Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1871


Datum: 01 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 29 december. Het Nederlandse schip (opm: kof) BROEDERTROUW, kapt. D.R. Niezen, van Landscrona met gerst naar Schiedam bestemd, is op 1½ mijl afstand van Friedrichstadt (opm: de Noordzee-kust ligt op 6½ mijl afstand !) aan strand gebracht wegens zware ijsgang. Het schip heeft veel geleden en zal waarschijnlijk de lading moeten lossen, voor dat het de reis kan voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Groningen: het galjootschip JACOBA GESINA: NLG 5.500, koper H.J. Pomper.


Datum: 02 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 29 december. Op 28 december hield het zeemanscollege De Trouw, sedert jaren hier gevestigd, een openbare vergadering, toegankelijk voor de leden met hun dames. Voor een talrijk gehoor trad daarin als spreker op de heer Bouwman van Beerta, die een belangrijke lezing hield over de strijd tussen “ontwikkeling en behoud” waardoor onze tijd zich kenmerkt. Er werden vervolgens nog enige bijdragen geleverd.
Verder werden hier ook deze week weer, evenals in de beide vorige weken, enige dusgenaamde scheepscomparitiën gehouden tot het doen van rekening en verantwoording aan heren reders en ter uitdeling van het dividend over het jaar 1870. Naar ik vernam, was dit over het geheel beter dan in het vorig jaar en is de hoop bij velen dientengevolge weer levend geworden dat de scheepvaart, de voornaamste bron van bestaan voor deze gemeente, nog eens weer tot haar vroegere bloei zal terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 29 december. De ENGELINA, kapt. Schoon, van Burnt Island naar Drake, en de ALBERT, kapt. Jaski, van Hull naar Amsterdam, zijn hier wegens het ijs binnen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 27 december. Het met verscheidene andere schepen op de rede aangekomen schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Lever, van Dantzig met hout naar Wilhelmshaven bestemd, moest, om wegens het ijs en het daardoor voor schip en lading ontstaande grote gevaar in de haven te komen, hulpmanschappen aannemen. Met vereende krachten, doch nadat de kapitein genodigd was een anker met 30 vademen ketting te laten slippen, mocht het gelukken dit schip, met veel moeite en kosten, l.l. zaterdag in de haven in zekerheid te brengen.


Datum: 03 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bendeburg, 30 december. Het Nederlandse schip JONGE FREDERIK, kapt. Top, van Grenaa naar Yarmouth, is met schade aan zeilen en verlies van anker en touwen te Laboe binnengelopen, na 20 dezer bij Stevens Klint in het ijs te hebben gezeten. (opm: zie verbeterd bericht PGC 040171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 12 december. De lading palmpitten uit het alhier afgekeurde Deense schip LOLA, kapt. Andersen, van Lagos naar Marseille, is overgescheept in het Nederlandse schip SOLIDE, kapt. Hazewinkel, dat niet mag vertrekken voor dat de kosten van lossen en herladen, ten bedrage van GBP 2.689.- verstrekt zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltishport (Paldiski), 24 december. Den 17den dezer ankerde op onze rede circa 4 werst Z. van de haven, bij een hevigen westenwind, de Nederlandsche schroefstoomboot ANNA PAULOWNA, kapt. Hansen, komende van Reval en met de rest der lading naar Stockholm bestemd. Bij een hevigen N.O. storm, gepaard met sneeuwjacht en 16º vorst vroor deze stoomboot in het ijs vast, die echter later daaruit is gehesen en heden onze haven bereikte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltishport (Paldiski), 24 december. In deze haven liggen de koffen PROVINCIE DRENTHE, kapt. Krook, met lijnzaad naar Nederland, en ANTJE, kapt. Bieze, met lijnzaad naar Amsterdam bestemd, beide van Petersburg. Circa 2 werst N. van de haven was het heden open water en in zee geen ijs te zien. Men verwacht, dat met de eerste Z.wind ook de baai weder van ijs bevrijd zal zijn.


Datum: 04 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 januari. Hedenmorgen is hier in dienst gesteld het oorlogsstoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. Het Nederlandse schip JACOB EN TITIA is hier in de haven gehaald (opm: wegens ijsgang)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn te Texel 1.996, te Helvoet 3.261, te Brielle 374, te Brouwershaven 524 en te Zierikzee 93 schepen binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wieringen, 31 december. Het stoomschip BARON VAN HEEMSTRA, in de vaart tussen hier en Harlingen, zit zwaar lek zonder volk in het ijs op de Meer, op de Zuiderzee. Men is voornemens het in te ijzen (opm: het door het ijs te halen) en onder deze plaats te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 30 december. Het schip JAN FREDERIK, kapt. Tap, (gisteren meldden we JONGE FREDERIK, kapt. Top), van Grenaa naar Yarmouth, is met schade aan zeilen en verlies van anker en touwen te Laboe binnengeloopen, na den 20sten bevorens bij Stevens Klint in het ijs gezeten te hebben. (opm. zie PGC 030171)


Datum: 05 januari 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 december. De schepen ROELFINA TIDDENS, kapt. Jansen, van Cagliari, en ESPOIR, kapt. De Boer, van Riga, zijn, behalve de reeds gemelde, hier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Cuxhaven is de Winschoter schoenerbrik JACOB EN TITA, kapt. Prak, daar laatstelijk van Girgenti aangekomen, in de haven gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 31 december. Kapt. J.J. Beekhuis, voerende de Hoogezandster driemastbrik SPES NOSTRA, van Uruguay hier binnen, rapporteert den 26 dezer op 50º NB 14º WL (opm: 200 mijl ten zuidwesten van Sneem, Ierland) gepraaid te zijn door de Noord-Duitse korvet AUGUSTA, van 12 stukken, waarvan de kommandant wenste te weten, of men gedurende de reis ook Franse schepen had gezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1870 zijn aan de Zaan 154 schepen uit zee aangekomen. In dat tijdvak zijn te Hamburg 4.144 schepen en stoomschepen gearriveerd, waarvan 212 uit Nederlandsche havens. In het geheel werd Hamburg door 225 Nederlandsche schepen bezocht. 4.101 schepen werden uitgeklaard.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 30 december. Van het Nederlands-Indische vaartuig PONTIANAK, dat tijdens het jongste slechte weder op de rede zodanig ontredderd werd, dat het bij Kali-Gawé op het strand moest worden gezet, is een der matrozen overleden, die, bij het bergen der lading een drijvende kelderfles AVH machtig wordende, zich daaraan zodanig te goed heeft gedaan, dat hij onder dat genot bezweken is (opm: zie JB 230171).


Datum: 06 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 november. Vrachten. Nederlandse schepen. De LOUISE sloot tot geheime vracht af om op de kust en te Padang voor Boston te laden. SIRIUS bekwam NLG 80 voor rijst, NLG 85 voor thee, NLG 72,50 voor koffie, NLG 40 voor tin hier en op de kust voor Amsterdam te laden. KORTENAER NLG72,50 voor suiker en koffie op Samarang naar Rotterdam te laden SAMARANG NLG 90 voor specerijen en NLG 85 voor huiden van Soerabaija naar Rotterdam. De STAD DOCKUM en IDA GEERTRUIDA sloten tot GBP 4.5/- voor suiker naar Copenhagen af. De Factorij nam op de NEHALENNIA en WILLEM POOLMAN tot NLG 74,47, JANNETJE tot NLG 75,90, MINA tot NLG 76, LAURENS KOSTER tot NLG 76,99, JEDO tot NLG 77,50, RIDDERKERK tot NLG 79, MARY HILLEGONDA tot NLG 79,80 naar Amsterdam en Rotterdam, en KOSMOPOLIET tot NLG 77,49 naar Dordrecht. De VICE ADMIRAAL MAY bedong NLG 80 voor suiker en NLG 65 voor tabak naar Amsterdam. SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN NLG 75 en NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffie te Samarang te laden. ALLEGONDA JACOBA ligt tot NLG 80 voor suiker te Soerabaija naar Rotterdam aan. NOACH II bekomt NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffie van Samarang naar Rotterdam. MAARTEN VAN ROSSEM NLG 75 voor suiker en koffie voor Amsterdam. JUNO GBP 4 voor koffie van Padang naar New-York. VIER GEBROEDERS gaat tot geheime vracht naar de Verenigde Staten.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen. PRINSES AMALIA, ADRIANA PETRONELLA, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en GRAAFSTROOM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 5 januari. Het uitblijven van enig bericht aangaande het op 26 december ll. van hier naar Suriname vertrokken oorlogsstoomschip SOESTDIJK baart hier nogal enige ongerustheid. De loods, een ingezetene van deze plaats, heeft evenmin iets van zich doen horen. Een van de Engelse havens in het Kanaal, die gewoonlijk voor het aanvullen van steenkolen worden binnengelopen, schijnt men niet te hebben aangedaan. Volgens ingewonnen berichten moet de lucht op de eerste dag na het vertrek ontzettend dik van sneeuw zijn geweest, vergezeld van een sterke bries uit het oosten. Zeelieden alhier vermoeden, dat het stoomschip ten gevolge van een en ander het Kanaal vliegend is uitgelopen en alsnu Tenerife aan zal doen om de loods aldaar aan de wal te zetten. Intussen verkeert het huisgezin van de bewuste loods, evenals vele hier wonende familie- betrekkingen van de equipage van meerbedoeld stoomschip, in zeer pijnlijke ongerustheid.
(opm: zie NRC 130171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant bevat de volgende vergelijkende opgave van de schepen waarvoor gedurende de jaren 1869 en 1870 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In 1870 bedroeg het getal van die schepen : binnenslands gebouwd 38, metende 6.572 lasten, als 5 fregatten, 2 barken, 9 brikken, 6 schoeners, 3 galjoten, 7 koffen, 2 tjalken, 1 smak, 1 logger, 2 stoomschepen en buitenlands gebouwd 20 schepen, metende 6.592 lasten, als : 5 fregatten, 1 bark, 3 brikken, 6 schoeners, 5 stoomschepen. Totaal 58 schepen, metende 13.164 lasten, tegen 76 schepen, metende 11.319 lasten in 1869.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimstad, 26 december. Het Nederlandse kofschip JANTINA ROEFINA, kapt. Broekema, van Stralsund naar Antwerpen bestemd, is lek en met verstopte pompen te Lyngoer binnengelopen. De lading moet gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hyogo, 29 oktober. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Witting, van Nagasaki naar Yokohama, is alhier met verlies van masten, roer, verschansingen enz. binnengelopen, hebbende twee tyfoons doorgestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Harburg lagen den 1sten Januarij in de haven de schepen LUDEWINA, kapt. Blaauw en BARON SLOET TOT OLDHUIS, kapt. Braam.
Te Bremerhaven lagen op dat tijdstip de schepen CONFIANCE, kapt. Brongers; GEZINA JANTINA, kapt. Bekkering; CORNELIA, kapt. Nieboer; ANNA, kapt. Kuperus en VIER GEZUSTERS, kapt. Frieling.
In de haven van Geestemünde bevonden zich toen de HENR. GERARD. SUZANNA (opm: waarschijnlijk de bark HENRIETTE GERARDINA SUZANNA), kapt. Dam, HOUTHANDEL, kapt. Koster en GRIETJE, kapt. Siepel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 29 december. Scheepsvrachten. Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: WERELDBURGER, 213 ton, naar Amsterdam; GEERDINA, 259 ton, naar Rotterdam; IDA, 179 ton, naar Brest; terwijl de volgende schepen op de beurt aan liggen: SIKKOLINA, 184 ton, naar Hamburg; REPRISE, 179 ton, naar Riga; FENNA, 172 ton, naar Petersburg. Voor gekoperde schepen werd 45 sh. per ton meel naar Brazilië geboden. Disponibele schepen ontbreken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een in aanbouw zijnd roefschuitje, lang 13.348 (47 voet) wijd 3,124 el (11 voet) en hol 1,278 el (4½ voet). Te bevragen bij den scheepstimmerman Ae.J. Sjollema te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best, wel onderhouden kofscheepje, groot 10 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij de eigenaar G.R. de Vries te Akkrum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip, groot 84 ton, lang 20,164 (71 voet), wijd 4,828 (17 voet), met complete inventaris. Te bevragen bij de eigenaar Gouke Jans Zwaga te Makkum en bij H. Rooda te Amsterdam in de Warmoesstraat no. 414.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt hektjalkschip, genaamd het VERTROUWEN, groot 56 ton, met complete inventaris; wordt bevaren door en is te bevragen bij de eigenaar en schipper W. Schurink, ligplaats Stavoren. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt roefscheepje met gehele inventaris, groot 12 ton, goed 2 jaar oud, liggende in de Kerkeburen te Dronrijp, aldaar te bezichtigen bij Willem A. Zijlstra, te bevragen bij A. van Balen, scheepsbouwer te Irnsum.
Alsmede te koop een tjalkscheepje, groot 22 ton, liggende te Joure, aldaar te bevragen bij de eigenaar Ulbe van der Zee.


Datum: 07 januari 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. Van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke zijner principalen, op maandag de 23e januari 1871, des avonds te zeven uur, in het Hotel Everts te Veendam, publiek te verkopen het in 1864 nieuw gebouwd Nederlands schoener-brikschip, genaamd ZWERVER, groot 170 zeetonnen, geklassificeerd Bureau Veritas 1e klasse, gevoerd door kapt. M.E. Visser, thans liggende te Schiedam; met deszelfs complete inventaris, die acht dagen voor de verkoping ter inzage ligt ten kantore van de notaris en ten huize van verkoop.
Een gedeelte van de koopprijs kan over het verkochte beleend blijven.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren K. & J. Wilkens, te Veendam, en Meijer Nolet & Co., te Schiedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een schoenerschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, op vrijdag de 3e februari 1871, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek verkopen het Nederlands gezinkt schoenerschip, genaamd DANKBAARHEID, met grote boot, sloep en complete inventaris, groot 146 zeetonnen, in 1859 gebouwd op de werf van wijlen de heer scheepsbouwmeester K. Bakker, te Sappemeer; in 1869 op nieuw uitmuntend vertimmerd en gezinkt te Plymouth en toen op nieuw geclasseerd bij Veritas tot maart 1872, 5, 6, G. l.l., laatst bevaren door wijlen kapt. E. Kooi, thans liggende te Liverpool, aldaar te bevragen bij de heren Browne, Van Santen & Co. en J.J. van der Gouwe, en te Sappemeer bij de heer R. Meihuizen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In aanbouw te koop een kopervast brikschip, 225 ton, en een galjootschip, 95 ton. Voor kapiteins bestaat er gelegenheid om dezelve voor gemeenschappelijke rekening met de ondergetekende te aanvaarden en uit te rusten.
K. Kater, te Groningen (opm: scheepsbouwer aan de Noorderhaven).


Datum: 09 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 7 januari. Het Italiaanse schip LIGURIA, kapt. Roncalla, van Odessa naar Amsterdam, is heden avond door dikte van mist alhier gestrand en zal vermoedelijk niet af te brengen zijn. De equipage, benevens de aan boord zijnde Engelse loods, zijn met de reddingboot aan wal gebracht. (opm: mogelijk LIGURE, zie NRC 180171)


Datum: 10 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 9 januari. Een Franse bark ligt in de Roompot ten anker en heeft geseind om een sleepboot. De stoomboot SLIEDRECHT heeft het ijs in de haven opengebroken en zal trachten morgen het schip binnen te brengen. Er is veel ijs. (opm: zie NRC 110171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 9 januari. Eindelijk zal er een directe stoomgemeenschap tussen Nederland en Noord-Amerika tot stand komen. Te Rotterdam is bij wijze van commanditaire vennootschap het kapitaal bijeengebracht, benodigd om twee boten te laten bouwen en daarmee in het voorjaar van 1872 de vaart te beginnen; terwijl men zich voorstelt, spoedig daarna met nieuw kapitaal meer boten in de vaart te brengen. De afmetingen van de boten zullen toelaten dat zij voor onze stad komen. De vaart wordt ondernomen zonder rijkssubsidie, aangezien het reeds bestaande verkeer van goederen en landverhuizers voor de onderneming voldoende vrachten belooft op te leveren. Het grote belang van een stoomvaart op Amerika, meermalen door ons aangewezen, is in de laatste tijd hoe langer zo algemener erkend geworden. Voor de toekomst van de Nederlandse handel en verkeer is de “brug over de oceaan” een levenskwestie. Dat er nu een begin van uitvoering aan het grote werk is gegeven mag met reden een zeer verblijdend feit genoemd worden. Allengs, misschien zeer spoedig zal zich uit deze beginselen een zeer drukke vaart ontwikkelen, die aan deze zijde van de oceaan grote welvaart zal verspreiden. Niet het minst in Rotterdam, dat een middelpunt van gemeenschap tussen de nieuwe wereld en een deel van de oude belooft te worden. Een woord van hulde aan de wakkere mannen, die met zo weinig ophef en zoveel energie de zaak hebben weten tot stand te brengen en aan Rotterdam de eer hebben verzekerd van de eerste Nederlandse stoomvaart op Amerika te hebben gesticht, zal aan het slot van dit belangrijke bericht wel niet ongepast schijnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 januari. Het schip KANAGAWA, kapt. Carst, van Batavia alhier aangekomen, is lek, heeft twee ankers met 45 en 30 vadem ketting verloren, de spil is ontzet en de kluisgaten gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip JAN GIJSBERT, groot 101 zeetonnen, te bevragen bij de eigenaar J.J. Smit te Appingedam. (opm: verkoop komt niet tot stand).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Aangaande het te Pekela te huis behorende galjootschip ALIDA ENGELINA, kapt. H.E. Panman, in de laatste helft van oktober 1870 van Petersburg naar Nederland vertrokken en de 6e november daaraanvolgende Elseneur gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. (opm: waarschijnlijk al in 1870 op de Noordzee gebleven).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gezagvoerders van zeeschepen worden herinnerd aan artikel 16 der wet op de zeebrieven, dat zegt: De naam van het schip en die der plaats, waar het te huis behoort, moeten door de zorg van de schipper, met duidelijk goed zichtbare letters, op het achterschip worden vermeld. Mocht dat niet plaats hebben, worden zij aan de uiterste wacht niet uitgeklaard, voor zulks duidelijk zichtbaar is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 januari. Een gedeelte der tuigage van het wrak FERDINAND PICKERT is hier aangebracht. Men hoopt nog een gedeelte van de lading te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 9 januari. Van het hier te huis behorende schoenerschip JANTJE WILKENS, kapt. D. Douwes (voor M.A. Stuit), de 24e oktober des vorigen jaars van Stockholm naar Shoreham (Engels Kanaal) vertrokken en in de eerste helft van november daaraanvolgende Elseneur gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. (opm: waarschijnlijk al in 1870 op de Noordzee gebleven).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Rambonnet en Van der Dussen te Kampen zullen op woensdag 18 januari 1871, des namiddags 1 uur, in het Hotel de Dom van Keulen aldaar, bij inzet en toeslag, publiek verkopen een schroefstoomboot, voor vervoer van goederen en vee, volgens meetbrief lang 24,16 meter, wijd 3,52 meter en hol 1,43 meter en alzo gemeten op 80 tonnen, na aftrek der machinekamer, hebbende voorts een draagvermogen van ruim vijf en dertig lasten en voorzien van een hogedruk stoommachine van twaalf P.K. (opm: nominaal) en een tubulaire ketel (een jaar oud), donkey en voedingspomp, alsmede van een ijzeren kraan, ankers, kettingen, geteerde kleden enz. De voorschreven stoomboot ligt thans in den Burgel te Kampen, alwaar zij te bezien is, terwijl nadere informatie zijn te bekomen ten kantore van genoemde notarissen.


Datum: 11 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens particulier bericht is het schip AUGUSTE , kapt. Heyden, den 26 november l.l. te Hongkong aangekomen. Passagiers en equipage waren in goede welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 december. Gisteren namiddag (opm: 30 november 1870) omstreeks drie uur stoomde de KONING WILLEM III op de hoogte van Pamanoekan. Een korte tijd te voren had zich een geweldige regenbui ontlast en nog was het uitzicht beneveld toen de gezagvoerder op een vrij grote afstand een voorwerp ontdekte dat zijn bijzondere aandacht gaande maakte, maar aanvankelijk aan een nauwkeurige waarneming ontsnapte. Langzamerhand echter tekenden zich de lijnen van het voorwerp scherper af en onderscheidde de heer De Jong het wrak van een prauw en zeven inlanders daarop. Telkens sloegen de hoge golven over de ongelukkigen heen, telkens bedreigde hun de dood, telkens klonk over de wateren de kreet: toelong-toelong! Het was een hartverscheurend toneel. Maar er volgde redding. Met de meeste spoed werd de boot in haar vaart gestuit en onder beleid van de derde stuurman een sloep afgezonden, die na veel moeite en niet zonder gevaar de zeven inlanders behouden overbracht. Toen werden zij onmiddellijk van voedsel en kleding voorzien en thans wachten zij te Samarang op de voortzetting van het goede werk, dat aan hen door de gezagvoerder en de equipage van de KONING WILLEM III werd verricht. Het is gebleken dat de inlanders de avond tevoren (opm: 29 nov 1870) van Pamanoekan vertrokken waren voor visvangst en dat zij van 's morgens 11 tot 's middags 3 uur - derhalve vier volle uren - worstelden met de dood.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. De firma van de Commanditaire Vennootschap voor de stoomvaart op Amerika hier ter stede zal zijn Plate Reuchlin & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 januari. De Harlinger stoomboot BARON VAN HEEMSTRA, door Wieringers zonder equipage ter hoogte van Texel drijvend gevonden, is alhier binnengesleept. (opm: zie PGC 120171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 10 januari. Het schip, gisteren gemeld, is de IRIS, kapt. Tahier, van St. Domingo naar Antwerpen bestemd. Het is door de sleepboot SLIEDRECHT 2 in de haven gesleept, veel ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 november. Alhier liggen zonder bestemming de Nederlandse schepen CITO, kapt. Mooi, en MINERVA, kapt. Boelens. Het schip TWEE CORNELISSEN, kapt. Hoeksma, is bevracht om te Patagonië voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij open water zal, op nadere aankondiging van datum, publiek verkocht worden het casco van het Noordduitse barkschip ELECTRA, groot 513 gemeten tonnen, liggende te Brouwershaven, benevens een gedeelte geborgen inventaris van dien.
Informatiën te bekomen ten kantore van de heer J. de Kater Jz., scheepsmakelaar aldaar.


Datum: 12 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Van een vriendelijke hand ontvingen wij het volgende uittreksel uit een brief van kapt. Heyden, voerende het driemast-schoenerschip AUGUSTE, te Hongkong aangekomen:
Gedurende de reis is weinig bijzonders voorgevallen; het enige is dat ik twaalf Chinezen op de hoogte van Great Natunas gered heb; zij zaten op een verbrande mast en waren bijna verhongerd. Tot mijn leedwezen kon ik uit hen niet wijs worden daar zij geen Engels verstonden en ik heb hen hier aan de bevoegde autoriteit overgegeven, ten einde te onderzoeken hoe zij hun schip verloren hebben. Met de volgende mail hoop ik u hierover iets naders te kunnen berichten.
Door dezelfde vriendelijke toezender zijn ons nadere bijzonderheden dienaangaande beloofd zodra die door hem ontvangen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 januari. De stoomboot MARTINUS EN HENRIETTE heeft getracht op te stomen naar de Moerdijk, doch door het menigvuldige ijs bij Hoornsche Hoofden genoodzaakt geweest terug te keren en ligt nu in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 januari. Heden is alhier aangebracht een gedeelte van de tuigage van het gestrande schip FERDINAND PICKERT, kapt. Domansky, van Dantzig naar Leer. Van de lading hoopt men ook nog een gedeelte te bergen. Op de Randsel zitten nog drie schepen in het ijs, zo men zegt door het volk verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 8 januari. Het schip SAMUEL RUSSELL, met thee van Foochow, is volgens bericht van New York op Glass rots in de Gasper Straat verongelukt. Het volk is gered en te Anjer aangekomen. Het wrak is voor $ 370 en de lading voor $ 1.800 verkocht. Schip en lading waren voor de volle waarde verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kobe Osaka, 8 november. De (opm: brik) ACCRA, kapt. A. Ouwehand, welk schip de 18e oktober van Amoy te Hiogo (opm: Hyogo) is aangekomen, heeft veel slecht weder ondervonden, verloor de bramstengen, zeilen, watervaten enzovoort en heeft een gedeelte van de lading over boord geworpen. Het schip werd binnengesleept door de stoomboot TOKU MARU, welke haar in zee had opgepikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kobe Osake, 8 november. De ADMIRAAL DE RUIJTER, kapt. Witting, van Nagasaki naar Yokohama met kolen, liep hier de 28e oktober binnen met verlies van masten, zeilen, roer, drie boten enzovoort en had ongeveer 150 ton kolen overboord geworpen, hebbende een hevige tyfoon doorgestaan. Het schip werd binnengesleept door de stoomboot MONEKA, welke haar heeft opgenomen. De lading wordt gelost om het schip te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 9 januari. Het stoomschip BARON VAN HEEMSTRA, in de Zuiderzee in het ijs bezet, is tot bij het Oude Schild op Texel gedreven, doch sedert niet meer gezien. (opm. zie NRC 110171)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Holtenau overwinteren de schepen GESINA, kapt. Bontekoe, en DRIE BROEDERS, kapt. Lever. Te Gothenburg overwintert het schip VOORUIT, kapt. Groenewoudt, en te Petersburg het schip MARIA SINNIGE, kapt. Timmer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In 1870 zijn te Kroonstad 2.089 zeil- en 568 stoomschepen aangekomen. Hiervan waren 372 onder Nederlandsche vlag, waarvan 28 stoomboten. Naar Nederland vertrokken 307 schepen, waarvan 15 naar Groningen en 2 naar Delfzijl; in 't geheel vertrokken in dat jaar van die plaats 2.574 schepen.


Datum: 13 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 januari. Zr.Ms. transportschip JAVA is op 20 november ll. van Oost-Indië naar Nederland vertrokken. De reis zal niet door het Suezkanaal worden genomen.
Zr.Ms. schroefstoomschip WILLEM, onder bevel van de kapt. ter zee Toutenhoofd, wordt te Soerabaja zo spoedig mogelijk gereed gemaakt voor de reis naar Nederland.
Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK is op 1 dezer op de hoogte van Tenerife gepraaid door het schip MAIBIT, jl. zaterdag alhier binnengekomen. Aan boord van de SOESTDIJK was alles wel. De MAIBIT heeft de loods, die men niet in Engeland had kunnen aan land zetten, overgenomen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 januari. Volgens bericht uit Egmond d.d. gisteren was van de lading uit het aldaar gestrande schip LIGURIA, kapt. Rencallo, van Odessa, circa 40 last rogge gered en was men bezig ook het overige te bergen. Het schip, waarvan de masten gekapt waren, zou vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 11 januari. Bij batterij no. 2 is hedennacht een Nederlandse schoener gestrand. De naam is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 5 januari. De HENDRIKA, kapt. Huisman, van Rio de Janeiro en de HUDA VERDI, kapt. Nembi, van Chesme, waren gisteren op de buitenrede gedurende een bora (opm: koude anticyclonale valwind aan steile kusten) in gevaar van met een Noorse bark in aanvaring te komen. Men verleende assistentie en beiden werden in de haven gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 jauari. De Harlinger stoomboot BARON VAN HEEMSTRA, volgens accoord met de eigenaars door Wieringers bemand, is hier binnengesleept. (opm. zie PGC 120171 en 040171)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Horumerzijl (opm: Horumersiel), 5 januari. De Zoltkamper kof JANTINA CATHARINA, kapt. Van Dijk, van Hamburg komende, is de 26e december in het ijs bezet geraakt en de 29e daaraanvolgende door het volk verlaten. Het zit nog zeer gevaarlijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schip met inventaris, groot 16 ton. Te bevragen bij de eigenaar A. Kalverboer te Marssum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop twee nieuwe schepen, genoegzaam klaar, een van ruim 50 ton, Leidschendammer wijdte, en een ruim 20 ton. Te bevragen bij J. de Jong, scheeps-timmerman op het Vliet te Leeuwarden.


Datum: 14 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 januari. Het gestrande schip FERDINAND PICKERT, kapt. Domanksy, van Dantzig naar Leer, is met het restant der lading, door het stoomschip KRONPRINZ VON HANNOVER af en bij Hooghal (opm: onbekend) aan de Hollandse dijk gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal op maandag de 30e januari 1871, des avonds om 6 uur, bij den kastelein J.P. Scherpbier, te Oude Pekela, publiek verkopen het Nederlands kofschip de WELDAAD, groot 86 tonnen, thans liggende te Dordrecht, met de complete inventaris, zo als het laatstelijk is bevaren door kapt. S.J. de Voogd. Inmiddels uit de hand te koop, en te bevragen bij voornoemden notaris, bij wie op franco aanvraag inventarissen te verkrijgen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra best onderhouden galjootschip VRIENDSCHAP, gevoerd geweest door kapt. L. Elles, liggende te Rotterdam. Te bevragen bij de reder F. Zeilinga, te Amsterdam, Geldersche Kade N., no. 444, en te Groningen, Noorderhaven, I, no. 230.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Witting, van Nagasaki naar Yokohama, mede met schade te Hyogo binnen, had omstreeks 150 ton steenkolen over boord geworpen en was de 8e november bezig met lossen om te repareren. Het was door een stoomboot binnengesleept. (opm. zie PGC 060171)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1870 zijn te Dantzig 1.590 schepen gearriveerd, waaronder 87 Nederlandsche zeil- en 21 dito stoomschepen; van daar vertrokken 1.543 schepen, waarvan 130 naar Nederland.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Jongsleden vrijdagnacht is op de Binnenpaardemarkt gestrand de Engelse bark J.B. DUFFERS, kapt. Armins, komende van New York en bestemd naar Antwerpen, geladen met stukgoederen. Het schip werd als verloren beschouwd en door kapitein en equipage verlaten; enige tijd daarna werd hetzelve door een aantal vissersvaartuigen in vlot water gebracht en op onze rede gesleept en bij Rammekens in zinkende staat aan de grond gezet. De lading, welke zeer door zeewater is beschadigd, wordt nu gelost.


Datum: 15 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 11 januari. Volgens bericht is het kofschip DOURO, van Vlaardingen, met een lading klei verleden nacht op de Goodwin Sands aan de grond geraakt en na vlot gekomen te zijn wegens zware lekkage bij de Shingles (opm: Singels, inham in de baai van Winchelsea) op strand gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 12 januari, per telegram. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) DOURO, kapt. H.G. Holscher, van Pentowan naar Koogerpolder, is heden alhier lek binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 13 januari. Uit het overzicht van de bouw van zeilschepen in deze provincie over het geëindigde jaar opgemaakt, zoals telken jare door de daartoe meest bevoegde deskundige alhier, blijkt, dat er in dat jaar nieuw zijn uitgerust en naar zee gezonden 10 schepen onder de rubriek barken, brikken en schoeners en mede 10 galjoten, koffen, tjalken enzovoort, totaal alzo 20 schepen, met slechts 2.818 tonnen inhoud, terwijl thans op stapel staan 23 zeeschepen van 3.310 tonnen gezamenlijk (respectievelijk 12 en 11 van de beide voormelde rubrieken). Uit deze cijfers blijkt weer op de welsprekendste wijze het treurige feit van de achteruitgang van de scheepsbouw in ons gewest, als men de tegenwoordige staat van onze belangrijke tak van nijverheid vergelijkt met de toestand waarin die hier vroeger verkeerde. De concurrentie van de stoomboten, de grote verliezen ter zee, lage scheepsvrachten en hoge gages, dat zijn wel gezamenlijk de oorzaken van de tegenwoordige staat van zaken in dit opzicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Volgens brief van kapt. Ouwehand, voerende het Nederlandse schip ACCRA, dd. Hiogo (opm: Hyogo) 18 november, was de geleden schade hersteld en zou hij die dag naar Chofoo vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 14 januari. Het Nederlandse schip (opm: sch.brik) UNION, kapt. P. Riepma, van Wadsoe (opm: Vadsø) naar Italië, met zware schade te Tromsö binnen, is volgens particulier bericht voor 2.000 Sp. daalders verkocht en komt onder vreemde vlag. (opm: zie ook PGC 170171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lübeck, 9 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen EENDRACHT, kapt. Boer en MARIA CHRISTINA, kapt. Balk.


Datum: 16 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Groningen, 14 januari. Het verslag van het zeemanscollege alhier, de Groninger Eendracht over het afgelopen jaar, toont aan, dat sedert het bestaan van dit college geen jaar zo rampspoedig voor de vereniging is geweest als het jongste. Slechts door de eendrachtige en krachtige samenwerking van de leden is het mogelijk geweest, het college aan zijn roeping te doen beantwoorden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Th. van Uije Pieterse zal op vrijdag de 20e januari 1871, des morgens om 11 ure op de Bierkade te Vlissingen, om contant geld te verkopen het aldaar liggend Deens schoenerschip HELÉNE, gevoerd door kapt. Lars Petersen, met deszelfs volledige inventaris. Daags te voren te bezichtigen en informatiën franco bij de scheepsmakelaars De Groof & Co. te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 16 januari. De EBEN HAEZER, kapt. Guit, van Egmond naar Londen, is hier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Aangaande de averij van het schip ADMIRAAL DE RUYTER, wordt bij brief van de kapitein uit Hyogo d.d. 17 november nader gemeld, dat na het vertrek van Yokohama op 29 september, het schip den 1 oktober een typhoon had doorgestaan, waarin het onder de zee bedolven werd, zeilen verloor, en de scheg en het gehele voorschip ontzet werden; na gehouden scheepsraad besloot men naar Yokohama terug te keren, doch na 2 dagen tegen wind en zee te hebben opgewerkt, en meer achteruit dan vooruit te zijn gegaan, besloot de scheepsraad om te trachten Hyogo te bereiken; de 7e oktober was het schip voor het Kii-Kanaal, doch werd door mist verhinderd te Hyogo binnen te komen; na drie dagen kwam er op nieuw een hevige storm opzetten, die tot typhoon overging, waarin bijna alle zeilen aan flarden scheurden en de zee zo geweldig was dat het kommando niet gehoord kon worden; de sloepen, grote boot, waterleggers, koebrug en alles wat zich op het dek bevond, sloeg overboord, het schip bekwam 4 voet slagzijde en bleef zo liggen gelijk met de zee, toen tot overmaat van ramp ook het roer wegsloeg. De 13e oktober, toen wel het weer bedaard was, maar de zee nog verschrikkelijk werkte, besloot de kapitein de voortop en de top van de grote mast te kappen, waardoor het grootste gedeelte van het tuig overboord geraakte, en moest hij het anker, dat een gat in de boeg gewerkt had, met 30 vaam ketting laten slippen. Gedurende 3 dagen was men bezig de lading overboord te werpen, om het schip te rechten en een noodroer te maken, dat eindelijk gelukte, zodat men de 28e oktober weder voor het Kii-Kanaal was, en het schip met behulp ener stoomboot voor doll. 1.000 te Hyogo werd binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Rendsburg overwintert de kof KIZIENA, kapt. Vlieger, van Wordingborg (opm: mogelijk Vordingborg) naar Schiedam bestemd. Te Lübeck overwinteren de schepen EENDRAGT, kapt. Boer, en MARIA CHRISTINA, kapt. Balk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In 1870 kwamen te Altona 862 zeeschepen binnen, waarvan 16 onder Nederlandsche vlag; 27 schepen kwamen van Nederland. Daar overwintert de tjalk DEPOSITUM, kapt. Speelman.


Datum: 17 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 12 januari. De lading porseleinaarde van het schip DOURO, kapt. Holscher, van Pentowan naar Wormerveer, alhier zwaar lek binnengebracht, is bijna niet waard om opgeslagen te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 januari. Heden is op de werf 't Kromhout van de heer Johs. Kloos alhier de kiel gelegd voor een ijzeren radersleepboot, bestemd tot het slepen van schepen op de IJssel, voor rekening van de Geldersche Stoomsleep-rederij, gevestigd te Arnhem.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.H. Stheeman, notaris te Zuidbroek, gedenkt, ten verzoeke zijner principalen, op maandag de 30e januari 1871, des avonds om 7 uur, ten huize van H. Koops, logementhouder te Zuidbroek, publiek te verkopen het Nederlands galjootschip HARBERDINA, groot 133 zeetonnen, gevoerd door kapt. E.H. Bakker, thans liggende te Termunterzijl, met deszelfs complete inventaris, die vier dagen voor de verkoop ter lezing ligt. Nadere informatiën zijn te bekomen bij Mr. E. Tinga, griffier van het kantongerecht te Zuidbroek.
Mr. E.H. Stheeman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. De Appingedamster schoenerbrik UNION, kapt. P. Riepma, van Vadsöe naar Italie, bij Vadsöe (opm: Vadsø) gestrand, doch afgebracht en met zware schade te Tromsöe binnengebracht is voor 2.000 speciedaalders verkocht en komt onder vreemde vlag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1870 zijn te Stettin 1.924 zeil- en stoomschepen aangekomen, waaronder 80 Nederlandsche, en vertrokken 1951 zeil- en stoomschepen. Daar overwinteren de schepen TERMONDE, kapt. De Boer, CHARLOTTE, kapt. Bakker, en JETTINA, kapt. Mulder.
Te Riga arriveerden 1975 zeil- en stoomschepen. – Te Memel kwamen in dat jaar 1.012 zeil- en stoomschepen binnen, waarvan 80 onder Nederlandsche vlag en vertrokken van daar 960 zeil- en stoomschepen, waarvan 85 naar Nederland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een voor vijf jaar nieuw gebouwd, wel onderhouden, en in besten staat verkerend roefschip, groot volgens meetbrief 15 ton, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, haken, bomen, benevens verdere solide inventaris; dagelijks te bezichtigen en te bevragen bij de eigenaar S.A. de Haan te Berlikum. Alleen gefrankeerde brieven worden aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 januari. Het schip FAMILIETROUW, kapt. Woortman, van Seville op de Schelde aangekomen, is te Vlissingen, en het schip ELISABETH KLOOSTERBOER, kapt. Venema, van Rio Grande op de Elbe gearriveerd, is te Cuxhaven in de haven gekomen.


Datum: 18 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 januari. Het schip LIGURE, van Taganrog naar hier, bij Egmond gestrand, is verbrijzeld. De geborgen lading, benevens het gedeelte dat zich nog aan boord bevond, is de 14e januari voor NLG 9.210 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 16 januari. Heden morgen is tussen hier en Kamperduin een Nederlandse bark gestrand, naam onbekend, die reeds geheel onder water zit. De grote mast is gekapt of gebroken, de reddingsboot heeft de gehele dag te vergeefs getracht de bemanning, die in het bezaanswant zit, te redden. (opm: dit schip blijkt later de Noorse bark FREMAN te zijn; zie NRC 190171 en NRC 230171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 januari. Bij Pampus is een schoener aan de grond geraakt, naam of natie onbekend. De sleepboot ZEELAND is derwaarts vertrokken. (opm: dit blijkt later de Engelse ANNE BOOTH te zijn; zie PGC 190171)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 12 januari. Niettegenstaande het voortdurend gemis aan disponibele ruimte, blijven vrachten naar het noorden flauw, alleen naar Brazilië was voor gekoperde schepen levendige vraag. Bevracht werden de schoeners HENDRIKA HUISMAN, kapt. Huisman, met bonen in zakken pijpduigen naar Bordeaux, en de HAZARD, kapt. Korter, gezinkt, 178 ton, tot 45 sh. naar Rio de Janeiro en 5 sh. meer naar Rio Grande per ton meel.


Datum: 19 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 januari. Het Noorse schip FREMOD, kapt. Evensen, van Leith, met spoorstaven naar Philadelphia , is bij Kamperduin gestrand, doch het volk door de reddingsboot van Petten gered. Het schip zal weg zijn. Zijnde dit de Noorse bark, gisteren gemeld. (opm: De scheepsnaam is FREMAN; zie NRC 230171)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 januari. Het schip FERDINAND PICKERT, kapt. Domansky, van Dantzig naar Leer, is bij deze haven aangekomen; de lading kan nu geheel geborgen worden. Veel drijfijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 17 januari. De bij Pampus aan de grond geraakte schoener is gebleken te zijn de ANNE BOOTH, kapt. Blackburn, van Leith. Heden nacht is dit schip met assistentie van de sleepboot ZEELAND vlot geraakt en op de Kanaalhaven gesleept.


Datum: 20 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Egmond aan Zee in de herberg De Vergulde Valk op maandag de 23e januari 1871, vóór de middag ten elf ure, op last van de consul van Italië te Amsterdam, van de wrakken van het op de 7e januari 1871 benoorden Egmond aan Zee gestrande gekoperde en kopervaste Italiaanse barkschip LIGURE, gevoerd geweest door kapt. Giovanni Stefano Roncallo, komende van Taganrog en bestemd naar Amsterdam; mitsgaders van de daarvan bijna geheel geborgen inventaris, bestaande in masten, stengen, ra's, een grote partij staand want, trossen, lopend touwwerk, blokken, 3 ankers, 3 ankerkettingen, ongeveer 30 stuks zeilen, waaronder nieuwe, 2 boten, een partij eiken- en grenen wrakhout en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Informaties te bekomen bij de heer C. de Groot te Egmond aan Zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 16 januari. De EBEN-HAËZER, kapt. Guit, van Egmond naar Londen, is hier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. Van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt op woensdag 1 februari 1871, des avonds te zeven uur, in het hotel Everts, te Veendam, ten verzoeke van zijnen principaal, publiek, tegen contant geld, te verkopen het in 1856 nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip ZWERVER, groot 97 zeetonnen, geklassificeerd bij Veritas, 5/6 l.l., thans liggende te Vlaardingen, met alle opgoederen en toebehoren, zo als het door kapt. B.B. Höster is gevoerd.
Informatiën zijn te bekomen bij genoemde kapitein, de heren A. Verboom & Co. te Schiedam en de heren Van Harwegen & Den Breems te Vlaardingen.


Datum: 21 januari 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepraaid: 1 december 1870 op 4º ZB 30º WL, het schip BELLATRIX, kapt. Haacke, van Amsterdam naar Soerbaija, en de 22ste dito, op 28º13' NB 35º07' WL, het schip ANNA HELENA, kapt. Nieland, van Buenos Ayres naar Queenstown.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1870 zijn te Swinemünde aangekomen 2.106 zeeschepen, waaronder 64 Nederlandsche zeil- en 19 dito stoomschepen; van daar zijn gedurende dat tijdvak vertrokken 2.359 schepen, waaronder 58 Nederlandsche zeil- en 20 dito stoomschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door de weduwe en erven T.J. Dijkema zal maandag de 23ste januari 1871, des namiddags te 3 uur, ten huize van K. ten Berg, te Zandeweer, publiek worden verkocht een turfschip, liggende in het vaarwater te Zandeweer.
Mr. Werumeus Buning, notaris.


Datum: 23 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 21 januari. De zeildag van Zr.Ms. stoomfregat ADMIRAAL VAN WASSENAER is bepaald op 4 februari a.s. met bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 januari. Men schrijft uit Petten: Maandag 16 januari, des ochtends om 5 ure, strandde 1.000 meter bezuiden Kamperduin op de buitenbank de Noorse bark FREMAN, kapt. H.C. Evensen, van Ahrendal, geladen met rails, komende van Leith en bestemd naar Philadelphia. Reeds in open zee was de grote mast over boord geslagen en had de scheepsboten vernield, zodat de bemanning reddeloos was. Het zwaar geladen schip woelde zich spoedig in het zand en met kracht spoelden de golven over het dek zodat de schepelingen in het want van de bezaansmast een toevlucht moesten zoeken. Zodra bij het aanbreken van de dag te Petten de stranding werd waargenomen, zijn onmiddellijk de vuurpijltoestellen van daar naar de plaats van de schipbreuk vervoerd en in goede richting twee pijlen afgeschoten, die echter slechts de halve afstand van het schip en de wal konden bereiken, zodat geen gemeenschap met de schipbreukelingen door middel van lijnen verkregen kon worden. Om elf ure verscheen de reddingsboot van Egmond aan Zee en trachtte het schip te naderen, wat haar na herhaalde pogingen door zware zee en branding echter niet mocht gelukken. Het vallen van de avond maakte verdere hulp onmogelijk. Daarop maakten in de nacht van de 17e de bootsgezellen van Petten zich op om, niettegenstaande de moeilijke weg en verre afstand, in de ochtendstond op de strandingsplaats aanwezig te zijn. Om 7 ure in zee stekende, wisten zij door de nog even hoge zee en hevige branding heen te worstelen, niettegenstaande de boot nu eens door de golven loodrecht overeind gericht, dan weer onder hen begraven werd; maar de voortreffelijke inrichting van de CONSTANTIA SOPHIA en de volharding van bemanning kwamen de grootste hinderpalen te boven. Door een behendige wending van de schipper en de vastberadenheid van de voorman, werd het wrak bereikt en de gehele equipage, ten getale van twaalf man, die ruim een etmaal in het want vastgeklemd slechts een wisse dood had verwacht, geheel uitgeput, verstijfd van koude en met gezwollen ledematen nog onder vele gevaren in de boot opgenomen en om 8 ure behouden aan strand gebracht. Dit was de tweede reddingsboot met de CONSTANTIA SOPHIA gedaan; nu reeds heeft zij 19 mensen aan de dood in de golven ontrukt en met ere mogen de namen genoemd worden van de schipper C. Bakker, de voorman L. Rong en de roeiers C. Keete, P. Bakker, S. Bakker, F. Landman, G. Doorns en A. Luwens, bijna allen huisvaders, die door koene zelfopoffering, vastberadenheid en onverschrokken moed het doel hebben bereikt, dat de Noord- en Zuid Hollandsche Reddingsmaatschappij beoogt en door voortdurende verbetering van de reddingsmiddelen bevordert.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinerzijl (opm: Carolinensiel), 18 januari. Het op de Tabaksplaat gestrande schip is gebleken te zijn het schip ANDREW LOVITT, kapt. Perry, van Savannah naar Bremen. Het is na ontlossing der lading met assistentie van stoomboten af- en ter rede van Bremerhaven binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1870 zijn te Pillau aangekomen 1.658 schepen, waarvan 123 onder de Nederlandse vlag.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 17 januari. Heden werd het wrak van het bij Kili-Gawe op strand gezette Nederlands-Indische vaartuig PONTIANAK op publieke vendutie verkocht voor NLG 4.040 aan de Chinees Lim Way Tik. Men vreest, dat het ruwe weder der laatste dagen de kans niet zal hebben vergroot om door sloping van het gestrande vaartuig nog zo veel mogelijk te redden. (opm. zie JB 291270 en JB 050171)


Datum: 24 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 december. Door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bij inschrijving de volgende schepen opgenomen voor de overvoer van producten naar de Nederlanden.
LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM 398 last NLG 76,39 Rotterdam.
MARIA. . . . . . . . . . . . 561 last NLG 77,49 “
GRAAFSTROOM . . . . . . . . 399 last NLG 77,49 “

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 januari. Bij de Uiterton ligt ten anker het schip FLEVO, kapt. Strootman, van Batavia. Door het vele ijs kon het schip niet binnengesleept worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 januari. Het op de Schelde van Buenos Ayres binnengekomen schip NICOLA MARIA, kapt. Scherpbier, is hier in de Marinehaven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Van Pillau zijn in 1870 vertrokken 1.610 schepen, waaronder 125 onder Nederlandse vlag. Daar ligt in lading de Groninger kof MEJUFVROUW PETRONELLA KNIJPINGA, kapt. H.H.L. Klöfkorn.


Datum: 25 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 januari. Het Nederlandse schip ZAANSTROOM, kapt. Oepkes, van Amsterdam naar Batavia, alhier met schade uit zee terug, heeft de reparatie geëindigd, de lading weder ingenomen en zal zo spoedig mogelijk de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 21 januari. Het Nederlandse schoenerschip HENRIETTE, kapt. De Boer, met een lading koffie van Rio Janeiro hier aangekomen, was door het ijs de boegpoort ingedrukt, doch is weder dichtgemaakt. Het schip is in de Geeste (opm: zijrivier van de Wezer) gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 december. De Nederlandse schoener brik PRINSES AMELIE, behoorlijk gerepareerd zijnde, werd donderdag namiddag uit het dok gesleept, en heeft sedert de reis naar Japan voortgezet.


Datum: 26 januari 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepraaid 10 december 1870, op 28º ZB 29º WL, het schip JAVA-PACKET, kapt. Trappen, van Amsterdam naar Batavia. Kapt. Trappen had die dag een Engels schip van proviand voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. De lading palmpitten van het in het Nieuwediep met schade binnengelopen schip IGNUS FATUUS, kapt. Mearns, van Lagos naar Hamburg, is overgescheept in het schip ZEEHOND, kapt. Scheurleer.


Datum: 27 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Horumersiel, 22 januari. Het Nederlandse kofschip JANTINA CATHARINA, op Crieldumerplaat gestrand - vroeger gemeld - is voor Crieldumersiel (opm: 7½ mijl van Wilhelmshaven) in veiligheid gebracht. (opm: zie ook PGC 280171)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 januari. De reders van het barkschip FANNIE, van Rotterdam naar Boston bestemd, lek te Portland binnengelopen als vroeger gemeld, hebben besloten het schip aldaar te doen lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 december. Op de 22e november heeft een tweede veiling van beschadigde goederen uit het schip PRINCES AMELIE, kapt. Driest, van Amsterdam, laatst van Simonsbaai, naar Yokohama, plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een schoenerschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, en J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zullen op maandag de 6e februari 1871, des avonds te 6 uur, ten huize van F. N. Groeneveld, kastelein in ’t Bonthuis te Sappemeer, à comptant, publiek verkopen het Nederlands rondgat schoenerschip, genaamd ANNEGINE, groot 131 zeetonnen, gebouwd in 1855 op de werf van de scheepsbouwmeester J. J. van der Werff te Hoogezand, geclassificeerd Bureau Veritas, 5/6 , 1—1, met complete inventaris, laatst bevaren door wijlen kapt. H. J. Jonker, thans liggende te Rotterdam, aldaar ter bezichtiging bij de heren Vlierboom & Co. Informatiën bij de heer J. D. Romkes te Sappemeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk of op den 5 maart eerstkomende, vast werk bekomen bij S.J. Visser, scheepstimmerbaas te Workum. Adres met franco brieven of in persoon.


Datum: 29 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 12 januari. Het Nederlandse schip ANNA SANDERS, kapt. Van den Heuvel, had de 31e december, op 33º NB 72º WL, in een zware storm de kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York. 12 januari. De brik DOESBORGH, kapt. Spaanderman, de 5e januari van Probolingo te San Francisco aangekomen, heeft van de kust van Japan tot op 140º WL voortdurend zware stormen van het ZO en NO gehad. De 20e november waaide er een orkaan, waardoor zeilen verloren gingen en de verschansingen verbrijzeld werden.


Datum: 30 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 26 januari. Van de lading der CANDATI, kapt. Krijnen, van Riga alhier aangekomen, zijn verschillende pakken vlas, beschadigd door zeewater en petroleum, gelost. Gemeld schip had een lading pertoleum te Riga aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop gevraagd een schoener of dergelijk vaartuig, geschikt voor de Atlantische vaart, metende 100 à 150 last. Franco aanbiedingen gelieve men onder opgaaf van grootte, prijs, klasse, wanneer en waar gebouwd, te adresseren aan de boekverkopers Wed. Krap & Van Duym, Rotterdam.


Datum: 31 januari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Zr.Ms. schroefstoomschip de AMSTEL, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse D.A. Coomans de Ruiter, is de 3e dezer maand te Curaçao aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 31 januari. Het Nederlands schip HILLECHIENA AMALIA, kapt. A.N. Redeker, van Antwerpen naar Genua bestemd, den 17 december masteloos en met verlies van alles van het dek, door de stoomboot de TRAFALGAR te Port Mahon binnengesleept. Een man van de equipage was verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 januari. Het schip CORNELIS GIPS, kapt. Romijn, hier van Batavia binnen, is aan de ducdalven gemeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In 1870 werden te Kiel ingeklaard 3.256 zeil- en stoomschepen, terwijl daar werden uitgeklaard 3.212 zeil- en stoomschepen. Onder die in- en uitgeklaarde schepen bevonden zich 6 Nederlandsche zeil- en 5 stoomschepen. Uit Nederland arriveerde 1 Nederl. zeil- en 5 dito stoomschepen, terwijl slechts 1 zeilschip naar Nederland vertrok. 3 Nederlandsche vaartuigen zeilden de Kieler haven voorbij.
Te Havre werden in dat jaar 93 Nederlandsche schepen in- en 79 dito uitgeklaard.

Krant:
  JB - Javabode

Het schip MINA, kapt. Van Bruggen, keerde hedenmorgen terug uit zee, na gedurende 17 dagen vruchteloos besteed te hebben om uit Straat Sunda te komen. Aanhoudende tegenwind en slecht weder verhinderden het schip het ruime sop te bereiken. De kapitein besloot dus, ook om zijn voorraad water weer aan te vullen en enige onbeduidende herstellingen aan zeil- en touwwerk te bewerkstellingen, naar Batavia terug te keren.
Ook de JUNO, kapt. Stokhuijsen, is heden te dezer rede gekomen met schade aan romp en tuig, door slecht weder buiten Straat Sunda belopen.


Datum: 01 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 31 januari. Heden zijn alhier aangekomen met het Nederlandse stoomschip BERENICE, van de Middellandse Zee in Texel binnen, de kapitein en stuurman van het bij Licata (opm: Alicante) verongelukte schip GEERTRUIDA JACOBA, kapt. Potjer. (opm: zie PGC 030271)


Datum: 02 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 7 januari. Op 1 januari 1870 bestond de koopvaardijvloot van dit eiland uit 69 vaartuigen. Daarvan is vergaan 1, zijn onder vreemde vlag gebracht 9, bijgekomen zijn er 26, zodat op 1 januari 1871 het getal der alhier tehuis behorende vaartuigen 85 bedraagt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het Nederlandse stoomschip POLLUX, van hier naar de Middellandse zee, is de 28e januari met schade aan de machine, enz. door een Engelse stoomboot te Ferrol binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cagliari, 23 januari. Het Nederlandse schoenerschip JACOBA, kapt. Reinders, van Galatz naar Rotterdam, is alhier met broeiende lading binnengelopen. Een gedeelte moet gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 7 januari. De Nederlandse bark AUSTRALIË PACKET, kapt. Kerkhof, van Samarang naar Bushire, is de 1e januari hier lek binnengelopen, makende 10 duim water per uur. De equipage was door ziekte en vermoeienis uitgeput. Het schip wordt gelost om te repareren.


Datum: 03 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 februari. Volgens brief uit Hyogo, dato 1 december, was het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUIJTER, kapt. W. Witting, aldaar met zware schade binnengelopen, afgekeurd en zal publiek verkocht worden. (opm: gaat over in Noorse handen en herdoopt in LINDESNÆS)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. Het bij Licata (opm: Alicante) verongelukte Nederlandsche schip GEERTRUIDA, vroeger gemeld, is gebleken de Hoogezandster brik GEERTRUIDA JACOBA, kapt. A.A. Potjer, te zijn. Het was van Triëst naar Messina bestemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. van Leeuwen zal op maandag 6 februari 1871, namiddags 6 uur, in het Schippershuis bij Brouwer op het Vliet te Leeuwarden in het openbaar finaal verkopen een in de beste toestand onderhouden schroefstoomboot, waarin twee kajuiten met volledige inventaris, genaamd PRINS HENDRIK, volgens meetbrief 9 meter 85 centimeter lang, 2 meter 50 centimeter wijd, 1 meter 26 centimeter hol, groot 21 ton, diepgang ruim 65 centimeter en 4 paardenkrachten, hebbende gevaren van Leeuwarden op Hallum, liggende in de Stadsgracht, dagelijks te bezichtigen. Te bevragen bij de eigenaar, de heer A.P. van Veen, waarop geboden is NLG 2.309.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een roefschip, groot 17 ton, zich in een beste staat bevindende, zeer geschikt voor kleiaarde, met volledige inventaris, en een in aanbouw zijnd scheepshol, lang 13,652 el (48 voet) wijd 2,982 el (11½voet), hol 1,13 el (4 voet), ongeveer 22 à 23 ton. Te bevragen bij S.J. Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder Eisma te Bolsward zal op maandag 13 februari 1871, ’s namiddags 3 uur, bij de kastelein S. van der Plaats te Arum zo mogelijk in één zitting af te lopen, ’s namiddags 6 uur publiek verkopen:
- Een voor vier jaren nieuw gebouwde overdekte tjalkschuit, groot 29 ton, met zeer complete inventaris.
- Een beste praam, groot 7 ton.
Beide liggende te Arum, in gebruik geweest bij wijlen Fedde van der Veen en degelijk onderhouden; NLG 600 kan onder het schip verblijven.
N.B. De praam ligt te Bolsward.


Datum: 04 februari 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1870 zijn in de haven van Gibraltar 3.451 schepen aangekomen, waaronder 93 Nederlandse.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 27 januari. Met het lossen van het bij Rammekens zittende schip JAMES B. DUFFES, wordt steeds voortgegegaan; waarschijnlijk zal het schip daar verkocht worden.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Zaterdag namiddag is op de Plaat van Breskens aan de grond gevaren de Franse stoomboot MONTE SUMA (opm: mogelijk MONTEZUMA), kapt. Vane; dit schip is maandag, na een gedeelte van de lading te hebben gelost, met veel inspanning vlot gekomen en hier ter rede geankerd.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Met het dooiende weer, hetwelk zich zo gunstig voor de heropening van de scheepvaart liet aanzien, zijn enige schepen reeds uit onze haven vertrokken, en hebben Antwerpen bereikt, ofschoon de reis langs de rivier, wegens de dikke misten het gemis van genoegzame zekerheid omtrent de toestand van de betonning, niet zonder gevaar was; twee stoomschepen zijn omhoog geraakt, doch weer, zonder belangrijke schade te hebben geleden, vlot gekomen en hebben de reis voort kunnen zetten. Was de dooi doorgegaan, dan hadden leeg geloste schepen Antwerpen kunnen verlaten, maar door het weer invallen van de vorst blijven niet alleen wegens plaatsgebrek de Antwerpse Dokken gesloten, nadat slecht een paar stoomboten Antwerpen hebben verlaten, maar zal al spoedig het langer verblijf vóór die stad gevaarlijk worden, en kunnen wij dus spoedig de vanhier vertrokken schepen weer terug verwachten. Vier stoomschepen, de 19e dezer opgevaren, zijn door het ijs verplicht geweest naar Neuzen terug te keren.


Datum: 05 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Sappemeer, op vrijdag 3 februari: het schoenerschip DANKBAARHEID, 146 ton, gebouwd in 1859, liggende te Liverpool, kapt. E. Kooi: NLG 7.670. Koper: J.H. de Vries te Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Veendam, op maandag 30 januari:
- het schoener-kofschip ZWERVER, 97 ton, gebouwd in 1856: NLG 5.525. Koper J. Prins, te Veendam.
- Het het galjootschip HARBERDIENA, 133 ton, gebouwd in 1852: NLG 4.200. Koper J.J. Koerts en E. Bakker, te Pekela.


Datum: 06 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 december. De 22e oktober (opm: 22 okt 1870) strandde op een koraalrif, ongeveer 2½ Engelse mijl ten noorden van Poeloe Liat (district Toboali) het Engelse barkschip BLUE JACKET, gezagvoerder Edward C. Susly. De lading, bestaande uit kamfer, verpakt in balies of tobben, werd door de doeltreffende maatregelen van de administrateur van Toboali voor het grootste gedeelte geborgen en per stomer FRANSEN VAN DE PUTTE naar Java vervoerd. De bemanning scheepte zich in op een ander Engels schip, koers stellende om de Zuid.


Datum: 07 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hunne meesters op dinsdag 28 februari 1871, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, Nº. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip EVA JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. W. Versteeg, volgens meetbrief lang 48,90 meters, wijd 7,93 meters, hol 5,68 meters en alzo groot 979 tonnen of 517 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden geveild : Een chronometer. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars. (opm: verkocht naar Noorwegen; zie NRC 010371)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kornelis Johannes Hagenzieker, makelaar, presenteert op maandag de 6e maart 1871, des avonds na zes ure, ten huize van L. H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, te verkopen het extra- ordinair, welbezeild, kopervast, ten vorige jare nieuw gekoperd Nederlands barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd FRANCINA WILLEMINA, laatst gevoerd geweest door kapt. M. Pijl. Volgens Nederlandse meetbrief lang 36 meters, wijd 7,09 meters, hol 5,09 meters, en alzo gemeten op 573 tonnen of 303 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde barkschip ligt aan de werf Concordia, in de Oosterburger Voorstraat, T 196 en is inmiddels uit de hand te koop. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Koninklijke Nederlandsche Marine.
Uit het algemeen overzicht der schepen en vaartuigen van oorlog op 1 januari 1871, voorkomende in het onder boven vermelde titel bij het departement van marine uitgekomen boekje, blijkt, dat er zijn:
Tot verdediging des lands voor kusten, zeegaten, reden en stromen 16 schepen en uitsluitend voor binnengaats, 8 gepantserde drijvende batterijen, 6 verdedigingsvaartuigen van 5 stukken geschut, 15 kanonneerboten, nieuw groot model van 3 stukken geschut, en 4 kanonneerboten, oud model van 5 stukken geschut.
Schepen voor algemene dienst: 5 fregatten met stoomvermogen, 8 schroefstoomschepen eerste klasse, 4 idem tweede klasse, 4 idem derde klasse, 6 idem vierde klasse en 1 stoomtransportschip.
Schepen, bestemd voor bijzondere diensten, binnenland en kleine tochten buitengaats: 1 rader-stoomschip eerste klasse, wacht en kostschepen 5, instructie vaartuigen 4, zeilschepen, nog voor wacht en blokschepen bruikbaar 6.
Schepen der Indische Militaire Marine 20, waaronder een korvet met stoomvermogen, korvetten, rader stoomschepen enz.
Schepen van het Departement van Koloniën met bemanning der marine 8. In dienst zijn:
Bestemd voor binnenlandse dienst 22 schepen en vaartuigen; voor buitenlandse dienst 2; naar Oost- Indië 1; zeemacht ter kuste van Guinea 1; op reis naar de West- Indiën 2; op terugreis van Oost-Indië naar Nederland 1.
De zeemacht in Oost-Indië bestaat uit 3 wachtschepen, 11 schroef-stoomschepen, 11 rader- stoomschepen, 1 ijzeren stoomschip en 1 roei-kanonneerboot. De zeemacht in West-Indië uit 2 schroefstoomschepen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een telegram van Soerabaya is het Nederlandse schip DAGERAAD, kapt. Van Striemen, met een lading steenkolen van Engeland naar Soerabaya, verongelukt op het eiland Poeloe Raäs (opm: 07º10’ ZB 114º30’ OL) nabij Madura. Het schip ligt geheel op zijde, bijna onder water. De stuurman heeft zich naar Soerabaya begeven om aldaar hulp te verkrijgen ter afhaling van de schepelingen, die op Poeloe Ratoe geland zijn. Een stoomboot is dadelijk ter assistentie vertrokken. (opm: zie ook NRC 090271, JB 130271 en NRC 180371)


Datum: 08 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Oldenburger, is te Londen bevracht om het aldaar aangebrachte restant lading van het te Port Elizabeth afgekeurde Nederlandse schip ESTAFETTE, kapt. Oepkes, naar hier over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is het koloniale stoomvaartuig ARGUS, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse P.J. Rosenwald, de 1e dezer te Batavia aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 februari. De ter rede van Vlieland gestationeerde kanonneerboot PRO PATRIA wordt terug verwacht en zal niet meer vervangen worden.


Datum: 09 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 februari. Het Nederlandse schip DAGERAAD, kapt. F.H. van Striemen, beladen voor de Nederlandsche Handel Maatschappij van Birkenhead naar Soerabaija, is aan de kust van Madura gebleven. Een stoomboot is ter assistentie afgezonden. Het volk is gered. (opm: zie ook JB 070271, JB 130271 en NRC 180371)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 februari. Het kofschip WIJBREN RÖMER, kapt. J. de Jong, van Oudsoen met hout naar Emden bestemd, is, na de gehele winter op de Randsel in het ijs gezeten te hebben, door de stoomboot KRONPRINZ VON HANNOVER hier binnengebracht met verlies van loze kiel, enz. De gehele equipage is aan boord gebleven

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Volgens brief van kapt. Van Ingen, voerende het fregatschip NEDERLAND, d.d. 28 december l.l., was hij te Batavia, na een reis van 90 dagen, aangekomen. De passagiers waren allen in de beste welstand de volgende dag aan land gegaan en men was bereids bezig de lading te lossen, zijnde weder vracht aangenomen naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Volgens bericht van Banjoewangie, d.d. 18 december l.l., zou het schip SAMARANG, kapt. De Groot, de volgende dag van daar naar Rotterdam vertrekken. Alles was wel aan boord.


