Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1839


Datum: 01 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De … december zijn wegens vorst en ijsgang te Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengelopen de schepen VROUW ZWAANTJE, kapt. Bakker en de VROUW IDA, kapt. De Vries, beide van Amsterdam naar Bremen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De … december is met assistentie, echter in goede staat, te Nieuw Harlingerzijl (opm: Neuharlingersiel) binnengebracht het schip TJATSIENA, kapt. Bakker, van Hamburg naar Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam naar:
Batavia: het gekoperd tweedeks fregatschip HENRIËTTE CLASINA, kapt. F.J. Hoffman, van Amsterdam. (Oosterdok). Adres bij F. der Kinderen.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. J.J. Kortrijk, van Dordrecht. (Oosterdok). Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en de Vries & Comp.
Suriname: het gekoperd tweedeks barkschip CLASINA ADRIANA, kapt. A.P. Havinga, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het Nederlands gezinkt schoener-kofschip ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het tweedeks driemast galjoot-schip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Syra en Constantinopel (opm: Istanbul): het Hanovers barkschip FRIEDRICH WILHELM III, kapt. Remmerssen. Adres bij de Wed. J. van Wesel & Zoon.
Livorno, Smirna (opm: Izmir) en Constantinopel: het Oostenrijks brikschip ECLIPSE, kapt. D.Millinovich (Oosterdok). Adres bij van den Bey & Comp.
Livorno en Genua: het Hanovers gekoperd brikschip MARIA UND FANNY, kapt. T.D. von Camminga (Oosterdok). Adres bij de Wed. J. van Wesel & Zoon.
Genua en Livorno: het Nederlands kof-schip MERCURIUS, kapt. L.E. Koning (Westerdok). Adres bij J.C. de Grijs & Zonen, en J. de Rooy.
Marseille: het kof-schip CORNELIS, kapt. R.F. Mellema. Adres bij Van Ulphen & Ruys.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E. van Eerde, advocaat en notaris te Groningen, gedenkt op woensdag 16 januari 1839, des avonds te 7 uren, ten huize van E.J.Tiddens in het huis de Beurs te Groningen publiek te koop te presenteren een welbezeild kofschip, genaamd TIJSSINA, groot 86 ton of min of meer 60 roggelasten, in het jaar 1830 nieuw uitgehaald, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve thans wordt bevaren door kapt. Walter Gialts, liggende thans te Dordrecht. Informatiën zijn te bekomen bij de heer Antoon Foks te Dordrecht en ten kantore van de ondergetekende notaris. De veilconditiën zullen drie dagen van te voren ten kantore van de notaris en ten huize van verkoop ter lezing liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag 4 januari 1839, des voormiddags te 11 uur, zullen op het pakhuis Zeldenrust aan de Noorderhaven alhier (opm: Groningen), publiek worden verkocht een compleet stel zeilen, een best ankertouw en een anker, afkomstig van het verongelukte kofschip GESINA, gevoerd geweest door de scheepskapitein R.F. Taay. Te bezien de morgen van verkoop.
Mr. D.R. Wijckerheld Bisdom.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 19 december 1838 de schonerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen, en SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, van Leith.
Den 24 dito het schoenerschip ORWELL, kapt. John Hall, van Londen.
Uitgezeild: den 21 december 1838 het schonerschip MARY & ROSE, kapt. A. Reach, naar Schotland.
Den 23 dito de schoenerschepen SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, naar Schotland, HOPE, kapt. W. Cousins en NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 30 december. Het heeft Z.M. de koning behaagd, de opperstuurman bij de coloniale marine, H. B. Kasch, te benoemen tot broeder der orde van de Nederlandse Leeuw, en zulks ter zake van liet door hem gehouden manmoedig en braaf gedrag bij en na de stranding, in het verleden jaar, op de Lucipara-klip, van Zr.Ms. stoomschip WILLEM I, waarop hij destijds als 2e stuurman diende.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 30 december. Uit een opgave van de te Amsterdam gevestigde Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij blijkt, dat van het tijdstip van haar oprichting af tot op ultimo november j.l. door haar zorgen een getal van niet minder dan 417 schipbreukelingen is gered, terwijl bovendien de reddingboten herhaaldelijk in zee zijn gegaan, zonder dat echter haar hulp vereist werd, daar zij, bij de wrakken komende, die of door de equipage verlaten vonden, of ontwaarden dat deze met eigen sloepen verlaten werden.


Datum: 03 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Scheepstijdingen. Het schip (opm: hoeker) de SNELLE ZEEPOST, kapt. Hakker; van Sunderland, is de 25e december lek en met schade wegens aanzeiling met assistentie van zeven loodsen en de loodsboot No.1 in de haven van Terschelling gebracht, zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 30e december is, na op Goodwind Sands gezeten te hebben, lek te Margate binnengelopen het schip NEPTUNE, kapt. Block, van Ostende naar Londen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VROUW NEELTJE, kapt. Parrel van Dordrecht naar Belfast, is de 28e december met schade aan de masten wegens aanzeiling te Ramsgate binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: hoeker) de KLEINKINDEREN, kapt. M. van der Meijden, van Vlaardingen naar Lissabon, is de 28e december lek te Cowes binnengelopen. Het zal moeten lossen om te repareren. (opm: zie ZP 080139)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen zijn gedurende het jaar 1838 uit zee gearriveerd 1538 schepen (112 meer dan in 1837), waaronder de stoomboten, welke in 152 reizen hebben aangebracht 5854 passagiers, 282 rijtuigen en 205 paarden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 januari. In het afgelopen jaar 1838 zijn van deze stad naar zee gegaan 398 schepen, en aan deze stad uit zee aangekomen 311 schepen, welke aangebragt hebben 25.703 lasten. De in 1838 aangekomen schepen kwamen, te weten: uit Groot-Brittannië met steenkolen 100, met klipzout 28 en met ijzer 36; uit Frankrijk met ruw zout 48, en met wijn 2; uit Pruissen met zaad 8, met stukgoederen 11, met kalk 4 en met granen 3; uit Noorwegen met stokvis en traan 24; uit Noorwegen en Rusland met hout 32, uit Zweden en Rusland met teer en pik 6, en met hennip en lijnzaad 2; uit Batavia met suiker en koffij 4; uit China met thee 1 en uit Italië met olie 2.
Het jaar te voren waren van hier minder naar zee gezeild 64, minder uit zee aangekomen 55 schepen, en werden 5056 lasten minder aangebragt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 januari. Van wege de Administratie voor de Nationale Nijverheid is, onder dagtekening van den 28 december l.l. bekend gemaakt, dat de Stoomsleepdienst op de Waal, zodra de vaart weder geopend is, zal worden voortgezet op de tegenwoordige voet en onder de voorwaarden en bepalingen, omschreven in het bestaande reglement en de tarieven van de stoomslepers tussen Rotterdam en Lobith; zullende de bij art. 13 bedoelde sluiting der abonnements-registers plaats hebben op den 15 Maart 1839.
Tevens ziet reeds het licht de lijst der dagen en uren, waarop de stoomslepers tussen Rotterdam en Lobith, bij open water, van Rotterdam en Gorinchem naar Lobith zullen afvaren, gedurende de maanden januari, februari, maart en april des jaars 1839.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 december. Heden morgen arriveerden uit zee, onder meer anderen, de schepen CONCORDIA (opm: kof), kapt. F.H. Eddes, van Liverpool, en NEERLANDS KONING (opm: fregat), kapt. M. Schaap, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee, onder meer anderen, het schip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, van Liverpool.


Datum: 04 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Gepraaide schepen: Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, kapt. le Jeune, van Texel naar Batavia, 25 december op 180 mijl W. ten W. van Tuskar (opm: Tuskar Light, 52º12’ N.B. 06º12’ W.L.).

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Slagter, voerende het schip (opm: smak) de VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Hamburg, was hij, na de 17e december uit Terschelling te zijn vertrokken en na reeds tot onder Helgoland te zijn geweest, wegens ijs en tegenwind met verlies van een anker en touw, welke hij had moeten kappen, de 25e december met adsistentie van twee ijssloepen en volk te Terschelling weder binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LOUISA, kapt. Pieper (opm: buitenlander), vol water te Hastings binnengelopen, is volgens brief van daar in dato 28 december afgekeurd geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARGINA, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Londen te Harwich binnen – zie ons vorig nommer – is volgens bericht van daar met overgeworpen lading aldaar binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop een smakschip, groot plusminus 50 roggelasten, met een complete inventaris, laatst bevaren en nieuw uitgehaald in 1827 door kapt. Jan.D. Flik, liggend thans te Delfzijl. Te bevragen bij de burgemeester R.J. Giezen te Wildervank en bij scheepstimmerbaas A.J. Bieze in de Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren smakschip, genaamd de MORGENSTER, groot 46 roggelast, met of zonder inventaris, bevaren geweest door kapt. K.H. Meijer, liggend thans voor de werf van A.en S. Leeuwes te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het Kniphauser kofschip JOHANNA CATHARINA, kapt. Lovius, van Vlissingen naar Amsterdam, in de Dordtse Kil aan de grond geraakt, wordt van Dordrecht van 29 december gemeld, dat hetzelve weder vlot geworden en in een haventje over Willemsdorp binnengelopen en aldaar geheel vrij van gevaar voor ijs liggende was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TJATZIENA, Bakker, van Hamburg naar Amsterdam, is met hulp te Neuharlingersiel binnen gebracht. Het schip en de lading waren in goede staat

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangaande het schip ALIDA, Nieveen, van Bremen naar Amsterdam, te Arendal binnen, wordt van daar op 17 december gemeld dat de lading suiker geheel gelost en slechts 7 vaten daarvan beschadigd bevonden waren, welke openlijk verkocht zouden worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA, Jansen, van Amsterdam naar Maldon, is op 24 december te Harwich binnen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip KLAZINA THEODORA, Fijn, van Amsterdam naar Marseille, te Ramsgate zal waarschijnlijk moeten lossen, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIK WESTER, van Wijk, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en Batavia, ter reede van Deal binnen, heeft op 25 december met noordoostenwind de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Veening, van Batavia in Texel binnen, heeft op 15 december (opm: dit is onmogelijk, en kan 15 september als dag vertrek Batavia zijn), de dag van zijn vertrek van Batavia, gezien een galjoot, tonnende de vlag van het collegie Zeemanshoop met No. 165, zijnde die van H.J. Klein, voerende het schip de ONDERNEMING en een brik tonende diezelfde vlag met No. 400 zijnde die van Van der Mey, beide van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 2 januari. Te Antwerpen zijn in 1838 binnengekomen, 1538 schepen, zijnde 112 meer dan in 1837; waaronder waren 364 Belgische, 227 Engelse, en 82 Amerikaanse.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 2 januari. Gedurende het jaar 1838 zijn in de Maas en Goeree ingekomen 1921 en uitgezeild 1917 schepen; dus meer ingekomen dan in 1837:130 schepen, en meer uitgezeild 101 (opm: zie ook DC 050139).
Onder de ingekomen waren er van Londen 226, van Hull 180, van Sunderland 147, van Riga 133, van Newcastle 124, van Liverpool 76, van Batavia 75, van Duinkerken 61, van Cardiff 42, van Bergen (Noorwegen) 38, van Lissabon 37, van Newport eveneens 37, van Havre 36, en van Marennes 33.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 januari. Gedurende het jaar 1838 zijn alhier uit zee gearriveerd 2.067 schepen, van de onderstaande plaatsen: Van Oost-Indiën 73 schepen, van Suriname en West-Indiën 63, van Zuid Amerika 24, van Havanna 30, van Noord Amerika 56, van Levant 21, van Italië 20, van Spanje en Portugal 32, van de Bocht van Frankrijk 54, van Engeland, Schotland en Ierland 352, van Rusland 163, van Zweden 68, van de Oostzee 354, van Noorwegen 246, van Hamburg, Bremen, Oost Friesland enz. 511, totaal 2.067 schepen; in het jaar 1837 1947 schepen; dus 120 schepen meer.
Gedurende het jaar 1838 zijn het Groot Noord-Hollands Kanaal gepasseerd: binnenkomende 976 en uitgaande 560 schepen, te samen 1.536 schepen; in 1837 1.512 schepen, dus 24 schepen meer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel bezeild Veerschip, lang over stevens 11 ellen 320 strepen, wijd over de berghouten 3 ellen 325 strepen, hol op zijn uitwatering 1 el 556 strepen. De gegadigden gelieven zich te adresseren bij de Veerschipper T.D. Hoekstra, te Grouw. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiteschip, groot 28 ton, met zeil en treil, zodanig hetzelve in 1827 is uitgehaald en tot nu toe bevaren door Folkert de Groot te Jorwerd, bij wie men zich ter bezichtiging van het schip kan aanmelden.


Datum: 05 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Scheepstijdingen. Kapt. C. Zaal, voerende het schip (opm: bark) de GOEDE VREDE, van Suriname de 3e januari in Texel binnen, rapporteert de 14e november van Suriname te zijn vertrokken. 10 Dagen na hem zouden vertrekken de schepen de JONGE WILLEM (opm: pink), kapt. G. van Medevoort en MINERVA (opm: kof), kapt. J.J. Kiers, beide naar Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip de WELVAART kapt. Bette, van Hamburg naar Riga te Libau (opm: Liepaja) met schade binnen – zie nommers 250 en 258 – wordt van daar van de 24e december gemeld dat hetzelve de geleden schade had gerepareerd en bezig was de lading weder in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangaande het bij Thisted aangedreven door het volk verlaten kofschip FRANS WILKENS, kapt. K.A. de Boer, van Noorwegen naar Delfzijl – zie nommer 270 – wordt volgens bericht van daar van 27 december gemeld, dat hetzelve de 20e dier maand verkocht was geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ERNST AUGUST, kapt. Kramer, was de 29e december te Bayonne bezig een lading voor Antwerpen in te nemen, hetzelve zou in het begin van januari vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Sedert onze vorige is het ijs ook in de Noord en bij Sliedrecht los geraakt; maar in de Pelser zit het nog vast, en voor het Groot Hoofd bleef heden morgen het afkomend ijs mede hangen, en bezette op dat punt de rivier van oever tot oever, terwijl van daar naar beneden het ijs zich geheel opgeruimd heeft, en ook uit Zeeland reeds een oesterschuit aan deze stad aangekomen is. Alle ijs, ook het van boven afkomende, zal waarschijnlijk hier binnen een paar dagen opgeruimd zijn, en men stelt zich voor om de stoombootdienst tussen deze stad en Rotterdam aanstaande maandag op de vastgestelde uren geregeld te hervatten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Volgens brief van kapt. Strumphler (opm: kapt. J.E. Strumphler, fregat OUD ALBLAS) uit Duins van den 25e heeft hij die dag van daar met N.O. wind de reis naar Batavia voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Volgens de authentique zeetijdingen zijn gedurende het afgelopen jaar 1838 in de Maas en Goeree binnen gekomen 1921 schepen, zijnde 130 meer dan in 1837, en uitgezeild 1917, zijnde 101 meer dan in 1837; alles zoo als gewoonlijk zonder de vischhoekers, jagers, haringbuizen, en de schepen, die voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz, langs de Zeeuwsche stroomen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. (opm: zie ook ZZC 040139).
Onder de in de Goeree binnengekomen schepen waren er 78 uit onze Oost- Indische bezittingen, zijnde 1 minder dan in het jaar te voren, en 1 uit China.
Van Maassluis zijn gedurende het jaar 1838 uitgezeild 262 koopvaardijschepen en binnengekomen 1 koopvaardijschip, behalve de haring- en visschepen.
In het afgelopen jaar 1838 zijn te Schiedam uitzee aangekomen 147 schepen (11 meer dan in 1837), waaronder 51 met kolen, hout, steen enz, en 96 met granen van Riga, Liebau (opm: Liepaja), Arensburg, Archangel enz, waarmede, als ook van den Rijn en verder van binnenlands, zijn aangevoerd 22.037 lasten tarwe, rogge en garst, zijnde 690 lasten meerder dan in 1837.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 januari. Op de Noorderwerf te Groningen zijn in de vorige week de kielen gelegd voor twee barkschepen, beiden van circa 280 Java-lasten, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 januari. Gisteren namiddag arriveerden alhier uit zee, onder meer anderen, de schepen JANTINA, kapt. H.B. van der Werff, van Cardiff en ANNA SIBERDINA, kapt. J.A. Hugen (opm: kof, kapt. J.H. Uges) ), van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Ten kantore van A. Blussé van Oud Alblas te Dordrecht, zullen op den 2 januari 1839 en vervolgens worden betaald:
1°. De op 29 December 1838 ter aflossing uitgelote negen aandelen in de Negotiatie der Dordrechtsche Stoombooten, zijnde n°. 68, 66, 72, 28, 47, 52, 90, 67 en 3, en zulks met bijbetaling van 10 pct. premie.
2°. De tot gemelde Negotiatie behorende en alsdan verschenen intrest-coupons met 20 gulden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 januari. Aangekomen de Nederlandse brik ELIZA, kapt. O. Kievijt, van Rotterdam den 16de september.


Datum: 07 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 5e januari:
H.B. Engelsman, CHRISTINA, Hull (Oosterdok) (manufacturen, aardewerk en ijzerwerk).
Gearriveerd te Amsterdam de 7e januari:
R. Tjebbes, JONGE LODEWIJK ANTONIE, Suriname (Oosterdok) (suiker enz.)
C.M. Corbière, RIO DE JANEIRO PACKET, dito (Oosterdok) (suiker en katoen).
A.H. van Wijk JOHANNA OTTILLIA, Havre (Westerdok) (suiker).
W.J. Drewes, VROUW HENDRIKA, dito (Entrepotdok) (suiker).
J.T. Mellema, JONGE WILLEM, dito, (Westerdok) (suiker).
D.H. Gust, DE HOOP, Bergen, (Oosterdok) (stokvis en traan).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) HELENA, kapt. Blom, van Amsterdam naar Batavia, de 12e november uit Texel, was volgens brief van 7 december op 11º N.B. en 24º30’ W.L. van Greenwich in goede staat zeilende, alles wel aan boord. Nog wordt volgens bovengemelde brief gemeld dat zij de 15e november reeds buiten de gronden waren, echter passeerde men door gestadige tegenwind eerst de 30e november de Kanarische - en 6 december de Kaap Verdische eilanden. De 19e november zagen zij het schip (opm: fregat) DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam naar Batavia, aan welks boord alles wel was.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van het Nieuwe Diep van de 5e januari was de vorige dag aldaar voor de wal een schoener met een vlag in top voor een loods. In de morgen van 5 januari waren aldaar opgevist enige vaten wijn, chinaasappelen en citroenen, benevens een manifest, alsmede onder Huisduinen en op de Zuidwal enig wrakhout en een zak met brieven. Uit bovengemeld manifest bleek dat de schoener was genaamd geweest SAN GUALTAR, kapt. de Oliveira Flores, van Porto naar Amsterdam, vermoedelijk op de Haaks van Texel verongelukt.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) INDUSTRIE, kapt. J. van Duin, van Liverpool naar Amsterdam is de 5e januari lek te Helvoet binnengelopen (opm: zie ZP 120139).

Krant:
  ZP - Zeepost

De 31e december lagen te Rendsburg de schepen BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. Nagel, MARGARETHA, kapt. Hazewinkel en MARIA, kapt. Duit, alle van Veendam.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 28e december lag te Cuxhaven het schip VROUW JETTA, kapt. Prahn, van Amsterdam naar Hamburg.


Datum: 08 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Cowes in dato 2 januari van kapt. H. den Breems, voerende het schip (opm: hoeker) de KLEINKINDEREN, van Vlaardingen naar Lisbon, was hij wegens tegenwind en stormweder te Cowes moeten binnenlopen, doch het had geen de minste schade bekomen. Hierdoor vervalt het uit de Lloyd’s List en Shipping and Mercantile Gazette overgenomen bericht alsof hetzelve aldaar lek was binnengelopen, zie ons nommer 278.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Fuhrman, voerende het schip JUNO, van Marseille te Antwerpen gearriveerd, rapporteert de 25se december in het Engelse Kanaal een zware orkaan te hebben doorgestaan, waardoor hij 2 man der equipage heeft verloren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Trembladen (opm: La Tremblade, 45º46’ N.B. 1º8’ W.L.), en de HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Marennes, beiden met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 januari. De 4e dezer arriveerden uit zee, onder meer anderen, de schepen AMSTERDAM, kapt. Abrahams, van Suriname, JONGE JOHANNES, kapt. G. van Iperen, van Weymouth, en ELISA MARIE, kapt. C. Lemoen, van St. Malo.
De 5e dito arriveerden uit zee, onder meer anderen, de schepen INDUSTRIE, kapt. J. van Duyn, van Liverpool, en ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Villa Nova.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Slagter, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Hamburg, was hij na op 17 december uit Terschelling te zijn vertrokken en na reeds eerder tot onder Helgoland te zijn geweest, wegens ijs en tegenwind met verlies van een anker en touw, welke hij had moeten kappen, op 25 december met assistentie van twee ijssloepen en volk te Terschelling weder binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Texel, is hoogstwaarschijnlijk op 5 dezer in de buitengronden van Eijerland totaal verongelukt een schoener of galjootschip, waarvan enkele wrakstukken op de Horst te Vlieland zijn aangespoeld, en alhier aan de stranden gedreven twee fusten genever, gemerkt S. 25 en 28 en een vat boter gemerkt 1.1, 40 balen haver, een kompas en een scheepsboot, zonder namen of merken en enig brandhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CATHARINA, kapt.Mingers, met granen van Tonningen (opm: Tönning) naar Christiania (opm: Oslo) is na aangezeild te zijn, op 10 december Osterrisör binnengelopen; de lading welke zwaar broeide, zou gelost worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De brik, gevoerd door kapt. Topp, van Stettin naar Marseille, te Asvaag met gebroken masten binnengelopen, is bezig met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip KLASINA THEODORA, kapt. Fijn, van Amsterdam naar Marseille, te Ramsgate binnen, was volgens brief van daar van 28 december, bezig met lossen en repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MERCURIUS, kapt. Visser, van Antwerpen naar Lissabon is op 28 december te Deal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De hoeker KLEINKINDEREN, kapt. Van der Meyden, met boter en kaas van Vlaardingen naar Lissabon, is volgens brief van Cowes van 28 december, de vorige dag aldaar lek binnengelopen, moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALETTA, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar Genua, te Cowes binnen heeft op 25 december de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip de HOOP, L. Storm, 9 november van Roche Bernard naar Rotterdam vetrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Pillau, van 20 december was de vaart op het Koningsberger en Elbinger Haf weder door het ijs gestremd, doch het diep en de haven nog vrij daarvan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van het schip FRANS WILKENS, gevoerd geweest door kapt. De Boer, 6 december op Skalling gestrand, hetwelk reeds veel vroeger op Borkum verongelukt zoude zijn, zijnde deszelfs aldaar geborgen vleet reeds op 4 dito, om twee dagen voor deszelfs stranding op de Jutsche kust, te Termunterzijl aangebracht, is volgens brief van Wijck op Föhr van 27 december met de lading openlijk verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW NEELTJE, Parrel, van Dordrecht naar Belfast en MERCURIUS, Visser, van Antwerpen naar Lissabon zijn op 28 december te Ramsgate binnengelopen. Het eerste met verlies van de bezaansmast, zijnde aangezeild geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, het schip GEZINA, Hansen (opm: kof GEZIENA, A.A. Hansen), van Amsterdam naar Newcastle, op 3 october van Terschelling gezeild, heeft men sedert niets meer vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie; Mr. E. van Eerde, advocaat en notaris, residerende te Groningen, gedenkt op donderdag 17 januari 1839, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder H. Visser, in de Gouden Zon, in de Oosterstraat te Groningen, publiek te verkopen; een welbezeild Kofschip WILLEMINA LAURENTIA, groot 130 tonnen of min of meer 85 lasten, in het jaar 1830 nieuw uitgehaald, met deszelfs inventaris, zoals het zelve laatst door kapitein Jacob J. Swart is bevaren geweest, thans liggende te Dordrecht.
Informatiën zijn te bekomen bij de heren Sandbergen en Co. te Dordrecht en ten kantore van de ondergetekende notaris, alsmede ten huize van verkoop, waar de veilconditiën ter lezing zullen liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. J. Freeseman Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op maandag 21 januari 1839, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder F. H. Wisseman te Winschoten, ten overstaan van de toeziende voogd, in openlijke veiling te verkopen:
- 1/32 part in het schoenerkofschip JACOBA BARBERA, kapt. K. Z. Schut.
- 1/32 part in het kofschip CORNELIS STAR, kapt. P.T. Kramer.
- 3/56 part in het schoenerkofschip CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker.
- 1/16 part in het kofschip NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot.
- 2/32 part in het kofschip AGATHA, kapt. K.L. Spijkman.
- 2/32 part in het kofschip JUFFER YNSKE, kapt. S.T. Kramer.
Alles in eigendom toebehorende aan Mejuffrouw de wed. en beneficiaire van wijlen de heer S.Stheeman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een bevaren tjalkschip, groot plusminus 20 last, te koop bij G.J. Bos, scheepstimmerman te Appingedam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. W. Quintus, notaris te Groningen, zullen, op den 10 januarij 1839, des avonds te 7 uren, ten huize van den Logementhouder E. J. Tiddens, in de Korenbeurs aldaar, publiek worden verkocht:
1. Een geheel nieuw en alles naar bestek in 1838 uitgehaald tjalkschip, DE JONGE JACOB genoemd, groot 92 Tonnen, met deszelfs geheel kompleten inventaris en opgoederen, liggende te Groningen, in de Zuiderhaven, bevaren door wijlen B.F. Rasker.
(opm: de tjalk werd in oktober onderhands verkocht aan schipper Harm Tiesen de Jong en kreeg de nieuwe naam JOHANNA)
2: Een achtste aandeel in het kofschip DE HOOP, gevoerd door kapt. P.J. de Boer.
Om 8 dagen na de verkoop te aanvaarden. (opm: bekort)


Datum: 10 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van ’t Nieuwe Diep van de 9e januari is aldaar de vorige maand gestrand een nieuwe Franse stoomboot van Duinkerken naar Dundee, ten einde zijn nieuwe stoommachines in te nemen. Dezelve zat hoog op het strand en zou waarschijnlijk weder afgebracht kunnen worden
Ook was op Texel gestrand een Engelse bark, van Newcastle met steenkolen naar Londen, dezelve had wegens lekkage van Yarmouth 10 man tot assistentie aan boord, welke alle en de equipage, uitgenomen de kapitein, welke gered en op Texel is aangekomen, zijn verdronken. (opm: DIANA, zie ZP 110139)
Nog was daar gestrand een klein vaartuig waarschijnlijk een sloep of smak. (opm: NANCY, zie ZP 110139)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van ’t Vlie wordt gemeld dat in de nacht van de 3e januari op de Hors gestrand en verbrijzeld is het galjas-schip EDUARD, gevoerd geweest door kapt. H.N.S. Saabye, met granen van Kopenhagen naar Guernsey bestemd. De equipage, uit 6 man bestaande, is verdronken, waarvan bereids 5 lijken aan strand zijn gespoeld, de lading zal vermoedelijk geheel weg zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de SNELHEID, kapt. Döllner, van Amsterdam naar Havana, is volgens brief van Londen van 5 januari, met schade te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip ANNA PAULOWNA, kapt. C. Jäger. Adres bij Coopmans & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman en De Vries & Co (opm: eerste reis).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. Gedurende het jaar 1838 zijn te Hamburg 2.382 schepen aangekomen en 2371 van daar afgevaren. Onder de eersten telt men 10 uit Oostindië, 124 uit Westindië, 136 uit Zuid-Amerika, 37 uit Noord-Amerika, 142 uit Frankrijk, 908 uit Engeland en Ierland, 522 uit Holland en Oost-Vriesland, 104 uit België, 196 uit Bremen, 74 uit de Oostzee, enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 9 januari. Uit een staat wegens de handelsmarine van België blijkt, dat dezelve op de 31 december 1838 telde 152 schepen, waarvan 133 zeeschepen, dat er in genoemd jaar in België 9 nieuwe schepen gebouwd, en 15 gestrand of op andere wijs verloren zijn gegaan.


Datum: 11 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse bark, op Texel gestrand – zie ons vorige nommer – is genaamd DIANA, kapt. Stobbard, van Shields naar Londen.
Het sloepschip, mede gisteren gemeld, is genaamd NANCY, kapt. Cutland, van Hull naar Rotterdam. De equipage en een loods zijn gered. Men zal trachten zo veel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: bark) CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, van Rotterdam naar Batavia, te Lisbon met schade binnen – zie nommer 268 – heeft na geëindigde reparatie de 26e december de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het met schade te Penzance binnengelopen schip ODESSA, kapt. Ludders, van Amsterdam naar Marseille – zie nommer 256 – wordt van Penzance van 4 januari gemeld, dat hetzelve de vorige dag, na gerepareerd te hebben, uit het droge dok gehaald is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie In de loop dezer of de volgende maand gedenkt men publiek te koop te presenteren een welgelegen scheepstimmerwerf, met de daarop staande nieuwe behuizing en grote timmerschuur en plusminus een bunder land staande en gelegen te Martenshoek, vroeger aan J.S. Bok behoort hebbende. Hetzelve is inmiddels uit de hand te koop. Hierover vervoege men zich bij H.S. Calkema te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft op 29 december een aanvang gemaakt met laden het schip GRUNUS, kapt. Van Driesten en op 1 januari de schepen ONRUST, kapt. Nagel, MARIA, kapt. Duit en MARGARETHA, kapt. Hazewinkel, alle drie van Veendam, DOROTHEA, kapt. Peters, van Flensburg en FORTUNA, van Fanoe – Op de Eider MARIA AUGUSTA, kapt. Meijer en MALVINA, kapt. Hansen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de GOEDE HOOP, kapt. De Boer, van Chatham naar Rotterdam is op 3 januari Deal gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ERNST AUGUST, kapt. Kramer zou in het begin van Januari vertrekken van Bayonne naar Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, groot 37 ton, met zeil en treil, ankers en touwen, en wat er verder toe behoort. Te bevragen bij W. IJbes, op het Vliet te Leeuwarden, letter L, no. 73.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 10 januari. Heden is hier binnengekomen de Engelse schoener TRITON, kapt. John Duffett, van Plymouth naar Sunderland bestemd in ballast. Door stormweer is hij genoodzaakt geworden alhier binnen te lopen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 11 januari. Eergisteren morgen is op de noordzijde van de Banjerd, bij het eiland Schouwen, verongelukt het Engelse schoenerschip MALVINA, kapt. John Huilstone (opm: mogelijk Hulstone), van Gowle (opm: Goole) naar Londen bestemd, en geladen met straatstenen. De kapitein, stuurman en twee matrozen zijn gisteren avond door schipper P. de Vos hier aangebracht, zijnde een man omgekomen. (opm: zie ZZC 150139)


Datum: 12 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Lisbon het nieuw kofschip ANNA, kapt. S.B. de Jong. Adres bij Daniels & Zoon en Arbman, en Coopmans & De Witt & Lenaertz.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van de 12e januari van Egmond is in de avond van de 9e dito bij Bergen gestrand het schip JOHN AND WILLIAM, kapt. Mellow, van Londen naar Hull, De equipage is gered, het grootste gedeelte der lading was geborgen en men was bezig het overige te bergen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 8/9e januari is bij Knocke (Blankenbergh) gestrand het schip JANE, kapt. Hartman, van Duinkerken naar Colchester. De equipage, uitgenomen een scheepsjongen, is gered.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. J. van Duin, voerende het schip INDUSTRIE, van Liverpool naar Amsterdam, te Helvoet lek binnengelopen, rapporteert, dat hij gedurende zijn reis zware stormen heeft doorgestaan, waardoor hij tot op de hoogte van Lisbon is gestormd en aldaar totaal heeft zien verongelukken een Belgische brik, de naam onbekend. (opm: zie ZP 070139)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 januari. Naar men verneemt, is bij de directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij besloten om voorlopig over het jaar 1839 de vracht voor de gewone retourreizen uit Oost-Indië met 5 gulden per last te verminderen.


Datum: 14 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gepraaide schepen. Kapt. H.T. Amsberg, voerende het schip (opm: fregat) FLEVO, van Batavia, de 11e januari in Texel binnen, rapporteert de 23 september bij Poela Babie (opm: Pulau Babi, 2º7’ N.B. 96º38’ O.L.) gepraaid te hebben de schepen: CANTON, kapt. Lourens, van Rotterdam naar Batavia; de 24e dito in Straat Sunda BATO, kapt. Kayzer, JOHANNA CORNELIA, kapt. Horneman, beide van Rotterdam, ADMIRAAL TROMP, kapt. Kerkhoven, de VRIENDSCHAP, kapt. De Boer en NATHALIE, kapt. Drent, van Amsterdam alle naar Batavia; de 5 eerste sedert te Batavia gearriveerd; 7 december op 54º20’ W.L. 5º N.B. een schoener (opm: schoenerkof) tonende nommer-vlag 192, zijnde ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Amsterdam naar Suriname; alle bovengemelde schepen in goede staat.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse brikken INDUSTRIE, kapt. Barrist, van Yarmouth en FAIR ALLAN, kapt. Greye, van Londen beide naar Newcastle, zijn in de nacht van de 10e januari bij ’t Vlie gestrand, van de eerste is alleen de kapitein en een matroos en van de laatste de gehele equipage gered.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 7e januari zijn bij Terschelling aan strand aangespoeld enige stukken van fruitkistjes en enige losse chinasappelen, vermoedelijk afkomstig van het bij Texel verongelukte schip NYMPH, kapt. Limann, van Londen naar Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Ameland van 8 januari was de 1e dito bij het Oosteind aldaar gestrand een Deense schoener met de vlag in het groot want, dezelve lag geheel op zijde zodat de zee over dezelve heen sloeg, enige klederen der equipage is aldaar aangedreven, de naam onbekend.- Nog was aldaar de 6e dito aan het Z.W. strand gedreven een stuk jenever, gemerkt S, groot 450 kannen en enige chinasappelen en citroenen, alsmede aan het Westerstrand een stuk van een naambord waarop vermeld was PANO, doch waren de vervolgletters afgebroken. Nog hebben de 7e dito aldaar de Amelander schepen en vis-aken door storm en hoge vloed veel schade geleden en lek gestoten en was de communicatie tussen het oost- en westeind geheel gestremd geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WILHELMINA LUCIA, kapt. Ipsen, was volgens brief in dato Cowes 10 januari, van de geleden schade hersteld en gereed om met de eerste gunstige wind deszelfs reis naar Batavia voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 22e september lagen te Batavia ter rede de schepen ONDERNEMING, kapt. Kleyn, ALIDA WILHELMINA, kapt. van der Mey, ADELAAR, kapt. Bangma en JAVA, kapt. Peters.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Koningsbergen (opm: Kaliningrad) overwinteren de schepen HOOP, kapt. Mooy en PETRONELLA, kapt. Schuring.
Het te Tonningen (opm: Tönning) met zware schade binnengelopen schip ELISABETH, kapt. Pybus is aldaar verkocht voor 1900 M.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gestrand op de Kapersplaat het Engels brikschip MARS, de bemanning is gered.


Datum: 15 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van het Nieuwe Diep van de 14e januari is die nacht na bij de vuurtoren op het strand en tegen de stenen aan de Helderse zeedijk gezeten te hebben door het breken van een tros, masteloos en zonder ankers op de zuidwal gedreven de Engelse bark CAROLINAS, kapt. Tijers, van Londen naar …, ook was aldaar die dag door twee loodsboten masteloos en zonder tuig binnengesleept de Engelse brik SARAH AND MARY, kapt. Wilson, van Newcastle naar….
Volgens bericht van Terschelling van de 11e januari was de vorige dag aan de oosthoek gestrand het schip CAROLINE, kapt. G. Watts, van Yarmouth met garst naar Kirkaldy, de equipage is gered en de tuigage geborgen. Men zou trachten, ofschoon het schip reeds gedeeltelijk in het zand zat, de lading te bergen, Ook was de 12e dito op de Noordvaarder aldaar gevonden een roosterwerk van een kajuits-lantaarn, waarop stond T.R. EARL DURHAM Sunderland, Nog had het aldaar ter rede liggende schip BUITENWERF, kapt. Rosema (opm: smak, kapt. Andries Rozema), van Harlingen naar Newcastle, in de laatste storm schade en lek bekomen, waardoor hetzelve zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een smakschip met inventaris en toebehoren bij de heer R.J Giezen te Muntendam, genaamd VRIENDSCHAP, groot plusminus 60 roggelasten, laatst bevaren door schipper Roelf Pieters Dekker, liggend te Delfzijl en aldaar te bevragen bij de Wed. Onne Hanskes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuis, van Rotterdam te Liverpool gearriveerd, is volgens brief van daar van 7 januari, die ochtend bij het Clarencedok aan de grond geraakt, doch na het roer uitgestoten en de boegspriet verloren te hebben, met de vloed weder vlot geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MINERVA, kapitein Kiers, met suiker en rum van Suriname naar Amsterdam, is op 8 januari, bij Deauville, 3 mijlen van Cherbourg totaal verongelukt. De equipage is gered; van de lading zijn alleen 40 fusten rum geborgen. (opm: zie PGC 290139)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 31 december 1838 het schonerschip FAME, kapt. S. Holeman, van Londen.
Den 4 januari het schonerschip NORTHAM, kapt. D. Charossin, van Londen.
Den 10 dito het Brikschip de VERWACHTING, kapt. N.M. Lindegaard, van Ramsgate.
Uitgezeild: den 3 januari het smakschip BUITENWERF, kapt. A. Rozema, naar Schotland; het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, naar Londen.
Den 6 dito het schonerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 3 januari. In de vroege morgen van heden ontwaarden de eilanders, dat op het midden der Hors (opm: Vliehors) een schip was vastzittende. Onverwijld begaf zich de reddingboot der Noord- en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij, onder het bestuur van de wel edele heer Mr. F.H. van der Kop, naar strand, en stak in zee; doch gekomen zijnde bij het schip, zijnde een Duitse galjas, genaamd EDUARD, beladen met tarwe, rogge en witte erwten, ontdekte men dat het schip onderste boven lag, en bij de eb, dat alleen van equipage twee man op de Hors verdronken lagen.
Te bejammeren is het, dat ondanks de beste pogingen men niet in de redding heeft kunnen slagen. (opm: zie ZZC 150139)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het Antwerps blad le Précurseur heeft dezer dagen een uitgewerkte staat van de toestand der Belgische koopvaardij vloot, op den 31 december 1838, medegedeeld. Het blijkt daaruit, dat België thans 152 koopvaarders, in staat om zee te bouwen (opm: zeegaande koopvaardijschepen), bezit, die deels in de eigenlijke zeehavens Antwerpen en Oostende, deels te Brugge, Boom, Leuven, Brussel, enz, te huis behoren. Van deze 152 schepen meten 63 beneden de 100 ton, en daaronder zijn slechts 5 van meer dan driehonderd ton; namelijk de drie stoomschepen ANTWERPEN, BRUGGE en PRINCES VICTORIA, alsmede de twee driemasters HARRIET en JEAN KEY.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Wijma en Goslings, te Harlingen, zullen, ten verzoeke van Mr. Schot, advocaat te Franeker, op woensdag den 30 januari 1839, des namiddag ten 2 ure, ten huize van de weduwe Gebel, in Benthem te Harlingen, in het openbaar, verkopen: een Hektjalk, genaamd de JONGE ROELOF, groot 73 tonnen, met opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeil en treil, en verder daarbij behorende goederen, zoals het laatst is bevaren geweest bij Geert Roelofs van der Woude, en thans liggende in de Noorderhaven te Harlingen. Het geveilde is inmiddels uit de hand te koop.
(opm: LC 050239 meldt dat NLG 826 was geboden)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 januari. Onder meer anderen arriveerde de 10e januari alhier het schip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal, van Triëst, en de 11e de schepen ZORGVLIET, kapt. J.A. Hubert, van London, en MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk, van Lissabon; de 12e dito het schip VROUW JOHANNA, kapt. S. Post, van Lissabon. Heden arriveerden, onder meer anderen, de schepen VLASHANDEL, kapt. H.H. Uil, en ROTTESTROOM, kapt. B.H. Kuiper, beide van Batavia.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Van Den Helder schrijft men de 9e dezer: Gisteren avond omstreeks 9 ure strandde even benoorden Huisduinen het Franse stoomschip l' ELBE, kapt. Hendrik Petit, komende van Duinkerken en gedestineerd naar Engeland, om zijn machines in te nemen. Van de equipage, bestaande uit negen man, zijn zeven door de reddingsboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij, onder bestuur van de heer H. Prins, te Huisduinen, welke dadelijk in beweging gebracht was en, ondanks de zeer hevige wind, het geluk had het vaartuig te bereiken, gered, terwijl het te betreuren is dat twee mannen der equipage, welke zich in hun eigen scheepssloep vroeger hadden willen redden, een prooi der golven zijn geworden. Men roemt het beleid en de vaardigheid der botelingen van de reddingsboot, welke de uiterste inspanning hebben moeten in het werk stellen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van 't Vlie wordt van de 3e dezer gemeld, dat aldaar dien nacht op den Horst gestrand en verbrijzeld was een galjas, de naam onbekend, doch de 4e dezer uit aan strand gevonden papieren gebleken dat het schip genaamd was EDUARD, gevoerd door kapt. Hans Nielsen Severin Saabeije, met een lading granen, van Kopenhagen naar Guernsey, de equipage uit zes man bestaande is daarbij verdronken, ook waren er reeds 5 lijken komen aandrijven; van de lading zal denkelijk niets geborgen kunnen worden. (opm: zie LC 150139)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In het vorige jaar zijn ter rede van Veere gearriveerd 33 schepen, meestal bestemd naar Middelburg.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 14 januari. Opzichtens het verongelukken van het Engels schoenerschip MALVINA, gevoerd door kapt. John Huilstone (opm: of Hulstone, zie ook ZZC 110139, 290139 en 050239), op den zogenaamde Banjerd, bij het eiland Schouwen, en de gelukkige redding van alle schipbreukelingen, op één na, is ons verzocht het navolgende te plaatsen:
Op woensdag de 9e januari j.l. bevond zich Pieter de Vos, schipper, voerende de boeierschuit HENDRIK EN MARIA, met zijn gemelde schuit, waarop ook met hem waren zijn vader Hendrik de Vos, Cornelis Roeting en Jan Reijnhout, allen wonende te Zierikzee, in de haven van Burghsluis. In de morgen van dezelfde dag, ongeveer half negen ure, gehoord hebbende dat er een schip was gestrand op de Banjerd, begaven zich gemelde schipper Pieter de Vos met zijn vader Hendrik de Vos, naar een der hoogste duinen van het eiland Schouwen, ten einde zich te overtuigen of het aan hen medegedeelde werkelijk zo ware. Op het zelve duin, ongeveer een uur van Burghsluis gelegen, gekomen, ontdekten zij, met behulp van een verrekijker, een schip, zittende op de noordzijde van de Banjerd, maar van welke alleen twee masten zichtbaar waren, en niets dan de masten van hetzelve kunnende ontwaren, keerden zij, vermoedende dat de manschappen van het verongelukte schip of waren omgekomen of zich met de boot hadden gered, naar Burghsluis terug. Dan niet zodra vernemen zij in de morgen van de volgende dag van Dirk van de Klooster, dat deze van de Vuurtoren, nu onlangs op het eiland Schouwen gesticht, bemerkt had, dat op het gestrande schip zich nog enige mensen bevonden, of zij, met het ongeluk dezer schipbreukelingen bewogen en daardoor bezield, om gene gevaren te ontzien, en ware het mogelijk, het leven van hun medemens van een wisse dood te redden, besluiten om zich naar het in nood zijnde schip te begeven, en openbaren dit hun besluit aan hen, die zich toen te Burghsluis bij hun bevonden, ten gevolge waarvan Dirk van der Est, schipper Wessel Vermeule, Jan van der Velde, Cornelis van de Klooster en Cornelis van der Est, varensgezellen, en Cornelis Kommer, arbeider, allen wonende te Burghsluis, zich dadelijk bereid verklaarden, dit hun menslievend doel te helpen onderschragen. Alle deze, zowel die van Zierikzee als van Burghsluis, begaven zich terstond aan boord van schipper Pieter de Vos, en stevenden naar de plaats des onheils. De zee was beroerd en de golven hoog, ten gevolge der stormen, welke vele dagen hadden gegeseld, doch hun besluit was onwrikbaar, want het leven van hun medemens was in gevaar. Zij naderden het gestrande schip en op ongeveer een mijl afstand van hetzelve zien zij, dat een mens zich van de ene mast naar de andere liet glijden, nu overtuigd dat er mensenlevens te redden waren, spanden zij alle krachten in, om het wrak van nabij te genaken. Op een afstand van ongeveer dertig ellen (opm: meter) bij hetzelve gekomen, wierpen zij het anker uit en ook een tros in de boot, welke zij achter hun vaartuig hadden meegenomen, en lieten deze, waarin zich hadden begeven schipper Dirk van der Est met Wessel Vermeule, door de tros te vieren, afzakken naar het gestrande schip, uit welks want, nadat de boot hetzelve had bereikt, vier schipbreukelingen oversprongen, en alzo behouden in hun vaartuig werden aangebracht; dit nu had plaats des morgens half twaalf ure.
Wie zal naar waarde afschetsen het gevoel en de dankbaarheid van deze geredden, die gedurende de tijd van acht en twintig uren, half gekleed, zonder voedsel of drank, een gewisse dood voor het aangezicht, zich op eenmaal uit de kaken derzelven gered, behouden gevoelden, en door hun redders de meest doelmatige verkwikkingen zagen aangeboden, om hun verstijfde ledematen te herstellen en hun honger en dorst te stillen. Jammer maar, dat een der schipbreukelingen, zijnde des kapiteins broeder, welke de vorige dag, 's morgens tien ure, door vermoeienissen uitgeput, uit het want gevallen en zijn leven in de golven verloren hebbende, dit feest der redding niet heeft mogen helpen vieren. Zodra de geredden zich aan boord bevonden van schipper Pieter de Vos, werd het anker gelicht, en kwamen allen in de avond, ten vijf ure, te Zierikzee behouden aan.
Streelt het de mensenvriend van tijd tot tijd te mogen vernemen, hoe vele ongelukkige schipbreukelingen, aan de onvermoeide pogingen der maatschappijen van reddingboten, het behoud van hun leven te danken hebben, niet minder zullen in onze achting hoog staan opgetekend Pieter de Vos en alle de hier bovengenoemde personen, welke het gevaar voor hunne eigene levens verachtende, zonder bejag van enige eigenbaat, zich ten dezen op een zo loffelijke wijze hebben gekweten. Het bewustzijn van wel te hebben gedaan, zij hun edelste en voornaamste beloning.


Datum: 16 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Overzicht over de scheepvaart door de Sond gedurende het jaar 1838, vergeleken met het jaar 1837:
In 1837 13.107 schepen, waaronder 848 Nederlandse en 43 onder Belgische vlag.
In 1838 13.961 schepen, (dus 854 meer) waaronder 955 onder Nederlandse (107 meer) en 35 onder Belgische vlag (dus 8 minder).


Datum: 17 januari 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leiden, 15 januari. Hedenmiddag, omstreeks 12 ure, zijn te Katwijk aan Zee gestrand twee geballaste brikschepen, van welke het ene genaamd HUSDILL, gevoerd door kapt. Husdill, komende van London met destinatie naar Sunderland, bemand was met zeven koppen, de kapitein daaronder begrepen. Het andere, genaamd THE GRACES, mede komende van London met destinatie naar Seaham, gevoerd door de kapt. Ridpath, en had een gelijk getal manschappen. Beide deze equipages zijn door de ijver der bootsgezellen der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, onder het beleid en bestuur van de alhier gevestigde plaatselijke bestuurder, de heer F.E. Meerburg, en deszelfs adjunct, S. van Duykeren, gered en behouden aan wal gebracht. (opm: zie DC 210339)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leiden, 15 januari. Van Ter Heijde schrijft men van den 9 januari: Heden middag, ongeveer een ure, strandden kort op elkander twee Engelse schepen, LONDON van Newcastle, kapitein ….., en de OCEAN, kapitein Ritchie Peters. Het eerste, geladen met steenkolen, is dadelijk bij de stranding omver geslagen en daarbij de equipage verdronken, doch gelukte het de botelingen der aldaar geplaatste reddingsboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, onder T. de Soete, na dat de onoverkomelijkheid gebleken was om met de boot het gestrande vaartuig te bereiken, om, vertrouwende op hun scaphanders (opm: waterdicht pak waarin onder water kan worden gewerkt), er heen te waden, met dat gelukkig gevolg, dat zij 5 man der equipage van het tweede vaartuig gered hebben, hoezeer dan ook twee derzelven, de kapitein en stuurman, sedert aan de wal zijn overleden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 januari. Volgens bericht van Batavia is aldaar de 26 september 1838 aangekomen het schip (opm : fregat) BATO, kapt. J. Keijzer, van deze stad, zijnde de 11 juni uit Hellevoetsluis in zee gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 januari. In het vorige jaar zijn ter rede van Veere binnengekomen 33 schepen, meestal bestemd naar Middelburg, welke aangevoerd hebben 6428 tonnen-lasten koopwaren, zijnde 14 Nederlandse, 15 Engelse, 3 Noordse en een Kniphauser, en uitgevaren 29 schepen, hebbende 7350 tonnen scheepsruimte, als: 19 Nederlandse, 17 Engelse en 3 Noordse.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 januari. Te Ostende zijn, gedurende het afgelopen jaar, uit zee aangekomen 602, en naar zee gegaan 615 schepen, waaronder niet begrepen zijn de stoomboten gaande en komende met de Engelse brievenmalen. In 1837 waren 45 schepen minder binnengekomen, en 48 minder naar zee gegaan. Gedurende het vorige jaar is te Ostende de opbrengst van 96 vissloepen, in 88 reizen naar Doggersbank, 57 naar Faroë, 1 naar IJsland en 10 om gezouten haring, geweest 10.813 ton (opm: vaten), zijnde 2014 ton meer dan in 1837, welke meerdere opbrengst zich bepaalt tot de gezouten vis en de gezouten haring.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 150139. Gisteren arriveerden alhier, onder meer anderen, de schepen KLEINKINDEREN, kapt. H. den Breems, van Lissabon, VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein, van Messina, en BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van Marseille wordt in dato 9 januari gemeld dat de aldaar van Amsterdam gearriveerde schepen JOHANNA MARIA (opm: kof), kapt. W.K. de Groot, en DOURO (opm: kof), kapt. H. de Haas op hun reizen veel schade aan schip en lading bekomen hadden.


Datum: 18 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

In de avond van de 16e januari is aan boord van Zr.Ms. fregat DIANA, liggende in het droge dok aan het Nieuwe Diep, brand ontstaan, welke zo spoedig in hevigheid toenam, dat hetzelve ten 12 ure in volle vlam stond. (opm: zie DC 220139 en 110439)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof, zie ook DC 190139) JUFVROUW YNSKE, kapt. S. Kramer, van Londen naar Rotterdam, is volgens bericht van Zierikzee van de 14e januari, de vorige morgen bij dikke lucht op de Banjaart gestrand, de equipage heeft zich met levensgevaar in de boot gered en is aldaar aangekomen, het schip is verbrijzeld. (opm: zie ook ZP 030539)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens bericht van Cowes van 11 januari is het aldaar met zware schade binnengelopen en afgekeurde schip BRAZIL PACKET verkocht voor GBP152.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens brief van Liverpool van 10 januari, heeft het naar Ostende bestemde schip UNION, kapt. Van der Heyden, zware lekkage bekomen. De lading, in beschadigde staat gelost, zal publiek verkocht en het schip naar het graving dok (opm: gegraven dok) gebracht worden om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LOVISA, kapt. Bakker, van Pillau (opm: Baltiysk) naar Amsterdam, is volgens bericht van Elseneur (opm: Helsingör) van de 12de januari lek en met schade aan verschansing te Mandahl binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Uil, voerende het schip VLASHANDEL, van Batavia te Helvoet binnen, heeft op 15 januari op de hoogte van Wight gepraaid het schip de BROEDERTROUW, kapt. Hazewinkel, van Batavia naar Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip BUITENWERF, kapt. Rozema, van Harlingen naar Schotland, is volgens brief van Harlingen van 10 januari op de Zuidwal van Terschelling gestrand, doch weder vlot geworden en te Terschelling in de haven gekomen. Men wist nog niet of hetzelve schade bekomen had.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip De JONGE DIRK, kapt. Visser, van Harlingen naar Londen, heeft volgens brief van Harlingen van 10 januari de storm doorgereden en was bij de haven van Terschelling in goede staat liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De smak ELISABETH, kapt. Pybes, van Rotterdam naar Dantzig, te Tonningen (opm: Tönning) binnen, is volgens brief van daar van 6 januari voor 1900 mark court verkocht geworden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 17 januari. De Directeur-Generaal van de Marine heeft ter kennisse van alle daarbij belanghebbenden gebracht, dat het zeegat van Brouwershaven, om tot noodhaven te dienen, thans geheel is afgetond en afgebakend. Voorlopig is het opzicht over die betonning, bebakening en verlichting, van de 1e dezer af, opgedragen aan de griffier van het kantongerecht te Brouwershaven, G. van Wage.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 16 januari. De 8e dezer zijn op de Hoek van Holland en het strand van Ter Heide twee schepen gestrand. Het een was een kofschip genaamd W.B. OCAU WETMOUT, met ballast; de kapitein en de stuurman zijn verdronken, doch vier matrozen gered.
Het ander was een brik met steenkolen, waarvan de equipage, uit acht personen bestaande, verdronken is; het schip is gezonken.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 9e is te Texel gestrand het Engelse sloepschip NANCY, kapt. Untbank, met ijzer, van Londen naar Rotterdam, laatst van Harwich, doch het volk, benevens een Oostender loods, gered; men zou trachten de lading te bergen.
Op dienzelfden dag is te Texel gestrand en geheel verbrijzeld het Engelse brikschip DIANA, kapt J. Stoddart, met steenkolen, van Northshields naar Londen; van de lading was niets geborgen, en de uit 10 manschappen bestaande equipage, slechts een matroos, met name George Pettey, gered, doch de negen overige, benevens nog 10 te Yarmouth als pompers aangenomen sjouwers, tezamen 19 personen verdronken.
Voorts schrijft men uit Vlieland; van de 11e: In de nacht van gisteren strandde op het Noorderstrand, twee uren van het dorp, een vaartuig, hetwelk bij het aanbreken van de dag door het noodgeschrei is ontwaard, waarop de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij, onder bestuur van de heer mr. T.H. van der Kop dadelijk in zee is gebracht, en hetzelve bereikende, is gebleken, dat het was het Engelse brikschip, genaamd INDUSTRY, kapt. William Barrist, komende van Yarmouth en gedestineerd naar Newcastle, beladen met tarwe, tarwemeel en zakken, bonen, gerst en haver, bevaren met vijf man; van welke equipage slechts de kapitein en een matroos is gered; zijnde twee man door de orkaan over boord geslagen, en de stuurman dood in het want hangende bevonden.
Met deze redding bezig zijnde, ontdekte men aan het uiterste einde der Horst, ten noordwesten, een groot brikschip, dat een noodvlag had gehesen. De reddingboot richtte daarnaar haar koers, en had het geluk, het schip, zijnde het Engelse brikschip THE FAIS ALLON, kapt. T.E. Greye, komende van Londen en gaande met ballast naar Newcastle, te bereiken en van hetzelve de gehele equipage, uit dertien man bestaande, te redden en behouden aan wal te brengen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een brief uit Harlingen, van de 8e, is op het Oosteinde van Ameland verongelukt een schoener, de naam onbekend, zijnde de equipage, welke zich te voorbarig met de sloep wilde redden, door het omslaan derzelve op de Buitengronden verongelukt. Ook zijn te Harlingen aangespoeld enige sinaasappelen, vermoedelijk afkomstig van de op de Haaks verongelukte Portugese schoener ST. GUALTER, kapt. de Oliveira Hores, van Port-à-Port naar Amsterdam.


Datum: 19 januari 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 17 januari. Gisteren te ongeveer half vier ure is te Scheveningen masteloos gestrand een Engelse kolenbrik, gevoerd door kapitein Aynsley, komende van Londen en gedestineerd naar Sunderland zonder lading. De equipagie, bestaande uit zes koppen, is door de reddingsboot, onder beleid van de stuurman J. den Dulk Czn. van dezelve gehaald geworden. Door de voerman J. van Blijswijk en enige andere mensenvrienden zijn met een wagen al mede pogingen aangewend om vóór dat de reddingsboot de bodem bereikt had, de schipbreukelingen te redden. Deze pogingen zijn met levensgevaar gepaard gegaan, en het is welligt aan het beleid van andere kloeke mannen te danken, dat die voerman en de zijnen niet verdronken zijn. Intussen mogen wij niet afzijn, hierbij te voegen, dat de daad aan roekeloosheid vooral daarom grensde, omdat het scheepsvolk van de ATALANTA (opm: mogelijk ATLANTIC, zie ZP 190139) als het ware in geen gevaar verkeerde.

Krant:
  AB - Avondbode

Te Genua, 11 januari. TWEELINGEN DANIEL EN WILCO (opm: kof), H.F. Klein van Amsterdam in 34 dagen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Scheveningen van de 16e januari is die dag aldaar masteloos gestrand de Engelse brik ATLANTIC, kapt. Ainsley, van Londen naar Sunderland, de equipage is gered, (vermoedelijk dezelfde Engelse brik ATLANTIC 5 mijlen bezuiden Texel masteloos gezien, zie no. 288). (opm: zie ook DC 190139)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HENRICUS EVERHARDUS, kapt. W. Rebuck, van Bordeaux ter rede van Terschelling liggende, is de 14e januari met verlies van anker en ketting in de haven teruggekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 januari. Het ongeluk, aan het van hier naar Zierikzee vertrokken beurtschip in de eerste dagen dezer maand overkomen, en waarvan wij in onze courant van den 8 melding maakten, heeft schipper Willem van Rossem, in de zogenaamde brede beurt varende, getroffen, en niet de vaste beurtman, tussen deze stad en Zierikzee varende, W.A. Langeweg, die voor ongeveer een jaar als zodanig aangesteld is, en geregeld tussen gemelde steden, des dingsdags avonds van Zierikzee en des vrijdags avonds van Dordrecht vertrekt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 januari. Uit Zierikzee wordt van den 14 gemeld, dat de vorige morgen, omstreeks negen ure, midden op de Banjerd, door een dikke lucht, omhoog gezeild is het Nederlands kofschip JUFFER HEINSKE (opm: waarschijnlijk JUFVROUW YNSKE, zie ook ZP 180139 en 030539), kapitein S. Kramer, van London naar Rotterdam bestemd, met ballast. De bemanning, bestaande uit de kapitein, stuurman en 3 matrozen, hebben de volgende morgen het schip moeten verlaten, en zijn met levensgevaar, in de boot, naar het strand gedreven, met achterlating van meest al hunne goederen. Hetzelve is, kort na dat het verlaten was, geheel verbrijzeld geworden. De equipagie was reeds te Zierikzee aangekomen. (

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 januari. Ter rede van Vlissingen zijn in 1838 binnengekomen 1686 schepen of vaartuigen, zo uit zee als binnen door, uit onderscheidene havens; onder dezelve telt men er 5 van Batavia, 20 van Haïty, 38 van Nieuw-York, 14 van Charlestown, 18 van Rio-Janeiro, 19 van de Havannah, 19 van Montevideo, 218 van Londen, 50 van Liverpool, 33 van Newcastle, 24 van Hull, 15 van Sunderland, 26 van Petersburg, 111 van Riga, 44 van Memel (opm: Klaipeda), 36 van Dantzig (opm: Gdansk), 24 van Bergen, 20 van Gothenburg, 58 van Embden, 24 van Hamburg, 12 van Bremen, 33 van Carolinensiel, 19 van Hooksiel, 16 van Hormersiel (opm: Horumersiel), 16 van Rustersiel, 14 van Neuharlingersiel, 38 van Bordeaux, 21 van Havre-de-Grace, 20 van Marseille, 16 van de Marennes, 16 van Duinkerken, 10 van Villa-Nova enz. enz. Terwijl in hetzelfde jaar langs gemelde reede zijn uitgezeild 1278 schepen of vaartuigen, waaronder echter niet zijn gerekend de beurtschippers, vissers of andere kleine vaartuigen, welke de Schelde op- of afvaren.


Datum: 21 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De equipage van het schip MARY ANN, van Greenwich te Harwich gearriveerd, rapporteert de 9e januari bij Doggersbank op 35º30’NB gezien te hebben een gekoperde Nederlandse bark van ongeveer 500 ton, genaamd CATHARINA (opm: vermoedelijk fregat CATHARINA ANNA HELENA, zie ZP 240139), van Amsterdam, met een lading voor de West Indiën en met orders tevens enige Franse havens aan te doen. De kapitein van bovengemelde bark praaide kapt. Manning en zond een boot met provisie aan boord van de smak, ingeval de equipage het schip moest verlaten, daar hetzelve zwaar lek was, de 11e dito ging kapt. Manning en drie man zijner equipage aan boord van de bark om te pompen over en zijn tot assistentie aan boord gebleven met oogmerk een Engelse haven binnen te lopen, Van Deal wordt van 17 januari gemeld dat ter rede van Duins een bark onder Nederlandse vlag is geankerd.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van 16 en 17 januari zijn bij Terschelling gestrand de schepen CHANCELLOR, kapt. Knox, van Aberdeen en ARGO OF NEWCASTLE; kapt…., van Yarmouth, beide naar Newcastle, de equipagiën van beiden hebben zich gered. Ook is de 17e dito bij het dorp Hoorn op Terschelling verongelukt en verbrijzeld de Engelse schoener ENSON, kapt…., van … naar …. De equipage is verdronken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Rotterdam van 19 januari is het schip (opm: fregat) MACASSAR, kapt. J.H.M. Struben, van Rotterdam naar Batavia te Gravesend binnengelopen - zie no. 270 - na twee plaats gehad hebbende inspectiën, zeer goed bevonden en zou hetzelve, na gekoperd te zijn terstond de reis voortzetten, hetwelk men dacht op de 24e januari te kunnen plaats hebben.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) de VROUW HENRIËTTE, kapt. H.F. Klie, van Rotterdam te Deal met schade binnengelopen – zie no. 270 – was na de geleden schade gerepareerd te hebben de 17e januari ter rede van Deal zeilklaar naar de Oostzee.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FREDERICA WILHELMINA, kapt. Schröder, van Lissabon naar Kopenhagen, is de 15e januari tussen Boulogne en Etaples (opm: 50º30’ N.B. 01º38’ O.L.) gestrand. twee man der equipage zijn daarbij verdronken. het schip is de volgende nacht geheel verbrijzeld.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 8e december lagen te Havana de schepen AURORA (opm: brik), kapt. J. Zuiderduin, bezig met laden voor Cowes, en VIJF GEBROEDERS (opm: bark), kapt. Poodts,

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Cuxhaven van de 15de januari lagen aldaar de volgende schepen: TITO, kapt. Premuda, van Odessa naar Amsterdam, EENDRACHT, kapt. Kulder (opm: tjalk, kapt. A.K. Mulder) van Lübeck naar Bremen, beide aan de werf onder reparatie.


Datum: 22 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 29e november is door de officieren van Zr.Ms. korvet PANTHER, commandant kapt.luit. Vriese, van Hellevoetsluis naar Batavia, de 30e november te Corunha gearriveerd, in de Oceaan in goede staat gepraaid het schip (opm: fregat) HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Hoek, van Amsterdam te Marseille gearriveerd, rapporteert de 18e december op de hoogte van Malaga in goede staat gepraaid te hebben het schip (opm: schoenerkof) HENRIËTTE, kapt. T.G. van Rhijn, van Amsterdam naar Marseille (opm: zie ook ZP 250139 en 040239).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LUCIFER, kapt. Niesker, van Tschesme (opm: Çeşme, 38º19’ N.B. 26º18’ O.L.) en Scio (opm: Khíos, 38º22’ N.B. 26º08’ O.L.) naar Stettin (opm: Szczecin), is de 18e januari lek en met schade in Terschelling binnengelopen. Het ligt quarantaine in de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip BUITENWERF, kapt. Rozema, van Harlingen naar Newcastle, in de haven van Terschelling liggende (opm: zie PGC 180139), is lek. Het moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA ANTOINETTE, kapt. Wey (opm: buitenlander), van Londen naar Bordeaux, is op 11 januari te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARTINA, kapt. Westerberg, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Gotenburg was op 9 januari op de hoogte van Douvres.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ANNA AGATHA, kapt. Berghuis, van Rotterdam te Liverpool gearriveerd, wordt van daar van 11 januari gemeld dat het zelve op 7 januari in het Clarencedok aldaar driftig geworden was en door de equipage in twee gedeelten in allerijl verlaten geworden was. Welke echter, na ieder voor onderscheidene bevoegde autoriteiten verklaard te hebben, dat het schip met hen ontbrekende manschappen geheel was verongelukt, door een inspecteur en twee dienaren van de politie, welke intussen het schip, zonder iemand aan boord en met verlies van het roer en de boegspriet, doch overigens in goede staat in het dok, met de geholpen hebbende schuitevoerders, daarvoor een beloning van 60 schellingen hebben uitgereikt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip JOHANNA MARIA, kapt. De Groot, van Amsterdam te Marseille gearriveerd heeft volgens brief vandaar van 9 januari zware schade aan schip en lading bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Koningsbergen (opm: Kaliningrad) overwinteren onder meer andere de schepen de HOOP, kapt. Mooi en PETRONELLA SCHURING.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft op 10 januari een aanvang gemaakt met laden het schip JOHANNA, kapt. De Jong (opm: kof, kapt. H.T. de Jong), voor Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Looe (opm: wordt van 12 januari gemeld, dat aldaar zijn aangedreven enige vaten boter en het wrak van een gedeeltelijk groen geschilderd schip. Vermoedelijk een en ander afkomstig van een aldaar in de nabijheid verongelukt Nederlands schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DAGERAAD, kapt. Bol, met oesters van Terschelling naar Hamburg is volgens brief van Zoutkamp van 15 januari die dag aldaar binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MAGDALENA, kapt. Bremer, van Angostura naar Bremen, is te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip VROUW SIEVER, kapt. Russ, met stukgoederen van Bremen naar Antwerpen, is volgens brief van Amrum van 10 januari, des nachts op Sylt gestrand. Van de lading werd een groot gedeelte beschadigd geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. Plukker, van Palermo naar Rotterdam, is op 13 januari te Falmouth binnengelopen om het schip schoon te maken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Cardiff heeft op 12 januari een aanvang gemaakt met laden van het schip de HERSTELLING, kapt. Drent, voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 17 januari. Gisteren avond ten 9½ ure barstte een hevige brand uit in Zr.Ms. fregat DIANA, staande in het droge dok op ’s Rijkswerf Willemsoord, welke zo in hevigheid toenam, dat ondanks de met de meeste bedaardheid genomen maatregelen, en alle mogelijke aangewende hulpmiddelen, men niet in staat is geweest, dien bodem in zijn geheel te redden, zodat het bovenschip geheel is afgebrand; en men er eerst heden morgen om 10 ure er toe is kunnen geraken, om den brand meester te worden. Aan de goed genomen voorzorgen, de welwillende hulp van alle autoriteiten, den betoonde ijver door de geëmployeerden zo van de brandspuiten van ’s Rijkswerf als van die der gemeente, heeft men te danken, dat de andere in het dok liggende schepen en belendende gebouwen voor vernieling zijn bewaard gebleven. (opm: zie ZP 180139, DC 220139 en 110439)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Westdongeradeel, zal, op donderdag 24 januari 1839, des voormiddag ten 10 ure, te Wierum verkopen, tegen contante betaling: de geborgen tuigage van het gestrand Engels brikschip THE DAMSEL, van Great Yarmouth, gevoerd geweest bij kapt. T. Fill, bestaande in 12 zeilen, 4 stukken ankerketting, enig touwwerk, rondhout, enz. (opm: op 15 januari gestrand)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 17 januari. Gisteren avond ten 9½ ure barstte een hevige brand uit in Zr.Ms. fregat DIANA, staande in het droge dok op 's Rijks werf, Willemsoord, welke zo snel in hevigheid toenam, dat ondanks de met de meeste bedaardheid genomen maatregelen, en alle mogelijke, aangewende hulpmiddelen, men niet in staat is geweest, die bodem in zijn geheel te redden, zodat het bovenschip geheel is afgebrand, en men eerst heden morgen om 10 ure er toe is kunnen geraken om de brand meester te worden. Aan de goed genomen voorzorgen, de welwillende hulp van alle autoriteiten, de beloonde ijver door de geëmployeerden zo van de brandspuiten van ’s rijks werf als van die der gemeente, heeft men het te danken, dat de andere in het dok liggende schepen en de belendende gebouwen voor vernieling zijn bewaard gebleven. (opm: zie ZP 180139, LC 220139 en DC 110439)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 januari. Het fregatschip BROEDERTROUW is door Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO op de rede gesleept.
Het schip (opm: pleit) de TWEE VRIENDEN, kapt. J. de Jong, arriveerde heden alhier van Boston.


Datum: 24 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F.H. Zeylstra, van Amsterdam naar Suriname is de 20e januari zwaar lek en met verlies van anker en touw wegens aanzeiling te Ramsgate binnengelopen. Vermoedelijk hetzelfde schip CATHARINA bij Doggersbank lek gepraaid, zie no. 293.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 20e januari is te Ramsgate met zware schade uit zee teruggekomen het schip (opm: kof) MERCURIUS, kapt. H.F. Visser, van Antwerpen naar Lisbon. (opm: zie ZP 250139)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

's-Gravenhage, 22 januari. In de nacht van den 16 zijn te Terschelling gestrand twee schepen. Van een derzelven, zijnde vermoedelijk de Engelse brik genaamd ENSON, is de gehele equipagie verongelukt, zijnde het schip verbrijzeld vóór de aankomst der reddingsboot op het punt der stranding. Het andere is de Engelse brik CHANCELLOR, kapt. J. Knok, welke zich met deszelfs equipagie, uit 8 man bestaande, in de boot heeft gered en op genoemde plaats is aangekomen.
Den volgende nacht is mede te Terschelling gestrand het Engelse tjalkscheepje ARGO, van Yarmouth, met ballast naar Newcastle. De equipagie heeft zich gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 22 januari. Het Amerikaanse schip ECLIPSE is met slechts een halve lading van Sumatra te St. Helena aangekomen, zijnde de kapitein en een gedeelte der equipagie op Sumatra door de inwoners vermoord en van een som van 40.000 dollars beroofd geworden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 januari. De 10e dezer was van Veere op een Engels schip overgegaan de zeeloods J. de Loose, en daar men gedurende verscheidene dagen niets meer van hem vernam, wist men niet wat daarvan te maken. Heden is hij eindelijk wel en goed met de Engelse stoomboot BRUGGE van London te Vlissingen aangekomen.


Datum: 25 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MERCURIUS, kapt. Visser, van Antwerpen naar Lisbon (zie no. 295), is volgens brief van Ramsgate van 19 januari bij het binnenkomen der haven bij het ooster havenhoofd aan de grond geraakt en vervolgens met zware schade en lekkage bij Broad Stairs gestrand.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief in dato Zea (opm: Kéa, 37º37’ N.B. 24º21’ O.L.) 8 december van kapt. Casseboom, voerende het schip HENRIËTTE, van Odessa naar Rotterdam, was hij die dag wegens tegenwind aldaar in goede staat binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Marseille van 17 januari, was door kapt. Hoek, voerende het schip ANNA MARIA, de 6e januari aldaar van Amsterdam gearriveerd, bij Madera gepraaid het schip HENRIËTTE, kapt. Van Rhijn, mede van Amsterdam naar Marseille gedestineerd (opm: zie ZP 220139). Deze praaiïng in een hevige storm hebbende plaats gehad en de HENRIËTTE deszelfs bestemming nog niet bereikt hebbende, vreesde men zeer dat hetzelve verongelukt zou zijn, indien het een of andere haven niet heeft kunnen bereiken.

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen DORP PERNIS, kapt. Nordry, van Londen naar Lisbon, en TRITON, kapt. Stemberg, van Antwerpen naar Trapani (opm: 38º1’ N.B. 12º31’ O.L.), zijn de 19de december met schade, merendeels door aanzeiling, te Ramsgate uit zee teruggekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het wegens lekkage en schade te Ramsgate binnengelopen schip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Zeylstra, van Amsterdam naar Suriname – zie nommer 296 – wordt van Deal van 18 januari nader gemeld, dat hetzelve door een stoomboot verder de rivier zal worden opgesleept.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 23 januari. In de nacht van de 6e op de 7e dezer is op de Franse kust, nabij Cherbourg gestrand, het Nederlandse schip MINERVA, kapt. J.J. Kien (opm: schoenerkof, kapt. J.J. Kiers), van Suriname naar Amsterdam bestemd, met rum, suiker, enz. Eén man is in zee gevallen en verdronken, doch de overigen gered. (opm: zie ZP 200339)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris A.W. Nauta te IJlst zal op 5 en 19 februari 1839, op autorisatie der Arrondissementsrechtbank te Sneek, publiek verkopen: een huizing, voorzien van verscheidene vertrekken en zolders, met tuin aan het vaarwater op het best en aangenaamst der stad IJlst, wijk A no. 252 en de daarnaast staande nieuw gebouwde scheepstimmerschuur, wijk A no. 251, beide in eigendom bij Weduwe en Erven Cornelis Luitsens Nijdam. Aanvaarding 12 mei 1840.


Datum: 26 januari 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, van Passarouang, met suiker en koffij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban Van Swijndregt, F.N. Montauban van Swijndregt en F. Van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op Dinsdag de 5e februarij 1839, des namiddags ten 4 ure, in het Locaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n°. 458, publiek te veilen: het snelzeilend Nederlands Kofschip de JACOBINA EN BARBARA, gevoerd door kapiten K.Z. Schut, volgens meetbrief lang 24,70 ellen, wijd 4,37 ellen, hol 2,39 ellen, en alzo groot 115 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verderen inventaris, zo als hetzelve thans is liggende te Delfshaven aan de werf van de scheepsbouwmeester De Haan (opm: De Hoog). Zijnde inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën te bekomen bij bovengenoemde makelaars.
(opm: de kof, bouwjaar 1829, werd verkocht naar Rotterdam, kreeg de nieuwe naam ADRIANA en als kapitein J. de Jong)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. Vertrokken de Nederlandse brik ELIZA, kapt. O. Kievijt, naar Rotterdam.


Datum: 28 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ALIDA, kapt. Borchers, van Palermo naar Rotterdam te Falmouth binnengelopen – zie no. 292 – zou volgens bericht van daar van 22 januari aldaar overwinteren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip INDUSTRIE, kapt. Zellien, van Liverpool naar Ostende is de 24e januari met verlies van boegspriet en meer andere schade, door aanzeiling veroorzaakt, te Liverpool uit zee terug gekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE KLEINE MARIA, kapt. Nagel, van Wolgast naar de Noordzee gedestineerd, lag de 19e januari wegens vorst en ijsgang ter rede van Wolgast.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Rendsburg van de 23e januari was het aldaar wegens ijs gelegen hebbende schip (opm: smak) MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, van Amsterdam naar Lübeck, de vorige dag weder van daar vertrokken, doch was wegens tegenwind uit zee terug gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARIA CHARLOTTA, kapt. Spolander, van Riga naar Rotterdam is de 8e januari bij Nijemindegab gestrand. De equipage is gered, doch het schip en lading zal weg zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip de VROUW SIEVER, kapt. Buss, van Bremen naar Antwerpen, bij Amrum (opm: 54º40’ N.B. 8º20’ O.L.) gestrand, wordt van Sijlt van de 15e januari gemeld, dat hetzelve diep in het zand zat en waarschijnlijk met het gedeelte der lading totaal weg zou zijn, het geborgen beschadigde gedeelte der lading zou tegen de 16e januari verkocht worden.
Nog wordt aangaande het schip COLONNIA, kapt. Habbert, van Angostura naar Bremen, mede aldaar gestrand, volgens dezelfde brief gemeld, dat door de aldaar gewoed hebbende storm en hoge vloed hetzelve veel geleden had, zodat men niet wist of het schip nog kon gered worden. De lading was weinig beschadigd en deels te Amrum en te Sylt geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van het schip HENDRIKA, kapt. Leuning (opm: tjalk, kapt. H.F. Leuning), van Wismar naar Amsterdam, de 25e oktober Rendsburg gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 29 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, van Rotterdam naar Batavia, is volgens bericht van Helvoet van de 28e januari, de vorige dag met uitzeilen op het Pampus aan de grond geraakt doch die nacht weder vlot en over het Pampus ten anker gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van 8 oktober, zou de volgende dag van daar naar Amsterdam vertrekken het schip (opm: fregat) ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 12de januari waren te Seville bezig met laden de schepen ANNA (opm: kof), kapt. G.S. Vegter en CATHARINA, kapt. Horsack, beide voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tot terechtwijzing van het bericht der stranding van het schip MINERVA, kapt. Kiers (opm: zie PGC 150139), van Suriname naar Amsterdam, diene het volgende. Het schip is gestrand en verbrijzeld nabij Cherbourg. In de morgen van 7 januari heeft de equipage zich met de boot gered en zijn allen wel aan wal gekomen. Vroeger, en wel 4 dagen na het vertrek van Suriname, was een man der equipage over boord gevallen. De Administratie der Marine had bij aanspoeling van enige stukken van het wrak, alsmede om plundering tegen te gaan, veel hulp en toezicht verleend. De equipage zou de terugreis over Duinkerken aannemen, ze wachten tot 16 januari tot een gunstige gelegenheid.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavoren, 20 januari. Op zaterdag den 19 januari j.l, des morgen ongeveer ten acht ure, geraakte er, met een sterke zuidwesten wind, door volstrekte onkunde des schippers, een Tjalk, komende van Amsterdam, ten noorden van de haven van deze stad op de stenen. Hoezeer met enig gevaar begaven zich verscheidene ingezetene dezer stad aan boord van het schip en redden eerst de schipper, deszelfs vrouw en knecht, welke zich aan boord in volslagen verlegenheid bevonden; voorts, niettegenstaande het geweldig stoten van het schip en het gestage overlopen van zware zeeën, werd de mast, het roer, de zwaarden, in een woord alles wat enige waarde had en redbaar was, aan land gebracht en daarna, hoe onmogelijk het ook scheen, het scheepshol door de verenigde pogingen en inspanning van krachten door de ingezetene en de in onze gemeente liggende schippers met hun scheepsvolk van de stenen gered en naar binnen gebracht, zodat de schipper weinig schade heeft te betreuren.
Ook nu weder hebben zich de gebroeders Visser van Stavoren, met namen Jacob, IJge en Hendrik, zo gunstig bekend door het redden van tenminste zeven en twintig schepen en een groot aantal schipbreukelingen, onderscheiden, en wel bijzonder de jongste der broeders Hendrik, dewelke, zodra het steeds zinkend schip even binnen de hoofden was, op hetzelve trachtte te komen, om de touwen te verplaatsen aan de bolders, hetwelk dan ook zeer veel toebracht tot de algehele redding van het schip; deze kloeke daad bracht ieder der aanschouwers in vrees, daar hij ieder ogenblik gedreigd werd door de zware deining, welke aldaar heerste, van hetzelve te worden geslagen, aangezien slechts de voor- en achterplecht zichtbaar en het middelste gedeelte des schips onder water was, maar bedaard en al met de handen wenkende dat men zoude voorttrekken, bleef hij gerust alle pogingen tot verdere redding voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 28 januari. Kapt. M. Kwakkelstein, voerende de vishoeker de EENDRACHT, van de beugvisserij te Vlaardingen binnen, heeft na het doorstaan van zwaar stormweer, den 10 januari j.l, op zee gered, op 55º44’ Z.O. van Doggersbank, de equipage van het Engelse brikschip JOHN AND ELISABETH, bestaande in kapitein John Day en vier matrozen; gemelde equipage was uitgeput en afgemat, door honger, koude en overspanning, en hunne bodem was in zinkende toestand, zonder sloep of boot, zodat kapitein Kwakkelstein dezelve met gevaar en moeite uit de kaken des doods gered en behouden in Holland heeft binnen gebracht.
Nog heeft dezelfde kapitein Kwakkelstein, op 12 januari l.l, op zee overgenomen op 55º34’ Z.O. van Doggersbank, kapitein George Porter, van de Engelse sloep MAGNET, welke zich ook in reddeloze toestand bevond.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 24 januari de kofschepen ALIDA, kapt. K.H. Scholtens, van Londen, en MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Newcastle; de schoenerschepen MARY & ROSE, kapt. A. Reach, van Newcastle en SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins.
Uitgezeild: den 17 januari het schoenerschip FAME, kapt. S. Holeman, naar Londen; het smakschip de VERWAGTING, kapt. J.Eilers, naar Schotland.
Den 22 dito het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, naar Londen.
Den 26 dito de kofschepen EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, GEZINA, kapt. B.A. Visser en IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, alle vier naar Schotland; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Ebes, naar Engeland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best en wel onderhouden snikschip, groot 7 ton, met zeil en treil en verder aanbehoren, zodanig thans is liggende in het algemene vaarwater te Oldeboorn. Te bevragen bij de eigenaar F.G. Slottje aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tien scheepstimmerknechten, hun werk geheel of gedeeltelijk verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij D. & L. Alta, te Harlingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 26 januari. Blijkens ingekomen berichten uit de Britse koloniën Nieuw Zuid Wallis (opm: New South Wales, Aus.) moet er aan de belanghebbenden kennis gegeven zijn, dat, te rekenen van de 1 dezer lopende maand, geen Nederlands schip, komende uit een Nederlands-Oost-Indische bezitting, meer tolvrij in de havens van Nieuw Zuid Wallis zal toegelaten worden, zo als zulks tot dusverre het geval geweest is, en dit wel ten gevolge van de verschillende accijnsen, aan welke de Britse manufacturen op Java onderhevig zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 27 januari. Zr.Ms. transportschip de MERWEDE, luitenant W. Stort, uit Helvoetsluis naar Suriname, te Cowes binnen, heeft den 18 dezer de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 januari. Heden arriveerden alhier, onder meer anderen, de schepen DE COCK, kapt. H. Schut, van Batavia, en AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van New-York, en zeilden naar zee de schepen Zr.Ms. brik MEERMIN, commandant kapt.luit. van der Plaat, en ELIZABETH, kapt. F. Fokkens, beide naar Batavia, AMPHITRITE, kapt. A.C. Krull, naar Suriname, ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Lissabon, PAULINA, kapt. S.T. de Boer, en ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, beide naar Belfast, WILHELMINA, kapt. L.N. Baas, naar Liverpool, en ANNA LINTSINA, kapt. M.M. Pot, naar London.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 18 januari. Door de heren D.V.B. te Rotterdam, en enige zijner vrienden, is ten katore van de heren M.C. de Crane en Zoon alhier, ingezonden, een zilveren zak-tabaksdoos met NLG 45 in goud, om als bewijs van goedkeuring en aanmoediging te worden ter hand gesteld aan schipper Pieter de Vos en de bij hem aan boord geweest zijnde negen manschappen, voor de edele belangloze en zo welgelukte pogingen, door hen, op de 10e dezer maand, in het werk gesteld, ter redding der schipbreukelingen van het Engelse schoenerschip MALVINA; waarvan dan ook de uitreiking, overeenkomstig het doel der edelmoedige inzenders, is geschied, en wel de tabaksdoos aan de schipper, en aan ieder der manschappen NLG 5, welk een en ander met het innigst gevoel van dankbaarheid, door deze mensenvrienden tot een aandenken is ontvangen. (opm: zie o.a. ZZC 150139)


Datum: 30 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: smak) ZEELUST, kapt. J.F. Deddes, van Hamburg naar Nantes, is volgens bericht van Mandahl van de 12e januari met schade te Kleve binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 31 januari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Schut, van Batavia in Helvoet binnen, rapporteert de 15e oktober op de hoogte van Anjer (opm: 6º3’ Z.B. 105º56’ O.L.) in goede staat gepraaid te hebben het schip (opm: fregat) OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 2 ure is met het beste gevolg te water gelaten (opm: op de scheepswerf de Oranjeboom, A. de Graaf & Zonen, Amsterdam) het fregatschip JOSEPHINE EN CATHERINA, gevoerd zullende worden door kapt. J. Andresen, bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 29 januari. Heden namiddag, circa half twee ure, is van de werf de Zwarte Rave aan het einde der Kleine Kattenburgerstraat met het beste gevolg van stapel geloopen het voor rekening van den heer W.P. Pook van Baggen door de scheepsbouwmeester J. Knol nieuw gebouwde fregatschip genaamd CORNELIS HOUTMAN, groot circa 400 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. D. Boes Lutjens, en hetwelk bestemd is voor de vaart op de Oost-Indiën.
Tevens is op voornoemde werf de kiel opgehaald voor een schip van gelijke grootte, voor rekening van hetzelfde huis van negotie, hetwelk zal genaamd worden AART VAN NES.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 januari. Volgens berigt van Vlissingen is aldaar den 26 dezer binnengelopen het barkschip WELTEVREDEN, kapt. C.F. Lupke, komende van Batavia en bestemd naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 30 januari. Op de hoogte buiten de westpunt van de Steenbank, op 10 vademen, lag gezonken een brik, waarvan alleen bij laag water nog de fokkemast tot aan de zaling te zien was. Men hield het voor een Engels schip, de naam onbekend, hebbende slechts de letter H in deszelfs vleugel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 28 januari. Bij koninklijk besluit van den 15 dezer wordt, ter meer krachtige beteugeling der zee-roverijen welke van tijd tot tijd in de West-Indiën werden bedreven, een billijk bergloon voor vaartuigen, op zee-rovers hernomen bepaald, en daaromtrent, in afwachting van meer algemene wettelijke verordeningen, voorgeschreven hetgeen volgt:
Art. 1. Telkens, wanneer een geroofd vaartuig op de zee-rovers hernomen, en gebragt wordt binnen een onzer West-Indische bezittingen, en wanneer de uitspraak van de bevoegde regter zal hebben uitgemaakt, dat er een dusdanige herneming heeft plaats gehad, en wie de hernemer is, zal deze laatste regt hebben op een bergloon, waarvoor, des noods, het hernomen schip en lading aansprakelijk zijn, en welk bergloon door de regter, naar gelang der omstandigheden, zal worden bepaald, minstens op een tiende en uiterlijk op een vijfde van de hernomene waarde, onverminderd des eigenaars gehoudenheid om, boven dit bergloon, te vergoeden de schade, welke het hernemen, wanneer dit door geen rijksvaartuig zal hebben plaats gehad, veroorzaakt heelt, almede ter bepaling van de regter.
Art. 2. De indicature in de zaken, bij het voorgaand artikel vermeld, wordt opgedragen aan de gewone regter der plaats of haven in de West-Indische bezittingen, alwaar de hernomene schepen zullen worden aangebragt. De uitspraken des regters zijn aan de gewone regelen voor het hoger beroep onderworpen.
Art. 3. Tot grondslag der verdeling van het bij het eerste artikel bedoelde bergloon onder de officieren en verdere equipagie van het schip, door hetwelk het geroofde vaartuig zal zijn hernomen, zal gesteld worden het bepaalde bij ons voorschreven besluit van den 13 December 1818 (Staatsblad, N°. 44), wegens het verdelen der prijs- of buitgelden bij het nemen van prijsschepen.


Datum: 01 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Ameland van de 26e januari, waren aldaar de 22 dito aangedreven stuks grenen delen van 14 a 18 voet lengte en 1 grenen balk gemerkt R. A, benevens enig groen geschilderd wrakhout van verschansingen, de 25e dito bij Stollum (opm: mogelijk Hollum) aangespoeld enig wrakhout, meest verschansing plankjes en 2 grenen balken gemerkt 84 M. III. en 1 M. 102, alsmede 11 stuks balken te Nes,; de 24 dito bij Ballum aangespoeld een gebroken scheepsboot met een witte waterlijst, waarin een naambordje met ingesneden letters WILLIAM HICKEN, alsmede een plankje en een kleine briksboom en de 25ste dito was aldaar onder enig aangespoeld wrakhout gevonden met een blauw en een zwart geschilderd naambordje van een sloep waarop van binnen R. A. en van achter ingesneden JOHN SEATER, nog was bij Stollum aangedreven een zwart eiken naambord met witte lijsten waarop met witte letters PROVIDENCE GOODWILLE Newcastle.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1838 zijn te Riga gearriveerd 110 en van daar vertrokken 109 Nederlandse schepen. Het schip de VROUW ALIDA, kapt. Jaski, overwinterde aldaar.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip ANNA PAULOWNA, kapt. C. Jäger, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Cooman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman, en De Vries & Co.
Montevideo en Buenos Ayres via Kaap Verdische Eilanden: het gekoperd barkschip de SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Amsterdam (Oosterdok, sluit 13 februari). Adres bij B.J. van Hengel.
Suriname: het gekoperd tweedeks barkschip CLASINA ADRIANA, kapt. A.P. Havinga, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het Nederlands gezinkt schoener-kofschip ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Amsterdam (Westerdok, sluit 4 februari). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het tweedeks barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het tweedeks driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks gekoperd fregatschip JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het tweedeks gezinkt barkschip de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks pinkschip JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het gezinkt Nederlands kofschip KATHARINA, kapt. H.H.Bakker (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Livorno en Genua: het Nederlands kofschip (opm: galjoot) NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, (Westerdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Marseille: het Nederlands kofschip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer. Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Gibraltar: het Nederlands kofschip DOLFYN, kapt. J. van der Mey (Westerdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Lisbon: het nieuw kofschip ANNA, kapt. S.B. de Jong. Adres bij Daniels & Zoon en Arbman en Coopmans & De Witt & Lenaertz.
Bordeaux: het Nederlands kofschip LISETTE CAROLINA, kapt. Timen Mennes Gnodde. Adres bij Canne & Balwé.
Idem: het Nederlands kofschip het VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker (Entrepotdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys.
St. Petersburg: het Nederlands gezinkt kofschip JOANNA JACOBA, kapt. M.F. Schaap. Adres bij J. Daniels & Zoon en Arbman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip VROUW HENDRIKA, kapt. Leuning, van Wismar naar Amsterdam, op 15 oktober 1838 Rendsburg gepasseerd, heeft men, volgens brief van daar van 23 januari sedert niets vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. F. Witteveen, notaris te Metselawier, zal, op donderdag den 7 februari 1839, des voormiddag ten 11 uur, ten huize van den kastelein Laskewitz, te Ezumazijl, tegen gerede betaling, verkopen: 31 balen amandelen, 9 dito sumak (opm: looi- en verfstof), 42 dito cumin (opm: waarschijnlijk wordt komijn bedoeld) en 6 dito galnoten, alle beschadigd en gelost uit het Kofschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp, liggende te Ezumazijl.
Dezelfde notaris zal op tijd en plaats voorschreven presenteren te verkopen: een voor weinig jaren aanzienlijk vertimmerd Hek Tjalkschip, de VROUW WILHELMINA, groot 35 ton, met deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende te Ezumazijl; waaromtrent nadere informatie bij genoemde notaris zijn te bekomen.
(opm: LC 220239 meldt dat op de VROUW WILHELMINA is geboden NLG 501)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Kofschip, groot 18 ton, met zeil en treil, thans liggende in de Stadsgracht te Franeker.
Te bevragen bij J.R. Boomsma, scheepstimmerbaas op Zevenhuizen (opm: bij Franeker) aldaar.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de schipper van de Vlissingse loodsboot H no. 5, A. de Wijs, is de 27e januari l.l. bericht, dat er een schip, waarschijnlijk een Engelse brik, in zee aan de buitenkant van de Steenbank, in de diepte van 10 vadem, met laag water, gezonken lag, waaraan een vleugel met de letter H er in, even zichtbaar was; hebbende bij langs het boven water zichtbare tuig gezeild, ten einde te zien of er zich ook manschappen in bevonden, doch heeft niets van de equipage vernomen. Zijnde het wrak gezonken op de hoogte van Westkapelle, in peiling ZZO en Domburg in peiling ZO½Z.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een kofschip, groot 18 ton; te bevragen bij J.R. Boomsma, scheepstimmerbaas op Zevenhuizen (Franeker).


Datum: 02 februari 1839


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van de rede van Vlissingen naar zee gezeild kapt. F. Goedst (opm: FREDERICK, Belgische vlag, gebouwd als smak, in 1836 verbouwd), naar Havanna.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Egmond aan Zee van de 1e februari was die middag bij Bergen gestrand het schip CORNELIA, kapt. Beekman (opm: vermoedelijk smak, kapt. J. Beekman), met tarwe van Amsterdam naar Londen. De equipage is gered, het schip zat vol water tegen de buitenbank. (opm: zie PGC 080239)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip DE VOS, kapt. Van der Velde (opm: kof, kapt. G. van der Velden), van Amsterdam de 21e oktober l.l. te Marseille gearriveerd, is afgekeurd geworden en zou de 31 januari aldaar publiek verkocht worden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ELEONORA, kapt. Halewijck, van Liverpool naar Ostende, is in de 27e januari met verlies van boegspriet te Liverpool uit zee teruggekomen.


Datum: 04 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 25e november is te Suriname van Curaçao gearriveerd Zr.Ms. brik PEGASUS, commandant kapt.luit. Meurer.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. de Weerd, van Suriname in Texel binnen, rapporteert de 29e januari op de hoogte van de Galloper met gunstige gelegenheid gepraaid te hebben het schip (opm: fregat) CLAUDIUS CIVILIS, kapt. W. Groen, van Amsterdam naar Batavia, benevens een kof, gevoerd door kapt. Herres, (vermoedelijk de kof TRITON, kapt. Zweers, van Amsterdam naar Marseille).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. T.G. van Rijn, voerende het schip (opm: schoenerkof) HENRIËTTE, van Amsterdam, de 21e januari te Marseille gearriveerd, rapporteert volgens brief van Marseille in dato 22 januari, dat hij na de 22e november op 44º13’ N.B. en 10º11’ W.L. in een hevige storm welke tot de 6e december aanhield, de stuurboords verschansing en enige kleinigheden van het dek verloren te hebben, de 9e december door de straat van Gibraltar zeilde en na van die datum af tot 23 dito weder zwaar stormweer te hebben doorgestaan, de 7e januari voor Marseille arriveerde. Daar hij echter geen loods kon bekomen en die nacht een hevige storm opstak, waardoor de voorste verschansing werd weggeslagen, de watervaten uit de sjorrings en het vaste boord werd ontzet, dreef het schip voor een dichtgereefd schoenerzeil meestal onder water tot op 43º12’ N.B. en 06º48’ O.L. af, tot dat eindelijk op de 6e januari het weder bedaarde en men de 21e dito gelukkig te Marseille arriveerde. De kapitein geloofde niet dat de lading beschadigd was geworden. (opm: zie ook ZP 220139 en 250139)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) MACASSAR. Kapt. J.H.M. Struben, van Rotterdam naar Batavia, te Gravesend met schade binnengelopen - zie no. 270 - was de 31e januari, na gerepareerd te hebben, bezig de lading weer in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WILLEM, kapt. de Jonge, van Ostende naar Londen is de 29e januari met verlies van boten te Margate binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Amsterdam arriveerden:
Van Suriname MARIA FREDERIKA, kapt. de Weerd, met 330 vaten suiker, adres Gebr. Reyns, 115 vaten dito en 20 balen katoen, adres Insinger & Comp, 40 vaten suiker, adres A. Taunay Fzn. & N. Vergeer, 33 balen katoen, adres H. Willers, 30 vaten suiker, adres C. en E. van Goor, 68 vaten dito, 60 balen katoen, en 4 balen koffij, order.
Van Curaçao en St. Thomas, MARIA JACOBA, kapt. Bart, met 457 zakken koffij, 20 vaten ditto, 381 zakken koopmanschappen, adres Buys de Bordes & Jordan 1 vat limoensap, adres Bonikke & Zoonen, 4 kisten naturaliën, adres de Hond & Cohen, 63 kisten sigaren, adres F.J. Giulini, 2 balen katoen, adres J. Texeira de Mattos, 1 blok mahonyhout, 45 kisten sigaren, 14 pakken tabak, adres B.H. Veltman. 10 kisten sigaren, adres Da Costa Gomes de la Penha & de Castro, 126 stuks verfhout, 202 pakken katoen, 300 kisten sigaren, 16 balen wol en 41 vaten schillen, adres order.


Datum: 05 februari 1839


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 30 januari is des nachts vlak voor Vlissingen, door zware lekkage gezonken, de pleit onder witte vlag, genaamd de JONGE JOHANNA, gevoerd door kapt. P.C. Dillewijns, op 27 dezer uitgezeild, doch door storm weder genoodzaakt geworden binnen te komen, hebbende zich de equipage met de sloep gered en zijn behouden te Vlissingen aan wal gekomen. (opm: waarschijnlijk witte vlag, omdat het wellicht een Belgisch schip betrof en de Belgische vlag nog niet door Nederland was erkend)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Zeijlstra, van Amsterdam naar Suriname, te Ramsgate binnen, was op 25 januari bezig met lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip SARA LYDIA, kapt. Van der Tak, van Rotterdam naar Batavia, op 27 januari van Helvoet naar zee gezeild, is volgens brief van daar van 28 dito, daarbij op het Pampus aan de grond geraakt, doch die voormiddag weder vlot geworden en over het Pampus geankerd.

LC 050239
’s Gravenhage, 30 januari. De gezagvoerder van het koopvaardijschip RHOON EN PENDRECHT, J. Schaap (opm: kapt. Aamrik Schaap), is als Broeder in de orde van de Nederlandsche Leeuw opgenomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 27 januari het schonerschip ORWELL, kapt. J. Hall, van Londen.
Den 29 dito het brikschip QUEEN VICTORIA, kapt. E. Ridge, van Rochester.
Uitgezeild: den 27 januari het smakschip de HOOP, kapt. L.S. de Vries, naar Newcastle.
Den 31 dito de schonerschepen ORWELL, kapt. J. Hall naar Londen en SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, naar Schotland.
Den 2 februari het schonerschip ANTJE, kapt. K. Weiger, naar Bahia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur, tegen eind mei 1839, op de Leek: een florissante en wel beklante Scheepstimmerwerf, bestaande uit een dubbele behuizing en twee loodsen, de ene lang 22 Nederlandse ellen, breed 8 Nederlandse ellen 2 palmen, de andere lang 8 ellen 4 palmen en breed 3 ellen 2 palmen. Nader onderricht op den Huize Nienoord aldaar. (opm: zie LC 100939)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop op gemakkelijke termijnen van betaling een scheepstimmerwerf, met huis en erf, gereedschappen, drie bootjes, een praampje, enz.
Te bevragen bij de eigenaar K.IJ. Bijl te Dokkum.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 februari. Zr.Ms. korvet AJAX, welke bij terugkomst van Batavia in augustus l.l. het eerste schip was dat in het nieuwe droge dok te Vlissingen werd gehaald, ten einde belangrijke herstellingen te ondergaan, is de 1e dezer, geheel hersteld, uit hetzelve dok gelaten, en alsnu in staat om ieder ogenblik in dienst gesteld te worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 februari. Donderdag (opm: 31 januari) is te Amsterdam van de werf de Oranjeboom van stapel gelaten het fregatschip JOSEPHINE EN CATHARINE (opm: JOSEPHINE EN CATHARINA), groot 550 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Thijm Rothuijs & Co, en gevoerd zullende worden door kapt. J. Andresen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 februari. Gisteren namiddag zeilden naar zee: ANNA LUTZINA, kapt. M.M. Pot, JUFVROUW MARIA, kapt. J.H. de Boer, GEZIENA, kapt. G.J. Postema, GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jong, en HARMONIE, kapt. H.H. Naatje, alle naar Londen, CERES, kapt. J. Noord en AGATHA, kapt. D.G. Schuur, beide naar Liverpool. De stroom is overdekt met ijs.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 4 februari. In een bericht uit Vlissingen van 30 januari leest men het onderstaande:
De reder van het onlangs op de Banjert verongelukte schoenerschip MALVINA, kapt. Hulstone, waarvan de equipage met zoveel beleid en bewijzen van edele zelfopoffering door de bewoners van het eiland Schouwen is gered (opm: zie o.a. ZZC 150139), schrijft aan een handelskantoor alhier uit Londen dato 21 januari, het navolgende:
Ik acht mij gelukkig U te berichten dat de kapitein en de geredde equipage van de MALVINA behouden alhier zijn aangekomen en hoewel zeer verzwakt na de doorgestane ellende, welvarende zijn. De meeste hoogachting, de diepste erkentenis voor alle Britse zeelieden, zij de brave Zeeuwen gewijd, die zo onverschrokken als menslievend hun eigen leven en bezittingen in gevaar stellen om de ongelukkige schipbreukelingen te redden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop, op gemakkelijke termijnen van betaling: een scheepstimmerwerf, met huis en erve, gereedschappen, 3 bootjes, een praampje enz.
Te bevragen bij de eigenaar K.Y. Bijl, te Dokkum.


Datum: 06 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Gedurende het jaar 1838 van St. Petersburg uitgevoerd naar Nederland en België.
Naar Amsterdam, in 40 schepen 36003 pud (opm: of poed, Russisch gewicht van 16,38 kg) ijzer, 11177 pud reine 7180 pud uitschot en 8767 pud half reine hennip, 14819 pud talk, 61124 pud potasch, 111 pud vislijm, 84 pud juchten, 9668 pud koper, 1276 pud borstels, 5931 pud bedveren, 951 st. zeildoek, 2485 st. ravensdoek, 870 st. vl. linnen, 90405 arsh. kalminken, 10999 zw. rogge, 500 zw. tarwe, 10193 zw. lijnzaad, 202 s. dozijn delen.
Naar Rotterdam, in 16 schepen 400 pud ijzer, 1480 pud teine, 5067 pud uitschot, 8424 pud half reine hennip, 1268 pud talk, 2925 pud potasch, 11 pud vislijm, 4711 pud koper, 185 pud borstels, 85 pud bedveren, 522 st. zeildoek, 600 st. ravensdoek, 34696 arsh. kalminken, 3246 zw. rogge, 12792 zw. lijnzaad, 6 s. dozijn delen.
Naar Zaandam, in 9 schepen 9937 zw. lijnzaad.
Naar Zaandijk, in 1 schip 818 zw. lijnzaad
Naar Westzaan, in 1 schip 303 pud uitschot en 300 pud half reine hennip, 662 zw. lijnzaad.
Naar Harlingen, in 3 schepen 120 pud ijzer, 600 pud reine 1207 pud uitschot en 5565 pud half reine hennip, 46 pud talk, 10578 pud potasch, 5 pud borstels.
Naar Groningen, in 1 schip 240 pud ijzer, 2320 pud half reine hennip, 140 zw. lijnzaad, 34 s. dozijn delen.
Naar Termunterzyl, in 1 schip 52 pud potasch, 1158 zw. lijnzaad.
Naar Zwolle, in 1 schip 654 pud reine en 1801 pud half reine hennip.
Naar Dordrecht, in 1 schip 502 pud reine, 1016 pud uitschot en 4025 half reine hennip, 1810 pud potasch, 3000 pud koper.
Naar Antwerpen, in 26 schepen 3850 pud ijzer, 1606 pud reine 812 pud uitschot en 1004 pud half reine hennip, 1189 pud talk, 27212 pud potasch, 262 pud vislijm, 6 pud ruwe huiden, 9250 pud koper, 1117 pud borstels, 27819 zw. lijnzaad.
Naar Brugge, in 1 schip 250 pud reine en 260 pud uitschot hennip, 928 pud potasch, 600 zw. lijnzaad.


Datum: 07 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Delfzijl van de 3e februari is die dag aldaar na de 1e dito door zware ijsgang op het stenen hoofd no. 8, NW van de haven aldaar gezeten te hebben, zwaar lek binnengebracht het schip de VROUW MARGARETHA, kapt. Buss, van Londen naar Leer. Genoemde kapt. Buss rapporteert op de hoogte van Ameland gevonden te hebben een stuk plank, ogenschijnlijk van een verschansing, waarop met vergulde letters RAINBOW. Nog meldt men van daar dat de Eems vol drijfijs was.

Krant:
  ZP - Zeepost

Zr.Ms. korvet MEERMIN, kapt.luit. Van der Plaat, van Helvoet naar Batavia, is de 2e februari lek te Cowes binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 februari. De 3e dezer des namiddags, zeilde naar zee het schip SARA LYDIA, kapt. P. van der Tak, naar Batavia hebbende ijssloepen bij zich tot adsistentie.
De 3e dezer arriveerden uit zee de schepen WEMELINA KRANENBURG, kapt. A. Kiers, en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, beide van Londen, ONRUST, kapt. P.R. Huisman, en ONRUST, kapt. F. Guijt, beide van Liverpool, en RIGA, kapt. L.J. Doekes, van La Tremblade (opm: 45º46’ N.B. 1º8’ W.L.), welke alle bij de Goereese haven ten anker zijn gekomen.
De 4e dezer arriveerden uit zee de schepen HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke, JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, en JOHANNA GESINA (opm: ook JOHANNA GEZIENA), kapt. P.G. Schuur, alle van Liverpool. Dezelve zijn door adsistentie van ijssloepen, alsmede die bij de Goereese haven geankerd lagen, op het kanaal gebracht.


Datum: 08 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Elseneur (opm: Helsingör) van 2 februari is het schip EENDRACHT, kapt. Van Ness, van Riga met lijnzaad naar Brugge aldaar ter rede liggende, in de nacht van 31 januari van voor deszelfs ankers weggestormd en tot bij Cronberg gedreven, waardoor de kapitein ten einde niet op het strand te komen, genoodzaakt was te kappen, waarna hetzelve de vesting voorbij dreef en bij Lappen aan de grond raakte, is echter weder vlot geworden en met schade en onklare pompen aldaar in de haven binnengekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Christiansand van de 24e januari, is te Brakkestoe zwaar lek binnengelopen het schip HARMONIE, kapt. Fokken, van Memel (opm: Klaipeda) met hout naar Amsterdam. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip CORNELIA, kapt. Beekman, van Amsterdam naar Londen, bij Bergen gestrand, wordt van Egmond aan Zee van 5 februari gemeld, dat hetzelve geheel gebroken en van de lading tarwe slechts een zeer klein gedeelte geborgen was. (opm: zie ZP 020239)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Men presenteert publiek bij strijkgeld aan den meestbiedende te verkopen een zeevis aak en praam, met zeilen, ankers, touwen, visnetten en al het aanbehoren, invoege thans bij Tjerk F. Schregardus, in het Moddergat onder Nes wordende bevaren; direct vrij te aanvaarden. Wie gading maken, komen op vrijdag 1 maart 1839, des namiddag ten 3 ure, ten huize van W.A. Post, tapper onder Nes. (opm: in LC 150239 staat dat de verkoop geen voortgang zal hebben)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een trekschip, varende in de beurt van Dokkum op Leeuwarden en terug. Adres bij K. Hoedemaker, te Dokkum.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 februari. De Engelse kruisers hebben onlangs in de Golf van Guinea het driemast slavenschip PIZARRO, aan boord hebbende 145 slaven, prijs gemaakt.


Datum: 09 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van Londen wordt van de 5e februari gemeld dat het aldaar de 3e dito van Amsterdam gearriveerde schip DE GOEDE HOOP, kapt. De Jonge, aan de wal vast liggende, zodanig lek en vol water gelopen is, dat hetzelve niettegenstaande er dertig pompers werkzaam waren niet boven water kon gehouden worden, waarom men dan ook het schip hoog tegen de wal had opgehaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 februari. Heden morgen arriveerden uit zee de schepen ELIZA, kapt. J.H. Uil, en VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, beide van Liverpool.


Datum: 11 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, commandant kapt.luit. Le Jeune, op reis van Helvoet naar Batavia, arriveerde de 8e december (opm: 1838) te Kaap de Goede Hoop.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CLIO, kapt. Denys, van Antwerpen naar Messina, is volgens brief van Messina van de 19e januari op de kust van Sicilië, 3 mijlen van Milaro (opm: vermoedelijk Milazzo, 38º13’ N.B. 15º15’ O.L.), gestrand. De equipage is gered en men hoopte, na een gedeelte der lading overboord geworpen te hebben, echter met grote kosten, het schip weder af te kunnen brengen (opm: zie ZP 200239).

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande de schepen de ZEEVAART (opm: kof), kapt. K.J. Haasnoot en WILHELMINA MARIA (opm: fregat), kapt. Atkes, beide van Amsterdam naar Suriname, te Lisbon met schade binnengelopen – zie nos. 273 en 267 – wordt volgens brief van daar van de 21 januari gemeld dat dezelve alstoen gereed waren de lading weder in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het de 30e november bij Etaples (opm: kust van Noord-Normandië) gestrande en sedert afgekeurde schip (opm: kof) METTINA JANTINA, kapt. H.H. Koster, van Liverpool naar Rotterdam – zie no. 255 (opm: zie ZP 311238 en PGC 141238) – wordt van Boulogne van 5 februari gemeld, dat hetzelve de vorige avond af en met noodmasten te Boulogne is binnengebracht. Het schip is zwaar beschadigd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip VENUS, kapt. Blaauw, van Tschesme (opm: Çeşme, 38º19’ N.B. 26º18’ O.L.) naar Hamburg, te Ramsgate met schade is binnengelopen, wordt van daar van de 5e februari gemeld dat hetzelve order had bekomen naar Stangate Creek (opm: 51º23’ N.B. 0º42’ O.L.) op te zeilen, doch te zwaar lek zijnde om op te kunnen zeilen aldaar zou repareren. Ook was de lading beschadigd geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip (opm: fregat) JACOB CATS, kapt. W.B. Dercks, van Amsterdam naar Batavia, te Cowes met schade binnengelopen – zie no. 257 – wordt van Cowes van de 6e februari gemeld, dat hetzelve de 5e dezer na geëindigde reparatie uit de haven op de rede was gehaald.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MACASSAR, kapt. Struben, van Rotterdam, laatst van Gravesend, naar Batavia, is de 7e februari met verlies van een bovensteng te Portsmouth binnengelopen.


Datum: 12 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Amsterdam zijn gearriveerd de 11e februari:
Kapt. J.N. Klint, WILHELMINA, van Suriname met suiker en katoen.
Kapt. J.G. Cushman, CORNELIA, van New York met suiker en katoen, hars en terpentijn.
Kapt. P.J. Muntendam, CATHARINA JOSEPHINA, van Cett (opm: Sète) met voorloop (opm: goede kwaliteit wijn, het eerst uit geperste wijndruiven verkregen) en wijn.
Kapt. K.J. Masker, GOEDE TROUW, van Cardif met ijzer.
Kapt. A.K. Mulder, RENSINA, van Londen met verfhout en ijzer.
Kapt. G.C. Smith, UNDINE, van ditto met stukgoederen.
Kapt. C.H. Kraanstuyver, NEPTUNUS, van Hull met manufacturen en ijzerwerk.
De 12e februari:
Kapt. D.P. Jonker, DE JONGE AGATHA, van Nantes naar het Oosterdok met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. oorlogsbrik de MEERMIN, commandant kapt.luit. Van der Plaat, uit Helvoet naar Batavia, in de 2e lek en met gescheurde grote mast te Falmouth, onder het wisselen van de gewone saluutschoten, binnengelopen. Dezelve was dadelijk onderzocht en zou gekielhaald worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men verneemt is dezer dagen Z.Exc. de directeur-generaal van oorlog gemachtigd, om ten spoedigste met de fabrikanten P. van Vlissingen en D. van Heel te Amsterdam een contract aan te gaan tot het aanmaken, leveren en opstellen van twee stoomwerktuigen voor het in aanbouw zijnde stoomschip HEKLA, ieder van 140 paardekracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 februari. Aan deze stad is gearriveerd het schip RIGA, kapt. L.J. Doekes, van La Tremblade met ruw zout.

DC 120239
Dordrecht, 11 februari. De SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, van Rotterdam naar Batavia bestemd, en de 5e dezer te Vlissingen binnengelopen, is aldaar vervolgens in 's Rijks dok gehaald om de schade, door het ijs aan de koperen huid bekomen, te herstellen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 februari. Het corps pontonniers is heden voormiddag te scheep van hier vertrokken. De trein van verschillende vaartuigen, waarin zich manschappen en nasleep bevinden, werd door de sleepboot der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, FREDERIK VAN PRUISSEN, de rivier opwaarts gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel betimmerd tjalkscheepshol, 14 el 2 palm lang, 3 el 266 streep wijd, en hol naar rato, met mast en boegspriet, zoals het thans ligt bij de scheepstimmerwerf van J.H. Alkema en G. Bakker, te Makkum.
Dezelve verlangen twee scheepstimmerknechten, welke vast werk kunnen bekomen.


Datum: 14 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. schip NEHALENNIA, commandant luit. Lans, is de 27e november van Batavia te Kaap de Goede Hop gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. B.J. Martens, voerende het schip (opm: fregat) HELENA CHRISTINA, van Rotterdam naar Batavia, in dato 4 januari, was hij toen in goede staat zeilende op 01º Z.B. en 25º W.L, aan boord was alles wel. Nog rapporteert kapt. Martens dat hij na de 14e november uit Helvoet te zijn vertrokken, van 20 november tot 3 december tussen de westelijke monding van het Kanaal en Kaap Finisterre aanhoudende zware stormen had doorgestaan, waardoor de grote ra en bezaansboom gebroken, de hekjol weggeslagen en enige zeilen waren weggestormd. Overigens was de bodem dicht gebleven ofschoon men 4 dagen voor top en takel (opm: slechts onder het kale tuig) moest drijven, dewijl ook het kleinste stormzeil niet tegen de wind bestand was. Nog was een matroos door een stortzee over boord geslagen. De 26e november had hij (Red: het te Corunha sedert binnengelopen) schip PANTHER, kapt. Vriese, van Helvoet naar Batavia en de 24e dito een schip, vermoedelijk de PRINCES MARIANNE, kapt. Cadee, van Rotterdam naar dito gezien.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip BEPROEVING, kapt. Jurgensen, van Cuxhaven naar Amsterdam, wegens ijsgang te Stavenisse binnengelopen, is, volgens brief van Zierikzee van 11 februari, de 8e dito bij het voortzetten der reis aan de grond geraakt en zwaar lek geworden, waardoor men genoodzaakt is geweest een gedeelte der lading over boord te werpen. Het schip vlot geworden zijnde, zou men het overige der lading lossen en naar Zierikzee verzeilen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema, van Cardiff, en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van London, beiden met ijzer, JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, ONRUST, kapt. P.R. Huisman, en VENILIA, kapt. K.J. Kranenburg, allen van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 februari. Behalve de twee stoomwerktuigen, te zamen van 140 paardenkracht, welke bij de heren Van Vlissingen en Van Heel te Amsterdam door het ministerie van marine besteld zijn en zullen moeten dienen voor het stoomschip HECLA, zijn ook in de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord voor hetzelfde ministerie twee stoomwerktuigen, te zamen van 200 paardenkracht, in aanmaak, welke voor Zr.Ms. stoom-oorlogsschip ETNA bestemd zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 februari. Gisteren namiddag arriveerde alhier uit zee het schip (opm: kof) CORNELIS, kapt. R.T. Mellema, van Amsterdam naar Marseille, als bijlegger, hebbende door lekkage en onklare pompen schade aan de lading bekomen.


Datum: 15 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. P.G. Dijkstra, de 12e dezer van Texel naar Londen vertrokken, heeft bij het naar zee zeilen op de Vlieree gestoten, is teruggekeerd en weder ter rede van Texel ten anker gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. de Vries, van Harlingen naar Newcastle, is, na een anker en een touw te hebben moeten kappen, op 30 januari met hulp van loodsschuiten in de haven van Terschelling ondergebracht; overigens in goede staat zijnde, dacht de kapitein met de eerste gunstige gelegenheid de reis te zullen aannemen.


Datum: 16 februari 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 februari. Men verzekert hier heden, dat de korvet AMPHITRITE en de brikken de SNELHEID en MERCUUR, liggende de eerste twee ter rede van Texel en de laatste te Helvoetsluis, zo spoedig mogelijk naar de Schelde moeten opzeilen, ten einde zich aldaar onder bevel van de kapitein ter zee Dubicart te stellen. Ook wil men weten, dat aan de kommandant op de Schelde order is gezonden om alle de onder zijn bevel staande kanonneerboten in activiteit te houden, en derwijze te plaatsen, dat de communicatie tussen de forten niet kan worden belemmerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 15 februari. De Javase couranten, van de 6 en 10 oktober laatstleden melden, dat op het rif der Vier Gebroeders, gelegen ten oosten van Sumanap (opm: Sumenep), gestrand is het schip the JANE, van London, hetwelk op Baly (opm: Bali) een lading rijst, voor China bestemd, had ingenomen. Op het gerucht, dat aldaar een schip was gestrand, is de stoomboot HEKLA, luitenant Staring, derwaarts gestoomd, ten einde zo mogelijk hulp te verlenen. De genoemde bevelhebber heeft echter, de 19e september bij het gemelde rif komende, slechts het wrak van het schip gevonden, hetwelk verlaten en tot aan het water afgebrand en nog brandende was. De kapitein en equipage van het gestrande vaartuig hebben hetzelve in tijds kunnen verlaten en zijn te Soerabaya aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 februari. De 19e november l.l. is aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen het schip (opm: fregat) AZIA, kapt. S. Doodenhuis, van deze stad naar Batavia, ten gevolge van een hevige orkaan op de 6e dier maand, waarin het schip zijn stengen heeft verloren en verdere schade aan het tuig bekomen.


Datum: 18 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de te Terschelling aangespoelde plank, waarop Prince Royale Anvers – zie nommer 300 – wordt volgens de Antwerpse Précurseur van de 16e februari gemeld, dat dezelve afkomstig is van het schip PRINCE ROYAL, kapt. Huygens, van Antwerpen, laatst van Shields, naar Messina en dat dezelve vermoedelijk van achter de spiegel was afgeslagen en men aldaar dus veronderstelde, dat bovengemeld schip in de laatste stormen was verongelukt, te meer, daar men sedert deszelfs vertrek van Shields niets van hetzelve vernomen heeft.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aan boord van het schip (opm: bark) ULYSSES, kapt. H. Gialts, van Baltimore naar Amsterdam, te Portsmouth binnengelopen, zijn negen man der equipage als arrestanten in hechtenis genomen als hebbende zich op die reis schuldig aan muiterij gemaakt.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Penzance wordt van de 11e februari gemeld, dat het aldaar met schade binnen geweest zijnde schip (opm: kof) ODESSA, kapt. J.C. Ludders, van Amsterdam naar Marseille, aldaar te rede zeilklaar lag, doch wegens tegenwind niet kon vertrekken.


Datum: 19 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 11 maart: het gekoperd brikschip HESPERUS, kapt. P. Schackel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 februari. Aan deze stad is gearriveerd DIE BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Cuxhaven met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 februari. Op de 15e februarij l.l. is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Smit aan het Slikkerveer onder Ridderkerk met het beste gevolg van stapel gelaten het fregatschip genaamd LOUIZA MARIA, groot circa 500 lasten (opm: LOUISA MARIA, 413 lasten), bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 februari. Te Amsterdam is de 15e dezer aan de werf het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat met het beste gevolg te water gelaten het aldaar door de scheepsbouwmeesters Jerem. Meijes & Zoonen gebouwde fregatschip IMMAGONDA SARA CLASINA.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 februari. Te Rotterdam is diezelfde dag (opm: 15 februari) met het beste gevolg van stapel gelopen het barkschip BOERHAAVE (opm: BOERHAVEN), groot 450 tonnen, gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony, op hunne werf St. Joris, voor rekening van de heren C. en A. Vlierboom en Van Rossem, Van Oordt en Co, terwijl onmiddellijk daarna op dezelfde helling, voor rekening van eerstgenoemde heren, de kiel werd opgehaald voor een barkschip van gelijke grootte, hetwelk de naam zal voeren van CERES.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Martens, voerende het schip HELENA CHRISTINA, d.d 14 november j.l. van Helvoet gezeild, in dato 4 januari l.l. was hij toen zeilende op 1º Z.B. 25º W.L, aan boord was alles wel. In het eerste gedeelte der reis van 20 november tot 3 december had hij tussen de westelijke monding van het Kanaal en Kaap Finisterre aanhoudend zware stormen ondervonden, waardoor het schip en de tuigage veel hadden geleden; de bodem was dicht gebleven, maar de grote ra en de bezaansboom waren gebroken, de hekjol weggeslagen en enige zeilen weggewaaid, ook had men het verlies van een matroos, door de zee overboord geslagen te betreuren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op zondag 3 dezer, des morgens ca. te 12 uren heeft kapitein Welger, voerende het Nederlandse schoenerschip ANTJE, herhaaldelijk op de rede van het Vlie om de klaarmakers geseind, doch vruchteloos en was daardoor genoodzaakt geworden om naar Terschelling te zeilen, teneinde zich in dit seizoen niet op de rede van het Vlie te wagen.
Hij beklaagt zich alzo over tijdverlies en betaling van nutteloze loodsgelden, verschuldigd door de verzeiling van de Vlierede naar Terschelling. De hoop van de belanghebbenden dienaangaande is alzo gevestigd op de tussenkomst der bevoegde autoriteiten, opdat daardoor hunne regelmatige klachten (reeds meermalen geuit) eindelijk eens een gunstige uitslag mogen opleveren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Ameland van 7 februari, waren aldaar aangespoeld enige stukken van rode luiken, een merk en een zwart geschilderd naamstuk, ogenschijnlijk van een smak of hektjalk, waarop in gele met rood geschaduwde letters CORNELIA, vermoedelijk afkomstig van de bij Bergen (opm: Noord-Holland, zie PGC 050239 en 080239) gestrande smak CORNELIA, kapt. Beekman, van Amsterdam naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen AMALIA, kapt. Jonker, van Stettin (opm: Szczecin) naar Guernsey, de VROUW JANTINA, kapt. Kuiper, van Stettin naar Duinkerken, HELENA GEERTRUIDA, kapt. Roskamp, en OKKELINA, kapt. Wiers, beide van Stettin naar Emden, alle in het Sleeswijk-Holsteinse kanaal overwinterd hebbende, waren 10 februari bezig met uitijzen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip de GOEDE HOOP, kapt. De Jonge, van Rotterdam naar Londen aangekomen, wordt van daar van 12 februari gemeld, dat men hetzelve weinig tijds daarna, met hulp van een veertigtal aldaar aanwezige Hollandse zeelieden, tegen de wal had opgehaald en lens gepompt, zodat dientengevolge de schade aan de lading dan ook veel minder was, dan men aanvankelijk vermoed had. Het lek sedert gevonden en met weinig moeite gedicht zijnde, was hetzelve als toen, in goede staat, op stroom liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 3 februari het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning, van Sunderland.
Den 8 dito het schoenerschip NORTHAM, kapt D. Charrosin, van Londen.
Den 9 dito het schoenerschip FAME, kapt. S. Holeman, van Londen.
Den 11 dito de kofschepen de 3 GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister, van Londen, GEZIENA, kapt. B.A. Visser, van Hull en het schoenerschip ORWELL, kapt. J. Hall, van Londen.
Den 12 dito het kofschip GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, van Londen; het smakschip de VERWACHTING, kapt. J. Eilers, van Newcastle.
Den 15 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Londen.
Uitgezeild: den 3 februari het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, naar Londen.
Den 10 dito het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Dundee.
Den 11 dito het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. A. Reach, naar Newcastle.
Den 12 dito het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning en het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, beide naar Londen.


Datum: 20 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip CLIO, kapt. Denys, van Antwerpen naar Messina, bij Sicilië gestrand – zie de nommers 311 en 315 – wordt volgens brief van Messina van de 26e januari gemeld, dat men, na de lading gelost te hebben, het schip weder in vlot water gebracht en op de werf gehaald had om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van Antwerpen van de 18e februari had het de 11e februari van Odessa aldaar gearriveerde schip (opm: brik, thuishaven Antwerpen) MERCUUR, kapt. Witteveen, in de laatste stormen de fokkemast en verschansing verloren en schade aan tuigage bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, J. Boelen en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 11e maart 1839, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HESPERUS, gevoerd door kapt. P. Schackel, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 96 duim, wijd 5 ellen 12 duim, hol 2 ellen 57 duim, en alzo gemeten op 203 tonnen of 107 lasten, breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: verkocht, verdoopt ATALANTE, kapt. H.H. Teves)


Datum: 21 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van het Nieuwe Diep van de 20e februari is de Franse stoomboot L’ELBE, kapt. Petit, van Duinkerken naar Dundee, de 8e januari aldaar gestrand – zie no. 284 – die dag weder afgebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 17e december (opm: 1838) lagen ter rede van Batavia de schepen PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, NATALIE, kapt. E.J. Drent, KORTENAER, kapt. B.P. Martens, AUGUSTIN, kapt. L. Smith en SOPHIA, kapt. Ketels.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 4 maart: een hoeker-schips-hol en scheepsgereedschappen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 19 februari. Z.M. heeft het departement der marine gemachtigd om met de firma P. van Vlissingen en D. van Heel een contract aan te gaan tot daarstelling ener werktuigelijke inrichting voor het slaan van gelijkdrachtig touwwerk in de rijks lijnbaan te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Bericht aan zeevarenden. De directeur-generaal voor de marine, brengt bij deze ter kennisse van alle zeevarenden en daarbij belanghebbenden, dat tot aanwijzing van de in de nacht van de 29 en 30 januari l.l. beoosten de ton van het Rek of de punt van de Elleboog voor Vlissingen gezonken pleit de JONGE JOHANNA (opm: zie ZZC 010239), daarbij een zwart en wit zandlopersgewijze geschilderde bakenton is gelegd.
's Gravenhage, de 7e februari 1839.
De directeur-generaal voornoemd, C. J. Wolterbeek


Datum: 22 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip NEPTUNUS, kapt. Visser was de 14de februari te Cardif bezig een lading voor Rotterdam in te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Enige scheepstimmerknechten, werk begerend, adresseren zich bij C.P. Bakker, te Lemmer.


Datum: 23 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1838 zijn te Harlingen uit zee gearriveerd 380 schepen; als: 229 Nederlandse, 108 Engelse, 13 Hanoverse, 23 Noorse en 7 Mecklenburger schepen, en uitgezeild 412 schepen, als: 247 Nederlandse, 115 Engelse, 23 Noorse, 16 Hanoverse, 3 Deense, 7 Mecklenburger schepen en 1 Kniphauser schip.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Wismar schrijft men van de 7e februari 1839 dat de handel in het Groot Hertogdom Mecklenburg in het afgelopen jaar van veel belang was geweest en waren aldaar binnengelopen 53 Nederlandse schepen, waarvan 19 in Wismar en 34 te Rostock zijn ingeklaard.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Amsterdam is gisteren met het gewenste gevolg van de werf Vredenhof op de Kadijk te water gelaten het stoomschip FRISO, gebouwd voor rekening van de Friesche Stoomboot-Reederij, en bestemd tot de vaart tussen Harlingen en Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 Februarij. De 19e februari zijn uit het Nieuwe Diep gezeild Zr.Ms. korvet AMPHITRITE en brik DE SNELHEID, gecommandeerd door de kapt.-luits. van Tengbergen en Ferguson, beide bestemd naar de Schelde.


Datum: 25 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip SARA LYDIA, kapt. Van der Tak, van Rotterdam naar Batavia, is de 22e februari na gerepareerd te hebben uit de Dokhaven (opm: te Vlissingen, zie DC 120239) gehaald.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: smak) de VROUW ENGELINA, kapt. A.U. Vlaskamp, van Londen naar Groningen laatst van Brielle, is de 13e februari met verlies der bezaanmast in de Zoltkamp binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 27e oktober (opm: 1838) lagen ter rede van Batavia de schepen KORTENAER, kapt. B.P. Martens, DE VRIENDEN, kapt. Jaski, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huijdekoper, RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, VIER GEBROEDERS, kapt. De Boer, AUGUSTIN, kapt. L. Smith, NICKERIE, kapt. F.A. Bunnemeijer en SOPHIA, kapt. Ketels.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: brik) HARMONIE, kapt. L. Geelkerken, van Rotterdam naar Batavia is volgens brief van Ramsgate van 21 februari bij Sandwich Flats gestrand en vol water gelopen. De equipage is gered en de lading beschadigd gelost. (opm: zie o.a. volgend bericht)


Datum: 26 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens nadere brief van Ramsgate van 21e februari zijn uit het bij Sandwich gestrande schip HARMONIE, kapt. Geelkerken, van Rotterdam naar Batavia – zie no. 323 – zo men meende al de spetie (opm: bedoeld wordt specie, d.w.z. muntgeld), de opium, geheel droog, alsmede de katoenen, makende laatstgemelde het grootste gedeelte der lading uit, doch deze doornat en vuil geborgen en te Deal, Sandwich en te Ramsgate opgeslagen; men ging dag en nacht voort zo veel mogelijk van het nog aan boord geblevene te redden, waarna men hoop had het schip met assistentie van stoomboten af te brengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, residerende binnen de stad Rotterdam, zullen op dinsdag de 5e maart 1839, des namiddags ten vier ure, in het lokaal
der Openbare Verkopingen op de Scheepmakershaven, letter A, N°. 458, in het openbaar veilen en verkopen: de inventaris en toebehoren van het corvetschip genaamd PROSERPINA, bestaande in masten, boegspriet, ankers, touwen, zeilen, kettingkabel, kombuis- en koks-batterij en verder lopend want, watervaten en victualie, alles bij Nommers, zo als al de goederen daags vóór en op de dag der verkoping ter bezichtiging zullen
liggen op twee zolders aan het einde van de Schiedamschedijk en westzijde der Leuvehaven, en aan boord van het Schip zelven. Nadere onderrichting bij de Makelaars. (opm: voormalig Nederlandse oorlogsschip, gebouwd in 1821)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 22 februari. Gisteren is op de werf der Commercie-Compagnie dezer stad de kiel gelegd van een barkschip groot 500 tonnen (opm: DE ONDERNEMING, 423 ton), voor rekening van de heren Boddaert en Co en bestemd voor de vaart op Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 februari. De 20e dezer zijn ter rede van Vlissingen aangekomen Zr.Ms. korvet AMPHITRITE en de brikken MERCUUR en de SNELHEID.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 februari. Het schip SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, hetwelk in de binnen dok-haven te Vlissingen gerepareerd heeft, is weder ter rede gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 februari. De fregatschepen JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, en GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. J. Kortrijk, hebben, het eerste de 18e dezer van Cowes, en het andere de 20e dezer van Deal, de reis naar Batavia voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij het einde van 1837 bestond de Nederlandse koopvaardijvloot uit 1394 zeeschepen, waaronder 162 fregatten, te zamen metende 111.824 lasten. (opm: vergelijk ZZC 050339)
Gedurende 1838 zijn door verongelukking, sloping en verkoop naar buiten 's lands uit de vaart geraakt 36 schepen, waaronder 5 fregatten, te zamen groot 3.472 lasten. Daarentegen zijn in hetzelfde jaar op de Nederlandse werven afgebouwd 81 schepen, waaronder 10 fregatten, te zamen metende 8.973 lasten. Na aftrek der gemelde 36 bodems, is derhalve de vloot in 1838 vermeerderd met 45 bodems, voor nagenoeg een vierde bestaande uit fregatten, en te zamen een scheepsruimte aanbiedende van 5.501 lasten. De gehele vloot bestaat derhalve nu uit 1439 bodems, metende 117.325 lasten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Katwijk aan Zee, 21 februari. In de nacht van gister op heden, te twee uren, strandde door aanzeiling, bijna halfweg Scheveningen, een onzer pinken (opm: vissersschip) CORNELIA DIDERIKA, kapt. Jacob Schaap. Alle hoop op redding scheen verloren, het stormachtige weder, de duisterheid van de nacht, het wassende water, dat zo hoog aan dek stond, waardoor de manschappen zich aan de tuigage moesten vastklemmen om niet van het dek te worden geslagen, vermeerderden de ijselijkheid, terwijl het aanbreken van de dag te laat zou komen. In dit gevaar waagt Huig Haasnoot, een jongeling van 17 of 18 jaren, om na zich geheel naakt te hebben uitgekleed zich in zee te werpen en bereikt hij gelukkig het strand. Hij was een uur van het dorp verwijderd, daar staat hij nu, ontbloot van alle menselijke hulp, naakt onder een noordooster storm, recht tegen de wind aan moeten gaan in de snerpende koude, doch ondersteund door het Alvermogen, bereikt hij na meer dan eens bij het duin te zijn nedergeslagen en twee uren lang zich te hebben voortgedreven om 4 uren het dorp. Spoedig kwam het noodlottig bericht ter kennis van het bestuur der reddingboot, van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, welke boot door de gepaste maatregelen door de heer S. van Duinkeren, plaatselijk medebestuurder, zo ras doenlijk werd in zee gebracht, reeds om half zes de pink bereikte en om 6 uren de manschappen, waarvan echter de stuurman en een jongen door natte en koude bijkans waren bezweken, gelukkig redde.
Ongemene redenen geeft dit geval tot dankbaarheid omtrent de wijze beschikking der Algoede om Huig Haasnoot door zijn kloek gedrag de redder te doen worden van zijn medemensen, of het gelukkige der bij ons geplaatste reddingboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 25 februari. Gister is alhier met gebroken zwaard teruggekomen het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Wijnstok (opm: tjalk, kapt. Hermanus Wijnstok).


Datum: 27 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Rotterdam van de 26e februari is aldaar per expresse het bericht ontvangen, dat die dag te Hellevoetsluis is binnengekomen het schip KORTENAAR (opm: KORTENAER), kapt. Martens, van Batavia, hebbende 106 dagen reis.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) de HERSTELLING, kapt. E.H. Drent, van Cardif naar Hamburg, is de 26e februari zwaar lek, met verlies van boegspriet en meer andere schade in Texel binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de EENSGEZINDHEID, kapt. Van Santen, is de 17e februari van Bayonne naar Antwerpen vertrokken, doch was wegens tegenwind de 19e dito nog op de rivier aldaar liggende.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

De Nederlandse driemaster (opm: fregat) SCHELDE, kapitein J. van Dijck, 5 november 1838 van Batavia vertrokken, is op 24 februari 1839 te Helvoet aangekomen.


Datum: 28 februari 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. Wijnstok, van Groningen naar Londen is de 24e februari met gebroken zwaard te Zoltkamp uit zee teruggekomen.
Nog zijn de 23e dito aldaar mede uit zee teruggekomen de schepen JUFVROUW ANNA (opm: smak JUFFER ANNA), kapt. T.H. Scholtens, HOOP, kapt. De Vries, de VEREENIGDE TROUW, kapt. Stuit en GEERTRUIDA, kapt. Legger, alle van Groningen naar Londen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen HET VERTROUWEN, kapt. Pot, van Rotterdam naar Londen, en AGATHA, kapt. Dik, van dito naar Plymouth zijn de 22e februari, het eerste met schade en het laatste met schade aan roer, te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JOHANNA, kapt. Van Veen, van Amsterdam naar Bordeaux, is volgens bericht van Guernsey van de 22e februari, bij Alderney totaal verongelukt. Een man der equipage is gered. (opm: zie ZP 040339)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Dantzig (opm: Gdansk): het Nederlands smakschip (opm: hektjalk) VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Dick, door het Holsteinsche kanaal.
Adres bij Seeuwen en Mair.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 19 februari. Bij een der stormen in de vorige maand was de stoomboot L'ELBE, gevoerd door kapt. Petit, van Duinkerken naar Dundee bestemd, bij Huisduinen op het strand tot onder de duinen geslagen. Meer dan drie voet zakte de boot in het zand. Heden mocht het de heren scheepsbouwmeesters J. en S. Lastdrager en de mede-aannemer J. Vinnik gelukken dezelve, nadat zij eerst was opgevijzeld, op een machine met rollen over een strandvlakte van 340 voet met het beste gevolg zeewaarts te voeren. Met de vloed werd het vaartuig vlot, en des avonds ten negen ure door de stoomboot NOORD-HOLLAND, zonder verder beschadigd te zijn, in het Nieuwe Diep binnengesleept.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping van een in den jare 1832 geheel nieuw gebouwd waterschip. De notaris Mr. Pierre Gerard Dalen, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijn principalen, is van mening op maandag de 4e maart 1839, des namiddags ten één ure, in het locaal der notarissen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in het openbaar te veilen en om gereed geld te verkopen: een in den jare 1832 geheel nieuw gebouwd Waterschip, genaamd WILLEM, zijnde een overdekt Paveljoenschip, hetwelk ook tot een Beurtschip kan worden ingericht, lang 18 el 8 palm, wijd 4 el 9 palm 5 duim en hol 1 el 9 palm 1 duim, en overzulks geijkt op 118 tonnen, met al deszelfs rondhouten, staande en lopend want, nieuw stel zeilen, ankers en verder geheel complete inventaris, waaronder ook een boot met zwaarden, mast en tuig, alles liggende in de Leuvehaven nabij de Leuvebrug te Rotterdam, alwaar hetzelve dagelijks te bezichtigen is.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de voorn. notaris Dalen aan de Leuvehaven, wijk C, N°. 14, te Rotterdam, terwijl het voorn. schip en toebehoren inmiddels uit de hand te koop is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 februari. Aan deze stad is gearriveerd het schip ZEELUST, kapt. D.J. Mik, van Cardiff, met ijzer en steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 februari. Het kofschip de ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, is de 7e november 1838 op de reis naar Batavia in Straat Sunda gepraaid door kapt. B. Bakker Gz, thans van Batavia in Texel binnen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Door kapt. Reijnolds, van Kaap Haïti te Cork binnen, wordt gerapporteerd dat hij op den 20ste januari op 20 graden N.B. en 75 graden W.L. gepraaid heeft het schip JEAN KEY, kapt. Hintens, met Spaanse troepen van Havanna naar Portorico, zijnde den vorige dag door een verdachte schooner gejaagd geworden, welke echter na de troepen verkend te hebben dadelijk afhield.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Kapt. Ebels, van Batavia te Helvoet binnen, heeft bij Anjer in Straat Sunda gepraaid het schip AUGUSTIN, kapt. L. Smith, van Batavia naar Amsterdam, zijnde tegelijk met hem benevens het schip (opm: bark) NICKERIE, kapt. F.A. Bunnemeyer, naar Rotterdam bestemd, van Batavia vertrokken, welke kapt. Smith rapporteerde de vorige dag gezien te hebben het schip (opm: brik) WILLEM, kapt. J.F. Klomp, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd.


Datum: 01 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia in dato 11 november 1838 van kapt. De Boer, voerende het schip de VRIENDSCHAP, was hij als toen gereed om de 12e dito van daar de reis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HARMONIE, kapt. Geelkerken, van Rotterdam naar Batavia, bij Sandwich Flats gestrand, is volgens brief van Ramsgate van de 26e februari na een gedeelte der lading gelost te hebben, die dag af en met assistentie aldaar in de haven gebracht. (zie ZP 250239 en 260239)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LUCAS EN WICHER, kapt. de Jong, van Amsterdam naar Liverpool, te Cowes binnen heeft op 18 februari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Potjer, voerende het schip JUFFROUW FRESINA, van Rotterdam naar Nantes, te Dartmouth binnen heeft 18 februari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Bakker Gzn, van Batavia in Texel binnen, rapporteert gepraaid te hebben op 7 november in Straaat Sunda het schip de ZWAAN, van Driesten, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de ZEELUST, kapt. Deddes, naar Nantes is op 18 februari met verlies van anker en andere schade te Lowestoft binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ANTJE (opm: schoener), kapt. K. Weiger, van Harlingen naar Bahia, VARNA, kapt. Hubert (opm: buitenlander), van Amsterdam en ANTONIUS (opm: Belgische schoenerkof), kapt. H. Schepers, van Amsterdam beide naar Liverpool, alle te Ramsgate binnen, hebben derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Kortrijk en HENRIETTE KLASINA, kapt. Hofman, beide van Amsterdam, hebben op 20 februari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Liverpool heeft op 21 februari een aanvang gemaakt met laden het schip GEERDINA, kapt. Boer, voor Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Openbare Verkoping. C. Zunderdorp, als daartoe geautoriseerd door de heer Edward Collins, agent van de heren assuradeurs te Hull en van diverse andere Engelse, Schotse, Franse en Belgische maatschappijen van zee assurantie voor de haven en het district van Amsterdam, is van mening, op dinsdag den 12 maart 1839, des morgens ten 11 ure, in het logement het Amsterdams Koffijhuis, op het eiland Terschelling, door een bevoegd beambte, om contant geld, publiek te verkopen:
- Ruim 3700 stuks delen, lang van 3 el 65 duim tot 6 el 65 duim, breed 18 en 28 duim, dik 6 en 8 duim.
- Ruim 96 stuks vierkante balken, lang van 3 el 30 duim tot 17 el 90 duim, dik van 30 tot 63 duim.
- Ruim 610 duigen, lang 1 el, breed 10 duim, dik 1½ duim.
- Ruim 106 splithout, benevens een partijtje einden delen, van 1 tot 2 el lang.
Afkomstig en geborgen uit het in januari j.l. vol water en zonder equipage op zee gevonden en te Terschelling binnengebrachte Engelse brikschip THE HOPE, gevoerd geweest bij kapitein John Moore, komende van St. Johns, in New Brunswick, naar Hull gedestineerd; zullende gemelde houtwaren twee dagen voor en op de verkoopdag, aan verkaveling genummerd, behoorlijk te zien zijn.
Nadere informatie zijn te bekomen bij bovengemelde heer Edward Collins, te Amsterdam, bij Zunderdorp & Ran te Texel, en bij C. Zunderdorp jr. te Terschelling, mits brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval te koop een nieuw schip, lang 14 el, wijd en hol naar rato, bij IJ. van der Werf, te Bergumerdam.


Datum: 02 maart 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip EGBERDINA GEZINA, kapt. J. Ohn, van Bremen met hardsteen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 1 maart. Het brikschip de HARMONIE, kapt. L. Geelkerken, de 20 februari uit Hellevoetsluis in zee gezeild, bestemd naar Batavia, doch kort daarna bij Sandwich gestrand, waardoor een groot gedeelte der lading zeer beschadigd is geworden, is de 25e af- en in Ramsgate binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 maart. Zr.Ms. korvet AMPHITRITE is door de storm van vrijdag en zaterdag (opm: van 22 op 23 februari) der vorige week genoodzaakt geweest, na door het breken van zijn kabel-ketting het anker verloren te hebben, de rede van Vlissingen te verlaten en naar de Pas van Neuzen de wijk te nemen, alwaar genoemd vaartuig nu gestationneerd zal blijven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 1 maart. Te Amsterdam is woensdag (opm: 27 februari) ten 1½ ure het door de scheepsbouwmeesters Jer. Meijes en Zoonen gebouwde koopvaardij-fregatschip VAN GALEN, aan de werf de Witte Olifant, met het beste gevolg te water gelaten. Hetzelve is circa 400 lasten (opm: 321 lasten) groot, en bestemd om onder boekhouderij van den heer H.P. Pook van Baggen op de Oost-Indiën te varen. Het zal gevoerd worden door de kapitein M. Markussen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vracht en passage naar Amsterdam per het barkschip HENRY EN WILLEM, kapt. J. Rieckels, bijzonder goed ingericht voor overvoer van passagiers, om tegen den 10den van de volgende maand te vertrekken; te bevragen bij S. van Basel, toe Laer en Co.


Datum: 04 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GESINA, kapt. Rozema, op reis van Groningen naar Londen, is de 27e februari van de Zoltkamp naar zee gezeild, na enige dagen op het Reitdiep vastgezeten te hebben.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het verongelukken van het schip JOHANNA, kapt. Van Veen, van Amsterdam naar Bordeaux – zie ons nommer van 28 februari - wordt volgens bericht van Guernsey het volgende gemeld:
Na de 6e februari uit Texel te zijn vertrokken en na hevige stormen in de Noordzee te hebben doorgestaan, liep hetzelve te Duins binnen, alwaar men enige tijd wegens tegenwind voor anker moest blijven liggen. Nadat echter de wind gunstiger was geworden, vertrok hetzelve de 18e februari van daar en passeerde de 20e dito Kaap la Hogue (opm: Cap de la Hague, 49º44’ N.B. 1º56’ W.L.) en was men toen zeker van de hoogte, daar het echter zwaar uit het N.N.O. woei bij een hoge zee, viel het schip niettegenstaande alle aangewende pogingen lijwaarts af en zeilde men toen zo zwaar dat het halve schip geheel onder water lag, toen hetzelve bij een zware lucht op een blinde klip vastraakte, echter na enige tijd weder vlot geworden en vervolgens tussen twee rotsen werd gestormd, alwaar hetzelve verbrijzelde. Een man der equipage werd bij het over boord slaan van een der masten op een rots geslagen, welke na de gehele nacht op dezelve doorgebracht te hebben met levensgevaar de volgende dag aan land werd gebracht. De kapitein en drie andere matrozen werden onder het schip geslagen en zijn verdronken, het schip is geheel wrak en slechts een klein gedeelte der tuigage is geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) REMKE, kapt. G.R. Glim, van Amsterdam naar Suriname, te Falmouth met schade binnengelopen – zie no. 262 – zou volgens bericht van daar van de 27e februari, na geëindigde reparatie, de volgende dag beginnen de lading weder in te nemen. (opm: zie ook ZP 090339)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. Tieman, van Tonningen (opm: Tönning) naar Londen met erwten is de 28e februari voor de haven van Tonningen door het ijs doorsneden en ogenblikkelijk gezonken. Van het schip zijn de zeilen, anker, touw geborgen, de lading is echter geheel weg.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde dezer maand in het Nieuwe Diep gereed liggen om met de eerste goede gelegenheid te zeilen het nieuw gebouwde en gekoperde fregatschip NEHALENNIA, gevoerd door kapt. F.T. Verster, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en vaart met een geëxamineerde scheepsdokter.
Te bevragen bij de cargadoor H.D. Bosscher op de Buitenkant no. 26 te Amsterdam.


Datum: 05 maart 1839


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 3 maart. Uitgezeild ADRIANA (opm: kof, ex-JACOBINA EN BARBARA), kapt. J. de Jong), naar Portsmouth.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 4 maart: het hoeker-schips-hol laatst genaamd geweest de VREDE, NLG 800. in slag NLG 50. NLG 850 Koper C. de Mantros.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CLARA,kapt. A.T. Ekamp, van Genua naar Amsterdam, te Enumazijl binnen, was volgens brief van Zoutkamp, van 24 februari, de vorige dag gereed geworden om de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op 22 februari is op de hoogte van Portland door kapt. Martens gezien het schip de MERWESTROOM, gevoerd wordende door kapitein Hazewinkel, van Rotterdam naar Belfast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DIANA, kapt. De Boer, van Hamburg naar Hull, is op 23 februari te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Onder de berichten van Batavia van 10 november komt voor dat daar aldaar nog liggende waren de schepen STAD ROTTERDAM, kapt. Poort, om in het laatst van december en de WIJNHANDEL, kapt. Smit (vertrek niet bepaald) naar Rotterdam te vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 25 februari de kofschepen EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, van Leith en IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, van Stockton.
Den 27 dito het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, van Leith; het kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Newcastle.
Den 2 maart het schoenerschip FLORA, kapt. John Manning, van Londen.
Uitgezeild: den 25 februari de kofschepen EETIENA, kapt. J.J. Mulder, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok en WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, alle drie naar Noorwegen; het schoenerschip NORTHAM, kapt. C. Carter, naar Londen.
Den 27 dito het tjalkschip GUSTAAF, kapt. H.E. Boswijk, naar Newcastle; de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, MARGARETHA, kapt. K.F. Harding en ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, alle drie naar Noorwegen.
Den 2 maart de kofschepen EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, alle drie naar Noorwegen en de JONGE BARENT, kapt. J.O. Stuut, naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Binnerts, residerende te Heerenveen, zal, op donderdag den 14 maart 1839, des avond 6 ure, bij voorlopige toewijzing, ten huize van de kastelein Raadsveld, te Oldeboorn, publiek ter verkoop aanbieden: een uitmuntend sterk betimmerd Veerschip, de HOOP genaamd, met het recht van Veer en Octrooi, varende wekelijks van Oldeboorn op Joure en Heerenveen, alsmede pro quota voor de helft op Gorredijk et vice versa, met de schipper of de schippers, varende van Oldeboorn op Leeuwarden en Sneek, met deszelfs staand en lopend want, twee zeilen, vijf fokken en verdere inventaris, zodanig hetzelve door de eigenaar Sijbren Sijbrens Kuiper wordt bevaren en dadelijk na de finale toewijzing is te aanvaarden.
Zijnde bij voornoemde notaris inmiddels de voorwaarden en alle verdere inlichtingen te vernemen. (opm: LC 220339 meldt dat NLG 2.610,25 was geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapt. T. Söderland, zal op maandag den 18 maart 1839 en volgende dagen, ten overstaan van de notaris J.H. Heijmans Gz, op Ameland, bij de pakhuizen van de dorpen Hollum en Nes aldaar, publiek, tegen contante betaling, presenteren te verkopen: een zeer aanzienlijke partij puike kwaliteit delen als:
- 5895 stuks 6 el 216 streep á 7 duim
- 280 stuks 4 el 736 streep á 7 duim
- 152 stuks 1 el 776 streep á 7 duim
- 289 stuks 6 el 216 streep á 6 duim
Benevens 32 stuks zeilen, ankers, kabel en kleinere kettingen, waaronder een van 140 vadem 1¾ duim weinig gebruikt, en twee dito 1½ duim ieder 45 vadem; voorts vier ankers, waaronder twee van 1400 Ned. ponden ieder, Chaloup, kompassen, gangspil, trossen van onderscheidene lengtes en diktes, gekapt stag en ander touwwerk, ijzer kombuis, ra’s, spieren, 12 watervaten, koperen ketels, vlaggen en hetgeen meer zal te verkopen zijn. Alles afkomstig van het op Ameland gestrande schip GLORIA, van Björneborg (opm: Pori) naar Londen bestemd (opm: zie ZP 171138).
Nadere informatie bij de heren Harmens en Zonen, te Harlingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen UDONIA (opm: kof), kapt. W.P. Wessels, van Liverpool met klipzout, en LUCY, kapt. W. Head, van Rye, met ballast.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 3 maart. De Nederlandse koopvaardijvloot bestaat thans uit 167 fregatten, 20 pinken, 64 brikken, 14 schoeners, 35 barken, 1 brigantijn, 14 galjoten, 2 galjassen, 542 koffen, 212 smakken, 195 tjalken, 56 hoekers, 10 bomschepen, 6 gaffelschepen, 2 kagen, 2 damschepen, 9 belunders, 5 koffers, 1 paviljoenschip, 1 logger, 7 sloepschepen, 1 praamschip, 2 stoomschepen, 15 bunschepen, benevens 56 beneden de 20 lasten. (opm: vergelijk DC 260239)


Datum: 06 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Smyrna (opm: Izmir) van 9 februari heeft Z.E. Hussein Bey op verzoek van de Nederlandse consul aan de de 5e dito van daar vertrokken schepen de JONGE MARIA en FREYA convooi verleend, hebbende tot dat einde een gewapende goelet bovengemelde schepen tot op de hoogte van Scio (opm: het eiland Khíos, 38º22’ N.B. 26º08’ O.L) vergezeld.


Datum: 07 maart 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 Maart. Volgens bericht van Vlissingen, van de 4e dezer, is de SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, van daar gezeild om de reis naar Batavia te vervorderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie: Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen, om de 20e dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn het buitengewoon snelzeilend gekoperd fregatschip BROEDERTROUW, gevoerd door kapt. J.H. Hazewinkel, en voorzien van een bekwaam scheepsdoctor. Adres bij de scheepsmakelaars Sandberg & Co, G. Mauritz en J.B. 't Hooft, aldaar.


Datum: 08 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GESINA, kapt Schröder, van Bremen naar Stettin(opm: Szczecin) is volgens bericht van Rendsburg van de 4e februari tussen Heiligenhaven en Oldenburg aan de grond geraakt, is echter na enige dagen aldaar gezeten te hebben met weinig schade vlot geworden en te Burg bij Fehmarn binnengelopen. Hetzelve zou lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ANNA DOROTHEA, kapt. Locke, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Drontheim (opm: Trondheim), de 4e februari bij Christiansand (opm: Kristiansand) gestrand, is volgens brief van Drontheim van 11 dito, na het merendeel der lading gelost te hebben, vlot geworden en in laatst gemelde haven binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip JOHANNA, kapt. Van Veen, van Amsterdam naar Bordeaux, bij Alderney gestrand, wordt van Guernsey van 25 februari gemeld, dat hetzelve volgens het rapport van de geredde matroos, op 18 februari van Duins vertrokken en in de namiddag van 20 dito in het gezicht der Franse kust gekomen zijnde, de kapitein, zich diezelfde vooravond volkomen had verkend, dicht onder Kaap la Hogue langs te houden, de wind alstoen hevig uit het NNO waaiende, vergezeld van hoge zeeën en het schip door de stroom te zeer om lij afdrijvende, had de kapitein alle zeilen doen bijzetten (zodat door het zware zeilen het lijwant te water lag) teneinde Alderney te boven te komen, hetwelk echter niet mocht gelukken, daar hetzelve des avonds te acht uren bij zware duisternis op een blinde klip dreef. Binnen weinige ogenblikken, na hevig gestoten te hebben, tussen twee hoge rotsen strandde en verbrijzelde, waarbij de kapitein en drie matrozen door het omslaan van het schip onder hetzelve versmoorden en de vierde man, welke zich in het want had vastgebonden op de rots, waarover de gehele nacht de zee heen liep, geslingerd en de volgende ochtend daaraf door een boot met negen man, van welke echter drie man overboord werden geslagen, doch gelukkig echter de wal weder bereikten, gered werd. Nog geen der lijken der schepelingen was aangespoeld (opm: zie PGC 150339).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW FENNA, kapt. De Jong, van Rochefort naar Havre, is op 17 februari te St. Martin, Ile de Rhé, in goede staat binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Batavia van 27 oktober werd aldaar van de kust verwacht het schip OLIVIER VAN NOORT, kapt. De Jong, om 30 november naar Amsterdam te vetrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Cardiff heeft op 25 februari een aanvang gemaakt met laden het schip JANTINA ROELFINA, kapt. Kuijper, en op 25 dito het schip de VROUW JANTINA, kapt. Mulder, beide voor Rotterdam.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 1 maart uit het Vlie gezeild de JONGE BAREND (opm: kof), O.J. Stuit op avontuur.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 1 maart uit het Vlie gezeild de JONGE BAREND (opm: kof), O.J. Stuit op avontuur.


Datum: 09 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip REMKE, kapt. Glim, van Amsterdam naar Suriname, met schade te Falmouth binnengelopen – zie no. 262 en 329 – wordt van daar van de 3e maart gemeld, dat hetzelve de vorige dag uit de haven was gehaald ten einde het nog overige gedeelte der lading in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg: het gekoperd fregatschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Zoetelief, dinsdag 2 april.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip de BEURS, kapt. C. van Alen, van Cuxhaven met stukgoederen.


Datum: 11 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 4e maart is bij Alderney aangespoeld een lijk, behoord hebbende tot de equipage van het aldaar verongelukte schip JOHANNA, kapt. Van Veen (opm: zie o.a. ZP 280239), van Amsterdam naar Bordeaux, op een der armen was gemerkt H.T.


Datum: 12 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. De Boer, van Batavia naar Amsterdam de 13e november van daar en de 15e dito van Anjer vertrokken, was de 11e maart in het gat van Texel bij de vuurtoren ten anker en hoopte heden in het Nieuwe Diep binnen te komen. Het heeft 116 dagen reis.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 11 maart. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, van Londen, is met het inkomen door het weinige opkomend water op de Maasdroogen (opm: Maasdroogten?) vastgeraakt. De bijboot No. 6, een schuit en sloepen zijn van hier tot adsistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 11 maart: het gekoperd brikschip HESPERUS, kapt. P. Schaeckel, NLG 8000, in slag NLG 950, NLG 8950 opgehouden. Dit schip was de 29e maart 1830 mede opgehouden voor NLG 10.000.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in het begin van april te vertrekken, het nieuw gebouwd, gekoperd fregatschip de STAD TIEL, gevoerd door kapt. E.M. Chevalier, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en voerende een bekwame scheepsdoctor. Adres te Dordrecht bij Sandberg en Co, en te Rotterdam bij D. Burger en Zoon, cargadoors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANTONIA, kapt. Speelman, van Amsterdam naar Suriname, te Newhaven binnen heeft 13 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Cardiff hebben op 2 maart een aanvang gemaakt met laden de schepen JOHANNA MARGARETHA, kapt. Brons, en de JONGE LOUIS, kapt. Mulder, beide voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CLARA, kapt. Ekamp, van Genua naar Amsterdam te Ezumazijl binnen en sedert tot achter Oostmahorn verzeild, heeft volgens brief van Zoutkamp van 4 maart de vorige dag van Oostmahorn de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DIANA, kapt. Barends, van Amsterdam naar Bahia, was 28 februari op de hoogte van Douvres; aan boord alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CLARA, kapt. Dam, van St. Thomas naar Amsterdam te Plymouth binnen, was volgens brief van daar van de geleden schade hersteld en bereids uitgeklaard om de reis voort te zetten.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De Antwerpse brik CARRON (opm: Schot, thuishaven Glasgow), kapitein Potter, heeft de 12e februari l.l, op 43 graden 45 minuten breedte, de Engelse brik FARL MOIRA, geladen met hout, vol water en drijvende op zijn last, ontmoet, waarop hij in de mars zeven dode manschappen gevonden heeft, van welke één lijk door de overige half verslonden was.


Datum: 13 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Suriname zijn gearriveerd:
11 januari, kapt. luit 1ste kl. Zoutman, Zr.Ms. brik PELIKAAN, van Texel.
15 januari, kapt. Hoeksma, de KOOPHANDEL, van Amsterdam, hebbende 37 dagen reis.
17 januari, kapt. Don, VOORWAARTS, van Rotterdam, hebbende 38 dagen reis.
17 januari, kapt. luit. Kist, Zr.Ms. brik de WINDHOND, van Curaçao.
19 januari, kapt. luit. 1ste kl. Galup, Zr.Ms. brik de GIER, van Helvoet.
20 januari, kapt.luit. Koops, Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, van dito

Krant:
  ZP - Zeepost

De stoomboot de BATAVIER, kapt. Dunlop, op de Maasdrogen vastgeraakt – zie ons vorig nommer – is de 12e maart weder vlot geworden en naar Rotterdam opgestoomd.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 23ste januari waren te Suriname bezig met laden voor Amsterdam de schepen: HARMONIE, kapt. Spreeuw, om de 25e januari te vertrekken, SUSANNA MARIA, kapt. Spiegelberg, om de 5e februari te vertrekken, CATHARINA, kapt. Hillers, PHOENIX, kapt. Kaijser, DINA MARIA, kapt. Wriburg en CONCORDIA, kapt. De Witt, alle vier om 15/20 dito te vertrekken, HILLEGONDA IDA, kapt. Hendriks en ZAANDAM, kapt. Zinger.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1838 zijn te Suriname uit Nederland gearriveerd 59 schepen en van daar weder derwaarts vertrokken 71 schepen, welke als lading hebben uitgevoerd: 22.772 vaten suiker, 488 vaten en 793 balen hele koffie, 59 vaten en 1047 balen gebroken koffie, 3.279 balen schone katoen, 189 balen vuile katoen, 1191 balen cacao, 12 kisten indigo, 8 vaatjes, 30 kelders en 18 kisten arrowroot (Zuid-Amerikaanse plant met een wortelstok rijk aan zetmeel), 183 vaten rum, 273 vaten melasse, 10 vaten rijst, 14.651 pond oud koper, 600 pond lood, 420 pond tin, 1260 pond metaal, 32 stukken inlands hout en 124 stuks huiden. En nog zijn door 34 Amerikaanse schepen uitgevoerd 6.784 vaten melasse.


Datum: 14 maart 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden hebben het genoegen aan hun geëerde stadgenoten kennis te geven, voornemens zijn om het barkschip PICTURA aanstaande vrijdag de 15e dezer, des namiddags ten 3½ ure, zo het water de vereiste hoogte bereikt, van hun werf te water te laten. (opm: zie DC 160339)
Dordrecht, de 13 maart 1839, B. van Limmen en Co.


Datum: 15 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 17e november lagen ter rede van Batavia de schepen ZEEMANSHOOP, kapt. Kuyper, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok, de ZWAAN, kapt. Van Driesten, en BANTAM, kapt. Schoewert.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. J.H. Bodeman, voerende het schip (opm: kof) WILHELMINA FREDERIKA, de 5e januari van Amsterdam te Suriname gearriveerd, meldt van Paramaribo van 20 dito, dat hij op deszelfs reis van 17 november tot 3 december met zware stormen en orkanen heeft te worstelen gehad, waardoor veel schade aan schip en tuigage veroorzaakt geworden en men genoodzaakt was geweest een gedeelte der lading over boord te werpen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: hoeker) FORTUNA, kapt. M.D. Noordhoek, van Messina naar Vlaardingen, is volgens brief van Gibraltar in dato 1 maart, de 23e februari aldaar met gespleten mast, verlies van boegspriet en meer andere schade binnengelopen. Een gedeelte der lading is gelost om het schip te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Hamburg van de 12e maart was de stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.H. Kramer, van Amsterdam naar Hamburg, wegens het ijs op de Elve (opm: Elbe) en aanhoudende vorst genoodzaakt geweest te Cuxhaven in de haven te halen, alwaar dezelve in goede staat was liggende.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 12de januari was te Bahia bezig met laden voor Antwerpen het schip JEANETTE MARIE, kapt. Meulenbroek.

Krant:
  ZP - Zeepost

Door het lage water heeft men heden middag het schip ANNA EN ELIZA (opm: ANNA EN ELISE) niet te water kunnen laten, zullende dit echter bij goede gelegenheid morgen plaats vinden. (opm: zie DC 210339)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij Alderney is op 4 maart aangespoeld een lijk, behoord hebbende tot de equipage van het aldaar verongelukte kofschip JOHANNA, kapt.Van Veen (opm: zie PGC 080339), van Amsterdam naar Bordeaux; op een der armen was gemerkt H.T.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. De Boer, 13 november van Batavia naar Amsterdam vetrokken, lag op 11 maart in het gat van Texel bij de vuurtoren ten anker. De kapitein dacht
de volgende dag in het Nieuwe Diep binnen te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen MARIA, kapt. Bohn, PETRONELLA, kapt. De Boer, beide van Amsterdam naar Hamburg zijn op 6, en JOHANNA, kapt. Visser, allen van Bremen naar Amsterdam op 3 maart, wegens ijs in de Zuiderzee, doch in goede staat, te Harlingen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip KLASINA MARGARETHA, kapt. Schippers, van Amsterdam naar Liverpool, is volgens particulier bericht op 5 maart vanuit Texel naar zee gezeild.
Kapt. Zuur, van Bremen, laatst van Hoekzijl (opm: Hooksiel), te Ameland binnen, rapporteert dat op 2 maart met hem van Hoekzijl zijn vertrokken en over de Wadden derzelver reizen hebben voortgezet de schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. Slankenberg en de VROUW ANNA, kapt. Lukkien, beide mede van Bremen naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen HELENA GEERTRUIDA, kapt. Boskamp, van Stettin (opm: Szczecin) naar Leer, LOUISE, kapt. Valk. van Antwerpen naar Emden en de JONGE JAN, kapt. Lukkien, van Emden naar Bremen, zijn volgens brief van Delfzijl van 9 maart de volgende dag wegens drijfijs op de Eems binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen KLAZINA THEODORA, kapt. Vennenga, van Amsterdam naar Marseille. HARMONIE, kapt. Parel, van Rotterdam naar Plymouth, allen te Ramsgate binnen hebben op 4 maart derzelver reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip REMKE, kapt. Glim, van Amsterdam naar Suriname te Falmouth binnen, is volgens brief van daar van 3 maart de vorige dag van het Stenen Hoofd gehaald, om het overige gedeelte der lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens particulier bericht van Zoutkamp van 13 maart was het Reitdiep alstoen vol ijs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler, te Grouw, zal, ten verzoeke van de heer Mr. C. Wiersma, notaris te Huizum qq, op maandag den 18 maart 1839, ten huize van de kastelein T.G. Visser, te Grouw, des namiddag ten 3 ure, finaal veilen en verkopen een achtste gedeelte in het smakschip de TWEE GEZUSTERS, groot 29 lasten, liggende thans te Grouw en wordende bevaren door Douwe Durks Visser, die voor 9/16 gedeelte mede eigenaar is van hetzelve. Hebbende de uitdeling in de twee laatste jaren voor 1/8 gedeelte bedragen NLG 125, en is op hetzelve geboden de geringe som van NLG 210.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 14 maart. Men verneemt dat door de heren directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam gevestigd, aan Dirk van de Klooster, visser te Burghsluis en de verdere bij hem aan boord geweest zijnde manschappen, is toegedacht een som van honderd gulden, voor het redden van een gedeelte der equipage van het verongelukte fregatschip DE ZEEUW, op de 9e april 1838 (opm: zie ZZC 100438); terwijl gemelde som door de heer J. Kater Jzn, corresponderend lid van die maatschappij, aan bovengenoemde Van de Klooster en verdere manschappen is overgemaakt en door dezen met een gevoel van dankbaarheid ontvangen.


Datum: 16 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARIA CATHARINA, kapt. Stubbe, van Petersburg naar Hamburg is de 11de februari lek, met verlies van anker en touw, zeilen en meer andere schade te Terschelling binnengelopen. Het zou waarschijnlijk moeten lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen SPECULATION, kapt. H. Jorgensen, en CAREL JOHANN, kapt. J.Olsen, beiden van Holmstrand, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 15 maart. Heden namiddag is alhier van de werf van de heren B. van Limmen en Co met het beste gevolg van stapel gelaten het barkschip PICTURA, en onmiddellijk daarna de kiel opgehaald voor een dergelijk schip, genaamd BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 maart. Volgens bericht uit Falmouth van de 10e dezer is aldaar die dag het schip (opm: fregat) JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, wederom binnen gekomen, tot herstel van schade, hebbende de 26e februari op 44º20' NB. en 12º15' W.L, en dus genoegzaam op gelijke hoogte, waar hem het vroegere ongeluk trof, in een onverwachte rukwind uit het Noorden geheel zijn boventuig verloren (opm: zie DC 160439).


Datum: 18 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. J.C. Radeloff, voerende het schip (opm: barkentijn) SOPHIA CECILIA, rapporteert volgens brief in dato Paramaribo 29 januari, dat hij het met hem tegelijk uit Texel vertrokken schip de IJSTROOM (opm: YSTROOM), kapt. A.F. Oosterloo van Amsterdam naar Batavia, de 1e december na het uitstaan van een hevige orkaan op 48º26’ N.B. en 10º55’ L. west van Greenwich in goede staat gepraaid heeft, hebbende geen andere schade dan aan de heksloep. Voorts elkander dagelijks tot de 5de december in het gezicht had, vermenende ook nog dezelfde dag gezien te hebben het schip (opm bark) VERONICA, kapt. D.G. Doeksen, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNETTE, kapt. Hendriks, van Nantes naar Hull, is de 11e maart in zinkende staat en na een groot gedeelte der lading over boord geworpen te hebben te St. Ives binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ELISABETH ALIDA (opm: kof ELISABETH EN ALIDA), kapt. T. Eckmeijer, van Amsterdam naar Liverpool, is de 11e maart bij Wexford gestrand en verbrijzeld. De lading en tuigage is geborgen en de equipage gered.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 11de maart is te Shields lek, met verlies van boten en verschansingen, opengeslagen dek en met meer andere schade binnengelopen het schip TRITON, kapt. Ketter, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam. Het moet waarschijnlijk lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

De stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Kramer, werd volgens brief van Hamburg in dato 18 dezer, als nog door het ijs verhinderd de Elve op te stomen.


Datum: 19 maart 1839


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des Konings. Verkoping, bij executie, van het Nederlands fregatschip BELLONA, liggende in de Leuvehaven te Rotterdam, gearresteerd bij exploit van den deurwaarder Johannes Bax, de datis den een en dertigste januari, eersten, tweeden en vijfden februari achttienhonderd negen en dertig, behoorlijk geregistreerd, ter rekwisitie van Roluf Rolufs, voormalig bevelvoerder van bovengenoemd schip, thans zonder beroep, wonende te Rotterdam in de Bierstraat, domicilie gekozen hebbende ten kantore van Mr. Jacobus Bakker, Procureur bij de Arrondissement-Rechtbank van Rotterdam, aldaar wonende in den Oppert, wijk F, no. 157, zal er, uit krachte van een vonnis, gewezen bij de Arrondissement-Rechtbank voornoemd, in dato den zevenden januari achttienhonderd negen en dertig, behoorlijk geregistreerd, waarbij de na te noemen Heren Gebroeders de Bal, scheepsreders, kantoor houdende binnen deze stad aan den Haringvliet, wijk M, no. 38, gecondemneerd in de betaling ener som van één duizend driehonderd twee en zestig guldens en dertig centen, onverminderd de kosten en misen van executie, op woensdag den derden april achttien honderd negen en dertig, des voormiddags ten tien ure, ter openlijke terechtzitting van de Arrondissement-Rechtbank voornoemd, in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer, binnen deze stad, worden overgegaan tot den verkoop en toewijzing, bij opbod en afslag, van het aan bovengenoemde Heren Gebroeders de Bal, toebehorende Nederlandse fregatschip BELLONA, groot volgens meetbrief twee honderd en een en vijftig lasten, met al deszelfs staande en lopend want, ankers, zeilen en touwen: breder volgens inventaris, bij biljetten vermeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW CATHARINA, kapt. Drenth, van Rostock naar Amsterdam en de GOEDE VERWACHTING, kapt. Van der Sluis, van Kiel naar Zaandam, zijn op 10 maart te Harlingen wegens ijs binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen TRIJNTJE, kapt. Reints, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. Metten, beide van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) naar Leer, zijn volgens brief van Termunterzijl van 11 maart wegens ijsgang aldaar binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE HENDRIK, kapt. Dijk, van Harlingen naar Liverpool, is op 7 maart te Holyhead binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Stubbe, voerende het schip MARIA CATHARINA, van Petersburg naar Hamburg, in dato Terschelling 12 maart, was hij op 5 dito van Tonningen (opm: Tönning) uitgezeild en diezelfde namiddag op de buiten Elve (opm: Elbe) ten anker gekomen en wegens het drijfijs, tot 7 dato met twee loodsen aan boord aldaar blijven liggen, doch alstoen na een anker verloren, twee andere met derzelver touw en ketting gekapt te hebben de Noordzee ingedreven en op 1 dito lek, met hulp van twee schuiten en verlies van zeilen en andere schade te Terschelling binnengelopen. Hetzelve zou onderzocht worden en vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ANNEGINA, kapt. Boiten, van Riga naar Amsterdam, laatst van Syannuite op Bornholm te Elseneur aangekomen, heeft op 5 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De palingschuit EENDRAGT, kapt. Visser, van Londen naar Workum is op 9 maart te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VERWACHTING, kapt. Hansen, van Londen naar Marseille is op 9 maart te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen NIJVERHEID, kapt. Hoveling en AVONTUUR, kapt. Hoveling, beide van Londen naar Cardiff of St. Ubes (opm: Setubal), zijn op 9 maart te Ilfracombe binnengelopen.

PGC 220339
Het schip PETRONELLA, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Hamburg, te Harlingen binnen, heeft volgens brief van daar van 16 maart die dag de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW CATHARINA, kapt. Drent, van Rostock naar Amsterdam, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Van der Sluis, van Kiel naar Zaandam, beide te Harlingen binnen, hebben volgens brief van daar van 17 maart die dag derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ANNA, kapt. Lukkien, van Bremen naar Amsterdam, laatst van Hoekzijl, is volgens brief van Carolinerzijl van 13 maart enige dagen tevoren te Neu Harlingerzijl ingeijsd geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen STAD EN LANDE, kapt. Leeuw, van Bordeaux naar Amsterdam en ALIDA KLASINA, kapt. De Boer, van Marennes naar Nederland, zijn op 11 maart te Flamouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HARLINGEN, kapt. Dijk, van Harlingen naar Liverpool, te Holyhead binnen, heeft op 12 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ELISABETH ALIDA, kapt. Eekmeijer, van Amsterdam naar Liverpool, is op 11 maart bij Wexford verongelukt; de lading en een gedeelte der tuigage is geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 11 maart het schoenerschip UNION, kapt. H.B. Disney, van Londen.
Den 15 dito het schoenerschip FAME, kapt. S. Holeman, van Londen.
Den 16 dito het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.
Uitgezeild: den 3 maart het schoenerschip ORWELL, kapt. J. Hall, naar Londen; het kofschip EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, naar Schotland.
Den 4 dito de kofschepen de HUNZE, kapt. H.J. Ketelaar en de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, beide naar Noorwegen.
Den 5 dito de kofschepen de HOOP, kapt. J.E. Scherpbier, naar Aberdeen en de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.G. Vos, naar Noorwegen; het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, naar Schotland.
Den 6 dito het smakschip de VERWAGTING, kapt. J. Ellers, naar Hull.
Den 7 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, naar Leith.
Den 8 dito het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen naar Hull; het pinkschip DIRKJE ADEMA, kapt. H.B. Rickmers, naar Groenland (opm: robbenjager).
Den 10 dito het barkschip SPITSBERGEN, kapt. H. Rickmers, naar Groenland (opm: robbenjager); het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, naar Londen.
Den 11 dito de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, ELIZABETH MARIA, kapt. J.A. Keun en WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, alle drie naar Noorwegen.
Den 14 dito het kofschip FRAU FENCKE ENGELINA, kapt. G.W. Kreije, naar Noorwegen.
Den 16 dito het kofschip WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Noorwegen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 17 maart. Sedert jaren is het getal der binnen de haven van Antwerpen komende schepen niet zo gering geweest als in de laatste 14 dagen. De stoomschepen niet mee gerekend, bedraagt hetzelve nauwelijks een schip per dag. Dit sprekend bewijs voor de kwijning van de handel schijnt echter de redenaars in de Kamer der Afgevaardigden weinig te bekommeren.


Datum: 20 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip MINERVA, kapt. J.J. Kiers, van Suriname naar Amsterdam, bij Cherbourg gestrand (opm: zie ZZC 250139) wordt volgens brief van Caen van de 10e maart gemeld dat hetzelve op het strand zittende is verkocht voor FFR 7305,66 ct. en dat de geredde 37 fusten rum, welke in een pakhuis opgeslagen zijn voor degene welke daarop, benevens op een en ander aanspraak mochten hebben, na aftrek van de kosten van verkoop en redding en van de reisgelden, welke aan de bemanning van voornoemd schip zijn verstrekt, bij het Nederlands consulaat terug te krijgen zullen zijn.


Datum: 21 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ARCHANGEL, kapt. Galles, van Amsterdam naar St. Ubes (opm: Setubal), is de 11e maart met verlies van de bezaanmast en meer ander schade wegens aanzeiling te Lisbon binnen gelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ATLAS, kapt. Smith (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik, kapt. Martin Schmidt), van Liverpool naar Antwerpen, lag de 19e maart, zwaar lek zijnde, met een Nederlandse loods aan boord bij Blankenberg ten anker.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, van Dordrecht naar Liverpool, is de 16e maart masteloos te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: brik) DE COCK, kapt. J. Willems, van Rotterdam naar Batavia is de 15e maart met schade wegens aanzeiling op de hoogte van Eddystone, te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 16e maart waren te Cardiff bezig met laden de schepen de GOEDE HOOP, kapt. De Jonge, GESINA, kapt. Postema en GOEDE TROUW, kapt. Masker voor Amsterdam, en AVONTUUR, kapt. Hoveling voor Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen STAFFORD, kapt. A. Petrie, van Sunderland, met steenkolen; VROUW STIJNA, kapt. E.H. Bekkering, de VERWACHTING, kapt. J.A. Hansen, en ANNEGINA, kapt. E.S. van de Wijk, alle drie van Trembladen (opm: La Tremblade); de HANDELAAR, kapt. B.H. Nijman, en de WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, beiden van Marennes, en allen met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 20 maart. De 18e dezer te 1½ ure is te Amsterdam, van de werf der heren Jeremias Meyjes en Zoonen, met de beste uitslag te water gelaten het fregatschip ANNA EN ELISA (opm: ANNA EN ELISE), groot 500 lasten, en gebouwd voor rekening der heren de Gijzelaar en Hulsen. Het zal gevoerd worden door kapt. C.N. Gorter, en is bestemd tot de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 20 maart. Op de 16e dezer is te Katwijk aan zee the GRACES, een der op de 15e januari l.l. gestrande brikschepen (opm: zie DC 170139), groot 250 tonnen, onder het bestuur van de heer Dirk Taat in zee gebracht. Het gelukte namelijk, om met grote inspanning van krachten dit zwaar vaartuig uit het zand op te winden, op een planken bedding te brengen, en alzo op rollen naar zee te slepen, ten einde het hoog water af te wachten. Omstreeks één uur raakte het schip vlot en reeds ten vijf ure ging hetzelve, bemand met de scheepsgezagvoerder F. de Best en nog 7 koppen, allen Katwijkers, onder zeil naar Texel, alwaar het aan de scheepskapitein Bedpath zal overgegeven worden.


Datum: 22 maart 1839


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 17 maart. Binnengekomen DE COCK (opm: brik), kapt. P. Willems, van Rotterdam naar Batavia, met schade na op de hoogte van Eddystone, door de PARMALIA aangezeild te zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 24e oktober lagen ter rede van Batavia de schepen MARIA, kapt. Remkes, CANTON, kapt. Lourens, CAROLINA JOHANNA, kapt. Matsen, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok, en STRAAT SUNDA, kapt. Mulder.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DIANA, kapt. H. Reiniersen, van Amsterdam naar Batavia, is volgens brief van Ramsgate van 18 maart op de Goodwind Sands gestrand en vol water gelopen. De equipage heeft zich waarschijnlijk in de sloepen gered (opm: fregat, bouwjaar mogelijk 1810; zie ook ZP 230339, 250339, 260339 en 270339).

Krant:
  ZP - Zeepost

De stoomboot BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Kramer, van Amsterdam naar Hamburg, is de 16e maart de Elve (opm: Elbe) opgestoomd en is, na bij Brunsbüttel door zware ijsgang twee ankers verloren te hebben, de 17e dito te Glückstadt binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Rotterdam. Den 11 dezer is te Meintz (opm: Mainz) de eerste stoomboot der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, de NEDERLANDER, rechtstreeks uit Rotterdam aangekomen, met een lading koopmansgoederen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 21 maart. Door Z.M. is aan de heer U. Pelloutier van Nantes, domicilium gekozen hebbende ten huize van de heren Luden en Poel te Amsterdam, verleend een octrooi, voor de tijd van vijftien jaren, op de invoering in dit Rijk van een toestel, om van alle soorten water, en vooral het zeewater, drinkbaar en gezond te maken; welke toestel, verenigd met een scheepskombuis, geschikt is om op schepen van allerlei grootte te worden gebezigd. Een zodanig toestel is naar het zeedorp Zandvoort vervoerd, alwaar de heer Delquié, een belanghebbende bij de uitvinding, van den 15 tot 21 dezer, dagelijks van elf tot drie ure, daarmede proeven zal bewerkstelligen.
Betrekkelijk dien toestel, vindt men in de Lloyds Nantais van 12 maart het volgende:
Rapport van kapt. Sire, voerende de EDITH, op een reis van Nantes naar Bourbon, aan zijne reders, de heren H. Chauyet & A. Couat, te Nantes: De toestel van de heer Rocher, bestemd voor de kombuis en tot het drinkbaar maken van zeewater, is mij veel van veel dienst geweest. Gedurende de gehele reis is de hoeveelheid zoet water, die wij ons door denzelven verschaft hebben, voldoende geweest, voor al de behoeften der equipage, zo zelfs dat wij het in overvloed tot het wassen van linnen enz, hebben kunnen gebruiken.
Tot het drinken hebben wij allen het boven het uit voorzorg in vaten medegenomen water verkozen, hebbende ik op de rede van Bourbon zelfs geen vers water laten halen, en een der passagiers, op de reis ernstig ziek geworden zijnde, heeft lange tijd niets dan het gezuiverde water gedronken.
Daar overigens gedurende een reis van tien maanden de equipage steeds gezond geweest is, kan er wel niet aan het onschadelijke voor het gebruik getwijfeld worden.
Van 170 hectoliters steenkolen, aan boord genomen, heb ik niet meer dan ongeveer 100 hectoliters verbruikt; echter hebben wij steeds van ’s morgens zes tot ’s avonds acht uur gestookt; waaruit blijkt dat door het gebruik van den toestel veel brandstof bespaard wordt, hebbende men minder nodig dan in de gewone kombuizen, terwijl de bereiding der spijzen spoediger en beter geschiedt, en wel met hetzelfde vuur, waarmede water gezuiverd wordt.
(opm: zie ook DC 110639)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt Snikschip, met zijn toebehoren, groot 12 ton. Te bevragen bij B.J. Zuidema, te Ooster Nijkerk.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 20 maart. Men meldt uit Rotterdam van de 18e dezer: op heden is in de vergadering van burgemeester en wethouders dezer stad, ten gevolge van een daartoe van het hoger bestuur gedane uitnodiging, op een plechtige wijze aan de heer scheepskapitein F.J.J. Bouman alhier, door de heer burgemeester een gouden medaille uitgereikt, voerende aan de ene zijde de beeltenis des Konings en aan de andere zijde de vermelding van het lofwaardig gedrag, door deze gezagvoerder, bij gelegenheid van de ramp aan het schip DE NIJVERHEID overkomen, aan de dag gelegd (opm: zie JC 251137).


Datum: 23 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Radeloff, van Suriname in Texel binnen, rapporteert de 14e maart bij Lizard (opm: 49º57’ N.B. 5º12’ W.L.) gepraaid te hebben het schip (opm: brik) de ROTTESTROOM, kapt. B.H. Kuijper, van Rotterdam naar Batavia, alsmede dat hij de 19e maart door een Engelse loods te Dover heeft zien binnen brengen een boot met 16 man der equipage van het op de Goodwindsand (opm: Goodwin Sands) verongelukte schip DIANA, kapt. Reiniersen - zie ons vorig no. Alleen de kapitein, 2 stuurlieden en een passagier waren aan boord gebleven.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARIA CATHARINA (opm: Belgische, ex-Zuid-Nederlandse schoenerbrik, bouwjaar 1821), kapt. J. Schaeper, van Liverpool naar Antwerpen is volgens brief van Vlissingen van de 21e maart op het Noorderrassen (opm: Noorder Raszen, zandbank bij Walcheren) gezonken, de equipage is gered en door een loodsboot aldaar aangebracht. (opm: zie ZP 250339, 260339 en DC 260339)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip ALIDA KLASINA, kapt. C.H. de Boer, van Marennes, met ruw zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Den 21ste is in Texel binnengekomen het schip (opm: bark) AUGUSTIN, kapt. Smith, van Batavia.


Datum: 25 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip MARIA CATHARINA, kapt. Scheepers, van Liverpool naar Antwerpen op het Noorderrassen (opm: Noorder Raszen) gezonken – zie ons vorig no. – wordt van Vlissingen van de 22e maart gemeld, dat men van hetzelve door het stormachtige weder niets heeft kunnen bergen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 28e december l.l. is te Rio Janeiro van Texel gearriveerd Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, commandant luit. Rengers. Het is de 7e januari naar Batavia vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de equipage van het op de Goodwind Sands verongelukte schip DIANA, kapt. Reiniersen, van Amsterdam naar Batavia - zie no. 345 – wordt van Ramsgate van de 20e maart gemeld, dat behalve de te Dover binnengebrachte 16 man, de aan boord gebleven personen, bestaande uit de kapitein, stuurman, 2 matrozen en een passagier, door een Frans schip gered en te Boulogne zijn aangebracht. De kapitein was echter die dag te Ramsgate gearriveerd, alwaar de te Dover aangekomen equipage zich bij hem zou vervoegen ten einde met het schip ANN, van daar naar Amsterdam gebracht te worden. Dezelve zijn, uitgenomen de kapitein, reeds te Amsterdam aangekomen. Van het schip was een gedeelte der inventaris te Deal geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 22e februari was te Odessa bezig met laden het schip CONCORDIA, kapt. Bonjer, bestemd voor Nederland.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: bark) JACOBA MAURINA, kapt. J.A. de Haas, van Amsterdam naar Batavia, is de 2e januari met gebroken masten te Rio Janeiro binnengelopen (opm: zie volgend bericht).


Datum: 26 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. de Haas, voerende het schip JACOBA MAURINA, van Amsterdam naar Batavia, in dato Rio Janeiro 22 januari dacht hij, na de geleden schade, bestaande in het verlies der fokke- en grote mast, hersteld te hebben, ultimo januari weder van daar de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Reiniersen, gevoerd hebbende het schip DIANA, van Amsterdam naar Batavia, op de Goodwin Sands verongelukt – zie no 345 – rapporteert volgens brief van Boulogne, dat hij, na de 13e maart van de rede van Texel te zijn vertrokken, met zuid-oosten wind in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) kwam, doch hierop liep de wind om en werd zuidwest met mist, waardoor men over en weder hield tot de 16e dito en men toen de Galloper (opm: Thamesmonding; pos. 51º 49’ N.B. 01º 58’ O.L.) bereikte. De 17e dito werd de wind gunstig en hield men weder naar de Hoofden af. Des avonds echter kreeg men mistige lucht, zodat hij geen vuren kon onderscheiden, tot men op eenmaal twee vuren in het gezicht kreeg, welke hij veronderstelde die van Zuidvoorland (opm: South Foreland) te zijn, waarop hij hogerop liet sturen. Daar echter deze vuren die van Gulstream waren, stootte het schip des avonds ten 9 ure geweldig op de Goodwin Sands en, ofschoon toen nog geen water makende, waren alle aangewende pogingen om hetzelve vlot te brengen vruchteloos. Ten 11 ure draaide de kop op zee, waardoor het schip vol water liep, en waardoor alle hoop verloren was, waarna kapt. Reiniersen met de stuurlieden, bootsman en een passagier in de hekjol het schip verlieten en in de morgenstond door een visser opgenomen en te Boulogne werden aangebracht. De overige equipage had het schip reeds vroeger met de grote boot verlaten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag de 8e april:
parten in de kofschepen NICOLAAS JOHANNES, AMSTERDAM en NEERLANDS WELVAREN (opm: galjoot).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Vlissingen in dato 24 maart wordt aangaande het op de Noorderrassen (opm: Noorder Raszen, zandbank bij Walcheren) gezonken schip MARIA CATHARINA, kapt. Schaeper, van Liverpool naar Antwerpen – zie no. 345 – gemeld, dat hetzelve geheel verbrijzeld is, zonder dat men iets heeft kunnen bergen. (opm: de lading zout was niet verzekerd; het casco ten dele, bij Amsterdamse assuradeuren)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 17 maart het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. M.A. Mingers, van Oudsoen.
Den 21 dito het kofschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, van Oudsoen; het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen.
Den 22 dito het kofschip MAGRIETA, kapt. K.F. Harding, van Oostrisoer; het brikschip HAABETS ANKER, kapt. B. Batzerzen, van Droback; het schonerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, van Newcastle.
Den 23 dito de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland en GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Newcastle.
Uitgezeild: den 17 maart het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Noorwegen.
Den 20 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, naar Noorwegen.
Den 22 dito het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning, naar Londen.
Den 23 dito het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. M.A. Mingers, op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings, te Harlingen, zal, op woensdagen den 27 maart en 3 april 1839, telkens des avond ten 7 ure, ten huize van Lambertus Remkema, bij de Groote Sluis aldaar, bij de provisionele en finale toewijzing, ingevolge rechterlijke autorisatie, in het openbaar verkopen een aandeel, naar NLG 350 participerende in het eigendom van het beurtschip van Amsterdam op Harlingen, bevaren wordende door de Beurtschipper Aldert Gerrits Kreil. Condities zijn te vernemen ten kantore van bovengemelde notaris.
(opm: LC 030439 meldt dat is geboden NLG 101,75)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 25 maart. Het schip PAOLI, kapt. Raingeard, van New-York naar Antwerpen, te Vlissingen binnen, is de 19e maart bij het opzeilen der Schelde, op de Middelplaat gestrand; verscheiden van Z.M. op de Schelde gestationeerde kanonneerboten, benevens enige lichtere vaartuigen van de Doel, zijn dadelijk derwaarts vertrokken om de nodige hulp te verlenen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 maart. De Antwerpse schoener MARIA CATHARINA, kapt. J. Schaeper, van Liverpool naar Antwerpen met klipzout, is gisteren voormiddag, omstreeks 10 ure, op de Noorder-Raszen omhoog en al zeer spoedig vol water geraakt. Dezelve is nog aldaar zittende, doch de equipage is door de in zee zijnde Loodsboot Nr. 4 gered en alhier aangebracht. (opm: zie o.a. ZP 230339)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MARGARETHA ELIZABETH, kapt. J.K. de Boer, van Marennes, met ruw zout; CHIJNTHIA, kapt. J. Kookwood, van Sunderland, met steenkolen; CERES, kap, J. Noord, van Liverpool, en EENIGHEDEN, kapt. H.O. Malbije, van Messina, beiden met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 22 maart. Gisteren is alhier ter rede gearriveerd Zr.Ms. korvet BOREAS, commandant G. Paling, van Batavia.


Datum: 27 maart 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ST. JOHANNES, kapt. Dusing, van Lisbon naar Riga, is volgens bericht uit Carlsham van de 15e maart tussen Cimbritsham (opm: Simrishamn) en Ahus gestrand en vol water gelopen, de lading zal geheel weg zijn en het schip is wrak geworden, welk laatste de 21e dito publiek verkocht zou worden.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de equipage van het op de Goodwind Sands gestrande schip DIANA, kapt. Reiniersen (opm: zie o.a. ZP 220339), van Amsterdam naar Batavia, is de redactie verzocht geworden het volgende te plaatsen:
De 17e maart verlieten des avonds ten 11 uren 16 man der gemelde equipage het schip in de grote boot, waarin zij die nacht in groot gevaar doorbrachten, daar dezelve bij het uitbrengen dermate lek geworden was, dat men bestendig 4 man nodig had om uit te hozen. De volgende dag ten 6 ure in de morgen in het Kanaal tussen Dover en Calais zagen zij een menigte schepen die hun echter wegens de hoge zee niet konden ontwaren, ofschoon zij noodvlaggen hadden. Tegen 11 ure evenwel werden deze door kapt. Hagberg, voerende de Zweedse brik NANCY, van Odessa naar Duinkerken, sedert aldaar gearriveerd, opgemerkt, die hun dan ook aan boord van zijn schip, na vele aangewende moeite, heeft opgenomen. Van het ogenblik af aan dat kapt. Hagberg en deszelfs equipage hen bijstand kon verlenen, ondervonden zij van deze menslievende zeelieden alle mogelijke ondersteuning en de meest belangeloze deelneming. Voor dat zij aan boord der brik kwamen, had kapt. Hagberg hun zijn beste provisie en zijn equipage hun eigen kleren aan hen, die half bevrozen waren gezonden, en deden zij alle moeite om hen te Dungeness aan wal te zetten, alwaar zij dan ook behouden voor anker kwamen en verlieten de 19e dito de brik, als wanneer kapt. Hagberg hun nog zijn laatste Nederlandse geld overgaf.
De equipage bovengemeld bedoelt met deze bekendmaking een openlijke hulde aan kapt. Hagberg en deszelfs equipage te brengen voor de waarlijk zeldzame en edele menslievendheid waarmede zij zich hun ongeluk hebben aangetrokken en waardoor zij een onthaal genoten die hun verwachting verre te boven ging.


Datum: 28 maart 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 26 maart. Men heeft bericht, dat Zr.Ms. oorlogsbrik de VLIEGENDE VISCH, luitenant Rengers, te Rio-Janeiro aangekomen is, en de 7 januari l.l. van daar de reis naar Batavia voortgezet heeft.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip LIBERAL, kapt. M.B. Liddy, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Te Vlissingen is aangekomen de GUSTAVE, kapt. L. Jepsen, van Charleston.


Datum: 01 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen de DRIE GEBROEDERS, kapt. Puister, de VROUW GESINA, kapt. Van der Woude, de VRIENDSCHAP, kapt. Tiddens en ALIDA, kapt. Bondt, alle naar de Oostzee gedestineerd, lagen volgens brief van de Zoltkamp van 26ste maart aldaar nog wegens tegenwind.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Kroon (opm: waarschijnlijk tjalk, kapt. J.J. Kroon), van Newcastle, van Christiansand naar Amsterdam is volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör) van de 27ste maart, op Doggersbank gezonken. De equipage is gered en te Elseneur aangebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ALIDA MARIA, kapt. Oelges (opm: waarschijnlijk kof, kapt. J. Oetzes), van Amsterdam naar Riga is volgens bericht van Elseneur van de 26ste maart, nabij Theswilde (opm: waarschijnlijk foutief gespelde naam) aan de grond gezeten te hebben, lek aldaar binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) is aldaar met zware schade wegens ijsgang binnengelopen het schip HENDRIKA, kapt. Ommen, van Amsterdam naar Bremen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg:
- Op dinsdag 2 april: het gekoperd fregatschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Zoetelief.
- Op maandag 8 april: parten in de Kofschepen NICOLAAS JOHANNES, AMSTERDAM en NEERLANDS WELVAREN (opm: galjoot).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het nieuw gekoperd Nederlands tweedeks fregatschip NEERLANDS-INDIË, kapt. P.E. Karst, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en de Vries & Comp.
Suriname: het gezinkt schoener kof-schip AMSTERDAM, kapt. Abrahamsz Jr, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks driemast galjas-schip WILHELMINA, kapt. N.J. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoymans & Schuurman.
Idem: het tweedeks barkschip MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het nieuw gekoperd tweedeks brikschip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoymans & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks brikschip ASTERA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip HARMONIE, kapt. Boy Jansen, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd driemast galjas-schip PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Havanna: het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.J. van Hengel.
New York: het gekoperd tweedeks barkschip MASON BARNEY, kapt. John Budd, van New York (Oosterdok). Adres bij Arnoud & Comp.
Idem: het gekoperd barkschip FRANCINA, kapt. J. Edwards, van New York. (Oosterdok). Adres bij Corver & Comp.
Baltimore: het tweedeks gekoperd fregatschip ULYSSES, kapt. H. Gait, van Baltimore (Nieuwediep) Adres bij van Olivier & Comp, d’Arnaud & Comp, en J. Corver & Comp.
Philadelphia: het gekoperd Amerikaans barkschip HOPE, kapt. H.B. Gardner. Adres bij van Olivier & Comp.
Boston: het gekoperd barkschip CANTON, kapt. William Long, van Baltimore. Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het Amerikaans brikschip THE FAME, kapt. J. Maddison (Oosterdok). Adres bij van Olivier & Comp, d’Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.
Triëst: het gekoperd Engels barkschip OCEAN QUEEN, kapt. James Carney (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls en Zoonen en Arbman en Coopman & de Witt & Lenaertz.
Idem: het Nederlands kof-schip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel (Oosterdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys
Idem: het Amerikaans barkschip GLOBE, kapt. J.R. Silsby (Oosterdok).
Genua en Livorno: het Nederlands kof-schip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij C.J. de Grys & Zoon en J. de Rooy.
Gibraltar: het Nederlands kof-schip de DOLPHYN, kapt. J. van der Mey (Westerdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Gibraltar en Cadix: het Nederlands kof-schip ANTHONIA FRANCINA, kapt. R.H. Lutje (Oosterdok). Adres bij Van den Bey & Comp. en Kranenburg & Zonen.
Porto en Lisbon: het Portugees schoener-schip NEPTUNO, kapt. Manoël Jose de Souza (Oosterdok). Adres bij J.C. de Grys & Zoon.
Lissabon: het nieuw kof-schip ANNA, kapt. S.B. de Jong. Adres bij Daniëls & Zoonen en Arbman en Coopmans & de Witt & Lenaertz.
Idem: het gekoperd Nederlands kof-schip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls en Zoonen & Arbman en Coopman & de Witt & Lenaertz.
St. Petersburg: het Nederlands gezinkt kof-schip JOANNA JACOBA, kapt. M.F. Schaap. Adres bij J. Daniëls & Zoonen en Arbman.
Idem: het Nederlands kof-schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan H. de Boer (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls & Zoonen en Arbman
Riga: het Deense brikschip MARIE SOPHIA, kapt. J.C. Sonne (Oosterdok). Adres bij J.W. Boekhout en B.J. van Hengel.
Stokholm: het Zweeds schoener-schip NIORD, kapt. O.R. Hök (Westerdok). Adres bij H. Gullen.
Idem: het Zweeds galjas-schip FORSOKET, kapt. J.T.C. Schröder (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Idem: het Zweeds schoener-schip FLYGANDE FANAN, kapt. J. Hjorth (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Kopenhagen: het Deens galjas-schip ANNA, kapt. P.P. Jörgensen (Oosterdok). Adres bij B.J. van Hengel.
Idem: het Nederlands smak-schip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst (Oosterdok). Adres bij da Costa & Bueno.
Lübeck: het smak-schip de VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij H. Gullen.
Dronthem: het schoener-schip ORVUR ODD, kapt. Johan Gjert Oijen. (Oosterdok). Adres bij P. Scheffer en Zoon.
Bergen: het schoener-schip AMSTERDAM PACQUET, kapt. H.C. Eilertsen, van Bergen (Oosterdok). Adres bij Canne & Balwé.


Datum: 02 april 1839


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De verkoop bij executie van het fregatschip BELLONA, welke op morgen bij de Arrondissement-Rechtbank van Rotterdam zoude moeten plaats hebben, kan door een eis tot reclame vanwege den Heer Charles van Gend, chef van het huis der Postwagenonderneming, gevestigd te Antwerpen, onder de firma van J.B. van Gend, gedaan, geen voortgang hebben, en blijft mitsdien de verkoop geschorst tot na de beslissing over denzelfden eis.
J. Bakker, procureur van den executant.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

In Liverpool zijn in het afgelopen jaar 104 Nederlandse schepen ingeklaard; 80 zijn van daar naar Nederlandse havens en 14 naar de Oostzee vertrokken.
In Yarmouth zijn 3 Nederlandse schepen van Groningen ingeklaard met lijnkoeken en zijn in ballast teruggekeerd.
In Sunderland zijn 56 Nederlandse schepen in ballast aangekomen en zijn met steenkolen en een weinig aardewerk teruggekeerd; terwijl van Stockton insgelijks 14 Nederlandse schepen met steenkolen zijn vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 25 maart de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Oostrisoer, LUKAS WIGHER, kapt. J.J. de Jonge, van Liverpool en de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, van Oostrisoer.
Den 30 dito de kofschepen ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth en de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, beide van Christiaansand (opm: Kristiansand).
Uitgezeild: den 27 maart de kofschepen JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, naar Dantzig (opm: Gdansk) en LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, naar de Oostzee.
Den 29 dito het schonerschip UNION, kapt. H.B. Disney, naar Londen.
Den 30 dito het smakschip JETSKA CORNELIA, kapt. K.E. Vos, naar Noorwegen; de kofschepen IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top en de JONGE ANNA, kapt. H.J. Hubert, beide naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 april. Door de Cortes van Portugal is een wetsontwerp ter vermindering der tonnegelden op de vreemde schepen, welke zout komen halen, aangenomen en ter goedkeuring naar de Eerste Kamer verzonden. Bij dat ontwerp wordt de oude belasting van 500 reis aldus vervangen:
Alle schepen in ballast komende om een volle lading zout te halen, zullen geheel vrij zijn van het tonnegeld. Zij die in de havens komen om hun lading met zout aan te vullen, zullen 100 reis per ton betalen, en zij die hun ladingen lossen en zout innemen zullen hetzelfde recht betalen.
De schepen, varende van een haven naar een andere haven van het koninkrijk om zout te laden, zullen het montant (opm: bedrag) der rechten, welke zij in de eerste haven betaald hebben, terug bekomen, na aftrek van 100 reis per ton.
De schepen zullen zich in het vervolg naar het eiland Madeira kunnen begeven om daar wijn te laden, hoe gering ook de hoeveelheid zij, zo wel als andere voortbrengselen van dat eiland, en vervolgens, in Portugal komende, om hun lading met zout aan te vullen, zullen zij diezelfde voorrechten genieten als of zij regelrecht in ballast kwamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Remts, de 20e oktober van Amsterdam naar Lubeck vertrokken, laatst van Cuxhaven, is op 24 maart wegens tegenwind te Cuxhaven in die haven teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door de Vlissingse loodsboot No.1 is op 23 maart ter rede van de Singels in goede welstand gepraaid het kofschip genaamd LUKKINA MAGRIETA, gevoerd door kapt. Hoveling, komende van Amsterdam en naar Triëst gedestineerd.


Datum: 03 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 28e maart lagen te Cuxhaven wegens tegenwind de schepen de UITREDDING (opm: tjalk), kapt. J.J. de Jong, VROUW BARBARA, kapt. Jonker, DE HOOP, kapt. Jonker, de VROUW CATHARINA, kapt. Van Lasten (opm: R.A. van Laten) en de TWEE GEBROEDERS, kapt. Onnes, alle naar Elbing (opm: Elblag), de VROUW CATHARINA, kapt. Koster, naar Amsterdam en LAMBERTUS, kapt. Mushing, naar Antwerpen, alle van Hamburg.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op dinsdag 2 april: het gekoperd fregatschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Zoetelief: NLG 24500, in slag NLG 13000. NLG 39300. Koper: G.J. Roland Holst (opm: een makelaar voor zijn opdrachtgever).


Datum: 04 april 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 april. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen EENIGHEDEN, kapt. H.O. Molbey, van Messina met stukgoederen; CASTOR, kapt. R. Wright, van Rye met ballast, en CAROLINE, kapt. A.O. Adsmids, van Laurwich (opm: Larvik) met hout.


Datum: 05 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) YPEUS, kapt. H. de Weerd, van Harlingen naar Drobach, is volgens brief van Dover van 30 maart, de 17de dito een zware stortzee overgekregen hebbende omgeslagen, de stuurman en drie matrozen zijn verdronken, de overige equipage, zijnde de kapitein en twee mannen gered door kapt. Soerhon, voerende het schip NORA, op de hoogte van Dover gepraaid.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 april. Heden vertrok van hier naar Batavia Zr.Ms. schoener SYLPH, commandant luit. Faber van Riemsdijk.


Datum: 06 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Livorno in dato 25 maart, was aldaar die morgen overleden kapt. K.G. Sipsma, gevoerd hebbende het schip (opm: kof) NEPTUNUS, welk schip die dag, gevoerd door kapt. Boersma, naar Rotterdam was vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 april. De 1e dezer is van de Schelde aan den Helder ter rede gekomen Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, commandant kapitein-luitenant Tengbergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Tractaat van handel en scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.
Z.M. de koning der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, verlangende de betrekkingen van handel en scheepvaart tussen de beide staten te regelen, hebben tot hun gevolmachtigden benoemd, te weten: Z.M. de koning der Nederlanden, Mr. Jhr. Evert Marius Adrianus Martini, enz, en de president der Verenigde Staten, Mr. John Forsyth, enz, welke omtrent de volgende bepalingen zijn overeengekomen:
Art. 1. Koopwaren, ingevoerd of uitgevoerd in of van havens van Nederland in Europa, uit of naar havens van de Verenigde Staten, op Nederlandse schepen, zullen, welke ook derzelver oorsprong zij, geen hogere rechten betalen, dan de rechten, bepaald voor koopwaren, van denzelfde aard, ingevoerd of uitgevoerd op nationale schepen. En wederkeriglijk zullen de koopwaren, welke ook derzelver oorsprong zij, ingevoerd of uitgevoerd, in of uit de havens van de Verenigde Staten van of naar Nederlandse havens, op schepen van de Verenigde Staten, aan geen hogere rechten onderworpen zijn, dan voor gelijksoortige koopwaren, ingevoerd of uitgevoerd, op nationale schepen zijn vastgesteld.
De premiën, teruggaven van rechten en andere begunstigingen van dien aard, in de staten van een der contracterende partijen toegekend, voor de in- of uitvoer met nationale schepen, zullen gelijkelijk toegestaan worden, wanneer de invoer of uitvoer directelijk tussen de havens der beide landen op schepen van de andere contracterende staat zal geschieden, met dien verstande, dat in het een geval, zowel als in het andere, de koopwaren werkelijk zullen moeten ingeladen zijn in de havens alwaar zij respectievelijk zullen zijn ingeklaard.
Art. 2. De een der contracterende partijen zal de schepen, van de andere, welke dezelfde ladingen vervoeren tussen de havens van de Verenigde Staten en die van Nederland in Europa of in ballast komende van enig ander land, niet met enigerhande tonne-, haven-, baken-, berg-, quarantaine of loodsgelden en andere ongelden van enigerlei soort of onder enigerlei benaming, hoe ook, kunnen belasten, zonder dat door die daad zelve, dezelfde rechten ook voor de nationale schepen zullen vastgesteld zijn.
Art. 3. Voorts is tussen de contracterende partijen overeengekomen, dat de consuls en vice-consuls der Nederlanden, in de havens van de Verenigde Staten, en wederkerig de consuls en vice-consuls der Verenigde Staten in de havens van Nederland in Europa, alle rechten, voorrechten, bescherming en bijstand, volgens de bestaande gebruiken, voor de vrije en volkomen uitoefening hunner functien zullen genieten, en wel bijzonderlijk met betrekking tot de deserteurs van schepen van beide landen zowel die van schepen ten oorlog als ter koopvaardij varende.
Art. 4. De contracterende partijen zijn insgelijks overeengekomen, om als schepen van Nederland en van de Verenigde Staten te erkennen en te behandelen alle dezulke, die, voorzien van een paspoort of zeebrief, door de bevoegde macht afgegeven, overeenkomstig de wetten en ordonnantiën, in der tijd bestaande, als nationale schepen zullen beschouwd worden, in de landen, alwaar zij respectivelijk te huis behoren.
Art. 5. In geval van stranding of zeeschade zal elk der contracterende partijen aan de schepen van de andere, hetzij ten oorlog, of ter koopvaardij uitgerust, dezelfde hulp en bijstand verlenen, die in zodanig geval aan haar eigen schepen zouden gegeven worden.
Art. 6. De tegenwoordige overeenkomst zal van kracht zijn voor de tijd van tien jaren, aanvangende zes weken na de ratificatiën, en zij zal voortduren tot dat een der twee partijen aan de andere, twaalf maanden te voren, haar voornemen zal hebben doen kennen, om dezelve te eindigen, behoudende elk der contracterende partijen zich het recht voor, op deze wijze aan de andere, van haar voornemen kennis te geven, na het verschijnen van de voorschreven termijn van tien jaren. Men is wederkerig overeengekomen, dat, in het geval van een dusdanige mededeeling, deze overeenkomst en al hare bepalingen, buiten werking zal komen bij het eindigen der twaalf maanden, hiervoren daartoe vastgesteld.
Art. 7. De tegenwoordige overeenkomst zal geratificeerd, en de ratificatiën zullen uitgewisseld worden te Washington, binnen de tijd van zes maanden, na de ondertekening, of vroeger, indien het geschieden kan.
Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden voornoemd het tegenwoordig verdrag hebben ondertekend, en met het zegel hunner wapens voorzien.
Opgemaakt in dubbel te Washington, de 19e dag van januari van het jaar onzes Heeren 1839.
(get.) Ev. Mar. Adr. Martini; John Forsyth.
Door dit verdrag blijft aan de Nederlandse schepen en derzelver ladingen de behandeling op gelijke voet als aan de Amerikaanse schepen verzekerd, terwijl uit billijke wederkerigheid aan de Amerikaanse schepen en daarmede aangebrachte goederen, gelijke begunstiging als aan de Nederlandse vlag wordt toegekend, en voorts, dat dit verdrag bereids door onze geëerbiedigde koning bekrachtigd en weder aan onze zaakgelastigde te Washington ter uitwisseling opgezonden is.


Datum: 08 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 6e april:
D.D. de Jong, WILHELMINA HENDRIKA (opm: smak), van Hull met manufacturen, aardewerk en hardwaren, liggende Oosterdok
A.A. Wolkammer, VROUW HILLEGINA, van Bremen met stukgoederen, liggende Nieuwe Brug.
Gearriveerd te Amsterdam de 7e april:
J. Zuiderduin, AURORA, van Bremen met honig en sigaren, liggende Oosterdok
J. Breckwold, DRIE GEBROEDERS, van Hamburg met stukgoederen, liggende Oosterdok
A. Pieper, CONCORDIA, van Hamburg met stukgoederen, liggende Oosterdok
Gearriveerd te Amsterdam de 8e april:
W. Butel, KLEINE FRANS, van Stolpemünde met rogge, liggende Oosterdok
H.J. Brunius, VROUW GESINA, van Hamburg met hout
A. Pieter, JONGE PIETER van Bremen met tabak en zwartsel, liggende Nieuwe Brug
G.B. Lub, VROUW ANNA, van Bremen met steen en tabak, liggende Nieuwe Brug
H.P. Egberts, VROUW FENNA, van Norden met tarwe, liggende Nieuwe Brug
O.E. Muller, VROUW ANNA, van Norden met tarwe en rogge, liggende Nieuwe Brug
H. Lukker, ELISABETH, van Norden met tarwe, liggende Nieuwe Brug
T.J. Claasen, VROUW ETA, van Neuhaus met raapzaad.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip LAMBERTUS, kapt. Mushing, van Hamburg naar Antwerpen is de 4e april op de Banjaart bij Vlissingen vastgeraakt, is echter, vermoedelijk zonder schade, weder vlot geworden en de 5de april op de rivier van Antwerpen gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Canton (opm: Guangzhou) wordt in dato 19 november gemeld dat het schip ECLIPSE, kapt. Wilkins, van Salem, de 10e september op de westkust van Sumatra door rovers overvallen, van 7 kisten opium en 14000 dollar beroofd en de kapitein benevens de 2e stuurman vermoord zijn geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW ANTJE, kapt. Lobbes, van Norden naar Hull is de 3e april bezuiden Bridlington (opm: 54º5’ N.B. 0º11’ W.L.) gestrand en zal vermoedelijk geheel weg zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Scarbro (opm: Scarborough) wordt in dato 3 april gemeld dat in de nabijheid aldaar gestrand is het schip GESINA, kapt. Lindeboom (opm: tjalk VROUW GESINA, kapt. J.C. Lindeboom, zie ook ZP 160439), van Leer naar Hull, de equipage is gered doch het schip zal geheel weg zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Behrends, van Carlinerzijl (opm: Carolinensiel) naar Gent, is de 4de april met schade aan lading te Harwich binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Kopenhagen wordt van de 2e april gemeld dat de haven aldaar nog tot aan de Dreikroonen batterij vol ijs was en de schepen slechts door de gemaakte opening de haven konden binnenkomen.


Datum: 09 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MATHILDA, kapt. Bohmer, van Antwerpen naar Barcelona is de … maart bij Aviles (Spanje) gestrand. Volgens brief van 29 maart zou hetzelve met enige schade echter weder afgebracht zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia naar Amsterdam is de 4e april met verlies der grote ra te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VROUW ANNA, kapt. Dirks, van Emden naar Hull is de 29e maart wegens lekkage teruggekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop der schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 8 april:
- 1/16de part in het kofschip AMSTERDAM, kapt. Abrahams, NLG 900. Koper A.W. Abrahamsz.
- 1/8ste part in het kofschip NICOLAAS JOHANNES, kapt. Parma. NLG 550. Koper C.A. Schröder.
- 1/16de part in het kofschip NEERLANDS WELVAREN, kapt. Hansens. NLG 490. Koper Scheffer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, gedenkt op dinsdag 23 april 1839, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein P.J. Vos te Delfzijl publiek bij contant geld te verkopen een bevaren Nederlands hektjalkschip, genaamd de VROUW CATHARINA, groot 52 ton, met deszelfs mast, want en stag enz, liggend in Delfzijl en door W.H. Scheepsma als schipper gevoerd geweest. Nadere informatie te bekomen ten kantore van de notaris, Mr. H.J. Offerhaus.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Kroon, van Newcastle naar Amsterdam, laatst van Christiansand, is volgens brief van Elseneur van 26 maart op de Doggersbank gezonken, doch het volk gered en te Elseneur aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 5 april het tjalkschip GUSTAAF, kapt. H.E. Boswijk, van Sunderland.
Uitgezeild: den 31 maart het kofschip VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, naar de Oostzee.
Den 4 april het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Schotland.
Den 5 dito het kofschip de VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, op avontuur; het schoenerschip FAME, kapt. S. Holeman, naar Londen.
Den 6 dito het brikschip VERWAGTING, kapt. N.M. Lindegaard, naar Havanah; het kofschip CORNELIUS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, naar Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: De president der kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht, daartoe door de Nederlandsche Handel-Maatschappij uitgenodigd, roept bij deze op, de stemgerechtigde deelhebbers in genoemde maatschappij, die zich onder het kies-kollegie van Dordrecht hebben gerangschikt, ofwel, uit hoofde van hun domicilie, geacht kunnen worden tot hetzelve te behoren, om te compareren op zaterdag de 20e april aanstaande, des namiddags
te half één ure, in een der vertrekken van het raadhuis dezer stad, ten einde alsdan over te gaan tot de benoeming van een commissaris, ter vervanging van de heer A. Blussé van Oud-Alblas, commissaris voor Dordrecht, die als zodanig in dit jaar, volgens bestaande rooster, zal aftreden.
Dordrecht, den 8 april 1839.
De president voornoemd, J.S. Vriesendorp


Datum: 11 april 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 9 april. Men verneemt, dat Zr.Ms. stoomschip CERBERUS, onder bevel van de kapitein-luitenant Van Franck, bestemd is, om Z. Keiz. H. de grootvorst troonopvolger van Rusland, bij deszelfs vertrek van hier te lande met hoogstdeszelfs gevolg naar Engeland over te brengen, en daartoe in de Maas, met het stoomschip CURAÇAO in gereedheid moet liggen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip FEM SOSTRE, kapt. M.D. Bjonnes, van Holmstrand, met hout. Heden namiddag is van deze stad vertrokken het fregatschip de STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 10 April. Men verneemt, dat het wrak van het afgebrande schip (opm: marine fregat) de DIANA (opm: zie DC 220139), te Willemsoord, onder nadere goedkeuring van het departement van marine, voor een som van NLG 15.750 verkocht is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeester Jan Schouten te Dordrecht is voornemens, zo het water de vereiste hoogte bereikt, aanstaande vrijdag de 12e april, des namiddags tussen 3 en 3½ ure, het schip DE ZWIJGER, van zijn werf te water te laten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie: Te Dordrecht ligt in lading op Dusseldorp (opm: Düsseldorf), schipper W. Jures, schip PRINS ALBRECHT, voorzien met Verschlusz (opm: mogelijkheid om ruim te verzegelen), om ten spoedigste te vertrekken. — Adres G. van Erp, commissionair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip DE COCK, kapt. P. Willems, van Rotterdam naar Batavia, te Plymouth binnen, heeft den 3 dezer de reis voortgezet.


Datum: 12 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HENRICUS, kapt. Rieke, van de Elve (opm: Elbe)naar Londen is volgens brief van Bridlington van de 6e maart aldaar met verlies van boegspriet, met vier voet water in het ruim en meer andere schade binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

De met schade te Elseneur (opm: Helsingör) binnengelopen schepen EENDRAGT, kapt. van Ness, van Riga naar Brugge en NEVA, kapt. Bunker, van … hebben de 2e april van daar de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, gedenkt op dinsdag 23 april 1839, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein P.J. Vos te Delfzijl publiek bij contant geld te verkopen een bevaren Nederlands hektjalkschip, genaamd de VROUW CATHARINA, groot 52 ton, met deszelfs mast, want en stag enz., liggend in Delfzijl en door W.H. Scheepsma als schipper gevoerd geweest.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA LOUISA, kapt. Pieper, van Hamburg naar Yarmouth, is, na op het strand gezeten te hebben, op 4 april te Ramsgate binnengesleept, zwaar lek. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 13 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
GOUDA SUZANNA, kapt. H. Mulder, van Padang, de 12e april ter rede van Texel gearriveerd na 122 dagen reis: 4110 balen koffij. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij
VIER GEBROEDERS, kapt. N. de Boer, van Batavia, de 11e april ter rede van Texel gearriveerd: 3746 balen koffij, 1379 kanister (opm: kanaster, mand van grof rottingriet) suiker, 399 schuitjes tin en 500 bundels bindrotting. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 april. Aan deze stad is gearriveerd het schip ANDREAS, kapt. J. Wessen, van Stettin (opm: Szczecin) met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 april. Volgens schrijven van kapt. W.B. Derks (opm: fregat JACOB CATS) uit Falmouth van de 6e dezer, was hij die dag klaar gekomen, en dacht de volgende dag de reis naar Batavia te vervorderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 12 april. Heden werd hier van de werf van de scheepmaker Jan Schouten te water gelaten het barkschip DE ZWIJGER, zullende varen onder directie van de heren J.B. ’t Hooft en F.C. Deking Dura, en gevoerd worden door kapt. P.M. Vogelsang.
En is weder dadelijk op gemelde werf de kiel gelegd voor een koopvaardij-fregat, genaamd BIESBOSCH voor dezelfde directie, alsmede de kiel voor een koopvaardij-fregat, genaamd PHILIPS VAN MARNIX.


Datum: 15 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen WILLEM OLIVIER (opm: smak), kapt. G.J. Koster, van Harlingen naar Oudsoen, OUDEWERF (opm: kof OUDE WERF), kapt. J.H. Jonker, van Londen naar Risoer en JOHANNA, kapt. Evers, van Antwerpen naar Sannesund (opm: 59º16’ N.B. 11º6’ O.L.), zijn de 23e maart, na in het ijs bezet te zijn geweest, door loodsen zonder schade te Risoer binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Jansen, in het laatst van december van Neustad naar Hull vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 16 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Texel in dato 15 april is de vorige morgen aldaar tegen de vijfde buitenbank achter het Zanddijks huis gestrand en verbrijzeld een Engelse brik. Op een uit de spiegel geslagen stuk plank bleek, dat dezelve was genaamd ANN SCOTT en op de aan strand aangespoelde boot stond ANN SCOTT - Sunderland, hetwelk mede op enige aangespoelde handspaken en riemen gebrand staat. De equipage is hoogst waarschijnlijk daarbij verdronken, waardoor de naam der kapitein en deszelver destinatie onbekend is (opm: de kapitein was William Gartrell, zie ZZC 260439). Van de lading en tuigage is niets geborgen en het wrak was alstoen (15 april) nog slechts even boven het water zichtbaar

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip (opm: tjalk) de VROUW GESINA, kapt. Lindeboom, van Leer naar Hull, bij Scarborough gestrand – zie no. 359 – wordt van daar van de 10e april gemeld dat hetzelve geheel wrak en verkocht is geworden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande de schepen ENIGMA, kapt. Orzero, de 18de november uit Helvoet naar Genua en DANKBAARHEID (opm: smak), kapt. H.B. Schill, de 5de maart uit Texel naar Hull vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen la BELLE ALLIANCE (opm: pleit), kapt. S. Petri, van Memel (opm: Klaipeda), met houtwaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 9 april het schonerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, van Londen; het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Mandahl.
Den 10 dito de kofschepen JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Droback en ANNA LUITZIA, kapt. H.M. Pott, van Oostrisoer.
Den 12 dito de kofschepen EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, van Hartlepool en GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer.
Den 13 dito het schonerschip MONARCH, kapt. J. Manning, van Londen; het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Ostrisoer.
Uitgezeild: den 12 april de schonerschepen NORTHAM, kapt. D. Charossin en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide naar Londen.
Den 13 dito het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Schotland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 april. Kapt. W.B. Derks, voerende het fregatschip JACOB CATS, is volgens brief uit Falmouth van de 9e dezer, des morgens van die dag met een allergunstigste O.N.O. wind van daar gezeild om de reis naar Batavia te vervorderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, CWz, H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, makelaars te Dordrecht, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening, op vrijdag de 26e april 1839, des middags ten twaalf ure, in het Nederlandsch Koffijhuis bij J. Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, in het openbaar te veilen en om gereed geld te verkopen het Waterschip, genaamd DE JONGE TOBIAS, zijnde een overdekt gaffelschip, hetwelk ook tot een beurtschip kan worden ingericht, lang 19 ellen, wijd 5 ellen en 4 palmen, hol 1 el en 9 palmen (opm: 19,00 x 5,40 x 1,90 m.), en overzulks geijkt op een honderd en zeventien tonnen, met al deszelfs rondhouten, staande en lopend want, zeilen, ankers en verdere inventaris, waaronder ook een boot, met zwaarden, mast en tuig. Alles liggende in de Nieuwe Haven bij de Blaauwpoort, te Dordrecht, alwaar hetzelve dagelijks te bezichtigen is. Nadere informatien zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 17 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de Engelse brik ANN SCOTT, bij Texel gestrand – zie ons vorig no. – wordt volgens brief van Texel van de 16e april nog gemeld, dat het onderwrak van de waarschijnlijk nieuwe en kopervaste brik van de stranden is losgedreven en onderste boven voor anker lag. Vermoedelijk is dezelve geladen geweest met steenkolen en aardewerk van welke laatstgemelde twee merkbordjes zijn aangedreven waarop staat VMC no. 56 en MC no. 49, beide met een driehoek. Bij het wrak waren verscheidene schuiten teneinde zoveel mogelijk van de vleet (opm: zeilen, inclusief staand en lopend tuig) enz. te kunnen bergen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De … is bij Cammien aan strand gespoeld een verzegelde fles waarin een brief van de volgende inhoud: Het schip de HOOP OF FORTUNA, gevoerd door kapt. Meinders (opm: vooralsnog onbekend schip), van Amsterdam is in zinkende staat bij Marstrand (57º53’ N.B. 11º35’ O.L.) door het volk verlaten.
Aan boord van de HOOP OF FORTUNA, Meinders. (Red: vermoedelijk het schip onder de Zweedse kust gezonken, zie no. 347 [opm: niet in deze Kroniek opgenomen])


Datum: 18 april 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 April. Z.M. heeft aan de Vriesche Stoomboot-Reederij te Harlingen concessie verleend tot het aanleggen ener geregelde stoombotendienst ter overbrenging van personen en goederen tussen Amsterdam en Harlingen vice versa.


Datum: 19 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, is de 18e april met schade in Texel binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. W.J. Visser, voerende het schip de VRIENDSCHAP, in dato Oudsoen 9 april, was hij aldaar, na verscheidene malen in het ijs bezet te zijn geweest, van Amsterdam gearriveerd. In de nacht van 8 op 9 april had het te Oudsoen nog sterk gevroren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Pillau (opm: Baltiysk) van de 11e april waren aldaar in het opzeilen de schepen WENDELINA (opm: kof), kapt. H.J. Mulder, van Amsterdam, en JOHANNA GEBINA (opm: smak), kapt. R.H. Nagel, van Londen. De stroom dreef aldaar nog vol ijs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 18 april. Z.M. heeft aan de Vriesche Stoomboot Rederij te Harlingen concessie verleend tot het aanleggen ener geregelde stoomboten dienst ter overbrenging van personen en goederen tussen Amsterdam en Harlingen vice versa.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt, ten verzoeke van de heer W.A. Evertsz, secretaris en notaris te Oldenboorn, publiek bij strijk- en verhoog geld te verkopen: een snelzeilende, welingerichte en in den jare 1834 grotendeels vernieuwde Boeijer, groot 8 ton, hebbende een lengte van 8 en een wijdte van 1½ el, voorzien van complete inventaris, waaronder zeil en zeilkleed, 4 fokken, ankers, bomen, haak, enz, benevens stookgereedschap, kussens, vloerkleed, strozakken en meer ander scheepsmeublement; acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.
Wie gading maken, komt op dinsdagen den 30 april en 7 mei 1839, bij de provisionele en finale toewijzing, telkens des namiddag ten één ure, ten huize van Geert de Ruiter, even buiten de Oosterpoort te Sneek, alwaar het geveilde in de Stadsgracht ’s daags voor de verkoop, en inmiddels ter bezichtiging aanwezig zal zijn.
(opm: volgens LC 030539 was geboden NLG 270)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. L. Harmenzon, deurwaarder bij het kantongerecht Leeuwarden, zal, op donderdag den 25 april 1839, des namiddag ten 3 ure, ten huize van de kastelein Brouwer, in het Schippershuis, op het Vliet aldaar, publiek bij strijk- en verhoog geld, tegen contante betaling, presenteren te verkopen: een Kofschip, genaamd OP AVONTUUR, lang 11 el 360 streep, wijd 2 el 698 streep, met zeilen en hetgeen er verder toe en aanbehoort; thans liggende in het Zaailand alhier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Notaris F.IJ. de Boer te Makkum, zal op maandag den 22 april 1839, des voormiddag ten elf ure, aan de scheepstimmerwerf van de heer H.O. Brouwer aan de Groote Zijlroede te Makkum, in het openbaar bij boelgoed op 6 maanden crediet, presenteren te verkopen: een schone partij Scheeps Sloophout, bestaande in 1 zware mast, lang 16 Ned. el, 1 dito lang 14 el, 1 dito lang 12 el, 1 dito lang 3 el, 2 gieken lang 2 el, 1 dito lang 7 el, 1 zware boegspriet lang 9 el, 2 zware enden mast, 3 grote scheepspompen lang 6 el, benevens 3000 Ned. ponden uitmuntend best scheepsijzer, waaronder 12 zware knies en een zwaar stel roerhaken. Verder nog ruim 20 stuks zware eiken palen en sloophout, afkomstig van sluisdeuren, benevens 500 Ned. ponden, daarvan afkomstig ijzerwerk.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

‘s-Gravenhage, 17 april. Te Maassluis, eertijds een plaats van handel, scheepvaart en belangrijke visserij, doch thans merkbaar in verval, zijn de 11e dezer, ter gedeeltelijke herstelling van de welvaart, door de krachtdadige ondersteuning en voor rekening van de heren A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam, op de scheepstimmerwerf Hollandsch Trouw, van de heer E. van der Hoog opgericht de stevens van een fregatschip, van 6 à 700 lasten voor de vaart op Oost-Indië, hetwelk de naam van EUROPA zal dragen en gevoerd worden door de kapitein D.G. Niesen.
In de loop dezer week zal ter zelfder plaats, insgelijk met medewerking van de heren van Hoboken, de kiel gelegd worden van een vishoekerschip.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

‘s-Gravenhage, 17 april. Te Muiden is de 13e dezer een kofschip, bestemd voor de vaart van Amsterdam op Hull, van stapel gelopen en een tweede kofschip is aldaar in aanbouw.


Datum: 20 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 5e december lagen ter rede van Batavia de schepen MARIA, kapt. Remkes, CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Matsen, OCEAAN, kapt. Zunderdorp, PRINS VAN ORANJE, kapt. De Boer, PHENOMENE, kapt. van Deynum, de MAAS, kapt. van Veldhoven;
de Engelse schepen THE CLYDE, kapt. Matches (de laatste toen in lading naar Amsterdam), LONDON, kapt. Brace (bezig met laden voor China) en het Franse schip THEODORE ET EUGENE, kapt. Pinard (in lading naar Nantes).
Van Batavia zouden vertrekken de schepen CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Matsen naar Amsterdam en PHENOMENE, kapt. Van Deynum naar Rotterdam, beide 5 december (volgens annonce van het postkantoor aldaar); ook zouden in het laatst van december vertrekken de schepen RHOON EN PENDRECHT, kapt. Schaap, MENADO, kapt. Charlau, STAD ROTTERDAM, kapt. Poort en de MAAS, kapt. Van Velthoven, alle vier naar Rotterdam en PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Huidekoper, naar Amsterdam, en in het laatst van januari het schip de PRINS VAN ORANJE, kapt. De Boer, naar Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Malta in dato 6 april lag alstoen het aldaar wegens ziekte der kapitein binnengelopen schip VILLE DE BRUXELLES, kapt. Saurum voor wijlen kapt. Zorgdrager, zeilklaar naar Antwerpen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten
ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, de 18e april van Batavia te Texel gearriveerd: 6480 balen koffij, 2276 kanisters suiker, 90 kisten indigo, 800 stuks huiden, 589 schuitjes tin, en 3000 bundels bindrotting. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
AMSTEL, kapt. V.H. Kramer, de 18e van Charleston te Texel gearriveerd: 523 vaten rijst, 110 balen katoen en een partij duigen. Adres: Van Baggen, Parker & Dixon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 april. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CYNTHIA, kapt. J. Kerkwood, van Sunderland met steenkolen; ANTHONY, kapt. E.H. Mugge, van Liverpool met klipzout; DE JONGE TJARK GIESSEN (opm: kof JONGE TJARK GIEZEN), kapt. L.T. Sok, van Grangemouth met ijzer; de 11 april, kapt. J. Meijer, van Messina, en DIE BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Cuxhaven, beiden met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 april. Eergisteren is in het Brouwershavensche gat binnen, en aldaar des namiddags ten half 4 ure ten anker gekomen het fregatschip BATO, kapt. J. Keijser, van Batavia naar deze stad. Alles wel aan boord.


Datum: 22 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 april. Het schip DOROTHEA MARIA, kapt. D.J. de Groot, uit het Vlie naar Hamburg, is heden alhier in de haven gekomen wegens verlies van anker en touw.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 20e april:
H.C. Wrieburg qq, DINA MARIA, van Suriname met koffij en katoen.
K.M. Hillers, CATHARINA, dito met suiker en katoen.
J.K. Bolhuis, ROELFINA, van Cardiff met ijzer, liggende Oosterdok.
T.M. Muller, DE JONGE LOUIS, dito met ijzer liggende Nieuwe Brug.
Gearriveerd te Amsterdam 22 april:
N.K. Dijkhuis, SARA ANNA CORNELIA, van Suriname met suiker en katoen, liggende Oosterdok.
A.A. Borgman, CONCORDIA, van Bordeaux met stukgoederen, liggende Oosterdok.
M.J. de Jonge, GOEDE HOOP, van Cardiff met ijzer, liggende Westerdok.
J.K. Bolhuis, ROELFINA, dito met ijzer, liggende Westerdok.
J. Hoveling, NIJVERHEID, dito met ijzer, liggende Oosterdok.
G.A. Nieveen, GOEDE VERWACHTING, dito met steenkolen, liggende Westerdok.
D.L. Knoop, VROUW IKINA, van Hamburg met hout, liggende Westerdok.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Batavia de 8e december:
Schippers, MARGARETHA CATHARINA, van Amsterdam, 137 dagen reis.
Warnsinck, NEPTUNUS, dito, 113 dagen reis.
Drayer, SCHOON VERBOND, van Japan.
Nannings, HOLLAND, van Amsterdam 128 dagen reis.
Ruysch, HENDRIK JAN, van Rotterdam, 95 dagen reis.
Gearriveerd te Batavia de 9de december:
Willers, JAPAN, van Amsterdam, 106 dagen reis.
Gearriveerd te Batavia de 14de december:
Admiraal, VROUW HENDRIKA, van Rotterdam, 101 dagen reis.
De beide laatste zijn het eerste de 15de en de laatste de 16de dito naar Samarang vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. schip PANTHER, commandant kapt.luit. Vriese, van Helvoet naar Batavia, is de 10e februari l.l. aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd.


Datum: 23 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. S. van Delden (opm: bark JAVA’S WELVAREN) in dato Batavia 22 december 1838, is een sloep, waarmede kapt. J.J. Bart, voerende het schip (opm: fregat) WALCHEREN, zich naar de wal wilde begeven, en waarin zich buiten hem, de dokter, de 3e stuurman en een matroos bevonden, in een hevige branding omgeslagen en waarbij gemelde vier personen zijn verdronken. De lijken zijn gedeeltelijk opgevist en aangespoeld (opm: bedoeld is uiteraard dat enkele lijken zijn opgevist en andere aangespoeld) en op het kerkhof aldaar bijgezet. (opm: zie ook ZP 240439 en ZZC 300439)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 april. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen HOME, kapt. J. Potts, van Sunderland met steenkolen; KINDERDIJK, kapt. B.H. Meijerhoff, van Liverpool met klipzout; SYLIC, kapt. J. Bowen, en JANE, kapt. J. Wookcock, beiden van Newport; FORTUNA, kapt. T. Taay, van Liverpool, en de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Cardiff, alle vier met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 april. Door de stemgeregtigde deelhebbers der Nederlandsche Handel-Maatschappij, uitmakende het kieskollegie dezer stad, is zaterdag l.l. de met de 1e juli aanstaande volgens bestaande rooster aftredende commissaris voor Dordrecht, A. Blussé van Oud-Alblas, wederom voor de tijd van vier jaren ingekozen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 april. Men meldt uit Over-Asselt, nabij Grave, dat l.l. woensdagmiddag (opm: 17 april 1839) ten 1 ure, een droevig ongeluk op de rivier de Maas aldaar heeft plaats gehad. Schipper Petrus van Kessel, van Langel, onder Herpen, voer met zijn schip, beladen met dennen en sparren, laverende de Maas af, toen hetzelve plotseling door een windvlaag overvallen werd en water schepte, hetwelk het dadelijk zinken ten gevolge had en waardoor des schippers huisvrouw, Geerdina Driessen, oud 29 jaar, en haar zuigeling, oud 8 maanden, in het beneden-schip door het water overvallen, jammerlijk omkwamen. Zo min was er aan redding te denken, dat de schipper en zijn knecht nog ter nauwernood op de sparren, die boven op het schip geladen waren, redding vonden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd, gekoperd, tweedeks barkschip PICTURA, kapt. D. Varkevisser, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers en is voorzien van een geëxamineerde docter. Adres bij Sandberg en Co, scheepsmakelaars.


Datum: 24 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Suriname, de 23e april ter rede van Texel gearriveerd: 503 vaten suiker, 50 balen katoen en 4 kisten indigo. Adres: diversen.
NEPTUNUS, kapt. S. Hoekstra voor De Jong, van Havana, de 18e april ter rede van Texel gearriveerd: 516 vaten suiker, 40 vaten koopmanschappen, 13 kisten en 1 pak sigaren, en 5 kisten confituren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Door de heer postmeester te Batavia is in dato 21 december bekend gemaakt dat door het ongelukkig omslaan der boot van het schip WALCHEREN, kapt. Bart – zie verder ons vorig no. – het brieven pakket met die bodem uit Nederland aangebracht, nat en beschadigd is uitgeleverd.


Datum: 25 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Volgens brief van Suriname van de 2e maart lagen aldaar in lading naar Amsterdam de schepen KOOPHANDEL, kapt. Hoeksma, ZAANDAM, kapt. Singer, NOORD-HOLLAND, kapt. Ruyl, WEST INDIË, kapt. Boon, CONCORDIA, kapt. de Witt, MARIA, kapt. Bos, MERCURIUS, kapt. Wessels, en HENDRIKA, kapt. Sietzema, de beide laatsten om het eerste 25 en het laatste medio maart te vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 april. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen LORD NELSON, kapt. L. Griffiths, van Newport met ijzer, en NEWPORT, kapt. G. Lawson, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 april. Volgens bericht van Batavia van de 25e december l.l. waren aldaar ter rede gearriveerd te weten de STAD DORDRECHT, kapt. Jan van Nassau, des namiddags van de 20e, en de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, in de nacht van de 24e op de 25e, beiden van deze stad. Op beide schepen was alles wel aan boord.


Datum: 26 april 1839


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van zijn principaal publiek verkopen een bevaren tjalkschip genaamd HARMINA MARGARETHA, groot 53 ton, in de jare 1831 nieuw uitgehaald en zulks met al deszelfs opgoederen en toebehoren, invoege door kapt. Eilt E. Pot is bevaren en thans te Oude Pekela bij het Benedenste Vallaat is liggende. De verkoping zal plaats hebben op dinsdag 30 april 1839, des avonds te 6 uur ten huize van logementhouder E. van Linge te Veendam, alwaar de inventaris der opgoederen acht dagen voor de verkoop ter lezing zal liggen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

‘s-Gravenhage, 24 april. Aangaande de Engelse brik, op Texel gestrand (opm: zie o.a. ZP 160439), wordt van daar van de 20e dezer bericht, dat aldaar is aangespoeld een blikken bus met papieren, waaruit blijkt dat zij is de brik ANN SCOTT, kapt. William Gartrell, met steenkolen van Sunderland naar Amsterdam; zij was geheel als wrak en van de equipage zes lijken aan het strand gespoeld, hebbende men alleen een mast, de boegspriet, drie zeilen en omtrent 70 mudden steenkolen kunnen bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop, op zeer aannemelijke voorwaarden: een Scheeps-timmerwerf en huizing, met de daartoe behoorende gereedschapppen, staande en gelegen bij de Nonnebrug te Workum, onder voorwaarde om die werf te exerceren; te bevragen bij de Secretaris A.L. Potma, te Workum.


Datum: 27 april 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Publieke verkoping. De notaris Jan Jacob Blussé, residerende te Dordrecht, is voornemens in het openbaar, bij opveiling en afslag, te verkopen, ten huize van Jilles Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein te Dordrecht, op zaterdag de 11e mei 1839, des middags ten twaalf ure precies, een extraordinair welbezeild, gekoperd tweedeks fregatschip, genaamd DORTENAAR, gevoerd door kapt. Jan Frederik Pieter Anthonie Abbema, in het jaar 1830 geheel nieuw uitgehaald, en varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen 55 duimen, wijd 7 ellen 90 duimen, hol 5 ellen 98 duimen, en alzo gemeten op 451 lasten. Liggende hetzelve schip thans te Dordrecht, in de Kalkhaven. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften; alles breder te zien bij de inventaris, met nader onderricht te bekomen bij voormelde notaris Blussé, alsmede bij de cargadoors Visser en Muller, op de Kalkhaven te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 April. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen FAVORITE, kapt. T. Daries, van Newport met ijzer; LIBERTY, kapt. J. Williams, van Sunderland met kolen, en GODEN MODER, kapt. P. Soeberg, van Sandefjord met hout.


Datum: 29 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok (opm: brik, kapt. C.A. de Kok), van Batavia naar Rotterdam, de 18e februari te Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) binnengelopen – zie no. 374 – is lek, de koffij was onbeschadigd, doch de suiker daarentegen in zwaar beschadigde staat gelost.

Krant:
  ZP - Zeepost

Een met wijn geladen kof van Bordeaux naar Ostende is de 20e april door een stoomboot aangezeild, is door gemelde stoomboot te Port Louis met zware schade binnengebracht, welke voor rekening van het Franse gouvernement zou gerepareerd worden.
(Red: vermoedelijk het schip PERCEVERANT, kapt. De Vries, van Bordeaux naar Ostende). (opm: onjuiste veronderstelling, zie ZP 010539)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, van Liverpool naar Libau (opm: Liepaja) is de 23e april, na in het Kattegat aangezeild te zijn, met schade te Elseneur (opm: Helsingör) binnengelopen (opm: zie ZP 030539).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Wyk auf Föhr van de 25e April is de 18e dito op Süderoog (opm: 54º28’ N.B. 8º33’ O.L.) gestrand het schip DE HOOP VAN AMELAND, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad). Hetzelve is echter weder vlot geworden en te Süderoog binnengebracht. Van de equipage zijn de kapitein, stuurman en een matroos, welke in de boot van de wal assistentie wilde halen, omgeslagen en verdronken. De overigen, bestaande uit des kapiteins vrouw, drie kinderen en de kok, zijn gered en te Süderoog aangebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Behrends, van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) naar Gent, is, volgens brief van Carolinerzijl van 24 april, lek te Wangerooge binnengelopen. De lading was beschadigd en zou gelost worden.


Datum: 30 april 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 24e april is op de hoogte van Kamperduin lek geworden en gezonken de Engelse brik RICHARD AND THOMAS, kapt. Richardson, van Newcaste naar Amsterdam. De equipage is door een vissersvaartuig gered en in de Maas aangebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
ELMINA (opm: schoener), kapt. J. Baak Ezn, van St. George d’Elmina, de 29e april te Amsterdam gearriveerd en liggende in het Oosterdok: 217 fusten palmolie, 1 partij elephantstanden, 1 partij zeepaardtanden, 1 partij schildpad, 1 partij verf, 1 partij werkhout, 1 partij vellen, 1 partij rijst, 1 partij peper, 1 partij goud, en 1 partij specie (opm: muntgeld). Adres: J. Boelen & Co.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Zeilklaar onder Oostmahorn den 2 mei, HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, beide van Groningen naar Liverpool (opm: voor beide koffen de eerste reis).

LC 300439
Harlingen. Binnengekomen: den 14 april het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning, van Londen.
Den 15 dito het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, van Leith: het kofschip ENIGHEDEN, kapt. C. Lie, van Soonwater.
Den 17 dito het kofschip ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Arendahl.
Den 18 dito het kofschip WIETZINA, kapt. D.D. Greven, van Liverpool; het schoenerschip UNION, kapt. H.B. Disney, van Londen; het brikschip FORTUNA, kapt. C. Christiaansen, van Larwig; het kofschip FORTUNA, kapt. T.A. Hansen, van Noorwegen.
Den 19 dito het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, van Londen.
Den 20 dito de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oostrisoer, FENNECHINA ELISABETH, kapt. W. Wijkman en de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, beide van Liverpool.
Den 21 dito de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Droback en NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Laurvig.
Den 22 dito het kofschip de HUNZE, kapt. H.J. Ketelaar, van Droback; het barkschip JUMFRAU MARIA, kapt. J.J. Giersoe, van Oudsoen; de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Oostrisoer en de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Droback; het smakschip VERWACHTING, kapt. J. Eilers, van Hartlepool.
Den 23 dito de kofschepen WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Koster, van Oudsoen en de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, van Oostrisoer.
Den 25 dito het brikschip WILHELM FRIEDRICH, kapt. S.A. Parr, van Droback.
Den 26 dito het barkschip SOLID, kapt. P. Knudsen, van Oudsoen; de kofschepen LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Arendahl en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Droback.
Den 27 dito het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen en het kofschip de BROEDERS, kapt. Jacob Fijn, van Droback.
Uitgezeild: den 15 april het tjalkschip GUSTAAF, kapt. H.E. Boswijk, naar Newcastle.
Den 16 dito de kofschepen de VREDE, kapt. J.J. Greven, SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, MARGRETA, kapt. K.F. Harding, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, alle vier naar Noorwegen, LUKAS WICHER, kapt. J.J. de Jonge, naar de Oostzee, de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, en de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, alle vier naar Noorwegen.
Den 18 dito het kofschip JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, naar Noorwegen.
Den 20 dito de schoenerschepen FRIENDS, kapt. W. Cousins en MONARCH, kapt. J. Manning, beide naar Londen.
Den 22 dito het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, naar Schotland.
Den 23 dito de kofschepen ANNA LUITZIA, kapt. H.M. Pott, naar Riga en de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, naar Noorwegen.
Den 26 dito de schoenerschepen FLORA, kapt. John Manning en UNION, kapt. H.B. Disney, beide naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 April. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen RIDALIA, kapt. G. Jacobsen, van Drammen met hout, en ELIZABETH, kapt. G. Blaak, van Sunderland met kolen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

In een brief van Batavia van de 22e december, wordt het volgende gemeld: kapt. Jacob Jansz. Bart, voerende het schip WALCHEREN, in de namiddag van de 20e dezer, van Amsterdam ter rede alhier binnengekomen, en dadelijk met de grote sloep, bemand met de 2e stuurman, de scheepsheelmeester en zes matrozen naar de wal wilde begeven, en bereids bij het Zeehoofd genaderd zijnde, is door het omslaan derzelve ten gevolge van een hevige stortzee, met alle de aan boord zijnde manschappen, uitgezonderd vijf matrozen, in weerwil van alle van de wal aangewende pogingen tot redding verdronken; de lijken derzelven waren nog die zelfde namiddag opgevist en de volgende dag te Batavia begraven, als ook de medegenomen scheepspapieren en brievenzak, ofschoon geheel nat, aangespoeld. (opm: zie ook ZP 230439)


Datum: 01 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het vermoeden, alsof de wegens aanzeiling met zware schade te Port Louis binnengebrachte kof van Bordeaux het schip PERSEVERENT, kapt. De Vries zijn zoude – zie ons nommer van 29 april j.l. - is ongegrond alzo dit schip de 19/20 april te Antwerpen is gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd tweedeks fregatschip MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schou, (Oosterdok). Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip de ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus. (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip DE JAVAAN, kapt. J.P. Meyer. (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip de VRIENDSCHAP, kapt. H.W. de Boer, van Amsterdam. (Oosterdok). Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd Nederlands barkschip CASTOR, kapt. T. Gollards. Adres bij J. Corver & Comp. en ‘d Arnaud & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd fregatschip de VIER GEBROEDERS, kapt. N.D. de Boer, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, van Olivier & Comp. Hoyman & Schuurman en de Vries & Comp.
Suriname: het gezinkt schoenerkofschip AMSTERDAM, C. Abrahamsz jr, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het nieuw gekoperd tweedeks brikschip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoymans & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries en Comp.
Idem: het gekoperd driemast galjasschip PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip SOPHIA CECILIA, kapt. J.C. Radeloff (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gezinkt Nederlands kofschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip DINA MARIA, kapt. H.C. Wrieburg, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meyer, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het Nederlands schoener kofschip SARA ANNA CORNELIA, kapt. N.K. Dijkhuis (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het tweedeks gekoperd brikschip PHOENIX, kapt. H.L. Kayser, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
St. Thomas: het Deens brikschip CLARA, kapt. A. Dam (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls & Zonen en Arbman.
New York: het gekoperd tweedeks barkschip POMONA, kapt. Nicolas R. Brewer, van New York (Oosterdok). Adres bij ‘d Arnaud & Comp.
Triëst: het gekoperd Amerikaans barkschip GLOBE, kapt. J.R. Silsby (Oosterdok). Adres bij J. Langeveldt.
Idem: het Amerikaans barkschip ABAGUN, kapt. J. Wright (Oosterdok). Adres bij J. Langeveldt.
Idem: het Hanovers kofschip HECTOR, kapt. P.H. Keusder (Oosterdok). Adres bij de wed. J. van Wesel & Zoon en J. Corver & Comp.
Genua en Livorno: het Nederlands kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij C.J. de Greys & Zoon en J. de Rooy.
Marseille: het Nederlands kofschip VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut (Oosterdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Gibraltar: het Nederlands kofschip de JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder (Oosterdok). Adres bij van der Bey & Comp.
Porto en Lisbon: het Portugees schoenerschip NEPTUNO, Kapt. Manuel José de Sousa (Oosterdok). Adres bij J.C. de Greys & Zoon.
St. Petersburg: het Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. M.F. Schaap. Adres bij J. Daniëls & Zonen en Arbman.
Idem: het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt J.H. de Boer (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls & Zonen en Arbman.
Idem: het schoener kof-chip de JUFFER FRESINA, kapt. H.J. Potjer (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls en Zonen en Arbman.
Riga: het Deense brikschip MARIE SOPHIE, kapt. J.C. Sonne (Oosterdok). Adres bij J.W. Boekhout en B.J. van Hengel.
Stokholm: het Zweeds schoenerschip NIORD, kapt. O.R. Hök (Westerdok). Adres bij H. Gullen.
Idem: het Zweeds galjasschip FORSOKET, kapt. J.T.C. Schröder (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Idem: het Zweeds schoenerschip FLYGANDE, kapt. J. Hjorth (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Stettin (opm: Szczecin): het Pruissisch schip DER KLEINE FRANZ, kapt. W. Burstel (Oosterdok). Adres bij F. der Kinderen.
Rostock: het Pruissisch jachtschip ERWARTUNG, kapt. D.H.. Zieleke, van Rugenwolde (opm: Rügenwalde, thans Darlowo) (Oosterdok). Adres bij F. der Kinderen.
Wismar en Rostock: het Mecklenburger schoenerschip BELLEROPHON, kapt. J.C. Schröder, van Wismar (Oosterdok). Adres bij F. der Kinderen.
Kopenhagen: het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst (Oosterdok). Adres bij da Costa & Bueno.
Idem: het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. J.H. Duintjer (Oosterdok). Adres bij B.J. van Hengel.
Idem: het Nederlands schip CATHARINA, kapt. P.P. Akkermans. Adres bij da Costa & Bueno.
Lübeck: het smakschip de VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij H. Gullen.
Idem: het Nederlands smak-schip de VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Bergen: het nieuw gebouwd schoenerschip ALART, kapt. E.J. Abel, van Bergen (Oosterdok). Adres bij Canne & Balwé.
Idem: het galjasschip ANNA EN SOPHIA, kapt. Sören C. Baars, van Bergen (Oosterdok). Adres bij P. Scheffer & Zoon.
Christiansund: het schoenerschip ERSTATNINGEN, kapt. S. Tollövsen (Oosterdok). Adres bij P. Scheffer & Zoon.


Datum: 03 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW GEZINA, kapt. Goree, van Stettin (opm: Szczecin) naar Bremen, is in de 17e april op 1½ mijl beoosten Warnemünde gestrand en de 19e dito geheel verbrijzeld. De equipage is gered, de inventaris en circa 7 last natte granen zijn geborgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) de JONGE HERO, kapt. M.G. Feijes, van Hamburg, was de 25e april te Pillau (opm: Baltiysk) in het opzeilen, konde echter wegens ijsgang nog niet in de haven komen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, van Liverpool naar Liebau (opm: Liepaja), te Elseneur (opm: Helsingör) met schade binnengelopen – zie ons nommer van de 29. april j.l. – wordt van daar van de 27e april gemeld dat hetzelve na geëindigde reparatie alstoen gereed was de reis weder voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijck auf Föhr, 23 april. Het schip de HOOP, van Ameland, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) bestemd, is op 18 april te Süderoog gestrand. De stuurman en een matroos, zijnde in de boot gegaan om door het uitwerpen van een anker het schip vlot te krijgen, troffen het ongeluk dat de boot omsloeg, waardoor zij de dood in de golven vonden. De kapitein, vrouw, kinderen en de kok die aan boord gebleven waren zijn gered en ook het schip, na vlot geworden te zijn te Süderoog binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De burgemeester van Harlingen, roept bij deze ter reclame op, elk en iedereen voorzien van hunne deugdelijke bescheiden, die verneemt gerechtigd te zijn tot de alhier geborgen goederen uit het in de avond en nacht van den 18 oktober j.l. aan de Noordzijde dezer stad verongelukte beurtschip, genaamd de JONGE BUISMAN, gevoerd geweest door Bauke van der Werf, bestaande in: 1 katoenen omslagdoek, 1 dito zakdoek, 1 overhempje, 1 paraplu, 1 fluwelen buis, 1 zwart lederen randsel, 8 onderhemden, 4 overhemden, 6 witte katoenen broeken, 1 wit vest, 1 dito bont, 1 blauwe laken dito, met koperen ankerknopen, 7 halsboorden, 7 hals of zakdoeken, 1 paar nieuwe schoenen, 2 paren witte sokken, 2 handdoeken, 3 zware stropdassen, 4 borstels, 1 schaar, 1 scheermes, 1 horlogebandje met koperen cachet en sleutel, 1 meerschuimen sigarenpijpje, 1 gouden doekspeld, 2 vergulde oorringen, 1 dito oorijzer en 1 lootje gem. 1833.
Harlingen, den 30 maart 1839, de burgemeester voornoemd, J. Rodenhuis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. Derde kennisgeving en oproeping.
Op het eiland Ameland aangespoeld en geborgen zijnde de navolgende goederen, als;
- Den 30 en 31 oktober 1838: een chaloup, ongemerkt, een ra, een stuk rondhout.
- In de maand januari 1839: een partij gedragen kleding, enig beddengoed, een vleeston, twee watervaten, drie luiken, twee stukken ra’s, enig brandhout, en een partijtje touwwerk (afkomstig van een op den 1 januari j.l. verongelukt onbekend schonerschip), een vat jenever, inhoudende 450 kan, gemerkt S, 18 grenen delen, ongemerkt, 12 balken van verschillende lengte (Amerikaans hout), gemerkt R + A en ST, een koffer met klederen, ongemerkt, enig wrakhout, een chaloup, waarin de naam William Hieken, een dito waarin de naam Robt. Baker, en op de spiegel ROSINA OF PLYMT, een dito waarin Thomas Searby, en op de spiegel THO’S EN MARY OF GOOLE, en eindelijk een scheepspomp en enige stukken rondhout.
Zo worden alle diegene, welke enig recht van eigendom op bovengemelde goederen vermenen te hebben, alsmede op een, in de maart j.l, van het voorgenoemde schonerschip geborgen anker van plm. 400 Ned. ponden, en op het provenu (opm: opbrengst) van een partijtje, uit dat schip geborgen tarwe en gerst, bij deze opgeroepen, om zich schriftelijk aan te melden bij de ondergetekende, grietman en opperstrandvonder van Ameland.
Ameland, den 1 april 1839, Van Heeckeren

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De opperstrandvonder beoosten de Schelde zal, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, ten overstaan van een bevoegd ambtenaar, in het openbaar verkopen:
- een partij planken,balken, ijzerwerk, één kabel, touwwerk, zeilen, enz, liggende te Zierikzee;
- een chaloup, te Burghsluis;
- enige plankjes, balkjes en ijzerwerk te Renesse;
alles afkomstig van het kofschip IJNSKE (opm: JUFVROUW YNSKE, zie ZP 180139).
Deze verkoop zal plaats vinden te Zierikzee, op dinsdag de 7e mei 1839, des voormiddags om 9 uren.
Zierikzee, 25 april 1839, de opperstrandvonder voornoemd, de Jonge


Datum: 04 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Behrens, van Carolinerzijl (opm: Carolienensiel) naar Gent, te Wangeroog zwaar lek binnengelopen – zie ons nommer van 29 april j.l. – wordt volgens brief van Carolinerzijl van de 27e april gelemd, dat hetzelve, na een gedeelte der lading zwaar beschadigd gelost te hebben, aldaar met een voet water in het ruim is binnengesleept.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 mei. Eergisteren (opm: 30 april) is alhier van de werf de Walvisch van de scheepsbouwmeester Jan Nuveen van stapel gelaten het gekoperde schoenerschip HEEMSKERK, gevoerd zullende worden door kapt. C.G. Blanckert, gebouwd voor rekening van de heer Jacob Hartsen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 mei. Gisteren is alhier van de werf St. Joris met het beste gevolg van stapel gelaten het door de scheepsbouwmeesters De Jong, Korteland en Anthony gebouwde fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, bestemd voor de vaart op Oost-Indiën, groot 425 lasten, voor rekening van de heren E. Suermondt en Zoonen en Co, en gevoerd zullende worden door kapt. B.J. Martens, waarna onmiddellijk op dezelfde helling de kiel is opgehaald voor een fregatschip, genaamd DILIGENTIA, groot 800 tonnen, voor rekening van de heren C. en A. Vlierboom.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 mei. Gisteren zijn alhier aangekomen, en hebben in het logement Belle Vue overnacht, benevens Z. Exc. den baron de Maltitz, buitengewoon gezant en gevolmachtigd Russisch minister aan ons hof, de graaf Orloff en de staatsraad Joukovski, de beide laatsten tot het gevolg des grootvorsten behorende. Heden morgen, even voor half 6 ure, zijn gemelde heren gezamenlijk naar de Moerdijk vertrokken, terwijl, weinige ogenblikken daarna, langs deze stad is voorbijgestoomd het koninklijk stoomjacht, zich mede naar
de Moerdijk begevende, alwaar reeds vroeger waren aangekomen Zr.Ms. stoomschepen CERBERUS en CURAÇAO, gezamenlijk bestemd om aldaar op heden de grootvorst en prins Hendrik, bij hun terugkomst van Tilburg, met derzelver talrijk gevolg, in te nemen en rechtstreeks naar London over te brengen. Men verwacht dat de grootvorst uit Engeland, na een verblijf van 4 of 5 weken in dat land, de terugreis naar Petersburg nog wederom over ons land nemen zal.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 mei. Gisteren mogen ten half 11 ure hebben zich de grootvorst en prins Hendrik aan de Moerdijk ingescheept, en zijn dadelijk naar London voortgestoomd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 mei. Te Vlissingen is de 30e april van 's rijks werf te water gelaten de nieuw gebouwde stoomboot ETNA.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping ten overstaan van de notaris Maritz, residerende te Dordrecht, op zaterdag de 25e mei 1839, des middags ten 12 ure, in het Logement het Hof van Holland, van:
- 1/24e gedeelte in het te Dordrecht gebouwd, gekoperd brikschip (opm: smak) DE DANKBAARHEID, groot volgens 's rijks meting 214 tonnen, gevoerd wordende door kapt. T.K. Veltman, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar Batavia.
- 1/8e gedeelte in het te Pekela gebouwde kofschip CONCORD1A, groot volgens 's rijks meting 132 tonnen, gevoerd wordende door kapt. F.H. Eddes, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans liggende te Rotterdam.
- 1/16e gedeelte in het te Dordrecht gebouwde kofschip de HOOP, met zink beslagen, groot volgens 's rijks meting 217 tonnen, gevoerd wordende door kapt. J.H. Mugge, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar de Havanna.
- 1/8e gedeelte in het te Pekela gebouwde kofschip JOHANNA, groot volgens 's rijks meting 146 tonnen, gevoerd wordende door kapt. H.T. de Jong, met deszelfs inventaris en toebehoren, thans op de reis naar Liverpool.
- Vier aandelen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, elk groot NLG 400, alle van dato 24 april 1832, nr. 116, 117, 118 en 119.


Datum: 06 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof) HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, van Cardiff naar Rotterdam, is de 1e mei bij Briney Point (opm: niet gevonden) gestrand, is echter weder vlot geworden en in zinkende staat te Cardiff uit zee terug gekomen. (opm: zie ZP 070638)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ZEELUST, kapt. Broring, van Liverpool naar Zierikzee is de 30e april met het uithalen der haven van Liverpool lek geworden. Het is in het dok terug moeten keren ten einde te lossen om te repareren.


Datum: 07 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 mei. Heden arriveerde alhier van West-Indiën Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, commandant kapt.luit. Koops.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Amsterdam. CAROLINA EN JOHANNA, F.A. Matzen van Batavia met 1.000 picols suiker, 400 picols koffie , 1.700 balen rijst, 1 partij bindrotting, van Ovemeer Fisscher.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Men meent, dat het stoomoorlogschip de CERBERUS, hetwelk Z.K.H. de Grootvorst en Z.K.H. Prins Hendrik naar Engeland heeft overgebracht, voor eerst nog op de Theems zal vertoeven, terwijl het stoomoorlogschip CURAÇAO de dadelijke terugreis aannemen, en belast zal zijn met de overbrenging van in Engeland aangekocht geschut, ten dienste van de Nederlandse Marine.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Voorlopig belangrijk bericht.
De nieuw opgerichte Stoomboot Maatschappij te Newcastle, het voornemen hebbende om tussen Rotterdam en die plaats een geregelde stoomvaart daar te stellen, heeft de eer de handel te berichten, dat haar eerste fraaie en voor passagiers bijzonder wel-ingerichte stoomboot QUEEN ADELAIDE, van 200 paardenkrachten, den 7 mei e.k. van Newcastle naar Rotterdam zal afvaren en door andere stoomboten van gelijke kracht successievelijk worden opgevolgd, welke, na aankomst alhier, ten spoedigste de reis terug zullen aannemen. De goederen derwaarts bestemd worden verzocht voor de eerste boot uiterlijk 12 mei ter inlading gereed te zijn, kunnende dezelve van heden af aan in ontvangst worden genomen. Voor verdere inlichtingen gelieve men zich te adresseren bij de Cargadoors Seeuwen & Mair en bij de correspondenten H.L. van Wijngaerdt en W.M. Hop, laatst gemelde zijn kantoor houdende wijk B, no. 145, in de Posthoornsteeg, aan de Wijnhaven te Rotterdam. De geregelde afvaarten zullen nader worden bekendgemaakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Hektjalkschip, lang over steven ruim 17 Ned. el en wijd omtrent 4 dito el, liggende op de Rohel onder Harkema, en behorende aan Djoerd Klazes Damstra, te Kollum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hektjalk, genaamd de VROUW CATHARINA, lang over steven 17 el 80 duim, wijd 3 el 27 duim, hol 1 el 61 duim; te bevragen bij H.A. Esveld, op de Tesselse Kaai te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip BATO, kapt. J. Keyser, van Batavia, met suiker, koffij en tin.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 mei. Op het koninklijke stoomjacht, hetwelk woensdag morgen hier voorbijkwam, zich naar de Moerdijk begevende, bevond zich Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, ten einde van de grootvorst, die zich op de CERBERUS ingescheept heeft, een laatste afscheid te nemen, en hem tot Hellevoetsluis uitgeleide te doen, waarna Z.K.H. met het stoomjacht nog die eigen avond te Rotterdam is teruggekeerd. Men maakt de berekening, dat het gezamenlijk bedrag der geschenken, door de grootvorst gedurende diens verblijf hier te lande gegeven, op NLG 50 à 60.000 geschat kan worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 mei. Van Gent meldt men, dat aldaar de 2e dezer reeds twee Nederlandse vaartuigen langs het kanaal van Terneuzen zijn aangekomen om steenkolen te laden.


Datum: 08 mei 1839


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zeeberichten. Het schip WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, van Amsterdam naar Batavia, was de 8 maart op 22 gr. zuiderbr., 28 gr. westerlengte; aan boord was alles wel.
Volgens brief dato 5 mei j.l. van kapt. Hendrik Wente, voerende het schip DIANA, van Berbice naar Amsterdam, bevond hij zich dien dag in de hoofden tussen Douvres en Calais, het schip was in de beste staat en de equipage gezond.
Beide schepen behoren tot de op 27 januari l.l. door het Groot Noord-Hollandsch kanaal geijsde vaartuigen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de avond van de 5e mei is beoosten de haven van Ostende gestrand een Engelse brik, de naam onbekend. Men heeft schuiten tot asistentie afgezonden ten einde het schip te kunnen lichten.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schepen de JONGE DIRK (opm: kof), kapt. W.H. Mulder, van Harlingen en JANTINA (opm: kof), kapt. R.T. de Jonge, van Termunterzijl, beide naar Noorwegen, zijn volgens bericht van Christiansand van de 22e april in de nacht van de 19de dito op Listerland bij Farsund totaal verongelukt, de equipages van beide schepen zijn gered. (opm: zie voor beide schepen ook ZP 040639)

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van scheepsparten te Dordrecht op zaterdag 25 mei:
- 1/24 part in het brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. Veltman.
- 1/8 part in het kofschip CONCORDIA, kapt. Eddes
- 1/16 part in het kofschip DE HOOP, kapt. Mugge.


Datum: 09 mei 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 mei, De 5e dezer is de stoomboot GIRAFFE van London te Rotterdam gearriveerd des morgens ten 6 en 1 half ure, dus na een reis van minder dan 24 uren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen, om op de 30e dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast barkschip DE ZWIJGER, kapt. P.M. Vogelsang, voorzien van een bekwaam scheepsdoctor. Adres bij de scheepsmakelaars J.B. ’t Hooft en Gerard Mauritz.


Datum: 10 mei 1839


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schepen de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, van Harlingen naar Christiansand en JANTINA, kapt. De Jong, van Termunterzijl naar Noorwegen, zijn volgens brief van Christiansand van 22 april in de nacht van 19 dito op Listerland geheel verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HILLEGINA, kapt. Brakke, naar Rotterdam bestemd, is volgens brief van Cardiff van 2 mei de vorige dag bij Brixey Point gestrand. Hetzelve is echter vlot geworden en in zinkende staat te Cardiff teruggekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het Nederlands stoomschip CERBERUS is eergisteren van Rotterdam te Deptford aangekomen. Z. Keiz. H. de Grootvorst Troonopvolger is, toen hij met Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden voet aan wal zettende, met een Koninklijke saluut begroet en van de zijde der Engelse Koningin verwelkomd. Ook de Nederlandse gezant, de heer Dedel, bevond zich te Deptford, om de Grootvorst en de Nederlandse Prins te ontvangen. Nadat beide doorluchtige reizigers te Deptford een ontbijt hadden genuttigd, zijn zij dadelijk in een daartoe afgezonden koninklijk rijtuig, waarin ook graaf Orloff en de Russische consul-generaal plaats namen, herwaarts vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer, te Makkum, zal, op zaterdag den 25 mei 1839, des namiddag ten 3 ure, in de herberg de Gouden Leeuw te Arum, in het openbaar, bij strijk en verhoog geld, provisioneel veilen en ter verkoop aanbieden: de gerechte één vijfde gedeelte in twee geoctroijeerde veerschepen, varende in de beurten van Arum naar Franeker, Bolsward en Harlingen, vice versa; op den 12 mei 1840 voor den koper te aanvaarden.
(opm: LC 310539 meldat dat NLG 1090 was geboden)


Datum: 11 mei 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks barkschip PICTURA, kapt. D. Varkevisser, om de 15e dezer te Hellevoetsluis gereed te liggen. Hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers en is voorzien van een geëxamineerde doctor. Adres bij Sandberg en Co, scheepsmakelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ENIGHEDEN, kapt. E.L. Erensen, van Tonsberg met hout; de BEURS, kapt. C. van Alen, van Cuxhaven met stukgoederen; JOHN AND MARY, kapt. J. Atkinson, EXCHANGE, kapt. T. Lee, ORISTON, kapt. R. Hunter, en CYNTHIA, kapt. J. Kerkwood, alle vier van Sunderland met steenkolen; ELITA, kapt. J.H. Uil, en SANDEW, kapt. J. P. Lawson, beiden van Newport met ijzer.


