Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 0000


Datum: 00-00-0000Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

PGC - Provinciale Groninger Courant
(Geen plaats of datum) Van de werf der scheepsbouwmeesters Sir Raylton Dixon & Co te Middlesbro is de 13e dezer te water gelaten het eerste door de American Petroleum Co voor de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij te Rotterdam in aanbouw gegeven stalen lichterschepen (opm: de SCHEEPVAART I, zie ook PGC 010696). Deze vaartuigen worden onder speciaal toezicht naar Lloyd’s klasse 100 A1 gebouwd. Ze zijn 170 voet lang, 32 voet breed en 13.7 voet diep. Ze hebben een laadvermogen van 1000 ton. Deze stalen lichters zullen van Engeland naar Rotterdam en terug worden gesleept door een kolenboot (opm: zie PGC 190696), die zelf ongeveer 1700 ton kan laden. Ze zijn voorzien van ballasttanks, zeilen en zware ankers en kettingen om, wanneer het stoomschip wegens slecht weer de sleeptrossen moet laten slippen, geheel zeewaardig te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

AH - Algemeen Handelsblad
De Nederlandse sleeplichter SCHEEPVAART I, in 1896 van staal te Middlesbrough gebouwd, groot bruto 679 en netto 654 reg.ton, die gedurende 15 jaar voor de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam, op de Noordzee heeft dienst gedaan, is naar Kiel verkocht en zal aldaar als bunkerdepot dienst doen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een tjalkschipshol uit de hand te koop, lang 17 el, wijd 3 el 72 duim, hol naar advenant, in den jare 1827 nieuw uitgehaald. Te bevragen bij de scheepsbouwmeester Claas P. Sjollema, te Grouw, aan wiens werf hetzelve ook is liggende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DIANA, kapt. H. Wente, van Havana met suiker, verfhout, sigaren, tabak en sigaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 23 augustus. Van de brik HELEN zijn hier in het geheel aangebracht circa 2.000 mud natte kolen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Zeetijdingen. Jongstleden maandag zijn te Vlissingen in de haven gekomen de Nederlandse galjoot ADRIANA FRANCISCA, kapt. A. van Eyk en de Nederlandse schoener CLEMENS, kapt. A.B. de Kloe, beide komende van Engeland met steenkolen voor die stad.

28 oktober 1845
Krant GRC - Groninger Courant
Gepasseerd te Rendsburg:
16 oktober: kapt. Kroon, CATHARINA HENDRIKA, van Kioge naar Nederland; kapt. De Boer, VROUW PETRONELLA, van Bremen naar Neustadt; kapt. Teensma, JACOBA, van Amsterdam naar de Oostzee.
17 oktober: kapt. Legger, GEERTINA en kapt. Poelman, EVERHARDUS, beide van Amsterdam naar Nakskov; kapt. Ymker, FENNA CATHARINA, van Amsterdam naar Mollerup; kapt. De Haan, ANNA JANTINA, van Amsterdam naar Karebuch; kapt. Scholtens, JOHANNA GESINA, van Amsterdam naar Stettin.
18 oktober: kapt. Wolthuis, VROUW KLASINA, van Kopenhagen naar Hull.
19 oktober: kapt. Wijbus, VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Stettin.
Gepasseerd te Tonningen:
16 oktober: kapt. Mellema, GEERTRUIDA, van Amsterdam naar Rendsburg; kapt. Visser, MINERVA, van Bogensee naar Amsterdam; kapt. Zoutman, GEERTRUIDA HENDRIKA, van Stettin naar Amsterdam; kapt. Goosens, JUFFER ELLEGONDA, van St. Petersburg naar Groningen;
18 oktober: kapt. Rasker, BEERENDINA, van Amsterdam naar Aarhus.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 

Opregte Haarlemsche Courant 11-09-1863
Carlscrona , 7 September. De Nederl. galjoot Geziena Margaretha, kapt. Stenger, van St. Petersburg naar Elseneur, is op Sandhamn gestrand en zal weg zijn.