Datum: 10 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 24 januari. Het schip ESPERANCE, kapt. Boju, van Batavia naar Havana bestemd met koelies, is 27 december alhier aangekomen om water en proviand. 24 personen waren gedurende de reis aan dysenterie overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 24 januari. Het schip DEN ELSHOUT, kapt. Teppema, van Passaroeang naar Amsterdam, is hier de 30e december binnengelopen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 3 februari. Het Nederlandse schip, KLASINA, kapt. Dik, is de 18e januari van Wadsoe (opm: Vadsø) alhier aangekomen met een lading stokvis. Nadat het schip in quarantaine had gelegen, heeft men bij het open maken der luiken bevonden, dat de lading beschadigd was. Een gedeelte heeft men op bevel over moeten werpen. De lading wordt onder opzicht van een beambte der gezondheidscommissie gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 25 januari. Het schip KOSMOPOLIET, kapt. Mulder, alhier de 21e januari van Rio Janeiro aangekomen, was ten noorden van Bermuda 12 dagen door noord-wester stormen opgehouden, waardoor de verschansingen verbrijzeld waren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 8 februari. Het hier van Batavia binnengekomen schip ANNA EN JOHANNA, gezagvoerder Dalloyaux, heeft op de Gronden zwaar stormweer doorgestaan en daardoor zeilen, watervaten en kerkskap verloren en andere schade aan dek bekomen. Men was genoodzaakt 300 balen koffie over boord te werpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verhuring: scheepstimmerschuur met helling, woonhuis enz. te Langweer. De notaris R. Barends te Langweer zal op donderdag den 23 februari 1870, ’s namiddags 1 uur, ten huize van de kastelein van Solkema aldaar, voor de tijd van drie jaren, van 12 mei 1871 tot dien tijd in1874, in het openbaar ter verhuring aanbieden, voor Jhr.Mr. A.E. van Boelens van Eisinga, een scheepstimmerschuur met helling, woonhuis en twee schapenweiden te Langweer, thans gebruikt en bewoond wordende door de scheepstimmerman R.K. Henstra. Meer dan 40 jaren is in de te verhuren gebouwen, die in 1870 grotendeels zijn vernieuwd, het scheepstimmermans-bedrijf gevestigd geweest en vóór die tijd werd ook te Langweer een soortgelijke zaak gedreven. Bij biljetten omschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 9 februari. De Staats Courant bevat een vergelijkende staat der Nederlandse koopvaardijvloot op 31 december 1869 en 1870. Daaruit blijkt, dat op 31 december 1870 de koopvaardijvloot bedroeg 1.985 schepen, metende 264.289 lasten, tegen 2.059 schepen, metende 264.098 lasten, op 31 december 1869.
In 1870 zijn aan 50 nieuw gebouwde schepen, metende 13.174 lasten, de eerste zeebrieven uitgereikt, terwijl in dat jaar, volgens ingekomen berichten, verongelukt, gesloopt enz. zijn 132 schepen, metende 13.064 lasten.


Datum: 11 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier, Van Wage zal ten verzoeke van zijn principaal op vrijdag de 17e februari 1871, ’s voormiddags 10 uur te Brouwershaven om contant geld publiek presenteren te verkopen het casco van het Noord-Duitse barkschip ELECTRA (mogelijk ELEKTRA), gevoerd geweest door kapt. A. Zielke, thans liggende te Brouwershaven, benevens een gedeelte inventaris van dien, bestaande uit zeilen, rondhout, ankers, kettingen enz. Informaties te bekomen ten kantore van de heer J. de Kater Jz., scheepsmakelaar en consulair agent van de Noordsche Bond te Brouwershaven en bij genoemde griffier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1870 hebben 807 schepen de rede van St. Helena aangedaan, waaronder 101 Nederlandsche.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 22 februari 1871, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van de logementhouder J.P. Scherpbier, te Oude Pekela, publiek worden verkocht het in den jare 1847 nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip de SPRUIT, groot 138 zeetonnen, thans liggende te Amsterdam aan de werf Het Hof Van Noord-Holland, van de heer Van Geen, laatstelijk gevoerd door de kapt. T.M. Pott, te Nieuwe Pekela.
Mr. F. Roessingh, notaris.


Datum: 13 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 februari. Door het in de vaart brengen van een nieuw model schepen voor de haring en kabeljauwvisserij, en de daardoor verkregen gunstige resultaten, wordt de ambitie tot uitoefening van die visserij, ook in onze gemeente steeds groter. Met genoegen verneemt men dan ook weder, dat op de werf De Toekomst, behorende aan de Nederlandsche Maatschappij ,De Toekomst tot Exploitatie van Zeevisscherij alhier, weldra de kiel zal worden opgehaald voor een tot dat einde te bouwen sloeplogger voor rekening van de heren K. Poortman & Cº. alhier, welk schip de naam zal voeren van ZEE- EN LANDBOUW.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newhaven, 8 februari. De Nederlandse (opm: onjuist, Papenburger) brik ANNA MARIA, hier gestrand, zit nog vast en is zeer gehavend. Zo het weder goed blijft zal hij waarschijnlijk afgebracht kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 februari. Het schip HOEK VAN HOLLAND, kapt. ??, van Sunderland naar Batavia, is alhier binnengelopen; 2 man der equipage waren over boord geslagen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 6 februari. In de nacht van zaterdag de 29e op zondag de 30e januari jl. strandde het Nederlandse schip DE DAGERAAD, gezagvoerder Van Striemen, op een van de talrijke klippen van de eilandengroep, bekend onder de naam van Poeloe Raäs. Gemeld vaartuig kwam van Engeland met een lading steenkolen, bestemd voor de Nederlandsch-Indische Handels Maatschappij. Volgens het bestek de vorige dag genomen, vermeende de gezagvoerder zich te bevinden op voldoende afstand van de hem bekende gevaarlijke passage; maar het donkere regenachtige weer belette hem wellicht te ontwaren hoe de hevige stroming zijn vaartuig deed afwijken van de te houden koers. Hoe het ook zij, des nachts ten 2 ure stootte het schip met vreselijk gekraak op een klip en bekwam men weldra de overtuiging, dat de opvarenden niets overbleef dan het vege lijf te trachten te redden. De boten werden uitgebracht en de bemanning, bestaande uit 24 koppen, bereikte behouden een van de bovenvermelde eilanden, waarvan de radja onmiddellijk zich bereid toonde de schipbreukelingen alle mogelijke bijstand te verlenen. Na twee vergeefse pogingen te hebben aangewend de Madura wal te bereiken, ondernam de eerste stuurman Van Straate met de giek, waarin 6 van de onversaagsten van de equipage, nogmaals die reis, waarin hij na drie dagen en twee nachten slaagde zodat zij behouden te Sumanap aankwamen. De resident van Madura hielp de stuurman aan transportmiddelen naar Soerabaja, terwijl zijn 6 metgezellen te Sumanap achterbleven. Zeventien man, waaronder de gezagvoerder, bevinden zich nog op Poeloe Raäs. Van het schip zou men niets hebben kunnen redden dan enig zeil- en touwwerk. (opm: zie ook NRC 180371)


Datum: 14 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover,10 februari. De Nederlandse schoener CAROLINA, kapt. Stuffers, van Suriname naar
Amsterdam, alhier binnengelopen, heeft op de rede van Dungeness een anker en 15 vadem ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 11 februari. Het brikschip ANNA MARIA (opm: thuishaven Papenburg) zit zeer gevaarlijk, er bestaat weinig hoop, dat het afgebracht zal worden. (opm: zie ook NRC 150271)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1870 zijn te Bremen 106 schepen uit Nederlandse havens aangekomen, terwijl van daar 176 schepen naar Nederlandse havens werden uitgeklaard. In 't geheel werd Bremen gedurende dat jaar door 2.350 schepen bezocht, waaronder 218 Nederlandse, en werden 2.368 schepen uitgeklaard, waaronder 238 Nederlandse.


Datum: 15 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 februari. Het bij Newhaven gestrande schip ANNA MARIA - vroeger gemeld -is volgens bericht van daar van de 9e februari, gebleken te zijn de Papenburger brik ANNA, kapt. Hovene, van Guayaquil naar Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 13 februari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is de hier te huis behorende schoenerkof BELLAMY, kapt. A.C. van Driesten, op zijn reis van Poole naar Bremen, in de nacht van de 8e op de 9e dezer, in het Engels Kanaal, ten gevolge dikte van mist, door een stoomboot, bestemd naar Londen, overgezeild en gezonken, waarbij de kapitein en kok zijn verdronken. De stuurman en matroos zijn door de stoomboot gered en te Londen aangebracht. (opm: zie NRC 160271)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 9 februari. Het Nederlandse brikschip ANNA MARIA is bij Seaford op strand geraakt en heeft zware schade bekomen. Bij gunstig weder hoopt men het af te brengen. (opm: de Hoogezandster brik ANNA MARIA, kapt. J. Spijkman, was de 28ste januari van Newcastle naar Messina vertrokken. Schip komt af en weer in de vaart)
Seaford Head, een slechte plek om te stranden
Coll: Wikipedia, NICK-KNACK

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 9 februari. Scheepsvrachten. Hier werden laatstelijk bevracht de Nederlandse schepen HENDRIKA, gekoperd, 205 ton, tot sh.50 per ton meel naar Rio Grande; THETIS, 140 ton, van Gallipoli naar Petersburg, tot sh.50 per ton olie; JEANNE, 126 ton, en ASTREA, 182 ton, tot sh.42/6 per ton olie van Gallipoli naar het Verenigd Koninkrijk.


Datum: 16 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij:
CHRISTINE, 250 last, naar Amsterdam NLG 82,50; ELECTRA, 590 last, naar Amsterdam NLG 78,98; ANNA LUCRETIA, 333 last, naar Amsterdam NLG 77,45; CORNELIA, 440 last, naar Amsterdam NLG 81,45, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,45; GERARD PIETER SERVATIUS, 350 last, naar Amsterdam NLG 78,74, naar Rotterdam NLG 83,74; FERDINAND EN LOUIS, 268 last, naar Amsterdam NLG 90,40; ARY SCHEFFER, 398 last, naar Amsterdam NLG 88,40; PETRONELLA, 295 last, naar Amsterdam NLG 84,40; GEBR. VAN DER BEEK, 655 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,44; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 81,94; HENRIETTE, 228 last, naar Amsterdam NLG 79,95; TELANAK, 398 last, naar Amsterdam NLG 84,49; CONSTANCE, 381 last, naar Amsterdam NLG 110; ANNA ELIZABETH, 449 last, naar Amsterdam NLG 79,37; STAD MIDDELBURG, 397 last, naar Amsterdam NLG 88, Rotterdam en Dordrecht NLG 86, Middelburg NLG 83,50, Schiedam NLG 86; PHILIPS VAN MARNIX, 752 last, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,99; ZES GEZUSTERS, 768 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,87; JONGE JAN, 407 last, naar Amsterdam NLG 90, naar Rotterdam NLG 85, naar Dordrecht NLG 86, naar Middelburg NLG 90, naar Schiedam NLG 86; ROTTERDAM, 397 last, naar Amsterdam NLG 85, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82, naar Middelburg NLG 85, naar Schiedam NLG 82; JONGE CORNELIS, 351 last, naar Amsterdam NLG 82,45, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 79,85, naar Middelburg NLG 85, naar Schiedam NLG 79,85; NIEUWE WATERWEG II, 757 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,84; BARON VAN HEEMSTRA, 397 last, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 89,70 naar Middelburg NLG 86,55; AMSTELSTROOM, 332 last, naar Amsterdam NLG 81,49; VOORLICHTER, 1.075 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76. Met een certificaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip BELLAMY, kapt. Van Driesten, van Polen (opm: onjuist, moet Poole zijn) naar Bremen, de 13e dezer door een Spaans stoomschip op de hoogte van Wight overzeild en gezonken, en zijn van de bemanning de kapitein en de kok daarbij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 12 februari. Het Nederlandse schip STAD APPINGADAM, kapt. Svendson, komende van Londen, is den 25e december (1870 !) bij Graytown (opm: Greytown, thans San Juan del Norte [Nicaragua; positie 10º57’ NB 83º43’ WL) verongelukt. Het grootste gedeelte van de lading is beschadigd en geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 31 december. Volgens bericht van Santa Victoria (opm: waarschijnlijk wordt Santa Vitoria do Palmer bedoeld), was het Nederlandse schip DIANA, van Paranagua, met een lading matthee naar Plata rivier bestemd, de 19e december 36 mijlen bezuiden de baar (opm: waarschijnlijk de baar van Rio Grande do Sul) te Invernada (opm: positie bij benadering 32º43’ ZB 52º26’ WL) verongelukt. De equipage was gered. (opm: zie ook PGC 180271)


Datum: 17 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 14 februari. De ELIZA CORNISH is hier met schade binnengelopen, zijnde de11e december op de rede van Duins met een Nederlandse bark, van Amsterdam, in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 14 februari. Het Nederlandse schoenerschip GODELEVUS BERNARDUS, van Troon naar Liverno bestemd, is alhier met schade aan de boot en verschansing binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 februari. Volgens bericht uit Ciudad de Bolivar van 18 januari, zoude het Nederlandse schip ANNETTE, kapt. Wenninga, van Liverpool komende, aan de monding van de Orinoco op strand geraakt zijn, en van de lading over hebben geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Greytown, 15 januari. Het Nederlandse schip STAD APPINGADAM, kapt. Svendsen, de 21e december alhier aangekomen, is in een zware storm van de ankers geslagen, op strand gedreven, afgekeurd en verkocht. (opm. zie ook NRC 160271 en PGC 180271)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wordt gevraagd om dadelijk of zo spoedig mogelijk in dienst te treden een flinke scheepstimmerknecht, geheel of ten dele zijn werk verstaande, bij S.M. Westra te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Verwer te Bolsward zal maandag 27 februari 1871, nademiddags 2 uur, in de Prins te Makkum, veilen een sedert jaren zeer beklante en nog in werking zijnde scheepstimmerwerf met al de daarbij behorende toestellen en gereedschappen, schuren, nette woonhuizing, grond en verdere annexen, staande zeer geschikt nabij de kleine Zijlroede en de Krommesloot te Makkum, nu laatstelijk bij wijlen Gerben Annes Bakker in eigen gebruik, de werf dadelijk te aanvaarden, en zulks in twee percelen, met recht tot samenvoeging.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tjalkschip te koop gevraagd, groot 27 à 32 ton, met of zonder inventaris, niet ouder dan 6 à 8 jaar, om dadelijk te aanvaarden. Reflecterende brieven franco bij K. van der Werf, scheepsbouwmeester te Dokkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden en nog in een beste staat zijnde overdekt roefschip, groot 18 ton, met complete inventaris, liggende te Irnsum. Te bevragen bij de schipper Jacob Jorna aldaar.


Datum: 18 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip GUURTJE EN MARIA, kapt. Flens, de 15 december van Batavia te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Volgens brief van kapt. Jansen, voerende het schip LANDBOUW, van Rotterdam naar Samarang bestemd, was hij 14 januari ll, na een zeer voorspoedige reis van 19 dagen, zeilende in de Noord Atlantische Oceaan op 04º NB 27º WL. Passagiers en equipage bevonden zich in de beste welstand en het schip in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 16 februari. Een Engelse schoener, welke zonder loods van Vlissingen kwam, heeft bij Walsoorden gestoten, en is kort daarop gezonken. De equipage is gered.
Een Franse brik, mede zonder loods, is op de ballast plaat bij Bath gestrand. Men is begonnen de lading te lossen. Het schip zit zeer gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 13 februari. De Nederlandse schoener MARTHA, kapt. De Haan, van Newcastle naar Teignmouth, is hier met verlies van voorsteng, kluiverboom en zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. Het schip STAD APPINGADAM, kapt. J.E. Svendsen, van Londen te Colon aangekomen, is de 25e december bij Greytown verongelukt. Het grootste deel der lading was beschadigd geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. Omtrent het bij Greytown verongelukte schip STAD APPINGADAM, kapt. Svendsen, wordt van daar van de 15e januari nog gemeld, dat het in eene hevige bui van zijn ankers geslagen, op strand gedreven, afgekeurd en verkocht was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 31 december. Bij Invernada is de 19e dezer verongelukt het schip DIANA, kapt. W.F. Schut, van Paranagua naar de Plata-rivier bestemd. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ciudad Bolivar, 18 januari. Het schip ANNETTE, kapt. A. Wenninga, van Liverpool herwaarts, is aan de mond van de Orinoco vastgeraakt en heeft een gedeelte der lading over boord geworpen.


Datum: 19 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 januari. Vrachten iets lager, daar vooral zwaar goed schaars is. Nederlandse schepen: SENIOR, naar Amsterdam, NLG 75 suiker Oosthoek te laden. JULIE naar Rotterdam, NLG 77,50 suiker Oosthoek te laden. FRISO naar China, oliekoeken $ 0,35 naar Amoy, $ 0,40 naar Swatow, Soerabaija te laden. NEREUS naar Austr., laadt voor bevrachterrekening. PRINSES AMALIA naar Rotterdam, ligt aan Joanna en Oosthoek te laden. NIJVERHEID naar Rotterdam, NLG 85 suiker, NLG 80 koffie Samarang te laden.
NEPTUNUS naar Rotterdam, NLG 85 suiker, NLG koffie Samarang te laden. NEDERLAND naar Amsterdam, NLG 87,50 suiker Tagal te laden, NLG 85 suiker, NLG 80 koffie, NLG 30 tin hier te laden. WAALSTROOM, naar Amsterdam NLG 90, koffie Padang te laden. ADRIANA PETRONELLA, naar Amoy $ 42½ Soerabaya te laden. QUATRE-BRAS, naar Amoy. Condities geheim. MARIA DIEDERIKA, naar Amsterdam NLG 72 koffie, NLG 74 suiker Samarang te laden. PRINSES AMALIA, naar Rotterdam NLG 75 koffie, NLG 77,50 suiker Joanna en Samarang te laden. MARIA SARAH, naar Rotterdam NLG 75 koffie en suiker, hier en Cheribon te laden. L. J. ENTHOVEN naar Rotterdam, NLG 75 rijst, NLG 100 arak hier te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: SUMATRA, JACOBA EN CHRISTINA, SINDBAD, en WILHELMINA EN CLARA.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. J. Miedema te Wijns vraagt terstond een scheepstimmerknecht, alsmede een huishoudster, niet beneden de 30 jaren oud.


Datum: 20 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 18 februari. Het schip ZEUS, kapt. Hoogerwerf, buitenom van hier naar Hellevoet vertrokken, is wegens dikke miste bij Vuilbaard ten anker moeten komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 17 februari. Volgens telegrafisch bericht is het hier te huis behorend galjootschip
SIEKA, kapt. J.W. Moesker, op de reis van Engeland naar Groningen, in de laatst geheerst hebbende storm op de Engelse kust met zware schade op de Shetlandse eilanden binnengelopen. Het schip zou volgens bericht uit Aberdeen waarschijnlijk afgekeurd worden, daar het, naar het scheen, niet weder dan met grote kosten van de geleden schade hersteld kon worden. (opm: schip wordt inderdaad afgekeurd; zie NRC 110471).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 15 februari. Het hier binnengelopen schip GODELEVUS BERNARDUS, kapt. Timmer, van Troon naar Livorno, is lek.


Datum: 21 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 20 februari. Het heden alhier van Pangool – alwaar vertrokken de 27e oktober - aangekomen schip SCHOONDERLOO, kapt. Van Leeuwen, is op Dwars-in-den-Weg aan de grond geraakt. Vier sleepboten zijn derwaarts vertrokken. Het schip is later door de sleepboten KINDERDIJK en ZEELAND vlot en op de rede gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het Nederlandse schip BOUTRY, kapt. Middelberg, de 19e november van Elmina (opm: São Jorge da Mina; positie 05º05’ NB 01º21’ WL, Ghana) naar Falmouth vertrokken, is 26 dito (opm: november 1870), na een zware bui doorgestaan te hebben, lek te rede van Grand Bassan (opm: ook: Grand Bassam; 05º12’ NB 03º44’ WL, Ivoorkust) binnengelopen. Het zal geheel of gedeeltelijk moeten lossen om het lek te vinden. (opm: schip wordt afgekeurd; zie NRC 240271).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 18 februari. De hier binnen geweest zijnde zeeschepen, voor Antwerpen bestemd, hebben thans alle deze haven verlaten en zijn naar hun bestemming vertrokken, waaronder heden ook de Nederlandse schoener STAD EDAM, kapt. Oostervink, met tarwe van Rochester.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 18 februari. Door de loodsboot, No. 2 FRIESCHE GAT, is op de hoogte van Ameland gepraaid de schoener ASTRA, kapt. Heikema, van Newcastle naar Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 februari. Sedert hedenmiddag 3 uur arriveerden hier achtereenvolgens 14 stoomschepen, terwijl 2 stoomschepen van hier vertrokken. De gemeenschap tussen deze stad en het buitenland per stoomschip kan dus als heropend worden beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 13 februari. De Veendammer kof SIEKA, kapt. J.W. Moesker, van Granton met steenkolen naar Bremen, is lek, met verlies van boten, zeilen en verschansingen te Gruiting Voe (opm: waarschijnlijk de baai van Grutness Voe; positie 59º52.5’ NB 01º17’ WL) binnengelopen, zie ons vorige nummer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 4 februari. Zr.Ms. afgekeurde oorlogsbrik CACHELOT, heden ochtend op publieke vendutie geveild, is toegestaan aan de hoogste bieder, de heer Nicolai, voor NLG 8.000.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 februari. Vrijdag ll. is aan de buitengronden van Vlieland geraakt het Amerikaans fregatschip CITY OF KINGSTON, met petroleum, van New York naar Hamburg. Van hier en ’t Nieuwediep is assistentie vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een potschip, groot 15 ton, en 3 jaren oud. Te bevragen bij Marten Bloembergen te Uitwellingerga.


Datum: 22 februari 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop het galjootschip TITIA MARGARETHA, groot 87 ton, klasse 5/6.l.l., oud nagenoeg 13 jaar, liggende te Rotterdam, gevoerd door kapt. B. Schaap, het welk zonder enige onkosten aan het schip noch de inventaris, naar zee gebracht kan worden.
Tevens nog te koop het in de vorige maand geannonceerde, in aanbouw staand kopervast gebouwd brikschip, 225 ton.
Te bevragen bij K. Kater, te Groningen.


Datum: 23 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Veendam op 18 februari: galjootschip ZEPHYR, groot 124 ton, gebouwd in 1858, laatst gevoerd door kapt. W.L. Pekelder: NLG 5.800, koper G.H. Konings te Appingedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 februari. Heden vertrok Zr.Ms. fregat ADMIRAAL VAN WASSENAER, commandant De Haas, van hier naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 januari. Het Nederlandse barkschip DEN ELSHOUT, de 30e december alhier binnengelopen, heeft, na enige geringe reparaties ondergaan te hebben, de 5e januari de reis naar Amsterdam voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 februari. Volgens een hier ontvangen bericht, arriveerde te Fernambuck de 28e januari het schip VRIENDENKRING, kapt. W. Scheltens, van Londen, hebbende 36 dagen reis. Alles wel aan boord.


Datum: 24 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 februari. Uit het op Vlieland gestrande schip CITY OF KINGSTON, kapt. Dunn, van Philadelphia naar Hamburg - vroeger gemeld - zijn 1000 vaten petroleum geborgen. Het schip is lek, door het volk verlaten en zal niet af te brengen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Oude Pekela, 22 februari. Uit de Zeemansalmanak van Oude Pekela over 1871/72, onlangs verschenen, blijkt, dat het zeemanscollege De Trouw alhier thans 127 effectieve leden telt. Het daaraan verbonden weduwen en wezenfonds heeft 235 leden, waarvan 70 effectieve en 165 honoraire leden. De kas van dat weduwen en wezenfonds bedraagt thans NLG 17.460,30. Gedurende het laatste jaar werd zij vermeerderd met een bedrag van NLG 1.009,55. Er zijn op heden 20 weduwen, die daaruit jaarlijks ieder NLG 50 trekken. Op een der laatste vergaderingen werd besloten, dat de kapiteins, die 65 jaar oud en 20 jaar lid van het college zijn geweest, voortaan slechts de halve contributie zullen hebben te betalen.
Wij kunnen er nog bijvoegen dat hier na 1 januari reeds 3 nieuwe schepen, ieder 200 ton groot, verkocht zijn geworden, terwijl er nog 4 onverkocht op stapel staan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Reineke en Hermanus Tollenaar, makelaars, presenteren op maandag 13 maart 1871, des avonds ten zes ure precies. ten huize van L. H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, te Amsterdam, te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gezinkt driemast schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CATHARINA EN AGNES, laatst gevoerd door kapt. R. van de Velde Smit. Volgens Nederlandse meetbrief lang 33,46 meters, wijd 5,465 meters, hol 3,18 meters, en alzo gemeten op 258 tonnen of circa 137 lasten, en dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voornoemde schoenerschip ligt in het Oosterdok aan de dijk, en is inmiddels uit de hand te koop. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Volgens nader bericht is het Nederlandse schip BOUTRY, kapt. Middelberg, van Elmina naar Falmouth, na op de baar voor Grand Bassan (opm: ook: Grand Bassam; 05º12’ NB 03º44’ WL, Ivoorkust) gestoten te hebben, op de rivier gebracht en afgekeurd. De lading werd gelost.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Bokma zal op donderdag den 2 maart 1871, ’s avonds 7 uur, bij G.R. de Vries te Akkrum, provisioneel verkopen:
- Een te Leeuwarden gebouwd kofscheepje, groot 10 ton, met complete inventaris, eigen aan G.R. de Vries.
- Een in 1863 te Sneek gebouwd snelzeilend kofscheepje, waarmede een prijs is gewonnen te Oostermeer en een premie van Oostergoo, groot 15 ton, met complete inventaris, eigen aan G.H. Weenings, thans veerschipper van Akkrum op Sneek en Heerenveen.
Beide schepen zijn uitmuntend onderhouden, zeer geschikt tot vervoer van goederen en inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de eigenaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee schepen te koop: een nog vrij hecht schip, het hol met toebehoren, wijde warings, platte luiken, roef en bollestal, gediend tot veerschip Kuinre – Sneek, en een nog sterke 7 tons modderpraam met toebehoren, mast, giek, enz. bij O.L. Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt potschip, groot 15 ton. Te bevragen bij de eigenaar Ids T. van der Zee te Rauwerd.


Datum: 25 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 22 februari. Een bark (Dutch) is op de Skerries gestrand. Naam onbekend. Van de equipage is niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een galjootschip, door buitengewone omstandigheden.
Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op dinsdag 7 maart 1871, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het gemeentehuis te Sappemeer, à contant, publiek verkopen het welonderhouden Nederlands galjootschip, genaamd NIJVERHEID, groot 96 zeetonnen, met al diens opgoed en toebehoren, gebouwd in 1855 op de werf van de scheepsbouwer H.J. Boerma, te Martenshoek, geclassificeerd bij Veritas 5.6 l.l., tot heden bevaren door kapt. C. Beumee, vroeger door kapt. H.A. Kemper Sr., van Sappemeer, thans liggende te Emden, aldaar te bezien 5 dagen voor de verkoop en informatiën bij kapt. C. Beumee, te Nieuwe Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 februari. Van de hier te huis behorende kof FOSKELINA EMMELINA, kapt. T.F. Folkers, de 22ste oktober te Drontheim zeilklaar naar Kopenhagen om order, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 26 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Zr.Ms. schroefstoomschip KIJKDUIN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee H.E. Bunnik, is in de namiddag van de 25e dezer van Curaçao ter rede van Texel binnengevallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 25 februari. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. stoomschip de CITADEL VAN ANTWERPEN binnen kort onze haven verlaten ter opvolging van zijn bestemming naar de kust van Guinea.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 februari. Van het tussen Vlie en Terschelling gestrande clipperschip zijn 3000 vaten petroleum geborgen en 6500 vaten verloren gegaan. Het schip is geheel verbrijzeld.


Datum: 27 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kornelis Johannes Hagenzieker, makelaar, presenteert op maandag de 6e maart 1871, des avonds na 6 ure, ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, te verkopen 1/64e aandeel in het Nederlands barkschip ARIA EN BETSY, groot 737 gemeten tonnen, gevoerd door kapt. R. Ran, varende onder directie van de heren F.U.H. Reiger & Co., thans te Nieuwediep liggende met een lading van Java voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar, of met de heren Joh. Ooms Ezn. & Co. te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Vaartheropening Harlingen – Amsterdam, v.v., met het stoomschip W.H.F. BARON VAN HEEMSTRA, op woensdag de eerste maart aanstaande. Aan de Westerdoksdijk ligt ter inlading voor goederen bovengenoemd stoomschip, om bepaald woensdag de 1e maart, des morgens te zes uur van Amsterdam te vertrekken naar Harlingen, en zal alsdan (ijsverhindering voorbehouden), hare geregelde dienst hervatten:
Van Harlingen: Woensdags en Zaterdag des morgens te zes uur; van Amsterdam: Dinsdags en Vrijdag des morgens te zes uur.
Nadere informatiën te Amsterdam bij kapt. G.H. Smit, Binnenkant, U 171, en aan het nieuwe lichterschip FRIESLAND, Haarlemmer steiger, en te Harlingen bij Zeilmaker & Co.
N.B. Vee-aangave voor donderdag de 2e maart.


Datum: 28 februari 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 27 februari. Het schip DUISBURG heeft 6 lichters, en zal waarschijnlijk leeg moeten lossen. Het schip is niet lek meer. Men denkt het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 26 februari. Alhier is binnengekomen de Nederlandse kof ALBERTINE, kapt. Schuur, van Londen naar Gent met zaad en koeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Nieuwe Pekela op woensdag 22 februari: het schoener-kofschip de SPRUIT, groot 138 ton, gebouwd in 1847, kapt. T.M. Pott: NLG 5925. Koper: A.J. Schröder te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Bij het laden van steenkolen aan boord van Zr.Ms. stoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN te Nieuwediep, had de 23e dezer een allertreurigste gebeurtenis plaats. Die steenkolen moesten over een vlotbrug naar genoemde bodem worden gebracht. Bij het oprijden van die brug schijnt men de met steenkolen beladen wagen met niet genoegzame voorzichtigheid te hebben bestuurd, althans de wagen geraakte met kracht tegen de broze leuning der vlotbrug en viel met de matroos, die op zakken met kolen zat, in het bassin. Niet zodra dit werd opgemerkt, of twee matrozen sprongen de drenkeling na. Deze schijnt zich aan een zijner redders te hebben vastgeklemd, zodat die beiden zeer spoedig wegzonken. Een derde en vierde schepeling, die ook tot redding in het water waren gesprongen, deden vruchteloze pogingen. De eerste in het water gevallene werd spoedig met een dreg naar boven gebracht;maar hij was reeds een lijk. Het lijk van de tweede, die het offer werd zijner menslievendheid, is nog niet gevonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 27 februari. Te Kinderdijk werd de 24e dezer met goed gevolg te water gelaten van de werf der heren J. en K. Smit, de schroefstoomboot STAD GRONINGEN, gebouwd voor rekening ener Groninger maatschappij. Deze boot zal gevoerd worden door kapt. G. Nieveen en is bestemd tot het vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Amsterdam en de Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Drie à vier scheepstimmerknechten kunnen terstond vast werk bekomen bij K. Prins, aan de Nieuwebrug bij Heerenveen, bij wie te koop is een in aanbouw zijnd nieuw schip, groot 50 ton, en een op stapel staande nieuwe praam, groot 9 à 10 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een ongehuwde scheepstimmermansknecht, zijn werk verstaande, kan op maart vast werk bekomen tegen hoog loon te Langweer. Men vervoege zich in persoon, of franco brieven bij Wiebe K. Slager, scheepstimmerman te Luinjebert.


Datum: 01 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 27 februari. Het stoomschip NESTOR, naar Rotterdam bestemd, is met defecte machine teruggekomen. (opm: mogelijk geen Nederlands schip, tenzij de clipper met hulpstoomvermogen NESTOR)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij is voor een transport troepen naar Batavia bevracht het schip NIEUWE WATERWEG II, kapt. J. Zwart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Op donderdag de 9e maart 1871, des middags ten 12 ure in het Nederlandsch Koffiehuis van J. Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, ten overstaan van de deurwaarder B. van Geluk te Dordrecht, van het schoenerschip genaamd JENNEKE HENDRIKA, gebouwd te Sappemeer, gemeten op 151 tonnen of 80 lasten, lang volgens meetbrief, 26 meters en 80 centimeters, breed 4 meters en 62 centimeters, hol 2 meters en 75 centimeters; gevoerd geweest door kapt. H. Kip, met deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris, breder bij biljetten omschreven. Het voormelde schip met zink beslagen en inventaris is liggende in de Nieuwehaven te Dordrecht en aldaar te bezichtigen. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde deurwaarder Van Geluk in de Vischstraat te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 28 februari: het fregatschip EVA JOHANNA, verkocht voor NLG 23.400, de chronometer verkocht voor NLG 170. (opm: verkocht naar Noorwegen).


Datum: 02 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse Jhr. A.C. van Haeften, de 26e december des vorigen jaars van de rede van Texel vertrokken, is volgens een bij het departement van marine ingekomen bericht, na een voorspoedige reis van slechts 28 dagen, de 22e januari j.l. te Paramaribo aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 1 maart. De sleepboot KINDERDIJK heeft twee maal met hoog water getracht het schip DUISBURG af te slepen, doch vruchteloos. Aanstaande zondag zal het schip waarschijnlijk ledig zijn, en dan zal men weder trachten het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambucq (opm: Recife, Brazilië), 11 februari. Het schip CALLIE ALLIE, kapt. Van Slooten, van Rosario naar Liverpool, is de 10 januari gezonken, doch de equipage gered. (opm: naam schip zo ook in de krant, opgenomen vanwege Nederlands lijkende naam kapitein; mogelijk is de scheepsnaam in het bericht verminkt; de tweemast-schoener OCEAAN, kapt. T. van Slooten, wordt in 1871 in averij verkocht. Het schip zat al sinds 1870 op de Zuid-Amerikaanse kust)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 2 januari. Kapt. Van der Gevel, voerende het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, de 20e december van Bangkok alhier aangekomen, rapporteert de 10e november in Straat Sunda in aanvaring te zijn geweest met het Engelse barkschip LIZZY IREDALE, en hij naar Anjer was terug gekeerd om te repareren. Op 36º ZB 99º OL had het schip gedurende twee dagen zware storm doorgestaan, waardoor het zwaar werkte en ongeveer vier duim water maakte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 maart. Bij C.J. Boon, te Hoogezand is gisteren met goed gevolg te water gelopen het nieuw gebouwde schroefstoomschip AMSTERDAM, bestemd voor de sedert jaren bestaande Lemmer nachtstoombootdienst op Amsterdam voor passagiers, goederen en vee, thans onder directie der heren J. Visser en H. de Koe te Lemmer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 23 februari. De zeven aandelen in de stoomsleepboot-maatschappij, heden publiek geveild, zijn opgehouden voor 30 pCt.


Datum: 03 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. De heer J.M. van der Made is benoemd tot directeur der te Amsterdam bestaande Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, vroeger onder de firma Paul van Vlissingen & Dudok van Heel gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 25 februari. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeesters J.& H. Nijhuis te water gelaten het kofschip ANNA ADELHEID, groot 68 tonnen, voor rekening van de heer H. de Jonge te Blumenthal in Hanover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag de 21e maart 1871, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SCHEVENINGEN, laatst gevoerd door kapt. J.K. Annokkee, groot 381 lasten of 722 tonnen, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zullen afzonderlijk worden geveild: chronometers en andere instrumenten. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars (opm: schip verkocht naar Duitsland; herdoopt in CLARA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 maart. Het schip WILHELMINA, kapt. Helberg (opm: mogelijk buitenlander), van Tromsoe naar Vlaardingen, is bij Molde gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Het Nederlandse schip PARAMARIBO, kapt. Schmidt, zou 12 februari van St. Thomas naar Haïti vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 2 maart. Terwijl de loggers CHARLOTTE WILHELMINA en de TOEKOMST, behorende aan de Haring-, Beug- en Kolvisscherij Het Noorden, de 23e februari j.l. met een goede vangst te Hellevoetsluis binnen kwamen en de logger EELJE BOUMAN met goed gevolg van de werf der heren M. en J. Wilkens te water liep, werden de volgende dag nog de kielen gelegd van de loggers LICHTSTRAAL en ELISABETH MARIA op de werven van de heer J.J. Koerts te Oude Pekela en van de logger WINSCHOTEN op de werf van de heren J.M. Meihuizen en Zoon te Wildervank, terwijl op de werf van de heren M. en J. Wilkens nog de logger het NOORDEN in aanbouw is. Ons innig verheugende, dat deze maatschappij, die de haar geschonken ondersteuning ten volle verdient, zulke uitmuntende tekenen van leven geeft, kunnen wij mededelen, dat bovengenoemde schepen nog dit jaar in de vaart gebracht zullen worden en dat het volgetekend kapitaal NLG 170.000 bedraagt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij P.H. van der Werff te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een schuitmakersknecht, die het bootjemaken verstaat, wordt tegen hoog loon en voor vast werk gevraagd bij Laurens Wildschut te Gaastmeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een à twee scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij A. Sjollema te Menaldum. Brieven franco.


Datum: 04 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. De mededeling in sommige dagbladen gedaan omtrent de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier is onjuist. De heer J.M. van der Made is niet benoemd en kan in de tegenwoordige stand van de zaak niet benoemd worden tot directeur. De benoeming zal moeten plaats hebben door de aandeelhouders, nadat de reorganisatie tot stand is gekomen. Naar wij echter met zekerheid vernemen zal de heer Van der Made voor die betrekking door de commissie uit de aandeelhouders worden voorgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Volgens brief van kapt. Brouwer, voerende het Nederlandse schip HENRIETTA, van hier naar Padang, was hij de 12e januari in goede staat zeilende op 03º 23’ NB en 21º31’ WL. Passagiers en equipage allen wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden, 1 maart 1871 heb ik, George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Pieternella Denzler, echtgenote van Nikolaas van der Meijden, wonende te Rotterdam, gedagvaard genoemde Nikolaas van der Meijden, echtgenoot van requirante, laatst van beroep zeevarende, gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op woensdag 21 juni 1871 te verschijnen of iemand van zijnentwege te doen opkomen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de eiseres op 29 juli 1863 met de gedaagde te Rotterdam is gehuwd en en aldaar tot aan zijn hierna bedoeld vertrek gemeenschappelijk met hem heeft gewoond.
- Aangezien de gedaagde op de 20e augustus 1866 als bootsman met het schoener-brikschip ARGUS, gevoerd door kapt. N. Tuk, van Hellevoetsluis in zee is gezeild met bestemming naar Manzanilla de Cuba.
- Aangezien sedert die tijd noch van het schip, noch van zijn bemanning enige berichten hoegenaamd zijn ingekomen, zodat het hoogstwaarschijnlijk mag geacht worden, dat het schip op die reis met man en muis is vergaan en dat daarbij ook de gedaagde is omgekomen, hetgeen wordt bevestigd door een verklaring van de reders van dat schip, de heren Gebr. van Rossem te Rotterdam, afgegeven de 9e september 1869.
- Aangezien er alzo meer dan vier jaren zijn verlopen, zonder dat in die tijd enig bewijs is ingekomen van het aanwezen of overlijden van de gedaagde.
- Aangezien de eiseres onder deze omstandigheden belang heeft om tegen de gedaagde, haar echtgenoot, te procederen tot verlenging der verklaring van rechtsvermoeden van zijn overlijden en der vergunning om een ander huwelijk aan te gaan.
Alsnog van zijn aanwezen te doen blijken.
G.C. Stoeller, deurwaarder (opm: sterk bekort)


Datum: 05 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 4 maart. De Middellandse zeeboot CASTOR, deze morgen ten 8 uur de haven binnenstomende, kwam tegen Zr.Ms. stoomschip KOOPMAN aan, dat aan wal gereed lag om een proeftocht naar de rede te doen, verbrijzelde de buitenhangende boot en bracht enige verdere schade toe. De KOOPMAN heeft echter zijn proeftocht kunnen doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notarissen Dalen & Van Wijngaarden, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van hun principalen, die daartoe door de Arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage zijn gemachtigd, zijn van mening om op dinsdag 21 maart 1871, des middags ten 12 ure precies, in het huis van de notarissen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in één zitting, in het openbaar te veilen en aan de meest biedende of eerstmijnende te verkopen:
- Een goed onderhouden en uitmuntend ingerichte overdekte schroefstoomboot genaamd WILLEM DE ZWIJGER, groot 80 tonnen volgens meetbrief te Delft van 22 februari 1868 no. 32, thans liggende in de Haringvliet te Rotterdam met de daarbij aanwezige inventaris.
- Een dito schroefstoomboot genaamd HUGO DE GROOT, groot 80 tonnen volgens meetbrief te Delft van 12 juni 1868 no. 6, liggende in de Haringvliet te Rotterdam met de daarbij aanwezige inventaris.
- Een dito schroefstoomboot genaamd ZEELANDIA, groot 75 tonnen volgens eigen meting, liggende in de Haringvliet te Rotterdam met de daarbij aanwezige inventaris.
- Een goed onderhouden aakschip genaamd CHRISTINA JOHANNA, groot 48 tonnen, met de daarbij aanwezige inventaris liggende in de Haringvliet te Rotterdam.
Te aanvaarden bij de betaling van de kooppenningen. Een en ander behoort aan de naamloze vennootschap De Delftsche Schroefstoomboot-Maatschappij en is te bezichtigen twee werkdagen vóór en op de dag van de verkoping; terwijl 8 dagen vóór de verkoping opgaven van de aanwezige inventarissen ter inzage zullen liggen ten kantore van genoemde notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam alwaar, zomede ten kantore van de notaris A.M. Schagen van Leeuwen te Delft, inmiddels nadere informatiën zijn te bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 4 maart. De Stoomvaart Maatschappij Nederland zal den 15 mei de directe stoomvaart op Nederlands-Indië door het Suez Kanaal beginnen. Het stoomschip WILLEM III, te Glasgow gebouwd, zal dan van het Nieuwediep vertrekken onder de gezagvoerder E. Oort. De passagegelden bedragen NLG 1.000 en NLG 700 per persoon in de eerste klasse (verschillend naar mate de inrichting der gebruikte hutten) en NLG 350 in de tweede klasse. De reis moet, zoals men weet, uiterlijk binnen vijftig dagen worden volbracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij R. de Boer Dz., scheepsbouwer te Bolsward.


Datum: 06 maart 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Madura. 30 januari jl. strandde op Poeloe Toemboek, ten zuiden van het eiland Raäs, de Nederlandse driemaster DAGERAAD, gezagvoerder Van Striemen, welk schip was geladen met steenkolen van Birkenhead, bestemd voor Soerabaya. De eerste stuurman met zes man van de equipage, die den 3de daaraanvolgende in een sloep te Sumanap waren aangeland, passeerden de volgende dag Pamakassan, ten einde een stoomboot van Soerabaya te ontbieden. Van Sumanap was inmiddels een vaartuig met veertig man onder het hoofd van Sapoedi naar het eiland Raäs afgezonden, met last om de gezagvoerder, die dáár met de overige schipbreukelingen was achtergebleven, de nodige hulp te verlenen. Mensenlevens waren bij deze schipbreuk niet te betreuren.


Datum: 07 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Volgens bericht is het Nederlandse brikschip DOESBORG, kapt. Spaanderman, te San Francisco bevracht naar Callao.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie.Te Harlingen in lading naar Newcastle het snelzeilend eerste klasse barkschip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. E. van der Leij. Sluit maandag, 13 maart 1871.
Adres te Harlingen bij Repko & Co.


Datum: 08 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 6 maart:
- het Nederlandse barkschip FRANCINA WILLEMINA, groot 573 ton, gebouwd in 1854, kapt. M. Pijl: NLG 13.000, opgehouden, doch later voor dezelfde som uit de hand verkocht aan K.J. Hagenzieker (opm: waarschijnlijk in opdracht van F.E.C. Ooms te Rotterdam, die haar herdoopte in BATAVIER).
- 1/64e aandeel in het Nederlandse barkschip ARIA EN BETSY: NLG 440, in slag NLG 140, koper C.S. Oolgaardt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop 1/3 aandeel in twee korenschepen en schipvaart van Eppenhuizen en Startenhuizen op Groningen v.v., met pl.m. 20 korenzakken en verdere gereedschappen, te bevragen bij D.T. Biewenga, te Eppenhuizen.
Mr. Werumeus Buning, notaris.


Datum: 09 maart 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. De passagiers, die zich op de heden van Amsterdam naar Zwolle varende stoomboot bevonden, zijn gelukkiger wijze aan een groot gevaar ontkomen. In de nabijheid van Genemuiden liep een zwaar geladen laverend schip met volle kracht tegen het midden gedeelte der stoomboot, die daardoor zulk een geweldige schok bekwam, dat passagiers van de banken en als goederen ten onderste boven vielen. Ware het door een vlugge en gelukkige wending der stoomboot niet voorgekomen, dan zou die zeker zwaar beschadigd zijn. Thans bepaalt zich de schade enkel tot de raderen. De kapitein der stoomboot heeft terstond van het voorgevallene de burgemeester der gemeente Zwartsluis kennis gegeven en daarna zijne reis naar Zwolle vervolgd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 2 maart. In de afgelopen nacht is ter rede van Samarang op strand geslagen en verongelukt een schoener, beladen met 25 kodd. (opm: mogelijk 25 kodi: een snees, een twintigtal planken of bundels]) Trembalo-hout en 5 pikols kamfer, komende van Banka, alsmede twee praauwen, met vis beladen.
Het wrak van de PONTIANAK is geheel weg. (opm: zie JB 050171 en JB 230171)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banka, … december. De 9e december werd te Toboali het bericht ontvangen van het verongelukken op de klippen ten westen van Gasper-eiland van het Amerikaanse schip SAMUEL RUSSEL. De administrateur van Toboali nam dadelijk de vereiste maatregelen om bijstand te verlenen, doch het mocht slechts gelukken enig zeil- en touwwerk te bergen. Het schip sloeg los en zonk.


Datum: 10 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij is bevracht voor de overvoer van een transport militairen naar Java de NOACH II, kapt. J.C.F. Looyen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 maart. Wij vernemen, dat het eerste stoomschip der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, WILLEM III, kapt. E. Oort, gisteren van de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow is te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 maart. Van Anjer telegrafeert men ons d.d. heden, dat het Engelse schip GRAND DUCHESS, kapt. Consterdine, van Londen met steenkolen, heden nacht met dikke lucht en regenbuien op het eiland Brabands-hoedje, bij Anjer, is gestrand, dat het acht voet water in heeft en dat het totaal weg zal zijn. Men zal trachten te redden wat men kan. (opm: zie JB 140371)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 6 maart. Volgens een hier ontvangen particulier bericht van kapt. Z.K. Schut, voerende het schip MARTENSHOEK, was hij, na gedurende 22 dagen met zijn schip in zee te hebben rondgedreven, op de reis van Newcastle naar Papenburg j.l. zaterdag genoodzaakt wegens gebrek aan proviand en water en met verlies van watervaten etc. Oostmahorn als bijlegger binnen te lopen. Men had vreselijke stormen doorgestaan, doch het schip was dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Stoomvaart Harlingen – Londen, met het eerste klasse ijzeren stoomschip NORA.
Van Harlingen naar Londen iederen woensdag, van Londen naar Harlingen iederen zondag, telkens 's morgens met het eerste getij.
Adres voor passagiers, goederen en vee bij de agenten J. Foekens, Repko & Co. te Harlingen, en
W.H. Carey & Sons te Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris J. van Leeuwen te Leeuwarden zal op vrijdag 17 maart 1871, middags 12 uur, ten verzoeke van de heren Schilthuis Tigler Wijbrandi & Cie. aldaar, voor rekening van degenen die zulks mogen aangaan, ten huize van den heer IJ. van der Wielen aldaar, tegen contante betaling, verkopen 40 à 50 last, of 1200 à 1500 hectoliters gedroogde, door zoet water beschadigde haver, te Leeuwarden in lichters aangevoerd, uit het schip GEZIENA, kapt. D.K. Rozema, en zulks in partijen. Te bezichtigen op den 16 en 17 maart e.k., des voormiddags van 9 tot 12 uur, bij de heren Schilthuis Tigler Wijbrandi & Cie., op het Noordvliet te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Tromp te Bergum zal op woensdag 15 maart 1871, des namiddags 4 uur, in de herberg van S. Terpstra te Bergumerdam, provisioneel verkopen een overdekt tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, in 1861 gebouwd op de werf van Sipke Swart te Grouw, groot 30 ton, met volledige inventaris. Inlichtingen te bekomen bij de scheepstimmerman A. van der Werf te Bergumerdam. (opm: LC 240371 meldt dat is geboden NLG 500.)


Datum: 11 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 februari. Vrachten. Nederlandse schepen. De NEDERLAND bedong NLG 87,50 en NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor koffie en NLG 30 voor tin, hier en op Tagal te laden. WAALSTROOM sloot af tot NLG 90 voor koffie te Padang. MARIA DIEDERIKA sloot af tot NLG 72 voor koffie, NLG 74 voor suiker. PRINSES AMALIA NLG 75 voor koffie en NLG 77,50 suiker. MARIA SARAH NLG 75 voor koffie en suiker. L.J. ENTHOVEN NLG 75 voor rijst en NLG 100 voor arak. JACOBA EN CHRISTINA tot NLG 75 suiker, NLG 60 tabak, NLG 87,50 huiden, NLG 90 specerijen. ADRIANA PETRONELLA sloot tot $ –.42 ½ naar Amoy af en QUATRE-BRAS insgelijks.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen SUMATRA, SINDBAD, WILHELMANA CLARA (opm: mogelijk WILHELMINA CATHARINA), CHRISTINA MARIA, VERTROUWEN, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaja, 24 januari. De stoomboten beginnen grote vrachten mede te nemen. Zo vernemen wij dat een van de boten van de Ocean Steam Ship Company vracht voor suiker heeft afgesloten, hier te laden tegen weinig hogere prijs dan waarvoor de zeilschepen thans lading innemen. De stoomschepen die door het Suezkanaal gaan, zullen het volgende jaar een zware concurrentie openen tegen de zeilschepen. Er worden op het ogenblik te Soerabaja grote transacties gesloten voor de levering van suikers, oogst 1871, De hoge prijzen NLG 15¾ , men wil zelfs dat NLG 16 besteed is, worden betaald met het vooruitzicht op een slechte beetworteloogst. Om daarvan voor de koloniale suiker te kunnen profiteren, zullen de oogsten spoedig in Europa aanwezig moeten zijn. Het ligt toch voor de hand dat de landen die niet door de oorlog geteisterd worden, hun best zullen doen om de beetworteloogst dit jaar zo hoog mogelijk op te drijven. De koloniale handel zal door snelle overvoer van de voordelen kunnen profiteren, die de ellendige toestand van Frankrijk en Duitsland veroorzaakt en door gebruik van de stoomschepen te maken, tijdig zijn suikers op de Europese markt moeten brengen, wil hij niet achter het net vissen. Wij vernemen dat de Ocean Company reeds boten in aanbouw heeft om de dienst tot Java uit te breiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 1e februari is te dezer rede (opm: Batavia) aangekomen Zr.Ms. stoomschip ARGUS, commandant de luitenant ter zee 1e klasse P.J. Rosenwald. Dit vaartuig, welks aanvankelijk rampspoedige geschiedenis algemeen bekend is, vertrok 1 november jl. van Vlissingen en deed achtereenvolgens Lissabon, Malta, Suez, Aden en Point de Galle aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 maart. Kapt. Kannegieter, gezagvoerder van het schip A.M.E., rapporteert dat hij gedurende de reis veel stilte, contrariewind en zwaar stormweder heeft gehad, en van af de Westereilanden (opm: Azoren) harde Z. en ZO. Winden met hoge zeeën heeft ondervonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 12 februari. Het schip SAMARANG, kapt. Klag, van Passaroeang met suiker naar Rotterdam, is hier met een noodroer aangekomen, hebbende de 7 december op 20º33' ZB. 99º20' OL. een orkaan doorgestaan, waarin het op zijde geworpen werd, het roer, verschansingen, zeilen en alles wat zich op dek bevond verloor, en men genoodzaakt was 100 ton van de lading over boord te werpen; heeft 6 voet water in het ruim gehad, en 200 ton suiker opgepompt. Men is bezig het noodroer te versterken en enige noodzakelijke reparatiën te doen, na afloop waarvan de kapitein de reis hoopt voort te zetten. Het schip maakt weinig of geen water.


Datum: 12 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens telegrafisch bericht is de stoomboot, varende van deze stad op Leeuwarden, schipper Van Houwelingen, sedert drie dagen in de Zuiderzee, op de hoogte van Kuindert en de Lemmer, en heeft zware stormen, die dezer dagen gewoed hebben, doorgestaan. De boot zit nog in het ijs, doch is volgens de laatste tijding, heden ontvangen, thans buiten gevaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Het Nederlandse schip KENNEMERLAND, kapt. Groote, zou volgens brief van de kapitein dd. Banjoewangie 23 januari, de volgende dag van daar herwaarts vertrekken. aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 10 maart. Het schip MARIA ELISABETH, kapt. Kuijper, heden van Trapani alhier gearriveerd, heeft door de vliegende storm in de haven anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, per telegraaf. Het schip VREDE, van Batavia naar Amsterdam, is lek te Suriname binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De deurwaarder B. H. van de Werve te Gouda, als lasthebbende van zijn principalen, is van mening op dinsdag de 21e maart 1871 des voormiddags ten half elf ure in het koffiehuis genaamd Groot Schippershuis aan de Veerstal te Gouda te verkopen de extra snelvarende ijzeren schroefstoomboot genaamd VEREENIGING, vroeger genaamd HINDELOOPEN laatst gevaren hebbende tussen Leiden en 's Hertogenbosch, groot 53 ton of circa 28 lasten met deszelfs machine en ketel van 12 paardenkracht (hoge drukking) en inventaris, zoals dezelve staande is op de helling van de werf Kromhout van de scheepsbouwmeester D. Borkus te Gouda.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Reineke en Hermanus Tollenaar, makelaars, presenteren op maandag 13 maart 1871 des avonds ten zes ure precies, ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gezinkt driemast schoenerschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd CATHARINA EN AGNES, laatst gevoerd door kapt. R. van de Velde Smit, gebouwd in 1867 en bij Veritas geclassificeerd 3/3 A.1.1. Volgens Nederlandse meetbrief lang 33,46 meters, wijd 5,465 meters, hol 3,18 meters en alzo gemeten op 258 tonnen of circa 137 lasten en dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde schoenerschip ligt in het Oosterdok aan de dijk en is inmiddels uit de hand te koop. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars (opm: vaartuig overgegaan naar U. Zuiderveen te Pekela, herdoopt in TJADUWINA).


Datum: 13 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 maart. De HOEK VAN HOLLAND, van Sunderland naar Batavia, is de 8e maart in aanvaring geweest met het schip FIDE en bekwam daardoor schade aan de verschansingen, bezaansmast, enz., en werd het standaard-kompas daarbij verbrijzeld.


Datum: 14 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 maart. Heden morgen is alhier ter rede geankerd Zr.Ms. transportschip met stoomvermogen JAVA, commandant kapt.t.zee Boneval Faure, komende van Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 11 maart. De eerste alhier gebouwde logger EELJE BOUWMAN, stuurman Jb. Schenk en gebouwd voor rekening van de maatschappij Het Noorden, heeft hedenmiddag haar plaats van aanbouw verlaten. Twee andere zijn hier nog in aanbouw terwijl ook behalve de CHARLOTTE WILHELMINA, stuurman W. Bijl en de TOEKOMST, stuurman A. Smit, die reeds in het verlopen najaar in de vaart zijn gekomen te Pekela nog de kielen zijn gelegd voor twee dergelijke vaartuigen. Het ingeschreven kapitaal voor deze haring-, beug- en kolvisserij bedraagt reeds NLG 170.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op maandag de 27e maart 1871, des avonds om 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema, te Hoogezand, publiek à contant verkopen het Nederlands schoenerschip MARGARETHA, groot 110 zeetonnen, in den jare 1869 gebouwd op de werf van J.B. Uil, te Martenshoek, gevoerd geweest door kapt. J.J.A. Walker, van Groningen, met deszelfs complete inventaris, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen en aldaar te bevragen bij de heer J.H. Tunteler (opm: vaartuig over naar reder J.S. van der Goot, Hoogezand, naam ongewijzigd. Zie ook NRC 150371).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 maart. De vissersbom genaamd WONDERLIJK ZIJN 'S HEEREN WEGEN, te huis behorende te Scheveningen, heeft l.l. donderdagavond bij een zware storm uit het Z.W. in de Noordzee de mast verloren, en is onder noodtuig hier gisterenavond binnengekomen om zich van de geledene schade te herstellen. Verscheidene bomschuiten liggen hier mede gunstige weersgesteldheid af te wachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens telegrafisch bericht is de stoomboot, varende van deze stad op Leeuwarden, schipper v. Houwelagen, sedert drie dagen in de Zuiderzee, op de hoogte van Kuinder en de Lemmer, door het ijs ingesloten, en heeft in die toestand de zware stormen, die dezer dagen gewoed hebben, doorgestaan. De boot zit nog in het ijs, doch is volgens de laatste tijding, heden ontvangen, thans buiten gevaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Het schip JUNO, kapt. Stokhuijzen, naar Padang bestemd, is hier heden lek, met verlies van zeilen, ankers, ketting en andere schade aan schip en tuig uit zee teruggekomen, hebbende te Straat Sunda veel slecht weer doorgestaan.
Mede is hier uit zee teruggekomen het barkschip MINA, kapt. Van Bruggen, naar Rotterdam bestemd, wegens stormweder; dit schip heeft 17 dagen vruchteloos getracht Straat Sunda uit te komen. Het heeft echter, na provisiën ingenomen, de voorraad water aangevuld en enige geringe schade aan zeilen en touwwerk hersteld te hebben, de 2e februari de reis hervat.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag, in de loop van deze of in het begin der volgende week zullen ten overstaan en in het Lokaal van het Vendudepartement alhier, verkocht worden aan de meestbiedende, voor rekening van belanghebbenden het wrak en de lading steenkolen van het Engelse schip GRAND DUCHESS, kapt. H. Consterdine, van Londen naar Singapore, zoals zij zijn liggende of niet liggende op het eiland Braband’s Hoedje in Straat Sunda. Het schip, groot ongeveer 857 ton, werd in 1869 van ijzer gebouwd.
Batavia, 15 maart 1871, the Borneo Company Limited.
(opm: zie NRC 100371)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Tjilatjap zal op maandag 20 dezer publiek worden verkocht het aldaar ter rede liggende barkschip PIETER JOHANNES, groot 231 gemeten lasten, met deszelfs inventaris. Eerst zal het schip, daarna de inventaris worden geveild.
De verkoop heeft plaats twee dagen na aankomst te Tjilatjap van het stoomschip VICE PRESIDENT PRINS, dat 15 dezer van hier vertrekt en 22 dezer naar Batavia terugkeert.
Batavia, 14 maart 1871, P. Landberg & Zoon

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 maart. Een ontzettend gerucht, hier vrijdag en gisteren verspreid, heeft zich bewaarheid; twee onzer tjalken zijn in de storm van donderdagavond gebleven. Met het schoonste weder verlieten K. van Getsen en E. Schoonhoven, diep met aardappelen geladen, ’s morgens van die donderdag onze haven, de beide zwagers met vrouwen en kinderen aan boord, 15 à 16 in getal, en de beide vrouwen in gezegende omstandigheden. ’s Avonds overviel hen de storm, het ene vaartuig werd verbrijzeld en het andere zonk, geen der opvarenden werd gered. (opm. EENDRAGT, kapt. E. Schoonhoven. Zie LC 240371, LC 310371, LC 020471)


Datum: 15 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 13 maart: het Nederlands gezinkt driemast schoenerschip CATHARINA EN AGNES, 258 tonnen, gebouwd in 1867: NLG 13.000, in slag NLG 50. Koper P. Reineke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het Nederlandse schip TELANAK, kapt. Lusink, van hier naar Batavia, is zaterdag II. in het Groot Noord Hollandsch kanaal, wegens stormweder vastgemaakt liggende, door het schip VICTORY, kapt. Henry, van hier naar Newcastle, aangevaren, en heeft daardoor schade aan de spiegel bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 14 maart. Gisteren is van hier naar zee gezeild het Nederlandse kofschip ZWAANTINA, kapt. Nieboer, van Gent naar West Hartlepool in ballast en heden de Nederlandse schoener ALIDA, kapt. Siegel, van Gent naar Windau in ballast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 maart. Het schip HOEK VAN HOLLAND, kapt. Versteeg, van Sunderland naar Batavia, heeft bij aanzeiling op de 1e dezer schade aan de verschansingen en bezaansmast bekomen, terwijl het standaard-kompas daarbij verbrijzeld werd.


Datum: 16 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 15 maart. Hedenmorgen is van de werf De Toekomst met goed gevolg te water gelaten: het Maaskotterschip LEIDEN, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de maatschappij De Toekomst, tot exploitatie van zeevisserij onder directie van de heer A.E. Maas, gevoerd zullende worden door R. Rijke. Dit is het 16e schip hetwelk door genoemde maatschappij in de vaart is gebracht en het 12e hetwelk aan haar werf sedert 1869 is gebouwd. Onmiddellijk na het te water laten van de LEIDEN werd de kiel gelegd van de te bouwen sloeplogger ZEE- EN LANDBOUW, mede ter haring- en kabeljauwvisserij bestemd, voor rekening van de heren K. Poortman & Co., zullende gevoerd worden door Dirk Roest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Houtkoper, van hier naar Suriname, is gisteren in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal vastgemeerd liggende, aangevaren door het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, van het Nieuwediep komende, waardoor de boeg aan bakboordszijde ingestoten werd en de kraanbalk en kluiverboom braken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 15 maart. Gisteren werd op de werf van de scheepsbouwmeester J.H. de Boer te Oude Pekela met goed gevolg te water gelaten het solied gebouwd kopervast brikschip, genaamd AVANT, groot 150 roggelasten, welk schip bevaren zal worden door kapt. H.J. Oosterhuis, onder directie van de heer J.J. Koerts te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 maart. Het stoomschip STAD GOES, met stukgoederen van Rotterdam te Antwerpen aangekomen, is in de nacht van de 10e dezer vol water gelopen en gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 10 maart. Het schip ZENOBIA, kapt. Jones, van Girgenti met zwavel naar Harburg, is in de afgelopen nacht tussen Etaples en Berk gestrand en verbrijzeld. De equipage is daarbij omgekomen. (opm: vrijwel zeker een buitenlands schip)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 10 maart. Het wrak van het gestrand Engels schip BLAIRMORE, gevoerd geweest door de heer R. Nicoll, benevens de lading, bestaan hebbende in 4.606 picols suiker, en de niet afgebrachte provisiën, zoals het liggende of niet liggende bevonden wordt nabij Poeloe Ketapang (opm: 3.5 mijl ten noord-oosten van Probolinggo), heden aan de meestbiedende geveild, is gekocht geworden door de heer F.W. Davids, boekhouder bij de firma E. Moormann & Co. en wel voor de som van NLG 2.350,-


Datum: 17 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 maart. Hedenmorgen vertrok uit deze haven, onder het wisselen van de gebruikelijke saluutschoten met het wachtschip, Zr.Ms. schroefstoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, commandant kapt.-luitenant ter zee Hugenholtz, ter opvolging van zijn bestemming naar de kust van Guinea. Terwijl gemeld stoomschip de haven verliet, liet zich de muziek van het Instituut van de Marine horen. Een groot aantal zowel bloedverwanten als vrienden en bekenden hadden zich aan het hoofd verzameld om de vertrekkenden een laatst vaarwel toe te roepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 14 maart. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester J.H. de Boer alhier, met goed gevolg te water gelaten het brikschip AVANT, groot 150 roggelasten, dat bevaren zal worden door kapt. H.J. Oosterhuis, onder directie van de heer J.J. Koerts. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een nieuw loggerschip, genaamd WINSCHOTEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 februari. Het Nederlandse barkschip VREDE, kapt. Van de Plas, van Batavia naar Amsterdam bestemd en de 17 februari lek bij Braamspunt aangekomen - vroeger gemeld - zal waarschijnlijk de lading moeten lossen. De oorlogsstoomboot SOESTDIJK zal morgen van hier vertrekken om het schip op te slepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een veerschip met volledige inventaris, groot 17 ton, zich in een beste staat bevindende, en een scheepshol in aanbouw, ongeveer 22 à 23 ton. Te bevragen bij S.J. Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.


Datum: 18 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 maart. De schepen het VERTROUWEN, kapt. Meeter, en BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Hoekstra, beiden van Zwolle naar Engeland bestemd, hebben op de Rooton’s plaats aan de grond gezeten, doch zijn zonder schade weder afgekomen; laatstgenoemde is in de haven gekomen om weder ballast in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Het schip DAGERAAD (opm: kapt. F.H. van Striemen), met een lading steenkolen van Engeland naar Soerabaija, strandde op de hoogte van Straat Sapoedi (opm: 07º10’ ZB en 114º30’ OL). Het schip is totaal verloren, doch de bemanning gered. De lading was bestemd voor het Gouvernement. (zie ook PGC 210371)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 8 schepen, als:
Voor Amsterdam ANNA ELISABETH, kapt. H.J. Klasen, 449 lasten, vracht NLG 76,24. LOUISE, kapt. U. Bonjer, 396 lasten, vracht NLG 77,-. PETRONELLA, kapt. J. Rotgans, 295 lasten, vracht NLG 78,45. ARY SCHEFFER, kapt. J.L. Besseling, 398 lasten, vracht NLG 78,45. MARIA ELISE, kapt. F.D. van Deursen, 398 lasten, vracht NLG 78,74. CHRISTINA, kapt. M.H. Visser, 250 lasten, vracht NLG 78,85. GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. H. van der Woude, 655 lasten, vracht NLG 78,93.
Voor Schiedam MAASNYMPH, kapt. F. Vogelsang, 682 lasten, vracht NLG 77,95.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. De Nederlands-Indische bark ELLEN BANGKA, heeft de 12e november (opm: 1870) in de Golf van Siam, ongeveer 5 of 6 mijlen van de Kusrovie rots, twee keren gestoten op een droogte met slechts 11 voet water, welke niet op de kaarten staat aangetekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 maart. Zr.Ms. stoomkanonneerboot No.1, stalen kanonneerboot No.3, gepantserde kanonneerboot No. 10 en kanonneerboot No. 35 zullen vermoedelijk de 25e dezer buiten dienst worden gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 maart. Heden arriveerde hier de stoomboot STAD GRONINGEN No. 2, die dienst zal doen tussen Groningen en de Lemmer, onder directie van de heer J. Nieveen. Deze boot, gebouwd bij de heren J. en K. Smit, te Kinderdijk, munt uit door een soliede en nette constructie, een krachtige machine en zeer doelmatige verblijfplaatsen voor passagiers. Naar wij vernemen, zal ook de zeeboot spoedig gereed zijn, en zal er dan een geregelde, gemakkelijke en goedkope correspondentie zijn, ook voor passagiers, van hier naar Amsterdam. Thans wordt in de zeedienst voor goederen tijdelijk voorzien door een gehuurde grote goederenboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Volgens brief van kapt. Van der Plas, voerende het schip VREDE, van Panaroekan herwaarts, d.d. Suriname 20 februari, was hij genoodzaakt geweest om die plaats als noodhaven aan te doen, doordien het schip lek was gesprongen. De 5e februari was het besluit om naar Suriname af te houden genomen, en de 17e daaraanvolgende kwam de VREDE voor de rivier. De 21e februari zou het schip door een gouvernements-stoomschip binnengesleept worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 maart. Het schip BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Hoekstra, van Harlingen naar Aberdeen, is hier als bijlegger binnengelopen, hebbende bij Wieringen aan de grond gezeten en ballast overboord geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 maart. De bomschuit VOORUIT, schipper Mos, is heden nacht, bij N.N.O. storm, op de Helderse stenenglooiing gestrand, doch door het stoomschip STAD AMSTERDAM af- en vol water hier binnen-gesleept. Het volk is gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 maart. Het wrak, de inventaris, inhebbende lading enz. van het in Straat Sunda gestrande Engelse schip GRAND DUCHESS zijn heden op publieke veiling verkocht voor NLG. 7.860 aan de firma P. Landberg & Zoon.