Datum: 13 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 11e mei.
D.D. Klontje, MEINSINA, van Lübeck met rogge, liggende Oosterdok.
J.A. Schuuring, PIETERNELLA, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge, liggende Oosterdok.
W.J. Pronk, HOPENDE ZEEMAN, van Elbing (opm: Elblag) met rogge, liggende Oosterdok.
P. Meints, DIEVERDINA, van Dantzig (opm: Gdansk) met rogge, liggende Oosterdok.
J.D. Mulder, JONGE EGBERTUS, van dito met rogge, liggende Oosterdok.
J.G. Postema, GESINA, van dito met rogge, liggende Oosterdok.
H.W. Stuit, GEERDINA, van dito met rogge, liggende Oosterdok.
J.G. Das, JANTINA, van Rügenwalde (opm: Darlowo) met rogge, liggende Nieuwe Brug.
H.J. Hesselberg, ST. JOHANNES, van Drammen met hout, liggende Nieuwe Brug.
J.F. Schrader, CHRISTIANIA (opm: Oslo), van dito met hout, liggende Nieuwe Brug.
H. Lange, LINE, van Hamburg met stukgoederen, liggende Oosterdok.
W.H. Kramer, BEURS VAN AMSTERDAM (stoomboot), van dito met stukgoederen, liggende Nieuwe Brug.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JUNO, kapt. Fokkes, van Hamburg naar Lisbon, is de 8e mei met schade te Cowes binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof) PETERSBURG, kapt. J.G. Middel, van Liverpool naar Riga, is de 28e april in een zware mist op het Bukersriff bij Bornholm gestrand, is echter na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben weder vlot geworden en heeft dadelijk de reis voortgezet.


Datum: 14 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Dordrecht op zaterdag 11 mei: het fregatschip de DORDTENAAR, NLG 47.200.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip HILLEGINA, Brakke, van Cardiff naar Rotterdam, wordt vandaar op 3 mei gemeld, dat hetzelve in het dok zou halen om te lossen en te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 28 april het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Droback.
Den 29 dito het kofschip ANNEGINA, kapt. R.J. Kuijper, van Christiaansand (opm: Kristiansand).
Den 30 dito het barkschip FREUDE BRÖDER, kapt. N.S. Rioness, van Holmstrand.
Den 1 mei het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, van Stockton; het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker van Sunderland.
Den 2 dito het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Oostrisoer.
Den 3 dito het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen; het brikschip HAABETS ANKER, kapt. B. Baltzersen, van Droback.
Den 4 dito het schoenerschip MONARCH, kapt. J. Manning, van Londen.
Den 6 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, van Londen; de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaansand en ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhof, van Droback.
Den 7 dito de kofschepen ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand, MARGRETA, kapt. K.F. Harding, van Oostrisoer en de VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhof, van Christiaansand.
Den 8 dito de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Mandahl en WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Larwig.
Den 11 dito het brigantijnschip ACTIVE, kapt. J.L. Meijer, van Memel.
Uitgezeild: den 28 april het kofschip ENIGHEDEN, kapt. C. Lie, naar Noorwegen.
Den 29 dito de kofschepen ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, de GOEDE WELVAART, kapt. G.E. Vos en het brikschip FORTUNA, kapt. C. Christiaansen, alle vijf naar Noorwegen.
Den 30 dito het barkschip JUMFRAU MARIA, kapt. J.J. Giersoe, naar Noorwegen.
Den 1 mei de kofschepen JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, naar Noorwegen en WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, op avontuur.
Den 2 dito de schoenerschepen FAME, kapt. W. Barfield en NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide naar Londen.
Den 3 dito de kofschepen FORTUNA, kapt. T.A. Hansen, WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, en het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. S.A. Parr, alle drie naar Noorwegen; het kofschip EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, naar Havanah.
Den 5 dito het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Hull; het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, naar Schotland; het barkschip SOLID, kapt. P. Knudsen, naar Noorwegen.
Den 7 dito het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, naar Schotland.
Den 8 dito de kofschepen FENNECHINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, naar de Oostzee, de HUNZE, kapt. H.J. Ketelaar, op avontuur, de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, en het barkschip FREUDE BRÖDER, kapt. N.S. Bioness, alle zes naar Noorwegen.
Den 9 dito de schoenerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt en MONARCH, kapt. Jos. Manning, beide naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 13 mei. Z.Exc. de schout-bij-nacht J.C. Rijk, gouverneur van West-Indië, was de 9e met zijn familie aan De Helder aangekomen, om binnen weinige dagen met het fregat AMPHITRITE, naar Suriname te vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 15 mei 1839, des voormiddags ten elf ure precies, zal door de ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Dordrecht, aan 's Rijks Entrepôt de Raapkoek, in de Boomstraat, ingevolge op hem verleende autorisatiën, ten overstaan van de heer arrondissementsinspecteur, publiek aldaar om contant geld, zonder enige onkosten hoe ook genaamd, worden verkocht: een Schietschouw met twee zwaarden, een roer, vier riemen, een mast, spriet, zeilen, enz, te bezichtigen een uur voor de verkoping.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip HILLEGINA, kapt. Brakke, van Cardiff naar Rotterdam, wordt vandaar op 3 mei gemeld, dat hetzelve in het dok zou halen om te lossen en te repareren.


Datum: 16 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Riga van de 2e mei waren op de hoogte van Domesness (opm: Kolkasrags, 57º46’ N.B. 22º37’ O.L.) 20 schepen wegens ijsgang verongelukt, waarvan tot nog toe bekend waren 5 Engelse, een Hanovers en een Nederlands schip, als de Engelse schepen URLANDO, DUKE OF RICHMOND, REGINA, DEPTFORD en PACIFIC, het Hanovers schip CHRISTINA en het Nederlandse schip (opm: kof) VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, van Harlingen naar Riga; van laatst gemelde is de equipage gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen RAPID, kapt. W. Matthias, en FANNY, kapt. T. Moon, beiden van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 mei. Heden morgen omstreeks 5 ure is, door een stoomboot gesleept wordende, van voor deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken het barkschip PICTURA, kapt. D. Varkevisser, bestemd naar Batavia. (opm: eerste reis)


Datum: 17 mei 1839


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip PETERSBURG, kapt. Middel, van Liverpool naar Riga, is den 28 april met zware mist bij Hasle (Bornholm) gestrand, doch na het overboord werpen van een gedeelte der lading weder vlot geworden en heeft de reis voort gezet.


Datum: 18 mei 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 mei. Gisteren namiddag ten half vijf ure is alhier op ’s konings werf, met het beste gevolg, van stapel gelopen Zr.Ms. korvet JUNO, van 32 stukken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 mei. Gisteren is op de scheepstimmerwerf het Land van Belofte, van de Wed. E. Visser, regelmatig van stapel gelopen het barkschip MOSAMBIQUE, groot 750 tonnen, zullende gevoerd worden door T.J.J. Bouman, en varen voor rekening van enige ingezetenen dezer stad, verenigd met de heren A. van Hoboken en Zoonen als commissarissen, en Hudig en Blokhuyzen als boekhouders.
Daarna is de kiel gelegd voor een schip van gelijke grootte, genaamd AMBOINA, voor rekening van de heren A. van Hoboken en Zoonen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 mei. Gisteren is van de werf de Eendragt (opm: de Nijverheid) te Schiedam met het beste gevolg van stapel gelopen het door de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen gebouwde fregatschip DELFT, groot 500 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, en gevoerd zullende worden door kapt. B.J. Müller.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CATHARINA, kapt. J. Sorinsen, van Holmestrand met hout; BROTHERS, kapt. S. Lewis, en VENUS, kapt. C. Banden, beiden van Liverpool met klipzout.


Datum: 20 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Elseneur (opm: Helsingör), in dato 14 mei, is aldaar met overgeschoten lading binnengelopen het schip (opm: kof) ANNA, kapt. G.S. Vegter, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, om een gedeelte der lading te lossen.


Datum: 21 mei 1839


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENRIETTE, kapt. Willema, van Rotterdam naar Suriname, heeft op 13 mei bij het uitzeilen van Helvoet op de Hindert het roer afgestoten en is met hulp van de loodsboot op het kanaal teruggebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 12 mei het kofschip IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, van Kerkenzie (opm: mogelijk Kirkcaldy, Schotland).
Den 13 dito het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning, van Londen.
Den 14 dito de schoenerschepen SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, van Newcastle en UNION, kapt. A. Gallaway, van Londen.
Den 16 dito het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, van Londen.
Den 17 dito het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.
Den 18 dito het schoenerkof de SPRUIT, kapt. A.H. Karsijns, van Liverpool.
Uitgezeild: den 12 mei het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, naar Noorwegen.
Den 13 dito het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Schotland.
Den 14 dito het brikschip HAABETS ANKER, kapt. B. Baltezer, naar Noorwegen; de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, MAGRIETA, kapt. K.F. Harding, de VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff en de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, alle vijf naar Noorwegen.
Den 15 dito het kofschip WIETZINA, kapt. D.D. Greeven, op avontuur; het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Hull.
Den 16 dito de schoenerschepen FRIENDS, kapt. W. Cousins en FLORA, kapt. J. Manning, beide naar Londen; het kofschip WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, naar Noorwegen.
Den 17 dito het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Riga.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 18 mei. Op heden zijn door de edelachtbare heer burgemeester dezer stad, plechtig uitgereikt aan de schippers A. Visser Sr. en I. de Waerd, de zilveren medailles en getuigschriften, hun door Zijne Majesteit de Koning toegekend, voor hun belangeloos en menslievend gedrag, gehouden bij het verongelukken der schepen DE ZEEUW (opm: zie o.a. ZZC 100438), EURIDICE (opm: zie ZZC 210838) en TITUS (opm: zie o.a. LC 140839), op de kusten van het eiland Schouwen in 1838.


Datum: 22 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Zr.Ms. fregat RUPEL, commandant kapt. Diemer, op reis van Texel naar Batavia, is de 17e januari j.l. Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens particulier bericht is de 21 mei in Helvoet binnengekomen het schip (opm: fregat) RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, van Batavia, inhebbende 4307 picols koffie, 7501 dito suiker, 500 dito tin, 132 dito rotting en1000 stuks huiden.
Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 19e januari zou van daar vertrekken, de schepen HOLLAND, kapt. Nannings, naar Amsterdam en HENDRIKA, kapt. Admiraal, naar Rotterdam, beide de 20e januari, en het schip MIDDELBURG, kapt. Giltjes, in het begin of medio februari van Passaroeang naar Nederland.
Nog waren aldaar de 13e januari bezig met laden de schepen MARIA, kapt. Ingerman, CHERIBON, kapt. Van Braam Houckgeest, LUCIA MARIA, kapt. Wente, DECIMA, kapt. Bolhuis en KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Van Barneveld Kooij, voor Amsterdam, CLEMENTINA, kapt. Gesselman, en MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, voor Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) MENADO, kapt. D. Charlau, van Soerabaya naar Batavia is bij Soerabaya op de modderbank vastgeraakt, echter weder vlot geworden en de 8e januari aldaar lek terug gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) OCEAAN, kapt. P. Zunderdorp, van Tjilatjap naar Batavia, heeft in de haven van Tjilatjap op een klip lek gestoten en moest verzeilen om de schade te repareren.


Datum: 23 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) het VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Bordeaux naar Amsterdam, is de 22e mei met het binnenzeilen van Texel tegen de Helderse dijk vastgeraakt, doch met adsistentie weder afgebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 17e mei is op de hoogte van Texel omgeslagen het schip ST. NICOLAY, kapt. Sidenius, van Messina naar Petersburg, De equipage is, uitgenomen een man welke gered en op Texel is aangebracht, daarbij verdronken.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 12e januari lagen ter rede van Batavia de schepen LUCIA MARIA, kapt. Wente, HOLLAND, kapt. Nannings, KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Van Barneveld Kooij, MARIA, kapt. Ingerman, DE DRIE MARIA’S, kapt. Plokker, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Van Duin en CECILIA, kapt. Beckmann.
Volgens brief van Batavia van de 12de januari zouden van daar vertrekken de schepen MARIA, kapt. Ingerman, naar Amsterdam, tegen ultimo januari, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, naar Rotterdam, primo februari, DOROTHEA, kapt. Dekker, naar Amsterdam, in de loop der maand februari, JAVA’S WELVAREN, kapt. Van Delden, WALCHEREN, wijlen kapt. Bart, naar Amsterdam, STAD DORDRECHT, kapt. Van Nassau, en KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Sipkes, naar Dordrecht, PADANG, kapt. Parlevliet, ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. Heykoop, VASCO DA GAMA, kapt. Zeeman, naar Rotterdam, de laatste alle ultimo februari. Nog waren aldaar bezig met laden de schepen DRIE GEBROEDERS, kapt. Parma, voor Amsterdam en PROVINCIE GRONINGEN, kapt. Sikkens voor Padang, laatstgemelde om de 13e januari te vertrekken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 mei. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. transportschip MERWEDE, commandant luit. Stort, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 20 mei. Binnengekomen ELIZA, kapt. O. Kievijt, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen PALLY, kapt. R. Ayre, van Sunderland met steenkolen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool met stukgoederen; ELIZA, kapt. J. Bourden, van Newport met ijzer; APOLLO, kapt. R.M. Rindel, FREEDOM, kapt. M. Tyre, NAJADE, kapt. J. Randel, FAVORITE, kapt. L. Hudson, RICHARDSON, kapt. J. Way, en EXELL, kapt. W. Avery, alle zes van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Alle degenen, die, uit welken hoofde ook, zouden vermenen nog iets te vorderen te hebben van het onlangs in publieke veiling alhier verkochte fregatschip DE DORTENAAR, gelieven daarvan ten spoedigste, en uiterlijk voor of op de 1e juni aanstaande opgave te doen ten kantore van A. Blussé van Oud-Alblas.
Dordrecht, de 22e mei 1839.


Datum: 24 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de WELVAART, kapt. Belte (opm: of Bette, zie ook ZP 050139), van Hamburg naar Riga, is, volgens bericht van Riga van 13 mei, aldaar in de nabijheid totaal verongelukt, de equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ZOE, kapt. Bousser, van Cette (opm: Sète) naar Petersburg, zou volgens rapport van een matroos, na in het begin van Cette te zijn vertrokken, in het laatst van maart de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd te zijn en sedert bij Ameland gestoten te hebben, na vijf dagen onder de Oost-Friese kust gezonken en de gehele equipage daarbij omgekomen zijnde, doch hij alleen gered en op een stuk wrakhout te Neuhaus aangespoeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA, kapt. Vegter, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is volgens brief van Elseneur van 14 mei, met overgeworpen lading aldaar binnengelopen. Het zou gedeeltelijk moeten lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J. Eisinga te Franeker zal op maandag den 3 juni 1839, des namiddag ten 2 ure, in het Posthuis te Franeker tegen gerede betaling verkopen een overdekte praam, groot 12 ton, met al wat er toebehoort, geschikt voor slijterij, aan Minne A. Zonderland toebehorende, liggende en te bezichtigen bij het Dwaalgat in de Stadsgracht te Franeker; bij toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Strandvonderij. Derde kennisgeving en oproeping.
In de maanden oktober l.l. en januari dezes jaars op het eiland Schiermonnikoog aangespoeld en geborgen zijnde een Noords balkje, gem. K.V. een Oostzee balk, gem. met een schuine vooroverhellende s.t. en een klein sloepje, gem. op de voor of binnenkant van de spiegel telegraph, daaronder enige streepjes met de woorden Jarmouth Wm. Langleij, zo wordt elk en iedereen die tot het geborgen vermenen gerechtigd te zijn ter reclame opgeroepen, om zich schriftelijk aan te melden bij de ondergetekende strandvonder van genoemd eiland.
Schiermonnikoog, den 20 april, G.G.R. Fenenga


Datum: 25 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van Batavia in dato 14 mei heeft het aldaar van Amsterdam gearriveerde schip (opm: fregat) LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, bij het fort Middelburg aan de grond gezeten. Hetzelve zou de 16e dito naar Soerabaya verzeilen om gekield te worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 Mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip SHEPHERD, kapt. G. Shepherd, van Sunderland met steenkolen.


Datum: 27 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: smak) de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes, van Cracao (opm: niet getraceerd) naar Groningen, is de 22e mei met gebroken mast in de Zoltkamp binnengekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 mei. Heden werd door Zr.Ms. stoomboot (opm: CURAÇAO) naar zee uitgesleept Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, commandant kapt.luit.t.zee Tengbergen, naar Suriname, aan boord hebbende Z.E. de heer Gouverneur-Generaal Rijk.


Datum: 28 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stad Herberg op maandag de 10e juli: het driemast galjoot-schip DE BEURS VAN AMSTERDAM.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen HERCULES, kapt. T. Kamps, van Cuxhaven, en ST. JOSEPH, kapt. L. Elia, van Gallipoli, beiden met stukgoederen; CAROLINA, kapt. R.A. Smidsrod, van Laurvig (opm: Larvik) met hout, en HARMONIE, kapt. J. Parrel, van St. Ubes (opm: Setubal) met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 mei. Heden is van voor deze stad vertrokken het barkschip DE ZWIJGER, kapt. P.M. Vogelsang, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 mei. Volgens bericht van kapt. J. van der Linden, den 18 november met het fregatschip ORION uit Hellevoetsluis in zee gezeild, was hij, de eerste van de sedert 12 november van daar gezeilde schepen, den 19 februari te Batavia aangekomen, met de gehele equipage in welstand, en dacht den 24 naar Sourabaya te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 24 mei. Het provincie gerechtshof van Holland, Tweede Kamer, heeft in zijn zitting van heden, John Mutton, bijgenaamd Daves, oud 45 jaren, van beroep matroos en geboren te Londen, schuldig verklaard aan poging tot moedwillige en met voorbedachte rade gepleegde doodslag, welke pogingen door uiterlijke daden gebleken, tot een begin der uitvoering overgeslagen, niets dan door toevallige en van de wil der veroordeelden onafhankelijke omstandigheden is verhinderd geworden en hare verdere uitwerking heeft gemist. Het Hof heeft hem dienovereenkomstig veroordeeld tot de straffe des doods. Uit de instructie van dit proces, uit de debatten in de openbare terechtzitting en uit het arrest van het hof is geresulteerd, dat die strafbare poging heeft plaats gehad in de maand februari 1838, in volle zee, aan boord van het Nederlandse fregatschip ANNA, gevoerd door de koopvaardijkapitein Adam Hazenkamp, op de terugreis van Batavia naar Rotterdam, met het vooraf beraamd oogmerk, om, geassisteerd door zijn kameraad Joseph Helly (die aan boord van het schip voor de terugkomst in het vaderland is overleden), de overige leden der equipage bestaande uit nog 11 man, in het holle van de nacht te vermoorden, verder enige dagen te brassen en daarna ten eigen profijte, met schip en lading naar Noord-Amerika te vertrekken, in welke roekeloze opzet de boosdoeners reeds zo ver gevorderd waren, dat twee der matrozen zwaar gewond zijn geworden, waarvan een wederstand biedende en smoorkreten aangeheven hebbende, op dit geschreeuw eerst door de stuurman en vervolgens door de overige manschappen is ontzet, waardoor de verfoeilijke aanslag is verijdeld.


Datum: 30 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Terschelling van de 27e mei zijn aldaar aan strand gevonden twee naambordjes, vermoedelijk afkomstig van een kofschip waarop met uitgehouwen letters,
17 DE JONGE AUKE – Einde (opm: en de) ALETTA 66.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: barkentijn) SOPHIA CECILIA, kapt. J.C. Radeloff, van Amsterdam naar Suriname, was de 26e mei lek op de hoogte van Dover, hetzelve zou met het volgende tij aldaar binnenkomen. (opm: zie ZP 310539)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip SCANDINAVIEN, kapt. O.A. Kruge, van Laurvig (opm: Larvik) met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 mei. Zondag voormiddag heeft Z.Exc. de schout-bij-nacht J.C. Rijk, aan boord van Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, gesleept wordende door Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, uit Texel de reis naar Suriname aangenomen, ten einde aldaar als gouverneur-generaal der Nederlandse West-Indische bezittingen in functie te treden.


Datum: 31 mei 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip SOPHIA CECILIA, kapt. Radeloff, van Amsterdam naar Suriname, is de 27ste mei zwaar lek te Dover binnengelopen (opm: zie ZP 300539), moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: en overdekt gewegerd Jagtschip, de JONGE JACOB genaamd, groot 26 tonnen, met zeil en treil, ankers, touwen en verdere aanhorigheden; te bevragen bij Jan Jacobs Swart, op Vijverbuurt bij Leeuwarden.


Datum: 01 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd tweedeks barkschip GOUDA SUSANNA, kapt. H. Mulder. (Oosterdok) vertrekt in juni. Adres bij Canne & Balwé en F. der Kinderen.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip CATHARINA JOHANNA, kapt. J.E. Schneebeke, van Amsterdam. (Westerdok). Adres bij Coopman & de Witte & Lenaertz, van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: gekoperd tweedeks fregatschip ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Comp en Corver & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, van Amsterdam. Adres bij d ‘Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip SUSANNA CHRISTINA, kapt. B.M. Corbierre, van Amsterdam. (Oosterdok). Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, van Olivier & Comp. Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Suriname: het gekoperd tweedeks brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. (Oosterdok) sluit 3 juni. Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip DINA MARIA, kapt. H.C. Wrieburg, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het gekoperd tweedeks brikschip NICKERIE PACKET, kapt. C. Hofker, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks, driemast galjasschip WEST INDIËN (opm: driemast galjoot WEST INDIË, kapt. J.J. Boon. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd schoener kofschip DE KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA MARIA, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam (Westerdok), sluit 10 juni. Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Havanna: het gekoperd Spaans brikschip CARMEN, kapt. M. de Zilonez. Adres bij C.J. De Grijs & Zn. en de Wed. Jan Salm & Meyer.
New York: het gekoperd tweedeks barkschip POMONA, kapt. Nicolas R. Brewer, van New York. (Oosterdok). Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het barkschip CHARLOTTA CAROLINA, kapt. E. Schlutow. (Oosterdok). Adres bij J. Langeveldt & Comp.
Boston en New York: het brikschip UNION, kapt. S.J. Jern jr. (Oosterdok). Adres bij d’Arnaud & Comp, van Olivier & Comp. en J. Corver & Comp.
Triëst: het Hanoversch galjootschip de VROUWE MARTHA, kapt. P.J. Höster, (Oosterdok). Adres bij Wed J. van Wessel & Zoon en J. Corver & Comp.
Bilbao en St. Andero: het Spaans loggerschip IL DULCE NOMBRE DE JESUS, kapt. M.A. de Echejuria, (Westerdok). Adres bij J. De Grijs en Zoon.
Genua en Livorno: het nieuwe Sicilliaans brikschip L’IMMACOLATA, kapt. Steffano Trapini. Adres bij Van den Bey & Comp. en Nobel & Holzapffel.
Gibraltar: het Nederlands kofschip DE JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder. (Oosterdok). Adres bij Van de Bey & Comp.
Lisbon: het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls & Zoon en Arbman en Coopman & De Witt & Lenaertz.
Bordeaux: het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker. (Oosterdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys
St. Petersburg: het Rostocker galjasschip AUGUST, kapt. J.C. Ohlssen. (Oosterdok). Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Frederik Smit, De Vries & Comp en F. der Kinderen.
Idem: het kofschip ADOLPH FREDERIK, kapt. G. Zwanenburg, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls & Zoon en Arbman.
Stokholm: het Zweeds galjasschip FORSOKET, kapt. J.T.C. Schröder. (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Kopenhagen: het Nederlands schip TJASSINA, kapt. H.T. Bakker. Adres bij da Costa & Bueno.
Idem: het schoenerschip JENS H. LUND, kapt. P.C. Riodom, van Kopenhagen (Oosterdok). Adres bij B.J. van Hengel.
Idem: het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeylinga. (Oosterdok). Adres bij da Costa & Bueno.
Lübeck: het Nederlands smakschip de VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma. (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Bergen: het schoenerschip AMSTERDAM PACQUET, kapt. H.C. Ellertsen, van Bergen. Adres bij Canne en Balwé
Te Rotterdam, naar Marseille: het Nederlands kofschip VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schuth. Adres bij Van Ulphen & Ruys te Rotterdam en te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 30 mei. Zijne Keizerlijke Hoogheid de grootvorst-troonopvolger van Rusland, benevens Z.K.H. Prins Hendrik, zullen met hoogstderzelver gevolg morgen, de 31e dezer, de terugreis van London naar Hellevoetsluis en Rotterdam weder aannemen met twee daartoe bestemde stoomboten van Hare Groot-Brittannische Majesteit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

'sGravenhage, 30 mei. Naar men verneemt, heeft Z.M. de gevraagde concessie verleend tot het daarstellen ener stoomvaart tussen Wormerveer en Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 mei. Dinsdag zijn per stoomboot de BATAVIER van de kant van ons gouvernement de ratificaties der traktaten betrekkelijk België naar London afgezonden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 mei. Te Rotterdam is dinsdag met goed gevolg te water gelopen bet barkschip JACATRA, groot 500 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren M.P. Ketelaar en H. van Rijckevorsel, op de werf van de wed. E. Visser, en is daarna de kiel opgehaald van een barkschip, groot 600 tonnen, genaamd ELISE SUSANNE, voor rekening van de heer H. van Rijckevorsel.


Datum: 03 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Enkhuizen in dato 2 juni, passeerde die middag, ongeveer 5 ure, aldaar met goede gelegenheid een Amsterdams Kaag- of lichter-schip, welke eensklaps van koers veranderde en het schip op een droogte zette. Bij de toen waaiende wind kon hetzelve niet zonder lichter vlot worden, waarop een visser met 5 man zich ter adsistentie naar boord begaven. Echter aldaar gekomen zijnde werden zij door de schipper en deszelfs knecht met bedreigingen van boord gejaagd en wilde hij zijn naam noch consignatie opgeven. Beide waren volgens rapport der vissers beschonken en alleen hadden zij vernomen dat de voornaam der schipper Pieter en die der knecht Jaap was. De lading was vermoedelijk uit Oost- of West Indiën, dewijl de luiken waarschijnlijk geplombeerd (opm: met loodjes verzegeld) waren. (opm: zie ook ZP 050639)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Zunderdorp, voerende het schip OCEAAN, in dato Tjilatjap de 16e februari, lag hetzelve gereed om bij goed weder de volgende dag met adsistentie van 51 inlandse matrozen naar Soerabaya te verzeilen, ten einde aldaar te repareren. De kapitein was van zijn ziekte hersteld en weder aan boord, echter was bijna de gehele equipage nog ziek.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip SOPHIA CECILIA, kapt. Radeloff, van Amsterdam vaar Suriname, te Dover lek binnengelopen – zie ons nommer van 31 mei j.l. - wordt van daar van de 29e mei gemeld, dat men bezig was de lading in een Engels schip over te laden ten einde het schip op de helling te halen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) DE JONGE IDA’S, wijlen kapt. R. Keijzer, van Liverpool naar Harlingen, is de 27e mei wegens het overlijden van gemelde kapitein te Penzance binnengelopen. (opm: zie ZP 150639 en LC 280639)


Datum: 04 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 3e juni:
S.J. Rotgans, EGMOND, van Batavia met koffij, tin en rotting, liggende Westerdok.
H.H. Panjer, de HOOP, van Stolpemünde (opm: Ustka) met rogge, liggende Oosterdok.
J.W. Santjer, CORNELIA, van Hamburg met meel, liggende Nieuwe Brug.
J.G. Kotsch, JONGE JOHANNA, van Hamburg met meel, liggende Nieuwe Brug.
D.J. de Groot, DOROTHEA MARIA, van Hamburg met mee, liggende Nieuwe Brug.
H.W. Tunteler, VROUW CHRISTINA, van Bremen met tabak, pastel en as.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE DORTENAAR, thans gevoerd wordende door kapt. J.F. Spiegelberg, is de 1e juni van voor Dordrecht vertrokken gesleept wordende door de Hullse stoomboot SEA HORSE, gaande buitenom naar Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Rademaker, voerende het schip JEANETTE PHILIPPINE (opm: fregat JEANNETTE PHILIPPINE), in dato Batavia 25 februari, zou hij de volgende dag van daar naar Soerabaija vertrekken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 10 juni: het driemast galjoot-schip de BEURS VAN AMSTERDAM.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 19 mei het kofschip MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Oleron.
Den 20 dito het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen.
Den 21 dito het schoenerschip MONARCH, kapt. Jos. Manning, van Londen.
Den 23 dito de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Droback, JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, van Dantzig (opm: Gdansk) en GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Oostrisoer.
Den 24 dito het kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad).
Den 25 dito de kofschepen ELIZABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Laurvig en de JONGE DERK, kapt. H.E. Vos, van Oostrisoer.
Den 27 dito het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Christiaansand.
Den 28 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Oostrisoer.
Den 29 dito de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback, de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaansand en SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, van Oudsoen.
Den 30 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, van Londen.
Den 31 dito het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, van Newcastle; het brikschip FORTUNA, kapt. C. Christiaansen, van Laurvig.
Den 1 juni het kofschip ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, van Arendahl.
Uitgezeild: den 22 mei het brigantijnschip ACTIVE, kapt. J.J. Meijer, naar Memel (opm: Klaipeda).
Den 23 dito de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway en FAME, kapt. W. Barfield, beide naar Londen.
Den 26 dito het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, naar Newcastle.
Den 28 dito het kofschip IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, naar Hull; het tjalkschip ANNA, kapt. F. Fokke….(opm: naam slechts gedeeltelijk te lezen), naar Hamburg.
Den 29 dito het kofschip ANNEGINA, kapt. R.J. Kuiper, naar Noorwegen.
Den 30 dito de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide naar Londen; de kofschepen VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, beide naar Noorwegen.
Den 31 dito de kofschepen de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, naar Noorwegen en JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, op avontuur.
Den 1 juni het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Newcastle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 31 mei. Gisteren namiddag ten 3 ure is van de werf der Commercie-Compagnie dezer stad met het beste gevolg van stapel gelopen het fregatschip de ZEEUW, groot ongeveer 500 lasten, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën, en gebouwd door de scheepsbouwmeester F. Haverkamp voor rekening van de rederij onder directie van de heren van den Broecke, Luteyn en Schouten, zullende dit schip gevoerd worden door kapitein C. Abrahams.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ISIS, kapt. J. Wakefield, van Newcastle met steenkolen en slijpstenen; ANNECHINA, kapt. E.L. van de Wijk, en PATRIOT, kapt. W. Austin, beide van Newport met ijzer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip JANTINA, de Jonge, van Termunterzijl naar Noorwegen, wordt gemeld, dat de gehele equipage niet gered, maar daarbij is verongelukt uitgezonderd de kapitein welke via de mast aan de wal gekomen is. (opm: geen eerder bericht over deze scheepsramp gevonden)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft uit Bergen in Noorwegen, de 8e mei 1839: Bij zware storm zijn op de 19e april j.l. bij Lister Oost (opm: Listaland, nabij Farsund) op de kusten van Noorwegen gestrand:
1e. Het Nederlandse kofschip DE JONGE DIRK, groot 50 lasten, van Harlingen, schipper W.H. Mulder. De bemanning is gered en naar Christiaansand (opm: Kristiansand) opgezonden, terwijl men zou trachten de inventaris van die bodem te redden.
2e. Het Nederlandse kofschip JANTINA, schipper R.J. de Jonge, thuis behorende te Pekel-A. Van vier man is alleen de schipper, met een gedeelte van de inventaris, gered.
(opm: zie voor beide schepen ook ZP 080539)


Datum: 05 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in het begin der maand juni in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het snelzeilend fregatschip ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Iemand ter inlading van goederen of als passagier van deze bodem gebruik wensende te maken, gelieve zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoor B.D. Bosscher, Buitenkant no. 26 te Amsterdam of op de beurs voor pilaar 8.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schipper Jaap, gelezen hebbende in de Zee-Post van de 3e juni een kennisgeving van Enkhuizen omtrent het verlenen van assistentie, vindt zich verplicht daar op te antwoorden dat de vrees voor dieverij dikwijls bij dergelijke assistentie plaats grijpt en het dus geraden geoordeeld heeft dezelve te weigeren.
Schipper Jaap


Datum: 06 juni 1839


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip ELIZA, kapt. H. Schut, om den 10 dezer te vetrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, van Dam en Smeer, en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HUNSE (opm: kof HUNZE), kapt. H.J. Ketelaar, was de 1e juni te Cardiff bezig een lading voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen KJELDESTADT, kapt. O.C. Wright, van Stadhille (opm: Stathelle, 59º2’ N.B. 9º34’ O.L.), DUCY, kapt. A.J. Burtsen, van Holmestrand, en EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Drammen, alle drie met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: De heren deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij worden bij deze opgeroepen om te compareren op woensdag de 12e dezer, des middags te twaalf ure, in het Hof van Holland, alhier, tot het verkiezen van een nieuwe commissaris ter vervulling van de bestaande vacature, uit een nominatie van drie personen, door de directeuren en overige commissarissen, ingevolge Art. 14 der statuten, voor te leggen.
Dordrecht, de 5e juni 1839.
Directeuren T.S. Vriesendorp, J. De Voogd, F.C. Deking Dura

Krant:
  JC - Javasche Courant

Uitvoer te Batavia, van den 30ste mei tot en met den 1ste juni 1839
Naar Benkoelen en Padang, met de Nederlands bark INDIAAN, kapt. J. Christensen:
6 pijpen Kaapse wijn, van Dasten & Co.
2 pijpen Kaapse wijn, J. Brown.
3240 picols rijst, 1 Eng. wagen, 3 kn. doeken, van Dasten & Co.
1 kt. messen, 1 dito lederwerk, van Basel, toe Laer & Co.
Diverse lijnwaden en katoenen goederen, H.C. Hair.
1 wagen met toebehoren, ½ vaatje meel, 1 zak suiker, Embrecht.
Diverse goederen, J. Brown.
1 kt. kramerijen, 1 vat ijzerwerk, 3 pk. schoppen, Thompson Roberts & Co.
1404 picols rijst, van Dasten & Co.
150 doz. Franse doeken, van Tjoetak.


Datum: 07 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARIA, kapt. Van Lowe, van Liverpool naar Ostende, is de 2de juni masteloos te Penzance binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip (opm: kof) HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, van Cardiff naar Rotterdam, te Cardiff lek uit zee teruggekomen – zie ons nommer van de 6e mei j.l. – wordt van daar van de 1e juni gemeld dat hetzelve na geëindigde reparatie de volgende dag de reis weder zou voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid, 2 juni op de hoogte van Kamperduin de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, H.F. Klein van Livorno naar Hamburg.


Datum: 08 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 7 juni, Het schip HENDRIKA, kapt. J. Admiraal, is met het naar binnen zeilen op de Punt van Scheelhoek geraakt en heeft een loodsboot bij zich tot adsistentie. (opm: zie ZP 100639)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MARY, kapt. M. Zuil, van Glasgow met ijzer; DIE BIENE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Cuxhaven met stukgoederen; ARION, kapt. A.J. Berendsen, EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, en ADJUTOR, kapt. R. Tougner, alle drie van Drammen met hout.


Datum: 10 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 8e juni:
K.D. Ekamp, VROUW ANTJE, van Memel (opm: Klaipeda) met rogge, liggende Oosterdok.
E.A. Basker, LOUISE, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge, liggende Oosterdok.
A.K. Pruim, DANKBAARHEID, van Bremen met steen, liggende Nieuwe Brug.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. J. Admiraal die gisteren gemeld op Scheelhoek zat, is heden morgen er af en ten anker gekomen (opm: schip HENDRIKA, zie ZP 080639)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: bark) HENDRIK WESTER, kapt. H.D. van Wijk, van Amsterdam naar Batavia, was de 3e april nog aan de Kaap de Goede Hoop liggende.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CATHARINA, kapt. Schumacher (opm: waarschijnlijk een buitenlander), van Riga naar Bremen, is volgens bericht van Bremerhaven van de 5de juni op de Wezer bij het Bremerbaken gezonken. De equipage is gered.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 17 juni: het gezinkt schoener kofschip ZAANDAM, kapt. L.H. Singer.


Datum: 11 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Soerabaija van de 2e februari zoude het schip (opm: fregat) de ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. L. Heijkoop, van daar over Banjoewangie naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HILLEGINA, Brakke, van Cardiff naar Rotterdam, met schade uit zee terug, is van de geleden schade hersteld en zou op 2 juni de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop de scheepstimmerwerf Het Hoofd, buiten het Kleine Poortje te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 2 juni de kofschepen NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Laurvig, de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, de VROUW LUBBERGINA, kapt. K.H. de Weerd, beide van Droback, WILLIM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, van Oudsoen, de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, de VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, beide van Christiaansand en de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Droback.
Den 4 dito het kofschip MARGRIETA, kapt. K.F. Harding, van Droback; het schoenerschip FLORA, kapt. John Manning, van Londen.
Den 6 dito de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig en de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Mandahl; het brikschip WILHELM FRIEDRICH, kapt. H. Parr, van Droback.
Den 7 dito de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway en FAME, kapt. W. Barfield, beide van Londen.
Den 8 dito het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.
Uitgezeild: den 3 juni de kofschepen SPRUIT, kapt. A.H. Karssijns, op avontuur, MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, ELIZABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, de JONGE DERK, kapt. H.E. Vos en de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, alle vier naar Noorwegen.
Den 6 dito de schoenerschepen MONARCH, kapt. Jos. Manning en FRIENDS, kapt. W. Cousins, beide naar Londen.
Den 7 dito de kofschepen de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson en het brikschip FORTUNA, kapt. C. Christiaansen, alle vijf naar Noorwegen; het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, naar Schotland.
Den 8 dito de kofschepen NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, beide naar Noorwegen, WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, op avontuur en de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Onze stadgenoot, de heer A. de Bruin, met wie het gouvernement een overeenkomst heeft aangegaan wegens de levering van zuiver vers water ten dienste van 's Rijks en particuliere schepen, zo ter rede van Batavia, als in andere havens van Nederlandsch-Indië, waar zulks doenlijk zal zijn, is met zijn daartoe benodigde zuiveringstoestel in zo verre gereed, dat hij binnen korte tijd de reis naar Batavia denkt aan te nemen. Wij hopen, dat deze voor de handel zo belangrijke onderneming met de beste uitslag moge bekroond worden. (opm: zie ook LC 220339)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MARY, kapt. J.H. Luth, van Glasgow met ijzer; EMANUEL, kapt. N. Evensen, van Drammen met hout; EDUARD JOSEPH, kapt. T. Turbe, van Bordeaux met wijn, en HOFFNUNG, kapt. J.P. Knipper, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip BATO, kapt. J. Keyser, om ultimo dezer te Hellevoetsluis tot in zee zeilen gereed te liggen. Hetzelve is bijzonder voor passagiers ingericht, en van een bekwaam scheepsdokter voorzien. Adres bij de gezamenlijke cargadoors te Dordrecht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

’s Gravenhage, 9 juni. De 7e dezer werden te Alblasserdam op de scheepstimmerwerf van de heer C. Smit twee barkschepen, van de zes aldaar op stapel liggende, met het beste gevolg te water gelaten. Een derzelve, voor een Rotterdamse rederij bestemd, draagt de naam van PRESIDENT RAM. Het andere voor Amsterdam, die van CHRISTPHORUS COLUMBUS.
Na het aflopen van beide schepen werd op het eerste door de zoon van wijlen de heer Ram, president der Handelmaatschappij, ter verering der nagedachtenis zijns vaders, onder luide toejuiching, een zijden vaderlandse vlag gehesen.


Datum: 12 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Texel de 11e juni kapt. G.W. van Barneveld Kooy, voerende het schip (opm: fregat) DE KONING DER NEDERLANDEN, 7 februari van Batavia vertrokken, aan boord hebbende de hoog edel gestrenge heer generaal-majoor J. Nahuys van Burgst, Raad van Neêrlands-Indië en familie, mevrouw de weduwe Bouwmeester, en de jonge heren en jonge juffrouw Goldman.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 1½ ure is met het beste gevolg te water gelaten (opm: van scheepswerf Jan Nuveen, werf St. Jago, Amsterdam) het fregatschip MARIA, gevoerd zullende worden door kapt. G. de Jong, bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.


Datum: 13 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 2 ure is van de werf (opm: van Jan Nuveen) de Nachtegaal in de Groote Bikkerstraat alhier (opm: Amsterdam) met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip CORNELIA HENRIËTTE (opm: CORNELIA EN HENRIETTE), groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. S. van Delden Azn. en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen SANTA ROZA, kapt. M. Luno, van Gallipoli met olijfolie; ALIDA, kapt. W.D. Dekker, van Elbing (opm: Elblag) met rogge; CYNTHIA, kapt. J. Kerkwood, en EXCHANGE, kapt. C. Lee, beiden van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 juni. Zaterdag is te Rotterdam regelmatig te water gelopen het barkschip de BEURS VAN ROTTERDAM, groot circa 550 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren C.W. van Dam en Co, op de werf van de Wed. E. Visser, waarna de kiel is opgehaald voor een schip, hetwelk de naam zal dragen van HUGO GROTIUS.


Datum: 14 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Batavia naar Rotterdam is de 12e juni lek te Vlissingen binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. S. van Delden, voerende het schip (opm: bark) JAVA’S WELVAREN, van Batavia naar Amsterdam in dato St. Helena 22 april, waren met hem tegelijk de 15e februari van Banjoewangie naar Amsterdam vertrokken de schepen ONS GENOEGEN, kapt. Landsaat en WALCHEREN, kapt. Bart (opm: onjuist, zie ZP 230439), beide naar Amsterdam.
Kapt. Giltjes, van Banjoewangie te Middelburg binnen, rapporteert dat tegelijk met hem de 24e april van St. Helena is vertrokken het schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, alsmede daags voor hem JAVA’S WELVAREN, kapt. Van Delden, beide van Batavia en de MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers, van Padang, alle naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 12 juni. Heden is alhier met goed succes van stapel gelopen, het op de werf van de heren D. en L. Alta nieuw gebouwde kofschip BORDEAUX, groot circa 90 last, zullende gevoerd worden door kapt. G. Wortelboer, voor rekening van de heren J.A. en C. M. Simon Thomas, te Amsterdam, terwijl op dezelfde plaats terstond de kiel is gelegd voor een kofschip van 100 last, voor rekening van de heer Dirk Beth, mede te Amsterdam woonachtig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C.L. van Beijma thoe Kingma, secretaris te Joure, gedenkt op maandag den 24 juni 1839, des avond ten zeven ure, in het logement het Tolhuis te Joure, publiek, tegen genot van strijk en verhoog geld, provisioneel te verkopen: een voor 2 jaren nieuw getimmerd Kofscheepje, liggende te Joure, groot negen tonnen, met staande mast, zwaarden, stag, 1 watervat, 1 haak, 1 boom, bevaren geweest door nu wijlen Fokjen Gerrits Alkema, weduwe Wisse Thaedes Boonstra, in leven Potschipperse.
Wie iets te vorderen heeft, of schuldig is aan genoemde overledene, gelieve daarvan, voor of uiterlijk op den 1 juli e.k, in behoorlijke vorm, aangifte te doen ten kantore van genoemde secretaris, alwaar ook de voorwaarden van verkoop ter lezing liggen.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

In vervolg op de ratificatie van het vredesverdrag (opm: tussen België en Nederland) is de CLIO (opm: schoener) onderweg naar Nederlandse wateren gisteravond onder Belgische vlag gepasseerd (opm: zie ook DC 180639 en 200639).


Datum: 15 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 10 juni arriveerde te Harlingen het schip (opm: kof) de JONGE IDA’S, van Liverpool, kapt. J. de Groot voor wijlen Keijzer (opm: zie ZP 030639).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Gisteren is de gewone jaarlijkse vergadering van de raad der Nederlandsche Handel Maatschappij alhier geopend, en heeft de aanspraak, bij die gelegenheid door de president, de heer Staatsraad van der Houven, gedaan, doen zien, dat die inrichting, ook in haar met december 1838 verstreken veertiende boekjaar, aan het doel harer daarstelling op het gelukkigste heeft mogen beantwoorden, en aan de algemene belangen van handel, scheepvaart en nijverheid naar wens bevorderlijk zijn, terwijl zij, ook voor hare deelhebbers, hare werkzaamheden op nieuw in ruime mate mocht gezegend zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen SMOLENSK, kapt. H. Suhr, van Pillau (opm: Baltiysk) met rogge, en SARA AND ELLEN, kapt. D. Blair, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt, ten vervolge der aankondiging van de 31 december 1838, kennis gegeven, dat het dividend over den jare 1838 door directeuren en commissarissen nu bepaald zijnde op honderd gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot de 22e dezer ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Deking Dura alhier, bij wie
de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, de 14e juni 1839.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des Konings. Verkoping van een in executoriaal beslag genomen schip en toebehoren. Op maandag 15 juli 1839, voormiddags ten elf ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissements-Rchtbank in het gebouw van Justitie, in het Steegoversloot aldaar, volgens het voorschrift der wet, aan de meestbiedenden of hoogstafmijnenden worden verkocht het snelzeilend, gekoperd en kopervast Pruissisch Schoonerbrikschip, genaamd DER RHEIN, in het jaar 1837 geheel nieuw uitgehaald, varende onder Pruissische vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 85 duimen, hol 2 ellen 96 duimen, en alzo gemeten op 83 lasten, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kabelketting, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, alles in goede staat en in de aangeplakte biljetten breder omschreven, liggende hetzelve schip in de Nieuwehaven te Dordrecht, thans gevoerd wordende door de eerste stuurman Johan Honders, als bevelvoerend officier.
Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van de heren J. van Wageningen & Zn, commissionairs, wonende te Dordrecht, uit krachte van de grosse ener executoriale acte, inhoudende een schuldbekentenis, groot in kapitaal NLG 1.219,64, op de 23e april 1839, ten overstaan van de notaris Jacobus Johannes de Reus, residerende te Dordrecht, en getuigen gepasseerd, op de minute behoorlijk geregistreerd, en ten laste van voornoemde bevelvoerende officier Johan Honders, en de reders en boekhouders van gemeld schip, de heren Gebroeders Harkort, wonende te Harkorten, Kreis Hagen, regeringsdistrict Arnsberg, koningrijk Pruissen, en de heer Werner Joseph Reuleaux, koopman, wonende te Keulen, als definitieve syndic in het faillissement van Harkort en Compagnie, reders te Keulen, en van Friedrich Harkort, lid van gemelde firma.
Het voormelde schip en toebehoren wordt door de executanten ingezet op een som van NLG 4000, welke inzet de plaats vervangt van het eerste bod. De veilconditiën liggen ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank voornoemd, en ten kantore van de ondergetekende, procureur der executanten, bij wie nadere informatie te verkrijgen is.
J. van Wageningen A.C. Zoon, procureur


Datum: 17 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VIGELANT, kapt. Rentel, van Pillau (opm: Baltiysk) naar Amsterdam, is de 14de juni na op de buitengronden van Terschelling gestoten te hebben, met 4 voet water in het ruim aldaar binnengelopen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip SOPHIA CICILIA, kapt. Radeloff, van Amsterdam naar Suriname, te Dover lek binnengelopen – zie no. 404 – wordt volgens brief van daar van 13 juni gemeld dat na gehouden inspectie bevonden was dat hetzelve na de nodige reparatie binnen drie weken gereed zou zijn om de lading, welke in goede staat was gelost, weder in te nemen.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

De eerste aankomsten van schepen onder Nederlandse vlag; nieuwsgierigen spoeden zich in groten getale naar de haven om deze kleuren te kunnen zien, die voor de eerste keer sinds negen jaren in Antwerpen wapperen. (opm: voor het eerst sinds de afscheiding door België van Nederland in 1830)

Krant:
  AB - Avondbode

Het schip (opm: bark) MARGARETHA CATHARINA, kapt. J.H. Schippers, van Padang naar Amsterdam, was, volgens particulier bericht, den 14 juni, des avonds, in het Gat van Texel ten anker liggende.


Datum: 18 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Den Helder aangaande het schip de ADMIRAAL TROMP, kapt. Kerkhoven, van Amsterdam naar Batavia, lag hetzelve zondag de 16e juli gereed om naar zee te zeilen, doch kon door de harde wind zonder hulp van de stoomboot niet uit het Nieuwe Diep komen, van welke stoomboot hij geen gebruik kon maken, wijl dezelve ter dispositie van Z.Exc. de heer gouverneur van Noord-Holland moest blijven, waardoor hetzelve dan ook de volgende dag van de uitmuntende gelegenheid geen gebruik heeft kunnen maken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de nieuwe Stads Herberg op maandag 17 juni:
- Het gezinkt schoener-kofschip ZAANDAM, kapt. Singer, NLG 12.550, in slag NLG 3000, NLG 15.550. Koper A. van der Sluys.
- Een tjalkschipshol, NLG 195. Koper J. Goedkoop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, genaamd de JONGE JACOB, gevoerd door schipper H.J. Kruize, thans liggende te Oude Pekela bij de werf van F.G. Wortelboer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 9 juni het barkschip SOLID, kapt. P. Knudsen, van Oudsoen; het brikschip AUKATHOR, kapt. J. Christensen, van Drammen.
Den 10 dito het galjootschip ENIGHEDEN, kapt. C. Lie, van Drammen; het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen; het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, van Leith; het kofschip de JONGE IDA’S, kapt. J. de Groot, van Liverpool.
Den 11 dito het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland.
Den 15 dito het kofschip LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Larwig.
Uitgezeild: den 10 juni de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, MARGRIETA, kapt. K.F. Harding en de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, alle drie naar Noorwegen.
Den 11 dito het kofschip WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, naar Noorwegen.
Den 12 dito de schoenerschepen FLORA, kapt. J. Manning en UNION, kapt. A. Gallaway, beide naar Londen.
Den 13 dito het brikschip WILHELM FREDERIK, kapt. H. Parr, naar Noorwegen.
Den 14 dito het smakschip MARGARETHA EVERARDA, kapt. G.O. Sap, naar Hull.
Den 15 dito het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, naar Newcastle, en het brikschip AUKATHOR, kapt. J. Christensen, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 15 juni. Eergisteren kwam de (opm: Belgische) stoomboot BRUGGE de Schelde opvaren, voerende, als gewoonlijk, de witte of parlementaire vlag. De admiraal Gobius heeft echter dadelijk de kapitein doen uitnodigen om die vlag in te halen en in derzelver plaats de Belgische vlag te hijsen, welke sedert dit ogenblik in de gehele uitgestrektheid van de rivier onbelemmerd wappert. (opm: zie ook LP 140639 en DC 200639)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip MARIA, kapt. L. Deijes, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juni. Door het Russische gouvernement is onder dagtekening van 25 april j.l. bepaald geworden, dat de met verdachte goederen beladen koopvaardijschepen, die te Standgate (opm: Stangate, Theemsmonding), te Mildfordhaven of te Motherbank, nabij Portsmouth, quarantaine hebben gehouden, voortaan niet meer genoodzaakt zullen zijn tot het houden van een tweede quarantaine in Denemarken, en derhalve op vertoon van een certificaat, afgegeven op één der bovengemelde Engelse plaatsen, in de Russische havens van de Oostzee zullen worden toegelaten.


Datum: 19 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: brigantijn) KOOPHANDEL, kapt. F. Popcken, van Suriname, is de 15e juni van Veere binnen door naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Elseneur (opm: Helsingör) van de 12de juni is aldaar lek binnengelopen het schip (opm: kof) ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Harlingen naar Nerva.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Brielle van de 18e juni was een binnenkomende kof aldaar op de bank aan de grond geraakt.


Datum: 20 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De kof bij Brielle aan de bank vastgeraakt – zie ons vorig no. – is gebleken te zijn ONRUST (opm: kof), kapt. P.R. Huisman, van Riga naar Rotterdam. Dezelve is echter weder vlot en in de haven gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Advertentie. Gallenkamp & Jacobs, cargadoors, berichten door dezen dat door de heropening der vaart op België bij hen, evenals in vroegere jaren, geregelde scheepsgelegenheid is op Antwerpen, Brussel, Gent en geheel België.
Amsterdam, 18 juni 1839

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 juni. Uit Antwerpen schrijft men van op 16 juni, dat men die namiddag weder voor het eerst een koopvaardijschip onder Nederlandse vlag aldaar verwachtte. De Belgische heeft zich reeds op de Schelde vertoond, waar alle de Nederlandse posten sedert de 13e dezer aanschrijving hebben om ze te eerbiedigen. (opm: zie LP 140639 en DC 180639)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, en de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, beiden van Batavia met suiker en koffij; PALCY, kapt. B. Ayre, en OLIVE, kapt. R. Dodd, beiden van Sunderland met steenkolen.


Datum: 21 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Vlissingen van 18 juni was op de Westkapelle een brik gestrand, de naam onbekend.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: brik) PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.A. de Kok, van Batavia naar Dordrecht, was de 19de april te Simons Baaij (Kaap de Goede Hoop) nog liggende.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Cavalla (opm: Kavala, 40º56’ N.B. 24º25’ O.L.) van de 15e mei verontrusten de zeerovers aldaar in grote mate de omtrek en vervolgde zij de van de (opm: Griekse) Archipel komende schepen tot aan het begin der golf (opm: de Strimonikos Golf), hetgeen men toeschreef aan de te grote zware Europese schepen, welke jacht op hen maakte, dewijl dezelve hen door hun grootte niet uit hun schuilplaatsen kon verjagen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 12e juni zag men op de rivier van Sunderland in het water drijven het lijk van een manspersoon. Hetzelve aan de wal gehaald hebbende, werd door twee zeelieden van het schip PHOENIX, terstond voor dat van hun kapitein J. Berkholtz herkend, Aan de rechterslaap van het hoofd bespeurde men een opene, vermoedelijk met een stomp werktuig toegebrachte wond. De bovengenoemde zeelieden verklaarden verder, dat de kapitein in de vroege morgen van de vorige dag van boord gegaan was en zij sedert die tijd niets meer van hem vernomen hadden. Een gerechtelijk onderzoek heeft daarop plaatsgehad, waarbij men alle tekenen heeft gevonden dat kapitein Berkholtz gewelddadig was omgebracht, zoals trouwens ook bleek dat aan het lijk met een touw een zware steen was vastgemaakt.
De equipage in verzekerde bewaring genomen zijnde, verklaarde de matroos D.F. Muller dat hij in de nacht van dinsdag op woensdag op dek de wacht hebbende, ongeveer ten 2 uur de stuurman J.C. Ehlert met een lantaarn in de hand zag boven komen en diens verzoek dat hij, Muller, zou naar beneden gaan, eerst afsloeg, doch nader daar aan voldeed toen de stuurman hem enige drank gaf en de lantaarn met zich nam. De stuurman, zich hierop naar de kajuit begeven hebbende, bracht de kapitein met drie hamerslagen op het hoofd om het leven. Muller dit ziende, riep hem toe: ”stuurman, wat doet gij?” doch deze bracht hem door de bedreiging van medeplichtigheid tot zwijgen en gebood hem te helpen om het lijk in de rivier te werpen, belovende hem daarvoor GBP 300 te zullen geven. Verder verzocht de stuurman hem aan de overige equipage voor te geven dat de kapitein reeds vroeg in de morgen van boord was gegaan. (opm: zie ZP 020839)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende zich thans als scheepstimmerbaas geplaatst hebbende op de nieuw aangelegde werf even buiten deze stad, aan de Trekvaart, op het erf van de heer S. Boon, verzoekt vriendelijk om de gunst tot het herstellen van oude, en het maken van nieuwe vaartuigen, bijzonder van die welke tot de binnenvaart behoren. Belooft een goede en civiele behandeling.
Harlingen, 19 juni 1839, Haike P. van der Werf

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 17 juni. Te Antwerpen is gisteren binnengezeild, voor het eerst na de omwenteling, een Nederlands schip met koopwaren, rechtstreeks van Rotterdam komende. (opm: zie o.a. DC 200639) Aanstaande donderdag wordt te Antwerpen de eerste stoomboot uit Rotterdam verwacht.


Datum: 22 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Rio Janeiro op 20 april, kapt.luit. Van der Plaat, Zr.Ms. brik MEERMIN, van Helvoet naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen PETER & REBECKA, kapt. B. Pany, van Newport met ijzer en rum, en CASTOR, kapt. R. Wright, van Riga met ballast (opm: van Riga als exporthaven zeer onwaarschijnlijk dat een schip in ballast naar Dordrecht vaart).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juni. Van Rotterdam moet Zr.Ms. stoomjacht de ZEEUW zich naar Maintz begeven, en aldaar de 26e dezer gereed liggen om het jeugdige vorstenpaar te ontvangen en herwaarts over te voeren.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Exmouth, 17 juni. Binnengekomen RUBENS (opm: Belgische ex-Nederlandse brik), kapt. De Cock, van Havana naar Antwerpen, hebbende 90 dagen reis en gebrek aan provisie.


Datum: 24 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WEST INDIËN (opm: galjoot WEST INDIË), kapt. J.J. Boon, van Amsterdam naar Suriname is in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal voorbij Alkmaar door het schip 10TH JULY, kapt. Voltz, van Stettin (opm: Szczecin) aangezeild en heeft daardoor zware schade aan schip, zeilen, want en rusten bekomen; hetzelve zou in het Nieuwe Diep repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert is de 21e juni ’s namiddags 3 uur, van Amsterdam te Cuxhaven gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Tjebbes, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat de 15e mei van daar naar Amsterdam zou vertrekken de schepen: CLASINA ADRIANA, kapt. Havinga en de EENSGEZINDHEID, kapt. Meijer.
Nog meldt kapt. Tjebbes de 18e juni op de hoogte van Plymouth gepraaid te hebben het schip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam naar Suriname.


Datum: 25 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 24e juni:
A.C. van Braam Houckgeest, CHERIBON, van Batavia met suiker, koffie, indigo, kaneel en tin.
R. Tjebbes, JONGE LODEWIJK ANTONIE, van Suriname met suiker en katoen.
H.J. Jorgensen, ALWINA, van Fernambucq (opm: Pernambuco, thans Recife) met suiker, liggende Westerdok.
E.R. Borchers, ELISABETH MARIA, van Port au Price met katoen, verfhout en mahoniehout.
J. Croger, FREDERIKA van Drammen met hout, liggende Oosterdok.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH MARIA, kapt. Keun, van Harlingen naar Nerva, is op 11 juni lek te Elseneur binnengelopen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HERMINA, Jansen, van Stettin (opm: Szczecin) naar Leer, is volgens brief van Norden van 9 juni op 6 dito op Baltrum gestrand. Men was bezig de lading en inventaris te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Bolhuis, van Passarouang in Texel binnen, rapporteert gepraaid te hebben op 27 maart op 14º71’ Z.B. 114º18’ O.L. het schip WALCHEREN, kapt. Bart, voor wijlen kapt. Bart. (opm: een zoon?)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de STAD ROTTERDAM, kapt. Poort, van Pekalongang naar Rotterdam, was op 17 juni op de hoogte van Plymouth. De equipage was door scheurbuik aangetast.

PGC 250639
Het schip de HOOP, kapt. de Boer, van Rotterdam naar Dundee, is 18 juli bij Warkworth, in een dikke mist gestrand en verbrijzeld. De equipage is gered, Van schip en lading heeft men niets kunnen bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 17 juni het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand.
Den 18 dito het smakschip de BUITENWERF, kapt. A. Rozema, van Newcastle.
Den 19 dito het barkschip TRENDE BRÄDRE, kapt. N.S. Biöness, van Holmstrand; het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer; het schoenerschip MONARCH, kapt. Jos. Manning, van Londen; het brikschip CORT SIEVERTSEN ADLER, kapt. T. Stub, van Dantzig (opm: Gdansk); het kofschip ELIZABETH JACOBA TROMP, kapt. P.IJ. Jobs, van Memel (opm: Klaipeda).
Den 22 dito het schoenerschip FLORA, kapt. John Manning, van Londen.
Uitgezeild: den 16 juni het galjootschip ENIGHEDEN, kapt. C. Lie, naar Noorwegen
Den 17 dito het barkschip SOLID, kapt. P. Knudsen, naar Noorwegen.
Den 18 dito het everschip CATHARINA SOPHIA, kapt. H. Groth, naar Altona; het motschip FORTUNA, kapt. W.O. Wilters, naar Hamburg; het kofschip de VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Aarhuis.
Den 19 dito het kofschip de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Noorwegen.
Den 20 dito de schoenerschepen FAME, kapt. W. Barfield en NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide naar Londen.
Den 21 dito het kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. T.W. Stuit, naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er wordt uit de hand ter verkoop aangeboden: een nieuw Kajuitschip, met roef en ronde luiken, lang 12 el 7 palm 80 streep, wijd 3 el 1 palm 24 streep, hol 1el 4 palm 20 streep, in meting 26 ton, met zijn geheel opstaand tuig van zeil, fok, klufok (opm: kluiver), anker en tros, haken en bomen; zeer geschikt tot vervoer van granen als tot ander gebruik; liggende aan de werf bij Jelle J. Croles, scheepstimmerbaas te IJlst, provincie Friesland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 23 juni. Met de 10e dezer is buiten dienst gesteld en opgelegd Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, liggende te Hellevoetsluis, en de bevelhebber van dien bodem, de kapitein-luitenant ter zee B.H.T. Coops, gebracht op non-activiteit, terwijl met de 11e dezer in dienst is gesteld hoogstdeszelfs transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, mede aldaar liggende, onder bevel van de zich thans op non-activiteit bevindende kapitein-luitenant ter zee J.G. Huis.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MAIDS, kapt. E. White, van Rye, met ballast, SHEPHERD, kapy. G. Shepherd, en GRACE, kapt. G. Grand, beiden van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 juni. De 21e dezer is het eerste Belgische schip onder Belgische vlag te Rotterdam aangekomen, zijnde de JONGE JAN, kapt. E. Muys, van Hemixem, boven Antwerpen. Terzelvertijd is een eerste schip onder Nederlandsche vlag, de EENDRAGT, kapt. Schellaers, van Bergen op Zoom te Brussel aangekomen met een lading koffij, suiker, siroop, rijst, blokken lood en drogerijen.


Datum: 26 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) DOURO, kapt. H. de Haas, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), is de 26e juni met gebroken braadspil (opm: horizontaal spil van het ankergerei) te Amsterdam teruggekomen.


Datum: 27 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het vissers vaartuig de DRIE GEZUSTERS, schipper Pieter G. Bulthuis, bij Ameland liggende, is in de avond van de 18e juni door de bliksem getroffen, waardoor de mast en de steven verbrijzeld en de zeilen stuk geslagen zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HAVANA PACKET (opm: brik HAVANNAS PACKET), kapt. J. Visser, van Havanna naar Amsterdam, heeft de 25ste mei op Cape Look Out Shoal (opm: Cape Lookout Light House, 34º37’ N.B. 76º31’ W.L, North Carolina, USA; de bank is ongeveer 21 zeemijlen lang) gestoten en is zodanig lek geworden dat hetzelve door het volk moest worden verlaten, welke de 4de juni te Baltimore is aangekomen. (opm: zie ook ZP 280639)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen GEZIENA (opm: smak), kapt. G.R. Oostra, van Belfast met ijzer, en de VROUW HENRIETTE (opm: kof), kapt. H.F. Klie, van Marennes met ruw zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juni. Te Helmond is de 22e deze maand het eerste door de Zuid Willemsvaart onder Belgische vlag van Luik komende vaartuig gepasseerd, beladen met leijen en ijzerwaren. Men hoopte spoedig dezelfde levendigheid en vertier langs het kanaal als voor de Belgische onlusten te zien herleven.


Datum: 28 juni 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 27e mei zijn op 35º N.B. en 75º W.L. drijvende gezien enige opengeslagen suiker- en sigaren kisten, een gedeelte der kiel van een schip, alsmede een zeemanskist, laatstgemelde de stuurman toebehorende, alles afkomstig van het schip HAVANAS PACKET, kapt. Visser, van Havana naar Amsterdam – zie ons vorig no. – was de 16e mei van Havana vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip AURORA, kapt. Scheel, van Danzig (opm: Gdansk) naar St. Nalerij (opm: vermoedelijk St. Valery-sur-Somme), is de 21e juni op de Goodwin Sands gestrand, doch met adsistentie weder afgebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 10 juli 1839, des namiddag ten 3 ure, in de herberg van S. Beidschat, in het openbaar presenteren te verkopen: het, in den jare 1835 te Hogezand nieuw gebouwde Kofschip, genaamd de JONGE IDA’S, lang over steven 21 el 60 duim, wijd 4 el 1 duim, hol 2 el 4 duim, en alzo gemeten op 79 ton, ladende plus minus 56 roggelasten, en dat met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheepsgoederen, zodanig het is gevoerd geweest bij wijlen kapitein Roelof Reintjes Keizer (opm: zie ZP 030639) en is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, om dadelijk te worden aanvaard. Nader onderricht ten kantore van gemelde notaris, te Harlingen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Gisteren namiddag is op het IJ, voor de mond van het Noord-Hollandsche Kanaal, omgeslagen de boot van het Nederlandse kofschip DE HOOP, en zijn de daarin zich bevonden hebbende schepelingen Abel de Boer en Jan Jans Prange verdronken.


Datum: 29 juni 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen WEBBINE (opm: kof), kapt. B.H. Kuiper, van Marennes met ruw zout, JONGE HERMAN, kapt. J. Bernholst, van Newport met ijzer, en JOHN, kapt. Th. Bogers, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 juni. De 25e dezer heeft een proefvaart plaats gehad met het te Middelburg nieuw gebouwde stoomjacht ZEELAND, bestemd voor het beurtveer tussen Middelburg en Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Den 26ste dezer is van Texel uitgezeild het schip (opm: bark) de AUGUSTIN, kapt. L. Smith, naar Batavia.


Datum: 01 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam. Adres bij d‘ Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij d’ Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip SUZANNA CHRISTINA, kapt. B.M. Corbiere, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd fregatschip MARIA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp. Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij J. Corver & Comp. en B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. van Schaaick, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Kaap de Goede Hoop: het gekoperd tweedeks fregatschip NATALIE, kapt. E.J. Drent. (Westerdok) Adres bij de Vries & Comp.
Rio Janeiro: het gekoperd brikschip CAROLINA JOHANNA, kapt. F.A. Matsen, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij De Vries & Comp, J. Daniëls & Zoon en Arbman, Coopmans & De Witt & Lenaertz en Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WEST INDIËN (opm: WEST INDIË), kapt. J.J. Boon. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. (Oosterdok) Sluit 2 juli. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het Nederlands gezinkt kofschip MARIA, kapt. S.J. Rotgans Jz, van Amsterdam. (Westerdok) Sluit 6 juli. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip MERCURIUS, kapt. C. Wessels, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gezinkt schoener kofschip de ZEEVAART, kapt. K.J. Haasnoot, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Curaçao ( via Laguayra): het tweedeks gekoperd barkschip ELISABETH MARIA, kapt. E.R. Borchers, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij de Vries & Comp, Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Havanna: het gekoperd Spaans brikschip CARMEN, kapt. M. de Zilonez. Adres bij C.J. de Grys & Zn en de Wed. Jan Salm & Meyer.
Idem: het gekoperd barkschip ALCYON, kapt. H.G. Bergveld, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.J. van Hengel.
New York: het Pruisisch barkschip CHARLOTTE CAROLINE, kapt. Schlutow (Oosterdok). Adres bij J. Langeveldt.
Philadelphia: het Amerikaans fregatschip JOHN MARCHALL, kapt. W.P. Poythress (Westerdok). Adres bij d’Arnaud & Comp, Van Olivier & Comp. en J. Corver & Comp.
Triëst: het Hanoversch galjootschip de VROUW MARTHA, kapt. P.J. Höster (Oosterdok). Adres bij de Wed. J. van Wesel & Zoon en J. Corver & Comp.
Idem: het Oostenrijks brikschip IL CASTELLANO, kapt. Pietro Ferrari. (Oosterdok) Adres bij Van den Bey & Comp, Nobel & Holtzapffel en J. Corver & Comp.
Napels: het Engels schoenerschip SARAH MARIA ANN, kapt. John Williams (Oosterdok). Adres bij de Wed. J. Salm & Meyer en H.A. Hespe.
Bilbao en St. Andero: het Spaans loggerschip EL DULCE NOMBRE DE JESUS, kapt. M.A. de Echejuria. (Westerdok) Adres bij J. de Grys en Zoon.
Genua en Livorno: het nieuw gebouwd Siciliaans brikschip L’IMMACOLATA, kapt. Steffano Trapani. Adres bij Van den Bey & Comp. en Nobel & Holtzapffel.
Marseille: het Nederlands gezinkt kofschip GERHARDUS HENDRIKUS, kapt. G. van der Velde. (Oosterdok) Adres bij van Ulphen & Ruys.
Bordeaux: het Franse brikschip LE RAPIDE, kapt. H. Glat. (Oosterdok) Adres bij Canne & Balwé.
St. Petersburg: het gekoperd Engels brikschip POMENA, kapt. A. Asplett (Westerdok) sluit 5 juli. Adres bij J. Daniëls & Zoon en Arbman.
Rostock en Wismar: het Hanoversch kofschip FRIEDSAMKEIT, kapt. O.G. Jacobs. Adres bij F. der Kinderen.
Kopenhagen: het Nederlands smakschip de VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit. (Oosterdok) Adres bij da Costa & Bueno.
Idem: het sloepschip INGEBORG, kapt. A.A. Kruse, van Kopenhagen. (Oosterdok) Adres bij B.J. van Hengel.
Lübeck: het smakschip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje. (Oosterdok) Adres bij H. Gullen.
Idem: het kofschip de VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meyer. (Oosterdok) Adres bij H. Gullen.
Aalborg: het sloepschip MARIE, kapt. Lara Nisted, van Aalborg. Adres bij B.J. van Hengel.
Randers en Aarhuis: het schoenerschip SARA, kapt. P.P. Lunne, van Aarhuis. (Oosterdok) Adres bij P. Scheffer & Zoon.
Antwerpen en geheel België: het tjalkschip HOOP OP ZEGEN, kapt. A. Ahrends. Adres bij Van der Maaden en A. Derksen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ZORGVLIET, kapt. Hubert, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) is de 27 juni bij Tonningen (opm: Tönning) aan de grond vastgeraakt, hetzelve had een lichter bij zich ten einde weder vlot te worden. Schip en lading waren in beste order.

Krant:
  ZP - Zeepost

Gedurende de maand mei 1839 zijn de Sond gepasseerd 2.154 schepen, waaronder 100 van de Noordzee en 129 van de Oostzee komende Nederlandse schepen.


Datum: 02 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Rotterdam van 1 juli is de 27e juni op de Maas aldaar door een collier (opm: schip gebouwd voor het vervoer van kolen) aangezeild het schip NEERLANDS NYVERHEID (opm: NEDERLANDSCHE NIJVERHEID), kapt. H.G. Pott, van Batavia, waardoor hetzelve vermoedelijk door het springen van een plank zwaar lek is geworden en men genoodzaakt is geweest het schip met 9 voet water in het ruim op de bank over het Nieuwe Hoofd vast te zetten, er zijn lichters bezig de lading zo spoedig mogelijk te lossen (opm: zie ZP 040739 en DC 040739).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip VROUW FENNA, kapt. Egberts, van Bremen naar Amsterdam is de 26ste juni als bijlegger te Emden binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 23 juni het schonerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, van Newcastle.
Den 25 dito het schonerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, van Stockton.
Den 26 dito de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaansand en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Oostrisoer.
Den 27 dito de kofschepen ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, beide van Christiaansand, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Oostrisoer, EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Christiaansand en ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, van Liverpool; het schonerschip UNION, kapt. A. Gallaway, van Londen.
Den 29 dito de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Laurvig, de JONGE BARENT, kapt. J.O. Stuut, van Nervi, MARGRIETA, kapt. K.F. Harding, van Christiaansand en de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Drammen; het barkschip ARGO, kapt. C. Haagensen, van Droback.
Uitgezeild: den 26 juni de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Dundee, LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl en de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, beide naar Noorwegen; het barkschip TRENDE BRÖDRE, kapt. N. Bjonness, naar Noorwegen; het smakschip MIJN GENOEGEN, kapt. H.O. Sap, naar Hull.
Den 27 dito de schonerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt en MONARCH, kapt. Jos. Manning, beide naar Londen.
Den 28 dito het kofschip GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 juli. Zaterdag namiddag (opm: 29 juni), omstreeks 6 ure, is van voor deze stad vertrokken het fregatschip BATO, kapt. J. Keijser, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Te Dordrecht, in het logement Nieuw Bellevue, bij de heer Smits, buiten de Rietdijk, ten overstaan van de notaris Schultz van Haegen, van een Bunderschip of aak, in Nederland gebouwd, groot volgens meetbrief 72 ton, met deszelfs staande en lopend want en blokken, inventaris en een boot met riemen, liggende te Dordrecht, in de Rietdijksche Haven voor de werf, in huur bij de heer P. Smits, Fz. waarvan de veiling en onmiddellijk daarop volgende afslag zal geschieden op woensdag 10 juli 1839, des voormiddags ten half twaalf ure.
Zijnde dagelijks op te nemen en te bezichtigen, waartoe men zich vervoegen kan bij de heer P. Smits, Fz, koopman, aan de Vest bij de Blijdenhoek te Dordrecht.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Onze gewestelijke scheepvaart was in het afgelopen jaar vrij gunstig. De langdurige vorst had veroorzaakt, dat de eerste zeeschepen niet voor het begin der maand maart konden vertrekken; doch de vrachten stonden dadelijk genoegzaam op dezelfde hoogte, als in het vorige jaar; zodat zij ook wederom een redelijk bestaan aan de vrachtzoekende bodems beloofden. De koers der vrachten hield zich ook goed staande tot omstreeks de maand augustus. Toen ondervonden de bevrachtingen enige verflauwing en, wel verre van tegen het najaar, wegens het meerder gevaar en de hogere assurantiepremie, weder op te komen, konden de voorjaars- en zomerkoersen zich niet eens staande houden: zodat er zelfs NLG 2,00 à NLG 3,00 per last lager bevracht werd. Tegen de winter ontstond er echter, gedurende een korte tijd, meerdere levendigheid door dringende vraag om scheepsruimte, ter verzending van granen naar Engeland, waardoor sommigen zelf hoge vrachten hebben bedongen. Het besloten water heeft deze levendigheid spoedig doen ophouden. De zoutvrachten zijn, gedurende het jaar 1838, iets lager geweest dan de graanvrachten, hetwelk misschien door de werking van het met Engeland gesloten handelstraktaat is veroorzaakt; terwijl de daling, in het najaar in de graanvrachten hebbende plaats gehad, niet waarschijnlijk is toe te schrijven aan de hogere prijzen der granen, waardoor, wegens de lagere inkomende rechten, de vreemde schepen weder ruimer konden mededingen.
Het jaar 1838 heeft zich voorts onderscheiden door buitengewoon zware stormen, vooral in de zomer en vroeg in het najaar. Menigvuldige en zeer aanzienlijke verliezen heeft men dan ook te betreuren; zijnde er, volgens bekomen opgaven, niet minder dan twintig zeeschepen, in deze provincie te huis behorende, in dat jaar verongelukt, waaronder verscheiden met al het scheepsvolk. Door de werking van dit alles zijn dan ook de uitkomsten voor de scheepvaart van dit gewest, hoezeer niet nadelig, minder gunstig geweest dan in 1837. Desniettegenstaande bestaat er gegronde hoop, dat de bedoelde scheepvaart, reeds zo gelukkiglijk opgekomen, verder in welvaart en bloei zal toenemen. De eerste in 1837, binnen deze stad gebouwde bodem voor de vaart op Oost-Indië, die in het afgelopen jaar is teruggekomen van de eerste reis, welke alleszins voldoende uitkomsten moet hebben opgeleverd, heeft een aanmoedigend voorbeeld gegeven. Reeds is een tweede, enigszins groter, barkschip in de vaart, een derde voltooid, een vierde in aanbouw en voor een vijfde de kiel gelegd: zodat er alle redenen bestaan, om te verwachten, dat deze tak van scheepsbouw zich daarom in Groningen zal vestigen.
Ook de aanbouw van kofschepen en tjalken is, gedurende 1838, met kracht voortgezet. Het aantal nieuwe bodems, in dat jaar binnen dit gewest ter zeevaart uitgerust, beloopt omstreeks tachtig in getal; terwijl in dit voorjaar wederom vele nieuwe schepen naar zee zijn gegaan en er op genoegzaam alle scheepsbouwwerven, ten gevolge van bestellingen, nieuwe kielen gelegd zijn.
(Uittreksel uit het verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie, gedaan in derzelver vergadering van de 2e juli 1839 Groningen)


Datum: 03 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Batavia:
3 maart: Blom, OOST INDIËN, van Amsterdam, 113 dagen reis, is de 14de dito naar Soerabaija vertrokken.
Fabius, CHRISTINA AGATHA, dito, 113 dagen reis.
Pronk, Batavia, van Rotterdam, 112 dagen reis, is de 15de dito naar Soerabaija vertrokken.
Hahn, NEERLANDS KONINGIN, dito, 112 dagen reis, is de 14de dito te Soerabaija gearriveerd.
Van der Hoeven, VROUW JOHANNA, dito, 106 dagen reis.
Poppe, WILLEM DE EERSTE, dito, 112 dagen reis, is de 12de dito naar Soerabaija vertrokken.
Kraaij, ADMIRAAL JAN EVERTSEN, dito, 103 dagen reis, is de 9de dito naar Soerabaija vertrokken.
Pronk, HOOP VAN Alblasserdam, dito, naar Padang vertrokken.
6 maart: Van der Hucht, PALEMBANG, van Amsterdam, 110 dagen reis.
Klimp, EUGENIE, dito, 115 dagen reis, is de 14de dito naar Soerabaija vertrokken.
Dijkhuis, PRINS HENDRIK, van Groningen, 133 dagen reis.
Schochard, KOLONEL KOOPMAN, van Rotterdam, 114 dagen reis, is de 14de dito naar Soerabaija vertrokken.
7 maart: Matsen, MINERVA, van Amsterdam, 149 dagen reis, is de 14de dito naar Soerabaija vertrokken.
12 maart: Dawsen, SARAH van Londen.
13 maart: Zijdeveldt, COLUMBIA, van Amsterdam, 131 dagen reis.
14 maart: Saunier, EOLE, van Samarang.
17 maart: Brandligt, DE RHIJN, dito, van Kaap de Goede Hoop
Martens, HELENA CHRISTINA van Rotterdam, 124 dagen reis.
18 maart: de Jong, ANNA EN LOUISA, van Amsterdam, 160 dagen reis.
Vertrokken:
10 maart: Geoffroy, COURIER DE MANILLA, naar Soerabaija.
12 maart: Rieckels, HENRY EN WILLEM, naar Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 16de maart zou van daar vertrekken de schepen PRINS HENDRIK, kapt. Dykhuis naar Amsterdam en de VROUW JOHANNA, kapt. Van der Hoeven naar Rotterdam, beide in het laatst van maart, COLUMBIA, kapt. Zijdeveld, ORION, kapt. Van der Linden en PALEMBANG, kapt. Van der Hucht, alle medio april naar Amsterdam, OOST INDIËN, kapt. Blom naar Amsterdam, KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Hahn en KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard, naar Rotterdam, alle drie in het laatst van april en ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. Kraay, medio mei naar Amsterdam.
Nog lagen aldaar in lading naar Cowes de Engelse schepen RAJANTHAN, kapt. Rithiee en MANDAREN, kapt. Dannal.
De 16de maart lagen ter rede van Batavia de schepen PALEMBANG, kapt. Van der Hucht, CHRISTINA AGATHA, kapt. Fabius, PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, VROUW JOHANNA, kapt. Van der Hoeven, HOOP, kapt. Pronk, JULIUS EN EDUARD, kapt. Siedenburg en COLUMBIA, kapt. Zijdeveldt.
De 7de maart lagen ter rede van Soerabaija de schepen MENADO, kapt. Charlau, LUCIA MARIA, kapt. Wente, DRIE GEBROEDERS, kapt. Parma, OCEAAN, kapt. Sunderdorp, HELENA, kapt. Blom, JEANETTE PHILIPPINE, kapt. Rademaker, VERENIGING, kapt. Herman, ELISABETH ANTHONIA, kapt. Veer en de TWEE CORNELISSEN, kapt. Veenstra.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JAN VAN EYCK, kapt. Menne, van Antwerpen naar Havana is op de Schelde bij Austruweel aangezeild en heeft daardoor enige schade aan schip en tuigage bekomen.


Datum: 04 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 3e juli arriveerde te Amsterdam het schip JONGE JOSEPH, kapt, J. Persoons, van Brussel met steen, zijnde het eerste schip onder Belgische vlag vertrokken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ALIDA, kapt. Goossens, van Groningen naar Londen, heeft volgens brief van de Zoltkamp van de 30e juni bij het vertrek van daar in het Middelgat een anker gebroken en is bij Oostmahorn geankerd.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip BETSEY EN SARA (opm: fregat BETSY EN SARA), kapt. B. Blaauwpot voor wijlen F.P. Reinholdt, van Soerabaya naar Amsterdam, is volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van de 9e mei, bewesten Bushman’s River (opm: nabij de Algoa Baai, 33º50’ Z.B. 25º50’ O.L.) verongelukt. De kapitein en 17 man der equipage zijn daarbij verdronken (opm: zie ook 060939).

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip NEERLANDS NIJVERHEID, kapt. Pott, van Batavia, op de Maas zwaar lek geworden zijnde – zie nommer 431 – wordt volgens brief van Rotterdam van de 3e juli gemeld, dat men bezig was de lading te lossen, en vreesde men, dat de suiker zwaar beschadigd zoude zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juli. Te Rotterdam werd des morgens van de 1e dezer ontdekt, dat het schip de NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Pott, de 27e juni van Batavia te Hellevoet, en sedert aan de stad gekomen, een zware lekkage gekregen had, en omtrent 8 voet water peilde, waarop dadelijk alle mogelijke maatregelen werden genomen, om de lading, in koffij en suiker bestaande, ten spoedigste te lossen. Zo ver het zich liet aanzien, zou de suiker vrij zwaar beschadigd wezen. (opm: zie ZP 020739 en 040739)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen INEZ, kapt. J.A. Bray, van Matansas met suiker, NEPTHUNIS, kapt. A. Syvensen, van Bergen met stokvis en traan, CANBINA, kapt. P. Wippes, van Rio Janeiro met suiker en koffij, LORD OF THE ISLES, kapt. J. Jensen, van Malaga met lood en wijn, DIANA, kapt. J.J. de Jong, van Newcastle met steenkolen en slijpsteenen, CARL, kapt. J. C. Peters, van Riga met rogge, CAROLINA, kapt. P.M. Osterburg, van Stokholm met teer en ijzer, EXCHANGE, kapt. C. Lee, en WILCOME, kapt. J. Booth, beiden van Sunderland met steenkolen, BEDALIA, kapt. A.B. Kiolle, van Drammen, OCEANET, kapt. N. Trost, van Frederikshaven, EENIGHEDEN, kapt. E.L. Hensen, van Tonsberg, en CAROLINA, kapt. R.A. Smidsard, van Lawrich, alle vier met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juli. Volgens schrijven van kapt. J. van der Linden, uit Pasoeroean van 6 maart j.l, was hij aldaar de 4e met het fregatschip ORION van Batavia aangekomen, en had hij de 6e een begin met laden gemaakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juli. Uit Koblenz wordt van de 28e junij laatstleden gemeld: Toen het tot de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij behorende stoomvaartuig de NEDERLANDER, heden ochtend opwaarts komende, onze Rijnbrug wilde passeren, weigerde men hetzelve door te laten, het was dus genoodzaakt de passagiers over te zetten op de ook naar Maintz varende stoomboot der Düsseldorfse maatschappij. Naar men verneemt, moet de weigering om de Rijnbrug te openen berusten op een bevel van ons gouvernement en dit daartoe genoopt zijn geworden, doordien de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, in weerwil van herhaalde waarschuwing, bleef voortgaan met het doen van geregelde vaarten tot boven Keulen, zonder daartoe de concessie te bezitten, welke krachtens de Rijnscheepvaartsakte van 31 maart 1831 wordt vereist.


Datum: 05 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip DE HARMONIE, kapt. Prahn, van Hamburg naar Nantes, de 27e juni te Torbay binnengelopen, is volgens bericht van daar van 29 dito zwaar lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende, zich thans als scheepstimmerbaas geplaatst hebbende op de nieuw aangelegde Werf even buiten deze stad aan de Trekvaart, op het erf van de Heer S. Boon, verzoekt vriendelijk om de gunst tot het herstellen van oude, en het maken van nieuwe vaartuigen, bijzonder van die, welke tot de binnenvaart behoren. Belooft een goede en civiele behandeling.
Harlingen, 19 juni 1839 Haike P. van der Werf


Datum: 06 juli 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip ANNETTE, kapt. C.F. Maap, van Riga met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 juli. Woensdag is hier de eerste pont met Luikse kalk aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 juli. Zo als uit Ter Neuze gemeld wordt, zou men voornemens zijn om de stoomboot PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, welke van Rotterdam op Duinkerken vaart, voortaan te doen varen van Rotterdam direct op Gent door het kanaal van Ter Neuze. Men voegt er zelfs bij, dat reeds de 10e dezer die nieuwe dienst zou aangevangen worden (opm: zie DC 180739).


Datum: 08 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANTINA, kapt. Bunting, van Amsterdam met suiker naar Stettin (opm: Szczecin) is de 4e juli lek te Tonningen (opm: Tönning) binnengebracht, de lading is zwaar beschadigd gelost geworden (opm: zie ZP 300839).


Datum: 09 juli 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 juli. Heden morgen zeilde naar zee Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDERIK HENDRIK, luit. Huis, welke door Zr.Ms. stoomboot CERBERUS in zee is gesleept.

Krant:
  AB - Avondbode

Arrivementen: Te Swinemünde, 30 juni, JONGE EGBERTUS, J.B. Mulder van Amsterdam.


Datum: 11 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 2 ure is van de werf de Koning William op de Kadijk alhier (opm: Amsterdam) met het beste gevolg te water gelaten het schip (opm: bark) MARIA SUSANNA HENDRIKA, groot circa 400 Java lasten, gevoerd zullende worden door kapt. C.J. Berghuis en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 29 juli, des avonds ten 6 ure: het gekoperd fregatschip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F.H. Zeijlstra.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 Juli. Men wil weten dat bij de gewestelijke autoriteiten van deze provincie ernstige deliberaties (opm: beraadslagingen) aanhangig zijn over een ontwerp van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam, om op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal een nieuwe en verbeterde dienst van stoomsleperij in werking te brengen, door welke de tegenwoordige dienst met de stoomboot de NOORD-HOLLAND zou vervangen worden. De NOORD-HOLLAND wordt door een machine gedreven van 60 paardenkrachten, doch genoemde heren, die hun ijzergieterij en fabriek voor werktuigen reeds tot een hoogte hebben opgevoerd, welke dezelve eerlang met de beste fabrieken van dien aard in het buitenland zal kunnen doen wedijveren, zijn voornemens om de stoomsleperij des kanaals te doen uitoefenen met een boot, gedreven door een werktuig van 100 à 120 paardenkrachten. Deze boot zou niet alleen zijn bestemd om de schepen te slepen uit het kanaal naar zee of omgekeerd, maar tevens om het kanaal door middel van een door het ijs te banen geul van voldoende breedte de ganse winter door bevaarbaar te houden. Men wil weten, dat de gewestelijke autoriteiten aan dit groots, en voor de handel zeer belangrijk ontwerp hun goedkeuring alreeds zouden hebben verleend. De NOORD-HOLLAND zal, naar men zegt, met hare bemanning mede in de dienst der gemelde heren overgaan indien namelijk hun ontwerp ook elders de zelfde bijval vinden mocht. Alleen schijnt nog te worden gevreesd, dat de vaart met de ontworpen boot zou kunnen geoordeeld worden moeilijk te zijn overeen te brengen met een goede conservatie van de oevers en sommige andere werken van het kanaal, en ducht men hier en daar, dat zulks het amortisatie syndicaat (opm: de financiers) misschien huiverig zou kunnen maken, om het ontwerp onvoorwaardelijk te schragen. Dit echter mag men als een zekerheid aannemen, dat, bij de gunstige stemming der gewestelijke autoriteiten, en bij de bekende gezindheid van het amortisatie syndicaat om de belangen van de handel te helpen bevorderen, ook deze grote en heilzame onderneming tot stand zal komen, indien zij maar enigszins met de bewaring van het kanaal in goede staat is overeen te brengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ORIELLON, kapt. A. William, van Newport met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 juli. De 15e juni is op 35° N.B. en 38° W.L. gepraaid DE ZWAAN (opm: kof), kapt. C.J. van Driesten, van Passaroean naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F. N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 23e juli 1839, des namiddags ten vier ure, in het locaal op de hoek der Scheepmakerhaven en Bierstraat, wijk A, nr. 458, publiek te veilen het hol van het Nederlandse gekoperde tweedeks barkschip BANTAM, volgens meetbrief lang 28,20 el, wijd 5,70 el, hol 4,05 el, en alzo groot 291 tonnen, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in rondhout, ankers, touwen, zeilen enz, alles bij kavelingen, zo als hetzelve zal genummerd zijn liggende, ter plaatse als nader zal worden opgegeven.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Advertentie. Lambert Straatman te Antwerpen heeft de eer zijn klanten te informeren dat hij regelmatig wekelijks op dinsdag een schip naar Rotterdam zal laten vertrekken; de vaartijd wordt geschat op 3 of 4 uren (opm: deze vaartijd is voor 1839 onmogelijk, en moet welhaast een drukfout zijn!) en een terugreis wordt nog dezelfde dag aanvaard.
Men kan zich hierover in Rotterdam in verbinding stellen met H. Braakman (opm: expediteur, gesitueerd aan het Haringvliet).


Datum: 12 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip FENNA, kapt. Egberts, van Bremen naar Amsterdam, lek te Emden binnengelopen, moet volgens bericht van de 28e juni lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag ten 1½ ure is van de werf de Hollandsche Tuin in de Groote Bikkerstraat alhier (opm: Amsterdam) met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip STAATSRAAD BAUD, groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.H. Seepe, en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën. (opm: zie ook DC 160739)


Datum: 13 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip SOPHIA CECILIA, kapt. Radeloff, van Amsterdam naar Suriname, te Dover lek binnengelopen – zie no. 404 – wordt volgens brief van Dover van de 8e juli gemeld dat men alstoen na geëindigde reparatie bezig was de lading weder in te nemen ten einde in de loop dier week de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CERES, kapt. H. Brangstrup, van Brewich (opm: Brevik) met hout, DIANA, kapt. G. Lloyd, van Cardiff met ijzer, SARA AND ELLEN, kapt. D. Blair, en JOHN AND MARY, kapt. T. Atkinson, beiden van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 12 juli. Te Amsterdam is gisteren van de werf Koning William, hoogte van de Kadijk, te water gelaten het schip (opm: bark) MARIA SUSANNA HENDRIKA.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 juli. In de Singapore Free Press vindt men de volgende mededeling: Vreemde schepen, behorende tot landen of staten van Europa en Amerika kunnen, zolang die staten met H.M. in vriendschappelijke betrekking blijven, ongehinderd de Engelse havens en plaatsen in de Oost-Indië bezoeken, en zullen die schepen, onverschillig van welk land dezelve komen, gastvrij worden ontvangen. Aan die schepen zal het vrijstaan om in de bedoelde zeehavens de voortbrengselen en goederen van hun eigen land in te voeren, en goederen uit dezelve naar alle vreemde landen uit te voeren, onder nakoming evenwel van de in die havens vastgestelde of vast te stellen bepalingen. Wanneer daarentegen Engeland met een land of een staat in oorlog mocht zijn, dan zullen die schepen noch krijgsbehoeften, noch salpeter, noch granen mogen uitvoeren, dan alleen op daartoe verstrekte machtiging door het Engelse gouvernement, en zullen in een Engelse haven van de Oost-Indiën geen vrachtgoederen mogen innemen om dezelve naar een andere Engelse haven te vervoeren, alhoewel deze bepaling niet verhindert, dat de lading, waarmede de schepen aankomen, in verschillende Engelse havens gelost kan worden en dat de terugvracht, indien deze naar vreemde landen bestemd is, in verschillende Engelse havens kan worden ingenomen.


Datum: 15 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten
Te Amsterdam arriveerde het schip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao, thans liggende in het Oosterdok, met 262 balen koffij, 55 balen katoen, 1820 stuks geelhout, 192 balen koopmansgoederen, 33 vaten schillen, 15 balen orzeille (opm: purperrode kleurstof, bereid uit korstmossen die voorkomen langs de kust van de Middellandse Zee en op de Canarische eilanden), 8 balen gallen (opm: waarschijnlijk galnoten of galappels) en 568 kistjes sigaren. Adres: diversen.


Datum: 16 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag de 29e juli: het Hannovers brikschip HARMONIE, kapt. H. Focke.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 29 juni de kofschepen ANNEGIJNA, kapt. R.J. Kuiper, van Oudsoen en EMMA, kapt. S.J. Thue, van Drammen.
Den 30 dito de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback en WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, van Holmstrand (opm: Holmsbu); het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, van Oostrisoer.
Den 1 juli de schonerkof de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, van Oostrisoer; de kofschepen JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Oostrisoer en de VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Laurvig.
Den 2 dito de schonerkof SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, van Oudsoen; de kofschepen NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Droback, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Oostrisoer en de 3 GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand; het schonerschip HOPE, kapt. W. Baijes, van Liverpool.
Den 3 dito het kofschip de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, van Droback.
Den 4 dito het schonerschip FAME, kapt. W. Barfield, van Londen.
Den 5 dito het schonerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.
Den 6 dito het kofschip de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Droback.
Den 7 dito het smakschip de VERWAGTING, kapt. J. Eilers, van Newcastle.
Den 9 dito het kofschip IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, van Cockenzee (opm: mogelijk Kirkcaldy, Schotland).
Den 10 dito de schonerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt en MONARCH, kapt. Jos. Manning, beide van Londen; het tjalkschip de KOOPHANDEL, kapt. G. Kramer, van Yarmouth.
Uitgezeild: den 4 juli de schonerschepen FRIENDS, kapt. W. Cousins, FLORA, kapt. John Manning, beide naar Londen en MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, naar Schotland.
Den 5 dito het motschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. E. Everts, naar Hamburg; het tjalkschip de VROUW HARMKE, kapt. H.H. Pluktje, naar Hamburg; de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker en EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, alle vier naar Noorwegen.
Den 6 dito de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, naar Noorwegen en ELIZABETH JACOBA TROMP, kapt. P.IJ. Jobs, naar Memel (opm: Klaipeda); het brikschip CORT SIEVERSEN ADLER, kapt. T. Sub, en het kofschip EMMA, kapt. S.J. Thue, beide naar Noorwegen
Den 7 dito het barkschip ARGO, kapt. C. Haagensen, naar Noorwegen; het schonerschip SARA, kapt. P.P. Lunne, naar Aarhuis.
Den 8 dito de kofschepen JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, beide naar Noorwegen, de JONGE BAREND, kapt. J.O. Stuit, naar de Oostzee, MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, ANNEGINA, kapt. R.J. Kuiper, de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos en WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, alle vijf naar Noorwegen.
Den 10 dito het smakschip de VROUW EILZABETH, kapt. J.H. Cappen en het kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, beide naar Noorwegen.
Den 11 dito de schonerschepen UNION, kapt. A. Gallaway en FAME, kapt. W. Barfield, beide naar Londen; het smakschip de BUITENWERF, kapt. A. Rozema, de kofschepen NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser en de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, alle vier naar Noorwegen.
Den 12 dito de kofschepen AUKJEN, kapt. G.A. Feenstra, naar Londen en H.Z, kapt. S. de Vries, naar Havanah; het tjalkschip de KOOPHANDEL, kapt. G. Kramer, naar Schotland.
Den 13 dito het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Douws, naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s-Gravenhage. Uit een staat wegens de thans aanwezige of in aanbouw zijnde Nederlandsche zeemacht blijkt, dat men heeft linieschepen: van 84 stukken 2 (DE ZEEUW en NEPTUNUS); van 74 stukken (opm: hier ontbreekt het aantal schepen); van 64 stukken 1 schip; schepen van 60 stukken 2; van 54 tot 32 stukken 19 schepen; van 28 tot 18 stukken 28; van 14 tot 7 stukken 16 schepen.
Onder de laatste zijn begrepen 5 gewapende stoomschepen. In het geheel telt men 64 bodems van oorlog, met 2.377 stukken voorzien. Daarbij komen 103 kanonneerboten van verschillende grootte.
Van de linieschepen van 74 stukken zijn 2 te Amsterdam en 1 te Vlissingen in aanbouw, en te Rotterdam een schip van 60 stukken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Samarang met stukgoederen, CYNTIA, kapt. J. Kerkwood, van Sunderland, en AMPHITRITE, kapt. W.S. Buckman, van Newcastle, beiden met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 15 juli. Te Amsterdam is de 12e dezer met goed gevolg van stapel gelaten het koopvaardij fregatschip STAATSRAAD BAUD, gebouwd op de werf de Hollandsche Tuin, door de scheepsbouwmeester Jan Nuveen, voor rekening van de heren Otter en Van der Voort (opm: zie ook ZP 120739).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Maastricht, Luik en bijliggende plaatsen, langs de Zuid-Willemsvaart, het schip PETRUS JOHANNIS, schipper H. de Laat. Het vertrek van hier is bepaald op de 21ste juli aanstaande.
Te Luik ligt in lading, naar Dordrecht en omstreken, over Maastricht, langs de Zuid-Willemsvaart, het schip de BARK, schipper G. de Laat. Het vertrek van Luik is bepaald op de 28e juli aanstaande.
Verder zal er wekelijks gelegenheid wezen om goederen van Dordrecht op gemelde plaatsen te verzenden, alsmede van Luik en Maastricht op Dordrecht.
Nader informatie te bekomen bij L. Masion, ten kantore van M.J. Masion, op de Nieuwe Haven, letter A no. 421, te Dordrecht.


Datum: 17 juli 1839


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar: Batavia. Het gekoperd barkschip MARGARETHA CATHARINA, kapt J.H. Schippers van Amsterdam Adres bij Canne en Balwé en F. der Kinderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar: Batavia. Het gekoperd barkschip MARGARETHA CATHARINA, kapt J.H. Schippers van Amsterdam Adres bij Canne en Balwé en F. der Kinderen.


Datum: 18 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, op 17 en 18 juli gearriveerd:
P. Visser, MINA, van Hull met stukgoederen, liggende Oosterdok.
W.J. Visser, de VRIENDSCHAP, van Nerva met hout, liggende Oosterdok.
T.M. Gnodde, LISETTE CAROLINA, van Riga met rogge, liggende Oosterdok.
H.B. de Jonge, FENNECHINA, dito met hennep en rogge, liggende Oosterdok.
H.N. Ramm, HERMES, dito met rogge, liggende Oosterdok.
A. Jonsson, JOHANNA FREDERIKA, van Stockholm met ijzer en staal, liggende Oosterdok.
J.G. Engelsman, ELISABETH, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met tarwe en rogge, liggende Oosterdok.
H.J. Gnodde, de JONGE JAN, van Hamburg met roggemeel, liggende Nieuwe Brug.
G. Esbra, de VROUW HELENA, dito, met roggemeel, liggende Nieuwe Brug.
T.A. Scheutman, de VROUW CATHARINA, dito, met roggemeel, liggende Nieuwe Brug.
H.J. Kramer, de JONGE ETTINA, dito met roggemeel, liggende Nieuwe Brug.
W.C. Willers, FORTUNA, dito met roggemeel, liggende Nieuwe Brug.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de BEURS, kapt. C. van Alen, van Cuxhaven met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juli. De stoomboot PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Rotterdam naar Gent bestemd (opm: zie DC 060739), heeft de 10e dezer zijne eerste reis gedaan, welke naar het schijnt, niet voorspoedig is uitgevallen, hebbende die stoomboot, naar men verneemt, vastgezeten, en is eerst des anderen daags te Neuzen aangekomen, zonder zijn reis naar Gent te kunnen voortzetten, uithoofde het vaartuig te breed was, om door het sas (opm: sluis) van Neuzen te worden gehaald. (opm: zie DC 190939)

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

(opm: geen datum) Morgen om 8 uur zal van Rotterdam het eerste stoomschip naar Antwerpen vertrekken (opm: zie o.a. DC 200239).


Datum: 19 juli 1839


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Kofschuitje, zo goed als nieuw, in het jaar 1834 gemaakt, lang 11 tot 13 el, wijd 2 el 37 duim, hol 1 el 29 duim, met zijn geheel toebehoren, liggende op Zevenhuizen bij Franeker. Te bevragen bij J.R. Boomsma, aldaar. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Grietman Strandvonder van Westdongeradeel, zal op maandag den 29 juli 1839, des namiddag ten 3 ure, aan het pakhuis te Moddergat onder Nes, tegen contante betaling, verkopen de navolgende ongereclameerde goederen, geborgen van een in de maand augustus 1838, op het Schiermonnikoger strand verongelukt Engels brikschip, bestaande in: een stuk tros, enige stukken los touw, een groot zeil, een lijzeil, een fok, drie kleine sloepzeilen, een anker ketting. (opm: waarschijnlijk afkomstig van het Engelse brikschip ELIZA, zie ZP 170838)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een zeer net en wel betimmerd geoctroijeerd Beurtschip, varende van Sloten op Sneek, Joure en Balk, voorzien van anker en touwwerk, alsmede een uitmuntende inventaris, te Sloten bij Siebe D. Glastra.


Datum: 20 juli 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip GRACE, kapt. G. Grant, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 juli. Heden morgen zeilde naar zee Zr.Ms. transportschip MERWEDE, kapt.luit. Stort.


Datum: 22 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia is op de 25e maart gearriveerd Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, commandant luit. Rengers, van Texel, hebbende 133 dagen reis, en op de 7e april Zr.Ms. corvet PANTHER, commandant kapt.luit. Vriese, van Hellevoetsluis, hebbende 156 dagen reis.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 10e april lagen ter rede van Batavia de schepen ANNA EN LOUISA, kapt. De Jong, CHRISTINA AGATHA, kapt. Fabius, MARIA, kapt. Bergman – laatst gemelde zou een tussenreis naar Calcutta doen – CATHARINA, kapt. Rietmeijer, COLUMBIA, kapt. Zeydeveld en DIANA, kapt. Lindeman.
Volgens brief van Batavia in dato 10 april zou van daar vertrekken de schepen CATHARINA, kapt. Rietmeijer, DIANA, kapt. Lindeman naar Rotterdam en COLUMBIA, kapt. Zijdeveld naar Amsterdam, allen de 11e april, CHRISTINA AGATHA, kapt. Fabius, TWEE CORNELISSEN, kapt. Veenstra, ANNA EN LOUISA, kapt. De Jong en HELENA, kapt. Blom naar Amsterdam en ORION, kapt. Henrichs naar Rotterdam, alle in het eind dier week, YSTROOM, kapt. Detering naar Amsterdam en EENDRAGT, kapt. Gieschke naar Rotterdam, beide in het laatst van april en ANTHONY, kapt. Klomp naar Rotterdam medio mei.
Nog lagen aldaar tussen de 27e maart en de 6e april in lading de schepen PALEMBANG, kapt. Van der Hucht naar Amsterdam, VROUW JOHANNA, kapt. Van der Hoeven, en JONGE JAN, kapt. Teunissen, alle naar Rotterdam.
De 31e maart lagen ter rede van Soerabaya de schepen LUCIA MARIA, kapt. Wente, OCEAAN, kapt. Sunderdorp, ELISABETH ANTHONIA, kapt. Veer, NEDERLANDSCH KONINGIN, kapt. Hahn, WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppe, EUGENIE, kapt. Klimp, BATAVIA, kapt. Pronk, OOST INDIËN, kapt. Blom, KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard en MINERVA, kapt. Matsen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 16/18 juli waren te Liverpool bezig met laden de schepen IDA BEERENDINA, kapt. Hensema, FORTUNA, kapt. Guyt en ELIZA, kapt. Uil, alle voor Rotterdam, MARGARETHA, kapt. Boomgaard en HELENA, kapt. Gialts, voor Groningen en GESINA, kapt. Hints voor Antwerpen.


Datum: 23 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip SOPHIA CECILIA, kapt. Radeloff, van Amsterdam, laatst van Dover, naar Suriname is de 19e juli met verlies van bezaansmast, grote en kleine fokkesteng, boten en meer andere schade te Cowes binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof) DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Rotterdam met vlas en kaas naar Dundee, is de 18e juli bij Warkworth (opm: Amble, 55º20’ N.B. 1º34’ O.L.) in een dikke mist gestrand en verbrijzeld. De equipage is gered, doch van schip en lading heeft men niets kunnen bergen.
MCO 230739
Vlissingen, 22 juli. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen GRETRY (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik), kapt. J. Dam, van Liverpool, met klipzout.
LC 230739
Harlingen. Binnengekomen: den 19 juli het schonerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, van Londen; de kofschepen de JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, van Memel (opm: Klaipeda) en de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand; het schonerschip FLORA, kapt. J. Manning, van Londen; de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaansand en ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Riga.
Den 20 dito het schonerschip UNION, kapt. A. Gallaway, van Londen; het brikschip WILHELM FRIEDRICH, kapt. K. Parr, van Droback.
Uitgezeild: den 14 juli het kofschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. A. Anderson, naar Noorwegen; het schonerschip HOPE, kapt. W. Baijes, naar Engeland; de smakschepen VERWACHTING, kapt. J. Eilers en JANTINA HENDERIKA, kapt. W.J. Ketelaar, beide naar Schotland.
Den 17 dito de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd en de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, beide naar Noorwegen, IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, naar Schotland en ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, op avontuur.
Den 18 dito de schonerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin en MONARCH, kapt. Jos. Manning, beide naar Londen.
Den 20 dito het kofschip de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 21 juli. Men verneemt, dat de Scheepsreederij aan Z.K.H. de erfprins van Oranje verzocht heeft om een der schepen van voornoemde rederij naar hoogstdeszelfs gemalin te mogen noemen, en dat Z.K.H. op een voor die rederij vererende wijs daarin toegestemd heeft, zodat een der fregatschepen de naam zal voeren van de ERFPRINSES VAN ORANJE.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen NORDHUMBRIA (opm: NORTHUMBRIA), kapt. T. Elleme, van Newcastle, en OLIVE, kapt. B. Dood, van Sunderland, beiden met steenkolen, VICTORIA, kapt. T. Page, van Liverpool met zout, en MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Riga met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 juli. Volgens bericht van Batavia, van 11 april, was aldaar de 7e in de beste staat en alles wel aan boord aangekomen het fregatschip OUD-ALBLAS, kapt. J.E. Strumphler, van deze stad. Het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, werd dagelijks van de Oosthoek te Batavia teruggewacht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 22 juli. Op de 19e dezer is van de werf van den scheepsbouwmeester Jan Smit, aan het Slikkerveer onder Ridderkerk, te water gelaten het schip (opm: bark) PRINSES SOPHIA, groot 400 lasten, en de kiel gelegd van het schip (opm: bark) LOUISE, ter grootte van 500 lasten, beide schepen voor rekening der rederij van de heer Jacobus Antheunis te Rotterdam.


Datum: 24 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 22 juni waren te New York bezig met laden de schepen DRIE VRIENDEN, kapt. Sipkes voor Amsterdam, AGENORIA, kapt. Van der Kolff en VENILIA, kapt. Kranenborg voor Rotterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 5 augustus, des avonds ten 6 ure: het Smak-schip JACOBA CATHARINA.


Datum: 25 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Meijer, van Soerabaija in Helvoet binnen, rapporteert de 20e juli op de hoogte van Wight gepraaid te hebben het schip (opm: fregat) DE JONGE ADRIANA, kapt. C.F. Hempel, van Rotterdam naar Smirna (opm: Izmir), alsmede twee schepen tonende Amsterdamse no. vlag 175 en 363 zijnde OUDEWERF, kapt. Jonker, van Amsterdam op avontuur, en WEST INDIËN, kapt. Boon, van dito naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen AEOLUS, kapt. J. Torbionzen, van Riga, en ADJUTOR, kapt. E. Tongner, van Drammen, beiden met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 juli. Binnengekomen HENRY EN WILLEM, kapt. J. Rieckels van Batavia.


Datum: 26 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. H. Mulder, voerende het schip (opm: bark) GOUDA SUSANNA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 13 juli, bevond hij zich toen in goede staat zeilende op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point), aan boord alles wel.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Havana van de 12e juli zou de volgende dag van daar naar Amsterdam vertrekken het schip (opm: brik) DE VERWACHTING, kapt. H.K. Lindegaard.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Radeloff, voerende het schip SOPHIA CECILIA, van Amsterdam naar Suriname, te Cowes met schade binnen – zie nommer 449 – rapporteert volgens brief van daar van 22 juli dat hij, na de 16e van Dover te zijn vertrokken, in de avond van de 17e dito een zware Z. en, Z.Z.W. storm heeft doorgestaan, welke tegen de nacht in een orkaan oversloeg en waardoor de grote mast onder de zwigting (opm: plaats waar de onderste staande wanten onder de mars met behulp van een touw naar elkaar toe kunnen worden getrokken) afgebroken, de voorsteng met al wat daaraan was, benevens de bezaanmast van het dek geslagen en de fokkemast en boegspriet beschadigd werden. Men trachtte zo veel mogelijk te bergen, maar door de hoge zee en het zware slingeren van het schip was men genoodzaakt alles weg te kappen, doordien hetzelve geweldig tegen het schip sloeg, waarna men van waarloze spieren (opm: reserve palen) een bok met stagzeil in plaats der bezaanmast opzette en daardoor weder stuur in het schip kreeg. Na in die toestand met geweldig hoge zee en stormweder tot de 19e juli geworsteld te hebben, gelukte het hem met een loods van een stoomboot Cowes te bereiken. Kapt. Radeloff hoopte alles zonder lossen te kunnen repareren en dacht binnen drie weken weder gereed te zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. B.J. Martens, van Rotterdam naar Batavia, is de 21e juli na de 17e dito een hevige storm doorgestaan te hebben, masteloos, met opengeslagen dek en meer andere schade te Milford binnengebracht.
Volgens een particuliere brief van Milford in dato 21 juli wordt aangaande het schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. Martens, van Rotterdam naar Batavia, zie hier boven, gemeld, dat in de avond van de 17e juli een zware orkaan had gewoed, waardoor eerst de touwen en vervolgens de masten, boten en grote barkas werden stuk en overboord geslagen en na tot de 20e juli met zware storm geworsteld te hebben, het schip de 21e dito ’s morgens 5 ure te Milford werd binnengesleept. (opm: zie ook ZP 290739, 050839 en 111039)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een driejarig tjalkschip, groot 52 ton, met toebehoren, liggend aan de scheepstimmerwerf het Hoofd, buiten het Kleine Poortje, te Groningen.
Te bevragen bij G.J. Wieringa Rz op de hoek van de Steentilstraat.


Datum: 27 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARIA CATHARINA, kapt. Stobbe, van Liebau (opm: Liepaja) naar de Maas, is de 21e juli na op de Zweedse kust twee ankers en trossen verloren en 8 lasten gerst overboord geworpen te hebben te Elseneur (opm: Helsingör) binnengelopen, doch zou bij eerste de gunstige gelegenheid de reis weder vervolgen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNES, kapt. Selck, van Riga naar Antwerpen is de 11e juli om de lading te luchten te Ahrendal binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen FORTUNA, kapt. T. Taay, van Riga met rogge, RHODE, kapt. J. Brown, SHEPHARD, kapt. G. Shephard, MATTHEW AND ANN, kapt. J. Hutkinson, en PALEY, kapt. R. Eyre, alle vier van Sunderland, ORIENT, kapt. J. Nicholson, en CENTENARY, kapt. R. Kell, beiden van Newcastle, alle zes met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 26 juli. Woensdag (opm: 24 juli) is van de werf van den scheeepsbouwmeester Jan Otto te Krimpen aan den IJssel te water gelaten het schip (opm: fregat) STRAAT BALY, groot 500 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Hendrichs & C°. te Amsterdam, en daarna de kiel gelegd van het schip (opm: bark) ERFPRINSES VAN ORANJE, groot 400 lasten, hetwelk zal worden gebouwd voor de rederij onder directie van den heer J.R. Veder te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 26 juli. Te Amsterdam is gisteren namiddag (opm: 25 juli) ten twee ure, van de werf de Haan in de Bikkerstraat met de beste uitslag te water gelaten het fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, groot 450 lasten, gebouwd voor rekening der heren reders A.L. van Harpen & Zoon, en bestemd tot de vaart op de Oost-Indien. Het zal gevoerd worden door kapitein J.D. Dietz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juli. Deze week had op de stoomboot, varende in het veer tussen Rotterdam en Moerdijk, het geval plaats, dat een Bredase heer, komende van Scheveningen, waar hij enige tijd ten gebruike der baden geweest was, na nauwelijks een half uur van Rotterdam afgestoken te zijn, zich plotseling onwel voelde, opstond om uit de grote kajuit naar boven te gaan, maar, nog een der stijlen grijpende, dood nederzeeg.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gisteren is van Rotterdam gearriveerd (opm: te Antwerpen) het stoomschip STAD NYMEGEN met 95 passagiers.


Datum: 29 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Suriname in dato 15 juni zouden van daar naar Amsterdam vertrekken de schepen REMKE, kapt. Glim, en KATHARINA, kapt. Bakker, beide de 18e juni, MARIA FREDERIKA, kapt. de Weerd, de 20e juni, WILHELMINA, kapt. Klint, de 1e juli en de JONGE WILLEM, kapt. Van Medevoort de 5e juli.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het de 22e juli te Ostende binnengelopen schip BARBARA CATHARINA, kapt. Schottreij, van Antwerpen naar Cork - zie no. 450 - is volgens bericht van daar van de 26e juli aldaar binnengelopen wegens lekkage.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. Martens, van Rotterdam naar Batavia, met schade te Milford binnengelopen – zie nommer 452 – wordt van daar van de 24e juli gemeld dat hetzelve lek is en zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 juli. De 24e des avonds arriveerde uit zee W. Maack, PHOENIX, van Libau (opm: Liepaja), doch is in de bank aan de grond geraakt. De 25e dito is het schip in vlot water gekomen.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Het stoomschip STAD NYMEGEN is gisteren naar Rotterdam (opm: van Antwerpen) vertrokken met 50 passagiers.


Datum: 30 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het te water laten van het fregatschip GESINA, hetwelk heden middag ten half 2 ure zou plaats hebben, is door ongunstige gelegenheid uitgesteld en zal bij gunstig weder op morgen 31 juli ’s avonds ten 6 ure plaats hebben.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 29 juli:
- Het gekoperd fregatschip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F.H. Zeijlstra. NLG 10.000, in slag NLG 100, NLG 10.100, opgehouden.
- Het Hanovers brikschip HARMONIE, kapt. F. Focken, NLG 2600, in slag NLG 60, NLG 2660, koper G.J. Roland Holst (opm: een makelaar).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: den 21 juli het brigantijnschip ACTIVE, kapt. J.L. Meijer, van Memel.
Den 23 dito het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland; het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, van Leith.
Den 25 dito het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, van Londen; de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Larvig en EGBERTUS, kapt. K.A. Bakker, van Christiaansand.
Den 27 dito het tjalkschip de OOSTERLING, kapt. B. Obbes, van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel).
Uitgezeild: den 31 juli het smakschip de HOOP, kapt. P.E. Mooi, naar Londen.
Den 24 dito het tjalkschip VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, naar Hamburg.
Den 25 dito de schoenerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt en FLORA, kapt. J. Manning, beide naar Londen; het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, naar Noorwegen.
Den 26 dito het brigantijnschip ACTIVE, kapt. J.L. Meijer, naar Memel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip JOHN, kapt. J. Rogers, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 29 juli. Zaterdag l.l. (opm: 27 juli) is te Schiedam van de werf de Nijverheid met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip LUCIE, groot ongeveer 460 Javalasten, gebouwd door de heren Corn. Gips en Zonen, voor rekening der heren Roelands en Comp. te Rotterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. Dirk Bulsing.
Onmiddellijk daarna zijn de kielen gelegd voor de fregatschepen EDUARD van ongeveer dezelfde grootte en dezelfde rederij, en de STAD 'S GRAVENHAGE, groot ongeveer 600 Javalasten en voor rekening der nieuwe Haagse rederij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 29 juli. Te Rotterdam is die zelfde dag (opm: 27 juli) van de werf St. Joris van stapel gelopen het schip (opm: fregat) FANNY, groot 350 à 400 lasten, gebouwd voor rekening van de heer N.J. de Cock aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 29 juli. Te Zwol is de 23e dezer van stapel gelaten het kofschip de STAD ZWOLLE, groot 180 lasten en hebbende een barktuig. Hetzelve zal gevoerd worden door kapitein T. Lange, en is bestemd voor de vaart op Suriname. De stedelijke regering heeft aan hetzelve een fraaie vlag vereerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 juli. Zr.Ms. korvet BOREAS, commandant Baars, is binnen 's Rijks dok gehaald. Zr.Ms. brik de SNELHEID, commandant Ferguson, is van deze rede naar Texel gezeild.


Datum: 31 juli 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Texel in dato 30 juli was op de rede aldaar drijvende gezien, een partij wrakhout en een zwaard, alles vermoedelijk afkomstig van een klein vaartuig (opm: zie volgend bericht).


Datum: 01 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Texel van de 31e juli is de vorige morgen op de Noorderhaaks bij Texel gestrand en verbrijzeld het pleit-schip (opm: gaffelschip) de VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putten, van Newcastle met steenkolen naar Amsterdam. Van de equipage is een matroos en de dochter van de kapitein in een boot aan strand gedreven en gered, doch de overige, bestaande uit de kapitein, stuurman en een matroos, zijn daarbij verdronken. Schip en lading zullen geheel weg zijn.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens particulier bericht is voor de gaten van het Vlie en Terschelling gepraaid, wachtende op een loods, een der Straat Davidsvaarders (opm: correcte naam is Straat Davis) van Harlingen, met 500 robben en … vissen, de naam kon men door de harde wind niet verstaan.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip NEPTUNUS, kapt. Bakker, van Riga naar Rotterdam, is volgens brief van Terschelling van de 30ste juli, de vorige dag wegens tegenwind en met slagzijde aldaar binnengelopen. Hetzelve zou aldaar de slagzijde herstellen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteravond ten 6½ ure is van de werf Hollandia in de Wittenburgerstraat alhier (opm: Amsterdam) met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip GESINA (opm: GEZINA, groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. C.L. Adboll en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd fregatschip MARIA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam. (Oosterdok) sluit 1 augustus. Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij J. Corver & Comp. en B.D. Busscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. van Schaaick, van Amsterdam. (Westerdok) sluit 21 juli. Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip PRINS HENDRIK, kapt. G.J. Veening, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. B.D. Lutjens, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het nieuw gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd schoenerschip EGMONT, kapt. S.J. Rotgans, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij d’Arnaud & Comp en J. Corver & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Idem: het tweedeks gekoperd fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam (Oosterdok) Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. J. Rieckels, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip CHIBERON, kapt. A.C. van Braam Houckgeest, van Amsterdam (Westerdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Kaap de Goede Hoop: het gekoperd driedeks fregatschip HOLLAND, kapt. A. Nannings. (Oosterdok) Adres bij De Vries & Comp.
Idem: het nieuw gekoperd, tweedeks fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. C. Spiegelberg, van Amsterdam (Oosterdok) Adres bij De Vries & Comp.
Rio Janeiro: het gekoperd brikschip CAROLINA JOHANNA, kapt. F.A. Matsen, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij De Vries & Comp, J. Daniëls & Zoon en Arbman, Coopmans en De Witt & Lenaertz en Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperd tweedeks barkschip MERCURIUS, kapt. C. Wessel, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gezinkt schoener kofschip DE ZEEVAART, kapt. K.J. Haasnoot, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip NOORD HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip CLASINA ADRIANA, kapt. A.P. Havinga, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het schoener kofschip JACOBA, kapt. A.K. de Groot (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het Nederlands gezinkt schoener kofschip ANTHONIA, kapt. E. Speelman, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het nieuw gekoperd tweedeks barkschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Curaçao: (via Laguayra) het tweedeks gekoperd barkschip ELISABETH MARIA, kapt. E.R. Borchers, van Amsterdam (Oosterdok) Adres bij De Viers & Comp, Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Havana: het gekoperd barkschip ALCYON, kapt. H.G. Bergvelt, van Amsterdam. (Oosterdok) vertrek 31 juli. Adres bij B.J. van Hingel.
Idem: het nieuw gekoperd Spaans brikschip NEPTUNO, kapt. J.A. Igartuan. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Grys & Zoon.
New York: het Amerikaans barkschip FRANCIA, kapt. J. Edwards, van New York. (Oosterdok) Adres bij Van Olivier & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip DE 5 VRIENDEN, kapt. J. Sipkes Fnz. van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij d’Arnaud & Comp.
Baltimore en Philadelphia: (liggende te Rotterdam) het Amerikaans schip SIRENE, kapt. Anthony Philips. Adres bij d’Arnaud & Comp.
Gibraltar: Maltha, Smirna en Constantinopel, het Nederlands gezinkt schoenerkofschip DE ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. (Oosterdok). Adres bij Van den Bey & Comp. en Nobel & Holtzapffel.
Triëst: het Hanovers galjootschip de VROUW MARTHA, kapt. P.J. Höster. (Oosterdok) Adres bij de wed. J. van Wessel & Zoon en J. Corver & Comp.
Genua en Livorno: het Oostenrijks brik schip IL CASTELLANO, kapt. Piëtro Ferrari. (Oosterdok) Adres bij van den Bey & Comp. en Nobel & Holtzapffel..
Idem: het Hanovers galjootschip FLORENS, kapt. G.H. Feyen. (Oosterdok) Adres bij J. de Rooy en C.J. de Greys & Zoon. Naar Bilbao en St. Andero, het Spaans schoenerbrikschip JOVEN JACINTO, kapt. J.B.Yzaguirrae. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Greys & Zoon.
Marseille: het Nederlands gezinkt kofschip GERHARDUS HENDRIKUS, kapt. G. van der Velde. (Oosterdok) Adres bij van Ulphen & Ruys.
Idem: het Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. H.G. Flik. (Westerdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Cadix, Gibraltar en Malaga: het Spaans schoenerbrikschip LA MONTANEZA, kapt. Zuluetta. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Geys & Zoon.
Gibraltar: het Nederlands kofschip DOLFYN, kapt. Van der Mey. (Westerdok) Adres bij van Ulphen & Ruys.
Porto: het Portugees schip SM. JOAO BAPTISTA, kapt. Jozé Domingues. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Greys & Zoon.
St. Petersburg: het Nederlands kofschip ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder. (Oosterdok). Adres bij Coopman & De Witt & Leaertz, Frederik Smit, De Vries & Comp. en F. der Kinderen.
Stettin: het Pruissisch galjasschip JUPITER, kapt. J.D. Henck. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Kopenhagen: het Deens sloepschip HAABET, kapt. H.J. Hein. (Oosterdok) Adres bij B.D. van Hengel.
Idem: het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst. (Oosterdok) Adres bij da Costa & Bueno.
Idem: het Nederlands kofschip DEBORA, kapt. S. Sakes. (Oosterdok) Adres bij B.J. van Hengel.
Lübeck: het kofschip de VROUW TRYNTJE, kapt. J.A. Meyer. (Oosterdok) adres bij H. Gullen.
Antwerpen en geheel België: het tjalkschip HOOP OP ZEGEN, kapt. A. Ahrends. Adres bij J. van der Maaden en A. Derksen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij koninklijk besluit is bepaald, dat de Nederlandse zeemacht binnenland zal bestaan:
- Op de Boven- en Beneden Schelde uit twee divisies van acht boten, ieder onder bevel van een kapitein-luitenant ter zee, doch onder het gezamenlijk oppercommando van de vice-admiraal Gobius, directeur en commandant der marine te Vlissingen, en dat de bemanning van ieder dezer boten, buiten het wachtschip te Vlissingen à 200 koppen, door elkander zal bestaan uit 20 à 22 koppen, als mede dat de overige negen boten, zich thans op de Schelde bevindende, buiten dienst zullen worden gesteld en opgelegd, zullende het commando van de tweede divisie der 1e afdeling van de linie van defensie op de Schelde, waarmede de kapitein ter zee Courier dit Dubicart thans is belast, worden opgeheven en dezelve kapitein ter zee met den laatste dezer maand op non-activiteit worden gebracht.
- In de Maas en Goedereede, tot de politie en voor de dienst der quarantaine in de zeegaten Brielle, Maassluis, Hellevoetsluis en Brouwershaven, buiten het wachtschip te Hellevoetsluis à 200 koppen, uit vijf kanonneerboten, mede door elkander bemand met 20 à 22 koppen.
- In de noordelijke zeegaten Texel, Terschelling en het Vlie buiten het wachtschip te Willemsoord à 200 koppen, uit vier kanonneerboten, insgelijks ieder met 20 à 22 koppen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHN, kapt. G.H. Lokman, van Riga, met rogge; WILCOME, kapt. J. Booth, EXCHANGE, kapt. C. Lee, en SARA HELLEN, kapt. D. Flair, alle drie van Sunderland met steenkolen.


Datum: 02 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. B.J. Mulder, voerende het schip (opm: fregat) DELFT, van Rotterdam naar Batavia, in dato 21 juli bevond hij zich toen buiten het Kanaal en had hij sedert de 12e juli voortdurend tegenwind gehad en de 18e dito op 49º N.B. en 07º40’ W.L. een zware Z.W. en W. storm doorgestaan, waardoor de kleine boot werd weggeslagen en welke eerst de 20e dito bedaarde. Aan boord was overigens alles wel.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: brik) AMPHITRITE, kapt. H. Krull, van Rotterdam naar Suriname te Torbaij binnengelopen – zie no. 454 – is de 26e juli weder vertrokken, doch de volgende dag wegens tegenwind terug gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 27e juli is door de rechtbank te Durham ter dood veroordeeld de persoon van Jacob Frederick Ehlert, stuurman aan boord van het schip PHOENIX, wijlen kapt. Berkholtz, van Stettin (opm: Szececin), zijnde beschuldigd de 12e juni op de rivier van Sunderland bovengenoemde kapt. Berkholtz vermoord te hebben (opm: zie ZP 210639).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 1e augustus:
A. Spoof, NAJADEN, van Riga met rogge, liggende Oosterdok.
H.D. Klatter, POSTWYK, dito met rogge, liggende Oosterdok.
R.J. Molsen, JOHANNA MARIA, dito met rogge, liggende Westerdok.
J.T. Wiljohs, EMANUEL, dito met rogge, liggende Westerdok.
G.H. Carst, JANKE HOITES, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge, liggende Oosterdok.
G.A, Nieveen, GOEDE VERWACHTING, dito met tarwe, liggende Oosterdok.
B.J. Rottgers, CAROLUS, van Dantzig (opm: Gdansk) met tarwe, liggende Oosterdok.
F.Witte, PARADIES, van Bergen met stokvis en traan, liggende Oosterdok.
H. Jacobs, VRIENDSCHAP, van Hamburg met meel, liggende Nieuwe Brug.
De 2e dito:
J.J. Reinhard, SARA MARIA, van Batavia met koffie en suiker, liggende Oosterdok.
J.P. Teensma, JONGE YPE, van Koningsbergen met rogge enz, liggende Oosterdok.
O.G. Stuit, EENDRAGT, met lijnzaad van Dantzig (opm: Gdansk), liggende Nieuwe Brug.
G.H. Hulsebos, ALIDA JANTINA, van Ahrendal met hout, liggende Nieuwe Brug.
H.Falck, MOZES, van Tonsberg met hout, liggende Nieuwe Brug.
P.H. Strackholder, ANNETTE, van Norden met stukgoederen, liggende Noorderbrug.
O.E. Mulder, VROUW ANNA, van dito met tarwe, liggende Nieuwe Brug.
B.J. Schoon, GUTE HOFFNUNG, van Hamburg met meel, liggende Nieuwe Brug.
T.J. Claassen, VROUW ETTA, dito met raapzaad, liggende Nieuwe Brug.
B.J. Slankenberg, TWEE GEBROEDERS, met stukgoed van Bremen, liggende Westerdok.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ADMIRAAL KINSBERGEN, kapt. Martens, van Rotterdam naar Batavia, is in juli met zware schade te Milford binnengebracht. Het zou, volgens brief van daar van 24 juli, wegens lekkage moeten lossen.


Datum: 03 augustus 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 augustus. Volgens bericht van kapt. J. van der Linden, uit Passoeroean van 29 maart, was de ORION daags te voren volgeladen, en dacht hij die nacht met gezegde bodem de terugreis benoorden Madura om en over Batavia naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 2 augustus. Woensdag de 31e juli, des namiddags te 6½ ure, is te Amsterdam van de werf Hollandia in de Groote Wittenburgerstraat, van de scheepsbouwmeesters Blok en Co, van stapel gelopen het fregatschip GEZINA, groot 360 lasten, gebouwd voor de heer J. Schutte Hoyman, zullende gevoerd worden door kapt. C.L. Adboll, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.


Datum: 05 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Commandeur Nickelsen, van Groenland te Aarhuis (opm: Arhus) gearriveerd, rapporteert gepraaid te hebben de schepen SPITSBERGEN, commandeur Rickmers, met 180, en NEDERLAND, commandeur Rickmers Jr, met 200 robben.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARGARETHA MATHILDA, kapt. Schuldtz, van Thisted naar Londen, is in de nacht van 30 op 31 juli tussen de dorpen Nes en Ballum op Ameland gestrand, is echter na circa 20 last haver droog gelost te hebben, de 1e augustus weder vlot en lek ter rede van Hollum gearriveerd. Hetzelve moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: brik) AMPHITRITE, kapt. Krull, van Rotterdam naar Suriname, is de 31e juli met verlies van zeilen en met meer andere schade te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De admiraliteit te Milford heeft de 29e juli aan de equipage van het schip SKYLARK een som van GBP 500 toegekend voor bergloon wegens het binnenbrengen aldaar van het schip ADMIRAAL KINSBERGEN, kapt. Martens, van Rotterdam naar Batavia, zie no. 452.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: Belgische brik) KAREL, kapt. Nieberding, was de 6e juni te Tampico bezig met laden voor Antwerpen en zou binnen weinige dagen de reis aannemen.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 2 augustus. Uitgezeild JANTINA ENGELINA, kapt. J.J. de Jong (opm: kof, kapt. Israel Jans de Boer), naar Leith.


Datum: 06 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Martens, voerende het schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, van Rotterdam naar Batavia, in dato 30 juli, zou men niet behoeven te lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen op maandag de 5e augustus, des avonds te 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg: het Smak-schip JACOBA CATHARINA: NLG 2150, in slag NLG 800, NLG 2950. Opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip NEPTUNUS, Visser, van Riga naar Rotterdam is op 29 juli met overgeworpen lading te Terschelling binnengelopen, om derzelve te verschieten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putten, met steenkolen van Newcastle naar Amsterdam is, volgens brief van Texel van 30 juli, die dag op de Haaks verongelukt. Van de equipage is 1 man, benevens de kapiteinsdochter op Texel aangekomen, zodat men veronderstelt dat de kapitein en de overige equipage daarbij omgekomen zouden zijn. Volgens latere berichten, waren alleen de boot en het roer geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 29 juli de kofschepen ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, alle drie van Christiaansand en GEZIENA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer; het tjalkschip de KOOPHANDEL, kapt. G. Kramer, van Newcastle; het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Oostrisoer; het brikschip HENDRIETTA, kapt. J.F. Domansky, van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 30 dito het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, van Leith; het brikschip HELENA, kapt. H. Olsen, van Riga.
Den 31 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oostrisoer ; de schoenerschepen NORTHAM, kapt. C. Carter en MONARCH, kapt. Jos. Manning, beide van Londen.
Den 1 augustus de koftjalk NOERRE, kapt. H.H. Christensen, het kofschip ENIGHEDEN, kapt. C. Lie, beide van Drammen; het kofschip WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, van Chistiaansand.
Den 2 dito het kofschip ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Nerva; het schoenerschip FLYGENDE FANE, kapt. J. Hjorth, van Stokholm; het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand.
Uitgezeild: den 28 juli het kofschip LEEUWARDEN, kapt. E.H. Oldenburger, naar Newcastle; het brikschip WILHELM FRIEDRICH, kapt. H. Parr, naar Noorwegen; het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, naar Schotland.
Den 29 dito het kofschip de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, naar Noorwegen.
Den 31 dito het kofschip de JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, naar de Oostzee; het tjalkschip EUROPA, kapt. K.J. Scholtens, naar Londen, het kofschip EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, naar Noorwegen; het schoenerschip ANTJE, kapt. J. de Jager, naar Havanah; het kofschip CONCORDIA, kapt. E.O. Rodskow, naar Noorwegen.
Den 1 augustus de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway, en FRIENDS, kapt. W. Cousins, beide naar Londen; het smakschip AGATHA, kapt. R.P. Dik, naar Schotland.
Den 2 dito de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Schotland, de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth en de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, alle drie naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, van Drammen, en ANNA CATHARINA, kapt. J. Anderson, van Fredrikshaven, beiden met hout.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 5 augustus. In de afgelopen week zijn aan de kusten van het eiland Schouwen onderscheidene goederen aangespoeld, waaronder ook enige scheepspapieren waren, toebehorende aan de Engelse brik THE PEARL, kapt. Matthen Clark Garrett, van Sunderland naar deze stad gedestineerd met steenkolen. Van het schip, de lading of de equipage heeft men nog niets vernomen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s Gravenhage, 1 augustus. Laatstleden dinsdag is Z.K.H. prins Hendrik, derde zoon van de prins van Oranje, te Vlissingen gearriveerd en heeft Zr.Ms. fregat DE RIJN, hetwelk de 1e dezer in dienst is gesteld, bezichtigd en op het wachtschip EURIDICE manschappen uitgekozen, welke een gedeelte der bemanning van gemeld fregat zullen uitmaken. Donderdag, des namiddags, is Z.K.H. met het koninklijk stoomjacht DE LEEUW van daar naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 08 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. Parma, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 4de augustus op de hoogte van Folkestone in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gezien te hebben de schepen OLIVIER VAN NOORD, kapt. van Schaaick, DOROTHEA, kapt. Dekker en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra, alle van Amsterdam naar Batavia, de ZEEVAART, kapt. Haasnoot, van dito naar Suriname en ELISABETH MARIA, kapt. Borchers, van dito naar Curaçao.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. van de Weijden, van St. Ubes (opm: Setubal) in Helvoet binnen, rapporteert de 4e augustus op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head) gepraaid te hebben het schip (opm: fregat) DE MAAS, kapt. J. van Waning, van Rotterdam naar Batavia, alles wel aan boord.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia in dato 22 april, is de 14e dito aldaar met gebroken roer, na 40 dagen op zee te zijn geweest, ter rede gekomen het schip (opm: fregat) STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokzijl, van Soerabaija naar Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip SUSANNA, kapt. Grim, zou volgens brief van Batavia van de 13e april de volgende week naar Padang verzeilen om een lading koffij in te nemen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Harlingen is de 4e augustus van Groenland gearriveerd het schip SPITSBERGEN, kapt. H. Rickmers.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Parma, is te Amsterdam van Batavia gearriveerd met 60 hele en 20 halve leggers arak (opm: rijstwijn), een partij bindrottingen, 1387 kanisters suiker, 25 pakken tamarinde en 790 blokken tin. Adres: diversen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen SUSANNA, kapt. C.M. Knudsen, van Fredrikshaven met hout; QUASIDE, kapt. G.W. Hall, en FREEDOM, kapt. M. Tegier, beiden van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 6 augustus. Bij een dezer dagen genomen koninklijk besluit is het fregat BELLONA naar de Oost-Indiën bestemd, ter versterking van de zeemacht aldaar, met bepaling, dat die bodem de reis derwaarts zo spoedig mogelijk zal aannemen. Bij ditzelfde besluit wordt de ad interim dit fregat gecommandeerd hebbende kapt.luit, ter zee S.J. Grave van Limburg Stirum met de 10 dezer op non-activiteit gebracht, en het commandement over hetzelve met de 11 dezer opgedragen aan de kapt. ter zee Geesteranus, tot dus verre het te Willemsoord liggende wachtschip KENAU HASSELAAR commanderende, terwijl het commandement over dit wachtschip met die datum wordt opgedragen aan de kapt. ter zee H.J. Tuning.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zaterdag l.l. (opm: 3 augustus) zijn te Vlissingen aangebracht door Zr.Ms. stoomschip CERBERUS, commandant van Franck, van Willemsoord, de manschappen voor Zr.Ms. fregat DE RIJN. De CERBERUS is zondag wederom vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht liggen in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen:
- Het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip de STAD DORDRECHT, kapitein J. van Nassau, om de 28e dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen. Adres bij de cargadoors J.B. 't Hooft, G. Mauritz en Sandberg en Co, te Dordrecht.
- Het snelzeilend gekoperd Nederlandsch fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapitein P. Sipkes, om de 31e dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen. Adres bij de gezamenlijke kargadoors, te Dordrecht.
Beide schepen hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en zijn voorzien van een bekwaam scheepsdoctor.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 3 augustus. Uit Antwerpen schrijft men van 30 juli: De stoomboot DE STAD NIJMEGEN is heden met veel passagiers hier weder aangekomen. Onze fraaie kade Van Dijck levert een schoon gezicht op, door de stoomboten in lading of ontladende:
de ANTWERPEN naar Londen bestemd;
de HAVRE naar Havre;
de PRINSES VICTORIA;
de BRUGGE naar Hamburg; haar geregelde dienst is thans bepaald vastgesteld, zij zullen wederkerig alle dinsdagen van Antwerpen en Hamburg vertrekken;
de STAD NIJMEGEN;
daarenboven ziet men nog de beide overvaartsboten.
Daar deze versnelde vaart dagelijks toeneemt, ziet men reeds de noodzakelijkheid tegemoet om de punten van de ontscheping te vermeerderen, waartoe de regering de vereiste onkosten zeker niet zal weigeren.


Datum: 09 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Harlingen van 7 augustus is in de nacht van 5 op 6 dezer, op het buitenrif van het Pinkengat bij Wierum gestrand het schip CROPTON, kapt. Robbinson, van Newcastle met steenkolen naar Hamburg. De equipage is, uitgezonderd de kapitein welke verdronken is, met veel gevaar gered. Men zoude zo veel mogelijk van de tuigage trachten te bergen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schepen RAPHAËL, kapt. Amonien (opm: mogelijk Amanieu), van Petersburg met stukgoederen naar Bordeaux, en de VROUW MARGARETHA, kapt. Breckwold Groth, van Altona naar Hull, zijn in de nacht van 5 op 6 augustus op Ameland gestrand. De equipagien zijn gered, doch eerstgemeld schip zal weg zijn. De lading van het eerste zou men trachten te bergen (opm: zie ZP 100839, 190839, 220839, LC 030939, ZP 110939, 261039) en van de laatste had men reeds 6 à 7 last tarwe beschadigd geborgen. (opm: zie LC 160839 en ZP 190839)

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 22e april, zouden van daar vertrekken de schepen STAD AMSTERDAM, kapt. Blokzijl naar Amsterdam, 25 en 27 april DE RHYN, kapt. Brandligt, naar Amsterdam, begin van mei, MINERVA, kapt. Matzen en NASSAU, kapt. Visser, naar Amsterdam, beide medio mei, en PRINCES MARIANNE, kapt. Scott, naar Rotterdam.
De 20e april lagen te Batavia ter rede de schepen SUSANNA, kapt. Grim, STAD AMSTERDAM, kapt. Blokzijl, ALCYON, kapt. Henrichs, LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN, kapt. Van Groeneveld Cadde (opm: bark LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee), PRINCES MARIANNE, kapt. Scott, OUD ALBLAS, kapt. Strumphler en DE NOORD, kapt. Eden.
De 11de april lagen ter rede van Soerabaija, de schepen LUCIA MARIA, kapt. Wente, OCEAAN, kapt. Sunderdorp, WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, OOST INDIËN, kapt. Blom, KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard, MINERVA, kapt. Matzen, ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. Kraaij en HELENA CHRISTINA, kapt. Martens.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JANTINA PETRONELLA, kapt. Kolk, van Rotterdam naar Marseille, is op 1 augustus op de rede van Deal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De sloep de HOOP, kapt. G.M. Gnodde, van Amsterdam naar Bordeaux, is op 30 juli ter rede van Duins geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AMPHRITITE, kapt. Krull, van Rotterdam naar Suriname, is op 31 juli met verlies van zeilen enz. te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Duit, van Beaumaris naar Hamburg, is op 29 juli te Plymouth binnengelopen, doch heeft op 31 juli de reis voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 9 augustus. Gisteren is bij Burghsluis een lijk aangespoeld, zijnde een manspersoon in matrozen klederen, denkelijk behorende tot de equipage van het vermoedelijk verongelukte Engels brikschip THE PEARL.


Datum: 10 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip RAPHAËL, kapt. Amanien, van Petersburg naar Bordeaux, bij Ameland gestrand – zie ons vorig no. – wordt volgens brief van Ameland van de 6e augustus gemeld, dat men reeds een gedeelte der lading gelost had en men zo spoedig mogelijk het overige gedeelte zou lossen (opm: zie ZP 110939).

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Messina wordt van de 6e juli gemeld, dat in de omtrek aldaar twee vermoedelijk Griekse
rovers-vaartuigen met witte zeilen kruisten, welke, zo men zeide, op de hoogte van Trapani twee Engelse schepen hadden aangevallen, waarvan zij één in de grond hadden geschoten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 9 september, des avonds ten 6 ure: het gekoperd Fregatschip WALCHEREN, kapt. Bart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CHYNTIA, kapt. J. Kerkwood, van Sunderland met kolen, ANN, kapt. J. Pearsen, van Sunderland met klipzout en katoen, SUSANNA, kapt. C.M. Knudsen, van Fredrikshaven, en BATANY, kapt. H. Nieman, van Riga, beiden met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 augustus. Volgens bericht van Batavia van de 20e april was de ORION, kapt. J. van der Linden, aldaar de 10e van Passoeroeang aangekomen, en had de 14e de reis naar Amsterdam voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 augustus. Het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Groeneveld Cadée, was de 14e ter rede van Batavia aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 augustus. Heden arriveerden uit zee: Zr.Ms. oorlogskorvet CASTOR, kapt. luit. De Raadt, van Batavia.


Datum: 12 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. B.F. Ibsen, voerende het schip (opm: fregat) WILHELMINA LUCIA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 20 april bevond hij zich toen in een goede staat voor Straat Sunda en voldeed het schip bijzonder met zeilen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: bark) MIDDELBURG, kapt. J. Giltjes, ter rede van Veere liggende, is in de nacht van 7 op 8 augustus door de bliksem getroffen, waardoor de grote mast is stuk geslagen, doch verder geen schade heeft veroorzaakt. (opm: zie ook DC 130839)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AMPHITRITE, kapt. Krull, van Rotterdam naar Suriname, te Dartmouth met schade binnengelopen – zie no. 460 – heeft de 8e augustus van daar de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip EIJZO DE WENDT (opm: kof EIZO DE WENDT), kapt. W.G. Hellinga, van Riga naar Amsterdam, is volgens brief van Mandahl van 4 augustus aldaar lek en met onklare pompen binnengelopen. Men was bezig de lading te lossen om te repareren (opm: zie ZP 230939).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: tjalk) de GOEDE VERWACHTING, kapt. Lovius (opm: abuis, moet zijn F.F. Lieffyn of ook Lieffijn), van Stralsund naar Amsterdam, is de 7e augustus met zware schade binnengelopen (opm: te Cuxhaven, zie ook ZP 300839 en 110939). Het moet lossen om te repareren.


Datum: 13 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Milford van de 8e augustus, is de bootsman N.A. Nielsen, van het aldaar onder reparatie liggende schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. Martens, van Rotterdam naar Batavia, in hechtenis genomen, als beschuldigd van subordinatie jegens de kapitein (opm: zie ook ZP 140839).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Volgens brief van Suriname van de 24e juni lagen aldaar in lading de schepen DE JONGE WILLEM, kapt. van Medevoort, HARMONIE, kapt. Jansen en WILHELMINA, kapt. Klint, alle drie om de 5e juli naar Amsterdam te vertrekken, HEPPENS, kapt. Swart, NICOLAAS WITSEN, kapt. Lange, STANDFRIESZ, kapt. Feijkes, ATTALANTE, kapt. Brouwer, AMSTERDAM, kapt. Wildschut en PARAMARIBO, kapt. Topper, alle naar Amsterdam, doch waarvan de datum van vertrek nog onbekend.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VIER GEBROEDERS, kapt. Schuth, was de 6e augustus te Marseille bezig een lading voor Amsterdam of Rotterdam in te nemen en dacht de kapitein de 15e september vandaar te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 12 augustus. Vrijdag 9 dezer is van hier naar Zoutkamp vertrokken om van daar de reis naar Oost-Indië te vervolgen het door scheepsbouwer H.J. Limborg gebouwde barkschip ADOLF VAN NASSAU, hetwelk ruim 400 tonnen groot is en bevaren wordt door kapitein J.H. Brandt. Dit is het derde barkschip, hetwelk door genoemde scheepsbouwer gebouwd is en is bestemd voor de vaart op Oost-Indië, terwijl voor diezelfde bestemming een vierde schip in aanbouw is, hetwelk de naam RABENHAUPT zal voeren en voor een vijfde de kiel is gelegd. De reizen van de twee eerstgebouwde barkschepen, PROVINCIE GRONINGEN en PRINS HENDRIK, hebben reeds alleszins voldoende uitkomsten opgeleverd en daardoor een aanmoedigend voorbeeld gegeven tot verder voortzetting van deze belangrijke tak van de scheepsbouw binnen deze stad.
Dat in dit gewest de aanbouw van schepen met kracht wordt voortgezet is gebleken uit het onlangs in deze courant geplaatste verslag van Gedeputeerde Staten dezer provincie, volgens hetwelk in 1838 binnen dit gewest tachtig nieuwe bodems ter zeevaart zijn uitgerust, terwijl in dit voorjaar wederom vele nieuwe schepen naar zee zijn gegaan en er op genoegzaam alle scheepstimmerwerven, tengevolge van de bestellingen nieuwe kielen gelegd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 augustus. De verver H.E. van Slochteren, welke met verven bezig was op het binnen deze stad nieuw gebouwde barkschip ADOLF VAN NASSAU, door het luik in het hol van het schip gevallen is en heeft zich zodanig bezeerd, dat hij aan de gevolgen van die val laatstleden zaterdag (opm: 29 juli) is overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. de Jong, van Riga in de Holle Sloot aangekomen, rapporteert dat met hem in het Vlie voor de wal was, het schip LIBRA, kapt. Greven, van Riga naar de Zaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen OLIVIER VAN NOORT, kapt. Van Schaik, PRINS HENDRIK, kapt. Veening, ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra, voor H.H. Zeijlstra, alle drie van Amsterdam naar Batavia, zijn op 4 augustus bij de Singels in goede staat zeilend met een N.N.O. wind, gepraaid door de Texelse loodsschipper Krijnen, voerende de loodsboot No.4.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TJATSINA, kapt. Bakker, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Rotterdam, laatst van Cuxhaven is te Ameland binnengelopen, doch heeft de reis binnendoor voortgezet, zijnde op 9 augustus Amsterdam gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, van Passarouang naar Rotterdam, te Brouwershaven binnen, heeft volgens brief van daar van 6 augustus, na gelicht te hebben, die namiddag de reis voortgezet, zijnde het eerste schip, hetwelk dit nieuwe zeegat is uitgelaveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Savert, voerende het stoomschip WILLEM I, van Hamburg te Amsterdam gearriveerd, rapporteert dat hij 5 augustus met een N.O. wind van Cuxhaven vertrokken is, met de ever CONCORDIA, kapt. Pieper, mede naar Amsterdam bestemd, doch kort daarna op de hoogte van Helgoland door een hevige bui uit het N.N.W. overvallen is geworden, waarbij hij veel water over het dek bekwam, zodat zijn sloepen op dek vol water geraakten, hebbende hij sedert niets meer van gemelde ever vernomen.
Nog rapporteert kapitein Savert, dat de stoomboot BEURS VAN AMSTERDAM,kapt. Kramer, eerst op 6 augustus uit het Vlie naar Hamburg is vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 4 augustus het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Ebes, van Memel (opm: Klaipeda); het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Oostrisoer; het barkschip SPITSBERGEN, kapt. H. Rickmers en het pinkschip DIRKJE ADEMA, kapt. H.B. Rickmers, beide van Groenland (opm: robbenjagers); het galjasschip MARIA LOUISE, kapt. J.F. Smidt, van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 6 dito het galjootschip JOHANNA GEORGINA, kapt. D. Anthonissen, van Laurvig; het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, van St. Davit.
Den 7 dito het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Drammen; de kofschepen LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Dantzig en IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, van Sunderland.
Den 8 dito de kofschepen EMMA, kapt. S. Thue, van Drammen, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Christiaansand; FREINDIN ELIZA, kapt. J.S. Bonjer, van Dantzig en CATRINA, kapt. M.M. Pot, van Riga; het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen; het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, van Christiaansand; het barkschip ARGO, kapt. C. Hagensen en het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, beide van Droback, het kofschip DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. C. Lanje, van Dantzig; het galjasschip AUGUSTE, kapt. D. Holtz, van Windau (opm: Ventspils).
Den 9 dito het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning, van Londen; het kofschip de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback; het galjasschip de VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwel, van Riga.
Den 10 dito het kofschip de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Droback.
Uitgezeild: den 8 augustus de schoenerschepen FAME, kapt. W. Barfield en MONARCH, kapt. Jos. Manning, beide naar Londen.
Den 9 dito de kofschepen MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, en de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, alle vier naar Noorwegen; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Ebes, naar de Oostzee.
Den 10 dito het brikschip HELENA, kapt. H. Olsen en de koftjalk NOERRE, kapt. H.H. Christensen, beide naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen AMPHITRITE, kapt. F. Bukman, van Newcastle met steenkolen, HAABETH, kapt. C. Hansen, van Larwig (opm: Larvik), en DER GODEN MODER, kapt. P. Soeberg, van Sandford, beiden met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 augustus. Bij het onweer, in de nacht van woensdag op donderdag de vorige week, heeft de bliksem de grote mast van het schip MIDDELBURG, liggende voor Veere, getroffen en zodanig beschadigd, dat dezelve onbruikbaar is geworden hoewel tussendeks sporen nalatende, heeft de bliksem geen brand of verdere schade op gemelde bodem veroorzaakt. (opm: zie ook ZP 120839)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zaterdag, 5 augustus. De verver H.E. van Slochteren, welke met verven bezig was op het binnen deze stad nieuw gebouwde barkschip ADOLF VAN NASSAU, is door het luik in het hol van het schip gevallen en heeft zich zodanig bezeerd, dat hij aan de gevolgen van die val laatstleden zaterdag is overleden.


Datum: 14 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Errata. In het artikel van het schip ADMIRAAL KINGSBERGEN (opm: ADMIRAAL VAN KINSBERGEN), zie ons vorig nommer, is een woord uitgebleven. Men leze: “als beschuldigd de subordinatie jegens de kapitein overtreden te hebben”.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens bericht van Middelburg van de 12e augustus is de 8e dito bij Burghsluis aangespoeld het lijk van een manspersoon in matrozenklederen, vermoedelijk behoord hebbende tot de equipage van het Engelse schip PEARL, kapt. Garreth, van Sunderland naar Middelburg, zie no. 464.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AUGUSTA, kapt. Lademacher, van Riga met rogge naar Amsterdam, is de 2e augustus lek en met meer andere schade te Ahrendal binnengelopen. Men was bezig de lading te lossen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag de 26e augustus: het Kofschip STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw.


Datum: 15 augustus 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 augustus. Zaterdag namiddag (opm: 10 augustus) liep alhier met het beste gevolg van stapel het fregatschip KENAU HASSELAAR, groot 800 tonnen, gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortlandt en Anthonij, op hun werf de Naarstigheid, voor rekening van de heren C. en A. Vlierbloem, terwijl onmiddellijk daarna op dezelfde werf en voor dezelfde rekening de kiel werd opgehaald voor een fregatschip van gelijke grootte, hetwelk den naam zal voeren van DOGGERSBANK.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CATHARINA, kapt. K.B. Bekkering, van Bergen met stokvis en traan, GRACE, kapt. G. Grant, en THOMAS AND MARGARET, kapt. T. Thompson, beiden van Sunderland met steenkolen.


Datum: 16 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) de VRIENDSCHAP, kapt. Swart (opm: waarschijnlijk kapt. G. Swart), van Amsterdam met ijzer en tabak naar Dantzig (opm: Gdansk), is de 13e augustus zwaar lek in Terschelling uit zee teruggekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 15e augustus is van Texel naar Batavia vertrokken het schip JOSEPHINA CATHARINA (opm: fregat JOSEPHINE EN CATHARINA, eerste reis), kapt. J. Andresen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de HARMONIE (opm: waarschijnlijk buitenlander), kapt. Jansen, van Stockholm met ijzer naar Rotterdam, is de 28e juli op de Zweedse kust bij Masterland (opm: vermoedelijk Marstrand, 57º53’ N.B. 11º35’ O.L.) totaal verongelukt. De equipage, bestaande uit de kapitein en vijf man is, uitgenomen een matroos, welke na 14 uur op een stuk hout rondgedreven te hebben, door kapt. Kleijn, voerende het Papenburger schip MERCUUR, gered en te Sonderburg (opm: mogelijk Sønderborg, 54º55’ N.B. 9º47’ O.L.) is aangebracht, verdronken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CONCORDIA, kapt. Pieper van Hamburg, de 5e augustus van Cuxhaven naar Amsterdam vertrokken, was wegens stormweer terug gekomen en lag de 12e augustus in goede staat bij Freiburg ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande de lading van het te Zoutkamp opgebrachte schip MARGARETHA, kapt. Teerling, van Bremen naar Amsterdam, wordt van de Zoutkamp van 10 augustus gemeld, dat deszelve de vorige dag geladen was geworden in het schip de VROUW GRIETJE, kapt. Groen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De griffier J.J. Heep, te Holwerd, zal publiek aan de meestbiedende, presenteren te verkopen: de geborgen tuigage van het op Ameland gestrande Galjas-Everschip MARGARETHA, kapt. P. Breckwoldt Groot (opm: mogelijk Breckwold Groth, zie ZP 090839), bestaande in 1 zwaar ankertouw en dito ketting, 4 ankers, 18 zeilen, staand en lopend touwwerk en blokken, koks-gereedschappen en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.
Wie gading maken, komen op dinsdag den 20 augustus 1839, des morgen ten 9 ure, aan het Pakhuis te Nes op Ameland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een groot snelzeilend Jagt, overdekt met luiken, en roef, zeil en treil, gemeten op 9 ton, liggende te Grouw. Adres bij T. Sikkema, zaakwaarnemer.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 12 augustus. Zaterdag l.l. (opm: 10 augustus) is van de werf der Commercie- Compagnie dezer stad, met het beste gevolg, van stapel gelopen het fregatschip ELISABETH ANTOINETTA (opm: ELISABETH EN ANTOINETTE), groot 450 lasten, gebouwd voor rekening van de heer G.C. Bosch Reitz te Amsterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. D. Spreeuw; zijnde er diezelfde dag nog de masten en boegspriet ingezet. Hetzelve is bestemd voor de vaart van Amsterdam op Batavia.


Datum: 17 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Tannen, van Freijborg (opm: Frijburgh, Freiburg aan de Elbe) naar Amsterdam, is de 9e augustus te Horumerzijl (opm: Horumersiel), na bij het inzeilen dier haven gestoten te hebben, met schade binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 augustus. Van Middelburg is den 14 dezer naar zee gezeild het schip (opm: fregat) de ZEEUW, kapt. Cornelis Abrahams Jr, bestemd naar Java.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 augustus. Van Vlissingen wordt het volgende gemeld: Er is een plan ontworpen, om een kanaal door Vlissingen naar Middelburg daar te stellen, het Sloe te dempen en alzo Walcheren met Zuid-Beveland te verenigen. Dit plan is, of zal, aan het hoge bestuur worden ingediend, en men beschouwt hetzelve als het enige middel, om het meer en meer toenemende handelsverval in de provincie te doen ophouden. In hoe verre hetzelve uitvoerbaar zij, of tot volkomenheid kan geraken, is echter nog niet bekend.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Te Helvoet zijn vertrokken de schepen de PRESIDENT RAM, kapt. Landberg, VASCO DE GAMA, kapt. Hagers en PROTEUS, kapt. Deuling, alle drie naar Batavia.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild la BELLE ALLIANCE, kapt. H.M. Bonne, naar St. Ubes, met ballast.


Datum: 19 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de schepen RAPHAËL, kapt. Amonien, van Petersburg naar Bordeaux, en de VROUW MARGARETHA, kapt. Breckwoldt, van Altona naar Hull, beide op Ameland gestrand – zie no. 464 – wordt volgens brief van Ameland van 11 augustus gemeld, dat het eerst gemelde gebroken was en vol zand en water zat en dus waarschijnlijk niet zou af te brengen zijn. De lading was door spoedig aangebrachte assistentie bijna onbeschadigd gelost en zou men zoveel mogelijk van de tuigage trachten te bergen. De lading van laatst gemelde was door zeewater beschadigd gelost en zou spoedig verkocht worden. (opm: zie ook ZP 220839)


Datum: 20 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. E.M. Chevalier, voerende het schip (opm: fregat) de STAD THIEL (opm: STAD TIEL), van Rotterdam naar Batavia, in dato 7 juni, was hij de 27e mei de linie gepasseerd en bevond hij zich toen (7 juni) in goede staat op 26º46’ Z.B. en 33º03’ W.L, hebbende toen 39 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Swart, met stukgoederen van Amsterdam naar Dantzig, is volgens brief van Terschelling van 13 augustus, na door zwaar zeilen lek geworden te zijn en nadat de kapitein door de equipage genoodzaakt was geworden een haven te zoeken, die dag met hulp van een loodsschuit, aldaar uit zee teruggekomen. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, den 10 augustus. Binnengekomen CATHARINA CORNELIA, kapt. H.T. van der Borgh, van Groningen. (opm: eerste reis van de kof)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, den 11 augustus. Binnengekomen JANTINA ENGELINA, kapt. I.J. de Boer, van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 11augustus het brikschip BRODRENE, kapt. K. Pallesen, van Riga; het barkschip TRENDE BRODRE, kapt. N.S. Bjonnes, van Holstrand.
Den 13 dito het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. T.K. de Weerd, van Droback.
Den 14 dito de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaansand en NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Droback.
Den 15 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, van Londen.
Den 17 dito de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway, van Londen en TRAVELLER, kapt. J. Boyce, van Liverpool.
Uitgezeild: den 11 augustus het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.
Den 12 dito het tjalkschip ALIDA, kapt. J. Prins, naar Hamburg.
Den 13 dito het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Liverpool; het motschip de OOSTERLING, kapt. B. Obbes, naar Carolinerzijl (opm: Carolinensiel); het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, naar Schotland.
Den 14 dito de galjootschepen ENIGHEDEN, kapt. C. Lie en JOHANNA GEORGINA, kapt. D. Anthonissen, beide naar Noorwegen; het brikschip HENRIETTE, kapt. J.F. Domanskij, naar Dantzig (opm: Gdansk); de kofschepen ELIZABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter en EMMA, kapt. S. Thue, alle drie naar Noorwegen; het motschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Pekeler, naar Hamburg.
Den 15 dito de schoenerschepen NORTHAM, kapt. C. Carter en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide naar Londen; het galjasschip MARIA LOUIZA, kapt. J.F. Schmidt, naar de Oostzee; het barkschip ARGO, kapt. C. Haagensen en het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, beide naar Noorwegen.
Den 16 dito de smakschepen VERWACHTING, kapt. J. Eilers, naar Newcastle en de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Noorwegen.
Den 17 dito het kofschip de WILLEM, kapt. H.W. Kiers en het barkschip TRENDE BRODRE, kapt. N.S. Bjonnes, beide naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een snelzeilend Jagt uit de hand te koop. Te bevragen bij T. Taconis of bij de weduwe K. Douma, te Grouw.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 19 augustus. Heden omstreeks de middag is alhier met het beste succes van de werf De Merwede, toebehorende aan de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, te water gelaten het voor de vaart op Oost-Indië gebouwde fregatschip IDA WILLEMINA, gevoerd zullende worden door kapitein P. Romijn, en is onmiddellijk daarna op gezegde werf de kiel opgehaald voor een fregatschip van circa 400 lasten, genaamd AEOLUS.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 augustus. Volgens brief van kapt. J. van der Linden, voerende het fregatschip ORION, had hij, na des morgens van de 14e april van Batavia vertrokken te zijn, veel met buien, stilte en omlopende winden moeten sukkelen, eerst in Straat Sunda, waar de westmoesson toen nog aanhield, en vervolgens in de Indische Oceaan, waar hij eerst de 5e mei de wind zuidoost kreeg, doch flauw en met aanhoudend ongunstig weer, waardoor hij eerst de 22 juni te St. Helena aankwam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen KAREL HEDWIG, kapt. J. Kofot, van Bergen met stokvis en traan, OLIVE, kapt. J. Whittle, van Sunderland met steenkolen, JANTINA, kapt. H.C. de Groot, van Marennes met ruw zout, en HERCULES, kapt. J. Kamps, van Antwerpen met stukgoederen.


Datum: 21 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gearriveerd te Amsterdam de 20e augustus:
G. Smidt, TWEE GEZUSTERS, van Antwerpen met stukgoederen.
F.A. Ackerwall, JUNO, van Christiansand met teer, liggende Oosterdok.
De 21e dito:
W. Roelofs, ANNA MARIA, van Antwerpen met tarwe, liggende Oosterdok.
F. Bulow, CONSTITUTIONEN, van Wijburg (opm: Viborg) met hout, liggende Westerdok.
J.G. Postema, GESINA, van Riga met rogge, liggende Westerdok.
J.G. Buss, WILHELMINA, dito met masten, liggende Oosterdok.
J.H. Meesken, MARIA HENRIËTTA, dito met rogge en hennep, liggende Oosterdok.
R.R. Wulff, JULIE, Rudkioping (opm: Rudkøbing), met tarwe en rogge, liggende Oosterdok.
J.E. Kwakenbrug, CONCORDIA, van Danzig (opm: Gdansk) met tarwe en lijnzaad, liggende Oosterdok.
D. Sanders, DIE HOFFNUNG, dito met tarwe, liggende Oosterdok.
J. Jurgensen, MARIA, van Kopenhagen met stukgoederen, liggende Oosterdok.
S.A. Brören, JOHANNA, van Tromsöe (opm: Tromsø) met stokvis en traan, liggende Oosterdok.
H. Olsen, APOLLO, van Drammen met hout, liggende Oosterdok.
L.A. Berg. GODE HENSIGT, dito met hout, liggende Nieuwe Brug.
S.H. Hazekamp, MARGARETHA, van Hamburg met glas enz, liggende Nieuwe Brug.
J.H. Rozeboom, HOFFNUNG, van Norden met tarwe en zaad, liggende Nieuwe Brug.
J. Cuijt, VROUW ANNA, van Amstel, ledig, liggende Oosterdok.
J. van Kerkhoven, de RUPEL, dito, ledig, liggende Oosterdok.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van het Nieuwe Diep van de 20e augustus, is de vorige avond door het plotseling veranderen der wind van ZW. tot NW. met storm, tussen de 2e en 3e ton op de buitenbank gestrand het Noordsch brikschip AGUR, kapt. Christie, met hout van Drammen naar Amsterdam. De equipage is met de reddingboot gered. Het schip zal weg zijn, doch zou men, indien de wind bedaarde, zoveel mogelijk van de lading en tuigage trachten te bergen. Nog was wegens de harde wind tegen de Zuidwal vastgeraakt het schip ANNA, kapt. Finne, van Drammen naar Amsterdam. Het had de stoomboot NOORD HOLLAND bij zich tot assistentie.


Datum: 22 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de schepen RAPHAËL, kapt. Amanien, van Petersburg naar Bordeaux, en MARGARETHA, kapt. Breckwoldt, van Altona naar Hull, bij Ameland gestrand – zie no. 454 – wordt van daar volgens brief van 18 augustus gemeld, dat het eerst gemelde gebroken en afgekeurd doch de lading en tuigage geheel geborgen was; het tweede was geheel op zijde geslagen en met de door zeewater beschadigde en natte lading tarwe verkocht.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het gerucht van het verongelukken bij de Kaap de Goede Hoop van het schip (opm: fregat) SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, van Rotterdam naar Batavia, is gebleken ongegrond te zijn, dewijl bij heren reders te Rotterdam, noch bij anderen iets bekend is, temeer is bovengemeld schip eerst 4 maart van Vlissingen vertrokken en lopen de berichten van Indië in Holland tot 23 april, zodat men toen aldaar geen latere berichten van de Kaap de Goede Hoop kon hebben dan van het laatst van februari of begin van maart.
(opm: het schip zou tot loop 1856 in de vaart blijven, en werd alsdan lek in de Algoa Baai binnengebracht en verkocht!).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ANN, kapt. P.N. Linden, en WILHELMINA, kapt. L. Jongbloed, beiden van Bergen met stokvis en traan, MATTHIAS AND ANN, kapt. J. Hutkinson, en RHODES, kapt. J. Brown, beiden van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 augustus. Volgens gisteren avond alhier ontvangen bericht, is de 19e dezer behouden in Texel binnengekomen het fregatschip ORION, kapt. Jacob van der Linden, komende van Batavia, en beladen met 8.275 balen koffie, 2.887 kanassers (opm: mand van grof rottingriet) suiker en 1.093 schuitjes tin (opm: à 30,8806 kg), voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.


Datum: 23 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CONCORDIA, kapt. Pieper, van Hamburg naar Amsterdam, is volgens brief van Delfzijl van de 21e augustus na zwaar weer doorgestaan te hebben de Eems binnengestormd en was alstoen met veel moeite bij de witte ton geankerd, waarna men de Eems verder wilde opzeilen, doch bij het lichten van het anker bekwam kapt. Pieper met een handspaak een slag, waardoor bijna deszelfs halve aangezicht verpletterd werd, na veel bloedverlies gelukte het de stuurman hetzelve zo goed mogelijk te verbinden en bereikte men vervolgens gelukkig de haven van Delfzijl. Ofschoon het schip en tuigage veel geleden hebben, vermeende de kapitein dat de lading, onbeschadigd was gebleven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 20 augustus. Naar men verneemt ligt thans Zr.Ms. fregat DE RIJN, bestemd tot het doen ener reis naar de Middellandse Zee, welke Z.K.H. Prins Hendrik zal mede maken, reeds zeilree te Vlissingen en zal hetzelve eerlang het Vaderland verlaten. Z.K.H. de Prins, als mede de kapitein ter zee Arriens, bevinden zich op dit ogenblik te Vlissingen, ter inspectie van het vaartuig; doch Z.K.H. wordt voor Hoogst dezelfs vertrek, nog in deze stad terug verwacht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een scheepshol, zijnde een Hektjalk, in het jaar 1818 nieuw uitgehaald, lang over stevens 18 el 744 streep, wijd 4 el 260 streep en hol naar rato; liggende te Drachten en te bevragen bij de ondergetekende, T.W. Kamp, te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofschip met ronde luiken en roef, lang over steven 19 el, hol 1el 9 palm, wijd ruim 4 el, 61 ton in meting, met zeil en treil, ankers en touw, zoals het thans door de ondergetekende wordt bevaren. Te bevragen bij E. Bouwknecht, te Harlingen.


Datum: 24 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 3e juni is te Suriname gearriveerd van Texel Zr.Ms. corvet AMPHITRITE, commandant kapt.luit. Tengbergen, hebbende 38 dagen reis.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 24e april, zou van daar vertrekken het schip PRINCES MARIANNE, kapt. Scott, naar Rotterdam in het laatst van mei en was de 25ste april bij het postkantoor een paket geopend voor het dagelijks aldaar van Soerabaya verwacht wordende schip ELISABETH ANTHONIA (opm: fregat ELISABETH ANTONIA), kapt. S.H. Veer, voor Amsterdam.
Nog lagen de 24e aldaar in lading de schepen de STAD AMSTERDAM, kapt. Blokzijl, en TARTAR, kapt. Nickel, beide voor Amsterdam. ALCYON, kapt. Henrichs voor Rotterdam, MERLIN, kapt. Thompson en WILLIAM GRAY, kapt. Scudder, beide voor Cowes, BRENDA, kapt. Webb voor Europa en FAVORITE, kapt. Ariaans voor China.
De 24e april lagen te rede van Batavia de schepen de STAD AMSTERDAM, kapt. Spengler, ALCYON, kapt. Henrichs, LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN (opm: bark LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN), kapt. Groeneveld Cadee, PRINCES MARIANNE, kapt. Scot, OUD ALBLAS, kapt. Strumphler, de NOORD, kapt. Eden, BANCA, kapt. Ten Ham en FAVORITE, kapt. Ariaans.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 18e april lagen ter rede van Soerabaija de schepen OCEAAN, kapt. Sunderdorp, WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppe, OOST INDIËN, kapt. Blom, KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard, MINERVA, kapt. Matsen, HELENA CHRISTINA, kapt. Martens, EENDRACHT, kapt. Giesecke, en de RHYN, kapt. Brandligt.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van Suriname van de 11e juli zouden van daar naar Amsterdam vertrekken de schepen PARAMARIBO (opm: galjoot), kapt. J.C. Topper, de 12e juli, NICOLAAS WITZEN (opm: galjoot NICOLAAS WITSEN), kapt. F.F. Lange, de 15e juli, en PHOENIX, kapt. Smit, de 25e augustus.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MARGARETHA CORNELIA, kapt. R. Hazewinkel, van Marennes met ruw zout, ALIDA, kapt. H.D. Dekker, van Stokholm met stafijzer, DOROTHEA, kapt. J. Happe, van Nerva met hout, THETIS, kapt. J.T. Gall, van Riga, GLOBE, kapt. B. Buttalt, van Liverpool met klipzout en katoen, DEN VIJFDEN APRIL kapt. J. Rein, van Bergen met stokvis en geitenhorens, en WATERS, kapt. M. Miller, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen zijn voornemens op zaterdag de 24e dezer, des namiddags ten 3½ ure (opm: zie DC 270839), indien het water de vereiste hoogte bereikt, van hun werf De Merwede te water te laten het fregatschip SAMARANG, gevoerd zullende worden door kapitein D. Steur, en gebouwd voor rekening der heren J. Serruys & Co, te Rotterdam. Dordrecht, de 23e augustus 1839.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. korvet de CASTOR, commandant de kapt. luit. ter zee De Raadt, is de 22e ter rede van Den Helder aangekomen. Men verneemt, dat de beschikbare equipage op Zr.Ms. fregat BELLONA, bestemd naar de Oost-Indische bezittingen, zal worden overgeplaatst, en eerstgenoemde bodem daarna op ’s Rijks werf zal worden opgelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen NORTHUMBRIA, kapt. F. Flennel, van Newcastle, en SHEPHERD, kapt. G. Shepherd, van Sunderland, beiden met steenkolen, BROTHERS, kapt. S. Leinvis, en MARTHA, kapt. W. Brown, beiden van Liverpool met klipzout en katoen, AMELIA, kapt. J. Gurbry, van Newport met ijzer, en BEDALIA, kapt. A.H. Kiolloe, van Drammen met hout.


Datum: 26 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOSEPH, kapt. Helling, van Dantzig (opm: Gdansk), de 6e augustus naar Harlingen vertrokken, is de 12de dito wegens ziekte der equipage te Dantzig uit zee teruggekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip BOUGINA, kapt. Dekker, van Londen naar Rostock, is de 2e augustus met verlies van zeilen, anker en touw te Tonningen (opm: Tönning) binnengelopen. Het zou echter dadelijk de reis door het Kanaal (opm: naar Rendsburg) voortzetten. (opm: vergelijk PGC 300839)


Datum: 27 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 26 augustus, het Kofschip STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw: NLG 4500. in slag NLG 1000. Koper: C.A. Schröder (opm: een makelaar).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. Pieper, van Hamburg naar Amsterdam, is volgens brief van Delfzijl van 21 augustus, na wegens storm bij de Wad-ton ten anker gelegen te hebben en nadat aldaar bij het winden van het anker, de kapitein door een handspaak zwaar aan het hoofd was gewond geworden en daarna de stuurman overboord geslagen en verdronken was, de vorige dag met zware schade aan schip en tuigage te Delfzijl binnengelopen. De kapitein dacht echter dat de lading in goede staat zoude zijn. Kapt. Pieper rapporteert bij de Wad-ton liggende gezien te hebbende een geheel verbrijzelde tjalk. Ook vreesde hij zeer dat twee evers, welke met hem op die hoogte waren, mede zouden verongelukt zijn. (opm: zie PGC 030939)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 18 augustus het kofschip ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand; de schonerkof de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, van Drammen; het kofschip de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, van Droback; het galjasschip ANNA DOROTHEA, kapt. F. Witt en het kofschip JOHANNES, kapt. A. Sluik jr, beide van Riga.
Den 19 dito het kofschip de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Laurvig.
Den 20 dito het kofschip EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Laurvig; het smakschip ENIGHEDEN, kapt. E.L. Evertsen, van Drammen; het kofschip de VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Memel (opm: Klaipeda).
Den 23 dito het kofschip JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, van Stavanger; het schonerschip FAME, kapt. W. Barfield, van Londen; het kofschip LEEUWARDEN, kapt. E.H. Oldenburger, van Newcastle en Sunderland.
Den 24 dito het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Stockton; het schonerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, van Leith; de kofschepen de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Droback en NEPTUNUS, kapt. H.R. Dokman, van Dantzig.
Uitgezeild: den 19 augustus het galjasschip DIE FRAU CAROLINE, kapt. H.C. Duwel, naar de Oostzee; het kofschip de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, naar Noorwegen.
Den 22 dito het kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. T.W. Stuit, naar Liverpool; de schonerschepen FLORA, kapt. J. Manning en FRIENDS, kapt. W. Cousins, beide naar Londen.
Den 24 dito de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. T.K. de Weerd, de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl en WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, alle zes naar Noorwegen; het schonerschip HERMAN & WILHELM, kapt. J. Clausen, naar Randers; de kofschepen FREUNDIN ELIZA, kapt. J.S. Bonjer, DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. C. Lange, en het galjasschip AUGUSTE, kapt. D. Holtz, alle drie op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 26 augustus. Zaterdag namiddag (opm: 24 augustus), omstreeks 5 ure, is alhier van de werf De Merwede, toebehorende aan de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip SAMARANG, gebouwd voor de heren J. Serruys en Comp. te Rotterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. D. Steur.


Datum: 29 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Zunderdorp, voerende het schip OCEAAN, in dato Soerabaija 23 april, was het schip van de geledene schade hersteld en dacht hij de 27e dier maand weder naar Tjilatjap te vertrekken om lading voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip ALACRITY, kapt. W. Argel, van Newport met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 augustus. Heden morgen ten 6 ure is van deze stad vertrokken, gesleept wordende door een stoomboot der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. Jan van Nassau, bestemd naar Batavia.


Datum: 30 augustus 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GESINA, kapt. Rozema, van Londen met stukgoederen naar Amsterdam, is de 5e augustus met verlies van anker, touw en zeilen te Tonningen (opm: Tönning) binnengelopen. Het heeft echter na het touw tegen bergloon terug bekomen te hebben, dadelijk de reis weder voortgezet. (Hetzelve is de volgende dag Rendsburg gepasseerd.)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aangaande de lading van het lek te Tonningen binnengelopen schip ANTINA, kapt. Bunting, van Amsterdam naar Stettin (opm: Szczecin) – zie no. 436 – wordt van Rendsburg van de 19e augustus gemeld, dat de onbeschadigde lompen (opm: brokken) suiker in het schip (opm: kof) AUKJE, kapt. G.A. Veenstra waren overgeladen, welke bereids aldaar de 20e dito is gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Lieffyn, van Stralsund naar Amsterdam, te Cuxhaven met schade binnengelopen – zie no. 466 – wordt van daar van de 25e augustus gemeld dat hetzelve na geëindigde reparatie van de werf gehaald had, om de lading weder in te nemen (opm: in het eerdere bericht noemt men Lovius als kapitein; dat is onjuist, zie ook ZP 110939).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW BOUWINA, kapt. Dekker, voor H.J. Dekker, van Londen naar Rostock is 22 augustus met verlies van zeilen, anker en touw te Tonningen binnengelopen, doch zou de reis zonder oponthoud door het Holsteinse kanaal voortzetten. (opm: vergelijk ZP 260839)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den Helder, 26 augustus. Heden in de middag, omstreeks half zes ure, is ter rede alhier gearriveerd, Zr.Ms. fregat ALGIERS, commandant schout bij nacht Machielsen, na een verblijf van ongeveer twee jaren in de West-Indische bezittingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een geoctroijeerd Veerschip, van Wolvega op Leeuwarden vice versa. Te bevragen bij K. Hoekstra, te Wolvega.


Datum: 31 augustus 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HEINRICH, kapt. P.N. Perrnien, van Riga met hout, HARMONIE, kapt. J. White, BROMTON, kapt. G. Goldsmith, JOHN, kapt. T. Roger, SARA EN ELLEN, kapt. D. Blair, en FALCON, kapt. I. Embleton, allen van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 augustus. Het fregatschip de STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, van Dordrecht naar Batavia gaande, heeft de 7e juni op 27º Z.B. en 33º W.L. ontmoet, en had de 6e mei op de hoogte van Madeira gesproken de HARMONIE van Rotterdam naar Batavia.
De SOURABAYA, van Rotterdam naar Batavia, is op 21º Z.B. en 32º W.L. ontmoet, hebbende toen 42 dagen reis.


Datum: 02 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Egmond, zou aldaar aangedreven zijn het wrak van een schip, tonende nommer-vlag 149, de naam onbekend.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 8e mei lagen te Batavia ter rede de schepen OUD ALBLAS, kapt. Strumphler, en LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN (opm: bark LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN), kapt. E. Groeneveldt Cadee. (opm: de buitenlandse schepen niet opgenomen)

Krant:
  ZP - Zeepost

De 1e mei lagen te Soerabaya ter rede de schepen WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, MINERVA, kapt. Matsen, EENDRAGT, kapt. Gieseken, PALEMBANG, kapt. Van der Hucht en ANTHONY.


Datum: 03 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNES (opm: kof, Kniphauser vlag, ex LAMBERTUS, zie o.a. ZP 080439), kapt. Mushing, van Bayonne naar Antwerpen, is de 1e september op de hoogte van Domburg bij Vlissingen omgeslagen. De equipage is door een loodsboot gered en te Vlissingen aangebracht. (opm: zie ZP 040939, DC 050939, LP 100939, ZP 160939 en ZZC 271239)

Krant:
  ZP - Zeepost

De 1e september is door een loodsboot te Ostende binnen gebracht een door het volk verlaten Engels schip, genaamd GILBLUS en gevoerd geweest door kapt. Hetbert. Uit de scheepspapieren bleek dat hetzelve van de kust van Afrika naar Engeland was gedestineerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het de 21e mei van Matanzas naar Hamburg vertrokken schip ORION, kapt. Remmers, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 27e augustus waren te Marseille bezig met laden de schepen JANTINA PETRONELLA (opm: kof), kapt. B.P. Kolk en OSCAR, kapt. Jansen, beide voor Antwerpen om in het laatst van september te vertrekken.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 2 september: Het kofschip MERCURIUS, kapt. L.E. Koning. NLG 6600, in slag NLG 450. Opgehouden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 9 september: het gekoperd fregatschip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uithuizermeden, 31 augustus. Op 28 dezer is alhier op het strand uit de zee aangespoeld het lijk van een onbekend manspersoon. Men heeft bij hetzelve niets gevonden, hetwelk omtrent deze persoon of deszelfs familie inlichting kan geven. Misschien is hij wel dezelfde persoon, die als stuurman, volgens het bericht onder zeetijdingen vermeld in de Provinciale Groninger Courant van 27 dezer over boord van het schip CONCORDIA is geslagen. (opm: zie PGC 270839)
Het schip CONCORDIA, Pieper, van Hamburg naar Amsterdam, te Delfzijl binnen. heeft op 26 augustus de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 25 augustus het schoenerschip MONARCH, kapt. Jos. Manning, van Londen; het kofschip MARIANNE, kapt. Z.J. Prins, van Dantzig.
Den 26 dito het kofschip ELIZABETH JACOBA TROMP, kapt. P.IJ. Jobs, van Memel.
Den 28 dito het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen; het brikschip RICHARD & CLARA, kapt. C.P. Falkenberg, van Drammen.
Den 30 dito de kofschepen MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, de JONGE DERK, kapt. H.E. Vos, beide van Christiaansand en GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer.
Den 31 dito het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, van Londen.
Uitgezeild: den 26 augustus de kofschepen IKINA WILHELMINA, kapt. H.J. Top, naar Hull en de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, naar Hamburg.
Den 27 dito het kofschip VRIESLAND, kapt. J.V. van der Veer, naar de Oostzee.
Den 28 dito het brikschip BRODRENE, kapt. Pallesen, op avontuur.
Den 29 dito de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway en FAME, kapt. W. Barfield, beide naar Londen; de kofschepen EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker en de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, beide naar Noorwegen; de schoenerkof CATRINA, kapt. M.M. Pot, naar Riga; het smakschip ENIGHEDEN, kapt. E.L. Evertsen, naar Noorwegen.
Den 30 dito de schoenerkof de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok en het kofschip de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, beide naar Noorwegen; het schoenerschip TRAVELLER, kapt. J. Boyce, naar Newcastle; het galjasschip ANNA DOROTHEA, kapt. F. Witt, naar de Oostzee.
Den 31 dito het kofschip JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, naar Memel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Ten verzoeke van kapt. P. Amanieu gedenkt de notaris J.H. Heijmans Gz, op donderdag den 12 september e.k, te Hollum op Ameland, publiek, om contant geld, te verkopen: een partijtje hennep, wegende ruim 2900 Ned. ponden, een dito paardenstaarten, 220 Ned. ponden, beide min of meer door zeewater beschadigd; 150 delen, 8 el 288 streep lang, 24½ Ned. duim breed, 7 Ned. duim dik, benevens het geheel der tuigage, stuurmans-, koks-, timmermans- en kajuits-goederen, een nieuwe barkas, hekchaloup, koperen scheepskombuis, aanzienlijke partij Engels aardewerk, champagne- en andere wijnglazen, benevens alles wat tot een complete inventaris en toerusting van een drie mast schonerschip, circa 130 lasten groot behoort; waaronder behalve de zeilen van het beste doek, een kettingkabel 96 vadem lang, een duim dik, een dito 80 vadem 7/8 duim, 2 ankers ieder zwaar 500 Ned. ponden, een dito 400 Ned. ponden, een dito 200 Ned. ponden, een dreganker, twee trossen ieder 70 vadem lang, 3½ á 4 duim dik, stagen, wanden, schoten, vallen en brassen, alles weinig of niet gekapt; voorts 760 Ned. ponden oud bladkoper, 192 Ned. ponden oud lood, enig oud ijzer, 3 ijzeren draaibassen en genoegzaam al het rondhout, waaronder de drie masten en boegspriet gekapt.
Alles afkomstig van het op den 6 augustus j.l. gestrande Franse schip RAPHAEL, kapt. P. Amanieu, van Petersburg naar Bordeaux bestemd (opm: zie ZP 090839).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ORIËNT, kapt. J. Nicholson, van Newcastle met steenkolen, en JOHANNA (opm: kof), kapt. H.T. de Jong, van Riga met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 september. Zaterdag morgen (opm: 31 augustus), omstreeks half 9 uur, is van deze stad vertrokken, gesleept wordende door een sleepboot der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Frederik Adolf Begemann Sietzes, bestemd naar Batavia, en is hetzelve even na twee uur ter rede van Hellevoetsluis aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 2 september. Zaterdag morgen (opm: 31 augustus) omstreeks 9 uur werd alhier van de werf de Merwede van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip ISIS, gevoerd zullende worden door kapt. J.F.P.A. Abbema, en zijn onmiddellijk daarna voor dezelfde rederij onder directie van de heren A. Blussé van Oud-Alblas, Herman van der Sande H.Zoon, F. van Wageningen en Mr. P. Blussé, de kielen gelegd voor een fregatschip, genaamd ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, en voor een barkschip, genaamd TIMOR.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De ondergetekenden, deelhebbers in dezelve maatschappij, daartoe door de algemene vergadering van stemhebbende aktiehouders naar aanleiding van de artikelen 22 en 34 der statuten verzocht en gecommitteerd, verklaren bij deze dat zij de boeken en rekeningen der directie over het afgelopen jaar 1838 opgenomen en in orde bevonden hebben, adverterende wijders dat het dividend over het jaar 1838 is bepaald op 8 pCt. of NLG 40 per aandeel, met welke som de coupons, na behoorlijke invulling door de houder, betaalbaar zijn ten kantore van voormelde directie te Rotterdam in de Boompjes A, no. 124/125, na de 1e september a.s. telkens woensdag en zaterdag, des morgens van 10 tot 1 ure.
Eindelijk, dat de balans gedurende de maand september ter visie zal liggen ten kantore der directie voornoemd.
Rotterdam, 24 augustus 1839.
E. Canneman, president; De Smet van Deurne; E.P. Löhnis; A. Blussé de Jonge; Graaf van Limburg Stirum Noordwijk; J.C. Baud; Joan van Vollenhoven; E.B. van den Bosch; A. Blussé van Oud Alblas.


Datum: 04 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip JOHANNES, kapt. Mushing, van Bayonne naar Antwerpen, bij Vlissingen verongelukt - zie ons vorig nommer - wordt van Veere van de 2e september gemeld, dat hetzelve in de middag van de 1e september 2½ mijl bezuiden West Kapelle door een windvlaag finaal werd omgeslagen. De equipage had zich gelukkig op het vlak (opm: bodem) van het vaartuig kunnen redden en zich aldaar met veel moeite vastgehouden tot zij door de Loodsboot No. 3 werden gered. (opm: zie ook DC 050939 en ZP 160939)

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOSEPH, kapt. Helling, van Danzig (opm: Gdansk) naar Harlingen, de 12de augustus te Danzig wegens ziekte der equipage uit zee teruggekomen, heeft de 22e dito de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip FRANS ERIC, kapt. Teekenburg, van Amsterdam naar Borgo, is de 30ste augustus wegens tegenwind te Travemünde binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen JUFVROUW MARTHA, kapt. Mulder, van Hamburg naar Antwerpen, FRAU CATHARINA, kapt. Koster, MARGARETHA ELISABETH, kapt. Stehr, beide van Hamburg en VIER GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. P.T. Teensma, van Wismar, alle drie naar Amsterdam en de VROUW IKINA (opm: tjalk), kapt. D.L. Knoop, van Hamburg naar Harlingen, te Cuxhaven wegens tegenwind binnengelopen, hebben de 29e en 30e augustus de reis weder voortgezet.


Datum: 05 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip STRAAT BALY, kapt. Ingerman. Adres bij P.A. van Es te Rotterdam en de Wed. J. van Wesel & Zoon, alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ANTONIA FRANCINA (opm: kof), kapt. R.H. Lutje, van Marennes met ruw zout, en LA JEUNE MATHILDA, kapt. Chataing, van Havre de Grace met katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: Een bekwaam scheepsdoctor, van goede getuigenissen voorzien, en genegen om zich deze maand op een koopvaardij fregat te engageren tot de reis naar Oost-Indië en terug, gelieve zich, hoe eer zo beter, te adresseren aan de scheepsmakelaars Visser en Muller te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie: Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip IDA WILLEMINA, kapitein Pieter Romijn, om de 20e september tot vertrek gereed te liggen. Hetzelve heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en is voorzien van een bekwame scheepsdoctor. Adres bij de cargadoors Coopman en de Wit en Lenaerts, te Amsterdam, en G. Mauritz en J.B. ‘t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie: Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia om de 30e september te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen het nieuw gebouwd kopervast fregatschip ISIS, kap J.F.P.A. Abbema, voorzien van ruime en uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en van een bekwaam scheepsdoctor. Adres voor goederen en passagiers ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer te Rotterdam, of bij de heren Visser en Muller te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 1 september. Heden namiddag is alhier, door de Loodsboot Nr. 3, schipper Baltus van Dierendock, aangebracht de equipage van het Papenburger kofschip JOHANNES, gevoerd geweest door kapt. Johannes Janssen Musing, komende van Bayonne, met terpentijn, wijn, kurk enz, bestemd naar Antwerpen. Gezegd kofschip is omstreeks ten 2 ure namiddag, Westkapelle ten zuiden op 2 ½ mijl afstands, door een windvlaag finaal omgeslagen (opm: zie ZP 040939). De equipagie had zich gelukkig op het vlak van het vaartuig kunnen bergen, en zich aldaar met veel gevaar vastgehouden, tot zij door gezegde loodsboot gelukkig werd gered.


Datum: 06 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip FANNY, kapt. Brabander, van Antwerpen naar Cork is de 2e september lek en met schade aan de lading te Ramsgate binnengelopen. Het moet lossen om te repareren (opm: zie o.a. ZP 090939).

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip SOPHIA CECILIA, kapt. Radeloff, van Amsterdam naar Suriname, te Cowes met schade binnengelopen – zie no. 469 – wordt van daar van de 2e september gemeld, dat hetzelve de reparatie geëindigd had en bezig was de lading weder in te nemen, teneinde met de eerste gunstige wind de reis weder voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip JOHANNES, kapt. Tobbens, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, met schade te Elseneur (opm: Helsingör) binnengelopen – zie no. 484 – wordt van daar van de 31e augustus gemeld, dat hetzelve de lading geheel onbeschadigd had gelost.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de equipage van het de 19e april bij de Algoa Baaij (33º50’ Z.B. 25º50’ O.L.) (Kaap de Goede Hoop) verongelukte schip (opm: fregat) BETSY EN SARA, kapt. B. Blaauwpot, van Batavia naar Amsterdam – zie no. 433 – zijn de volgende personen gered en de 2e juni gezond aan de Kaapstad gearriveerd: H.C. Hacke, bootsmaat, H.J. Jongebloed, 2de timmerman, J. Hansen, bootsmaat, J.C. Cancelaar, kok, J.C. Vogelzang, hofmeester, R.P. Lund, zeilmaker, H.W. Sweertsman, P. Olsen, C. Visser, O.A.E. Anderson, P. Paulsen, J. Wessels, J.M. Hansen en N. Rassmussen, matrozen. Daarentegen zijn omgekomen de volgende: B. Blaauwpot, kapitein, H. Thomsen, 1ste stuurman, F.H. Pen, 2de stuurman, E. Reimann, dokter, B. Schedelgar, 1ste timmerman, J. Riegeling, S.G. de Jong, J.A. Hammer, J.H. Keizer, J.C.G. Warrelman, C.J. Lucas, K. van Rossum, P. Erichsen, J. Dorn Seiffer, Janssen, matrozen, J.F. Schröder, koksmaat, F. du Moulin, kajuitswachter en de soldaat Bibers, passagier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie: Mr. C. de Ranitz, notaris te Leek, gedenkt, ten verzoeke van de heer Van Nienoord, publiek voor de tijd van 6 jaren te verhuren om op 1 november 1839 te aanvaarden een florissante en zeer geriefelijke scheepswerf, waarop benevens twee goed aflopende sleephellingen, een ruim opgetimmerd woonhuis, grote timmerschuur en loods, alle staande en gelegen bij de Leek, aan dubbel water en laatstelijk gebruikt door de hellingbaas Gerrit Barkmeijer. De verhuring zal plaats hebben op zaterdag 21 september 1839 des avonds te 6 uur ten huize van de Wed. Juursema, te Leek aldaar, alwaar de conditiën intijds ter lezing zullen liggen.


Datum: 07 september 1839


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 augustus, TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, H.F. Klein van Riga naar St. Malo.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 6 september. Naar men verneemt, zal Zr.Ms. fregat DE RIJN, kapitein ter zee Arriens, aan boord van welke bodem Z.K.H. prins Hendrik als eerste officier een reis door de MiddelIandse Zee zal ondernemen, de 8e dezer uit het dok, ter rede van Vlissingen gehaald worden, zijnde de zeildag op de 15e bepaald. Genoemde prins zal zich morgen voor een paar dagen naar Vlissingen begeven, zijnde het niet, gelijk abusievelijk in de Zeeuwse couranten gemeld is, gezegde Z.K.H, maar de kapitein ter zee Arriens geweest, die de 1e dezer te Vlissingen is aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

's-Gravenhage, 6 september. Volgens brief van Egmond aan Zee, van de 1e dezer, is daar door een visser aangebracht een wrak, hetwelk gebleken is te zijn een stuk van de spiegel van een schip, waarop de naam THREE SISTERS, welke naam vroeger op een plank daarboven had gestaan, en nu met zwart overtrokken was, terwijl in plaats daarvan was gesteld EXETER. Nog dreef, volgens vissers berichten, een wrakje, naast verscheidene lichte stukjes hout in zee rond.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ACHEEN, kapt. W. Hoppen, van Newcastle met kolen en slijpstenen, JAMES AND MARGARETH, kapt. J. Thompson, GRACE, kapt. J. Grant, en CYNTHIA, kapt. J. Kerkwood, allen van Sunderland met steenkolen.


Datum: 09 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.J. Nagel, van Riga naar Groningen, is de 6e september met schade te Delfzijl binnengelopen (opm: zie PCG 061239).

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip FANNY, kapt. Brabander, van Antwerpen naar Cork, te Ramsgate met schade binnengelopen – zie no. 488 – wordt van daar van de 4e september gemeld, dat hetzelve bezig was de lading te lossen, waarvan het grootste gedeelte zwaar beschadigd was.


Datum: 10 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 7e september is door een vissersschuit in de haven van Texel binnengesleept een groot vurenhouten wrak, zijnde de stuurboordzijde en het achterste gedeelte van een groot schip waarop aan een stok een blauw sein was gehecht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg op maandag 9 september: het gekoperd fregatschip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart: NLG. 74.000, in slag NLG 1000, opgehouden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip METEORE, kapt. Demeire, van Antwerpen naar Liverpool, is de 5e september met schade te Deal binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JOHN AND MARY, kapt. T. Atkinson, van Stockton met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hunne principalen, op dinsdag 1 oktober 1839, des namiddags ten vier ure, in het locaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A nr. 458, publiek te veilen: het snelzeilend gekoperd Nederlands Brikschip ANJER, laatst gevoerd door kapt. D.R. Kleve, volgens meetbrief lang 24,20 el, wijd 4,80 el, hol 4,05 el, en alzo groot 209 ton, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Haringvliet alhier. (opm: koper voor NLG 8.200 werd kapt. F.A. Lammerts, Hindelopen; nieuwe scheepsnaam VREDE EN VRIJHEID)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 2 september het kofschip LOUISA, kapt. E.E. Valk jr, van Dantzig (opm: Gdansk); het schoenerschip HOPE, kapt. W. Baijes, van Liverpool.
Den 4 dito het tjalkschip IKINA, kapt. D.L. Knoop, van Hamburg; het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning, van Londen.
Den 6 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Cousins, van Londen.
Den 7 dito het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. H. Parr, van Droback.
Uitgezeild: den 4 september het kofschip LEEUWARDEN, kapt. E.H. Oldenburger, naar Newcastle.
Den 5 dito het kofschip MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Schotland; de schoenerschepen MONARCH, kapt. Jos. Manning en NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide naar Londen; het kofschip MARIANNE, kapt. Z.J. Prins, naar Noorwegen.
Den 6 dito de kofschepen JOHANNES, kapt. A. Sluik jr, naar Pruissen, MARGARETHA, kapt. K.F. Harding, GEZIENA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, en het brikschip DELPHIN, kapt. C.P. Falkenburg, alle drie naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de helft in het veer en schip, varende van het Heerenveen op Leeuwarden en de Joure. Kunnende de een twee derde gelden tegen behoorlijke intrest onder hetzelve verblijven. Adres bij G.A. Hempenius, te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Zes tot acht scheepstimmerknechten die bekwaam zijn en van goed gedrag, kunnen met oktober tegen een goed dagloon vast werk bekomen aan de Nieuwe Kofscheepstimmerwerf te Woudsend.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel (opm: geen datum). Ter hoogte van de rede heeft men dekbalken gevonden, waarvan men aanneemt dat ze behoren bij de kof JOHANNES, die op 1 september in de monding van de Schelde is vergaan. (opm: zie ZP 030939)


Datum: 11 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de lading van het schip RAPHAEL, kapt. Amanieu, van Petersburg naar Bordeaux, bij Ameland verongelukt – zie no. 464 – wordt volgens brief van Ameland van de 8e september gemeld, dat men bezig was dezelve met lichters naar Harlingen te verzenden, ten einde in een aldaar naar Bordeaux bestemd schip overgeladen te worden.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: tjalk) de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.R. Onnes, van Rendsburg naar Amsterdam, is de 5e september in goede staat te Tonningen (opm: Tönning) uit zee teruggekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het te Cuxhaven met schade binnengelopen schip (opm: tjalk) de GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffijn, van Amsterdam naar Wismar, had volgens brief van daar van de 5e september de lading weder ingenomen en lag zeilklaar ter rede.


Datum: 12 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CORNELIA, kapt. Cushman, van Havana naar Amsterdam, is volgens bericht van New York van de 24e augustus, de 31e juli in zinkende staat door het volk verlaten, hebbende tegen een in zee drijvend stuk wrak een gat in de boeg gestoten (opm: zie ZP 130939).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ZEELUST (opm: galjoot), kapt. D.J. Mik, van Liverpool met klipzout, RHODE, kapt. J. Browns, van Newcastle met steenkolen, en de HOOP (opm: galjoot), kapt. J.H. Mugge, van Havana met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 11 september. Zaterdag namiddag (opm: 7 september) is van de werf van de scheepsbouwmeester F. Smit, aan de Kinderdijk van stapel gelaten het fregatschip CORNELIS WERNARD EDUARD, groot 400 lasten, gebouwd voor rekening der rederij onder directie der heren Weiland en van Walcheren en W. Ruys J.Dzn, te Rotterdam, gevoerd zullende worden door kapt. D.H. Kramer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 september. Bij gunstige gelegenheid heeft de scheepmaker JAN SCHOUTEN het voornemen, het op zijn werf op stapel staande barkschip TRITON, aanstaande donderdag de 12e dezer, des voormiddags tussen acht en half negen uur te water te laten.


Datum: 13 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het verongelukken van het schip CORNELIA, kapt. Cushman, van Havana naar Amsterdam - zie ons vorig no. - rapporteert kapt. Cushman in dato New York 20 augustus het volgende: Na de 20e juli van Havana vertrokken te zijn, ontmoetten wij op de 30ste dito daaraan volgende niets bijzonders. De volgende dag bevonden wij ons op 35º86’ N.B. en 69º 54’ W.L. (opm: 86’ in de breedte moet waarschijnlijk 56 of 36 zijn; de 4 van 54’ in de lengte is zeer onduidelijk) en bekwamen des morgens ten 9 uren door op een scheepsvleet (opm: rondhouten met zeilen, inclusief staand en lopend tuig) te stoten een gat van ongeveer 8 duim breedte aan stuurboordzijde in de boeg. Dadelijk werden alle pompen in werking en de watervaten aan bakboordszijde gebracht, echter stond ten 10 uur reeds 3 voet water in het ruim. Na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, bemerkten wij alle moeite tevergeefs te zijn, dewijl reeds 7 voet water in het ruim stond en het schip begon te zinken, zodat wij genoodzaakt waren ons in de boten te begeven, na dezelve van enige provisie voorzien te hebben en zagen wij ten 5 uren het schip zinken en was na enige minuten niets meer van hetzelve te zien. Na veel storm te hebben doorgestaan werden wij de 5e augustus door het schip ORB gered en de 8e dito op de brik OLIVE BRANCH overgezet en te Boston aangebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WILLEM, kapt. De Jong, van Londen naar Ostende, is de 7e september in een hevige storm op de rivier van Londen (opm: Theems) omgeslagen. De equipage is gered. (opm: zie ZP 170939)

Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip FANNY, kapt. Brabander, van Antwerpen naar Cork, te Ramsgate met schade binnengelopen – zie no. 488 – wordt van daar van de 8e september gemeld, dat hetzelve, na een gedeelte der lading gelost te hebben, op de werf was gehaald om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip SOPHIA CECILIA, kapt. Radeloff, van Amsterdam naar Suriname, met schade te Cowes binnengelopen – zie no. 469 – is de 9e september uit de haven naar de rede gehaald, ten einde met de eerste gunstige wind de reis weder voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 september. Het heeft Z.M. behaagd, beschikkende op de requeste van A.H. Tromp en H.A. Tromp te Woudsend, die verzocht hebben, dat door Z.M. voor ‘s Konings bizondere rekening, mocht worden deelgenomen in de door hen en anderen ontworpen oprichting ener Friesche Kofschipreederij, te Woudsend te vestigen, de thesaurier van Hoogdeszelfs huis te machtigen om voor Z.M. bizondere rekening, in de op te richten Friesche Kofscheepsreederij deel te nemen, voor een getal van 16 aandelen, ieder groot NLG 500,-. en alzo vertegenwoordgende een kapitaal van NLG 8000,-, zijnde voorts Z.M. bij het verlijden der acte van vennootschap, te vertegenwoordigen en vervolgens ‘s Konings belangen ter zaker dezer deelneming waar te nemen, of te doen waarnemen.


Datum: 14 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LA JEUNE CAROLINA, kapt. Heijdelman, van Bordeaux naar Brussel, met schade aldaar teruggekomen – zie no. 463 – heeft de 8e september de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: brik, thuishaven Antwerpen) MERCUUR, kapt. Witteveen, lag de 7e september te Cork zeilklaar naar St. Ubes (opm: Setubal) en dacht met de eerste gunstige wind de reis aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DIANA, kapt. J. de Jong, van Riga met rogge, en GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent, van St. Petersburg met hennep.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 13 september. Gisteren is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met goed gevolg te water gelaten het barkschip TRITON, gebouwd voor rekening van de heer Barend Kooy Janszn te Amsterdam, en zullende gevoerd worden door kapt. J.N. Snijder, en is onmiddellijk daarna op gemelde werf, voor rekening van die zelfde rederij, de kiel gelegd voor het barkschip SARA ALIDA MARIA.


Datum: 16 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: bark) MIDDELBURG, kapt. J. Giltjes Lz, de 11e september van Middelburg naar Batavia vertrokken, is de volgende dag wegens tegenwind aldaar ter rede teruggekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 7e september zijn door twee schokker-schepen te Zierikzee binnengebracht de tuigage zeilen enz. benevens een beschadigd fust terpentijn, afkomstig van het de 1e dezer bij Veere omgeslagen schip JOHANNES, kapt. Mushing (opm: zie o.a. ZP 030939), van Bayonne naar Antwerpen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het de 11e september te Rendsburg gearriveerde schip METTA MARGARETHA, kapt. Kols, van Amsterdam naar Stettin (opm: Szczecin), is door een Deense tolkotter verzegeld geworden, doch is op aandringen van de kapitein en zijn correspondenten, welke bij lang oponthoud voor bederf der lading vreesden, weder ontzegeld.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip JOHANNES, kapt. Tobbens, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, met schade te Elseneur (opm: Helsingør) binnengelopen, heeft volgens brief van daar van de 10e september de lading weder ingenomen en was als toen gereed om de reis weder voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost

Kapt. S.T. de Boer, voerende het kofschip PAULINA, van Petersburg naar Hamburg, rapporteert volgens brief van Cuxhaven van de 12e september, dat na door zwaar zeilen op de Elve (opm: Elbe) de grote mast gebroken werd, hij door aanhoudende harde wind genoodzaakt was geweest het tuig te kappen en na tot de 10e dito voor anker te hebben gelegen, des nachts door Blankenezer vissers op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak/overeenkomst) te Cuxhaven is binnengebracht. (opm: zie PGC 240939 en ZP 030140)

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op de 14e, 15e en 16e september zijn de onderstaande schepen te Amsterdam gearriveerd:
LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, van Batavia met koffij en suiker, liggende in het Oosterdok.
KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. G.T. Timer (opm: G.J. Timmer), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met tarwe, liggende in het Westerdok
VROUW HEMKE, kapt. R. Ulrichs, van Bremen met tarwe, liggende in het Westerdok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Amsterdam. AURORA, kapt. A.J. de Boer. van Livorno met olie, potasch, citroen, albast, marmer, vloerstenen, sucade, galnoten, tabakstelen en pijpstaven.


Datum: 17 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) de JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker, van Amsterdam naar Bordeaux, is de 16e september met schade wegens aanzeiling in Texel uit zee teruggekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het stoomschip de BATAVIER, kapt. Dunlop, van Londen naar Rotterdam is de 16e bij het binnen komen in Brielle door het min opkomende water op de Droogen vastgeraakt. Het heeft schuiten en sloepen tot adsistentie bij zich.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip WILLEM, kapt. De Jonge, van Londen naar Ostende, op de rivier van Londen omgeslagen – zie nommer 494 – is volgens brief van daar van de 14e september gerecht en in het dok gesleept.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip AUGUSTA, kapt. Lademacher, van Riga naar Amsterdam, met schade te Arendahl binnengelopen – zie nommer 468 – heeft na bekomen reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) ARCHANGEL, kapt. A.W. Wilkens, van Riga naar Schiedam, is de 31e augustus met schade wegens aanzeiling te Mandahl binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: tjalk) de GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffijn, van Wismar naar Amsterdam, met schade te Cuxhaven binnengelopen – zie nommer 466 – heeft de 11e september de reis weder voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De heren P. van Vlissingen en P. van Eik te Amsterdam hebben uitgegeven het prospectus ener op te richten stoomboot-rederij tot het daarstellen ener stoombootvaart tussen Amsterdam en Londen. Het kapitaal der rederij is op NLG 500.000 gesteld, zijnde NLG 450.000 voor de aanbouw en NLG 50.000 voor het in dienst brengen van twee stoomschepen van krachtig vermogen; zullende evenwel, zodra een som van NLG 250.000 getekend is, de intekenaren bij elkander geroepen worden tot het benoemen van commissarissen en alsdan één schip op stapel worden gezet. De rederij zal bestaan uit 200 portiën van NLG 2500, voor welke, tot aan het gereed zijn der stoomvaartuigen toe, een interest van 4 percent aan de deelhebbers zal worden uitgekeerd.


Datum: 18 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Zr.Ms. fregat de ZAAN, commandant kapt. ter zee Monije, is de 17e dezer van Batavia te Texel binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 29e mei lagen ter rede van Batavia de schepen OUD ALBLAS, kapt. Strumphler, PALEMBANG, kapt. Van der Hucht, JACOBA MAURINA, kapt. De Haas, de RHYN, kapt. Brandlicht, CLAUDIUS CIVILUS, kapt. Broen, HENDRIK WESTER, kapt. Van Wijk en REGENT, kapt. Nordlohne.
De 15de mei lagen ter rede van Soerabaija de schepen: WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, MINERVA, kapt. Matsen, EENDRAGT, kapt. Gieseken, STAD UTRECHT, kapt. Rolff en PAULINA, kapt. Hoffman.
Volgens brief van Batavia van de 29e mei zouden van daar vertrekken de schepen: PALEMBANG, kapt. Van der Hucht naar Amsterdam en WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen naar Rotterdam en PHOENIX, kapt. Eeltjes naar Middelburg, laatst van mei en WILHELMINA LUCIA, kapt. Ibsen tegen het einde van juni.
Nog lagen aldaar in lading de schepen ISABELLA, kapt. Dinning naar Nederland, JANE MOREN, kapt. Ferguson naar Cowes en JAVA, kapt. Taijer naar Bordeaux.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vertrekkende schepen.
Passage naar Nederland, met het snelzeilend en voor den overvoer van passagiers, bijzonder goed ingericht schip de SCHELDE, kapitein C.M. van Dijcke, zijnde voorzien van enen bekwamen scheepsdokter, en zullende van hier vertrekken omstreeks het laatst van deze maand. Adres bij Van Dasten & Co.
Batavia, 18 september 1839.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Antwerpen (opm: geen datum). De STAD NIJMEGEN (opm: stoomschip varende in lijndienst op Rotterdam) zou gisteravond moeten zijn aangekomen, maar is als gevolg van een machinestoring genoodzaakt geweest Dordrecht aan te lopen.


Datum: 19 september 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 september. Van Sas van Gent wordt gemeld, dat binnen kort de grote sassing (opm: sluis) te Neuzen hersteld zal zijn (opm: zie DC 180739) en de stoomboot PRINSES VAN ORANJE overeenkomstig de vroeger gedane aankondigingen de dienst tussen Rotterdam en Gent zal hervatten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 september. Zr.Ms. corvet CASTOR, onder bevel van de kapt.luit.t.zee W. de Raet, laatst uit Oost-Indiën teruggekomen en thans liggende te Willemsoord, zal met de 25e dezer opgelegd en buiten dienst worden gesteld.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Kopenhagen wordt in dato 3 september het volgende gemeld: Ten gevolge van het gebeurde met kapt. H.O. Sap, voerende het schip (opm: smak) MYN GENOEGEN, die door de strengheid van de tolkruisers op de Eider verhinderd is geworden zijn reis naar het Holsteinsche Kanaal voort te zetten, hebbende op de Eider aan de grond gezeten, zijn de tolopzieners vanwege de regering aangeschreven geworden, om voortaan aan de schepen geen onnodige beletselen in de weg te leggen en daardoor de vaart op voornoemd kanaal te belemmeren.


Datum: 20 september 1839


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W.A. Evertsz, te Oldeboorn, gedenkt publiek te verhuren, voor de tijd van vijf jaren, ingaande 1 januari 1840: de helft van het recht van het zeer winstgevend Veer, met het daartoe behorende nieuwe Veerschip, varende wekelijks van Oldeboorn op Leeuwarden en Sneek, en om de andere week naar de Gorredijk.
Wie gading maken, komen op zaterdagen den 21 september en 5 oktober 1839, telkens des avond 7 ure, bij de voorlopige en eindelijke toewijzing, ten huize van de kasteleins Van Kalsbeek en Van der Meulen, te Oldeboorn; zijnde de voorwaarden inmiddels te vernemen ten kantore van den notaris.
(opm: LC 270939 meldt dat NLG 225 was geboden)


Datum: 21 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de St. PIERRE, kapt. De Potter, van Londen naar Gend, is de 20e september lek en met schade in Helvoet binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

De 5e juni lagen ter rede van Batavia: Zr.Ms. korvet VAN SPEYK, kapt. Van der Straten, de schepen: WILLEM DE EERSTE, kapt. Poppen, BLANCA, kapt. Ten Ham, MINERVA, kapt. Maizen, HENRIËTTE CLASINA, kapt. Hofman, REGENT, kapt. Nordlohne, JACOBA MAURINA, kapt. De Haas, HENDRIK WESTER, kapt. Van Wijk, VERONICA, kapt. Doeksen, EENDRAGT, kapt. Gieseke, VIRGINIA ET GABRIELLA, kapt. … en GEORGE WASHINGTON, kapt. Probst.
Volgens brief van Batavia van de 5e juni zouden vandaar vertrekken de schepen MINERVA, kapt. Matzen, 6/7 juni naar Amsterdam en HENDRIK WESTER, kapt. Van Wijk naar Padang, ook lagen daar in lading de schepen VERONICA, kapt. Doeksen en REGENT, kapt. Nordlohne naar Amsterdam, ISABELLA, kapt. Dinning voor Nederland, JAMES MORAN, kapt. Fergusen voor Cowes, PLATINA, kapt. Willbunch voor Londen en OCCIDENTEN, kapt. Grass voor Stockholm.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 september. Volgens bericht van Batavia, ontvangen per Zr.Ms. fregat de ZAAN, de 17e dezer van daar in Texel binnen gekomen en hebbende 102 dagen reis, was het fregatschip OUD ALBLAS, kapt. J.E. Strumphler, na te Batavia geïnspecteerd en in goede orde bevonden te zijn, door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de retourreis naar Nederland bevracht en dienvolgens de 31e mei naar Sourabaya vertrokken om koffij en suiker in te nemen.


Datum: 23 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) OCEAAN, kapt. P. Sunderdorp, van Batavia naar Amsterdam, is de 19e september lek en met verlies van zeilen te Deal binnengelopen (opm: zie ZP 041039).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip HARRIET, kapt. Korff, van Rotterdam naar de Kaap de Goede Hoop, is de 18e september met verlies van anker en touw te Deal binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CATHARINA, kapt. Sandman, van Amsterdam naar St. Ubes (opm: Setubal), is de 17e september met schade wegens aanzeiling op de Humber binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip de VERWACHTING, kapt. Lindegaard, van Harlingen vertrokken, is de 18e september met verlies van zeilen en met meer andere schade te Harwich binnengebracht.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip (opm: kof) EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Riga naar Amsterdam, lek te Mandahl binnengelopen – zie nommer 466 – heeft de 31e augustus na bekomen reparatie de reis weder voortgezet.

ZP 230939
Het schip (opm: kof) WENDELINA, kapt. H.J. Mulder, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is de 31e augustus met verlies der bezaansmast te Mandahl binnengelopen. Het is echter sedert te Pillau (opm: Baltiysk) gearriveerd.

Krant:
  ZP - Zeepost

Van Rendsburg wordt van de 17e september gemeld, dat het schip (opm: tjalk) VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer, van Amsterdam met stukgoederen naar Lübeck, te Tonningen (opm: Tönning), niet tegen staande de dringende protesten des kapiteins, is verzegeld geworden, doch dat dezelve te Rendsburg weder afgenomen waren, en daar de kapitein vreesde, dat de lading beschadigd konde zijn, heeft hij protest en verklaring aldaar afgelegd.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op de 21e, 22e en 23e september zijn de onderstaande schepen te Amsterdam gearriveerd:
ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. P. Kraaij, van Batavia met koffij, suiker, enz, liggende in het Oosterdok.
CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring, van Newport met steenkolen, liggende in het Oosterdok.
GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffijn, van Stralsund met rogge, liggende in het Oosterdok.
VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit, van Rendsburg met rogge, garst en boekweit, liggende in het Oosterdok
EENDRAGT, kapt. O.G. Stuit, van Lübeck met teer, liggende aan de Nieuwe Brug.
BEURS VAN AMSTERDAM (stoomboot), kapt. W.H. Kramer, van Hamburg met stukgoederen, liggende aan de Nieuwe Brug.
HERMANNA, kapt. H.J. Westers, van Leer met stukgoederen, liggende aan de Nieuwe Brug.
KLASINA THEODORA, kapt. P. Fijn, ledig van Rotterdam, liggende in het Oosterdok.


Datum: 24 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: tjalk) ANNA EVINA, kapt. G.F. Rasker, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, is de 21e september zwaar lek en met gebroken zwaarden te Delfzijl binnengelopen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DIANA, kapt. Lucht, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Brussel, is volgens brief van Stralsund van de 17e september, bij Heidloff (opm: niet gevonden) op Rügen gestrand. Men hoopte hetzelve weder af te kunnen brengen (opm: zie ZP 041039).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip PAULINA, de Boer, van Petersburg naar Hamburg, te Cuxhaven binnen, wordt vandaar in dato 15 dezer gemeld, dat de lading gelost en het schip aan de werf gehaald was, om gerepareerd te worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 9 september de brikschepen ELIZE, kapt. N. Nieman, en ELIZE, kapt. P.E. Ahrens, beide van Riga.
Den 13 dito de schoenerschepen GEORGE, kapt. R. Payne, van Liverpool en UNION, kapt. A. Gallaway, van Londen; het kofschip de JONGE BARENT, kapt. J.O. Stuut, van Christinastadt; het galjasschip MINERVA, kapt. T. Nieman, van Riga; de schonerkof JOSEPH, kapt. G. Hilling, van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 15 dito het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, van Leith; de kofschepen JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Petersburg en de JONGE DIRK, kapt. J. Visser, van Hamburg.
Den 16 dito het kofschip de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaansand (opm: Kristiansand).
Den 17 dito het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Holmstrand (opm: Holmsbu); het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, van Londen.
Den 18 dito het kofschip DIE GUTE HOFFNUNG, kapt. J.R. Schnieder, van Dantzig.
Den 19 dito het schoenerschip MONARCH, kapt. Jos. Manning, van Londen.
Den 20 dito het kofschip de JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, van Memel (opm: Klaipeda).
Uitgezeild: den 10 september het kofschip de VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimmenga, op avontuur; het brikschip VERWACHTING, kapt. N.M. Lindegaard, naar Havanah; het kofschip ELIZABETH JACOBA TROMP, kapt. P.IJ. Jobs, naar Noorwegen.
Den 11 dito het schoenerschip SARAH & HELEN, kapt. J. Atkins, naar Schotland; het kofschip de JONGE DERK, kapt. H.E. Vos, naar Noorwegen.
Den 12 dito de schoenerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt en FLORA, kapt. John Manning, beide naar Londen.
Den 14 dito de kofschepen NEPTUNUS, kapt. H.R. Dokman, naar Noorwegen en LOUIZE, kapt. E.E. Valk jr, op avontuur; het brikschip WILHELM FRIEDRICH, kapt. H. Parr, naar Noorwegen.
Den 19 dito de schoenerschepen HOPE, kapt. W. Baijes, naar Schotland, FRIENDS, kapt W. Cousins en UNION, kapt. A. Gallaway, beide naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 22 september. Uit St. Petersburg schrijft men, dat onlangs op de Newa een proefneming is gedaan met een boot, van gom-elastiek vervaardigd. De boot laat zich oprollen, doch kan door middel van vier kranen met lucht gevuld worden, waardoor dezelve de vorm van een klein schip erlangt, dat, daar het ook op het laagste water varen kan, zelfs op zodanige plaatsen gebruikt kan worden, welke met gewone boten niet kunnen bevaren worden. De boot hield, toen zij op de Newa voer, drie mensen in en trok door de lichtheid van haar vorm en bewegingen de algemene aandacht tot zich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 23 september. Vrijdag l.l. (opm: 20 september) is te Schiedam van de werf De Nijverheid van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen met het beste gevolg van stapel gelaten het barkschip PRINS VELDMAARSCHALK, gevoerd zullende worden door kapt. T.B. Teunissen en bestemd voor de vaart op Oost-Indië onder directie van de heren De Groot, Roelands & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij zo treurige bericht, dat mijn waarde echtgenoot Jan Jacob Kortrijk, kapitein van het koopvaardij-fregat GENERAAL BARON VAN GEEN, in de ouderdom van ruim 42 jaren op de reis van Amsterdam naar Batavia overleden is.
Dordrecht, de 22e september 1839, M.M. Vliegenthart, wed. J.J. Kortrijk


Datum: 25 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip NASSAU, kapt. E. Visser, van Batavia naar Amsterdam, is de 24e september Texel binnengekomen, hebbende 108 dagen reis.
Het schip BANCA, kapt. B.C. ten Ham, van Batavia naar Rotterdam, is de 24e september in Helvoet binnengekomen.


Datum: 26 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 25 september. Het heden alhier van Riga binnengekomen schip ALKANNA ELISABETH (opm: kof ALKANA ELISABETH), kapt. J.N. van Duinen, zit op de Krabbe-plaat aan de grond.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip OCEAAN, kapt. Sunderdorp, van Batavia naar Amsterdam, is de 22e september zwaar lek, met gebarsten fokke- en bezaansmast en verlies van zeilen te Ramsgate, laatst van Deal, binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Heden namiddag, ten half 2 ure, is van de werf De Walvisch met goed gevolg te water gebracht het koopvaardij-fregatschip WASSENAAR, groot 800 tonnen, gebouwd door de scheepsbouwmeester Jan Nuveen voor rekening van de heer W.P. Pook van Baggen, gevoerd zullende worden door kapt. K. Spiegelberg, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

´s-Gravenhage, 24 september. Zr.Ms. brikken de SNELHEID, kapt. Enslie, en de MERCUUR, kapt. Ketjen, zijn uit het Nieuwe Diep op de rede gebracht om bij de eerste goede wind naar Suriname te zeilen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Men verneemt, dat er een ontwerp bestaat om alhier ter stede een naamloze vennootschap daar te stellen tot oprichting ener patent-sleephelling op het eiland Fijenoord, aan gene zijde van de Maas. Ongetwijfeld zal dit bericht door allen, die in de zeevaart van Rotterdam belang stellen, met groot genoegen worden ontvangen, daar het hun bedroevend wezen moest in de laatste jaren zo dikwerf te ontwaren, dat de schepen, tot de rederijen dier stad behorende, naar elders moesten vertrekken om hersteld of gekoperd te worden, hetwelk niet slechts tot groot ongemak der belanghebbenden verstrekken moest, maar bovendien de ingezetenen dezer stad van vele voordelen beroofde, welke hun uit de aard der zaak toekwamen. Het voornemen is een sleephelling op te richten, hoedanige reeds voorlang in de meeste Engelse en sommige andere buitenlandse havens bestaan, waarop de schepen langs ijzeren sporen worden opgewonden, daar de ondervinding bevestigd heeft, dat deze inrichting in alle opzichten, zo wat spoed als voordeel betreft, doelmatiger is, dan die welke vroeger in ons land bekend waren. Men ziet het nadere plan deswege met de grootste belangstelling te gemoet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip (opm: brik) AURORA, kapt. J.H. Meppelder, van Leith met steenkolen.


Datum: 27 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNA MARIA, kapt. Hoek, van Amsterdam naar Lisbon, met schade in Texel teruggekomen - zie no. 500 - had volgens brief van daar van de 26e september de lading in goede staat gelost en was bezig te repareren (opm: zie ZP 251039 en 021139).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip ANNAGINA, kapt. Pott, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is de 24e september met schade te Delfzijl binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het ter rede van Deal liggende schip HARRIËT, kapt. Korft, van Rotterdam naar de Kaap de Goede Hoop, heeft een anker en touw verloren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: tjalk) de VROUW JANTINA, kapt. J.K. Mandema, van Danzig (opm: Gdansk) met hout naar Edam, is de 23e september, na 7 mijlen van Heel (opm: Hela) in een hevige storm de mast verloren te hebben te Rendsburg binnengelopen. (opm: zie ook PGC 011039)

Krant:
  ZP - Zeepost

De 24e juli lagen te Montevideo de schepen SNELHEID, kapt. Visser en VAN SPEYK, kapt. van der Wind, beide voor Amsterdam.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Het schip (opm: bark) VERONICA, kapt. D.G. Doeksen, de 26e dezer te Texel binnen van Batavia (vertrek van daar de 5e juni): 5738 balen koffij, 1647 kanisters suiker, en 589 schuitjes tin, alles adres Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit Harderwijk schrijft men van den 21 dezer: “Heden zal van hier naar Hellevoetsluis vertrekken een detachement, sterk 110 onderofficieren, korporaals en manschappen, ten einde aldaar over te gaan aan boord van het barkschip DE BEURS VAN ROTTERDAM, om met dien bodem naar Oost-Indië te worden overgebracht. Het bevel van dit detachement is opgedragen aan de van verlof terugkerende kapitein der infanterie Engelen; zijnde tot medegeleiders benoemd de 2de luitenant van Geusau van de infanterie, en von Schubertz van de artillerie, mitsgaders de officier van gezondheid 3de klasse Bloch.”

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang 17 el 3 palm, wijd 3 el 5 palm, met complete inventaris; te bevragen bij Wieger P. van der Woude, op de Nieuwstad over de Waag te Leeuwarden.


Datum: 28 september 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CERES, kapt. J. Noord, van Leith met steenkolen, VROUW MARGRITA, kapt. B.R. Berg, en MERWESTROOM kapt. D.H. Hazewinkel, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen (opm: geen datum). De stoomboot (opm: STAD NIJMEGEN), met 96 passagiers, is hier gistermiddag niet aangekomen, want de as van een van de raderen is nabij Dordrecht gebroken, zodat het schip met slechts één rad de reis heeft vervolgd.
AB 291039
Vlissingen, 25 oktober. Uitgezeild GRETRY, kapt. J.B. Gombier, naar Liverpool.
PGC 291039
Kapt. Schwennen, 19 october van Riga in Texel binnen, heeft aldaar aangebracht de equipage van het op Bornholm gestrande schip JONGE TJARK GIEZEN, Sok, van Memel naar Amsterdam (opm: zie PGC 081039).


Datum: 30 september 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. Martens, van Rotterdam naar Batavia, met schade te Milford binnengelopen – zie no. 452 – wordt van daar van de 25e september gemeld dat men dacht dat hetzelve in de loop der volgende week gereed zou zijn om de reis weder voort te zetten.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading (opm: te Amsterdam) naar:
Batavia: het gekoperd tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip de 2 TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam. (Nieuwe Diep) Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip CHRISTINA AGATHA, kapt. Fabius, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij J. Daniëls & Zoon en Arbman.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip ANNA EN ELISA (opm: ANNA EN ELISE), kapt. C.N. Gorter, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en de Vries & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip VAN GALEN, kapt. M. Marcussen, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip EUGENIE, kapt. G.A. Klimp, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres B.D. Bosscher en J. Corver & Comp.
Kaap de Goede Hoop: het gekoperd driedeks fregatschip HOLLAND, kapt. A. Nannings. (Oosterdok) Adres bij De Vries & Comp.
Bahia: het gekoperd schoener kofschip DIANA, kapt. B. Barends, van Amsterdam. (Oosterdok)sluit 30 september. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Hoyman & Schuurman, De Vries & Comp. en Daniëls & Zoon en Arbman.
Suriname: het nieuw gekoperd tweedeks barkschip de EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. Hilbrands, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks nieuw gekoperd driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks brikschip HEPPENS, kapt. G.D. Swart, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het nieuw gezinkt barkschip de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd fregatschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. S.Y. Parma, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip de HARMONIE, kapt. B. Jansen. (Westerdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks pinkschip de JONGE WILLEM, kapt. G van Medevoort, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het gekoperd driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het tweedeks barkschip MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks driemast galjootschip NiCOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, van Amsterdam (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Havana: het gekoperd Nederlands brikschip AURORA, kapt. J. Zuiderduin, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij J. Langeveldt.
New York: het gekoperd tweedeks Amerikaans fregatschip THE MASON, kapt. W.H. Allen, sluit laatst van september. Adres bij J. Corver & Comp.
Idem: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip MANHATTAN, kapt. J. Budd, van New York. (Oosterdok) Adres bij d’Arnaud & Comp.
Gibraltar, Maltha, Smirna (opm: Izmir) en Constantinopel (opm: Istanbul): het Nederlands gezinkt schoener kofschip de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. (Oosterdok) Adres bij Van den Bey & Comp. en Nobel & Holtzapffel.
Genua en Livorno: het nieuw gebouwd Nederlands kofschip DE AMSTEL, kapt. J. Hakker. (Oosterdok) Adres bij Nobel & Holtzapffel en Van den Bey & Comp.
Idem: het gezinkt schoener kofschip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Henning, van Amsterdam. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys & Zoon.
Idem: het Nederlands kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys & Zoon.
Marseille: het Nederlands kofschip CORNELIS, kapt. R.F. Mellema. (Westerdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Idem: het Nederlands kofschip CLASINA THEODORA, kapt. P. Fyn. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Cadix, Gibraltar en Malaga: het Spaans schoener brikschip LA MONTANEZA kapt. H. de Zuluetta. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Grys & Zoon.
Lisbon: het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. (Oosterdok) Adres bij J. Daniëls & Zoon en Arbman en Coopman & De Witt & Lenaertz.
Bordeaux: het Nederlands kofschip MARIA, kapt. B.G. Smit. (Oosterdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Rochelle: het Nederlands kofschip GESINA, kapt. G.R. Oostra. (Oosterdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Stockholm: het schoenerschip FLYGANDE FANAN, kapt. Hjorth. (Oosterdok) Adres bij H. Gullen.
Idem: het brikschip NAJADEN, kapt. W.J. Schröder. (Westerdok) Adres bij H. Gullen.
Idem: het schoenerschip SOPHIA AUGUSTA, kapt. Nilsson. (Oosterdok) Adres bij H. Gullen.
Stettin: het Pruissisch brikschip CAROLINE EMELIE, kapt. M.H. Blanck. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Stralsund direct, Greifswald, Wolgast en Barth: (te Stralsund te lossen) het galjasschip NEPTHUNUS, kapt. H.C. Bahlruss. (Oosterdok) Adres bij H. Gullen.
Rostock: het Pruissisch JOHANNA CHRISTINA, kapt. P. Niejahr. (Westerdok) Adres bij F. der Kinderen.
Kopenhagen het sloepschip MARIA, kapt. J. Jurgensen, van Kopenhagen. (Oosterdok) Adres bij B.J. van Hengel.
Idem: het jagtschip FADERSMINDE, kapt. R. Nielsen, van Kopenhagen. Adres bij B.J. van Hengel.
Idem: het sloepschip INGEBORG, kapt. A.A. Kruse, van Kopenhagen. (Oosterdok) Adres bij B.J. van Hengel.
Lübeck: het smakschip SIKKOLINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong. (Oosterdok) Adres bij H. Gullen.
Dronthem: het schoenerschip ORVAR ODD, kapt. G.J. Oyen, van Dronthem. (Oosterdok) Adres bij P. Scheffer & Zoon.


Datum: 01 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 28e september is van Vlissingen naar de Middellandse Zee vertrokken Zr.Ms. fregat de RHYN, commandant kapt. ter zee Ariens, aan boord hebbende Z.K.H. Prins Hendrik.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW JANTINA, kapt. Mandema, van Dantzig naar Edam, laatst van Warnemünde is, volgens brief van Rendsburg, aldaar met gebroken mast aangekomen en zoude een nieuwe innemen (opm: zie ZP 270939).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: den 23 september de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Oostrisoer, ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, van Christiaansand (opm: Kristansand), WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, van Holmstrand, EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, beide van Christiaansand, en NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Oostrisoer, het smakschip VERWAGTING, kapt. J. Eilers, van Newcastle.
Den 24 dito het kofschip ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Laurvig; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Ebes, van Memel (opm: Klaipeda); het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.J. IJmker, van Oostrisoer.
Den 25 dito het kofschip de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback; het smakschip EENDRAGT, kapt. J. Bietijn, van Laurvig; de kofschepen GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Oostrisoer, de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Droback, EMMA, kapt. S.J. Thue, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok en de VROUW ANTJE, kapt. B.D. de Grooth, alle drie van Drammen; het schoenerschip FLORA, kapt. John Manning, van Londen.
Den 26 dito de kofschepen de WAAKZAAMHEID, kapt. H.B. Drok, van Drammen en de BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, van Droback; het tjalkschip NIORD, kapt. H.H. Christensen, van Drammen; de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd en de VREEDE, kapt. B.B. Keun, beide van Droback.
Den 27 dito het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Drammen; het galjasschip HELENA, kapt. H. Permien, van Riga.
Den 28 dito het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, van Londen.
Uitgezeild: den 22 september het tjalkschip de VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, naar Hamburg; het brikschip ELISE, kapt. P.E. Ahrens, naar de Oostzee; het schoenerschip MARY & ROSE, kapt. T. Tervit, naar Schotland.
Den 23 dito het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Liverpool.
Den 24 dito het brikschip ELISA, kapt. N. Nieman, naar de Oostzee; het kofschip de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, naar Noorwegen.
Den 26 dito het galjasschip MINERVA, kapt. T. Nieman, naar Rostock; de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin en MONARCH, kapt. Jos. Manning, beide naar Londen.
Den 27 dito het kofschip JOSEPH, kapt. G. Helling, op avontuur.
Den 28 dito het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen; het smakschip HET TOEVAL, kapt. H.H. Ebes, naar de Oostzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WELCOME, kapt. J. Booth, en GRACE, kapt. G. Grand, beiden van Sunderland met steenkolen, KLEINE HANS, kapt. H.N. Koop, van Riga met rogge, ONRUST, kapt. J. Guit, en SMOLENSK kapt. H. Suhr, beiden van Archangel met teer en pek, EMANUEL, kapt. G. Jacobson, van Drammen met hout, VESPER, kapt. J. Brown, van Liverpool met zout en stukgoederen, BRITANNIA, kapt. J.H. Olmans, van Newport met ijzer, CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven, de LEMMER, kapt. J.
Tammes, en MARIA ANNA, kapt. K. Hagedoorn, alle drie van St. Ubes (opm: Setubal) met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 september. Heden morgen omstreeks 9 ure is van deze stad vertrokken, gesleept wordende door de sleepboot de SAMSON, het fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema, bestemd naar Batavia. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: Een ieder wordt gewaarschuwd geen krediet te geven aan de equipage van het Mecklenburger brikschip DORA, kapt. J.P. Krohn, zonder voorkennis van de kapitein.


Datum: 02 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 oktober. Heden zijn van hier naar zee vertrokken Zr.Ms. fregat BELLONA, commandant kapt. ter zee W.A. Gesteranus, met bestemming naar Batavia, Zr.Ms. brik SNELHEID, commandant kapt.luit. ter zee Enslie, met bestemming naar Suriname, en Zr.Ms. brik MERCUUR, commandant kapt.luit. ter zee Ketjen, mede met bestemming naar Suriname.

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen (opm: koffen) HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, van Amsterdam naar Suriname en DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker van Amsterdam naar Bordeaux, beide met schade in Texel uit zee teruggekomen – zie no. 500 en 497 – hebben de 1e oktober de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Manro, de 25e september te Elseneur (opm: Helsingör) gearriveerd, rapporteert de 17e september op 30 mijlen Z.W. van Scideness in Noorwegen, bij Z.O. storm, vol water en door het volk verlaten te hebben zien drijven het schip de VROUW CATHARINA, kapt. Van Laten, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam (opm: vermoedelijk tjalk, kapt. R.A. van Laten). De equipage had zich vermoedelijk in de boot gered, dewijl alle instrumenten en pompen uit het schip genomen waren en hetzelve reeds de 6e september de Sond was gepasseerd; nadat hetzelve door een groot schip aangezeild, kon kapt. Manro het schip niet weder bereiken. (opm: zie ZP 051039)

Krant:
  ZP - Zeepost

De schepen DE HOOP, kapt. Jonker, van Danzig (opm: Gdansk), VROUW STINA, kapt. Kopcke en GEZINA, kapt. Gran, beide van Hamburg, alle naar Amsterdam, VROUW NEELTJE, kapt. Kuipers, van dito naar de Lemmer en CHRISTINA, kapt. Voss, van Altona naar Rio Janeiro, zijn de 25e september te Cuxhaven uit zee teruggekomen.


Datum: 03 oktober 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 oktober. Het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. J. Hazewinkel, is 7 juli, op de reis van deze stad naar Batavia, bij Anjer gepraaid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 oktober. Het naar Batavia bestemde fregatschip ISIS, kapt. Abbema, maandag morgen ten 9 ure van hier vertrokken, is des namiddags tussen 3 en half 4 ure ter rede van Hellevoetsluis aangekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CHARLOTTA, kapt. Cullberg, van Antwerpen naar St. Ubes (opm: Setubal), is de 30e september bij Kijkduin gepraaid, hebbende toen 35 dagen reis en gebrek aan proviand, waarin hetzelve voorzien is door kapt. Peters, van Archangel in Texel binnen.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: kof) de JONGE TJARK GIEZEN, kapt. L.T. Sok, van Memel (opm: Klaipeda) met rogge naar Amsterdam, is in de nacht van 15/16 september op Bornholm gestrand, van de lading was 350 ton (opm: vaten) geborgen en men hoopte het schip af te brengen (opm: zie ZP 041039 en 231039).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 oktober. Uitgezeild HENRY EN WILLEM, kapt. J.W. Retgers naar Batavia.


Datum: 04 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Amsterdam is aangekomen – de 3e oktober te Texel binnen, het schip WILHELMINA MARIA, kapt. J.C. Atkes, van Suriname, met 359 vaten suiker en 187 balen katoen. Adres: diverse.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Sunderdorp, voerende het schip OCEAAN, van Batavia naar Amsterdam, met schade te Ramsgate binnengelopen – zie nommer 502 – in dato 27 september, dacht hij binnen 6 à 8 dagen zo verre gereed te zijn om de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip de JONGE TJARK GIEZEN, kapt. Sok, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, bij Bornholm gestrand – zie ons vorig nommer – wordt van daar van de 18e dito gemeld, dat, ofschoon hetzelve vol water was gelopen, echter wel af te brengen zoude zijn. De equipage was gered.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DIANA, kapt. Lucht, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Brussel, bij Rügen gestrand – zie nommer 503 – is de volgende dag weder vlot geworden en heeft de 26e september de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) ELISABETH, kapt. H.H. Pott, was de 28e september te Dundee bezig een lading voor Rotterdam in te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: de gerechte helft van het Veerschip, varende vice versa van Roordahuizum op Leeuwarden en Sneek.
Te bevragen bij W.J. Bergsma, te Roordahuizum.


Datum: 05 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 25e september is door kapt. Kiers, van Drobach te Harlingen binnen, aangebracht kapt. Van Laten, gevoerd hebbende het schip (opm: tjalk) de VROUW CATHARINA, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam met zijn equipage, welke de 16e september het schip in zinkende staat hebben moeten verlaten, zie no. 509.

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. Moritz, van Stettin (opm: Szczecin) te Havre gearriveerd, rapporteert de 15e september in de Noordzee gezien te hebben, een onderste boven liggend schip, de naam onbekend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.G. Cadee (opm: Groeneveld Cadee), van Batavia met koffij en suiker, LOUISE EMELIE, kapt. P.J. Bestrup, van Stokholm met ijzer en teer, PHOEBUS, kapt. T. Rowsrie, van Sunderland, JOHN AND MARY, kapt. G. Robinson, van Hartlepool, en NORTHUMBRIA, kapt. N. Bloen, van Newcastle, alle drie met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 oktober. Heden morgen arriveerden uit zee: D. Dawson, SARAH, van Batavia, laatst van Brouwershaven, doch zit op het Pampus aan de grond.


Datum: 07 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip MARGARETHA SUSANNA, wijlen kapt. Warnkes, van Stettin (opm: Szczecin) naar Peterhead, is de 11e september wegens het overlijden van de kapitein te Mandahl binnengelopen, doch heeft onder bevel van de stuurman de reis weder voortgezet.

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delzijl, 29 september. Binnengekomen: LE CHEREF (opm: pleit le GIRAFFE, zie ook AB 141239), kapt. P.F. Nefors, van Dantzig naar Oostende, als bijlegger met schade.


Datum: 08 oktober 1839


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW CATHARINA, kapt. Van Laten, van Koningsbergen naar Amsterdam, is op 17 september 30 M. Z.W. van Seideness in Noorwegen, Z.O. storm, vol water, door het volk verlaten, drijvende gezien. De equipage heeft zich vermoedelijk met de boot gered.
Volgens bericht van Harlingen van 25 september is genoemde equipage aldaar door kapt. Kiers aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Elseneur d.d. 25 september is het schip de JONGE TJARK GIEZEN, kapt. Sok, van Memel naar Amsterdam bestemd, in de nacht van 15 op 16 september op Bornholm gestrand en vol water gelopen, van de lading waren 350 tonnen rogge geborgen. Zie PGC 291039

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 2 oktober. Heden morgen is alhier aan wal gekomen, de snelst lopende stoomboot, die tot nu toe de Rijn en onze stromen bevaren heeft. Het is de JOHN COCKERILL, de naamgenoot van de grootste werktuigkundige zijner eeuw. De boot is, rivier opwaarts, in 2 uren en 22 minuten van Tiel naar Nijmegen gekomen; deze plaatsen liggen per water, ruim 7 uur van elkaar. Deze stoomboot, toebehorend aan de Keulse Stoomboot Maatschappij, is allerprachtigst. De machine is te Seraing in de werkplaats van de heer Cockerill vervaardigd.
Toen wij, voor weinige weken, andermaal de uitgestrekte werkplaatsen van Seraing bezochten, heerste er in de fabriek een buitengewone drukte. Niet minder dan drie duizend werklieden, bijgestaan door de kracht des stooms, arbeidden aan verschillende locomotieven, die naar alle oorden der aarde verzonden worden. Was voor enige tijd de toestand der fabriek kwijnende, zij is nu weder, meer dan ooit, in volle werking.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Hubertus Montauban van Swijndregt, Fredrik van Dam en François Nicolaus Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 22 oktober 1839, des namiddags ten 4 ure, in het locaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n°. 458, publiek te veilen: het hol van het Nederlands gekoperd tweedeks Barkschip STAD ROTTERDAM, laatst gevoerd door kapt. C. Poort, volgens meetbrief lang 32 ellen, wijd 6,60 ellen, hol 5,03 ellen, en alzo groot 249 lasten, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in rondhout, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut enz, zo als alles genummerd zal zijn liggende ter plaatse als nader zal worden opgegeven, zullende de veiling geschieden eerst van de gehele massa en daarna van elke kaveling afzonderlijk. (opm: de zeebrief van het ex-fregat, bouwjaar 1827, werd op 2 januari 1840 geroyeerd onder vermelding ‘schip is gesloopt’)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LOUISA EMILIA, kapt. P.T. Bestrup, van Stokholm met ijzer en teer, GERMANIA, kapt. H. Krass, van Riga met hout, KELLOE, kapt. W. Melborn, van Liverpool met zout en katoen, SYNTHIA, kapt. J. Kerkwood, van Sunderland, FORTUNA, kapt. T. Taay, van St. Davids, en ELLEN MURRY, kapt. Joh. Taylor, van Newcaste, alle drie met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 oktober. Volgens particulier berigt van Hellevoetsluis is gisteren namiddag ten 1 ure in zee gezeild het fregatschip Isis, kapt. J.F.P.A. Abbema, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 oktober. Het fregatschip de GENERAAL CHASSÉ is gisteren, gesleept wordende door een stoomboot, aan deze stad gekomen, om alhier een zware reparatie te ondergaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 oktober. Te Zwolle is een naamloze vennootschap opgericht, met het doel, om een scheepvaart tussen Zwolle en Hull in Engeland daar te stellen. De maatschappij zal met NLG 40.000, in 40 aandelen verdeeld, beginnen en voor de tijd van 20 jaren bestaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip SARA, kapt. Dawson, van Batavia, laatst van Brouwershaven, is door assistentie heden nacht in vlot water en op het Kanaal gekomen.


Datum: 09 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 8 oktober. Het schip LUCIE, kapt. Bulsing, naar Batavia, op Scheelhoek vastgeraakt – zie ons vorig nommer – is heden nacht bij hoog water weder vlot geworden en ten anker gekomen. Het zoude heden middag door Zr.Ms. stoomschip CERBERUS in zee gesleept worden.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen (opm: geen datum). De brik MERCUUR, kapitein J.F. Witteveen (opm: gebouwd Stralsund 1800, ex-Zuid-Nederlander, sinds 1831 varend onder Belgische vlag; kapt. Jacob Freerks Witteveen), en 28 september vertrokken van St. Ubes (opm: Setubal) naar Antwerpen is na zware lekkage op 7 lieues (opm: 1 lieue = 3 mijl) van Rocher du Nord door de bemanning verlaten en gezonken. De verzekering wordt voor NLG 14.000 in Amsterdam gedekt en voor NLG 6.000 in Antwerpen. (opm: zie ZP 101039, 121039 en 081139).


Datum: 10 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: brik, thuishaven Antwerpen) MERCUUR, kapt. Witteveen, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Antwerpen, is de 30e september bij Lisbon gezonken. Van de equipage was niets bekend (opm: zie LP 091039, ZP 121039 en 081139).

Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 9 oktober. Het schip LUCIE, kapt. D.J. Bulsing, welke gisteren naar zee zoude gesleept worden, is met adsistentie van Zr.Ms. stoomschip CERBERUS over het Pampus ten anker gekomen.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip EMMA, kapt. Van Hercke, van Gend naar Londen, is de 5e oktober met verlies van zeilen, anker en ketting te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Arrivementen. Te St. Malo, 1 oktober TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, H.F. Klein van Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen OLIVE, J. Urskens, van Sunderland, en GRUNNUS, kapt. J.J. Driesten (opm: kof GRUNUS, kapt. J.J. van Driesten), van St. Davids (opm: 56º2’ N.B. 3º22’ W.L.), beiden met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 9 oktober. Maandag (opm: 7 oktober) is te Rotterdam van de werf St. Joris 2 met het beste gevolg van stapel gelaten het door de scheepsbouwmeesters de Jong, Korteland en Anthony nieuw gebouwde barkschip CERES, groot 180 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, voor rekening van de heren C. en A. Vlierboom, en gevoerd zullende worden door kapt. W. Kettler, en onmiddellijk daarna is op dezelfde helling en voor dezelfde rekening de kiel gelegd voor een barkschip van dezelfde grootte, genaamd JAVA PACKET.
Ten gelijken tijd is op een helling van de werf St. Joris 3 mede de kiel gelegd voor een barkschip, hetwelk den naam zal voeren van GRAAF VAN HOGENDORP, voor rekening van den heer Gregs van Oordt, J.Fzn.


Datum: 11 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. B.J. Martens, van Rotterdam naar Batavia, met schade te Milford binnengelopen – zie no. 452 – heeft de 6e oktober na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LOUISA, kapt. Valck, van Emden naar Riga, is de 18e september met gebroken grote mast te Farsund binnengelopen.


Datum: 12 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. Witteveen, gevoerd hebbende het schip MERCUUR, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Antwerpen – zie no. 517 – in dato Lisbon 30 september, was het schip 2 dagen na het vertrek van St. Ubes zodanig lek geworden, dat hij zonder iets te kunnen bergen hetzelve met zijn equipage in zinkende staat had moeten verlaten, waarna hij, na 14 uren in de boot doorgebracht te hebben gelukkig met zijn equipage te Lisbon was aangekomen (opm: zie o.a. LP 091039).


Datum: 14 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip EMMA, kapt. van Hercke, van Gend naar Londen, met schade te Ramsgate binnengelopen – zie no. 517 – heeft bij het verlaten dier haven de boegspriet verloren.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: smak) GESINA, kapt. B.A. Visser, van Harlingen naar Liverpool, is de 7de oktober met overgeworpen lading te Penzance binnengelopen (opm: zie volgend bericht).


Datum: 15 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip GESINA, kapt. Visser, van Harlingen naar Liverpool, met schade te Penzance binnengelopen – zie ons vorig no. – heeft de 9e oktober de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) DE VRIENDSCHAP, kapt. G. Swart, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), lek in Terschelling teruggekomen – zie no. 470 – is de 12e oktober van daar naar Harlingen opgezeild.

Krant:
  ZP - Zeepost

Schepen ter verkoop te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag de 21e oktober: het gekoperd schoener Kofschip de JONGE MARIA, kapt. J.E. van Hoogerhuizen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ORILLON, kapt. A. Williams, van Cardiff met ijzer, JOHN FRONTON, kapt. J.B. Robinson, van Liverpool met stukgoederen, LOISA, kapt. G. Charlston, BRENDA, kapt. R.H. Rindell, en CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, alle drie van Liverpool met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 oktober. kapt. F.H. Eddes, voerende het kofschip CONCORDIA, de 13e dezer voor deze stad gearriveerd, rapporteert op vrijdag de 4e oktober, op de hoogte van het eiland Wight gepraaid te hebben het barkschip CATRINA (opm: CATHARINA), kapt. F. Rietmeijer, zijnde 01º08’ west van Greenwich, en op 50º32’ N.B. Nog passeerde dezelve op maandag de 7e dito, in het Kanaal op 51º09’ N.B. en 00º23’ oost van Greenwich, de fregatschepen ISIS, kapt. Abbema, en HENDRIKA, kapt. Admiraal, alsmede het barkschip JACATRA, kapt. Velthoven, tonende de Rotterdamse nommervlag nr. 118.


Datum: 16 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

De 12e oktober is bij Pampus overzeild het beurtschip KOOPMANS WELVAREN, schipper Postma, van Amsterdam naar Leeuwarden. De equipage en passagiers, alsmede een gedeelte der lading, zijn door de Sneker beurtman gered en het schip is zwaar beschadigd met assistentie voor Monnikendam gebracht (opm: zie LC 181039).

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: fregat) ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. B.J. Martens, van Rotterdam naar Batavia, is de 6de oktober van Milford vertrokken – zie no. 518 – volgens een die dag op zee geschreven brief, welke de 8e dito van Milford is afgezonden. (Hierdoor vervalt het uit de Shipping and Mercantile Gazette overgenomen bericht als of bovengemeld schip de 6e oktober uit zee zou terug gekomen zijn.)

Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 oktober. Aangekomen LEOPOLD 1, kapt. C. Limes, van Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Straat Sunda doorgezeild. 12 oktober, de Nederlandse brik ELIZA, kapt. H. Schut, van Batavia den 10de oktober, naar Rotterdam.


Datum: 17 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden zijn te Amsterdam gearriveerd de schepen:
MINERVA, kapt. P.S. Matzen, van Batavia met suiker en koffij, liggende in het Westerdok.
GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Bayonne met terpentijn, enz, liggende in het Oosterdok.
BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met tarwe, liggende in het Oosterdok.
TWEE GEBROEDERS, kapt. K.J. Orre, van dito met rogge, liggende in het Oosterdok.
MARGINA, kapt. H.T. Mulder, van Elbing (opm: Elblag) met rogge, liggende in het Oosterdok.
JONGE BORCHERS, kapt. T.J. Borchers, van Sønderborg met tarwe, liggende in het Oosterdok.
GOEDE VERWACHTING, kapt. J.L. van der Sluijs, van Demmien met rogge en tarwe, liggende in het Oosterdok.
MARGARETHA EVERARDA, kapt. G.O. Sap, van Bergen met stokvis en traan, liggende in het Oosterdok.
WILLEM I (stoomboot), kapt. J.H. Savert, van Hamburg met stukgoederen, liggende aan de Nieuwe Brug.
TWEE GEBROEDERS, kapt. H.O. Hanken, van Bremen met stukgoederen, liggende aan de Nieuwe Brug.
FORTUNA, kapt. J.A. Doijen, van dito met stukgoederen, liggende in het Westerdok.
VROUW LUPPINA, kapt. E.J. Visser, van Leer met stukgoederen, liggende aan de Nieuwe Brug.
MARIANNE, kapt. Z.J. Prins, ledig van Harlingen, liggende in het Oosterdok.
GOEDE VERWACHTING, kapt. H.W. Panman, van Zaandam, liggende in het Oosterdok.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 oktober. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild LEOPOLD DEN EERSTE, kapt. E. Limes, naar Hamburg. (opm: de kof LÉOPOLD I, ex-Zuid-Nederlandse JEUNE FERDINAND, bouwjaar 1811, kapt. Ed. Limes, is tijdens deze reis vermist, zie ook AB 220240)


Datum: 18 oktober 1839


Krant:
  AB - Avondbode


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Amsterdam. JONGE EGBERTUS, J.B. Mulder van Koningsbergen met 54 last tarwe, 1½ last erwten en hennep.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 15 oktober. Ten aanschouwing van een aanzienlijke menigte, is heden van de werf Welgelegen alhier, op een aller zins voldoende wijze van stapel gelopen het door de scheepsbouwmeesters D. & L. Alta in de loop van dit jaar vervaardigde kofschip, ter grootte van circa 150 rogge lasten, genaamd GOUVERNEUR BARON VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT, gevoerd zullende worden door kapt. B.R. van Wijk, onder bestuur van de heren Barend Visser & Zoon, te dezer stede.
De tevredenheid over de schone bouw en nette afwerking van deze bodem is algemeen, en niet ten onrechte merkten deskundigen op, dat gemelde scheepsbouwmeesters ook in verband met de vorderingen van de tegenwoordige tijd de oude roem van Friese scheepsbouwkunst zeer goed weten te handhaven, en dus ook in dit opzicht alle aanbeveling waardig zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 17 oktober. De beurtman van Amsterdam op hier, schipper J.E. Postma (opm: zie ZP 161039), is in de nacht van zaterdag op zondag l.l, op Pampus nabij Uijendam, door een voor de wind afkomend vaartuig overzeild geworden, met het gevolg, dat hierdoor een groot gat in de boeg ontstond en in weinig tijd hetzelve tot aan de luiken deed zinken; het schip waardoor deze ramp plaatsvond, vervorderde deszelfs reis, zonder enige hulp aan te brengen; nauwelijks was dit ongeval te Amsterdam bekend geworden, of schipper Jan van Dijk, beurtschipper op Sneek, is dadelijk met zijn schip afgezeild en heeft de vereiste en dringende hulp aangeboden, waarna beurtman Ridderinkhof tot dat zelfde einde bij het zinkende schip is aangekomen; des anderen daags heeft men een aanvang met lossen gemaakt, zodat de ganse lading, hoewel beschadigd, gered is geworden, en het schip naar Monnikendam is gesleept om aldaar te worden gerepareerd. Gelukkig dat het leven van de schipper en deszelfs knecht behouden is gebleven, doch het nadeel aan een groot aantal ingezetenen dezer stad hierdoor veroorzaakt is belangrijk, daar het schip onder andere goederen merendeels met koloniale producten vol geladen was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Na rijpe overweging, heeft Z.M. besloten, om een ijzeren zeilschip, als een proeve, ten behoeve van Oost-Indië, te doen vervaardigen, hetgeen op het etablissement te Fijenoord zal geschieden. De uitslag dezer zaak wordt algemeen met de meeste belangstelling tegemoet gezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit de Javasche Courant blijkt, dat op den 10 juni l.l, ter rede van Batavia is aangekomen het schip (opm: fregat) SARA LYDIA, aan boord hebbende de heer Raad van Indië, Mr. P. Merkus, met nog een aantal passagiers; door welk bericht gelukkigerwijs gelogenstraft wordt het vroeger in omloop geweest zijnde gerucht, wegens een aan dien bodem overkomen ongeluk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 6 november 1839, des namiddag ten 3 ure, bij de beschrijving, en des avond ten 7 ure, finaal, in het Heeren Logement van D. Minnema, publiek veilen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 22,30, wijd 4,80, en hol 2,18 ellen, en alzo geijkt op 104 tonnen, en zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere inventaris, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.
Nadere informatie bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen, en bij de heer Dirk Beth, te Amsterdam.


Datum: 19 oktober 1839


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 oktober. Uit het fort Bath schrijft men van 12 oktober: Van de 29e september tot en met de 12e oktober 1839 zijn bij de uiterste wacht te Bath binnengekomen 67 schepen, waarvan 11 met stukgoederen, 5 met meubelen en houtwerk, 3 met kluitkalk, 3 met boekweit, 3 met steenkolen en brandhout, 4 met hout, 1 met wijn, 1 met Brusselse aarde, 1 met straatkeien en 35 met zinkstenen voor de zeeweringen, en gedurende dezelfde dagen aldaar uitgevaren 78, waarvan 18 met koffij en stukgoederen, 15 met gerst, 11 met aardappelen, boomvruchten en groenten, 9 met koolzaad, 6 met hoepen, biezen en rijs, 5 met hooi, 3 met bier, 3 met tufsteen, 1 met rogge, 1 met rijst en zaden, 2 met haardas, 1 met raapkoeken, 1 met boter, 1 met kaas en 1 met boonstro-as. Van dezelve schepen voerden 96 de Nederlandse en 49 de Belgische vlag.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Dordrecht, 18 oktober. Bij gunstige gelegenheid heeft de scheepmaker Jan Schouten het voornemen het op zijn werf op stapel staande fregatschip genaamd DELTA aanstaanden dinsdag, de 22 dezer, des namiddags ten vier ure, te water te laten.


Datum: 21 oktober 1839


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LUDOLPH THEODORUS, kapt. Zijl, van Dantzig naar Groningen is, na op de buitengronden gestoten en het roer gebroken te hebben, op 19 dezer door een loods en een schipper binnen en hier (opm: niet vermeld waar) gebracht. De beloning voor hulp zal door goede mannen geregeld worden.


Datum: 22 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip (opm: kof) LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Groningen, is de 18e oktober na het roer afgestoten te hebben, met assistentie van een loods en een vissersschuit, op goede mannen zeggen (bij mondelinge afspraak / overeenkomst), bij Oostmahorn ten anker gebracht (opm: zie ook ZP 241039).

Krant:
  ZP - Zeepost

De 17e oktober is op de rotsen van Redcar (opm: 54º37’ N.B. 1º4’ W.L.) vastgeraakt een vermoedelijk Nederlandse kof, met ballast naar Middlesborough gedestineerd. Het is echter weder vlot geworden en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip CATHARINA, kapt. Sundman, van Amsterdam naar St. Ubes (opm: Setubal), met schade te Yarmouth binnengelopen – zie no. 502 – heeft de 17e oktober de reis weder voortgezet.

Krant:
  ZP - Zeepost

Verkoop van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 21 oktober:
het gekoperd schoener kofschip DE JONGE MARIA, kapt. J.E. van Hoogerhuizen.
NLG 12.100. in slag NLG 300. Koper: A. van der Sluis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 oktober. Men heeft gisteren op de Theems nieuwe proeven genomen met de stoomboot ARCHIMEDES, welke, in plaats van met raderen, voorzien is van een schroef van Archimedes, die haar beweging geeft. Deze proeven zijn zeer naar genoegen uitgevallen. De boot, zonder in het water meer beweging dan een gewoon zeilschip te maken, legde tegen wind en stroom een Engelse mijl in 9 minuten en 5 seconden af, en keerde, door wind en stroom geholpen, in 4½ minuut terug. De machine deed 22 á 23 slagen in de minuut, welke 5½ omwentelingen van de schroef bewerkte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht 21 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen WILLIAM, kapt. J. Kellet, van Newcastle, met steenkolen, LOUISA, kapt. P.H. Neijahr, van Riga, en EENIGHEDEN, kapt. J. Petersen, van Drammen, beiden met hout, NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, en CHARLOTTA CHRISTINA, kapt. C.D. Tovean, beiden van Stokholm met teer en ijzer.


Datum: 23 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door kapt. Schwennen, van Riga de 19e oktober in Texel binnen, is aldaar aangebracht de equipage van het op Bornholm gestrande schip (opm: kof) de JONGE TJARK GIEZEN, kapt. L.T. Sok, van Memel naar Amsterdam, zie no. 511.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op de 13e dezer is ter rede van Batavia van een kruistocht teruggekeerd Zr.Ms. schoener JANUS, gecommandeerd door de luitenant ter zee der 1ste klasse, J.H. van Boudijk Bastiaanse, op sleeptouw hebbende de zich in een zinkende staat bevindende Nederlandse bark JANE, gezagvoerder Middleton, na dit vaartuig van een droogte tussen de Duizend Eilanden te hebben gered; omtrent welk voorval ons de volgende bijzonderheden zijn medegedeeld:
Aan boord van gemelde schoener werd op de 10e dezer des namiddags ten half zes ure, tussen de bedoelde eilanden een bark gezien die de Nederlandse vlag verkeerd had waaien (opm: vlag onderste boven) en enige noodschoten deed, terwijl van dezelve een sloep aan boord van de schoener kwam met de kennisgave dat het in nood zijnde vaartuig de bark JANE was die van Sincapoera (opm: Singapore) komende, door verleiding van stroom tussen de Duizend Eilanden (opm: Kepulauan Seribu, eilanden groep in de Javazee; deze strekt zich uit tot 45 km ten noorden van Djakarta) getrokken en door het niet houden der ankers, in zeer aanmerkelijke en ongelijke diepten, op een rif was vastgeraakt en geweldig stootte, weshalve om de nodige hulp werd verzocht. Zr.Ms. schoener JANUS daarop naar de bank toehoudende, kwam dicht daarbij ten anker en verleende met de meeste bereidvaardigheid zodanige hulp als nodig werd bevonden, met dat gevolg dat na het overboord werpen van verschillende goederen het gelukt is om de bark ongeveer ten half elf ure in de avond weder vlot te krijgen, echter niet dan in een zeer lekke staat, zodat de equipage der beide bodems voortdurend aan de pompen en het uitscheppen van water moesten bezig gehouden worden. Hoezeer het veel moeite kostte om het nu van de klippen geredde vaartuig boven water te houden, zo werd de volgende morgen als het raadzaamst voor schip en lading besloten om zoveel mogelijk van de lading op de schoener over te schepen en bij voortdurend pompen, met dadelijk onder zeil gaan, te trachten de bark naar de rede van Batavia te slepen, om dezelve aldaar op de modder te zetten, waarin men dan ook bijzonder wel heeft mogen slagen.
Het behoud van de bark JANE en derzelver lading, voor zover zulks mogelijk was, kan derhalve aan de toegebrachte hulp van de commanderende en verdere officieren en equipage van Zr. Ms. schoener JANUS worden toegeschreven.
Dit is de derde maal dat het de luitenant ter zee Van Boudijk Bastiaanse voornoemd, gedurende deszelfs verblijf in deze gewesten, heeft mogen gelukken om tot de redding van drie in gevaar zich bevindende koopvaardijschepen zeer veel bij te dragen. Het zal dan ook met genoegen vernomen worden dat het Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal behaagd heeft, deszelfs tevredenheid aan deze verdienstelijke officier te betuigen en zijn gedrag bekend te maken.


Datum: 24 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Het schip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Groningen, met schade onder Oostmahorn ten anker – zie no. 527 – is de 19e oktober in de Zoltkamp binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 23 oktober. Van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten, werd de 22e dezer met het beste gevolg te water gelaten het fregatschap genaamd DELTA, gebouwd onder directie van de heren A. Kist, Ez, Herman van der Sande, Hz, Florent van Wageningen, Henri Vriesendorp en J. van Wageningen Bz, gevoerd zullende worden door kapt. Govert Crans.
Op die zelfde helling is daarna, onder dezelfde directie, de kiel gelegd voor een schip van gelijke grootte OSIRIS, mede bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.


Datum: 25 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost

Aangaande het schip ANNA MARIA, kapt. Hoek, van Amsterdam naar Lisbon, met schade in Texel uit zee teruggekomen (opm: zie ZP 250939), bevorens gemeld, wordt volgens brief van daar van 24 oktober gemeld dat hetzelve de reparatie geëindigd had en bezig was de lading weder in te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer, te Makkum, zal, op maandagen den 28 oktober 1839, bij voorlopige toewijzing, en den 4 november daaraan volgend bij de finale toewijzing, telkens des namiddag ten 3 ure, in het Logement de Prins, te Makkum, in het openbaar tegen genot van strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: een wel onderhouden Potschip, DE WELSTAND genaamd, groot 7½ tonnen, met deszelfs zeil, touwwerk en verdere toe- aan- en bijbehorende scheepsgoederen, volgens inventaris, zodanig als hetzelve laatst door wijlen Jelte Pieters Haarsma is bevaren, thans te Makkum is liggende, en hetzelve binnen 8 dagen na de finale toewijzing te aanvaarden is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer, te Makkum, zal, op maandagen den 4 november 1839 bij de provisionele, en den 18 daaraan volgend bij de finale toewijzing, telkens des namiddag ten 2 ure, in het Logement de Prins, te Makkum, in het openbaar tegen genot van strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: een geadmitteerd en wel onderhouden Veerschip, de JONGE WILLEM genaamd, varende in de vaste beurten van Makkum op Bolsward vice versa, geijkt op 13 tonnen, met alle deszelfs zeilen, touwwerk, kleden, haken, bomen en verdere scheepsgoederen, volgens inventaris daarvan voorhanden, zodanig en in dier voegen als het thans door de eigenaar Frans Sipkes Sijbrandij wordt bevaren, en binnen 8 dagen na de finale toewijzing vrij is te aanvaarden.


Datum: 26 oktober 1839


Krant:
  ZP - Zeepost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip REMKE, kapt. Glim, is de 21e oktober van Harlingen te Bordeaux gearriveerd met het geborgen gedeelte der lading van het op Ameland gestrande schip RAPHAEL, kapt. Amanieu, van Petersburg naar Bordeaux, zie no. 475.

Krant:
  ZP - Zeepost

Volgens een te Londen van de Kaap de Goede Hoop ontvangen brief is te Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) met schade binnengelopen het schip SUSANNA (opm: fregat SUZANNA), kapt. D. Grim, van Padang naar Amsterdam (opm: zie ZP 281039).

Krant:
  ZP - Zeepost

De 18e september waren te Smirna (opm: Izmir) bezig met laden de schepen BRISEIS (opm: brik), kapt. J. Jansen, voor Amsterdam, om de volgende dag te vertrekken, BOREAS (opm: hoeker), kapt. C. van Gelderen, voor Rotterdam en DE JONGE MARIA (opm: brik), kapt. G.J. Meeuw, voor Vlaardingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnen