid, de namen onbekend. Een derzelve van Koningsbergen komende is zonder loods aan boord, achter de Oostwal aan de grond gezeild; de loodsen aan boord komende om hulp te verlenen, is hetzelve door de schipper geweigerd geworden.
Vlie, 17 mei. Vertrokken: DE JONGE CORNELIA (opm: JONGE CORNELIS), kapt. H.T. van Slooten, naar Liverpool; DE JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, naar Hull; DE ONDERNEMING, kapt. H.H. Middel, naar Petersburg; MARIA THERESIA, kapt. C. Uil, naar Petersburg; DEN GODE MODER, kapt. H. Olsen, naar Riga; DE VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, naar Riga; MINERVA, kapt. H.H. Alberts, naar Riga; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, naar Riga; ST. ANTHONIE, kapt. H.C. Jongebloed, naar Riga; BLUCHER, kapt. S. Saegert, naar Riga; DE VRIENDSCHAP, kapt. C.M. Schoon, naar Stockholm; DIE FRIEDSAMKEIT, kapt. O.G. Jacobs, naar Rostock; HANSINE, kapt. O. Rasmussen, naar Kopenhagen; DE KLEINE GEERTRUI, kapt. J.U. Jansen, naar Oudsoen; ADJUTORN, kapt. T.C. With, naar Drammen; METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, naar Noorwegen; HULDE AAN VAN SPEYK, kapt. J. Seba, naar Fahrsund; METTA CLAUDIANA, kapt. A. Bertelsen, naar Ringkjöping; DIE HOFFNUNG, kapt. G. Worthmann, naar Bremen; PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, op avontuur; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, op avontuur; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, op avontuur; DE JONGE IJPE, kapt. E.J. Carst, op avontuur; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, op avontuur; DE JONGE IJPEUS, kapt. H. de Weerd, op avontuur; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, op avontuur; DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, naar Riga; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K. Muller, naar Stettin; CHARLOTTE LOUISE, kapt. P.N. Svarer, naar Aarhus; DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, naar Christiansand; DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker, op avontuur; DE WELDAAD, kapt. R.E. Bol, op avontuur; DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, op avontuur; DE VROUW GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 mei. Binnengekomen: ZEELUST, kapt. Kramer, van Noorwegen.
16 mei. ENGBERDINA, kapt. Donselaar, van Noorwegen.
17 mei. NOOIT GEDACHT, kapt. Brakke, van Noorwegen.
Delfzijl, 12 mei. Vertrokken: DE VROUW ANTJE, kapt. Wolkammer, op avontuur.
16 mei. DE VROUW ANEGINA, kapt. De Jong, naar Noorwegen; ALIDA, kapt. Van Laar, naar Noorwegen. 18 mei. DE VROUW JACOBA, kapt. Rieckens, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 13 mei. Binnengekomen: FORTUNA, kapt. Hansen, van Noorwegen.
17 mei. DE VROUW MARGARETHA, kapt. H.H. Nieboer, van Noorwegen.
Termunterzijl, 15 mei. Vertrokken: DE VROUW GEZINA, kapt. Vos, naar Hamburg.
16 mei. DE GOEDE HOOP, kapt. K.J. van Greven, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om in de loop van de maand juni te vertrekken: Het gekoperd Nederlands brikschip WILLEM, kapt. M. Schaap, met zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres voor goederen bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Middelburg ligt in lading, rechtstreeks naar Batavia (op primo juli aanstaande zeilree), het snel zeilend Nederlands gebouwde gekoperde fregatschip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, uitnemend geschikt voor passagiers.
Adres, ook ter in lading van goederen, bij de cargadoors Kuijper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot naar Duinkerken, vertrek van het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool; zondag 22 mei, 's morgens 6 uur; zaterdag 29 mei 's avonds 11 uur. Provisionele ligplaats aan de Boompjes, voor het Hotel des Pays Bas.
Adres bij Johs. Ooms Ez. in de Korte Wijnstraat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Maandag is van Vlissingen naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE PELIKAAN, commandant F.A. Söhngen, met bestemming naar Texel en de volgende dag is naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, commandant H.J. Tuning.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 17 mei:
DE JONGE ARIE, kapt. J. Hartwijk, van Maassluis, is den 26 april op de rivier te Lissabon omgeslagen. De stuurman, twee matrozen en een jongen zijn daarbij verdronken. Het schip ligt op het zand bij Trafaria (opm: positie 38º41’ N, 09º14’ W) onder water en er is hoop om het te lichten. (opm: zie ook AH 280531; schip werd gelicht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Het schip HENRIETTE EN HENRY, kapt. F. Juurts Vlieger, van Amsterdam naar Suriname, is den 12 dezer, ten westen van Kamperduin, aan boord alles wel zijnde, gepraaid door de Noordwijkse schipper-kapitein.


Datum: 24 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

DE VLIJT, kapt. Hazewinkel van Liverpool naar Dordt is met verlies van de grote mast te Penzance binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 mei. Binnengekomen: DE HOOP, kapt. S. Spans, van Ambleton.
21 mei. GOEDE VERWACHTING, kapt. de K.K. Boer, van Londen; JOMFR. MARIE, kapt. A. Jacobsen, van Oudsoen.
22 mei. RENSINA, kapt. W.H. Stuit, van Koningsbergen; FAEDRENESMINDE, kapt. O.H. Naess, van Noorwegen; SOERIDDEREN, kapt. G. Wibe, van Drammen.
Texel, 20 mei. Vertrokken: HERMANNA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, naar Bordeaux; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen.
22 mei. NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 mei. Binnengekomen: GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Dantzig; VROUW GESINA, kapt. J.D. Donema, van Dantzig; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Drewes, van Lübeck; ALIDA KLASINA, kapt. L.E. Tiktak, van Laurwig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 mei. Binnengekomen: DE VROUW GESINA, kapt. J.H. Mulder, van Koningsbergen; HEILWISA, kapt. H.M. Groenewold, van Stralsund.
19 mei. SARA, kapt. Rotje, van Koningsbergen; ANNEGINA, kapt. Pot, van Elbing; DE VROUW GESINA, kapt. J.I. van der Woude, van Dantzig; SILDEN, kapt. Nielsen, van Kopenhagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bayonne. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Duinkerken. Het Nederlandse schip ANNA MARIA, kapt. Jean François Muijs. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 19 mei. In de bijeenkomst der Tweede Kamer is heden rapport uitgebracht over enige posities, betrekkelijk de voorgestelde veranderingen in het tarief van in en uitgaande rechten. Op de bedenking, dat het doelmatig zoude zijn, om den invoer van steenkolen aan een matig recht te onderwerpen is het ontwerp een artikel ingeslacht, waarbij de invoer van steenkool wordt belast met NLG 2 de 1000 Nederlandse ponden; de uitvoer met NLG 0,10; de doorvoer met NLG 1, en de invoer dezelve, met Nederlandse schepen, geheel wordt vrijgesteld, ten einde de scheepvaart in de gelegenheid te stellen, om zich voor een gedeelte van de vrachtvaart van dat artikel meester te maken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 15 mei. Het schoenerschip FAME, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen.
Den 16 dito. Het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Assies, met hout van Noorwegen.
Den 20 dito. De kofschepen DE VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, DE JONGE JAN, kapt. J. Barth, ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, alle drie met hout van Noorwegen; DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, met hout van Dantzig; het motschip DE VRIENDSCHAP, kapt. E. Ommen, met potaarde van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel).
Den 21 dito. Het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser en het smakschip CATHARINA, kapt. N. Jacobs, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 15 mei. Het brikschip DE GOEDE MOEDER, kapt. H. Oelsen, met ballast naar Riga; het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met boter naar Londen; het tjalkschip DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. P.F. Reuter, met pannen en steen naar Hamburg; het sloepschip UNITY, kapt. R.H. Newby, met kaas naar Newcastle.
Den 16 dito. De kofschepen WILLEM OLIVIER, kapt. G. Korten (opm: G.J. Korter), DE JONGE CORNELIS, kapt. H. van Slooten, METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, alle met ballast op avontuur, en DE JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, met beenderen naar Hull.
Den 17 dito de kofschepen IJPEUS, kapt. H. de Weerd Jr. en ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, beide met ballast op avontuur.
Den 18 dito. Het kofschip DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, met ballast naar Noorwegen.
Den 19 dito. De kofschepen RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenborg en GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, met ballast op avontuur.
Den 21 dito. Het kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. A.J. Vlaskamp, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 mei. Zr.Ms. oorlogschepen, uitmakende het eskader op de Schelde, zijn heden die rivier naar Antwerpen hoger opgevaren.
Heden zijn van onze rede naar zee gezeild: ST. PETER, kapt. J. Pedersen, van Antwerpen naar Noorwegen, met ballast; IL SALVADORE, kapt. G. Scarpota, van Vlissingen naar Duinkerken, met stukgoederen.
Gisteren en heden zijn alhier ter rede gekomen: DE JONGE WILLEM, kapt. W. Baas, van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd, met boekweit; en PRINCESSE CAROLINA AMALIA, kapt. B. Fijhn, van Emden, met ballast, op order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerechtelijke Verkoop, ter rolle van uitveilingen van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zittingen houdende te Appingedam van een smakschip, genaamd geweest DE VROUW WIBBINA, doch thans DE TWEE GEBROEDERS, liggende te Appingedam in de Fivel, groot zes en zestig tonnen, toebehorende aan Gerrit Bartels Smit en Anna Geerts Brink, ehelieden, woonachtig te Sappemeer en gevoerd geweest door G.B. Smit voornoemd, lang twintig Nederlandse ellen vijf en twintig duimen, wijd drie Nederlandse ellen drie en negentig duimen, hol een Nederlandse el een en tachtig duimen, met de goederen die zich daarin en op bevinden, als twee grote zeilen, een fok, drie kluiffokken, een bezaan, twee kleden over de luiken, twee ankertouwen, twee trossen, drie ankers, twee watervaten en enige andere losse goederen.
Ten verzoeke van Anne Willems Hooites, scheepsbouwer, woonachtig op het Hoogezand, voor wie domicilie werd gekozen bij de deurwaarder J. Verkade, woonachtig te Appingedam, en voor wie Mr. H. van Giffen, als procureur bij opgemelde Rechtbank in dezen occupeert, kracht vonnis van meergenoemde Rechtbank, den een en twintigsten April achttienhonderd een en dertig gewezen. Bij faute van betaling van:
1e Een som van zestienhonderd guldens aan kapitaal, en
2e Driehonderd vier en tachtig guldens rente, verschuldigd ingevolge een eerste grosse van een contract van koop en verkoop, gepasseerd voor Mr. Johannes Wijbrandus Wilhelmus Wens, openbaar notaris, residerende te Sappemeer, den zevende april achttienhonderd zeven en twintig in tegenwoordigheid van getuigen en behoorlijk geregistreerd.
De eerste uitveiling zal plaats hebben op donderdag den zes en twintigste Mei achttienhonderd een en dertig, de tweede op donderdag den tweede juni daarna en de laatste uitveiling en toewijzing op donderdag den negende juni achttienhonderd een en dertig, telkens des middags te twaalf uur, door middel van procureurs voor opgemelde Rechtbank, zijnde gemeld schip met zijn toebehoren door de procureur in dezen op prijs gezet van honderd guldens.
Mr. van Giffen, procureur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. In een van onze couranten vindt men de volgende opgave omtrent de positie van onze vloot op de Schelde op den 10 dezer:
Eerste divisie, de brikken MEERMIN, kapt. luitenant Van Rijn, VLIEGENDE VISCH, kapt. luitenant Tunningen en WINDHOND, kapt. luitenant Tengbergen, ter rede van Vlissingen; de brik GIER, luitenant 1ste klasse Zoutman, voor de Zuidwatering; stoompaket CURAÇAO, kapt. luitenant Le Jeune, ter rede van Vlissingen; kanonneerboten No. 41, luitenant Van Maldegem en No. 42, luitenant 1ste klasse Bouricius, op het Zwin, bij Sluis.
Tweede divisie, fregat EURIDICE, schout bij nacht Lewé van Aduard, voor Neuzen; korvetten DOLFIJN, kapt. ter zee Bezemer, voor Hoedekenskerke; HIPPOMENUS, kapt. ter zee De Quartel, voor Kruiningen; AMPHITRITE, kapt. ter zee Machielsen, voor Valkenisse; HELDIN, kapt. luitenant Anemaet, voor Bath; PROSERPINA, kapt. luitenant Van Maren, voor Lillo en NEHALENNIA, kapt. luitenant Rijk en de brik ECHO, kapt. luitenant Geesteranus, Fort St. Marie; kanonneerboten No. 31, luitenant Vogelpoot, voor de Kapitalen Dam; No. 13, luitenant Begeman, voor Biervliet; No. 33, luitenant De Haan, voor Philippine; No. 34, luitenant Zoutman, bij de ballastplaats, bij Saftingen; No. 32, luitenant Sterk, bij het veer de Paal, bij Saftingen; No. 29, luitenant Van Voss en No. 49, luitenant Van der Bruggen, voor Walsoorden; No. 30, luitenant 1ste klasse Verdoorn en No. 47, luitenant der 2de klasse Cars, ter correspondentie en roeikanonneerboot No. 15, luitenant der 1ste klasse Daskramp, voor Lillo.
Derde divisie, korvet COMEET, kapt. ter zee Koopman, voor Pijp Tabak; stoompaket SURINAME, luitenant ter zee Van Frank, voor Antwerpen; kanonneerboten No. 1, luitenant 2de klasse Van der Hart, voor het Fort Burght; No. 2, door Van Speyk vereeuwigd; No. 3, luitenant 2de klasse Van Ouwenaller, voor Antwerpen; No. 4, luitenant 1ste klasse Schroder, voor het Fort Burght; No. 5, luitenant 2de klasse Bruining; No. 6, luitenant Blok; No. 7, luitenant 1ste klasse Allewaart; No. 8, luitenant 1ste klasse Meesman; No. 9, luitenant 1ste klasse Schuit; No. 10, luitenant 2de klasse Van Romer en No. 11, 2de klasse Wipff, voor Antwerpen; No. 12, luitenant 2de klasse Pietersen, voor Pijp Tabak; No. 24, luitenant Baars, voor Antwerpen en roeikanonneerboot No. 13, luitenant Middelburg, voor Pijp Tabak.

Krant:
  HP - Hull Packet (Hull)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull. Aangekomen BELLE ALLIANCE, Wilman, van Kopenhagen met 98 ton beenderen.


Datum: 26 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 16 mei. Het den 3 alhier binnengekomen en van Suriname naar Amsterdam bestemde Hollandse schip (opm: pink) HENRIETTE EN BETSEY, kapt. G.B. Bos, rapporteert den 10 april laatstleden op 39 gr. 55 min. noorderbreedte en 33 gr. 08 min. westerlengte gezien te hebben een zwarte brik van omtrent 300 ton, naar alle voorkomen een roverschip, van Spaanse of Portugese bouwtrant en 16 stukken. Dit schip toonde eerst een witte vlag met vier groene hoeken en gekruiste wapenen in het midden, het Hollandse schip hierop geen regard slaande, hees de kaper een noodsein, als wanneer kapt. Bos tegenbraste en het roofschip aan lei kwam, zeggende het volk in het Frans dat zij vol water waren; zij verzochten kapitein Bos een lantaarn te hijsen en wilden de volgende morgen met volk en goederen hun schip verlaten en op de HENRIETTE overgaan, waarmede de kapitein genoegen nam; zij vroegen op welke hoogte zij zich bevonden. Des nachts verdween de kaper, ziende hij aan lei een bark. Aan boord had men twintig man geteld, maar bij de slingering van het roofschip zag men duidelijk dat nog 60 of 80 andere langs de verschansingen verborgen lagen.
(opm: de HENRIETTE EN BETSEY werd ter plaatse afgekeurd; de consul-generaal te Londen stuurde de zeebrief op 25 augustus terug naar Den Haag; een deel van de lading zal met de brigantijn EENSGEZINDHEID naar Amsterdam zijn overgebracht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 mei. Binnengekomen: DE VROUW ALIDA, kapt. Borgman, van Libau, is na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, van Koningsbergen; HERRIBERTUS HERREMANUS, kapt. H.H. Rieke, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. B.W. Westerborg, van Elbing; DUEN, kapt. J. Knudsen, van Drammen.
24 mei. ST. AMANDUS, kapt. Kempen, van Hull naar Harburg als bijlegger; PROVIDENTIA, kapt. Witt, van Riga, is na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE VROUW ELISABETH, kapt. Cappen, van Koningsbergen; JANTINA, kapt. Blauw, van Koningsbergen; CONCORDIA, kapt. Olsen, van Oudsoen; EDUARD, kapt. Nielsen, van Drammen; VROUW ALBERDINA, kapt. Bondrager, van Osterrisoer; FLORA, kapt. Klein, van Laurwig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 21 mei. Binnengekomen: JANTINA MARGARETHA, kapt. B.A. Plukker, van Riga; ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Libau; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Koningsbergen; WILHELMINA, kapt. Visser, van Laurwig.
22 mei. ALBERDINA, kapt. G.G. Venema, van Koningsbergen; DE EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, van Elbing.
23 mei. GEZINA HERMINA, kapt. Jonker, van Riga; DE GOEDE HOOP, kapt. De Jong, van Libau.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 mei. Binnengekomen: DE VROUW MARIA, kapt. H. Meijer, van Kiel.
21 mei. GESINA, kapt. S.D. Kramer, van Koningsbergen; INDUSTRIE, kapt. P.H. Olsen, van Koningsbergen; DE VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, van Osterrisoer.
22 mei. ST. OLOF, kapt. Kruse, van Stockholm; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Timmer, van Koningsbergen; DE VROUW GEBINA, kapt. de Vries, van Pillau; DE VROUW ALIDA, kapt. Jaski, van Elbing; ZES GEBROEDERS, kapt. Waterborg, van Dantzig; DE VROUW BOUWINA, kapt. Dekker, van Wismar; DE EENDRAGT, kapt. Nieveen, van Neustadt; DE JONGE JUFVROUW SARA, kapt. Sluik, van Hamburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 24 mei. Gisteren is naar Duinkerken gezeild THE VESPER, kapt. J.N. Jacques, van Charlestown, met katoen en rijst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en heden naar zee gezeild: LONDON PACKET (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse galjoot), kapt. R.J. Rolufs, naar Schotland, met boomschors; THE VINE, kapt. J. Foreman, met vlas en DE COMMERCIE, kapt. B. Nortman, met boomschors, beide naar Liverpool; THE FALCON, kapt. R. Littlewood, naar Londen, met boomschors.
Heden is alhier ter rede gearriveerd SPECULATION, kapt. H.G. Heermann, van Emden, met ballast, op order.
Sedert den 21 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: DE VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht, van Leen, met rogge; GEORGE AND MARY, kapt. D. Thompson, met tabak en THE JASON, kapt. R. Snowden, met ballast, beide van Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 24 mei. Gisteren is alhier gearriveerd het Franse galjasschip DE TWEE ZUSTERS, kapt. J.P. Masset, met boekweit en aardappelen, van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd; en heden de Engelse brik WILLIAM AND HENRY, kapt. R. Raegh, met schaalkolen, van Swansey, mede naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 mei. De smak, bevorens gemeld als achter de oost wal van Vlieland gestrand, is genaamd DE VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, met tarwe van Koningsbergen naar Amsterdam; zijnde den 20 dezer, met hoog water, na een gedeelte van de lading in twee daartoe aangenomen lichters gelost te hebben, weder vlot geworden en met assistentie opgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Volgens brief van Kroonstadt, van den 3 dezer, waren enige boten van Petersburg aldaar aangekomen, hoewel het vaarwater en ook dat naar Oranienbaum nog vol drijfijs en de zee van het NW tot het NO nog geheel met ijs bedekt was, doch deze scheen aan de westzijde achter het ijs open te zijn; ook van Krasnajagorka had men in zee enige open plaatsen ontdekt, zodat men binnen korte tijd, daar het ijs gedurig zich verplaatste, de heropening van de scheepvaart verwachtte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Rademaker, J.C. Mijnssen en D. Boers J.H.zoon, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meesters en voor rekening van heren assuradeuren, ten overstaan van de heer griffier van de Rechtbank van Koophandel, na gedane aangifte conform de wet, op woensdag den 8 juni 1831, des voormiddags ten elf ure, in het notarishuis, op de Gelderschekade, publiek te verkopen circa 1150 balen Java koffij, allen meer en min door zeewater beschadigd, onlangs alhier van Batavia aangebracht per schip DE WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruijsch en dat bij kavelingen, zoals die zijn liggende, als nader bij notitie zal worden aangewezen. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Departement van Marine. Onder nadere goedkeuring van de directeur-generaal voor de Marine zal de directeur en commandant van de Marine in het hoofddepartement van de Maas, te Rotterdam, in het bijwezen van de constructeur, in een van de lokalen aan 's Rijks Werf aldaar, op den 1 juni 1831, ten 12 ure op de middag, in het openbaar, bij inschrijving en opbod, aanbesteden de werkzaamheden van de vernieuwing van de bouwhelling op 's Rijks Werf te Rotterdam, met de daaraan verbonden fundering van de scheepskap, en zulks overeenkomstig het plan en het bestek, welke bij de directie van de Marine, ter voorschreve plaatse, ter visie van de gegadigden zijn liggende, van 9 uur des morgens tot 4 uur na de middag, des zondags uitgezonderd; kunnende zij gegadigden daar en boven bij de voorschreve directie alle nodige inlichtingen bekomen. Voorts kan alsmede, in voege voorschreven, van het bestek visie genomen worden bij de directie van de Marine te Amsterdam en te Vlissingen en bij het Departement van Marine in 's Gravenhage.
De inschrijvingen moeten op gezegeld papier, vrachtvrij, aan de voornoemde directeur en commandant bezorgd worden, uiterlijk vóór 12 uur des middags, ten dage van de aanbesteding.
De vice-admiraal, directeur en commandant voornoemd, jonkheer H.A. Ruijsch.


Datum: 28 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 7 mei. De JONGE ARIE, kapt. Hartwijk van Maassluis, den 26 april in de rivier omgeslagen (opm: zie RC 210531), is weer opgericht. Het verlies van sparren, want en tuig is groot, doch het schip heeft weinig geleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 mei. Binnengekomen: THE FRIENDS, kapt. Muggeridge, van Londen; DE VROUW ANNA, kapt. Visser, van Hull; ST. PETER, kapt. Grenstrom, van Reval; FORTUNA, kapt. Hedeman, van Christiansand; JOHANNA EN ALIDA, kapt. E.G. Pekelder, van Libau; FEM SÖSTRE, van Drammen.
26 mei. DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool; MARY, kapt. Robertson, van Newcastle; TORTOLA, kapt. F. Anderson, van Sunderland; LICENCE, kapt. J. Niejahr, van Riga; DOROTHEA, kapt. P. Niejahr, van Riga; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Koningsbergen; DE VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuiper, van Koningsbergen; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Koningsbergen; TO SÖSTRE, kapt. H.L. Holst, van Holmstrand; CHRISTIANA, kapt. H.B. Ellegers, van Laurwig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 25 mei. DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, van Riga; MARIA CLASINA, kapt. S.H. Hooghout, van Memel; DIANA, kapt. Oostra, van Koningsbergen; DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering, CATHARINA, kapt. Pot Jr., van Koningsbergen; DE VROUW FENNA, kapt. Addix, van Koningsbergen; CATHARINA, kapt. Lever, van Koningsbergen; DE EENDRAGT, kapt. Hut, van Koningsbergen; ELISABETH, kapt. Pijbes, van Koningsbergen; LOUISE, kapt. Bakker, van Koningsbergen; ARIUS, kapt. Hazewinkel, van Elbing; IDA CORNELIA, kapt. Broekema, van Danzig; DRIE GEBROEDERS, kapt. Daniels, van Danzig; DE JUFFROUW ERMINA, kapt. E.J. Baas (Rass?), van Rostock; CATHARINA, kapt. H. Heeren, van Lübeck; DE GOEDE HOOP, kapt. Pinksterboer, van Wismar; EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Drammen; DE VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Christiansand; ANNA MARIA, kapt. H. Jensen, van Tonningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Koningsbergen. De Nederlandse smak DE BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Carst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Lübeck. Het Nederlandse smakschip (opm: tjalk) DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Naar Lübeck. Het Nederlandse tjalkschip DE VIER GEZUSTERS, kapt. L.G. Dublinga. Adres bij Hendrik Gullen.
Naar St. Petersburg. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent. Adres bij Jan Daniels en Zoonen en Arbman.
Naar Riga. Het Nederlandse smakschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Doewes. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARIA MARGRIETA, kapt. D.H. Duit, van Rostock met rogge; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Liverpool met zout en DE GEZUSTERS, kapt. E.J. Post, van Riga met rogge en gerst.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading, rechtstreeks naar Batavia, het fregatschip WALCHEREN,
Kapitein Corns. Riekels, op primo juli aanstaande zeilree.
Adres bij Van den Broecke, Luteyn & Schouten, te Middelburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 26 mei. Gisteren arriveerde alhier het schip MERCURY, kapt. C. Brodie, met 22 passagiers, waaronder 10 Franse zendelingen voor Manilla, den 5 februari vertrokken van de Kaap de Goede Hoop. Den 26 mei arriveerde alhier het schip de GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, met 5 passagiers en 100 man koloniale zeelieden, den 24 november vertrokken van Amsterdam, de brik JEANETTE, kapt. F.T. Hoed, den 17 november vertrokken van New York en de brik RIBBLE, kapt. J.E. Beckman, met een passagier, den 10 januari vertrokken van Liverpool. Den 27 mei is van hier vertrokken de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, met twee passagiers naar Samarang.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Kapitein H. Gerlofs, voerende het schip DEBORA, van Vinaros naar Emden, meldt van Malaga van den 2 dezer, dat hij den 20 april, na 19 dagen voor de stad Gibraltar gekruist te hebben, door harde W wind en slecht weer teruggedreven en sedert te Malaga binnengelopen was. Voorts rapporteert hij, den 19 dito voor Gibraltar gezien te hebben verscheiden schepen, waaronder de schoener NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, van Cette naar Amsterdam, aan welks boord alles wel was.


Datum: 31 mei 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Suriname naar Amsterdam, is den 29 mei bij Egmond gepraaid.
De SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Suriname den 29 mei in Texel binnen, is den 30 maart van Suriname vertrokken, destijds waren er geen schepen uit Europa aangekomen en zouden vandaar vertrekken: Den 2 of 3 april, DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker, den 11 dito, DE ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, den 15 of 20 dito, DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Klaus, alle 3 naar Amsterdam en den 20 of 25 april de PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, Rotterdam.

AH 310531
Kapt. J. Visser, voerende DE VRIENDSCHAP, was den 23 maart te Suriname overleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. Binnengekomen: EUGENIE, kapt. G. Messemaker, van Duinkerken; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; DE VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; DIOE, kapt. J. Zeplien, van Riga; DE HOOP, S.E. kapt. Scherpbier, van Koningsbergen; DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Koningsbergen; ENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen, van Drammen; DE LIEFDE, kapt. J. Backer voor J. Mortier, van Christiansand.
28 mei. de WELVAART, kapt. C. Koert, van Berbice (opm: na lossing heeft het fregat vermoedelijk tot zomer 1833 opgelegd gelegen); TRANSPORT, kapt. A. Hamilton, van Sunderland; FRUITEREN, kapt. M. Emerson, van Sunderland; VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, van Riga; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. F.W. Fokken, van Riga; GESINA, kapt. L.G. Buss, van Riga; SARA KIEDDING, kapt. J.H. Hansen, van Riga; HABET ANKER, kapt. P. Clementsen, van Drammen.
29 mei. SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Suriname; FREDERICA, kapt. J. Barends, van Bordeaux; ANNA MARGARETHA, kapt. Niemann, van Riga.
Texel, 27 mei. Vertrokken: JASON, kapt. G. Scotland, naar de Oostzee; PROVIDENTIA ARENDINA, kapt. C. Agerup, naar Tonsberg; SARA, kapt. C. Newton, naar Hull; APOLLO, kapt. E. Gowland, naar Sunderland.
29 mei. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon; ST. AMANDUS, kapt. K. Kempen, (van Hull) naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 26 mei. Binnengekomen: FLORA, kapt. J. Mauldon, van Newcastle; ENBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, van Koningsbergen; DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, van Riga; DIE EENIGKEIT, kapt. J. Maas, van Riga; ANNA CATHARINA, kapt. P. Zeplin, van Riga; DE JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Riga; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein, van Windau; DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Stockholm; HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge, van Koningsbergen; ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, van Koningsbergen; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, van Elbing; ENIGHEID, kapt. H.B. Falkenburg, van Drammen; ANDREA ELISABETH, kapt. M.D. Rhoer, van Drammen.
28 mei. ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, van Riga; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, van Koningsbergen; JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, van Braunsberg.
Vlie, 27 mei. Vertrokken: DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, naar Petersburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 mei. Binnengekomen: ZEELUST, kapt. R.R. Legger, van Libau; DE VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit, van Koningsbergen; CONCORDIA, kapt. O. Oltmans, van Lübeck; DE HOOP, kapt. A.L. de Vries, van Danzig; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.P. Albers, van Danzig; JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Drobach; PROVEN, kapt. J.L. Hopstock, van Drammen.
25 mei. DE VROUW HERMINA, kapt. W.M. Cornel, van Memel; REINA, kapt. H. Koops, van Memel; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, van Memel; ANNA ALBERDINA, kapt. K.D. Ekamp, van Koningsbergen; DE GOEDE HOOP, kapt. R.J. Stomp, van Rostock; DE VROUW MINA, kapt. B.C. Behrens, van Colberg; DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer, van Lübeck; CATHARINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbrink, van Drobach.
26 mei. EINIGKEIT, kapt. P. Niejahr, van Riga; CONCORDIA, kapt. J.C. Pahlsen, van Memel; HOOP OP EENDRAGT, kapt. C.H. Bekkering, van Memel; ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens, van Memel; MERCURIUS, kapt. J. van Duin, van Memel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, van Memel; JANNA, kapt. C.F. Bock, van Koningsbergen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, van Koningsbergen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Koningsbergen; ACHINA, kapt. D. Rijkens, van Koningsbergen; EUROPA, kapt. K.J. Scholtens, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. D. Geuchies, van Koningsbergen; ANTJE, kapt. S.K. de Vries, van Danzig; ELSABE, kapt. J.S. Jaski, van Danzig.
27 mei. DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, van Pillau; MAGNA, kapt. N. Nielsen Jr., van Kopenhagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat ABEL TASMAN, kapt. Pieter van Vliet, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en C.F. der Kinderen en B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd schoenerschip HENRIËTTE, kapt. Johan Christoph Willems.
Adres bij: B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip AURORA, kapt. J.A. de Haas.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Bilbao. Het Nederlands kofschip JAN DE WITH, kapt. Reinder Foppes Mellema.
Adres bij C. de Grijs en Zn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ENIGHEDEN, kapt. A.A. Haraldsen van Drammen en FREDERICHA’SMINDE, kapt. H.L. Morch. van Holmestrand, beiden met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lillo, 22 mei. Sedert een paar dagen, en sedert de Belgen gezien hebben dat het geduld uit was, houden zij zich stil. Men houdt zich ondertussen steeds gereed, indien zij weder beginnen mochten. Van Pijp Tabak tot hier liggen thans 6 korvetten, 1 brik en verscheidene kanonneer- en landingsboten; onder de korvetten zijn er 30 tot 42 stukken. Wij zien daarenboven ieder ogenblik nog meer scheepsmacht van Vlissingen en elders tegemoet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 24 mei het smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Daniels, met hout van Danzig en JANTINA, kapt. K.E. Vos, met hout van Noorwegen.
Den 25 dito. Het smakschip JACOBA CATHARINA, kapt. C. Westerbrink, met hout van Noorwegen.
Den 26 dito. De schoenerschepen FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge, met ballast van Londen; ANTJE, kapt. S.K. de Vries, met rogge en tarwe van Danzig; FLORA, kapt. J. Mouldon, met ballast van Newcastle en het smakschip FLORA, kapt. F. Klein, met hout van Noorwegen.
Den 27 dito. Het smakschip DE VROUW ANNA, kapt. J.L. Nagel, met rogge van Elbing; het kofschip DE JONGE WIJCHER, kapt. H.W. Bontekoe, met teer en ijzer van Stockholm.
Den 28 dito. Het kofschip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met zout van Liverpool en DE JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, met hout van Riga.
Uitgezeild: Den 22 mei. De schoenerschepen THE FAME, kapt. Wm. Barfield en THE HOPE, kapt. Wm. Cousins, beide met boter naar Londen.
Den 26 dito. Het kofschip DE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenie, met ballast naar St. Petersburg en VRIESLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Veen, met ballast op avontuur.
Den 27 dito. Het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Assies, met ballast op avontuur.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Zeetijdingen.
Vlissingen, 28 mei. Den 24 en 27 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: SOPHIA, kapt. H.H. Niemann, van Riga, met rogge; PRINCESSE CAROLINA AMALIA, kapt. B. Fijhn, van Emden, met ballast; KAREL, kapt. B.H. Stuurmann, van Manilla, met mahoniehout.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 25 dezer van onze rede naar zee gezeild: MAGNIFICAT, kapt. M. Torich, naar Cadiz, met stukgoederen; CAROLINE, kapt. J.C. Plug, naar Emden met glas; THE WILLIAM, kapt. R. Moore en THE CONSTANT TRADER, kapt. W. Rogers, beide naar Newcastle, met boomschors; WAAREN, kapt. P. Holst, naar de Oostzee, met ballast; LONDON PACKET (opm: Belgische galjoot), kapt. R.J. Rolufs, naar Schotland, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, het nieuw Nederlands gekoperd fregatschip VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. Hildert Jans Bonn, met goede faciliteiten voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Het schip COLUMBUS, kapt. J.M. Jansen, van Suriname naar Rotterdam, te Falmouth binnen, heeft den 21 dezer de reis voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 mei. In de namiddag van den 20 zijn twee Belgische koopvaarders, LE COMMERCE, kapitein Norman en de LONDON PACKET, kapitein Roelofs (opm: kapt. R.J. Rolufs), onder Belgische vlag uit onze haven gezeild, hebbende eerst gemelde zeebrieven van het Belgische Gouvernement aan boord. Op de hoogte van Pijp-Tabak is een sloep van het fregat, dat aldaar op de ree ligt, aan boord van die schepen gekomen; daarop heeft men de koopvaarders de Belgische vlag zien strijken en de Hollandse ophalen, onder welke zij hun reis vervorderd hebben. Wij hopen, dat er explicatie wegens de zaak zal gevraagd worden, welke wij als een verhindering van de vrije vaart op de Schelde beschouwen.