Datum: 19 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 maart. De 5e dezer is van de werf (opm: de Noorderwerf) van de scheepsbouwmeesters Kater & Co. te Groningen te water gelaten het galjootschip JACOBUS DAVID, gevoerd zullende worden door kapt. B. Schaap.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het schip JUNO, kapt. Stokhuyzen, te Batavia uit zee terug, was de 9e februari bezig met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 maart. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip BERENDINA, kapt. Riks, van Livorno naar Antwerpen, met averij te Port Mahon binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Worden gevraagd 4 à 5 scheepstimmerknechten bij J.B. Uil te Martenshoek.


Datum: 20 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 18 maart. Naar men verzekert, wordt Zr.Ms. stoomschip KIJKDUIN gereed gemaakt voor een reis naar de kust van Guinea.


Datum: 21 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Scheveningen, 20 maart. Voor rekening van de Nederlandse maatschappij De Toekomst tot exploitatie van zeevisserij, zijn onlangs in Engeland 5 kotterschepen voor de trawlvisserij (schrobnetvisserij) gereed gemaakt en uitgerust. Die schepen zijn de 11e dezer van de Engelse kust in zee gelopen, om die visserij met dat soort schepen voor het eerst te beproeven en reeds donderdagmorgen liep een van die vijf kotters te Nieuwediep binnen met een aanzienlijke vangst, bestaande uit schol, tongen en enige weinige tarbotten, welke onmiddellijk naar Scheveningen vervoerd zijn, aldaar verleden vrijdag zijn verkocht voor NLG 950.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 20 maart. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd loggerschip EELJE BOUMAN, kapt. Schenk, gebouwd op de werf van de heren J. en K. Wilkens, te Veendam, voor rekening van de Noordzee Visscherij-Maatschappij Het Noorden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Volgens brief van kapt. Van der Zee, voerende het Nederlandse barkschip VIER GEBROEDERS, van hier naar Macassar d.d. 3 febr., was hij in goede staat zeilende op de hoogte van Batavia, hebbende 93 dagen reis van Dartmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het schip JUNO, kapt. Stokhuyzen, te Batavia uit zee terug, was de 9e febr. bezig met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. De schepen SUMATRA, kapt. Buyser, te Soerabaija, en CHRISTINA MARIA, kapt. De Veer, te Batavia aangekomen, waren, volgens bericht van daar van de 9e febr. bezig met repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 maart. Aangaande het schip DAGERAAD, kapt. Van Striemen, van Birkenhead naar Soerabaija, bij Madura verongelukt, wordt nog gemeld, dat het bij Straat Sapoedi gestrand en op zijde gevallen was, en geheel weg zou zijn. Het volk was op het eiland Ratoe geland, van waar het met een stoomboot afgehaald zou worden.


Datum: 22 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 21 maart. Heden is met goed gevolg van de werf 't Kromhout van de heer Joh. Kloos alhier, te water gelaten het raderstoomschip STAD DEVENTER, gebouwd voor rekening van de Geldersche Stoomsleepreederij te Arnhem. De machines zijn vervaardigd in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 21 maart:
- Een schroefstoomboot genaamd WILLEM DE ZWIJGER, verkocht voor NLG 3900.
- Een schroefstoomboot genaamd HUGO DE GROOT, verkocht voor NLG 5500.
- Een schroefstoomboot genaamd ZEELANDIA, verkocht voor NLG 8000.
- Een aakschip genaamd CHRISTINA JOHANNA, verkocht voor NLG 360.
In de zaal aan de Scheepmakershaven:
- het barkschip SCHEVENINGEN, in veiling verkocht voor NLG 21.600 aan Ed.C.A. Koli te Amsterdam (opm: naar Duitsland verkocht, herdoopt in CLARA). De chronometer verkocht voor NLG 175.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 maart. Het Nederlandse schoenerschip ALIDA CATHARINA, kapt. Nagel, heeft order gekregen naar Triëst te zeilen en is op de bank gehaald om de bodem schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 21 maart. Het Nederlandse schip CURAÇAO PACKET, kapt. Sorgdrager, van Curaçao alhier in het Oosterdok aangekomen, is zaterdag jl. in het Groot Noord Hollandsch kanaal aangevaren door de Noorse bark MERCATOR, waardoor boegspriet en kluiverboom braken, de boeg werd ingestoten en het schip meer andere schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 29 januari. Het barkschip PANTALON, alhier de 16e januari van Réunion aangekomen, heeft van het laatst van november tot 22 december (opm: 1870) een reeks van zuid-zuid-wester stormen ondervonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 maart. Het schip VENUS, kapt. Blogg, van Newcastle naar Delfzijl, is in de nacht van de 15e dezer in aanzeiling geweest met het stoomschip SHEPHERDESS en onmiddellijk daarna gezonken; de kapitein en een man zijn daarbij omgekomen. (opm: zeer waarschijnlijk een buitenlands schip)


Datum: 24 maart 1871


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 22 maart. Gisteren werd hier door twee vissersschuiten, drijvende onder water, aangebracht, en binnengehaald door de sleepboot MAGNET, het tjalkschip, bevaren door E. Schoonhoven, in de Zuiderzee gezonken in de storm van den 9 dezer. Men had gehoopt daarin nog enige lijken der opvarenden te zullen vinden, maar tevergeefs. De scheepsklok stond op zeven uur en het is dus te denken, dat op dat uur ’s avonds het schip in de diepte ging en al de opzijnden omkwamen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 23 maart. Antwerpen is alweder getuige van een petroleumbrand geweest. De Engelse schoener THOMAS HOPE, kapitein Sims, lag zaterdagavond te 7½ ure bij Austruweel gereed om met ene lading van 350 vaten naphta zee te kiezen, toen de olie plotseling ontvlamde. De geweldige slag, gevoegd bij een hevige vlam, deed dadelijk van alle kanten hulp opdagen, waardoor nog mogelijk was de opvarenden, zijnde de kapitein, diens vrouw en twee matrozen, te redden, maar met vreselijke brandwonden overdekt. Onderscheiden andere grote schepen met petroleum lagen in de nabijheid, alsmede een met buskruit geladen Frans vaartuig. Men is er echter in geslaagd het brandende schip met ijzeren kettingen zo vast aan den linkeroever der rivier te bevestigen, dat het niet afdrijven kon, waardoor groter onheilen werden voorkomen. De oorzaken van dit ongeluk zijn onbekend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vier scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond werk bekomen bij E.H. van der Zee te Joure.


Datum: 25 maart 1871


Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 maart. Woensdagavond (opm: 20 maart) omstreeks 10 uur is de Nederlandse stoomboot HOLYROOD, kapt. Weddell, uit zee komende, met de naar zee gaande Engelse stoomboot AVESBURY op deze rede in zo hevige botsing gekomen, dat de HOLYROOD dadelijk vol water liep, geen ander redmiddel ziende, besloot men het schip aan de vaste wal omhoog te zetten, doch door de duisternis liep hetzelve tegen het Leugenaarshoofd aan de westzijde der stad en zonk onmiddellijk. Het stoomschip heeft een belangrijke lading aan boord, en zit thans op een diepte van circa 60 voet, zodat alleen bij laag water de toppen van twee masten zichtbaar zijn, in een schuine richting, waaruit men zien kan, dat het schip op zijn zijde ligt, met het achterschip lager dan het voorschip. Zeer bezwaarlijk zal het schip te lichten zijn, Naar wij vernemen bestaat het plan, te trachten door middel van duikers een gedeelte der lading te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk gebouwd goed onderhouden, anno passato (opm: vorig jaar, dus 1870) geheel nieuw gekoperd barkschip, gemeten 460 tonnen, bij Veritas geclassificeerd 5/6 L. 2.1, met complete inventaris, mede bijzonder geschikt voor de houtvaart. Nadere informaties te bekomen bij de makelaar Fd. C.A. Koli te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op vrijdag 31 maart 1871, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder B.G. Smit, te Muntendam, ten verzoeke van kapt. G. Smit tegen contante betaling publiek te koop presenteren het Nederlands schoener-kofschip MARGARETHA, groot 107 zeetonnen, geclassificeerd bij Veritas 5.6 l.l., met al diens opgoederen en toebehoren, zoals het thans is liggende te Rotterdam en door opgenoemde kapitein is bevaren. (opm: schip blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip ANNA ADELHEID, groot ca. 60 last, gevoerd door kapt. H.J. de Jong, van Bloemendaal, en gebouwd bij de Gebrs. Nienhuis, te Sappemeer.


Datum: 26 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. In een heden gehouden vergadering van de aandeelhouders in commanditaire societeit De Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen is de door een commissie voorbereide reorganisatie definitief aangenomen, nadat de ontbinding van de bestaan hebbende vereniging was uitgesproken. Men besloot de directie niet aan twee personen, maar een één persoon op te dragen. De heren Paul C. van Vlissingen en Dudok van Heel traden nu af als directeuren. Tot directeur werd benoemd de heer J.J. van der Made; tot commissarissen werden gekozen de heren A.C. Wertheim, E. Mohr, A.J. H. van der Toorn, F.C. Van Hall, M.H. Insinger, H.E. van Gelder en C.A.E. van den Honert. (zie ook JB 290571)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens brief uit Elseneur d.d. 22 dezer is het Nederlandse schip ZWAAN, kapt. Gnodde, van Riga naar Belfast, de 12e dezer met enige schade door een aanzeiling te Christiansand binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Christiaan Ament en Kornelis Johannes Hagenzieker, makelaars, presenteren op maandag de 3e april 1871, des avonds na 6 ure, ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te verkopen het extra welbezeild driemast Nederlandse schoenerschip genaamd AMSTEL, gevoerd door kapt. J. Goossens Bzn. Volgens Nederlandse meetbrief lang 39,10 meter, wijd 4,14 meter, hol 2,65 meter, en alzo gemeten op 191 tonnen of 101 lasten en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemd driemast schoenerschip ligt in de Leuvehaven te Rotterdam en is inmiddels uit de hand te koop. Nog zal afzonderlijk worden geveild een chronometer. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars. (opm: schip blijft onder NL vlag; zie NRC 050471)


Datum: 27 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 24 maart. De CADZANDRIA, kapt. Holle, van Antwerpen naar Runcorn, is op de Goodwin aan de grond geweest en met assistentie van een stoomboot vlot en onder Downs ten anker gekomen. Het is lek en zal waarschijnlijk in een haven halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burnt Island, 24 maart. De ALIDA, kapt, Dijkman, geraakte gisteren op de Common rotsen aan de grond, werd met assistentie van een stoomboot vlot gesleept en hier binnengebracht. Men veronderstelt dat het schip weinig schade heeft bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 maart. Het schip JOHANNA, kapt. G.F. Takes, met rijstmeel van Bremen naar Amsterdam, is, volgens telegram van Vlieland van heden, de vorige dag (opm: 23 maart), door dikte van mist, in de buitengronden van Terschelling gestrand en zal weg zijn; het volk is gered; het was reeds gedurende twee dagen voorgaats geweest, zonder loods te hebben gezien. (opm: zie ook PGC 300371)


Datum: 29 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 24 maart. Het schip CADZANDRIA, kapt. Holle, van Antwerpen naar Runcorn, ligt nu op de rede van Duins ten anker. Het schip is lek. (opm: zie PGC 010471)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hermanus Tollenaar, makelaar, presenteert op maandag 17 april 1871, des avonds ten zes ure precies, ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam te verkopen: het extra-ordinair, welbezeild, ijzeren clipper-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: PROFESSOR SURINGAR, gevoerd door kapt. H.P. Kluijt, laatstelijk bij Veritas geclassificeerd 3/3 L.1.1. Volgens Nederlandse meetbrief lang 34,50 meters, wijd 5,12 meters, hol 3,40 meters, en alzo gemeten op 267 tonnen of 141 lasten en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde clipper-brikschip ligt in de Westerhaven te Rotterdam. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaar of met de heren P.A. van Es & Co., te Rotterdam. (opm: schip wordt naar Engeland verkocht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Vervoer van passagiers en goederen van Nederland naar Java door het Suezkanaal. Het nieuw gebouwde ijzeren stoomschip WILLEM III, kapt. E. Oort, 3.000 tonnen, paardenkracht 400 nominaal, 1.600 effectief, met bijzonder ruime en comfortabele inrichting en uitrusting voor passagiers, ijskamer en speciekamer, vertrekt van het Nieuwediep naar Batavia op de 15e mei e.k. Te bevragen bij de cargadoors: De Vries & Co., Amsterdam IJgracht U 32. Kuyper, van Dam & Smeer Rotterdam, Wijnhaven, wijk 2 nummer 241.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 25 maart. Het wrak van het verlaten schip FERDINAND PICKERT zit nog steeds even benoorden de haven aan de grond, bij duisternis niet zonder gevaar voor passerende schepen, daar er geen licht op brandt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Hendrik Craandijk, makelaar, presenteert op donderdag 6 april 1871, des avonds te zes uur precies, ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam, te verkopen het pavilloen-schip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd VROUW MARIA, laatst gevoerd door schipper Marinus de Jager, volgens Nederlandse meetbrief geijkt op 50 tonnen, en verder met al deszelfs toebehoren, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde pavilloen-schip ligt in de Singel, bij de Oude Spiegelstraat, te Amsterdam. Iemand, nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar


Datum: 30 maart 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 29 maart. Gisteren werd met goed gevolg te water gelaten van de werf der scheepsbouwmeester J.W. Kuiper, het solied kopervast schoenerbrikschip, genaamd SPRUIT, groot 140 roggelasten, dat bevaren zal worden door de kapitein T.M. Pott, wonende te Nieuwe Pekela, onder directie van de heer A. Waalkens, te Blijham.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 28 maart. Het wrak van het schip JOHANNA, kapt. Takes, van Bremen naar Amsterdam, is in de Sloot gedreven. (zie PGC 010471)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoop tegen gereed geld op dinsdag 4 april 1871, ten huize van S.J. de Vries, te Delfzijl, van het wrak van het fregat FERDINAND PICKERT en diens inventaris, bestaande in: ankers, kettingen, touwen, zeilen, vlaggen, compassen, seinlantaarns, watervaten, enz., enz. Om het aantal percelen te beginnen precies te tien uur 's morgens, aan het pakhuis het Entrepot, aan de Oude Schans te Delfzijl.
De burgemeester-strandvonder Wichers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 16 april. Het barkschip BRAVO, kapt. Boog, zal te Iquique salpeter laden voor rekening van de reder.


Datum: 31 maart 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 maart. Het Nederlandse kofschip ALIDA, kapt. Van der Veer, van Antwerpen naar Koningsbergen bestemd, is alhier lek binnengelopen en in de haven gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een gekoperd en kopervast barkschip, groot 492 gemeten tonnen. Te bevragen bij Vaesen & Steinhaus. (opm: dit is de bark JACOBA CORNELIA; schip wordt verkocht naar Noorwegen aan C. Borresen te Larvik en herdoopt in ADELPHA; zie ook NRC 040471.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkscheepje, groot 47 tonnen, liggende buiten de A-poort in de Stadsgracht, en varende van Groningen op Leeuwarden, vice versa. Te bevragen bij de opvarenden B. Oostenga en Fokke Kloostra.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgermeester-strandvonder te Harlingen geeft bij deze te kennen, dat hij onder zijn beheer genomen heeft de overblijfselen van het tjalkschip de EENDRAGT, bevaren door de schipper E. Schoonhoven, gestrand in de storm van den 9 op den 10 maart jl., met deszelfs gedeeltelijke lading, bestaande uit aardappelen en verder al datgeen wat meer aan boord aanwezig bevonden is. Ingevolge artikel 555 van het Wetboek van Koophandel wordt elk en iegelijk ter reclame opgeroepen, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn.
Harlingen, 28 maart 1871, de burgemeester-strandvonder voornoemd, W.H.F. van Heemstra.


Datum: 01 april 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, met NLG 4.000 handgeld en voor het restant op zeer aannemelijke voorwaarden het in 1869 nieuw gebouwde schoenerschip MARGARETHA, groot 110 ton, met deszelfs opgoed en complete inventaris, liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Te bevragen bij den heer J.S. van der Goot, te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 28 maart. Het Nederlandse schoenerschip JOHANNA, kapt. Takes, is totaal verbrijzeld. De wrakken zijn op Vlieland langs het strand gespoeld. Van de lading rijstmeel is niets geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 25 maart. Het schip CADZANDRIA, kapt. Holle, is naar Ramsgate vertrokken om te repareren.


Datum: 02 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 februari. Vrachten. Nederlandse schepen: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, naar Amerika, geheim; WILHELMINA EN CLARA, naar Amsterdam, NLG 20 en NLG 30 tin, Batavia te laden, NLG 60 tabak in de Oosthoek; SUZANNA, naar Amsterdam NLG 75 suiker en rijst, NLG 120 arak, hier en op de kust te laden; JOHANNA MARIA, naar Rotterdam, NLG 80 suiker, NLG 75 koffie, NLG 65 tabak, Samarang te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: VERTROUWEN, BELLATRIX, JOHANNA, GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP.
Diversen: Nederlandse schepen: SUMATRA in reparatie, CHRISTINA MARIA in reparatie, JAVA in reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk gebouwd, goed onderhouden, anno passato (opm: vorig jaar, dus in 1870) geheel nieuw gekoperd barkschip, gemeten 460 tonnen, bij Veritas geclassificeerd 5/6 L.2.1, met complete inventaris, mede bijzonder geschikt voor de houtvaart. Nadere informaties te bekomen bij de makelaar Ed.C.A. Koli te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, om contant geld, ten overstaan van de notaris U. Lourensz. te Delfshaven, op woensdag de 5e april 1871, des namiddags ten 2 ure, aan de scheepstimmerwerf van de heer H. de Hoog, te Delfshaven, van een partij scheepsafbraak en andere roerende goederen, bestaande in rondhouten, timmerhout, brandhout, 6 ijzeren waterketels, 2 boten, een koperen pomp, 2 bliksemafleiders, enige zeekaarten met bussen, enige geweren, pistolen en sabels, een Azimuth-kompas (opm: peilkompas), een kistje met geneeskundige instrumenten, enig oud ijzer, koperen ketels en ander koperwerk, aarde- en glaswerk, een oud gangspil, een mahoniehouten tafel met 4 dito banken, een handbrandspuit met slangen en andere voorwerpen, een en ander afkomstig van het fregatschip DOELWIJK. Daags te voren te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 april. Het wrak van het op de kust van Madura gestrande schip DAGERAAD, kapt. Van Striemen, van Birkenhead naar Soerabaya, is de 14e februari te Soerabaya geveild en verkocht voor NLG 380, en de inventaris voor NLG 4.000.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal, ten verzoeke van de heer burgemeester-strandvonder aldaar, op woensdag den 5 april 1871, des voormiddags te 10 ure, tegen gerede betaling, verkopen het in de storm van den 9 op 10 maart jongstleden gestrand tjalkschip de EENDRAGT, bevaren geweest door den schipper E. Schoonhoven, zijnde lek en zonder verdere inventaris. Voorts: de daaruit geborgen goederen, bestaande in: plus minus 30 hectoliter aardappelen, een mast, gaffel, roer en roerpen, kluivers, dekkleden, blokken, touw en ijzerwerk en zo voort; benevens enige meubelen, waaronder: een bed, peluwen, kussens en dekens, benevens mans-, vrouwen- en kinderklederen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Horat. Albarda, notaris te Leeuwarden, zal donderdag 13 april 1871, des namiddags 6 uur, bij Akkerman, in het Rotterdammer Veerhuis aldaar, provisioneel verkopen een ruim en hecht, voor korte tijd aanzienlijk verbeterd overdekt kajuitschip, genaamd de VROUW IJMKJE, groot volgens meetbrief 77 ton, hebbende grote laadruimte, laatst door wijlen Jogchum J. Nijdam gebruikt in het beurtveer van Leeuwarden op Rotterdam, en zulks met alle daarbij zijnde goederen, als: zeilen en tuigage, mast met loden gewicht, 3 goed wijzende kompassen, 4 ankers, 2 viertrossen, waarvan een zo goed als nieuw, takels met toebehoren, haken, kettingen, knijptang en koevoeten, benevens loeten, bomen, stokken, vaten, putsen, kleden, enig koksgereedschap en wat verder tot een wel uitgerust beurtschip behoort. Dit vaartuig, thans liggende aan den Grachtswal te Leeuwarden, zal ten verkoopdage voor het Rotterdammer Veerhuis aldaar te bezichtigen zijn.


Datum: 03 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triest, 27 maart. Het Nederlandse schip SOPHIA, kapt. Van Noord, van Cardiff te Civita Vecchia aangekomen,heeft een gedeelte van de lading ijzer over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. De schroefstoomboot TIELSCHE KOOPHANDEL No. 2 werd in de morgen van 1 april op haar reis naar Zaandam op de hoogte van Opijnen, door een Duitse stoomboot, die een proefreis maakte, overvaren met dat gevolg dat de schroefstoomboot onmiddellijk zonk en de equipage slechts met veel moeite is gered. Naar men verneemt is de schade zeer aanzienlijk.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op vrijdag 21 april 1871 zullen de ondergetekenden op last van de consul der Verenigde Staten van Amerika, ten 9½ uur precies, in een lokaal aan de Kleine Boom publiek verkopen het Amerikaans schip HUMBOLDT, gebouwd te Medford in 1849 van wit eikenhout enz., gekoperd en kopervast, in november 1869 opnieuw met metaal bekleed. Het schip wordt verkocht met ankers, kettingen, staand en lopend tuig en boot, enz. volgens inventarislijst ter inzage bij de ondergetekenden, in één koop; daarna waarloze stengen, rondhouten, blokken, zeilen, zeildoek, meubilair, en verder inventaris in diverse kavelingen. Het schip heeft een houtpoort aan iedere boeg. Het schip ligt thans alhier ter rede en kan door een ieder bezichtigd worden.
Informatiën bij John Pryce & Co.


Datum: 04 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een gekoperd en kopervast eikenhouten schoenerbrikschip, 3/3 1.1. bij Veritas, met complete inventaris, groot 237 tonnen, snelzeilend en niet rank. Te bevragen bij de makelaar Ed. C.A. Koli te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, (geen datum). Het schip JACOBA CORNELIA is uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Muntendam op dinsdag 28 maart: het Nederlandse schoenerschip MARGARETHA, groot 107 tonnen, gebouwd in 1856, kapt. B.G. Smit: verkocht voor NLG 4050. Koper: N. Kranenborg te Oostwold.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 29 maart. Zr.Ms. schroefstoomschip RETEH is, naar wij vernemen, afgekeurd voor verdere dienst. Waarschijnlijk zal de SOERABAIJA eerdaags in dienst worden gesteld.


Datum: 05 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 3 april 1871:
- het Nederlandse schoener-brikschip de HOOP, groot 260 tonnen, gebouwd in 1848, kapt. P.J. Boer: NLG 7.100, in slag NLG 100, koper J.F.L. Meijjes. (opm: later in 1871 verongelukt onder kapitein G.H. van Ingen).
- Het Nederlandse driemast schoenerschip AMSTEL, groot 191 tonnen, gebouwd in 1835, kapt. J. Goosens Bzn.: NLG 3.000, in slag NLG 50, opgehouden (opm: over naar D. Lovius, Amsterdam; naam ongewijzigd)
- 1/20e aandeel in het ijzeren barkschip CORNELIA: NLG 1.600, in slag NLG 200, koper H. Tollenaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 maart. Het schip JASON, kapt. Rusman, komende van Batavia, zit in het Hellegat aan de grond: de sleepboot KINDERDIJK is er bij ter assistentie.


Datum: 06 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling van een brikschip. De notarissen Rambonnet & Van der Dussen te Kampen, zullen op donderdag 20 april 1871, des namiddags ten één ure, in het hotel De Dom van Keulen, aldaar publiek te veilen en verkopen: een hecht en sterk gebouwd brikschip volgens meetbrief groot 87 lasten of 165 tonnen met zijn rondhouten, ankers, kettingen, staand tuig enzovoort, alles breder bij notitie omschreven. Het vaartuig blijft inmiddels uit de hand te koop en is dagelijks te bezichtigen bij de scheepstimmerwerf van de heer J. van Goor te Kampen. Nadere informaties zijn te verkrijgen ten kantore van genoemde notarissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. De commanditaire vennootschap Plate, Reuchlin & Co. heeft het volgend adres gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal:
Naar aanleiding van het voorstel van wet van de heren s’ Jacob c.s. over het geven van een subsidie aan een directe stoomvaart naar Amerika, zijn reeds van elders enige opmerkingen tot u gericht, en zeer zeker zal het u niet bevreemden, wanneer wij, die binnenkort deze directe vaart met twee stoomboten zullen beginnen, ons veroorloven ook onze aanmerkingen aan uw beter oordeel te onderwerpen. Tot recht verstand der zaak zijn wij verplicht u vooraf meer van nabij bekend te maken met de geschiedenis van het ontstaan onzer onderneming.
Vergissen wij ons niet, dan zijn, in ons vaderland, het eerst in onze stad pogingen gedaan, tot het daarstellen van die stoomvaart. De ligging van onze stad en de soort van handel die zij drijft, gaven daartoe vanzelf aanleiding. Wij liggen nagenoeg aan de mond van de Rijn, en daardoor zijn wij van lieverlee een centrum van verkeer geworden voor de transite-handel tussen een groot deel van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Rusland en Amerika.
Daartoe droeg veel bij de ontwikkeling van de stoomvaart, waarvan het verkeer in de laatste tien jaren in onze stad verdubbelde en nu tot 1882 stoomboten met 877.000 ton per jaar geklommen is. Zo vertrokken in de laatste week alleen uit Rotterdam naar Engeland 39, naar Frankrijk 3, naar Hamburg 2 stoomboten, naar Turkije en Noorwegen elk 1 stoomboot.
Die toename was niet kunstmatig ; maar wij werden voor die vaart uitgekozen door het buitenland, dat daardoor het onweerlegbaar bewijs gaf, dat onze stad het gunstigst gelegen is voor dat verkeer. Het zijn bijna alle vreemde, vooral Engelse stoomboten, die in de vaart zijn. Niettegenstaande de haven van Antwerpen veel makkelijker te naderen is voor schepen en stoomboten dan de onze, niettegenstaande Antwerpen veel vroeger dan wij door de spoorweg met Duitsland verbonden was, groeide dat verkeer bij ons steeds aan.
De reden daarvan is voor ons niet onbekend en alleen gelegen in de waterweg naar Duitsland, die wij achter ons hebben, een voordeel dat geen andere handelsstad in die mate bezit. Was daarvoor nog een bewijs nodig, dan zouden de cijfers kunnen spreken die onlangs ook in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gereleveerd zijn, en waaruit blijkt dat, niettegenstaande de concurrentie met de Rijn-spoorweg, het vervoer te water langs de Rijn in ons land, van 14.607.000 centenaars in 1859/4 is toegenomen tot 38.109.000 centenaars in 1869.
Bij het zien van de grote hoeveelheid goederen, die over Rotterdam via Engeland of andere havens naar Amerika worden uitgevoerd, begreep men hier dat een directe vaart daarheen niet alleen de transitohandel zou bevorderen, maar ook de eigen handel, die altijd de transitohandel volgt. En met het oog op die bestaande toestand, op de eigenschap van Rotterdam als centrum van verkeer, en ook op de waterweg meende men, dat de vaart van hier moest uitgaan.
Na een mislukte poging in 1852, werden in 1869 dan ook op nieuw pogingen aangewend om het nodige kapitaal bijeen te krijgen om met vier boten te beginnen. Wel zouden de boten, zoals die geprojecteerd waren, niet gelijk zijn aan de snelste boten die van elders varen, maar wij meenden toch met die zogenaamde kleinere boten te moeten beginnen:
1. omdat wij voor grotere boten in de aanvang vreesden voor een groot verlies door gebrek aan lading.
2. omdat die grotere boten slechts tot Brouwershaven zouden kunnen komen, en er dan overlading nodig zou zijn.
3. omdat wij de ondervinding hebben, dat bijna alle ondernemingen, opeens op grote schaal begonnen, ook op grote schaal verlies geven.
Wij meenden, dat wij door die kleinere boten, tegen de tijd dat de doorgraving van de Hoek van Holland gereed zou zijn, de nodige ondervinding zouden hebben opgedaan en de nodige uitbreiding aan het verkeer zouden gegeven hebben, om dan grotere boten met kans op goed financieel succes in de vaart te brengen, terwijl wij dan de eerste boten als hulpboten in die vaart, of ook wel op een andere vaart zouden kunnen utiliseren. Men moet daarbij in het oog houden, dat die relatief kleinere boten toch niet zo onbeduidend zouden zijn, daar zij, ca. 2.000 ton gemeten zijnde, behalve de kolen voor eigen gebruik, 1.600 ton gemengde lading en ca. 400 landverhuizers zouden kunnen bevatten en 300 paardenkracht nominaal (gelijk staande met 1.400 effectief) zouden hebben. Bij de snelheid van 10½ mijl op zee zou het transport van de Rijn naar Noord- Amerika door het korter traject niet langer duren met de geprojecteerde boten over onze havens, dan met de snellere boten over Hamburg en Bremen.
Die pogingen, in 1869 aangewend om het kapitaal bijeen te brengen voor vier boten, mislukten. Intussen kregen wij aanbiedingen van elders om boten voor die vaart te charteren voor een geheel jaar. Wij begrepen echter dit niet te moeten doen, omdat de aangeboden boten niet in alle opzichten voldoende waren, zo wat dimensies als paardenkracht betreft; wij vreesden, dat bij enige mislukking door mindere geschiktheid der boten meer kwaad dan goed aan de zaak zou gedaan worden, omdat dan die vaart gediscrediteerd zou worden en daardoor latere pogingen voor een eigen vaart nog minder de ingang zouden vinden.
En toch, wij waren zo overtuigd, dat die directe vaart een levenskwestie voor de handel van ons land was, dat wij meenden die tot stand te moeten brengen. Toen wij dus zagen, dat de te Amsterdam aangewende pogingen om een stoomvaart van Vlissingen daar te stellen, evenals onze eerste plannen mislukt waren, dat ook de plannen van grotere ondernemingen met staatssubsidie onmogelijk waren, omdat o.i. terecht door het ministerie die subsidie geweigerd was, niettegenstaande ons gehele land voor het verkrijgen van die subsidie in rep en roer gebracht was, besloten wij de zaak in een kleinere kring te beginnen en op kleiner schaal, omdat wij de vaste overtuiging hadden, dat wij, eens bestaande, zeer spoedig of zelve meer kapitaal voor uitbreiding zouden krijgen, of dat er elders dier gelijke ondernemingen zouden opgezet worden, met welke wij ons tot een alternatieve vaart konden verstaan, of wel dat wij geschikte boten zouden vinden om te charteren. Wel wisten wij, dat wij dan, als eerste ondernemers, een groter risico liepen; maar dàt, meenden wij, moest gewaagd worden. En daar wij de ondervinding hadden opgedaan, dat buiten Rotterdam nagenoeg geen kapitaal voor die zaak te vinden zijn, hebben wij onze pogingen nagenoeg uitsluitend binnen onze stad beperkt, en hebben wij, als commanditaire vennootschap onder de firma Plate, Reuchlin & Cº., bij circa 80 personen of firma’s het benodigde kapitaal van NLG 900.000,- bijeengebracht. Tevens hebben wij reeds toezeggingen gekregen, waardoor het ons niet moeilijk zijn zal om, evenals in het voorstel van de heer ’s Jacob vermeld is, als de 2 boten in de vaart gebracht zijn, onmiddellijk ons materieel uit te breiden.
Er werden nu twee boten van de boven vermelde dimensies in Engeland op stapel gezet, en deze zullen geleverd worden in de eerste maanden van 1872, zodat wij in het voorjaar van dat jaar een geregelde maandelijkse vaart van Rotterdam op New- York en terug zullen beginnen.
Wij waren dus niet weinig verrast, toen wij vernamen, dat in deze stand der zaak een wetsvoorstel door vijf leden der Staten Generaal gedaan werd, om een staatssubsidie tot het daarstellen van de directe vaart op Amerika te kunnen geven.
Uit de woorden, als terloops van onze onderneming gezegd in de memorie van toelichting, blijkt ons, dat men onze onderneming niet gekend heeft, en wij kunnen ons alleen verbazen, dat de voorstellers, die wijdlopige informatie van elders namen, zich zo weinig op de hoogte stelden van wat onder hunne ogen hier te lande gebeurde. Die subsidie kan door ons volgens de termen van het voorstel niet gevraagd worden, omdat die alleen gegeven zou worden aan boten, die met de buitenlandse zouden concurreren, en tegenwoordig elders boten van 6.000 ton in de vaart gebracht zijn. Maar wij kunnen ons niet voorstellen, dat dit wetsvoorstel zou worden aangenomen, daar die subsidie niet meer nodig is om een directe stoomvaart op Amerika te krijgen. Door onze boten is het toch zeker, dat die directe vaart zal komen.
Wij vertrouwen dan ook, dat dat voorstel niet alleen niet ondersteund zal worden, maar dat ook geen ministerie de verantwoordelijkheid zou willen op zich nemen, om het voorstel, werd het tot wet verheven, ten uitvoer te leggen.
Die subsidie zou nu het karakter krijgen, niet van ondersteuning maar van onderdrukking der nijverheid, zoals met zoveel kracht door onze Kamer van Koophandel is aangetoond.
Elk opvolgend ministerie is natuurlijk vrij van een daaraan voorafgaand ministerie, maar elk ministerie neemt toch tot zekere hoogte de nalatenschap van het vorig ministerie over.
En evenmin als het aan een opvolgend ministerie zou vrijstaan een subsidie te ontnemen, die door een voorafgaand ministerie was toegezegd, en waarop een onderneming begonnen was, evenmin geloven wij dat naar billijkheid door een opvolgend ministerie een subsidie kan gegeven worden, wanneer op de weigering van die subsidie door een vorig ministerie een onderneming van zo grote omvang als deze begonnen is. Wat van het ministerie gezegd is, geldt eveneens voor de beide Kamers der Staten- Generaal; wanneer deze toch de weigering van subsidie door een vorig ministerie hadden afgekeurd, had het haar vrijgestaan door een motie of op andere wijze daarvan te doen blijken. Nu zij dit niet gedaan hebben, hebben zij daardoor die handeling van het ministerie goedgekeurd. Indien de nu voorgestelde subsidie gegeven werd, zou die voor volgende ondernemingen verlammend werken; want wie zou de moed hebben enige grote onderneming op te zetten, wanneer hij het precedent had, dat dadelijk daarop een concurrent, van staatswege ondersteund, hem met ondergang kan komen dreigen.
Het bestaan toch van onze onderneming naast een gesubsidieerde lijn van Vlissingen is ondenkbaar. Wij wezen reeds op onze berekeningen, dat er voor de grotere boten uit Vlissingen in de eerste jaren geen goederen genoeg konden zijn, om die boten te alimenteren. Onmogelijk is het dus te veronderstellen, dat er, naast die geprojecteerde grotere boten, in de eerste tijd voor onze boten lading genoeg te vinden zou zijn.
Wanneer dus het voor ons ondenkbare geval gebeurde, dat nu van staatswege een subsidie verleend werd, dan zouden wij, die de vaart op Amerika wilden beginnen, eenvoudig de nu bestelde boten te gelde moeten maken, en ons het verlies van enige tonnen gouds moeten getroosten.
Wij meenden de vrijheid te hebben, om met bescheidenheid, maar tevens met de meeste aandrang, het bovenstaande aan uw verlicht oordeel te onderwerpen, en stellen te veel vertrouwen in de loyaliteit van de leden der Staten- Generaal, en ook van hen, die het wetsvoorstel gedaan hebben, om niet te geloven dat zij, met het bovenstaande bekend gemaakt, het voorstel hierboven vermeld zullen verwerpen of intrekken.”
Rotterdam, 31 maart 1871
De commanditaire vennootschap Plate, Reuchlin & Co.,
Aansprakelijke vennoten: A. Plate F.Jzn, O. Reuchlin.
Commissarissen: Mr. M. Mees, voorzitter; L. Pincoffs, onder-voorzitter; S.J.R. de Monchy, secretaris; M. Hymans; H. Molenaar; F.A. Muller; J.C. Offers; Mr. J.C. Reepmaker; C. Rueb Czn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 april. Heden namiddag, omstreeks ten half vijf ure, is van de werf van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, in het Willigenbosch alhier, met het beste gevolg te water gelaten het driedeks klipperfregat KOSMOPOLIET III, groot 1.548 ton, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren Gebr. Blussé, en bijzonder ingericht voor de passagiersvaart op Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 4 april, per telegram. Het Nederlandse kofschip ZWAANTIENA HENDRIKA, kapt. A. Perdok , van Groningen naar Noorwegen, is gisteren op Lüngwig (opm: waarschijnlijk het vroegere eiland Lyngvig; positie 56º03’NB en 08º06’OL) gestrand en wrak geworden. Het volk is gered.


Datum: 07 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 14 maart. Het Nederlandse schip ZEVEN GEBROEDERS, kapt. De Groot, van Liverpool alhier aangekomen, lost de lading beschadigd uit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke zijner principalen, op vrijdag 14 april 1871, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J. Duintjer te Veendam, publiek te koop presenteren het in den jare 1863 op de werf van de firma A. van Linge Ez. te Veendam nieuw gebouwd en gezinkt Nederlandsch schoenerschip WILHELMINA MAGDALENA, gevoerd door kapt. R. Jansen, groot 154 zeetonnen, met al diens opgoederen en toebehoren, zoals het tot nu toe door genoemde kapitein is bevaren, thans liggende te Amsterdam, aan de scheepstimmerwerf van Broerse.
Nader informatiën te bekomen bij de firma A. van Linge Ez. te Veendam, de heer Gr. Jansz. te Amsterdam, terwijl de inventaris der opgoederen van af heden ten huize van verkoop en ten kantore van de voornoemde notaris zal ter lezing liggen. (opm: vaartuig blijft in Nederlandse handen, doch wordt herdoopt in JOHANNA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het schip VREDE, kapt. Van der Plas, van Panaroekan herwaarts, te Suriname binnen, is, na het lossen van 250 ton lading, van de modderbank op de rede gesleept. Het zou geheel moeten lossen ten einde het lek, dat zich vermoedelijk onder het koper bevond, te kunnen voorzien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand koop een in aanbouw zijnd nieuw roefschuitje, lang 13.348 meter of 47 voet, wijd 3.124 meter of 11 voet en hol 1.207 meter of 4¼ voet, bijna afgetimmerd. Te bevragen bij L.J. Sjollema, scheepstimmerbaas te Woudsend. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand koop een goed onderhouden overdekt tjalkje, groot 22 ton, oud 8 jaar, met al deszelfs toebehoren, liggende en te bevragen bij A. van Agen te Genemuiden.


Datum: 08 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 6 april. De Nederlandse kof CATHARINA, kapt. Hoving, van Shoreham naar Liverpool, is gisteren gestrand, doch met adsistentie van een sleepboot weder vlot in hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 30 maart. Het Nederlandse schip BERENDINA, kapt. Riks, van Livorno naar Antwerpen, zwaar lek te Port Mahon binnen - vroeger gemeld - moet op orde van experts de gehele lading lossen om te kunnen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een in executoriaal beslag genomen schip, zijnde een barkschip. Op dinsdag de 2e mei 1871, des voormiddags ten elf ure, zal ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, eerste kamer in het paleis van justitie op de Prinsengracht alhier, aan de meestbiedende of hoogstmijnende worden verkocht: een schip zijnde een Grieks barkschip, genaamd PAPPA-MIKÉ, gevoerd door kapt. Epaminondas D. Pappa, liggende te Amsterdam in het Oosterdok, groot volgens opgave 345 ton en zulks met zijn staand en lopend want, tuigage en verdere inventaris, zoals het ter plaatse bovengemeld is liggende. Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van de heren P.& N. de Jong, cargadoors, wonende te Amsterdam en aldaar kantoor houdende aan de Buitenkant U 91, woonplaats gekozen hebbende ten kantore van de procureur F.E. Dammers op de Herengracht bij de Wolvenstraat, die als zodanig voor de heren P.& N. de Jong gesteld wordt om de executoriale verkoop van gemeld schip ter bovengenoemde terechtzitting te vervolgen, uit krachte van een vonnis door de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, de 1e februari tussen de executanten en Epaminondas D. Pappa gewezen, zijnde geregistreerd; ten einde betaling te verlangen van een som van NLG 7.641,895, met de rente ad 6 % van 20 januari 1871 af, onverminderd de wettelijke rentes en de gerechtskosten. Het gemelde schip en toebehoren wordt door de executanten ingezet op somma van NLG 8.000,00. De memorie van veiling condities is gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, terwijl ook ten kantore van de ondergetekende, procureur van genoemde memorie van veiling condities inzage kan worden genomen en nadere inlichting is te bekomen. F.E. Dammers. Herengracht bij de Wolvenstraat, KK 203.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 7 april. In de toestand der gezonken stoomboot HOLYROOD is na ons laatste bericht nog geen verandering gekomen. Het schip leunt nog altijd in schuine richting tegen de steile oever van het Leugenaarshoofd. Naar men verneemt is men het nog niet eens kunnen worden, welke middelen aan te wenden om het schip of de lading te redden.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt

Zeetijdingen. In de haven van Vlissingen aangekomen: De Nederlandse kof GEORG, kapt. Mulder, komende van Antwerpen bestemd naar Dundee, welke door aanzeiling de boegspriet heeft verloren.


Datum: 09 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 april. Zr.Ms. stoomschip VICE ADMIRAAL KOOPMAN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee B.D. van Troijen, is heden namiddag ten 3 uur van de rede van hier vetrokken ter opvolging zijner bestemming naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Naar men verzekert, hebben reeds 170 à 180 passagiers gecontracteerd om met de eerste stoomboot der Maatschappij Nederland over Suez naar Oost-Indië te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Volgens brief van kapt. Klasen, voerende het nieuw gebouwde Nederlandse schip ANNA ELISABETH, van hier naar Samarang, bevond hij zich den 6 dezer ’s morgens ten 3 ure op de hoogte van het Zuid-Voorland. Aan boord was alles wel. Het schip voldeed uitmuntend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 6 april. De Nederlandse brik ENGELINA, van Savanilla naar Bremen, passeerde hier en landde de equipage van de LUCY H. GIBSON, van Liverpool naar Boston, welk schip de 30e maart op 49°20’NB 17°35’WL. werd overzeild en daarna zonk. Een matroos werd vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 3 maart. Kapt. J. van Schelven, voerende het Nederlandse schip NOACH I, van Rotterdam alhier aangekomen, rapporteert de 10e januari op 33°ZB 27°10’WL. gepasseerd te zijn het wrak van een ijzeren schip, groot plm. 1.200 ton, ogenschijnlijk beladen geweest met steenkolen, dat totaal uitgebrand was. Een naam was er niet op te vinden, maar het schip had veel overeenkomst met de CITY of GLASGOW, die hij de week te voren onder de linie had gepraaid. Van de equipage was niets bekend.


Datum: 11 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lerwick, 3 april. Het Nederlandse kofschip SIEKA, kapitein Moesker, van Granton naar Bremerhaven bestemd, dat de 10e februari met schade in Gruting Foe (opm: waarschijnlijk de baai van Grutness Voe; positie 59º52.5’ NB en 01º17’ WL) binnenliep, is voor GBP 28.10/- verkocht.
De baai van Grutness Voe
Coll: Wikipedia, Eileen Sandà

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 7 april. Het kofschip CATHARINA, kapitein Hoving, is bij Bembridge (opm: Oostkust van het Isle of Wight) op strand gezet om zinken te voorkomen, omdat het schip zwaar lek was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hendrik Jacobus Daam, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, de 24e april 1871, des avonds ten 6 ure in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, presenteren te verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd CAMILA, gevoerd door kapt. Th. Archer, volgens Nederlandse meetbrief lang 37,30 meters, wijd 6,77 meters, hol 4,42 meters, en alzo gemeten op 496 tonnen of 262 lasten; geclassificeerd bij Veritas 3/3 L. 1.1. en verder met alle toebehoren als breder bij inventaris is omschreven en liggende ter bezichtiging in het Oosterdok te Amsterdam. Is inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichting bij bovengenoemde makelaar of de cargadoors Van Tubergen & Daam te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode

Preanger-Regentschappen. Den 27ste februari jl. stevende de loods te Wijnkoopsbaai met zijn praauw, bemand met 5 koppen, naar zee, ten einde het verwacht wordende, met zout geladen, schip PIETER JOHANNES, gezagvoerder Van Taalingen, af te wachten.
Nauwelijks buiten gekomen, werd het loodsvaartuig overvallen door een storm, bijna gelijk aan een orkaan, zodat men het anker moest laten vallen, dat echter spoedig wegsloeg, waarop het vaartuig weldra op ongeveer één paal afstands van het strand omsloeg en door de golven werd verbrijzeld. Twee der opvarenden kwamen bij dat ongeval om het leven.


Datum: 12 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Volgens brief van kapt. Chevalier, voerende het Nederlandse schip KOSMOPOLIET II, van Batavia naar Dordrecht, had hij de 17e februari Ascension aangedaan om water in te nemen, en kon hij ten gevolge van langdurig oponthoud door hoge zeeën, die de gemeenschap met de wal bemoeilijkten, eerst de 23e daaraanvolgende de reis voortzetten. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Directeuren der Stoomvaart-Maatschappij Nederland maken in het Handelsblad bekend, dat het bericht omtrent de voor het stoomschip WILLEM III aangenomen passagiers op een misverstand berust, voor zover daarmede kajuitpassagiers bedoeld zijn. In het geheel zijn slechts 90 plaatsen voor passagiers 1e klasse beschikbaar geweest. De aanvraag was dadelijk zeer groot, en dagelijks worden nieuwe contracten gesloten, doch alle plaatsen zijn nog niet bezet, en thans - vijf weken voor het vertrek -behoeven nog geen passagiers afgewezen te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Aangaande de schepen ALIDA ENGELINA, kapt. H.E. Panman, van St. Petersburg herwaarts, 4 november Elseneur gepasseerd; JAN WILKENS, kapt. Douwes (opm: mogelijk JANTJE WILKENS, kapt. D. Douwes), van Stockholm naar Shoreham, 3 december Elseneur gepasseerd, en FOKKELINA EMMELINA, kapt. Folkerts (opm: mogelijk de kof FOEKINA EMMAGIENA, kapt. T.F. Folkers), 22 september te Drontheim zeilklaar naar de Oostzee heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 april. Het schip LEVANT, kapt. Sangster, van Soerabaija herwaarts, in de Tafelbaai gearriveerd, is aldaar binnengelopen wegens ziekte onder de equipage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Een treurig ongeval heeft de 6e april te Hellevoetsluis, op de Zweedse schoener CARL OLOF, kapt. A. Olssen, plaats gehad. Die schoener, komende van Gothenburg en bestemd naar Rotterdam, lag een weinig voor de schutsluis, in de kanaalhaven, toen hij die morgen werd voorbijgevaren door het schip MAASSLUIS, dat de bemanning van de CARL OLOF toeriep om, ten einde schadevaring te voorkomen, de kurkenzakken buitenboord te houden. Toen hieraan niet alleen niet werd voldaan, maar ook geen der matrozen van de schoener te voorschijn kwam, ging de kapitein zelf naar 't vooronder, om te zien waar de bemanning toch bleef en bevond toen tot zijn ontsteltenis, dat alle vier matrozen in een bewustelozen toestand verkeerden, een gevolg der walm uit het kombuis, die enkel door een dun beschot van het logies der manschappen gescheiden was en waarin men vergeten had het vuur uit te doven, terwijl alle openingen van het vooronder waren toegemaakt. Bij verder onderzoek vond men twee matrozen geheel dood, de derde in bijna hopeloze toestand, terwijl de vierde weer nagenoeg hersteld is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Drie Nederlands-Indische schepen werden naar hier (opm: Singapore) verkocht en verkregen een andere vlag (opm: zinsnede uit het verslag over de handel en scheepvaart van Singapore gedurende het jaar 1870)


Datum: 13 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel- Maatschappij:
ARIA EN BETSY, 319 lasten, naar Amsterdam NLG 78,74 ; PIETER ADOLF, 449 lasten, naar Amsterdam NLG 79,95 ; CORNELIA, 440 lasten, naar Amsterdam NLG 79,89; naar Dordrecht en Schiedam NLG 83,89; INDIA PACKET, 400 lasten, naar Amsterdam NLG 81,73; naar Rotterdam NLG 86,73; JOHANNES, 845 lasten, naar Amsterdam NLG 76,40; naar Rotterdam en Dordrecht NLG 76,99; GESINA, 272 lasten, naar Amsterdam NLG 79,79; GALILEI, 392 lasten, NLG 78,69, naar Rotterdam NLG 82,69; INSULINDE, 516 lasten, naar Amsterdam NLG 78,68, naar Rotterdam NLG 82,68; MAIBIT, 609 lasten, naar Amsterdam NLG 78,30; TELANAK, 398 lasten, NLG 80; DEN ELSHOUT, 332 lasten, naar Amsterdam NLG 84; HOLLANDS TROUW, 387 lasten naar Amsterdam NLG 84; STAATSRAAD VAN EWIJCK, 396 lasten, naar Amsterdam NLG 77,44; AMSTELSTROOM, 378 lasten, naar Amsterdam NLG 77,44; FERDINAND EN LOUIS, 268 lasten, naar Amsterdam NLG 79,45; MARIA CATHARINA, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 78,74; ELIZABETH, 610 lasten, naar Amsterdam NLG 75,90; AURORA, 753 lasten naar Amsterdam NLG 75,40, Rotterdam NLG 80; DORDRECHT II, 408 lasten, naar Amsterdam NLG 85, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,74; H. W. M. , 665 lasten, naar Amsterdam NLG 78,97; JUPITER, 387 lasten, naar Amsterdam NLG 80; CATHARINA MARIA, 398 lasten, naar Rotterdam NLG 83, naar Middelburg NLG 81,98; HAAMSTEDE, 391 lasten, naar Amsterdam NLG 83, naar Middelburg NLG 81,98; MAASSLUIS, 471 lasten, naar Amsterdam NLG 83,50, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 81,50, naar Midde4lburg NLG 83,50 naar Schiedam NLG 81,50; JONGE CORNELIS, 351 lasten, naar Amsterdam NLG 79,48, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78,98, naar Middelburg NLG 81,50, naar Schiedam NLG 78,98; ONRUST, 427 lasten, naar Amsterdam NLG 82,50, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 80,50, naar Middelburg NLG 82,50, naar Schiedam NLG 80,50; JONGE JAN, 407 lasten, naar Amsterdam NLG 81,98, naar Rotterdam NLG 77,98, naar Dordrecht, NLG 78,93, naar Middelburg NLG 81,93, naar Schiedam NLG 78,98; HENRIETTE ADRIANA, 795 lasten, naar Amsterdam NLG 80,69, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 77,69, naar Middelburg NLG 80,69, naar Schiedam NLG 77,69; SUNDA, 900 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82,34; UTRECHT, 1063 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,99; PHILIPS VAN MARNIX, 752 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,93; ZUID-HOLLAND, 682 lasten, naar Amsterdam NLG 80,45, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78,45, naar Middelburg NLG 79,45, naar Schiedam NLG 78,45; MEDEA, 393 lasten, naar Rotterdam en Schiedam NLG 89,95;
BEZOEKI, 395 lasten, naar Rotterdam en Schiedam NLG 89,85; OTTO, 373 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,92; 5 VRIENDEN, 178 lasten, naar Rotterdam NLG 77,49, naar Dordrecht NLG 79,49, naar Middelburg NLG 82,49, naar Schiedam NLG 77,49; SOERABAYA PACKET, 262 lasten, naar Amsterdam NLG 77,80’JACOBA HELENA, 389 lasten, naar Amsterdam NLG 80,45, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78,45, naar Middelburg NLG 79,45, naar Schiedam NLG 78,45; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 81,50 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 80; ADA, 376 lasten, naar Amsterdam NLG 82,74, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78,74, naar Middelburg NLG 82,74, naar Schiedam NLG 78,74.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens telegrafisch bericht uit Batavia van heden was het Nederlandse barkschip JAN VAN GALEN, kapt. Van Loon, aldaar van Newcastle N.Z.W. aangekomen, lossende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 maart. Het Nederlandse schip VREDE, kapitein v.d. Plas, van Panaroekan naar Amsterdam,alhier lek binnen - vroeger gemeld - moet de gehele lading lossen. Het zal daarmede deze week klaar komen.


Datum: 14 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,13 april. Volgens telegram van kapt. Tobiassen,voerende het Nederlandse schip RIGA, had hij bij het binnenkomen te Namsos op de rotsen gestoten en daardoor de loze kiel beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 11 april. Het schip DOROTHEA, kapitein Bruhn, van Rostock naar Schiedam, is alhier met belangrijke schade binnengelopen, zijnde voor anker liggende aangezeild.


Datum: 15 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Volgens een bij het departement van marine ontvangen teegram is Zr.Ms. schroefstoomschip WILLEM de 12e dezer uit Oost-Indië vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Nederland.
Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 13e dezer no. 2 wordt de drijvende batterij NEPTUNUS, liggende te Willemsoord, met de laatste dezer buiten dienst gesteld en de kapt.luit.t.zee J.J. Boelen met dat tijdstip eervol van het bevel over die bodem ontheven.


Datum: 16 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 maart. Vrachten soutineerden zich; de vraag naar scheepsruimte staat bijna geheel in verhouding tot het aantal disponibele bodems. Nederlandse schepen: TRITON laadt in de Oosthoek naar Rotterdam tot NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor tabak. YMUIDEN werd door de factorij opgenomen voor koffie van Menado tot NLG 110 en ST. JAN voor koffie te Padang te laden tot NLG 83, beide naar Amsterdam. WILHELMINA CLARA sloot af tot NLG 50 voor tabak in de Oosthoek en NLG 20 en NLG 30 voor tin alhier.
SUSANNA tot NLG 75 voor suiker en rijst, NLG 120 voor arak, hier en op de kust te laden.
HENRIETTE SUSANNA ELISABETH werd opgenomen voor Padang koffie tot NLG 90 allen naar Amsterdam. JOHANNA MARIA bedong NLG 75 voor koffie, NLG 80 voor suiker, NLG 65 voor tabak, te Samarang in te nemen. ’s-GRAVENHAGE NLG 70 en NLG 75 voor suiker,
NLG 70 voor koffie, NLG 64 voor tabak, NLG 90 voor indigo, te Samarang te laden. G. K. VAN HOGENDORP NLG 70 voor suiker in de Oosthoek. NOACH I NLG 70 voor rijst, NLG 75 voor koffie, NLG 80 à 82,50 voor licht goed te Batavia te laden; allen naar Rotterdam.
SAMHIRI en BELLATRIX leggen voor Nederland aan tot ca. NLG 70 voor suiker.
SINDBAD laadt oliekoeken naar Amoy tot $ 0,42 per pikol. PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL is opgenomen voor suiker van Soerabaya naar New- York tot GBP 3,17,6.
Onbevrachte schepen. NEDERLANDS VERTROUWEN, JOHANNA, ELECTRA, ROBERTUS HENDRIKUS, WATERLOO.


Datum: 17 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 april. Het schip DE EENDRACHT heeft, bij de buitenplaats geankerd, bij het lichten van het anker buiten de ketting gebroken, waardoor het anker verloren is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 13 april. Het Nederlandse schip LUCIA HENDRIKA, kapt. K.B. Dekker, van Smirna naar Stettin, is op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.


Datum: 18 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 2 mei 1871, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499, publiek verkkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip MARIA LOUISA ANTOINETTA, laatst gevoerd door kapt. A. Muijsson, volgens meetbrief lang 38 meters, wijd 6,86 meters, hol 5,19 meters en alzo groot 601 tonnen met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk worden geveild: een chronometer. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  JB - Javabode

Het Noorden gaf enige artikelen over het drijvend materieel der marine. Naar aanleiding daarvan werden aan dat blad de volgende zinsneden medegedeeld:
Kort geleden werd ik geplaatst aan boord van de CERBERUS, de eerste Nederlandse monitor, die in Amsterdam geheel naar het Engelse model getimmerd is, ja, men kan gerust zeggen nagemaakt, evenals Chinese kleermakers goed namaken, met de scheuren erbij. Hier zijn o.a. de kolenhokken kleiner dan op de HEILIGERLEE, waarvan deze de imitatie is; niettemin zijn in het dek evenveel gaten tot kolenstorten als op de HEILIGERLEE, doch komen uit in plaats van boven de kolenhokken, boven de ketels. Daarbij is het schip achteruit nogal beduidend lek, zodat het geen zaak zou zijn om hiermede naar Engeland of zo over te steken. (opm: Het Noorden is een in Amsterdam uitgegeven krant, die al in april 1871 weer werd opgeheven)


Datum: 19 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 17 april 1871: het ijzeren clipper-brikschip PROFESSOR SURINGAR, groot 267 ton, gebouwd in 1857, kapt. H.P. Kluit: NLG 10.500, in slag NLG 1100. Koper: E.C.A. Koli. (opm: verkocht naar Engeland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 24 maart. De Nederlandse bark CONSTANCE, kapt. Schroot, van Bushire alhier aangekomen, is op een rif gestoten, en zal hier op de slip gehaald worden om na te zien en zo nodig te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 maart. Kapt. Janssens qq., alhier van Samarang binnen, rapporteert dat hij met zijn schip JOHANNA EN WILLEM in Straat Sunda enige malen gestoten heeft, waarna in scheepsraad besloten werd de reis te vervolgen; doch dat hij gedurende de reis ondervond, dat het schip ten gevolge van het stoten lek gesprongen was, zodat de manschappen nu en dan gestadig moesten pompen.


Datum: 20 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 17 april. De Nederlandse stoomboot NINA en de Duitse brik ANGOSTURA zijn op de Weser in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemde de bezaansmast en de brik de kluiverboom heeft verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn , 17 april. Het schip CATHARINA HILLECHINA, kapt. Boekhout, van Brussel met spoorstaven naar Koningsbergen, is alhier lek binnengelopen en zal de lading lossen.


Datum: 21 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 april. De 15e dezer is te Sappemeer van de werf van de scheepsbouw- meesters J.& H. Nijhuis te water gelaten het nieuw gebouwde kofschip STAD NYBORG, groot ca. 60 lasten, en gevoerd zullende worden door kapt. J.R. Schuur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 april. Het schip MORA, kapt. Law, van Samarang, heeft bij het binnenkomen het schip HENRIETTE MARIA, kapt. Tjebbes, aangevaren, waardoor laatstgenoemde de kluiverboom brak en andere lichte schade bekwam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 21 april. Heden voormiddag is op publieke vendutie verkocht het Amerikaanse schip HUMBOLDT voor NLG 4.975 aan een Arabier.


Datum: 22 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

‘s- Gravenhage, 21 april. Voor de Hoge Raad, Burgerlijke Kamer, werd heden in eerste aanleg bepleit een vordering door de Zeeuwsche Maatschappij van Stoomvaart, als eiseres, ingesteld tegen de Staat der Nederlanden, gedaagde. Op de 9e december 1869 stootte de stoomboot STAD VLISSINGEN Nº. 2, aan eiseres toebehorende, op haar gewone reis van Vlissingen naar Rotterdam, op een stenen beletsel in de nabijheid van die plaats in het water aanwezig, tengevolge waarvan genoemd vaartuig een lek bekwam, spoedig vol water liep en totaal verging. Volgens eiseres is dit beletsel een overgebleven stuk dijk van de calamiteuse Margaretha-polder, of een steun voor de dijk vanwege de Rijkswaterstaat aldaar aangelegd. Daarom werd een vordering tegen de staat ingesteld tot vergoeding der schade, door het vergaan van genoemde stoomboot veroorzaakt, daar de staat verantwoordelijk is voor de nalatigheid dat de onzichtbare belemmering niet van staatswege was aangewezen. De staat acht zich echter voor het ongeval niet aansprakelijk; er bestaat geen wet die hem daartoe verplicht en er is van geen nalatigheid gebleven. Mr. D. van Eck, die namens eiseres optrad, meende dat de gedane vordering moest worden toegewezen; terwijl de landsadvocaat mr. G. M. van der Linden namens de staat die vordering bestreed.
De conclusie van het openbaar ministerie zullen wij later mededelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Zr.Ms. schroefstoomschip SCHOUWEN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee C.T. Hackstroh, laatstelijk gestationeerd geweest te Suriname, is de 21e dezer ter rede van Texel aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Veiling van een fabriek van stoom- en andere werktuigen en een aanzienlijke partij machineriën, gereedschappen en modellen. De notarissen Rambonnet & Van der Dussen te Kampen zullen op maandag de eerste mei 1871 in het hotel De Dom van Keulen aldaar, des avonds ten zeven ure, bij toewijzing veilen en verkopen de gebouwen en verdere opstallen, behorende tot de te Kampen bestaande fabriek van werktuigen en ijzeren schepen, met het recht van opstal op de ondergrond en op het daarbij gelegen open terrein, een en ander zeer gunstig gelegen aan de rivier de IJssel en tezamen groot B.1.08.70; voorts de in de fabriek aanwezige stoommachine, benevens de op het terrein geplaatste dwars- en langshellingen en bok. Zullende op dinsdag de 2e mei 1871 en volgende dagen, telkens des voormiddags ten 9½ ure, op het terrein verkocht worden de tot de fabriek behorende machines, gereedschappen, modellen enzovoort, welke goederen te bezichtigen zullen zijn vrijdag 28, zaterdag 29 april en maandag 1 mei e.k., mits men voorzien zij van een catalogus die à 25 cents te verkrijgen is ten kantore van voornoemde notarissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 april. De Nederlandse brik CREOLE, kapt. Spalckhaver, van Curaçao alhier aangekomen, heeft in een storm van het noorden de kluiverboom verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 29 maart. In december a.p. reeds, kwam alhier uit het noorden een gerucht, dat er een vaartuig zou afgelopen zijn in de Borneose wateren, maar meer werd niet bekend en het bleef bij gissingen wien dat vaartuig kon toebehoren. Er werd toen een gouvernements stoomschip afgezonden naar Tontoli, met het voornemen om wanneer aldaar het noodlottig gerucht zich bevestigde, naar de overwal te stomen en te Berrouw en Boeloengan te trachten het zekere te vernemen. Dit stoomschip vernam te Tontoli, dat het gerucht vermoedelijk waarheid was en keerde naar Makassar terug.
Waarom het niet naar de voorgenomen plaatsen is gestoomd, is ons een raadsel, maar zoveel is zeker, dat het gemelde gerucht nu tot volle waarheid is geworden, blijkens het volgende, welk relaas wij trekken uit de verklaring door de gezagvoerder Hausing dezer dagen afgelegd bij ons Havendepartement.
De kotter SUSANNA CORNELIA toebehorende aan de heren M. Ohl & Co. alhier, beladen met Guttah-pertjah en Was, vertrok in de ochtend van de 28ste november a.p. (opm: anno passato = van het voorgaande jaar) van Boeloengan om over Berrouw naar hier te stevenen.
Omstreeks ten 8 ure van dien morgen buiten de monding der rivier van Boeloengan komende, ontwaarde men 27 roversprauwen, ieder met minstens 15 koppen bemand, die de SUSANNA CORNELIA aanvielen.
Tot het vallen van de avond was men slaags en bood men tegenstand, doch toen vier man gesneuveld en de overigen, ook de gezagvoerder zelf, gewond waren, was men genoodzaakt de kotter, al vechtende, op het strand te zetten en zich naar de naastbij gelegene kampong te begeven ter erlanging van hulp, welke de hoofden en de bevolking onmiddellijk bereid waren te geven. Aan het strand gekomen, werd nog slechts de ontredderde en geheel geplunderde kotter gevonden, terwijl de rovers verdwenen waren. Met behulp der kampongbewoners werd de SUSANNA CORNELIA weder te water gelaten en onder bewaring gesteld van de heer Mulder te Boeloengan.
De gezagvoerder Hausing vertrok na hersteld te zijn naar Berrouw met de schoener de JONGE JAN en zag op die reis nog enige roversprauwen ten anker liggen bij Poeloe-Pandjang.
Te Berrouw vernam hij, dat de Radja dáár guttah en was, blijkbaar van de kotter afkomstig, van aldaar wonende Badjorezen had in beslag genomen, en vermoedelijk waren de rovers Badjorezen van Kobang, die zich op de reven van Poeloe-Pandjang, Raboe-Raboe en Derawang ophouden.
Wij kunnen bij het gezegde nog voegen, dat de SUSANNA CORNELIA met een meer dan komplete bemanning, gewapend was met een 3-ponder à pivot, midden op het dek, 4 draaibassen, 6 geweren, 2 buksen en 6 sabels, waaruit blijkt dat voor verdedigingsmiddelen in die onveilige wateren overvloedig gezorgd was.
De schade, door de heren M. Ohl & Co. geleden door deze roof, kan men schatten op NLG 20.000.


