Inloggen

Op deze plek vindt u een willekeur aan publicaties die allemaal een raakvlak hebben met de Nederlandse koopvaardij vanaf ongeveer 1813. Heeft u tips voor (eigen) publicaties die hier nog niet tussen staan, maar hier niet mogen missen geeft u dit door aan het secretariaat met verwijzing  naar of met de publicatie bijgesloten  De publicaties mogen gaan over rederijen, werven, kapiteins, schepen, maritieme ontwikkelingen ter plekke,  strandingen, reizen etc..  Wij hopen zo een stukje geschiedenis over deze onderwerpen levendig te houden.

 

Rederij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
De geschiedenis van de zeilvloot der Hobokens, W.A Poort, Rotterdams Jaarboek 1952
De Dokkumer Rederij Posthuma & Goslings, 1854-1870, Henk Goslings
De Dokkumer Rederij Posthuma & Goslings 1854-1870, Henk Goslings , februari 2020, 2e druk
VOPAK 400 Jaar opgeslagen, 1616 - 2016, Boudewijn Pothoven, 2016 
 
 
Scheepswerven
De scheepswerven 'ST JORIS' en 'DE NAARSTIGHEID' van de Jong, Kortlandt en Anthonij, H.J.A. Dessens, Rotterdams Jaarboek 1990 
Twee kleine werven in Rotterdam, Jan Sepp
De werven van Boele (I), Jan Sepp
De werven van Boele (II), Jan Sepp
 
 
Regionale Geschiedenis
De Vlaardingse koopvaardij in de tweede helft van de 19e eeuw, drs. H. Buisman, jaarboek 1987
Kustvaart, rederijen en sleepboten, De verhalen van Groningen
Beknopte inleiding Oostendse koopvaardijvloot 1830 - 1880, Luc van Coolput
Een behouden vaart? Passagiersvaart op Nederlands-Indië in de eerste helft van de negentiende eeuw, Erik Muller, New Holland Foundation
De Zeevaart van de Groninger veenkoloniën, een verdwenen tak van bedrijf, uit de Groninger Veenkoloniën, een sociaal geografische studie, H.J. Keuning, 1933 , bron Delpher
De Groninger zeevaart in de tweede helft van de 19e eeuw, Dr. P.J. van Herwerden, 1935, bron Delpher
De Dordtsche Reederijen in de 19e eeuw, de Geschiedenis van Dordrecht, 1931-1933, bron Delpher
 
Kapitein, zeelieden
Teunis-Pronker, Laatste Nederlandse kapitein ter groote zeilvaart, Michiel van Straten, 2013
Pieter Snoeij (1819-1866), kapitein van het Nederlandse gekoperde barkschip de Cornelia Mathilda, door Paul Snoeij
Het dagboek van zeeman Jorrit Douwes 1820-1830, Jeanine Otten 2010, www.vergetenharlingers.nl,
Jan Derk Kuiper, Het zeemansleven van een Pekelder kapitein, Rinze K. Mast, Kapiteinshuis Pekela, 2008
Geert de Vries ( kok, buitenvaarder, stuurman, scheepskapitein, zeeman, kapitein/eigenaar, schipper, beurtschipper, stoombootkapitein en rentenier ), R.K. Mast, Delfzijl
Derk Tjeerds de Vries (schuitenvaarder, stuurman, scheepskapitein en buitenschipper), R.K. Mast, Delfzijl
Verhaal door nazaat Frank van Boven over de reizen gemaakt door zijn voorvader J(ohan).A. van Boven (Fagg)
Zwolse negentiende-eeuwse zeevarende voorouders, Hein Ehrhardt, Zwols Historisch tijdschrift, 2003 
 
 
Reisverslagen, scheepsjournalen
Barkschip SLIEDRECHT - een reis van Brouwershaven naar Java in 1862 aan de hand van een originele kaart, het brouwsmuseu
Uit het scheepsjournaal van Eesge Prater
Mijn grootvader voer op Indie, J.P. van Luijk 
 
Strandingen
De ramp met het brikschip PLUTUS, op weg van Riga naar Harlingen, Jeanine Otten, 2013
De eerste reis van de INGEBORG, Frits Loomeijer in Spiegel de Zeilvaart, mei 1986 nr 4
Schipbreuk Bark MARIA JACOBA, Jean van Wageningen
Hoe een Dordtse JONKHEER (VAN PUTTERSHOEK) aan zijn einde kwam, Jean van Wageningen
Stranding WILHELMINA FREDERIKA, Stichting Werkgroep Oud-Castricum 
De laatste reis van Tomas Klaases Veldman, de AEGIDIA EN PAULINA, Jean van Wageningen
 
 
Schepen
Kof DE VRIENDSCHAP, A Delporte (Luik), R.K. Mast (Delfzijl)
S.S. NIEUW AMSTERDAM, Bram
Het S.S. ALPHARD had een bewogen "zeeleven", Frank Haalmeijer
Kringloop. De geschiedenis van een schip. M. Revis, 1946, DBNL, De PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart Maatschappij Amsterdam
De lotgevallen van het kofschip ANNA MARIA, Jean van Wageningen
De ATALANTE, een Dordtse ‘Vliegende Hollander’? , Jean van Wageningen
De DELTA revisited, Jean van Wageningen
De bijlage bij de Dordtse JONKHEER, Jean van Wageningen
Muiterij aan boord van het barkschip TWENTHE op 12 augustus 1856, Mr A. Dirkzwager, Rotterdams Jaarboek 1971
 
Nederlandse Koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Overzicht Koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag verongelukt gedurende de Tweede Wereldoorlog 
Overzicht van Koopvaardijschepen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en deelname aan troepentransporten
Oorlogsslachtoffers Nederlandse Koopvaardij en Visserij 1 september 1939 en 9 mei 1940, Bart F.M. Droog, 2018
 
 
Eerste en Tweede Wereldoorlog
Een bewapend konvooi naar Indie in 1918, J.M. Oppenoorth 2019 
"We vieren het pas als iedereen terug is": Terschelling in de Tweede Wereldoorlog s.n., Johan van der Wal, 2007.  Vanaf pagina 317 Zeelieden
Het gevecht tussen de 'U-70' en 'de MIJDRECHT', Fred de Wit 
Jor Lommers zeeman in oorlogstijd, Dora Jonker- Lommers, 2010
Kleine handelsvaart in oorlogstijd, K. Rijvordt gedurende WW II kapitein op de K.H.V.
 
Overige 
Too hot to handle? Dutch Whaling and Seal Hunting in the Arctic during the Nineteenth Century, 1815-1885, Joost C.A. Schokkenbroek 
De organisatie achter het barkschip CAPELLA 1830 - 1869, Poster Kim Rijsdijk, NEHA
Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890, H. W. Lintsen, 1993 (DBNL dl 3 Machine en Scheepsbouw, Stoom)
Nooit meer NedLloyd Altijd Rotterdam, De ontwikkeling van de moderne containervaart & de invloed op de haven van Rotterdam, Remco van Evelingen, 2013
Schepen gesloopt / verhandeld door A.C. Slooten aan de Veerdijk in Wormer
Vijf Nederlandse Zeelieden verdronken, Fred Foppen
Aanmonstering en arbeidsplaats ter koopvaardij in de 19e eeuw: een reconstructie, Hans Wijn, 1984