Datum: 02 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens particuliere brieven in dato Batavia, 12/13 januari ontvangen van Bordeaux, waren de NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik en OLIVIER VAN NOORD, kapt. De Jong, aldaar den 24 en DE CLARA HENRIETTE, kapt. Fuchs, den 30 december behouden gearriveerd.
De NEDERLANDEN, was bezig haar lading in te nemen, doch zou waarschijnlijk nog door kapt. Ahlers (21 december gearriveerd), tegen het einde van januari voorafgegaan worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaide schepen: Zr.Ms. brik van oorlog DE VLIEGENDE VISCH, den 15 mei, Zuid Voorland NW, per kompas 1 mijl afstand door kapt. H. van den Bosch, van Lissabon, te Brielle binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 mei. Binnengekomen: LADY HARVEY, kapt. March, van Hull; EMANUEL, kapt. Mochelbost, van Christiansand; CAROLINA, kapt. ?, van Noorwegen.
31 mei. ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Suriname; DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans, van Londen; JOHANNA MARIA, kapt. Salvesen, van Drammen.
Vertrokken: 30 mei. JEREMIAS, kapt. L. Sybes, naar Marseille; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen.
31 mei. DE VROUW DIEUWKE, kapt. Bovenkamp, naar Londen; DE HARMONIE, kapt. Boer, naar Archangel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 30 mei. Binnengekomen: JACOBINA, kapt. Klunder, van Koningsbergen; WILLEM DE EERSTE (stoomschip), kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Vertrokken: 29 mei. ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Suhr, naar de Oostzee; OTTELINA HENDRIKA, kapt. J. Riesen, naar Koningsbergen; MOSCANNEN, kapt. N.H. Korff, naar Hamburg.
30 mei. FLORA, kapt. J. Mauldon, naar Londen; DE VERWAGTING, kapt. J.R. Schippers, naar Hull; DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, naar Petersburg; DE WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis, naar Petersburg; FRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, naar Petersburg; HET B.J. (opm: vermoedelijk de kof DOLPHIJN), kapt. B.J. Bakker, naar Petersburg; ANNA FREDERIKA, kapt. C. Brandt, naar Riga; CONCORDIA, kapt. J. Assies, naar Riga; DE JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, naar Flensburg; FEM SÖLSKENDE, kapt. T. Brun, naar Bergen; PRINS OSCAR, kapt. H.C. Agerup, naar Tonsberg; LANGELAND, kapt. O.H. Sem, naar Noorwegen; WEMELINA KRONENBORG, kapt. J.J. Prange, naar Noorwegen; FENNA, kapt. A.K. de Weerd, op avontuur; HENDRIKUS, kapt. C.A. Roskamp, op avontuur; DE VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, op avontuur; NEERLANDS WELVAART, kapt. H.K. Rentes, op avontuur; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, op avontuur; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, op avontuur; ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. T.T. Kuiper.
Adres bij Olivier & Co.; d’ Arnaud & Co.; Van den Beij & Kroon en Nobel & Holzapffel.
Naar Havre de Grace. Het Nederlandse smakschip DE VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit.
Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt voor of op 1 augustus.
Naar Hull. Het Nederlandse schip ALIDA ELIZABETH, kapt. H.H. Kral. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Hull. Het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Peter Fruchtning. Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Lissabon. Het Nederlandse sloepschip POMONA, kapt. Jan Haasnoot (opm: onjuist; kapt. Haasnoot voerde na verlies POMONA de recente aankoop kof HOOP EN VERWACHTING van dezelfde rederij A.A. Böhlman). Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Marseille. Het Nederlandse kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zn. & Arbman; en C. de Grijs & Zonen.
Naar Marseille. De Nederlandse kof EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 1 augustus.
Naar Marseille en Alexandrie. Het gezinkt Nederlands kofschip DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt voor of op 1 augustus.
Naar Smyrna en Konstantinopel. De Nederlandse gekoperde brik ANNA PAULOWNA, kapt. T. IJsbrands. Adres bij Van den Beij & Kroon; en J. De Rooij. Vertrekt 28 juli op verbeurte der vracht.
Naar Danzig. De Nederlandse smak DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser. Adres bij Kranenborg & Van Mourik; de Wed. P. Poolman Jzn. & Zn.
Naar Danzig. Het Nederlandse kofschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer; en H.A. Hespe.
Naar Danzig. Het Nederlandse schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Koningsbergen. De Nederlandse kof DE VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jonge. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Koningsbergen. De Nederlandse smak JOHANNA HILLEGONDA, kapt. Jan Derks Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer; en H.A. Hespe.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jonge. Adres bij Coopman en De Witt en Lensertz; F. Smit; De Vries & Co.; en F. der Kinderen.
Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof KNELSINA GEERDINA, kapt. Roelof R. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer; en H.A. Hespe. Vertrek 31 juli.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder. Adres bij Jan Corver & Co.; en Nobel & Holzapffel.
Naar Riga. Het Nederlandse smakschip GESINA, kapt. M.N. Huising. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer; en H.A. Hespe.
Naar Riga. De Nederlandse kof PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Stettin. Het Nederlands tjalkschip DE VROUW PETINA, kapt. Klaas Dirks Mulder. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 3 augustus.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 mei. Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: NORDSTORM, kapt. H.H. Niemann, met rogge; ST. ANTONI, kapt. W. Menner, met rogge en lijnzaad, en FORTUNA, kapt. H.H. Jongebloed, met rogge, alle drie van Riga.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 29 dezer van onze rede naar zee gezeild: THE SARAH, kapt. A. Cundy, naar Londen, met boomschors; CRITERION, kapt. J. Burnham, naar Cadiz, met ballast; THE HEBE, kapt. T.S. Foreman, naar Leith, met boomschors; LORD BROUGHAM, kapt. W. Ponditch, naar Boston, met beenderen.
De LONDON PACKET, in onze vorige gemeld als naar zee gezeild, ligt nog alhier ter rede.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het nieuw Nederlands gekoperd fregatschip ELIZA, kapt. C. Davey.
Naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Naar Gibraltar, Malta en Smyrna, het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA,
kapt. G.J. Meeuw.
Naar Newcastle, het Engels brikschip CEPHEUS, kapt. Richard Faddy.
Naar Elseneur en St. Petersburg, het Nederlands schoener kofschip EERSTELING, kapt.
Hans Friedrich Klie.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands fregatschip MAAS, kapt. Jan Cornelis Tevesz.
Naar Batavia, het Nederlands brikschip ROTTESTROOM, kapt. Hendrik Kreeft.
Beide schepen hebben zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Vrijdag (opm: 27 mei) telde men, volgens een bericht door een courant van Antwerpen medegedeeld, bij het Hollands eskader, dat op de hoogte van Lillo ligt, een fregat, zes zware korvetten, een brik, een stoomboot en negen kanonneerboten, welke achttien vaartuigen met 294 stukken geschut gewapend waren. Zaterdagochtend ten 6 uur zag men enige beweging onder die schepen tussen de rede van Pijp Tabak en die van Lillo. Ten 7 uur lichtte de bombardeerkorvet DE PROSERPINA het anker, verliet het Fort St. Marie en kwam bij Lillo ten anker; terzelver tijd gingen elf kanonneerboten te Lillo onder zeil en zakten de rivier af tot buiten het gezicht, terwijl de stoomboot DE CURAÇAO van Lillo tot aan het Willemrak opkwam en de grote korvet, die er sedert enige dagen lag, op het sleeptouw nam en tot aan het Fort Frederik bij Bath bracht; de brik DE ECHO kwam intussen van Lillo en voer tot aan het Fort de Paarl op, waar zij het anker liet vallen. Tegen 1 uur was de reeds genoemde stoomboot te Lillo teruggekeerd en sleepte van daar het fregat EURIDICE tegen de vloed de rivier af. De Antwerpenaars schenen over het verwijderen van de oorlogsschepen zeer verheugd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Volgens brief van kapt. O.P. Blom, voerende het schip ANTONIUS EN CORNELIA, van Suriname naar Amsterdam, in dato 29 mei, was hij toen op de hoogte van Egmond in goede staat zeilende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 mei. Het schip de VROUW JANTJE, kapt. E.J. de Groot, met rogge van Koningsbergen naar Groningen, is bij Burcht (opm:Burg), op Fehmarn, gestrand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Volgens brief van Suriname, van den 30 maart, waren sedert den 14 dito aldaar geen schepen uit Holland aangekomen; den 2 of 3 april zou van daar vertrekken het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker; den 11 dito het schip ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong en tussen den 15 en 20 dito het schip DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, alle naar Amsterdam; alsmede tussen den 20 en 25 dito het schip PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, naar Rotterdam.

Krant:
GLGA - Gore's Liverpool General Advertiser

Te Liverpool aangekomen ANTONIUS (opm: nu Belgische schoenerkof), kapt. H.H. Lange, om te laden voor Oostende.


Datum: 03 juni 1831


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De hoofdadministrateur van de marine, maakt hiermee bekend dat ingevolge daartoe ontvangen autorisatie, bij apostillaire dispositie van Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal in Rade, van 19 mei 1831 no. 26, op woensdag 15 juni aanstaande, aan ’s lands equipagewerf te Soerabaja, ten overstaan van de haven- en equipagemeester aldaar, onder ’s gouvernements nadere goedkeuring, publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht, Zr.Ms. koloniale schoener ZEPHIJR, zoals dezelve is liggende ter rede van Soerabaja en waaromtrent nadere berichten ten kantore van de haven- en equipagemeester voornoemd, kunnen worden ingewonnen.
Batavia, 2 juni 1831, de hoofdadministrateur voornoemd, Ruloffs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Jouke S. Ozinga, schipper, wonende te Oppenhuizen, voornemens zijnde, om ten gerieve van kooplieden in koeien, zich op vrijdag den 3 juli 1831, met zijn tjalkschip te bevinden voor het huis van de kastelein G. de Ruiter, buiten de Oosterpoort te Sneek, en vervolgens alle vrijdagen, ten einde de kooplieden welke koeien zouden willen doen vervoeren naar Amsterdam, of andere plaatsen in Noord Holland, daartoe de gelegenheid te geven; zijnde de vracht van iedere koe op NLG 1,50 bepaald.
En is deze dienende tot kennisgeving aan zodanige kooplieden, die er gebruik van wensen te maken.


Datum: 04 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Brieven in dato 16 april 1831, van Suriname berichten, dat op die tijd aldaar nog geen arrivementen van Europa waren. Er waren van Suriname vertrokken, den 2 april kapt. Dekker en kapt. Stada beide naar Amsterdam. Op den 7 mei laatstleden des morgens ten 5 uur heeft kapt. J. Kersjes de Jong (opm: fregat ANNA EN LOUISA), het schip MARIA, kapt. E.D. Dekker, van Suriname gepraaid, op de noorderbreedte van 46.30 gr. breedte en circa 27 gr. lengte.
Ook zou half mei zeilen DE CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juni. Binnengekomen: DE ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Lissabon; BOA HORA, kapt. Lopez Batista, van Porto, beide na visitatie van quarantaine ontslagen.
2 juni. ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Liverpool; THE LIVELY, kapt. S. Finch, van Londen; NIMPHEA, kapt. H.R. de Weerd, van Riga; NEPTUNUS, kapt. M.D. Jeltes, van Stettin.
Texel, 1 juni. Vertrokken: GODEFRIDA, kapt. A. Hanssen, naar Suriname; DE ONDERNEMING, kapt. Veerman, naar Hull; DE GOEDE VERWACHT, kapt. Ouwehand, naar Hull.
2 juni. DIE WEZER, kapt. H. Graue, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 31 mei. Binnengekomen: CATHARINA MARGARETHA, kapt. Dade, van Riga; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Riga; VENUS, kapt. Steinorth, van Riga.
1 juni. DE VROUW ANNA (opm: tjalk), kapt. L.A. de Vries, van Dantzig, na visitatie van de quarantaine ontslagen.
Vlie, 31 mei. Vertrokken: DE TWEE VRIENDEN, kapt. G.F. Hopper, naar Hull; ALIDA KLASINA, kapt. L.E. Tiktak, naar Christiansand.
1 juni. ANNA MARIA, kapt. K.H. de Boer, naar St. Petersburg; WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, naar St. Petersburg; ALBERDINA, kapt. J.C. Rathsack, naar Stockholm; DE VERWACHTING, kapt. L.C. Dirks, naar Memel; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Laurwig; SANDVIGEN, kapt. N.L. Beck, naar Arendahl; DE VIER GEZUSTERS, kapt. K.M. Gnodde, naar Noorwegen; EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, naar Noorwegen; IRIS, kapt. D.H. Niemann, op avontuur; MARGARETHA GESINA, kapt. J.J. Wever, op avontuur; DIE BEIDE MARGAR., kapt. R. Hedden, op avontuur; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werff, op avontuur; DE VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, op avontuur; DE JONGE JAN, kapt. B.G. Peters, op avontuur; GESINA MARGARETHA, kapt. H.B. Stutvoet, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 26 mei. Binnengekomen: GESINA, kapt. Huising, van Dantzig; FRAU KOLINA (opm: smak FROUKELINA), kapt. Muntendam, van Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bayonne. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn.
Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Bordeaux. Het Nederlandse smakschip MARIA KLASINA, kapt. S.H. Hooghout.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Cadiz en Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel. Adres bij C. De Grijs & Zonen.
Naar Genua, Livorno, Malta en Smyrna. Het Nederlands gekoperd tweedeks brikschip HESPERUS, kapt. Jacob Oelsen. Adres bij J. De Rooij en C. De Grijs & Zonen.
Vertrekt 15 juni op verbeurte van de vracht.
Naar Lissabon. Het Nederlandse galjootschip NEERLANDS WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 11 juni.
Naar Danzig. Het Nederlandse smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. T.H. van der Werff. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer; Blikman & Co. Sluit 4 juni.
Naar St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE JONGE REINTJE, kapt. Pieter Jans Colle. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt 11 juni.
Naar St. Petersburg. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent. Adres bij Jan Daniels en Zoonen en Arbman. Vertrekt stellig 4 juni.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg. Vervoer van passagiers en goederen. Overtocht binnen de 36 uren. Vertrekt om de 14 dagen.
Van Amsterdam den 5 en 19 juni.
Van Hamburg den 12 en 26 juni.
En zo vervolgens; de passagiers behoren zaterdag voor middernacht aan boord te zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DELPHIN, kapt. J.J. Kroger van Drammen en LOUISE, kapt. P.N. Pedersen van Porsgrund, beiden met hout; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd van Liverpool met zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Het schip HENRIETTE KLASINA, kapt. L.F. Heyde, van Batavia naar Amsterdam, eerst te Falmouth en vervolgens te Londen binnengelopen om te repareren, is den 24 mei van Gravesend naar Falmouth vertrokken, om de aldaar geloste lading weer in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Volgens particuliere brieven van Batavia, van den 12 en 13 januari, over Bordeaux ontvangen, zou in het laatst van die maand van daar naar Amsterdam vertrekken het schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers en waarschijnlijk daarna gevolgd worden door het schip DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, hetwelk reeds bezig was met een lading, insgelijks voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 juni. Te Oostende is gearriveerd P. van den Kerckhove (opm: Belgische schoenerkof FREDERICA), van Liverpool.


Datum: 07 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 juni. Binnengekomen: WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Londen; DIE GUTE GESELLSCHAFT, kapt. H.S. Langhinrichs, van Riga; ANTHONIUS, kapt. G. Roskamp, van Riga, (beide na visitatie van de quarantaine ontslagen).
4 juni. ALBION, kapt. W. Robuck, van St. Domingo; ISABELLA MARIA, kapt. J.J.Salveira, van Lissabon; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.H. Schuiring, van Lissabon, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, van Londen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen; WILLIAM, kapt. W. Nazebij, van Harwich.
5 juni. CORNELIUS DASSE VICTOR, kapt. A.H. Bosker, van Cadiz; SARA ANNA CORNELIA, kapt. K. Hofkamp, van Lissabon; DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, van Liverpool; REBECCA, kapt. G. Vollans, van Hull; BROTHERS AND SISTERS, kapt. J. Dixon, van Sunderland; DEN GODE HENSIGT, kapt. A. Jensen, van Drammen; FRIHERRIN DE FR. LOUISE, kapt. F.O. Braarvig, van Drammen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Noorwegen; VROUW ANNEGINA, kapt. H.K. Hendriks, van Noorwegen, beide laatste als bijleggers om order.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Duinkerken. Het Nederlandse schip DE JONGE CORNELIS, kapt. C. Lentouw.
(advertentie 250831 = Leutouw?) Adres bij Gemmening en Penning.
Naar Lissabon. Het Nederlands galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. Cornelis Haasnoot.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar La Rochelle. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Westerborg. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW GRIETJE, kapt. J.T. Teensma. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van deze stad naar Batavia bestemd, is den 2 dezer van Hellevoetsluis in zee gezeild.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 4 juni. Eergisteren is van derzelver tocht uit zee alhier teruggekomen Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kommandant H.J. Tuning; en heden is van hier naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE WINDHOND, kommandant H.A. Tengbergen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 1 dezer van onze rede naar zee gezeild: PROVIDENCE, kapt. D. Wills, naar Newcastle, met boomschors, en THE FAME, kapt. D. Millar, naar Aberdeen, met vlas.
Eergisteren en heden zijn alhier ter rede gearriveerd: AURORA, kapt. G. Hillebrandt, van Riga naar Antwerpen bestemd, met rogge en DE MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Suriname, met suiker, op order.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, om ten spoedigste te vertrekken:
Naar Hamburg, het Hannover hekscheepje ANTINA, kapt. J.B. Schoon.
Naar Bremen, het Nederlands tjalkschip ANNE ELIZABETH, kapt. Sijtze Harkes.
Adres ten kantore van Ch. en J.F. Cornelder H. Zn., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands brikschip NIJVERHEID, kapt. Lambertus Heijkoop; hebbende zeer goede inrichting voor passagiers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juni. Kapitein O.P. Blom (opm: kof ANTONIUS EN CORNELIA), van Suriname te Amsterdam gearriveerd, heeft den 9 mei, ten NNW van Portland, gepraaid een driemast-schip, tonende de vlag van het college Zeemanshoop, welke nummer hij echter niet kon onderscheiden, doch het schip meende te onderkennen voor DE SURINAAMSE VRIEND, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam naar Suriname; alsmede den 23 dito, in de Hoofden met NNO wind, in goede staat zeilende, het schip NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, mede van Amsterdam naar Suriname; aan boord was alles wel.


Datum: 09 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARGARETHA, kapt. Brahms (opm: buitenlander), met lijnzaad van Riga naar Leer, is den 29 mei bij Schiermonnikoog gestrand, men hoopte het grootste deel van de lading droog te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 juni. Binnengekomen: ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname; CORNELIA, kapt. H. Zwaga, van Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, van Londen; DE DRIE VRIENDEN, kapt. P.C. Nadort, van Hull; THE UNION, kapt. A. Galloway, van Newcastle; ZELINDA, kapt. A. Turnbull, van Sunderland; MERCURIUS, kapt. T. Thompson, van Leith; DE HARMONIE, kapt. Knudsen, van Drammen.
7 juni. DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Zorgdrager, van Cette; DE VROUW GELIDA, kapt. M.J. Louwerens, van Londen; DE HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen; VENSKABET, kapt. J.L. Holst, van Drammen; UNITIJ, kapt. H.L. Nickelsen, van Drammen.
Texel, 3 juni. Vertrokken: SUPERB, kapt. C.A. Beck, naar Archangel.
4 juni. TO SÖSTRE, kapt. L.H. Holst, naar Archangel; Den 1 dezer nog, DOROTHEA, kapt. C. Furst, naar Bergen.
5 juni. ISBELLA, kapt. D.L. Kurtz, naar Philadelphia.
6 juni. DE SNELHEID, kapt. P. Schackel, naar Vera-Cruz; THE LIVELY, kapt. Finch, naar Londen; THE FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, naar Londen.
7 juni. DELPHIN, kapt. E.S. Stramwitz, naar Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 5 juni. Binnengekomen: THE HOPE, kapt. W. Cousins, van Londen; ANNEGINA, kapt. M.D. de Jonge, van Flekkefjord.
Vlie, 5 juni. Vertrokken: WILLEM DE EERSTE (stoomschip), kapt. J.H. Savert, naar Hamburg en Altona.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 juni. Binnengekomen: ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen; DE JONGE CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Libau; TROOST VOOR MOEDERLOOS, kapt. B.R. Nieveen, van Koningsbergen; SUSANNA, kapt. W.J. Muller, van Braunsberg.
2 juni. DE GOEDE HOOP, kapt. W. G. Arends, van Krageröe.
3 juni. DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Christiansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Departement van Marine. Bekendmaking aan de scheepvaart.
De Directeur-Generaal voor de Marine brengt tengevolge van de daartoe bekomen bevelen van Zijne Majesteit den Koning, ter kennis van de bevelvoerders van de uit Russische en Pruisische havens naar dit Rijk bestemde schepen, dat zij verplicht zullen zijn, zich bij de Nederlandse consuls, of in de havens waar geen consuls resideren, bij de magistraat, te voorzien van certificaten, waaruit van het al of niet bestaan van de cholera morbus in die havens of derzelver omstreken zal moeten blijken; zullende bij gebreke van zodanige certificaten, nog de bevelvoerders, nog enige andere personen van de equipage aan wal worden toegelaten, nog ook enige ontlossing van goederen mogen plaats hebben, maar onder strikte quarantaine worden gehouden, tot dat het volkomen zal zijn gebleken, dat er geen de minste gegronde vrees van overbrenging van besmettelijke ziekte, door de toelating van zodanige schepen, derzelver equipage en ladingen, behoeft te blijven bestaan.
's Gravenhage, 1 juni 1831, de Directeur-Generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CLOTILDA, kapt. H.J. Polter van Liverpool en de ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, Jr., van Kadiz, beiden met zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Duinkerken, het Nederlands schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres bij Johs. Ooms Ez., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, H.I. Rietveld, P.J. Pieterse Rocquette en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag den 20 juni 1831, te Amsterdam, in De Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen: Het extraordinair wel bezeilde Nederlandse pinkschip, genaamd DEN AMSTEL, gevoerd door kapitein C.J. Kat; lang volgens meetbrief 27 ellen 94 duimen, wijd 5 ellen 87 duimen, hol 4 ellen 31 duimen en alzo groot 166 lasten en dat met al deszelfs rondhouten, staande en lopend want, ankers, touwen en verdere gereedschappen; breder bij inventaris vermeld.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Breda, 6 juni. Van de Schelde wordt, onder dagtekening van den 3 en 4 dezer, in dezelfde zin geschreven en onder anderen gemeld:
De Belgen zijn weer druk bezig, om overal, waar slechts de minste plaatselijke geschiktheid is, zware batterijen op te werpen, tot zelfs dicht onder onze schepen; een grote menigte rijdende artillerie moet in Antwerpen gekomen zijn; in de stad heerst een vreselijke woeling
en verwarring. Het doorbreken van de Scheldedijk, bij Lillo, wordt de Hollanders ten laste gelegd; men gaat verschrikkelijk daarover aan, en beschouwt dit als een gegronde reden om ogenblikkelijk de vijandelijkheden te kunnen beginnen.
Onze vloot op de rivier is hoger op gezeild; de grote schepen zijn door de stoomboten, van beneden Neuzen en Bath, zo dicht mogelijk onder Antwerpen gesleept; alles wat maar enig zeil voerde is derwaarts; onze schepen moeten order hebben Antwerpen zo veel mogelijk in te sluiten, en hebben reeds een formidable positie aangenomen.
De zware korvet MEDUSA heeft te Vlissingen haar klein geschut voor zware bomketels verwisseld, en zal zich bij de vloot op de Schelde voegen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 7 juni. Den 5 dezer is alhier gearriveerd L’ACTIF, kapt. T. Nosten, van Duinkerken, met ballast.
Voorts zijn, sedert den 5 dezer, op onze rede aangekomen: HENRIETTE, kapt. F. Beniest, van Liverpool naar Antwerpen gedestineerd, met klipzout; CORNELIA HENDRIKA, kapt. A. Seeuwen, van Duinkerken en DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plok, van Londen, beide naar Rotterdam, met stukgoederen; DE BELG, kapt. D. de Boer, van Batavia, met koffie en suiker,
laatstgemelde op order.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Te Batavia is den 7 januari van Rotterdam aangekomen het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. G.M. Jansen, en is den 20 naar Soerabaja vertrokken.


Datum: 10 juni 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 juni. Een schipper, den 27 mei van Riga vertrokken, en op de Trave aangekomen, meldt, dat in genoemde stad sedert zes dagen sporen van de cholera waren bespeurd, en dat 16 personen aan die ziekte waren overleden. Op last der overheid van Lübeck zijn schip en lading, de personen en goederen van de passagiers niet uitgezonderd, aan een gestrenge quarantaine onderworpen.


Datum: 11 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Het schip HELENA CHRISTINA, kapt. Martens, van Batavia, hetwelk gisterenochtend ten elf uur nog in zee was, is heden namiddag ten vier uur voor deze stad aangekomen. Een nieuw bewijs voor het grote nut van het Voornsche Kanaal.
De HELENA CHRISTINA gaat 17¼ voet diep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Den 8 februari lagen ter rede van Batavia Zr.Ms. korvetten, ANNA PAULOWNA en POLLUX en fregat RUPEL.
De Nederlandse schepen MINERVA, kapt. G.H. Ahlers; DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, (den 10 naar Amsterdam vertrokken); DE VRIENDEN, kapt. Lelsz; HELENA CHRISTINA, kapt. Martens (reeds te Rotterdam gearriveerd); ANTHONIJ, kapt. Schaap; DE VIER GEBROEDERS, kapt. Lupcke; ANNA CATHARINA, kapt. Veer, (van Japan); NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, (van Japan); DE STAD ANTWERPEN, kapt. Bulsing; DIANA, kapt. Nannings; VASCO DA GAMA, kapt. Brandaris; FORTITUDE, kapt. De la Fontaine; ORTELIUS, kapt. Claeys; HARRIET, kapt. Zeeberg
en brik PIETER EN KAREL, kapt. Poppen; het Engels schip HERO en de Amerikaanse schepen BENGAL en WASHINGTON.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 juni. Binnengekomen: DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker, van Suriname; L' UNION, kapt. R. Maalsted, van Demerary; GOVERN. BROOKS, kapt. J. Moore, van Alexandria; BELVEDERE, kapt. G. Fletcher, van Alexandria, beide laatste na visitatie van de quarantaine ontslagen; MINERVA, kapt. D. Hagaert, van Duinkerken; THE FAME, kapt. W. Barfield, van Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Barends, van Riga; DIE HOFFNUNG, kapt. J. Barding, van Riga, de beide laatste na visitatie van de quarantaine ontslagen; MARIA, kapt. N.H. Olsen, van Bergen.
9 juni. DE HOOP, kapt. C. van der Plas, van Londen; FORZIGTIGHEDEN, kapt. S. Larsen, van Drammen.
Texel, 8 juni. Vertrokken: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen.
9 juni. MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 8 juni. Binnengekomen: DE JUFFROUW TRIJNTJE, kapt. Stait (opm: kapt. J.O. Stuit, buitenlander), van Nerva; ligt quarantaine. Na posttijd een kof de naam onbekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 juni. Binnengekomen: DE GOEDE WELVAART, kapt. Vos, van Memel; ligt quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 8 juni. Vertrokken: DE BATAVIER (stoomschip), kapt. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Demerary. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VREDE, kapt. P.J. Sturk. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Hendriques en Zn.
Naar Bilbao. Het Nederlands kofschip DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans. Adres bij C. de Grijs en Zonen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, Makelaars, zijn van mening, op dinsdag 21 juni 1831, des namiddags ten vier ure, in het locaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A No. 458, te Rotterdam. publiek te veilen het hol van het Nederlandse tweedeks pinkschip, genaamd COLUMBUS, laatst gevoerd door kapt. J.M. Jansen, benevens deszelfs scheepsgereed-schappen, bestaande in ketting-kabel, ankers, touwen, zeilen, kanonnen en andere goederen, alsmede enige sloepen, harpoenen, en andere gereedschappen voor de visserij op de Zuidzee; alles bij kavelingen zo als het te veilene genummerd zal zijn liggende en daags voor en op den dag der veiling door een ieder kan worden bezichtigd, ter plaatse welke nader zal worden opgegeven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 november. Het Oostvoorensche Kanaal, dat de afstand tussen Rotterdam en Hellevoetsluis ten minste op een derde vermindert en het vaarwater tussen beide plaatsen op nagenoeg een rechte lijn brengt, is verleden maandag de 8 dezer geopend door de heer hoofdingenieur J.W. de Toméze, geassisteerd door de heer ingenieur A. Greve, aan wie de uitvoering van dat gewichtig werk meer dadelijk aanbevolen is geweest. Reeds vroeg in de morgen wapperden de vlaggen van de nieuw aangelegde havens, sluizen en omliggende gebouwen en omstreeks de middag schutte het schip AMSTERDAM, onder het gejuich van de verzamelde menigte, in de tijd van twintig minuten tot in de vaart door, waar het dadelijk een span paarden bekwam en de reis tot in de nieuwe haven van Hellevoetsluis in twee uren tijds volbracht. De barge, bestemd om de communicatie langs het kanaal van Hellevoetsluis naar deze stad met de Brielse stoomboot te onderhouden, stevende het schip AMSTERDAM met bovengemelde directie en enig gezelschap aan boord vooruit, ontmoette halfweg het Hellevoetse beurtschip, dat de wind in zijn voordeel had, onder volle zeilen en bereikte haar bestemming in iets meer dan een en een half uur tijds.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De resident van Banka roept mits deze degenen op welke vermenen mochten enig recht of aanspraak te kunnen maken op de navolgende goederen:
- een stuk ijzergeschut à 6 ponden kaliber, opgevist ter hoogte van Songieliat en denkelijk toebehorende aan de aldaar in den tijd (opm: destijds) gestrande brik GOANSING.
- 315 stukken blauw morees (opm: mogelijk wordt bedoeld: moreen, moiré: sterk weefsel van Engels kamgaren, vooral voor onderrokken gebruikt) en 100 witte gerassen (opm: van: gurrahs, ook garras: katoenen kleden of doeken van Bengalen), afkomstig van het op den 21 december 1830 te Tandjong Beat gestrande schip FATHULKAIR.
Om zich tot dat einde uiterlijk binnen de tijd van drie maanden na dato dezes aan te melden ten burele van ondergetekende.
Muntok, 26 mei 1831, de resident voornoemd, Du Buij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 juni. Aangaande het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Oosterbaan, den 31 juli 1825 van Suriname naar Amsterdam vertrokken en in het jaar 1826 als vermist opgegeven (opm: brik, kapt. Mattheus Oosterbaan, zie RC 070226), wordt van Suriname van den 2 april 1831 gemeld, dat aldaar met een Amerikaans schip aangekomen was een matroos van die equipage, genaamd H.T. Murhait, die, wegens het bovengemelde schip, het volgende rapporteert: Op de hoogte van de Westerse Eilanden (opm: Azoren) was gemeld schip op de hondenwacht door een zware windvlaag op zijde geworpen, doch, na enige tijd met de zeilen, welke men niet had kunnen bergen, op het water gelegen te hebben, weer enigszins gerezen, van welke gelegenheid kapt. Oosterbaan gebruik maakte om de kajuit te verlaten, doch dadelijk daarna door een rukwind overboord geslagen werd; vervolgens het schip geheel het onderste boven gevallen zijnde, was het hem H.T. Murhait gelukt een losgemaakt hoenderhok te bemachtigen en zich daarop de gehele nacht drijvende te houden, waarna hij de volgende ochtend door een Amerikaans vaartuig gered en te Charleston aangebracht geworden was. De Nederlandse consul aldaar zijn verklaring deswege, uit hoofde hij geen Hollander zijnde, niet hebbende willen aannemen, had hij die als nu te Paramaribo afgelegd en was ook door de destijds aldaar achtergebleven onderstuurman van genoemd schip herkend geworden en hij, luidens de bij de politie berustende monsterrol, indertijd met het schip van Suriname vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. Volgens brief van Suriname, van den 15 april, zou tussen den 20 en 25 dito van daar vertrekken het schip DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, en vóór of op den 10 mei het schip CONCORDIA, kapt. W. Groen, beide naar Amsterdam.


Datum: 13 juni 1831


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. De geannonceerde verkoop van het op de Banjaard vastzittend brikschip, in ons vorig nummer gemeld, zal geen plaats hebben, vermits hetzelve reeds nagenoeg geheel verbrijzeld is.


