Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1898


Datum: 01 januari 1897


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te St. Maartensvlotbrug, gem. Zijpe, op woensdag 12 januari 1898, ´s morgens ten 10 uur, van hout, afkomstig van het aldaar gesloopt wordende schoenerschip KALI MAAS, zoals de betimmering van de kajuit, het volkslogies, verschansinghout, Amerikaans grenen dekhout, stijlen, balkjes, palen, drie masten, en verder rondhout, en een partij brandhout. Verder een aanzienlijke partij extra best eiken sloophout, waaronder buitenhuidplanken, hele en halve liggers, zware vulstukken, drie kielbalken, zwaar 40 x 33 cm, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. (opm: zie NRC 170897 en 080997)
Nadere informatiën te bekomen aan de sloperij te St. Maartensvlotbrug en bij J. v.d. Maaten, deurwaarder te Schagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 30 december. Het Belgische stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE, dat gezonken is door aanvaring met het Engelse schip LARNACA, is door de rederij geabandonneerd, daar de kosten van het lichten enz. de waarde van het schip ver zou overtreffen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 december. Gisteren werd van de werf ‘t Kromhout van de heer D. Goedkoop Jr. met goed gevolg te water gelaten een stalen schroefgoederenboot, gebouwd voor rekening van de stoombootdienst Dokkum – Amsterdam.


Datum: 02 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Het Nederlandse tankstoomschip BABALAN, van Rotterdam naar Sumatra, met defecte machine te Aden binnen, heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 1 januari. Voor zover bij de strandvonder bekend, zijn hier ruim 160 balen katoen geborgen, afkomstig van het verongelukte stoomschip HARROW (opm: zie NRC 281297).


Datum: 04 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 januari. Het gestrande stoomschip HARROW is 12 voet voor het schot van de machinekamer gebroken. De vooruitzichten om de lading te bergen zijn gunstig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Franeker, 2 januari. Het voor enige dagen bij Kingmatille door aanvaring gezonken ijzeren tjalkschip DE DRIE GEBROEDERS is niet zonder krachtige pogingen eindelijk gelicht en naar de werf van den heer J. Draaisma alhier gesleept ter reparatie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 11 januari 1898, ’s avonds 6 uur, zal bij de wed. Hoekstra te Rohel finaal worden verkocht:
1. Een Scheepshelling met grote timmerschuur, flinke woonhuizinge, waarin herberg met vergunning, erf en grond, zeer geschikt gelegen aan het Kolonelsdiep te Rohel onder Harkema-Opeinde, sectie G no. 669 en 639, groot 0-29-86.
2. Een arbeidershuis, waarin 2 woningen, naast het vorige perceel, G 638, groot 71 centiare.
3. Een stukje hooiland achter de huizen, G 668, groot 0-67-30.
Alles eigen aan de weduwe en erven Andries Lijkeles Hoekstra en te aanvaarden: helling, schuur en knechtswoning 1 maart, woonhuis 12 mei 1898. (opm: zie LC 040298, 241198 en 081298)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 3 januari. Op het gestrande schip PERLEN is de berging gestaakt, daar het schip geheel door het zand bedolven is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. De Red Star Liner FRIESLAND, van New York naar Antwerpen, passeerde hier met zware slagzij. Het had de kop van het roer gebroken en dekschade. Het schip stuurde slecht en stoomde op met assistentie van twee sleepboten.


Datum: 05 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 3 januari. De stoomhopper HUELVA, van Rotterdam naar Huelva, gisteren van Plymouth vertrokken na de ballast te hebben getrimd, keerde uit zee terug met weggeslagen hulpverschansing (opm: uitbrengreis van een waarschijnlijk in Nederland gebouwd baggervaartuig).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 januari. Nader vernemen wij, dat de LOODSKOTTER No. 6, die juist hedenochtend vanuit Hellevoetsluis zijn post ging betrekken, voor de Nieuwe Waterwg door sterke stroom en dikte (opm: slecht zicht) aan lager wal is geraakt. Het vaartuig moet ver op de gronden zitten. Sleepboten en blazers zijn in de nabijheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 4 januari. De sleepboot ZEELAND en de reddingboot vertrokken hedenmiddag naar de Ribben, waar volgens de berichten de LOODSKOTTER No. 6 gestrand is.


Datum: 06 januari 1898


Krant:
  TC - Texelsche Courant

Advertentie. Belangrijke houtveiling op vrijdag 7 januari 1898, ‘s morgens 10 ure, op de Havendijk te Oudeschild op Texel, van een aanzienlijke partij houtwaren, afkomstig van het gesloopt wordende driemast schoenerschip FAMILIËN, bestaande in eiken dekbalken, lang 20 voet, eiken palen en planken van verschillende lengten, een partij best Amerikaans grenen dekplanken, lang van 20 tot 30 voet, dik 3½ x 8 dm, een partij schotwerk en een grote partij droog eiken brandhout. Betaling 15 maart 1898.
C. de Wijn, deurwaarder. (opm: zie NRC 220697, 270697, 040997, 080997, 140997 en TC 190997)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 januari. De stoomboot AVONTUUR II is alhier in de Maas, nabij het Noordereiland, lek gesprongen en gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de gemeente Zijpe houdt men er sedert jaren een eigenaardige werkverschaffing op na. Men koopt tegen de winter een voor sloping bestemd schip, dat dan aan Het Zand-Noordzijp of aan de Burgervlotbrug-Zuidzijp aan vele handen brood geeft.
Voor enige dagen heeft men nu weder voor dit doel een Italiaans barkschip aangekocht, dat te Burgerbrug gesloopt zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 5 januari. Op de in maart (opm: onjuist, zie NRC 221297) gezonken sleepboot LEONARD is een groene wrakton gelegd, daar een bemand vaartuig te gevaarlijk zou zijn. Door de Nieuwe Bergings Maatschappij te Maassluis wordt bij gunstig weer beproefd de boot te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 5 januari. Het in de Eierlandse gronden gestrande schip is de Noorse bark MENTONE, kapt. Waldersen, van Savannah naar Hamburg. Het werd door de sleepboten HERCULES, TITAN en NEPTUNUS vlot gesleept en naar Nieuwediep gesleept. Met uitzondering van de gezagvoerder had de bemanning het schip reeds verlaten en was op Texel geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 5 januari. De LOODSKOTTER No. 6 is hedenochtend vlot gekomen.


Datum: 07 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het Nederlandse schip BAARN is heden voor NLG 24.000 overgegaan in handen van een Noorse reder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 januari. Door vissers zijn hier vaten hars en terpentijn opgevist, vermoedelijk afkomstig van het Noorse barkschip MENTONE. Op Texelstroom drijven wrakhout en stuwklossen (opm: gebruikt bij het zeevast zetten van de vaten).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND, van Londen naar Bilbao, passeerde de Downs (opm: Duins) op sleeptouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 januari. De na de stranding in de Eierlandse gronden vlot gesleepte lekke Noorse bark MENTONE is, naar hier gesleept wordende, buiten het Schulpengat gekenterd en in 5½ vadem water gezonken. De bemanning is gered. Later bericht: de lading van het schip wordt gevist en aangebracht. Het schip is drijvende en door sleepboten op sleeptouw genomen.


Datum: 08 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 januari. De MENTONE is afgebracht en in zinkende toestand hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 6 januari. De Salvage Association, die de staat van het voor Antwerpen gezonken stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE heeft opgenomen, maakt bekend, dat het onmogelijk is het stoomschip te lichten. Er wordt overlegd over de beste wijze om het wrak op de ruimen. Men zal een aanvang maken met het verwijderen van masten en schoorsteen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 januari. De MENTONE is in de Zuidergronden verdreven. Sleepboten hebben vruchteloos getracht haar af te slepen. Het tuig is over boord en de lading drijft er uit, welke wordt opgevist en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het stoomschip NOORD-HOLLAND, van Londen naar Bilbao, is gesleept te Gravesend uit zee teruggekeerd met defecte lucht- en circulatiepompen. De gezagvoerder heeft accoord gemaakt voor GBP 30 à 40 met de sleepboot, die het stoomschip te Gravesend heeft binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND, van Londen naar Bilbao, is de Downs (opm: Duins) gepasseerd, gesleept wordende.


Datum: 09 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vliedland, 8 januari. Op dinsdag 11 dezer zal alhier verkoping worden gehouden van het wrak en de inventaris van het gestrande schip PERLEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 januari. De bark MENTONE is door de sleepboten DE HOOP, VOORWAARTS en GENERAAL BOOTH binnengebracht en achter in de haven aan de stenen dam gemeerd op een daartoe door de havenmeester aangewezen plaats. Het schip ligt geheel onder water en drijft op de lading. Door gemachtigden van assuradeuren zal morgen een onderzoek naar de toestand worden ingesteld.


Datum: 10 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 28 december. Volgens rapport van de gezagvoerder heeft het Nederlandse stoomschip AMERICAN, op de reis van Amsterdam, herwaarts, de 23e dezer bij George’s Shoal een zware N.W. storm doorstaan, waarin het schade aan de machine bekwam en genoodzaakt was te stoppen. De voorlopige reparaties waren in 14 uren volbracht, waarna het stoomschip met mindere vaart de reis voortzette.


Datum: 11 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 januari. De Stoomboot Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep, directeur de heer A.D. Zur Mühlen, heeft beslag doen leggen op het hier binnengebrachte Noorse barkschip MENTONE en de inhebbende lading.


Datum: 12 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 januari. De Nederlandse compositiebark TJERIMAI, van de firma Aug. Hendrich & Co alhier, groot 1013 ton, gebouwd in 1883, is door de makelaar Alb. Vinke verkocht voor GBP 2.700. (opm: zie ook NRC 070998)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 januari. Uit een heden ingesteld duikeronderzoek is gebleken, dat de MENTONE over een lengte van 35 voet en een breedte van 24 voet de buitenbeplanking heeft verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 10 januari. Het wrak van de PERLEN is verkocht voor NLG 605, de inventaris met een gedeelte der geborgen lading bracht NLG 1.175 op.


Datum: 13 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 januari. De schoenerkof ANNA, laatst gevoerd door kapitein N. Persson, is in veiling voor NLG 705 verkocht aan de heer A. Rottinghuis alhier. De tuigage heeft NLG 395 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 11 januari. De nieuwgebouwde kruiser ZEELAND heeft heden ter rede bij proefstomen een gebrek aan het stuurtoestel gekregen. Het schip wordt in de haven gesleept om de schade te kunnen herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 10 januari. Aan de werf van John Kievits & Van Reede Czn is de kiel gelegd voor een voor rekening van de Amstel-Rijn-Main Stoomboot Mij gebouwd wordende en voor de Rijnvaart bestemde goederenboot, welke de grootste in hare soort zal zijn. Dit schip zal met 1,80 m. diepgang reeds 500 ton goederen kunnen vervoeren, terwijl het totale draagvermogen exclusief de steenkolen ruim 800 ton zal bedragen. De afmetingen zijn als volgt: lengte 85,00 m, breedte 9,00 m, diepte 2,80 m.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. Het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND is, na gerepareerd te hebben, gisteren van Gravesend naar Bilbao vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 12 januari. Gisteren hebben pioniers (opm: militairen van de genie) de achterdekhut van de PRINCE ALBERT DE BELGIQUE doen springen. De werkzaamheden tot opruiming van het wrak worden voortgezet. Men zal de masten en schoorsteen zo lang mogelijk laten staan, in tegenstelling met ons bericht van 8 dezer.


Datum: 14 januari 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw roefschuitje, zwaar betimmerd, groot 18 à 19 ton, bij L.J. v.d. Werff te Veenwoudsterwal.


Datum: 15 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 januari. Het lichten van de Nederlandse baggermachine MAASMOND IV, welke in de haven van Emden is gezonken, is heden opgedragen aan de heer W.A. van den Tak alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 januari. Het alhier liggende stoomschip GLENORCHY, ex WILLEM III van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, in 1871 te Glasgow gebouwd en groot 2837 registerton, is voor GBP 5.200 naar Genua verkocht.


Datum: 16 januari 1898


Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Eerste grote openbare verkoping van eiken scheepshout, afkomstig van het barkschip MICHEL ANGELO DI PIVIE, te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe, op woensdag 26 januari 1898, ’s morgens 10 uur precies. Zie verder de biljetten.
Informaties te bekomen aan de sloperij, bij de firma Muijs, Wagenaar & Co te Alkmaar en bij J.G. Klein, deurwaarder aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Er is reeds in maanden niet gewerkt op het wrak van de Engelse viermaster STANLEY, gestrand tegen de Vliehors (opm: zie o.a. NRC 080497). Naar verzekerd wordt, valt het nog te betwijfelen of het bergingswerk wel weer zal worden hervat op bedoeld wrak.
De bark PERLEN, die niet ver van de STANLEY zit, werd dezer dagen met de inhebbende lading in het openbaar verkocht voor NLG 605 aan de heer M. Daalder, aannemer op Terschelling. De lading bestond uit lijnkoeken. Het schip moet echter zo diep in het zand zijn gezonken, dat er bij hoog water slechts weinig van te zien komt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 januari. Door de burgemeester-strandvonder is aan de bergers van de 656 vaten hars en 4 vaten terpentijn, afgebracht van de bij Ostende verongelukte bark ADELE EN SABINA uitbetaald NLG 1.000, zijnde plm. NLG 1,50 per vat hars en NLG 5,00 per vat terpentijn.


Datum: 17 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 januari. De alhier liggende schepen JAN SIEVERT, kapitein P. Arkema, en DIEWERDINA, kapitein N. Arkema, zijn reeds bevracht met juffers van Hernösand naar Delfzijl.
De VRIENDSCHAP, kapitein Kayzer, te Papenburg liggende, is vandaar met cokes bevracht naar Christiania (opm: Oslo) en het schip FORTUNA, kapitein Geertsema, is bezig om hier turfstrooisel te laden voor Engeland.


Datum: 19 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 18 januari. Volgens hier ontvangen telegram is het hier tehuis behorend stalen schoenerschip TASMAN, kapitein E. de Vries, te Hull gearriveerd, komende van Larache (opm: Marokko) en Queenstown.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 januari. De Nederlandse driemast schoener G.J. RAY is uit de hand verkocht aan kapitein R. Bos te Farmsum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 januari. De tjalk TWEE GEBROEDERS, kapitein Schuitema, hier lek uit zee teruggebracht, heeft de reparatie geëindigd en neemt het gezonde deel der geloste lading weder in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 januari. De Nederlandse mailboot PRINS HENDRIK, hedenmiddag van Queensborough hier aangekomen, is tijdens dikke mist in aanvaring geweest met het hier ter rede liggende stoom(rader)schip AVOCA. Eerstgenoemd schip heeft schade aan de boeg en raderkast. De aanvaring vond plaats in de Wielingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 januari. De mailstomer DUITSCHLAND van de Maatschappij Zeeland, van Vlissingen naar Queensborough, geraakte gisterenavond tijdens dikke mist bij de toegang tot de Medway rivier aan de grond. Van het etablissement der marine te Sheerness werd assistentie derwaarts gezonden, doch het water viel zo spoedig weg, dat er voor de gouvernements-sleepboot SHEERNESS geen water genoeg was om bij de aan de grond zittende mailboot te komen. De sleepboot kwam derhalve bij de DUITSCHLAND ten anker en nam, toen het water gewassen was, des ochtends de mails en de passagiers over en vervoerde die naar Queensborough, waar de mailtrein reeds 12 uren had gewacht. Met assistentie van de gouvernements-sleepboot GRINDER kwam de DUITSCHLAND vlot en op de gewone ligplaats aan de pier te Queensborough. Het stoomschip heeft door het aan de grond zitten geen schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 januari. Het onlangs verkochte Nederlandse schip BAARN (opm: zie NRC 070198) zal onder de Noorse vlag in de vaart worden gebracht onder de naam LUNA en gevoerd worden door kapitein Zachariassen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 december. Het op de Brouwers Droogte gestrande schip CONQUEROR is met de lading in veiling verkocht voor NLG 800.


Datum: 20 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 januari. De in de Nieuwe Waterweg gezonken sleepboot LEONORA (opm: LEONARD; zie NRC 221297, 220198 en PGC 240198) is door de bergingsvaartuigen STIER en BUFFEL gelicht, binnen de pieren gebracht en ter hoogte van de quarantaineboei aan de Hoek van Holland aan de grond gezet. Men is thans bezig het schip hoger op de wal te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram heeft het stoomschip WERKENDAM, dat de 16e dezer van New-York naar hier vertrok, schade veroorzaakt aan de Lloydspier.


Datum: 21 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 19 januari. Het Nederlandse ijzeren stoomschip OSIRIA, van de rederij Wm. H. Müller & Co te Rotterdam, groot 756 registerton, in 1882 te Elbing (opm: Elblag) gebouwd, is onder voorbehoud ener nadere expertise te Rotterdam, verkocht aan de firma C. Apenes & Son te Frederikstad.


Datum: 22 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het Nederlandse stoomschip DE RUYTER, gisteravond te Stettin (opm: Szczecin) aangekomen. Het tengevolge van dikke mist aan de grond geraken, heeft niet de geringste schade ten gevolge gehad, daar het schip in de modder zat; ook werd niet gelicht, noch vreemde hulp gebruikt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 19 januari. Het Nederlandse stoomschip DE RUYTER, van Sunderland komende, is gisterochtend tussen Swinemünde (opm: Swinousjcie) en hier op de Köpitzer Schaar aan de grond geraakt. Door de lagen waterstand slaagde men er niet in het stoomschip vlot te brengen. Uit Ziegenort (opm: Trzebiez) zijn toen vaartuigen gehaald, waarin een deel der lading zal worden gelost om het schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 januari. Het stoom(rader)schip AVOCA, dat door de mailboot PRINS HENDRIK werd aangevaren, is nu in het dok en maakt geen water. Verscheidene platen zijn aan weerszijde van de achtersteven gebroken. De achtersteven is waarschijnlijk niet gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 januari. De in de Nieuwe Waterweg gezonken sleepboot LEONARD is heden namiddag met behulp van de sleepboot KINDERDIJK en lichters vervoerd om ter hoogte van Vlaardingen aan de grond te worden gezet.


Datum: 23 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 januari. Ook de gezagvoerder en stuurlieden hebben de ELSE verlaten. Wind en weder zijn gunstig. Nader vernemen wij dat, nadat het schip voor het eerst de grond raakte, er drie voet water in het ruim werd gepeild, en kort daarna, bij verder stoten, stond er 10 voet in het ruim, weshalve de gezagvoerder de sleepboten orders gaf het schip aan de grond te zetten, hetgeen geschiedde. Met de Nieuwe Bergings Maatschappij is een contract gesloten voor de berging van schip en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 januari. Hedennacht om 1 uur geraakte het Duitse fregatschip ELSE, kapitein Springer, groot 1407 ton, van Savannah naar Rotterdam bestemd en geladen met terpentijn en hars, op de Maasvlakte nabij de ton van het Maassluische Gat, bij het binnenslepen aan de grond. Met hoogwater zou het schip, dat 23 voet diep gaat, door de sleepboten SCHEVENINGEN en KATWIJK de Waterweg worden binnen gebracht, doch bij plotseling opgekomen zware mist geraakte het vaartuig aan lager wal. Verscheidene sleepboten en bergingsblazers vertrokken naar de strandingsplaats en ook het bergingsvaartuig BELOS, van Vlissingen. Het schip heeft 16 voet water in het ruim. De gezagvoerder zal accoord maken voor de berging der lading. Het volk van de ELSE werd binnengebracht door de reddingsboten van Den Briel, Maassluis en Hellevoetsluis. Zij landde aan de Hoek van Holland. De kapitein en de 2e stuurman bevinden zich nog aan boord.


Datum: 24 januari 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tj. v.d. Wal, scheepstimmerman te Berlikum, vraagt zo spoedig mogelijk een flinke leerling, eenigszins met het vak bekend. Aanbieding in persoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 28 januari 1898, des avonds 7 uur, zal, in het café De Unie van de heer J. Huizinga, aan de Groote Markt te Groningen, à contant publiek worden verkocht: het zeer goed onderhouden Nederlandse tjalkschip, genaamd EENDRACHT, gebouwd in 1875, groot 60,24 Reg. ton of 117 binn. Ton, met complete inventaris, thans liggende N.Z. (opm: Noordzijde) in de Noorderhaven bij de Havenstraat te Groningen, laatst bevaren door en in eigendom toebehorende aan schipper K.R. Dost.
Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heer J. Tonkens, scheepsmakelaar, Winschoterkade, Groningen.
H. Drewes, deurwaarder

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Op 3 en 4 januari is op de Noordzee de proefvaart gehouden van het door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland gebouwde stoomschip MADURA. De machines zijn geleverd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier. De oplevering vond heden plaats.


Datum: 25 januari 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Feenstra te Metslawier verkoopt de volgende schepen:
1. Een visschersvaartuig, een zogenaamde blazer, ongeveer 36 ton met zo goed als nieuwe zeepraam.
2. Een schelpschip, groot 33 ton, met gedeeltelijke inventaris.
3. Een nieuw ijzeren roefschuitje, groot 17 ton.
De beide laatstgenoemde schepen zijn te bezichtigen aan de werf van G. Barkmeijer bij Dockum en zijn inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Nader vernemen wij, dat op vrijdag 21 dezer des morgens ten half elf de ELSE de Goeree ZO (opm: men bedoelt waarschijnlijk: [het vuur van] Goeree in zuidoostelijke richting), ongeveer 18 mijl van de Nieuwe Waterweg, door de sleepboot SCHEVENINGEN op sleeptouw is genomen. Wind west en dik van mist. Ten 1 uur 30 minuten namiddags werd ten anker gekomen en ging de sleepboot de loodskotter praaien om zich te verkennen. Het bleek dat men de gaston OZO (opm: in oostzuidoostelijke richting) had. De SCHEVENINGEN stoomde naar de Hoek van Holland en nam van daar de sleepboot KATWIJK met zich mede teneinde bij hoog water gezamenlijk het schip, dat 23 voet diep ging, binnen te brengen. Ten 12 uur ’s nachts werd opnieuw vastgemaakt en opnieuw opgestoomd. Het weder was dik, doch men kon de vuren verkennen. Kort na één uur praaide de loods, dat het schip grond had geraakt en er 3 voet water gepeild werd en de (opm: sleep-)boten zee moesten houden, hetgeen geschiedde. 10 Minuten later praaide de loods opnieuw, dat het schip op stroom moest gebracht worden, daar het veel water maakte. Enige ogenblikken later werd opnieuw order gegeven het schip bewesten de Waterweg aan de grond te zetten, hetgeen door de SCHEVENINGEN werd verricht, daar de KATWIJK inmiddels losgemaakt was, en trachtte langszijde van de ELSE te komen. De beide sleepboten kregen order in de onmiddellijke nabijheid te blijven en de KATWIJK werd later naar de wal gezonden voor bericht en later opnieuw met de tweede stuurman naar Maassluis om met de reders te Bremen en de agent te Rotterdam te telefoneren. Later ging het volk met de reddingboten van boord en ten 3 uur 30 min. de kapitein en stuurlieden met de ZUIDERZEE, nadat contract voor de berging was afgesloten met de Nieuwe Rotterdamsche Bergings Maatschappij. Ook het Zweedse bergingsvaartuig BELOS, hier te lande gestationeerd, was later op de strandingsplaats aanwezig. Een gedeelte der lading is reeds door blazers te Maassluis aan de wal gebracht. Ook drijven reeds veel vaten rond. De lading van het schip ELSE bestond uit 5625 vaten hars en 2302 vaten terpentijnolie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. De firma Mossedrijver & Zoon te Rotterdam heeft aangekocht de kotter WATERLILY, welke vroeger in het bezit was van de firma Van Engers, Roelofs & Co te Schiedam, en gaat met dit schip van Rotterdam op de Oostzee varen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 januari. Enige blazers met lading uit de ELSE zijn hier aangekomen. De goederen worden in een lichter opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 januari. In het geheel zijn door de Bergings-Maatschappij en bij de burgemeester-strandvonder alhier enkele honderden vaten terpentijn en hars aangebracht, behoord hebbende tot de lading van het aan de grond geraakte schip ELSE. Beneden de luikgaten zijn de vaten grotendeels verwijderd, doch in het overige gedeelte van de ruimen kunnen zij bezwaarlijk tot nu toe losgemaakt worden. De berging der lading van het schip ELSE ging geregeld voort tot hedenmorgen, toen de blazers het schip wegens slecht weer moesten verlaten. De zee slaat geregeld over het schip heen, dat met laag water tot aan het dek in het water zit. Tot nu zijn 6 blazers met terpentijn en hars alhier aangekomen. Het schip is geheel wrak. Met hoog water zijn er enige vaten uitgedreven, die werden opgevist en aangebracht bij de burgemeester strandvonder, doch door de Nieuwe Bergingmaatschappij werden gereclameerd.
De equipage, welke zaterdag te Hoek van Holland landde, is naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 26 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 januari. Heden is begonnen met het lossen der lading hars en terpentijn van het hier in de haven vol water liggende schip MENTONE. Het geloste wordt in lichters naar Amsterdam gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 januari. Het schip ELSE ligt met stuurboord slagzijde, de kop N.N.W. Wegens hoge zee en sterke wind kon heden geen lading geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Zij die nog iets te vorderen hebben van de Rederij van het Barkschip KINDERDIJK gelieven daarvan vóór 1 februari e.k. opgaaf te doen ten kantore van de rederij. Na die datum ingezonden nota’s zullen niet worden gehonoreerd.
Alblasserdam, 25 januari 1898.
Murk Lels & Zoon

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 25 januari. In de afgelopen nacht ongeveer half vier strandde bij het binnenzeilen de Noorse ijzeren driemastschoener HUMOR, kapt. T. Halvorsen, van Trinidad met asfalt naar Rotterdam bestemd, op de kop van de Noorderpier van de Nieuwe Waterweg. De sleepboten ROTTERDAM en KATWIJK waren spoedig ter plaatse aanwezig doch konden niet langszijde komen. Daar het schip, op de stenen stotende, terstond water maakte en zeer gevaarlijk zat, verliet de bemanning het schip met eigen boot en begaf zich aan boord van de sleepboot ROTTERDAM, die hen naar Maassluis bracht, doch de kapitein keerde hedenmorgen weder naar het schip terug. Het schip had een loods aan boord. Voor de berging van het schip werd afgesloten met de Nieuwe Rotterdamsche Bergings Maatschappij. De HUMOR ligt zwaar over stuurboord met het dek onder water en in zeer ongunstige conditie. Het vaartuig is gebouwd in 1878 en behoort aan de rederij van Erik Berentsen te Stavanger. Het verliet 16 december Trinidad en had een zeer voorspoedige reis.
Later bericht. De kapitein is weder te Maassluis teruggekeerd. Het scheepsvolk vertrekt naar het Zeemanshuis te Rotterdam, doch de kapitein en de stuurman blijven hier. De inventaris wordt geborgen. Blazers zijn bij het schip en men is bezig met lossen.
Een ander bericht meldt: Van de gestrande schepen ELSE en HUMOR heeft men wegens het ongunstig weder niets kunnen bergen. De toestand van de schepen is onveranderd.


Datum: 27 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 26 januari. De logger JACOBA van de reder A. de Jong alhier, gevoerd door schipper A. Rog, is door een onbekend gebleven stoomschip in de grond gevaren. De equipage is behouden te IJmuiden aangebracht door de Scheveningse kotter VROUW CLASINA. Het vaartuig was slechts twee jaar oud.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 januari. Kapitein Springer, van het op de Maasvlakte gestrande schip ELSE, zegt, dat het niet waar is dat het schip na eenmaal te hebben gestoten 3 voet water in het ruim had en evenmin dat hij toen aan de sleepboten SCHEVENINGEN en KATWIJK, die het schip op sleeptouw hadden, order heeft gegeven de ELSE aan de grond te zetten. Eerst nadat het schip na herhaaldelijk zwaar te hebben gestoten weer in diep water kwam, werd 3 voet water gepeild.


Datum: 28 januari 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten gevraagd, dadelijk of 5 maart, bij O.H. van der Werff, Buitenstverlaat, Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd met 5 maart twee scheepstimmerknechten, een gehuwd en een ongehuwd, vast werk, bij W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 januari. De lossing van het schip ELSE wordt geregeld voortgezet. Reeds zijn 600 vaten hars en terpentijn aangebracht. Ook zijn gisteren en heden zeven blazers met inventaris en lading van het schip HUMOR alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Volgens hier ontvangen bericht van de reders van het schip (opm: bark) OOSTENBURG, kapitein H.J. Bron, van Java naar Philadelphia, werd door hen een telegram ontvangen uit St. Michael (opm: Azoren) van de 23e januari, meldende dat de OOSTENBURG, tijdens de hevige storm, die daar heeft gewoed, van de meerings is losgebroken en kluiverboom en kraanbalk heeft gebroken. Tevens delen de reders mede dat de OOSTENBURG, die reeds tegen december te St. Michaels is aangekomen, aldaar zolang werd opgehouden door ziekte onder de bemanning, maar dat een andere equipage te St. Michaels is aangekomen.
Het schip heeft order naar Philadelphia te vertrekken om te lossen.


Datum: 29 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 januari. Vissers en vletterlieden, die hun diensten verleenden bij het binnenbrengen van het Noorse schip MENTONE, hebben heden op het schip en de nog inhebbende lading beslag doen leggen voor een bedrag van NLG 42.000. Het lossen der lading is daardoor gestaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 januari. Uit het schip ELSE zijn thans ongeveer 1.000 vaten hars en terpentijn geborgen. De lossing gaat geregeld voort.
Van het schip HUMOR zijn nu reeds 400 vaten asphalt gelost en alhier aangebracht. De lossing gaat ongehinderd voort. De weersgesteldheid is gunstig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 januari. Het bergen der lading katoen van het gestrande Britse stoomschip HARROW gaat de laatste dagen met veel moeilijkheden gepaard, daar het schip steeds dieper in het zand zinkt. Daarom zal ter vergemakkelijking van het werf in het vervolg dynamiet gebruikt worden. De benodigde dynamiet is hier heden aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op last der Maatschappij van Aandeelhouders Ems (stoomvaart-maatschappij) zal ik de in het jaar 1866 gebouwde, in goede staat zich bevindende raderstoomboot voor het vervoer van passagiers WILHELM I met inventaris op woensdag 2 februari a.s. namiddags 2 uur in de Beurs alhier aan de meestbiedende verkopen. De stoomboot ligt hier in de haven en is dagelijks te bezichtigen.
Emden, 8 januari 1898.
J.D. Woortman, houder van verkopingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 28 januari. De verkoop van het casco der BAIDAR, op 29 november l.l. (opm: zie NRC 111297) op Noordland gestrand, heeft opgebracht NLG 495. De inventaris bracht NLG 3.897 op.


Datum: 30 januari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 oktober. Het stoomschip PRINSES AMALIA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland wordt binnenkort alhier verwacht ten einde aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te worden voorzien van nieuwe ketels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 januari. De ten gevolge van de aanvaring met de AVOCA aan de PRINS HENDRIK belopen schade is reeds hersteld. Heden komt het schip weer in de geregelde dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 29 januari. Wegens het opsteken van de wind en meerdere zee hebben de bergingsvaartuigen de gestrande schepen ELSE en HUMOR verlaten en is het bergen der lading voorlopig gestopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 januari. De circa 1107 vaten hars en 79 vaten terpentijn ex Noorse bark ADELE EN SABINE, gisteren publiekelijk geveild, hebben het volgende opgebracht: de vaten hars NLG 1,75 à NLG 2,40 per 50 kg, de vaten terpentijn NLG 13,20 à NLG 13,40 per 50 kg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Wildervank, 27 januari. De zeetjalk JANTINA, in november van Portsmouth naar Nederland vertrokken, is nog niet gearriveerd, zodat bemanning, schip en lading als verloren worden beschouwd.


Datum: 31 januari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. De SCHEEPVAART II van Sunderland werd in de Waterweg overgenomen en opgebracht naar Rotterdam door de sleepboot NELLIE, terwijl de ZUID-HOLLAND naar zee terugkeerde en zijne bestemming naar Bilbao volgde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 januari. Het stoomschip BORNEO, van de Rotterdamsche Lloyd, is verkocht aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam.


