Inloggen

Overzichten en Scheepsregisters

Op deze pagina treft u de links aan naar overzichten en scheepsregisters van verschillende oorsprong, die digitaal beschikbaar zijn.
Dit betreft overzichten van de Nederlandse Koopvaardijvloot die vanaf medio 19e eeuw al dan niet jaarlijks verschenen als registers van de zgn. classificatiebureau’s.

 

Overzichten Nederlandse Koopvaardijvloot

Algemeene staat der Nederlandsche zeemagt, en koopvaardijvloot, vanaf 1845. Aanvankelijk uitgegeven door van Meurs, en vanaf 1857 door Tubergen & Kruysmulder. Het jaar 1846 is niet uitgegeven. Diverse originele exemplaren aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Jaren die momenteel digitaal beschikbaar zijn:

1857 1858 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1875 1877 1879 1886

 

Van "Sweys Neerlands Vloot en Rederijen" zijn digitaal beschikbaar:

1867 1870

 

De publicaties Nederlandsche Koopvaardijvloot Jaaroverzicht door W. van Houten uitgegeven in 1853 is niet digitaal beschikbaar.

 

 

Amsterdamsche Almanak voor koophandel en zeevaart, jaren die momenteel digitaal beschikbaar zijn:

1831

 

 

Scheepsregisters Internationaal uitgegeen door Classificatiebureaus

Naast de bronnen uit de archieven m.b.t. het aanvragen van een zeebrief, gebruikt MARHISDATA ook gegevens uit met name de registers van de diverse classificatiebureaus voor aanvullende gegevens. Deze classificatiebureaus voeren inspecties uit om vast te stellen of de schepen aan voorschriften en standaarden voldoen. Het eerste classificatiebureau was Lloyd’s Register dat al in 1760 werd opgericht. Andere bekende classificatiebureau’s zijn Bureau Veritas (opgericht 1828 te Antwerpen), American Bureau of Shipping (opgericht 1862), Det Norske Veritas (opgericht 1864) en Germanischer Lloyd (opgericht 1862 te Hamburg. Momenteel zijn er wereldwijd een 50 tal classificatiebureaus actief. Voor meer achtergrond zie Wikipedia.
Hieronder de digitale versies van de volgende classificatiebureau's:

 

Lloyd's register

Bureau Veritas

The Original American Lloyd's Register of American and Foreign Shipping

 

Germanischer Lloyd

De delen vanaf 1896 zijn niet gedigitaliseerd.

1870 1872 1873 1874 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1923 1933

 

Website met verwijzing naar diverse registers waaronder Lloyds en de Mercantile Navy List

LLoyds Casualty Returns