Datum: 14 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Reval is het schip JOHANNA ELISABETH, kapt. Nagel (opm: kof JOHANNA ELIZABETH, bouwjaar 1829, kapt-eigenaar Kasper Harms Nagel), van Bergen naar St. Petersburg, op het eiland Dagöe gestrand, de lading haring was grotendeels beschadigd of ontramponeerd geborgen. (opm: zie ook PGC 170631 en 210631)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gepraaide schepen:
De SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Amsterdam naar Vera-Cruz, den 8 juni in goede staat bij Bevesier door de loodsschipper Y.C. Metzelaar.
De GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, van Amsterdam naar Suriname, den 6 juni op de hoogte van Kaap Lizard in goede staat met NNO wind zeilende door kapt. J.C. Topper, van Soerabaja in Texel binnen.
De SARA MARIA ANNA, met uitgewekenen, den 8 mei op 45 gr. breedte 44 gr. lengte gepraaid door de ANTAEUS, te Penzance gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 juni. Binnengekomen: DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Nickerie; CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matsen, van Demerary; COLUMBIA, kapt. H. Lelar, van Alexandrie; WILLIAM PENN, kapt. G. Baker, van Baltimore, beide laatste na visitatie van de quarantaine ontslagen; BENJAMIN WELLEKEN, kapt. Paul, van New York, ligt quarantaine; PIETERTJE STAPERT, kapt. Hottinga, van Cette; HET DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, van Londen; DE VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen; JULIE, kapt. P.C. Kehrhahn, van Riga, na visitatie van de quarantaine ontslagen.
11 juni. DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.C. Topper, van Soerabaja; DE VRIENDSCHAP, kapt. Visser, van Suriname; DE ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, van Suriname; LOUISE, kapt. N. Brewer, van New York; PHILIP TABB, kapt. Lucas, van Charleston, beide laatste liggen in quarantaine; LADY PEEL, kapt. Greidfield, van Londen; AMALIA, kapt. Jac. Serck, van Gravelines; SUPPLY, kapt. A. Metcalf, van Sunderland; het schip BENJAMIN WILLEKENS, kapt. J. Paul van New York, is van de quarantaine ontslagen.
12 juni. DIE HOFFNUNG, kapt. J.H. Arians, van Londen; de schepen LOUISA, kapt. N. Brewer, van New York en PHILIP TABB, kapt. P. Lucas, van Charleston, zijn van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 9 juni. Niets binnengekomen. De kof gisteren gemeld is DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens, van Pernau, ligt quarantaine.
10 juni. DE HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, van Riga, ligt quarantaine; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen; SPECULATION, kapt. N. Madsen, van Drammen; DE VROUW GEERTJE, kapt. P.J. Dirks, van Flekkefjord. Nog 4 schepen, waaronder quarantaineschepen die onder de Noordvaarder zijn geankerd.
11 juni. MARIA, kapt. P.E. de Boer, van Riga; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. G. Seifferts, van Riga, liggen quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 juni. Binnengekomen: DIE STAD LINGEN, kapt. T. Schipman, van Riga, is na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van St. Petersburg; DE VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier, van Koningsbergen, liggen quarantaine.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 juni. Te Vlissingen is gearriveerd de ÉCLIPSE (opm: bijlander, nu Belg), kapt. J.E. Danes, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LORD BYRON, kapt. James Harman, van Bristol met ijzer en blik; the FAIRY, kapt. H. Harrison, van Newcastle met slijpstenen en kolen; ROVER, kapt. Thom. Botson, van Inverkeithing; ELISABETH, kapt. Jam. Gowdy, van Sunderland, beiden met kolen; de JONGE MARGARETHA, kapt. Jacob K. Wijkmeijer, en de VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, beiden van Liverpool met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 13 juni. Aangaande de te Riga uitgebroken cholera morbus wordt van daar van den 30 mei gemeld, dat dagelijks 120 tot 150 personen door dezelve aangetast werden, van welke twee derde gedeelte daar onder bezweken. Te Dantzig was de eerste juni de kapitein van een met gezondheid attest voorzien schip, plotseling en wel hoogstwaarschijnlijk aan de cholera, overleden; elf andere sterfgevallen, vergezeld gaande met kentekenen van die ziekte, hadden aldaar plaats gehad; sedert was de quarantaine van vier dagen voor schepen van Riga provisioneel verlengd geworden. Van Elseneur wordt deswegens van den 4 juni gemeld, dat de laatste te Riga uitgereikte gezondheidspassen van den 26 mei waren gedagtekend, en het grootste gedeelte van de op en na die dag van daar vertrokken en sedert in de Sont aangekomen schepen zieken aan boord of reeds doden in zee geworpen hadden; de kapiteins hadden uit dien hoofde niet in persoon geklareerd, maar hun papieren aan de wal gezonden, om geëxpedieerd te worden. De quarantaine directie had, bij het afgaan van de post, order gegeven, om volstrekt geen schepen van Riga of Memel met het land gemeenschap te laten hebben, maar dadelijk onder quarantaine vlag derzelver reizen te doen voortzetten. Te Libau was men den 28 mei nog vrij van de cholera, doch wordt ook van daar het woeden van dezelve te Riga en te Polangen bevestigd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juni. Den 9 en 10 dezer zijn van hier naar Rotterdam vertrokken, DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plok, van Londen, met stukgoederen; DE MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Suriname, met suiker en MARIA THERESIA, kapt. C. Geoffroy (opm: bark MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroy; zie ook JCPB 040230), welke laatste den 18 april hier ter rede is gekomen, met ballast.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen, LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A. Bunnemeyer, van Liverpool, met klipzout; ALEXANDER MAGNUS, kapt. W.A. Moll, van Palermo, met stukgoederen; ALEXANDER, kapt. P. Claeys, van Lissabon, met zout.
(opm: zowel van de smak JOYEUSE ARRIVÉE, thuishaven Brussel, als de sloep ALEXANDER uit Oostende was na de opstand der Belgen ingevolge K.B. van 28.10.1830 de Nederlandse zeebrief ingetrokken omdat de schepen ‘tot de zuidelijke provinciën behoorden’)
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren van onze rede naar zee gezeild: LONDON PACKET, kapt. R.J. Roeloffs (opm: kapt. R.J. Rolufs), naar Schotland, met boomschors; DE ONDERNEMING, kapt. J. Christoffers, naar Hamburg, met stukgoederen; alsmede EXCHANGE, kapt. J. Clarke.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers: Het Nederlandse gekoperde brikschip DE JONGE ELIZABETH, kapt. H. de Wit, om in de loop van de maand juli te vertrekken. Adres bij de heren Kuijper, Van Dam & Smeer, Hudig en Blokhuijzen en bij de kapitein aan boord van het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Anne Glazener.
Naar Batavia, het Nederlands fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes
Martens. Hebbende beide schepen zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. Hildert Jans Bonn; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. De schipper Van Ranst, die te Antwerpen voor de krijgsraad gebracht was als beschuldigd van de Hollandse zeemacht van vers water te hebben voorzien, is tot een gevangenisstraf van 6 maanden veroordeeld. Zijn knecht is vrijgesproken.


Datum: 16 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 juni. Binnengekomen: OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Soerabaja; JEANNETTE, kapt. H. Pundt, van Nickerie; C.H. TROMP, kapt. C.H. Schreuder, van Havana, ligt in quarantaine; DE VRIENDSCHAP, kapt. M.B. Klein, van Liverpool; THE FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Londen; FLORA, kapt. J. Mauldon, van Londen; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Petersburg; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Riga; PETRONELLA, kapt. J.A. Schuuring, van Riga; JAN FREERK, kapt. O. Houwink, van Riga; DE VERWAGTING, kapt. J.H. Schipper, van Riga, de 5 laatsten liggen in quarantaine. Na posttijd, DE VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Port à Port, is na visitatie van de quarantaine ontslagen.
14 juni. JONGE JAN, kapt. S.H. van der Meulen, van Londen.
Texel, 10 juni. Vertrokken: MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, naar Liverpool; REMINA, kapt. J.G. Boon, naar Hull.
12 juni. CORNELIA, kapt. Zwaga, naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. Tippema, naar Londen; DE HOOP, kapt. Spans, naar Gravelines.
13 juni. DE VROUW EMMEGINA, kapt. H. Addix, naar Duinkerken; TRANSPORT, kapt. A. Hamilton, naar Sunderland; HAABETS ANKER, kapt. A. Clementhsen, naar Noorwegen.
14 juni. DE HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; HET DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 13 juni. Binnengekomen: VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Nerva; DE VROUW CATHARINA, kapt. F.W. de Vries, van Nerva; WILLEM I (stoomschip), kapt. J.H. Savert, van Hamburg, de 3 laatsten liggen quarantaine.
Vlie, 10 juni. Vertrokken: DE JONGE GERRIT, kapt. De Weerd, naar Hull; ZAANDAM, kapt. Zinger, naar Archangel; ENIGKEIT, kapt. Maase, naar Archangel; CHRISTINA, kapt. Boomgaard, naar St. Petersburg; JOHANNA JACOBA, kapt. Drent, naar St. Petersburg; HET JONGE REINTJE, kapt. Galle (opm: P.J. Colle), naar St. Petersburg; ALIDA IKINA, kapt. de Jonge, naar St. Petersburg; ARENDINA HENDRIKA, kapt. Boerhaven, naar Pernau; OSMINDE, kapt. Naess Faedren, naar Nerva; FORTUNA, kapt. Hedman, naar Christinestad; OSCAR, kapt. Sande, naar Finland; MARGARETHA HENDRIKA (opm:MAGRETHA HINDRIKA), kapt. Munneke, naar Oostzee; DE VROUW MARGARETHA, kapt. de Boer, naar Oostzee; CONCORDIA, kapt. Van Wijk, naar Oostzee; ARENDINA HERMINA, kapt. Hazewinkel, naar Oostzee; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Sprik, naar Oostzee; DE VROUW GESINA, kapt. Joosten, naar Dantzig; BUITENWERF, kapt. Gust, op avontuur; VROUW MARIA, kapt. Meijer, op avontuur; GESINA, kapt. Kramer, op avontuur; GEERDINA, kapt. Stuit, op avontuur; HENDRINA JOHANNA, kapt. Ten Velde, op avontuur; ANNEGINA, kapt. Pot, op avontuur; ALBERDINA, kapt. Venema, op avontuur; LOUISE, kapt. Bakker, op avontuur; ANNA CORNELIA, kapt. Broekema, op avontuur; DIANA, kapt. Oostra, op avontuur; TJAKKIEN, kapt. Drewes, op avontuur; VRIENDSCHAP, kapt. de Boer, op avontuur; HOOP OP EENDRAGT, kapt. Bekkering, op avontuur; ZEELUST, kapt. Akkerman, op avontuur; DE HOOP, kapt. Engelsman, op avontuur; DE VRIENDSCHAP, kapt. Klasen, op avontuur; PROVIDENTIA, kapt. Witt, op avontuur; SARA, kapt. Botje, op avontuur; DE GOEDE HOOP, kapt. Pinksterboer, op avontuur; HERRIBERTUS HERMANUS, kapt. Ricke, op avontuur; LOUISA, kapt. Broekema, op avontuur; CHARLOTTE, kapt. Spiegelberg, op avontuur; DE JONGE JAN, kapt. Hart, op avontuur; DE GOEDE HOOP, kapt. Boon, op avontuur; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. de Boer, op avontuur; DE EENDRAGT, kapt. Hut, op avontuur; DE JONGE TJALLING, kapt. Mellema, op avontuur.
12 juni. EMANUEL, kapt. Mockelboer, naar Christiansund; DE JONGE JUFVROUW SARA, kapt. Sluik, op avontuur; ELSABE, kapt. Jaski, op avontuur; DE EENDRAGT, kapt. De Groot, op avontuur.
13 juni. ORWELL, kapt. R. Cubitt, naar Londen; THE HOPE, kapt. W. Cousins, naar Londen; UNITY, kapt. R.W. Newby, naar Newcastle; FRUTTERN, kapt. M.E. Ewerson, naar Sunderland; TORTOLA, kapt. T. Anderson, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 juni. Binnengekomen: CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrow, van Riga; DE EENDRAGT, kapt. O.C. de Groot, van Riga, liggen quarantaine.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 15 juni. Heden is van hier naar zee gezeild het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapitein J.F. Scharper.
Vlissingen, 14 juni. Den 11 en 12 dezer zijn alhier ter rede gekomen, CORNELIS EN ELISABETH (opm: gaffelschip), kapt. M. van der Putte, van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd en RACHEL AND MARY, kapt. W. Wakeham, van Mayo en Guernsey, op order, beide met stukgoederen, laatstgemelde alhier ter rede geankerd zijnde, is door den felle wind deszelfs ketting-kabel gebroken, en dit schip dus genoodzaakt geweest naar Rammekens te lopen, doch heeft verder geen avarij bekomen.
Ook zijn den 12 dezer en heden, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gearriveerd, LE CONSTANT, kapt. F. Chumet, van Bordeaux en MASSACHUSET, kapt. I.S. Gibbs, van New York, beide met stukgoederen. Heden is naar zee gezeild SOPHIA, kapt. H.H. Niemann, van Antwerpen naar Riga, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Kapitein G.M. Jansen, voerende het schip JOHANNA CORNELIA, gisteren van Soerabaja in Helvoet binnengekomen, heeft den 8 april, op 22 gr. 22 min. oosterlengte en 35 gr. 26 min. zuiderbreedte, gepraaid het schip ZEEMANSHOOP, komende van Canton, aan welks boord alles wel was, en hetzelfde schip den 18 april, op 02 gr. 47 min. oosterlengte en 23 gr. 47 min. zuiderbreedte andermaal gepraaid. Voorts den 3 mei het schip MERCURIUS, gevoerd bij kapt. Kooy, van Amsterdam naar Batavia bestemd, op 22 gr. 32 min. en 00 gr. 40 min. zuiderbreedte, aan welks boord mede alles in de beste staat was.


Datum: 17 juni 1831


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. K.H. Nagel, gevoerd hebbende het schip JOHANNA GEBINA (opm: kof JOHANNA ELIZABETH, zie AH 140631), van Bergen naar Petersburg, meldt van Hapsal van den 21 mei, dat hetzelve den 10 dito op Dagerort (opm: Hiiumaa, Estland) geheel verongelukt, doch de tuigage geborgen is.


Datum: 18 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De Commissie uit het College Zeemanshoop, tot de oprichting van een Nationaal monument, ter ere van J.C.J. van Speijk, nodigt bij deze alle autoriteiten, colleges, of bijzondere personen, die zich wel met de inzameling van penningen tot dat doel hebben willen belasten, uit, om voor het einde van deze maand, aan haar te willen opgave doen, van het beloop derzelven, of wel die gelden haar toe te zenden of bij haar te storten.
Amsterdam, 14 juni 1831, de Commissie voornoemd, en in derzelver naam, Hendrik Doeff, president, G. Buys, secretaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip HELENA, kapt. Daniel Grim, van Amsterdam. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, Van Olivier en C. Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Naar Havanna. Het gekoperd brikschip DE EENDRAGT, kapt. Jan Hendrik Seepe, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Bilbao. Het Nederlands kofschip DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 18 juli.
Naar Bordeaux. Het Nederlands kofschip JAN DE WITH, kapt. Reinder Foppes Mellema. Adres bij C. de Grijs & Zoonen en Jan Daniels & Zn. en Arbman.
Naar Marseille. Het gekoperd Nederlands schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. Volkert H. Kramer. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en C. de Grijs en Zn.
Naar Marseille. Het Nederlandse kofschip NEPTUNUS, kapt. M.D. Jeltes. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz.
Naar Port à Port. Het Nederlandse kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Harms Jonker.
Adres bij H. Verweijde Czn.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PARAMARIBO, kapt. Klaas Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en B. Koster en Zn. en Nobel en Holzapffel. Sluit 4 juli.
Naar Berbice. Het gekoperd driemast hoekerschip DE NEDERLANDER, kapt. C. Höfker. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse stoomschip WILLEM I, kapt. J.H. Savert. Adres bij Blikman & Co. en de Wed. Jan Salm & Meijer.
Naar Stettin. Het Nederlandse hektjalkschip DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. K.H. Bekkering. Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Kapitein J.A. Witsen, voerende de ZEEMANSHOOP, van Canton, den 15 dezer in Texel binnen, rapporteert dat den 22 april van St. Helena vertrokken is, de NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, den 25 dito de MINERVA, kapt. G.A. Ahlers beide naar Amsterdam. Ook is vandaar vertrokken het schip ERNEST, kapt. Ach. Du Fresne, van Alle Pie, (kust van Malabar) naar Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Havre, 9 juni. Gisterenavond, ten 7 uur, is alhier binnengekomen een groot driemast schip, van hetwelk men naam, vlag, nog vanwaar hetzelve kwam, kon te weten komen. Deze bijzonder zeldzame gebeurtenis had een menigte nieuwsgierigen naar onze haven gelokt. Het was een Belgische bodem, van Batavia komende. Deszelfs vlag, deze was wit met zwarte randen, hebbende drie gecreneleerde kastelen naar het vlaggenkoord, werd niet opgehesen, voordat het schip reeds in de voorhaven binnenkwam. Het nummer 97 was met zwarte letters op het witte veld van de vlag zichtbaar. De naam van deze driemaster (opm: fregat) is GOUVERNEUR GRAAF DE BAILLET, kapt. C. Valcke. In zee, nog op verre afstand van Het Kanaal, eerst door een Engels en later door een Amerikaans schip gepraaid zijnde, heeft hij de gebeurtenissen in België vernomen. De kapiteins van deze schepen hebben hem de voorzichtige raad gegeven niet in Antwerpen (deszelfs destinatie) binnen te lopen, welke raad hij gemeend heeft te moeten nakomen, en dien tengevolge heeft hij besloten als bijlegger in onze haven binnen te vallen, alwaar hij zal blijven liggen tot dat er tijding mocht komen, die hem veroorloven zal zijn reis met zekerheid te vervolgen.
(opm: de reis werd na een onderbreking van twee weken voortgezet; het fregat devieerde naar Oostende, waar het op 25 juni arriveerde, en op 2 juli in Brugge, waar de lading na lossing door de Belgische autoriteiten in beslag werd genomen; eerst in 1834 werd met de N.H.M. een financiële schadeafwikkeling getroffen, zie JC 111034)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juni. Binnengekomen: ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Canton; HENRIETTA, kapt. J.K. de Vries, van Bahia; DE HARMONIE, kapt. F. Lange, van Suriname; ST. JOHANNES, kapt. J. Balthersen, van St. Domingo, als bijlegger; LUCILLA, kapt. A.M. Norman, van Baltimore, is na visitatie van de quarantaine ontslagen; Gisteren nog, JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Liverpool; DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen.
16 juni. HARVEST, kapt. J. Eldrin, van Matanzas, ligt quarantaine; EFFORT, kapt. J.A. Ney, van Baltimore, is na visitatie van de quarantaine ontslagen; FORTUNA, kapt. Berge, van Arendahl. Het schip C.H. TROMP, kapt. Schreuder, van Havana, is van de quarantaine ontslagen.
Texel, 15 juni. Vertrokken: DOLPHYN, kapt. H. Sluik, naar Porto; DE VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit, naar Rouen; UNDINE, kapt. O. Smith, naar Londen; GOVERNOR BROOKS, kapt. S. Moore, naar Gothenburg; WENSKABET, kapt. J.L. Holst, naar Holmstrand; VROUW ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, naar Osterrisoer.
16 juni. DE LIEFDE, kapt. Barker, naar Hull; MARY, kapt. Robertson, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 juni. Binnengekomen: Twee schepen, zijn bij Terschelling geankerd.
15 juni. DE VROUW JANTJE, kapt. Jonkhoff, van Riga; WEBBINA (eerste rondreis van de kof WIBBINA), kapt. J.H. Kuiper, van Memel, liggen quarantaine; DE KLEINE GEERTRUI, kapt. Jansen, van Oudsoen. Nog een kof bij Terschelling geankerd en een dito binnengaats, de namen onbekend.
Vlie, 14 juni. Vertrokken: DE VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, naar Hull; DE VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Libau; JANNA, kapt. C.T. Bock, naar Libau; CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, naar Oostzee; DICE, kapt. J. Zeplien, naar Oostzee; DE HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, naar Noorwegen; JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, naar Noorwegen.
15 juni. DE VROUW ANTJE, kapt. De Vries, naar Bordeaux; DE JONGE WICHER, kapt. Bontekoe, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 juni. Binnengekomen: DE GOEDE HOOP, kapt. Flik, van Riga; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. Flik, van Riga, liggen quarantaine.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis. 15 juni. Binnengekomen: JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Smyrna; CAROLINE, kapt. E. Dryden, GUARDIAN, kapt. J. Sully en HEBE, kapt. Lothe, allen van Sunderland.
16 juni. Binnengekomen: TRESINA, kapt. W. Gialts van Pernau.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 15 juni. Uitgezeild: L’ISIS, kapt. J. Morel, naar Havre; MARGINA MARGARETHA, kapt. A.S. Oortjes naar (opm: niet ingevuld); WILLIAM AND HENRY, kapt. C. Reigh, naar Memel.
16 juni. Binnengekomen: DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken; MARIA, kapt. J.L. Burgers, van Bonasserus (opm: niet te traceren).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Maassluis. 16 juni. Uitgezeild: NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen; DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad; DE VROUW PETRONELLA, kapt. K. Verdoes; ZEEGEWIN, kapt. B. Ligtermoed.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 10 juni. JULIANA, kapt. O. Kievijt, van Rio Grande, is den 12de naar Rotterdam vertrokken. (opm: zie OHC 250631)


Datum: 21 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Archangel, 27 mei. Er zullen hier thans in alles 40 schepen ter rede zijn, doch niet van allen de namen bekend, omtrent 100 schepen werden door het ijs verhinderd op de rede te komen. Men zegt dat het Hamburger schip DIADEM gezonken is, doch hoopte men echter dat de equipage zich gered zou hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 juni. Binnengekomen: HENRIËTTE, kapt. J.E. Schneebeke, van Suriname; SANTA EUFONIA, kapt. Hararan, van Bilbao; ISIS, kapt. De Vries, van Riga, ligt in quarantaine; EMANUEL, kapt. Evensen, van Drammen.
18 juni. DE NEDERLANDEN, kapt. Arie Jansen Struyk, van Batavia; MINERVA, kapt. Ahlers, van Batavia; MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duijn, van Curaçao; EMBLEM, kapt. R. Heggen, van New York; DE VREDE, kapt. Meijer, van Londen; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; het schip HARVEST, kapt. J. Eldred, van Mantanzas, is van quarantaine ontslagen.
19 juni. CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname; DE VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jonge, van Londen; GOOD AGREEMENT, kapt. B. Dickenson, van Newcastle; HELENA, kapt. J. Mann, van Sunderland.
Texel, 19 juni. Vertrokken: BELVEDERE, kapt. G. Fletcher, naar Alexandria; FORTUNA, kapt. J.J. Albers, naar Nantes; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Timmer, naar Duinkerken; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J.A. Schuuring, naar Liverpool; JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, naar Liverpool; JONGE JAN, kapt. S. van der Meulen, naar Londen; VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, naar Londen; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 juni. Binnengekomen: ANNA MARIA, kapt. Borga, van Riga; FRANZ, kapt. Zeplien, van Riga; ROSILIE, kapt. Maas, van Riga; DE JONGE FREDRIK, kapt. Dijkhuis, van Riga; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Dahl, van Libau; HERMANUS, kapt. Van Veen, van Koningsbergen; DE VROUW TRIJNTJE, kapt. Karst, van Koningsbergen; DE JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, van Koningsbergen; MERCURIUS, kapt. Arkema, van Koningsbergen, liggen alle in quarantaine; METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, van Laurwig; GERBERDINA, kapt. De Grooth, van Laurwig; Nog drie schepen onder Terschelling geankerd, de namen onbekend.
17 juni. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Lokens, van Riga; DE GOEDE HOOP, kapt. Dik, van Riga; CLARA MARGARETHA, kapt. Dick, van Riga, liggen in quarantaine; LUNA, kapt. Backer, van Drammen. Nog 3 quarantaine schepen, zijn onder Terschelling geankerd.
Vlie, 16 juni. Vertrokken: VIER GEBROEDERS, kapt. Douwes, naar Riga; DE VROUW GEERTRUI, kapt. Klatter, naar Danzig; ENIGHEDEN, kapt. Niejahr, naar de Oostzee; VENUS, kapt. Steinorth, naar de Oostzee; DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, naar Christiansand; HARMONIE, kapt. Svendsen, naar Noorwegen.
17 juni. DE VROUW JANTINA, kapt. Kuiper, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 juni. Binnengekomen: GESINA, kapt. Postema, van Riga.
16 juni. DE VRIENDSCHAP, kapt. Krins, van Riga; DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. Willems, van Memel; DE VROUW MAAIKE, kapt. Visser, van Danzig, liggen alle in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 juni. Binnengekomen: TITIA ALBERDINA, kapt. Klein, van Riga, ligt in quarantaine; LAMMEGINA, kapt. Goosens, van Noorwegen; ALIDA, kapt. Van Laar, van Noorwegen; DE EENZAAMHEID, kapt. Hasker, van Noorwegen; RENSINA, kapt. Stuit, van Amsterdam; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. Pronk, van Amsterdam; CATHARINA, kapt. Lever, van Amsterdam. 12 juni. HERMAN WEDEL, kapt. Hvistendahl, van Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne meesters, zijn van mening op donderdag 23 juni 1831, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A No. 458, publiek te veilen: het Nederlands gekoperde en met koperen bouten gebouwde brikschip HERCULES, volgens meetbrief lang 23 el 50 duim; wijd 4 el 67 duim; hol 3 el 99 duim, en alzo groot 195 tonnen of 103 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als het voorz. schip is liggende in de Haringvliet. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.
(opm: koper werd de firma Hudig & Blokhuijzen, Rotterdam; op 15 oktober werd de HERCULES onderhands doorverkocht aan de kapitein, John Ghersi; het voormalige Zuid-Nederlandse schip kreeg opnieuw een Nederlandse zeebrief)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Extract uit artikel Middelburg 20 juni. Het schieten, dat den 15den gehele dag heeft aangehouden, is den 16 des avonds ten 6 uren weder begonnen. Een vaartuig, onder Belgische vlag, toebehorend aan den heer De Cock (opm: fregat DELPHINA), voor binnenlandse bestemming, is door de Hollandse kanonneerboten bevolen te blijven liggen en deszelfs vlag te strijken. Terwijl de kapitein met de Hollandsche bevelhebbers in gesprek was werden van den wal en de kanonneerboten geweerschoten gewisseld. Naderhand heeft men echter dit schip laten vertrekken. (opm: de legerleiding had het plan opgevat het schip in te zetten om de in de Citadel belegerde Nederlandse troepen te evacueren, maar hiervan werd later afgezien)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 16 juni. Binnengekomen de VREDE (opm: kof), J.J. Greeven van Riga, ligt in quarantaine.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op den 10 april j.l. overleed te Calcutta de heer James Hector, gezagvoerder van de Nederlandse bark DIEDERIEKA, met recht door zijn vrienden betreurd. Degenen, welke met de overledene openstaande zaken hebben, gelieven daarvan opgave te doen aan de testamentaire executeuren Thompson, Roberts & Co.
Batavia, 16 juni 1831.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 20 juni. Men leest in de Staats Courant van 15 dezer een uitgebreid en belangrijk artikel wegens de voortgang van de cholera morbus en de voorbehoedende maatregelen daar tegen door onze regering genomen. Uit dat stuk blijkt, onder anderen, dat al de in dit Rijk uit de Oostzee binnen komende schepen, hetzij dezelve al dan niet van gezondheidspassen voorzien zijn, aan een gestrenge quarantaine onderworpen, en dat de ladingen van de verdachte schepen gezuiverd en berookt zullen worden: dat, tot het bijzetten van klem aan de genomen en thans meer uitgebreide maatregelen, Zr.Ms. brik DE GIER voor de zeegaten van Texel en Terschelling is gestationeerd geworden; en dat, eindelijk, een bijzondere commissie, samengesteld uit de inspecteur generaal voor de geneeskundige dienst bij de land en zeemacht, de referendaris tot de zaken van de geneeskunde en vijf hoogleraren, binnen weinige dagen zich in ’s Gravenhage zal verenigen, om te overwegen en schriftelijk mee te delen, wat nog, na de maatregelen, welke reeds genomen zijn, zou kunnen gedaan worden, om die vreselijke gesel van de Vaderlandse grond te weren, of, om, bij onverhoopt doordringen van de ziekte, dezelve te bestrijden en te beteugelen.
Aangaande de cholera morbus meldt men van Dantzig van den 9 juli, dat dezelve destijds afnemende was; 9 personen waren sedert het laatste bericht opnieuw door dezelve aangetast, en 8 anderen overleden. Ook in Kalisch was de cholera uitgebroken. Te Memel was den 4 dito alles wel; de strengste voorzichtigheidsmaatregelen waren aldaar genomen; personen zowel als vaartuigen, uit Rusland komende, zijn aan een quarantaine van 21 dagen onderworpen, uit welke hoofde de stoomboot op Libau niet meer derwaarts afvaarde. De te Polangen heersende ziekte is gebleken geen cholera morbus, maar een koorts te zijn, welke zich meest tot de Russische militairen bepaalt; en voor zeer velen dodelijk is. Te Rostock was den 12 dito mede alles wel; het geheel Oostzeestrand werd nauwkeurig bewaakt ten einde alle binnensluiping van mensen of goederen te beletten; te Pöl werd een quarantaine plaats aangelegd; een van Riga komende schip, door oogluiking van de beambten te Warnemünde, tot voor Rostock opgezeild zijnde, was naar de rede terug gezonden, ofschoon aan boord alles wel was. Te Lübeck worden al de schepen van Riga en Dantzig, met welke gezondheid attesten dezelve ook voorzien mochten zijn, geheel afgewezen en die uit andere verdachte havens onder een strenge quarantaine gelegd. Van Elseneur wordt van den 11 dito gemeld, dat schepen uit dadelijk besmette plaatsen, aldaar een quarantaine van 40 dagen, en die uit verdachte havens een van 4 tot 14 dagen moeten houden, waarna dezelve, wel zijnde, zouden worden toegelaten; Dantzig was aldaar, evenals Riga, in staat van besmetting, en alle overige Pruisische havens als verdacht verklaart; al de schepen van daar komende moeten onder quarantaine vlag de reis naar de Noordzee vervolgen. Te Hamburg was het schip WINNANDS, kapitein Hein Barnholt, van Kopenhagen, benevens nog een ander, dadelijk na derzelver aankomst, onder behoorlijke bewaking, als verdacht naar Cuxhaven terug gezonden, om quarantaine te houden. In Oostfriesland waren mede de meest doeltreffende maatregelen tot wering van de cholera genomen. Vanwege ons Regering is Z.M. oorlogsbrik DE VLIEGENDE VISCH, naar Vlieland, het adviesvaartuig DE GIER, alsmede twee kanonneerboten, naar Terschelling, twee andere kanonneerboten naar Wieringen, en nog twee anderen naar de Eems afgezonden, ten einde daar gestationeerd te blijven, om toe te zien, dat aan quarantaine verordeningen het behoorlijk gevolg wordt gegeven.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 18 juni. Eergisteren is door de stoomboot ROTTERDAM de Schelde opgesleept Zr.Ms. bombardeer-korvet MEDUSA, gekommandeerd door de kapitein-ter-zee Courier dit Dubikaet. Heden is van hier naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kommandant H.J. Tuning en ter rede gearriveerd Zr.Ms. brik DE WINDHOND, kommandant H.F. Tengbergen.
Den 15 en 17 dezer zijn alhier ter rede gekomen: THE FIRTH, kapt. J. Patterson, van Stockholm op order, met teer en pik; dit schip moet quarantaine houden. LA CAROLINE, kapt. L. Soupat, van Havre-de-Grace, met stukgoederen; LE PERCEVERANT, kapt. J.M. Verspecke, van Liverpool, met katoen en huiden, en de PHOENIX, kapt. Ch. Picot, van Jersey, met koffie; alle drie naar Antwerpen gedestineerd.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert den 15 dezer van onze rede naar zee gezeild: DE PIETER JAN, kapt. W.J. Poel, naar Sandwich; DE JONGE CAROLINE, kapt. H.H. Rosendaal, naar Colchester en LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, naar Cork, alle drie met boomschors; THE JASON, kapt. R. Snowden, naar Boston, met beenderen; HULL-PACKET, kapt. J.G.A. Meijer, naar Liverpool en DIE NORDSTERNE, kapt. H.H. Nieman, naar Elseneur, beide met ballast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De lading haring van het schip JOHANNA ELIZABETH, kapt. K.H. Nagel, van Bergen naar Petersburg op Dagöe gestrand (opm: zie AH 140631), is grotendeels, doch beschadigd, geborgen.


Datum: 23 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In naam des Konings ! - Order.
De onder-inspecteur over het Loodswezen te Terschelling, als daartoe uitgenodigd door Z.Ex. de heer Staatsraad Gouverneur van Noord Holland.
Gelast bij deze de loodsschippers en loodsen van Vlieland en Terschelling, om van nu voortaan en tot nadere schriftelijke opzegging, alle schepen, welke bij de wetten en resoluties tot het houden van quarantaine of provisionele visitaties zijn verplicht, zonder enig willekeurig oponthoud in de zeegaten, te brengen ter rede van Vlieland, en aldaar onder het tophouden van de quarantainevlag, de komst van de visiteuren en deszelfs bevelen af te wachten, intussen met niemand of andere schepen in aanraking te komen, noch te gedogen, dat zulks door de scheepsequipages plaats vindt.
Met informaties dat op de gemelde rede een gewapend vaartuig zal worden gestationeerd, welks bevelen stiptelijk moeten worden nagekomen.
En worden alle loodsschippers, loodsen en gezellen, op straffe des doods, gelast, deze order zowel als alle vroegere bepalingen met nauwgezetheid te betrachten, terwijl de visitaties of het oponthoud daartoe, op de rede van Terschelling of deszelfs environs (opm: omgeving), voor het vervolg gestrengelijk zijn verboden.
Gedaan te Terschelling, den 13 juni 1831, de onder-inspecteur voornoemd, C. de Boer Dzn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 juni. Binnengekomen: THE THISTLE, kapt. M. Dimble, van Newcastle.
21 juni. IPENRODE, kapt. M. Charlau, van Suriname (34 dagen reis); DE TWEE VRIENDEN, kapt. Peck, van Hull; MARY, kapt. Hall, van Sunderland; THE RAINBOW, kapt. Austin, van Sunderland.
Texel, 20 juni. Vertrokken: JANUS, kapt. J.B. Hoffding, naar Havanna; HESPERUS, kapt. J. Oelsen, naar Genua en Livorno, Malta en Smyrna.
21 juni. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Timms, naar Duinkerken; JONGE MARIA, kapt. Poustijn, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 juni. Binnengekomen: MECLACA, kapt. M. Balparda, van Londen; ANNA ELISABETH, kapt. C. Boekhout, van Riga; DE VROUW MARIA, kapt. S.A. Adden, van Koningsbergen, de beide laatsten liggen in quarantaine.
19 juni. Zr.Ms. DE VLIEGENDE VISCH, kapt. luit. H.J. Tuining, van Vlissingen; DE VRIENDSCHAP, kapt. Swart, van Koningsbergen; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. Borwin, van Koningsbergen, de beide laatsten liggen in quarantaine. Nog 6 schepen, welke naar Terschelling zijn gezeild.
Vlie, 18 juni. Vertrokken: LICENCE, kapt. P. Niejahr, naar Archangel; CAROLINA DOROTHEA, kapt. J. Niejahr, naar Archangel; REINA, kapt. H. Koops, naar St. Petersburg; ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, naar de Oostzee; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, naar de Oostzee; MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, naar Lübeck, UNITY, kapt. H.L. Nickelsen, naar Drammen; DEN GODE HENSIGT, kapt. A. Jensen, naar Drammen.
19 juni. DE GOEDE HOOP, kapt. de Jonge, naar Londen; UNION, kapt. J. Manning, naar Londen; THE FUME, kapt. W. Barfield, naar Londen; SPECULATION, kapt. N. Madsen, naar Noorwegen; AMPTHON, kapt. E.P. Horn, naar Noorwegen; LAND DR. VON DÖRING, kapt. C. Tampcke, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 juni. Binnengekomen: EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Riga; DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Buss, van Riga; OSTFRIESLAND, kapt. J. Pieper, van Hamburg.
18 juni. DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, van Riga, liggen alle in quarantaine.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANNETTE, kapt. Klaas van den Oever, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Den 16 juni is van Batavia naar Nederland vertrokken Zr.Ms. korvet de LEIJE, kapt.luit. ter zee A.J.J. van Lutsenburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 21 juni. Gisteren is van hier naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE GIER, kommandant, J.A. Zoutman.
Gisteren is naar Rotterdam vertrokken DE BELG, kapt. D. de Boer, onlangs van Batavia gearriveerd, met koffie.
Den 19 dezer en heden zijn alhier gearriveerd: PIETER EN KAREL, kapt. H. Poppen, van Batavia, met koffie en suiker en PARKER, kapt. R. Speed, van Sunderland, met steenkolen.
De Amerikaansche brik MASSASOIT, kapt. J. Gibbs, welke voor enige dagen ten tweede male naar Antwerpen was opgezeild, is heden weer geretourneerd en naar zee gezeild, met bestemming naar Ostende.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 19 dezer van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW GEZINA, kapt. K. Lucht, naar Emden, met glas en AURORA, kapt. C. Borcham, naar Stettin, met suiker en koffie.
Voorts zijn den 19 en 20 dezer, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THE RIVAL, kapt. T. Smithson, van Hull en THE LYNX, kapt. R. Hyem, van Londen, beide met stukgoederen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Walker, van Riga, met houtwaren; laatstgemelde moet quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 juni. Te Suriname is den 9 mei, na een reis van 26 dagen, gearriveerd het schip NICKERIE, kapt. A. Allen, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Den 16 dezer is door de stoomboot ROTTERDAM de Schelde opgesleept Zr.Ms. bombardeerkorvet MEDUSA, gecommandeerd door de kapt. ter zee Courier dit Dubikart.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 juni. Zaterdag is van Vlissingen naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, commandant H.J. Tuning, en ter rede gearriveerd Zr.Ms. brik DE WINDHOND, commandant H.F. Tengbergen.