Datum: 01 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 januari. Het van Newcastle komende stoomschip ECHO is bij het opstomen naar Amsterdam tegen de Velser voetbrug aangevaren en heeft daaraan nogal belangrijke schade toegebracht. Na een borgstelling van NLG 12.000 is het stoomschip opgevaren. De ECHO bleef onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 januari. Zonder dat het beslag op de MENTONE was opgeheven, is gisteren wederrechtelijk met de lossing voortgegaan. Nadat 60 vaten terpentijn in een lichter waren overgeladen, werd de verdere lossing door een deurwaarder, inmiddels met de haven- en gemeentepolitie ter plaatse verschenen, tegengegaan. De justitie is van een en ander in kennis gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 januari. Door de Board of Trade te Edinburgh werd een onderzoek ingesteld betreffende het stranden op de Nederlandse kust en daarna het zinken in de Noordzee van het stoomschip ZAMORA op de reis van Cardiff naar Nieuwediep. De Board of Trade was van mening, dat de gezagvoerder niet dikwijls genoeg gebruik had gemaakt van het lood en dat het niet raadzaam was met volle kracht stomende in de nabijheid van de Haaks te komen. Het certificaat werd echter aan de gezagvoerder teruggegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 januari. Ten gevolge van het onstuimige weder is de HUMOR van de pier gezakt en zit meer naar binnen, ongeveer in 14 meter water. De bezaansmast is gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 januari. Van de ELSE brak hedenochtend de bezaansmast en de grote bramsteng. Hedenmiddag vielen de grote en fokkemast over boord en sloeg het schip over stuurboord.


Datum: 02 februari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vlissingen (opm: geen datum). Het Nederlandse barkschip NIJENSTEIN is na te Middelburg de lading gelost te hebben, heden morgen aldaar in het dok gezet om de geleden schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Door de Fa. Solleveld, Van der Meer en Hattem alhier is aangekocht het Franse stoomschip TUNISIE, dat onder de naam ELLEWOUTSDIJK en onder Nederlandse vlag zal worden gebracht. Het stoomschip meet 1556 Brt. en werd in 1883 bij J.L. Thompson & Sons te Sunderland gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 februari. Heden is een onderzoek ingesteld naar de toestand van het gestrande Engelse stoomschip HARROW. Het bleek door de storm niet veel geleden te hebben, alleen is het achterschip iets dieper in het zand weggezakt. De schoorsteen is overboord, doch de beide masten zijn nog staande gebleven. Bij de eerstvolgende gunstige gelegenheid zal met de berging voortgegaan worden.


Datum: 03 februari 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd enige scheepstimmerknechten, flink loon, vast werk.
U. Zwolsman, scheepstimmerman, Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. T. v.d. Wal te Berlikum vraagt zo spoedig mogelijk of op 5 maart een scheepstimmerknecht, ten dele zijn werk verstaande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 2 februari. Nabij het gestrande stoomschip TRIANO waren de sleepboten LAUWERZEE, WODAN, MAASSLUIS, SCHEVENINGEN, KATWIJK en het bergingsvaartuig BELOS, doch zij konden geen trossen aan boord vast maken. De stoomreddingboot van de Hoek van Holland kon langs zijde komen en nam vijf man over. De overigen bleven toen alsnog aan boord. Later kwam de ZUIDERZEE met de reddingboot van Maassluis. Tegen donker bracht de stoomreddingboot de overige bemanning, waaronder de kapitein en de loods aan de wal. Twintig man van de equipage zijn naar Rotterdam naar het Zeemanshuis gebracht. De gezagvoerder bleef aan de Hoek. Te ongeveer10 uur hedenavond is de gezagvoerder met de WODAN naar de strandingsplaats vertrokken, en daar het schip bij het verlaten nog dicht was, heeft men enige hoop bij hoog water het schip vlot te krijgen. Evenwel is de toestand van zee en wind, welke laatste steeds aanwakkert, zodanig, dat het moeilijk zijn het vaartuig te naderen, indien het uit zichzelf niet vlot drijft en meer in het vaarwater geraakt. Als vermoedelijke oorzaak der stranding kan worden beschouwd, dat het stoomschip door een zware zee, die dwars over de pieren heen rolde, op zijde is geslagen en niet spoedig genoeg naar zijn roer heeft geluisterd om weer op koers te kunnen worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 februari. Heden namiddag te ongeveer 3 uur strandde bij het binnenkomen van de Nieuwe Waterweg het Spaanse stoomschip TRIANO, met ijzererts van Bilbao naar Rotterdam. Het schip zit tegen de Zuiderpier met de kop om de oost en ligt reeds met wat slagzij over bakboord. De sleepboten LAUWERZEE, WODAN en SCHEVENINGEN zijn nabij het vaartuig. De stoomreddingboot van Hoek van Holland en de reddingboot van Maassluis zijn derwaarts vertrokken en deze zullen hoogstwaarschijnlijk onder lij van de TRIANO wel langszij kunnen komen. Ook het bergingsvaartuig BELOS is van Maassluis naar de strandingsplaats vertrokken.


Datum: 04 februari 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder Veenstra te Joure zal op donderdag 10 maart e.k, ’s morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van de weduwe en erven Jacob Langenberg, aan het Stobbegat onder Oudehaske, bij boelgoed, à contant, verkopen: 12 beste bokvaartuigen, 1 dito groot 7 ton, te bezichtigen bij B.M. Krikke te Oudehaske, schouw met bokvaartuig, roer en zwaarden, geschikt voor melkboot, punter met roer en zwaarden. Voorradig hout, als: 8 zware eiken zaagbomen, lang 20 - 44 voet, zwaar 16 à 17 duim, partij zwaar en licht kromhout, eiken planken, dito posten, 3 à 3½ duims, grenen en vuren planken, pek, teer, staafijzer enz. enz. Voorts gereedschappen, als: 3 takels, 2 blokken, 8 dommekrachten, kettingen, hellinghaken, houtschroef, grote en kleine slijpsteen, trekzagen, kraanzaag, koevoeten enz. enz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Voor ijzeren scheepsbouw gevraagd 2 knechten, goede werkers, hoog loon, bij P.H. v.d. Werff te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Door aankoop eigenaar geworden zijnde van de werf van de wed. A. Hoekstra te Rohel, beveelt ondergetekende zich beleefd aan tot het maken en herstellen van schepen, alsmede tot het bepantseren met ijzer, hopende door solide en prompte behandeling zich iedere gunst waardig te maken. (opm: zie LC 040198)
Rohel, 1 maart 1898.
J. Brandsma

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 31 januari. De Nederlandse gaffelschoener JOHANNA FREDERICA, kapt. E. Gorter, die hier met schade door aanvaring is binnengelopen, heeft de reparaties beëindigd en is thans zeilklaar om de reis van Greifswald naar Ruhrort voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 1 februari. Het hier thuisbehorende barkschip PAUL, is heden in veiling voor NLG 2.125 verkocht aan de Heer Pais te Harlingen. (opm: om te slopen)
De kof BIENE, mede ter verkoop aangeboden door de Heer B. Everts, die haar onlangs in Emden aankocht werd voor NLG 675 aangehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 februari. Het opruimen van het in de mond van de Nieuwe Waterweg bij het Noorderhoofd gezonken schip HUMOR is aangenomen door de Nieuwe Bergings Maatschappij te Maassluis en zal zo spoedig mogelijk plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 februari. Van het op de Maasvlakte gestrande schip ELSE zijn ongeveer 400 vaten terpentijn en hars op de punt van Hoek van Holland aan strand gespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 3 februari, Men zal trachten met lichte vaartuigen een tros vast te maken op het gestrande stoomschip TRIANO om alsnog te pogen het schip af te brengen. Met de Nieuwe Bergings Maatschappij is contract gemaakt voor de berging. Zo spoedig de omstandigheden toelaten zal met de lossing der lading worden aangevangen. Het stoomschip is een weinig verschoven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Alblasserdam, 1 februari. Het ijzeren barkschip KINDERDIJK is heden voor GBP 3.800 uit de hand verkocht aan de heer G. Hemmes (opm: A. Hemmes Sr) te Emden. Het schip zal voortaan de naam voeren van EMMANUEL en onder Duitse vlag worden gebracht. Het barkschip KINDERDIJK, groot 1250 Brt, werd in 1876 te Kinderdijk van ijzer gebouwd. (opm: NRC noemt een verkoopprijs van GBP 3.000)


Datum: 05 februari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 2 februari. De tjalk CORNELIA, kapt. Dekker, van Beersse naar Amsterdam bestemd, is met verlies van ankers door het stoomschip TELEGRAAF III te Dinteloord binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 4 februari. Van het stoomschip TRIANO zijn de achtersteven en het roer gebroken. In het voorruim, alsmede in de piek, volkslogies en vuurplaats, is water. De sleepboten NOORDZEE, LAUWERZEE en WODAN hebben getracht het schip af te brengen, doch dit is slechts een halve scheepslengte afgekomen en hebben de sleepboten ten ongeveer half vier opgehouden met trekken. Eén der sloepen van de TRIANO welke bezig was een lijn van de sleepboot NOORDZEE naar het stoomschip te brengen, sloeg om. Vijf van de zich daarin bevindende personen konden nog op de sloep klimmen, doch de zesde verdween echter dadelijk in de diepte en werden de vijf overigen, welke inmiddels achter de TRIANO gedreven waren, door een jol van de NOORDZEE opgenomen.
De PERNIS is met een vlet naar het gestrande schip gestoomd om de zich daar nog op bevindende werklieden af te halen. De zee is weer onstuimiger geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 februari. Het stoomschip TRIANO is nog steeds dicht. De toestand van de zee liet nog niet toe een gedeelte van de lading te lossen. Vermoedelijk zal hedennacht wel niet gepoogd worden bij hoog water het stoomschip af te slepen. Sleepboten liggen echter gereed voor het geval het schip uit zich zelf vlot drijft.


Datum: 06 februari 1898


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tweede grote openbare verkoping van eiken en Amerikaans grenen scheepshout, te St. Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe, afkomstig van het aldaar gesloopt wordende schoenerschip KALI MAAS, op woensdag 16 februari 1898, ’s morgens ten 10 uur, en bestaande uit een partij eiken buitenhout, zwaar 8 bij 15 cm, van diverse lengten; een partij eiken binnenhout, dik 5 à 14 cm, breed 25 à 30 cm; 20 eiken dekbalkjes, zwaar 18 bij 28 cm. en lang 6 meter; eiken verschansing-stijlen, zwaar 15 bij 18 cm; een partij eiken oplangers; een grote partij Amerikaans grenen dekhout; enig rondhout, zeer geschikt voor wentels; eiken kielbalken; 30 eiken buitenhuidplanken; dik 7 cm, breed 28 tot 40 cm, lang 7 à 10 meter; 13 hele eiken liggers, zwaar 40 bij 30 cm, lang 6 meter; een aanzienlijke partij brandhout; 8 à 9 stuks zeilen en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden.
Nadere informaties te bekomen aan de sloperij en bij J. v.d. Maaten, deurwaarder te Schagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 februari. De Nederlandse mailboot KONINGIN REGENTES van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland heeft op haar jongste overtocht van Vlissingen naar Queensborough door de hevige storm nogal dekschade opgelopen. De verschansingen aan de boeg zijn ingedeukt en de in het voorruim geladen goederen hebben geleden. Na voorlopige reparatie heeft het stoomschip de terugreis kunnen aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 februari. Heden is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouw-meesters Huygens & Van Gelder alhier te water gelaten voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij het stoomschip BROUWER. De machines van het compound-systeem worden vervaardigd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen en zijn reeds naar hier gezonden om in het stoomschip te worden geplaatst.


Datum: 08 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 januari. Aan de scheepsbouwmeesters Cramp & Co is door de American Line Co de bouw opgedragen van vier stalen dubbelschroef stoomschepen, ieder groot 7.000 ton, bestemd voor de dienst tussen Antwerpen en New York.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fjaltring (opm: Westkust Jutland), 1 februari. Bij de alhier heersende storm zijn van het Nederlandse stoomschip ARIEL verscheidene balen aangespoeld. Ook zijn enige wrakstukken van het schip aangedreven. (opm: op 26 februari 1897 gestrand; zie berichten in Kroniek 1897)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 februari. De Nederlandse tjalk MATHILDE, kapt. Venema, van Lowestoft naar Danzig (opm: Gdansk), is lek hier binnengesleept. Het schip is door experts nagezien en moet lossen. (opm: zie NRC 090298 en PGC 210398)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sleepdienst Hoek van Holland. In het tweede blad der N.R.C. van de 8e dezer komt in het ingezonden stukje, getiteld Sleepdienst Hoek van Holland, de bewering voor, dat het aan boord van een stoomloodsboot minder gemakkelijk gaat om de jol buiten boord te zetten of weder aan boord te nemen, dan aan boord van de zeilloodsboten. Dit zal zeer zeker wel voornamelijk afhangen van de inrichting aan boord van de stoomloodsboot. Aan boord van de stoomloodsboot NEW-YORK, die voor New York gestationeerd is, heeft men aan stuur- en bakboordzijde een boom, waarmee de jollen, die aan beide zijden van het machinekamer-schijnlicht op dek staan, geheel bemand ver buitenboord worden gezet en op dezelfde wijze weder worden ingenomen. De manoeuvre wordt uitgevoerd door een stoomwins (opm: -winch), die zich in de koelkast bevindt. Deze stoomloodsboot heeft tevens vijf snijzeilen, om, als het nodig is, het slingeren tegen te gaan. Blijkbaar is de dienstdoende stoomloodsboot van de sleepdienst Hoek van Holland, wat het uit- en inzetten van de jollen betreft, daarvoor niet voldoende ingericht.


Datum: 09 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Volgens telegram uit Las Palmas werd het stoomschip BARENDRECHT op 5 dezer gepraaid op 34º N.B. en 14º W.L, hebbende een groot stoomschip op sleeptouw, koersende naar de Canarische Eilanden. Voornoemd bericht werd medegedeeld door kapt. Tindal, gezagvoerder van het stoomschip SOCRATES, dat 29 januari van Cardiff naar Las Palmas vertrok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sleepdienst Hoek van Holland. In het nummer van 5 februari der N.R.C. schrijft X, dat “wanneer er geen andere redenen bestaan, zoals bijv. het buiten boord zetten en het weder aan boord nemen van de jol aan boord van de dienstdoende stoomloodsboot” deze jollen zo spoedig mogelijk moeten worden vervangen door zodanige, waarmede men wel over zee kan roeien. Het mag bekend geacht worden, dat deze jollen uitmuntend voldoen en dat het loodspersoneel een bijzondere vaardigheid bezit in het in- en uitzetten ervan, een gevolg van de onafgebroken oefening. Het is echter waar, dat het aan boord nemen en van boord zetten der jol bij een stoomloodsboot minder gemakkelijk gaat dan bij een kotter of schoener. Met hoeveel zorg ook de plaatsing der davits is geschied, de lengte er van op juiste maat gebracht en de bocht zodanig genomen, dat bij het te water brengen de jol vrij goed van het schip blijft, toch zijn er in hoofdzaak twee redenen, die de kotter in het voordeel stellen.
Vooreerst is bij een stoomboot de verschansing hoger boven water en verder zal het zeilvaartuig onder zeil vaster liggen dan het stoomschip, dat bij ruw weer zwaar overhaalt door het slingeren. De betekenis daarvan is voor een ieder duidelijk.
Hoogachtend,
Directie Sleepdienst Hoek van Holland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Spruijt te Sappemeer zal op dinsdag 22 februari 1898, ’s avonds 7 uur, ten huize van de kastelein Poppens te Martenshoek publiek verkopen het in 1895 te Martenshoek naar de nieuwste constructie gebouwde, in uitmuntende staat onderhouden, snelzeilend stalen Nederlandse schoenerbrikschip HOOGEZAND II, gevoerd door kapt. K. Voordewind, groot netto 225 tonnen van 2,83 m³, geclassificeerd bij Bureau Veritas + I 3/3 A 1.1, thans liggende aan de werf Werklust te Waterhuizen bij Groningen, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, een dubbel stel hoofdzeilen en al hetgeen zich bij de aanvaarding verder aan boord bevindt, met uitzondering van de chronometer, die moet worden overgenomen voor NLG 100. Het vaartuig is steeds verzekerd geweest voor NLG 80.000. Betaling der kooppenningen bij de toeslag of bij solide borgstelling acht dagen daarna. Inlichtingen te bekomen bij de eigenaar, de heer B. Niestern, scheepsbouwer te Martenshoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 februari. Men heeft hedenochtend het bergingsmateriaal van boord gehaald van de TRIANO, die met hoog water geheel onder zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 februari. Het bergingswerk op de STANLEY, dat tegen de herfst (1897) gestaakt werd, is nog niet hervat. Men gelooft, dat het werk te weinig lonend is om het andermaal ter hand te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Er is een nieuw stoomschip voor de Rotterdamsche Lloyd besteld bij Wigham Richardson te Newcastle on Tyne, een cargoboot van 5.000 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 februari. De hier binnengesleepte tjalk MATHILDE is lek en heeft schade aan dek en zware slagzij. Er staat 18 duim water in het ruim. De lading haring zal gelost moeten worden.


Datum: 10 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Volgens bericht uit St. Michaels (opm: Azoren) van 4 dezer zullen de reparaties aan het Nederlandse schip OOSTENBURG binnen acht dagen gereed zijn. Het schip, dat van Java aldaar aankwam voor orders, heeft order bekomen om naar Philadelphia te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Het Nederlandse stoomschip BARENDRECHT, kapt. De Jonge, van Cardiff naar Dakar, heeft gisteren het Engelse stoomschip FELBRIDGE, van Penarth naar Teneriffe bestemd, te Teneriffe binnengesleept. De FELBRIDGE, groot 2128 ton, werd in 1888 te Newcastle van staal gebouwd.


Datum: 11 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 9 februari. Het Belgische stoomschip STAD NIEUPORT, van hier naar Antwerpen, is in aanvaring geweest met de schoener LOCH RANZA CASTLE, waardoor deze zware schade bekwam. Het stoomschip heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 februari. Door het Seeamt alhier werd aan de sleepboot ROLAND als hulploon voor het binnenslepen in de haven van de Nederlandse schoener JOHANNA FREDERIKA, kapt. Kempinga, die na aanvaring met het Engelse stoomschip CADEBY naar de Noordergronden was gedreven, de som van 1500 mark toegewezen.


Datum: 12 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Teneriffe, 9 februari. Het stoomschip FELBRIDGE, dat door het stoomschip BARENDRECHT op 500 mijlen van hier werd aangetroffen en hier werd binnengesleept, is hier onderzocht en er werd voorgesteld tijdelijke reparaties te verrichten. De FELBRIDGE heeft belangrijke schade aan de hogedrukcylinder, en deze is zo belangrijk, dat het schip vermoedelijk naar Engeland zal moeten worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 11 februari. Het hedenmorgen in publieke veiling verkochte wrak van het Duitse fregatschip ELSE heeft NLG 50 opgebracht. De koper werd J. Boom te ’s Gravezande. De inventaris van genoemd schip bracht ongeveer NLG 2.000 op.
De inventaris van de Noorse driemastschoener HUMOR werd verkocht voor NLG 594,50.


Datum: 13 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 februari. Volgens telegram uit New York is het stoomschip VEENDAM, kapitein G. Stenger, van de Holland Amerika Lijn, dat 3 februari van Rotterdam naar New York vertrok en de 4e Lizard passeerde, met 9 kajuits- en 121 tussendekspassagiers, op de Atlantische Oceaan in positie 49º19’ N.B. 19º47’ W.L. op een wrak gestoten en gezonken. Passagiers en bemanning, in totaal 203 opvarenden, werden gered door het Amerikaanse stoomschip ST. LOUIS, van de American Lijn, en te New York geland.
Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip VEENDAM, na op een wrak gestoten te hebben, in open zee gezonken. Allen aan boord zijn gered en te New York geland. Het stoomschip VEENDAM, ex BALTIC, groot 2667 netto registertonnen, werd in 1871 te Belfast bij Harland en Wolff van ijzer gebouwd. Volgens een bij de directie van de Holland Amerika Lijn ontvangen bericht had het ongeluk op 7 februari plaats. Het stoomschip ST. LOUIS van de American Lijn vertrok 5 februari van Southampton naar New York.


Datum: 14 februari 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd enige scheepstimmermansknechten bij Joh. Draaisma & Zn, Staal-, IJzer- en Houten Scheepsbouw te Franeker.


Datum: 16 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 februari. Het driemast schoenerschip OLDAMBT, bevaren geweest door kapt. L. Veltman, is hedenavond in publieke veiling verkocht (opm: voor de sloop) voor NLG 2.125 en NLG 150 voor overname der vaste ballast, aan de heer Van Dijk, aannemer alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 februari. Men meldt uit New York van 12 februari: kapt. Stenger, gezagvoerder van het stoomschip VEENDAM, rapporteert des avonds ten 5,17 uur. tijdens hevige noordwestelijke storm en hoge zee op 49°35’ N.B. en 20°01’ W.L. op een onder water drijvend wrak of wrakstuk te hebben gestoten, dat vermoedelijk een gat in de bodem maakte en de as heeft gebroken. Niettegenstaande aanhoudend pompen nam het water in het schip toe en werden de boten gereed gemaakt, terwijl het achterschip begon weg te zakken. Ten 1 u. 30 min. na middernacht werden de lichten van een stoomschip ontdekt, dat de seinen van de VEENDAM beantwoordde en bleek het stoomschip ST. LOUIS te zijn, van Southampton bestemd naar New York. Met drie boten van de ST. LOUIS en een boot van de VEENDAM begon men ten 1 u. en 43 min. de passagiers en equipage van het zinkende stoomschip op de ST. LOUIS over te brengen, terwijl men op de VEENDAM aanhoudend bleef pompen. Niettegenstaande de grote moeilijkheid door de hoge zee, waren allen veilig ten 4 u. 53 min. op de ST. LOUIS overgebracht. Bij het vertrek van de laatste boot bemerkte men, dat het achterschip van de VEENDAM snel wegzakte. Dewijl het stoomschip een gevaarlijk voorwerp voor de scheepvaart is, bepaalde men de juiste ligging van het wrak en bevond men, dat het lag op 49°19’ N.B. en 19°47’ W.L. De passagiers en de equipage werden aan boord van de ST. LOUIS op de vriendelijkste wijze ontvangen en op de zorgvuldigste wijze verpleegd. Kapt. Randle van de ST. LOUIS rapporteert, dat twee zijner boten tweemaal heen en weer voeren en een boot viermaal. Te samen werden aan boord van de ST. LOUIS gebracht 9 kajuits- en 118 tussendeks passagiers en 83 man der equipage van de VEENDAM. Door het stoten tegen de zijden der hevig slingerende schepen leden de boten nogal schade. Kapt. Randle getuigt, dat door kapt. Stenger en de officieren van de VEENDAM de volmaaktste orde aan boord werd gehandhaafd en dat zij met de grootste bekwaamheid meewerkten bij de redding van de opvarenden. De passagiers van de ST. LOUIS betuigden in een adres hun hulde aan de zeemanschap, betoond bij de redding der passagiers en equipage van het stoomschip VEENDAM.
Volgens bericht van de directie der Holland-Amerika Lijn komt de equipage naar Rotterdam terug met het stoomschip SPAARNDAM, dat zondag 13 februari van New York vertrok. Uit de ontvangen telegrammen wordt afgeleid, dat de VEENDAM, die stuurlast had, over het wrak is heen geschoven, dat daardoor het achterschip is lek gestoten, en het schip daarna op de waterdichte schotten is blijven drijven. Schip en lading zijn, zoals reeds medegedeeld werd, door assurantie gedekt, grotendeels in Engeland. Een klein gedeelte is voor eigen risico der Maatschappij.
Naar wij vernemen is de VEENDAM op de Rotterdamse beurs voor NLG 173.000 verzekerd op behouden varen.
Onze Londense correspondent seint ons nog:
Volgens telegrammen uit New York heeft het stoomschip VEENDAM, tweemaal op het wrak gestoten. Door de eerste stoot werd een gat veroorzaakt bij de kiel, terwijl door de tweede stoot de schroefas werd vernield. Daarna begon de VEENDAM over te hellen. De elektrische speurlichten van de ST. LOUIS bevorderden ten zeerste het reddingswerk, dat zo kalm werd verricht, dat de meeste passagiers op de ST. LOUIS eerst de volgende ochtend met de schipbreuk bekend werden. Alvorens de VEENDAM te verlaten, beval de kapitein het schip in brand te steken, ten einde gevaar voor de scheepvaart te voorkomen. De passagiers hebben alles verloren. De tussendekse passagiers zullen daarom vermoedelijk door het gouvernement worden terug gezonden.


Datum: 17 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Het Duitse stoomschip ORCONERA, dat thans in het droogdok staat, wordt door de firma Bonn & Mees met 32 voet verlengd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bekwame scheepmakersknechten gevraagd, niet boven 50 jaar, voor vast werk, 14 cent per uur, bij W. Paans, Roodevaart bij Moerdijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Zo spoedig mogelijk twee bekwame scheepstimmerknechten voor houtwerk gevraagd, liefst ongehuwd, vast werk, bij C. Nijdam, scheepstimmerbaas te Ewijcksluis, Anna Paulownapolder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 februari. De lading terpentijn en hars van het vol water hier in de haven liggende Noorse schip MENTONE is bijna gelost. Nadat de lekkage zo veel mogelijk was gestopt, is men heden aangevangen om te trachten het schip leeg te pompen. Slaagt men daarin, dan zal het naar de binnenhaven worden verhaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 februari. Het Nederlandse driemast schoenerschip IDA, van de heer Hazewinkel Hzn, is hedenavond bij publieke veiling verkocht voor NLG 2.625 aan de heer W. Sissingh, reder alhier.


Datum: 19 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 18 februari. Het wrak van de ALEXANDER HUMBOLT, gestrand in 1868, is tijdens de jongste stormen opgewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 februari. Het stoomschip VEENDAM, dat op de reis van Rotterdam naar New York verongelukte, werd getaxeerd op GBP 22.500, en was te Londen verzekerd en bij Engelse agenten te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 februari. De schroefstoomboot ECONOMIE, in 1896 bij de heren Botje & Ensing te Groningen gebouwd, is door makelaar Christiaan Jaski te Amsterdam verkocht aan Phs. van Ommeren te Rotterdam en zal voortaan de naam voeren van DRECHT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 februari. Met het lossen der lading van het schip MENTONE is men heden gereed gekomen. In het geheel zijn uit het schip gelost 2185 vaten terpentijn en 1444 vaten hars, welke naar Amsterdam werden vervoerd. Hieronder is niet begrepen dat deel der lading, dat bij het kenteren van het schip buitengaats uit het ruim spoelde en elders werd aangebracht. Het zwaar lek zijnde schip is bezuiden de haven aan de grond gezet om zinken in de haven te voorkomen.


Datum: 20 februari 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 februari. De gezagvoerder van het stoomschip OILFIELD, van Philadelphia te Portland aangekomen, rapporteerde 13 dezer op 49º34’ N.B. en 18º10’ W.L. dicht bij een reddingboot te zijn gepasseerd, die in goede staat dreef met volledige uitrusting, gemerkt VEENDAM 4 – Rotterdam.


Datum: 22 februari 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 22 februari. Omtrent het verongelukken van de tjalk BOREAS, kapt. T.W. Gorter, van hier met haver naar Newcastle bestemd, wordt gemeld dat het schip op 18 februari ter hoogte van Spurn Head (opm: Humbermonding) in zinkende staat werd verlaten. De opvarenden zijn gered en te Grimsby geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 februari. Heden is men begonnen met het opruimen van de HUMOR en het achterschip is gedeeltelijk vernietigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 21 februari. Men maakt zich ongerust over het hier thuisbehorende kofschip (opm: gaffelschoener, b.j. 1897) ALBERDINA, kapt. Speelman, die op 26 januari van Maassluis naar Granton (opm: Schotland) is vertrokken en tot op heden niet op de plaats van bestemming gearriveerd is. (opm: het schip was 15 januari van Düsseldorf vertrokken met een lading flessen; de opvarenden waren kapt. H.R. Speelman met echtgenote en drie dochters en drie matrozen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen. Naar wij vernemen is het hier thuisbehorende schip BOREAS, kapt. T.W. Gorter op de Engelse kust verongelukt. Het volk is gered.


Datum: 24 februari 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Vandaag werd met goed gevolg bij de Scheepsbouw Mij ‘De Maas’ alhier onder bouwnummer 95 het stoomschip AURORA tewater gelaten, gebouwd voor rekening van de K.N.S.M. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 februari. Het Nederlandse stoomschip SOEMBING geraakte de afgelopen nacht bij het binnenkomen bij het Zuiderhoofd aan de grond, doch kwam vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 februari. Het te Sunderland aan de werf der scheepsbouwmeesters Rob. Thompson & Sons voor rekening van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip IJSTROOM werd op 21 februari met goed gevolg te water gelaten. De IJSTROOM, van 1100 ton, is bestemd voor de dienst van Amsterdam op Londen en wordt voorzien van machines van circa 1500 I.P.K, waarmede het schip een 13 à 14-mijls vaart zal kunnen lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven 21 februari. Door het Seeamt te Bremerhaven werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het stranden van het Duitse schip ELSE voor de Nieuwe Waterweg d.d. 22 januari l.l. De uitspraak luidt als volgt:
De 22e januari 1898, des voormiddags ten 1 ure, is het Duitse schip ELSE, gesleept door twee sleepboten, met een Nederlandse loods aan boord, voor de Hoek van Holland aan de grond gevaren en zwaar lek geworden. Nadat het schip weder vlot was gesleept, maakte het zoveel water, dat het tot berging der lading weder op strand moest gezet worden, waar het later, nadat een gedeelte der lading was geborgen, geheel wrak is geworden. De gezagvoerder werd van alle schuld aan het ongeluk vrijgesproken en de oorzaak toegeschreven aan het mistige weder en stroomverleiding. Of en in hoeverre de loods of de kapiteins van de sleepboten voor het ongeluk verantwoordelijk kunnen gesteld worden, kon uit de aanwezige bewijsmiddelen niet uitgemaakt worden. De Nederlandse loods had aan boord op de gezagvoerder en officieren de indruk gemaakt van een bezadigd man te zijn.


Datum: 26 februari 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Op 22 februari vond bij de scheepswerf van Sir W.G. Armstrong Whitworth & Co te Newcastle upon Tyne de tewaterlating plaats van het voor de Nederlandsch Indische Industrie- en Handel Mij (Samuel & Co) gebouwde tankstoomschip HALIOTIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 25 februari. Van de heer Jos. de Poorter, agent van de Port Arthur–Rotterdam Lijn, ontvingen wij de volgende mededeling: Het Nederlandse stoomschip LEONORA vertrok heden van Port Arthur als eerste schip van de Port Arthur–Rotterdam lijn, waarvan een geregelde dienst is te verwachten, dewijl het stoomschip DRUMFELL, groot 3.500 ton, de 5e maart van daar naar Rotterdam vertrekt en gevolgd zal worden door het stoomschip DRUMMELZIER, groot ongeveer 5.000 ton, dat 25 maart van daar naar Rotterdam zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 februari. De laatste lichter met geborgen lading van de ELSE is hier vertrokken met 140 vaten terpentijn en 47 vaten hars. In het geheel zijn van de ELSE naar Rotterdam gebracht 2036 vaten terpentijn en 361 vaten hars.
Van de HUMOR zijn in het geheel aangebracht 594 vaten asfalt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 februari. De Nederlandse ijzeren tjalk MATHILDE, schipper Venema, die hier op reis van Lowestoft naar Danzig (opm: Gdansk) lek binnenliep, zal hier repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepsveiling op dinsdag 8 maart 1898, ten 2 ½ ure, in het café Beurs, Noordblaak te Rotterdam:
1e. Stoomboot WACHT AM RHEIN, voor passagiers, goederen en vee, 59 ton, 22,50 x 3,90 x 2,20 m, 12 PK, hoge druk.
2e. Sleepboot GEORGE, 16 PK, hoge druk, 5 atmosfeer.
Beide dagelijks te Rotterdam te zien. Photographieën verkrijgbaar ad 60 cent.
Martini Buijs, makelaar in schepen, Gelderschekade 17, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). De Nederlandse driemast schoener HOOGEZAND II is te Martenshoek in veiling aangekocht door de heren Duinker & Goedkoop te Amsterdam. (opm: zie NRC 090298)


Datum: 27 februari 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 26 februari. Door scheepswerf Carmichael, Maclean & Co werd heden te Greenock te water gelaten het voor rekening Jos. de Poorter te Rotterdam gebouwde stoomschip JOHANNA.


Datum: 01 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 26 februari. Van de scheepswerf firma Niestern & Te Velde is met goed gevolg te water gelaten het stalen stoomschip DINA, groot plm. 160 reg. ton, voor rekening van kapitein H. Huizinga te Groningen, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip, voor rekening van schipper Jacob Joosten te Wildervank.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Het stoomschip ROTTERDAM van de Holland-Amerika Lijn, 26 dezer te New York aangekomen, rapporteert op 24 dezer op 43º10’ N.B. en 57º W.L. de 3e officier en negen matrozen te hebben overgenomen, die 18 februari met een reddingboot om assistentie waren afgezonden van het stoomschip LA CHAMPAGNE van de Compagnie Générale Transatlantique, hetwelk 17 dezer met de machine defect ten anker was gegaan op 45º27’ N.B. en 51º22’ W.L. Aan boord van de LA CHAMPAGNE was alles wel, het stoomschip was dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De makelaars H.N. Montauban van Swijdregt, H.H. van Dam en C.H. van Dam te Rotterdam zullen op dinsdag 1 maart 1898, des middags ten 12 uur, in de zaal van het gebouw Pro Patria aan de Scheepmakershaven No. 29 publiek veilen (wegens opzegging van het gebruiksrecht van het Gemeente-terrein):
Het drijvend droogdok te Katendrecht, gemeente Rotterdam, lang 88 meters, breed 23,2 meters en hoog (buitenwerks) 8,1 meters, van hout gebouwd op de werf van de heer Jan Smit Czn te Alblasserdam, met de hierbij behorende plm. 750 last stenenballast, 5 ankers en 6 kettingen, waarmede het dok gemeerd ligt; benevens 2 stoommachines, ieder van 16 PK nominaal, met ketels van 1891 en 1892, en 2 centrifugaalpompen. De koper is verplicht voor NLG 150 over te nemen: 2 houten werk- roeiboten, 1 zuig- en perspomp, 1 vlot, 2 takels, 4 lantaarns en 2 guiding (opm: geleide) ijzers.
De verkoping zal geschieden bij opbod en afslag. Het dok enz. moet voor 1 april 1898 weggehaald zijn, bij gebreke waarvan de opruiming voor kopers rekening geschiedt. Het dok is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatie bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 02 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Door de firma P.W. Louwman alhier is aangekocht het te Newcastle liggende Engelse stoomschip EUXINE, groot 1531 ton bruto. Het schip zal onder Nederlandse vlag de naam DOROTHEA dragen en gevoerd worden door kapitein P. de Goede. Het is bereids bevracht van Newcastle naar Napels. De DOROTHEA wordt gebracht in een Maatschappij s.s. DOROTHEA onder directie van de heer Louwman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 1 maart. Heden is uit de hand verkocht het Nederlandse barkschip FELICITAS, kapt. tevens reder R. Oosting, in winterlaag liggende alhier, aan de heer A. van Dijk, scheepsmakelaar alhier, en zal bevaren worden door kapt. J. Nieboer. (opm: zie o.a. NRC 100998)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 26 februari. Het wrak van het alhier gestrande schip HUMOR zal door de Nieuwe Bergings-Maatschappij worden opgeruimd voor NLG 8.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 28 februari. Het gestrande schip SOLI DEO GLORIA, is, na ongeveer de helft der lading mais in schuitjes gelost te hebben, met assistentie van vissers vlot gekomen en alhier in de haven gebracht. De lading is min of meer beschadigd; het schip bekwam weinig averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 27 februari. Het stoomschip LA CHAMPAGNE is hier heden binnengesleept door het Engelse stoomschip ROMAN, van Liverpool naar Boston bestemd.
Kapitein Bonjer, gezagvoerder van het stoomschip ROTTERDAM, te New-York aangekomen, rapporteert op de 24e dezer op 43º10’ N.B. en 47º W.L. een boot te hebben ontmoet met een officier en 9 personen der bemanning van de LA CHAMPAGNE. Enigen hadden handen en voeten bevroren en hadden verschrikkelijk geleden. Zij hadden hun schip vrijdagavond de 18e dezer verlaten om hulp te gaan zoeken. De LA CHAMPAGNE lag toen ontredderd voor anker nabij de bank van New-Foundland, op 45º27’ N.B. en 51º52’ W.L. Het schip had geen lek en alles was wel aan boord. De ROTTERDAM heeft de officier en de 9 matrozen in het lazaret te Hoboken ontscheept, waar zij de hulp van een geneesheer ontvingen. De officier was de tweede stuurman der LA CHAMPAGNE, George Unswordt. Hij berichtte dat het ongeluk gebeurde de vijfde dag na het vertrek uit Havre. De schroefas brak met daverend geweld en over heel het schip voelde men een vreselijke schok. De LA CHAMPAGNE liet het anker vallen, de gehele dag werkte men aan de herstelling der as, maar kon ze onmogelijk in orde brengen. Het is daarom dat de sloep met de tweede stuurman en 9 matrozen van boord vertrok, om hulp te zoeken. Zoals wij hierboven zeiden zwalkte die boot 6 dagen rond, alvorens zij door de ROTTERDAM werd opgenomen.


Datum: 04 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 3 maart. De geborgen inventaris van het op de Haaksgronden gestrande Engelse stoomschip HARROW heeft heden in veiling NLG 415,40 opgebracht.


Datum: 05 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 3 maart. Het stoomschip DENDERAH (opm: ex-Nederlands stoomschip PADANG) van de Kosmos Linie is aan de Deutsche Levante Linie verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het Duitse stoomschip MARIA RICKMERS, 10 februari van Bremen naar Baltimore vertrokken, werd heden door het Nederlandse stoomschip ALPHA, dat zich op reis bevindt van Baltimore naar Randers, te Halifax binnengebracht, na het ongeveer 350 mijlen te hebben gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) VICTORIA, kapitein G.H. Eefting, van Winschoten, is de 2e maart van Rio de Janeiro te Hamburg gearriveerd. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 maart. De logger SCHEVENINGEN 213, schipper G. Bal, werd l.l. dinsdagavond (opm: 1 maart) circa half tien in de Noordzee aangevaren door een onbekend gebleven groot stoomschip, ogenschijnlijk een passagiersboot, met vier gele pijpen. Van de logger werden beide masten en het gehele want gebroken, terwijl nog meer andere schade werd toegebracht. Het stoomschip bood nog assistentie aan, welke niet nodig bleek en zette daarna de reis voort. Later werd de logger op sleeptouw genomen door de Vlaardinger logger 146, schipper B. Vaart, tot voor de pieren en verder door de sleepboot JOHANNA FREDERIKA binnengebracht. Zij ligt thans in de Visschershaven om verdere orders van de rederij af te wachten. (opm: zie PGC 190398)


Datum: 07 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 3 maart. De schoener MARGARETHA, van Londen naar Santos met stukgoederen, is gedeeltelijk masteloos te Leixoes binnengesleept.


Datum: 08 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Körsor, 3 maart. De Nederlandse koftjalk JOHANNA, hier 27 september 1897 binnengesleept na bij Rödby op strand te hebben gezeten, is heden na volbrachte reparatie van hier vertrokken. Het vaartuig bevond zich op reis van Waasa naar Varel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. De Engelse tankstomer BROADMAYNE is door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië voor enige tijd gecharterd voor het vervoer van petroleum in Nederlands Indië, werwaarts genoemd stoomschip op 6 dezer van Shields zal vertrekken.


Datum: 09 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 maart. Bij de directie van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier is bevestiging ontvangen van het Reuter-bericht betreffende het vergaan van het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON. Op de 3e dezer liep het schip te Tengebatoe, bezuiden de Saleyer (opm: Selayar)-eilanden aan de grond en werd wrak. De passagiers en bemanning werden te Makasser aan land gebracht door het gouvernementsschip ZWAAN. Het schip werd te Greenock gebouwd, was groot 1206 ton bruto en 860 ton netto en was bij de rederij zelf geassureerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 maart. Bij de directie van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier is bevestiging ontvangen van het Reuter-bericht betreffende het vergaan van het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON. Op de 3e dezer liep het schip te Tengebatoe, bezuiden de Saleyer-eilanden om 4 uur in de morgen aan de grond en werd wrak. De passagiers en bemanning werden op 4 maart te Makasser (opm: Ujung Pandang) aan land gebracht door het gouvernementsstoomschip ZWAAN. Het schip was op 2 maart vertrokken van Bonerate naar Macassar (opm: Ujung Pandang) via Saleier (opm: Selayar), Benkoelen en Bonthain (Benteng) met een lading stukgoed. Het schip werd te Greenock gebouwd, was groot 1206 ton bruto en 860 ton netto en was bij de rederij zelf geassureerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 maart. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram is het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON op de Saleier-eilanden totaal verongelukt. Al de passagiers en bemanning zijn gered en te Makasser geland. De waarde van de lading wordt geschat op GBP 10.000. Het schip behoorde aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, was groot 1206 ton bruto en werd in 1875 gebouwd.


Datum: 10 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 maart. Volgens een telegram uit Pernambuco (opm: Recife) is het Nederlandse schip CATHARINA KLAZINA, kapt. Douwes (opm: galjoot, kapt. Joh. Douwes), van Hamburg naar Pelotas (opm: ten noordwesten van Rio Grande, Brazilië), bij Maracajaha (opm: niet te traceren; mogelijk in de aanloop naar het Patosmeer [plm 32° Z. 52° W.]) gestrand en vermoedelijk totaal verloren. Volgens rapport van de gezagvoerder is het onmogelijk het schip te bergen, op grond waarvan hij het zal moeten abandonneren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. De Engelse tankstomer BROADMEYNE is door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlands-Indië voor enige tijd gecharterd voor het vervoer van petroleum in Nederlands-Indië, werwaarts de BROADMEYNE de 9e dezer van Shields zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) De Nederlandse schoenerbrik TRIAS, kapt. Paap (opm: waarschijnlijk M.H. Paap), is uit de hand verkocht aan een Braziliaanse rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 23 februari. Het Nederlands barkschip PAX, kapt. J. Reiners, van Caleta Buena hier aangekomen, werd 16 februari op 60 mijl van Kaap Hinloden (opm: Cape Henlopen) door een hevige storm belopen, waardoor de boot stukgeslagen en vele zeilen werden vernield. Alles, wat los op dek was, ging overboord. Het schip werd 45 mijl uit de koers gedreven.


Datum: 11 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 9 maart. Men zal het wrak vernielen van het schip ADELE EN SABINA, de 29e november op de kust, nabij Den Haan, gezonken. Een detachement van de vuurwerkmakers der genie is uit Antwerpen hier aangekomen, voorzien van het materieel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Hedenochtend is de Amsterdamsche nachtboot AMSTERDAM II, kapitein Van den Heuvel, van de firma J.A. van der Schuit alhier, onder de gemeente Capelle op den IJssel op een rietrik gevaren en later door het vallen van het water gekanteld. De opvarenden zijn gered en men is reeds druk bezig om de goederen, bestaande uit vaten petroleum en stukgoederen, op te vissen.
(opm: een rietrik is een van de dijk tot aan de laagwaterlijn liggend vlechtwerk met riet aan de zijkanten, zodat tijdens vloed meegevoerd slib bij eb achter blijft en zich als klei afzet; deze klei werd gebruikt voor de fabricage van ijsselsteentjes)


Datum: 12 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geestemünde, 8 maart. Het Nederlandse schoenerschip ZEEMEEUW, kapt. K.W. de Groot, dat alhier overwintert, zal onderhands worden verkocht. (opm: zie PGC 150398)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 maart. Het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT, van Junin (opm: waarschijnlijk Junin in Chili) naar Dartmouth, de 28e februari van St. Vincent (opm: Cabo Verde) vertrokken, is met gebroken schroefas in laatstgenoemde haven teruggebracht door het Duitse stoomschip TOTMES, van Guayaquil naar Hamburg bestemd, na over een afstand van 550 mijl door dit stoomschip te zijn gesleept. De SLIEDRECHT zal door experts worden nagezien.


Datum: 13 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porte Grande (St. Vincent – Cabo Verde), 10 maart. Het bedrag der vergoeding voor het slepen van het stoomschip SLIEDRECHT door het stoomschip TOTMES van de Kosmos-Linie zal te Hamburg door arbiters worden bepaald.


Datum: 14 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 maart. Het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT, van Junin naar Dartmouth, dat te St. Vincent (opm: Cabo Verde) werd binnengesleept met gebroken as, werd onderzocht en aanbevolen dat het naar de bestemming zou worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Vigo, 11 maart. Het stoomschip PRINS WILLEM III, van Paramaribo naar Amsterdam, is heden wegens gebrek aan kolen hier binnengelopen.


Datum: 15 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 maart. Het door de heren Duinker & Goedkoop te Amsterdam aangekochte schoenerschip HOOGEZAND II zal bevaren worden door kapitein K.W. de Grooth, gewezen gezagvoerder van de Nederlandse schoener ZEEMEEUW (opm: zie PGC 120398), die, te Geestemünde liggende, aan een Duits huis voor geheime prijs werd verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 maart. Het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN, van New York naar Antwerpen, is in het Pas van Terneuzen, dwars van Borssele, aan de grond gevaren. Sleepboten zijn in de nabijheid voor assistentie. Het heeft ongeveer 800 ton petroleum overboord gepompt.
Later bericht van de 14e dezer: De BREMERHAVEN is vlot en met assistentie van een sleepboot afgesleept.


Datum: 16 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 maart. De sleepboot TITAN is naar St. Vincent (opm: Cabo Verde) vertrokken om het stoomschip SLIEDRECHT van daar naar de bestemming te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 8 maart. Het schip ARIADNE zal na reparatie de geloste lading weder innemen en de reis naar Santa Rosalia voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Omtrent het stoomschip SLIEDRECHT kan nader worden gemeld, dat de rederij reeds in onderhandeling is om het schip naar de destinatie te doen slepen.
(opm: zie PGC 140398 en 160398)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Het stoomschip PRINS WILLEM III, van Paramaribo naar Amsterdam, gisteren wegens gebrek aan kolen te Vigo binnengelopen, zette heden morgen de reis voort.


Datum: 18 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 maart. De Nederlandse koftjalk ANNA, laatst gevoerd door kapitein A.Th. Roberts, is uit de hand verkocht aan H. Rozema te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 maart. Door de directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland werd aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip van hetzelfde type en grootte van het in oktober 1897 te water gelaten stoomschip MADURA. De machines worden geleverd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 16 maart. Het op Kirpen Island (opm: waarschijnlijk Quirpon Island, Newfoundland) gestrande Belgische tankstoomschip CAUCASE kan vermoedelijk worden afgebracht. Assistentie is derwaarts verzonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 4 maart. Voor het binnenslepen van de MARIA RICKMERS wordt vanwege het Nederlandse stoomschip ALPHA USD 45.000 gevorderd.


Datum: 19 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 maart. Door de Nederlandse sleepboot OCEAAN, van Sunderland naar Duinkerken bestemd, is te Lowestoft met zwaar beschadigde boeg binnengesleept het Engelse barkschip BRITISH PRINCESS, in ballast van Leith naar Liverpool. Dit schip was in de vroege morgen van de 16e dezer ter hoogte van het Gabbard-vuurschip nabij Orfordness in aanvaring geweest met een onbekend gebleven stoomschip, dat zodanig werd getroffen, dat het onmiddellijk na de aanvaring zonk, al de opvarenden in de diepte meenemende. De BRITISH PRINCESS werd ongeveer 20 mijl door de OCEAAN gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 16 maart. De naam van het stoomschip, dat 14 dagen geleden de Scheveningse logger 213 door aanvaring belangrijke schade veroorzaakte, is bekend. Het was de KAISER WILHELM DER GROSSE van de Nord Deutscher Lloyd.
De reder van de logger, A. de Niet, is met de maatschappij te Bremen in onderhandeling getreden over de schade, welke plm. NLG 4.000 bedraagt. (opm: zie PGC 050398)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Het Nederlandse stoomschip CASTOR, dat heden van Alicante te Piraeus is aangekomen, heeft op de reis brand in de kolenbunkers gehad, die echter werd geblust zonder verdere schade aan schip en lading te hebben berokkend.


Datum: 20 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 maart. Door de directie van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, alhier werd ter vervanging van het onlangs bij de Salayer Eilanden verongelukte stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON een nieuw stoomschip van ongeveer 2100 reg. ton besteld aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 18 maart. Volgens zo even ontvangen telegram, heeft het Nederlandse schip (opm: bark) WILLEM EGGERTS, kapitein J.G. Grilk, van Soerabaja te Barbados voor order binnen, aldaar order bekomen voor Philadelphia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Highland, N.J. (opm: New Jersey) , 8 maart. Het Nederlandse tankstoomschip AMERICAN, van New-York naar Amsterdam bestemd, ligt bij de Highlands gestopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Aangaande het door het Nederlandse stoomschip ALPHA op sleeptouw nemen en te Halifax binnenbrengen van het stoomschip MARIA RICKMERS, worden nog de volgende bijzonderheden gemeld.
Toen de ALPHA de MARIA RICKMERS aantrof was het wegens het ruwe weder ondoenlijk de sleeptros met een boot over te brengen, waarom de ALPHA zo nabij dit stoomschip langs stoomde, dat hiervan een lijn kon worden toegeworpen voor het aan boord halen der sleeptros, hetgeen gelukte. Nadat de tros was vastgemaakt, werd koers gezet naar Halifax; doch na een paar dagen stak een hevige sneeuwstorm op. Des nachts brak de tros, waardoor de schepen werden gescheiden en men elkaar door de duisternis uit het oog verloor. De volgende ochtend kreeg de ALPHA het stoomschip echter weder in ‘t zicht, en na derwaarts gestoomd te zijn werd de tros wederom bevestigd, waarna de reis naar Halifax met goed gevolg werd voortgezet.


Datum: 21 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 19 maart. De tjalk MATHILDE, schipper Venema, alhier lek binnengesleept, heeft de reparatie volbracht en zal de geloste lading weder innemen. (opm: zie PGC 080298)


Datum: 22 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. De boot, welke vrijdagnacht bij Urk uit de koers geraakte en daar op de Vorm liep, was de PAUL KRUGER I, kapitein P. Steenbergen, van Rotterdam naar Meppel, geladen met guano, suiker, stukgoederen, enz. Wijl er een vrij sterke bries woei, sloeg menige golf over de boot, waardoor vooral de bovenlading beschadigd werd. Door de hulp van Urker vissers, die een deel der lading naar het eiland brachten, geraakte de boot zaterdag nog los van die gevaarlijke plek en stoomde zij naar de Urker haven, waar de waterstand, tengevolge van de westenwind, hoog genoeg was, om wat te Urk aangebracht werd weer te laden. De boot, welke niet verzekerd is, kreeg ogenschijnlijk geen averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 maart. De te Leith liggende Nederlandse bark FORTUNA, kapitein tevens reder B.H. Geertsema, krijgt tot gezagvoerder L. Veldman, van het thans hier gesloopt wordende schip OLDAMBT. De heer Geertsema blijft boekhouder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 22 maart. De Nederlandse bark VICTORIA, kapitein G.H. Eefting, van Winschoten, thans liggende te Hamburg, is met stukgoederen bevracht voor Fernambuck (opm: Recife).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het door de heren Duinker en Goedkoop aangekochte schip HOOGEZAND II is herdoopt in VOORUITGANG. Het zal onder commando van kapitein K.W. de Grooth van hier naar Leith vertrekken, om aldaar voor Rio Grande te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 maart. De Nederlandse kof MATHILDE, op 8 februari op de reis van Lowestoft naar Danzig (opm: Gdansk) hier lek binnengelopen, heeft de reparatie beëindigd en de lading weder ingenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) De machine van 750 I.P.K. van het triple expansiesysteem en de stoomketels van het zaterdag (opm: 20 maart) van de werf der heren Rijkee & Co te Katendrecht voor de K.N.S.M. te Amsterdam te water gelaten stoomschip LEDA zijn in aanbouw aan de fabriek der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord. Het schip wordt in mei in dienst gesteld. (opm: op 22 mei op opleveringsreis van Rotterdam naar Amsterdam vertrokken)
Onmiddellijk na de tewaterlating werd op deze werf de kiel gelegd voor het stalen stoomschip NEREUS, mede voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij bestemd om in augustus af te leveren.


Datum: 23 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 21 maart. Het Noorse barkschip PERUVIENNE, van Lübeck naar Londen, is tijdens dikke mist op het Terschellinger rif gestrand en wrak geworden. De bemanning, uit elf personen bestaande, werd gered. Zij hadden zich in de scheepsboot begeven en werden opgenomen door het vissersvaartuig P.C, dat hen te Cuxhaven heeft geland.


Datum: 24 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbüttel, 22 maart. Van het tjalkschip SCHOUWEN, kapt. Buitkamp, van Sliedrecht naar Rudkøbing, is de kok in de Noordzee over boord gevallen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 22 maart. Het rollenstoomschip dat naar de uitvinder ERNEST BAZIN werd gedoopt, ligt nu te Havre te koop. Het is een totaal mislukte uitvinding geweest, daar het schip geen grotere vaart kan maken dan 7 mijl.
(opm: de Franse uitvinder E. Bazin meende dat een stoomschip, uitgerust met door machines aangedreven – verticaal opgestelde – holle, elliptisch gevormde rollen de ideale voortstuwingsmethode zou bezitten; zie voor afbeelding: www.kartonbau.de/wbb2/ mystery ship no. 6)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 21 maart. Het bij Terschelling op het rif verongelukte schip PERUVIENNE was het eigendom van de gezagvoerder en is evenmin verzekerd als de lading. Er bestaat geen kans om het schip af te brengen.


Datum: 25 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 maart. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, 574 reg. ton, alhier van ijzer gebouwd in 1849, dat tot dusver tussen Rotterdam en Hamburg heeft gevaren, werd voor GBP 1500 verkocht naar Bergen (Noorwegen) en zal worden herdoopt in BRITTA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 maart. Het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN is in het droogdok geplaatst. Het blijkt schade te hebben aan verscheidene bodemplaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 maart. Het Nederlandse tjalkschip MARIA JANTINA, kapt. Fekkes, gisteren van hier naar Hamburg vertrokken, is des namiddags hier met verlies van ankers, kettingen en zwaard teruggekomen; terwijl de 20-jarige knecht, van Kleinemeer afkomstig, met name Jan Wolthuis, toen men in de haven was plotseling overleed, naar men zegt tengevolge buitengewone krachtsinspanningen bij het ruwe weder. Het lijk is gekist en in het lijkenhuis op de algemene begraafplaats neergezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 22 maart. Volgens telegram, door de reders ontvangen van het bij de Bosporus gestrande tankstoomschip CAUCASE, bestaat er kans het stoomschip af te brengen, en zijn de bergers van mening het donderdag a.s. (opm: 25 maart) te Kavak binnen te kunnen brengen. Men is bezig het overige gedeelte der lading olie overboord te pompen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 25 maart. Het tjalkschip EERSTELING, kapt. F. Kappen, gisteren van hier naar Juist vertrokken, met een lading stenen, is op het Pilsumer wad verongelukt. Het volk, met vrouw en kind van de schipper, redde zich in de boot en werd later overgenomen door de sleepboot MARTIN POPELAU en hier aangebracht. Schip en lading zijn weg en niet verzekerd.


Datum: 26 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 maart. In de afgelopen nacht is de vislogger Vlaardingen 150 op de Zuidpier (opm: van de Nieuwe Waterweg) verongelukt. De bemanning is gered. Het schip is totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Ten gevolge van zeer sterke zuiging, veroorzaakt door het voorbijvaren van het stoomschip ROTTERDAM, sprongen gisteren middag te 3.30 uur te Schiedam de binnendeuren uit de buitensluis open, zodat zij in hun kasten kwamen. Toen sloegen zij met een harde slag dicht. Een der buitendeuren sprong eveneens zo ver open, doch bij het dichtslaan bij de terugslag van het water knapte de beugel door midden, waarmee de sluitboom aan de deur bevestigd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dover, 21 maart. Het Belgische raderstoomschip MARIE HENRIETTE arriveerde hier ter rede met verlies van het bakboord-scheprad, dat te 2 uur ’s nachts bij het lichtschip van Ruytingen tijdens stormweer uit het noord-noord-oosten met hoge zee werd verloren. Het stoomschip kwam bij de pier te anker en de passagiers en mails werden door de sleepboot LADY VITA van boord gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het stoomschip MAASSTROOM, gisteren van hier naar Londen vertrokken, wordt aldaar ingericht als kolenhulk en behoort dus niet meer tot de Nederlandse stoomschepen gerekend te worden. (opm: 25 maart te Londen aangekomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 maart. Het Noorse barkschip MENTONE, alhier achter in de haven op een droge plaats aan de grond liggende, is tijdens de hevige storm medegevoerd naar een diepe geul en daar gezonken.


Datum: 27 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 maart. Het Noorse barkschip MENTONE, achter in de haven alhier gezonken liggende, is heden in veiling verkocht aan de heer P. van Es Sr. alhier voor NLG 1425. De inventaris bracht NLG 605,75 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 26 maart. Te Eemshorn is gestrand de Duitse bark EMANUEL, kapt. Muhlman, van Papenburg naar Danzig (opm: Gdansk). Het volk is met het stoomschip HUNZE IX hier aangebracht. (opm: vergelijk schrijfwijze naam van de kapitein, van het schip en van het scheepstype met PGC 280398)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 maart. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip BUSSUM bij Duinkerken gestrand; de achttien opvarenden zijn door de sleepboot PROGRESS gered en te Duinkerken aan land gebracht. Sleepboten zullen trachten het schip af te brengen. Het was onderweg van Horsens en Porsgrunn naar Duinkerken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 26 maart, 7 uur voormiddag. Het Nederlandse stoomschip BUSSUM, beladen met hout, zit bij het Westerhoofd aan de grond.


Datum: 28 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 maart. Zaterdagmiddag zijn alhier aangebracht door de kapitein van de stoomboot HUNZE IX de geredde schepelingen van het Duitse brikschip EMMANUEL, kapitein Meulman, dat van Emden met cokes bestemd was naar de Oostzee en in de Ooster-Eems (Eemshorn) is gestrand en wrak geworden. De equipage bestond uit 7 personen, die reeds 24 uren in de mast een toevlucht hadden gezocht voor het woedend element. Een woord van lof voor de kapitein Stutvoet en verdere bemanning van de stoomboot HUNZE IX.
De stoomsleepboot WODAN, kapitein Homan, is gisteren van hier naar de strandingsplaats vertrokken en heeft een gedeelte van de inventaris, nog op het dek aanwezig, bestaande o.a. in zes koperen lantaarns en enig nieuw touwwerk, hier aangebracht. De EMMANUEL was reeds ten dele van de verschansing ontdaan en geheel als wrak te beschouwen.
De sleepboot ALBERT, kwam hier met de geborgen tuigage en zeilen van het gestrande schip EMMANUEL, kapitein Meulman, aan.
(opm: de juiste naam van de brik was IMMANUEL; de naam van de kapitein was Carl C. Müllmann en het schip was eigendom van Schulte & Bruns in Papenburg)


Datum: 29 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Het Admiraliteitshof deed heden uitspraak in zake de aanvaring op 25 november j.l. in de Teesbaai, tussen de sleepboot VICTORY, die zonk, en het Nederlandse stoomschip DURWARD, dat daaraan alleen schuldig werd verklaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het te Sunderland nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip IJSTROOM is aldaar door slecht weer opgehouden, doch zou hedenmorgen in ballast direct naar Amsterdam vertrekken. (opm: opgeleverd na proeftocht op 29 maart en 30 maart van Sunderland te Amsterdam aangekomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT, van Junin komende, dat de 10e maart met gebroken schroefas te St. Vincent (opm: Cabo Verde) is binnengesleept, vertrok heden van daar naar Hamburg, gesleept door de Nederlandse sleepboot TITAN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 maart. Het bericht dat het Nederlandse stoomschip BUSSUM te Duinkerken was aangekomen, vereist in zover verbetering, dat het stoomschip op die dag aldaar ter rede is aangekomen en het anker moest werpen, daar het wegens het slechte weer niet binnen kon komen. Vermoedelijk van de ankers geslagen, dreef het de 26e dezer op strand en gisteren werd door kapitein J.H. Wettre aan de rederij geseind, dat de BUSSUM voor de machinekamer door midden is gebroken en als totaal wrak kan worden beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht, is het Nederlandse stoomschip ETNA gisteren van Amsterdam te Reval (opm: Tallinn) aangekomen met schade aan de schroef en assistentie van een ijsbreker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 25 maart. Het Belgische mailstoomschip MARIE HENRIETTE werd door de storm belet naar Ostende te vertrekken om te repareren. De Nederlandse? (Dutch) schoener SORDEN en de smak RAMSGATE 161 hesen noodseinen in de baai van Dover en werden hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. Alhier is bericht ontvangen, dat door de storm een matroos van de Vlissingse LOODSSCHOENER No. 1. ter hoogte van Ostende over boord is geslagen en verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 maart. Omtrent het gisteren door ons opgenomen bericht uit Delfzijl betreffende de redding van de bemanning van de gestrande brik EMMANUEL (opm: IMMANUEL) wordt ons nog het volgende medegedeeld:
Zaterdagmorgen (opm: 26 maart) te 09.30 uur kreeg men op de HUNZE IX bij het binnenstomen der Eems het wrak van de brik in ‘t gezicht. Hij lag geheel onder water. Een driemast schoener, die in de nabijheid vertoefde, zette de noodvlag op. Bij het praaien werd van daar bericht, dat de gehele bemanning van de brik nog aan boord was en in het want vertoefde, waar ze reeds 36 uren had gezeten. Er woei een harde oost-noordooster storm, de zee stond zeer hoog, onder hevige sneeuw- en hagelbuien. Dit bemoeilijkte de redding zeer. De kleine jol met 3 personen bemand deed twee vergeefse pogingen tot redding. Eindelijk te half één ankerde de stoomboot in de nabijheid van het wrak, waarop de jol opnieuw in zee werd gelaten, bemand met de stuurman A.B. Schaap en de matrozen H. Harmenson en Thomas van Dijk, die met veel moeite het wrak naderden en een lijn aan de schipbreukelingen wisten toe te werpen. Vier man van de equipage werden met deze tocht gered, waarop de jol terugkeerde om te trachten de andere drie personen te redden, wat eindelijk met veel moeite gelukte. Dit waren de kapitein, de stuurman en de bootsman. Met de redding ging ruim 3 uren heen. De geredden waren totaal uitgeput en verkleumd. Indien hun toestand nog enige uren had geduurd, waren ze bepaald verloren geweest. Ere aan de moedige redders, die niet schroomden bij dit vreselijke weder hun leven te wagen.
De vorige dag – zo had de kapitein verhaald – was de stoomboot KAISER WILHELM II, van Borkum komende, hun gepasseerd, terwijl de brik de noodvlag ophad en er door de schepelingen alle moeite gedaan was om zich te doen opmerken.
De geredde manschappen waren gisteren hier te Groningen, waar zij zich bij de Duitse consul om verder hulp vervoegden.


