Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1897


Datum: 01 januari 1896


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 19 januari 1897, 's morgens 10 uur, zal à contant worden verkocht: het casco van het schip (opm: schoener) TJAPKO, deszelfs inventaris, als ankers, zeilen, boot, vlet, etc. etc. Samenkomst bij de kastelein Roelfzema te Delfzijl. (opm: zie NRC 311296)
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een uitmuntend, best, in aanbouw zijnd nieuw schip, plm. 25 ton; een oud schip, van 27 ton, benevens verschillende modderpramen en roei- en zeilschouwen, billijke prijzen. Te bevragen, niet op zondag, bij T.A. v.d. Werff te Warga.


Datum: 02 januari 1896


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht d.d. 21 december, heerst daar gedurende de laatste dagen een zuidwesterstorm, welke voor de berging van het stoomschip JUPITER de meest ongunstige windrichting is, en waardoor het ergste gevreesd wordt. Op de avond van de 28e dezer is weder een bergingsvaartuig naar de strandingsplaats vertrokken, doch er zijn geen nadere berichten ontvangen. De bemanning is te Reval (opm: Tallinn) aangebracht en de 29e is een telegram ontvangen, luidende: vooruitzicht op redding JUPITER slecht.


Datum: 03 januari 1896


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. De positie van de JUPITER is onveranderd. Wegens storm kunnen de bergers niet werken. De 29e december heeft de kapitein zich met veel moeite aan boord begeven en bevonden, dat luiken en hoofden weggeslagen en de steven gebroken was. Ook het bergingsmaterieel was zwaar beschadigd. Er is geen lading meer aangebracht. Een staat der geredde goederen is opgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop barkschip GEERTRUIDA ALBERTINE. De notarissen Maronier en Van Alphen te Rotterdam zijn voornemens om op dinsdag de 19e januari 1897, des namiddags ten 2 ure, in het notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar in het openbaar, in één zitting, te veilen en te verkopen het snelzeilend Nederlands barkschip GEERTRUIDA ALBERTINE, groot 388 87/100e tonnen, gevoerd door kapt. K. Ebes, te huis behorende te Harlingen, thans liggende in de Zalmhaven aan de werf van de heren Gebr. Kortlandt te Rotterdam, en aldaar dagelijks te bezichtigen, en zulks met al zijn rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, presennings, kajuits-, stuurmans-, bootsmans-, timmermans- en koksgoed en verdere inventaris, een en ander breder bij aanplakbiljetten omschreven. Informatiën en aanplakbiljetten zijn te bekomen ten kantore van genoemde notarissen, Zuidblaak 72 te Rotterdam, en bij de heren Repko & Co, cargadoors te Harlingen, terwijl mondelinge in lichtingen worden verstrekt door de heer K. Ebes, thans havenmeester te Maassluis.


Datum: 04 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 21 december. Het stoomschip CHARLOIS, hier van Rotterdam aangekomen, heeft op de reis aanhoudend met zware stormen te kampen gehad, waardoor het schip is lek gesprongen terwijl ook enige dekschade werd belopen en enige spanten zijn gebogen of gebroken. De reparatiekosten worden geschat op USD 18 en het oponthoud op circa 14 dagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 28 december. De tjalk EENDRACHT, schipper D. Schot, geladen met pulp, is tegen de oostpunt van het havenhoofd gelopen, lek geworden en gezonken. Enige inventaris en het zeil zijn geborgen. Het vaartuig was niet verzekerd. (opm: waarschijnlijk een binnenvaartschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 30 december. De Nederlandse driemast mast schoener TJAPKO, laatst gevoerd door kapitein Bos, hier thans in winterlaag liggende, wordt afgetuigd en zal in de loop der volgende maand worden verkocht om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 30 december. De beide alhier thuisbehorende schepen HEVESKES I en HEVESKES II (opm: zie PGC 290397) zijn tot geheime prijs uit de hand naar het buitenland verkocht.


Datum: 05 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikstad, 29 december. Het schip CASTOR, kapitein Olsen, van Rotterdam naar Christiania (opm: Oslo), is bij Söster gestrand en zit tot het dek onder water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 januari. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE, van Rotterdam naar Antwerpen bestemd, is op de Spijkerplaat aan de grond geraakt, doch kwam zonder assistentie weder vlot en zette de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 december. Volgens telegram uit Paramaribo heeft het aldaar van Amsterdam aangekomen Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK van de Koninklijke West-Indische Maildienst gedurende de reis met stormweer te kampen gehad, waarin twee boten werden weggeslagen en enige lichte dekschade werd belopen; o.a. werd het stuurtoestel iets beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Delfzijl zijn gedurende 1896 ingeklaard: 252 zeil- en 165 stoomschepen. Uitgeklaard zijn 382 zeil- en 153 stoomschepen.
Te Harlingen zijn gedurende 1896 aangekomen 411 stoomschepen metende 433.984 m³, tegen 306 stoomschepen metende 332.965 m³ in 1895, en 71 zeilschepen metende 36.468 m³ tegen 79 zeilschepen metende 34.416 m³ in 1895. Vertrokken zijn 411 stoomschepen metende 434,108 m³ (304 – 331,094 m³) en 68 zeilschepen metende 33.973 m³ (82 – 36.468 m³).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht zijn bergers weder aan boord van het stoomschip JUPITER geweest. Het achterruim is lens gepompt, waarna daaruit koffie werd gelost.


Datum: 06 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. De nachtmailboot PRINS HENDRIK, van Queenborough, is hedenmorgen door dikke mist tegen het havenhoofd gelopen en bekwam schade aan de relings, ankerde daarna op de rede en kwam eerst hedenmorgen om 9 uur, na opklaring van de mist, in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE is naar Middelburg vertrokken om te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 5 januari. Rondom het wrak van de MULA vormen zich zandbanken, terwijl de masten van het gezonken stoomschip MINISTER ACHENBACH moeten verwijderd worden als zijnde gevaarlijk voor de scheepvaart. (opm: beide schepen waren in 1896 gestrand en wrak geworden, de MULA op 20 november, de MINISTER ACHENBACH op 28 december)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE, zaterdag te Queensboro van Vlissingen aangekomen, kwam na het landen der passagiers ten anker om rond te zwaaien, ten einde weder gereed te liggen om na de mail ingenomen te hebben, te kunnen vertrekken. Zodra het echter op de plaats langszij het hoofd was gekomen, werd bemerkt, dat het voorste deel van het stoomschip vol water begon te lopen. De pompen werden onmiddellijk aangezet en met behulp van de scheepswerf van Sheerness werd het stoomschip ledig gepompt. Het had een groot gat in één der platen gekregen, vermoedelijk doordat het bij laag water bij het rondzwaaien tegen de hand (opm: vloei) van het anker heeft gestoten. De voor de PRINSES MARIE bestemde passagiers en mail zijn vervoerd met het stoomschip KONINGIN WILHELMINA.


Datum: 07 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 januari. De Nederlandse stoomboot ARIADNE is hier van Vlissingen aangekomen, na op de Spijkerplaat bij Vlissingen aan de grond te hebben gezeten. Het stoomschip bekwam blijkbaar geen schade, doch zal, na lossing der lading, door experts in het droge dok worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE vertrekt dinsdag naar Charlois (opm: Rotterdam) om te dokken ter herstelling van de bekomen schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 januari. Het Nederlandse tankstoomschip LA FLANDRE, van Batoum naar Antwerpen, is op de rivier de Schelde aan de grond gelopen, doch met assistentie vlot gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikstad, 31 december. Het bij Söster gestrande schip CASTOR is nagezien, op 1000 kr. (opm: N.Kr.) geschat en afgekeurd. De lading cokes is waardeloos. De berging is aangenomen door de Noorse Bergungs und Taucher Comp, die reeds gisteren met het werk zou begonnen zijn, doch daarin door het stormachtige weer werd verhinderd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE van de Maatschappij Zeeland, gistermiddag van hier naar Queenborough vertrokken, ligt met een gat in de boeg te Queenborough. In de dienst werd door andere boten voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 31 december. De bemanning van het gestrande stoomschip JUPITER is, met uitzondering van de gezagvoerder, die hier is gebleven, heden met het stoomschip LOUISANNA van hier naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland werd gisteren te Queensboro (opm: Queenborough) tijdelijk gerepareerd; het gat, veroorzaakt door het anker, is dichtgemaakt. Met het hoogwater kwam het van de modderbank af, waarop het heeft gezeten tijdens de reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 januari. Op de Nederlandse sleepboot TITAN, die het Duitse stoomschip SMIDT van de Azoren herwaarts heeft gesleept, is beslag gelegd wegens aanvaring met een Elbe-kahn. Door agenten van de TITAN is de nodige borg gesteld op het beslag op te heffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (opm: Djakarta), 11 december. Het Nederlandse schip JOHANNA heeft te Tjilatjap (opm: Cilacap) de geloste lading weder ingenomen, werd daarna herwaarts gesleept en moet hier lossen om te dokken.


Datum: 08 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 januari. Het barkschip NOACH VI is van St. John N.B. (opm: New Brunswick, Canada) te Londen aangekomen, lek en met verlies van een deel van de deklast, de kajuit werd vol water gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (opm: Djakarta), 11 december. Het Nederlandse schip JOHANNA heeft de te Tjilatjap (opm: Cilacap) geloste suiker weder ingenomen, werd daarna herwaarts gesleept en moet hier lossen om te dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 januari. Op de Nederlandse sleepboot TITAN, die hier met de Duitse bark SMIDT op sleeptouw van Fayal is aangekomen, werd beslag gelegd door de rederij van een kahn (opm: sleepschip) waarmede zij begin januari 1896, dus een jaar geleden, in aanvaring is geweest. Onmiddellijk werden echter maatregelen genomen om het beslag op te heffen door een voldoende borgstelling en zal de TITAN vermoedelijk morgen de 6e januari van hier naar Nieuwe Diep vertrekken.


Datum: 09 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 januari. De visloggers MA 25 – PROEFNEMING en MA 26 – AFHANKELIJKHEID zijn gezamenlijk gekocht voor NLG 10600 door de reder A. Klingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 januari. De Nederlandse stoomboot ARIADNE is door experts nagezien en onbeschadigd bevonden. Het stoomschip is begonnen te laden.


Datum: 10 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Omtrent het Nederlandse stoomschip A.C.O. van de Holland-America Cotton Oil Co ontvingen wij het volgende: Het stoomschip A.C.O. van onze company is op 7 dezer met het stoomschip ALGOA op sleeptouw Ponte Delgado (Azoren) binnengelopen. Deze werd op 500 mijl van genoemde haven aangetroffen en, zoals het telegram luidt, werd de tros met grote moeite en gevaar uitgebracht. Het Engelse stoomschip was op 4 december 1896 van Liverpool naar Norfolk vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Michaels (opm: Azoren), 7 januari. Het Nederlandse stoomschip A.C.O, van Rotterdam naar New Orleans, heeft hier heden binnengesleept het Engelse stoomschip ALGOA, dat het achterdeel der as heeft gebroken. Het werd over een afstand van 476 mijl opgesleept. Er is geen accoord gemaakt.


Datum: 11 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Het eergisteren van hier te New-York aangekomen stoomschip OBDAM van de Holland-Amerika Lijn heeft op de reis een schroefblad verloren en moet dokken.


Datum: 12 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (opm: Djakarta), 11 januari. De Nederlandse bark JOHANNA is van Tjilatjap (opm: Cilacap) herwaarts gesleept om de lading weder te lossen en te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 januari. Het stoomschip LA FLANDRE, dat op de Schelde aan de grond zat, is door vier sleepboten afgesleept. De eis der sleepboten om GBP 600 sleeploon is voor GBP 400 afgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Afbraak van het schip PRINS VAN ORANJE. Uit de hand te koop een grote partij eiken-, teak- en grenen balken, dito dekdelen, schotwerk en ander werk- en eiken brandhout. Dekbalken (eiken), lang 9-12 meter zw. 0,33 bij 0,38, stijlen en balken, lang 4 meter zw. 0,18 bij 0,24, de teakdekdelen lang 3 tot 9 meter, dik 6 en breed 16 cm. Een teakbalk, lang 12 meter zw. 34 bij 34 cm, een grenen mast, lang 18 meter, 43 bij 34 cm.
Te bevragen bij W. van Leeuwen Sr. te Hellevoetsluis. (opm: dit betreft het Nederlandse oorlogsfregat PRINS VAN ORANJE, te water gelaten in 1840, vele jaren wachtschip te Hellevoetsluis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 4 januari. Het stoomschip FREYA is hier aangekomen met een lading goederen, geborgen uit het gestrande Nederlandse stoomschip JUPITER. Uit het achterruim, dat men met de pompen genoegzaam droog kon houden, is nu de gehele lading gelost. In het voorruim is het bergen moeilijker, dewijl daar slechts met duikers kan gewerkt worden. De sleepboot KAM is naar de strandingsplaats vertrokken. Het stoomschip JUPITER zal vermoedelijk niet afgebracht kunnen worden. Ongeveer de helft der lading is nu geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Afbraak van het schip PRINS VAN ORANJE. Uit de hand te koop een grote partij eiken-, teak- en grenen balken, dito dekdelen, schotwerk en ander werk- en eiken brandhout. Dekbalken (eiken), lang 9-12 meter zw. 0,33 bij 0,38, stijlen en balken, lang 4 meter zw. 0,18 bij 0,24, de teakdekdelen lang 3 tot 9 meter, dik 6 en breed 16 cm. Een teakbalk, lang 12 meter zw. 34 bij 34 cm, een grenen mast, lang 18 meter, 43 bij 34 cm.
Te bevragen bij W. van Leeuwen Sr. te Hellevoetsluis. (opm. dit betreft het Nederlandse oorlogsfregat PRINS VAN ORANJE, te water gelaten in 1840, vele jaren wachtschip te Hellevoetsluis; zie ook NRC 190796)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 9 januari. De gezagvoerder van het stoomschip ALGOA, dat te St. Michael (opm: Azoren) werd binnengesleept met gebroken as, seint aan zijn reders, dat het ongeval gebeurde de 19e december op 36º N.B. en 35º W.L. Het werd op 3 januari door de A.C.O. op sleeptouw genomen op 37º N.B en 35º W.L. De gezagvoerder hoopt met de reparatie gereed te zijn op 18 dezer.


Datum: 13 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Men is bezig de lading uit het achterruim van de INGERID te lossen. Een sleepboot is ter assistentie bij het stoomschip. Het waait stormachtig uit het zuidoosten doch de zee bij het stoomschip is kalm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 januari. Het Nederlandse stoomschip INGERID, van Bergen naar Rotterdam met gemengde lading, is bij de ingang van de haven van Egersund gestrand, doch zal vermoedelijk zonder schade met assistentie vlot komen.


Datum: 14 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE, van Midddlesbro’ naar Grangemouth, gisteravond op de rivier de Tees, beneden boei no. 9, aan de grond gevaren. Het schip zit niet gevaarlijk; sleepboten trachten het vlot te brengen. Duikers zullen worden aangenomen om de bodem te onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 7 januari. De volgende Nederlandse schepen liggen hier in winterlaag: ANNA, kapitein Roberts, CONCORDIA, kapitein Kuiper, FRIESLAND, kapitein Teensma, GRATITUDE, kapitein Koops, HILLECHIENA, kapitein Brouwer, IPEUS, kapitein Schansker en MARIA, kapitein Mulder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Volgens telegram uit Perim vertrekt het Nederlandse stoomschip CONRAD morgen vandaar naar Amsterdam, op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, die heden te Perim is aangekomen en aan boord waarvan alles wel is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 9 januari. Het Nederlandse tankstoomschip LA FLANDRE werd door 4 sleepboten vlot gebracht. Het bedrag voor sleeploon werd in der minne geregeld voor GBP 400. De eis der sleepboten was eerst GBP 600.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM, de 8e dezer van Hull alhier aangekomen, had gedurende de reis met zwaar stormweer te kampen en nam veel water over, waardoor de luchtkokers op het voordek werden weggeslagen en de lading door het instromende water werd beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Pekela, 8 januari. Het Nederlandse schoenerschip ANNA, laatst bevaren door kapitein Mulder, dat sedert de 20e oktober te Papenburg ligt, alwaar het was aangekomen van Drammen, is verkocht aan de heer J. Douwes te Sappemeer voor NLG 2.625.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Het stoomschip INGERID is gisterenavond vlot gekomen na een deel der lading gelost te hebben. Het zal door duikers onderzocht worden en indien het onderzoek gunstig uitvalt, zal het te Egersund de lading innemen en de reis naar hier voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 12 januari. De romp van het Deense schoenerschip FLORA, hier op 7 november 1896 binnengebracht, zal met de geborgen inventaris op 20 dezer publiek worden verkocht.


Datum: 15 januari 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag den 20 januari 1897, publiek à contant verkopen:
1. Des voormiddags te 11 uur precies, ten huize van de Logementhouder H.J. Kremer te Harlingen: de romp van het Deense schoonerschip FLORA, groot 311,45 registertonnen, zijnde kopervast en gebouwd van eikenhout en pitch-pine, met deszelfs in staande masten, staand want, boegspriet, pomp- en gangspillen en pompen.
2. Dadelijk daarna, op de werf “Welgelegen” aan de Zuiderhaven aldaar, diverse tot den inventaris van genoemd schip behorende ankers, kettingen, rondhouten, zeilen (de meeste in uitmuntende staat), trossen, staand en lopend want, lopend touwwerk, blokken, stuurmans- en bootsmangoederen enz.
Het schip ligt aan bovengenoemde werf ter bezichtiging; de inventarisgoederen zullen aldaar op de dag van verkoop te bezichtigen zijn.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de heer C. Kuhlman Jzn, cargadoor te Harlingen, en bij genoemde Notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het Nederlandse stoomschip ONDINE, van hier naar Hamburg bestemd, is wegens het ijs te Cuxhaven binnengelopen; heeft anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, zijn de bergers weder aan boord van het bij Reval (opm: Tallinn) gestrande stoomschip JUPITER geweest en werden daaruit enig tin en stukgoederen geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 januari. Men is bezig de lading van het bij Stavanger gestrande Nederlandse stoomschip INGERID uit het achterruim te lossen. Een sleepboot is ter assistentie bij het stoomschip. Het waait stormachtig uit het Z.O, doch de zee bij het stoomschip is kalm.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 12 januari. De Raad van Tucht op de Koopvaardijschepen hield gisteravond in het Paleis van Justitie alhier een zitting ter beraadslaging over de volgende zaak, waaromtrent de getuigen verhoren kortelings plaats hebben gehad.
Het Nederlandse stoomschip MINERVA, kapitein Lambert de Jonge, heeft in de voornacht van de 13e november, op de hoogte van Scheveningen aangevaren een vissersvaartuig, met het gevolg dat het (opm: vissersvaartuig) met man en muis verging. Het stoomschip, zo bleek uit de verklaringen der getuigen, was de 13e november van Amsterdam vertrokken en des avonds 7.20 uur buiten de pieren van het Noordzeekanaal gekomen. In het eerst was de atmosfeer mistig, doch later klaarde het weer op. De lucht werd “heiig”, doch de vuren der voorbij varende stoomschepen waren zichtbaar. De wacht was aldus ingericht: de eerste en de derde stuurman stonden op de brug, en op de onderbrug was de uitkijk geposteerd. Het was tussen 9 en 10 uur, dat plotseling een zwart voorwerp voor de boeg der MINERVA opdook. Een zwak rood licht werd zichtbaar, blijkbaar behorende op een klein vaartuig. Een aanvaring was onvermijdelijk. De stuurman commandeerde onmiddellijk “hard stuurboord” en seinde naar de machinekamer `stoppen en achteruit slaan`. Ofschoon de bevelen zonder verwijl werden opgevolgd, liep de MINERVA de vissersbom aan bakboord in. Men hoorde geschreeuw van de opvarenden en de bom dreef over stuurboord af.
Volgens de verklaring van de eerste stuurman was het rode licht slecht zichtbaar, vermoedelijk wegens de aanwezigheid van een zeil achterop het schip.
Intussen werd door de 3e stuurman de kapitein, die te kooi lag, gewekt, en met eveneens gewekte manschappen werd een boot uitgezet om zo mogelijk hulp te bieden. De sloep moest echter onverrichterzake terugkeren, waarop de MINERVA nog een tijdlang langzaam rondstoomde en toen de reis voortzette. Te Lissabon diende de kapitein een verklaring omtrent het ongeval in.
De kapitein heeft ter zitting van de Raad van Tucht nog verklaard, dat hij tot kwart over negen op de brug had gestaan, doch toen ter kooi gegaan was. Toen hij de machine plotseling hoorde stoppen, werd hij opmerkzaam. De machine ging weer voort, en stopte daarna nogmaals, waarin de gezagvoerder aanleiding vond, uit het bed te springen. Hij was reeds gekleed toen men hem kwam roepen. Ware er mist geweest, hij zou zelf op de brug gestaan hebben met een uitkijk op de bak. Hij stelde echter voldoende vertrouwen in zijn stuurlieden en veronderstelt dat de bemanning van de bom geslapen heeft.
De raad beraadslaagde gisteravond in geheime zitting en bepaalde de uitspraak op maandag de 18e dezer, des avonds 8 uur.


Datum: 16 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 januari. Het turret-stoomschip (opm: patent van Doxford, speciaal ontworpen voor het vervoer van erts) MAUD CASSEL, voor de firma Wm.H. Müller & Co alhier gebouwd, is 26 december j.l. van de werf W. Doxford & Sons te Sunderland te water gelaten.


Datum: 17 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip TALISMAN is bij de stroomleidende dam (opm: Pollendam) aan de grond geraakt, vlot gekomen en in de haven teruggekeerd. Het was hedenochtend naar Leith vertrokken en geraakte bij de stroomleidende dam buiten het vaarwater aan de grond.


Datum: 18 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Het stoomschip OLAF KYRRE is, na 140 ton lading te hebben gelost, vlot gekomen. Het zal heden door duikers worden nagezien.


Datum: 19 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 11 januari. Zaterdag zijn de stoomschepen FREJA en METEOR weder naar het wrak van het stoomschip JUPITER vertrokken, om zover de vorst toelaat, nog zoveel mogelijk te bergen. Het wrak houdt het, dank zij de gunstige oostelijke en westelijke winden, tot nog toe uit, hoewel de kiel wel reeds geheel vernield zal zijn, het dek reeds met brede scheuren doorsneden is en het achterschip zich onder water bevindt.


Datum: 20 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 19 januari. Het heden alhier in veiling gebrachte Nederlandse barkschip GEERTRUIDA ALBERTINE (opm: zie NRC 030197) is voor NLG 3300 verkocht aan de heer N. Arkema te Delfzijl.


Datum: 21 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 19 januari. Het heden alhier in veiling gebrachte Nederlandse barkschip GEERTRUIDA ALBERTINE is verkocht voor NLG 3300 aan de heer N. Arkema te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Naar men verneemt is door de firma Wm. H. Müller & Co alhier een nieuwe sleepbootdienst opgericht. Deskundigen zijn reeds naar het buitenland vertrokken tot aankoop van een 6-tal sleepboten. Verder wordt vernomen dat met de vissersvloot, die aan de Hoek van Holland binnenloopt, gecontracteerd is voor een tiental jaren om de visserschuiten naar de Rotterdamse vismarkt te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Het stoomschip SCHIEDAM, van de Holland-Amerika Lijn, dat de 16e dezer des voormiddags te ongeveer 4.30 uur van IJmuiden vertrok en 6 uren later uit zee is teruggekeerd, heeft enige schade aan de condensor, die te IJmuiden wordt gerepareerd. Vermoedelijk zal het stoomschip morgenochtend de reis kunnen vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 11 januari. Het Nederlandse stoomschip JUPITER is, dank zij de gunstige wind, nog in zijn geheel, hoewel de kiel reeds geheel vernield is en in het dek zich reeds wijde openingen vertonen. Het achterste gedeelte van het stoomschip zit nog onder water. De sleepboten FREJA en METEOR hebben de 9e het wrak nog bezocht ten einde er zo veel mogelijk af te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 30 december 1896. Ongeveer 200 ton der uit kolen bestaande lading uit het Nederlandse schip OOSTENBURG, kapt. H.J. Bron, van Newcastle naar Soerabaja, dat hier met verhitte lading binnenliep, zullen verkocht worden.


Datum: 22 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. De onder Nederlandse vlag varende tankstomer LA CAMPINE, van Antwerpen naar Philadelphia, ligt vermoedelijk met defecte machine ter rede van Dover geankerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een beste, nieuwe snik, van droog hout, groot 12 ton, bijna gereed. Gevraagd een scheeps¬tim¬merknecht, vast werk, bij U. Stienstra, Zevenhuizen, Franeker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 30 december. De circa 200 ton steenkolen, die van de lading van het te Simonsbaai binnengelopen Nederlandse schip OOSTENBURG, kapt. J.H. Bron, werden gelost, zullen op raad van experts worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 20 januari. De Nederlandse driemast schoener TJAPKO, kapt. R. Bos, die van Kalmar naar hier werd gesleept, is voor NLG 1100 verkocht aan de heer Pik alhier, om te worden gesloopt. De inventaris bracht NLG 950 op.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nederlandsche Koopvaardijvloot.
In de Staatscourant van de 19e dezer zijn opgenomen enige staten betreffende de Nederlandse Koopvaardijvloot. Daaraan is het volgende ontleend:
De vloot bestond op de 31e december 1896 uit: 7 fregatten, 60 barken, 7 brikken, 18 schoenerbrikken, 41 schoeners, 8 galjoten, 9 koffen, 258 tjalken, 32 andere soorten van zeilschepen, en 172 stoomschepen, totaal 612, metende 834.707,57 m³ of 293.498,10 tonnen, tegen 567 schepen, metende 822.559,91 m³ of 289.212,16 tonnen, op de 31e december 1895. Zij is dus vermeerderd met 45 schepen, metende 12.144,66 m³ of 4.285,94 tonnen.
In 1896 zijn verongelukt, gesloopt enz. 40 schepen, metende 48.615,35 m³ of 17.162,09 tonnen, en zijn voor de eerste maal zeebrieven uitgereikt aan 85 schepen, metende 61.495,95 m³ of 21.707,80 tonnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, Het heden alhier geveilde Deense schoenerschip FLORA is verkocht aan de heer Joh. Alta Lzn alhier voor NLG 1137.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. De Nederlandse driemast schoener JANTJE, kapt. Wolthekker, de 31e december van Shields naar St. Ubes (opm: Setubal) vertrokken, is in zinkende staat bij Kaap Roca (opm: Cabo da Roca, Lissabon) verlaten. De opvarenden werden gered door het Engelse stoomschip MALTA en zijn te Gibraltar geland. (opm: zie ook PGC 290197)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 januari. De geborgen tuigage en inventaris van het in november 1896 alhier binnengebrachte Deense schoenerschip FLORA heeft heden in publieke veiling NLG 881,05 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

West Hartlepool, 20 januari. Heden werd met goed gevolg van de werf van Wm. Gray & Co alhier te water gelaten het voor rekening der firma Nielsen, van Holk & Co te Amsterdam nieuwgebouwde stoomschip VLUG. Voor de eerste twee reizen is dit stoomschip gecharterd van Drontheim naar Amsterdam/Zaandam.


Datum: 23 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 18 januari. De lading van het stoomschip JUPITER is bijna geheel geborgen. Volgens rapport van ter onderzoek uitgezonden experts is het schip als totaal verloren te beschouwen. (opm: zie echter o.a. PGC 130797)


Datum: 24 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Door de Vrachtvaart Maatschappij Bothnia, onder directie van de heren B.J. van Hengel en E.J. Bok & Zn, werd bij Wm. Gray & Co te West Hartlepool een stoomschip in bouw gegeven van 3000 ton deadweight of 950 standaard hout. Het zal tegen augustus van dit jaar onder de naam ALPHA in de vaart gebracht kunnen worden.


Datum: 25 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 janauri. De tankstomer LA CAMPINE, van Antwerpen naar Philadelphia, ter rede van Dover geankerd, heeft nog gisteren de reis voortgezet.


Datum: 26 januari 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gevraagd een scheepstimmermansknecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande; kan op 5 maart vast werk bekomen bij Van der Meulen te Langweer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 januari. Het uitgaande Nederlandse stoomschip GELDERLAND, naar Batavia (opm: Djakarta) bestemd, is beneden Maassluis aan de grond gelopen. Het komt echter met het volgend getij waarschijnlijk weder vlot. (opm: het kwam op 24 januari zonder assistentie weer vlot en was 8.15 uur vm. in zee)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Hier ter stede is opgericht de Vrachtvaart Maatschappij Bothnia. Deze maatschappij met een kapitaal van NLG 500.000, waarvan de eerste serie ad NLG 250.000 thans is uitgegeven, staat onder directie van de firma’s B.J. van Hengel en E.J. Bok & Zn.
Het stoomschip ALPHA met een laadvermogen van ca. 3000 tons zwaar goed of ca. 950 standaard gezaagd hout; voor deze maatschappij in aanbouw bij de heren Wm. Gray & Co Limited, West-Hartlepool, zal omstreeks augustus van dit jaar in de vaart komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. De Stoomvaart Maatschappij Oostzee heeft onderhandelingen aangeknoopt voor de bouw of aankoop van een schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Whitby, 22 januari. Een boot werd 2 mijlen bezuiden Kettlenes-punt gevonden, die door de zee was stuk geslagen. De boot was plm. 20 voet lang, 5 voet breed en wit geschilderd. Op de boeg waren in een driekant letters geschilderd. Te Whitby werd een reddingsboei opgevist, gemerkt KONINGIN WILHELMINA – Vlaardingen, en een andere reddingsboei, gemerkt Bonaire.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 januari. Hedenochtend om 8.50 uur kwam het Nederlandse stoomschip ZUID- HOLLAND met de lichter SCHEEPVAART II op sleeptouw voorgaats en seinde om assistentie. De sleepboten WODAN en NOORDZEE vertrokken derwaarts. Men vermoedt, dat de ZUID-HOLLAND een defect heeft aan het roer.


Datum: 27 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Aan het rapport van de kapitein van het stoomschip RALLUS, dat de GELDERLAND op sleeptouw heeft gehad, wordt het volgende door de Scheepvaart (opm: de krant) ontleend: De 25e, des voormiddags 5 uur zagen wij een stoomschip, dat vuurpijlen afstak en noodseinen toonde. Toen wij er op aanhielden, bleek het de GELDERLAND te zijn, ten anker liggende en gesleept wensende te worden. Het weer was op dat ogenblik vrij goed. Er woei een matige koelte van het noord-westen en de zee was kalm. Des voormiddags 10.30 uur waren de sleeptrossen van de GELDERLAND bij ons aan boord en wij aanvaardden de reis. Spoedig brak reeds één dier trossen en des namiddags 2 uur ook de andere. Des namiddags 3.45 uur brachten wij onze sleeptros aan boord van de GELDERLAND en sleepten opnieuw tot ’s avonds 8 uur, toen wij bijdraaiden om het ochtendtij af te wachten. Gedurende de nacht stak evenwel de wind op en werd de zee zo hoog, dat wij om 2.50 uur voormiddags van de 26e besloten de reis naar de Waterweg voort te zetten. Juist even voor de pieren brak hedenmorgen ongelukkiglijk echter wederom de sleeptros en kon op een ogenblik niet worden gezien, wat er van de GELDERLAND was geworden. Toen wij eenmaal binnen de pieren waren, kon geen assistentie meer worden verleend en moesten wij ons bepalen tot het rapporteren van het schip aan de Hoek van Holland.
De Scheepvaart verneemt nog, dat de kapitein van de GELDERLAND naar Vlissingen gesleept had willen worden, doch dat de kapitein van de RALLUS dit met het oog op het weer niet aandurfde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Hedenochtend ten ongeveer 5.30 uur seinde men ons, dat vermoedelijk het stoomschip GELDERLAND, van de Rotterdamsche Lloyd, een mijl benoorden de Noorderpier van de Nieuwe Waterweg op strand was geraakt. Ten 8 uur bleek het inderdaad de GELDERLAND te zijn. Deze was zondag j.l. de Nieuwe Waterweg uitgestoomd, met bestemming naar Atjeh, na zaterdagnacht op het zuiden aan den grond te hebben gezeten. Gisteren werd de GELDERLAND door het stoomschip BUENOS-AYRES bij Schouwen gezien en daarna door het stoomschip RALLUS aangetroffen met gebroken krukas en op sleeptouw genomen. Voor de Nieuwe Waterweg brak echter tot tweemaal toe de tros en geraakte zodoende het stoomschip op lagerwal aan de grond.
Hedenmiddag 12 uur. De reddingboot van de Hoek van Holland bracht 14 man aan wal en heden namiddag 1 uur landde de reddingboot van Vluchtenburg (‘s-Gravenzande) met 12 man der equipage. Deze laatste reddingboot vertrekt weer naar het stoomschip, ten einde de overige bemanning te redden.
Hedenmiddag 2 uur. De reddingboot van Vluchtenburg komt weer naar het strand zonder het schip en de bemanning te hebben kunnen bereiken. De GELDERLAND, die ruim een uur voor hoog water aan de grond kwam, komt met laag water genoegzaam droog.
Hedenmiddag 3.30 uur. De 2de reddingboot is voor de derde keer naar het schip toegegaan doch weer teruggeslagen. De mannen zijn afgemat, nog 8 man aan boord, bestaande uit de kapitein, enige officieren en minderen. Het schip ligt 23 voet diep en zal volgens bericht geen gevaar lopen onder water te komen. De bergingmaatschappij meent met succes te kunnen bergen. De lading bestaat hoofdzakelijk uit machinerieën.
Nader seint men nog: Uit Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis brachten de treinen heden honderden mensen naar de Hoek van Holland, eindpunt, en dan zetten zij hoeden en petten vast voor de ogen, en in hele benden, achter elkaar, baggerden zij aan hun enkels door de bevroren sneeuw, die zeker een halve meter hoog ligt aan het strand. De lucht is asgrauw, met plekken van koperig geel. En de zee loodgrijs, hoog opstuwende golven, met witte kammen.
Enkele loodskotters komen binnen, sommige de zeilen aan flarden, alle de zeilen nat tot aan de top. Ongeveer duizend meter lopend van de Noorderpier ligt de GELDERLAND, dicht op het strand, zodat men bij laag water er om heen zou kunnen lopen. De boeg is op het strand gericht en het buiswater slaat over de campagne. De elf man, die nog gered moeten worden, de kapitein, eerste- en vierde stuurman, de chef-machinist, waarschijnlijk ook de hofmeester en enkele minderen, lopen onrustig over het dek heen en weer, steeds uitziende naar de reddingssloepen. Het schip ligt daar stil, en de heftigste golfslag schijnt het te willen kraken. De eerste redding ging met grote moeilijkheden gepaard. De EMILE ROBIN werd telkens door den stroom misleid. Maar eindelijk werd een ton aan een lijn uitgegooid, de bemanning pikte de ton op en trok de boot aan zij. Toen kwamen er veertien man in over. De tweede redding ging veel gemakkelijker. In een uur tijds waren weer twaalf man aan wal gebracht. De geredden zijn nu grotendeels samen in het hotel Tebbinghoff. Zij zitten er om de kachel, eten en drinken en zingen het hoogste lied. (sic)
Bijna allen hebben hun goed in de steek moeten laten. Bij de eerste dag goed weer zal de bergingmaatschappij beginnen met de lading, meest ijzerwerk, vrij te krijgen; er is nu een voet of zeven water in de machinekamer. De diepgang van het schip was bij het uitgaan 22 voet. En thans hebben de stoere redders opnieuw het werk beproefd, maar de pogingen slagen niet. Het weer is te onstuimig. – De wind blijft west-noordwest.
Op enkele momenten waren plots allen stil; dat was als de reddingboot de GELDERLAND dicht naderde. Als ze dan weer afgeslagen werd, ging er een geroes van spijt op. En ook was het, toen van het schip een ton aan een lijn in zee geworpen werd, in de hoop dat de golven haar op het strand zouden voeren; dan zou er verbinding zijn. Maar ook die ton spoelde zijwaarts af. Doch vooral was de spanning groot, toen het kanon een lijn donderde in de richting van de GELDERLAND, en die lijn werd eveneens door de wind teruggewaaid.
Te half vijf, toen het tij steeds hoger werd, terwijl de storm nog harder ging waaien, moest besloten worden het op te geven voor de nacht.


Datum: 28 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 januari. Des avonds 9 uur. Omtrent de GELDERLAND valt niets naders te vermelden. De 8 man, waaronder de kapitein, bevinden zich nog aan boord. Van de geredden zijn 23 man hedenavond naar Rotterdam vertrokken. De lading van de GELDERLAND bestaat hoofdzakelijk uit staal en ijzerwerk, bier, jenever, boter, kunstmest, mineraalwater, houtwerk, trammaterialen, rails met toebehoren, bruggebouwmateriaal, machinerie en zout- en zwavelzuur. Omstreeks 9 uur hedenavond werd een stoomschip vlak nabij de strandingsplaats van het stoomschip GELDERLAND verkend, dicht aan het strand. Er is echter nog geen nader bericht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 januari. Volgens telegram uit New-Orleans, is het Nederlandse barkschip GERHARDUS, kapt. H.R. Engelsman, van West Indië beladen met hout, op Timbalier Island (Mississippi delta, Louisiana, V.S.) verongelukt. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 januari. De zandzuiger VLAANDEREN III is, na aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier machine en ketels te hebben ingenomen, bij het vertrek van hier naar Kinderdijk (gesleept) door de harde wind in het kanaal door Walcheren tegen de duc d´alven (opm: dukdalven) aan de keersluis gelopen en heeft veel averij bekomen. De schade wordt op NLG 4000 begroot.


Datum: 29 januari 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Gevraagd tegen 5 maart 1897: een scheepstimmerknecht bij Geert Steenekes te Eernewoude. Aan ’t zelfde adres nieuwe schouwen te koop, geschikt voor melkbussenvervoer enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 27 januari. De overigen der bemanning van het stoomschip GELDERLAND werden heden voormiddag door de reddingboot van Hoek van Holland aan wal gebracht. Allen zijn wel. De mail van Atjeh (opm: Aceh), die zich aan boord bevond, werd geborgen en naar Rotterdam vervoerd. In het schip staat 13 voet water. Het achterschip is lek. Voor berging van schip en lading werd een contract gemaakt met de Nieuwe Bergingsmaatschappij alhier. Zee en wind verhinderen echter nog heden met de bergingswerkzaamheden te beginnen.
De GELDERLAND werd in 1878 gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd aan de werf der scheepsbouwmeester R. Dixon & Co te Middelesbro’, terwijl de machines werden vervaardigd door T. Richardson & Sons te Hartlepool. Het stoomschip heeft een laadvermogen van ca. 2100 ton en is 298’8” lang, 36’ breed en 25’1” diep. Het werd tot ongeveer 1892 gebezigd voor de 14-daagse maildienst tussen Rotterdam en Batavia (opm: Djakarta), terwijl het sedert meer uitsluitend als vrachtboot heeft dienst gedaan.
Het gerucht, als zou hedennacht nabij de GELDERLAND nog een stoomschip gestrand zijn, bleek onjuist. Het moet volgens bericht een voorbijgaand stoomschip geweest zijn, hetwelk seinen afstak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 januari. De onlangs te Rotterdam verkochte bark GEERTRUIDA ALBERTINA zal onder den naam DIEWERDIENA en onder boekhouderschap van de heer F. Gransbergen alhier weder in de vaart worden gebracht en bevaren worden door kapitein Arkema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New-Orleans, 26 januari. Dewijl het Nederlandse barkschip GERHARDUS, op Imbilier eiland (opm: Timbalier Island) gestrand, op een zeer gevaarlijke plaats zit, is het nodig spoedig maatregelen te nemen om de lading te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Van de gezagvoerder van het stoomschip MERCURIUS, dat de 22e januari van Lissabon en de 25e januari van Cadix naar Barcelona is vertrokken, werd het volgende bericht ontvangen: Passeerde de 20e januari te 1.45 uur namiddags in de peiling Kaap Roca (opm: Cabo da Roca) Z.t.O, afstand ± 1½ DM (opm: Duitse mijl, = 7407 meter) een ledige zeemanskist zonder deksel, gemerkt met witte letters J. Nieboer Delfzijl. Vermoedelijk is dit een kist toebehorende aan een der bemanning van de bij Kaap Roca in zinkende staat verlaten Nederlandse driemast schoener JANTJE, kapitein J. Wolthekker. (opm: zie PGC 220197)


Datum: 30 januari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 18 januari. Kapitein B.G. Bruinsma, voerende het stoomschip EDAM, van de Holland-Amerika Lijn, van Amsterdam hier aangekomen, rapporteert:
Dinsdag de 5e dezer ‘s-namiddags ongeveer 3.45 uur op 50º05’ N.B. 11º25’ W.L, zagen wij een bark onder klein zeil, hebbende waaien de Duitse vlag en het noodsein N.C. (opm: ‘in nood, heb onmiddellijk hulp nodig’). Hielden onmiddellijk op het schip aan, en op ons sein of men het schip wilde verlaten werd met de wimpel C (ja) geantwoord. Het woei een harde koelte van het Z.Z.O, met een hoge W.N.W. deining, de barometer stond op 28 60 (opm: inches kwik, dus 28,6 x 33,86 = 968,4 mbar) en was steeds dalende. Ik bracht de EDAM dichtbij, te loefwaarts (opm: bovenwinds) van het schip en liet toen veel olie storten voor en achter overboord. Wij zetten daarop sloep no. 2 overboord, bemand met de eerste officier en 7 man (vrijwilligers), allen voorzien van een zwemgordel. De olie maakte de zee aanmerkelijk kalmer, zodat onze sloep overstak naar de bark. Het was zeer moeilijk langszijde te komen, daar het schip zwaar slingerde. Langszijde zijnde, wilde het volk van de bark ook hun kleren medenemen, hetgeen de 1ste officier zeer wijselijk absoluut weigerde. Na enige malen aangedrongen te hebben om in de boot te komen, daar het reeds donker begon te worden en met de bedreiging niet met de boot terug te zullen komen, waarop telkens een weigerend antwoord ontvangen werd, liet de 1ste officier de boot achteruit zakken, nog trachtend de naam van het schip te lezen, maar het was daartoe reeds te donker en keerde de boot naar de EDAM terug. Langszijde komende, kreeg de boot een hoge zee over en werd tegen het schip aangeslagen, de sloep halfvol met water en twee man overboord, maar daar deze zwemgordels aan hadden, werden hun lijnen toegeworpen en zij aan boord gehaald. Het duurde lang eer wij de sloep, die zwaar beschadigd was, weer aan boord hadden, met verlies van roer en verdere inventaris. Onderwijl had de bark de grote ra’s vol gebrast en ging door met een koers van ongeveer O.t.N. (magn.) misschien trachtende Queenstown te bereiken, wat naar ik vrees niet gelukt is, daar wij de volgende dag een vliegende storm hadden van het N.O, met hoge zee en een barometerstand van 727.5 n.m. Te ongeveer 6.45 uur vervolgden wij weder onze koers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 januari. Het stoomschip GELDERLAND zit zo hoog op strand, dat de sleepboten het schip niet kunnen naderen, zonder zelf gevaar te lopen om te stranden. Voorlopig kan er dus niets tot berging van het schip worden gedaan. De wind is nog steeds N.W, doch iets afnemend. Er staat nog een hoge zee. De post en de postpakketten, voor Atjeh (opm: Aceh) bestemd, die aan boord van de GELDERLAND waren geladen en geborgen werden, zijn nogal beschadigd door zeewater.


Datum: 31 januari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New Orleans, 28 januari. Door de bergers wordt 75% bergloon gevorderd om de lading van het gestrande barkschip GERHARDUS te bergen op conditie no cure no pay.


Datum: 01 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 januari. De toestand van het stoomschip GELDERLAND is nog onveranderd. Door slecht weer en veel zee kan met het lossen nog geen aanvang worden gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens van de rederij ontvangen bericht vertrekt het Nederlandse barkschip ARDJOENO, kapt. Bakker, morgen van Lorenzo Marques (opm: Lourenço Marques, thans Maputo in Mozambique) naar Mobile, om aldaar hout te laden voor Nederland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het stoomschip CONRAD, van Perim naar Amsterdam op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, is heden Malta gepasseerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 januari. Het stoomschip ECHO, de 24e dezer van hier naar Newcastle vertrokken, heeft wegens zware storm de bestemming niet kunnen bereiken en is wegens een gebrek aan de machine uit zee teruggekeerd. Het zal naar Amsterdam opvaren om te worden nagezien.


Datum: 02 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 31 januari. De werkzaamheden aan boord van het gestrande stoomschip GELDERLAND werden heden geregeld voortgezet. Zeven vaartuigen werden afgeladen en een stoompomp werd aan boord gebracht. Zee kalm.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 januari. Hedenmorgen is men met bergingsmateriaal van hier naar het stoomschip GELDERLAND vertrokken, en zal onmiddellijk met lossen een aanvang worden gemaakt. Een blazerschuit ligt reeds langzijde. De zee is kalm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 januari. Lloyd’s agent te New Orleans seint aan de Salvage Association in dato heden, dat hij aanbeveelt het wrak van de GERHARDUS (opm: zie PGC 280197), zoals het daar zit, zo spoedig mogelijk publiek te verkopen ten voordele van wie zulks mogen aangaan, een en ander onder goedkeuring van de gezagvoerder en in overleg met de consul.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 februari. Het Nederlandse stoomschip IJSTROOM, van Amsterdam naar Londen, en het Engelse stoomschip TROJAN PRINCE van hier naar Buenos Ayres bestemd, zijn op de Theems ter hoogte van Tilbury met elkaar in aanvaring geweest, waardoor beide schade leden. Eerstgenoemde heeft schade aan de steven en stoomde op naar Brewers Quay. De TROJAN PRINCE werd, om zinken te voorkomen, met twaalf voet water in het ruim aan de grond gezet met schade in het ruim.


Datum: 03 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Door de heren G. van de Gevel c.s. alhier is aan de firma J. Smit Cz. te Alblasserdam de bouw opgedragen van een stalen stoomschip van circa 5750 ton draagvermogen, bestemd voor de vrachtvaart op alle werelddelen. Het stoomschip krijgt een lengte van 340, een breedte van 46 en een holte van 27 Engelse voet en zal in elk opzicht naar de eisen des tijds worden ingericht. Het ligt in de bedoeling het stoomschip in een naamloze vennootschap te brengen met een kapitaal van plm. 5 ton. Ook de machinerieën worden hier te lande vervaardigd. Het zal de grootste vrachtboot zijn die ooit in ons land werd gemaakt. (opm: s.s. HENDRIKA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 januari. Het Nederlandse stoomschip POLLUX, van Smyrna (opm: Izmir) alhier binnen, heeft een stuk paal in het schroefraam gekregen. Een duiker is bezig het te verwijderen.
Om 1.15 uur namiddag was de paal uit de schroef verwijderd en de boot stoomt op.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip PAX, kapt. Reiners, de 26e dezer van Kaapstad te Albany, om aldaar te laden voor Argentinië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats), 31 januari. Het Nederlandse barkschip FRIESLAND, groot 631 ton, gebouwd in 1858, de 28e november van Leerort te Emden aangekomen alwaar het thans nog ligt, is uit de hand verkocht aan C. Constants te Zijpe, om te worden gesloopt.


Datum: 04 februari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 3 februari. Het stoomschip LEOPOLDVILLE, gisteren hier gepasseerd op de reis van Rotterdam naar Antwerpen, is bij Bath aan de grond gevaren. Sleepboten vertrokken derwaarts. Later is het stoomschip vlot gekomen en te Antwerpen gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 10 februari 1897, ’s avonds 7 uur, zal in het hotel Everts te Veendam, ten verzoeke van J.P. van Dijken, à contant publiek worden verkocht het extra zwaar gebouwd, snelvarend ijzeren tjalkschip GEZINA MAGRETHA, oud 5 jaar, groot 141 kub. meter, ladende 83 last, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zoals het thans ligt aan de Molenwijk te Veendam. Beschrijvingsbiljetten van de inventaris en verkoopconditiën op aanvrage te verkrijgen ten kantore van D.A. Tholen, notaris te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië, gevestigd te ’s-Gravenhage, is aan de heren Rijkée & Co te Rotterdam de bouw opgedragen van twee tankstoomschepen van ongeveer 600 registertonnen. De triple compound machines zullen worden vervaardigd aan de Maatschappij de Maas te Rotterdam. (opm: de s.s. HALABAN en BABALAN)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 februari. De werkzaamheden aan boord van het stoomschip GELDERLAND worden ongehinderd voortgezet. Twaalf blazers met lading en inventaris zijn reeds aangekomen. Wind Z.W, kalme zee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een welonderhouden tjalkscheepje met inventaris, groot 39 ton, aan de werf van W. Zwolsman te Makkum.


Datum: 05 februari 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. T. van der Wal te Berlikum vraagt op 5 maart een scheepstimmerknecht, ongehuwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 februari. De lossing der lading van het stoomschip GELDERLAND wordt voortgezet. Tot heden zijn ongeveer 30 beladen blazers alhier aangekomen. Hedenmorgen is een beladen lichter naar Rotterdam vertrokken. De goederen van het scheepsvolk zijn per vrachtboot naar Rotterdam verzonden. Mooi weer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gevraagd op 5 maart: 2 gehuwde scheepstimmerknechten, hun werk verstaande. Vast werk. Tevens te koop: een nieuw tjalkschip, lang 70 vt, wijd 15 vt. 9 duim, hol 5 vt. 5 duim, zwaar betimmerd, bij J. v.d. Werf, scheepsbouwer in hout, ijzer en staal, Kootstertille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). Hedenochtend vond de derde proefneming plaats met het mistsignaal ten behoeve van de Harwich Lijn. Het stoomschip BERLIN passeerde op tijd het lichtschip MAAS, waarna het uitzicht slecht werd door de invallende duisternis met sneeuwvlagen. Er woei een ferme bries uit het oostzuidoosten. Ongeveer ter hoogte van de stortboei, op 3¾ mijl afstand van het hoofd, kon men het mistsignaal duidelijk horen, zodat, niettegenstaande het steeds dichter werd, men op het geluid varende zonder oponthoud kon binnenstomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 februari. De 15e maart 1896 had een aanvaring plaats tussen het Nederlandse stoomschip TALISMAN en de Engelse sleepboot TYNE aan de ingang van het Albert Dock te Leith en bij eerste instantie maakte de rechter uit, dat de aanvaring was veroorzaakt door de schuld van de kapitein der TALISMAN en veroordeelde de reder van dit schip tot betaling van GBP 86.16/8. Deze kwam echter in hoger beroep en de second division van het Edinburgse Hof heeft thans de eerste uitspraak vernietigd en de rederij van de sleepboot TYNE veroordeeld tot de betaling van GBP 7/8.3.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 februari. Aan boord van het stoomschip GELDERLAND gaat men steeds voort met lossen. Men is thans begonnen met het lossen der rails. In het geheel zijn alhier aangekomen 19 blazers met inventaris en lading. Behalve de andere schuiten liggen nog vier bomschuiten bij de GELDERLAND. Het schip zakt meer en meer in het zand weg.


Datum: 09 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 februari. Wegens het ruwe weder kon heden niets uit het stoomschip GELDERLAND gelost worden. Het schip is ongeveer een scheepslengte hoger op strand geschoven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 6 februari. Van het stoomschip GELDERLAND zijn thans circa 1200 ton lading geborgen. Het achterschip is leeg gepompt. Het schip had een lek in het schroefraam, dat echter gestopt is.
Later bericht: Door te veel zee kon hedenmorgen niet worden gewerkt. Het bergingsvaartuig BUFFEL is van langszijde van het stoomschip in de Nieuwe Waterweg binnengesleept.
Hedennacht zijn 9 beladen blazers alhier aangekomen. Een lichter met lading ligt gereed naar Rotterdam te vertrekken. Aan boord van de GELDERLAND kan thans met eigen stoom worden gewerkt. Drie stoompompen van de Nieuwe Bergingsmaatschappij zijn aan boord geplaatst, die het schip lens kunnen houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Volgens hier ontvangen particulier telegram is de Nederlandse bark NACHTEGAAL bezuiden Hertebeest eiland (opm: nabij Macassar, thans Ujung Pandang) op strand gedreven, doch zal het schip volgens bericht van de gezagvoerder vermoedelijk weer afgebracht worden na het lossen van een deel der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 6 februari. De Belgische mailsteamer van Ostende, de MARIE HENRIETTE, is hedennacht te 3.10 uur in aanvaring geweest met een Noorse driemastschoener, naam onbekend. Deze verloor boegspriet en kluiverboom. De MARIE HENRIETTE leed slechts geringe schade aan bovenverschansing en stuurboordboeg. Van de mailsteamer werd een boot naar de schoener gezonden, doch de gezagvoerder verzocht slechts om van Dover een sleepboot naar het ontredderde schip te zenden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Het Nederlands-Indische tankstoomschip BESITANG, van Rotterdam naar Sumatra via Swansea, werd te Lissabon door een sleepboot van die plaats binnengesleept met een defecte machine.


Datum: 10 februari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. Meijerdirck Junior en J.F. von Glahn, makelaars, presenteren ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek op woensdag 10 februari e.k, des namiddags ten drie ure, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam bij opbod en afslag te verkopen de haringloggers AMSTERDAM I, groot 70,62 tonnen, AMSTERDAM II, groot 83,10 tonnen, AMSTERDAM III, groot 83,10 tonnen, SEMAPHORE III, groot 78,15 tonnen en SEMAPHORE IV, groot 78,15 tonnen, met complete inventaris, netten en verder visgerei. De loggers zijn van eikenhout solide gebouwd, in uitmuntend goede staat, in het Westelijk kanaal hier liggende en dagelijks te bezichtigen. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip NACHTEGAAL, bij Hertebeest eiland gestrand, vlot en te Macassar aangekomen. De schade, indien aanwezig, is nog niet opgenomen. (opm: zie PGC 120297 en volgende berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het stoomschip ISLE OF FRANCE, dat 6 februari van Decido te Rotterdam is aangekomen en heden of morgen van daar naar Newport vertrekt, is behoudens nader onderzoek door experts aangekocht ten behoeve van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee. De ISLE OF FRANCE is een stoomschip van circa 1600 ton (ongeveer 700 standaard). Het werd in 1882 te Newcastle gebouwd, is lang 260 voet, breed 32’5” en diep 15’5” en is voorzien van een compoundmachine van 157 pk (opm: nominaal).


Datum: 12 februari 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd: een bekwame scheepstimmerknecht, voor vast werk. Beveelt zich aan tot overkleden van houten schepen. U. Zwolsman Wz, Workum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 februari. Sedert gisteren is het stoomschip GELDERLAND 150 meter zeewaarts gebracht. De vooruitzichten tot vlot brengen zijn gunstig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen plaats of datum) Het driemastschip ADRIANA, kapt. Bruin, van Swansea, arriveerde hier (opm: Maassluis) met 600.000 kilo steenkolen voor de firma L. Smit & Co, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 februari. Aan boord van het stoomschip GELDERLAND gaat men voort met lossen. Er is een anker uitgebracht. Sedert gistermiddag is alhier geen lading aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 februari. Hier is aangebracht een fles, door een blazerschuit op zee gevonden, waarin een briefje was gesloten, het welke met potlood aan de ene zijde behelsde: “Vaarwel geliefden!” en aan de anderen kant: “Wij zijn zeer in nood. Groet vrouw en kinderen van de opvarenden der DE VREDE. Wij zullen wel niet meer in veilige haven komen. IJmuiden 8 Febr. 1888. Remer, Kapit.” (opm: een Nederlands schip van deze naam is niet gevonden onder de in 1888 vergane of vermiste schepen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 februari. Volgens telegram uit Macassar is het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. Kimmerer, gestrand en zit het gevaarlijk. Het schip is nog dicht en adsistentie is naar de strandingsplaats vertrokken.
Volgens te Amsterdam ontvangen particulier telegram is de NACHTEGAAL bezuiden Hertebeest eiland (opm: Ujung Pandang) op strand gedreven, doch zal het schip, volgens bericht van de gezagvoerder, vermoedelijk weder afgebracht kunnen worden na het lossen van een deel der lading.
Later bericht: Het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. Kimmerer, is met adsistentie vlot gekomen en te Macassar binnengelopen. Of het schip schade bekwam is nog niet bekend. (opm: zie o.a. PGC 270597)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Datum niet vermeld). Uit Vlissingen meldt men ons: Het defect aan de machines van de mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE is, naar wij vernemen, het breken van de hogedrukcylinder. Het ongeluk gebeurde even voorbij Sheerness. Het schip lag bewegingloos tot een Engelse torpedoboot het ongeluk aan de wal bekend maakte en rijkssleepboten het naar Queensboro (opm: Queenborough) terugbrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. De averij aan de machine der mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE is het breken van de zuigerstang. Door drie sleepboten gesleept, keerde de boot gisterenavond ten 6 uur te Queensboro (opm: Queenborough) terug. De passagiers vertrokken met de nachtboot.


Datum: 13 februari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 februari. Aan boord van het stoomschip BESITANG is de luchtpomp gebroken en er is andere geringe schade aan de machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) Volgens Fairplay is de Nederlandse ijzeren bark MELATI, 1127 register ton, in 1885 gebouwd, door bemiddeling van de heren C.W. Kellock & Co te Liverpool aan een rederij aldaar verkocht. Het schip lag reeds te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Het stoomschip TAMAR van de Royal Steam Packet Co, dat in de vorige maand te Londen werd geveild en voor Nederlandse rekening werd gekocht voor GBP 3850, wordt in de loop der volgende week te Rotterdam verwacht om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Macassar is het Nederlandse barkschip NACHTEGAAL, kapt. Kimmerer, geheel dicht, doch zal het worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 februari. Sedert gisterenavond 5 uur liggen de sleepboten WODAN en ROTTERDAM bij de GELDERLAND geankerd. Van de WODAN werd een lijn aan boord van de GELDERLAND gebracht. Evenwel is noch gisteren noch vandaag door de sleepboten aan de GELDERLAND getrokken.


Datum: 14 februari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, gisteren van Swinemünde (opm: Swinousjcie) naar Dantzig (opm: Gdansk) vertrokken, is te Swinemünde teruggekeerd. Het stiet op ondoordringbare ijsmassa’s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Dezer dagen werd te Cardiff de som van GBP 1000 vanwege de assuradeuren uitbetaald aan de gezagvoerder en equipage van het Engelse stoomschip OAK BRANCH, dat verleden jaar in de Chinese Zee op reis van Yokohama naar Sydney nabij Bismarck Eiland (opm: het eiland van die naam is onbekend, waarschijnlijk is hier de Bismarck Archipel bedoeld) de schroefas brak en de schroef verloor. Hulpeloos als men was, werd na gehouden scheepsraad besloten om de waarloze (opm: reserve) as en schroef aan te brengen. Het stoomschip, dat geballast was, werd vooruit vol water gepompt, ten einde de schroefaskoker boven water te krijgen. Na 7½ dag hard werken was het werk, dat enig in zijn soort is, zonder enige ongelukken volbracht en kon het stoomschip de reis vervolgen. Aan de gezagvoerder Scheel werd een goud remontoir (opm: uurwerk dat met een knop aan de kast zowel kan worden gelijkgesteld als opgewonden) met GBP 175 ter hand gesteld, terwijl de 1e machinist een medaille met GBP 100 ontving, de 2e machinist en 1e officier elk GBP 80 en de overige bemanning elk twee maanden gagie. De OAK BRANCH is een stoomschip van 2064 registerton en heeft een machine van 300 P.K. (opm: nominaal)


Datum: 15 februari 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

AdvertentieGevraagd: een smidsknecht, het werk geheel of ten dele verstaande, door Gebrs. Barkmeijer, ijzeren scheepsbouw, Sneek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 februari. Volgens Fairplay is de Nederlandse ijzeren bark MELATI, 1127 reg. tons, in 1885 gebouwd, door bemiddeling van de heren C.W. Kellock & Co, te Liverpool aan een rederij aldaar verkocht. Het schip lag reeds in Liverpool.


Datum: 16 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Maassluis, 12 februari. Gisteren en heden heeft men getracht het stoomschip GELDERLAND met eigen kracht vlot te brengen, doch vruchteloos. Gistermiddag is het schip nog 25 en heden nog 10 meter zeewaarts gebracht. Men gaat voort met lossen. De zesde geladen lichter zal heden gereed komen om van hier naar Rotterdam te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Perim, 12 februari. Het Nederlandse petroleum-tankschip BERANDAN, dat in Engeland werd gebouwd en hier met defecte machine binnenliep, is onderzocht en vertoonde de volgende gebreken: deksel van hogedruk-cylinder gebroken, hefbomen der pompen niet in orde, veiligheidsklep niet in orde, bout van de drijfstang gebroken, expansiekleppen defect, geleideblokken van de zuigerstang beschadigd, voedingspomp defect, ketels lek. Men heeft een aanvang gemaakt met repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 februari. Van Southampton is hedenochtend de Nieuwe Waterweg binnen gekomen het stoomschip TAMAR, gesleept door de OOSTZEE, bestemd voor Hendrik Ido Ambacht om te worden gesloopt. Het ligt thans op de rede van Maassluis ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 februari. Volgens telegram uit Perim (opm: eiland in Straat Bab el Mandeb, tussen Rode Zee en Golf van Aden) is de Nederlandse tankstomer BERANDAN, van Swansea naar Sumatra, aldaar wegens schade aan de machine over een afstand van 15 mijl binnengesleept door het Engelse stoomschip POLYPHEMUS, dat zich op reis bevindt van Yokohama naar New-York. Accoord werd niet gemaakt. Een waarborgsom van GBP 500 wordt gevraagd en zodra mogelijk zal een expertise worden gehouden.


Datum: 17 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,15 februari. Volgens alhier ontvangen telegram heeft het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. Kimmerer, om vlot te komen, een gedeelte der lading overboord geworpen en een gedeelte gelost. Het schip werd daarna naar Macassar gesleept.
Uit Londen meldt men: De NACHTEGAAL is naar Soerabaya vertrokken om aldaar te dokken, daar daarvoor te Macassar thans geen gelegenheid is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 februari. Het stoomschip ZUID-HOLLAND, van Newcastle naar Rotterdam, is hedenmorgen met losgewerkte schroef alhier binnen- en naar Rotterdam opgesleept door het Noorse stoomschip NORDNEAS, van Drontheim naar Swansea bestemd. De ZUID-HOLLAND werd aangetroffen op 40 mijlen afstand van het vuurschip MAAS. Er werd geen accoord gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Het stoomschip SERVIA, heden van Liverpool te New-York aangekomen, is de 12e dezer het op de 3e februari van Rotterdam naar New-York vertrokken stoomschip MAASDAM gepasseerd, dat een schroefblad had verloren, daardoor mindere vaart liep, doch geen adsistentie verlangde. Het stoomschip kan dus vermoedelijk dinsdag of woensdag te New-York aankomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Het stoomschip GELDERLAND is alhier aangekomen en zal, na de nog inhebbende lading gelost te hebben, in het dok worden opgenomen om het lek, dat van weinig betekenis is, te dichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 februari. Het stoomschip GELDERLAND is heden nacht door de berging-maatschappij met eigen kracht vlot gebracht, heden door sleepboten van de heren Smit & Co naar Rotterdam gesleept en te Maassluis aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 februari. Het stoomschip TAMAR is door de sleepboten ROTTERDAM en PERNIS opgesleept naar Hendrik Ido Ambacht om daar gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Volgens telegram van Lloyd´s heeft het te Lissabon binnengesleepte Nederlandse tankstoomschip BESITANG de schade hersteld en de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 25 januari. De kolen, die gelost waren uit het Nederlandse schip OOSTENBURG, van Newcastle naar Soerabaja, dat te Simonsbaai met verhitte kolenlading binnenliep, zijn afgekoeld en worden, behalve 30 ton, die min of meer beschadigd zijn, weer ingenomen. De niet meer te verschepen lading zal verkocht worden.


Datum: 18 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 16 februari. De Nederlandse schoenerbrik UNIE, laatst gevoerd door kapt. Siegel, hier liggende, is uit de hand verkocht naar Noorwegen, prijs geheim.


Datum: 19 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 27 januari. Het Nederlandse schip OOSTENBURG, kapt. H.J. Bron, heeft de geloste lading steenkolen, nadat deze waren afgekoeld, weder ingenomen, behalve ongeveer 30 ton, die hier verkocht zullen worden. (red: De OOSTENBURG heeft de 12e februari de reis van Kaapstad naar Soerabaya voortgezet)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. De reparaties aan het met machineschade te Perim (opm: eiland in Straat Bab el Mandeb, tussen Rode Zee en Golf van Aden) binnengelopen stoomschip BERANDAN zijn volbracht.


Datum: 21 februari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Het Nederlandse stoomschip A.C.O. moet te Rotterdam gedokt worden om de schade te herstellen, veroorzaakt door het te St. Michaels (opm: Azoren) binnenslepen van het stoomschip ALGOA (opm: zie o.a. NRC 100197 en 010697), waardoor men vreest, dat het stoomschip veel geleden heeft.


Datum: 22 februari 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.Verkoping Scheepstimmerwerf met grote schuur, woonhuis, waarin herberg, knechtswoningen en enig hooiland te Rohel onder Harkema-Opeinde.
Donderdag 25 februari 1897, ’s avonds 6 uur, zal bij de wed. A.L. Hoekstra te Rohel prov. (opm: provisioneel, bij opbod; de definitieve verkoop bij afslag vond later plaats, zie LC 020397) worden verkocht:
1. Een scheepstimmerwerf met grote schuur, flinke woonhuizinge waarin herberg met vergunning, staande aan het Kolonelsdiep te Rohel, sectie G. nos 669 en 639, groot 29 are 86 centiare.
2. Een huis naast het vorige perceel, waarin 2 knechtswoningen.
3. Twee stukjes hooiland aldaar, ‘het Mad achter de helling’ en het stuk bij de Barten. Eigen aan de weduwe en de erven Andries Lijkeles Hoekstra en te aanvaarden 12 mei 1897.
Bij samenvoeging van helling en gebouwen is 2/3 gedeelte van de koopprijs disponibel.


Datum: 23 februari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 februari. Het lichtschip NOORDHINDER is aangevaren door een driemastschip en heeft schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het ijzeren barkschip EBOE, gemeten 305 netto registertonnen, 100A1 bij Lloyd’s geclassificeerd, en zulks met bijbehorende inventaris. Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij de cargadoors P.A. van Es & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 februari. Het stoomschip AGAMEMNON werd in de buitenhaven aangevaren door het stoomschip KANZLER, van Amsterdam naar Durban. De schade aan eerstgenoemd schip boven water is aanzienlijk: alle davits, relings en sloepen aan stuurboord zijn verbrijzeld, het potdeksel is gescheurd en het stoomschip maakt water. Het wordt geschut en vaart op naar Amsterdam. De KANZLER schijnt weinig schade te hebben, aangezien het naar zee is vertrokken.


Datum: 26 februari 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is de Nederlandse bark VAN GALEN, kapt. Maars, van Iquique naar Falmouth (voor orders) hedenmiddag 5.30 uur Lizard gepasseerd. Alles wel aan boord. (opm: zie PGC 040397)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop. Een best gemaakt nieuw roefschip, 21 ton; een nieuw dito, bijna gereed, plm. 27 ton; een goed onderhouden plechtschip, 28 ton; een overdekte praam, 14 ton; alles op billijke voorwaarden, bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Dragten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dover, 24 februari. De mailsteamer MARIE HENRIETTE arriveerde hier met de mail en passagiers van de PRINCESSE HENRIETTE, die door de MARIE HENRIETTE met gebroken stuurboordrad in de Noordzee ten anker liggende werd aangetroffen. Deze keerde naar Ostende terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 24 februari. De mailsteamer PRINCESSE HENRIETTE, die hier om 8.30 uur voormiddags verwacht werd, is nog niet aangekomen. De havensleepboot LADY VITA is vertrokken om het stoomschip te zoeken


Datum: 27 februari 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 februari. Volgens telegram zal het Nederlandse barkschip NACHTEGAAL de lading lossen en gedokt worden om te repareren.


Datum: 28 februari 1897


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Wegens liquidatie van de sloperij, laatste grote verkoping op woensdag 10 maart 1897, 's morgens ten 10 ure te Sint Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe, van eiken, ijpen en grenen scheepshout, zoals 4 stuks kielbalken, lang 9 meter, zwaar 35 bij 35 cm; 2 stuks kielbalken, lang 12 en 7 meter, zwaar 28 bij 20 cm; platen, palen, buitenhuidplanken van diverse lengten en zwaarten; 20 dwarsliggers, lang 6 meter, zwaar 32 bij 32 cm; 40 krommers en brandhout, voorts alle sloopgereedschappen, waaronder: 1 vijzel, sterk 8 ton, 1 dito, sterk 4 ton, 3 dommekrachten, 1 kaapstander, koevoeten, mokers, bijlen, zagen, kauwbeitels, een grote partij touwwerk, beste blokken, leischijven, rammelschijven, schroevensleutels, een grote partij lichte kettingen, bollantaarns, 3 staaldraden, slijpsteen enz. Voorts een zo goed als nieuwe scheepshut, lang 8 meter, breed 4.50 meter en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Alles gunstig gelegen aan het water en de Grintweg. Nadere informaties verstrekken P. Breed & Co te Sint Maartensvlotbrug en J. van der Maaten, deurwaarder te Schagen.


Datum: 01 maart 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie.T. v.d. Wal te Berlikum vraagt op 5 maart een ongehuwde scheepstimmerknecht. Vast werk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag 9 maart 1897, des namiddags ten half drie ure, in café Beurs aan de Noordblaak no. 37, hoek Molensteeg, te Rotterdam, ten overstaan van deurwaarder B. Kruijne, van het goed onderhouden houten tjalkschip HILLEGIENA, groot 91 ton (2204 centenaars), met volledige inventaris en sloep. Het schip is liggende in de Blaak bij het Postkantoor te Rotterdam, en is aldaar iedere dag te bezichtigen.


Datum: 02 maart 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Finale verkoping Scheepstimmerwerf met grote schuur, woonhuis, waarin herberg, knechtswoningen en enig hooiland te Rohel onder Harkema-Opeinde.
Donderdag 11 Maart 1897, ’s avonds 6 uur, zal bij de wed. A.L. Hoekstra te Rohel, finaal worden verkocht:
1. Een scheepstimmerwerf met grote schuur, flinke woonhuizinge waarin herberg met vergunning, staande aan het Kolonelsdiep te Rohel, sectie G. nos 669 en 639, groot 29 are 86 centiare. Deze helling is sedert tal van jaren een der meest beklante zaken in Friesland.
2. Een huis naast het vorige perceel, waarin 2 knechtswoningen.
Geboden: 1. NLG 1616, 2. NLG 435. Bij samenvoeging van beide percelen is 2/3 gedeelte. van de koopprijs disponibel.
3. Twee stukjes hooiland aldaar, ‘het Mad achter de helling’ en het stuk bij de Barten. Geboden: 1. NLG 195 en 2. NLG 252. Eigen aan de weduwe en de erven Andries Lijkeles Hoekstra en te aanvaarden 12 mei 1897.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een sterke roefbok met luiken en inventaris, groot 13 ton, alsmede een 5-tons nieuwe praam en nieuwe eiken en vuren schouwen, geschikt voor melkvaren. Te bevragen bij H. Westerhuis, Poppingawier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam,1 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse loodsschoener No. 9, schipper Van der Kuyl, bij de Goodwins (opm: Goodwin Sands), na in aanvaring te zijn geweest, gezonken. De opvarenden zijn gered en komen via Harwich naar huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 februari. Het lichtschip NOORDHINDER, dat verleden week door een aanvaring met een driemastschip schade bekwam, is naar binnen gesleept om die te herstellen. Het reserve lichtschip is er voor in de plaats gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 februari. Het te Londen liggende Nederlandse barkschip ANNETTE JANTINE is in het droogdok aldaar van een koperen huid voorzien en laadt thans stukgoederen voor Port Natal. In plaats van kapt. van Dijk, die ongesteld is, zal kapt. Smit als gezagvoerder optreden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het bij Lemvig gestrande stoomschip ARIEL vol water. Een Svitzer bergingsstomer is van Frederikshavn naar de strandingsplaats vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip ARIEL, van hier naar Dantzig (opm: Gdansk), bij Lemvig gestrand en zit het gevaarlijk. Het volk is gered.


Datum: 03 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 1 maart. Volgens door het Loodswezen ontvangen telegram is de Loodsschoener No. 9, schipper Van de Kuil, van hier naar het Engels kanaal, door aanvaring bij de Goodwin (opm: Goodwin Sands) gezonken (opm: zie PGC 040397). De bemanning is gered en keert via Harwich naar hier terug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier werd aan de scheepsbouwmeesters Rijkee & Co te Katendrecht de bouw opgedragen van een stoomschip van 1200 Ton. (opm: s.s. LEDA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Het stoomschip VLUG, dat te West Hartlepool werd gebouwd voor rekening van Nielsen,van Holk en Co alhier, heeft op 27 februari de officiële proeftocht gehouden en vertrok van West Hartlepool naar Newcastle om aldaar kolen te laden voor Drontheim, alwaar het na lossing een lading hout zal innemen voor Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 februari. Kapt. R. Bos, vroeger gezagvoerder op het schip TJAPKO, dat gesloopt wordt, zal het commando op zich nemen over de schoener G.J. RAY.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 1 maart. Het stoomschip ORCHA, van Antwerpen hier aangekomen, was in de afgelopen nacht te 11 uur op 20 mijl beoosten het Oost-Goodwin-lichtschip in aanvaring met de Nederlandse loodsboot No. 9, die daarna is gezonken. De opvarenden werden gered en hier geland. Het stoomschip heeft ogenschijnlijk geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 27 februari. Het Nederlandse stoomschip ARIEL, met stukgoed van Amsterdam naar Kopenhagen en Dantzig (opm: Gdansk), strandde gepasseerde nacht bij Transholmen, één zeemijl bezuiden Fjaltring (opm: 56º27’ N.B. 8º07’ O.L.). Van de bemanning zijn des nachts vier man aan land gekomen, terwijl de overigen, bestaande uit 11 man, door de reddingboot uit Thorsminde van het wrak werden gehaald.
Later bericht: het stoomschip zit op het buitenste rif, ongeveer 2000 voet van het strand en zal vermoedelijk wrak worden. Een gedeelte der lading spoelt aan land. Als de westerstorm, die thans waait, ophoudt, zal de Svitzerstomer FREDERIKSHAVN naar het wrak vertrekken.


Datum: 04 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 27 februari. Het stoomschip ARIEL zit op 1 mijl bezuiden Fjaltring, op het buitenste rif op ongeveer 2000 voet van land op het strand. Van de equipage zijn 4 man des nachts onmiddellijk na de stranding aan land gekomen. De overige 11 man zijn door de reddingboot uit Thorsminde van boord gehaald. De branding slaat steeds over het schip heen en van de lading is reeds een deel aan land gespoeld. Het schip zal vermoedelijk wrak worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 2 maart. Het stalen fregatschip De RUYTER, kapt. P.J. Teensma, van Passarouan (opm: Pasuruan) te Barbados binnen, heeft order bekomen voor Delaware.
Het stalen barkschip VAN GALEN, kapt. L. Maars, van Iquique te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Duinkerken, werwaarts het door de Nederlandse sleepboot TITAN, die zich thans te Falmouth bevindt, zal worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 maart. De Loodsschoener No. 9 was 17 mijl beoosten East Goodwin in aanvaring met het stoomschip ORCHIS, van Antwerpen naar Londen bestemd. Het schip werd achter het grootwant ingevaren en zonk 2 minuten na de aanvaring. De ORCHIS bekwam weinig schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop schoenerschip ALBERTINA AMELIA. Mr. A.H van Kleffens, notaris te Harlingen, zal ten verzoeke van de heren Fontein en Tjallingie op woensdag 17 maart 1897, des namiddags te 6 uur provisioneel en te 8 uur finaal, in de korenbeurs, bij mej. wed. Fekkes verkopen het snelzeilend, best onderhouden Nederlands schoenerschip ALBERTINA AMELIA, groot 262,27 tonnen, geclassificeerd B1 Germanischer Lloyd, gevoerd door kapt. B. Meinsma, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, met al zijn staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, kajuits-, stuurmans-, bootsmans- en koksgoederen en verdere inventaris. Breder bij biljetten omschreven.
Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen ten kantore van genoemde notaris.


Datum: 06 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapt. Jorgensen vraagt aanbiedingen om zijn op de kust te Vlissingen gestrand barkschip NOEL, groot 489 ton, inhoudende 200 ton ballast, vlot en in de Binnenhaven te Vlissingen te brengen. Adres De Graaf & Co, cargadoors, Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 maart. Hr.Ms. instructieschip GUINEA en de kanonneerboot VOS worden afgevoerd uit de sterkte en zullen te zijner tijd openbaar worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 maart. De Loodsschoener No. 11, j.l. maandag van hier naar het Kanaal vertrokken, keerde hedenmorgen terug met verlies van kluiverboom en gebroken stag, veroorzaakt door storm en hoge zee. De loodsen, met de schoener van hier vertrokken, bevinden zich allen nog aan boord.


Datum: 08 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 maart. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen telegram is de Svitzer bergingstomer, die zich van Frederikshavn naar het bij Lemvig gestrande stoomschip ARIEL heeft begeven, heden met werken begonnen nadat zulks gisteren wegens storm en sneeuw onmogelijk was.
Uit Frederikshavn meldt men: het stoomschip ARIEL ligt onder water in zeer gevaarlijke positie. De luiken zijn weggeslagen en een massa lading is uit het ruim gespoeld en aan land gedreven.


Datum: 09 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 7 maart. De bij de jongstleden storm nabij de Schoone Waardin alhier gestrande Noorse bark NOEL, kapt. Jorgensen, zit nog steeds vast. Daar vruchteloos met sleepboten is getracht het schip af te brengen en men alhier geen kans ziet het vlot te brengen, worden aanbiedingen gevraagd om de NOEL vlot en hier in de Binnenhaven te brengen. Het schip is 489 ton groot.


Datum: 10 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 maart. Het Nederlandse tankstoomschip BESITANG, van Rotterdam naar Sumatra, keerde met lekke ketels naar Suez terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 maart. Volgens telegram van Lloyd’s bevat de Morning Post een rapport, dat in de omtrek van Ouessant een massa wrakstukken zijn aangespoeld, waarvan gedeelten gemerkt zijn: Rotterdam–Maassluis. (opm: de eerste aanduiding van het vergaan van het s.s. UTRECHT)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 maart. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE, van Antwerpen naar Livorno, is gisteren bij Austruweel (opm: ook genaamd Oosterweel, een Belgisch dorpje, bij de afsnijding van een bocht in de Schelde verdwenen) aan de grond geraakt, doch werd sedert vlot gesleept en ligt thans geankerd, naar men zegt met onklare schroef. Het schip zal door experts worden nagezien en het hulploon zal door arbiters worden vastgesteld.


Datum: 11 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen datum of plaats) Hedenmiddag werd te Rotterdam in het openbaar verkocht het houten tjalkschip HILLEGIENA, groot 91 ton, met volledige inventaris en een sloep. Verkocht aan T. Westra, schipper te Leeuwarden voor NLG 800.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het stoomschip ISLE DE FRANCE, dat onlangs in eigendom is overgegaan aan de nieuwe Stoomvaart Maatschappij Oostzee alhier, zal worden herdoopt in
HILVERSUM, terwijl het stoomschip FALCON, dat behoudens onderzoek door experts als tweede stoomschip door genoemde maatschappij is aangekocht, de naam zal krijgen van BUSSUM. De FALCON is een stoomschip van 1209 ton bruto, van de Thompson Steam Ship Co Ltd te Sunderland en gebouwd in 1883.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. De aannemer Van der Velde te Terneuzen heeft met assuradeuren een contract gemaakt om het barkschip NOEL vlot en in de haven te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 maart. Het te Suez met lekke ketels binnengekomen tankstoomschip BESITANG werd onderzocht en de schade van weinig betekenis bevonden. De kosten der reparatie worden op GBP 7 begroot. De schade is hersteld. Het stoomschip zal morgen de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Perim, 19 februari. Het Nederlandse tankstoomschip BERANDAN heeft na volbrachte reparatie aan de machine de reis naar Sumatra voortgezet.


Datum: 12 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fjaltring, 9 maart. Zondagnamiddag is men begonnen met de berging der lading van het gestrande stoomschip ARIEL, en er is reeds een grote partij geland. Men gaat voort met bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brest, 8 maart. Een schipbreuk, aanvaring of andere ernstige ramp moet vermoedelijk in de nacht van 4 dezer tussen Île de Vierge en Île de Batz hebben plaats gevonden, aangezien de kust bezaaid is met overblijfselen van dekhutten. Deze wrakstukken schijnen afkomstig te zijn van een groot Nederlands stoomschip, want verscheidene stukken van kisten dragen het opschrift Rotterdam–Maassluis. Daar deze zaken niet afkomstig schijnen te zijn van het inwendige van het schip, is het mogelijk, dat een stortzee, die op een groot stoomschip is overgekomen, deze zaken van het dek heeft geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fjaltring, 7 maart. Wegens het onstuimig weder kon deze week niets bij het gestrande stoomschip ARIEL worden uitgevoerd. Er zijn twee duikers van Kopenhagen aangekomen. Donderdag zal een publieke verkoop van de aan het strand gedreven goederen plaats hebben. De romp van het stoomschip schijnt nog onbeschadigd, doch het voorschip is diep weggezonken. De bergingsmaatschappij Svitzer heeft het bergen van schip en lading overgenomen. Het bergloon zal door een scheidsgerecht te Kopenhagen worden uitgemaakt. Het consortium van bergers alhier heeft zich bij Svitzer aangesloten en ontvangt 35 pct. van het bergloon. Voor de aangedreven en naar hier gebrachte lading ontvangen de bergers 31 pct. De bemanning van het stoomschip, met uitzondering van de gezagvoerder, 1e stuurman en 1e machinist, zijn naar huis vertrokken.


Datum: 13 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens bij de reder ontvangen telegram uit Ottavos Punta de Guia, passeerde gisteren aldaar het Nederlandse stoomschip LEONORA, van Cardiff naar Genua. Het stoomschip had zwaar stormweer ondervonden en enige schade aan dek en in de kajuit geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart. Op aanvrage om nadere inlichting van Lloyd’s telegram betreffende het stoomschip UTRECHT seint Lloyd’s ons het volgende. Volgens bericht uit Brest zijn tot 7 dezer op de kust aangedreven 10 pitch pine paneelsgewijze bewerkte deuren van hutten, een reddingboei gemerkt UTRECHT–Rotterdam en de deur ener hut van vernist hout, waarop een koperen plaat met het opschrift proviandkamer. Sedert is op Île de Batz een plank gevonden met de naam UTRECHT in gele letters op witte grond en een kleinere plank, waarschijnlijk van een boot, op witte grond met zwarte letters het woord Rotterdam. Bij Roscoff werden vier portretten gevonden, afkomstig van Nederlandse ateliers. Te Plonne sur Prez werden gevonden kisten sigaren en thee, drie sabels in houten kist met adres A.L.J. Cavalje, franco, 2e luitenant der infanterie en een grote hoeveelheid wrakhout, waarop te lezen Victoria-water Van der Sutter & Co. – Batavia, Boston U.S.A, enige flessen acid (zuur), enige prospectussen van de firma Honnigerwell, Turks & Co, een vat, op de bodem waarvan het adres J.H. Henkes – Delfshaven en daar beneden de afdrukken der medailles, verkregen te London 1863, Parijs 1867 en Amsterdam 1890, benevens nog andere wrakstukken te Laberurach. Op het stoomschip UTRECHT, kapt. B. Pekelaar, waren geen passagiers aan boord. De bemanning bestond in het geheel uit 36 koppen (opm: zie RC 160797). De UTRECHT heeft een gedeelte der lading aan boord van het stoomschip GELDERLAND dat, na bij de Hoek van Holland op strand te hebben gezeten, te Rotterdam werd binnengebracht. Het werd van ijzer gebouwd in 1880 te Middlesbrough en is 2174 registerton groot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart. Volgens telegram van Lloyd’s zijn in het district Ouessant enige wrakstukken aan land gedreven, vermoedelijk afkomstig van het Nederlandse stoomschip UTRECHT. Het stoomschip UTRECHT, een vrachtboot van de Rotterdamsche Lloyd, vertrok op 28 februari j.l. van Rotterdam naar Atjeh (opm: Aceh) en Java.


Datum: 14 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brest, 10 maart. Bewesten de moelje (opm: havenpieren) te Laberwrach werd een nieuw vaatje gevonden met de merken op het ene eind gerookt spek – CºD.O – supprime M.A in een vierhoek D.O.-G.G. M.A. 1897 Atje Ges. ½, de laatste woorden gedeeltelijk uitgewist, op de andere bodem 229 F. ar 4/5 netto 2/5 Men kan aan de aangedreven wrakstukken en de plaatsen, waar zij zijn gevonden, genoegzaam als zeker aannemen, dat het stoomschip UTRECHT aan het einde van het Engelse Kanaal omstreeks de 4e dezer op of bij de Franse kust, ten noord-oosten van Ouessant in het departement Finisterre, met de gehele bemanning is verongelukt. Deze bestond, op drie personen na, waaronder de gezagvoerder, uit de vroegere equipage van het stoomschip GELDERLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Morlaix-March, 8 maart. Er drijven voortdurend wrakstukken op de kust aan, waaronder kajuitsbeschietwerk en zakken kurk. Door vissersvaartuigen werden enige vaten boter en vet opgevist. Zij hebben het hol van een groot schip aangetroffen, dat zij niet konden naderen wegens de hoge zee. (opm: het vergaan van de UTRECHT)


Datum: 16 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 10 maart. Maandag 8 maart zijn uit het Nederlandse stoomschip ARIEL de volgende goederen geborgen: 300 zakken koffie, 80 gedroogde huiden, 20 vaten menie, 1200 pak twist (opm: machinaal gesponnen katoengaren; soms wordt ook poetskatoen bedoeld), circa 100 kg kaas, 10 balen manufacturen, circa 40 kg cacaoboter en verscheidene tonnen telefoondraad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 12 maart. Bij de gisteren gehouden veiling van geborgen goederen uit het stoomschip ARIEL zijn betrekkelijk hoge prijzen besteed. Zo behaalde bij voorbeeld koffie 65,85 kronen per zak, cacao in blikken bussen, tamelijk onbeschadigd, 40,50 kronen per kist van 50 Engelse pond, dito losse in kisten van 175 Engelse pond 60,80 kronen per kist, 14 kisten schrijfpapier, door zeewater beschadigd, 30,40 kronen per kist, twist 5 – 5½ kronen per pak, en tabak 10 - 40 kronen per baal, enz.


Datum: 17 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 februari. Het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. M.J.C. Kimmerer, dat bij Macassar op het strand heeft gezeten, werd vlot gesleept door het Nederlandse stoomschip PRINS ALEXANDER, nadat 2000 picol (opm: schoudervracht: 1 pikol = 61,7613 kg) van de uit 9000 picol bestaande lading koffie gelost waren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 maart. De Nederlandse driemast-schoener HILLECHIENA HELENA, kapt. E.P. Brouwer, gedurende de winter opgelegd te Emden, is heden alhier aangekomen, gesleept door de sleepboot WESSELS. Het schip zal in het Eemskanaal worden gebracht en van een nieuwe koperen huid worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 maart. De heer Van der Velde, aannemer te Terneuzen, is druk bezig de 200 ton ballast uit het schip NOEL te halen en de raas van de masten af te nemen. De 20e maart, bij gelegenheid van het springtij, hoopt de aannemer het schip met behulp van sleepboten vlot te krijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 maart. Volgens door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van de gezagvoerder van het gestrande Nederlandse schip ARIEL ontvangen telegram heeft de eerste verkoop van de uit het stoomschip geborgen goederen een bevredigend resultaat gehad. Er werd verkocht voor een totaal van 13000 Kronen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De equipage van het s.s. UTRECHT bestond naast kapt. B. Pekelaar uit:
A van Zanten,1e officier; G. Gnlk, 2e officier; D. Datema, 3e officier; G. S. Hubener,
4e officier; J. van Ameijden, bootsman; P. Moeken, timmerman; J. Roeterdink, kok; T. Wesselman, koksmaat; D. Van Krevelen, hofmeester; J. van Zijl, bediende; A. HulscHer, larnpenist; W. Toren, G. Hartingveld, C. Adriaanse, J. van der Horst, H. Ernst, H. Booijing en E. Wolthuis, matrozen; D. Janssen, licht-matroos; H.B. Brand, le machinist; J.P. Pons. 2e machinist; W. Jansen, 3e machinist; A. Koest, 4e machinist; H. Weijermans, donkeyman; J. Hofmann, maagazijnmeester; J. v.d. Vlies, A. de Bruijn, P. H. v.d. Weijer, W. v.d. Boom, M. Peters, VV. Gieben, stokers; T. Bremer, D. H. de Groot, tremmers.


Datum: 18 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fjaltring, 13 maart. De afgelopen week werden uit het stoomschip ARIEL geborgen circa 500 balen koffie, 200 pakken tabak en een aantal huiden, alsmede een partij manufacturen. De volgende veiling, die enige dagen zal duren, begint op 24 maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (opm: Djakarta), 16 maart. Volgens nader bericht worden van de lading koffie van het Nederlandse schip NACHTEGAAL 2500 balen in licht beschadigde toestand gelost, terwijl 480 balen werden geworpen. Het schip zal vermoedelijk worden afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 maart. Bij de publieke verkoop van het schoenerschip ALBERTINA AMELIA was de hoogste bieder Joh. Alta Lzn voor NLG 1460. Het schip is opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 maart. Hr.Ms. BONAIRE heeft heden uitgaande een ketting in de schroef gekregen. Het schip is naar de Rijkswerf verhaald en daar gedokt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 17 maart. Blijkens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip KINDERDIJK op de reis van Tjilatjap (opm: Cilacap) naar St. Petersburg hedenmiddag met zieke equipage te Kaapstad binnengelopen. Gezagvoerder is kapt. De Boer.


Datum: 19 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 maart. Het Britse stoomschip ALGOA, van Norfolk hier aangekomen, is het grootste stoomschip, dat tot heden hier arriveerde. Het meet 7575 ton bruto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is de tjalk CATRIENA MARGRIETA, kapt. Pinkster, van Schotland naar Christiania (opm: Oslo) met een lading kolen, in de Noordzee in zinkende toestand verlaten. De bemanning werd gered en te Hull geland door de trawler DUCHESS OF YORK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 maart. De Nederlandse consul te Brest rapporteert, dat vermengd met de wrakstukken, van de UTRECHT afkomstig, ook wrakstukken van een zeilschip werden gevonden, waardoor hij vermoedt, dat beide schepen met elkaar in aanvaring zijn geweest, ten gevolge waarvan beide zijn verongelukt. De marine-prefect van administratie Barrera heeft order gegeven om hem onmiddellijk bericht te zenden, als er lijken op de kust worden gevonden


Datum: 20 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 maart. Hedennacht is met hoog water het barkschip NOEL afgesleept, dat nu in de Binnenhaven ligt. Het afbrengen was door de aannemer Van der Velde voor GBP 300 aangenomen.


Datum: 22 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) LINA EN JOHANNA, laatst bevaren door kapt. F. Dobbinga, is verkocht en wordt naar St. Maartensbrug (opm: bij Schagen, N.H.) gebracht om aldaar te worden gesloopt.


Datum: 23 maart 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd: een meesterknecht op een scheepstimmerwerf, liefst ook enigszins met de ijzeren scheepsbouw op de hoogte, bij de wed. A.L. Hoekstra te Rohel bij Augustinusga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens particulier bericht heeft het stoomschip DANAE, op 25 februari j.l. van Amsterdam naar Piræus vertrokken, in de eerste vijf dagen der reis een opeenvolging van hevige westelijke stormen gehad. Vooral in de nabijheid van Kaap Villano woei de storm zo geweldig, dat men genoodzaakt was geruime tijd de kop op zee te houden. Door de hoge verwarde zee werd enige schade aan de kajuitskap en een der sloepen veroorzaakt.


Datum: 24 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 maart. Naar gemeld wordt, is het gestrand geweest zijnde stoomschip GELDERLAND na gehouden expertise op zaterdag j.l. (opm: 20 maart) onzeewaardig verklaard.


Datum: 25 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. J.G. Grilk, 18 september van Batavia vertrokken en 14 februari gepraaid op 35º N.B. en 34º W.L, waarop reeds herverzekering werd gesloten tot 12 procent, is gister behouden in de Delaware rivier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Nadat door experts, belast met het onderzoek van het Engelse stoomschip FALCON een gunstig rapport was uitgebracht, is het genoemde stoomschip overgegaan naar de onlangs hier opgerichte Stoomvaart Maatschappij Oostzee, directie de heren Vinke & Co alhier, en herdoopt in BUSSUM, zodat de koopvaardijvloot van Amsterdam weer met twee schepen is vermeerderd, namelijk de stoomschepen HILVERSUM en BUSSUM. Eerstgenoemd stoomschip vertrekt in de loop dezer week met een lading steenkool van Newport naar de Oostzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aberdeen, 22 maart. De Nederlandse tjalk CATRIENA MARGRIETA, beladen met kolen, werd op de Noordzee door de stoomtrawler DEVONIAN uit Grimsby verlaten aangetroffen en hier binnengesleept.


Datum: 26 maart 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een zwaar betimmerd, nieuw roefschuitje, plm. 19 ton. Te bevragen bij L.J. v.d. Werf, scheepstimmerman, Veenwoudsterwal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het Nederlandse stoomschip ETNA ligt sedert 21 maart te Reval (opm: Tallinn) tot vertrek naar Rotterdam gereed, doch wordt door ijs opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 maart. Het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Visser, 18 maart van Shields naar Sourabaya vertrokken, is heden Dover gepasseerd uit zee terugkerend. Oorzaak onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 25 maart. Volgens gisteravond ontvangen telegram is het schoenerschip HARMANNA, kapt. J.K. Veldman, op de reis van Delfzijl naar Laurvig totaal verongelukt. Men vreest dat het volk niet is gered. (opm: zie PGC 300397)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 23 maart. Het alhier liggende Nederlandse schoenerschip ALBERTINA AMELIA, laatst gevoerd door kapt. Meinsma, vorige week in veiling opgehouden, werd heden tot geheime prijs uit de hand verkocht aan de heer W. Sissing te Delfzijl en zal worden bevaren door kapt. De Wit.


Datum: 27 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Het Nederlandse tjalkschip MARGARETHA, kapt. Karssies, van Ruhrort met ijzer naar Hamburg, is lek hier aangekomen en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Londen, 25 maart. Door de geringe vrachten in Indië zijn vele stoomschepen van daar naar San Francisco vertrokken om graan te vervoeren van daar naar Europa, hetgeen tot heden meestal met zeilschepen is geschied.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 24 maart. Volgens berichten uit Fjaltring vreest men, dat het gestrande stoomschip ARIEL gisteren bij de storm veel geleden heeft.


Datum: 28 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 maart. Van het bij Lemvig gestrande stoomschip ARIEL is in de laatste veiling tot heden voor een bedrag van ca. 40.000 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS ligt nog steeds te Pillau (opm: Baltiysk), daar het vaarwater naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) door ijsverschuiving versperd is.


Datum: 29 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 maart. Men is zeer bezorgd omtrent de hier thuisbehorende kof ANNA, kapt. N. Person, die de 9e dezer van hier naar Kragerö is vertrokken. (opm: zie PGC 010497)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 25 maart. De gister als vertrokken gemelde tjalk JOHANNA HENDERIKA, kapt. R.G. Kramer, ligt ter rede. Het vaartuig is verkocht aan een rederij te Bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 maart. Het Zweedse schip GORG, vroeger HEVESKES II, kapt. Lundberg, zal cokes laden voor Gotenburg.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag

 
 
Nieuws van den Dag 29-03-1897
Verkochte Schepen.
Delfzijl, 25 Maart. Het alhier ter reede liggende Ned. tjalkschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. R. G. Kramer, is verkocht aan een rederij te Bergen.
 
 

 


Datum: 30 maart 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laurvig 24 maart. Bij Ravensholmen, nabij Frederiksvaern (opm: vermoedelijk Frederiksvaerk, Sjaelland ), is een schoener verongelukt, waarbij de gehele bemanning is omgekomen. Naar blijkt uit papieren,gevonden in een aan het strand gedreven boot, is het verongelukte schip de HARMANNA, kapt. J.K. Veldman, thuisbehorende te Termunterzijl. Het schip was naar Treschowsbrug (opm: niet gevonden) bestemd om aldaar hout te laden voor Nederland. (opm: zie PGC 260397)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ingezonden bericht. Weldadige landgenoten. Op 23 februari j.l. vertrok het stoomschip UTRECHT uit Rotterdam naar zee met een bemanning van 36 koppen. Het afscheid, dat zij van hunne nabestaanden namen, was het laatste. Slechts enige dagen daarna kwamen reeds verontrustende berichten van de Franse kust van een noodlottig ongeluk dit schip overkomen.
De directie liet daarop spoedig een persoonlijk onderzoek instellen en moest helaas tot de overtuiging komen, dat de UTRECHT met man en muis vergaan was. Door deze ramp zijn 18 vrouwen, 42 kinderen en 5 moeders de man, de vader of de zoon, d.w.z. de kostwinners weggenomen. Al mogen wij erkennen dat de stoomvaartmaatschappij doet wat hare hand vindt te doen, zo is niettemin de nood te groot dan dat wij die niet enigszins zouden trachten te lenigen door een beroep te doen op uw weldadigheidszin. Ondergetekenden, bestuursleden van de Vereeniging voor de Zeevaart, gevestigd te Rotterdam, houden zich voor liefdegaven aanbevolen, welke zij in de N.R.C. zullen vermelden en omtrent welker toewijzing zij in de Algemeene Vergadering verantwoording zullen doen.
C. Vreede, gepens. Kapitein-luitenant ter zee
G. Bakker, oud gezagvoerder
G.J. Zwart, oud gezagvoerder
G.J. Boon, oud gezagvoerder
E. Deddes, oudgezagvoerder

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. Na het beloodsen van het Nederlandse driemast schip HAINAUT is vrijdagavond (opm: 26 maart) in het Engelse Kanaal de jol van de Belgische Loodsboot No. 4 omgeslagen, door welk ongeluk drie matrozen van de Belgische loodsdienst hun graf in de golven vonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 23 maart. De bergingsstomer is in de laatste nacht van het bij Fjaltring gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL hier binnengekomen, daar door de zware storm en hoge zee niet kon worden gewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 maart. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht is in de laatste veiling van goederen, geborgen uit het stoomschip ARIEL, tot nu toe voor circa 40.000 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thorsmindelangen (opm: Torsminde), 23 maart. Morgen wordt hier de tweede veiling gehouden van goederen, geborgen uit het stoomschip ARIEL. Deze telt meer dan 5000 nummers, waarvan de meeste zeer waardevol zijn. Vermoedelijk zal de verkoping twee dagen duren. Omtrent verdere berging der lading en van het schip zelf zijn de kansen niet zeer gunstig en men vreest, dat het stoomschip, wanneer de ogenblikkelijk uit het westen waaiende storm naar het noord-westen omloopt, in het midden zal doorbreken of toch minstens zeer lek worden zal.


Datum: 31 maart 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. Volgens bericht uit Lemvig is het stoomschip ARIEL als wrak te beschouwen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 30 maart. Hedenmorgen is alhier gestrand de Noorse schoener RATA, van Noorwegen naar Frankrijk met ijs. Het schip is vol water en wordt totaal verloren geacht. De equipage is gered. (opm: zie NRC 010497)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 30 maart. In de Middelgronden ligt een masteloos schip, dat van de Noordzee is binnengestormd. Een sleepboot is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 27 maart. Volgens hier ontvangen telegrafisch bericht is het houten schip HENDRINA ANTONIA, schipper Musters, eigenaar de heer G. van Heeswijk te Antwerpen, bij Willemsdorp gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 29 maart. De heren Van der Goot & Kühn te dezer stede ontvingen betreffende het verongelukken van de te Termunterzijl thuis behorende schoener HARMANNA de volgende bijzonderheden. Het schip stootte op 28 dezer ’s morgens, ongeveer half twee uur, op een klip niet ver van de ingang van de baai van Laurvig. Een gedeelte van een roef is komen aandrijven, waarin zich een klok bevond, welke om half twee was blijven staan. Naar alle waarschijnlijkheid is de gehele bemanning bij de ramp omgekomen. Er woedde tijdens de ramp een sneeuwstorm. Van het schip zijn de toppen der masten even boven het water zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het lichtschip WEST-HINDER is de afgelopen nacht door een driemast schip aangevaren en bekwam zware averij.


Datum: 01 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 23 maart. De bergingsstomer is hedennacht van het bij Fjaltring gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL alhier binnengekomen, daar door de zware storm en hoge zee niet gewerkt kon worden. In een bericht uit Thorsmindelangen (opm: Torsminde) leest men: Omtrent verdere berging der lading van het schip ARIEL zijn de kansen niet zeer gunstig; men vreest dat het stoomschip, wanneer de ogenblikkelijk uit het westen waaiende storm naar het N.W. omloopt, in het midden doorbreken of toch minstens zeer lek worden zal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 30 maart. Van het in de gepasseerde nacht in de Meep gestrande Noorse schoenerschip RATA is de equipage hier aangebracht en wordt er van de inventaris geborgen, waarvan echter het meeste in minder gunstige toestand is vanwege het aanhoudend stormweer dat het schip heeft ondervonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 maart. Het Nederlandse kofschip ANNA, kapt. N. Person, waaromtrent men zich ongerust maakte, is gisteren met lekkage te Hillero (bij Flekkefjord) aangekomen. De bemanning was zeer uitgeput. (opm: zie PGC 290397)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 27 maart. De tjalk MARIA CHRISTINA, schipper Baas, van Alkmaar, is in de storm van heden alhier verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking ingevolge art. 28 W.v.K. Blijkens acten, de 22e december 1896 en de 26e maart 1897, beide voor de ondergetekende notaris en getuigen verleden, is tussen de heren Johannes Josephus de Poorter, cargadoor, expediteur en commissionair, en Jan de Poorter, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot het uitoefenen van de rederij alsmede van een cargadoors-, expeditie- en commissiezaak en de handel in steenkolen en erts, zulks ter voortzetting der zaken tot nu toe door eerstgenoemde voor zijn privérekening gedreven.
De vennootschap is aangegaan voor de tijd van tien jaren, ingegaan de 1e april 1897, zullende zij mitsdien eindigen de 31e maart 1907, onder voorwaarde, dat hij die het einde alsdan verlangt, daarvan zes maanden te voren aan zijn mede-vennoot schriftelijk kennis geve. Zonder zodanige kennisgeving wordt de vennootschap na dat tijdstip voor onbepaalde tijd voortgezet, met bevoegdheid voor elk der vennoten haar tegen het einde van enig boekjaar op te zeggen, mits die opzegging doende minstens zes maanden te voren.
De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en wordt gedreven onder de firma Jos. de Poorter. Elk der vennoten heeft het recht de firma te tekenen, zonder die echter te mogen bezigen tot het opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het aankopen of vervreemden van onroerende goederen en het bezwaren van de roerende of onroerende goederen der vennootschap en tot het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen, welke niet tot het eigenlijke doel der vennootschap behoren. Tot al deze uitgesloten handelingen – daaronder echter niet begrepen het opnemen van door de firma bij haar kassiers à deposito geplaatste gelden – wordt, willen zij voor de vennootschap bindende zijn, de particuliere handtekening van elk der vennoten vereist.
J.M. Slinkert, notaris.


Datum: 02 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 1 april. Heden arriveerde alhier van Duinkerken het stoomschip VLUG met losgewerkte deklast en verlies van een klein gedeelte daarvan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 27 maart. De geborgen goederen uit het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL hebben in de driedaagse veiling ruim 62000 kronen opgebracht. Ongeveer de helft der lading bevindt zich nog in het schip. Volgens te Amsterdam van Lloyd’s agent te Lemvig ontvangen telegram is het stoomschip ARIEL als wrak te beschouwen.


Datum: 03 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 2 april. Een Grimsby-kotter heeft een verlaten schoener binnengebracht en op de Vlierede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 2 april. Het in de Meep gestrande schip RATA is totaal wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 2 april. In de Gronden alhier drijft een schoener, die door een viskotter alhier op sleeptouw is genomen en is losgelaten en vermoedelijk zal stranden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fjaltring, 30 maart. Het stoomschip ARIEL is na de westerstorm, die hier gisteren heerste, doormidden gebroken. De schoorsteen is overboord gevallen en de bezaansmast staat te slingeren.


Datum: 04 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 3 april. De kotter GRIMSBY 901 heeft hier binnengebracht de Noorse schoener MAAGEN, met een lading hout van Fredrikshavn naar Harlingen bestemd. De schoener is lek, heeft alle zeilen verloren en werd opgesleept naar Harlingen. Gezagvoerder Gundersen van de schoener en de stuurman van de kotter hebben beiden een been gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aanbesteding. Door de firma C. van der Giessen & Zonen te Stormpolder aan den IJssel zal op donderdag de 15e april 1897, ’s middags 12 uur, worden aanbesteed het maken van een dwarshelling, schoeiingen en verdere werken bij de Scheepswerf De Nijverheid te Stormpolder, gemeente Krimpen aan den IJssel. Aanwijzing op het terrein op maandag de 12e april 1897, voormiddags half tien uur. Bestek en tekeningen tegen franco toezending van NLG 2,50 verkrijgbaar bij C. Pannevis Jr, bouwkundige te Oudshoorn, bij wie tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 2 april. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Amsterdam, heeft op de reis herwaarts veel storm ondervonden. Een blad van de schroef ging verloren.


Datum: 05 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 april. Het Nederlandse schip WINNEWEER, kapt. Kayzer, van hier met stro naar Burnt-Eiland (opm: Burntisland), is gisteren lek te North Shields binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 1 april. Op de Zuiderzee, niet ver van de hoek van ‘t IJ, is gisteravond door de nachtboot LEMMER, komende van Amsterdam met bestemming naar hier, aangevaren het geladen beurtschip Huizen – Amsterdam, dat enkele ogenblikken na de aanvaring gezonken is. Al de opvarenden werden, zij het ook van alles ontbloot, gered en hedenochtend met de nachtboot alhier aangebracht. Het gezonken vaartuig was, naar men verneemt, niet verzekerd.


Datum: 06 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Macassar (geen datum). Het schip NACHTEGAAL, dat naar Soerabaja vertrok om daar te dokken, zal hier terugkomen om de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Antigua, 17 maart. De Nederlandse schoener MARY, van hier naar Martinique, strandde de 9e dezer op het Weymouth rif, doch kwam de volgende dag ogenschijnlijk met weinig schade vlot.


Datum: 07 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 april. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van Buenos Ayres naar Antwerpen, heden te Gravesend aangekomen, heeft van de veelading 46 ossen en verscheidene honderden schapen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 april. Het alhier afgekeurde Nederlandse schoenerschip EUROPA zal door dezelfde rederij weer in de vaart worden gebracht en gevoerd worden door kapitein Bos.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip ARDJOENO, kapt. Bakker, gisteren van Lorenzo Marques (opm: Lourenço Marques, in Mozambique) te Mobile aangekomen. Het schip heeft even aan de grond gezeten, maar is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Norrköping, 7 april. Het stoomschip BUSSUM arriveerde heden alhier van Sunderland. (opm: eerste reis onder deze naam)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 april. Door de logger VLAARDINGEN 174, schipper D. van Dorp, is alhier aangebracht de uit 4 man bestaande equipage van de te Groningen tehuis behorende koftjalk WENDELINA WICHERDINA, kapt. F.J. Venema, van Shields naar Thisted bestemd, welk schip in de Noordzee in zinkende staat werd verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 april. Bij publieke veiling werd het wrak van het in de Meep gestrande schoenerschip RATA ingezet voor NLG 80 en de lading voor NLG 7, terwijl het in de massa werd afgemijnd voor NLG 91 door de heer J. Amels, scheepstimmerman alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 april. Het schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, naar Riga vertrekkende, is bij de stroomleidende dam (opm: Pollendam) aan de grond geraakt. Een sleepboot verleende zonder goed gevolg assistentie. Het schip zal vermoedelijk met het volgende getij vlot komen.


Datum: 08 april 1897


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Eerste grote openbare verkoping van scheepshout van het eiken barkschip FRIESLAND, op woensdag 14 april 1897, 's morgens 10 uur precies, aan de Burgervlotbrug, gemeente Zijpe. Zie verder de biljetten.
Informaties te bekomen bij de firma Muijs, Wagenaar & Co en J.G. Klein, deurwaarder te Alkmaar, alsmede C. Constant, aan de sloperij te Burgervlotbrug, waar dagelijks uit de hand te koop is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 april. Volgens rapport van het Britse consulaat te Paramaribo in dato 24 maart, zal de directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst met het oog op de versnelde dienst tussen Engeland en Suriname via Barbados, vanaf september a.s. een veertiendaagse dienst instellen tussen Nederland en Suriname. Het wordt daartoe in staat gesteld doordat het nieuwe stoomschip, dat in aanbouw is, dan gereed zal zijn (opm: PRINS WILLEM V).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 april. De inventaris van de RATA heeft bij publieke veiling NLG 586,65 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 april. Het schip NEPTUNUS is heden met hoog water vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 april. Heden is voor de eerste maal een blazer naar het wrak van de STANLEY vertrokken. Indien de toestand gunstig genoeg blijkt, zal spoedig het bergingswerk worden hervat. (opm: de Engelse stalen viermastbark STANLEY was reeds op 27 maart 1896 bij Texel gestrand)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 7 april. Het wrak van het verongelukte stoomschip MULA zal binnenkort opgeruimd worden. (opm: het Engelse stoomschip MULA was op 20 november 1896 bij Terschelling gestrand)


Datum: 09 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 april. In de toestand van de STANLEY was blijkbaar geen verandering gekomen. De bergers brachten de eerste maal 21 balen jute mee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 april. De te Groningen tehuis behorende schoenerbrik CLARA, kapitein H.A. Lukkien, is op een rif verongelukt. De opvarenden zijn gered en te St. Pierre (Martinique) geland. (opm: zie PGC 140497 en 290497 en DS 140897)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling stoomschip CONRAD. Maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, W.J. Langeveld Jr, J.F. von Glahn en F. Meyerdirck Jr, namens de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits, presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogstmijnende het buitengewoon sterke ijzeren driemast schroefstoomschip, genaamd CONRAD, in 1872 gebouwd bij de firma John Elder & Co te Glasgow, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 106,50 meter, wijd 12 meter en hol 8,70 meter, en alzo gemeten op bruto 3087,18 ton en netto 2281,81 ton, met de aanwezige kapitale, doch thans in beschadigde toestand verkerende machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven.
Genoemd stoomschip ligt aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen.
Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant no.1.


Datum: 10 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 7 april. Het wrak van het Nederlandse stoomschip ARIEL is zo ver in het zand gezonken, dat het water reeds 4 voet boven het dek staat. Niettegenstaande het gunstige weer van gisteren en heden kon er niets van de lading geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen nadere berichten blijkt naar aanleiding van een onderzoek door duikers, dat de ARIEL gebroken is. Lijsten der geborgen goederen en vermoedelijk nog aan boord zijnde goederen liggen ter inzage op het kantoor van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 8 april. Kapt. Mink van het Nederlandse stoomschip MERCURIUS, heden hier van Danzig (opm: Gdansk) gearriveerd, rapporteert, dat hij op 7 dezer, des namiddags te 1 uur, in de Noordzee, route Bovenbergen (het Deense duin Bovbjerg, 56º33’ N.B. 08º07’ O.L.) – Terschelling, op 55º26’ N.B. en 06º40’ O.L, een gekenterd zeilschip, vermoedelijk een schoener of brik, gevaarlijk voor de scheepvaart, is gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 april. Het stoomschip CONRAD van de Stoomvaart Maatschappij Nederland zal op de 3e mei in veiling worden verkocht. (opm: zie ook PGC 010297 en PGC 060597)


Datum: 11 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 10 april. Volgens rapport van de vuurtoren zit een bark op de Ooster aan de grond. Enige sleepboten zijn er bij, de reddingboot van hier gaat derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 10 april. De op de Ooster gestrande bark is het Noorse schip WILLIAM, kapt. Larson, geladen met hout van Apalachicola (opm: Florida) bestemd naar Dordrecht. De equipage bestaat uit elf man en een loods en is behouden alhier aangebracht door schipper D. Sperling van Ouddorp. Twee sleepboten zijn bij het schip, doch dit zal vermoedelijk verloren zijn.


Datum: 12 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 april. Het oude en voor ‘s Rijks dienst onbruikbaar geworden instructieschip GUINEA werd gisteren bij inschrijving verkocht aan de heren G.A. Pas & Zoon te Bolnes voor NLG 33.555.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen nadere berichten blijkt, naar aanleiding van een onderzoek door duikers, dat het stoomschip ARIEL gebroken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 april. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van Plata-Rivier alhier aangekomen, heeft op de uitreis bij St. Vincent (K.V.) (opm: Kaap Verdische eilanden) aan de grond gezeten en zal in het droge dok gaan om te worden nagezien.


Datum: 13 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 12 april. Alhier wordt de inventaris aangebracht van de Noorse bark WILLIAM. Het schip zit vol water en is totaal wrak. Van de lading is nog niets geborgen.


Datum: 14 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 13 april. Van de Noorse bark WILLIAM zijn door blazers geborgen 20 stuks balken, enige tuigage en een rondhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. De schoenerbrik CLARA, kapt. H.A. Lukkien, is gedeeltelijk masteloos te Fort de France (opm: Martinique) binnengesleept. (opm: zie PGC 090497 en 290497)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 9 april. Het in 1891 gebouwde Nederlandse barkschip VAN GALEN, groot 2100 ton, dat de 5e maart van Iquique is aangekomen te Duinkerken, alwaar het thans nog ligt, is volgens de Hamb. Börsenhalle verkocht aan de firma Wachsmuth & Kroggemann te Hamburg, voor welke rederij het onder de naam THALASSA in de vaart zal worden gebracht.


Datum: 15 april 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop. Een halfsleten roefschuitje met tuig, 15 ton, 2 grote boten met tuig en 2 kleine pramen, geschikt voor melkvaren, alles te koop voor zeer billijke prijzen bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip BREMERHAVEN te New York aangekomen met schade aan de boegplaten, veroorzaakt door het ijs. De schade wordt gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W, de Lorme van Rossem, makelaar te Amsterdam, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder I.H. Dupont Noordbeek, op maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure – na afloop der veilling van het stoomschip CONRAD – in het lokaal Frascati te Amsterdam bij opbod en afslag te verkopen het extra ordinair welbezeilde kopervaste en gekoperd barkschip MICHELANGELO DI PIEVE, gemeten op 461,51 tonnen, en zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere gereedschappen, volgens biljetten nader omschreven. Het schip ligt en is dagelijks te bezichtigen aan de werf Vredenhof, Hoogte Kadijk171 te Amsterdam, en is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij bovengenoemde makelaar. (opm: dit Italiaanse schip, in 1868 gebouwd, werd door Nederlandse slopers gekocht en te Burgerbrug gesloopt)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 april. De gezagvoerder van het stoomschip GERTOR, van New Orleans hier aangekomen, rapporteert de 10e dezer op 48º N.B. en 27º58´ W.L. het verlaten Noorse schip SENTA te zijn gepasseerd. Het was beladen met hout en scheen niet vol water te drijven. Schijnbaar was het roer in goede staat. Dewijl het schip in de koerslijn van schepen van Amerika naar Cape Clear drijft, wordt het als zeer gevaarlijk voor de scheepvaart beschouwd. Het fregatschip SENTA, ex-Nederlands fregat UTRECHT, groot 2173 ton, werd in 1868 te Bolnes van ijzer en hout gebouwd.


Datum: 16 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 april. Het schip ANNA, kapt. Doewes, hedenochtend zonder loods vertrokken, is op de Eemshorn gelopen en zit gevaarlijk. Een sleepboot vertrok derwaarts. Het is buiïg weer en de wind is toenemend uit het zuidwesten.
Later bericht: De ANNA zit in lager wal nog in dezelfde toestand. De sleepboot zal trachten het schip met hoog water af te slepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Boelgoed van hout op dinsdag 20 april 1897, des morgens 10½ uur, te Makkum, waarbij een grote partij Amerikaans eiken, ca. 200 damleggers, eiken omschothout ter lengte van ca. 40 voet, alles afkomstig van het gesloopte barkschip MERCURIUS. (opm: zie PGC 231196 en 171296)
Notaris Wassenbergh

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop. Een knap roefscheepje, 18 ton, voor NLG 110; een woonschip voor NLG 45 en een grote schouw, geschikt te melkvaren, bij H. Douma te Wartena, doch niet op zondag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop. Een best gemaakt nieuw schip, plm. 27 ton, bijna gereed; een opgeboeide bok, met mast, 15 ton; een dito praam, 14 ton, bij O.H. v.d. Werff, Buitenvallaat bij Dragten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Gedurende de reis van de Nederlandse driemast schoener ZWIJGER, gisteren te Falmouth aangekomen, is een matroos over boord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 april. De Nederlandse sleepboot NOORDZEE is heden de Nieuwe Waterweg binnengekomen van IJmuiden met op sleeptouw het voormalige ramschip GUINEA, bestemd naar Bolnes voor de sloop. Het schip ligt thans alhier geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Op de scheepswerf van de heren Rijkee & Co te Katendrecht is de kiel gelegd voor een petroleumtankstoomschip voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië te ’s-Gravenhage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 april. De Nederlandse tjalk CONCURRENT, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Vejle, is te Korsoer gestrand, doch is met assistentie vlot gekomen. Het schip maakt geen water en werd door duikers onderzocht, die bevonden, dat het schip geen schade had geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Rotterdamsche Lloyd in 1896. Blijkens het verslag van de directie van de Rotterdamsche Lloyd laat de exploitatie-rekening een voordelig saldo van NLG 706.715,78, makende met dat uit 1895 ad NLG 3.130,06, een totaal van NLG 709.845,84. Hiervan moet worden afgetrokken voor afschrijving op de boten NLG 507.250,86, idem op de gebouwen NLG 7600, voor nadelig saldo der interestrekening NLG 58.085,71, voor commissarissen (art. 22 statuten) NLG 1500 en voor bedrijfsbelasting NLG 3250, tezamen NLG 577.686,57, zodat er een saldo ter verdeling blijft van NLG 132.159,27, waaruit de directie voorstelt een uitdeling van 3¼ pct. over het kapitaal te doen. Het dividend zal dan dus NLG 16,25 per aandeel van NLG 500 belopen.
In 1896 werden gedaan 26 uit- en thuisreizen in de veetiendaagse maildienst, 8 reizen met de cargaboten, terwijl het stoomschip UTRECHT gedurende zeven maanden kustreizen deed in de Chinese Zee, welke, ten gevolge van de mislukte rijstoogst, een nadelig resultaat opleverden. In het boekjaar 1897 had de maatschappij de navolgende ongelukken te betreuren: Het stoomschip GELDERLAND, dat ten gevolge van een krukasbreuk bij de Noord-Hinder voor anker lag, werd door het stoomschip RALLUS opgesleept naar Rotterdam; bij het binnenslepen in de Waterweg onder stormweder brak de sleeptros met het gevolg, dat de GELDERLAND langs de Noorderpier op strand dreef en sedert in zeer gehavende toestand werd afgebracht. Het stoomschip UTRECHT vertrok 28 februari naar Atjeh/Batavia (opm: Aceh/Djakarta). In de hevige storm tussen 2 en 4 maart moet dit stoomschip bij het uitlopen van het Engels Kanaal met man en muis gezonken zijn; enige lading en wrakstukken op de Franse kust aangespoeld, bevestigen dat die ramp heeft plaats gehad. De directie beraamt maatregelen om aan de gehuwden onder de equipage een tijdelijke onderstand te kunnen verzekeren.
Op 31 december 1896 bedroeg het vernieuwings- en reservefonds NLG 59.851,07. Op het assurantie-fonds is gedurende het jaar aan premiën op eigen schepen en op schepen van andere maatschappijen NLG 193.275,69 geboekt, vormende met het saldo ad NLG 350.715,95, waarmede deze rekening op 1 januari opende, een totaal van NLG 543.991,64.
Hiervan is afgegaan voor betaalde schaden en restitutiën NLG 14.712,42, voor premiën van op ultimo december nog lopende risico’s NLG 70.299,95 en voor onafgerekende schaden NLG 40.000, totaal NLG 125.012,37, zodat op 31 december het saldo dezer rekening was NLG 418.979,27. Van de 4 pcts. lening was op laatstgenoemde datum nog NLG 1.500.000 in omloop.
Als commissaris is aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar, Mr. M. Mees.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mobile, 5 april. Het Nederlandse barkschip ARDJOENO, kapt. Bakker, van Lourenzo Marques (opm: Maputo) komend, is bij het binnenzeilen der baai op Sand eiland aan de grond geraakt. De opvarenden, behalve de loods, die aan boord bleef, kwamen te Sand eiland aan land. Een sleepboot sleepte het schip van het strand af en bracht het aan de stad, terwijl de opvarenden nog op het eiland waren. Het schip heeft geen schade.


Datum: 17 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 13 april. Het Nederlandse schip JAN SMIT, kapt. Boon, van Rotterdam naar Gothenburg, dat in de Noordzee in aanvaring is geweest met het schip INGEBORG (opm: zie PGC 090495), is volgens alhier ontvangen bericht de 10e dezer behouden te Gothenburg aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 april. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Douwes, is na gelicht te hebben, vlot gekomen. Of het schade heeft, is niet bekend.


Datum: 18 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 april. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip STAD AMSTERDAM II, van Amsterdam, bij Fort la Perle op de Schelde in diep water gezonken. Een gedeelte van de lading was bestemd ter verscheping met het stoomschip GULF OF TRINIDAD. Alleen enige kisten, die op het dek geladen waren, zijn geborgen.


Datum: 19 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 april. De Nederlandse tjalk CONCURRENT, kapt. J. de Groot, van Koningsbergen naar Veile, is nabij Korsör gestrand, maar later met assistentie vlot gekomen en door een Svitzer bergingsstomer te Korsör binnengesleept, waar het schip door duikers werd nagezien, die het schip en de lading gerst onbeschadigd bevonden. Het bergloon bedraagt 1200 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 18 april. De Noorse bark WILLIAM, op de Ooster gestrand, is uiteen geslagen. Vaartuigen zijn uitgezeild om zo mogelijk drijvende lading op te vissen.


Datum: 20 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Macassar (opm: Ujung Pandang), 17 april. Het Nederlandse schip CASTOR arriveerde hier van Newcastle, NSW, na in de Allas-straat (opm: de zeestraat tussen Lombok en Soembawa) aan de grond te hebben gezeten. Om vlot te komen was men genoodzaakt enige lading over boord te werpen. Het schip is genoegzaam dicht.


Datum: 21 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 april. Door het stoomschip AMSTERDAM, van Stockholm alhier binnen, is gisterenmiddag in de Noordzee gepraaid het Nederlandse stoomschip BUSSUM, van Oxelösund naar Amsterdam bestemd, welk stoomschip met defecte machine lag en bezig was de schade te herstellen. Men hoopte hiermede spoedig gereed te komen. Assistentie werd niet verlangd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 17 april. Het bij Fort la Perle gezonken stoomschip STAD AMSTERDAM II zit bij laag water ongeveer 5 voet onder water en de vooruitzichten het vaartuig te kunnen bergen zijn niet gunstig. Het stoomschip heeft ongeveer 170 ton stukgoederen geladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Langs de Maasdroogten voor de Nieuwe Waterweg en daar benoorden drijven vele zware balken, vermoedelijk afkomstig van het uit elkaar geslagen schip WILLIAM. Deze leveren een groot gevaar op voor de in- en uitgaande schepen voor de Nieuwe Waterweg.


Datum: 22 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 21 april. Bij Noordwijk zijn drijvende een groot wrakstuk en vele balken, vermoedelijk afkomstig van het bij Goeree gestrande schip WILLIAM. Door een blazer van de Rotterdamsche Bergings Maatschappij werd hier een Amerikaanse balk van 60 voet lengte binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 april. Het Nederlands schip ANNA, kapt. Douwes, van Emden naar Danzig (opm: Gdansk), is alhier wegens ziekte van de stuurman uit zee teruggekeerd en ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 april. Het Nederlands schip NACHTEGAAL is te Macassar (opm: Ujung Pandang) afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 april. Door de sleepboot MAASSLUIS is de Waterweg binnengesleept een deel van een wrak, vermoedelijk afkomstig van de WILLIAM. Volgens ontvangen bericht drijft er nog een wrakstuk. De sleepboot WODAN is uitgezonden om het binnen te slepen. Ook zijn nog vele balken binnengesleept.


Datum: 23 april 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een beste, nieuwe snik, groot 12 ton, bij W. Stienstra, scheepstimmmerman, Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welonderhouden scheepje, groot 22 ton, met volledige inventaris, benevens een 6-tons boerenpraam. Te bevragen bij A. Drijver, Schilkampen, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor billijke prijs: een nieuw overdekt en gewegerd (opm: tegen ladingschade van wegeringlatten voorzien) praamschip, groot plm. 16 ton, ook zeer geschikt tot gebruik bij een boterfabriek, bij K. de Jong, Oldegalileën, Leeuwarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 april. Het hier liggende ijzeren Nederlandse fregatschip LOTOS, 1212 register tons, gebouwd in 1885, is verkocht naar Finland. Het schip zal onder Russische vlag in de vaart worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 12 april. Het Nederlandse viermastschip JEANNETTE FRANCOISE, gisteren van Delagoa-baai gearriveerd, seinde bij Sandy Hook om geneeskundige hulp. De dokter, die op quarantaine aan boord kwam, bevond, dat de gezagvoerder Bleeker lijdende was aan beri-beri, en dat één der matrozen, een Noorman, genaamd Emmanuel Nordmann, op zee aan de ziekte overleden was. De gezagvoerder werd naar Long Island College hospitaal vervoerd, doch diens ziekte werd niet als ernstig beschouwd. De overige bemanning is gezond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 19 april. De onder Duitse vlag varende tjalk FIDUS (opm: FIDES) is onder de hand verkocht aan de heer R. Groenewold te Farmsum en zal voortaan de naam SIEBERDINA IV voeren.


Datum: 25 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 21 april. De gezagvoerder van het stoomschip LA BRETAGNE, van New York hier aangekomen, rapporteert 16 dezer het verlaten Noorse schip SENTA aangetroffen te hebben. Het dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. (opm: zie NRC 150497, ex Nederlands zeilschip UTRECHT)


Datum: 26 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 april. Volgens telegram uit Macassar d.d. heden is het schip CASTOR bezig met lossen. Er kan verder niets aan het schip gedaan worden, voordat het onderzocht is. Men hoopt de 20e mei met de lossing gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam en C.H. van Dam te Rotterdam zullen op dinsdag de 27e april 1897, des middags ten 12 ure, in de zaal van het gebouw Pro Patria aan de Scheepsmakershaven no. 29, namens de directie der Rotterdamsche Lloyd publiek veilen het Nederlands ijzeren tweemast schroefstoomschip GELDERLAND, in beschadigde toestand. Het stoomschip is in 1878 gebouwd bij de firma R. Dixon & Co te Middlesbro’, volgens meetbrief lang 91,09 meter, wijd 10,97 meter, hol 7,65 meter en alzo gemeten op bruto 2078,17 en netto 1578,11 tonnen, met de aanwezige sterke machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven. Genoemd stoomschip ligt aan de Parkkade te Rotterdam en is aldaar te bezichtigen vanaf 20 tot 27 april. Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaars F. & W. van Dam te Rotterdam

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 19 april. De onder Duitse vlag varende tjalk FIDES is uit de hand verkocht aan de heer R. Groenewold te Farmsum, en zal onder de naam SIEBERDINA IV in de vaart worden gebracht.


Datum: 28 april 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 april. De gezagvoerder van het stoomschip BENEDICK, van Philadelphia hier aangekomen, rapporteert de 18e dezer op 48°45’ N.B. en 20°20’ W.L. het reeds dikwijls vermelde schip SENTA (ex-UTRECHT) te zijn gepasseerd. Alleen de fokkemast, boegspriet en kluiverboom waren nog aanwezig.


Datum: 29 april 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 april. Het stoomschip GELDERLAND, van de Rotterdamsche Lloyd, werd heden in veiling verkocht voor NLG 30.000 aan M.S. Springer & Zoon, slopers te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stadskanaal, 27 april. Van de werf van de heer G.B. Meijer werd met gunstig gevolg te water gelaten een stalen tjalkschip, genaamd HARMONIE, groot 140 ton, voor rekening van de schipper J. Eeftingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 27 april. Van de werf van Gebr. van der Wijk werd met goed gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip NEDERLAND, groot 150 tonnen, voor rekening van schipper H. Veling te Groningen. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van een hevelaak, groot plm. 90 ton, voor rekening van G. Oordt te Deventer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 27 april. Van de werf van Gebr. J. & G. Verstockt werd met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalkschip, groot ruim 80 last, dat bevaren zal worden door en voor rekening van schipper H. Apollius, te Terhorne, terwijl de kiel gelegd werd voor een dito tjalkschip voor rekening van schipper L. v.d. Veen te Gasselternijveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 27 april. Van de werf der firma Niestern & te Velde zijn met goed gevolg te water gelaten twee nieuwe stalen galjoten, metende plm. 150 reg. ton, gebouwd voor Groninger rekening. Aan de zelfde werf werden de kielen gelegd voor een stalen schoener van 150 reg. ton en een ijzeren zeilaakschip van plm. 175 last.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 april. De Nederlandse driemast schoener HILLECHIENA HELENA, kapt. E.P. Brouwer, bestemd om een lading ijzererts voor Londen in te nemen, wordt geclassificeerd, gekield en voorzien van een nieuwe koperen buitenhuid en zal vermoedelijk de volgende week gereed zijn om naar de bestemming te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lökken, 22 april. Door visserslieden werd circa 1 mijl van hier opgepikt een groengeverfde zeemanskist, waarin de naam J.F. Vos. In deze kist bevonden zich onder meer een Nieuwe Testament, notitieboekje en enveloppe afgestempeld te Groningen, terwijl ook de overige inhoud doet vermoeden dat het een kist is van een Nederlandse matroos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 28 maart. Het stoomschip WILHELM kwam 15 dezer in aanvaring met het ter rede liggende stoomschip TAMBORA en heeft daaraan enige schade veroorzaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Pierre, Martinique, 10 april. Het schijnt dat de kapitein en de equipage van het Nederlandse schip CLARA dit schip verlaten hebben in de mening, dat het zinkende was. Het bleef echter drijven en werd door het stoomschip VILLE DE BREST te Fort de France binnengesleept. Naar men zegt zijn de bemanning en de equipage gearresteerd. (opm: zie PGC 090497 en 140497)


Datum: 30 april 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een goed onderhouden tjalkschip, groot 20 ton, met complete inventaris; een groot, zo goed als nieuw open zeiljacht met dubbel stel zeilen, masten, gieken, zwaarden en roeren en keukengerief, en een kleinere boot met nieuwe zeilen. Te bevragen en te bezichtigen bij S.S. Drijver, Schilkampen Z 15, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw overdekt praamschuitje, groot plm. 20 ton, en een goed onderhouden bokvaartuig, groot 22 ton, bij de Gebrs. van der Kolk te Leeuwarden.
(opm: een zelfde advertentie werd op 20 augustus geplaatst)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 april. Er is assistentie derwaarts gezonden. Tot heden heeft het stoomschip A.C.O. geen zichtbare schade.


Datum: 01 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 24 april. Het Nederlandse schip SAN FRANCISCO, kapt. Leeuw, van Newcastle met cokes, is alhier bij het binnenkomen aan de grond geraakt en moet een gedeelte der lading in lichters lossen om vlot te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 april. Voor het Seeamt alhier werd een onderzoek ingesteld naar de aanvaring d.d. 10 dezer, van het stoomschip FERNDALE en de op de Elbe (opm: Elbe) ten anker liggende Nederlandse tjalk AALTJE VAN DE RIET, kapt. Kruize, van Makkum met een lading dakpannen, bij welke aanvaring laatstgenoemd schip gezonken is, daarna gelicht werd en thans wordt gerepareerd. De uitspraak volgt later.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 april. Het Nederlandse stoomschip A.C.O. is op de Head of Passes nabij New Orleans gestrand en blijven zitten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 28 april. De lading van het op de Schelde gezonken stoomschip STAD AMSTERDAM II is gedeeltelijk door de oeverbewoners opgevist en aan de rederij Van Maenen en van den Broek ter hand gesteld. Heden of morgen zal worden getracht het schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 24 april. Door het barkschip SAN FRANCISCO, van Newcastle met cokes, dat hier bij het binnenkomen aan de grond geraakte, werd het vaarwater versperd, waardoor een zeilschip, dat achter de SAN FRANCISCO aankwam, weer naar zee moest vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 april. Het Nederlandse schip FELICITAS was in aanvaring met de tjalk de VROUW GRIETJE, schipper Zoutman, en ligt thans ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 29 april. Het Belgische stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE werd door een visser gerapporteerd op 17 mijl van Goudstaart (opm: Start Point) met gebroken as. Men vermoedt, dat het wel reeds op sleeptouw zal genomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 30 april. Hr.Ms. torpedoboten ETNA en NOBO zijn achter de Kwak met elkaar in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan eerstgenoemde is gezonken. De equipage is gered. Volgens later bericht is de ETNA op strand gezet.


Datum: 02 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 30 april. Het stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE, van Bilbao naar Antwerpen, werd hier binnengesleept met gebroken as door het stoomschip MIOLTKE, van Memel (opm: Klaipeda) naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 29 april. In de loop dezer week is men begonnen vanwege Waterstaat met het opruimen van het wrak van het Engelse schip MULA, dat in het Noord-Oost Gat is gezonken, en wel door middel van dynamiet. Een groot gedeelte van het schip is verbrijzeld en het achterschip hoopt men door onderzuiging in het zand te doen wegzinken. Als dit gelukt heeft men een goed middel om alle gevaarlijke wrakken op te ruimen. Met belangstelling volgt men de gang der werkzaamheden.


Datum: 04 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 26 april. Het Nederlandse schip SAN FRANCISCO, kapitein Leeuw, is na enige lading gelost te hebben, zonder schade vlot gekomen en naar de binnenhaven gebracht. Het schip beliep geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het Italiaanse barkschip MICHELANGELO DI PIEVE is heden in veiling opgehouden voor NLG 3900. (opm: zie NRC 150497)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fjaltring, 27 april. Door het gunstige weder der laatste dagen is weer veel lading uit het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL gelost. Er werden o.a. geborgen: 3 à 400 pakken twist, circa 6000 voet telegraafkabel, gerstegort in zakken, kisten met griffels, cacao enz, benevens diverse balen tabak. Als het weder gunstig blijft, hoopt men ook de verdere zich nog in het schip bevindende lading te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. Het Nederlandse schip VONDEL, kapt. Bart, is heden van Java te Philadelphia aangekomen met schoon dek en andere schade. Omtrent de eventuele schade aan de lading is nog niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Winneweer, 3 mei. Het Nederlandse barkschip WINNEWEER, kapt. H. Kaijzer, vertrekt 1 mei van Burnt-Eiland (opm: Burntisland) met steenkolen naar de Oostzee, na te Leith in het droogdok te zijn geweest om de bodem na te zien en ‘t koper te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. Het Nederlandse stoomschip A.C.O. is vlot gekomen en zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 mei. De 28e april werd op het stadhuis een onderzoek ingesteld betreffende het verongelukken van het vissersvaartuig SOLO, dat 6 oktober j.l. des middags van IJmuiden vertrok en des avonds 10 uur benoorden Egmond op strand liep, waar het wrak werd. De bemanning werd door de reddingboot van Egmond van boord gehaald. Het hof was van oordeel, dat er grond van vermoedens van dronkenschap onder de bemanning bestond, doch achtte zulks niet bewezen, doch wel, dat de man aan het roer – een Nederlander – onder invloed was van sterke drank, waardoor hij aan het roer in slaap viel en dientengevolge het schip op strand liep. Het certificaat van de schipper werd voor vier maanden geschorst.


Datum: 05 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Volgens telegram van Lloyd’s heeft het Nederlandse stoomschip HOLLANDER, van hier naar Bordeaux, schade aan de machine. Het stoomschip heeft, gesleept door een sleepboot, de reis naar Bordeaux voortgezet. (opm: zie NRC 070597)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Door de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is aan de Maatschappij De Maas te Rotterdam de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip van circa 900 ton, te leveren einde maart 1898.


Datum: 06 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Naar de Scheepvaart verneemt, heeft de heer W. de Lorme van Rossem de CONRAD gisteren aangekocht voor de firma C.H. Sunderman & Co te Dordrecht en zal ook dit mailstoomschip gesloopt worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 3 mei. Van hier uit werd zaterdag door de reder A. de Niet een sleepboot uitgezonden, ter opsporing van de verlaten bom MAASKANAAL. De sleepboot, te Nieuwe Diep aangekomen, heeft het spil en een luik gevonden, waardoor men vermoedt dat het vaartuig gezonken is. Twee der nog onbekende mannen zijn nog niet aangekomen.


Datum: 07 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pauillac, 4 mei. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDER, van Rotterdam naar Bordeaux, heeft bij het opstomen der rivier schade gekregen aan de machine. Het werd door een sleepboot naar Bordeaux gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaja, 3 mei. Het stoomschip KOERIER, dat door het Nederlandse gouvernement in publieke veiling werd verkocht en dat door de Penang Steamship Co werd gekocht, vertrok 31 maart onder Nederlandse vlag naar Penang, waar het onder Engelse vlag werd gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 4 mei. Door de reder van de Engelse kotter, die vrijdag door de Scheveningse bomschuit MAASKANAAL werd aangevaren, is een vergoeding van NLG 2200 geëist voor bekomen schade, daar het ongeval te wijten was aan de onvoldoende wacht op de bomschuit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 30 april. De lading van de Nederlandse bark SAN FRANCISCO, kapt. Leeuw, blijkt hoegenaamd niet beschadigd te zijn.


Datum: 08 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Volgens telegram uit Philadelphia heeft het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE door aanvaring met een ijsberg zware schade bekomen. (opm: zie PGC 110597)


Datum: 09 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 7 mei. De Noorse bark VIGO, kapt. T. Jensen, van Fredrikstad naar Torquay, lek hier binnengekomen, is, na de lading hier te hebben gelost, uit de hand verkocht aan de heer P. van Es Sr. alhier, om als kolenhulk te worden ingericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Volgens telegram van Lloyd’s heeft het Nederlandse stoomschip MESACRIA, van hier naar Middlesbrough, bij het opvaren van de Tees de lichter ACORN in de grond gelopen. Het stoomschip heeft geen schade bekomen en zal, als het de lading heeft ingenomen, de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Excursie dubbelschroef stoomschip ROTTERDAM. Alvorens de eerste reis in de geregelde dienst op New York te aanvaarden zal – bij genoegzame deelneming en na welgeslaagde proeftocht – het 8200 ton groot dubbelschroef stoomschip ROTTERDAM een twaalf-daagse excursie maken, waarvan prospectussen verkrijgbaar zijn bij de Holland-Amerika Lijn, Rotterdam.


Datum: 11 mei 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best nieuw schip van droog hout, plm. 25 ton; een zeer geschikt oud schip, veel vertimmerd, 27 ton, voor zeer billijke prijs, ook in ruil. Te bevragen (niet op zondag) bij T.A. v.d. Werff te Warga.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 6 mei. Het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE, dat 29 april op 46º N.B. en 48º W.L. in aanvaring was met een ijsberg, heeft schade aan de boeg en het voorschip vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 mei. Het naar Lissabon bestemde Nederlandse stoomschip JUNO is gisteren uit zee teruggekeerd met gesprongen stoomgeleibuis en is heden, na volbrachte reparatie weder in zee gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam en C.H. van Dam te Rotterdam zullen op dinsdag de 25e mei 1897, des middags ten 12 ure in de zaal van het gebouw Pro Patria aan de Scheepmakershaven no. 29 publiek veilen het Nederlandse ijzeren snelvarend rader-stoomschip TELEGRAAF III, volgens meetbrief groot 400,933 m³, met machine van paardekracht indicateur 400, ingericht voor goederen en passagiersdienst en zeer geschikt om ook de Rijn te bevaren. Het stoomschip is dagelijks te bezichtigen en ligt thans in de Kous te Rotterdam, zijnde inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 12 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geestemünde, 10 mei. Zaterdagochtend (opm: 8 mei) te 5 uur had een aanvaring plaats tussen de Noorse bark BÖDVAR en het Nederlandse stoomschip FIRDENE, waardoor beide schepen zijn gezonken. De Engelse gouvernementskotter ROSE trof gisterenochtend een boot aan, waarin zich dertien man bevonden. De bemanning van het barkschip is gered. Van de bemanning van het stoomschip zijn er twee gered en negen verdronken. De geredden zijn te Helgoland geland. Een boot, waarin zich acht man bevonden, wordt nog vermist. Naar later bekend werd, zijn deze acht man te Blyth aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 mei. De Engelse kotter EMPRESS OF INDIA, uit Hull, welke gisterenavond binnen de pieren geankerd lag, is tijdens stormweder deze nacht op drift geraakt, daarna tegen de Zuidpier gedreven en na hevig stoten vol water gelopen. Het schip zit nu onder water en is als verloren te beschouwen. De equipage redde zich door op de pier te klimmen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is een gedeelte der bemanning van het gezonken stoomschip FIRDENE – zie ons vorige nummer – door het stoomschip MIMI opgenomen en te Blyth geland. In de Scheepvaart komt een telegram voor, die wij hier laten volgen: “crew barque 11 hands two hands steamer saved Brit. cruiser ROSE Smith landed here FIRDENE 19 hands first second officer first second engineer five crew pretendingly drowned rest second boat probably saved”. Waarschijnlijk wordt bedoeld, dat 11 man van de bark en 2 man van de FIRDENE zijn gered door het stoomschip ROSE, kapt. Smith en te Helgoland geland, dat de bemanning van de FIRDENE uit 19 man bestond en de 1e en 2e stuurman, 1e en 2e machinist en vijf man der equipage beweerd worden te zijn verdronken en de overigen waarschijnlijk in de tweede boot zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg, 7 mei. Het Nederlandse schip DINA, kapt. R. Drewes, heeft, terwijl het door de sleepboot ALFA uit de haven werd gesleept, met het anker een gedeelte van de havendam beschadigd, doch bekwam zelf geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip FIRDENE, van Cagliari naar Stockholm met een lading zout, en het Noorse barkschip BÖDVAR, kapt. Aslaken, van Brevig naar Londen met ijs, zijn met elkander in aanvaring geweest, waardoor beide zijn gezonken. De bemanning van het barkschip, bestaande uit elf man, en twee man van de FIRDENE zijn gered en door de Engelse kotter ROSE hier geland. Van de uit 19 koppen bestaande bemanning van het stoomschip is vermoedelijk de gezagvoerder, kapt. Belding, benevens de stuurman, 1e en 2e machinist en vijf man verdronken. De bemanning in de tweede boot is vermoedelijk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 mei. Het Belgische stoomschip BRUXELLES, is te St. Pierre de la Réunion met de lading totaal verongelukt. De opvarenden zijn gered, behalve de eerste en derde machinist en een stoker.


Datum: 13 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 11 mei. Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes is met goed gevolg te water gelaten: een houten galjootschip, groot 110 last, zullende bevaren worden door kapitein J. Moesker te Groningen, en werd de kiel gelegd voor een stalen zeetjalk (opm: koftjalk ALBERDINA), groot 85 last, voor rekening van kapitein E. Schuur te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waterhuizen, 11 mei. Van de werf der heren J.J. Pattje & Zonen zijn met goed gevolg te water gelaten: 1 stalen tjalkscheepje, groot 72 ton, voor rekening van schipper Will. Smith van Uithuizen, en een stalen tjalkschip, groot plm. 125 ton, voor rekening en zullende bevaren worden door Gebr. de Jong van Groningen, terwijl onmiddellijk daarna de kiel is gelegd voor een stalen gaffelschoener voor rekening van kapitein L. Ulfs te West-Rhauderfehn (O.F.) (opm: Ost Friesland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 12 mei. Door de Nieuwe Bergings Maatschappij is aangenomen de inventaris van de gezonken kotter EMPRESS OF INDIA en zo mogelijk ook het schip te bergen. Door de hoge zee was het heden niet mogelijk met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lewes (Del.) (opm: nabij Cape Henlopen), 28 april. Het Nederlandse schip VONDEL, kapt. Bart, van Java te Philadelphia aangekomen, werd op 22 maart op 41º N.B. en 30º30’ W.L. door een orkaan belopen uit het zuidwesten, waardoor alle bijstaande zeilen verloren gingen, en de brug, een reddingboot en het nachthuis werden weggeslagen. Het lag gedurende 15 uur plat op zijde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 10 mei. De Noorse bark ROEDVAR (opm: de naam is BODVAR), geladen met ijs en het onder Nederlandse vlag varende stoomschip FIRDENE, geladen met zout, zijn na met elkander in aanvaring te zijn geweest, gezonken. De bemanning van de bark (11 man) en 2 man der equipage van het stoomschip zijn door de Engelse kruiser ROSS SMITH gered en hier geland. De equipage van de FIRDENE bestond uit 19 man. Daarvan zijn de 1ste en de 2de stuurman, 1ste en 2de machinist en 5 man vermoedelijk verdronken; de overige in een tweede boot vermoedelijk gered.
Uit Londen meldt men d.d. 11 mei: Een gedeelte der equipage van het stoomschip FIRDENE is door het stoomschip MIMI opgepikt en te Blyth geland.


Datum: 14 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). Het Belgische stoomschip PRINCESSE CLEMENTINE is hedenochtend naar Ostende vertrokken om met de andere schepen de regelmatige dienst op Dover te verrichten (opm: nieuw schip).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop strandgoed. De notaris H.J. van Nouhuys te Brouwershaven zal vrijdag 21 mei a.s. te 10 ure in het logement van M. Arnold aldaar om contant geld openbaar verkopen 167 pitch pine balken en 18 delen, liggende in de haven van Brouwershaven, benevens scheepsinventaris, waaronder 33 zeilen, rollen zeildoek, trossen, touwwerk en blokken, kettingen, twee waterketels, seinlantaarns, kompassen, ra’s, stengen, rondhout, twee boten, twee bellen, vlaggen, enz, alsmede een uitmuntende chronometer (fabrikaat van Arnold te Londen). Alles afkomstig van het op de Oosterbank gestrande Noorse barkschip WILLIAM, kapt. I. Larsen. Nadere informatiën zijn te bekomen: wat de inventaris betreft bij de heren de Vos & Zoon te Amsterdam en J.H. Meijer, expert te Rotterdam; wat de balken en delen betreft bij de heer John Hudig, Lloyd’s agent te Rotterdam, en voorts bij de heer G.A. de Kater te Brouwershaven en bij de notaris, bij welke drie laatstgenoemde notitielijsten van het hout te verkrijgen zijn.


Datum: 15 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Voor belanghebbenden bij het Nederlandse tjalkschip GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Lukkien, ligt een telegram ter inzage bij de Vereeniging van Assuradeuren, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 mei. Het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. L.A. Drijfhamer, van Londen met cokes naar Veile (opm: Vejle), is zwaar lek alhier binnengesleept. (opm: zie PGC 200597)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 11 mei. Het Seeamt deed heden uitspraak in de zaak der aanvaring van het Nederlandse tjalkschip AALTJE VAN DE RIET, gezagvoerder Kruize, door het Engelse stoomschip FERNDALE op 10 april in de Beneden Elbe, tengevolge waarvan het tjalkschip is gezonken. Het oordeel van het Seeamt luidde, dat bij het passeren van het tjalkschip niet de nodige voorzichtigheid aan boord van het stoomschip FERNDALE was in acht genomen, waardoor het stoomschip tegen de ten anker liggende tjalk aanvoer, die daardoor is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Helgoland, 12 mei. Omtrent de aanvaring van het stoomschip FIRDENE en de bark BÖDVAR wordt van hier gemeld, dat de bark het stoomschip aan bakboordszijde, ter hoogte van de machinekamer, aanvoer en wel met zulk een vaart, dat de bark 8 voet in het stoomschip drong, waardoor het laatste in zeer korte tijd zonk, doch de bemanning kon zich nog bijtijds in twee boten redden. De bark, die ook door de bemanning in hun boot was verlaten, zonk een uur na de aanvaring. De wind woei stijf uit het westen met regen en hagelbuien. Eén der sloepen van het stoomschip, waarin zich 11 man bevonden, kenterde, waarbij 7 verdronken en 4 zich op de kiel trachtten te redden. Van deze 4 zijn nog twee verdronken, terwijl de 2 overlevenden des nachts te 3 uur door de sloep van de bark werden opgenomen, waarna zij, benevens de 11 zich in de sloep bevindende manschappen, uitmakende de bemanning van de bark, door de marine-kotter ROSE werden ontdekt en aan boord genomen, waar zij met de meeste zorg werden behandeld. Na nog enige uren naar de andere sloep gezocht te hebben, zette de kotter koers naar hier en landde de geredden. De 13 geredden vertrekken, na voor het Strandamt verklaring te hebben afgelegd, heden met de postboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 mei. De gehele inventaris van de kotter EMPRESS OF INDIA is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 mei. De waarde van het stoomschip FIRDENE werd geschat op GBP 10.000 en is bij verscheidene maatschappijen en Lloyd´s verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 mei. Van de consul der Nederlanden te Newcastle is een telegram ontvangen door de waterschout alhier, meldende de behouden aankomst te Newcastle van de navolgende schepelingen van het door aanvaring met het Noorse barkschip BODVAR gezonken stoomschip FIRDENE: C. Visser, 2e stuurman; G.J. de Rie, 3e machinist; J. Rechtle, hofmeester; J.L. Feucht, kok; J. Jansma, matroos; B. van Vugt en J. Noordijk, stokers; en Ch. Gjertsen, tremmer.
Volgens een door de reder ingewonnen bericht zijn te Helgoland geland de timmerman Jan Ting uit Groningen en de matroos Peter Steunebrink uit Den Haag, beide behoord hebbende tot de equipage van het stoomschip FIRDENE. Er zijn dus 10 personen van de bemanning van dit door aanvaring gezonken stoomschip gered, zodat er nog 9 worden vermist, n.l. de gezagvoerder, kapitein Belding, de stuurman, de 1ste en de 2e machinist en 5 anderen van de equipage. Er bestaat weinig hoop dat zij gered zijn.


Datum: 16 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 13 mei. Dinsdag 11 dezer is hier weer een veiling gehouden van de uit het stoomschip ARIEL geborgen goederen, die goede prijzen behaalden. Men gaat voort met het bergen der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 15 mei. Enige fusten olie en jenever zijn uit het gezonken stoomschip STAD AMSTERDAM II geborgen en hier aangebracht. Men gaat voort met bergen.


Datum: 18 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 6 mei. Het Nederlandse stoomschip P. CALAND was de 4e mei des avonds te 10 uur bij vertrek uit New York naar Amsterdam in aanvaring met een gesleept wordende lichter, waarop 10 ledige vrachtwagens. De lichter en twee vrachtwagens werden beschadigd, een stoker van de sleepboot is bij het beproeven om de sleeptrossen los te werpen, verdronken. Het stoomschip scheen geen belangrijke schade geleden te hebben en heeft de reis voortgezet. Doch liet een deel van het galjoen op het vaartuig achter, waarmede het in aanvaring was geweest,


Datum: 19 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 6 mei. Het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE, van Antwerpen hier aangekomen, was de 29e april op 46º50´ N.B. en 48º W.L. tijdens dikke mist in aanvaring met een kleine ijsberg, waardoor 12 platen in de stuurboord- en bakboordboeg, meest beneden de waterlijn, werden beschadigd. Het stoomschip is zwaar lek. Voordat men tegen de ijsberg aanvoer, werd veel los ijs gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop de fraaie stalen schroefstoomboot LAGUNA, 1.123 netto register ton, gebouwd en van machines voorzien in 1892 te Rotterdam door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Afmetingen: 253 voet 5 duim lang, 33 voet 4 duim breed, 16 voet 7 duim hol. Cylinders 21 duim, 33 duim en 55 duim bij 36 duim. Draagvermogen omstreeks 1.830 ton doodgewicht bij geringe diepgang. Elegante inrichtingen voor 28 salon- en 8 tweede-klasse-passagiers. Stoomt snel bij matig kolenverbruik. Ligt nu te Hamburg. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich tot Elder, Dempster & Co, Liverpool en Hamburg. (opm: dit is de ex-KONINGIN WILHELMINA van de Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap, Rotterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 6 mei. De agent van de Holland Amerika Lijn ontving een schrijven van kapt. Heine, gezagvoerder van het stoomschip P. CALAND, waarin vermeld werd, dat bij het vertrek naar zee een carfloat voorbij de boeg van het stoomschip werd gesleept, waardoor een aanvaring plaats vond. Zij hoorden hulpgeroep van een man in het water, er werd een boot uitgezet, doch bevond zich toen ook een sleepboot en een roeiboot in de nabijheid. Het stoomschip kwam vrij van de carfloat en dewijl na onderzoek bevonden werd, dat het stoomschip geen schade had geleden, werd de reis voortgezet.


Datum: 20 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newcastle 12 mei. De gezagvoerder van het stoomschip DUNMAIL, van Hamburg hier aangekomen, rapporteert de 9e mei 70 mijlen N.W.t.W.¾W. van het buitenvuurschip van de Elbe het verlaten barkschip BODVAR, van Brevig, aangetroffen te hebben, dat met het achterschip hoog boven water dreef. Genoemd barkschip was met het Nederlandse stoomschip FIRDENE in aanvaring, dat daardoor is gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 mei. Aan het strand achter Den Hoorn is door een paar knapen een fles gevonden met een briefje er in, waarop stond geschreven: “sloep 2 in aanvaring Engelsch Kanaal stoomschip UTRECHT – Rotterdam 3/97”. Blijkens dit briefje ligt het voor de hand, dat spoedig na de aanvaring het stoomschip met sloepen is verlaten en het flesje uit een der sloepen in zee is geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 mei. De Nederlandse driemast schoener ALBATROS, kapt. L.A. Drijfhamer, van Londen naar Vejle met cokes, had op de reis te kampen met stormweer, waardoor het schip zwaar werkte en eindelijk lek sprong. Niettegenstaande dag en nacht werd gepompt nam het water bestendig toe en toen ook bovendien de bezaansmast brak, werd in scheepsraad besloten de naastbijzijnde noodhaven binnen te lopen. Bij de Eemsmonden werd een loods aan boord genomen en bij de Eemshorn enige sjouwerlieden, om de equipage bij het pompen te vervangen.


Datum: 22 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 21 mei. De opbrengst van de verkochte inventaris van het gestrande Noorse barkschip WILLIAM is NLG 1657,75 en van de lading balken NLG 3300.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thorsmindetagen (opm: Torsminde), 18 mei. Begunstigd door goed weer is wederom een grote partij goederen uit het wrak van de ARIEL geborgen. De derde verkoping van de geborgen goederen bracht 17000 kronen op.


Datum: 23 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 mei. De STAD AMSTERDAM II, die gemeerd ligt aan de linkeroever nabij de Belvedere, zal binnenkort in het droogdok gedokt worden om herstelling te ondergaan (opm: zie o.a. NRC 180497). Natuurlijk zal de boot eerst het einde der werkstaking van de scheepssmeden moeten afwachten. Het ijzeren schip heeft nogal zware averij. Op vele plaatsen zijn er platen gescheurd, ingedrukt en letterlijk uitgeslagen. Het dek is ongeschonden gebleven.


Datum: 24 mei 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Door verandering wordt te koop aangeboden: een best onderhouden roefschuitje met inventaris, zoals het tot nu toe bevaren is geweest, metende 21 scheepston. Te bevragen bij M. Nijland of G. v.d. Werf te Britswerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 mei. Van het tjalkschip DE VROUW AALTJE, schipper van der Wijk, heden van hier naar Terschelling vertrokken, geraakte door het zware zeilen en breken van een der stagen, de mast overboord. Het ontredderde vaartuig, waarvan het voordek gedeeltelijk opengewerkt was, werd door een tjalkschip alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 18 mei. Begunstigd door het mooie weder heeft men de onlangs gestaakte werkzaamheden bij de berging der lading van het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL hervat en werd een grote hoeveelheid manufacturen geborgen. De veiling der vorige week bracht 17000 kronen op en het totaal der tot dusver in veiling verkochte goederen bedraagt ca. 92000 kronen.


Datum: 26 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Antwerpen, 25 mei. Het Belgische stoomschip RIGA, van de reder J. de Decker, te Newcastle aangekomen, waar het in het droogdok onderzocht was, is aan Turkse reders verkocht. De RIGA, ex-BURGEMEESTER DE WAEL, is een ijzeren schroefstoomboot van 890 ton netto, in 1882 gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 mei. Het stoomschip MASHONA, via Londen naar Delagoa-baai, en het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Philadelphia naar Amsterdam, zijn in het Noordzeekanaal bij Velsen met elkaar in aanvaring geweest. De MASHONA bekwam aanzienlijke schade aan stuurboordboeg boven water, doch heeft de reis voortgezet, terwijl de CHARLOIS enige ingedrukte platen aan de zijde nabij het fokkewant heeft. Het schip is opgestoomd naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lerwig (opm: Lemvig), 20 mei. De berging der lading uit het wrak van het stoomschip ARIEL wordt met kracht voortgezet en er zijn in de laatste dagen veel goederen geborgen.


Datum: 27 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 25 mei. Het raderstoomschip TELEGRAAF III is heden in veiling opgehouden voor NLG 6000. (opm: het schip werd later voor NLG 5200 voor de sloop verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia (opm: Djakarta), 30 april. De NACHTEGAAL is te Macassar (opm: Ujung Pandang) afgekeurd en zal aldaar de 31e publiek worden verkocht.


Datum: 29 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Macassar (opm: Ujung Pandang), 18 april. De lading van het Nederlandse schip NACHTEGAAL, waarvan ongeveer 300 balen koffie beschadigd in veiling zijn verkocht, zal met het Nederlandse schip BAARN naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 mei. Heden arriveerde in de Houthaven alhier van Mobile voor de firma Ambachtsheer & Van der Meulen per stoomschip LORD KELVIN de grootste lading Amerikaanse grenen balken, die ooit in Nederland is ingevoerd. Deze lading bestaat uit plm. 8000 balken, inhoudende ca. 6000 m³. De vracht bedroeg ongeveer NLG 70.000.


Datum: 30 mei 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colbergermünde (opm: Kolobrzeg), 27 mei. De Nederlandse kof ALBERDINA, kapt. Sievers, met mais, overgenomen uit verschillende stoomschepen van Hamburg naar Stolpmünde (opm: Ustka), is hier 24 dezer wegens stormweer en tegenwind binnengelopen en heeft sedert nog geen zee kunnen kiezen. Intussen is gebleken, dat de lading mais verhit was en gelost moet worden.


Datum: 31 mei 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 25 mei. De tjalk DEPOSITUM, met een lading mais van Hamburg naar hier, kwam, gesleept wordende, op het Chirnamermeer met een boei in aanvaring, waardoor het anker door de boeg van het schip werd gedrukt. Om zinken te voorkomen werd de tjalk aan de kant gezet, alwaar deze door duikers werd dichtgemaakt. De lading, die door den ontvanger geweigerd werd, zal publiek geveild worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 mei. Het Nederlandse stoomschip HILVERSUM, van Amsterdam komende, is bij het binnenkomen van het dok te Grangemouth tegen den kaaimuur aangelopen, ten gevolge waarvan verscheidene platen aan bakboordszijde werden verbogen en een boegplaat en drie spanten zijn gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 25 mei. Het Nederlandse schip OOSTENBURG, hier de 24e dezer aangekomen van Newcastle, laatst van Kaapstad, alwaar het schip wegens verhitte lading was binnengelopen, werd niet in het Gouvernementsdok toegelaten om te lossen, daar men vreest dat de lading nog verhit is.


Datum: 01 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 29 mei. De Nederlandse schoenerbrik IDA BOUWINA, alhier verkocht om te worden gesloopt, is uit de hand aan de heer Sieleman te Termunterzijl overgedaan, werwaarts het zal worden gesleept om gesloopt te worden. (opm: zie NRC 191196 en 011296)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colbergmünde (opm: Kolobrzeg), 27 mei. De kof ALBERDINA, kapt. Sievers, met mais, overgenomen uit verschillende stoomschepen, van Hamburg naar Stolpmünde (opm: Ustka), is hier de 24e dezer wegens storm en tegenwind binnengelopen en heeft sedert nog geen zee kunnen kiezen. Intussen is gebleken dat de lading mais verhit was en gelost moet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 mei. Door het Admiraliteitshof werd heden toegekend, na een gedane vordering door de reder, gezagvoerder en equipage van het Nederlandse tankstoomschip A.C.O, de som van GBP 5500 voor het te St. Michael (opm: Azoren) binnenslepen van het Engelse stoomschip ALGOA, dat 15 dagen had gedreven, toen het door de A.C.O. werd aangetroffen en op sleeptouw genomen op 480 mijl van genoemde haven. De waarde van de ALGOA, groot 4890 ton netto, was getaxeerd op GBP 65000. De ALGOA was bestemd van Liverpool naar Norfolk, de A.C.O. van Rotterdam naar New Orleans.


Datum: 02 juni 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best gemaakt nieuw schip, plm. 27 ton, bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Dragten. (opm: deze advertentie werd herhaald in LC 230797, 151097 en 221297)
Tevens direct gevraagd een gehuwde scheepstimmerknecht, tegen best loon, vast werk.


Datum: 04 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 mei. Vrijdag (opm: 21 mei) werd te Newcastle te water gelaten het voor het Nederlands West-Indisch gouvernement gebouwde stalen schroefstoomschip ALBINA, ongeveer 124 voet lang, 22 voet breed, voor de dienst in Nederlands Guyana (opm: Suriname).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 mei. Kapt. K. Grasmeijer, gezagvoerder van het Nederlandse schip CATHARINA KLAZINA, van Rio Hacha (opm: Bolivia) te Falmouth, is op de reis overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 31 mei. Er is heden een begin gemaakt met de lossing der lading cokes uit de driemast schoener ALBATROS, die hier voor 14 dagen lek en met een gebroken bezaansmast is binnengelopen. Bedoelde lading is hier zaterdag j.l. verkocht voor 27 à 30 cent per mud, langs boord te leveren. Na lossing zal het schip worden nagezien.


Datum: 05 juni 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Malo, 30 mei. De gezagvoerder van het barkschip BRITANAIS schrijft d.d.13 mei, dat door hem in de Noord-Atlantische Oceaan een groot mastloos en verlaten ijzeren schip werd gezien. Door het slechte weder kon hij de naam niet juist onderscheiden, doch hij meende dat het de STETTA was uit Stavanger. (dit is vermoedelijk het reeds dikwijls gerapporteerde schip SENTA, ex Nederlandse UTRECHT)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Mr. V.G.A. Boll te Gorinchem zal op donderdag 17 juni 1897, des avonds om 6 uur, te Neder-Hardinxveld, ter herberge van J.A. van der Vlies aan het stoombootveer (Giessendam), in het openbaar om contant geld verkopen een tjalkschip, genaamd de VROUW WILHELMINA, hebbende een laadvermogen van 2877 centenaars bij een inzinking van 13 14/100 decimeter, met roeiboot, staand en lopend want en verdere inventaris. Voor bezichtiging vervoege men zich bij de Wed. D. Kuik, aan het stoombootveer te Neder-Hardinxveld.


Datum: 06 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 juni. Het stoomschip SOENDA, naar Java bestemd, heeft uitgaande langs het nieuwe toeleidingskanaal in de nieuwe sluis langs de sluismuur geschuurd, waardoor een der davitspotten (opm: taatslager waarop een bootsdavit draait) is ingescheurd. De schade moet worden hersteld voordat het stoomschip de reis kan vervolgen.


Datum: 08 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 juni. Het Nederlandse stoomschip IJSTROOM, van Amsterdam naar hier, en het stoomschip BITTERN, bestemd van hier naar Amsterdam, zijn hedenochtend te 2.30 uur op 24 mijl van het Galloper lichtschip met elkaar in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan eerstgenoemd schip is gezonken en laatstgenoemd schip zwaar beschadigd werd. Het stoomschip BITTERN stoomde terugkerend langs Gravesend op weg naar Deptford. Twee passagiers van de IJSTROOM zijn verdronken en de overige opvarenden van de IJSTROOM bevinden zich aan boord van de BITTERN. Van de BITTERN zijn de 2e stuurman en de timmerman verdronken.


Datum: 09 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund naar Rotterdam, te Elseneur (opm: Helsingör) aangekomen na op strand gezeten te hebben. Het is door duikers onderzocht, die bevonden, dat er een plaat gekraakt was.
Tweede dépêche: Het stoomschip MAUD CASSEL is tijdelijk gerepareerd. De experts hebben een certificaat van zeewaardigheid afgegeven en daarna heeft het stoomschip de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Aan boord van het stoomschip IJSTROOM bevonden zich 39 personen, waarvan 16 passagiers, Daarvan zijn, zoals bekend, twee personen verdronken. De lading, ongeveer 300 ton, bestond in hoofdzaak uit suiker, manufacturen, ijzerdraad, cacao en hooi. De aanvaring had ’s nachts om 2 uur plaats. De IJSTROOM zonk na twee minuten.


Datum: 11 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 8 juni. Sedert de laatste verkoping der geborgen lading uit het wrak van het stoomschip ARIEL, werden de volgende goederen geland, als 650 rollen manufacturen, 333 stuks gemaakte kleren, 500 balen twist, 337 bundels bandijzer, 14 balen stearine, en een grote partij gedroogde en gezouten huiden, die 17 dezer in publieke veiling zullen worden verkocht. Ongeveer de helft der lading is geborgen.


Datum: 12 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 juni. De Loodskotter No. 9, schipper v.d. Ham, is hedennacht door een onbekend gebleven stoomschip in het Engels Kanaal overstoomd geworden. Het volk werd gered. Verdere bijzonderheden ontbreken. Van schade aan het stoomschip is niets bekend.


Datum: 13 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juni Het Nederlands schip NIL DESPERANDUM, kapt. Mulder, van Cardiff naar Batavia, is te Rio Janeiro binnengelopen met verlies van grote steng, grote bramsteng, en alles wat daaraan vast zat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 juni. Nader wordt omtrent het zinken van de Loodskotter No.9 gemeld, dat de aanvaring plaats vond gisterenochtend om 5.30 uur, terwijl de loodsboot geankerd lag in de oostbaai bij Dungeness. Ze werd ingelopen achter het grootwant aan bakboordszijde. Het aanvarende stoomschip DEE was van Londen naar Wight bestemd. De schoener zonk binnen 55 minuten na de aanvaring. Enige goederen der opvarenden konden geborgen worden. De DEE heeft geen schade. Het was enigszins mistig weer.


Datum: 16 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Colombo, 15 juni. Het stoomschip SULTAN, van Djeddah naar Calcutta, is op 100 mijlen beoosten Socotra gezonken. Tien inboorlingen zijn verdronken. Door het stoomschip VALETTA zijn 52 pelgrims gered, benevens de bemanning.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 juni. De gezagvoerder van het stoomschip VALETTA, van Londen naar Sydney, te Colombo aangekomen, seint aan Lloyd’s, dat het stoomschip SULTAN nabij Socotra gezonken is. Verdere bijzonderheden zijn nog niet ontvangen, doch men vreest, dat een groot aantal personen omgekomen zijn. (opm: de SULTAN is de voormalige PRINS HENDRIK van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, gebouwd in 1874).


Datum: 17 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 juni. De Nederlandse bark EVERTSEN van de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam, van staal gebouwd in 1891, groot 1418 ton, thans te Antwerpen liggende, is voor GBP 6550 verkocht aan een rederij te Hamburg. (opm: de nieuwe naam werd TELLUS)


Datum: 18 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Het nieuwgebouwde stoomschip WREATHIER, groot circa 1000 ton, is gecharterd door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij om dienst te doen in de vaart tussen Amsterdam en Hull.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. Het Nederlandse stoomschip MERCURIUS, van Sornaas (Helsingfors district) te IJmuiden aangekomen, had een deklast van ongeveer 145 stander à 165 Eng. vt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Volgens Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip CALEDONIA op 40 mijl afstand van de Humber op sleeptouw gepasseerd, vermoedelijk met defecte machine.


Datum: 19 juni 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 15 juni. Volgens alhier ontvangen telegram is kapt. H. Ufken, gezagvoerder van de Nederlandse bark JOHANNA, 8 juni van Java te St. Michaels op de Azoren aangekomen, aldaar aan de koorts overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 juni. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip CALEDONIA ten gevolge van een aan boord plaats gevonden hebbende ontploffing gezonken. Het volk is gered en te Hull aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 junil. Het stoomschip SULTAN, ex-PRINS HENDRIK, groot 2735 registerton, te Bombay thuisbehorende, op de reis van Yeddah naar Calcutta gezonken, was te Londen voor GBP 12000 verzekerd tegen een jaarpremie van 8 pct. Er was re-assurantie op gesloten tegen 5 guineas pct. tegen totaal-verlies.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 16 juni. De berging der lading uit het wrak van het stoomschip ARIEL is de laatste tijd met kracht doorgezet. Op de lijst der publieke veiling, die morgen gehouden zal worden, staan 1200 colli manufacturen vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip CALEDONIA, van Aberdeen en Shields naar hier, zwaar beschadigd door een ontploffing. Het stoomschip, dat op sleeptouw genomen werd door het Engelse stoomschip RICHARD MOXON, is bij het Spurn gezonken. De gehele bemanning is gered en te Hull geland.


Datum: 20 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 juni. De ter rede voor anker liggende loodsen-afhaalkotter is van de ankers geslagen en in de richting van de Hoornsche Hoofden uit het zicht geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 juni. Het nieuwe Belgische mailsteamship PRINCESSE CLEMENTINE, varende tussen Dover en Ostende, heeft bij het binnenkomen van laatstgenoemde haven op de Stroombank gestoten. Het moet in het droogdok om te worden onderzocht.


Datum: 22 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 21 juni. Door de sleepboot IJMUIDEN is hier binnengesleept het wrak van een verlaten Zweeds barkschip. Het is beladen met delen, vol water, en geheel masteloos. Het werd aangetroffen op 16 Duitse mijlen van hier. Op de spiegel staat: CARL – Rönne. (opm: zie NRC 230697)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 18 juni. Heden werd hier aangebracht de bemanning van het Nederlandse stoomschip CALEDONIA, van Aberdeen en Shields naar Rotterdam bestemd, dat door een ontploffing welke woensdagmiddag (opm: 16 juni; zie ook PGC 260797) plaats vond, geheel ontredderd werd. Het werd op sleeptouw genomen door de stoomtrawler RODNEY en later door het stoomschip RICHARD MOXON, dat het verscheidene uren op sleeptouw had. Het zonk echter op 20 mijlen van Spurn Point. De equipage werd door de RICHARD MOXON overgenomen. Het schroefstoomschip CALEDONIA, kapt. Meijer, groot 464 ton, werd in 1870 te Northfleet van ijzer gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 21 juni. De in de Noordzee verlaten schoener FAMILIEN, van Drammen, beladen met pijpaarde, werd hedennacht door de sleepboot NEPTUNUS binnengebracht.


Datum: 23 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juni. Het stoomschip KONINGIN WILHELMINA van de Maatschappij Zeeland, dat vrijdagmiddag van Vlissingen naar Queenborough vertrok, had de volle kracht van de hevige noordwesten storm te doorstaan. Zware zeeën kwamen over, waardoor de hut van de gezagvoerder op de brug vol water geraakte. Bij het lichtschip van Tongue werd het stoomschip door een verschrikkelijk hoge zee getroffen, die het dek van de bak beschadigde. De ijzeren stutten van het dek werden door de kracht van de zee verbogen. De passagiers werden echter in welstand ten 11 ure v.m. te Queenborough-pier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 18 juni. De geborgen goederen uit het wrak van het stoomschip ARIEL brachten gisteren en vandaag goede prijzen op. De verkoopsom bedraagt thans in het geheel ruim 100.000 kronen. Huiden brachten door elkander 5 kronen per stuk op, de manufacturen 10% minder dan bij vorige verkoopdagen.
Later bericht van Lemvig, 19 juni: Door de zware storm van donderdag heeft het wrak veel geleden en is een der masten overboord gevallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juni. Het stoomschip ALBINA, gebouwd door de heren Wigham, Richardson & Co te Newcastle on Tyne voor rekening van het Nederlands koloniaal departement voor de dienst van Nederlands Guyana (opm: Suriname), heeft de 19e dezer met goed succes de proeftocht gemaakt. De machines, waarmede een vaart van 10 knopen werd verkregen, werkten zeer goed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 juni. Het schip CARL is hier heden door de sleepboten IJMUIDEN en SIMSON binnengebracht. Voor zover waar te nemen, blijkt het schip te zijn de Deense driemast-schoener CARL, gevoerd geweest door kapt. Sholander en thuis behorende te Rönne. Het schip is door de sleepdienst aan de strandvonderij overgegeven.


Datum: 24 juni 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 juni. Het stoomschip ZAANDAM van de Holland-Amerika Lijn is uit de hand verkocht aan de firma Burrell & Sons te Glasgow, prijs geheim. Het komt onder Oostenrijkse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse brik CONFIANCE, kapt. Grasdijk, van Delfzijl naar Sundsvall in ballast, na aanvaring op zee gezonken. De gehele bemanning werd gered en te Hull geland.


Datum: 25 juni 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 23 juni. De te Groningen thuisbehorende brik CONFIANCE, kapt. B. Grasdijk (opm: vermoedelijk H.P. Grasdijk), in ballast van Delfzijl naar Sundsvall, is in de Noordzee gezonken na in aanvaring te zijn geweest met het stoomschip SPERO, van Hull. De opvarenden zijn door het stoomschip gered en te Hull geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 juni. Het Nederlandse stoomschip VLUG arriveerde 20 juni van Sundsvall met een lading spieren (opm: palen) te IJmuiden. De deklading was gestuwd met een gemiddelde hoogte van 8½ Eng. vt.


Datum: 26 juni 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd: twee bekwame scheepstimmerknechten tegen flink loon, vast werk, terstond, bij U. Zwols¬man Wz, scheepstimmerman, Workum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 25 juni. De sleepboten WODAN, NIEUWERSLUIS, MAASSLUIS en KATWIJK vertrokken ter assistentie van een op de Ribben gestrande driemast schoener. De stoom-reddingboot, mede vertrokken, haalde de bemanning van boord toen het schip vol water was. De schoener kan als geheel wrak worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 24 juni. Bij het afstomen van de Theems kwam het stoomschip ZAANSTROOM, bestemd naar Amsterdam, in aanvaring met de barge HOPE, beladen met planken, ten gevolge waarvan de barge vol water is gelopen. Het stoomschip heeft geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 25 juni. Het voor de scheepvaart zo gevaarlijk liggende wrak van de MULA is opgeruimd.


Datum: 27 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 juni. Het stoomschip FRAAG, te Gravesend aangekomen, heeft aan boord de bemanning van de Noorse schoener FAMILIEN, van Tynemouth bestemd naar Leith, die in zinkende toestand door hen werd verlaten. Het schip is te Terschelling binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 26 juni. Het gisteren op de Ribben gestrande driemast schoenerschip is de ELISABETH JANE, van Newcastle met kolen naar Rotterdam. De tuigage is gedeeltelijk door visserslieden geborgen.


Datum: 28 juni 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een goed onderhouden potschip, groot 16 ton, met inventaris. Te bevragen bij R. Brandsma, Franeker.


Datum: 29 juni 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 28 juni. Het Belgische stoomschip LIPPE, van hier naar Nantes, en het Franse stoomschip PAMPA, van Montevideo via Deptford naar Havre, zijn bij de Casquets in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan eerstgenoemd schip is gezonken en de PAMPA lek is geworden. De bemanning werd gered en is te Deptford geland. Het stoomschip LIPPE was groot 555 ton en werd in 1888 van ijzer gebouwd. Op het stoomschip PAMPA is beslag gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar (opm: Ujung Pandang), 31 mei. Het Nederlandse barkschip NACHTEGAAL, onlangs gestrand, is op openbare vendutie (opm: verkoping) voor NLG 10200 door de Chinees Thoeng Tjan gekocht.


Datum: 01 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 juni. Het Nederlandse stoomschip BUSSUM, met steenkolen van Sunderland naar Norrköping, op Saltholmen gestrand, werd vlot en te Malmö binnengesleept met het voorschip vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 26 juni. De tjalk MARIA, kapt. Thieben, van Drochtersen (gehucht aan de westelijke Elbe-oever) naar Wilhelmshaven, is gisteren bij Eitzenloch gezonken. Het schip is totaal verloren, doch de opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juni. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip BUSSUM, kapt. Wettre, van Sunderland naar Norrköping met kolen, op Sjöllen gestrand. Het stoomschip is lek.


Datum: 02 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malmö, 30 juni. Van het stoomschip BUSSUM zijn de tanks vol water en bij onderzoek door duikers is gebleken, dat de platen aan stuurboordzijde van de kiel over een lengte van 100 voet van de voorsteven af zijn gescheurd of gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping van scheepsinventaris, wrak en steenkolen. De notaris Van Schouwen te Goedereede zal, behoudens vereiste machtiging, à contant verkopen op woensdag 7 juli a.s:
1. ´s Morgens 9 ure aan de Havenkade te Goedereede het wrak van het op de ribben van de Hinder gestrande Engelse schoenerbarkschip ELISABETH JANE en de daaruit te Goedereede en te Stellendam geborgen inventaris: lier, jol, ankers, kettingen, want, rondhouten, enz.
2. ´s Namiddags 2 ure aan de haven te Ouddorp de daar verder geborgen inventaris uit gemeld barkschip: ± 22 zeilen, 9 manilla- en kokostrossen, twee ankers, mast, steng, boegspriet, 2 ra´s, giek, 6 kettingen, stuurrad, windas, kompas, want, staaldraad, koperen pomp, 7 lantaarns, rammelschijf (schijf voor een rammelblok nabij de lummel van de laadboom, dat de laadreep van het laadblok naar de winch geleidt), zetijzer (opm: ijzer om tijdelijk de verschansing te kunnen verhogen), 12 blokken, touwwerk, teer, kaarten, vlaggen, keukengereedschap, enz, en plus minus 1700 hectoliter steenkolen, alles vóór de verkoop te bezichtigen.
Inlichtingen verstrekken de heren A. Mes & Zoon, scheepsagenten te Hellevoetsluis, M. Breen, burgemeester-strandvonder te Goedereede, en S.J. Karsten, burgemeester-strandvonder te Ouddorp, alsmede de notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 1 juli. De op de Hinder gestrande schoener ELISABETH JANE is door vissers afgebracht en tegen de Garnalenplaat aan de grond gezet.


Datum: 03 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malmö, 30 juni. Nader wordt van hier vermeld, dat het op Sjöllen gestrande Nederlandse stoomschip BUSSUM, na ongeveer 350 ton van de lading gedeeltelijk in lichters gelost en gedeeltelijk geworpen te hebben, met behulp van een Svitzer-stomer en van het stoomschip F.H. KOCKUM vlot is gekomen. Nadat het restant der lading gelost is, zal het stoomschip gerepareerd moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juli. De hedenavond binnengekomen mailboot ENGELAND is 22 mijl bewesten de West-Hinder in aanvaring geweest met de Noorse bark CITY OF AGRA, naar Australië bestemd.


Datum: 05 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 2 juli. Het wrak van de gestrande schoener ELISABETH JANE, dat verlaten naar binnen kwam drijven, is door de sleepboot VALK op de Kanaalhaven gesleept, alwaar het in lekke toestand vastgemeerd is.


Datum: 06 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 juni. Volgens bij Lloyd’s ontvangen berichten is het Nederlandse stoomschip JUPITER, dat 24 december 1896 bij het eiland Nargen (opm: Naissaar) is gestrand, door een bergingsstomer vlot en te Reval (opm: Tallinn) binnengesleept.


Datum: 07 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juli. Het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt. Albrand, van Sourabaya naar Barbados, is lek te Port Elizabeth binnengelopen, hebbende de 2e dezer met een hevige storm te kampen gehad. Het schip maakte op zee 28 duim water, dat met pompen is verwijderd. Thans in de haven maakt het schip niet veel water.


Datum: 08 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 7 juli. Van de werf van de Gebroeders G. en H. Bodewes werd met goed gevolg te water gelaten een stalen zeetjalk (opm: ALBERDINA), groot ca. 150 ton, voor rekening van kapt. E. Schuur te Groningen.


Datum: 09 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 6 juli. De Nederlandse tjalk VROUW GRIETJE, hier in lossing liggende, werd door het stoomschip MAINZ aangevaren, waardoor enige schade aan de tjalk werd veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Het Nederlandse stoomschip OBERON, dat hedenochtend van hier naar Stettin (opm: Szczecin) is vertrokken, keerde later terug wegens lekkage aan de stoompijp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kolbergermünde (opm: Kolobrzeg), 3 juli. De Nederlandse kof PIETERTJE, kapt. Tonckens, met een lading baksteen van Ueckermünde naar Dantzig (opm: Gdansk), is op de hoogte van Sohrenbohm (opm: niet gevonden, vermoedelijk een gehuchtje op de Poolse kust) gezonken, hebbende vermoedelijk op het wrak van een ander schip gestoten. De uit 3 man bestaande equipage heeft zich met de eigen boot kunnen redden. Het schip is voor 2000 Mark verzekerd, doch de lading niet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 juli. De Salvage Association ontving van Lloyd’s agent te Port Elizabeth het volgende telegram d.d. 7 dezer: De CONCORDIA is onderzocht en maakt in de haven geen water. Duikers zullen de bodem nazien.


Datum: 10 juli 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmerknecht gevraagd bij IJ. Alkema te Makkum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 6 juli. In de Geeste werd de Nederlandse tjalk VROUW GRIETJE aangevaren en in de midscheeps een weinig beschadigd door het nieuwe stoomschip MAINZ van de Noordduitsche Lloyd, dat door wind en stroom tegen de tjalk is aangedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Martenshoek, 9 juli. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is de Nederlandse driemast schoener FOXHAM, kapt. Wyrdeman, op 8 juli van Paysandu (opm: Uruguay) te Hamburg aangekomen. Alles wel aan boord.


Datum: 11 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 5 juli. Het hier binnengebrachte stoomschip JUPITER, dat sedert 24 december l.l. aan de westzijde van Narga (opm: Naissaar) op strand heeft gezeten, is, trots stormweder en ijsgang, nog in zijn geheel gebleven. De bodem, die over een lengte van 10 voet opengescheurd was, is tijdelijk dicht gemaakt. Van de lading bevond zich nog aan boord een gedeelte ijzeren platen en vaten olie. De Bergungsverein, die het stoomschip heeft aangekocht, zal het weder in de vaart brengen.


Datum: 13 juli 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee halfsleten roefschuitjes, 18 en 25 ton, te koop, met mast, giek en blokken, bij J.J. Croles, scheepsbouw in staal, ijzer en hout te IJlst.
Op de werf kunnen nog enkele flinke hout en ijzerwerkers geplaatst worden. Vast werk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 juli. Het stoomschip P. CALAND van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is door tussenkomst van de heer Alfred Lotinga te Londen verkocht aan de firma Fratelli Consulich. (opm: zie ook PGC 280797)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 8 juli. Het afgekeurde schip ALBATROS (opm: zie PGC 150597) is thans afgetuigd en wordt uit de hand te koop aangeboden, hetzij om te worden gesloopt, hetzij om als goederenbergplaats te dienen (opm: zie NRC 201197).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 5 juli. Het Nederlandse stoomschip JUPITER, dat op 3 juli na een arbeid van 2 dagen door de Bergungsverein Neptun te Kroonstad (opm: Kronsjtadt) werd afgesleept en alhier in de haven gebracht, heeft nog tamelijk veel lading aan boord, zoals ijzeren platen, olijfolie benevens een groot vat, waarvan de inhoud onbekend is. Ofschoon het stoomschip maandenlang storm en ijs heeft weerstaan, zit de romp naar omstandigheden nog vrijwel in zijn geheel. Het grootste lek is in het voorschip en heeft een lengte van 10 voet, welk lek voorlopig gedicht werd, alvorens het schip werd binnengesleept. Naar men zegt, heeft genoemde Bergungsverein het stoomschip aangekocht om het weder te herstellen.


Datum: 14 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juli. Het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt. Albrand, van Soerabaya naar Barbados voor order en te Algoa Baai lek binnengelopen, werd door duikers onderzocht, die echter het lek niet konden vinden. Er wordt aanbevolen een deel der lading te lossen om het beter te kunnen onderzoeken.


Datum: 15 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de heren Rijkee & Co te Katendrecht is op 10 juli met goed gevolg te water gelaten het tankstoomschip HALABAN, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië, gevestigd te ‘s-Gravenhage. Dit stoomschip is bestemd om petroleum te vervoeren naar de verschillende stations in de Indische archipel en zal varen onder bevel van kapitein E. Lukkien. De machine en ketel werden vervaardigd bij de Maatschappij De Maas te Rotterdam en de elektrische verlichting door de Electrotechnische Industrie voorheen Willem Smit & Co te Slikkerveer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 juli. De tjalk MARIE, met dakpannen van Delfzijl naar Hamburg, is wegens het breken van de mast door de tjalk MARTHA op sleeptouw genomen en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 juli. Het schip CARL wordt morgenochtend opgesleept naar Amsterdam (opm: zie NRC 220697)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 juli. De op de werf te Hoboken gebouwde stoomboot TOPAZE van de lijn Ostende – Tilbury kwam gisterenavond te Ostende aan om binnen een tiental dagen in geregelde vaart te worden gebracht.


Datum: 16 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 juli. Bij het Admiraliteitshof werd heden een eis behandeld betreffende goederen, geladen in het stoomschip IJSTROOM, van Amsterdam naar Londen, dat 6 juni j.l. 24 mijl beoosten het lichtschip van de Galloper gezonken is door aanvaring tijdens dikke mist met het van Londen naar Amsterdam bestemde stoomschip BITTERN. Volgens hier ontvangen bericht zou de IJSTROOM door het Admiraliteitshof in het ongelijk zijn gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juli. Volgens bij de reders van het barkschip CONCORDIA ontvangen telegram uit Algoa Baai is de bodem van het schip door een gouvernements-duiker onderzocht en onbeschadigd bevonden. Het schip werd onderzocht en aanbevolen te lossen.


Datum: 17 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 juli. Het Admiraliteitshof heeft het stoomschip IJSTROOM alleen schuldig verklaard aan de aanvaring met het stoomschip BITTERN op grond, dat de uitkijk slecht was, het roer verkeerdelijk stuurboord was verlegd en niet gestopt en met volle kracht achteruit was gestoomd.


Datum: 18 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbüttel, 16 juli. De Nederlandse tjalk ZEEVAART en de ever META, gesleept door de kanaalsleepboot OTTO, werden in het kanaal aangevaren door het stoomschip CORRIENTES. De tjalk is hier lek aangekomen, terwijl de ever, om zinken te voorkomen, op de kant (opm: oever) werd gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malmö, 15 juli. Het hier binnengebrachte Nederlandse stoomschip BUSSUM is, na de lading gelost te hebben, op de slip (opm: helling) gezet en zal hier worden gerepareerd.


Datum: 19 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 juli. Het Nederlandse stoomschip IRIS arriveerde te IJmuiden van Kotka met een deklast ter hoogte van 9 Eng. voet op het voordek en 6 Eng. voet op het achterdek.


Datum: 20 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbüttel, 16 juli. De tjalk ZEEVAART VAN FRANEKER, schipper Mud, met kolen van Neufahrwasser naar Oldenburg bestemd, is hier heden aangekomen met lekkage, zijnde in het Kaiser Wilhelm Kanal (opm: Kieler Kanal), toen ze zich op sleeptouw bevond van het kanaalstoomschip OTTO, aangevaren door het Duitse stoomschip CORRIENTE van de Hamburg Süd. (opm: zie NRC 180797)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Op de 15e dezer werd van de werf van de firma Wigham, Richardson & Co te Newcastle on Tyne het nieuw gebouwde stalen schroefstoomschip VAN SWOLL voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te water gelaten. Het schip is 280 voet lang, 36½ voet breed en 19¼ voet hol, en zal als schoener worden getuigd. De machine en ketels zijn bij dezelfde firma vervaardigd.


Datum: 21 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram had het Nederlandse schip CONCORDIA, lek te Algoa Baai binnen, 300 ton der lading gelost. Daar het lek nog niet gevonden is, zal nog 150 ton der lading gelost worden.


Datum: 22 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 juli. Volgens telegram van Lloyd’s is het Belgische stoomschip CONCHA, van Carloforto naar Antwerpen, nabij de Owers (opm: Owers Light, 50º40’ N.B. 0º41’ W.L.) in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip ST. FILLANS, van Rotterdam naar New York. Van eerstgenoemd stoomschip, dat gezonken is, zijn enige van de bemanning verdronken, terwijl laatstgenoemd met zware schade te Southampton is binnengelopen.


Datum: 23 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 juli. Nabij Buitenhuizen heeft op het Noordzeekanaal een aanvaring plaats gehad tussen het opgaande stoomschip ZAANSTROOM en het afkomende stoomschip LILLIAN. Beide kregen zware schade. Eerstgenoemd is naar Amsterdam opgevaren, laatstgenoemd wacht hier orders der rederij. Op het stoomschip LILLIAN is hier vanwege de ZAANSTROOM beslag gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 22 juli. Het stoomschip ST. FILLANS, van Rotterdam naar New York, arriveerde dinsdagavond te Southampton met een groot gat in de stuurboordsboeg. De gezagvoerder rapporteert met het Belgische stoomschip CONCHA, van Carloforto naar Antwerpen bestemd, in aanvaring te zijn geweest, ten gevolge waarvan het is gezonken. – reeds door ons vermeld – De aanvaring vond plaats te 3 uur n.m. tijdens zeer dikke mist en hoewel de ST. FILLANS zeer langzaam aanstoomde, was de kracht der aanvaring zo groot, dat de CONCHA binnen drie minuten na de aanvaring zonk, waarbij negen man verdronken. Zeven man werden door de boten van de ST. FILLANS, die onmiddellijk te water werden gelaten, gered. De CONCHA stoomde langzaam aan in de dikke mist, en nauwelijks kwamen de stoomschepen in het gezicht of reeds liep de ST. FILLANS met de steven in de bakboordsboeg van de CONCHA. Dit veroorzaakte een hevige schok, waardoor het stoomschip van voor tot achter schudde en binnen drie minuten zonk. Door de boten van de ST. FILLANS, die zeven man van de schipbreukelingen gered hadden, werd de gezagvoerder van de CONCHA ontdekt, die bewusteloos tussen de wrakstukken ronddreef, en die onmiddellijk aan boord werd genomen. Niettegenstaande men beproefde de levensgeesten weder op te wekken, is de gezagvoerder twee uur daarna overleden. De ST. FILLANS liep te Southampton binnen, waar een gerechtelijke schouwing van het lijk van de gezagvoerder zal plaats vinden. De geredde bemanning van de CONCHA is in het zeemanshuis te Southampton opgenomen. Het stoomschip CONCHA, in 1878 te Hoboken gebouwd, was 858 bruto registerton groot en eigendom van de Société John Cockerill te Seraing.
Volgens het Handelsblad van Antwerpen is de gezagvoerder van de CONCHA gered en ligt te Southampton in het hospitaal met een gebroken been.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 21 juli. Het stoomschip ST. FILLANS, van Rotterdam naar New York, liep hier gisteren ten 10 uur namiddag binnen met belangrijke schade aan de boeg. Het was in aanvaring geweest bij de Owers met het Belgische stoomschip CONCHA, van Carloforto naar Antwerpen bestemd met ijzererts. Negen man der equipage zijn verdronken en zeven zijn gered.


Datum: 24 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Littlehampton, 21 juli. Een boot, gemerkt Concha, Anvers, werd door visserlieden van Selsey opgevist en hier geland. In de boot bevonden zich zes riemen, vier reddingsgordels, watervaatjes en andere zaken. Er dreven nog vele wrakstukken in de nabijheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 juli. De masten van het gezonken stoomschip CONCHA steken boven water uit en zijn zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.


Datum: 25 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 juli. Door het stoomschip LILLIAN is NLG 10.000 borg gesteld voor de schade, aan het stoomschip ZAANSTROOM veroorzaakt. Het beslag is opgeheven en het stoomschip gaat vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 juli. Het Belgische stoomschip PRINCESSE MARIE HENRIETTE is door aanvaring licht beschadigd te Dover aangekomen. De aanvaring had plaats met een onbekend schip, verondersteld te zijn de Franse vissloep COLPORTEUR, welke laatste gezonken is. (opm: zie NRC 050897)


Datum: 26 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht voor de Koopvaardij. Ontploffing aan boord van het Nederlandse stoomschip CALEDONIA (opm: zie PGC 220697).
In de maand juni van dit jaar was het Nederlandse stoomschip CALEDONIA, kapt. B. Meier jr, op reis van Aberdeen naar Newcastle en vandaar naar Rotterdam. In de eerste haven werden 60 à 80 vaten naphta ingenomen en onder toezicht van de eerste stuurman Maarten Borg en iemand van de afzender in het achterschip gestuwd. Dit geschiedde niet op z.g. kophouten, maar op bundels oud blik, die een deel der lading uitmaakte. In Newcastle werd op 15 juli kolen ingenomen en des avonds half negen koos men weder zee. Het was slecht weder en de wind woei West op W.N.W. Die avond en ook de volgende dag heerste er een sterke naphtalucht aan boord, waarop verboden werd met vuur en licht naar beneden te gaan. In de middag van 16 juni had er een vreselijke ontploffing plaats.
De eerste stuurman liet aanstonds de bakboordsboot over boord zetten, daar hij dacht, dat het schip ogenblikkelijk zinken zou. Dit gebeurde echter niet dadelijk maar eerst na 24 uur. Door een tweetal schepen in de nabijheid, een Duitse vrachtboot en een Engelse stoomvisserman, werden nog pogingen gedaan om de CALEDONIA boven water te houden. Door het slechte weder mislukte het op sleep nemen van het eerste schip geheel. Het andere nam het zinkende schip op sleeptouw, maar kon toch niet verhinderen dat het naar beneden ging. Eén der stokers werd bij de ontploffing gedood.
Woensdagavond werd door de Raad van Tucht voor de Koopvaardij te Amsterdam gehoord de kapitein B. Meier, stuurman M. Borg, de twee machinisten Vos en Van Hulst, de stoker Van de Waal en kok De Boer.
De kapitein werd er van verschillende kanten op gewezen dat het stuwen van een vocht, zo gevaarlijk als naphta, op de bundels blik niet de ware manier was.
Eén der leden van de Raad merkte op, dat het blik te veel veert, zodat er een spatje (opm: spatie, ruimte) kan komen tussen de lading en dit gevaarlijk wordt bij ruw weer. Ook werd hem gevraagd of hij er nooit aan gedacht had de naphta op dek op te bergen in ijzeren tanks. De assuradeuren bevelen dit vaak aan als veiligheidsmaatregel. De kapitein antwoordde ontkennend, en dat hij het altijd zo gedaan had als nu. Voorts bleek uit de verklaring der getuigen dat het overige deel van het achterschip en ook het voorschip met kolen gevuld was. De tonnen naphta waren zover mogelijk van het machinekamerschot geborgen. Tegen de avond werden de handen aan de handpompen geslagen,echter zonder gevolg.
En tenslotte werd er niet getracht met eigen stoom naar land te komen dat 40 mijl verwijderd was, omdat men dacht dat het schip aanstonds zou zinken.


Datum: 27 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Het voor rekening van de Holland-Amerika Lijn te Belfast nieuw gebouwde stoomschip ROTTERDAM is thans nagenoeg voor de dienst gereed. Het zal op 29 dezer proefstomen en komt daarna naar Rotterdam, alwaar het tegen 31 dezer wordt verwacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 22 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) COLUMBUS, kapt. Spanjer, van Java naar Petersburg, is hier binnengelopen wegens ziekte van 4 man der equipage.


Datum: 28 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Het stoomschip P. CALAND, dat door de firma Gebr. Cosulich te Triëst is aangekocht, zal hier verbouwd worden om daarna als vrachtboot van Triest op New Orleans te varen.


Datum: 29 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 juli. Het stoomschip CASTOR van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, van Smyrna (opm: Izmir) binnengekomen, heeft drie schroefbladen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 juli. De Nederlandse tjalk HENDRIKA, kapt. Behrens, van Dokkum naar Stockholm, is met schade aan één der zwaarden hier in de haven gekomen.


Datum: 30 juli 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Haugesund, 24 juli. Het Nederlandse schip (opm: fregat) GRAAFSTROOM, gebouwd te Alblasserdam in 1879, groot 1359 registerton, thans liggende te Rotterdam, is verkocht voor NLG 1750 (opm: de prijs was GBP 1750 = NLG 21000) aan de heren Knudsen te Haugesund en zal onder Noorse vlag worden gebracht en gevoerd worden door kapt. Lundegaard.


Datum: 31 juli 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagtekening van heden:
Het stoomschip SPEELMAN, van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, is in de Banka Straat in botsing met het Franse zeilschip DUGUESCLIN. Kapt. J.A. Scherpbier, benevens een Arabisch passagier en een inlandse stoker, werden gedood, vier Chinese passagiers werden gewond. De brug, de kaartenkamer en een sloep van de SPEELMAN werden beschadigd. De schade aan de DUGUESCLIN is onbekend. Het Franse barkschip DUGUESCLIN, kapt. Dejoie, was 2 mei van Barry naar Hongkong vertrokken. Dit schip meet 1514 registertonnen en het stoomschip SPEELMAN meet 669 registertonnen.
Een telegram van Lloyd’s meldt, dat de SPEELMAN met schade te Batavia aan kwam en dat de DUGUESCLIN de reis heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 juli. Het Nederlandse stoomschip AGAMEMNON, van Amsterdam naar Batavia, is bij de Hembrug aangevaren door een hopperbarge, en heeft daarbij lichte schade aan de relings. Het zette de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg, 25 juli. De Nederlandse driemast schoener DINA, kapt. Drewes, van Delfzijl naar Hernösand, is 22 juli bij Viken in aanvaring gekomen met de Noorse schoener PRIMROSE. Beide schepen bekwamen lichte schade en konden de reis voortzetten.


Datum: 01 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 31 juli. Het nieuwe stoomschip ROTTERDAM arriveerde heden van Belfast in de Nieuwe Waterweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juli. Men is thans bezig de schade aan het stoomschip ZAANSTROOM te herstellen. De reparatiekosten worden geschat op NLG 5 à 6000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 26 juli. Bij het vertrek uit Oxelösund heeft het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL tegen de kade gestoten, waardoor het enige schade leed. Dewijl deze schade echter niet belangrijk was, heeft het schip de reis naar Rotterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 juli. Men vermoedt dat het vaartuig, dat door de mailboot van Dover op Ostende, de PRINCESSE MARIE HENRIETTE, in de grond werd gelopen, een jacht geweest is. Door de vissmak GUILLAUME ET AUGUSTINE werden 24 dezer op 1½ mijl van het vuurschip van de Ruytingen verschillende wrakstukken opgevist en twee reddingboeien gemerkt Priny U. Y. F. Een derde dergelijke boei werd gezien rond een lijk, gekleed in rood flanellen trui, doch wegens de mist kon men het niet weder bereiken. De letters U. Y. F. betekent vermoedelijk Union des Yacht Français. De mist belette verder onderzoek. (opm: zie NRC 250797 en 050897)


Datum: 03 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bovbjerg (opm: Bovenbergen), 28 juli. Het Nederlandse stoomschip ARIEL, in het voorjaar bij Fjaltring gestrand, is thans zo ver opgebroken, dat de masten gevallen zijn. De in de jongste tijd uit het schip nog geborgen goederen zullen binnenkort in veiling worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Het fraaie door de scheepsbouwmeesters Harland & Wolff te Belfast voor rekening van de Holland-Amerika Lijn van staal gebouwde dubbel schroefstoomschip ROTTERDAM, bestemd voor de vaart tussen Nederland en New York, ligt thans aan de Wilhelminakade; het is lang 470, breed 53 en hol 42 voet tot het tentdek en meet ongeveer 8301 registerton.
Beladen zal het een diepgang van 27 Eng. voet hebben. De schroeven worden in beweging gebracht door twee afzonderlijk werkende triple expansion machines die te zamen op de proeftocht een kracht ontwikkelden van 5700 paardenkrachten en die het stoomschip een snelheid geven van ongeveer zeventien mijl. Dit schip, het grootste der maatschappij, heeft ruimte voor 200 eerste klasse passagiers, verdeeld over twee dekken. De bovenste hutten, 29 in getal, bevinden zich allen op het promenadedek. Overigens bieden alle hutten het comfort aan, dat tegenwoordig op een transatlantische mailboot kan worden verwacht.
De hutten der 150 tweede klasse passagiers sluiten zich, behoudens behoorlijke afsluiting, aan die der eerste klasse passagiers aan. Zij kunnen ook voor eerste klasse gebruikt worden. Ook is er ruimte voor 1000 passagiers derde klasse.
Een grote verbetering bij dit nieuwe stoomschip is het geheel doorlopende opper­ of shelterdek, waarmede de passagiers beslist gebaat zijn. Behalve dit shelterdek heeft het stoomschip nog een groot promenadedek met daarboven nog een tweede promenadedek van dezelfde lengte, dat, behalve de ruimte, ingenomen door dekhuizen, sloepen enz, aan de passagiers een vrije oppervlakte overlaat van meer dan 10.000 vierkante Engelse voet.
Door een sierlijke en ruime vestibule, prijkend aan de ene zijde met het portret van Neerlands Koningin Wilhelmina en aan de andere zijde met een groot vak geslepen en gekleurd glas, komt men in de bibliotheek en door een toegang in de achterzijde der vestibule tot het damessalon, dat met kostbaar hout beschoten is, terwijl de panelen prijken met in de fabriek Rozenburg vervaardigde tegels, voorstellende schilderstukken van Nederlandse schilders, waaronder van Mesdag, Mauve, Du Chatel, Apol, v.d. Sande Bakhuyzen, Maris en Van Borselen.
Het damessalon is met alle mogelijke comfort ingericht en in het middenpenant bevindt zich een grote spiegel met jardinière. Het geheel vormt een waar prachtstuk.
De eerste klasse rookkamer heeft communicatie met het eerste promenadedek en met het dek beneden. Zij is beschoten met eikenhout, versierd met tegels. Een bar en hulpbar is in en bij de rookkamer. Ook de tweede klasse heeft een afzonderlijke damessalon en een rookkamer.
Het eerste klasse eetsalon op het tentdek aan de voorkant der dekhut is zeer ruim en wordt van boven verlicht door koepelvormige gekleurde schijnlichten. Met het fraaie meubilair en keurig beschietwerk vormt het een sierlijk geheel. Er is plaats voor 122 personen.
In een afzonderlijke hut achter op het tentdek bevindt zich het hospitaal derde klasse. Voor een verbeterd verblijf der derde klasse is hier ruimschoots gezorgd, waaronder afzonderlijke hutten en waskamers voor vrouwen en mannen met ruime watertoevoer. Het dienstpersoneel en machinisten hebben hun verblijf in de dienstgang aan bakboord op het tentdek.
Tot meerdere veiligheid der opvarenden is het stoomschip verdeeld door vijf schotten in zes waterdichte afdelingen. Het heeft vijf luiken en ruimte voor 1277 ton waterballast. Tot veiligheid der opvarenden zijn 14 reddingboten aan boord en voor lucht zorgen in het geheel 150 ventilators en voor de bediening van het schip als ankerlichten, electrische verlichting, lossen, laden, enz. zijn in het geheel 26 verschillende machines met 49 cylinders. De electrische geleidedraad der verlichting is negen mijlen lang.
In het geheel heeft het stoomschip zes dekken. De hut van de gezagvoerder bevindt zich benevens de kaartenkamer op het sloepdek. De bovenste brug heeft een hoogte van 56 voet boven de oppervlakte der zee. Daarop bevinden zich de telegrafen naar de machinekamer en spreekbuizen voor de dienst. Ook een nieuw verbeterd Thompson kompas van de laatste vinding is daar geplaatst. De gehele bemanning met dienstpersoneel bestaat uit ongeveer 140 koppen.
Dit kolossale stoomschip wordt overal electrisch verlicht en op het gebied van ventilatie en veiligheid zijn alle verbeteringen van de laatste tijd toegepast. Het stoomschip, dat de 18e augustus van hier naar New York vertrekt, wordt gevoerd door kapitein F.H. Bonjer.
Het wordt in de hoogste klasse van Veritas en Lloyd opgenomen en voldoet aan al de bepalingen van de Board of Trade.
Een stoomschip van dezelfde inrichting, de STATENDAM, groot ongeveer 10500 ton, dus nog ruim 2000 ton groter dan de ROTTERDAM, is voor de Holland­Amerika Lijn te Belfast bij dezelfde bouwmeesters in aanbouw.


Datum: 04 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 augustus. Het masteloos en verlaten te IJmuiden binnengebrachte Deense driemast schoenerschip CARL zal met de nog aan boord zijnde inventaris de 9e dezer publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shanghai, 23 juli. Het wrak van het stoomschip SULTAN is op 24 juni voor 6100 taels en de lading voor 356 taels (opm: een oude Chinese munteenheid) verkocht. Het schip was 100 mijl oost van Socotra gezonken, en het is dus de vraag of dit wel hetzelfde schip is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 augustus. De Nederlandse tjalk HENDRIKA GESINA is lek uit zee teruggekeerd. Het vaartuig werd onderzocht en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Nu de herstelling van de beschadigde bommen (opm: type vissersschip) te Scheveningen is afgelopen en er geen nieuwe aanbouw aan de scheepstimmerwerf van de heer M. de Niet in het vooruitzicht is gesteld, zijn zaterdag (opm: 31 juli) de meesterknecht en het werkvolk tot nader order bedankt. Van de scheepstimmerwerven is alleen die van de firma F. de Jager & Cie nog aan het werk; daar wordt voor eigen rekening een nieuwe bom gebouwd.


Datum: 05 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM, van hier naar New York, te Mistakepoint (opm: Mistaken Point; 46º37’ N.B. 53º10’ W.L, Newfoundland) gestrand, doch weder vlot gesleept en heeft koers gezet naar St. John’s (opm: Newfoundland). Het stoomschip is zwaar lek. (opm: geladen met olie en was daarom vermoedelijk onderweg van New York naar Rotterdam, zie ook onderstaand bericht, NRC 080897 en NRC 170897)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 augustus. Het tankstoomschip ROTTERDAM, van New York naar Rotterdam, dat te Newfoundland bij Mistakepoint (opm: Mistaken Point) op strand heeft gezeten, is zwaar beschadigd. De pompen kunnen ternauwernood het schip bovenhouden. Er is ongeveer 2000 ton lading aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 augustus. Het Belgische stoomschip PRINCESSE MARIE HENRIETTE heeft heden het droogdok verlaten, waar het onderzocht werd en de schade heeft gerepareerd, veroorzaakt door de aanvaring met een Frans vissersvaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 augustus. Men heeft nu alle zekerheid dat het Franse jacht PRINY enige dagen geleden in het Kanaal, tijdens dikke mist, is overzeild en dat de eigenaar van het jacht, dr. Ballue en 5 man zijn verdronken. Het vaartuig was bestemd van Duinkerken naar Leith. (opm: zie bericht PRINCESSE MARIE HENRIETTE in NRC 250797 en 010897)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Volgens telegram van Lloyd’s heeft de Nederlandse gaffelschoener AGATHA, kapt. J.G. Mulder, van Londen naar Zumaya (opm: Noordkust Spanje), door aanvaring op de Thames lichte schade bekomen. Zij verloor tevens de boegspriet.


Datum: 06 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 4 augustus. De Nederlandse schoener AGATHA, van Londen naar Zumaya (opm: Noordkust Spanje), is heden ochtend te 7 uur 30 minuten tijdens dikke mist in aanvaring geweest met het bij Erith (opm: Theems) ten anker liggende stoomschip ENTERPRISE. Eerstgenoemd verloor de boegspriet, doch het stoomschip heeft waarschijnlijk onbeschadigd de reis voortgezet.


Datum: 07 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelmshaven, 4 augustus. De Nederlandse tjalk HENDRIKA, kapt. Scholtens (opm: NRC noemt het schip HENDERIKUS, kaptein Scholten, met thuishaven Dordrecht), van Nordenham naar Papenburg met rogge, is gisteren voormiddag 10 uur op de Jadeplaat gestrand, vol water gelopen en later gezonken. Door een boot, die van het vuurschip AUSSENJADE naar het gestrande vaartuig werd gezonden, zijn kapitein Scholtens, diens vrouw en twee kinderen, benevens de stuurman, gered en aan boord van het vuurschip opgenomen. (opm: zie PGC 310897)


Datum: 08 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum). Op de werf van de heren Carmichael, MacLean & Co te Greenock in Schotland is heden de kiel gelegd voor een stoomboot, groot 1600 tons, die nog einde dit jaar zal toegevoegd worden aan de rederij der firma Jos. de Poorter, grotendeels bestemd voor het vervoer van ijzererts voor genoemde firma. (opm: dit werd de JOHANNA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 augustus. Volgens telegram uit St. John’s van heden is het tankstoomschip ROTTERDAM onderzocht en heeft men de bodem zwaar beschadigd bevonden, voor en achter. Aan de reders is geseind om een stoomschip, dat de lading kan overnemen. Men heeft werk om het stoomschip met de scheepspompen boven te houden. Over de gehele schade kan geen oordeel geveld worden, voordat het stoomschip in het droogdok is onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 13 juli. Volgens de Straits Times is de Chinees, die het te Macasser afgekeurde Nederlandse schip NACHTEGAAL heeft gekocht, van plan om het schip de nodige veranderingen en reparatiën te doen ondergaan om het als stoomschip weder in de vaart te brengen tussen Macasser en Singapore over Soerabaya.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft ons uit Dordrecht: De heer P.M. Dekker alhier heeft een nieuw werktuig ontworpen, bestemd voor het opzuigen van zand en andere specie van de bodem der rivieren, dat naar de plannen en tekeningen van de ontwerper en onder zijn toezicht, voor rekening van de heren G.A. van Hattem en Co te Sliedrecht, op de fabriek der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord is uitgevoerd.
Gedeeltelijk als nieuwe vinding, gedeeltelijk als een werktuig dat in zich verenigt wat tot nu toe met behulp van twee of drie verschillende werktuigen moest worden verkregen, is dit nieuwe model bakkenzuiger, tevens profielzuiger, voor de aannemerij een toepassing van grote betekenis. Het werktuig bestaat uit een vaartuig met beun, dat er ongeveer uitziet als een torpedoboot. De kolossale zuigpijp om uit het profiel op te zuigen is in de beun opgehangen. Het vaartuig is 37 meter lang, 6,75 meter breed en 3 meter hol. In het vaartuig bevinden zich een triple compound machine van 300 I.P.K, die direct werkt op de zandpomp, en een triple compound machine van 150 I.P.K, die weer rechtstreeks werkt op een centrifugaal met een capaciteit, toereikend om 45 m³ water per minuut in een vaartuig met grond te storten, waardoor deze specie in de toestand geraakt om door de zandpomp te worden opgezogen. De specie kan naar willekeur van bakboord of stuurboord worden opgezogen, wat op zichzelf reeds een verbetering is. Op dek zijn 3 stoomlieren geplaatst, die dienst moeten doen om de zuigbuis te lichten en met de ankers en kettingen te werken. De stoom van al deze machines wordt teruggevoerd naar een oppervlak condensator, welks circulatiewater verkregen wordt door een direct werkende centrifugaal. Al deze machines ontvangen hun stoom uit twee stoomketels, elk met een verwarmingsoppervlak van 85 m³, de stoomdruk mag worden opgevoerd tot 11 atmosferen. De zuiginrichting van de zandpomp is van dien aard, dat men naar willekeur uit het profiel of uit de bak kan zuigen. De persinrichting is zo ingericht, dat men of in een vlakke stortbak met klepbeweging kan persen, of uit het achterschip door drijvers, of door perspijpen tot een hoogte van 9 meter boven de waterlijn om de specie op hoog gelegen terreinen te werpen. De diameter van de zuigbuizen bedraagt niet minder dan 60 cm, de perspijpen hebben 55 cm. doorsnede.
De indeling van het schip en de plaatsing van de werktuigen zijn anders dan tot nog toe werd toegepast, en verschillende kleine praktische verbeteringen maken mogelijk, dat met een minimum van tijdverlies en zonder veel moeite kan gewerkt worden op de wijze, welke door de omstandigheden vereist worden. Het gehele werktuig heeft NLG 90.000 gekost.


Datum: 09 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

West Hartlepool, 9 augustus. Op 30 juli werd hier van de werf van de scheepsbouwmeesters Wm. Gray & Co te water gelaten het voor Amsterdamse rekening gebouwde en voor de houtvaart bestemde stoomschip ALPHA. Het schip is lang 280 voet, breed 39 voet en diep 18 voet.


Datum: 10 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Durban, 15 juli. Het Nederlandse barkschip ANNETTE JANTINE, van Londen hier aangekomen, heeft de lading in zeer slechte staat gelost. De gezagvoerder rapporteert, dat hij op de reis voortdurend stormachtig weder gehad heeft, waardoor de dekken aanhoudend door de zee werden belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shanghai, 2 juli. Het gestrande stoomschip SULTAN, dat in publieke veiling werd verkocht, is vlot gekomen op 29 juni, vijf dagen na de verkoop. (opm: zie opmerking bij bericht NRC 040897)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juli. Wij hebben indertijd het telegrafisch bericht medegedeeld, dat wij ontvingen omtrent het aflopen van het stoomschip PEGU door Atjehers. (opm: niet opgenomen)
De Java Courant meldt, dat volgens telegrafische berichten van de commandant der zeemacht en chef van het departement der marine en van de civiele en militaire gouverneur van Atjeh en onderhorigheden van 11 juli, op 8 juli, des avonds ten half acht ure, aan boord van de stomer PEGU, varende onder Engelse vlag, op reis van Edi naar Telok Semawé, nabij Diamantpunt (opm: Noordpunt Sumatra) door een tiental Atjehse passagiers, die te Edi aan boord waren gekomen met bestemming naar Segli, een moord is gepleegd op de kapitein, schepelingen en medepassagiers.
De gezagvoerder Ross, drie inlandse schepelingen van de bemanning, waaronder de Klingalese stuurman (opm: de stuurman komt uit Calinga, een voormalig Indiaas koninkrijk ter hoogte van Madras), en drie Chinese passagiers werden vermoord. Gewond werden 15 personen, waarvan één is overleden en acht zwaar gewond. Niet levensgevaarlijk werd gewond de eerste machinist Craigie.
De PEGU werd door de moordenaars naar de wal gestuurd en toen zij dicht genoeg genaderd waren, hebben zij twee sloepen gestreken en het schip verlaten, dat door de serang (opm: bootsman) en een gewonde machinist naar Telok Semawé werd gebracht en aldaar de 9e juli te 11 uur v.m. is aangekomen. De moordenaars hebben de revolver en het repeteergeweer van Ross meegenomen, zomede de kongsiekas (opm: geldkist van de maatschappij), groot 1500 dollars en zijn eigen kas, waarvan het bedrag niet bekend is. De Radja van Simpang Olim en de vorsten van Kerti zijn aangeschreven de moordenaars en de geroofde goederen uit te leveren. De PEGU zal door een oorlogsschip naar Penang worden gebracht. (opm: de PEGU is de voormalige VICE PRESIDENT PRINS van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, gebouwd in 1865)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Java Bode schrijft naar aanleiding van de gebeurtenis met de PEGU:
De PEGU is een klein stoombootje dat onder Engelse vlag tussen Penang en de Noordkust van Atjeh op en neer vaart. De gezagvoerder Ross stond blijkbaar opgeschreven om door het Atjehse zwaard om te komen, te Edi is hij ook al eens levensgevaarlijk met een rentjong (opm: een Atjehse dolk of zwaard) gewond door een fanantieke bedelaar. De heer Ross die al geruime tijd handel dreef op de Atjehse kust, waagde zich soms tegen alle waarschuwingen in uren ver in het binnenland. Personen die hem kennen, menen dat hier gedacht moet worden aan een wraakneming wegens het niet nakomen van gedane beloften. Aan de Maharadja van Telok Semaweh is op voorstel van kolonel Van Vliet pas een maandelijks traktement van NLG 500 toegelegd, maar het is de vraag of deze iets van de zaak afwist; zulke koopjes leveren afgunstige inlandse groten elkander wel eens opzettelijk. Wij zouden ten slotte kunnen aantekenen dat de krijg tegen Atjeh in 1873 werd aangevangen om de zeeroof langs Sumatra´s Noordkust te fnuiken en dat deze onwelkome zaak ons weer heel wat geld aan schadevergoedingen zal kunnen kosten.
Hetzelfde blad spreekt ook geruchten tegen, dat er reeds tot een expeditie naar Telok Semaweh besloten zou zijn. Er bestaat trouwens geen reden, zegt het blad, om de vorsten van Simpang Olim en Kerti, op wie de gouverneur van Atjeh tracht de materiële schade door het ongeluk met de PEGU geleden te verhalen, maar dadelijk gewapenderhand te lijf te gaan. De vermoorde gezagvoerder, die zijn volkje kende, had bij het aan boord nemen te Edi van Atjehse passagiers maar moeten toezien dat deze niet gewapend waren en, waar een tiental mannen voldoende waren om de gehele bemanning weerloos te slaan, zal ook het toezicht der scheepsofficieren wel minder dan onvoldoende zijn geweest. Het Bataviasch Nieuwsblad stelt de vraag of Toekoe Oemar wederom de hand zou hebben in deze zaak, maar is toch ook meer de mening toegedaan, dat het feit gepleegd werd uit een bijzondere haat, die de Atjehers de gezagvoeder toedroegen. Bovendien had de PEGU een niet onbelangrijke som geld aan boord in verband met de handel in peper. Het blad schrijft verder nog: Het onvoldoende wacht houden aan boord en het toelaten van gewapende Atjehers, is zeer waarschijnlijk ook thans wederom de reden, dat de overval kon plaats hebben met zo noodlottig gevolg. Het is van algemene bekendheid, dat het gedeelte, waar de overval plaats had, voor de scheepvaart steeds gevaarlijk is, en geregeld worden daar ook veiligheids- maatregelen genomen. Heeft dit plaats, dan is het, tenzij er verraad wordt gepleegd door de bemanning zelve, zo goed als onmogelijk, dat een stomer op zulk een wijze wordt afgelopen. Doch velen maakt de gewoonte zorgeloos, en de gevolgen daarvan doen zich, waar men als Europeaan te maken heeft met de Atjeher, bij een of andere gelegenheid gevoelen.


Datum: 11 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Singapore, 13 augustus. Volgens de Strait Times is de Chinees die het te Macassar afgekeurde schip NACHTEGAAL heeft gekocht, van plan om het schip de nodige reparatiën en veranderingen te laten ondergaan en het als stoomschip weder in de vaart te brengen voor een dienst tussen Macassar en Singapore via Sourabaya. (opm: zie PGC 270597)


Datum: 12 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 augustus. De op de 9e dezer geveilde Deense driemast schoener CARL, die 21 juni verlaten te IJmuiden werd binnengebracht, is verkocht voor NLG 1050 (bij opbod NLG 700, en in slag NLG 350). Koper: de makelaar Alb. Vinke alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 10 augustus. Aan de Maatschappij Neptun te Bremen, koopster van het Nederlandse stoomschip DOELWIJK, thans genaamd HECTOR, is het recht tot het voeren der Duitse vlag voor genoemd stoomschip verleend. Door het Duitse consulaat te Londen was reeds op 22 juli een vlaggenattest (opm: verklaring van de vlaggenstaat voor beperkte duur) aan genoemd stoomschip verleend.


Datum: 13 augustus 1897


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het te Rotterdam liggende ijzeren schip CUTHONA, 1701 Reg. ton, in 1885 te Stockton gebouwd en eigendom van de heren J.H. Worthington & Co te Liverpool, is voor GBP 6300 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 10 augustus. De Nederlandse tjalk ZEEVAART, die in het Kaiser Wilhelmkanal (opm: Nord-Ostsee-Kanal) door het stoomschip CORRIENTES werd aangevaren, waardoor zware schade aan de tjalk werd toegebracht, is thans in het droogdok gezet om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 9 augustus. Op 29 juli is alhier van de werf van de heer W. Boersma Wzn met goed gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip TWEE GEBROEDERS, groot 65 ton, voor rekening van en bevaren zullende worden door schipper D. Fleveringa (opm: waarschijnlijk is Cleveringa de naam) te Warfhuizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 augustus. Volgens telegram uit St. John’s verlangt het stoomschip BARCELONA, dat het stoomschip ROTTERDAM van het strand afsleepte, bergloon. Het stoomschip AMERICAN is op weg naar St. John’s om de lading olie van het stoomschip ROTTERDAM over te nemen. Door een duiker, die de bodem onderzocht, werden enige lekken gestopt, waardoor de toestand van het schip veiliger is geworden.


Datum: 14 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 11 augustus. Het vroeger te Rotterdam thuisbehorende stoomschip DOELWIJK is verkocht aan de Dampfschiffahrt Gesellschaft Neptun, en draagt thans de naam HECTOR.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de koopvaardij deed gisteravond uitsprak in de zaak van de gezagvoerder van de CLARA, kapt. Lukkien (opm: zie PGC 090497). De Raad overwoog:
1e. dat er geen levensgevaar voor hem en de bemanning had bestaan, wijl het schip, èn op zich zelf, èn op de lading klappers (opm: kokosnoten) kon drijven;
2e. dat men te vroeg met pompen was opgehouden en men niet genoeg pogingen in het werk had gesteld om de vleet los te krijgen;
3e. dat er niet getracht was naar de wal te zeilen;
4e. dat dus alle mogelijke pogingen om het schip te behouden, nagelaten waren door de kapitein, en
schorste daarom de kapitein voor de tijd van 1 jaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 augustus. Het Nederlandse schip ZWERVER, kapt. M. Meinen, van Kroonstad naar Yarmouth bestemd, is met verlies van voorzeilen hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 augustus. De stoomboot ZEELAND, van de Zierikzeesche Stoombootmaatschappij, is verkocht aan de heer Franz von Manteuffel te Weimar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 augustus. Nadat het stoomschip JUPITER van Reval (opm: Tallinn) naar Helsingfors was gesleept, heeft men het in laastgenoemde haven maar weer op het strand gezet. De bergingsmaatschappij Neptun gaf daaraan de voorkeur, daar het wrak steeds met pompen drijvende moest worden gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het dubbelschroef stoomschip ROTTERDAM der Holland-Amerika Lijn zal zondag 15 augustus van 10 uur voormiddags tot 4 uur namiddags te bezichtingen zijn voor houders van toegangskaarten, welke à NLG 0,25 per persoon verkrijgbaar zijn bij de portier, ingang Wilhelminakade.


Datum: 15 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het onderstaande is ontleend aan berichten door de Deli Courant ontvangen omtrent het aflopen door de Atjehers van het stoomschip PEGU.
Op de 8e juli l.l. vertrok het stoomschip PEGU van Edi met bestemming Telok Semawé. Elf Atjehers en een vrouw namen passage voor Segli. Hoewel de gezagvoerder, kapt. Ross, reeds meermalen door ons bestuur gewaarschuwd was voor de arglist, de wreedaardigheid en de roofzucht van de Atjeher en hoewel deze aartsrovers op andere schepen behoorlijk worden afgesloten van de andere passagiers, mochten ze op de PEGU vrij rondlopen. Kapt. Ross vleide zich dat hij zo populair was bij de Atjehers, dat hij geen gevaar liep. En deze zorgeloze man had een grote som zilvergeld bij zich aan boord, waarvan de Atjese passagiers hoogstwaarschijnlijk alles afwisten. De gehele aanslag moet daarop gebaseerd en de passage naar Segli een wassen neus zijn geweest.
Toch werden die passagiers nog bij hun komst aan boord aan den lijve gevisiteerd en natuurlijk ongewapend bevonden, zo ook hun goederen, maar het onderzoek van de enige vrouwelijke passagier – de draagster van de Atjehsche dolken – werd verzuimd! Jammerlijke lichtzinnigheid en zorgeloosheid! De kapitein was ook steeds ongewapend, het schip ook slecht verlicht, de gangen versperd met kisten en balen zodat de mensen zich moeilijk konden bewegen. De bemanning was ongewapend en zonder achterdocht. Tegen 7 uur, toen alles duister was en het schip Diamantpunt voorbij voer, gingen kapitein Ross en de machinist Craggie, de enige Europeanen aan boord, in de kajuit eten. Van dit ogenblik maakten de Atjehers gebruik om naar achteren te sluipen en zo drongen vier man langs de achtertrap en twee man langs de voortrap de kajuit binnen. Ze hadden het blijkbaar voornamelijk op de kapitein gemunt, want die werd het sterkst aangevallen. Zich met stoelen verwerende gelukte het de ongelukkige Ross wel de kajuit uit te komen, doch hij was zodanig met kleine dolken verwond, dat hij bij zijn hut neerstortte en daar weldra door bloedverlies uitgeput, de geest gaf. Wat er verder gebeurde is bekend. Nog zij vermeld, dat kapitein Ross en de andere vermoorden te Telok Semawé begraven zijn. Het is hoogst treurig, merkt de Deli Courant nog op dat een dergelijke aanslag door Atjehers op touw gezet, zo goed gelukt is, doch aan de andere zijde valt er ook veel te gispen. We mogen dit echter gerust overlaten aan de rechter aan de overwal, die zeker niet zal aarzelen de vinger op de wond te leggen door op de gevolgen te wijzen van een verregaande roekeloosheid en een ongewettigd vertrouwen in het verraderlijkste van alle bestaande Indische volksstammen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus Het nieuwe stoomschip, dat voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen in aanbouw is, zal genaamd worden KONING WILLEM I.


Datum: 17 augustus 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. H. van Koningsveld te Franeker vraagt voor vast werk drie bekwame scheepstimmermansknechten, hun werk grondig verstaande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 augustus De stoomhopper AMSTERDAM heeft hedenmorgen het alhier binnengebrachte schip KALI MAAS aangevaren en schade aan het achterschip toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. Het schip GRAAFSTROOM, thans kapt. Lundgaard, ligt alhier zeilklaar naar Engeland. (opm: zie NRC 300797)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. John’s (N.F.) (geen datum). Door de reders van het stoomschip BARCELONA werd een eis tot bergloon ingesteld voor de verleende assistentie en het binnenbrengen te St. John’s van het stoomschip ROTTERDAM ten bedrage van USD 60.000. Tweederde van de uit 6000 ton gescheepte lading is verloren geraakt; 2000 ton is verscheept per stoomschip AMERICAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Het Engelse stooschip ACHILLES, van Batavia herwaarts, zal na aankomst alhier onder Nederlandse vlag gebracht worden.


Datum: 18 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Douwes, is verdoopt in IDA, terwijl de LAMBERTUS HARMANNUS, tot nu toe bevaren door kapt. H. Kort, is overgegaan in de handen van de reder tevens gezagvoerder K.J. Pekelder te Wildervank, die haar de naam GEZIENA heeft gegeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Het stoomschip ACHILLES van de Ocean Steamship Co te Liverpool, van Batavia herwaarts, zal na aankomst alhier onder Nederlandse vlag worden gebracht ten behoeve van de Maatschappij Oceaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 augustus. Volgens telegram van Port Elisabeth van 12 dezer is het lek van het schip CONCORDIA, kapt. Albrand, van Soerabaja naar Barbados bestemd en te Algoa Baai lek binnengelopen, gevonden en gestopt. Het schip kan voldoende gerepareerd worden om de reis te kunnen voortzetten. De geloste lading zal worden ingenomen.


Datum: 20 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 19 augustus. Het mailstoomschip MARIE HENRIETTE, van Ostende, arriveerde hedenmiddag bij Dover met de as der scheeps-raderen (opm: schepraderen) gebroken. De passagiers zijn in veiligheid geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Op de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam werden gisteren de kielen gelegd voor twee flottielje-vaartuigen voor de Indische Militaire Marine, die de namen zullen dragen van KOETEI en SIBOGA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Het dubbelschroef stoomschip ROTTERDAM van de Holland-Amerika Lijn is heden van hier voor de eerste reis naar New York vertrokken.


Datum: 21 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 augustus. De stoomschepen SCHIEDAM en P. CALAND, die onlangs zijn verkocht aan de Gebr. Cosulich te Triëst, zijn reeds onder Oostenrijkse vlag gebracht en respectievelijk herdoopt in MIRAMAR en J. RESSEL. De MIRAMAR is bevracht voor een lading zout van Hamburg naar Norfolk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 19 augustus. De Belgische mailstomer MARIE HENRIETTE, van Ostende naar hier, ankerde op een mijl afstand van de pier wegens het breken van de as van het stuurboords-scheprad. De passagiers en mail werden door het stoomschip LA FLANDRE afgehaald en hier geland. De MARIE HENRIETTE zal onder eigen stoom met één scheprad naar Ostende terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 augustus. Heden vertrok van hier voor proeftocht naar Nieuwediep het door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam voor de Koninklijke West-Indische Maildienst aldaar nieuw gebouwde mailstoomschip PRINS WILLEM V.


Datum: 23 augustus 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een beste overdekte snik, groot 10 ton, met zeil en treil. Te bevragen aan de scheepstimmerwerf bij Gebrs. van Manen te Berlikum.


Datum: 24 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 augustus. Het stoomschip MIRAMAR, ex-SCHIEDAM, is heden van hier naar Hamburg vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Het tankstoomschip HALABAN, gebouwd door de heren Rijkee & Co te Katendrecht, stoomde heden proef in de Nieuwe Waterweg.


Datum: 25 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Volgens het Skänska Aftonbladet is het volgende aan boord van het te Malmö lek binnengelopen Nederlandse stoomschip BUSSUM voorgevallen:
Aan de werf, waar het stoomschip te repareren ligt, was een werkstaking der plaatwerkers uitgebroken. De kapitein beval de bemanning, dat zij de reparatiewerken moesten voortzetten. Enige tijd gewerkt hebbende besloot zij onder aanvoering van de eerste stuurman het werk neder te leggen, bewerende, dat zij niet verplicht was deze arbeid te verrichten. De eerste machinist, de verdere stuurlieden en twee van de overige bemanning namen aan de staking geen deel. De kapitein gaf geen kennis van deze dienstweigering aan de overheid, doch besloot de stakers af te monsteren. (opm: zie NRC 260897)


Datum: 26 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 23 augustus. Volgens te Reval (opm: Tallinn) ontvangen bericht is het Nederlandse schip SAN FRANCISCO, kapt. P. Arkema, in ballast, bij Ekholm gestrand en wrak geworden. (opm: zie PGC 310897)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 25 augustus. De 17e dezer is te Dundee van de werf der firma Gourlay & Co te water gelaten het stalen schroefstoomschip genaamd BATAVIER II. Dit is het eerste van de twee nieuwe boten die door genoemde firma worden gebouwd voor de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam. Het schip is bestemd voor de dienst op Londen en wordt in de hoogste klasse van Bureau Veritas opgenomen. Het is lang 244 voet, breed 33 voet en 6 duim en 16 voet hol, metende ongeveer 1140 ton. De machine is van het viervoudige expansion systeem en de ketels zijn vervaardigd op een stoomdruk van 170 pond per vierkante Engelse duim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Naar aanleiding van ons bericht uit de Skänska Aftonbladet, omtrent het voorgevallene aan boord van het Nederlandse stoomschip BUSSUM, te Malmö, wordt door de 1ste stuurman medegedeeld, dat het afmonsteren van een gedeelte van de equipage volstrekt geen gevolg is van enige dienstweigering, daar van dienstweigering bij de equipage geen sprake is geweest.


Datum: 27 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. Volgens telegram uit Port Elizabeth heeft men aan het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Albrand, meerdere gebreken ontdekt. Enige platen zijn sterk ingebeten. Men heeft het weder innemen der lading gestaakt en een nader onderzoek wordt nodig geacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 25 augustus. Van de werf van G.J. Drenth is gisteren met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip JONGE ALBERTHA, groot ca. 70 ton, voor rekening van en bevarende zullende worden door schipper J. Smidt van Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 augustus. Volgens telegram uit Bombay is het stoomschip PALINURUS, van Java naar Amsterdam, aldaar binnengesleept door het stoomschip BULLMOUTH, van Batoum. Het heeft de schroef en de as verloren en werd over een afstand van 900 mijlen gesleept. Het zal de lading lossen en in het dok gaan om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. R. Brandsma, Franeker, vraagt twee scheepstimmerknechten, goede werkers.


Datum: 28 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. Het Engelse stoomschip WM.C. MITCHELL, thans liggende te Swansea, is onder Nederlandse vlag gebracht in een Maatschappij Stoomschip De Ruyter, waarvan als directeuren optreden de heren J.F. en F. Schellen, leden der firma Alfr. Christensen & Schellen. Het stoomschip dat DE RUYTER wordt genoemd, zal gevoerd worden door kapitein Damm, heeft een laadvermogen van ca. 2700 ton en werd in 1889 door de firma Wm. Doxford & Sons te Sunderland gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 augustus. Volgens telegram uit Algoa Baai is volgens experts-rapport het ijzeren schip CONCORDIA door invreting zo ernstig beschadigd, dat het niet in staat is de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 augustus. De bemanning van het Nederlandse schip SAN FRANCISCO, 23 dezer bij Ekholm verongelukt, is gered en behouden te Reval (opm: Tallinn) aangekomen.


Datum: 29 augustus 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Naar uit West-Hartlepool wordt bericht, is het aldaar voor rekening van de hier gevestigde Stoomvaartmaatschappij Bothnia nieuwgebouwde stoomschip ALPHA weldra voor de vaart gereed en zal vermoedelijk tegen 4 september de officiële proeftocht houden, om daarna zijn eerste reis te aanvaarden van West-Hartlepool naar Neder-Kalix, om aldaar een lading hout in te nemen voor Amsterdam.


Datum: 31 augustus 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 27 augustus. De hier liggende Nederlandse schoenerbrik ELINA, laatst gevoerd door kapt. Munning, is verkocht aan de heer Joh. Schuchman te Geestemünde en zal voortaan de naam WILHELM voeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 augustus. Het Seeamt te Brake behandelde heden de zaak der stranding van de tjalk HENDRIKA, schipper Scholten (opm: zie PGC 070897). Het kwam tot de conclusie, dat het ongeval moest worden geweten aan de schipper alleen, daar hij zich niet heeft bekommerd om de stroom en zelfs niet eens een anker heeft geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 augustus. Het te Ekholm gestrande Nederlandse schip SAN FRANCISCO is gisteren (opm: 27 augustus) onbemand, zwaar lek en mastloos te Helsingfors (opm: Helsinki) binnengesleept. De bemanning is gered en te Reval (opm: Tallinn) geland. (opm: zie PGC 260897)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Op Zaterdag 28 augustus is van de werf der heren Wigham, Richardson & Co te Newcastle on Tyne te water gelaten het voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatchappij te Amsterdam nieuw gebouwde stalen schroefstoomschip VAN DER LIJN. Het schip is 220 voet lang, 31 voet breed en 18 voet diep en wordt voorzien van een machine van het triple-expansiesysteem van 600 I.P.K, waarmede het schip een 10-mijls vaart kan worden gegeven.


Datum: 01 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 augustus. Het stoomschip ZUID HOLLAND, hedenochtend van Newcastle binnengekomen, geraakte beneden Vlaardingen onklaar, doordien een stalen tros in de schroef kwam. De sleepboten NELLY en LEONARD hebben het stoomschip naar Rotterdam opgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 augustus. Volgens telegram uit Algoabaai, is na gehouden expertise bevonden, dat de platen van het Nederlandse schip CONCORDIA door invreting veel hebben geleden en het schip in die staat de reis niet kan voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 26 augustus. Volgens bericht uit Thorsmindetangen (opm: Torsminde) is aldaar de 19e dezer de vierde publieke verkoping gehouden van uit het gestrande Nederlandse stoomschip ARIEL geborgen goederen. In het geheel is thans voor 135.000 kronen verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Sjoerd de Jong, scheepstimmerman, en Hidde Doevendans, koopman, beiden wonende te Sneek, brengen ter openbare kennis, dat zij met 6 September 1897 in de vaart zullen brengen de schroefmotorboot TELEPHOON, groot 13 m³, ingericht tot vervoer van minstens 30 personen, langs de Geeuw tussen IJlst en Sneek. Hoofdkantoor ten huize van de Jong te Sneek. (Vaartijd 20 minuten. 5 vaarten v.v, op dinsdag 8 vaarten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 30 augustus. Hier ligt zeilklaar de nieuwe koftjalk ALBERDINA, die vorige maand van stapel is gelopen te Martenshoek. Kapitein, tevens reder, is de heer E. Schuur te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 augustus. Heden kwam de Nieuwe Waterweg binnen de sleepboot OOSTZEE met het Belgische stoomschip PRINCE BADOUIN op sleeptouw. Dit stoomschip ankerde ter rede Maassluis en is bestemd om te Bolnes te worden gesloopt. Het is hedenmiddag door de sleepboot PERNIS verder naar zijn bestemming gesleept.


Datum: 02 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 31 augustus. Bij de scheepsbouwer H. Kroese is met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalkschip, groot 80 ton, voor rekening van en bevaren zullende worden door H. Detmann te Burg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 augustus. De Nederlandse tjalk ZWALUW, kapt. G. Bakker, j.l. vrijdag hier van Hamburg aangekomen met suiker voor Duisburg, werwaarts zij binnendoor dacht te vertrekken, zal wederom zee kiezen en een der naast bijzijnde zuidelijke havens binnenlopen. De rijksambtenaren verlangen van de gezagvoerder een borgtocht van circa NLG 39000 en deze was hier niet te krijgen.


Datum: 03 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 31 augustus. De nieuwe koftjalk ALBERDINA, de vorige maand van stapel gelaten te Martenshoek, ligt alhier zeilklaar. Kapitein tevens reder is de heer E. Schuur te Groningen, die zijn vorig schip, eveneens ALBERDINA genaamd, in het begin van dit jaar naar Papenburg verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 september. De nieuwe koftjalk ALBERDINA, kapt. Schuur, vertrok heden van hier naar Stralsund.


Datum: 04 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 september. De Nederlandse tjalk EMMANUEL, kapt. Golds, van Neuss (opm: aan de Rijn) naar Stettin (opm: Szczecin) bestemd, is op de Elbe tegen een boei aangevaren, waardoor het schip lek werd. Het is door de sleepboot FAIRPLAY II alhier binnengesleept en maakt één duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. Heden vertrok van hier naar Newcastle het stoomschip RESSEL, ex-
P. CALAND. (opm: eerste reis na verkoop van dit voormalige schip van de Holland Amerika Lijn, zie PGC 210897)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 september. De hier verlaten binnengebrachte Noorse schoener FAMILIEN is geheel onzeewaardig bevonden en zal 6 dezer in veiling worden gebracht, benevens zijn tuigage en inventaris. (opm: zie NRC 080997)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 2 september. De Nederlandse tjalk LINA LOUISE, kapt. Ewegen, van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen, is bij het vertrek uit de haven van Memel gestrand en zit gevaarlijk. Het volk is gered. (opm: zie PGC 080997 en volgende berichten)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors (opm: Helsinki), 29 augustus. Niet tegenstaande aanhoudend pompen kon het Nederlandse schip SAN FRANCICO niet lens worden gehouden en heeft men het gisteren morgen aan de grond gezet.


Datum: 06 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 september. De tjalk EMMANUEL is nagezien en moet de lading lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. Kapt. Kremer, van het Nederlandse stoomschip ELVE, heden alhier van Hamburg binnen, rapporteert: 25 Eng. mijlen W.N.W. van Borkumvuurschip een afgebroken mast, circa 8 voet boven water uitstekende, gepasseerd te zijn. Is gevaarlijk voor de scheepvaart.


Datum: 07 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingfors (opm: Helsinki), 28 augustus. Het te Delfzijl tehuis behorende barkschip SAN FRANCISCO, kapt. H. Leeuw, in ballast naar Borga bestemd om daar hout te laden, stootte in de nacht van de 23e augustus tijdens storm uit ’t Z.W, bij de Kalkrund, in de nabijheid van de vuurtoren van Ekholm op een blinde klip, en werd lek, doch gelukte het, het lek tijdelijk te stoppen en het indringende water met de pompen bij te houden. Daar het schip sterke slagzijde bekwam, moest de takelage gekapt worden. De volgende morgen, toen de storm zich iets gelegd had, begaven zich loodsen van Ekholm naar het schip en meldden het ongeval aan de Russisch Baltische Bergungsverein te Reval (opm: Tallinn), die onmiddellijk de stoomschepen FREJA en METEOR naar de strandingsplaats zond. Gistermiddag, tegen 2 uur, werd het schip door genoemde stoomboten hier binnengebracht en in Kronbargsfjord binnen Djorkholmen voor anker gelegd, om later aan de grond gezet te worden. De gekapte takelage is eveneens geborgen en door de METEOR hier aangebracht. De bark zal als wrak verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Het Nederlandse stoomschip PRIMA dreef in de haven van Fredrikshamn op strand tijdens stormweer.


Datum: 08 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

West Hartlepool, 4 september. Nadat het stoomschip ALPHA van de Stoomvaart-Maatschapij Bothnia te Amsterdam proef had gestoomd, is het heden van hier naar Neder-Kalix vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 september. De alhier binnengesleepte Nederlandse tjalk EMMANUEL lost de lading om daarna te worden gerepareerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 2 september. De alhier gestrande Nederlandse tjalk LINA LOUISE is wrak en daar dit in het vaarwater ligt, zal het zo spoedig mogelijk worden binnengebracht. (opm: zie PGC 040997 en volgende berichten)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel, 2 september. De tjalk LINA LOUISE, kapt. R. Ewegen, van Martenshoek, die dinsdag j.l. met een lading planken van hier naar Bremen vertrok, werd door het overgaan der lading, waardoor het belangrijke slagzijde kreeg, onbestuurbaar. De gezagvoerder besloot derhalve naar hier terug te keren, doch bij het binnenzeilen van het zeegat kwam het slecht sturende schip op de Süderhaken aan de grond. Tevergeefs beproefden de toegesnelde loodsstoomboot, een sleep- en reddingboot, het gestrande vaartuig, dat door de zee naar het Noorderhoofd was geslagen, ter hulp te komen. Door de hoge branding bleek zulks ondoenlijk, doch het gelukte, met levensgevaar voor de redders, de bemanning in manden langs trossen te redden. Eerst werd de scheepsjongen, toen de 20-jarige dochter van de gezagvoerder en ten slotte een matroos, de gezagvoerder en ook de stuurman op deze wijze gered. Des nachts sloeg de mast overboord en werd het wrak door de zee verder naar de haven gedreven, waar het thans met de boeg onder water en drijvende op de lading voor anker ligt. Men zal het verder naar binnen brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Op de Zuiderzee, tijdens het onweder van j.l. zaterdag, brak van het tjalkschip DE WELDAAD, kapt. G. de Winter, van Hamburg naar Amsterdam, in de nabijheid van de Kreupel, de stag. De zware mast stortte achterover en verbrijzelde in zijn val ten dele de kap van de kajuit. Des schippers vrouw, die juist onder de kap zat, werd door een ijzeren bint ernstig aan het hoofd gewond. De schipper stak een noodvlag omhoog, en weldra kwam de schroefboot ENKHUIZEN te hulp; zij nam het tjalkschip op sleeptouw en bracht het te Enkhuizen binnen. Te gelijke tijd werd geneeskundige hulp voor de vrouw van de schipper ingeroepen. Haar toestand was gisteren bevredigend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. De lading suiker, door het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Kuiper, van St. Croix (opm: Virgin Eilanden) te Falmouth aangebracht, is geconsigneerd aan de heren Mores Sun en G. Melchoir te Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Volgens hier ontvangen telegram van kapt. Bakker uit Fredrikshamn is het Nederlandse stoomschip PRIMA, van Rostock te Fredrikshamm aangekomen om voor Gent te laden, in de nacht van zondag op maandag (opm: van 5 op 6 september) aldaar van de ankers geslagen en op de klippen gedreven. Het voorschip is vol water. De kansen op berging zijn gunstig. (opm: zie PGC 110997)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 september. Het casco van de Noorse driemastschoener FAMILIEN bracht op publieke veiling NLG 645 op, de inventaris NLG 726,35. (opm: zie NRC 040997)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 september. Het te IJmuiden liggende schoenerschip KALI MAAS is heden in het lokaal De Brakke Grond alhier in veiling verkocht voor NLG 2.550. (opm: voor de sloop, zie SCO 010198)


Datum: 09 september 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Volgens hier ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip PRIMA afgebracht. Het schip zal vermoedelijk naar Helsingfors (opm: Helsinki) worden gesleept om daar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Volgens telegram uit Port Elizabeth is het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt. Albrand, van Java naar Barbados, en 5 juli te Port Elizabeth binnengelopen, na bijzonder onderzoek niet in voldoende staat verklaard om de reis voort te zetten. De nog aan boord zijnde lading, ongeveer 580 ton, zal vooreerst daar blijven. De kosten van opslag, arbeidsloon, enz, worden voor 16 weken op 30 shillings per ton berekend; een en ander indien het schip naar Kaapstad wordt gesleept om daar te repareren en hier weder terugkomt om de geloste lading weder in te nemen. De reparatiekosten worden op GBP 5000 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Volgens telegram uit St. John’s van 4 dezer is het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM van de American Petroleum Company in het dok onderzocht en heeft men bevonden, dat de schade, door de stranding veroorzaakt, zeer belangrijk is. De steven en de voorpiek zijn geheel weg, evenzo het onderste deel van het schroefraam. 138 Platen zijn gebroken en 41 moeten er uit genomen worden om te worden glad gemaakt. 176 Oplangers en 12 wrangen, benevens 195 spanten moeten er uit genomen worden, waarvan een vierde zal moeten worden vernieuwd. Buitendien zullen ongeveer 40 platen uitgenomen moeten worden om de beschadigde wrangen te kunnen verwijderen. Bovendien is er nog meer schade, doch alles bepaalt zich tot de bodem. Tijdelijke reparatiën, ook dokgelden er in begrepen, worden op GBP 2700 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 4 september. De reparatiekosten der schade, aan het stoomschip SPEELMAN (opm: zie NRC 310797) veroorzaakt door de aanvaring met het Franse barkschip DUGUESCLIN, worden op GBP 2000 begroot. Ook het Franse schip moet enige schade hebben geleden, hoewel het, de dag na de aanvaring gepraaid zijnde, assistentie die aangeboden werd had afgewezen. Het is sedert te Hongkong gearriveerd.


Datum: 10 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 september. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, van Rotterdam hier aangekomen, heeft schade aan de verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 4 september. Men heeft heden vergeefs getracht de mast uit het wrak van de bij het Noorderhoofd gestrande Nederlandse tjalk LINA LOUISE te verwijderen.


Datum: 11 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam (geen datum). Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip PRIMA afgebracht. Het schip zal vermoedelijk morgen naar Helsingfors (opm: Helsinki) worden gesleept om aldaar te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip HILVERSUM, van Grimsby naar Ystad, heden Skagen gepasseerd. De kapitein signaleerde de opvarenden van het schip MARIA uit Emden, te hebben gered.


Datum: 12 september 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 10 september. Het Nederlandse stoomschip MAAS, dat 8 dezer des avonds te 10 uur van hier naar Rotterdam vertrok, en nabij Cuxhaven in aanvaring is geweest met het van New York komende stoomschip PRUSSIA, heeft zware schade aan de boeg bekomen. De PRUSSIA heeft voor het fokkewant aan stuurboordszijde enige platen ingedrukt. Beide schepen zijn hier aan de stad gekomen.


Datum: 13 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 september. De Farmsumer schoener TRIJNTJE, kapt. J.J. Valom, in ballast van Malmö naar Skelleften (opm: Skelleftea), is bij Dracko (opm: Dragor) aan de grond geraakt, maar zonder adsistentie en ogenschijnlijk zonder schade vlot gekomen. Het heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Volgens bij de directie der Maatschappij Neptunus ontvangen bericht vertrok het Nederlandse barkschip COLUMBUS, kapt. Spanjer, heden van Kroonstad (opm: Kronsjtadt), gesleept naar de Bothnische Golf.


Datum: 14 september 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd: een best en net betimmerd woonschip. Aanbiedingen met prijsopgaaf en omschrijving van het schip bij R. de Boer Dz, scheepswerf, Bolsward.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel, 8 september. Het wrak van de tjalk LINA LOUISE, kapt. R. Ewegen, die bij het Noorderhoofd strandde, is in de jongste storm spoorloos verdwenen. Of het gezonken of weggedreven is, weet men nog niet, doch zal zodra het weer het toelaat een onderzoek worden ingesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats), 11 september. De schoener VEENDAM, kapt. D.R. Speelman, van Blankeholm met delen naar Chatham, is bij Hasbro wrak geworden. De bemanning is te Hull geland.

Noot; Hasbro = Haisborough, Norfolk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 13 september. Op sleeptouw van blazerschuiten en voorzien van noodtuig is hier gearriveerd uit Terschelling het schoenerschip FAMILIEN, dat door de kopers, C.M. Zegel c.s, in de haven zal gesloopt worden. (opm: zie NRC 080997)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 september. Het Nederlandse stoomschip PRIMA is gisteren te Helsingfors (opm: Helsinki) binnengesleept om de nodige reparatiën te ondergaan.


Datum: 15 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 12 september. Het Nederlandse bunschip VROUWE DIEUWKE, kapt. De Jong, heden van Londen alhier binnengekomen, is in peiling vuur Zandvoort Z.O, op 7 vadem water, met het anker aan een onder water liggend wrak of enig ander voorwerp blijven vastzitten, waarom men genoodzaakt was de ketting te kappen en ankers en ketting achter te laten.


Datum: 16 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 14 september. Het Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, kapt. Ekamp, van Sundvall naar Amsterdam, is hier lek en met verlies van de deklast binnengelopen, hebbende met hevige storm te kampen gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elizabeth, 23 augustus. Een belangrijke hoeveelheid lading, geland uit het barkschip CONCORDIA, was reeds weder ingenomen, doch bij het schoonmaken in het onderruim werden enige platen geroest en gevaarlijk verteerd bevonden, zodat men heeft opgehouden om lading in te nemen.


Datum: 17 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek,14 september. Op de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, is de kiel gelegd voor een stalen zeetjalk, groot plm. 150 ton, voor rekening van kapt. M. Alberts te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 11 september. De Nederlandse tjalk LINA LOUISE was voor Mk. 21000 verzekerd. Indien het schip nog gevonden wordt, heeft een ondernemer aangeboden het voor Mk. 2000 te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth, 13 september. Het op Hasbrosand gestrande driemast schoenerschip VEENDAM is totaal verdwenen (opm: zie PGC 140997). Een gedeelte van de zijde van het schip is door de Trinity stomer op het strand gesleept. Een deel der lading drijft op de kust aan.


Datum: 18 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lobith, 15 september. De Nederlandse stoompassagiersboot KINDERDIJK, kapt. Klaasen, is in de nacht van de 14e op de 15e dezer nabij Keulen in aanvaring geweest met een aldaar geankerd liggende sleepboot. Vooral de KINDERDIJK kreeg daarbij veel averij.


Datum: 19 september 1897


Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oudeschild, 17 september. Het is toch gelukt om de driemastschoener FAMILIËN een plaatsje in de Nieuwe Haven te doen innemen. Het schip wordt waarschijnlijk eerst in het voorjaar gesloopt. (opm: zie NRC 220697, 270697, 040997, 080997, 140997 en TC 060198)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 14 september. Een duiker, die aangenomen werd om naar het wrak van de Nederlandse ijzeren tjalk LINA LOUISE een onderzoek in te stellen, heeft, behalve de bij het wrak behorende ankers, waaronder een met ketting, ook nog andere zaken gevonden, zoals een boegspriet, een blok, touwwerk, enz. Men meent, dat door de sterk inlopende stroom het wrak ergens in de nabijheid der haven is gedreven en in het zand is gewoeld. Dewijl de kosten om er naar te zoeken, te groot zijn, zal men verder geen pogingen aanwenden om het wrak te vinden.


Datum: 20 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 14 september. Van het wrak van de gezonken Nederlandse tjalk LINA LOUISE, dat in de jongste storm is verdwenen, heeft men niets terug kunnen vinden. Vermoedelijk is het halfwaarts (opm: bedoeld zal zijn: hafwaarts, dus in de richting van het Koerse haf) gedreven, doch er zullen verder geen kosten worden gemaakt het op te sporen.


Datum: 21 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 september. De zandzuiger ADAM VI, toebehorende aan de firma Volker & Bos, werkzaam aan de uitdieping van het Noordzeekanaal, is gisteravond tegen de Hembrug aangevaren, waardoor deze zo zwaar beschadigd werd, dat de treinen er niet over kunnen passeren. De scheepvaart is ongehinderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. Het Nederlandse stoomschip TALISMAN, van Amsterdam naar Leith, werd in de Tyne binnengesleept met gebroken krukas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 18 september. De tjalk BROEDERTROUW, schipper J. v.d. Linde, van Amsterdam met rogge naar Leeuwarden, is alhier bij het binnenkomen tegen het hoofd gelopen en onmiddellijk gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 16 september. Het wrak van de gezonken Nederlandse tjalk LINA LOUISE is toevallig door vissers gevonden, niet ver van de plaats, waar het ongeluk gebeurde. Daar het gevaar voor de scheepvaart oplevert, is van overheidswege bevolen het wrak te lichten en hier binnen te slepen. Het bergingsstoomschip AACHENBACH is reeds ter plaatse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Volgens telegram van Lloyd’s zijn de stoomschepen ANGELO, van Christiania (opm: Oslo) naar Hull en RIJNSTROOM, van hier naar Hull, ter rede van Hull met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip is aan de grond gezet, terwijl laatstgenoemd stoomschip met schade aan de voorsteven in het dok (opm: d.w.z. havenbekken) is gekomen.


Datum: 22 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 18 september. De Nederlandse bark PAUL, kapt. Kruize, 24 augustus van Sunderland naar Gefle (opm: Gävle) vertrokken, arriveerde de 5e dezer te Elseneur (opm: Helsingör), waar de kapitein wegens ziekte moest worden geland. Daarna vervolgde het schip onder bevel van de 1e stuurman de reis naar Gefle, waar het de 13e aankwam, en thans de lading kolen lost, om vervolgens voor hier te laden.
Volgens nader hier ontvangen bericht is kapt. Kruize reeds dinsdag j.l. (opm: 14 september) te Elseneur overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Volgens hier ontvangen bericht is de schade aan het stoomschip RIJNSTROOM van weinig betekenis en zal het morgen weer naar Rotterdam kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum) Heden is aan de werf der Koninklijke Maatschappij de Schelde te Vlissingen de kiel gelegd van het stoomschip KONING WILLEM I, voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam.


Datum: 23 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september. Nadat vrijdagavond en nacht en ook zaterdagmorgen met kracht aan het herstel der Hembrug was gewerkt, kon deze zaterdagmiddag weer voor de treinen in gebruik worden gesteld. (opm: zie PGC 210997)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 15 september. Kapt. F.A. Ekamp, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, heeft duikers aangenomen om zo mogelijk het lek te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 22 september. Het Nederlandse stoomschip TALISMAN, van Amsterdam naar Leith met gemengde lading en zes passagiers, werd door de sleepboot COQUET bij Longstone drijvende gevonden met gebroken krukas en zware schade over stuurboord, en te Shields binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 september. Het Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, van Sundsvall naar Amsterdam, zal van Elseneur (opm: Helsingör), waar het met schade binnen is, naar Amsterdam worden gesleept door de Nederlandse sleepboot TITAN.


Datum: 24 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 20 september. Het lek van het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. F.A. Ekamp, is door duikers gevonden en gestopt, zodat het schip de reis kan voortzetten. Volgens bericht uit Londen zal de KOOPHANDEL door de Nederlandse sleepboot TITAN van Elseneur naar Amsterdam worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Noorse barkschip GRAAFSTROOM, van Cardiff naar Montevideo, is lek te Lissabon binnengelopen. (opm: ex-Nederlands schip; enige weken daarvoor – zie PGC 300797 – aan de Noorse reder overgedragen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel, 18 september. Het is na veel moeite gelukt om het wrak van de Nederlandse ijzeren tjalk LINA LOUISE te lichten en is men bezig het naar een veilig plaats te brengen. Men vordert echter zeer langzaam met het wrak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 september. Het Nederlandse schip CERES, kapt. Visser, van Riga herwaarts, is heden met lekkage en zware slagzijde te Holtenau binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 21 september. Het lichten van de alhier in de Nieuwe Haven gezonken tjalk BROEDERTROUW (opm: zie PGC 210997) is aangenomen door S. de Boer van Makkum. Door het ruwe weder kon gisteren en heden niet worden gewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Het onderstaande is ontleend aan Het Vaderland: Naar wij uit vertrouwbare bron vernemen, heeft de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, in overleg met de directie der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië, op een paar harer boten de proef genomen met het gebruik van petroleum als brandstof. In plaats van steenkolen. Die proef is uitstekend geslaagd en belooft zulk een belangrijke bezuiniging op de exploitatie der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat zonder twijfel tot de verandering op al haar boten zal worden overgegaan, zodra de doelmatigste wijze om de petroleum te comprimeren en als brandstof mede te voeren, zal zijn gevonden. Dit vraagstuk is bij de Koninklijke sinds lang in onderzoek en nagenoeg tot oplossing gebracht. Men mag dus verwachten, dat binnen korte tijd, zowel bij de Paketvaart als bij andere stoomvaart-maatschappijen, wier trajecten niet te lang zijn, petroleum als brandstof zal worden ingevoerd, wat niet slechts een groot, nieuw débouché (opm: afzetgebied) zal verzekeren aan de Indische petroleum, maar ook belangrijk financieel voordeel aan de stoomvaart maatschappijen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 september. Het Nederlandse stoomschip A.C.O. van de American Cotton Oil Co alhier, is verkocht aan de Anglo American Petroleum Co te Londen.


Datum: 25 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 20 september. Het wrak van de Nederlandse tjalk LINA LOUISE is zover gelicht, dat men het in de nabijheid van de haven heeft kunnen brengen. Naar men zegt, zal het nog verder worden gelicht en op de werf worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swinemünde (opm: Swinousjcie), 23 september. De Nederlandse tjalk REINA KRAMER, schipper Kunst, 20 dezer van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen vertrokken, werd op 55º25’ N.B. en 19º23’ O.L. in zinkende staat aangetroffen door het van Libau (opm: Liepaja) naar hier bestemde stoomschip CURONIA, dat de uit drie man bestaande equipage aan boord nam en hier binnenbracht. Het wrak drijft gevaarlijk voor de scheepvaart.


Datum: 26 september 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, N.F, 13 september. Het Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM wordt hier tijdelijk gerepareerd. Dit zal een oponthoud van drie weken en kosten veroorzaken, die op 6000 dollar worden begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingfors (opm: Helsinki), 20 september. Het in de Sifversundet, benoorden Bläbärslandet liggende wrak van de Nederlandse bark SAN FRANCISCO is 17 dezer voor 560 Finse marken in publieke veiling verkocht. De afzonderlijk verkochte inventaris bracht 2500 N.M. op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 24 september. Betreffende het verlaten van de Nederlandse tjalk REINA KRAMER, op 55º25’ N.B. en 19º23’ O.L, rapporteert de gezagvoerder, dat hij 20 dezer van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen vertrok, doch spoedig door zwaar stormweder uit het westen werd belopen. De zee liep zeer hoog en het schip werkte zwaar. De 21ste werd er 4 voet water bij de pompen gepeild. Men beproefde tevergeefs het schip voor de wind te brengen. Het water steeg intussen voortdurend in het ruim, en toen des ochtends ten 10 uur het stoomschip CURONIA in het gezicht kwam, werd de noodvlag gehesen en voeren wij met onze eigen boot aan boord van het stoomschip, waar wij vriendelijk werden ontvangen. Het schip dreef op de lading en de zee joeg er voortdurend overheen. (opm: zie ook NRC 290997 en 021097)


Datum: 27 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 24 september. Het gezonken tjalkschip BROEDERTROUW is door een sleepboot, nadat hedenmorgen een duiker trossen op het schip had bevestigd, uit het vaarwater gesleept en in de Nieuwe Willemshaven zo hoog mogelijk aan de grond gezet. De lading rogge zal zaterdag alhier publiek worden verkocht.


Datum: 28 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 september. De lading kolen van het Nederlandse schip NIL DESPERANDUM, kapt. Mulder, dat de 12e juni op reis van Cardiff naar Batavia te Rio Janeiro is binnengelopen, is in laatstgenoemde haven verkocht en het schip is, nadat het tuig de nodige reparatiën had ondergaan, gisteren naar Sabine Pass (opm: Texas) vertrokken, om aldaar te laden voor Europa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 23 september. Het stoomschip TALISMAN is hier gisteren, gesleept door twee sleepboten, van Shields aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dundee, 20 september. De 14e dezer werd van de werf der firma Gourlay Bros. & Co alhier te water gelaten het voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam nieuwgebouwde stoomschip BATAVIER III, een zusterschip van de BATAVIER II, dat op dezelfde werf werd gebouwd en spoedig voor de vaart gereed is. Beide schepen hebben een inhoud van 1140 ton; zijn 244´ lang, 33½´ breed en 16´ diep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau (opm: Liepaja), 24 september. De gezagvoerder van het Zweedse stoomschip J.A. GRIPENSTEDT, van Montrose hier aangekomen, rapporteert 23 dezer, niet ver van de haven, een verlaten met hout beladen Hollandse kof aangetroffen en op sleeptouw genomen te hebben. Twee uren daarna brak de sleeptros en was hij genoodzaakt het schip te laten drijven. Vermoedelijk is het de ijzeren tjalk ESPERANCE, kapt. Holwerda, die 18 dezer van Libau (opm: Liepaja) naar Geestemünde vertrok. (opm: zie PGC 041097) Twee sleepboten die van hier vertrokken om het vaartuig op te zoeken, zijn teruggekeerd, zonder het te hebben kunnen vinden.


Datum: 29 september 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 september. De Nederlandse koftjalk JOHANNA, kapt. J. Sleur, van Wasa met een lading lijnkoek naar Varel, is nabij Rödby gestrand, doch met adsistentie van een Svitzer’s stomer weder vlot gekomen en te Korsör binnengebracht. Daar bij het gehouden onderzoek bleek, dat het schip water maakte, hebben experts aanbevolen de lading te lossen en te dokken om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 23 september. Het wrak van de Nederlandse tjalk LINA LOUISE is heden alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 september. Het Nederlandse barkschip COLUMBUS van de Zeilvaartmaatschappij Neptunus te Rotterdam, heeft op de reis van IJmuiden naar Petersburg gebruik gemaakt van het Kaiser Wilhelm-kanaal, wat dit schip, dat 1311 netto reg. tons groot is, is te staan gekomen: aan kanaalrechten op 483 mark en aan verschillende andere kosten M. 46,70, zodat de reis door het kanaal het schip op M. 529,70 kwam te staan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 25 september. De beschadigde lading rogge van het gezonken tjalkschip BROEDERTROUW heeft in veiling NLG 1097 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau (opm: Liepaja), 27 september. De Nederlandse tjalk REINA KRAMER, in zinkende staat door het volk verlaten, is ten noorden van hier op strand gedreven.


Datum: 30 september 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Halmstad, 24 september. De ever JOHANNA, van Odense naar Halmstad, heeft hier gisterennacht bij storm en regen op de zeebreker voor de haven gestoten, waardoor het vaartuig lek werd. Nadat het schip weder vlot was gekomen, dreef het naar het strand, waar het op een oud wrak geraakte en ten onderstboven sloeg. De reling was slechts boven water zichtbaar. De bemanning klampte zich daaraan vast en zij werden des ochtends geheel verkleumd door de kustbewoners en de loodsen gered. (opm: waarschijnlijk geen Nederlands schip)


Datum: 02 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 oktober. De Nederlandse bark KOOPHANDEL is heden alhier, gesleept door de sleepboot TITAN, van Sundsvall aangekomen.


Datum: 04 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau, 27 september. Het schip, dat door het stoomschip J.A. GRIPENSTEDT op sleeptouw werd genomen en later door het breken van de sleeptros weer verlaten werd, is gebleken te zijn het tjalkschip REINA KRAMER, van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen, dat te Midsen bij Libau (opm: Liepaja) op het strand is gedreven, en niet het ijzeren tjalkschip ESPERANCE, zoals werd vermoed. (opm: zie NRC 280997)


Datum: 05 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 28 september. Het wrak van het Nederlandse tjalkschip LINA LOUISE is zaterdag j.l. (opm: 25 september) op de wal gehaald. Het grootste gedeelte van de lading bevindt zich nog in het ruim. Ook een deel van de meubelen, door de gezagvoerder R. van Ewegen hier gekocht voor de uitzet van zijn dochter, die zich aan boord bevond, zijn nog aanwezig. Het schip is echter zo gehavend, dat het niet meer is te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 oktober. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Makassar is de Noorse bark NORMAN, gedeeltelijk beladen, op de Sangi-eilanden (opm: Sangihe-eilanden) gestrand en wrak geworden. Schip en lading zijn verkocht voor GBP 150.


Datum: 06 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsoer, 30 september. De Nederlandse koftjalk JOHANNA, van Wasa met een lading hout naar Varel, na stranding bij Lolland hier binnengekomen, is onderzocht. Het moet de lading lossen en in het dok gaan om te repareren.


Datum: 07 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 oktober. De Nederlandse tjalk EMMANUEL, van hier naar Stettin (opm: Szczecin) bestemd, kwam bij vertrek uit de haven in aanvaring met het hoofd, waarbij de boegspriet brak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malmö, 4 oktober. Het Nederlandse stoomschip BUSSUM, dat ten gevolge van de strike (opm: staking) hier aan de werf, naar Kiel vertrok om daar de reparatie te voleindigen, is na gerepareerd te hebben vandaar vertrokken naar Hernösand, waar het thans hout laadt voor Engeland.


Datum: 08 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 7 september. Het Nederlandse stoomschip JASON is op 20 augustus in de haven van Penang door de sterke stroom tegen het Engelse stoomschip MACDUFF aangedreven, waardoor een waterboot en een boot vol lading, die langszij van de MACDUFF lagen, werden bekneld en zijn gezonken, terwijl aan een andere boot schade werd berokkend. De totale schade wordt op 4 à 5000 dollar (opm: Strait-dollars) geschat.


Datum: 10 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 oktober. Het Duitse stalen clipperbarkschip MARIE, groot 395 registerton en gebouwd in 1892, is door de heer J. Nienhuijs c.s. alhier aangekocht. Het zal voortaan worden genoemd ADMIRAAL TROMP en bevaren worden door kapt. P. Kuiper Azn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. John’s, N.F, 27 september. Het Nederlandse tankstoomschip ROTTERDAM, dat reeds enige weken onder reparatie is in het droge dok, zal morgen naar Newcastle vertrekken om daar volledig te worden gerepareerd. Men heeft een houten boeg vervaardigd en de gaten in het schip zijn met cement dichtgemaakt. De kosten dezer voorlopige reparatie hebben 12000 dollar belopen. (Red: de ROTTERDAM passeerde 7 oktober Lizard)


Datum: 11 oktober 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Terstond gevraagd: een aankomend scheepstimmerknecht, vrij van sterke drank en P.G. (opm: Protestantse Godsdienst), bij Gebr. Hoekzema te Halfweg bij Haarlem.


Datum: 13 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. De stoomschepen PALINURUS en JASON van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan worden weder onder Engelse vlag gebracht en zullen voor de kustvaart in Indië worden bestemd. De bemanning van het te Bombay binnengesleepte stoomschip PALINURUS komt met de PROMETHEUS, die ook de lading overneemt, naar hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 oktober. Gisteren arriveerde hier het nieuwe stoomschip BATAVIER II (1140 ton) door de firma Gourlay Bros te Dundee van staal gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en bestemd voor de dienst Rotterdam-Londen. De op 5 oktober gehouden proeftocht leverde een snelheid van 13,5 knopen op. De BATAVIER III is thans nog bij de zelfde bouwmeesters in aanbouw.


Datum: 14 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsor, 11 oktober. De te Martenshoek thuisbehorende koftjalk JOHANNA, kapt. Joh. Sleur, van Wasa naar Varel, hier met schade binnen (opm: zie PGC 290997), is op de sleephelling gehaald. De schade wordt op GBP 250 begroot. De lading is gelost en de daaraan veroorzaakte schade is op GBP 41 begroot. De waarde der lading is geschat op GBP 255 en die van het schip op GBP 389.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 oktober. De Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, kapt. E. Wagenborg, met lijnkoeken van Neuss (opm: aan de Rijn) naar Flensburg bestemd, is hier lek binnengelopen en in de haven gesleept. Het vaartuig is door experts onderzocht en moet lossen.


Datum: 16 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Heden is het 25 jaar geleden, dat het stoomschip ROTTERDAM, toebehorende aan de C.V. Plate, Reuchlin & Co en onder bevel staande van de heer Jb. Hus, de eerste reis van Rotterdam naar New York aanvaardde. Naar men weet, is bovengenoemde vennootschap reeds in 1873 opgelost in de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. (opm: sterk bekort)


Datum: 17 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het nieuw gebouwde stoomschip BATAVIER II zal zondag 17 oktober van 10 ure voorm. tot 4 ure nam. voor belangstellenden ter bezichtiging zijn tegen betaling van 25 cents per persoon, ten bate ener liefdadigheidsinstelling. Ligplaats: Boompjes, tegenover de Groote Draaisteeg.


Datum: 19 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 oktober. Volgens een Frans dagblad zal van de maand januari af de scheepvaart tussen de havens van Rusland, zelfs wanneer deze in verschillende zeeën liggen, alleen mogen geschieden onder Russische vlag en moeten de bemanningen der schepen allen Russisch onderdaan zijn.


Datum: 22 oktober 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een woonschip te koop met nog dit jaar nieuw gebouwde woning. Te bevragen bij de wed. F. Bergsma te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag 22 oktober 1897, voorm. 11 uur, zal in het openbaar, bij de scheepstimmerwerf van de wed. de Roos bij de Poppebrug, worden verkocht de afbraak van een gezonken vaartuig.
De burgemeester van Leeuwarden, Van Harinxma.


Datum: 23 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur,19 oktober. Het Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Gewald, thuisbehorende te Wildervank, van Saltwik (opm: waarschijnlijk Saltvik, Zweden) met graniet naar Belfast onderweg, is met gebroken boegspriet hier binnengelopen en wordt gerepareerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 oktober. De Nederlandse bark COLUMBUS, kapt. G. Spanjer, van Sundsvall naar Delagoa Bay (opm: Maputo, Mozambique), is te Sundsvall uit zee teruggekeerd als zijnde te rank. (opm: zie PGC 271097)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 oktober. De hier lek binnen gelopen Nederlandse tjalk BROEDERTROUW (opm: zie NRC 131097) heeft de gehele lading lijnkoeken gelost en deze werd in lichters naar Flensburg verscheept.


Datum: 24 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg, 16 oktober. Een Belgisch stoomschip, van Amsterdam naar Rakkalo, is gisteren in het vaarwater tussen Makslaks en Rakkalo aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Warnemünde, 21 oktober. De Nederlandse tjalk NEPTUNUS, schipper Top, met oliekoeken van Neuss (opm: aan de Rijn) naar Stettin (opm: Szczecin), is hier lek binnengelopen en moet lossen. De schipper rapporteert dat zijn schip 8 mijl Zuid van Dars in 2 vadem water twee maal gestoten heeft, vermoedelijk op een wrak. (opm: zie PGC 091297)


Datum: 25 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Het Nederlandse bunschip GEBROEDERS, naar Zaandam bestemd, is, na aan de grond te hebben gezeten, te Kalundborg binnengelopen en moet lossen. Veel aal is uit het schip gelopen.


Datum: 26 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) De SELADON, van Stavanger, een bark van 1066 ton, vertrok de 13e juli uit Newcastle in Nieuw Zuid Wales (opm: Australië), met een lading kolen naar Honoloeloe. Het schip was omstreeks 20 jaar oud, maar nog zeer stevig, en alles ging goed tot de 7e augustus, toen het op een rif stootte bij Starbuck­eiland, een van de midden­Polynesische Sporaden (opm: Kiribati, Line-Eiulanden, 05º37’ Z.B. 155º52’ W.L.). De sterke en veranderlijke stroming had het schip op het rif geworpen, ´s nachts, ofschoon er uitkijk gehouden werd. Maar plotseling rees het rif uit de duisternis op, de SELADON liep zeven knopen, en voor dat er iets aan te doen was, bevond het schip zich midden in de branding. Alle pogingen om het schip af te brengen, faalden, en weldra zag men dat er vier voet water in het ruim stond. Het schip liep spoedig vol water terwijl het in de branding lag – zo verhaalt de tweede stuurman aan een medewerker van de Daily Chronicle, die de man bij zijn aankomst in Engeland interviewde – en er bleef niets anders over dan de boten uit te zetten. Kapitein Jeger nam het bevel over de eerste boot op zich, waarin 7 man plaats namen, de eerste stuurman ging met de 7 anderen in de tweede boot. Zij hadden geen tijd om andere kleren mee te nemen, wel konden zij wat mondvoorraad en 2 vaatjes water bijeenbrengen. De provisie bestond uit blikjes zalm en sardijnen (opm: sardines), 2 of 3 blikjes ossevlees en een klein vaatje beschuit. Een kompas en een kaart werden meegenomen, maar ongelukkigerwijze vergat men in de haast de sextant. Het zou tot niets gediend hebben, op Starbuck, een guanorots die 15 voet boven de zee uitstak, en geen levende ziel herbergde, te landen. De zeilen werden dus gehesen, en men richte zich naar het naburige, grotere eiland Malden (opm: Kiribati, Line-Eiulanden, 04º00’ Z.B. 154º55 W.L.). De boot, waarin de kapitein en de tweede stuurman zich bevonden, was de beste, en zij nam de tweede boot op sleeptouw. Met de mondvoorraad ging men natuurlijk uiterst zuinig te werk: iedere man kreeg slechts 1 sardijn, om er zijn maal mee te doen, en tweemaal daags,´s ochtends en ´s avonds om zes uur, vier eetlepels water uit het vaatje.
Maar men kreeg Malden niet in het gezicht. Toen werd koers gezet naar Kerstmis Eiland (opm: Christmas Island). Nadat de boten elf dagen gevaren hadden, sloeg de tweede boot om; de eerste stuurman verdween in de golven, de overige zeven werden in de grote boot opgenomen. Gelukkig konden de meeste blikjes nog uit de kleine boot gered worden, maar de boot zelf was zo beschadigd dat men haar moest laten wegdrijven.
Drie-en-twintig dagen had men zo rondgezwalkt, toen het laatste beetje voedsel opgebruikt was. In de open, overladen boot leden de mannen vreselijk van de hitte: de huid van het gelaat en de armen schilferde geheel af, hun lippen waren zwart en opgezwollen door gebrek aan een voldoende hoeveelheid water. De kapitein die een hartkwaal had, werd ernstig ziek, ook de zestigjarige timmerman.
Van Kerstmis Eiland geen spoor; men hoopte nu maar één van de Samoa of Fidzji Eilanden te bereiken, maar het gemis van een sextant was oorzaak dat men op goed geluk af dreef. De mannen deden hun best er de moed in te houden, maar het lukte niet te best. De kapitein stierf.” Wie volgt¬?” vroegen de schipbreukelingen elkaar af toen het lijk overboord gezet werd. Er was nu niets meer te eten, alleen ving men nog twee of drie vliegende vissen, die in de boot neerkwamen. Het waren echter maar kleintjes. De mannen werden hoe langer hoe zwakker, ze konden niet meer staan; toch vlogen elke ochtend, als het licht werd, de blikken opnieuw de gezichteinder langs, of er geen schip in de verte opdoemde.
Zes dagen duurde die drift in de open boot, onder de evenaar, zonder voedsel met niets dan een paar lepels water voor ieder. Toen riep iemand: “Is dat geen land, daar?” Het was een klein eiland, in de verte, de witte lijn van de branding was duidelijk te bespeuren. Als het onbewoond was, en niets opleverde, zou men daar sterven, evengoed als wanneer men in de boot bleef; en de boot zou zeker onbruikbaar worden als ze door de branding gegaan was.... Toch besloot men het te wagen. Een zware golf wierp de boot op het strand, en in een hoop vielen de uitgeputte mensen er uit. Ze konden zich haast niet meer bewegen. Twee inboorlingen, die een paar woorden Engels spraken verzorgden hen echter, en zij hoorden dat ze op Sophia-eiland, één van de Ellice-eilanden, niet ver van Fidzji, aangekomen waren. Zo ver had de stroom hen teruggedreven naar Australië toe. (opm: de sloep had toen ruim 2000 zeemijl afgelegd !)
Op het eiland woonden twee inboorlingen met vrouwen en kinderen, tien personen in ’t geheel. Ze hadden een houten hut betrokken die er gezet was door de guanohandelaar aan wie het eiland behoorde. Enkele bananen en kokospalmen groeiden er, en er waren duiven, maar het voedsel was toch schaars. De duiven moest men vangen door ’s nachts in de bomen te klauteren en ze met de hand te grijpen als ze op de takken zaten te slapen. De schipbreukelingen trachtten vis te vangen met hengels, maar daar hadden zij niet veel succes mee. Zij bezaten natuurlijk geen andere kleren dan die waarmede zij de SELADON verlaten hadden, en die waren geheel versleten. Daar zij niet wisten, hoe lang zij op het eiland zouden doorbrengen, legden zij een kleine aanplanting aan van bananen.
De inboorlingen hadden hun verteld dat zij de volgende maand een schip verwachtten, maar verscheiden maanden verliepen voor er een zeilschip langs het eiland kwam, het signaal en de vlaggen van de schipbreukelingen werden echter niet opgemerkt. Zij hadden op het eiland een kleine boot gevonden daar door iemand achtergelaten. Op zekere dag zagen zij een stoomboot. Hun seinen werden niet opgemerkt, toen brachten zij de boot in zee, en zij slaagden er in, haar door de branding heen in de richting van het stoomschip te sturen. Maar op het schip zag men het niet, en teleurgesteld keerden zij terug. Eerst tien maanden na hun aankomst op Sophia-eiland werden de schipbreukelingen door een stoomboot opgenomen; het was de CLYDE, een boot van de regering van Fidzji, die met een dokter naar een ander eiland ging. Te Suva op Fidzji werden zij aan wal gezet, van daar gingen zij naar Sydney, en thans zijn ze weer op weg naar hun vaderland. Binnen een paar dagen zullen zij Noorwegen terug zien. (opm: opgenomen vanwege de curiositeit)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepenveiling. Op woensdag 3 november des namiddags te 2½ uur zal in lokaal de Ruyter aan de De Ruyterkade te Amsterdam ten overstaan van de deurwaarder F.W. Beuningh, en ten verzoeke mijner principalen in veiling worden gebracht.
1. Het bijzonder fraaie, zeer snel lopende salonstoomschip genaamd MIDDELBURG, lang 28, breed 3,50, hol 2,20 meter met deszelfs prachtige salons met stoomverwarming, staande compound machine van 14 nominale paardekracht en bijzonder sterke ketel met 20 m² oppervlak 7,23 kgr. druk; ruimte aan dek voor 250 passagiers.
2. De zeer snel lopende en zo goed als nieuw zijnde passagiersstoomboot genaamd VLISSINGEN, lang 26,50, breed 3,90, hol 2,10 meter, met zeer nette voor- en achterkajuit met stoomverwarming. Diagonaal compound machine van 14 nominale paardekracht en zo goed als nieuwe stoomketel met 22 m² oppervlak en 5,2 kgr. druk; ruimte aan dek voor 250 passagiers.
3. De kolenbergplaats aan het Kanaal te Middelburg.
4. De aanlegsteigers van bovengemelde stoomschepen te Middelburg, Abeele, Souburg en Vlissingen, benevens een huisje staande aan de Keersluis.
Bovenstaande nummers 1 – 4 zijn dagelijks te bezichtigen te Middelburg op vertoon van een bewijs van toegang van de makelaar C. Jaski te Amsterdam.
5. Het bijzonder sterk en goed onderhouden houten tjalkschip, genaamd GOEDE INTENTIE, gemeten op 102 ton met deszelfs complete Inventaris.
6. Een zo goed als nieuwe scheepsboot.
7. Een houten legger (loggermodel), groot 150 ton, zeer geschikt voor kolenlegger of aanlegsteiger.
8. Een houten legger (haringbuismodel) groot 150 ton met loopbrug, zeer geschikt voor aanlegsteiger.
De nummers 5 - 8 zijn dagelijks te Amsterdam te bezichtigen op vertoon van toegangsbewijs van Christiaan Jaski, makelaar. (opm: zie PGC 061197)


Datum: 27 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 oktober. Het Nederlandse stalen schroefstoomschip MARIA, groot 1834 ton netto, gebouwd in 1894, is door de heer Jos. de Poorter te Rotterdam verkocht naar Zweden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sundsvall, 20 oktober. De alhier teruggekeerde Nederlandse bark COLUMBUS, kapt. G. Spanjer (opm: zie PGC 231097), had zware slagzijde over stuurboord. Het schip is nagezien en moet de uit 28 stander bestaande deklast lossen.
De COLUMBUS is op 23 oktober vertrokken.


Datum: 28 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Warnemünde, 23 oktober. De lading lijnkoeken van het met lekkage alhier binnengelopen schip NEPTUNUS, kapt. B. Top, wordt in andere schepen overgeladen en naar Stettin (opm: Szczecin) gebracht. Het schip zal vermoedelijk in Rostock repareren.

NRC 301097
Rotterdam, 29 oktober. Voor de lading in het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Albrand, van Java naar Barbados voor orders, met schade te Port Elizabeth binnen, wordt scheepsgelegenheid gezocht, om die naar de bestemming te vervoeren, omdat het schip in de toestand waarin het nu verkeert, daartoe niet in staat is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 26 oktober. Het Belgische stoomschip GARONNE zit op Krautsand (opm: bank in de Elbe) aan de grond. Enige sleepboten zijn ter assistentie bij het gestrande stoomschip.


Datum: 30 oktober 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 oktober. Het Nederlandse stoomschip MARIA, dat door de heer Jos. de Poorter naar Zweden werd verkocht, vertrok heden onder de naam ST. ANDREW van Amsterdam naar West Hartlepool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boness, 27 oktober. De Nederlandse schoener EDSKE SMIT, van Lemvig hier aangekomen, heeft de kluiverboom en boegspriet verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 28 oktober. Het Nederlandse driemast schoenerschip ZEEMEEUW, bevaren wordende door kapt. W. Koen, werd heden door de reders tot geheime prijs verkocht aan genoemde gezagvoerder.


Datum: 31 oktober 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 oktober. Volgens telegram uit Elseneur (opm: Helsingör) is de Nederlandse kof GEBROEDERS, van Korsoer naar Zaandam met vis, lek uit zee teruggekeerd, na te Skagen aan de grond gezeten te hebben. Een deel der lading is overboord geworpen. (opm: zie PGC 041197)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 28 oktober. De te Warnemünde lek binnen gelopen Nederlandse tjalk NEPTUNUS is na een gedeelte der lading te hebben gelost te Warnemünde, hier aangekomen, gesleept door de sleepboot ILSE, om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 30 oktober. Volgens bij de reder ontvangen telegram was het viermast schip JEANNETTE FRANÇOISE, kapitein Vil, op heden van Melbourne te Newcastle N.S.W. aangekomen om steenkool te laden voor Java.


Datum: 01 november 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bo’ness, 21 oktober. De Nederlandse driemast gaffelschoener EDSKE SMIT, kapt. Joh. Leffers, is hier van Lemvig aangekomen met verlies van boegspriet en kluiverboom.


Datum: 02 november 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Terlet te Joure zal op donderdag 18 november om 14.00 uur, ten huize van H. Langenberg aan het Stobbegat onder Oudehaske, mede ten verzoeke van de heer H. Veenstra te Joure, provisioneel (opm: voorlopig, bij opbod; de definitieve verkoop bij afslag vond later plaats, zie LC 221197) verkopen voor de wed. en erven J.H. Langenberg:
- Een scheepstimmerwerf met twee hellingen, en een nette huizinge, bestaande in voorkamer, zijkamertje, achterhuis, flinke kelder en zolder; voorts grote timmerschuur, vuurhut en twee houten hokken, met erf en grond, zeer gunstig staande en gelegen in de Graverij, aan het Stobbegat, bij de Nieuwebrug onder Oudehaske.
- Drie arbeiderswoningen, een tuin en stuk hooiland aldaar; en een huis, waarin twee woningen, met schuurtje en tuingrond, aan de Heerensloot, bij de Nieuwebrug onder Haskerdijken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 30 oktober. De 27e dezer is te Sunderland van de werf van Sir James Laing te water gelaten het petroleum tankschip SULTAN VAN LANGKAT, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië en bestemd voor de dienst van de maatschappij te Sumatra en omstreken. Het schip is lang 235 voet, breed 39 voet 6 duim en 23 voet 7 duim hol. Het stoomschip heeft inrichtingen om petroleum als brandstof te gebruiken, en is in de hoogste klasse van Lloyd’s en de Vereeniging van Assuradeuren opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Op 22 oktober werd een proeftocht gehouden met het stoomschip VAN DER LIJN, gebouwd op de Tyne door de heren Wigham, Richardson & Co. voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam. De triple expansie machines, mede aan het etablissement van genoemde bouwmeesters vervaardigd, voldeden uitstekend en gaven het schip een vaart van 10¼ knoop. Het passeerde 30 oktober Dover, van Shields naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 1 november. Het stoomschip PRINS ALBERT DE BELGIQUE heeft bij het binnenkomen van het Mexicodok een lichter in de grond gelopen. Er heeft niemand letsel bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 oktober. De Nederlandse 3-mast schoener CERES, kapitein Visser, 30 september hier lek binnengebracht, heeft de lading gelost en wordt thans, na afgekeurd te zijn gesloopt. Het schip ligt langszijde de ALBATROS, die men bezig is mede te slopen.


Datum: 04 november 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 30 oktober. Duikers zullen trachten het lek van de Nederlandse kof GEBROEDERS te stoppen, waarna het schip zo mogelijk de reis zal vervolgen. (opm: zie NRC 311097)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 november. Bij het laden van de Congoboot ALBERTVILLE is heden ochtend om 4 uur de kraan omgevallen, waardoor aan het schip een schade van NLG 2000 werd veroorzaakt.


Datum: 05 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 26 oktober. Het stoomschip VEENDAM, van Rotterdam hier aangekomen, heeft door hevige Z.W. en W.Z.W. stormen enige schade aan dek geleden en aan de hut (opm: de broodwagen, overkapping van de stoomstuurmachine) van het roer. De 15de dezer werd één der stokers vermist.


Datum: 06 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiania (opm: Oslo), 2 november. Het stoomschip JOHANNA, dat van hier uitgaande bij Boloerne aan de grond raakte, is heden ochtend hier weder van Rotterdam teruggekeerd. Nadat de lading gelost zal zijn, gaat het schip voor onderzoek in het droogdok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 november. Door de firma Jos de Poorter te Rotterdam is aan de heren J. Priestman & Co. te Sunderland, de bouw opgedragen van een stalen stoomschip, groot 3770 registerton en dat een lading zal kunnen vervoeren van 6000 ton d.w. Het stoomschip wordt in de hoogste klasse van Lloyd’s opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 november. Het Nederlandse schip BOTHNIA, kapt. Houwink, van Sundsvall naar Harlingen, is bij de Stortemelk aan de grond gevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 november. Het Nederlandse schip BOTHNIA is door de loodstransportboot SCHELDE vlotgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 november. In de gisteren gehouden schepenveiling door makelaar Christiaan Jaski te Amsterdam (opm: zie NRC 261097) werd het passagiersstoomschip VLISSINGEN verkocht aan de Hr. Klinkenberg te Edam, en het tjalkschip GOEDE INTENTIE aan de heer J. Been te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een praam (woonschip). Te bevragen bij de wed. T. Asselman, Oppenhuizerweg, Sneek.


Datum: 08 november 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 november. Naar De Scheepvaart verneemt, is de stoomvaartdienst Rotterdam-Bordeaux met de beide schepen HOLLANDER en GIRONDE aangekocht door de heer B.C. de Jong te ‘s-Gravenhage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 3 november. Het stoomschip AMULET is hier aangekomen met gebogen voorsteven en verscheidene gebroken boegplaten, doordat het te Duinkerken tegen de sluisdeuren is aangevaren. De schade aan het schip werd geschat op Ffrs. 5000 en aan de sluisdeuren op Ffrs. 60.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Het stoomschip MAYFLOWER, in dit jaar door de Ailsa Shipbuilding Co te Troon voor rekening van Th. Duff & Co te Glasgow gebouwd, is aangekocht door de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam voor GBP 16500, en zal door deze maatschappij in de vaart worden gebracht onder de naam NOORD-HOLLAND. Bij een eergisteren gehouden proeftocht liep het stoomschip een 10½ mijls vaart.


Datum: 09 november 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rostock, 6 november. De Nederlandse tjalk NEPTUNUS, kapt. B. Top, hier onlangs lek binnengelopen na bij Dars te hebben gestoten, is heden na volbrachte reparatie van de helling te water gelaten. (opm: zie o.a. NRC 241097)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 8 oktober. De Nederlandse driemast schoener ZWIJGER, kapt. D.J. Brouwer, hier op 14 september aangekomen, is bevracht van hier naar New York en weer terug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Tot gezagvoerder van het nieuw gebouwde schip NICOLAAS WITSEN is aangesteld kapitein P.J. Wiebenga, ex-gezagvoerder van het Nederlandse schip DE RUYTER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 3 november. De Nederlandse tjalk LINA LOUISE, alhier als wrak binnengebracht, is na te zijn gerepareerd naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) verkocht.


Datum: 11 november 1897


Krant:
  RR - Rigasche Rundschau


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 10 november. De Reval Beobachter bericht, dat in de nabijheid van Hungerburg gedurende de stormdagen van de afgelopen week de Nederlandse bark VICTORIA is gestrand en volledig wrak geslagen. (opm: vertaald uit het Duits; zie verder NRC 211197 en PGC 251197)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 november. Volgens nader ontvangen bericht uit Menado, is het schip NORMAN op de reis van Taroena (opm: vermoedelijk wordt Tahuna bedoeld) naar Peta (opm: beide plaatsen op de Sangihe eilanden), 28 augustus op het eiland Nipa gestrand en wrak geworden (opm: zie NRC 051097). Op 1 september is het in veiling verkocht en heeft het schip NLG 636, de sloep en inventaris NLG 497 en de lading NLG 677 opgebracht.


Datum: 12 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 9 november. De Nederlandse bunschoener GEBROEDERS, hier met schade aangekomen, heeft de reparaties beëindigd en is heden naar Kollenberg (opm: Kalundborg) vertrokken om de daar geloste lading vis weer in te nemen. (opm: zie ook PGC 251097)


Datum: 13 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zwijndrecht, 11 november. De schroefboot MARIA, schipper van der Linde, is hedennacht in de Westkeethaven gezonken. Schip en lading zijn verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwijndrecht, 12 november. Het stoomschip MARIE is met laag water heden ledig gepompt en drijvende gemaakt. De lading rijst is zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 november. Volgens een telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip SOCRATES, van Barry naar St. Lucia, met defecte machine te St. Jago binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 10 november. De Nederlandse sleepboot AASTROOM, die vorig jaar van hier naar Nederland op het wad bij de Nederlandse kust aan de grond raakte en later vlot en te Ditzum binnengebracht werd, zal 15 december gerechtelijk worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 november. Volgens een telegram van Lloyd´s passeerde het stoomschip MAASDAM, van hier naar New York, heden de Lizard, terugkerende naar Plymouth met zware schade aan de machines.


Datum: 15 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op de 2e november 1897 gepasseerd voor de te Rotterdam residerende notaris Hendrik Johannes Lambert, heeft de hoogwelgeboren heer Jonkheer Henri Pierre Tindal, wonende te Amsterdam, aan de heer Benjamin Christiaan de Jong, oud directeur der Nederlandsch Indische Stoomvaart-Maatschappij, wonende te ’s-Gravenhage, het recht toegekend om de rederij-, cargadoors- en expeditiezaken, door voornoemde heer Tindal te Rotterdam gedreven wordt onder de firma Smith & Co, met ingang van 15 november 1897 voort te zetten, hetzij alleen of in vereniging met anderen, daartoe voormelde firma te tekenen, te voeren en daarover naar welgevallen te beschikken, doch zonder enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van voornoemde Heer Tindal.
H.J. Lambert, notaris. Rotterdam, 15 November 1897
De ondergetekende, Benjamin Christiaan De Jong, wonende te ’s-Gravenhage, geeft kennis, de rederij-, cargadoors en expeditiezaken door de hoogwelgeboren heer Jonkheer Henri Pierre Tindal te Rotterdam gedreven onder de firma Smith & Co, met ingang van 15 November 1897, onder diezelfde firma, voor zijn particuliere rekening voort te zetten.
B.C. de Jong.


Datum: 16 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 november. Volgens een telegram van Lloyd´s arriveerde het stoomschip MAASDAM van hier naar New York, te Plymouth zonder assistentie. De hoge- en lagedrukcilinder van de machine, krukas en fundatie van de machine zijn vernield en gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) De passagiers aan boord van het stoomschip MAASDAM, thans te Plymouth binnen, zullen vermoedelijk deze week door een ander stoomschip van de Maatschappij overgenomen worden, terwijl ook de lading door een ander stoomschip naar de bestemmingsplaats zal worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 november. De Nederlandse driemastschoener ALBATROS, 14 mei van dit jaar op de reis van Londen naar Vejle, hier lek binnengebracht, waarvan de lading is verkocht en het schip afgekeurd, is thans voor NLG 1200 overgegaan in handen der firma Roels & Co alhier om te worden gesloopt. Rondhouten en inventaris zullen later publiek worden verkocht.


Datum: 17 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 29 oktober. De op Bonaire gestrande schoener ANNA BRAUNSCHWEIG, van Bahia naar Aruba in ballast, kan als totaal verloren beschouwd worden. De stoomboot SAGA, van hier naar de strandingsplaats vertrokken, keerde onverrichte zake terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan boord van het stoomschip MAASDAM, 3 november van Rotterdam naar New-York vertrokken, heeft op 7 november een ontploffing plaats gehad, waardoor het deksel van de hogedrukcilinder afvloog, de lagedrukcilinder barstte en de voorste machine onbruikbaar werd. Er werd niemand gewond. Tijdens het ongeval woei het een storm en lag het stoomschip dwars in de zee. Maandag 8 dezer kwam de tankstomer MARIA ELIZA in ’t zicht en nam het stoomschip op sleeptouw. Nadat de sleeptrossen gebroken waren, bleef genoemd stoomschip tot de 10de bij de MAASDAM, die toen, met de achterste machine langzaam werkende, de terugreis aannam. Bij het binnenkomen achter het breekwater werd de machine defect en moest het stoomschip ankeren. De passagiers zullen door een ander stoomschip van de Maatschappij 17 dezer worden afgehaald om de reis te vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 november. De Nederlandse schoener ALBATROS, 14 mei van dit jaar op de reis van Londen naar Vejle hier lek binnengebracht (opm: zie PGC 150597), is afgekeurd en de lading is verkocht. Het schip is voor NLG 1200 overgegaan in handen van de firma Roelfs & Co alhier om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 november. De Nederlandse tjalk WILLEMINA, kapt. G. Duit, met rijst van Bremen naar Aarhus, is bij Langeland aan de grond geraakt, doch werd door een Svitzer-sleper te Korsor binnengebracht. Het loon voor de verleende assistentie zal door arbiters worden vastgesteld. (opm: zie PGC 251197)


Datum: 18 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 november. Het stoomschip dat het hulpbehoevende stoomschip MAASDAM van 8 tot 10 november heeft geassisteerd, was het (opm: Duitse tank-)stoomschip ELISE MARIE, dat 2 dezer van Hamburg naar Baltimore vertrok, en niet het stoomschip MARIE ELISE zoals volgens Reuter werd opgegeven.


Datum: 19 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ascension, 27 oktober. Van boord van het hier gepasseerde barkschip OOSTENBURG, van Java naar de Azoren voor orders, werd geseind dat het stuurrad was beschadigd en een deel van het bakboordsanker was verloren. Verder alles wel aan boord.


Datum: 20 november 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Friese Zuidwesthoek, 18 november. In geen jaren is de thans geëindigde zeevisserij zo goed geslaagd als deze zomer. Voor een goed deel is dit te danken aan de ansjovisvangst, waarmee duizenden guldens verdiend werden. Reeds nu bereidt men zich allerwege voor op de vangst van het volgende jaar. Ten behoeve daarvan zijn bijna 30 nieuwe jollen in aanbouw op de werven te Stavoren en Gaastmeer.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,18 november. Alhier is aangekomen het stoomschip BATAVIER III, dat aan de Parkkade ligplaats heeft genomen. Het is gebouwd door de heren Gebrs. Gourlay & Co te Dundee voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier en bestemd voor de dienst tussen Rotterdam en Londen. Het stoomschip heeft dezelfde afmetingen en inrichtingen voor de passagiers als de BATAVIER II. Het heeft op 13 november officiëel proefgestoomd, waarbij een snelheid werd bereikt van 14½ knopen per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 november. De mailboot ENGELAND van de Maatschappij Zeeland is op de Theems in aanvaring geweest met het stoomschip INDIA tijdens dikke mist. De INDIA werd aan de grond gezet om zinken te voorkomen. Aan boord van de INDIA zijn twee platen ingedrukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende het ongeval aan het stoomschip MAASDAM overkomen op de reis van Rotterdam naar New-York, vermeldt de Western Morning News nog het volgende: Het stoomschip dat de 3e november van Rotterdam vertrok en de 5e met fraai weder de Lizard passeerde, werd later door hevig stormweer belopen, totdat op zondag 7 november in de ochtend een hevige ontploffing in de machinekamer plaats vond, waardoor de passagiers zeer werden verschrikt. Toen men echter bevond dat het schip niets geleden had, bedaarde de ontsteltenis en was de gezagvoerder, kapt. A. Potjer, weldra in de gelegenheid de passagiers te kunnen meedelen, dat niemand door de ontploffing der cilinders was verwond, ofschoon een stuk van driehonderd pond zwaar op het dek was geslingerd. Het machinepersoneel was druk in de weer om de achterste machine zo goed mogelijk bruikbaar te maken, dewijl de voorste door de vernieling der beide cilinders onbruikbaar was geworden. Door het slingeren van het stoomschip dat dwars in de zee lag werden de werkzaamheden zeer bemoeilijkt. De 8e november kwam het tankstoomschip ELISE MARIE in het gezicht, bestemd van Hamburg naar Baltimore, die assistentie wilde verlenen, doch door de hoge zee braken achtereenvolgens al de sleeptrossen. De ELISE MARIE bleef echter in de nabijheid totdat de machinisten met grote moeite en volharding er in geslaagd waren de achterste machine, die ook schade had geleden, in zo verre weder bruikbaar te maken, dat men hoewel met geringe vaart en geassisteerd door de zeilen de terugreis naar Plymouth kon aanvaarden, waarna de ELISE MARIE de 10de de reis naar Baltimore voortzette. Ten 3 uur des middags van de 12e november werd de Lizard gepasseerd en arriveerde het stoomschip de 13e november des ochtends ten 10 uur te Plymouth. Bij het ten anker komen brak ook nog het spil, zodat men moeite had om de ankers te lichten. Ook was de machine juist bij het binnenkomen weder defect geworden. De passagiers waren ten hoogste ingenomen met de betoonde zeemansschap van de gezagvoerder, officieren en de bemanning en de ijver van het machinepersoneel en toen kapitein Potjer het stoomschip verliet om zich aan land te begeven, werd hij door de passagiers luide toegejuicht. Het stoomschip is heden van Plymouth naar Rotterdam vertrokken, gesleept door de sleepboten OCEAAN en NOORDZEE. De passagiers vertrokken heden met het stoomschip VEENDAM naar New-York.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kampen, 18 november. Gisterenmorgen is met goed gevolg van de scheepswerf van de heer B. Schepman te water gelaten een ijzeren tjalkschip, groot circa 126 ton, gebouwd voor rekening van schipper G. B. Westerhuijs Pz, en zal varen van Kampen naar Rotterdam v. v. Gisteren werd weder de kiel gelegd voor een ijzeren tjalk voor rekening van schipper Jan Diepenveen Fz.


Datum: 21 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Het nieuw gebouwde stoomschip BATAVIER III zal zondag 21 november van 10 ure voorm. tot 4 ure nam. voor belangstellenden ter bezichtiging zijn tegen betaling van 25 cents per persoon, ten bate ener liefdadigheidsinstelling. Ligplaats: Parkkade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris Herman Henri Thooft, residerende te Rotterdam, is voornemens om krachtens bevel van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, op dinsdag 7 december 1897, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis aan de Gelderschekade te Rotterdam in het openbaar in één zitting te veilen en aan de meestbiedende of eerstmijnende te verkopen het kofschip genaamd DRIE BROEDERS, in Nederland thuis behorende en gevoerd wordende door kapt. L. Martens, groot 69,13 registertonnen, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris, bij aanplakbiljetten breder omschreven. Het te veilen kofschip ligt in de Spoorhaven te Rotterdam, alwaar het kan worden bezichtigd. Een authentiek afschrift der veilconditiën is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de voornoemde notaris Thooft aan de Wijnkade Z.Z No. 84. (opm: zie PGC 091297)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hr. Ms. Pantserdekschip FRIESLAND.
In de eerste dagen der lopende maand is de beproeving onder stoom van deze bodem, die met zijn machines en stoomketels gebouwd is door de Maatschappij van Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord, ter rede van Texel met zeer gunstige uitslag voltooid. Enige oppervlakkige bijzonderheden betreffende dit type kruiser, waarvan nu reeds zes in aanbouw zijn, die elk circa 3 miljoen kosten, zullen wellicht door de lezer met enige belangstelling worden vernomen.
De beide zusterschepen HOLLAND en ZEELAND, respectievelijk te Amsterdam op ’s Rijks werf en te Vlissingen bij de Koninklijke Mij. “De Schelde”, naderen, evenals de FRIESLAND, met rasse schreden hun voltooiing, terwijl de drie anderen nog in het eerste stadium van aanbouw verkeren. Dit type ontleent zijn naam aan een stalen pantserdek ter dikte van ruim 5 cm, dat alleen in het middenschip iets boven de waterlijn ligt, doch zowel naar het voor- en achtereind als ter weerszijden, met een flauwe helling benedenwaarts gaat en zich op 5 voet onder de waterlijn met het boord verenigt. Alle gaten in dit dek kunnen door pantserluiken worden gesloten, terwijl de beide schoorstenen en de ventilators, die lucht in het benedenschip toevoeren, door pantserdekroosters worden beschermd. Onder dit dek liggen de vitale delen, n.l. de machines en ketels, het roer met de stuurmachine, benevens de bergplaatsen voor de munitie, het schietkatoen en de torpedo’s met toebehoren. De bijna horizontale ligging van het pantserdek zal de vijandelijke projectielen in de meeste gevallen doen afstuiten. De lengte van de romp is 93,3 meter over alles, de wijdte 14,75 meter. De waterverplaatsing van het schip, geheel uitgerust en met 400 ton kolen aan boord, bedraagt 3900 ton. Er is evenwel berging voor 800 ton, waarbij dan de diepgang met ongeveer 0,4 meter toeneemt.
De romp is geheel van staal, terwijl de voor- en achterstevens benevens de steunen der schroefassen buiten boord, twee aan elke zijde, stalen gietstukken zijn. De kolenruimen liggen gedeeltelijk beneden het pantserdek, zodat de ketels op zij en ten dele ook aan de voorkant door de kolen worden ingesloten. De stoomcilinders in de machinekamers steken boven het pantserdek uit: zij worden daar beschermd door een gepantserd machinehoofd ter dikte van 125 mm staalplaat; terwijl de kolenruimen op zijde van dat hoofd, althans wanneer de kolen daaruit nog niet verstookt zijn, deze bescherming enigszins zullen vergroten.
Het schip heeft behalve het pantserdek, dat tengevolge van zijn ronding voor een groot deel der lengte niet geschikt is ter bewoning, drie stalen dekken, n.l. het opperdek, het kuildek, bijna geheel ingericht voor logies van état-major en bemanning, en het tussendek, gelegen op enige afstand boven het pantserdek, waarop men eveneens enkele verblijven en de kamers waaruit de torpedo’s worden gelanceerd, aantreft. De ruimte tussen pantser- en tussendek, is in een zeer groot aantal waterdichte cellen verdeeld, zodat een lek door vijandelijk vuur, ter hoogte van de waterlijn, sterk gelokaliseerd wordt. Onder het pantserdek zijn 21 waterdichte dwarsschotten en 15 waterdichte langsschotten. Het vlak van het schip heeft over een groot deel der lengte een cellulaire dubbele bodem, waarvan de middencompartimenten voor waterballast zijn ingericht. De machinekamer is door een waterdicht langsschot, dat tot boven het pantserdek doorgaat, in tweeën gesplitst. Boven het pantserdek zijn 11 waterdichte dwarsschotten, terwijl de langschotten van de zijkolenruimen tot tegen het kuildek doorgetrokken en naar voren zijn verlengd. Zij vormen dus over een groot deel der lengte een dubbele zijwand van het schip. Het aantal waterdichte deuren in die schotten is tot een minimum teruggebracht. Daar de ondervinding in de laatste zeeoorlog heeft geleerd, dat houtwerk het brandgevaar tijdens het gevecht zeer vergroot, heeft alleen het opperdek een teakhouten bedekking. De beide andere dekken worden met linoleum beplakt. Voor beschieting is staalplaat gebruikt; voor afwerking der verblijven is dit geperst en voorzien van lijsten en lambrisering, dat met een soort papier beplakt en daarna smaakvol geverfd is, waardoor het geheel de indruk geeft als van fijn houtwerk gemaakt.
De batterij is opgesteld op het opperdek, dus hoog boven het wateroppervlak. Alleen de 4 kanons van 3,7 cm staan op het kuildek, n.l. 2 in de kajuit en 2 in het voorste volkslogies, terwijl de 4 revolverkanons zich op de beide bruggen bevinden, voornamelijk om torpedobootaanvallen af te weren. De batterij bestaat uitsluitend uit snelvuurgeschut, n.l : 2 kanons van 15 cm: één op het verhoogde voordek en één op het verhoogde achterdek, 6 kanons van 12 cm, 4 van 7,5 cm, 8 van 3,7 cm en 4 revolverkanons die respectievelijk 3, 4, 6, 8 en 10 goedgerichte schoten per minuut kunnen doen. Een stalen granaat van 15 cm doorboort op een afstand van 2000 meter een smeedijzeren pantserplaat 27 cm dik en een Harvey nikkelstalen plaat, zijnde het nieuwerwetse pantsermateriaal, ter dikte van 13½ cm. De bedieningsmanschappen worden beschermd door nikkelstalen schilden. Het schip voert acht vistorpedo’s, die op 4 verschillende plaatsen boven de waterlijn gelanceerd worden, n.l. recht vooruit uit de boegbuis, recht achteruit uit de hekbuis en aan beide zijden in het achterschip uit de beide torpedokanons. De toren achter op het bovendek bevat de torpedorichtsmiddelen benevens de inrichting om de 3 achtertorpedo’s te lanceren. De perspomp en de accumulatoren voor samengeperste lucht, het voortstuwingsmiddel van de vistorpedo, bevinden zich in de stuurkamer beneden het pantserdek in het achterschip. De munitie- en schietkatoen bergplaatsen kunnen geheel onder water gezet worden. De samenstelling van het nieuwerwetse buskruit, het macaronikruit, maakt een vrij lage temperatuur der bergplaatsen noodzakelijk, zodat daarvoor kunstmatig is gezorgd door middel van een afkoelmachine, werkende met koolzuur volgens het systeem van Hall. Ten gebruike van état-major en bemanning levert deze machine een grote hoeveelheid ijs en houdt zij afzonderlijke provisiekamers koel. De aanvoer van munitie naar het opperdek geschiedt met behulp van elektrische liften werkende in stalen kokers. Deze vernuftige installatie is zeer nieuw en onze schepen behoren onder de eerste, waarop zij toepassing vindt. Zij waarborgt een snelle en geregelde aanvoer van de patronen der snelvuurkanons.
Vier dynamo’s waarvan 2 boven en 2 beneden het pantserdek, leveren het elektrisch licht en de beweegkracht voor de munitielifts. Tevens bedienen zij de seinlantarens en de beide zoeklichten die hoog boven het dek op het voor- en achterschip zijn opgesteld. De commandotoren op het voorschip, de plaats voor de commandant in tijd van gevecht, is vervaardigd van nikkelstaal dik 100 mm. De toegang tot de toren is ruim en wordt beschermd door een rugdekking van gelijke dikte. Ook is de kap op te schroeven, zodat de daardoor ontstane sleuf een vrij uitzicht geeft over een groot deel van de horizon. In de toren bevinden zich de middelen om het schip te besturen en de voortorpedo te lanceren. Aangezien de toren het mikpunt zal zijn voor vijandelijk geschut, is ter verzekering van de communicatie van de commandant met de machinekamers, de batterij, de stuurkamer, de torpedokamers en dito richttoren een volledig stel telegrafen en spreekbuizen geconcentreerd op twee plaatsen beneden het pantserdek, stations genaamd, waarvan het voorste, het hoofdstation, gelegen beneden de commandotoren, daarmede met spreekbuizen in verbinding staat. Zelfs bij algehele vernieling van de commandotoren kan de commandant zijn bevelen aan de stations doen geven van waar zij naar de gewilde plaats worden geseind.
Het evenwichtsroer draagt op 36 stalen kogels, liggende in een rand van een stoel die aan de achteroverhangende achtersteven is bevestigd. Het kan op 4 plaatsen, waarvan 2 beneden het pantserdek, met stoom en op twee plaatsen uit de hand bewogen worden. Door de bijzondere inrichting van het getande kwadrant wordt de constante kracht van de stuurmachine bij het aan boord draaien van het roer, vergroot op de koning overgebracht.
De verwarming der verblijven zowel van de état-major als van de overige bemanning geschiedt door een Sturtivant-ventilator. De aanvoer van de door stoom verwarmde lucht kan naar verkiezing geregeld worden. In tropische gewesten dient deze ventilator uitsluitend tot kunstmatige luchtverversing boven het pantserdek. Een 35-tal luchtkokers op het dek, met buisleiding in alle hutten en verblijven, voorziet daarenboven in de natuurlijke ventilatie. Beneden het pantserdek geschiedt dit door middel van 2 fans werkende op een uitgebreid buizennet. Om te beletten dat in geval van een lek, het indringende water zich langs de ventilatieleiding zal verspreiden, wordt deze, waar zij de waterdichte schotten passeert, van automatisch werkende schuiven voorzien, die sluiten als het water het gat heeft bereikt.
In geval van een zwaar lek wordt de hoofdlensleiding van 0,8 meter diameter, door de beide centrifugaal circulatiepompen bediend. Zij kunnen elk 1000 ton water per uur uitwerpen.
Dit gevoegd bij de capaciteit der 4 duplexpompen geeft een totale hoeveelheid van 2360 ton per uur, ongerekend de machinelenspompen. Aangezien een gat in het schip van ongeveer 0,4 meter diameter, op 3 meter diepte, reeds meer water doet binnenstromen is het in de eerste plaats noodzakelijk het compartiment, waarin zich het lek bevindt, af te sluiten.
Als brandblusmiddel ligt er in de kolenruimen een stoomleiding en in het overige schip een uitgebreide waterleiding, die door de stoompompen wordt gevoed. In gewone omstandigheden wordt het schip bestuurd van uit het stuurhuis op de bovenbrug boven de commandotoren. Daarin vindt men telegrafen naar de machinekamers en twee fluitjes die te werk gesteld kunnen worden om elke slag der machines hoorbaar te maken. De hoge toon geeft vooruit- de lage achteruitwerkende machine aan. Boven het opperdek, op gelijke hoogte met de ingang van de commandotoren, zijn loopgangen gelegd, waarvan de achterbrug een uitbouw is. Op deze hoogte staan ook de acht sloepen in bootsklampen: twee daarvan zijn stoomsloepen: alle kunnen ook in davits naar buiten gedraaid worden.
Het schip heeft twee masten, zonder krijgsmarsen, de achterste o.a. bestemd tot het voeren van een stormzeil om het schip aan de wind te houden. De bemanning bestaat uit een totaal van 315 koppen. De verblijven zijn ruim en hoog. Zij bieden, ook in verband met vele installaties, waarborg dat aan de comfort niet alleen van de état-major maar ook van de equipage de vereiste aandacht is geschonken. Dat de gehele inwendige inrichting van deze kruiser, op dit punt de toets der vergelijking met de passagiersinrichting van een nieuwerwetse mailboot kan door staan zonder daarom in weelde te vervallen, zal zeker door de lezer, die in de bemanning onzer oorlogsvloot belang stelt, met waardering worden vernomen.
Wellicht zullen de volgende opmerkingen terecht beschouwd worden als afkomstig van de bekende stuurman aan wal. Wij zouden dan deze schepen een ramsteven willen geven, wijl onzes inziens de gevechtswaarde in sommige kritieke gevallen daardoor belangrijk stijgt. Hoe dikwijls ook aangehaald, men denkt aan het voorbeeld van de MAX en de RE d’ITALIA. Het schip behoeft zich daarom toch niet zonder noodzaak aan een gevecht van nabij te wagen. Verder zou de veiligheid veel winnen bij betere bescherming van de munitieaanvoer door dikkere kokers en door de torpedo’s te lanceren beneden het pantserdek. Ook de wijze van behandelen van de ankers zouden wij anders wensen en aan stokloze ankers de voorkeur geven. Wij ontveinzen ons echter niet dat deze wijzigingen een enigszins langer schip zouden eisen, waardoor wellicht de grote handelbaarheid, die op de proeftocht zozeer is gebleken, zou geschaad worden.
De hoofdwerktuigen bestaan uit twee aan elkaar gelijke, staande, drievoudige expansiemachines met 3 cilinders achter elkaar op elke as. Diameter cilinders 84, 125 & 188 cm. met 99 cm. slag. Krukken staan onder hoeken van 120 graden zonder contragewichten. Alle cilinders zijn van staalijzer en hebben een stoommantel, ook de hogedruk, en ronde stoomschuiven; de middeldruk en lagedruk elk twee. De stoomschuiven hebben de gewone Stephenson’s schaarbeweging. Zuiger- en drijfstangen zijn hol en van smeedstaal. Geraamten en fundatiën van gietstaal, alles om lichtheid aan voldoende sterkte te paren. Hoofdstoompijpen zijn uit massief stalen assen geboord. In iedere machinekamer bevindt zich een koperen condensor met 6000 vierkante voet verkoelend oppervlak. De luchtpompen ontlenen de beweging aan de lagedruk door middel van balansen. De beide circulatiepompen zijn centrifugalen, die ook als lenspompen kunnen dienen. De voeding van de ketels geschiedt onafhankelijk van de grote machine door 2 Weir’s pompen in de machinekamer en 2 do. (opm: dito) pompen op de stookplaatsen die hun water door de voorwarmer kunnen persen. Behalve kleinere tanks in de machinekamer kan de bovengenoemde ruimte voor waterballast met voedingwater voor de ketel gevuld worden, terwijl eventueel ook een deel daarvan is te gebruiken voor berging van petroleum-residu tot het stoken der vuren van de stoomketels. De assen zijn hol en van smeedstaal met grote draagvlakken in de metalen: de schroefassen, geleverd door Krupp, zijn geheel gevoerd en dragen buiten boord elk in twee stoelen, voorzien van lange metalen bussen, waarin pokhouten schenen zijn aangebracht. De schroeven hebben 4 losse bladen, zijn van delta-metaal, diameter 13´8”, spoed gesteld op 16´. Bij vooruitwerkende machine slaan de bovenbladen naar binnen. Behalve de grote machines zijn er nog 40 hulpstoomwerktuigen met gezamenlijk 60 cilinders. Daarenboven 2 evaporators, die elk 30 ton zoetwater voor ketelvoeding per dag leveren, 2 drinkwaterdistilleeders, twee as-ejectoren, 4 filters voor het voedingwater van de ketels, enz.
In het achterste ketelruim, dat door een waterdicht dwarsscheeps kolenruim gescheiden is van het voorste, staan 3 waterpijpketels van het Yarrow type en 2 cilindrische, de laatste elk met 3 vuren en geelkoperen Servevlampijpen. In het voorste ketelruim bevinden zich de 5 overige waterpijpketels. De stoom van alle ketels mengt zich alvorens naar de machines te gaan. De spanning bedraagt 200 Eng. pond per vierkante inch. Er zijn geen reduceerkleppen voor de hoofdstoomleiding. De ketels zijn na voltooiing geperst op 350 pond, de stalen waterpijpen voor de Yarrowketels op 1500 pond. Het totaal verwarmd oppervlak in de beide cilindrische ketels bedraagt 4000 vierkante voet, dat in de 8 waterpijpketels 16100 vierkante voet, zodat dit per ketel voor beide soorten ongeveer gelijk is. Het water per ketel weegt resp. 18000 en 2000 kg, waaruit bij gelijke grootte van verwarmd oppervlak reeds belangrijke besparing in gewicht volgt. Alle ketels te samen moeten het volle vermogen leveren met versterkte trek te verkrijgen bij gesloten ketelruimen. De daartoe benodigde lucht wordt aangevoerd door 6 fans, geplaatst onder het pantserdek.
Bij contract was bedongen dat op de vollekrachtproeftocht gedurende vier achtereenvolgende uren 9250 indicateur paardekracht zouden worden ontwikkeld, bij een maximum luchtdruk, overeenkomende met een waterkolom van 5 cm. De weerstandsproeven met het model van het schip deden daarbij een vaart van 20 mijl verwachten.
Het criterium van de ganse beproeving moest ontegenzeggelijk in het ketelruim gezocht worden, omdat de lichte waterpijpketels nog nergens op zulk een schaal en van zulke afmetingen zijn toegepast.
De uitslag nu heeft de hoog gespannen verwachting overtroffen. De machines werkten uitstekend. De ketels konden gedurende de vuurproef voortdurend gemakkelijk de benodigde stoom leveren voor meer dan 10.000, gemiddeld voor 10.416 I.P.K, met 147 omwentelingen en een kunstmatige trek, die 4 cm waterhoogte niet te boven ging.
De behaalde vaart was 20 mijl.
Het kolenverbruik onder die omstandigheden bedroeg minder dan 0,8 kg per uur per I.P.K, de hulpwerktuigen zoals stoomstuurmachine, electrische verlichting enz. daaronder begrepen. Met 10-mijls vaart zou diensvolgens de gehele kolenvoorraad van 800 ton, onder zeer gunstige omstandigheden, kunnen strekken tot het afleggen van 8000 zeemijlen.
Van opkoken van de ketels was geen sprake. Zeer kenschetsend is de voorliefde die thans reeds door het stokerspersoneel van de fabriek tegenover de nieuwe soort ketels wordt aan de dag gelegd. Slechts een half uur is nodig om stoom te stoken, tegen 6 uur bij de cilindrische ketel, hetgeen behalve kolenbesparing, ook minder arbeid medebrengt.
Het overwegend voordeel echter van dit keteltype ligt, naast de kleinere ruimte, in het zoveel kleinere gewicht, niet alleen vergeleken bij de cilindrische ketel, maar ook tegenover andere waterpijpketels, b.v. die van Belleville, welke op de nieuwe Engelse kruisers POWERFUL en TERRIBLE van 25.000 I.P.K. met zulk een goed gevolg zijn toegepast.
Levert de Belleville ketel daar per ton gezamenlijk ketel- en machinegewicht 11,7 I.P.K, zo bedraagt dit bij onze kruiser 17,5 I.P.K, dat wil zeggen 50 % meer.
Machines en ketels van deze schepen wegen 600 ton. Hadden zij cilindrische ketels zoals de Engelse tweedeklas kruisers, die in de laatste jaren zijn gebouwd, dan zou 900 ton voor het bedongen vermogen van 9250 I.P.K. moeten zijn toegestaan en zou bij een overschrijden van dit gecontracteerd vermogen, zoals nu plaats had, per ton gewicht evenveel I.P.K. zijn ontwikkeld als op de POWERFUL.
De besparing in gewicht bedraagt alzo 300 ton, zowel op de cilinder- als op de zware waterpijpketels, hetgeen aan het of- en defensief vermogen van het schip ten goede komt, bij behoud van de zelfde afmetingen.
De invoering op grote schepen van de lichte waterpijpketel, dit is het soort, waarvan het Yarrow-type de belichaming is en die voor oorlogsschepen de gewenste eigenschap bezit, dat men hem kan forceren, is een feit van buitengewone betekenis, door weinige in de geschiedenis van het stoomwerktuig van de oorlogsmarines geëvenaard.
Zij opent een nieuw tijdperk waarin het mogelijk zal blijken bij de bouw van moderne oorlogsschepen wederom zwaardere eisen tot een bevredigend compromis te verenigen.
Ongetwijfeld komt aan de verantwoordelijke technici bij het departement van marine de eer toe dit weldoordachte plan te hebben doorgezet, trots openbare en verborgen tegenwerking.
Tevens zij hulde gebracht aan de Mij. Fijenoord, die het plan heeft uitgevoerd en met deze eersteling een onverdeeld succes mocht behalen. Zij bewees andermaal op welke hoogte deze belangrijke industriële instelling staat.
Op de ingeslagen weg voortgaande zal Nederland binnen enkele jaren een vloot bezitten wier vredestaak o.a. zal zijn het met ere vertonen van de vlag, met schepen die gezien mogen worden, zodat wij ook bij internationale vlootbijeenkomsten beter figuur zullen maken dan b.v. te New York en te Kiel.
Dit vlagvertoon met eigen gebouwde, moderne schepen komt zeker aan onze industrie ten goede en bevordert indirect de handelsbetrekkingen met het buitenland. Want het moet gezegd worden, ook lezers zullen het wellicht bij ondervinding weten, in den vreemde is Nederland schier onbekend en naast alle andere, dagelijks nieuw vernomen middelen om dit euvel te doen verdwijnen, behoort zeker het niet te angstvallig ontzien van uitgaven om onze natie in vreemde havens door oorlogsschepen te doen vertegenwoordigen.
Doch het hoofddoel onzer marine blijft natuurlijk haar oorlogstaak. Is onze vloot eenmaal gereed, dan zal zij door de mogendheden worden aangezien als een macht op wier bondgenootschap men prijs stelt en waarvan gezegd zal worden dat zij is berekend voor haar taak, n.l. de handhaving van Nederlands neutraliteit en de bescherming zijner rechten.
Het historische woord bij het sluiten van de Europese vrede in vorige eeuw, tot onze afgezant gesproken: “nous traiterons de vous, chez vous, sans vous” (opm: wij onderhandelen over u, met u, zonder u): zal dan ook werkelijk tot de geschiedenis blijven behoren.
Hoewel een opsomming van het geen aan boord van het nieuwste Nederlandse oorlogsschip te zien is, slechts een onvolledig beeld kan geven van de werkelijkheid, hopen wij, dat het ons niettemin is gelukt om de belangstelling in de marine en speciaal in het kruiser-type onzer vloot, bij de lezer te hebben doen toenemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 november. De stoomcollier INDIA bestemd naar Rochester met kolen, werd hedenochtend tijdens dikke mist bij Sheerness ten anker liggend, aangevaren door het stoomschip ENGELAND, waardoor het belangrijke schade leed aan bakboords boeg. Het werd bij Grain aan de grond gezet om zinken te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva (opm: Narva), 20 november. De Nederlandse brik VICTORIA, kapitein Baas, van Kroonstad (opm: Kronsjtadt) met een lading planken voor Delfzijl, werd halfvol water, beide masten gebroken en verlies van ankers en kettingen, hier ter rede gesleept. De bemanning is nog aan boord. (opm: zie RR 111197 en PGC 251197)


Datum: 22 november 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Terlet te Joure verkoopt finaal op donderdag 2 december 1897 om 17.00 uur voor de wed. en erven J.H. Langenberg: een scheepstimmerwerf met twee hellingen, nette huizinge en ruime timmerschuur in de Graverij aan het Stobbegat onder Oudehaske, en woningen met erf en weiland, in 8 percelen, bij verkoopboekjes omschreven.
Geboden: op perceel 1 NLG 830, 2 NLG 240, 3 NLG 40, 4 NLG 175, 5 NLG 175, 6 NLG 340, 7 NLG 350, 8 NLG 60.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 19 november. De te Fort de France gestrande schoenerbrik CLARA is afgekeurd en voor FFrs. 1614 verkocht.


Datum: 23 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 november. De lading van het in de Algoabaai van Java naar Barbados met schade binnengelopen Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapitein Albrand, zal door het Engelse schip WESTFIELD, kapitein Dallachie, thans in de Algoabaai, naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 november. Het Nederlandse schip BATAVIER II, van hier naar Rotterdam, is op de Theems bij Limehouse tijdens mist in aanvaring geweest met het aldaar aan de boeien liggende stoomschip FORTH, hetwelk daardoor enige schade leed. De BATAVIER II leed weinig of geen schade.


Datum: 24 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rochester, 21 november. De INDIA is vlot gekomen en hedenochtend hier aangekomen. Het is gedokt en lost de uit kolen bestaande lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 november. Het Nederlandse stoomschip DE RUYTER van Kroonstad (opm: Kronsjtadt) naar Rotterdam, laatst van Karlshamn, beladen met graan en hout, liep hier binnen met verlies van twee boten en de deklast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Volgens een telegram van Lloyd´s is de lading van het te Kopenhagen binnengelopen stoomschip DE RUYTER beschadigd. Daar de omvang van de schade echter niet kon worden nagegaan, hebben de experts aanbevolen een gedeelte der lading te lossen voor onderzoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsor, 21 november. De Nederlandse tjalk WILLEMINA, met een lading rijst van Bremen naar Aarhus, is, na onderzocht te zijn, onbeschadigd bevonden en zal de reis voortzetten.


Datum: 25 november 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 23 november. Volgens zondag 21 dezer bij de boekhouder, de heer J. Baas alhier, ontvangen telegrafisch bericht uit Hungerburg (opm: Narva Koesuu, Rusland) was het brikschip VICTORIA, gevoerd door kapt. C. Baas, op de reis van Kroonstad (opm: Kronjstadt) verloren. De equipage is gered door het Deense stoomschip FROEDE, kapt. Wrester, en ligt reeds op de rede van Nerva (opm: Narva). Volgens nader telegram is het schip geheel wrak. (opm: zie RR 111197 en NRC 211197)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsor, 21 november. De Nederlandse tjalk WILLEMINA werd door experts nagezien en onbeschadigd bevonden, zodat het vaartuig de reis naar Aarhus kon voortzetten. (opm: zie PGC 171197)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Volgens een telegram van Lloyd´s uit Kopenhagen is de schade aan het stoomschip DE RUYTER groter dan verwacht en kan de omvang niet worden opgemaakt, voordat de gehele lading gelost is. Deze is mitsdien gelost om een nader onderzoek in te stellen en daarna te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 November. Het Nederlandse stoomschip BUSSUM van Söderhamn te Zaandam aangekomen, heeft in de Oostzee met hevige stormen te kampen gehad. Vooral op 14 dezer was de storm hevig. Door het zware werken van het schip braken toen de trekschroeven van de stuurketting, waardoor het schip uit het roer liep en dwarszee kwam te liggen, ten gevolge waarvan verscheidene brekers over het schip sloegen. Het achterkompas met standaard werden verbrijzeld, de brug werd ontzet, de kap van de messroom werd ingeslagen terwijl ook de relings van het voorschip stuksloegen en nog meer andere schade werd aangericht. Tevens had het stoomschip zware slagzijde, doch ondanks het onstuimige weder en de aangerichte schade ging niets van de deklast verloren.


Datum: 27 november 1897


Krant:
 SCH - Schuttevaer

Omtrent het ongeluk, het Nederlandse aakschip ANNA PETRONELLA, schipper A. Hartman, met kolen van Pruisen naar België, overkomen, meldt men uit Bath het volgende:
Dit vaartuig, thuis behorende te Roosendaal, is ter hoogte van Saeftinge door de Engelse stoomboot MUNIFICENT aangevaren en is daarna gezonken. Het ligt nu plm. 200 meters buiten de derde zwarte ton en sparboei en zonk met hoog water op 18 voet diepte. Met laagwater ligt het schip plm. drie voet boven water. Wat met het schip en lading gedaan zal worden, is nog onbekend. Het vaartuig, dat midscheeps is gebroken, is nog als 1ste klasse verzekerd. De equipage, elf personen, is per sleepboot, die o.m. nog twee andere schepen op sleeptouw had, na het onheil naar Antwerpen vertrokken.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stads-Musselkanaal, 24 november. Heden werd alhier van de werf van de heer G. B. Meijer met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalkschip, genaamd BROEDERTROUW, groot 120 ton, gebouwd voor rekening van de schipper A. ter Stege Hzn van Hoogeveen.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 november. De te Martenshoek voor Amsterdam gebouwde lichter MARINAFELD is alhier aangekomen en zal over de Groninger Wadden door de sleepboot SOPHIA naar Amsterdam worden gesleept.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 24 november. Met goed gevolg is heden van de werf van de heer P. Hoebee, scheepsbouwmeester alhier, te water gelaten het ijzeren zeilschip ADÈLE groot 325 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Emans te Niel (België). Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 700 last, te bouwen voor rekening van de heer E. Schlebach te Dordrecht.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban bij Delft, 24 november. Van de werf der firma H. Boot en Zonen is te water gelaten een ijzeren kraak, genaamd KOOPHANDEL, voor rekening van de heer A. Mostert te Delft, en een ijzeren zeilaak, groot 60 last, voor rekening van de heer P.C. Vink te Sleeuwijk, en onmiddellijk de kiel gelegd voor een dito schip, voor rekening van de heer John. de Korver te Rotterdam.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 25 november. Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouw- meesters alhier, werd met goed gevolg te water gelaten een stalen koftjalk, groot 85 last, en een ijzeren sleepkaan, groot 320 last, voor rekening van schipper W. Lachnit van Schiedam, en werden de kielen gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 350 last, voor rekening van schipper J. Vermeulen van Raamsdonk, en een stalen zeilaak, groot 130 last, voor rekening van schipper J. Touw van Bergen-op-Zoom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 2 november. Op de Koetai-rivier (opm: Mahakam–rivier) in Oost Borneo heeft een aanvaring plaats gevonden tussen de stoomschepen J. NIENHUIS en SRI PEGATAN. Laatstgenoemd schip leed belangrijke schade aan de steven en boegplaten aan bakboord. De kosten der reparatie worden begroot op $ 5000 à $ 6000. De J. NIENHUIS leed geen schade. (opm: waarschijnlijk Straits dollars)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wapping, 25 november. Heden 11 uur voormiddag is het stoomschip BATAVIER I, van Rotterdam naar Londen, bij de Globepier in aanvaring geweest met de zeilbak FAITH, beladen met zand, die in stuurboordszijde werd getroffen, waardoor het vaartuig bij Globe droogdok is gezonken. Het stoomschip zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 25 november. Het stoomschip PRINCESSE HENRIETTE, van Algiers, en het stoomschip BEN MACDUI, van Middlesbro, zijn op de rivier met elkaar in aanraking geweest. Beide zijn zwaar beschadigd. Eerstgenoemd stoomschip leed zoveel schade dat men het aan de grond heeft moeten zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 26 november. Op de mailboot LA FLANDRE is bij het verlaten van Dover, brand ontstaan in het compartiment der brieven dépêches en aanbevolen stukken. Het geroep van brand deed een licht te begrijpen paniek bij de passagiers ontstaan, doch de bemanning was aanstonds in de weer om de papieren te redden en het vuur uit te doven, dat ontstaan schijnt te zijn door een verwarmingsbuis, welke naar het matrozenlogies loopt. De boot kon nog op tijd te Ostende aankomen.


Datum: 28 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Narva, 23 november. De VICTORIA zit bij Waiwara, ongeveer 10 mijl van Hungerburg (opm: Narva Koesuu, Rusland), op het strand. De bemanning die door het Deense stoomschip FRODE aan boord was genomen, werd door de reddingboot hier geland en de matroos die ziek was, werd in het hospitaal gebracht. De kapitein begaf zich naar de strandingsplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Narva, 22 november. Het stoomschip FRODE, dat beproefde om het Nederlandse gestrande schip VICTORIA af te slepen, heeft daarvan moeten afzien. De bemanning bevindt zich aan boord van de FRODE.


Datum: 29 november 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 27 november. Volgens heden ontvangen telegram is het schip (opm: schoener) ADELAAR, kapt. W. Kramer, lossende in de baai van Lagos (Portugal), aldaar gestrand en vermoedelijk totaal wrak.


Datum: 30 november 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 29 november. Op het bericht dat een stoomschip op de Banjaardsbank gestrand was, is de sleepboot SCHEVENINGEN met een blazer naar de strandingplaats vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 29 november. Op de Kalootbank is een drie-mastschoener gestrand. Naam onbekend. (opm: waarschijnlijk de schoener VIXEN)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 29 november. Het lichtschip TERSCHELLINGERBANK is door de storm een halve streek oostwaarts verdreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 november. Volgens bericht van de vuurtoren van Westerschouwen, is een tweemast stoomschip op Noordland in de Roompot aan de grond gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veere, 29 november. Te 10.18 uur voormiddag is op de Banjaard is een schip gestrand, de hoogaars van Schipper Huijbrechts is van hieruit naar de strandingplaats vertrokken. Een sleepboot uit Vlissingen is ontboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 november. De bemanning van de afhaalkotter werd door de reddingboot van Brouwershaven hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 november. Het stoomschip PRINCESSE HENRIETTE dat met het stoomschip BEN MACDUI in aanvaring is geweest, en later aan de grond werd gezet, is vlot gekomen en gedokt. Vanwege de PRINCESSE HENRIETTE is op het stoomschip BEN MACDUI beslag gelegd voor een eis tot schade vergoeding, groot GBP 20.000.


Datum: 01 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 30 november – 04.44 n.m. Van de bemanning van het gestrande schip PERLEN zijn 9 man gered, één man is gestorven. Het schip was van Marseille naar Helsingfors (opm: Helsinki) bestemd met een lading lijnkoeken. Het schip is totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland (geen datum). Hedennacht is op de Vliehors gestrand de Noorse bark PERLEN, kapitein Gundersen, van Stavanger met suiker. Het schip is wrak. De bemanning is nog niet gered. De reddingboot deed drie vruchteloze reizen. De fokkemast en de bezaansmast zijn overboord geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 30 november. Het stoomschip op Noordland zit nog in dezelfde toestand. De reddingboot van Burghsluis gaat weder derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 november. Het heden binnengekomen stoomschip BERENICE heeft door het zware weer de gehele deklast verloren, bestaand uit 115 stalen flessen koolzuur, 118 vaten en 80 gallons olie. Het stoomschip heeft niet onbelangrijke dekschade, terwijl ook het grootluik is ingeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 30 november. Het op Noordland gestrande stoomschip is de BAIDAR, kapitein Richardson, in ballast van Rotterdam naar Duinkerken. De kapitein en 16 man der equipage zijn door de Burghsluise reddingsboot gered en behouden te Brouwershaven aangebracht. De machine van het stoomschip is defect.


Datum: 02 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Volgens een telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip BERANDAN, bij het vertrek van Batavia aan de grond gevaren en blijven zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 december. Door het stoomschip CHRISTIANA werd hier geland de gezagvoeder Broeksma (opm: C. Broekema, Pekela) en vijf man van de bemanning van het Nederlandse schoenerschip GEZIENA (opm: GEZINA). Het Nederlandse schip werd in het Skagerrak masteloos verlaten, de bemanning werd gered door genoemd passagiersschip. (opm: zie NRC 101297 en 121297)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Kapitein Richardson van het stoomschip BAIDAR, is te Brouwershaven aangekomen, en heeft naar hier geseind dat zijn schip in slechte positie zit en lek is. Ketels en machines zijn verschoven. Er is een akkoord gemaakt met de Coöperatieve Bergings-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 december. Van het stoomschip AMSTELSTROOM van Londen alhier aangekomen, zijn door het ruwe weer twee paarden overboord geslagen en twaalf gestorven, van het stoomschip AMSTERDAM van Leith zijn op de reis dertien paarden overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 december. Het (opm: in de nacht van 29 op 30 november) gestrande schip ADÈLE EN SABINA (opm: een Noorse bark), van Brunswick naar Rotterdam, bij Cocq (opm: Den Haan, België) gestrand, breekt geheel op en de lading drijft er uit. (opm: zie ook NRC van 7 december 1897) Men heeft reeds vier lijken van de bemanning gevonden. Volgens de Précurseur (opm: Antwerpse krant) is het schip verongelukt op de Spanjaardsbank bij Koksijde. Vermoedelijk is de gehele bemanning verdronken. (opm: Le Carillon van 071297 bevestigt dat alle 13 opvarenden en de Nederlandse loods zijn verdronken)


Datum: 03 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping bij inschrijving. De Burgemeester van Rotterdam zal op vrijdag 10 december 1897, in de voormiddag om 11 uur, aan het Timmerhuis, Haringvliet z.z. no. 4, doen verkopen:
De overblijfselen van het vaartuig DRIE GEBROEDERS, zijnde: een mast met koker, twee zwaarden, een roer met helmstok, een braadspil, een anker met ketting, een giek, een boegspriet, een overloop, een fok en enig wrakhout, alsmede een partij straat- en metselsteen (ongeveer 23300 stuks); één en ander gelegen aan de linker-Maasoever, aan de mond van de Dokhaven.
Ten kantore in het Timmerhuis zijn nadere inlichtingen te bekomen en liggen de voorwaarden van verkoop ter lezing. Het te verkopene is te bezichtigen op de werkdagen, van des voormiddags 8 tot des namiddags 4 uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 december. De loodskotter TEXEL 4 werd hier door de sleepboot HERCULES met ingestoten boeg, gebroken boegspriet en gaffel na aanvaring met de LOODSBOOT 7, die in 13 vadem water gezonken is, binnen gesleept. De aanvaring vond plaats tijdens dikke mist, sneeuwbuien en hoge zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 november. De Salvage Association ontving een telegram uit Santiago de Cuba, vermeldende dat het hier met defecte machine binnengesleepte Nederlandse stoomschip SOCRATES van Barry naar St. Lucia, heden na borgstelling van GBP 2000 de reis heeft voortgezet.


Datum: 04 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Santiago de Cuba, 13 november. Het Nederlandse stoomschip SOCRATES, dat van Daguiri vertrok met een lading ijzererts naar Baltimore, werd in de nacht van 10 november met defecte machine aangetroffen even ten oosten van Guantanamo door het Spaanse stoomschip BERENGUER EL GRANDE, dat het tot de haven sleepte. De schroef wordt door een duiker onderzocht. Het schip heeft de reis vervolgd na borg gesteld te hebben voor de verleende assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 december. Schipper K.J. de Vries van de zich voorgaats bevindende loodskotter EEMS No. 2 rapporteerde gisteren in de peiling Z.Z.O. Borkum 3 mijlen afstand, een masteloos schip te hebben zien drijven. Met de sloep ging men aan boord en stelde vast te doen te hebben met de Zweedse brik GUSTAF, kapitein E.G. Andersen. Daar niets van waarde meer aan boord was, nam men aan dat de equipage was afgehaald. De grote mast, de voorbram- en marssteng waren weg en het schip dreef met vloed en deining naar de Oostereems. Niet ver van de branding werd het schip door ons weer verlaten. Bij het binnenkomen hedenochtend werd een massa wrakhout drijvend gezien, waarschijnlijk van de GUSTAF afkomstig, die in de Oostereems verbrijzeld zal zijn.


Datum: 05 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen (geen datum). Ongeveer 280 vaten harst (opm: terpentijn) zijn in de Schelde opgevist en hier geland. Zij zijn gemerkt: Regen, Quero, Wolga, Sepko, en zijn waarschijnlijk afkomstig van het Noorse barkschip ADÈLE EN SABINA, dat op de Belgische kust is verongelukt.


Datum: 07 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 december. Volgens telegram van Lloyd´s werd het Nederlandse stoomschip BABALAN op de 30ste november op 11º N.B. en 60º O.L. met gebroken machine gepasseerd. Het stoomschip van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij van Rotterdam naar Sumatra, passeerde 14 november Aden.
Tweede depêche: Het stoomschip BABALAN werd door het Engelse stoomschip CHESHIRE, dat op reis van Liverpool naar Rangoon te Colombo arriveerde, gepraaid. De BABALAN die 25 mijl per dag om de Zuid ten Westen dreef, seinde om gesleept te worden. De CHESIRE gaf dit sein over aan het stoomschip TEUCER, dat zich op reis bevindt van Yokohama naar Londen, doch zonder de BABALAN gezien te hebben, te Perim (opm: eiland in Straat Bab el Mandeb, tussen Rode Zee en Golf van Aden) arriveerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 december. Ongeveer 600 vaten terpentijn, afkomstig van de ADÈLE EN SABINA zijn bij Cock sur Mer (opm: Koksijde) gevonden en geborgen, ook op andere plaatsen aan de kust zijn vaten en terpentijn aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Domburg, 5 december. Aan het strand alhier zijn aangespoeld twee pakjes brieven en portretten voor personen aan boord van de ADÈLE EN SABINA.


Datum: 08 december 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, van 6 december 1897, is Hiltje Bijker, wed. van Andries Lijkeles Hoekstra, scheepstimmervrouw, wonende te Roohel, onder Harkema-Opeinde, verklaard in staat van faillissement, met benoeming van de Ed.Achtb. Heer Mr. J.J. Gockinga tot rechter-commissaris en van de ondergetekende, advocaat en procureur te Leeuwarden, tot curator.
De curator, mr. P.C.J.A. Boeles, kantoor Willemskade 23.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 december. Gisteren werd in veiling verkocht de radarstoomsleepboot ASSISTENT voor NLG 3000, in slag NLG 150. Makelaar was W. de Lorme van Rossum.


Datum: 09 december 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. Het Engelse stoomschip WILCANNIA is te Londen aangekocht door de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij OCEAAN alhier. Het stoomschip komt van Londen naar hier om bij te laden voor Java en zal onder Nederlandse vlag gebracht en herdoopt worden in ANCHISES, onder welke naam het op 14 december van hier via Liverpool naar Java zal vertrekken. De WILCANNIS is een stoomschip groot 2807 Reg. ton en werd in 1888 gebouwd bij Wm Richardson & Co te Newcastle.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 december. Heden werd hier openbaar verkocht (opm: zie NRC 211197) het kofschip DRIE BROEDERS, gevoerd door kapt. Martens, groot 69,13 Reg. ton met al het staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris. Koper is de heer O. de Groot alhier voor 600 gulden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 4 december. De romp van het voor 3 jaren in de nabijheid van het Oostvuur van Sandhammaren gestrande en later aan een consortium verkochte Nederlandse schip ALBERTINA is vrijdag in de zware storm geheel verbrijzeld en drijven de wrakstukken grotendeels aan het strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 december. Nader wordt vermeld dat de Nederlandse schoener JOHANNA FREDERIKA, ten anker liggende werd aangevaren, door het Engelse stoomschip CADEBY, en daardoor het voortuig verloor, waarna de sleepboot CYCLOP het schip dat lek is, hier in de haven sleepte. (opm: zie PGC 101297)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Memel (opm: Klaipeda), 4 december. Het drie maanden geleden Nederlandse tjalkschip LINA LOUISE werd na afloop van de reparatie en verandering heden van de sleephelling te water gelaten, en zal maandag naar de bestemmingsplaats Koningsbergen (opm: Kaliningrad) worden gesleept.


Datum: 10 december 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 december. Het Engelse stoomschip CADEBY en de Nederlandse schoener JOHANNA FREDERIKA, kapt. Kempinga, van Greifswald naar Ruhrort, waren bij Cuxhaven met elkaar in aanvaring en beliepen beide schade. (opm: zie NRC 091297) De JOHANNA FREDERICA moet de lading lossen om te kunnen repareren. De CODEBY heeft schade aan de boeg en is naar Hamburg teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 5 december. Het stoomschip DUFFELD, van Kopenhagen hier aangekomen, passeerde op 56º54’ N.B. 06º47’ O.L. de verlaten en met hout beladen Nederlandse brik (opm: schoenerbrik) GEZINA. Het schip was geheel masteloos, doch boegspriet en kluiverboom waren nog aanwezig. Een boot lag op de voorhut vastgesjord. (opm: zie NRC 021297 en 121297)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 8 december. Het Engelse stoomschip ANGELO rapporteert 50 mijl zuidwest van Lindesnaes te zijn gepasseerd de mastloze verlaten en op de lading drijvende Nederlandse schoener GEZIENA (opm: GEZINA), gevoerd geweest door kapt. C. Broekema.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 december. Het Nederlandse barkschip NYENSTEIN, kapitein Velthuis, van Gefle (opm: Gävle) naar Middelburg is zwaar lek te Tvedestrand (opm: 10’ NO van Arendal) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 9 december. Het schip PERLEN is hoger op het strand geslagen en zit gunstiger voor de berging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 9 december. Het schip OCEAN heeft een gedeeltelijk nieuwe equipage aangemonsterd en vertrekt spoedig onder bevel van kapitein Jansen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 7 december. In ruim twee van het op de Noordlandbank gestrande stoomschip BAIDAR is volgens ingekomen rapport bij de Salvage Association de bodem opgezet en zijn de machines en ketels 3 duim gelicht. De klinknagels in de bodem zijn enigszins los, doch er is geen breuk. Op voorwaarde no cure no pay, wordt een contract voor afbrengen gezocht.


Datum: 11 december 1897


Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwartsluis, 9 december. Van de werf van H. de Goede alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalkschip, groot ong. 120 ton, waarna de kiel werd gelegd voor een dito tjalkschip.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waterhuizen, 7 december. Heden is van de werf van J. van Diepen Jr met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalkschip, groot ong. 140 ton, voor rekening van en bevaren zullende worden door de schipper H. Tos van Groningen.


Datum: 12 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 december. Het stoomschip CHESTER, van Lapvik naar Zaandam, is hier hedenochtend aangekomen, het werd in de Noordzee door een zware stortzee getroffen, waardoor één van de stuurboord boten werd verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 december. De Nederlandse schoenerbrik GEZINA, kapitein Broekema, die 29 november masteloos werd verlaten op de reis van Porsgrund (opm: Porsgrunn) naar Papenburg, is te Egersund binnengesleept.


Datum: 14 december 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 december. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, schipper Schuitema, gister van hier naar Kolding vertrokken, is hedenmiddag, alhier, zwaar lek teruggebracht door de sleepboot MARTIN POPELAU. (opm: zie PGC 181297)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Halifax, N.S (opm: Nova Scotia), 29 november. De Nederlandse schoener ALBERT P van hier naar Arichat (opm: 45º30’ N.B. 61º02’ W.L.), is te Creighton-eiland, C.B (opm: Cape Breton Island), verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 december. Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip BABALAN met defecte machine door het stoomschip GLENTURRET te Aden binnengesleept. Het werd over een afstand van 620 mijl gesleept. Er werd geen accoord gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Monster, 13 december. Aan het strand nabij Ter Heide is aangedreven een verbrijzelde scheepsboot, waarop staat ROSALIE ESPERANCE.


Datum: 16 december 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 10 december. De Nederlandse bark NYENSTEIN, kapt. H. Velthuis, lek te Tvedestrand binnengelopen (opm: zie NRC 101297), heeft 7 voet water in het ruim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 december. Het stoomschip ESSEX, van Reval (opm: Tallinn), thans hier liggende, heeft de stuurman en 5 matrozen aangebracht van de Nederlandse bark (opm: brik) VICTORIA, die in november in de Finse Golf nabij Reval is vergaan (opm: zie PGC 251197). De schipbreukelingen hebben de reis naar Delfzijl, waar zij thuishoren voortgezet. De politie te Rotterdam heeft hen reisgeld tot Delft gegeven. Zo zullen ze van gemeente tot gemeente worden voortgeholpen en kan het dus nog enige tijd duren, voordat zij hun bestemming hebben bereikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 december. Volgens een telegram van Lloyd’s heeft bij Gravesend een aanvaring plaats gehad tussen het Engelse stoomschip GEM en het Nederlandse stoomschip BATAVIER III, van hier naar Londen. Eerst genoemd stoomschip is gezonken. De schade aan laatst genoemd schip is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 december. Voor de nachtboten PRINSES ELISABETH en PRINS HENDRIK van de Maatschappij Zeeland, heden alhier in veiling aangeboden werd als hoogste bod door de makelaar W. F. del Campo te Den Haag NLG 238000 geboden. De schepen werden echter niet gegund.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 15 december. Een aanvaring heeft heden op de Schelde plaats gevonden tussen het stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE en het zeilschip LARNACA, ten gevolge waarvan eerst genoemd schip is gezonken, de bemanning werd, met uitzondering van de eerste machinist, gered. De loods van het stoomschip verkeert in zorgelijke toestand. De PRINCE ALBERT DE BELGIQUE kwam van Bilbao met erts.


Datum: 17 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Maassluis, 16 december. Het stoomschip FITZ CLARENCE, gisteravond naar Londen vertrokken, keerde hedennacht uit zee terug met gebroken lage drukcilinder en verdere schade aan de machine. Het schip was op 5 mijlen van Hoek van Holland, toen het ongeval plaats had, doch kon nog op eigen kracht de Waterweg bereiken. De sleepboot WODAN bleef op verzoek van de kapitein het schip begeleiden. De FITZ CLARENCE ligt ter rede van Maassluis ten anker, en wacht op nadere orders.
Later bericht: Het stoomschip FITZ CLARENCE hier geankerd, is hedenmiddag 04.15 door de sleepboot VLAARDINGEN naar Rotterdam opgesleept. (opm: later naar Nederland verkocht en verdoopt in CALEDONIA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 december. De binnengebrachte Nederlandse tjalk TWEE GEZUSTERS, kapitein Schuitema, met lijnkoeken van Amsterdam naar Kolding bestemd, lost de lading in de galjoot AGINA ALIDA, kapitein Goeken. Na algehele lossing wordt het schip onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Northfleet, 15 december. Hedenochtend te 06.30 uur heeft bij Tilburyness punt een aanvaring plaats gevonden tussen het de rivier afvarende stoomschip GEM van Londen bestemd voor Colchester en het stoomschip BATAVIER III van Rotterdam naar Londen. Eerstgenoemde is even beneden de punt gezonken. De opvarenden zijn gered. Het stoomschip BATAVIER III heeft de reis naar Londen voortgezet.


Datum: 18 december 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 december. De Nederlandse bark BAARN, hier 26 november van Maccassar aangekomen, is naar wij vernemen naar het buitenland verkocht voor 16000 gulden. De BAARN, een composietbark van 1028 registerton werd gebouwd aan de werf "De Nachtegaal" te Amsterdam en werd in 1880 te water gelaten. Het schip werd laatst bevaren door kapt. F. Veldman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 december. De zaterdag hier door de sleepboot MARTIN POPELAU binnengebrachte Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. Schuitema, met lijnkoeken van Rotterdam naar Kolding bestemd (opm: zie PGC 141297), lost de lading in de galjoot AGIENA ALIDA, kapt. Gocken. Na algehele lossing zal het schip worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 december. Door de reders van het stoomschip PRINCE ALBERT DE BELGIQUE is beslag gelegd op het schip LARNACA, wegens een eis tot schadevergoeding van NLG 400.000. Morgen zal een duiker uit Londen komen voor onderzoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 december. BAARN is voorwaardelijk verkocht voor NLG 24000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 december. Het stoomschip PRINCE ALBERT de BELGIQUE ligt in 17 meter water, ongeveer 50 meter van de Rijnkade, en is zeer hinderlijk voor de scheepvaart. Alleen de masten zijn zichtbaar. Het stoomschip heeft 1500 ton ijzererts geladen. (opm: zie o.a. NRC 161297 en 010198)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Osland, 16 december. Tot hiertoe zijn er tussen Heyst en Nieuwpoort ruim 500 vaten terpentijn aangedreven, die alle door het tolbestuur in beslag zijn genomen, om te Ostende in het openbaar te worden verkocht. Deze vaten zijn afkomstig van het bij Breedenee gezonken barkschip ADELE EN SABINA, van Brunswick naar Rotterdam bestemd.


Datum: 19 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 december. Het schip OOSTENBURG, kapt. H.J. Bron, van Batavia te St. Michaels (opm: San Miguel, Azoren) voor orders binnengelopen, heeft orders bekomen voor Philadelphia. Er zijn drie man in het hospitaal, en er is naar Lissabon geseind om drie andere matrozen te vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 19 december. Een Nederlandse kofschip werd door ijs en sneeuw geheel onbestuurbaar, en is in de Dane rivier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het stoomschip GEM, dat in Gravesend Reach is gezonken door een aanvaring met het stoomschip BATAVIER III, is door de Thames Conservency gelicht en te Greenhithe op de Zuid zijde van Clemens Reach aan de grond gezet. Van de lading uit het gezonken stoomschip is gelost 20 vaten bier, 9 vaten sterke drank, 1 baal huiden, 7 vaten petroleum en 3½ baal hennep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 17 december. Het stoomschip ERNEST BAZIN, op rollen gebouwd (opm: een schip met terweerszijden grote holle wielen, die door een stoommachine worden aangedreven) naar het systeem van de Heer Bazin, thans te Le Havre, is te koop. Men verzekert dat dit systeem zo gunstig wordt beoordeeld, dat het plan bestaat een veel groter schip naar hetzelfde systeem te bouwen.


Datum: 20 december 1897


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 december. Nader verneemt men dat het Nederlandse schip BAARN voorwaardelijk verkocht is voor 24000 gulden (opm: zie PGC 181297).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepshelling met schuur, knechtswoning en huis waarin herberg met vergunning te Rohel. Eerstdaags zullen bovenbedoelde eigendommen, gelegen aan het Kolonelsdiep te Rohel onder Harkema-Opeinde, publiek worden verkocht. (opm: zie LC 081297)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 16 december. De galjoot ANNA, geladen met hout, thuisbehorende in Delfzijl, zal door de sleepboot NEPTUNUS daarheen gesleept worden.


Datum: 21 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 december. Zaterdag laatstleden is besloten om de bergingsvaartuigen BUFFEL en STIER van hieruit naar de werf van de heren Bonn & Mees te brengen.


Datum: 22 december 1897


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best, nieuw roefschip, plm. 27 ton, solied gebouwd, bij O.H. v.d. Werff, Buitenstvallaat bij Dragten. Tevens gevraagd, dadelijk of 5 maart, 2 gehuwde scheepstimmerknechten, beste werkers. Vast werk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 20 december. Van het schip GEZINA, kapitein H. Braam, 16 september van Ekesund naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 17 december. Het hier in de haven werkzame Nederlandse baggervaartuig, is hedenmiddag gezonken, doordat een emmer door de binnenwand is geslagen. De bemanning had ternauwernood tijd zich te redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva (opm: Narva), 13 december. De lading van het te Waiware gestrande Nederlandse schip VICTORIA wordt gelost. (opm: zie PGC 251197)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmermansknechts gevraagd (liefst gehuwd en niet boven 50 jaar), vast werk, 14 cent per uur. Adres: W. Paans te Rodevaart bij Moerdijk (N.-Br.).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 december. Hedenavond half zes, werd de Rotterdamse sleepboot LEONARD, die de SCHEEPVAART II naar zee had gesleept, door het Deense stoomschip SVEND aangevaren en in de grond gelopen. De LEONARD is gezonken 50 meter uit het Noorderhoofd. De SVEND keerde uit zee terug en ankerde te Maassluis. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 21 december. PRINCE ALBERT DE BELGIQUE. De duikers uit Zweden zijn heden aangekomen. Zij zullen morgen de toestand van het gezonken schip onderzoeken.


Datum: 24 december 1897


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 december. De te South Shields voor de rederij Zurmühlen nieuw gebouwde sleepboot CYCLOP werd op 21 dezer aldaar te water gelaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nog goed onderhouden tjalkschip, groot 41 ton; een zeer in ’t laatst vertimmerde 7-tons modderpraam, beiden met complete inventaris, en een visaak van 22 voet lengte, met zeil en treil, alsmede een voor twee jaar nieuw aangeschafte zegen (opm: sleepnet). Te bevragen bij Sj.A. de Jong, scheepstimmerman aan de Geeuw, Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepshelling met schuur, knechtswoning en huis waarin herberg met vergunning te Rohel. Op dinsdag 28 december 1897, ’s avonds 6 uur, zal bij de wed. Hoekstra te Rohel worden verkocht:
1. Een scheepshelling met grote timmerschuur, flinke woonhuizinge, waarin herberg met vergunning, erf en grond, zeer geschikt gelegen aan het Kolonelsdiep te Rohel onder Harkema-Opeinde, sectie G no. 669 en 639 (opm: kadastrale nummering), groot 0-29-86.
2. Een arbeidershuis, waarin 2 woningen, naast het vorige perceel, G 638, groot 71 centiare. 3. Een stukje hooiland achter de huizen, G 668, groot 0-67-30. Alles eigen aan de weduwe en erven Andries Lijkeles Hoekstra en te aanvaarden: helling, schuur en knechtswoning 1 maart, woonhuis 12 mei 1898.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden. Het stoomschip AASTROOM (opm: sleepboot, zie NRC 131197), dat na op het Reiderlandsche wad te hebben gezeten, te Ditzum werd binnengebracht, is 15 december aldaar gerechtelijk verkocht aan de scheepsbouwmeester Cassen, alhier woonachtig.


Datum: 25 december 1897


Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Raamsdonkveer, 22 december. De vorige week liep met gunstig gevolg te water van de werf der scheepsbouwers D.P. van Suijlekom & Zoon een nieuw gebouwde ijzeren boeieraak, groot plm. 25 last, voor schipper J. van Hooft te Heusden. Heden zijn aan deze werf de kielen gelegd voor een nieuw te bouwen ijzeren paviljoenjacht, groot plm. 35 last, voor de schipper C. van Noordenne te Giessendam, voor een nieuw te bouwen ijzeren boeieraak, groot 9 last, voor schipper J. Rijken alhier en voor een nieuw te bouwen ijzeren klipper, groot plm. 75 last, voor schipper A. T. de Bot, van Roosendaal.

Krant:
 SCH - Schuttevaer


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 december. Aan de werf De Lastdrager is de bouw opgedragen van twee loodsschoeners ten dienste van het loodswezen.

Krant:
 SCH - Schuttevaer

De Nieuwe Waterweg. De vier-en-twintigste jaargang van G. Dirkzwager Mzn's Maassluis and Hoek van Holland, Guide to the New-Waterway for 1898, is bij de uitgever G. B. 't Hoofd te Rotterdam, verschenen. Het net uitgevoerde werkje bevat vijf uitslaande keurig afgewerkte kaarten, alle op de Nieuwe Waterweg betrekking hebbende. Vooral opmerkelijk is kaart D, die een duidelijk overzicht geeft van de verschillende lichten, tonnen en banken aan de Nederlandse kust van Walcheren tot benoorden Hoek van Holland, met het voor de vaart naar de Nieuwe Waterweg zo nuttige lichtschip Maas. Kaart E geeft een afbeelding van de telefoongeleiding ten dienste van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland in aansluiting met Rotterdam en andere plaatsen.
Het werkje bevat een merkwaardig overzicht betreffende de wording en het grote nut van de Nieuwe Waterweg door cijfers gestaafd, waarin onder meer wordt vermeld dat in 1847 door het Voornsche Kanaal 3043 schepen metende 1.433.357 m³ passeerden terwijl in 1896 12.484 zeil- en stoomschepen de Nieuwe Waterweg passeerden metende 28.656.744 m³ ; tevens bevat het de getijtafels, de signalen van dag en nacht voor de diepte op het droogste gedeelte, tarief van telegrammen, van droogdokken, van havengelden te Maassluis en Rotterdam, dat een der minst kostbare en gemakkelijkst te bereiken havens van de Noord-Westkust van Europa is, waar thans schepen van zeer grote diepgang zelfs in de strengste winters zonder noemenswaardige last van ijs kunnen binnenkomen, en verder al hetgeen voor hen, die de thans zoveel verbeterde Nieuwe Waterweg bevaren of daarmede in betrekking staan, van nut kan zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 december. Volgens telegram uit Port Elizabeth is het schip WESTFIELD, dat de lading overgenomen heeft van het Nederlandse ijzeren barkschip CONCORDIA, kapt. Albrand, van Java naar Barbados voor orders en te Algoabaai met schade binnen, heden naar de bestemming vertrokken.


Datum: 26 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 december. Het Nederlandse barkschip CONCORDIA, met schade de Algoabaai binnengelopen, zal volgens telegram van Port Elizabeth van 21 december binnen 10 dagen naar Amsterdam vertrekken in ballast onder bevel van kapitein Swart. De gehele equipage is aan boord.


Datum: 28 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 december. In de Zuidergronden is gestrand het Engelse stoomschip ZAMORA, met steenkolen van Cardiff herwaarts bestemd, de bemanning is gered, de kapitein is nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 december. Een tweemast stoomschip, beladen met katoen, is hedennacht in de Zuidergronden gestrand. Sleepboten, reddingsboot en vletten zijn naar de strandings- plaats vertrokken. Volgens later bericht is dit het Engelse stoomschip HARROW, van Savannah naar Bremerhaven. De equipage is gered en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 december. De sleepboot HERCULES is naar buiten gestoomd en bij de strandingsplaats geankerd. Men wacht gunstig weer af.


Datum: 29 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 december. De kapitein van het stoomschip HARROW is met de sleepboot HERCULES naar buiten geweest, en heeft een onderzoek ingesteld naar de toestand van het gestrande stoomschip, en bevonden dat de stuurboord-zijde geheel onder water zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 december. Volgens telegram uit Soerabaja bedragen de door het schip CARITA L. gemaakte onkosten ongeveer NLG 29000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 december. De sleepboot TITAN is naar is naar zee gestoomd tot onderzoek naar het vermiste stoomschip ZAMORA. Volgens later bericht is de sleepboot teruggekeerd en rapporteert dat hedennacht het stoomschip ZAMORA het lichtschip Haaks is gepasseerd, vuurpijlen afstekende, koersende om de West.


Datum: 30 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 december. Bij de strandvonder zijn heden twee balen katoen aangebracht, die aan de dijk van de Prins Hendrikpolder zijn opgevist, vermoedelijk van de HARROW.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 december. Voor de berging van het gestrande stoomschip HARROW, werd met de Amsterdamsche Sleepboot- en Bergingsmaatschappij, directeur de heer A.D. Zur Mühlen alhier, contract gesloten op basis no cure, no pay.


Datum: 31 december 1897


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 december. De sleepboot TRITON is hedenmiddag uit Nieuwediep vertrokken ter opsporing van het stoomschip ZAMORA. (opm: de ZAMORA bleek later voor de Nederlandse kust in diep water te zijn gezonken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 december. Bij de havenmeester/strandvonder zijn nu zeven balen katoen aangegeven, terwijl in de afgelopen nacht nog 100 balen katoen zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 december. Het gestrande stoomschip HARROW is blijkbaar gebroken. Het zit nu bijna geheel onder water. De bezaansmast ligt overboord. Balen katoen drijven uit het schip en worden op stroom opgevist.