Datum: 24 juni 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 23 juni. Van Hamburg meldt men van den 17 juli, dat zeven schepen van Riga te Cuxhaven aangekomen schepen (onder welke de schepen ALIDA, kapt. H.F. Deddes en DIE STADT MEPPEN, kapt. Engbert Harders) den 15 dito naar Christiansand verzeild waren, om quarantaine te houden; een achtste heeft men, wegens zware lekkage niet kunnen afwijzen. Twee schepen van Kopenhagen lagen aldaar onder observatie quarantaine. Ook te Bremerhaven was den 11 juni een schip naar de quarantaineplaats in Noorwegen afgewezen geworden. Een nieuw aldaar bekend gemaakt quarantaine reglement bepaalt, dat, van schepen welke niet aan de quarantaine voldaan hebben en op de Weser verongelukken, niets dan mensen mag gered worden, zijnde alle berging van goederen enz., strengelijk op een willekeurige straf verboden. Ook alle aangespoelde goederen welker oorsprong niet volkomen uit derzelver aard blijkt, moeten dadelijk verbrand worden. Te Neustadt mag geen schip, van waar ook komende, binnen komen, als met gezondheidsbewijzen voorzien. In Frankrijk zijn alle schepen en goederen uit een besmette Oostzeehaven aan een quarantaine van hoogstens 25, en uit verdachte havens aan een van hoogstens 14 dagen, onderworpen. Van Elseneur wordt van den 14 dito gemeld, dat de schepen van Petersburg, uit hoofde aldaar alles wel is, in Denemarken slechts een observatie quarantaine van 4 dagen moeten houden om practica te bekomen; die van Dantzig en Riga echter moeten de gestelde 40 dagen voluit liggen, waarna sommige goederen, als bontwerk, wol, huiden, vellen enz., nog niet mogen gelost, maar overboord geworpen of te Kansö of Christiansand moeten gereinigd worden. Voor de Nederlandse zeegaten zijn de vroegere quarantaine reglementen in volle werking gesteld en als quarantaine plaatsen aangewezen de Tiengemeten voor de schepen, welke de Goereede, het eiland Wieringen voor die, in Texel en het Vlie, en Rammekens voor die te Vlissingen binnen komen. In geen dan in de vier bovengenoemde zeegaten zullen schepen uit besmette of verdachte havens worden toegelaten, en die, niet naar een Hollandse haven bestemd, geheel worden afgewezen. Schepen uit verdachte havens zullen aan een strenge visitatie en een observatie quarantaine van 10 dagen onderworpen zijn. De schepen DIE STADT LINGEN, kapt. Thijs Schipman, van Riga en METTA MARGARETHA, kapt. Claus Teltau, van Hamburg, beide reeds te Amsterdam aangekomen, zijn den 19 juni onder bewaking van enige kanonneerboten naar Wieringen terug gezonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, kan dadelijk werk bekomen bij J. Roorda, te Drachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van Riga wordt van den 2 juni gemeld, dat de cholera morbus aldaar sedert derzelve eerste verschijning niet toegenomen had, doch niettemin steeds aanhield; tot dien dag toe werden 707 personen door derzelve aangetast van welke 417 gestorven, 75 hersteld en 215 nog lijdende waren. Volgens brief van kapt. H.F. Klein, voerende het schip DE GOEDE HOOP, van Lissabon aldaar gearriveerd, in dato den 30 Mei, was reeds één matroos van zijne equipage in het hospitaal aan de cholera overleden en een ander door dezelve aangetast, daarin ziek liggende, doch overigens aan boord nog alles wel: van verscheiden andere schepen was al het volk ziek.
Volgens bericht van Danzig, van den 5 juni, waren aldaar reeds 30 mensen aan cholera overleden en 31 anderen door dezelve aangetast van welke laatsten men vreesde dat nog niet de helft hersteld zoude worden.
Te Lübeck worden alle de schepen van Riga en Danzig, met welke gezondheidsattesten dezelve ook voorzien mochten zijn, geheel afgegeven en ook uit andere verdachte havens onder een strenge quarantaine gelegd.
Van Elseneur wordt van den 11 dito gemeld, dat schepen niet dadelijk besmette plaatsen aldaar een quarantaine van 40 dagen en die uit verdachte havens een van 4 tot 14 dagen moeten houden, waarna dezelve wel zijnde zouden worden toegelaten: Danzig was aldaar evenals Riga in staat van besmetting en alle overige Pruisische havens als verdacht verklaard; alle schepen vandaar komende moeten onder quarantainevlag de reis naar de Noordzee vervolgen.
Te Hamburg was het schip WINNANDS, kapt. H. Barnholdt, van Kopenhagen, benevens nog een ander, dadelijk na derzelve aankomst onder behoorlijke bewaking als verdacht naar Cuxhaven terug gezonden, om quarantaine te houden. In Oost Friesland waren mede de meest doeltreffende maatregelen tot wering der cholera genomen.
Van wege de Nederlandsche Regering is Zr.Ms. oorlogsbrik DE VLIEGENDE VISCH, naar Vlieland, het adviesvaartuig DE GIER, als mede twee kanonneerboten, naar Terschelling, twee andere kanonneerboten naar Wieringen en nog twee anderen naar de Eems afgezonden, ten einde aldaar gestationeerd te blijven om toe te zien dat aan de quarantaine-verordeningen het behoorlijk gevolg worde gegeven.

AH 250631
Kapt. Poppen van het schip (opm: brik) PIETER EN KAREL, van Batavia, den 20 juni te Vlissingen binnen, heeft in zee op 04 gr. N.br. en 23 gr. Lengte een rover-schoener gezien.


Datum: 25 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 juni. Binnengekomen: MEDEMBLIK, kapt. Gray, van Londen.
Texel, 22 juni. Vertrokken: DE PRINS VAN ORANJE (opm: fregat), kapt. H. Zoetelieff, naar Batavia; MARCO BOZARIS, kapt. Adriaan, naar Batavia; DE TWEE JONKVROUWEN, kapt. Stegenga, naar Londen.
23 juni. SUSANNA MARIA, kapt. Spiegelberg, naar Suriname; SARA KJEDDING, kapt. Hansen, naar St. Ubes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 juni. Binnengekomen: BRITTANNIA, kapt. A. Brodie, van Newcastle; ORION, kapt. H. Niejahr, van Riga; MEINSINA, kapt. J.A. Zeilinga, van Koningsbergen; JULIUS, kapt. Schmutz Jr., van Koningsbergen, de laatste drie liggen in quarantaine.
22 juni. GESINA CATHARINA BRONS, kapt. Mulder, van Riga, laatst van Emden; DE LIEFDE, kapt. Karsijns, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 juni. Binnengekomen: AURORA, kapt. H.G. de Wall, van Pernau; ANNETTE, kapt. M. Hendriksen, van Riga; DE HARMONIE, kapt. C.J. Reus, van Koningsbergen; AURORA, kapt. H.H. Kral, van Koningsbergen; DE VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Lübeck; CAROLINA, kapt. J.C. Pflugk, van Emden.
20 juni. DE VROUW GEERDINA, kapt. R.J. Bossinga, van Koningsbergen, liggen alle in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. De gekoperde tweedeks brik (opm: schoenerbrik) DIANA, kapt. Hendrik Wente, van A’dam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 15 juli.
Naar Berbice. Het gekoperd driemast hoekerschip DE NEDERLANDER, kapt. C. Höfker.
Adres bij Hoyman & Schuurman. Sluit 25 juli.
Naar St. Thomas en Curaçao. Het gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn. Adres bij: Altena en Co.; Hoyman & Schuurman; C. en D. Aletrino.
Naar Bayonne. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Danzig. Het Nederlandse smakschip DE VROUW GEZINA, kapt. Jan Harms Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip DE JONGE ACNA?, kapt. H.J. Dick. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse hoekerschip GEERTRUIDA, kapt. N. Van Santen Azn. Adres bij C. de Grijs & Zonen en J. de Rooij.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema.
Adres bij Van Olivier en C. d’Arnaut & Co.; Van den Beij en Kroon en Nobel en Holzapffel.
Naar Londen. Het nieuw gebouwde Nederlandse smakschip DE VROUW GELIDA, kapt. M.J. Louwerens. Adres bij J.C. van Oven. Vertrekt voor of op 28 juni.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de MARIA, kapt. J.H. de Wijk van Liverpool met zout en FORESTER, kapt. R. Standiland van Sunderland met kolen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 juni. Te Oostende is gearriveerd O. Kievyt van Rio de Janeiro.
(opm: aangezien in oktober 1830 bij decreet alle zeebrieven van Zuid-Nederlandse schepen waren ingetrokken, waarbij de consequenties in België nog niet volledig konden worden overzien, zal de lust om de lading van de galjas JULIANA in Rotterdam af te leveren [zie AH 180631] niet groot zijn geweest; Antwerpen was na de Afscheiding eind 1830, de daaruit voortvloeiend vijandelijkheden en de blokkade van de Schelde door Nederland voor een Zuid-Nederlander nog moeilijk bereikbaar, zodat voor Oostende werd gekozen)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De hoofdadministrateur maakt hiermee bekend dat ingevolge daartoe ontvangen autorisatie bij apostillaire dispositie van Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal in Rade, van 8 juli 1831 aanstaande, aan ’s lands equipagewerf te Soerabaja, ten overstaan van de haven- en equipagemeester aldaar, onder ’s gouvernements nadere goedkeuring, publiek aan de meestbiedende zullen worden verkocht, Zr.Ms. schoener DE BRAK en roei-kanonneerboten No.11 en 12, mitsgaders Zr.Ms. zwaardboot no. 18, zoals dezelve bij voorschreven equipagewerf zijn liggende en waaromtrent nadere berichten ten kantore van de haven- en equipagemeester voornoemd kunnen worden ingewonnen.
Batavia, 23 juni 1831, de hoofdadministrateur voornoemd Ruloffs.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Het schip DE VROUW GARDINA, kapt. Gos, van Hamburg naar Groningen en DE VROUW PERINA, kapt. A.H. Scheepsma, van Hamburg naar Newcastle, zijn den 13 dezer wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen.
Middelburg, 24 juni. Eergisteren is ter rede van Veere gearriveerd de Nederlandse kof DE HERSTELLING, kapt. B.P. de Jong, van Frederikshaven, met hout, naar Middelburg gedestineerd. Dezelve moet quarantaine houden; en heden de Engelse sloep WILLIAM, kapt. R. Moore, van Sunderland, met kolen, mede naar Middelburg gedestineerd.


Datum: 28 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 juni. Binnengekomen: DE ONDERNEMING, kapt. Kuiper, van Livorno.
25 juni. EDAMS WELVAREN, kapt. Rolff, van Suriname; JOHANNA GEBINA, kapt. Nagel, van Oleron; DE VROUW DIEUWKE, kapt. Bovenkamp, van Londen; ELISABETH, kapt. Morton, van Ipswich; RICHARD AND SARAH, kapt. Rust, van Sunderland; CAROLINA, kapt. Almgren, van Söderhamn, ligt in quarantaine.
26 juni. DE JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Stijntjes, van Alicante; MINERVA, kapt. J. Cornfort, van Sunderland; DEWARD, kapt. W. Farron, van Sunderland; TORTOLA, kapt. T. Anderson, van Sunderland; MANNION, kapt. M. Watt, van Sunderland; SUBLIME, kapt. J. Ebdell, van Sunderland.
Texel, 26 juni. Vertrokken: PHILIP TABB, kapt. T. Lucas, naar Baltimore.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 juni. Binnengekomen: DE VROUW REWENDA, kapt. Lehnhoff, van Memel; DE VROUW JANTINA, kapt. H.H. de Weerd, van St. Petersburg, liggen beide in quarantaine.
25 juni. THE HOPE, kapt. W. Cousins, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht 27 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen SINCERITY, kapt. J. Barber van Charleston met kolen; B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk en de HOOP, kapt, J.H. Mugge, beiden van Liverpool met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, den 26 juni. De Hollandse vloot wordt dagelijks versterkt. Den 16 is er een fregat op de rivier voor de rede van Doel gekomen; men zegt dat het de EURIDICE van 24 stukken is. Volgens sommigen zou hetzelve bomketels aan boord hebben. Tegenwoordig liggen er, van oud Doel tot aan Pijp-Tabak, zes fregatten, een brik, ene driemast stoomboot en negen kanonneerboten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 27 juni. Te Hamburg is het schip CHARLOTTE GRÄFIN VON ESSEN, kapt. D.H. Rasmuss, van Riga, practica verleend, als zijnde den 19 mei van Riga vertrokken en hebbende te Cuxhaven een observatie quarantaine van 7 dagen ondergaan. De Pruisische brik MARIA, kapt. C.A. Riemeck, van Riga, zwaar lek, makende 16½ duim water in het uur, te Cuxhaven aangekomen, is onder het geschut van het wachtschip onder quarantaine gelegd doch moet niettemin naar de quarantaine plaats in Noorwegen verzeilen of met de lading geheel vernietigd worden; de kapitein had het eerste gekozen en zou zich van een ander vaartuig doen vergezellen, om desnoods, het volk te kunnen bergen. Het Amerikaans schip FRANKLIN, kapt. A.H. Howland, van New Bedford te Hamburg gearriveerd, is aldaar mede een quarantaine van 21 dagen opgelegd, hebbende den 12 en 13 dito in zee met twee Hollandse koffen, van Riga, gemeenschap gehad en daarvan verdachte verandering in het journaal gemaakt. Een schip van Rostock, met lompen, vellen, bloed en klederen, is te Cuxhaven aangehouden; ook had men den 15 dito 76 balen verdachte lompen, van Frankfort aan Oder aangevoerd, verbrand.
Te Bremen zijn verscheidene schepen van Riga geheel afgewezen, waaronder ook het Hollands schip de JUFVROUW CLARA (opm: galjoot JUFFER CLARA), kapt. H. Krak, hetwelk gedurende de reis een man van de equipage aan de cholera verloren had. Al de vroeger van Riga reeds aangekomen en quarantaine liggende schepen zijn, ofschoon zich geen sporen van ziekte zien lieten, door gewapende vaartuigen de Wezer weder afgebracht en naar Noorwegen verwezen. Te Emden zijn verscheidene schepen van Riga afgewezen geworden. In Engeland moeten al de schepen uit Rusland, de overige Oostzeehavens, het Kattegat en de Elbe, quarantaine houden; van de laatste worden stoomboten uitgezonderd; die van Riga zijn Standgate, Creek en Milford Haven als quarantaineplaatsen aangewezen. Te Glasgow is een schip van Riga aangekomen, alwaar de ziekte aan boord was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Van den 17 tot en met den 25 juni niets.
Uitgezeild: Den 19 juni. De brikschepen AMPHION, kapt. E.P. Horn en SPECULATION, kapt. N. Matthesen; beide met ballast naar Noorwegen; de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway en FAME, kapt. W. Barfield, beide met boter naar Londen.
Den 21 dito. Het kofschip DE JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, met ballast op avontuur.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 27 juni. Heden is ter rede van Veere gearriveerd het Engelse brikschip PROVIDENCE, kapt. D. Wills, van Sunderland, met kolen, naar deze stad gedestineerd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 juni. Den 22 juni is alhier ter rede gekomen TALMA, kapt. E. Soule, van Rio de Janeiro, met koffij, op order.
Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
THE CONSTANT TRADER, kapt. S. Rogers, van Newcastle, met koper, lood en aluin, en ST. JOHANNES, kapt. J. Rieke, van Riga, met lijnzaad en rogge; laatstgemelde moet quarantaine houden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 22 en 24 van de rede alhier naar zee gezeild: PRINCESS CAROLINA AMALIA, kapt. B. Fijhn, naar Duinkerken, met stukgoederen en SPECULATION, kapt. H.G. Heerman, naar Emden, met glas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Door kapt. A. Plokker, CHRISTINA JOHANNA, te Hellevoetsluis binnen, is den 17 dezer, op 44º 17’ noorderbreedte en 03º 10’ westerlengte van Greenwich, de wind W ten Z, gepraaid kapt. A. van der Weyde, voerende de Rotterdamse nummervlag 135 en den 25, Zuidvoorland W ½ Z vijf mijlen van zich, kapt. J.G. Adriaan, met de nummervlag 167 van het college Zeemanshoop (opm: fregat MARCO BOZZARIS), aan beider boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. zou den 25 mei; de schepen CATARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos en NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, mede nog in die maand en het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman, in het begin van juni van Suriname vertrekken, alle vier naar Amsterdam.


Datum: 30 juni 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 juni. Binnengekomen: THETIS, kapt. W. Gallen, van Sunderland; MARS, kapt. J. Potter, van Sunderland; ADEONA, kapt. P. Olsen, van Drammen, MARTHA ANDREA, kapt. M.M. Ore, van Drammen.
28 juni. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; ECLIPSE, kapt. J. Croshwate, van Sunderland; DE VIGILANTIE, kapt. J.B. Wilderman, van Riga; PHOENIX, kapt. C. Drevdahl, van Riga; HARMINA FRAUKINA, kapt. B.H. Swart, van Riga; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Nickelsen, van Riga; LOUISA, kapt. Molling, van Riga; WELLINGTON, kapt. B.L. Ruyl, van Riga, de 6 laatsten liggen in quarantaine; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beck, van Arendahl.
Texel, 26 juni. Vertrokken: BENJAMIN WILKEN, kapt. J. Perrac, naar Noord Amerika; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Cadiz en Gibraltar; NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, naar Lissabon; MARIA CLASINA, kapt. S.H. Hooghout, naar Bordeaux; REBECCA, kapt. O.G. Valom, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 26 juni. Binnengekomen: UNITY, kapt. R.H. Newby, van Newcastle.
27 juni. ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen; MELIA, kapt. E. Sonne, van Nerva; ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Koningsbergen, de beide laatsten liggen in quarantaine; DE HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Fahrsund; ALIDA KLASINA, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand; na posttijd 6 of 7 schepen, de namen onbekend.
De schepen DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van St. Petersburg, DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens van Pernau en DE VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier van Koningsbergen zijn na een 20-daagse quarantaine ontslagen, als ook de 9 passagiers van het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 juni. Ter rede Zr.Ms. oorlogsbrik DE GIER, luit. J.A. Zoutman, van Vlissingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode met katoen en zout en de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong met zout, beiden van Liverpool.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

.Vlissingen, 28 juni. Eergisteren en heden zijn alhier ter rede gekomen:
DE STAD ANTWERPEN, kapt. D.J. Bulsing, van Batavia, met koffie, naar Vlissingen; MATHILDA, kapt. G.A. Klimp, mede van Batavia, met koffie en suiker, op order; LE RONDINELLE, kapt. D. Maresca, van Gallipoly, met oliën, naar Rotterdam, en de VICTORIE, kapt. G. Kuper, van Liverpool, met klipzout, naar Leuven gedestineerd.
Sedert den 25 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
NIORD, kapt. J. Jurgenson, van Riga, met lijnzaad en rogge, deze moet quarantaine houden; SPECULATION, kapt. J. Serk, van Bergen in Noorwegen, met haring; ANTWERPS-PACKET, kapt. J.H.Ricke, van Liverpool, met klipzout; SPECULATION, kapt. C. Ancher, van Krageroe, met planken, en FRANCISCUS, kapt. J.F. Hempelman, van Liverpool, met klipzout.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren van onze rede naar zee gezeild: RACHEL AND MARY, kapt. W. Wakeham, naar Guernsey en the PHÆNIX, kapt. J. Picot, naar Jersey, beide met dakpannen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 juni. Gisteren is voor de haven van Terschelling gearriveerd Zr.Ms. oorlogsbrik DE GIER, luitenant Zoutman, van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het schip DE HOOP, kapt. J. Brugger, van Amsterdam naar Duinkerken, is, bij het vertrek van Amsterdam, op vermoeden van buskruit, voor Oostende bestemd, aan boord te hebben, door de politie aangehouden en de kapitein in verzekerde bewaring gesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 juni. Het schip JOHANNA MARIA WILHELMINA, kapt. R. Tower, den 31 december laatstleden van Batavia naar de Molukse Eilanden vertrokken, aan boord hebbende een detachement van 150 man Europese troepen en hun officieren, benevens de predikant Lammers van Toorenburg, met vrouw en zeven kinderen, als ook een rijke lading en circa NLG 100.000 in specie, is, volgens brief van Batavia van den 15 februari, beoosten Madura, op de klippen ten NO van de Kangrang Eilanden (opm: waarschijnlijk worden de Kepulauan Kangean, positie 06º 55’ Z en 115º30’ O, bedoeld) gestrand, zonder hoop om weer afgebracht te kunnen worden. Een sloep naar Bali en Banjoewangie gezonden, om assistentie te halen, kwam eerst tien dagen daarna op Java aan; het spoedig verlenen van hulp door het onstuimige weer belet geworden zijnde, was het eerst na verloop van verscheiden dagen gelukt, van Bezoeki en Soerabaja derwaarts te vertrekken en al de passagiers en de equipage te redden. (opm: zie JC 150231)


Datum: 01 juli 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 30 juni. Van Riga meldt men van den 13 juni, dat de cholera morbus aldaar sedert derzelver uitbarsting tot de voorgaande dag 2341 mensen had aangetast, van welke 1202 overleden en 675 hersteld waren; alstoen was dezelve echter afnemende en dagelijks het getal van de herstelden de helft groter dan dat van de overledenen. Volgens een brief van Archangel van den 4 dito, waren ook daar drie mensen, met barken uit het buitenland de rivier afgekomen, aan de cholera overleden. Van Hamburg wordt van den 24 dito gemeld, dat alles aldaar bij voortduring volmaakt wel was. Een nieuw aldaar bekend gemaakt quarantaine reglement, houd onder andere in, dat geen schepen uit een Oostzeehaven, tussen Riga en Dantzig gelegen, deze beide plaatsen ingesloten, of van in het vervolg nog besmet te raken plaatsen, op de Elbe zullen worden toegelaten, evenmin als schepen, beladen met veren, pennen, paarden of koehaar, vlas, hennep, huiden, vellen, leder, juchten, pelterijen, zeildoek, touwwerk, werk: wol en oude klederen, uit welke Oostzeehaven dezelve ook komen; die uit overige Oostzeehavens, waaronder ook die in de Sont, de beide Belten en het Kattegat, mits niet met een of meer van die bovengemelde goederen beladen zijnde, zijn aan een strenge observatie quarantaine van hoogstens 21 dagen, te rekenen van de dag van het laatste vertrek van een van die verdachte havens, onderworpen; alle andere schepen, met bovengenoemde goederen beladen, zonder onderscheid van waar dezelven komen, moeten te Cuxhaven nadere orders afwachten. (schepen uit Holland, geen verdachte lading in hebbende, zijn dus te Hamburg aan geen quarantaine onderworpen) Het schip WINNANDS, kapt. H. Barnholdt, van Kopenhagen, is te Cuxhaven van de quarantaine ontslagen en de daardoor veroorzaakte kosten door de assuradeurs te Hamburg als averij grosse aangemerkt en vergoed. Te Kiel wordt een quarantaine losplaats aangelegd. Langs de gehele Deense kust kruisen kleine oorlogsvaartuigen, om alle gemeenschap van dat land met schepen, uit verdachte plaatsen, te beletten. Te Wismar zou tegen den 25 juni mede een quarantaine plaats gereed zijn.


Datum: 02 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 juni. Binnengekomen: SOPHIA, kapt. W. Shurterort, van New Bedford; DE JONGE CORNELIS, kapt. H.J. van Slooten, van Liverpool; UNION, kapt. J. Manning, van Londen; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smith, van St. Petersburg; BORUSSIA, kapt. C. Hamann, van Riga; ADJUTOR, kapt. J.C. With, van Drammen; LANGELAND, kapt. O. Sem, van Laurwig; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Klasen, van Mandahl; BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, van Mandahl.
Gisteren nog DE EENDRAGT, kapt. G. Athkelen, van Hull; AURORA, kapt. G. Park, van Sunderland.
Texel, 29 juni. Vertrokken: Medemblik, kapt. J. Gray, naar Londen; ELISABETH, kapt. J. Morton, naar Ipswich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 28 juni. Binnengekomen: JONGE HELENA, kapt. Beckman, van St. Petersburg; EDUARD, kapt. N. Nestved, van Dagö; DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Schuuring, van Riga; ELEONORA CHARLOTTA, kapt. H. Radloff, van Riga; NAJADEN, kapt. K. Olufs, van Riga; DIE TUGEND, kapt. P. Zeplien, van Riga; SEEBLUME, kapt. J.P. Beckman, van Riga; CERES, kapt. J.G. Heidtman, van Stockholm; AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Libau; DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, van Koningsbergen; JOHANNA, kapt. Lindberg, van Koningsbergen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, van Gotenburg; liggen alle in quarantaine; DE VROUW CATHARINA, kapt. Juister, van Londen; DE JONGE JAN, kapt. Bart, van Osterrisoer; DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Christiansand, hieronder zijn de schepen gisteren gemeld. 29 juni. Enige schepen, de namen onbekend.
Vlie, 28 juni. Vertrokken: THE HOPE, kapt. W. Cousins, naar Londen; UNITY, kapt. W. Newby, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 juni. Vertrokken: Zr.Ms. oorlogsbrik DE GIER, luit. J.A. Zoutman, naar de Eems.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende te Amsterdam naar Suriname het gekoperd schoenerschip JEANNETTE, kapt. Hendrik Pundt.
Adres bij Hoyman & Schuurman. Vertrekt 12 juli.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 20 juni. Scheepstijdingen. In de loop van de maand mei zijn 2285 schepen door de Sont gevaren, te weten: 10 Hamburgse, 120 Deense, 232 Zweedse, 94 Hanoverse, 306 Pruisische, 50 Russische, 238 Hollandse, 277 Noorweegse, 27 Mecklenburgse, 38 Rostockse, 15 Lübeckse, 3 Colbergse, 10 Amerikaanse, 3 Franse, 806 Engelse, 10 Oldenburgse, 1 Portugees, 1 Spaans en 1 Italiaans.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 juni. Scheepstijdingen. DE WELLINGTON, kapt. B.L. Ruyl, van Riga, den 28 dezer binnengekomen, is met het verzeilen van de rede naar de Balg (opm: ook wel Balch: vaarwater van het Marsdiep naar Wieringen), aan de grond geraakt.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
Den 30 juni het schip AURORA, kapt. J.C. Hahn, van Rotterdam den 22 februari en de brik PEKALONGAN, kapt. Tan Tienjin, van Bantam den 28 juni.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 30 juni stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, naar Samarang.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. korvetten ANNA PAULOWNA, POLLUX, Zr.Ms. brik ORESTES, Zr.Ms. schoener JANUS en de schepen de JONGE JAN, DE DRIE MARIA’S, DE GEZUSTERS, SUSANNA, AURORA, DE ONDERNEMING, de brikken JUNO, JEANETTE, DE HOOP, MARGARETHA ENGELINA, JOHANNA, CHARLOTTA, DOROTHEA, PEKALONGAN, de schoeners IRIS, MARZOEK, REMBANG, TRENGENOE, de bark SARAH, en tien buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
Den 22 juni: de bark SARAH, kapt. H. Batten, van Soerabaija den 19 juni met Zr.Ms. troepen, schoener STAR, kapt. G. Shatoor, van Cheribon den 15 juni.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 24 juni: schip OEIJ SINJO, kapt. Oeij Tjoen, naar Batavia met een passagier, stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, naar Batavia met Zr.Ms. troepen.
Schip MERCURY, kapt. C. Brodie, naar Soerabaija met Zr.Ms. troepen, bark SARAH, kapt. H. Batten, naar Batavia met Zr.Ms. troepen.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
Den 22 juni: Zr.Ms. schoener ZEEMEEUW, luit.ter zee 2e klasse B.E. Stort, van Pontianak den 21 mei.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 22 juni: brik Tartar, kapt. R. Sijmons, naar Samarang met een passagier; den 24 juni: Zr.Ms. kanonneerboot No. 15, 2e stuurman T.G. Tessot, koersstellende om de west.
Den 25 juni: brik ONDERNEMER, kapt. M.A. Maijne, naar Sumanap en Tagal.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners DAPHNE, IRIS, ZEEMEEUW, POLLUX, ZEPHYR, CASTOR BRAK, Zr.Ms. kanonneerboten No. 10, 11 en 12, Zr.Ms. Zwaardboot No. 18, en de schepen FAIT ALLAM, NOEDAMOLIOSOER, JESSY, JONGE ADRIANA, BOEROENG LASSEM, BATAVIA, CAROLINA EN JACOBA, brik TEKSING, schoeners TRAJOE MAAS, JEBOOK SARIE, LOUISA, barken SOPHIA, WILLEM, PHILADELPHIA, en twee buitenlandse schepen .

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Havanna, mede voor passagiers, voor welk bijzonder goed is ingericht het Nederlands
tweemast galjootschip ALIDA, kapt. Arthus M. Hughes, om op den 2 juli aanstaande te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Te Terschelling is niets aangekomen; uitgezeild Zr.Ms. brik van oorlog DE GIER, luitenant Zoutman, naar de Eems.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Kapitein H. Rolff, voerende het schip EDAMS WELVAREN, den 14 mei van Suriname vertrokken en den 27 dezer te Amsterdam aangekomen, rapporteert, dat weinig dagen na hem van Suriname zouden vertrekken de schepen AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P. Hanssen Bos en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. K. Harms Ruyl, alle mede naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Het schip SUSANNA, kapt. C. Feykes, van Amsterdam naar Batavia, aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen, zou, volgens brief van daar van den 22 maart, binnen weinig dagen de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Vaart tussen Amsterdam en Hamburg. De directie van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij heeft de eer bij deze ter algemene kennis te brengen, dat het vertrek naar Hamburg van het den 13 dezer in het Vlie binnengekomen stoomboot WILLEM DE EERSTE, tegen den 3 juli aanstaande aangekondigd, in de mening, dat dit schip, ingevolge bij het departement van Marine genomen bepalingen, zoude onderworpen worden aan een observatie quarantaine van tien dagen en dus in tijds ontslagen zijn, niet alleen geen voortgang kan hebben, vermits tot heden niets van zodanig ontslag is gebleken, maar ook, dat zij zich verplicht gevonden heeft om, zo lang de bestaande omstandigheden zullen voortduren, de reguliere stoomvaart op Hamburg te staken.
Amsterdam, 30 juni 1831, de directeur van de voornoemde Maatschappij, Paul van Vlissingen.