Datum: 30 maart 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 27 maart. Het Belgische opleidingsschip VILLE D´ANVERS is bij het binnenkomen van de haven door de hoge zee tegen het hoofd geworpen en heeft daar belangrijke schade aan toegebracht. Het schip heeft geen noemenswaardige schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 maart. Het stoomschip BELGICA werd op 37º18’ Z.B. en 142º39’ O.L, dus in Australisch water, gepraaid door het Engelse stoomschip MONTGOMERY, kapt. Jobson, te Londen aangekomen en overmorgen hier verwacht. Hij deed een boot uitzetten om nieuws van het Belgische poolschip te erlangen. Die tijdingen zijn uiterst goed en onze ontdekkingsreizigers hebben op de kusten van Victoria- en Grahamsland belangrijke wetenschappelijke studies gedaan. Het stoomschip BELGICA, na kolen en voorraad te hebben ingenomen te Melbourne, zal peilingen in de Koraalzee gaan doen en daarna definitief de poolstreek intrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 maart. Volgens bij Lloyd´s ontvangen telegram is de Nederlandse mailboot OLAF KYRRE van Rotterdam te Stavanger aangekomen met enige schade aan dek, veroorzaakt door storm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het stoomschip OLAF KYRRE van hier te Stavanger met verlies van de verschansing van het kajuitsdek, deklast en andere schade. De gezagvoerder seinde gisteren te hebben gered de bemanning van het stoomschip PALLAS van de Neptun Line.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het Nederlandse schip ZEENYMPH, kapt. J. de Groot, werd vrijdag aangevaren te Cardiff door het Engelse stoomschip KITTIE, en verkreeg daardoor schade, die door de KITTIE werd betaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 maart. Het Nederlandse barkschip ZEENYMPH, kapt. De Grooth, heeft te Cardiff enige schade bekomen door aanvaring met het Engelse stoomschip KITTIE. Omtrent schade van het stoomschip is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Volgens telegram van Lloyd´s heeft bij de Tyne een aanvaring plaats gehad tussen de trawler JOHN SINART en de Nederlandse sleepboot OCEAAN. Eerstgenoemde heeft zware schade, laatstgenoemde bekwam slechts lichte averij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 maart. Het Belgische stoomschip CAUCASE is van het strand afgebracht en te Konstantinopel (opm: Istanbul) aangekomen met een deel der lading nog in het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 27 maart. Men zal trachten de lading van het hier op het Westhoofd gestrande en wrak geworden stoomschip BUSSUM te bergen. Men beschouwt het afbrengen van het stoomschip als ondoenlijk.


Datum: 31 maart 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 maart. De trawler JOHN SWART en de Nederlandse sleepboot OCEAAN zijn op de Tyne met elkaar in aanvaring geweest, waarbij eerstgenoemd vaartuig zwaar en de laatste licht werd beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Het nieuwe stoomschip BROUWER, van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij is heden van Amsterdam naar Nieuwe Diep vertrokken, alwaar het op de gemeten mijl heeft proef gestoomd en uitstekend heeft voldaan. Morgen wordt het schip hier terug verwacht. (opm: het schip vertrok op 10 april van IJmuiden voor haar eerste reis naar Batavia)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. De te Cardiff door het Nederlandse schip ZEENYMPH belopen schade werd door het stoomschip KITTIE betaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 maart. Het Nederlandse schip BETO II, kapt. S.G. Brouwer, is in de haven gesleept om de schade, veroorzaakt door aanvaring met de Emdersluis, te repareren.


Datum: 01 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Winschoten, 30 maart. De Nederlandse bark VICTORIA, laatst gevoerd door kapt. G.H. Eefting, thans liggend te Hamburg, is uit de hand verkocht aan een Duitse reder (opm: zie echter NRC 030498).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 28 maart. De aanvang van de berging der houtlading van het stoomschip BUSSUM is vannacht met de lossing der deklading begonnen. Morgen zal een overeenkomst gesloten worden voor de berging van het schip zelf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Notaris Landmeter te Augustinusga verkoopt aan het Vaarwater te Rohel, nabij Augustinusga, bij boelgoed:
- Circa 50 à 60 eiken boomstammen, ook geschikt voor wagenmakers, een grote partij zwaar kromhout, enig plankhout, een partij klaargemaakt hout voor voor- en achterstevens, knie’s, dek- en sponningbalken, zeilwerk enz.
- Materialen voor hout- en ijzerbouw, als: pons- en boormachine, ratelboren, graadijzer, blaasbalg met toebehoren, 2 grote hellingblokken met metalen bussen, hellinghaken, kraan- en schulpzagen, schaven, 5 dommekrachten, 3 vijzels, partijtje hoekijzer, klinken, spijkers, brandijzers, schragen, kettingen, 2 beste hellingtouwen, breeuwwerk, teer enz. enz.
- Voorts: 4 pramen, een oud schip en een schouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 29 maart. Het (opm: Duitse) stoomschip PALLAS, van Bossmo (opm: naam waarschijnlijk verkeerd gespeld, niet te achterhalen) naar Antwerpen met een lading kopererts, is gisteren tijdens een zware oosterstorm door de bemanning in zinkende toestand in de Noordzee verlaten en gered door het Nederlandse schip OLAF KYRRE, kapt. G.H. Leffers, van Rotterdam, en te Stavanger geland.


Datum: 02 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 1 april. Men maakt zich ongerust over het Belgische stoomschip STAD NIEUPORT, 25 maart van hier naar King’s Lynn vertrokken. Ook wordt hier vermist de LOODSKOTTER No. 3 met een bemanning van 9 koppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 maart. Volgens telegram uit Brussel is het stoomschip BELGICA, met de Belgische Zuidpoolexpeditie aan boord, in de Eagle straat verongelukt. Alle opvarenden zijn behouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het fraaie, van staal op de werf van de heren Rob. Thompson & Sons te Sunderland, gebouwde stoomschip IJSTROOM, zal een belangrijke aanwinst zijn voor de vloot van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Het schip is als schoener getuigd, heeft twee dekken en meet over de grootste lengte 70,24 meter. De grootste wijdte bedraagt 9,25 meter en de holte is 4,98 meter. De voortstuwing wordt geleverd door een drie-cylinder triple compoundmachine, tezamen 1250 I.P.K, geleverd door de firma George Clark. Het stoomschip is voorzien van dubbele bodem en heeft behalve de accommodatie voor de bemanning een inrichting voor 12 eerste klasse passagiers. Alles wordt elektrisch verlicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het Noorse barkschip MINDEN, dat lek te Falmouth is binnengelopen, zal door de nieuwe sleepboot CYCLOP der reders A. & D. Zur Mühlen van Falmouth naar hier worden versleept.


Datum: 03 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Oude Pekela, 31 maart. Het barkschip VICTORIA is voor 19.000 mark verkocht aan een Zweedse rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Aangaande de redding van de bemanning van het stoomschip PALLAS schrijft kapt. Leffers van het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE het volgende uit Stavanger: Onder hevige storm en hoge zee kregen wij het stoomschip PALLAS in het gezicht, dat om hulp vroeg en waarvan de opvarenden het schip wensten te verlaten. Na veel moeite gelukte het ons hen uit hun boot aan boord van de OLAF KYRRE te krijgen, waar zij doornat en uitgeput aankwamen en verzorgd werden. Daarna zette ik onze boot uit onder commando van de stuurman ten einde te onderzoeken of de PALLAS nog te redden zou zijn, maar daar het bleek, dat het stoomschip niet lang meer boven water kon blijven, vervolgden wij dus onze reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 29 maart. Voor het bergen der lading van het gestrande stoomschip BUSSUM werd accoord gemaakt voor 30%, en voor het bergen der inventaris 65%. Men is druk bezig met het bergen der lading. Het weer is fraai, hedenmiddag werden tuig en inventaris in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Donderdag j.l. (opm: 1 april) had met goed gevolg op de Noordzee plaats de proeftocht van het stoomschip AURORA, gebouwd bij de Scheepsbouw Maatschappij ‘De Maas’ alhier voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, laadvermogen 1038 ton op 14´6" diepgang, en uitgerust met een triple-expansiemachine van 550 I.P.K. Te IJmuiden werd het schip overgenomen en vertrok naar Amsterdam.


Datum: 05 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 april. Volgens rapport van een der hier aangekomen zeeloodsen heeft hedennacht voor de monding der Eems een aanvaring plaats gehad tussen de Duitse loodsschoener OST-FRIESLAND en Hr.Ms. stoomschoener DOLFIJN, die het loodsschip tot binnen Borkum heeft gesleept, van waar een telegram werd verstuurd om een sleepbootje. De schade aan de loodsschoener is onbekend.


Datum: 07 april 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het stoomschip AMSTELSTROOM, dat brand in de lading jute heeft gehad, is na onderzoek zeewaardig verklaard en heden naar Londen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het nieuwgebouwde schip NICOLAAS WITSEN van de scheepsbouwmeester, tevens reder, F.F. Groen alhier, is heden van hier naar Java vertrokken en heeft daarmede zijn eerste reis aanvaard. Het schip laadt 2650 ton en wordt gevoerd door kapt. Joh.G. Wiebenga. De NICOLAAS WITSEN wordt naar het Kanaal gesleept door de nieuwe sleepboot CYCLOP van de sleepbootrederij A.D. Zur Mühlen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 april. Het ijzeren tjalkschip HONNEGIENA (opm: HONNEGINA), kapt. B.G. Mulder, van Zwijndrecht naar Karlshamn, is alhier binnengekomen wegens ziekte van de stuurman.


Datum: 08 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch -ndië zullen nog drie tankboten in aanbouw worden gegeven, een grote en twee kleine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau (opm: Baltiysk), 4 april. De Nederlandse tjalk ALBERDINA (opm: koftjalk, bouwjaar 1897, kapt-eigenaar Eiso Schuur) is hier hedenavond op 600 meter ten noord-oosten van de Noorderstrekdam in 6½ voet water gezonken. Mast en kluiverboom steken boven water uit.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 7 april. Het voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië alhier nieuw gebouwde tankstoomschip SULTAN VAN LANGKAT vertrok heden, onmiddellijk na proeftocht en oplevering, van hier naar Sumatra.


Datum: 09 april 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau (opm: Baltiysk), 5 april. Het gezonken Nederlandse tjalkschip (opm: kof) ALBERDINA, kapt. E. Schuur, was van Bornholm naar Elbing (opm: Elblag) bestemd. (opm: zie o.a. NRC 150698)


Datum: 10 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 5 april. Omtrent het verloren gaan van de Nederlandse tjalk ALBERDINA bij Pillau (opm: Baltiysk) wordt van daar het volgende gemeld: De ALBERDINA, met een lading stenen van Hammern (Bornholm) naar Elbing (opm: Elblag) bestemd, geraakte tijdens dikke mist op de Oostzeekust tussen Tenkitten en Saltnicken op strand. Met twee van Pillau ontboden sleepboten slaagde men het vaartuig af te brengen en werd het langs de kust gesleept naar Pillau. De bemanning en bergers bemerkten echter, dat het vaartuig begon te zinken en gingen op de sleepboten over. Zoals in ons vorige nummer reeds vermeld, ligt het vaartuig op ongeveer 600 meter van de haven van Pillau gezonken. De heer H. Reimer heeft aangenomen het schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Het stoomschip BATAVIER III geraakte hedenmiddag bij het vertrek van hier naar Londen tegen de Willemsbrug, waardoor enige schade aan genoemd stoomschip alsmede aan de brug werd toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. Volgens bij de Maatschappij Neptunus ontvangen bericht, arriveerde het Nederlandse barkschip COLUMBUS, kapt. Spanjer, 8 dezer na een voorspoedige reis van 33 dagen van Durban te Newcastle, N.S.W. (Australië).


Datum: 11 april 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw, overdekt roefschip, groot ± 28 ton, sterk gebouwd, bij M. van der Werf, Bergumerdam.


Datum: 13 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 10 april. Het wrak van het op de Eemshorn gestrande schip EMMANUEL (opm: IMMANUEL) is reeds zo ver in het zand gezakt, dat bij laag water nog slechts een klein deel van het achterschip zichtbaar is. Een groene wrakton is ter aanduiding in de nabijheid gelegd. (opm: zie PGC 280398)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Ondergetekende, de ijzeren scheepsbouw in volle werking hebbende, beveelt zich minzaam aan tot het maken en herstellen van alle soorten ijzeren, stalen en houten schepen. Hij houdt zich steeds aanbevolen voor houten scheepsbouw.
Buitenstvallaat bij Drachten. O.H. v.d. Werff


Datum: 14 april 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 april. Het stoomschip JOHANNA, gebouwd door de heren Carmichael, Maclean & Co te Greenock voor rekening van de heer Jos. de Poorter te Rotterdam, heeft heden de officiële proeftocht tot volle tevredenheid der vertegenwoordigers van de firma volbracht. Het van staal gebouwde schroefstoomschip is 250 voet lang, breed 34 voet en hol 16 voet. Het meet ongeveer 1120 ton. De machines zijn van het triple expansie systeem. Het stoomschip, in de hoogste klasse van Lloyd’s opgenomen, zal worden gevoerd door kapt. Dobbenga. (opm: na oplevering vertrok de JOHANNA op 20 april naar Sunderland om aldaar kolen te laden)


Datum: 15 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 april. Als overdue is door Lloyd´s opgegeven het schip (opm: tjalk) KONFID, kapt. W. Kuilman, op 10 februari van Delfzijl naar Newcastle-on-Tyne vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 april. De vleet van het gestrande en later afgebrachte schip MENTONE ligt nog steeds in de Zuiderhaaks onder water en kan dus gevaarlijk worden voor de vissersvloot. Heden worden twee wraktonnen op de gevaarlijke plaats neergelegd.


Datum: 16 april 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 14 April. Neemt de bouw van ijzeren schepen van jaar tot jaar toe en beginnen de houten schepen langzamerhand tot de zeldzaamheden te behoren, van ijzeren vissersvaartuigen op de Zuiderzee hoorde men tot heden niet. Een zodanig vaartuig is heden aan een onzer vissers afgeleverd. Dit scheepje, lang over steven 44 voet, is gebouwd door de heer Croles te IJlst en munt uit door netheid en elegante vorm. Mocht het, ook wat duurzaamheid betreft, aan de verwachting voldoen, dan lijdt het geen twijfel, of ook de houten vissersvaartuigen zullen op den duur voor ijzeren plaats moeten maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Door de Stoomvaart Maatschappij Oostzee alhier werd aangekocht een voor Pile & Co te Londen in aanbouw zijnd nieuw stoomschip van circa 800 standaard, gebouwd door en thans nog liggend aan de werf der Sunderland Shipbuilding Co te Sunderland. Het stoomschip is speciaal voor de houtvaart gebouwd en krijgt de naam LEERSUM. Het zal met een week of drie in de vaart gebracht worden.


Datum: 17 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam werd hedenmiddag te water gelaten Hr.Ms. flottillevaartuig KOETAI, gebouwd voor de Indische militaire marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Het stoomschip SLIEDRECHT, van Junin (opm: Chili) naar Hamburg, passeerde 15 dezer Ouessant, gesleept door de sleepboot TITAN.


Datum: 18 april 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 3 april. De gezagvoerder van het stoomschip LA BRETAGNE rapporteerde op 27 maart op 49º47’ N.B. en 08º22’ W.L. het barkschip BOTHNIA aangetroffen te hebben, van Lobos de Alfuerra naar Falmouth bestemd. Het was mastloos en lek terwijl de bemanning het schip wenste te verlaten. Hij zette een boot uit, die er in slaagde de kapitein en de bemanning op zijn schip over te brengen. Ze werden, 10 man sterk, alhier geland. Het barkschip BOTHNIA is later te Falmouth binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau (opm: Baltiysk), 13 april. Het gezonken Nederlandse tjalkschip (opm: kof) ALBERDINA wordt gelicht. Duikers zijn bezig met het bergen. Het schip moet verzekerd zijn voor 15300 mark. De kosten van het lichten zullen ongeveer 10 à 11000 mark bedragen.


Datum: 19 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april Het Nederlandse schip NICOLAAS WITSEN, kapt. Wiebenga, van Amsterdam naar Batavia, werd door de sleepboot CYCLOP tot Lizard gesleept, alwaar de sleeptros op 16 dezer te 8 uur voormiddag werd losgeworpen.


Datum: 20 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 april. De stoomzandzuiger ODIEL, gebouwd te Haarlem bij de werf Conrad voor Spaanse rekening, was hedenochtend bij Buitenhuizen in aanvaring met de baggermolen ZUIDERZEE, die daardoor nogal schade beliep. De ODIEL had slechts weinig schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 8 maart. Het stoomschip JAPARA is afgezonden om te beproeven of er nog iets kan worden geborgen van het verongelukte stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON. Volgens de gezagvoerder van dit schip is daarop geen kans.


Datum: 21 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Het stoomschip CALABRIA, gekocht door de heer F. Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht, is gisteren, gesleept door de sleepboot NOORDZEE van Londen naar Dordrecht vertrokken om aldaar te worden gesloopt.


Datum: 22 april 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 26 april. Van het ijzeren tjalkschip TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Meinders, op 26 maart met steenkool van Newcastle vertrokken naar de Oostzee is tot op heden niets vernomen, zodat men veronderstelt dat het met man en muis is vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 april. Schipper C. Breggeman van de logger RESULTAAT rapporteert in de Noordzee te hebben gevist een scheepsboot van de logger JOHANNA, schipper Visser, rederij van de heer W. van Buuren. Er bestaat ernstige reden voor ongerustheid omtrent het lot van de bemanning, daar deze logger slechts voor tien dagen aas meenam en nu reeds vier weken reis heeft.


Datum: 23 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Het stoomschip SLIEDRECHT, gesleept door de TITAN, is gisteren avond te Hamburg aangekomen.


Datum: 24 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op dinsdag 26 juli 1898 des namiddags ten 2 uur, ten overstaan van de deurwaarder B. Kruijne te Rotterdam in het Café Beurs aan de Noordblaak nr. 37, hoek Molensteeg te Rotterdam, voetstoots en om contant geld, van het houten overdekte koftjalkschip LAURINA DORINA (opm: binnenschip), sterk gebouwd, groot 123 ton, liggende in de Blaak bij het postkantoor te Rotterdam, te huis behorende te St. Maartensdijk, met de daarbij behorende inventaris, waaronder een nieuw stel zeilen. Het schip is ter voormelde plaats in de Blaak bij het postkantoor te Rotterdam dagelijks te zien. Nadere informatiën geeft genoemde deurwaarder,


Datum: 25 april 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 april. Het Noorse barkschip MARIE, gistermiddag van hier vertrokken in ballast naar Noorwegen, is in de nabijheid van het Doekegat op de Eems in aanvaring geweest met de Nederlandse tjalk ZELDENRUST, schipper Wolda, met een lading stenen van de heer Nanninga te Onderdendam en bestemd naar het eiland Juist. De tjalk had zoveel schade dat het onmiddellijk zonk. De opvarenden, twee man en een vrouw, werden door de MARIE gered en alhier aangebracht. Beide schepen hadden een loods aan boord. (opm: zie PGC 040598)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 22 april. Volgens telegram van de gezagvoerder van het (opm: Amerikaanse) schip DANIEL BARNES, van New York met petroleum in kisten en te Allant straat (opm: mogelijk wordt bedoeld Straat Alas tussen de eilanden Lombok en Soembawa) gestrand, zijn de inventaris, zeilen en 6.000 colli van de lading geborgen en wordt het wrak nu verlaten.


Datum: 26 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 april. Het wrak van het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON is heden avond in Macassar met inventaris in veiling verkocht voor NLG 3.288, en de lading voor NLG 6.000.


Datum: 27 april 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Nederlandse koftjalk JOHANNA, kapt. Sleurs (opm: Joh. Slor), thans liggend te Vare (opm: mogelijk Varel), is uit de hand tot geheime prijs verkocht aan kapt. T.W. Gorter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 26 april. Heden namiddag werd in het Café Beurs op de Noordblaak alhier ten overstaan van de deurwaarder B. Kruijne verkocht het overdekte koftjalkschip LAURINA DORINA, groot 123 ton, met de daarbij behorende inventaris. Koper werd M. Bult te Zierikzee voor NLG 710.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Ives (opm: Cornwall), 23 april. De gezagvoerder van de vislogger PRINCE rapporteert 19 dezer op 15 mijl noord-noord-west van hier een sloep overzeild te hebben, waarin zich twee man bevonden van het Nederlandse vaartuig MARIA, waarvan één verdronken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 april. Volgens Lloyd’s agent te Soerabaja rapporteert de gezagvoerder van het in de Allant straat (opm: mogelijk wordt bedoeld Straat Alas tussen de eilanden Lombok en Soembawa) gestrande schip DANIEL BARNES, dat het schip begint op te breken en dat de geborgen lading te Segare (opm: niet getraceerd) is geland.


Datum: 29 april 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 april. Het vermiste stoomschip STAD NIEUPORT was op 25 maart van Antwerpen naar King’s Lynn vertrokken met gemengde lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 26 april. De hulk MARTIN, die in december van het vorig jaar hier werd gebracht om als driemastschoener verbouwd te worden, is na voltooide verbouwing naar Hamburg gesleept om daar naar Pars (opm: mogelijk Par, Cornwall) te laden. Het schip is onder Nederlandse vlag gebracht en draagt de naam JANTJE.


Datum: 01 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam werd aan de scheepsbouwmeesters Carmichael, Maclean & Co te Greenock de bouw opgedragen van een nieuw stalen schroefstoomschip van ca. 1250 ton, dat vermoedelijk de naam zal krijgen van VECHTSTROOM. Het stoomschip zal met 10 maanden worden geleverd. Het wordt 234 voet lang, 33 voet breed en 17½ voet hol en krijgt 5 waterdichte schotten. De machine zal een vermogen ontwikkelen van 1400 I.P.K, waarmede het stoomschip bij een diepgang van 14 voet een 16-mijls vaart kan worden gegeven. (opm: het schip werd EEMSTROOM genoemd en een vaart van 16 mijl is rijkelijk overdreven)


Datum: 03 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 2 mei. Het wrak van het tjalkschip OP HOOP VAN ZEGEN, dat in het laatst der vorige maand in het Krabbersgat zonk, is heden gelicht en alhier binnengebracht.


Datum: 04 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 3 mei. Van de werf van Gebr. J. & G. Verstockt is met goed gevolg te water gelaten een stalen gaffelschoener, groot plm. 150 registertonnen, voor rekening van kapt. J. van Dijk te Groningen, en is de kiel gelegd voor een stalen tjalkschip, groot 140 m³., voor rekening van schipper K. Schimmel te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 3 mei. Op de werf van de heer Wortelboer zal de kiel worden gelegd voor een stalen tjalkschip, groot 110 ton, voor rekening van schipper A. Huis te Nieuwe Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het wrak van de vroeger vermelde tjalk, gezonken in de Eems, 1e district, is opgeruimd, zodat het vaarwater weder veilig is voor diepgaande schepen. (opm: ZELDENRUST, zie PGC 250498)


Datum: 06 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Van het Nederlandse schip (opm: bark) JANE, kapt. P. Paulsen, 3 december 1897 van Jersey naar Apalachicola (opm: Florida) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: het schip werd op 30 januari 1898 gepraaid in positie 26º N.B. 36º W.L.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 mei. Het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT wordt hier van een nieuwe as voorzien. Ook de machine zal een belangrijke reparatie ondergaan.


Datum: 09 mei 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Belfast, 8 mei. Gisteren vond bij Scheepswerf Harland & Wolff alhier de tewaterlating plaats van het dubbelschroefs stoomschip STATENDAM, in aanbouw voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 5 mei. Het stoomschip STAD AMSTERDAM II, kapt. De Boer, van Antwerpen naar Amsterdam, is alhier binnengelopen met defecte ketel.


Datum: 10 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 mei. Het hier van de Middellandse Zee aangekomen Nederlandse stoomschip CERES is gepasseerde nacht te 12 u. 45 min. tijdens dikke mist bij Folkestone in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip CRAMLINGTON, van Newcastle met een lading kolen naar Plymouth bestemd. Laatstgenoemde stoomschip, dat binnen vijf minuten zonk, werd door de uit 15 man bestaande bemanning met eigen boten verlaten. Nadat men zich aan boord van de CERES, waarvan de boeg en voorsteven werden ingedrukt, overtuigd had dat er geen gevaar voor zinken bestond, werden twee sloepen uitgezet, die de voornoemde bemanning uit hun sloepen, waarin zich geen riemen bevonden, overnamen en aan boord van hun schip brachten. De CERES was onderweg van de Middellandse Zee naar Amsterdam. De CRAMLINGTON meet 867 Gross Register ton en werd in 1872 te North Shields van ijzer gebouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Het Nederlandse barkschip CLARA, kapt. H. Haas, is bevracht van New York naar Montevideo voor 16000 kisten petroleum tot 26 c. (opm: dollarcent per kist) en de rest stukgoederen tot vracht naar verhouding.


Datum: 12 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Winneweer, 11 mei. De heren Nanninga en Zonen ontvangen zojuist een telegram uit Kroonstad, dat de bark WINNEWEER, kapt. H. Kaijzer, heden aldaar arriveerde als eerste zeilschip in dit seizoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 mei. Heden is van de werf der heren John Priestman en Co te Sunderland met goed gevolg te water gelaten het stoomschip MARIA, groot 6.000 ton deadweight, gebouwd voor rekening der firma Jos. de Poorter te Rotterdam. De machines, door de heren Allan en Co te leveren, zullen van de nieuwste en soliedste vindingen zijn. Het stoomschip zal einde juni in de vaart gebracht en gevoerd worden door kapitein G. Lutz.


Datum: 13 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 mei. Het wrak van het bij Duinkerken gestrande stoomschip BUSSUM zal op 20 dezer met de geborgen inventaris, ankers en kettingen, machinedelen, enz. te Duinkerken in veiling worden verkocht.


Datum: 14 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip ECHO, van Amsterdam naar Newcastle, lek te Bremerhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Koninklijke Paketvaart Maatschappij in 1897.
In zijn verslag over 1897 deelt de raad van bestuur der Koninklijke Paketvaart Maatschappij onder meer mede dat, terwijl in dat jaar haar vloot geen verlies te lijden had, op 3 maart jl. haar stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON nabij Saleier (opm: Selayar) verloren is gegaan. Uitgenomen een aanvaring, die op 28 juli 1897 plaats vond tussen een Frans zeilschip en het stoomschip SPEELMAN, zijn er geen zeerampen van enige betekenis in het verslagjaar te melden. Behalve door het in dienst komen van de nieuwe stoomschepen VAN SWOLL, VAN DER LIJN en BROUWER, waarvan reeds in het vorige verslag melding is gemaakt, wordt de vloot der Maatschappij vermeerderd door het hier te lande in aanbouw brengen van twee schepen, welke de namen VAN IMHOFF en MOSSEL hebben ontvangen. Bovendien is het stoomschip BORNEO door aankoop in eigendom der Maatschappij overgegaan. De overeenkomst met de regering voor de bediening van de Paketvaart, en de bijeenkomende contracten voor het zout- en kolenvervoer werden stipt nagekomen, terwijl de Maatschappij het algemeen verkeer bleef bevorderen door het onderhouden van regelmatige diensten, ook buiten contract. Het aantal geografische mijlen, door de schepen afgelegd, bedroeg op de lijnen voor welke subsidie is betaald: 94.999, tegen 95.142 in 1896, 94.658 in 1895 en 94.168 in 1894; op regelmatige diensten, buiten contract: 140.334 tegen resp. 126.055, 124.895 en 114.723; en op extra reizen: 25.733 tegen resp. 29.071, 22.294 en 31.876.
Het voordelige saldo van de reizen der stoomschepen bedraagt NLG 1.641.865,11 tegen NLG 1.817.312,71 in 1896. in 1895 was het saldo: NLG 1.337.410,16 en in 1984 NLG 1.674.651,69½.
Overeenkomstig art. 26 der statuten heeft de raad van bestuur de afschrijvingen vastgesteld op: NLG 50.000 op kosten van de eerste aanleg enz; NLG 6.350 op de dienst der geldlening 1888; NLG 767.453,82½ en NLG 38.000 op de etablissementen in Indië. Na aftrek van deze afschrijvingen, alsmede van NLG 39.549,10 voor het nadelige saldo van de interestrekening over 1897, alsmede van NLG 37.151 voor de reserve-rekening krachtens art. 27 der statuten; en onder bijvoeging van het onverdeelde saldo ad. NLG 959,24 uit 1896 blijft er als te verdelen winst: NLG 704.320,42½. Hieruit wordt (gelijk reeds vroeger gemeld is) door de raad van bestuur een dividend van 9 pct. voorgesteld, waarvoor vereist wordt NLG 540.000 terwijl verder aan de houders van bewijzen van winstaandeel NLG 65.454 uitgekeerd en volgens art. 27 der statuten NLG 81.816 besteed zal worden. Per aandeel zal dus de uitkering NLG 90 en per bewijs van winstaandeel NLG 40.90 bedragen.
De reserve-rekening komt op NLG 154.918 te staan. De assurantie-reserverekening, gevormd door het lopen van eigen risico op de stoomschepen, klom in 1897 tot NLG 703.661,23, tegen NLG 564.105,72 in 1896, NLG 446.107,76 in 1895 en NLG 329.674,98 in 1894. De uitkomsten van ons bedrijf in het afgelopen jaar, zegt de raad van bestuur, geven stof tot tevredenheid. Wel ondervond onze Maatschappij de gevolgen van een felle mededinging, ook van de kant der spoorwegen op Java, dit laatste vooral nadat voor het vervoer van gouvernementspassagiers en gouvernementslading, tussen Batavia en Soerabaia, het gebruik van de Staatsspoorweg, op enkele uitzonderingen na, verplichtend was gesteld. Daarentegen nam het particuliere vervoer toe, op alle diensten tezamen genomen.


Datum: 15 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rügenwalde, 12 mei. De Nederlandse schoener ALBERTINA AMELIA, kapt. De Wit, met een lading steenkolen van Bo’ness voor hier bestemd, kwam heden alhier voor de haven, maar kon wegens de lage waterstand niet binnenkomen en heeft weder zee gekozen.


Datum: 17 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 14 mei. Het tjalkschip JONGE JAN, schipper Flietstra, is gisteren ten zuidwesten van hier door aanvaring met de Dokkumer stoomboot KOOPHANDEL gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 13 mei. Het hier lek binnengekomen Nederlandse stoomschip ECHO heeft gedurende de reis van Amsterdam naar Newcastle zwaar stormweer doorstaan. Het werd zo lek, dat de pompen het binnendringende water ternauwernood konden verwijderen. De vloerplaten in de machinekamer werden opgeslagen door het water, dat de ketel bereikte. De machinisten en stokers stonden tot aan de knieën in ’t water en de assistentie der bemanning was noodzakelijk om de vuren brandende te houden. Het stoomschip maakt nog steeds water en moet lossen en dokken. De oorzaak van de lekkage is nog onbekend.


Datum: 18 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 mei. De Nederlandse tjalk INDUSTRIE, schipper M. Huizinga, van Wilhelmshaven naar Oste bestemd, heeft bij het binnenkomen, door tegen het havenhoofd aan te lopen, een zwaard verloren.


Datum: 19 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 18 mei. Voor de stad had een aanvaring plaats tussen de overzetboot VILLE DE GAND, van het Vlaamse Hoofd naar hier, en een diep geladen Nederlandse tjalk, die kort na de eb voorbij de stad ging. De tjalk boorde met de boegspriet door de reling van de boot en zo enige averij bovendeks toe. De tjalk verloor de boegspriet en kwam ter hoogte van de oude dokken ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 18 mei. Het stoomschip MAASDAM keerde om 6.10 uur, na gehouden proeftocht, weder terug naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 17 mei. Het Nederlandse stoomschip ECHO, hier lek binnengelopen, heeft een deel der beschadigde lading suiker in de oude haven gelost en is toen gedokt in het Subeksdock (opm: dok van de Seebeck Werft) Het is daar onderzocht en er is gebleken, dat het op een wrakstuk heeft gestoten, waardoor het lek geworden is. De suikerlading zal binnenkort publiek geveild worden.


Datum: 20 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 mei. Het Nederlandse stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, varende tussen hier en Duinkerken, is aan een Russische maatschappij verkocht en zal worden herdoopt in DEKABRIST. Hiermede houdt de Duinkerkensche Stoomboot-Reederij op te bestaan. (opm: het schip is 28 mei van Rotterdam naar St. Petersburg vertrokken)


Datum: 21 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Goole, 18 mei. De Nederlandse zeetjalk JANTJE, kapt. W.P. Alberts, thuis behorende te Groningen, arriveerde hier van Grimsby leegscheeps, ten einde een lading stenen voor Hamburg in te nemen. Het scheepje, ofschoon boven de 100 ton, toch klein schijnend, geniet veel bewondering in deze haven, te meer, daar de bouw onzer Nederlandse tjalken – en het kwam uit goede handen: het was gebouwd bij de heren Niestern & te Velde te Hoogezand, ongeveer 4 jaar geleden – geheel aan hen vreemd is. Deskundigen waren verbaasd, daar kapitein Alberts zonder loods of sleepboot de moeilijk te bevaren, aan hem geheel onbekende rivier, zo gemakkelijk opgekomen is. Dit bericht zal door velen met genoegen worden vernomen. Het doet de provincie Groningen kennen nog flinke zeelui te bezitten. Uw correspondent was dan ook zeer verrast dit eerste Nederlandse schip in deze haven te zien.


Datum: 22 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam meldt men ons: Het stoomschip MADURA, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat, diep geladen, aan de grond was geraakt voor de laadplaats der maatschappij aan de Handelskade, heeft bij het pogen om het schip vlot te krijgen, aanzienlijke schade veroorzaakt. Ten gevolge van het werken der schroeven van de sleepboten en van die der MADURA zelf, zakte plotseling de grond onder de kademuur weg, waardoor het houtwerk instortte. Persoonlijke ongelukken zijn bij het ongeval niet voorgekomen. Eerst tegen 7 uur des avonds slaagde men er in de MADURA uit de wal te slepen; zij moet nog enige lading innemen en zal morgen vertrekken. De kade is over een lengte van ca. 20 meter en tot binnenwaarts tot aan de fundamenten van het stenen hoofdgebouw verzakt en ingestort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 mei. Door de president en Trinity masters werd een aanvang gemaakt met de eis van belanghebbenden bij het stoomschip BARENDRECHT over bergloon voor het binnenslepen te Santa Cruz op Tenerife van het stoomschip FELBRIDGE, dat op 500 mijlen van bovengenoemd eiland werd aangetroffen met defecte machine. De FELBRIDGE was bestemd van Penarth met een lading kolen naar Dakar. De waarde van de FELBRIDGE werd met de lading en vracht begroot op GBP 14.015.


Datum: 23 mei 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het casco van het stoomschip BUSSUM heeft gisteren te Duinkerken in publieke veiling FFR 5.048 opgebracht. Koper was de firma Vincent te Douai.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwe Diep 20 mei. Het stoomschip MAAS is met adsistentie van een sleepboot weder vlot gekomen en na de lading buskruit te hebben gelost, naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Door het Admiraliteitshof te Londen is aan het Nederlandse stoomschip BARENDRECHT een hulploon van GBP 1.200 toegekend voor het in het begin van februari te Las Palmas binnenslepen van het Engelse stoomschip FELBRIDGE. (opm: zie o.a. NRC 120298)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 22 mei. Gisteren zijn alhier verkocht de stoomschepen SLAVONIA (ex Ned. MACASSAR) en GOTHIA (ex Ned. JACATRA)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 mei. Van de scheepswerf van de heer J. Smit Czn te Alblasserdam werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen stoomschip HENDRIKA, gebouwd voor rekening van de heren C. v.d. Gevel en Ph.H. Marcella te Rotterdam. De afmetingen zijn 345’ x 46’ x 26’9” en het schip krijgt een machine van 1200 I.P.K.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 mei. Het Engelse stoomschip ACHILLES, met een lading wol onderweg van Londen naar Goole, en het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM, van Hull naar Amsterdam, zijn met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemde leed zware schade, terwijl laatstgenoemde de reis heeft voortgezet. Of het schade heeft geleden is niet bekend. (opm: de ACHILLES zonk nabij het Albert Dock, maar werd op 25 mei gelicht en te Hull binnen gebracht)


Datum: 24 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 22 mei. Uit Westkapelle wordt gerapporteerd, dat het daar gestrande aakschip GIJSBERTJE is afgebracht en naar Vlissingen wordt versleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. De inventaris van het stoomschip BUSSUM heeft zaterdag j.l. in publieke veiling te Duinkerken FFR 10.000 bruto opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 22 mei. De ACHILLES – zie ons bericht van gisteren – is langszij het Albert Dock gesleept, alwaar het vol water is gelopen.


Datum: 26 mei 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 24 mei. Gisteren werd door R. Duncan & Co te Port Glasgow met goed gevolg tewater gelaten het stoomschip CONSTANTIJN, in aanbouw voor de Nederlandsche Nieuw Guinea Handel Maatschappij. De machines zijn van het fabrikaat Ross & Duncan.


Datum: 28 mei 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Heden heeft de aan de Kinderdijk gebouwde stoomsleepboot ZWARTE ZEE een welgeslaagde proeftocht gemaakt. Het schip is uitgerust met machines met een vermogen van 1.500 inducateur paardekracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Het nieuwe stoomschip LEERSUM der Stoomvaart-Maatschappij Oostzee alhier, heeft gisteren te Sunderland een proeftocht gedaan, waarna het schip door de werf werd overgedragen. Het stoomschip liep een 9½ mijls vaart en voldeed ook in andere opzichten uitstekend. De LEERSUM neemt te Sunderland een lading kolen in voor Kroonstad (opm: Kronsjtadt), en is terugbevracht van Riga naar Rotterdam. (opm: op 2 juni voor haar eerste reis vertrokken van Sunderland naar Kroonstad)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 26 mei. Voor het afbrengen van het op 17 januari j.l. op Texel gestrande stoomschip G.R. BOOTH, van Savannah naar hier bestemd, werd aan hulp en bergloon door het Strandamt alhier toegewezen de som van 80.000 mark. De hulp werd verleend door de Nederlandse sleepboten TITAN en HERCULES en enige vissersboten met een gezamenlijke bemanning van 36 koppen. De waarde van schip en lading bedroeg 1.441.000 mark.


Datum: 31 mei 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 26 mei. De reparaties aan het Nederlandse stoomschip ECHO zijn beëindigd en de gezond gekeurde lading wordt weer aan boord genomen, waarna het naar de bestemming Newcastle zal vertrekken. (opm: op 31 mei vertrokken)


Datum: 03 juni 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Musselkanaal, 2 juni. Van de werf van scheepsbouwmeester W. de Boer is met goed gevolg te water gelaten een tjalkschip, groot ca. 80 ton, gebouwd voor rekening van J. Drent te Harlingen.


Datum: 05 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni. Door de Stoomvaart Maatschappij Oostzee werd aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier de bouw opgedragen van een stoomschip van ongeveer 2.400 ton met triple expansiemachine van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel. (opm: de HEELSUM)


Datum: 08 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Het te Glasgow nieuwgebouwde stoomschip CONSTANTIJN komt eerstdaags naar hier om voor rekening van de Nederlandsche (opm: Nieuw Guinee) Handel Maatschappij onder Nederlandse vlag naar de Molukken te vertrekken om aldaar de kustvaart uit te oefenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 juni. De Nederlandse schoener SUSAN, van Portorico naar Boston, is te Bermuda lek binnengelopen.


Datum: 09 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 juni. Het Engelse stoomjacht GREYHOUND, eigenaar James Grandfield, is hedennacht op 2 mijlen benoorden Schiermonnikoog gezonken. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 7 juni. Het wrak van het Amerikaanse schip DANIEL BARNES (opm: zie NRC 250498 en 270498) is in publieke veiling met de nog aan boord zijnde lading voor NLG 5.800 verkocht. Van de 7.500 kisten petroleum, die geborgen zijn, werd 1/3e aan de berger afgegeven en zijn de overige kisten voor NLG 3.000 verkocht. De inventaris, zeilen, enz, benevens nog 700 kisten olie, zullen de 20e dezer worden verkocht.


Datum: 10 juni 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie scheepstimmerknechten dadelijk gevraagd bij O.H. v.d. Werff, scheepstimmerman, Buitenstvallaat bij Dragten.


Datum: 12 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Volgens telegram van Lloyd´s passeerde het schip ADMIRAAL TROMP Dungeness, gesleept wordende om de oost, met verlies van voortuig, zijnde in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 juni. Het Nederlandse barkschip ADMIRAAL TROMP, kapt. P.A. Kuiper, van Amsterdam naar Paramaribo, werd te Dover binnengesleept met verlies van boegspriet enz. Het is in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip CERVONA, van Montreal naar Londen bestemd.


Datum: 13 juni 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 juni. Volgens bij Lloyd´s ontvangen telegram uit Nagasaki is het Nederlandse stoomschip SMIT (opm: kapt. E.J. Karst), van Newchiang naar Yokohama, op de derde juni tijdens mist op de South Black Rock aan de zuidkust van Korea op de rotsen gelopen en in 20 vaam water gezonken. Het volk is gered en later te Nagasaki geland.


Datum: 14 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 13 juni. Het stoomschip CERVONA arriveerde te Gravesend met verscheidene platen ingedrukt aan bakboord voor de brug ten gevolge van de aanvaring met de ADMIRAAL TROMP. De valreepsdeuren werden ook vernield.


Datum: 15 juni 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen (opm: Kaliningrad), 8 juni. Voor het bergen van het Nederlandse tjalkschip ALBERDINA (opm: kof, zie o.a. NRC 080498) met inhebbende lading is volgens de grondslagen van het contract 2.730,71 mark betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 11 juni. Het barkschip ADMIRAAL TROMP, van Amsterdam naar Paramaribo, kwam hier binnen met assistentie van de sleepboot SHAMROCK, waarvoor GBP 60 werd bedongen. Het had de boegspriet, voorbramssteng en het gehele voortuig verloren door aanvaring des nachts 11.00 uur bij Dungeness.


Datum: 16 juni 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 13 juni. Het aan de heer Pais te Harlingen verkochte Nederlandse schip (opm: bark) PAUL wordt deze week derwaarts gesleept om te worden gesloopt.


Datum: 18 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 juni. Het schip PAUL, aangekocht door de heer R. Pais alhier, werd heden middag door de sleepboot DE HOOP van Delfzijl alhier binnengebracht om te worden gesloopt.


Datum: 19 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schoenerschip VREDE, kapt. N. Akkerman, van Vlaardingen naar Lissabon, in aanvaring geweest met het stoomschip BLANCO (opm: CAYO BLANCO, zie NRC 210698). De VREDE, die schade bekwam, is te Cowes binnengesleept. Of het stoomschip schade heeft bekomen, werd niet gemeld.


Datum: 20 juni 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop aangeboden: een best onderhouden tjalkschip, groot 92 ton, varende in de vaste beurt van Leeuwarden op Rotterdam, met complete inventaris. Te bevragen aan de scheepstimmerwerf van de Gebr. de Roos, b/d Poppebrug te Leeuwarden.


Datum: 21 juni 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: 2 beste roefpramen met luiken, 13 ton; 3 nieuwe eiken roeischouwen en een beste zeilboot; 2 paar nieuwe zwaarden, lang 10½ en 9½ voet.
Tevens onderscheidene pramen te huur, alsook een ijzeren pleizierjacht, groot 10 ton, met zeil en treil. Alles dagelijks te bekomen voor weinig geld bij J. Barkmeijer, Birdaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 juni. Volgens telegram uit Memel (opm: Klaipeda) is de te Wildervank thuisbehorende tjalk MARGARETHA (opm: MARGRETHA), kapt. E. Karssies, met hout van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen, bij Karkelbeck (opm: Karklé) gestrand. Het volk is gered doch de kapitein verdronk. De lading kan worden geborgen. (opm: zie PGC 220698, NRC 240698 en 241198)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 6 juni. De onder Nederlandse vlag varende schoener SUSAN, kapt. Van Romondt, van Ponce (opm: Puerto Rico) naar Boston, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Volgens telegram van Lloyd’s was de naam van het stoomschip, waarmede de Nederlandse driemast schoener VREDE in aanvaring was, niet BLANCO, doch CAYO BLANCO. De VREDE, kapt. Akkerman, was van Vlaardingen naar Lissabon bestemd, de CAYO BLANCO was van Londen naar Jamaica bestemd. De VREDE, die het gehele voortuig verloor, werd door de CAYO BLANCO te Cowes binnengesleept, waarna laatstgenoemd vaartuig de reis heeft voortgezet.


Datum: 22 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 19 juni. Het Nederlandse driemastschip VREDE, van Vlaardingen naar St. Ubes (opm: Setubal) in ballast, werd hier gisteren binnengesleept door het stoomschip CAYO BLANCO, van Londen bestemd naar Kingston met gemengde lading. Het was 17 dezer, des ochtends om 6 uur, met genoemd schip bij de Owers (opm: Owers Light – 50º40’ N.B. 0º41’ W.L.) in aanvaring geweest, waardoor boegspriet, kluiverboom en voortuig verloren gingen. Het wordt morgen in de haven gesleept om te repareren. Het stoomschip heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 18 juni. Kapitein E. Karssies van de Nederlandse tjalk MARGARETHA opm: MARGRETHA), die bij de stranding is verdronken, was krankzinnig geworden.


Datum: 24 juni 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 20 juni. Omtrent de stranding van de Nederlandse tjalk MARGRETHA werd nog het volgende vernomen. Even na vertrek uit de haven begon schipper Karssies onzin te praten, zodat de stuurman en de kok die met de schipper de bemanning vormden, weldra tot de overtuiging kwamen, dat de schipper krankzinnig was geworden. Ze sloten hem daarom in de kajuit op, waarna de stuurman, die zijn eerste zeereis deed en weinig kennis van navigatie had, besloot naar hier terug te keren. Intussen gelukte het de schipper de kajuitsdeur open te breken en zich met geweld van het roer meester te maken, waarna hij recht op het land afstuurde en bevel gaf de boot te strijken. Terwijl dit bevel werd uitgevoerd sprong hij overboord en verdronk, daar wegens de sterke branding aan geen redding viel te denken. Onmiddellijk daarop liep de tjalk op het strand en gelukte het de overige opvarenden zich met hun boot te redden. De tjalk ligt in ca. 3 voet water en zodra het weer zulks toelaat, zal men trachten het vaartuig vlot te brengen.


Datum: 25 juni 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 21 juni. Het lijk van schipper Karssies van de Nederlandse tjalk MARGRETHA is door vissers opgepikt en te Karkelbeck (opm: Karklé) aangebracht. Op het voorhoofd waren duidelijke blauwe plekken zichtbaar en boven het ene oog een met een scherp voorwerp toegebrachte wonde. Het vaartuig ligt gunstig en is blijkbaar onbeschadigd en nadat de deklast gelost is zal men trachten het af en in de haven te slepen.


Datum: 26 juni 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bermuda, 9 juni. De Nederlandse schoener SUSAN, van Ponce, Puerto Rico, naar Boston, arriveerde de 6e dezer hier in ontredderde toestand. De grote mast had een breuk, het grootzeil was weggewaaid, en het schip was lek. Het werd onderzocht.


Datum: 28 juni 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 juni. Naar wij vernemen is het Nederlandse schroefstoomschip OBDAM (opm: kapt. A. Roggeveen) voor NLG 580.000 verkocht aan B.D. Coykendall te New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Soerabaja’s Handelsblad meldt: Er zijn hier zes vistorpedo’s gearriveerd voor Hr.Ms. torpedoboot CERBERUS, die te Soerabaja station heeft. Hadden ze maar tevens een nieuwe boot gestuurd, dan was de zaak in orde, want ons Cerberusje zal nog heel wat kosten, eer het voor vistorpedo’s is ingericht.


Datum: 04 juli 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij G. Strikwerda te Stavoren.


Datum: 05 juli 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 4 juli. Bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij alhier werd heden de kiel gelegd van het voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te bouwen stoomschip SOEMBAWA.


Datum: 09 juli 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 24 juni. De Nederlandse schoener SUSAN, van Ponce naar Boston, die hier met schade binnenliep (opm: zie PGC 210698), heeft de lading gelost en wacht op orders van de reder.


Datum: 12 juli 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip LOMBOK is begin dezer maand overleden te Makassar. Het stoomschip is de 4e of 5e van deze maand onder commando van de eerste officier van Makassar naar Padang vertrokken, alwaar een andere gezagvoerder het commando zal overnemen. Daarvoor is aangewezen de heer Karst, eerste officier aan boord van de KONINGIN REGENTES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juli. Volgens telegram arriveerde het stoomschip MERAPI, van Rotterdam naar Batavia, te Perim met brand in de kolenbunkers. Men heeft de brand geblust. Het schip heeft geen schade geleden en heeft de reis voortgezet.


Datum: 13 juli 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Het stoomschip CONSTANTIJN, gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Nieuw Guinea Handel Maatschappij, dat bij het doen van zijn eerste proeftocht enige schade aan de boeg beliep, is de achtste dezer, de schade hersteld, van Glasgow vertrokken om na gehouden proeftocht koers te zetten naar Amsterdam, van waar het, na te zijn uitgerust, naar de Molukken zal vertrekken. (opm: op 13 juli te IJmuiden aangekomen)


Datum: 15 juli 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een best roefschip te koop bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Dragten. Tevens gevraagd, dadelijk, twee bekwame scheepstimmerknechten. Loon 13 à 14 cent per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nagasaki, 13 juni. Het Nederlandse stoomschip SMIT is op de kust van Korea totaal verongelukt (opm: zie PGC 130698). Het vertrok op 31 mei van Newchwang naar Yokohama met bonen en boonkoeken. Om 5 uur namiddag van de 2e van deze maand (opm: juni) stootte het schip tijdens dikke mist op de Zuid Black Rock, waarna het bijna onmiddellijk zonk in 20 vadem water. De bemanning redde zich met drie boten en is op de klip geland. Door een Japans vissersvaartuig werden zij hier gisteren aangebracht. Het weer was tijdens het ongeval zeer stil, doch kort daarna begon het hard te waaien en twee van de drie scheepsboten werden door de zee stukgeslagen.


Datum: 16 juli 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Volgens telegram van Lloyd’s zit het stoomschip ELLEWOUTSDIJK, beladen met erts, op de baar van Huelva aan de grond.


Datum: 17 juli 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 15 juli. Morgen zal hier van de werf van Blohm & Voss te water worden gelaten het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd van staal gebouwde stoomladingschip BOGOR. De afmetingen zijn: lengte 330 voet, breedte 44 voet 6 duim, en holte 31 voet 11 duim. Het draagvermogen zal plm. 5.000 ton bedragen. Het vaartuig wordt uitgerust met een stoommachine van 1.600 I.P.K. Voor passagiers zijn drie hutten ingericht, ieder voor twee personen. (opm: de proeftocht vond plaats op 31 augustus; de BOGOR arriveerde 13 september van Grimsby te Rotterdam en vertrok 24 september voor haar eerste reis naar Java)


Datum: 19 juli 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Het nieuwgebouwde stoomschip CONSTANTIJN, van de Nederlandsche Nieuw Guinea Handel Maatschappij, dat donderdag 11 juni in het vissersdok alhier is aangekomen, zal deze week naar Indië vertrekken. Het stoomschip meet 110 Engelse voet lang, 20 voet breed en 10 voet diep. Het heeft een bruto inhoud van 180 ton en een netto inhoud van 78 ton. Het is voorzien van een compoundmachine met condensor. Tot kapitein is benoemd de heer B.G. Stroink. De equipage bestaat uit 13 personen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 juli. Het stoomschip ELLEWOUTSDIJK is vlotgekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Asmsterdam, 18 juli. Volgens hier ontvangen bericht heeft het Nederlandse barkschip ADMIRAAL TROMP, kapt. Kuiper, van hier naar Paramaribo, dat met schade aan het tuig te Dover werd binnengesleept, op 17 dezer, na volbrachte reparatie, de reis voortgezet.
Het stoomschip CERVONA, waarmede de ADMIRAAL TROMP in aanvaring is geweest, is veroordeeld tot betaling van alle kosten.


Datum: 20 juli 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 juli. Van de werf der heren Rijkee & Co te Katendrecht werd heden het voor de K.N.S.M. te Amsterdam gebouwde stalen stoomschip NEREUS te water gelaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juli. Het Nederlandse schip (opm: driemast schoener) ANJE BERG, kapt. C.A. Doewes, van Rio Grande te Liverpool aangekomen, en de Duitse bark ELISE LINCK zijn op de Mersey met elkaar in aanvaring gekomen. De omvang van de belopen schade is nog onbekend.


Datum: 21 juli 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 juli. De Salvage Association ontving van Lloyd’s agent te Rotterdam bericht, dat de schade aan het stoomschip WINNIE, dat met de sleepboot HOEK VAN HOLLAND in aanvaring is geweest, nog niet kon worden begroot. De belanghebbenden van de HOEK VAN HOLLAND zijn overeen gekomen om al de schade te betalen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juli. De Nederlandse bark SENIOR, kapt. G. Visser, van Buenos Ayres naar Hamburg bestemd, is bij Dover in aanvaring geweest met de Franse stoomtrawler ST. JOSEPH, die daardoor zonk. Het volk is gered en te Dover geland. Welke schade de SENIOR bekwam is nog niet bekend.


Datum: 24 juli 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 21 juli. Volgens rapport van de gezagvoerder van het stoomschip TRAVE passeerde hij op 18 dezer op 52º W.L. het (opm: Belgische) stoomschip FRIESLAND van de Red Star Line, waarvan de as op 14 dezer gebroken was. Door tijdelijke reparatie was men in staat de reis met langzaam werkende machine te vervolgen. De FRIESLAND vertrok de 9e dezer van Antwerpen naar New York.


Datum: 26 juli 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alblasserdam, 24 juli. Volgens bij de reder ontvangen bericht van kapt. E.J. Karst van het op Zuid Black Rock verongelukte stoomschip SMIT vertrok de bemanning op 16 juni van Nagasaki naar Batavia.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 juli. Gisteren liep alhier binnen het op 20 juli van Amsterdam naar Ternate vertrokken nieuwgebouwde stoomschip CONSTANTIJN. (opm: zie PGC 130798)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 23 juli. De Nederlandse bark OOSTENBURG is, na gelost te hebben, hier opgelegd. Het zal naar men zegt worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 juli. Het stoomschip FRIESLAND is hier aangekomen met gebroken tussenas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. Het stoomschip PROFESSOR BUYS, van Hull binnenkomende, door twee sleepboten geassisteerd, heeft op de stroomleidende dam gezeten, waardoor het roer verwrongen en de vingerling gebroken is.


Datum: 27 juli 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 25 juli. Door de scheepsbouwmeester P. de Boer alhier werd eergisteren afgeleverd een boeier of jacht, gebouwd voor rekening van de heer Gustave Steurbaut te Gent (België). Dit hoogst elegante vaartuig, elegant zowel wat model als afwerking betreft, heeft ene lengte van 48 bij een breedte van 15½ voet en is gemodelleerd naar de vele aan die werf gebouwd wordende vissersvaartuigen, welke over ’t geheel, ook door het snelle zeilen, uitmunten. Heden middag verliet het scheepje, bij krachtige westenwind, de haven alhier, met eerste bestemming naar Amsterdam. Kenners, die het zagen vertrekken, beweren dat dit scheepje, ook wat het zeilen betreft, de bouwmeester alle eer zal aandoen. Het doel van de eigenaar is om het aan de zeilwed¬strijd, welke in de volgende maand te Antwerpen gehouden zal worden, te laten deelnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juli. Het stoomschip PROFESSOR BUYS is heden naar Amsterdam vertrokken, gesleept door de sleepboot VOORWAARTS, om de schade aan het roer te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 juli. De Nederlandse driemast schoener IDA, kapt. H. Leeuw, van hier naar Helsingfors (opm: Helsinki) vertrokken, kreeg 24 dezer een zware stortzee over, waardoor een boot weg sloeg, schade over het dek veroorzaakt werd en het schip slagzij kreeg, Met de herstelling van een en ander is reeds aangevangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Volgens Lloyd´s is de Nederlandse tjalk TAMMO (opm: kapt. T. Suk), van Hamburg naar Dunbar met een lading lijnkoeken, te Cuxhaven wegens schade uit zee teruggekeerd. Na gehouden expertise werd aangeraden om de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie, Openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel van een schip moet toebehoren in het Venduhuis der Notarissen te ’s-Gravenhage op maandag 1 augustus 1898 des namiddags ten 2 ure. Ten overstaan van de notaris P.J. Laboyrie te ’s-Gravenhage zal ter plaatse en ten tijde voormeld worden verkocht het overdekt tjalkschip genaamd EENSGEZINDHEID, liggende aan de Trekweg onder de Gemeente Voorburg, doch vastgemeerd binnen de Gemeente ’s-Gravenhage, volgens meetbrief groot 74 tonnen of ongeveer 40 lasten, met deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris, bestaande in twee zwaarden, mast met touw en katrollen, mastzeil, lier, boegspriet, gaffel, vier ankers, ankerspil met twee kettingen, kompas, giek, twee riemen, twee speken (opm: bedoeld wordt waarschijnlijk [hand-]spaken), twee lantaarns, fok, drie loopplanken, drie touwen, stoter, roeiboot, vier roeispanen, enig dek- zeil- en touwwerk en takels, vijf vaarbomen, drie haken, twee watertonnen, en roeper. Dagelijks te bezichtigen.
Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen binnen acht dagen na de toewijzing. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde notaris aan de Javastraat no. 34 te ’s-Gravenhage, terwijl de veilconditiën ter griffie der arrondissements-rechtbank aan de Korte Vijverberg no. 3 aldaar ter inzage liggen.


Datum: 28 juli 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 juli. Ongeveer 6 mijl uit de wal, op een diepte van 17 vadem, is door vissers een scheepsmast boven water gezien, die bij nacht of mistig weer veel gevaar oplevert voor scheepvaart en visserij.


Datum: 30 juli 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 juli. Naar men verneemt is het stoomschip AJAX van Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier verkocht naar China en zal, na de lading te hebben gelost, van hier naar Liverpool vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 juli. Naar wij vernemen, is het stoomschip URANIA, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier, verkocht naar Zweden.


Datum: 31 juli 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 30 juli. Tussen de lichttoren en de Ballumse zeekaap op Ameland is een Nederlandse kof gestrand. (opm: LAUS DEO, zie PGC 010898)


Datum: 01 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nes (op Ameland), 30 juli. Het Nederlandse tweemast aakschip LAUS DEO, met hout van Hamburg naar Emden, is tussen de lichttoren en de Ballumer zeekaap op Ameland gestrand. De bemanning is gered.


Datum: 02 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 27 juli. Het hier van Delfzijl aangekomen Nederlandse barkschip MINERVA, kapt. B. Ohlsen, werd aangevaren door de van Riga komende schoenerbrik GOLGOTHA, en bekwam diverse schades aan stuurboord. De door de GOLGOTHA te betalen schadevergoeding werd in der minne geregeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 30 juli. Volgens telegram uit Nes is het Nederlandse tweemast aakschip LAUS DEO, kapt. De Jong, met hout van Hamburg naar Emden, tussen de lichttoren en de Ballumse zeekaap op Ameland gestrand. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 16 juli. Bij het neernemen van de bramra´s aan boord van het schip HUGO MOLENAAR zaterdag jongstleden viel de beneden-grootbramra aan dek. Er werd een deuk in het dek veroorzaakt aan bakboord bij de grote mast, doch niemand bekwam enig letsel.


Datum: 03 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 31 juli. Omtrent de stranding van het Nederlandse schip LAUS DEO wordt gemeld, dat het schip gestrand is doordat het roer in de hevige storm uit het noorden gebroken is, zodat er geen stuur meer in het schip was. De inventaris is reeds geborgen, en wanneer het weder gunstig blijft, zal de lading eveneens geborgen kunnen worden. Het schip zit bij laag water nagenoeg droog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 augustus. De als bijlegger hier aangekomen Nederlandse bark TRITON, kapt. B.H. Visser, heeft van vrijdag- op zaterdagnacht zwaar stormweer doorstaan, ten gevolge waarvan enige zeilen verloren gingen en het schip lek werd, en wel zo erg, dat het water, niettegenstaand voortdurend pompen, bestendig toenam. Intussen wordt thans het vaartuig, nu het hier in stil water ligt, gemakkelijk lens gehouden, zodat het ook wel per sleepboot naar de bestemming Leith gesleept kan worden.


Datum: 05 augustus 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw roefpraamschuitje, groot plm. 22 ton, en een goed onderhouden bokvaartuig, groot 22 ton, bij de Gebrs. Van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. De rederij van het stoomvisvaartuig ST. JOSEPH te Boulogne, welk schip in de nacht van 19 op 20 juli in de grond werd gelopen door de Nederlandse bark SENIOR, heeft een eis tot schadevergoeding ingesteld ten bedrage van FFR 35.000.


Datum: 06 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 augustus. De stoomschepen BELGENLAND, RIJNLAND, WAESLAND en PENNLAND, die tot nu toe de dienst tussen Liverpool en Philadelphia deden, zullen voortaan lopen tussen Southampton en New York. De dienst Londen – Philadelphia zal voortaan verricht worden door enige stoomschepen, die de Red Star Line gehuurd heeft van de Hamburg-Amerika Linie.


Datum: 08 augustus 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop of te huur :de grote scheepstimmerwerf te Grouw.
Te bevragen bij J. Gorter.


Datum: 09 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijk (opm: Wyk auf Föhr), 5 augustus. De tjalk ALERTJEDINA, schipper Helsebusch (opm: buitenlander), in ballast van Esbjerg naar Makkum, is bij Röm gestrand. Het volk is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop aangeboden: een best onderhouden tjalk, groot 76 ton (nieuwe maat), oud 13 jaar, met inventaris. Te bevragen bij W. Zwolsman Wz, scheepstimmerman, Workum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 augustus. De bark TRITON, kapt. Visser, de 1e dezer alhier lek en met slagzijde ter rede aangekomen op de reis naar Leith, zal dinsdag naar de bestemming worden gesleept door een sleepboot van de firma L. Smit & Co, welke maandag hier wordt verwacht.


Datum: 10 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 augustus. De reder van het Engelse stoomschip G.R. BOOTH is veroordeeld door het Engelse gerechtshof om aan de Nederlandse sleepboten TITAN en HERCULES, van Amsterdam, 60.000 mark te betalen voor de verleende assistentie, toen het stoomschip bij Terschelling op het strand zat. Door het Strandamt was aan genoemde sleepboten 80.000 mark toegekend, waartegen de reder van de G.R. BOOTH heeft geappelleerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 augustus. De tjalk CASTOR, van Rouen naar IJmuiden bestemd, is zwaar lek door de sleepboot NOORDZEE alhier binnengesleept.


Datum: 11 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 8 augustus. De lading van het alhier gestrande schip LAUS DEO is geborgen. Het schip is hedennacht door stormweer en hevige branding gebroken. (opm: zie o.a. NRC 310798)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 augustus. Door het Admiraliteitshof wordt de aansprakelijkheid voor schadevergoeding van het stoomschip RIJNSTROOM aan de eigenaar van het stoomschip ACHILLES voor de veroorzaakte schade door de RIJNSTROOM aan laatstgenoemd schip op de rivier de Humber beperkt in de verhouding GBP 8 per ton, bedragende in het geheel GBP 6165.8/10.


Datum: 13 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 augustus. De Nederlandse tjalk CASTOR heeft de schade voorlopig gerepareerd en wordt heden door de sleepboot HAVIK binnendoor naar Amsterdam gesleept. (opm: zie PGC 100898)


Datum: 14 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania (opm: Oslo), 10 augustus. De onlangs bij Terschelling aangedreven wrakstukken, waarvan één met de naam KONG SVE.. er op, zijn afkomstig van het in maart j.l. van Christiania naar Londen vertrokken schip KONG SVERRE, uit Laurvig, waarvan sedert het vertrek niets meer is vernomen.


Datum: 15 augustus 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 13 augustus. Door scheepswerf ‘De Schelde’ alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het stoomschip KONING WILLEM I, in aanbouw voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam.
Onmiddellijk hierna werd de kiel gelegd voor het voor rekening van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd te bouwen stoomschip SINDORO.


Datum: 17 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 13 augustus. Het wrak van de LAUS DEO is in veiling voor NLG 30 verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 augustus. Na een succesvolle proefvaart op de Noordzee arriveerde heden te IJmuiden het door Scheepswerf Rijkée & Co te Katendrecht voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Mij alhier nieuwgebouwde stoomschip NEREUS.


Datum: 19 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Het voor rekening van de Holland Amerika Lijn gebouwde dubbelschroefs stoomschip STATENDAM is hedenmiddag om 2.30 uur, na een welgeslaagde proeftocht, van Belfast naar Rotterdam vertrokken. (opm: het schip vertrok op 24 augustus van Rotterdam naar New York voor haar eerste transatlantische reis)


Datum: 20 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 augustus. Het schip (opm: schoener) DINA, kapt. R. Drewes, van Burntisland met steenkolen naar Helsingborg, is zwaar lek hier binnengebracht. Het heeft 6 man van de LOODSBOOT No.1, schipper Kampen, overgenomen om te pompen. De equipage was uitgeput.


Datum: 22 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 augustus. Het schip DINA, kapt. R. Drewes, is veilig op de slikgrond in de haven gezet.


Datum: 25 augustus 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 augustus. Het afkomende stoomschip PENELOPE is met het opstomende stoomschip GEORG MAHN bij Westzaan in aanvaring geweest, waardoor beide belangrijke schade beliepen. De PENELOPE keerde naar Amsterdam terug om gerepareerd te worden en is aan de boeien bij de kop van de Handelskade vastgemaakt. Het stoomschip heeft belangrijke schade aan stuurboord, terwijl ook de voorsteven gebroken is. Alle schade is echter boven de waterlijn. De GEORG MAHN ligt in de Houthaven met een groot gat in de boeg aan stuurboord. Een stuk van de steven van de PENELOPE zit nog in de opening bekneld. Ook deze schade is echter boven de waterlijn. (opm: het betreft hier waarschijnlijk de PENELOPE van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)


Datum: 26 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 23 augustus. Heden voormiddag werd de Nederlandse ijzeren tjalk LEENTJE, schipper Rasker, met hout van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen bestemd, in de Kielerbocht aangevaren door het Duitse oorlogsvaartuig PFEIL. Het vaartuig, dat bij Friedrichsort het anker heeft geworpen, verloor boegspriet en voortuig, terwijl van de verschansing enige platen werden ingedrukt. De schade zal door een Marinecommissie worden vastgesteld.


Datum: 27 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. De Nederlandse schepen CONCORDIA (opm: zie PGC 030998) en OOSTENBURG (opm: zie o.a. PGC 120998 en NRC 140998), gisteren te Liverpool in veiling aangeboden, zijn opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse tjalk ELJUPO te Newbiggin aan de grond gevaren, doch later zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis naar Amble voortgezet.


Datum: 30 augustus 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 augustus. De Nederlandse tjalk MARGARETHA, schipper G. Bloemker, van Hamburg naar Papenburg, is met verlies van voortuig alhier in de haven gesleept, zijnde in aanvaring geweest met het Duitse schip PINDOS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 augustus. Het Nederlandse mailschip DUITSCHLAND, van Vlissingen naar Queensboro, is met gebroken schroefas te Queensboro binnengesleept.


Datum: 01 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 31 augustus. Van Makkum is hier aangekomen met bestemming naar Hamburg, de nieuw gebouwde ijzeren en stalen tjalk CONCORDIA, kapitein tevens reder H.J. Dost te Groningen, die vroeger de tjalk HENDRIKA GEZIENA heeft bevaren, welke thans uit de zeevaart genomen is en voor de binnenvaart verkocht werd.


Datum: 02 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 september. Bij het beloodsen van het binnenkomende Nederlandse stoomschip ZAANSTROOM, hedenmiddag hier voorgaats, is de loodsvlet door een zee tegen de ZAANSTROOM geworpen en verbrijzeld. De personen, die zich er in bevonden, slaagden er in op het stoomschip aan boord te komen en werden hier behouden aangebracht.


Datum: 03 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. In de op de 25 augustus te Liverpool gehouden veiling werd voor het Nederlandse schip CONCORDIA GBP 2.600 geboden. (opm: zie PGC 270898 en NRC 140998)


Datum: 04 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 september. Het Nederlandse barkschip WESER leed schade te Hamburg door aanvaring met het Duitse stoomschip SATURN.


Datum: 06 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 2 september. Gisteren is bij Harboöre-strand (opm: Harboør, Limfjord, noordwest van Lemvig) een gekenterd schip, vermoedelijk een grote, met hout beladen schoener, aangedreven. Twee stukken van naamborden, die heden aan het strand gevonden werden, droegen de naam FELICIA (of FELICITAS) Delfzijl, en men vermoedt dat deze afkomstig zijn van bovengenoemd schip. Aangaande de bemanning is niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd met goed gevolg te water gelaten een stalen zeetjalk, groot plm. 85 last, voor rekening van kapitein E. Schuur te Groningen. (opm: ALBERDINA, ter vervanging van de gezonken koftjalk ALBERDINA, zie o.a. NRC 080498)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 5 september. Van de werf van W. Boerma Wzn is met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalkschip, groot 85 ton, voor rekening van en bevaren zullende worden door schipper O. Zuidema, van Stadskanaal, en is weder de kiel gelegd voor een dito tjalk voor schipper W. Hensen te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepenveiling, dinsdag 13 september te 2½ ure, in de zaal Pro Patria, Scheepmakershaven 29, Rotterdam, van:
- Rader-Rijnsleep- en passagiersboot ROLAND van 500 I.P.K, compound met oppervlaks-condensor. Gebouwd in 1882. Diepgang met volle bunkers achter 1,10 meter, lengte 52 meter.
- Schroefsleepboot CORBULO II, 8 I.P.K, gebouwd in 1897, diepgang 4 voet, compound-machine. Foto ad NLG 0,60 verkrijgbaar.
- IJzeren stoomsloep ZWERVER, gebouwd in 1895, 7,50 meter lang, 1,75 meter breed, 2 cilinders.
Martini Buys, makelaar voor koop, verkoop en de bouw van schepen, Gelderschekade 17, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dankbetuiging. De gezamenlijke werklieden der firma Wed. C. Boele & Zonen te Slikkerveer betuigen bij deze hun dank aan hun geachte patroons, dat zij hen in de gelegenheid hebben gesteld, zonder verzuim, de verjaardag der koningin op 31 augustus prettig te vieren. (opm: soortgelijke advertenties werden ook geplaatst door het personeel van de firma Diepeveen, Lels & L. Smit te Kinderdijk en van de firma Gebr. Pot te Bolnes)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 september. Door het Belgische adviesjacht VILLE D’ANVERS, dat op weg was naar Hoboken om te repareren, werd de lichter GUSTAVE, beladen met klipzout, in de grond gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 september. Het Nederlandse barkschip WESER is met het Duitse stoomschip SATURN in aanvaring geweest. Laatstgenoemd schip lag bij het derde vuurschip (opm: ELBE 3) ten anker. Beiden hebben schade geleden en zijn teruggekeerd.


Datum: 07 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 september. Het stoomschip SATURN, dat in aanvaring kwam met de Nederlandse bark WESER, kwam hier gisterenavond vroeg aan de stad en maakte aan de Stülckenwerft vast. De fokkemast van het stoomschip is gekapt en brug en verschansing hebben schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 17 augustus. Het Russische, ex-Nederlandse schip, TJERIMAI heeft de reparatie volbracht en zal binnen een paar dagen gereed zijn om de reis voort te zetten.


Datum: 09 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Gisteren had te Sunderland de proeftocht plaats van het Nederlandse stoomschip MARIA, het eerste der drie stoomschepen, bestemd voor de nieuwe lijn Port Arthur – Rotterdam en Amsterdam, gebouwd door de scheepsbouwmeesters Priestman & Co te Sunderland voor rekening van de firma Jos. de Poorter. Dit stoomschip, 6.000 ton groot, voldeed ten volle aan alle gestelde vereisten. De machine, vervaardigd door de heren Allan & Co, werkte met succes en deed het stoomschip een tien mijls vaart lopen. Het zal gevoerd worden door kapitein Lutz. Het vertrok dezelfde dag voor haar eerste reis naar de bestemming Philadelphia.


Datum: 10 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 september. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip (opm: bark) FELICITAS, kapitein J. Nieboer, van Rafsö naar Delfzijl bestemd, de 1e september bij Harbooëre (opm: Harboør, Limfjord, noordwest van Lemvig) verongelukt. (opm: zie o.a. ook PGC 020398)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. De Nederlandse sleepboot TITAN is heden van Nieuwe Diep naar Lissabon vertrokken om het aldaar met gebroken schroef binnengebrachte Franse stoomschip ARMENIE van daar naar Havre te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 9 september. Het Belgische stoomschip CLEVES, alhier uit Preston aangekomen, is verleden maandag in de Noordzee, tussen de Ruytingen en de Hinder, bij dikke mist in aanvaring gekomen met een onbekende bark. Deze verloor de kluiverboom en verdween in de mist. (opm: de CLEVES werd in 1899 het Nederlandse stoomschip LERFOS, zie NRC 100599)


Datum: 11 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 8 september. Heden werd opgevist een derde naambord met het opschrift FELICITAS – Delfzijl.


Datum: 12 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 september. Het Nederlandse schip DINA (opm: driemast schoener), kapitein Drewes, met een lading steenkool van Burnt-Eiland naar de Oostzee vertrokken en alhier lek met pompers aan boord binnengekomen, heeft heden de lading in lichters uitgelost. Daarna zal het schip worden geïnspecteerd, om te weten te komen of het met het ondergaan van reparaties weder zeewaardig kan gemaakt worden, waaraan evenwel getwijfeld wordt. Zeer zeker zal het schip worden afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 september. Het Nederlandse schip OOSTENBURG, vroeger bevaren door kapitein H.J. Bron, alhier opgelegd en voor enige tijd te Liverpool publiek gepresenteerd ter verkoop en toen niet verkocht, is thans uit de hand verkocht aan de heer Jacobsen te Sarpsborg (Zweden) (opm: onjuist: Noorwegen). Het schip zal bevaren worden door kapitein Hansen onder Zweedse (opm: Noorse) vlag. Prijs geheim (men zegt tussen de 5.000 à 6.000 gulden). Het schip is een stalen bark van 1007 ton en in 1888 gebouwd. Het schip zal onder Noorse vlag met kapt. Hansen als gezagvoerder naar Frederikstad versleept worden.


Datum: 13 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 september. Op het Duitse stoomschip MARIA RICKMERS, te Falmouth met gebroken as binnengesleept, is beslag gelegd wegens nog niet vereffende beloning voor de verleende assistentie door het Nederlandse stoomschip ALPHA, dat het de 3e maart l.l. te Halifax met gebroken as heeft binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stads-Musselkanaal, 11 september. Van de werf van de heer G.B. Meijer alhier werd met gunstig gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip genaamd ECONOMIE, groot 130 ton, gebouwd voor rekening van schipper A. Oome te Brouwershaven. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een dito tjalk, groot 145 ton, voor rekening van schipper K. Kolkman te Steenwijk.


Datum: 14 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 september. De Nederlandse schoener EVA zal in het vervolg bevaren worden door kapitein C. Baas, vroeger gezagvoerder van de brik VICTORIA, welk schip verleden jaar verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Gezonken sleepboot KINDERDIJK. Aanbiedingen voor lichting en op nader te bepalen scheepswerf te Rotterdam of te Kinderdijk te leveren, van de nabij Maassluis gezonken sleepboot KINDERDIJK worden tot woensdag 14 september 1898, uiterlijk ’s avonds 8 uur ingewacht bij L. Smit & Co te Alblasserdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 september. Het uitgaande stoomschip TABASCO is hedenmorgen te 4 uur alhier in aanvaring geweest met de sleepboot KINDERDIJK, van de firma L. Smit & Co. De KINDERDIJK, die een vissloep op sleeptouw had, werd zwaar lek en zonk. Vermoedelijk is na de aanvaring de ketel gesprongen. Het volk van de sleepboot ging op de vissloep over en de sleepboot zelf werd door de BIJ onder de Noordwal gesleept, alwaar zij zonk. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De TABASCO bekwam blijkbaar geen schade en zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 september. Het Nederlandse ijzeren barkschip CONCORDIA (opm: opgelegd in Amsterdam na aanzienlijke ingevreten plaatschade, zie diverse berichten Kroniek 1897, ook NRC 030998), groot 1002 ton netto, gebouwd in 1886, is uit de hand voor GBP 3.800 naar Rusland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 september. Het stoomschip LEOPOLDVILLE, van de Congo naar Antwerpen en Rotterdam, is met defecte machine te Lissabon binnengelopen.


Datum: 15 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 september. Volgens telegram uit Macassar is het Nederlands-Indische stoomschip GRAAF VAN BYLANDT van de Koninklijke Paketvaart Maatschappi bij Kandaria gestrand. Het schip maakt een weinig water, maar zit niet gevaarlijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 september. Heden werd van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij nieuw gebouwde stoomschip VAN IMHOFF. De machines voor dit stoomschip worden vervaardigd aan de Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier.
Nadat het stoomschip VAN IMHOFF heden te water was gelaten, werd aan de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij de kiel gelegd voor het stoomschip HEELSUM, dat gebouwd wordt voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij ‘Oostzee’ alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 september. Het Britse zeilschip J.V. TROOP zit in Straat Bangka aan de grond, doch komt vermoedelijk zonder assistentie vlot.


Datum: 16 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 15 september. Het Nederlandse ijzeren barkschip OOSTENBURG, groot 1007 ton netto, gebouwd in 1888, is uit de hand verkocht voor GBP 3.750 naar Noorwegen (opm: zie o.a. PGC 120998).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 15 september. Door de heer Van der Tak te Rotterdam is voor NLG 700 aangenomen de gezonken sleepboot KINDERDIJK te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 15 september. Het stoom-bergingsvaartuig GENERAAL BOOTH, tot dusver eigendom van de heer B.C. Weltevreden alhier, is verkocht aan de heer A.D. Zurmühlen te Amsterdam, voor NLG 5.000.


Datum: 17 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva (opm: Narva), 16 september. De Nederlandse bark DIEWERDINA (opm: kapt. N. Arkema) is gestrand en zit vol water. De bemanning is gered. (opm: zie latere berichten)


Datum: 18 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 september. Het stoomschip GRAAF VAN BIJLANDT, dat te Kandarie op strand geraakte, kwam met assistentie vlot en is te Makassar binnengekomen. Het moet lossen en in het dok gaan om te worden onderzocht en gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 september. Het wrak van de in de nabijheid van de Vliehors zittende viermaster STANLEY zal door duikers worden onderzocht. Het bergingswerk is dit jaar niet hervat en men wil nu onderzoeken of dit nog de moeite kan lonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 september. Het stoomschip LEOPOLDVILLE, met schade aan de machine te Lissabon binnengelopen, zou vandaag of morgen de reis voortzetten en wordt dinsdag of woensdag te Antwerpen verwacht.


Datum: 19 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 september. De bark DIEWERDIENA, kapitein Arkema, van Nerva (opm: Narva) naar Rotterdam, is bij Nerva gestrand. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 september. Gisteren werd alhier het telegrafisch bericht ontvangen, dat de vorige dag in goede welstand te Krageroe was aangekomen het alhier tehuis behorende kofschip VRIENDSCHAP, kapitein W.J. Kaijzer, komende van Papenburg hebbende slechts 3½ dag reis.


Datum: 20 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 17 september. Door een duiker, die het schip J.V. TROOP heeft onderzocht, wordt bericht, dat het schip van onderen zwaar beschadigd is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 september. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schoenerbrikschip ACADIE, kapt. Teensma, op St. Martin, West-Indië, gestrand en wrak geworden. De equipage is gered. De ACADIE vertrok de 8e augustus van Trinidad naar Nevis. Het schip is groot 180 ton en werd in 1864 te Geestemünde van hout gebouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. Het Nederlandse schip (opm: driemastschoener) DINA, kapitein R. Drewes, van Burntisland naar Helsingfors (opm: Helsinki), de 20e augustus alhier lek binnengelopen, is afgekeurd. (opm: zie NRC 121198)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 16 september. De Nederlandse schoener LEENTJE, kapitein Rasker, 23 augustus met schade alhier binnengelopen, is thans gerepareerd. Dit schip was van Memel (opm: Klaipeda) naar Oldenburg bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt van Marken aan de N.R.Ct. van 18 dezer:
Schipper K. te Velde, varende het tjalkschip DE PROVINCIE DRENTE, van Gasselternijeveen, werd zaterdag in de nabijheid van Marken (ten zuiden) door een onbekende schipper overvaren, waardoor het schip direct zonk. Te Velde werd met zijn bemanning gered, zijn schip was leeg en verzekerd voor NLG 1.000 te Wildervank. Het wrak zit in het Voorwater, doch wordt met twee rode en een wit licht verlicht.
Uit Enkhuizen wordt ons, mede van 18 dezer, gemeld: Gisteren geraakte op het Enkhuizerzand het in ontredderden toestand verkerende tjalkschip DWAAL IK, WACHT U, schipper Bakker van Veendam, geladen met steenkool. Twee botters uit Enkhuizen kwamen spoedig te hulp en namen een gedeelte der lading over, waarna de tjalk vlot werd en te Enkhuizen werd binnengebracht. De schipper deelde mede, dat hij op de hoogte van Marken was aangevaren door een ongeladen tjalk, waarbij het schip belangrijke averij bekwam. Het andere vaartuig is waarschijnlijk gezonken.


Datum: 21 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 18 september. Het Nederlandse tjalkschip DWAAL IK WACHT U, schipper Bakker, geladen met steenkool, is bezuiden Marken in aanvaring geweest met het ongeladen Nederlandse tjalkschip DE PROVINCIE DRENTHE, schipper H. de Velde, dat daardoor zonk. De bemanning werd gered. Eerstgenoemd schip liep in ontredderde staat op het Enkhuizerzand, waarna het, na een gedeelte der lading in twee botters te hebben gelost, vlot kwam. Het schip werd gisteren hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig (opm: Gdansk), 11 september. Men is van plan het hout op nieuwe wijze te vervoeren. Er zullen lichters worden gebouwd met een draagvermogen van 600-1.000 ton. Enige dier lichters zijn reeds gereed en zullen door sleepboten naar de bestemming worden gebracht. De eerste dier transporten zullen van hier naar Rotterdam worden afgezonden. Deze lichters zijn niet alleen voor hout, doch ook voor het vervoer van kolen uit de westelijke kolendistricten bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 september. Het schip CONCORDIA, dat onlangs is verkocht aan een Russische rederij, vertrekt onder dezelfde naam doch onder Russische vlag van hier naar Sunderland om voor Buenos-Ayres te laden.


Datum: 22 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 20 september. Door de beweging in het water, veroorzaakt door de passerende passagiersboot ROYAL SOVEREIGN, brak de achtertros van het stoomschip YSTROOM, waardoor dit stoomschip rondzwaaide en met het achterschip aan de grond geraakte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 september. De in de Nieuwe Waterweg gezonken sleepboot KINDERDIJK is hedenmiddag met behulp van twee lichters gelicht en door de sleepboten VLAARDINGEN en PERNIS de rivier opgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september. Het stoomschip O.R.O.N. (opm: afkorting van OLOF REINHOLD OSCAR NORDIN) werd maandag (opm: 19 september), na gehouden expertise, door de heren Canne & Balwé te Amsterdam gekocht voor naar men zegt ongeveer GBP 12.000, en zal voor rekening van de nieuw opgerichte Stoomvaart-Maatschappij Hollandia, directeuren Canne & Balwé, in de vaart worden gebracht onder de naam JEANNE. Het zal worden gevoerd door kapt. A. Heine, en gebezigd worden in de algemene vrachtvaart. (opm: de ORON was op 8 september met een lading hout van Kotka te IJmuiden aangekomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepenveiling. Maandag 26 september 1898, des namiddags te 2½ uur, zal door de makelaar Christiaan Jaski, ten verzoeke zijner principalen en ten overstaan van de notaris H. Molenpage, in lokaal De Ruyter, aan de De Ruyterkade te Amsterdam in veiling worden gebracht:
- Het snelvarende schroefstoomschip BURGEMEESTER VAN ALKMAAR, ingericht voor het vervoer van goederen en vee, afmeting 120 x 14½ x 7 voet, machine hogedruk 20 I.P.K, oppervlak ketel 37 m², stoomdruk 6,2 kg, laadvermogen op dek 40 en in het ruim 37 koeien.
- Het snelvarende schroefstoomschip PURMEREND, ingericht voor het vervoer van goederen en vee, afmeting 130 x 15 x 7 voet, machine compound 25 I.P.K, keteloppervlak 34 m², stoomdruk 6,2 kg, laadvermogen op dek 50 en in het ruim 38 koeien.
- Het tijdens de kroningsfeesten als prinsenjacht gediend hebbende loggerschip, laadvermogen plm. 150 ton, zeer geschikt voor kolenlegger.
- De prachtige stoomsloep LE PREMIER, afmeting 8,50 x 1,90 meter, machine 6 I.P.K.
Bovenstaande twee dagen voor en op de verkoopdag te bezichtigen aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 22 september. Door de zuiging, veroorzaakt door het stoomschip ROYAL SOVEREIGN bij opstomen der rivier, braken de landvasten van het gemeerd liggende stoomschip IJSTROOM, ten gevolge waarvan het rondzwaaide en met het achterschip aan de grond kwam. Of het schade heeft, is nog niet bekend.


Datum: 23 september 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een staalijzeren beurtscheepje, groot 16 ton, met volledige inventaris, en een houten tjalkschip, groot 85 ton, bij Gebrs. Barkmeijer, IJzeren scheepsbouw, Sneek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva (opm: Narva), 17 september. Het Nederlandse schip DIEWERDINA, vertrok de 10e september met een lading hout van Hungerburg (Nerva)(opm: Narva), doch dreef door stormweer terug en raakte aan de zijde van Reval (opm: Tallinn) op strand. Het schip is thans vol water. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Zoals wij indertijd hebben medegedeeld werd het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT op 9 maart met gebroken schroefas door het Duitse stoomschip TOTMES van de Kosmos-lijn te St. Vincent (Cabo Verde) binnengesleept. Het scheidsgerecht te Hamburg heeft heden het aan de rederij van de TOTMES te bepalen hulploon vastgesteld op GBP 5.000.


Datum: 24 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 september. Het Nederlandse ijzeren stoomschip ECHO, groot 363 NRT, gebouwd in 1884, is verkocht aan een Noorse rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Het nieuwe door de heer J. Smit Czn te Alblasserdam gebouwde stalen stoomschip HENDRIKA, toebehorende aan een maatschappij van die naam, onder directie van de heren C. v.d. Gevel en Ph.H. Marcella, en één der grootste vrachtstomers van Rotterdam, zal zaterdag onder bevel van kapitein C.W.G. Landmann zijn eerste reis aanvaarden en wel naar Cardiff, waar het kolen zal laden voor Java. Het stoomschip is voorzien val alle nieuwe inrichtingen, die de laatste jaren hebben gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 21 september. Gisteren is met goed gevolg van de werf van Gebr. J. & G. Verstockt alhier te water gelaten een stalen tjalkschip, groot plm. 147 m³, voor rekening van schipper C. Kunst te Hoogezand. Voor rekening van schipper C. Tammes te Groningen zullen de kielen gelegd worden voor een gelijk schip (opm: BERENDINA), en voor rekening van W. Kramer te Groningen een gaffelschoener (opm: PIETRONELLA) groot plm. 175 reg. ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Narva, 21 september. De lading van het gestrande barkschip DIEWERDINA is bij Lloyd´s verzekerd. Door bergers wordt voor het bergen der uit hout bestaande lading 50% der waarde gevorderd.


Datum: 25 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Narva, 19 september. Het bij Hungerburg (opm: Narva) gestrande Nederlandse barkschip DIEWERDINA is gebroken en wordt vermoedelijk afgekeurd.


Datum: 26 september 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nog in goede staat zijnd roefschuitje plm. 16 à 17 scheepston, met complete tuigage, als: zeil en twee fokken en verdere toe- en aanbehoren.
Te bevragen bij G. v.d. Werf, scheepstimmerman te Britswerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 september. In de vorige week ging hier het gerucht, zelfs van Groningen tot hier overgebracht, dat het alhier tehuis behorende ijzeren tjalkschip AAGTJE VAN DIJK, schipper F. Kappen, op de reis van Bremen naar Hamburg, geladen met stenen, was vergaan. Dit is gelukkig niet bewaarheid. Genoemd schip is goed en wel te Hamburg aangekomen. Meermalen gebeurt het, dat men van een ander schip, dat bijv. een lange reis heeft, dergelijke praatjes rondstrooit, zonder grond te hebben van zekerheid. Dat was voor enige tijd ook het geval met het schip SUZANNA, kapitein W. Jager. Laatstgenoemd schip kwam ook goed en wel op de bestemming. Dat nabestaanden door het verspreiden van zeer vage geruchten, die als waarheid worden verspreid, in grote angst komen, is zeer licht te begrijpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 september. Is in sommige bladen reeds vermeld, dat het alhier vol water binnengebrachte schip DINA, gevoerd door kapitein R. Drewes, afgekeurd was – dat is niet het geval. Drie deskundigen hebben, na gehouden expertise, als hun mening te kennen gegeven, dat het schip moet worden afgekeurd, zijnde niet meer zeewaardig te maken, tenzij met grote kosten. De verzekering bedraagt NLG 5.700, waarvan NLG 2.200 op beurspolis en het overige bij de Groninger Zeeverzekeringsmaatschappij. De waarde van het schip is begroot op NLG 5.600, terwijl de reparatiekosten, om het schip weder zeewaardig te maken, meer dan 75 pct. van laatstgenoemd bedrag betalen. Rederij en verzekeraars zijn, met het oog op een wederzijdse schikking in onderhandeling.


Datum: 27 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 september. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het stoomschip JOHANNA hedenochtend zonder schade vlot- en te Caen binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 september. Volgens uit Wisby ontvangen telegram is de Nederlandse brik SUZANNA, kapitein W.H. Jager, van Wisby naar Hernösand bestemd, lek gesprongen en door de bemanning verlaten. Het schip werd drijvende gezien bij de Holmuddene vuurtoren, alwaar de schipbreukelingen later met de scheepsboot zijn geland. Het volk is naderhand met eigen boot aldaar aangekomen. (opm: zie NRC 290998 en 111098)


Datum: 28 september 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 21 september. De lading van het gestrande barkschip DIEWERDINA, kapitein N. Arkema, is bij Lloyd’s verzekerd. Door bergers wordt voor het bergen der uit hout bestaande lading 50 pct. der waarde gevorderd.
Later bericht. Het schip is gebroken en zal vermoedelijk worden afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 27 september. Op de Riepel is een tjalk gestrand, gevoerd door schipper Roos, van Midsland. De opvarenden zijn gered door bootman Van Keulen. Het vaartuig is vol water.


Datum: 29 september 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 september. Volgens bij Lloyd’s ontvangen bericht uit Kopenhagen zit het stoomschip DORDRECHT, van Antwerpen naar St. Petersburg, te Saltholm (opm: eiland t.h.v. Kopenhagen) aan de grond. Een Svitzer-stomer verleent assistentie onder voorwaarde dat de onkosten door arbiters te Kopenhagen zullen worden uitgemaakt. Het schip maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 27 september. Het Belgische mailstoomschip VILLE DE DOUVRES heeft bij het vertrek van de Admiraliteitspier tegen het paalwerk van de uitbreiding der haven gestoten en daaraan belangrijke schade toegebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Het alhier van Java aangekomen Engelse stoomschip POLYPHEMUS, van de Ocean Steamship Company te Liverpool, is onder Nederlandse vlag gebracht en vertrekt voor de Stoomvaart-Maatschappij Oceaan, alhier op 4 oktober via Liverpool naar Java. (De POLYPHEMUS is een stoomschip van 2871 ton bruto en werd gebouwd in 1890 bij de scheepsbouwmeesters Scott & Co te Greenock.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 26 september. De Nederlandse brik SUZANNA was in ballast van Wisby naar Hernösand bestemd en geraakte tijdens stormweer in de nacht van 23 dezer op Salvoren bij Farö op strand en werd zwaar lek door de bemanning verlaten. Zoals reeds gemeld, hebben de schipbreukelingen zich met eigen boot weten te redden, en zijn zij bij de Farö vuurtoren geland. Het schip is later weer vlot gekomen en werd te Farösund binnengesleept.


Datum: 30 september 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best halfsleten plegtschip, 30 ton, zonder inventaris, bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Drachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 september. De Nederlandse tjalk TAMMO, schipper T. Suk, is met een lading lijnkoeken van Harburg te Dunbar aangekomen en beliep in laatst genoemde haven enige schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Volgens van de reder ontvangen bericht is het te Saltholm aan de grond zittende stoomschip DORDRECHT vlot gekomen. Het is door duikers onderzocht en deze bevonden ogenschijnlijk geen schade, zodat het schip de reis naar St. Petersburg zal vervolgen, zodra de geloste lading weder ingenomen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 september. Heden heeft de overdracht plaats gehad van de Nederlandse bark OOSTENBURG aan de vertegenwoordiger van het Noorse huis, dat het schip behoudens nader onderzoek had aangekocht. (opm: zie PGC 120998)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Lemvig heeft het aldaar gestrande schip FELICITAS in veiling opgebracht 1.466 kronen bruto en de geborgen lading 5.615 kronen. Het schip ligt onderst boven, zodat het tuig geheel weg is. Van de equipage is nog niets bekend, zodat thans wel kan worden aangenomen dat deze haar dood in de golven gevonden heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 september. Volgens een van de reder ontvangen bericht arriveerde het nieuw gebouwde stoomschip MARIA op 28 dezer van Sunderland te Philadelphia. De reis werd vertraagd door tegenwind met storm en daardoor veroorzaakte hoge zee. (opm: nieuw stoomschip van de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam, dir. Jos. de Poorter, zie PGC 120598)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Volgens van de reder ontvangen bericht is het stoomschip DORDRECHT, te Saltholm aan de grond zittend (opm: zie vorig bericht), met behulp van een Svitzer-stomer vlot gekomen en te Kopenhagen in de haven gebracht. De geloste lading is weder ingenomen. Het stoomschip is door duikers onderzocht en onbeschadigd bevonden. Het zet de reis voort.


Datum: 01 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, van Batavia naar Amsterdam, met schade aan de stoomketels te Colombo aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundee, 28 september. De Nederlandse tjalk TAMMO, van Harburg met een lading lijnkoeken, heeft in de Victoria-haven de stuurboord-kimklamp van het zwaard gebroken en is ontzet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het stoomschip CONSTANTIJN, van Amsterdam naar Ternate te Singapore binnen, heeft op de reis de cylinder gebroken en staat thans in het dok. (opm: zie PGC 101298)


Datum: 02 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 28 september. Vijf Duitse matrozen van de te Ornskoldvik (opm: Örnsköldvik) liggende Nederlandse driemast schoener TRIJNTJE, kapt. J.J. Valom, zijn gisteren in de gevangenis gezet, aangezien zij weigerden te werken. Zij verlangden te worden afgemonsterd, aangezien zij verklaarden, dat het schip, dat reeds 46 jaar oud was, onzeewaardig is. De zaak is in onderzoek. De TRIJNTJE, ex-MAGGIE, werd in 1852 te Ilfracombe van hout gebouwd.


Datum: 04 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Naar wij vernemen is op de werf van Wm Gray & Co te Hartlepool een tweede stoomschip in aanbouw voor de Vrachtvaart-Maatschappij Bothnia, dat vermoedelijk BETA zal worden gedoopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 oktober. Het stoomschip DE RUYTER, van Kroonstad met hout naar Dordrecht, hier heden aangekomen, is in de Noordzee, op de hoogte van Terschelling, in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip HILLCRAG, van Fernandina (opm: Florida) via Norfolk naar Hamburg bestemd, waardoor het aanmerkelijke schade aan de boeg bekwam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens sterfgeval te koop: een overdekt roefscheepje, groot plm. 14 ton, met volledige inventaris, voor heel billijke, zelfs lage prijs, bij T.A. v.d. Werff te Warga.


Datum: 05 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 oktober. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip SUZANNA, kapitein W.H. Jager, als geheel wrak afgekeurd. De zeilen en het tuig zijn geborgen en de verkoping daarvan is bepaald op de 5e dezer.


Datum: 06 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 30 september. Met twee bergingstomers, de FREJA en de METEOR, tracht men thans het bij Hungerburg (opm: Narva) gestrande Nederlandse barkschip DIEWERDINA vlot te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 oktober. Het Nederlandse barkschip (opm: schoener) FOXHAM, kapitein R.J. Wyrdeman, van Mexico naar Falmouth, is te Wilmington met schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 4 oktober. Het stoomschip HILLCRAG, van Norfolk hier aangekomen, is in de Noordzee met een onbekend gebleven Nederlands stoomschip in aanvaring geweest, waardoor twintig platen aan bakboord zijn ingedrukt en een deel der verschansing werd weggerukt.
Dit is het stoomschip, waarmede het stoomschip DE RUYTER in aanvaring is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. Op het Nederlandse barkschip ANNETTE JANTINE, kapt. L.B. Smit, dat op 21 april van Amsterdam naar Gorontalo (opm: op Sulawesi) vertrok, werd heden herverzekering gesloten tot 30/40 pct. en sedert werd bericht ontvangen, dat het schip behouden de bestemming heeft bereikt, hebbende 166 dagen reis gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 oktober. Volgens telegram uit Colombo d.d. heden, zette het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA de reis naar Amsterdam voort.


Datum: 10 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wisby, 5 oktober. De Nederlandse brik SUZANNA is in publieke veiling voor 50 kronen verkocht en de inventaris ging voor ongeveer 1100 kronen aan verschillende kopers over. (opm: zie o.a. PGC 270998 en 290998)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 8 oktober. De Nederlandse schoener LEENTJE, kapitein Rasker, welke op reis van Memel (opm: Klaipeda) naar Oldenburg in de nacht van 22 op 23 augustus in de Lübecker Bocht met het Duitse oorlogsschip PFEIL in aanvaring is geweest, is hedenmorgen door het Kaiser Wilhelm Kanal naar de bestemming gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 oktober. Door de sleepboot VULCAAN werd zaterdag (opm: 8 oktober) van hier naar Bremerhaven opgesleept, om aldaar te dokken, het Nederlandse barkschip OOSTENBURG, dat aan een Zweeds (opm: Noors) huis verkocht is door de rederij van dat schip, te Amsterdam gevestigd. De sleepboot MARTIN POPELAU heeft in de vorige week op de Eems de schroef gebroken en is derhalve enige tijd buiten dienst, met het oog op de herstelling van de schade die hier niet hersteld kon worden. De sleepboot ALERT, kapitein H. Toxopeus, voorziet derhalve in de dienst. De MARTIN POPELAU is bereids naar Amsterdam gesleept, ten einde aldaar de schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 oktober. Sedert een paar dagen liggen hier ter lossing vier zeilschepen met het inhebbende hout. Gisterenavond kwam hier ter rede het schip NIJENSTEIN, kapitein H. Velthuis, mede met hout beladen van de Oostzee, om hier te lossen.
Gisterenmorgen vertrok van hier naar de Oostzee het schip MINERVA, kapitein B. Ohlsen, ten einde nog een lading hout naar hier te vervoeren.


Datum: 11 oktober 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop, direct: een paar beste gebruikte zwaarden, lang 16½ voet, breed 6½ voet, dik 3½ duim. Te bevragen bij U. Zwolsman, scheepsbouwmeester te Workum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 oktober. Het Nederlandse schip (opm: fregat) ADRIANA, kapitein Bruin, volgens heden uit Anjer ontvangen telegram, aldaar in goede welstand, van New-York aangekomen, na een reis van 101 dagen. De kapitein moet aldaar wachten op het bekomen van orders, naar welke plaats te verzeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 oktober. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, van Cardiff naar Batavia, passeerde heden Lizard met gebroken circulatiepomp, terugkerende naar Plymouth, waar het heden nog is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 8 oktober. Het stoomschip BELGENLAND, naar New York, is met verlies van schroefbladen uit zee teruggekeerd.


Datum: 12 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 11 oktober. Het Duitse stoomschip WEIMAR, onderweg van Rotterdam naar Hamburg, en het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND, van Sunderland laatst van Maassluis, zijn op de Elbe bij St. Pauli met elkaar in aanvaring geweest en beide beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva (opm: Narva), 7 oktober. De lading van het Nederlandse schip DIEWERDINA is nagenoeg geheel geborgen. Een accoord was gemaakt tot berging voor 40 pct. der waarde voor schip en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 8 oktober. De gezagvoerder van het stoomschip ORANJE NASSAU rapporteert in het Engelse Kanaal op 7 oktober om 3 uur voormiddag een Duitse matroos opgevist te hebben met een reddingboei om van de Hamburg-China mailboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 6 oktober. De Nederlandse bark DIEWERDINA, die op 13 september bij Hungerburg (opm: Narva) strandde, is in de laatste storm wrak geworden. Inventaris en de lading balken werden door de bergingstomer FREJA geborgen.


Datum: 13 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 10 oktober. Het stoomschip BELGENLAND is in het dok om een nieuw schroefblad aan te brengen. Het heeft geen drie bladen verloren, zoals eerder vermeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Aan de Oostzee is het als een bijzonderheid opgevallen dat in dit jaar heel wat meer schepen onder Nederlandse vlag voor de houtvaart zich vertoond hebben, wat te danken is aan de ondernemingsgeest van enkele firma’s en naar wij hopen ook reeds dit jaar gunstige uitkomsten zal opleveren voor Amsterdam.


Datum: 14 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 oktober. Het mailschip PRINCESSE JOSEPHINE heeft door de aanvaring met het Noorse barkschip ALM schade geleden aan bakboord boven de waterlijn. Het moet gedokt worden.


Datum: 15 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva (opm: Narva), 11 oktober. Uit het gestrande Nederlandse barkschip DIEWERDINA zijn ongeveer 1.000 balken geborgen, die een waarde hebben van ongeveer 2.500 roebel. De onkosten hebben tot heden voor de lading ongeveer 1.200 roebel belopen. Een schip om de lading te vervoeren is nog niet gevonden. Er bestaat kans de lading te verkopen tegen 250 kopeken per balk.


Datum: 16 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 oktober. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, met enige schade aan de machine te Plymouth binnengelopen, heeft, na de schade hersteld te hebben, de reis naar Batavia voortgezet.


Datum: 17 oktober 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: aangeboden een best onderhouden tjalk, groot 69 ton, oud 13 jaar.
Te bevragen bij U. Zwolsman Wz, scheepstimmerman, Workum.


Datum: 19 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 12 oktober. Na berging van de inventaris en de lading van het Nederlandse schip DIEWERDINA, heeft men de verdere arbeid gestaakt, daar het schip geheel wrak is. De bergingstomer FREJA is heden van de strandingplaats naar hier vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wilmington N.C, 4 oktober. Het Nederlandse schip FOXHAM, kapitein R.J. Wyrdeman, alhier binnen, heeft door stormweer de hut verloren, beschadigd stuurtoestel, bedorven proviand en meer andere averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 oktober. De Nederlandse (opm: 2-mast) schoener JANTJE, kapitein J. Kramer, te Groningen tehuis behorende, van Granton naar Methil bestemd, is op drift geraakt en te Buckhaven op strand gedreven. Het vaartuig is vol water en wordt mogelijk wrak. De bemanning werd gered.


Datum: 20 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober. De Nederlandse galjoot GERHARD, kapitein Schansker, van Burntisland naar Freborg (opm: waarschijnlijk Freeburg, tegenover Bremerhaven), is met ingeslagen kajuit te Leith binnengelopen. Een der opvarenden is verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris van Beijma thoe Kingma te Heerenveen zal op maandag 31 oktober, ’s avonds 7 uur, ten huize van Jeen de Jong te Terbandsterschans, finaal verkopen, voor de erven O.W. v.d. Werf: een beklante en zeer gunstig gelegen scheepstimmerwerf met schuur en erf, aan de Heerensloot onder Nijehaske nabij Heerenveen, benevens daarbij staande knechtswoningen, waarop in 5 perc. slechts geboden is NLG 2.923. Aanvaarding: werf 5 maart e.k. en huizen 12 mei a.v. Biljetten verkrijgbaar.


Datum: 21 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wemyss, 18 oktober. Gisteren werd door een orkaan het gehele Oosterhavenhoofd van Wemyss vernield, waardoor al de schepen, die op lading lagen te wachten, aan de volle kracht van de storm waren blootgesteld. Een kleine smak brak het eerst van de kettingen los en geraakte onklaar, evenals zes andere schepen, die alle op het strand dreven, waar zij op de klippen wrak werden. Onder deze was ook de Nederlandse schoener JANTJE, in ballast van Granton bestemd naar Methil (opm: zie PGC 191098). Al de opvarenden der gestrande schepen zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 oktober. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen bericht heeft de PRINSES MARIE gestoten, waardoor een lek in het achterruim is ontstaan. Het stoomschip zal te Tandjong Priok moeten dokken, teneinde de schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 oktober. De Nederlandse mailboot PRINSES MARIE, gisteren van Batavia naar Amsterdam vertrokken, geraakte volgens telegram uit eerstgenoemde haven op strand, kwam echter weer vlot en is lek uit zee naar Batavia teruggekeerd. De lading zal moeten gelost worden om te dokken en te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Warnemünde, 18 oktober. Gisternamiddag is het Nederlandse stoomschip HILVERSUM, van Wyborg met planken naar Dordrecht, bij stormachtig weder 4 mijlen N.W. van Warnemünde geankerd en vroeg door middel van seinvlaggen een arts die met de grote loodsboot aan boord werd gebracht. De HILVERSUM had met slecht weer te kampen gehad en daardoor reeds ¼ deel van de nogal zware deklast verloren, tengevolge waarvan het schip zware slagzijde had gekregen. Om daarin te voorzien en het schip weder gelijklastig te brengen, was men onder de Deense kust geankerd en had de bootsman toen het ongeluk door uit te glijden, met de rechterarm tussen de kamraderen van de lier te geraken, waardoor dat lichaamsdeel ernstig werd gewond, zodat heelkundige hulp nodig was. Door het overgaan der lading was ook de roerketting gebroken die men moest herstellen.


Datum: 23 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 oktober. Een Nederlandse schoener is gisteren gestrand te Saint Monance (opm: Firth of Forth; hier is de JANTJE bedoeld, zie PGC 191098), doch de bemanning is gered.


Datum: 24 oktober 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 oktober. De schoener EUROPA, kapitein E.T. Bos, van Sundsvall naar Delfzijl, is in de Noordzee in zinkende staat verlaten. De bemanning is gered en te Grimsby geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Bij onderzoek van het stoomschip PRINSES MARIE in het droge dok te Tandjong Priok is gebleken dat het schade heeft aan roer, schroefraam en kiel. De lading is onbeschadigd.


Datum: 25 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. Volgens Lloyd’s is de op zee verlaten driemast schoener EUROPA te Hull binnengesleept. (opm: zie PGC 241098, 251098 en NRC 261098)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Granton, 20 oktober. De schoener ANTJE LINA, kapitein L. Ulpts, van Waterhuizen, is met ontzet dek, schade aan stuurboordsboeg en verschansing en meer andere averij alhier binnengelopen. Het schip heeft een week geleden zwaar stormweer doorstaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 oktober. Het stoomschip AMSTERDAM, van de Holland-Amerika Lijn, is te New-York in het droge dok gebracht om te repareren; een schroefblad is gebroken en verscheidene klinknagels zijn gesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip AMSTERDAM te New York gedokt. Men bevond een blad van de schroef gebroken en verscheidene klinknagels losgewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Granton, 20 oktober. Onder de vele schepen, die hier met schade zijn binnengelopen, is ook de Nederlandse schoener JANTJE. Het schip, dat van Denemarken naar Wemyss is bestemd, is hier binnengekomen met schade aan bakboord-achterschip en gebroken voormarszeilra.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 oktober. De Nederlandse schoener EUROPA, die in de Noordzee werd verlaten is opgepikt en te Hull binnengesleept.


Datum: 26 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 23 oktober. De in de Noordzee verlaten driemast-schoener EUROPA werd hier vol water door de stoomtrawler DUCHESS OF YORK binnengesleept. Het schip is beladen met delen, de deklast is verloren en het achterschip zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 25 oktober. De Nederlandse schoener TRIJNTJE, kapt. J.J. Valom, van Gefle naar Delfzijl, is bij Falsterbo gestrand. De opvarenden zijn gered.


Datum: 28 oktober 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een overdekt roefschip, groot 12 ton, met volledige inventaris, en een overdekte praam, groot 21 ton, drie jaar oud, bij K. Westerhuis, scheepstimmerman, Leeuwarden. Men vervoege zich niet op zondag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 oktober. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Singapore is het Nederlandse stoomschip BABALAN met zware schade na stranding aldaar aangekomen en gedokt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Skanör (opm: Zweedse haven nabij zuidelijke ingang van de Sont), 26 oktober. De Nederlandse driemast schoener TRIJNTJE van Skelleftea met een lading hout naar Delfzijl, bij Kampringe (opm: Kämpinge, westelijk van Trelleborg) gestrand tijdens dikke mist, is met 8 voet water in het ruim weder vlot gekomen. Nadat het schip tijdelijk dichtgemaakt was, is het door het stoomschip F.H. KOCKAM hier binnengebracht.


Datum: 29 oktober 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Heden morgen overleed, na een ongesteldheid van enige weken, zeer zacht en kalm, onze geliefde vader en behuwdvader Douwe Gerrits Barkmeijer, in de ouderdom van bijna 80 jaren, sedert 1884 weduwnaar van Dieuwke Tjipkes Posthumus.
Stroobos, 22 oktober 1898
G. Barkmeijer, A. Barkmeijer-Hacquebord. T. Barkmeijer, B. Barkmeijer-Hoeksema. J. Barkmeijer, T. Barkmeijer-Riemersma. P. Hoeksema, G. Hoeksema-Barkmeijer. W. Haan, K. Haan-Barkmeijer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malmö, 26 oktober. De Nederlandse schoener TRIJNTJE is van Skanör naar hier gesleept om te worden nagezien en vermoedelijk te repareren.


Datum: 30 oktober 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 oktober. Het stoomschip DORDRECHT heeft slechts onbeduidende schade. Het werd door de surveyor van Lloyd´s onderzocht en volmaakt zeewaardig bevonden. Het heeft daarvan een certificaat ontvangen en zal de reis naar Rotterdam voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats en datum) Het stoomschip MALANG, gebouwd bij Wigham Richardson & Co te Walker-on-Tyne voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de vrachtvaart tussen Rotterdam en Nederlands Indië, werd gisteren met het beste gevolg te water gelaten. De afmetingen zijn 333 x 44 x 31 voet. De machines van 1600 I.P.K. zijn van het triple-expansie systeem en in staat het schip een vaart van ruim 10 mijl te geven. Behalve de MALANG is nog in aanbouw een zusterschip, dat onder de naam SOLO in de vaart gebracht zal worden. De MALANG vertrekt half december naar Nederlands Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip DORDRECHT, van St. Petersburg naar hier, te Kopenhagen binnengelopen om onderzocht te worden. Het heeft aan de grond gezeten.


Datum: 01 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 26 oktober. Het Nederlandse schip JAN SIEVERT, dat de 14e dezer beloodst en door de noorderstorm teruggedreven werd, passeerde heden hier op weg naar Papenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 oktober. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse vissersvaartuig KONINGIN WILHELMINA te Scarborough met assistentie binnengelopen wegens brand in de bunkers, die later geblust werd.


Datum: 02 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 1 november. De Nederlandse gaffelschoener JANTJE, kapt. J. Kramer, te Buckhaven (Schotland) gestrand en afgekeurd, is met de inventaris verkocht voor GBP 152. (opm: als JANTJE in juni 1900 onder Engelse vlag weer in de vaart gebracht)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 1 november. Wij vernemen dat het stoomschip DORDRECHT voor GBP 17000 naar Rusland is verkocht.


Datum: 03 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

J.F. von Glahn, makelaar, zal op maandag 14 november 1898, des namiddags te drie uur, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder Joh. H. Dupont Noordbeek, in veiling brengen de navolgende stoomschepen:
- Het schroefstoomschip genaamd ANTILOPE, lang 36,30 meter, over alles breed 4,35 meter, hol 2,28 meter, ingericht voor passagiers, goederen- en veevervoer, met inventaris voor zover voorradig.
- Het dubbelschroef stoomschip genaamd BURGEMEESTER VAN MARLE, lang 23,90 meter, wijd 4,24 meter, hol 1,53 meter, met een totaal laadvermogen, inclusief deklast, van 110 ton, ingericht voor passagiers- en goederenvervoer. NB. Deze boot mag nimmer tussen Amsterdam, Deventer, Zutphen of tussenliggende plaatsen varen.
- De sterke schroefsleepboot, genaamd ECONOMIE, lang 10,40 meter, wijd 2,92 meter, hol 1,70 meter, gemeten na aftrek der machinekamer op 14 ton.
Kijkdagen: ANTILOPE en BURGEMEESTER VAN MARLE: 9, 10, 11 en 12 november en ECONOMIE dagelijks.
Ligplaatsen te Amsterdam: ANTILOPE: overzijde IJ, bij het station Noord-Hollandsche Tram-Maatschappij, BURGEMEESTER VAN MARLE: Prins Hendrikkade, recht tegenover perceel 86, ECONOMIE: Prins Hendrikkade bij het kantoor der Ballast-Maatschappij.


Datum: 04 november 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur, voor jaren: een grote scheepstimmerwerf, in gebruik bij de Gebroeders Van der Kolk. Te aanvaarden 1 januari 1899.
Te bevragen bij P.H. Westerhuis te Leeuwarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 november. Volgens telegram van Lloyd´s is de Nederlandse bark WINNEWEER, van Skelleftea naar Delfzijl met een lading hout, met assistentie wegens lek schip, gebroken roer en meer andere schade te Egersund (opm: westkust van Noorwegen !) binnengebracht. (opm: zie o.a. NRC 081298)


Datum: 05 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Talbot, 2 november. Het Belgische stoomschip HAVELOCK, van Penarth naar St. Malo, werd gisteren bij Bullpoint door de equipage verlaten. Deze werd opgenomen door het stoomschip DEERHOUND en te Port Talbot geland. (opm: zie NRC 051198)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porthcawle, 3 november. Het door de equipage verlaten Belgische stoomschip HAVELOCK, beladen met kolen, werd hier door de sleepboot THANIS binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 november. Volgens een Reuter-telegram werd het Nederlandse barkschip IJMUIDEN gisterenochtend drijvend gezien bij de Fæder eilanden, met slechts één man aan boord. Het schip lag 19 oktober zeilklaar te Frederikshamn (opm: Hamina) met bestemming Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 november. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip IJMUIDEN, kapt. R. Swart, van Frederikshamn (opm: Hamina) naar hier, bij Fjällbacka (opm: 60 mijl NNW van Gothenburg) gestrand. Het volk is gered en te Fjällbacka geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 2 november. De naar Amsterdam verkochte afgekeurde driemast schoener DINA zal gesloopt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 november. Bij het op sleeptouw nemen van het fregatschip DYNOMEDE, van Rangoon, is de sleepboot CYCLOP er mede in aanvaring gekomen, ten gevolge waarvan de DYNOMEDE zowel als de sleepboot CYCLOP belangrijke schade bekwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 2 november. Het wrak van de Nederlandse bark DIEWERDINA is te Nerva (opm: Narva) publiek verkocht, met de inventaris, voor 2650 roebels. Van de lading zijn geborgen 1159 balken, die tot 2 roebels 65 kopeken per balk zijn verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 november. Volgens telegram uit Port Said is aan boord van de HENDRIKA, van Cardiff naar Batavia, de circulatiepomp defect en is er lekkage aan de ketels. Men is bezig met repareren.


Datum: 06 november 1898


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 november. Tijdens een geslaagde proeftocht werd het stoomschip KONING WILLEM I heden door scheepswerf ‘De Schelde’ alhier overgedragen aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam. (opm: de KONING WILLEM I vertrok op 12 november van Amsterdam voor haar eerste reis naar Batavia)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 november. Volgens bij de directie der Maatschappij Hendrika ontvangen telegram van de gezagvoerder van het stoomschip HENDRIKA, van Cardiff naar Batavia, dat te Port Said enige geringe schade aan de machine heeft hersteld, zal het zondag 6 november de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. De lading van het met averij te Batavia uit zee teruggekeerde stoomschip PRINSES MARIE zal in de loop der maand verscheept worden met verschillende stoomschepen, varende in de stoomvaartlijnen van Java naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berlijn, 3 november. Uit Fjällbacka, een kleine Zweedse stad aan het Skagerrak, werd het volgende telegram ontvangen. In de afgelopen nacht heeft hier een vreselijke zuid-westerstorm gewoed en zagen enige loodsen en visserslieden hedenochtend de Nederlandse bark IJMUIDEN drijven bij de Væder eilanden. Er was slechts één man aan boord. De beide scheepsboten en het scheepsjournaal waren weg. De overige 13 man hebben vermoedelijk het schip met de boten verlaten en zouden zijn verdronken. (opm; zie NRC 051198, volk gered)


Datum: 08 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 7 november. Een der beide duikerschepen, die op sleeptouw van de sleepboot MARTIN POPELAU hier binnenkwamen, is in de nacht van zaterdag op zondag (opm: van 5 op 6 november) op de Richel geslagen. Gisteren werd met één en heden met twee sleepboten getracht het schip af te brengen, doch vruchteloos.


Datum: 09 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 november. De Nederlandse schoener HISKEA, van Sundsvall naar Papenburg, is te Christiania (opm: Oslo) binnengelopen met verlies van deklast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 november. Volgens door de rederij van de kapitein ontvangen bericht kan het barkschip WINNEWEER onmogelijk herwaarts worden gesleept. Na gehouden onderzoek wordt aanbevolen de lading te lossen. Drie pompen worden steeds in werking gehouden, doch kunnen het schip niet lens houden. Het vaartuig kwam binnen met 12 voet water in het ruim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Egersund, 4 november. Het Nederlandse barkschip WINNEWEER, kapt. Kayser (opm: Harko Kayzer), van Skelleftea met hout, geraakte op Tingelradet in de zuidelijke toegang naar Egersund aan de grond. De bemanning was reeds, op de gezagvoerder na, in de boten gegaan om het schip, dat 8 voet water in het ruim had en schade had aan het roer, te verlaten, toen de postboot EXCELLENCEN in de nabijheid kwam en het schip van de grond af sleepte en hier binnen bracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 november. De bergers, die het stoomschip HAVELOCK verlaten te Porthcawle binnen hebben gebracht, vorderen GBP 2000 bergloon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 oktober. De gezagvoerder van het Belgische stoomschip GALILEO, hier van Rio de Janeiro aangekomen, rapporteert dat op 20 dezer op 11º57’ N.B. en 58º26’ W.L. een grote aëroliet (opm: meteoorsteen) zo dicht bij het schip in zee viel, dat het water op het schip spatte. Terzelfder tijd werd het schip door de bliksem getroffen en beschadigd.


Datum: 10 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 november. Van de directie van de Mij Nederland: Het te Tandjong Priok in averij liggende stoomschip PRINSES MARIE zal op 14 januari 1899 te Batavia publiekelijk worden verkocht.


Datum: 11 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 8 november. De Nederlandse schoener JOHANNES, kapt. Voget, is hier op 20 oktober van Rio Grande, laatst van Falmouth, aangekomen. Het heeft op de reis met veel slecht weer te kampen gehad, waardoor nogal schade werd bekomen. Expertise werd gehouden op 5 november, doch denkt de kapitein te Rotterdam te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amrum, 7 november. De tjalk ANNA JONAS, schipper Jonas, met een lading beenas van Groningen naar Hamburg, is bij Helgoland gestrand. Schipper en knecht trachtten tevergeefs met de kleine boot Helgoland te bereiken maar door de zware zuidelijke wind dreven zij noordwaarts af en eerst na 2 dagen gelukte het hun te Witdun (opm: Wittdün op het eiland Amrum !) te landen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 november. De te Groningen thuisbehorende ijzeren gaffelschoener AAFFIENA, kapt. J. Brouwer, met een lading hout van Lauervig naar Leer bestemd, waarover men zich ongerust maakte, is gister hier behouden aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 november. Het stoomschip PRINSES AMALIA is hedenochtend alhier aan de werf aangekomen voor reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 november. Het Nederlandse stoomschip PROFFESSOR BUYS van Harlingen naar Hull, en het Engelse stoomschip MEDWAY zijn ter rede van Hull met elkaar in aanvaring gekomen. De PROFFESSOR BUYS bekwam enige schade. De schade aan laatstgenoemd schip is onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Havre, 8 november. De Nederlandse schoener JOHANNE, die 20 oktober hier van Rio Grande arriveerde, heeft op de reis veel slecht weer gehad en schade geleden. Het schip werd 5 dezer onderzocht. De gezagvoerder is van plan de schade te Rotterdam te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 9 november. De Maatschappij De Hoop heeft voor NLG 995 aangenomen om het gestrande duikerschip, dat op sleeptouw van de sleepboot MARTIN POPELAU hier binnenkwam, af te slepen en naar Amsterdam te brengen. De verleende assistentie voor het alhier op de rede brengen van de sleepboot met de beide duikerschepen is afgemaakt op NLG 1.200.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshaven, 7 november. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Koningbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, dat hier binnenkwam om kolen in te nemen, heeft bij Horns Rev (opm: ten noordwesten van Esbjerg) de deklast verloren en schade bekomen aan het ankerspil.


Datum: 12 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand 7 november. Het barkschip LUCA, kapt. Jansen, van Gefle met hout naar Rotterdam is de vijfde dezer na een reis van 3 dagen lek te Randösund (opm: eilandje nabij Kristansand) binnengekomen en zal waarschijnlijk naar hier worden gesleept om de lading te lossen en hier te repareren. Het schip is reeds tweemaal onder de Nederlandse kust geweest, doch telkens weer teruggedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. De Nederlandse sleepboot CYCLOPS (Zurmuhlen) vertrekt heden van hier naar Fjallbacka om het Nederlandse schip IJMUIDEN van daar naar Amsterdam te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 november. De gister hier aangekomen sleepboot SCHEVENINGEN zal de afgekeurde en hier verkochte driemast schoener DINA naar Zaandam slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. Het Nederlandse schip JAN EN CAREL, met schade te Cuxhaven binnen, zal door de sleepboot ZUIDERZEE naar Zaandam worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malmö, 9 november. De hier na de stranding binnengebrachte schoener TRIJNTJE zal door het stoomschip GEBRÜDER WREDE via het Kaiser Wilhelm-Kanal naar Delfzijl worden gesleept om te repareren.


Datum: 13 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 10 november. Het stoomschip PROFESSOR BUYS (opm: zie PGC 111198) heeft belangrijke schade aan de brug aan bakboord, de MIDWAY is slechts licht beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 november. Volgens telegram van Lloyd’s heeft gisteren te Antwerpen een ontploffing plaats gehad aan bood van de rivierstomer STAD AALST. Het achterschip is uit elkaar geslagen, waarbij verscheidene personen gedood zijn.


Datum: 15 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 november. Het Nederlandse schip WINNEWEER, te Egersund binnen, is zo lek dat men om het indringende water meester te worden de zeilen om het schip heeft moeten spannen teneinde het lens te krijgen. De lossing is begonnen. Bergers vragen 12.000 Kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. De sleepboot MARTIN POPELAU is met één duikvaartuig op sleeptouw van Vlieland te Brunsbüttel aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Afloop der heden in lokaal Frascati gehouden veiling van schepen:
- Schroefstoomschip ANTILOPE: bij opbod NLG 6.400, opgehouden
- Schroefstoomschip BURGEMEESTER VAN MARLE: bij opbod NLG 6.500, opgehouden.
- Schroefstoomschip ECONOMIE: NLG 1.350, opgehouden.


Datum: 16 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 12 november. De Nederlandse driemastschoener TRIJNTJE, van Skelleftea naar Delfzijl, na stranding te Malmö binnengebracht, passeerde hier, gesleept door de Duitse sleepboot GEBRÜDER WREDE.


Datum: 17 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 15 november. De Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, schipper H.E. Brouwer, kwam hedenavond gesleept wordende in aanvaring met de Duitse tjalk MARTHA, die daardoor nogal schade opliep. De NIEUWE ZORG geraakte aan de grond.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 november. Na vertrek van Londen naar Rotterdam kwam het Nederlandse stoomschip BATAVIER III vandaag nabij Wapping in aanvaring met de barge TABOR, die is gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Het Engelse stoomschip TEUCER, heden van hier naar Liverpool vertrokken, moet enige reparatiën ondergaan en zal daarna onder Nederlandse vlag gebracht worden, ten behoeve van de Nederlandsche Stoomvaart Mij Oceaan, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Het Nederlandse fregatschip JEANNETTE FRANÇOISE, van Batavia naar Londen, is heden te Falmouth aangekomen. Kaptein Vil en de eerste stuurman waren op de reis overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 november. Het Nederlandse stoomschip LEONORA, hier aangekomen van Galveston, rapporteert veel slecht weer te hebben gehad waardoor het enige schade beliep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. De Nederlandse sleepboot CYCLOP is heden te Fjällbacka aangekomen en vertrekt morgen van daar met de IJMUIDEN op sleeptouw naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 15 november. Het duikerschip, dat op sleeptouw was van de Nederlandse sleepboot MARTIN POPELAU, later gestrand, doch vlotgebracht, is onderzocht en heeft, voor zo ver zichtbaar, weinig geleden. Het zal na enige kleine voorzieningen te hebben ondergaan, vermoedelijk donderdag naar Amsterdam worden gesleept.


Datum: 18 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 14e januari 1899 zal te Batavia worden geveild het aldaar in averij liggende mailstoomschip der Stoomvaart-Maatschappij Nederland PRINSES MARIE.
Nadere bijzonderheden zijn te verkrijgen bij de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, Prins Hendrikkade 160, en bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant 1, beide te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Het Engelse stoomschip TEUCER is heden van hier naar Liverpool vertrokken. De voor Java bestemde goederen, die in het stoomschip geladen zijn, zullen te Liverpool worden overgeladen in het stoomschip IXION, dat begin december van Liverpool naar Java zal vertrekken. De TEUCER moet enige reparaties ondergaan, en zal daarna te Liverpool onder Nederlandse vlag gebracht worden ten behoeve van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan.


Datum: 19 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 november. De Nederlandse gaffelschoener ALBATROS, kapt. J. Weers, van Larache (opm: westkust Marokko) naar Londen, is lek en met verlies van boegspriet Lissabon binnengekomen, zijnde 16 dezer ter hoogte van Cap Roca (opm: Cabo da Roca, nabij Lissabon) in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip CONGO dat zich op reis bevond van Rotterdam naar West-Afrika. (opm: zie NRC 221198)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegram uit New York is de Nederlandse bark JOHANNES (opm: JOHANNA), kapt. L. Maars, op 1 november van daar naar Honululu vertrokken, op zee verlaten. Het volk is gered. (opm: zie PGC 241198 en 301198)


Datum: 20 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling stoomschip VOORWAARTS. Dinsdag de 29e november 1898, des namiddags te 3 uur, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, J.F. von Glahn en F. Meijerdirck Jr. namens de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogstmijnende het buitengewoon sterke ijzeren driemast schroefstoomschip genaamd VOORWAARTS, in 1874 gebouwd bij de firma John Elder & Co te Glasgow, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 111,40 meter, wijd 11,50 meter, hol 5,30 meter en alzo gemeten op bruto 2801,47 en netto 2065,67 tonnen. Met de aanwezige kapitale machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven. Genoemd stoomschip ligt aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen. Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant 1. (opm: de VOORWAARTS werd voor NLG 70.000 verkocht aan G. Lavarello te Genua)


Datum: 22 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 november. De LOODSKOTTER No. 10 is door het stoomschip FARADAY op sleeptouw genomen tot de Berghaven, waar het werd overgenomen door de sleepboot HAVIK, die het opsleepte naar Rotterdam om hersteld te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, 21 november. De LOODSKOTTER No. 10 is in aanvaring gekomen met het inkomende stoomschip FARADAY. De bezaansmast werd bij het dek afgebroken. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. De kotter komt naar Rotterdam. De loodsen zijn op de Afhaalkotter No. 16 overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip CONGO, van hier naar West Afrika, met lichte schade, veroorzaakt door aanvaring met de Nederlandse schoener ALBATROS te Teneriffe aangekomen (opm: zie PGC 191198).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 19 november. Het stoomschip HUNZE IX is gisteren bij Vegesack in aanvaring geraakt met het tjalkschip ETTJE en een met ijzer beladen vaartuig. Laatstgemeld is daardoor gezonken, terwijl de ETTJE enige schade beliep. De HUNZE IX bekwam geen averij en zette de reis naar Bremen voort.


Datum: 23 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der scheepsbouwmeesters J.J. Pattje en Zoon werd met goed gevolg te watergelaten een stalen gaffelschoener (opm: DOLFIJN), groot ca.100 last, voor rekening van kapt. Reindert Speelman te Groningen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 20 november. Gisteren is het jacht ELIANA door het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE overvaren. De opvarenden van het jacht konden worden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 22 november. Hedennacht is gestrand de Noorse schoener MARTHA ELENE, kapt. Blix, met klipvis van IJsland naar Barcelona. Het volk is gered. Het schip zit hoog op de dam en is een weinig lek. De tuigage wordt geborgen. Het schip is vermoedelijk niet af te brengen.


Datum: 24 november 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ondergetekende, curator in het faillissement van de weduwe A.L. Hoekstra, scheepstimmervrouw te Rohel, bericht, dat de slotuitdeelingslijst door hem is gedeponeerd ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Leeuwarden en van het kantongerecht te Bergum, ten einde aldaar gedurende 10 dagen ter kosteloze inzage te liggen van de schuldeischers.
mr. P.C.J.A. Boeles

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 november. De Nederlandse galjoot MATHILDE, kapt J. Venema, van Delfzijl naar Poole is op het eiland Wight gestrand en totaal verloren (opm: zie PGC 291198). Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 21 november. De Duitse schoener NORDSTERN, van West Wemyss naar hier, is 16 dezer in aanvaring geweest met de Nederlandse tjalk NOOIT GEDACHT. Eerstgenoemde bekwam schade aan de verschansing, van laatstgenoemde is niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 18 november. Het Engelse stoomschip PECONIC is hier heden aangekomen van Almeria, hebbende aan boord de bemanning van het Nederlandse barkschip JOHANNES (opm: JOHANNA, zie PGC 191198) dat de 11e dezer op 36º N.B. en 54º W.L. werd verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 23 november. De gezagvoerder van het Nederlandse schip BOTHNIA, hier van Hudiksvall aangekomen, rapporteert dat de eerste stuurman op de Noordzee overboord gevallen is en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 23 november. De MARTHA ELENA is een halve scheepslengte hoger op de dam geslagen. De loze kiel is verloren en stuurboordzijde van het schip is beschadigd. De tuigage en inventaris zijn geborgen, terwijl de lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen (opm: Kaliningrad), 19 november. Het Seeamt alhier deed uitspraak betreffende de stranding van de Nederlandse tjalk MARGARETHE (opm: MARGRETHA), kapt. E. Karssies, die de 10e juni l.l. was vertrokken van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen en die door de gezagvoerder op strand werd gezet. Het hof was van mening, dat de oorzaak van de stranding gezocht moest worden in de waanzin van de gezagvoerder, die het schip op het strand heeft gezet, dat daardoor verloren ging, terwijl slechts een gering deel van de lading werd geborgen. (opm: naam schip is MARGRETHA, en datum 18 juni, zie NRC 200698 en 240698)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 22 november. De gezagvoerder van het stoomschip CONGO, maandag j.l. te Teneriffe aangekomen, rapporteert op 40º N.B. en 11º W.L. in aanvaring te zijn geweest met het Nederlandse schip ALBATROS, waardoor het enige lichte schade leed. Het schoenerschip, dat zwaar beschadigd was, werd door hem op sleeptouw genomen tot voor Lissabon. Hij verliet het daar, met alles wel aan boord. (opm: zie NRC 191198)


Datum: 25 november 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Direct gevraagd een smidsknecht, zijn werk geheel of ten deele verstaande, door H. Sikkema, scheepssmederij, Franeker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Het Deense stalen schroefstoomschip NANCY, groot 1773 Brt, gebouwd in 1894, thans liggende te Rotterdam, is voor GBP 16.000 aangekocht door de Fa. Bruckwilder en Co te Rotterdam en zal onder Nederlandse vlag in de vaart worden gebracht onder de naam VIOLET. Het stoomschip moet dienen voor de algemene vrachtvaart onder directie van de genoemde maatschappij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Singapore, 28 oktober. Het Nederlandse stoomschip BABALAN arriveerde hier op 24 oktober na stranding bij Langkat (Sumatra). Ongeveer 15 platen zullen vernieuwd moeten worden.


Datum: 26 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 25 november. De berging der lading van het schip MARTHA ELENE is aanbesteed tegen 19% van de waarde van het geborgene.


Datum: 27 november 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 26 november. Het stoomschip SATURNUS, van Domsjoe naar Schiedam, vertrok heden van hier naar Nieuwediep, doch geraakte even na vertrek in de Westergronden aan de grond. Het kwam vlot en werd te Vlieland binnengesleept door de sleepboot DE HOOP. Het stoomschip heeft waarschijnlijk de schroef gebroken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 25 november. Gisteren arriveerde van Rotterdam te Middlesbrough het Nederlandse stoomschip MESACRIA, met aan boord de vier bemanningsleden van de Engelse schoener BLUE JACKET. De schoener was onderweg van Amble naar Londen met een lading vuurvaste stenen en is lek bij de Engelse kust verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 november. Er zullen zes dubbelschroef stoomschepen van de grootste soort voor rekening van de Red Star Line in Engeland worden gebouwd. Van deze zullen twee voor vervoer van goederen en vier voor goederen en passagiers dienen. De vier passagiersboten zullen 560 voet lang zijn en ongeveer gelijk zijn aan de TEUTONIC en MAJESTIC. De vrachtschepen, die aan de Tyne gebouwd zullen worden, hebben een lengte van 630 voet


Datum: 28 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 26 november. Het stoomschip SATURNUS is op de Vliereede geankerd. Het heeft stoompijpen gebroken en meerdere schade aan machine en schip. De deklast is verloren. De SATURNUS zal trachten binnendoor op eigen kracht Nieuwediep te bereiken.


Datum: 29 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen (opm: Noorwegen), 19 november. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE is in aanvaring geweest met het jacht ELIANA, beladen met ledige vaten. Het jacht, dat op de lading drijft, zal op het droge worden gezet om onderzocht te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wight, 24 november. Er is een bergingscontract gesloten met de strandbewoners om het gestrande Nederlandse schip MATHILDE af te brengen. Het schip zit nog in de zelfde positie. Wind O.Z.O, matige koelte. (opm: zie PGC 241198)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 28 november. Het stoomschip SATURNUS is hedennacht door de sleepboot HOOP vlotgebracht. Met assistentie van deze sleepboot stoomde de SATURNUS op naar Nieuwediep. Volgens later bericht is de SATURNUS hedenochtend te Nieuwediep aangekomen en komt langs het Noord-Hollandskanaal naar Amsterdam.


Datum: 30 november 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 19 november. Het Nederlandse barkschip JOHANNA, kapt. L. Maars, 31 oktober van New York naar Honolulu met een lading kolen vertrokken, werd 9 dezer op 36º24’ N.B. en 54º W.L. door een orkaan belopen. Een zware stortzee sloeg de presenningen van de luiken weg en deed enige dekbalken breken, waardoor het dek zich begaf. Kort daarop stond er 7 voet water in het ruim en geraakten de pompen door de kolen verstopt. Men trachtte vruchteloos het dek met zeilen en presenningen dicht te maken. In de namiddag van de 9e november gaf de gezagvoerder order om de sloepen uit te zetten. De eerste sloep werd tegen de zijde van het schip verpletterd. De laatste sloep werd uitgezet en begaf de bemanning, bestaande uit 18 koppen en een passagier, zich er in, zijnde het water toen tot 9 voet in het schip gerezen. Een zak met scheepsbeschuit en enig drinkwater was alles wat men mede kon krijgen. Om de sloep boven water te houden moest aanhoudend gehoosd worden, doch zaten allen tot aan de knieën in het water. Kapt. Maars, de eerste stuurman J. Barends, de kok en één der matrozen hadden veel te lijden van de bekomen verwondingen. In de namiddag van de 11e dreef het schip met het dek te water, doch door honger en dorst gedreven ging men weder aan boord. Des avonds te 11 uren zag men het toplicht van een stoomschip, blauwlichten werden afgestoken en beantwoord. Een sloep van het stoomschip, dat bleek het Engelse stoomschip PECONIC te zijn, van Almeria naar New York bestemd, haalde de gehele bemanning in twee reizen van het wrak en landde deze de 18e november te New York.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 14 november. Het stoomschip PRINSES MARIE werd, nadat het te Tandjong Priok terugkeerde, in het droogdok gezet en voorlopig dichtgemaakt, waarna het aldaar de lading heeft gelost. Er werd aangeboden de schade tijdelijk te herstellen voor NLG 57.785. Reeds werd medegedeeld, dat het schip te Batavia wordt verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 november. De Nederlandse tankstomer OCEAN, gisteren van hier naar Amsterdam vertrokken, heeft buiten de baar gestopt gelegen. Men meent, dat het schip drie ballen had gehesen. Het werd later mistig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 3 november. De kosten van de reparatie aan het Nederlandse stoomschip BABALAN worden op DLR 10.000 à 11.000 begroot (opm: dit zullen Straits-dollars zijn)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Havre, 28 november. De bark NACHTEGAAL, in 1884 te Amsterdam gebouwd, van Singapore te Marseille aangekomen, werd naar Genua verkocht voor de som van FFRS 50.000.


Datum: 01 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 22 oktober. Het Nederlandse stoomschip BORNEO, 28 september van Newcastle N.Z.W. naar Soerabaya vertrokken, heeft bij Cap Moreton zwaar weer doorstaan en daardoor enige schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, (geen datum). Voor de Vierschaar. Albert Roelof K, matroos, niet verschenen, heeft zich schuldig gemaakt aan desertie gedurende de reis. Hij is 25 januari alhier (opm: Groningen) als lichtmatroos aangemonsterd op het Nederlandse schip (opm: brik) HOOGEZAND II, kapt. K.H. Voordewind, van Sappemeer, en is in Brazilië van boord gelopen. Eis: 1 maand gevangenisstraf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 november. Het Noorse barkschip FLID, van Frederikshald (opm: Halden) naar Terneuzen, is hier vol water binnengebracht door de Bremer stoomboot WITTEKIND. Het is naar de bestemming opgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 november. Volgens telegram van Lloyd´s zijn de stoomschepen ZAANSTROOM en SINDBAD te Goole met elkaar in aanvaring geweest, waarbij de laatstgenoemde schade bekwam. Het stoomschip ZAANSTROOM geraakte later aan de grond en men heeft vruchteloos getracht het vlot te slepen.


Datum: 02 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 1 december. Gisterenavond kwam hier ter rede de Noorse bark FLID, van Frederikshald (opm: Halden) met hout naar hier bestemd, vol water, met verlies van verschansing, gesleept door het Duitse stoomschip WITTEKIND, van Bremerhaven naar Antwerpen, die de FLID drijvende vond in zee aan de Steenbank. De bemanning heeft veel geleden, doch is gezond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Het stoomschip SATURNUS, met schade naar Amsterdam gebracht na bij Vlieland op het strand te hebben gezeten, zal de lading te Amsterdam lossen, welke daarop met lichters naar de bestemming zal worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Goole, 30 november. Het stoomschip ZAANSTROOM, van Amsterdam met gemengde lading, is bij het zwaaien hier in de haven in aanvaring gekomen met het langs de kade liggende stoomschip SINDBAD, dat beladen was met kolen, bestemd naar Londen, en dat daardoor schade leed aan de bovenste brug, sloepdavits en verschansing aan bakboord. De ZAANSTROOM kwam later nog in aanvaring met een kolenhulk, die mede aan de kade lag, en veroorzaakte aan deze zo veel schade, dat ze gezonken is. Het stoomschip kwam ten slotte aan de grond en men heeft vergeefs getracht het af te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 december. Het stoomschip ZAANSTROOM is na een gedeelte der lading te hebben gelost met assistentie vlotgebracht. Het schip is naar Hull vertrokken om daar te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 december. Het Nederlandse stoomschip HILVERSUM, hier gisteren van Hudiksvall aangekomen, heeft op de reis met veel slecht weer te kampen gehad. Door een zware stortzee werd nogal dekschade aangericht, terwijl ook een deel van de deklast verloren ging.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Egersund, 25 november. Het laatste deel van de lading van het schip WINNEWEER is nu gelost. Hiervan is ongeveer een kwart door zeewater beschadigd. Het schip is zo goed mogelijk door duikers dichtgemaakt. Deze rapporteerden, dat de steven en de roersteven zijn gebroken, evenzo de kiel en het vlak. Van de deklast zijn ongeveer 5 standers verloren.


Datum: 03 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 2 december. Het in de Vliesloot geankerd liggende duikerschip is hedennacht door stormweer op drift geraakt, zeewaarts gedreven en later op de Noordoosthoek gestrand. De sleepboot DE HOOP tracht het af te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 december. Aan boord van het Nederlandse stoomschip THEANO, dat gisteren te Bilbao werd binnengesleept, is de thrustas (opm: de as die door het stuwblok loopt) gebroken en de krukas verbogen. Ook is er nog andere schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 december. Het Nederlandse stoomschip THEANO, van Amsterdam naar Bilbao, is met defecte machine in de laatstgenoemde haven gesleept door het Nederlandse stoomschip CELEANO, van Rotterdam naar Bilbao bestemd.


Datum: 04 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 2 december. Het Noorse barkschip FLID, dat vol water hier werd binnengebracht, ligt nog steeds op de rede. Een gedeelte der lading zal in lichters worden overgeslagen – waarmede men heden door de vrij hevige wind nog niet kon beginnen – waarna men zal beproeven het water uit te pompen, daar het schip in zinkende toestand niet in de haven mag komen.


Datum: 05 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Glasgow, 1 december. De in oktober bij Buckhaven gestrande Nederlandse schoener JANTJE (opm: zie PGC 191098), die met de inventaris werd verkocht voor GBP 152, is op 29 november vlotgebracht.


Datum: 06 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 december. Schipper de Groot van de viskotter ZK 33, hedennacht hier aangekomen, heeft aangebracht de uit elf man bestaande equipage van het Noorse barkschip JENNY, kapt. Johansen, van Shields met kolen naar Kopenhagen bestemd. Gisterenochtend om 8 uur werd de JENNY, noordwest van Texel, 3 mijl in zee, in zinkende toestand verlaten door de equipage, die een uur later door de ZK 33 aan boord werd genomen. Het schip werd gisterenmiddag 2 uur nog drijvende gezien, noord-noord-west van Texel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 5 november. Alhier zijn aangedreven 30 planken 5 baddings en een schroot, gemerkt M†D, waarschijnlijk afkomstig van de SATURNUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 4 december. Nadat men gisteren begonnen was de deklast van het op de rede liggende barkschip FLID in een lichter over te laden, was hedenmiddag met behulp van werkvolk ook het water uitgepompt, waarbij bleek, dat het schip onder de waterlijn niet lek is, daar het geen water maakt, en dus door de overslaande zeeën is volgelopen. Des namiddags werd het schip, waarvan de verschansingen grotendeels verbrijzeld zijn, in de haven gesleept om te schutten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 december. De Nederlandse tjalk HONNEGIENA (opm: HONNEGINA), kapt. B.G. Mulder, van Methil met kolen naar Norden bestemd, is op het eiland Sylt gestrand. Nadere bizonderheden ontbreken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 5 december. De sleepboten RODE ZEE en OOSTZEE, van de firma. L. Smit en Co te Alblasserdam, zijn verkocht aan het Franse gouvernement, ten dienste van de marine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 december. Volgens telegram uit Danzig (opm: Gdansk) is het Nederlandse barkschip EMS, kapt. Wallenstein, van Kopmansholmen (opm: Köpmanholmen) naar Geestemünde met hout, aldaar (opm: Gdansk) binnengelopen in ontredderde staat. Het schip was lek, van de lading was geworpen en het dek is schoongeveegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 3 december. De Nederlandse hulk META, met hout van de Oostzee komende, is gister tijdens stormweer in de buitenzeeboezem gestrand, doch werd door het stoomschip HOLTENAU hedenavond zonder schade alhier binnengebracht.


Datum: 07 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 6 december. Het hier thuisbehorende driemast schoenerschip ANJE BERG, kapt. C.A. Doewes, is op de vijfde dezer, na een reis van 58 dagen van Liverpool, behouden te Rio Grande binnengelopen.


Datum: 08 december 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Door het verbindend worden der enige uitdelingslijst, heeft het faillissement van de wed. A.L. Hoekstra, geb. Bijker, scheepstimmervrouw te Rohel, een einde genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 2 december. De Nederlandse schoener ALBATROS is bezig de uit kanariezaad bestaande lading te lossen om het schip te kunnen onderzoeken. Tijdens de lossing is één van de lichters, met ongeveer 100 zakken beladen, door op enige stenen te stoten gedeeltelijk vol water gelopen, waardoor het zaad beschadigd werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 5 december. De Nederlandse tjalk META, die tijdens de hier woedende storm te Bulte op strand geraakte, is lek en zal vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Egersund, 1 december. Het Nederlandse barkschip WINNEWEER, van Skelleftea naar Delfzijl met hout, dat hier 3 november lek en met schade binnenliep, is afgekeurd.


Datum: 09 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig (opm: Gdansk), 5 december. Het door 2 sleepboten alhier binnengebrachte Nederlandse barkschip EMS is vol water. Ongeveer de helft van de deklast werd overboord geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 6 december. De lading van de Nederlandse schoener MATHILDE, gevoerd geweest door kaptein Venema, die te Blackgang (opm: zuidpunt Isle of Wight) is gestrand (opm: zie PGC 241198), werd in publieke veiling verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 6 december. De hier met schade na stranding binnengelopen Nederlandse tjalk META zal zonder te lossen naar de bestemmingshaven Apenrade worden gesleept.


Datum: 10 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats of datum) Het stoomschip CONSTANTIJN, van Aberdeen naar Ternate en met schade Singapore binnen, heeft op 15 november na gedane reparatie de reis voortgezet. (opm: zie NRC 011098)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 december. Het aan de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gebouwde stoomschip VAN IMHOFF is heden van de officiële proeftocht op de gemeten mijl bij het Nieuwediep teruggekeerd. Niettegenstaande het ongunstige weder hebben schip en machines in alle opzichten goed voldaan en werd een snelheid verkregen van 11,4 mijl (opm: knopen).


Datum: 11 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 9 december. De Nederlandse sleepboot SCHEVENINGEN, met twee in Nederland gebouwde lichters herwaarts bestemd, heeft wegens schade aan de machine en onklare schroef de beide lichters losgelaten in de nabijheid van Borkum. Later werd de SCHEVENINGEN door de stoomloodsboot WILHELMSHAVEN hier binnengesleept en in de Geestermünder haven gebracht. Eén der lichters is op het eiland Juist gedreven, terwijl de tweede bij Norderney voor anker werd gezien. Vanwege assuradeuren is de sleepboot RETTER uitgezonden om de lichters in veiligheid te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norderney, 9 december. Gisterenmiddag is op Juist een grote lichter gestrand. De bemanning van twee personen is gered door de reddingboot van Juist en daar geland. De reddingboot van Norderney heeft tevergeefs getracht het gestrande vaartuig af te brengen, doch heden zal men het nogmaals beproeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyk auf Föhr, 5 december. De Nederlandse tjalk HONNEGINA, kapt. B.G. Mulder (opm: bouwjaar 1887, composiet gebouwd; kapt. Berent Gerrits Mulder), van hier met kolen, die op Sylt gestrand is, zit op de zuidpunt van Hornum. De bemanning is gered.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 december. Naar men verneemt is het stoomschip ACHILLES van Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij ‘Oceaan’ alhier voor GBP 3.850 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 december. Het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNA, kapt. P. Helle, van Passaroeang, is met verlies van kluiverboom hier aangekomen en gedokt in het Tilburydok, zijnde het schip in aanvaring geweest.


Datum: 12 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 november. Het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM II, heden alhier aangekomen, rapporteert op 26 november bij Kaap Hatteras een hevige Noord-noord-wester storm met hoge zee te hebben doorstaan, die 40 uren duurde, waarin het veel water overkreeg en enige dekschade bekwam.


Datum: 13 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 december. De Nederlandse driemast schoener HILLECHIENA HELENA, kapt. H. Brouwer, van Avonport naar Papenburg, is lek te Bremerhaven binnengelopen. (opm: zie PGC 301298)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 10 december. Eén der beide lichters, die door de sleepboot SCHEVENINGEN moest worden losgemaakt en later bij Norderney ten anker kwam, geraakte op drift, doch werd door de Hamburger sleepboot ASSECURADEUR te Cuxhaven binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 10 december. Het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNA, kapt. P. Helle, arriveerde heden van Passaroeang in het Tilbury dok (opm: bedoeld is het havenbekken Tilbury om te lossen) met verlies van kluiverboom. Het is bij Hastings gisterenochtend in aanvaring geweest met de schoener LADY FLORENCE. (opm: PGC 141298 geeft als naam LADY FLORA)


Datum: 15 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 13 december. De sleepboot SCHEVENINGEN is ter reparatie gedokt in het Tecklenburg dok (opm: scheepswerf Tecklenborg).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 14 december. Naar wij vernemen is het stoomschip PRINSES ELISABETH van de Mij Zeeland naar Zweden verkocht. Dezelfde rederij verkocht haar stoomschip PRINSES MARIE naar Duitsland. Nadere bijzonderheden ontbreken.


Datum: 16 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 15 december. De opbrengst van het verkochte wrak van de MARTHA ELENE (opm: zie NRC 231198) is NLG 10, terwijl de inventaris NLG 416,05 opbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 15 december. De Belgische loodskotter is hedennacht door stormweer van het anker geslagen en tegen de Langendijk aan de grond geraakt. Het vaartuig kwam later vlot met gebroken roer, doch maakt geen water.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw roefschuitje, groot plm. 22 ton, bij de Gebrs. Van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een paviljoen-tjalkschip, 82 ton, met volledige inventaris, thans varende in de vaste beurt Franeker – Amsterdam, eigenaar J. Vlietstra.
Te bevragen bij J. Draaisma & Zn, Franeker.


Datum: 17 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyk auf Föhr, 13 december. De Nederlandse tjalk HONNEGIENA (opm: HONNEGINA) zit vol water en is vermoedelijk totaal verloren (opm: zie ook PGC 040199).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 17 december. Het te Veendam thuisbehorende schoenerbrikschip EVA, gevoerd geweest door kapt. J.B. Brongers, doch thans door kapt. C. Baas, van hier, is volgens gisteravond ontvangen telegrafisch bericht op de reis van Kroonstad naar Groningen met hout op zee verongelukt, doch het volk gered en te Riga geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd door de firma Wigham Richardson & Co nieuw gebouwde stoomschip MALANG is gisteren van Newcastle te Rotterdam aangekomen, na op de 12 dezer een goed geslaagde proefvaart te hebben gehouden. De MALANG is 333 voet lang en 44.2 voet breed en is zeer comfortabel ingericht voor een beperkt aantal eersteklasse passagiers. De machines zijn van het triple expansie systeem waarmede bij de proeftocht een 11½ mijl vaart werd behaald. Het schip is in de hoogste klasse van Veritas opgenomen.


Datum: 18 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 15 december. Het Engelse stoomschip SUNBEAM is bij vertrek van hier naar Cardiff in aanvaring gekomen met de stoomhopper WATERGEUS, die in de toegang tot het Kattendijksdok is gezonken. Het dok is nu niet toegankelijk. Men tracht het vaartuig in het dok te slepen teneinde het weder vrij te maken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een grote halfsleten visaak met tuig, en een grote halfsleten sprietboot, voor niet veel geld, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 19 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Stavanger, 12 december. Het Nederlandse barkschip WINNEWEER, te Egersund met schade binnengesleept, is afgekeurd en zal daar worden verkocht. De lading wordt of verkocht of zal met een ander schip naar Delfzijl worden vervoerd. De bemanning is gisteren door de Nederlandse consul naar huis gestuurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 14 december. De Nederlandse bark WESER, van Hernösand naar hier, is met verlies van zeilen te Kopenhagen binnengelopen.


Datum: 20 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 18 december. Het Nederlandse stoomschip JAVAAN, kapt. W.J. Boon, met ijzererts van Oxelösund naar Rotterdam, is op Ameland gestrand. Men hoopt het met een volgend getij met sleepkracht vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 december. Door de sleepboot HERCULES is hier aangebracht de bemanning van het stoomschip JAVAAN, welk stoomschip, na afgesleept te zijn door de sleepboten HERCULES, NEPTUNUS, en ASSISTENT, is gezonken. Het stoomschip JAVAAN, ex-CLAUDIUS, groot 1689 ton bruto, werd in 1880 te Sunderland van ijzer gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kronstadt, 16 december. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON, kapt. Visser, van Kotka naar Amsterdam, is 12 dezer ten noorden van Tolbuchin vuurtoren voor anker gekomen, door storm teruggedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 16 December. De bemanning van de Nederlandse schoener EVA werd gered en hier geland door het Duitse stoomschip PHAEDRA. (opm: zie PGC 171298)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 19 december 9.40 uur voormiddag. Volgens rapport van Westerschouwen is het stoomschip GUSTAVE GRISAR dit ochtendgetij niet vlot gekomen en zit nog in dezelfde toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 18 december, 7.50 uur ’s avonds. Van het stoomschip GUSTAVE GRISAR zijn hier door drie vaartuigen planken aangebracht. Twee sleepboten zijn in de nabijheid, doch kunnen door diepgang niet naderbij komen. Het stoomschip is nog dicht. Bij gunstig weer denkt men het nog vlot te kunnen krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 18 december. Om 12.12 uur namiddag is op de Banjaard gestrand het Belgische stoomschip GUSTAVE GRISAR, geladen met hout en gerst van Riga, bestemd naar Antwerpen. De equipage is door de reddingboot van Burgsluis afgehaald en alhier aangebracht.


Datum: 21 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 16 december. Het Nederlandse schip EVA zonk spoedig, nadat het was verlaten (opm: zie PGC 221298). De bemanning werd gered tijdens een hevige storm op ca. 35 mijlen uit de kust van Domesnaes (opm: Kolka, Golf van Riga).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 20 december. Een reddingboot, gemerkt s.s. JAVAAN-Rotterdam, is hier aangedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 16 december. Van boord van het bij Tolbachin lichtschip ten anker gekomen Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, werd om hulp geseind. Wegens het zware ijs op de rede, waagde zich geen stoomschip om hulp te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 20 december. Het stoomschip GUSTAVE GRISARD zit onder water. De schoorsteen is nog boven, en een mast over boord geslagen. Te Burgsluis zijn gisterenavond drie vaartuigen met lading aangekomen.


Datum: 22 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 21 december. De Nederlandse bark PAUL is tot geheime prijs uit de hand verkocht aan de heer S. de Boer te Makkum en zal worden gesloopt. (opm: zie o.a. PGC 040298)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 17 december. Van het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is heden bij helder weer niets meer te zien. Waarschijnlijk is het schip gisteren tijdens harde Oostelijke wind en mistig weder vrij van het ijs gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 20 december. Kapitein Peters, gezagvoerder van het stoomschip PHAEDRA, rapporteert de Nederlandse schoener EVA, van Kroonstad naar Emden bestemd, te hebben aangetroffen met noodsein op, die op sleeptouw wenste te worden genomen, waaraan men door de hoge zee en stormachtig weder niet kon voldoen. Het vaartuig was vol water en dreef op de lading. De bemanning op het schip wilde het verlaten en zette een boot uit, die echter dadelijk omsloeg. Een boot van de PHAEDRA slaagde erin de uit zeven personen bestaande bemanning met levensgevaar te redden. De schoener is te Libau (opm: Liepaja) op het strand gedreven en totaal verloren.


Datum: 23 december 1898


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmerknechten gevraagd, dadelijk of 5 maart, twee hout- en twee ijzerwerkers, bij O.H. v.d. Werff te Buitenverlaat bij Dragten.


Datum: 24 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 december. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON op 8 werst (opm: Russische mijl, ca. 1.067 m.) van Krasnaja (opm: niet getraceerd) door het ijs beschadigd en door de bemanning verlaten, die te Kroonstadt (opm: Kronstjadt) verwacht werd.


Datum: 25 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. De equipage van het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is te Kroonstadt aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 december. Hedenmiddag te 12 uur werd bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij van het bij hen in gebruik zijnde terrein aan de overzijde van het IJ te water gelaten de 5e der zes stalen pontons, bij haar in aanbouw voor rekening van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij. De 6e zal spoedig volgen.


Datum: 27 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 24 december. Het stoomschip EBRO was bij Brunsbüttel in aanvaring met de aldaar ten anker liggende JOHANNA, bestemd voor Denemarken, die zwaar beschadigd te Brunsbüttel werd binnen gesleept. (opm: onbekend, of dit een Nederlands schip is)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 23 december. De stoomschepen T. BISHOP en AUGUST zullen de lading vervoeren naar de bestemming Geestemünde van het Nederlandse barkschip EMS, dat te Neufahrwasser (opm: Nowy Port) zwaar lek en met schade binnen ligt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 23 december. De Nederlandse schoener JOHANNA, hier voor enige weken met schade van Rio Grande via Falmouth aangekomen, heeft de schade thans zover hersteld dat ze vermoedelijk tegen nieuwjaar daarmede gereed zal zijn.


Datum: 28 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 december. De Nederlandse bark MINERVA, kapt. B. Ohlsen, van Bo’ness naar Methil, is nabij laatstgenoemde haven gestrand doch zal waarschijnlijk na het bedaren van de storm weder vlotgebracht kunnen worden. (opm: zie PGC 301298)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 25 december. Door terugkerende vaartuigen der C.B.M. van het op de Banjaard gestrande stoomschip GUSTAVE GRISAR wordt gerapporteerd, dat het stoomschip ter hoogte van de machinekamer is gebroken en het voorschip geheel is verdwenen, doch het achterschip geheel droog ligt tussen de gronden met de nog inhebbende lading. Er liggen nog tien vaartuigen gereed van C.B.M. om het restant te bergen, waarvoor gunstig weer vereist is. Van de lading zijn ongeveer 11.000 delen geborgen, welke te Burgsluis en Brouwershaven zijn opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 27 december. Het tjalkschip EENSGEZINDHEID, met een lading graan van Rotterdam naar Leeuwarden, kwam hier lek ter rede en seinde om hulp. Het werd door de sleepboot HOOP hier binnengesleept.


Datum: 29 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Egersund, 22 december. Het bergloon voor het binnenbrengen van het hier afgekeurde Nederlandse barkschip WINNEWEER werd vastgesteld op 9.600 Kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 24 december. De Nederlandse driemast schoener ALIDA, kapt. Borst, van Riga met een lading hout naar Brake, is na een zeer stormachtige reis van 28 dagen hier binnengelopen met verlies van deklast. Het schip zal van hier naar zijn bestemming gesleept worden.


Datum: 30 december 1898


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dysart, 28 december. De bemanning van het bij Leven gestrande schip MINERVA (opm: zie PGC 281298) is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 december. Uit Kopenhagen wordt geseind, dat het Nederlandse stoomschip BARENDRECHT, van Cardiff met kolen naar Kopenhagen, ter hoogte van Rödby (opm: Rødbyhavn) aan de zuidkust van Laaland (opm: Lolland) gestrand en gezonken is (opm: het schip werd gelicht, zie Kroniek 1899). Het schip ligt in 22 voet water. De bemanning heeft het schip kunnen verlaten. Het stoomschip BARENDRECHT, ex-GOLDEN GROVE, 1408 ton bruto, werd in 1877 gebouwd. Cargadoor was Ph. Van Ommeren te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 december. Kapt. H. Brouwer, gezagvoerder van het Nederlandse driemast schip HILLECHIENA HELENA, op een reis van Avonport naar Papenburg te Bremerhaven als noodhaven binnengelopen en sedert met behulp ener sleepboot en pompers naar zijn bestemming gesleept, rapporteerde het volgende:
Wij vertrokken op 21 oktober van Avonport met afwisselend weder en wind. Op 19 november werden wij door zwaar stormweder belopen, waardoor wij een stortzee overkregen die het schip plat op zijn zijde wierp, waardoor zware lekkage ontstond en werden wij genoodzaakt, om het schip te doen rijzen, een gedeelte van de deklast te werpen. Na verloop van 12 uur begon het weer te bedaren en konden wij onze reis voortzetten maar moesten aanhoudend pompen. Later in de Noordzee hadden wij met zware stormen uit het zuidwesten te kampen en konden de Eems niet binnenkomen. Daar de bemanning afgemat was van het vele pompen werd besloten tot het behoud van schip en lading af te houden en de Weser binnen te lopen. Sleepten later met andere pompers aan boord naar Leerort waar het schip in lossing ligt. Waarschijnlijk zal het schip daar worden afgekeurd. (opm: dat laatste was niet het geval, zie Kroniek 1899)


Datum: 31 december 1898


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 december. Volgens particulier bericht werd de bemanning van het gezonken stoomschip BARENDRECHT door het Deense stoomschip ELLA gered. Een Svitzer-stomer is bij het gezonken schip. (opm: de BARENDRECHT werd gelicht, zie Kroniek 1899)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 december. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Kopenhagen is een tweede Svitzer-stomer naar het gezonken stoomschip BARENDRECHT gezonden.