Datum: 23 april 1871


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 april. De vlag, jaarlijks door heren houthandelaars alhier uitgeloofd aan het eerste schip, dat uit Harlingen met zaaghout van Noorwegen terugkeert, werd voor dit jaar gewonnen door kapt. M. Meinsma, met het schoenerschip MARIA.


Datum: 24 april 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 april. Heden arriveerde hier een nieuw gebouwd driemast schoenerschip, kapt. T.J. Orre, van Schiermonnikoog, groot 260 ton, gebouwd bij I.A. Hooites, te Hoogezand. (opm: dit is de schoener IPE IPEUS)


Datum: 25 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, A. Roland Holst, J.F.L. Meyes, Ed.C.A. Koli en P. Schut jr., makelaars, presenteren op maandag 8 mei e.k., des avonds na 6 ure, ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel te verkopen: het extra ordinair welbezeild ijzeren schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd WALBORG, laatst gevoerd door kapt. P.E. de Boer. Volgens Nederlandse meetbrief lang 32,44 meters, wijd 4,14 meters, hol 3,16 meters en alzo gemeten op 189 tonnen of 100 lasten. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde schoener-brikschip ligt aan de werf De Dageraad, Hoogte van de Kadijk, U 541.
Voorts 1/60 aandeel in het clipper-fregat OCEAAN, groot 486 lasten, gevoerd door kapt. J.R. Smit, varende onder directie van de heren Louis Bienfait & Zoon, thans liggende voor die stad.
Voor nader onderricht adressere men zich bij bovengemelde makelaars of de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Het schip KOSMOPOLIET I, kapt. Dienske, is te Brouwershaven met een ander schip onklaar geraakt, waardoor beide enige schade bekwamen.


Datum: 26 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 april. Heden is op de werf ’t Kromhout, van de heer Johs. Kloos alhier, de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen ijzeren schroefboot, bestemd tot vervoer van goederen tussen Amsterdam en Hoorn, voor rekening der gezamenlijke beurtschippers, thans varende in dat veer. De machines ad 20 paardekracht (opm: nominaal) werden vervaardigd in de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 maart. Het wrak van het op Brabandshoedje, in Straat Sunda, gestrande schip GRAND DUCHESS, kapt. Consterdine, van Londen naar Singapore, is de 18e maart met de inhebbende lading en inventaris, voor NLG 7.860 verkocht. (opm. zie JB 140371)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 10 maart. Het wrak van het op Krabbe-eiland gestrand Engelse schip BLAIRMORE werd heden morgen op publieke vendutie in het lokaal der firma Hanterman & Cº. verkocht voor NLG 3.250. (opm: zie JB 160371)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 13 maart. Het Ned. schip JOHANNA ELISABETH is te Banjoewangie uit zee teruggekomen met schade, door een cycloon, op 12º breedte en 114º lengte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Het Nederlandse schip JONGE EVERT, kapt. Sparrius, zou volgens brief uit Buenes Aires de dato 16 maart, naar Gualaguay verzeilen om voor het Kanaal te laden.


Datum: 27 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 24 april. Het Nederlandse schip HUNSINGO, kapt. Woldringh, van Hamburg naar de Amoor rivier,is op Gunfleet gestrand, doch met assistentie van drie boten vlot en hier ter rede gebracht. Het schip schijnt geen schade te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 april. Het schip (opm: schoener) HELIOS, kapt. A.R. Winters, van Buenos Ayres te Fowey aangekomen, had de 2e februari de grootmarssteng gekraakt en de grote boom verloren.


Datum: 28 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Het Nederlandse schip VOORUIT, kapt. Groenewoudt,van Riga naar Antwerpen, met schade te Gothenburg binnen, was de 20e dezer na volbrachte reparatie gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 24 april. De op de werf van de scheepsbouwmeester Boon te Hoogezand gebouwd schroefstoomboot AMSTERDAM, bestemd voor de dienst Lemmer – Amsterdam, wordt binnen weinige dagen hier verwacht. Zijn wij wel ingelicht, dan zal bedoelde bodem onmiddellijk in dienst worden gesteld en de zo zeer verlangde dagdienst worden aangevangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Sneek van donderdag den 25e mei 1871, ’s voormiddags te half elf ure, zal aan den meestbiedende of hoogst afmijnende worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd GEERTJE, groot 60 ton, liggende in de Zuider Ee te Woudsend, met opgoederen en toebehoren, laatst bevaren door schipper Albert Legger. Informaties zijn te bekomen ten kantore van Mr. P. Feenstra Kuiper, procureur te Sneek.


Datum: 30 april 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 april. Het Nederlandse schip MENNETTHA, kapt. B.K. Kuiper, van Livorno naar Dordrecht, is volgens bericht uit Bastia (Corsica), den 17e dezer gezonken, doch het volk gered en aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 april. Volgens rapport van de vuurtoren zit er een schoener op het Nieuwezand aan de grond; naam en natie onbekend. Een loodskotter en schokker zijn in
nabijheid.
Brouwershaven, 29 april, 4 uur 45 minuten. De Brouwershavense loodskotter komt binnen met een Nederlandse vlag in top, zijnde het gewone sein als er een equipage gered is, waarschijnlijk die van opgemelde schoener.
Brouwershaven, 29 april, 7 ure. Bovengenoemd schip is de Engelse schoener ANNA, kapt. Hird, van Liverpool met zout naar Dordrecht bestemd. De equipage heeft met eigen boot het schip verlaten en is door de loodsschokker overgenomen en alhier aangebracht.
De sleepboot HELLEVOETSLUIS is van hier naar de schoener gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Volgens bericht van kapt. De Groot, voerende het schip SAMARANG, van Banjoewangie te Rotterdam aangekomen, heeft hij op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop een hevige orkaan doorgestaan, waarin het schip lek sprong en meer andere schade bekwam; daar het volk voortdurend had willen pompen, was het hem gelukt, zonder ergens binnen te moeten lopen, zijn destinatie te bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het schip JUNO, kapt. Stokhuijzen, van Batavia naar Padang en New-York, te Batavia uit zee terug was 23 maart van de geleden schade hersteld en bezig met het weder innemen der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 april. Het schip MATHILDE, kapt. Rothgens, is lek te Falmouth binnengelopen; doch zal met assistentie van pompers vermoedelijk de reis kunnen voortzetten.


Datum: 01 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De schroefstoomboot PRINS ALEXANDER maakt het geachte publiek bekend dat van primo mei tot latere bekendmaking haar afvaart zal geschieden van Den Haag, Delft, Schiedam, donderdags; van Rotterdam, vrijdagsavonds en van Breda, dinsdagsnamiddags. De schroefstoomboot STAD BREDA, maakt tevens het geachte publiek bekend dat haar afvaart zal geschieden dinsdagsnamiddags ten een uur; van Rotterdam en van Breda, vrijdagsnamiddags; ligplaatsen zijn: te Breda, haven westzijde; te Rotterdam, nieuwe haven over de Koestraat.
Agenten zijn: te Den Haag: D. Krijne; te Delft: J. van Buuren; te Schiedam: P.S. Engeling; te Rotterdam: F.M. de Ruyter sr., waar een lichterschip gereed ligt tot ontvangst van de goederen; te Dordrecht: L. van der Linden Wz.,Vuilpoort; te Breda: hoofdkantoor H.A. Huijsers, haven westzijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Geregelde vaart van Holland naar Java door het Suezkanaal, met de nieuw gebouwde eerste klasse en voor passagiers en goederen uitmuntend ingerichte stoomschepen. WILLEM III, PRINS VAN ORANJE, PRINS HENDRIK en CONRAD. Het stoomschip WILLEM III, gevoerd door kapt. E. Oort, zal 15 mei e.k. uit het Nieuwediep vertrekken.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de cargadoors De Vries & Co., Amsterdam, IJgracht U 32. Kuyper van Dam & Smeer, Rotterdam, Wijnhaven, wijk 2, nummer 241.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Suriname, 4 april. Van de lading, per het barkschip VREDE, kapt. v.d. Plas, de 7e
februari alhier lek binnengekomen, zijn 526 balen koffie en 19 kanassers suiker wegens beschadiging verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris B. Wereldlijn Smit zal als lasthebbende van zijn principalen op zaterdag 20 mei 1871, des namiddags ten 2 ure in het lokaal Tivoli te Nieuwediep publiek verkopen het snelzeilend Nederlands barkschip DE VREDE, laatst gevoerd door kapt. C. Nielsen, volgens meetbrief lang 36,30 meters, wijd 7 meters, hol 5,06 meters en alzo groot 571 tonnen, met al diens rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans liggend is in de binnenhaven te Nieuwediep. Nadere informaties te bekomen bij bovengenoemde notaris, alsook bij de scheepsmakelaar C.W.K. van Strijen, aan de binnenhaven te Nieuwediep. Inmiddels uit de hand te koop. (opm: verkocht naar Noorwegen)


Datum: 02 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 30 april. Het Nederlandse stoomschip JOSEPHA, van Amsterdam herwaarts, is door het stoomschip PRINCESS ROYAL, van Londen, op de hoogte van Willem’s-Rek aangevaren en gezonken. Het volk is gered. (opm: de JOSEPHA was een binnenvaart- stoomschip)


Datum: 03 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499 op dinsdag 2 mei: de Nederlandse bark MARIA LOUISA ANTIONETTA, verkocht voor NLG 17.000, de chronometer verkocht voor NLG 170. (opm: gekocht door de reder H. Mulder & Co, Barsingerhorn; herdoopt in BARSINGERHORN).
Afloop der veiling te Amsterdam op 2 mei: de Griekse bark PAPPA MIKE NLG 8.000, in slag NLG 4.000; koper: procureur W.C.H. Lejay.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 mei. Heden vertrok van hier naar Grissee het barkschip PIETER JOHANNES, kapt. Van Taalingen, ex-Engels barkschip FLATWORTH.


Datum: 04 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 mei. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Gosselaar, van Noorwegen met hout naar Hannover, is op Eemshorn aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 april. De Nederlandse bark CORNELIS, kapt. De Boer, de 10e dezer van Probolingo te San Francisco aangekomen, heeft vanaf de kust van Japan een reeks stormen doorgestaan. De 24e maart op 39º NB 170º WL, woei er een orkaan ZO tot NW, waardoor zeilen en boten verloren gingen en alles van dek sloeg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 3 mei. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd schoenerschip MARIA BEERTA, kapt. J.J. Roosjes, van Zuidbroek, gebouwd bij J.U. van der Werf, te Hoogezand.


Datum: 05 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Wij vernemen dat volgens bericht uit Glasgow het stoomschip WILLEM III, bestemd om voor de Maatschappij Nederland met 15 mei e.k. de eerste reis naar Java door het Suezkanaal te ondernemen, gisteren een proeftocht volbracht heeft, die zeer voldoende resultaten heeft opgeleverd. Het zou, als het weer zulks toeliet, hedenavond van de Clyde naar het Nieuwediep vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 mei. Heden is van hier naar Dokkum vertrokken het bij de heer K. Kater nieuw gebouwd galjootschip JACOBUS DAVID, kapt. Schaap, om daar cichorei voor Riga te laden.
De galjoot JACOBUS DAVID, kapitein-eigenaar B. Schaap, in de Duitse Bocht
Olieverf in het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal op dinsdag 23 mei 1871, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder Van der Ree aan het Hoekje van Ameland te Groningen publiek worden verkocht tegen contante betaling het Nederlands galjootschip, genaamd MARTHA ALIDA, groot 81 tonnen, zo als hetzelve wordt bevaren door kapt. A.E. Karst, en thans is liggende te Antwerpen. (opm: gekocht door kapt. H. Meezenbroek, Groningen en herdoopt in VERWISSELING)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekt praamschip met roef en bollestal, groot 16 ton, en een roefschuitje, groot 18 ton, bij S. Zwat te Grouw.


Datum: 06 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 mei. Gisteren is te Glasgow te water gelaten het stoomschip PRINS VAN ORANJE, groot 3000 tonnen, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. M.C. Braat.
Het stoomschip WILLEM DE DERDE is de 4e dezer, des avonds ten 7 ure, van Greenock naar het Nieuwediep vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. De directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland verzoekt ons mede te delen, in antwoord op verschillende vererende aanvragen in deze dagen tot haar gericht, dat niets haar aangenamer zal zijn, dan de gelegenheid tot bezichtiging van het stoomschip WILLEM III in ruime mate te kunnen geven, doch dat de veelvuldige werkzaamheden, die aan boord moeten geschieden tussen de aankomst en het vertrek, daarvoor een onoverkomelijke hinderpaal zijn. Intussen zal zij zich beijveren om een nader te bepalen dag te vinden, waarop gelegenheid tot bezoek van belangstellenden kan worden verleend. De bewijzen zullen alsdan beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze als later door de dagbladen algemeen bekend zal worden gemaakt.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 5 mei. Gisteren is alhier gearriveerd een Engels vaartuig aan boord waarvan zich duikers bevinden, welke zijn aangenomen tot berging der lading van het onlangs gezonken stoomschip HOLYROOD. Heden morgen hebben zij een aanvang met hun werkzaamheden gemaakt, de rondhouten gekapt en enig touwwerk van het dek der stoomboot verwijderd. Het premitieve plan om te trachten het schip boven water te brengen schijnt voorhands te zijn opgegeven.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Engelse barkschip BLANCHE, de vorige week op de Kaloot gestrand, is eergisteren in vlot water gebracht, zonder noemenswaardige schade te hebben geleden.


Datum: 07 mei 1871


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 5 mei. Woensdag ll. is aan de gronden van Vlieland vastgeraakt en later gezonken de Engelse stoomboot OCTO, kapt. Hougthon, met stukgoederen en vee van Hamburg naar Londen. Al de opvarenden werden hier behouden aangebracht, terwijl ook nog een gedeelte der lading werd gered.


Datum: 08 mei 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester, strandvonder in de gemeente Delfzijl, brengt ter openbare kennis, dat geborgen en bij hem in strandvonderij aangegeven is het wrak van het driemastschip FERDINAND PICKERT en een gedeelte van de inventaris van dat schip. Tevens ter reclame oproepende elk en een iegelijk, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn.
Delfzijl, 4 februari 1871. De burgemeester, strandvonder voornoemd, Wichers.


Datum: 09 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Het stoomschip WILLEM III, kapt. Oort, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, bestemd voor de opening der vaart van Nederland naar Java via het Suez-Kanaal, is heden ochtend van Glasgow te Nieuwediep binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Volgens brief van kapt. Collenteur, voerende het Nederlandse schip KAAPSTAD PACKET, lag hij de 4e dezer ter rede van Deal. Militairen en equipage waren in de beste welstand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal op zaterdag 20 mei 1871, 's avonds te 7 uur, in het gemeentehuis te Wildervank publiek verkopen tegen contante betaling het gezinkt Nederlands schoenerschip MARGARETHA ARENDINA, gebouwd in 1858, groot 140 tonnen, bevaren door kapt. H.H. de Jonge, en thans liggende te Bremerhaven, met inventaris.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de heer Kloppenburg, te Bremerhaven en de heren J.M. Meihuizen & Zn., te Wildervank (opm: nieuwe eigenaars J.M. Meihuizen & Zn, Wildervank; naam ongewijzigd).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 mei. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd kofschip STAD NIJBORG, kapt. J.R. Schuur, van Groningen, groot 75 ton, gebouwd bij Gebr. Nijhuis te Sappemeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 mei. Vrijdag en zaterdag ll. werden door de daartoe bestemde commissie, bijgestaan door de heren Dr. Janse en F. Jaski, van Amsterdam, weder enige leerlingen van onze school voor wis- en zeevaartkunde met gunstig gevolg geëxamineerd. Diploma’s werden uitgereikt, als: 1ste stuurman, grote vaart, aan K. Veenstra, van Harlingen, H. Geerts, van de Joure, en J. Volbeda, van Arum; als 2de stuurman, grote vaart, aan W. Bruntink, van Woudsend; als 3de stuurman, grote vaart, aan C. de Wilde, van Harlingen, C. Buijs, van Ballum (Ameland), en T. de Jong, van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schip te koop, zijnde een knap, nog vrij hecht schip, met wijde warings, platte luiken, roef en bollestal, lang 11½ el (40½ vt), wijd buitenwerk 3¼ el (nabij 11½ vt), 17 ton, zonder tuig, bij O.L. Lantinga, scheepsbouwer te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schip, zijnde een overdekte praam, groot 19 ton, met complete inventa¬ris, liggende bij W.T. Kamp, scheepstimmerbaas op Schilkampen bij Leeuwarden.


Datum: 10 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 mei. Het hier heden binnengelopen stoomschip WILLEM III, gezagvoerder E. Oort, hetwelk de 15e dezer de Nederlandse stoomvaart door het kanaal van Suez naar Java zal openen, mag in alle opzichten, wat betreft zijn uit- en inwendige sierlijke bouw een pronkstuk genaamd worden. De inrichting voor de passagiers is uitmuntend en laat niets te wensen over. De salons zijn met pracht en smaak gestoffeerd en men kan, wanneer men in het rond wandelt of zich op de mollige canapé ’s neervlijt, zich moeilijk verbeelden dat men zich aan boord van een schip bevindt. Ook de machine moet van de uitmuntendste constructie zijn en in zee aan alle eisen voldoen. De maatschappij Nederland heeft haar werk aan goede handen toevertrouwd. Daags vóór het vertrek van de boot zullen enige ingezetenen, als blijkt van hun belangstelling in een voor deze plaats zo belangrijke onderneming, een schitterend vuurwerk afsteken en aan de directie van de maatschappij een feest aanbieden.
ss WILLEM III

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Aangaande het schip ECONOMIE, kapt. D.C. Swart, de 3e november van Kroonstad herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 9 mei. Kapt. Bonjer, met het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, van Java alhier binnen, rapporteert het volgende: Vrijdag 28 april, zeilende op 46º19’ NB en 21º 4’ WL (opm: p.lm 700 mijl ten westen vanOuessant), ontwaarden wij ten 3 ure een schip vooruit op stuurboord boeg, met verlies van grote en fokkemast, bijliggende om de ZW, voor het bezaan- en stagzeil aan de bezaansmast (want zover als het zich later liet aanzien was de bezaanstop, boegspriet en kluiverboom nog in goede staat); wij hielden erop aan en toonden naderbij komende onze vlag, waarop van het schip de Amerikaanse vlag gehesen werd; wij hielden er kort achter om, toen er van het schip geroepen werd, maar konden wegens de harde wind niets verstaan en draaiden onder zijn lij bij over bakboord en seinden of er hulp nodig was, waarop geantwoord werd dat het schip lek was; daarop vragende of er gevaar bij was, antwoorde men ons: wilt gij mijn schip bij Lloyds melden, of wel in de haven waar gij aankomt? In die tijd waren wij het schip reeds vooruitgelopen en besloten wij nog eens te halzen, teneinde wat naderbij te komen. Dat halzen was weer niet zonder gevaar; ons schip wilde slecht bijleggen over stuurboord met gegeide zeilen en lag dus dwarszees, waardoor wij ieder ogenblik gevaar liepen brekers over te krijgen. Niettegenstaande wij in een gevaarlijke positie waren, vroegen wij de scheepsnaam (want geen van ons had de naam gelezen), maar het laatste sein werd weer gehesen en men veronderstelde dus, daar men van het schip niet eerst de vlag getoond had en ook niet verder seinde, dat men onze hulp niet nodig had, hetwelk trouwens ook toch niet wegens stormweer en hooglopende zeeën verleend had kunnen worden, maar dan zouden wij getracht hebben om gedurende de nacht bij het schip te blijven. Wij hielden weer voor de wind en zetten de gereefde zeilen kant.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 8 mei. Een gedeelte van de lading met de equipage van het in de Buitengronden van Vlieland gestrande Engelse stoomschip OCTE, kapt. Houghton, van Hamburg naar Londen - reeds gemeld - is hier aangebracht. De equipage is heden per Engelse stoomboot van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kobe Osaka, 18 maart. De Nederlandse bark ADMIRAAL DE RUIJTER, alhier afgekeurd, is verkocht, onder Amerikaanse vlag gebracht en is thans genaamd ADMIRAAL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in De Brakke Grond te Amsterdam op maandag 8 mei:
- het ijzeren brikschip WALBORG, groot 189 tonnen, gebouwd in 1856, kapt. P.C. de Boer, NLG 8.200, in slag NLG 900. Koper C. Ament.
- De veiling van het 1/60e aandeel in het fregatschip OCEAAN is itgesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 4 mei. Door de Belgische visserssloep ST. ANNE is gered en hier aangebracht de equipage van het schip EVERHARDUS, dat de 2e dezer 20 mijlen benoorden Montrose gezonken is. De Veendammer schoener EVERHARDUS, kapt. P.O. Vos, is 24 april van Oostmahorn naar Bristol vertrokken.


Datum: 11 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel Maatschappij: FERDINAND EN LOUIS, 268 last, naar Amsterdam, NLG 77,95; AMSTELSTROOM, 378 last, naar Amsterdam, NLG 79,44; AUGUSTE, 316 last, naar Amsterdam, NLG 79,79; STAATSRAAD VAN EWIJCK, 396 last, naar Amsterdam, NLG 79,44; INDIA PACKET, 400 last, naar Amsterdam, 79,83, Rotterdam NLG 84,83; ORTHELIUS, 392 last, naar Amsterdam, NLG 79,83, Rotterdam NLG 84,83; CONSTANCE, 381 last, naar Amsterdam NLG 82; HOLLANDS TROUW, 387 last, naar Amsterdam NLG 82; DEN ELSHOUT, 332 last, naar Amsterdam NLG 82; TELANAK, 398 last, naar Amsterdam NLG 80; MAIBIT, 609 last, naar Amsterdam NLG 78,30; ARIA EN BETSY, 391 last, NLG 78,74; PIETER ADOLF, 449 last, NLG 74,90; OCEAAN, 486 last, NLG 78,89; Rotterdam, Dordrecht, Schiedam NLG 82; CATHARINA ELIZABETH, 232 last, NLG 88,79; SOERABAYA PACKET, 262 last, NLG 79,88; MARIA ELIZE, 398 last, NLG 79,49; INSULINDE, 516 last, NLG 77,42, Rotterdam NLG 79,42; GALILEI, 392 last, NLG 77,73; FLEVO, 685 last, naar Amsterdam NLG 77, Rotterdam en Dordrecht NLG 79, Middelburg NLG 83, Schiedam NLG 79,50; H.W.M, 665 last, naar Amsterdam NLG 85; A.M.E, 491 last, naar Amsterdam NLG 85; DORDRECHT II, 408 last, naar Amsterdam NLG 83, Rotterdam en Dordrecht NLG 76,49, Middelburg NLG 78,49, Schiedam NLG 76,49; KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam NLG 84,75, Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 79,75; UTRECHT, 1063 last, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 75; HENRIETTE ADRIANA, 795 last naar Amsterdam NLG 78,99, Rotterdam NLG 74,89, Dordrecht NLG 75,24, Middelburg NLG 78,99, Schiedam NLG 75,24; MARIA ELIZABETH, 718 last, naar Amsterdam NLG 81,99, Rotterdam NLG 77,89, Dordrecht NLG 78,25, Middelburg NLG 81,99, Schiedam NLG 78,25; PETRONELLA, 399 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg of Schiedam NLG 80; JONGE JAN, 407 last, naar Amsterdam NLG 81,98, Rotterdam NLG 77,98, Dordrecht NLG 78,98, Middelburg NLG 81,98, Schiedam NLG 77,98; CORNELIA, 769 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg of Schiedam NLG 77,50; LAURENS COSTER, 692 last, naar Amsterdam NLG 79,99, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 77,49, Middelburg NLG 79; PHILIPS VAN MARNIX, 752 last, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 77, naar Middelburg NLG 79; WILLEM POOLMAN, 859 last, naar Amsterdam, NLG 79,99, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 77,49, naar Middelburg NLG 79; JONGE CORNELIS, 351 last, naar Amsterdam NLG 79, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 77,94, naar Middelburg NLG 81; ADA, 376 last, naar Amsterdam of Middelburg NLG 81,40, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 77,40; CATHARINA MARIA, 337 last, naar Amsterdam of Middelburg NLG 82,40, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 77,40; MAASSLUIS, 471 last, naar Amsterdam, NLG 80,90, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 77,80, naar Middelburg NLG 78,80; GIJSBERTUS HERMANUS, 603 last, naar Amsterdam NLG 79,90, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg of Schiedam NLG 77,80, SUNDA, 900 last, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg of Schiedam NLG 81,74; NIEUWE WATERWEG, 744 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg of Schiedam NLG 77,29; BEZOEKI, 430 last, naar Rotterdam of Schiedam NLG 89,35; MARIE, 395 last, naar Amsterdam NLG 84,45, Middelburg NLG 80,45, naar Rotterdam of Dordrecht NLG 79,45, naar Schiedam NLG 79,45; OTTO, 373 last, naar Rotterdam, Dordrecht of Schiedam NLG 84,39; BATAVIA, 400 last, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,39; VIJF VRIENDEN, 178 last, naar Rotterdam en Schiedam NLG 77,49, naar Dordrecht NLG 79,49, naar Middelburg NLG 82,49; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, 399 last, naar Amsterdam NLG 80, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,50; SUZANNA EN ELISABETH, 390 last, naar Amsterdam NLG 83, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 81,89, naar Middelburg NLG 80,49, naar Schiedam NLG 81,89; REGINA MARIS, 399 last, naar Amsterdam NLG 83, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 81,89, naar Middelburg NLG 80,49, naar Schiedam NLG 81,89; CATHARINA MARIA, 398 last, naar Rotterdam NLG 80,70, naar Middelburg NLG 79,24; HAAMSTEDE, 391 last, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 80,70, naar Middelburg NLG 79,24; ANTJE, 452 last, naar Amsterdam NLG 78,97, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 75,97, naar Middelburg NLG 78,97, naar Schiedam NLG 75,97; BASTIAAN POT, 394 last, naar Amsterdam NLG 78,97, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 75,97, naar Middelburg NLG 78,97, naar Schiedam NLG 75,97.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 1 mei. Het schip ZEEVAART, kapt. Koster, van Villa Nova met zout en kurk, is heden hier lek binnengelopen, en zal de lading moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 8 mei. Het Admiraliteitshof te Londen heeft op een door de Nederlandse consul aldaar ingestelde vordering tot schadeloosstelling beslist, dat aan de weduwe van kapt. Van Driesten, die bij de overzeiling van het Nederlandse schip BELLAMY door een Spaans stoomschip het leven verloor, een som van NLG 8.000 moet worden uitgekeerd, en dat tevens moet worden vergoed het volle beloop der verzekering op schip en lading. (opm: zie NRC 160271)


Datum: 13 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 9 schepen, als:
Voor Amsterdam: PIETER ADOLF, kapt. C. Jaski, 449 lasten, vracht NLG 74,90; FLEVO, kapt. J.C. Strootman, 686 lasten, vracht NLG 77,00; NIEUWE WATERWEG kapt. J. van der Valk, 744 lasten, vracht NLG 77,29; INSULINDE kapt. J.H.J. Jollie, 516 lasten, vracht NLG 77,42.
Voor Rotterdam: HENRIETTE ADRIANA, kapt. A.F. Schuchard, 795 lasten, vracht NLG 74,89; UTRECHT, kapt. J.W. Möller, 1063 lasten, vracht NLG 75,00; BASTIAAN POT, kapt. J. van Roozendaal, 394 lasten, vracht NLG 75,97.
Voor Dordrecht: DORDRECHT II, kapt. C.J. Rotgans, 408 lasten, vracht NLG 76,49.
Voor Schiedam: ANTJE, kapt. C.D. Julius, 452 lasten, vracht NLG 75,97.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockton, 10 mei. De Nederlandse kof VRIENDSCHAP is, de rivier afkomende, in aanvaring gekomen met de brik ACON, en heeft daardoor de kluiverboom gebroken.


Datum: 15 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 april. Het Nederlandse schip CHRISTINA MARIA, kapt. De Veer, ligt alhier ter reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 13 mei. Gisteren liep te Veendam van stapel het schoenerbrikschip JUIKO VAN DEEN, groot plm. 110 lasten, gebouwd op de werf van de heer Van Linge, 't welk bevaren zal worden door kapt. F. Havenga, onder directie van de heer D.S. Detmers, te Meeden.


Datum: 16 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Naar wij van goederhand vernemen is het stoomschip WILLEM III, van de maatschappij Nederland, heden niet kunnen vertrekken omdat de keuring van het stoomwerktuig, die reeds in Engeland is geschied, volgens het verlangen van onze tegenwoordige regering nog eens hier te lande moet plaatsvinden en daarbij moeilijkheden gerezen zijn, die men verwachten mag dat zeer spoedig zullen worden uit de wereld geruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 mei. Van bevoegde zijde ontvangen wij volgende mededeling: De monitor HAAI, waarvan in mei 1870 de kiel gelegd is, zal in deze maand te water gelaten worden. Het vaartuig heeft in verhouding tot de lengte, een grote breedte en zeer geringe diepte en is in verschil met de in het buitenland gebouwde monitors TIJGER, HEILIGERLEE etc. voorzien van een ramsteven. De pantserplaten langs de zijden zijn dik 0,14 meter en zullen voor de helft van de breedte beneden de waterspiegel liggen, zij worden aangebracht tegen een bekleding van teakhout, welke laatste steun vindt tegen een ijzeren huid, bestaande uit zware ijzeren platen. Deze monitor is, door dwarsscheepse waterdichte schotten in 7 afdelingen verdeeld en heeft over ruim de helft van de lengte een dubbele bodem, met twee daarop staande langsscheepse waterdichte schotten, welke samenstelling als het ware een tweede schip in het eerste daarstelt. Het doel van die dubbele bodem is 1º. om, als deze met water gevuld is, het schip dieper te doen zinken en alzo de tegenstander minder trefkans aan te bieden; 2º. om als het schip met gevulde dubbele bodem aan de grond stoomt, door uitpomping zichzelf vlot te maken; 3º. om in geval van doorboring van de eerste bodem, op de tweede te kunnen drijven. Voor hetzelfde doel dienen de waterdichte afdelingen in de zijde, gevormd door bovengenoemde langsscheepse schotten. Het bovendek bestaat uit zware ijzeren platen, overdekt met teakhout. De toren waarin twee zware kanonnen geplaatst zullen worden, heeft een diameter van 7 meters en zal gepantserd worden met platen, ter dikte van 0,204 meter. De ingangen en andere openingen op het dek, zullen omringd worden door gepantserde wallen, op dezelfde wijze samengesteld als de reeds beschreven pantsering in de zijden en aan de boven kant gedekt door zware ijzeren roosters. De voorstuwing zal geschieden door twee schroeven, bewogen met machines van 140 N.P.K. , welke mede te Fijenoord vervaardigd worden. Het totale gewicht van dit ijzermonster is ontzaglijk als men let op de zware afmetingen die het samenstellen. Mijn aandacht werd bijzonder getrokken door de uitstekende constructie en afwerking van dit vaartuig en na een nauwkeurige beschouwing, tot in de geringste bijzonderheden, bekwam ik de overtuiging, dat Fijenoord, in het bouwen van die zeer gecompliceerde soort van schepen, met de beroemdste firma’s in het buitenland kan wedijveren, het doet de uitvoerders alle eer aan en zij hebben daardoor het bewijs geleverd, dat dergelijke moeilijke ijzerconstructies door hen, met het beste succes, kunnen worden uitgevoerd. Door de aanschaffing van een aantal van de nieuwste machinerieën en de uitbreiding en verbetering van de werkplaatsen, vlei ik mij, dat ieder deskundige bezoeker tot het besluit zal komen, dat de tijd niet ver meer verwijderd is, dat men te Fijenoord even snel als elders stoomschepen voor de trans-Atlantische vaart zal kunnen bouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 mei. Het wapperen van de nationale vlag van openbare en particuliere gebouwen verkondigde reeds vroeg in de morgen dat deze gemeente heden feest zou vieren. Spoortreinen en stoomboten brachten van overal uit ons vaderland een buitengewoon groot getal nieuwsgierigen en belangstellenden aan, die het zeldzaam prachtige stoomschip WILLEM III, hetwelk eerstdaags door het Suezkanaal naar Java zal vertrekken, te bezichtigen. De heusheid en voorkomendheid, waarmee de talloze bezoekers aan boord van dat stoomschip werden ontvangen, de goede regeling, waarbij een ieder in staat werd gesteld het gehele schip naar wens te bezien, verdienen allen lof. Hedenmiddag werd vanwege de directie van de Stoomvaart Nederland een prachtig diner aan boord gegeven, waarbij vele autoriteiten uit deze gemeente waren genodigd. Des avonds werd op het havenhoofd een schitterend vuurwerk afgestoken, hetwelk in alle opzichten voldeed; vooral muntte het slotstuk uit, hetwelk op verrassende wijze het stoomschip WILLEM III voorstelde. Het feest werd besloten door een bal, waarop de directie van de Stoomvaart Nederland was uitgenodigd en hetwelk in gepaste vrolijkheid tot de volgende morgen voortduurde. Prins Hendrik der Nederlanden, hedenavond per laatste trein hier aangekomen, zal morgen het stoomschip met een bezoek vereren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 15 mei. Heden is alhier gearriveerd, om te embarkeren aan boord van het stoomschip WILLEM III, kapt. E. Oort, bestemd naar Batavia, via Suez, een detachement suppletie-troepen, sterk 125 militairen, waaronder 6 onderofficieren, onder bevel van de van verlof naar Indië terugkerende kapt. van de infanterie H. van Heijningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 mei. Het stoomschip FIJENOORD, van hier naar Rotterdam, is met schade teruggekomen, zijnde op de Theems aangevaren. Het moet vermoedelijk de gehele lading lossen.


Datum: 17 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 mei. Hedenmorgen heeft Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden vergezeld van zijn adjudant en de directeur van de marine, het stoomschip WILLEM III bezocht en daar aan boord gedejeuneerd. De prins gaf aan de directie zijn tevredenheid over het prachtige schip en diens inrichting te kennen en verliet hoogst voldaan het sierlijke stoomschip. Naar men zegt, zal de WILLEM III aanstaande donderdag vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Middelburg, 15 mei. In de heden avond plaats gevonden hebbende buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Zeeland is onder meer andere zaken een voorstel van Gedeputeerde Staten ingediend tot het verkopen van de provinciale stoomboot ZEELAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 8 mei. Het schip ZEEVAART, kapt. Koster, was niet, zoals vroeger gemeld, voor lekkage hier binnengelopen, maar had door het scheef liggen water op de buikdenning gekregen, waardoor de zoutballast gesmolten was, en het schip slagzijde had bekomen.
Na hier op de bank te hebben gezeten om het zink na te zien, heeft het de witsteen voor ballast en de geloste lading kurk weder ingenomen en is thans gereed te vertrekken, zijnde het schip dicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Gisteren gaven de ingezetenen van Helder bewijs van hunne belangstelling in de geopend wordende stoomvaart tussen Nederland en Java, door het algemeen uitsteken der Nederlandse vlag, hetwelk een recht feestelijk aanzien gaf. Van overal stroomde een groot getal vreemdelingen derwaarts, om het kolossale en prachtige stoomschip WILLEM III, hetwelk de vaart naar Java zal openen, te bezichtigen. Ook aan de ramtorenschepen, in de haven gestationeerd, werd intussen een druk bezoek gebracht. Aan boord van het genoemde stoomschip werd vanwege directeuren der Maatschappij Nederland een prachtig diner gegeven. Des avonds werd aan het Havenhoofd een schitterend vuurwerk afgestoken, waaronder vooral uitmuntte een stuk met het devies 'Nederland', gehuld in eene schitterende zon, en het stoomschip, voorstellende de WILLEM III. Na afloop daarvan verenigden zich vele ingezetenen, die tot de feestelijkheden van deze dag hadden bijgedragen, in het lokaal Tivoli, waar men werd vergast op de voortreffelijke muziek van het stafmuziekcorps der marine. – Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden kwam die avond met de laatste trein te Helder aan, om de volgende morgen een bezoek te brengen aan het prachtige stoomschip.


Datum: 18 mei 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 mei. Volgens een hier ontvangen bericht is het schip VRIENDENKRING, kapt. H. Scholtens, de 16de dezer te Crookhaven gearriveerd, komende van Fernambuck; wacht op order.


Datum: 19 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 mei. Heden is het stoomschip WILLEM III van hier naar Java vertrokken.


Datum: 20 mei 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Anjer, 19 mei. De 10e mei is gestrand op Klapper-eiland, buiten Straat Sunda, het Amerikaanse schip EMILY MACNEAL, kapt. Scott, van Cardiff met kolen en bestemd voor Hongkong. Het schip is totaal weg. De kapitein en equipage zijn alhier de 18e des avonds gearriveerd zonder iets van hun goederen te hebben kunnen redden.


Datum: 21 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 mei. Op Fijenoord liep hedenmiddag met het uitstekendste gevolg te water de monitor HAAI, van welk ijzermonster, dat niet minder dan 500 ton weegt, wij in ons nummer van 16 dezer een uitvoerige beschrijving gaven. De ministers van marine en koloniën, de heren Brocx en Van Bosse, de burgemeester, verschillende leden van de Tweede Kamer, talrijke officieren van de marine en verdere autoriteiten, benevens een groot aantal belangstellenden, woonden dit majestueus schouwspel bij. Onmiddellijk na het aflopen van de monitor werd de kiel gelegd voor een sleepboot, die gebouwd wordt voor rekening van de Rheinische Eisenbahn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 mei. Wij ontvingen heden per telegraaf het bericht uit Londen dat het stoomschip WILLEM III ( van de Maatschappij Nederland) van Amsterdam bestemd naar Batavia, verbrand is. Het vaartuig had 350 koppen aan boord. De stoomboot SCORPION is te Portsmouth aangekomen met 134 man die zij van de WILLLEM III gered had. De overige manschappen zijn, naar men gelooft, door andere vaartuigen gered. Wij ontvangen voorts uit Den Haag omtrent dit ongeluk het volgende bericht: Alhier is tijding ontvangen dat het stoomschip WILLEM III, bestemd naar Java door het Suezkanaal, op de hoogte van het eiland Wight in brand is geraakt en verongelukt. De passagiers zijn gelukkig gered. Het gouvernement had veel waarde aan boord, zowel in opium als aan geld. Van een van de passagiers van de WILLEM III is alhier het volgende bericht ontvangen: Het schip is geheel verbrand; alle passagiers gered; doch de lading en bagage zijn totaal verloren.
Bij de Maatschappij Nederland zelf is de volgende depêche ontvangen: Portsmouth, 20 mei, 10.50 des voormiddags. Maatschappij Nederland, Amsterdam. WILLEM III brandt. Equipage en passagiers zijn gered, dwars van Wight, avonds 10 uur. Molenaar, Nederlands consulaat, Portsmouth. Volgens telegram van kapt. Oort uit Portsmouth van zes uur des avonds, was het stoomschip WILLEM III tot de waterlijn verbrand en op de bank gesleept. Het schip was nog brandende en men was bezig gaten in de romp te maken. Alle opvarenden zijn gered. Men hoopt de specie nog te redden. Nog wordt ons uit Amsterdam gemeld, dat deze ramp aldaar een algemene sensatie teweegbracht en een diepe indruk maakte. Naar men verneemt, is de boot voor NLG 800.000, de lading voor NLG 1.400.000 verzekerd. Bijna alle assuradeurs te Amsterdam zijn daarbij betrokken.
ss WILLEM III na de brand

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 mei. Volgens telegram uit Söderhamn had het Nederlandse schip (opm: bark) BULGERSTEIN, kapt. Van Wijngaarden, bij het binnenkomen aldaar met een loods aan boord op een rots gestoten, en is gezonken. Het volk is gered.


Datum: 22 mei 1871


Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bzn, makelaar, presenteert op dinsdag 30 mei 1871, des avonds ten 6½ ure precies, ten huize van P. Kaan Jr., kastelein in de Witte Zwaan op de Nieuwendijk alhier, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CELEBES, laatst gevoerd door kapt. R.K. Teppema, volgens Nederlandse meetbrief lang 33 meter, wijd 6,02 meter, hol 5,36 meter en alzo gemeten op 473 tonnen of 250 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde barkschip ligt alhier aan de Werf De Haan, Bikkerstraat VV 401. Voor nader onderricht adressere men zich bij bovengenoemde makelaar. (opm: verkoop uitgesteld tot 12 juli 1871)


Datum: 23 mei 1871


Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag

De Stoomvaart-Maatschappij Nederland heeft het volgende telegram van kapt. van Oort ontvangen uit Portsmouth:
Stoomschip WILLEM DRIE verbrand tot waterlijn, gesleept op bank, nog brandende, bezig gaten in romp te maken, alle opvarenden gered, hoop specie te redden.
De boot is, naar men verneemt, voor 8 ton (NLG 800.000), de lading voor 14 ton (NLG 1.400.000) bij verschillende zo Nederlandse als buitenlandse assuradeurs verzekerd.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Voor rekening der Maatschappij Noordzee te Vlaardingen, onder directie der heren Kikkert, zijn weder drie loggerschepen gebouwd en eergisteren met goed gevolg te water gelaten. Onmiddellijk daarna is voor rekening dierzelfde maatschappij de kiel gelegd voor een nieuw loggerschip.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag

Binnen weinige dagen wordt te Harlingen een derde stoombaggermolen verwacht om het uitdiepen der Pollen met meer kracht te kunnen doorzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 22 mei. Wij vernemen omtrent de brand, die de prachtige stoomboot WILLEM III van de Maatschappij Nederland heeft getroffen, het volgende: De WILLEM III was donderdagavond van Nieuwediep vertrokken om door het kanaal van Suez de eerste reis naar Java te ondernemen. Het schip had een bemanning van 108 koppen, 73 passagiers en een detachement troepen, sterk 125 man, alzo in het geheel 306 mensen aan boord.
Nabij de Engelse kust, op de hoogte van ’t eiland Wight, is er brand aan boord ontstaan, die, niettegenstaande er buizen door het schip liepen welke een massa stoom konden uitlaten, niet te blussen is geweest.


Datum: 24 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 mei. Zr.Ms. stoomschip VALK is heden naar Portsmouth vertrokken om de koloniale troepen van het stoomschip WILLEM III terug te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt namens zijn principalen op vrijdag de tweede juni 1871, des avonds ten zeven uur, voor het Hotel De Unie te Veendam, publiek te veilen en verkopen: het gezinkt Nederlands schoener-brikschip NICOLAAS FRANS, groot 194 zeetonnen, in 1857 nieuw uitgehaald (1e klasse), thans liggende te Amsterdam in het Westerdok; met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, zoals het laatst is bevaren door kapt. J.E. Dik en waarvan het inventaris ten huize van verkoop en ten kantore van de notaris acht dagen vóór de verkoop ter inzage liggen. Informaties te bekomen bij de heren K. & J. Wilkens te Veendam en F.G. Wortelboer te Oude Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 mei. Omtrent het verbranden van het stoomschip WILLEM III meldt de Times het volgende: Het uitgebrande casco van het ijzeren schroefstoomschip kwam zaterdag omstreeks 12 ure te Spithead aan. Nadat het op de zandbank nabij Portsmouth was gezet, werden er gaten in geboord om het vuur uit te doven, dat steeds voortwoedde in het onverbrande overschot van de steenkolen vóór de machinekamer. Gelukkigerwijze zijn er bij deze snelle en algehele vernieling van een groot stoomschip op zee, dat als het ware opgevuld was met passagiers, geen mensenlevens te betreuren. De brand barstte uit, terwijl men het land in het gezicht had en tijdens een prachtige kalme nacht; er waren andere schepen dicht in de nabijheid om hulp te verlenen, zodat tot de laatste man aan boord een veilige gelegenheid vond om het brandende schip te verlaten. Zij, die geheel gekleed waren, mochten van geluk spreken. Heel wat vrouwen en kinderen landden te Portsmouth in nachtgewaad. Sommigen waren gedeeltelijk gekleed, doch barrevoets en zonder hoofddeksel. Allen bevonden zich in de toestand waarin zij het schip verlaten hadden om hun leven te redden. Al wat hun toebehoorde was een prooi van de vlammen geworden. Een heer en dame, Duitsers, waren onlangs gehuwd en zouden zich te Batavia gaan vestigen; alles wat zij bezaten, ter waarde van GBP 1.500 hadden zij bij zich in de vorm van allerlei goederen, waarmee zij ginds een toko zouden openen. Dit alles ging te loor en ongelukkig genoeg voor hen, was het niet verzekerd; zij zijn nu van alle middelen ontbloot. Dit geval is echter volstrekt niet énig onder de ongelukkige passagiers. De meerderheid van de geredden werd zaterdagochtend vroeg te Portsmouth aan wal gebracht door de SCORPIO, een schroefboot, van Sunderland naar Charente; de rest volgde aan boord van de loodskotter MARY van Portsmouth. Dit kleine vaartuig (24 tonnen) nam niet minder dan 114 personen aan boord, waaronder 48 soldaten en hun officieren met familie, behorende tot een detachement bestemd naar Batavia, benevens 20 dames en 12 kinderen. De heer Coote, de loods van de kotter, constateert dat hij vrijdagavond, ten ongeveer 10 ure – het vuurschip van de Ower in peiling noord oost- op ongeveer acht mijlen van de kotter snel achtereenvolgens wit, rood en blauw vuur in zuidelijke richting zag: blijkbaar een sein van enig schip, dat zich in nood bevond. De wind woei toen flauw uit het N W; maar desniettemin zette men de kotter onmiddellijk koers in de richting, waarin de noodseinen gezien werden, terwijl het gewone loodssignaal in antwoord herhaaldelijk gegeven werd. Daar de kotter, wegens de flauwe koelte, slechts zeer weinig vaart liep, zo werd de boot met twee roeiers voorgespannen, die gedurende meer dan een uur de kotter opsleepten – totdat het punt bereikt was, vanwaar de noodseinen gegeven waren en waar thans de bemanning van de MARY een groot schip vond dat van voor tot achter hevig brandde. Rondom het schip zag men verscheidene lichten: lantarens in de boten, in welke de passagiers en een gedeelte van het volk zich gered hadden. De levende lading van vier van die boten – ten getale van 114 personen – werd dadelijk aan boord van de MARY genomen; en de overigen roeiden, op raad van Coote, een ander vaartuig tegemoet, dat op het brandende schip afkwam… ( Hier volgen enige overbekende aanduidingen omtrent schip en lading)… Sommige van de geredde passagiers verzekerden, dat acht vaatjes kruit of ammunitie op last van de gezagvoerder waren overboord geworpen. Niemand – zelfs niet van de aanwezige officieren – wist echter te zeggen, hoeveel de ganse voorraad ammunitie bedragen had; en daarom moest de kotter zich voorzichtigheidshalve op behoorlijke afstand van het brandende schip houden – in afwachting of er ook nog meer levens zouden kunnen gered worden. Een Franse schoener en de stoomboot SCORPIO voegden zich bij de MARY. Ook een andere loodskotter, de ALARM, schipper Greenham, kwam assistentie bieden; en een van de loodsen van deze kotter begaf zich aan boord van de SCORPIO, om die boot voor Spithead binnen te loodsen. De CAMBRIA, een Londense sleepboot, die mede van het uitkijkstation aan St. Catherine’s Point, op de WILLEM III was afgekomen, nam het verongelukte vaartuig op sleeptouw en bracht het voor Spithead, des zaterdags ongeveer op de middag. Daar het vuur nog immer in het ruim geweldig voortwoedde en dekken en masten reeds verteerd waren, zo werd het schip tot hoog op de zandbank tussen Spithead en de ingang van de haven van Portsmouth weggesleept en daar geboord. Spoedig was de haven-admiraal, Sir James Hope, langszij; onder diens leiding werden door kapt. Moriarty C.B., met behulp van de sleepboten CAMEL en PELTER en van de drijvende brandweer, de meest krachtdadige pogingen aangewend tot overmeestering van de vlammen. Tot gisterenmiddag (21 mei) werd voortdurend water in het wrak gespoten. Desniettegenstaande is het vuur nog niet geheel geblust; de kolenmassa brandt nog van binnen. Gelijk de boot nu op de zandbank ligt, heeft zij een hoogst merkwaardig aanzien. De ijzeren huid boven de waterlijn is, ten gevolge van de ontzettende inwendige hitte, in allerlei bochten gewrongen. Aan boord zelf is het schouwspel nog vreemder. Alles, van voor tot achter, vormt een verwarde massa van dooreen gewrongen ijzer. Van wat brandbaar was, is niets meer te vinden; de ijzeren dekbalken zijn gebogen en gebroken, als door een vulkanische werking. Nadat de passagiers en troepen op zaterdag te Portsmouth aan wal waren gebracht, werden de laatsten gemonsterd op het terrein tegenover het kantoor van de Nederlandse consul, de heer Van den Bergh. De soldaten waren allen slechts ten dele gekleed; doch waren ze vrolijk en hun hoera’s klonken herhaaldelijk, toen hun officieren voor het front kwamen en een aantal vrouwen en kinderen, mede slechts half gekleed, hen voorbij trok. Op bevel van de luitenant-generaal Lord Templetown, zijn de soldaten ingekwartierd in de Anglesea Barracks te Portsea. Het voorkomen en gedrag van deze soldaten en hun officieren op de plaats van monstering pleiten zeer voor hun geoefendheid en discipline. Enige passagiers schrijven de ramp hieraan toe, dat uit de machine door de kajuit pijpen liepen, die een grote hitte uitstraalden. Dit is evenwel een blote gissing. De oorzaak van de brand kan slechts blijken uit een officieel onderzoek.
Aan een particuliere brief uit Londen ontlenen wij nog het volgende omtrent deze zeeramp. Niet lang na het vertrek van het stoomschip merkten reeds enkele van de passagiers met bevreemding op, dat het beschot van de hutten op menige plaats ongewoon heet was en gaven daarvan aan anderen kennis; maar ongelukkig genoeg werden deze wenken in de wind geslagen; het antwoord luidde steeds: “wij zullen morgen zien”. Toen de volgende morgen aanbrak, bestond het schone schip niet meer. Een onvermijdelijk gevolg van het overhaast vertrek was natuurlijk, dat menige klacht, al dan niet gegrond, door de passagiers geuit werd, zowel over bediening, stowage, bemanning enzovoort. Ik wil mij geen oordeel aanmatigen over de meerdere of mindere juistheid van die klachten; veel meer genoegen is het mij te kunnen constateren
1º. het kloekmoedig gedrag van de gezagvoerder, die alles in het werk stelde wat naar menselijke berekening gedaan kon worden om hen die aan zijn hoede waren toevertrouwd, te helpen; die de orde zoveel mogelijk handhaafde en het geluk had, na veel krachts-inspanning, allen op de Engelse kust behouden te zien aankomen;
2º de menslievende handelwijze van de bemanning van de loodsboot nummer 2, EILAND WIGHT en van een Franse kotter, kapt. Aubriët, door wier hulp men de vaste wal bereikte.
De brand is wellicht ontstaan door de stoompijpen, die overal langs het hout waren aangebracht; misschien ook is hij veroorzaakt door het zelfontbranden van Adrianopels garen. Vrijdagavond laat, toen reeds velen ter ruste waren gegaan, hoorde men eensklaps de vreselijke kreet (vreselijk vooral op zee): brand! brand! Meer dan 40 vrouwen en een 16-tal kinderen, door angst overweldigd, snelden ijlings naar het dek, gevolgd door vaders, echtgenoten, broeders, vrienden! Welk een ontzagwekkend gezicht! Het schip, waaraan men zijn leven en bezittingen heeft toevertrouwd, zich verlatende op de hechtheid en de sterkte van het vaartuig, staat in lichterlaaie vlam! Dodelijk bleek is aller gelaat, zelfs dat van de moedigsten. De kust, ofschoon in het gezicht, is 18 Engelse (4 Nederlandse) mijlen verwijderd (opm: 33.300 meter). Geen hulp is nog zichtbaar. De sloepen worden neergelaten: de eerste is onbruikbaar, niet voldoende dicht; de tweede en derde zijn in de touwen verward, daarom besluiten de aan boord zijnde zeeofficieren te doen, wat de plicht van de ondergeschikten was. Zij slagen er in de onmisbare middelen voor aller behoud gereed te maken: de kinderen verlaten het eerst het schip – voor het merendeel zijn zij ongekleed en in dekens en spreien gewikkeld, daarna volgen de vrouwen, ten slotte de mannen, die met een traan in het oog zovelen, hun dierbaar, in de ranke sloepen zien afdalen. Het is intussen zaterdag geworden; de wind legt zich, het is, Gode zij dank, om een zeemansuitdrukking te bezigen, “slecht water” (opm: vlak water); de duisternis doet het fel brandend schip te beter uit komen. Daar dobberen 6 à 7 kleine boten op de baren, zó beladen dat er groot gevaar bestaat voor omslaan of zinken. Eindelijk ziet men een naderend licht, het wordt bereikt en wie schetst de gevoelens van de straks nog onzeker ronddobberende honderden, toen zij zich andermaal op een zeebouwend (opm: zeewaardig) vaartuig bevonden. Opmerkelijk (om dit in het voorbijgaan te zeggen) was de vraag van de Franse gezagvoerder: “Êtes vous des Allemands?” Op het ontkennend antwoord werd dadelijk hulp verleend. Een van de geredden ziet bij het schijnsel van de vlammen op zijn horloge: het is 2 uur min 10 minuten. Er wordt een ontploffing gehoord: 3 kruitvaten zijn aangetast; weldra springen ook de ketels. Het zo trotse als schone zeekasteel is in weinige uren een totaal wrak geworden. De gewaarwordingen, die allen bezielen, kan men met geen pen beschrijven. De traan in veler oog was een welsprekend bewijs van hetgeen in het hart omging. De ontvangst te Portsmouth was uitnemend, de bevolking gaf de treffendste blijken van deelneming en sympathie; zo zag men onder andere een meisje zich van haar schoeisel ontdoen, om een van de militairen het lopen makkelijk te maken. Er gaat slechts één stem van dankbaarheid op over de vriendelijke en deelnemende behandeling, de schipbreukelingen te Portsmouth betoond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Aangaande het Nederlandse schip TERNATE, kapt. T. Carst Tz., de 9e november van Batavia naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 mei. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip IDA EN JOHANNA, kapt. J. Bosscher, van Zuidbroek, groot 176 ton, gebouwd bij B. Drenth te Muntendam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van een schip. Op zaterdag 27 mei a.s. zullen door de ondergetekenden ten overstaan en in het lokaal van het Vendu Departement alhier, op last van de vice consul der Verenigde Staten van Amerika worden verkocht aan de meestbiedende voor rekening van belanghebbenden het Amerikaans schip EMILY MACNEAR, kapt. Scott, groot 1.216 ton, gebouwd in 1868 van eiken en hard grenen hout, nieuw gekoperd met 20 voet koper in december 1870, met een volle lading steenkolen, gestrand op Poeloe Deli, of Klappereiland den 11de mei laatstleden. Benevens de boten, waarmede de bemanning op de zuidkust van Java geland is en wat verder van dit schip hier of daar mocht zijn aangespoeld of aangebracht worden, een en ander liggende of niet liggende, aanwezig of niet, zoals hierboven vermeld.
Van Vleuten & Cox.


Datum: 25 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 24 mei. Het schoenerschip KOSMOPOLIET, kapt. Hemmes, van Rosario naar St. Petersburg, is wegens gebrek aan provisie (opm: proviand) verleden nacht alhier voor de kust geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 mei. Ziehier wat heden de Times nog meedeelt omtrent het wrak van de WILLEM III en nopens de zeeramp zelve: Het comité van Lloyds, daartoe bevoegd, heeft last gegeven de gaten die in de romp van het schip geboord waren, dicht te maken, het water uit te pompen en het casco in de haven van Portsmouth te slepen- zodra het vuur, dat gisteravond ( maandag) tegen zonsondergang nog smeulde, geheel zal geblust zijn. Dit alles zal geschieden met goedkeuring en assistentie van de haven-admiraal en overige autoriteiten. In de haven zullen de overblijfselen van het vuur worden weggeruimd; alles van waarde wat nog niet vernield is, zal worden aan wal gebracht en naar de toestand van de machine en van de ijzeren romp beneden de waterlijn een onderzoek worden ingesteld. Men beschouwt het als mogelijk dat een aanzienlijke hoeveelheid passagiersgoederen, die mede in het ruim van het vaartuig geborgen zijn geweest, zal kunnen behouden worden, zonder andere schade dan die het water er aan kan hebben veroorzaakt. Een groot deel van de aan boord zijnde specie ( ter waarde van GBP 18.000) is reeds uit de speciekamer gehaald en gedeponeerd op het kantoor van de inkomende rechten te Portsmouth; en ontwijfelbaar zal het gehele bedrag van de specie voor de dag komen, wanneer het water zal zijn uitgepompt. De Duitse consul-generaal te Londen heeft aan de consulaire agent te Portsmouth opgedragen, alle nodige uitgaven voor de zich onder de schipbreukelingen bevindende Duitsers te bekostigen en hen naar de naaste Duitse haven te doen transporteren. In het geheel waren er 14 Duitsers aan boord – waaronder de heer M.E.E. Rosa, met vrouw en twee zusters, die – gelijk gisteren reeds werd medegedeeld – al hun bezittingen ter waarde van GBP 1.500 verloren hebben; - ook de andere passagiers hebben al wat ze bij zich hadden in de vlammen moeten achterlaten; doch bijzondere omstandigheden en de grootheid van het verlies maken het geval van de heer Rosa meer dan gewoon hard. Eenparig hoort men de passagiers met de grootste lof gewagen van de energie en de tegenwoordigheid van geest van de gezagvoerder E. Oort – zowel toen de brand pas ontdekt was, al later, toen het bleek dat aan blussen niet te denken viel en de meest geschikte maatregelen moesten genomen worden tot behoud van de passagiers. Aan de andere kant verklaart kapt. Oort, dat de aanwezigheid van het detachement militairen veel tot redding van de passagiers heeft bijgedragen. De bemanning was eerst drie dagen aan boord; het vaartuig en zijn tuigage waren geheel nieuw en zou het onmogelijk zijn geweest de zes nieuwe en zware boten van een met mensen opgevuld schip, vóór en achter brandend, te water te krijgen – indien niet de soldaten en hun officieren met moed en bedaardheid hulp hadden verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. De 23e mei is Zr.Ms. monitor KROKODIL door de Nieuwe Merwede gegaan. Dit is het eerste schip, dat met een diepgang van 10 Amsterdamse voeten, door dit verbeterde vaarwater met goed gevolg de reis van Gorinchem naar het Hollands Diep heeft volbracht, waarvoor juist 2 uur besteed zijn. Anderhalf uur na hoogwater te Ottersluis vond men op de ondiepste plaats nabij het gat van de Vogelaar 12 voet water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 20 mei. Het Nederlandse schip BERENDINA (opm: kapt. F.K. Riks), van Livorno naar Antwerpen, is hier heden in zinkende staat en van het volk verlaten door het stoomschip DANUBE, van Liverpool, binnengesleept. De equipage bevond zich op de stoomboot. (opm: schip blijft in de vaart; zie PGC 260571).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Volgens brief van kapt. Ordeman, voerende het schip GEZIENA, van hier naar Soerabaja, bevond hij zich de 21ste dezer in goede staat, zeilende met flauwe O.wind op de hoogte van Folkestone. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 21 mei. De Groninger schoener LUMMEGIENA, kapt. H. van der Meulen, van Livorno naar Petersburg, is gisteren bij Koskar van het ijs doorsneden en gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 24 mei. De 21ste mei j.l. is ten westen van het eiland Rottum op een buitenbank der Kapersplaat gestrand het Pruisische kofschip PANDORA, kapt. Johan Balsser, te huis behorende te Jheringsfehn, komende van Friederichshald en bestemd naar Papenburg, beladen met hout. De equipage bevond zich nog aan boord.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 mei. Heden morgen te half vier is het Nederlands-Indische barkschip NAIM BALHAER hier ter rede in brand geraakt en geheel afgebrand. Alle pogingen, door de marine in ’t werk gesteld om de brand te blussen, bleven vruchteloos, waarop het brandend wrak onder de wal gesleept is, waar men het in de grond trachtte te boren.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 23 mei. Uit Vlissingen deelt men ons mede, dat dagelijks uit de onlangs even ten westen van die stad aangevaren en gezonken stoomboot HOLYROOD, door middel van een duiker, stukgoederen, breikatoen, balen met geiten- en konijnenvellen, vaten verf enz., worden opgehaald. Zijn tochten naar het schip, dat op 20 meter beneden laagwater ligt, duren niet langer dan 25 minuten. Het daarvoor uit te keren loon bestaat in de helft van de zuivere opbrengst van het opgedokene, waarvoor hij echter een kotter, de nodige luchttoestellen, 9 manschappen, enz., schijnt nodig te hebben; de grootste opbrengst gedurende één laagwatergetij, heeft de waarde van NLG 3.000 bedragen. Die goederen worden hier schoongemaakt en geborgen. Omtrent de verdere bestemming is evenwel nog niets bekend.


Datum: 26 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 mei. Het schip DANKBAARHEID, kapt. Glup, van Newcastle naar Reval, is volgens bericht van daar den 22 dezer bij Oelingholm gezonken. (opm: mogelijk buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 mei. De raad van bestuur van de Stoomvaart Maatschappij Nederland heeft gisteren benoemd tot leden van een commissie van onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken van de ramp van de WILLEM III, met uitgebreide volmacht tot het horen van alle belanghebbenden, de heren Cornelisse, mr. C.A. Crommelin en Julius G. Bunge. Passagiers, die op het verongelukte stoomschip WILLEM III het gedrag van de Nederlandse officieren en troepen gezien hebben tijdens het verschrikkelijk ongeluk, dat deze schone bodem getroffen heeft, zowel als de Engels toeschouwers, die de soldaten in volmaakte orde op de vaste wal geschaard zagen toen zij behouden aan land waren gekomen, brengen warme hulde toe aan de onversaagdheid en volmaakte krijgstucht van die soldaten die de eer van de Nederlandse vlag waardig hebben opgehouden in een gevaar, zo groot als een dat de krijgsman ooit bedreigen kan. Wij vernemen dat de soldaten, na het kruit overboord geworpen te hebben en de matrozen geholpen te hebben om de zware boten in zee te brengen, in volmaakte orde op het dek in gelid geschaard bleven staan, terwijl zij de passagiers met de boten vertrekken zagen en bedaard afwachten tot ook zij gered konden worden. De Engels dagbladen hebben de aandacht op dit kloeke gedrag gevestigd dat ons Nederlands leger de grootste eer aandoet.
Van een van de passagiers van het verongelukte stoomschip WILLEM III ontvangen wij het volgend schrijven: Wanneer ik nog iets bij het juiste verhaal van het droevig lot van de WILLEM III, voorkomende in het Dagblad van Zuid-Holland van 23 en in de Rotterdamsche Courant van 24 dezer mag voegen, dan is het de hoop dat aan de kapt. Coote, van de loodskotter MARY 2/ S.W. een ruime beloning moge ten deel vallen. Het was in zijn vaartuig dat wij met 121 koppen opgenomen en met de meeste menslievendheid bejegend werden. De vrouwen en kinderen werden in de kajuit gelaten; menig kind kon er rust vinden in de 4 kooien die onze redders beschikbaar stelden, terwijl de overige vrouwen op de banken konden rusten of liggen en tot bedaren komen. De geredden die op het dek bleven, waaronder ook ik behoorde, werden van de zeilen en dekens voorzien. Kapt. Coote gaf ons brood en boter, wat we onderling deelden. Gelukkig zullen we allen gewis zijn, wanneer wij vernemen dat hem en zijn opvarenden de ruimste beloning is uitgereikt en dat zij met die beloning volkomen tevreden zijn. Hoe diep treft het niet in uren van gevaar redding te vinden en hoe voelt men zich geneigd de namen bekend te maken van kloeke en tevens menslievende mannen. Het is daarom dat ik niet nalaten kan, de officieren van de marine te nomen, die zich als passagiers met ons aan boord van de WILLEM III bevonden en onschatbare diensten hebben bewezen aan de in levensgevaar verkerende passagiers en equipage. De sloepen werden onder hun beleid te water gelaten, wat als de voorname reden van de goede afloop van de ontschepen kan genoemd worden. In de sloep waar behalve de administrateur van het verbrande stoomschip ook de dames en kinderen zaten, had ik ook mij gered; deze sloep werd gecommandeerd door de luitenant ter zee 2e klasse W. Wesselink aan wie wij erkentelijkheid en tevens bewondering verschuldigd zijn voor het moedig en kalm gedrag aan de dag gelegd bij de gevaarlijke taak die hij zichzelf had opgelegd - om een eivolle sloep te bestieren, onder de meest ongunstige omstandigheden; - de sloep namelijk was lek en het water drong er dermate in dat we gevaar liepen te zinken, wilden wij niet terugkeren naar het schip, dat aan een vulkaan gelijk, aan alle kanten door een ontzaglijke vuurgloed verteerd werd. Met de weinige hulpmiddelen, de heer Wesselink ten dienste ( de sloep had geen roer), heeft hij ons behouden op de kotter MARY gebracht en is onmiddellijk daarna teruggekeerd om de nog aan boord van het brandende stoomschip zijnde bemanning te redden. De heren Lucardie, H. Kempe-Tadema, allen luitenant ter zee 2e klasse hebben in andere sloepen de lofwaardigste diensten bewezen. De 1e luitenant der mariniers, De Wendt, heeft zich in die noodlottige nacht doen kennen als een officier vol moed en beleid; de kruitkamer wist hij open te maken, heeft hij het aanwezige kruit kunnen verwijderen, door het overboord te werpen en zodoende een gevaar van ons afgewend dat, bij dien verschrikkelijke omvang, die de vuurmassa toen reeds verkregen had, ons met een wisse dood bedreigde. Deze officier heeft voorts het stuk geladen, waarvan het zundgat verstopt was en na het met een naald, die hij in de grote salon moest gaan halen, te hebben bruikbaar gemaakt, heeft hij een paar noodschoten kunnen lossen, waarop de kotter MARY op ons is afgekomen. Aangenaam is het mij de namen van al die mannen te mogen bekend maken, die ik steeds met achting en vriendschap zal blijven gedenken. Ook de kapitein van de WILLEM III, Van Oordt, kan aanspraak maken op waardering van zijn kloeke houding, bij het redden van de aan zijn beleid toevertrouwde passagiers, equipage en troepen. Wij hebben in ogenblikken van gevaar een hechte steun in hem gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in De Brakke Grond te Amsterdam op woensdag 24 mei: het Nederlandse rader-stoomsleepschip MAGNET, groot 55 tonnen, gebouwd in 1855: NLG 1.450, in slag NLG 10. Koper: A. Roland Holst (opm: een makelaar) (opm: zie NRC 140671)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Wildervank op zaterdag 20 mei: het gezinkt Nederlands schoenerschip MARGARETHA ARENDINA, kapt. H.H. de Jonge, groot 140 tonnen, gebouwd in 1858: NLG 5000. Koper: J.M. Meihuizen & Zn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. De te Pekela te huis behorende schoenerbrik BERENDINA, kapt. F.K. Riks, van Livorno naar Antwerpen, laatst van Port Mahon, is de 20ste dezer door het Engelse stoomschip DANUBE te Lissabon binnengesleept, zijnde in zinkenden staat door het volk verlaten, dat zich aan boord van genoemde stoomboot bevond. (opm: zie PGC 030671)


Datum: 27 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaf, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters aldaar op dinsdag 20 juni eerstkomende ’s middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499, publiek veilen het gekoperd en kopervast gladdeks Nederlands barkschip CONCURRENT, laatst gevoerd door kapt. H. Singer, volgens meetbrief lang 38 meters; wijd 7,10 meter; hol 5,01 meter en alzo gemeten 601 tonnen met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsinventaris, zoals het is liggende aan de werf van de heren Gebr. Visser, Zalmgat alhier.
Nog zullen afzonderlijk worden geveild: een chronometer, nummer 2472, van Charles Frodsham. Een dito, nummer 2450, van Barraud. Een dito nummer 971 van Richard Hornby. Een sextant. Een dito. Twee lange zesponders.
Nadere informaties geven bovengenoemde makelaars. (opm: verkocht naar Noorwegen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 24 mei. De Nederlandse oorlogstoomboot DE VALK, commandant Clifford, is alhier aangekomen om de troepen en de geborgen specie van de WILLEM III naar Nederland over te brengen. De steenkolen worden uit de WILLEM III gelost. Hedenmorgen brak de brand weer in de kolenhokken uit, doch is weer geblust. Een stoompomp zal langszijde komen om het vaartuig leeg te pompen en zal het dan zo spoedig mogelijk in de haven gebracht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 24 mei. Het schip KOSMOPOLIET, kapt. Hemmes, van Rossano (opm: Zuid- Italië) naar St. Petersburg, is gisteren nacht, wegens gebrek aan proviand, hier voor de kust geankerd, bemand met zeven koppen en beladen met zoete olie. Het schip had reeds sedert 50 dagen gebrek aan victualie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 mei. Het wrak van de EMILY MACNEAR is heden voormiddag op vendutie verkocht voor NLG. 60.


Datum: 28 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 22 mei. De Nederlandse kof ELISABETH, kapt. Arents, van Antwerpen met dakpannen,is hier in zinkende staat met zes voet water in het ruim aangekomen. Men heeft het in de haven aan den grond gezet. (opm: zie PGC 290571)


Datum: 29 mei 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 22 mei. Eergisteren avond kwam hier de te Pekela te huis behorende schoener-kof ELISABETH, kapt. J.J. Arends, van Antwerpen met dakpannen beladen, met 6 voet water in het ruim in zinkenden toestand binnen en werd in de haven aan de grond gezet.

Krant:
  JB - Javabode

Op 14 april is de Koninklijke goedkeuring verleend op de Statuten der Naamloze Vennootschap, die te Amsterdam is opgericht tot het drijven der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, tot dusver onder de thans ontbonden firma Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Hierdoor is beslag gegeven aan een zaak, die voor de hoofdstad van groot belang is. Het nijvere deel der bevolking van Amsterdam mag daarvoor dank weten aan haar burgemeester, die de belangstelling van vele kapitalisten heeft weten op te wekken, en niet minder aan de kommissarissen der nu ontbonden kommanditaire sociëteit, de heren mr. J. Messchert van Vollenhoven, mr. J. Heemskerk Az. en A. van Geuns, en van de kommissie uit deelhebbers de heren mr. A. Philips, mr. J.C. de Koning, P. Goedkoop, A.C. Wertheim en C.A.E. van den Honert, die met veel moeite eenstemmigheid onder alle geïnteresseerden hebben verkregen.


Datum: 30 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen en W.Y. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag 12 juni 1871, des avonds ten zes ure te Amsterdam in de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extraordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd HENRIETTE MARIA, gevoerd door kapt. P.R. Tjebbes. Volgens meetbrief lang 44,24 meters; wijd 7,67 meters, hol 5,31 meters en alzo gemeten op 801 tonnen of 423 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of de cargadoors De Vries & Co. (opm: blijft onder Nederlandse vlag en wordt gekocht door de reder Wed. Stadlander & Middelhoven te Zaandam. Kapitein wordt J.P. Oldenburger)


Datum: 31 mei 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Het Nederlandse schip GEERDINA AFINA, kapt. Pomper, van Liverpool naar Stettin, is lek en met verlies van de fokkemast te Newhaven binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Volgens bericht uit Halsingfors (opm: mogelijk Helsingfors, thans Helsinki) is het Nederlandse schip DE HOOP, kapt. T.A. Steffens, van Gent naar St.Petersburg, totaal verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 27 mei. De Amerikaanse bark SUNBEAM is bij de Pegoe-rivier gezonken. Het wrak werd voor NLG 650 verkocht.


Datum: 01 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 mei. Het schip NEPTUNUS, kapt. Noordholm (opm: mogelijk buitenlander), van Gefle als bijlegger naar Hull, is met ingestoten boeg, gebroken steven en rondhouten, lek, enz. hier binnengekomen, door aanzeiling met een bark, waarvan de naam en natie onbekend is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wildervank, 29 mei. Volgens een hier ontvangen particulier bericht is het schoenerschip HILLECHIENA REINA, kapt. Hazewinkel Muntendam, van Newcastle naar Peterburg bestemd, nabij laatstgenoemde haven van het ijs doorsneden en gezonken, doch het volk gered.


Datum: 02 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 1 juni. Aan het verslag van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders 30 mei 1871, ontlenen wij het volgende: Het stoomschip WILLEM III (zie lager) is de 18e mei met een lading stukgoederen, 62 passagiers 1e klasse, 7 passagiers 2e klasse, benevens een detachement militairen, bestaande uit 125 man, waaronder 6 onderofficieren, van het Nieuwediep naar de rede gestoomd, heeft daar enige uren vertoefd tot regeling van de kompassen en is die dag ten 8 ure ’s namiddags van de rede van Texel gestoomd met bestemming naar Batavia, via het Suezkanaal. Aan de volgende schepen wordt met ijver gewerkt. De PRINS VAN ORANJE is de 4e mei van stapel gelopen en zal naar directeuren vertrouwen, in juli eerstkomende de reis van Nederland naar Batavia kunnen aanvaarden. Deze beide eerste schepen zijn gebouwd volgens de beschrijving die indertijd aan zijne excellentie de minister van koloniën is aangeboden en geannexeerd is aan het contract van de regering met de Commissie tot bevordering van Nationale Stoomvaart op Nederlandsch-Indië, (zie Staatscourant 3 maart 1870) welk contract is overgegaan op de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, (zie Staatscourant van 18/19 september 1870); de twee volgende wijzigingen zijn in het oorspronkelijk bestek gemaakt: 1e. het voortstuwend vermogen bestaat uit een machine van 400 paardenkracht in plaats van 325; 2e. de inrichting voor passagiers is vergroot, zodat 90 passagiers 1e klasse kunnen worden overgevoerd. De twee volgende schepen die PRINS HENDRIK en CONRAD zullen heten, zijn echter met goedvinden van de regering vergroot. Zij zullen 30 voet langer worden en daardoor nog meer lading capaciteit bezitten dan de eersten, terwijl de diepgang van het volbeladen schip iets minder zal wezen. Tot deze wijziging werd door de raad van bestuur besloten op de 1e oktober 1870; de gunstige berichten van het Suezkanaal in de loop van de zomer ontvangen, gaven aanleiding om met vertrouwen over te gaan tot een vergroting, die een niet onbelangrijk voordeel zal opleveren, indien onze verwachtingen omtrent de lading niet geheel worden teleurgesteld. Immers zal belangrijk meer vracht kunnen verdiend worden zonder evenredige verhoging van exploitatiekosten. Van groot belang voor de maatschappij is het goederenvervoer en het is het ernstig streven om door billijke tarieven en prompte bediening de goederenhandel het meest mogelijke voordeel van de directe lijn tussen Nederland en Indië te verzekeren. Ten einde de onderhandelingen met inladers en de expeditie van de stoomschepen te doen geschieden door personen van beproefde ondervinding op dat gebied, hebben directeuren zowel hier te lande als op Java bestaande cargadoorsfirma’s aangesteld om als vrachtagenten voor de Maatschappij werkzaam te zijn. Directeuren vertrouwen dat ontvangers en verschepers van goederen daardoor op de snelste en eenvoudigste wijze geholpen zullen worden en dat deze regeling zal bijdragen om onze nieuwe lijn haar rechtmatig aandeel te doen verwerven in het goederenvervoer. Uit de overlegde balans blijkt dat de stortingen van de aandeelhouders zonder enig verlies zijn ingekomen, dat de daarvoor gemaakte rente voldoende is om de onkosten van het eerste jaar en een deel van de oprichtingskosten te bestrijden en dat voorts de gelden hoofdzakelijk werden besteed aan de in aanbouw zijnde stoomschepen daar voor het etablissement te Nieuwediep in het afgelopen jaar nog geen uitgaven werden gedaan. Het rapport eindigt aldus: “Tot dusverre hadden wij geschreven, toen op 20 mei ll. het bericht tot ons kwam dat ons schone stoomschip WILLEM III, aan welks bouw en uitrusting zovele zorgen waren besteed en dat zoveel goeds voor onze maatschappij beloofde, nauwelijks een etmaal na zijn vertrek van het Nieuwediep in brand was geraakt. Gelukkig zijn de talrijke passagiers en de gehele bemanning gered en te Portsmouth aangebracht. De brand is in de late avond van de 19e ontdekt en het schip is de volgende dag nog steeds brandende op droogten in de nabijheid van Portsmouth gesleept. Alle pogingen zijn aangewend, ook met krachtige medewerking van de Engelse autoriteiten om zoveel te behouden als maar mogelijk was, doch het schip moest grotendeels onder water worden gezet om de brand meester te worden. Het ontstaan van deze brand is ons nog steeds ten enenmale onverklaarbaar en wij rekenen het onze plicht om bij het onderzoek dat deswege zal worden ingesteld, onzerzijds zoveel mogelijk mee te werken om de ware oorzaak op te sporen. Wij willen U niet ontveinzen dat wij deze gebeurtenis als een ramp voor de maatschappij beschouwen. De gesloten verzekering tegen zeegevaar zal de directie geldelijke schade weliswaar binnen enige grenzen bepalen, maar het goede vooruitzicht op winst dat deze voorspoedig begonnen reis opleverde, is natuurlijk in rook vervlogen en de teleurstelling van zovelen die lijf en goed aan het schip toevertrouwden, doet ons pijnlijk aan. Intussen mijne heren, laat deze eerste tegenspoed U niet te ontmoedigen, evenmin als hij ons zal tegenhouden met vaste tred voort te gaan op de aangewezen weg. De volgende schepen worden in geregelde opvolging in de vaart gebracht en indien wij het voorrecht mogen hebben dat deze bodems voorspoedige reizen maken, hopen wij U in een volgend verslag toch nog gunstige resultaten van de exploitatierekening te kunnen aanwijzen. Immers in zijn korte loopbaan heeft onze eersteling nog kunnen aantonen dat het ons niet bezwaarlijk zal vallen om met dergelijke schepen aan de eisen van spoed en kolenverbruik te voldoen, die de grondslag uitmaakten van onze berekening, terwijl ook de exploitatiekosten in geen opzicht teleurstelling opleverden. Laat ons dus tonen, dat rustige volharding, ook onder aanvankelijke tegenspoed, nog niet vreemd is aan onze volksaard. Het blijft thans evenzeer als bij de oprichting van onze maatschappij een dringende behoefte om Nederland en Nederlands-Indië het voordeel te doen genieten van de verkorte afstand door het Suezkanaal; in de vervulling van die taak naar haar beste krachten heeft onze stoomvaartmaatschappij een schone toekomst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 29 april. Alhier ter rede liggen de Nederlandse schepen MARIA, kapt. Pik, MINERVA, kapt. Cordia en ANNA SOPHIA, kapt. Puister. Voor zover bekend is aan boord van de Nederlandse schepen nog geen enkel geval van gele koorts voorgekomen. (opm: zie ook PGC 030671)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 29 april. Het schip HARING, kapt. Boomgaard, lag 16 dezer te Rosario en hoopte de kapitein in die week gereed te komen om naar Liverpool te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 20 juni eerstkomende, na afloop van de veiling van het barkschip CONCURRENT, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499, publiek verkopen:
- het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands driemast schoenerschip ZEPHIR (opm: mogelijk ZEPHYR), laatst gevoerd door kapt. N.A. Oostrum, volgens meetbrief lang 44,60 meters, wijd 6,12 meters, hol 4,82 meters en alzo groot 585 tonnen of 309 lasten, liggende aan de werf van de heren A. van Hoboken & Zonen, genaamd “Rotterdam’s Welvaren”, te Rotterdam. (opm: de schoener wordt verkocht aan reder L. ’t Hoen te Rotterdam; kapt. A. Muysson. Schip wordt omgetuigd tot bark; naam ongewijzigd. Zie ook NRC 130671)
- het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands driemast schoenerschip JULIA, gevoerd door kapt. J.J. van Loon, volgens meetbrief lang 37,10 meters, wijd 5,27 meters, hol 4,11 meters en alzo groot 356 tonnen of 188 lasten, liggende in de Zalmhaven aan de werf van de heren De Jongh, Kortland & Anthony te Rotterdam; beide met hun rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen. (opm: de schoener wordt verkocht aan reder Gebr. Wittering te Amsterdam; schip herdoopt tot HENRIËTTE).
Verder zal nog afzonderlijk worden geveild: een chronometer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bzn., makelaar, presenteert op woensdag 14 juni 1871, des avonds ten 6 ½ ure precies, ten huize van P. Kaan jr., kastelein in de Witte Zwaan, op de Nieuwendijk te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, te verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: VOORUIT, gevoerd door kapt. J.N.Z. Groenewoudt. Volgens Nederlandse meetbrief lang 29,75 meters, wijd 5,40 meters, hol 3,63 meters en alzo gemeten op 263 tonnen of 139 lasten. Breder bij inventaris omschreven. Het voornoemde brikschip ligt te Antwerpen. Voor nader onderricht adressere men zich bij bovengemelde makelaar.
(opm: de brik wordt verkocht aan reder N. Kranenborg te Oostwold; kapt J.B. Wijgers. Naam ongewijzigd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 30 mei. Het schip GEZIENA, kapt. De Boer, van Newcastle naar St. Petersburg met stukgoed, is bij Baltishport gestrand, doch later weder vlot getrokken.


Datum: 03 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip CURAÇAO, commandant kapt.t.zee Bowier, zal van Batavia een reis naar Australië gaan doen om daar in het belang van onze handel de vlag te vertonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip IJMUIDEN, kapt. Zeijlstra , na de 10e april van Soerabaija naar Belang te zijn vertrokken, de 12e te Panaroekan binnengelopen om de opvarenden van een verongelukte praauw te redden. Het heeft de 14e dito de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Het schip BERENDINA, kapt. Riks, van Livorno naar Antwerpen, door de stoomboot DANUBE te Lissabon binnengebracht, is op het strand gezet, men was de 24ste dezer bezig met lossen. Het was door de DANUBE zonder volk op zee ontmoet. (opm. zie PGC 260571)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 april. Hier ter rede liggen de schepen MARIA, kapt. Pik, MINERVA, kapt. Cordia, en ANNA SOPHIA, kapt. Puister.
Ten gevolge van de heersende gele koorts, waaraan sedert 9 februari 12.000 mensen stierven, zijn de kantoren en het Customhouse gesloten, en zullen de kapiteins met de regeling hunner zaken geduldig moeten wachten tot de werkzaamheden hervat worden. Voor zoverre bekend, is aan boord der Nederlandse schepen nog geen enkel geval der ziekte voorgekomen.
Het schip MR. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, kapt. De Vries, lag de 16de dezer te San Roman voor de rivier; de kapitein mocht niet aan land komen en had van de havenmeester schriftelijk de raad bekomen, zich zo spoedig mogelijk uit de Orientaalsche wateren te verwijderen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juni. Heden is van hier naar Soerabaija vertrokken het Nederlands-Indische schip HUMBOLDT, kapt. Kelly. (opm: zie advertentie JB 030471 en JB 210471)


Datum: 05 juni 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pasoeroean, 30 mei. Het afgekeurde stoomschip BROMO (opm: marineschip) ligt in de nabijheid van het rif ten anker en strekt aldaar tot logies der werklieden en tevens tot berging van de verschillende delen, waaruit de lichttoren zal bestaan.


Datum: 06 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triest, 29 mei. Het Nederlandse schip BATO, kapt. Huizing, is bevracht van Gallipoli en Taranto naar Stettin of St. Petersburg.


Datum: 07 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip der 2e klasse MARNIX, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de namiddag van de 6e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 4 juni. Gisterenmorgen heeft men getracht de stoomboot WILLEM III in de haven te slepen. Met laag water is de stoompomp van Londen met nog andere pompen bezig geweest het schip leeg te pompen. Drie stoomboten hebben al het mogelijke gedaan het schip af te slepen, doch vruchteloos, het is niet vlot gekomen. De platen in de midscheeps zijn tot onder water ontzet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 15 juni 1871, des avonds te 5 uur, zal ten huize van Mej. de Wed. Tiddens bij de Beurs te Groningen publiek worden verkocht, tegen contant geld het gezinkt Nederlands galjootschip SUSANNA, groot 110 ton, vroeger bevaren door kapt. H.J. Kremer, thans liggende te Harlingen, en aldaar dagelijks te bezien.
Mr. J.G. Rengers Hora Siccama, notaris. (opm: schip gaat over naar reder J. Hoen te Hoogezand; kapt. K.P. Huges. Scheepsnaam ongewijzigd)


Datum: 08 juni 1871


Krant:
  JB - Javabode

Volgens een door E. Hauzing, gezagvoerder van de te Makassar te huis behorende kotter SUSANNA CORNELIA, voor de havenmeester aldaar afgelegde verklaring, is dat vaartuig, bemand met 8 koppen en geladen met gutta, den 28ste december jl. buiten de monding der Boeloengan (zuider- en ooster-afdeling van Borneo) door 27 roversprauwen aangevallen. Het gevecht, dat hierop volgde, werd tot de avond voortgezet, toen de bemanning, waarvan 4 personen gewond waren, zich genoodzaakt zag te vluchten en de kotter met de lading achter te laten. Van dit feit werd aan de resident der zuider- en oosterafdeling van Borneo mededeling gedaan, terwijl met de stations-kommandant in de wateren van Celebes werd overeengekomen om een stoomschip uit te zenden om op de roversprauwen te kruisen. (opm: zie JB 220471)


Datum: 09 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 8 juni. Heden is alhier binnengelopen het schip MAIBIT, kapt. Popken, van Amsterdam naar Batavia, met enige schade aan het bovenschip door aanzeiling van het stoomschip LADY ANN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 8 juni. Aanstaande zaterdag zal van de werf van de heer Kater aan de Noorderhaven, van stapel lopen een nieuw gebouwd brikschip van pl.m. 240 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 juni. De heren Zeilmaker & Co. alhier hebben ter vervanging van de oude sleepboot MAGNET een stoomraderboot aangekocht van sterker constructie, groter omvang en meer paardenkracht, die zaterdag e.k. hier verwacht wordt om dienst te doen als sleepboot onder de naam van MAGNET II.


Datum: 10 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 27 juni 1871, ’s middags ten 12 ure in het notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar publiek te veilen het gekoperd en kopervast Frans barkschip MAHÉLA, volgens meetbrief lang 36,52 meters, wijd 8,38 meters, hol 5,10 meters en alzo gemeten 410 tonnen, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsinventaris, zoals het is liggende aan de Wolfshoek te Rotterdam. Nadere informaties geven bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. de Wolf, zal op vrijdag de 16e juni 1871, des voormiddagsom elf ure tegen contante betaling op de Bierkade te Vlissingen verkopen: de aldaar liggende Engelse schoenerbrik J. BLENKHORN, met deszelfs masten, rondhouten, staand en lopend wand, touwwerk, zeilen enz. Des morgens voor de verkoping te zien.


Datum: 11 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 10 juni. Hedenmorgen is van de werf De Toekomst, behorende aan de maatschappij van die naam tot exploitatie van zeevisserij, onder directie van de heer A.E. Maas, met het beste gevolg van stapel gelaten het nieuw gebouwde sloeploggerschip ZEE- EN LANDBOUW, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de heren K. Poortman & Co. zullen gevoerd worden door schipper Dirk Roest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 april. Vrachten toonden niet veel levendigheid doch bleven de rates vrijwel gesoutineerd. Naar Rotterdam werd opgenomen: Nederlands: MADURA NLG 67,50, NLG 65 tabak, gedeeltelijk leverbaar Amsterdam, in de Oosthoek in te nemen. Naar Amsterdam: Nederlands WATERLOO NLG 70 en NLG 62,50 suiker, NLG 57,50 tabak, NLG 95 arak, in de Oosthoek te laden. ZEEBLOEM NLG 70 voor suiker en koffie te Semarang en NLG 75 suiker te Cheribon. Naar China werd te Soerabaja opgenomen om aldaar te laden naar Amoy of Swatow: Nederlands-Indië BATAVIA PACKET, 14.000 picol $ 0,40 voor oliekoeken met 50 legdagen. Onbevracht zijn nog : Nederlands JAN VAN GALEN, HENDRIK IDO AMBACHT, PEBE, LANDBOUW, JOHANNA, WIJK AAN ZEE, ROTTERDAM, TONIA, ALDEBARAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. De Jonge, van Dantzig in Texel binnen, is, volgens telegram van het Nieuwediep, op de Rug vastgeraakt en kreeg een lichter ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. Aangaande het schip MAIBIT, kapt. Popken, van Amsterdam naar Batavia, te Dartmouth binnen, wordt gemeld dat het de kluiverboom, anker en kettingen verloren en andere schade geleden had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een hek-tjalkschip. De notaris Wenning te Roosendaal, arrondissement Breda, zal dinsdag 27 juni 1871 ten twaalf ure, dadelijk na aankomst van de spoortrein uit Nederland, publiek in één zitting verkopen: een voor zestien jaren nieuw gebouwd hek-tjalkschip DE GOEDE VERWACHTING, liggende in de haven te Roosendaal, metende 72 tonnen, ( breed 4,90; lang 20,80 en diep 1,79 meters); met alle staand en lopend want, verdere inventaris en bijbehorende boot. Te aanvaarden bij de betaling. Te bevragen bij de kastelein Jan Vermeulen aan de haven te Roosendaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Engels fregatschip SAMARANG, groot 1.175 ton, Engels register, gebouwd te St. John, N.B. in 1857, liggende te Rotterdam. Nadere informaties bij Wambersie & Zoon.


Datum: 12 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Het schip TWEE GEBROEDERS, van Dantzig – zie ons vorig nummer –is vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 april. Het schip IRIS, kapt. Jansen, van Kroonstad naar de Amoor, is alhier binnengelopen om enige schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 3 juni. Het schip AIKEA, kapt. Dijk, van Newcastle naar Petersburg, hier binnen, heeft schade aan de bezaansmast.


Datum: 13 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het driemast schoenerschip ZEPHIR (opm: vlgs GNB ZEPHYR) op 20 juni, zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 12 juni. Volgens een hier ontvangen telegrafisch bericht, is het hier te huis behorende galjootschip SJOUKINA, kapt. K.S. de Jonge, in de Noordzee gezonken, doch de equipage gered en te Laurvig (opm: Larvik), in Noorwegen, aan land gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een in de laatste jaren zwaar vertimmerd kofscheepshol, groot 65 ton, te bevragen bij T. Bruinsma en Zeilmaker & Co., te Harlingen.


Datum: 14 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. P. Tonckens te Meppel zal op maandag de 26e juni 1871, des namiddags om 2 uur, in de stadsherberg te Meppel publiek verkopen het extra-snelzeilend, flink onderhouden, opnieuw gezinkt, sterk en hecht driemast schoenerschip ZOUTKAMP, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J.A. van der Werf, volgens Nederlandse meetbrief lang 34 meter, 10 centimeter, wijd 5 meter 22 centimeter, hol 2 meter 90 centimeter en alzo gemeten op 229 tonnen. Breder bij inventaris omschreven en thans liggende te Hamburg aan de Kleine Grasbrook. Voor nader onderricht adressere men zich ten kantore van voornoemde notaris, bij de boekhouder de heer Abraham Roelink te Meppel of bij de kapitein, Hopfenstrasse nummer 15, St. Pauli, Hamburg. Het schip is inmiddels, vóór de dag van de veiling uit de hand te koop voor NLG 15.000 bij de boekhouder.
(opm: Verkocht aan reder W. Meeter te Zwolle; kapt. P. Hoekstra. Herdoopt in LANDBOUW. Zie ook NRC 290671).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. De monitor HEILIGERLEE, hier deze winter gestationeerd geweest, is thans aan de werf te Fijenoord gehaald, waar een reparatie aan de ketel zal moeten geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 11 juni. De stoomboot WILLEM III is, nadat een gedeelte kolen en beschadigde lading en provisie (opm: proviand) gelost was, vlot gekomen en naar Spithead gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in De Brakke Grond te Amsterdam op maandag 12 juni:
- het fregatschip HENRIETTE MARIA, kapt. R.P. Tjebbes, groot 801 tonnen, gebouwd in 1855: NLG 22.220, in slag NLG 800. Koper: C. Ament (opm: een makelaar voor zijn opdrachtgever Wed. Stadlander & Middelhoven, Zaandam)
- 1/20e aandeel in het barkschip BALTIMORE: NLG 780, in slag NLG 10. Koper W. de Lorme van Rossem.
- 2/64e aandeel in het barkschip VREDE: NLG 200, in slag NLG 200. Koper W. Bakker Bzn.
- 1/64e aandeel in het barkschip BESTEVAÊR: NLG 720, in slag NLG 80. Koper J.R. Bos Janszen.
- 2/32e aandeel in het brikschip JONGE EVERT: NLG 640, in slag NLG 100. Koper A.J. Corver.


Datum: 15 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij: ARIE EN BETSY, 391 lasten, naar Amsterdam NLG 78,40; OCEAAN, 486 lasten, naar Amsterdam NLG 79,45, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82; JACOB ROGGEVEEN, 377 lasten, naar Amsterdam NLG 76,93; MAIBIT, 609 lasten, naar Amsterdam NLG 74,55; DEN ELSHOUT, 332 lasten, naar Amsterdam NLG 87; CONSTANCE, 381 lasten, naar Amsterdam, NLG 84; HOLLANDS TROUW, 387 lasten, naar Amsterdam, NLG 82; MENTOR, 296 lasten, naar Amsterdam NLG 79,68; GALILEI, 392 lasten, naar Amsterdam NLG 97,68; MEESTER JACOB VAN LENNEP, 404 lasten, naar Amsterdam NLG 75,97; FERDINAND EN LOUIS, 268 lasten naar Amsterdam, NLG 77,47; NICOLAAS WITSEN, 352 lasten, naar Amsterdam NLG 76,93; GESINA MARIA, 267 lasten, naar Amsterdam NLG 76,93; AUGUSTE, 316 lasten, naar Amsterdam NLG 76,79; A.M.E., 422 lasten, naar Amsterdam NLG 74,67; H.W.M., 473 lasten, naar Amsterdam NLG 75,67; HAAMSTEDE, 391 lasten, naar Amsterdam NLG 80,70, naar Rotterdam NLG 79,80, naar Middelburg NLG 78,60; CATHARINA MARIA, 398 lasten, naar Rotterdam NLG 79,80, naar Middelburg NLG 78,60; BATO, 794 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 74,90, naar Middelburg NLG 80; CORNELIS GIPS, 343 lasten, naar Amsterdam, NLG 83, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 76,99, naar Middelburg NLG 78,99; BARON VAN HEEMSTRA, 397 lasten, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 76,85, naar Middelburg NLG 74,98; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 lasten, naar Amsterdam NLG 88, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 86,50, naar Middelburg NLG 85; REGINA MARIS, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 83, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,50, naar Middelburg NLG 80; SUSANNA EN ELISABETH, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 83, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,50, naar Middelburg NLG 80; KOSMOPOLIET II, 569 lasten, naar Amsterdam NLG 84,75, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,75; ANNA EN JOHANNA, 312 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 89, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 85; MARIA ELIZABETH, 718 lasten, naar Amsterdam NLG 79,89, naar Rotterdam NLG 76,89, naar Dordrecht en Schiedam NLG 77,24, naar Middelburg NLG 78,24; NOACH III, 590 lasten, naar Rotterdam en Schiedam NLG 82; LAURENS COSTER, 692 lasten, naar Amsterdam NLG 81,82, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 77,77; WILLEM POOLMAN, 813 lasten, naar Amsterdam, NLG 81,82 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 77,76; JONGE JAN, 407 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 81,98, naar Rotterdam en Schiedam NLG 77,98, naar Dordrecht NLG 78,98; PETRONELLA, 399 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,90; HELENA, 395 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 79,78, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 75,74; CORNELIA, 769 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 75,40; OCEANUS, 613 lasten, naar Amsterdam NLG 78, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 75; MAASSLUIS, 471 lasten, naar Amsterdam NLG 82,99, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,99, naar Middelburg NLG 79,99; GIJSBERTUS HERMANUS, 603 lasten, naar Amsterdam, Dordrecht en Middelburg NLG 76,96, naar Rotterdam en Schiedam NLG 75,96; CATHARINA MARIA, 337 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76,95, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 74,45; ADA, 376 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76,95, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 74,45; CONSTANTIA, 391 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 81,75; JONGE CORNELIS, 351 lasten, naar Amsterdam NLG 79,85, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,85, naar Middelburg NLG 81; ANNA MARGARETHA, 392 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam, NLG 75,74; VIJF VRIENDEN, 178 lasten, naar Rotterdam en Schiedam NLG 74,88, naar Dordrecht NLG 76,88, naar Middelburg NLG 79,88; CORNELIS SMIT, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 84,57, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 80,75; OTTO, 373 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,39; BATAVIA, 400 lasten, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,39; KANAGAWA, 642 lasten, naar Rotterdam NLG 75,97, Schiedam NLG 76,50; OTTOLINA, 778 lasten, naar Rotterdam NLG 75,97, JASON, 438 lasten, naar Rotterdam en Schiedam NLG 89,95; HENRIETTA GERARDINA SUSANNA, 303 lasten, naar Rotterdam NLG 83,94, naar Dordrecht en Schiedam NLG 84,74.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens brief van kapt. K.K. Kruize, voerende het Nederlandse schip ELISABETH, dd. Minatitlan 10 april, was hij na veel stormweer doorgestaan te hebben, de 14e maart van Greytown aldaar aangekomen en zou hij de 11e april gereed worden om naar Europa te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens brief van kapt. D.O. Rolff, voerende het Nederlandse schip SOERABAYA PACKET, van hier naar Soerabaja, was hij de 12e dezer ten 9 ure ’s morgens in goede staat zeilende bij Dungeness, met mooi weer en noordoost koelte; passagiers en equipage waren allen in de beste welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens brief van kapt. Diepering, voerende het Nederlandse schip INDIA PACKET, van hier naar Makasser, bevond hij zich de 28e april in goede staat zeilende op 06º ZB en 29º50’ WL; aan boord was alles wel. Nog rapporteert genoemde gezagvoerder die dag van enige provisiën voorzien te hebben, het Engelse schip STERLING, van Callao naar Barbados bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 12 juni. De stoomboot WILLEM III is alhier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 29 mei. De bark VREDE, kapt. Van der Plas, van Panaroekan naar Amsterdam, de 7e februari lek hier aangekomen, is gerepareerd en zal heden bezichtigd worden; indien het schip zeewaardig wordt bevonden zal het de lading weer innemen.


Datum: 16 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men weet is het casco van de WILLEM III op zondagavond jl. eindelijk vlot gepompt en in de haven van Portsmouth gesleept. De agent van Lloyds te Portsmouth heeft onmiddellijk maatregelen genomen tot het schoonruimen van de romp. Men gelooft, zegt de Timers, dat een aanzienlijk gedeelte van de lading en wellicht ook een deel van de passagiersgoederen door de vlam is gespaard gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in De Witte Zwaan te Amsterdam op woensdag 14 juni: het brikschip VOORUIT, kapt. J.N.Z. Groenewoudt, NLG 9.200, in slag NLG 400. Koper A.D. Struphler (opm: voor zijn principaal N. Kranenborg te Oostwold).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Voor enige dagen is de Engelse stoomboot LADY ANNIE aangevaren tegen het fregat MAIBIT, kapt. Popken, waarop zich mede bevond de geneesheer B.G. Rinsma, onze vroegere stadgenoot, als zodanig geplaatst geweest op de verbrande stoomboot WILLEM III. Uit Dartmouth, d.d. 8 juni, verneemt de Amsterdamsche Courant de volgende bijzonderheden:
Wij raakten haar, zegt de berichtgever, ter zijde, zij ons voor den boeg; de stoot en het gekraak waren allervreselijkst, en wij konden niet anders denken dan binnen weinige ogenblikken in de diepte te verdwijnen. De sloepen werden onmiddellijk gestreken, hoewel de hoogstaande zee de redding uiterst moeilijk gemaakt zou hebben. Gelukkig verzekerde onze kapitein, dat na onderzoek gebleken was, dat de scheuring en verwrikking alleen boven water en er dus voor direct zinken geen gevaar was. Van 2 uur 's nachts, toen het ongeval voorviel, tot 7 uur 's morgens, toen wij in Dartmouth aankwamen, verkeerden wij echter allen in de grootste ongerustheid. Wij voerden met ons mede een matroos van de LADY ANNIE, die zich door een bewonderingswaardigen sprong in grote angst voor zijn leven van de zinkenden stoomboot wist te redden. De schade aan het schip is belangrijk; het anker, dat buiten hing, is door het schip geslagen en maakte reeds veel verwoesting. De grote bedaardheid van kapitein Popken in de ogenblikken des gevaars, alsmede het ontzag, dat hij zijnen onderhorigen wist in te boezemen, gepaard met de allerminzaamste bejegening aan passagiers en scheepsvolk zijn hoogst te roemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 15 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd loggerschip HET NOORDEN, gebouwd bij J. en K. Wilkens te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne (opm: op Bornholm), 9 juni. Het wrak van het de 8ste december des vorigen jaars bij Nexö gestrande kofschip JACOBUS VERHOEF, kapt. H. Meezenbroek, van Dantzig met eikenhout naar Amsterdam, is verkocht en gaat naar Allinge om gerepareerd te worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaija, 10 juni. Naar wij van goederhand vernemen, werd heden morgen aan het Marine établissement de kiel gelegd van een nieuw aan te bouwen rader-stoomschip van 300 paardekrachten stoomvermogen.
Ook zal naar alle waarschijnlijkheid heden over acht dagen aldaar een dergelijke plechtigheid plaats vinden, als velen onzer lezers zich denkelijk nog met genoegen zullen herinneren, de 12. november 1867 des avonds te hebben bijgewoond. Ditmaal geldt het echter een kleiner vaartuig, dat vermoedlijk des morgens tegen 8 à 8½ uur zal worden te water gelaten. (opm: zie JB 201167)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. de Koe, deurwaarder en kandidaat notaris te Lemmer, zal op maandag den 19 juni 1871, ’s namiddags 5 uur, ten huize van de logementhouder Adema te Lemmer, in één zitting verkopen de gerechte helft in het ijzeren schroefstoomboot genaamd AMSTERDAM, gevaren hebbende tussen Lemmer en Amsterdam, voorzien van machine van 16 paardenkrachten, groot 111 ton, zo als dat schip is liggende in de Zijlroede te Lemmer, met complete inventaris, waarvan een lijst voor de belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van genoemde deurwaarder. De wederhelft van gemeld schip behoort aan de heer W. de Haan te Lemmer. Aanvaarding dadelijk na de toewijzing, betaling in een termijn binnen 8 dagen na de toewijzing.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op maandag den 19 juni 1871, des morgens precies te 9 uur, zal bij de Noordpolderzijl, onder de gemeente Usquert, ten verzoeke van de assuradeuren van na te melden schip en de daaruit geborgen lading tegen contante betaling publiek worden verkocht ongeveer 9 à 10.000 grenen en vuren, voor het grootste gedeelte geschaafde en geploegde planken, pl.m. 2400 grenen en vuren schroten, de tuigage van het (opm: Pruisisch) kofschip PANDORA, en voorts het op strand zittend wrak van gezegd kofschip.
W. Wijndelts, notaris te Warffum.


Datum: 17 juni 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 juni. Volgens telegram van Serang van heden is de Engelse bark AGNES BANFIELD, kapt. Bastian, van Manilla naar Londen, gestrand op de stroomklip bij Dwars-in-de-Weg. Het schip is gezonken en een gedeelte der equipage te Serang aangekomen.


Datum: 18 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER, onder bevel van kapt.t.zee R.L. de Haes, is, volgens bij het departement van marine ontvangen telegram, de 15e dezer te Batavia aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout aan de Kinderdijk, 15 juni. Heden is met het beste gevolg van de werf van de heren Gebroeders B. Pot alhier, te water gelaten de logger genaamd: ACTIVITEIT, voor rekening van de Maatschappij de Volharding en onder directie van de heer M. Parser te Scheveningen.


Datum: 19 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het onttakeld stoomschip BROMO is bij Soerabaja als werkschip in dienst gesteld. (opm: zie JB 050671)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 7 mei. De Nederlandse brik JOHANNA MARIA, kapt. Koster, de 8e mei alhier van Glasgow aangekomen, heeft bij het binnenkomen op de baar gestoten, doch werd zonder schade afgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. De 12e mei is op de N.O. kust van St. Lucia, op 13º57' NB 61º04' W.L., een fles gevonden, waarin een briefje, dat de 9 augustus 1870 door kapt. Van de Poll, voerende het schip STAD LEIDEN, op 13º23' NB 24º26' WL., over boord geworpen was.


Datum: 20 juni 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Het schip BERENDINA, kapt. F.K. Riks, van Livorno naar Dordrecht, te Lissabon met schade binnengebracht, had de 10e dezer de lading gelost en zou in het dok komen. (opm: schip blijft in de vaart)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag den 29 juni 1871, des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, in één zitting verkopen een overdekte tjalkschip, genaamd de VIJF GEBROEDERS, groot 41 ton, met deszelfs inventaris, zoals het op de verkoopdag voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende; dadelijk te aanvaarden. (opm: LC 020771 meldt dat slechts is geboden NLG 121.)


Datum: 21 juni 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 19 juni. Volgens een hier ontvangen bericht uit Antwerpen was het schip ALIDA, kapt. Nagel, in de namiddag van de 15e dezer uit het dok gehaald om zee te kiezen met bestemming naar Archangel, doch werd onmiddellijk, niettegenstaande alle aangewende middelen, aangezeild door een Russische stoomboot, waardoor eerstgenoemd schip vrij belangrijke schade bekwam en in het dok moest worden teruggehaald om de geleden schade te herstellen.


Datum: 22 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 19 juni. Op de 17e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester B.J. Drenth te water gelaten het galjootschip GEERDINA, groot 90 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. M. Stuut.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, E.H. Popken, gezagvoerder van het schip MAIBIT, van Amsterdam naar Batavia, schrijft onder dagtekening van 8 juni uit Darmouth het volgende over de aanzeiling van voormeld schip door het Engelse stoomschip LADY ANNIE, gezagvoerder A. Rackley, van St. Nazaire naar Shields:
Nadat wij dinsdag 6 juni uit het Nieuwediep vertrokken waren, hadden wij gedurende het eerste etmaal harde noordelijke wind, die onze overtocht naar het Kanaal zeer gunstig deed zijn, zodat wij met de eerste 24 uren Bevesier (opm: Beachy Head) reeds gepasseerd waren. Alles ging naar wens tot de 7e, ’s avonds 10 ure, toen wij met heldere hemel, niettegenstaande wij onze seinlichten hadden branden, werden aangevaren door een stoomboot en wel zo hevig dat wij aan bakboordzijde in de boeg twee gaten in de ijzeren huid bekomen hebben, twee à drie spanten braken, de kraanbalk, bovenverschansing en waterstagen aan stuk, zo ook buitenkluiverboom, het anker met 30 vadem ketting wegsloeg, banden van de boegspriet en waterstagplaten gebroken waren, in één woord een gehele verwoesting op het voorschip. Nadat de stoomboot van ons was losgeraakt zagen wij haar doorstomen, doch na ongeveer 10 minuten terugkeren; zij bleef toen op omstreeks 5 kabellengte van ons liggen om te zien of wij zee konden blijven bouwen. Wij hadden inmiddels tegengebrast om haar in te wachten, doch spoedig daarop verwijderde zij zich en was weldra uit het gezicht. Het ogenblik van de aanvaring was vreselijk; het geschreeuw en de angst van passagiers en bemanning gaan alle beschrijving te boven. De eerste gedachte van allen was naar de boten te snellen; één daarvan, die in de davids hing, was in een ogenblik bezet en ik kwam nog juist bijtijds om het af te snijden en wegvaren te beletten. Mijn eerste werk was te onderzoeken of het schip water maakte, doch ik werd spoedig overtuigd dat van die kant niets te vrezen was, de equipage bleef gehoorzaam en volgde stipt de bevelen op, zodat wij na onderzoek met licht buiten boord op de hoogte van de toegebrachte schade kwamen en besloten werd de eerste haven in ons bereik in te lopen, waarop wij naar hier koers zetten en hedenmorgen ten 8 ure werden binnengesleept. Nadat de grootste paniek enigszins geweken was, ontdekten wij aan boord te hebben een Engelse matroos, John Shilling, van wie wij vernamen dat de bewuste stoomboot genaamd was LADY ANNIE, te huis behorende te Sunderland en op reis van St. Nazaire naar Shields, gevoerd door kapt. A. Rackley. Deze matroos had tijdens de schok in kooi gelegen en was, aan dek komende, half naakt bij ons overgesprongen. Hoe het mogelijk is dat op zulk een heldere zomeravond, terwijl alle voorschriften op het uitwijken en voeren van lichten door ons waren in acht genomen, zoiets gebeuren kan, is mij onbegrijpelijk; ikzelf en de eerste stuurman stonden beiden op de campagne en hadden de lichten van de boor ruim 10 minuten vóór de aanvaring gezien en zij had de onze nog beter kunnen waarnemen.


Datum: 23 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 21 juni. Het stoomschip WILLEM III is nu dicht en de platen in de midscheeps zijn hersteld. De lading en de steenkolen wordt gelost. De 17e dezer waren er 256 colli’s geborgen; men is van plan de geborgen goederen publiek te Portsmouth te verkopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip 3e klasse HET LOO, commandant kapt.luit.t.zee Jhr. D. Bowier, is de 10e mei van de kust van Guinea vertrokken en wordt in het laatst dezer maand te Hellevoetsluis binnen verwacht.


Datum: 24 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping ten overstaan van de notaris S. van Dorsser, residerende te Dordrecht op vrijdag 30 juni 1871, ’s namiddags ten 2 ½ ure, in het koffiehuis van Zahn te Dordrecht, van het extra snelvarende ijzeren schroefstoombootjacht DOLPHIJN, volgens meetbrief lang 22 meters 58 centimeters, wijd 2 meters 99 centimeters, hol 1 meter 62 centimeters en groot na aftrek van de machinekamer 66 tonnen met deszelfs zeer complete en goed onderhouden machines van hoge drukking van 20 paardenkracht, voorzien van koperen vlampijpen en plaatpijpen en verdere benodigdheden, hebbende voldoende ruimte tot het laden van koopmansgoederen en solide inventaris. Voormeld stoomjacht is uitmuntend geschikt voor passagiersboot en vervoer van goederen en vee, waartoe het geheel is ingericht, met ruime en zeer smaakvol ingerichte kajuiten, zijnde het bewijs van onderzoek van de stoomketel, dd. 21 juni 1871, voor de gegadigden ter lezing bij voornoemde notaris. Het voormelde stoomjacht zal ter bezichtiging liggen te Dordrecht, in de Nieuwe Haven, vanaf woensdag 28 juni 1871. De koper zal enkele nieuwe goederen bij de machine behorende, tegen taxatie moeten overnemen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaija, 19 juni. Ten aanzien ener zeer talrijke menigte belangstellenden, grotendeels verenigd aan boord van het nabij gelegen transportschip SOERABAYA, werd zaterdag morgen j.l. omstreeks 9 uur (opm: 17 juni) aan het Marine établissment alhier te water gelaten een voor de dienst der Gouvernements- of Civiele Marine bestemd rader-stoomschip van 80 paardekrachten, lang 42 Nederlandse el, wijd 6,50 Nederlandse el en hol 3,30 Nederlandse el, dus van een met de indertijd (gebouwde) DASSOON, TELEGRAAF en BRONBEEK overeenkomstig type.
Het vaartuig is geheel van hout vervaardigd, zal een licht stoomtuig voeren, en biedt de gelegenheid aan om enkele passagiers en desnoods ook een kleine troepen-afdeling te herbergen. De werktuigen zijn in Nederland vervaardigd en met zogenaamde oscillerende cylinders ingericht.
Niettegenstaande de grote parade, die te half zeven werd gehouden, en zoals gewoonlijk veel nieuwsgieringen lokte, woonde een aanzienlijk getal onzer stadgenoten ook deze plechtigheid bij.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Th. Van Uije Pieterse zal, op maandag 27 juni 1871 te Vlissingen om contant geld verkopen, des morgens te 10 uren op de Groote Markt, het gezonken stoomschip HOLYROOD met deszelfs machines, en nog inhebbende lading, zo het te Vlissingen tegen de Westdijk is liggende, gevoerd geweest door kapt. Weddell, gekomen van Leith met bestemming Antwerpen, alsmede de geredde inventaris als, drie boten, masten, rondhout, ijzerwant, trossen, zeilen, koperen lantaarn, kettingen, ankers, enz.
En des middags te 2 uur, in de Prinsentuin de uit voormeld schip geredde goederen, als, een aanzienlijke partij naphta (benzole), machine olie, verfwaren, katoenen en linnen garens, zakken, 4 balen konijnenvellen, graszaad, ongeveer 5000 neteldoeken, bukskins, mackentosh (rubber cloth), paklinnen in rollen, een baal rubber (gutta percha), ijzeren vlambuizen en alles min of meer door zeewater beschadigd en daags te voren te bezichtigen. Informatie franco bij de heer A. Benier, agent van Lloyds, te Vlissingen.


Datum: 26 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 24 juni. Het schip ELIZABETH, kapt. Petersen, van Karrebecksminde herwaarts, is op de Schelde door het stoomschip SHEPPERTON, van St. Petersburg, aangevaren en in 7 à 8 voet water gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 juni. Nu 63 jaren geleden strandde te Uithuizermeeden, achter de kwelder van de landbouwer E.A. Oosting, die toen daar woonde, een kofschip van 120 last, met ballast. Dit schip, op zijde geslagen, heeft daar tot nu toe in het zand bedolven gezeten. Thans is dit schip door de landbouwer E.E. Oosting, die hiertoe verlof bekwam, opgegraven, welke moeite, naar wij vernemen, ruimschoots beloond is.


Datum: 27 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 24 juni. De Nederlandse schoener CATHARINA HILLECHIENA, kapt. Boekhout, van Koningsbergen, en de Noorse brik FAMILIEN, kapt. Thorsen, van Riga, zijn bij het binnenkomen in de haven met elkander in aanvaring geweest. De schoener heeft daarbij de grote mast met boom en gaffel, en de brik de boegspriet verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juni. Gisteren namiddag stoomde het stoomschip BURGEMEESTER ZIJLSTRA in gewone dienst van ’t Nieuwediep naar herwaarts, toen het onderweg zulk een schade aan de machine kreeg, dat het met inspanning van alle krachten niet verder dan de Pollen kon komen en toen om assistentie vroeg. Deze bleef lang weg, daar men met de directie der gewone sleepboot niet in overeenkomst scheen te kunnen komen, en de sleepboot bij het havenwerk een defect had. Heden nacht 3 uur verliet daarom het stoombootje AURORA II de haven om zo mogelijk hulp aan te brengen en deze had het geluk de BURGEMEESTER ZIJLSTRA hier heden morgen 5 uur behouden met passagiers en equipage binnen te brengen.


Datum: 28 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.S. Oolgaardt, W.Y. van Reinouts en A.J. Corver, makelaars te Amsterdam, presenteren als lasthebbenden van hun principalen ten overstaan van de notarissen Commelin en Richard, op maandag 10 juli 1871, des avonds ten 6 ure, in de Brakke Grond in de Nes te verkopen het extra ordinair welbezeild gezinkt schoener-brikschip KOSMOPOLIET, laatst gevoerd door kapt. F.H. Klein, groot volgens Nederlandse meetbrief lang 26 meters, wijd 5,25 meters, hol 2,59 meters en alzo gemeten op 157 tonnen of 83 lasten; verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris als bij gedrukte biljetten breder omschreven. Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars en de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, Amsterdam.


Datum: 29 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Deventer, 27 juni. Toen in 1838 aan de Rijn- en IJsel-Stoombootmaatschappij concessie werd verleend voor een stoombootdienst tussen Amsterdam en Deventer, verwachtte men algemeen dat daarmee een eind zou komen aan de vaart van de beurtschepen. Die verwachting heeft zich echter niet verwezenlijkt. Immers na een bestaan van 26 jaren, dat in het laatst door leningen enzovoort werd in het leven gehouden, werd in 1864 de maatschappij failliet verklaard en verviel daardoor vanzelf de dienst der boten. Later werd door andere maatschappijen weer een geregelde vaart met stoomboten op Amsterdam onderhouden, doch ook deze konden op de duur niet blijven bestaan. Ten laatste heeft de Deventer-Stoombootmaatschappij, wier boten anders op Rotterdam varen, een dienst op Kampen ondernomen, in aansluiting met de stoomboot PRINS ALEXANDER, varende van Kampen naar Amsterdam. Maar ook die dienst schijnt zijn einde nabij te zijn. Ten minste de directeur van de Deventer-Stoombootmaatschappij heeft dezer dagen door een circulaire de aandacht van de heren handelaren in deze stad op die dienst gevestigd en meegedeeld dat de ontvangsten het eerste jaar ver beneden de exploitatie kosten waren en het volgende jaar de onkosten ook nog niet geheel bestreden konden worden, terwijl ook dit jaar de ontvangsten beneden de raming bleven, en dat, indien de maatschappij deze dienst zal blijven exploiteren, met reden medewerking van de handel mag verwacht worden, daar anders commissarissen verplicht zouden zijn met het einde van dit jaar de dienst te staken. Thans bestaan in dit veer nog 7 beurtschippers van welke tweewekelijks geregeld van en naar Amsterdam varen en waaraaan het nu is toe te schrijven dat nog geen maatschappij de concurentie tegen hen heeft kunnen volhouden, is misschien niet zo dadelijk te zeggen, doch zeker is het, dat de kooplieden meestal de voorkeur geven aan het vervoer van goederen met schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juni. Volgens telegrafisch bericht uit Batavia van gisteren, is het schip SUNDA, kapt. Overgaauw, aldaar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. De 24e dezer is aan de Clyde een nieuw stoomschip groot 1.000 ton te water gelopen, het is genaamd GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER en gebouwd voor rekening van de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 13 mei. Het Amerikaanse schip HUMBOLDT is op publieke vendutie verkocht voor NLG 4.975; de inventaris voor NLG 6.104,05. Van de Nederlandse bark VERTROUWEN is het charter verbroken wegens onzeewaardigheid. De Nederlandse schepen WIJK AAN ZEE en HEBE maken kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Meppel, (geen datum). Het schip ZOUTKAMP, groot 229 tonnen, gebouwd in 1864, is uit de hand verkocht voor NLG 15.000 aan de heer W. Meeter te Zwolle.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Het Zoutkamper barkschip HUNSINGO, kapt. P.M. Woldringh, van Hamburg, laatst van Harwich, naar de Amoor-rivier, te Havre aangekomen, is daar wegens verzet van de equipage binnengelopen, waarvan drie man door de autoriteiten in verzekerde bewaring genomen zijn. Een ander bericht meldt, dat zes man (2 Denen, 2 Zweden, 1 Noorweger en 1 Engelsman) op verzoek van de kapitein in arrest zijn genomen.


Datum: 30 juni 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, 29 juni 1871, heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Grietje Jansen, echtgenote van Pieter van Duyn, wonende te Maassluis, gedagvaard Pieter van Duyn, gezagvoerder, vroeger wonende te Maassluis, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op maandag de 9e oktober 1871 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de eiseres op 2 april 1857 te Maassluis met gedaagde is gehuwd en aldaar het laatst met hem heeft gewoond.
- Aangezien de gedaagde als gezagvoerder op het Nederlands schoenerschip de HOOP de 13e oktober 1863 van Hellevoetsluis is vertrokken met bestemming naar Singapore en Hongkong en dat het laatste bericht van hem ontvangen dateert 8 september 1865, meldende toen zijn vertrek van Batavia naar Shanghai.
- Aangezien er na dat bericht nimmer, noch van het schip, noch van de bemanning, enige tijding is ingekomen, zodat er alle grond bestaat te vermoeden, dat gezegde bodem met de bemanning is vergaan.
- Aangezien er alzo meer dan vijf jaar zijn verlopen en de eiseres vergunning heeft gevraagd om een ander huwelijk aan te gaan.
Mitsdien op voormelde dag en plaats van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, 29 juni 1871, heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Francina Demmenie, echtgenote van Dirk Janssen Remmers, wonende te Rotterdam, gedagvaard Dirk Janssen Remmers, gezagvoerder, vroeger wonende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op maandag de 9e oktober 1871 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de eiseres op 8 juli 1863 te Rotterdam met gedaagde is gehuwd en aldaar het laatst met hem heeft gewoond.
- Aangezien de gedaagde als gezagvoerder op het Nederlands brikschip AFRIKA in de maand januari 1868 is vertrokken naar Afrika.
- Aangezien daarna, de 13e juni 1868, volgens ingekomen berichten bij de Afrikaansche Handelsvereeniging alhier, gezegd brikschip van Banana naar Rotterdam is vertrokken, doch sedert niets meer van die bodem, noch van deszelfs bemanning is vernomen, zodat er alle grond bestaat te vermoeden, dat het schip AFRIKA met deszelfs bemanning is vergaan.
- Aangezien alzo de wettelijke termijn is verlopen en de eiseres vergunning heeft gevraagd om een ander huwelijk aan te gaan.
Mitsdien op voormelde dag en plaats van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 27 juni. Het Nederlandse schip VIER GEZUSTERS, kapt. Frieling, heeft op de rede alhier een anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag de 18e juli 1871 des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499 aldaar, publiek veilen de extra snelvarende ijzeren schroefstoomboot CORNELIA MAGDALENA, gebouwd in 1868, volgens meetbrief lang 14,50 meters, wijd 2,87 meters, hol 1,46 meters en alzo groot, na aftrek van de machinekamers, 39 tonnen met deszelfs complete stoommachine van 20 paardenkracht en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve van af de 12e juli ter bezichtiging zal liggen in de Haringvliet te Rotterdam. Nadere informaties bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veenkoloniën ( provincie Groningen), 26 juni. Vóór enige dagen zijn te Oude Pekela te water gelaten twee loggerschepen, gebouwd voor rekening van de Maatschappij Het Noorden. Ofschoon deze maatschappij laatstelijk in haar grondvesten ernstig werd geschokt, meent men toch met gerustheid haar toekomst gevestigd te zien.


Datum: 01 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 28 juni. De Nederlandse galjoot MARGARETHA, kapt. Kolk, van Petersburg naar Elsfleth, heeft op de hoogte van Mön, een stortzee in het grootzeil gekregen, waardoor het schip plat op zijde werd geworpen, en schade aan zeilen, touwwerk en verschansing kreeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galle, 31 mei. De stoomboot MENADO, is de 18e mei alhier van Aden aangekomen, de gezagvoerder, kapt. Bok, is op de reis overleden.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 30 juni. Dinsdag is alhier verkocht het gezonken Nederlandse stoomschip HOLYROOD, liggende bij het Leugenaarshoofd, voor NLG 60.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juni. In de haven gekomen, de Deense schoener JOHANNA, kapt. Lindberg, komende van Gent bestemd naar Engeland; bij het uitlopen naar zee is dit schip op de hoogte van de Zeventig roeden op het strand geraakt, door adsistentie van loodsvaartuigen weer in vlot water gebracht, doch wegens zware lekkage verplicht hier binnen te lopen.


Datum: 02 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. De 29e juni is het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. M.C. Braat, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, van Glasgow naar Nederland vertrokken. (opm: dit bericht wordt in de NRC van 090771 gedeeltelijk gecorrigeerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout aan de Kinderdijk, 30 juni. Heden is van de werf der heren Gebr. B. Pot alhier te water gelaten het loggerschip DEN ELSHOUT, voor rekening van de heer M. Dirkzwager te Maassluis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten gevolge sterfgeval uit de hand te koop het wel onderhouden Nederlands schoener-galjootschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, hebbende 2 masten, 1 dek, groot 117 ton, met complete inventaris, zoals het is liggende in de haven te Harlingen, laatst bevaren door wijlen kapitein Fokke Wijma. Informatie te bekomen ten kantore van P.H.W. Kleinschmit aldaar.
(opm: gekocht door reder A.J. Smaal te Delfzijl; kapt. W.J. Hesselink. Scheepsnaam ongewijzigd).


Datum: 03 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 juli. In de loop dezer maand zal Zr.Ms. kanonneerboot No.35 in dienst worden gesteld ter oefening van de zeemiliciens met het geschut.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 1 juli. Hedenmorgen arriveerde hier het nieuw gebouwde loggerschip ELIZABETH MARIA, kapt. M. Kwakkelstein, van Vlaardingen, gebouwd bij J.M. Meihuizen, te Wildervank.


Datum: 04 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag de 10e juli 1871, des avonds ten 6 ure, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden presenteren te verkopen:
- 2/32e aandelen in het barkschip HAAMSTEDE, 391 gemeten lasten, kapt. G. Geerling, directie de heren M.C. de Crane & Zoon te Zierikzee.
- 4/60e aandelen in het barkschip VIER GEBROEDERS, 323 gemeten lasten, kapt. C. van der Zee, directie de heer J.H.A.E. Meijjes te Amsterdam.
- 10/30e aandelen in het schoenerbrikschip MARIA ANNA CATHARINA ELIZABETH, 111 gemeten lasten, directie de heer J.H.A.E. Meijjes te Amsterdam.
- 4/40e aandelen in het barkschip GERREDINA WILHELMINA, 202 gemeten lasten, kapt. F.W. Spier, directie de heer J.H.A.E. Meijjes te Amsterdam
- 1/40e aandeel in het klipper-fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, 800 gemeten lasten, kapt. R.H. Mulder, directie de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam.
- 1/40e aandeel in het klipper-fregatschip WILLEM POOLMAN, 813 gemeten lasten, kapt. J.P. Peeters, directie de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam.
- 1/16e aandeel in het schoenerbrikschip SYMPATHIE, 116 gemeten lasten, kapt. A. Bakema, directie de heren Jan Corver & Co. te Amsterdam.
- 1/16e aandeel in het brikschip TWEE GEBROEDERS, 179 gemeten lasten, kapt. F.G.C. Mann, directie de heren J. Bok & Zonen te Amsterdam.
- 3/64e aandelen in het klipper-fregatschip LOUISE, 396 gemeten lasten, kapt. U. Bonjer, directie de heer Joh. Bletz te Amsterdam.
- 1/16e aandeel in het schoenerbrikschip PRINSES AMELIE, 169 gemeten lasten, kapt. W.J. Driest, directie de heer M.C. Lapidoth te Amsterdam.
- 3/30e aandelen in het schoenerschip MAGDALENA JOHANNA, 86 gemeten lasten, kapt. K.B. Gust, directie de heer C.M. Nap te Groningen.
- 1/30e aandeel in het schoenerkofschip ALIDA ELIZABETH, 91 gemeten lasten, kapt. H.G. Potjewijd, directie de heer C.M. Lap te Groningen.
- 1/26e aandeel in het schoenerkofschip MARIA ANNA, 88 gemeten lasten, kapt. J.H. Rutters, directie de heer C.M. Nap te Groningen.
- 2/32e aandeel in het schoenerschip WILLEM VAN DER VOORT, 89 gemeten laten, kapt. L.T. Jaski, directie de heer F.C. Jaski te Amsterdam.
- 1/30e aandeel in het schoenerkofschip BELINA, 93 gemeten lasten, kapt. K. Vlas Pot, directie de heer N. Kranenborg te Oostwolde.
- 1/16e aandeel in het schoenerschip JOHANNA, 93 gemeten lasten, kapt. H.H. Potjer, directie de heren W. & A.H. Meursing te Amsterdam.
- 1/16e aandeel in het galjootschip ALYDA ANTHONIA, 62 gemeten lasten, kapt. J.F. Visser, directie de heer J. Meijer te Uithoorn.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip HET LOO, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee, Jhr. D. Bowier, laatstelijk gestationeerd ter kuste van Guinea, is in de namiddag van de 3e dezer ter rede van Hellevoetsluis binnengevallen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Volgens brief van kapt. Bakker, voerende het schip JOHANNES EN WILLEM, van hier naar Hongkong, bevond hij zich op 27 juli l.l. met de schepen ORTELIUS, kapt. Schol en A.M.E., kapt. Kluit, op de hoogte van de Lizard. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 mei. Het schip ANNA SOPHIA, kapt. Puister, is bevracht om op de rivier voor Europa te laden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Benkoelen, 31 mei. In een storm in de nacht van 30 op 31 mei j.l. is de alhier gestationneerde gewapende boot No. 4 door een rukwind omgeslagen en op de klippen bij Oelok-Pandan, ten zuiden van Kroë, verbrijzeld. Het wrak is daar blijven zitten. De gehele bemanning, waarvan sommigen ernstige wonden hebben bekomen, heeft zich zwemmende weten te redden. De 1e juni was men door de zware branding en de hoge zee nog niet in de mogelijkheid geweest om enige inventarisgoederen te redden.


Datum: 05 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 juli. Naar de Times meldt, is er van de lading der WILLEM III veel meer gespaard gebleven, dan men heeft durven hopen. Meer dan 1.000 ton steenkolen zijn uit het wrak gehaald, en zullen te Portsmouth verkocht worden. Doch wat meer zegt, ongeveer 1.000 kisten - passagiersgoed of lading, wordt niet opgegeven - zijn geborgen geworden en naar Londen opgezonden. Over ’t geheel moet ’t grootste gedeelte van de goederen, die in het ruim beneden de waterlijn gestuwd waren, er vrij onbeschadigd afgekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt en F.& W. van Dam, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 18e juli 1871, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, No. 499 aldaar, publiek veilen de extra snelvarende ijzeren schroefstoomboot CORNELIA MAGDALENA, gebouwd in 1868, volgens meetbrief lang 14,50 meters, wijd 2,87 meters, hol 1,46 meters en alzo groot, na aftrek der machinekamers, 39 tonnen, met al deszelfs complete stoommachine van 20 paardenkracht en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve vanaf de 12e juli ter bezichtiging zal liggen in de Haringvliet te Rotterdam.
Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.


Datum: 07 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bzn., makelaar, zal op woensdag 12 juli 1871, des avonds ten 6½ ure precies, ten huize van P. Kaan Jr., kastelein in de Witte Zwaan, op de Nieuwendijk te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B. D. Beets, herveilen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd : CELEBES, laatst gevoerd door kapt. R. K. Teppema. Volgens Nederlandse meetbrief lang 33 meters, wijd 6,02 meters, hol 5,36 meters, en alzo gemeten op 473 tonnen of 250 lasten. Breder bij inventaris omschreven.
Het voornoemde barkschip ligt te Amsterdam, aan de werf De Haan, Bikkerstraat V. V. 401.
Voor nader onderricht adresseert men zich bij bovengemelde makelaar. (opm: bark gekocht door rederij W.H. de Wolf, Amsterdam en herdoopt in HOLLAND)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Volgens brief Grand Bassan (opm: ook: Grand Bassam; 05º12’ NB 03º44’ WL, Ivoorkust), 13 mei 1871, had het Nederlandse schip PIET HEIN, kapt. Visser, een gedeelte der lading van het aldaar afgekeurde schip BOUTRY ingenomen. De PIET HEIN zou later op Grand Bassan terugkomen om het restant der lading ex-BOUTRY over te nemen, en alsdan naar Europa vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Söderhamn, 28 juli. Men zal trachten het gestrande Nederlandse schip BULGERSTEIN, weder af te brengen. De Stockholmer duikermaatschappij heeft met de assuradeurs akkoord gemaakt voor 4.000 rijksdaalders. Mislukt de poging, dan ontvangt de maatschappij niets.


Datum: 08 juli 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendutie op zaterdag 15 juli 1871. In het lokaal van het Vendu-departement (opm: te Batavia) zullen de ondergetekenden voor rekening van belanghebbenden verkopen het Nederlandse barkschip VERTROUWEN, gemeten 682 tonnen, gevoerd geweest door kapt. D.J. Seinstra, met complete en bijna nieuwe inventaris en dubbel stel zeilen. Bovengenoemd schip was gebouwd in 1853 en nieuw gekoperd in 1869. Alles wordt in één koop verkocht. De inventaris ligt voor een ieder ter inzage bij Van Slooten, Morgan & Co.
(opm: zie JB 170771).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Met het stoomschip W. CORES DE VRIES, gezagvoerder M. Jansen, zijn op 24 juni alhier (opm: Batavia) aangebracht de gezagvoerder John Bastian en 12 schepelingen, behoord hebbende tot de rol van het Engelse schip AGNES BANFIELD, welk schip, geladen met suiker, henep, koffie en sigaren, op de reis van Manilla naar Londen op de stroomklip in Straat Sunda totaal verongelukt is.


Datum: 09 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Commanditaire vennootschap W. Cores de Vries, in liquidatie.
Jacqs. H. L. van der Kun en R. W. Besier, liquidateuren dier vennootschap, berichten heren vennoten dat zij van de 12e juli a.s. af ten kantore van de heren Besier & Jonckheim & Cie., Jufferstraat te Rotterdam, zullen overgaan tot de uitbetaling van een honderd en vijftig gulden op elk aandeel. Heren eigenaren van aandelen aan toonder worden verwittigd dat de afbetaling geschiedt onder afschrijving op het aandeel zelf, terwijl hun tevens gelegenheid zal worden gegeven, voor ontvangst dier som kwitantie te passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is wel is waar, gelijk vroeger gemeld is, van Glasgow vertrokken, doch zal, evenals met de WILLEM III het geval was, de reis van Greenock naar het Nieuwediep eerst kunnen aanvangen, nadat de steenkolen zijn ingenomen en de proeftocht op de Clyde volbracht is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 mei. Vrachten. Nederlands schip ALDEBARAN, naar Amerika, vracht geheim.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust. Nederlandse schepen LANDBOUW, JOHANNA, VOORLICHTER, JOHANNA, kapt. Verduin.
Diversen. De Nederlandse schepen WIJK AAN ZEE en HEBE doen kustreizen.
Het Amerikaanse schip EMILY MACNEAR, met steenkolen van Cardiff naar Hongkong, is 11 mei op Poeloe Deli of Klappereiland gestrand. De equipage is gered. (opm: zie JB 200571 e.v.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. De Shipping & Mercantile Gazette meldt het volgende:
Darmouth, 6 juli. Het ijzeren schip MAIBIT, hetwelk de 8e juni met acht gaten in de bakboordsboeg door aanvaring met het stoomschip LADY ANN hier binnen liep, heeft een tijdelijke reparatie voor de reis ondergaan. Het schip zal later een grote reparatie moeten hebben, daar verscheidene platen en inhouten gebroken en beschadigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 mei. In de nacht van 25 mei is de Nederlands-Indische bark NAIM BALGAYER op de rede van Batavia in brand geraakt en niettegenstaande alle pogingen door de bemanning en anderen om de vlam te stuiten tot aan de waterlijn afgebrand. De lading, bestaande uit koebeesten van Bali aangebracht, was gelukkig geheel gelost.
Aan de tijdige maatregelen, door de commandant van het wachtschip genomen, vooral daarin bestaande dat het brandend vaartuig door het stoomschip AMSTERDAM zo spoedig mogelijk is weggesleept uit de in de nabijheid geankerde schepen, moet het worden toegeschreven onheilen voorkomen zijn, die anders door de sterk opkomende wind uit het oosten hadden veroorzaakt kunnen worden.


Datum: 10 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 juli. De rederij der stoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA zal misschien opgeheven worden wegens de hoge kosten der thans nodige reparatiën.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de schoener HENRIETTE, van djatihout gebouwd en bekleed met zinken huid, hecht en sterk, met compleet tuig en inventaris, groot 57 last, thans ter bezichtiging liggende in de haven van Batavia. Te bevragen bij Reijnst & Vinju.


Datum: 11 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heer Robidé van der Aa vermeldt in zijn Afrikaansche Studiën, enige bijzonderheden over de Afrikaansche Handelsvereeniging, waaraan wij het volgende ontlenen :
Dat de Nederlandse handel zich tegenwoordig niet alleen in vreemde landen durft wagen, maar zich daar ook naast andere Europese kooplieden met glans kan handhaven, getuigt vooral de belangrijke ontwikkeling der zaken van de Afrikaansche Handelsvereeniging te Rotterdam.
Eerst in 1857 begonnen deze heren (de heren Kerdijk en Pincoffs, directeuren der Vereeniging) hun handel op West-Afrika bezuiden de evenaar, waaruit in 1869 de bovengenoemde naamloze vennootschap ontstaan is. Deze heeft daar thans reeds tien factorijen; deels zoals die te Ambriz en aan de Dande binnen het gebied der Portugese kolonie Angola; deels zoals die te Ambrizette, aan de Kongo, te Kabinda in een streek, waarover Portugal volstrekt geen gezag uitoefent, maar waarop het van oudsher aanspraken doet gelden, wier geldigheid tegenover andere Europese natiën door Engeland niet erkend wordt; voorts meer noordwaarts langs de kust tot Loango toe.
In deze factorijen, waarvan die aan de zeekust in het volgens alle bevoegde autoriteiten gezondste deel van West-Afrika liggen, heeft zij thans een personeel van 38 Europese handelsbedienden en 19 werklieden (machinisten, smeden, kuipers, timmerlui, metselaars) behalve een groot aantal Kabinda-negers, dat bij afwisseling voor zwaarder werk in haar dienst is. In haar hoofdfactorij te Banana-Point aan de noordelijke mond van de Kongo, die zij van het Franse huis Régis overnam, toen dit in 1862 zijn handel in negerimmigranten moest staken, heeft zij behalve smederij en kuiperij een eigen sleephelling, terwijl zij op haar kosten de mond van de Kongo betont en bebakend. In het verkeer tussen deze hoofdfactorij en de andere wordt door verschillende kustvaartuigen, een klein sleepbootje en een stoomboot van 150 ton, voorzien. Voorts heeft zij een Engelse stoomboot gehuurd, die geregeld tussen Rotterdam en Banana-Point vaart en in 1870 vier reizen deed ; dit zijn Engelse stoomboten onzer handelsstatistiek onder het hoofd: Westkust van Afrika.
De omvang, die de handelsbeweging der Afrikaansche Handelsvereeniging nu reeds verkregen heeft, blijkt hieruit, dat zij in het vorige jaar voor een waarde van NLG 1.550.000 te
Rotterdam aan de markt bracht en wel 1.800 ton aardnoten, 1.500 ton palmpitten, 900 ton palmolie, 200 ton koffie, 70 ton gomelastiek en 23 ton ivoor. De waarde harer uitvoeren bedroegen in 1870 twaalf ton goud, waaronder voor zeven-en-een-half aan Nederlands fabrikaat. In de aanvang hare behoeften alleen door Engelse manufacturen voorzien; sedert hebben echter de ondernemendste fabrikanten in Twente zich toegelegd op de vervaardiging der in Afrika gezochte kleedjes en bedienen nu deze markt.
Voorts meldt de schrijver, dat hare aanvoeren van koffie voor dit artikel te Rotterdam een markt vormden, zodat de Afrikaanse koffie, die uit de Portugese bezittingen St. Thomas en Angola te Lissabon wordt aangebracht, nu reeds voor het merendeel van daar te Rotterdam ter markt komt. Uit de officiële Engelse handelsstatistiek kan men nu eindelijk zien, dat de handelsomzet der Afrikaansche Handelsvereeniging ongeveer evenveel bedraagt als die van al de Engelse huizen op Loango, Kongo en Angola. Voorzeker een merkwaardig bewijs, dat de Nederlandse handel onder goede leiding nog wel met die van het buitenland kan mededingen. Ook voorziet deze vereniging bij contract het Engels eskader van steenkolen, als hoedanig zij vermeld wordt in de correspondentie over de slavenhandel, die in 1866 aan het parlement werd overlegd. Reeds in 1863 werd daarin de invloed geprezen, die zij door haar handel in het Kongo-gebied uitoefende, vanwaar destijds nog zulk een groot aantal slaven werd uitgevoerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een goed onderhouden roefschip, groot 5,396 el (19 ton), met gedeeltelijken inventaris. Te bevragen bij A. van Balen, scheepsbouwer te Irnsum.


Datum: 12 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H. Hz., B.C.D. Hanegraaff, H. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam & H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als last hebbende van hunne meesters op dinsdag 25 juli 1871, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1
Nº. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ALLEGONDA JACOBA, laatst gevoerd door kapt. T. Mammes, volgens meetbrief lang 40,10 meters, wijd 7,19 meters, hol 5,45 meters, en alzo groot 698 ton of 370 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, geschut, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven, te Rotterdam. Het barkschip ALLEGONDA JACOBA is in maart 1870 zwaar vertimmerd, vernageld, verbout (opm: van nieuwe bouten voorzien) gekalefaat en nieuw gekoperd; in het ruim werden twee nieuwe kimplanken, en aan iedere zijde tussen de balken acht horizontale knieën aangebracht, het grootste gedeelte van de gang, berghouten en rusten vernieuwd. Het bekwam op het achterdek aan beide zijden nieuwe einden lijfhout en enige dekdelen, een nieuwe grote mast werd ingezet en het tuig voorzien. (opm: verkocht aan rederij J. Vriezendorp & Zn., Dordrecht en herdoopt in HENRIETTE SUZANNE).
Nog zullen afzonderlijk worden verkocht een chronometer van Ch. Frodsham, No. 2868 en
een sextant.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Brakke Grond te Amsterdam op maandag 10 juli 1871:
- het schonerbrikschip KOSMOPOLIET, groot 167 ton, gebouwd in 1860, kapt. F. Haijes Klein: NLG 5.300, in slag NLG 700. Koper C.S. Oolgaardt.
- 2/32e aandeel in het barkschip HAAMSTEDE: NLG 620, in slag resp. NLG 30 en NLG 40. Koper W. Bakker Bzn.
- 2x 2/60e aandeel in het barkschip VIER GEBROEDERS: resp. NLG 1.400 en NLG 1.500, in slag NLG 450, beide opgehouden.
- 3x 2/30e en 2x 1/30e aandeel in het schoenerbrikschip MARIA ANNA CATHARINA ELIZABETH: resp. NLG 800, NLG 800, NLG 500, NLG 400, en NLG 400: opgehouden. 2x 1/30e aandeel niet geveild.
- 2x 2/40e aandeel in het barkschip GERREDINA WILHELMINA: resp. NLG 320, in slag NLG 140, en NLG 480, in slag NLG 30, koper J.F.L. Meijjes.
- 1/40e aandeel in het klipper-fregatschip WILLEM POOLMAN: NLG 2.000, opgehouden.
- 1/40e aandeel in het klipper-fregatschip PHILIPS VAN MARNIX: NLG 2.000, in slag NLG 300, opgehouden.
- 1/16e aandeel in het schoenerbrikschip SYMPATHIE: NLG 590, in slag NLG 140: opgehouden
- 1/16e aandeel in het brikschip TWEE GEBROEDERS: NLG 2000, in slag NLG 450, opgehouden.
- 3/64e aandeel in het klipper-frewgatschip LOUISE: NLG 875, in slag NLG 25, opgehouden.
- 1/16e aandeel in het schoenerbrikschip PRINSES AMELIE: NLG 240, in slag NLG 30, koper C.S. Oolgaardt.
- 3/30e aandeel in het schoenerschip MAGDALENA JOHANNA, NLG 460, in slag NLG 30, koper C.S. Oolgaardt.
- 1/30e aandeel in het schoenerkofschip ALIDA ELIZABETH: NLG 190, in slag NLG 20. Koper P. Reineke.
- 1/26e aandeel in het schoenerkofschip MARIA ANNA: NLG 130, in slag NLG 10, koper A.M. Balwé.
- 2/32e aandeel in het schoenerschip WILLEM VAN DER VOORT: NLG 450, in slag NLG 2, koper A.M. Balwé.
- 1/30e aandeel in het schoenerkofschip BELINA: NLG 130, in slag 16, koper D. Heijdeman Jr.
- 1/16e aandeel in het schoenerschip JOHANNA: NLG 360, in slag NLG 5, opgehouden.
- 1/16e aandeel in het galjootschip ALIJDA ANTHONIA: NLG 130, in slag NLG 70, koper W. Bakker Bzn.
(opm: vrijwel al deze kopers zijn makelaars, die opereerden voor een opdrachtgever)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Het nieuw gebouwde stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, bestemd voor de vaart door het Suez-kanaal, is heden avond van Glasgow ter rede van Nieuwediep aangekomen om daar verder te worden uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Omtrent het schip MAIBIT, kapt. Popken, dat in aanvaring is geweest met de stoomboot LADY ANNE, vermelden wij nader, ter verbetering van een vorig bericht, dat het schip door de aanzeiling in de ijzeren huid boven water een gat heeft gekregen, terwijl een der ijzeren spanten daardoor werd verbogen, en enige schade werd veroorzaakt aan zeilen en touwwerk. De averij is geheel naar genoegen van de Engelse experts hersteld. (zie PGC 160671)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wasa, 7 juli, per telegram. Het Nederlandse schip JACOBA ALIDA, kapt. Van der Laan, van Stockholm herwaarts, is 7 mijlen van hier totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kaapstad, 30 mei. Het Nederlandse oorlogsstoomschip WILLEM, commandant Toutenhoofd, van Batavia naar Nederland bestemd, arriveerde de 27e dezer in de Simonsbaai. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. Het tweede stoomschip der Maatschappij Nederland, de PRINS VAN ORANJE, heeft reeds zijn proeftocht op de Clyde goed volbracht en is zaterdag (opm: 8 juli) van Glasgow naar het Nieuwediep afgevaren.


Datum: 13 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel- Maatschappij.
JAN PIETERSZOON KOEN, 398 last, naar Amsterdam NLG 74,98, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 76; OCEAAN, 486 last, naar Amsterdam NLG 77,94, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82; ANNA EN SOPHIA, 382 last, naar Amsterdam NLG 78,40; ARIA EN BETSY 391 last, naar Amsterdam NLG 78,40; MENTOR, 296 last, naar Amsterdam NLG 76,68; GALILEI, 392 last, naar Amsterdam NLG 77,68; VICE ADMIRAAL MAY, 399 last, naar Amsterdam NLG 80,88; H. W. M., 473 last, naar Amsterdam NLG 74,67; JAVA, 683 last, naar Amsterdam NLG 73,90; PASSAROEANG, 325 last, naar Amsterdam NLG 78,90; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 last, naar Amsterdam NLG 74,69; FERDINAND EN LOUIS, 268 last, naar Amsterdam NLG 78,47; NICOLAAS WITSEN, 352 last, naar Amsterdam NLG 74,85; GESINA MARIA, 267 last, naar Amsterdam NLG 74,85; JACOB ROGGEVEEN, 377 last, naar Amsterdam NLG 74,85; AUGUSTE, 316 last, naar Amsterdam NLG 75,79; CORNELIS GIPS, 343 last, naar Amsterdam NLG 82, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 75,99, naar Middelburg NLG 78,99; MAARTEN VAN ROSSEM, 381 last, naar Amsterdam en Middelburg NLG 83,95, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,95; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 last, naar Amsterdam NLG 88, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 86,50, Middelburg NLG 85; ANNA EN JOHANNA, 312 last, naar Amsterdam en Middelburg NLG 89, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 85; CATHARINA MARIA, 398 last, naar Rotterdam NLG 79,80, naar Middelburg NLG 78,60; HAAMSTEDE, 391 last, naar Amsterdam NLG 80,70, naar Rotterdam NLG 79,80, naar Middelburg NLG 78,60; JEDO, 399 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80; BATO, 794 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 73,90, naar Middelburg NLG 79; MAASSLUIS, 471 last, naar Amsterdam NLG 76,96, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 74,40, naar Middelburg NLG 74,80; GIJSBERTUS HERMANUS, 603 last, naar Amsterdam en Middelburg NLG 74,60, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 74,40; MARIA ELISABETH, 738 last, naar Amsterdam en Middelburg NLG 77,74, naar Rotterdam NLG 73,74, naar Dordt en Schiedam NLG 74,24; PETRONELLA, 399 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordt, Middelburg en Schiedam NLG 79,90; CORNELIA, 769 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 74,80; HELENA, 395 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 74,29; KOSMOPOLIET III, 817 last, naar Amsterdam NLG 79,94, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 74,94; KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam NLG 84,75, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,75; LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, 399 last, naar Amsterdam en Middelburg, NLG 79,98, naar Rotterdam, NLG 74,98, naar Dordrecht NLG 76,98, naar Schiedam NLG 76,50; AEOLUS, 364 last, naar Rotterdam NLG 89,95, naar Schiedam NLG 89,95; JASON, 438 last, naar Rotterdam NLG 88,91, naar Schiedam NLG 88,91; VIJF VRIENDEN, 178 last, naar Rotterdam NLG 73,80 naar Dordrecht NLG 75,80, naar Middelburg NLG 78,80, naar Schiedam NLG 73,80 ; NESTOR, 834 last, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 75,80; KANAGAWA 642 last, naar Rotterdam NLG 73,80; CONSTANTIA, 391 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,95; KENNEMERLAND, 763 last, naar Amsterdam NLG 73,97, naar Rotterdam NLG 78,97; ANNA MARGARETHA, 392 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 74,29; ALBLASSERWAARD, 390 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 74,29; ORTHELIUS, 392 last, naar Amsterdam NLG 78,99, naar Rotterdam NLG 83,99.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Volgens heden ontvangen bericht van kapt. Vellenga, voerende het barkschip VRACHTZOEKER, maandag middag ten half 3 ure van Brouwershaven naar zee gegaan, bevond hij zich dinsdag middag ten 12 ure bij Dover. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Singapore, 3 juni. Het Nederlandse barkschip QUATRE BRAS is hier voor $ 4.300 verkocht.
(opm: onder Engelse vlag gebracht en herdoopt in NORNA)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Palembang, … mei. Van de havenmeester aldaar werd het bericht ontvangen, dat de Nederlands-Indische bark YDROOSSIE, met een volle lading handelsartikelen komende van Batavia en bestemd voor Palembang, op de hoogte van de Noordwachter zodanig lek is gesprongen, dat het vaartuig, na aanhoudend doch vruchteloos pompen, op de hoogte van Tandjoeng Soendan in zinkende staat op het strand moest gezet worden. De gehele equipage is met sloepen behouden te Palembang aangekomen.


Datum: 14 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. De schepen NICOT, kapt. Amesz, van Baltimore alhier aangekomen, en ST. ANTOINE, kapt. Corfmat, van hier naar Singapore vertrokken, zijn in het Groot Noord-Holl. kanaal met elkander in aanvaring geweest, en hebben daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 juli, per telegraaf. De schepen BROUWERSHAVEN, kapt. P.J.L. Teensma, en REINTJE, kapt. T.L. Teensma, beiden van het Nieuwediep naar de Oostzee, liggen alhier in de nabijheid wegens tegenwind ten anker. Alles wel aan boord.


Datum: 15 juli 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 juli. Gisteren is van de werf van de heer G. Boon te Hoogezand met goed gevolg te water gelopen de smaakvol ingerichte schroefstoomboot STAD APPINGEDAM, die dienen zal tot het vervoer van passagiers, enz. tussen Appingedam en Groningen v.v. voor rekening van de schuitevaarders te Appingedam.

Krant:
 VEC - Veendammer Courant

 
Pillau , 11 Julij , Klofkorn Johanna , van Bremen.
 

Krant:
 VEC - Veendammer Courant

 Pillau , 11 Julij , Klofkorn JOHANNA , van Bremen.
 


Datum: 16 juli 1871


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een roefschuitje, groot 4,260 el (15 ton), met volledige inventaris. Te bevragen bij Jan C. Bekema, scheepstimmerbaas te Woudsend. Brieven franco.


Datum: 17 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt en J.W.B. Zur Mühlen, makelaars, zullen op maandag 31 juli, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder B. D. Beets, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: SENIOR, gevoerd door kapt. A. van Det, volgens meetbrief lang 40,90 meters; wijd 6,33 meters; hol 5,11 meters, en alzo gemeten op 588 tonnen of 311 lasten, liggende in het Oosterdok.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Comp. (opm: verkocht naar Engeland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 juni. Het schip VREDE, kapt. Van der Plas, van Java naar Amsterdam, de 7e februari hier lek binnengelopen en gerepareerd, laadt weder de geloste goederen voor de bestemmingsplaats.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 juli. Op de heden gehouden vendutie is het barkschip VERTROUWEN met deszelfs inventaris voor NLG 18.510 verkocht. Kopers werden S. van Hulstijn en P. Landberg & Zoon.


Datum: 19 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland zal de 25e dezer van Nieuwediep naar Nederlands-Indië vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Aangaande het schip CORNELIA EN MARIA, kapt. H.G. Sap, van hier naar Valparaiso, 6 juni te Rio Janeiro binnengelopen, wordt in een brief van de kapitein, de
16e juni gemeld, dat het de 28e mei op 27ºZB. een hevige storm uit het ZW. had doorgestaan, die 3 dagen aanhield, waardoor het schip lek sprong en meerdere schade
bekwam en men genoodzaakt was te Rio Janeiro binnen te lopen; de lading werd gelost om te kunnen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 juli. De equipage van het bij Wasa gezonken Nederlandse schip JACOBA ALIDA, kapt. H. v.d. Laan, heeft zich met de boot gered, en is dezer (opm: juli 1871) door een visser te Wasa aangebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juli. Het Nederlands-Indische stoomschip EERSTELING, kapt. Van Nooijen, is heden van hier naar Billiton vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode

Uit China wordt gemeld, dat er van de 13e tot de 16e juni in de Chinese Zee zeer zwaar weer is doorgestaan, bij verscheidene schepen ten koste van een of meer zeilen, masten enz. De Nederlandse bark CATHARINA MARIA, van Bangkok, maakte op de derde dag (opm: dus 15 juni) veel water na drie zeilen verloren te hebben, en moest 570 zakken rijst over boord werpen. De Nederlandse bark CONSTANCE, mede van Bombay, had de typhoon van 14 tot 16 juni (opm: ondervonden), kreeg schade aan het roer en verloor een zeil. Diverse buitenlandse schepen liepen mede schade op.


Datum: 20 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Blijkens een mededeling van de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland zal het vertrek van het stoomschip DE PRINS VAN ORANJE, dat aanvankelijk op de 25e dezer was bepaald, eerst de 29e juli aanstaande plaats vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Uit Brouwershaven wordt heden gemeld: De schepen PRUDENTIA en OPHELIA, gisteren van hier opgesleept, zijn in het Hellegat in het vaarwater aan de grond blijven zitten. In de laatste 14 dagen is het aldaar een Rijnlandse voet opgedroogd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 17 juli. De Nederlandse galjoot ALPHARD, van hier naar Plymouth, is gisteren, naar zee gaande, op Cabodello aan de grond gekomen, doch later vlot geworden, en heeft de reis toen voortgezet.


Datum: 22 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 15 juli. Heden werd op de werf van de heren Gebr. Pot alhier de kiel gelegd van een ijzeren sleepschroefboot, met een machine van plm. 16 paardenkrachten en bestemd voor eigen dienst. De machine zal vervaardigd worden door de heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Volgens brief uit Rio Janeiro, dd. 19 juni 1871, waren van de lading per het schip CORNELIA EN MARIA, kapt. Sap, van hier naar Valparaiso, aldaar binnen, 1208 vaten gelost, waarvan 773 beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Het schip WILDERVANK, kapt. Giezen, de 1e mei van Montevideo te Rio Janeiro aangekomen, heeft in een aldaar van 9 tot 12 mei geheerst hebbende storm schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 juli. Het schip COSMOPOLITE is op de reis van St. Catharina naar Rio de la Plata verongelukt, doch het volk, met uitzondering van één matroos gered. (opm: zie ook NRC 310771)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 20 juli. Drie verkopingen van geborgen goederen uit het stoomschip WILLEM III hebben te samen GBP 5.000 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik het droevige bericht van het overlijden te St. Petersburg van mijn geliefde echtgenoot Jakob Dallinga, gezagvoerder van het schoenerschip ALUDA, in de ouderdom van 46 jaren.
Hoogezand 16 julij 1871, A.A. Smith. Wed. J. Dallinga.

Krant:
  VW - VegesackerWochenblatt

Uit de haven (opm: van Vlissingen) is vertrokken na volbrachte reparatie de Deense schoener JOHANNA, kapt. Lindberg, bestemd naar Engeland in ballast.


Datum: 23 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staats-Courant deelt het volgende verslag mede der verantwoording van Z.M. consul te Portsmouth, wegens zijn handelwijze bij de scheepsramp van de WILLEM III.
Op zaterdag 20 mei, ongeveer ten 10 ure a.m., ontving het Nederlands consulaat te Portsmouth bericht dat de Engelse stoomboot SCORPIO te Spithead was aangekomen met een aantal passagiers van een Nederlandse stoomboot, welke in het Kanaal verbrand was, en dat de kapitein van de SCORPIO, vergezeld van enige officieren van het verongelukte schip, dat later de WILLEM III bleek te zijn, juist aan wal gekomen en naar de woning van de
Nederlandse vice-consul, een zoon van de consul, gegaan was. Zonder verwijl begaf de vice-consul zich tot hen, en, na de Stoomvaart Maatschappij Nederland per telegraaf van het ongeval verwittigd te hebben, huurde hij terstond een sleepboot om de talrijke
schipbreukelingen van het schip af te halen, en ging zelf daarmede naar Spithead. De consul zelf wendde zich, intussen, tot het bureau van lord Templetown, de luit. gouverneur, om voor het detachement Nederlandse troepen huisvesting te verzoeken in de kazernen, opdat het,
terstond na hunne landing, daarheen zoude kunnen marcheren. Op die zaterdag werd echter de verjaardag gevierd van hare majesteit de koningin Victoria. De banken en de publieke instellingen waren, als op een feestdag, vroeg gesloten, en Lord Templetown was bezig met de parade van het garnizoen buiten de stad. De consul moest dus zijn terugkomst afwachten. De passagiers en troepen, die op de SCORPIO plaats genomen hadden, werden inmiddels allen behouden aan land gezet, en de eersten voorlopig in het bureau van het consulaat onder gebracht.
Zodra generaal Templetown van de parade teruggekomen was, begaf zich de consul met de kapitein Van Heiningen tot hem en erlangde terstond de nodige huisvesting en verpleging voor de Nederlandse troepen, welke daarop afmarcheerden. De scheepsbemanning werd naar het Royal Sailors Home gebracht.
De passagiers waren natuurlijk allen begerig om aan hunne vrienden in Nederland te telegraferen. Dit werd voor hen gedaan, en daarna werden zij door de vice-consul en de klerken van het consulaat naar verschillende hotels en herbergen gebracht en behoorlijk gehuisvest. Voor de voldoening der kosten stelde zich het consulaat bij de herbergiers borg.
Ondertussen kwam de loodskotter aan wal met nog weder ruim een honderdtal personen, voor wie op dezelfde wijze gezorgd werd. De schipbreukelingen, die het verlangden, werden ook door de vrouw van de vice- consul rondgeleid in verschillende winkels, waarvan de opening verkregen werd, niettegenstaande het zondag was, en waar zij zich tegen matige prijzen het benodigde verschaften. Het verzenden der telegrammen naar Nederland, het bezorgen der antwoorden en de beantwoording van menig telegram uit Nederland ten behoeve van zovelen, hield twee mensen druk bezig. Des zondags werd, door toedoen van de consul, het telegraaf bureau uitsluitend voor zijn gebruik open gehouden, en ook op die dag was de vice- consul tot twaalf ure des nachts bezig met het beantwoorden van telegrammen. Een groot gedeelte der kosten van dat telegraferen werd door de consul gedragen, en niet door de passagiers terug gegeven. Hij ontkent, overigens, ten stelligste dat hij van een hunner een horloge tot pand verlangd zou hebben, voor het verzenden van een telegram. Bij de grote uitgaven, die door hem voor het telegraferen gedaan moesten worden, kwam het er op de kosten van een telegram meer (4 sh. 3 d.) niet aan.
In de veronderstelling dat de Stoomvaart Maatschappij Nederland zich het lot der passagiers zou aantrekken, werd aan haar getelegrafeerd, doch het antwoord luidde, dat het de zaak was der assuradeurs, welke hunne Londense agent, de heer Wendt, naar Portsmouth zouden zenden. De heer Wendt bleef evenwel weg.
Ten aanzien der gouvernements-passagiers telegrafeerde de consul op zaterdag om instructies aan de minister van koloniën. Hij ontving zijner excellenties antwoord op zondag, en betaalde dan ook op maandag het aan die passagiers toekomende uit, en zo verder, tot op hunne terugreis naar Nederland, waarvoor hij hun ook de nodige gelden verstrekte.
Ten aanzien der zeeofficieren telegrafeerde de consul om instructies aan de minister van marine, en ontving van zijne excellentie tot antwoord dat hun het volstrekt nodige mocht verstrekt worden. Bij onderzoek bleek het echter, dat die officieren allen zelf de nodige geldmiddelen gevonden hadden en reeds vertrokken waren, zodat de consul dat voorschrift niet uit kon voeren. De consul vernam dat zij bijna allen enig geld gered hadden, sommigen meer, sommigen minder, en vooronderstelt dat zij elkander geholpen hebben.
Hetzelfde schijnt, volgens de verklaring van de consul, ook het geval geweest te zijn met vele passagiers, wie de middelen niet ontbroken hebben om aankopen te doen en hunne hotelrekeningen te betalen. Velen hunner verlangden echter vrij aanzienlijke geldelijke voorschotten van de consul, zelfs van GBP 50 tot GBP 100. De consul heeft zich daartoe bereid verklaard tegen de volgende dag (omdat zondags alle kassen gesloten zijn) mits hem enige zekerheid gegeven werd, en sloeg die aanvragers daarom voor, dat zij aan hunne vrienden of bankiers in Nederland zouden telegraferen om hun, bij het consulaat of elders, een krediet te openen, hetgeen binnen weinige uren had kunnen geschieden. Zij schijnen zich hierdoor min of meer beledigd te hebben gevonden en weigerden hierin te treden, met uitzondering van een hunner, die op zondagmorgen een telegram van dien aard ontving,
waarop de consul hem terstond het geld bezorgde dat hij verlangde, zodat hij ten 2 ure p.m. van Portsmouth vertrekken kon.
Wat betreft het inwisselen van Nederlands tegen Engels geld, zo verklaart de consul dat er geen geregelde koers tussen Nederland en Portsmouth bestaat, dat de gulden er niet meer dan 4 sh. 6 d. waard is en dat hij diegenen, welke bij hem hebben ingewisseld, het volle
bedrag heeft gegeven, dat hij zelf later van de wisselkantoren heeft terug ontvangen, zodat hij generlei voordeel van die transacties genoten heeft, hetgeen hij bereid is, des gevorderd, met bewijzen te staven. Hij hield overigens degenen die wisselen wilden, zoveel mogelijk
daarvan terug, en maakte hen opmerkzaam, dat zij beter deden zo mogelijk te wachten totdat zij te Londen zouden zijn, waar de koers veel minder nadelig was.
Hierbij verdient wel in overweging te worden genomen, dat het in Engeland geen gebruik is om geld, boven een zeer geringe som, in huis te hebben, maar dat men het in de banken deponeert; dat echter de banken des zondags gesloten zijn en op zaterdag 20 mei reeds ten 1 ure gesloten waren, zodat het de consul te Portsmouth, al had hij overigens geen bezwaar ondervonden, onmogelijk zou geweest zijn om gedurende die beide dagen geld in ruime mate voor te schieten.
Daar de consul ook te zorgen had voor de lading en de romp van de WILLEM III en voor de belangen der Maatschappij, zal het geen verwondering baren, dat hij niet persoonlijk iedere passagier kon te woord staan op het ogenblik dat deze dit verlangde. Zulks schijnt door de schipbreukelingen, die allen te gelijk geholpen wilden worden, niet genoegzaam in het oog gehouden te zijn; zoveel mogelijk is echter in ieders behoeften voorzien, en is alleen tegen het ad libitum voorschieten van geld door het consulaat bezwaar gemaakt, een bezwaar dat gemakkelijk uit de weg te ruimen geweest ware, indien slechts de geldvragers door hunne vrienden in Nederland, per telegraaf, een soort van borg hadden willen stellen.
Op dit verslag volgt in de Staatscourant nog het onderstaande :
Bij de toezending van bovenstaand verslag geeft Zr.Ms. gezant te Londen, die de vice- consul Van den Bergh ook mondeling over de zaak heeft gehoord, te kennen dat naar zijn mening zowel de Nederlandse consul te Portsmouth als de gezagvoerder van de WILLEM III niet alleen hun plicht gedaan hebben, maar zelfs lof voor hun gedrag verdienen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pasoeroean, 30 mei. Op de Zwaantjesdroogte (Karang’s Koko) niet ver van Madura’s strand gelegen, wordt een lichttoren geplaatst, en wel van een nieuw systeem, een kustlicht van de 4e orde (draailicht) dat samengesteld is uit ijzer op schroefpalen. De heer Walker te Soerabaija is de aannemer, en de heer Mac Gregor is onder toezicht van de heer C. C. Jasper met de opstelling daarvan belast, waarmede men sedert 14 dagen een aanvang heeft genomen. Het is het eerste werk van dien aard, hetwelk men in Indië daarstelt, waarvan voorzeker de voltooiing met verlangen door alle zeevarenden wordt tegemoet gezien. Het afgekeurde stoomschip BROMO ligt in de nabijheid van het rif ten anker, en strekt aldaar tot logies der werklieden, en tevens tot berging van de verschillende delen waaruit de lichttoren zal bestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 juni. Vrachten. De afdoeningen waren uiterst beperkt, niettegenstaande de inschrijving bij de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij op 3 dezer, waaraan slechts vier schepen deelnamen. De uitslag is geweest, dat drie werden opgenomen, te weten JOHANNA, kapt. Rösingh, voor Amsterdam tot NLG 79, JOHANNA, kapt. Verduin, tot NLG 78,95 en LANDBOUW tot NLG 75, beiden voor Rotterdam.


Datum: 24 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 28 juni. Kapt. Haacke, voerende de Nederlandse bark BELLATRIX, rapporteert de 16e juni, 35 mijlen ZWtW. van de Kaap de Goede Hoop, een zeer zware storm en hoge zee gehad te hebben, waardoor 40 voet van bakboordsverschansing en verscheidene stutten weggeslagen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping, ten overstaan van notaris Mr. C. Hartman Busman,
van het galjootschip ANJE. In het laatst van juli of in het begin van augustus, zal in het Gemeentehuis van Sappemeer publiek verkocht worden het galjootschip ANJE, groot 80 zeetonnen, gebouwd in 1868 op de werf van Jelle Berg Jz. te Sappemeer, met complete inventaris en boot, thans bevaren door kapt. G.J. Bieze, vroeger door wijlen kapt. Roelf G. Klein, liggende aan de werf van de Wed. Stoepman te Amsterdam. Te bevragen bij de scheepsmakelaar H.A. Hespe aldaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij.
Verslag, aangeboden door directeuren aan aandeelhouders op de zevende gewone Algemene Vergadering van bovengenoemde Maatschappij, te houden ten kantore dier maatschappij te Londen, op vrijdag 2 juni 1871, des namiddags ten één uur.
De ontvangsten in het jaar 1870, vergeleken met die van 1869, tonen over het algemeen een verbetering aan, niettegenstaande op sommige lijnen teruggang was te bespeuren.
De opening van het Suez-kanaal, heeft zoals bekend is, grote invloed uitgeoefend op het vervoer met stoomschepen naar de Oost, en de stomers dezer Maatschappij op de lijn tussen Singapore en Batavia, hebben belangrijke vermeerdering van vracht ondervonden, door de overvoer naar havens in Nederlands-Indië van goederen uit Europa te Singapore aangebracht.
Tot dusver was dit een veertiendaagse vaart in verbinding met de Engelse maildienst, doch sedert september is het nodig bevonden, wekelijks een stomer tussen hier en Singapore te laten varen.
Ten einde het vervoer naar Nederlands-Indië, met stoomschepen via het Suez-kanaal, aan te moedigen en te vergemakkelijken, heeft de directie met de meeste schepen van Londen en Liverpool naar Singapore ladende, overeenkomsten gesloten om hun goederen tegen betaling van doorvracht op laatstgenoemde plaats in de stomers deze Maatschappij over te schepen.
De Aandeelhouders zullen zich herinneren, dat een dergelijke overeenkomst enige tijd bestaan heeft met de Peninsular & Steam Navigation Company.
Op de lijn Batavia-Padang is het vervoer toegenomen, en aangezien het stoomschip, dat gewoonlijk voor die lijn gebruikt werd, niet voldoende bleek te zijn, terwijl geen grotere boot daarvoor kon gemist worden, hebben directeuren voor bedoelde lijn een nieuwe ijzeren stomer van 936 ton en 135 paardenkracht besteld, die thans te Glasgow gebouwd wordt.
Naar aanleiding der berichten, ontvangen van de Hoofd-Agent, vermenen directeuren, dat de ontvangsten van het Gouvernement en der particuliere passage niet veel zullen toenemen, doch de particuliere vracht zich nog meer zal uitbreiden.
Om echter in staat te zijn, alle voordelen te genieten, die dit vervoer gerekend wordt te kunnen afwerpen, zijn directeuren van mening, dat het noodzakelijk is de kleine boten der Maatschappij te vervangen door schepen van groter laadruimte en minder kolenverbruik.
In verband hiermede zijn zij onlangs overgegaan tot de verkoop van de VICE-ADMIRAAL FABIUS, welke, alhoewel zeer bruikbaar toen zij gekocht werd, later bevonden is minder aan de behoefte dezer Maatschappij te voldoen.
De Hoofd-Agent is ook in onderhandeling over de verkoop van de KONINGIN DER NEDERLANDEN, waaromtrent hetzelfde kan gezegd worden; daarentegen hebben directeuren een tweede nieuwe ijzeren stomer besteld van ongeveer 1.100 ton en 175 paardenkracht, die in het begin van 1872 gereed kan zijn en bovendien, op voorstel per telegram van de Hoofd-Agent, een in het afgelopen jaar gebouwd stoomschip van 1.800 ton gemeten, aangekocht, voorzien van de nieuwste verbeteringen in de machineriën, welke boot spoedig beschikbaar zal zijn.
Deze nieuwe stomers zullen de laadruimte onzer vloot in verhouding brengen tot het vermeerderd vervoer.
Een lijst van de tegenwoordige vloot der Maatschappij is hierbij gevoegd en de directeuren zagen uit de opgave van de Hoofd-Agent en van de Super-Intendent-Engineer, dat alle stomers in de beste orde zijn.
De boten hebben het gehele jaar voortdurend dienst gedaan, terwijl slechts een ongeval heeft plaats gevonden, namelijk met de BATAVIA, die in de nabijheid van Macassar op een rif geraakte, doch er spoedig weder afgebracht en hersteld werd en thans weer in orde is.
De Maatschappij is de meeste dank verschuldigd, voor de spoedige en belangeloze hulp, bij het afbrengen van het schip verleend, door Zr. Ms. stomer RETEH en het gouvernements stoomschip JAVA.
Het is de directeuren aangenaam te kunnen mededelen, dat het contract met het gouvernement deugdelijk en juist ten uitvoer is gebracht.
Uit bijgaande rekeningen blijkt, dat, na betaling van alle kosten, inclusive depreciatie, het verlies op de verkochte stomer, het interim-dividend ad 3 procent in november aan aandeelhouders uitbetaald en na afschrijving van 10 procent als gewoonlijk van het bedrag, betaald voor het stoomvaartcontract en £ 9.645 10s. 5 d. zijnde het saldo der voorlopige onkostenrekening, er een voordelig saldo op de winst- en verliesrekening overblijft van £ 8.373 18s. 8 d. Van dit saldo stellen directeuren voor een verder dividend uit te keren tot de koers van 4 procent, bedragende £ 8.070 12s. (makende 7 procent over het jaar) en de som van £ 303 6s. 8d. op nieuwe rekening over te dragen.
De som van de winst- en verliesrekening afgezonderd voor depreciatie, niet voldoende geacht wordende, hebben directeuren die vermeerderd met een overdracht van het assurantiefonds in de geest als verleden jaar.
Het saldo van het voorschot ad £ 83.333 6s. 8d. van het Gouvernement van Nederlands-Indië is door afbetalingen gedurende het jaar 1870 tot £ 52.083 6s. 8d. terug gebracht.
Het zal de aandeelhouders uit de balans blijken, dat het bedrag aan schuldbekentenissen en leningen een aanmerkelijke vermindering heeft ondergaan.
De aftredende directeur is de heer Robert Salmond, die herkiesbaar is en zich daarvoor weder aanbiedt.
De auditeuren de heren William Macnaughtan en Fredk. Esse treden eveneens af, doch beiden bieden zich weder als kandidaten aan.
Den Haag, 25 mei 1871. Poolman, directeur.
Namen der stoomschepen behorende aan de Maatschappij:
Scheepsnaam: Gezagvoerder: Ton: Nominale paardenkracht der machines:
KONING WILLEM III B.D. de Jong 1.055 200
KONINGIN SOPHIA Dirk de Wilde 1.055 200
BARON SLOET VAN DE BEELE J. ten Noever Bakker 1.055 150
MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE M. van Emmerik 808 125
BARON BENTINCK W.C.P.L. van Königsfeldt 808 125
MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN D. Buijs 505 80
W. CORES DE VRIES B.J. Tergast 505 80
KONINGIN DER NEDERLANDEN H.G. Hagers 480` 120
VICE-PRESIDENT PRINS J.J. Easton 444 120
SUNDA W.A. Berghuis 197 40
SINGAPORE J.W. Kayser 350 150
BATAVIA J.C. Bierings 300 80
Balans over het jaar eindigende 28 februari 1871.
Passief
Ingeschreven kapitaal 13.151 aandelen van £ 20 £ 263.020
Onuitgegeven kapitaal 1.849 aandelen van £ 20 36.980
15.000 300.000

Gefourneerd kapitaal, als:
900 aandelen £ 20 gefourneerd £ 18.000
12.251 ,, £ 15 ,, £ 183.765.0.0
12.351 £ 201.765. 0. 0
Acceptatien 6.060.18. 0
Schuldbekentenissen en leningen 4.350. 0. 0
Gouvernement van Ned.-Ind. saldo voorschot 52.083. 6. 8
Diverse crediteuren 5.878.19.11
Assurantie-fonds saldo 2.000. 0. 0
Winst- en verliesrekening saldo 8.373.18. 0
£280.512. 3. 3
Debet winst- en verliesrekening over het jaar eindigende 28 febr. 1871
Aan onkosten in Londen inclusive salarissen
kantoorhuur, diverse onkosten, salaris
directeuren en commissie en onkosten in
Nederland £ 5.401. 3. 4
Aan intrest-rekening: saldo inclusive intrest
Op diverse schuldbekentenissen en
Leningen 1.203. 2. 2
Aan verlies op de verkoop van de stomer
VICE-ADMIRAAL FABIUS 2.000. 0. 0
Aan stoomvaart-contract afgeschreven 1.800. 0. 0
Aan voorlopige onkostenrekening saldo afgeschreven 9.645.10. 5
Aan interim dividend betaald over het eerste halfjaar 1870 6.052. 7. 0
Aan dividend nu voorgesteld ad 4 percent, makende 7 percent
per jaar £ 8.070.12. 0
Aan saldo overgebracht op
nieuwe rekening 303. 6. 8
8.373.18. 8
£ 34.476. 1. 7
Actief
12 stoomschepen getaxeerd op £ 173.000. 0. 0
Assurantie op de stoomschepen niet vervallen 6.093. 2. 9
Kolen Depôts te Batavia, Soerabaija, Samarang
Makassar, Timor, Muntok, Banda, Amboina,
Padang en Palembang 5.040. 0.10
Stoomvaart-contract saldo 9.000. 0. 0
Kantoor-inventaris, waarloze machinerien, enz.,
In Ned.-Ind. 2.550. 9.10
Voorraad kolen in Indië 50.887. 9. 6
Min vracht onbetaald 1.237. 4. 1
49.650. 5. 5
Kassa bij bankiers en in handen 5.690.18. 3
Acceptatien 8.564. 5.10
Kantoor-inventaris 222.12. 4
Diverse debiteuren 4.177. 0. 7
£ 280.512. 3. 8
Nagezien en akkoord bevonden
(w.g. W.M.) Macnaughtan, Fred. Esse, auditeuren
Per balans £ 220. 0. 0
Ontvangsten der stoomschepen na aftrek van
Assurantie en alle onkosten, zomede voor
depreciatie 34.256. 1. 0
Nagezien en akkoord bevonden: ___________
(w.g.) W.M. Macnaughtan, Fred. Esse, auditeuren. £ 34.476. 1. 7
De ondergetekenden verklaren de bijgaande balans en winst en verliesrekening tot 28 februari 1871 der maatschappij te hebben geconfronteerd en akkoord bevonden (w.g.) W.M. Macnaughtan, Fred. Esse, auditeuren.


Datum: 25 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. de Lorme van Rossem, makelaar, zal op maandag de 31e juli, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: 7/40 aandelen in het Nederlands barkschip JOHANNA EN WILLEM, gemeten op 442 tonnen, varende onder directie van de heer T.C. Schol, gevoerd door kapt. C.A. Bakker, thans op reis van Amsterdam naar Hongkong.


Datum: 26 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Directeuren van de Stoomvaart Maatschappij Nederland hebben het volgende openbaar gemaakt:
In het verslag der verantwoording van Z.M. consul te Portsmouth, wegens zijn handelswijze bij de scheepsramp van de WILLEM III lezen wij:
In de vooronderstelling dat de Stoomvaart Maatschappij Nederland zich het lot der passagiers zou aantrekken, werd aan haar getelegrafeerd, doch het antwoord luidde, dat het de zaak der assuradeurs was, welke hunnen Londense agent, de heer Wendt naar Portsmouth zouden zenden. De heer Wendt bleef evenwel weg. Wij moeten dit gedeelte van het rapport toeschrijven aan een kennelijk misverstand.
Wij ontvingen op de 22e mei ll., een telegram waarin de consul meldde, dat de kapitein met betrekking tot de assurantie geïnformeerd wenste te worden en vroeg wat hij met de passagiers moest doen.
Wij antwoordden daarop diezelfde dag aan de heer consul te Portsmouth: Underwriters have sent Londen agent Mr. Wendt to Portsmouth. About passengers cannot give orders.
Het eerste had natuurlijk alleen betrekking op de vraag omtrent de assurantie.
Dat van hier uit geen orders konden gegeven worden omtrent de passagiers zal iedereen begrijpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 23 juli. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Steffens, van Riga naar Amsterdam, is alhier met verhitte lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 24 juli. De 17e dezer is van de werf van de heer Watson te water gelaten een schroefstoomschip, genaamd FOP SMIT, lang 230 voet, breed 30 voet, hol 17 voet, groot 1450 ton, met machines van 130 paardekracht. (opm: in aanbouw voor Wm. Ruys & Zn., Rotterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Manilla, 2 juni. Het Nederlandse schip SINDBAD, kapt. Kooij, de 29e mei met averij hier binnengelopen, heeft de 31e de reis naar Patani (Sumatra) voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 25 juli: het barkschip ALLEGONDA JACOBA, groot 698 ton, opgehouden voor NLG 22.950.


Datum: 28 juli 1871


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een veerschip, groot 17 ton, met inventaris, zich nog in een beste staat bevindende. Te bevragen bij S.J. Hoekstra, scheepstimmerbaas te Sloten.


Datum: 29 juli 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 juli. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwde kofschip GRIETJE HUIZINGA, kapt. S.L. Pekelder, gebouwd op de werf van Van der Werff te Wildervank.


Datum: 31 juli 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Ayres, 18 juni. De Nederlandse schoener COSMOPOLIET, van St. Catherine’s naar de Plata Rivier, in onze editie van 22 juni als verongelukt opgegeven, is op de kust van Castillos (opm: een 80 mijl lange kuststrook in Uruguay) gebleven.


Datum: 01 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 31 juli, per telegram. Het Nederlandse stoomschip STELLA is alhier met zes voet water in het ruim aangekomen, hebbende door dikte van mist bij het eiland Gorgona gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 4 juli. Het Nederlandse schip LIDA, kapt. Vinke Muller, alhier gereed liggende om naar Amsterdam te vertrekken, heeft door aanvaring van het schip DE VREDE, terwijl deze gesleept werd, enige schade bekomen, die gerepareerd moet worden. Het zal vermoedelijk de 9e dezer weder tot vertrek gereed komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Winschoten, 30 juli. De hier thuisbehorende kof GEORG, kapt. B.B. Mulder, van Petersburg komende, is bij Wyborg gestrand. Het schip zal niet af te brengen zijn. De equipage is gered.


Datum: 02 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Directe stoomvaart tussen Rotterdam en Amerika. Uitgifte van NLG 450.000, verdeeld in 450 obligaties à NLG 1000,-, aflosbaar à pari op of vóór de 15e februari 1877, onder solidaire aansprakelijkheid van:
De heren Corns. Balguerie & Zoon, Rotterdam.
De Commanditaire Bankvereeniging Rensburg & Van Witsen, Rotterdam.
De heren Jan Havelaar & Zoon, Rotterdam.
De heren R. Mees & Zonen, Rotterdam.
De heren S. Raphael & Co., Amsterdam.
De Rotterdamsche Bank, Rotterdam.
De inschrijvingen zullen aangenomen worden op maandag 7 augustus van ’s morgens tien tot twee ure, ten kantore van De Rotterdamsche Bank, Rotterdam, de Commanditaire Bankvereeniging Rensburg & Van Witsen, Rotterdam, en de heren S. Raphael & Co., Amsterdam, alwaar inschrijvingsbiljetten en prospectussen verkrijgbaar zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. Men deelt aan de Java Bode mede, dat te Amsterdam een plan ontworpen wordt om de rede van Batavia en van Soerabaija te voorzien van een ijzeren drijvend droogdok, volgens de beste constructie en van voldoende capaciteiten, om grote schepen te kunnen dokken en repareren. Reeds zou aan de Indische regering het verzoek gericht zijn om een emplacement voor een dok c. a. bij het eiland Purmerend of Amsterdam. Wanneer deze onderneming tot stand komt dan zal aan een lang gevoelde, dringende behoefte der scheepvaart voorzien en een der wensen van de handel bevredigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 juni. De Nederlandse schepen ROELFINA CATHARINA, kapt. D.D. Roos;
HOLLAND, kapt. W.C. Pfefferman, en CATHARINA HENDRIKA, kapt. G.G. Kruizinga, zijn alhier bevracht, de eerste twee om te Gualeguay (opm: Argentinië), en de laatste om te Fray Bentos (opm: Uruguay) voor Falmouth te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Volgens bij het departement van Marine ingekomen telegram is Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER, onder bevel van de kapt.t.zee R.L. de Haes, de 31e juli van Batavia naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 18 juni. Het Bataviasch Handelsblad meldt, dat te Soerabaija een oorlogsstomer met machines van 80 paardekracht met goed gevolg van stapel is gelopen.


Datum: 03 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 augustus. Door de Admiralty Court zijn voor hulp en berglonen van het verbrande stoomschip WILLEM III de volgende sommen toegekend: Aan Greenham, schipper van de loodskotter MARY, GBP 20, benevens GBP 5 voor onkosten, aan de kotter MARY GBP 600 en aan de sleepboten CAMBRIA en SCORPIO GBP 3.500, waarvan GBP 1.000 aan de SCORPIO. De kosten voor rekening van de WILLEM III.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 29 juli. De Nederlandse galjoot VOORWAARTS, kapt. De Jonge, de 26e met een lading lijnzaad van hier naar Amsterdam vertrokken, is gisteren avond teruggekomen met overworpen lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 31 juli. De Nederlandse schoener BERNARDUS GODELEVUS, kapt.Kral, van Catanzaro met fijne olie naar St. Petersburg bestemd, werd heden, in de Sont ten anker liggende, door de Amerikaanse bark C.E. HAZELTYNE, kapt. Gelkey, uit New York, van Kroonstad met hout naar Liverpool, aangevaren en heeft daardoor de kluiverboom verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyborg, 28 juli. De lading van de Winschoter kof GEORGE, kapt. Mulder, van Petersburg met beenderen naar Macduff, in Björkösund gestrand, zal wellicht te bergen zijn. Het schip is wrak.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Billiton, 30 juni. De 12e juni, des nachts ten 11 ure, strandde ten oosten van Billiton op het rif genaamd Karang-Tiga-Poeloe (opm: letterlijk: 30 stenen rif), nabij de Schaarvogel-eilanden, de schoener COURIER, te huis behorende te Serawak. De opvarenden en de passagiers werden gered, en een gedeelte van de lading geborgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 augustus. Volgens telegram dd. Amsterdam 2 augustus, heden alhier ontvangen, is de stomer PRINS VAN ORANJE der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, de 30e juli van het Nieuwediep naar hier vertrokken met 53 passagiers en een volle lading.


Datum: 04 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Naar men verneemt is de heer A. G. Bosch te Amsterdam, oud gezagvoerder in Nederlands-Indië, bezig met het ontwerpen ener Indische dokmaatschappij, die zich ten doel stelt de vestiging van ijzeren drijvende droge dokken, geschikt voor het grootste charter schepen. De ontwerper heeft bereids officiële stappen gedaan bij het gouvernement in Indië tot verkrijging van enige gunstige bepalingen ten opzichte van de ligplaatsen enz. Subsidie wordt daarbij niet gevraagd, omdat de exploitatie rentegevend genoeg is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepboot FAMWIRKS, voor rekening der heren J. C. van Hattem & Co. te Sliedrecht. De machine werd vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruin & Co. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alkmaar, 2 augustus. Van de scheepstimmerwerf De Hondsbosch, thans toebehorende aan de firma D. Bosman & Zoon, is vlug en goed van stapel gelopen de nieuwgebouwde ijzeren schroefstoomboot ALKMAAR PACKET Nº. 4. Het vaartuig, ingericht voor passagiers en goederen, is gebouwd voor rekening der te dezer stede onder directie des heren C. Bosman bestaande vereniging, die reeds drie zulke boten in de vaart op Amsterdam heeft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 augustus. Heden avond had hier de verkoop plaats van de stoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA, der ontbonden Overijsselsche Friesche Stoomboot Maatschappij, waarvan koper werd de directie der vorige rederij voor de som van NLG 10.117. Er is dus hoop, dat weder spoedig in de dienst op Zwolle, Meppel en het Nieuwediep zal worden voorzien.


Datum: 05 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.W.B. Zur Mühlen en H.J. Daam, makelaars, zullen op maandag de 21e augustus 1871, des avonds ten 6½ ure, te Amsterdam in de Witte Zwaan op de Nieuwe Dijk, ten overstaan van een bevoegd beambte verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast schoenerschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ALBRECHT FREDERIK, gevoerd door kapt. W. Bakker Hzn., volgens Nederlandse meetbrief lang 25,50 meters, wijd 4,50 meters, hol 3 meters en alzo gemeten op 153 tonnen of 81 lasten; liggende in het Oosterdok. Breder volgens inventaris, en bericht bij bovengemelde makelaars.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop. (opm: verkocht aan rederij A.M.E. Tromp te Amsterdam; herdoopt in AUGUST MARIE)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 24 juni. Deze morgen werd met het beste gevolg van de nieuwe werf der heren Charles Connell & Co. te Scotstown, Whiteinch, een schoon gebouwd schroefstoomschip, groot 1.000 tonnen, te water gelaten, gebouwd overeenkomstig de nieuwe bepalingen van Lloyd. Hetzelve zal gevoerd worden door kapt. Lindeman, door wiens echtgenote het schip genoemd werd GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER. Deze boot is gebouwd voor rekening van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij voor de maildienst in de Nederlandse koloniën.


Datum: 07 augustus 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden mededeling. De inlandse bemanning op de kusterschepen.
Geachte redacteur! Reeds herhaalde malen is door deskundigen, waaronder de firma P. Landberg & Zn. te Batavia, de voornaamste rederij van onze kolonie, er op gewezen hoe de gehele kustvaart in Nederlands Indië met een, zo al niet gehele, doch gedeeltelijke ondergang bedreigd wordt door het gemis van een behoorlijke strafwet waarbij de koopvaardij-kapiteins gewaarborgd worden tegen de willekeurige handelingen van hun equipage en wederkerig. Zoals de toestand van het recht op Nederlands-Indische koopvaardijschepen thans is, kan het onmogelijk blijven, zonder dat de schromelijkste ongelukken en wanordelijkheden plaats grijpen. Vooral gedurende de laatste jaren, nu de inlandse schepelingen bij ondervinding weten dat zij ongestraft blijven wanneer zij deserteren, dienst weigeren, enz. enz. is het kwaad zo hoog gestegen, dat men gedurig hoort van oproer, muiterij en dergelijke misdrijven aan boord van onze kusterschepen en waarin de wet niet voorziet. Ziehier wat mij onder andere is gebeurd:
Mijn schip is met Javanen bemand en die lieden hebben zich verbonden om mij gedurende de tijd van tien maanden te dienen en te gehoorzamen tegen genot van traktement en voeding. Bij het aangaan van deze verbintenis hebben zij ontvangen vijf maanden traktement als voorschot en is hun de monsterrol op het havenkantoor behoorlijk voorgelezen. Ik heb mij geheel aan het contract (de monsterrol) gehouden, hen goed behandeld en gevoed (volgens hun eigen verklaring aan de heer havenmeester) en gedurende de 7 maanden dat zij bij mij in dienst zijn, hebben zij nergens over geklaagd. Nu zij echter te Soerabaja zijn en van de Grisseese ronselaars vernomen hebben dat er gebrek aan zeelieden is en bijgevolg de huren hoog staan, verzoeken zij eenparig hun ontslag en niettegenstaande zij nog drie maanden moeten dienen, weigeren allen eensklaps te werken op grond zij “tjapé” zijn. Mijn schip is bezig met laden en reeds over een paar dagen moet ik vertrekken, zodat ik noch tijd, noch lust heb om de equipage te verwisselen en daarvan de enorme onkosten te betalen. Daarbij heb ik het recht nog 3 maanden dienst van hen te vergen. Toen ik op hun verzoek om ontslagen te worden antwoordde, dat ik de zaak in overweging zou nemen, verlieten 16 man van de equipage het schip zonder verlof, of zonder zich aan de wachthebbende officier te storen, latende het schip dus aan Gods genade over en alleen op de rede liggen. Wel is waar zijn zij onmiddellijk door de waterschout weer aan boord gezonden, maar de volgende dag weigerden zij weer te werken en verlieten het schip, evenals daags te voren. Nu zitten de heren voorlopig op mijn verzoek in ’s lands gevangenis en wordt het scheepswerk door koelies verricht, tot tijd en wijle ik reisvaardig ben, als wanneer de onwilligen door de sterke arm van de politie worden aan boord gebracht. Maar nu ga ik onder zeil en in zee zijnde, waar zij niet kunnen weglopen, weigeren zij weer dienst. Wat moet ik dan doen? De wet, die mij beschermen moet, laat mij in de steek. Hoe moet ik mijn equipage tot hun plicht brengen? In de boeien sluiten? Dat is alles goed en wel, maar wie moeten dan de dienst verrichten? Zonder handen kan ik mijn schip niet regeren. Hen dwingen met slagen of met geweld? Dit is streng en op zware straffe bij de wet verboden en de inlanders, die zulks weten, steunen daarop. Wat moet er dan gedaan worden? Het schip laten drijven en verongelukken of het ongehoorzamen bevreesd maken door de grootste belhamel over hoop te schieten? Helaas! Met verontwaardiging herinneren wij ons hoe onlangs een scheepsgezagvoerder, de heer S., een maand gevangenisstraf heeft ondergaan, omdat hij niet verkoos alleen met een paar zieken op een wrak in open zee achter te blijven en hij, toen zijn ondergeschikten zich met de enige sloep van boord verwijderden en niet op zijn herhaald bevel wilden terugkeren, op de onwilligen schoot om hen daartoe te noodzaken en twee van hen kwetste. Nu vraag ik, wat moeten wij in godsnaam doen? De rechtsgeleerden weten het zelf niet; de ene zegt onder andere dat Staatsblad nummer 100 en 101, 1861 van toepassing is op Nederlands Indische schepen, de andere ontkent het. Wij zitten tussen Scylla en Charybdis. Moeten wij gezagvoerders onze eigen rechters zijn als de wet niet machtig genoeg is om ons te beschermen en in onze rechten te handhaven.? Reeds menig gezagvoerder of schepeling is slachtoffer geworden van deze bandeloze toestand. Alles is niet bekend, maar kon het blauwe graf spreken en tonen wat in zijn schoot ligt begraven, menig bloedige scène zoude aan het licht komen, welke aan boord plaats heeft gehad door gebrek aan tucht. Ik verzoek mijn collega’s beleefd, ten eerste hun stem met mij te verheffen en de wetgever te verzoeken in een gebrek te voorzien dat als een kanker aan onze kustvaart knaagt; ten tweede de feiten naar waarheid openbaar te maken opdat wij zo spoedig mogelijk een strafwet krijgen voor onze Nederlands-Indische koopvaardijschepen. Met de plaatsing hiervan zult Ued. mij ten zeerste verplichten en verzoek ik tevens heren redacteurs van andere dagbladen dit artikel uit uw veelgelezen blad over te willen nemen. Hopende dat hierdoor een goed resultaat zal worden verkregen, verblijf ik,
achtend, Ued. dw. dienaar, C.I. Suick, gezagvoerder van de Nederlands Indische brik HENRIETTE ELIZABETH.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 3 augustus. Gisterenmiddag ten 12 uren, na een reis van 89 dagen, arriveerde alhier het Nederlandse schip AURORA, gezagvoerder H. Visser, aan boord hebbende een Engels marineofficier, die hij had mee gebracht van het eiland Paulus. Kapt. Visser, op zijn reis herwaarts dicht langs de eilanden Paulus en Amsterdam zeilende, ontwaarde de 16e juli jl. bij het eiland St. Paulus de omgekeerde Engelse oorlogsvlag van de 1e divisie, waaiende van de top van genoemd eiland. Daaruit afleidende dat aldaar in nood zijnde schipbreukelingen zich moesten bevinden, hield hij onmiddellijk op het eiland aan, zag kort daarna een schip op strand zitten en spoedig daarop een sloep opdagen, waarin zich bevond de luitenant ter zee van Hare Majesteits oorlogstransportschip MAGERA, sir Lewis Jones, van wie hij vernam, dat men genoodzaakt was geweest, doordat het schip zich bevond in zinkende toestand, om hetzelve ter plaatse op strand te zetten. Het vaartuig was bestemd voor Sydney, had aan boord 400 man, ter vervanging van hen, wier diensttijd was verstreken. Het was de commandant gelukt alle provisie te bergen, zodat er aan niets behoefte was, dan aan transportmiddelen naar Sydney. Dientengevolge werd ook beleefdelijk bedankt door de Engelse officier voor het gulle aanbod van de gezagvoerder van de AURORA, om zoveel manschappen aan boord te nemen als hij bergen of zoveel van zijn voorraad levensmiddelen af te staan, als hij missen kon. Het enige wat de commandant van het Engelse transportschip verlangde, was het meenemen van Sir Jones, om op de eerste landingsplaats de beste, waar een telegrafische gemeenschap bestond, de tijding van het ongeval te kunnen melden naar Hongkong, alwaar de Engelse stations-commandant de nodige maatregelen kon nemen, tot het afhalen van de schipbreukelingen en het verder vervoer naar Sydney. Die officier is heden van hier naar Batavia vertrokken tot het erlangen van verdere assistentie.


Datum: 08 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 augustus. Het Nederlandse schip KLEINKINDEREN, kapt. W. Nijs Jr., van Vlaardingen naar Lissabon, is gezonken na in aanvaring te zijn geweest met de Noorse bark HOVVARPIRER (?) De equipage is gered en te Portland aangebracht (opm: het vraagteken achter de naam van het Noorse schip is door de redactie van de krant aangebracht.)


Datum: 09 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 6 augustus. Het schip COURIER, kapt. Van Vliet, van Vlaardingen op hier bestemd, is in de Straat van Gibraltar met een onbekende bark in aanzeiling geweest en heeft schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

San Francisco, 8 augustus. Het Nederlandse schip CORNELIS, kapt. de Boer, is gestrand. De equipage is gered. (opm: zie ook NRC 230971; gestoten in Howe Sound, Canada)


Datum: 11 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt H.H. van Dam, C.H. van Dam & H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hunne meesters, op dinsdag 29 augustus 1871, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, No. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SUSANNA JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. W.S. Kramers, volgens meetbrief lang 35,50 meters, wijd 6,46 meters, hol 4,84 meters, en alzo groot 493 ton of 261 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Westerhaven, binnen deze gemeente, blijvende het schip inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 augustus. Naar wij vernemen vertrekt morgen ochtend Zr.Ms. stoomschip DJAMBI ter opsporing van de vermiste Padang-boot.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een of twee scheepstimmerknechten worden ten spoedigste verlangd bij D. Schuitmaker, aan de Stadsgracht te Franeker.


Datum: 12 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 5e augustus 1871, ten verzoeke van Dirkje Cornelia Van der Veurt, wasvrouw te Rotterdam, huisvrouw van Johannes Cornelis van Lambaart, heb ik, Henri Christiaan Tenthof van Noorden, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Johannes Cornelis van Lambaart voornoemd, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op 15 november 1871 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de gedaagde, met wie de eiseres de 28e januari 1863 is gehuwd, op 20 januari 1868 is aangemonsterd als bootsman en zeilmaker op het Nederlandse brikschip AFRIKA, gevoerd door kapt. D.J. Remmers, toebehorende aan de Afrikaansche Handelsvereenging te Rotterdam, voor een reis naar Banana via Cardiff en terug op een Nederlandse haven, met welk schip hij dientengevolge als zodanig op 21 januari 1868 van Hellevoetsluis is uitgezeild.
- Aangezien genoemd schip de 15e mei 1868 te Banana op de Zuidwestkust van Afrika is aangekomen en de 13e juni daaraanvolgende van daar is vertrokken, doch sedert noch van het schip noch van de bemanning enige tijding meer is ingekomen.
- Aangezien er sedert meer dan drie jaren zijn verlopen en de eiseres een verklaring van vermoedelijk overlijden wil aanvragen om een ander huwelijk aan te gaan.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
H.C.T. van Noorden, deurwaarder. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 10 augustus. Heden is hier per sleepboot van Antwerpen binnengebracht, de Nederlandse kof VERWISSELING, kapt. Mezenbroek, ten einde alhier opgetuigd en zeilvaardig gemaakt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 4 augustus. De Nederlandse kof JOHANNA PETRONELLA, van St. Ubes naar Alkmaar met zout, is hier lek binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 11 augustus. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwde galjootschip GEERDINA, kapt. M. Stuit, gebouwd bij G.J. Drent, beide te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt op vrijdag 18 augustus 1871, des avonds om 7 uur, in het hotel Everts te Veendam, tegen contante betaling publiek te verkopen het schoenerschip THEMIS, tot dusver bevaren geweest door kapt. L.L. Boiten, groot 140 zeetonnen, geklasseerd door Veritas 5.6 1.1, thans liggend te Bremerhaven. Nadere informatiën te bekomen bij de firma K & J. Wilkens te Veendam en bij de heer Kloppenburg, scheepsagent te Bremerhaven. (opm: verkocht aan reder B.B. Drenth te Pekela; nieuwe gezagvoerder H. Pijbes).


Datum: 13 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 augustus. In het begin der maand september e.k. zullen naar Java vertrekken de nieuw gebouwde Nederlands-Indische stoomschepen SHIRAZ, van Liverpool, en GOUVERNEUR GENERAAL MIJER, van Glasgow.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 augustus. Het Nederlandse schip DEN ELSHOUT, kapt. Teppema, met zware schade van hier de 1e augustus te Batavia aangekomen, is volgens telegrafisch bericht van daar d.d. 10 dezer, afgekeurd en zou verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York. 27 juli. Het schip NEDERLAND, kapt. Dirksen, de 25e juli van Rotterdam te Boston aangekomen, heeft gedurende de gehele reis slecht weder gehad de 27e juni, op 47º NB. 34º WL., sprong het schip gedurende een cycloon lek en verloor zeilen, en in een zware storm de 16e juli verloor het weder verscheidene zeilen en kreeg meer andere schade.


Datum: 14 augustus 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats zal publiek worden verkocht het best onderhouden snelzeilend schoenerschip LA PLATA (opm: vermoedelijk de ex MARY HELEN), groot 204 zeetonnen, met deszelfs complete inventaris zoals hetzelve tot dusver werd bevaren door kapt. G.H. Kuiper, en thans is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op donderdag den 31. augustus, ten 10 ure, zullen de ondergetekenden aan de Kleine Boom (opm: straat te Batavia) verkopen het Nederlands barkschip DEN ELSHOUT, metende 629 tonnen, gebouwd in 1844 en nieuw gekoperd in december 1869, gevoerd geweest door kapt. R.K. Teppema, met inventaris, bestaande uit dubbel stel zeilen, ankers, kettingen, trossen, boot, sloep en vlet, alles in een koop, en verder een partij nieuw touwwerk, zeildoek, blokken, provisiën, een chronometer, een barometer, een sextant, een lange kijker, enz.enz. Het schip is dagelijks te bezichtingen en informatiën zijn te bekomen bij de heren J. Daendels & Co., en bij de ondergetekenden.
Van Vleuten & Cox. (opm: de DEN ELSHOUT wordt niet gemeld bij de op 2 september 1871 nog ter rede van Batavia liggende schepen; ook het vertrek wordt niet genoemd)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 augustus. De laatste dagen maakte men zich ongerust over het wegblijven der jongste boot van Padang. De DJAMBI van de Nederlandse marine is zaterdag vertrokken om dit stoomschip, toebehorende aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, op te sporen. Heden werd in de Handelsvereeniging een telegram aan de voornoemde maatschappij gedeponeerd, meldende, dat de vermiste boot zonder schroef te Kroë ligt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. In de Handelsvereeniging is door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij het volgende telegram d.d. 4 augustus gedeponeerd: “de VICE-PRESIDENT PRINS is liggende te Kroë zonder schroef.”

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 4 augustus. Wij vernemen, dat de XANTHO, de walvisvaarder, onlangs op de Tijger-eilanden (opm: 06º25’ ZB en 121º00’ OL) gestrand, door lieden van Bonarette, die het schip verlaten vonden, afgetuigd, gesloopt en verbrand is geworden, zodat de kopers van het wrak geen traan, althans geen walvistraan, zullen storten. (opm: zie JB 250871)


Datum: 15 augustus 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 augustus. Het schip MUSCOVADO, kapt. Jaski, van Demarary naar Baltimore, op Body Island (opm: mogelijk Booby Island, Bahama’s) gestrand, zal met de lading weg zijn.


Datum: 16 augustus 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 augustus. Naar wij vernemen, zoude het ongeval de Padangboot (opm: VICE PRESIDENT PRINS) overkomen, zijn geschied op de terugreis naar hier. Het stoomschip SLOET VAN DE BEELE zal bij terugkomst naar hier die boot op sleeptouw nemen.


Datum: 17 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bzn., D. Heydeman Jr., en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag 21 augustus 1871, des avonds ten 6½ ure, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, op de Nieuwendijk, ten overstaan van de notaris C. van Zijp, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ZEENYMPH, laatst gevoerd door kapt. J. F. Graadt van Roggen, volgens Nederlandse meetbrief lang 41,40 meters, wijd 6,26 meters, hol 5,40 meters, en gemeten op 622 tonnen of 329 lasten. Het voorz. barkschip is liggende aan de werf de IJhoek, in de Groote Wittenburgerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banka, juni. De 23e juni verongelukte op een klip bij Poeloe Tjelagin (district Toboali) het met steenkolen geladen Engelse schip GLENAVON, gezagvoerder J. Henderson, komende van Cardiff en met bestemming naar Shanghai. Het schip was reddeloos verloren. Slechts een gedeelte van de inventaris werd gered. De bemanning kwam behouden te Muntok aan.


Datum: 18 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 17 augustus. Gisteren zijn van de werf de Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen alhier te water gelaten vijf loodskotters, bestemd voor het Nederlands loodswezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ten overstaan van een bevoegd beambte, zal op zaterdag den 26 augustus 1871, des nademiddags ten 4 uur, ten huize van de weduwe L.O. Hoekstra te Roohel, onder Harkema-Opeinde, provisioneel worden geveild een overdekt gewegerd kofschip, groot 23 tonnen, met deszelfs volledige inventaris, bevaren door O.F. Jansen; thans liggende aan de werf van den scheepsbouwmeester J.L. Hoekstra te Roohel, onder Harkema-Opeinde.


Datum: 19 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Wij vernemen, dat het stoomschip PRINS HENDRIK van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland gisteren van de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow is te water gelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 augustus. In de Handels-Vereeniging is gedeponeerd een schrijven van de gezagvoerder van het stoomschip VICE-PRESIDENT PRINS van de volgende inhoud:
Aan de hoofdagent der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, Batavia.
WelEd.Gestrenge heer. Deze is dienende om UEdGestr. te informeren, dat wij de 3e j.l. des middags 12 ure, van Kroë zijn vertrokken en ten 3 ure in de namiddag door de hoge zee de schroef geheel en al hebben verloren, zijnde daardoor tevens de ijzeren gegoten ontlastpijp gebroken. Aan het opkruisen, zoals wij reeds een nacht gedaan hebben, viel niet te denken, zodat wij heden 12 ure van de 4e te Kroë zijn aangekomen. De passagiers, welke zich aan boord bevinden, zijn allen wel. Hoogachtend
Kroë, 4 augustus 1871, J.I. Easton, aan boord VICE-PRESIDENT PRINS.


Datum: 20 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Zr.Ms. schroefstoomschip WILLEM, onder bevel van de kapt.t.zee P. Toutenhoofd, is, volgens een bij het departement van Marine ontvangen telegram, in de avond van de 18e dezer uit Oost-Indië ter rede van Texel aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 juli. Met het stoomschip W. CORES DE VRIES, gezagvoerder M. Jansen, zijn op 24 juni jl. alhier aangebracht de gezagvoerder John Bastian en 12 schepelingen, behoord hebbende tot de rol van het Engels schip AGNES BANFIELD, welk schip, geladen met suiker, hennep, koffie en sigaren, op de reis van Manilla naar Londen op de stroomklip in Straat Sunda totaal verongelukt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 juni. Volgens hier ontvangen berichten is het onttakeld stoomschip BROMO, dat met enige benodigdheden voor de bouw van de lichttoren op Zwaantjesdroogte geladen en tot logies voor het werkvolk nabij genoemde droogte geankerd lag, in de nacht van vrijdag op zaterdag van het anker losgeraakt en weggedreven. Gisteren morgen is de stoomboot SMEROE van hier vertrokken om die vluchteling op te sporen. Voor de op de BROMO verblijvende werklieden is het ten zeerste te hopen, dat de stroom hunner woning niet in open zee gedreven hebbe, daar in dat geval het zoeken misschien niet spoedig door vinden zal gevolgd worden en zij intussen aan gebrek ten prooi zouden zijn.
Lichttoren Zwaantjesdroogte met gouvernements-stoomschip ORION; coll: Javapost

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 juli. Vrachten. Naarmate de afvoer van producten vordert, begint zich ook meer vraag naar scheepsruimte te openbaren. Het aantal disponibele schepen dat in de laatste dagen betrekkelijk niet onbelangrijk toegenomen is, voldoet echter in ruime mate aan de tegenwoordige behoefte. Kleine schepen zijn zeer gezocht voor Chinese reizen. Sinds de laatste berichten werden de volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen afgesloten.
VOORLICHTER laadt tin tot NLG 40, suiker en koffie tot NLG 71,50 à NLG 75, tabak tot
NLG 67,50, indigo tot NLG 90, te Batavia en Samarang te laden. STAD MIDDELBURG sloot af tot NLG 40 voor tin, NLG 75 suiker en huiden, NLG 80 voor tin, te Cheribon en Batavia te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio Janeiro, 23 juli. De lading van het schip CORNELIA MARIA, kapt. Sap, van Amsterdam naar Valparaiso bestemd, de 6e juli hier lek binnengelopen, is hier verkocht.


Datum: 21 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 augustus. Het Nederlandse schip GEERTRUIDA MARIA, kapt W.G. Coolen, is de 16e mei, na hevige stormen te hebben doorgestaan, op de kust van Patagonië gestrand en verbrijzeld, doch de equipage gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, A. Rocquette, W.J. Langeveld Jr. en P. Reineke, makelaars, zullen op dinsdag de 5e september 1871, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, op de Nieuwendijk, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild ijzeren brikschip, genaamd: ASTREA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J. Koordes, volgens meetbrief lang 37,15 meters, wijd 5,16 meters, hol 3,59 meters en alzo gemeten op 306 tonnen of 162 lasten, liggende in het Westerdok, aan de werf de Nachtegaal. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en de cargadoors W. J. Langeveld Jr. & Comp.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Timor, juni. Te Koepang werden aangebracht zeven Rottinezen (opm: inwoners van het eiland Rotti), die door het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, kapt. G. van den Gevel, aan de ingang der baai van Koepang waren aangetroffen op een zinkende praauw. Zij hadden reeds gedurende twee etmalen zonder voedsel rondgedreven zonder het land te kunnen bereiken.


Datum: 22 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 16 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J.& H. Nijhuis alhier te water gelaten het tjalkschip GEERTRUIDA, groot 110 ton en gevoerd zullende worden door kapt. H. Sleeper.


Datum: 23 augustus 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt gevraagd een bedrag van GBP 2.200 tegen verlening van bodemarij op het Engelse schip DESDEMONA, gezagvoerder G.M. Deslandes, thans liggende te Padang, op de lading, bestaande uit 841 ton, en op de vracht te verdienen op de reis van Singapore en Padang naar New York ad pl.m. GBP 2.800. Gegedigden kunnen inlichtingen bekomen ten kantore van de ondergetekende en van de firma Dümmler & Co. te Batavia en worden verzocht hun inschrijvings-biljetten in te dienen ten kantore van de notaris Chandon te Padang, uiterlijk des middags 12 ure van de dag, volgende op die van aankomst der boot, die de 25e augustus uit Batavia naar hier vertrekt, tevens daarbij voegende hun procuratiën om de bodemarij aan te nemen. Padang, 22 augustus 1871, Chandon, notaris.


Datum: 24 augustus 1871


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van donderdag 31 augustus a.s. zal door de ondergetekenden verkocht worden de ijzeren stoomsloep MELATI, ter bezichtiging liggende aan de Kleine Boom, en waaromtrent inlichtingen te bekomen zijn bij de firma Reijnst & Vinju.
Van Vleuten & Cox.


Datum: 25 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Door bijzondere omstandigheden wordt te koop aangeboden een buitengewoon snel varend gekoperd en kopervast schoenerschip, groot 160 gemeten tonnen, varende onder Nederlandse vlag, zes jaren oud en geclassificeerd bij Veritas 3 3 A 1.1. met kruis voor 9 jaren, voorzien van een uitmuntende inventaris. Het schip ligt aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam. Nadere inlichtingen te bekomen bij D. H. van Wijk, te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Celebes, juni. De 20e juni arriveerden te Makassar de kapitein W. Lovers, twee stuurlieden en vijf matrozen van de walvisvaarder XANTHO, te huis behorende te New Bedford (Amerika), welk schip in de morgen van de 18e te voren was gestrand op een rif ongeveer 40 Engelse mijlen Z.O. of O.Z.O. van de zuidhoek van Saleijer (Tijger-eilanden [opm: 06º25’ ZB en 121º00’ OL]). In overleg met de stations-commandant in de wateren van Celebes werd onverwijld de gouvernements-stomer HERTOG BERNARD naar die eilanden gezonden om de 22 op het wrak achtergebleven opvarenden zo mogelijk nog te redden.


Datum: 26 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Volgens brief van kapt. Driest, voerende het Nederlandse schip PRINSES AMELIE, d.d. Nagasaki 14 juni, was het schip aldaar bevracht naar Java en zou spoedig beladen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lillesand, 22 augustus, per telegraaf. Het Nederlandse schip AALTJE MAATHUIS, kapt. Eefting, van St. Petersburg naar Amsterdam bestemd, is alhier zwaar lek, met vier voet water in het ruim binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gibraltar, 12 augustus. Een beschadigde partij tabak ex COURIER, kapt. Van Vliet, van Vlaardingen hier lek aangekomen, zal op de 14 en 15 dezer publiek verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 augustus. De van Petersburg met lijnzaad naar de Maas bestemde Veendammer kof MARTHA, kapt. Topzant, is lek op het strand van Skawshoved gezet. Gisteravond is het schip met assistentie en na lossing van een gedeelte van de lading af- en hier in de haven gebracht, waar het restant der lading gelost wordt om het schip te repareren. Het heeft 3 voet water in het ruim. (opm: schip blijft in de vaart tot in 1881)


Datum: 27 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij. Van Rotterdam zal op 10 september vertrekken naar Genua, Livorno en Napels, het 1e klasse nieuwe ijzeren stoomschip, groot 1.250 ton, genaamd: FOP SMIT, kapt. Metz.
Zullende met dit schip vervangen worden de reis van het stoomschip POLLUX, kapt. Wilkens, vroeger aangekondigd om te vertrekken van Nieuwediep op de 10/15 september.
Voor het vervoer van passagiers en nadere informaties, adresseer men zich bij de directie te Amsterdam of te Rotterdam en bij de gewone cargadoors der Maatschappij.
Amsterdam, 25 augustus, 1871, de directie. (opm: eerste reis van dit van Wm. Ruys & Zonen gecharterde stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 26 augustus. Heden morgen is op de Middelplaat gestrand de Engelse brik WATERS, kapt. Thompson, van Shields met een lading steenkolen naar Dordrecht bestemd. De equipage heeft met haar eigen boot het schip verlaten en is behouden alhier aangekomen. Het schip zal denkelijk totaal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 25 augustus, per telegraaf. Van de lading uit het schip MARTHA, kapt. Topzaat (opm: J.J. Topzant), (zie ons no. van 24 dezer, zijn 400 tonnen (opm: vaten) zwaar en 900 tonnen (opm: vaten) licht beschadigd. De gehele lading is door experts afgekeurd, en zal maandag a.s. publiek verkocht worden.


Datum: 28 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bolnes, 26 augustus. Heden liep met goed gevolg, van de werf van Gebr. Pot alhier, te water een schroefboot, gebouwd voor rekening van de heer A. G. Huyskes, te Hedel, met bestemming om dienst te doen bij de havenwerken te Harlingen. De machine van 16 paardenkracht is vervaardigd door de heren Diepeveen, Lels & Smit, te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip, genaamd WAAKZAAMHEID, voor rekening van de heren Boutmy & Co. te Rotterdam, en daarna de kiel gelegd van een Rijnschip, genaamd DE ZES GEZUSTERS, voor rekening van de heren M. J. Masion & Zonen te Dordrecht.


Datum: 29 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 24 augustus. Het Nederlandse schip FORTUNA, kapt. Van Veen, van Riga naar Nederland, is alhier met schade aan zeilen, enz. binnengelopen.


Datum: 30 augustus 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 29 augustus: het Nederlandse barkschip SUSANNA JOHANNA, groot 261 lasten: opgehouden voor NLG 16.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 augustus. Heden is alhier van Sunderland gearriveerd het stoomschip FOP SMIT (opm: eerste reis na oplevering)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 augustus. Het Nederlandse schip GEBROEDERS VISSER, kapt. F.K. Faber (opm: kof, bouwjaar 1863; kapt. Feye K. Faber) 21 dezer uit het Vlie naar Bergen vertrokken, is volgens telegram van Egersund aldaar gestrand (opm: 25 augustus) en totaal weg. De equipage is gered.
(opm: volgens de lokale courant Egersundsposten was de kof gestrand in de positie 58º26’48.8” N. 5º53’13.2” O. bij het eiland Eigerøy, buiten Egersund, en werd één opvarende vermist; de lading bestond uit hoepels voor haringvaten en was bestemd voor Bergen; volgens de courant Stavanger Amtstidene was het schip in voor het seizoen uitzonderlijk slecht weer terecht gekomen en zouden twee van de drie opvarenden zijn verdronken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Het Nederlandse schip NOORD-HOLLAND, kapt. T.B. Bloos, van Nerva herwaarts, is volgens bericht van de kapitein, na veel slecht weer doorgestaan te hebben, 26 dezer met verlies van de deklast te Gothenburg binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 augustus. Door de vissloep DANKBAARHEID, stuurman Visser, is alhier aangebracht de equipage van de brik ZWERVER, kapt. Hagedoorn, van Newcastle naar Riga, de 21e dezer mastloos bij Kamperduin gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 augustus. Omtrent de equipage van het schoenerschip DE ZWERVER, kapt. Hagedoorn, die heden morgen met het hoekerschip DE DANKBAARHEID, stuurman Simon Visser, hier is aangebracht, deelt men nog mede dat genoemde schoener de 21e dezer mastloos nabij Kamperduin door de bemanning van de hoeker werd gezien, en dat bij haar, in weerwil van de hevige zuidwester storm en hooglopende zeeën, besloten werd om assistentie te gaan bieden en de schipbreukelingen te redden. Na al het mogelijke beproefd te hebben, om langszij de schoener te komen, en nadat men genoodzaakt was een tros, waarmee men zich aan de schoener had trachten te verbinden, te kappen, kwamen drie man van de hoeker tot het bijna roekeloze besluit, om in hunne jol de equipage te gaan redden.
Met inspanning van ongelofelijke krachten bereikten zij het schip en mochten de ongekende zelfvoldoening smaken, om eerst de kapitein met zijn vrouw en twee nog zeer jeugdige kinderen en daarna de equipage, uit zes men bestaande, geheel van alles beroofd, doornat en verkleumd op hun vaartuig over te brengen, alwaar zij dadelijk van kleren en al het nodige op de liefderijkste wijze werden voorzien. Vele en langdurige pogingen om de schoener hier of daar binnen te slepen, werden door hen nog aangewend; maar aanhoudend stormweer noodzaakte hen om daarvan af te zien, te meer daar de schoener zwaar lek bleek te worden en spoedig scheen te zullen zinken. De hoeker DE DANKBAARHEID, die zeker op de onbeperkte dankbaarheid voor zijn menslievende pogingen aanspraak mag maken, zette toen met zijn kostbare last de koers naar deze haven en bracht tien mensen, die zij van een bijna zekere dood hadden gered, behouden aan wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 augustus, per telegram. Het Nederlandse schip JANTJE BERG, kapt. Van Driesten, van Newport naar Dantzig, is alhier lek en met slagzijde in de haven gekomen. Het zal vermoedelijk lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 28 augustus, per telegram. Het Groninger tjalkschip JOHANNA, kapt. D.B. Brouwer, van Hartlepool naar de Oostzee, is heden aan de mond der Eider totaal verongelukt. De equipage, benevens een gedeelte van de inventaris, zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, makelaar, zal op dinsdag 5 september 1871, des avonds na 6 uur, te Amsterdam in de Witte Zwaan op de Nieuwedijk, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets verkopen het als snelzeiler alom gunstig bekende hechte ijzeren kotterschip de ZWERVER, 34 ton, liggend in het Westerdok aan de Dijk. Breder bij billetten en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Op 23 dezer is te Newhaven door de smak VICTORIA een fles aangebracht met een papier, waaruit bleek dat het schip SIRIUS, kapt. Van Hilten, van Shields naar Cheribon, zich op 5 dezer op 12 mijl afstand van Bevesier bevond.


Datum: 31 augustus 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 29 augustus. De Veendammer galjoot EENDRAGT, kapt. R.F.K. de Boer, van Liverpool te Chiltepec (opm: 18º26’ NB en 93º05’ WL) in Mexico aangekomen, is, na de lading gelost te hebben en ballast ingenomen te hebben, op de baar (opm: van de Rio Gonzalez) verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Het Nederlandse schip PHENIX, kapt. Veldhuis, van Windau alhier aangekomen, heeft de 25 en 26 dezer zware stormen doorgestaan en daarin omstreeks twee derde van de deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 29 augustus, per telegram. Het kofschip JANTJE, kapt. T.F. Niewold, van Harlingen naar Frederikstad, is gestrand en wrak geworden. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 26 augustus. Wegens tegenwind liggen alhier ter rede de Nederlandse schepen:
GEERTRUIDA, kapt. Alberts, van Memel naar Nederland, FEIKA, kapt. Koops, van dito naar Wildervank en AELINA ALBERDINA, kapt. Kruizinga, van dito naar Oldenburg.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Palembang, juli 1871. De Nederlands-Indische schoener KIM SING HOAT, gevoerd door de Chinees Tan Jan Tie en toebehorende aan de te Palembang gevestigde Chinees Tan Ngasoe, op de reis van die plaats naar Singapore, is in de vroege ochtend van de 22e juni bewesten het eiland Berhala door een hoos overvallen en op zijde geworpen, en ging met zijn ganse lading, waaronder NLG 30.000 aan zilveren munt, in de diepte verloren. Van de 42 opvarenden van dat vaartuig wisten zich 25 in een sampan te redden. De 26e juni kwamen zij behouden te Lingga aan. De 17 overigen zijn zeer waarschijnlijk verdronken.


Datum: 01 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte, op de 31e augustus 1871 voor de notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Philippus van Ommeren, reder, cargadoor en expediteur, en Hermanus de Jongh, particulier, beiden wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap als cargadoors, expediteurs en reders met al hetgeen daartoe behoort en zij zullen goedvinden daaronder te begrijpen, zijnde een voortzetting der zaken, door de eerst ondergetekende gedreven wordende onder de firma Phs. Van Ommeren, welke zal gevestigd zijn te Rotterdam en waarvan beide vennoten de tekening zullen hebben, doch alleen voor zaken de vennootschap betreffende, en alzo niet tot het opnemen van gelden, het aankopen van of speculeren in publieke fondsen, het tekenen van promessen, het aangaan van borgtochten en dergelijke contracten, als wordende daartoe de privé handtekening van de beide vennoten vereist.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd, aanvang genomen hebbende de 1e setpember 1871, om te geduren, totdat een der vennoten het einde mocht verlangen en zulks een jaar bevorens schriftelijk zal hebben te kennen gegeven.
Wordende deze bekendmaking gedaan ingevolgde art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
Phs. Van Ommeren, H. de Jongh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Het schip HENDRIKA, kapt. Fischbeek van Dantzig naar Hull, is volgens telegram uit Lyngoer, data 27 dezer, met 9 voet water in het ruim te Sandö binnengelopen; had veel slecht weder doorgestaan en een gedeelte van de deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 augustus. In de Eijerlandsche gronden is een onbekende brik gestrand; assistentie is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 29 augustus. het schip ALPHA, kapt. Luning, van Riga naar Groningen, is met averij te Fjällbacka binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimstad, 25 augustus. De schoener FORTUNA, kapt. Van Veen, van Riga naar de Maas met lijnzaad, is met schade hier aangekomen. De lading moet wegens beschadigdheid gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiaansand, 26 augustus. De schoener ALICE, van Windau naar Schiedam met rogge, is hier met slagzijde en schade aan zeiling, en het schoenerschip AFINA, van Kroonstad naar de Maas, met onklare pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 30 augustus. Het Nederlandse schoenerschip ZWERVER is door visserlieden masteloos en van volk verlaten hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carthagena (Colombia), 1 augustus. De Nederlandse schoener DOLPHIJN, kapt. H.P. Pijbes, uit Pekela, van Greytown naar Savanilla, is bewesten Punta Garita (eiland Goria Zamba) (opm: Punta de La Garita [Galera Zamba]; positie 10º44’ NB en 75º21’ WL) gestrand; de equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 augustus. De van Livorno aangekomen galjoot HENDRIK WESTER, kapt. Drent, lost de voor hier bestemde goederen en gaat met het restant der lading naar Petersburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee of drie scheepstimmerknechten, flinke werkers, kunnen dadelijk of op den 5 oktober e.k. vast werk bekomen tegen goed loon. Adres met franco bericht, doch liefst persoonlijk, bij Hendrik de Jong, scheepsbouwer te Heeg.


Datum: 02 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 30e augustus 1871 wordt het schroefstoomschip WILLEM met de 25e september a.s. buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 september. Het Nederlandse schip ALUDA, kapt. Cadee van St. Petersburg naar Aberdeen, is volgens telegram van Hanstholm den 24 augustus bij Sibersted gestrand, doch de equipage gered. De stuurman en een matroos waren zwaar gewond. (opm: zie ook PGC 020971)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 30 augustus. Het alhier binnengebrachte schoenerschip ZWERVER - zie ons nummer van gisteren - maakte geen water en de lading cement schijnt droog te zijn. (opm: zie ook PGC 020971)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 augustus. De door het volk verlaten schoenerbrik ZWERVER, gevoerd geweest door kapt. K.K. Hagedoorn, uit Pekela, van Newcastle naar Riga, is masteloos te Grimsby binnengebracht. (opm: zie ook PGC 040971)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 25 augustus. Gisteren is te Silberstedt verongelukt de Sappemeerster schoener ALUDA, kapt. P. Cadee, voor kapt. J. Dallinga, van Petersburg met beenderen naar Aberdeen. Het volk is gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 september. Eerste zeebrieven voor de vaart binnen Nederlands-Indië zijn in 1870 uitgereikt aan 34 schepen, metende 3.422 last, tegen 30 schepen, metende 2.183 last in 1869. Van die 34 schepen zijn 16 in Indië gebouwd, 3 in Nederland en 15, metende 2.218 last, in den vreemde. Van de personen, aan welke zeebrieven werden uitgereikt, waren 6 Europeanen, 25 vreemde Oosterlingen en 3 Inlanders.


Datum: 03 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 september. Heden is van de werf ’t Kromhout van de scheepsbouwmeester Johs. Kloos met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomschip, genaamd VEREENIGING, bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen Hoorn en Amsterdam.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren kanaallichter, genaamd MERCURIUS, groot p.m. 130 gemeten lasten, voor rekening van de firma Jan Goedkoop alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juli. Heden zijn door de Factorij de volgende schepen bevracht:
ELLY 398 last, NLG 79,79, naar Rotterdam.
ZES GEZUSTERS 757 last, NLG 80,00, naar Dordrecht.
CORNELIA 440 last, NLG 80,00, naar Amsterdam.
NOACH II 503 last, NLG 80,00, naar Rotterdam.
SUNDA 900 last, NLG 82,50, naar Schiedam.
JUPITER 387 last, NLG 82,50, naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De vaart door het Suez kanaal, nu die kortere weg naar Indië geen droombeeld meer is, maar een fait accompli, zal ongetwijfeld de ingedommelde concurrentie weer doen ontwaken. Zo zal men met genoegen vernemen, dat de gezagvoerder van de stoomboot KONING WILLEM III, de heer De Jongh, met de eerstkomende mailboot naar Liverpool vertrekt tot de aankoop van een nieuwe stoomboot, groot 1.800 ton, om in de vaart te worden gebracht van Nederland naar Java, via het Suez kanaal. Moge dat voorbeeld van ondernemingszucht navolging vinden, zodat de nodige concurrentIe een billijker verhouding daarstelle tussen de passagegelden via het Suez kanaal, per landmail, en de gewone weg, om Afrika’s Zuidpunt, waarmede het reizend publiek niet weinig zal gebaat zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 september. Het schoenerschip BROEDERTROUW, kapt. Pybes, van St. Petersburg naar Amsterdam met rogge, is den 27 augustus met verlies van ankers en kettingen te Lysekil binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 september. De Nederlandse kof BERENDINA MARGARITA, kapt. Hegeman, van Elbing naar Varel, is den 27 augustus met verlies van zeilen te Fjällbacka binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 29 augustus. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Nieuwenhuis, van Petersburg naar Amsterdam, is alhier lek binnengelopen; heeft rogge gepompt en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 14 juli. Heden is op vendutie verkocht het Nederlandse barkschip VERTROUWEN, gemeten 682 ton, met inventaris, voor de som van NLG 18.510,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 30 juni. Den 18. dezer is bij de zuidhoek van Saleijer gestrand de Amerikaanse bark XANTHO, van New Bedford. Het wrak met de inhebbende 440 vaten traan is voor NLG 2.020, en de vier boten met een gedeelte inventaris voor NLG 837 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping. De notaris W. ’t Hooft te Rotterdam, als lasthebber van zijne principalen, zal op dinsdag 12 september 1871, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade, wijk 2 no. 52, aldaar, in één zitting publiek verkopen:
- Twee extra snelvarende ijzeren schroefstoomboten, genaamd GELDERLAND en OVERIJSEL, hebbende elk een draagvermogen van circa 75 lasten of 143 tonnen, beide na aftrek der machinekamer groot 99 tonnen; bijzonder ingericht tot vervoer van goederen en vee; met complete goed onderhouden machines van 20 paardenkracht, werkende met twee schroeven, reserve stoomketel, stoomlieren en verdere gehele inventaris; alsmede ijzeren roeiboten.
- Het fraai, extra sterk en goed onderhouden ijzeren lichterschip, genaamd ZUTPHEN, groot volgens meetbrief 197 tonnen, met geheel verdubbeld dek, bevattende kantoor, twee bijzonder net ingerichte woningen, voorzien van vele gemakken, laadruim, mast, ijzeren lier, hijstoestellen enz.
Zo als die van heden af ter bezichtiging liggen in de Haringvliet, Zuidzijde te Rotterdam.
Nadere informatien te bekomen ten kantore van voornoemde notaris ’t Hooft, aan de Hoogstraat, wijk No. 9 514 te Rotterdam, alwaar ook de inventarissen ter inzage liggen.


Datum: 04 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 juli. Met vrachten bleef het aanvankelijk stil, uithoofde van ming(?) der Singapoorse markt bleef ook hier niet zonder invloed, evenals het vooruitzicht, dat er spoedig grotere hoeveelheden producten ter afscheep zouden zijn, terwijl ook de inschrijving bij de Factorij op 20 dezer kans gaf tot emplooi voor enige Nederlandse bodems, die dan ook de afloop dier inschrijving bleven afwachten.
Aan de inschrijving bij de Factorij namen zeven schepen deel, die met uitzondering van MARIA ELIZABETH (à NLG 85,- aangeboden) genomen werden, als:
naar Amsterdam: Nederlands CORNELIA à NLG 80,00 en JUPITER à NLG 82,50;
naar Rotterdam NOACH II à NLG 80,00 en ELLY à 79,79;
naar Dordrecht: ZES GEZUSTERS à NLG 80,00
naar Schiedam: SUNDA à NLG 82,50.
Naar Australië werd tot geheime vracht, denkelijk GBP. 2.10/- opgenomen Nederlands MARIE ELISABETH. Op vendutie werd verkocht Nederlands VERTROUWEN à NLG 18.510,- met inventaris. Onbevracht zijn nog: Nederlands NIEUWE WATERWEG II, JONGE CORNELIS en TELANAK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Volgens alhier ontvangen bericht zou het Nederlandse schip STAD EDAM, kapt. Oosterink, van St. Petersburg naar Harlingen, met schade te Fredrikstad zijn binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lang tussen hoop en vrees te hebben geleefd moet ik eindelijk tot het treurige besluit komen, dat mijn geliefde op een na jongste zoon Martinus, gezagvoerder van het Nederlandse galjootschip GRIETJE, op 23 maart 1871 met genoemde bodem van Vlissingen naar Koningsbergen vertroken, in de ouderdom van ruim 29 jaren zijn graf in de golven heeft gevonden, daar sedert niets van het schip of de bemanning is vernomen. Diep bedroefd geef ik hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Groningen, 3 september 1871, Wed. G.F. Rasker – Teisma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd in hoop geleefd te hebben enig bericht omtrent het lot van onze veelbeminde zoon Kornelis Hammingh te ontvangen, moeten wij eindelijk wel die hoop opgeven. Als stuurman aan boord van het Nederlandse galjootschip GRIETJE, kapt. M. Rasker, 23 maart j.l van Vlissingen naar Koningsbergen vertrokken, heeft men sedert van die bodem taal noch teken ontvangen en komen wij tot de treurige zekerheid, dat hij met zijne gezellen op 26 jarige leeftijd een prooi der golven is geworden. Zwaar treft ons, benevens zijn enige broeder en zijne zusters deze slag, temeer daar voor 10 jaren het onzekere element ons ook een zoon heeft ontroofd. Wij hopen echter Gode te zwijgen, wiens doen wijsheid en liefde is.
Garnwerd, 3 september, 1871. H.E. Hammingh, A.J. Heerema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 30 augustus. Het hier binnengebrachte schip ZWERVER, gevoerde geweest door kapt. K.K. Hagedoorn, is dicht gebleven. (opm: zie ook NRC 151071)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandal, 26 augustus. Het schip AALTJE MAATHUIS, kapt. Eefting, van Petersburg naar Amsterdam, zwaar lek te Lillesand binnen, moet de lading lossen.


Datum: 05 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshaven, 30 augustus. Alhier is binnengelopen het schip FENNA EN WILLEMINA, kapt. J.C. Drenth, van Dantzig naar Dordrecht, met verlies van anker en ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Men bericht ons, dat het te Nieuwediep onlangs van Java binnengekomen fregatschip NOORDBRABANT, kapt J.H. Rovers, te huis behorende te Waalwijk, wegens de grote afmetingen niet naar Amsterdam zal kunnen opvaren, zodat de gehele lading te Nieuwediep zal moeten gelost worden. Dit schip is het grootste, dat tot nu toe daar in de haven is binnengekomen. Het is beladen door de Nederlandsche Handel Maatschappij met ongeveer 1.500 last stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Het schip BETSY, kapt. Veldhuis, van Frederikshald herwaarts, is op 23 augustus te Ultrosund bij Christiansand binnengelopen en was daar 26 augustus nog liggende. Aan boord was alles wel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder R. de Haan Sz. te Leeuwarden zal op donderdag den veertiende september aanstaande, namiddags 5 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Zuidvliet aldaar, vaceren tot de openbare verkoop van een goed betimmerd tjalkscheepje, groot volgens meetbrief 26 tonnen. Kan (opm: bij deze verkoping iets anders) worden bijgevoegd, na vooraf gedane opgave aan den deurwaarder.


Datum: 07 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 6 september. Heden is van de werf van de heer P. Boele Pz., scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefboot NANNY, voor rekening van de heer H.L. Stasse te Dordrecht; de machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruin & Co. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Aangaande het Nederlandse schip GRIETJE, kapt. Rasker, 23 maart uit Vlissingen naar Koningsbergen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 september. Het schip MAARTJE DOORNBOS, kapt. Smaal, van Loviisa herwaarts, is 30 augustus met verlies van zeilen en gedeelte deklast, na zware storm doorgestaan te hebben, te Lysekil binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 6 september. Kapt. Post, voerend het hoekerschip TWEE GEBROEDERS, met een lading hout van Riga te Maassluis binnen, rapporteert in het Skagerak zwaar stormweder te hebben gehad met stortzeeën, waarbij de boot op het dek werd verbrijzeld en waardoor men genoodzaakt was de deklast over boord te werpen. Door het vele wrakhout en het groot aantal drijvende delen, vermoedt men dat daar schepen zijn verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonsberg, 31 augustus. De schepen HELMUTH, kapt. Holz, van Dantzig naar Antwerpen, MARGARETHA, kapt. K. Ebeling, van St. Petersburg naar Amsterdam en KALIMAAS, kapt. Hanzen, van Borga naar de Maas, zijn hier in de nabijheid met enige lichte schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong 5 september. (per telegraaf). Het Nederlands-Indisch schip BATAVIA PACKET is bij Formosa (opm: Taiwan) totaal verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in De Witte Zwaan te Amsterdam op maandag 5 september:
- ijzeren brikschip ASTREA: NLG 17.000, in slag NLG 450, koper P. Reineke. (opm: schip gekocht door reders W. & A.H. Meursing, Amsterdam. Naam ongewijzigd, kapt. E.T. Jager)
- een chronometer: NLG 160, in slag NLG 30, koper P. Reineke
- ijzeren kotter SPERWER: NLG 850, in slag NLG 16, koper C. Ament.
(opm: de kopers waren makelaars, die waarschijnlijk kochten voor hun opdrachtgevers)


Datum: 08 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Het schip MARIA CHRISTINA, kapt. Balk, van Memel naar Harlingen, is volgens particulier bericht met schade te Noorwegen binnengelopen. Bijzonderheden ontbreken nog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 6 september. Gisterenavond werd alhier bericht ontvangen van de vuurtoren op Westschouwen dat een bark op het Nieuwe Zand gestrand was. De reddingschokker is onmiddellijk derwaarts gegaan en retourneerde heden met bericht dat de bark ( Noorse vlag) in vlot water lag en met het aanbreken van de dag de reis naar Antwerpen heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 september. Het schip PELIKAAN, kapt. De Jonge, van Helsingfors herwaarts, is na zware stormen doorgestaan en door een stortzee 60 balken van de deklast verloren te hebben, te Noorwegen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 6 september. Het schip VASCO DE GAMA, kapt. Noordhoek, van Lulea naar Marseille bestemd, is hedennacht door een stoomboot aangevaren en heeft daardoor de kluiverboom en kraanbalk verloren en schade aan de boeg bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Het schip MARGARETHA, kapt. Ebeling, van Petersburg naar Amsterdam, is volgens bericht van Tönsberg d.d 31 augustus in de nabijheid van die plaats met ernstige schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 september. Het schip EDOUARD EN MARIE, kapt. Van der Tas, bezig met het laden voor Java, is gestrand (opm: bericht is onjuist; zie NRC 261071).


Datum: 09 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het Vaderland (opm: een krant) van heden komt een bericht voor omtrent een aanbod dat aan de Stoomvaart-Maatschappij Nederland zou zijn gedaan door een maatschappij te Glasgow, welke voornemens was een geregelde maildienst van daar op Oost-Indië te exploiteren en wel van deze strekking dat de beide maatschappijen zich zouden combineren en haar boten, allen van het Nieuwediep, om de veertien dagen naar Indië zouden laten afvaren. Bij onderzoek is ons gebleken dat van het bovenstaande aan de directie van de Maatschappij Nederland niets bekend is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag 26 september 1871, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ST. JAN, laatst gevoerd door kapt. J. Lommerse, volgens meetbrief lang 39 meter 30 centimeter, wijd 7 meter 22 centimeter, hol 4 meter 63 centimeter en alzo groot 584 tonnen of 308 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars en bij de makelaar H.P. Nolet te Schiedam. (opm: het schip wordt verkocht naar Duitsland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 8 september. Van de werf van de scheepsbouwmeester G. van Duffelen Figee werd heden met goed gevolg te water gelaten het sloepschip VOLHARDING en van de werf van de scheepsbouwmeester W. van de Windt het sloepschip ONBESTENDIGHEID, zullende eerstgenoemde gevoerd worden door stuurman J. de Korte en laatstgenoemde door J. van de Put, beiden voor rekening van de heer P.L. Slis te Middelharnis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het barkschip ISAAC DA COSTA, groot 617 ton, gebouwd in 1856, gevoerd door kapt. B.J. Dirksen, is voor NLG 23.000 uit de hand verkocht aan een Noors huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Het Nederlandse schip STAD EDAM, kapt. Oostervink, van St. Petersburg herwaarts, is zwaar lek, met verlies van zeilen, verschansingen enz. te Frederikstad binnengelopen, Het heeft lijnzaad gepompt en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Volgens brief van kapt. Mondt, voerende het Nederlandse schip PADANG PACKET, van Newcastle naar Cheribon, bevond hij zich 6 dezer des namiddags ten één uur in goede staat zeilende bij Dungeness.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 september. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is heden ochtend Anjer gepasseerd en bij het ter perse leggen van dit nummer alhier aangekomen. De reis is dus volbracht in 42 dagen. De TJILIWONG is naar buiten gestoomd tot het afhalen der passagiers.


Datum: 10 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Afrikaansche Handels-Vereeniging. Maatschappelijk kapitaal NLG 4.000.000, verdeeld in 8 series à NLG 500.000, waarvan geplaatst NLG 2.500.00 in vijf series à NLG 500.000. Prioriteitslening, groot NLG 2.500.000, verdeeld in obligaties van NLG 1000 en NLG 500, rentende 5% ’s jaars, aflosbaar à pari, door jaarlijkse trekkingen, te beginnen met 1e juli 1872 en eindigde 1e juli 1891, met recht op een aandeel in de winst. De Afrikaansche Handels-Vereeniging heeft van haar maatschappelijk kapitaal van NLG 4.000.000, vijf series à NLG 500.000, zijnde alzo NLG 2.500.000 à pari geplaatst en de volle storting daarvoor ontvangen; de algemene vergadering van de aandeelhouders heeft reeds machtiging tot uitgifte van de 6e serie verleend. De Afrikaansche Handels-Vereeniging is gevestigd te Rotterdam, directeuren de heer H. Kerdijk, de heer L. Pincoffs, commissarissen de heer J. van der Hoop Jac. Zn. voorzitter, de heer Mr. J.G. de Bruyn, de heer A. Milders, de heer W.A. Viruly Verbrugge, de heer Mr.M. Mees, secretaris.
Ten gevolge van de uitgebreidheid van haar zaken, wenst de Afrikaansche Handels-Vereeniging een prioriteitslening, ten bedrage van NLG 2.500.000, te sluiten, waaraan de volgende voordelen verbonden zijn: 1. Rente à 5% ’s jaars. 2. Aflossing à pari in twintig jaren, door jaarlijkse trekkingen. 3. Een aandeel van 20% in de overwinst. 4. Actions de jouissance, welke aan ieder houder van obligaties, die ten gevolge van amortisatie uitgeloot worden, het recht geven om zolang de gehele lening niet afgelost is, een evenredig aandeel in de sub 3 vermelde 20% van de overwinsten te ontvangen. De ondergetekenden, ten gevolge van door hen met de Afrikaansche Handels-Vereeniging gesloten overeenkomst, bieden de boven omschreven obligaties aan het publiek aan tot de koers van 96½% en op de voorwaarden in de prospectussen vermeld. De inschrijvingen worden aangenomen op 21 en 22 september, van des morgens 10 tot 2 ure, bij de hierna genoemde kantoren, alwaar prospectussen verkrijgbaar zijn gesteld. Indien de lening de eerste dag voltekend is, wordt de inschrijving gesloten. Bij meerder inschrijving dan het gevraagde bedrag zal een pondspondsgewijze verdeling plaats hebben. De inschrijving vindt plaats:
Te Rotterdam …..…bij de Rotterdamsche Bank en Commanditaire Bank Vereeniging Rensburg & Van Witsen.
Te Amsterdam……..bij de heren Kerkhoven & Co., daartoe gemachtigd door de heren S. Raphael & Co.
Te ’s Hage…………..bij de heren Scheurleer & Zoonen en Keurenaer & Co.
Te Dordrecht………..bij de heren Simon Zadoks & Zoon, en Stoop & Rens.
Te Utrecht…………..bij de heren Vlaer & Kol, en Van Schermbeek & Van Hall.
Te Arnhem……….....bij de heren Van Ranzow & Co., en E.C. Engelberts & Co.
Te Groningen…........bij de heren Mesdag & Zonen, en J. Schilthuis U.Gz.
Te Leeuwarden……..bij de heer P. Koumans Smeding.
Te Zwolle………….…bij de heren A. van Deventer & Zonen.
Te ’s Hertogenbosch.bij F. van Landschot, en Victor A. van Rijckevorsel & Tilman.
Te Roermond………..bij Schmasen & Nacken
Te Maastricht………..bij Hering Vrijthoff & Co.
Te Middelburg……….bij J.A. Tak & Co.
Te Goes………………bij Van Heel & Co., en De Kanter & Hordijk
Te Brussel……………bij Jacques Errera Oppenheim
Te Antwerpen………..bij C.J.M. de Wolf en Baschwitz?& Co.
Rotterdam, 11 september 1871. De Commanditaire Bank-Vereeniging Rensburg & Van Witsen. R. Mees & Zoonen. De Rotterdamsche Bank. S. Raphael & Co. Jacques Errera Oppenheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen:
- het Nederlandse barkschip SUSANNA JOHANNA, groot 498 ton, gebouwd in 1854, gevoerd door kapt. W.S. Kramers, is uit de hand gekocht door de makelaar Ed.C.A. Koli voor een Oostzees huis (opm: verkocht naar Duitsland).
- Het Nederlands brikschip MINERVA, groot 241 ton, gebouwd in 1855, gevoerd door kapt. P. Cordia, is uit de hand gekocht door de makelaar Ed.C.A. Koli voor de heren Vrendenberg & Co. te Amsterdam (opm: herdoopt in JOHANNA MARGARETHA, kapt. H.A. de Boer).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 5 september. Het Nederlandse schip ROLINA MARIA, kapt. Hoekstra, alhier ladende voor Java, is gezonken.


Datum: 12 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Volgens nieuw telegrafisch bericht is het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. M.C. Braat, zaterdag 9 september, ’s namiddags ten 2 ure, ter rede van Batavia aangekomen. Alles wel aan boord. De passagiers waren over het algemeen zeer tevreden. De retourlading zal voor een gedeelte te Semarang worden ingenomen.
De reis was als volgt:
van rede Texel gestoomd 30 juli ’s ochtends 5 uur
Port Said aangekomen 13 augustus ’s namiddags 5 uur 14 dagen 12 uur
Van Suez vertrokken 18 augustus ’s ochtends 8 uur
Te Batavia aangekomen 9 september ’s namiddags 2 uur 22 dagen 6 uur
Zeereis 36 dagen 18 uur
Doortocht van het Suezkanaal 4 dagen 15 uur
Totaal van het Nieuwediep naar Batavia 41 dagen 9 uur.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Het nieuw gebouwde stoomschip PRINS VAN ORANJE, 3.000 tonnen, paardekrachten 400 nominaal en 1.600 effectief, gezagvoerder M.C. Braat, zal na beladen te zijn van Batavia via het Suez-kanaal naar het Nieuwe Diep vertrekken. Het schip en de machines zijn geheel naar de nieuwste uitvindingen gebouwd en vervaardigd. De kajuiten en hutten, welke laatsten geheel van de eersten zijn afgescheiden, zijn met het meest mogelijke comfort ingericht. Het beddegoed, tafelgoed en tafelgereed-schap worden kosteloos verschaft. De bediening, waartoe o.a. vrouwelijke bedienden zijn geëngageerd, zal niets te wensen overlaten. Een dokter is aan boord. Verder heeft het schip een ijskamer, badkamers en alle verdere gemakken, die op stoomschepen voor lange lijnen, ingericht voor eerste klasse passagiers, behoren.
Passagegelden naar het Nieuwe Diep: 1e klasse A: NLG 1.200, 1e klasse B: NLG 900; idem 2e klasse NLG 450.
Passagegelden tot Egypte: 1e klasse A: NLG 1.000, 1e klasse B: NLG 750; idem 2e klasse NLG 375.
Kinderen onder 14 jaren de helft, zuigelingen onder het jaar vrij. De passagegelden te voldoen voor het embarkeren, waarna wordt afgegeven een bewijs, hetwelk bij het aan boord komen moet worden getoond.
Onder de passagegelden zijn begrepen spijs en drank, behalve wijn, sterke drank, bier en likeuren, die men zich tegen een matige prijs aan boord zal kunnen verschaffen.
Het verschil tussen 1e klasse A en 1e klasse B bestaat alleen in de inrichting der hutten: in A zijn twee en in B vier slaapplaatsen. Zowel het verkeer in de kajuiten als de tafel en bediening zijn voor alle passagiers 1e klasse dezelfde.
Iedere volwassen passagier heeft 1/4e last vrij voor bagage; kinderen naar evenredigeheid. Over het meerdere wordt dezelfde vracht betaald als over gewone koopmansgoederen. Al de bagage moet duidelijk voorzien zijn van de naam des passagiers en van de woorden voor de reis of niet voor de reis.
Lading wordt aangenomen voor Nederland, Londen, Liverpool, Hamburg, Bremen, de Oostzee, Rusland en Zweden, voor welke plaatsen alhier cognossementen worden getekend.
Verdere inlichtingen, ook aangaande af te schepen stukgoederen, regalen, enz. zijn te bekomen bij de agenten Daendels & Co. te Batavia, Samarang en Soerabaija.


Datum: 13 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van Batavia herwaarts, is volgens brief Simonsbaai, dd. 4 augustus, de 1e aldaar binnengelopen, na op 11, 12, 21, 22, en 23 juli zware stormen te hebben doorgestaan, waardoor de dek- en lijfnaden sprongen, veel van wat zich op het dek bevond verloren ging en de lading in het tussendek beschadigd werd. Passagiers en equipage waren wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Het Nederlandse schip HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. Bijl, van Batavia naar Rotterdam, is 30 juli met verlies van verschansingen, boten en alles wat zich op het dek bevond in de Simonsbaai binnengelopen; het voorluik was ingeslagen, waardoor de lading aldaar beschadigd was. De romp scheen dicht te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calmar, 9 september. Het schip ZEEMEEUW, kapt. Banting, van St. Petersburg naar Amsterdam, is alhier zwaar lek binnengelopen, hebbende bij Gotland aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 12 september:
- schroefstoomboot genaamd GELDERLAND, opgehouden voor NLG 10.000.
- schroefstoomboot genaamd OVERIJSSEL, opgehouden voor NLG 10.000.
- reserve stoomketel, opgehouden voor NLG 320.
- Lichterschip genaamd ZUTPHEN, verkocht voor NLG 2.900.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 september. Te Soerabaija klaagt men, dat de voor de Molukken bestemde boot der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij in den regel te Batavia en te Samarang zo vol geladen wordt, dat de Soerabaijase handelsgoederen grotendeels moeten blijven liggen. Even zo klaagt men te Samarang, dat de rechtstreeks op Singapore varende boot te Makassar en te Soerabaija gewoonlijk zo vele goederen inneemt, dat voor die uit Samarang geen ruimte overblijft.


Datum: 14 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 3 oktober 1871, des namiddags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip PRINSES AMALIA, laatst gevoerd door kapt. D. van Bentveld, volgens meetbrief lang 42,80 meter, wijd 7,71 meter, hol 5,74 meter en alzo groot 842 tonnen of 445 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zullen afzonderlijk worden geveild: enige chronometers. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars. (opm: overgegaan naar rederij F.R.P. Victor, Amsterdam, naam ongewijzigd, kapitein wordt G.H. Timmerman).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 september. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, lek in Simonsbaai binnen - zie ons vorig nummer - heeft volgens een ander bericht de boegspriet, voorbramsteng, grootmarsra en verschansingen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 12, september. Kapt. Alta, van het schip ARGO, alhier binnen, rapporteert de 26e augustus bij stormweer, in ontredderde toestand bij de Kosters te hebben op sleeptouw genomen te Frederikstad binnengebracht, het Nederlandse kofschip JACOBA, kapt. Moesker, van Trelleborg naar Leith bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 september. Het Nederlandse schip BERENDINA MARGARETHA, kapt. Hegeman, van Koningsbergen naar Varel, is volgens brief van Ulversund dd. 2 dezer, wegens tegenwind aldaar binnengelopen; aan boord was alles wel. Genoemde kapitein rapporteert in het Skagerak het onderste boven te hebben zien drijven van een brikschip, vermoedelijk met hout geladen: de naam scheen, voor zover leesbaar, CAPEL OF BLYTH te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 augustus. Het schip SURPRISE, dat in maart ll. hier werd afgekeurd, is weer opgetuigd en zal met hetzelfde tuig en zeilen van hier vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kalmar, 9 september. De Groninger schoener ZEEMEEUW, kapt. W.A. Banting, van Petersburg met rogge naar Amsterdam bestemd, heeft bij Gotland gestoten en is zwaar lek hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 10 september. Gisteren is bij Hammersmühle ten anker gekomen het schip MENNO, kapt. Potjer, van Rossano naar Petersburg.


Datum: 15 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 14 september. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Pybes, van St. Petersburg naar Amsterdam met rogge, zit op de rug in de Vliesloot aan de grond en zal waarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 september. De driemastschoener PRINCESS ROYAL, van Newcastle met kolen naar Stockholm, is gisteren bij Hornbeek ten anker liggende aangevaren door de Nederlandse bark VREDE, kapt. Ouendag, van Sundsvall met hout naar Nieuwediep. De schoener is de boeg tot op de waterlijn ingelopen. De schade aan de bark is niet noemenswaardig.


Datum: 16 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars G.J. Boelen, W.Y. van Reinouts, P.H. Craandijn en A.J. Corver zullen maandag 2 oktober 1871 in de Brakke Grond, des avonds na 6 ure, ten overstaan van de notaris F. van Houten, verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd VREDE, gevoerd door kapt. D. van der Plas, volgens meetbrief lang 41,18 meter, wijd 7,41 meter, hol 5, 57 meter, en alzo gemeten op 755 tonnen of 399 lasten, met de complete inventaris. Mede te bevragen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman. (opm: verkocht naar Noorwegen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 3 schepen, als:
Voor Amsterdam:
MENTOR, kapt. G.R. de Greeve, 294 last, vracht NLG 72,68.
NOORD-BRABANT, kapt. J.H. Rovers, 1060 last, vracht NLG 72,87.
Voor Rotterdam:
KOSMOPOLIET III, kapt. E.M. Chevalier, 817 last, vracht NLG 73,--.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 14 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot CHARLOTTE, gebouwd voor rekening van de heren F. Lenskens & Co., aannemers te Dordrecht. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruyn & Co. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 september. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Pijbes, van St. Petersburg, is nog niet vlot. De stoomboot MAGNET verleent assistentie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 11 augustus. In de avond van de 13e juli werd door stormweder de kotter MAKASSAR, toebehorende aan de firma W.& Zn, alhier, komende van Borneo, in lading hebbende pl.m. 160 pikols gutta percha op een rif gezet, niet ver uit de wal van Yapaliang op de zuidwesthoek van Mandhar op ons eiland (opm: Celebes), hoogstens een dag stomens van hier. De bemanning redde zich door naar de wal te zwemmen. De lading zou geborgen zijn, maar in welke veilige handen? Immers de bevolking dier streken heeft al een paar malen een officiële tuchtiging verdiend en ondergaan. De tijding hiervan bereikte twee of drie dagen geleden onze plaats, alzo na verloop van meer dan drie weken na het voorval. Welk een communicatie!. De bovengenoemde firma heeft er nu een harer schoeners op afgezonden, die bij deze moeson daar in twee dagen zijn kan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 15 augustus. De 11e dezer des avonds is de kotter MAKASSAR hier behouden met de lading in zijn geheel aangekomen. Na met beter weder van de klippen te zijn vrijgekomen, is het vaartuig, dat lek was geworden, wat gerepareerd, heeft de lading weder ingenomen en de reis herwaarts vervolgt. De schoener, door de heren W. & Zn. ter assistentie afgezonden, kwam de kotter, in goede staat zeilende, tegen in de Spermondes (opm: Spermonde archipel, positie 04º40’ZB en119º00’ OL).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 15 augustus. Door de KONING WILLEM III werd hier de tijding aangebracht, dat dit stoomschip op ongeveer 10 Engelse mijlen van Koepang op sleeptouw heeft genomen en op die rede heeft gebracht Zr.Ms. stoomschip DEN BRIEL. Deze stomer had te Bima Borneo-kolen ingenomen, maar door de slechte kwaliteit waren ze spoediger verbruikt, dan de berekening was, zodat de plaats der bestemming niet stomende bereikt kon worden. Ons zijn al meerdere klachten over steenkolen, te Bima ingenomen, ter ore gekomen. De voorraad die daar ligt, is nog uit de tijd van Olim (opm: uit het verre verleden)


Datum: 17 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 16 september. Wat een ondernemingsgeest, gepaard aan kennis, werkzaamheid en soliditeit vermag, bewijst de handelsonderneming, die onder de naam Afrikaansche Handelsvereeniging hier ter stede is gevestigd. In 1857 begon de firma Kerdijk & Pincoffs handel te drijven op de Zuidwestkust van Afrika, een in Nederland toen nog onontgonnen terrein. In den beginne van kleine omvang, breidden de zaken dier firma zich al meer en meer uit. Haar kapitaal nam in gelijke mate toe, eerst door deposito’s, later door toetreding van commanditaire vennoten, totdat zijn eindelijk 1 januari 1869 de Naamloze Vennootschap de Afrikaansche Handelsvereeniging oprichtte, met hare firmanten tot directeuren en een maatschappelijk kapitaal van NLG 4.000.000,-, waarvan NLG 2.500.000,- reeds is 5 seriën zijn geplaatst, en de aandeelhouders machtiging hebben gegeven tot de uitgifte der zesde serie van aandelen, ten bedrage van NLG 500.000,-. De uitbreiding, welke de handel dier Vereeniging heeft verkregen, kan reeds worden opgemaakt uit hetgeen wij onlangs hebben medegedeeld uit de Afrikaanse Studiën van de heer Robidé van der Aa, die uit de officiële Engelse statistieken heeft aangetoond, dat haar handelsomzet alleen ongeveer zoveel bedraagt als die van alle Engelse huizen op Loango, Kongo en Angola te zamen. Uit het verslag, gevoegd bij het prospectus der prioriteits-lening van NLG 2.500.000,-, welke thans door haar wordt opengesteld, zien wij dat het aantal harer factorijen zo grote als kleine, op dit ogenblik is geklommen tot 33 en dat tot de aan- en afvoer der producten en de communicatie der factorijen onderling, gebruik wordt gemaakt van 2 stoom- en 14 grote en een aantal kleinere zeilvaartuigen, gedeeltelijk bemand met Europeanen, gedeeltelijk met inlanders. In 1870 importeerde de Vereeniging met 13 schepen, waaronder een stoomboot, die geregeld drie à vier reizen ’s jaars doet, 5300 ton producten, vertegenwoordigende een waarde van ongeveer 1½ miljoen ’s jaars. “Er is alle reden te veronderstellen” zegt het verslag, “dat dit cijfer in dit jaar nog belangrijk zal worden overtroffen.” Het aanzien waarin de Vereeniging bij de Engelse regering staat, kan daarnaar worden afgemeten, dat de Britse Admiraliteit met haar een contract heeft gesloten, waarbij aan haar de levering is opgedragen van de benodigde steenkolen voor het Engelse eskader aan de Zuidwestkust van Afrika gestationeerd.
Dat de bloei van zulk een handelslichaam ons in het belang van de handel en de industrie van Nederland in het algemeen en van de stad onzer inwoning in het bijzonder, zeer ter harte gaat, spreekt van zelf. Dientengevolge hopen wij dat de geldlening van NLG 2.500.000,-, waarop de inschrijving de 21ste en 22ste dezer zal openstaan, met het beste succes zal worden bekroond. Een Vereeniging als de Afrikaansche Handelsvereeniging verdient zulk succes ten vollen. Gelukkig zouden wij ons land noemen, als het voorbeeld, hetwelk hier een verstandige ondernemingsgeest gegeven heeft, door velen in Nederland werd nagevolgd.
Het doel waarvoor de lening gesloten wordt, is, zegt het verslag, “de vlottende schuld tot het drijven der zaken vereist, te doen overgaan in een vaste, aflosbare schuld, die, behalve een gewenste meerdere consolidering der zaak, een aanzienlijk voordeel zal opleveren, door de besparing van de grote onkosten, aan wissel- en bankiers-operatiën verbonden.”
De financiële voordelen aan de inschrijving verbonden, zijn: 1. Een rente van 5 pct. ’s jaars; 2. aflossing à pari in 20 jaren door jaarlijkse trekkingen; 3. een aandeel in de winst, waarvoor aandeelhouders en directie 20 pct. hebben afgestaan; de dividenden der Afrikaansche Handelsvereeniging bedroegen gemiddeld 10 pct. per jaar. 4. wordt aan ieder houder van obligatiën, die ten gevolge van amortisatie terugbetaald worden, een action de jouissance uitgereikt, welke hem het recht geeft, om zolang de gehele lening niet afgelost is, een evendredig aandeel in de zo even genoemd 20 pct. van de overwinsten te erlangen; 5. heeft de Vereeniging het recht, om de gehele lening af te lossen vóór het einde der 20 jaren, maar alleen na daarvan zes maanden te voren door middel der dagbladen kennis te hebben gegeven en met betaling der nog lopende obligatiën met 110 pct. en intrekking der actions de jouissance tegen NLG 100,00.
De prijs der inschrijving is 96½ pct.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 5 augustus. De 2de augustus arriveerde te Batavia ter rede het ijzeren schip HOEK VAN HOLLAND, na een reis van 131 dagen van Falmouth. Daar dit schip in Engeland 38 voet verlengd was, maakte men zich vrij algemeen ongerust, toen de reis zolang duurde.
Het blijkt echter, dat de lange reis alleen te wijten is aan aanhoudende windstilte (opm: in het gebied van de doldrums). Als een staaltje daarvan wordt ons medegedeeld, dat het schip 24 dagen werk heeft gehad om van 04° NB en 23°WL tot onder de linie, namelijk op 00° B 26° WL. te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 augustus. Vrachten. Sedert ons vorig bericht en bepaaldelijk na de inschrijving bij de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij ondergingen vrachten een niet onbeduidende rijzing. Er is ook meer vraag naar scheepsruimte, terwijl het getal dadelijk disponibele schepen niet groot is. De volgende afdoeningen vonden plaats. Nederlandse schepen. De Factorij nam de volgende schepen op: CORNELIA, tot NLG 80,00 naar Amsterdam; JUPITER, tot NLG 82,50 naar Amsterdam; NOACH II, tot NLG 80,00 naar Rotterdam; ELLY, tot NLG 79,79 naar Rotterdam, ZES GEZUSTERS, tot NLG 80,00 naar Dordrecht; SUNDA, tot NLG 82,50 naar Schiedam; de MARIA ELISABETH, die tot NLG 85,00 voor Rotterdam inschreef, werd niet opgenomen, doch sloot later af voor Australië tot geheime vracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 15 september. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Pybes, van St. Petersburg - zie ons vorig no. - is weder vlot- en op de rede gesleept. Het zal waarschijnlijk weder beladen worden. Van 16 dito. Het schip is naar Harlingen gesleept.


Datum: 18 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 september. De Nederlandse kof CHRISTINA, kapt. J.K. Hazelhoff, alhier uitgaande ter rede liggende, is heden nacht aangevaren door een vishoeker, zodat van eerstgenoemde het gehele voortuig beschadigd is.


Datum: 19 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 18 september. Het schip BONI, kapt. Metus, alhier heden gearriveerd van Hernösand, heeft tegen de stenen glooiing gezeten, doch is door een sleepboot afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 15 september. Men verneemt, dat dezer dagen door enige heren alhier een circulaire is verspreid, waarbij wordt gewezen op het wenselijke, dat er, met het oog op de aanstaande voltooiing van de spoorweg- en kanaalwerken, een dagelijkse maildienst tussen Vlissingen en London worde opgericht. Voor dien dienst zouden vier stoomschepen vereist worden, die een kapitaal van pl.m. één miljoen zullen vorderen, welke schepen achtereenvolgens in twaalf maanden in de vaart moeten worden gebracht. De aandelen zouden groot zijn NLG 3.000, die later in aandelen van NLG 1.000 zouden kunnen worden gesplitst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 18 september. Het schip HERSTELLING, kapt. Hoving, van Bergen, is bij Houtenbaken door het slechte sturen van het schip op het vaste strand aan de grond gevaren. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 12 september. Vrijdag avond j.l. (opm: 8 september) ankerde op onze rede het Nederlandse schip HELENA EN HENRIETTE, gezagvoerder P.J. Deterding, hebbende een voorspoedige reis gehad van slechts 101 dag uit Amsterdam.


Datum: 20 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Een goed plan is door enige Zeeuwse heren opgevat, het plan namelijk tot een dagelijkse stoomvaart van Vlissingen op London. Reeds is onder onze berichten van dat plan melding gemaakt. Met een kapitaal van een miljoen gulden, verdeeld in aandelen van NLG 3.000, die later in aandelen tot een derde van dat bedrag gesplitst zullen kunnen worden, wenst men vier stoomschepen in de vaart te brengen. Men heeft daarbij niet enkel het oog op de belangrijke uitvoer van landbouwproducten uit ons land, en inzonderheid uit de provinciën Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, naar Engeland, maar ook op de communicatie tussen London en een groot deel van Duitsland, in verband met de spoorweglijn Vlissingen-Venlo. Voorts menen de ontwerpers ook te mogen verwachten, dat de regering van de nieuwe stoomvaart zal gebruik maken voor de verzending der brievenmalen, die nu over Ostende naar Engeland gaan.
Het plan verdient alle sympathie en medewerking. De uitmuntende haven van Vlissingen biedt voor een maildienst op een der havens van de Theems grote voordelen aan, die niet ongebruikt mogen blijven. Als straks Vlissingen aan het Europese spoorwegnet zal zijn verbonden, dan kan die haven door een stoomvaart als de nu ontworpene een der belangrijkste middelpunten worden van het verkeer tussen Engeland en het vasteland. Zeeland kan zodoende tot verhoogde bloei en welvaart worden gebracht, maar ook ons land in zijn geheel heeft bij de verwezenlijking van het plan groot belang. Wij hopen, dat de ontwerpers in hun voornemen mogen slagen. Van onze zijde bevelen wij hun gewichtig denkbeeld gaarne aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Enige dagen geleden werd op de Maas en de Lek, in tegenwoordigheid der autoriteiten van de Marine, de eind-proeftocht gedaan van het gepantserd vaartuig voor de verdediging onzer bovenrivieren, in het etablissement Fijenoord der Nederlandsche Stoombootmaatschappij alhier gebouwd. Het is hoofdzakelijk bestemd om door middel van zijn ramsteven het overtrekkken van rivieren te beletten, en de bruggen en vaartuigen te vernielen, welke de vijand tot dat oogmerk bezigt. Grote sterkte van de romp en van de stoomwerktuigen, vlugheid en juistheid van beweging en een diepgang van hoogstens 1,5 meter moesten daartoe verenigd worden. Het ijzeren met hout gedubbeld dek zonder verschansing is dan ook slechts 0,3 meter hoger dan het water. De boorden zijn door zware platen geheel beschermd tegen veldgeschut; eveneens zijn gepantserd de wal, welke het luik der stoomketels omgeeft en de ruimte in welke de bevelhebber zich bevindt, om door telegrafische seinen de bewegingen te besturen. De werktuigen, het spil, het stuurrad, al het daarvoor nodige, zijn onder het dek geplaatst. In tijd van gevecht komt niemand boven en worden de luikopeningen met zware roosters gedekt.
Evenals de monitors heeft dit vaartuig aan elke zijde een afzonderlijk dubbel stoomwerktuig met schroef tot voortstuwing, hier echter met aanwending van stoom van hoge spanning.
De proeftochten toonden dat dit drijvend weermiddel van een nieuwe soort, waarvan het scheepsplan door de Marine is opgemaakt, het voorgestelde doel kan verwezenlijken. De vereniging der uiteenlopende vereisten is geslaagd. In weerwil van een gewicht van 60 ton aan pantserplaten en dat van de betrekkelijk krachtige machine, wordt de diepgang van 1,5 meter ternauwernood bereikt. Het wenden, de gevoeligheid op het roer lieten niets te wensen over; het vaartuig draait in een kleine ruimte. Een snelheid van 8 Duitse mijlen in de wacht is verkregen bij 180 dubbele stoomzuigerslagen in de minuut, terwijl de drukking van de stoom dan nog zonder inspanning werd behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Het schip HARMONIE, kapt. Pingeman, van Antwerpen naar Dantzig, is de 16de dezer met verlies van kluiverboom en de boegspriet, ter rede van Kopenhagen ten anker gekomen, zijnde met een bark in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Het Nederlandse schip MARIA CATHARINA, kapt. Blom, van Cardiff te Batavia aangekomen, heeft zware stormen doorgestaan, en daarbij zeilen en verschansingen verloren en meer andere schade bekomen; het schip had zwaar gewerkt en zou boven water gebreeuwd moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 19 september. De gisteren als aan de grond gemelde kof HERSTELLING, kapt. Hovingh, is heden morgen met assistentie van een sleepboot vlot gekomen en ligt op de rede ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 september. Het schip LOUISA ALOFS, kapt. Koster, van Riga naar Purmerend, is gisteren nacht met een Engels driemastschip in aanzeiling geweest en heeft daarbij de kluiverboom gebroken en schade aan het achterschip bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 12 augustus. Het barkschip WILHELMINA, kapt. Willenbrink zal van hier naar Java vertrekken, om voor Sydney te laden. De Nederlandse bark SINDBAD, kapt. Kooij, ligt in reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 12 augustus. Het Nederlandse barkschip AEROLIET, kapt. Van der Eb, is hier bevracht voor San Francisco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 september. Het te Farmsum thuisbehorende kofschip AALTJE BLOEMA, kapt. A.E. de Jonge, van Delfzijl in ballast naar Noorwegen is de 11e dezer op de hoogte van Horns Rev (opm: Blåvands Huk) zo zwaar lek geworden, na op een drijvend voorwerp te hebben gestoten, dat het enige uren daarna in de diepte wegzonk. De equipage is gered door het Noordduitse schip IMMANUEL, kapt. H. Brahms, van Oldersum, welk schip van Drammen kwam die de equipage te Varel aan de wal heeft gezet.


Datum: 21 september 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Het schip MARIA CORNELIA (opm: moet zijn: MARIE CORNELIE), kapt. Arnold, lag 20 juli te Quitto (opm: mogelijk Quito), Westkust van Afrika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 20 september. Het schip TRITON, kapt. Knyf, van Livorno naar Dordrecht, is lek en met verlies van zeilen te Scilly binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 19 september. Het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, kapt. Kuiper, van Amsterdam met katoen naar Petersburg, is gisteren op Gothland gestrand. Het schip is lek en de lading wordt gelost. (opm: zie NRC 220771

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen,17 september. Door kapt. H.J. Bekkering, voerende het te Wildervank thuisbehorende galjootschip GEZIENA JUSTINA is hier aan de wal gezet de door hem geredde equipage van de te Wismar thuisbehorende brik GROSZHERZOGIN ALEXANDRINE, kapt. Heuser, van Clackmannan (opm: Firth of Forth) naar Dantzig, welk schip op de veertiende dezer in de Noordzee op 56º44’NB 02º34’OL (opm: pl.m 150 mijl ten oosten van Aberdeen) op een wrak heeft gestoten en dien ten gevolge is gezonken. De equipage bestond uit 9 man en is 6 dagen bij kapitein Bekkering aan boord geweest.


Datum: 22 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 september. Aangaande het schip MARIA ELISABETH, kapt. Kuijper, van Amsterdam met katoen naar Petersburg, op Gothland gestrand, wordt van Wisby van 19 september gemeld, dat het bij Hamra op strand gezet, doch door het stoomschip NEPTUN afgesleept was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 10 augustus. Van de lading ex-HENDRIK-IDO-AMBACHT, kapt. Bijl, van Batavia naar Rotterdam bestemd, den 31ste juli met averij te Simonsbaai binnengelopen, zullen morgen 627 balen koffie en 496 pakken tabak wegens beschadigdheid verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Singapore, 12 augustus. Het schip SINDBAD, kapt. Koog, ligt hier onder reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. Het schip TRITON, kapt. Kijf, van Livorno naar Dordrecht, is lek en met verlies van zeilen te Scilly binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kalmar, 10 september. De hier lek binnengelopen schoener ZEEMEEUW, kapt. Banting, uit Groningen, van Petersburg met rogge naar Amsterdam, lost de lading om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie à vier bekwame scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij J.T. Kamp, scheepstimmerbaas op de Nijebrug onder Haskerdijken.


Datum: 23 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 22 september. De alhier ter rede aangevaren kof CHRISTINE, kapt. Hazelhoff, is van hier naar Vlaardingen opgesleept ter reparatie van schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 21 september. Het te Pekela thuisbehorende kofschip ALIDA, kapt. A.A. Borgman, in ballast, varende van Papenburg op Memel, is 19 september jl. op Ameland gestrand. De uit vijf personen bestaande bemanning is bij hoge branding door de reddingboot van Nes op Ameland gered. De goederen der schepelingen en de tuigagie zijn geborgen. Het schip is geheel als verloren te beschouwen. (opm: zie LC 290971 voor aankondiging van de veiling der inventaris)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 22 september. Het schip CERES, kapt. De Boer, van Petersburg met rogge naar Holland, is op Oesel gestrand en vol water gelopen. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Victoria (Vancouver Island), 23 augustus. Het schip CORNELIS, kapt. de Boer (opm: B.H. Boer), zeilde 4 augustus van Burrard Inlet, doch werd in Howe Sound door stilte overvallen en dreef met het achterschip op een rots - zie NRC van 9 augustus. Het schip is later met zware schade naar Hasting Mill teruggesleept om nagezien te worden. De lading wordt in een ander schip overgeladen.


Datum: 25 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Wij vernemen, dat aan onze landgenoot, kapt. D.H. Dietz, voerende het fregatschip BARON VAN PALLANDT VAN ROOZENDAAL, door Lloyds Assuradeurs en enige andere Londense assurantie-compagniën, is vereerd een prachtige zak-chronometer met gouden ketting, vergezeld van sierlijk gedrukt document, achter glas en in vergulde lijst gevat, waarin hulde wordt gebracht aan zijn verdienstelijk gedrag, toen hij in de maand september van het vorige jaar op de reis van Rotterdam naar Batavia, met een lading van 1.800 ton steenkolen, ontdekte, dat die kolen zich in een staat van sterke broeiing bevonden en zelfs ten dele reeds smeulende waren. Dank zij de vastberadenheid, het beleid en de onvermoeide waak- en werkzaamheid, door hem, bij die gelegenheid aan de dag gelegd, heeft hij de voldoening mogen smaken, om het hem, toevertrouwde nieuwe prachtige schip met lading en talrijke bemanning behouden naar de plaats van bestemming te geleiden, zoals toen, meer in bijzonderheden, in het Nieuwe Bataviaasch Handelsblad van 24 oktober ll. is medegedeeld.
Aan ieder man der genoemde equipage is wijders door diezelfde assuradeurs, voor zijne trouwe medewerking en buitengewone krachtinspanning, twee maanden gage toegekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 25 augustus. De DONNA MARIA, kapt. Meikle, van Bombay naar Amsterdam, de 24e juli hier lek binnengesleept, is verbreeuwd en nieuw verkoperd, en ligt thans gereed om de lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 22 september. Kapt. T. Martens, voerende het kofschip CATHARINA, van Drammen hier binnen, rapporteert hedenmiddag op het Borkumerrif te hebben zien verongelukken een Hannover gaffeltopkofschip.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 september. De GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER vertrok de 19e september, de SHIRAZ heden de 23e september (opm: van Groot-Britannië naar Nederlands-Indië), beide tijdelijk onder Nederlandse zeebrief.


Datum: 26 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 25 september. Het Deense schip STELLA, kapt. Schotel, van St. Petersburg met rogge naar Schiedam, is bij Loosduinen gestrand. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 september. Gestrand in de Razende Bol een Deense schoener, de naam nog onbekend; het schip is verbrijzeld. De equipage is door de loodsboot gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 25 september. De Engelse sloep JAMES, kapt. Bartell, is bij de Noord-Hinder gezonken. De equipage is gered en te Vlissingen aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 19 augustus. Van de lading per het schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van Batavia naar Amsterdam, in de Simonsbaai met schade binnen, zijn gisteren 820 balen koffie verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 19 augustus .Van de lading per HENDRIK-IDO-AMBACHT, werden 594 balen koffie en 614 pk. tabak (en niet zo als vroeger gemeld) verkocht; van beide schepen zal nog een veiling van beschadigde goederen worden gehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding voor Christophorus Smith, matroos, vroeger wonend te Groningen, doch thans afwezig, ten verzoeke van Bartha Egberdina Feenstra, zonder beroep, weduwe van Hendrik Smith:
- Aangezien de gedaagde in het jaar 1867 zijn woonplaats Groningen heeft verlaten zonder volmacht af te geven.
- Aangezien de gedaagde op 9 september 1867 te Delfshaven is aangemonsterd, teneinde als matroos op het Nederlandse kofschip ALIDA, kapt. Pieter Star, te varen met bestemming Norrköping in Zweden.
- Aangezien hij daar, blijkens ingekomen bericht, werkelijk is aangekomen en op 24 oktober 1867 van daar is vertrokken, beladen met staafijzer en op 12 november 1867 Elseneur is gepasseerd en sinds die tijd noch van het schip, noch van de bemanning enig taal noch teken is binnengekomen, in aanmerking genomen de vaart van Elseneur naar Newcastle, indien niet het schip met man en muis is vergaan, welk vergaan hoogstwaarschijnlijk in de nacht van 13 op 14 november heeft plaatsgevonden in het Kattegat.
- Aangezien er dus meer dan 3 jaren zijn verlopen.
Om op 12 januari 1872 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten einde van zijn in leven zijn te doen blijken. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Het schip CATHARINA, kapt. Hazelhoff, ter rede van Brielle aangevaren, is naar Vlaardingen gesleept om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 september. De bark JACOBUS ANTHONY, kapt. Mellema, van Riga naar Amsterdam bestemd, is onder Sandhammen met een onbekend schip in aanvaring geweest en kwam gister met schade hier op de rede.


Datum: 27 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Toelichting op de begroting van Marine voor het jaar 1872. Het werkplan voor het jaar 1872 zal, wat aanbouw betreft, bestaan in het voltooien der onderhanden zijnde monitors, het voortzetten van de bouw van het schroefstoomschip der 1ste klasse VAN GALEN, en van het gedurende dit jaar op stapel te brengen ramtorenschip ter vervanging van de schepen van het auxiliair eskader. Voor laatstgenoemde bodem is aan materialen uitgetrokken een som van NLG 750.000. Tevens bestaat het voornemen om in aanbouw te brengen een schroefstoomboot der 3de klasse van 140 paardekrachten, en daarbij de zogenaamde compositie-bouw aan te nemen.
Omtrent de stand der werkzaamheden, wat aanbouw en herstelling van schepen betreft op ’s Rijks werven en particuliere inrichtingen zij het volgende medegedeeld:
De monitor BLOEDHOND kwam voor de dienst gereed en in conservatie.
De monitor CERBERUS onderging na de buitendienststelling de voorzieningen, welke nodig waren om het gebrek te verhelpen dat zich tijdens de indienststelling geopenbaard had.
De monitors PANTER, HYENA en HAAI, de laatste in aanbouw op het etablissement te Fijenoord, liepen te water; de ADDER en WESP kwamen in aanbouw; daaraan wordt in die mate gewerkt, dat over allen tegen het einde van 1872 kan worden beschikt.
Het gepantserd riviervaartuig, mede op Fijenoord in aanbouw, is gereed. Bij een voorlopig gehouden proeftocht zijn voldoende uitkomsten verkregen, en voldeed het aan de gestelde voorwaarden.
De bouw van het ramschip GUINEA loopt ten einde; in het najaar is die bodem voor de dienst gereed.
Voorlopige maatregelen zijn genomen tot het op stapel zetten van het nieuwe ramtorenschip.
Met de firma sir William Amstrong & Co., te Newcastle upon Tyne zijn onderhandelingen geopend omtrent de levering van 2 stoomkanonneerboten, type Staunch.
In het najaar van 1872 zullen dus, wat het nieuw materieel betreft, voor de kust- en rivierverdedidiging beschikbaar zijn: 5 ramschepen, 10 monitors, 1 riviervaartuig en 2 stoomkanonneerboten.
De gedurende de vorige zomer buitengewoon in dienst gestelde schepen zijn weder in conservatie en tot indienststelling in gereedheid gebracht. Aan de stoombatterij DE RUYTER en de gepantserde batterijen JUPITER en DRAAK zullen, zodra andere werkzaamheden niet behoren vóór te gaan, die verbeteringen werden aangebracht, welke zonder veel kosten te veroorzaken doelmatig en wenselijk zijn bevonden.
De batterij NEPTUNUS, opgeheven als logementschip voor miliciens, werd buiten dienst gesteld en geconserveerd.
Aan het schroefstoomschip der 1ste klasse VAN GALEN werd met weinig kracht gewerkt. Vermoedelijk kan het in 1872 te water komen.
Te Amsterdam kwamen in herstelling de schroefstoomschepen der 2de en der 4de klasse WATERGEUS en AMSTEL. De eerstgenoemde bodem komt in het voorjaar van 1872 gereed; de AMSTEL volgde zijn bestemming naar de West-Indiën op.
Te Willemsoord ontving het schroefstoomschip der 1ste klasse METALEN KRUIS een belangrijke herstelling. Die stomer is thans voor de dienst gereed. In herstelling kwamen; het schroefstoomschip der 1ste klasse LEEUWARDEN, dat mede in zeer gunstige toestand is bevonden; het fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, het transportschip met stoomvermogen JAVA en het schroefstoomschip der 4de klasse KIJKDUIN. De JAVA komt in het najaar, en de KIJKDUIN weldra gereed. Gewone herstellingen werden aangebracht aan het fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER, de schroefstoomschepen der 2de klasse VICE-ADMIRAAL KOOPMAN en CITADEL VAN ANTWERPEN, het schroefstoomschip der 4de klasse SOESTDIJK, en het raderstoomschip de VALK; de twee eerstgenoemde bodems vertrekken naar Oost-Indië en de CITADEL VAN ANTWERPEN naar de kust van Guinea; de SOESTDIJK vertrok naar de West-Indiën, en de VALK bleef beschikbaar voor voorkomende diensten.
Te Hellevoetsluis werden de herstellingen aan het schroefstoomschip der 3de klasse CORNELIS DIRKS voortgezet, en nagenoeg beëindigd; die schoener ontving ten naastenbij een nieuwe romp. De niet onbelangrijke herstelling aan het schroefstoomschip der 4de klasse BOMMELERWAARD moeten ook dit jaar aflopen. Op herstelling wachten de schroefstoomschepen der 3de en 4de klasse SOEMBING en SCHOUWEN, terwijl de PRINSES MARIA moet worden onderzocht, en HET LOO, onlangs van de kust van Guinea teruggekeerd, voorziening vereist.
De korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, welke, als wachtschip te Vlissingen, vervangen is door het stoom-flotille-vaartuig HECTOR, doet thans als zodanig dienst te Amsterdam, in plaats van de korvet AJAX.
Voor de dienst werden afgekeurd het stoomschroefschip der 1ste klasse ZOUTMAN en dat der 4de klasse DOMMEL, drie verdedigingsvaartuigen en twee grote kanonneerboten, benevens de tot de Indische militaire marine behorende schepen BROMO, RETEH en HAARLEMMERMEER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 26 september 1871.
In het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam:
- 2/32e aandelen in het fregatschip CORNELIS WERNARD EDUARD, ieder voor NLG. 4.000 opgehouden.
- 2/26e aandelen in het fregatschip HOEK VAN HOLLAND, gecombineerd opgehouden voor NLG 5.100.
In de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam:
- het barkschip ST JAN, groot 584 tonnen: voor NLG 21.900 verkocht (opm: naar Duitsland verkocht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 september. Het bij Loosduinen gestrande schip STELLA, kapt. Schöndel, van St. Petersburg naar de Maas - zie ons vorig no. - is gebroken en zal weg zijn. De lading zal ook zwaar beschadigd wezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 26 september. Door de te Harwich te huis behorende stoomboot ROTTERDAM, is binnengesleept de schoener JACOB BERNARDUS, kapt. Kuyper, komende van Petersburg met een lading rogge, hebbende op de ribben van de Hinder gestoten, waardoor het schip lek werd, is op de Kanaalhaven aan de grond gezet, om te zien of het lek met pompen voor te houden is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Kapt. Beekman, voerende het Nederlandse schip STELLA MATUTINA, van Archangel alhier aangekomen, rapporteert den 22 augustus, ’s avonds ten 6 ure op de gegiste 61°40’NB 03°48’OL (opm: 40 mijl ten noord-oosten van de ingang van de Sognefjord), gezien te hebben het Nederlandse schip TASMANIA, kapt. Jonker, van Archangel herwaarts. Het lensde toen voor kleine gereefde zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 25 september (per telegraaf). Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. de Jonge, van hier in ballast naar Noorwegen, is op Pilsumerwad gestrand en heeft assistentie bij zich.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 september. De gestrande en verbrijzelde schoener is de BERNARDINA, kapt. Oelsen, van Riga met hout naar Schiedam. De equipage is gered door de rinkelaar No. 4, kapt. Bakker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 september. Het schip LOUIS, kapt. Oosterhuis, van Riga met hout naar Amsterdam, is in de Laan gestrand, doch met assistentie van een sleepboot afgebracht en hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 24 september. Het schip IDA BERENDINA, kapt. Prak, van Peterhead naar de Oostzee, is hier zwaar lek en met verlies van boten, zeilen, ra’s enz., binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 24 september. De Nederlandse schoener CERES, kapt. de Boer, van Petersburg met rogge, is op Oesel gestrand. De lading is meest geheel beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 24 september. Het stoomschip REMBRANDT, van Amsterdam naar Koningsbergen, is hier met schade aan de stoomketel door de stoomboot MEDEA, van Amsterdam, binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 23 september. De Nederlandse kof AUKJE, kapt. Wiebes, met stukgoed van Newcastle naar Petersburg, is wegens lekkage hier in de nabijheid op strand gezet. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck (op Föhr), 23 september. De Nederlandse schoener CHRISTINA, van Wildervank, van Newcastle naar Riga met stukgoed, is bij Röm gestrand. De equipage is gered. Bijzonderheden ontbreken. (opm: zie PGC 290971).


Datum: 29 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 september. Zr.Ms. monitor ADDER, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de namiddag van de 28e dezer met goed gevolg te water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 september. Volgens particulier bericht van Batavia is den 26 dezer aldaar gearriveerd het Nederlandse schip NOACH III, kapt. Hoefman, na een reis van 86 dagen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 september. Volgens nader bericht van Nieuwe Diep was het schip LOUIS, kapt. Oosterhuis, tegen de Laan aan de grond gevaren, met de vloed zonder enige schade vlotgekomen en met assistentie van een sleepboot in het Nieuwe Diep binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Het Nederlandse schip HENRIETTE, kapt. Schill, van hier naar Suriname, bevond zich volgens brief van de kapitein den 26 dezer op de hoogte van de Singels; aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 september. De Groninger kof HENDRIKA, kapt. J. Scholtens, van Newcastle naar Groningen, met steenkolen, is gisteren op Schiermonnikoog gestrand; de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 28 september. Het Nederlandse schip TRITON, kapt. Knijf, van Livorno naar Dordt, is lek en met meer andere schade te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 september. De bemanning van het bij Röm (Wyck auf Föhr) gestrande schip CHRISTINA, kapt. Bekkering (voor Kamminga), thuisbehorende te Wildervank, bestaande uit 6 man, is zondagmorgen te 11 uur te Röm aan land gezet, na gedurende de hele nacht in het want gezeten te hebben. Het schip is wrak. Van de lading stukgoed kan waarschijnlijk nog iets gered worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de 17e augustus is te Glasgow te water gelaten het stoomschip PRINS HENDRIK, gebouwd voor de Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Dit schip zal in de maand oktober vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Bruinsma op Ameland zal dinsdag den 3 oktober 1871, des voormiddags 9 uur, bij het Pakhuis voor strandvonderij goederen te Nes op Ameland, publiek, tegen dadelijke betaling, verkopen de geborgen tuigage van het gestrande Nederlands kofschip ALIDA, gevoerd geweest door kapitein A.A. Borgman, bestaande hoofdzakelijk in: 13 stuks zeilen, 3 ankers, 2 ankerkettingen, 1 landvastketting, 2 trossen, stag, wanten, lopend touwwerk, blokken, loodlijn, rondhouten, watervaten, boot, 2 kombuizen, seinlantaarn, kompassen, koksgereedschap enz., voorts de geborgen scheepsprovisie. Nadere informatie bij de kapitein en bij de burgemeester van Ameland. Het postschip vaart daags voor de verkoop, des voormiddags elf uur, van Holwerd. (opm: zie LC 240971)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in besten staat zijnde overdekte snik, groot pl.m. 9 ton, met volledige inventaris, en bijzonder geschikt voor onderscheidene zaken, benevens een overdekt schuitje, groot 24 ton, zeer geschikt tot turfvaren, en een in aanbouw zijnd nieuw schip, lang 13,064 el en wijd 3,266 el (46 en 11½ voet). Alles te bevragen bij de scheepstimmerman Ate P. van der Werf, naast het Kalkfabriek te Drachten.


Datum: 30 september 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 augustus. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden de navolgende schepen bevracht:
Naar Amsterdam. INDIA PACKET NLG 77,90, WIJK AAN ZEE NLG 79,00, AMSTELSTROOM NLG 79,20, MARIA CATHARINA NLG 79,89, STAATSRAAD VAN EWIJCK NLG 82,00, TELENAK NLG 82,49, NIEUWE WATERWEG II NLG 82,49.
Naar Rotterdam. HEBE NLG 79,00, JONGE JAN NLG 82,49, PHILIPS VAN MARNIX NLG 82,49.
Naar Schiedam. JONGE CORNELIS NLG 82,49.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 augustus. Vrachten. In de laatste dagen ging er weinig om in vrachten. De Hollandse vloot prefereerde de afloop der Factorij-inschrijving af te wachten, die eergisteren plaats vond. Vreemde schepen waren er bijna niet aan de markt en die er zijn, laden meest allen voor bevrachters of redersrekening. Het is vreemd dat de inschrijving zo laag liep en er zelfs onder NLG 80,00 schepen werden aangeboden. Het is waar, dat er tot heden weinig zwaar goed voor Nederland schijn te zijn, en de meeste suiker naar Amerika, het Kanaal voor orders, Australië en de Perzische Golf verscheept zal worden, maar dit neemt niet weg, dat men schepen hoog nodig heeft om de producten weg te krijgen. De disponible ruimte is voor dit jaargetijde zeer gering; er bestaat veel vraag en vrachten behoorden dientengevolge hoger te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kinderdijk, 29 september. Volgens telegrafisch bericht van Batavia is het Nederlandse ijzeren fregatschip NESTOR den 27 september na een reis van 88 dagen met een lading steenkolen van Cardiff aldaar gearriveerd. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 29 september. Het hol of casco van het den 25 dezer in de Razende Bol gestrande schip BERNARDINE is gisteren nacht uit de gronden geslagen en zit thans in de Laan vol water. Men heeft een anker, een ketting en enig tuig geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 september. Het schip JANTINA, kapt. J.H. de Jonge, van hier naar Noorwegen, op Pilsumerwad gestrand, zit buiten gevaar. De equipage bevond zich nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 20 september. Het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, kapt. H.E. Kuiper, van Amsterdam naar St. Petersburg, bij Hamra gestrand, doch sedert af- en te Ronehamn binnengebracht, moet de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 28 september. Het Nederlandse schip RAPHAEL, kapt. Molenaar, van Curaçao naar Falmouth, is alhier met verlies van zeilen en verschansingen binnengelopen. Overigens alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 29 september. Het Nederlandse schip ALBERT, kapt. Jaski, van Newcastle naar Genua, is alhier gestrand. De equipage is gered. (opm: zie NRC 041071).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 september. De hier van Petersburg aangekomen galjoot HENDRIKA FROUWINA, kapt. Scholten, is naar Groningen onder zeil gegaan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van kapt. K. Hoekstra is de ROLINA MARIA in de verschrikkelijke taiphoon van de 2e en de 3e september op de rede van Macao van haar ankers geslagen en verbrijzeld tegen de noordpunt van Cabo-eiland. Zeven man der equipage gingen daarbij verloren en van het wrak noch der privaatgoederen is iets kunnen gered worden.


Datum: 01 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 augustus. Van welwillende zijde wordt ons het navolgende medegedeeld: zondag 6 augustus jl. ontwaarde de gezagvoerder van het stoomschip KONING WILLEM III op zijn reis van Delhy naar Koepang, des morgens ten 7 ure, een zeilend stoomschip dat het sein voerde:”kunt gij mij slepen?” Onmiddellijk stoomde de KONING WILLEM III er op aan en, naderbij komende, ontwaarde men dat het Zr.Ms. stoomschip DEN BRIEL was, hetwelk gebrek aan steenkolen had. Het werd op sleeptouw genomen en naar Koepang gesleept, zijnde men toen op 09°52’ ZB 123°8’ OL., welk oponthoud de KONING WILLEM III echter niet belette nog vroegtijdig te Soerabaya aan te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Volgens telegrafisch bericht is de walvis-stoomboot NOORDKAPER, heden te Lerwick aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 30 september. Het schip ALERT, van Cley, kapt. Harvey, is heden middag van de ankers geslagen en tussen Houten- en Steenenbaken op strand geworpen. Het zit gevaarlijk. De equipage is er gedeeltelijk afgekomen. Assistentie van sloepen is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 27 september. Het schip TRITON, kapt. Knijf, van Livorno naar Dordrecht, gisteren alhier lek binnengelopen, is bezichtigd, en zal moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ives, 28 september. Heden morgen bevond zich een Nederlandse schoener dicht op de kust. De loodsen gingen naar boord en kruisten met het schip de baai uit. Het schip wacht nu buiten de baai op hoog water, om Hayle of St. Ives binnen te gaan. De schoener komt van Buenos Aires en was naar Falmouth bestemd, de naam is nog onbekend.


Datum: 02 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 september. Op heden zijn Zr.Ms. kanonneerboot No. 35 en stalen kanonneerboot no. 3, respectievelijk onder bevel geweest van de luit. ter zee 1ste klasse, A. baron Collot d’Escury en van de luit. ter zee 2de klasse, S.T. Land, weder buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 30 september. Naar men verzekert, zal de Nederlandse mailboot PRINS VAN ORANJE half oktober van Batavia naar hier vertrekken.
Binnen enige dagen wordt alhier verwacht het te Glasgow aangebouwde stoomschip der Maatschappij Nederland, genaamd PRINS HENDRIK. Reeds zijn de gezagvoerder en de equipage derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 30 september. Het schip BELLONA, kapt. Corneliussen, van Antwerpen naar Frederikstad, is heden morgen van Vlissingen uitgaande door een stormbui overvallen, en heeft daardoor het voortuig en de mast verloren. In dien ontredderde toestand is het schip door de reddingskotter WILLEM VAN HOUTEN, kapt. Bowbyes, met noodweer uit zee op de Roompot en vervolgens in de haven gebracht.


Datum: 03 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ancona, 25 september. Het Nederlandse schip MARGARETHA, kapt. de Groot, verleden zaterdag van hier naar Sinigaglia vertrokken om de lading suiker, van Amsterdam aangebracht, te lossen, is gisteren teruggekomen omdat het schip aldaar, wegens het slechte weder niet op de rede kon lossen. Ook had het schip aldaar een anker verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 30 september. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwde kofschip DIEUWERKE, kapt. Kwint, van Groningen, groot 70 ton, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middlesbro’, 28 september. Het schip NAVIGATOR, kapt. Krol, van Delfzijl herwaarts, is bij Seaton gestrand.


Datum: 04 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao (geen datum). De 23e augustus is van St. Domingo alhier aangekomen de Dominikaanse oorlogsschoener CAPOTILLO. Met die oorlogsschoener zijn aangekomen de kapitein en het scheepsvolk van de Nederlandse schoener AMALIA, die op de 7e dezer in de haven van St. Domingo is verongelukt. (opm: de schoener AMALIA behoorde thuis op Curaçao)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in De Brakke Grond te Amsterdam op maandag 2 oktober:
- barkschip VREDE: NLG 23.000, in slag NLG 200, koper C. Ament (opm: verkocht naar Noorwegen).
- Een chronometer: NLG 190, koper A.J. Corver.
- Een chronometer: NLG 100, koper C.S. Oolgaardt.
- 1/32e aandeel in het fregatschip JOHANNES: NLG 1800, in slag NLG 500, koper G.J. Boelen.
- 1/32e aandeel in het barkschip HENRIETTE: NLG 350, in slag NLG 200, koper G.J. Boelen.
(opm: de kopers waren makelaars, waarschijnlijk optredende voor hun opdrachtgevers)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 2 oktober. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing alhier te water gelaten het schoenerschip ANNA, groot 220 tonnen, gebouwd voor rekening van de scheepsbouwmeesters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 2 oktober (per telegraaf). Het grootste gedeelte der lading van het gestrande Nederlandse schip ALBERT, kapt. Jaski, van Newcastle naar Genua, is geborgen. Het schip is weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Martin (Ile-de-Ré), 30 september. Het schip AUKJEN GEPKELINA, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Sables d’Olonne, is alhier met verlies van boot, gescheurde zeilen en meer andere schade binnengelopen, hebbende veel slecht weer doorgestaan en zwaar moeten zeilen om het van de kust te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 augustus. Het schip BILDERDIJK, kapt. Viëtor, zal vermoedelijk in ballast naar Java vertrekken. Het schip HERMAN, kapt. Doewes, is bevracht om te Rio Negro voor Europa te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 oktober. Kapt. H.M., voerende de INDUSTRIE, liggend in de Noorderhaven, zag, gistermorgen aan boord komende, verwonderd op, dat op zijn schip, hetwelk hij aan zijn stuurman L.K. had toevertrouwd, wie het vergund was zijn vrouw enige tijd aan boord te hebben, deze stuurman, door zijn wederhelft vergezeld, spoorloos met de Noorderzon was verdwenen, pak en zak medenemende, terwijl hij reeds een ruim voorschot op zijn loon had verkregen. Daar de politie in deze zaak niet tussenbeide kan komen, is de kapitein door deze onverwachte vlucht zeer in het ongerede geraakt. (opm: wellicht kapt. H. Meijering, voerende de tjalk INDUSTRIE)


Datum: 05 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

05 oktober 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Texel, 3 oktober. Heden is alhier gearriveerd van St. Petersburg het schip THORBECKE, kapt. Witting, met ingeslagen verschansing, verlies van zeilen, watervaten, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Rotterdam op 3 oktober: het schip PRINSES AMALIA: NLG 26.200, verkocht (opm: schip gekocht door F.R.P. Victor, Amsterdam. Gezagvoerder wordt G.H. Timmerman).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 2 oktober. Het Nederlandse kofschip GEERTRUIDA, kapt. Albers, van Groningen naar London, is hier lek binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Röm, 29 september. Van het gestrande schip CHRISTINA, kapt. Bekkering, van Newcastle naar Riga, zijn de ankers, kettingen en verdere inventaris, benevens een gedeelte der lading geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ancona, 27 september. Het Nederlandse schip MARGARETHA, den 25 dezer van Sinigaglia teruggekomen, zal de lading hier lossen. De kapitein moet daarvoor 200 francs aan de ontvangers der lading vergoeden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 oktober. Het schip ALBERT, kapt. Jaski, van Newcastle naar Genua, op de kust bij Boulogne gestrand, is geheel verbrijzeld, doch het grootste deel der lading is geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 30 september. Het schip REINTJE, kapt. Teensma, naar Sundsvall bestemd, is hier wegens verstopte pompen uit zee teruggekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op zaterdag de 14e oktober 1871, des morgens ten 10 ure, zullen ondergetekenden aan het Vendu-Lokaal alhier publiek verkopen het Nederlands-Indische kopervaste en gekoperde brikschip JOHANNA, kapt. Van Hall, in inventaris, thans liggende ter rede alhier.
Batavia, 5 oktober 1871, P. Landberg & Zoon.


Datum: 06 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Het Nederlandse schip FRISO, kapt. Mulder, na een reis van 32 uren van Hong Kong te Amoy aangekomen, heeft door vliegend stormweer zeilen, een anker en 45 vadem ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Victoria, 1 september. De Nederlandse bark CORNELIS, kapt. De Boer, zit nu op Burrard Inlet (opm: nabij Vancouver, Canada) op het strand, de lading is gelost. Het schip is zo zwaar beschadigd, dat het de reparatiekosten niet waard zal zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 2 oktober. Het hier gisteravond van Petersburg binnengekomen schip HENDRIKA, kapt. Bekenkamp, heeft anker en 45 vadem ketting verloren. Het had op de reis van Elseneur aanhoudend met slecht weer te kampen.


Datum: 07 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 4 oktober. De JOHANNA PAULINA, kapt. Lukens, bij Hoganäs gestrand - gisteren gemeld - is met assistentie van een stoomboot vlot gekomen. Het is door duikers onderzocht en onbeschadigd bevonden, zodat de reis voortgezet kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Malaga, 30 september. Het Nederlandse schip GEZINA, kapt. De Boer, arriveerde hier heden van Newcastle, is echter naar Almeria moeten verzeilen om drie dagen quarantaine te liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Het schip SUMATRA, kapt. Buyser, van Batavia naar Amsterdam, is bij Dungeness van een loods voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingborg, 3 oktober. De schoenerkof JOHANNA PAULINA, kapt. Lukens, van Newcastle met steenkolen naar Riga, is in de afgelopen nacht bij Hoganäs op het strand geraakt.
Na onderzoek is gebleken dat er geen schade is en is de reis voortgezet.


Datum: 08 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

08 oktober 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Bahia, 2 september. De 28e augustus is alhier binnengelopen het schip (opm: brik) STAD OLDENZAAL, kapt. J. Hoogterp, van Rotterdam naar Hongkong, hebbende de 23e van die maand het tuig verloren (opm: zie NRC 091068), doch was dicht gebleven en zou niet behoeven te lossen, en de 1e september het schip (opm: brik) THORBECKE, kapt. F.H. Witting, van Rosario naar Liverpool, met schade

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. De aflevering van het stoomschip PRINS HENDRIK, dat dezer dagen in het Nieuwediep werd verwacht om voor Java te laden, heeft enige vertraging ondergaan door werkstaking in Schotland. De directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland heeft het dientengevolge raadzaam geoordeeld om het vertrek van dit stoomschip uit het Nieuwediep alsnu te bepalen op 10 à 15 november, de juiste dag nader vast te stellen, zodra het stoomschip in het Nieuwediep zal aangekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. In Venetië is door heer Tosseli volgens de Exchange Gazette een nieuw soort van boot gemaakt, die onder water kan varen, en geschikt is voor het aanbrengen van torpedo’s onder vijandelijke schepen en dergelijk werk. Het werktuig bestaat uit een ijzeren cilinder, 4 meters hoog en 11 palm wijd, in vier afdelingen gesplitst, die boven elkander geplaatst zijn. De bovenste is gevuld met saamgeperste lucht, de tweede is de kamer van de persoon, die er mede werkt, de derde bevat de machinerie en de onderste is met lood gevuld om de machine verticaal te houden. De uitvinder heeft deze toestel de naam van talpa marina (zeemol) gegeven.
Bij een proefneming in de baai van Napels in tegenwoordigheid van verschillende zeeofficieren ging de uitvinder naar beneden op een diepte van 17 meters en vertoefde daar omtrent een uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 7 oktober. Volgens heden alhier ontvangen telegrafisch bericht is het kofschip KURKVAART, kapt. De Kromme, gisteren te Lissabon aangekomen, met verlies van de bezaansmast, groot gaffel- en grootzeil. Schip en equipage waren in goede orde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 oktober. De Nederlandse brik FAVOR, kapt. Sannes, alhier van Montevideo aangekomen, heeft de voormarssteng gekraakt, zeilen verloren, en is boven water lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 oktober. De Nederlandse bark BRAVO, kapt. Boog, van Iquique alhier aangekomen, heeft de verschansings verloren, zeilen gescheurd, en pardoens gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 oktober. De brik JOHANNA MARIA, kapt. Korter, van Rio Janeiro, heeft de top van de grote marssteng gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 5 oktober. Kapt. Albers, voerende de Nederlandse kof GEERTRUIDA, de 1ste oktober hier lek zijnde binnengebracht, verklaart dat zijn schip niet lek was, maar dat de zee over het schip sloeg, waardoor er water door het dek drong; hij veronderstelt, dat er ongeveer een achtste gedeelte van de lading beschadigd zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva, 5 oktober. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Kruize, van Liverpool met zout alhier aangekomen, had een voet water in het ruim. De lading is bedorven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden ijzeren barkschip, circa 280 tonnen, bij Veritas 5/6 1. 1. geclassificeerd, en een gekoperd en kopervast schoener- brikschip, circa 160 tonnen, bij Veritas en Germanischer Lloyd 5/6 1. 1. geclassificeerd, beiden te Amsterdam liggende.
Nadere inlichtingen geven Van Tubergen & Daam, cargadoors te Amsterdam.


Datum: 09 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 oktober. Het schip (opm: kof) AGINA, kapt. G. Knijpenga Jzn, is hier gisteren uit zee teruggekomen, lek en met verlies van zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 6 oktober. De Nederlandse galjoot CATHARINA, kapt. Bekkering, van Newcastle naar Livorno, is hier gisterenavond binnengelopen met weggeslagen verschansings.


Datum: 10 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 oktober. Het Nederlandse schip WILLEMINA, kapt. Hazewinkel, van Newcastle naar St. Petersburg, is alhier lek en met verlies van voorsteng binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nörrkoping, 2 oktober. De te Pekela tehuis behorende kof GRIETJE KOENS, kapt. J.H. de Groot, van Newcastle naar Petersburg, is Zuid van Öland lek geworden en gezonken. De equipage, welke zich in de boot redde, werd door twee andere schepen opgenomen en hier aan wal gezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pasoeroean, 4 oktober. Twee eerste stuurlieden van de alhier ter rede liggende Nederlandse schepen MAASNYMPH en ELISABETH, in de avond van zondag de 1e oktober een bezoek willende brengen aan boord van het mede op de rede van Pasoeroean liggende Nederlandse schip AMSTELSTROOM, begaven zich door middel van een giek, bemand met een zevental matrozen omstreeks 8½ uur derwaarts. Door een hevige storm overvallen, sloeg de giek in de nabijheid van de AMSTELSTROOM om met dat ongelukkig gevolg, dat bedoelde stuurlieden benevens een der matrozen in de diepte der zee verdwenen, voordat enige poging tot hun redding ondernomen kon worden. De overige matrozen werden successievelijk gered zowel door de equipage van dat schip als door de inlandse opvarenden van de in de nabijheid van het ongeluk liggende laadvaartuigen. De lijken der drenkelingen zijn spoorloos verdwenen, en men vermoedt, dat zij een prooi geworden zijn van strandhaaien, waarvan de rede van Pasoeroean wemelt.
Later bericht: het lijk van de eerste stuurman van de ELISABETH is gisteren opgevist en heden op de gebruikelijke wijze ter aarde besteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J. van Leeuwen, te Leeuwarden, zal, ten verzoeke van den heer burgemeester van Schiermonnikoog, als daartoe door belanghebbenden gemachtigd, op dinsdag den 17 oktober 1871, des voormiddags 9 uur, aldaar, in het openbaar, tegen gerede betaling, verkopen de in onbeschadigde toestand geborgen tuigage en het wrak van het op den 25ste september ll. aldaar gestrande koftjalkschip HENDRIKA, kapt. Johannes Scholtens, bestaande in staand en lopend want, 9 stuks zeilen, waaronder een geheel nieuw grootzeil, rondhouten, waarbij een mast 60 voet of plus minus 20 meters lang, 3 ankers en kettingen, 2 trossen, jaaglijn, seinlantarens, kompassen, 4 watervaten, zwaarden en hetgeen meer zal worden aangeboden. Het postschip vaart maandag den 16de oktober 1871, ’s middags 12 uur van Oostmahorn.


Datum: 11 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 oktober. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. transportschip JAVA het laatst dezer maand de reis naar Oost-Indië ondernemen; bevorens zullen met deze bodem enige Armstrong-kanonnen van Newcastle worden afgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 9 oktober: 1/32e aandeel in het Nederlandse barkschip GRONDWET, groot 749 tonnen of 396 lasten, gevoerd door kapt. F.C. Kamminga, boekhouders de heren M.C. Crane & Zoon te Zierikzee. Na de laatste reis bleef in kas NLG 16.417,24. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Volgens particulier bericht was het clipperschip ’s-GRAVENHAGE, kapt. Alberts, de 7de dezer goed en wel Startpoint gepasseerd. Passagiers, troepen en equipage waren in de beste welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht. Kapt. Van den Heuvel, voerende het brikschip MARIA CORALIE, alhier den 4 dezer van Christiania aangekomen, rapporteert dat hij de 27ste sept. ’s namiddags te 4 uren, de belboei van Schouwenbank zuiden per kompas peilde naar gissing ¼ mijl afstand, en de loodskotter van Goederee, Maas en Brouwershaven met de loodsvlag van top in het gezicht kreeg. Onmiddellijk liet hij de loodsvlag van de voortop waaien, doch de kotter wendde dadelijk over en van het schip af, waardoor genoodzaakt was wederom zee te kiezen met zuidzuidwesten wind toenemende tot gereefde marszeilkoelte en hoge moeilijke zee. Na twee dagen in zee met zwaar stormweder te hebben rondgedreven, peilde hij zaterdag de 22ste sept., ’s ochtends te twaalf uren, weder de belboei van Schouwen en ook de loodskotter in de nabijheid, naar gissing ¼ mijl afstand; dadelijk werd wederom de loodsvlag gehesen, doch alweder te vergeefs, de loodskotter wendde af, hoewel een menigte schepen in zijn nabijheid waren; het stormweder nam echter gaandeweg toe en hij moest opnieuw zee kiezen; het weder verergde ieder ogenblik en bij een zware orkaanvlaag uit het noordnoordwesten viel het schip op zijde en werd de deklast geworpen, waardoor hetzelve veel gerezen was. Onder onophoudelijke stormen, gepaard met donder, weerlicht en regenbuien, werd de 3de oktober de toren van Den Briel gepeild en kwam een sleepboot in het gezicht, die het schip sleepte tot Hellevoetsluis, terwijl intussen de loodskotter, eerst bij de derde ton in het Bokkegat de loods G. Borslap, aan het schip had afgegeven.


Datum: 12 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Publieke Vrijwillige Verkoping. Op dinsdag 17 oktober 1871, des voormiddags ten 10 ure, zal ten overstaan van de deurwaarder B. Leon, ten verzoeke van de Edelachtbare Heer Burgemeester van Loosduinen, als daartoe behoorlijk gemachtigd, in het Logement Het Wapen van Loosduinen te Loosduinen publiek en om comptant geld worden verkocht de bijna nieuwe en volledige Inventaris en casco van de gestrande Deense schoener STELLA.


Datum: 13 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 10 oktober. De gisteren hier in de haven gekomen schoenerkof REDITE, kapt. Carst, van Liverpool met stukgoederen naar Stettin bestemd, heeft 29 september in de Noordzee met zware storm op zijde gelegen, een gedeelte van de dek-inventaris verloren en 5 zeilen moeten wegsnijden om het schip weder recht te krijgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op heden de 6e oktober 1871 heb ik, Ewardus Heringa Jz., deurwaarder bij de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden en het Kantongerecht te Holwerd, wonende te Holwerd, ten verzoeke van mejufvrouw Neeltje Haaikes Zeilinga, zonder beroep, wonende te Schiermonnikoog, huisvrouw van na te noemen eerste gedaagde, domicilie hebbende gekozen bij Mr. Tiete van Hettinga Tromp, procureur, wonende te Leeuwarden, die ook als zodanig in dezen voor haar zal occoperen, ten tweede male gedagvaard:
- De heer Gerrit Jans Teensma, laatstelijk scheepskapitein, woonachtig te Schiermonnikoog,
- Jan Gerrits Teensma, zonder beroep, laatstelijk mede aldaar woonachtig, en
- Ietje Gerrits Teensma, zonder beroep, laatstelijk mede aldaar woonachtig, thans allen afwezig,
om op dinsdag 23 januari eerstkomende, des voormiddags te tien uren, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, in het Paleis van Justitie aldaar, ten einde:
- aangezien de eerste gedaagde met het door hem gevoerde koopvaardijschip BURGEMEESTER ZEILINGA, op zijne reize van Sint Petersburg naar Nederland den 25 november 1861 de haven van Elseneur heeft verlaten om zijne reis voort te zetten, terwijl zich toen bij hem aan boord bevonden zijne beide genoemde destijds minderjarige kinderen, door hem bij de eiseres in echt verwekt
- aangezien op laatstgenoemde datum door de eerste gedaagde aan de eiseres bericht van zijn vertrek uit Elseneur is gezonden, doch er sedert dien tijd nimmer enig bericht meer van hem of de beide andere gedaagden is ingekomen
- aangezien in de eerste dagen, welke op het vertrek van gemeld schip uit Elseneur zijn gevolgd, een hevige storm in die omstreken heeft gewoed en dus vermoedelijk die bodem met man en muis is vergaan, dewijl ook van geen der andere opvarenden meer is vernomen
- aangezien de eiseres er belang bij heeft, dat haar man en hare beide bovengenoemde kinderen, zo zij nog in leven mochten zijn, van hun aanwezen doen blijken
- aangezien de gedaagden op ene aan hen vanwege de eiseres gedane eerste openbare dagvaarding niet zijn verschenen om van hun aanwezen te doen geblijken en daarop de eiseres bij vonnis van voormeld Rechtbank van den 12 september 1871, op de uitgifte geregistreerd, tot het uitvaardigen dezer tweede openbare dagvaarding is gemachtigd,
mitsdien alsnog van hun aanwezen te doen blijken, bij gebreke waarvan door de eiseres een verlof zal worden gevraagd tot oproeping van de gedaagden bij ene derde openbare dagvaarding met reserve der kosten van deze procedure, en heb ik deze dagvaarding gedaan bij aanplakking aan het Gemeentehuis te Schiermonnikoog en aan de hoofddeur van het Paleis van Justitie te Leeuwarden, terwijl ik voor elk der gedaagden een afschrift daarvan, mitsgaders van de geregistreerde expeditie van gemeld vonnis heb overgegeven aan den heer officier van Justitie bij gemeld Rechtbank, die het origineel exploit voor “gezien” heeft getekend, zullende hetzelve mede worden geplaatst in de Nederlandsche Staats – Courant en in de Leeuwarder Courant.


Datum: 14 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 2 september. In de voormiddag van 23 augustus, is op publieke vendutie verkocht het Nederlands schip DEN ELSHOUT voor NLG 14.215 aan de Arabier Bob Said van Soerabaya, die gisteren aannemer geworden is van het transport van zout van Madura naar de havens van Java’s Zuidkust, met inbegrip van Banjoewangi, voor de prijs van NLG 17,99 de koyang. De op hem volgende inschrijving bedroeg NLG 27,90.
De inventaris van het gisteren op vendutie verkochte Nederlands schip DEN ELSHOUT heeft opgebracht NLG 3.300.
Verder is nog verkocht de stoomsloep MELATI voor NLG 1.280 aan de firma Range, Ihnen & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 september. Vrachten. De Factorij nam de 17de augustus bij inschrijving de volgende schepen op: Voor Amsterdam: INDIA PACKET tot NLG 77,90; WIJK AAN ZEE tot NLG 79,-; AMSTELSTROOM tot NLG 79,20; MARIA CATHARINA tot NLG 79,89; STAATSRAAD VAN EWIJCK tot NLG 82,-; TENALAK tot NLG 82,49; NIEUWE WATERWEG II tot NLG 82,49. Voor Rotterdam: HEBE tot NLG 79,-; JONGE JAN tot NLG 82,49; PHILIPS VAN MARNIX tot NLG 82,49; JONGE CORNELIS tot NLG 82,40. Nederlandse OTTO laadt koffie en indigo te Samarang tot NLH 80,- en 90,- respectievelijk. TWEE CORNELISSEN sloot voor San Francisco af tot GBP 4,- voor suiker en G.H. BETZ voor St. Nazaire tot FFRs. 80,-. De HAAMSTEDE doet kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 11 oktober. Het schip TASMANIA, kapt. Doewes, van Newcastle naar Triest, met ijzer en cokes, welke hier heden morgen met schade aan het voortuig binnenliep, zal ook de lading, die overgeworpen was, verstuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 12 oktober. Het Nederlandse schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Ei, van Petersburg met lijnzaad naar Harlingen, is gisteren bij Hamza (opm: Hamra, 56º58’NB en 18º21’OL) gestrand en vol water gelopen; de lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 5 september. Van de lading per het schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van Batavia naar Amsterdam, in de Simonsbaai met schade binnen (bev. gemeld), zijn nader beschadigd bevonden en verkocht 827 balen koffie en van die per HENDRIK-IDO-AMBACHT, kapt. Bijl, van Batavia naar Rotterdam, mede met schade in de Simonsbaai binnen (bev. gemeld), 1.601 balen koffie en 147 balen tabak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 10 oktober. De brik PELIKAAN, kapt. De Jonge , uit Appingedam, van Delfzijl in ballast naar Loviisa, verloor gister in de Sund een anker en ketting, doch is weder van een en ander voorzien.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 oktober. Geveilde vastigheden. Voor rekening van S. van Hulstijn voor 3/6e gedeelte, en voor rekening van de firma P. Landberg & Zoon, bestaande uit de leden Peter Landberg, Peter Landberg junior en George Peter Landberg, voor 3/6e gedeelte, of het geheel: het brikschip JOHANNA met deszelfs inventaris. Kopers Said Moetahar bin Mohamad bin akil Moetahar, en Sech awab bin Said Radawie, voor NLG 8.010.


Datum: 15 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 oktober. In de laatst gehouden vergadering van directeuren der Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen zijn de volgende beloningen toegekend:
De grote zilveren medaille met getuigschrift en een gratificatie van NLG 50,- voor zijn equipage, aan schipper Simon Visser en de zilveren medaile met getuigschrift aan J. Roobol, J. Alderliefsten en A. Koster Hzn., allen varende op vissloep DANKBAARHEID, van Pernis, voor de redding van kapitein K.K. Hagedoorn met vrouw en kinderen en verdere equipage van het Nederlands schoenerschip ZWERVER, op 21 augustus in de Noordzee, machteloos en in zinkende staat verkerende door hen aangetroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 17 oktober. Van de werf der heren J.& K. Smit alhier is te water gelaten de schroefstoomsleepboot ROTTERDAM voor rekening van de heren L. Smit & Co., bestemd tot het slepen van schepen op de stromen en rivieren van Zuid-Holland en Zeeland. De machine van 60 p.k. wordt vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 12 oktober. De Nederlandse galjoot BURGEMEESTER VAN SETTEN, kapt. Braam, van Amsterdam naar Riga met stukgoederen, is met gebroken roer hier in de haven gekomen, om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Volgens brief van kapt. Hoekstra, dd. Macao 30 augustus, was hij den 23e dier maand met de ROLINA MARIA van Hongkong aldaar aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk tegen hoog loon vast werk bekomen bij de weduwe J. Tomes te Broekerhaven bij Enkhuizen. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een goede scheepstimmerknecht kan dadelijk werk bekomen bij A.S. de Jong te IJlst.


Datum: 17 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 oktober. Volgens heden uit Batavia bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvangen telegram in dato 15 dezer, is het stoomschip PRINS VAN ORANJE op die datum naar Nederland vertrokken met een volle lading en een aantal passagiers.


Datum: 18 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 oktober. Het heden hier van Batavia aangekomen Nederlandse schip CHRISTINA MARIA, kapt. De Veer, heeft de rustijzers gebroken en gedurende de reis zware stormen doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 16 september. De bovenwindse eilanden hebben bij de orkaan van 21 augustus zware schade geleden. Op St. Martin is de Nederlandse schoener GOVERNOR WAGNER op de rotsen bij het fort gedreven en verongelukt. Zij had een lading van omstreeks 600 vaten provisiën aan boord, bestemd naar Nevis. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 13 oktober. Kapt. Rossinga, voerende het schip NIJVERHEID, op 10 dezer op de reis van Newcastle naar Riga te Kopenhagen aangekomen, rapporteert op de 5e dezer zwaar onweder te hebben ondervonden, waarbij de kok Kroese van Veendam door het hemelvuur dodelijk werd getroffen.


Datum: 19 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 oktober. Volgens brief van kapt. De Boer, voerende het Nederlands brikschip JOHANNA EN MARGRIETHA, van hier naar Suriname, was hij den 15 dezer met ZW wind in goede staat zeilende op de hoogte van Dungeness; aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 17 oktober. Van de lading lijnzaad per het gestrande schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Ei, van St. Petersburg naar Harlingen, is ongeveer de helft gezond geborgen en met stoomschepen naar Slitehamn gebracht, van waar 600 tchetwerts verscheept zullen worden; het schip is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 oktober. De REINA DETMERS, kapt. Mulder, van New York met huiden en harst, heden hier binnengelopen, is ontzet en heeft de bezaansboom, zeilen en verschansingen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 oktober. Met het stoomschip PRINS VAN ORANJE zijn gisteren 72 passagiers, 12 kinderen en 89 militairen vertrokken. Het schip heeft een volle lading in.


Datum: 20 oktober 1871


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 oktober. Van het kofschip CATHARINA ALIDA, kapt. H.J. Feiken, 23 augustus van Oostmahorn in ballast naar Laurvig vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. Wel is het naambord CATHARINA ALIDA op de hoogte van Terneuzen aangedreven, alsmede een naambord dat in de kajuit was opgespijkerd, waarop stond H.J. Feiken, volgens de Noorse scheepstijdingen te Stavanger aangespoeld, zodat men volgens bovenstaande berichten vreest, dat het schip met de opvarenden een prooi der golven is geworden. Volgens later bericht van Noorwegen van kapiteins was de deksel van de scheepskist van de stuurman van kapitein Feiken, geverfd met de letters B. Bakker, Delfzijl, ook te Stavanger aangespoeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 18 oktober. De 9e dezer werd te Kopenhagen aan wal gezet de equipage van de hier thuisbehorende schoener MARTIN BENSEN, kapt. J.R. de Grooth, welk schip in zinkende toestand door de equipage was verlaten en door kapt. Wiersma, van Schiermonnikoog, opgenomen was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 16 september. Met de BAVARIA zijn als passagiers naar Europa vertrokken kapitein Pybes en stuurman De Groot van de Nederlandse schoenerbrik DOLPHIJN, verongelukt tussen Carthagena en Savanilla, op het eiland Zambo (Galera Zamba; positie 10º44’ NB en 75º21’ WL).


Datum: 21 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dagvaarding. Heden, 20 oktober 1871 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Francina Demmenie, echtgenote van Dirk Janssen Remmers, wonende te Rotterdam, gedagvaard Dirk Janssen Remmers, gezagvoerder, vroeger wonende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op maandag 29 januari 1872 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- aangezien de eiseres op 8 juli 1863 met de gedaagde te Rotterdam is gehuwd.
- Aangezien de gedaagde als gezagvoerder op het Nederlands brikschip AFRIKA met gezegde bodem in de maand januari 1868 is vertrokken naar Afrika.
- Aangezien daarna op 13 juni 1868 volgens bij de Afrikaansche Handels-Vereeniging alhier ingekomen berichten gezegd brikschip van Banana naar Rotterdam is vertrokken, doch sedert niets meer van die bodem, noch van deszelfs bemanning, is vernomen, zodat er alle grond bestaat om te vermoeden, dat het schip AFRIKA met deszelfs bemanning is vergaan.
- Aangezien alzo de wettelijke termijn om een ander huwelijk aan te gaan, is verstreken.
Op voormelde dag ter plaatse bovengemeld van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dagvaarding. Heden, 20 oktober 1871 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Grietje Jansen, echtgenote van Pieter van Duijn, wonende te Maassluis, gedagvaard Pieter van Duijn, gezagvoerder, vroeger wonende te Maassluis, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op maandag 29 januari 1872 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- aangezien de eiseres op 2 april 1857 met de gedaagde te Maassluis is gehuwd.
- Aangezien de gedaagde als gezagvoerder op het Nederlands schoenerschip de HOOP, de 13e oktober 1863 van Hellevoetsluis is vertrokken naar Singapore en Hongkong, en dat het laatste bericht van hem ontvangen dateert 8 september 1865, meldende toen zijn vertrek van Batavia naar Shanghai
- Aangezien er na dat bericht nimmer, noch van dat schip, noch van de bemanning, enige tijding is ingekomen, zodat er alle grond bestaat om te vermoeden, dat gezegde bodem met deszelfs bemanning is vergaan.
- Aangezien alzo de wettelijke termijn om een ander huwelijk aan te gaan, is verstreken.
Op voormelde dag ter plaatse bovengemeld van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 oktober. Het op Oesel gestrande schip WALBORG, kapt. De Boer, was van Harlingen naar Wyborg bestemd. (opm: zie PGC 231071)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 oktober. Het Nederlands schip TIME IS MONEY, kapt. Smit, van Plymouth met een lading pijpaarde naar Stettin, is in de Zuider gronden (opm: de Haaks) gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 oktober. Het schip MADURA, kapt. Storm, van Ljusne (opm: Zweden) naar Rotterdam met hout, is hier binnengelopen om met een duiker enige bladen koper aan te spijkeren. Het schip is, voor het de lading innam, te Ljusne aan de grond geweest, doch kon de bekomen schade toen niet repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 17 oktober. Terwijl gister avond de stomer MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE zijn ankerplaats op onze rede naderde doch nog niet gestopt had, kwam een open prauw, met suiker beladen, waarvan de opvarenden, door de duisternis misleid, meenden, dat het stoomschip reeds geankerd was, voor de boeg en werd omvergestoomd. De prauw voerde geen licht en haar opvarenden zijn dus de schuldigen aan het ongeval, dat echter gelukkig geen mensenlevens kostte.


Datum: 22 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 oktober. De schoener TIME IS MONEY, kapt. Smit, gisteren in de Zuidergronden (opm: de Haaks) gestrand, is nog niet vlot. Een gedeelte der lading is gelost.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, goede werker, kan dadelijk vast werk bekomen bij M. de Jong te Oldeboorn.


Datum: 23 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 september. Hier ter stede circuleert het prospectus ener kuststoomvaart- maatschappij, ontworpen door de heer J. Kloppenburg, en bestemd om, voor zover de Noordkust van Java betreft, te concurreren met de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 oktober. De schoener TIME IS MONEY, is van de Zuiderhaaks op de Noorderhaaks vervallen, en is totaal weg. De equipage gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 21 oktober. Een hier ontvangen telegram meldt dat de hier te huis behorende schoener MARIA, kapt. M.B. Meinsma, en een schoener, kapt. De Boer, beiden op de Noorse kust zijn verongelukt, doch het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pernau, 18 oktober. Het schip WALBORG, kapt. De Boer, van Harlingen naar Wyborg, is op Oesel gestrand, doch het volk gered. De lading is nat.


Datum: 24 oktober 1871


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 september. Het Nieuw Bataviasch Handelsblad deelt nadere bijzonderheden mee omtrent een door de heer J. Kloppenburg ondertekend prospectus en ontwerp-statuten van een op te richten Nederlandsch-Indische Kust en Stoomvaartmaatschappij met een kapitaal van NLG 500.000, verdeeld in aandelen ad NLG 1.000. Men zou over dit kapitaal voorlopig slechts voor de helft beschikken, om één snelvarende stoomboot langs de noordkust van Java in de vaart te brengen, die, des zondags van Batavia vertrekkende, des avonds te Cheribon, te middernacht te Tagal, ten 4 ure te Pekalongan en ten 9 ure te Semarang zou zijn, om ten 5 ure die dag naar Soerabaja te vertrekken, waar men de volgende morgen aankomt. Des middags wordt Soerabaja weer verlaten en de boot komt vrijdag te Batavia terug. De boot zal met raderen voortbewogen en van 100 paardenkracht zijn, 4½ voeten diepgang, 180 voeten lengte hebben, 23 voeten wijd en 9 hol zijn, voldoende om 25 passagiers 1e klas, 40 van de 2e en 50 van de 3e te vervoeren, alsmede circa 100 ton lading. De passagiers worden te Batavia en Semarang direct van wal tot wal gebracht. De voeding wordt van het passagegeld afgescheiden en naar een tarief berekend. De passagegelden worden gesteld:
1e klas 2e klas 3e klas
Van Batavia naar Semarang en tussenplaatsen NLG 30 NLG 12 NLG 2,50
Naar Soerabaja NLG 45 NLG 13 NLG 3,--
Van Semarang naar Soerabaja NLG 25 NLG 10 NLG 2,50
Voor vrachtgoederen zal men NLG 12 NLG 15 en NLG 10 per koyang berekenen. Geen zware goederen, als ijzer en cement of dergelijke, worden aan boord genomen. De ontvangsten over 5 weken worden geraamd op NLG 191.500, de uitgaven op NLG 165.380. Het bestuur zal bestaan uit een directeur en een raad van v