Datum: 05 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. F.H. Trip.
Adres bij Hoyman en Schuurman; De Vries & Comp. en Coopman & De Witt en Lenaertz.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong.
Adres bij Hoyman en Schuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. De HARMANNA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, is den 23 juni van Bordeaux, naar Hamburg vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 juni. Binnengekomen: VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Riga, laatst van Zoutkamp, ligt quarantaine.
1 juni. WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen.
2 juni. NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen; ELIZA, kapt. T. Young, van Newcastle; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, van Kroonstad.
3 juni. LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Riga; CORDULA DOROTHEA, kapt. Juul, van Koningsbergen, de 3 laatsten liggen quarantaine; CIJGNET, kapt. R. White, van Ipswich; ENIGHEDEN, kapt. R.A. Haraldsen, van Drammen; DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Noorwegen.
Texel, 1 juli. Vertrokken: DE EENDRAGT, kapt. J.H. Seepe, naar Havana.
2 juli. EFFORT, kapt. J.A. Nije, naar Havana; LUCILLA, kapt. A.H. Norman, naar Baltimore; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.A. Bies, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 30 juni. Binnengekomen: PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Steveling, van St. Petersburg; JUNGFER CATHARINA, kapt. G. Schwennen, van St. Petersburg; JANTINA ENGELINA, kapt. H.P. Sap, van St. Petersburg; GESINA, kapt. B.A. Visser, van St. Petersburg; WIEGERDINA, kapt. J.W. Stuit, van St. Petersburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Riga; ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Libau; LIBRA, kapt. E.R. Engelsman, van Koningsbergen; HOSEANNA, kapt. J. Koster, van Hamburg; JUFFROUW JOHANNA, kapt. A.A. Boer, van Bremen; ANNA MARGARETHA, kapt. H.J. Leefoge, van Leer, liggen alle quarantaine; DE HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiansand; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Dijkstra, van Christiansand; GESINA HENDRINA, kapt. Oostra, van Christiansand, van de quarantaine ontslagen; JUFFROUW TRIJNTJE, kapt. T.O. Stuit.
1 juli. DE HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, van Riga, heeft op de witte Tonsrug aan de grond en genoegzaam onder water gezeten, doch met hoog water eraf en op de rede ten anker gekomen; DE VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, van Koningsbergen; DE VROUW MARIA, kapt. B. Gerdes, van Koningsbergen, liggen quarantaine; DE VIER GEZUSTERS, kapt. Gnodde, van Drobach; JANTINA, kapt. Vos, van Drobach; DE GOEDE HOOP, kapt. Vlaskamp, van Drobach; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, van Christiansand; FORTUNA, kapt. Hansen, van Laurwig, van de quarantaine ontslagen; VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Nerva; CATHARINA, kapt. de Vries, van Nerva.
2 juli. VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van St. Petersburg; CHRISTINA, kapt. J. Dettloff, van Riga; KUHLEBORN, kapt. M.P. Marcussen, van Dagö; FREDEN, kapt. Almgren, van Brahéstad; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Koningsbergen; THOMAS EN ANN, kapt. H. Stephensen, van Koningsbergen, liggen quarantaine; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, van Drammen; ANNEGINA, kapt. M.D. Drewes, van Fahrsund; WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, van Fahrsund.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 juni. Binnengekomen: Zr.Ms. oorlogsbrik DE GIER, luitenant J.A. Zoutman, van Vlissingen.
29 juni. NOOIT GEDAGT, kapt. Brakke, van Noorwegen; EGBERDINA, kapt. Domselaar, van Noorwegen; DE HOOP, kapt. Boiten, van Noorwegen.
Delfzijl, 24 juni. Vertrokken: RESOLUTION, kapt. Sterenborg, naar Noorwegen; JANTINA, kapt. Mulder, naar Noorwegen; LAMMEGINA, kapt. Goosens, naar Noorwegen; REINIERA, kapt. Stuit, naar Noorwegen; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. Pronk, naar Noorwegen; EUROPA, kapt. Scholtens, naar Noorwegen; JETSKA CORNELIA, kapt. De Boer, naar Noorwegen; ARIUS, kapt. Hazewinkel, naar Noorwegen; CATHARINA, kapt. Duintjer, naar Noorwegen; JANTINA ROELFINA, kapt. Klok, op avontuur; HERMAN WEDEL, kapt. Hvistendahl, naar Middellandse Zee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 4 juli. Van het eiland Terschelling wordt gemeld, dat 22 aldaar binnen gekomen schepen, gedwongen waren geworden naar de Vlie rede te verzeilen, om quarantaine te houden, welke rede door het groot aantal binnen gekomen schepen, zodanig opgevuld was, dat dezelve nauwelijks van elkander vrij te houden waren, zodat men bij mogelijk stormweer vele ongelukken tegemoet zag; door 17 kapiteins was deswege protest gedaan, en men vleide zich dat in het belang van de handel, hier omtrent voorziening zou komen.
In Frankrijk zijn ook de schepen uit Hollandse havens aan de quarantaine onderworpen.
Te Tonningen worden al de schepen uit onverdachte Noordzee havens, welke van geen gezondheid attesten voorzien zijn, bij Vollerwijk (opm: Vollerwiek), 1½ mijl van daar, vier dagen onder quarantaine gelegd; den 26 juni waren aldaar reeds 15 schepen verzameld. Alle van onverdachte plaatsen naar Hamburg verzonden worden goederen, moeten van oorsprong certificaten of gezondheidspassen voorzien zijn. Twee schepen, van Amsterdam aldaar aangekomen, van welke één met passagiers, zijn door geen quarantaine opgehouden geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 25 juni. Het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met ballast van Londen.
Den 26 dito. Het sloepschip UNITY, kapt. R.H. Newby, met steenkolen van Newcastle.
Den 27 dito. Het tjalkschip DE VROUW ALIDA, kapt. B.S. Jaski, ledig van Amsterdam; het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen; het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, met hout van Noorwegen.
Den 28 dito. Het kofschip DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, met hout van Noorwegen.
Den 29 dito. Het smakschip DE JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, met hout van Noorwegen; het kofschip DE JUFFER TRIJNTJE, kapt. S.O. Stuit, met hout van Nerva; het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met steenkolen van Newcastle; het schoenerschip UNION, kapt. J. Manning, met ballast van Londen.
Den 30 dito. De kofschepen DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, WILHELMINA, kapt. A.B. Visser en het smakschip DE VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 1 juli. Het kofschip DE JONGE CORNELIS, kapt. H. van Slooten, met zout van Liverpool; de smakschepen JANTINA, kapt. K.E. Vos; DE VROUW CATHARINA, kapt. H.L. Nagel, en de kofschepen DE GOEDE HOOP, kapt. A.J. Vlaskamp; DE VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, alle 4 met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 26 juni. De schoenerschepen FRIENDS, kapt. W. Muggeridge; FLORA, kapt. J. Mouldon, beide met boter naar Londen.
Den 28 dito. Het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins en het sloepschip UNITY, kapt. R. Newby, beide met kaas naar Newcastle.
Den 2 juli. Het kofschip METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, met ballast op avontuur.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 juli. Den 29 juni en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THERESIA, kapt. J. Monnat (opm: kof, ex-Nederlandse nu Belgische vlag; kapt. Jacques Monnat), van Liverpool, met zout en katoen; DE MEELZAK (opm: smak, ex-Nederlandse nu Belgische vlag), kapt. L.R. de Vries, van Christiaansand, en DE ZWAAN, kapt. F.J. Seel, van Stockholm, beide met teer en pek; moetende quarantaine houden; THE WILLIAM, kapt. R. Moore, laatst van Middelburg, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver. Adres bij Bout Mij. en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening op heden den 5 juli 1831, des namiddags ten vier uur, in het lokaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk A, No. 458, publiek te veilen en aan de meestbiedende zonder afslag te verkopen: Het snelzeilend gekoperd tweedeks Nederlandse driemastschip WILHELMINA, thans gevoerd wordende door kapt. H.B.C.H. Ruijsch, volgens meetbrief lang 31 el 50 duim, wijd 6 el 36 duim, hol 4 el 42 duim en alzo groot 393 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, geschut en verder zeer complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, achter de Scheepstimmerwerf St. Joris, alwaar hetzelve nog heden door een ieder kan bezichtigd worden, Iemand nadere onderrichting begerende adresseren zich bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 30 juni. Gisteren is alhier de eerste nieuwe haring aangebracht door een uit Vlaardingen afgezonden jager. De gewone geschenken voor Z.M. en de overige leden van het vorstelijk huis zijn dadelijk bezorgd. De zelve was gisteren te 5 uur te Vlaardingen aangekomen met 17 ton.
Dit jaar bestaat de haringvloot, in Holland uitgerust, uit 132 schepen, als 82 van Vlaardingen, 19 van Maassluis, 2 van Delfshaven, 3 van Zwartewaal, 16 van Amsterdam, 5 van Enkhuizen en 5 van De Rijp.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De zeevaart, die hoogst gewichtige tak van ons gewestelijk bestaan, is in het afgelopen jaar niet toegenomen. De eerste reizen, uit hoofde van de lang aanhoudende vorst in het voorjaar van 1830 wel een maand later dan gewoonlijk begonnen, waren van lange duur en leverden, wegens de lage vrachtpenningen, nauwelijks zo veel op, dat daarmede de noodzakelijk aangewende onkosten konden bestreden worden. In de zomer verkreeg echter de buitenlandse scheepvaart meerdere levendigheid. De vrachten, bijzonder op de havens van Pruissen en Rusland, begonnen te rijzen. Dit duurde voort tot het najaar en leverde voor de schippers, die gewoon zijn op de gemelde havens te varen, een middelmatig bestaan op. Minder gunstig is het geweest voor hen, wier bodems meer voor zoutvrachten geschikt en die gewoon zijn op de havens van de Noordzee en van Frankrijk te varen.
De zeeschaden, ofschoon in het afgelopen jaar veel minder geweest zijnde dan in het voorgaande, hetwelk te dezen aanzien, blijkens ons laatstvorig verslag, voor dit gewest zo buitengewoon noodlottig was, zijn toch wederom aanmerkelijk geweest. Hierdoor hebben de instellingen van verzekering, met name de zogenaamde schipperscompacten, vooral in de gemeente Veendam, aanzienlijke sommen moeten uitbetalen.
De binnenlandse scheepvaart, welke van jaar tot jaar toenam, had reeds in de laatste jaren door de slechte oogst geleden, en zal nu door de noodlottige publieke omstandigheden (opm: afscheiding door de Belgen) een groot verlies ondergaan. Door het zenden van granen, voornamelijk van gerst en haver, naar België, werd toch die scheepvaart, zowel als de landbouw en handel, grotelijks bevoordeeld. De stremming, ja gehele ophouding van die vaart zal vele ingezetenen, die zich daarmede uitsluitende bezig hielden, van derzelver bestaan beroven en in het geheel voor deze provincie zeer nadelige gevolgen hebben.
De vooruitzichten voor de handel, de nijverheid, de scheepvaart en de rederijen zijn, vooral thans, uit hoofde van een samenloop van ongunstige omstandigheden, zeer donker. De verschrikkelijke ziekte, onder de naam van cholera bekend, welke reeds in sommige plaatsen van de Oostzee grote verwoestingen aanricht en welker verdere verspreiding en overbrenging, ook naar deze streken, zo zeer te duchten is, heeft maatregelen van voorzorg en veiligheid noodzakelijk gemaakt, welke niet missen kunnen onze gewestelijke handel en onze scheepvaart, die thans hoofdzakelijk en bijna uitsluitend op de havens van de Oostzee plaats heeft, grotelijks te belemmeren en aanzienlijke nadelen toe te brengen. Deze kwijning of liever gehele stilstand van een onzer voornaamste takken van bestaan betreurende, smeken wij de Algoede, dat het hem gunstig moge behagen de bedoelde maatregelen te zegenen, en het dierbare vaderland, hetwelk reeds onder zo vele rampen gebukt gaat, voor deze zo geduchte gesel genadiglijk te bewaren.
Daar in een welingerichte maatschappij de verschillende takken van bedrijf en nering met elkander in betrekking en verband staan, kan het niet missen of de bloei of kwijning van enigen moet de bloei of kwijning van anderen ten gevolge hebben.
Zo heeft het diepe verval van landbouw en handel een noodlottige invloed op de welvaart van dit gehele gewest. Zulks wordt in de eerste plaats gevoeld door onderscheidene fabrieken, als oliemolens, steenbakkerijen, kalkbranderijen, houtzaagmolens enz., welker toestand op verre na zo gunstig niet is, als in vorige jaren, en waarvoor de uitzichten zeer donker zijn. De scheepstimmerwerven, onmiddellijk afhangende van de buiten- en binnenlandse scheepvaart, een zo aanmerkelijke tak van nijverheid voor dit gewest opleverende en sedert de laatste jaren zo aanmerkelijk hebbende gebloeid, beginnen mede in verval te geraken. De premie voor de aanbouw van schepen, voor het laatst uitbetaald wordende voor die schepen, welke nog in 1829 op stapel waren gezet, bevonden zich de scheepsbouwmeesters in de noodzakelijkheid, om, ten einde hun veelvuldige werklieden niet op eens zonder arbeid te laten, weder nieuwe schepen op stapel te zetten. Van deze zijn een groot aantal voltooid, ten einde in het vroege voorjaar, als naar gewoonte, verkocht of in rederij uitgerust te worden. In de aanvang ging dit zeer traag en het scheen, dat de tijdsomstandigheden de lust en moed hadden uitgedoofd. Tot onze blijdschap vernemen wij echter, dat later vele van de in 1830 gebouwde schepen verkocht zijn: zodat wij de hoop zouden mogen voeden, dat, bij een gunstige wending van zaken, de voor dit gewest zo hoogst belangrijke scheepsbouw zich zou kunnen staande houden, indien niet de tegenwoordige omstandigheden, bijzonder de noodzakelijk geworden veiligheidsmaatregelen tegen het overbrengen van de cholera en het volslagen gebrek aan vrachten op de Oostzee de scheepvaart genoegzaam deden stilstaan, hetwelk niet missen kan op de aanbouw van schepen een zeer nadelige invloed uitoefenen.


Datum: 07 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip BUITENWERF, kapt. Jan E. Gust. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Bordeaux. Het Nederlandse kofschip FREDERIKA, kapt. Johannes Barends. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Cadix en Gibraltar. De Nederlandse kof DE ONDERNEMING, kapt. Geert B. Flik. Adres bij Jan Daniels & Zn. en Arbman.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Thomas Thijsen Kuyper. Adres bij Van Olivier en Co.; d'Arnaud en Co.; Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Naar Genua. Het Nederlandse kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Zorgdrager. Adres bij Jan Daniels & Zn. en Arbman. Vertrekt 20 juli op verbeurte der vracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 juli. Binnengekomen: DE HARMONIE, kapt. N. Nielsen, van Drammen; ODIN, kapt. L.F. Holst, van Drammen.
4 juli. DE WAAKZAAMHEID, kapt. Prater, van St. Petersburg, ligt quarantaine; TRENDE BROERE, kapt. H.B. Hall, van St. Kienis.
5 juli. HENRIETTE KLASINA, kapt. L.F. Heyde, van Batavia, laatst van Falmouth; ELISABETH, kapt. L. Lefebre, van Ronen; CATHARINA, kapt. H.H. Bakker, van Riga, ligt quarantaine.
Texel, 4 juli. Vertrokken: BRITTANNIA, kapt. Brodie, naar Newcastle; SUPPLY, kapt. Metcalf, naar Sunderland; RAINBOW, kapt. Austin, naar Sunderland; THE THISTLE, kapt. Dimble, naar Sunderland; CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. Bosker, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 juli. Binnengekomen: JACOBA, kapt. De Groot, van St. Petersburg; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, van Koningsbergen, liggen quarantaine; FLORA, kapt. H.A. Klein, van Osterrisoer.
Vlie, 3 juli. Vertrokken: ORWELL, kapt. R. Cubitt, naar Londen; UNION, kapt. J. Manning, naar Londen; WILHELMINA, kapt. H.H. Buss, naar Koningsbergen; VROUW REWENDA, kapt. J.H. Lehnhoff, (van Memel), naar Eems; GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein, op avontuur; JUFVROUW JOHANNA, kapt. T.W. Fokken, op avontuur; JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Plukker, op avontuur.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 juli. Heden is van deze stad naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, naar Batavia.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 5 juli. Eergisteren zijn van hier naar Rotterdam gezeild LE RONDINELLE, kapt. D. Maresco, met oliën en TALMA, kapt. E. Soule, met koffij en suiker.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: ANTONI, kapt. W. Menner, naar Hamburg, met stukgoederen; CHOISE, kapt. T. Wheatly, naar Leith, met boomschors en vlas en GEORGE AND MARY, kapt. J. Thompson, naar Londen, met boomschors en hennep.
Eergisteren is alhier gearriveerd INGER CLAUDINE, kapt. C. Beilegaard, van Noorwegen, met houtwaren, op order.
Ook zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: DE COMMERCIE, kapt. B. Northman, van Liverpool, met klipzout; HENRIETTE, kapt. J. Green, met graan en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W.H. Mijnders, met graan en zaad, beide van Riga; de twee laatstgemelde moeten quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot naar Duinkerken. Aan de belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken vertrekken zal morgen, vrijdag den 8 dezer, des morgens ten 9 uur; worden de heren kooplieden verzocht, de goederen heden in tijds te schepen.
Adres bij Johs. Ooms Ez., in de Korte Wijnstraat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voortzetting van de stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg.
De directie van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij heeft de eer bij deze te berichten, dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft, aan haar door het departement van de Marine te doen kennis geven, dat, wanneer de Hamburgse (opm: in dit geval in de betekenis van varend op Hamburg; het is een Nederlands schip) stoomboot WILLEM DE EERSTE geen verboden goederen van Hamburg aan brengt, voorzien is van een gezondheidsattest, door Zijne Exc. de Minister Resident bij de Hanze steden elke reis af te geven, en bij de eerste visitatie alles in orde wordt bevonden, er dan spoedig last zal worden gegeven om, bij de eerste hervisitatie en volkomen gezondheidsbevindingen van de equipage en passagiers, het meergemeld vaartuig uit de quarantaine te ontslaan.
Ten gevolge van vermelde beschikking, waardoor de ontscheping van de passagiers en goederen slechts een oponthoud van 2 à 3 dagen kan ondervinden, wordt een reguliere stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg weer mogelijk, en de voortzetting van die vaart dan ook bij deze, met intrekking van de annonce van 30 juni ll. aangekondigd; blijvende het vertrek, zoals te voren bepaald, om de veertien dagen, te beginnen met zondag den 17 juli aanstaande, in de vroege ochtend, van Amsterdam en zondag den 24 van Hamburg.
Amsterdam, 5 juli 1831, de directeur van de voornoemde Maatschappij, Paul van Vlissingen.


Datum: 08 juli 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 7 juli. Aangaande de cholera morbus meldt men van Koningsbergen van den 24 juni, dat aldaar en 30 mijlen in de omtrek geen spoor van dezelve of enige andere aanstekende ziekte te ontdekken was en men de volkomenste gezondheid genoot. Ook te Libau was alles wel. Te Astrakan was de cholera uitgebroken. Door een brief van kapitein J.J. Zelling, voerende het schip TITIA, van Riga naar de Zaan, in dato rede van Elseneur den 28 juni, aan de Nederlandse consul, aldaar wordt het afnemen van de cholera te Riga, bevestigd; Kapitein Zelling, den 17 juni van Riga vertrokken zijnde, rapporteert dat destijds dagelijks hoogstens 12 tot 15 mensen aan dezelve overleden; enige tijd te voren was dit getal 85 geweest, welke vermindering men toeschreef aan de behandeling van een van Petersburg gezonden geneesheer. Kapitein Zelling en zijn equipage waren tot dus verre geheel gezond geweest. Op Christiansoe, bij Bornholm, zijnde de zogenaamde Erdholmen, wordt een quarantaineplaats voor dadelijk besmette schepen gevestigd. Volgens een brief van Christiansand van den 24 juni, lagen aldaar een vijftigtal schepen onder quarantaine, aan derzelver boord was alles wel, uitgezonderd bij een, den 20 juni aangekomen; zijnde de schoener LUNA, van Gromstad, kapt. Anders Johnsen, met vlas, zeildoek, rogge, hennep enz., van Riga naar Christiana, welke kapitein en een gedeelte van zijn equipage door de cholera op de reis aangetast geweest, doch weer geheel hersteld geworden waren; hetzelve werd ten strengste bewaakt. In Engeland is de invoer van wollen lompen geheel verboden; linnen lompen moeten van een certificaat vergezeld gaan, dat dezelve behoorlijk gewassen en gereinigd zijn. Van Duinkerken meldt men van den 30 juli, dat schepen uit Holland in Frankrijk als verdacht zullen worden aangemerkt, en de naar Duinkerken bestemden naar het eiland Tatihou, bij Cherbourg, verwezen worden, om quarantaine te liggen. De gehele kust van Noord Holland wordt door daartoe aangestelde personen stipt bewaakt; de plaats, alwaar enige strandgoederen of lijken aanspoelen, mag op een daarbij bepaalde afstand niet genaderd worden.


Datum: 09 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Bayonne. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 10 juli.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip DE EENDRAGT, kapt. W.R. Reining. Adres bij Blikman & Co. Vertrekt voor of op 12 juli.
Naar Hamburg en Altona. Het everschip MINERVA, kapt. F. Brand. Adres bij Blikman & Co. Vertrekt voor of op 12 juli.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 juli. Scheepstijdingen. Het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, naar Batavia gedestineerd, is heden van deze stad naar zee gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Volgens brief van Elseneur in dato 2 juli lagen te Christiansand onder meerder andere de navolgende schepen onder averij: AMASIS, kapt. F.E. Fosser, van Riga naar Amsterdam; DIE LIEBE, kapt. H. Fokken, van Riga naar Bremen; ANNA MARGARETHA, kapt. A. Ferman, van Krageröe naar Amsterdam; DUEN, kapt. M. Wald, van Riga naar Drontheim; ALIDA, kapt. H.F. Deddes, van Riga naar Hamburg; AGATHA, kapt. H. Spekman, van Riga naar Bremen; GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Lange, van Riga naar Amsterdam en DE VROUW TRINKE ENGELINA, kapt. J.W. Kreije van Riga naar Bremen; alle de bovengemelde schepen hadden geen zieken aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juli. Binnengekomen: THE FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, van Londen; DE EENDRAGT, kapt. Hut, van Stavanger.
6 juli. CORNELIA, kapt. Zwaga, van Londen.
7 juli. MINERVA, kapt. Waalkes, van Riga; DE EENDRAGT, kapt. M.J. Zeeman, van Riga; CONCORDIA, kapt. H.W. Groenhoff, van Riga, liggen alle 3 quarantaine; SUSANNA, kapt. W.J. Mulder, van Fahrsund; TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Fahrsund; DE VROUW ANNA, kapt. A.L. de Vries, van Fahrsund; DE HOOP, kapt. L.A. de Vries, van Fahrsund; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.B. Buitjes, van Fahrsund; EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Drammen.
Texel, 6 juli. Vertrokken: L' EUGENIE, kapt. Messemaker, naar Norting; DE DRIE VRIENDEN, kapt. Nadort, naar Hull.
7 juli. HARVEST, kapt. P. Eldred, naar Havana; AMALIA, kapt. J. Serck, naar Duinkerken; DERWEND, kapt. W. Farrow, naar Sunderland; HELENA, kapt. J. Mann, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 juli. Binnengekomen: CATHARINA JULIE, kapt. P.H. Hazewinkel, van Riga; DE VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, van Koningsbergen, liggen quarantaine; ANDREA ELISABETH, kapt. Röer, van Drammen; ANNA CATHARINA, kapt. J. Larsen, van Osterrisoer; De stoomboot WILLEM I, kapt. J.H. Savert, van Hamburg; is van de rede naar Wieringen gezeild.
Vlie, 4 juli. Vertrokken: DE VROUW ELISABETH, kapt. Von Ehren, naar Bremen.
5 juli. JULIE, kapt. Kehrhahn, naar Wismar; ANTONIUS, kapt. Roskamp, naar Bergen; MARIA, kapt. Olsen, naar Bergen; KLEINE GEERTRUI, kapt. Jansen, naar Brevig; FORTUNA, kapt. Claasen, naar Arendahl; GESINA, kapt. Jonker, op avontuur.
6 juli. PHOEBE, kapt. J. Beatson, naar St. Petersburg; MAGNA, kapt. N. Nielsen, naar Randers; FORTUNA, kapt. P. Ryland, naar Bergen; LUNA, kapt. L. Backer, naar Drammen; DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, naar Christiansand; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, naar Christiansand; DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 4 juli. Binnengekomen: DE HERSTELLING, kapt. Karsijns, van St. Petersburg; HILLEGINA, kapt. Panman, van Koningsbergen.
5 juli. BROEDERLIEFDE, kapt. Van der Wal, van Koningsbergen; RIBORG MARIA, kapt. Jensen, van Bandholm; liggen alle quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 juli. Vertrokken: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Smit, op avontuur.
6 juli. NOOIT GEDACHT, kapt. Brakke, naar Noorwegen; EGBERDINA, kapt. Donselaar, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HARMONIE, kapt. K. Swendsen, van Krageroë met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De hevige stormen, welke in deze maand (opm: december 1830, de tekst komt uit een niet nader genoemde Nederlandse krant) van tijd tot tijd gewoed hebben, hebben weder verscheidene ongelukken aan onze kusten veroorzaakt.
In de nacht van 12 op 13 dezer zijn op het eiland Ameland twee schepen gestrand, namelijk het Russische brikschip NICOLAUS, kapt. C.J. Nordstorm (opm: Nordström?), van Wasa in Finland naar Cadix bestemd met een lading houtwaren, en het Noorse brikschip HANNA, kapt. C.M. Malmstein, met houtwaren naar Morlaix bestemd. De manschappen van deze beide schepen zijn gered, ook derzelver lading zal waarschijnlijk geborgen worden, doch de schepen zijn verloren. Ten aanzien van de manschappen van het Russische schip zijn maatregelen van voorzichtigheid genomen, die echter, nadat een geneeskundig onderzoek naar derzelver gezondheid had plaats gehad, weer zijn opgeheven, te meer, daar het schip laatstelijk een geruime tijd in Noorwegen had gelegen.
Bij het eiland Schiermonnikoog is den 11 dezer gestrand een brikschip, waarvan men de manschap te vergeefs heeft trachten te redden, naardien het schip door een invallende sneeuwjacht onzichtbaar werd en de volgende morgen verbrijzeld was. De naam van het schip is onbekend gebleven; hetzelve scheen een lading hout in te hebben, waarvan een klein gedeelte op Schiermonnikoog is aangespoeld.
Op den 20 dezer is op de Springer bij het eiland Goedereede gestrand het Engelse schoenerschip ROTTERDAM, kapt. Laming, geladen met onderscheidene koopwaren. De manschap en de reizigers, die zich aan boord bevonden, zijn gered, de lading is geheel nat en beschadigd, doch wordt zo veel mogelijk geborgen. Het vaartuig zelf is zo goed als verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands brikschip MARIA AGNITA, kapt. J.F. Weijerbusch.
Naar Lissabon, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Dirk Maarten Noordhoek.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. Cornelis Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Aangaande de smak DE HOOP, kapt. H.W. Onstwedder, van Riga in het Vlie binnen, heeft men nader bericht, dat zij den 30 juni, met nog zeven of acht andere schepen, alle zonder loodsen het Vlie binnen zeilende, aan de grond geraakt is en daarbij het roer uit de haken gestoten heeft; eerst de volgende dag, nadat men een Terschellinger schuit daarbij had gezien, werden ook van Vlieland schuiten te hulp afgezonden. De kapitein meldt van daar de datum 2 juli jl., dat het schip zwaar lek was en, omdat hij wegens quarantaine geen verlof kon krijgen om naar Harlingen te zeilen, hij aldaar zou moeten lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het snelzeilend Nederlands gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA CORNELIA, gevoerd bij kapt. G.M. Jansen; zijnde hetzelve tot de overvoer van personen of familie uitmuntend ingericht. Men adressere zich ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig en Blokhuijzen, zomede voor passagiers bij de kapitein aan boord van het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands fregatschip DE VROUW MARIA, kapt. Franciscus van den Berg, om in de loop dezer maand juli te vertrekken. Bovengemeld schip heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers, waarover men zich bij de kapitein aan boord kan adresseren.
Adres bij D. Burger en Zoon.


Datum: 12 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 5 juli. De GEZINA, kapt. C.P. Crook, van Riga naar de Zaan is bij Drakil aan de grond geraakt doch door assistentie en door lossen, is het schip weer vlot geworden en ligt nu in goede staat hier ter rede.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Christiansand zijn volgens bericht van Elseneur in dato 5 juli binnengelopen onder quarantaine, de schepen HEBE, kapt. Nielsen, van Riga naar Amsterdam; MARIA OLETTA, kapt. W. Thijgesen van Riga naar Rotterdam en DE JUFFROUW CLARA, (van Delfzijl) kapt. Kroeck, van dito naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de hoogte van Lizard was den 3 juli het schip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juli. Binnengekomen: DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Lange, van Riga, ligt quarantaine.
8 juli. DE VROUW ALBERDINA, kapt. J.B. Bondrager, van Osterrisoer; DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Sandefjord; DE VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Mandahl; De CAROLINA, kapt. J.O. Almgren, van Soderhamm, is van de quarantaine ontslagen.
9 juli. HEBE, kapt. M.B. Minolth, van Riga; ERSTATNINGEN, kapt. M. Sanne, van Riga; HENRIETTE, kapt. H.J. Spans, van Riga; GUTE HOFFNUNG, kapt. G.J. Borchers, van Riga; DE HERSTELLING, kapt. A. Duindam, van Koningsbergen; ENGELINA, kapt. G.T. Borst, van Koningsbergen, liggen in quarantaine; TO SÖSTRE, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand; CHRISTIANA, kapt. H.B. Ellegers, van Drammen; DELPHIN, kapt. J.J. Kroger, van Drammen; PRINS OSCAR, kapt. H.C. Agerup, van Drammen.
10 juli. DE VRIENDSCHAP, kapt. Tippema, van Londen; THE RANGER, kapt. Ancher, van Newcastle, als bijlegger; EDWARD, kapt. Nielsen, van Drammen.
Texel, 8 juli. Vertrokken: DE VRIENDSCHAP, kapt. R.W. Westerberg, naar La Rochelle; THETIS, kapt. W. Gallon, naar Newcastle; DE JONGE CHRISTOFFEL, kapt. C. Wijdkamp, naar Hull.
9 juli. PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, naar Suriname; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, naar Londen; CORNELIA, kapt. H.J. Zwaga, naar Londen; CIJGNET, kapt. R. White, naar Yarmouth; MINERVA, kapt. J. Cornforth, naar Sunderland.
10 juli. AURORA, kapt. Kukens, naar St. Jago de Cuba; DE VROUW GELIDA, kapt. Louwerens, naar Londen; DE VREDE, kapt. Meijer, naar Londen; TORTOLA, kapt. Anderson, naar Sunderland; ST. PETER, kapt. Grenstrom, naar Archangel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 juli. Binnengekomen: DIE HOFFNUNG, kapt. J.H. Bruins, van Riga; ALETTA, kapt. T.B. Nepperus, van Riga; DE JONGE FLORENS, kapt. J.H. de Vries, van Riga, liggen quarantaine; HEABET, kapt. E.T. Olsen, van Bergen; De WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, van Memel; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Stettin; OST FRIESLAND, kapt. J. Pieper, van Hamburg en CAROLINA, kapt. J.C. Pflugt, van Emden zijn van de quarantaine ontslagen.
8 juli. DE VREDE, kapt. H.W. Vos, van Riga; DE HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, van Noorwegen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.P. Alberts, van Noorwegen; MARGARETHA MARIA, kapt. C. Schlobohm, van Hamburg; De JULIUS, kapt. J. Schmutz, van Heiligenhaven, is van de quarantaine ontslagen.
9 juli. ACTIF, kapt. Hedman, van Riga; TITIA, kapt. Zelling, van Riga; DE MORGENSTER, kapt. Meijer, van Riga, liggen quarantaine; Na posttijd 6 of 7 schepen de namen onbekend.
Vlie, 7 juli. Vertrokken: JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, naar Liverpool; DE JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Osterrisoer; ALIDA, kapt. B.J. Jaski, naar Hamburg.
8 juli. PHOEBE, kapt. J. Beatson, naar St. Petersburg, deze is eergisteren reeds als uitgezeild opgegeven doch toen ter rede blijven liggen; IRIS, kapt. W.J. Bersen, naar Stockholm; FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Bergen; SANDVIGEN, kapt. N.S. Beek, naar Arendahl.
9 juli. ZELDEN RUST, kapt. Jonkhoff, naar Bergen; DE HARMONIE, kapt. Jans, naar Christiansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 juli. Binnengekomen: DE EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, van Newcastle; VROUW JANTINA, kapt. Kuiper, van Fahrsund; ALIDA, kapt. Bart, van Drobach; CATHARINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbrink, van Drobach; DE JONGE FLORENS, kapt. A.H. de Vries, van Riga, is onder quarantaine naar Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH gezeild om nadere orders.
7 juli. KNELSINA GERDINA, kapt. de Jonge, van St. Petersburg; GESINA CATHARINA, kapt. Stutvoet, van Koningsbergen; GRONINGER WELVAART, kapt. Lugies, van Koningsbergen; HENDRIKA, kapt. Bakker, van Koningsbergen; DE HUFFNUNG, kapt. Mewes, van Hamburg; VROUW NETTA, kapt. Sandersfeldt, van Bremen, liggen alle quarantaine; DE JONGE JUFVROUW SARA, kapt. Sluik, van Drammen. Heden is van de Vlie rede onder quarantaine bij Terschelling ter veilige rede geankerd. DE VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Lübeck.
8 juli. ANNA AUGUSTA, kapt. Buisman, van St. Petersburg; COLUMBUS, kapt. Brandt, van St. Petersburg; LISETTE CAROLINA, kapt. Gnodde, van St. Petersburg; DE VROUW ANTJE, kapt. Post, van St. Petersburg; COLUMBUS, kapt. Madsen, van Memel; de VROUW ANTJE, kapt. Feyes, van Koningsbergen; DIE FRIEDSAMKEIT, kapt. Jacobs, van Rostock; LANDDR. VAN DÖRING, kapt. Tampcke, van Hamburg; SPECULATION, kapt. Heerman, van Emden; THERESIA, kapt. Hollander, van Emden, liggen alle quarantaine; JONGE TJALLING, kapt. Mellema, van Arendahl.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Iemand enige pretenties hebbende op Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, gelieve dezelve aan de ondergetekende op te geven, voor den 15 dezer.
De commanderende Officier van Zr.Ms. transportschip voorn., J.G. Huijs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verslag over Friesland. Kort verslag over scheepsbouw en scheepvaart.
In Harlingen zijn gedurende het jaar 1830, een getal van 357 schepen uit zee binnen gekomen, zijnde 27 meer als in het jaar 1829; van getal binnen gekomen schepen, waren er 243 met hout van de Oostzee en Noorwegen, 15 met zout van Liverpool, 27 met tarwe, rogge en andere granen beladen.
De Groenland en Straat Davids Visserij heeft weer slechte vangsten opgeleverd; een schip van Groenland heeft een partij robbenspek aangebracht, terwijl het ander uit Straat Davids ledig is teruggekomen; beide schepen, zijn in het voorjaar weer uitgerust, in de hoop van eindelijk door betere vangsten, deze tak van nijverheid te Harlingen gevestigd te houden, en zo mogelijk uit te breiden.
De scheepsbouw en scheepvaart heeft in 1830 weinig vertier gevonden; te Harlingen is geen enkel schip opgezet; de slechte vrachtvaart, naar het buitenland gaf daartoe geen aanmoediging.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 juli. Zr.Ms. brik DE MEERMIN, kommandant J.W. van Rijn, is den 6 dezer naar zee gezeild.
Ook zijn den 6 dezer en heden van hier gezeild: PARKER, kapt. R. Speed, naar Sunderland, met ballast; L’ACTIF, kapt. T. Nosten, naar Duinkerken, met granen, en THE STAFFORD, kapt. W. Smith, naar Gent, met aardewerk.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert den 6 dezer van onze rede naar zee gezeild: LE JEUNE CONSTANT, kapt. F. Chumet, met zïnk en LE PERCEVERANT, kapt. J. Verspecke, met ballast, beide naar Havre-de-Grace; LA PAIX, kapt. J. Roose, naar Londen, met boomschors; LA CAROLINE, kapt. L. Soupat, naar Havre-de-Grace, met zink; KAREL, kapt. B.H. Stuurman, naar New York, met stukgoederen en AURORA, kapt. G. Hillebrand, naar Duinkerken, met ijzer en wijn.
Van den 5 dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen: THE MARKET MAID, kapt. W. Stocks, van Ostende naar Vlissingen, met JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Rotterdam naar Duinkerken, met. stukgoederen.
Naar Antwerpen gedestineerd: DE VIER GEBROEDERS, kapt. P. Nielsen en CONCORDIA, kapt. J. Voss, beide van Riga, met rogge, moeten quarantaine houden; LES TROIS FRÈRES, kapt. H.H. Ricke, van Liverpool, met klipzout; LE COLOSSE, kapt. C. Goree, van Bordeaux, met wijn en pruimen; THE ROBIN HOOD, kapt. W. Greenwood, van Londen, met stukgoederen; DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. J. de Ruiter, van Bremen, met tabak, moet quarantaine houden; THE PROVIDENCE, kapt. D. Heed, van Middelburg, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juli. Het schip DE HOOP, kapt. J. Brugge, bij het vertrek van Amsterdam naar Duinkerken door de politie aangehouden, is, nadat bij nauwkeurig onderzoek was gebleken, dat geen buskruit, voor Ostende bestemd, daarin geladen was, ontslagen geworden, en ook de kapitein weer op vrije voeten gesteld; dien ten gevolge heeft het den 8 dezer de reis hervat.


Datum: 14 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens nader rapport van kapt. Bulsing, was het schip DE STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, niet te Batavia teruggekomen, zoals eerder is opgegeven, maar heeft gemelde kapitein hetzelve den 27 februari laatstleden bij Straat Sunda, tussen Amsterdam en Middelburg (opm: eilandjes in de Bocht van Batavia) gezien, tonende zijn Rotterdamse nummervlag, No. 16, hebbende zijn grote en bezaanmast gebroken, en koers stellende naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 juli. Binnengekomen: ANNA, kapt. Clöener, van St. Petersburg, ligt Quarantaine.
11 juli. DE VROUW ANNEGINA, kapt. Hendriks, van Noorwegen; De stoomboot WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, is van de quarantaine ontslagen.
12 juli. DE HOOP, kapt. Nieuwland, van Londen; HET DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, van Londen; THE CORAL, kapt. Leggett, van Ipswich; DE JONGE MARIA, kapt. Poustijn, van Hull.
Texel, 11 juli. Vertrokken: LIBERTÉ, kapt. Trip, naar Archangel; ODIN, kapt. Holst, naar Drammen.
12 juli. WILLIAM PENN, kapt. C. Baker, naar Baltimore; DE VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, naar Londen; Gisteren nog: GOOD AGREEMENT, kapt. R. Dickenson, naar Newcastle; GOEDE HOOP, kapt. Arends, naar Newcastle; RICHARD AND SARAH, kapt. N. Mund, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 juli. Binnengekomen: DE GEBROEDERS, kapt. Fijn, van St. Petersburg; DE GOEDE HOOP, kapt. Klein, van Riga; FRAUKA KNELSINA, kapt. (opm: naam niet ingevuld; kof, kapt. R.R. de Jonge), van Danzig; MARGARETHA GESINA, kapt. Wever, van Stettin, liggen alle 4 quarantaine; CLASINA MARGARETHA, kapt. Schippers, van Christiansand; DE VROUW ACHINA, kapt. D. Rijkents, van Mandahl; DE VROUW GEERTJE, kapt. Dirks, van Flekkefjord, hier onder zijn de schepen gisteren gemeld.
11 juli. DE VROUW METTA, kapt. J.C. Biet, van Koningsbergen; OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Fisker (of Visker), van Danzig; LUMMEGINA, kapt. H.J. Hubert, van Danzig, liggen alle 3 quarantaine; ENIGHEDEN, kapt. J. Falkenberg, van Drammen; DE VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge, van Egernsund.
Vlie, 10 juli. Vertrokken: THE LIVELY, kapt. Finch, naar Londen; NORTHAM, kapt. Charrosin, naar Londen; FORTUNA, kapt. Hansen, naar Noorwegen; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. Gnodde, naar Noorwegen.
11 juli. MARTHA ANDREA, kapt. M.M. Ore, naar Drammen; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, naar Noorwegen; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Noorwegen; DE JUFFROUW TRIJNTJE, kapt. J.O. Stuit, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 juli. Binnengekomen: NOORD-HOLLAND, kapt. Rotgans, van St. Petersburg; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Visser, van Koningsbergen; OTTELINA HENDRIKA, kapt. Riesen, van Koningsbergen; DE DOCHTER ALIDA, kapt. de Jonge, van Wismar, liggen quarantaine.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 juli. Heden is van hier naar Duinkerken vertrokken THE MARKET MAID, kapt. W. Stocks, met koffie.
Ook is eergisteren van hier naar zee gezeild FORTUNA, kapt. H.A. Jongebloed, van Antwerpen naar Emden gedestineerd, met stukgoederen.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE JONGE JOHANNA, kapt. O.W. Arends, van Emden, met stukgoederen ; ANNA CHRISTINA, kapt. C. Hollmann, van Riga, met rogge en DIE FRAU ALBERTINA, kapt. J. Maack, van Hamburg, met koper en geel was, alle drie moeten quarantaine houden; MARY ANN, kapt. E. Goodwin, uit zee, met verse vis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rochefort, het Nederlands hoekerschip HOOP, kapt. Hendrik van den Bos, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een ieder wordt gewaarschuwd geen krediet te verlenen aan de equipage van het Amerikaans fregatschip TALMA, kapt. E. Soule, zullende door de kapitein nog door iemand anders enige betaling geschieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Van de Zeeuwse Stromen wordt gemeld, dat het linieschip DE ZEEUW, nog liggende in het dok te Vlissingen, thans in dienst gesteld is. De kapt. ter zee Rijk, commanderende Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, moet het bevel over dit schone linieschip van 86 stukken opgedragen zijn. Gemelde korvet is, volgens die zelfde tijdingen, den 10 dezer van de Schelde voor Vlissingen aangekomen, de equipage van dat vaartuig zou in de loop van de week met de nodige versterking op DE ZEEUW overgaan, welk linieschip als dan voor het Fort du Nord, nabij Antwerpen, zou gaan post vatten.


Datum: 16 juli 1831


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 15 juli. Den 15 dezer arriveerde te Helvoetsluis de NEDERLANDER, kapt. E. Mazens, van Rio Janeiro, welke na visitatie van de quarantaine is ontslagen.
(opm: de NEDERLANDER was sinds de Afscheiding der Belgen en het daarop volgende K.B. van 28 oktober 1830 niet meer gerechtigd de Nederlandse vlag te voeren; nadat de Nederlandse zeebrief bij binnenkomst in Hellevoetsluis was ingenomen werd deze op 27 juli 1831 door de gouverneur van de provincie Zuid Holland naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘schip te huis behorend te Antwerpen’, waarna op 28 juli royement volgde; de onzekere politieke situatie in België, gecombineerd met een zeer slechte economie waardoor men niet meer tegen lonende vrachten kon varen, deden de rederij besluiten de brik voorlopig in Rotterdam op te leggen, welke situatie tot december 1835 zou duren, toen het schip naar haar thuishaven Antwerpen terugkeerde waar het aan kopers werd opgeleverd)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De BRISEIS, kapt. P. Bakker, den 9 juni te Constantinopel van Malta laatst van Smyrna gearriveerd, is te Constanstinopel onder quarantaine gelegd, door dien bij het vertrek dier bodem te Smyrna de pest heerste.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 juli. Binnengekomen: DE VREDE, kapt. D. Wiersma, van Archangel, ligt quarantaine.
13 juli. FLORA, kapt. J.D. Meineck, van Kroonstad laatst van Christiansand, ligt quarantaine; CAROLINA, kapt. J.G. Klein, van Drammen.
14 juli. LOUISA EN AGATHA, kapt. Mulder, van Valparaiso; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Ruyl, van Suriname; DE ONDERNEMING, kapt. Veerman, van Hull; MARGARETHA SUSANNA, van Danzig, ligt quarantaine.
Texel, 13 juli. Vertrokken: SOPHIE, kapt. W. Sturtevant, naar New-Bedford; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, naar St. Petersburg; DE HARMONIE, kapt. N. Nielsen, naar Holmstrand.
14 juli. MONICA, kapt. M. Watt, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 12 juli. Binnengekomen: PROVIDENTIA, kapt. Bahlruss, van Memel; WILLEM OLIVIER, kapt. G. Korter, van Koningsbergen; De GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Bolwin, AURORA, kapt. H.H. Kral en DE VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Karst alle 3 van Koningsbergen zijn van de quarantaine ontslagen.
Vlie, 12 juli. Vertrokken: JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Drobach; GOEDE HOOP, kapt. A.J. Vlaskamp, naar Drobach; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Christiansand, ZEELUST, kapt. R.R. Legger, op avontuur; EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 juli. Binnengekomen: Niets. De VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Lübeck, is van de quarantaine ontslagen.
12 juli. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van St. Petersburg, ligt quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 juli. ALIDA, kapt. Van Laar, van Noorwegen; DE VROUW GEERDINA, kapt. Gust, van Hamburg; De VROUW SIESKE, kapt. J.G. Lukje, is van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Het schip CLARA HENRIETTA, kapt. J.B. Fuchs, van Soerabaja naar Amsterdam, is den 13 april op de hoogte van Kaap Agulhas in goede staat gepraaid, hebbende de wind NO.


Datum: 19 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 16 juli. De loodsschipper Jan de Wit, met zijn schip in zee zijnde ten einde schepen assistentie te verlenen, werd deszelfs vaartuig door de donder getroffen, waarbij de schipper Jan de Wit en deszelfs broeder Cornelis de Wit werden doodgeslagen en Pieter Dirk de Boer mede getroffen en tegen het nachthuis geslagen; na een geruime tijd bewusteloos gelegen te hebben, heeft laatst gemelde de schuit alleen onder de wal ten anker gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juli. Binnengekomen: THOMAS HARNFORD, kapt. S.S. Johnson, van New York; MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, van Cadiz, beide na visitatie van de quarantaine ontslagen; DOROTHEA ELISABETH, kapt. G. van Harten, van Cette; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen; DE JONGE JAN, kapt. S.H. van der Meulen, van Londen; DE VISSCHERIJ, kapt. J.P. Jelsma, van Londen; MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis, van St. Petersburg; VERWACHTING, kapt. E.E. Swols, van Riga naar Zaandam, de beide laatsten liggen quarantaine; DUEN, kapt. Knudsen, van Drammen; FEM SÖSTRE, kapt. M.J. Bioness, van Drammen.
16 juli. HOLDERNESS, kapt. Wilson, van Hull; van de quarantaine ontslagen: DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van St. Petersburg en DE WELDAAD, kapt. E.H. Plukje van Bremen, de laatste in het Uithuizer Wad binnengekomen.
17 juli. TARTAR, kapt. Barker, van Liverpool; ELISABETH, kapt. Christensen, van Gravelines; JOHANNA MARGARETHA, kapt. De Boer, van St. Petersburg; DIE ZEVEN GEBRÜDER, kapt. Wriede, van Riga, de beide laatsten liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 juli. Binnengekomen: FLORA, kapt. J. Mauldon, van Londen; FAME, kapt. W. Barfield, van Newcastle; YPEUS, kapt. H. de Weerd, van Riga; MINERVA, kapt. H. Albers, van Riga; VROUW MARTHA, kapt. H.H. Naatje, van Danzig; JONGE PIETER, kapt. E.P. Boer, van Danzig.
15 juli. JOHN, kapt. G. Ridel, van Riga; DE VROUW GEERTINA, kapt. H.J. Bossinga, van Koningsbergen.
16 juli. DE VROUW GEERDINA, kapt. Sok, van Riga; GEERDINA, kapt. Doewes, van Riga, de 7 laatsten liggen in quarantaine; van de quarantaine ontslagen: DE MELIA, kapt. E. Sonne, van Nerva; MERCUUR, kapt. W. Arkema, van Koningsbergen; HERMANUS, kapt. H. van Veen, van Koningsbergen; DE JUFFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, van Koningsbergen; DE GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos, van Memel; CERES, kapt. J.G. Heitman, van Stockholm; DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, van Gothenburg; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. A.A. de Boer, van Bremen; EDUARD, kapt. Nestved, van Dagö.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 13 juli. Binnengekomen: DE VREDE, kapt. C. van der Musselen, van St. Petersburg; JOHANNA GESINA (opm: ook JOHANNA GEZIENA), kapt. P.G. Schuur, van St. Petersburg; WILHELMINA GESINA, kapt. L.N. Baas, van St. Petersburg; VROUW JACOBA, kapt. H. Drewes, van Koningsbergen; TIDO, kapt. J.J. Rass, van Elbing.
14 juli. DE GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge, van St. Petersburg; MARIA, kapt. J. Valck, van St. Petersburg; DE BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, van St. Petersburg; DE VROUW HENDRIKJE, kapt. W.J. Drewes, van St. Petersburg; JONGE HENDRIK, kapt. Hitman, van Koningsbergen; ENGELINA, kapt. de Jonge, van Koningsbergen; DOROTHEA, kapt. Hendrikus, van Koningsbergen, liggen alle in quarantaine.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris T. Goslia (opm: mogelijk T. Goslings), te Jorwerd, zal, op donderdag den 28 dezer, des namiddags om 2 ure, ten huize van de kastelein Douwe Tjerks Douwma, te Oosterwierum, in het openbaar, met genot van strijk en verhooggelden, presenteren te verkopen de helft van het hecht en sterk veerschip, van Oosterwierum vice versa varende op Sneek en Leeuwarden, met al de daarbij behorende goederen, zo van zeilen, touwen, kloeten, bomen, enz., mitsgaders het recht op het halve veer. Kunnende men onderricht bekomen bij Folkerts Feikes van der Meer, koopman te Oosterwierum, van wie hetzelve als eigenaar intussen uit de hand kan worden gekocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- Het geoctrooieerd beurtschip, varende van het Heerenveen naar Amsterdam vice versa, in het jaar 1830 nieuw uitgehaald.
- Het voormalig beurtschip van Bolsward op Amsterdam.
Beide schepen zijn te bevragen bij de weduwe G.B. Fokstra, op den Heerenwal bij het Heerenveen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 16 juli. Gisteren is van onze rede naar zee gezeild, ALEXANDER MAGNUS, kapt. W. A. Moll, van Antwerpen naar Newcastle gedestineerd, met ballast.
Gisteren is alhier gearriveerd VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, van Batavia op order, met koffie.
Sedert den 13 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen:
PHÆNIX, kapt. C. Pacot, van Jersey, met koffie en huiden; LE ST. CHARLES, kapt. E. Cesari, van Havre-de-Grace, met timmerhout; DE VROUW AGATHA, kapt. H. Botten, van Bremen, met koper, lood en tabak, moet quarantaine houden; ECONOMY, kapt. G. Sultow, van Guernsey, met koffij; THE DROMO, kapt. J.G. Low, van Mantanzas en THE THREE SISTERS, kapt. N. le Mesurier, van Guernsey, beide met suiker; THE EFFORT, kapt. T. Shaxson, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname, mede voor passagiers, het brikschip MARIA ADRIANA, kapt. Leendert Hus.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, van Havanna naar Oostende, den 11 dezer te Cowes binnengelopen, heeft terstond de reis vervolgd.


Datum: 21 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat SURINAME, kapt. Willem Landzaat, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver & Co.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat CORNELIA SARA, kapt. Dirk Leeuwerik Wzn.
Adres bij Jan Corver & Comp. en d’Arnaud & Co.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE NEDERLANDEN, kapt. Arie Jansen Struijk. Adres bij Hoyman & Schuurman en Jan Daniels & Zonen en Arbman.
Naar Suriname. Het gekoperd fregat ELIZABETH CORNELIA, kapt. Jan Daniel Dietz. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA CATHARINA, kapt. Andries Rozema. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van Suriname in dato 5 juni, (per DE GOEDE VERWAGTING, kapt. J.B. Bodeman), was vóór gemelde schip vandaar naar Amsterdam vertrokken, de CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos en zouden de schepen DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, naar Amsterdam en de COLUMBUS (opm: MAASSTROOM), kapt. J. de Gorter, naar Rotterdam, half juni mede de terugreis aannemen.
Het schip ALIDA, kapt. J.T. Visser, is volgens brief van Havana in dato 11 juni van Amsterdam aldaar gearriveerd en zou in het begin van juli weer vertrekken.

AH 210731
De HARMANNA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, van Bordeaux naar Hamburg, was volgens brief van de kapitein (per de VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, van Batavia te Vlissingen binnen), den 12 dezer op de hoogte van Wight in goede staat zeilende.
Het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, den 6 juli van Middelburg naar Batavia vertrokken, was volgens brief van de kapitein in dato 9 juli, destijds op de hoogte van Goudstaart in goede staat zeilende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 juli. Binnengekomen: de GESINA, kapt. Crook, van Riga; CATHARINA, kapt. Lang, van Riga, liggen in quarantaine.
18 juli. ANNA CATHARINA, kapt. Veer, van Batavia; DE GOEDE VERWAGTING, kapt. Bodeman, van Suriname; UNDINE, kapt. Smith, van Londen; ACTIVE, kapt. Forbes, van Sunderland; SUPPLY, kapt. Metcalf, van Sunderland; TROMP, kapt. Nolles, van St. Petersburg; DE JONGE JAN, kapt. van der Zee, van St. Petersburg; FAMILIENS HOAB, kapt. Jacobsen, van Nerva; ST. PETER, kapt. Pedersen, van Nerva; ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, van Riga; GREV. WEDEL JARLSBERG, kapt. J. Woxwold, van Riga; CATHARINA, kapt. W. Veen, van Riga; ADRIANA JACOBA, kapt. C.J. Reus, van Riga; OCEANET, kapt. C. Stibolt, van Fredrikshaven; MOSES, kapt. C. Sande, van Nerva, de 10 laatsten liggen in quarantaine; DE JONGVROUW MARIA, kapt. Van Wijk, van Noorwegen; van de quarantaine ontslagen, de CORDELIA DOROTHEA, kapt. C.A. Juul, van Koningsbergen en DE VRIENDSCHAP, kapt. C.R. Platte, van Petersburg.
19 juli. CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Bos, van Suriname; DE GOEDE HOOP, kapt. De Jong, van Londen; DE TWEE JONGVROUWEN, kapt. Stegenga, van Londen; BRILLIANT, kapt. Glanston, van Hull; ORMUSS, kapt. Grass, van Sunderland; HELENA, kapt. Junsman, van Sunderland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HENDRIKA, kapt. Klaas B. de Weerd, van Liverpool met zout en the SISTERS, kapt. J. Moralie, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. - Bekendmaking.
Burgemeester en Wethouders van de Stad Middelburg, in Zeeland, gezien het besluit van den Heer Gouverneur dezer Provincie, van den 16 dezer maand (Provinciaal Blad no. 72), houdende mededeling van Zr.Ms. besluit van den 6 te voren, no. 69, bevattende
verordeningen tot wering van de Cholera Morbus, mitsgaders maatregelen tot wering van besmetting bij het stranden van schepen, goederen, manschappen of lijken;
Gelet op Artikel 1 van het Besluit van de Heer Gouverneur zo even genoemd;
Brengen bij deze ter kennisse van een iegelijk, dat, volgens het tweede Artikel van bovengemeld Koninklijk Besluit, is bepaald het navolgende: „Gedurende de tijd dat de maatregelen van quarantaine in de zeehavens van de Staat moeten worden in acht genomen, zal een iegelijk die, daartoe onbevoegd zijnde, gestrande goederen, personen of lijken hebben aangeraakt, dadelijk in quarantaine worden gesteld en na daarvan te zijn ontslagen, gestraft worden volgens het Artikel 1 van de Wet van den 6 Maart 1818, (Staatsblad no. 12)."
En waarschuwen diensvolgens een ieder, om zich zorgvuldig te onthouden van, daartoe geen bevoegdheid hebbende, in enige aanraking te komen met gestrande goederen, personen en lijken, en alzo voor te komen dat de bovengemelde bepaling en bepaalde straffen op hen worden toegepast.
En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd, gedrukt, aangeplakt en in deze Stads-Courant geplaatst.
Gedaan te Middelburg, 18 juli 1831, Burgemeester en Wethouders voornoemd, Bijleveld.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 19 juli. Heden is alhier gearriveerd THE DERWENT, kapt. W. Farries, van Sunderland, met steenkolen.
Het schip VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, is gisteren naar Antwerpen opgezeild.
Sedert den 16 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen:
DE BRUSSELAAR, kapt. H.A. de Vries, van Cette, met zout en fruit; THE LEANTES, kapt. E.A. Mix, van Savannah, met rijst; LE POMPÉE, kapt. A. Mallet, van Valparaiso, met huiden; THE ARIDEX, kapt. M. Ring, van Bahia, met suiker; FORTUNA, kapt. H. Peters, van Riga,
met hennepzaad, moet quarantaine houden; HULL-PACKET, kapt. J.G.A. Meijer, van Liverpool, met klipzout; THE VULTUSE, kapt. R. Barry, van St. Domingo, met koffij.
Eergisteren is van onze rede naar zee gezeild, THE CONSTANT TRADER, kapt. S. Rogers, van Antwerpen naar Sandwich, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Suriname, voor goederen en passagiers, om op den 15 augustus aanstaande te vertrekken, het gekoperd tweedeks pinkschip LOUISA BARBARA, kapt. Foeke Hiddes Zeijlstra. (opm: het scheepstype wordt in diverse akten vanaf 1816 afwisselend bark, pink, fregat en weer bark genoemd)
Adres bij de cargadoors Vogelsang en Co., aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een ieder wordt gewaarschuwd geen krediet te geven aan de equipage van het Nederlands schip (opm: bark) MARIE THERÈSE, gevoerd door kapt. François Joffroy, alzo door de kapitein noch door iemand anders enige betaling zal geschieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille, het Nederlands hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. Arris Plokker.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.


Datum: 22 juli 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 19 juli. Het groot aantal schepen (voor verre het grootste gedeelte uit de Oostzee komend) hetwelk thans voor het Vlie geankerd ligt, levert een personeel op van meer dan 1200 zielen; onder die bevolking bevindt zich niet alleen geen enkele ziekte, maar gedurende de tijd van meer dan een gehele maand, dat de dienst van de quarantaine in werking is, is niet een enkel man, noch op de rede van het Vlie, noch van Terschelling, noch van Wieringen, overleden, hetgeen alle denkbeeld van onrustwekkende gewaarwordingen verwijdert, en, in vergelijking tot de gewone sterfte, in de daad opmerking verdient.


Datum: 23 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. H. Glazener, voerende het schip KORTENAER, van den 9 maart ll., was hij toen in goede staat zeilende voor Straat Sunda en hoopte, zo de wind gunstig bleef, in een paar dagen voor Batavia te ankeren.

AH 230731
Volgens brief van kapt. Christoffel Kenk, uit Mauritius, in dato 18 maart, voerende het schip JEANNETTE PHILIPPINE, van Soerabaja herwaarts gedestineerd, is hetzelve aldaar met gebroken grote mast binnengekomen; waarschijnlijk zou van de lading een goed gedeelte moeten worden gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 juli. De VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris van Batavia om orders, alhier binnen, is gisteren naar Antwerpen opgezeild.

AH 230731
Brielle, 21 juli. De VROU00, kapt. A.R. Swaal (opm: kof PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal; het schip ging verloren, zie ook RC 010931), van Riga gisteren binnen, is in de Bank vastgeraakt en toen 6 of 7 voet water ingekregen, hetzelve zit heden vol water, men is bezig zo veel mogelijk van de tuigage te bergen, doch het schip zal weg zijn; de equipage is op het strand onder quarantaine gelegd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 16 juli. Kapt. W.W. Patje, voerende DE HARMONIE, van Christinesand alhier binnen, is den 10 vandaar vertrokken en rapporteert dat aldaar toen 85 schepen onder quarantaine lagen, aldaar heerste volgens certificaat van de Nederlandse consul, de volmaakste gezondheid en zelfs niemand van de equipages van de grote menigte onder quarantaine liggende schepen was op de lazaretten gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaide schepen: De kof DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, op avontuur naar Liverpool. Een kof tonende de vlag van het College Zeemanshoop No. 298; beiden den 14 juli op de hoogte van Kaap Lizard. De brigantijn EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, van Amsterdam naar Dartmouth (vlag College Zeemanshoop No. 292, den 14 juli in de Noordzee NO van Zuid Voorland (opm: South Foreland); alle drie gepraaid door kapt. S.H. Veer, voerende de ANNA CATHARINA, van Batavia, den 18 juli in Texel binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 juli. Binnengekomen: CLARA HENRIETTE, kapt. J.B. Fuchs, van Soerabaja; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van Liverpool; UNION, kapt. J. Manning, van Londen; DE DRIE VRIENDEN, kapt. P. Nadort, van Hull; DE VROUW JANTJE, kapt. A. Brouwer, van Sunderland; HARMONIE, kapt. J. Nickelsen, van Sunderland; LAUREL, kapt. A. Starrow, van Kirkaldy.
21 juli. VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; DE VIER GEZUSTERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; WILLIAM, kapt. W. Nazeby, van Londen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 juli. Binnengekomen: AURORA, kapt. A.J. de Boer, van St. Petersburg; WILLEM, kapt. Kiers, van St. Petersburg; FEMMEGINA, kapt. H.H. Duit, van Riga; DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, van Riga; VROUW GEERTRUIDA, kapt. A.J. Hansen, van Riga; DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, van Riga; ZEELUST, kapt. Y.F. Wieringa, van Riga; DE VROUW ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, van Riga; CATHARINA, kapt. W.G. van Dam, van Riga; CATHARINA WILHELMINA, kapt. J.C. Bahlruss (of Walrust), van Riga; DE JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Riga; PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, van Memel, liggen alle in quarantaine. WILHELHEM FRIEDRICH, kapt. S. Thodberg, van Drobach; JUFVROUW MARTA, kapt. H. Jacobsen, van Oudsoen. De schepen WIEGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Petersburg; TWEE SÖSTRE, kapt. S.H. Dahl, van Libau; MARIA, kapt. J.H. Adden en MEINSMA (opm: MEINSINA), kapt. J.A. Zeilinga, beide van Koningsbergen, zijn van de quarantaine ontslagen.
19 juli. ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen; UNITY, kapt. R.W. Newby, van Newcastle; ORWELL, kapt. W. Cousins, van Newcastle; FRIESLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Veen, van Nerva; ALETTA, kapt. K.H. Slagter, van Riga, de beide laatsten liggen in quarantaine. De schepen JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap, JONGE HELENA, kapt. H.J. Beekman, GEZINA, kapt. B.A. Visser, alle 3 van St. Petersburg en DE VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Swart, van Koningsbergen, zijn van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 juli. Binnengekomen: DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Lieffyn, van Koningsbergen.
18 juli. DE VROUW GEERTINA, kapt. A.H. Assing, van Koningsbergen; JOHANNES ALBERTUS, kapt. S.J. Schulte, van Koningsbergen, liggen in quarantaine.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Drammen met hout; the DIAMOND, kapt. M. Metcalff, the EARL OF TALBOT, kapt. Jos. Smith, THE RAINBOW, kapt. John Austin, alle drie van Sunderland en THE HEBE, kapt. T.S. Foreman van Inverkeithing, alle vier met steenkolen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Baltimore, het Nederlands fregatschip WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruysels.
Adres bij Wambersie en Burger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin, het Nederlands smakschip HARMONIE, kapt. A.J. Huberth.
Adres bij Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Kapitein S.H. Veer, voerende het fregat ANNA CATHARINA, van Batavia in Texel binnen, laatst van St. Helena, vanwaar hij den 25 mei vertrokken is, rapporteert, dat aldaar door de Engelse brik FRANCIS het bericht was aangebracht, dat bij haar vertrek van Mauritius aldaar in slechte staat en masteloos was binnengelopen een groot Hollands schip, de naam onbekend (waarschijnlijk het schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. C. Kenck, van Soerabaja naar Amsterdam).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Volgens brief van Suriname, van den 5 juni, zouden den 15 dito van daar vertrekken de schepen DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands en DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, beide naar Amsterdam, alsmede COLUMBUS (opm: MAASSTROOM), kapt. J. de Gorter, naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Van Brielle wordt gemeld op de 21 jl., dat de kof van de vorige dag vol water was en mogelijk weg zou zijn. Men was bezig het tuig zo veel mogelijk te bergen. De uitrusting is bij het Stenen Baken op het strand onder quarantaine gelegd. (opm: de PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, zie AH 230731)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapitein S. Koorn, voerende het Nederlandse smakschip DE HOOP, den 19 juli, des avonds ten 7 uur, van Duinkerken gezeild en den 20 in de Maas voor de rede te Brielle ingeklaard, en die zelfde dag, des avonds ten 7 uur, te Rotterdam aangekomen in de Leuvehaven, bij het Keulsche Veer liggende, maakt het publiek bekend, dat zij alzo in de tijd van 24 uur de reis gedaan heeft van Duinkerken tot Rotterdam.


Datum: 26 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de rede van St. Helena lagen den 1 juni de Hollandse schepen ORTELIUS, kapt. Claeys, AUGUSTE, kapt. Flemming, de ANTHONY, kapt. Schaap, alle van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 juli. Binnengekomen: TELEMACHUS, kapt. J. Fearwather, van Newcastle; GEORGE, kapt. J. Wood, van Sunderland; DE VROUW METTA, kapt. H. Johansen, van Holstein, ligt in quarantaine; DE HOOP, kapt. J.S. Jonker, van Bremen, is van de quarantaine ontslagen.
24 juli. SYGNET, kapt. White, van Yarmouth. Te Wieringen van de quarantaine ontslagen DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer, van Bremen.
Texel, 24 juli. Vertrokken: HELENA, kapt. Grim, naar Batavia; JEANNETTE, kapt. Pundt, naar Suriname; DIANA, kapt. Wente, naar Suriname en Nickerie; COLUMBIA, kapt. Lelar, naar Philadelphia; ELIZE, kapt. Higgins, naar New York; BOA HORA, kapt. F. Batista, naar Porto; DE VRIENDSCHAP, kapt. Van Rhijn, naar Bayonne.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 juli. Binnengekomen: BRITTANNIA, kapt. Brodie, van Newcastle. De schepen ter rede liggen in goede staat.
22 juli. CONCORDIA, kapt. Mandema, van Koningsbergen; GESINA, kapt. Huising, van Memel.
23 juli. niets. De schepen FREDEN, kapt. J.O. Almgren, van Brahéstad; PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuveling, DIE JUNGFER CATHARINA, kapt. G.H. Schwennen, van St. Petersburg; DE HARMONIE, kapt. T.C. Reus, THOMAS AND ANN, kapt. H. Stephenson, DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit en JOHANNES, kapt. Lindeboom, alle drie van Koningsbergen, zijn van de quarantaine ontslagen; De HOSENNA, kapt. J. Koster, van Hamburg, moet naar Wieringen zeilen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Heden namiddag ten één ure is, onder een grote toevloed van aanschouwers, in de beste order, plechtstatig te water gelopen Zr.Ms. fregat de ZWAAN.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Bericht aan de handel. Het Consulaat Generaal van Frankrijk heeft de eer de Nederlandse Handel te verwittigen, dat het toenemen van de cholera morbus, in het Noorden, het Franse gouvernement in de noodzakelijkheid gebracht hebbende, gezondheidsbrieven te vorderen van de schepen uit Holland komende, die brieven zullen moeten worden afgegeven door de plaatselijke besturen, en vertoond aan de Franse consuls of agenten, die daarop kosteloos en zonder enig uitstel hun visa zullen stellen, zodat gene reden hoegenaamd de scheepskapitein kan terug houden hun gezondheidsbrieven daarmede te doen voorzien, terwijl het stuk hierdoor een meerdere wettigheid verkrijgende, zulks ook zal toebrengen om hun quarantaine te doen verkorten.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 24 juli. Heden is naar zee gezeild het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van deze stad naar Batavia.
Vlissingen, 23 julij. Sedert den 20 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: ANNA MARIA, kapt. L.A. Speelmann, van Triest, met stukgoederen ; CLUGUS, kapt. P. Rangier, van Guernsey, met koffie en suiker; MARGATE, kapt. R. Davis, van Londen, met koffie enz.
Gisteren is van onze rede naar zee gezeild: THE PHÆNIX, kapt. C. Picot, van Antwerpen naar Elseneur, met ballast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. Kapitein S.H. Veer (opm: fregat ANNA CATHARINA), van Batavia in Texel binnen, heeft den 14 dezer op de hoogte van Lizard gezien de kof DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, alsmede nog een andere kof, tonende de vlag met No. 298 van het college Zeemanshoop, zijnde die van kapt. M.P. de Jonge, voerende het schip PETRUS JACOBUS, beide van Rotterdam naar Liverpool en in de Noordzee, NO van Zuidvoorland, een brigantijn, tonende dezelfde vlag met No. 292, zijnde die van kapt. P.T. Kuiper, voerende het schip DE EENSGEZINDHEID, van Rotterdam naar Dartmouth.


Datum: 28 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juli. Binnengekomen: DE DANKBAARHEID, kapt. Meijer, van St. Petersburg; CECILIA MARGARETHA, kapt. C. Schielberg, van Riga; EMANUEL, kapt. Mochelbost, van Christiansand; WILLEM I (stoomschip), kapt. J.H. Savert, van Hamburg, liggen alle in quarantaine; VENSKABET, kapt. Holst, van Drammen. De schepen DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.C. Prater en CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, beide van St. Petersburg zijn van de quarantaine ontslagen.
26 juli. SAN LARAN, kapt. Sablich, van Triest, laatst van Gibraltar, is na visitatie van de quarantaine ontslagen.
Texel, 25 juli. Vertrokken: DE GEBROEDERS, kapt. Zorgdrager, naar Genua; DE VRIENDSCHAP, kapt. De Jonge, naar Rouen; JOHANNA GEBINA, kapt. Nagel, naar Liverpool; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen; AURORA, kapt. Park, naar Hull; TO SÖSTRE, kapt. Holst, naar Drammen.
26 juli. IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. F.H. Trip, naar Batavia; DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens, naar Oleron; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.M. Klein, naar Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 juli. Binnengekomen: Niets. Van de rede naar Wieringen gezeild DE JANTINA, kapt. H.H. de Weerd, van St. Petersburg en HOSEANNA, kapt. J. Koster, van Hamburg.
Vlie, 23 juli. Vertrokken: DE VROUW CATHARINA, kapt. de Vries, naar Nerva; WILHELMINA, kapt. De Jong, naar Stockholm; DE BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Karst, naar Koningsbergen; CHRISTIANA, kapt. Ellegers, naar Drammen; EMANUEL, kapt. Jacobsen, naar Tonsberg; FLAME?, kapt. ?, naar Drobach.
25 juli. ORWELL, kapt. R. Cubitt, naar Londen; THE FAME, kapt. W. Barfield, naar Londen; UNITY, kapt. Newby, naar Newcastle; DE ZAANSTROOM, kapt. J.G. Visser, naar Nerva.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, brengt bij deze ter kennis aan alle kooplieden, expediteurs en commissionairs, dat door Heren Directeuren der Nederlandsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot hunnen agent alhier benoemd zijnde, van heden af aan, alle goederen van hier dagelijks ter verzending naar de Rijn, volgens de door de Maatschappij bepaalde vrachtlijst en tijd van levering, aan hem kunnen worden afgegeven.
Dordrecht, 27 juli 1831.
F. van Wageningen, Agent.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 juli. Heden arriveerde alhier de brik ONDERNEMING, kapt. J.A. Engels, den 7 april vertrokken van Amsterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Zeetijdingen.
Vlissingen, 26 juli. Gisteren en heden zijn alhier ter rede gekomen:
LA JEUNE CAROLINE, kapt. H.H. Rosendaal, van Goole naar Antwerpen bestemd, met stukgoederen; en DE HOOP, kapt. J. Brugges, van Amsterdam naar Duinkerken gedestineerd, met katoen en koffie.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: SPECULATION, kapt. C. Ancher, naar Noorwegen, met ballast; ECONOMY, kapt. G. Sutton, naar Guernsey, met dakpannen; DE JONGE JOHANNA, kapt. O.H. Arends, naar de Oostzee, met ballast; THE LYNX, kapt. R. Hyem, naar Londen, met stukgoederen; THE
WILLIAM, kapt. R. Moor, naar Hull, met beenderen; PROVIDENTIA, kapt. D. Wills, naar Newcastle, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Kapitein S.J. Vegter, voerende het schip IKINA WILMINA, van Riga naar Groningen, den 8 juli te Oostmahorn onder quarantaine binnen, meldt vandaar van den 17 dezer, dat hij door de quarantaine beambten genoodzaakt werd om met tegenwind naar zee te gaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 juli. Kapitein L. Sybes, van Amsterdam te Marseille gearriveerd, heeft den 23 juni op de hoogte van Malaga gepraaid het schip DE JONGE GERBRANDT, kapt. R.C. Jaski, van Livorno of Napels naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Het Nederlands schip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. C. Kenck, van Soerabaja naar Amsterdam, is, volgens brief van Mauritius van den 18 maart, den 15 dito, na omstreeks 3 maanden in zee te zijn geweest, met gebroken grote mast aldaar binnengelopen en zou waarschijnlijk een groot gedeelte van de lading moeten lossen, om te repareren.


Datum: 29 juli 1831


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 juli. Op heden leverde deze stad het belangrijke schouwspel op, dat Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, gecommandeerd door de kapitein ter zee J.C. Rijk, ten volle gewapend met 92 stukken kanon te boord, waarvan 84 zes-en-dertigponders, door de sluisdeuren van het Rijks dok haalde en naar de rede verzeilde, alwaar dit forse schip thans statig ten anker ligt, gereed om op het eerste bevel op te zeilen en de eer van de vaderlandse vlag, die trots van dit drijvend kasteel wappert, door klem van zwaar metaal en met geestdrift bezielde Hollandse zeelieden te helpen handhaven.
Dit ten volle gewapend schip, van het zwaarste charter waarvan ooit Neerlands vlag woei, niettegenstaande een sedert vier dagen heersende oostenwind, en daarmee mindere waterstand, uit Vlissings haven gebracht, moge ten nieuw bewijs verstrekken van de belangrijkheid van deze zeeplaats, voornamelijk als militair etablissement; terwijl de korte tijd tot deszelfs uitrusting besteed (voor tien dagen lag hetzelve buiten de ballast nog ledig) een blijk is wat gedaan kan worden als vader Willem spreekt.
Behalve Z.Ex. de admiraal directeur en commandant en de hoge ambtenaren in dit hoofddepartement van marine, was de toegevloeide menigte, die hoofden en wallen bedekte, ontelbaar, daar iedere Zeeuw met dubbele belangstelling de bodem gadeslaat, aan welke de naam van het vaderland van De Ruyter, van de Evertsen en zovele anderen gegeven is.
In het voorbij varen werden de admiraal en de Z.Ex. omringende hoofdambtenaren en verzamelde menigte met het op- en neerhalen van de vlag begroet, en zodra de brede boeg buiten de havenpoorten kwam klonk het luide gejoel van alle kanten, terwijl Zr.Ms. ter rede liggende brik DE WINDHOND, kapitein luitenant Tengbergen, haar met het kanon begroette, vergezeld van een hartig Hollands hoerah ! dat op gelijke wijze uit DE ZEEUW beantwoord werd. Donderend daverden de gewisselde ereschoten en stelden het doelmatig accompagnement daar van het plechtig Wilhelmus van Nassouwen, door de volle muziek van DE ZEEUW aangeheven.


Datum: 30 juli 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 juli. Binnengekomen: PROVIDENTIA, kapt. H. Johannesen, van Riga; DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Boiten, van Flekkefjord.
28 juli. PROVIDENTIA, kapt. Agerup, van Noorwegen, van de quarantaine ontslagen; DIE HOFFNUNG, kapt. J.F. Berding, van Riga; ENGELINA, kapt. G.T. Borst, DE HERSTELLING, kapt. A. Duindam, beide van Koningsbergen en het stoomschip WILLEM I, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 26 juli. Binnengekomen: DE JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van St. Petersburg; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van St. Petersburg; IKINA WILMINA, kapt. S.J. Vegter, van Riga, JOHAN HERMAN, kapt. H.W. Laarman, van Riga; VROUW EGBERDINA, kapt. A.J. Visser, van Riga; HENDRIKA, kapt. H.B. Schipper, van Memel; MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, van Memel, liggen alle in quarantaine; PROVEN, kapt. J.H. Hopstock, van Drammen; CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, van Osterrisoer. Van de quarantaine ontslagen, VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van St. Petersburg; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, ALBERTINA, kapt. A.H. Hazewinkel, ANNA MARGARETHA, kapt. H.J. Leefoge, MARIA, kapt. B. Gerdes, VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, alle zes van Koningsbergen; KUHLEBORN, kapt. M.P. Marenssen, van Dagö en MARGARETHA MARIA, kapt. Schlobohm, van Hamburg. Naar Wieringen gezeild de JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van St. Petersburg en DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 26 juli. Binnengekomen: DE EENZAAMHEID, kapt. A.F. Rasker, van Koningsbergen; DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman, van Eckernförde; CAROLUS, kapt. C.F. Schmidt, van Greifswald, liggen in quarantaine; GESINA, kapt. Buss, van Fahrsund. Van de quarantaine ontslagen, DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, van St. Petersburg; HILLEGINA, kapt. W.J. Panman; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies; BROEDERLIEFDE, kapt. J.A. van der Wal, alle 3 van Koningsbergen; RIBORG MARIA, kapt. J. Jensen, van Bandholm; DIE HOFFNUNG, kapt. J. Mewis, van Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. De ondergetekende geeft bij deze kennis aan alle belanghebbenden, dat hij van heden af alle goederen, naar alle plaatsen aan de Rijn, van hier tot en met Keulen, tot de door de Stoomboot-Maatschappij vastgestelde vrachten en conditiën, dagelijks ter directe verzending aanneemt.
Dordrecht, 29 juli 1831.
F. van Wageningen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 28 juli. Heden arriveerden alhier het schip MARIA, kapt. J. Admiraal, met zes passagiers, den 13 april vertrokken van Rotterdam, en de brik MERCURIUS, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, met een passagier, den 24 maart vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, voor goederen en passagiers:
- Het Nederlands nieuw gekoperde fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, gevoerd door
kapt. A.M. Noorbeek, om vóór het einde van de maand augustus te vertrekken.
Adres bij de heren Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen, ook bij de kapitein aan boord van het schip.
RC 300731
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het nieuw Nederlandsch gekoperd en gekoperd gebouwd (opm: koper gebout) brikschip MALEYER, kapitein Douwe Hendriks de Boer, om ultimo augustus te vertrekken; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
RC 300731
Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading:
Naar Batavia, zo ter inneming van Goederen, als overbrenging van passagiers, het daartoe in alle opzichten bijzonder geschikt, gekoperd en snelzeilend fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. Jan Keijzer.
Adres bij de vier scheepsmakelaars aldaar.
NB. Het schip zal tot 15 augustus 1831 in lading blijven en uiterlijk primo september daaraan volgende vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart naar Duinkerken.
Door vermindering van de quarantaine is het mogelijk het vertrek van het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. H.C. Kool, te bepalen als volgt:
Donderdag den 4 augustus 1831, des morgens ten 6 uur.
Maandag den 15 augustus 1831, des morgens ten 3 uur.
Donderdag den 25 augustus 1831, des morgens ten 10 uur.
Geen goederen te schepen zonder voorkennis van de agent.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg. Vervoer van passagiers en goederen.
Overtocht binnen 36 uur. – Vertrek om de 14 dagen.
Van Amsterdam den 31 juli 1831. – Van Hamburg den 7 augustus 1831.
De passagiers behoren zaterdag vóór middernacht aan boord te zijn.


Datum: 31 juli 1831


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 juli. Kapitein S.H. Veer (opm: schip ANNA CATHARINA), van Batavia te Amsterdam gearriveerd, heeft den 26 februari, tussen het eiland Onrust en Ontong Java, gepraaid Zr.Ms. oorlogskorvet POLLUX en ten zelve tijd gezien een Nederlands drie-mastschip, tonende de Rotterdamse vlag No. 16, zijnde die van kapt. Poort, voerende het schip DE STAD ROTTERDAM, van Soerabaja naar Rotterdam; volgens rapport van de commanderende officier van Zr.Ms. korvet POLLUX had het genoemd schip DE STAD ROTTERDAM de stengen verloren en enige schade aan de tuigage bekomen. Toen kapitein Veer het schip meer genaderd was, heeft hij alleen het verlies van de stengen kunnen onderkennen; beide schepen hielden koers naar de rede van Batavia. Het schip DE STAD ANTWERPEN, kapt. D.J. Bulsing, reeds te Vlissingen binnen, was destijds zeer nabij kapitein Veer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het schip (opm: schoenerkof) NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, van Cette naar Amsterdam, laatst van Lissabon, alwaar het den 9 dezer wegens gebrek aan proviand binnengelopen was, is den 24 dito in de Noordzee gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het nieuw Nederlands gekoperd en koper gebout brikschip MALEYER, kapt. Douwe Hendriks de Boer, om uiterlijk augustus te vertrekken; aanwezig zeer goede inrichting voor passagiers.
Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer, Hudig en Blokhuijzen.


Datum: 02 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de heer Directeur Generaal voor de Marine, overeenkomstig 's Konings machtiging bij resolutie van den 25 dezer, No. 42 bepaald heeft.
a) Dat de vaartuigen uit het Holsteinsche Kanaal, in de havens en zeegaten van dit Rijk binnenvallende, volgens deswege reeds bestaande verordeningen, aan een 10 daagse quarantaine moeten onderworpen worden, met deze wijziging voor de Deense schepen en alle zodanige anderen, die hetzelve zouden mogen reclameren, dat indien dezelve, bij hun aankomst alhier, met onweersprekelijke bewijzen kunnen staven, onder de Deense quarantaine verordeningen, reeds aan al datgene voldaan te hebben, wat van hen ten dien opzichte volgens de Nederlandse quarantaine verordeningen zouden moeten gevorderd worden, dezelve alhier dan nog blotelijk aan een observatiequarantaine van enige weinige dagen, naar bevind van zaken zullen worden onderworpen en waarom dus daartoe van directeur en commandanten in de respectieve Hoofddepartementen van de Marine, de voordrachten op de thans gebruikelijke wijze, met inzending van de scheepspapieren en de hierboven bedoelde bewijzen, alsmede van de visitatie, rapporten zullen worden tegemoet gezien: Zullende echter, in alle gevallen, wanneer de tijdsbepaling voor de quarantaine volgens de vreemde verordeningen van korte duur zijn mocht, dan de Nederlandse, die schepen verplicht zijn, die te kort komende dagen, alhier in quarantaine aan te vullen en de lading te zuiveren; wanneer zulks niet reeds mocht hebben plaats gehad.
b) Dat een dergelijke wijziging als de vorenstaande, ten behoeve van de Deense schepen, ook op de verdere schepen uit de Oostzee komende, zal worden toegepast en daarbij als dan de certificaten van de Nederlandse missies en consulaten, andere gezondheidsverklaringen, zoveel nodig, zullen moeten vervangen of versterken.
Amsterdam, 28 juli 1831.
De Kamer voornoemd, P. Hartsen, vice president. Ter ordonnantie van dezelve,
Rochussen, secretaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 juli. Binnengekomen: Niets. Van de quarantaine ontslagen de VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers en de VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, beide van Riga.
30 juli. INDUSTRIE, kapt. Stibolt, van Fredrikshaven, ligt in quarantaine.
31 juli. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Bies, van Londen; NORTHAM, kapt. Charrosin, van Londen; LIVELY, kapt. Smith, van Londen; HERZOG VAN CAMBRIDGE, kapt. Dirks, van Riga; LOUISE, kapt. Bakker, van Koningsbergen, de beide laatsten liggen in quarantaine; DE VROUW CATHARINA, kapt. Mulder, van Noorwegen, van de quarantaine ontslagen; JAN FREERK, kapt. O. Houwink en PETRONELLA, kapt. J.A. Schuuring, beide van Riga.
Texel, 29 juli. Vertrokken: DE HOOP, kapt. Van der Plas, naar Londen.
30 juli. DE NEDERLANDER, kapt. Hofker, naar Berbice; SANTA EUFEMIA, kapt. De Ybararan, naar Bilbao; ANNA MARIA, kapt. Muis, naar Duinkerken; HARMONIE, kapt. Post, naar Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 28 juli. Binnengekomen: DE VROUW CATHARINA, kapt. Bronkhorst, van Memel, laatst van Holtenau na aldaar 24 dagen in quarantaine gelegen te hebben. Van de quarantaine ontslagen MARGARETHA GESINA, kapt. J.J. Wever, van Stettin.
29 juli. CONCORDIA, kapt. Gruber, van Dantzig, ligt in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, van St. Petersburg en METTA, kapt. J.C. Biet, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 juli. Binnengekomen: DE VROUW STIJNTJE (opm: smak), kapt. F.R. Coerkamp, van Koningsbergen; DE JONGE DIRK, kapt. Kuitse, van Koningsbergen; DE VROUW HEMPKE, kapt. Ulrich, van Bremerhaven, liggen alle 3 in quarantaine.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op den 16 augustus aanstaande zal door de vendumeester te Soerabaija publiek worden verkocht voor rekening van diegenen, welke het mogen aangaan, het ter dezer rede liggende Engelse schip MEDINA, met deszelfs staande en lopende want, ankers en ketting en verdere toebehoren, en zulks op zodanige voorwaarden als nader bij de publieke veiling zal worden vermeld, met en benevens enige balen beschadigde hennep en suiker.
Soerabaija, den 26 juli 1831


Datum: 04 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 augustus. Binnengekomen: FLORA, kapt. J. Mauldon, van Londen; CORNELIA, kapt. Zwaga, van Londen; JOHANNA OTTILIA, kapt. Bolhuis, van St. Petersburg; DE VRIENDSCHAP, kapt. Westerberg, van St. Petersburg; JUPITER, kapt. Fagerland, van Lovisa (Finland), laatst van Christiansand, de drie laatsten liggen in quarantaine. Het schip ISIS, kapt. J. de Vries, van Riga, is van de quarantaine ontslagen.
Texel, 30 juli. Vertrokken: CYGNET, kapt. White, naar Yarmouth.
2 augustus. THOMAS HARNFORD, kapt. Johnson, naar Nova Scotia; HOLDERNESS, kapt. Wilson, naar Londen; JONGE GERRIT, kapt. De Weerd, (van Deventer) naar Newcastle; RANGER, kapt. Anker, naar Hull; HELENA, kapt. Mann, naar Sunderland; MARS, kapt. Potter, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 31 juli. Binnengekomen: DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Nerva, ligt quarantaine; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Cristiansand; DE VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Christiansand; DE HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiansand.
1 augustus. HOOP OP EENDRAGT, kapt. Bekkering, van Libau, ligt in quarantaine.
Vlie, 31 juli. Vertrokken: THE HOPE, kapt. Cousine, naar Londen; CAROLINA, kapt. J.O. Almgren, naar Gefle; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, naar Bergen; MELIA, kapt. J. Sonne, naar Stavanger; CAROLINA, kapt. J.G. Klein, naar Krageröe; FEM SÖSTRE, kapt. S. Bioness, naar Noorwegen; ALIDA, kapt. T.E. Bart, naar Noorwegen; JANTINA, kapt. J.O. Kuiper, naar Noorwegen; WILLEM I (stoomschip), kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; DE HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, op avontuur.
1 augustus. UNION, kapt. Manning, naar Londen; SILDEN, kapt. Nielsen, naar Aalburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 30 juli. Binnengekomen: ANNA, kapt. Pedersen, van Ringkjöping; DOROTHEA MARIA, kapt. Svarer, van Ringköbing.
31 juli. SOPHIA MARGARETHA, kapt. Bartman, van Stettin; AURORA, kapt. Bruns, van Rostock, de beide laatsten liggen in quarantaine.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. Den 28 dezer is van hier vertrokken THE DERWENT, kapt. W. Farrou, naar Sunderland, met ballast.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en sedert eergisteren van onze rede naar zee gezeild: LEOVITTS, kapt. E. Mix, op avontuur, met ballast; THE RIVAL, kapt. T. Smithson, naar Hull, met boomschors en vlas; NEPTUNES, kapt, F. Peeters, naar Londen, met boomschors en FRANCISCUS, kapt. J.F. Hempelman, naar Liverpool, met stukgoederen.
Den 28 is alhier ter rede gekomen THE SPINSTER, kapt. C.M. Lachlair, van Mantanzas naar Antwerpen gedestineerd, met suiker.
Vlissingen, 2 augustus. Gisteren is alhier ter rede gekomen THE MARKET MAID, kapt. W. Stocks, van Londen naar Rotterdam gedestineerd, met stukgoederen.
Den 31 juli is op onze rede gearriveerd VERSUCHE, kapt. J.M. Schut, van Riga naar Antwerpen, met hennepzaad, moet quarantaine houden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren naar zee gezeild:
THE THREE SISTERS, kapt. N. Ie Mesurier, naar Guernsey, met dakpannen; INGER CLAUDINE, kapt. C. Bellegaard, naar Noorwegen, met glas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. De schepen DE GEBROEDERS ZEILINGA, kapt. M. Douwes, JOHANNA MARIA, kapt. J.A. Zeilinga, MEMZINA (opm: MEINSINA), kapt. D.D. Klontje en DE VROUW GRIETJE, kapt. P.T. Teensma (opm: kof, kapt. Freerk Daniels Koster), van Lübeck, DE VROUW CHRISTINA, kapt. H.O. Christiaans, DIE DREI GEBRÜDER, kapt. F. Breckwold, MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, DE VROUW JACOBA, kapt. H. Riekens, AURORA, kapt. J. Hagen, ANNA KATARINA MARGARETHA, kapt. J.M. Holst en DIE HOFFNUNG, kapt. H. Breckwold, van Hamburg, alle te Ameland binnen, lagen den 28 juli aldaar nog onder quarantaine.


Datum: 06 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 augustus. Binnengekomen: MARGARETHA, kapt. Kilstrom, van Lovisa in Finland; GOEDE VERWACHTING, kapt. Stoffels, van St. Petersburg; DE HOOP, kapt. Meijer, van Riga; PROVIDENTIA, kapt. Pettersen, van Riga, laatst van Christiansand; SARA MARGARETHA, kapt. Ferman, van Riga, liggen alle in quarantaine; HAABETS ANKER, kapt. Clemethsen, van Drammen; UNITY, kapt. Nickelsen, van Drammen; Gisteren nog HEBE, kapt. Nielsen, van Riga laatst van Christiansand, ligt in quarantaine.
4 augustus. THE FRIENDS, kapt. Muggeridge, van Londen; JONGE CRISTOFFEL, kapt. Wijtenkamp, van Hull; VOER?, kapt. Beile, van Sunderland; GOTTFRIED PAUL, kapt. Zietzouw, van Straalsund; AMASIS, kapt. Fisser, van Riga laatst van Noorwegen; HAABET, kapt. Feltman, van Assen op Fuhne (opm: Fünen); FORSIGTIGHEDEN, kapt. Jensen, van Drammen; van de quarantaine ontslagen JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Riga; FLORA, kapt. J.D. Meincke, van St. Petersburg.
Texel, 3 augustus. Vertrokken: WILLIAM, kapt. Nazeby, naar Londen; ACTIVE, kapt. Forbes, naar Sunderland.
4 augustus. SUPPLY, kapt. Metcalf, naar Sunderland; VENSKABET, kapt. Holst, naar Holmstrand; VROUW ALBERDINA, kapt. Bondrager, naar Laurwig; CHRISTINA, kapt. Oosterbaan, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2 augustus. Binnengekomen: GESINA, kapt. Kramer, van Riga; ARENDINA MARIA, kapt. Boerhave, van Pernau; JETSKA HILLEGINA, kapt. Broekema, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. Slof, van Dantzig laatst van Kiel, (alwaar dezelve 40 dagen in quarantaine heeft gelegen) liggen in quarantaine.
Vlie, 2 augustus. Vertrokken: JONGE JUFFROUW SARA, kapt. Sluik, naar Nerva; MARIA, kapt. Aden, naar Bergen; DE EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, naar Bergen; SPECULATION, kapt. Heerman, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 augustus. Binnengekomen: JANTINA HENDRIKA, kapt. Ketelaar, van Koningsbergen; DE VROUW GESINA, kapt. Zimmerman, van Rostock; DE VROUW ANNEKE, kapt. Visser, van Wismar; SARA, kapt. Botje, van Neustad; van de quarantaine ontslagen WILHELMINA GESINA, kapt. L.N. Baas, van St. Petersburg; TIDO, kapt. J.J. Rass, van Elbing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 juli. Binnengekomen: Zr.Ms. kanonneerboot No. 56, luitenant ter zee der 1ste klasse Stevin, van Harlingen naar de Nieuwezije gezeild.
28 juli. DE VROUW HENDRIKA, kapt. Sap, van de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 1 augustus. Binnengekomen: DE VROUW MARTHA, kapt. De Jonge, van Noorwegen; CATHARINA, kapt. Sprik, van Noorwegen; JETSKA CORNELIA, kapt. De Boer, van Noorwegen; DE VROUW GRIETJE, kapt. Holscher, van Leer, is van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 augustus. Vertrokken: VIER GEBROEDERS, kapt. Hesseling, naar Bergen; DOLPHIJN, kapt. Bakker, naar Bergen.


Datum: 09 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 augustus. Binnengekomen: DE VROUW ANTJE, kapt. Stuit, van Rouen; DE VROUW ANNA, kapt. Wijkmeijer, van St. Petersburg; JACOBINA EN BARBARA, kapt. Schut, van St. Petersburg; DE VIER GEBROEDERS, kapt. Schut, van St. Petersburg; CATHARINA, kapt. Middel, van Riga; GESINA, kapt. Veen, van Riga; LOUISE, kapt. Niejahr, van Wismar, de 7 laatsten liggen in quarantaine; CARL XI, kapt. Wal, van Gothenburg; CONCORDIA, kapt. Olsen, van Oudsoen; ENIGHEDEN, kapt. Thomssen, van Drammen; DE VROUW JANTJE, kapt. Scherpbier, van Drammen; DE LIEFDE, kapt. Mortier, van Mandahl; DE VROUW CATHARINA, kapt. Knudsen, van Krageroe.
6 augustus. DE VRIENDEN, kapt. Lelsz, van Batavia; DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Hilbrands, van Suriname; DE GEREGTIGHEID, kapt. Oltmans, van St. Petersburg; MARIA, kapt. Van Veen, van St. Petersburg; ANNA CATHARINA, kapt. Erboe, van Riga; GENERAL VON BLUCHER, kapt. Ruyl, van Riga; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Schuuring, van Koningsbergen, de vijf laatsten liggen in quarantaine; MARIA, kapt. Olsen, van Bergen; FORTUNA, kapt. P. Rijland, van Bergen; FORTUNA, kapt. Clasen, van Drammen; FORSOKET, kapt. Rosenburg, van Christiansand.
7 augustus. MARIA, kapt. Hulsen, van Suriname; SUSANNA, kapt. Ipsen, van Havre; DE VROUW HELENA, kapt. De Winter, van Cardiff; MEDEMBLIK, kapt. Gray, van Londen; MERCURIUS, kapt. Thompson, van Leith, van de quarantaine ontslagen; EMANUEL, kapt. L. Mochelbost, van Christiansand. In het Gat ten anker Zr.Ms. fregat RUPEL, kapt. G. Tieman, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 augustus. Binnengekomen: DE VROUW LUBBEGINA, kapt. De Weerd, van Memel; ZEELUST, kapt. Kramer, van Memel, liggen in quarantaine; ALIDA KLASINA, kapt. L.E. Tiktak, van Christiansand; JANTINA, kapt. Vos, van Drobach; SPECULATION, kapt. Madsen, van Drammen.
5 augustus. SANDVIGEN, kapt. Beck, van Arendahl; FRIEDRICHSMINDE, kapt. Morck, van Holmstrand; JONGE JAN, kapt. Bart, van Drobach.
6 augustus. WILHELMINA, kapt. Visser, van Laurwig. Van de quarantaine ontslagen JOHANNA HILLEGONDA, kapt. Potjewijd, ANNETTA, kapt. J.D. Flik, ANNA ELISABETH, kapt. H.M. Hendriks, DOROTHEA, kapt. E.G. Boekhout, GOEDE HOOP, kapt. S.J. Prange, JONGE FREDRICK, kapt. D.D. Flik, VROUW JANTJE, kapt. H.K. Dijkhuis, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, alle acht van Riga; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, van Koningsbergen; DE VROUW MAAIKE, kapt. E.J. Visser, van Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 2 augustus. Binnengekomen: DE EENDRAGT, kapt. Smit, van Wismar; ELSABE, kapt. Jaski, van Wismar.
3 augustus. FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Koningsbergen; HERMINA, kapt. P.S. Brouwer, van Koningsbergen.
4 augustus. ELISABETH, kapt. Hansen, van Bandholm.
5 augustus. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. S. Freerks, van Koningsbergen; MINERVA, kapt. Rieck, van Pillau; DE VIER GEBROEDERS, kapt. Prins, van Stettin; DE JONGE JAN, kapt. Peters, van Kopenhagen, liggen alle in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen: VROUW JACOBA, kapt. H. Drewes, van Koningsbergen en de ZES BROEDERS, kapt. J.B. Nuisker, van St. Petersburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DEN GODE HENSIGHT, kapt. A. Jensen van Drammen met hout; JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: kof, bouwjaar 1831 WILLEMINA LAURENTIA), kapt. J.J. Swart van Liverpool met zout; the ANN, kapt. J. Linklater van Wemyss; the ELIZA, kapt. T.R. Lee en the GOODWILL, kapt. Wm. Almond, beiden van Sunderland, en alle drie met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lillo, 6 augustus. Heden wordt de Hollandse vlag ook te Oud-Lillo geplant. Van de schepen wordt reeds hevig op het fort du Nord geschoten. Boven Marle hebben de onzen de dijk doorgestoken, waardoor alle onze posities aan de linker-oever van de Schelde gedekt worden, en men nu onvermoeid de dijk langs zich van Liefkenshoek tot aan het Vlaamsche Hoofd begeven kan. Alles vlucht uit Antwerpen wat maar enigszins kan; ook zijn hier gisteren 16 à 18 zeeschepen van daar komen vluchten, uit vrees voor een bombardement.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uittreksel uit een brief van een officier aan boord van de PROSPERINA op de Schelde.
Donderdag den 4 augustus, des middags 12 uur. Onverwacht, maar hoogst welkom, was om maandagnacht te half een de order van de generaal Chassé aan de Schout bij Nacht Lewe van Aduard, om de vijandelijkheden te beginnen en de vijand de meest mogelijke afbreuk te doen. Dinsdagmorgen met de dag was onze gehele colonne reeds in beweging, elk om het snelst naar zijn post gaande. Even buiten het bereik van het gewoon geschut uit het fort du Nord (gelegen op de rechteroever tussen Austruweel en Antwerpen) drie kanonneerboten; voorts de bombardeerkorvetten MEDUSA en PROSPERINA met twee kanonneerboten; dan korvet KOMEET en brik ECHO voor Pijp Tabak (linkeroever); vervolgens korvet DOLPHIJN; dan fregat EURIDICE, Schout bij Nacht Lewe, voor het fort Sainte-Marie (linkeroever) verder drie boten voor de Perle (linkeroever); nog verder twee boten voor de Kruisschans (rechteroever); daarna volgen de sterkten Lillo en Liefkenshoek, die in onze handen zijn; dan het dorp de Doelen, waar de HIPPOMENES ligt; even daar beneden moet de AMPHITRITÉ zijn. Verder benedenwaarts is Staats Vlaanderen, dat door de onzen bezet is.
Dinsdag middag begonnen wij onze mariniers en matrozen (50 man), alsmede de andere schepen de hunne, (te samen 300 man), naar één punt van onze colonne te brengen, terwijl de stoompacket CURACAO andere 300 man infanterie en 4 veldstukken van Lillo en Liefkenshoek innam. Gisteren morgen (woensdag) ten 9 ure, was alles ten aanval gereed. De stoomboot nam de sloepen en vaartuigen der onzen op sleeptouw en onder het gebulder van het geschut van de EURIDICE en DOLPHIJN landden onze 600 man, en overmeesterden ogenblikkelijk het fort Marie, waar terstond de schandvlag met de Oudhollandse verwisseld werd. Daarna rukte een deel van de troepen verder op, nam even stoutmoedig de stelling Pijp Tabak in, en breidde zich tot dwars van de PROSPERINA en MEDUSA langs de Scheldedijk uit. Dit alles was het werk van twee uren. Te half twaalf deden wij sein aan Papa Chassé: “Het fort is door ons genomen en met vier stukken bezet. Men rukt op naar Pijp Tabak,” en een ogenblik daarna: “Het is aan ons.” Heden avond te 8 uur verstrijken de drie etmalen van waarschuwing, dat men de vijandelijkheden gaat hervatten.
Ons eerste werk is met de beste uitslag bekroond geworden, en wij twijfelen niet of het zal door meerder gunstige gevolgd worden. Bij Pijp Tabak zijn wij druk bezig de Scheldedijk door te steken, ten einde onze boten desnoods van daar over een polder te doen varen, zonder dat wij met het Fort du Nord te doen hebben. Ten dien einde zullen de onzen aldaar de dijk bij het Vlaamse Hoofd insgelijks doorsteken.
Deze morgen hebben wij enige bommen geworpen in een bos dwars van ons, vermits een aantal Belgische tirailleurs de onzen bestookten, en er reeds een heerlijk effect van gezien. Wij hebben sedert maandagavond weinig rust. Twee officieren van ons zijn bij het debarquement, en dus schieten wij beide……….voor de dienst alleen over. Maar met God, voor Vaderland en Oranje!………en alles valt licht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

De volgende heugelijke tijding is den 6 dezer door Z.Exc. den luit.generaal Van der Cappellen, opper-bevelhebber van Bergen op Zoom, bij een dag-order aan de bezetting dier vesting, bekend gemaakt:
De luitenant Middelbergh van de Koninklijke Marine, als courier met depêches voor HH. KK. HH. zo op het ogenblik alhier passerende, heeft kennis gegeven, dat gisteren (den 5) 's morgens een uitval van de citadel van Antwerpen is gedaan, naar de zuidzijde, en dat door ’s Konings troepen daarbij veroverd zijn: 26 mortieren. 3 houwitsers, 16 metalen stukken van 24 pond en een aantal affuiten en munitie van oorlog. De stukken zijn vernageld en het overige is vernield. De vijand is overal van zijn post verjaagd. De Koninklijke Marine was enige tijd voor de uitval met twee stoomboten, de SURINAME en DE ZEEUW, benevens drie kanonneerboten, om dezelve te dekken, de Schelde opgezeild naar Rupelmonde, en heeft aldaar prijs gemaakt vier koopvaardijschepen, welke thans voor Antwerpen liggen, met de Koninklijke Hollandsche vlag van de grote top en de Belgische er onder.
Deze zee-officier is, gelijk ook de luitenant ter-zee der 1ste klasse Tengbergen, om hiervan Z.M. de Koning en de Prinsen bericht te geven, met de stoomboot DE ZEEUW, de vijandelijke batterijen langs de Schelde gepasseerd, met de witte vlag van den voortop, welke door de vijand gerespecteerd is, hetwelk doet denken dat de vijand reeds op onderhandelingen bedacht is.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 6 augustus. Gisteren is alhier gearriveerd CHOISE, kapt. T. Wheatly, van Leith, met steenkolen.
Sedert den 2 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: GEORGE AND MARY, kapt. D. Thompson, met tarwe en koffij; CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, en de PELICAAN, kapt. J.L. Vroome, beide met stukgoederen en alle drie van Londen; de twee laatstgemelde zijn niet opgezeild, maar liggen alhier in de Dok; THE CONSTANT TRADER, kapt. S. Rogers, van Dunwich en THE GLORY, kapt. J. Cromwell, van Londen, beide met stukgoederen; THE COMMERCE, kapt. W. Palmer, van Londen, met tarwe; DORIS, kapt. P. Priaulx, van Jersey, met suiker.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en eergisteren van onze rede naar zee gezeild: CLUGUS, kapt. P. Rogier, naar Guernsey en LE POMPÉE, kapt. A. Mallet, naar Bordeaux, beide met ballast.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 6 augustus. Heden nacht is, op de westkant van de Banjaard vastgeraakt het Nederlandse brikschip DE JONGE JACOBUS, kapitein J.A. Pronk, van Batavia naar Rotterdam gedestineerd, geladen met suiker, arak en bindriet. In een ogenblik tijds had hetzelve water in, zijnde er enige schuiten en manschappen bezig om, met de equipage, zo veel mogelijk te redden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. De onzen hebben de Isabellesluis, tussen Philippine en de Kapitalen Dam, vermeesterd. Bij het veroveren van de Kapitalen Dam heeft onze zeemacht dapper de bewegingen van de troepen ondersteund.
Zondagochtend had men te Middelburg bericht, dat bij het Hazegras, in het Zwin, twee van onze kanonneerboten door vierhonderd Belgen met twee stukken geschut waren aangevallen en spoedig kapitein Hobberge van de 10de afdeling met een detachement zijner troepen en de schutterscompagnie van kapitein Van Spaan moedig opgerukt waren tot hulp van de boten, en wel met een zo gezegend gevolg, dat de vijand op de vlucht gedreven is en een bespannen stuk kanon en zeven gevangenen achter gelaten heeft.


Datum: 11 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. P. Kraay, van Amsterdam naar Batavia, was den 16 of 17 maart Anjer gepasseerd, hebbende 100 dagen reis.

AH 110831
DE JONGE JACOBUS, kapt. A. Pronk, van Batavia, is in de avond of nacht van 5 dezer op de Banjaard vast geraakt en watermakende is de equipage den 6 dezer door een loodsboot van Veere, van het schip afgehaald, dewijl men vreesde dat schip en lading weg zou zijn.

AH 110831
De AURORA, kapt. O.R. Engelsman, van Amsterdam naar Rostock is aldaar afgewezen en hier op den 31 juli gepasseerd naar Kansöe bij Gothenburg gaande, om de quarantaine uit te leggen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 augustus. Binnengekomen: de VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut, van Kopenhagen, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Volgens officiële berichten uit Parijs van 23 juli laatstleden zullen de Nederlandse schepen in de Franse havens, slechts aan een korte observatie quarantaine worden onderworpen, terwijl de quarantaine welke aan de Nederlandse schepen te Duinkerken werd opgelegd, heeft opgehouden.

AH 110831
In de eerste helft van dit jaar zijn te Marseille 12 Nederlandse schepen binnengekomen, bijna allen met kaas geladen, terwijl dezelve met onderscheidene koopwaren bevracht, weer vertrokken zijn.

AH 110831
Messina, 9 juli. In de eerste helft van dit jaar zijn alhier 6 Nederlandse schepen aangekomen, waarvan 4 met ballast en 2 met tabak en kaas geladen, zijnde dezelve grotendeels met vruchten bevracht, weer vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 augustus. Binnengekomen: Zr.Ms. fregat van oorlog RUPEL, kapt. ter zee Tiemann, van Batavia; DE JONGE GERBRAND, kapt. Jaski, van Livorno; ATALANTA, kapt. Zuidhoff, van Marseille; MARGARETHA, kapt. Drent, van Londen; CHRISTIANA CHARLOTTA, kapt. Schijf, van Kopenhagen; ATTEN SÖDSKENDE, kapt. Waeber, van Stubbeköbing; WILLEM I (stoomschip), kapt. J.H. Savert, van Hamburg, de laatste drie liggen in quarantaine.
9 augustus. DE VRIENDSCHAP, kapt. T. Plokker, van Londen; EMELIE FRIEDERIKA, kapt. O.L. Brandt, van Nerva; FRIESLAND, kapt. E.J. Drent, van Nerva, liggen in quarantaine.
Texel, 8 augustus. Vertrokken: GEORGE, kapt. Wood, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 augustus. Binnengekomen: JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, van St. Petersburg; MARIA, kapt. Lange, van Riga; BOUGINA, kapt. De Jong, van Riga.
8 augustus. ANNA SYBERDINA, kapt. J.H. Uges, van St. Petersburg, liggen alle in quarantaine; GROENLAND, kapt. H. Rickmers, van Spitsbergen, met 4000 robben; ELIZE, kapt. Zachariassen, van Drobach; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, van Drammen. Van de quarantaine zijn ontslagen: DE GOEDE HOOP, kapt. W.E. Dik, TWEE GEBROEDERS, kapt. W.R. Lukens, ROSALIA, kapt. D.F. Maas, FRANTZ, kapt. H.H. Zeplien, MARIA, kapt. P.E. Boer, DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Buss, CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrau, EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, GESINA, kapt. J.G. Postema, alle van Riga en CONCORDIA, kapt. J.H. Mandema, van Koningsbergen.
Vlie, 8 augustus. Vertrokken: THE LIVELY, kapt. Finch, naar Londen; NORTHAM, kapt. Charrosin, naar Londen; ZEVEN SÖDSKENDE, kapt. Brun, naar Newcastle; FREDEN, kapt. Almgren, naar Brahestadt; ST. OLOF, kapt. Kruse, naar Stockholm; KUHLEBORN, kapt. Marcussen, naar Dagö; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, naar Koningsbergen; DE VROUW GEERTRUI, kapt. Bekkering, naar Stettin; REBORG MARIA, kapt. Jensen, naar Bandholm; TRENDE SÖSTRE, kapt. Dahl, naar Flekkefjord; GUTE HOFFNUNG, kapt. Bolwin, naar Bergen; PROVEN, kapt. Hopstock, naar Drammen; DE VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, naar Noorwegen; DIE HOFFNUNG, kapt. Breckwold, naar Hamburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 8 augustus. Heden arriveerde alhier het schip WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, den 22 april vertrokken van Amsterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen.
Middelburg, 10 augustus. Heden is van de rede naar zee gezeild het kofschip DE HERSTELLING, kapitein B. de Jong, naar Frederikshaven, met ballast.
Vlissingen, 9 augustus. Eergisteren en gisteren zijn van onze rede naar zee gezeild:
LE COLOSSE, kapt. O. Goree, met spijkers en wijn en LE ST. CHARLES, kapt. G. Lesard, met ballast, beide naar Duinkerken; DE ZWAAN, kapt. F.J. Seel, naar Portugal, met ballast, alle drie van Antwerpen.
Heden zijn alhier ter rede gearriveerd: LOTOS, kapt. S. Wales, van Richmond naar Vlissingen, met tabak en verfhout; LA CONFIANCE, kapt. J.Viaux, van Nantes op order, met suiker en koffie; LONDON PACKET, kapt. R.J. Roelofs, van Liverpool met klipzout en URANIA, kapt. T. Ie Page, van Guernsey, met suiker, beide naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het in ons vorig nummer gemelde, op de Banjaard gestrande brikschip DE JONGE JACOBUS, is thans, alvorens het grootste gedeelte van de lading gered is, reddeloos; men zal alzo, ten overstaan van de heer Vrederechter van het Kanton Veere, op Maandag den 15 augustus 1831, gezegd brikschip, gelijk hetzelve zich bevindende is, des middags om 12 uren, op de Kampveersche Toren te Veere, te koop aanbieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 augustus. Kapitein Hijbrands, van Suriname te Amsterdam gearriveerd, heeft den 26 juli, op 49º 36’ noorderbreedte en 08º westerlengte van Greenwich, gepraaid het schip TRITON, kapt. J. Ebbesen, hebbende als toen 13 weken reis van Rio de Janeiro naar Amsterdam.


Datum: 12 augustus 1831


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op heden ontving ik het voor mij allersmartelijkst bericht, dat mijn geliefde man, Dirk van der Koogh, met wie ik nauwelijks een jaar gehuwd was, op de uitreis naar Batavia met het fregatschip de DORTENAAR, hetwelk hij als kapitein voerde, den 6 mei ll. tot grote smart van mij, en van zijn verdere betrekkingen en vrienden, overleden is, in de ouderdom van ruim 30 jaren.
Dordrecht, 11 augustus 1831, C.J. Gips, Wed. D. Van der Koogh

Krant:
 JDA - Journal d'Anvers


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 10 augustus. Heden is van de rede Oostende binnengekomen FORTITUDO, kapt. L. Delafontaine, met 9000 balen koffie en 200 kanasters suiker (opm: het fregat was 5 augustus op de rede aangekomen en werd na lossing tot juli 1833 opgelegd).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 8 augustus. Gisteren ontving men hier het stellig bericht, dat de generaal Chassé vrijdag ochtend te tien uur een uitval gedaan heeft, waarbij 16 vier en twintig ponders, 24 mortieren en 2 houwitsers der Belgen vernageld en zo mogelijk vernield zijn geworden; voorts, dat kapitein Koopmans, bij zich hebbende de stoomboten DE ZEEUW en SURINAME, de Schelde opgevaren is en bij Rupelmonde vier Belgische koopvaardijschepen genomen en in triomf met de Hollandse vlag boven de Belgische voorbij Antwerpen gesleept heeft.
Die tijding is door een officier van de marine, door de generaal Chassé afgezonden, gisteren met andere rapporten aan het ministerie in ’s Gravenhage gebracht, waar ook van diezelfde generaal een bericht uit het kasteel van Antwerpen van den 4 dezer ingekomen is, houdende, dat op zijn bevel de vorige dag het fort St. Marie en de post Pijp Tabak door Zijner Majesteit zee en landmacht aangevallen en genomen zijn, en dat deze sterkten dadelijk door de onzen van geschut zijn voorzien. “Het verlies van onze zijde voegt de generaal er bij, bestaat uit 2 doden en 14 gekwetsten, zijnde dat van de vijand niet te bepalen; het is echter zeker, dat het veel groter dan het onze is. Er heerst in de stad Antwerpen de grootste verslagenheid, en het vluchten van de ingezetenen blijft steeds voortduren. Naar ingekomen berichten is de vijand onophoudelijk bezig met de straten, die naar de Schelde en het kasteel leiden, te verschansen in ingravingen te bewerkstelligen.
Omtrent het gebeurde bij de Citadel te Antwerpen vindt men in bijzondere berichten, dat de Belgen begonnen zijn met het kasteel te beschieten; doch dat daarop van het kasteel niet is geantwoord, maar door omstreeks duizend man een uitval is gedaan, waarbij deze werken van de vijand hebben bestormd, hun geschut vernageld en een grote slachting onder hen hebben aangericht. Het verlies aan onze zijde moet uit 52 gekwetsten en 5 doden hebben bestaan en dat van de Belgen zeer aanzienlijk geweest zijn. Men zegt, dat de Belgische bevelhebber, de generaal Tabor, geëindigd is met aan de generaal Chassé voorstellen tot een verdrag te doen.
Men verhaalt, dat ons eskader, onder bevel van de Schout bij Nacht Lewe van Aduard, tussen Lillo en Antwerpen een landing heeft gedaan, de forten ingenomen en de dijken doorgestoken heeft, waardoor half Vlaanderen onder water gezet is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 8 augustus. Uit Zeeland wordt gemeld, dat twee kanonneersloepen op het Hazegras (niet verre van de sluis), zijn vastgeraakt en gedurende twee uren door de Belgen beschoten, doch door de troepen van de kolonel Ledel zijn ontzet.
De kanonneersloepen hebben zich in een benarde en weerloze toestand bevonden. Door de Belgen, die 500 á 600 man sterk waren, en een stuk geschut bij zich hadden, fel bestookt, hebben de equipages, indachtig aan het voorbeeld van de onsterfelijke Van Speyk, de vlag niet willen strijken en daardoor veel, zo aan manschap als aan de bodems zelf, geleden. Eindelijk is een detachement van 50 man, onder de kapitein Hopbergen, hetwelk de vijand moedig tegenstand had geboden, door een compagnie Zeeuwse schutters onder kapitein Spaan, versterkt en met behulp dezer dappere en met geestdrift vervulde manschappen, zijn de Belgen met verlies verdreven, verscheidene van hun gevangen genomen, de schepen ontzet, veel wapens, als ook het stuk geschut met de paarden, buitgemaakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De stoomboot DE ZEEUW is den 4 dezer van de Citadel te Antwerpen, te Rotterdam aangekomen, met depêches voor de Koning, dezelve heeft mede eigenhandige door vorst Leopold geschreven brief aan onze Koning medegebracht, ten doel hebben de onderhandelingen.
Te Middelburg is een binnenkomend schip aangehouden, welk bij onderzoek bleek 36.000 Engelse geweren aan boord te hebben, hetzelve was bestemd naar Antwerpen en had bij het inklaren aangegeven beladen te zijn met suiker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler, te Grouw, zal, op donderdag den 18 augustus 1831, des avonds om zeven uren, ten huize van den kastelein Jacob Arends de Jong, te Grouw, publiek, bij strijk en verhooggeld, veilen en verkopen de gerechte helft in het veerschip en de daarbij behorende losse goederen, alsmede met quoteel aandeel in het octrooi om te varen in het veer van Grouw op Heerenveen et vice versa, zodanig zulks thans door Aan Joekes Schepen als mede eigenaar wordt gebruikt; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.
(opm: LC 260831 meldt, dat is geboden NLG 106.)


Datum: 13 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 augustus. Binnengekomen: TRITON, kapt. Ebbesen, van Rio de Janeiro; LOS AMIGOS, kapt. Da Goltoza, van Suanes, na visitatie van de quarantaine ontslagen; GEPKE BROUWER, kapt. Musch, van Nerva; LIVONIA, kapt. Madson, van Stockholm, liggen beide in quarantaine; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen. Gisteren na posttijd: MARIA HENRIETTE, kapt. De Boer, van St. Petersburg; MARIA, kapt. Brouwer, van St. Petersburg; ALBERT FRIEDRICH, kapt. Burmeister, van Nerva; EMANUEL, kapt. Olsen, van Riga; FLIJGANDA FANAN, kapt. Bjorth, van Stockholm, liggen alle in quarantaine.
11 augustus. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., van Suriname; ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Havana; HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon, na visitatie van de quarantaine ontslagen; JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Liverpool; MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. Driesten, van Liverpool; VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull; DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, van St. Petersburg, laatst van Christiansand; LAGARTA, kapt. J. Eliassen, van Riga; MOSS, kapt. Scolanbosa, van Riga, de drie laatste liggen in quarantaine. Van de quarantaine ontslagen de stoomboot WILLEM I, kapt. J.H. Savert, van Hamburg; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Westerling, van St. Petersburg.
Texel, 10 augustus. Vertrokken: ABEL TASMAN, kapt. P. van Vliet, naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 9 augustus. Binnengekomen: MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van St. Petersburg; HET JONGE REINTJE, kapt. Colle, van St. Petersburg; VROUW CATHARINA, kapt. Otten, van Pillau; HET JONGE REINTJE, kapt. Sprik, van Kon? liggen in quarantaine. Van de quarantaine zijn ontslagen DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krins, van Riga en DE VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Slof, van Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 augustus. Binnengekomen niets. Van de quarantaine is ontslagen DE VROUW GEERTINA, kapt. A.H. Assing, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 augustus. Binnengekomen: METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, van Noorwegen; NOOIT GEDACHT, kapt. Brakke, van Noorwegen. (opm: dit was de laatste reis van de smak [bouwjaar < 1814] onder kapt. Harm Hindriks Brakke; op 23 maart 1832 werd de zeebrief naar Den Haag teruggezonden met de opmerking ‘zullende hetzelve worden gesloopt’)
5 augustus. DE HOOP, kapt. Boiten, van Noorwegen; HENDRIKA, kapt. Visser, van Noorwegen; DE VROUW SOPHIA, kapt. Kok, van Noorwegen; DE VROUW MARGINA, kapt. Blauw, van Noorwegen.
6 augustus. CATHARINA, kapt. Duintjer, van Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 2 augustus. Binnengekomen: VROUW MARGARETHA, kapt. Nieboer, van Noorwegen.
3 augustus. GOEDE VERWACHTING, kapt. Smit, van Noorwegen; DE HARMONIE, kapt. Uges, van Noorwegen.
5 augustus. DE GOEDE HOOP, kapt. Greven, van Noorwegen; DE JONGE LUBBERTUS, kapt. ten Cate, van Noorwegen.
(opm: waarschijnlijk was dit de laatste reis van de GOEDE HOOP onder kapt. Kasper Jans van Greven; op 9 juni 1832 werd de laatste zeebrief naar Den Haag teruggezonden met de mededeling ‘schip wordt gesloopt’.
9 Augustus. DE VROUW ANNA, kapt. Deters, van Oldenburg, is van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 11 augustus. Heden arriveerde alhier het schip DORTENAAR, kapt. F. van Ginkel, met drie passagiers, den 25 maart vertrokken van Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Het schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. P. Kraay, van Amsterdam naar Batavia, is, volgens rapport van een officier van Zr.Ms. oorlogsfregat DE RUPEL, van Batavia in Texel binnen, den 18 maart Anjer gepasseerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie - I. Verburg de Winter, J.A. Haring, R.R. Vierkant, G. Haring en G. Wilds, makelaars, zullen, als lasthebbende van hun meesters, ten overstaan van de deurwaarder H.J. Theesing, op dinsdag den 16 augustus 1831, des avonds ten 6 uur, in De Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, aan de meestbiedende verkopen: Een partij van 230 vaten Surinaamse suiker, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip KATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos; liggende als bij notitie vermeld.


Datum: 16 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 augustus. Binnengekomen: COMET, kapt. Richardson van New Orleans, is na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE JONGE KAREL, kapt. R.L. Giezen van Oleron; VROUW MARCHIENA, kapt. J. de Boer van Oleron; JONGE DIRK, kapt. Vos, van Liverpool; PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge, van Liverpool; C.D. VICTOR, kapt. H.H. Bosker, van Liverpool; JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, van Liverpool; VROUW GELIDA, kapt. M.J. Louwerens, van Londen; SELVSTÄNDHED, kapt. Stöcher, van Archangel; DEN GODE MODER, kapt. Olsen van Riga; CARL HEINRICH, kapt. G.C. Langhoff van Riga, laatst van Gotenburg; ZWILLING BRÖDRE, kapt. Hansen van Christiansand, de vier laatste liggen in quarantaine.
13 augustus. JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, van Liverpool; UNITY, kapt. Haliday, van Londen; GOEDE HOOP, kapt. Arens, van Newcastle; JANTINA, kapt. Boon, van Cardiff; EUROPA, kapt. De Jonge, van Riga; ELEONARA, kapt. Frädland, van Nerva, de beide laatste liggen in quarantaine; ANNA CATHARINA, kapt. Larsen, van Drammen.
14 augustus. NORA, kapt. Krohn, van Archangel; MORGENSTERN, kapt. Appel, van Drammen; RICHARD BRANDT, kapt. Detlofs, van Drammen; DOROTHEA FRIEDERIKA, kapt. Mund, van Riga; liggen in quarantaine; JULIANA, kapt. H.J. Oortjes, van Londen; van de quarantaine zijn ontslagen: ALIDA kapt. J.T. Visser, van Havana; INDUSTRIE, kapt. J. Stibolt; WELLINGTON, kapt. B.L. Ruyl; VIGILANTIE, kapt. J.B. Wildeman; HAABET, kapt. J. Teltmann en HOFFNUNG, kapt. J. de Lange.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 augustus. Binnengekomen: de WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis van St. Petersburg; DE WELDAAD, kapt. R.E. Bol; van St. Petersburg; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van St. Petersburg; DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, van St. Petersburg; liggen in quarantaine; JACOBA CATHARINA, kapt. C.C. Westerbrink, van Drobach.
11 augustus. HET VERTROUWEN, kapt. Bakker, van Riga; ANNA REBECCA, kapt. Molenaar, van Riga; ELLIDA, kapt. Sundman, van Wasa; FROUKELINA, kapt. Muntendam, van Memel; DE VROUW AUKJE, kapt. Eysses, van Dantzig, liggen in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 augustus. Binnengekomen: VROUW GEBKE, kapt. Weber, van Riga; HET JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs, van Norden; liggen in quarantaine.
10 augustus niets. Van de quarantaine ontslagen: kapt. W.H. Ketelaar, van Koningsbergen; kapt. H. Bartman van Stettin; kapt. R.N. Svarer van Ringköbing; kapt. J.M. Pedersen van Ringköbing.
12 augustus. DE JONGE FREERK, kapt. Visser, van Stockholm, ligt in quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 augustus. Vertrokken: CORNELIA, kapt. H. Zwaga, naar Londen; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 augustus. Vertrokken: CONCORDIA, kapt. Oltmans, naar Riga, DE VROUW CATHARINA, kapt. Wever, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van een romp van een gaffelvisschuit met deszelfs toebehoren. Den 27 augustus 1831, des voormiddags ten negen ure, zal te Middelharnis, ten overstaan van de notaris Lambertus Kolff van Oosterwijk, publiek en op dag van betaling worden verkocht: de romp van een gaffel-visschuit, genaamd de WILHELMINA, met deszelfs ankers, kabels, zeilen, touwwerk, vistuig en verder aan- en toebehoren, zo als die door de stuurman Gerrit Bree laatst is gevoerd is geweest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 augustus. Met het fregat de RUPEL, onlangs te Texel binnen gelopen, zijn berichten van Java ontvangen, tot den 17 maart jl. Al onze bezittingen genoten toen een gewenste rust, en het liet zich aanzien, dat de maatregelen van de gouverneur generaal Van de Bosch, eerlang een grote vermeerdering van producten aan de handel zouden schenken. De financiën waren in een goede staat en de RUPEL heeft remises medegebracht voor een beloop van NLG 300.000. De krijgsmacht was op een geduchte voet georganiseerd. Twee Belgen, de heren Louis en Van Kerkhoven, hadden in gesprekken hun goedkeuring betuigd van de beginselen van de Belgische revolutie, doch waren dadelijk door onze wakkere gouverneur generaal in verzekerde bewaring genomen.
Men meldt uit Vlissingen, van den 9 dezer, dat het linieschip DE ZEEUW die morgen bevel had bekomen, om naar Antwerpen op te zeilen. Twee zware stoomboten hebben het schip op sleeptouw genomen, te 1 uur van die dag, heeft men de zeilen uitgestoken en al zeer spoedig was hetzelve uit het gezicht van de stad verdwenen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 augustus. Gisteren zijn alhier ter rede gekomen: THE ARM, kapt. J. Wilman, van Sunderland naar Vlissingen, met steenkolen; PETRONELLA, kapt. J. Noord, van Nerva naar Middelburg, met houtwaren en LA JEUNE MATHILDE, kapt. D.J.A. Exejuria, van Bilbao op order, met ballast.
Voorts zijn, van den 10 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: PIETER EN JAN, kapt. W.J. Poel, van Cardiff, met ijzer; DIE VENUS, kapt. M. Hanze en MOLLERSMINDE, kapt. J. Christensen, beide van Riga, met houtwaren, moeten beide quarantaine houden; BERNARDUS, kapt. J. Sonningen, van Danzig, met potas en
BLOMSON, kapt. B. Furens, van Sundswalt (opm: Sundsvall), met houtwaren.
Den 10 en 11 dezer zijn van onze rede naar zee gezeild: ANDES, kapt. M. King, naar Liverpool, met ballast; MEDUSA, kapt. F.G. Bunnemeijer, naar Greenock en de FREDERIK, kapt. W.A. Wagenaar, naar Exmouth, beide met boomschors en alle drie van Antwerpen,
LA CONFIANCE, kapt. J. Viaux, van Nantes, met suiker en LOTOS, kapt. J. Wols, van Richmond, met tabak, beide naar Duinkerken; DORIS, kapt. P. Priaulx, terug naar Jersey, met suiker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Kapitein H.M. Lelsz, voerende het schip DE VRIENDEN, onlangs van Batavia gekomen, rapporteert, den 4 dezer voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepraaid te hebben een kof, met de nummervlag 54, van het college Zeemanshoop, gevoerd bij kapt. E.H. de Groot, zijnde aan boord alles wel. (opm: waarschijnlijk No. 154 – schip DE VROUW ENGELINA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 augustus. Kapitein R.C. Jaski (opm: DE JONGE GERBRANDT), van Livorno te Amsterdam gearriveerd, heeft den 25 juli, op 46 gr. 48 min. noorderbreedte en 08 gr. 04 min. westerlengte van Greenwich, gepraaid het schip AURORA, kapt. T. Kukkens (opm: F. Kuckens), van Amsterdam naar St. Jago de Cuba; aan boord was alles wel.

ZZC 160831
’s Gravenhage, 12 augustus. Bij ’s Konings Besluit van den 10 augustus No. 59, is de brik DE PANTER, alsmede de adviesbrik DE BRAK, beide liggende te Vlissingen, met den 21 dezer in dienst gesteld en het bevel over de eerste opgedragen aan de kapitein-luitenant ter zee A.C. Edeling en over de tweede aan de luitenant ter zee van de eerste klasse L.J. de Vriese.


Datum: 18 augustus 1831


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 augustus. Binnengekomen. REMINA, kapt. J.G. Boon, van Londen,
15 augustus. THE FAME, kapt. Barfield, van Londen.
16 augustus. CYGNET, kapt. White, van Yarmouth; SCOUT, kapt. Thompson, van Sunderland; GESINA HERMINA, kapt. Jonker, van Riga, ligt in quarantaine; DE JONGE RENGER, kapt. Brouwer, van Bergen; ODIN, kapt. Holst, van Holmstrand; DEBORA, kapt. Gerlofs, van Drammen; CHRISTIANA, kapt. Ellegers, van Drammen; DELPHIN, kapt. Kroger, van Drammen. Van de quarantaine zijn ontslagen: JUPITER, kapt. J. Kellstrom; HEBE, kapt. J. Fagerlund; LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Lovisa; SARA MARGARETHA, kapt. A. Ferman; CARL HEINRICH, kapt. G.C. Langhoff, alle 5 van Riga; GOTTFRIED PAUL, kapt. J.C. Zitzow, van Stralsund.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 augustus. Binnengekomen: NEDERLAND, kapt. K. Hoekstra van Groenland met 3 vissen (opm: walvissen) en 1000 robben.
15 augustus. FORTUNA, kapt. Hedman, van Christinestad; ligt in quarantaine. Van de quarantaine zijn ontslagen TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga; DE LIEFDE, kapt. L.J. Karsijns; beide van Riga; ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Libau.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 augustus. Vertrokken: JONGE MARIA, kapt. B. Ponstijn, naar Hull; HARMONIE, kapt. Nickelsen, naar Sunderland.
16 augustus. ENIGHEDEN, kapt. Thomassen, naar Osterrissoer; FORSIGTIGHEDEN, kapt. Jensen, naar Osterrisoer; HABETS ANKER, kapt. Clemethsen, naar Osterrisoer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 augustus. Vertrokken: THE FRIENDS, kapt. Muggeridge, naar Londen; WILLEM I, (stoomschip),kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
15 augustus. FLORA, kapt. Mauldon, naar Londen; DIE HOFFNUNG, kapt. Berding, naar Memel; AURORA, kapt. De Wal, naar Noorwegen; LAND DROST VON DÖRING, kapt. Tampcke, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat DE VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Christoffel Töpper van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt en Lenaertz, Van Olivier & Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt en Lenaertz, Van Olivier & Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co. Vertrekt 19 augustus.
Naar Cadix en Gibraltar. De Nederlandse kof DE ONDERNEMING, kapt. Geert B. Flik.
Adres bij Jan Daniels & Zn. en Arbman. Vertrekt 22 augustus.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse hoekerschip GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen Azn. Adres bij C. de Grijs & Zonen en J. de Rooij. Vertrekt 20 augustus.
Het Nederlandse kofschip WIGERDINA, kapt. Willem Jacobs Stuit. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 15 september.
Naar Marseille. De Nederlandse kof DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte. Adres bij Jan Daniels & Zn. en Arbman en C. de Grijs & Zonen.
Naar Bremen. Het Nederlandse schip JUFFER JOANNA, kapt. A.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven. Vertrekt 23 augustus.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven.
Naar Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip DE VROUW RIKA, kapt. Jan Harms Mulder. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Naar Lübeck. Het Nederlandse smakschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. B.W. Donema.
Adres bij Hendrik Gallen.
Naar Riga. Het Nederlandse kofschip GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt 15 sept.
Naar Tonningen, Rendsburg, Kiel en Eckernförde. Het Nederlandse schip DE JUFVROUW ENGELINA (opm: JUFFER ENGELINA), kapt. C.F. Bulthuis. Adres bij J.C. van Oven.
Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlandse stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer; Blikman & Co. Sluit 27 augustus.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 16 augustus. Eergisteren zijn alhier ter rede gearriveerd Zr.Ms. korvetten HIPPOMENES en AMPHITRITE, beide van de Schelde.
Gisteren zijn alhier gearriveerd: HENRIETTE, kapt. W. Anderson en THE DERWENT, kapt. W. Farron, beide van Sunderland, met steenkolen.
Ook is eergisteren op onze rede aangekomen: CORNELIS EN ELISABETH, kapt. M. van der Putte, van Rotterdam naar Duinkerken gedestineerd, met stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. De Belgische schepen THERÈSE, kapt. J. Monnat, van Antwerpen naar Liverpool, SANS REPOS, kapt. A.E. Dijke (opm: pleit, kapt. A. van Dijck), met schors van Brussel naar Berwick, LA PERSEVERANCE, kapt. J.R. Jansen, ledig en JEAN DE LOCQUENCHIN, kapt. C. Peters, te Brussel nieuw uitgehaald, zijn door de Hollandse scheepsmacht (opm: de linieschepen Zr.Ms. stoomschepen SURINAME en ZEEUW) op de Schelde, bij Rupelmonde, genomen, doch de equipage vrij gegeven; de schepen CATARINA, kapt. J. van der Schuyt en de PELICAAN, kapt. J.L. Vroome, beide van Londen naar Antwerpen, te Vlissingen binnen, zijn aldaar in beslag genomen (opm: beide gaffelschepen hadden thuishaven Antwerpen); het schip MEDUSA, kapt. F.G. Bunnemeyer, van Antwerpen naar Glasgow, is te Vlissingen mede aangehouden, doch sedert van daar uitgezeild, en nog een andere genomen smak ligt mede te Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Directeur Generaal voor de Marine vindt zich door Zijne Majesteit gemachtigd, om ter kennis van de handel en de scheepvaart te brengen, dat hoogst dezelve, bij besluit van den 10 dezer, No. 61, enige wijzigingen in de thans bestaande quarantaine bepalingen heeft gelieven daar te stellen, zijnde dit besluit van de navolgende inhoud:
Wij Willem, bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz.
Gezien het adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, strekkende tot het daar stellen van enige wijzigingen in de laatstelijk genomen quarantaine maatregelen:
Gezien het gemeenschappelijk rapport van de departementen van Marine en van Binnenlandse Zaken, van den 2 en 7 dezer, litt. B. en No. 22, litt. B.:
Hebben goed gevonden en verstaan te bepalen:
1. Dat schepen, geen andere lading in hebbende dan granen en de tot dekking en afscheiding derzelve dienende garniermatten (opm: garneringsmatten), en verdere onverdachte goederen, uit een van de havens van de Oostzee alhier binnen vallende, na tien dagen in quarantaine te hebben gelegen, wanneer zij uit dadelijk besmette plaatsen zijn afgezeild en er gedurende de reis niemand van de equipage aan de braakloop ziek geweest of overleden is, en er tevens gedurende de quarantainetijd geen zieken of doden daarvan aan boord geweest zijn, onder behoorlijke voorzorgen, die granen en veroorloofde goederen in lichters zullen mogen lossen en naar derzelver bestemming doen vervoeren;
2. Dat gemelde schepen na die lossing nog de overige tijd van quarantaine zullen volhouden, gedurende welke de garniermatten, onder behoorlijke voorzorgen, zullen moeten worden verbrand;
3. Dat even zulke schepen, komende van verdachte plaatsen, onder de voorwaarden, als sub 1, na verloop van zes dagen, hun veroorloofde lading in lichters zullen mogen doen overbrengen en naar derzelver bestemming vervoeren, terwijl zij, na verbranding van de garniermatten, na verloop van nog vier dagen, uit de quarantaine zullen worden ontslagen, doch voor beiden onder voorwaarden, dat vooraf nog door een laatste visitatie van de gezondheid van de equipage blijkt;
4. Dat dit ontslag door het departement van Marine zelve zal blijven gegeven worden, onder deze wijziging, betrekkelijk het ontslag uit de quarantaine in het algemeen, dat de schepen, na de helft van de bepaalde quarantainetijd, te hebben uitgelegen, een her visitatie zullen ondergaan, en dadelijk daarna, door de directeurs en commandanten in de hoofddepartementen van de Marine, hiertegen bij hen geen bedenkingen bestaande, de autorisatie tot het ontslag uit de quarantaine met de dag dat dezelve zoude komen te eindigen, van het departement van Marine gevraagd en door hetzelve gegeven zal worden, onder de mits, dat zich op de laatste dag van de quarantaine geen de minste sporen van ziekte aan boord openbaarden, en alles volkomen gezond en in orde is, zodat er geen de minste vrees voor overbrenging van de besmetting blijft bestaan;
5. Dat de lichters, te dezen vermeld, door de gezamenlijke reders of eigenaars van de schepen zelve zullen moeten worden gehuurd; dat het volk van die lichters niet zal mogen overkomen in de graanschepen, waaruit overgeladen wordt, nog het volk uit die schepen in de lichters, terwijl, bij overtreding hiervan, de lichters en derzelver volk zelve in quarantaine zullen worden gehouden;
6. Dat, wanneer die uit besmette havens gekomen schepen, behalve de garniermatten, andere ongeoorloofde goederen onder hun lading mochten hebben, de lading van graan na tien dagen zal mogen gelost en de matten moeten verbrand worden, zullende die schepen als dan nog de volle dertig dagen quarantaine moeten houden, onder verplichting, om dadelijk, na gemelde lossing, naar de quarantaineplaats op te zeilen en aldaar terstond de ongeoorloofde goederen te lossen en te doen zuiveren, overeenkomstig art. 12 van de wet
van den 10 januari 1805.
7. Dat, wanneer schepen, in het algemeen uit verdachte havens gekomen, onder derzelver lading ongeoorloofde goederen mochten hebben, en zij onweerlegbaar zullen kunnen bewijzen, dat die goederen niet verbleven zijn in-, doorgevoerd door- of afkomstig zijn van enige plaats, waarin de braakloop heerste, of in aanraking geweest met personen of andere goederen uit zodanige besmette plaats herkomstig – die goederen eveneens als onverdachte zullen mogen worden aangemerkt, en alleen in dat geval, zonder lossing of zuivering, met het uit de quarantaine ontslagen schip naar derzelver bestemming zullen mogen opzeilen of varen.
Afschriften dezes zullen worden gezonden aan het departement van Marine, ter uitvoering en om van de inhoud aan de handel kennis te geven; mitsgaders aan de departementen van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken en voor de Waterstaat, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, tot informatie en nabericht.
's Gravenhage, 10 augustus 1831. (Getekend) Willem.
's Gravenhage, 11 augustus 1831. De directeur generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek. Vanwege de Koning, J.G. de Mey van Streefkerk.


Datum: 19 augustus 1831


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Zr.Ms. schip van oorlog DE ZEEUW van 92 stukken is de Schelde opgevaren en vooreerst bij Lillo geankerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht: