Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1828


Datum: 01 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newry, het Nederlands kofschip ONVERWAGT, kapt. Cornelis van der Kolff. Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 december. De 28e, des middags, zeilden van Helvoetsluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, naar Marseille; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes.
De 30e, des morgens, zeilden van Brielle DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg en DE JONGE ALIJDA, kapt. A.G. van Berkel, naar Lissabon; DE HOOP, kapt. W. van Beelen, naar Dieppe; DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, naar Bordeaux; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk, naar Rouaan; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, naar Rochelle; DE VROUW JOHANNA, kapt. W. Regoord, naar St. Ubes; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Rocheford.
De 30e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metson, van Lissabon en zeilden GENŨ, kapt. J. Prout, naar Antwerpen; DE VROUW ELIZABETH, kapt. G. van Gelderen, naar Kadix; WILLEM, kapt. M. Schaap, naar de Kaap de Goede Hoop; DE ZWAAN, kapt. J. van Driesten en ANNA MARIA, kapt. W. Poort, naar Cette; AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, naar Suriname; DE BLIJDE INKOMST, kapt. F. Beniest, naar Lynn; AGNES, kapt. W. Bijas en CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, naar Liverpool; DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, naar Lissabon; DE LEMMER, kapt. J. Tammes en DARIA, kapt. G. Larsen, naar Osterrisoer.
De 30e, des namiddags, zeilden ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, naar Lissabon.
Te Antwerpen zijn gearriveerd WILLIAM, kapt. Hoeks, van Londen; ELENA THERÈSA, kapt. Hendreksen, van Batavia; DE LEEUW, kapt. Janssen, van St. Jago-de-Cuba en DRIJ GEBROEDERS, kapt. Coning, van Audenaerde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1827e Aangaande het schip AUGUSTA, kapt. J.F. Scherlau, van Riga naar Amsterdam, te Swinemünde binnengelopen, wordt van daar in dato 21e dezer nader gemeld, dat de kapitein, behalve door bekomen lek en schade, door ziekte en afgematheid van het volk genoodzaakt is geweest aldaar binnen te lopen; men was reeds begonnen met het lossen der lading, van welke tot dusverre weinig nat bevonden werd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december 1827e Het schip ADELE, kapt. G. Janssen, van Neustadt naar Amsterdam, is de 5e dezer met verlies van zeilen te Racusund (op Christiaansand) binnengelopen.
Het schip JOHANNA HILLEGONDE, kapt. J.D. Flik, van Koningsbergen naar Amsterdam, was, volgens brief van Rendsburg van de 20e dezer, toen aldaar nog liggende.
Kapt. J.K. Hazewinkel, voerende het schip DE VROUW ZWAANTJE, van Dantzig naar Amsterdam, meldt van Rendsburg in dato 22e dezer, dat hij aldaar nog liggende was, doch het voornemen had om de volgende dag zijn reis voort te zetten.
Het schip FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Dantzig naar Harlingen, lag de 22e dezer nog in goede staat te Tonningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh, zal, op woensdag den 16 januari 1828, des namiddags ten 4 ure, ten huize van den kastelein B. de Vos, aldaar, publiek bij de beschrijving, ter verkoop aanbieden zeker bevaren tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, in den jare 1820 nieuw uitgehaald, lang 19 ellen 8 palmen en 8 duimen, wijd 4 ellen 5 palmen 4 duimen en 4 strepen, en hol na rato, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, haken en bomen, en verdere scheepsgoederen volgens inventaris daarvan zijnde, zodanig en in dier voege hetzelve door wijlen schipper Jan Reinders Korll is bevaren is geweest, ter bezichtiging boven de sluis te Gorredijk is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De secretaris W.A. Evertsz, te Oldeboorn, is voornemens, ten overstaan van ene notaris, publiek te verkopen, op maandagen den 7 en 21 januari 1828, des namiddags ten twee ure, ten huize van den kastelein Schaafsma te Joure: De gerechte helft van het voordelige Veer en Schip, varende van de Joure op Workum, Heerenveen en vice versa, met zeil en treil, haken, boomen en verdere scheepsgereedschappen, zo en in dier voege als hetzelve thans bij den eigenaar Jan Daniels Zijlstra wordt bevaren, bij wien het inmiddels, alsmede bij voormelde secretaris, uit de hand is te koop. (opm: De LC 110128 meldt dat geboden is NLG 1.051.)


Datum: 03 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener galjootschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
Naar La Rochelle, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. Arij Duindam.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. Gerrit Metzon.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newry, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen.
Naar Belfast, het Nederlands hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jacob Parlevliet Junior.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 januari. Van Helvoetsluis wordt van de 1e dezer gemeld, dat de uitgezeilde schepen de 31e passato wel in zee gekomen zijn, behalve DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild FORTUNA, kapt. W. Crispin, naar Plymouth; LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman en NEPTUNES, kapt. P.J. Waerens, naar Londen.
Te Antwerpen is gearriveerd REINIRA, kapt. Meugens, van Villanova.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
Den 1 januari: brik DOROTHEA, kapt. Riggs, van Banka den 27e december; schip JONGE ADRIANA, kapt. J. Admiraal, met twee passagiers, van Rotterdam den 14e juni.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 1 januari: schip CAROLINA EN JACOBA, kapt. W. Aitking, met Zr.Ms. troepen naar Rembang; schip JOEDIL BARIE, kapt. Said Djim bin Sech Segaf, met een passagier naar Grissee; brik FOENGSIE, kapt. Lim Tiamko, naar Timor-Koepang.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, en de Nederlandse schepen STER, LOUIZA, OEY SINJO, MARQUIS OF HASTINGS, MERCURY, MINERVA, GRACE, en JONGE ADRIANA, de brikken CLEMENTINE en DOROTHEA, de schoeners KIM HOKHIN en BLORA en drie buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
Geen Nederlandse schepen, twee Chinese schepen.
Van Samarang vertrokken schepen:
Den 27 december: schoner TARTAR, kapt. F.S. Perry, met Zr.Ms. troepen naar Rembang, en twee buitenlandse schepen.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
Den 22 december: de brik NEDERLANDER, kapt. Barten, den 20 december van Bantjar met drie passagiers; den 24 december schip ESPERANCE, kapt. Worthington, met drie passagiers, van Batavia den 19 december.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
Den 22 december bark EXPERIMENT, kapt. J.F. Grum, over Passaroeang en Samarang naar Batavia; Zr.Ms. schoener ZEPHYR, luit.t.zee 1e klasse J.W. Schuler, koersstellende om de oost.
Ter rede van Soerabaja liggende schepen:
Zr.Ms. fregatten BELLONA en DAGERAAD, Zr.Ms. brik HAAIJ, Zr.Ms. schoeners POLLUX en IRIS, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 1, Zr.Ms. zwaardboot No. 18, Zr.Ms. kora-kora No. 16, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de schepen FATALKAIR, JOHANNA FREDERIKA, HARRIET, TEKSOEN, ANNA AUGUSTUNA, RECOREY, ESPERANCEW, ROSALIE, DJADUL KARIEM, MASTOOR, IJDROESIE, JADUL RACHMAN, BOERROONG, FAIT ALLAM, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken TIKSING, KALIMAAS, LASSUM, ANNA HENRIETTA, HARRIET, DRIE MARIA’S, NEDERLANDER, ONDERNEMING, de schoeners ANNA GEERTRUIDA, en FATAL MOBIEN, en de kotter DOLPHIJN.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende executeuren in de boedel van wijlen William Crozier maken mits deze bekend, dat het schip THALIA, aan meergenoemde William Crozier behoord hebbende, verkocht is.
Soerabaija, den 18e december 1827, de executeuren voornoemd J. Jessen en J.E. Banck.


Datum: 04 januari 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop twee hektjalkschepen, groot 16 ellen 188 strepen en 16 ellen 472 strepen, hol en wijd naar advenant, met zeil en treil, ankers, touwen, enz.; te bevragen bij de weduwe L. Visser te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.D. van der Plaats, openbaar notaris te Leeuwarden, zal, ten overstaan van Mr. H. Cannegieter, openbaar notaris te Grouw, op woensdag den 9 januari 1860, des morgens precies ten 9 ure, in de huizinge no. 162, over de Waag te Grouw, publiek bij boelgoed en gereed gelde presenteren te verkopen een snelzeilend en wel afgetimmerd overdekt schip of boeier genaamd, met zeil en treil, en verdere aanbehorigheden, lang over steven 9 ellen 3 palmen 7 duimen en 2 strepen, wijd 3 ellen 1 palm 2 duimen en 4 strepen, en hol naar advenant. Ene vrije boot met riemen, voorts enige meubelen en huisraad. (opm: niet relevant en bekort)


Datum: 05 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Gisteren namiddag ten twee ure was te Scheveningen voor de wal Zr.Ms. schip WATERLOO, de 12e oktober van Batavia gezeild; een der pinken van de heer P. Varkevisser is aan boord gevaren en is de schipper van voorn. pink, Arie de Jager, op de WATERLOO overgegeaan ter assistentie, om hetzelve in Texel binnen te brengen; terwijl de heer Rohn met voorn. pink dadelijk is aan wal gezet, met brieven voor het ministerie van marine en koloniën.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 januari. Het schip de JONGE SOPHIA, kapt. J.W. Moesker (opm: smak, kapt. Jan Willems Moesker), van Neustadt naar Amsterdam, is, volgens brief van Norden van de 11e december, op Norderney of Baltrum verongelukt.
Het schip SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam naar Suriname, is te Deal binnengelopen, doch heeft de 27e december de reis voortgezet.
Het schip JOHN DICKINSON, kapt. Hentz of Hintz, de 24e november van New-York naar Antwerpen vertrokken, is te Cowes binnengelopen, doch heeft de 6e december de reis vervolgd.
De schepen HOOP EN VERWAGTING, kapt. O. Hanssens, van Amsterdam naar Lissabon en NAUTILUS, kapt. Sweetman, van Hamburg naar Valparaiso, te Cowes binnen, hebben derzelver reizen voortgezet; het eerste de 25e en het laatste de 27e december.
Het schip MARIA, van Suriname naar Amsterdam, op de hoogte van Padstow gemeld, is waarschijnlijk het Rotterdamse schip MARIA, kapt. Frans van Ginkel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen: te Texel 3 januari het schip STADLINGEN, kapt. Schipman, van Bordeaux; te Antwerpen 1 januari het schip REINIRA, kapt. Meugens, van Villa Nova
Uitgezeilde schepen: van Antwerpen 2 januari het schip ALEXANDRE (opm: kof ALEXANDER), kapt. A. van Dijck, ongedestineerd.
Cargalijsten, Amsterdam, 2 januari: de EENDRAGT, kapt. B.C. de Groot, van St. Ubes met 400 kratten Chinaas-appelen en een lading zout; de HERSTELLING, kapt. B. de Jong, van Riga met een lading hout; VROUW JANTJE, kapt. E. van der Zee, van Emden met 19½ last haver en 1¼ last bonen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. In het afgelopen jaar zijn aan deze stad uit zee aangekomen 222 schepen, waaronder 79 uit de havens van Frankrijk, 64 uit die van Noorwegen, 41 uit die der kleine Oost, 16 uit die van Groot-Brittannië, 13 uit die van Zweden, 7 uit die van Rusland, 1 uit Portugal en 1 van Kadix.
In het jaar te voren, 1826, waren aan deze stad uit zee aangekomen 205 schepen, dus in het nu afgelopen jaar 17 meer.
Volgens de authentieke zeetijding zijn, gedurende het afgelopen jaar 1827, in de Maas en Goeree binnengekomen 1731 schepen, zijnde 144 meer dan in het jaar 1826; en uitgezeild 1774, zijnde 141 meer dan in 1826; alles, zo als gewoonlijk, zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen, noch ook die schepen te rekenen, welke van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz., langs de Zeeuwse stromen zijn uitgezeild of ingekomen, en evenmin die, welke langs de Wadden binnen door van Hamburg, Bremen enz. gearriveerd of derwaarts vertrokken zijn.
Te Antwerpen zijn, gedurende 1827, uit zee aangekomen 831 schepen, te weten 432 nationale, 137 Engelse, 100 Amerikaanse, 58 Franse, 23 Hanoveraanse, 21 Deense, 22 Noorse, 13 Pruisische, 4 Oldenburgse, 4 Zweedse, 4 Hamburgse, 3 Breemse, 3 Mecklenburgse, 1 Rostocks, 1 Oostenrijkse en 1 Napolitaanse.


Datum: 08 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 januari. Zr.Ms. schip WATERLOO, onder bevel van de kapt. ter zee Van Daalen is de 25e augustus laatstleden te Batavia gearriveerd, de 7e oktober vandaar vertrokken en de 4e dezer behouden op de rede van Texel teruggekomen. Alles bevindt zich wel aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 januari. De 6e, des morgens, zeilden van Helvoetsluis FORTUNA, kapt. J. Scholborg, naar Yarmouth; L’ISIS, kapt. J. Morel, naar Havre-de-Grace en de VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, naar Lissabon.
Nog zeilden DE FLORA, kapt. C. Klok; DE HOOP, kapt. W. van Beelen, naar Dieppe; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk, naar Rouaan; THEODOOR HENDRIK, kapt. J. Seebeck en DE HOWA, kapt. J.G. Reipners, naar St. Ubes; COENRAAD HENDRIK, kapt. D.M. Noordhoek, naar Bordeaux en DE EENDRAGT, kapt. J. Dillewijns, naar Poole.
De 6e, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. korvet van oorlog MEDUSA, kapt. uitenant Courier dit Dubicart; de schepen COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, naar Suriname; CONCORDIA, kapt. H. Bos en VIJF GEZUSTERS (opm: fregat DRIE GEZUSTERS), kapt. J.J. Bonn, naar Batavia; zijnde het laatstgemelde, des avonds ten acht ure van dien dag, tegen het Goerese strand geraakt, doch des nachts door behulp van ijssloepen weder afgebracht en in vlot water gekomen; volgens nadere berichten zou hetzelve echter door de gaande vloed weder op strand geraakt zijn (opm: zie RC 100128 en 120128).
De 6e, des avonds, arriveerde te Brielle DE FORTUNA, kapt. T. Holm, van Villanova; de 7e, des morgens, zeilden DE CAROLINA, kapt. G.H. Westerborg, naar St. Michel en CLASINA EN DIRKJE, kapt C. Schilperoord, naar St. Ubes.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE AREND, kapt. H. Elbring en de LEEUW, kapt. S. Verbrugge, naar Londen; HEINRICH, kapt. J.C. Kraaft, naar de Oostzee en DE JOSEPH, kapt. J.H. Arends, naar Portsmouth; L’AVONTURE, kapt. J.Z. Visser en SIBLE EN PIETER, kapt. C. van Soolingen, naar de Havannah; VITALU, kapt. C.A. de Vos, naar Charlestown; L’INTRÉPIDE, kapt. J.C. Kleinod, naar Lissabon; LE PERSEVERANT, kapt. J. Metaijer, naar Havre-de-Grace; LE GUILLAUME, kapt. W. de Ruijter, naar Maijo; DE SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, naar Batavia; ST. MICHEL (opm: schoener), kapt. J. Roefot, naar Cuba; LE JEUNE NORBERT, kapt. L.C. Domburg, naar Monte-Video; NEPTUNES, kapt. P. Petijt en WILLIAM, kapt. J. Geffrie, naar Rio-Janeiro; DE VEREENIGING, kapt. H. de Haas, naar Cette; MERKURIUS, kapt. R. Folkerts, naar St. Maijo; DE VENUS, kapt. R. Doreij naar Guernsey; DE JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Stijntjes, naar Marseille; THETIS, kapt. J. Schloer, naar de Middellandse Zee; DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen, naar….(opm: Marennes); L’HIRONDELLE (opm: schoener), kapt. J. Willaert, naar Bilbao.
(opm: de INTRÉPIDE was op 12 december 1827 ook al naar zee gezeild, zie RC 131227; waarom de schoener was teruggekeerd is onbekend, maar misschien ligt hier wel de oorzaak waarom het schip na aankomst te Lissabon aldaar werd verkocht)
Te Antwerpen is gearriveerd MARIA MATHILDA, kapt. Van der Hoeven, van Rio-Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Kapt. T. Schipman bovengemeld heeft de 1e dezer N.W. van de Galloper gepraaid een Nederlandse kof met de Amsterdamse nommervlag 151.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip JOHANNA, kapt. C. Nebendahl, met haring van Amsterdam naar Libau, is de 28e december te Elseneur aangekomen en zal aldaar van een anker voorzien worden, hebbende hetzelve ter Vlierede verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip DOROTEA, kapt. S.J. Prange, van Dantzig naar Harlingen, is de 10e december te Farsund met gebroken boegspriet en verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip CHRISTINA, kapt. A. Oosterbaan, van Amsterdam naar Marseille, te Ramsgate binnen, heeft de 29e december laatstleden deszelfs reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Volgens brief van kapt. Bax, voerende het brikschip DIANA, van Amsterdam naar Berbice, in dato 29 december laatstleden, was hij die dag in goede staat met N.N.W. flauwe koelte zeilende in het Kanaal, hebbende Dungeness N.N.O. naar gissing twee en een halve mijl van zich; genoemde kapitein rapporteert, de 25e dito in goede staat gezien te hebben, op 53 graden 6 min. noorderbreedte en 3 gr. 11 min. lengte beoosten Greenwich, de schepen DE NEDERLANDEN, kapt. C. Hofker, mede naar Berbice en DE VROUW KATARINA ELISABETH, kapt. D.B. Lutjens, naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip CONCORDIA, kapt. W. Groen, in Texel binnen, is bij het inzeilen van het Nieuwe Diep op de Harsens geraakt, aldaar hetzelve nog is zittende; moet lossen om weder in vlot water te worden gebracht. (opm: schip komt weer af; zie RC 120128)

PGC 080128
Rotterdam, 2 januari. Volgens authentieke zeetijding zijn, gedurende het afgelopen jaar 1827, in de Maas en Goeree binnengekomen 1.731 schepen, zijnde 144 meer dan in 1826; en uitgezeild 1.774, zijnde 141 meer dan in 1826, alles, zoo als gewoonlijk, zonder de vischhoekers, jagers, haringbuizen, noch ook die schepen te rekenen, welke van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz., langs de Zeeuwse stromen zijn uitgezeild of ingekomen, en evenmin die, welke langs de Wadden binnen door van Hamburg, Bremen enz. gearriveerd of derwaarts vertrokken zijn.
In het afgelopen jaar 1827 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 208 schepen, als: 83 uit Riga, 51 uit Liebau, 12 uit Pernau en 62 uit Arensburg, Koningsbergen, Archangel en andere steden, met welke, als ook met die uit Brabant en andere districten van ons Koninkrijk, zijn aangebragt 25.238 lasten granen, waar onder 15.663 lasten rogge en 8.556 lasten gerst, zijnde 91 schepen en 5.631 lasten graan meer dan in 1826.
Gedurende het jaar 1827 zijn te Antwerpen gearriveerd 831 schepen, zijnde 97 minder dan het jaar te voren, als: 432 Nederlandse, 137 Engelse, 100 Amerikaanse, 58 Franse, 23 Hanoverse, 22 Noordse, 21 Deense, 13 Pruisische, 4 Oldenburgse, 4 Zweedse, 4 Russische, 4 Hamburgse, 3 Mecklenburgse, 3 Bremer, 1 Oostenrijks, 1 Napolitaans en 1 Rostocks.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 3 januari. Den 3 dezer, des namiddags ten 2 uren, was te Scheveningen voor de wal Zr.Ms. schip de WATERLOO, den 12 oktober van Batavia gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. In het jaar 1827 zijn alhier binnen gekomen 1.982 schepen, dat is 95 meer dan in 1826 en 376 meer dan in 1825.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. W.J. Quintus, notaris te Groningen, zal op dinsdag den 15 januarij 1828, ten huize van de logementhouder J. Wilkens, in de Oosterstraat aldaar, publiek worden verkocht een tjalkschip, genaamd de VROUW CATHARINA, groot 49 tonnen of 36 roggelasten, bevaren door schipper J.H. Scholtens, en in den jare 1817 nieuw uitgehaald, liggende thans in de Noorderhaven te Groningen, met zijn staand en lopend want, op zeer aannemelijke voorwaarden. Om acht dagen na de dag van verkoop te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 januari. Gedurende het jaar 1827 zijn alhier binnen gekomen 467 schepen, en uitgezeild 512 schepen, dus 16 schepen meer ingekomen en 19 meer uitgegaan dan in het jaar 1826.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. In het jaar 1827 zijn alhier binnen gekomen 1.982 schepen, dat is 95 meer dan in 1826 en 376 meer dan 1825.
Te Antwerpen zijn gedurende 1827 uit zee aangekomen 831 schepen, te weten 432 nationale, 137 Engelse, 100 Amerikaanse, 58 Franse, 23 Hanoveraanse, 21 Deense, 22 Noorweegse, 13 Pruisische, 4 Oldenburgse, 4 Zweedse, 4 Hamburgse, 3 Breemse, 3 Mecklenburgse, 1 Rostocks, 1 Oostenrijks en 1 Napolitaans.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. de Waal, procureur te Heerenveen, zal ten verzoeke der erven Aise Oenes de Vries publiek bij strijk en verhoog geld door de deurwaarder Padberg, doen verkopen op vrijdag de 11e januari aanstaande, ten huize van de kastelein Barlage te Heerenveen, des avond ten zeven ure, bij de beschrijving, en op woensdag de 16e januari, ten zelfden ure, bij dezelfde, bij finale toewijzing, zeker hecht, wel doortimmerd en welbezeild hekschip, genaamd de VIJF GEBROEDERS, groot volgens meetbrief 71 ton, liggende aan de Heerenwal te Nijehaske, tot nu toe bevaren door Sijtse Aises de Vries, in 1809 nieuw gebouwd geweest, met zeil en treil, ankers, touwen, staand en lopend want, koks gereedschap, boot en toebehoren; breder bij inventaris omschreven. Op voorwaarden nader te vernemen.


Datum: 09 januari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 4 januari. WATERLOO, kapt. K.L. van Dalen, van Batavia; CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname. VROUW CORNELIA, kapt. J. de Jong.
Helvoetsluis, 4 januari. JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van St. Valéry.
Briel, 4 januari. HOOP, kapt. H. van den Bos.
Antwerpen, 3 januari. PELICAAN, kapt. Rieke, van Londen.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 4 januari. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F.M. Bruin, naar Suriname; ALIDA, kapt. J.F. Visser, naar Curaçao; VIRGINA, kapt. G. Morel, naar Alexandrien; MARFASAT, kapt. G. Simons, naar Virginia; ONDERNEMING, kapt. F.F. Kuiper, naar Genua en Livorno; SAANDERS, kapt. W. Wildes, naar Gibraltar; MARIA TERESIA, kapt. C.H. Uil, naar Bordeaux; DE VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, naar Londen; DE VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, naar Londen; DE EENDRAGT, kapt. T. Smith, naar Hull. 6 januari, HELENA EN MARIA, kapt. B. Cartens (opm: B. Karstens), naar Rio Janeiro; VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. J. Visser, DE HOOP, kapt. J.O. Kamp en JEANETTE ADELAÏDE, kapt. J.A. de Haas, naar Suriname; MARIA PETRONELLA, kapt. M.A. de Boer en DOLPHIJN, kapt. A. Sluik, naar St. Martin en Curaçao; TRITON, kapt. J.C. Meijer, naar Lissabon; COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, naar Suriname; VIJF GEZUSTERS, kapt. J.J. Bonn, naar Batavia.
Briel, 6 januari. DE WELVAART, kapt. Casper Coert, naar Berbice. 7 januari. Zr.Ms. oorlogscorvet LEIJE, kapt. luitenant Van Lutsenburg en ANNA MARIA, kapt. J.S. Rotgans, naar Cadix; NOORD-HOLLAND, kapt. P. Reus, naar Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Antwerpen, RENIERA, kapt. Guill. Menzens, van Villa Nova; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Koning, van Altona; MARIA MATHILA, kapt. Van der Hoeven, van Rio-Janeiro.


Datum: 10 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener; hebbende bij innemendheid goede inrichtingen voor passagiers, om bij open water in de loop der maand maart te vertrekken.
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd brigantijn galjootschip MARIA, kapt. Frans van Ginkel; hebbende bijzondere goede inrichtingen voor passagiers.
Naar Baijonne, het Nederlands galjootschip MAARTINA ALETTA, kapt. Jan Gerrits Hoetjer.
Naar Petersburg, het nieuw te Rotterdam gebouwd schoener kofschip DE EERSTELING, kapt. Hans Friedrich Klie, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Van Helvoetsluis wordt van de 8e dezer gemeld: Het schip DE VIJF GEZUSTERS (opm: fregat, zie RC 080128 en 120128), kapt. J.J. Bonn, hetwelk op het Goerese strand is geraakt, heeft 2 el 20 duimen water in en zal denkelijk weg zijn (opm het schip ging inderdaad verloren); de troepen zijn door ijssloepen aan de wal gebracht en men is bezig om de goederen te bergen, waarvan reeds een gedeelte met een schuit in de Goereese haven is aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 januari. De 7e, des namiddags, zeilde MARIA AGNITA, kapt. P. Rijnbende, naar Suriname.
De 8e, des namiddags, zeilde uit de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. J. van Gelderen, naar Kadix.
Het schip DE STAD ROTTERDAM, kapt. Cornelis Poort, is de 28e september laatstleden van Batavia naar China gezeild.
De 6e dezer zijn van Middelburg naar zee gezeild de fregatschepen DE ZEEUW, kapt. C. Riekels, naar Batavia bestemd, met militairen en DE ONDERNEMING, kapt H. Eeltjes, naar Suriname; het schip MIDDELBURG, kapt. F. Jonker, van Batavia naar Middelburg, is voor Vlissingen gearriveerd.
Te Antwerpen zijn gearriveerd URANUS, kapt. Reigen, van Bordeaux; en ESPÉRANCE, kapt. van Geijdt, van Londen en LOUISA, kapt. Erfsten (opm: mogelijk Broder Arfsten), van Matanzas.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 januari. Gisteren nog uitgezeild het schip de WELVAART, C. Koert, naar Berbice.


Datum: 11 januari 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens op maandag de 14e januari 1828, des avonds precies te 7 uren, ten huize van de erven B. Bruins, in den Toelast aan de Groote Markt te Groningen publiek te verkopen een zestiende aandeel in het kofschip de VROUW JACOBA, gevoerd wordende door kapt. J.J. Rink, thans liggende te Dordrecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 8 januari. In het afgelopen jaar 1827 zijn alhier uit zee aangekomen 208 schepen, als: 83 uit Riga, 51 uit Libau, 12 uit Pernau en 62 uit Arendsberg, Koningsbergen, Archangel en andere steden, met welke, alsook met die uit Brabant en andere districten van ons Koningrijk, zijn aangebracht 25.238 lasten granen, waaronder 15.668 lasten rogge en 8.556 lasten garst (opm: gerst); zijnde 91 schepen en 5.631 lasten graan meer dan in 1826.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Antwerpen, den 6 januari. Vrijdag is hier van de werf van de scheepsbouwmeester De Carpentier van stapel gelopen een schip van 300 ton, hetwelk gebouwd is voor rekening van de Nederlandsche Handel Maatschappij, en de naam MERCATOR voeren zal. Gisteren zijn op die zelfde werf de stevens gericht voor de brik KAREL EN PIETER, voor rekening van de heren Elsen en Van Linden van deze stad.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. de Vries te Joure zal op maandagen de 21 januari 1828 bij de beschrijving, ten huize van den kastelein Schaafsma, en de 4 februari daaraanvolgende bij de finale toewijzing, ten huize van de weduwe Zeverijn, beide te Joure, telkens des avond ten 7 ure, publiek bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen het gehele veer en schip, varende van de Joure op Leeuwarden, en vice versa, met zeil en treil, haken, bomen, en verdere aanhorigheden, zo en in dier voege hetzelve thans bij de eigenaar D.L. Woudstra wordt bevaren. (LC 290128 meldt dat er geboden is NLG 4033)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen zal aldaar op woensdag de 17 januari 1826, des namiddags ten 3 ure precies, bij de beschrijving, en des avond ten 7 ure precies, bij de eindelijke toewijzing, publiek presenteren te verkopen het brikschipshol, genaamd ANN CATHARINA, gevoerd geweest bij kapt. Jens Larren (opm: buitenlander), zodanig het mastenloos uit zee gekomen en liggende is te Harlingen in de Zuiderhaven bij de Weeshuisstraat, met de daarbij zijnde rondhouten, ankers, ankertouwen, lopend touwwerk, zeilen en andere scheepsgoederen. Nader onderricht ten kantore van de heren Barend Visser & Zoon aldaar.


Datum: 12 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 januari. De 11e, des morgens zeilden uit de Maas DE HOOP, kapt. H. van den Bos naar Nantes; DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon en arriveerde DE SIMON JOHANNA ELIZABETH, kapt. H. van der Valk, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE MARIA, kapt. A. Vollemaire, naar Marseille; ELEONORE, kapt. A.P. Moller, naar Corunha; HULL-PACKET, kapt. H.H. Lange, naar Hull; DE VRIENDEN, kapt. T. Nosten, NEPTUNES, kapt. P. Petijt, WILLEM DEN EERSTEN, kapt. J. Langhetee en ALEXANDER, kapt. A.E. van Dijck, naar Rio-Janeiro (opm: de kof ALEXANDER, ex GOEDE HOOP [kapt. H.H. Pot], thuishaven Antwerpen; werd na aankomst in Rio de Janeiro verkocht; de zeebrief werd in oktober 1829 door de consul-generaal naar Den Haag teruggestuurd); DE JONGE JOHANNA, kapt. J. van Puijvelde, MARIANNA, kapt. A. van der Kan, DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen en ELIZA, kapt. J. Renken, naar Londen; de ELIZA (opm: brik ELISA), kapt. T. Azon Jacometti en FORTITUDE, kapt. D.J. Bulsing, naar Batavia LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuiper, naar Corham en SOLON, kapt. J. Past, naar ……

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het meergemelde schip CONCORDIA, kapt. W. Groen, is in de nacht van de 8e in vlot water gebracht en in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Kapt. H.L. Dokter, voerende het schip KATERINA EN
GEERTRUIDA (opm: smak CATHARINA GEERTRUIDA), van Riga naar Amsterdam, meldt van Christiaansand van de 24e december, dat hij aldaar met verlies van zeilen, enige stengen en andere schade is binnengelopen, na nog in een andere Noorse haven te zijn binnen geweest, hebbende reeds de hoogte van Doggersbank bereikt gehad; hij dacht bij de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten en meldt voorts benoorden Texel, vijftig mijlen van de Zuidwal, gepraaid te hebben een kof, gevoerd door kapt. D. Visser, van Emden (OPM: BUITENLANDER), welke enige zeilen verloren had, op zijde lag en waarvan het een boord stuk en de stuurman over boord geslagen was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het schip KATARINA HENDRINA (opm: brik CATHARINA HENDRINA), kapt. P. Rolff, van Amsterdam naar Cette, is te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 8 januari. Gisteren nog: DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Breemer, van Hamburg is in de haven van Terschelling gezeild.
Texel, 9 januari. Het schip CONCORDIA, kapt. W. Groen is gepasseerde nacht in vlot gebracht en in het Nieuwe Diep gekomen.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 8 januari. De 5e nog: CATHARINA MARIA, kapt. S.B. Bakker, naar Bordeaux.
De 6e nog: CAMOENS, kapt. H. Visman, naar Lissabon.
Antwerpen, 7 januari. BRUSSELAAR, kapt. De Vries, naar Gibraltar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 9 januari. Zr.Ms. oorlogschip WATERLOO, kapt.-luit. A. van Dalen, van Batavia; CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname; DE STAD LINGEN, kapt. J. Schipman, van Bordeaux; DE JONGE DAVID, kapt. J.D. Kupper, van Hull; JUFVROUW MANA, kapt. C. Wapenaar, van Hull.
Rotterdam, 9 januari. MARIA, kapt. Frans van Ginkel, van Suriname; DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, van Nantes.
Antwerpen, 9 januari. URANUS, kapt. N.E. Hogeman, van Bordeaux.


Datum: 14 januari 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 8 januari. In een brief uit Hellevoetsluis van gisteren wordt ons gemeld, dat l.l. zondag naar zee gezeild en goed in zee gekomen zijn: Zr.Ms. korvet MEDUSA, kapitein luitenant Courier dit Dubicart, bestemd naar de Middellandse Zee, en de koopvaardijschepen ARINUS MARINUS, kapt. Hahn, en CONCORDIA, kapt. Bos, beide bestemd naar Oost-Indië. Op diezelfde dag heeft de rede van Helvoet verlaten het schip de VIJF GEZUSTERS, kapt. Bonn, aan boord hebbende een detachement troepen naar Java bestemd, maar bij het uitzeilen is dat schip aan de grond en alzo op het Goederese strand geraakt. Door assistentie van Goedereede is hetzelve echter dien zelfden nacht van strand gebracht maar kort daarna, door den harden wind en den vloed, opnieuw op strand gezet, en gelijk ons gemeld wordt, erger dan te voren. De troepen zijn met ijsschuiten aan wal gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.P.J. Greijdanus te Heerenveen presenteert publiek bij strijk en verhoog geld aan den meestbiedende te verkopen een tweede gedeelte van een zeker gerenommeerd beurtschip, varende van Heerenveen op Amsterdam en vice versa, behoorlijk geoctrooieerd, met deszelfs lopend en staand want, ankers en touwen, en verdere scheepstoebehoren, zodanig als het thans door den eigenaar Cornelis Jelles Prins wordt bevaren. Wie gading hieraan maken, komen op vrijdag den 26 januari 1828 bij de beschrijving, des avond ten zeven ure, ten huize van Hendrik Barlage, logementhouder te Heerenveen, en koop, op alsdan voor te lezen condities, welke inmiddels ten kantore van bovengemelde notaris en bij den eigenaar zijn te vernemen, kunnende mede gedacht beurtschip voor een tweede gedeelte bij de eigenaar uit de hand te koop worden bekomen.


Datum: 15 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Kapt. J.E. Oostling voerende het schip DE VROUW MARIA, van Amsterdam naar Bremen, meldt van Delfzijl van de 6e dezer dat hij de vorige dag aldaar vanwege tegenwind en ijs is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip DELPHIN, kapt. J.E. Bruns, van Bordeaux naar Amsterdam, te Emden binnen, was, volgens brief van daar van de 8e dezer, van de geledene schade hersteld en zou onmiddellijk na open water de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Volgens brief van kapt. J.S. Bakker, voerende het schip ADRIANUS CATS, van Riga naar Amsterdam, in dato Stetteröe de 22e december, was hij, na twee maal voor de Hollandse kust geweest te zijn, wegens tegenwind en aanhoudende storm. Met verlies van de bezaansboom en kluiver en veel slijtage aan de zeilen en het touwwerk, aldaar binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 januari. Heden arriveerde alhier de brik JONGE ELIZABETH, kapt. H. Bruhn, met een passagier, de 23 augustus vertrokken van Rotterdam.


Datum: 16 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 januari. Kapt. C. van der Hoeven, voerende het schip MARIA MATHILDA, van Rio-Janeiro de 4e dezer te Antwerpen gearriveerd, heeft op de hoogte van Wight gepraaid het schip L’HIRONDELLE, kapt. J. Willaert, van Antwerpen naar Bilbao.
Kapt. H. A. Feijen, voerende het schip JOHANNA VAN LETTEN, van Bordeaux te Emden gearriveerd, heeft de 21e december, op 55 graden 45 minuten noorderbreedte 3 gr. 48 min. lengte van Greenwich, gepraaid de Stettiner brik IRENE, kapt. F.W. Lönnies, van Stettin naar Bordeaux, aan welks boord alles wel was.
Het schip DE VROUW GEZINA, kapt. T. Tobbens, van Wismar naar Amsterdam, is niet, zo als men van Papenburg gemeld heeft, aldaar, maar te Oldersum binnengelopen, alwaar hetzelve, volgens brief van Emden van de 11e dezer, toen nog lag.
Het schip LOUISA, kapt. E.A. Bakker, van Amsterdam naar Koningsbergen, is, volgens brief van Koningsbergen, in een haven van Noorwegen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip HELENA, kapt. C.A. Nygren, van Genua naar Antwerpen, is de 20e december met verlies der meeste zeilen en met enige averij te Svinoer binnengelopen; moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. De schepen SOPHIA, kapt. H. Nieman, van Rostock naar Amsterdam en FORTUNA, kapt. J.G. Seeger, van Stettin naar Bordeaux of St. Martin, zijn te Egrog binnengelopen.
Het schip DIANA, kapt. C.M. Hanssen, met tarwe van Stralsund naar Amsterdam, is, volgens brief van Farsund van de 22e december, te Egrog met averij binnengelopen; moet lossen.
Het schip DE JONGE SICCO, kapt. P.A. Visser, van Amsterdam naar Marseille, is, volgens brief van Marseille van de 5e dezer, de 11e december te Malaga met averij binnengelopen; moet lossen om te repareren.
Het schip CATARINA, kapt. H.H. Bakker, van Amsterdam naar Bordeaux, is de 3e dezer te St. Martin (Isle de Rhé), wegens tegenwind, doch in goede staat binnengelopen.
Het schip DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, van Rotterdam naar Bordeaux, is tussen de 30e december en 5e dezer te Calais binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Kapt. E.J. Mos, voerende het schip DE VROUW ALIDA, de 25e november van Malaga naar Amsterdam vertrokken, meldt: van Fije, in dato de 7e dezer, dat hij de vorige dag wegens tegenwind aldaar is binnengelopen; het tuig heeft in onderscheiden zware stormen veel geleden, doch het schip is dicht gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 januari. De 15e, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW NEELTJE, kapt. C. van Gelderen, naar Lissabon; DE VRIENDSCHAP, kapt. kapt. F. Plokker, naar Sandwich.
De 15e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool.
De 10e en 11e dezer zijn van Vlissingen naar zee gezeild DE BRUSSELAAR, kapt. H.A. de Vries, naar Gibraltar van Antwerpen en DE HARMONIE, kapt, A. Visser, van Gent naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijsten van 4, 8 en 11 januari:
De VITULA , kapt. Voss (opm: kapt. C.A. de Vos, zie RC 190128, 270328 en 030728), van Antwerpen naar Charlestown, lag de 8e in de baai van Torbay op zijn anker te rijden en is naar men zegt zeer lek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 12 januari. CATHARINA GEERTRUIDA, kapt. H.L. Dokter, van Riga; CONSTANTIA, kapt. J. Foth, van Riga. 13 januari. ADELA, kapt. G. Joussen, van Neustadt.
Brielle, 21 januari. SIMON JOHANNA ELIZABETH, kapt. H. van der Valk, van Lissabon.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 11 januari. CATHARINA, kapt. H.H. Duintjer, naar Rouen.
Briel, 11 januari. MATHILDA, kapt. J. Kerkbij, naar Newcastle.
Antwerpen, 10 januari. JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. De Barse, naar Mayo.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Middelburg, 8 januari. MIDDELBURG, kapt. F. Tjoukes, van Batavia.
Hamburg, 5 januari, MARIA, kapt. J.J. Ney, van Havanah. 6 januari. REBECCA, kapt. F. Koper, van Riga.


Datum: 17 januari 1828


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 januari. Heden arriveerde alhier het schip JOHANNA MARIA WILHELMINA, kapt. J.W. Baird , met vier passagiers, de 15e december vertrokken van Bombay.


Datum: 18 januari 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, notaris te Groningen, is voornemens op dinsdag den 22 januari 1828, des avonds te 7 uren, ten huize van de erven Klok, voor het Kleine Poortje, te Groningen, publiek te verkopen:
- Een bevaren tjalkschip, genaamd de VROUW ANTJE, groot 54 tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, invoege door de schipper Willem Alberts Klein wordt bevaren, en thans te Groningen, aan de oostzijde van het Schuitendiep is liggende, en zulks op conditiën, welke, met de inventaris van het opgoed, drie dagen bevorens, ten huize van verkoop, ter lezing zullen liggen.
- Een tjalkschip, genaamd de JONGE PIETER, groot 62 tonnen, met deszelfs staand en lopend goed, invoege door de schipper A.P. Tulp wordt bevaren, en thans op den Hoek van het Ameland te Groningen is liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. F.S.R. van Lijphart, notaris te Appingedam, zal op maandag de 4 februari 1828, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein A. Westermolen te Appingedam, publiek te koop gepresenteerd worden een welbevaren smakschip, genaamd REINADINA, pl. min. 62 tonnen of 45 roggelasten groot, bevaren bij J.J. Roelfsema, invoege het thans ligt te Appingedam bij de scheepstimmerwerf van H.J. van der Werf, met al deszelfs opgoed en toebehoren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom te Drachten zal publiek, op zeer aannemelijke termijnen van betaling, presenteren te verkopen de gerechte helft van het geoctrooieerd veerschip, varende van Oudega en verdere dorpen op Leeuwarden en vice versa, met al derzelver aanhorigheden, zoals hetzelve thans bevaren wordt door K.R. Kielstra. Dadelijk bij den finale palmslag te aanvaarden. Wie gading maakt, komt zaterdag den 26 januari 1828, des namiddags ten 2 ure, ten huize van K.T. Gaaikema, herbergier te Oudega; zijnde de condities van verkoop intussen te vernemen bij de eigenaar en ten kantore van de notaris voornoemd. (opm: LC 080228 meldt dat is geboden NLG 1951)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een kofschip, lang over steven 9 ellen en 6 palmen, wijd 3 ellen en 9 palmen, en hol naar rato, geijkt op 20 tonnen inhoud, met zeil en treil en met wat verder tot zulk een vaartuig ten volsten behoort; hetzelve is voor zeven jaren nieuw uitgehaald. De gegadigden vervoegen zich bij IJpe Lieuwkes, Mr. Schuitemaker, te Zevenhuizen bij Franeker.


Datum: 19 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 januari. De 16e, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis DE FLORA, kapt. D. Rooderkerk, welke rapporteert, dat hij de 6e dezer tussen Bevesier en Wright heeft gepraaid de schepen WILLEM, kapt. M. Schaap en AGENORIA, kapt. W. van der Kolff; zijnde beide de 31e december van Helvoetsluis gezeild, de eerste naar Kaap de Goede Hoop en de laatste naar Suriname; alsmede, Z. Voorland 8 mijlen ten W. van zich hebbende, een brik met de rode nommervlag 70 en een anker in de hoek. Volgens rapport is met de loods aan boord voor de wal kapt. Glazener, van Smirna.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 januari. De 17e, des morgens, zeilden DE MERCURIUS, kapt. C. Bakker, naar Hull en DE SIMON JOHANNA ELISABETH, kapt. H. van der Valk, naar Lissabon.
Van Vlissingen zijn naar zee gezeild DE ONDERVINDING, kapt. L. Cornelis, van Ostende naar Londen en LE RAPIDE, kapt. P. Petijt, van Antwerpen naar Charlestown (opm: schoener, bestemming Charleston, V.S.)
Te Antwerpen is gearriveerd HEMMINA, kapt. S.F. Taay, van Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Kapt. C.A. de Vos, voerende het schip VITULA, van Antwerpen naar Charlestown (opm: bedoeld is Charleston, South Carolina, zie RC 030728), meldt van Torbay, van de 8e dezer, dat hij, uit hoofde verscheiden bouten van het schip dwars doorgebroken, de naden der wegeringsplanken ruim 1 palm uit elkander geweken en enige zeilen, alsmede de sloep, door een stortzee weggeslagen waren, door de equipage gedwongen is geworden aldaar binnen te lopen; hij had, tegen betaling van 20 pond sterling, een boot tot assistentie aangenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. De schepen KATARINA HENDRINA, kapt. P. Rollff, van Amsterdam
naar Cette; EMMA SUSANNA, kapt. B. Bolland, van Bremen naar Port-au-Prince en DE VROUW MARIA, kapt. A.M. Noorbeek, van Rotterdam naar Batavia, te Ramsgate binnen hebben, derzelver reizen voortgezet, de twee eersten de 2e en het laatste de 9e januari.
Het schip HELENA EN MARIA, kapt. B. Kerstens (opm: hoeker, kapt. B. Karstens), van Amsterdam naar Rio-Janeiro, was de 8e januari op de hoogte van Ramsgate.
Het schip CHRISTINA, kapt. A. Oosterbaan, van Amsterdam naar Marseille, is de 4e januari met verlies van zeilen en andere schade te Cowes binnengelopen, doch heeft, na met de meeste spoed gerepareerd te zijn, de 10e dito de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Volgens brief van kapt. B. Kraaij, voerende het schip ZEEMANSHOOP, van Amsterdam naar Batavia, in dato de 5e januari, was hij toen op de hoogte van Wight in goede staat zeilende; de passagiers, troepen en equipage waren welvarende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. De schepen ANNA PAULOWNA, kapt. T. IJsbrands en BRISEÏS, kapt. P. Bakker, beide van Smijrna naar Amsterdam, zijn de 22e december te Gibraltar binnengelopen, doch heeft dadelijk de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam liggen in lading:
Naar Rio de Janeiro, ATLAS (opm: ex-JUFFROUW AAGJE, brik), kapt. J. Jörgensen.
Naar Bahia, HENRIËTTA, kapt. J.H. de Vries.
Naar Suriname, MARIA, kapt. A. Hulsen; HESPERUS, kapt. P.S. Malgen; NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl; CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos; HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen.
Naar Demerarij, DE VREDE, kapt. P.J. Sturk.
Naar Curaçao, ALMELO, kapt. T. Smit.
Naar St. Thomas, DEN AMSTEL, kapt. J.C. Ludders.
Naar Genua en Livorno, REMINA, kapt. C. Boon; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar; MARIA, kapt. J.F. Brouwer.
Naar Marseille, VRIESLAND, kapt. E.J. Drens; GEPKE BROUWER, kapt. K.S. Musch; MINERVA, kapt. J.D. Zijlstra.
Naar Lisbon, DE VERWACHTING, kapt. J.T. Smits.
Naar Bilbao, AASTROOM, kapt. B.J. Houwink.
Naar Bordeaux, DE VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart; TRITON, kapt. S.W. de Fries; ANNA ALBERDINA, kapt. K.D. Ekamp.
Naar Rochelle, FREDERIKA, kapt. J. Barends.
Naar Duinkerken, DE LIEFDE, kapt. S. Koorn.
Naar Hull, MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwehand; DE VIJF VRIENDEN, kapt. W. Stickfort.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Antwerpen ligt in lading:
Naar Lisbon, HOOP, kapt. J.G. Patje.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 18 januari. Het schip (opm: fregat) MIDDELBURG, kapt. F. Jonker, den 13 dezer van Vlissingen naar het Veergat omgezeild zijnde, is ter hoogte van het fort Den Haak wel ten anker gekomen; den 15, 's morgens vroeg, is hetzelve bij het zwaaien aan de grond geraakt, doch na enige lichting gelukkig op heden in vlot water gebracht en in goede staat bij Veere gearriveerd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 december. Gisteren arriveerde alhier de brik ADÈLE, kapt. M.C. Michaelsen, de 15e juli vertrokken van Antwerpen. Heden arriveerde alhier het schip NATALIA, kapt. A. Nannings, met Zr.Ms. troepen, den 4e september vertrokken van Ostende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 10 januari. Het heeft Z.M. de koning behaagd, om, bij missive van Z. Exc. de minister van marine en kolonien, van den 28 december j.l., aan kapitein A.C. Hazewinkel, alhier, hoogstdeszelfs welgevallen te betuigen, over het onlangs door hem uitgegeven werk: Handleiding, om op verscheidene wijzen de breedte buiten den meridiaan of middag te vinden, door waarnemingen aan de zon of starren; hebbende Z.M. verder bepaald, dat voortaan aan elk van hoogstdeszelfs schepen of vaartuigen van oorlog, een exemplaar van dat werk zal worden verstrekt.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Buitenzorg, 16 januari. Zo op het ogenblik wordt alhier de tijding van Anjer aangebracht van het gelukkig inzeilen in Straat Sunda van Zr.Ms. schip KORTENAER, gevoerd door de kapt.t.zee Blommendal. Deze bodem heeft den 21e augustus j.l. de rede van Texel verlaten, den 11e november daaraanvolgende de Kaap de Goede Hoop aangedaan en den 25e de reize herwaarts voortgezet. Wij vernemen, dat de KORTENAER 652 man koloniale troepen onder het bevel van de kapitein der infanterie Döring aanbrengt.


Datum: 22 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Kapt. Anne Glazener (opm.: HENDRIKA ELZABETH) van Smirna de 19e dezer voor gaats een loods aan boord had genomen, doch door stilte ten anker had gaan liggen; maar daarop een sterke O.N.O. wind krijgende, het niet raadzaam had gevonden te blijven liggen, lichtte daarop het anker, maar moest touw wegkappen om spoedig zeil bij te krijgen. Hij rapporteert verder, de 8e dezer bij Lezard (opm: The Lizard) gepraaid te hebben kapt. J. Parlevliet, van Rotterdam naar Marseille gedestineerd en een Amsterdams driemastschip, voerende de nommervlag 63.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 januari. Het schip MIDDELBURG, kapt. F. Jonker, de 13e dezer van Vlissingen naar het Veergat omgezeild zijnde, is ter hoogte van het fort den Haak wel ten anker gekomen; de 15e, des morgens vroeg, is herzelve bij het zwaaien aan de grond geraakt, doch na enige lichting gelukkig op de 18e in vlot water gebracht en in goede staat, bij Vere gearriveerd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 januari. Gisteren arriveerden alhier het schip AURORA, kapt. F. Rietmeijer, den 1 september vertrokken van Rotterdam, en het schip LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, met Zr.Ms. troepen, den 3e september vertrokken van Vlissingen. Heden arriveerde alhier de brik LE HÉROS, kapt. J. Sietjes, den 27 september vertrokken van Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jans Quintus, notaris te Groningen, zal op donderdag de 7 februari 1828, des avonds te 7 uren, ten huize van den logementhouder L. van der Molen, aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een welbevaren smakschip, de JUFFER ENA genaamd, groot 98 tonnen, liggende thans te Harlingen, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want en verdere scheepsgereedschappen, laatst gevoerd door kapt. R. Haverbult. Om drie dagen na den dag van verkoop te aanvaarden. Het schip is, gedurende acht dagen voor de dag van verkoop, te zien en de conditiën zullen, drie dagen voor dien dag ter lezing liggen ten huize van verkoop voornoemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt uit de hand te koop gepresenteerd een welbevaren tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot ca. 40 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, zo als hetzelve door Hendrik Drewes is bevaren geweest, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen.Wie daar van gading maakt, kan zich vervoegen bij H. Drewes, in de Havenstraat te Groningen. (opm. zie PGC 250128)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, lang 18 ellen 460 strepen, wijd 4 ellen 58 strepen, hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen; te bevragen bij A.W. Ozenga, te IJlst.


Datum: 23 januari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 18 januari. ANNA PAULOWNA, kapt. T. IJsbrands, van Smirna; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.N., van Oleron; 19 januari, BRISEIS, kapt. P. Bakker, van Smirna; DE VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen;
20 januari, RESOLUTION, kapt. G.E. Boer, van Lissabon, met verlies van toptakel, zeilen enz.
Uitgezeilde schepen.
Antwerpen, 18 januari. FRANCISCUS, kapt. Rieke, naar Gibraltar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 januari. Kapt. T. IJsbrands, van Smirna, is bij het inzeilen van het Nieuwe Diep, op de punt van de Harssens aan de grond geraakt en heeft twee sloepen ter assistentie bij zich. Verder verneemt men dat bovengenoemd schip (opm. ANNA PAULOWNA) van kapt. T IJsbrands behouden in het Nieuwe Diep is aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 21 januari. ANNA PAULOWNA, kapt. T. Ysbrands, van Smirna; CATHARINA EN GEERTRUIDA, kapt. H.L. Dokter, van Riga; DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Bremer, van Bremen; VROUW HERMANA, kapt. H.J. Westers, van Leer; BRISEIS, kapt. Pieter Bakker, van Smirna.
Antwerpen, 19 januari. HEMMINA, kapt. S.F. Taay, van Marennes.
Hamburg, 12 januari. SOPHIE, kapt. H.J. Schagen, van Havanah.


Datum: 24 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londonderry het Nederlands kofschip MERCURIUS, kapt. Jacob van Duijn. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 januari. De 21e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis NEPTUNES, kapt. M.D. Jeltes, van Cette. Het schip HENDRIKA ELISABETH, kapt. A. Glazener, is, van de quarantaine ontslagen, naar boven gezeild. De 23e, des morgens, ANTWERPS PACKET, kapt. G.O. Frederiks, van Hukk (als bijlegger naar Antwerpen.
Op de 2e december laatstleden zijn in de beste staat van Havannah gearriveerd het brikschip DE NIJVERHEID, kapt. L. Heijkoop, van Rotterdam, laatst van Vera Cruz en het brikschip DE ROTTESTROOM, kapt. J. Glazener, direct van Rotterdam.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. J. de Barzee en DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar St. Maijo; REBECCA, kapt. J. Andersen en REMBRAND, kapt. T. van der Mussele, naar Hull.
Te Antwerpen is gearriveerd JULIA, kapt. Visser, van Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Kapt. J. Meijer, voerende het schip TRITON, van Amsterdam naar
Lissabon, meldt van Falmouth, dat hij, na in een hevige Z.W. storm vele schade en een lek
schip bekomen te hebben, de 15e dezer aldaar binnengelopen is en lossen moest om te
repareren; hij vreesde vrij wat schade aan de lading te zullen hebben. Nog meldt hij, dat hem de 13e dito masteloos, onder zwaar pompen en om hulp roepende, voorbij gedreven was een brik, welke de hoge zeeën hem echter belet hadden te naderen of te herkennen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 januari. Het schip HELENA EN MARIA, kapt. B. Kerstens, van Amsterdam naar Rio-Janeiro, is de 15e dezer op de hoogte van de Manackle Rots (opm: Manacles Rocks: verraderlijke rotsen nabij Falmouth; psn 50 03 N 05 03 W) geheel masteloos ontmoet en nog dien dag te Falmouth binnengesleept door de paketboot PLOVEN, van de Leward-Eilanden (opm: Leeward Islands; Benedenwindse Eilanden; de pas aangekochte driemast hoeker onder kapt. Bartolomeus Karstens werd te Falmouth verkocht en de zeebrief in oktober geretourneerd; zie ook AH 051128).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Hazewinkel, van Amsterdam naar Corunha, is de 31e december in goede staat ter rede van Portland binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het schip SPECULATION, kapt. G. Dirks (opm: buitenlander), van Emden naar Lissabon, is de 14e dezer te Plymouth binnengelopen met verlies van zeilen en van twee man der equipage, welke over boord zijn geslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het schip DIANA, kapt. K. Stek, van Emden naar Marseille, is, na op zijde gelegen te hebben, de 14e dezer te Falmouth binnengelopen.
Het schip ISIS, kapt. J. Morel, van Rotterdam naar Havre, is tussen de 6e en 12e dezer te Calais binnengelopen, doch heeft de 14e de reis vervolgd.
Het schip (opm: fregat) MARIA, kapt. J.H. Hazewinkel, van Marseille naar Antwerpen, is de 27e december te Gibraltar binnengelopen en was de 31e dito gereed om de reis voort te zetten.
Kapt. E.A. Bakker, voerende het schip LOUISE, van Amsterdam naar Koningsbergen, meldt van Ostrisoer van de 22e december, dat hij aldaar liggende was en het schip en de lading in goede staat waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Kapt. I.J. Bast, voerende het schip MARIA JACOBA, van Amsterdam
naar St. Thomas en Curaҫao, meldt van St. Thomas in dato 6 december, dat hij de 27e november aldaar is aangekomen, na buiten Het Kanaal veel slecht weer te hebben gehad en daardoor een lek in het achterschip te hebben bekomen, zonder dat hij sedert echter schade aan de lading had bemerkt. Gedurende zijn verblijf te St. Thomas was het mede zeer slecht weer geweest, vergezeld van harde wind, waardoor hij zijn anker verloren had; hij dacht de 7e december naar Curaҫao te vertrekken en zich daar van een ander anker te voorzien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 januari. Kapt. P.P. Akkerman, voerende de brik (opm: schoenerbrik) HENRIETTE, van Amsterdam te Havannah gearriveerd, meldt van daar, dat hij reeds de zesde dag na zijn vertrek uit Texel Madeira in het gezicht heeft gekregen, doch vervolgens, met weinig of geen oostpassaat, tot voor de bank en in de golf (opm: Golf van Mexico) met westelijk winden en stormen, veel onweer en stilte gedurig heeft moeten worstelen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Suriname, alsmede voor passagiers, het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietse Schuil.
Naar Bordeaux, het Nederlands schoener galjootschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands kofschip CORNELIA, gevoerd door kapt. W.K. de Grooth, om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp., cargadoors alhier.


Datum: 25 januari 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier van het Vredegerecht, Kanton Pekela, zal, ten verzoeke zijner principalen, op donderdag den 31 januarij 1828, des avonds te 6 uren, ten huize van H.R. Pothuis, te Nieuwe Pekela, publiek verkopen een welbevaren kofschip en annexen, genaamd de GOEDE HOOP, groot ongeveer 75 roggelasten, liggende achter het Bothuis, te Amsterdam, en gevoerd door Kapt. Wolter H. Bom, wonende te Nieuwe Pekela.
A. Wildervanck Bruins, griffier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Er wordt uit de hand te koop gepresenteerd een welbevaren tjalkschip, zijnde in het jaar 1817 nieuw uitgehaald, groot ca. 40 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, zo als hetzelve is bevaren geweest, liggende thans in de Noorderhaven te Groningen. Wie daar van gading maakt, vervoege zich bij Hendrik Drewes, in de Havenstraat te Groningen. (opm: zie PGC 220128, tjalkschip de TWEE GEBROEDERS)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Executoriale verkoop, op woensdag den 30 januari 1828, des avond ten 7 ure, in de herberg Roma, te Harlingen, van de helft in een trekschuit, varende van Harlingen op Dokkum en vice versa, met zeil en treil, haken en bomen, lijnen en wat er verder toe behoort, alsmede de helft van het eigendom van een zwart paard, met zadel en tuig en de helft in circa twee weiden hooi, zoals het bevaren wordt en in gebruik is bij de gearresteerde Jan Willems Bonnema, veerschipper te Harlingen. Geschiedende deze verkoop ter rekwisitie van Vrouwe Maaike Zuiderbaan, echtgenote van en gesterkt met de weledele gestrenge heer Gerrit Jan de Pheiffer, luitenant bij de infanterie in dienst van dit rijk, wonende te Dokkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal op dinsdagen den 12 februari 1828 provisioneel, en den 26 februari daaraanvolgend finaal, ten huize van de erven Van der Feen, in het logement Phoenix, te Leeuwarden, telkens des avond ten 6 ure, veilen een tjalkschip, de JONGE WOUTER, groot 56 tonnen, door Klaas Sipkes de Vries wordende bevaren, benevens de losse goederen daarbij behorende, liggende in het water op het Vliet, bij het Slot alhier, bij den finale palmslag te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk grondig verstaande, kan op St. Petri 1828 werk bekomen bij Huite R. Hoekstra, te Akkrum.


Datum: 26 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 24 januari. Kapt. P.IJ. Jobs, van Lissabon te Marseille gearriveerd, meldt van daar, in dato de 14e januari, dat hij de 8e dito op de hoogte van Barcelona heeft gepraaid het schip MARIA KATARINA, kapt. B.J. Smeengh, van Cette naar Amsterdam, hebbende toen 9
dagen reis; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Kapt. P.C. Stachouwer, voerende het schip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, meldt van Paramaribo, in dato de 23e november, dat de tweede dag na zijn aankomst aldaar, zijnde de 15e dito, het schip in de laag gehaald hebbende, die namiddag ten drie ure een verschrikkelijk onweer ontstond, waarbij de bliksem zijn grote steng in spaanderen sloeg, vervolgens de hoofdtouwen en langzalings der grote mast doorging, het koper rondom de grote mast afsloeg, toen door de bootsmast en giek, welke bij de grote mast overeind stonden, de baksboordspomp (niettegenstaande dezelve met deksels en zwabbers gedekt was) trof, tussendeks een stuk van ongeveer 14 duimen (opm: cm.) groot uit dezelve sloeg en, zo hij gist, door de ballastpoorten weer naar buiten geraakte, veel rook, damp, kruid en zwavellucht in het schip achterlatende; gelukkig is hierdoor geen brand ontstaan en ook niemand gekwetst geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Het schip REIGERSDAAL, kapt. J. Oelsen, voor kapt. J.H. Backer, van Amsterdam naar Smirna, te Malta binnen, zou, volgens brief van daar van de 21e december, de volgende dag onder konvooi van Zr.Ms. brik KEMPHAAN de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 januari. De 24e, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Gibraltar, zijnde na de visitatie van de quarantaine ontslagen, en de 25e, des morgens, ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap, van Batavia.
De 12e november is te Paramaribo aangekomen het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Janssen, van Rotterdam en dus niet de 23e november, als abusievelijk in de Koophandel- en Zeevaarttijding is opgegeven.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CLOTILDE, kapt. Polter, van Palermo; ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. Peters, van Rio-Janeiro; EPAMINONDAS, kapt. Zandhof, van Cette; NOORDSTAR, kapt. Norman, van New-York; JOHAN HENDRICH, kapt. Jurgenson, van Malaga; VLIJT, kapt. De Vries, van Liverpool en PAULINA, kapt. Joossens, van Matanzas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 22 januari. ANNA PAULOWNA, kapt. T. IJsbrands, van Smirna; BRISEÏS, kapt. P. Bakker, van Smirna;.
Gisteren nog: JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven. van Suriname; MONNIKENDAM, kapt. Y.H. Kramer, van Bahia; JONGE MARTINA ALETTE, kapt. E.J. Meijer, van Cette.
Antwerpen, 20 januari. DE VENUS, kapt. Davis, van Palermo. 22 januari, IRIS (opm: sloep), kapt. M.H. Hansen, van Marseille.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 24 januari. JOHANNES ARNOLDUS, kapt. J.P. Kerkhoven, van Suriname; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool; JULIA, kapt. J.P. Visser, van Marennes.


Datum: 29 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 januari. De 27e, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis WILHELMINA, kapt. J. Palm, van Batavia.
De 27e, des morgens arriveerde in de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Sandwich.
ANTWERPS PACKET, kapt. G.O. Frederiks, is binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FRANS EN DOROTHEA, kapt. Elderts, van Bayonne; WELVAART, kapt. Zuiningen (opm: kof HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga), van Marennes; FANNIJ, kapt. De Boer, van Île de France en THERESE, kapt. Van der Peer, van Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giese, van Batavia naar Amsterdam, is de 9e november met schade aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Volgens brieven van kapitein J.D. Haijnes, voerende het schip (opm: brik) ANNA MARIA, van Amsterdam naar Suriname, in dato Cowes de 18e en 21e dezer, was hij aldaar de 18e dito binnengelopen, na het uitstaan van zodanige zware stormen, als hij in vele jaren niet had ondervonden en na tevergeefs getracht te hebben, tot tweemaal toe, naar Texel terug te keren en eens om te Ramsgate binnen te lopen; zijn schip had door zwaar te prangen een lek bekomen, om hetwelk te vinden voorlopig een gedeelte der lading moest gelost worden, waarmede men de 21e een begin had gemaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. Kapt. H.H. Duintjer, voerende het schip KATHARINA, van Amsterdam naar Rouaan, meldt van Ramsgate, in dato 19 januari, dat hij die dag aldaar, wegens dik en mistig weer, met behulp van een loods is binnengelopen en zijn reis zo spoedig mogelijk zou voortzetten; hij meldt voorts, dat te Ramsgate het gerucht liep, dat twee Nederlandse koffen met al het volk op Goodwin Sand verongelukt zouden zijn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 december. Te Ostende terug uit zee gekomen het schip de JONGE PIETER, kapt. J. Vinck, naar Batavia gedestineerd, na zeer zwaar weer uitgestaan en schade aan zeilen bekomen te hebben. (opm: de pink zeilde op 1 februari weer uit, nu onder kapitein C.W. Hammar)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 26 januari. Gisteren arriveerde alhier het schip HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. WIillers, met drie passagiers , den 28 december vertrokken van Japan; heden arriveerde alhier het schip GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, met een passagier, den 30 juli vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 januari. Den 10 november is aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd Zr.Ms. oorlogsschip KORTENAER, kapt.luit. Blommendal, uit Texel, alwaar de vorige dag insgelijks is gearriveerd het schip de BARON VAN DER CAPELLEN, van Batavia komende.


Datum: 30 januari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 26 januari. TWEE GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; ANNA WILHELMINA, kapt. H.J. Mugge, van Bordeaux.
Briel, 25 januari. DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokken, van Sandwich.
Uitgezeilde schepen.
Antwerpen, 26 januari. GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. Peperboom, naar St. Ander.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten.
Amsterdam, 29 januari, MONNIKENDAM, kapt. V.H. Kramer, van Bahia; NEPTUNUS, kapt. M.D. Jeltes, van Cette.
Antwerpen, 24 januari, ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters, van Rio de Janeiro; EPIMANONDAS, kapt. Landshoff, van Cette.
Rotterdam, 26 januari, ROTTERDAM’S WELVAREN, kapt. A. Schaap, van Batavia en HENDRIKA ELIZABETH, kapt. A. Glazener, van Smirna; VLIJT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool; POULINE, kapt. J. Joosens, van Matanzas; FANNY, kapt. De Boer, van St. Mauricius; DE HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga, van Marennes.


Datum: 31 januari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Antwerpen ligt in lading naar Rio-de-Janeiro, mede voor passagiers, het Nederlands brikschip MARIA MATHILDA, kapt. C. van der Hoeven, om vóór of op de 25e februari aanstaande te vertrekken.
Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip VOLHARDING, kapt. Lourens Teunis, om de 31e dezer te vertrekken.
Adres voor beide schepen ten kantore van Hudig en Blokhuijzen te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 januari. De 28e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis Zr.Ms. brik van oorlog SIRENE, luitenant Klein.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 januari. Volgens mondeling rapport van kapt. P.J. Kerkhoven, voerende het schip JOANNES ARNOLDUS, van Suriname in Texel binnen, arriveerde bij zijn vertrek uit die kolonie de 23e november een nieuw gekoperde schoonerkof, van welke hij, door de grote afstand, de nommervlag niet heeft kunnen herkennen; hoogstwaarschijnlijk is dezelve genaamd EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, de 4e oktober uit Texel naar Suriname vertrokken.
Het schip CAROLINA, kapt. J. Kroeck, van Pillau naar Amsterdam, is de 20e december te Nieuw-Hillesund (opm: Ny Hellesund) binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Kapt. J.S. Rotgans, voerende het schip NOORD-HOLLAND, van Amsterdam naar Kadix, Gibraltar en Malaga, meldt van Falmouth van de 23e dezer, dat hij, na het uitstaan van veel slecht en stormachtig weder, de vorige dag aldaar is binnengelopen; het schip is echter in goede staat en zo hij denkt ook de lading. Hij meldt voorts, de 14e dito ontmoet te hebben een masteloos schip, hetwelk een noodsein liet waaien, waarop zijn stuurman en twee matrozen zich met groot gevaar in de boot naar hetzelve begaven en daarop alleen één persoon vonden, zijnde een Engels officier van de oorlogsbrik GUNFLEET, die met de scheepspapieren door hen overgenomen en bij kapt. Rotgans aan boord gebracht werd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 29 januari. Heden arriveerde alhier het schip ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veer, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 26e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 02 februari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten: Amsterdam, 1 februari. JONGE MARTINA ALETTA, kapt. J.E. Meijer, van Cette; ADELE, kapt. G. Janssen, van Neustadt.


Datum: 05 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen.
Naar Belfast, het Nederlands brikschip HESPERUS, kapt. P.H. Mulder.
Naar Newry, het Nederlands hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jacob Parlevliet Junior. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 februari. Te Antwerpen zijn gearriveerd DIANA, kapt. F. Meulenbroek, van Batavia; DRIE GEBROEDERS, kapt. Rieke, van Londen; JONGE REMKO, kapt. Duin, van Havre.


Datum: 06 februari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 1 februari. DE JONGE JAN, kapt. M.P. van den Zee, van Londen.
4 Februari. Paketbrik SIRENE, luit. A. Klein, van Curaçao; MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, van Cette.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 1 februari. MEDENBLIK, kapt. S. Cook, naar Londen, 3 februari. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon.
Antwerpen, 3 januari. HELENA THERESIA, naar Altona, 1 februari. PELIKAEN, kapt. Rieke, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten: Amsterdam, ANNA WILHELMINA, kapt. H.J. Mugge, van Bordeaux, DIANA, kapt. F. Meulenbroek, van Batavia.
Rotterdam, WILHELMINA, kapt. J. Palm, van Batavia; JONGE REMKO, kapt. Duin, van Havre.


Datum: 07 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Te Middelburg is van de werf der Commercie-Compagnie in goede staat te water gelopen de stoomboot genaamd DE SCHELDE, bestemd voor de overtocht tussen Vlissingen, Breskens en Neuzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 februari. Heden morgen zeilde uit de Maas CORNELIA, kapt. W.K. de Groot, naar Bergen.
Te Suriname is in goede staat gearriveerd het schip GUIANA, kapt. Fransz Popke.
Te Antwerpen zijn gearriveerd TWEE GEBROEDERS, kapt. Klein, van Noirmoutier; VIJF GEBROEDERS, kapt. Poodts, van Calais; ANTWERPS PACKET, kapt. Frederiks en REMBRAND, kapt. Van der Mussele.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. paketbrik SIRENE, luitenant A. Klein, van Curaҫao (als bijlegger gedestineerd naar Helvoetsluis) en B.J. Smeengh van Cette, welke op 4 graden 5 min. noorderbreedte en 11 graden 80 min. lengte bewesten Greenwich gepraaid heeft het schip DE ZEEUW, met troepen van Middelburg naar Batavia bestemd, aan welke boord alles wel was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. te Rotterdam ligt in lading naar La Rochelle het Nederlands smakschip DE VROUW ALIJDA, kapt. Tijmen Swijrt (opm: waarschijnlijk Swiers), om de 19e februari aanstaande te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 februari. Eergisteren namiddag is alhier in tegenwoordigheid ener grote menigte aanschouwers van de werf der Commercie-Compagnie in goede staat te water gelopen de stoomboot genaamd de SCHELDE, bestemd voor de overtocht tussen Vlissingen, Breskens en Neuzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 26e dezer zal te Soerabaija bij publieke veiling verkocht worden het Nederlandse schip LOUISA, groot omtrent 350 Engelse tonnen, met inventaris, zo als hetzelve aldaar ter rede is liggende, zijnde inmiddels uit de hand te koop. Adres te Soerabaija bij J. Milne en W. van Blanckenhagen, en alhier (opm: Batavia) bij Milne, Haswell & Co. en Thompson, Roberts & Co.
Batavia,. 5 februari 1828
(opm: dit schip lag begin juli 1828 nog steeds ter rede van Soerabaija)


Datum: 08 februari 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. Publieke verkoping te Nes, op het eiland Ameland, op zaterdag den 16 februari 1828, van ene partij beste Memelse balken, bestaande in 70 stuks van 5 ellen 328 strepen tot 15 ellen 984 strepen, afkomstig van het in de maand december ll, bij de Engelsmanplaat, op de reis van Memel naar Chatham verongelukte schip SPECULATION, kapt. M. Hintz. Nadere informatie bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen.
(opm: de barkentijn SPECULATION was op 8 december 1827 gestrand)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Oostdongeradeel is voornemens, op dinsdag den 19 februari 1828, des voormiddag ten 11 ure, ten huize van de weduwe Babois, te Ezumazijl onder Anjum, publiek bij boelgoed en gerede geld te verkopen 1100 stuks eiken pijpestaven en 46 stuks grenen delen van ongelijke lengte en dikte, alle geborgen van de lading van het gestrande barkentijn schip SPECULATION, en in het zogenaamde Laschhuis te Ezumazijl onder Anjum opgeslagen, alwaar deszelve des verkiezende door de gegadigden kunnen worden bezichtigd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De ondergetekende, verzocht zijnde om enige bijdragen te verzamelen ten behoeve van vier weduwen en dertien wezen, wier mannen en vaders, in den storm van den 28 en 29 oktober j.l, bij het vergaan van het Nederlands schip de TARTAAR (opm: kapt. J. Messen, thuishaven Oostende), zijn verongelukt, brengt bij dezer ter kennis van ieder die voor deze ongelukkigen ene kleine bijdrage zoude mogen willen afzonderen, dat hij zich volgaarne met de inzameling en doelmatige overmaking der giften zal belasten.
Leeuwarden, den 31 januari 1828, Robidé, secretaris van het Departement Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, residerende te Lemmer, zal, op zaterdag den 9 februari 1828, bij de provisionele, en op zaterdag den 23 daaraanvolgend bij de finale toewijzing, telkens des avond ten zes ure, ten huize van den logementhouder Hendricus le Heux, in de Wildeman in de Lemmer, aan den meestbiedende, bij strijk en verhooggeld, publiek presenteren te verkopen:
- Het beurtschip, varende van de Lemmer op Gorredijk en vice versa, benevens het recht van Veer, zodanig als hetzelve bij de vorige eigenaren is bevaren geweest en bij den tegenwoordige eigenaar Jan Gurbes de Wind nog wordt bevaren, met zeil en treil, haken, bomen en al wat verder daartoe aanbehoort.
- Een Tjalkschip, genaamd de JONGE GRIETJE, lang over steven circa negentien ellen en drie palmen, en hol en wijd naar advenant, met zeil en treil, haken, bomen, enz.
Zullende de inventarissen der beide schepen tien dagen vóór de provisionele toewijzing, ten kantore van genoemde notaris ter visie liggen, alwaar verder de verkoopvoorwaarden te vernemen zijn.
(opm: LC 150228 meldt dat op kavel 1 geboden is NLG 1.400, 25 en op kavel 2 NLG 207)


Datum: 09 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Kapt. J. Drevesen, gevoerd hebbende het schip WILHELMINA (opm: buitenlander), met wijn en brandewijn van Cette naar Rotterdam, meldt van de Goeree van de 1e dezer, dat hij, de vorige dag nabij de Hollandse kust gekomen zijnde, uit hoofde van nevelachtig weer, het anker had laten vallen, doch hetzelve die nacht verloren hebbende, onder zeil was gegaan, op de Goeree aanhoudende en sein doende om een loods, die zich echter niet opdeed, waarop hij door een Engelse loods, die voor Douvres aan boord gekomen was en voorgaf met het vaarwater goed bekend te zijn, verkeerd gestuurd werd, zo dat het schip, na verscheidene malen gestoten te hebben, de kiel verloor, die van onder hetzelve wegdreef en de equipage het met de boot moesten ontvluchten; het schip was met de vloed tamelijk nabij land gebracht en zat aan de noordwestzijde van de Goeree. Volgens bericht van Zierikzee, van de 2e en 3e dezer, zat het schip op het vaste strand van het eiland Schouwen en had veel water in; de lading had, zo het scheen, tot dus verre niet geladen en zou mogelijk nog geborgen kunnen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. De lading van het schip (opm: kof) de JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent, van Bergen naar Brussel, bevorens reeds gemeld te Delfzijl met schade binnengekomen, is gedeeltelijk overgeladen in de tjalkschepen DE VROUW FENNA, kapt. H.J. Boer en DE VROUW GEZINA, kapt. E.J. de Groot, welke beide de 28e januari van daar zijn vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Kapt. J.H. Hazewinkel, voerende het schip MARIA, van Marseille naar Antwerpen, reeds gemeld te Lissabon lek binnengelopen, meldt van daar, in dato 19 januari, dat zijn schip door zwaar zeilen zodanig lek geworden zijnde, dat het nauwelijks boven te houden was, zijn volk hem genoodzaakt had een haven te zoeken, waarop hij de 16e dito te Lissabon was binnengelopen, alwaar hem 6 dagen quarantaine waren opgelegd, na afloop van welke hij lossen zou, om te repareren.
(opm: het fregat had kennelijk zodanige schade opgelopen dat het na aankomst en lossing in Antwerpen moet zijn opgelegd; op 6 november 1830 werd de uit 7 mei 1827 daterende zeebrief – inmiddels niet meer geldig – geretourneerd onder vermelding ‘zijnde het schip gesloopt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Het schip DE ZEEWOLF, kapt. A. Schreijenberg, van Ostende naar Marennes, is op de rivier van Nantes binnengelopen; doch heeft de 28e januari de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 februari. De 7de, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Newry.
De 7e, des morgens, zeilde van Brielle ONVERWAGT, kapt. C. van der Kolff, naar Cette.
Te Antwerpen zijn gearriveerd BELLE ALLIANCE, kapt. Wildeman (opm: pleit, kapt. O.A. Wilman) en MARIA ANNA, kapt. Van der Kaag, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 5 februari. VROUW ALIDA, kapt. R.J. Moss, van Malaga, laatst van Rye.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 5 februari. DE VIER GEBROEDERS, kapt. G.H. Nieuwland, naar Londen 7 februari HET DORP GAASTMEER, kapt. R.B. Visser, naar Londen; MARIA ELIZABETH, kapt. D. Ouwehand, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Antwerpen, 6 februari. ANTWERPES PACKET, kapt. G.O. Frederiks, van Hull; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein, van Noirmoutier.


Datum: 12 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Aangaande het schip WILHELMINA, kapt. J. Drevesen van Cette naar Rotterdam, bevorens reeds gemeld op de kust van Schouwen gestrand, heeft men nader bericht uit Zierikzee, dat hetzelve verbrijzeld en de lading daaruit gedreven is; 296 fusten waarvan verscheiden ledig, zijn reeds op Schouwen aan het strand gespoeld; men tracht ook het overige te redden, waartoe echter vele kosten en moeite zou vereist worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. De 8e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis MARIA, kapt. F. van Ginkel, naar Suriname. De 9e, des morgens, zeilde ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Hossack, naar Aberdeen.
De 9e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis, naar Liverpool en JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, naar Hull en de 10e, des morgens, zeilde WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meester en ten overstaan van de heer agent van Lloyds, op heden de 12e februari 1828, des namiddags ten vier ure, in het Groot Hotel van Engeland op de Grootemarkt, publiek te verkopen: de tuigage en andere goederen meer, geborgen van het gestrande fregatschip DE VIJF GEZUSTERS (opm: zie RC 080128), gevoerd geweest door kapt. J.J. Bonn, bestaande in rondhouten, ankers, kettingkabels, touwen, zeilen, geschut enz,
en onmiddellijk na de afloop daarvan het hol van het fregatschip DE JONGE ANTHONY, benevens enige scheepsgoederen, waaronder twaalf ijzeren 12 ponds kanonnades, kombuizen, ankers enz.; alles bij kavelingen en liggende zoals bij notitie wordt aangegeven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 februari. Heden arriveerde alhier het schip MARY, kapt. H.B. Voss, met Zr.Ms. troepen, den 27 september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Edictale citatiën. Pro fisco. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Soerabaija, op het daartoe door de fiscaal bij dezelve raad, Jacobus Cornelis Schmidt, R.O., gedaan verzoek, hebben verleend appointement van citatie bij edicte ad valvas curiae op en tegen alle degenen, die vermenen enig recht of pretentie te hebben op een ijzeren anker, wegende 250 pond, 80 bossen bindrotting, 50 deksel (toetoep-sadjies) en een verrekijker, welke goederen door de ingezetenenen van de dessa Tambak op het eiland Bavian (opm: Bawean) zijn gered van zekere in de nabijheid van dat eiland omgeslagen schoener, genaamd de HOOP, zonder dat het vaartuig zelve is gered geworden, zo is het dat ik, Dirk Swart, eerste deurwaarder en gezworen exploiteur bij voornoemde raad, bij deze voor de eerste maal dagvaard alle degenen, die vermenen mochten enig recht, actie of pretentie te hebben op de hier boven omschreven goederen, om op woensdag, die zijn zal de 5e maart 1828, des morgens te half acht ure, in persoon dan wel bij gemachtigden te compareren ter openbare rolle van meergenoemde raad op deszelfs gewone audientiezaal, ten einde hun vermeend recht en pretentie te institueren en te aanhoren zodanige eis en conclusie als door de fiscaal R.O. zal worden gedaan en genomen, tot toewijzing van meergemelde goederen aan den lande, daartegen te antwoorden en te procederen als naar rechten sub poene tegen de nalatigen of non-comparanten, dat zij zullen worden verklaard van hun recht en pretentie te zijn verstoken en hun deswge zal worden opgelegd een eeuwig stilzwijgen.
Aldus geafficheerd en gepubliceerd, na voorgaande klokslag, van de puije van het raadhuis te Soerabaija de 2e februari 1828.
D. Swart, voornoemd.


Datum: 13 februari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 8 februari. DE VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Heiligenhafen.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 8 februari, TRITON, kapt. S.W. de Vries, naar Bordeaux; GEERTRUIDA, kapt. H.D. Klatter; CORNELIA, kapt. J. de Jong, naar Londen; DE VROUW DIEUKE, naar Londen.
Helvoetsluis, 8 februari, MARIA, kapt. F. van Ginkel, naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 12 februari. DE VROUW ALIJDA, kapt. E.J. Moss, van Mallaga.
Rotterdam, 8 februari. AREND, kapt. H. Elbing, van Londen.
Antwerpen, 8 februari. VRIENDSCHAP, kapt. Platte, van Zante .


Datum: 14 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 februari. De 13e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE HARMONIE, kapt. J. de Best, naar Poole en DE MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux.
Te Antwerpen is gearriveerd VRIENDSCHAP, kapt. Platte, van Zante.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. De schepen ATLANTA, kapt. W. Zuidhoff, van Suriname naar Amsterdam; CATARINA, kapt. H.H. Duintjer, van Amsterdam naar Rouaan en DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, van Vlaardingen naar Lissabon, alle te Ramsgate binnen, waren de 3e dezer aldaar nog liggende, het eerste onder reparatie. Ook lag destijds aldaar nog in het dok het schip ANNA MARIA, kapt. W. Poort, van Delftshaven naar Cette.
Kapitein J.J. Stijntjes, voerende het schip DE JONGE HENDRIK, van Antwerpen naar Marseille, te Plymouth binnen, meldt van daar, in dato 2e dezer, dat zijn schade hersteld was en hij met de eerste gunstige gelegenheid de reis zou vervolgen.
Het schip DE VROUW KATARINA ELIZABETH, kapt. D.B. Lutjens, van Amsterdam naar Batavia, te Falmouth binnen, heeft de 2e dezer de reis voortgezet.
Kapt. J. Hilbrands, voerende het brikschip DE PRINS DER NEDERLANDEN, de 14e november uit Texel naar Fernambuck gezeild, meldt dat hij aldaar in 35 dagen gearriveerd is; het schip had hem in het zeilen bijzonder voldaan, zijnde de 10e dag na zijn vertrek uit Texel gezeild bij Madeira en de 30e dag de linie gepasseerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip WILHELMINA, kapt. Jan Palm;
hebbende bijzondere goede inrichtingen voor passagiers.
Naar Boulogne-sur-Mer het Nederlandse smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.


Datum: 15 februari 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Steensma te Minnertsga zal op vrijdag den 29 februari 1828, des namiddag ten 3 ure, in de herberg te Oosterwierum, publiek aan de meestbiedende, bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen de gerechte helft in een geoctrooieerd snikschip, varende in de beurt van Oosterwierum op Franeker en Harlingen, et vice versa, met al derzelver toe- en aanbehoren, in dier voegen als hetzelve door den eigenaar Dirk Obbes Hofma wordt bevaren, en waarvan de wederhelft aan Piebes IJpkes Posthumus in eigendom toebehoort, den 1 april 1828 te aanvaarden.
NB. In tussentijd is de helft in genoemd Snikschip ook van den eigenaar Hofma uit de hand te koop.


Datum: 16 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. De 14e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool en DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, naar Bergen.
De 15e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas FORTUNA, kapt. T. Helm, naar Madeira.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 februari. Het Nederlands galjas JOHANNA MARIA, kapt. L. Simons (opm: JOANNA MARIA, ex-MÈRE DE HUIT, thuishaven Oostende, kapt. Liekele Simons), met fruit en wijn van Messina naar Ostende, is, volgens brief van Ostende van de 9e dezer, een halve mijl bewesten die haven gestrand; de lading zou met ebbe gelost worden en men hoopt het schip ook weer in vlot water te brengen. (opm: schip gaat verloren; zie ook RC 210228).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 februari. Het schip (opm: smak) DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen, van Antwerpen te
Marennes gearriveerd, heeft op deszelfs reis door rukwinden veel schade bekomen en
moest repareren alvorens een lading te kunnen innemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 12 tot 14 februari. NEDERLANDSCHE KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, van Londen; CAROLINA, kapt. J. Kroeck, van Pillau.
Antwerpen, 10 tot 12 februari. DE VRIENDSCHAP, kapt. Platte, van Zante.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 12 tot 14 februari. CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname.


Datum: 19 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 februari. De 17e, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE JUFVROUW WILHELMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar…….
De 17e, des morgens, zeilden van Brielle MARIA CLASINA, kapt. S.H. Hooghout en NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Marennes.
De 17e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis NEÉRLANDS KONING, kapt. K. Schinkel, van Batavia, zijnde hetzelve de 10e juni laatstleden uit Helvoetsluis naar Batavia.
Te Batavia is aangekomen het Nederlands fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. Theodor Versluijs, van Antwerpen in 101 dagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Kapt. J.B. Mulder, voerende het schip (opm: smak) VROUW CATHARINA, van Heiligenhafen naar Amsterdam, meldt uit het Nieuwe Diep in dato de 13e dezer, dat hij de 8e dito van Tonningen gezeild is met de schepen DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister; DE VROUW NEELTINA, kapt. H.H. Top en DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitze, alle drie mede van Heiligenhafen; GERBERDINA, kapt. E.P. Drent, van Bandholm; DE VROUW ZWAANTJE, kapt. J.K. Hazewinkel en DE JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, van Dantzig; alle naar Amsterdam bestemd; DIANA, kapt. J.A. Panjer van Dantzig naar Harlingen.
Daags daarvoor waren vertrokken de schepen ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van Neustadt; DE VROUW AUKJE, kapt. K. Eijsses, van Koningsbergen en VROUW GEERTRUIDA (opm: kof), kapt. R.C. Jaski, van Dantzig, alle drie naar Amsterdam; FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Dantzig naar Harlingen en DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Riga naar Antwerpen (de laatste reeds te Zierikzee binnen).
Kapt. A.T. Steffens, voerende het schip DE VROUW MARGARETHA, van Riga naar Antwerpen, meldt van Zierikzee van de 11e februari, dat hij de vorige dag aldaar in goede staat is binnengelopen en de reis binnendoor dacht voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. op maandag de 25e februari 1828, des namiddags ten 2 ure, zal in de nabijheid van Goedereede aan het strand publiekelijk verkocht worden het wrak van het fregatschip DE VIJF GEZUSTERS, gevoerd geweest door Jan Janse Bonn, op zodanige voorwaarden als ten tijde en plaatse voormeld zullen worden bekend gemaakt.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 februari. Heden arriveerde alhier het schip HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.S. Vlieger, met Zr.Ms. troepen, den 4e oktober vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom, te Drachten, zal publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen de gerechte helft van een Vveerschip, varende van Drachten op Leeuwarden en Sneek en vice versa, met zeil en treil, haken en bomen, koksgereed schap- pen, en verdere aanhorigheden, genaamd de GOEDE VERWACHTING, met de gerechtheid van het hierbij behorende octrooi, laatst bevaren door Bauke Folkerts Kooistra, en bij den palmslag vrij te aanvaarden. Wie hieraan gading maakt, komt op woensdag den 27 februari 1828, des namiddags ten 4 ure, ten huize van R.D. Posthuma, herbergier in het Wapen van Vriesland te Drachten; zijnde de condities van verkoop intussen te vernemen ten kantore van genoemde notaris. (opm: LC 040328 meldt dat er geboden is NLG 3.430)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het beurtschip of boterkof genaamd, varende van IJlst op Amsterdam, met zeil en treil, ankers en touwen, groot vijftig tonnen; te bevragen bij U. van der Veer, te IJlst, die in alle billijkheid wil handelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Executoriale verkoop op woensdag den 27 februari 1828 in de herberg de Ooijevaar te Harlingen, des avond ten 7 ure, van de helft in ene Trekschuit, varende van Harlingen op Leeuwarden en vice versa, met het kwoteel aandeel van alles wat daar toe en aanbehoort, zoals het bevaren wordt en in gebruik is bij den gearresteerden Johannes Steunebrink, veerschipper te Harlingen. Geschiedende deze verkoop ter rekwisitie van den heer Dirk Fontein, Pz, als gelastigde van heren Diaken der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen, qq, wonende te Harlingen.


Datum: 20 februari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 15 tot 18 februari. ST. ANTHONY, kapt. H.J. Jongebloed, Christiaansand; DE VRIENDSCHAP, kapt. K.R. Tippema, van Londen.
Uitgezeilde schepen.
Helvoetsluis, 15 tot 18 februari. ATLAS, kapt. J. Flet, naar Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 19 februari. VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Heiligenhafen.


Datum: 21 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. dagen en uren van afvaart van het stoomjacht DE PRINSES MARIANNE:
Van Middelburg naar Rotterdam: donderdag 21 februari ten 8½ ure en zondag 24 februari des morgens ten 6 ure.
Van Rotterdam naar Middelburg: vrijdag 22 februari des morgens ten 8½ ure en dinsdag 26 februari des morgens ten 10 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE. Regeling der vaart voor de maanden februari en maart, te beginnen de 24e februari 1828.
Van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage en tussen gelegene plaatsen, elke zondag, dinsdag en donderdag, des morgens ten 7 ure.
Van Rotterdam naar Nijmegen en tussen gelegen plaatsen, in verband met de stoomboot DE JULIA op ’s Bosch, elke maandag, woensdag en vrijdag, des morgens, des morgens ten 6 ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers:
Het Nederlands gebouwde eiken gekoperde fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, gevoerd door kapt. Aamrik Schaap, hebbende uitmuntende inrichtingen, om in het midden der maand april te vertrekken. Adres bij de kapitein aan boord van het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 februari. De 19e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DE FLORA, kapt. C. Klok, van Londen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J. van Wijk, naar Cork en ANTHONI, kapt. W.J. Mennen, naar St. Ubes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 februari. Het galjas JOHANNA MARIA (opm: JOANNA MARIA, zie RC 160228, kapt. L. Simons, van Messina naar Ostende, bewesten die haven gestrand, is omgeslagen en daar er weinig hoop overbleef om hetzelve weer af te brengen, de 12e dezer openlijk verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. De schepen NOORD-HOLLAND, kapt. J. Rotgans, van Amsterdam naar Kadix, Gibraltar en Malaga en DIANA, kapt. K. Stek, van Emden naar Marseille, te Falmouth binnen, hebben de 8e dezer derzelver reizen vervolgd.
De schepen DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, van Rotterdam naar Lissabon en CAROLINA, kapt. J.H. Westerberg, van Rotterdam naar St. Michaël, beide te Ramsgate binnen, hebben derzelver reizen voortgezet, het eerste de 9e en het laatste de 10e dezer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, makelaar, zal op maandag de 3e maart 1828, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands gekoperd pinkschip, genaamd de VIER GEZUSTERS, gevoerd door kapt. C. van Zameren, lang 32 ellen 40 duimen, wijd 8 ellen 18 duimen, hol 3 ellen 72 duimen, het verdek 1 el 72 duimen, Nederlandse maat, breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors Jan Corver en Comp.; zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop (opm: zie RC 010728).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londonderry het Nederlandse kofschip HERSTELLING, kapt. Arij Duindam. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 februari. Heden arriveerde alhier het schip KOLONIST, kapt. J.H. Keijser, den 28e oktober vertrokken van Amsterdam.


Datum: 23 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. tegen het laatst der maand maart zal van Rotterdam vertrekken naar Batavia en
Canton het Nederlands gebouwde gekoperde fregatschip NEÉRLANDS KONING, gevoerd door kapt. K. Schinkel. Dit schip biedt de uitmuntendste gelegenheid aan tot passage voor families of enkele personen, tot welke einde men zich aan de kapitein gelieft te adresseren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, mede voor passagiers, het fregatschip ALEXANDER, kapt. C. Davey, om spoedig te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jacob Parlevliet Junior.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 februari. De 21e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Belfast en MARIA, kapt. J. Sikkes, naar Liverpool.
De 21e, des morgens, zeilden uit de Maas DE GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, naar Stockton en BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, naar Boulogne.
De 21e dezer, des avonds, zeilde uit de Maas de JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes, naar Liverpool en de 22e, des morgens, DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Fécamp.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE HORTENSIA, kapt. Nieberding (opm: JONGE HORTENCE buitenlander), van Messina en LEEUW, kapt. Verbruggen, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Kapt. F.A. Lammers, voerende het schip VREDE EN VRIJHEID, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, meldt van daar, in dato de 10e dezer, dat hij, niettegenstaande alle aangevende pogingen, door de ingevallen vorst en het wegvallen van het water in de haven, belet was geworden uit dezelve te komen en alzo het voortzetten zijner reis tot een gunstige gelegenheid moest uitstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 21 februari. Kapt. P.C. Roth, voerende het schip SUSANNA, meldt van Batavia van de 22e oktober, dat hij de volgende dag van daar naar Amsterdam dacht te vertrekken.
Kapt. D. Kraijer, voerende het schip HET SCHOON VERBOND, te Batavia gearriveerd, meldt in dato 22 oktober, dat hij de 16e dito van Amsterdam aldaar was aangekomen; het schip, de equipage en de passagiers waren alle in de beste staat en hij rekende wellicht binnen 5 of 6 weken de terugreis te zullen kunnen aannemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen schepen.
Texel, 19 tot 21 februari. ROUSSEAU, kapt. M.M. Leven, van Alexandria; DOROTHEA, kapt. E. Ellertsen, van Benicarlo.
Briel, 19 tot 21 februari. FLORA, kapt. C. Klok, van Londen.
Antwerpen, 17 tot 20 februari. HORTENSIA, kapt. Nieberding, van Messina; LEEUW, kapt. Verbruggen, van Londen.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 19 tot 21 februari. DE DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikvort, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Rotterdam, 20 februari. NEERLAND’S KONING, kapt. K. Schinkel, van Batavia.
Antwerpen, 20 februari. DERBY, kapt. H. Putman, van Batavia; VROUW MARGARETHA, kapt. A.F. Steffens, van Riga.


Datum: 26 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in het jaar 1827 op de zeilage gebouwd en licht jagend vaartuig of barge, genaamd WILLEM DE EERSTEN, volgens meetbrief lang 21 ellen 86 duimen, wijd 3 ellen 67 duimen en hol 1 el 31 duimen, geijkt op 70 tonnen, met deszelfs tuigage, zeilen en inventaris; welk vaartuig circa 6 maanden van Amsterdam op Utrecht en vice versa gevaren heeft en thans ter bezichtiging is liggende boven Weesp, van de ’s Gravenlandschen weg, voor de Hofstede America. Nader te bevragen bij de scheeps-makelaar J.H.A. Balwé, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 februari. De 25e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE AMALIA, kapt. Serck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. Bij het oplaveren van de rede naar de haven van Terschelling is het smakschip de VROUW GEZINA, kapt. J.L. Vos (opm: tjalk, kapt. Jan Lammerts Vos, thuishaven Veendam), wegens aanzeilen tegen het schip van kapt. G. Detmers, bij de bank de Noordsvaarder gezonken; de equipage is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. Volgens rapport is de 11e dezer op de Koffijboonenplaat; tussen het oosteind van Terschelling en Ameland (opm: positie 53º25’ NB en 05º 33’ OL), gestrand het tjalkschip de VROUW GRIETJE (opm: JONGE GRIETJE, thuishaven Noordwoude), schipper E.H. Drijfhout, komende van Husum met raapzaad; zijnde de equipage behouden te Oost-Terschelling aangekomen, doch het schip zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. Kapt. M.M. Leveen, van Alexandria in Texel binnen, rapporteert, dat hij de 12e dezer, op 40 gr. 30 min. breedte, 16 gr. 13 min. westerlengte van Greenwich (opm: 330’ beWNW van Lissabon), heeft gezien het wrak van een brik, vol water en zo het scheen zonder volk; de grote mast was circa 1 el, 1 palm, 3 duimen en 3 strepen boven het dek gebroken, de fokkemast staande, de steng boven het ezelshoofd gebroken, de boegspriet gebroken en de verschansingen weggeslagen, de zijde geel met geschilderde poorten, de fokkemast en boegspriet wit geschilderd, de grote mast scheen nieuw en ongeschilderd, het galjoen met een zwarte kop en verder tot op de waterlijn uitgesneden in reliëf; het wrak, waarop geen man was te zien, scheen een Deens, Zweeds of Nederlands te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Kapt. H. Sluik, voerende het schip DE DOLPHIJN, meldt van Bilbao van de 6e dezer, dat hij de 4e dito, na een reis van 29 dagen, van Amsterdam aldaar de Baar (opm: drempel in de riviermonding) was overgekomen, hebbende veel storm en slecht weer gehad, waardoor de lading vrij wat beschadigd is. Voorts meldt hij, dat hem de 18e januari, na diep nacht een zware storm te hebben gehad, een kof en een schooner, welke om de Oost zeilden, zijn ontmoet, welke kof ten 10 ure uit het roer liep en kort daarna zonk; dadelijk doch vruchteloos, ter redding der equipage gehalsd hebbende, vernam hij niets meer van het schip dan enige stukken, benevens de sloep, welke bij hem langs dreven; hebbende hij op de laatste, welke onderste boven lag, geen naam kunnen ontdekken en was ook de vlag hem onbekend gebleven. Die middag had hij Lezard N.O. 6 mijlen van zich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De schout bij nacht, directeur en commandant der marine in het hoofd-departement van de Maas, zal, op daartoe bekomen autorisatie van Zijne Excellentie de Heer Minister voor de Marine en Koloniën, ten overstaan van dien hoofd-beambte bij de Marine, wie zulks aangaat, in het openbaar, aan het magazijn der marine te Rotterdam, op woensdag de vijfde maart achttien honderd acht en twintig, des morgens ten tien ure, bij opbod doen verkopen het transportvaartuig DE BANTAM, wijders een partij eiken brandhout, afbraak, eiken moth, eiken krullen, een hoop kool- en loodas en een partij onbruikbare levensmiddelen en ziekenkost, afkomstig van Zr.Ms. schepen en vaartuigen van oorlog.
Zullende bovengemeld transportvaartuig en alle verdere opgenoemde artikelen te bezichtigen zijn op Zr.Ms. werf alhier.
Rotterdam, de 26e februari 1828, Jhr. H.A. Ruysch.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 februari. Heden arriveerde alhier het schip CORNELIA HENRICA, kapt. J. Sipkes Feijkeszoon, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 26 september vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L.J. Huber, notaris te Sneek, gedenkt publiek bij strijk en verhoog geld, ten overstaan van het Vrede Gerecht van het kanton Sneek, te verkopen, op donderdagen den 6 en 20 maart 1828, bij de provisionele en finale toewijzing, telkens des avond ten 7 ure, ten huize van H.S. á Steringa van Heslinga, sociëteit houder te Sneek:
- Een kofschip, met zeil en treil, ankers en touwen, enz, de VROUW TETTJE genaamd, zodanig als hetzelve bij wijlen Hartman van der Werf, als beurtschipper van Sneek op Amsterdam et vice versa, is bevaren; breder bij biljetten en inventaris omschreven.
- Een dito schip, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en kloeten enz, liggende bij de schuitmakerij buiten de Oosterpoort te Sneek.
(opm: LC 010428 meldt dat op kavel 1 is geboden NLG 1.600.)


Datum: 27 februari 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 26 februari. SUSANNA, kapt. De Rot, van Batavia; DOROTHEA, kapt. L.R. Ellertsen, van Benicarlo.
Rotterdam, 23 februari. FLORA, kapt. K. Klok, van Londen.
Antwerpen, 21 februari. DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen, van Londen; JONGE HORTENSE, kapt. H. Nieberding, van Messina; VOLTIGEUR, kapt. M. Kruidsen, van Lissabon.


Datum: 28 februari 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip de BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giezen, van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen had, volgens brief van de 3e december, het grootste gedeelte der lading gelost, om een lek te kunnen stoppen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip ATALANTA, kapt. W. Zuidhoff, van Suriname naar Amsterdam, sedert de 4e januari te Ramsgate onder reparatie gelegen hebbende, zou, volgens brief van daar van de 18e dezer, met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.
Het schip MARIA, kapt. M. Jensen, van Nakskov naar Amsterdam, is de 18e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Volgens brief van kapt. F.J. Vlieger, voerende het gekoperd fregatschip HENRIËTTE EN HENRY, de 4e oktober met troepen uit Texel naar Batavia vertrokken, was hij de 18e december in goede staat zeilende, hebbende baai Fals (opm: False Bay) 8 mijlen N. en Kaap Aiguilles (opm: Kaap Agulhas) O. ten Z. van zich; aan boord was alles wel en van de troepen slechts een man, die bij het vertrek reeds ziek was, overleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 februari. De 25e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Nantes.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild CONSTANTIA, kapt. L.N. Lorentzen, naar Hamburg; GENIE, kapt. J. Pronk, naar Hull; JULIA, kapt. J.P. Visser en ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland, naar Exeter; L’ESPÉRANCE, kapt. A. van Geijt, naar Londen; DE HOOP, kapt. J.G. Patje, naar Lissabon en ELISABETH, kapt. G. Pijbes, naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerd NEDERLANDSCH KROONPRINS, kapt. Heijns en CONCORDIA, kapt. Keijzer, van Batavia en JONGE CESAR, kapt. Unruh, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De notaris Van Hattem, residerende te Sliedrecht, zal aldaar, op zaterdag 1 maart aanstaande, des nademiddags ten drie ure, ten huize van de weduwe Joost van der Vlies, getekend met num. 281, verkopen een zogenaamde hengst-schuit, overdekt, groot twintig tonnen, met alle deszelfs zeilen, ankers, staande en lopend wand, en verder toebehoren; zullende dezelve schuit, des voormiddags, op de dag van de verkoop, ter bezichtiging liggen voor het huis van gemelde notaris, bij wien intussen nader onderrichting te bekomen zal zijn.


Datum: 29 februari 1828


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Paramaribo. Uitgezeild het schip (opm: fregat) PAULINA, kapt. A.J. Struik naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Reijnders, advocaat en notaris te Delfzijl, zal, op zaturdag den 8 maart 1828, des avonds te 5 uren, ten huize van de Wed. J.A. Smaal te Delfzijl, publiek verkopen, navolgende goederen, behorende tot de nalatenschap van Pieter Rems van Dijk, overleden te Farmsum, als 1/32e aandeel in het kofschip genaamd CHRISTINA VOS, bevaren wordende door Nicolaas A. Smaal. (opm: alleen deze aandelen overgenomen, rest is maritiem niet van belang)


Datum: 01 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het schip EPAMINONDAS, kapt. C. Brand ligt, van Rio de Janeiro te Cowes binnen, heeft de 19e dezer de reis vervolgd, doch is de 21e terug gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Antwerpen, 26 februari. ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van Neustadt.
CONCORDIA, kapt. J. Keyser, van Batavia; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. Keyns, van Batavia; JONGE CESAR, kapt. Unruh, van Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 27 februari. Heden arriveerde alhier het schip OTHELLO, kapt. J.C. Nieschwager, met Zr.Ms. troepen, den 18 oktober vertrokken van Antwerpen.


Datum: 04 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool het Nederlands hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet Fz.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 maart. Kapt. E. Ellertsen, voerende het schip DOROTHEA, van Benicarlo (laatst van Malaga) te Amsterdam gearriveerd, heeft de 2e februari, op 39 graden 12 minuten breedte, 11 graden 6 minuten lengte west van Greenwich, in goede staat gepraaid het hoekerschip ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, de 31e december van Helvoetsluis naar Kadix vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Het schip ENGELINA, kapt. J.K. de Jong, van Neustadt in Terschelling binnen en na tegen de Noordvaarder vastgezeten te hebben, door loodsen, op goede mannen zeggen, in de haven gebracht, moest, volgens brief van de 12e februari, geheel lossen om te repareren, waartoe de 13e dito een lichter aangenomen is, om de volgende dag een begin met lossen te maken. Volgens brief van de 15e dito was het schip, benevens de daarnevens liggende lichter, gevoerd door schipper Hakvoort, die ochtend bij de eb met het ijs uit de haven gedreven, doch eindelijk met behulp van loodsen om de hoek van het havenhoofd voor de beide ankers blijven liggen, waarna men bij het opkomen van de vloed dadelijk, doch tevergeefs, getracht had de ankers weer op te winden, zodat daar met de vloed het ijs zeer sterk de haven weer indreef, men genoodzaakt was de beide touwen te kappen en eerst toen slaagde men het schip weer in de haven te brengen en, van een ander anker voorzien geworden zijnde, op een veilige plaats te doen ankeren; ook waren nog twee lichters aangenomen en, volgens brief van de 21e februari, was het voornoemde lichtervaartuig van schipper Hakvoort, na half beladen te zijn, door het ijs op de wal geschoven en zou niet voor het eerste springtij weer vlot worden; de lading, van welke nog een lichter vol gelost was, werd onbeschadigd bevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Van Helvoetsluis wordt van de 1e dezer gemeld, dat de schepen, welke in het gezicht waren, behalve de reeds gemelde, genaamd zijn DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, van Bandohl; DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Cette.
De 1e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. stoompaket CURAÇAO, luitenant J.W. Moll, naar Curaҫao.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwehand, van Hull.
Kapt. A. Plug, van Bandohl te Rotterdam gearriveerd, rapporteert, dat hij de 13e februari laatstleden, op 39 graden 52 minuten en 12 graden 24 minuten lengte west van Greenwich, gepasseerd is een driemastschip, tonende de nommervlag van het zeemans collegie Zeemans Hoop, n.° 36, in goede staat zeilende; op de hoogte van het eiland Wight kapt. A.H. Breeland, tonende de Rotterdamse nommervlag 137 en de 25e februari in de hoofden, bij Douvres, n.° 155 van het Amsterdams collegie Blaauwe Vlag.
Te Antwerpen zijn gearriveerd SOPHIA ELISA, kapt. Peterssen, van Barcelona en EENDRAGT, kapt. Dillewijns, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. Kapt. Mugge, voerende het schip de HOOP, van Cette in Helvoet binnengekomen, bericht, dat hij reeds den 25 februari voor de wal was, maar niet voor den 29 een loodsboot had in het gezicht gekregen, waardoor hij genoodzaakt was geweest, eerst, gedurende al dien tijd, voor de wal met dikte (opm: in beperkt zicht) rond te drijven, en vervolgens, doordien de wind uit het N.N.W. begon op te steken, weder zee te kiezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands kofschip de VROUW WEBBINA, gevoerd door kapt. J.H. Kuyper, om spoedig, weder en wind dienende, te vertrekken. Adres bij Sandberg en Co., cargadoor aldaar.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 maart. Te Montevideo is gearriveerd P.J. Colas (opm: brik ALEXANDRE, thuishaven Antwerpen) van Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 2 maart. Heden arriveerden alhier het schip ANTHONY, kapt. M. Azon Jacometti, met enige passagiers en Zr.Ms. troepen, den 14 november vertrokken van Rotterdam; de brik SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van der Steene, den 17 november vertrokken van Antwerpen, en het schip DIEDERIEKA, kapt. J. Hector, met passagiers, den 8 februari vertrokken van Calcutta.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hekschip, oud 8 jaren, groot 60 ton, liggende in de Stads Gracht te Sneek; te bevragen bij den eigenaar Dirk H. Bakker, te Sneek. Brieven Franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een turfschip, lang 13 ellen 348 strepen, wijd 2 ellen 840 strepen, hol na rato, met al derzelve toe en aanbehoren, zoals hetzelve thans wordt bevaren door de eigenaar Jenst de Boer; liggende bij Pasveer, te Bolsward.


Datum: 05 maart 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 4 maart. ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, van Bordeaux; VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, van Koningsbergen; DE VROUW AUKJE, kapt. Claas Eysses, van Koningsbergen; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Nantes.
Antwerpen, 28 februari. ELIZA, kapt. J. Renken, van Londen; SOPHIA EN ELIZA, kapt. J. Petersen, van Benicarlo; DE EENDRAGT, kapt. J. Dilleweyns, van Londen.


Datum: 06 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. De kapt. J.C. Teves, voerende het alhier gebouwde fregatschip DE MAAS, de 9e juni des verleden jaar naar Batavia in zee gezeild, is van daar naar Sourabaija gestevend, alwaar de hier ingenomen lading gelost, een andere ingenomen en gezegde kapitein wederom naar Batavia gezeild is; zijnde van laatstgemelde plaats vertrokken de 17e november laatstleden en de 4e maart te Helvoetsluis aangekomen; hebbende dus deze reis volbracht in 8 maanden en 24 dagen. Een dag na hem, schrijft gezegde kapitein, zou vertrekken HET SCHOON VERBOND, kapt. Kraijer, naar Amsterdam en acht dagen later zou zeilen VASCO DA GAMA, kapt. Versluijs, alsmede veertien dagen later kapitein Bunmeijer, de beide laatsten naar Antwerpen bestemd.
Te Antwerpen zijn gearriveerd SOË RIDDEREN, kapt. Jansen, van Gotenburg en JEANNETTE, kapt. Meulenaalr, van Carthagena.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Het schip DE VALK, kapt. Willems, van Marennes naar Gent, is tussen de 20e en 22e februari te Brest binnengelopen.
Zr.Ms. oorlogs-corvette DE LEIJE, kapt. luit. A.A.J. van Lutzenberg, uit Texel naar Cadix en Batavia en het schip SPECULATION, kapt. G. Dirks, van Emden naar Lissabon, te Plymouth binnen, hebben de 23e februari derzelver reizen voortgezet.
Te Curaҫao zijn aangekomen Zr.Ms. paketbrik DE ZWALUW, kapt. luitenant Ampt, van Helvoetsluis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rochefort, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. Keimpe Zacharias Schut, om de 15e dezer te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 maart. Heden arriveerde alhier de brik PRINS VAN ORANJE, kapt. J.J. de Mure (opm: J.J. de Meir), den 6 november vertrokken van Antwerpen.


Datum: 07 maart 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De procureur S.B. Stienstra qq, te Leeuwarden, zal, op vrijdagen den 21 maart 1828, ten huize van Douwes Koopmans, bij de Weerklank, provisioneel, en den 28 dito, in het Schippershuis op het Zuidvliet, bij Leeuwarden, finaal, tegen gerede betaling, ten overstaan van den deurwaarder J.A. Nijsloot, verkopen een kofschip, gebruikt wordende tot een potschip, genaamd de JONGE TRIJNTJE, lang over steven 12 ellen, wijd op de wellen 2 ellen 70 duimen, en hol op de uitwatering 1 el 8 duimen, met ronde luiken, staand en lopend want, zeilen, touwen, haken boomen en verdere toe en aanbehoren, alles bij inventaris breder omschreven, thans liggende aan den Grachtswal, nabij de Tuinsterpoort bij Leeuwarden; kunnende hetzelve op de zitdagen door de gegadigden worden bezichtigd.


Datum: 08 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Kapt. C. van Soolingen Hz., voerende het schip SIBLE EN PIETER, van Antwerpen naar Havannah, meldt van Ferol (opm: Ferrol, NW-Spanje) van de 3e of 8e februari, dat hem in de nacht tussen de 14e en 15e januari, op 44 graden 54 minuten noorderbreedte en 12 graden westerlengte, door een driemastschip de boeg zodanig is ingezeild, dat de steven tot op het water toe af- en de stuurboordsboeg inbrak, hetwelk tot gevolg had, dat het water met groot geweld naar binnen stroomde, zodat men vreesde te zullen zinken en zich genoodzaakt zag om de voorboel weg te kappen, ten einde het schip te doen rijzen, als ook om een zeil te spannen tot wering van de inslaande zee; de 15e een Frans schip bij hem gekomen zijnde wilde het volk op hetzelve overgaan, doch werd door de kapitein, die het schip niet wilde verlaten, van dit voornemen teruggebracht; hierop had hij, ofschoon alles aanwendende om de naaste haven te bereiken, in die staat zee moeten houden tot de 31e daaraanvolgende, als wanneer hij te Ferrol was binnengelopen (opm: kapt. Van Soolingen voer in ruim 14 dagen plm. 175 mijl met een zwaar beschadigd schip).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 maart. Aangaande het schip de VROUW GEZINA, kapt. N.H. Baas (opm: kof, kapt. Nanne Hendriks Baas, thuishaven Nieuwe Pekela), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, de 10e november 1827 van Pillau vertrokken, sedert niets vernomen zijnde, veronderstelt men dat hetzelve geheel zal verongelukt zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 maart. Betrekkelijk het schip de VROUW MAGARETA, kapt. D.J. Oortjes, (opm: smak VROUW MARGINA, kapt. Daniel Jans Oortjes, thuishaven Veendam), de 5e oktober van Koningsbergen vertrokken, de 12e dito in de Sond aangekomen en volgens particulier bericht de 22e dierzelfde maand te Elseneur nog liggende, doch sedert van daar vertrokken, heeft men niets naders vernomen; weshalve men hetzelve voor verongelukt houdt (opm: die conclusie bleek juist).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Van Brielle wordt van de 6e dezer, dat, volgens bericht, die nacht een schip tegen het strand verbrijzeld zou zijn en er nog een driemastschip tussen de Maas en de Hoek van Holland op de buitenvlakte zat, waarvan de voorste mast nog stond; hetzelve zal denkelijk geheel weg zijn.
Van Brielle wordt van de 7e dezer het volgende gemeld:
Van het schip, hetwelk op de buitenvlakte vast zit, heeft men driemaal door de reddingboot getracht de equipage te redden, doch door de hoge zee was zulks onmogelijk; heden morgen echter is het gelukt vijf matrozen van de equipage te redden en aan wal te brengen. Het schip is genaamd S. LACONIA, kapt. Henry Daniels, met katoen en rijst van Charlestown (opm: Charleston, S.C.) naar Hamburg. De kapitein, stuurman, kok, vier matrozen en een jongen zijn overboord geslagen. Het bericht wegens het verbrijzelen van het schip heeft zich niet bevestigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW GERDINA, kapt. Sok, van Bordeaux; ETTON, kapt. Vollands, van Hull; ORPHEUS, kapt. Duff en DE COCK, kapt. Den Duijts, van Batavia en JONGE JOHANNA, kapt. Paeijveldt, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 7 maart. SOPHIA, kapt. P. Meijer, van Cuxhaven; CATHARINA MARGARETHA, kapt. F. Brandt, van Cuxhaven; MARGARETHA, kapt. J. Schade, van Stralsund; GEZINA, kapt. J.J. Mulder, van Grossensiel.
Rotterdam, 4 maart. JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, van Baudol; AGNES, kapt. W. Wels, van Glasgow.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhagen, 6 maart. Uit de voornaamste havens des rijks wordt bericht, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die haren handel gedurende dit jaar met kracht schijnt te willen voortzetten, in de laatste weken voor hare voorjaarsexpeditiën naar Java, en voor hare jaarlijkse expeditiën naar Canton de volgende Nederlandse schepen bevracht heeft:
Van Amsterdam, de HENRIËTTE CLASINA, de SUSANNA, de ABEL TASMAN, de ONDERNEMING, de GRAAF BÜLOW, de ALEXANDER, IDA ALEYDA en de IMMAGONDA SARA CLAZINA.
Van Antwerpen, de RAIMOND, de FREDERIK, de FANNY en de MAGELLAAN.
Van Rotterdam, de NEDERLANDS KONING, de ROTTERDAM’S WELVAREN, de MARY EN HILLEGONDA en de WILHELMINA.
Van Brugge, de GRAAF DE BAILLET.
Van Middelburg, de MIDDELBURG.
Onder deze schepen bevinden zich onderscheidene nieuwe bodems. De HENRIËTTE CLASINA en de RAIMOND zijn beiden in 1827 gebouwd, en zullen thans hunne eerste reis doen.


Datum: 11 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Port-Glasgow, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Menne R. Klein
Naar Elseneur en Koningsbergen, het Nederlands kofschip SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Petersburg het Nederlands kofschip ALIDA FRAUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder, om met de eerste schepen te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Kapt. E.P. Drent, van Bandholm te Amsterdam gearriveerd, bericht, dat het schip DE VROUW NEELTINA, kapt. H.H. Top (opm: tjalk, ex JONGE MARGARETHA, kapt. Hendrik Hendriks Top, thuishaven Veendam), van Heiligenhafen naar Amsterdam, met de loods aan boord, uit Terschelling opzeilende, de 4e dezer aan de Westwal, tussen de Jettings en Z.O. Rak, op de mast van het wrak van een in het verleden jaar van de Vlierede weggestormde galjas (thans niet meer zichtbaar, zijnde de steng, welke anders boven het water uitstak, door het ijs weggesneden) gezeild en ogenblikkelijk daarna gezonken is; het volk is door kapt. Drent geborgen en vervolgens door een loodsschuit, die tot voorzeiler diende, naar Terschelling terug gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Het schip ST. ANTHONIE, kapt. H.H. Jongbloed (opm: in LC 280321 kapt. Jongebloed; waarschijnlijk buitenlander), van Christiansand naar Harlingen, is in de nacht tussen de 5e en 6e dezer tussen Workum en Hinlopen (opm: Hindelopen) gestrand, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. J. Hilbrands, zou de eerste februari van Fernambuck naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 maart. De 8e dezer, arriveerde de NIJVERHEID, kapt. L. Heijkoop, van Havannah. De 8e, des namiddags, arriveerde BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, van Boulogne; de 9e, des morgens, zeilde DE TIDE, kapt. J.J. Ras en DE LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeboom, naar …..
De 10e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW MARIA, kapt. J.B. Peters, van Stralsund.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens bericht van kapt. Joh. Ch. Kraeft, in dato Marseille 25 februari laatstleden en aldaar aangekomen van de Dardanellen, had hij onder Sicilie de 9e februari in goede staat gesproken DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, van Smirna naar Rotterdam bestemd en ook gezien een kof, een galjas en een Vlaardingse hoeker, ook naar zijn gedachte van Smirna komende; volgens bericht van kapt. van der Linden waren zij allen tot Maltha onder konvooi uit de Archipel gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De vreze, welke men voor het lot der Scheveningse pinken in de storm van woensdag en donderdag gehad heeft, is niet ongegrond geweest. Een derzelve, behorende aan de reder A.A. van Kouwenhove, en gevoerd door stuurman Aalbert Verhey, is met man en muis vergaan. Gemelde A. Verhey is daarbij met twee zijner zonen en vier matrozen omgekomen; allen laten diepbedroefde en hulpbehoevende familien na, als namelijk A. Verhey, vrouw en vijf kinderen; Jacob Kens, vrouw en vijf kinderen; Maarten Rog, vrouw en twee kinderen en de vrouw hoog zwanger; Wouter Taal is enige zoon van een weduwe, en Henderik en Arie zijn beide zonen van de stuurman Aalbert Verhey.
Van de 19 overige pinken, zijn 7 teruggekeerd en 6 na de storm gezien, terwijl men van de 6 overigen nog niets met zekerheid weet, doch men heeft hoop, dat dezelve behouden zijn, daar geen andere goederen, dan van de ene verongelukte pink, drijvende gezien zijn. Volgens de gezegden der vissers, is de storm plotseling opgekomen, en is het schrikkelijk weder in zee geweest.
Nog andere ongelukken zijn er door de storm gebeurd. Vrijdag morgen, den 7 dezer, was er tussen Scheveningen en Katwijk een Engelse brik, ANNA ELISABETH genaamd, kapt. Dickson, in zinkende staat. Dadelijk begaf zich de bestuurder der reddingmaatschappij, P. Varkevisser, met een boot in zee, welke gelijktijdig met de reddingsboot van Katwijk, onder het bestuur van Fierman Meerburgh, aan het wrak kwam; met dat gelukkig gevolg, dat de equipage, bestaande in 6 man, uit de toppen der masten, welk enkel nog maar boven water waren, en waarin zij 15 uren hadden gezeten, werd gered, en 5 hunner te Katwijk en een te Scheveningen, behouden aan wal werden gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Al wie iets te vorderen heeft van, of schuldig is aan de nalatenschap van wijlen Ype Leeuwkes Schuitmaker, in leven scheepstimmerman op Zevenhuizen onder Franeker en aldaar voor weinige dagen overleden, wordt verzocht en aangemaand om daarvan vrachtvrije opgave en betaling te doen, aan de griffier J.Stinstra te Franeker.


Datum: 12 maart 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De stoompacket DE KONING DER NEDERLANDEN, zal van Rotterdam naar Londen, op woensdag de 19e maart ten tien uren ’s morgens afvaren.
Adres bij J. van Ommeren Fz. Cargadoor.
N.B. Te beginnen met woensdag de 2e april aanstaande, zullen er geregeld tweemaal per week stoom-packetten van Rotterdam naar Londen vertrekken, die zondags ten tien uren ’s morgens worden geëxpedieerd. (opm: het schip heet in werkelijkheid KING OF THE NETHERLANDS, een Engels stoomschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 11 maart. EUROPA, kapt. T.F. de Jong, van Cette; HENDRICA, kapt. J. Wolters, van Hull; DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. R.C. Jaski, van Dantzig; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Koningsbergen; VROUW ZWAANTJE, kapt. J.K. Hazewinkel, van Dantzig; DE JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, van Dantzig; VROUW GERBERDINA, kapt. E.P. Drent, van Bandholm; DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Knitse, van Heiligenhafen; DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puyster, van Heiligenhafen; VROUW ANNA, kapt. D. Uften, van Nieuw Harlingerziel (opm: Neuharlingersiel).
Rotterdam, 8 maart. DE MAAS, kapt. J.C. Teves, van Batavia; ROME, kapt. B. Deijer, van Boston.
Antwerpen, 6 maart. JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaer, van Carthagena; DE COCK, kapt. E. den Duyts, van Batavia; JONGE JOANNA, kapt. J. van Puyvelde, van Londen.


Datum: 13 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Zr.Ms. stoompacket CURAÇAO, kapt.-luit. J.W. Moll, de 1e dezer van Helvoetsluis vertrokken naar Curaҫao, is de 3e dito, des morgens ten 10 ure, in goede staat Dartmouth gepasseerd; aan boord was alles wel.
Het schip TRITON, kapt. J. Meijer, van Amsterdam naar Lissabon, te Falmouth binnen, heeft de 28e februari de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Kapt. E.R. de Jonge, voerende het schip ONRUST, van Amsterdam naar Hamburg, meldt van Helgoland van de 24e februari, dat hij, na vele stormen uitgestaan, een anker en touw gekapt en zwaar lek bekomen te hebben, aldaar heeft moeten binnenlopen om te repareren, te welke einde de lading tabak moest gelost worden; men vorderde aldaar een derde van het schip en de lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Kapt. F.A. Lammers, voerende het schip VREDE EN VRIJHEID, van Koningsbergen naar Amsterdam, meldt van Cuxhaven van de 2e dezer, dat hij daags te voren aldaar op de rede was gehaald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Van de 11e dezer wordt gemeld vanuit Helvoetsluis, dat het schip DE NIJVERHEID, kapt. L. Heijkoop, uit de quarantaine ontslagen is.
De 10e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. H.P. de Jonge, naar Belts (opm: mogelijk wordt hier de Grote of de Kleine Belt bedoeld).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. De 12e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, naar Belfast; DE JONGE WICHER, kapt. J.W. Bontekoe, naar Liverpool; DE MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, naar Stettin; DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, naar Libau, en DE HOOP, kapt. W. van Beelen, naar Dieppe.


Datum: 14 maart 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 9 maart. De storm van woensdag en donderdag heeft vele ongelukken te weeg gebracht. Een der Scheveningse pinken is met 7 personen vergaan. Nabij Katwijk is de Engelse brik ANNA ELISABETH gestrand; door de reddingsboten is de equipage, uit 6 man bestaande, uit de toppen der masten, welke enkel nog maar boven water waren, en waarin zij 15 uren hadden gezeten, gered.
Van het driemast-schip ST. LACONIA, van Charlestown naar Hamburg bestemd, en nabij Den Briel gestrand, zijn 5 personen gered, doch 8 personen, waaronder den kapitein en stuurman, verdronken. Ook aan de Vlaamse kust heeft de storm hevig gewoed.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, residerende te Lemmer, zal, op dinsdag den 25 maart 1828, des morgens ten 9 ure, bij de voorlopige, en op diezelfde dag, des avond te 5 ure, bij de definitieve toewijzing, ten huize van den logementhouder Hendrikus le Heux, in den Wildeman, in de Lemmer, bij strijk en verhooggeld, publiek presenteren te verkopen
het welbezeild Kofschip, genaamd de GOEDE HOOP, groot 101 tonnen, lang over steven 22 ellen 70 duimen, hol en wijd naar advenant, met al deszelfs toebehoren, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, enz, in het jaar 1827 van een nieuwe eiken huid voorzien; zoals hetzelve laatst bevaren is geweest door schipper L.H. Witkop, en thans is liggende in de Zijlroede, in de Lemmer. Breder bij biljetten omschreven. De verkoop voorwaarden zullen tien dagen vóór de veiling te vernemen zijn bij Mr. A. Reiger, procureur te Groningen, en ten kantore van genoemde notaris, in de Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal, als in dezen benoemd door de Rechtbank van Eerste Aanleg, te Heerenveen, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Beetsterzwaag, op woensdagen den 26 maart en 2 april 1828, telkens des namiddags ten 4 ure, ten huize van de kasteleins B. de Vos en H.T. Jager aldaar, publiek bij de beschrijving en finale palmslag, presenteren te verkopen een florissante scheepstimmerwerf, met schuitmakers huizing, vier aparte knechtswoningen, groot hecht en sterk schuithuis, alles met vrije steden, grond en erf, staande en gelegen op het Noordwest einde van de vlekke Gorredijk, waarop de schuitmakerij door wijlen Theunis Lijkeles van der Werf met goed succes is geëxerceerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal, op woensdagen den 26 maart en 2 april 1828, telkens des namiddags ten 4 ure, ten huize van de kasteleins B. de Vos en H.T. Jager aldaar, publiek bij beschrijving en finale palmslag, bij boelgoed presenteren te verkopen ongeveer 20 halfsleten bokken en pramen, een dito Kofke, twee dito schouwen, een Jagt met zeil en treil cum annexis, een nieuwe bijna afgetimmerde bok, een half afgetimmerde hol tot een tjalkschip, de gereedschappen voor een gedeelte, bij de scheepstimmerwerf van wijlen T.L. van der Werf gebruikt geweest, waaronder acht vijzels, zwaar touwwerk, ketens, dommekrachten enz. Alles van stonden aan te bezichtigen aan de scheepstimmerwerf van wijlen T.L. van der Werf, te Gorredijk.


Datum: 15 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 maart. Van Den Brielle wordt, in dato 23e dezer, betrekkelijk het redden van vijf mensen van het op de 5e dezer verongelukte schip ST. LACONIA het volgende gemeld:
Donderdag de 6e maart laatstleden werd des morgens om acht ure aan de heer A.H. van Kruijne, belast met het beheer der reddingboot van de Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, bericht gebracht, dat er een groot schip vast zat op de noordvlakte van de Maas, ruim een uur afstands van het strand. Terstond op het ontvangen dier tijding riep Zijn Ed. de voor de boot bestemde manschappen op, welke zich dadelijk, ten getale van 18 a 20 man, naar het strand begaven, van waar zij het schip zagen, hebbende men op hetzelve de grote- en bezaanmast gekapt. De voormiddags ten tien ure hadden dezelve de boot achter Oostvoorne te water gebracht. Niettegenstaande de verre afstand van het schip en de zeer ongunstige gelegenheid was de ijver van alle de manschappen zo groot, dat men moeite had om te zorgen, dat er geen meerdere mensen in de reddingsboot kwamen, dan nodig was. De wind was noordwest met geweldige hagel- en sneeuwbuien en een zeer hoge en moeilijke zee. Na veel moeite en inspanning van krachten kwam de boot door de branding van het strand in zee; doch na ruim twee uren met alle kracht geroeid te hebben werden zij door de harde wind en sterke eb te veel teruggedreven, zo dat men besluiten moest om voor de wind wederom op het strand te komen.
Op herhaalde noodseinen der zich nog aan boord van het schip bevindende mensen en de daardoor bekomen zekerheid, dat er van de schepelingen nog leefden, besloot men des namiddags van dien zelfde dag een nieuwe poging te wagen. De reddingboot werd dus des namiddags om drie ure bij Zeeburg andermaal te water gebracht, met oogmerk om als nu door het gat langs de Hoek van Holland het schip te bereiken. De wind was toen van het noorden met zware sneeuwbuien en harde wind met zeer hoge zeeën. Na wederom door de branding van het strand gekomen te zijn roeide men met een zeer moeilijke en hoge zee tot bijna aan de Hoek van Holland; doch aldaar een geweldige hoge zee vindende, die telkens over en in de boot liep, raakten de manschappen geheel afgemat en de vloed zeer sterk inkomende, zagen zij de onmogelijkheid om nader bij het schip te komen, zo dat zij ook ditmaal weer naar het strand moesten terug keren.
Des morgens van de 7e, om vijf ure, niet afgeschrikt door de gevaren en moeite van de vorige dag en ofschoon de gelegenheid van wind en weer nagenoeg dezelfde was, wilden zij ten derdenmaal beproeven om mensen te redden en begaf men zich opnieuw in de reddingboot. In zee komende ontdekten zij, dat de boot zwaarder roeide en met het aanstranden door het stoten scheen lek geworden, zodat zich water onder de buikdenning bevond; hierdoor ging dan ook de boot dieper en in de branding van de Hoek van Holland gekomen, raakte dezelve tweemaal vol, doch ontlastte zich van het water en rees telkens weer. Intussen moesten zij, dewijl de boot door de lekkage te diep ging en te zwaar roeide, ook ditmaal, tot hun grievend leedwezen, weer terugkeren en de boot aan strand brengen en zo voor de derde maal hun menslievende poging zien mislukken. Het weer was echter enigszins bedaard en de wind westelijker gelopen, mitsgaders de zee verminderd, hetwelk gelegenheid gaf dat Leendert Borstlap met zijn jol en Pieter de Pijper met zijn sloep van Den Brielle uitkwamen en na hoog water, des morgens om acht ure, verdeelde zich de manschappen en begaven zich in de jol. Er werd bepaald, dat deze het gat van de Hoek van Holland zou uitgaan, terwijl de sloep bemand werd en het gat van de Maas zou uitroeien. Onder begunstiging van weer, wind en zee kwam de jol eerst bij het schip; doch te klein zijnde om de vijf mensen, welke zich aan boord van hetzelve bevonden, te bergen, wachtte dezelve de sloep in, die onder de boegspriet van het schip voer en de vijf mensen aan boord nam, welke des morgens, omstreeks tien ure, bij Oostvoorne aan de wal gebracht werden, verstijfd van koude en uitgehongerd; dezelve werden aldaar door de heer Van Kruijne opgenomen en verzorgd.
De zodanige onder onze landgenoten, welke kennis hebben van de plaats, waar het verongelukte schip vastgeraakt is en de verre afstand van de wal, mitsgaders het genoegzaam onmogelijke om met een harde noordwesten en noorden wind en hoge zee buiten en nog veel minder door de branding van strand te komen, zullen best kunnen oordelen wat met de reddingsboot is uit te voeren en dat het alleen de afstand was, waardoor de standvastigheid der brave mensen, welke aan dezelve verbonden zijn, het doel gemist heeft, hetwelk zij evenwel in het eind mochten bereiken door de lofwaardige hulp van Leendert Borstlap en Pieter de Pijper met hun jol en boot. Eer hebben hun aller moed en de goede directie van de heer Van Kruijne. Ongelukkig waren zeven mensen door de zee, daags te voren, overboord geslagen en omgekomen.
Men twijfelt niet of het Bestuur der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen, hierboven vermeld, zal de trouw dezer wakkere mannen naar waarde weten te schatten en vererend belonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Kapt. D. Kraijer, voerende het schip HET SCHOON VERBOND, van
Batavia in Texel binnen, heeft de 22e november Ontong Java verlaten en die dag in goede
staat zien zeilen het schip HARRIET, kapt. G.L. Buisman, van Antwerpen naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Kapt. J. Kersjes de Jong, voerende het fregatschip ANNA EN LOUISA, de 10e maart van Demerarij in het Nieuwe Diep binnengekomen, meldt van daar, dat hij van de 19e tot de 21e februari, op 44 gr. noorderbreedte en 5 gr. 47 min. bekomen westerlengte, zware stormen uitgestaan heeft, in welke een zware stortzee, waardoor het schip nagenoeg in de zee versmoord lag, de bakboordzij van het grote sloep insloeg, de watervaten los brak en ramponeerde, de kombuiskast aan bakboordzij geheel verbrijzelde, het koper-kompas meenam en andere schade bovendeks veroorzaakte. De 4e dezer, des morgens ten 8 ure, met heel goed weer, de wind aan het noorden, was hij tot in het gezicht van Kamperduin, Petten en Egmond gevorderd, welke eerste plaats hij O.Z.O. p.c. (opm: per compas) naar gissing 2 mijlen peilde; doch na twee schoten gedaan te hebben en geen loods ziende uitkomen werd hij met de ebstroom door stilte zuidwaarts gedreven, waarna tussen 3 en 4 ure de wind W. ten N. liep, met aannemende koelte en dik verstopte lucht, tot des nachts ten 11 en 1 half ure, als wanneer de wind N.W. en N.N.O. werd, met storm, ten gevolge waarvan hij in de hemelhoge zeeën, in welke het schip als bedolven lag, zwaar zeil moest forceren, om boven Texel te komen; lag als toen tot de volgende om de N.O. en peilde des voormiddags ten 10 ure het eiland Texel, westeinde, Z.O. half Z. op de kaart, 6½ mijl; kreeg daar een zware stortzee over, die het schip met de onderzeilen plat op het water wierp; weinig of geen water in het schip vindende, halsde hij terstond om de zuidwest, door welke manoeuvre het schip dadelijk rees, klaarde de verwoesting door de zee aangericht zo veel mogelijk en moest hierop onder kleinzeil om de zuid voortdrijven, totdat des namiddags de wind aan het N.N.O. liep, wanneer hij het westeinde van Texel en des avonds ten 8 ure het vuur van Kijkduin in het gezicht kreeg. De 9e dito ten 12 ure tot op de hoogte van Kamperduin genaderd zijnde, met vrij dikke mist, kreeg hij ook aldaar geen loodsen te zien en moest uit dien hoofde weer in zee steken. Des namiddags ten 3 ure sprong een man der equipage moedwillig overboord en verdronk. De kapitein schrijft zijn behoud alleenlijk toe aan de goede hoedanigheid van zijn schip. Zeer vele scheepsbehoeften zijn ontramponeerd geraakt en overboord geslagen als de grote boot, die geheel vergruisd is en de grote sloep, waarvan de stevens en spiegel aan de sporlings (opm: mogelijk sjorrings) zijn blijven hangen; het schip echter is in goede staat en de kapitein hoopt dat ook de lading zodanig bevonden worden. Gemelde kapitein meldt voorts in dato de 11e dezer, dat hij een begin met lossen gemaakt heeft en alles tot daartoe, buiten verwachting, zeer goed en in de beste orde tevoorschijn kwam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. SCHOONVERBOND, kapt. D. Kraaijer; ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Demerary; ATHALANTA, kapt. W. Zuidhof, van Suriname; DOLPHIJN, kapt. H. Sluyk, van Bilbao; DE BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Konst, van Bordeaux; MERCURIUS, kapt. C. Bakker, van Hull; JULIA EN MARIA, kapt. C. Bendixen, van Pernau; SOPHIA, kapt. H. Nieman, van Rostock; JONGE JOHAN, kapt. R. Jans, van Rostock.
Antwerpen, 10 maart. LEONIDAS, kapt. J. Stent, van Rio-Grande.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Lloydslijst van 11 maart: Te Liverpool JONGE BAREND (opm: kof, kapt. B.R. van Wijk) van Harlingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 13 maart. Met het schip het SCHOON VERBOND, kapt. D. Krayer, binnengekomen den 10 dezer te Texel, zijn brieven aangebracht uit Batavia tot den 16 november, doch dezelve behelzen geen nieuws.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. De Lange, zal van hier (opm: Batavia) naar Samarang vertrekken op zaterdag den 15e maart, dinsdag den 25e maart, vrijdag den 4e april en maandag den 14e april, steeds des morgens te 7 ure, en van Samarang naar Batavia op donderdag den 20e maart, maandag den 31e maart, donderdag den 10e april en zaterdag den 19e april, steeds des achtermiddags te 6 ure.
Passage in de kajuit NLG 120, iedere passagier, met tafel (opm: maaltijden), dito op dek NLG 20, iedere passagier, zonder tafel. Vracht: van zilver geld ½%, dito van koper geld 1%, dito van kleine pakken NLG 1,00 ieder, dito van andere goederen volgens tarief.
Voor nadere informatiën adressere men zich aan de heer J. Bremner te Samarang, of alhier (opm: Batavia) aan Thompson, Roberts & Co.
Batavia, 13 maart 1828.


Datum: 18 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans, met lijnzaad en rogge van Koningsbergen naar Amsterdam, laatst van Mardan (opm: waarschijnlijk Mardal) in Noorwegen, alwaar het in het laatst van november in goede staat is binnengelopen en tot de 6e februari gelegen heeft, is, volgens brief van Delfzijl van de 9e dezer, die namiddag met verlies van zeilen, touwwerk enz. aldaar binnengelopen; hetzelve had door een stortzee zware slagzijde bekomen en was geheel op zijde gesmeten geworden, waarom men, ten einde het schip te doen rijzen, het groot zeil enz. had moeten snijden; men vreest voor schade aan de lading. De kapitein rapporteert in het begin van maart voor Terschelling en later voor Texel geweest te zijn, doch door dikte van mist en het niet ontwaren van loodsen genoodzaakt te zijn geworden om weer in zee te steken, waarna hij onder Ameland ten anker was gekomen, doch ook daar geen gelegenheid had gevonden om binnen te komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het schip CLARENCE, kapt. A. Kennedy, van Rio-Janeiro naar Antwerpen te Vlissingen binnen is volgens brief van daar van de 11e dezer, bij het opzeilen der Schelde, op de Suikerplaat vastgeraakt en omgeslagen; de lading werd zwaar beschadigd gelost en men had veel hoop om het schip weer af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 maart. De 16e, des morgens, arriveerde in de Maas ARGUS, kapt. B.
Heijrejos, van Christiaansand.
De 14e dezer, arriveerde in de Maas DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon; de 16e, des morgens MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, naar Stettin; MERCURY, kapt. W. Rennie, naar Dublin; ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, DE JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk) en BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, naar Koningsbergen; AMALIA, kapt. J. Serck en DE VROUW WIBBINA, kapt. J.H. Kuiper, naar Bergen; DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga en DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, naar….. (opm: geen opgave).
(opm: de kof VROUW ANNEGINA, bouwjaar 1820; kapt. Harm Jans Potjer uit Sappemeer, strandde tijdens deze reis in april op het Falsterbo Rif en verging; alle opvarenden, waarschijnlijk vijf, verloren het leven; bron is de volgende Acte van Bekendheid d.d. 21.12.1829, bron G.A, toegangnr. 146 inventarisnr. 117, aktenr. 207,
- Dat Harm Jans Potjer in de maand april 1828 met deszelfs kofschip de VROUW ANNEGINA is vertrokken van Koningsbergen en gedestineerd was naar Holland.
- Dat zijlieden [ Gerrit Jans Postema, oud 58 jaren, Paulus Meints, oud 49 jaren, Keimpe Zacharias Schut oud 34 jaren en Hindrik Wichers Bontekoe, oud 30 jaren, alle vier schippers woonachtig te Sappemeer] kort na dien tijd zonder de juiste dag te kunnen bepalen met hunne schepen voorbij het rif van Falsterbo in Zweden [plm 55 21 N 12 49 O] zeilende, zeer duidelijk de masten, touwwerk en verder opgoed van een schip aldaar hadden zien zitten, hetwelk bij nadere beschouwing hun volkomen gebleken was te behoren tot het schip van genoemde Harm Jans Potjer en waaruit zij stellig konden opmaken, dat hetzelve schip was verongelukt.
- Dat er nimmer van dat verongelukte schip, noch van de schipper en verder daarop gediend hebbende manschappen, het minste bericht is binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen zijn gearriveerd CLARENCE, kapt. Kennedy, van Rio-Janeiro en NEDERLANDSE KROONPRINS, kapt. Van der Mude, van Havre.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 14 maart. Met de diepste droefheid moet men van hier berichten, dat Scheveningen op nieuw een zware en allertreurigste slag getroffen heeft, zo als niet allen van deze plaats in verscheide couranten is medegedeeld, dat een van de allerbraafste stuurlieden in een alleronverwachtste storm met zijn vissersvaartuig en zes matrozen was vergaan en reeds een prooi der zee geworden is, maar er was onzes bedunkens nog grote vreze voor nog meerdere onheilen. Deze vrees was niet ongegrond: na elf dagen heeft men nog geen de minste tijding van een tweede onzer vissers pinken; die door stuurman Willem Groen en zeven matrozen bevaren werd, zo dat niemand meer twijfelt of die is ook met man en muis vergaan, waardoor dus Scheveningen twee van zijne kapitaalste schepen met vijftien manschappen verloren heeft.
Een verlies op zich zelf dat allersmartelijkst en zwaar is voor de reders, maar niet minder voor een grote menigte van allerbehoeftigste arme troosteloze weduwen, welke zeer vele kleine vaderloze kindertjes hebben en met hen alles verloren; ook zijn er verscheide zwangere vrouwen onder dezelve, die alle zonder enige broodwinning zijn, zo dat er voor haar geen doorzien aan is, en hoe men dit groot aantal in derzelve bittere behoeften en onbeschrijfelijke rampvolle omstandigheden zal kunnen helpen.
De ondergetekende had wel voorgenomen om zich nooit meer met zulk een moeilijke en zware lastpost te belasten; dan de ellende, de treurigheid, de armoede, gepaard met de verschrikkelijke vooruitzichten, en het geschrei der weduwen, dat hij bij zijn bezoek gisteren gehoord en aanschouwd heeft, doen hem de pen opvatten en vragen: Zullen wij nu in deze zware bezoeking de moed laten zinken? Zullen wij de menigvuldige moeiten of de grote lastpost schuwen? Zullen wij deze zeer ongelukkige en troosteloze weduwen, hoogzwangere vrouwen, zuigende kindertjes, onnozele vaderloze wezen aan zich zelven overlaten? Zullen wij dit doen daar de liefderijkste en ontfermende Vader ons zelf voorgaat, met te verklaren dat hij de helpende man der weduwen en de vader der vaderdervende wezen wil zijn? Zullen wij dit nalaten die de bevinding voor ons hebben, dat onze ondernemingen voor andere zodanige ongelukkigen met Gods zegen zo gunstig bekroond zijn? Neen! Na dit alles overwogen, gezien en onderzocht te hebben, hebben wij het vast besluit genomen, om God ook in zijne arme schepselen te willen dienen, en ons de rampvolle toestand ook van deze ellendigen alleszins aan te trekken. Ja, om al het mogelijke te doen en in het werk te stellen voor deze bittere bedroefde moeders, die zich omringd zien van 3, 4, 5 ja 6 kinderen, waarvan de oudste niet in staat is enig gewin aan te brengen, en welker aangezichten, zowel als de wanden van hare schamele huisjes, getuigenis geven van de armoede; met een woord, waarbij sommige geen de minste voorraad van enig voedsel hebben, zelfs zonder behoorlijke legging, zonder deksel zijn, die niets overig hebben dan tranen om zich zelven en hare vaderloze kindertjes te bewenen, en zich allen op de liefde en ontferming van de Hemelse Vader en hare weldadige land- en natuurgenoten hebben te verlaten.
Zie daar alle deze ellendige weduwen, zwangere vrouwen en vaderloze kinderen bevelen wij aan de weldoeners van het lijdend mensdom, aan alle barmhartige christenen, aan alle christen leraars en opzieners, en vooral ook aan die leraars welke reeds hunnen veel vermogende invloed met zo veel goed gevolg voor zulke weduwen en vaderloze wezen voorheen hebben aangewend en bekroond gezien.
God, bidden wij, zegene onze pogingen, opdat voornoemden in deze smarten troost en verachting mogen bekomen, terwijl wij bereid blijven alle liefdegiften te ontvangen.
Petrus Faassen de Heer, Predikant te Scheveningen, en de Ouderlingen dezer gemeente.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie à vier scheepstimmerknechten en een of twee huistimmerknechten, werk begerende, adresseren zich bij Jan IJedes Bergama, scheepstimmerbaas te Makkum, kunnende van een goed dagloon verzekerd zijn.


Datum: 19 maart 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Rotterdam, 14 maart. FELIX, kapt. W.A. Kramer, van Bordeaux; DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Cette.
Antwerpen, 13 maart. MEDUSA, kapt. Bunmeijer, van Londen; MINERVA, kapt. J. Boijeren, van Bordeaux; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. Van der Meyde, van Havre.


Datum: 20 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Lissabon het Nederlands hoekerschip DE VROUW MAARTJE, kapt. Jacob Spanjersberg, om de 24e maart te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 maart. Van Vlissingen wordt gemeld, dat op de Banjaard gezien was een wrak, zo men vermoedde van het schip GEORGE, kapt. Unthank, van Hull, welks boot te Domburg was aangespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 maart. Kapt. J.H. Brandt, voerende het schip DE VARIATIE, van Amsterdam naar Smirna, meldt van Gibraltar in dato de 25e februari, dat in de storm, die aldaar van de 18e des avonds tot in de namiddag van de 21e gewoed heeft, een menigte schepen aan het drijven geraakt, verscheiden op het strand gekomen en andere beschadigd geworden zijn. Onder de gestrande telt hij drie Amerikaanse, waarvan twee op hen waren aangedreven, het een zijn boot en sloep beschadigd had en het ander, zijnde de schoener SPARTAN, kapt. Chapman, van New-York, drie planken in de stuurboordsboeg van zijn schip brak, hetwelk bij het zware stampen veel water inkreeg, dat echter gedurig werd uitgepompt, zodat hij weinig vrees had voor beschadigdheid aan de lading.
Onder de schepen, die schade geleden hadden, bevond zich de Nederlandse kof TROMP, kapt. R.T. Noltes, van Cette naar Rotterdam, welke drie ankers en twee zware touwen verloren en vrij wat schade aan het schip en de boot bekomen had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. De schepen MERCURIUS, kapt. H.B. Brink, van Demerarij naar Middelburg en JUPITER, kapt. H. Steinmetz, van Havannah, waren de 11e dezer op de hoogte van Penzance.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 maart. De 18e dezer, des middags, arriveerden te Helvoetsluis LA MARIE, kapt. S. Hazenbert, van Hull.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANTWERPS-PACKET, kapt. G.O. Frederiks, naar Hull; MARIANNA, kapt. A. van der Kaa, THERESIA, kapt. F. van der Perre, DE AREND, kapt. H. Elbring, de NIEUWE UNION, kapt. J. van den Broecke, MERKURIUS, kapt. J. Roose, LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest, NEPTUNES, kapt. P. Waerens en CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen; de laatstgemelde is uit zee terug.


Datum: 21 maart 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, residerende te Lemmer, zal, op dinsdag den 25 maart 1828, des avond ten 6 ure, in het logement de Wildeman, in de Lemmer, bij strijk en verhooggeld, publiek presenteren te verkopen een overdekte praam, genaamd de JONGE LAAS (opm: mogelijk JONGE KLAAS), groot elf tonnen, lang over steven 9 ellen 7 palmen, wijd 1 el 95 duimen en hol 93 duimen, met zeil en treil, haken en bomen, en wat meer daartoe en aanbehoort; zodanig hetzelve is liggende aan de werf van den heer H.W. Molenaar, in de Zijlroede, in de Lemmer; breder bij biljetten omschreven. De verkoop voorwaarden zullen bij den notaris te vernemen zijn.


Datum: 22 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 maart. De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HARMONIE,
kapt. J. Rooderkerk, DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, ALGEMEEN BELANG,
kapt. J. Goudappel, DE JONGE ALIJDA, kapt. A.G. van Berkel en DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, van Lissabon, DE VROUW JOHAMMA, kapt. W. Regoord en KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van St. Ubes en DE JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Oleron.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JUPITER, kapt. Jongbloed, van Nantes en SANS REPOS, kapt. Pethers, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J. van den Oever, van Amsterdam naar Hamburg, de 16e dezer, uit hoofde van mistig weder op de Zuiderzee hebbende moeten blijven liggen, is eerst de 17e, des namiddags ten half vijf ure, in het Vlie gekomen, zodat hetzelve, alstoen nog moetende uitklaren, niet voor de volgende ochtend in zee zal zijn gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Kapt. J. Smith, van Suriname in Texel binnen, heeft op zijn reis zeer goed, doch in het Kanaal en de Noordzee mistig weer gehad; dezelve is de 4e februari van Paramaribo vertrokken, tegelijk met het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, naar Amsterdam. Destijds lagen gereed de schepen DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. P.C. Stachouwer en DE SNELHEID, kapt. J.H. Freijburgh, mede naar Amsterdam.
Het vertrek van de schepen ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz naar Amsterdam en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Jansen naar Rotterdam, was tussen de eerste en vijfde februari bepaald. De schepen MARIA, kapt. F.H. Zeilstra en DE HERSTELLING, kapt. W. Lantzaat jr., zouden de 10e, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman en DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, de 15e naar Amsterdam vertrekken, zoals ook denkelijk het schip WILHELMINA, kapt. J. Hulsen jr.
Te Suriname is aangekomen Zr.Ms. oorlogs-brik DE VALK, kapt.-luit. van Es, van de kust van Guinea, ter aflossing van Zr.Ms. oorlogs-corvet PALLAS, welke naar Curaҫao zou vertrekken, om Zijne Excellentie de Commissaris-Generaal naar Suriname over te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 21 maart. DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, van Suriname; DIANA, kapt. G.M. Hansen, van Stralsund; VROUW GEERTJE, kapt. W.J. Pannenberg, van Emden; DE JONGE EGBERT, kapt. C. Elders, van Emden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 maart. Heden is alhier met het beste gevolg van stapel gelopen, het driemast galjootschip, genaamd de BEURS VAN AMSTERDAM, gebouwd voor rekening van de heren Wurfbain en Comp., op de werf Hollandia, door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. In het besluit van Z.M. van den 28 februari j.l. (zie Dordrechtsche Courant van den 13 maart l.l.) worden de bepalingen omschreven, welke voortaan zullen moeten worden in acht genomen door die vreemde landverhuizers, die zich in een onzer havens, naar Amerika wensen in te schepen. De noodzakelijkheid van zodanige maatregelen moet in het oog vallen, wanneer men zich die gevallen herinnert, waarin zodanige vreemdelingen op de schandelijkste wijs misleid zijn geworden, en, na eerst hetgeen zij aan geld bezaten opgeofferd te hebben, hun doel geheel hebben zien mislukken. Nog onlangs is een zodanig gezelschap, van omtrent 200 personen, te Amsterdam aangekomen, doch het schip, door hen afgehuurd, geheel ontoereikend zijnde, om een zodanig getal mensen over te voeren, is er een aantal van 31 mannen, 25 vrouwen en 113 kinderen moeten achter blijven, die zich in een verschrikkelijke toestand bevonden, zonder middel van bestaan of ter vervolging hunner reize, terwijl de terugtocht naar hun vaderland hun voor altoos gesloten was.
In deze omstandigheden heeft onze koning zich de zaak der ongelukkigen onmiddellijk aangetrokken. Niet alleen zijn dezelve voor rekening van het gouvernement onderhouden geworden, maar men is bedacht geweest, om hun een overtocht naar Zuid-Amerika te bezorgen. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft gaarne hiertoe hare medewerking aangeboden, niet alleen zonder daarin enig voordeel te beogen, maar zelfs met enige opoffering, en daar de reders van het te Amsterdam te huis behorende schip de ALEXANDER, zich genegen hebben betoond, om hiertoe dien bodem, door de Nederlandsche Handel-Maatschappij naar Batavia bevracht, af te staan, zo zullen thans deze ongelukkigen, onder genot van behoorlijke voeding, naar het oord hunner bestemming worden overgebracht. Daar ondertussen zulke opofferingen door het gouvernement niet herhaald kunnen worden, moeten de bepalingen van het voorschreven besluit als alleszins doelmatig worden beschouwd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Oléron met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelharnis, 19 maart. Deze plaats is door een nieuwe geduchte ramp getroffen: de in oktober l.l. alhier uitgehaalde vissloep de CATHARINA ELISABETH, stuurman Leendert de Waard, is in de storm van den 5 dezer met man en muis vergaan. Des morgens van dien dag, te gelijk met de sloep DORDRECHTS WELVAREN, stuurman Johannis de Waart, van hier in zee gestoken, heeft de storm voor Egmond overvallen, waar Johannis de Waart het voor anker uitgehouden, maar reeds des morgens ten 9 ure zijn broeder uit het oog verloren heeft, die denkelijk door kracht van zeilen heeft willen trachten om het in volle zee uit te houden, waar ongetwijfeld, door een stortzee, de sloep ineens verbrijzeld, en Leendert de Waart met zijne elf mensen in zee bedolven zijn, nalatende 7 weduwen, waarvan twee zwanger, 19 wezen, waarvan de oudste nog geen twaalf jaren bereikt heeft, en 2 oude moeders, die door hunne brave zoons werden onderhouden. Reeds vroeger vernam men, dat op de noorderstranden van Calandsoog aangespoeld was een bijna nieuwe gangspil, die, zo men van daar meldde, moest behoord hebben tot een Maasschen vishoeker of sloep. En thans verneemt men, dat op de stranden van Texel de helft van de sloep, alsmede de mast aan drie stukken, zouden zijn aangekomen.
De slag is treffend; wij zitten in de diepste druk, en treuren met de in alles hulpbehoevende weduwen, moeders en wezen van zo veel nieuwe slachtoffers. Om te kunnen voorzien, althans in de eerste en dringendste behoeften, van zo velen, die in hunne mans, vaders of zoons hunne enige steunen verloren, is onze hoop al wederom op de weldadigheid onzer landgenoten gevestigd. Dat zij vooral, die zich in het ruim genot van tijdelijke zegeningen en over Gods verschonende gunst verheugen mogen, hunne erkentelijkheid betonen door van hunne overvloed iets ten behoeve der opgemelde ongelukkigen af te zonderen! De boekhouder L. Kolff van Oosterwijk benevens de predikanten H.J. Schippers en Ch.G. Montijn, en de heren W.L. Veerman, G. de Jonge en M.G. Born alhier, zullen zich gaarne belasten met de uitdeling van hetgeen de menslievendheid hun, of rechtstreeks, of door middel van de heren Ds. G. van Kooten. P. Blussé van Zuidland en C.G. ’t Hooft te Dordrecht, vertrouwen zal. (opm: zie DC 240628)


Datum: 25 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Antwerpen ligt in lading, naar Rio-de Janeiro, mede voor passagiers, het snelzeilend brikschip ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters, om in het begin van april aanstaande te vertrekken. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlands smakschip JOHANNA, kapt. H.T. Mulder, om de 2e april aanstaande te vertrekken. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Uit het Vlie is gezeild de stoomboot WILLEM DE EERSTE, kapt. van den Oever, naar Hamburg.
Het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, de 14e november uit Texel gezeild naar Fernambuck, is de 2e februari weer van daar vertrokken en de 20e maart in Texel terug gekomen; hebbende dus de uit- en tehuisreis in vier maanden en zes dagen afgelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 maart. Kapt. J.S. Rotgans, voerende de Nederlandse kof NOORD-HOLLAND, meldt van Cadix in dato 29 februari, dat hij aldaar de 26e dito behouden was gearriveerd van Amsterdam, laatst van Falmouth. Na gedurende de reis, vooral op de Portugese kust, veel slecht weer te hebben uitgestaan was hij de 20e februari, door een allervreselijkste storm uit het N.W., vergezeld van donder en bliksemstralen, geheel als in vuur en vol damp en zwavelrook; na visitatie in het ruim bevond hij daar alles in goede staat,
doch achter tegen de roef van het kajuitsschot, als ook op het groot zeil, ontdekte hij tekens als of dezelve met hagel beschoten waren en de knoop op de grote van de vleugel gespleten
te zijn, zodat men duidelijk kon bemerken, dat de bliksem boven ingeslagen en op de spil van de top weer uitgegaan was; gelukkig is hierdoor overigens geen bijzondere schade veroorzaakt en het schip, benevens de lading, zover hem bekend was, in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het schip ISABELLA, kapt. R.A. Clarkson, van Mauritius, is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, in vlot water geraakt en in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 maart. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, van Marennes; AMICITIA, kapt. E.P. Bennes (opm: H.J. Benes) en DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, van Bordeaux. De 22e, des namiddags, WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van St. Ubes; DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Fekamp en DE VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuring van Bordeaux.
De 23e, des morgens, arriveerde te Brielle DE SIMON JOHANNA ELISABETH, kapt. N. van der Valk, van Lissabon.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Cette. De 24e, des morgens zeilde ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, naar Newry; DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, naar Liverpool; AGATHA, kapt. J.T. de Jong, naar Marennes; ENGELINA, kapt. R.H. Bok en DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk, naar …..
De 24e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE HERMANUS, kapt. M.A. Jongbloed, DE JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Post, DE VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink en DE VROUW JETTINA, kapt. E.O. de Vreede, naar de Oostzee en DE JANNA HASINA, kapt. B.W. Kolk, naar Koningsbergen.
Te Middelburg is gearriveerd SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 maart. Door de loodsboot n.° 5, van Veere, is donderdag tegen de avond aldaar binnengebracht de equipage van het Engels schoenerschip THE WILLIAM, gevoerd geweest door kapt. L. Forman, van Newcastle naar Rotterdam gedestineerd, met een lading slijpstenen en hetwelk die namiddag, omstreeks één uur, tegen de Banjaard is gestoten en gezonken; gemelde equipage, bestaande uit zes man, is, in haar sloep drijvende, vier mijlen van land gered. Dit schip is waarschijnlijk hetzelfde dat door kapt. Lange, die van Hull naar Antwerpen ter rede van Veere gekomen is, zinkende gezien was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd ESPÉRANCE, kapt. Van Geyt, van Londen; VRIENDSCHAP, kapt. Van Rijn, van Bayonne en DELPHINA, kapt. Brandaris, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Maassluis ligt in lading, naar Lissabon, om de eerste april te vertrekken, het Nederlands hoekerschip ALGEMEEN BELANG, kapt. Jan Goudappel. Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer, te Rotterdam.
Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het nieuw gebouwde gekoperd Nederlands fregatschip DE MAAS, kapt. Jan Cornelis Teves, om half mei te vertrekken; hebbende alle gemakken voor passagiers.
Naar Petersburg, het Nederlands smakschip GESINA JOHANNA, kapt. Jacob Remko Sap, om met 1 april te vertrekken.
Naar Elseneur en Libau, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Eildert Reints.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 maart. Gisteren arriveerde alhier het schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong, met passagiers en Zr.Ms. troepen, den 14e november vertrokken van Amsterdam. Heden arriveerde alhier het schip CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik, den 14e januari vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris L.J. Mooi, te Oldeboorn, gedenkt publiek, bij strijk en verhooggeld, te verkopen een welbezeild Kofscheepje, de WELVAART genaamd, lang over steven 8 ellen 3 palmen 7 duimen en 8 strepen, wijd en hol naar proportie, en zulks met zeil en treil en verdere aanbehoren; liggende te Oldeboorn, zijnde laatst bevaren bij Gurbe Wilts van der Klok. Wie daaraan gading maken, komen op zaterdag den 12 april 1828, des avond ten 5 ure, ten huize van de kastelein P. van der Meulen, te Oldeboorn, en kopen op dan voor te lezen condities, die intussen te vernemen zijn bij de notaris L.J. Mooi bovengenoemd.


Datum: 26 maart 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 25 maart. DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Farnambuco; CHARLES EN HENRY, kapt. J.A. Sibbeman, van Charlestown; MARIA JACOBA, kapt. J.J. Bart, van Curaçao; POMONA, kapt. Haasnoot, van Lissabon; DE JONGE ALBERT, kapt. J.B. Oortjes, van Bayonne; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Bordeaux.
Antwerpen, 21 maart. DELPHINA, kapt. C. Brandaris, van Batavia; LE SANS REPOS, kapt. C. Pethers, van Londen; ESPERANCE, kapt. A. van Geyt, van Londen.


Datum: 27 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Uit het Vlie schrijft men, dat aldaar in de namiddag van de 23e dezer, ten 3 ure, in het afkomen van Amsterdam, op de rug van Prinsenhoek, bij mankement van het niet liggen der witte ton, aan de grond geraakt is het Nederlands stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Diets, naar Hamburg; dezelve heeft een loodsschuit tot assistentie aangenomen, om een anker uit te brengen en is bezig met het schip te lichten en te trachten het met de vloed af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Kapt. Clarckson, reeds gemeld, laatst van Mauritius, in het Nieuwe Diep binnen, rapporteert, de 11e februari, op 19 gr. 20 min. breedte, 36 gr. 15 min. lengte, gepraaid te hebben het Nederlands schip DE DRIE GEBROEDERS, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met n.° 175, zijnde die van kapt. K.H. Ruijl, van Amsterdam naar Suriname, aan welks boord alles wel was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het schip VITULA, kapt. C.A. de Vos, van Antwerpen naar Charlestown (opm: Charleston, zie RC 030728), te Dartmouth binnen, heeft na volbrachte reparatie de 13e maart de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Kapt. J.D. Haijnes, voerende het schip (opm: brik) ANNA MARIA, van Amsterdam naar Suriname, te Cowes binnen, meldt vandaar, in dato 17 maart, dat hij bezig was de lading weer in te nemen en tegen de 27e dito tot het voortzetten der reis dacht geheel gereed te zullen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 maart. Kapt. W. Blom, voerende het schip DE PRINS VAN ORANJE, de 23e september van Batavia te Canton aangekomen, meldt van daar, in dato 12 november, dat sedert zijn aankomst aldaar, geen Nederlandse schepen waren gearriveerd en dat zijn schip, zo hij dacht, niet vroeger dan in het laatst van december zou beladen zijn.
Te Port Mahon is aangekomen Zr.Ms. oorlogscorvet MEDUSA, kapt.-luitenant F.G. Courier dit Dubikart, van Helvoet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. De 24e, des namiddags, arriveerden TROMP, kapt. Nolles, van Cette en MARIA, kapt. E.R. Borchers, van Bandol. De 25e, des morgens, zeilden DE MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil en HESPERUS, kapt. H.P. Mulder, naar Suriname; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Liverpool en DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, naar Marennes.
De 25e, des morgens, zeilden van Brielle, ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Lissabon; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, DE FLORA, kapt. C. Klok en DE MERCURIUS, kapt. J. van Duijn, naar Hull; DE MARIA JOHANNES ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout en DE ALIJDA, kapt. H.T. Deddes, naar Stettin; DE HOOP, kapt. W. van Beelen, naar Dieppe; DE DIANA, kapt. E.R. Huisman, naar Marennes; DE ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, naar Lassymouth; DE GOEDE HOOP, kapt. W. Arents, naar Hamburg; DE MARIA, kapt. P.E. de Boer, naar Kiel; DE MAARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer, naar Bayonne; DE HERMINA, kapt. A.J. Hubert, naar Coleraine; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers, naar Elseneur; DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop en DE VIJF GEBROEDERS, kapt. R.L. Roelfsema, naar Koningsbergen; DE VROUW ALIJDA, kapt. T. Swiers en DE HOOP, kapt. K.L. Schuth, naar Rochefort; DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, DE JOHAN GEORGE kapt. W.D. Kleininga, ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Boer en DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk), naar de Oostzee; DE GOUDVIS, kapt. J.H. Scholtens, naar Vitseroe en DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, naar Bordeaux.
De 25e, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KAREL EN WILLEM, kapt. J.F. Scholte en BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge, van Cette. De 26e, des morgens zeilde DE MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, naar Suriname.
De 25e, des namiddags, zeilde van Brielle DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Van Vere schrijft men het volgende: nadat, in de nacht van de 1e en 2e februari laatstleden, een hoekerschip, genaamd HET EILAND SCHOUWEN, van Zierikzee komende, door storm op de bank de Onrust was vastgeraakt en door de equipage, na het bergen der goederen en tuigage op het eiland Noord-Beveland, was verlaten, hadden meermalen deskundigen getracht gemeld hoekerschip daar af en in vlot water te brengen, doch vruchteloos; toen, na een arbeid van tien dagen, met moed en beleid gepaard en niet zonder zelfopoffering en gevaar vergezeld, het de verdienstelijke schipper Pieter van Hoeper en zijn bijhebbende ijverige manschappen mocht gelukken, op vrijdag de 21e dezer, dit vaartuig niet alleen van die bank af te werken, maar ook tot veler genoegen, zonder enige ongelukken, in de haven van Zierikzee binnen te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Koningsbergen; DE IRIS, kapt. J. de Vries en ISABELLA MARIA, kapt. J. Schönefeldt, naar ….; DE JONGE REINKE, kapt. L.H. Duin, naar Leith; DE JONGE CAMILLA, kapt. W.S. Bakker, naar Kiel en ANGELINA (opm: kof, ex-AUGUSTE), kapt. J.G. Sap, naar Dantzig.
Te Antwerpen zijn gearriveerd GOEDE HOOP, kapt. Klein, van Bordeaux; DRIJ GEBROEDERS, kapt. Van der Borden, van Messina en ANN, kapt. Petersen, van Menton.


Datum: 28 maart 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De secretaris J. Simonides, te Hindelopen, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op donderdag den 3 april 1828, des voormiddag ten 10 ure, publiek bij gereed geld, bij het Stads Magazijn aldaar, doen verkopen de in hetzelve opgeslagen tuigage en scheepsgoederen van het tussen Hindelopen en Workum gestrande kofschip de ST. ANTONIJ, gevoerd door kapt. Jongebloed (opm: zie RC 110328), bestaande in diverse zeilen, touwwerk, als: want, stag en trossen enz, mast steng, boegspriet en verder rondhout, blokken, watervaten met ijzeren hoepen, koks gereedschap, en enig meublement, benevens alle zodanige goederen, te veel om te specificeren, wat aan ene tuigage van een kofschip mocht zijn behorende; zullende na het verkochte dezer, het wrak of hol van meergenoemd kofschip zoals hetzelve is zittende, en ene sloep, voorzien met zeil en riemen, ten dien dage mede ter verkoop worden uitgeveild, waarvan het strijkgeld alsdan aan de gegadigden zal worden bekend gemaakt. (opm: zie ook LC 090528)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuit, lang over steven 13 ellen 634 strepen, wijd 3 ellen 479 strepen, hol naar advenant, met zeil en treil; te bevragen bij Jan Haring Kraft, liggende met schip op den Grachtswal, voor de heer J. Cats, te Leeuwarden. (opm: zie LC 080428)


Datum: 29 maart 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Maassluis ligt in lading naar Lissabon om de eerste april te vertrekken het Nederlandse hoekerschip ALGEMEEN BELANG, kapt. Jan Goudappel. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 maart. Het Nederlands schip SAPHO, kapt. J.C. Töppen (opm: galjas, kapt. J.C. Töpper), van Smirna (opm: Izmir) naar Amsterdam, is, volgens brief van Palermo van de 25e februari, de 10e dito op de rotsen van Trefontane, bij Mazarna (opm: mogelijk Mazaro del Vallo), gestrand (opm: vermoedelijke strandingsplaats nabij positie 37º34’ NB en 12º40’ OL); het volk is gered en volgens voorlopig bericht een klein gedeelte der lading, bestaande in opium, katoen en vijgen, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. De 27e, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Liverpool; DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, DE VREEDE, kapt. J.J. Greeve en METTINA MARGRIETA, kapt. H.H. Koster, naar Marennes; DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, naar Oleron en Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Molenaar.
De 27e dezer, des morgens, zeilden van Brielle CONCORDIA, kapt. D.H. van Wijk, naar Koningsbergen; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers, naar Elseneur; DE GOEDE HOOP, kapt. W. Arents, naar Hamburg; DE HERSTELLING, kapt. A. Duindam, naar Londonderry; DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, DE MERCURIUS, kapt. H.J. Schulte en MOEDER FEIKA, kapt. J.H. Jonker, naar de Oostzee; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenie, naar Marennes; CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers en NEPTHUNUS, kapt. M.D. Jeltes, naar Liverpool; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muis, naar Hull; DE VROUW MARGINA, kapt. J.P. Boer, naar Bergen; DE GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, naar Vitseroe en DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes, naar ……..(opm: niet vermeld)
De 28e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Liverpool.
De 28e dezer, des morgens zeilde uit de Maas DE VROUW ANNA, kapt. P.C. Pijpes (opm: waarschijnlijk P.K. Piebes), naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MARIA JOHANNA, kapt. Breems, van Messina en SURINAME, kapt. Franck, van Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 28 maart. DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname; DE SNELHEID, kapt. J.H. Freyburgh, van Suriname; VROUW ANNA, kapt. D.H. Buss, van Bordeaux; VIOLET, kapt. J. Genders, van Londen; ADRIANUS CATS, kapt. J.J. Bakker, voor wijlen D.S. Manje; WILLEM DE EERSTE, kapt. J. van den Oever, van Hamburg.
Rotterdam, 25 maart. AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Bordeaux; DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, van Bordeaux.


Datum: 01 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het nieuw gebouwde Nederlands brikschip NIJVERHEID, kapt. Lambertus Heijkoop, om in het laatst van mei te vertrekken, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. De 29e dezer, des middags arriveerde te Helvoetsluis CAROLINE, kapt. J.R. Storm, van Asens.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, van Bergen.
De 31e, des morgens, zeilden van Helvoetsluis NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, naar Liverpool en DE JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Marennes.
De 31e, des morgens, zeilden DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Rietdijk, naar St. Ubes; DE CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Straat Sunda is doorgezeild: den 27 maart het schip ANTHONIE, kapt. M. Azon Jacometti, van Batavia den 23e maart, naar Rotterdam met een passagier.
De schepen CORNELIA HENRICA, kapt. Sipkes, en OTHELLO, kapt. Nieschwager, zijn ten anker onder de Zutphense eilanden.
Te Batavia is aangekomen den 30 maart het schip MARIA (opm: fregat MARIE), kapt. J. Ruurds, van Singapore vertrokken den 15 maart met een passagier, en is vertrokken den 29e maart het schip BUITENZORG, kapt. S. d’Allens, naar Singepore met twee passagiers.
Te Batavia liggen ter rede: Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener WINDHOND en de Nederlandse koopvaardijschepen KOLONIST, BANTJAR, CORNELIS HOUTMAN, CORNELIA SARA, HAPIEPA HAWIEA en MARIA, benevens tien buitenlandse schepen.
Te Samarang zijn geen Nederlandse schepen aangekomen; van Samarang is vertrokken de 25e maart de Nederlandse schoener MOLUCCO, kapt. J. Clunis, naar Soerabaija.
Te Soerabaija zijn aangekomen de 24e maart de schepen THALIA, kapt. H. Hooper, van Samarang den 28e maart, en MARY, kapt. H.J. Greene, van Samarang den 21e maart met Zr.Ms. troepen, en de brik INHIEN, kapt. Lim Inloo, van Rembang den 21e maart.
Van Soerabaija zijn vertrokken den 23e maart de brik VROUW HELENA, kapt. Martherus, naar Amboina en Timor met enige passagiers, en de schoeners REMBANG, kapt. J. Berest, naar Bandjermassin met enige passagiers, en BLORA, kapt. T. Laming, naar dito; de 25 maart Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 15, kadet P.P. van Epen, koersstellende om de oost, en het schip MERCURY, kapt. C. Brodie, naar Samarang met twee passagiers.
Te Soerabaija liggen ter rede Zr.Ms. fregatten BELLONA en DAGERAAD, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners ZEPHYR en CIRCE, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 9, Zr.Ms. zwaardboot No. 18, Zr.Ms. transportboot No.4, Zr.Ms. kora-kora No. 15, en de Nederlandse koopvaardijschepen TEKSOEN, MASTORA, LOUISA, THE FAIR, ARMENIAN, AURORA, STAR, JESSY en PRINS VAN ORANJE, en de brikken TIKSING, MARGARETHA, en INHIEN, benevens twee buitenlandse schepen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Batavia, 29 maart. Uit de hand te koop het schip BUITENZORG, groot 338 tonnen, bij de terugkomst van hetzelve van Singapore, en de brik MERKUS, groot 180 tonnen, bij arrivement van de Molukkos. Nadere informatie te bekomen bij Thompson, Roberts & Co.


Datum: 02 april 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 1 april. HENRIETTA, kapt. P.P. Akkerman, van Havanah; DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Suriname; DE TWEELINGEN, DANIËL EN WILCO, kapt. Wierdsma, van Cette; DE JONGE ALIDA, kapt. C. van der Weyde, van Livorno; HOOP EN VERWACHTING, kapt. O. Hansen, van Lissabon; VROUW CATHARINA, kapt. A.J. Hogen, van Hamburg; de HOOP (opm: ever, thuishaven Amsterdam), kapt. H. Breckwolt Kols, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Bremer, van Hamburg; VROUW GRETA, kapt. P.H. Strackholder, van Norden; HENRIETTE JOHANNA, kapt. E.J. Klein, van Bordeaux; VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammers, van Koningsbergen.
Rotterdam, 29 maart. DE VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuring, van Bordeaux; DE ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Cette.
Antwerpen, 27 maart. ANNA, kapt. J. Pettersen, van Menton; FRANCIS, kapt. Stephen Wilkens, van Samarang; PEGASE, kapt. J. Mazens, van Havanah.


Datum: 03 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, om spoedig te vertrekken naar Lissabon en St. Ubes, het Nederlands hoekerschip WILHELMINA, kapt. Cornelis Cordia.
Adres bij D. Burger en Zoon, te Rotterdam.
Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip WILHELMINA, kapt. Jan Palm; hebbende bijzondere goede inrichtingen voor passagiers.
Naar Smirna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Naar Elseneur en Dantzig, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. Hendrik Jans Benes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. Gerrit Metzon, om de 15e april te vertrekken.
Naar Elseneur en Arendsburg, het Nederlands kofschip DE VROUW IKINA, kapt. Gerrit Jans Postema.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. De 31e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW GEZINA MARGARETHA, kapt. L. Wiard, van Riga; FORTUNA, kapt. A. Dijtehauge, van Nyborg en FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Wismar.
De 1e dezer, des morgens, zeilden DE HOOP, kapt. W. Kuit, naar Genua; ROME, kapt. B. Dijer, naar Boston en DORDRECHTS WELVAREN, kapt. M. Muller, naar de Oostzee.
De 31e, des namiddags, arriveerden in Brielle, NEPTUNUS, kapt. J.C. Ahrens, van Wismar en CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, van Bergen.
De 1e dezer, des morgens, zeilden ARGUS, kapt. B. Hijrefos, naar Christiaansand en DE SIMON JOHANNA ELISABETH, kapt. H. van der Valk, naar Lissabon.
De 2e, des morgens, zeilden van Brielle DE CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, naar Marennes en DE VROUW GEZINA, kapt. F. Joosten, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE ANNA, kapt. Dik, van Marseille; DRIJ GEZUSTERS, kapt. Sneijder, van Hamburg en AIMABLE PAULINE, kapt. Luijtjes, van Rio-Janeiro.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen FORTUNA, kapt. A. Dijrehauge van Nyborg, met granen, en CORNELIA, kapt. W.K. de Groot van Bergen met stokvis, traan en mos.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 maart. Uitgezeild P.P. Dijkstra naar Noorwegen (opm: eerste reis van de in Harlingen gebouwde kof DRIE GEZUSTERS).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Resident van Rembang, als daartoe bij resolutie van de Luitenant-Gouverneur-Generaal de dato 26 februari j.l. no. 16 geautoriseerd zijnde, maakt bij deze aan elk en een iegelijk bekend, dat op de 20e april aanstaande publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht een aan den lande toebehorende driemast-logger, liggende in de dessa Kalie Oentoe, afdeling Toeban.
Rembang, de 24e maart 1828, de Resident, bij absentie de Secretaris H. le Roux.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Grissee, 20 maart. De ondergetekende, executeur in de boedel van wijlen deszelfs vader genaamd Said Hoesin bin Alloewie Segaf, maakt bij deze bekend, dat het de overledene in eigendom toebehorende schip JADULKARIM, groot 250 koijangs, met dies inventaris, op dinsdag de 22e april aanstaande te Grissee publiek zal worden verkocht. Berustende de documenten en inventaris van genoemd schip ter inzage van de belanghebbenden ten vendukantore te Grissee.
Sarif Hassan bin Abdullah Segaf.


Datum: 04 april 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris A. Stinstra, te Franeker, daartoe rechterlijk gecommitteerd, zal, op donderdag den 17 april 1828 provisioneel, en den 1 mei daaraanvolgend finaal, telkens ten drie ure na den middag, in het Heeren Logement te Franeker, publiek aan de meestbiedende en ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Franeker, presenteren te verkopen:
- Ene nieuwe en hechte woonhuizing, met de daarbij behorende ruime scheepstimmerwerf, helling, grond en erf, wagenhuis, stalling en verdere annexen, alles zeer geschikt voor scheepsmakerij, staande en gelegen aan de Leeuwarder Trekvaart nabij en onder Franeker, laatstelijk bij IJpe Lieuwkes Schuitmaker bewoond en met succes gedreven en onlangs met er door ontruimd.
- Ene huizing, timmerhuis, bleek en erf daarnaast, bij Pieter en Paulus IJ. Schuitemaker bewoond.
- Een derde in ene huizing en erf aldaar, bij Albert Jans Hellinga bewoond.
- Ene huizing, bleekveld en erf, op het Oostvliet te Franeker, bij Lieuwke IJ. Schuitemaker bewoond.
- Ene scheepstimmerwerf met grond en erf daarnaast, bij denzelfden in gebruik.
Alle percelen den 12 mei 1828 vrij te aanvaarden.
(Opm: LC 220428 meldt dat geboden is op de kavels 1: NLG 1.080,50; 2: NLG 581,50, 3; NLG 104,75; 4: NLG 391; 5: NLG 285,50)


Datum: 05 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE KLEINE HANS, kapt. C.G. Hagen, NEPTUNUS, kapt. H.N. Voss en AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaag, van Rostock.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooi.
Rotterdam, 4 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar St. Andero en MARIA MATHILDA, kapt. C. van der Hoeven, naar Rio-Janeiro; DE JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken en DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, naar Cork; DE LEEUW, kapt. J. Jansen, naar St. Jago en REINIERA, kapt. G. Meugens, naar de Havannah; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.E. Roelfsema; DE JACOBA, kapt. E.M. de Jong en DE COMMERCIE, kapt. J. Duriez, naar Topsham; MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Kadix; DE VROUW REINA, kapt. H. Koops, THERESIA, kapt. L.J. Besseling, JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, DE GEZINA, kapt. R.F. Taaij, DE HEMMINA, kapt. S.F. Taay, DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot en DE HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar de Marennes; DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, naar Liverpool; CLOTHILDE, kapt. H.J. Poker, naar Livorno; DE JONGE HORTENCE, kapt. H.A. Nieberding, naar Gibraltar; DE FANNY, kapt. P. de Boer, naar Batavia; DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, DE JUFVROUW TITSIA, kapt. D.G. Schuur en DE VROUW MARGARETA, kapt. A.T. Steffens, naar Koningsbergen; DE ELISA, kapt. J. Renken, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Rieke en CATHARINA, kapt. J. van der Schuit, naar Londen; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Dantzig; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding en DE JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker, naar de Oostzee, DE GEZINA, kapt. H.H. Veen en CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar …..; DE TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Penzance en DE VICTORIE, kapt. G. Kuper, naar Havre-de Grace; ook zijn van de rede van Vlissingen gezeild JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen en DE LIEFDE, kapt. S. Koorn, van Rotterdam naar Duinkerken.
Te Antwerpen is gearriveerd PELIKAAN, kapt. Rieke, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. De brik CLARA HENRIETTA, kapt. J.B. Fuchs, de 25e maart des namiddags om 3 uur uit Texel vertrokken, is de 27e dito namiddag 2 uur Douvres gepasseerd; aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, DE HARMONIE, kapt. H.J. Versluys, van Batavia; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Cette; MINERVA, kapt. J.M. Beijer, van Rostock; DE WELDAAD, kapt. W.J. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), van Kiel; FORTUNA, kapt. W.O. Wilters, van Otterndorf; DE BEURS VAN AMSTERDAM (stoomboot), kapt. J.E. Dietz, van Hamburg; ZELFSTANDIGHEID, kapt. P. Rijland, van Bergen; VROUW GEERTRUIDA, kapt. J.J. Mudder, van Emden.
Antwerpen, 2 april, L’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luytjes, van Rio-Janeiro.


Datum: 08 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 april. De 5e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis AUGUSTA CHARLOTTE, kapt. F.C. Dammers, van Wolgast.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE MARIA CLASINA, kapt. S. Hooghout, van Kiel en zeilde GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tinteler, naar Leith.
De 7e, des morgens, te Brielle DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, van Lissabon en zeilden de HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Marennes, BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, naar Boston; ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, naar Lissabon; DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein en DE ALIJDA IKINA, kapt. J.M. Mulder, naar Petersburg; de JUFVROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis, naar Elseneur; de JONGE HENDRIK, kapt. P.G. Loggers (opm: kapt. P.G. Lofvers), naar de Oost-Zee (opm: vermoedelijk is de kof niet veel later vergaan; de zeebrief werd op 9 december 1828 in Den Haag terugontvangen met de mededeling ‘schip vergaan’); DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, naar Libau; DE JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, naar Hull en WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar St. Ubes.
Kapt. Poort, voerende het schip DE STAD ROTTERDAM, is de 30e november laatstleden in goede staat te Canton aangekomen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CATHARINA ELISABETH, kapt. Wachter, van Wismar; COUREUR, kapt. Bouton, van Libourne; CHRISTINA CORNELIA, kapt. Noord, van Liverpool; ANTWERPEN, kapt. Schut, van Cette en FELIX, kapt. Van Dijcke, van de Havannah.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen der KLEINE HANS, kapt. C.G. Hagen van Rostock met tarwe, rogge en raapzaad; MARIA KLASINA, kapt. S. Hooghout van Kiel met tarwe en HAABET, kapt. J. Larsen van Drobak met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, notaris te Leeuwarden, gedenkt op dinsdagen den 14 april 1828, des namiddags om 4 ure, bij J. van Lingen in het Nieuw Blaauwhuis buiten de Hoeksterpoort te Leeuwarden te veilen, en 7 dagen daarna bij L.S. Visser in het Wapen van Amsterdam, finaal te verkopen een schuit, lang over steven 13 ellen 634 strepen, wijd 3 ellen 479 strepen, hol naar advenant, met zeil en treil, te bevragen bij Jan Haring Kraft, liggende met schip op den Grachtswal, voor den heer J. Cats, te Leeuwarden.


Datum: 09 april 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 8 april. VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.A. Bekkering, van Kiel.
ELISABETH, kapt. C.N. Veght, van Drammen; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Osman, GEBROEDERS ZEILINGA, kapt. M. Douwes, VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser en VROUW FEMMEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Neustadt; VIER GEBROEDERS, C.H. Christiaans, van Neuhaus; ANNA CAROLINA, kapt. E. Stokkebye, van Faborg; VROUW FENNA, kapt. J.J. Schoon, van Oldersum; CAROLINA, kapt. J.B. Storm, van Assens.
Rotterdam, 5 april. BONGINA, R.J. de Jonge, van Cette, TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Cette; MARIA, kapt. Borchers, van Bandol; CHRISTINE, kapt. R.J. Beentjes, van Horumersiel; VROUW ALBERDINA, kapt. P.J. Mooi, van Londen; DE VROUW GEZINA MARGARETHA, kapt. Focke Wiarde, van Riga; BETSEY EN SUZANNE, kapt. Lars Jacobsen, van Assens.
Antwerpen, 6 april. FELIX, kapt. C.M. van Dijcke, van Havanah; CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, van Liverpool; CATHARINA ELIZABETH, kapt. J. Wachter, van Wismar.


Datum: 10 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar St. Petersburg, om uiterlijk de 30e april te vertrekken, het nieuw snelzeilende Nederlands kofscheepje DE ONDERNEMING VAN ZAANDAM, kapt. Cornelis Haasnoot.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder H. Zn., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Janzen, van Suriname.
De 8e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, van
Marennes en zeilden DE VROUW MARIA, kapt. J.B. Peters, naar de Oostzee en ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, naar Lynn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Van Helvoetsluis wordt de 9e dezer gemeld: Gisteren morgen is op de punt van de Ooster vastgeraakt het driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull, van Suriname naar Rotterdam, met koffie, suiker en katoen; hetzelve heeft 1 el 57 duimen water in en zal denkelijk weg zijn (opm: het schip ging inderdaad verloren, zie DC 120628); men heeft enige vaartuigen en sloepen gezonden tot assistentie, doch vreest dat weinig van de lading geborgen zal kunnen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. De 8e, des namiddags, arriveerde NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, van Marennes.
De 9e, des morgens, zeilden CECELLA, kapt. A. Hook, naar Antwerpen; NEÉRLANDS KONING, kapt. K. Schinkel en MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, naar Batavia.
De 9e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE DIANA EN GEZINA, kapt. J.A. Bootsman, van Drontheim (als bijlegger naar Antwerpen, met verlies van zeilen en lekkage) en zeilde DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar, naar Hamburg; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Arendsburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 11 oktober. Hunne majesteiten de koning en koningin en prinses Marianne zijn gisteren ochtend zeer vroeg te Willebroek aan boord gegaan van het fraaie stoomjacht de LEEUW, gebouwd te Rotterdam onder toezicht van de heer constructeur Glavimans en voorzien van een uitmuntend werktuig van de heer Cockerill te Seraing. Voorbij Antwerpen varende heeft Z.M. het saluut ontvangen van een deel der troepen, welke met de nieuwe stoomboot over de Schelde naar het Vlaamsche Hoofd werden vervoerd. Vervolgens is Z.M. naar de rede van Vlissingen gestevend en aldaar begroet door de equipagiën van Zr.Ms. schip de ZEEUW, van Batavia, en Zr.Ms. fregat de AMSTEL, van de kust van Afrika, de vorige dag aldaar ten anker gekomen. Van daar heeft Z.M. de tocht naar Rotterdam vervolgd en is des nachts ten half twee ure aan ’s Rijks werf daar ter stede gearriveerd. (opm: bekort)


Datum: 11 april 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half veerschip, varende van Bolsward op Harlingen vice versa; te bevragen bij Sijbren S. van der Werff, te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal op maandag den 21 april 1828, des avond ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, in den jare 1827 nieuw gebouwd, wel doortimmerd en licht jagend vaartuig of barge, genaamd WILLEM DE EERSTE, hebbende gedurende de zes laatste maanden van 1827 gediend in de vaart tussen Amsterdam en Utrecht, lang 21 ellen 80 duimen, wijd 3 ellen 67 duimen, hol 1 el 31 duimen, met deszelfs complete inventaris; breder bij biljetten vermeld en berichten bij de bovengenoemde makelaar, bij wie de briefjes ter bezichtiging te bekomen zijn.


Datum: 12 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoom-paketboot, tussen Lübeck en Copenhagen.
Het stoomschip DE PRINSES WILHELMINE, kapt. M.B. Lov, zal in dit jaar, voor de eerste maal, de 18e april van Copenhagen en de 22e april van Lübeck varen, ieder dinsdag ochtend om negen ure van Lübeck en ieder vrijdag ochtend om 10 ure van Copenhagen.
De eerste plaats van of naar Copenhagen is 8 species }
De tweede plaats van of naar Copenhagen is 4 species } per persoon.
Reizigers, die in Hamburg met het stoomschip van Londen in Amsterdam komen, kunnen in tijds te Lübeck zijn, om zich dinsdag in te schepen en de reis van Londen naar Copenhagen in 96 uren afleggen. Ook zullen reizigers, die van Duitsland, Engeland, Holland enz. naar Zweden en Noorwegen gaan, zich van geen spoediger gelegenheid kunnen bedienen dan deze, dewijl het Noordse Stoomvaartuig iedere vrijdag van Copenhagen vertrekt en reizigers die zich dinsdag ochtend te Lübeck inschepen, kunnen, na een oponthoud van twee dagen in Copenhagen, reeds zaterdag namiddag in Gothenburg en zondag namiddag in Christinia zijn.
Aldus kunnen ook reizigers die van het Noorden komen en vrijdag ochtend van Copenhagen afvaren, door de iedere zondag van Hamburg afgaande stoomboot reeds maandag namiddag in Amsterdam zijn en daar even als in Rotterdam (alwaar stoomboten de Rijn opvaren), stoomschepen naar Londen en diligences naar Parijs aantreffen.
Nadere onderrichting te bekomen bij N.H. Muller, te Lübeck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 april. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Liverpool.
De 9e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Lissabon; de 10e, des morgens, DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, naar de Oostzee en arriveerden DE ZAANVLIET, kapt. C. Simons, van Cette; KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, van Kiel en CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, van Bordeaux.
De 10e, des namiddags, arriveerden HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Bordeaux en B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J. van Wijk, van Marennes.
De 11e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas CATHARINA MARIA, kapt. H.A. Hansen, van Bandholm.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild SOPHIA ELISA, kapt. P. Petersen naar de Oostzee; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, RUDOLF EN THEODORE, kapt. J.A. Zijl, DE JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, ZELDEN RUST, kapt. G.J. Kluin en DE JONGE SCHREUDER, kapt. C.H. Schreuder, naar … en MINERVA, kapt. P. Boijesen, naar Noorwegen.
Te Antwerpen is gearriveerd JONGE ARENS, kapt Holtz, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 11 april. JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. P.C. Stachouwer, van Suriname; PARAMARIBO, kapt. Spiegelberg, van Suriname; ELIZABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz, van Suriname; VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Wismar; CAROLINE KRISTINE, kapt. C. Paulsen, van Drontheim; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Engelhardt, van Kiel; VIER GEBROEDERS, kapt. A.D. Pot, van Neustadt; VROUW GEBKE, kapt. J.W. Wieters, van Colberg; WILLEM DE EERSTE, (stoomschip), kapt. J. van den Oever, van Hamburg; CATHARINA, kapt. J. Breckwoldt Groot, van Hamburg; DAGERAAD, kapt. T.H. Bonjer, van Emden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen PERLEN, kapt. C.O. Lund van Bergen met stokvis en traan, en B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk van Marennes met zout en wijn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Den 9 dezer is bij Texel binnengekomen het schip PAULINA, kapt. A.J. Struik van Suriname.


Datum: 15 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 april. De 12e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap en JOHANNA, kapt. H.T. Mulder, naar St. Petersburg; DE CHRISTINA, kapt. A.J. Reinds, naar Noorwegen. De 13e, des morgens, zeilde DE HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, naar Hamburg en arriveerden DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Plokker, van Boston en DE JONGE ALBERT, kapt. O.A. Ellens, van Kiel.
De 13e dezer, des namiddags arriveerde te Helvoetsluis ANNA MARIA, kapt. W. Poort, van Marennes.
Te Antwerpen zijn gearriveerd TWEE GEBROEDERS, kapt. Masdijk, van Rouaan; NEDERLANDER, kapt. Mazens, van Rio-Janeiro; SNELHEID, kapt. Clausen, van St. Domingo; JONGE JAN, kapt. Ouwehand, GOEDE HOOP, kapt. Kwakenburg, RUDOLPH CHRISTINA, kapt. Schumacker en JOHANNA WILHELIMINA, kapt. Dewen, van Bordeaux en ARENDS, kapt. Elbring, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens, van Kiel met tarwe.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 1 februari is aan Kaap de Goede Hoop gearriveerd het schip ELISABETH, kapt. C. Pakes, van Amsterdam, naar Kaap de Goede Hoop en Batavia gedestineerd.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De door de Resident van Rembang bij de courant van de 3e dezer aangekondigde verkoop van een aan den lande toebehorende driemast-logger, liggende in de afdeling Toeban, niet op de 20e dezer zullende plaats hebben, zo wordt daarvan bij deze kennis gegeven. De dag van de verkoop zal nader worden bekend gemaakt.
De directeur van ’s lands producten en civiele magazijnen, J.C. Reijnst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 9 april. Uit Sluis wordt onder dagteekening van de 7 dezer gemeld:
Jongstleden vrijdagmorgen verspreidde zich in deze stad het noodlottig gerucht, dat de hoogaarsschuit van schipper G. van Maare (opm: visserman), alhier te huis behorende, en van Vlissingen terugkeerende, des avonds te voren, tusschen 6 en 7 uren, op de hoogte van het zoogenaamde Sluissche gat, aan den mond van het Zwin, met man en muis was verongelukt; en, inderdaad, weldra kon men deze droevige tijding voor bevestigd houden, en bestond er geene reden meer, om de echtheid derzelve in twijfel te trekken. Uit de nader ontvangene berigten dan, kan men, helaas! genoegzaam zeker besluiten, dat zich aan boord van voormeld vaartuig ten minste 9 personen hebben bevonden, te weten: de schipper (gehuwd, met 2 kinderen), deszelfs knecht, A. Faas geheten, de herbergier, J.P. Delafonteijne (gehuwd), en 6 lotelingen der nationale militie van dit jaar, welke waren opgeroepen, om den 3 dezer voor den militie-raad, te Middelburg, te verschijnen.”
“Tot dus ver is slechts een der schepelingen, M.F. Deweert namelijk, opgespoord geworden, en wel in het wrak van het, voor het strand der gemeente Knocke, vast geraakte vaartuig; van de aanspoeling of ontdekking der overigen, heeft men voor als nog niets zekers vernomen; terwijl ook van de aan boord geweest zijnde voorwerpen, niets is terecht gekomen. Men wil de oorzaak van het deerniswaardig ongeval, aan een te ver gedreven stoutmoedigheid van de schipper, bij buiachtig weder, en een onstuimige zee hebben toegeschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. J.C. Boode, C.G. Hinsbeeck, L. Advocaat, J. van Delden, A.L. Jacobson, J. Pietersen, J. Lingeman, J.D. Cremers, J.A. Heintzen, Jr. W.G. Hoofts, en J.H. Eilers, makelaars, zullen, op woensdag den 23 april 1828, des middags ten 12 ure, in de Brakkegrond, te Amsterdam, verkopen: 867 kwart en 219 twaalfde kisten Uxim thee, onlangs aangebracht per de stoomboot van Hamburg, en afkomstig uit de lading van het schip AZIA, aldaar uit China aangevoerd in den jare 1827; leverbaar per ontvangcedulen, volgens prospectus, deswege uitgegeven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Administratie der directe belastingen, in en uitgaande rechten en accijnzen.
De hoofd inspecteur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen in Friesland, als daartoe gemachtigd door den heer gouverneur van gemelde provincie en conform de resolutie van den here staatsraad in gewone dienst, belast met de administratie der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen, van den 19 februari 1828, no.50, zal op donderdag den 24 april 1828, des morgens precies ten 9 ure, te Harlingen, publiek bij gerede gelden, aan de meestbiedende verkopen,
Vooreerst een zeer sterk gebouwd en nog hecht jagtschip, lang 19 ellen 5 7/10 palmen, wijd 5 ellen 3 5/10 palmen en hol 2 ellen 6 5/10 palmen, zijnde tot nu toe gebruikt tot wachtschip voor den post van in- en uitklaring der in en uitgaande rechten der accijnzen op den Abt, en thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.
Ten tweeden ene aanzienlijke partij scheepstuigage, als ankers, katankers, ankertouwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, mitsgaders zes drieponders geschut, verscheidene geweren, pistolen, sabels, en voorts nog enig ander materieel, alles in 181 percelen, op de gepubliceerde biljetten of inventarissen gespecificeerd.
Zullende al die goederen door de gegadigden bezichtigd kunnen worden in ’s Rijks Pakhuis, wijk A, no.219, te Harlingen, de laatste drie dagen vóór den verkoopdag, elke dag des morgens van 9 tot des middags 1 uur, gedurende welke tijd ook het voorschreven Jagtschip ontsloten zal zijn, om van binnen te kunnen worden geëxamineerd.
De hoofd inspecteur voornoemd, Vening.


Datum: 16 april 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 16 april. AMSTERDAM, kapt. H. Visman, van Fernambuck; PAULINA, kapt. A.J. Struik, MARIA, kapt. E.H. Zeylstra, WILHELMINA, kapt. J. Hulsen, Jr., HERSTELLING, kapt. W. Landzaat en DE ANNA EN MARIA, kapt. B. Steenveldt, van Suriname; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; CATHARINA, kapt. C. Bakker, GEBROEDERS ZEYLSTRA, kapt. J.C. de Vries en ANNA MARIA, kapt. T.C. Reus, van Bordeaux; DE KLEINE AGNES, kapt. F.A. van der Velden, van Hull; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Neustadt: DE JONGE CHRISTINA MA???, kapt. C. Klees, van Tonningen; WAAKZAAMHEID, kapt. J.C. Prater, van Cette; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. G.G. Lieffeyn, van Wismar; VROUW ALIDA, kapt. H.R. Roelfsema, van Heiligenhafen.
Rotterdam, 10 april. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Janssen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. W.G. Kramer, van Bremen; AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage, van Rostock DE ZAANVLIET, kapt. O. Symons, van Cette; VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Liverpool; CATHARINA MARIE, kapt. H.A. Hansen, van Bandholm.
Antwerpen, 11 april. JONGE HERMA, kapt. Holst, van Hamburg.


Datum: 17 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 april. De 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ELISABETH, kapt. J. Cody, van Baltimore (als bijlegger op order).
De 15e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas FLORA, kapt. C. Klok, van Boston en zeilden FELIX, kapt. W.J. Cramer, naar Hull; CAROLINE, kapt. J.K. Storm, naar Swineborg (opm: Svendborg) en CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, naar de Oostzee.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerde van Helvoetsluis DE HOOP, kapt. J.G. Potjer, van Lissabon en de 16e, des morgens, zeilde FORTUNA, kapt. A. Dijreharge, naar Nyborg.
De 15e dezer, des namiddags arriveerde in de Maas DE VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, van Kiel; de 16e, des morgens zeilde AMICITIA, kapt. H.J. Benes, naar Dantzig.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VASCO DA GAMA, kapt. Versluijs, van Batavia; HIRONDELLE, kapt. Willaert, van Kadix; CECILIA, kapt. Heuck, van Gottemburg (opm: Gotenburg); MERCUUR, kapt. Smit, van Sevilie (opm: Sevilla) en VRIJHEDEN, kapt. Stibolt, van Drammen.


Datum: 19 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. De 17e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE CLARA, kapt. J. Emcke naar Greifswald; DE VIER GEBROEDERS, kapt. N. Anderson, naar Elseneur; LAURINA MATHILDA, kapt. H. Clausen, naar Swineburg (opm: Svendborg); LOUIS EN JULIE, kapt. C.F. Schumman, naar Wolgast.
De 17e dezer, des namiddags, arriveerde te Brielle DE JONGE TJISKE TROMP, kapt. T.S. Oudendorp, van Cette.
De 18e, des morgens, zeilden DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, naar Marennes; DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, naar Gibraltar; CLAZINA EN DIRKJE, kapt. C.S. Schilperoord, naar St. Ubes; DE VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuring, naar Oleron; DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, naar Drontheim en NEPTHUNES, kapt. J.C. Arents, naar Riga.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar Marennes; DE EENDRAGT, kapt. Dillewijn, naar Finzan; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, naar Dantzig en MEDUSA, kapt. F. Bunne Meijer, naar Londen; DE FREDERIK, kapt. J. Brand, naar Batavia; AURORA, kapt. B.J. Wijgers, naar Hull; NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden en DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, naar …… Doch is DE FREDERIK, kapt . J. Brand, uit zee te Vlissingen teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Volgens brief van kapt. H. Bruhn, voerende het schip JONGE ELISABETH, van Rotterdam naar Batavia, in dato 24 december, was hij toen op 7 gr. 4 min. zuiderbreedte 98 graden 7 minuten oosterlengte in de beste staat zeilende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 april. Kapt. J.A. de Haas, voerende het schip JEANETTE ADELAÏDE, van Amsterdam te Suriname gearriveerd, meldt van daar in dato 27 februari, dat hij, op 30 graden 34 minuten noorderbreedte en 25 graden 9 minuten westerlengte, door een insurgent kaper is aangedaan geworden, die hem door een schot deed bijdraaien en door een gewapende sloep van boord halen, doch, na hem vier uren opgehouden en van een partij goederen beroofd te hebben, zijn reis heeft laten vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 18 april. DIANA, kapt. R. Alberts, van Bordeaux; FANNY, kapt. F.H. Bonjer, van Bordeaux; MARIA, kapt. H. van Veen, van Bordeaux; DE JONGE DAVID, kapt. H.H. Kral, van Londen; DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.H. Drens, van Wismar; VIER GEBROEDERS, kapt. T. Tannen en VROUW MARGARETHA, kapt. T. Wilters, van Otterndorf; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Borgers, van Wischhafen; DRIE GEBROEDERS, kapt. T. Hanken, van Glückstad; ANNA MARGARETHA, kapt. L.M. Luths; VROUW CHRISTINA, kapt. H.P. Christians, van Dornbusch; ALIDA, kapt. H.R. Roelfsema, ANNA MARIA, kapt, L. Tieman, DRIE GEBROEDERS, kapt. B.W. Donnama, van Heiligenhafen; DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomboot), kapt. J.E. Dietz, van Hamburg; VROUW FRANKE, kapt. W.O. Wilters en MINERVA, kapt. S.J. Egberts, van Bremen; VROUW ANTJE, kapt. B. Kreens, van Emden; VROUW CATHARINA MARGARETHA, kapt. H. Kuhl, van Noordhoff; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Remts, van Grossensiel; VROUW CATHARINA, kapt. H.O. Jurgens, van Hooksiel; VROUW ETTINA, kapt. C.C. Dreyer, van Varel.
Antwerpen, 16 april. MERCUUR, kapt. J.F. Smit, van Sevilla.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, met tarwe van Kiel.


Datum: 22 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 april. De 19e dezer, des morgens arriveerde te Helvoetsluis GUIANA, kapt. F. Popke, van Suriname. De 20e, des morgens, zeilden NEÉRLANDS KONING, kapt. K. Schinkel en MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, naar Batavia: OCEAN, kapt. C. Giessing, naar Frederikshaven en arriveerde MARIA, kapt. J. Sikkes, van Emden.
De 18e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas BETSY SUSANNA, kapt. L. Jacobsen, naar Assens (op Funen) en arriveerden ANNEGINA, kapt. H.M. Hendriks, van Wismar. De 19e, des morgens, zeilde JOHANNIS MINDE, kapt. L.M. Lersen, naar Parrow. De 20e, des morgens, zeilden MARIA, kapt. E.R. Borchers, naar Liverpool; AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage en DE KLEINE HANS, kapt. P.G. Hogen, naar de Oostzee.
De 20e dezer, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis DE NOORDSTAR, kapt. H. Niemann van Wismar; ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Suhr, van Stralsund; BELVEDERE, kapt. T. Voss en ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, van Rostock.
De 20e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. S. Starling, naar Blackney. De 21e. des morgens, arriveerde CHRISTIAANS HOOP, kapt. M.C. Boije, van Bandholm.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FLORA, kapt. Lindz, van Greifswald; ARENTINA HENDRINA, kapt. Breeland, van Marennes; ONDERNEMING, kapt. Fliek, van Mallaga en DRIE GEBROEDERS, kapt. Smet, van Marseille.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 18 april:
Te Monte Video is gearriveerd Groenendaal (opm: bark MATHILDA, kapt. G. van Groenendaal) van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen N. Meijer en B.J. van Assen te Bolsward zullen publiek bij strijk en verhooggeld aan den meestbiedende presenteren te verkopen de gerechte helft in een geadmitteerd veerschip, varende van Bolsward op Makkum, met derzelver haken en bomen, zeil en treil, en hetgeen er verder bij- en aanhoort, zodanig als hetzelve thans door Jelte Allerts Zandstra wordt bevaren, acht dagen na den finale palmslag vrij te aanvaarden. Wie hieraan gading maakt, komt op zaterdagen den 26 april 1828 bij de provisionele, en den 3 mei daaraanvolgende bij de finale toewijzing, telkens des avond ten 6 ure, in het logement het Hert te Bolsward.


Datum: 23 april 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 22 april. JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Suriname; VIGILANTIA, kapt. B.H. Stuurman, van Bordeaux; VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer, van Stralsund; EENZAAMHEID, kapt. R.F. Rasker, van Wismar; DE KLEINE DAVID, kapt. A.P. Andersen, van Tonderen (opm: Tønder).
Rotterdam, 17 april. HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Bordeaux.
Antwerpen, ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Malaga; DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, van Marseille.


Datum: 24 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname, alsmede voor passagiers, het Nederlands tweedeks met zink beslagen fregatschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Geert Meindert Jansen.
Bahia, het Nederlands pinkschip ANNA MARIA, kapt. Cornelis Poort (opm: Willem Poort).
Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand.
Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
St. Petersburg, het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. Boele Jans Bakker, om de 30e april aanstaande te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HENRIETTE, kapt. J.J. Groot, van Libau; CONCORDIA, kapt. H. Brand, van Memel en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Thonnis, van Hamburg (als bijlegger naar Antwerpen)
De 22e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE TREKVOGEL, kapt. H.J. de Jong, van Emden en zeilden MARIA CLASINA, kapt. S. Hooghout, naar de Oostzee; AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. F.C. Darmers naar Bergen en de JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar St. Petersburg.
De 23e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool.
De 23e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE LEMMER, kapt. T. Tammes, van Emden en zeilde DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, naar de Oostzee.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild JUPITER, kapt. C.A. Jongbloed naar de Oostzee; MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, naar ……; DE JUFVROUW REGINA, kapt. J.H. Koops, naar Koningsbergen; DE VROUW GEERDINA, kapt. L.F. Sok, naar Stockholm en DE FREDERIK, kapt. J. Brand, naar Batavia.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CATHARINA MARGARETHA, kapt. Broedersen, van Büsum; JANTINA, kapt. Sap, van Kiel; HOOPET, kapt. Janssen, van Massens en VRIENDSCHAP, kapt. de Jong, van Mande.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen POMONA, kapt. J. Wilhenson (opm: mogelijk J. Wilkinson) van Newcastle met slijpstenen en kolen, en de TREKVOGEL, kapt. T.J. de Jonge van Emden met klipzout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Samarang, 18 april. De 5e mei aanstaande zal ter plaatse, waar op die dag vendutie zal worden gehouden, verkocht worden de alhier op Kali Gonvi liggende brik NOOITGEDACHT, met dies inventaris. Nadere informatie dienaangaande is te erlangen bij Hipp & Co.


Datum: 25 april 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van affaires uit de hand te koop een kofscheepje, lang 8 ellen, met zeil, fok, touwwerk, bomen en haken, alles compleet vaarbaar; alsmede een boot, te bevragen en te zien bij H. Zandbergen, te Roordahuizum.


Datum: 26 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 april. De brik KATARINA HENDRINA), kapt. P. Rolff (opm: CATHARINA HENDRINA, thuishaven Amsterdam, kapt. P. Rolf), met wijn van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam, is, volgens brief van Marseille van de 14e dezer, de 9e dito, tien mijlen van Majorka verongelukt, doch de equipage, uitgezonderd de bootsman, met moeite door een Spaanse bark gered en te Marseille aangebracht.
(opm: het schip is na een lange zwerftocht ter hoogte van Gallipoli (Italië) gevonden en naar Tunis gesleept; zie RC 170728)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Van Curaçao is vertrokken luitenant Ampt, DE ZWALUW en Zr. Ms. paketbrik ARUBA, naar St. Eustatius en Suriname, aan boord hebbende Zijne Excellentie de Commissaris-Generaal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. De 24e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DIANA, kapt. W.J. Stuit, van Londen. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Thönnis, is binnen door naar Antwerpen gezeild.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE JOHANNA, kapt. J. van Puijvelde, naar Sandwich; DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen, naar Marennes en DE LEEUW, kapt. J. Verbrugge, naar Lynn.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE ANTWERPSCHE PAKET, kapt. Henderik, van Hull; VICTOIRE, kapt. Kuiper, van Havre-de Grace; MARIA ANNA, kapt. Van der Kaa en MERCURIUS, kapt. Roose, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 25 april. BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giese, van Batavia; DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer, van Suriname; LOUISA, kapt. M. Wenke, van Malaga; VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, van Dantzig; PROVIDENTIA, kapt. L. Jenssen, van Rostock; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Lembkenhaven (opm: op Fehmarn); WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. J. van den Oever, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. M.J. Caspers, van Norden.
Rotterdam, 22 april. DE VROUW GEERDINA, kapt. L.E. Gust, van Emden; CONCORDIA, kapt. B.J. Henken, van Colberg; DE ANNEGINA, kapt. H.H. Hendriks, van Wismar.
Antwerpen, 21 april. JANTINA, kapt. G. Sap, van Kiel; MARIA, kapt. Hazewinkel, van Marseille.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ingezetenen der stad Dordrecht worden verwittigd, dat de scheepmaker Jan Schouten voornemens is, het voor de dienst van Z.M. gebouwd zijnde transportschip DORDRECHT, aanstaande dinsdag 29 april, des namiddags ten 4 ½ ure, van zijn werf te water te laten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 24 april. Heden arriveerde alhier de brik ZEPHIR, kapt. J.M.F. Flemming, den 26e september vertrokken van Antwerpen.


Datum: 29 april 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 april. De 26e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.P. Kramer, van Hull; CATHARINA MARIA, kapt. H.A. Hansen, naar Bandholm; DE ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, naar de Oostzee; KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, naar ….
De 28e, des morgens, zeilde LOUISA, kapt. D. Guit, naar Jersey.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MARIA, kapt. Boije, van Gotenburg en DE VROUW ANNA, kapt. Korter, van Cardiff.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 26 april. Gisteren arriveerde alhier het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, den 29e december vertrokken van Amsterdam. Heden arriveerde alhier het schip ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, den 6e januari vertrokken van Rotterdam.


Datum: 30 april 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 29 april. DE JONGE HARING, kapt. J.G. Schreuder; TWEE GEZUSTERS, kapt. G.A. de Vries, van Corsoer (opm: Korsør); DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Driewes, van Koningsbergen; DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer; DE VROUW MARTHA, kapt. T.E. de Jong; VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Alberts, van Stralsund; NEPTUNUS, kapt. J. Peters, van Wismar; DE VRIENDSCHAP, kapt. E.H. Switters, van Kiel; VERONIA, kapt. W.J. Beckman, van Assel; HENRIETTE, kapt. J.J. Groot, van Libau; CONCORDIA, kapt. H. Brandt, van Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het Nederlandse schip LOUISA AUGUSTA, kapt. Etienne St. Martin (opm: kapt. Steven St. Martin), hetwelk de 15e dezer in het dok te Antwerpen is gekomen, heeft de 30e augustus 1826 de haven van Vlissingen verlaten en de reis rondom de wereld afgelegd; zeilende tot dat einde, de Kaap Hoorn en is na Valparaiso, Lima en verscheidene andere havens aan de kusten van Chili en Peru te hebben aangedaan, langs de Kaap de Goede Hoop terug gekeerd. Van genoemde kusten zeilde het schip naar de Sandwich-Eilanden, de grote Stille Zuidzee en ankerde in de fraaie haven Hanaroera op het eiland Owahoe, het voornaamste van deze archipel, alwaar de koning zijn verblijf houdt; vandaar vertrok de LOUIZA (opm: bedoeld zal zijn LOUISA AUGUSTA) naar Manilla (Philippijnische Eilanden) om een lading suiker in te nemen en keerde vervolgens over Java en de Kaap de Goede Hoop terug naar Europa. Dit schip heeft deze belangrijke tocht afgelegd in 19 maanden en 13 dagen; een tijdsverloop, dat des te korter is, doordien de kapitein, deze reis in het belang van de handel ondernomen hebbende, zich meer of minder lang in de door hem bezochte havens heeft opgehouden, om zijn lading af te zetten, welke geheel en al uit voortbrengselen van Nederlandse nijverheid bestond. Dit vaartuig, toebehorende aan het Handelshuis der Heren Gebr. N.J. de Cock, te Gent, is het eerste Nederlandse koopvaardijschip, hetwelk, sedert de omwenteling, de reis rondom de wereld heeft afgelegd en de Nederlandse vlag heeft doen wapperen op de Sandwich-Eilanden, alwaar dezelve tot nog toe onbekend was.
Kapt. St. Martin is door de Eilanders zeer wel ontvangen en op de vriendschappelijkste voet behandeld geworden. Daarenboven heeft hij de overtuiging verkregen, dat de Nederlandse vlag alle mogelijke voordelen genieten zal. Er zijn hem geen rechten hoegenaamd, hetzij van invoer hetzij van uitvoer, noch ook enige haven- of ankergelden opgelegd.


Datum: 01 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Heden is tegen de buitengronden van Terschelling vervallen het Engels schoenerschip AZORES PAKET, gevoerd geweest door kapt. W.H. Donald, van Bristol en Newport naar Hamburg bestemd, geladen met ijzer en blik. De equipage benevens enige zeilen en kettingkabel zijn door de loodschuit van A. Markas geborgen en alhier aangebracht, zittende het schip vol water.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Kapt. J.F. Spiegelberg, voerende het schip SUSANNA MARIA, is de 19e maart van Suriname vertrokken en de 26e dezer in Texel binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Kapt. C.R. Platte, voerende het schip DE HARMONIE, van Amsterdam naar de Oostzee, meldt van Elseneur, in dato de 19e dezer, dat hij, na een anker en touw verloren te hebben, aldaar was aangekomen en besloten had verder naar Riga te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Kapt. A. van der Linden, voerende het schip DE SNELHEID, van Smirna naar Rotterdam, meldt van Gibraltar, in dato de 5e dezer, dat hij aldaar was binnengelopen; hij had de gehele Middellandse Zee met harde N.W. winden moeten opkruisen, gedurende vier weken dagelijks zware storm en vooral tussen de 6e en 7e maart in de Golf van Narbonne allerverschrikkelijkst weer gehad, waarbij de zee over de boegspriet liep, het voorstenge-stagzeil uit de lijken sloeg en het schip gestadig met water overdekt werd; hetzelve was echter niet ontzet geworden, maar dicht en de lading zo het scheen onbeschadigd gebleven. Ofschoon de kapitein zich te Smirna voor vier maanden van proviand had voorzien, was hij echter uit voorzorg te Gibraltar binnengelopen, om nog enige provisie en water in te nemen en zou nog die dag de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. De 29e, des morgens zeilden van Brielle DE VROUW ALBERDINA, kapt. B.E. Mooij, naar Southampton; FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, NEPTHUNUS, kapt. H.A. Boss en CONCORDIA, kapt. B.J. Henkes, naar de Oostzee; BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge, naar Hamburg; JACOBINE, kapt. J.P. Heeboe, naar Frederika (opm: mogelijk Fredericia); CHRISTINA ELEONORA MARIA, kapt. C.C. Boije, naar Prastal en CHRISTIANS HOOP, kapt. M.C. Boije, naar Bandholm. De 30e, des morgens, zeilde FLORA, kapt. C. Klok, naar Boulogne.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 30 april. Het alhier op de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten voor de dienst van Z.M. gebouwde transportschip DORDRECHT is gisteren namiddag, op het bepaalde uur, allervoorspoedigst te water gelaten. Dit is het eerste schip van die grootte, hetwelk hier, gekoperd en geheel afgebouwd, van stapel gelopen is.
OHC 010528
Amsterdam, 29 april. Den 28 dezer is uitgezeild het schip (opm: pink) JOHANNA JACOBA, kapt. P.J. Spilliard, naar Rio de Janeiro.
JC 010528
Batavia, 28 april. Heden arriveerde alhier het schip ELIZABETH (opm: fregat ELISABETH), kapt. C. Pakes, met twee passagiers, den 14 november vertrokken van Amsterdam.


Datum: 02 mei 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Schreinhout gedenkt op maandag den 5 mei e.k, bij de beschrijving, des namiddags om 5 ure, ten huize van den kastelein F. Zoutman, op het Vliet bij Leeuwarden, te veilen en verkopen een schuiteschip, lang 12 ellen 7 palmen 8 duimen, wijd 3 ellen, hol na rato, gemeten op zeven lasten; in 1819 nieuw gebouwd, voorzien van een goede inventaris, alles van heden af aan te bezichtigen op den Grachtswal alhier voor het huis no. 29. (opm: LC 090528 meldt dat geboden is NLG 683)


Datum: 03 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CHRISTINA BENJAMIN, kapt. G.J. Brant, van Stolpmünde; LOUISA, kapt. C. Volcker, van Libau, VIGILANT, kapt. J.C. Rentel, van Pillau. De 1e dezer, des morgens, zeilden HENRIETTE, kapt. J.J. Groot, naar Libau; ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Suhr, naar Havre de-Grace; BELVEDERE, kapt. T. Voss, naar Liverpool en DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Riga.
De 30e passato, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. O.W. Slof, van Kiel; DE EENDRAGT, kapt. G.A. Nieveen, van Dantzig; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Emden; DAVID, kapt. J. Tijk, van Libau en FREDERICA, kapt. D. Albrecht, van Pillau.
De 1e, des namiddags, arriveerde Zr.Ms. brik van oorlog SIRENE, luitenant Klein, uit Texel.
De 1e, des namiddags arriveerden van Brielle DE GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, van Lübeck; DE CONCORDIA, kapt. R.P. Dik, van Nystad; DE VRIENDSCHAP, kapt. D. Starling, van Blackney; MATHILDA, kapt. J.F. Kreplien en DE SARA, kapt. H.G. Botje, van Wismar; BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, van Koningsbergen; DE NEUTRALITEIT, kapt. H. Reints, PHILIPPINE, kapt. J. Pisch van Libau. De 2e, des morgens, zeilden DE JONGE PIETER, kapt. J. Addison, naar Rouaan en NEPTHUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Liverpool.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ALBERDINA, kapt. Hazewinkel, van Liverpool; JOHANNA CORNELIA, kapt. Zeewen, van Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname; PIETERTJE STAPERT, kapt. J.B. Hoitinga, van Alicante; JULIE, kapt. J. Schildwacht, van Libau; VIER GEBROEDERS, kapt. G. Riekeles, van Memel; VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Koningsbergen; DE VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier, van Bandholm; DE VROUW EJA, kapt. L.A. Bouman, van Wismar; VRIENDSCHAP, kapt. T.D. Hundt, van Hylgehaven (opm: Heiligenhafen); DELIA, kapt. A.P. Eksel, van Howacht; VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes, van Dantzig; MARIA CAROLINA, kapt. H.H. Vos, van Rostock; VROUW GEZINA, kapt. A.W. Benting, van Kiel; ZEELUST, kapt. R.R. Legger, van Kiel; TWEE GEBROEDERS, kapt. K. Möller, van Neustadt; ELLEN CATHRINE, kapt. H.A. Boije, van Nysted.
Rotterdam, 29 april. COENRAAD EN HENDRIK, kapt. D.M. Noordhoek, van Bordeaux; DIANA, kapt. W.J. Stuit, van Londen. FLORA, kapt. Rooderkerk, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, van Lübeck, de VIER GEZUSTERS, kapt. L.G. Dublinga, en TWEE ZUSTERS, kapt. J.T. van der Zee, beiden van Kiel, en alle drie met tarwe.

Krant:
 JAP - Journal d'Anvers et de la Province

Op 30 april werd op de werf van Van Gheluwe, te Brugge, tewatergelaten het schip DE GRAAF DE BAILLET, voor reder Sinave. (opm: dit fregat had als L’HARMONIE vanaf december 1822 in Brugge opgelegd gelegen, en werd na een grondige onderhoudsbeurt als GOUVERNEUR GRAAF DE BAILLET onder kapt. C. Valcke weer in de vaart gebracht; het vertrok op 1 augustus 1828 vanuit Brugge met militairen naar Batavia)


Datum: 06 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. De 4e dezer, des morgens arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Libau.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerde te Brielle de VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, van Dantzig; de 3e, des morgens zeilden FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, ANNEGINA, kapt. H.M. Hendriks en DE VROUW ZWAANTJE, kapt. W.G. Stuit, naar de Oostzee; DE COURIER, kapt. P. de Best, naar Elie; PETRONELLA, kapt. M.K. de Groot, naar Bergen. De 3e, des namiddags, zeilde KAREL EN WILLEM, kapt. J.F. Schulte, naar Liverpool en arriveerde NEUTRALITEIT, kapt. J.F. Adebart, van Anclam en ADELINE, kapt. C. Christian, van Newcastle. PETRONELLA, kapt. M.K. de Groot, naar Bergen en DE BASTIAAN, kapt. J. Plug, naar Hull.
De 5e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE JACOBUS, kapt. P. Vis, van Batavia. Laatstgemelde rapporteert, dat hij de 30e april, ter hoogte van het eiland Wight, in goede staat heeft gepraaid het schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. V.H. Kramer, van Amsterdam naar Marseille.
Te Antwerpen is gearriveerd VROUW GESINA, kapt. Lindeboom, van Kiel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip CONCORDIA, kapt. R.P. Dik, van Neustadt met tarwe.


Datum: 07 mei 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. PRINS VAN ORANJE, kapt. W. Blom, van Canton; DOROTHEA, kapt. E. Ellertsen, van Bergen; WILHELMINA, kapt. J.G. Mey, van Memel; WILHELMINA, kapt. J.G. Wall, van Koningsbergen; MINERVA, kapt. C.H. Luike, van Colberg; FREDERIK WILLEM DE DERDE, kapt. D. Asschendorf, van Dantzig; FORTUNA, kapt. A.J. Heijen, van Dantzig; DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Brahms, van Wismar; CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Brandhering, van Rostock; HENDERIKA, kapt. J.O. Visser, van Kiel; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tannen, van Nordburg; VROUW GEERTRUIDA, kapt. A.H. Schluiter, van Neustadt; CATHARINA MEIJER, kapt. F. Brandt, VROUW CATHARINA, kapt. A.J. Hogen, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. Borchers, van Brunsbüttel.
Rotterdam, 3 mei. DE EENDRAGT, kapt. G.A. Nieveen, van Dantzig; VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, van Dantzig; DE EENDRAGT, kapt. J.H. Bondt, van Wismar; DE VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Slof, van Kiel.
Antwerpen, 30 april. LA JOHANNA CORNELIA, kapt. Seeuwen, van Duinkerken; APOLLO, kapt. D. Steur, van Sourabaya; JAVA, kapt. J.H. Hoopen; PROVIDENCE, kapt. J. Potter, van Liverpool; PAULINE, kapt. J. Joozens, van Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Thomes, van Hamburg; DIANA EN GEZINA, kapt. Bootman, van Drontheim; VROUW GEZINA, kapt. Lindeboom, van Kiel.
Schiedam, 3 mei. SARA, kapt. H.G. Botje, van Wismar; VIGILANTE, kapt. H.J. Oortjes, van Wismar; DE VROUW WIEBEKE, kapt. G.J. Diest, van Hamburg.


Datum: 08 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het nieuw gebouwde gekoperd Nederlands fregatschip DE MAAS, kapt. Jan Cornelis Teves, om half mei te vertrekken; hebbende alle gemakken voor passagiers. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de WELVAART, kapt. M.J. Harkema, de HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, de HARMONIE, kapt. C.J. Reus, en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, alle vijf van Marennnes met zout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 mei. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de ALEXANDER, kapt. P.J. Colas, met suiker en koffie.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 mei. Heden is alhier aangekomen het schip SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, met een passagier en Zr.Ms. troepen van Antwerpen.


Datum: 09 mei 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz. te Leeuwarden zal op maandagen den 19 en 26 mei 1828, telkens des namiddags om 3 ure, ten huize van Frederik Zoutman, in het Schippershuis te Leeuwarden provisioneel en finaal verkopen een schuiteschip, genaamd de HOOP, gemeten voor 17 tonnen, met zeil, treil, haken, bomen en verdere aanbehoren, zodanig hetzelve door de eigenaar Ernst Feikes de Boer wordt bevaren, thans liggende in de Stadsgracht aan de Grachtswal te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Mr. Jacob Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal aldaar op woensdag den 14 en 28 mei 1828, des namiddags ten 1 uur, in de herberg Roma, (onder houtkopers) veilen een partij Oostzeese en Noordse houtwaren. Dezelfde notaris zal, ten zelfde dage en ure, nog veilen een lading balken, kolders en berkoens, herkomstig van Christiaanzand, uit het bij Workum verongelukte kofschip ST. ANTHONY, kapitein H.C. Jongebloed. (opm: zie ook LC 280328)


Datum: 10 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam. 9 mei. De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jans Kortrijk), van Rostock; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout en DIANA, kapt. E.R. Huisman, van Marennes; NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, van Liverpool; HERMAN, kapt. J.C. Freter en MARIA BARBARA, kapt. J.J. Kuiter, van Libau. De 8e, arriveerde CARL JULIUS, kapt. L. Pust, van Stettin en DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, van Libau.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas SARA MARIA, kapt. J.G. de Bloom, van Colberg; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes, van Dantzig; EENDRAGT, kapt. H.T. Smith en DE VIER GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts, van Greifswald; DE AUTINA, kapt. H.K. Buss en DE HOOP OP WELVAART, kapt. H.J. Mulder, van Stralsund; JANTINA, kapt. H.C. Boswijk en DE VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, van Libau; DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Drewell en DE VIJF GEBROEDERS, kapt. R.L. Roelfsema, van Koningsbergen en DE HOOP VAN FORTUIN (opm: tjalk OP HOOP VAN FORTUIN), kapt. A.H. Visker, van Wismar.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, van Londen; HEMMINA, kapt. S.F. Taaij en METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, van Marennes; JOHANNA, kapt. J. Wolter en JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolter, van Stralsund; DE VROUW ENGELINA, kapt. A.T. de Jong, van Oleron; MAGDALENA, kapt. H.P. Evers, van Rostock; DE VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit, van de Mijn en zeilde DE HOOP, kapt. H. van den Bos, naar Gibraltar. De 9e, des morgens, arriveerden DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Braadharing. DE ROTTESTROOM, kapt. J. Glazenier, is uit de quarantaine ontslagen.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.H. Sprik, van Pillau; JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, van Marennes; DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Liverpool; DE HARMONIE, kapt. T. Heern, van Greifswald; DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg, van Kiel, SOPHIA CATHARINA, kapt. M. Hansen, van Sonderberg; DE JONGE WILLEM, kapt. E.W. Brink en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.G. Bruins, van Koningsbergen. De 9e dezer, des morgens, arriveerden DE HOOP, kapt. K.Z. Schut, van Marennes; DE VRIENDSCHAP, kapt. D. Geuchjes, van Wismar en DE ANNA, kapt. S.L. Brink, van Südwesthörn.
Te Antwerpen zijn gearriveerd TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewijd, GOEDE HOOP, kapt. de Groot, GEZINA, kapt. Taaij, REINA, kapt. Koops, THERESIA, kapt. Bresseling en JOSEPHINE, kapt. Bakker, van Marennes; CONCORDIA, kapt. Pot en HERSTELLING, kapt. Klaassens, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 8 mei. DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman, van Suriname; MARIANE, kapt. B.H. Riekeles, van Memel; ANTONIE, kapt. W. Minne, van Windau; DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, van Koningsbergen; GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, EENDRAGT, kapt. J.H. Hutt, van Koningsbergen; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Pinxterboer; VROUW GEERTRUIDA, kapt. A.J. Hansen; CATHARINA, kapt. J.H. Sprik, van Middenfort (opm: mogelijk Middelfart); VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rintes, van Heiligenhafen; TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, van Wismar; DE VROUW CATHARINA, kapt. L.K. de Jong, van Heiligenhafen; WILLEM DE EERSTE, (stoomboot), kapt. J. van den Oever, van Hamburg; DE PLANTER, kapt. C. Jessen, van Demerary.
Rotterdam, 6 mei. DE JONGE JACOBUS, kapt. P. Vis, van Londen.
Antwerpen, 7 mei. AUGUSTIN, kapt. J.F. Bunnemeijer, van Batavia; VROUW ALBERDINA, kapt. Maak, van Hamburg; DE VROUW ANTJE, kapt. J.H. Ottman, van Howacht.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Den 7 mei zijn van Texel uitgezeild de schepen PAULINA, kapt. A.J. Struik en de KOLONIST, kapt. L. Wildschut naar Suriname.


Datum: 12 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 mei. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HAABET, kapt. J. Larsen Jr., van Droback. De 10e, des namiddags zeilde MARIA, kapt. J. Sikkes, naar Liverpool. De 10e, des morgens, arriveerde DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden.
De 10e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE PILGER, kapt. C. Essing, naar de Oostzee; HET VERROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Petersburg en arriveerden DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Wijnstok, van Cappeln en ELISABETH, kapt. J. Morton, van Ipswich; des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de JONGE ORANCIA (opm: schoenerbrik), kapt. S. de Best, van Batavia; JULIA, kapt. Visser, van Marennes; JACOBA, kapt. de Groot, van Dantzig; FORTUNA, kapt. Jongebloed en AURORA, kapt. Mennen, van Koningsbergen en COMMANDEUR SOLLING, kapt. Veldman, van Prestoe.


Datum: 13 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Zr.Ms. oorlogsbrik DE COURIER, luitenant J. van der Straaten, van Vlissingen naar Curaçao, is op de hoogte van Wight gezien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 mei. Het schip DE VROUW KATARINA, kapt. L.J. Mijs (opm: smak VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs), met rogge van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Rotterdam, is, volgens brief van Schagen (opm: Skagen, Denemarken), van de 27e april, aldaar gestrand; door onstuimig weer heeft men van de lading niets en van de tuigage slechts een gedeelte kunnen bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam. 11 mei. Het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, van Amsterdam te Montevideo gearriveerd, zou, volgens Montevideo van de 2e februari, binnen acht of tien dagen van daar naar Valparaiso vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen METTINA MARGRIETA, kapt. H.H. Koster; HIMMINA (opm: kof HEMMINA), kapt. S.F. Taay; ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, en HOOP, kapt. K.Z. Schut, allen van Marennes met zout, en HAABET, kapt. J. Larssen van Droback met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De heren deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij worden bij deze opgeroepen om te compareren op dinsdag den 20 dezer, des middags ten twaalf ure, in het Hof van Holland, alhier, ten einde de bij art. 19 der statuten bepaalde commissie van zes personen te benoemen.
Dordrecht, 12 mei 1828, N. Roodenburg, J.S. Vriesendorp, Jacobus de Voogd, directeuren.


Datum: 14 mei 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 12 mei. HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Suriname; ELZO DE WIND (opm: naam is EIJZO DE WENDT), kapt. W.G. Hellinga, van Bordeaux; META, kapt. P.J. Holm, van Kopenhagen; VROUW GEZINA, kapt. J.D. Donnema, van Dantzig; DE JONGE PIETER, kapt. E.P. Boer; ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel en DE VROUW ANNA, kapt. H.M. Swart, van Dantzig; REGINA, kapt. O.L. Ketelboter, ELISABETH, kapt. G. Pybes, MARIA, kapt. T. Feye, GEZINA, kapt. L.G. Buss, VROUW STIJNTJE, kapt. J.M. Visser, VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blouw, KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, HEMMINGA, kapt. O.P. Smith, van Koningsbergen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuering, van Memel; DE VROUW JANTJE, kapt. J.O. Kuiper, van Libau; GEZINA, kapt. A.E. Pot, van Kiel; EENDRAGT, kapt. J.J. Biezen, van Wismar; VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sterenborg; SPECULATIE, kapt. P.H. Puister; VROUW CATHARINA, kapt. H.F. Lucht, van Rostock; VROUW MARGARETHA, kapt. E.H. Pot, van Demmin; VROUW FENNA, kapt. H. Addix, van Neustadt; DE GOEDE HOOP, kapt. P.J. de Vries, TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Scherpbier, van Neustadt.
Rotterdam, 10 mei. JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen en ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet Jr., van Liverpool; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse, van Bremen; VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, van Libau; DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman, van Howacht; SARIA MARIA, kapt. J.G. Bloom, van Colberg; HOOP OP WELVAART, kapt. H.J. Mulder, van Stralsund; DE HOOP OP FORTUIN (opm: OP HOOP VAN FORTUIN), kapt. A.H. Visker, van Wismar;
Antwerpen, 9 mei. de JONGE ORANCIA, kapt. S. de Best, van Batavia; JULIA, kapt. J.P. Visser, van Marennes; FORTUNA, kapt. H.A, Jongbloed, van Koningsbergen.


Datum: 15 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bahia, het Nederlands pinkschip ANNA MARIA, kapt. Willem Poort.
Naar Smirna, het Nederlands brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden.
Naar Kadix, Gibraltar en Malaga, het Nederlands hoekerschip DE WISSELVALLIGHEID, kapt. Wouter van Noord, om binnen 14 dagen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 mei. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, van Canton (in China). De 13e, des morgens, zeilde B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J. van Wijk, naar Liverpool, DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, is van de quarantaine ontslagen.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, van Messina en de ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, van Cette.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de DRIE GEBROEDERS, kapt. Rieke, van Londen en de JONGE CAMILLE, kapt. Bakker (opm: pleit, kapt. W.S. Backer), van Kiel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De kapitein ter zee en onder-directeur der marine te Helvoetsluis zal, ingevolge daartoe bekomen autorisatie, op dinsdag de 20e mei 1828, des voormiddags ten tien ure, aan ’s Rijks werf aldaar in het openbaar aan de meestbiedenden doen verkopen de brik DE HAVIK, zijnde alles daags vóór de verkoopdag voor de gegadigden te zien.
De kapitein ter zee en onder-directeur der marine voornoemd, E. Baak.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool met zout.


Datum: 16 mei 1828


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijding. De schepen HENRIETTA CLASINA, kapt. L.F. Heyde, en RAYMOND (opm: eerste reis van dit Zuid-Nederlandse fregat), kapt. G. van den Broecke, van Antwerpen, beide naar Batavia, waren den …. mei op de hoogte van Plymouth.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, met een hek, kajuit, roef en ronde luiken, groot 49 tonnen, lang 16½ ellen, wijd 4 ellen en 3 palmen, hol naar evenredigheid, met zijn gehele inventaris, zoals hetzelve bevaren wordt door den eigenaar Cornelis Cramer, beurtschipper van Sneek op Amsterdam.


Datum: 17 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 mei. De 14e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis WILHELMINA, kapt. J. Palm, naar Batavia; de 15e, des morgens, Zr.Ms. brik van oorlog SIRENE, luitenant Klein en HENDRIKA ELISABETH, kapt. D. Miercke, naar Port-Mahon.
De 14e dezer, des morgens arriveerde te Brielle de VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Rooding, van Dantzig en zeilden de VOLHARDING, kapt. L. Teunis en de TROMP, kapt. R.T. Nolles, naar Liverpool; CONCORDIA, kapt. H. Brandt, naar de Oostzee; de VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jonge, naar Leith en de NEUTRALITEIT, kapt. P. Adebarth, naar Elseneur; des namiddags, CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, naar Bordeaux.
De 15e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. fregatschip van oorlog SUMATRA, kapt. Lucas; de 16e, des morgens, arriveerde de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Liverpool.
De 16e dezer, des morgens, zeilde van Brielle, de MERKURIUS, kapt. C. Bakker, naar Hull.
JONGE ANTJE, kapt. Liers, van Rouaan en VROUW CATHERINA (opm: gaffelschip CATHARINA), J. van der Schuyt, van Londen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LE SANS REPOS , kapt. C. Pethers en MINERVA, kapt. T. Mooij, naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn, naar Kilkalbij (opm: mogelijk Kirkcaldy) en ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters, naar Rio-Janeiro.
De 30e maart is te Paramaribo aangekomen het schip MARIA, kapt. F. van Ginkel, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 15 mei. VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Kat, van Suriname; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Bordeaux; TRITON, kapt. J. Meijer, van Lissabon; MARIA ELISABETH, kapt. D.C. Bremer, van Nakskov; DE ONDERNEMING, kapt. H.H. Middel, GOEDE HOOP, kapt. R.E. Dik, VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeyer en JOHANNA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA), kapt. J.J. Kortrijk, van Koningsbergen; FORTUNA, kapt. J.J. Albers, van Dantzig; H. JOHANNES, kapt. J.P. Evers, van Halmstad; ANTONIA, kapt. Bradhering, van Rostock; CHARLOTTE, kapt. J.C. Spiegelberg, van Demmin; AURORA, kapt. J. Hagen, van Bremen; DE GOEDE HOOP, kapt. W.J. Duncker; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Mulder, van Stettin.
Rotterdam, 14 mei. NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, van Canton; DE ROTTESTROOM, kapt. J. Glazener, van Havanah; ELEONORA, kapt. A.P. Moller, van Sevilla; ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, van Cette; VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, van Londen; VIER GEBROEDERS, kapt. B.J. Wilts, van Greifswald; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A.P. de Jonge, van Flensburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.G. Bruins, van Koningsbergen.
Antwerpen, 13 mei. FLORA, kapt. A.L. Mennen, van Koningsbergen; CATHARINA, kapt. J. v.d. Schuit, van Londen.
Schiedam, 15 mei. DE VIER GEBROEDERS, kapt. Pieter Feensma, van Neustadt; DE VROUW ANTJE, kapt. K.O. Stuit, van Demmin; DE VIER GEBROEDERS, kapt. W.J. Witts, van Greifswald; JANTINA, kapt. H.E. Boswijk, van Libau.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij besluit van den 23 maart l.l. heeft Z.M. de statuten van een te Leeuwarden opgerichte Vriesche Stoombootmaatschappij bekrachtigd, onder bepaling, dat de directie binnen drie maanden zorge voor de behoorlijke plaatsing der nog ontbrekende actien ter volrekening van het op NLG 120.000 bepaald kapitaal, verdeeld in 240 actien, ieder van NLG 500; en waren op den 1 dezer, ingevolge een aankondiging der directie, waarbij tot verdere deelneming uitgenodigd wordt, toen in het geheel ingeschreven 170 aandelen, waaronder 12 van Z.M.
Het doel der maatschappij is om een geregelde vaart met stoomboten daar te stellen, van zulke havens der provincie Vriesland, zo over zee, als langs binnenlandse kanalen of wateren, naar zodanige plaatsen, als in het algemeen nuttig en voor de maatschappij voordelig wordt geacht, en wijders om het binnenlandse vervoer ook op andere wijzen te bevorderen, gemakkelijk te maken en hetzelve in verband te stellen met de vaart der stoomboten, voor zo verre zulks in het belang der maatschappij nodig konde zijn, alles na vooraf verkregen toestemming des konings.
Vooreerst zullen de ondernemingen der maatschappij zich bepalen tot de gemeenschap met stoomboten, van een of meerdere Vriesche havens op Amsterdam, en de communicatie van gemelde Vriesche havens met Leeuwarden en Groningen, op zodanige wijze als de directie zal goedvinden, en voor zo veel zij in het belang der maatschappij zulks nodig mocht achten; waarvoor, naar gelang der noodzakelijkheid, de vereiste concessien van Zijne Majesteit den koning zullen worden verzocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VRIENDSCHAP, kapitein C. Hazewinkel , van Amsterdam naar Corunha, den 31 december ter reede van Portland binnengeloopen, doch sedert niets van hetzelve vernomen hebbende, veronderstelt men, dat het geheel verongelukt zal zijn. 


Datum: 20 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. De 16e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, van Rostock, van Rostock. De 17e, des morgens, zeilde DE JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Oleron; des namiddags arriveerden DE JONGE HEEREN, kapt. Ulfers, van Dantzig en DE EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, van Smirna. De 18e, des morgens, zeilde DE JONGE VROUW ELISABETH, kapt. W.K. van Wijk, naar Liverpool.
De 16e, des namiddags, arriveerde te Brielle DE MINA, kapt. M.F. Branell, van Libau. De 17e, des namiddags, zeilden DE JONGE ALIJDA, kapt. C. van der Weijde, naar Port-Mahon en DE GEZINA MARGARETHA, kapt. S. Wiarda, naar de Oostzee. De 18e, des morgens, arriveerden DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Waterborg, van Wismar; DE VROUW CATHARINA, kapt. C. Geerts, van Demmin; DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, van Nystadt; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Duhr, van Lemkinhafen; CAROLINA AUGUSTA, kapt. W. Ages, van Windau; DE VROUW FEMMEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Middelfart; LOUISA, kapt. D. Guijt, van Jersey en zeilde DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oudendorp, naar ……..
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Libau en ANNA MARGARETHA, kapt. J. Langhimick, van Windau.
De 18e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; LOUISA, kapt. C. Volkert, naar Archangel; DE WELVAART, kapt. P. Fretwurst, PAUL FEDERICK, kapt. J.H. Permien, NEUTRALITEIT, kapt. H. Rents en GEORGE PHILIP, kapt. F.G. Rents, naar de Oostzee; MATHILDA, kapt. J.K. Kreplien, naar Pernau en DE
VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, naar Boston. De 19e, des morgens, arriveerde FORTUNA, kapt. J.D. Jaucke, WILHELMINA, kapt. P. Iserhagen en CHRISTINA DOROTHEA, kapt. S.S. Waagen, van Dantzig; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Windau; DE VROUW ELISABETH, kapt. S.P. Jaskie en HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Wismar en zeilde DE GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, naar de Oostzee.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HAABET, kapt. H. Hansen, naar Denemarken; ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland, naar Cork; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter naar Liverpool; DE MAGELLAN, kapt. F.P. Hoed, naar Batavia; RUDOLF EN CHRISTINA, kapt. J. Schumacher, naar Dantzig en JOHANNA WILHELMINA, kapt. A.W. Durr, naar de Oostzee; GEERTRUDE, kapt. J.C. Lorentzen, naar Sandwich; alsmede DE HARMONIE, kapt. W.W. Lange, van Gent.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE JONGE DIJN, kapt. Risius, van Rouaan en ANNA DOROTHEA, kapt. Joosten, van Triëst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten dele verstaande, werk begerende voor een geruime tijd tegen een goed dagloon aan het maken van een nieuwe kof, enz, adresseren zich ten spoedigste bij H.S. Schotsman, scheepstimmerbaas te Workum. Brieven franco.


Datum: 21 mei 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 19 mei. DE VRIENDSCHAP, kapt. R.E. Roelfsema, van Cardiff; VROUW REGINA, kapt. E.J. Karst, van Koningsbergen; IKINA WILHELMINA, kapt. S.J. Vegter, van Koningsbergen; JUFVROUW JOHANNA, kapt. J.W. Foeken en GEBINA, kapt. M.D. Gerdes, van Dantzig; ROELINA, kapt. M.G. Lever, van Wismar; VROUW AGENA, kapt. D. Rijkents, van Elbing; VROUW ANNA, kapt. G.H. Rosendahl, van Neufeld; DE BEURS VAN AMSTERDAM (stoomboot), kapt. J.E. Dietz; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; PETRONELLA, kapt. W.N. Jacobs, van Libau; CONCORDIA, kapt. W.J. Delling, van Koningsbergen; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van Libau; VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Wismar; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Mulder, van Sanderberg (opm: mogelijk Sønderborg).
Rotterdam, 17 mei. DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden; VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeden, van Dantzig.
Antwerpen, 16 mei. JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, van Liverpool.
Schiedam, 17 mei. JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolters, van Stralsund; JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Stralsund.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen FANNY, kapt. Maddick, van Bristol, met ijzer en blik, de JONGE HEERE, kapt. J. Ulfers, van Dantzig, met hout, pot- en weedas, en SOËBLOMSTEN, kapt. A. Ferman, van Krageroë, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapitein J. Noord, voerende het schip CHRISTINA DOROTHEA, van Antwerpen te Marennes aangekomen, meldt dat hij den 4 mei op 2° 50’ lengte bewesten Greenwich en 50° 20’ noorderbreedte ontmoet heeft het schip CONCORDIA, kapt. J.S. Keizer, van Antwerpen naar Batavia bestemd. Aan boord was alles wel.


Datum: 22 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia het nieuw gebouwd Nederlands brikschip NIJVERHEID, kapt. Lambertus Heijkoop, om in het laatst van deze maand te vertrekken; zijnde bijzonder goed ingericht voor passagiers.
Naar Liverpool het Nederlands hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jacob Parlevliet Junior.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bahia, het Nederlands pinkschip ANNA MARIA, kapt. Willem Poort; dezelve zal in het begin van juni vertrekken, heeft uitmuntende gelegenheid voor passagiers; omtrent de overvoer van welke laatste ook onderricht te bekomen is bij de kapitein aan boord.
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Corn. Smit.
Naar Bayonne, het Nederlands kofschip ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CORA, kapt. V. Woller. DE EENDRAGT, kapt. Wemmerus, is uit de quarantaine ontslagen.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde DE VROUW IKA, kapt. J.H. Oortjes, van Dantzig.
De 20e, des morgens, DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Marennes en AURORA, kapt. P. Nieman, naar Riga.
De 20e dezer, des namiddags zeilden van Helvoetsluis DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven en HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar Marennes.
De 21e, des morgens, zeilden van Brielle VIGILANTIA, kapt. C. Rentel, naar Archangel en DE ANTINA, kapt. H.K. Bos, naar Emden.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar Mayo; DE VRIENDSCHAP, kapt. T. Jurgens, naar Bremen en ANTWERPEN, kapt. H.C. Schuth, naar Petersburg, DE GOEDE HOOP, kapt. H.F. Kleijn, naar Leith; DE TWEE SCHOONZUSTERS, kapt. J.G. Visser, naar Riga; DE MARIA, kapt. J. Boye, naar Sundswald en DE AREND, kapt. H. Elbring, naar Londen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW JANTINA, kapt. Smit, van Dantzig; VROUW ANNA, kapt. Nagel, van Milfort en MARIA, kapt. Boer, van Kiel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip FODRENES MINDE, kapt. N. Evenson, van Drammen, met hout.


Datum: 24 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. De 21e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas HAABET, kapt. J. Larsen, naar Krageroe en DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Drewes, naar ….. De 22e, des morgens arriveerde DE VROUW AUKA, kapt. H.A. Wolkammer, van Bremen.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot, van Koningsbergen en zeilde ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Marennes.
De 232e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A.
Pront, van Hamburg (als bijlegger op order).
De 23e, des morgens, zeilden DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, naar Stockton; BUITENWERF, kapt. J.E. Gust en ANNA, kapt. J.R. Brink, naar de Oostzee en DE VROUW HELENA, kapt. A.U. Emken, naar Akkermenzijl (opm: mogelijk Accumersiel).
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, naar Liverpool; NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt. H.M. Heijns, naar Batavia en ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, naar Bristol.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CATHARINA MARIA, kapt. Rulfs, van Wismar; HOSTEN, kapt. Holst, van Gothenburg; LA MEDUSA, kapt. Bunnemeijer, van Londen; GEZINA, kapt. Bekkering, van Carbeckmund; DE JONGE HENDRIKA, kapt. Keitman en KAREL HENDRIKA, kapt. Langhoff, van Dantzig en HENRIETTE, kapt. Fick, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 22 mei. MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Koningsbergen; HERMANUS, kapt. H.A. Jongebloed, van Dantzig; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Tieman, van Dantzig; VIER GEBROEDERS, kapt. A.D. Pot, van Wismar; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.D. Hancken, van Rostock; DE JONGE TRIJNTJE, kapt. M. Wijbes, van Kiel; TWEE GEZUSTERS, kapt. R.J. Saathoff; VIER GEBROEDERS, kapt. C.H. Christians, van Wafelsvelde; CATHARINA MARGARETHA, kapt. V. Pieper Pz., van Hamburg; VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer; VROUW ENGELINA, kapt. U. Meinders, van Bremen; GEZINA, kapt. J.J. Muller, van Bremen.
Rotterdam, 21 mei. TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Duur, van Lemskenshafen; CHRISTINA DOROTHEA, kapt. J.S. Waage; DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, van Nysted; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, van Wismar.
Schiedam, 19 mei. DE VROUW CATHARINA, kapt. C. Geerts, van Demmin.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Heden is alhier aangekomen het schip CONCORDIA, kapt. H. Bos, de 6e januari van Rotterdam.


Datum: 25 mei 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage,18 mei. Volgens berichten uit Suriname was aldaar aangekomen Zr.Ms. stoompaket CURAÇAO, welke de reis uit het vaderland in 25 dagen had volbracht. Dezelve zou Z. Exc. den commissaris generaal van St. Eustatius gaan afhalen.


Datum: 27 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. De voor de vaart tussen Dordrecht en Rotterdam nieuw gebouwde stoomboot DE KONING DER NEDERLANDEN heeft zaterdag laatstleden een eerste proef- en pleziertocht met een aanzienlijk gezelschap van deelhebbers en andere genodigden gemaakt en daarop gisteren morgen hare geregelde vaart in het stoombotenveer tussen Dordrecht en Rotterdam aangevangen. De meerdere ruimte, betere inwendige inrichting en snellere vaart dezer nieuwe stoomboot, maar vooral hare voorbeeldeloos geringe inzinking in het water, worden algemeen en terecht toegejuicht en geven voor de passagiers de zekerheid, dat zij voortaan, van deze boot gebruik makende, in de vaart tussen Dordrecht en Rotterdam generlei oponthoud meer te vrezen hebben; gaande deze boot, wel bevracht, slechts 9 palm en 7 duim diep, terwijl aan de mond van de Lek, het droogste punt voor deze vaart, men bij het laagste water nog altoos circa 11 palm water heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 mei. De 24e dezer is te Alblasserdam, op de scheepstimmerwerf van de scheepbouwmeesters Fop en Jan Smit, voorspoedig van stapel gelopen het reeds toegetuigd en met zink beslagen galjoot- of kofschip DE KINDERDIJK.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 mei. De 24e dezer, des morgens zeilden van Helvoetsluis AGATHA, kapt. J.T. de Jong, DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd en METTINA MAGRITA, kapt. H.H. Koster, naar Marennes. Des namiddags arriveerden JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, van Liverpool; DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Marennes. De 25e, des morgens, HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Marennes en MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Marseille.
De 24e, des morgens, zeilden van Brielle DE VROUW BARBARA, kapt. H.K. Abrams, DE VROUW ANTJE, kapt. O.G. Stuit, DE VROUW JANTINA, kapt. H.J. Boswijk, DE VIGILANTIA, kapt. H.J. Oortjes en DE VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Slof, naar de Oostzee; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Wijnstok en DIANA, kapt. J.W. Stuit, naar…; CATHARINA JOSEPHINE, kapt. P. Muntendam, naar Liverpool en DE JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, naar Marennes en DIANA, kapt. E.R. Huisman, naar Marennes.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DOLPHIJN, kapt. A. den Breems, van Gibraltar; DE JONGE MARGRITA, kapt. A. Rietdijk, van St. Ubes; CONCORDIA, kapt. P.J. de Boer, DE VROUW ALIJDA, kapt. T. Swiers en CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, van Marennes.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE WILHELMINA , kapt. C. Cordia, van St. Ubes; DE WELVAART, kapt. H.W. Velt, van Bordeaux; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, SIMON JOHANNA ELISABETH, kapt. H. van der Valk en ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Lissabon.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE JONGE FERDINAND, kapt. Doeksen, van Liverpool en DE TREKVOGEL, kapt. Sap, van Hasse.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot, van Koningsbergen met granen, de HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Marennes met zout, en de JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, van Liverpool met klipzout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen. Opening der vaart op maandag den 2 juni 1828.
Vertrek van Amsterdam: maandag, woensdag en vrijdag; van Harlingen: dinsdag, donderdag en zaterdag, des morgens ten 8 ure.
Prijzen der plaatsen: van Harlingen naar Amsterdam: Paviljoen NLG 9,00, grote kajuit NLG 6,00, voor-kajuit NLG 2,50
Van Harlingen naar Enkhuizen of van daar naar Amsterdam: Paviljoen NLG 5,00, grote kajuit NLG 3,50, voor-kajuit NLG 1,70.
Omtrent de vrachten van gelden, goederen, paarden, rijtuigen als anderszins zijn informatiën te bekomen te Amsterdam bij de directie; te Harlingen bij de heer D. J. Zeilmaker, en te Leeuwarden bij de heer A. Gratama.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L.J. Huber, notaris te Sneek, gedenkt publiek bij strijk- en verhooggeld te verkopen een hecht en snelzeilend kofschip, de VROUW TETTJE genaamd, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, en voorts alles wat tot een compleet kofschip behoort, lang over stevens 17 ellen, 6 palmen, 8 strepen, hol en wijd na rato, zodanig hetzelve bij wijlen Hartman van der Werf, in leven beurtschipper van Sneek op Amsterdam en vice versa, is bevaren en in gebruik geweest. Dadelijk na de finale adjudicatie te aanvaarden. Wie gading maakt, kome op zaterdagen den 7 juni 1828 bij de beschrijving, en den 14 daaraanvolgende bij de finale toewijzing, telkens des avonds te zeven uren, ten huize van den societeithouder Hendrik Heslinga, te Sneek, en kope op alsdan voor te lezene conditiën, die inmiddelds te vernemen zijn ten kantore van Mr. Hubert voornoemd, alwaar mede de inventaris van de goederen ter visie ligt, welke bij genoemd kofschip behoren.


Datum: 28 mei 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 27 mei. DE AMSTEL, kapt. A.T. Oosterlo, van Suriname; ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Curaçao; DE JONGE WILLEM, kapt. W. Kreuger, van Tonningen.


Datum: 29 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt gereed om naar Batavia te vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens, om met de aanvang der volgende maand juni te vertrekken. Dit schip heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg, overtocht binnen 36 uren.
De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM vertrekken regelmatig zowel van Amsterdam als Hamburg iedere zondag, in de vroege ochtend. De passagiers zullen zaterdag vóór middernacht zich aan boord moeten bevinden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Hendrik Hendriks Sprik.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip (opm: schoener hoeker) HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het schip ELZABÉ, kapt. J.J. Jaski, van Dantzig naar Amsterdam vertrokken, is met een kleine averij teruggekomen, die echter reeds weder hersteld is; de lading heeft niet geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. L. Fredricks, van Messina, was de 20e dezer op de hoogte van Plymouth.
De 15e april zouden van Suriname vertrekken de schepen DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, HENRIETTE EN BETSEY, kapt. G.B. Bos en L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes en daarna DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker en DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. T.C. Claus, allen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. De 27e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas EENDRAGT, kapt. H.T. Smith en DE HOOP, kapt. K.Z. Schut, naar ….; CARL JULIUS, kapt. L. Pust en HERMAN, kapt. J.C. Freeker, naar de Oostzee; DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman, naar Northshields; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jonge, naar Alnmouth; DE VEENSTROOM, kapt. H.S. Hoveling, naar Leith en arriveerde ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, van Lissabon.
De 28e, des morgens, arriveerden van Helvoetsluis, DE VREEDE, kapt. J. Cauw, van Lissabon en Villanova; AURORA, kapt. J.N. Stein, van Riga en PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrens, van Memel.
De 28e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas VRIENDSCHAP, kapt. H. Drewes, naar de Oostzee en arriveerden JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, van Hull en DE ANNA ELISABETH, kapt. S. Harken, van Memel.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar…. ; DE JONGE JOHANNA, kapt. W.J. Poel, naar Petersburg; AURORA, kapt. J.C. Maak, naar Rostock; JUPITER, kapt. J.H. Mandels, naar Bremen; MERCATOR, kapt. P. Landsberg, naar Batavia; DE MERCURIUS, kapt. J. Roose, naar Colchester en LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A. Bunnemeijer, naar Londen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, van Marennes; DE HERSTELLING, kapt. Jans, van Havre; ELISA, kapt. Preuke en JOANNA, kapt. Van Puijvelde, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, F. der Kinderen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 2e juni 1828, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ verkopen: het gekoperd fregatschips-hol, genaamd ARGYLE, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz.
Breder bij notities en bericht bij de makelaars.
(opm: het fregat, bouwjaar 1806, was onder kapt. Dirk Spreeuw met zware schade thuisgevaren, werd in oktober 1827 afgekeurd en nu voor de sloop verkocht, zie ook OHC 250928)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, G.J. Roland Holst, H. van der Sluijs, H.J. Rietveld en P.H. Bodeman, makelaars, zullen op maandag de 2e juni 1828, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd brikschip, genaamd MARTHA ELISABETH, laatst gevoerd door nu wijlen kapt. Jacob Pieter Kerkhoven, lang 25 ellen, wijd 7 ellen 55 duimen, hol 3 ellen 59 duimen, het vertrek 1 el 52 duimen Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer; de VROUW ALIDA, kapt. Tijmen Swijrs, en de CHRISTINA CORNELIA, kapt. Jan Noord, alle drie van Marennes, met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 27 mei. Gisteren is alhier aangekomen het schip ZEEUW, kapt. C. Riekels, met Zr.Ms. troepen, den 6 januari van Middelburg vertrokken; heden zijn alhier gearriveerd de brik ELIZA (opm: ELISA), kapt. T. Azon Jacometti, met een passagier, den 6 januari van Antwerpen vertrokken, en het schip FORTITUDO, kapt. D.J. Bulsing, met Zr.Ms. troepen, den 7 januari van Antwerpen vertrokken.


Datum: 30 mei 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. Publieke verkoping op het eiland Ameland, op maandag den 8 juni aanstaande, van circa 400 stuks Dramsche balken van diverse lengte, aldaar aangespoeld en geborgen uit het op de reis van Drammen naar Amsterdam verongelukte schip CONCORDIA, kapt. G.B. Ebeling (opm: kof, kapt. Gerrit Berents Ebeling), zie AC 091127).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Steensma te Minnertsga zal op dinsdag den 3 juni 1828 bij de voorlopige, en op zaterdag den 7 dito aanvolgende bij de eindelijke toewijzing, telkens des avonds ten 5 ure, in de herberg het Wapen van Barradeel, ten huize van de weduwe Sipke Sjoerds Bakker, te Minnertsga, publiek aan den meestbiedende verkopen een tjalkschip, genaamd de GOEDE HOOP, lang over steven 13 ellen en 632 strepen, wijd 2 ellen en 982 strepen, en hol naar advenant, met zeil, treil, touwwerk, haken, bomen en verdere aanbehoren, zodanig als hetzelve door de eigenaar Willem Gjalts de Vries wordt bevaren, thans liggende in de Buren van de dorp Minnertsga; drie dagen na de finale toewijzing voor den koper te aanvaarden.


Datum: 31 mei 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 mei. De 28e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas LA MARIE, kapt. A. Vollemare, van Adra en DE VROUW CATHARINA, kapt. C. Geerts, naar de Oostzee.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis CAROLINA, kapt. J.R. Storm, van Harssens; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Marennes en MARIA LOUISA, kapt. J.T. Schmidt, van Memel.
De 29e, des namiddags, arriveerden HERMINA, kapt. A.J. Huberts, van Marennes en 30e, des morgens, ONVERWAGT, kapt. C. van der Kolf, van Cette.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW JANTINA, kapt. H.G. Sap, naar Kopenhagen; DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot en DE VROUW REINA, kapt. H. Koops, naar Liverpool; CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, DE JULIA, kapt. J.P. Visser en FORTUNA, kapt. H.A. Jongebloed, naar …….; DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE WILLEM, kapt. Jobs, van Marseille en EENDRAGT, kapt. Dillwijns, van Marennes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 29 mei. FREDERIK WILHELM, kapt. J.F.G. Schuit en VROUW GEZINA, kapt. H. Seeden, van Koningsbergen; VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.A. Bekkering, van Dantzig; HANNIBAL, kapt. C.A. Sprenger, van Stettin; VROUW ALIDA, kapt. H. Roelofs, van Leer; VERWISSELING, kapt. C. van der Dreft, van Lissabon; VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Swart, van Bayonne; FREDERICA, kapt. J. Barends, van Bordeaux; MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux; DE GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, van Charchef; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, van Libau; FREDERICA, kapt. C. van Brendt, van Dantzig; HANNIBAL, kapt. C.A. Sprenger, van Stettin; ALIEDA, kapt. H.A. Hazenwinkel; VROUW HILLEGINA, kapt. H.H. Tap, VROUW ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, FRANCINA, kapt. T. Gort, van Koningsbergen; DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Memel; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, van Memel.
Antwerpen, 23 mei. HERSTELLING, kapt. Zacharias Jans, van Havre; JONGE JOANNE, kapt. J. van Puyvelde, van Londen; ELIZA, kapt. J. Renken, van Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 mei. Heden is alhier aangekomen het schip VROUW MARIA, kapt. A.M. Noorbeek, met Zr.Ms. troepen, den 20e november van Rotterdam vertrokken.


Datum: 03 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. De 30e passato (opm: mei), des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van St. Ubes en CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, van Libau; HARMONIE, kapt. J.J. Kraeff, AURORA, kapt. J.C. Ziepcke; ST.PETRUS, kapt. J. Moller, CASTOR EN POLLUX, kapt. H.H. Horn. De 31e, des morgens, NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, van Cette; DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes; des namiddags, arriveerden HENRIETTE CHARLOTTA, kapt. J. Brus, JACOB PHILIP, kapt. J. Brus en BALANCE, kapt. H. Nieman, van Riga; DIANA, kapt. C.H. Nieman, van Reval.
De 30e passato, des namiddags, arriveerde in de Maas L’ISIS, kapt. J. Morel, van Rouaan. De 31e, des morgens, zeilden ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, naar Leith; CATHARINA, kapt. A.A. Lever, naar Hamburg; DE VROUW IJKA, kapt. J.H. Oortjes, DE LINA, kapt. M. Granert en DE JONGE CORNELIA, kapt. N. Zeplien naar de Oostzee; OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar Oleron; MARIA BARBARA, kapt. J.J. Köller, naar ……….. ; DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, naar Perth en arriveerde GEERTRUIDA, kapt. J.C. Lorensen, van Sandwich en ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Koningsbergen.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, van Dantzig en MARIA DOROTHEA, kapt. O. Moller, van Riga.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW ANNA MARIA, kapt. H.K. Kuiper, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. E.H. Suithers, van Wismar; DE MERCURIUS, kapt. H.J. Schulte, van Reval en DIANA, kapt. J.J. Zornou, van Libau.
De 2e, des morgens zeilde JOHANNA HILLEGONDA, kapt, kapt. J.D. Flik, naar de Oostzee; DE VROUW JESKE, kapt. E.W. Brink, naar …….. ; CHARLOTTE DOROTHEA, kapt. S.S. Waage, naar Bergen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Van der Weijden, van Palermo; DE JONGE JAN, kapt. Van der Zee, van Marseille; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Pronk, van Hamburg; MARGARITA, kapt. Dijkhuis, van Kadix en L’ESPERANCE, kapt. Van Geijt, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Tot naricht van de respectieve deelhebberen in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebberen, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de eerste rekening, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ter hunner décharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle de leden zal liggen ten kantore van de heren Klerk & Voogd, op de Kuipershaven alhier.
Dordrecht, 2 juni 1828.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam, Harderwijk, Kampen en De Lemmer.
Deze dienst is begonnen met den 1 juli 1828 door de stoomboot De IJSSEL, welke in het vervolg regelmatig zal varen:
van Amsterdam, des zondags, dinsdags en donderdags; van De Lemmer, des maandags, woensdags en vrijdags, des morgens ten 3 ure.
De vrachtprijzen voor passagiers zijn bepaald als volgt:
Van Amsterdam naar Harderwijk en vice versa: paviljoen NLG 3,40, grote kajuit NLG 2,00, voor-kajuit NLG 1,40.
Van Amsterdam naar Kampen en vice versa: paviljoen NLG 5,00, grote kajuit NLG 3,60, voor-kajuit NLG 2,40.
Van Amsterdam naar De Lemmer en vice versa: paviljoen NLG 5,50, grote kajuit NLG 4,00, voor-kajuit fl. 2,50.
Informatiën omtrent de vrachten van gelden, goederen, rijtuigen, paarden, als anderszins zijn te bekomen: te Amsterdam bij de directie, te Harderwijk bij de heer Gelderman; te Kampen bij de heer Pieter Noman, aan De Lemmer bij Ane Graad, en te Leeuwarden bij de heer A. Gratema.


Datum: 04 juni 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 2 juni. VIER GEBROEDERS, kapt. L. Frederichsen, van Messina; VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen, van Malaga; JONGE JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluik, van Bordeaux; JOHANNA CATHARINA, van Pillau; VROUW MAGARETHA, kapt. A.T. Steffens; GEZINA, kapt. H.H. Veen, van Koningsbergen; JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, van Dantzig; VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, van Elbing; CONCORDIA, kapt. D.H. van Wijk, van Koningsbergen; DE JONGE FREDERIK, kapt. H.E. Dijkhuis, van Memel.
Rotterdam, 31 mei. WELVAART, kapt. H.W. Velt, van Bordeaux.
Antwerpen, 29 mei. GOEDE VERWACHTING; kapt. A. van der Weiden, van Palermo; ESPERANCE, kapt. A.D. van Geyt, van Londen.


Datum: 05 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands
kofschip ONVERWACHT, kapt. Cornelis van der Kolff. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. De 2e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis
ALEXANDRIENE, kapt. N. Permien, van Reval van Riga.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ENIGHEDEN, kapt. H. Olsen, van Droback.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Libau; LISETTE, kapt. J.M. Beijn, van Arendsburg en DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Dantzig.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild JAVA, kapt. J.H. Hooper, naar Marblehead; DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, naar Cork; MARIANNE, kapt. A. van der Kan, naar Topsham.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JUFVROUW MEES, kapt. Doornbos, van Marennes; PELIKAAN, kapt. Vroom, van Londen en DIDO, kapt. Mulder, van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, beiden met zout van Marennes.


Datum: 06 juni 1828


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juni. Voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen ST. MICHEL, kapt. J. Koesot van Trinidad met suiker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. C. Zunderdorp presenteert, in kwaliteit als sub-agent van Lloyds en verdere Britse assurantie maatschappijen over Texel, Vlieland en Terschelling, op dinsdag den 10 juni 1828, des morgens tien ure, door een bevoegd beambte in het logement het Wapen van Amsterdam op het eiland Terschelling publiek om contant geld te verkopen twee duizend zeven honderd en tien stuks vierkante, ronde en platte ijzeren staven, en bossen en losse, ronde en vierkante spijkerroeden, met een partij bossen en los plaat en band ijzer, enz, en met een duizend losse bladen blik, alles door zeewater nat en beschadigd geborgen uit de lading van het op den 26 april dezes jaars in de Buitengronden van Terschelling gestrande en gezonken Engelse schoenerschip de AZORES PAKET, kapt. W.M. Donald, komende van Bristol en Newport, naar Hamburg gedestineerd; zullende het ijzer en blik een dag vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien zijn, en tot gerief der kopers zal den 9 dito, des middags ten 12 ure, te Harlingen gereed liggen de schipper Jan Oepkes, na wiens aankomst te Terschelling de verkoping zal worden gehouden.


Datum: 07 juni 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 27 april. In de maand van november l.l. is in dit district het wrak van een tjalk met hout geladen, geborgen en te Hegoeholm (4 mijlen van hier) binnen gebracht. Volgens proclamatie van de 7e maart l.l. werden de eigenaars daarvan opgeroepen, om binnen jaar en dag zich bij het bailluwschap alhier te melden en het recht van eigendom te legitimeren. De overblijfselen, zo van schip als lading zijn op de 21e dezer, in veiling gebracht en hebben opgeleverd in het geheel voor het schip bruto Th. 51,12 en voor de lading Th. 82,28, waarvan na korting der berglonen en verdere kosten weinig of niets voor de eigenaars zal overblijven.
Dewijl er geen papieren in het schip gevonden zijn en ook geen naam op de achterspiegel te zien was, weet men nog niet zeker of het een Nederlandse bodem is, hoewel de waarschijnlijkheid daarvoor spreekt. Intussen is dezelve bij meting bevonden te zijn lang tussen de steven en over het dek 52 voet en 10 duimen, breed over het dek bij het grote luik 12 voet 11½ duim en diep in het hol 4 voet 11 duim Deense maat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijst Rotterdam. NICOLAAS JOHANNES, K.IJ. Parma van Cette met wijn en amandelen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 6 juni. DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. C. Claus, van Suriname; DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Berbice; GERTRUIDA, kapt. W.H. Klijn, van Bordeaux; WELVAART, kapt. C. Koert, van Berbice; CHARLOTTE MARGARETHA, kapt. G. Kalishoek, van Curaçao; FORTUNA, kapt. E. Rasmussen, van Libau; MINERVA, kapt. H.H. Albers, van Memel; ANNA PAULOWNA, kapt. H.J. Pothoff, van Memel; GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, DE GOEDE HOOP, kapt. K.J. van Greven, DE VREDE, kapt. R.W. Voss, VROUW CATHARINA, kapt. B. Otte, HERSTELLING, kapt. B.H. Smit, VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, ALBERDINA, kapt. J.F. Zomer, TETINA (opm: kof TITIA), kapt. J.J. Zelling; DE VROUW FIJKA, kapt. J.J. Groenewold (opm: smak VROUW SIJKA, kapt. Israel Jans Groenewold) en CATHARINA, kapt. M.M. Pot Jr., van Koningsbergen.


Datum: 10 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juni. De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, van Memel en DE VRIENDSCHAP, kapt. M.K. Klein, van Liverpool.
De 8e, des morgens, COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, van Suriname.
De 7e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Koningsbergen en DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, van Libau.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. R.J. Bossinga, van Elbing.
Kapt. Klein (bovengemeld) rapporteert, dat hij ter hoogte van Goudstaart, in goede staat heeft gepraaid DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, uit Helvoetsluis gezeild naar Marennes.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE FLORA, kapt. A.L. Menner en DE VROUW GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, naar de Oostzee; ANTWERPS-PACKET, kapt. J.H. Ricke, naar Hull; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Thonnis, naar Bremen.
Te Antwerpen is gearriveerd ISABELLA MARIA, kapt. Schooneveld, van Memel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 6e juni:
Het schip ROTTERDAM, kapt. Weggers, is van Japan met lek te Macao binnengelopen en heeft een gedeelte van haar koper in de Portugese brik CAÇADOR naar Batavia overgescheept. De schipper dacht dat hij de reis weldra zou kunnen vervorderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Het schip MARIA KLAZINA, kapt. S.H. Hooghout, van Neustad naar Harlingen, is op Lanland (opm: mogelijk Langeland) aan de grond geraakt, doch afgebracht en de 31e mei te Elseneur aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, van Liverpool, met klipzout; de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Drent, van Lübeck; de VROUW ZWAANTJE, kapt. W.G. Stuit, en de VROUW ANNEGINA, kapt. H.M. Hendriks, beiden van Neustadt, en alle drie met tarwe.


Datum: 11 juni 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten:
Amsterdam, 10 juni. ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker, van Suriname; VRIENDSCHAP, kapt. H. Gerlofs, van Genua; DE GOEDE HOOP, kapt. S.H. de Groot, van Livorno; JOHANNA MARGARETHA, kapt. H. Arends, van Livorno; FLORA, kapt. M. Jachtman, van Memel; HENDRIKA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, van Memel; DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, HERMINA, kapt. H. Hazewinkel; CATHARINA, kapt. F. Lang, FRANCINA, kapt. F. Gort en MARGINA MARGRITA, kapt. H.J. Oortjes, van Koningsbergen; VROUW HENDRIKA, kapt. R.J. Schuuring, WILHELMINA VAN KRANENBORG, kapt. J.J. Pranger, van Dantzig; DE VROUW ZWAANTJE, kapt. J.C. Hazewinkel; JANTINA, kapt. L.H. Mulder; JANTINA HANZINA (opm: JANNA HAZINA), kapt. B.T. Kolk en TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbosch, van Dantzig.
Antwerpen, 5 juni. ST. MICHEL, kapt. J. Koefort, van St. Jago (opm: Santiago) de Cuba.
Schiedam, 7 juni. LISETTE, kapt. J.M. Beijer, van Arendsburg.


Datum: 12 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. De 10e dezer,, des morgens zeilden van Helvoetsluis DE JONGE HEEREN, kapt. J. Ulfers, naar …. ; DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk, HEMMINA, kapt. S.F. Taay, DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries en DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, naar Marennes en NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, naar Liverpool.
De 10e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas LE JEUNE PIERRE, kapt. IJ. Roze, naar Gothenburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Duhr, naar Tonningen; DE GOEDE HOOP, kapt. G.K. Berg en DE HOOP OP WELVAART, kapt. H.J. Mulder, naar Bremen; BLUCHER, kapt. J. Zeeger en ANNA MARGARETHA, kapt. J. Lanchenrich, naar Riga; IRIS, kapt. D. Zimmerman, naar Pillau; DE LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Stockton; DE VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeden, PROVIDENTIA, kapt. P. Arents, AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, FORTUNA, kapt. J.D. Jancke, DE MINA, kapt. M.F. Brandt, DOROTHEA ELISABETH, kapt. J.A. Forbroth en ORION, kapt. H. Mulijaar, naar de Oostzee.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA DOROTHEA, kapt. P. Stalen, van Reval; CATHARINA ELISABETH, kapt. F. Wachter, van Pernau; HARMONIE, kapt. H.D. Voss, van Riga. De 11e, des morgens, DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.G. Riekeles, van Memel, MERCURIUS, kapt. J.P. Hoeft, van Riga.
De 10e, des namiddags, arriveerden te Brielle DE ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, van WIndau; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.L. Reebock, van Koningsbergen; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, van Arendsburg en IDA ALIDA, kapt. O.J. Woldringh, van Pernau. De 11e, des morgens, arriveerde DE VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Coppen, van Memel.
Te Middelburg is gearriveerde het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Demerarij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zijn van mening, op autorisatie van de agent van Lloyds, op dinsdag 17 juni 1828, des namiddags ten vier ure, in het logement de Maréchal de Turenne, op de Zuidbank (opm: waarschijnlijk Zuidblaak), publiek te veilen en verkopen: een partij scheepsgereedschappen, waaronder een kettingkabel, afkomstig van het verongelukte schip PARAMARIBO, gevoerd geweest bij kapt. Turnbull (opm: zie RC 100428), alsmede het hol van een kofschip, groot ongeveer 65 lasten, een extra fraaie sloep en toebehoren, een partij koolteer en pek, en eindelijk een partij ledige oliefust, zo nieuw als gebruikt, bij kavelingen en liggende zo als nader zal worden opgegeven. Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. Harm H. Drent, van Lübeck met granen, en de KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, van Neustadt met tarwe.


Datum: 14 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands pinkschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. Eildert Reints.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. De 11e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JAN JOSEPH,
kapt. J.J. Heuvel. De 12e, des morgens, arriveerden AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage, JOHANNA, kapt. S. Evers en URANIA, kapt. C.T. Maas van Riga.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas HARLINGEN, kapt. G.J. Korter van Libau; DE VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, van Dantzig; DE VROUW GEERDINA, kapt. L. Sap, van Stockholm; DE GEBROEDERS ZEILINGA, kapt. M. Douwes, van Hull.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Wit, ANNA MARGRITA, kapt. C. Permien, ILSABE MARIA, kapt. N. Segert van Riga en HARMONIE, kapt. P. Permien, van Pernau. De 13e, des morgens, zeilde ELEONORA, kapt. A.P. Moller, naar de Middellandse Zee.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerde DE ALIJDA, kapt. L.R. Nieveen, van Dantzig en DE COURIER, kapt. P. de Best, van Bergen.
De 13e, des morgens, zeilden ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Gibraltar; de WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noort, naar Kadix; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool; LOUISA, kapt. D. Guijt, naar Jersey; DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg, naar Bremen; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muis en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Bruins, naar Londen; JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pott, naar ……; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, naar Bordeaux.
Zr.Ms. stoompacket CURAÇAO, onder bevel van de luitenant Moll, is de 8e april van Suriname vertrokken.
De 30e april is te Paramaribo in 35 dagen van Rotterdam aangekomen het schip DE MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HOOP, kapt. Wolders, van Hamburg; ENGELINA (opm: smak VROUW ENGELINA), kapt. Borst, van Dantzig; JUFVROUW REGINA, kapt, Hoop en VROUW HELENA, kapt. De Vries, van Koningsbergen; VROUW MARGARETHA, kapt. Green, van Wismar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: 13 juni. HARMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux; VROUW JANTINA, kapt. E.O. de Vreede, van Dantzig; METTA CLAUDINA, kapt. A. Bertelsen, van Ringkøbing; DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomboot), kapt. J.E. Dietz, van Hamburg; DOROTHEA, kapt. J. Prenger en MARIA MAGDALENA, kapt. T.L. Kerkstra, van Memel; DE VROUW MARGARETHA, kapt. J.J. Wever, MARTEN EN JAN, kapt. K.R. Krens (opm: kof, kapt. E.R. Krins), van Dantzig; DE GOEDE INTENTIE, kapt. B.J. Boewes, van Koningsbergen.
Rotterdam, 10 juni. CAROLINE, kapt. J.R. Storm, van Horstens; DOROTHEA, kapt. G.R. Eekhoff, van Greifswald; TWEE GEBROEDERS, kapt. R. Renkes Onnes en EENDRAGT, kapt. H.T. Blaauw, van Wismar; DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Dantzig; DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, van Dantzig; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Libau.
Antwerpen, 10 juni. JOSEPHINA, kapt. Carl Westenberg, van Naskau (opm: waarschijnlijk Nakskov).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juni. Heden is alhier aangekomen de brik OSIRIS, kapt. J.H. Hentens, den 22e januari van Antwerpen vertrokken.


Datum: 17 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juni. De 13e dezer, des namiddags, zeilden DE MAAS, kapt. J.C. Teves en ROTTERDAM’S WELVAREN, kapt. A. Schaap, naar Batavia, zijnde alle wel in zee gekomen; des namiddags arriveerde ARGUS, kapt. B. Heijrefos, van Christiaansand. De 15e, des morgens, zeilden ANNA MARIA, kapt. W. Poort, naar Bahia en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar de Oostzee.
De 13e, des namiddags, arriveerden te Brielle CONTESSA FREDERIKA, kapt. W. Albersen en DE PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, van Bergen. De 14e, des morgens, zeilden DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard en DE VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, naar Londen; DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Rietdijk, naar Lissabon; BLÜCHER, kapt. J. Zeeger, ANNA MARGARETHA, kapt. J. Lanchenrich, CASTOR EN POLLUX, kapt. H. Horn, naar Riga; DE HOOP OP WELVAART, kapt. H.J. Mulder, naar Bremen; ULYSSES, kapt. K. Ukelang, naar Arendsdahl; AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, FORTUNA, kapt. J.D. Jancke, MINA, kapt. M.F. Brandt, ORION, kapt. H. Mulijaar, PROVIDENTIA, kapt. H.C. Bahlrus, HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Brus, DE WELVAART, kapt. H.W. Velt en DIANA, kapt. C.H. Niemann, naar de Oostzee; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, naar Lijnn; CAROLINE, kapt. J. Storm, naar Swineborg (opm: Svendborg); SOPHIA CATHARINA, kapt. M. Hansen, naar Koppenhagen; WILHELMINA, kapt. B. IJzenhagen, naar Helgoland; CLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, naar Lissabon en DE VROUW ALIJDA, kapt. T. Swiers, naar …. De 16e, des morgens, zeilden HARMONIE, kapt. J.J. Kraeft, naar Riga; CORA, kapt. T. Woller, ST. PETER, kapt. J. Mulder, naar de Oostzee.
De 15e, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis, zeilde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Jansen, naar Suriname.
De 16e, des morgens, zeilden van Brielle, DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, naar Lynn; DE LISETTE, kapt. J.M. Beijer en DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE JONGE LODEWIJK, kapt. Wagenaar, van Dantzig en WELDAAD, kapt. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), van Corbeckminden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.W. Smit, van Koningsbergen naar Amsterdam, is te Delfzijl lek met slagzij en verlies van zeilen, anker en touw door een visschuit binnengebracht. Het moet lossen om te repareren. De kapitein vreest voor schade aan de lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens bericht van kapt. D. Grim, voerende het schip HELENA, in dato 11 februari, was hij gereed om de reis naar Amsterdam aan te nemen en dacht de volgende dag te vertrekken te gelijk met schip ROTTERDAM, kapt. C. Poort, naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Het schip DE ONDERNEMING, kapt. A.A. Herman, zou de 30 april van Havanna naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens brief van Suriname, van de 30e april, zou een van Zr.Ms. stoompaketten in de West-Indiën gestationeerd worden, ter dispositie van Zijne Excellentie de gouverneur-generaal Cantzlaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Te Suriname is aangekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE ZWALUW, luitenant Ampt, van St. Eustatius, aan boord hebbende Zijne Excellentie de commissaris-generaal van den Bosch; te Havannah Zr.Ms. oorlogscorvet PALLAS, kapt.-luitenant, Van der Velde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Heden liep alhier van de werf de Zwarte Rave, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. Knol, met het beste gevolg, te water het tweedeks fregatschip de NEDERLANDEN, zullende gevoerd worden door kapt. A.J. Struyk, en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen PETRONELLA, kapt. H.K. de Grooth, van Bergen, met traan en stokvis, en ARGUS, kapt. B. Heirefos, van Christiansand, met hout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping binnen Vlissingen op vrijdag, zaterdag en maandag den 27, 28 en 30 juni 1828, telkens ten voormiddag om 10 uren, aan het sterfhuis van wijlen de heer J. Hector, in de Beursstraat, wijk D, no. 26, en aan deszelfs pakhuizen aan de Breewaterstraat, ten overstaan van de notaris Abr. Van der Swalme:
Van een grote partij meubilaire goederen, houtwaren, blokmakers en andere gereedschappen, een snuifmolen, olmen en eiken boomstammen, winkelgoederen en manufacturen, thee, tabak, jenever, brandewijn en wijnen en vele andere goederen.
Voorts op den 1 juli 1828 te Vlissingen voornoemd, tijd en plaats nader te bepalen, ten overstaan van gemelde notaris, van een snelzeilend loggerschip, genamd de MARIA, liggend in de Pottekaai te Vlissingen; een schoonervaartuig genaamd DOUGLAS, liggende op de werf van wijlen gemelde heer Hector, in de Korte Noordstraat; een open boot DE AREND, liggende op gemelde werf; item de inventarissen van gemelde vaartuigen; wijders diverse grote en kleine boten; een partij ankers en vele goederen meer.
Alles een dag voor de verkoping te zien – Nadere informatiën te bekomen bij de heren D. Uyttenhooven en J.F. Borghmans, en ten kantore van gemelde notaris.


Datum: 19 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rochefort, het Nederlands smakschip DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Hendriks Puister.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Duinkerken, het Nederlands gaffelschip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, om in het laatst dezer maand te vertrekken.
Adres bij Joh. Ooms, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. De 17e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smith, naar Marseille; DE LOUISA, kapt. C. Petersen, naar Elseneur. De 18e, des morgens, arriveerde DE JONGE PIETER, kapt. J. Addison, van Rouaan.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NEPTUNES, kapt. F. van der Steen, PROVIDENTIA, kapt. J. Potter en CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen; DE JONGE RENTE, kapt. W.K. Huisman, THERESIA, kapt. L.J. Besseling en PAULINE, kapt. J. Joosens, naar Liverpool; DE RIBBLE, kapt. J.E. Beekman (opm: kapt. J. Beckman), naar Batavia; DE JONGE ANTJE, kapt. E. Lewis en JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Bremen; DE JONGE RYN, kapt. N.K. Rezins (opm: buitenlander), naar Nantes; de JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer, NEPTUNES, kapt. M.D. Jeltes, naar ….. ; KAREL EN HENDRIK, kapt. G.C. Langhoff, DE HARMONIE, kapt. M.H. Schiebe, naar de Oostzee; DE VROUW ALBERDINA, kapt. J. Maak, naar Hamburg; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit en DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, naar Dantzig; JOSEPHUS, kapt. M. Bakker en DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans, naar Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. De schepen ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge en DE VROUW GEZINA, kapt. B.H. Schipper, beiden van Dantzig en DE VROUW GEZINA, kapt. F. Joosten, van Koningsbergen, alle drie naar Amsterdam, zijn, volgens brief van Delfzijl van de 12e dezer, aldaar binnengelopen; het laatste met gebroken bezaan.


Datum: 21 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juni. De 18e, dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. fregat van oorlog AMSTEL, luitenant C. van der Hart, van Vlissingen.
De 20e dezer, des morgens, zeilden DE VROUW ELISABETH, kapt. L.J. Jaski, naar Londen; DE VREEDE, kapt. J. Cauw, naar Archangel; ALEXANDER, kapt. J.C. Wramp, CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels en KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, naar de Oostzee; DE CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, naar Liverpool; LA MARIE, kapt. A. Vollemaere, naar Ostende.
Van Middelburg is gezeild het schip MIDDELBURG, kapt. J. Boot, naar Batavia en in Middelburg gearriveerd DE HARMONIE, kapt. J. Stroobuur van Frederickshaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 20 juni. ONDERNEMING, kapt. A.A. Hermar, van Havanah; DE JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker en ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Riga: DE VROUW GEZINA, kapt. B.H. Schipper, van Dantzig; WILLLEM DE EERSTE, (stoomboot), kapt. J. van den Oever, van Hamburg.
Rotterdam, 17 juni. AUGUSTA FREDERICA, kapt. J.C. Zaage, van Riga; MERCURIUS, kapt. J.P. Hoeft, van Riga; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, van Dantzig; VIER GEBROEDERS, kapt. J.G. Riekels, van Memel; DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, van Libau.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ’t SOEBLOMSTER, kapt. A. Firman, van Krageroe, met hout.
Den 13 dezer is van Middelburg gezeild, het schip MIDDELBURG, kapt. J. Boot, naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Bericht aan de zeevarenden. De minister voor de marine en kolonien, brengt ter kennisse van de zeevarenden en verdere daarbij belanghebbenden, dat, in de maand april dezes jaars, tussen Katwijk en Scheveningen gezonken is een brikschip, genaamd ANNA ELIZABETH (opm: zie o.a. DC 082328), waarvan de ligging, door herhaalde nauwkeurige peilingen, volgens het miswijzend kompas, is bepaald als volgt: Katwijk aan Zee O.N.O.½ O en Scheveningen Z.W.½ W, liggende gemeld schip ruim een halve zeemijl uit de wal gezonken met de kop om de noord, terwijl rondom hetzelve schip de diepte van ongeveer 85 palmen (5 vadem) gelood is, staande de beide ondermasten met derzelver wand en stagen en marsen, doch zonder ezelshoofden, nog op, waarvan de ganse toppen van de zalings af met gewoon hoog water boven blijven.
Zijnde, behalve de hierboven opgegeven peilingen der juiste ligging van meergemeld wrak, welke de zeeman kunnen dienen om het hetzelve te mijden, het beste en zekerste middel, om op deze hoogte de kust niet nader dan in 12 ellen (7 vadem) diepte te komen, ten einde er niets van te vrezen te hebben.
’s Gravenhage, 28 mei 1828, de minister voornoemd, Elout.


Datum: 24 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juni. Te Helvoetsluis arriveerde de 20e, des namiddags DE JUFVROUW LORENTIA, kapt. J.J. Swart, van Oleron. De 21e, des morgens arriveerden HARMONIE, kapt. C.J. Reus en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Marennes; DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, van Oleron; JOHANNA, kapt. C. Tevez, van Smijrna; ANNA WILHELMINA, kapt. H.J. Mugge, van Bordeaux; DE JONKVROUW ELISABETH, kapt. W.K. de Wijk, van Liverpool.
De 21e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas LUDOLPH THEODOOR, kapt. J.A. Zijl, van Riga en zeilden JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Liverpool en DE MERCURIUS, kapt. H.G. Schulte, naar ….. .
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HERSTELLER, kapt. A. Duindam, van Newport; DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven en JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, van Marennes; HILLEGONDA IDA, kapt. H.H. Hendriks, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Potjewijd en B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, van Liverpool.
De 23e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool en DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.J. Mooi, van Marennes.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE ELISE, kapt. J. Renken, naar Londen; WAVERTREE, kapt. P. Schort, naar Liverpool; DE MARIA, kapt. P.E. de Boer, naar Exeter; EGBERDINA, kapt. F.W. Bastians, naar Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart; de VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, beiden van Oléron, de JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. van Wijk; de HARMONIE, kapt. C.J. Reus, en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, alle drie van Marennes, en alle vijf met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op verzoek wordt hiermede als nog aan de edelmoedige gevers met dankzegging bekend gemaakt, dat ten behoeve van hulpbehoevende weduwen, moeders en wezen van de op zee verongelukte stuurman en elf matrozen der vissloep de CATHARINA ELIZABETH, bij de commissie voor die noodlijdenden, is ontvangen: van NN NLG 1,00; uit Amsterdam van W.G. syndic. coupon 1805 en NLG 22,50; van de heer S.C.S. NLG 4,00; van NN NLG 14,00; van de heer J.B. NLG 10,00; van een weduwe NLG 6,00 en NLG 3,00, en uit Amsterdam van H.W. een coupon werkelijke schuld no. 67174 tot NLG 12,37½ (opm: zie DC 220328).


Datum: 25 juni 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 25 juni. ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Cardiff; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. H.J. de Boer, van Daga; AUGUSTE, kapt. C.F. Teckenberg, van Borga; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.B. Lammers, van Libau; CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, VROUW ANNA, kapt. P.C. Piebes en ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, van Koningsbergen; ENGELINA, kapt. J.V. de Jonge, van Dantzig; FORTUNA, kapt. H. Schuld Jr. en ANNA MARGARETHA, kapt. J. Osman, van Itzehoe.
Antwerpen, 18 juni. SANS REPOS, kapt. C. Pethers, van Londen.
Schiedam, 21 juni. JOHANNA, kapt. S. Evers, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J.E. Lublink, A. van der Sluys, W. Smit, J, Boelen, W.J. Rietveld, G.W. Sesink Cleed, N.J. Lubink en G.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 7e juli 1828, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE JONGE MARTINA ALETTA, gevoerd door kapt. Evert Jacoba Meijer, lang 26 ellen; wijd 6 ellen, 38 duimen; hol 3 ellen, 45 duimen; alles Nederlandse maat.
Breder bij de inventaris en bericht, bij de bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, F. der Kinderen, J.E.A. Balwé, Jan Corver, A. van der Sluis, H. Smit en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 7e juli 1828, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlandse brikschip, genaamd: LOUIZA EN AGATHA, gevoerd door kapt. H. Mulder, lang 25 ellen 20 duimen; wijd 7 ellen 46 duimen; hol 3 ellen 35 duimen; het verdek 1 el 46 duimen; Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors De Vries en Comp.


Datum: 26 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juni. De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Nijstad. De 24e, des morgens, DE JONGE ADRIANA, kapt. J. Admiraal, van Batavia, DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Arendsburg; ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vogt, van Riga; DE TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Liverpool.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Marennes; DE TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, van Wismar en DE VROUW THERESIA, kapt. J.H. Hollander, van Dormerziel (opm: Dornumersiel)(de laatste als bijlegger naar Antwerpen). De 24e, des morgens, SOPHIA MARGARETHA, kapt. H. Bartman, van Anclam.
De 25e, des morgens, DE KLEINE HANS, kapt. C.G. Hagen, van Riga.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LES TROIS FRÉRES, kapt. H.H. Ricke, naar Londen en DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik, naar Petersburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MARIA, kapt. Sikkers, ANNA, kapt. Wijkmeijer, VROUW ANNA, kapt. Korter, KAREL EN WILLEM, kapt. Schulte en CATHARINA JOSEPHA, kapt. Munterdam, van Liverpool; MARIE FRANCOISE, kapt. Albers, van Nantes; AREND, kapt. Elbing, van Londen; WILLEM DE EERSTE, kapt. Rooms en VRIENDSCHAP, kapt. Schut, van Bayonne; MEELZAK, kapt. Witteveen, LEEUW, kapt. Verbrugge en DEUCALION (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. Seijtelaar, van Marennes; JONGE HORTENCE, kapt. Nieberding, van Menton; LOUISE, kapt. Arfsten, van Nice.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Het schip JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, met tarwe en rogge van Dantzig naar Amsterdam, laatst van Falster, is, volgens brief van de heren A. van Deurs en Co., te Elzeneur, in dato de 17e dezer, de vorige dag aldaar lek binnengelopen; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Het schip AURORA, kapt. J.W. Wilcken, van Libau naar Amsterdam, te Kopenhagen binnen (reeds gemeld), heeft de 13e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Te Smirna is aangekomen J.H. Brandt van Amsterdam, laatst van Malta, onder convooi van Zr.Ms. brik ECHO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Neustad met tarwe, B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, IDA HILLEGONDA, kapt. H.A. Hendriks, beiden van Liverpool met klipzout, JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, de VREEDE, kapt. J.J. Greeven, ALBERDINA, kapt. T.E. Mooi, alle drie van Marennes, en TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool, alle vier met zout.


Datum: 27 juni 1828


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo. Binnengekomen het schip PAULINA, kapt. Struik van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam den 21 junij. Volgens ingekomen opgaven hebben in het jaar 1827, 87 Nederlandse schepen de havens van Portugal bezocht, waarvan 51 Lissabon. In de havens van Mexico zijn in dat jaar slechts 4 Nederlandse schepen aangekomen, zijnde 11 schepen minder dan in het jaar 1826. De naaste reden van deze vermindering schijnt te zijn, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij in het vorige jaar minder op die gedeelten van Amerika handel heeft gedreven, dan wel vroeger. Doch het is onze handel met dat land niet alleen, welke afgenomen is, ook die van bijna alle andere volken op hetzelve is zeer verminderd. De onrust in het nieuwe Gemenebest, de verjaging der Spaanse kooplieden, welke de meest geaccrediteerde huizen bezaten, het weinige crediet en de overvoering van waren, schijnen de voornaamste oorzaken van deze teruggang te zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op maandag den 30 juni 1828, des voormiddag ten 10 ure, zal te West Terschelling op het eiland Terschelling door de heer Cornelis Ruijgh, commissionair aldaar, publiek worden verkocht een partij van 434 rolletjes Bijlevelds linnen, door zeewater beschadigd, geborgen uit het bij Terschelling gezonken smakschip de VROUW GEZINA, schipper J.L. Vos (opm: tjalk, zie RC 260228), en zulks om gereed geld, ten overstaan van de aldaar residerende notaris. West Terschelling, den 20 juni 1828, Js. Reedeker, Fz.


Datum: 28 juni 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juni. De 25e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE EENDRAGT, kapt. G.A. Nieveen, van Kiel en BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, van Dantzig. De 26e, des morgens, zeilde DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, naar Riga; DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.G. Riekeles, naar Memel; DE VROUW SOPHIA, kapt. J.F. Arents, naar de Oostzee; ARGUS, kapt. B. Heijrefos, naar Christiaansand; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar …… ; DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, naar Hamburg; DE VROUW DOROTHEA, kapt. G.R. Eekhoff, naar Emden; METTA MARGARETHA, kapt. F. Andriesen en JOHANNA, kapt. L.M. Larsen, naar Aalburg en JOHANNA EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, naar Hull.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel, van Riga. De 27e, des morgens, zeilden DE NIJVERHEID, kapt. L. Heijkoop, van Batavia en DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Marennes.
De 26e, des namiddags, arriveerde DE VRIENDSCHAP, kapt. G. van Gelderen, van Kadix. De 27e, des morgens, zeilden DE HERMINA, kapt. A.J. Hubert, naar Londonderry; MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Witt, naar Riga; ANNA MARIA, kapt. P.H. Kuiper, naar Londen.
Te Antwerpen is gearriveerd NEPTUNUS, kapt. Bakker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 26 juni. HENRIETTE EN BETSEY, kapt. G.H. Bos, van Suriname; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, HENDRIKUS EVERHARDUS, kapt. A. Kremer, VROUW PETINA, kapt. K.D.Mulder en VROUW JANTINA, kapt. P.E. Vos, van Koningsbergen; VROUW GERBEDINA, kapt. F.P. Drent, van Dantzig; VROUW GEZINA, kapt. J.I. van der Woude, van Wismar; JASPER DINA, kapt. W.H. Kleindijk, van Elbing; KLEINE DAVID, kapt. A.P. Andersen, van Tonderen; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. Borgers, van Wishaven; DE JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. M.D. Hansen, van Odeensse; DRIE GEZUSTERS, kapt. J.O. Hinders en TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G.G. Muller, van Tonningen; DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomboot), van Hamburg; DE AASTROOM, kapt. B.J. Houwink, van Bilbao; POMONA, kapt. Jan Haasnoot, van Lissabon; MARTINA ALETTE, kapt. J.G. Hoetjer, van Bayonne; DE VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman; DE JONGE PIETER, kapt. P.S. Brouwer en DIANA, kapt. J.A. Panjer, van Koningsbergen; VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Spans, van Riga.
Rotterdam, 24 juni. JONGE ADRIANA, kapt. J. Admiraal, van Batavia; DE JONGE JOHANNES, kapt. Jan Jans Butter, van Norden.
Antwerpen, 23 juni. AREND, kapt. H. Elbring, van Londen; MARIA, kapt. J. Sikkes, van Liverpool; JOHANNA ELISABETH, kapt. M. Mesdagh, van Samarang.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE. Regeling der vaart voor de maand juli 1828.
Van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage en tussen gelegen plaatsen:
Elke zondag, dinsdag en donderdag, ’s morgens ten 7 ure.
Van Rotterdam naar Nijmegen en tussen liggende plaatsen:
Elke maandag, woensdag en vrijdag, ’s morgens ten 6 ure.
Vertrekkende op deze dagen, des morgens ten half vier ure, van ’s Hage, bij G. van Velthoven, op de Bierkade, een eigen diligence, om vóór afvaart der boot te Rotterdam aan te komen’
Deze stoomboot correspondeert met die, welke op ’s Bosch, Middelburg, Antwerpen en Londen varen, zo ook met de diligence van Gorcum op Breda, Antwerpen en Brussel.
Informaties worden gegeven bij de diverse commissarissen dezer boot, te Thiel, Bommel, Gorcum, Dordt, Rotterdam, Delft en ’s Hage en ten kantore der ondernemers te Nijmegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 juni. Den 19 januari ll. is te Batavia gearriveerd het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Pieter Sipkes, van Dordrecht.
Aan deze stad is gearriveerd het schip de EENDRAGT, kapt. G.A. Nieveen, van Kiel met tarwe.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Het pakket brieven voor Nederland met kapt. C. Pakes, voerende het schip ELISABETH, is geopend. Zal op zaterdag 12 juli worden gesloten.
Batavia, den 26 juni 1828


Datum: 01 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 juni. De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA ELISABETH, kapt. C. Peters, van Riga en HELENA, kapt. H. Permien, van Pernau.
De 8e, des morgens, zeilden van Brielle HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, naar Liverpool; SUSANNA, kapt. H.B. Meijberg, naar de Eems en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.L. Reebock, naar ……. ; des namiddags, arriveerde DE JUFVROUW JEANETTE, kapt. B.J. Groothuis, van Riga. De 2e, des morgens, zeilde DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker; DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, naar Libau; DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, naar Lynn en URANIA, kapt. C.F. Maas, naar de Oostzee; DE EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, naar Gibraltar.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW MARIA, kapt. J.P. Peters, van Riga, DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van Liverpool.
De 30e, des morgens zeilde DE JONGE JACOBUS, kapt. P. Vis, naar Batavia.
De 29e, des morgens, zeilde GEERTRUIDA, kapt. J.C. Lorentsen, naar Hull.
Kapt. Dennis, rapporteert, dat hij op hoogte van Douvres heeft gepraaid een Nederlands oorlogsschip van 74 stukken, komende van Batavia en hebbende vier maanden reis; zijnde waarschijnlijk Zr.Ms. linieschip DE KORTENAER.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARIA, kapt. E.R. Borchers, naar Sevilla; CONSTANT (opm: brigantijn ex-VICTOR), kapt. A. van Schie, naar Gibraltar en JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar …… .

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. Sedert onze laatste is te Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogsfregat SAMBRE, kapt. Van de Sande, naar de Middellandse Zee.
Kapt. Podesta, heeft de 9e maart in de Straat Sunda, op 6 gr. 9 min. zuiderbreedte, 101 gr. 15 min. lengte, gepraaid het schip DE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, van Batavia naar Amsterdam.
Kapt. J. Boot, voerende het schip MIDDELBURG, van Middelburg naar Batavia, meldt in een brief, in dato de 16e dezer, dat hij toen, zeven mijlen ten O.Z.O. van Lezard, in goede staat zeilende was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. De kof DE VROUW WIBBINA, kapt. J.H. Kuiper, de 24e dezer in het Vlie voor de sloot aan de grond geraakt, is de 25e, na drie lichten uit hetzelve gelost te hebben, met behulp ener loodsschuit en volk op de rede gebracht, alwaar de lading weder overgenomen zou worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. J. Roland Holst, J. Corver en A. van der Sluis, makelaars, zullen op maandag den 14 juli 1828, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: Een gekoperd pinkschips-hol, genaamd de VIER GEZUSTERS; benevens ene aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen, patentglazen enz. Nader bij notities vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaars. (opm: de in Pillau < 1817 gebouwde pink, laatste kapitein Cornelis van Zameren, werd verkocht voor de sloop)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de ALEXANDER, kapt. P.J. Colas, naar Nieuw York, met jenever.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
Den 28e juni de brik NEDERLANDER, kapt. H. Batten, van Samarang den 25e juni met twee passagiers en Zr.Ms. troepen en het schip VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. D.B. Lutjens, van Amsterdam den 23e december met twee passagiers; den 29e juni Zr.Ms. schoener WINDHOND, luit.t.zee 2e klasse D.J. de Man, van een kruistocht om de Oost.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 28e juni de brik CLEMENTINE, kapt. Abdul Rachman, naar Samarang; den 29e juni de bark RADJAH WALIE, kapt. P. Rough, naar Singapore, de brik ELIZA (opm: ELISA), kapt. T. Azon Jacometti, naar Antwerpen met een passagier, en de schoener REMBANG, kapt. J.B. Berest, naar Pamanoekan.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener WINDHOND, en de Nederlandse koopvaardijschepen CORNELIS HOUTMAN, ELIZABETH, VROUW MARIA, MASTORA, KOLONIST, DIEDERIEKA, MARZOEK, PEKALONGANG, BUITENZORG en VROUW CATHARINA ELIZABETH, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken MERKUS, OSIRIS, PEKALONGANG, DOROTHEA, THAN GOUANSENG, CAROLINA en NEDERLANDER, en de schoener FATHALHAIR, benevens 13 buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
Den 22e juni de schoener COLONIAL TRADER, kapt. W. Morling, van de Moluccos en Timor Koepang; den 23e juni de brik NEDERLANDER, kapt. H. Batten, van Ternate met Zr.Ms. troepen; de 25e juni de bark de GOEDE INTENTIE, kapt. G. Gebbart, van Timor Koepang met twee passagiers.
Te Soerabaija aangekomen schepen: den 22e juni de schoener CECILIA, kapt. J. Toledo, van Sumanap den 19e juni met een passagier, en de brik HARRIET, kapt. G. White, van Batavia den 31e mei met een passagier.
Van Soerabaija vertrokken schepen: gene.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. fregat DAGERAAD, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, en Zr.Ms. transportboot No.4, en de Nederlandse koopvaardijschepen LOUISA, THE FAIR, ARMENIAN, AURORA, ROSALIE, SUMANAP, FATALKAIR, ANNA AUGUSTINA, en BOEROONG, de brikken MARGARETHA, TEKSING, MARGARETHA ENGELTINA, KIM HOKHIN. ONDERNEMER en HARRIET, de schoeners DRACKE en CECILIA en de kotter DOLPHIJN, benevens vijf buitenlandse schepen.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen

De koophandel, welke in het jaar 1826, uit hoofde van de toen heersende ziekte, bijna geheel gestremd was, is wel in het afgelopen jaar met meerdere levendigheid gedreven, doch blijft steeds in een kwijnende toestand. Behalve de handel in hout, dat van buiten wordt ingevoerd en nog al een belangrijk artikel mag genoemd worden, wordt de voornaamste tak van handel in dit gewest, die van granen namelijk, steeds gedrukt door het stelsel van verbod of beperking, hetwelk in andere landen is aangenomen en het ondoenlijk maakt onze granen naar elders af te schepen.
Wij mogen echter niet zonder grond hopen, dat de toekomst te dezen opzichte, in het belang van alle volken, een gunstige verandering zal aanbrengen en dat er van tijd tot tijd nieuwe bronnen en wegen voor de handel zullen geopend worden.
Van de belangstelling van het algemene Gouvernement in deze zo voorname tak van ons volksbestaan, en van de middelen, welke er worden aangewend, om de handel op te beuren, mogen wij voorzeker het beste verwachten. Zo hebben wij nog onlangs van de zucht des Konings, om handel en nijverheid te bevorderen, een nieuw blijk ontvangen door zijner Majesteits besluit van 9 april l.l., waarbij de uitvoer van tarwemeel wordt aangemoedigd en begunstigd, een maatregel, die, naar wij ons vleien, mede van een gunstige invloed zal kunnen zijn op de vaderlandse landbouw.
De zeevaart heeft in het afgelopen jaar aan dit gewest minder voordelen opgeleverd, dan in het vorige. Buiten ’s lands zijn dezelfde beletselen blijven bestaan, waarbij nog gekomen is het sluiten van de Engelse havens voor de invoer van granen. Hierdoor zijn dan ook de vrachten gedrukt geworden. In het najaar van 1827 zijn dezelve echter in de Oostzee enigszins gerezen en hebben zich, alzo verhoogd, enige tijd staande gehouden.
Ook de zeeschaden zijn in het afgelopen jaar nogal aanmerkelijk geweest, veroorzaakt door hevige stormen, welke in het Kanaal en de Oostzee gewoed hebben. Dit moest noodzakelijk een nadelige invloed hebben op de verschillende verzekeringsinrichtingen, in dit gewest bestaande, die dan ook, over het geheel, aanzienlijke uitbetalingen hebben moeten doen en zonder onderscheid meer of min belangrijke verliezen ondergaan hebben.


Datum: 02 juli 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 1 juli. VRIENDSCHAP, kapt. Jan Visser, van Suriname; MARIA BERTHA, kapt. K.A. Tap en ONDERNEMING, kapt. Cs. Haasnoot, van Riga; ROELINA, kapt. M.G. Lever, van Wismar; ELIZA, kapt. M. Ridder, van Memel; DE MORGENSTER,
kapt. K.H. Meijer, van Kiel.
Rotterdam, 26 juni. JOHANNA, kapt. C. Teves, van Smirna; ANNA WILHELMINA, kapt. H.J. Mugge, van Bordeaux; FLORA, kapt. D. Roderkerk, van Liverpool; DE TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, van Wismar.
Hamburg, 25 juni. EMMA SUSANNA, kapt. B. Bolland, van Haiti.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen:
Te Amsterdam.
Naar Batavia. BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.H. Giese. Adres bij Coopman, De Witt & Lenaertz, van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Naar Suriname. HENRIETTE EN BETSEY, kapt. Gerrit Barends Vos. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Klaas Harms Ruijl. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Rio de Janeiro. JANUS, kapt. J.B. Hoffding. Adres bij Van den Bey & Kroon, De Vries & Co., Coopman, De Wit & Lenaerts, Jan Daniels en Zonen & Arbman.
Naar Curaçao. ROSETTE, kapt. H. van Soolingen. Adres bij Altena & Co, Hoyman & Schuurman, De Vries & Co en D. Aletrino.
Naar Curaçao, ALMELO, kapt. Teunis Smit. Adres als boven.
Te Antwerpen.
Naar New-York, ZEPHYR, kapt. W. Veland, vertrekt 10 of 15 juli.
Naar Rio de Janeiro, MÉTÉORE, kapt. De Necker, vertrekt 25 juli.
Naar Batavia, AUGUSTIN, kapt. Bunnemeijer, vertrekt einde juli.
Naar Havana, CORNELIA, kapt. Constant, vertrekt 5 juli.
Naar Rio de Janeiro, NEDERLANDER, kapt. Mazens, vertrekt 25 of 30 juli.
Naar Valparaiso, Los Intermedios en Lima, MARENNE, kapt. Pieter Smit, vertrekt 10 juli.
Naar Buenos-Aires, AIMABLE PAULINA, kapt. L.J. Luijtjes, vertrekt einde juli (opm: de brik zou op 30 juni 1829 met 10.000 huiden weer in Antwerpen aankomen).


Datum: 03 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam in lading:
Naar Marseille het Nederlands brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden, om de 31e juli aanstaande te vertrekken, op verbeurte van vracht.
Naar Smirna het nieuw Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip JOHANNA, kapt. Cornelis Teves.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juli. De 1e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE VROUW EGA, kapt. J. Bouwman, DE GOEDE HOOP, kapt. P.J. de Vries, SARA, kapt. H.G. Boije, ALIDA, kapt. J.H. Bondt, DE VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder en VIGILANTIE, kapt. H.J. Oortjes, van Wismar.
De 2e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE VROUW HEMPINA, kapt. G. Addix, van Bremen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ISABELLA MARIA, kapt. J.A. Schoneveld, naar Memel; JOSEPHINE, kapt. C. Westenberg, naar Noirmontier.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE JONGE ISABELLA, kapt. Drent, van Liverpool; JOSEPH, kapt. Arends, van Charleston, ANNAGINA, kapt. De Jong, van Wismar en VROUW MARIA, kapt. Galleven, van Riga; BRUSSELAAR, kapt. De Vries, van Cette en DE HOOP, kapt. Doesken, van Dantzig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. schip van oorlog DE KORTENAER, kapt.-luitenant A. van Bloemendaal (opm: A. Blommendal), van Batavia.
Het schip SOPHIA MARIA, kapt. J. van Laar, van Suriname naar Amsterdam, was de 23e juni op de hoogte van Goudstaart.
Het schip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, van Amsterdam naar Neustad, is de 23e juni, wegens tegenwind, te Travemünde binnengelopen, doch heeft de 25e de reis voortgezet.
Kapt. O.P. Blom, voerende het schip (opm: eerste reis van deze driemast galjoot) ANTHONIUS EN CORNELIA, van Harlingen naar de Oostzee, te Elseneur aangekomen, heeft de 20e juni bij Schagen gepraaid het schip JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes, van Pernau naar de Maas, aan welks boord alles wel was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juli. Het schip VITULA, kapt. C. de Vos, van Antwerpen naar Charleston, laatst van Dartmouth, is, volgens brief van New York van de 28e mei, de 7e dito bij Kaap Look-Out (opm: Cape Lookout; positie 34º 36’ NB en 76º 32’ WL) gestrand en tot bij New-Rivier (opm: New River; 40’ beWZW van Cape Lookout) opgedreven, waar hetzelve toen hoog en droog op de wal zat. Het volk was te Wilmington (opm: North Carolina; positie 34º 14’ NB en 77º 57’ WL) aangekomen en de lading, inventaris, zeilen enz. zouden geborgen worden.
(opm: de op 26.8.1829 geretourneerde zeebrief bevestigde met de notitie ‘schip verongelukt’ dat de brik, met thuishaven Antwerpen, haar laatste strijd had gestreden, zie o.a. ook RC 160128)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 28 juni. Heden is met het best gevolg, op de werf de Oranjeboom in de Groote Bikkerstraat van stapel gelopen het Nederlandse koopvaardij-brikschip, genaamd CAROLINA EN JOHANNA, gebouwd door de bouwmeesters A. de Graef en Zonen, voor rekening van de heer Pieter Portielje Abramsz., bestemd voor de vaart op de West-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van Liverpool met klipzout.
Zr. Ms. schip van oorlog KORTENAER, kapt.-luitenant A. Blommendal, is den 30 juni van Batavia in Texel binnengekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 1 juli. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 25e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 05 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
- Bahia het Nederlands brikschip KATWIJK, kapt. P.C. Stelling.
- Elseneur en Petersburg het Nederlands kofschip ONVERWACHT, kapt. Cornelis van der Kolff, om aanstaande dinsdag te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juli. De 2e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas AMASUS, kapt. F.E. Visser; AURORA, kapt. B.J. Wijgers, van Riga; CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers; LOUISA, kapt. D. Guijt, van Jersey en NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijde, van Riga (de laatste als bijlegger). De 3e, des morgens, zeilden ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zage, ELSAIN MARIA, kapt. N. Zeegert, DE NEPHTUNUS, kapt. J.F.C. Ziepke, CATHARINA ELISABETH, kapt. F. Wachter en JOHANNA, kapt. S. Evers, naar de Oostzee; HARLINGEN, kapt. G.J. Korter en DE VROUW GEERDINA, kapt. T.F. Sok, naar ……. en arriveerden NEPHTUNUS, kapt. J.C. Arend, van Wismar; de VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser, van Lübeck.
De 3e dezer, des namiddags, zeilden van Brielle DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis, naar Liverpool; MERCURIUS, kapt. C. Bakker; DE ZAANVLIET, kapt. O. Symons, naar Bayonne; MERCURIUS, kapt. J.P. Hoeft, naar de Oostzee; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wygers, naar Bordeaux.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.H. Drent, naar Yarmouth.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MARIA LUCIA, kapt. Kuijper, van St. Petersburg en DE BLIJDE INKOMST, kapt. Bunemeijer, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 4 juli. Zr.Ms. schip KORTENAER, kapt. luit. van Bloemendaal (opm: A. Blommendal), van Batavia; DE VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhof, van Londen; WILLEM DE EERSTE, (stoomboot), kapt. J. van den Oever, van Hamburg; VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Wismar; DRIE GEBROEDERS (opm: hekschuit), kapt. J.J. Orre, van Wismar; TWEE GEZUSTERS, kapt. F. Spiesen, van Rostock; VIER GEBROEDERS, kapt. C.H. Christians, van Glückstadt; VROUW MARGARETHA, kapt. C. Kroger, van Hamburg; VROUW GELIDA, kapt. M. Louwerens, van Bremen.
Rotterdam, 1 juli. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Drewes, van Wismar; DE VRIENDSCHAP, kapt. T.D. Hund, van Wismar; DE JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens, van Wismar.
Antwerpen, 30 juni. NATALIA, kapt. A. Nannings, van Batavia; FRANCISCUS, kapt. B.H. Riecke, van Licata,
Schiedam, 1 juli. DE VROUW HERMINA, kapt. W.H. Cornel, van Riga; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Arendsburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen:
Te Amsterdam.
Naar Genua en Livorno, DE SNELHEID, kapt. P. Schakel. Adres bij van Olivier & Co., d’Arnaud & Co., Van den Bey & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Naar Bilbao, VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Spins. Adres bij Coopman, de Witt & Lenaertz en de Vries & Comp.; vertrekt 25 juli.
Te Antwerpen.
Naar Bremen, VROUW ANNA, kapt. Oostlings, om onmiddellijk te vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip REGENT, kapt. Th. Knight, van Cardiff, met ijzer en blik.


Datum: 08 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juli. De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes en FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Pernau; AGATHA, kapt. J.T. de Jong, HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, DIANA, kapt. E.R. Huisman en DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, van Marennes; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, van Holmstrand. De 5e, des namiddags, arriveerde Zr.Ms. stoompacket CURAÇAO, luitenant J.W. Moll, van Curaҫao.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Windau en DE HOOP, kapt. H. van den Bos, van Madeira. De 5e, des morgens, zeilden ELIZA, kapt. J. Jessop, DE JONGE PIETER, kapt. J. Addison, COURIER, kapt. P. de Best en DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, naar Hull; DE JONGE WILLEM, kapt. W. Mellema, naar Marennes ( zijnde allen wel in zee gekomen, behalve kapt. De Best die door tegenwind op de rede teruggekomen is). Des namiddags arriveerde WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Peters, van Riga.
De 6e dezer, de namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.
De 7e dezer, des morgens zeilden uit de Maas DE COURIER, kapt. P. de Best, naar Hull; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth); MARIA, kapt. J. Wallen en SOPHIA, kapt. H. Baartman, naar Hamburg.
De 4e dezer is door Zr.Ms. stoompaket CURAÇAO, tussen Wight en Bevesier, in goede staat gepraaid het driemastschip HENRIETTA, kapt. Sneebeek, van Suriname, hebbende 46 dagen reis.
Kapt. H. van den Bos, voerende de Rotterdamse vlag nommer 18, de 5e dezer te Rotterdam gearriveerd van Madeira, rapporteert, dat hij de 21e juni, op 44 grad. 28 minuten noorderbreedte en 10 graden 8 minuten lengte west van Greenwich, is gepasseerd een driemast kofschip, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop, n.° 209.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HARRIET, kapt. Buisman, van Sourabaya, EEMSTROOM, kapt. Ruyl, van Dorneziel (opm: Dornumersiel); TWEE GEBROEDERS, kapt. Drewes, van Wismar; THEODORE, kapt. Den Duyts, van Palermo; AURORA, kapt. Pedersen van Triëst en JONGE JOHAN, kapt. Gehilsen, van Tonningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, van Holmstrand met hout, NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden, van Riga met rogge en hennip, HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, AGATHA, kapt. F.J. de Jonge, de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenie, JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, en DIANA, kapt. E.R. Huisman, alle vijf van Marennes met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 juli. Heden arriveerde alhier de brik WILLEM, kapt. M. Schaap, met drie passagiers, de 31e december vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten dele verstaande, kunnen van stonden aan werk bekomen bij J.R. Boomsma, scheepstimmerbaas op Zevenhuizen, bij Franeker.


Datum: 09 juli 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 8 juli. DE ZEEMEEUW, kapt. Veer, van Batavia; ULYSSES, kapt. J. Meijer, van Baltimore; DE ONDERNEMING, kapt. C. Hazenoot, van Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Steinort, van Dantzig; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.A. Remke, van Rostock; JONGE OTTO, kapt. J.H. Bruns; CATHARINA MARIA, kapt. H.A. Jansen, van Bandholm; VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer, van Neustadt; DRIE GEBROEDERS, kapt. B.W. Donama.
Rotterdam, 3 juli. DE GOEDE HOOP, kapt. P.J. de Vries, van Wismar; DE ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Wismar; DE SARA, kapt. H.G. Botje en DE VROUW EJA, kapt. L.H. Bouman, van Wismar; CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Maas Jr. en DE CATHARINA ELIZABETH, kapt. C. Peters, van Riga.
Antwerpen, 3 juli. MARIA LUCIA, kapt. L.B. Kuper; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A . Bunnemeijer, van Londen.


Datum: 10 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 juli. De 8e dezer, des morgens, arriveerde in Helvoetsluis METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, van Marennes.
De 7e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Kappen en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. M.H. Drent, naar Hull; DE WELDAAD, kapt. W.J. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut) en ANNA MARIA, kapt. J.H. Zeplien, naar de Oostzee. De 8e, des morgens, DE VROUW GEERTYNA, kapt. R.J. Bossinga, naar Londen en ALYDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Riga.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, van Bergen en AGAMEMNON, kapt. J.B.H. Maack, van Pernau en zeilde DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, naar Memel.
De 9e, des morgens, zeilde IDA ALYDA, kapt. O.J. Woldering naar de Oostzee.
De 5e dezer is van Middelburg naar zee gezeild PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, naar Demerary.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HENRIETTE, kapt. C.P. Tik, naar Hamburg; DE JONGE LODEWYK, kapt. H.A. Wagenaar naar de Oostzee; DE JONGE JOHANNA, kapt. J. van Puyvelde en MEDUSA, kapt. J. Bunnemeyer, naar Londen; DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen, naar Christiaanstad; de JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, naar Bermerlee; KAREL EN WILLEM, kapt. J.F. Schulte, naar Sevilla (opm: de kof KAREL EN WILLEM, thuishaven Antwerpen, moet op de heen- of terugreis zijn vergaan, waarschijnlijk in het Kanaal; op 8 maart 1829 retourneerde de consul te Londen de laatst afgegeven zeebrief naar Den Haag met de mededeling ‘schip verongelukt’).
Te Antwerpen zijn gearriveerd JULIANA, kapt. Arends, van Rio-Grande; MAGDALENA, kapt. Maas, van Rostock; ANTWERPS-PAKET, kapt. Rieke, van Hull; GEZINA, kapt. Taay, van Marennes en MARY ANN, kapt, Van der Kaa, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen E.P. Dik (opm: kof CLARA MARGARETHA) van de Marennes.


Datum: 11 juli 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een voor vier jaren nieuw uitgehaald tjalkschip, lang 13 el 30 duim, wijd 2 el 33 duim, hol 1 el 21 duim, en alzo gemeten op 24 ton; voorzien van een uitmuntende inventaris, en zo even op de werf nagezien, zodat hetzelve dadelijk kan worden bevaren. Te bevragen bij H. Brandenburgh, boekverkoper te Workum.


Datum: 12 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juli. Door kapt. S.H. Veer, voerende het schip DE ZEEMEEUW, van Batavia de 6e dezer te Texel binnen, is op de 2e in goede staat bij Goudstaart zeilende gezien een Pruisische brik, sturende om de West.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juli. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Londen.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet, van Riga. De 10e, des morgens zeilden ONVERWACHT, kapt. C. van der Kolff, naar Petersburg; UNITY, kapt. C.G. Verval, naar Rochester; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes, naar de Oostzee.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Liverpool.
De 8e dezer is van Vlissingen naar zee gezeild Zr.Ms. stoompaket SURINAME, gecommandeerd door de luitenant-ter-zee van de 1e klasse van Frank, gedestineerd naar Helvoetsluis.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DELPHINA, kapt. C. Brandaris, naar Batavia; JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaar, naar Brazilië.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE STAD ROTTERDAM, kapt. C.Poort, van Canton (in China); AURORA, kapt. J. Maack van Rostock. De 12e, des morgens, zeilden MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool en HILLEGONDA IDA, kapt. H.H. Hendriks, naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van de 11e juli: Het Nederlands schip ROTTERDAM, kapt. Weggers (opm: fregat, kapt. T.S. Waters), is te Canton afgekeurd en de lading moest naar Java gezonden worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen: Te Kroonstadt R.R. de Jonge (opm: kof KNELSINA GEERDINA), van Amsterdam, in 14 dagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 11 juli. AURORA, kapt. J.M. Wilkens, van Libau; ANNA DOROTHEA, kapt. M.C. Koop, van Greifswald; DE JONGE GENTER, kapt. O. Genters, van Otterndorf; MARIA, kapt. M. Jensen; DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomboot), kapt. J.E. Dietz, van Hamburg; ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Windau; VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser, van Lübeck; CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Rostock.
Schiedam, 5 juli. LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Riga; CHARLES, kapt. C. Bouwman, van Riga; DIANA, kapt. C.M. Hansen, van Riga; DE JONGE MARIA, kapt. B. Obbes, van Hamburg; AURORA, kapt. B.S. Wijgers, van Riga.
Hamburg, 28 juni. SOPHIE, kapt. L.H.D. Doorman, van New-Orleans.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Lissabon, POMONA, kapt. J. Haasnoot. Adres bij Jan Daniëls & Zonen & Arbman en Coopman, De Wit & Lenaertz.
Naar Suriname, IPENRODE, kapt. Michiel Charlau, adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname, CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Paul Hansen Bos. Adres als boven.
Naar Suriname, DEN AMSTEL, kapt. Arend Fredrik Oosterlo. Adres als boven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, van Bergen met stokvis, traan en klipmos, en de METTINA MARGRIETA, kapt. H.H. Koster, van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Hellevoetsluis is gisteren namiddag ten 4 ure binnengelopen en des avonds ten 10 ure voor het naburig ’s Gravendeel ten anker gekomen het brikschip VANCOUVER, kapt. John Henry, komende van Batavia, van waar het half maart gezeild is.


Datum: 14 juli 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uitreksel van Verslag over den Staat en het beheer van de provincie Vriesland.
De scheepsbouw wordt met activiteit vervolgd. In het afgelopen jaar zijn te Harlingen twee grote schepen, voor de mastenvaart bestemd, opgezet: één voor rekening van een huis van negotie te Amsterdam, het ander voor ene rederij te Harlingen; en nog een brik voor de Groenland en Straat Davids Visscherij Societeit aldaar.
Op de Lemmer is een kof van de buitengewone grootte van 367 tonnen gebouwd. Ook te Joure zijn twee grote koffen van stapel gelopen, en blijft deze tak van nijverheid aldaar voortdurend bloeien, hetgeen insgelijks het geval te Grouw is; terwijl te Oldeboorn en Akkrum de scheepsbouw ook schijnt toe te nemen.


Datum: 15 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juli. De 11e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, van Elbing. De 12e, des morgens, zeilden ONVERWACHT, kapt. C. van der Kolff, naar Petersburg; VRIENDSCHAP, kapt. M. Klein, naar Newry; DE JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. van Wyk, ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vogt, DE KLEINE HANS, kapt. C. Hagen, HARMONIE, kapt. P. Permien, naar de Oostzee; DE GOEDE HOOP, kapt. A.J. Bouten en DE VROUW ALBERTINA, kapt. P.J. de Vries, naar ….. ; Des namiddags arriveerde DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar, van Dantzig.
Te Antwerpen zijn gearriveerd KROONPRINS, kapt. Abel, van Christiaansand; NEPTUNUS, kapt. Van der Steen, van Londen, REINA, kapt. Koops en JONGE RENTE, kapt. Huisman, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 juli. Volgens bericht van kapitein D. Grim, den 11 dezer in Texel binnen gekomen van Canton in China, heeft dezelve op den 1 juni, op 3 gr. noorderbreedte, gepraaid het schip de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. Pieter Sipkes, en van Batavia naar deze stad bestemd. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Met de Amerikaanse brik VANCOUVER, den 16 maart ll. van Batavia vertrokken, zijn geen officiële berichten ontvangen. De bijzondere zijn, zo men verneemt, geruststellende. Den 24 maart zou van Batavia vertrekken het snelzeilend schip ANTONIE, toebehorende aan de heer A. van Hoboken, hetwelk den 2 maart l.l. na een reis van 109 dagen, uit het vaderland was aangekomen. Men kan derhalve elk ogenblik berichten van latere dagtekening tegemoet zien.
De Nederlandse brik OROMAZE heeft brieven van Padang, op de westkust van Sumatra, aangebracht, lopende tot den 19 februari l.l. Het was destijds aldaar zeer rustig. Het Nederlandse schip PADANG zou tegen het laatst van februari insgelijks naar Nederland vertrekken.
Men heeft met Zr.Ms. schip KORTENAER, uit Indië ontvangen vier en twintig kisten met steenkolen, gevonden in de residentie Bantam op het eiland Java. Men zal met die steenkolen onverwijld de nodige proeven nemen, en van deze belangrijke ontdekking nut trachten te trekken tot bevordering der vaart van stoomschepen in Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij gelegenheid dat de te Vlissingen nieuw gebouwde stoompakket, Zr.Ms. SURINAME geheten, die haven op den 8 dezer verlaten heeft om zich naar Hellevoet te begeven, ten einde aldaar verder in gereedheid te worden gebracht, heeft dezelve, tot het nemen ener proeve, een tochtje in de Noordzee gedaan, en zich voor de kust van Scheveningen vertoond.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van de heren Van Dasten & Co. op donderdag de 17e dezer zullen voor rekening van de assuradeuren verkocht worden de navolgende artikelen, gered van het ter rede van Batavia omgeslagen Portugese schip GRATIDAO: een gouden zak-tijdmeter, gemaakt door Grant, een koperen sextant, zilveren index, en een defecte zee-barometer in zwart ebbenhouten lijst.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 januari. De 10e dezer arriveerde alhier de brik CLARA HENRIETTA, kapt. J.B. Fuchs, met een passagier en Zr.Ms. troepen, de 25e maart vertrokken van Amsterdam, en heden het schip FANNY, kapt. P. de Boer, 27 maart vertrokken van Antwerpen.


Datum: 16 juli 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 15 juli. HELENA, kapt. D. Grim, van Canton; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Diggelaar, van Riga; DE GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, van Riga; VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar, van Koningsbergen; VROUW JANTJE, kapt. T.G. Mellema; EUROPA, kapt. K.J. Scholtens, van Dantzig; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Dantzig; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Lieffijn, van Wismar; CATHARINA MAGARETHA, kapt. V. Pieper Pz., van Hamburg; VROUW ELISABETH, kapt. B.J. Lammers, van Riga; REGINA, kapt. O.L. Ketelbutter, van Koningsbergen; VIER GEBROEDERS, kapt. A.D. Put, van Rostock.
Rotterdam, 12 juli. ROTTERDAM, kapt. Poort, van Canton; JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Londen; WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Peters, van Riga; CONCORDIA, kapt. U.F. Bonjer, van Riga; JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes, van Pernau; DIANA, kapt. G.C. Matz, van Pernau.
Antwerpen, 10 juli. KROONPRINSES, kapt. P. Jurgensen, van Havanah; NEPTUNE, kapt. F. van der Steene, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schip te Amsterdam naar Marseille: DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Gerlofs.
Adres bij C. de Grijs en Zn, Jan Daniels en Zn. en Arbman.


Datum: 17 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Suriname, het brigantijnschip GUIANA, kapt. Fransz Popken.
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juli. De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AURORA, kapt. F. Rietmeyer, van Batavia; MERCURIUS, kapt. A.R. Zwaal, van Liverpool.
De 15e, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, naar Hull; DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooy naar Lynn; CONCORDIA, kapt. N.C. Vos, naar de Oostzee; DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, naar Nantes en B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J. van Wyk, naar …… .
Te Antwerpen zijn gearriveerd ONDERNEMING, kapt. Middel, van Cette; THERESIA, kapt. Besseling, HEMMINA, kapt. Taay, PAULINE, kapt. Joossens en ARIUS, kapt. Hazewinkel, van Liverpool; MINERVA, kapt. Mooy, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juli. Kapt. D. Grim, van Canton te Texel binnen, heeft de 25e mei onder de linie gepraaid het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia naar Dordrecht, aan welks boord alles wel was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juli. Het schip KATARINA HENDRINA, gevoerd geweest door kapt. P. Rolf (opm: brik, CATHARINA HENDRINA, zie RC 260428), van Cette naar Amsterdam, bij Majorca door het volk verlaten, is, volgens brief van Marseille van de 5e dezer sedert op de hoogte van Gallipoli (opm: psn 40º03 N.B. 17º59 O.L.), met de volle lading, drijvende gevonden en vervolgens te Tunis binnengesleept door kapt. Fonque, commanderende het Frans oorlogs-fregat MARIA THERESE.
(opm: In de Middellandse Zee loopt de stroom tegen de wijzers van de klok in. Het schip is met haar lading waarschijnlijk onder top en takel Z-waarts gedreven en daarna in de Oostgaande stroom boven de Afrikaanse kust geraakt. Uiteindelijk werd zij na een reis van 900’ ter hoogte van Gallipoli (in Italië) aangetroffen, en door het Franse oorlogs-fregat over 500’ naar de dichtstbijzijnde haven in het Franse protectoraat Tunesië gesleept).


Datum: 18 juli 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,12 juli. Volgens rapport van commandeur N. Paulsen, van de Groenlandse visserij te Flensburg teruggekomen, bestond de vangst van het schip de NEDERLANDEN (opm: pink NEDERLAND), commandant J.J. Adriaan, van Harlingen ter walvisvangst uitgevaren, in het begin van mei uit 3.000 robben. De visserij was zeer ongunstig, zo dat den 10 juni geen der schepen nog één vis (opm: walvis) gevangen had. Die dag had het aldaar zwaar gestormd, doch commandeur Paulsen had niet vernomen, dat de schepen daardoor geleden hadden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt uit de hand te koop gepresenteerd een half veerschip van Harlingen op Franeker vice versa, te bevragen bij S. Wijnalda te Harlingen.


Datum: 19 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juli. De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, van Marennes en MARIA, kapt. F. van Ginkel, van Suriname en zeilde HARMONIE, kapt. C.J. Reus en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool.
De 17e dezer, des morgens, CATHERINE MARGARETHA, kapt. J. Maas; DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, naar Rochefort; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Posterna, naar Marennes; HELENA, kapt. H. Permien en DE KLEINE HENDRIK, kapt. E. Voss, naar Riga; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap.
De 17e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia.
Van Brielle de 17e, des namiddags, zeilde DE VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, naar Bergen. De 18e, des morgens, arriveerde FORTUNA, kapt. T. Helm, van St. Thomas en zeilden NIKOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, naar Bergen; VRIENDSCHAP, kapt. J. van Gelderen, naar Gibraltar; DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Kadix; NEPTHUNUS, kapt. J.C. Arents en JOHANNA THOLEN, kapt. L.F. Saathoff, naar de Oostzee.
De 10e dezer is te Vlissingen ter rede gekomen Zr.Ms. stoom-paket SURINAME.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, naar Sandwich; DE PELIKAAN, kapt. J.L. Vroomen, naar Douvres; DE JONGE WILLEM, kapt. P.J. Jobs, naar …….. ; DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Hull en DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, naar Montrose.
Te Antwerpen is gearriveerd EENDRAGT, kapt. Smit, van Koningsbergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 15e juli: De ADRIAAN, kapt. Tupper, van Antwerpen, is de 6e maart in een hevige storm te Mauritius op strand gedreven en was bezig te lossen. Men dacht niet, dat het schip schade van belang bekomen had.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 18 juli. HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Batavia; VERWACHTING, kapt. D.H. Kramer, van Lissabon; HOOP , kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Dantzig.
Antwerpen, 14 juli. L’AVENTURE, kapt. Kraay, van Havanah; HEROS, kapt. J. Sietens, van Batavia en Sourabaija.
Schiedam, 16 juli. JOHANNA THOLEN, kapt. D. Michiels Jr. van Riga; AGAMENNON, kapt. J.C.H. Maak, van Pernau; AGATHA, kapt. L.C. Bergh, van Bordeaux; WILHELMINA, kapt. J.A. Reijenburg, van St. Thomas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Te Amsterdam in lading liggende schepen.
Naar Suriname, L’AUGUSTE, kapt. Jan Jansen Remkes. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname, ELISABETH CORNELIA, kapt. Jan Daniel Diets. Adres als boven.
Naar Havanah, LOUISA EN AGATHA, kapt. Hendrik Mulder. Adres bij De Vries & Comp.
Naar Marseille, DE ONDERNEMING, Kapt. Cornelis Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.
Naar Marseille, MARIA BEERTA, kapt. Klaas Alberts Tap. Adres bij Jan Corver & Comp.
Naar Bajonne, DE DOLPHIJN, kapt. Hendrik Sluyk. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Bordeaux, DIANA, kapt. Jan Arents Panjer. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Havre en Rouen, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Roelfs Bossinga. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar St. Petersburg. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar Riga. JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker. Adres bij J. Corver & Co.
Naar Riga. DE JONGE EVERT, kapt. Jan Jans Kiers. Adres als boven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 juli. Heden is alhier met het beste gevolg op de werf Hollandia in de Wittenburgerstraat van stapel gelopen het koopvaardij-fregatschip OLIVIER VAN NOORD, groot circa 900 tonnen, gebouwd door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten voor rekening van de heren Gebroeders Hartsen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Marennes, met zout, en MERCURIUS, kapt. R.A. Zwaal, van Liverpool, met klipzout.
Ook is in Hellevoetsluis van Batavia binnen, en wordt ieder ogenblik aan deze stad gewacht, de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN.


Datum: 22 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juli. De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE ELIZABETH, kapt. H. Bruin, van Batavia; HELENA, kapt. L.J. Greeve van …. en zeilde MARIA, kapt. J. Sikkes, naar Liverpool. De 19e, des morgens, arriveerde DE TWEELINGEN, kapt. H.L. Webert, van Libau; des namiddags arriveerden DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, van Arendsberg; CHRISTIAAN BENJAMIN, kapt. C.J. Brandt, PAUL FREDERIK, kapt. J.L. Permien, van Riga. De 20e, des morgens, zeilden CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.K. Potjewijd, naar Liverpool.
De 18e, des namiddags, zeilden van Brielle ANNA ELIZABETH, kapt. J. Harken, naar Hamburg; CATHARINA ELIZABETH, kapt. J. Peters, naar de Oostzee; CLARA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers. De 19e, des morgens arriveerden DE VROUW STYNTJE (opm: tjalk), kapt. T.M. Visser en DE VROUW STYNTJE, kapt. T.R. Coerkamp, van Rostock; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. G.W. Bakker, van Riga; DE VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Sterenberg, van Memel; DOLPHIN, kapt. A. den Breems, van Hamburg; DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse, van Kiel; HERMAN, kapt. J.C. Freter, van Hapsal en DE VROUW JOHANNA, kapt. J.Z de Vries, van Libau; des namiddags MAGDALENA, kapt. H.P, Even, van Arendsburg. De 20e, des morgens, zeilden NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, naar Bergen; DIANA, kapt. C.M. Hansen, naar Elseneur; DE JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Hull.
De 20e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, naar Bergen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Barker, naar de Oostzee.
De 20e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, naar de Oostzee en arriveerde DE JONGE TRIJNTJE, kapt. M. Wiebes, van Wismar; DE VRIENDSCHAP, kapt. D. Geuchies, van Koningsbergen en DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, van Londen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW HELENA, kapt. De Vries, van Sandwich; CONCORDIA, kapt. Pot, van Liverpool; REINIRA, kapt. Meugens, van Havannah en NIEUWE UNION, kapt. J. van den Broecke, van Londen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 juli. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ST. MICHEL, kapt. J. Koesot naar Cuba met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE DERK, kapt. D.D. Kuitse, van Kiel met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 18 juli. Men verneemt, dat het fregatschip, groot 1000 tonnen, op de werf der Commercie-Compagnie alhier gebouwd door de constructeurs J. en W. Rooie, op zaterdag den 26 dezer, precies bij hoog water (invallende op de middag) zal worden te water gelaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De houder van een cognossement aan order over een vat garen, gemerkt S in een vierhoek, no. 2, dezer dagen te Groningen aangebracht van Bremen per ’t schip de VROUW TRIJNTJE, schipper H. Alberts, vervoege zich tot informatie bij de scheepsmakelaar Bulsing aan de Noorder Haven, lett. L, no. 67, te Groningen.


Datum: 23 juli 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 22 juli. DE JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, van Riga;
VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, van Libau; DE JONGE HARM, kapt. J.G.
Schrader, VIER GEBROEDERS, kapt. F.A. Doewes, DANKBAARHEID, kapt. P.J. Huges;
DIANA, kapt. P.J. Stuit en VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, van Koningsbergen;
ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Koningsbergen; JETZKA CORNELIA, kapt. L.K. de
Boer, van Dantzig; DAGERAAD, kapt. P.H. Hazewinkel en PHILIPPINE, kapt. J.F. Mulder,
van Dantzig; VROUW SIETSKE, kapt. E.W. Brink, ZELDENRUST, kapt. G.H. Jonkhof en
JONGE FREDERIK, kapt. H.J. Klein van Koningsbergen; CATHARINA MARIA, kapt. S.B.
Bakker, van Riga; MARIA. Kapt. F. van Ginkel, van Suriname.


Datum: 24 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jb. Parlevliet Junior. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. De 21e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ALYDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van Petersburg. De 22e, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, van Petersburg. De 24e, des morgens, DE GOEDE HOOP, kapt. R.M. Thuroe, van Pernau en HARMONIE, kapt. N. Nielsen, van Fredrikshaven. De brik NOORDEN, kapt. C. Siederberg, is uit de haven naar boven gezeild.
De 22e, des namiddags, arriveerden te Brielle DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van St. Thomas en GEERTRUIDA, kapt. J.C. Lorentzen, van Hull.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE JOHAN, kapt. M. Gehlsen, naar Newcastle; DE VROUW ANNEGINA, kapt. M.D. de Jonge, naar Leith; ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland, naar Liverpool; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut, naar Menton; DE NEDERLANDER, kapt. E. Mazens, naar Rio-Janeiro; VASCO DA GAMA, kapt. Th. Versluis, naar Batavia, met troepen; MARIA LUCIA, kapt. L.B. Kuper, naar de Oostzee; HERKULES, kapt. H.W. Krechler, naar Petersburg en DE VICTORIE, kapt. G. Kuper, naar Cork. Het schip VASCO DE GAMA, kapt. T. Versluis, is echter door tegenwind teruggekomen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ADMIRAAL BUYSKES, kapt. Huygens, van Batavia en JONGE REINTJE, kapt. Colle, van Petersburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 juli. Volgens ingekomen berichten van de waarnemend resident van Bezoekie en Banjoewangie is de aldaar te huis behorende residentie-praauw No. 29 op een kruistocht tussen de Javase en Madurese wal op de 21e der verleden maand op de klippen van het eiland Gilie Lamak verongelukt, terwijl de opvarenden, zowel de controleur der inkomende en uitgaande rechten Asma, welke op deszelfs inspectiereis van die scheepsgelegenheid had gebruk gemaakt om van Panaroekan naar Sumanap over te steken, ter nauwernood gered zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 juli. Heden arriveerde alhier het schip JONGE PIETER, kapt. A. Sinave (opm: kapt. C.W. Hammar, A. Sinave was een van de eigenaars), de 8e februari vertrokken van Ostende.


Datum: 26 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 juli. De 21e dezer, des middags, is bij de derde ton van het nieuwe gat van zijn ankers gespild en op de Noordvaarder gestrand de Noorse brik EENIGHEDEN, kapt. J.C. Jensen, geladen met hout, van Arensdahl naar Harlingen bestemd; zijnde het volk geborgen en te Terschelling aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. De schepen DE VARIATIE, kapt. J.H. Brandt en DE VROUW MARGARETA, kapt. P. Muller, zouden, volgens brief van Smirna van de 12e juni, van daar, naar Paspoli (opm: niet te traceren) vertrekken, aldaar een lading hout innemen en naar Smirna terugkeren, om onder convooi naar Tripoli te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juli. De 23e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE
VRIENDSCHAP, kapt. R.E. Roelfsema van Libau; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolter, van Riga; JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Reval. De 24e, des morgens MARIA AGNITA, kapt. P. Rijnbende, van Suriname.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.K. Visker, van Oleron en LA PROSPER, kapt. A. Vranken, van Havre; de laatste als bijlegger naar Antwerpen. De 24e, des morgens, JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Moyenkind, van Hull en DE VROUW CATHARINA, kapt. J. Wildeman, van Lübeck. Na posttijd arriveerden HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P.Brus, van Rostock; DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, van Marennes; DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, van Stockton. De 25e, des morgens, arriveerde JACOB PHILIP, kapt. J. Bruss, van Rostock.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VRIENDSCHAP, kapt. Jurgens, van Bremen; VROUW CATHARINA, kapt. Hoelofs, van Wismar; TRITON, kapt. Steens, van Rotterdam; HERSTELLING, kapt. Jans, van Marennes; INDUSTRIE, kapt. Kinzel, van Gothenburg en VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 25 juli. DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, van Riga;
DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Sluik, van Petersburg; DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.C.
Praater, van Stokholm; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, van Memel;
HENDERIKA, kapt. J.O. Visser, van Koningsbergen; BROEDERLIEFDE, kapt. A.A. van der
Wall, van Koningsbergen; ZEELUST, kapt. R.H. Legger, van Koningsbergen; GEZINA, kapt.
H.A. Bekkering, van Dantzig; MARIA, kapt. H. van Veen Jr., van Petersburg; DE JONGE
PIETER, kapt. J.H. Brons en DE HOOP, kapt. K.J. Schut, van Koningsbergen; JANTINA,
kapt. H.E. Boswijk, van Dantzig; HENDRICA, kapt. L.K. de Jong, van Koningsbergen.
Rotterdam, 22 juli. AURORA, kapt. F. Rietmeijer, van Batavia; VROUW GEZINA, kapt. A.J.
Boomgaard, van Londen; VROUW STIJNTJE, kapt. T.M. Visser, van Rostock; DE VIJF
GEBROEDERS, kapt. G.P. Bakker, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam in lading liggende schepen.
Naar Suriname, DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer. Adres Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname, DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser. Adres als boven.
Naar Suriname, DE SURINAAAMSCHE VRIEND, kapt. T.C. Claus. Adres bij B.D. Bosscher,
Nobel & Holtzapffel en B. Koster & Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia, met koffij en tin, OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, van Oléron, met zout, de HARMONIE, kapt. N.Nielsen, van Fredrichshaven, SOEBLOMSTER, kapt. A. Firman, van Krageroe, en ARGUS, kapt. Heirefos, van Christiansand, alle drie met hout.


Datum: 29 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis LUISETTA, kapt. J.M. Beyer, van Rostock; DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk, van Marennes. De 26e, des namiddags, arriveerden CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel en NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, van Liverpool. De 27e, des morgens, arriveerde JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, van Liverpool. DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, is van binnen door naar Antwerpen gezeild.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Rostock. De 26e, des namiddags ANNA CATHARINA, kapt. O.J. Waage, NEPTUNES, kapt. J. Peters en RESOLUTION, kapt. G.E. Boer, van Christiaansand. De 27e, des morgens, zeilden DIANA GEZINA, kapt. J. Bootsman, naar Bergen en arriveerde DE VROUW GILKA, kapt. J.W. Wieben, van Dantzig.
De 27e, dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van St. Ubes; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Liverpool.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas SANDRINA, kapt. H.W. Jongenbloed, van Koningsbergen; HARMONIE, kapt. W.W. Lange, van Libau en DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk, van Lissabon.
Van Vlissingen is de 20e dezer naar zee gezeild JULIANA, kapt. J.F. Muller, van Stralsund naar Cherburg.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild VASCO DI GAMA, kapt. Th. Versluys en LOUISA AUGUSTA, kapt. S. Martin, naar Batavia; CAROLINA, kapt. J.E. Melchers, naar Brazilië; DE JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar de Marennes en DE VROUW MARIA, kapt. S. Galle, naar Arendsdahl. Het schip CAROLINA, kapt J.E. Melcherts, is door tegenwind uit zee terug gekomen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JOSEPH, kapt. Bakker, van Marennes; CHRISTIAAN, kapt. Oosterbaan, van Marseille; SOPHIE WILHELMINA, kapt. Horts, van Memel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, en de STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk, beiden van Marennes, JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, alle drie van Liverpool, en alle vijf met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 5e augustus aanstaande zal alhier op publieke vendutie worden verkocht de brik genaamd JOHANNA, groot 120 lasten, liggende ter rede alhier, waarvan de inventaris op de verkoopdag zal kunnen gezien worden.
Samarang, 23 juli 1828.


Datum: 30 juli 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Amsterdam, 29 juli.
AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Bordeaux, EENDRAGT,kapt. H.A. van der Wall, van St.
Petersburg; HERMANUS, kapt. H.A. Jongebloed, van Memel;
CONCORDIA, kapt. R.P. Dik, FREDERICA, kapt. D. Albrecht en MARIA, kapt. F. Feyes, van
Koningsbergen; JANTINA, kapt. A.G. Sap, MINERVA, kapt. S.J. Egberts; JOHANNA, kapt.
F.W. Fokken, DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman, VROUW GEZINA, kapt. H.E. Pot en
ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, van Dantzig; DE BEURS VAN AMSTERDAM (stoomboot),
van Hamburg; VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk van Rostock; PIETERDIENA, kapt.
H.R. Duit, van Wismar.
Schiedam, 25 juli. DE VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Rio de Janeiro en Montevideo:
LOUISA BARBARA (opm: ex-WATERLOO), kapt. J.J. Lausen.
Adres bij Jan Corver & Comp.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Advertentie. Kapt. P.C. Stachouwer voerende het gekoperde schip (opm: pink) JONGE LODEWIJK ANTONIE, zal den 15 september e.k. van hier naar Amsterdam vertrekken, is voorzien van een solide polis tegen 3½ pct.
Verzoekt de heren planters en kooplieden hunne producten in tijds aan boord te zenden, en heeft ook goede accomoditeiten voor passagiers.
Paramaribo, den 24 juli 1828.


Datum: 31 juli 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 28e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Suriname; MARGRITHA, kapt. J. Verdoes, van Marennes; HENDRIKUS EN ANGELIKA, kapt. H.A. Bos, CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. H.H. Muller en MARIA, kapt. M. Lanng, van Riga en PROVIDENTIA, kapt. P. Thomassen, van Wyborg.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas SOPHIA CATHARINA, kapt. M.
Hansen, van Sonderberg; EENIGHEDEN, kapt. O.H. Nap, van Droback; DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Ryn, van Riga; SARA MARIA, kapt. T.G. den Bloom, van Nystad.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Buss, PALLAS, kapt. F.J. Luetjens, ANTHONIA, kapt. T. Bradhering, DE JONGE CATRINA, kapt. G. Schevennen, van Riga; ANNA MARIA, kapt. T.C. Reus, van Arendsburg; SOMMEREN, kapt. J. Holst, van Libau en JOANNA MARIA, kapt. P.M. van Goens, van Riga (de laatste als bijlegger naar Antwerpen).
De 29e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, van Pernau; DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Riga.
De 30e, des morgens DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Mungers, van Libau; FLORA, kapt. A.L. Mennen, van Riga en DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen.
De 24e is van Vlissingen naar zee gezeild PRINS OSCAR, kapt. J.W. Abel Kroon, van Antwerpen naar Noorwegen.
Te Antwerpen zijn voorts gearriveerd HARMONIE, kapt. Deddes en UDANIA, kapt. van der Molen, van Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. Snalberg en CONSTANT, kapt. Van der Zweep, van Riga; JONGE ALBERTUS, kapt. Mulder, van Petersburg en GOEDE VERWACHTING (opm: smak), kapt. J.S. Vegter, van Harenburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. De WILLEM DEN EERSTEN, kapt. J. Langhetée, die van Antwerpen naar Brazilië gezeild en de 22e april ter hoogte van Kaap Frio (opm: Cabo Frio; positie 23º 01’ ZB en 42º 00’ WL) door een kaper van Buenos-Ayres genomen was en naar Allerheiligenbaai opgezonden met tien man van de kaper en een prijsmeester aan boord, is maandag behouden te Vlissingen en gisteren te Antwerpen aangekomen. Kapitein Langhetée heeft het geluk gehad de kapergasten te kunnen bewegen om hun handwerk te laten varen en hem te helpen om naar Europa terug te keren. (opm: complementaire gegevens in DC 310728 en AH 020828)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. In het Vlie binnengekomen J.G. Wiersma (opm: kof de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO) van Archangel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 juli. Onlangs vernam men dat het schip WILLEM DEN EERSTEN, kapt. Langethee, en alhier te huis behorende, door een kaper van Buenos Aires genomen was (opm: zie RC 310728). Met genoegen kunnen wij thans melden dat dit schip gisteren namiddag alhier in 4½ uur van Vlissingen is aangekomen ten gevolge van omstandigheden welke verdienen vermeld te worden.
Toen de WILLEM DEN EERSTEN genomen werd, werden de passagiers overgebracht aan boord van het Engels schip FALCON. De kaper ontnam kapitein Langethee zelfs geheel zijn equipagie, met uitzondering van zijn zoon en van de kok, en plaatste 10 man en een prijs-kapitein aan zijn boord. Deze laatste wendde het schip naar de Allerheiligenbaai. Na gedurende drie dagen langs de kust van Patagonië gezwalkt, en een hevige storm uitgestaan te hebben, gelukte het kapitein Langethee, om behendiglijk de matrozen der equipagie in zijn belang te winnen, en hen te overreden dat het voor hen te gelijk nuttig en eervol zou zijn om het beroep van zeerover te verlaten en met hem naar Europa weder te keren. De equipagie werd dus gewonnen, maar de prijsmeester wilde naar niets horen, en om hem tot gehoorzaamheid te brengen moest men hem dreigen van hem in zee te zullen werpen. Kapitein Langethee het bevel over zijn schip hernomen hebbende, stevende zuidwaarts om de ontmoeting der kapers te ontwijken. Op de 43 graad zuiderbreedte gekomen zijnde, stuurde hij naar Europa en kwam gisteren op de middag gelukkig te Vlissingen aan, na een vaart van 63 dagen, gebrek hebbende aan levensmiddelen en na verplicht geweest te zijn om de prijs-kapitein en enige manschappen van de equipagie, welke kwade gezindheden getoond hadden, in verzekerde bewaring te stellen. De door de kapitein betoonde beradenheid en tegenwoordigheid van geest, verdienen alle lof. (opm: zie ook RC 310728 en AH 020828, telkens net iets anders)

DC 310728
Middelburg, 26 juli. Het fregatschip, waarvan in een vorige is melding gemaakt, is heden onder een grote toevloed van aanschouwers voorspoedig te water gebracht en heeft bij die gelegenheid de naam van WALCHEREN bekomen. Vele aanzienlijke personen vereerden deze plechtigheid met hunne tegenwoordigheid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Liverpool met zout, OCEAN, kapt. C. Gjessing, van Frederikshaven met delen, EENIGHEDEN, kapt. O.H. Ness, van Drobak, en DOROTHEA, kapt. C. Furst, van Osterrisoer, beiden met hout.


Datum: 01 augustus 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verkoop op rechterlijk gezag op vrijdag den 8 augustus 1828, ten 3 uren na de middag, in de Weerklank te Leeuwarden, van een schuiteschip, lang over steven 14 ellen 200 strepen, wijd 3 ellen 124 strepen, en hol naar rato, met de daarbij zijnde losse goederen, zodanig hetzelve aldaar in de Stadsgracht is liggende, en zulks ter requisitie van Regnerus Minses de Vries, scheepstimmerknecht te Wartena, domicilie hebbende ten huize van den heer Reitze Attema, procureur te Leeuwarden, als zodanig voor hem in dezen occuperende, ten laste van Luitje Inses de Vos, schipper, liggende met zijn schip te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, residerende in de Lemmer, zal, op tijden plaats nader te bepalen, bij strijk en verhoog geld, in het openbaar verkopen een kapitale scheepstimmerwerf, bestaande in ene wel gebouwde timmerschuur, waarin een schip van 245 tonnen kan worden gebouwd, benevens ene kanthelling voor grote en kleine schepen en een uitgestrekte grond of erf, tot bergplaats van hout, alles staande en gelegen op de Lange Streek in de Lemmer. De voorgeschreven vastigheden zijn inmiddels uit de hand te koop op zeer voordelige voorwaarden, welke ten kantore van genoemde notaris kunnen worden vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Schaaff, te Stiens, zal, ten verzoeke van den heer S.B. Stienstra, procureur te Leeuwarden, op zaterdag den 2 augustus 1828 bij de beschrijving, en den 16 daaraanvolgende bij de finale toewijzing, telkens des namiddags ten vier ure, ten huize van den kastelein J.W. Hoekstra te Stiens, publiek verkopen de helft in een snikschip, varende van Stiens op Leeuwarden en terug, met de gerechtigheid van het veer; te aanvaarden den 12 mei 1829. Alles behorende aan de weduwe en erven van Willem Folkerts Drijfhout, in leven te Stiens woonachtig. Condities zijn te vernemen ten kantore van genoemde procureur en notaris. (opm: LC 150828 meldt dat is geboden NLG 550.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma, te Dokkum, zal, op woensdag 6 augustus e.k, des avond ten 6 ure, ten huize van den kastelein Heeringa aldaar, bij de finale toewijzing verkopen:
- een huizing cum annexis, letter B, no. 107, op de Kleine Breedstraat, bij de Waag, te Dokkum, door Hendrik Bos en vrouw als eigenaren wordende bewoond; waarop geboden is NLG 450.
- een beurt of de gerechte helft in een geoctrooieerd trekschip cum annexis, varende van Dokkum op Stroobos en terug, gequoteerd met no. 4, door den eigenaar Alle Kooistra wordende bevaren: waarop geboden is NLG 2247.
- een vierde in het octrooi en de helft in een trekschip cum annexis, varende van Dokkum op Leeuwarden en terug, gequoteerd met no. 2, door Nanne Osenga als huurder wordende bevaren; waarop geboden is NLG 677.
Het 2de perceel den 12 augustus 1828, en het 1ste en 3de perceel den 12 mei 1829 te aanvaarden.


Datum: 02 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Smirna het nieuw Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip JOHANNA, kapt. Cornelis Tevez. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 augustus. De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis LOUISA, kapt. E.E. Valk en JONGE HEERE, kapt. J. Ulfers, van Riga; SOPHIA CHARLOTTA, kapt. J.F. Pertiet, van Hapsahl.
De 30e, des morgens, arriveerde DE MAASSTROOM , kapt. P.S. Schuil, van Suriname.
De 30e passato, des namiddags, arriveerde in de Maas MARIA, kapt. D. Holts, van St. Petersburg.
De 31e passato, des namiddags, arriveerde Zr.Ms. brik PELIKAAN, luitenant Hentz.
De 1e dezer, des morgens, zeilden DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, naar Oleron; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, naar Bergen. Het schip JOANNA MARIA, kapt. P.H. van Goens, is binnen door naar Antwerpen opgezeild.
De 1e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, SARA, kapt. H.G. Botjer en DE TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, naar Leith; DE HERSTELLING, kapt. A. Duindam, naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth); PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, DE TROMP, kapt. R.T. Nolles en MARTINA ALETTA, kapt. G.J. Hoetjer, naar Bergen; AGATHA, kapt. J.T. de Jong, naar Drontheim; AURORA, kapt. J.C. Maack, naar Rostock; ACHTTIEN HONDERD, kapt. T. Rasmussen, naar Lolland; DE JUFVROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis, naar Riga; VROUW EJA, kapt. L.H. Bouwman, naar Lynn; LUDOLPH THEODOOR, kapt. J.A. Zyl, ATALANTA, kapt. Konouw, ANNA MARIA, kapt. J.A. Kramer, AGAMEMNON, kapt. J.C.H. Maack, DE VROUW HERMINA, kapt. W.M. Cornell, CHRISTINA WILHELMINA, kapt. J.C. Walles, DIANA, kapt. G.C. Matz, AURORA, kapt. F.H. Sinnigen, THEODOOR HENDRIK, kapt. J. Seabeck, MARIA, kapt. J. Brinckman, CONCORDIA, kapt. M.F. Bonjer en AMALIA, kapt. C.M. Warring, naar De Oostzee.
Te Middelburg is gearriveerde DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Suriname.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW HELENA, kapt. Kramer, van Stralsund; JOHANNA GEZINA, kapt. Sap, van Petersburg en VROUW CATHARINA, kapt. Albers, van Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 1 augustus. HAVANAH PACKET, kapt. D.T. Visser, van Havanah; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, van Londen; VIER GEBROEDERS, kapt. G.R. Oostra, van St. Petersburg; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring en VROUW SIETSKE, kapt. E.W. Brink, van Koningsbergen; ALIDA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Dantzig; WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Dantzig.
Rotterdam, 30 juli. MARIA AGNITA, kapt. P. Rijnbende, van Suriname; DE HOLLANDER, kapt. H. van de Kolff, van St. Thomas; ALIDA FRANKINA, kapt. J. Heddes Mulder, van Petersburg.
Antwerpen, 28 juli. MERCURIUS, kapt. J. Roose, van Londen.
Antwerpen, 29 juli. WILLEM DE EERSTE, kapt. Jacob Langhetée, van Rio de Janeiro.
Hamburg, 23 juli. ATHALANTA, kapt. P.K. Andriessen, van Santos; CLEOPATRA, kapt. J. Harmens, van Havanah.
Bremen, 25 juli. WESTERHORST, kapt. H. Djerks, van Havanah.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen:
Suriname, HENRIETTE, kapt. J.C. Willems en GODEFRIDA, kapt. Andreas Hanse. Adres bij B.D. Bosscher; DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Kat en SUZANNA MARIA, kapt. Jan Fred. Spiegelberg. Adres bij Hoyman & Schuurman.
St. Thomas, FORNAX, kapt. T. Nije. Adres Jan Corver & Comp. & Da Costa & Bueno. Vertrek vóór of op 9 augustus.
Cadix en Gibraltar, DE VERWACHTING, kapt. D.H. Kramer. Adres J. Daniels en Zonen en Arbman.
La Rochelle, ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, Adres bij Jan Corver & C.
Riga, ALIDA, kapt. H.A. Hazewinkel. Adres bij Corver & Comp.
Dantzig, DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt vóór of op 3 augustus.
Koningsbergen, EUROPA, kapt. Koop J. Scholtens. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Juriaansz. & Zoon.
Libau. DE VROUW JOHANNA, kapt. D.C. Douwes. Adres Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam 1 augustus. De 29e dezer, ten half vijf ure namiddag is te Vlissingen aangekomen het schip WILLEM DEN EERSTEN, kapt. J. Langhetee (Nº. 1 van de Maatschappij van Reederij te Antwerpen). De journalen (en onder andere de Lloyd’s List van de 8e dezer maand) hebben het publiek kennis gegeven, dat dit schip door deN Buenos-Ayroschen kaper Libertador Bolivar, op de hoogte kaap Frio op de 22e april ll. genomen was geworden. De passagiers werden aan boord van de FALCON, een Engels schip overgebracht. De kaper ontnam de kapt. Langhetee zijn gehele equipage met uitzondering van zijn zoon en de kok en liet aan boord van de WILLEM DEN EERSTEN een equipage overgaan van tien matrozen en een stuurman die voorheen genomen was geworden. Deze wendde het steven naar Bahia de Todos los Santos (op de Patagonische kust, op 40º ZB.). Na drie dagen langs de kust van Patagonië gevaren en een hevige storm doorgestaan te hebben, gelukte het kapt. Langhetee de rovers-equipage over te halen om hun handwerk te verlaten en hem naar Europa terug te voeren. Alleen de stuurman was hiertoe niet te bewegen en werd tot gehoorzaamheid gedwongen door de bedreiging dat hij over boord zou geworpen worden. Kapt. Langhetee vertrok en stevende om de Zuid om de kapers te ontwijken. Op 43º ZB. gekomen zijnde stelde hij de koers naar Europa en is na drie en zestig dagen in Vlissingen binnengelopen, met gebrek aan leeftocht en nadat hij genoodzaakt was geweest de stuurman en enige andere kwaadwilligen zijner equipage in verzekerde bewaring te stellen. Hij is van Vlissingen in vier en een half uur naar Antwerpen gekomen.


Datum: 05 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 augustus. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Liverpool.
De 2e, des morgens, DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering, FANNY, kapt. J.P. Evers en AURORA, kapt. G. Spiegel, van Riga. Des namiddags arriveerde HARMONIE, kapt. C.G. Kruse, van Memel.
De 2e dezer, des morgens, zeilde van Brielle LOUISA, kapt. D. Guyt, naar Jersey; DELIA, kapt. A.P. Ekkel, naar Southampton; AMASIS, kapt. F.E. Visser, naar de Oostzee; DE KINDERDYK, kapt. J.C. Lupcke, naar Riga; ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool. Des namiddags zeilden HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Newhaven; JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes en DE VROUW KEVENDA, kapt. J.H. Zohnhoff, van Riga.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering, van Riga; INDUSTRIE, kapt. J. Stibolt, van Nerva.
Van Rotterdam is in zes dagen te Keulen gearriveerd het schip JOHANNA SOPHIA, schipper van Hees Wz..
Te Antwerpen zijn gearriveerd MARGRITA, kapt. Berg, van Christiaansand; VRYHEDEN, kapt. Stibolt, van Nerva; GUILLAUME, kapt. De Ruyter, van Santos en VROUW CATHARINA, kapt. Schuuring, van Liverpool.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Zeetijdingen. Vlissingen, den 2 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en sedert gisteren van onze reede naar zee gezeild, L’HIRONDELLE, kapt. J. Willaert, naar Bilbao met lijnwaat (opm: linnen).

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Paramaribo. Den 31 juli uitgezeild het schip PAULINA, kapt. Struik naar Amsterdam.


Datum: 06 augustus 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 5 augustus. ST. JOHANNIS, kapt. J. Weberge, van St. Domingo; LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuiper, van Bayonne; VROUW ANNA, kapt. H.M. Swart, van Riga; VERTROUWEN, kapt. B.J. Backer, LIBRA, kapt. G.R. Engelsmann en JONGE PIETER JACOBUS, kapt. F. Weybes, van St. Petersburg; ANNE, kapt. G. Lange, van Pillau; VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smith, van Memel; VROUW EYKA, kapt. J.H. Oortjes en VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, van Dantzig.
Schiedam, 2 augustus. JOHANNA CHRISTINA, kapt. Johann Jacob Wolter, van Riga; JOHANNA, kapt. Johan Casper Wolter, van Reval; HARMONIE, kapt. Wolbert Wolberts Lange; DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus Gerard van Rhijn; DE JONGE WILLEM, kapt. Pieter Janzen, van Pernau; HENDRICUS EN ANGELICA, kapt. Hendrik Anthonij Busse, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar de volgende plaatsen:
Suriname, DE JONGE WILLEM, kapt. Gerrit van Medevoort. Adres bij Hoyman en Schuurman, Altena en Co. en D. Aletrino; DE FAAM, kapt. Eldert van Laar. Adres als boven; DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Dantzig, DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. Hendrik H. Scholtens. Adres bij Kranenborg en van Mourik en Wed. P.P. Juriansz. en Zn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Het behaagde de goddelijke voorzienigheid, heden morgen circa 2 ure, op het onverwachts, aan ene beroerte, in den ouderdom van 44 jaren, tot zich te nemen, mijne hartelijke geliefde man, Floris Bax, in leven Koopvaardij kapitein, voerende het schip DIANA, varende op de kolonie Berbice, mij nalatende vier kinderen, die met mij in hem ene brave en zorgende man en vader verliezen.
Amsterdam den 3 september 1828.
H.H. Adel, wed. F. Bax.


Datum: 07 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Guernsey, het Nederlandse kofschip VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip KATWYK, kapt. P.C. Stelling, hebbende bijzonder goed inrichtingen voor passagiers; vertrekt de 25e augustus aanstaande.
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schooner barkentijnschip MARIA, kapt. Eildert Reints, heeft bijzonder goede inrichtingen voor passagiers.
Naar La Rochelle, het Nederlands kofschip ANNA WILHELMINA, kapt. Harm Jan Mugge.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 augustus. Door de loodsschipper S. Duinker is de 26e juli, op de hoogte van Bevesier, in goede welstand zeilende gepraaid kapt. Moger, het schip DE VREDE, van Amsterdam, voerende tot signaalvlag n.° 179.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 augustus. Het schip DE VROUW GEZINA, kapt. J.J. Kouier (opm: tjalk, thuishaven Veendam, kapt. Jurjen Jans Koujer), met tarwe van Neustadt naar Amsterdam, laatst van Delfzijl, is, volgens brief van Harlingen van de 31e juli, de 18e dito op Ameland gestrand en zal benevens de lading geheel weg zijn; een gedeelte der tuigage was geborgen (opm: zie LC 220828).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 augustus. Kapt. H.T. de Jong, voerende het schip DE TREKVOGEL, van Marennes naar Dordrecht, meldt van St. Martin, op het eiland Rhé, in dato 22 juli, dat hij de 20e dito aldaar was binnengelopen, na in een hevige westelijke storm door stortzee enige schade bekomen en vier onderzeilen gekapt te hebben; hij dacht met de eerste gunstige gelegenheid weer gereed te zullen zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. De 5e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE WELVAART, kapt. H.W. Velt, van Windau. De 6e, des morgens, zeilden DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, naar Hull; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Steenberg, naar Dundee; CHRISTIAAN BENJAMIN, kapt. J.G. Brandt, naar de Oostzee; EENIGHEDEN, kapt. O. Krumsen, naar Droback; ANNA CATHARINA, kapt. T. Cullen, naar Emshorn; AURORA, kapt. B.J. Weygers, naar Fiert of Fort en arriveerde VRIENDSCHAP, kapt. S. Starling, van Blackney.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Kapt. D. Murcke, voerende het Nederlandse brikschip HENDRICA ELIZABETH, meldt uit Port Mahon de 5e juli, dat hij de volgende dag zijn reis naar Smirna zou voortzetten en door Zr.Ms. corvet HEKLA, gekonvooieerd worden tot Malta en dat zo daar bij zijne aankomst geen ’s lands schepen waren om hem dadelijk verder te konvooieren, dit corvet order had hem naar Smirna te begeleiden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Te Antwerpen zijn gearriveerd MARIA, kapt. Boer, JACOBS, kapt. De Jonge van Liverpool; VROUW ANNA, kapt. Wijkmeijer, van Hull; GOEDE HOOP, kapt. Kwakenburg, van Riga.


Datum: 09 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 augustus. Heden is op een geregelde wijze statig van stapel gelopen het fregatschip MARIA, gevoerd zullende worden door Franciscus van den Bergh, groot circa 200 lasten gebouwd op de scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren, door de bouwmeester B. de Jong, voor rekening van de heer A. van Hoboken, die op nieuw aan dezelfde helling de kiel heeft doen leggen voor een fregatschip van 450 lasten, hetwelk BATAVIA genaamd is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes.
De 8e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis WILHELMINA, kapt. A.C. Fisscher, van Riga.
De 4e is ter rede van Vere gekomen de Nederlandse tjalk DELIA, kapt. A.P. Ekkel, van Rotterdam naar Southampton.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE SOPHIA, kapt. Meys, van Londen; GOEDE HOOP, kapt. Stomp en CATHARINA, kapt. Veling, van Dimmin (opm: mogelijk Demmin bij Greifswald).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 8 augustus. MARIA, kapt. J.H. Kraanstuiver van Pernambuck; GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, van Londen; L’ANTINA, kapt. J.O. Kuiper, van St. Petersburg; EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Riga; CONCORDIA, kapt. H.E. Sleehuis, van Oudsoen; DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomboot), kapt. J.E. Dietz, van Hamburg; NEPTHUNUS, kapt. J. Lindeman, van Hamburg.
DC 090828
Dordrecht, 8 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bericht aan de zeevarenden. De minister voor de marine en kolonien brengt ter kennis van alle zeevarenden of daarbij belanghebbenden, dat er even buiten de stroombank in de haven van Nieuwpoort, op de kust van West-Vlaanderen, een sloepschip gezonken ligt, waarvan de top der mast met laag water slechts enige weinige palmen boven het water zichtbaar wordt. Liggende hetzelve in 4 ½ vademen water op de peiling, de haven van Nieuwpoort Z. t. W. per kompas, nagenoeg ¾ Duitse zeemijlen (opm: ¾ x 7.000 m. = 5.250 m.) uit de wal.
‘s-Gravenhage, 19 juli 1828, de minister voornoemd, Elout.


Datum: 12 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 augustus. De 9e dezer, des namiddags, zeilden Zr.Ms. brik PELIKAAN, luitenant Pieterse; kapt. Hart, met de brieven van de 9e dezer, naar Harwich en arriveerde DE JONGE MAGRITA, kapt, J.K. Wykmeyer, van Liverpool.
De 9e, des morgens, zeilden uit de Maas CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, naar Marseille; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd en METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, naar Firth of Forth; DE ZEEMEEUW, kapt. E. Reints, naar Bordeaux; RESOLUTION, kapt. G.E. de Boer, naar Drontheim; DIANA, kapt. E.R. Huisman, naar Stockton. Des namiddags arriveerde DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuit, van Londen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ASTREA, kapt. Brandenbol, van Bordeaux; FREDERIKA, kapt. Van den Kerkhove, van Rio-Janeiro.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 11 augustus. Verleden vrijdag namiddag is van de werf van de scheepsbouwmeester C. Gips, in de Lijnbaan alhier, voorspoedig van stapel gelopen het kofschip de ZEEMEEUW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, van Liverpool, met klipzout en katoen.


Datum: 13 augustus 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 12 augustus. JEANETTE ADELAIDE, kapt. J.A. de Haas, van Suriname; DE GOEDE HOOP, kapt. R.D. Flik en TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Flik Jz., van Riga.


Datum: 14 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Bristol, het Nederlands kofschip DE WELVAART, kapt. Matthijs Jans Harkema, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 augustus. Zaterdag de 9e dezer is bij de scheepsbouwmeester E. van der Hoog, te Maassluis, van stapel gelopen het hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, groot circa 90 lasten, aldaar voor Rotterdamse rekening gebouwd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. De 11e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwyk, van Liverpool.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A. Bunnemeyer, naar Londen; DE GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar Riga; DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, naar Hull; DE JONGE HORTENCE (opm: buitenlander); kapt. H.A. Nieberding, naar Marseille; DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, naar ….. ; BRUTUS, kapt. J. Keilen, naar Petersburg; ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, naar Yarmouth; THEODORE, kapt. J. den Duyts, naar Aberdeen en DE JONGE RENTE, kapt. P.J. Colle, naar de Oostzee.
Te Antwerpen is gearriveerd CHRISTINA VOS, kapt. Smaal, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan nu wijlen Jannes Garms Patje, in leven schipper op deszelfs galjootschip, genaamd DE HOOP, liggende in de haven binnen de stad Vlaardingen, in hetwelk hij op de 7e juli 1828 is overleden, gelieven daarvan opgave of betaling te doen, vóór of uiterlijk op de laatste dezer maand augustus, aan Mr. J.C. Verkade, te Vlaardingen voornoemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JONGE WILLEM, kapt. Jan Hartwijk (opm: niet goed leesbaar), van Liverpool, met klipzout.


Datum: 15 augustus 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hechte en welbezeilde, geheel overdekte barkas, met ene complete inventaris, liggende aan de werf binnen Ezumazijl. Iemand hieraan gading makende, vervoege zich deswege bij den scheepstimmerbaas J.E. Botma, aldaar.


Datum: 16 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 augustus. De 15e dezer is te Alblasserdam, bij de scheepsbouwmeester Cornelis Smit, van stapel gelopen het tweedeks gekoperd fregatschip DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, groot 536 tonnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 augustus. De 13e dezer, des namiddags, zeilden JOHANNA, kapt. C. Tevez, naar Marseille; DE SNELHEID, kapt. A. van der Linde, naar Smirna; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes en OCEANET, kapt. C. Giessing, naar Noorwegen.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerde DE COURIER, kapt. P. de Best, van Hull.
De 14e, des morgens, zeilden DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Newhaven; DE VROUW GEZINA, kapt. A.G. Boomgaard en GEERTRUIDA, kapt. J.C. Lorentzen, naar Londen; JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyenkind; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Goole; DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. F.S. Oldendorp, naar Liverpool; DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk en KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, naar Lissabon; JOHANNA, kapt. J.C. Wolter; VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolter, GEORGE PHILIP, kapt. T.G. Rentz, PROVIDENCIA, kapt. P. Arents en NEPTHUNIS, kapt. J. Peters, naar de Oostzee; MAGDALENA, kapt. H.P. Evers en LISETTE, kapt. J.M. Beyer, naar Rostock; OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar Leith; ALYDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, naar Stockton; SANDRINA, kapt. H.H. Jongbloed, JONKVROUW CHRISTINA, kapt. C. Schwennen, naar ……. .
De 15e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis HARMONIE, kapt. N. Nielsen, naar Noorwegen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild SOPHIA WILHELMINA, kapt. B. Hoborst, naar Memel; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A. Bunnemeyer en DE JONGE HORTENCE, kapt. H.A. Nieberding, zijn door tegenwind uit zee teruggekomen.
Te Antwerpen is gearriveerd SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van der Steene, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 13 augustus. DE VREDE, kapt. P. Sturk, van Demerary; LOUIZA, kapt. E.A. Bakker en JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot, van Koningsbergen

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Antwerpen, 10 augustus. Op ’s konings verjaardag zullen alhier twee nieuwe schepen van stapel lopen, namelijk het driemastschip JAVA, van 7 à 800 tonnen, voor de heren De Cock van Gend, en de schone brik KAREL EN PIETER, van 380 à 400 tonnen, toebehorende aan de heren Elsen en Van Linden alhier.


Datum: 19 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duyvenboden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 augustus. De 15e dezer, des namiddags, arriveerden DE GOEDE HOOP, kapt. H.F. Klein; DE WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis en DE LIEFDE, kapt. K.S. Hagedoorn van Riga. En DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.H. Drent, van Bergen (de laatste als bijlegger naar Brussel). De 16e, des morgens, HENDERINA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, van Bergen. De 17e, des morgens, CHARLOTTE, kapt. F.L. Plageman, van Bergen; URANIA, kapt. C.F. Maas en JOHANNA, kapt. S. Evers, van Rostock en zeilde NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, naar Liverpool.
De 17e dezer, des morgens, is uit de Maas gezeild DE VRIENDSCHAP, kapt. R.E. Roelfsema, naar Fiert of Fort; SARA MARIA, kapt. J.G. Blom, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M.A. Mengers en DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitse, naar ….. ; PROVIDENTIA, kapt. P. Thomassen, naar Arensdahl en arriveerden DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes, van Wismar; VROUW ANNA, kapt. G. Don, van Tromsoe en LOUISE, kapt. K. Volker, van Archangel.
De 17e dezer, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE DOCHTER REMPKE, kapt. J.J. Oltmans, van Libau; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Moller, van Riga. De 18e, des morgens, ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Riga. Het schip DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.H. Drent, is binnen door naar Brussel opgezeild.
De 18e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, van Wismar.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE PIETER, kapt. Adison, van Hull; VROUW JANTINA, kapt. Smit, van Dantzig en JOHANNA CLARA, kapt. Goens (opm: kof JOANNA MARIA, kapt. P.M. van Goens), van Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WISLEY, kapt. W. Hall, van Kiel, met granen; MINERVA, kapt. I.P. Segebart, van Stockholm, met teer, pek en matten; CHARLOTTA, kapt. T.L. Plageman, en HENDRINA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, beiden van Bergen, met stokvis en traan.


Datum: 20 augustus 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 19 augustus. NEDERLAND, kapt. F.K. Kleyn, van Suriname; WILLEM DE EERSTE (stoomboot), kapt. J. van den Oever, van Hamburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Schröder, van Hamburg; JOHANNA, kapt. J.J. Kortwijk, van Koningsbergen; MENTOR, kapt. H. Steen, van Dantzig; CAROLINA, kapt. J.K. Horn, van Assens.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam op 19 augustus naar in lading liggend schip:
Naar Koningsbergen, (langs Texel of het Vlie), DE HOOP, kapt. H.B. Engelsman. Adres bij de Wed. Salm en Meijer en J.H. Hespe.


Datum: 21 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Oldenburgs kofschip WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Peters.
Naar Rochefort, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. Hendrik van den Bos.
Naar Bayonne, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Theodoris Gerardus van Rhyn.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Van Smirna heeft men bericht, dat de weledelgestr. heer kapt. ter zee Van der Loeff, welke het bevel voerde over Zr.Ms. fregat KENAU HASSELAAR, aldaar des nachts van de 11e juli overleden is, na een zeer hevige ziekte, die slechts vijf dagen geduurd heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 augustus. De 18e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ANNA DOROTHEA, kapt. F. Witt, van Rostock.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas HERMINA, kapt. A.J. Hubert, van Liverpool. De 19e, des morgens MARGARETHA (opm: kof MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, van Dantzig.
De 20e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Wildeman, naar ……. ; DE CATHARINA WILHELMINA, kapt. H.A. Muller, ST. JOHANNIS, kapt. J.H. Rick en MAIANNA (opm: mogelijk: MARIANNA) LUCIA, kapt. P. Jurck, naar de Oostzee; ANNA CHRISTINA, kapt. O.P. Waage, naar Noorwegen en arriveerde ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Gibraltar.
Te Antwerpen zijn gearriveerd LA VILLE DU PORT LOUIS, kapt. De Leers, van Sevilie; ANETTE, kapt. van der Holl, van Londen; ELISABETH, kaqpt. Falck, van Stokholm; CATHARINA, kapt. Lange, van Koningsberg en EENDRAGT, kapt. Dillemans, van Riga.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Suhlberg, naar de Oostzee; DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen, naar Exeter; MERCURIUS (opm: brik MERCUUR, Antwerpen), kapt. J.F.P. Smit, naar Lima; ANGELINA, kapt. J.G. Sap (opm: vervangen door D. Stinze), naar Dublin; MINERVA, kapt. T. Mooy, DE AREND, kapt. H. Elbring en LA JOYEUSE ARRIVEE, kapt. J.A. Bunnemeyer, naar Londen; DE JONGE HORTENCE (opm: JONGE HORTENSE, sloep), kapt. H.H. Nieberding, naar Marseille; PAULINE, kapt. J. Joosens, naar Liverpool en ZEPHYR, kapt. S. Nielsen, naar Malaga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip die HOFFNUNG, kapt. H.C. Saag, van Stockholm, met teer, pik en ijzer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 augustus. Gisteren arriveerde alhier het schip FREDRIK, kapt. J. Brand, de 19 april vertrokken van Antwerpen, en heden Zr.Ms. korvet de LEIJE, commandant kapt.t.zee A.J.J. van Lutsenberg, met vijf passagiers, de 7 januari vertrokken van Texel.


Datum: 22 augustus 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag den 2 september 1828, des voormiddag ten 10 ure, zal, door kapt. Gustaaf Fredrik Granberg, gevoerd hebbende het nabij de Vlierede verongelukte Russische brikschip CARL, te West Terschelling op het eiland Terschelling, ten huize van mejuffrouw weduwe Wulp, ten overstaan van den aldaar residerende notaris, publiek, om gereed geld, verkocht worden een aanzienlijke partij houtwaren, herkomstig en geborgen van de lading, waarmede voornoemde kapitein per gemeld brikschip is gekomen van Helsingfors (opm: Helsinki), bestemd naar Amsterdam, bestaande in 98 grenen balken, lang van 8 tot 12 ellen, p.m. 5.000 dito planken, lang van 3 tot 5 ellen, en p.m. 600 dito dito, lang 2 ellen.
Voorts op donderdag den 4 september 1828, ter plaats en uur voormeld de van gedacht schip geborgen tuigage, bestaande in ankers, touwen, gekapt staand en lopend touwwerk, zeilen, boot, sloep, en verdere overblijfselen. Zullende tot gerief der kooplieden het Kaagschip van Jan Oepkes, op maandag den 1 september 1828 te Harlingen gereed liggen, en op dien dag naar Terschelling vertrekken, waarna de verkoping zal worden geregeld. Nadere informatie te bekomen bij de correspondenten van voornoemd kapitein, de heren Brandenburg en Kramer, commissionairs te West Terschelling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op zaterdag den 30 augustus 1828, zal, door den strandvonder van Ameland, des voormiddag ten 9 ure, op voornoemd eiland, bij het Pakhuis te Nes, bij publieke veiling en gerede gelde, worden verkocht het geborgen tuigage, bestaande in 9 stuks zeilen, 2 ankertouwen, waarvan het een bijna nieuw, lang 125 vadem, 2 zware en een werpanker; alsmede het verdere geborgen touwwerk, rondhout enz. Alles herkomstig van het op den 28 juli jl, gestrande Tjalkschip de VROUW GEZINA, gevoerd geweest bij schipper J.J. Kouier (opm: zie RC 070828).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.S. Zijlstra, residerende te Akkrum, zal publiek, bij strijk en verhoog geld en tegen gerede betaling, presenteren te verkopen een sedert enige jaren nieuw uitgehaald kofscheepje, KOOPMANS WELVAREN genaamd, lang 10 ellen en 8 palmen, wijd 2 ellen en 3 palmen en hol 1 el 1 palm, met zeil en treil, staand en lopend want, haken en bomen, ijsborden, en verdere aanhorigheden; in alles zodanig hetzelve door Bouwe Tjalkes Snip bevaren en thans achter het Gebuurte te Akkrum gelegen is.
Wie gading maakt, komt donderdag den 28 augustus 1828, des namiddags ten 2 ure, ten huize van Willem Freerk van Es, herbergier te Akkrum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De secretaris A.L. Potma, te Workum, zal, ten overstaan van den notaris H. Albarda, aldaar, op vrijdag den 5 september 1828, des namiddags ten 2½ uren, provisioneel, en om 5 uren finaal, ten huize van Sikke de Jong, te Workum, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen een hektjalkschip, lang bijna 18 ellen, in het jaar 1824 aanmerkelijk vertimmerd, benevens een hektjalkscheepshol, lang bijna 17 ellen, liggende op het Zuidend in de Diepe Dolte aldaar; zijnde de inventaris op de biljetten gespecificeerd en kunnen voormelde schepen vooraf uit de hand worden gekocht van de eigenares de weduwe L. Visser, te Workum. (opm: LC 120928 meldt dat op het 1ste is geboden NLG 800 en op het 2de NLG 225)


Datum: 23 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 augustus. Het Noors driemastschip WILHELM, kapt. A.I. Wolff, met hout van Noorwegen naar Ostende, heeft de 15e dezer, bij het binnenkomen der haven van Ostende, het roer afgestoten en is op de Westerbanken gestrand; hetzelve zal weg zijn, doch het volk, benevens de inventaris en een gedeelte van de deklast is gered en men dacht de volgende dag de gehele lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. Het schip DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delden Azn, zou, volgens brief van Smirna van de 18e juli, de volgende dag onder convooi vandaar naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 augustus. De 21e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ST. JOHANNIS, kapt. P.M. Heldt, van Reval.
De 21e dezer, des morgens, arriveerde CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, van Bordeaux.
De 22e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwel, van Riga en GUSTAV, kapt. E.C. Hansen, van Archangel.
De 21e, des namiddags, zeilde van Brielle JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth). De 22e, des morgens, arriveerden CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, van Kiel; DE VRIENDSCHAP, kapt. R. Westerberg, van Dantzig. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans, naar Fitzroy en NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Riga; CONCORDIA, kapt. W.J. Zelling en MERCURIUS, kapt. J. Roose, naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerde JONGE MARGARETHA, kapt. Drent, van Bergen; GOEDE INZIGT, kapt. Petersen, van Christiaansand, van Wismar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 23 augustus. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van St. Petersburg; MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Riga; ZELFSTANDIGHEID, kapt. P. Ryland, van Bergen; JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, DE JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs, van Wismar; JONGE MARGARETHA, kapt. H.D. Hansen, van Greifswald; DE BEURS VAN AMSTERDAM, (stoomboot), kapt. J.E. Dietz, van Hamburg.
Rotterdam, 20 augustus. DE LIEFDE, kapt. K.J. Hagedoorn en DE GOEDE HOOP kapt. H.F. Klein en DE STAD MEPPEN, kapt. E. Harders, van Riga; ORANIA, kapt. C.F. Maas, van Rostock.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip de VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, van Wismar met granen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publiek Verkoping van een romp van een gaffel visschuit met zijn toebehoren.
1 september 1828, des voormiddags ten negen ure, zal te Middelharnis, publiek op dag van betaling, worden verkocht een romp van een gaffel visschuit, genaamd CORNELIA PAULINA HELENA, met deszelfs ankers, kabels, zeilen, touwwerk, vistuig en verder aan- en toebehoren, zo als die door de stuurman Cornelis Langbroek laatst is gevoerd geweest.


Datum: 26 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 augustus. De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis FORTUNA, kapt. H.T. Bulow, van Memel. De 23e, des namiddags, arriveerde PETER, kapt. B.J. Borchers, van Riga.
De 23e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas DE GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, van Bergen; DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.P. Kramer, van Pruisen; DE VROUW AUKJE, kapt. L.C. Smart, van Petersburg en CLARA MARGARETHA, kapt. J.B. Schrifvers, van Christiaansand.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANTHONIE, kapt. M. Azon Jacometti, van Batavia; HARMONIE, kapt. C.J. Reus, van Liverpool; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Libau; HANILAU, kapt. C.A. Sprenger, van Pernau; MINERVA, kapt. J.J. Kopcke, van Greifswald; CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, ANNA MARGRITHA, kapt. J. Langhenrich en MARIA WILHELIMINA, kapt. H.C. Witt, van Riga; MERIDIAN, kapt. J. Dove, van St. Domingo en de 25e, des morgens, DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, van Libau.
De 24e, dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Riga; DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, van Libau; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, van Dantzig.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW ANTJE, kapt. Kreutzmer, van Hamburg en ESPÉRANCE, kapt. van Geyt, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, en de GOEDE HOOP, kapt. G.G. Hoop, beiden van Bergen met stokvis en traan, en CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, van Kiel met tarwe.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Den 16 augustus is wegens storm Bremen binnegelopen de VROUW WIEBERKE (opm: hektjalk VROUW WIEPKE), kapt. G.J. Dust, van Lübeck naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder L. Harmenzon te Leeuwarden, zal, ten verzoeke van den heer Stienstra, procureur aldaar, als gelastigde van zijne principalen, op vrijdag den vijfden september 1828 provisioneel, en den twaalfden september daaraanvolgend finaal, telkens des namiddags ten vier uren, ten huize van C.H. Wilkeshuis, logementhouder in het Zaailand aldaar, publiek, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen een overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE JAN, groot 48 ton, thans liggende in het Zaailand, voor het logement van Wilkeshuis, door Lieuwe Jans Ankringa wordende bevaren, met zeil en treil, staand en lopend want, enz.; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 090928 meldt dat geboden is NLG 726.)


Datum: 27 augustus 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 25 augustus. MARIA JACOBA, kapt. J.J. Bart, van Curaçao en St. Thomas; DE VROUW MARTHA, kapt. M.J. de Jonge; NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Suriname.


Datum: 28 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip KATWYK, kapt. P.C. Stelling, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers; ligt gereed.
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoener barkentijnschip MARIA, kapt. Eildert Reints; heeft bijzonder goede inrichtingen voor passagiers.
Naar La Rochelle, het Nederlands kofschip ANNA WILHELMINA, kapt. Harm Jans Mugge.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. De 25e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool. De 26e, des morgens, zeilden COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, naar Suriname; DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, naar Guernsey; MERCURIUS, kapt. G.L. Swart, DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, naar Liverpool; INDUSTRIE, kapt. J. Stibolt, naar Dramme; NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop en ROTTESTROOM, kapt. J. Glazener, naar Batavia en arriveerde JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, van Bergen.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Liverpool; DE VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuypers, van Bergen; DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, van Elbing en DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Riga.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, van Libau. De 27e, des morgens, zeilden CHARLOTTA, kapt. F.L. Plageman, naar de Oostzee; ISIS, kapt. J. Morel, naar Havre-de-Grace.
De 26e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas HENRICUS ANGELICA, kapt. H.A. Busse, LOUISE, kapt. E.E. Valk, ANTHONIA, kapt. T. Bradhering en FLORA, kapt. A.L. Mennen, naar de Oostzee; DE JONGE GEORGE, kapt. J.J. Dalman, naar Bordeaux; DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, naar Belfast; PRINS CHRISTIAAN, kapt. J. Jurgensen, naar Elseneur; DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk, naar ….. ; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. G.P. Bakker, naar Yarmouth; DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, naar Bristol; JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, naar Berwick. De 27e, des morgens, DE VROUW HEMPKE, kapt. G. Harders, naar Hamburg; MARIA CORNELIA, kapt. H.H. Voss; AURORA, kapt. G. Spiegel; CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering, HERMINA, kapt. C.G. Kruse, FANNY, kapt. J.H. Evers, WILHELMINA, kapt. A.C. Fischer, DE JONGE HEEREN, kapt. J. Ulfers naar de Oostzee; DE WELVAART, kapt. H.W. Velt, naar ….. ; HELENA, kapt. D.Y. Greven, naar Liverpool; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Leith; CONCORDIA, kapt. F.J. de Boer, naar Bordeaux; BALDER, kapt. T.H. Dolholt, naar Grenstad; DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Busse, naar Elseneur.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HAITZEMA, kapt. Van Wijk, van Liverpool; VROUW GERDINA, kapt. Bossing, van Londen; KLEINE HANS, kapt. Hagen, van Rostock en DE LEEUW, kapt. Jansen, van St. Jago.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JEANE, kapt. C.K. Behrens, van Stockholm met teer en pek; ADOLPH, kapt. P. Lassen, van Kopenhagen met teer; de VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuijper, van Bergen met stokvis en traan; HARMONIE, kapt. C.J. Reus, en ENGELINA, kapt. Rente Habok (opm: vermoedelijk schoenerkof ENGELINA, kapt. R.H. Bok), beiden van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 26 augustus. Gisteren arriveerde alhier het schip ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, de 7e april vertrokken van Amsterdam, en heden de schepen MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, met Zr.Ms. troepen, de 20e april vertrokken van Rotterdam, en HENRIETTA CLASINA, kapt. L.F. Heijde, met twee passagiers, de 30e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 29 augustus 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 25 augustus. De Nederlandse vaart, zo door het Schleswig-Holsteinse kanaal, als door de Sont, is in de eerste 5 maanden van het lopende jaar zeer levendig geweest. Dezelve heeft merkelijk toegenomen, terwijl die van Engeland een vermindering heeft ondergaan. Het getal Nederlandse schepen, hetwelk in het voornoemde tijdvak eerstgemeld kanaal is gepasseerd, bedraagt 540. Deze schepen voerden op hunne reis naar de Oostzee, met uitzondering van zeer weinige, niets dan ballast, en keerden, bijna zonder uitzondering, naar Nederlandse havens terug, geladen met tarwe, rogge, garst, boekweit, hout, as en lijnzaad.


Datum: 30 augustus 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van Rotterdam zullen vertrekken naar Batavia:
Het Nederlandse nieuw gebouwde gekoperde fregatschip MARIA, gevoerd door Franciscus van den Bergh, om op de 20e september gereed te zijn en
Het Nederlandse gekoperde fregatschip DE JONGE ADRIANA, gevoerd door Jacob Admiraal, om op de 10e oktober gereed te zijn.
Beide schepen hebbende uitmuntende inrichtingen tot het overbrengen van families of enkele personen naar Nederlands Indië, waartoe men zich gelieve te adresseren bij de kapiteins aan boord der schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading, naar Marseille, het Nederlands galjootschip DE JONGE HENDRIKA, kapt. Arij Plug, om de 15e september aanstaande te vertrekken.
Adres ten kantore van Coopman en De Witt en Lenaerts en te Rotterdam ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. De 26e dezer, is te Terschelling door de loodschipper C. Duinker, gepraaid Zr.Ms. oorlogschip DE PELIKAAN, luitenant Houty.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 augustus. Kapitein C. van der Drift, voerende het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, van Amsterdam te Lissabon gearriveerd, meldt van daar, in dato de 9e dezer, dat hij de 29e juli, 8 mijlen benoorden Port-à-Port (opm: Oporto), gepraaid is door een brik, tonende de Franse vlag, welker manschappen hem in de Franse taal vroegen van waar hij kwam en werwaarts zijne destinatie was, hem bevelende en eindelijk noodzakende bij te draaien, waarna van de brik de rode vlag werd gehesen; kapt. Van der Drift aan boord komende, werd door een rei volk, alle in Turkse kleding en met blote sabels gewapend, naar de kajuit geleid en vond aldaar de commandant op de Turkse wijze zittende, mede met een blote sabel in de hand, die hem zeer onbeleefd en nors naar zijn papieren vroeg, welke onheuse behandeling echter dadelijk ophield bij het zien der Turkse pas, wordende alstoen zeer vriendelijk onthaald, hem zeggende, in geval hij gebrek aan iets mocht hebben, zulks slechts te kunnen vragen; kapt. Van der Drift werd hierna met twee man van de brik weer naar boord gebracht en hem een goede reis toegewenst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 augustus. Volgens brief van kapt. G. de Jong, voerende het fregatschip CORNELIS HOUTMAN, in dato de 22e maart, was hij de vorige dag, na gedurende zijn reis veel ongestadig weer en stilte gehad te hebben, ter rede van Batavia gearriveerd met gezond volk, hebbende alleenlijk een der militairen verloren; hij zou zeer waarschijnlijk spoedig weer beladen worden, om de terugreis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 augustus. De 27e, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop en ROTTESTROOM, kapt. J. Glazener, naar Batavia.
De 27e, des namiddags arriveerde te Brielle DE VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonckhoff, van Bergen.
De 28e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DIANA EN GEZINA, kapt. A.J. Bootsman, van Bergen en DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Marennes. De 28e dezer, des morgens, MAARTINA, kapt. J.G. Hoetjer, van Bergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar en AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Libau en zeilden VRIENDSCHAP, kapt. S. Starling, naar Blackney; FORTUNA, kapt. T. Helm, naar Villanova; FREDERIKA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, naar Bergen en INDUSTRIE, kapt. D. Cupido, naar Londen.
De 24e dezer, arriveerde te Keulen het schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. W. van Hees, de 17e van Rotterdam vertrokken.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DIANA, kapt. T. Meulenbroek, naar Batavia; DE JULIA, kapt. J.P. Visser, naar Aberdeen; MARGARETHA, kapt. H.K. Dykhuis en DE JONGE RENTE, kapt. H.R. Huisman, naar Cork; NEPTUNES, kapt. F. van der Steen en DE VROUW REINA, kapt. H. Koops, naar Belfast; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Liverpool; L’UNION, kapt. J. van den Broecke en LES TROIS FRÈRES, kapt. B.H. Ricke, naar Londen; DE BRUSSELAAR, kapt. H.A. de Vries, naar Falmouth; DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Fitzroy; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, naar Yarmouth, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, naar Milton; FREDERIKA, kapt. P. van der Kerkhoven, naar Marennes; PARADYS, kapt. H. Adam, naar Hamburg.
Te Antwerpen is gearriveerd DE VROUW HELENA, kapt. De Vries, van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 27 augustus. JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, van Petersburg; VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, van Koningsbergen; VROUW GEZINA, kapt. L.T. Sok, ELISABETH, kapt. A.H. Pot, van Dantzig; KLEINE DAVID, kapt. A.P. Andersen, van Tonderen; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Londen; DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Prins, van Riga; ALBERDINA, kapt. J.N. Zomer en DE VROUW ZWAANTJE, kapt. J.C. Hazewinkel, van Dantzig; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, van Stockholm.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, en DINA GESINA, kapt. J.A. Bootsman, beiden van Bergen met stokvis en traan.


Datum: 02 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 september. De 29e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JEANNETTE, kapt. H.G. de Winter. De 30e, des namiddags, arriveerden MARIA ANNA, kapt. C.P. Brons, van Dantzig en L’ ACTIF, kapt. J. Zathouwer, van Duinkerken.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerden DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooy en PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaak, van Bergen; DRIE GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, FREDERIK FRANS, kapt. J.N. Andries van Libau; DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, DE VROUW CATHARINA, kapt. H.H. Wykmeyer en MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, van Memel; DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, van St. Petersburg; DE VROUW ELISABETH, kapt. B.H. Brams, van Dantzig; GEERTRUIDA, kapt. W.H. Klein, EMELIA MARIA, kapt. J.C. Kroning en ZEEVOGEL, kapt. J.J. Gotschalk, van Riga.
De 30e, des namiddags DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T.F. Lieffyn, van Wismar; IDA CORNELIA, kapt. G. Broekema, van Dantzig. De 31e, des morgens, DE DANKBAARHEID, kapt. P.J. Huygens, van Heiligenhafen; DE JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedles, van Dantzig en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut, van Libau en zeilde MERCURIUS, kapt. C. Bakker, naar Hull.
Van Brielle wordt van de 1e dezer gemeld, dat kapt. Bakker wel in zee gekomen is. De 31e passato, des namiddags, zeilden FLORA, kapt. C. Klok, naar Londen; DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, naar Brest en HERMINA, kapt. A.J. Hubert, naar Rochefort en arriveerden DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes, van Memel (opm: Klaipeda); DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Goole; DE JONGE KLAAS, kapt. J.C. Tscherh, van Lübeck.
Te Antwerpen is gearriveerd EGBERDINA, kapt. Bastiaens, van Riga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 augustus. Het schip de VROUW ALIDA, kapt. D.H. Klein, met granen van Neustadt naar Amsterdam, is de 16e dezer bij Langeoog geheel verongelukt; het volk is door enige vrouwen van dat eiland (uit hoofde de mannelijke bewoners daartoe niet te bewegen waren), met groot levensgevaar, aan een touw door de branding gesleept en gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Martinus Beijerman, openbaar notaris, residerende te Rotterdam, is voornemens, ten overstaan en onder mede-directie van de makelaar Fredrik van Dam, op dinsdag de 23e september 1828, des namiddags ten vier ure, in het notarishuis, aan de Gelderschekade, te Rotterdam voornoemd, in het openbaar, om gereed geld, te veilen en aan de meestbiedende of eerstmijnenden te verkopen: Twee hechte, sterke, welgebouwde en snelzeilende schepen, beide liggende in de Leuvehaven, aan de Wolfshoek, te Rotterdam, te weten:
- Een gaffelschip, genaamd DE VROUW JANNETJE, groot volgens de laatste meting 92 tonnen.
- Een damloperschip, genaamd DE TWEE GEZUSTERS, groot volgens de laatste meting 71 tonnen.
Beiden met derzelver mast, verder rondhout, opstaande en lopend want, ankers, zeilen, touwwerk en verdere inventaris; alles bij aankondiging-biljetten gespecificeerd.
Dezelve zullen zaterdag en maandag vóór en op de dag der veiling door een ieder kunnen bezichtigd worden; terwijl men zich tot het bekomen van nadere onderrichting kan adresseren ten kantore van gemelde notaris of makelaar, aan de zuidzijde van de Wijnhaven en in de Bierstraat te Rotterdam. Brieven franco.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, van Bergen met stokvis en traan.


Datum: 03 september 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 1 september. ST. JOHANNES, kapt. J.P. Evers, van Gothenburg; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, van Memel (opm: Klaipeda); ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Memel; DE MOEDER FEYKA, kapt. J.H. Jonker, MARIA MAGDALENA, kapt. F.L. Kerkstra (opm: kof, kapt. Teunis Lourens Kerkstra); VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder en JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, van Koningsbergen; GOEDE INTENTIE, kapt. B.J. Bouwes, van Dantzig; AARSTROOM, kapt. B.J. Houwinck; NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans en BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Carst, van Dantzig; WILLEM DE EERSTE, (stoomboot), kapt. J. van den Oever, van Hamburg; VROUW NEELTJE, kapt. C. Parrel, van St. Petersburg; DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, van Riga; DE JONGE JUFFER SARA, kapt. A.J. Sluyk, van Arendsburg; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.M. Hendriks, van Dantzig; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, ANNA HANZINA, kapt. B.P. Kolk en ANNEGINA, kapt. A.J. Bonte, van Koningsbergen; VRIENDSCHAP, kapt. W.M. Zwart, van Stokholm; DE VROUW PETIENA, kapt. K.D. Mulder, van Wismar; DE VROUW MARGARETHA, kapt. J. Anken, van Husum; VROUW GEZINA, kapt. J.I. van der Woude, van Tonningen.
Schiedam, 30 augustus. De WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis en ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen. Te Amsterdam, 3 september.
Naar de volgende plaatsen:
Demerary, DE VREDE, kapt. P.J. Sturk. Adres Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Z.
Genua en Livorno, ATALANTA, kapt. W. Zuidhoff. Adres van Olivier & C.,d’Arnaud & C., Van den Bey & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Marseille. AURORA, kapt. A.J. de Boer. Adres J. Daniels & Zn. en Arbman en C. de Grijs & Zn.
Bayonne, FRANCINA, kapt. T. Gort. Adres bij Jan Corver & C.
Bordeaux, HARMANUS JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen. Adres J. van Ulphen; ALIDA, kapt. H.F. Deddes. Adres bij Jan Corver & C.
Rouaan, DE VROUW GEZINA, kapt. B.H. Schipper. Adres bij C. de Grijs & Zn.
Bilbao, HARMONIE, kapt. C.R. Platte. Adres bij C. de Grijs & Zn.
Riga, DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Dantzig, DE GOUDVISCH, kapt. Jan H. Scholtens. Adres Kranenburg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman, Jurriaansz & Zn.
Memel, ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis. Adres zie boven.
Hamburg, (stoomboot), DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Dietz. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en Blikman & Co.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Advertentie. R. Tjebbes (opm: kapt. Rinke Tjebbes was de opvolger van kapt. Pieter Carel Stachouwer die op 14 augustus in Paramaribo was overleden), voerende het schip JONGE LODEWIJK ANTONIE, zal den 15 dezer maand zijn brievenzak sluiten en de reis naar Amsterdam aannemen.
Paramaribo, den 2de september 1828.


Datum: 04 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 september. De 1e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas NELSON, kapt. J. Heyden, naar Londen; ISIS, kapt. S. Jordon, naar Blackney; ANNA WILHELMINA, kapt. H.J. Mugge, naar Rochester. De 2e, des morgens, zeilden SOPHIA CATHARINA, kapt. M. Hansen, naar Kopenhagen en DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, naar Liverpool.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ENIGHEDEN, kapt. O.H. Niess, van Droback; DE JUFVROUW WILHELMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Bergen en zeilde DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Duinkerken.
De 2e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, naar Gibraltar en arriveerde DE JONGE ALBERT, kapt. P.A. Elberts, van Wismar.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, van Bergen; SARA JACOBA, kapt. Carst, van Petersburg en OSIRIS, kapt. Heyes, van Koningsberg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De reparaties aan de Brusselsche Vaart zo ver gevorderd zijnde, dat men de 10e dezer maand het water zal doen inlopen, zullen de beurtschepen hun geregelde vaart, des maandags van ieder week, hervatten, te beginnen de 15e dezer met het schip MARIA THERESIA, kapt. W. Ooms; zullende het thans in lading liggend schip LA SIRÈNE, kapt. F.F. Dansaert, vertrekken morgen, vrijdag de 5e dezer, om bij het openen der Vaart dadelijk op te varen. Adres bij de commissarissen Geerlings en Ooms, in de Korte Wijnstraat, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands brikschip MARIA AGNITA, kapt. Paulus Rynbende, om de 15e oktober aanstaande te vertrekken.
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip SMOLENSK, kapt. H. Suhr, van Archangel met pek, teer en matten.


Datum: 05 september 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris S.P. van Goinga, residerende te Heerenveen, zal, op zaterdagen den 20 september 1828, ten huize van den kastelein Pieter Elzinga, te Terbandsterschans, bij provisionele, en op zaterdag den 4 oktober aanvolgend, ten huize van den kastelein Pieter Johannes Fonk, in de Zon te Heerenveen, bij finale toewijzing, telkens des avond om zes ure, met uitloving van strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen het scheepstimmerhuis, de werf en daarbij staande gebouwen, met stede en grond van dien, benevens enig deel (deels tot den nieuw aangelegde straatweg vergraven) weidland, alles staande en gelegen onder Terband aan de algemene vaart, in eigendom behorende aan Tjeerd Tjallings van der Werf; alles vrij van enige inhuring te aanvaarden op den 12 mei 1829. (opm: zie ook LC 281128)


Datum: 06 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Te Ostende is de 31e augustus door enige vissers binnen gebracht een brikschip, genaamd CRISIS, van Withby, welks kapitein uit de papieren blijkt te heten William Pyatt en de eigenaar G. Clarke, in Withby. Gemelde vissers hadden dit vaartuig de 26e dito aan het zuiden van de Doggersbank, op de hoogte van 55 graden 15 min. noorderbreedte (opm: 140’ beNW Terschelling), onbemand en voornamelijk met tarwe geladen, gevonden. Het vaartuig is door bevoegde autoriteiten in beslag genomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. De 4e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, naar Liverpool.
De 4e dezer, des morgens, DE ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk, naar Libau; CHARLOTTA CHRISTINA, kapt. C.M. Holmberg, DIANA, kapt. J. Zonouw, MARIA, kapt. M.C. Peters en IRIS, kapt. D. Zimmerman, naar de Oostzee en ANNA MARIA, kapt. T.G. Reus, naar Leith; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes, naar Stockton; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muis, naar Londen.
De 5e dezer, des morgens, zeilden DE VROUW HEMPKE, kapt. G. Addiks, naar Hamburg; CATHARINA AUGUSTA, kapt. E.B. Hoffman, DE HARMONIE, kapt. W.W. Lange en ALEXANDER, kapt. J.C. Wramp, naar de Oostzee; HENDRIKA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker en CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, naar Bergen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ENDONIA, kapt. E.J. van der Molen, naar Riga; HULL PACKET, kapt. H.H. Lange, naar Hull; LE PROSPER, kapt. L. Vranken, naar St. Vas; DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, naar Milton; JOHANNA ELISABETH, kapt. M. Mesdagh, naar St. Mayo; MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Montrose; REINIERA, kapt. G. Meugens en PEGASUS (opm: PÉGASE). kapt. H.H. Wagenaar, naar Villa-Nova; CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, naar Teignmouth; AURORA, kapt. P.K. Pedersen, naar St. Martin; de HEMMINA, kapt. S.F. Taay, naar ….. ; GUILLAUME, kapt. W. de Ruiter, naar Mayo en JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerd IDA CORNELIA, kapt. Broekema, van Dantzig en THERESIA, kapt, Van de Pere, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 5 september. JULIA, kapt. J. Schildwacht en ADOLPHINA, kapt. J.J. Roggesack, van Archangel; DE JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel en DE EENDRAGT, kapt. B.P. de Vries, van Riga; HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga, van St. Petersburg; VROUWE MARIA ELISABETH, kapt. R.J. Haverbult, van Pillau; VROUW ALIDA, kapt. H.A. Jonker, van Koningsbergen; SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge en DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, van Koningsbergen; IKINA WILMINA, kapt. S.J. Vegter, AURORA, kapt. R.E. Betten en REGINA, kapt. E.J. Karst, van Dantzig; VIER GEBROEDERS, kapt. A.D. Pot, van Neustadt; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Koster, van Glückstad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE. Regeling der vaart voor de maand september 1828.
Van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage elke zondag, dinsdag en donderdag, ’s morgens ten 7 ure.
Van Rotterdam naar Nijmegen elke maandag, woensdag en vrijdag, ’s morgens ten 6 ure.
Van ’s Hage vertrekt des morgens ten half vier ure bij G. van Velthoven, op de Bierkade een eigen diligence, om vóór de afvaart der boot te Rotterdam aan te komen.
De stoomboten van Gorcum op ’s Bosch en van Rotterdam naar Middelburg, Brielle, Antwerpen en Londen, varen met deze in verband, zo ook de diligence van Gorcum over Breda naar Antwerpen, welke nog dezelfde avond circa 5 ure aldaar aankomt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 september. Aan deze is gearriveerd het schip de GUTE GESELSCHAFT, kapt. Claus Zeplien, van Archangel met teer, pek, hennip en matten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 september. Heden arriveerde alhier het schip IDA ALIJDA, kapt. P.H. Lund, met een passagier en Zr.Ms. troepen, de 19e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 09 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. Potjewyd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 september. De 7e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwyk, naar Liverpool.
De 5e dezer, des namiddags arriveerde te Brielle DE JUFVROUW REGINA, kapt. J.H. Koop, van Riga; HARMONIE, kapt. A. Middenste, van Rostock. De 6e, des morgens, zeilden MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, naar Brest. De 7e, des morgens, zeilden DE VROUW HEMPKE, kapt. G. Addiks, naar Hamburg; WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Peters, naar Bordeaux; DE VROUW REVENDA, kapt. J.H. Langhoff, naar Petersburg; COURIER, kapt. F. de Best, naar Hull; ST. JOHANNIS, kapt. P.M. Heldt en MINERVA, kapt. J. Kuph, naar de Oostzee; DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwell, JOHANNA, kapt. S. Evers en CASTOR & POLLUX, kapt. H.H. Holtz, naar Rostock; DE VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, naar Yarmouth; MARGARETHA HENDRIKA (opm: MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, naar Havre-de-Grace; JOHANNA CAROLINA, kapt. A. Zeeuwen, naar Duinkerken; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weyden, naar Gibraltar; DE GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, naar Drontheim.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis NORGO, kapt. J.C. Holst, van Memel. De 8e, des morgens, ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, van Riga en zeilde DE ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, naar Bergen.
De 8e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas HENDRIK THEODOOR, kapt. T. Voss, AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, naar de Oostzee.
Te Antwerpen is gearriveerd OSCAR, kapt. Wennerland, van Stettin.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 5 september. Heden arriveerde alhier het schip RAYMOND, kapt. G. van den Broecke, de 1, mei vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op dinsdag den 16 september 1828, des namiddags ten 3 ure precies, bij de beschrijving, en des avond ten 5 ure, bij de finale toewijzing, telkens in de herberg Roma, publiek veilen het kofschip, genaamd CONCORDIA, lang volgens meetbrief 27 ellen, wijd 5 ellen 77 duimen, hol 2 ellen 67 duimen, groot 182 tonnen of 96 lasten, en dat met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde en aan behorende goederen, zodanig wordt bevaren bij H.E. Sleehuis en is liggende in de haven te Harlingen. Nadere informatie te bekomen bij den heer B. van Loon ter gemelde stede.


Datum: 10 september 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 8 september. CHARLOTTE, kapt. W. Voetman, van St. Thomas; DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Riga; FORTUNA, kapt. M. Nugaard, van Bergen; HARMINA, kapt. H. Hazewinkel, van Koningsbergen; DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Hanken, van Freyburg; VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Caspers, van Flensburg; VROUW LAMINA, kapt. D.J. de Boer, van Emden; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.O. Hanken, van Hormerziel; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Koningsbergen; BONINE, kapt. H.J. Dekker, van Wismar; DE VROUW EJA, kapt. L. Bouman, van Tonningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlandse gekoperde brikschip DE JONGE ELISABETH, kapt. H. Bruhn, om vóór de 25e september te vertrekken. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 11 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia het Nederlands gekoperd brikschip DE JONGE ELISABET, kapt. H. Bruhn, om vóór de 25e dezer te vertrekken.
Adres bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg, overtocht binnen 36 uren.
De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM vertrekken regelmatig zowel van Amsterdam als Hamburg iedere zondag, in de vroege ochtend. De passagiers zullen zaterdag vóór middernacht zich aan boord moeten bevinden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 september. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP. Kapt. H. van den Bosch, van Marennes.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas LAURA, kapt. J.A. Wendt, van Kunda.
De 10e, des morgens, zeilden LOUISA, kapt. C. Volkert en EMELIA MARIA, kapt. J.C. Kreuning, naar de Oostzee en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar …….. .
Van een gedane instructie-reis is de 6e dezer te Vlissingen ter rede gekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE PELIKAAN, kapt.-luitenant ter zee W. Pietersen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE PIETER, kapt. J. Addisson, naar Londen; DE VROUW CATHARINA, kapt. H.A. Schuring (opm: A.H. Schuring), naar Bristol.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FREDERICA, kapt. Vanharten, van Riga en JACOBA, kapt. De Groot, van Dantzig.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia vertrokken den 9 september: De JONGE PIETER (opm: pink), kapt. C.W. Hammar, naar Brugge.


Datum: 12 september 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, lang ruim 14 ellen, wijd en diep na advenant, voorzien met zeil en verdere toebehoren. Adres bij IJme Taekes Appelhof te Berlikum.


Datum: 13 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 september. De 11e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord en DE TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool.
De 10e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Witt, naar de Oostzee en DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar ……… . De 11e, des morgens, zeilde PETRONELLA, kapt. H.R. Zwaal, naar Bergen en arriveerden DE GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Christiaansand.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delden Az., van Konstantinopel en Snyrna; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema en DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Marennes.
De 12e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW ANTJE, kapt. A.G. Jonckhoff en DE JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Bergen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ELIZA, kapt. Reinken, van Havre en MEDUSE, kapt. Bunnemeyer, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 12 september. GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer en DE JONGE HARM, kapt. G. Schreuder, van Koningsbergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd; CHRISTINA CORNELIA, kapt. Jan Noord, beiden van Liverpool; de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema; de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, beiden van Marennes, en alle vier met zout; de HUNTER, kapt. Joz. Humphries, van Bristol met ijzer en blik, en GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij hebben de volgende aantekeningen in een der nummers van de Hermes (opm: een Nederlands tijdschrift uit begin van de 19e eeuw) gevonden. Zij zijn ons belangrijk genoeg voorgekomen om aan onze lezers te worden medegedeeld:
Schepen voor het zinken in zee te behoeden. Deze uitvinding, aan Watson verschuldigd, is beproefd en voldoende bevonden op een schip van 80 stukken. Zij bestaat in het aanbrengen van ronde koperen buizen tussen de dekbalken, welke enkel met dampkringslucht gevuld zijn, ofschoon men, het nodig achtende, een lichtere soort van lucht kan gebruiken. Deze buizen hebben halve kogelronde einden en zijn hermetisch gesloten. De ondervinding van enige jaren bewijst, dat op elke dag van het jaar twee Britse schepen door schipbreuk, brand of zinken omkomen; van welk een waarde is dus die uitvinding niet?


Datum: 16 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 september. De 12e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, van Oléron; de 13e, des morgens, ROME, kapt. B. Deyer, van Charlestown. Het schip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delde Az. is van de quarantaine ontslagen en naar boven gezeild.
De 12e, des avonds, arriveerden in de Maas MERECURIUS, kapt. C. Bakker, van Hull en ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.
De 14e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis KATWYK, kapt. P.C. Stelling, naar Batavia en arriveerden NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni en RESOLUTION, kapt. G.E. Boer, van Bergen; ST. FELIX, kapt. H.T. Rieper en KONINGIN VAN ZWEDEN, kapt. C. Grap, van St. Petersburg.
De 14e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Schippers, naar Havre-de-Grace; CATHARINA, kapt. J. van der Schuit, CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers naar Londen; WELVAART, kapt. A.K. Dykhuis, naar Hull; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffyn, naar Yarmouth; DE VROUW AUKE, kapt. S.E. Swart, naar Riga; CHRISTINE, kapt. D.E. Bartels, naar de Oostzee; DE JONGE DOCHTER REMKE, kapt. J.J. Oltmans, naar Liverpool; PETER, kapt. B.J. Borchers, naar Emden; FREDERIK TROMP, kapt. J.N. Andries naar Rostock. De 25e, des morgens, arriveerde DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schippers, van Fugueru (opm: mogelijk Fugueira da Foz)(als bijlegger om order).
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap en CHRISTINA CHARLOTTE, kapt. L. Ericson, naar de Oostzee; DE VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer en DE VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Albers, naar Hamburg; MARGARETHA, kapt. B. Berg, naar Fitty-Fort (opm: tjalk VROUW MARGARETHA; waarschijnlijk naar naar Firth of Forth); ANNETTE, kapt. K. van den Oever, naar Londen; L’AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, naar St. Mayo.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW ANNA, kapt. Korter en MARY ANNA, kapt. Muller, van Koningsbergen; JONGE AUGUST, kapt. Durand, van Rio-Grande; MARIA, kapt. Sikkes, van Liverpool; PRINS VAN ORANJE (opm: brik), kapt. De Meire, van Batavia; ANTWERPS PACKET, kapt. Riecke; van Hull; JONGE JOHANNA, kapt. Van Puyvelde, van Cardiff; PELLICAAN, kapt. Kroone, van Marennes en ENDIMION, kapt. Smidt, van Rio-Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogs-fregat RUPEL, kapt. Bolken, van Port-Mahon, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Wolterbeek; Zr.Ms. instructie-brik PELIKAAN, gevoerd door kapt.-luit. Pietersen, van de Noordzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. P. Kraay, voerende het schip ZEEMANS HOOP, de 17e mei van Batavia vertrokken en de 11e dezer in Texel binnen, heeft in de Straat Sunda gepraaid het schip CONCORDIA, kapt. H. Bos, van Rotterdam naar Batavia; ook rapporteert hij, dat de 18e juli bij zijn vertrek van St. Helena aldaar aankwam het schip CORNELIA HENRIKA, kapt. J. Sipkes Tykeszn., van Batavia naar Amsterdam, aan welks boord alles in beste orde was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Marennes, en de VREDE, kapt. J.J. Greeven, van Oléron, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Nederlandse oorlogs-korvet de PROSPERPINA, kapt.-luit. Tieman, komende van Gibraltar, welke stad zij den 15 augustus verlaten heeft, is den 5 september te Falmouth binnen gevallen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Nagelaten boedels. Die iets te vorderen heeft of schuldig is aan de boedel van wijlen de heer George White, overleden de 30e augustus te Tanabang, in leven gezagvoerder van de particuliere brik HARRIET, van Soerabaija, gelieve daarvan aangifte of betaling te doen binnen twee maanden na dato aan de testamentaire executeuren.
Batavia, 13 september 1828, M. von Franquemont, Soerabaija en W. Fitz Paine, Batavia.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 september. Heden arriveerde alhier de brik DE KOCK, kapt. E. den Duijts, de 30 april vertrokken van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwe en P. Wijgh, makelaars, zullen, door een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 13 oktober 1828, des avond ten 6 ure precies, ten huize van Klaas Jongkind, kastelein in de Nieuwe Stads herberg, aan het IJ, te Amsterdam, verkopen een extra ordinair welbezeild kofscheepje, genaamd de GOEDE VRIENDEN, lang van steven tot steven 16 ellen 60 centimeters, wijd 3 ellen 20 centimeters, hoog 1 el 42 centimeters, gevoerd door schipper Simon Hendrik van der Werf, en gemeten op 18 lasten, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als bij den inventaris op de biljetten wordt vermeld. Liggende het voornoemde kofscheepje in den Singel, bij de Brouwersgracht, en hebbende in de beurt op Stavoren gevaren. Iemand, nader onderricht begerende, spreken met bovengenoemde makelaars. Is inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 17 september 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 15 september. ANNA LOUIZA, kapt. J.K. de Jong; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies en DE JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Steintjes, van Genua en de Kust; SPECULATIE, kapt. P.H. Puister; DE JONGE PIETER, kapt. G.J. Prounze en ONDERNEMING, kapt. H. Groenwold, van Koningsbergen; GOEDE HOOP, kapt. F.H. de Boer, van Dantzig; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Beckman, van Bremen.


Datum: 18 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het brigantijnschip GUIANA, kapt. Franz Popken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 september. Kapt. E.K.Lugies, van Genua en Porte-Maurice, te Amsterdam gearriveerd, heeft de 11e augustus bij Kaap St. Maria, in het nauw der straat van Gibraltar, gepraaid het schip DE ONDERNEMING, kapt. T.T. Kuiper, van Livorno naar Amsterdam.
Kapt. L. Sybes, van Marseille te Antwerpen gearriveerd, heeft de 14e augustus, op 33 grad. noorderbr. en 42 grad. westerlengte, gepraaid de brik CERES, van Montevideo naar Antwerpen en de 25e dito, op 45 graden 20 min. noorderbr. en 22 grad. westerlengte, de te Aarhuis (opm: Århus) te huis behorende brik THETIS, van Bahia naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 september. De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CATRINA, kapt. M.M. Pot, van Libau; ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, van Riga.
De 16e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas FREDERIKA, kapt. B.J. Buger, van Faborg.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, van Memel en zeilde PIETER EN ABRAHAM (opm: hoekerkof, eerste reis), kapt. W. v. d. Horden, naar Havre-de-Grace en L’ACTIF , kapt. J. Lanthouwer, naar Duinkerken.
De 17e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon; JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, van Hull en zeilden DE TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Muller, naar St. Ubes; HARMANIA, kapt. J.F. Thiel, ZEEVOGEL, kapt. J.J. Gotschalk, ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, DE STAD MEPPEL, kapt. E. Harders, naar de Oostzee; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Lynn; ANTHONIE CORNELIA, kapt. O.P. Blom en JULIE, kapt. P.C. Kerkham, naar …. ; DE VRIENDSCHAP, kapt. A.W. Westerberg, DE JONGE JACOB, kapt. B.J. Zietzes en DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Havre; WILLEM EN AUGUST, kapt. G.H. Schröder, naar Elseneur; CHARLOTTE FREDERIKA, kapt. E.D. Schrele, naar Greifswald; DE GOEDE HOOP, kapt. H.F. Klein, naar Jersey.
De 17e, des morgens, zeilde MERCURIUS, kapt. C. Bakker, naar Hull.
De 10e dezer is van Vlissingen naar zee gezeild Zr.Ms. brik van oorlog DE PELLIKAAN, gecommandeerd door de kapt.-luitenant ter zee L. Pietersen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LA VIERGE MARIE. Kapt. S. Teekles Hobma, naar Messina.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JEREMIAS, kapt. Siebes, van Marseille; LES AMIS, kapt. Nosten, van Rio-Janeiro; CHARLOTTA, kapt. Wippel, van Triëst; OTHELLO, kapt. Nieuwezwager (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. J.K. Nieschwager; na lossing werd het schip afgekeurd, de zeebrief werd op 31.1.1829 teruggezonden onder vermelding ‘schip buiten staat langer te varen’, van Batavia; VICTOIRE, kapt. Kuijper, van Liverpool; AGNETTE, kapt. Hollander, van Adra; JUFVROUW MEES, kapt. Doornbos, van Marennes; MARIA , kapt. Borchers, van Sevilla; BOUGINA, kapt. De Jonge, van Koningsbergen; VROUW HILKE, kapt. Wyckman, van Nice; JONGE LODEWYK, kapt. Wagenaer, van Riga en JONGE JOHANNA, kapt. Poel, van Petersburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen LAURINE MATHILDA, kapt. H. Clausen, van Pernau; ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, van Riga, en CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, van Libau, alle drie met granen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 16 januari. Heden arriveerden alhier de brik NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. H.M. Heijns, de 18e mei vertrokken van Antwerpen, het schip SUSANNA, kapt. P.C. de Roth, met een passagier, de 30e april vertrokken van Amsterdam, en het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelieff, de 15e mei vertrokken van Amsterdam.


Datum: 20 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerque het schip DE LIEFDE, kapt. S. Koorn, om de 23e dezer te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 september. De 17e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, naar Liverpool. De 18e, des morgens, arriveerden DIANA, kapt. C.H. Hansen, van Riga en Zr.Ms. instructie-brik DE PELIKAAN, kapt.-luitenant Pietersen, van Texel.
De 17e der, des namiddags, zeilde uit de Maas DE DANKBAARHEID, kapt. T.J. Hages, naar Duinkerken.de 18e, des morgens, arriveerden NEERLANDS WELVAART, kapt. H.K. Rentz, van Riga; DE HERSTELLING, kapt. A. Duyndam en SARA, kapt. H.G. Botje, van Bergen en zeilde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, naar Stockton.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel, CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Maas van Riga. De 19e, des morgens, zeilde ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz., naar Batavia.
De 19e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas de GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, van Arendsburg.
De 19e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE HARMONIE, kapt. J. de Best, naar Londen en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut, naar Libau.
De 10e augustus is, onder konvooi van Zr.Ms. korvet HEKLA, te Smirna van Port-Mahon behouden gearriveerd het Nederlands brikschip HENDRICA ELIZABETH, gevoerd door kapt. David Miercke. Alles was te Smirna rustig en stil.
Te Antwerpen is gearriveerd VROUW ELISABETH, kapt. Kappen, van Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 18 september. TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, van Londen; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smith, van Riga; VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Doewes en DE ONDERNEMING, kapt. J.. Veerman, van Koningsbergen; TWEE GEZUSTERS, kapt. J.S. de Jonge, van Emden; VROUW HERMANA, kapt. H.J. Westers en TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Bolmeijer, van Leer; DE VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Porto; DE GOEDE TROUW, kapt. C.J. Masket, van Petersburg; CONCORDIA, kapt. D.H. van Wijk, van Koningsbergen; DIANA, kapt. W.J. Stuit, van Koningsbergen; DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, van Lissabon.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Marennes E.P. Dik van Zwolle.
Te Valparaiso CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, van Montevideo.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen WILHELMINA, kapt. J.H. Schomasker (opm: niet goed leesbaar), van Riga met rogge en hennip, en de JONGE BEREND, kapt. B.R. van Wijk, van Memel met rogge.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Te Valparaiso aangekomen CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, van Montevideo.


Datum: 23 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 september. De 20e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE HARMONIE, kapt. P. Permien, naar de Oostzee; DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, naar Rochefort; DE VYF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, naar Marennes en DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar, naar Hamburg. De 21e, des morgens, zeilden MAGDALENA CATHARINA, kapt. C. Staben en HANNIBAL, kapt. C.A. Sprenger, naar de Oostzee; GEERTRUIDA, kapt. W.H. Klein, naar ……. .
De 19e dezer, voor posttijd, zeilde DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooi, naar Rouaan.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HOOP OP WELVAART, kapt. Van der Meer en FENNA, kapt. De Weerd, van Dantzig en CATHARINA MARGARETHA, kapt. Broedersen, van Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DIANA, kapt. C.M. Hansen, van Riga met rogge.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 september. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild (14 september) HORTENSE (opm: fregat), kapt H.J. Netscher, naar Batavia met stukgoederen.


Datum: 24 september 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 23 september. SOPHIA MARIA, kapt. G.J. Roperhof, van Suriname; DE ONDERNEMING, kapt. J.T. Kuiper, van Livorno.


Datum: 25 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname het Nederlands driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Hendrik Hagers; ook voor passagiers.
Naar Elseneur en Kopenhagen het Nederlands smakschip VROUW ALBERDINA, kapt. Harmen Klasen Rentes.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. De 23e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Archangel,
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE CORNELIS, kapt. G. Goudappel, van Marseille, Alicante en Adra.
De 24e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard en FLORA, kapt. C. Klok, van Londen en DE VROUW HENDRIKA, kapt. F.P. Kramer, van Yarmouth.
De 24e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, naar de Oostzee.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt, DE VROUW GEZINA, kapt. R.J. Bossinga en LA BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, naar Londen; ADMIRAAL BUYSKENS, kapt. J. Duncan en de JONGE ORANCIA (opm: de brik was onder deze naam in mei in Antwerpen aangekomen, maar volgens de uitgegeven nieuwe zeebrief werd in juli 1828 de naam gewijzigd in ORENCE mogelijk na recentelijk van schoenerbrik in brik te zijn vertuigd), kapt. S. de Best, naar Batavia; DE HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Cork; DE KLEINE HANS, kapt. C.G. Hagen, ALBERTINE, kapt. J.P.C. Vagt, FORTUNA, kapt. J.C. Beug, naar de Oostzee; LA VILLE DE PORT LOUISE, kapt. F. de Heers, naar Port-Louis; ELISABETH, kapt. V.M. Talistra (opm: mogelijk V.M. Talstra), naar Petersburg; DE VROUW AUKJE, kapt. H.J. Wolkammer en DE VROUW ANKJE, kapt. A.M. Kretschmer, naar Hamburg; DE GOEDE HOOP, kapt. J.E. Kwabenburg, naar Edenburg; LUCILLE, kapt. B.L. Maistra, naar Havre-de-Grace; LA LOUISE, kapt. B. Arfsten, naar Gibraltar; EGBERDINA, kapt. F.J. Bastiaans, naar Bristol; METEORE, kapt. J. Stappers en DE FELIX, kapt. C.M. van Dijcke, naar Rio-Janeiro; DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, naar Hull en MARIA, kapt. D. Lange, naar …. .
Te Antwerpen zijn gearriveerd HERCULES, kapt. Krechler en HOFFNUNG, kapt. Jongeschour, van Petersburg; ZELDENRUST, kapt. Jonkhoff, van Koningsbergen; LUCIA,
kapt. Kuiper, van Riga en WINTEREN, kapt. Holst, van Gotenburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 september. Met de grote stoomboot de ATLAS wordt heden een proef genomen. Deze namiddag is zij voorbij de stad gevaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Een bericht, reeds vroeger door sommige nieuwsbladen vermeld, dat, ten gevolge van aldaar heersende ziekte, de Franse en Nederlandse schepen de rede van Smirna hadden verlaten, dient echter volgens latere ontvangen tijdingen in zo verre gewijzigd te worden, dat daarvan moet worden uitgezonderd Zr.Ms. fregat de JAVAAN, kapt. Pool, dat wel de rede van Smirna heeft verlaten, doch zich niet verder van daar verwijderd houdt, dan de voorzichtigheid gebiedt, als moetende daar steeds blijven ter beschikking van de ambassadeur van Z.M. de koning der Nederlanden te Konstantinopel.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping op donderdag den 2 oktober 1828, ten 10.30 ure, op de hoogte van de Kadijk, te Amsterdam, op de Werf d'Eendragt, van ene aanzienlijke partij SCHEEPS-AFBRAAK, afkomstig van de amovatie (opm: sloop, zie RC 290528) van het fregat de ARGYLE, bestaande in ene wel gesorteerde partij grenen dubbel en andere delen, dik 65 á 75 strepen, lang 8 á 10 ellen, eiken Fondaments-Planken, dik 60 á 75 strepen, lang 8 á 9,6 ellen; ene partij eiken leggers, ribben, knieën, dekbalken en deuren, een roer met deszelfs metalen stellen en verder toe behoren, en laatstelijk ene grote partij droog en van de beste kwaliteit eiken scheeps-brandhout bij grote en kleine kopen, en wat verder te voorschijn zal worden gebracht; alles ten heden en op den verkoopdag te zien.


Datum: 26 september 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, zal, op vrijdag 10 oktober 1828, des avond ten 7 ure, ten Koffijhuize van weduwe Jan Reinders van Koten, te Sneek provisioneel, en den 17 oktober daaraanvolgend, ter zelfde ure en plaats finaal, verkopen een derde gedeelte in het geoctrooieerde veer van Sneek op Harlingen vice versa, met het quoteel aandeel der beide daartoe dienende snikschepen, waarvan afgezonderd zijn de zeilen, mast en rondhout, boomen en verdere losse goederen, welke, voor zo verre tot het schip bij Hein Wijnants thans bevaren, behorende, voor het geheel verkocht worden; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 27 september 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 september. De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. korvet van oorlog PROSERPINA, kapt.-luitenant Tieman; Zr.Ms. brikken van oorlog ZWALUW, luitenant Ampt en SIRENE, luitenant Klein en DE HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Liverpool en zeilde DE HARMONIE, kapt. J.C. Reus, naar Bergen.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, van Brest; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Nantes.
De 25e, des morgens, zeilden DE VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wykmeyer, naar Leith en MARIA DOROTHEA, kapt. O. Mulder, naar de Oostzee; FREDERIKA, kapt. J.P. Bager, naar Faborg; LAURINA MATHILDA, kapt. H. Clausen, naar Swineborg (opm: Svendborg); DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. Ketelaar, naar Stettin.
De 25e, des morgens, zeilden van Maassluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet Sr., naar Villanova.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis LOUISE, kapt. D. Guyt, van Marennes.
De 26e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, naar Calais; DE LIEFDE, kapt. K.J. Hagedoorn, naar Bristol; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.K. Potjewyd, naar Liverpool; DE HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar Bergen; DE HARMONIE, kapt. A. Middents, naar ….. ; DINA EN GEZINA, kapt. J.A. Bootsman, naar Stettin; DE JEANNETTE, kapt. H.G. Winter, naar Riga; CONCORDIA, kapt. J.C. Voss, naar Rostock; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Liverpool; WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, naar Cork; DE VREEDE, kapt. J.J. Greven, naar Marennes.
De 26e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, naar Pool en AGATHA, kapt. J. Potjewijd, naar Liverpool.
De 24e dezer is ter rede van Middelburg gearriveerd het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, van Demerary.
De 21e dezer is van de rede van Vlissingen naar zee gezeild het schip SARA JACOBA, kapt. P.J. Carst, van Antwerpen naar …… .
Te Antwerpen zijn gearriveerd JAN JOSEPH, kapt. Heuvel, van Riga; CLOTILDE, kapt. Potter, van Palermo; MEELZAK, kapt. Witteveen, van Christiaansand; JONGE CESAR, kapt. Unruh, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 september. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 23e september:
De WEMELINA KRANENBORG, kapt. Prange, van Liverpool naar Amsterdam, die de 16e lek te Falmouth binnengelopen is, heeft begonnen te lossen om te repareren.

RC 270928
Rotterdam, 26 september. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 23e september:
De MIDDELBURG, kapt. Boot, van Middelburg naar Batavia met troepen, is de 6e augustus lek te Bahia binnengelopen en moet repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 25 september. CORNELIA HENRICA, kapt. J. Sipkes Fz., van Batavia; TRITON, kapt. Jan Meijer, van Lissabon; DE JONGE SCHREUDER, kapt. C.H. Schreuder, van St. Petersburg; DE JONGE ANNA, kapt. D.C. Bleeker, van Riga; HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker, van Koningsbergen; VROUW ELISABETH, kapt. W.A. Wyckmann, van Koningsbergen; VROUW HENDRIKA, kapt. A.D. Kat, van Emden.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Van Marennes zijn van den 9 tot den 16 september vertrokken de schepen FREDERIKA, kapt. P. van den Kerkhoven naar Antwerpen; LOUISA, kapt. D. Guyt naar Dordrecht, en CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik naar Zwolle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de maand oktober aanstaande vertrekken het te Dordrecht gebouwde, gekoperd, thans voor de tweede reis uitgerust wordend en aldaar liggende fregat-schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Pieter Sipkes; personen of familien, van deszelfs uitmuntende inrichting, tot de overtocht naar Java, wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij de genoemde kapitein.
OHC 270928
Amsterdam, 25 november. Te Rio de Janeiro is gearriveerd P.J. Spilliard, van Amsterdam. (opm: pink JOHANNA JACOBA, kapt. Pieter Jan Spilliard; vertrokken 28 april met 318 Pruisische emigranten, aangekomen 15 juli, onderweg 7 passagiers overleden en 3 kinderen geboren)
RC 300928
Rotterdam, 29 september. De 27e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis MARIA, kapt. Reints, naar Suriname.
De 27e dezer, des morgens zeilde MARIA JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.G. Boekhout, naar Alemouth; des namiddags, DE JUFVROUW REGINA, kapt. J. Koop, naar Londen; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon; DE MAARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer, naar Stockton.
Te Antwerpen zijn gearriveerde VRIENDSCHAP, kapt. Klein en JONGE HIELKE, kapt. Tromp, van Liverpool; MARIA MATHILDA, kapt. Van der Hoeven, van Rio-Janeiro.


Datum: 30 september 1828


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 september. Te New York is gearriveerd P.J. Colas, van Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 26 september. Maandag ll. heeft de grote stoomboot de ATLAS, welke voor de overtocht naar de Oostindiën bestemd is, een kleine proefreis van Rotterdam naar Maassluis gedaan. Men verzekert, dat het schip aan de verwachting heeft beantwoord, en dat de machines zeer goed hebben gewerkt, ofschoon zij in al derzelver kracht niet hebben kunnen gebezigd worden, uit hoofde de stoomboot nog niet genoeg geballast was en de raderen daardoor nog niet op een voldoende diepte in het water lagen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 28 september. Heden arriveerde alhier het schip CONCORDIA, kapt. J. Kayser, de 1e mei vertrokken van Antwerpen.


Datum: 01 oktober 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 30 september. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint; DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut en DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; DE BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, van Bordeaux; ZAANVLIET, kapt. O. Simons, van Bayonne; HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, van Bergen; JONGE REINTJE, kapt. P.J. Colle; VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jonge; JETSKE HILLEGINA, kapt. G.E. Broekema, van Koningsbergen; HARMONIE, kapt. F. Heeren, van Harlingersiel; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Grossensiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen, te Amsterdam, 1 oktober.
Naar de volgende plaatsen:
Suriname, NEDERLAND, kapt. K.H. Kleyn; MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.H. Trip; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J. B. Bodeman. Adres bij P.D. Bosscher; DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Demerary, ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong; CAROLINE EN JOHANNA, kapt. P.S. Matsen. Adres Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zn.
Curaçao, MARIA EN JACOBA, kapt. J.J. Bart. Adres bij Altena & C., Hoijman en Schuurman, De Vries & Co. en D. Aletrino.
Genua en Livorno, ATALANTA, kapt. W. Zuidhof. Vertrekt vóór of op 8 oktober, op verbeurte der vracht. Adres bij Van Olivier & C., d’Arnaud & Co., Van der Bey & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Genua, Livorno en Smirna, CHRISTINA, kapt. A. Oosterbaan. Adres bij C. de Grijs & Zn. en De Rooij & Ten Kate.
Marseille, VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte. Adres bij J. Daniels & Zn. en Arbman en Co. de Grijs & Zn.
Marseille, DE JONGE CORNELIA (opm: JONGE CORNELIS), kapt. H.T. van Slooten. Adres bij Jan Corver & Co.
Marseille, DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker. Adres bij Fredrik Smit.
Gibraltar, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden. Vertrek op 15 oktober. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bayonne, FRANCINA, kapt. T. Gort. Adres bij Jan Corver & Co.
Bordeaux, DE VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus. Adres bij Jan Corver & C. DE VRIENDSCHAP, kapt. Jurjan Sluik. Adres bij Fredrik Smit; DE VROUW ANNEGINA, kapt. J.O. Kuiper. Adres bij J. van Ulphen.
Rochelle en Rochefort, GOEDE HOOP, kapt. C.J. Prins. Adres bij Jan Corver & Co.
Bilbao, HARMONIE, kapt. C.R. Platte. Adres bij C. de Grijs & Zn.
Riga, VROUW GEERTRUIJDA, kapt. L.H. Draijer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Dantzig, BOUWINA, kapt. H.J. Dekker. Adres bij Kranenborg en Van Mourik, de Wed. Pieter Poolman Juriaansz & Zoon.
Koningsbergen, JACOBINA, kapt. Rente J. Klunder. Adres Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Hamburg, (Stoomboot) DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Dietz. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en Blikman & Co.


Datum: 02 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia is te Rotterdam een schone gelegenheid voor passagiers met het in alle opzichten daartoe ingerichte nieuwe fregatschip ANTHONY, gevoerd door M. Azon Jacometti, hetwelk op de 15e oktober zal vertrekken.
Adres bij de kapitein aan boord van het schip, liggende in de Boompjes, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Kapt. R.C. Stada, van Suriname in Texel binnen, bericht, dat hij op 52 gr. Noorderbreedte en 54 gr. Westerlengte (opm: ter hoogte van Belle Isle !) in goede staat heeft gepraaid kapt. A. Struyk, voerende het schip PAULINE, van Suriname naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Volgens bericht van de loodsschipper Ysbrand Visser was in de nacht van de 27e en 28e dezer binnengekomen het smakschip DE VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge, van Noorwegen naar Harlingen, hetwelk op 7 vademen van de wal met een aflandige wind geankerd was; om half twaalf de wind uitschietende met buien en het schip met water over dek rakende, staken zij zo veel mogelijk touw, doch na ruim een uur braken de touwen, zodat de loods zich genoodzaakt zag in de nacht op het vuur van het Vlie binnen te zeilen, waardoor hij het schip behouden te Harlingen gebracht heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 september. Het schip de VROUW JANTINA (opm: smak, ex-VROUW ALIDA, thuishaven Pekela), kapt. P.E. Vos, uit Noorwegen naar de Nederlanden, is door een Deens schip op het Skagerrak overzeild en gezonken, het volk is gered en de 22e dezer te Kopenhagen aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 oktober. De 29e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis GEERTRUIDA, kapt. J.C. Lorentze, van Londen.
De 30e passato, des avonds, arriveerde in de Maas INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, van Londen.
De 1e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis SUSANNA, kapt. U.B. Meyberg, naar Hamburg.
Te Middelburg is ter rede gearriveerd het brikschip SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 oktober. Kapt. H.B. Esink, voerende het schip MERCURIUS, de 24e september van Demerary te Middelburg gearriveerd, rapporteert het volgende: zondag de 14e september 1828 zagen wij, op 49 graden 46 minuten noorderbreedte en 4 graden 27 minuten lengte, west van Greenwich, een Nederlandse brik, genaamd L’AVENTURE opm: kapt. H.A. Kraay), van Ostende; hadden een zware storm uit het N.O., rondlopende winden tot O.Z.O.
Dinsdag de 16e september 1828, om 4 uur in de namiddags, zagen wij een Hollands schip, tonende een witte vlag, gemerkt D.S. (waaronder 18) en na dezelve liet zien een groene wit groen horizontale vlag, gemerkt R. 15; hadden de Meeuwensteen (opm: Eddystone; positie 50º11’NB en 04º16’WL) N.W. r.w. 8 mijlen afstand van ons.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen zijn gearriveerd PAULINA, kapt. Joossens en VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, van Liverpool; FREDERIKA, kapt. Kerkhoven, van Marennes; SCHELDE, kapt. Neurenberg, van Batavia; HULL PACKET, kapt. Lange, van Hull.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den 4 juni is van Batavia vertrokken het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. J.C. Hahn naar Rotterdam, ook zou den 8 dito van daar naar Antwerpen vertrokken de brik ZEPHIR, kapt. J.M.F. Flemming, en lagen in lading naar Japan de schepen CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong naar Middelburg; de ZEEUW, kapt. C. Rickels naar Antwerpen.


Datum: 03 oktober 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en welbezeild kofscheepje met zijn aan- en toebehoren, genaamd NOOIT GEDACHT; groot volgens meting 7 31/100 ton; bij wijlen Gjalt Gaukes Kleinstra als eigenaar bevaren. Te bevragen bij de weduwe Gjalt Gaukes Kleinstra, te Oldeboorn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder L. Harmenzon, te Leeuwarden, zal op vrijdagen den 3 oktober 1828 provisioneel, en den 10 oktober daaraanvolgend finaal, telkens des namiddags ten 4 ure, ten huize van J. Jonkman, kastelein in ’s Landswelvaren aldaar, publiek bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen een tjalkschip, genaamd de JONGE STOKER, groot 39¼ ton, thans liggende bij de Nieuwe Kazerne, dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 101028 meldt, dat geboden is NLG 103.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Albarda, Hz, te Leeuwarden, zal ten verzoeke van den heer S.B. Stienstra, procureur aldaar, op maandagen den 13 en 20 oktober 1828, telkens des namiddags ten 4 ure, in het Sneeker Veerhuis, te Leeuwarden, veilen en verkopen de gerechte helft in een geoctrooieerd trekveer, varende van Leeuwarden op Sneek en terug, met de helft van het schip en kwoteel aandeel in de paarden, het hooi, stro, kloeten, lijnen en al hetgeen daar verder bij en aanbehoort; zodanig als hetzelve door den eigenaar S. Reinaud wordt bevaren; op den 1 november 1828 te aanvaarden. (opm: De LC 241028 meldt dat is geboden NLG 2525.)


Datum: 04 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 oktober. Dinsdag middag is bij Egmond aan Zee gestrand een Engels sloepschip, genaamd ANN, gevoerd door kapt. G. Thompson, beladen met jenever, komende van Delfshaven en gedestineerd naar Nordback (opm: mogelijk North Back). Door de ijver van de heer plaatselijke bestuurder A. van Lienen was de reddingboot aan strand gebracht, doch daar het schip zeer nabij het strand was, was het gebruik daarvan niet nodig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 3 dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ST. FELIX, kapt. H.F. Rieper, naar de Oostzee; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, naar Wisbach; PROVIDENTIA, kapt. J. Hansen, naar Kiel en AMICITIA, kapt. H.J. Benes, naar Bergen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNA PAULOWNA, kapt. J. van Louwe, naar Riga; OSCAR, kapt. A. Wennerlund, naar Gothenburg; B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J. van Wyk, naar Dublin.
Te Vlissingen is voor Antwerpen gearriveerd CATHARINA, kapt. Daen, van Batavia.
Te Antwerpen zijn gearriveerd COLUMBUS, kapt. Drenkwater, van New-York en JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. Bunnemeyer, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 5 oktober. DE ONDERNEMING, kapt. H.H. Middel, van Stockholm; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Drent, van Dantzig; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Drewes, van Tonningen; VROUW ALIDA, kapt. H.R. Roelfsema, van Demmin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten. Rotterdam, 2 oktober. ARINUS MARINUS, kapt. J.C. Hahn van Batavia met 7.388 balen koffie, 19 balen tabak en 1.317 bossen bindrotting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia is te Rotterdam een schone gelegenheid voor passagiers, met het in alle opzichten daartoe ingerichte nieuwe fregatschip ANTHONIJ, gevoerd door M. Azon Jacometti, hetwelk op de 15e oktober zal vertrekken.
Adres bij de kapitein aan boord van het schip, liggende in de Boompjes, te Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 oktober. Den 14 september is door kapt. H.B. Ezink, van Demerarij te Middelburg gearriveerd, bij een zware storm uit het noord oosten lopende winden tot oost zuid oost 49 graden 46 minuten noorderbreedte, 40 graden 27 minuten lengte west van Greenwich, gezien de Nederlandse brik L’AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, van Antwerpen naar Maijo, en den 16 dito de MEEUWENSTEEN 11 mijlen ten n.w. t.w. van zich hebbende bij nog aanhoudend harde wind uit het oosten een Nederlands schip tonende Rotterdamse vlag met N°. 15, zijnde die van kapt. H.J. Netscher, voerende het schip HORTENSE, van Antwerpen naar Batavia.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
De 1e oktober: stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, van Samarang de 29e september, met een passagier; schip FATAL BARIE, kapt. G. van Jett, van Samarang de 6e september; schip FATAL RACHMAN, kapt. Alie, van Sampiet de 24e september.
De 2e oktober: brik JOHANNA MARIA, kapt. A.G. de Kater, van Indramaijoe de 30e september; schip FATHOOR RACHMAN, kapt. K. de Looper, van Samarang de 19e september, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen; schip SUMANAP, kapt. F.A. de Parma, van Soerabaija de 1e. september, met Zr.Ms. troepen; schip ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, van Soerabaija de 29e augustus, en een buitenlandse brik.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 1e oktober: schip MARY, kapt. H.J. Grune, naar de westkust van Sumatra.
De 3e oktober: brik LIM KIMSOEN, kapt. Lim Kiang, naar Cheribon, en twee buitenlandse schepen.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. brik HAAY, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 13, de schepen IDA ALIJDA, BANTJAR, BOEROONG LASSUM, BUITENZORG, IMMAGONDA SARA CLASINA, SUSANNA, MARZOEK, CONCORDIA, FATAL RACHMAN, FATTAL BARIE, SUMANAP, stoomboot VAN DER CAPELLEN, brikken PEENNGHOEY, DE KOCK, NEERLANDS KROONPRINSES, TAGAL, GOANLIE, JOHANNA MARIA, en schoeners REMBANG, MOLUKKO, HAPHIEN, DRIES, NANCY, en vijf buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 25e september: brik GEDULD, kapt. Hadjie Mochamar, van Grissee, en een buitenlands schip.
De 26e september: brik CAROLINA, kapt. Tarroedien, van Cheribon, stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, van Batavia met drie passagiers.
De 27e september: bark MARGARETHA, kapt. D. Klein, van Soerabaija met vier passageirs, en twee buitenlandse schepen.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 26e september: schip SUMANAP, kapt. F.A. de Parma, naar Batavia met Zr.Ms. troepen; brik CAROLINA, kapt. Tarrodin, naar Japara, brik MARGARETHA ENGELTINA, kapt. Arie de Bruin, naar Rembang met een passagier, en een buitenlands schip.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
De 24e september: schip SOPHIA, kapt. S. MacGeorge, van Batavia de 13e september met passagiers.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 24e september: bark GOEDE INTENTIE, kapt. J. Gebbard, naar Timor Koepang met drie passagiers.
De 25e september: schoener DOLPHIJN, kapt. C. Kemish, naar Grissee
De 27e september: brik HARRIET, kapt. F.C. Thaarup, naar Sampang en Patjitan.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. fregat DAGERAAD, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. brik NAUTILUS, Zr.Ms. schoener DAPHNE, de schepen LOUISA, FAIR ARMENIAN, AURORA, ESPERANCE, ALEXANDER, SOPHIA, brik TIKSIANG, schoeners VRIENDSCHAP, TRIAL, kotter DOLPHIJN en een buitenlands schip.
Te Grissee aangekomen schepen:
De 25e september: de schoener DOLPHIJN, kapt. C. Kemish, van Soerabaija.
Van Grissee vertrokken schepen:
De 28e september: brik POMPELMOES, kapt. Salica, naar Riouw.
Ter rede van Grissee liggende schepen:
De schepen ANNA AUGUSTINA, FATAHOEL SALAM, FATHOLKAIR, JOEDOEL RACHMAN, MACHBARIE, FAIT ALLAM, HAPIPA HAWIA, JADUL KARIM, OEMAR OSMAN, brikken KAMPAR, IRIS, NAWANG, ALLIE JOESOER, schoeners DOLPHIJN, ANNA GEERTRUIDA, en HERMAN WILLEM DAENDELS.


Datum: 07 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 oktober. Kapt. A.J. Struik, voerende per procuratie het fregat PAULINA, de 31e juli van Suriname vertrokken en de 2e dezer des avonds te Texel binnen, meldt gedurende zijn lange thuisreis veel slecht weder en tussen de 1e en 2e september, op de lengte van 47 grad. en 6 min. van Greenwich een zware storm uitgestaan te hebben, waarin hij enige zeilen heeft verloren. Voor het overige was aan boord alles wel.
(opm: kapt. Arie Jans Struik was op deze laatste rondreis van de PAULINA waarschijnlijk de mentor voor kapt. Jentje Jans Struik [een jongere broer?], die in Amsterdam op 25 april 1828 als kapitein de monsterrol had getekend, vandaar de toevoeging ‘per procuratie’; het in Amerika vóór 1815 gebouwde fregat moet na lossing zijn verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Het schip MERCATOR, kapt. P. Landberg, van Antwerpen naar Batavia, te Fernambuck binnen, heeft de 24e juli de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 oktober. De 3e dezer, des namiddags, zeilde WILHELMINA, kapt. J.H. Schomacker, naar Riga. De 4e, des morgens, CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, naar Liverpool. De 5e, des morgens, arriveerde DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool.
De 4e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas SARA, kapt. H.G. Botje, naar Londen; LAURA, kapt. J.A. Wendt naar de Oostzee; KONINGIN VAN ZWEDEN, kapt. C. Grap, naar Wolgast; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, naar Bordeaux en SPECULATION, kapt. J. Sirck, naar Bergen.
Van Helvoetsluis wordt van de 6e dezer gemeld, dat het schip dat in het gezicht was, genaamd is DE JONGE MARGRIETA, kapt. A. Riedyk, van Lissabon.
Kapt. A. Riedyk, boven gemeld, rapporteert, dat hij de 29e september op 46 gr. 8 min. 20 seconden westerlengte van Londen in goede staat heeft gepraaid het brikschip ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz., van Rotterdam naar Batavia.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CATHARINA, kapt. De Haan, van Batavia en MINERVA, kapt. Mooy, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 oktober. Aan deze stad is gearriveerd het schip de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool met zout en stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 oktober. Heden arriveerde alhier het schip ONDERNEMING, kapt. H.M. Lelsz, met Zr.Ms. troepen, de 18e mei vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 1 oktober. Volgens een brief uit Rio Janeiro van den 23 september was een Nederlands schip met een groot aantal passagiers aldaar ter rede aangekomen, doch door het gouvernement belet geworden de passagiers te ontschepen, om welke reden hetzelve naar een andere haven was gezeild.


Datum: 08 oktober 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 7 oktober. CORNELIA, kapt. W. Leeuwerik, van Batavia; PHOENIX, kapt. D.T. Visser, PAULINA, kapt. J.J. Struyk en HERSTELLING, kapt. W. Landsaat Jr. (opm: die HERSTELLING werd na lossing verkocht voor de sloop; de zeebrief werd 2.1.1829 geretourneerd met de mededeling ‘schip zal worden gesloopt’; kapt. Willem Landsaat kreeg het commando over het fregat SURINAME) en DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Suriname; POMONA, kapt. J. Haasnoot, van Lissabon.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 2 oktober. Aangekomen PHOENIX (opm: brik), D.T. Visser en PAULINA (opm: fregat, kapt. A.J. Struik), van Suriname.


Datum: 09 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. Boele Jans Bakker.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 oktober. De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. P.J. de Boer en NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, van Liverpool.
De 6e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DE ALIDA, kapt. J.H. Bond, van Boulogne.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, van Liverpool.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE ELIZA, kapt. J. Renken en THERESIA, kapt. J. van der Perre, naar Londen; DE EENDRAGT, kapt. J. Dillewijns, naar Poole.
Te Antwerpen zijn gearriveerd THERESIA, kapt. Busseling en CONCORDIA, kapt. Pot, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, en de VROUW ANNA, kapt. Hendrik K. Wijkmeijer, beiden van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 oktober. Verleden vrijdag had bij het lossen van het schip de SARA AGATHA zekere tot de equipage behorende Willem Karel Both het ongeluk van tussen het schip en de kaai te storten. Hij is zwaar gewond naar het gasthuis gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 oktober. Heden arriveerden alhier het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap, met twee passagiers, de 14e juni vertrokken van Rotterdam, en de brik MERCATOR, kapt. P. Landberg, de 24e mei vertrokken van Antwerpen.


Datum: 10 oktober 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, presenteert, bij publieke veiling en gerede gelden, aan de meestbiedende, op dinsdag den 14 oktober 1828, ad opus jus habentium, in het Pakhuis te Hollum, op voornoemd eiland, des voormiddag ten 9 ure, te verkopen ongeveer 11 lasten door zeewater beschadigd raapzaad, geborgen uit het op 5 oktober j.l. gestrande tjalkschip de DRIE GEZUSTERS, gevoerd door kapitein J.B. Hinders (opm: buitenlander), komende van Carolinensiel in Hannover, en bestemd naar Zaandam.
De strandvonder voornoemd, W.R.J.D. van Heeckeren.


Datum: 11 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dunkerque het Nederlands schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, vertrekt de 25e dezer.
Adres bij Joh. Ooms Ez., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jb. Parlevliet Junior. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 oktober. De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis SUSAN, kapt. C. Pallandt, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 oktober. De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HESPERUS, kapt. H.P. Mulder, van Suriname.
Te Middelburg is aangekomen het schip DE ZEEUW, kapt. C. Riekels, van Batavia.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARIANNA, kapt. E. Mulle, naar de Oostzee en IDA CORNELIA, kapt. G.C. Broekema, naar Hamburg.
Te Antwerpen is gearriveerd HELENA, kapt. Greeven, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 10 oktober. BASTIAAN, kapt. J. Lug, van Londen; WILLEM DE EERSTE, (stoomboot), van Hamburg.
DE HOOP, kapt. J.O. Kamp, van Nickerie (opm: deze brik, bouwjaar 1798, ging na lossing niet meer in de vaart; op 9 april 1829 werd de zeebrief geretourneerd onder vermelding van ‘schip wordt gesloopt’).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 8 oktober. Heden arriveerden alhier de schepen DE MAAS, kapt. J.C. Teves, met een passagier, de 14e juni vertrokken van Rotterdam, en GRAAF BÜLOW, kapt. N. Hensken, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 2e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 14 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 oktober. De 12e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE GOEDE HOOP, kapt. A.B. de Jonge, van Drontheim, DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Londen en MARIA, kapt. D. Micheels, van Emden (als bijlegger door nood). De 11e dezer, des namiddags, AGATHA, kapt. J.T. de Jong, van Drontheim. De 12e, des morgens, CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Maas jr., naar de Oostzee.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ALYDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van Bergen; EENIGHEDEN, kapt. E. Berielsen, van Drammen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Volgens brief van Malta, van de 10e september, was aldaar een schip in het gezicht, zijnde, zo men dacht, ANNA PAULOWNA, kapt. T. Ysbrands, van Amsterdam naar Smirna, laatst van Gibraltar.
De schepen DE VROUW JANTINA, kapt. H.E. Boswyk, van Koningsbergen en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B.W. Donama, van Wismar, beide naar Amsterdam, zijn, volgens brief van Delfzijl binnengelopen en ter rede van Delfzijl ten anker gekomen; laatstgemelde kapt. bericht, dat aldaar mede binnengelopen waren de schepen ELZABÉ, kapt. J.J. Jaski, van Koningsbergen; DE VIER GEZUSTERS, kapt. L.G. Dublinga, van Wismar en DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma, van Kiel, alle drie naar Amsterdam; DE VROUW GRIETJE, kapt. J.T. Teensma, van Neustadt naar Holland en DE VROUW JANTJE, kapt. T.G. Mellema, van Dantzig naar Harlingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 oktober. Het in de Pekel-A thuis behorende schip WELVAART, kapt. B.J. de Groot (opm tjalk, kapt. Barteld Israels de Groot), met hout van Holmstrand naar Delfzijl, is, volgens brief van Thisted op Jutland van de 30e september, dien dag aldaar (opm: op de Jutse kust) gestrand, doen het volk, benevens de tuigage, gered. Ook hoopte men de lading te zullen kunnen bergen. (opm: het schip ging verloren; de zeebrief werd 27 december 1828 in Den Haag ontvangen onder vermelding ‘schip verongelukt’)
Voorts was nog op die kust aangedreven een scheepswrak, dat drie masten scheen te hebben gehad, doch reeds half verbrijzeld en deszelfs kajuit geheel weggeslagen was, zodat men geen naam konde ontdekken; later was echter een stuk hout, tot een achterschip behorende, waarop het woord potsground, aangespoeld; deszelfs lading bestond voornamelijk uit grote balken, gestempeld met een kroon en daaronder R.P.T. en geritst J.M. en verder in masten, genommerd en geritst met Aº 27 en duigen aan de einden gemerkt S.M.M. en op de zijden W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Het schip WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, van Liverpool naar Muiden, te Falmouth lek binnen, lag de 7e dezer gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ENIGHEDEN, kapt. E. Bavielsen (opm: niet goed leesbaar, mogelijk Berielsen of Berulsen; zie RC 141028 en RC 251028), van Drammen met hout; ALIDA FRANCINA, kapt. J.H. Mulder, van Bergen, en AGATHA, kapt. J.T. de Jongh, van Drontheim met vis en traan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 14 oktober. Heden arriveerde alhier het schip MAGELLAN, kapt. F.T. Hoed, de 14e mei vertrokken van Antwerpen.


Datum: 15 oktober 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 14 oktober. DE VROUW JOHANNA, kapt. P.D. Douwes, van Libau; VROUW ENGELINA, kapt. U. Meinders, van Neuhaus; JONGE EGBERT, kapt. K. Egberts, van Emden.


Datum: 16 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 oktober. De minister voor de marine en koloniën heeft ter kennis van de zeevarenden gebracht, dat, luidens een brief van de kapt. M. Azon Jacometti, voerende het brikschip ELIZA, van Antwerpen, gedagtekend Batavia, de 2e juni 1828, door die kapitein, op zijn reis van Vlissingen naar Batavia, de Kaap rondzeilende, de 6e april 1828 ontmoet zijn vijf grote ijs-eilanden, op 37 gr. 31 min. zuiderbreedte en 18 gr. 17 min. oost Greenwich lengte.
Gemelde kapitein passeerde dezelve op een kwart mijl afstand en giste hun hoogte te zijn van 150 tot 300 voeten, gelijkende naar hoge spitse torens, uitgezonderd één, hetwelk zeer plat en uitgestrekt was. De zee brandde op dezelven met zulk een vreselijk geweld, dat men op het vermoeden kwam, dat deze eilanden op een nog onbekende droogte vast zaten, in welk vermoeden men echter door het lood niet bevestigd is geworden. Sedert het verlaten van het eiland Trinidad had kapt. Jacometti gestadig een om de noord lopende stroom bespeurd, welker dagelijks verschil, bij elkaar getrokken, een verschil in breedte van 8 gr. 42 min., ten tijde hij het ijs zag, opleverde en twijfelde hij niet, of de gezegde stroom moest daarvan de oorzaak zijn; ook geloofde hij, dat men het gezegde ijs nog wel op 34 gr. en 35 min. konde ontmoeten, eer het gesmolten zijn en hoewel daar minder gevaarlijk, dan op 37½, echter voor de zeevarenden nog zeer te vrezen bleef.
In de verzameling van berichten over enige onderwerpen der navigatie, uitgegeven door de commissarissen tot de zaken, het bepalen der lengte op zee en de verbetering der zeekaarten betreffende, het derde stuk, van de jare 1792, vindt men reeds gewag gemaakt van een dergelijke ontmoeting en waarneming van ijs-eilanden in de jare 1789, op een zuiderbreedte van 37 gr. 22 min. en 38 gr. 44 min. en lengte van 43 gr. 41 min. en 42 gr. 50 min., door ’s lands schepen THETES, ZWALUW en MERCUUR, onder het bevel van de kapiteins Staringh, Gobius en Albers, medegedeeld uit het journaal van eerstgenoemde kapt. Staringh. Ook deze ijsbergen giste men 300 á 400 voeten hoog boven water. (opm: zie ook DC 011128)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 oktober. De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AURORA, kapt. J. Struck, van Riga; IDA, kapt. C.F. Diederick, van St. Petersburg; HERCULUS, kapt. J.P. Erich, van Wolgast; JACOBINA, kapt. G. Ekxtrum, van Pernau en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, van Koningsbergen (de laatste als bijlegger naar Antwerpen).
De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANTONIE, kapt. W. Mennen, van Riga en ISIS, kapt. S. Jorden, van Blackney.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Drontheim en MARIA ANNA, kapt. A. van der Kaak, van Bergen naar Gent; als bijlegger door averij en nood.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 oktober. Van Middelburg schrijft men, dat de 10e dezer, des morgens, tussen
Oost-Kapelle en de Vrouwenpolder, gestrand is het schip JOHANNA MARGARETHA, gevoerd door kapt. Johan Heinrich Gingu (opm: buitenlander), komende van Hamburg en bestemd naar Gibraltar en Malaga, komende van Hamburg en bestemd naar Gibraltar en Malaga, geladen met stukgoederen, boter en jenever; de equipage is gered, doch de lading beschadigd. Men is dadelijk tot de lossing en berging der goederen moeten overgaan en wendt al wat mogelijk is aan om die en het schip nog te redden. (opm: waarschijnlijk een Duits schip)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 oktober. Te Antwerpen zijn gearriveerd HEMMINA, kapt. Taay en MERCURIUS, kapt. Zwart, van Liverpool; VROUW GEZINA, kapt. Banting, kapt. van Spyker; INDUSTRIE, kapt. Kentzell, van Gotenburg; ELIZA, kapt. Hynd, van New-York.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Sedert de laatste zijn in Texel binnengekomen S. Wethney van Alexandria, vergezeld van een loodsschuit, hebbende zware lekkage en ruim 2 ellen water bij de pomp; zijnde met behulp van de stoomboot NOORD-HOLLAND in het Nieuwe Diep gekomen, op een veilige plaats gebracht en na visitatie van quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Kapitein H. van Soolingen, voerende het schip (opm: brik) ROSETTE, van Amsterdam naar Curaçao, meldt van Ferrol, in dato den 24 september, dat, zijn schip in zware stormen lek geworden zijnde, hij aldaar was binnengelopen en zou moeten lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Heden kwam te Scheveningen behouden aan de pink de GOEDE VERWACHTING van de reder P. Varkevisser met de eerste verse haring, ten getale van 16.000, waarvan dadelijk de gewone presentharing aan Z.M. is gezonden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen,14 oktober. Den 13 dezer is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: de VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Liverpool, met klipzout


Datum: 17 oktober 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam den 11 october. De stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, bestemd voor de vaart tussen deze stad en Harlingen, waarvan de werktuigen, ieder van 30 paardekracht, in de onlangs door den heer Paul van Vlissingen alhier opgerichte fabrijk van stoom- en andere werktuigen zijn vervaardigd, heeft een proeftocht gemaakt op het IJ, en zo wel door het regelmatig werken der werktuigen, als snelle vaart getoond, dat dezelve met de hardlopende stoombooten zal kunnen wedijveren. Men verheugt zich des te meer over deze uitslag, omdat men deze werktuigen, geheel en al in de fabrijk vervaardigd, als haar proefstuk te dezen opzichte mag aanmerken.


Datum: 18 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. Jans T. de Jonge.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 oktober. De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis, JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk, HENDRINA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker en DE JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Bergen; DE JUFVROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis, van Riga; ANNA ALBERDINA, kapt. K.D. Ekamp, van St. Petersburg (de laatste als bijlegger naar Antwerpen).
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE PIETER EN JACOBUS, kapt. T. Wybuers (opm: de kof JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wybes), van Memel; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, DIANA, kapt. E.R. Huisman en METTINA MARGRIETA, kapt. H.H. Koster, van Bergen; DE ONDERNEMING , kapt. M. Rooderkerk en CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Libau en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. T.T. Bust, van Koningsbergen (de laatste als bijlegger naar Antwerpen).
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE WELVAART, kapt. A.H. Dykhuis en DE COURIER, kapt. P. de Best, van Hull en CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, van Bergen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW HILKE, kapt. G. Wykman en AGNETA, kapt. T.H. Hollande, naar Emden; DE VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Sandwich en CATHARINA, kapt. H. Witt, naar Riga.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JACOBA, kapt. Grimminga, van Liverpool; REMBRANDT, kapt. F. Petersen (opm: als vervanger van kapitein-eigenaar Thomas Milles Brown die op 6 augustus in Trinidad de Cuba was overleden), van Trinidad en JONGE ALBERT, kapt. Oortjes, van Stralsund.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 16 oktober. DE DOLPHIJN, kapt. H. Sluyk, van Bayonne; DE JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten, van Dantzig; VROUW CHRISTINA, kapt. R.E. Kock, van Carolinensiel, JONGE ANTJE, kapt. E. Luiks, van Norden; DE YDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldering, van Riga; MARIA THERESIA, kapt. J.C. Uyll, van Petersburg; OTTO EN BERBARA, kapt. J.W. Overmeer, van Koningsbergen; JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JUFFER WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart; OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker; METTINA MARGRIETA, kapt. H.H. Koster; CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth; de HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd; JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk), en HENDRINA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, allen van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 oktober. Heden arriveerde alhier de brik RIBBLE, kapt. J.E. Beckman, de 13 juni vertrokken van Antwerpen.


Datum: 21 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 oktober.de 17e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van Lissabon en DE JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, van Bergen. De 18e, des morgens, zeilden MARIA, kapt. F. van den Bergh, DE STAD ROTTERDAM, kapt. W. Poort en DE JONGE ELIZABETH, kapt. H. Bruhn, naar Batavia; DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon; ENIGHEDEN, kapt. C.O. Westermark, naar de Oostzee; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, naar Cette. De 19e, des morgens, zeilden DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring en DE ANNA ALBERDINA, kapt. E.D. Ekamp, zijn binnendoor naar Antwerpen gezeild.
De 17e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas GEZINA JOHANNA, kapt. O.C. Hansen, van Bergen (als bijlegger naar Antwerpen). De 19e, des morgens, zeilden CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Maas jr., en DE VROUW MARIA, kapt. J. Gall, naar de Oostzee; DE JONGE ALYDA, kapt. A.G. van Berkel, naar Bilbao; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Lissabon.
De 19e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. instructie-brik PELIKAAN, luitenant Heutz; ENIGHEDEN, kapt. C.O. Westermark, naar de Oostzee; OCEANET, kapt. C. Gjessing, naar Dramme. De 20e, des morgens, zeilden MARIA, kapt. F. van den Bergh, DE STAD ROTTERDAM, kapt. W. Poort en DE JONGE ELIZABETH, kapt. H. Bruhn, naar Batavia; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, naar Cette; ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Gibraltar. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. T.T. Borst, is binnendoor naar Antwerpen gezeild.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, van Windau. De 20e, des morgens, zeilden GUIANA, kapt. R. Popke, naar Suriname; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, NAAR Liverpool; DIANA, kapt. C.M. Hansen, naar Stettin.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE GEZUSTERS, kapt. Post, van Memel; ANDREAS, kapt. Vos, van Koningsbergen; VROUW CATHARINA, kapt. Lever, van Dantzig; JONGE ISABELLA, kapt. Drent, van Noorwegen; AURORA, kapt. Wygers, van Bergen; MARGARETHA, kapt. Albreghtsen, van Riga en MINERVA, kapt. Kopeke, van Greifswald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 17 oktober.
Te Liverpool is gearriveerd de CLEMENCE, van Amsterdam. (opm: eerste reis van de Zuid-Nederlandse schoener-kof CLÉMENCE, kapt. Roelof R. de Haan.)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 19 oktober. Heden arriveerde alhier het schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 27e juni vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half trekschip, varende van Sneek op Leeuwarden; te bevragen bij L.J. Steenstra, te Sneek.


Datum: 22 oktober 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 21 oktober. DE MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Havre de Grace; ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Petersburg; DE PATRIOT, kapt. C. Schroder, JANTINA, kapt. H.G. Sap, DE EENDRAGT, kapt. J.H. Hut en DE VROUW HENDRICA, kapt. L.K. de Jong, van Koningsbergen; VROUW CATHARINA, kapt. M. Popkes, van Bremen; TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Smit, van Bremen.
Rotterdam, 18 oktober. VROUW LUITA, kapt. J.H. Kip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, woensdag 22 oktober.
Naar de volgende plaatsen:
Suriname, WILHELMINA, kapt. J. Nielsen Klint. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel & Holtzapffel; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff. Sluit 1 nov. Adres bij Hoyman & Schuurman; DE DAGERAAD, kapt. B.C. Stada. Adres bij Hoyman & Schuurman; DE ONDERNEMING, kapt. A.A. Herman. Adres bij R.D. Bosscher; JOANNA ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven. Adres bij R.D. Bosscher; JEANETTE ADELAIDE, kapt. J.H. Breukemeijer. Adres bij Hoijman & Schuurman.
Demerary. DE VREDE, kapt. P.J. Sturk. Adres Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques & Z.; ANNA EN LOUISA, kapt. P.S. Matsen. Adres zie boven.
Berbice, DE WELVAART, kapt. C. Koert. Adres Hoyman en Schuurman.
Curaçao, MARIA EN JACOBA, kapt. J.J. Bart. Adres bij Altena & C., Hoijman en Schuurman, De Vries & C. en D. Aletrino.
Lissabon. DE VERWISSELING, kapt. J.C. van der Drift. Adres bij Coopman, De Witt & Lenaertz en Jan Daniels & Zn. en Arbman.
Bayonne. DOLPHIJN, kapt. H. Sluik. Adres bij Jan Corver & C.
Bordeaux. DE VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus. Adres J. Corver & C.; DE VRIENDSCHAP, kapt. Jurjan Sluik. Adres bij Fredrik Smit.


Datum: 23 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het brikschip AGENORIA, kapt. Wm. Van der Kolff; ligt gereed.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 oktober. De 20e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. korvet DOLPHIJN, kapt.-luitenant Willinck.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wyk, van Liverpool. De 23e, des morgens, zeilden DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, naar Dramme.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, van Gibraltar. De 22e, des morgens, zeilde DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, naar Hull.
Te Antwerpen zijn gearriveerd AREND, kapt. Elbring, van Londen; VROUW FENNEGINA, kapt. Pronk, van Rouaan en TWEE GEBROEDERS, kapt. Suhlberg, van Koningsbergen.


Datum: 25 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 oktober. De 22e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis ENIGHEDEN, kapt. E. Berulsen, naar Osterrisöer en arriveerden DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, van Cardiff en DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes.
De 23e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas MARGARETHA HENDRIKA (opm: MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, van Rouaan.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. R. Westerberg van Yarmouth; DE VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuyper, van Rouaan.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HOSTEN, kapt. Holst en KINDERDYK, kapt. Lüpke, van Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. De Jonghe, van Dantzig; METTA, kapt. Punke, van Koningsbergen; VIER GEBROEDERS, kapt. Riekens, van Memel en DRIE GEBROEDERS, kapt. Rieke, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Bericht: De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt bij deze aan de belanghebbenden bekend, dat zij van Zijne Excellentie den Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland heeft ontvangen de navolgende mededelingen, door de Nederlandse consul te Rouaan ingezonden, te weten:
- Dat ter voorkoming van de gevaren, waaraan de zeilschepen op de Neder-Seine zijn blootgesteld, de Kamer van Koophandel te Rouaan gemeend heeft, alle scheepsbevelhebbers te moeten aanraden, tot het opslepen hunner schepen gebruik te maken van stoomvaartuigen, welker getal aldaar zeer toeneemt,
- Dat de onkosten hiervan nimmer meer dan 3 francs per ton scheepsruimte mogen te boven gaan en dat, voor zo verre deswege in de charter-partij of cognossementen niet anders is bepaald, die kosten voor 1/3 door het schip en voor 2/3 door de lading, bij omslag over de vracht, moeten gedragen worden.
- Dat ter voorkoming van de nadelen, welke zouden voortvloeien uit het niet inachtnemen van de te Rouaan voorgeschrevene en gebruikelijke manier van stuwing, dezelve, met uitnodiging om zich dien overeenkomstig te gedragen, wordt opgegeven te bestaan in het volgende:
- Voor granen en zaden, los of gestort, een bekwame droge zoldering, tenminste 18 Franse duimen hoog, de dikte der wrangen en het beschot daaronder begrepen; het gehele onderruim langs de binnenhuid van onder het dek af tot over de gehele zoldering goed voorzien van dubbelde matten of zeildoek, zodanig dat er hoegenaamd geen openingen blijven; de masten en pompen geschaald en alsmede met dubbel matten of met zeildoek voorzien.
- Voor kisten, balen en andere stukgoederen, de zoldering als boven; het onderruim langs het boord en tegen de schotten, om de masten en pompen, van het dek tot op de zoldering, voorzien van garneer-delen of deeleinden van 2 a 3 Franse duimen dikte en zo dicht bij elkaar, dat de goederen volstrektelijk de masten, pompen of het boord niet kunnen raken, moetende de delen, bij voorkeur, naar het beloop der delen, van het schip geplaatst worden.
- Op metalen, stenen, kolen of andere goederen, welke schade kunnen toebrengen, een zoldering van 2 a 3 duimen dikte.
- Voor natte waren, de fusten op ribben met vier kopbouten en op stelling in de eerste laag, het spongat vrij; garnering tegen boord, om het spongat te beletten tegen de schotten aan te komen, staande of dwarsleggende fust wordt als slecht gestuwd beschouwd.
- Het schip overal, van binnen zo wel als van buiten, goed gebreeuwd. De masten en pompen voorzien van dubbelde en goed vastgemaakte broekings. De luiken en de naden gebreeuwd en met goede dubbele presenningen behoorlijk gedekt.
De Kamer voornoemd, Rotterdam, 24 oktober 1828, F. Smeer, president.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Berbice, DIANA, kapt. Hendk. Wente. Sluit 5 november.
Adres Hoyman & Schuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 24 oktober. MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Rouaan; DE JONGE JOHANNES, kapt. J.J. Butter, van Emden; AREND, kapt. H. Elbring, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MARGARETHA, kapt. F. Vauvert, van Drammen met hout; de JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wijk, van Liverpool, en de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes, beiden met zout.


Datum: 28 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Livorno, het Nederlands hoekerschip, DE JONGE MARGARETHA, kapt. Arij Rietdijk, om de 8e november aanstaande te vertrekken. Iemand enige goederen te laden hebbende gelieve zich te adresseren ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 oktober. De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARGARETHA, kapt. J. Verdoes en DE VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, van Marennes; DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, van Liverpool en MARIA, kapt. P.E. Boer, van Bergen (als bijlegger naar Brussel). De 25e, des morgens, zeilden DE JONGE ADRIANA, kapt. J. Admiraal, ANTHONY, kapt. M. Azon Jacometti en LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, naar Batavia; des namiddags, arriveerden DE VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong en de VROUWE MARIA ELISABETH, kapt. L.J. Haverbult, van Marennes.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, van Bergen. De 25e, des morgens, zeilde GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, naar Glassendoek (opm: Glasson Dock).
De 26e, des morgens, AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, naar Suriname; LOUISA, kapt. D. Guijt, naar Jersey en DE HERSTELLING, kapt. A. Duindam, naar Bristol.
De 26e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis DE VLYT, kapt. E.E. de Vries en NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, naar Liverpool.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MAARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer, van Stockton.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild VICTORIE, kapt. G. Kuper, DE PELIKAAN, kapt. J.L. Vroome, naar Londen; KAREL, kapt. B.H. Stuurman, naar Bilbao; CHARLOTTE, kapt. S. Wippel, naar Hamburg; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J.J. de Meire, naar Rio-Janeiro; PAULINE, kapt. J. Joosens en PAULINE, kapt. P. van den Kerkhoven, naar Liverpool; CLOTILDE, kapt. H.J. Polter, naar Exeter en JEREMIAS, kapt. L. Sybes, naar …… .
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW HELENA, kapt. De Vries, van Hull; GEZINA JOHANNA, kapt. Hansen, van Bergen; GOEDE VERWACHTING, kapt. Schuring, van Koningsbergen en ANNETJE, kapt. Van den Oever, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, van Bergen, met stokvis en traan; de JONGE MARGARETHA, kapt. Jacob K. Wijkmeijer, van Liverpool; de VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, en MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, beiden van Marennes, en alle drie met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 oktober. De roverschoener PATAGONIA, welke het Engels schip CARRABOO heeft genomen, is te St. Eustatius binnengelopen, doch, door het Engels oorlogsschip VICTOR opgeëist zijnde, door het gouvernement van dat eiland overgegeven geworden. De roverkapitein en zijn equipagie, uit veertig man bestaande, zijn te St. Kitts gevangen gezet en zouden aldaar voor zeeroverij gevonnist worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen. De stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, welke den 25 oktober 1828 deze vaart heeft geopend, zal, te beginnen met dinsdag den 4 november aanstaande, dezelve regelmatig voortzetten en vertrekken:
Van Harlingen: des woensdags, vrijdags en zondags, des ochtends ten 9 ure.
Van Amsterdam: des dinsdags, donderdags en zaterdags, des ochtends ten 7 ure.


Datum: 29 oktober 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 27 oktober. HARMONIE, kapt. J. de Best, van Londen; VROUW THERESIA, kapt. H.H. Hollander, van Emden; VROUW GEERDINA, kapt. L.B. Gust, van Emden; VROUW GEERTJE, kapt. W.E. Pannenburg, van Emden; DE HOOP, kapt. C.P. Haasnoot, van Lissabon; JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dijkstra, van Memel; VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Koningsbergen; DE DAGERAAD, kapt. P.H. Hazewinkel en JANTINA, kapt. H.E. Boswijk, van Dantzig; DE VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Wilderman, van Rostock; DE VROUW CATHARINA, kapt. C. Geerts, van Tonningen.


Datum: 30 oktober 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 oktober. De 27e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas MARIA AGNITA, kapt. P. Rynbende, naar Suriname en JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, naar Duinkerken.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HARMINA, kapt. A.J. Huting, van Oléron. Het schip MARIA, kapt. P.E. de Boer, is binnen door naar Antwerpen gezeild.
De 28e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas FORTUNA, kapt. T. Helm, van Villanova; JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, van Windau.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE RENTE, kapt. Huisman en JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, van Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. Borst. DE VROUW GRIETJE, kapt. Smelte (opm: E.R. Smilde) en SANDARINA, kapt. Jongbloed, van Koningsbergen; ANNA ALBERDINA, kapt. Kamp, van Petersburg; ANNA ELIZABETH, kapt. Harkes en JONGE JAKOBA, kapt. Siedses, van Rouaan; NELLY, kapt. Petersen en EENZAAMHEID, kapt. B.F. Rasker, van Stralsund.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen VROUWE MARIA ELISABETH, kapt. R.J. Haverbult, van Marennes met zout, en PERSEVERANCE, kapt. J. Douglas, van Bristol met ijzer en olie


Datum: 31 oktober 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de helft in een snik en veer, varende van Jelsum op Leeuwarden. Te bevragen bij J.C. Visser, te Jelsum.


Datum: 01 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 oktober. De 31e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. M. Roderkerk, naar Cette en DE GOEDE HOOP, kapt. K.J. van Greven, naar Yarmouth.
De 31e, des morgens, arriveerden in Helvoetsluis MERCURIUS, kapt. H.G. Schulten en JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.B. Pott, van Windau.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HULL-PACKET, kapt. H.H. Lange, naar Hull; DE LEEUW, kapt. J. Jansen, naar Charlestown; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Marennes; ZEPHYR, kapt. S. Nielsen en L’ULYSES, kapt. C.P. Rode, naar Messina.
Te Antwerpen is gearriveerd RENIERA, kapt. Meugens, van Villanova.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bericht voor de zeevarenden. De minister voor de marine en kolonien brengt ter kennis van de zeevarenden, dat, luidens een brief van de kapitein M.A. Jacometti, voerende het brikschip ELIZA, van Antwerpen, gedagtekend Batavia, 2 juni 1828, door dien kapitein, op zijne reis van Vlissingen naar Batavia, de Kaap rondzeilende, den 6 april 1928 ontmoet zijn vijf grote ijs-eilanden, op 37°31’ zuider breedte, en 18°17’ oost Greenwich lengte.
Gemelde kapitein passeerde dezelve op een kwart mijl afstand, en giste hunne hoogte te zijn van 150 tot 300 voeten, gelijkende naar hoge spitse torens, uitgezonderd één, hetwelk zeer plat en uitgestrekt was. De zee brandend op dezelven met zulk een vreselijk geweld, dat men op het vermoeden kwam, dat deze eilanden op een nog onbekende droogte vast zaten, in welk vermoeden men echter door het lood niet bevestigd is geworden. Sedert het verlaten van het eiland Trinidad, had kapitein Jacometti gestadig een om de noord lopende stroom bespeurd, welker dagelijks verschil, bij elkander getrokken, een verschil in breedte van 8°40’, ten tijde hij het ijs zag, opleverde, en twijfelde hij niet, of de gezegde stroom moest daarvan de oorzaak zijn; ook geloofde hij, dat men het gezegde ijs nog wel op 34° en 35° konde ontmoeten, eer het zoude gesmolten zijn, en hoewel daar minder gevaarlijk, dan op 37½ graad, echter voor de zeevarenden nog zeer te vrezen bleef.
In de Verzameling van berigten over eenige onderwerpen der navigatie, uitgegeven door de kommissarissen tot de zaken, het bepalen der lengte op zee en de verbetering der zeekaarten betreffende, het derde stuk, van den jare 1792, vindt men reeds gewag gemaakt van een dergelijke ontmoeting en waarneming van ijs-eilanden in den jare 1789, op een zuider breedte van 37°22’ en 38°44’, en lengte van 43°41’ en 40°50’ door ’s lands schepen THETIS, ZWALUW en MERCUUR, onder het bevel van de kapiteins Staringh, Gobius en Alberts, medegedeeld uit het journaal van eerstgenoemde kapitein Staringh. Ook deze ijsbergen giste men 300 à 400 voeten hoog boven water.
’s Gravenhage, 8 oktober 1828, de minister voornoemd, Elout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen, te Amsterdam, woensdag 29 oktober.
Naar de volgende plaatsen:
Hamburg. DE VROUW MARGARETHA, kapt. P. Lindeman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Bremen. WILHELMINA, kapt. W. Rozenmuller. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 30 oktober. DE PLANTER, kapt. C. Jessen, van Demerary; JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dijkhuis, van Memel; VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, ELISABET, kapt. J.J. Jaski, VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, VROUW STIJNTJE, kapt. F.R. Coerkamp, DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop en KINDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.W. Ketelaar; VROUW ANNA REBEKKA, kapt. B. Molenaar, van Wismar; BRISEIS, kapt. Bakker, van Smirna.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd het schip de EENDRAGT, kapt. G.A. Nieveen, van Kiel met raapzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 30 oktober. Heden arriveerde alhier het schip WILHELMINA, kapt. J. Palm, met Zr.Ms. troepen, de 15e mei vertrokken van Hellevoetsluis.


Datum: 04 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 november. De 31e passato (opm: oktober 1828), des namiddags, arriveerde te Helvoetsuis DE JONGE ALYDA, kapt. C. van der Weyde, van Malaga.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers; DE JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Jobs, van Riga; WILHELMINA JOHANNA, kapt. R. Anker, van St. Petersburg en DE JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen, van Liverpool.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE JUFVROUW ANNA LIPPINA, kapt. B.H.P. Lukker, van Arendsdahl (opm: Arendal).
Te Antwerpen zijn gearriveerd STAD EN LANDE, kapt. Loena, van Marseille; HENRIETTE, kapt. Braemer, van Bordeaux; NEPTUNUS, kapt. Van der Steen, van Marennes; IRIS, kapt. M.H. Hansen, van Adra, en MARIA, kapt. De Boer, van Noorwegen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 november. Te Valparaiso is gearriveerd B.G. Harkema van Antwerpen. (opm: de brik LIMA PACKET rondde Kaap Hoorn westwaards en bereikte Valparaiso op 26 mei)


Datum: 05 november 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 4 november. ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, van Bordeaux; DE HERSTELLING, kapt. H.J. Bruining en ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis van Memel; VROUW STIJNTJE, kapt. T.M. Visser; EUROPA, kapt. K.J. Scholtens; DE JONGE TRIJNTJE, kapt. M. Wijbes en VROUW GEZINA, kapt. A.E. Pot, van Koningsbergen; HENRIETTE, kapt. C. Fik, van Otterndorf.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Times van 26 jl. bevat het volgende:
Duitse volksverhuizers naar Brazilië. In de herfst van 1827 zag men een aantal Duitse huisgezinnen, gezamenlijk ongeveer tot 370 zielen uitmakende, hun klein eigendom in geld verwisselen, met oogmerk om naar Brazilië te verhuizen. Te dien einde kwamen zij naar Holland, alwaar zij met kapt. Karstens, voerende de HELENA EN MARIA, een overeenkomst troffen, om hen derwaarts te vervoeren aan wien zij, alvorens zich in te schepen, het grootste deel van de vracht betaalden.
Dienvolgens zeilden zij van Amsterdam uit, doch, in het Kanaal gekomen, troffen zij zeer slecht weer, waardoor hun schip masteloos en een volslagen wrak werd; zelfs in zodanig slechte staat, dat allen zich niets anders voorstelden, dan met ieder eerstkomend ogenblik met man en muis om te komen. Terwijl zij zich in deze rampvolle toestand bevonden, zeilde gelukkig een Brits schip in hun gezicht op, ijlde hen ter hulp en boegseerde hun wrak tot in de naastbijgelegene haven, die Falmouth was. Dit geschiedde in januari 1828 (opm: zie RC 240128). Falmouth’s bewoners ontvingen de ongelukkige lijders met het liefdadigst mededogen en met de krachtsdadigste vriendschapsbetoning. Onmiddellijk voorzagen zij in hun behoeften en door deze immer voortgezette bijstand hebben de ellendigen tot op deze dag blijven bestaan.
De HELENA EN MARIA werd hersteld en was voornemens deszelfs tocht met de volksverhuizers te vervolgen, maar deze hoorden zeggen dat dit schip niet meer in staat was, om de reis te doen en weigerden daarom met hetzelve te vertrekken. Dientengevolge werd aan de Lord Groot-Admiraal het verzoek gedaan het schip op hoog gezag te doen keuren. Dit geschiedde en de HELENA EN MARIA werd onbekwaam om zee te bouwen verklaard; daar het nu buiten het vermogen van kapt. Karstens was, om een ander schip te bezorgen tot het voortzetten der reis voor welke hij had gecontracteerd en voor welke hij inderdaad het grootste bedrag der passagegelden ontvangen had; zo geraakten de volksverhuizende lieden weldra van alles ontbloot en vonden hun onderhoud nu alleen in de welwillendheid der inwoners van Falmouth.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen in Amsterdam. Woensdag 5 november.
Naar de volgende plaatsen:
Suriname, SURINAME, kapt. Willem Landsaat Jr. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver & C.
Bordeaux. DE VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus. Adres J. Corver & C. Sluit 8 november.
Hull. DE LIEFDE, kapt. J. Kramer. Adres Gemmening & Penning.
Hamburg. DE VROUW MAGARETHA, kapt. P. Lindeman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona. DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regt door Zee. Vertrek vóór of op 11 nov. en CATHARINA MARGARETHA, kapt. V. Pieper Pan. Vertrek vóór of op 8 nov. Adres bij Blikman & Co.


Datum: 06 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Het fregatschip HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, de 25e oktober uit Texel naar Batavia vertrokken, was de 27e dito zeilende in het Kanaal, Wight W.N.W. naar gissing 6 mijlen van zich hebbende; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 november. De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in Helvoetsluis MERCURIUS, kapt. J. van Duyn, van Drammen, en ALETTA, kapt. C.H. Slagten, van Libau.
De 4e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Londen.
De 4e dezer, des namiddags zeilde van Helvoetsluis DE JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, naar Yarmouth. De 5e, des morgens, Zr.Ms. brik SIRENE, luit. Klein, naar Vlissingen. En is met de loods aan boord voor de wal een brik, genaamd AMSTERDAM, kapt. De Jongh, van Suriname.
De 5e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas AGATHA, kapt. J.T. de Jonge, naar Liverpool en arriveerden DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooi, van Rouaan en INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, van Lynn.
De 5e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VROUW LUITA, kapt. J.H. Kip, naar Lynn.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild INDUSTRIE, kapt. J.H. Kintzee, naar Arendsburg en NASSAU, kapt. C. van der Hoeven, naar Batavia. (opm: de NASSAU is de voormalige WILLEM DEN EERSTEN; vermoedelijk heeft de rederij A. Saportas, Antwerpen, het nuttig geoordeeld de brik naar aanleiding van de succesrijke ontsnapping aan de kaping [zie o.a. DC 310728] een andere naam te geven en voorlopig niet weer naar Zuid-Amerika te sturen)
Te Antwerpen zijn gearriveerd CONCORDIA, kapt. Bonjer en NEPTUNUS, kapt. Bakker, van Riga; JOSEPHINE, kapt. Westenberg, van Nerva; DE LEEUW, kapt. Verbrugge, van Marennes en ST. PIETER, kapt. Potter, van Londen.


Datum: 07 november 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam den 1 november. Uit echte bescheiden blijkt, dat, gedurende het jaar 1827 alhier zijn uitgeklaard 1.259 schepen, te zamen bevattende 144.646 tonnen, en 666 schepen, bevattende 80.218 tonnen ballast. In geheel het Rijk zijn in dat jaar uitgeklaard 4.444 schepen, bevattende 459.589 tonnen, en 2.349 met 239.942 tonnen ballast. Terwijl in Amsterdam hetzelfde jaar ingeklaard zijn 775 schepen met 83.195 tonnen bevracht en 13 schepen met 736 tonnen ballast. In geheel het Rijk zijn dat jaar ingeklaard 5.813 schepen met 634.012 tonnen geladen en 928 bevracht met 62.905 tonnen ballast.


Datum: 08 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 november. De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jongh, van Suriname; JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, van Liverpool.
De 5e dezer, des nachts, zeilde uit de Maas DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk, naar Livorno; de 6e, des morgens, AMPHITRITE, kapt. A. Juting, naar Bordeaux; JACOBINE, kapt. G. Ekstrom en PATIENTIA, kapt. B.A. Beeckman, naar St. Ubes.
De 6e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong,
naar Hull.
Van Middelburg is naar Demerary gezeild het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 7 november. JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, van Koningsbergen; CATHARINA MARGARETHA, kapt. V. Pieper Pz., van Dornbusch; CATHARINA, kapt. H.R. Veiling, van Tonningen; VROUW ANTJE, kapt. H.B. Spelde en VROUW ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, van Emden; EENDRAGT, kapt. J.J. Biezer, van Nieuwharlingerzijl (opm: Neuharlingersiel); WILLEM DE EERSTE, (stoomboot), kapt. J. van den Oever, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. Het brikschip BRISEÏS, kapt. P. Bakker, onlangs van Smirna te Texel binnengekomen, op de 3e dezer uit quarantaine ontslagen en ingeklaard, is met de volle lading de zelfde dag des middags ten 2 ure uit het Nieuwe Diep langs het Noord-Hollands Kanaal herwaarts vertrokken en op de 4e dezer, des middags 2½ ure door Willemsluis in het IJ geschut, zo dat het deze tocht in 24 uur werd afgelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 november. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MERCURIUS, kapt. J. van der Duijn, van Drammen met hout, en JOHANNA GESINA, kapt. P.G. Schuur, van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 november. Zr.Ms. koloniale schoener De WINDHOND, gecommandeerd door de luitenant ter zee der 2e klasse D.J. de Man, heeft dezer dagen een roversvaartuig overmeesterd en te Pakkies opgebracht. De bijzonderheden dien aangaande zijn vervat in een rapport van die officier aan de commandant en directeur van de Koninklijke zeemacht in Oost-Indië, waarvan de hoofdzakelijke inhoud hier wordt meegedeeld.
De WINDHOND, op den 18 oktober jl. zeilende om de west, op de hoogte van Pamanoekan, ontdekte des morgens te 6 uren vijf praauwen penjajap en een prauw mayang, zeilende om de oost. De luitenant ter zee De Man maakte onverwijld met kracht van zeil op die vaartuigen jacht en had dezelve te 7 ure 30 minuten onder het bereik van zijn geschut. Dadelijk werden er enige schoten op gedaan; doch ongelukkig werd het tegen 8 ure geheel stil, waarvan de rovers gebruik maakten om met kracht van riemen hun koers om de oost te vervolgen. Omtrent 10 ure echter, met het doorkomen van de zeewind, maakte de luitenant De Man weer kracht van zeil, de rovers van de fokkera nog in het gezicht hebbende. Hij had ook het voordeel van merkelijk op hen te winnen, doch was te 12 ure de wal tot 2¼ vadem water genaderd. Ook de rovers waren toen zeer dicht onder de wal en daar zij duidelijk bespeurden dat zij op de WINDHOND verloren, legden zij hun masten neder en roeiden in de wind op. Alle pogingen om hen te naderen waren vruchteloos, daar de koelte van ogenblik tot ogenblik afnam, zodat zij reeds binnen een uur bijna uit het gezicht waren, behalve de praauw mayang die de overigen niet scheen kunnen te volgen. De luitenant De Man bepaalde zich nu derhalve tot de vervolging van dit vaartuig en had te 3 ure 30 minuten reeds merkelijk op hetzelve gewonnen, doch werd door de flauwe koelte belet hetzelve nader te komen. Hij detacheerde toen twee gewapende sloepen, onder de dienstdoende luitenant der 2e klasse Pické en de tweede stuurman Oosterwijk, met stellige last om de praauw te enteren, en omtrent een half uur later, nadat de rovers twee schoten op onze sloepen hadden gedaan, werd hun vaartuig door de onzen overmeesterd. De dienstdoende luitenant Pické, aan boord terug gekomen zijnde, rapporteerde dat de opvarenden van de genomen mayang zich met de vlucht naar de wal gered hadden en dat hij de stuurman Oosterwijk gelast had hen derwaarts te vervolgen. Voorts, dat hij behalve een paar bamboezen pieken, geen geschut noch enig ander wapen had gevonden, welk alles waarschijnlijk door de rovers voor hun vlucht was over boord geworpen. Te 6 ure 30 minuten kwam de stuurman Oosterwijk met zijn sloep aan boord terug, zonder echter iets naders van de vluchtelingen ontdekt te hebben. De WINDHOND vervolgde met de dag zijn koers om de west en kwam den 20 oktober met het overmeesterd roversvaartuig te Pakkies aan. De luitenant ter zee De Man maakt bij zijn rapport nog deze aanmerking dat de rovers, met hun praauw mayang, meer kwaad doen dan met hun penjajaps, daar de handelsvaartuigen de eerst gemelde soort van praauwen niet zo lichtelijk voor roverspraauwen aanzien. Het zou derhalve wellicht niet onbelangrijk zijn dat de inlandse handelaren aan deze omstandigheid indachtig werden gemaakt, ten einde zij meer bijzonder tegen de praauwen mayang op hun hoede zouden zijn.


Datum: 11 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 november. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Rossinga, van Marennes. De 9e, des morgens, arriveerde HARMONIE, kapt. C.J. Reus, van Bergen.
De 8e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas, BASTIAAN, kapt. J. Plug, naar Londen.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Adra; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Bergen en CHARLOTTA MARGARETHA, kapt. G. Kaleshoek, van Liverpool.
De 10e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis JUFFER JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis, naar Jersey.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GEERTRUDA, kapt. N. van Santen, naar Limerick; DE VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, naar Yarmouth; DE JONGE ALBERT, kapt. J.B. Oortjes, naar Rouaan; MARGARETHA, kapt. J. Albrechtsen, naar Noorwegen; ST. JOHANNES, kapt. T. Nielsen, naar Gothenburg en LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A. Bunnemeyer, naar Londen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MERCURIUS, kapt. Roose, van Dantzig en VRIENDSCHAP, kapt. Hubroek, van Rio-Grande.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 november. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VIER GEBROEDERS, kapt. A.D. Pott, van Kiel met raapzaad; RESOLUTION, kapt. Ands. Olson, van Stockholm met teer; de VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, van Bremerhaven met tarwe; de JONGE DOCHTER REIMKE, kapt. Jan J. Oltmans, van Liverpool, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bessinga, van Marennes, beiden met zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 5 oktober. Volgens de bij het Gouvernement opgemaakte, algemene staat, zijn over het jaar 1827 in de nagemelde steden de volgende geladene schepen ingeklaard:
Ostende 336, te weten: 126 Nederlandsche, 181 Engelsche, 8 Fransche, 19 Noordsche, 1 Pruissisch, 1 Hannoversch.
Amsterdam 2017, te weten: 755 Nederlandsche, 30 Engelsche, 57 Noord-Amerikaansche, 1 Portugeesch, 12 Fransche, 16 Russische, 20 Zweedsche, 324 Noordsche, 280 Deensche, 122 Pruissische, 230 Hanoversche, 24 Mecklenburgsche, 122 Oldenburgsche, 3 Lübecker, 18 Hamburger, 1 Rostoksch, 2 Helgolandsche.
Rotterdam 857, te weten: 241 Nederlandsche, 397 Engelsche, 49 Noord-Amerikaansche, 33 Fransche, 5 Russische, 4 Zweedsche, 32 Noordsche, 19 Deensche, 27 Pruissische, 22 Hanoversche, 19 Mecklenburgsche, 2 Oldenburgsche, 3 Lübecker, 2 Bremer, 2 Hamburger.
Schiedam 181, te weten: 36 Nederlandsche, 4 Engelsche, 8 Russische, 1 Noordsch, 13 Deensche, 41 Pruissische, 16 Hanoversche, 60 Meckelenburgsche, 1 Hamburger.
Dordrecht 199, te weten: 136 Nederlandsche, 6 Engelsche, 1 Russisch, 7 Zweedsche, 32 Noordsche, 7 Deensche, 2 Pruissische, 8 Hanoversche.
Antwerpen 724, te weten: 376 Nederlandsche, 108 Engelsche, 93 Noord-Amerikaansche, 55 Fransche, 4 Russische, 4 Zweedsche, 21 Noordsche, 20 Deensche, 12 Pruissische, 20 Hanoversche, 4 Meckelenburgsche, 2 Bremer, 3 Hamburger, 1 Oostenrijksch, 1 Napolitaansch.
Harlingen 311, te weten: 235 Nederlandsche, 5 Engelsche, 2 Zweedsche, 38 Noordsche, 3 Deensche, 8 Pruissische, 13 Hanoversche, 5 Meckelenburgsche, 1 Oldenburgsch, 1 Rostoksch.
Delfzijl 252, te weten: 146 Nederlandsche, 2 Noordsche, 39 Hanoversche, 64 Oldenburgsche, 1 Embder.
Groningen 227, te weten: 162 Nederlandsche, 61 Hanoversche, 4 Oldenburgsche.
- Uitgeklaard zijn in dezelfde steden gedurende het jaar 1827 de volgende geladene schepen:
Ostende 364, te weten: 89 Nederlandsche, 239 Engelsche, 27 Fransche, 9 Noordsche.
Amsterdam 1259, te weten: 434 Nederlandsche, 38 Engelsche, 29 Noord-Amerikaansche, 1 Portugeesch, 11 Fransche, 11 Russische, 18 Zweedsche, 234 Noordsche, 259 Deensche, 44 Pruissische, 115 Hanoversche, 7 Meckelenburgsche, 51 Oldenburgsche, 1 Bremer, 5 Hamburger, 1 Rostoksch.
Rotterdam 1140, te weten: 275 Nederlandsche, 708 Engelsche, 40 Amerikaansche, 40 Fransche, 2 Russische, 1 Zweedsch, 22 Noordsche, 14 Deensche, 9 Pruissische, 17 Hanoversche, 8 Meckelenburgsche, 2 Oldenburgsche, 1 Lübecker, 1 Hamburger.
Schiedam 49, te weten: 9 Nederlandsche, 4 Engelsche, 2 Russische, 2 Noordsche, 6 Deensche, 22 Pruissische, 4 Meckelenburgsche.
Dordrecht 115, te weten: 69 Nederlandsche, 8 Engelsche, 2 Zweedsche, 29 Noorsche, 3 Deensche, 3 Hanoversche, 1 Oldenburgsch.
Antwerpen 493, te weten: 244 Nederlandsche, 123 Engelsche, 32 Noord-Amerikaansche, 1 Portugeesch, 38 Fransche, 4 Zweedsche, 6 Noordsche, 14 Deensche, 5 Pruissische, 17 Hanoversche, 1 Meckelenburgsch, 3 Oldenburgsche, 1 Bremer, 3 Hamburger, 1 Napolitaansche.
Harlingen 271, te weten: 87 Nederlandsche, 132 Engelsche, 23 Noordsche, 2 Deensche, 1 Pruissisch, 19 Hanoversche, 5 Oldenburgsche, 1 Bremer, 1 Hamburger.
Delfzijl 50, te weten: 34 Nederlandsche, 16 Hanoversche.
Groningen 167, te weten: 120 Nederlandsche, 46 Hanoversche, 1 Oldenburgsch.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, zal, op maandag de 17 november 1828, publiek verkopen de tuigage van het aldaar in den nacht van 4 en 5 oktober ll op de reis van Carolinensiel met ene lading koolzaad naar Zaandam bestemd gestrande tjalkschip de DRIE GEZUSTERS, schipper I.O. Hinders. (opm: zie ook LC 101028)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij executie van een overdekt veerschip, genaamd de SNELHEID; groot ruim 16 ton, lang over steven 10 ellen 5 palmen 3 duimen, wijd op de berghouten 3 ellen 1 palm, hol op de buikdelling van boven af de waterlijst 1 el 3 palmen 4 duimen; voorzien van: een mast met ijzeren wicht, 2 zwaarden met lopers, een roer en roerpen, een zeil met zeilkleed, ene giek, 2 staagfokken, 3 bomen, 2 haken, ene stokdweil, ene waterputs, een paar schenkelhaken, ene ruime trap, ene zeilschoot met blokken, ene dito val met blokken, ene dito hals met blokken, ene ijzeren luiwagen, ene fokval met blokken, ene staag met loper, ene ijzeren botloef, enz.
Gearresteerd bij proces verbaal van den deurwaarder Stellingwerff, in dato den 5 november 1828 behoorlijk geregistreerd ter rekwisitie van Hotze Thomas Zandstra, koopman te Sneek, domicilium houdende te Sneek, ten zijne huize, en te Langweer, en huize van den kastelein Rudolphus de Jong, en ten laste van Roelof Spandam, schipper en koopman te Idskenhuizen.
De drie openbare afkondigingen zullen plaats hebben op gemeld schip, op maandag den 24, dinsdag den 25 en woensdag den 26 november 1828, des middags ten twaalf ure.
De verkoop zal gehouden worden op dinsdag den 9 december 1828, des middags ten 12 ure, aan den Stads Wal, bij het Hoogend, te Sneek, alwaar gemeld schip is liggende. Alles zal met gereed geld betaald moeten worden.
Voor extract conform, B. Stellingwerff, deurwaarder.


Datum: 12 november 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 11 november. OTTO, kapt. E.J. Karst, van Petersburg; VROUW ELIZABETH, kapt. C.H. van Gelderen, van Malaga; ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, van Koningsbergen.


Datum: 13 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Dublin, het Nederlands kofschip de VROUWE MARIA ELISABETH, kapt. R.J. Haverbult
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 november. De 10e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ARIUS JOHANNES, kapt. H.H. van Wyk, van Marennes.
De 11e dezer, des middags, zeilde van Maassluis DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Hull.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARGRIETHA, kapt. H.J. Veen, van Riga; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Marennes.
Zr.Ms. paket-brik SIRENE, luitenant-ter-zee A. Klein, komende van Helvoetsluis, is in de dokhaven te Vlissingen binnengekomen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE NIEUWE UNIE, kapt. J. van den Broecke, DE JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedzes, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.J. Suhlberg, DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.G. Riekeles, naar Memel en MARIA MATHILDA, kapt. J. Lovgreen, naar Rio-Janeiro.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FORTITUDO, kapt. Bulsing, van Batavia; JONGE JOHANNA, kapt. Muys, van Londen; CHRISTINA VOS, kapt. Smaal en TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewijd, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 12 november. Heden morgen is bij de bouwmeesters G. van Striemen en Comp. alhier zeer voorspoedig van stapel gelopen het kofschip ZEELUST (opm: kapt. L.N. Baas), groot ongeveer tachtig lasten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 november. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen HARMONIE, kapt. C.J. Reus, en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, beiden van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 november. Eergisteren is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede
gekomen la CLÉMENCE, kapt. R.R. de Haan, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 11 november. Den 10 november is in Texel binnengekomen het schip JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes voor wijlen P.C. Stachouwer, van Suriname.


Datum: 14 november 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jacob Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal, op woensdagen den 26 november en 3 december 1828, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des avond ten 7 ure precies, ten huize van den kastelein Hendrik Feikes de Boer, in de Oijevaar aldaar, publiek verkopen de gerechte helft in een trekveerschip, varende van Harlingen op Franeker, bij de eigenaar Cornelis Bouwe Soete in gebruik, acht dagen na den finale palmslag te aanvaarden.
NB. Inmiddels uit de hand te koop, en te bevragen bij opgemelde notaris Hanekuijk.


Datum: 15 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 november. Uit de Levant wordt gemeld, dat Zr.Ms. brik DE GIER, welke in de loop van augustus en september een reis van Mahon naar Milo, Smirna en Tunis heeft volbracht, de 20e augustus, niet verre van Kaap Angelo, een brik onder Engelse vlag, genaamd PENELOPE en gevoerd door kapt. Maroli, in een zinkende staat heeft ontmoet en ondanks de hoge zee, het geluk heeft gehad de gehele equipage, bestaande uit 11 Griekse zeelieden, te redden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 november. De 12e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JUFFER TITIA, kapt. D.G. Schuur, van Liverpool.
de 14e dezer, des middags, zeilden van Maassluis DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar
Hull; DE JONGE PIETER EN JACOBUS, kapt. T. Wybes, naar Londen en DE HOOP, kapt.
W. van Beelen, naar Dieppe.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, naar Leith en MINERVA, kapt. F.J. Kopeke, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ENGELINA, kapt. De Jong, van Memel; CONCORDIA, kapt. Dick en VROUW SITSTIE, kapt. Brinck (opm: de hektjalk VROUW SIETSKE, kapt. E. Brink), van Koningsbergen; NEPTUNE, kapt. Jelters, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 15 november. DE HOOP, kapt. H. Kuit, van Genua; DE JONGE PIETER, kapt. J.R. Brons, TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser en GEZINA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet, van Koningsbergen; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Otterndorf; VIER GEBROEDERS, kapt. W.G. Bouten, van Meldorf; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse, van Neufeld; DE VROUW ELISABETH, kapt. S.J. Jaski, van Bandholm; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Genters, van Bremen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 november. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CHARLOTTA MARGARETHA, kapt. G. Kaleshoek, van Liverpool, en ARIUS JOHANNES, kapt. Hendrik van Wijk, van Marennes, beiden met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 november. Heden arriveerde alhier het schip VASCO DI GAMA, kapt. F. Versluys, met Zr.Ms. troepen, de 29e juli vertrokken van Antwerpen.


Datum: 18 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 november. De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA MARIA, kapt. T.C. Reus, DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrick, van Bergen; UNDINE, kapt. N. Munt, van Yarmouth; STAD LINGION, kapt. T. Schipman, van Libau; LUDOLF THEODOR, kapt. J.A. Zyl, MINERVA, kapt. L. Jansen en DE JONGE HENDRIK, kapt. C.W. Antons, van Riga. De 15e, des namiddags, arriveerden INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, AGATA, kapt. B.J. Potjewijd en DE GOEDE HOOP, kapt. H.J. Klein, van Liverpool; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Nantes; JANNA HAZYNS (opm: kof JOHANNA HANSINA), kapt. B.P. Kolk, van Marennes; SOPHIA CHARLOTTA, kapt. J.F. Pertiet, van Pernau.
Van Brielle wordt van de 15e dezer gemeld, dat de vorige avond op de binnenvlakte van de Maas vastgeraakt is het kofschip TITIA, kapt. J.J. Zelling, komende van Arendsdahl; doch is de volgende dag vlot geworden en aldaar op de rede gekomen.
De 15e, des morgens, arriveerde te Brielle MERCURIUS, kapt. C. Bakker, van Hull; DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, van Riga en NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. Van der Meyde, van Ostende. De 16e, des morgens, arriveerden JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, van Lynn en LOUISE, kapt. D. Guyt, van Jersey.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HERSTELLING, kapt. W.A. Smith, van Marennes; de VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, van Bordeaux.
De 17e, des morgens, arriveerden DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwyk, van Liverpool en JUFVROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, van Marennes.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ANNETTE (opm: schoenerbrik HENRIETTA), kapt. Akkerman, van de Havannah; CLARENCE, kapt. De Haan, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 november. Men bouwt thans op de scheepstimmerwerf van de heer de Koster, te Boom, een stoomschip van een buitengewone grootte, bestemd om tot paketboot te dienen tussen Antwerpen en Batavia. Het werktuig heeft de kracht van vier en twintig paarden (opm: nominale paardekracht), en de overtocht zal, zegt men, gedaan worden in zestig dagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 november. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JUFFER TITIA, kapt. D.G. Schuur, van Liverpool met klipzout; ANNA MARIA, kapt. T.C. Reus; AMAHA, kapt. J. Sirck; en de VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwrik, alle drie van Bergen met stokvis en traan, en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, van Liverpool met klipzout en rozijnen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 16 november. Heden arriveerde alhier de brik LOUISA AUGUSTINA, kapt. S.S Marten (opm: mogelijk S. St. Martin), met een passagier, de 20e juli vertrokken van Antwerpen.


Datum: 19 november 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 18 november. HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, van Suriname; HOOP EN VERWACHTING, kapt. Obbe Hanssen, van Faro; ALIDA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Riga; AARSTROOM, kapt. B.J. Houwing, van Gothenburg; ZEELUST, kapt. J.J. Posta, van Bergen; DE NIJVERHEID, kapt. E.C. Hoveling, van Memel; FLORENCE CATHARINA, kapt. B. Feyes, van Koningsbergen; LIBRA, kapt. C.K. Engelsman, van Koningsbergen.


Datum: 20 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Eustatius, het Nederlandse brikschip CHARLOTTE MARGARETHA, kapt. Gerrit Kaleshoek.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. De Nederlandse smak DE VROUW IKA, kapt. J.H. Oortjes, met rogge en erwten van Koningsbergen naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzyl van de 12e dezer, die dag door een Emder visschuit aldaar in de haven gebracht. Gemelde smak had veel zeilage en touwwerk verloren, zware slagzijde en lekkage bekomen, gedurende twee etmalen geheel plat op zijde rond gedreven, zodanig, dat het water tegen de luiken stond en men daardoor alleen van de achterpomp gebruik konde maken en onder het Vlie een anker en touw moest kappen, na aldaar de 7e, 8e en 9e dito, telkens bij afwisseling, te vergeefs om een loods geseind te hebben, waardoor de kapitein genoodzaakt werd wegens vorst en ijs weder zee te kiezen en de 10e besluiten moest andermaal op de kust aan te houden, ten einde land of strand te bereiken, toen hij de volgende dag het bovengemelde vissersvaartuig ontmoette, hetwelk tegen betaling van NLG 500,00 aannam om zijn schip te Delfzijl binnen te brengen. De lading, welke men vreesde dat beschadigd was, zou onverwijld gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. De Nederlandse kof DE TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Bremer, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens berichten van Cuxhaven, tot de 13e dezer, op de Noordergronden vastgeraakt, doch, na het ingeladen koper in een lichter gelost te hebben, weder vlot geworden en bij hoog water het geloste weder ingenomen hebbende, de 13e, des ochtends, naar Amsterdam vertrokken. Dit schip is reeds de 15e dito in het Vlie
binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 november. De 17e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis FLORA, kapt. C. Klok, van Londen; DE JONGE HARM, kapt. J.C. Schrader, van Koningsbergen en DE WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Oort (opm: mogelijk: W. van Noord), van Malaga.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ALFRED, kapt. W. Simmons, DE VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter en DE GOEDE HOOP, kapt. K.J. van Greeven, van Yarmouth. De 19e, des morgens, arriveerde DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard van Hull.
De 19e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen, naar Hull.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild REINIERA, kapt. G. Meugens, naar Lissabon; MEDUSA, kapt. F. Bunnemeyer en ANNETTE, kapt. K. van den Oever, naar Londen; ALEXANDER, kapt. F.A. Claeys, naar Hull; JOSEPHINE, kapt. C. Westenberg, naar Gothenburg; HOSTEN, kapt. M. Holst, naar Grimstad, naar Leer.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VRIENDSCHAP, kapt. Bielly, van Londen; MARIA, kapt. Lange, FORTUNA, kapt. Jongbloed, JONGE GEBINA, kapt. Nagel (opm: smak JOHANNA GEBINA), UDONIA, kapt. Van der Molen, van Riga; FENNEGINA, kapt. Puister, van Koningsbergen; BROEDERLIEFDE, kapt. Karst en HERMINA, kapt. Hazewinkel, van Havre; ANTWERPS PACKET, kapt. Rieke, van Hull; CATHARINA, kapt. Pot, Dartmouth; REINA, kapt. Koops, EENDRAGT, kapt. Dillewyns en JOSEPHUS , kapt. Bakker, van Liverpool; ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. Peters, van Rio-Janeiro; JONGE JAN, kapt. Petersen, van Dantzig; VROUW ANNA, kapt. Korter, van Portsmouth; MARIA, kapt. Vollemaer, van Bayonne; ZEPHIR, kapt. J. Flemming (opm: na lossing werd de brik verkocht voor de sloop; op 30 januari 1829 werd de zeebrief geretourneerd onder vermelding ‘schip zal worden gesloopt’), van Batavia; PÉGASE, kapt. Wagenaar, van Villa-Nova.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de GOEDE HOOP, kapt. H.F. Klein, en de JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk, beiden van Liverpool; HERSTELLING, kapt. W.A. Smit; JANNA HAZYNA (opm: kof JOHANNA HANSINA), kapt. B.P. Kolk; de JUFVROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, en ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Beck, alle vier van Marennes en alle zes met zout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 november. Aangekomen, de VRED (opm: kof)E, kapt. J.J. Greeven, van de Marennes naar Middelburg gedestineerd, met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 november. Heden arriveerden alhier de brikken NIJVERHEID, kapt. L. Heijkoop, de 27e juni vertrokken van Rotterdam, en JONGE JACOBUS, kapt. G. Vis, de 30e juni vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bekendmaking. De hoofdbaljuw van Batavia, in aanmerking genomen hebbende dat alle schepen, vaartuigen en praauwen open of overdekt, van de grootte van vier lasten of daarboven, ingevolge artikel 18 der instructie voor het vendukantoor worden gelijk gesteld met vaste of onroerende goederen, waarvan het wettig bezit geconstateerd moet worden door behoorlijke eigendomsbewijzen, verleden voor leden commissarissen in de Raad van Justitie, brengt bij deze ter kennis van de eigenaren van zodanige schepen en vaartuigen, welke hun rechtmatig bezit door geen zodanig akte kunnen bewijzen, dat zij zich alsnog binnen de tijd van een maand na dato dezer, en voorzien van de nodige meetbrief, opgemaakt door de scheepsmeter, voor leden commissarissen uit de Raad van Justitie zullen behoren te vervoegen, ten einde de vereiste bescheiden van eigendom ingevolge de wet te kunnen doen opmaken en dat in het vervolg bij iedere verkoop of andere wijze van overgang van eigendom, van zodanige schepen of vaartuigen of praauwen, de premitieve (opm: bedoeld zal zijn: primitieve, dus eerste) eigenaars zich alsmede voorzien van het gemelde bewijs van eigendom zullen hebben te vervoegen voor dezelve commissarissen, om voor hen de akte van overdracht te passeren en een ander bewijs van eigendom op naam van de nieuwe verkrijger te doen opmaken; zullende alle de bedoelde schepen, vaartuigen en praauwen, welke na voorschreven termijn bevonden worden te varen, hetzij al of niet bij het buiten praauw-veer ingenomen, zonder van de meergenoemde bewijzen van eigendom voorzien te zijn, worden aangehouden.
Batavia, den 19 november 1828. de hoofdbaljuw voornoemd, Van der Vinne.


Datum: 21 november 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hekschuiteschip, met platte luiken, zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want; lang over steven 17 ellen 5 palmen ruim 4 duimen, wijd over de wellings 3 ellen 8 palmen ruim 9 duimen, hol op de uitwatering 1 el 6 palmen ruim 9 strepen. Te bevragen bij den scheepsbouwmeester Claas P. Sjollema en den kapitein Durk G. Bleeker, beide te Grouw.


Datum: 22 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 november. De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, van Liverpool.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE ONDERNEMING, kapt. C. Veerman, van Hull.
Door kapt. J.D. Zylstra, van Marseille te Antwerpen gearriveerd, is de 27e oktober, even bewesten kaap de Gato (opm: Cabo de Gata; positie 36º43’NB en 02º11’WL) in de Middellandse Zee, gepraaid Zr.Ms. korvet HECLA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam. 21 november. MARIA, kapt. F.H. Zeylstra, van Suriname; LOUISA SOPHIA, kapt. J.D. Kuiper, van Hull; (opm: kof) DE JONGE RENGER, kapt. J. de Juis Brouwer; van Bergen; NUMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Memel; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Gerdes, van Bremen; REMINA, kapt. J.G. Boom, van Genua; TWEE GEBROEDERS, kapt. G.J. Schulte, van Bordeaux; VROUW CATHARINA, kapt. B. Otte, van Koningsbergen; ZEELUST, kapt. R.R. Legger, van Koningsbergen; RENSINA, kapt. H.W. Stuit, van Koningsbergen; GOEDE VERWACHTING, kapt. W.H. Mulder, van Pernau; TWEE GEBROEDERS, kapt. T.D. Flik, van Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 november. Aan deze stad is gearriveerd het schip CHRISTINA CORNELIA, kapt. Jan Noord, van Liverpool met klipzout.


Datum: 25 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 november. De 22e dezer, arriveerden te Helvoetsluis PIETER EN ABRAHAM, kapt. kapt. W. van der Horden, van Liverpool en DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, van Marennes.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas FORTUNA, kapt. Kal, van Londen; JAN EN JACOB, kapt. J.S. Okkes, van Riga; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool.
De 23e, des morgens, zeilde KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, naar Lissabon.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen.
De 24e dezer, des morgens, arriveerden te Brielle KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge en BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, van Duinkerken en zeilden DE JONGE JAN SCHOON, kapt. J.M. Schoon, naar Havre; VLAARDINGS HOOP, kapt. J. v.d. Valk, naar Liverpool.
De 23e dezer, des namiddags, zeilde van Maassluis DE WELVAART, kapt. A. Dykhuis, naar Hull; de 24e dezer, des morgens, GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen, naar Hull; DE VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mooi, naar Wisbach en KLAZINA MARGRIETA, kapt. J.B.
Schippers, naar Colchester.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HAITZEMA VICTOR, kapt. van Wyck en ENGELINA, kapt. Sap, van Liverpool; HOOP, kapt. Robinson, JONGE JOHANNA, kapt. Poel, van Londen; VRIESLAND, kapt. Drent, van Cette; JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, van Yarmouth.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 november. Voor Antwerpen bestemd is alhier op de rede gekomen de ALEXANDER, kapt. P.J. Colas, van Nieuw York, met katoen en rijst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een waterschip, lang ongeveer 15 ellen, wijd 37 palmen, hol 11 palmen; te bevragen bij R. Stuiwenberg, te Sneek, alwaar hetzelve aan de werf is liggende, en bij A.H. Mulder, te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E.T. Kuiper, te Bolsward, zal, op dinsdag den 2 december, des avond ten 7 ure, ten Koffijhuize van Andries Tammes Feenstra, te Bolsward, publiek, bij strijk en verhoog geld aan den meestbiedende verkopen: Een goed onderhouden en welbezeild Kofscheepje, gemeten op 11 ton, met opstaand en lopend want, zeilen, haken, boomen, en verdere toebehoren, zodanig hetzelve door wijlen Klaas Jans Riemersma is bevaren, en thans buiten de St. Janspoort bij Bolsward ligt; terstond na de toewijzing te aanvaarden.


Datum: 26 november 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 25 november. ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname; HARMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux; MARIA CATHARINA, kapt. B. Smeengh, van Alicante en Adar; VROUW GERTINA, kapt. R.J. Bossinga, van Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Bremer, van Hamburg; ELISABETH, kapt. H.H. Pot, van Pernau.


Datum: 27 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 november. De 24e, des namiddags, arriveerden te Brielle DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, van Marennes. De 25e, des morgens, zeilden ONVERWAGT, kapt. C. van der Kolff, naar Liverpool; MEJUFVROUW LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, naar Poole en DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, naar Bergen.
De 26e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE JONGE ALYDA, kapt. C. van der Weyden, naar Messina.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE CAMILLE, kapt. Backer, CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, van Londen; PAULINA, kapt. Joosjens en FREDERIKA, kapt. Van de Kerkhoven, van Marennes.


Datum: 28 november 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 28 november. VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, van Genua; VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, van Cette, te Antwerpen binnen, voor alhier geladen; DE EENDRAGT, kapt. H.A. van der Wall, van Riga; NEPTUNUS, kapt. J. Luyken, van Pernau.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, zaterdag 29 november.
Naar de volgende plaats:
Batavia, DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman. Adres bij Coopman & De Wit & Lenaertz; Van Olivier & C., Hoyman & Schuurman en De Vries & C.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren smakschip, met al zijn aan- en toebehoren, ingevolge inventaris, de JONGE SCHREUDER genaamd, groot ongeveer 60 roggelasten, thans liggende in de Noorder Haven te Groningen, alwaar bij zeilmaker A. Wolters nader aanwijs is te bekomen; terwijl opzichtelijk de voorwaarden de gegadigden zich te gelieven te adresseren ten kantore van de notaris De Blécourt in de Wildervank, of ten huize van de oud-scheepskapitein G. Luurts, te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 22 november. Particuliere brieven uit Batavia, met het dezer dagen te Antwerpen binnen gekomen schip ZEPHIR alhier ontvangen, melden, dat de oorlog tegen de muitelingen voor het gouvernement een zeer gunstige keer genomen heeft, en dat men grote hoop voedt, dat eerlang deze voor handel en cultuur zo noodlottige opstand geheel en al gedempt zal zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma, te Dokkum, zal op woensdag 3 december e.k, ten huize van Johannes van der Schaaff, kastelein in het Wapen van Amsterdam, bij de Woudpoort aldaar, des avond ten 6 ure, bij de definitieve toewijzing verkopen een beurt of de gerechte helft in een geoctrooieerd trekschip, varende van Dokkum op Leeuwarden en terug, no. 7, met deszelfs toe en aanbehoren, zodanig door Regnerus Flierl als huurder wordt bevaren; waarop geboden is NLG 1.928. In eigendom behorende aan de weduwe Sijbe Freerks Rekker; den 12 mei 1829 te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Publieke verkoping, op zaterdag den 29 november 1828, ten 11 uur voormiddag, in het logement Bentheim te Harlingen, ten overstaan van Mr. S.S. Wijma, notaris aldaar, van ene partij beschadigde rogge, circa 27 lasten, gelost uit het schip de JONGE SICCO, kapitein P.A. Visser. Gemelde rogge is gezolderd op het Pakhuis aan de Noorderhaven, genaamd het Wijnhuis, en aldaar op den verkoopdag te bezichtigen. Nadere informatie bij de heren Barend Visser en Zoon, ten gemelde stede.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris S.P. van Goinga, residerende te Heerenveen, zal, op donderdag den 4 december 1828, des morgens precies ten 9 ure, ten sterfhuize van wijlen Tjeerd Tjallings van der Werf, in leven scheepstimmerman onder Terband, in de grietenij Aengwirden, publiek, bij boelgoed en gerede gelden, presenteren te verkopen een gedeeltelijk voltooid scheepshol, tot een tjalkschip ingericht, lang over steven ruim 20 ellen, wijd en hol naar rato, staande op de werf, bij even genoemde T.T. van der Werf in gebruik geweest, en wel in het scheepstimmerhuis aldaar; benevens timmerhout, touwen, takels, vijzels en verdere scheepstimmerman gereedschappen; voorts meubelen, huisraad, enige winkelgoederen, en hetgeen overigens meer ter verkoop zal worden aangeboden.
(opm: zie ook LC 050928)


Datum: 29 november 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 november. De 26e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE ALYDA, kapt. A.G. van Berkel, van Bilbao; CONCORDIA, kapt. R.J. de Boer, van St. Valéry. De 27e, des morgens, FELIX, kapt. W.J. Kramer, door tegenwind terug uit zee.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONGE JAN SCHOON, kapt. J.M. Schoon, uit de Maas (als bijlegger naar Havre-de-Grace).
Ter rede van Middelburg is gearriveerd het brikschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Demerary.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LES TROIS FRÈRES, kapt. H.H. Ricke en NEPTUNUS, kapt. F. van der Steen, naar Londen en GEZINA JOHANNA, kapt. H.G. Rickeles, naar Rouaan.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HARMONIE, kapt. Deddes, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 november. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 25e november:
Te Albro (opm: Arbroath) is de equipage van de NEPTUNE (opm: buitenlander), van Rotterdam, die de 16e, tien mijlen van Den Briel gezonken is, door een vissersboot aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd het schip de SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, van Marennes met zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam den 28 november. Den 20 november is te Portsmouth binnengelopen het schip DIANA, kapt. H. Wente, van Amsterdam naar Berbice.


Datum: 01 december 1828


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 december. Aan deze stad is gearriveerd het schip de VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, van Marennes met zout.


Datum: 02 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 december. De 28e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, van Marennes. De 29e, des namiddags, DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis en GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, van Marennes.
Volgens rapport der zeeloodsen is met de loods aan boord voor de wal het schip DE VROUW MARIA, kapt. A.M. Noordbeek, van Batavia.
De 30e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas MERCURIUS, kapt. C. Bakker, naar Hull.
De 30e passato, des morgens, zeilden van Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar Bristol; DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, naar Southampton.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 november. Uitgezeild de WELVAART (opm: fregat), kapt. C. Koert naar Berbice.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half trekschip, varende van Franeker op Harlingen; te bevragen bij F.P. Keesstra te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 22 november het kofschip FRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, met zout van Liverpool. Den 23 het kofschip (opm: driemast galjoot) CONCORDIA, kapt. Jan Dijk, met hout van Riga. Den 25 het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon. Den 27 het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 23 dito de schoenerschepen FRIENDS, kapt. W. Muggeridge; FAME, kapt. W. Barfield, met boter naar Londen. Den 25 dito het schoenerschip UNION, kapt. A. Galloway, met haver naar Londen.


Datum: 03 december 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen:
Marseille: DE JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Stijntjes. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 10 december.
Lissabon: HOOP EN VERWACHTING, kapt. O. Hansen. Adres bij Jan Daniels & Zn. & Arbman en Coopman, De Wit en Lenaertz.
Hamburg en Altona: MARGARETHA, kapt. T. Spiessen. Adres Blikman & C. Vertrekt voor of op 3 december; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tannen. Adres de Wed. Jan Salm & Meijer; AURORA, kapt. Jan Hagen. Adres bij Blikman & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 2 december. NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Nickery; DE SNELHEID, kapt. Freyborg, van Suriname; HENRICUS EVERHARDUS, kapt. A. Kremer, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schip te Amsterdam naar Batavia: CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz. Adres bij J. Corver & Co. en d’Arnaud & Co.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De CONCORDIA, Zelling, van Dantzig naar Nantes, is 29 november nabij Plymouth verongelukt; de bemanning is gered.


Datum: 04 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 december. De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW MARIA, kapt. A.M. Noordbeek, van Batavia; de 1e dezer, des morgens, DE COURIER, kapt. P. de Best en DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, van Marennes en Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, luitenant.t.zee Molenaar, van Port Mahon; des namiddags, DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg en DE VROUW JOHANNA, kapt. W. Regoord, van Lissabon; MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Villa-Nova; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Londen en JOSEPH, kapt. J.H. Arends, van Riga. De 2e, des morgens zeilden DE JONGE JAN SCHOON, kapt. J.M. Schoon, naar Havre-de-Grace; DE HOOP, kapt. M.D. Meyer, naar Batavia; DE MAASSTROOM, kapt. H. Hagers, naar Suriname en JOSEPH, kapt. J.H. Arends, naar Antwerpen.
De 1e dezer, des morgens, zeilden van Brielle VROUWE MARIA ELISABETH, kapt. R.J. Haverbult, naar Dublin; DE JONGE PIETER, kapt. J. Addison, naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Ryn, naar Bayonne; FORTUNA, kapt. T. Helm, naar Nice; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Bordeaux.
De 2e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar Bristol; DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, naar Southampton; DE HOOP, kapt. W. van Beelen, naar Dieppe; DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Fécamp en JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 december. Het driemastschip, op het Goerese strand geraakt, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Janzen (opm: fregat, kapt. G.M. Jansen, zie ook RC 161228), met katoen en suiker, van Suriname naar Rotterdam gedestineerd. De equipage is aan wal gekomen, doch het schip zal weg zijn. Men is bezig de lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 december. De sloep, op de Ooster gestrand, is genaamd THAMES, gevoerd geweest door kapt. T. Atherden, van Londen naar Rotterdam gedestineerd. Zes man van de equipage zijn met de sloep aan wal gekomen, doch de kapitein, een matroos en drie passagiers zijn verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen zijn gearriveerd VERWACHTING, kapt. Gerdes, van Riga en THERESIA, kapt. Besseling, van Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Kapt. W. Groen, van Suriname in Texel binnen, heeft de 15e oktober bij zijn vertrek van Braamspunt een binnenkomende brik gezien, zo hij veronderstelt IPENRODE, kapt. M. Charlau, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Joosten, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Norden van de 28e november, met behulp van vissers in zinkende staat aldaar binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 december. Kapt. J.J. Remkes, voerende het schip L’AUGUSTE, van Amsterdam te Suriname gearriveerd, meldt vandaar in dato 11 oktober, dat zijn schip en volk in de beste staat waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. De schepen KATHARINA MARGARETHA, kapt. H. Breckwold Donner en TWEE ZUSTERS, kapt. J.T. van der Zee, zouden de 30e november van Hamburg naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De heren deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij worden bij deze opgeroepen om te compareren op woensdag den 10 dezer, des middags ten twaalf ure, in het Hof van Holland, alhier, ten einde de bij art. 19 der statuten bepaalde commissie van zes personen te benoemen.
N. Roodenburg, J.S. Vriesendorp, Jacobus de Voogd, directeuren.


Datum: 05 december 1828


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 4 december. Bij besluit van Z.M. van 19 dezer, wordt verboden om Nederlandse zeelieden voor vreemde schepen aan te werven, of in dienst van die schepen te bezigen, zullende de waterschouten, of die hen vervangen, zich bij het vertrek van vreemde schepen verzekeren, dat geen andere Nederlandse zeelieden zich op dezelve bevinden, dan die bij derzelver aankomst tot dezelve behoorden. Alleen wanneer een kapitein van een vreemd schip gedurende zijn verblijf in een Nederlandse haven door enigerhande oorzaak een of meer personen van zijn equipage verloren heeft, zal het hun geoorloofd zijn Nederlandse zeelieden in derzelver plaats aan te nemen, mits een personele borgtocht stellende van NLG 300, of een gelijke som in contanten deponerende, voor ieder zeeman of varensgezel, die hij zal hebben aangenomen, welke borgtocht zal ophouden of teruggegeven worden bij de terugkomst hier te lande van de alzo aangenomen zeelieden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van der Kraats, te Workum, als last hebbende van zijne meesters, is voornemens op vrijdag den 12 december 1828, des namiddag ten 3 ure precies, in het Sociëteitsgebouw te Workum, aan den meestbiedende te verkopen een extra hecht en sterk getimmerd tjalkschip, lang 17 ellen 40 strepen, wijd en hol naar evenredigheid, met deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen en verder toebehoren, zodanig als hetzelve door wijlen de weduwe Jelle Wiebes Valk is bevaren geworden, thans liggende te Workum. Nader onderricht te bekomen ten kantore van voornoemde notaris. (opm: LC 091228 meldt dat de verkoop tot nader bekendmaking blijft uitgesteld)


Datum: 06 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 december. Kapt. J.B. Fuchs, voerende de brik CLARA HENRIETTA, meldt van Batavia van de 15e juli, dat hij de 10e dito aldaar was gearriveerd en na het lossen zijner lading, naar Padang zou verzeilen, om een lading voor Amsterdam in te nemen.
De 3e april had hij, op 39 gr. 6 min. breedte en 14 gr. 23 min. lengte west van Greenwich, een schoener ontmoet, tonende Portugese vlag en wimpel, die vijf schoten met scherp op hem deed, waarvan de kogels dicht bij het schip neerkwamen. Kapt. Fuchs, ofschoon alle nodige toebereidselen gemaakt hebbende, had met kracht van zeilen koers gehouden, zodat de schoener, veel moeite hebbende om hem bij te houden, koers bij de wind stelde en spoedig uit het gezicht geraakte.
De 28e dito, op 0 gr. 39 min. noorderbreedte en 19 gr. 31 min. lengte west van Greenwich, was hij door een hoosvlaag overvallen, die de stengen overboord wierp, welke echter met veel moeite, ofschoon gebroken, binnen boord gehaald werden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 december. De 2e dezer is van Vlissingen naar Batavia onderzeil gegaan Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, kapt. J.C. Ryk, aan boord hebbende zijne exc. de generaal-majoor Bisschof en familie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE KINDERDYK, kapt. J.C.F. Lupke, naar Bristol; DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent, naar Lima; DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen; DE MERCURIUS, kapt. J. Roose, ST. PIERRE, kapt. J.D. Potter en DE VROUW GRIETJE, kapt. E.R. Smelde, naar Londen; DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, naar Liverpool; ANNA ALBERTINA, kapt. K.D. Ekamp, naar Rouaan; REINIERA, kapt. G. Meugens naar Lissabon; DE JONGE JETZKE (opm: TJITSKE) TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, naar Newhaven; CONCORDIA, kapt. R.P. Dik, naar Leith en LE HERO, kapt. J. Sietzes, naar Batavia, met troepen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd PELIKAAN en NELLY, kapt. Patersen, van Londen en BETSEY, kapt. Akkerland, van New-York.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 december. Uittreksel uit de Lloydslijst van 2 december:
Het Nederlandse schip CORNELIS HOUTMAN , van Amsterdam naar Japan, is te of bij Batavia vergaan vóór de 8e augustus.(opm. onjuist bericht, zie RC 161228)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 5 december. MAGDALENA, kapt. H. Reiersen, van Bayonne; DE VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar de volgende plaatsen:
Suriname. HENRIETTE, kapt. J.K. de Vries. Adres bij Hoijman en Schuurman.
Curaçao. ALMELO, kapt. Teunis Smit. Adres bij Altena & C., Hoyman & Schuurman, De Vries & C. en D. Aletrino.
Cadix en Gibraltar. ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel. Adres bij C. de Grijs & Zn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Met het schip VROUW MARIA, kapt. Noorbeek, hetwelk 16 juli de rede van Batavia verlaten heeft, zijn berichten uit Java medegebracht tot de 15 dier maand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ingezetenen der stad Dordrecht worden verwittigd, dat de scheepmaker Jan Schouten voornemens is zijn brikschip de DANKBAARHEID, op heden zaterdag, des namiddags ten 3½ ure, van zijn werf te water te laten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 december. Aan deze stad is gearriveerd het schip de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, van Marennes met zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Volgens bericht van kapt. K.IJ. Parma, voerende het schip (opm: driemast schoenerkof) NICOLAAS JOHANNES, van Bergen naar Venetië, in dato Citta Nova op de kust van Istria, 12 mijlen van Venetië, 18 november, dat hij den 16de aldaar in de Baai van Kweta in goeden staat was binnen gelopen, en zo spoedig mogelijk zijne reis zou trachten te vervolgen, waartoe hij, uithoofde van harde koelte en dikke lucht een Venetiaanse loods aan boord genomen had.


Datum: 09 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam 8 december. De 4e dezer liep met het beste gevolg van stapel het fregatschip JOHANNA CORNELIA, groot 600 tonnen, gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony, op hun werf De Naarstigheid, voor rekening van C. en A. Vlierboom.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 december. De 4e november zijn te Smirna aangekomen de Nederlandse
schepen JOHANNA, kapt. Cornelis Teves en DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden,
beiden van Rotterdam, laatst van Marseille en Malta en van de laatste plaats geconvoijeerd door de schooner der Vereenigde Staten van Noord-Amerika PORPOISE.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 december. De 6e dezer, zeilden uit de Maas HARMONIE, kapt. T. Bokerman, naar Londen; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes, welke alle wel in zee gekomen zijn; des namiddags arriveerde DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, van Villanova. De 7e, des morgens, zeilde DE WISSELVALLIGHEIDA, kapt. J. Kwakkestein, naar Messina.
De 6e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar Bristol; DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Colchester; DE JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen, naar Southampton; FLORA, kapt. C. Klok, naar Hull en DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Fécamp.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Brielle DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Marennes en HELENA, kapt. C. de Vries, van Kirkaldy (de laatste als bijlegger op order).
Te Antwerpen is gearriveerd JOSEPH, kapt. Arends, van Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Met de FLORENTIA, die te Cowes binnen is geweest, heeft men berichten van Batavia tot den 7 augustus, volgens welke de muitelingen zeer werkeloos waren en geen nieuwe aanvallen tegen de Nederlandse krijgsmacht hadden beproefd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Zierikzee van der 7 dezer, is vermoedelijk gedurende het mistige weder van vrijdag l.l. (opm: 5 december) op de kust van Schouwen gestrand een van Liverpool gekomen schip, allerwaarschijnlijkst de NEPTUNUS, kapt. O.L. Roelfsema, van Dordrecht. Er waren van Zierikzee schuiten tot assistentie afgezonden. Men dacht dat schip en lading weg zouden zijn (opm: dat is juist), maar de equipagie was gelukkig geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 7 december de schoenerschepen ORWELL, kapt. B. Cubitt, VIOLET, kapt. G. Pearson, beide met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 4 dito het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met boter naar Londen.
Den 5 dito het schoenerschip LIVELY, kapt. Finch, met tarwe naar Londen.
Den 6 dito het schoenerschip VICTORY, kapt. R. Rice, met vlas, kaas, huiden, enz, naar Newcastle.


Datum: 10 december 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 9 december. PARAMARIBO, kapt. P. Spiegelberg, van Suriname; MARIA, kapt. H. van Veen Jr. en AURORA, kapt. P.J. Oosterloo, van Bordeaux.


Datum: 11 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 december. De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE ZEEMEEUW, kapt. D. de Haas, van Bordeaux.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. J. van Gelderen, van Zante.
Door tegenwind is te Vlissingen teruggekomen DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE JOHANNA, kapt. Van Puyvelde, SANS REPOS, kapt. Peters en FLORENTIA, kapt. Waldek, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool met klipzout en stukgoederen, en de VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Marennes met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Nagelaten boedels. De Weeskamer te Batavia verzoekt elk en een iegelijk, die iets te vorderen heeft van dan wel schuldig is aan de boedel van wijlen J. Palm, gezagvoerder van het Nederlandse schip WILHELMINA, daarvan aan haar aangifte of betaling te doen binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden.
Batavia, 4 december 1828, de secretaris L. Steitz (opm: zie JC 011128)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 december. Het schip CONCORDIA, kapt. H. Bos, de 3e dezer van hier naar Rotterdam vertrokken, is heden met lekkage uit zee geretourneerd.


Datum: 12 december 1828


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op dinsdag de 6 januari 1829, des avonds te 6 uren, zal, ten huize van M.P. Amman, te N. Pekela, publiek ter verkoop gepresenteerd worden een welbezeild kofschip, de VROUW ENGELINA genaamd, groot ongeveer 85 roggelasten, zijnde bevaren door kapt. Harm T. de Jong, met al deszelfs toebehoren, zo als hetzelve laatst uit zee gekomen, en thans liggende is te Dordrecht. Nader onderricht en inventaris te bekomen bij de kapitein opgemeld en ten huize van verkoop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. S. Piccardt, zal, ten verzoeke van R.H. Bok, op woensdag, den 7 januari 1829, des avonds te 5 uren, ter O. Pekela, ten huize van R.H. Middel, ter O. Pekela, een publieke verkoping houden van een boerenplaats met behuizing, enz.
Voorts zullen alsdan gepresenteerd worden:
- 1/32 in het kofschip de ZEELUST, bevaren wordende bij Postuma.
- 1/32 in het kofschip de HOOP, bevaren wordende bij H.W. de Groot.
- 1/32 in het kofschip JOHANNA MARGARETHA, bevaren wordende bij B.H. Pot; -alle 3 onder directie van den heer Nap.
- 1/28 in het kofschip MARIA BEERTA, kapt. Kl.A. Tap; boekhouder Huizinga.
- En 1/30 in de kof AGATHA; kapt. B.J. Potjewijd; boekhouder J.A. Eilers.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier J.J. Heep, te Ternaard, zal publiek, bij strijkgeld, aan de meestbiedende verkopen:
- Een in den jare 1821 nieuw gebouwd jachtschip, lang 11 4/5 ellen, wijd 2 2/5 ellen en hol 1 2/5 el, groot 29 tonnen, met zeil en treil, ankers en touwen, en verdere aanhorigheden, invoegen thans liggende aan de werf van J.E. Botma, te Ezumazijl, en tot dusverre door E.P. Rotgans, van Schiermonnikoog als eigenaar bevaren geweest.
- een visaak of bunschip, lang 10 3/5 ellen, wijd 3 1/15 ellen, en hol ruim 1 el, groot 23 tonnen, met dubbel stel zeilen, ankers, touwen en verder toebehoren, waaronder 3 nieuwe oesterbeugels, thans liggende te Ezumazijl en toebehorende aan M.K. Visser aldaar.
- drie oesterbeugels.
Wie gading maken, komen op zaterdag den 27 december 1828, des namiddags ten 3 ure, ten huize van W.A. Post, kastelein in het Moddergat onder Nes, bij de beschrijving, en op zaterdag den 10 januari 1829, des namiddags ten 3 ure, ten huize van den kastelein S.E. van der Zee, aldaar, bij de finale toewijzing.


Datum: 13 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelia Ouwehand; vertrekt de 27e december aanstaande of bij invallende vorst eerder.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 december. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE ALBERT, kapt. J.B. Oortjes, van Rouaan; CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, van Bordeaux.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis BASTIAAN MAARTENSZOON, kapt. J. Plug, van Londen; HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Miercke, van Smirna.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HENRIETTE, kapt. G.C. Kraemer, naar Stettin en FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, naar Hull.
Te Antwerpen is gearriveerd MARIA PETRONELLA, kapt. De Boer, van de Havannah.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogsbrik NEHALENNIA, kapt.-luit. Ryk, van Vlissingen (door tegenwind), bestemd naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 12 december. CATHARINA ELISABETH, kapt. D.B. Lutjens, van Batavia; MAGDALENA, kapt. H.R. Lutje, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar de volgende plaatsen:
Suriname. JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Rinke Tjebbes.
Adres bij Hoyman en Schuurman; Altena & C. en D. Aletrino;
DE ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld. Adres bij Hoyman en Schuurman;
CONCORDIA, kapt. Wolterus Groen.
Adres bij Altena & C., D. Aletrino en Da Costa & Bueno.
Demerary. DE PLANTER, kapt. Coert Jessen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. Henriques & Z.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Kapt. D.B. Lutjens, eergister van Batavia te Texel binnengekomen, heeft brieven van daar tot 3 augustus meegebracht. Tot op die dag was te Batavia nog niets bekend van het ongeluk dat volgens de Lloyds lijst van de 2e dezer aan het schip CORNELIS HOUTMAN zou zijn overgekomen. Dat bericht schijnt overigens nog nadere bevestiging te vereisen en er zijn zelfs redenen om het in twijfel te trekken. Kapt. Waldeck, voerende het schip FLORENTINA, onlangs te Antwerpen binnengekomen, is enige dagen later dan kapt. Lutjens van Batavia vertrokken. Beide kapiteins hebben elkander op St. Helena weer ontmoet. Kapt. Lutjens vroeg de kapt. Waldeck of er sedert zijn vertrek te Batavia iets bijzonders bekend was geworden, waarop deze laatste hem antwoordde dat hij hoegenaamd niets vernomen had. Niettemin zou het juist kapt. Waldeck zijn, die in Engeland het gerucht van het vergaan van het schip CORNELIS HOUTMAN verspreid heeft en door wiens rapport die tijding in de Lloyds lijst gekomen moet zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

’s Gravenhage, 11 december. Men heeft alhier berichten ontvangen uit Batavia, gaande tot den 2 augustus. Dezelve zijn aangebracht met de CATHARINA ELISABETH, kapt. Lutjens, en behelzen het verslag van enige schermutselingen, welke tussen de Nederlandse macht en de muitelingen hebben plaats gehad, en waarin de eerste steeds de overhand hebben gehouden.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao. De lang alhier verwachte Nederlandse brik ROSETTE is reeds, naar luidt van bovengemelde brieven, op den 29ste der laatstledene maand augustus van Amsterdam vertrokken. Haar lang uitblijven doet ons beducht zijn, dat zij in de klauwen der onbarmhartige zeeschuimers gevallen is. Onze vrees wordt versterkt doordat er onlangs alhier, zo men zegt, uit St. Thomas, verse Hollandse provisie, als kaas en gort, aangebracht zijn, zonder dat er in laatstgemelde plaats enig vaartuig uit Nederland is aangekomen. (opm: ROSETTE was 27 juli 1829 terug in Nederland, zie RC 300729)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 december. Heden arriveerde alhier het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. W. Blom, met twee passagiers, de 16e augustus vertrokken van Amsterdam.


Datum: 16 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 december. De 12e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis KLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Colchester.
De 13e dezer, des middags, zeilden van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen,
naar Southampton; WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar Bristol; JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyenkind, naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Colchester; DE HOOP, kapt. W. van Beelen, naar Dieppe en DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Fécamp.
De 15e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis MARGARETHA, kapt. D.M. Noordhoek, naar Liverpool. Het schip HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Miercke is naar boven gezeild.
De 14e dezer, des avonds en de 15e, des morgens, zeilden uit de Maas DE JONGE CORNIS, kapt. G. Goudappel, NEÊRLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyden; DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, naar Londen; FELIX, kapt. W.J. Cramer, naar Cherburg; INDUSTRIE. kapt. D.J. Cupedo, naar Woodbridge; DE VROUW ELIZABERH, kapt. C. van Gelderen, naar Gibraltar; COENRAAD EN HENDRIK, kapt. A. Kouwenhoven, naar Noordham; LOUISA SOPHIA, kapt. J.D. Kuiper, DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Veerman, naar Hull; DE JONGE ALYDA, kapt. A.G. van Berkel, naar Plymouth.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE CESAR, kapt. Unrich, ANETTA, kapt. Van den Hoever, ANNA MARIA, kapt. Kuiper en JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. Bunnemeyer, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 december. De 11e dezer is te Texel gestrand het schip HARMONIE, kapt. J. de Best (opm: smak, thuishaven Rotterdam, kapt. Jan de Best), van Amsterdam naar Londen bestemd, de 30e november jongstleden uit Texel gezeild; de equipage is geborgen, doch het schip zal denkelijk weg zijn (opm: zie RC 181228).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, in Texel binnen van Batavia, is de 19e augustus vandaar vertrokken en heeft de reis voorspoedig vervolgd tot in de nacht van 21 september, wanneer, op de hoogte van Natal, aan de Afrikaanse kust, de bliksem in de grote mast sloeg, die daardoor geheel verbrijzeld werd, hetwelk de kapitein noodzaakte de Kaap de Goede Hoop aan te doen, alwaar hij de 1e oktober aan kwam en na de geledene schade hersteld te hebben, de 23e dito zijn reis voortzette, reeds de 2e dezer Terceira in het gezicht kreeg en de 11e dito in Texel binnen kwam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 december. Kapt. J.F. Wygers de Vries, gevoerd hebbende het Nederlands schip ROTTERDAM, als passagier, met de ABEL TASMAN overgekomen en bereids in Amsterdam gearriveerd, bericht, onder andere, de 19e augustus bij de eilanden Middelburg en Amsterdam, op 24 graden zuider-breedte, voor de straat van Mozambique, te hebben gepraaid de Nederlandse brik OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, van Batavia naar Antwerpen, welke de grote mast had verloren en naar Kaap de Goede Hoop zou zeilen, om zulks te herstellen. Nog bericht hij, dat de 22e oktober aan de Kaap de Goede Hoop in goede staat binnengelopen is, om water in te nemen, de Nederlandse brik DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hillebrands, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Brieven van Batavia tot de 18e augustus geen de minste melding makende van enige ramp, welke het naar Japan bestemde schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong, zou hebben getroffen, bestaat er alle reden om het rapport, door kapt. F. Walkden (opm: Waldeck) aangaande dit schip meegedeeld, voor ongegrond te houden. (opm. zie RC 061228)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op woensdag de 24e december 1828, des voormiddags ten elf ure, zal men aan de noordzijde van het eiland Goedereede, ter plaatse van de stranding, ten overstaan van de agent van Lloyds, van het toldistrict van Rotterdam, of deszelfs gemachtigde en een bevoegd beambte, om contant geld, verkopen het wrak van het op de eerste der tegenwoordige maand december gestrande Nederlandse schip DE TWEE GEBROEDERS, gevoerd geweest door kapt. G.M. Jansen, komende van Suriname, met destinatie naar Rotterdam en hetgeen zich nog aan boord van hetzelve mocht bevinden, waaronder een gekapt nieuw zwaar touw. Nadere informatie te bekomen bij de heren D. en C.J. Goekoop, te Goedereede voornoemd. (opm. zie RC 041228 en volgend bericht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening, op autorisatie van de heer agent van Lloyd’s (bij open water), op dinsdag de 30 december 1828, des namiddags ten 4 ure, in het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, publiek te verkopen: de tuigagie en andere goederen meer, geborgen van het bij Goedereede gestrande fregatschip DE TWEE GEBROEDERS, gevoerd geweest door kapt. G.M. Jansen, bestaande in rondhouten, ankers, een end ketting-kabel, staand en lopend want, touwen, zeilen, watervaten, enz.: alles bij kavelingen, zo als die genommerd zullen zijn liggende in en voor een pakhuis aan de Leuvehaven, wijk C, n.º 389, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapitein Brand, voerende het Nederlandse schip FREDERIK, meldt uit Batavia, dat hij 10 april l.l. uit Vlissingen gezeild zijnde, den 24 mei op 5º41’ breedte en 20º30’ noorderlengte gepraaid heeft het schip NEERLANDS KONING, kapt. K.P. Schinkel, den 18 april van Rotterdam vertrokken; dat hij den 27 mei het ongeluk had in een dwarlwind alle zijne marsen te verliezen, en dat hij den 17 augustus zonder verdere schade gelukkiglijk op de rede van Batavia is aangekomen, te gelijk met bovengenoemde kapt. Schinkel, bestemd naar China.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Eergisteren is alhier met het beste succes te water gelopen het voor rekening van de heren Boelen en Comp. nieuw gebouwde kofschip, genaamd AMSTERDAM, op de werf de Boot, van de scheepsbouwmeesters Groen en Comp., in de Groote Wittenburgerstraat.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Bij Kaap de Goede Hoop is in oktober lek binnengelopen het schip ELISABETH, kapt. C. Pakes van Batavia naar Amsterdam, moet lossen om te repareren. (opm: zie RC 100129)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 8 dezer het schoenerschip HOPE, kapt. Wm. Cousins, met ballast van Londen; het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, met ballast van Rouen. Den 10 dito het sloepschip BEE-HIVE, kapt. R. Foot, met ballast van Londen. Den 12 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 8 dezer het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met boter naar Londen.


Datum: 17 december 1828


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 16 december. JONGE JOHANN VAN LETTE, kapt. H.A. Feye, van Bordeaux; HERMANUS, kapt. H.A. Jongbloed en DE VROUW LUMEGINA, kapt. B.H. Neyman, van Bordeaux; DE BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, van Londen; VRIENDSCHAP, kapt. D. Oudehand, van Hull; JOHANNA ENGELINA, kapt. D.H. Hollander, van Boxholt; VISCH-EVER, kapt. H. Pieper, van Hamburg; VROUW GEERTRUIDA, kapt. J.J. Mudder, van Emden.


Datum: 18 december 1828


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Zr.Ms. oorlogs-corvet COMEET, kapt.-luitenant Koopman, naar Batavia bestemd, is onder zeil geweest, doch door tegenwind teruggekomen en Zr.Ms. oorlogs-corvet NEHALENNIA, kapt.-luitenant J.C. Ryk, van Vlissingen, mede naar Batavia bestemd, is door veroorzaakte schade bij het uitzeilen van het Nieuwe-Diep teruggebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 december. De smak de HARMONIE, kapt. J. de Best, met schors en houtskolen van Amsterdam naar Londen, de 30e november uit Texel naar zee gezeild, is de 11e dezer, na tot twee maal onder de Engelse kust te zijn geweest en bijna alle de zeilen verloren te hebben, op het strand van Texel vervallen en gestrand, doch het volk is gered; de tuigage wordt geborgen, doch het schip en de lading zullen waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht: